Skip to main content

Full text of "Thesaurus syriacus"

See other formats


THESAURUS SYR I AC US COLLEGERUNT 

STEPHANUS M. QUATREMERE 
GEORGIUS HENRICUS BERNSTEIN 

G. W. LORSBACH 

ALBERTUS JAC. ARNOLDI 

CAROLUS M. AGRELL 

F. FIELD 

AEMILIUS ROEDIGER AUXIT DIQESSIT EXPOSUIT EDIDIT R. PAYNE SMITH, S.T.P. 

ECOIiKSLU CHBISTI CaTHKDBAI.IB CAVtDAUIKSU 
DlOANUg TOMUS I v/^ > Jl^ jki \ Q en n -^ .a r^ nn 
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO M.DCCC.LXXIX [ AU rights reserved ] 
PRAEFATIO. 

t^UAE in primo hujus Thesauri fasciculo de operis nostri exordio et subsidiis praefatus sum, ea 

pnmo jam tomo ad felicem exitum perducto iterum in mentem lectoribus libet revocare, paucis adjunctis 

quae res et tempus postulat. Postquam mortuus est vir in literis orientalibua facile princeps, Stephanus 

Marcus Quatremke, linguarum Hebraicae Chaldaicae Syriacae in Collegio Galliae Parisiensi professor, 

quam ille in Lexicon suum Syriacum, praesertim e Bibliothecae Nationalis codicibus, supellectilem 

collegerat, benevolentissime mihi concesserunt Bibliothecae Regalis Monachianae praefecti, quibus 

omnibus, praecipue vero Carolo Halm, optimo illi bonarum artium fautori, maximaa gratias lubens reddo. 

Dum haec et quae ipse mihi paraveram prelo mandare meditor, mortuus est etiam Georgius Henrictw 

Bernstein, linguarum Orientalium in Univ. Liter. Vratislav. professor, uno tantum lexici sui Syriaci, 

tantopere ab omnibus harum literarum studiosis exoptati, fasciculo publici juris facto. Quam hie 

collegerat supellectilem, in meum usum emerunt Typographei Clarendoniani Delegati, excepto Bar- 

Bahlulis exemplari, quod e codd. Oxon. Cantab. Florent. exscribendum curaverat Bernstein: inerant 

omnia quae Lorsbach, quae Amoldi, praesertim e Bar-Hebraei Chronico et Bibliotheca Orientali 

Assemani, excerpserant. In schedulis etiam Quatremerianis nihil inerat e Bar -Alio, nihil e Bar-Bahlule 

excerptum. In Bibliotheca Bodleiana duo servantur Bar-Bahlulis codices, quibus pro meis viribus usus 

sum ; tertius in Bibliotheca Univ. Cantabrigiensi, quem ubi opus erat solita benignitate contulit vir 

doctissimus Gul. Wright, LL.D., Linguae Arabicae apud Cantabrigienses professor. Lexici autem Bar- Alii 

servantur in Bibl. Bodl. codices quatuor, quorum cum aliquot folia excnssissem ingravescente labore unum 

omnium longe optimum, sc. Hunt, xxv, decrevi adhibere. De quibus notandum, me et omnia quae ab iis 

tractantur vocabula, et post fasciculum primum integram unius cujusque vocabuli interpretationem dedisse. 

Tot enim Graeca vocabula a Quatremerio rejecta ipse in libris Syriacis inveni, ut omnia quaecunque 

Bar-Alius et Bar-Bahlul collegerunt, e versionibus operum Graecorum Syriacis, plerumque Anan-jesu episcopi 

Hirtae labore, desumpta esse, et ea de causa digna quae retineantur, crediderim. Nomenclatorem Thomae 

a Novaria ut nullius fidei omnino rejeci, ipsum autem opus Eliae Bar-Sinaei, e quo sua surripuerat 

Thomaa, e tribus Bibliothecae Bodleianae optimis codicibus exscripsi, collatis etiam prout usus poscebat 

aliis in eadem Bibl. exemplaribus. Aliud autem in hoc opus maximi momenti subsidium lexicon Maro- 

niticum est — nam Nestoriani sunt Bar-Alius, Bar-Bahlul, et Elias — a Georgio Karmsedinoyo conscriptum, 

de quo cf. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, p. 185 ; Hoflftnann, Proleg. in suam Gram., 

p. 56 ; et Zeitschrifb der deutsch. morgenland. Gesellschafb, B. il 376 — ubi multa tamen temere simt 

prolata : nam cum omnia, praeter Syriacam interpretationem, Arabice exposita sint, literis tantum Syriacis 

exscripta, in errorem ductus est vir scriptionis Carshunicae imperitus. Pauca etiam ex Jacobo Nisibeno, 

plurima autem e libris ritualibus Maronitarum exempla hausta sunt. Hujus lexici exemplar in coenobio 

apud Ain Warka conservatum mihi exscribendum curavit amicus optimus Cornelius V. H. Van-Dyck, 

M.D., coUegii Missionariorum Americanorum Beryti medicus, et ipse Sacrarum Scripturarum in sermonem 

Arabicum translator. Magno etiam studio ut hujus mihi lexici copia fieret operam dedit vir doctissimus, 

Benjaminus Davies, Ph.D., LL.D., linguarum orientalium in Collegio ad Parcum quem vocant Regentis 

Londiniensi nuper professor, sed jam morte mihi valde deflenda abreptus. Ex Hexaplis summa fide 

quae Graeca verba ibi Syriace reddita sunt coUegit vir clarissimus Fr. Field, Chrysostomi, Versionis 

Lxxviralis, et jam Origenis Hexaplorum editor, et in meos usus humanissime concessit : multa praeterea 

a 2 yi PRAEFATIO. 

ex Hist. Ecdes. Eusebii versione Syriaca addidit. Porro quae coUegerat C. M. Agrell in Supplementis 
ad Lexicon Syr. Castellianum, quorum fasciculum unicum ediderat H. G. Lindgren, e scriniis Bibliothecae 
Upsaliensis mihi exscripsit pro sua humanitate amicus praematuro fato quum alia in hunc Thesaurum 
perficiendum subsidia quaereret oppressus, A. D. Wackerbarth, Cantabrigiensis, multos jam annos Upsaliae 
inquiliii-us. Nuper denique vir egregius, J. Roediger, Bibliothecae Universitatis apud Regiomontanos 
Bonissiae Praefectus, quae pater, vir in Uteris Semiticis ornatissimus, in suum usum e libris Syriacis 
collegerat, necnon lexicon Syriacum Arabico-Latinum opera J. G. C. Adler confectum, benigne mihi con- 
cessit, cui pro tanto beneficio maximas gratias reddo. Cum vero collectaneis Quatremerianis haec quinque 
lexica aocessissent, quaeque Bernstein, quae Lorsbach, quae Arnoldi, quae Field, quae Agrell, quae Roediger, 
quae egomet ipse turn e codd. Bibl. Bodl. et Musei Britannici turn e libris quos viri cU. Abbeloos, J. A. 
Assemanus, Beelen, Bickell, Cureton, Lagarde, Lamy, Land, Lee, Martin, Noldeke, Overbeck, Phillips, 
Wiseman, Wright, Zingerle, aliique ediderant, coUegeram, major moles facta est quam ut meae vires oneii 
suflBcerent. Nam si opus tanta cura decrevissem absolvere quantam res flagitare videbatur, vita prius exacta 
esset quam opus prelo paratum, Satius igitur habui, quae coUecta sunt public! juris facere, quam dum 
nimiae perfectioni studeam in meis scriniis sine fine concludere. Fata enim aliorum exemplo sunt. 
Mortem obiit Agrell, mortem Lindgren, Lorsbach, Arnoldi, mortem Quatremfere et Bernstein dum in hoc 
opus incumbunt; mihi quoque plurimi jam elapsl sunt anni ex quo onus ipse suscepi. Totum opus decem 
fasciculis, intra totidem annos, si Deus vires suppeditaret, me exacturum esse credideram, sed jam undecim 
elapsis, imus tantum tomus quinque continens fascicules absolutus est : alterum tomum, adjuvante Deo, ocius 
ad finem perductum iri spero. Reliquum est ut gratias agam amico meo Roberto L. Bensly, A.M., Coll. 
Gonv.-Cai. Cantab, socio, qui multa folia, et Gulielmo Wright, LL.D., qui pleraque correxit, longe accuratius 
quam ipse meis viribus facere potuissem. Mvmificentiam etiam Preli Academici Delegatorum grato 
animo commemoro, qui praeter magnam pecimiara lexico Maronitico exarando et emendis Bem- 
Bteinianis collectaneis erogatam, novos etiam typos Syriacos excudi, et cetera omnia tanto operi 
convenientia parari jusserunt. Quamvis enim opus imprimis utile sit, immo sacrae Theologiae et Uteris 
orientalibus promovendis prorsus necessarium, tanta tamen apud nostrates linguarum Semiticarum est 
incuria, ut magnas impensas pro studiis paene obsoletis libenter suscipere eorum tantum sit, qui nullam 
partem humanae scientiae a se alienam putent. 

CANTUARIAE, Id. Dec, 1879. PROSPECTUS 

DE M. ETIENNE-MAEC QUATREMfiRE. 

Publication d'un Dictionnaire Syriaque -Latin. 

ijA langue Syriaque, dont I'existence est constat6e depuis lea premiers tems historiques, qui a 6t6 
parlee et connue dans une vaste ^tendue de pays, qui a produit une foule de moiiumens th6olo- 
giques, litt^raires, historiques, m^rite k coup s6r, et d'une mani^re particulifere, I'attention des amateurs 
de la litt^rature orientale. Elle a meme, au plus haut point un m^rite qui la recommande k ceux 
qui ont fait des livres saints I'objet constant de leurs Etudes, et de leurs meditations ; car de tons 
les idiomes de I'Orient, le Syriaque est, sans contredit, celui qui, sous le rapport de la forme, et 
de la signification des mots, ofFre avec ITi^breu les rapports les plus intimes. II est done clair, que 
le Syriaque est d'une necessity indispensable pom- ceux qui veulent entendre parfaitement la Bible, 

C'est surtout dans le xviii® sifecle, gr&ce aux travaux de Joseph Simon, d'fitienne Evod. Ass6- 
mani, et d'autres 6rudits, que I'Europe savante a pu appr^cier dignement la n^cessit^ de la langue 
Syriaque. La pubHcation de la Bibliotheca Orientalis, des ouvrages de S. Ephrem, des Acta Mar- 
tyrum Orientalium, de la chronique de Bar-Hebraeus, a fait connaitre les richesses de tout genre 
que cet idiome pr6sentait a la curiosity 6clairee des hommes instruits. Mais, pour faire de ce tresor 
un usage judicieux, on a besoin d'un Lexique, dans lequel les mots de la langue soient recueillis, 
classes avec soin et exactitude, et dont chaque signification soit justifi^e par des citations plus ou 
moins nombreuses, emprunt^es des monumens imprimis, ou manuscrits. Un ouvrage de ce genre 
n'existe point encore. Nous poss^dons, U est vrai, les dictionnaires partiels de Trost, Crinesius, Masius, 
Gutbir, Schaaf, Zanolin, le lexique Syriaque r^dig^ par Edm. Castell, et qui fait partie de son 
immense Lexicon Heptaglotton : mais ce travail, qui 6tait h, coup s<ir, tr^s estimable h, I'^poque oil 
il fut redig6, est loin aujourd'hui d'oifrir aux hommes studieux un secours suffisant et proportionn6 
aux besoins de la science. Jo. Dav. Michaelis, qui publia une edition separ^e du Lexicon Syriacttm 
de Castell, y ajouta quelques notes ; mais ces observations, excessivement incompletes, et souvent 
m^me peu exactes, n'ont nullement rdpondu k ce que les savans ^taient en droit d'attendre de la 
haute reputation de Michaelis. Depuis cette epoque, des savans d'un rare m^rite, feu M. Lorsbach, 
MM. Arnoldi, Agrell, Hoffmann, ont par leur discussions judicieuses, rdpandu beaucoup de lumifere 
BUT la grammaire et la Lexicographie de la langue Syriaque. Toutefois, un lexique de cet idiome 
reste encore k faire, et j'ose dire que, parmi des ouvrages que reclame la litt^rature orientale, il en 
est peu dont I'utilite soit plus reelle et se fasse plus vivement sentir. II y a longtems que j'ai 
entrepris de remplir cette lacune ; et je me suis livr^ avec ardeur k I'accomplissement de cette tAche, 
beaucoup plus necessaire qu'attrayante. J'ai depouill6 avec im soin consciencieux les monumens 
tant imprimis que manuscrits qui se trouvaient a ma disposition. J'ai recueilli tons les mots, toutes 
les significations qu'il m'a ^t^ possible de connaitre. Chaque sens assign^ k une expression est con- 
state par de nombreuses citations, choisies surtout parmi les ouvrages in^dits. De cette maniere 
(et, k mon avis, c'est la seule qui doive presider k la redaction d'un veritable lexique), le lecteur 
ne sera jamais oblige k m'en croire sur parole ; il aura sous les yeux toutes les pikses du proc^, et 
partout oil je me serais trompd, je foumirais aux hommes instruits le moyen de combattre ou de 
modifier mes assertions. L'ouvrage, autant que j'en puis juger, pourra former deux volumes 
de format grand in 4'', dont chacun comprendra environ 800 pages. II aurait dii paraitre d'apr^ 
plusieurs annees. Un libraire honorable de la ville de Leipsick, M. Vogel, avait consenti k se ]l PROSPECTUS DE M. fiXIENNE QUATREMfeRE. charger tie la publication de cet ouvrage, et mon savant ami, M. Gesenius, m'offi-ait de surveiller la 
publication. Des raisons particuli^res m'ont empech^ d'accueillir ces propositiona bienveillantes. 
D'abord, j'aurais 6te oblige de transcrire en entier mon manuscrit; et j'avoue que je ne me sentais 
pas le courage de recomraencer un travail si long et si fastidieux. En second lieu, j'avais k 
craindre lea retards et tons les autres inconv6niens, auxquels expose un ^loignement aussi con- 
siderable, et qu'il est souvent difficile d'6viter entierement. Enfin, on pent, dans le cours de 
I'impression s'apercevoir, qu'on a commis des erreurs, des omissions; lorsqu'on se trouve dans le 
voisinage du lieu de I'impression, il est facile de rectifier ces fautes, et de remplir ces lacunes. Mais 
la chose devient k pen prfes impraticable, lorsque I'ouvrage s'imprime k une si grande distance. J'ai 
done pr^f^r^ voir mon travail public sous mes yeux. Je vais done tenter de I'ofFrir par voie de 
souscription aux amateurs de la litt^rature orientale. L'ouvrage, expliqug en latin, formera, comme 
je viens de le dire, deux grands volumes en 40. H sera imprim^ par MM. Firmin Didot, avec des 
caractferes Svriaques tout neufs, graves avec soin d'aprfes des modules emprunt^s des meilleurs manu- 
scrits de la Biblioth^ue du Roi. 11 paraltra en huit livraisons, dont chacune comprendra environ 
200 pages. Deux livraisons pourront ^tre publiees dans le cours d'une ann^e, en sorte que I'impression 
entifere exigera quatre ans. Ce terme ne semblera pas trop long si Ton refl6chit au soin extreme, h. 
I'attention minutieuse, qu'exige un travail de ce genre. Le prix de chaque livraison sera fix^ k 10 francs 
au plus. L'dv^nement m'apprendra si j'ai trop presume des goiits studieux qui animent notre sifecle, 
en pensant qu'un ouvrage dont I'utUite intrins^que ne saurait etre contestee trouvera les encourage- 
ments qui peuvent en assurer la publication ; ou si ce travail est destine, comme mon Dictionnaire 
de la langue figyptienne, h p^rir en naissant, et k augmenter le nombre de tant de publications 
litt^raires qui sont demeurees dans I'oubli, sans pouvoir remplir le r61e qu'elles ^talent appeMes ^ 
jouer, celui d'aj outer aux connaissances acquises, et de procurer a\ix hommes studieux une instruction 
solide. 

Je ne m'etcndrai point d'avantage sur ce qui conceme le plan de mon Lexique, mais je dois 
m'expliquer sur un point assez essentiel. Les Dictionnaires Syriaques de Bar Ali et de Bar Bahloul 
renferment une quantity prodigieuse de mots grecs, qui s'y trouvent reproduits sans aucun change- 
ment. C'eilt 6t6 surcliarger inutilement cet ouvrage, d6j^ considerable, d'une foule de details 
entierement parasites : car je n'ai pas le dessein d'^crire un lexique grec. Voici la marche que 
j'ai pens^ devoir suivre. J'ai omis les mots grecs, dont I'existence, comme termes de la langue 
Syriaque, n'est appuy6e que sur I'autorite des Lexiques ; mais j'ai conserve avec soin tous eeux que 
j'ai rencontres ehez les ^crivains syriaques ; car, dans ce cas, on peut supposer avec raison, que ces 
expressions ont ^te admises dans la langue, dont elles ont forme une partie integrante. EUes 
doivent done, au meme titre que les mots syriaques trouver place dans le Dictionnaire. En 
eflfet, on con9oit facilement, que les Syriens, ayant eu avec les Grecs des rapports si intimes, ayant 
6t4> soumis k la domination des rois Seleucides, ayant re^u par I'intermediaire des Grecs les principes 
de la religion chr6tienne, ayant traduit dans leur idiome quantite d'ouvi-ages des P^res de I'^glise 
greeque, ont d6 adopter un grand nombre de mots etrangers, et le fait est Evident pour quiconque 
veut pareourir les monumens de la litt^rature Syriaque. C'est ainsi que des mots Arabes, Persans, 
Mongols, se sont en grand nombre introduits dans la langue des Syriens, et s'y sont naturalises ; 
que des mota syriaques ont 4t4 changes, modifies, pour prendre une pbysionomie Arabe, et adopter 
des significations qu'ils etaient loin d'avoir dans leurs formes primitives. Que ces empnmts aient 
enrichi ou appauvri la langue, il n'en est pas moins vrai, que tous ces mots doivent faire partie d'un 
lexique, qui a pour but d'ofirir, d'une mani^re aussi complete que possible, la nomenclature des termes 
dont la langue se compose, et presenter un seeours assure pour comprendre et traduire les monumens 
de tout genre qui ferment la litt^rature de cet idiome. NOMINA ET SIGLA 

SCRIPTOEUM OPERUMQUE IN HOC LIBRO ADHIBITORUM. Ac, it. Acur. 
Act. Mart. 
Add. MSS. 
Adl., it. Adler. 
Agrel. , . 
Amir. . . 
Anaph. S. Cel. 
Anecd. Syr. 
An. Nic. 
An. S3T. 
Aphr. . . h. e. Josephi Acurensie Grammatica Linguae Syriacae, Romae, 1647. 
. Acta Martyrum orientalium et occidentalium etc. a St. Ev. Assemano edita, Tom. i et ii, Romae, 1748. 
. codices manuscripti in Musaeo Britannico conservati gee. numeros in Catalogo Mugaei laudati. 
. Novi Test.Vergione8 Syriacae a Jac. Qeorgio Christ. Adler, Hafniae, 1789. 
. Supplementa ad Lexicon Syriacum Castellianura gcripsit C. M. Agrell, Fagc. i, Upgaliae, 1 839. 
. Grammatica Syriaca sive Chaldaica Georgii Michaelis Amirae, Romae, 1 596. 
. Anaphora S. Caelestini epi Roraani edidit W. Wright, 1867. 
. Anecdota Syriaca edidit J. P. N. Land, Lugd. Bat., Vol. i. i86a, Vol ii. 1868. 

Analecta Nicaena by B. H. Cowper, London, 1857. 
. P. A. Lagardii Analecta Syriaca, Lipsiae, 1858. 

t^oi^S^ 001} .(.^^.tti^ livi . -i .■ oo.n.;^.. w;^? I»^be ex edit. W.Wright, Ph.D., LL.D. Folia bujus libri 
nondum publicati benevole mihi concessit editor. Latine et Annenice etiam editi sunt hi sermones rob 
nomine Jacobi Nisebeni a Nicolao Antonello, Romae, 1756. 

Apoc Libri Veteris Testamenti Apocryphi, laudati plerumque ex edit. P. A. de Lagarde, Lipsiae, 1 86 1. 

Apoc. N. T. . . . Contributions to the Apocryphal Literature of the New Testament by W. Wright, London, 1 865. 
App. ad BHCh. . . Appendix ad BHChr. Syr. et Lat. edidit P. J. Bruns in Band i. Neues Repertoriums fflr bibl. et morgenliind. 
Litteratur herausg. von H. E. G. Paulus, Jena, 1790. Cf. C. S. B. 549 sq. 

Ass. Cath De Catholicis Chaldaeorum Commentarius auctore J. A. Assemano, Romae, 1775. 

Athan. Ep. ... The Festal Letters of Athanasius by W. Cureton, London, 1848. 

BA Jesu Bar- Alii Lexicon Syro-Arab., potissimum e cod. Bibl. Bodl. Hunt. xxv. 

Bal Balaeus in Op. S. Ephraemi ed. a J. J. Overbeck. Est etiam ubi laudetur e B A. et BB. 

Bar-Ce. Hex. . . . Mosis Bar-Cephae epi Mosulani Hexaemeron e cod. a Quatr. collato. 
Bar-Ce. Hom. . . ejusdem scriptoris Homiliae e cod. a Quatr. collato. 

Bardesan Bardesanes ap. Spic. Syr. 1-21. 

Bar-Sal. Com. . . Jacobi Bar-Salibaei metrop. Amidensis Commentarius in Quatuor Evangelia, plerumque e coll. Quatr.; it. e 
Bod. Or. dcciii. 

BB. Jesu Bar-Bahlulis Lexicon S)To-Arab., e cod. Bibl. Bodl. Hunt, clvii. Marsh, cxcviii. 

BHAds. Men. . . Gregorii Bar-Hebraei Adscensus Mentis sive Compendium Astronomiae plerumque laudatus ut cod. Bibl. BodL 
Hunt. dxl. 

BH Cand ejusdem Candelabrum Sanctorum e cod. a Quatr. collato, nisi ubi cod. Hunt, xlviii mentio facta sit. 

BHCarm. . . . ejusdem Carmina, partim e codd. Bodl. in quoque loco nominatis, praecipue autem e cod. clvii (Bibl. Imper. Paris.) 

e Quatr. collato. 
BHChr. .... ejusdem Chronicon ediderunt Paul. Jac. Bruns et Georg. Quil. Kirsch, Lipsiae, 1789. 
BHCod. clvii. . . cf. BHCarm. 

BHCol ejusdem Columba, plerumque ut cod. Bibl. Bodl. Hunt. i. pp. 335-346 laudata. 

BHEth ejusdem Ethica, plerumque e cod. a Quatr. col. laudata, sed est ubi e codd. Bodl, Hunt, cdxc, et Marsh, dclxxxi. 

BHGr. .... ejusdem Grammatica Parva ex edit. Em. Bertheau, Gottingae, 1843. It. e cod. Quatr., ubicunque adpositae 

sunt r et v. 
BHGr. Pr. ... ejusdem Grammatica Magna seu Liber Splendorura e cod. Quatr. 

BHHier ejusdem Comment, in Verba Hierothei e cod. Quatr. 

BHHor. Myst. . . ejusdem Horreum Mysteriorum, cujus libri tantum proemium, et quaedam alia e cod. Hunt, i adhibita sunt. 

BHLog ejusdem Logica e cod. Quatr. 

BHNom ejusdem Nomocanon e cod. Hunt. i. pp. 260-334. 

BHPhilos. . . . ejusdem Philosophia e cod. Quatr. 

BHRad ejusdem Radiorum Liber, plerumque ut cod. Bod. Or. cdlxvii vel Hunt, dxxi laudatus. 

BHSchoL . . . . ejusdem Scholia in Jesaiam edidit O.F.TuUberg, Upsaliae, 1843. It. Scholiorum in Psalmos specimen, ib. 
BHTerot . . . . i.q. BHHier. passim ap. Quatr. 

BHVit cf. Diosc. 

B.O Bibliotheca Orientalis Clemen tino-Vaticana recensuit Jos. Sim. Assemaniis, Tom. i, ii, iii. i, iii. ii, Romae, 

1719-1728. 
Bod. Or. .... Codices Bodleiani Orientales, de quibus et caeteris in Bibl. Bodl. conservatis cf. C.S.B. 
Canon. Or. . . . Codices Canoniciani Orientales in Bibl. Bodl. 

Castell Edm. Castelli Lexicon Heptagl., Lond. 1669. Partem Syriacam seorsim typis describi curavit J. D. Michaelis, 

Goettingae, 1788. 
CauB. Caus. . . . Causa Causarum e cod. Bibl. Imper. Paris, a Quatr. collato. 

C.B.V. Bibliothecae apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum Catalogus in tres partes digestus a St. Ev. Assemano, 

et Jos. Sim. Assemano, Tom. ii et iii, Romae, 1758, 1759. 

Chrys Chrysostomi Homiliarum versio Syriaca e cod. Quatr. 

Clem. Rom. Ep. . . dementis Romani Epistolae edidit Joannes Th. Beelen, Lovanii, 1 856. 

a 2 !▼ NOMINA ET SIGLA SCRIPTOKUM OPERUMQUE Clem. Rom. Rec. . h.e. ejusdem Recognitiones edidit P. A. de Lagarde, Lipsiae, 1861. Quae Latine dantur plerumque e Ruffini inter- 

pretatione sunt. 
Clod. Lit Syr. . . . Liturgiae Sjriacae septimanae passionis DBi excerptum a Job. Clodio editum, Lips. 1720. 

C j^ R Catalogus Codicum MSS. orientalium Musaei Britannici, Pars i, Londini, 1838. 

C<^_L5t. Codex Liturgicus Ecclesiae Universae a Jo. Al. Assemano, Romae, 1750. 

Corp. Ign Corpus Ignatianum by William Cureton, London, 1849. 

C.S.B Catalogi Codicum MSS. Bibl. Bodl. Pars vi codices Syriacos etc. complectens. Confecit R. Payne Smith, Oxonii, 

1864. 

Qyr S. Cyrilli Commentarius in Lucam edidit B. Payne Smith, Oxonii, 1858. 

Cyr. de Incar. . . . S. Cyrilli de Incarnatione Dili, e cod. Mus. Brit, a Ph. Pusey transcripto. 

Dii^k. Codices Dawkinsiani in Bibl. Bodl. 

Did. Ap., it. Didasc. . Didascalia Apostolorum Syriace edidit P. A. de Lagarde, Lipsiae, 1854. 

Dion. Dionysii Telmahharensis Chronici liber primus transscripsit etc. O. Fr. TuUberg, Upsaliae, 1850. 

Dioea Dioscori Gozartae epi vita Bar-Hebraei, plerumque ut cod. Marsh. Ixxiv laudata. 

Doc. Syr Ancient Syriac Documents by W. Cureton and W. Wright, London, 1864. 

Ebdok sic notantur quaedam a cod. nescio quo Quatr. 

Ebed J Ebed Jesu metrop. Sobensis collectio canonum Synodicorum in Mali Script. Vet. Nov. CoUectionis Tomo x, 

Romae, 1838. 

Ebed J ejusdem Carmina, etc. e cod. Paris, a Quatr. collate. Haec dignoscantur additis r et v. 

Ebed J. Marg. . . . ejusdem Margarita de Veritate Christianae Religionis in eodem Mali CoUectionis Tomo, pp. 317-341, a Jos. 

Aloysio Assemano edita. 

Ephr S. Ephraemi SjtI Opera omnia quae exstant, Gr. Voll. i. ii. iii, Syr. Voll. iv. v. vi, a Petro Benedicto, et post ejus 

obitum a St. Evod. Assemano edita, Romae, i737-i743- 
Ephr. ed. Bick. . . ejusdem Carmina Nisibena edidit Dr. Gustavus Bickell, Lipsiae, 1866, 

Ephr. ed. Ov. . . . S. Ephraemi Syri, Rabulae epi Edesseni, Balaei, etc. opera selecta edidit J. J. Overbeck, Oxonii, 1865. 
Eus. de Stel. . . . Eusebius of Caesarea on the Star edited by W. Wright in Journal of Sacred Literature, London, 1866. 
Eus. Mart. Pal. . . History of the Martyrs in Palestine by Eusebius Bishop of Caesarea edited by W. Cureton, London, i86i. 
Eus. Theoph. . . . The same on the Theophania or Divine Manifestation of our Lord and Saviour Jesus Christ edited by S. Lee, 

London, 1842. 

Evang Evangelia sc. Remains of a very antient Recension of the Four Gospels in Syriac edited by W. Cureton, London, 

1858. Cf. etiam Hier., et VHh. 

Ferr Jo. Bapt. Ferrarii Nomenclator Syriacus, Romae, 1622. Plerumque e B A. desumptus. 

Galen. Galeni de simpl. medicamentorum temperamentis Liber a Sergio Rhesinensi Syriace versus, e cod. Musaei Brit. 

(Add. MSS. 14,661) a R. Payne Smith coUato. 

Qeop Geoponicon in sermonem Syr. versorum quae supersunt P. Lagardius edidit Lipsiae, 1 860. 

Hex. Codex Sacrae Scripturae Syriaco-Hexaplaris ex editt. Bugati, Ceriani, Hasse, Middeldorpf, Norberg, Rordam. 

Hier Evangeliarium Hierosolymitanum ex cod. Vat. deprompsit Franciscus Miniscalchi Erizzo, Veronae, 1861. 

Hom. Alex S. Alexandri epi Alexandriae sermo ap. Maii Novam Patnim Bibliothecam, Vol. ii. pp. 531-540. 

Hor. Syr Horae Syriacae auctore N.Wiseman, Tom. i, Romae, 1828. 

Hunt Codices Huntingdoniani in Bibl. Bodl. servati, inter quos Hunt, clxx Lexicon Anonymum, quod aliquando ut 

.a;ao .aX, sc. Ui*^ v< ton.mooN citatur. 
Ibn S. Thes. . . . Thesaurus EHae Bar-Siuaei epi Nisibeni e codd. Bibl. Bodl. Laud, xxv. Marsh, dcciii. Bod, Or. xxxvii. 

Jaa Edes Jacobi Edesseni Homiliae e cod. Paris, a Quatr. collate. 

Jac. Edes. ed. Wr. . Two Epistles of Mar Jacob Bishop of Edessa edited by Dr. Wright. Reprinted from the Journal of Sacred 

Literature, 1867. 
Jac. Edes. Hex. . . ejusdem Hexaemeron e cod. Quatr. 

Jac Edes. Schol. . . Scholia on Passages of the Old Testament by Mar Jacob Bishop of Edessa edited by G. Phillips, D. D., London, 

1864. 

Jac. Sar Jacobi Sarugensis Homiliae e cod. Paris, a Quatr. coUato. Cf. etiam De vita Jac. Sar. diss, a J. B. Abbeloos, 

Lovanii, 1867. 

Jo. Dar Joannis Darensis Commentarius in Dionysii Areopagit-ae opera plerumque laudatus ut Bod. Or. cclxiv. 

•^°- %^ The third part of the Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus by W. Cureton, Oxford, 1853. 

■^ Lexicon Georgii Karmsedinoyo Maronitae A.C. 16 19 Romae conscriptum, et in usum hujus operis a Josepho et 

Mose Wolfio («a^f) exscriptum. 
Kirsch. Chrest. . . . G. G. Ku-schii Chrestomathia Syriaca a G. H. Bernsteinio edita, Lipsiae, 1836. 

•^S^rde Supplementa Lexici Aramaici scripsit Paulus Boetticher, Berolini, 1848. 

"° Codices Laudiani in Bibl. Bodl., quorum cod. cxxiii idem opus est ac Cans. Caus. sed multis in locis codici Quatr. 

dissimile : de cod. xxv cf. Ibn S. 
ajo .oeC^, it. \ 
a^ ^^^ I • . Vide Hunt. clxx. 

Leont. Mart. . . . S. Leontii Martyrium e cod. Quatr. 

■"***'*' Quartum Maccabaeorum Librum dedi e cod. Poc. cccxci. Graeco exemplari usus sum quod in Bibl. Gr. Tom. iii. 

p. 442 edidit Jo. Locinerus; it. Versionis Lxx. edit. Oxon. 1817, Tom. vi. Monitum lectorem velim versionem 
in editione Grabii cum ed. Oxon. 1817, et ed. Anglic. Cotton baud omnino consentire. 

"**■'• "^^ Maha Thomae epistola ad Ignatium Patr. Antioch. edidit C. Schaaf, Lugd. Bat. 1714. 

"*''°" Maronis Opera e collatione Quatr. 

**»"li Codices Marshiani in Bibl. Bodl. 

Mas. Pec Syrorum Peculium Andreas Masius colligebat, Antverp. 1571. 

Morin. Comment. . . Joa. Morini Commentarius de sacris ecclesiae ordinationibus, Amstel. 1695. IN HOC LIBRO ADHIBITORUM. v 

Nasar. ... h. e. Lexidion codicis Nasaraei cui Liber Adami nomen edidit M. Norberg, Lond. Gothorum, 1816. 

Nbld. Gr Grammatik der Neugyrischen Sprache von Tb.Noldeke, Leipzig, 1868. 

O., it. Ou8 Codices Ouseleiani in Bibl. Bodl. servati, quorum cclxxvi Ordo conBecrationia Missae secundum ritum Chaldaicum. 

Off. Mar Officium ferialejuxta ritum Ecclesiae Syrorum Maronitarum, Romae, 1830. 

Pa""- Pat Liber qui inscribitur ParadisuB Patrum edidit 0. F.TuUberg, Upsaliae, 185 1. 

Pat. Vit Patrum Vitae e cod. MS. Quatr. 

Pliilox Philoxeni epi Mabugensis Homiliae Syriace versae e coll. Quatr. 

Phys. Syr Physiologus Syrus edidit 0. Q. Tychaen, Rostochii, 1795. 

Poc Codices Pocockiani in Bibl. Bodl. 

Rel. Jur Reliquiae Juris Ecclesiastici edidit P. A. de Lagarde, Vindobonae, 1856. 

Repert. Or Repertorium fUr Biblische u. Morgenlandische Litteratur, Bande i-xviii, Leipzig, 1 777-1 786. 

Rit. Sal Ritus salutationis crucis in Ecclesia Antiochena Syrorum editus a Steph. Borgia, Romae, 1779. 

Sal. Ap Salomonis epi Bassorensis Liber Apis ex edit. J. M.Schoenfelder, Bambergae, 1866. 

Sanct. Vit Sanctorum Vitae e cod. Quatr. 

Severi de Rit. Bapt. . Severi Alexandrini de ritibus Baptismi liber G. F. Boderiano interprete, Antverpiae, 157 a. 

Severi Gr Severi qui etiam Jacobus epus jpeo^; Grammatica e cod. Marsh, dxxviii. 

Severi Poet ejusdem Poetica ex eodem cod. 

Severi Rhet ejusdem Rhetorica ex eodem cod. 

S. Mosis Vita ... ex Hagiographis MStis in Bibl. Paris, a Quatr. collatis. 

Soph Die Fabeln Sophos ed. Landsberger, Posen, 1859. 

Spic. Syr Spicilegium Syriacum by W. Cureton, London, 1855. 

Stod, Gr Stoddart's Grammar of the Modern Syriac Language, London, 1865. 

Thes Thesaurus Eliae Bar-Sinaei, quem vide sub Ibn S. 

Thurst Codices Thurstoniani in Bibl. Bodl. 

Tit. Bostr. .... Titi Bostreni contra Manichaeos libri quatuor S)Tiace edidit P. A. de Lagai-de, Berolini, 1859. 

Trans. B.V. M. . . . Transitus Beatae Virginia Mariae ex hoc mundo edidit Dr. W. Wright, Journal of Sacred Literature, 1865. 

VHh . Versio Novi Testamenti Hharklensis, sc. Sacrorum Evangeliorum versio Syr. Philoxeniana, ed. Jos. White, Oxon. 

1778. Actuum Apostolorum et epistolarum tam catholicarum quam Paulinarum ab eodem A^hite, Oxon. 

1799, 1803. Das heilige Evangelium des Johannes Syr. in Hharkl. Uebersetzung von G. H. Bernstein, 

Leipzig, 1853. 
Zachar Zachariae Rhetoris epi Melitenensis Historiae Eccles. capita Selecta, ap. Maii Scriptorum Vetemm Novam Collec- 

tionem, Tom. x. pp. 332-360. 
COMPENDIA SCEIPTIONIS. a. = prima paginae columna. 

aba., it. ab6ol.=BtatU8 nominis absolutus. 

aff'.=affixum. 

al.= alius, alii, etc. 

apoc.= apocope, apocopatns, etc. 

app.= appendix. 

Aq.:=Aquila. 

b.=BecuDda paginae columna. 

BS.=Bar-Serushvai lexicographus, qui idem Ananjesus epus 

Hirtae, e quo multa praesertim Graeca vocabula desurapsit 

Bar-Bablul. 
c.=tertia paginae columna, 
c.=cum; it. columna. 
cauB.=causali8. 
c. c.=con8truitur cum. 
cogn., it. cognom.= cognomen; it. cognatus. 
col. ^colophon; it. columna. 
const., it. constr.=8tatus nominis constructus. 
d.=quarta paginae columna. 
denom. = denominativua. 
dim. = diminutivus. 
ed., it. edit.=editio, edidit, etc. 
emph., it. emphat.=8tatus nominis empbaticus. 
Eus.=Eu8ebii Chron. Can. 
f., it. fol.= folium; it. foemininus. 
Gabr. = Gabriel vel Sionita, vel scriptor medicus, quern saepe 

laudat BB. 
Greg.=Gregoriu8 Nyssenus, quem saepe laudant BA. et BB. 
Hex. = Hexaplaris. 
Hbon. et Honain.=Hhonainu8 medicus, lexicographiae Syriacae 

pater, quem passim laudant BA. et BB. ut ^. domirms 

noster. Hier. =Hierosolymitana dialectus. 

Ibn Bait. = Ibn Baitar, scriptor botanicus, laudatus ex ed. Son- 

theimer, Stuttgart, 1840. 
1.= liber; it. lege, legendus, etc.; it. linea. 
Lib. Par. = Liber Faradisi, passim a BB. laudatus. 
Lxx.=Ver8io Septuagintaviralis. 
lxx=septuaginta duo Christi discipuli. 
met., it. metapb. = metaphorice. 

Minisc.=Miniscalchi Erizzo, Evangeliarii Hier. editor, 
n. pr., it. nom. prop.=nomen proprium. 
opp.=opponitur, oppositus, etc. 
Pentap.=Ver8io Pentaplaris. 
Pesh.=Versio Peshito, sive Simplex. 
Quint. =Versio Pentaplaris. 
r.^ recto. 

8. = sive; it. sub; it. seu. 
sc.= scilicet. 

Schaml. = Schamleius lexicographus. 

Serg. = Sergius lexicographus. Ex his multa desumpsit BB. 
8q.=sequens, sc. pagina, et sqq.=sequentes. 
8. v.=sub voce. 
Sym. =Symmachu8. 
Sync.=G. Syncelli Chronographia. 
Tetr.=Versio Tetraplaris. 
Theod.=Theodotion. 
trans. = translate, metaphorice. 
trop. = tropice. 
V. =vide ; it. versus. 
v.:= verso. 

VHh.=Versio Hharklensis. 
voc.=vocabulum; it. vocativus. 
V. 8. = vide sub. Caetera faciliora sunt quam ut necesse sit exponam. COMPENDIA SYRIACA. .iZ(=]j^ alii. 
.«9;=|^id( masculiuus. 
.«=:ooi it. wo) est. 
•v^o^Piiko et caetera. 
.M»=|ujfM singularis. 
.«M it. OAdi«=)i*,aA.< passivus. 
.y)jc = )t.v>)ij«> homilia, sermo. 
.«aiaj=)y>jts'>n' foemininus. 
.^p = )..l»^fn pluralis. .afiD=)LsaaB sensus. 
.fi'tv =);o-^s>, activus. 
.]^y^=]^b.J^ iiiturus. 
.A=]?oj^ imperativus. 
..ia=:)Ao.^ persona. 
..^Iliiuk, codex. It. .'<«> 
.*o=|uao^ primus. 
.>l=)>i*^ secundus. . =:)i ffi .V. V JLnkM. codex vetus. Quae Gallice dantur interpretationes e schedulis Quatremerianis desumptae sunt. Quae Graece, si vocabulis 
e BA. BB. Ibn S. K. apponantur e mea conjectura sunt, caetera plerumque e textibus originalibus. Quae 
etiam Latine ad Clem. Eom. Rec, et Sanct.Vit. textuum Latinorum auctoritate nituntur. Denique si dua- 
bus vocalibus insignita sit consonans, e. g. (', significat, quod lexica ambas scriptiones obferunt. 
/ prima apud Syros litera, cui nomen -a^/' et >at^/', quae ut nota 
numeralis valet unus, a; cum j praefixa prim/us, a; cum lineola sub- 
scripta in hunc modum ( i,ooo, I 10,000, / 10,000,000, teste Amira, 
Gr. Syr. pp. 16-21. In pronuntiatione levissima aspiratio est, qualis 
solet esse h apud nostrates in hour, honour, et apud Qallos in habit, 
homme : ante aliam. Olaf autem, et in participio praesenti verborum 
med. rad. quiescentium eundem ac Jud sonum habet, ut IJtao m'loyo, 
oLo koyem. In initio verborum scripta saepe in pronuntiatione omnino 
omittitur, ut \1X-1, *j}_, J)»j^. In verbis conjugandis pro Heb. n sub- 
stituitur, ut '^^ir pro i'k"'?, '''so^?'' pro i'^DP", itiil' pro inin, ex 
usu linguarum Semiticarum, quo literae fortiores paulatim temporis de- 
cursu emoUitae sint. (Ewald. Gr. Heb. § 31. Ges. Thes. in S.) Apud 
Syros etiam cum 01 permutatur, ut ^i , et ^o, pro ^o^, (cf. Ewald. 
Gr. Heb. § 219), at saepius cum »., ut .aXr, >sl^: pa/", <»a* : ^»?', 
J»« : sic etiam t^Lj e rad. ^, \^\\ ex l'.^, >aj|L ex jal<, ^'X^ 
ex <s^, 'aSS-i ex o^, *L)^ ex tlb^. In nominibus fomiandis saepe 
praefigitur, ut l^f ex »I, \-ii-i\.J ex oa*, )Ai.(''' ex a>>., )ia-( ex 
;«■ ),XLO('' e pja, llljk./'' e '^IjL ; in vetustioribus codicibus passim 
vocibus praeponitur, ubi omittunt recentiores, e. g. )k^»j(^, j^A^o 

)LV^/, jiLiii/, jki^^^/, )?o^7, )4s^-^»r, \^j^r]\'^i^r, 

Jfci-Ij/', Ji^f'". Cf. etiam ol^/, wajfc/", etc. It. in dialecto Hierosol., 
ut )l»?/ sanguis, ).^»J? hraehium, oot/ t&, etc. Simili modo est 
ubi vocibus Hebraicis praeponant Syri, e. g. JfciaJLr pro riDa';, ^iam-/ 
pro nSK';, )L.»»?'' pro T*"!";, Jbaol/* pro ^iOR, sed cf. Ibn Ganach, ap. 
FUrst Concord, s. ^P^l : sic J'i"'ttJ Job. xxxi. 22, Jer. xxxii. 21 pro VilT. 
Semel forte cum Heb. V commutatur, sc. )1.»^..jb/'" pro nilRB'S?, aed 
cf. nilE'N, et Gr. '.\(rrd/jri;. Vocibus Graecis, praesertim quarum prima 
litera sibilans est, passim praefigitur, e. g. t 'imo /'" ^ivot, ^J^C 
iTTabwv, JCL^/'* OToa, JL^/' <rroX^, l^'ol^i^^ orpanfflnjt, jjoxMo^' 
(TOTH"- IAam/' (rKvcJMs, ]L«9>fin( a-trtlpa, sed exstant etiam Il^cl^o^/ 
Xixai/i'a, jxn^izl princeps, prince, et in Hex. yOli«.;S( pro ipaaBcov, et 
Itti.*/ pro 'PoiJd ; sed simili modo ipsi Hebraei nominibus propriis S 
praefigunt, cf. D'JS et O"] Gen. xxii. 21, Job. xxxii. 2, Ruth iv. 19, 
Mat. i. 5. Interpolatur i in voce «s^j;il.' Ex. xx. 17, e rad. ^»', et 
passim in dial. Hier., e. g. dot pro 601, »|l2^;^ pro w^:L^, ^jo pro 
J^o). Denique est ubi omittitur, e. g. ut>. pro *.W, Jl'iJ pro ]1'mI/, 
,1.. pro ■ ■■ ■/, )u»j pi. foem. ex •*J( ; .m.maNfi pro €xX«\(f«r; et in 
vocibus Hebraeis^ liol ex aitK, Di^^ ex ijiaifS, U=.J ex VaXK. 
Formae rariores sunt Jl'ijo pro Jl'sLae/', J^ot^ pro l^i^C- Quod 
dicit Bleek, Einl. i. 49, rationem quare Syri literam I addunt omit- 
tuntque ex hoc quaerendam esse, quod articulum Jl, vel n, in ea 
lateat, vix probabile est. 

.1 in Tetr. et Hex. Syriace redditis denotat Aquilae versioneni, ut 
Dan. i. 4, nott. b et c, Jer. i. 3, 10, 1 1, nott. c, e, f. ]l Hier. vael C.B.V. ii. 85. It ipsa Gr. vox If vel, Mat. xviii. 1 6, xix. 
29, xxvi. 53, Luc. xiv. 5, Job. ii. 6, iv. 27 ; post compar. qttam, Luc xviii. 
25, in quo sensu saepius »^l/=9 yap Luc. x. 12, Joh. iii. 19. Dilexe- 
runt homines magis ]iooM^ *W^( )i~><^> tenebras qtiam luc«m. In 
Gr. textu tamen yap in neutro loco exstat. Quod dicit Miniscalchi \l 
esse pro o(, o in ( mutata, minime probo. Apud Syros hodiemos u 
adhuc in usu est, redditque Stod. Gr. 144 why 1 pretty well I Sed credo 
esse interjectionem. 

j( (a, sine, permitte, Isif, ■""■>-, B A. 

)(/ Hex. Jer. i. 6, not. d, vox lamentantis, Gr. S S S, Heb. '^'^^,. 
Cf. Schleusn. Thes. V. T., et Steph. Thes. s. v. 

Ui^li Sibernia, ut opinor. An. Syr. 140. 20. 

taa^fl/' oijSijs, insuavis, BA. 

w{o«!( dicit K. >*a}o\tL( V'tHiIo \ljlaj ja^t^o jun eoeponitv/r 
aquilinus, et vox primativa est. Vox corrupta, cf •£a^U. 

>dBoio)|( 6 Up6s, sc. Deus ; sic enim solitum apud Arabes numinis 
nomen ,_^>j[ali reddere Syros dicit BB, qui exponit ^eoo^li >coo;^xo( 
jlo/ao )lo pftwbyll Cuomo .t^Noo o ^i'aub o^oot? iV^vpor, aBamros, 
qui ipse initium et finis, ipse etiam potent et immortalis, et sic K. 
Codd. H. et M. corrupte legunt .moioil/, et >fiDO>ioiL|'. 

.fiDQ^ou vertit K. wis"' ^j* ^\j .4 U quod caeleris pejus est. 
Credo esse Aeolica dialectus, quam in alio loco dicit esse ^ i^^ 
wo)0»aui.. y. infra. tOL^oW Tj AioXi'r, Aeolica dialectus, BB, qui vertit B Nxjiv) ^ f^ 
Jbjcu; una e dialectis Graecorum, quarum quinque recenset. Scribitur 
etiam apud codd. ja^oi^', «fnNe/', ^a^iU', et .m^ol/*, et ap. K. 
«ai>.o/ et .mNo/. Pulchram esee dicunt, sed caeteris inferiorem, ;^jot 
t^etOiA^ ^ {1-3 Jll^ .tv'ft«Nn\ il&Xo )Clo )Jm <a/' ^; 

>aBO>ou' Sapos, immaturus, ]6o) oos^ JIf ufs, B A. 

.£oi.-^ioU'' aoparos, invisibilis, (jj.'> "i .\lLyLii> Jl', BB, K. Apud 
codd. etiam .ma-^ju', et solita in vocalibus adponendis confusio. 

lljojr (codd. )Jioj( ) diopia, intempestivitas, immaturitas, .\j'S. Jl' 
ujtijVI JJi \^\j •ijl'jjli JJ .Jialo >3ol .p .)wj|:>l «>»j0 ;^|l«o a/ 
(juj^lj intempestivitas, et etiam dicitur esse ante tempestatem : in uno 
codice additur et \ante\ tempora; et sic Ar. ante tempestatem, et etiam 
ante tempestates et tempora, B B, K. 

^o_^lr rectius .aoaL^I/' dmfc, aquila mas, )«»? \;jli ; foeminam 
enim vocant Graeci k>i<^ <i>h^, B B. 

.aal^Jr airrdfic, nisi legend. .£dglZ^{/* dtVctoc, ad aquilam pertinent, 
aquilinus, Jia^Lo \JJUj B A. et BB. [1. f'"'-;l et c£ -jooij/.] 

.aoaL^tr 'AfT(ot, BB, rectius igitur ^eoi^W' Aetiut, nom. epi 

B * 3 •:• irrt^_ rdx\r^ ■:■ 

LytldM, d* quo V. .m^ II; it. haer«tici saec. quarti. C. B. V. iii. 69, 4 U . 
Ab M nomen duxerunt 

I .• --j I/" AHiani, Aetii asseclae, Ephr. ii. 485. Cf. Epiph. c. Haer. iii. 

.m^li Jtti*, i.q. «£l^{r, nom. eunuchi, BHCIir. 136, 137; pa- 
tridi et ducii. Grw-ci, ib. 157, 158. ,,o»^t .^-»/ ^H' Aeliug 
Lfdtbm urbis in Palaestina ep^u concilio Nicaeno interfuit, EbeU J. 
joj. Ap. An. Nic. 8 vocatur )»ai»>j ^a-^u. 

^W Ml, mnper, b»U^/, BA. 

yiZW in^', liurinui, J.l>. buHnil, B B. Addunt codd. omnes 
i^ii b-U»OLi Graeee nt iranjp, unde quae ait scribarura ignorantia et 
inouri* fiicile p«r«pic«re licet Nam sic omnia. Ab Hesychio tamen 
r«pet«ad«m mm himc gloaaam censet Lareovius, Dc Dial. Linguae Syr. 
R«Uqaiu,p. S- sc. 'A^SfiWuo, AjWw (0/3=0/'), sed negat Bemsteinius. 

.oJl?' i JW». qtii vidit; confundit BB. cum \oUil' horizon, et 
reddit regio mperior. Exhibet etiara K, Bed exponit viaibilis, cot 

.ml^l/' miHit, i) i.q. iiKTttJiJt, de/ormis, )Lj-. fc»a* <Mr/7i« aspectu. 
a) 71W «p»e»« eorrt, nu&un tpeeiem habent, U**-}! Jl, BA, quod mire 
vertit Bemst intpeeumu. Vox logica est 

aO^a.1/' it .a^jbA.j/'', vox corrupta. Vertit B B. j-^its ^-spr 
«mper^tefiM. Forte rescribendum yO.JJJA.(/ a« axinTTov. 

^a-l/' exponunt B B. et K, ^1^ JJI .|o/ loii./ 5 est Deus Pater; 
■ed credo corrigendum Its )o^/ « eat Deus Filius, i vlor, quod confirraat 
•criptio in K, sc. .abcuu '. 

yolo J-i/'rA atiCaop, sempervivum, housdeek, Galen. 1 3 r. Tria apud 
BB. recensentur genera, sc. -i-jCll sempervivum arboreum, jkJi\ 
ledum rupestre, et tertium quiddam, sc. sedum steUatum. Cf. Ibn Bait, 
a. JUI ^. Scribitur etiam yojlj/', yOjJ?, oil}, et yoaooiT^ 

li^etaea^i/' ultima alphdbeiae litera, sc. i, B A. Sonat dmra p'ya, 
quasi nomen habuerit simile r^ Iwra. 

•m\^^\i Ahila urbs Palaestinae, cujus epus Petrus concilio Nicaeno 
interfuit. An. Nic. 8. Cf. >caoJLtl. 

».j/'6<l.ip, a«r, BB. 

VilW aipa, Idium temtdevtum, Galen. 13 v. Syriace vocatur 
^o^J:», et Arabice -L.tUj ^;)'v)l, BB. De JLi Mium perenne,\. 
Ibn Bait ii. 115, et de ,j\j; lolium, ib. i. 548. Scribitur etiam )i«. 

yoMU'vitut aeuti, intuitus inlentus, ]l^..<j&..Qjfi ]iu«, B B. Suspi- 
eatur Bemst. esse atl ipap. 

iJ»U h. e. ilJl ^IWlj^^l cognomen chalifae Aegypti jy^\ ^J^ j>X 
BHChr. 370. Cf. Hist Dyn. 370, 380. 

yl/ Hicr. Job. vii. 17, yl^.. y?, Gr. nirfpov...)}. Credo y|/ ex )/ et y^ 
cotnpositum e8se,=tW «t. 

■xoU -Ajax, Atac, Spic. Syr. J^. 21. 

iU' c. plerumque tamen m. ; sec. Bar-Seruschvai et masc. est 
et foem. ; 017/), a«r. De ejus nature dissentiunt Syri : ecclesiae enim 
doctores dicunt, acrem per se fi-igidum, kiuniditatis capacem esse ; 
phyaici autem eum et calida et humida esse nature. Addit Honainus 
in BB, aerem a summis montibus in terram desceudere, locimi autem 
■uperiorem tenerc oetbera, tlLoi. Sed in Bod. Or. cclxiv. 25 v. ilj' 
in trcs zonas, )V-oi^>, divi8u.s est, quarum prior ea est in qua aves 
volant, secunda nubium, tertia planctarum. Ace. ibi 24 v. scribitur ]i\( 
■c i/pa, et pi. fonnas dat K. >£D»lr, talli'w' , •aolfu', et ,ailnr. 

r ' I At. ' .4*' mA ' A** 

Exstat ap. Pa. xviii. 12, xxvi. 1; \1aS sW xavvot aqp. Sap. ii. 3; iu' 
y.'Sn raxtoot aiip, ib. xiii. 2 ; 1 Cor. ix. 26, xiv. 9, Eph. ii. 2, i Thes. 
IT. 17, Apoc. ix. a, xvi. 17, Ephr. i. 118, B. 0. i. 331, ii. 167, 182, 
BH Chr. 156, 397, 483, etc. «U» j|/ flcpA «W. Geop. 78 ; ofc-/ J|? 
yOuM 'Vof V~»t j Vwtuo )j»&BD aer ftalitus est et spiritits vitalis omnium 
animantium, La\id. cxxiii. 203 v. «.^.ca om1^( »'U>( t>>^ o^ |wuO> 
♦ll A» tentu* nihil cUiud est nifi aer, Bod. Or. cclxiv. 25 v, ubi f. est. et sic ill loo, UoM Doc. Syr. cm,. 22. Ap. B. O. i. 133 valet aura. 
Ar. _--:l\. PI. uBjir B. 0. iii. i. 19S. La"'l- c^'^"'- 3 2 ^/ «' *»'i'i'' 
BH^r. Myst ad^Ps. xvii. 12 (xviii. 12), ubi Hex. ueM( ; et a»o»|/ 
at'pts Geop. 29. In Talm. vox scripta est T1S. 

]i\J' aerins, )»lio <-^f U rb X^moptph <5fpa>S«, Galen. 63 v. 

\l\iU'aerius, w-W/ U>a essentia flattdenta, «/K»Si,r, Galen. 13 r; f. 
Jki-j*!?' )'"'•" aquositas aeria,ih. 30 r. 

k^jil/' adv. ex a^re,^ ^, B A. 

Ujl/' <}.>or, omW, BHChr. 554, Ujl(" ]l^<. ■eapor aerius, BH 
Etb. 89 v; Uill \^' "\, C07-])us ex aere factum, Laud, cxxiii. 1 13 tJ; f. 
IkLi]/' Sym. Ps. xvii. a; Jl^jl?' )1^4S = U^? IV-iS Bod. Or. 
cccclxvii. 4^'. PI- '"• i-'?l<'' Epbr. i. 120; f. JkLtjij?' Sev. de Bit. Bapt. 
76, ubi imprcssura est )fc-i»w • 

]ttJ>\r f. q^ialitas aeria, aeritudo, BH Cand. 20 «, 256 r, 324 r. 

)j»|?'amMs,)j»J|o )jiQJ nvp<i&r,s Ka\ <Up<i8t,!, Galen. 58 v,- )j»I? U*o 

ouo-ia aepdSrjt, ib. 63 r. 

uft.^ttjjji' VowMOT, ZaV<to, JlI .))^o.aio lcaa.iao, B A. Forte sit 
a'pfats, quod voc. apud Lxx. Lev. xxii. 18, 21, pro Heb. nana donum 
apontaneum adhibitum est. 

.ttsi^il/' afpyos, otiosvs, iners, lLj4 «, B A. 

.oiir &pov, arum, B B, qui interpretatur per *.a4^i^ (Pers. 
iJ.^U>) auris Eleplianti, Ar. J^\ ^^li\, Ibn Bait i. 23; et per 

lijUl li^O-^, de quo cf. DioSC. ii. 197, apov to KaXovptvov napa 2vpoit 

XoxKJm. Ari speciem, ).^juL ).^a.i». dictam, videas infra in ,^io{. 

aiiU'' nopro vel aapTo, suspensvs est, )oo) jJL oi, BA. 

u»Q^»!/''<io>nTot, invisibilis, UJCtso H', BA. Sed sec. BB. J;^.^ j**, 
jloj^ttioi nom^. haeretid. Eeponere jubet Bernst. uaeu^lr, quod vide 
supra. Cod. H. legit .axL^il/''. Cf. supra joa^iol/. 

)I»|/'f. (ifpia.sc. 17 Aiywrros. Hoc nomine prius appellata est Slisraim, 
sive Aegj'ptus, quam regnavit Eaamses (. m . mfi v t), B B. De dfpia 
V. Steph. Thes. s. v. 

Uij/'f. d<api'o, tenebrae, obscuritas, \.i ^^\ . .laa**. «, B A. Cf. Jes. 
lix. 9, ap. Lxx. 

o/'m. Chald. ^^, Targ. 2 ad Estb. iii. 'j,m«nsis nomsn, Ob, SextUis, 
B. O. i. 197, 213, 269, 272, 399, 407; C. B. V. ii. 34, 35, iii. 180. 
„oiaIi»|f o/' [1. uotalisi?] pomi/er Av^tcstus, Epbr. iii. 593; 0/ 
jjfCLO? U,;^ Ob, mensis aestuum, C. S. B. 210. Apud Jo. Eph. uA( ; 
it U^ i»a/,Did.Ap.94, Trans. B.V.M. ys. 13, laD.4af. 

o/' nom. sancti, >»i' «po Mar-Ab, B.O. ii. 221; Bed ib. 227 k^ao 
ua(' Mar-Aba. 

)4('''m.,i. q. ^jji,ll )j?j.- &[c«rto, BB. Apud Freytag ^jjiy croco- 
dilus terrestris est. Sec. Bernst. idem est ac Ic^, sc. scincu^s lacerta. 

oi", Ii/" m. Chald. 3N, sas, pi. in3K, »<nnas, Heb. 3S, Ar. vll pro 
J_>1, unde Stat. c. ol pa<er. Cum suff. pr. pers. vo(' ; cum reliquis 
fomiam assumit o^l', ut fas>(, uoioa/'', yco/'etc, pi. ^o»s( , l^C, 

, t .. )r \\>t ■• )r IS ~y > )r * ■■ y >)y .. y t )y p» t )y 

et \o»9>( , )'•«*?( ; cum suft. •^ot^i , yaa..o»s>(' , woiootar , oLoor 
2 Par. xxvi. 23, OMO»a/', ^o>s( etc. Quod de )ls/ (cum Ruchoch) pi. 
]ot^( patrem naturalem, et ls( (cum Kuschoi) pi. ]l^( patrem 
spiriiualem significante, dicunt Grammatici, usui codicum minime 
congruit, apud quos nihil discriminis. 

\^r pater, i) genitor, parens, Gen. xxvi. 3, Mat. x. 2 1, vel etiam avua, 
Gen. xxviii. 13, proavus. Num. xviii. 2, vel quivis ex majoribus, i Eeg. 
XV. II, )-. j i o >j 1 0.3/ 6 nponarap fjpav, Sym. Ps. xxix. 8, Marc. xi. 10 : 
pi. Imsti' parentes, pater et mater, «*alw3( 01 yoveis a-ov, Tob. x. 12, 
Mat. X. 21, Eph. vi. 4, Col. iii. 21, B, 0. i. 2, 27, 286 : majores. Gen. xv. 
15, 2 Reg. xii. 18, 2 Par. xxvii. 4, Mat. xxiii. 30, BHChr. 176, 415. 
Rarius Jl'o»=>r 2 Par. xxv. 28, quam forraam improbat K. ut ex usu 
Ncstorianorum : sed in alio loco dicit )o(i>(''usiirpari usque ad decern, 
sed quum plures sint H'oiar . 2) conditor, auclor gentis. Gen. x. 21, coar^- (^.sf^ •:■ r^jar^ - ctxsspt'ixK' •:• 6 xvii. 4, 5, Mat. iii. 9; Jloi^i? )l<L» cot';^( Ahraha/rmia patriarclia, Rom. 
iv. I, B.O. i. 346, ii. 99; David JloUir j»-» Act. ii. 29; Adam, B H Chr. 
2. PI. JLaLaa:!!? ]o^('' nationuTnprogenitores, Tit. Boat. loi : at Hex.Ps. 
xxi. 28 \ 'ftViN? jLoiiAf yOo^ao ubi Gr. naaai at ■narpiai rwv iBvav, quod 
Syr.esset )i v»viv ? )!.ooU>( ^o^^ois. Transfertur a)ad Deum, creatorem 
hominum, etgentis Israel auctorem, Deut. xxxii. 6, Jes. Ixiii. 16, Joh. viii. 
41 : 6) ad rei inventorem, Gen. iv. 21, ubi Jubal dicitur pater citharis- 
tarum, i. e. qui primus citharam invenit : c) ad auctorem, s. efTectorem 
rei, ut pluviae Job. xxxviii. 26, circumcisionis Rom. iv. 12, haereseos 
B.O. ii. 27. Sic Jac. i. 17, Deus dicitur Jmom; \a}' Qui himina creavit, 
quod de sole intelligit Ferr. aliique: Honainus autem, teste BB. Ijmop 
interpretatus est de Dei legatis, K. de apostolis : d) ad rei originem, 
principiumve, |i VkNv? i»o(Oci»( \jascL^xai* ^C^^'iC qiuUuor dementa 
mundi sunt principia, B.O. iii. ii. 375, Ebed J. 317; Jt.^? l-flftflQ^-flo/ 
wotocitdi dcTnenta corporis ejus pi-ineipia sunt, Laud, cxxiii. iooij; 
^^.^al -cia/ )..floi>CL^^ ib. 255 v; yit^yof Jis/ ib. 299 v; «a^/ 
)V-.i=ia^o . I . \ >. ,5^^ oftl^lLSo h.e.argentum vivum et sulphura 
creavit Deus, e quibus principiis sua sponte orta sunt caetera metalla,Bod. 
Or. cccclxvii. 6r/ et sic Judaei, Hi tree articuii DnpVH Pa? riUS Dn patres, 
h.e. origvnes sunt umniuin articulorum, R. Josef Albo. 3) qui instar patris 
eat, U'-^N k>-oot U>i'' pater fui egenis, Job. xxix. 16; )jo^'? \^r pater 
(yrphamorum, Ps. Ixviii. 5 ; Jud. xvii. 10, Ps. Ixxxix. 27, 28, Jes. xxii. 21 ; 
|)t< .n\.v\« l^c^aao lo/ pater et coTisiliator regni, BH Chr. 484 ; cf. et ib. 
219 : rector, terras princeps. Gen. xli. 43. 4) titulus honoris (Mr , pi. 
JlciS/'', rarius joia/'', i Cor. iv. 15, Heb. xii. 9, B.O. iii. ii. 674), quo com- 
pellantur prophetae, 2 Reg. ii. 1 2, vi. 2 1 ; dux, 2 Reg. v. 1 3 ; Lasthenes arege 
Demetrio, 1 Macc.xi.32; senatoressynhedrii, Act.vii.2,xxii. i; doctores, 
iCor.iv.i5;patre8ecclesiae,patriai-chae,episcopi,B.O.i.ii,ii2,3i 1,350, 
ii. 419, 465; abbates, monachi, B.O. i. 173, 463, 495, iii. i. 44, C.B. V. 
ii. 38, iii. 7 1, 76, 158, (cf. >£^l') qui omnes )xlo» \ioJ>r patres spiritu- 
aZe^ vocantur, C.B. V. ii. 34, at vetustiore forma j^^oii; )o»i( Heb.xii.9. 
JImaJ; [ai" pater patrum, titulus est patriarchae, ut principis episco- 
porum, B.O. iii. i. 91, 183 : et sic ]u*^>? \c>l fc>.*3o? I^i^t^ patria/rcha 
qui idem pater antistitwm, Bod. Or. dclv. 62 v; )lij»< vJLji episcopi, 
B.O. iii. 1, 159. )LcSi»( ks*» domus s. palatium patriarchale, B.O. iii. 
ii. 668, (aliam signif. v. s. k--^). 5) qui primogeniturae jus in gentes 
guas eooercebant; congregavit Salomo )l.o*i>(» yisioi, 1 Reg. viii. i; 
unde forte apud Hex. Ps.xxi.28 etiam per )lo»i( redditur TraTpmi, |loo( 
)jajiok^i familiae gentium; sed cf. supra. Cf. etiam ]otf\i UsT, ^'1|P 
rii3Kn"?y, Deut. xviii. 8, quod reddunt Lxx. ij wpdais f) Kara Ttarpiav, 
et Vulg. quad ex pa,terna ei successione debetur. 

jli^" m., Rom. viii. 1 5, Gal. iv. 6 ; et laa^*" Marc. xiv. 36 VHh. d0/3a, 
Chald. N3« pater, Pesh. Jo/". 

iki' m. Abbas, B.O. iii. i. 225, Sanct. Vit. f. 1 22 ; wGla^ U»! Abbas 
Pesoes, Marsh, dclxiv. 227 r, C.S.B. 566; pi. JLt^/'aWafes/ cf. .aoa^ 

\aI Hier. m.pater, Joh. vi. 27 et passim. Cum aff. otCLs( [1. wotcwa/] 
pater ejus, Joh. v. 1 8; -aa^ pater suus, ib. 1 9, it. vi. 42 ; vel ejus, ib. i. 1 4, 
18; sine generis discrimine, )u^? wo^/ ib. iv. 53, )fc^»^j -oa^ Luc. 
viii. 51; sed i«o»as^ Marc. xv. 21; yooj' pater noster, Luc. vi. 36, 
male pro yaaaa^; sed ^a»? Mat. vi. 9, Joh. iv. 12, viii. 39; yoaaa/ 
pater vester, Joh. viii. 38. PI. ^o>»/ patres, Luc. i. 17 ; cum aflP. yl.oo< 
p. nostri, Mat. xxiii. 30, Joh. vi. 31 ; sed ^llo»=>? Luc. i. 55, et ^lo»3? 
Mat. xxii. 30; yoaiotsil p. vestri, ib. 32, xxiii. 32, Joh. vi. 49. 

[ki" m. more Chald. pro 6 rrar^p /lov, pater meus, Joh. vi. 32, x. 29, 
xiv. 20, Vers. Hier. ap. Adleri N.T. Verss. Syr. 188. In his tamen red- 
dendis Miniscalchi meu^ omisit, et legisse videtur ^^t- 

\i!' Aba, nom. propr., ut Abae discip. Ephraemi, B.O. i. 144; w«so 
Jls/" ib. ii. 387, 389 ; \s* lo/' -po Mar-Aba, a. Abas magnus, ib. i. 
533, iii. i. 75, qui Abas simpliciter vocatur, ib. cf. nott. i, 2 ; 154, 343 : 
f^r< ^is ii \^i'' Aba Bar- Brick Sebi/oneh, (BHChr. c^ILs] ^» U/' 
h. e. Aba, a. Pater benedicta voluntas ejus,) nom. patriarchae Nestoria- 
norum, ib. 157, cf. ii. 431, Ebed J. 219, 296, Ass. Jun. Comment. 
Ohronolo". p. 25: \^h \^l'' pater muscarvm, cogn. chalifae Abd- 
Almalcc, BHChr. 116. 

etil' patrem fecit, BHNom, Col. ap. Hunt. i. p. 335, Utso o^l I, ^/ oiioots! patemitatem ejus patrem fecit Dominus ex se7itentia 
sua, i. e. patri ejus filium dedit Domiuus qualem voluerit. 

otsU?* pater factum est, BHGr. pr. 28 v. It. ib. oILf', K. oILV*, 
part, oikoo, eadem signif. Utrumque etiam habeut BA, BB, red- 
duntque bl jL» \^\j. 

^-^o^i" palrie, patris more, B.O. ii. 80. 

)root,3r f. patemitas, (de jlootsr patemitas camalis, at IL'ootSf' 
/>a<er»ii<a« «/«n<MaZi« delirant Grammatici et Ferr.), B.O. i. 237, iii. i.308, 
C.B.V. iii. 63, Act. Mart. ii. 396. )Lo«a loo»s/ patemitas JUiationis, 
BHNom. I IV. Unde valet etiam paler, cf. supra o»if ; )^<^>^ 
U'ootslo oot i^kaof UnigeniiViS, qui cum patre mislu^ est, Ephr. 
iii. 1 65. At Hex. Jer. ii. 14, Eph. iii. 1 5, irarpia, gens, qui ex eodem patre 
oriundi sunt. Denique saepe hoc nomine compellantur honoris causa 
patriarchae, episcopi, abbates, presbyteri, ft'oot^C patemitas tua, i.e. 
tu, pater, B.O. iii. i. 115. V. et ib. i. 237, 283, 456, iii. i, 208, 602. 
otVoetit wJia sy^iut JUii ejus patemitatis, lb. iii. ii. 673. Unde idem 
ac episcopatum esse dicit Ebed J. 300, jl.Q^aaagk^/'*a»*b^l? )loo»»( . 
Ap. Poc. cccciv. 300 V. Bcriptum est Uooiovs^. 

[iot^c patrius, patem/us, narpaos. Hex. Prov. xxvii. 10, Sym. Jes. 
viii. 21, Ath. Ep. f<. 15, B.O. iii. i. 89, 150, 183; f. )bLo*d/'' 2 Mace. iv. 
15, An. Syr. 35,5; )ki-iii( ]lVi.>^oi paterna luniestas, Cyr. 108 ult. 
Jhs-ot^/ )Io»l^.xM ib. 202, 5; B.O. ii. 79, iii. i. 124, iii. ii. 346: pi. m. 
\2^r B.O. iii. i. 138, 347, 569, 571; Ufi?" \l:^ aaJ? itf 
patemis adhaerat moribus, Cyr. 202, 2 ; \lot^l' Jjo-** anXdyxva, 
misericordia. Ph. ii. i, Col. iii. 12, VHh., f. jk^oo^'. 

oAf Ar. jjI pater, cogpominibus formandis inservit, ut Ok»( 
(^aii.f cogn. Greg. Bar-Hebraei. 

yc^r pater noster, i.e. i) oratio dominica, B.O. iii. i. 22, 527, C.B.V. 
ii. 540. tcolo ILo^.f l>s«jk Hunt, dxciv. 139 r; plenius, )l.'a^< 
).oa.a3; to^i; B.O. iii. i. 199, C.B.V. iii. 40, Cod. Dawk. Iviii. 37 r. 
2) titulus lumoris, B.O. i. 237, C. B.V. ii. 47, iii. 43 ; )>*>>xi yO^i 
<a^^ia( w^ao sanctum pater noster Mar Ephraemus, Ephr. ii. 296. Hoc 
nomine praecipue insignitus est Eugenius, utpote vitae monasticae 
apud Syros et Mesopotamienses auctor, unde Graeci Aonem eum dixe- 
runt, B.O. ii. Diss, de Monoph. cxxviii sq., iii. ii. 48; "qui Sozomeno 
Aones ex voce Syriaca «Oksr Abun seu Avun, quae Patrem nostrum 
significat, is proprio nomine apud Syros vocatur ^;^o( Eughin, h.e. 
Eugenius," ib. 862. V. etiam iii. i. 343, tOdlf ) i»f monasterium Abunae 
in dioecesi Nuhadrensi, revera autem Eugenii. It.iii.ii. 862, Ebed J. 296. 

]Jd( pater, nt opinor (sicut [Jidc pistor), i.e. caput, princeps, regu- 
lus, (cf. \al' 3.) Apud Melitonem in Spic. Syr. p. 25, 1. 13, Bacni, 
Edessae regulus, (Dion. olsd. i8,) w«>oi« Ui/' appellatur (velut 
liarrip ttjs ndiKeas, pater civitatis, nomen dignitatis ap. scriptores B)'zan- 
tinos), quod reddit Cureton " the patrician of Edessa." Cf. Buxtorf. 
Lex. Chald. Talm. p. 1 2 : " "3X cognomen R. Nacbraanis, qui a celebri- 
tate familiae sic cognominatus est, quasi Patritius." PI. lls( Eus. 
Theoph. iii. c. i, 1. 12, ubi editor (Dr. S. Lee) vertit "rulers," \2s( ex 
)o»»( corruptum esse minus recte suspicatus. Vox Edesaenae dialecti 
videtur esse potius quam communis. Sic Bernst. ; e contrario sus- 
picatur Quatremerius veram lectionem esse wotioi} )»^<, cui miuime 
assentior. 

\li^( paternus, qui patris mtlnu^ gerat. Bod. Or. cccclxvii. 166 r, 
C.S.B. 559. Ur et Uei*' Apoc. xviiL 14, Ephr. i. 289, e rad. Chald. 33N, Pah. 
nas fructus produxit, part, ''ap*?^ Hos. ix. 10, unde N3Nj **??"*, et 
K33X, pi. Sjnas I Reg. vi. 38, Heb. 3K, quod sdepe in Targ. occurrit 
pro *")B, Ar. ^jl, et ex eadem origine apud Syros proveniunt etiam 
Xioi^l" cakmius, et \s^otflos: m. quicquid terra producii, Deut. xxxiii. 
13-16, praesertim y«tc<M« a/rborum, pomum, Gr. indpa, Apoc. xviii. 14, 
Jud. ix. 1 1, Cant. viii. 11, 12, Aq. Sym. Jer. viii. 20, Aq. Sym. Th. Amos 
viii. I, Dan. iv. 12, 14, 21, Ep. Jud. 12, Ephr. i. 289. ^( tovs Kapnois 
a-ov. Sir. vi. 3 ; H^!? U>l*fructm arboris, Neb. x. 35 ; ^A2^i? [=>l* 
ib. 37; JLJ? y./', i'nin m Cant. vi. 10; )kL>? (»3,/%Ztw, Hab. iii. 
17; \.^^i S^l^fruges aestivae, Jer. xl. 10; ki|{ [1^1 arbores pomi- 

B2 •:• i^»^- coe\r^sr^ •:• •:• :%tsar^ - K'ixO^^ri' • ferae, Eus. Theoph. i. 50, 7; )»^« ^^ An. Syr. 167. 17; Uj? )>V 
/ructuum eontervatio, Geoi>. 21, 24. Dicit BB. li/' eos praesertim 
fnictus signifioare, qui uioUes sunt et cortice s. putamine duro carent, 
1*1 ^^ ^ ,^1 »J^I H^'^ ; et sic K. [4} jyiJ 'i ^.:ii\ jU5^1. 
Apud a Par. v. 3 vocatur mensis septimus )o[? U,il merms pomi, 
i. e. mensis jwmifer, ubi Ar. ^^^^ j^^ ">««*« n»a</>M«, unde 
legisse videtur, U» Ui*. o»i)^ Ui*/' >««« »« /«f'« *^' 
h. e. virens, Heb. iax? «"lV Job. viii. 1 2. Met. Sir. xi. 3, it:*!" Ka/mo! 
ovT^, so. T^t ;«X<Vaar, meZ. ' PI. I^^ 2 Reg. xviii. 32 ; it. UJi^ Geop. ip. 
27, U»if |bi^/ dfrapo:}>6pa iivipa (de cerasis, prunis etc.); it. U^t (BB. 
^J^r Uiif" o^ U.<U3 li/') Cant. vii. 13, ef^-LLir Geop. 20, 6, 
iir^w.. V.ctiam Dent. iv. 13, Jud. ix. 11, Cant. iv. I3,v.i, ubi cum 
Bttf. -oKxiia?'; Sym. Esech. xxxvi. 30, BHChr. 416, Ibn S. § 22, 
Geop. 21, 24I 28, Eplir. i. 296, ubi Hiil? UsT Umpus /ructuum idein 
esse videtur ac ClialJ. nfaST »nv JDt temfms mends (rwvarvm) fru- 
gum, Heb. 3'3Nri cnh njno Ex. xxxiv. 18. In Eus. Theoph. v. 9, 5, 
Mkil' sunt iSoTdvm, Lrhae. (UaSr Ephr. iii. 582, 589, 593 male pro 
M^r, vol ut scribit Sevcrus, Gr. 14 r. \j^l h.e. U^/'). Textus 
Hebniicus pro Ji/*, llair plerumque habet ^3», D'l^O- 

.aojlls/' v. s. >£Da^wd/ . 

H»/ Evhoea insula, BB. in voce dv^&ao/. 

^i:^)Is/' ra. o^fXOT, obdUeus, nota qua utebatur Origines, etc. 
)»l^ «, B B. Cf. etiain s. uoctio^ 

.»o;^)o/' a^cXrepor, StuUus, gtolidus, \^--»' «, BB. 

IjU/ i) 'A^W, Hex. 4 Reg. v. 12, Heb. njas, quod ibi in K'tib 
legitur pro '"^JOX, nom. fluvii in Antilil)ano. 2) 'A/Sufia, codd nonnuUi 
a^wi, Hex. Ezech. XX. 29 pro Heb. noan excelmm. 

uscu'lus/'' m. f/Strar, ebenus, Galen. 25 r; usitatius ^oii^ , q. v. 

.tt).^/' usit. •«&»<, q. V. 

-ll^i/' AbatJiai, vox Tatar., ^aJ -^)>-»/' nom. ducis Mogul., B H 
Clir. 553. 

lis/'' V. s. I*/'. 
Jjjii(' , ^-liaj' , V. s. i^( . 

)s^?' pi. K^( ' (B B. Is^r) m. quaestio, peiiiio, )io>o oi, B B. 
Suspicatur Bernst. esse Axj\ . 

f^r Ar. j«>.", vox technica, Abecedarium siguificans, quo literae 
alphabetae eo ordine recensentur quem numerorum notatione teneant 
ai)U(l Arabes, BB. Cf. Catafago, Lex. Ar., Johnston, Lex. Pers. s. jjc?'. 
Hoc nomine Syri vocabant slvdia primaria, quae Graeci iynvKKia ; cf. 
infra \^^J>^jaj(. 

et^»( 8. 0(.^( m. i~-,U!l> '111 (*-»^ w, locus est aquarum ser- 
mone Persico, BB. Pers. jLXjI locus, cisterna. 

i^/', ]L^!' 1) claudus, Ephr. i. 422, B.C. iii. i. 232; et sic K. 
Ji*^. .U&t^^ .)t*ss?- •" •Uo;<^^'^ U*-^ ^'^*- •\K^}' •\'*^l' 
♦ i—iW* -iii ^\ ^J*^\ p-ycl J;^^ .Is^^ukS Ex Armeno sermone 

sumptum esse affirmat BA, jts^ ]t^^ °* l^^t^'f oot Ij&a. v^/' 
Abghar nomen est Armeniacum, clavdum signijicans. Pere. .Iwl et jSiid. 
Quod negat Moses Chorenensis, qui non e clauditate, ut gens Claudia 
apud Romanos, sed e vocab. Armeno Avag-air, quod valet vir pri- 
marvM, nomen ducit, improbante Ass. B. 0. i. 261 not. "Abgar Syriace 
Claudum sonat." Accipit autem Cureton,Doc. Syr. 140. Sed cf. Schraederi 
Thes. Ling. Arnj. Dissert, p. 19; Lorsb.Archiv. i. 255. )i^?' ia Fi- 
Uut CloMdorum cogn. Joannis V. Catholici Nestoriani, B.O. ii. 427 not. 
440, iii. i. 232, qui Arabice ^^1 ^^1 ^x^'' ®* ^^- '**^ *^ t^°^, it- 
j_-c ^\ likj), um . v S, cognominatur. Synodum congregavit A.Gr. 
1212, Ch. 90 1 unde multa hausit Ebed J. 23 1 , qui eum vocat «» t'' i\, 
m^r . "Hoc praenomine omnes toparchae Edesseni appellabautur, 
non secus atque imperatores Romani Caesares, reges Aegypti Pha- 
raonet vel Pttjleinaei, et reges Syriae Antiochi." Ass. B. 0. 1. c. Horum 
seriem, ab anno A. C. 1 37 ad post C. 2 1 6 dedit Dionysius in Chron. 
OHO sqq., ex eoque A.ss. B.O. i. 417-423, quorum unus )j»io(' i^^' 
Ahgar Ucomo, Ass. i. 420, " Uchama," h. e. Niger, epistolam ad Chri- stum dedisse, ab eoque literas accepisse fertur, Eus. Hist. Eccl. i. 13, 
Dion. jj> sqq., B. O. i. 261, 317, 3'8, 33'. 389. 420, ii. 392, BH 
Clir. 51, 327, ubi Christi amicus vocatur; Doc. Syr. (. 8, o. 9, Uo. 16, 
it. p. 179, Trans. B.V. M. ^.3 af. Dicit BA. Edessenos toparchum 
primum habuisse Orrhoem, fil. Hhoniae, quem sccutum esse Abgarum 
Magnum annos 23, et Abganun fil. Maani annos 3, et menses 6; cui 
successisse Maanum fil. Abgari annos 9. Longe aliter Ass. in 1. c. 
2) herba dentium dolori utilis, Gr. yQ..s.^oo) Eimaropwp, Ar. c^ilc, 
Agrimonia Eupatorium, BB. Vocatur etiam *>^i[! )i^- 

jloK^r f. daudicatio, ~j^\ .Uiao»/ « U*^, vox Armeniaca, BA. 
Ar. Lji, B B. 

yi^/' nom. oppidi, BHChr. 447. Lege f *.^a?, q-v. 

Si" fut. ♦»)J, Chald. T3t«, Heb. 1?K, Ar. jC, periU, h. e. i) eva- 
nuit, omissus est, palatus est, i Sam. ix. 3, Mat. x. 6, (cf. xv. 24, ubi 
clLj pro oS}"), Luc. XV. 4; de capillo (excidit), ib. xxi. 18. Cum ^ 
r&\,privatus est alqa re, Ephr. iii. 478; y^ J>o « ^ !•»»( " exulavi a 
felicitate tua," B. 0. i. 462 : c.^^iX abiit, ruit ad alqd, B. 0. iii. i. 128. 
Translate dicitur de auimo, \iS., Jer. iv. 9; de sapientia, Jes. xxix. 4; 
despe. Job. viii. 13, Prov. x. 28, xi.7, B.O. iii. ii. 456; de fide, ib.ii. 37; 
de lingua (amissa, s. oblivioni data est, memoria exeessit), Ephr. i. 59; 
et al. rebus, Joh. vi. 27, B. O. iii.i. 339. oiUi )*=>(' pent, s. evanescil 
hahitatio ejus, Job. v. 3. yOo)JA.fas jir amissv^ est usv^ ralionis 
eorum, C.B.V. iii. 276. Cum ^ pers. amissum est alqd ab alqo, Deut. 
xxxii. 3; recessit, defecit, Job. xi. 20, Ezech. vii. 26. 2) interiit, periit. 
Gen. xlv. 11, Lev. xx. 17, Num. xvii. 12; yofco/ ^r^i' r^)^ <^«''<« 
peribitis, Deut. iv. 26, Jer. xxvii. i3,lvii. i, Mat. v. 29,30, Luc. xv. 17, 
I Cor. X. 10, B.O. i. 39, 225, iii. i. 422, BHChr. 261, 270, 326, 348, 
438. Inf. fsl^^a^ perire, Deut. xxx. 18, Sir. xvii. 20; vitiose o>a).vi>>., 
ib. xvi. 10. 

fcsor Aph., fut. ♦sQJ, Mat. X. 28 ; inf. o>afi^ft\, Koh. iii. 6, Marc, 
iii. 4; plane cum suf. o)lo»aa.v>\, Deut. ii. 24, 31, Jer. xli. 62; per- 
didit, h. e. i) abire, evanescere fecit gregem, Jer. xxiii. i ; c. ^ 
abegit, extrusit, exstir2Mvit alqm alqo loco, Jer. xlix. 38, Ii. 55 ; ^i^d- 
wo-f , Hex. 4 Reg. xxi. 9 ; perire passus est, aruisit alqm, Joh. xviii. 9, 
BHChr. 191, 513; alqd, Koh. iii. 6, B. 0. i. 81. 2) perire fecit, interemit, 
interfecit alqm, Ps.ix.6, Mat.xxii.7, B.O. i. 36, 101,272,363,521, iii.i. 
88, BHChr.221,471; delevit, extinxit a\(\m, Deut. vii. 10, viii. 20, 2Reg. 
xiii.7, Jer.xii.7; alqd, Deut. vii. 24, 2Reg.xix.8, zPar. xxxiv. 33, B.O. 
iii. i. 36; irritum fecit, perdidit spem, Job. xiv. 19; corrupit cor alcius 
Koh. vii. 7; pessutn dedit facultates suas, Prov. xxix. 3. Construitur c. 
ace. pers. et ace. rei, seu c.*^. Syri orientales, ut affirmat Severus, Gr. 
55 i7. scribunt *^o(' ; verba ejus sunt, ).<^^; ^iNVftva ^( »dO( . 

»=>olL( Ettaph. perditus est, jjeriit, Ephr. ii. 239. 

^(' m. )^( f. part. act. Peal, periens, periturus, Deut. xxii. 3, 
Job. V. 3, Luc. xv. 17 ; |is|? jkii-aoljo cibus qui (utendo) perit, Joh. 
vi. 27. PI. Mat. viii. 25, ix. 17, 2 Cor. ii. 15. Hinc 

\*^( , )ji»( , m. i) perditio, amissio, (dispendium), Ps. xxxvii. 
38 ; Gr. airaXtia, Mat. xxvi. 8, Marc. xiv. 4; exitium, excidium, interitus, 
Job. vii. 15, xxviii. 22, xxxi. 12, Esth. viii. 6, ix. 5, Jer. Ii. 17, Mai. iv. 6, 
Ephr.iii. 173,8.0.1.187, 297, 298, 381, 477,11.248, BHChr. 15,333. i^ 
Vil^i flius perditionis, a) qui periturus est, Joh. xvii. 12. b) antichri- 
sius, B. O. iii. i. 322. Apud Jo. Eph. 129, 8, antiphonum, )t>.i\if>, quod 
fecit Eutychius, opprobrio vocatur U»^( res exitiosa. 2) locus exitii, 
a. interitus, Job. xxvi. 6, xxviii. 22. 

Uj'is/' pemidosus, K. sub )^«»( ; f. JkLji»r ; pi. m. \Jj^('', f. 
jl^^/' ib. 

)l»»r f. perditio, o»J«a/ 01 oiLws/, BB. res perdita, Heb. i"!"??^! 
Ex. xxii. 9, Lev. vi. 3, 4, Deut. xxii. 3, ubi Polyg. JLjo/' ; at BB. per- 
ditiones isIIUa. PI. )Liar • 

]ifi(' f., Deut. xxii. 3, cf. ]i^(. 

)l^/' f amissio, oblivio, Ephr. i. 59. 

t^l'', )r^( , in. qui abiit, evanuit. Job. xxx. 2 ; perditus, amisstts, 
Ps. xxx. 13, cxviii. 176, Luc. xv. 24 ; privatus, destitutus alqa ve, jkl-A^D 
Ijoioj ^ j-^l *2f <"^<^M* luce privatus, Ephr. iii. 200 ; it. .Is/'^Ji^*? 
llj» ^ surdus voce destitutus, ib. 209; )iaik tia/'' animo destitutus, 9 i:iar<' - r<'A\o:u=»r<' •:• .sOksrC'- (*.n3r<' •:• 10 confusus, mentis inops, ib. 331: f. lils^'', ]tJ!^}'', \).J!s}''\hL grex 
perdiius, diatractus, Jer. 1. 6. PI. m. ]Z^l''perditi,and88i,^.0.'u.22^,n\. 
i- 135; " disperd," C. B. V. ii. 2 1 ; "pereuntes, " B. O. iii. i. 294 ; peritwri, 
\Oei^l^(' ]^(' peribunt, Ephr. 0pp. Gr. ii. 401; cf. i Cor. i. 18, 
2 Thes. ii. lo. Apud Sap. -xiv. 27 )o»!ojL wpor ai/mw/xoi, expertes nomi- 
nv/m, Tiefandi: f. \Vj^l' res aniissae, Act. Mart. ii. 73 Jli^jj UJ^aaso. 

jLotJor f. i) perditio, amissio, Jj>oiq;^ lo»*»( a/missio memoriae, 
oblivio, jjL_Jl, Ibn S. § 10; IJooi lofTsr amissio mentis, deliratio, 
j^jJl «jU, BB. 2) pravitas, Act. Mart. ii. 192, Jla^j )lofIa^''/>ra- 
vitas erroris ; Ass. "impietas erroris." Textus h. 1. perperam exhibet 
|Iom^). 3) titulus humilitatis quo saepe sese appellant Syri, wi:^ 
wLok^U quaere amissionem, s. perditionem meam, i. e. me amis- 
sum, s. perditum Amir. 458 ; wlof^JI"^ yoL miserere mei perditi, Ephr. 
ii. 439 ; wlow^^ i»«a^^l.j Act. Mart. ii. 74. 

Jlo»30^' f. pemieies, Ephr. iii. 43. 

j^oao m. )isa» f. Aph. part. act. perdens: ^som m. l^o^ f. part, 
pass, perditics. 

Jjj^Qio m. X;^, 12U4X, B B, perdens, pemiciosv^, Off. Mar. wy-js; 
oXj'dpios Tit. Bostr. 72, 21, Sym. Ez. xxv. 16, xxxii. 2 ; y^os ^^^^t 
crux tua exitialis, Cyr. 442, 19. It. qui perdit, perditor, BHHor.Myst. 
ap. Kirsch. Chrest. 202, 12; Christus )Lx>.; Ur^aso exltii destructor, 
Cyr. 419, 24. Ap. Act. Mart. ii. 222 nomen Apollinis )j*saso >a*3fcoD. 
r. ItLj^ojo Sus. 14, Ephr. i. 411, C. B.V. iii. 249 ; pi. m. IJ^tuo 
Off. Mar. (h3> ; JJoo^ )o»-^ peccata perniciosissima, Clem. Kom. Eec. 
58, 4; f. JVlLiiiiaao. 

jloj^Qio f. pemieies, l^tajs; oilojisOLSo Ephr. i. 211; destructio, 
excidium, ib. i. 378, 425. 

•»( Hier. periit, Luc. xix. 10 ; u*sl» jluo^t oves quae perierunt, 
Mat. X. 6: fut. j<xx. )I» «e ^erea<, Job. vi. 12; fo^).^ Jl» id., ib. iii. 16; 
?aA.i peribet, foem., Luc. xxi. 1 8 ; . of o^^ H non perihunt, foem., Job. 
X. 28. Part. act. fS( \j( pereo, Luc. xv. 17; ]^( peril, foem., Job. 
vi. 27; ^*:i( pereunt, Mat. ix. 17, sed ^m^/ ib. xxvi. 52 : pass, j-ai* 
perditus, Luc. xv. 32 ; emph. Z^l, i.e. )y*a>/ id., ib. 24. Aph. ^o^ per- 
didit, Mat. xxii. 7 ; l*30( perdidi, Job. xviii. 9 ; ^o.^ perdet, Mat. x. 42, 
Joh. X. lo, sed .^ocu Miirc. viii. 35, et etiam foa^ j) non perdam, Job. 
vi. 39; mooL; uZ perdat, foem., ib. ix. 21 ; •^aoj; it< perdat, ib. iii. 4; 
. ooa* perderent, Mat. xxvii. 20, Joh. xi. 53. Part, fsaso perdet, cum 
■^ rei Mat x. 39, Joh. xii. 25. 

\>^( Tlin. perditio, Mat. xxvi. 8, Joh. xiv. 12. 

iott^l nom. montis et caatri prope Melitenem et Euphraten, B H 
Chr. 324, 341. 

•xooAo'f^l Evbo^os, Eudochus s. Eudomis, presbyter Melitenensis, 
B. 0. ii. 308, et scriptor tractatus de vocibus similibus per puncta 
distinctis, ib. iii. i, 308, C. B. V. iii. 412. 

y^ol^i Eudociaa.Eudoxia,ra&ri. foem.,C.B.'V.ii.45o,Dawk.liv.3. 
).^o«3/ ffiSofit], sc. Indictio vii, Anecd. Syr. i. 15 App. 

)^o»s/^ i^doiiaSa, ]is^jt, ot, B B. sej)timana, (Du Cange,) sc. aec. v. 
cjSJo/iac. 

i^JioOf.si' i^Sofirjina, VOX serioris aevi, (Du Cange) pro t/SSo/t^- 
Kovra, septuayinta, ^^j^x^ «, B B. 

^fif" instar; BH. in Gr. suo f. 86 v. dicit particulam Graecam [tv 
titii/]] esse, quae eundem sensum ac Ui^i' habeat, et semper cum o con- 
jungatur. Simili modo K. .\so Ao( ^^Aojxo lUou o'oi ]Ibb( ^fi( ; 
ex Antonio rhetore etiam laudat via/' •« -oJ^ l*'^ Jj''>^ ^^?l^ 
.)»i^ Igc0o 6^ 'I'l^. Addit esse etiam ubi scriptum est luZs/^ ut 
in loco ex Antonio citato [jJ i->..'tfi Iu.qjL jJolis .aa..*)^ vos anibos 
aeque amo ; it. .ot .otiZsjo Jl^a/' j^Io JJ-"*^ f^' ^■'^' '^■J?*' 
ottofllo .o*lo20*d aeque industrius est ac camelus, et ei similis iram 
retinet. Adde pro ^f=>i, ]*\^ ^*•^)>= «icM* sagitta, BHGr. 87 r; 
)&>Xu>o{o ).^eLa>as ^»=>]^ ]l^«-> ^>ls Severi Ehet. 81 r; ^^^X 
ll^>.=k^ \:^i) ^ ]&>-^ UiA ^t^l^ oilill^wJio ib.; ]«^«. ^oj^ adinstar 
infantium. Bod. Or. cccclxiv. 162 v, ubi in marg. J^( •o^. Ex hoc 
corrigere possumus Lee ad Eus. Theoph. i. 23, 3, ubi Filius a Deo 
Patre toaj ])o»j ^fsJA ... \ajo Jl; JL^niiao ^; <^( sicnU ah ir^mito fonte ad fluminis instar procedit, sed Lee " a river flowing from a 
fountain to those who were perishing." 

^i^ V. ^^l' »a^ et ^f^X ia^ sub )»a^. 

iieasl^r Eudoxius, martyr, Dawk. ii. 24 »•. It. ua^mSfs/ Dawk. 
xlix, et jBO.mOya^ Dawk. xl. 

Jj«*»(', i. q. koof^l, q. v., Anecd. Syr. i. 17 App., ubi male Land. 

^■i> , 't ( t6 f^doiiov, Hebdomum, suburbium urbis ConstantiDO^ 
poleos, Jo. Eph. 207. II. 

]it^( et Jt.Z»/' 'A^Sijpa, Abdera, urbs Thraciae, Dion. o«w. 12, 
BHChr. 27, 1.3, ubi textus male U;»«(', sed Hunt, i et Cod. Vat. (teste 
Berust.) ]»*»>(, facili errore pro j;->^/, quod ex eodem in Dion. Chron. 
loco citato legendum patet. 

ji^sifS? Abderitae, An. Syr. 63. 20. 

°*^l ^l P""®?- ^P"*^ Syros hodiemos, "along by," Stod. Gr. 141. 
Prep, o reduplicatio esse videtur. 

'^00*3^' m. Ar. et Pers. J^J, J^l, i. q. Jlota, Gr. fipoBv, jwni- 
perus sabina, Diosc. i. 104. Cf. Galen, xi. p. 853, et Ibn Bait. s. J*)!. 
Duas ejus varietates attulit Sprengel. Diosc. ii. 386. Arborem esse 
tamarisco (Jix) similem dicit BHHor.Myst. ad Jes. xiv. 8, ubi 
JJ.'o»3, Heb. B'iia, quae in vers. Pesh. legitur, per )iL exponitur. 
Suavi odore esse ait BA. )yiib«i ujot oi. 

eo/ Ar. jjI cognominibus formandis saepe inservit, e. g. 

^-O i^N / °^( Abu'lbarcat, B. O. iii. i. 334. 

t>a N .( cLs/' Abu'lcair, medicus, ib. ii. 260. 

k^ifL i^^t a^r Abu'lez Chadri, presbyter et scriptor, ib. iii. i. 
290, 610, C. B.V. ii. 488. 

^jlii^r <ii( Abu'ffarag, cog. patriarchae Jac, B. O. ii. 146,324. 
Idem vocatur (^iiti*.^ a^l' ib. 207. Alius chori praefectus, dk«^ 
]>a^ ib. 233. Alius Gubae epus, ib. 245. It. U.ao «^A^ia3(' 
)..\-»-=> )l>*..;o astronomus nobilis, de quo v. Hunt. dxl. 171;. Sed 
omnium praestantissimus Gregorius Bar-Hebraeus, qui etiam vocatur 
^i^asi', C. S. B. 639. 

jvmlaLi.i' ols/'' Abulcasem, B. O. ii. 213. 

jAidif Abvhehr, Mahometis successor, Anecd. Syr. i. 40, Ar. 3o »)\. 

c^)s^ OLSiC Abugaleb, B. O. ii. 212, 237. It. nom. castri et coe- 
nobii in reg. Gargarensi, ib. ii. 238, 365, 371, C. B. V. iii. 312. 

tai.^ a^i Abu-Giafar, B. 0. ii. 324. 

v^Il <a^l' Abu-H(dim, cogn. Eliae catholici tertii Chaldaeorum, 
ib. iii. i. 289, 294, C. B. V. ii. 490. 

•S.\^ <s^r Abujaser, epus, B. 0. ii. Ixv. 

o»I»1jo oa/' Abumariae, ib. ii. Ixv. 452. 

w»Qj CL3('''J6M-»ioe,ib.iii.i.82,i83,2i2; nom. scriptoris, Ebed J.339. 

^i» ast}' Abiisahel, B.O. iii. i. 541. 

^Sujo o.^i' Abusaifan, ^Ufs co^ «» Ucl^>» Chalifa quartus, 
Anecd. Syr. i. 40. 

.j>Jo as/'' Abtisaid, Chanus Mogul., B. O. iii. i. 568, Ebed J. 261. 

\^-<- tts/'^ Abu-Isa, B. 0. iii. ii. 208. 

Ji^ so/'' Abu-Ali, qui idem <JLm ;a Bar-Sina, h. e. Avicenna, 
ib. ii. 268, 270, 272, Marsh. Ixxiv. 21 r. 

JlSl>.oj9«o/ Abu-Kuhp/ia, nom. patris Abubckr, Anecd, Syr. i. 40. 
* eJ^l' Abu-Slwkr, B. 0. ii. 235, C. B. V. ii. 490. W^r Evhoea insula in maii ■xd]^}^}", Bod. Or. cccclxvii. 17 v. 

oi^r, lia^r, Chald. sa^BK, Ar. ^^\ et ^^Jl\, Pers. wj-il ; m. 
i) tibia. Sec. BS. ap. BB. o*^ yojJao U>aa»f )-aa i>l Ua*« )c>a»? 
abubo lignum est vel anindo quae ore inflatur ; BA. reddit per jU^I, 
instrumentum musienm quod ore injkitur; BB. per tjU;-, vocem Pewi- 
cam, 

kioir a/' ]mix£i Jlif^^o Uj -i Uc»» )1Uai9? .jy\^^ 
«Uo» o»a ■!;»)? comu, tuba, huccina, aephon, instrumenta mtuica. 

C nstrumentum musienm quod ore injtmur; ±5 is. per tjU;-, vocem rerei- 
am, tuba,fistula; Ibn S.per^UjJlj i^Ul arundo, etc.; denique K.^ia^i' 
]he1 oJ^ ll^as, Uoa, .\Liaa^ .[LJ>as> .jiai-i. .\JiO .« laoir II ^aarc* - .isasr^ •:• •:• t<jL=3r^ - r<'i>ftsjr^ •:• 12 In libra Motit principis prophttarwn, qui arcanonim mi/stenum novit, 

etl Tibia qua etcinil ventm (Spiritvsf). Fostea tamen exponit .Uu 

r" '"^ ^.aX ,ot .ij\ji\ Ij-JI histrumentum rmtsicum, Jistula, arando : 

eliordat Itabet vigirUi. Pro ai\6s tibia ponitur, Hex. Jes. v. 12, xxx. 

39, Jer. xUnii. 36, i Cor. xiv. 7 ; )»>o) . . ^ftrm ^ v» ]k<;oA|o \^a^( av\6s kqi 

y^aXrqpior riiifown itiXt [1. ^'Xotl, Sir. xl. 2 1 ; pi. ]oQi>( Hex. Jer. 

xlviii. 36, 3 Esdr. v. 3. At |oaa(' (nipiyyiov,fi3tida, An. Syr. 189. 9, sed 

aiXo'rib. I. 15 Apud B.O. i. 286 appellatur Mar Jacobus )JLoi} Saa^}' 

[Lyia} figttila Sancli Spirittis. PI. etiam hal)es ap. Cyr. 143. 26, jldoai' 

]ii&«.^o, et Ebed J. 1571', a,<iiAj ladslo flavenint tihiis. Scribitur 

etiam jtUsco/'^, teste scliol. ad Dan. (gi.) 102 v. -^Ikt^\ oo) ]I^)f )Jji^ 

001 )>aul>f )t^,>T>(v>( instrwnetUum musicum est ex septem aeneis 

Jiilulia constans. Hinc Ambiibaiae, Hor. Sat. i. 2. A])ud BB. tamen 

sub V. Jla:o idem est ac J^oa^'', q. v. 2) Ui.» ^a»/' Jistula 

pastoricia, herba, scd sec. Honainum ^j-]}\ iUi iiislrttmentiim imm- 

cum; reetius Bai'-Semp. ap. BB. .cujafejk^l; ooto 001 ]ja£b [sic 

enim corrige pro .a*£Daio/ et .CLuaaoaasi'] herba medicinalis quae 

voeatur Aanaauvioy. Hoc autem reddit Bar-Seniscb. per ^^Ul sLic 

Talm. K'jnn N-iE)in=njm 3UK, polygonum, v. Ibn Bait, s.' j.\),\ Uc 

et Dioecor. b. woyvyomrov; melius autem Gabriel per ^f\i\ »,l^j alisma 

plantago. V. Ibn Bait. s. ^/y'^^* '^^ '"'™ baaiX/." 

kosa^i' Abubai, nom. viri ex aulicis Abgar, Doc. Syr. )^. 15. 
)t-3a3('' f. |~UB» j]b<^ci:>i' (coXa/iof, arundo, Geop. 109, 15. Dicit 
K. dim. esse vocis IAq^i et tubam significare, et pi. habere Jl^Loeoi'' 
cum o secunda silent*, se. .]l>wa^iL o .X»-> .^S jl^-lsii/'' ZH ))^eo/' 
]*oAa*. k^^o( )>aX) lisas/ « )y»sOja ubi nota )ujo. librosgramniatices 
significare. Exponit autem BB. )>i)j» ^b,:» per Jjo)va)j )k...acL»/, Ar. 
i-ai l^f^, q. V. sub ^^>3. 

-as/ Evhoea insula, Hunt. dxl. 62 v, i. q. U)^/ et jico/. 

on . m'iSi Qa)''" oTroicaXvi/ctt, apocalypsis, Revelatio S. Joannis, Cod. 
Tburst. 13, f. 75 r. 

ilo-jo'^as)' B<Xd(>, nom. vici, Judith vii. 3. Walt. Jlo-oo'^o/, q. v. 

"^air, Ijoj-/", m. Chald. bx, blX, et N^ins, vestibuluni. 
Eeddit Honain. perj-UjJl ]o».»'l fcJa spatium quod inter portam exter- 
num, BC. aulae, et portam internam, sc. domus, jacet : alitor autem per 
ii», quod ap. Ezech. significat \i>.il. yla locus ante portam = ^x> 
j-U^l Mlifus vestibuH, et eodem modo reddit Ibn S. § 23. Laudat 
etiam BB. e BS. U-JI i_>l> jj^j )uiaj«,» )^»l^a»/ vestibuhcjn portas 
eodorum. Cousentit K. exponens '^o^,''' .|LSi*»o Ua>f Jlo^/'' 

W»i k«.«3 h. e. abulo loci ante pmiam, etc., cujus brevior forma 
'y.OAC, significat portam; dicitur etiam yeiiaJ>i' aditus vestibuli : 
m cod. qtwdam spatium inter portas. Apud Dan. viii. 2, 3, 6, pro 
'Sk i>??K 8. iJDK^ habet Syr. C^oi "^aa/" jijorta, i.e. ostium fluminis 
£ulaei. Ephr. ii. 217 ad Dan. viii. 2 ait, "h. e. porta aquarum, aliis 
columna:" quod confirmat B.O. i. 75. "Abul apud Syros portam, 
vestibulum, porticum, et columnam significat." De columna tanieu 
dubito. Negat tamen Gesenius (Thes. s. b'), biN 2>ortam significare, 
et vertit/Mivi'iM; quod pvobat etiam Furstius, s. P^N, addens, unum 
esse e rivis in Eulaeum coeuntibus, et in Susiana originem habere. 

lla»r m. Ar. JyX agm^n camelorum, teste BB. qui dicit :» :p 
iliU JUI ^U»j ^ [forte legend )lai7] jldsjo Has/. Cf. etiam j^t. 

yo^air m. o^oXdi/, ace. v. o|3oXof obolus. hanu^ 5,, i. e. c^dXXtf, 
BB. Scribitur etiam .<iiaio(''. 

uB^oi^ (Codd. ja^a^D m, d^oXdr drachma, ]}^^'%j>Uo « 
aao/'' 
205. In An. Nic. 10 l^as/' AbuUfia, urbs Syriae, Ebed J 
voeatur ya^aA»(', unde credo esse Hesbon. 

u»ai(''a66a«,v.8.uai/'. Sed^a»/i6aeurbs,Eus.Theoph.ii.89.2. 
>aooi<aA(, reetius .rooiaa/, q. v. 

las/ 'A^oifl, '\^oi6a, sec. nonnul. cc Lxx. nom. matris Hiskiae, 
regis Jud., pro vulg. 'A^i, 4 Reg. xviii. 2. Quura sequitur vox 6vydTr,p', 
error forte ortus est ex 6 inde desumpta. Exhibet etiam BA. in Cod! 
Hunt, clxiii, sed urbis nomen esse affirmat Jfc«-w> yi*. .« tco/'. jlas/'m. i)a7nussis, instrumentum quo utuntur laterarii ad lateres 
in recto ordine dispouendos, a bricklayers rule, iia^}i( et^ il^' '^^ 
\'^'< BB. 2) raUum, baculus, cujus alter finis ferro acuto arraatur 
ad boves pungendos,alter lato ferro ad impedimenta a vomere removenda, 
ijjJJ .IjIsj jVaii ^ JiA^ )ciw? *./ )lao)? l-l^l U^ ]fw»» om 
jjljiiJI i5w L^j elsr?. jjjjk uul. ^l Voeatur etiam ^jlj^l iiij-., ct forma 
ejus in codd. depicta hujusmodi est -^^^^iiHiHi^HMH^aiB^^B, BB. 
Cf. I Sam. xiii. 21, ubi Polyg. Lond. jloof. PI. )laar , sec. Honain. 
advocati, patroni, w^i^Xa^; Wo-^i, i. q. jla^^.^; ]r ^ ' '^ advo- 
cati erroris : sed idem postea haec verba reddit per Jla^j jx^> 
sententiae erroneae; et ji£Da^aJ> ]ia^( per jka>a]^J> otLoxaa^boixi 
traditiones legis, BB. PI. semper dat K. Jlaiii''' exponitque J^^liao 

••asj) .J .— jUll ^^L-w. .> mri>v> advocatus : instrumentnim quo coemen- 
tarius lateres recte disponit : vel advocati, adjutores : et id quo vomeris 
finem radit ; stimuhis. Legitur etiam lasD. In voce ) i - f ■ ~ exponit 
i»-^a^? ILas/' per )la^» W^'i, et |u»QjaJ» llai/'' per -)i- «ivX.s« 
I^QjAj; [cod. Ul^i.?] U^ii traditio, sententiae legis. Ex hoc conjicere 
liceat, quod sit patrocinium (v. supra )\oo^}' patemUas). Lcitur 
in Ephr. Carm. Nisib. 67. 84, sc. 

♦ k-opoalj wlaa/'' jalU [1. oot juxias] 001 \:s>ah ot^j Jii 
quod reddit Bickell, "Pro eo quod os fui mortis quae os non habet; 
filius, qui totus est os, occludat delicta niea patri suo," collato Ar. 
^yy ^} ■ verioi- sensus ob/erat patrocinia mea patri suo. In sensu 
r'alli foem. gen. facit K. 3) tubris, canalis, BA. x6']v, i^^v; aquas 
deduxerunt )is.|> )l.oo(' ,-0, BHCand. 32r. Cf. jl^oi/. 
folsr Abhzudh, Abzud, nom. scriptoris, B.O. iii. i. 261. 
Jji^r m. 1) chirographum, syngraplm, ]i^/ 5, BB; vel etiam 
liber, sic enim K. ^^ ]»U a^^/ D» .l,^i .^ )»i^/' ••^ )ji=''' 
Jl:;^ .)l^;^ .lii^ « '.JiUtsib «a^,' JJ,o .aXjI, ]l^i^^l .i 
h)-^ -J^ -"^^^ •i::LJI .)l^ Jtai .JJsL h. e. )jLs/'jo?. habet 
Jj»i=>r, e< scribitur etiam )»B, ?f< eh'ajrt jt^^ e< cum / e« «we / scribi 
potest. Est volumen, liber, chirographum, scripta authentica, qualia in 
judiciis valent. 2) rota aquaria, water-wJieel, »L1» 001 jojJ^} )Jiffl oi 
Koas, Ar. S^^l l_>Vj.> .0 i^l —U*., BB, K. 3) seminator, qui semina 
vendit[1], Ar. ^j, /^., pi. ^Iji.^l. In Buxtorfii Lex. Talm. tqtz est 
semen, granum: it. apud Persas^. semen, et seminatio; et (jj,Uj1 yui 
seTOMwi vewcJt^. Deuique rad. irj^JTIT (Furst.), unde Jijo/ in sensu 
chirographi valeat seminatio sc. literarum in charta. Dicit etiam Frey tag. 
j\yt, in dialecto Bagdad, esse venditor seminis lini. 4) arator, »»?? oot, 
^X»(',BB. It. JwrwUft^ (reetius BA.)ia5),Ar. olro&^tram<r^,j»foM^A- 
&e(^m; cf. BB. sub Was. 5) _^^\, forte pro^^l, vigiliae, BB. 
u»s/ Aph. V. u.-ii, q. V. 

w—^/ Abh-hhai, Abhaeus, h.e. pater vivens, epus Nicaeae,B.O.ii.5o5, 
iii.i. 636, C.B.V.ii. 247sqq. J^}' ^iioj]Li coenobiumMar Abhai 
in monte ad ripas Euphratis idem est ac id quod antiquius ) K-W^;;? . J/.|; 
com. scalarum vocabatur, B.O. ii. 355, BH Chr. 322. Cf. etiam B.O. 
ii. xcvi. 359. 

^a^r et ^a^U?'^ a^aros, invim, BB. 

^asi^i EtUi/chius,d[c iii Mail colitur. Dawk. vii. 92r, xxviii. 140V. 
^r Abacus, ^r „wo U«;i BHChr. 344. Colitur die i Octobris 
C.B.V.ii. 399. 

^i' (pater meus) Aba, nom. martyris, jfowi w^/' «jji> B.O.ii. 
227. Coenobium ejus prope Sur, »o,, Tyrum, ib. 228, et Diss, de 
Mon. in Sura. Adde C. S.B. 247, 573, 609 not. 

i^/'' nom. viri, ^aiiii^Lsr *i ^^'' pro Heb. !n^r''?N, 2 Sara. 
xxiii.31. It. no m. martyris, B.O. iii. i. 636. V. etiam o^/' et w./'. 

**=• =°^' nominibusHebraicis formandis inservit, quorum plenior 
expositio in Lexicis Hebr. quaerenda est : hie ea brevissime noto, sc. 

US/' Heb. n>ax, I Sam. viii. 2, i Reg. xiv. r, 2 Par. xiii. i, Dion. 
—. 3, (et pro n»2^| quod ex n;3>« corruptum est) i Reg. xiv. 31, xv. i. 
Adde I Par. vii. 8, xxiv. 10, Neh. x. 8, xii. 4, 17. 

Us/' i. q. Ui/' Mat. i. 7, Luc. i. 5. 13 ^BolxAarC. A*r<iL3r<' K'iuuar^ _ 't&uai< ■ 14 ^Ur Heb. Vns, I Par.xi. a'L 

^V^^/' Heb. 73'as et ^)i^^^., i Sam. xxv. 3, 2 Sara. xvii. 25, 
Trans. B.V.M. cio. 10. ' 

ylof''' Heb. TV?^., Num. i. 1 1. 

-s.I^r''' Heb. jn'^K, Gen. xxv. 4, [ubi Lee '».i*i/''], i Par. i. 33. 

oo>*5(''' Heb. ^<'i^''3^<, Ex. vi. 23, Num. iii. i. 

tooi^i Heb. 'TiiT'^t? pater est honor : sic rescribe i Par. viii. 3, 6, 
pro ioojjaf. It. nomen prophetae, qui ut tradit BHChr. 22, n, 
Josaphati regis Judaeae tempore cum Elia, Obadia, Micba, aliisque 
vaticinatus est. Idem forte, qui ap. Chron. Pasch. i. 178, Eutych. Ann. 
i. 194 'Irjoii, ytXi nominatur. Confirmat hauc conjecturam Dion. Chr. 
cJ^. 3, ubi ooM vocatur. 

»oot-5( male pro joot-of, q. v. 

jo-o?'' 'A^touS, Mat. i. 13. It. vers. Hier. ; it. ib. 7 pro lis/'' fil. 
Rehabeami. Exponit BB. i^b^^jU \j\ .Ujaos J'oio Jo/ pater £>nm 
confitetur. 

^^-il=>r Heb. ''^^*a^?, nom. viri, Num. iii. 35, i Par. v. 14, Esth. ii. 
15. It. Heb. '''C'?*'. nom. foeminae, i Par. ii. 29, 2 Par. xi. 18. 

l^! 'A/3.<J, Hier. Luc. i. 5. Cf. Jila/''. 

V:sr Heb. '?t^'^, i. q. ^^^? , I Sam. ix. i, xiv. 51. 

«*3( Heb. Q'?^. , 2 Par.xi. 11. Idem ap, i Reg. xiv. i vocatur 
U^r, q. V. 

'^^jQ-i/'' Heb. i'»«D''2^^, Gen. x. z8, i Par. i. 22. 

if\^-->( Heb. ^?0OX i) cogn. regulorum Philistiae, Gen. xx. 2, 
xxi. 12. 2) nom. prop., Jud, viii. 31, 2Sam. xi. 21. In Hex. Ruth 
ii. 13 invenitur pro .N>fi>v( viro Naomi, Lxx. 'A^i/ucXcx. Scribunt 
BA. etBB. >f\'t\„^(, expouuutque ellil ^J"ifi .jAiao lo/, et etiam minus 
recte .k1L.« i->^' ^j^^ >v^ .Jl:;^vx>o Jo/ 0/ J.-rtVyi? U>!. 

oo^r Heb. ^nyas, i Sam. vii. I, xvi. 8, i Reg. iv. 11. Exponit 
BS. ap. BB. »JJ1 Uac .ooM ]oiit.i, quod corrigit Bernst., legere jubens 
^»c\. It. i_>J4* sjI. 

fLi^r Heb. DViUN, Jud. iv. 6. 

ii^^i" Heb. "',^JJ''?t?, h. e. ^^,-jw i_)l .Ujfio )o/ pater est adjutor, 
Jos. xvii. 2, 2 Sam. xxiii. 27, i Par. vii. 18. Legitur etiam in Dan. i. 3 
t*tr., ubi Heb. W??'^, Lxx. 'Acr^ai/cf, sed vers. Alex. Chis. 'A^uaep. 
Utrumque nomen servavit Ephr. ii. 203 ad Dan. i. 3, )>^Nx> i5o|o 
jirnvmifi ^i ijLrL^H .01 .ja:i&Ji<M» o> JL^JI " et dixit rex ad Ash- 
phaz magistrum eunuchorura, qui et Abiezer praefectus spadonum." 
Cf. Schleusner. s. 'h^Ua-tp. 

x»Jl V.o/ Hex. Jud. viii. 2, w>ib^.«di? o>qi,^o Tpvyrp-hs 'h^u^pi, sed 
Pesh. '^JA-lj o»4^, at Heb. 1.Tras< I'V?. 

yQaa:^^/'' Heb. tia^r'at?, 2 Sam. xxiii. 31. 

\^i'^ V. postea in suo loco. 

^^^}' i. e. x^j i_)l .iUl) i;;-M'« i-j' ^^j ■Hi pater eoccelsus, pater in 
Z>eMmcrec^KS, BB, Heb. D'J''3N', TReg.xvi.34. Ap. BHChr. 22, 10 Josa- 
phati filius primogenitus appellatur »♦*=(, qui idem V'au 2 Par. xxi. 3. 

fl^l' i. q. »i^( Num. xvi. i, xxvi. 9, Oft". Mar. »afli. 3; .Ij 
ipi.<j»io Aadav Koi 'A^fipmu, Sir. xlv. 1 8. It. cogn. Abraham! antipa- 
triarchae, B.C. ii. 98, 324. 

. --'^/'^ Heb. JB''3N, nom. foem., i Reg. i. 3. 

i-"--->/ Abishui inter rnajores Esrae commemoratur, 3 Esdr. viii. 2. 
In Gr. textu 'APurat, sed Heb. i Par. v. 30 pit^US h. e. -^nm^j^j', q. v. 

VK ^Vn'-^ r Heb. PIB^'ax, I Par. vi. 4, viii. 4. 

icuL^r Heb. "11B''??«, i Par. ii. 28. 

JLj^i' i. e. j^j* i-j\ .Uacopo lis/ ^a<er /cZeZis, BB, Heb. 
"iB"3X et T3K, i Sam. xxvi. 6, 2 Sam. iii. 30, i Par. ii. 16. It. fc«^ 
wluLp/' nom. oppiduli, B.C. iii. ii. 135. 

ooikjLp?'' (BB. yai^Lir et yjoiila/'', qui exponit .)jc£^j )j»(' 
^MJl v>l) Heb. Oi^B'SK, 2 Sam. iii. 3 ; fki^JL^i' B. O. iii. i. 208 ; 
pro Gr. 'A^f<r<raX(Bfios-, I Macc. xi. 70. ik^i' Heb. in^nK, i Sam. xxii. 20, Diou. cji>. 12; it. iCa/' 
'A^iddap, Marc. ii. 26, ubi VHh. illlj^r, sed Hier. iks*s>/. 

iJ^f palricitia, v. 8. Ja/''. 

<aj^( friu/es, c » •> ..> » /yr. e/us, Nasar. 

f'^C^< (Pers. p^ i^T, ogtia calida, locus ubi aquae calidae 
scaturiunt) Abiyarm, nom. oppiduli prope Iconium, BHChr. 447, ubi 
Bruns. jpi^A quod e codd. Vat. correxit Bernst. 

^-o^* VHh. Mat. i. 5; it. -^0/ Luc. iii. 32, '0/3ijJ, Ohed, nom. avi 
Davidis. Sic Whit. : sed Cod. Poc. cccxiv, et Can. Or. cxxx. utrobique 
r«aax. Et sic Bernst. " omnes quos inspexi codices j«j>ai. habent, 
sicut Peshito." 

yo^jar, \ji^r, Heb. I^''?N, i. q. Ar. ^jSLa, pamper, egenut, BA. 
et BB; Jjcuaio Uo? JL-ao C.S.B. 175. 

y^^i Ebion, haeresiarcha, B.O. i. 347, 349, 356. 

^-"^^f Ebionita, Gr. 'E/Stwraiot. Nom. haereseos cujusdam BB. 
In libro Paradisi nomen ad eorum fidei paupertatcm refertur, ^d^AAsVw 
:Jk»-?ois.=> yOoi]^^.i^>l, lat jmifi "^^^ JjULoiso. De iis tractat, Dion, 
^SS sq. Nomen autem IV3K synouymum est cum P*nV Amoa ii. 6, 
et hoc sibi nomen vindicabant Ebionitae, quasi pii Dei cultores, ab 
hominibus oppressi, sed quorum est regnum coelorum. Plura videas 
in Annot. Var. ad Eus. Eccl. Hist. iii. 27. 

o^o^cLi/''(H. xxv. oa^-) »^jj ojs-? )i»0» «, BA, SC. i^tor avrov. 

y fivi .i y a>a/'' : UjL>. ^» \^ ot, BA, sc. 6 fiioc ruiav. 

)♦*«=( una, simul, i. q. j^jj/, Nasar. 

yo^-of (cod. M. ^Q^Is(') Abiaton, nom. prophetae temp. Beha- 
beami, BHChr. 21. 

"^-i^ "A/SiXa, 'AiSiXi;, Abilu (Lysaniae) urbs Syriae inter Heliopolim 
et Damascum, B.O.ii. Diss, de Mon. in Abila. 

lL=.r,)!.'ciLar,etc.,v.8.'^A 

lu^js/' m. et jfcliiUsr f. eoenaeidum, ij^\ iJjJl ]1^1^^ ot, BB. 
Apud B A. scribitur IJL S ar . Graecum esse apparet ex termiuatione 
)J, unde ductum esse censet Bernst. ex avKiia, oiAj], atrium, aula. Cf. 

>£DQJih,A( Abilius, epus, Dion. »,-e\ei. 4. 

)x^-^( 'APiKrjvfi, Abilene, regio Syriae ad Antilibanum ab urbe 
'^-^pi''' appellata, Luc. iii. i, ubi VHh. »fn>t'\-r>(, h. e. 'Aj3iX7i^r. 
Soribit BA. .^i^s("'- 

)k>J^w..i/ Hier. Abilitha, i.q. US^.^^(, Luc. iii. i. 

>aeo,l.->( V. s. %£BOX^^l. 

.aoofca-o/ : |_,a!I^ )i«Li :^, BB. "Est \gitur tpt^ipBos, ciceris geniu, 
et legend. >£ao^.x^>(. 

> fn <.a( a^tjs, insipiens, deniens, JuJa «, BB. 

>jo<Mn.-<( ajiva-cros, abyssus, jio.^ Jboooil 01, BA. Codd. quoque 
exhibent >coo.aecu3(, et >£Day^a.ua3( . 

l.^^fA.-)/'^ imarara, VOC. vocis ortcrTaTijr, Luc. V. 5 VHh. marg., ad 
quem locum respiciens BB. idem esse ait ac ^i, magister noster. In 
versione Pesh. imaraTrjs semper per ^» redditum est. 

»aDnfifn.j>( e'/Sidicos (ijSiVkoj), hibiscus, malthaea o_ffici'iudis,QaH&a.2^r. 

yo^ot^/ Abision, Gr. 'Pa^aiav, 3 Esdr. ix. 34. 

y^lo^ Abisan, Heb. Pfas, Jud. xii. 8, et sic Hex. pro Gr. 'A^uraay; 
BHChr. 17, Dion. ^. 17, ubi y->a(' oaf y oi *.. Shesbon, qui idem, 
Abisan. 

CLi*^>o/ m. a^apiylvoi, a^opiyitifs, aborigines, antiquissimi in Latio 
populi, Eus. Theoph. ii. 64. 12. (Legend, ctu^ipi vel Qj-.^»Qj»r). 

w^jJiAia-jljofUft.ji.^/ Gr. 'A^^ipyeppaviK^, urbs cujus epus fuit Suc- 
ceusus (joo^uj>ajo Gr. Soviceo-ffot, Successus) in concilio Carthag. sub 
Cypriano, Rel. Jur. 73. 16. 

UfZ^Jo/'^ pi. stapedis, i_io,, BB. 

)^.*::»(' sic in Append, ad BHChr. 42,66, perperam pro )fcJL»/ 
uvae passae. 

C2 15 rdA«ar«' _ husr^ •:■ >edar^_ Assr<' 16 h IrtV AUat, nom. virginis ex regione Garniaeorum jussu Sapoi-is 
regis interfeotae, B. 0. i. 1 90. 

\a^r 10. gaUns gallinaceus (cf. las), Prov. xxx. 31, ubi Syr. Ui^' 
]k:ii^'»r U^ '^'Jflif, et Targ. 'i^J^'? "?'? '^-1t'-?1 D' ''??^] **?-• 
Bis hal)et Ibn S., et utrobique reddit per_^,^l ttbjJl gallinacem 'inagmos, 
§§ 18, 30. Sec. Zachar. ap. BB. est )L^*^ gallinaceus ; at fusius ib. 

BS. Ji-j uJJ' a^^ JJ <sli->J' i*"^ '^°'' )^^^*» "^i^ ^* '^''• 
. jiii^. _U.jJI gallinaceus inagnus cum duplici crista, sc. superbus, 
qui cidcat gallinas, et superbe spatkUur; pi. \asl' . In codd. etiam 
sing, scribitur ILt^, et Jai»/', et sec. K. Jaa/'; ipse tamen scribit 
\L»l', redditque ^^^ ji^ebj .ll^suilo (sic) i^ii'. Praeterea 
BA. (cod. Hunt, xxv) addit, )Ki>*« )L»j U-o» U»w» ofr-/ oolo item, 
est homo spiritalis scientiae plenus, sc. vox Arab. csJjI Ceterum ver- 
bum -s|L? siiperbe incessit, quod interpretes ad ^SXnn explicandum 
adhibuenmt, vide Ges. Tbes. s. TIIK, non apud BB. invenitur, idque 
omnino exstare negat Bemsteinius. 

(lasr Pers. et Ar. jli'.' Abchaz, nom. regionis ad Georgiam perti- 
nentis, inter Albauiani, Armeuiam majorem, et Caucasuni, cujus incolae 
ap. Gr. scriptores vocantur o^atryoi, BHChr. 258. Eescribeudum est 
etiam jU'.'il projli^'il Eutych. Ann. i. 54, 13; et projls^lllib.ii.230, 12. 
Cf. Lorsb. Archiv. i. 264, et Bcrnst. 

>/ vox Armeniaca, BHChr. 451, q.v. in ^^ao. "^a^ Cliald. ??«, Heb. 7?K, verbum in Pe. praeter part, pass., uti 
videtur, inusitatum, sc.^^J^i'contristatus, higens, Gen.xxxvii.35, Esth. 
vi. 12; vtvei>v, Sym. Hex. Ps. xxxiv. 14; "^i-o/ o id., 2 Esdr. ix. 2; 
>a:^o'%.^} t^, Jo. Eph. 277.9: pi. ^^^Is/', Marc. xvi.io,Apoc.xviii. 
19; 0001 ^Nlar lugebant, Ephr. i. 420. 

■^nsU/' Ethpe., contristattis est, luxit, Job. xiv. 22, Jes. xxiv. 4, 
Apoc. xviii. 9, B.O. ii. 266 ; '^>3]l^ nev6S>v, Hex. Dan. x. 2 ; cum '^i. 
pers., I Sam. xv. 34, xvi. i ; imprimis mortuii,m luxit, Gen. xxxvii. 34, 
2 Sam. iii. 33, xiv. 2, xix. i ; .i^^iko ]l wotdid Jlo.'i. \a( iaioj ./ 
uoiiii.. Sir. xli. 9; Act.viii. 2, C.B.V.iii.73, BHChr. 3: alqd, 1 Sam.vi. 
19, Apoc. xviii. II, B.O. ii. 254, C.B. V. iii. 169, BHChr. 204. Ap. Bod. 
Or. xix. 148 r. wl^^.^ ua( '■^-ksII JI 7ie lugeas, pater, propter me, ubi 
'^-oll vel verb, denom. sit ex JI-o( , vel scriptio prava est. 

^^^II? Hier., id. .c^aj)^ higebunt, Mat. ix. 15; ^J^|]^ oi 
wevBovirrfs, Marc, xvi, i o, Mat. v. 4, p. 5 1 5, sed in p. 113 ^uwdjulS^o, quod 
duplici modo peccat. Et scriptio enim prava est, et gen. foem. 

"^-a/', JLi/', m. i) qui luget; pi. )J^( , Job. xxix, 25, Prov. 
xxxi. 6, Jes. ixi. 2, 3; et cum suff. oviio/' Heb. I'')'?^', Jes. Ivii. 18. 
jUsJ) yoovoo^, Mat. V. 4, Ephr. iii. 254. It. ^^(' , Mat. v. 4 
VHh. 2) atMclwreta, monachus, B.O. i. 222, iii. i. 184; oif«x^l, 
Ji»A.» JLsio JLUk^ueo; Christi discipulus et verus anachoreta, Marsh, 
xiii. p. 225r. Ait enim Ass. B.O. iii. i. 185, "Anachoretas Syri \i^}' 
lugentes appellant," et ad )liiX^/'^, iii. i. 186, not. 2. notat ille, "Ita 
Syri appellant monachos, monialesqiie, qui poenitentiae causa in 
creraum secedunt, abdicatisque saeculi deliciis perpetuo luctu occu- 
pantur." It.iii. ii. 857. Eodera modo ait BB. '^ ^ii-o|» ^^}' 
cir*P' cy'J^' j^bUji. Jc cj^jj^ \OOMO>i-», ^- e. ^^r ii »'int qui 
propter peccata lugent, nioerentes, TtionacJii. y^loi U^l? UA.ai3, 
B.O. iii. i. 499; llliilo IlT^ImJ monachi et anachoretae, Ephr. i. 222. 
Apud Act. Mart. ii. 277, vocatur Antonius )i2s>]i )-i«», eodemque 
modo celebratur Evagrius ap. Severi Poet. 166 v. <£a^i^l llls).^ ]^i. 
Adde Act. Mart. i. 70, B.O. iii. i. 184, iii.ii. 456, C.B. V. iii. 163, Sanct. 
Vit. 234*. Foem. jfclii^^' monacha, eremitis, JkCiv*s(''' )fci::i.oksj>, B. 0. 
iii. i. 386; jkiw*? jx*«o, Anecd, Syr. i. 25. PI. Uli^ ut supra, et 
,^r,B.O.iii.i.3i5. f. jkii;5(". 

)1'q^^^' f. i) tristitia, luctus, ^^U, BB, Sanct. Vit. 54 v; prae- 
cipue propter peccata, poenitentia, jLaiya )lj ))'<^v: ->/'", Ephr. iii. 230; 
)l ft'^-> o |l(^Mo)k30 H ■«%->, Sanct. Vit. 241 r. 2) vita ascetica, qualis 
fuil erenilarum, jl'oi^j} Ua^/'' i^X, B.O. iii. i. 496; Joot •aUo 
]l^.^\a, Sanct. Vit. 235 t>; yl^.«o{; |kA.ot>^l> luctae vitae fuae asce- 
ticae, Dawk. ii. i de Symeone stylita. 

>-^^(', pi. \2^1^(, ^jjjjj.^', qui lugent, BB. 

U^s3(' locus poenitentiwm (ubi degunt eremitae ?), ^^^ i:«^' 
BA. »p. Marsh, cclxxi. f>*' "^i/', lis/' (Amir. 152), m. tristitia, luctus, moeror, (Jl .\m^ m, 
BA.), Num. xiv. 39, 2 Par. xxxv. 24, Esth. iv. 3, ix. 22, Jes. iii. 26, xix. 
8, Ix. 20, Mich. i. 8, iCor.v. 2, Jac. iv. 9, B.O. i. 97, 134, 228, ii. 210, 
267,111. i. 91, 124, iii.ii. 109,361, BHChr. 159, 180,353, 481; rrtuSos, 
Syni. Hex. Jer. ix. 19. Imprimis luctum de mortuo significat, cf. Deut. 
xxvi. 14, xxxiv. 8, 2Sam.xi. 27, xiii. 37, xiv. 3, xix. 2, Jer. vi. 26, Amos 
viii. 10. (Pro lis/" Ephr. iii. 277 scribendum Bernsteinio videtur 
jLsT). PI. %^( i) luctus, C.B.V. iii. 73. 2) qtuie luctum afferunt, 
calmnitates, cNftj Jlij? ^■<^i -^'^'^•> Eus. Theoph. ii. 59. 2, 65. 3. In 
Cod. Nasar. exstat etiam Jls/ luctus. 

^^ \^r m. lugvbris, f. JkLi^is?*, pi. m. 1^0^.:^;*, f. jCfiii;'; 
^Iliisr ) jOB| vittae lugubres, Ephr. ii. 25 ; )fcJaii»/'' yVa^JS loot Cod. 
I57> 174 ^; )V-*J^r U>o.^i^ Severi Poet. 179^; it. ad luctum perti- 
nens, Severi Rhet. 101 r, j-Jiva/ ]11^ capita, h. e. loci ad luctum perti- 
nentes. Laudat etiam K. ex Libro Exequiarum, )^o^? .ko, oC^acu^ 
))^.«iS'»( )l^.i \' »f ^yjf )Iom«o JLm^ gaudet in occur sum, ejus, et midv- 
eres lugentes gaudium higubre viderunt: it. ex precibus pro monachis, 
lur'k^^? .0., ]]^«i >>3 ( U^^l aa^^l^" stolam luguhrem induerurU. 

yol^^^ m. forte demin. ex Jl»r luctus, ]ai otcu) ^ ooi ujol^^^ 

Severi lihct. 85 v. 

■"^ji/ (^^.a/') nom. viri, pati-is Danielis, Tetr. Dan. xiv. i. »r vox saepe in nominibus locorum efformandis usitata, quae 
i) pratum valeat, Heb. ??«, Syr. '^n^, Uil gramen : et 2) luctus, 
Heb. 72H, Syr. JU/^ ; quod fmstra negant Ges. FUrst. etc., quum 
^»-.v) '^/'' (sic enim Syri scribunt ne cum '^Z'' confundatur), non 
ex Hebraeo, sed ex Aramaico idiomate ductum est, quum non Hebraei 
sed 'J5(J3n Chananaei nomen loco indiderunt. Hoc nomen tulerunt 

'^r Heb. bx et n3J«i-n'3 ^K Abel, prope Beth-Maacham, nom. 
oppidi Manassitarum Paneadi vicini ab oriente Jordanis ad Libanum 
montem, 2 Sam. xx. 14, 15, Hex. 4 Reg. xv. 29, Gr. k^f'X. Vocatur 
etiam Isato U*i '^Z' i Reg. xv. 20, et Jisao ^-^ '^la/' 2 Par. xvi. 4, 
In Eus. Onoraast. 'AjSfXa, et a Josepho, Antiq. vii. 10 'A^eX/iaxfa vocatur. 

)|^;^f '^r Heb. D^taB'n ?3« pratum acaciarum, Num. xxxiii. 

49, Jos. Antiq. v. i. i 'A^iXij. 

^*»S3 '%^l' pratum vinearum, Heb. t5'D"J3 ?3N, Eus. 'A^Xa/inf^ay, 
nom. oppiduli Ammonitarum, Jud. xi. 33. Rectius scribit B A. '*^^/' 
^*aosa. It. Ue-ioj '^d/ 'A/StX duncXavuv, Hex. in I.e. It. ^.^su^^^.^^ 
Dion. (^. 15. 

)lcu»so"^^('' Jud. vii. 22, I Reg. iv. 12: rectius JIcl!* "^Z'' 
ib. xix. 16, 2 Reg. xv. 29, Heb. n7nD-i'3N pratum saltationis, nom. 
urbis natalis Elisae prophetae baud procul a Scythopoli, Eus. 'A|3eX- 
fiatXat, sed Hex. Jud. vii. 22 'APeK/ieovKd. In Judith iv. 4, ^^.sj' 
J)aj*so redditur BfX/ifv : sed ib. vii. 3 Hoj^as '^oo(' (Lagard., sed 
Jto^oo "^a/ Polyg. Lond.) B(Xfl//i. 

^*fo '%'il Heb. D'."5V'? ''?? luctiis Aegyptiorum, Gen. 1. 11. 
Forte de hac urbe K. ^'j* )fc<a-»» «»*,"'^J('' Obel urbs Aegypti, sed 
haec puncta nunquam habet. 

Jkiij "^S^r (Polyg. Lond. )1^» '^^Z' Heb. nSh^n bx) pratum 
magnum, i Sam. vi. 18. Videtur tamen BB. legisse Jkvai Usj''' ; 
explicat enim, ^sM JlaaJLo^ ao^&as om^^* )fc>o» \a\o oi ^o... ^^j* 

eyjjUl iJs-f^ (j'ji\ secundum Honainum est lapis magnus super quern, 
posuerunt urcam. Lapidem etiam legisse videntur et Lxx. et vers. 
Chald., notatque Gesenius in Thesauro, 7 et 3 in priscis alphabetis 
aegre discerni, unde facile i'3N pro ps legeretur. 

ils/ grex, Nasar. Syr. Jl^^.i/, q. v. 

^oILaJU/'' Ablavius, Consul Rom. A. C. 331, Ath. Epist. 2, 6; 
it. ib. 26, 5, ^^sJU/; it. ib. 35, 19, praefectus praetorio. 

(^jQ^r lignum Sandali, vel Santnli, apud Indos propter odorem 
magni aestimatum, Jjj^ ^aj, h. e. o-ai/SoXoi-, BB, qui qualis fuit apud 
veteres etymologices inscientia, pater verbi significationem vocis esse 
dicit, 0/ enim apud Hebraeos est pater, 3S, et apud Graecos ,^jii. est 
verbum, \6yos. Ap. Persas ^^\ saccharum significat. 

>ao^^( m. 6fie\6s, obelus, nota critica, qua usus est Origines in 17 •:• Qa.a(<' - i<!Asr^ ■:• ■:■ xar^r^ _ osOr^kaittst^ •:• 18 versione Lxx. recensenda, ad loca dubia notanda. PI. oISa/' i^\oi, 
Hex. Hos. xiii. 4, not. f. Apud Repert. Or. xiv. 47, acribitur <^)S/. 
)»P^^' V. 8. )Jl \ > j »/'', et voc. quod seq. 

_U^r (sed BA. ap. H. xxv. i^i^l'' et Georgius Carm. Seddensis 
il^Ss^D auXti'a, aiX^, atrium, aula. Scribit K. )I;^/', it. (sub 
llaa^l') V^r, exponitque .)ki^ .)*.^ .« .)..«>(« o<m Ija*. 
.VoA^r, h.e. coenacuhtm, imfp^ov, avrmiXtj. Hue refer)b!^J^^',q.v. 
>flB nnfnN-> / m. o/SfXta-xor, obeliscus, i. q. iag^/, Joel. iv. 16, not. 
i. Sed ap. Hex. Hos. i. 8, not. i. Hab. i. 5, not. a. asoaaiXo/, et Hos. 
viii. 14, not. 1. yCLam^^^A 

^^ja^l"" Ablasiain, urbs Armeniae minoris, BHChr. 300, 321, 
496, 523. Ar.^^j-iJbl, Abulfed. Ann.v.38, Abulfar. Hist. Dyn. 468, 510, 
ubi Pocock. Ahlostain. Ap. BHChr. 300, 321 conjungitur cum regione 
Gihanensi yJuJL^?, a fluvio Gihon, .»..^, J^x^, a Graecis Pyrainus 
dicto, appellata. Cf. Ass. B.O. ii. Diss, de Mon. in v. Gebon. 

)k»^i^( f. (vox Ar. JGI, grex, agmm, prop, camelorum), )fci^r 
JLb.^? agmen camelorum, Heb. D*?D|I nySB*, Jes. Ix. 6. Reddit Hon. 
ap. BB. per JU». ^Uii jl Oi, 1L»«^? !«*=>, et BS. per tt^i*^? )LiI».. 
Al. Jj^l ^ -ail, al. lu^ Jj^l JUil ^ aJm. et apud BA. j^jl^ 
JUilj jy"> gregeg camelarum et camelorum, pro quo apud Poc. clvii, 
sing. jyJl jij^. Addit K. potest etiam scribi jl^^^lks^', exponitque 
"^..^ 1^|l»;m ^id .]i^fJio ]})i^eto JIom»o ]l'Ji», .JLa^v )i«-^ 
loscNO .]i»Uj iJ^^Vdoio JL&^^t j&LbL; jj^^^r .^o)V-i<o ^si^ts.*^ 
♦ Jal; '^^ l^ji^l^ Ota .Jiduok .S( agmen camelorum, grex. Varia 
enim haec gregis nomiTia p-oprie parum inter se discrepant: jl^l^/^ 
proprie grex camelorum : Jfci^i porcorum, et sic ]LJi, quod tamen 
potius daemonvm grex est. PI. jfciiJ.ii/''. Cf. Jlaot, )fc^^oi. 

y n i nvi , > ( m. lignum, quoddam quod neque carie erodi neque igne 
comburi potest, BB. qui sic explicat o»^ Jlaj ]lj \^-^ o^xila -^j' OkJai) vlpji Vj JL^,^1 &^ e^- I ))QJL3 ]iaio e:>Jai) j^L^^ [BA.jUli] ^j/^ ^j '-r'j^- "i ij*i. Vocatur etiam et apud BB. et BA. 
Aiia^'' cum Olaph prosthetica? 

^{' Aban, Ahanus, nom. abbatis, C.B.V.iii. 167. 

SLil' (Heb. \y», Chald. ^\^^) c. lapis. Vocem esse Hebraicain 
affirmat BA. e Gregorio Nysseno, uo^ \bd9j} .»Gu)a,^1^ ^? Us/' k«-»(»a^ )s)>3 om1^(?. Varie exponent BA. et BB, sc. i) lapis, frus- 
tumve lateris, )ilaii.» K^ 6^" \^\^, BA. 2) IfcLii J^o^ Ua^r 
j^Ul k-j ^^ ijji. iiLs*- jl ijl^k«l j( J-ui •l^>oV l^js&a* )l'«oJ!k> 
mMliarium, ~sive columna, sive lapidum agger in media via dispositus, 
Hon. ap. BB. et BA. qui multa addit omnia ad eandeni rem perti- 
nentia, sc. pilam viae, lapidesve ad rectum iter monstrandum aggestos, 
qualis apud Ar. est »,L.. 3) In libro Paradiso ap. BB. ^l>l Uo^ 
^^JO| fc^l 0( cvhitus duorum sive triu/m cubitorum. Vox apud 
Hebraeos usitatissima raro apud Syros occurrit nisi metaphorice. Ex 
Hebr. tamen VlB'pD \2« desumitur apud i Pet. ii. 8, JUs? [L)!' lapis 
qui est offendoni : cui addit K. )i.'>>«o \i^}'' , exponitque oist \^\a 
iViiiol? : denique apud Castell. i^ii} Ua^, Chald. niVB' t3S, s. t3K 
{{>j;b>^ Targ. Jonath. 2 Eeg. xx. 11, lapis koramim, horologium. PI. 
liar Jes. Ixv. 3, (Heb. D'J?^n laferes) ad quem locum B H. in Hor. 
Myst. \&\a} ])^JJlo ot congestUfS lapidum. [&)£ ^/^ )?»» yJisl" lapi- 
des grandinis similes sains, Sap. v. 23, cf. *T^3 J3K Jes; xxx. 30, et \&\o 
Itii BHChr. 334. )i>|? la^oi; Ji*? monasterium Eusehii de lateribus, 
ut vertit Ass. B.O. i. 304, unde suspicor legendum lla^f, quod etiam 
rescribendum sit apud Jes. Ixv. 3. 

ois/ nom. viri, Gr. 2dfiawos, 3 Esdr. viii. 62 (Polyg. 64). 

^aBaia/', .aoi/jla/'' (codd. nonull. ap. BHChr. 166. et Galen, q. v. 
supra), et UBaJL^C Ibn S. § 22, ?;3€tos, ebenum, arbor et lignumi, BHChr. 
166, 182. Teste Gesenio in Thes. s. '33n, nomen est Semiticum apud 
Graecos servatum, ex Heb. 'J^H derivatum, quod valet, lignu/m lapideum, 
lignum saxo durius. Cf. Ezech. xxvii. 1 5. 

'%,/ja('' nom. idoli apud Nisibenos, B.O. i. 27. 

taa/" Heb. y2K et 1.3'aS, i Sam. xiv. 50, 2 Sam. ii. 8. Scribit 
BB. iLSr 

•J^r, >«^?', et ^as/* (H. xxv. Marsh, cclxxi) m. 'A(3^ar,=)*/'' 
pater; i) abbas, monastcrii rector, B.O. i. 478, 492, C.B.V. iii. 17, 290, 340. 2) m^yiMchus, BB. et BA. ^j \L'^L^ <n. Unde suspicor non 
tantum " in Aegypto monachig, episcopiB, et ipsi patriarchae Alexan- 
drino tribui" ut ait Ass. B.O. i. 492, sed etiam apud Syros, (C.B.V. iii. 
340) aliosquo titulum esse honoris cuivis attributum : sic enim Jo. 
Eph. quamvis episcopus, a miniatro compellitur, joS^ <x^il /orti tig 
anima, abbas, Jo. Eph. 73, 22. 77, 5: sic et Jacobus, Edessae epus, 
C.S.B.460. Cf. Ii/' 8. o/" supra. 

jooy>.^m^( it. on . - I m a/ passim apud Mcnaea pro .«ea^>amo/ 
Eu^sMv^s. Cf. Dawk, xxxii. 287 v. sqq. 

S^lU^r et )L4Jfc::«ii/'', Pers. lil'.l, vel plenius b-,,< jjt ; it. 
etiam Luj^l, ^Is-jl, et li-j| jjj, Pehlevice pNtJDBK, Ar. jILjI : valet sec. 
Anquetil et d'Herbelot verbum vitae ; Kleuker autem Anhang z. 
Zend- A v. i. pars ii. p. 91, affinnat Vesta ignit esse, et Zend-Avesta Ignis 
vivens, Lebendes Feuer : alii denique vertunt Librum Zendorum, col- 
late Sansc. WW. Dicit Haug, Essays on the Sacred Language <tc. of 
the Parseea, Bombay, 1862, pp. 121, 122, Aveslam earn sacrorum Per- 
sarum librorum partem esse, quae Yasna seu Izeshne vocatur, cujus 
caeteram partem commentarium esse, cui nomen Zand. In lingua Peh- 
levensi scriptum esse Apiatak, et propterea quod ad originem, AvasthA, 
pci-tineat, textum, scripturam, significare. In ipsis sacris libris nunquam 
legi, sed forte eandem vocem esse ac Pustak, «J«<i, quae in sermone 
Sanscritico et Maratliensi librum significat. Addit Avestam ftiisse 
ipsius Dei vocem, neque ab honiinibus intelligibilem, qua de causa 
commentarium scripsisse Zoroastrem, sc. Zmd, qui nunc cum ipsa 
Avesta conjuuctus et in aequo honore habitus Zend-Avesta vocatur. 
Denique in tempore Sassanidarum versionem totius Zend-Avestae in 
liuguam Persicam vulgarem, quam hodie Pehlevi vocant, factam esse. 
Quod dicit Richardson, in Pciu Lex., et post cum Johnson, L-jl AUsta, 
an expla7iation of the two books Zand and Pazand, fide indignum est. 
Avesta enim longe autiquissima et sauctissima, et in eadem ratione ad 
Zend et Pazend ac Pentateuchus ad caeteros Scripturae libros et 
Talmudem habetur. Pazend enim non liber sed lingua post-zendica, 
(pa enim valet post); cujus rei testem habes Haug, p. 29: "In India 
occidental! Peisarum docti, qui sese Dustoors vocant, nomine Pdzend 
eam linguam appellant quam nos Parsi." Adde Masudi, ut a Chwol- 
sonio citatur, Zeitschrift d. deutsch. morgenland. Gesells. vii. 408 sq. : 
"Primum quem scripsit librum Zoroastres vocatur Avesta, quem 
quum Persae intelligere non potuenmt, commentarium scripsit, cui 
nomen Zend ; et demum hujus commentarii expositionem, cui nomen 
Pazend." Ipsi Persae hunc librum Abrahamum scripsisse feruut, sed 
fama frequentior Zoroastrem, fcji.o?*)', ut ejus auctorem celebrat, qui ut 
ait Zacharias ap. BB. eum in septem Unguis composuit, sc. Syriaca, 
Persica, Armeniaca, Segastanica, Maruzea, Graeca, Hebraea, de quibus 
notat Lorsbachius, Segastanicam U'lj^'m^m linguam esse regionis 
Sigestan, quae Persidis provincia est, Maruzaeam autem, |u)o;^ (BB. 
H)o«o) linguam esse urbis Marwa in Khorasan, sive Bactriana, quae 
etiam Persidis provincia est. 

^a^jj^i^ais/, Sergius ap. BB. exponit, )yJ^ «lo. )^aj. 

-^r Aph. v. -SAi, q. V. It. ^i' Aph. v. ,id; iio/*" v. ii^; 
kJka( "" V. &<^>3, q. V. 

>«oQ^j(jA»/.£^^^Aro<^i<i*g,Philipporum epus, Marsh.ccccxxvi. 1641). 

U'jSf Absania, nom. viri, Heb. H'JJfnq, Aq. ap. Jer. xxxv. 3. 

iai/'et IloU/' Avaka, nom. regis Mogul., fil. Hulachuis, BHChr. 
516) 543. B.O. ii. 258, iii. ii. no, in. 

[L^r (Chald. ''iJ^N, Heb. P3N) m. pulvis minutua subtilisqwe, 
arenula, pulvisculus, IasI" ^|; )i^ j^ijo "^ts* faciei Dominus 
pluviam terrae tuae arenulam, i.e. subtili illi arenae similem quae vento 
a deserto adlata omnia suffocat. Dent, xxviii. 24. Exponunt etiam 
BHGr. 3871). et BB. apud quem Zacharias, \Loi luam^; IaLsj )U 
Ji^ao ^1 Jfc>*»^ ^*l^o Jjoo;.^ pulvis minutus quem ve7Uus sursum 
toUit, et qui postea deacendit pluviae instar. Addit BA. p-^yJU Uy" jU» 
|.liiJl U4II, U^^r *!» U-i? \Asil' pulvis molae et salia, it. atomi in luce 
volitantes, cui consentit BB. at male in codd. \*^i} \jix»l ; ubi etiam 
U^j ikJJ ^\y pulvis tritid, etc. Addit K.^^' J..^ .|^'» 111 arena 
maris; et pro )--.»? U»/ legit U^if Ua/. [U»/' fut. e Us, q. v.] 

i^Hr deuom. e SjUius, q. v. 19 «aisn(<'tar<' - r^var^ ■ Q&>i9r^ - QatasarcSar^ ■:• 20 ]Ur (ChalA ^3^C, K^aK, Heb, n^Bi», Pere. et inde Ar. j\iX) m. 
plumbum, Ex. xv. lo, Num. xxxi. 22, Ezecli. xxiii. i8, ao, xxvii. 12, 
Zach. V. 7, 8, Job. xix. 24, Sir. xlvii. 18, ubi Lxx. Koatrhtpot, (sed forte 
etiam ibi pro iw\iffSos : ubi enim Or. habet (uSXiPSoc, Syr. )sA^ ptUvis 
habet), Ephr. iii. 634, C.B.V. iii. 359, Act. Mart. i. 221, BHChr. 334. 
Apud Hex. Ezech. xxvii. 12, Zach. v. 7, 8, Theod. ap. Job. xix. 24, 
legitur i>ro /iS^iffos, et Job. xxviii. 6, ap. Aq. et Sym. pro f'^Bi'. Apud 
Laud, cxxiii. 245^. J^^/dicitur Saturno sacrum esse, etib.30H>.vocatur 
ctrgentum lepnmim U.*/ I>a»(a )jj»6oo )♦»('. Distinguit BA. inter 
\Ia}', k-ip.1 (j»^p' plumbum, et liar (k^ i N « -< ), (."IsJl (jol^l «tew- 
num. Aliter autem apud Hunt. clxx. l^-a~o c^JJI :^jaSi\ ^jaU;!! Jisf 

ii\ UJf^\i if^.) Jj—Vl ,j«^;!l •S^( w.fe.ks yr^ijiX^ (J*~Jj U"^ M 

^tii ,iel»; u*— ?)• ®<'' ]Hi plumbvni album est, quo aes dealbant, et 
vacatur casgiteron, sed Ii»( , Olaf cum Pethocho, plumbum nigrum est, 
quod Hebrati 13K vacant, so. stannum (potius K^i/^\ (J«^) plumbum. 
Etiam K. exponit )ii/' per \aj(' stannum, et Jia/' dupliciter, per 
i.J^I U*^; ^* 1^ ij"^i- Affinnat tamen BS. ap. BB. etiam ^joLpll 
ij^'i\ adamante esse durius ; dicit enim )>ooo; Ijla; )v\i>a.^ l^t*' 
).aa>aw JIf \aia ktoQ30}\i ti'riioo ol^io o)iAcus '%.^o otJCk^ Jl)3; 
jj-VI (joU;)' .)I)«a; oiLod^Ai^, quod stanno potius quam plumbo eon- 
venit). Denique reddit Ibn S. § 9 per (jaLo, V/wI ; Hunt, ccxlvii. 3 v. per 
(jol^ ; et B B. per ,1>I, ,joLo, *->j^^- additque alchimistasJtaisoo/w-J^ 
id appellare mobojo^, KpoVor, Satumus, et indicare per signum (will* 
(1— ilU iaad^aw/ )joo yOe»<)M»3 e^ ^.afiAJfo). Stannum t.s. laj^' et cf. 
Ibn Bait. i. 10, ii. 496. 

[tJlAc plumbeus, BB, qui noKvfiSivovs \i0ovs per jl^^^''' la\s, 
^\^\j^' explicat. 

)*»<'■" (Cbald. V.']2H, Heb. laN et ^1^^) m. jomjia, eaque crassior 
ad volandum, undo etiam ala. In sing, vix occurrit; pi. ]^l^ pervnae 
aloe, cum suf. -oio»/', Heb. iniSK, Deut. xxxii. 11, Ps. xci. 4, Ephr. 
iii- 430. 591 j ^^ - m - af ? -otosa/ aZae ejus quae contractae sunt, Hunt, 
dxl. 51 v; ^ A inr ia} wotosa/ . . . extensae, ib. 52 r. It. Ps. Ixvii. 14 
Pesh. et Hex., ubi Gr. ra /i«Td<^p«.a ainijs, Heb. iTflinaK. Trop. ]h>r 
l-o>j aloe venti. Off. Mar. S^oi : alae hominis brachia ejus sunt. Act. 
Mar. i. 223, et sic BB. j^Ul \L\} ]£»r. Explicant BA, BB, et K. 
per lii;^, et l^alb-SiS, ^J\^ isr^tS : dicit autem BA. esse ^J\ 
id quad in media alarum est Lar^^l U..^- . ^jj| jjijJl JLij, 
sed, ut opinor, rectius B S. Js!»/' de parte posteriore (i. e. externa) 
alarum exponit, quam nos pinions vocamus, et sic K. JlA^; )V-i.a», 
qui duos ex OfBciis Maronitarum locos citat, sc. \^o)a uSu.i ]h>\s, »a 
JfcJjIr JUas:^^ >'>»°^l, exprecibus pro muliere Jlko/ '^j S\ • 

it. yi^y^ v.«»»^°^» •'H' i^ ^.^ M ^ih l^^^vd'l 

♦ ^s( fcJji;^ ubi metaph. de flabellis e palmarum spathis factis vox 
usurpatur. V. infra JLoj ^j/. 

\U>r Hier. membrum, ^*3^ membra tua, Mat. v. 29, 30; it. ib. 30 
U-5ft-f yws/ manus tua deodra. Cf. quae supra dicta sunt de \i=,l'^ 
=brachium, et Chald. xnas. Apud Nasaraeos etiam ]is>i ala, ulna. 

|»( l«M» V. s. fcw^. 

y<U.IUl»/ = U*iJO, BB. Sc. 6 wapafialvav, 2 Joh. V. 9. 

^(|«»(' 'A^pai^, Mat. i. 2 VHh. In nostris Codd., et quos inspexit 
Bemst., et ibi et semper uoita/''. 

pSliaretjx.Sia/'.Ar. ^\/i, Ibrahim, AbraJiam, BHChr. 145, 
146, 210. Cf. fCHisti et fi^i 

)))i»?' Abraza, cogn. Abrahami patr. Chald., B.O. ii. 440. 

vo!ji»r Abrazon, nom. unius ex Lxx. Christi discipulis, alias 
Abdon, B.O. iii. i. 320. 

uiB«ua|«./ Dawk. ii. 197 r; it. ^cuolw*/ ib. 196 v; it. ^a-a;s/ 
ib. 200 r, •A#<>/oor, Jt^mi/g, epus Hierapolitanus. 

jxxwfiltf./ Abramius, nom. sancti in Menaeis, v. Dawk. Cod. xxxv. 
«*'^•^d?^ -iooll^r BB, ^J^.^, J jii, .^ .^^ 5 
BA, piscis ^.lotlcU8, mpmf, forte cj^nw* feroww,, the bream, cf. 
Oppian, Hal. i. 244. Forma quam habet BB. u»cuio|«»/ forte pro 
o^pofuac est, de quo v. Steph. Thes. g.v. li^( BA, un^fi\ls( BB, sMi\ t_>a' 8e7»«n viticis a^ni 
easti. Cf. Ibn Bait. s. v_,.a., et Plin. 24, 38. 

ofif^llsl", j^\, ambra, ambarwm, de quo t. Ibn Bait. s.jaIs-, 
Blaesi vocem pronuntiant oto^s/, BB. 

otia^eti^} Abrahimia, nom. pagi in dioec. Mardensi, B.O. ii. 228. 

jjwts/'' Abraham, conditor gentis Israeliticae, Gen. xvii. 5 etc. It. 
Hier. Mat. i. 2, Job. viii. 39. Dicit de eo BB. [cod. H.] )l3&;so^« \aij 

«oot \^ ; i\ o .tiftV? |oo> ju>^ .0) .il^i' J ., .fi^vaoo .«uoio 

valet pater gentium et circumcisionis ut in codd. septem legitur: 
indicatur auiem in hoc nomine Pater et Filius et Spiritus Sanctum, et 
Fides et £aptismus, ita ut quaeque litera mysterium indicat. Plura 
videas sub ««3(. Nomen complures tulerunt, inter quos Ephraemi 
discipulus, B.O. i. 39; Nestorianus cui cogn. Inflammator Balneorum, 
ib. 204, 352; Abbas Netpharenus, ib. 463, C.B.V. iii. 138, 174; iL 
i^Ia, Zachar. 346; denique multi reges, episcopi, presbyteri, etc., quorum 
nomina videas in indicibus Ass. B. O., it. C.B.V. et C.S.B. Denique 
)^.i K j vt o ) n » N'> ? ooi*s/ wiJio? Ji*j coenobium Mar Abrahami in 
Laliaka urbe corrigit Bemst., legere jubens )l^^»3o{i omIo^^? h.e. in 
suburbio urbis oLk/' Adorbijanae, B. O. ii. 256, 6 sq. 

yoil^r, nomen vocalis Pethocho ' apud grammaticos, Acur. 10, 
Amir. 37. 

Uiomi^r AbraJutmiticus, [asoon^i" \Aji> senex Abrahamiticm, 
B.O. iii. i. 301; \liootvir \Ji::L^, i. e. ffebraei. Off. Mar. Ai. 5, Dawk, 
xxix. 60. 

yOlOi^l (yo'lOiA(') SfipvCov, yOtOiA( ^loif O0pv{;ov XpVITlOV, UWUm 

purisdmum (Chald. '<p.3^'<, Ar. et Pers. jj^l). Hoc vocabulum, inquit 
BB, inveni in canonibus Mar-Johannis, qui scribit, -~« ,^s- ..->/» 0% 
(jSjj^j^l t_*»jJl .yofoid/ Jootf ^ ^i«4 WM^i* splendent /acta ejus 
quam aurwm obryzum. 

V*^*!?®**! ) >fioQja^o»A(' , et . mi jota/, f. afiporovov, cujus duae 
simt species JiOj toxi^o^s/ artem,isia abrotonura, Galen. 10 v, et 
)l ^*>fi' unj^OiSj' cliamaecyparissus squarrosa, ib. It. 8 «, yoxlo-^ 
JLiXk? )]^;^ OMfc«*{?, idemque dicunt BA. et BB. Pungunt BB. 
Jlftwif Jkoi», et sic Bernst., at BA. JLa^j )l^ij». Addunt Arabice 
esse ^y^ et ^^Ji ^^, q. v. apud Ibn Bait. 

yeu»ja^0is.^, exponit BB. j.j-a>iJl> ii^- ^^ )io»f )--»», sc. 
affpoTovivov tXmoK, oleum abrotoninum. 

t^Si^C nom. coenobitae, B.O. iii. i. 218. 

^cJois^''' res pulchra, ^^^-^ ^-i i-^i ]pj» oiSta y./ sec. BS. 
res pulchra, BB. Vox forte a Gr. i^pbt, i^pivopm, ducta. 

^cuaioisj' nom. discip. Mari, discip. Adaei apost.. Hunt. i. 609, c. 
4, et epus Seleuciae et Ctesiphontis. Vocatur etiam ■>»% w.~». ;-»(^ 

\*iA( Iberus, Uis/ >«sa<^A.:bo!? Demophilus Iberus, epus Const., 
Anecd. Syr. i. App. 7, Ua^l >eaoi^ ib. 20. V. infra )u j.a*^ 
cu«^ja( iffapiyivoi, aborigines, v. s. o1a^;a3|'. 

P***» ) et J*-»l^r C.B.V. iii. 10, Abarim mons, Deut. xxxii. 49. 
De eo BA. et BB. oi* ia^ -otok^Jo .\»,aio ]f£^ o»3; )»q^ y^i^l 

mons ubi Moses obiit ; idem est ac Mons Nohu (Nebo) versus Moab, 
urbi Hierichunti ex adverso jacens, supra Jordanem, in juga Pasgo 
(Pisgah). Heb. vocatur Dn3;;n in, ggd Syr. U'iii:? )ia^ mons 
Hebraeorum. 

fL,isl nom. castelli Nubiae, BHChr. 371. 

l^jjQAaOrfSs^ septuMginta Christi disdpuii . •^-^- oZatis ^} 
M**^^> BS. ap. BB. Vox depravata ex t/SJo/xijKowa, q.v. sub )k^Ja»o*3^. 

^lAi vox incerta ; ut tibi demonstrem \»iX *.»(' »^|is. An. 
Syr. 169. 28. Num sit pi. vocis )t»^'l quibusnam alis oMgesces f 

td^Ml' {-to^^i) 't^pts, Avares, Aba/res, Avari, gens barbara 
Scythiae, Jo. Eph. 157, 188, 398, 399, 411, 413: aa.ijcj' BHChr. 94; 
■x^ls)!' ib. 95. De iis consulas Gibbon, Hist. Decline and Fall, 
244 sqq. 

-ft^Z^r Avri3, Abris, nom. ex ^ajUpoUso^ contractum, ut recte 21 •:■ QoOA&r<.\r^ - r^Ifiuiai^ ' -WrC _ ^rd.\^ •:• 22 exponit Ass. B.O. ii. 387: aliter et minua recte ib. 395, not. i. Norn. 
Catholic!, B.O. i. 533, ii. 387, 389, 395; Spic. Syr. praef. p. xii, not. 4. 

[a^I^I' m., vox Pers. JJ/.I, gvM%vmivm, camtharM rosUratus, o> 
iLLll ).^cl:x^, BA. Sec. Freytag. iil> est amphora roslreUa, ajtig 
with a spout : \\S"^4^ v. in suo loco. Addit Ferr. et Cast, in 
Append, concionator, orator, quern sensum e )b^Q.a ^ male intellecto 
ortum affirmat Bernst.'; e contra Lagardius confert W3n3t;, Hai Qaon 
Erub. 62 a, qui exponit C"??' legatua. Ronianos legates oratores appel- 
lasse notum est. 

yCLA^l^l' intolerahUis, \ji^^)ijDio ]l oi, BB. Yox foi-te corrupta 

ex a<p6priTos. 

'pcuk^l^l" m., i. q. --jy.l BA. et BB. Pers. vox est -^1 serieum. 

fl^r Heb. ff^^X, i. q. ^oils>r , q- v. Dicit BB. nomen yia/' 
primum significasse tantum Patrem, Filiuni, Spiritum Sanctum et 
Baptismum, sed fonst} ))/ .^«a/ )<^U U rei^k )o^/ i3oi ^if t^> 
i. e. literam « quae indicat fidem, )lctua.*e), in ejus nomine inseruit. 
Rectius BH. in Horreo Myst. exponit Jl/ .)l»>. ^m? \aI o» yt»/ 
]]bs^a )iv>v>V^ \s( ot «oi»a^ Ahram eat pater unius gentis; Abraham, 
mtdtarum. Pro aliis qui hoc nomen ferebant v. B.O. iii. i. 44, etc. 

\M^i^( ra. rhaanni genus, lycium eu/ropaeum. Dicunt BA. et BB. 
discipulum quemdam, qui in libris legendis in hoc nomen incident, 
ab Honaino quaesivisse, quid esset 1 Ilium autem respondisse, Syriace 
esse \si^iefi (al. ujauiot et wua-ioot), et Arabice --y«Jl Jy folia rhavvni. 
Apud Ibn Bait, --jft est lyciv/m eu/ropaewm. Aliis est ^yi!\j^fructU8 
rhamvni : aliis denique ]lUi»; 1^*^o ^■bi°' ''^^^^ et folia rubi. 

]%■.»,}»( succensio, quod hie exhibet Castellus, et Michaelis s. jkiA 
repetit, baud agnoscunt codd. Certe legend. ]h>-«'«A->, q. v. 

])!iis>r ap. BA. et BB. i. q. Ar. Jul, sec. Ibn 3aii.junau8 : addit 
autem idem esse ac schoenus pahistris Dioscoridis. In cod. H. xxv. 
ipse J-il sic exponitur, iji/^\ ot ■.ail ^jf,^.a. Si planta est storeis apta, 
sc. cyperus papyrus. Sic enim t^^l vertit Ibn Bait., qui addit 
Aegyptios eum appellare -ilill papyrus, et ex eo factam esse ijj^ 
chartam. Est igitur )ti^r juncus, scirpus. Quod autem Sachsius 
(Beitrage z. Sprach. u. Alterthum-forschung. i. 297) affirmat, Jltsf 
esse ahrotonon, vix probari potest. Exponit Buxt. Lex. Rab. 'WJIr'N 
hyssopi qvaedam species. 

jL^r, *i^r, ^^lU", V. s. jk.i». 

Ifciia/' exponit K. .i_---kJ\ |»«P -Ui:*.? k-Jj^?o )joJki&ao JfcliSf 

acinus proprie uvarum; uvae passae. Usitatius \)isjka(, q. v. 

>1^^' i. q. »1^ post, Nasar. 

1..^' apud Syros hodiemos magister, pi. Jsii^'', Stod. Gr. 116. 
Vox Turcica est, sc. \s.\ Agha. 

IJ-^r fi yia, fi yTi, terra, t-ilijJlj (_o"!(l, BB. 

««>o|U^(' i. q. uaol^s/", q- v- 

joai)..;^'' "Aya^or, Agabus, Act. xi. 28 VHh., BHChr. 53. It. 
.aoai.^'' Act. xi. 28, xxi. 10 Pesh., et xxi. 10 VHh. 

^ao<ii)u4^'' i. q. yoacli^^?, q. v. 

o»^o).£B|Lib>^|k^( dydWida-ofUH, ^y>\ )0f( oZtt^A urf(, BB. It. ib. 

Qjojto)^/ Agamemnon, .ojoje).^^ L^; .aa^.*slf oil^>a&M ira 
Achillis in Agamemnona, Severi Poet. 171 r. 

>»\Ll* f. Alyds, ace. v. Aiym, Aegoe, urbs Ciliciae, C.B. V. iii. 247 : 
it. ib. uio^.r, et p. 546 JBOJI^/, sed -00^4^^ Ebed J. 205, .fiBoUjj^/ 
An. Nic. II. Plura de ea videas ap. B.O. ii. Dbs. de Mon. in ya^ot, 
quae .fiBl^/' [1. •«>14»< ]• 

,»|i^/ hlyaioi, u»)^; \iA^ mare Aegaeum, An. Syr. 140. 2. 

i"-""!]^! lanidandus, )m'»«v> 5>, BB, sc. aya<rr69, et scribend. 
^a^Ua./ ayaar6v. 

.fisos)^/ Agabus mart., colitur Apr. 8, Dawk. xxi. 24 r, 

wAU^/'' ayairr], amor, JaOm «, BA. 

1^/ Agapius mart., Dawk. x. 38 r. fc^Sy^r (Poc. clxvii. fc^i^/') ipsa vox Ar. oiUll, s. viiUH, eupato- 
rium, agrimonia eupatorium, BA. et BB. Vocant Syri 1^^". q. v., 
et Ibn Bait. ii. 227, ubi mendose ii»i\c. 

>toa^oiy^( syperbus, )^^ et, BB. Forte aYtpuxot=ayavpos, 
vitiose acriptum pro .aooaoJlL /'. 

MiJ^f ) it- Uj^r, et )Il^(''' (quae sola genuina scriptio est), i) 
brassica sylvestris, Gr. Kpafifii) dypia, Diosc.ii. 147, ,_j^\ ^^ o«f Jam «, 

BB. 2) succus, 8. oleum oliparum, oopi j^j )k«-i eoi; |)Lao, Zacbar. 
ap. BB. 

yaa<i^/ et yOji.J^^/'' ayapixov, agoricum, fwngi species, sc. 
boletus ignicvrius. Arabice reddunt BB. et Ibn S. § 9, ,jy«j^lcl. De eo 
cf. Ibn Bait. s. ^yiiji.. Scribitur etiam . oA^Z^et y^A-j)^/'^, si saua 
sit lectio. Agaricum in truncis arborum innasci dicit Galen. 1 3 r. 

.jD nn . n .tli^/, niendose pro .cdoo^Jo I^I^/', dypia nviKot, sic enim 
BB. (^ J»^ •)►»?? U»a*o m, sc. cnicus sylvestris, carlfiamw sylvestris. 
Aliis nominibus vocatur atractylis, earthamus lanatus, L., et eent<iwr«a 
la/nofta. 

\9,ioyXy^ ayaBoSainav, forte medicuB antiquus vel deus medicinae, 
i rr> i|. ftNfifn io yOjofiljk^/, Laud. cxxiii. 36r. 

»»oU)>^/ et .fl)oll^(' V. g. .«oi..^('. 

yoll^r Agatlw, v. s. . ofc»^/. 

.flBoAJolH^f Agathonicus, s. Agathonius mart., colitur Aug. 22, 
Dawk. XXXV, it. xHi. ii8r. 

w>^Ui*V-Jol^^r,^,^lj ».,xJl ^ )1^-^ ^» "^i^^ "' ^°^ barbara 
ab dya66s derivata, sc. dyaBmviBitrrjrf, BB. Ibid. ■<»« - {.^■r« -^}(^/''^ quod 

explicat per ^j-^, ta^jll. , sc. dyaSuoMair, forte pro dyadavia-dt. Apud 
Lzx. tantum leguntur dyoBoa, et dyadiva. 

'*^J^< 'Ay(Wij, Agatha mart, foem., Dawk, xxxv, C.B.V. ii. 124. 

i»i)«%^( dyddaa, sed ap. BB. iaHU i^Ii. 0/ JLo^^lifc, bowis, probus, 
aut bona, proba, sc. dyaSri. 

UJva^( 'Ayffdram, 'EK^dram, Ecbotona, urbs Mediae primaria, 
Dion. fso. 7. Syr. yl^^i", q. v. 

>Aaaa^r v. s. u9oaa).^/. 

)J'«»^^('' nom. eunuchi Pers., Esth. i. 10, Heb. »VI33K, quod idem 
ac Bagoas nomen esse videtur, cujus etymon in ling. Pers. v. in Ges. 
Thes. s.v. 

Jlaa^f Hier. responsum, v. s. <A'«^. 

J^^a^^r et l^ia^r Agapelus, f:LS.} Elamita, ^2^ ^^^ Lapetae 
metropoleos Elamitarum epus, B.O. iii. i. 60. Cf. j^^LaL^'. Scribit 
BB, cod. H. ^o^ja^/, sed M. ^a^a^,', et iL^o^i*, redduntque 

H''^V) dilectlM=dyain}T6s. 

^-)t^-^^/ Aegyptiace, more Coptorum, Eus. Theoph. ii. 44. 15. 

'*»*^=»<^^' BB, sed BA. uBQ^a^i'', a»o^a^(', et uaa^a.^/, 
Aegyptus; exponit BB. J-J1_^ tJ ^jsA i/jjl k^l jA, terra Coptorum 
per quamjluitjluvius Nilus. Addit B A. i;_r.l.-U ■". ni JUj, ^i^ .et 
est Misraim, et eadem Miser et ConstarUina. Scribit Ass. Ephr. Opp. 
Gr. ii. 406 j»a^!a^/''; at ^a^ii^i'' Ebed J. 204. 

li^ia^r BB, sed BA. )I^a4,/', et Poc. clxvii Jl^a^^ C(^tus, 
^kiJl, BB. Scriptum est llj^a^^i''' B.O. iii. i. 592, iii. il 385. PI. 

)Ii:^r ib. iii. i.354; J^i^^r Ephr. i. 54; i::*:^-;^.'' B.O. i. 488: 
et sine punctis U^-a^/ Eus.ii.12.6; 13. i; 67,11,18; 81.2. Alias 
formas v. s. oa^i*, 5a^/, ^ss^,/, et a^j*. 

» fn . -i(^ ^'^ V. infra .£aa«a^(. 

JUia^to iA^/ BA, Jloia^^^oV Jia^^BS. ap. BB. [1. i^] ^ 
ijij rrvus campestris et mus foemina, unde suspicor legendum lii^J'' 
)l.;A.^{o. Idem est ac )i->0fiv BA. 

^^( cogn. regumAmalekitarum, Num.xxiv.7, i Sam.xv.8: expo- 
nit BB. rixostcs, -yJ'' .JHZm >ajft^t«o .j»JU« ell* «. 

Da 23 •:• A£^v^ - w^« Vvr*' ••■ >o!LfloA^j<'- ^r<L\A\^ 24 \^^ ^K Agagaeut, ah Agago oriundiis, Esth. iii. i, lo, de Hamano 
AmalekiU, ).n\'inv BUChr. 34. 

u»(i::i.e»^r, -»«isl^r, et a»<ii<ir. hv^<", angdus, BB. 

>«Bek^^/ v.s. I>^>^A 

t^ V. 8. f^, sed ]^ 8. ),^. 

^;tj', ^;^!', et <-;^('', 't^I, mortanum, BA. et BB, qui 
explicant per Ji^/', )ko;»o, \i^, et )^ '^SoA*, et Arab, per ^jl*!! 
ijU.^1. (J^U quae omnia forte sigiiificent mortoWttTn .• cf. Jfco^/- 
Occurrit ^j^/ apud Geop. 87. 18 ubi Gr. «V oX/io>. Formas ^^^r , 
et ^i^/' e 8eriore scriptura 'Oydis (cf. Du Gauge) derivatas censet 
Bemst. .^ ^A. ' I' 8. ■'<«~'<-7iu-/* ?«i«or, vindex, procurator sive civi- 
tatis, 8. eoclesiae. Ap. BB. exponit BS. JUoil ^,.^1* jl^uJ^; >£Ba<i«^|' 
S\}i civitatu ecdicus prae/ecttts est injuriarum, i.e. is qui injurias vindicat, 
jitdex. Addit BB. )juf w.^' t^UJlj .*oaftd.J.^^ ^^ajoja m« ^_^ ^^^J^jj 
jl^; et inveni in libro synodcdium .cbgla^J.^/ cum ) ; procurator, judex 
eccUtiae, " dignitas in Aede Sophiana et aliis ecclesiis " Du Cange. Hoc 
aensu occurrit apud Jo. Eph. 253, 14, qui 8aepiu8 tamen scribit 
jp~"- jH^-~^"f, sc. (KKkriauKiucos. Adde Anecd. Syr. i. App. 41, 52, 
ubi laudat Land. Theophil. Inst. i. 20, p. 167, ed. Reitz. Obiter emen- 
dat Bemst Dip'^JS, prae/ectus provincial, ex Arucho apud Buxt., 
(Landavio absurde Gr. aypiKos, Landmann pro Sypoucos,) jubens reseribi 
D^pnJK. 

jJt^/'' et Ut^l*! sec. B A, BB, et Ibn S. § 9, ^jlja^'i!' laserpitiwn, 
ferula asa/oetida, Qr. vCktfuov. Dat etiara BB. ULaot \jl^f = ^\s^^ 
iyj, laserpitium nigrum, addens, •.sS\m Ut^i^ •« esse codices qui 
Vt^t legunt, et per ^UiL. reddunt; quae tamen apud Ibn Bait, est 
ferula Persica, cujus succus est onos MijSiicot; unde confirraatur opinio 
Botticheri, asam foetidam cujus succus apud antiquos in deliciis fuit, esse 
banc ferulam Persicam. Quinetiam ait BB. )1S-I oo»» Jlbo i'^ V"**^/ 
00 Jl )>*<>*■?, esse codd. qui Ut^t reddv/nt per succwm olivarum hor- 
tensivm. Ij'i^if H^ ^ gummi laserpitii, v. s. HSn. Reddit Buxt. 
Lex. Rab. K313K absynthium. 

et^' Aph. V. ofc^, q.v. 

Joi^f ' et wot^f, fut. et Aph. v. )o»^. 

|JjayJcLaoo»«^/ V. s. |Jj£^nx>^/'. 

lla^r 8. Il-a^?, q. v. 

.jB ft .^, -» a.^(, )bd^.^.^Q_^(' et caetera similia v. s. .£00-^-^.^^ 
I-^^^**' etc. 

"^^f I it. «^>^, et «%a^, Ogog, seu Gog, nom. principis Rosso- 
rum, cf. Ezech. xxxviii. 2, 3; t^^o^^o vs:?^''' Ephr. ap. Thurst. cod. 
xiii. 57 r, Tor; it. nom. regis fabulosi et gentis Scythiae extra Imaum, 
Knoes Chrest. 66. 3, 94. 3, etc. 

"^^( ' ^^^' ' et l^?'^! 'j in. ayayos, canalis, rivus, aquaeduc- 
tus. Hex. Jer. xxxvi. 2, ubi Gr. iSpayayos ; plenius |JJ>sf U^j?^/ 4 Reg. 
5tTiii. 17; kp«J* ^ '^Z BHQir. 26; )^Q«^I i^^? )»«^ coUis 
qui extra aquaeductum situs est, Jo. Eph. 353, 17 ; Anecd. Syr. i. App. 
57 > Zachar. 345 : JUoasL (^jCu^/ canalis urinae, meatus urinarius, 
BB. in V. a«uio^ pi. U^a^/', Hex. 4 Reg. xx. 20, Jer. xli. 18, Gr. 
i»paya,yoi; ^io ^oo»3 ^*ii.d^:o» ksfi*^/ Sanct. Vit. iiir/ canales, 
U,^! ^-Ai, Caus. Cans. 128 v; Iw^i^lo ]loien Laud, cxxiii. 155 v; 
rivi, U?? kf^** Jac. Sar. 155 1,; ),i», U^a^^i' -otaliw wOo. ^fcJLao 
Smct. Vit. 74 », sed ib. 58 w. videtur esse canaliculus, )»L/ \^il ko>OM 
1^0^? Loao^. PI. etiam scribitur ua.^s^a^i'' apud BA, qui addit, 
latiufl apud Syros patere hujus vocis usum quam apud Graecos : signi- 
ficat enim viam qualemcunque sia^ ^«S!>a ^^, )u.Jo/. Coaoervat etiam 
K. gynonyma in hunc modum :U"(i>»j» lUasxa :51 tl^a^^ .)4{4^r 

addit esse etiam ubi scriptum est I^S*'''. et e Psalmo de Ogog et 
Mogog, *^a^o .^Q^/ ''^k:*.? ^X-io, laudat V^»o )ia^ »«iJoo 
♦ I?» Uo»? ^<^^^ «. ooso Vii.o t^;::*^^^ ^ oo^oi. longus est 
nwnt, et valde ex omni fronte praeruplus: et in sumrm mmUe fiuehat sanguinis canalis. In Bod. Or. cccclxvii. i8r. ^^f^' exponuntur 
(<,U*, h. e. rivi, naiwral water-courses. 

^—Il^cl^/ in modum canalis, BB. in v. 'to^. 

IJl^^a^l'' iSpoypapoves, aquae investigatores, Geop. praef. 25. 

),^a^(' ayar/T), actio ad praedium recuperandum, Anecd. Syr. i. App. 
57 : j)l. .m.i^a^i', ib. 45, ubi laudat Land, ex Theoph., bUas, wcrlavas, 
ayayai idem velle. 

^a^^?' 'Qyiytfs, Ogyges, BHChr. 13 : ap. Dion. »a. 4, 14, 

))Jq^/'' inscientia, ignorantia, J^il BA, forte pro Syvoui. Apud 
cod. H. XXV. scribitur lla^/ . Eandem interpretationem dat BB. sub 
>£Da«^l' et )La»^/, unde suspicor legendum lytOJ^t*, .aboi^^, et 
)lal^/, vel J^CUI^/, ayvoia, ayvas, ayvara. 

>ioL^iu^( Agogius, Tripoleos urbis Lydiae epus, concilio Nicaeno 
interfuit, Ebed J. 206. Vocatur >fiBo)uk^v^^ in An. Nic. 13. 

iffi .'^q3q^q^( i. q. UB^oS^^/, q.v. 

\a^< nom. viri, 3 Esdr. viii. 45. Gr. textus habet 'liovrjKos. It. ap. 
BA. \ia^ «Uk nom. maris, forte Aegaei. 

. o^f', )Ja^/', m. ayiiv, certamen, Sap. iv. 2, 2 Mace. iv. 18, i Cor. 
ix. 25, Col. ii. I, I Thes. ii. 2, i Tim. vi. 12, Ephr. ap. B.O. i. 86, 87, 92, 
95, Act. Mart. ii. 185, 200, Dion, aaajs. 5, BHChr. 61, 265. «-a^^ 
jja^f cot yivvaioc 6 dywv, 4 Mace. xvi. 16; l^'a^V loot oiV^axo ]lo>l^'»oo 

TjBXoOfTfi fj dperrj, ib. xvii. 12; J;Lk jpX )ja^/ 0»^i^ irvvaffKtiTe, Corp. 

Ign. 12. Pro dyavta, 2 Macc. iii. 14, 15, 19. Ap. Jer. xxxviii. 19, Sym. 
t ^n^ ? .•»^<^( l^^^l* *'** certamine sum ne, i. e. metuo, sollicitus sum 
ne. OccuiTit etiam pro eocercitatione ascetica, \j{ »^^? )^°^i Sanct. 
Vit. 104 r; )lo««?? |ja^/ certamen monacliatus, i.e. vita ascetica 
monachorum, B.O. iii. ii. 883. Minus recte scribitur jiio.^i'. Act. 
Mart. i. 201: Eus. Theoph. iii. 55. i, 6, 22; 56. i; 57. i, 11; 60. 11: Tit. 
Bostr. 95, 127, 131 (quinquien), 144 (ter), et in codd. passim. St. con. 
yo^f , Ephr. iii. 251 ; ou» .a^).3 in certamen descendit, C.S.B. 37 1. 
PI. P'a^/'^ C.S.B. iii. 66, 229, Cyr. 178. 10; JJa^lf Ji^^* athleta, 
B.O. iii. i. 118. It. ap. BB. )uawa^(''^ (dycSwr). 

Ha^jBOJa^/' certatio=dyavi(rK, K. sub ]f^je(. 

y^Oi^i f. dyoovla, certamen, angor, Luc. xxii. 44 VHh. 

\^^°<ij' pi. dim. V. ya^A q. v. It. pro ).^.fla*.>a;^('. 

l^-fio-Ja^/'' m. dyavidTiis, certator, BHGr. Syr. 22; atldeta, Sanct. 
Vit. 43 r. It. ^ixJa^;''' C.B.V. ii. 401. PI. ).^ii^a.^r Ps. Ixiv. tit., 
cxli. tit., B.O. i. 527; v.o)a^.^Buja^]l )u>.y>jt >f' ^<&.3 coronat Christus 
eos qui pro eo certant. Dawk, xxxii. 296; JmIa? {.^.okija^/ pugiles, 
Severi Rhet. 69 «; )i^o)«3( a^j' cursores, ib. It. i^jaolja^/'' Ps. cxvii. 
tit.: it. \jLJa.^r, BA, qui reddit JJl jj^ J jl^il ^^.Jj»U^'. Apud BH 
Clir. 487 X^-co^o^/ titulus est honoris nomini ducis wl.)ja£B additus, 
idem valens ac .jl^i, sc. fortis, lieros. Sunt qui scribunt ji^mya^/', 
quam formam rejicitK. recte : voces enim Graecae in serra. Syr. admissae 
terminationes Syriacas accipiunt. Malim tamen )*^Io(i.j(a<^(''. 

jL'cL^.ftuja^^'^ f. certatio, de vita ascetica, Severi Rhet. 121 r. 
Ifcl/a^r i. q. )ka^r, q- v. 

.fioa^^" sc. tfisa^if jlo^oj -norapoi alyos, Aegospotami, nom. urbis 
et fluvii juxta Hellespontum, Dion. t&^. 6. 

Ik^joa^l'' 'kvyovara, i) Augusta, im,peratrix, uxor Augusti, Sanct. 
Vit. 211 r. De Constantina, Tiberii filia, uxore Mauricii, BHChr. 94, 
95. 2) Amida urbs, ib. 67 : et sic BA. i>^i^jeaa? )^.iiiV ^^^r •« 
|i'^\v> Amid, urbs Constantini regis. Addit H. xxv. oij^ |u^^ lu*/ 
o)o»2ajk u^i? etis \^i ixoaj)} frater medius,fMus Constantini magni, 
fil. Helenes, ei Iwc 7iomen dedit. In Anecd. Syr. i. App. 3 vocatur 
U*^J^a« ^Jjoa^^ 

t. n . 7vi )i^.jODa^( et w^AUaoji^liiaea^o/'' Augustamnica, Aegypti pro- 
vincia a Nilo, quem Augustum amuem vocaverunt appellate, Atb. Ep. 
I. 8, 4. 5 af. Cf. Marquardt, ap. Becker, Handb. rom. Alter, iii. 221. 

u»a^»a^/ et ■xoo.^jaQ.^i \iJyovaTos,i) Augustxis,:£o^.^.aoi^}' 
«aa Luc. ii. i Pesh. et Hier.; BHChr. 48,49; B.O.i. 389, iii. 1.316. 
Honoris causa aliis imperatoribus tributum fuit nomen, ut Caesaris illis 25 •:• •^iAgivr*' - t'V"^'^ =• •: r (^ . \°> i \ K' _ oooiV,^^ :. 26 qui secundum locum tenebant, Ath. Ep. 3. 15, BHChr. 70, 244, Ebed J. 
198. Scriptura est ^si^a^/ Eus. Theopli. ii. 65. 17, v. 52. 10, B.O. ii. 
162, BHChr. 48, 49; .ax^a^^ Dion. J.**, ii; j»Q^.m^/ ib. ^. 4; 
at ^c4a>a^o,''' Luc. ii. i VHli., Atli. Ep. 7, 16. PL o^a^of''' Ath. 
Ep. -^.4; oot.^-flosi.^j' ib. /. 10, 0.6; olo^.^-flBQ.^i' ib. 6. 3. 
2) nom. mensis Sextilis, .joi^^^LO^ ^ ■%« ,«-> )oot j^l^o .U>i^ o/'oa., 
worn, mensis Ob, qui jpridem Sextilis vocahatur, B A. 

^*^«^s.^ Avgustina, mater Abgari toparchae Edessae, Doc. Syr. 
>-3. '«-3- 

.aoa«^-ivflDa^(' vox corrupta pro ^aJij.^CL^/, air/ovaraKiot, 
semirex, l^iwoj o»^a, BB. Sed cf. ^aXl^o^/. 

^tt^a^r V. s. uBO^.a^i' et a»o.^!au4^(''. 

l^^]^eLt^^ Aegyptiace, G&len. 6 V. Y.%^].^si^. 

[l^a^r Aegyptius, Jo. Eph. 50. 17; l^okoof )fcoaao(' Ua 
)U^3a^? alyvTiTla, Galen. 551;/ f. emph. JfcL^o^'' ib. 50V. Cf. infra »a<!s,r nont. prop., Prov. xxx. x. Laudat Iiaec verba BB, so. 
}Li u^Uo )loL*aj^^^t ua; ist *a^l? -«a^ verba Aghuris fil. 
Juki, qui accepit mumis prapfietiae, et valde potens /actus est, additque 
otU> 0/ .yUa^ f*o» ;s .usu ti JfcjiftA^j li-ss*^"^ '^*!»^' .« 3 iS -*^ 

* ci'^ ^W^ <J'-^ '■^^j-^^ .wufcoj Aghur significat sajneiitiae merce- 
narium : fil. Jaki, i. e. fil. Davidis honor ahilis, velfiX. sajnentiae. Ver- 
bis h. e. proverbiis suis prophetiae no7nen indidit vJ, Iwnorem acciperet. 
In alio loco dicit .l^.v^'iiN otKl t^i? ^^^^ .nv^N» o»jtjaj \\f'y *Q^' 
.uj&< .M .]**al )io aaf mO^o Salomo seipsum vocat Aghur, utpote 
qui se sapientiae locaverit : Davidem auiem patrem honorahilem vocat, 
h.e. Jakai. His verbis consentit BA. 

»o^f ut verbum tres habere potest significationes. Sit i) e rad. 
»^( , ut 1^^;^ ]|ii3 IjY" »ol^( operarios condueam in vineain. 2) 
e rad, icxf^moec/tatus est, ut Jlfc-jU U? »o-^('' 3) e rad. i^traxit, 
i^ Jia^ii. )b7 »Q<^('', h. e. ^--s!-!^ vJ^'jJ^'. K. fol. 6v. 

♦o^r vox Heb. "lys, hirundinis species, aliis grus, a, Sym. Hex. 
Jer. viii. 7 ita expressa. 

)jo^( f. ayopa, jj-Jl, BB. 

I'.a^ss,/' et J'a^/" m., Pars, j^, unde Ar.^^1, ^a.1 ; pi. )»q^('', 
i^\, lateres cocli, BB. Sing, vix exstat. 

y^'*^^' m. aypdf, ager, h. e. i) i. q. Ji,., sc^u (BB.) arvum. 
Mat. xxvii. 7, 8, 10, Jii^? o«»»a^r, quod reddit BB. Jj^i-Ull yiL,i, 
pagus fi,gulorum. 2) rus, VHh. Marc. xvii. 12, praedium, villa, ib. 
AcUv. 37, BHChr. 71, llaiiL^. Uia^rS.O. i. 65, i.q. )^j U*^^/' 
^«aJao KTiinv i B.O. i. 257, 405, sc. viMa pauperum, nosocomium, 
in quod pauperes aegroti ut curentti/r reeipiuntu/r. Pagus, vicus rusti- 
cus, (teste apud BB. Maruzaeo, (j?J_j^l i]), minor quam liCii et Jtio, 
major auteni quam )Jo;Aa et jl'i^ : inesse enim addit BA. in ji^OiAA, 
minus quam quadraginta homines, plures autem in ]&>..« ^.o, medium autem 
locum tenere )>flB»a^(). PI. )^i)a^< agri, rura suiurbana, praedia, 
viUae, pagi, ^-^ Num. xxxv. 2, 4, Jos. xiv. 4; D^IXH ib. xiii. 23, 28, 
XV. 45, 47, xix. 8; nine Zach. ii. 4; Marc. vi. 36, necnon in VHh. Mat. 
xix. 29, Marc. v. 14, vi. 36, 56, x. 29, 30; "praedia," Ephr. i. 416, 422 ; 
"w/;ae,"C.B.V. iii. 236; ";jag'i,"B.O.i. 218, 393. Cum aff. Mat. xxvii. 8; ov^^iio^^'^ Jos. xv. 45 sqq., xxi. 11 sqq.; ^oUfoiia^/' 
Num. xxxv. 3, Jos. XV. 32 sqq. In Hex. improprie usurpatur pro 
agro, Ii. e. territorio, e. g. ojaso? Uo^o^t' ayp6s Mwdft Ruth i. i, 2, 6, 
etc., ubi rectius Pesh. oloso? 1^^*/. 

)Jl'»a^( m. subdiacomis, j^-U-iJI ^^ji ti« Y >, nv> ]b>M«L, BB, nomen 
ortum, ut ait Castellus, a Gr. dyvprris, cujus erat, testibus Hesychio et 
Suida, populum congregare. 

^ola^/ vox Armeniaca, Uteris Syriacis expressa, C. B. V. ii. 314. 

jjt^r Pa. V. mJI^, q. v. 

i^^r eviratus altero testiculo, oa»,( )i-», BA, BB. ()>^^?'). >"aih^( uyaT6t, oyip-Jt, admirabilis, praettana, J». [^ )j->^ « 
., BA. Potest tumeu esse mendose scriptuni pro .»ofc^/' aya66s. 
*M^r Aghaeua, unus e Ixx discipulig, Rel. Jur. 43. 21. It. disci- 
pulus Adaei apostoli, B.O.ii. 392, iii.i. 348, iii.ii.9; a Syria usque ad 
Indiae fines evangelium praedicasse, et a filio Abgari, Christi amici, 
interfectum esse dicitur, ib. iii. ii. 15. Plura videas ap. Doc. Syr. ^. 
24, io. 15, AS. 22, Ebed J. 174, Hunt. i. 609, c. 3. 

U^( , i*^/. t't \U^, desiderium, amor, il*» jLsil, BA. et BB; 
vox tamen dubia, quae gonat Gr. iyia. 

[L^(' ayla, sancla, Uaoao U^i? |L^ ecclesia sanctae Sophiae Con- 
stantinop., BHChr. 444. Ib. 38i,et in codd. minus recte I^Aaian. .{f 

yO^luk^t^ ait BB. )>Aa;^ omI^t I>oci^>3 IfofO )jo^ iJkta^, h. e. 
.o N )i.» ^ ( sonat in litore maris, et in Ltica Ilharklensi exstat. Potiua 
in Job. xxi. 4, ubi in textu lool i ^m-> pro fit riv alyioKw, ged in 
marginc .KS|i.^< alylaXov. Vide et marg. Mat. xiii. 48. 

>=>*S^<'' V. S. CkA^. 

H^-a^r V. supra U^-a^i". 

.aoQ^ciA^/' Aytararoc (2 Maco. V. 15), sanctissimut, BB. 

.aBcu^ojcu^/ vox depravata ex avayvixmis, lector, apud BB, qui 
reddit per (jf,UJl )-oto 7, pro quo rescribendum (^UJl. Hoc auteni 
signum 7, sc. )y>Mi«. codex quidam, significat, ipsum BB. ■<»««■ >»m~- ^ 
pro voce suspecta habuisse. Castellus legit )jo«j», et reddit pica, sc. 
Kopavrj, ncque melius Bernstein., quod miror, quum sex hujus v. drayixtt. 
o-n/s fonnae apud BA. et BB. occumuit, et omnes iisdem verbis, sa 
t5,UJl VtOiji exponuntur. V. s. ■~'-^~>"'^^ 

>0Bi-^^' ayior, sanctus, purus {U^j U^^ j^jjo.. BA.), C. B.V. ii. 
149; Jrorin. de Sacris Eccl. Ordinat. p. 321 : pi. \IaZf^l' aancti, BB. 

lusoalaij^l'' (it. apud codd. \ '«« - »« ■ n^^ \ Z^ .olX ^ *— ^^ 
y. '^' i ? a^^( , et )jQj>i>auo^>^( ), Syiov irMv/ia, iyumvevfia, Spiritus 
Sanctus, ^j^aJI — j. .).*.«&o« jkntoy m, BA. et BB. 

J-j^"" Aph. v. )a^, q. v. 

i-«^r Aph. V. mQl^, q. V. 

'^i.-^r Aph. v.'^o;^, q. V. 

.obI^q.^-.^)' (uyiKa^ (-awat, acc.) et ap. BB. ■""" ^^ ^ /, morbus 
quidam oculi, sc. fistxda lachrymalis, Galen. 13 v, BB, qui reddit per 
|l^ ii """ fi^tulae. 

ijBaaoN.^f (it. apud codd. >.aa.3a.^v^/*, .~«« a . N, ^ ^t 
ijDQfloNZ ^ t), aiyiXmi/^ (-(offos), oegylops ovata, avenae genus, Galen. 
13 v. Exponunt BA. et BB. per^f^^-l.jJI jJiXo;, additque BB. se in 
alio codice legisse ijUil I'r*? oei JL./ herba alcali qua viuntwr fvl- 
lones. De aegylope cf. Ibn Bait. i. 461 sub -«..>. 

jkO^^.^st^i' nom. viri, 3 Esdr. ix. 30, Gr. 'laatujKos. 

,£o^i^^Aj.i^ Aegineta, insulae Aeginae incola, Eus. Theoph. ii. 69. 
14. Forma ex acc. hlyanjrai corrupta. 

Iml^/ m., i. q. loal^, Tnaritus sororis uxoris, congener, the wife's 
brotJier-in-lau), BB, qui addit vocem esse apud Mesopotamienses tan- 
tum usurpatam, l^jL^JL^; )l\viv> ^/ i_AL- Ikoa^^/'. Syriace reddit 
B A. per tftNrm., j 9>\m, et )rn.^^, quod sic exponit )^«il ^^>^ cuoot 
dul; oill^i; maritus est sororis vxoris alcius, et Arab, per >_«l,,.,, et 
JjJlc, et foem. iii-i, et iijjtc, sc. coaffinis foeminae quae firatri mariti 
ejus nupsit, uxor/ratris rrwriti. 

Viali^r pl. V. jocu^^, q. V. 

^ua&ao*^^ Hier. Tidarfiiavfi, hortus prope Hieru8aIem,=KJDt5' fU, 
Mat. xxvi. 36. 

.£oa^!aj^(''^ et jsQ.^laL^^'^ Aiyinrror, i) m. Aegyptus, rex Aegypti 
et eponymus, Dion. '»>.. 4, et ib. 13 jaa^.a^r. 2) f. regio, Jo. Eph. 50. 
19, Dion. eto. 1,"%.. I, 3, 4, ^. 15. It. a»aJA%^(' ib. la. 7 ; . m^ft . ^^ / 
ib. U.16; u»a^la4^(''B.O. i.360; uoa^a^/BHCbr.ei.ubiC.B.V. 
167 ifoo^.da.^i'. 

)I^Ji*^r Aegyptius, BHChr. 590, C.B.V. ii. 47. PI. I^aI^^ 
Dion. o^. ult., ^. 9. 

£ 27 rdJO.^K' _ oSu^^ •:• >cii\(<li\r^ - r^Alsa\r^ •:• 28 iJL^/" ayani, anwr, Ju^' Vwjjcu, BA. Cf. i*a)^/. 

.aJiLN^r ayJipoTor, ageratum, frutex origano montano similis, 
cujua flores aurei sunt, et in longum tempus durant, unde vocatur 
ayfiparw, h. e. tion senetceng, Honain. apud B6, cujus verba e Diosc. 
i. 548 desumpta sunt. Apud Galen. 13 r. scribitur .a_^iiU_^^. 
Ap. Ibn Bait. i. 57, ,j.i.^L^I achittea ageratum. B A. tamen et Schauili 
apnd BB. dicunt genus graminis esse ); v>\y \n\\ ^ ^ wotok*^/, et 
eodem modo apud Qabrielem est ^x*, quod Ibn Bait. s. v. J.^ exponit 
per tritieum. repens. In Kainuso tamen ^ planta quaecunque caule 
carens uti gramen. Conferre etiani licet ^^'^, v. infra. 

.ma^l^i^^r ayjipmos, insenescens, lapis quo utebantur sutores ad 
expoliendoa niuliebres calceos, Galen, xii. 201. Vocat eum GJabr. ap. 
BB. ^5«-«^'. Scribitur et .dsa^iA^/, ut infra s. \i\S. 

uael^^r (it- ><0ows^/, BB, forte pro >£eoiZ^() f. a'yttpot, 
populus nigra, Galen. i3r. It. .si^.^/ Geop. 67. 7. et •auZ^/*, 
BB, q.v. infra: pi. o^^i > BB. Syri earn vocabant )l>^oo)) J^Lj^Qu^, 
et Arabes ,c«j/ll ijil, populus graeca, testibus BA. et BB. 

•ADOL^joBOiA^/, lectio depravata pro «mA^.tfO{^/, q.v. 

a^{V~>^l' aiyldaXot, pari, titmice, Gcop. 99. 23. 

"V^f Hier. o^'^^^l^t (AV. tA^agebat vir quasi peregre pro- 
Jiseeretur, C.B.V. ii. 80. Bectius Iegeres'^»)-j. 

'<!i^r B.O. i. 169; 'V::^^''' ib. 273, it. ''^r iii. ii. 714, f. 
Aghd, urbs Mesopotamiae; vocatur )<~>- ^^-^ Doc. Syr. u>0. 9; at 
%».^if f'~-- ib. 163. Hujus urbis epus Adai t^u concilio Nicaeno 
interfiiit, Ebed J. 199. 

Ji^^/'s. \l^L,j^'' Aghelaeus,(\m est ex urbeAghel, B.O.i.i44,ii.82. 

Jl^/' urbs Pboenioum, Ebed J. 205 ubi reddit Ass. Alalws. Ap. 
An. Nic. 9 vocatur ojB]i(. 

yoioiL^il'' et yiaaQii>.|L^r aydK\oxov, agallochum, {jSiA .>jc, Ibn S. 
et Paulus Aegin. apud BB, sed Bar-Serusch. p-l^Vl j»c, qui addit 
Fersaa id vocare <^^o^, i. e. tjJl. Lignum aloes est, ex India et 
El-Hedjaz apportatum, et simpHciter ap. Ibn Bait. ii. 224, j..c, aloexylon 
agallochon appellatum. Cliald. -"HN, quae etiam sapo, utpote e cinere 
aloes confectus. 

yO^L^^ Eglon, vir Persa, Zachar. 342. Cf. . ^^S^v 

uasQ^^^^ SyKaiTo-os, qui lingua haesitat, halbus ^j5vJl iiJ\ f^"^ o», BB. 

aa^aioiJ^r, ^^ffxa^'^a^r, ua^o^a^o^^'', et ^o^oii^r, 
ir/Kao<f>iirts, sec. BB. jiUl \^i( ^asooo (rectius .«..>«» «» -^) «m*»aa^, 
sc. Stella terrae, talcum, h. e. lapis quern amiantum vocant, Xi'^or aniav- 
Tot, Diosc. i. 816, et Ibn Bait. s. jJl1> ; minus recte Freytag. lapis 
specidaris. Fusius BA. .[^y^ ooaao .^uaxca.^ 001 ■■<«■ ; ne>f| \ ,> [I. t. iftfn ^^] t i ifim o-^ jo oYiififn ^, quae omnia addit nomina 
esse talci. 

•*°-^^^^ exponit Sergius ap. BB. )j»aj, et ipse BB. t^Ul ; 
scriptio mendosa pro .ttQ^^^a^^^ Ignatius. 

' '» '' i ' ' ' ^>t^ ( i. q. ■m.fin°iN^(, q. v. 

l*-^^^' m. glades, An. Sjt. 138. 9; jroyfT<!r, Sir. iii. 15, Anecd. 
Syr. i. App. 15, 174 : usitatius )i-^^^ q. v. > m9 >. N ^r, ■""-~ Q _ - _^ . ^^ , kflaAflttaJl^/ , tK\(i,yjfis, obscuratio lu- 

minum, BA. et BB. Scribitur etiam ^mjoiac ^. , ap. Dion. y», et 
negligenter \lxi^\ M . en^\^^ }' obscuratio solis, Zachar. 347, C.B.V. 
iii. 263 : necnon .m.m?iSj>/, q. v. infra. 

a»ci^aao)b^/ (lege aa^oSoi..^/, vel .xa^iaol^J'') dyXao- 

i^irir, paeonia herba, quam describit Plinius xxiv. 17, 102. De ea 

Gabriel ap. BB. ait, :^\1^ ^j^ y ^^^_^ (potius LjjU) L^JjU O-l 

y^aaoiva i^U^Uj ^_iS^\ ^Uj apud plerosque paeonia est, sed 

etiam vocatur Cui quinque nuclei sunt, et Manus digiti, Graece autem 
y\vinnriii]. 

* '*>^ V' °b"»^M<<, idolum, _i^ .Ita^A 5,, BA. 
Uft^r (Heb. ni», Ar. ^\) m. i) locus, stagnum, Sym. Hex. Ps. 
cxiii. 8 UsSj U^/*: pi. U^r Ex. viii. 5, Jes. xxxv. 7, xlii. 15 : e. aff. y^Dot^si^/* Ex. vii. 19; )-i«f U^r, D^O""?^*?, Ps.cvii. 35, cxiv.8, 
Jes. xiv. 23, xli. 18, C.B.V. iii. 72 ubi Ass. rivi. Occurrit etiam ap. 
Ephr. ii. 79, BHCand. 38*, Eth. 49V, Clem. Eom. Rec. 142. 6, ubi 
Or. Xi/imi: Ua^o )J^f )fc«^ia>«, Laud, cxxiii. 2$6v. In Bod. Or. 
cccclxvii. i8r. Ibaa^/ exponuntur^juc, h. e. aquarum copiae. 2) i. q. 
Heb. KD5, juncus palustris, spec, papyrus nilotica. Job. viii. 1 1, ubi 
Ar. ^U.'^l, Lxx. irdnvpos ; pi. o»*aft^j'* Jer. Ii. 32. Quum tamen ibi 
Heb. est Q'BJS, credo QJK, et Syr. Ija^/' et locum esse et paludem 
arundinibus obsilam. Eodem modo ^\ et palus est, et arundinetumi; 
et Chald. WS stagmim, ap. Talmud, juncus est. Cf. it. Chald. jiDiN. 

Ul^i^* palustris, BHEth. 104 v. l.i>n^^^ uvcoaaA cycnus qui 
in stagnia degit. Minus recte Bemst. e BA. luLa^/'. 

Vaao^^ jugum, loXolf Iaso^ juga caliginis, Nasar. p. 14. It. 
t '>'*'W s. I'^J^ »■«» eminens, superficies, ib. V. s. P'ojo^si^'. U«»>^?". (it- )jaaft^j{» et )jo:ia^ot, q. v. in lit. «), m. 
^e/xav, prae/ectus, dux, judex, (BB. ^J\J\ Uif); jjoai^/, BHClir. 173 
(ubi C.B.V. JjciXL^j^), Sanct. Vtt. 288r; sed jjovi^.^' VHh. passim, 
e.g. Mat. xxvii. 2, 11-27, xxviii. 14, BHClir. 354, Sanct. Vit. 171 »•, 
I72r. PI. jjoia^/' VHh. Marc. xiii. 9, BHChr. 531; ,»)jq»,^/, 
BB. et xo\jsi:e^^l' (ace. ^f/uiyas), VHh. Mat. x. 18, Luc. xxi. 12. 
In Corp. Ign. 354 exstat jjoaa^i' pro )jq^^ certatnen. 

lj»*JOJa<^/', Jji-Joao.^/' BB. et jJLJaaa^/^ vyc/iowicrfr, i) ad 
praesidem, prae/ectum pertinens, juJiA^. 2) ipse praefectus; pl. 
CLfiupo:aOo».^( ijyf^wKot, ijij^.X* p*a{30, BB. 

^n .> ovi ^ ^ ^" et \ » fi ... i ci v » o>.»^( ^(iiovikti, sc. ivurroXri, norralio 
rerum a prae/ecto gestarum, JUisio jrjolj Jt^>\»r, Ar.^xd\ (_i<., 
j.jiil. PI. Uft^iojo^^, foem. J^-^aujaaoo.^/, BB, qui addit, Is 
yCLflujaaoofint|^(^, forte pro ^ytnotrvvov. 

Jlaisa^/', )laiaa^^", f. rjytiiovia, prmfectura, VHh. Luc.ii.2 ; im- 
perium, ib. iii. i. 

y fiiv i Yi ^/ 'Ayaitfitvav, Agomemnon, Spic. Syr. 38. 17; 45. 13. 
t^r Aph. v. ^1^, q. v. 

^*6»' ' ti« **** 'Raidyau, Hex. 4 Reg. ix. 27, vox nihili, qua Lxx. 
interpretes reddiderunt Heb. ijl? n*a, d(nnus liortensis. 

_^Wj^rv.s.)^. 

\i^r (Heb. laN, Chald. |3N, K33K, Ar. jjCl) f crater, vas vini mag- 
num, iReg.vii. 31, 35, Cantvii. 2, B.O. i. 220, Pat. Vit. 87r, Jac. Sar. 
325V, et sic apud Sabios, Cod. Nasar. iii. 178. Met. ) >^>^<>- y jo^^* 
crater sajneniiae, C.B.V. iii. 545. In Vers. Hex. exstat pro xpariip 
Prov. ix. 2, Cant. vii. 2, Sym. ap. Jer. xiii. 12; at o-ieC^ot, Aq. et Sym. 
Jer. xxxv. 5. PI. li^r, <:«J^r, crateres, Jer. xxxv. 5, ubi Heb. D'n?, 
Jes. Ixv. 1 1 ; Ezra i. 9, ubi Heb.-.^LJ^Jt!; B.O. i. 102, Eus. Theoph. ii.69. 
6, Ath. Ep. U. 5. Ilj^r vSpim, hydriae, labra, Job. ii. 7, ib. v. 6 )x^^'' 
^i)5» hydrias lapideae, sed VHh. )l^)a Uj^?'; met. de crafere m<mtis 

ignivomi, BHCand. 44 r; ^ ■ " ^ ks_{y \ ■ -^ (> . . \ ^ 

)»aj >*aSi( e( »«« m ^ [1. t . \ . n ■ m ■> ] qui in Sicilia sunt a-ateres 
evomunt seu/undunt ignem, Bar-Ce. Hex. 16'jr. A similitudine crateris 
nomen gerit, x) capitellum columnar, 1 Reg. vii. 41,42, 2 Reg, xxv. 17, 
Jer. Iii. 2 2, Heb. n^n^ quod etiam )fcj»ia redditur. 2) 6a«w, s. joe* vasis, 
1 Reg. vii. 27-37, Jer. Hi. 17, Heb. njbp, Ar. ijU.1 ; cf. Talm. piN. 

Ij^I* Hier. id., pl. jyOs^/ Joh. ii. 7 ; it. ib. 6 A^? t*A^(' hydriae 
lapideae. 

)k^»4s>f et )fcsJa^(''' f. loguncida, i,..,*^ n-i-JJ ijU.1 crater parvus 
a ffahre foetus, B A. E Lib. Par. laudat BB. lua^; jLiai.) \^-i^ parva 
farinae laguncula; cf. NB"i> nba N3JS mactra farinae plena, Buxt., et 
Sanct.Vit. 29/. lm*«j Ih^a^J laguncula lignea. Addit BB. Zachariam 
etiam reddere per ^JJf^\, ^j.la. m«U, sc. mortarium, v. supra »^»^/. 

'"*^^^^'^t**<M^<'"i it- •»<W^*^^'^*•"«^^i^<'"/^Ma- 
<^^M, Antiochae epus et martyr, Corp. Ign. xxx, xxxii, 217, 218 220 
221, Dion. c^iA. 5, 16, qui ap. Ass. B.O. ii. 399 vocatur .ttaJJi^j/' 
Jj'jQj, de quo cogn. cf. ib. iii. i. 16, not. 4, " Ignatius, apostoloi-um disci- 
pulus, quem Syri Jj'jal. Nurama, h. e. Igneum appellant, Latinuni 
etymon respicientes. " Simili modo BA. tjf^LJl ^Ljl .jjjoj ^iZAi^v^/' 29 •:■ i\r<' - rclSOrell\r^ • •:• nj-^K" _ ■i\r<'4«r^ •:• 30 Ignatius, h. e. igneus, purus (quasi igne purificatus) : it. BB. 
{jJcA\ )j>aj .o) .j» . JiiJl .iS] fi iJJ ,xon-^i^il plus: sec. Zaelmriam 
6 uaios, et in alio cod. igneus. Et in alio loco )J>aj .o* >£doI^J^|'' 
Jo»^ll .«. -»N .. Ignatius, h.e. igneus: sed in uno cod. Deo indutus, 
quod ad cogii. e«H^d/jof spectat. V. etiain C.S.B. 236, 461. Nomen 
postea ferebant onines Antiochiae patriarchae Jacobitici, unde etiam in 
officiis pro quovis patriarcba positum reperitur, C. S. B. 244. De iia et 
caeteris qui nomen geiebant, cf. Le Quien. Or. Christ., et indices ad 
B.O., C.B.V., etC.S.B. 

J^U*^!* ayvoT}^, peccotum per ignorantiam, Aq. Hex. Ps. vii. tit. 
pro Heb. fi'ip, (cf. nJB'). 

^iiy excekus, Nasar. It. res eminens, v. supra Jcstt^^ 
\^>^«:J pilus caprinus, Sanct.Vit. 280 v. icu^lf lO^Sao indumeyi- 
tum caprinwm. Lege ^a.,^^? vel yCLs,^)' aXynov. Cf. etiam K'VK alyir,, 
peUis caprina, et n^jJs agnina peUis, quae verier sit interpretatio, Fisch. ad Buxt. t^r. >"o-i^( (et ««J^( Galen, rii;.) ra, agnus castus vitex, w»qa^^ 
)ks^»/ -oto^^lj, Geop. 70. 9; )joL» )iX u»cu^(',ib. 11. Exponit, BA. 
per J^., glans ungtientaria (Ibn Bait.), o^-i^r^^. '• q- Pers. .ji- ' C ^«^ 
vitex agnn^ castus, et jJiJl ,_,jfc, quod idem sonat : Syriace autem per 
U/ol, )»op» ]U> (1 )iop? ]-^), et IjoJ? li^Ji. 

V'^'A-'^i et v^^"^-*^' ayfvvriTos, non generatus, ]'r^ JJ, BB. 

"^ "^■^^ agnatm, Anecd. Syr. i . App. 3 1 . Syriace exponitur >~'^ 
\a^i» genus proximum, h. e. is qui jure haereditatis proximus est. 

yu^l' ignem, DlaysJo? Jjoiifc )uioo» ^.oaao i*^ J^J^*'. BA. in 
cod. Hunt. XXV. 

•fiaj^/' Aph. V. .fiua^, q. v. 

»«»5^(''' Aegae, i. q. ^Iws^^i', q. v. 

>«"ilLaa^(''' Sy^ais, Ps. xxi. 9 apud Lxx. Reddit BB. per fco(' ■~"l' 
angis, et eodem verbo Syr. Hex. Legunt etiam in h. 1. ay^ais Aldin. 
et Complut., aeque ac bujus glossae auctor, sed vulg. a^ai. 

••a^J*^? Dion. ^.4,1 q. uoa^a^i', q. v. 

J"^^'. )"^<''. etc., V. s. luSvj^. 

Iii^l? )»a^ Juditbii. 21; Polygl. U^,!? g v. s. )>a^. 

»q::>«^(' Tyri fundator, An. Syr. 201. 1 6. Eescribe iot,^^ Agmor. 

|a^/ BA. et BB, cod. H. clvii. at M. cxcviii, <«a^/ ayajnj, amor, 

« jn «i ft ^( Gepidae, Jo. Epb. lii. 15. Sed v. a»cu**a*^. 
»aoa.^A^^ = ;.a.. jL BB. V. ^Q^js.^^. 

jI^iL^^" i) sec. antiquum codicem, dicit BB. »l, l^j ^c^ ^\ jjLJI 
J~H. V. ^^A*^^. 2) Aegyptius. U^Ai^^ )ojJ Kpait^r/ klyvTrria, 
Galen. ^6 v. 

ll^a^l" Bepitot, lupinae, ij.,j^\ woasoJl^(', BA. et BB. 

».i4>(''' 'Aydjnj, Agape, nom. virginis mart., C. B.V. iii, 323. Plerum- 
que in Menaeis legitur nomen in cas. gen. .m^Nft^/ 'Aydmjr, e. g. Dawk. 
XXXV, it. xlix. Quum enim in titulis adKiiais 'Ayamjr et alia similia 
legerunt, gen. pro vero sanctae nomine babuerunt interpretes Syri. 

uecLA^/'^ 'Ayafftor, Agapius mart., C.B.V. iii. 323, In Act. Mart, 
ii. 198, 199, 200, legitur .m*a^(', h. e. ualfi^(''' vel contr. ■'^-^^H" 
Unde in Eus. Mart. Pal. 10. 25 vocatur etiam .aaA^('. 

jb^lS^/' 'AyaTTqTot, Agapetus, B.C. ii. 323. 

. fn . 'ft ii;^/ et toia^i' V. s. wd^/ et tfiscuSi^^. 

fc^rv.8.u^r. 

Jlok^a^l''' et Jjjbia^/'', i. q. Pers. j^l^, inula helenivm, BA. 
et BB. Male Castell. e duobus codd. \Sl^s^j' . 

♦j^"" i) cum Kushoi, Apli. v. t^, q. v. 2) cum Ruchoch, *4s,^' P*el 
V. i*^/*, quod sequitur. 

i^' apud Syros hodiernos conj. si, Stod. Gr. 144, qui vocem 
Persicam esse affimiat. Turcice 51. 

i4^r (Heb. 1?K, 1??', Chald. 13«, Ar. _^1, consonat etiam Gr. 
nyiipv) fut. io^J Mat. XX. i; imper. io.^/* BB; inf v^lcs Gen. XXX. 16 ; mercede conduxit alqm, cum ace. pers., vel 'Sx, Geu. xxx. 16, 
I Par. xix. 6; c. o pretii, Jud. xviii. 4, 2 Sam. x. 6, i Par. xix. 7, 2 Par. 
xxiv. 12 (part. ^J^'), xxv. 6, Neh. vi. 12, xiii. 2, Je«. xlvi. 6, Mat. 
XX. i,7,EpIir.iii. 150, B O. i. 314, 373, iii.i. 488, BHChr. 13,75,122; 
c.'^i^ adversus alqm, 2 Reg. vii. 6. Cum'^ pro alqo, Jo. Epb. 346. 21, 
)l*«; ot^ io-^JLJf ut sibi capias conduceret, ib. 360. 18. Emit, cor- 
rupit alqm pretio, \lli o^ i^i* sulomavit judicem, B.O. i. 238; c. 
■■^X adversus alqm, Ezra iv. 5. 

i^Uf" Etbpe. pretio condtKtus est, oum o pretii, i Sam. ii. 5 ; Heb. 

^J^r Pa. I) i. q. Pe. conduxit, c. ace, domum, Act, xxviii. 30; 
mercenarios, Jud. ix. 4 ; c.'^x adversus alqm, Deut. xxiii. 4. 2) loea- 
vit, y j\^\ Oi^( i^joiaa equos ru^ticis locaverunt, BHChr. 589. 

i^l^lf'' Ethpa., i. q. Ethpe. BA. et BB. Exemplo dedit Quatr. 
Act. Mart. i. 120, ;^ll ^>La.* ^il dva commoda lucraberis, sed 
potius referendum est ad »^ negotiatus est, q. v. 

i^^C Aph. locavit, c. ace, jumentum, Neh. x. 31 ; .oioie i^^if om 
Oi^i; Iscariota, qui Jesum tradendum mercedi suscepit, et qui ei 
mercedem dederunt, Cyr. 398. 26. Imper. c^; \^^!^ ^ i^i da 
nobis mercedi navem tuam, Sanct. Vit. 68 v: part. act. jon ;i ^^ 
^oooL^x l^saa etMAj, ib. igr; part. pass, i^?^? mercede conductus, 
Gr. iteiiiadafifvos, Hex. Jes. vii. 20. 

i^^*'. ) W (Chald. -iJbJ , NnJN, Ar.^1 et i^l , Heb. "laV), m- «««'•««», 
sc. 1) pretium pro opera persolulum, Gen. xxx. 28, 32, 33, xxxi. 8, Ex. ii. 

9, Num. xviii. 31, Deut. xv. 18, xxiv. 14, 15, Zach. viii. 10, xi. 12, Mat. 
iii. 5, XX. 8, Rom. iv. 4, B. 0. i. 120, 238, C. B.V. iii. 75, Epbr. i. 
382, 397. 400, BHChr. 75, 303. St. constr. i^i' legitur Ex. xxi. 
19, B.O. iii. ii. 934, Ephr. i. 252, ii. 365, ubi male »-^/', et al. 
Honorarium medici, Ex. xxi. 19, BHChr. 33 ; magistri, B.O. iii. ii. 
934 : merces quae meretrici solvitur, Heb. I?nK, Ezech. xvi. 32-34, 
41; it. ]\^] ;^l' Deut. xxiii. 18; IkCJfj ]Lj' Mich. i. 7; ^;;^^ 
Jk^T Joel. iii. 3. Etiam pretium pro re locaia datum, Ex. xxii. 15, 
BHChr. 259, 572, ).aii.jj )i^(' naulum, Jan. i. 3, Sanct. Vit. 68 1>, 
vel acceptum, Neh. x. 31. Ji^?'' Jl? sine mercede, gratuito, Ephr. iii. 
422. )i^( jjao dominus mercedis, is qui operariis mercedem pendet, 
conductor operaram, Ephr.iii. 237, Off. Mar. ,a»i.i2. Ap.BHChr.544, 
546, 547) Leo (yojii.), filius natu major Haithomi («ol^o)) Armeniae 
regis, cognomini habetji^r Jji dominus mercedis, sc. qui militibus 
stipendia pendet, Angl. paymaster, quod Bruns. mire edidit, p. 554, 
ya^lt^l' Jjao, vertitque, "dominus Agralebon;" it. p. 546, );^/ lias 
y«u^ " Mar Agra Lebon," et p. 547 " Maruta Lebon." 2) praemium. 
Gen. XV. r, 2 Par. xv. 7, Ps. cxxvi. 3, Prov. xi. 18, Kohel. ix. 5, Jes. xl. 

10, Ixii. II, Jer. xxxi. 16, Mat. v. 12,46, vi. 1,2, Heb. x. 35, Ephr.iii. 
422, B.O. i. 137, 144, ii- 12, 37, iii.i. 323, iii. ii. 824. Cum aff. -i^/' 
Gen. xxx. 18, 32; yi^/''ib. 27; wcsj^/'' Ex. ii. 9; yoat^/'' Num. 
xviii. 31; yowi^/'' Mat. vi. 2. 

)*tt^' m. qui mercede conducit, conductor, pi. ]*o^', Ephr. 0pp. 
Gr. ii. 407. Ap. B B, cod. H. clvii. scribitur Ji^/' et redditur ijS^ 

>a^( hirundo, \\o^ dyopa et ]*a^' lateres cocti, v. supra sub 

t<^( , )i«^(, part. pass, mercede, pretio conducive, Ex. xxii. 15, 
pi. ^^»^' mercede conducti sunt, i Mace. v. 39. Usitatius pro sub- 
stantivo usurpatur, m. i) m,ercenarius (Heb. I'??*), Lev. xix. 13, xxiL 
10, XXV.40, Deut. XV. 18, Job.vii.i; it. ib. Hex. pro/nVfltor; Jes.xvi.14, 
Joh. X. 12, 13, B.O. i. 66, 238; pi. jii^/". Marc. i. 20, Luc. xv. 17, 
BHGr. Syr. 40. Cum aff. y.s*^/'' Luc. xv. 19; oms*^/' Jer. xlvi. 
31. Apud Jes. xxi. 16, );.>i^{? ImJu. ,f^( ut anni mercenarii, annos 
naturales, non propheticos significat. Joannes Bar-Maadani mercena- 
rios gradu superiori esse quam servi dicit, sc. )i«^2;o juoa; l^j 
]{^Xfo, sed memini me in quodam commentario Syriaco legisse )»^x 
utpote familiae consortes locum superiorem tenuisse, et signum esse 
humilitatis quod Filius Prodigus mercenarius esse voluit (v. infra 
jloiA^). 2) catechumenus, BA. et BB, qui dicunt ool Iso^i 
fj^i, w- . y Jj >»,;. >H ^ ^juJLiiil it qvaqite appellantur )i«^f, qui 
instituuntur in ecclesia, sed nondum haptizati sirU, veluti conducti ut 
in mysteriis fidei instruantur. 

E 2 31 •:• rd.s'i\K' _ 4ukS»\p^ •:• •:• wek&i\K'- c0CLMOjDCuaooi\r<' ' 32 ^jil^'' mereenarii more, propter mercedem, BB, qui sub »a^/ 
dicit, k^ll^/' |-aa» n^ «2^ aapientiae inservit, operam dai meree- 
narii more, ei similis qui propter mercedem laborat, i. e. Industrie. 

lUi^J'f. i) eonductio, BHChr. ap. B.O. ii. 301 ; %i^? ^-^ J^ 
)t^ ■■x«j« ]Lo»*i^JI, BHSom. njr. a) conditio mereenaria, Laud.cxxiii. 
136*. Apud Hebraeos conditio erat servituti inferior: legimus 
enim in Bod. Or. dcxxiv. 67 v. in domo tres gradus esse, priorem Jlois, 
medium )lo»aX, inferiorem )Le<^.^^. V. supra )u^. 

JfjJ^^' f., i. q. Ar. i^l, BB, merce«, pretium quod quit se attcto- 
rtmdo aecipit, Jes. xxiii. 17 : pi. )t'i^/', ib. (Heb. IJ^K). Sed i Sam. 
ii. 36, \Ama} IL'iZ,^/', Heb. nD3"nn^«, Chald. ^MT KJJO, cmctoror 
HMMkMn cargenti, arrha, Handgeld, earnest-money, unde sumitur pro 
numnmlo orgenteo, qualis iis datur qui sese operae locant, et ap. BA. et 
BE redditur -»,i . Jjj .)»o». 

Jl'aij^i, e «4|ch:o, part. Aph. v. i^(*,merce», pretium, %X^\ BB. 
t^/ Hier. conduxit, ^fc— ;^^ Jl ju(' Mat. xx. 7; fut. to^U? vi 
eonduceret, ib. i. 

];*^ mercenarily. Job. x. 1 2, 13 : pi. ^s-^/ Luc. xv. 17 ; y't*^! 
mereenarii <«i, ib. 19. 

i^/ mercet. Mat. v. 46; emph. \i^ Mat. vi. i ; it. J^/, i. e. ]i^ 
Job. iv. 36 ; ei;^/ merces sua. Mat. x. 42, Luc. x. 7 ; yoott^^ id., Mat. 
vi. 2, 5 ; . aoi^Z to. vestra. Mat. v. 1 2, Mar. v. 1 2, Luc. vi. 23, 35, sed tOLdO^ J ib. 23. ]UJi\V^V:,]^i^\t,y.^.l. i^ fc—a eupatorium^trha., i^ k-oj Ji»fcoo} .»04^o)>ao(', Galen. 
38 r; it. passim postea. 

]^J* (Cbald. IIS, «"JSK, unde Ar. jl\, )4^, pro-usitat. JaJ) m. 
tectum domus, idque planum ut est in Oriente, Jos. ii. 6, 8, i Sam. ix. 
35, 26, 2 Sam. xi. 2, 2 Reg. xix. 26, Ps. cii. 7, Prov. xxi. 9, xxv. 24, 
Mat. xxiv. 17, Marc. ii. 4, Luc. v. 19, Act x. 9; turris, Jud. ix. 51; 
templi, ib. xvi. 27; portae, 2 Sam. xviii. 24; coenaculi, 2 Reg. xxiii. 
12; tectum cdtaris, i. e. summwm alta/re, Ex. xxx. 3, xxxvii. 26, ubi 
cum aff. oti^J*, Heb. \i\. PI. Is^r tecta, Hex. 4 Beg. xix. 26, Soph, 
i. 5, Mat. X. 27, Luc. xii. 3, BHChr. 179. Cum aff. yoi.*^/* Neh. 
viii. 17. Vocabuli originem ducit Bemst. neque ab *^r , neque cum 
Michaele (ad Caetell. Lex.) " a Persico^*.! tegula, later coctus, imbrex," 
sed a i^ extentus, longus foetus est, quasi li^?" ex ji^^' con- 
tractum (cf. Ar. ,\j^l) et ab extendendo dictum sit, ut Ar. Ja^. 

\i^( Hier. tectum., Mat. xxiv. 17, Luc. v. 19; pi. )->^/ Luc. xii. 3. 

]l^l i^JUius tectijde quo ait BB.^aa ^oillieaiBi \lietaB ];)uk, oi 
•&M.; om )a<; ^ )oo) uxL V a ^ o jiotro^ l^ovse ^; •jiovas; l.^.^^ JL^i 
.e»^ )o«, h. e. daemon luma/ris qui quovis mensis hvnaris initio luna 
exagitatur (lunaticus fit), necnon is, qui a hma ad hma/m crudahatur 
a daemone qui eum cruciabat. Daemonem autem appellant )i^?' «3>, 
quod desuper deque tecto torquere incipit, ]ijiio ]i^! ^o |L:eoi .%«y 
•aok^iM, et daemones de tecto descendere putant homines. Priorem 
sensum invenias ap. Mat. xvii. 15, ]i.^^* is, <S- ks*|} ^iaJlUus mms 
cut est daemon lunaris, Gr. <re\r)viaC(rai. It. adducebant ad eum juvenem 
quemdam JuftU» dts otloJiv^ ^o woia^;^ loot Ut^ ]i^ *=>? )-.o»? 
: Joot quern spintua daemonis lunaris vexabat, quo etiam (gpiritu) 
a juventute sua crudahatur, Act. Mart. i. 73 ; ubi Ass. liberius, ut 
assolet, " Juvenem quemdam lunaticum, qui a nefario spiritu teneris ab 
annis exagitabatur." Qui autem a tali spiritu vexatur J*^' ;aj 
vocatur, sc. qui in polestate JUii tecti, i. e. daemonis lunatici est; pi. 
' W *^?> perducebant ad eum jj^,/' »?o jjaij «ai;iowfo/ifi>ovr, mi 
<r«Xi;i'iafo/i«>.oi;r, gc. doetnoniacos et qui erant JUio, i. e. sub potestate 
filii tectorum, qui a daemone lunatico exagitabantur, Mat. iv, 24. Minus 
recte Castell. et Schaaf. : "l^^ » lunaticus videl. spiritus, quasi 
spiritus extra tectum degens. Js^/' jij, lunatici, ad verbum, qui extra 
tecU videl. degunt." Nam io nusquam extra sonat, sed ia^, ^ 
*^\^\ aut«ni subst. ^ tai^i^, nee fieri potest ut li^l" iif p'l. sit 
pro )i^/* woaf. Alia multa exhibet BB. sub is,, q.v. 

•«"Mi^( <"XP<»*»ri pyi silvestres, Galen. 17 v. 

l^fs^'Dan.iii. 2 ; vox corrupte ex Chald. pT3-nK; it ib ■> ilLli!'' Exponit Ges. Thes. s. v. judices primmrii, OherriclUeir ; sed Ftirst. astro- 
logi dei ignis ^Adar. Nil obfert BB. 

^oaBoiaioi^r sec. Zachar. ap. BB. ija<* u^i ]i^ siiccus 
dtcumerum asininorvm, a. silvestrium, forte dypiotriKvos (Diosc. i. 624) 

iw.^'flnot^/'" it. apud codd. .m.j^'nni^r Sypacms ; it. .mo^-eao;^/, 
i.e. Sypatrrot (v. Steph. Thes. s. v.), ite 0^1.^x0 6 i^(, i. e. gen. dypaxn-ws, 
et >moj^.AO;^>,^^ vox nihili; ni. et f. gra/men. Exponunt BA. et BB. 
Arabice per J-JiJl, et /^^ > quae ambo reddit Ibn Bait, triticum. repens, 
et Syriace per llo4 ; sic etiam Galen. 2v. llcb> wotoV-'I? .m.^nnot^^, 
et ib. I2r. ^•^- omV-*!? im-^ """jn^f Jampridem autem in versions 
Anglica commentarii S. Cyrilli in Lucam osteudi llaJ triticum repens 
significare. Latins tamen apud Syros patere videtur >fia«,^oi^(' ; 
commemorat enim BB. varia ejus genera, unum sc. in Parnaso pro- 
veniens, forte Pamassia palustris, Diosc. i. 529, alterum in Cilicia, 
tertium etiam cui nomen Ibaal} V^^jSI*.. Denique Zacharias reddit 
j^jj X>jUi, sc. lolium lemulentu/m, improbante BB, qui addit sese 
semel in aliud nomen incidisse, sc. ^^Lij«JjJk, quae vox Persica est, et 
significat hryoniam dioieam, quam Arabes teste Ibn Bait, vocant Lili. 
Unde opinor jn.^'fno;^( apud Syros esse aliquod gra/men, sed prae- 
cipue triticum repens. 

.tt^^?«)jcu;^^ e nardo sylvestri fa/Aum sc. vinum, .i^/ .joojo} 
(^1 J*iJl .)k^t»f )t> 'N-» I k^a? \'»-^, BB. V. ^Qjo/, et Ibn Bait, 
ii. 58. 

<«a-»^r , )>rS^r , <?y/«or, oypia, sylvestris, vox Graeca saepe in 
plantarum nominibus pro Sjt. U«3 occurrens, e. g. .»ob>a'>3)/ 
tfsOL^;^^ ipffiurOos aypiof, cicer agreste, Galen. 27 r/ ib. 30 r. j»gl»>|1. 
>£aab«;^(' dippoi nypios, lupinus agrestis; \5ui|.^io|' U'Z^r aypia 6pi- 
yavos, origanum agrestis, BB; «md^juLj|L0 ^i^^*^ (cod. ■«>- "^l*) ~) 
aypla Kavva^it, Cannabis sylvestris, ib. ; .~^e^c^.'n. YiZ^' (cod. 
>flo oof i tf< U»^^) aypia KvUot, cnicus sylvestris, ib.; JlLao Ui^j*, L q. 
JjAjf ]ioU» aypia priKia, pomus sylvestris, Galen. 27 v. Affirmat 
denique BB, llj^r per se significare brassicam sylvestrem, v. s. 
J-»l^('; et j»ou.t88s»/ <^'''''' ^ylvestre, (^^. ,_,a»3. Jisfj Jjo^ «. 

Ja*t^^ Agaris mart., Gr. Sdya/Kr, Spic. Syr. 34. 25. Forte rescri- 
bend. tttui^|k£B. 

uBd^i^jtt.i^^'' (it. apud codd. yol'ipft*^^^, ^oj^^ja*;^/, et 
.loj.^ja<i^^) brassica sylvestris, teste Paulo Aegin.ap. BB. Cf. etiam 

*fiB^«^r, >£Da&<;^|', V. s. wosaSi^t'. 

>flefM.9)i<^( Agrippinus, Rel. Jur. 92. 25. 

■. i . ft .t^/ Agrippina mart., dies ejus Jun. 23, Dawk. vii. 151 r. 

i fnfttt .i^/ Agrippa, astronomus nobilis, Hunt. dxl. 47 r. 

s^y^l v.s. ^Qji*i)L^('. 

tfisolLfiL.i^^'' nom. regis, j^a^ae BA, cod. H. xxv, i. e. Agricda. 

>£Da<x>id^l' exponit BB. )l»x Jis JLiu; Wa^ ^ m> u»o«jjaaB »../ 
sec. Synodum ordo quidam, mulierum ecclesiasticarum, vocab. forte e 
ypaucds derivatum, ut sit Ta|it wpftr^vTibav. 

'•^M»*^( (it. minus recte «*^3oBj^r ) convolvulus a/rvensis, i_>^l «, 

BA. Cf. Ibn Bait. ii. 412, Diosc. i. 534, ubi vocatur helxine. Censet 
tamen Bernst. esse aypaimfs^^Tatn), herba. 

^»tij' Agrippa, J*, ^-,1, BA. 

'toail^H" Act. xxv. 13, 22 sq., ubi VHh. a»laa-i^^, et v. 24, 
Ua-^. It. uaoi-J^^' Act. xii. 1, ^Ia^j^,' BB, cod. M. et BH 
Chr. 52, 'Aypimras. i) Agrippa, cogn. regum Judaeoruni. Exponit 

BB, cod. H. Ui^iic .,j-j.^l (sUil .oBoSi^,' rex Agrippa, harba/rus, 
i. e. vocem e Gr. voce aypios derivat. Aliam deriv. dat BA. .so\^l^' 
:%a .£aae .^o;^^ i«^)tof ..a^j^oo'^as wjja? .01 Agrippa expo- 
nitwr Omnino mascvlinus : ay/xJs (? Rppriv) enim mas, et iric omnis. 2) ) f j^X 
^\^'^'' -»of diesfestus Mm Agrippae, B H Chr. 343. 3) j»aai^7 
nom. prae/ecti, Act. Mart. ii. 221. 4) liS ^^x )Uu^ jx». ~-^'>-!<^(^ 
nom. urbis ad Euplvratem, B A, cod. H. xxv. 5) a»U*i^/ jnoocu^/ 
BHChr. 46. 10, qui idem ^^Lo^l ,j-i..^.J»jl, Hist. Dyn. 103. 12, 
Antiochus Agrypas, sc. Antiochus Grypus, o ypm6s, rex Syriae. 33 •:• ^i** - K'AxiXr*' ■ •:• ^osr*" _ Bja^efi^rf •:• 34 )l-'*^('' (Chald. K-lSK, NnniN, Heb. nnSK) pi. )1.'^/' f. lUerae, 
epittoh. Pro Heb. "IBD legitur a Sam. xi. 14, 3 Reg. x. i, 2; pi. Esth. 
iii. 13, viii. 10, II. Pro ni3« Neh. ii. 7-9, vi. 5, Esth. ix. 26, 29; pi. 
a Par. xxx. i, 6, Neh. vi. 17, 19. Pro iniaroXi), Act. ix. 2, xv. 30, xxiii. 
25. 33> I Cor.i. tit., v. 9, xvi. 3, 2 Cor. i. tit., vii. 8, Col. iv. 16, i Thea. 
V. 27, 2 Thes. ii. 2, 15, 2 Pet. iii. i ; pi. Act. xxii. 5, 2 Cor. iii. i, x. 10. 
Pro ypi^^ra. Act. xxviii. 21. It. B.O. i. 9, 235, 357, ii. 233, BHChr. 
519; pi. B.O. i. II, 37, 58, 78, 79, 350, BHChr. 112, Act. Mart. ii. 
184, Doc. Syr. 192, ubi reddit Cureton treatises. lu codd. antiq. ait 
BHQr. Pr. i^r. scribitur )l;^/, Hs^/, et sic Dion. ^, ^aa«. Ap. Off. 
Mar. iij9, ult. }A«&L.f ])^i^!'' epistola ohsignata; B.O.iii.i.59 Jl'ii^' 
t<ai». \\p ? epistofos. synodalis ocddentalium, i. e. patruin Antiochenorum 
aliorumque Syriae proprie dictae; ib. i. 169 Jjoi*ift*{j H'i^j^'. quod 
vertit Abs. epistola ad Isidorum, negante Bernst. id jure fieri: 
semper enim alias loii., ad, ut ib. ii. 61, oixxa Loii. Jl'*^/' epistolae 
ad Chosroem. Ap. Mat. xix. 7, ed. Cureton, JL^ojj )1».^/ sariptum 
repudii pro quo Pesh. Uaao*,; 1.^1^, et VHh. )l.a±xi-.;jo? Uto. 
yCL^kAoo,/ Ji-fc^f epistola encydica. An. Syr. 72. 3. jh^.aA;AV.>3 l^fc^/ 
epistola circulatoria, Jo. Eph. 237. 21. UjqS? Rs^/ epistolae reditm, 
quibus iis qui in exilium missi essent concedebatur.ut domum reverteren- 
tur, Anecd. Syr. i. App. 6. )l»^^ .suaZ commercium liierarum abrupit, 
BHChr.377^B.O.ii.6i. Cum aff. cri^^' B.O. i. 41.3; y^'^J" ih. 
364; -i-i!^/' 2 Cor. X. 9; oiri^^' 2 Pet. iii. 16; vootlt^/' Neh. vi. 
17. Originera hujus voc. ducit Lorsbach. (Staeudlin. Beitrage z. Philos. 
u. Gesch. d. Relig. v. 20) e Pers. ijSiA libeUns rationum, scriptum, 
epistola, unde ayyapof , ayyfXos : D. Kimchi autem ad rad. 13X refert, 
quern sequuntur Buxtorf., Winer et al. : sed melior videtur Lorsbachii 
ratio. Cf. tamen Gesenii Thes. s. rinSK, et Beelen, Clem. Rom. 118. 

l'-*^(' Hier. libeUus, juio^? IJ-i*^? Ubelltis repudii. Mat. xix. 7; 
^ic^S lfc:j^^ id., ib. V. 31. Cf. plOD mJN ap. Buxt. 

JU^Joli^r f. literula, epistola parva, Athan. Ep. 4, 18. 

y^^i^i epistolares, qui epistolis scribendis incumbunt, Severi 
Rhet. 1 27 r. 

)fc>^f BA, lii^r BB, f. lanx, patella, scutella, Ar. .«.Llc .u.^ 
cl.», vel etiam vas potorium (pU). Ortum putat Bernst. ex )ka^^', 
q.v. 

yOiifki^.*'' (v'=^"?«*^<''^ BHChr. 6, 2, in cod. Vat. clxvii) dya6o- 
Saifiov, bonus spiritus, s. daemon. Traditur, ait BHChr. 6, Henochus 
doctrinam accepisse ab Agathodaemoue, qui ipse fait Sethus, Adami 
filius. Cf. Hist. Dyn. p. 10, 1. 12, et supra .ojojIDi^A 

\ok«-^» 'Ayddav, Agatho, abbas et scriptor asceticus, laudatur a 
BH in Ethicis suis. Marsh, dclxxxi. 149 v. Hunt, ccccxc. 152 r, et 
passim. Idem vocatur ^oLIs:^/ \s>l C. B.V. iii. 169; et a BB. ^^oU^^ 

«flool^i4!.« ) >aooi^('^ ayaBos, bonus, pius, j^ JLJl \sl^ a, BA. 
et BB. ^ 

vfio 0& oh^iAgathopus, mart. , cujus dies festus Apr. 4, C. B.V. iii. 321. 

U vel «?/ Hier., i. q. ^, mmms, om»^ manua ejus. Marc. vii. 32; 
• ooM?' manus eorum. Mat. iv. 6. 

]u sec. BB. jjLs* ^jJl "J/^t *-«ill )^-i»i» )k»aoa^ colchicum 
ephememMn, hermodactylus, Ibn Bait. ii. 440 ; iris tuberosa, Sprengel ad 
Diosc. ii. 613. Cf. Freytag. s. J^ jj^. It. ijjj Ik^o!^ maledictio, 
BS. ap. BB. Haec autem significatio forte orta est confusis a:.^1 et 
i^, neque temere accipiends. 

.BDolfr Evodius, patriarcha Antioch., B. O. ii. 323. Rectius 
rfoaiifor ib. 325. 

uAolf/ vitiose scripta ap. BB. pro wj»»|?^. V. infra »»»*?('. 

\jhl Adana, urbs Ciliciae An. Nic. ii. Usitatius \j^}, q. v. 

^if( Adahim, i. e. DvMos, urbs Armeniae majoris, (Qr. Aov/Sior, 
Ar. ^^Ji, Armen. Thevin, nisi haec forte Tiflis sit,) B.O. ii. 103, iii. ii. 
707. Rectius ap. Jo. Eph. ^otf, q. v. 

^^/'Aph, V. «^, q.v. yoacot^f/, it. ap. cod. H. >aje»^t/i vlcus quoddatn tuper oculi 
nigrum, situm, \±^} jloaaao/ ^ "^^^ jooif U^oa, ; it. ^ji\ i^^l 
^LJ\ ^J U*-^j jl^l jJ Ui<ij (j-H^l ^ i,\yJ\ ■.-iji Jl* BS. ap. 
BB, qui addit interdum etiam id oculi nigrum comimijere. Lege 

>CLacot.^( SC. apy(iu>v. 

}f / f f / in marg. Hex. Jer. xlviii. 33 pro Heb, Tl'fl TPn. Sym. Jer. 
Ii. 14, tflot. 

mr Adadus, nom. pr., B.O. iii.i. 255, 469. 

J}^r 'AMI, Addi, VHh. Luc. iii. 28, Pesh. -f/', q. v. 

,eo\£jB}'il Adadsap/uis, nom. pr., B.O. iii. ii. 544. 

>AJo«;r et .fiBotJotff aiipft, pi. V. odijv, glandulae, tumores morbosi 
in faucibus, inguine, etc. nascentes, BB, qui a Zacbaria exponit i>er 
l^oSi ]imi, Ar. ,jait-J\ ^', caro tumida (male Bernst. )AGu.i), et a 
Bar-Serusch. %^^j jjiil ^J ^J^ ^J^\ jliJl hU© .)l>..>7m-> U\i 

l.-,.Uj yf^jil JUij uJ\.il (^b^V 

J^j/' (BB, cod. H, caeteri et K. i^l(') m. dibanus, dibanut tue- 
census, Ephr. ii. 383. Exponunt et BA. et BB. per )t;-&-- Ij^of 
)iaJ? )»oj 1.^?, et Ar. »— j^Ij ^j^l^^jjiS .jU I4J .^Oa. ^jkj ^,jj> 
(exhibent etiam codd. ^^11^1 -u^y -u-j/^') ^'^"* effosaus, s. cavut, 
igne ardenti impletus, qualis est dibanus ejus qui pecorv/m capita coquit 
et vendit, vel qui pulmentum i-j,^ dictum parat. Male inteilexisse 
videtur K; dat enim _.jJt .]^*£l1j 0/ j^? jioj l^:^^? IL'^^i^.^ ]l^o{ 
ijjpi ,y .jjjLiJa ,U 1.4-j i^^ji*. jj*., sed exponit .'^o.*. :|jc»«^ .« 
♦ , •■ t f«. :/•-^^ -^^W .JLoo) .JUm9 .l^>tA ILw jtl/ ••doJ't^' Gehenna, 
Slieol, Hades, locus plenums pa/voris, fovea, abyssus. Metaph. amicum 
appellat Severus, Rhet. 115?). |.30^? \^l! dibanum atnoris. 

\i°ll' (Chald. ""]''"', Heb. 'W\) m., i.q. ]?of, q.v., oUa magna,j^ yii, 
BB. Mendose BA. Uo?/'. Scribit Fiirst. Ijof I [1. )?oV], unde nescio. 

CL^oouvoo;r, jfikX .oo»^ r -i'^'^ \>~t^9l . .,->vs^ «, BB. Eet 

igltur ffiouXfiJoj'ro. 

,fl90-^mao♦^ Eudoxius, C.B.V. ii. 115. Usitatius jsoladf o/^ q.v. 

Jloj/' BB, )lo»(' BA, qui ambo exponunt per ^Jl^\, fibrae pahna- 
rum: "Involucrum fibrarum retis formam habens, quo palmarum 
trunco proxima petiolorum ]iars circuradata est," Freytag. Plenius 
K. ■ Js*^ ^j^Mi «_iJDI .001 ^ oot )luai .\iAJ '.\nyii .oi ^iu, quae 
omnia idem significant. Addit scribi etiam )ikOf ^'. 

|i.ifina^o}(^'^, t.-Tm^ o}(y d8oX«rxta. Sic leg. jubet Bernst. pro seq. 

).v<finci^o?/ BB. ap. cod. H. qui sic exponit, ^X^ Usfoi ILglaaS 
(jbju* [1. ^jbjjk] garrulitas, nugaMo. V. t.tnnSoy^. 

fo^i (sic B A, BB, et K. Raro autem in Polyg. Lond. *ojr , e. g. 
Gen. XXV. 30, Jud. v. 4, Jer. xxv. 21; it. B.O. iii. ii. 365, 25), Heb. 
D^ll* Edom, cogn. Esavi, fil. Isaac!, Gen. xxv. 30. Exponit K. e BA. et BB, -l«ir LO' l&uiwaaD Y^i}' .o) •eo}i' .)&«a<fio J3aaii^>; •<<xf ^^^i'Ij.mIo |>.ooofr )y^oo)> a.>ZsUo rwaoooit 
*,j * -> Edom terra rubra est: et hoc rurmen accepit Esau a patre 
Jacobo propter guiositatem ejus. Sunt qui dicant Edom esse Roma/m, 
et Idumaeos Eomanos: alii urbem Damascum esse affirmant. Ubi 
notandum Romam Idumeae nomen gerere ex hodierna consuetudine 
Judaeorum, qui in prophetiis interpretandis omnia ad Romam trans- 
fenmt, quae ibi de Idumaea leguntur. Cf. Chisuk Emuna, passim. 
Damasco autem nomen tribui e mero errore est, confiiso wot/ cuni vo^i^, 
de quo v. postea. In cod H. exponit BB. Adamiticus, i. e. terrenui 
}-iN.i/ IbxoAo/ )>«M?/, ad instar enim Adam, qui gloriam suam in pudo- 
rem mutavit, JLo;acl3 ^f tr«9i\^ ooi a/. Dicit etiam ibi «of/ 
.«oti' uls; IL^I 1.^0^ ^of iio\} ^/ .Uico?/ o»rao; om . v a.>,ooi 
ooo( ^^.oAj; ^^mSo) Ilso ..oowvS]^ ooot otao .Uaoo;)! joa 1^/ l^oot 
o^t^^^j^lbco!^ ^ibsd ooot ^^Iboo y00Mia]^..a^ » >i^viN ^1^ 
♦ oAx^l^ooXo ajjJ.viN wo(0>M>o )>.soo^ o»3 Uuo j»:>^^ Edom idem 
est ac Esau, e quo Idumaei, ut dixit David; Ps. xii. 9, celsitudo obscoena 
fliorvmx Edom,. Fuit enim Idumaeis locus excelsus, in quo idola eorum. 
Quum igitur eo egrediebantur ad idola colenda, postea ibi in loco excelso 
et vicinia ejus et homines etfoemina,e exutis vestibus sese ad scortationein 
et polhUionem dabaait. Quod Edom rvhrwm colorem y*^^l significat, 
laudat .030 .ot^ Jes. ixiii. i, dicitque Arabes regionis cui nomen jLjJ, 

F 35 weuvo.it^ - r^.»-5no.ii^ •'.• •:• ri'.'UlK' - flaJJoosr^ ■ 36 17, Amos i. 6, I Mace. iv. 15 ubi Ur. loov^aia, opiu. oji. xy, .,. 
fifi' wli iTcibMitoe, Ps. xii. 9 (ubi Heb. Dl« \33 homines), 
. i. 407. etc. Poet. •Of/' l» Idumaea, Thren. iv. 21,22; U*/ 

7 _ . J^ ". ^ '.Jrll-" „-™ Jf^.v,,,,- Hon 8C. ij^\ iijJJl J*l camelum rubrum ,j--c .ffsaw vocare. Valet yoj/ 
Edtmitae, gens Idumaeorum, Num. xx. 20, a Reg. v. 2, xiii. 17, 1 9: «* 
foem. gen. Edom, Idumaea. i Reg. xi. 14, a Reg. iii. 9. Jes. xxv. 21, 
xlix. 17, Amos i. 6, i Mace. iv. 15 ubi Gr. 'iSouMam, Spic. Syr. 19, 14 
Adde 

Ephr. , ,, , - 

«ofir «/., Gen. xx.x^•i. 16, Jcs. xxxiv. 6; ipo?|f ILiL ager Edomi, 
xxxii. 3, et pi. yotif IfcCiJAi Jud. V. 4 ; fo}\} \1=>J^ desertum E. 
8. Idumaeum a Petra usque ad Hebronem patens, iReg^iilS.^ It. 
nom. viri, 2 Sam. vi. 10, 11, i Par. xv. 18, ib. xxvi. 4, y>ojr iioi., 
corrige y%\l' ^oi. ex Heb. O'lK 1?V. yojV praeterea in libris V. T. 
hand paucis, maxime 2 Sam. (viii. 5,6, la, x.6, 8, 11, 13-I9» ^^.8) et 
Reg. (1 Reg. x. 29, xi. 25, xv. 18, xx. i, 20, 21; 2 Reg. v. i, 5, viii. 9, 
ix. 14, 15, xii. 17, xiii. 3 sqq., xxiv. 2), it. Jud. x. 6, 2 Par. i. 17, xvi. 
7, Jes. ix. 12, Jer. xxxv. 11, Ez. xvi. 57, xxvii. 16 positum reperitur 
pro Heb. D-lX Aram, Aramuiea, quod baud consulto sed librariorum 
iucuria factum esse monstravit Aem. Roediger "de fonte et indole 
bterp. libb. Jud. etc. Arabicae," 4». HeUis, 1828, collatis Ephraemi 
scholiis ad loca supradicta, qui ff!' in suo textu legisse videtur, cf. 
Opp. ejus i. 483, 484, 505, 506, 531, 538, 547, 548, etc. Huic equi- 
dem baud infitias eo, noto tamen facile esse y?7 in ffi mutare, 
sed unde ilia o orta sit, ita ut pro fii' scriptum sit fofl" baud ita in 
liquido esse. In textu Hebraico potius factam esse permutationem opi- 
nor, ubi mK et QIK in codicibus baud facile distinguuntur. Cf. <j>u'. 

|y[aBoV m. Edomita, Idumaeus, i Reg. xii. 14 ; sed juooo?/' Deut. 
xxiii. 7 ; f. JkLooo?/' Hex. Jer. xxv. 21. Laudat etiam B A. e libro Par. 
locum, in quo exponitur terra Idumaea, \2i.i( ]kL:«ojr jl v . m ..; (a)^ 
«o»|?. PI. \Jaoot!' Idtmaei, i Reg. xi. 17, Jes. xxxiv. 5 ; it. Gr. 'iSou- 
tia'ioi, 3 Esdr. iv. 15, 2 Mace. x. 15. Male )-coo>0(' Ephr. ii. 88; f. 
JfcUiojV 1 Reg. xi. i. Pro l-iij?' legitur U=oo?/' 2 Reg. ix. 15; et 
\S»o{r pro pi;/' 2 Reg. v. 2, xiii. 17, ubi Epbr. i. 547 recte ^'ij'. 
It. BHChr. 23, 1. 14; 25,1.1. 

lasc?/ Jud. ix. 41 pro Heb. npnt*. Kectius Hex. tsoo*/, q. v. 

.ttoaoo?/ V. B. ■xe\sau- 

i»ai>3o;i' unus e decern Alexandri servis. An. Syr. 207. 28. Sonat 
Idomeneus, sed potius est Eumenes. 

ai*^aaso}/ aSaitavrtvos, ov, admnantmus, Hex. Amos vii. 7. Vide 
.ant.^iv)?/. 

• oV Adon, Lyciae epus concilio Nicaeno interfuit, Ebed J. 206. 

uSoi( vox Heb. "'3"'.K, dominus meus, mi domirie, Sym. 4 Reg.vi. 
5. Scribit K. «JoV,et male exponit'^.^olj i3o 6^ .)-'«>o ooi wJ. .ot 

uSoil' V. s. uSii". 

UjoV, sed BA. Uioj/', Heb. riy'lt« et injj'lt?, fil. Davidis et 
Haggitb, U![,^ iA B A, 2 Sam. iii. 4, i Reg. i. 8. It. nom. alioi-uni, 2 Par. xvii. 8, Neh. x. 15. Exponit BB. iDb fX^^^ qui in Deo 
confidit. 

|y^of/ qui Adonidem colit, j)oaol ol^{* .m^o>ll tr^o ot, BB. 

usf-Jo;/' Heb. P^^"'? '^.i Adonisedeh, rex HierosoL, Jos. x. i, 3. 
Exponit BB. |j9j. \oi^} Deu8 justitiae. 

yciujof /'' Heb. Oi^'^'^K, Adonikom, Esdr. ii. 13. It. .aa*.)©}/ Gr. 
'AiuviKov, 3 Esdr. V. 14, 'KhaviKufi, ib. viii. 39. 

fUo\r Heb. DTjhK, D^hN, Dn'in, Adoniram, iReg. iv. 6, 2 Par. 
x. 18. It. yiJotV'a Sam. xx. 24. Exponit B A, cod. H. xxv. )fci*a .^ 
vema, vemaculus, quod credo ortum ex OTaJHS, quae verba Sjtus 
gerviJUius interpretatus est. 

.fiBOj/ sec. BB. i y<f >. J^j yl'^iaZ Emessemis, aerugo Emessena. 
Suspicatur Bemst. vocem esse corruptam ex lot, ut in eodem cod. 
.fa^ciScJ^K pro urbe Heliopoli. 

^AtBOil'Obvaads, Ulysses, Spic. Syr. 38 ult., 40. 16; scribit Seve- 
nis, Rhet. 133 v, ^oli»o?/', et dicit, collato ib. 176 r, »ot y^ 

o^aso?ij ncut id quod Evodius ad Theodeatim, 


He (? Theodosium) dixit, quod locutus est ad Achillem, ju/ro tiM per vitam 
Ulyssis, nequeJidemfaUam. 

oaaso?/ sec. BA. et BB. )fcs-J-oj>aD Jl \si\a lapis invictms. Legend, 
tttoaof /, q. V. sub >to\io^(. 

Usof r (BA, cod. M. clxxii. Uao?/', at H. xxv. V^hV) gulodtas, 
^ iji. \ yi.-^<< 5, BB, vox forte depravata ex Gr. aSij^oym, q. v. infra 
s. k^?©/. Scribit K. )i^o?r et jJ^oj^- 

>o*??' (it. Jo?/", J?/') ignis, Jj )»aj 5, BB, sc. vox Pers. ^ it, ^it 
It. ap. BA, cod. H. xxv. Jo*?^ votum,jj^\ )»}J 5. 

o))l» ioil mensis Persarum nanus, sc. sU^iT, Hunt. dxl. 96 r. 

-ttaio?^'', rarius -ooi??', ap. BA. wJasJoV, vox Pers. (jf^^M, 
quod exponit Johnson, " name of a yellow flowering sbmb, from whose 
root pearl-ashes are made." It. Vullers, " Flos herbae Alkali (^^Uil) flavi 
coloris, caule spinoso." Exponunt BA. et BB. per L '.^: VjS- konto- 
petalon, Diosc. i. 447; leontice leontopetalon, Ibn Bait. ii. 186, quo 
nomine et cyclamen europaeum designatur. 

y)i^»oV AdUrhigan, Pers. ^jl.Wj,iT, Ar. (jU^-;iT, nom. pro- 
vinciae Persicae, Mediae partem partemque Armeniae complexae, BH 
Chr.2, 117, 163,233, B.O.ii.251, 256; et Diss, de Mon. in Hamua. 
^^ioVib-ii- 268, iii. ii. 708,722; ^^^i?/'' ib. iii. i. 483. Persiae 
urbem esse dixerat Ass. B. 0. ii. Diss, de Mon. in h. nom., suam autem 
senteutiam emendavit, iii. ii. 708, 1. 3 sqq. Suum etiam epum habuit; 
Titum enim, qui Josue ap. B.O. ii. 251 vocatur, a Bar-Hebraeo epum 
».^.3»o?JI creatum, nomen suum in )j-.o)Lfio mutasse legimus ap. Marsh. 
Ixxiv. 31^. Alium etiam epum, >floo n ifa-o in eandem sedem con- 
secravit B H., ib. Ignis custos exponit Bernst. e Lex. Vullers, alii 
autem aliter, cf. Hyde Hist. Vet. Pers. 358, 424, ed. sec, Rosenmiill. 
Alterthumsk. i. i. 294. 

?Juj»»oot»o»/ Adhorhorniisdas, martyr, C.B.V. iii. 392. 

<Jb:«fo|( vbpoiiiKt pro J^otsooi?/, q. v. 

©))»/ niger, |jaso/ «, BB. 

oti^ii lenonem evm fecit, IJi^owi oijaX, BB. V. s. )jj^o^. 

Ji^l' Pa. adduosit, BA. et BB. qui sic reddunt, .-fcL^' ot wj/' 
\^f,ajA .cukC*r ol Q^»( , i.e. »»?< valet adduxit, et oZ}( adduxerunt. 
Participium )»s© addit K, vertitque >« \ . ^ Z)s^i adduocit ad lucem, 
manifestum reddidit. Verb, est Ar. iji\, Conj. ii. fecit ut veniret, 
adduxit. Cf. etiam \\oi, {jxi. 

wf/*", it. -?/'' K, 'ASaior, Adai, Adaeus, nom. pr. apostoli Syronim, 
qui fuit e Ixxii, B.O. iii. ii. 10, C.B.V. ii. 492, C.S.B. 41 ; affirmat tamen 
K. eum fuisse e duodecim apostolis, laudatque ad hoc probandum preces 
feriales noctis Sabbathi (.]l^..aj>,« |l2^ .)t>V'««»), sc. ^ JL ]iA^ykji 
u:A^ol.do w?io tffic^oSo ,xoi^ .I^Z^ n i. ;ja^>L Eum forte cum 
Thaddaeo confundunt, cf. Doc. Syr. «. 14, et wjl infra. BB. nomen 
recte scribit »»?/'. Eum ad Abgarum missum dicit Ass. B.O. i. 318, 
Kirsch. Chrest. 145. 9. Colitur ejus memoria die Oct. i. Nomen gerit 
)-j/ap. C.B.V. ii. 371. II af., 493. 22. Alios ejusd. nom. v. B.O. i. 169, 
353,416, 486: inter quos '^>4»i? ^'U" Adaeus urbis Aghel epus con- 
cilio Nicaeno interfuit, Ebed J. 199. 

u.jr nom. viri, Esdr. viii. 17; it. 'AS81, nom. unius e majoribus 
Christi, Luc. iii. 28. 

Y?i , )4?i") <?-•?(, caeteraque apud Syros hodiemos derivata ab 
antique jjoi, v. s. Ijo. 

yCL^I^f/' it. yQ^jI?/'d8iaiTo>/, adiantum, capiMus veneris. Expo- 
nunt BA. et BB. per jlJlil^^jti )i^ 1 ^ ^^.^ capUlus gigantis, de quo 
cf. Diosc. i. 616, Ibn Bait. ii. 99, et Galen. 35 r; it. per ^jLi.L--^., 
cf. Ibn Bait. i. 126. Alio nomine vocatur )Iao} }<'<--<^\J, ut dicunt 
Galen. 71 «, et BB. ap. cod. H. 

l»)u?(''Apiapd^t, nom.regis, iMacc.xv. 22. Polyg.l^*?/. Leg. U|ui/. 

yOA^*! (yo^j/") Hex. Jer. xlviii. 18, pro Gr. Aat^av, cum Olaf 
prosth., Heb. 113^1 , nom. urbis Moabitarum. 

j***/, n^.ak>oi» OM»^'?l>3?, Eus.Theoph.iv. 20,3,49, (eLuc. xxi. 21.) 
Vertit Lee "in its borders," i.e. in Rnibus urbis Hierosolymorum, quasi 37 00 OSl^M^ -. oxt.irx*:- oor^Jw.Trc' _ oocu^ic^ •:• 38 forma quaedam geminata v. fl fuerit. Bectius cum Bemst. legerig 
o**|?l^? qui in agris ej-us. V. j>f ^. 

OM?f maniw e;W, Hier. v. supra ?/. 

yolu' 'iiov, proprium, t.i\.^ oi, BB. 

ycuf^ "Edion," nom. viri, C.B.V. iii. 193. 

»floaI?^ 'term, Vi.J^ «, BA. in cod. H. xxv. 

,a^jr, v5^?r k-i. i-q.^W, Ibn S. Thes. § 9 (Laud. xxv. 
marg., Marsh, dcciii. mai^. jj.*lil r), tabema vinaria; male Novar. od- 
larium. Suspicatur Davies quod sit S.hvTov. 

yOi^f/ de hac voce dicit BB. oot Ilsok. otlo:^; y ovvo . f^f 
J (^ ^yLiil Jj^l ^L^ Jyl .^.iKajXLa JJo^ ^jaf U.^ |.2.i>-.f 
^a^l sec. Simeonem (VTaHmtheh nomen est membranae primae, qtui/oeius 
in utero involvitur. Est igitur t6 btvrtpov, secundae,foetrM involucrum. 

"^iV V. s.'^o?. 

yc^ J ('087X01', non manifestwm, obscurum, ^^U)l I'J^'^ V, BA. et BB. 

^?/' (sic omnes codd. diserte .a^i* . AisJLa, i. e. I cum ', praeter 
M. cxcviii. et H. xxv, qui exhibent »-?< ) a8r)v, glans, glandula. I^)jcu 
^^jJI ^ jjjtll, BA. et BB. Cf. pi. .aijoif/' supra. 

you?^'' exponunt BA. et BB. per (_>-»-Jl J-»l, rot^ix dxdcis, gly- 
cyrrhiza, Ibn Bait. ii. 66. Fortasse Gr. «8a>'<5i' [Bemst. d8ii/dv]=78u: 
nisi potius corruptum sit ex aSiyjfov, quo nomine appellari glycyrrhizam 
docet Diosc. i. 346. 

yO^Ji' V. S. yO^Uil 

ttaZu'' o8i)r, orcus, inferorwm locus, ajjI^I '^Oa* St, BA. et BB. 
It. K. sub )«ss5j>?('. 

lOuii nom. urbis, ,jaa^il ^; tcaaasoly^^Ut epus et urbs in concilio 
Carthag. sub Cypriano, Rel. Jur. 75. 7; Gr. AianW 6 SamSijr. Eescribe 
igitur uoa^t)'^> uisi idem sit ac Dativus a Badis, Eouth, Rel. Sac. iii. 120. 

t'*iJt'~"t?'' et yei^^]!^}' exponunt BA. et BB. per jloj^^j. 
is-JLa., exaciitudo, Veritas. Suspicatur Bemst. esse pro yoU^xal^^'' 
aSiacrTpo(j>ov, irretortum, incorrv/ptv/m, integrum. 

v"""?! {'''<>) "811COJ', injuste /actum, i_iL-_» .J-cJ •i_r-^> BB, 
cod. H. 

.ajoAr??'' (cod. ifioojoaft*?^) 3Socor, injuslus, iniquus, ^^.UJ Jlai^, 
BB, cod. H. 

IJjirj/' d8«ia, iniquitas, improhilas, Jlai», BB. ut supra. 

\syr, bir, V. s. ^.,. 

'^j/' si modo vera sit scriptura, Aph. v. "^f, q. v. 

lI,;^)If/^v.s.ll^ 

JIf /' (cod. H. clvii. ]Jj7', caeteri omnes, et Ibn S. JJj/') lepidium lati- 
folium. Exponit BB. per ^j] y^j ^/^t^ « l-isj}"^^ )^? ooi IxJo 
fj^}i% ux^ herba medicinalis est quae in sepulchris crescit, sc. ^ j W .>..t, 
cujus duplex est species, Indica et Persica. Eodem modo BA, Ibn S. 
Thes. § 9, et K. exponunt 11?^ per ^^J-i, de quo consulas Ibn Bait. ii. 
1 15 ; sed in uno codice, H. xxv, addtt BA. ^jia^ esse id quod ^.^^a^ 
)k>-»a^ <rra(j>v\ri opeia. Lepidium Anglice est pepperwort. 

Vii' constellatio Ursa Major. Minus recte Bemst. affirmatvocem 
in uno tantum codice legi. Exstat enim in BB, cod. H. et in BA, 
codd. H. xxv, clxx, qui omnes eodem modo exponunt, sc. i^-j-Wl il**'', 
Ji£.'i\ eUiJl )fco> Jl^-ss^i plcmstrum magnum, currus mwfnus. 

.ai^li^aSa^t/ (sic BB, codd. H. et M, sed aaost^f^'' BA, codd. 
omn.) vox corrupta pro .m^oiaX./" Ileliopolis, urbs solis iiJJ-. 
^ ,^.\\, in regione Damasci sita ^liA\ i'h, ^, alias Baalbec .. ^^\vt 
cIlJLjl). 

^oi^V aSf\<i)6s, /rater, ^\, BA. et BB. Usurpari addit K. 
de /ratre germano, it. patemo, it. uterino, et etiemi de consanguineis, 

aaoili^frnom. urbis Baalbec .alA*> ii>x. .. ;-<Nv:> )Va.^ y^ « 
^^b:^ .1^! . j-i-J iJ->*« cr* i/'J> "^- "^*** -Sa«^«c w p-owMcta 
Damasci: scribunt alii Beeldbin, K. V. etiam . m . yAn^ }' et Ita-. ■ABOLAa^;/ 'A8fX<^ior, nom. cpi in coiicil. Cartliag. sub Cypriano, 
Rel. Jur. 79. 8. AdelpJdus, Routli, Rel. Sac. iii. 124. 

Jfc«^f( f. i) cin/naba/ris, miniwm, BA. et BB. qui exponunt 
Syriace per yOA^ito, quod Ass. B. 0. iii. i. 355, ^oA^Z^m scribit, ct 
vertit minium; it. Arab, per ijji^ (cod. H. clvii. solus ^j5,^^) j^j; 
a/rgentum vivum, et^,Ax^ minivm. 2) pi. )fclSf('' /ores yeminae, 
valvae bi/ores, Joojl \^i\. (Hcb. D'H^. dual, vocis nin), BA. ct BB. 

3) metapli. .m«maf oai; oib^f/ airoifiitat janua, i-oU^l »^^. ^• 
demonstratio in disputarido, BB. 

yfr ' Heb. D*1K, m. i) Adam, nom. gentis humanae progcnitoris, sic 
dicti ut ait BB. quia Deus cam formavit ex )kC»f^', httmo ruhi-a, ^^J. 
_^,»V1; uudc nomen Ru/um significare dicuiit, e. g. {^soojb aaSI^ «f/ 
Jac. Edes. Sch. »,. 1 1 j et sic Joseph. Ant. Jud. i. 2, 'xiafiot ainmant 

Kara yXarrav rifv Effpaluv Trvppbc, f'ntiirfntp d»rA rijr mippat y^t <j>vpa6(tiT7]t 
iytyovtf TOiavTrj yap iariv 7 rtap6(Vos yr) koi uiKj}6i.in). In principio generis 

commune fuit nomen, ^H' yOenAti )i». Gen. v. 2, sed horaini saepiug 
quam mulieri datum. Gen. ii. 7, 8, 15, 18 (Lxx. SvSpumos), Ephr. iii. 165, 
B.O. i. 105; )kIao«o oj/' homo primus, Off. Mar. )«,. ult.; tmi^ 
fili genus huma/num, Ephr. ii. 116; it. aliquis, of{» o»a^ cor alicujus, 
I Sara. xvii. 32. Inde 2) nom. pr. primi hominis. Gen. iii. 9, 12^20, 
etc. (Lxx. 'Aid/i), Rom. v. 14, i Cor. xv. 22, etc., Ephr. i. 357, iii. ii6, 
B.O. i. 290, ii. 294, BH Chr. 2, 41. Affirmat BS. ap. BB. Adam in 
sexto meiisis Nisan die creatum esse, et in eodem modo Dfiuni nostrum 
eodem mensis Nisan die conceptum esse, .Uoo^ ]il ^^nn.l^> IlLLs «?/ 
«?[? ]to^ o«aa iA isb/ ^mo .^^1/ ^fn.l-> )bCa.3 ^o;a |uu>0)0 v. 
sub jiov. 3) nomen alii gerebant, e. g. presbyter quidam, B. O. ii. 256. 

4) grammatici eo denotant vocalem ', Acur. 10, et sic K. eh~t( ool ^f /' 

s^il', Usoj/', i) i. q. [UcLii'', terrestris, qui e terra est, BB. in 
«o;r . 2) Adamaeus, ad Adam pertinens, a.>oo)f UitV JJ Nvnt) 
)yOo;io |wOo«.o sermo Hehraicua, qui idem primus, et Adomaeus, Ephr. 
i. 154; Uao?/ Uvi^ o»i»a Ebed J. Marg. 337; f. JfcLsojV ) NN . ^ ^ 
Hunt. dxl. 95 r; >»c>j3!./ laJ^t? fS y^>»,io\s a*. oii^iA jl^L^f (' |&«aA;j> 
cranium Adae, quod Noachus secum in arcam reportasset, Shem in 
Hierosolymis, in eo loco ubi postea foca est crux, sepelimt. Bod. Or. 
cccclxvii. 155 V. 3) Adamaeus, e pago Adamo oriundus, ^jdo^ 
]lioi(' Eusehius monachus Adamaeus, C. B.V. ii. 34. 

■a}}, |l»?/, Hier. sanguis, Chald. <^'0'i^, 'lOTK, ap. Jonath. et Targ. 
Hieros., Joh. i. 13, Mat. xvi. 17 ; usofi' sanguis meus, Joh. vi. 55 ; oiso}( 
8. ejus, ib. V. 54; "^.oif o»s©?/ sanguis Abil, Mat. xxiii. 35. V. ho}t 
et Adleri N. T. Verss. Syr. p. 142. 

IjS}^' et )jo??'. V. s. )jof . It. i.sct/ Hier. 

)oDf ^^ Heb. ^O*?^, urbs tribus Naphtali, Jos. xix. 33. 

|l^;/' i) Heb. f^?"!^, nom. urbis cum Sodoma eversae. Gen. x. 19, 
xiv. 2, 8, Deut. xxix. 23, Hos. xi. 8. Affirmant BA, BB, et K. urbem 
fuisse Edessam, U^t iUjj^. Addit K. ).iNvac» ^ l^Zoo )&a«>ao fiM, 

♦ JLsio nomen urbis et pagi ex ingressu Ilamath urbis et usque ad mare 
vici Orobo. In Uorreo Myst. Admah est ipse Orobo : sec. alios Arabia 
et Jli*. la'iS. nomen vici esse, )kCj}*? oo» Uft*-, dicit K, unde opinor 
JkiiJ' etiam urbem esse. 2) nom. oppidi tribus Naphtali, Heb. i^?"?^! 
Jos. xix. 36. 

•a\^)ll vox corrupta. Hex. Ez. xlvii. 16, not. k, ubi .fiDw>!> o|jc?/ 
«i^7 xuiSil "Admab Thiras, Ephrim Aliam" (Norberg.), ex Lxx. 
Maa^dtjpas 'E^pa/xi)Xid/i dcpravata leguntur. Jubet Bemst. rescribere 
y^x^MN.jO^ tn^rfbolLV, et il in <s)jef/ ex nomine antecedente tt.f 
(flTi?) petitum esse monet. 

^Ud?7', >a>Ui>\jl''. JxJi>l<(l'. et ^oaof/', BB. et BA; ra. dSd^af. 
adamas. Exponunt BA. et BB, Syr. per ) i .. y >, sc. i''DB', q. v., et Arab, 
per tjM\ adamm, Ibn Bait. ii. 466, et ^'iSjX-, pyrites, ib. i. 291, et 
Pers. per .r-'-t ;,- (sub tmaao^l), correctius p.iL^i-.. Scribitur mou , 
Ibn S. § 20, An. Syr. 51. 25 ; .aaiaef {? )'*«^* '*''' aSafuivnvos, 4 Mace. xvi. 
13; jotx^il, Eus. Theoph. iiL 30, 2, Act Mart. ii. 193, Ephr. ii. 532, Jo. 
Eph.i26.i9; ,M9»lU]iCi»,T6dbaiJia>nruM»iTf'ixos,Tlt.Bo8tr.'J.^,8o.6; \a\s 

F 2 39 i^l.lK' _ rtfiflsASO.lr^ • ilK'-r^.ire':- 40 ^Q»»|f An. Syr. 51. la, 15; .aoaaoof/ Hex. Amos vii. 7, 8; iA\o 
a»ci»ojlt Dawk.xxxvi.252; l^xooi^ >£BUoi I adamas Petri,Foc.lxxx\. 
124 r, cf. Mat. xvi. 18; ^jbofif )4ls Ephr.iii. 219, ib.^)jo|^?l? Ijol.; 
^o^{f if )ial. ib. iii. 67 ; atque etiam «<aaaef if )ial Amos vii. 7, 8 
(Heb. 'nj?< quod Lxx. quoque reddunt per ddajitac). 

\lBaa»il' adamantintis, f. Jfcl»i<isof^ |]^i]^ fundamentum 
adamarUinum, Severi Rhet. 117 r; sed rectius J^Lioaofr \s\o K, 
qui exponit ^)jo(|f Ul" •« .^\^\jsf- .)i«. 4> «. fc-^oA Idem pi. f. 
dat J^^ojcf/'. 

•cBOkt^^t/ rectius .ascu^j^;^, q. v. 

U^oaof I*', f. )kLj|liaef^', adamanieus, Hex. Jer. xyii. i. 

.aBal^jaojr 'ASa/wn-ior, Adamantvus, cogn. Origenis, Repert.Or.xiv. 
46. It. nom. epi Cynopoleos, urbis in Aegypto, qui concilio Nicaeno 
interfuit, An. Nic. 6. Alinus recte .cu&o; .mol^f/'' Ebed J. 204. 

tflBfii.j^'ivfr (sic legend, ap. BB. pro ■~">'-^'^'>"y^) dSa/i<ii<r(i'or, 
adamantinits, exponit BB. per )b&,aAM Jl impassibHis. Scribitur 
you^oao;/ Hex. Amos vii. 7. PI. »?■ jfivi?/'^, BB. ex libro Paradisi. 

y nn . fivi f/'^, it. nn . ^ i yi fi', et yon.>^..^ap(?^, BB, cod. H. clvii; 
adamantinus : exponit enim BB. per .-s i . ;... I I .,_^LJl^s* (cf. u»)u»?^), 
dicitque etiam scribi ^cu^ascf /, et )i»^aa9j('. De voce Persica ^jUj-- 
notandum, Ibn Bait. ii. 63 earn per smyridem reddere, quam pro ada- 
mante habet Ibn Wafid, negat autem Aristoteles, earn in insularum 
maris Sinensis fodinis inveniri aflBrmans: Gfalen. etiam et Diosc. 
smyridem describunt, sed de adamante nihil dicunt : denique in 
Eamuso dicitur ^jLji-. genus esse lapidis, quo poliuntur enses et 
hastarum cuspides. Forte inter sex adamantis genera, quae recen- 
sebant antiqui, Plin. i. 37. 15, unum fiiit o-^uptj, Anglice emery. 

lasoj/ instar, v. s. )odj, Nasar. [Quod apud Castellura " )lasDj^ 
similitudo, BB," exstat, nihili est, neque sic scribit BB. Vide infra s. 
Icooji, verb, denom. e )^?.] 

Jloabf^ forte homines, jloabjljo t'ftv^v? Uia, Jac. Sar. 126 v. 
Sic Quatr., sed credo legend. )Iq»{jo. 

jlisD?/' (Heb. ^D^^«, Chald. NnpiN) f. terra, humus, e rubro 
colore, ut volunt, dicta, e. g. )jaL:)oaa) J»^ m k^j;^^ \\iie>^)' Hehraice 
est terra rubra, BA, cod. H. xxv: eodem modo BB. idem esse ac ojV 
affirmat,^ ^^1 .]^^r 5 k-jj.::^ y,?'/'; it. K. U*? rjkiofi'' 
)fc.j»acaa>; it. Ibn S. § 20, ^^^1 jioof/': adde Geop. 62. 11, ]Ut>iJ 
fiirvpphyij: it. UaosuB jjjao ^f ojo. .JksiiSDCLa) ksOo/ Jkoo?/ Odamtho, 
h. e. rubra, sc. terra rubra, Jac. Edes. Sch. »«. 11; ^^},\\ 5, )koc.?('' 
,^^'i\ Bod. Or. dcxliv. 1 66 v. Legitur ap. Gen. ii. 7, Ex. xx. 24, i Sam. 
iv. 12, 2 Sam. i. 2, 2 Reg. v. 17, ib. Ed. Sexta, Job. v. 6, Ephr. iii. 116, 
581, C.B.V. iii. 357, Act. Mart. ii. 363, Off. Mar. ^. 18, BHEth. 7 r. 
Unde vix audiendus Michaelis qui affirmat voeeni \%^^} tantum ap. 
Gen. ii. 7 pro ilDlK positam reperiri. 

UVjoj^ s. jJfcisofV' terrenus, terrestris, C.B.V. iii. 390 

wj'fcoDjr , U/fcooj/', terreus, qui e terra concretu^ est; pi. Ephr. i. 
129, H/fcC»j^' terrei, "rubra humo concreti," Bened. 

Uf I*' (Chald. m, nniS, Heb. m, Ar. ^°-A) f. i) auris, Ps. xviii. 45, 
I Cor. ii, 9, xii. 16, B.O. i. 304, 313. Cum aff. epf^ Ex. xxix. 20, 
Lev. viii. 23, xxii. 23, Job. xxx. 16, Mat. xxvi. 51 ; ^o*ouJ^'' 2 Tim. iv. 
4- PI- ^;»i»r, ^i?r, a) aures, Amir. 102, Deut. xxix. 4, Ps. xciv. 9, 
Mat. xi. 15, Luc. viii. 8, xii. 3, Rom. xi. 8, B.O. i. 426, ii. 281. /3) 
branchiae piscium, lyiiacii. ^^ . fifty )J>U Bod. Or. cccelxviL 25 r. Cum 
aff. »Jf/' Ps. xcii. 12, Luc. i. 44; uaL'f/' Ezech. xxiii. 25; «oiSjj}* 

^^«!J"^; ^' ^'■°^- ^^'' ^3' ^arc- vii- 33. 35; ^J^"' 2 Sam. vii. 22; 
ycuw}/' Matx. 27, xiii. 16; yCxJUjf?" Gen. xx. 8, Jer. vi. 10, Mat. 
xiii. 15, B.O. iii. i. 89. Exstat etiam pi. Iko?!*' ap. BHGr. 389 r. 
)hJu b>-r U ' >>i^ , sunt Ikoj/' idolis smlptililms. Inter \j'ii^ et 
IhCii/' distinguit Severus Gr. 15 r. in hunc modum, Ujltaj Uj/* 
Uaaj ^d Ikiij/' .)i«idjo, sc. Uf^* cfe awiStM hominum et anima- 
lium usurpari, at Jfcjji''' de amis JktUium. E contra K. affirmat 
Jbojr de auribus usurpari si plures quam decern sint, liafo^ )jj7' 
)$M^ ^ wUT .0. )^jj/' .) tm\>> ,, et usurpari aeque de rebus viven- tibus et animalibus, et de iis quae vita carent ).Aa.uoo ]l.oZ.. "^x 
).a9lUo JIo Um U; ycuot^^o [jbo??*] .poil^. Eandem regulam 
dat de pi. vocum )i*/", U^, Jj<i, U*. 2) quicquid prominet, ut 
ansa, ansae, w^kA^I.^ |beii« P;/ w^ l'>^, BHEth. 99 v; it. promon- 
torium, »«3 fi i,. fp \j}( proinontorium Sinope, Laud, cxxiii. 292 ry 8mu« 
maris, >£ooj\,j>o( ^ jjaAj Ij*/ sinus ex oceano proveniens, ib. 291 r; 
mare rubrum ti v> il Ua^ 00 )jf(' »»mo^_(' ot'wms e«< oceani australis, 
ib. 292 r. 3) euleus, quo sensu pi. semper ^??*, Jio*/*, Ar. j^l 
(jJi Aji .A}, sc. "!<<«• ire qw> vinum reconditur, saccus coriaceus, BA, 
BB, et Ibn S. § 9. Apud Syros hodiernos novum singulare a plurali 
)iofr formatum est, sc. )ksj' auris, cujus pi. est Jl^l^' aures, Stod. 
Gr!ii5. 

)jf (* Hier. aures, Luc. xii. 21. It. ^jj* ib. viii. 8, 15, Mat. xi. 15. 
Cum aff. »»otaj?/ auris ejus. Marc. vii. 33 ; .aa*/j^ aures vestrae, Luc. 
iv. 21. 

)joa^ ^1'' oiwes fahcmim, herbae orobanches nomen, v. in 
Vaoo,^, et uax>]L:»o>0('. 

WOm wJ?^", Bochtishua ap. BB, forte id quod .Uil jjil, AerJa 
foliis longis, radice pastinacae, vesca et duici, Frej^. 

JJajsai. wJj/"" aures murium, herba Myosotis, vel Myosota, Gr. 
fivos tln-a. Ar. exponunt BA. et BB. per ^..^A] » ■•^. ^'■y ..UJl ^\i\, 
de quibus cf. Ibn Bait. i. 21, ii. 494. 

JJ?!*' fc«i» i. q. eyUJ^, V. s. Va». 

JbLToj?/' f. dim. ex )jj/', auricula, Gr. mr/oi/, Joh. xviii. 10 VHh. 
in marg., it. arapiov, Adleri N. T. Verss. Syr. 107 ad Marc. xiv. 47. 

)j f Z"" "ASara, Adana s. Adena, urbs Ciliciae, BHChr. 265. Ar. iiil 
Hist. Dya. 373. 5. Vocales habet )jj(''' ap. Ebed J. 205. 

\j^! 'ESva, Edna, uxor Eaguelis, ^^io^>? o)li>J(' Tob. vii. 2. 
Vocatur ib. 15 |^»X, q. v. 

wJfV^ 2 Par. XX. 17, it. uJoj/'' s. wJofr (Heb. ''J'ltl), Dmnirms, 
unice de Deo, Ps. v. tit., ex. tit.. Hex. 4 Reg. xix. 23, not. c. Hex. 
Ezech. xlvi. 16, it. ib. xxxvii. 3, 5, ap. Didas. Apost. 82. 7, 9, ubi 
passim obviam fit, B.O. i. 372, Sanct. Vit. ^6r. wJo?/"", Heb. '3"lN, mi 
domine, v. supra in suo loco. 

ualij(''' vox ap. K. corrupta ex jiftI?/'''At8ijf; it. gascuj^. Exponit 
enim ZJTo )jo»*^ .'^o**,. 

j^wj?/ cartami species; exponunt BA. et BB. per f ^ t> - »» 
M-so-^o-*-?, Ar. » : .... I I v_^.3. yt,^ J^. : rustici autem, inquiunt, 
eam vocaiit ^^..,^Ji:uo et ^jo^y^: denique addit BB. J^\ ^ ^J..J^ 
'^j^^ tr' o^^^' earthami species est pinguior quam centaurea lanata, 
(Ibn Bait. ii. 294). Eat autem Js4', teste Ibn Bait. i. 205, humulus 
hipulus; sed jJU—Jl (_*.»■ cannabis sativa, ib. i. 279. 

k**Jj»(' urbs, C. S. B. 44. Forte sit Edaneh in regione Alepensi. 

isuii Chald. ''i?ii^^<, magnates, proceres, \1^ ^ajj/ maximi pecca- 
tores, Nasar. Collato ''pnilT'S deducit Fisch. ex ievapxns. 

US?r (it. Ufr, \J>ir, J«?7', ap. BA. et BB.), Uj/' Ephr.i. 58, 
14, B.O. i. 26, 469, "E5fo-<ra, Edessa, urbs Mesopotamiae : exponit 
Honainus ap. BB, Syr. wwjo? et y»(": et Greg. Nyss. Ar. Up). Cf. 
B.O. i. 469, et Diss, de Mon. in Edessa. Vocatur )l>o2.£S; J^j^ Doc. 
Syr. Jjo. ult. V. 4.o»»0('. 

y*£oi,( 'Efifo-o-aiof, Edessenus, B.O. i. 470. 

Uo>u AiSfo-iof, Aedesius mart., colitur Apr. 2, Dawk. xxi. 7 r. Ib. 
6 V. vocatur y»cu£oi;. 

"^tt > j?i , >o?( , V. s. •>»wy*, .0?, jse?. 

^oi?/'' BA. et BB, it. aseaoj/". Exponit BB, cod. H. JLif Jlw ^so 

erassius quo cervi et ursi capiuniur. Repone igitur ^oAii' SpKvt, 
cassis, rete. Miror Bernst. pro i^ljjjl legere ^\,;i\\ jubentem et ver- 
tentem "rete quo cervi et muscae capiuntur," quasi muscae unquam 
eodem ac cervi reti capi possint. Recte idem Gr. vocem &pKvi esse 
censet; sic enim K. TLo M^^ Jju/" .5, .U/cJ ^ U^ ^^j)' 
Graeca vox est; rete, cassis, etc. 

»?/■" (Jes.xxi.9), )»»/' ra. (Chald. -IIK, N'l'nSit), i.q. Ar. ^xo Ibn S. 41 •:• ^ \»-) rtr<' _ •i.irt' •:• 09»^*i:ir^_ AJ3a-u,ev_\i.if<' 42 §22, 23, BA. et BB, sed K.yL> .^Ixj; addit BB. ap. cod. H. ^Ub JUj. 
tj]/^ j-"-^.) j'i->^^ , in Syria septentrionali vocari .sj], et in Aegypto 
cj]/*-' Heb. na, area, locus planus in quo teruntur frumenta. Pro 
Heb. P.3 legitur Num. x v. 20, xviii. 27, 30, Deut. xvi. 13, Jud. vi. 37, 
2 Pieg. vi. 27, Ruth iii. 2, 3, 6, Jes. xxL 10, Jer. li. 33, Hos. ix. 2. Mich, 
iv. 12 : pro Chald. n.^K Dan. ii. 35, et pro Gr. &K<ov, Hex. Jud. vi. 35, 
4 Reg. vi. 27, Jes. xxv. 10, Hos. ix. i, xiii. 3, Mich. iv. 12, Zeph. ii. 9. 
Adde Act. Mart. ii. 146. Cum aff. ^ij/' Ex. xxii. 29, Deut. xv. 14; 
cij^ I Par. xxi. 15, 18. PI. Ijf?^' Geii. 1. lo, 11, i Sam.xxiii. i, Hos. 
ix. I, Joel. ii. 24. Cum aff. ^otoi}}'^ Mat. iii. 12, Luc. iii. 17, ^»»/'" 
Neh. x. 37 . Trans. JIV^'? ) » j/'areae (granaria) ecclesiarum, Eus. Theoph. 
iv. 25. 24. Per metonyiniam de ipso frumento, y»j/' \of» Job. xxxix. 
12; uotojj" JojSO Mat.iii. i2,^Mrgia< aream tuam, areas suas, h.e. fru- 
mentum in iis; ]i*( a^i sustulerunt areas, i.e. fi-umentum de areis, 
BHChr. 300. 6 (cf. ib. 293. 14); !»♦/'' o^oo/' incenderunt areas, ib. 
516. 16. Denique, ipsa frumenti trituratio, [4i ^ nN'' )»?/" ^jy, Amos 
ix. 13. J^uZsof )»?( areae urbis rura suburbana sunt, Ephr. i. 448, 
Eus. Theoph. iv. 20. 3, 49, ubi Lee male om J»U?, pro quo rcscribend. 
o>*»?^*?, Gr. oi ep Tois x<"/""fi Luc. xxi. 21, Pesh. jJjiaadf, et VHh. 
Uo»J>^?- Cf. etiam l^o^s,? )j»^'' area horti, 2 Sam.xxiv. 24. In 2 Sam. 
vi. 6, Ucl )'if( areae firmatae, areas pro annuo usu stabilitas significare 
possint, Heb. 113J ]~}i : sunt tamen qui pro loci nomine habeant, vide postea. 
In formandis nominibus locorum saepe usurpatur, e. g. i) ii||i j»j^' 
Heb. ^DK^ p3, rectius BB. ^^ij Area Ithamni, (unde BB. locum 
\^^o^ vocat, dicitque esse locum in terra Sodomitarum prope mag- 
num fontem aquarum), Gen. 1. 10, 11. 2) oiaxSj Jm^*' Jer. xli. 17, 
Heb. DniD3 nils, nom. loci prope Bethlehem. 3) ^liokl ^\\ oij?^" 
Heb. 'plS^n tJlK na, sic dictus quia frumentum il)i triturabat Oman, 
quum David locum emit ad aram exstruendani : templum postea in eo 
loco aedificavit Salomo, i Par. xxi. 15, 18-26, 2 Par. iii. i, BHChr. 20. 
Idem fuit locus, ait BB, ac ]'t>ii.ix^^ Golgotha, ac valde inclytus 
quia ibi sepulti sunt Adam et Melchisedek, et crucifixus est Dfis 
noster. 4) \iJDZ )»?/' Areae Fimiatae, Heb. fli^ ph, 2 Sam. vi. 16, 
qui idem tn'l pj, et Syr. ^^>; )»»/'" Area Remin, i Par. xiii. 9. 
5) yiu Edre, (Areae) noni. pagi in dioec. Margensi, B.O. iii. i. 485, qui 
idem ib. 178 )»?/'' fc«o Beth-Ed/re, Domus Arearum. 

»?A ]'*i}, Hier. area, oiiij area sua, Luc. iii. 17. 

if/ i. q. io^C ignis, q. v. 

♦j/ m. Chald. "TJ^., Adhar, Adar, meusis Syrorum septimus 
Martio nostro fere respondens, Esdr. vi. 15, Esth. iii. 7, 13, viii. 12, ix. 
1,17,19,21, I Mace. vii. 43, B.O. i. 398, 413, 417, ii. 163, C.B.V. ii. 
64. Scribitur Ar. .lit et ,!il, Pers. ,i\, apud quos mensis solaria 
nonus est et deo ignis, Adhar, sacer. Male Castell. »?(' . 

»fr Heb. THK, nom. viculi Idumaei, tribui Judae contermini, Jos. 
XV. 3. Ap. Num. xxxiv. 4 appellatur »?/* i'J,, Heb. 1'l^<"'lV[|i 

*?/', Ij?/' (Talm. TIS, smK), ilex arbor, teste Ass. B.O. iii. i. 493, 
verba Thomae Episc. Margensis )Jo1Sj» Us^ j*»»? oot )»jj? )o» U^/' 
vertente " ingens arbor ilicis, quae silvae princeps appellatur." Talm. 
Kins a Buxtorfio redditur, Cedri vel alterius cujusdam praestantissimae 
arboris species: a Landavio Cedrus. Confert Bernst. Heb. 1"!^ et 
1"1X, niagnijicentia, amplitudo; sed Mussafia vocem pro hpii cum / 
prosth. habet, spectat autem Isaki ad cedrum K-ibpot, Fiscli. 

)yw^).^t*?/ m-, )fc>-^ksol>?/ f- 'ASpa/iUTTiji/of (codd. N. T. nonnulli 
' Khpafj.vinr]v6i), Adro/mytteuv^, ad Adramyttium, pertinens, Act. xxvii. 2 
VHh. V. .fioa^o.sojj/. 

tCDO^aMi*?/ ' \ipapvvT09, Adramyttus, urbs Africae cujus epus fuit 
Polycarpus in concllio Carthag. sub Cypriano, Rel. Jur. 69. 24. Voca- 
tur Adrumetus ap. Routh, Rel. Sac. iii. ii 6. De urbe v. Indicem Geogr. 
ad Fabricii Lucem Evang., sub Adrumetinus; it. Sail. Jug. c. 19. 

.cuajj?/ et ua^alj?/'' v. s. w>«»?/. 
»*a3ij(' 1. q. -oo»oK , qv. 

u»a*»<ia»»/ Adarburius, dux Rom., BHChr. 74 pro aaa.ia^j*/'' 
Ardaburius {' Kpia^ovpios Malal. i. 371 sq., Cliron, Pasch. i. 593). 

f^^iii' V. supra yl.^3>»o?( . 'O^f/' Adurgushnaaaph, urbis praeftctus, Act. Mart. i. 99, 
loo; B.O. i. 189. 

t)i*aoooiif/ Adarftomizad (Ardhormizdas), nom. principiB Mosbita- 
rum, ).^o<CL2o A«i, et martyris, qui colitur Sept. 3, Dawk. xxx. 23 v. 

yO^oitl' it. .CLL^oif/ vox corrupta pro dBoia^!i?o/ (q. v.). 
Exponitur enim |jo).ttt iJjo, unde liquet earn esse vipapyvpov (ace. v. 
vipapyvpos), hydra/rgyrum, argentum vivwm. 

yOi^oJji' vox corrupta ap. Galen. 14 r, forte pro .CL,|oi?)A. Signi- 

ficat enim naihfparra, acanthi genus. 

.fioQ^oif/' (BA.), j^ JV^of 01, BB. Est igitur ISpinot, gen. v. 
Idpas. Male BA. ^^ pro ^^ legens, vertit jf^ie. 

Ji5[oiooi?rit->^^oi?/' BB, sedBA, codd. H. xxv, clxiii, C^id^}", 
et Poc. clxvii,'*^i»oK vSpop^Xi, hydromeli, aqua melle temperata, et per 
aliquod tempus conservata, ^;^]booo ^UALV«^t Ua; Jjo, BB. 
Rectius scribitur ^XoiooJjoi'', q. v. Nota tamen et B A. et BB. cum 
lhp6iurjKov confundere : vertunt enim —ViiJl vj/-*) alteramque interpre- 
tationem rejicit BB. dicendo, rj-s^ J-~C) 'L. wl Li^l ,_,ijo »s.^y 

ya^-jooi?/ it. ^oiocoij/, sjiU- jl )»oJ-.? li-JO^ «, BA, et sec. 
B B, ^UlJI «L., vhp6p.rjKov, sed ita a Syris redditum ut significet virvum e 
malis confectum, Anglice cider. Cf. infra .c^o»^3oi;o/. 

)jo»»r (Chald. til"1K=Heb. "i*I.n Job. xxxvii. 9) conclave, cvMcuium, 
U2^ )jo»?r conclave superius, solwrium, Ephr. i. 407. PI. )jo»f/* 
l^iK^s,. BH. in Abd-AUatif par Silv. de Sacy, p. 552, 1. Syr. 4, qui minus 
recte interpretatus est " Les salles occidentales." Bemsteinio dim. esse 
videtnr v. )jjr , et areolam significare : Landavio autem Gr. vox Mpao, 
pai-s domus in qua viri a mulieribus seorsim agimt ; deducit denique 
Fisch. e Pers. ^jjl intra. Optime Landav., quoniam scriptura Chald. 
plenior est Kjill^X. 

ya.^ajB0iu (it. codd. male .tta^dDoit/, .m^jooi^^, et yOL^ottof/) 
vSpoa-ctTov (pro l/Spopoa-aTov), aqua rosata s. rosacea, quara vide ap. Du 
Cange, p. 1627, et sub pocaTov, ib. p. 1306. Sic enim ap. BB. legi- 
mus j^Luj^l 'L. i_rJ)J J^, affirmat Pavlus (Aeg.) earn esse aquam 
rosatam. Unde corrigit Bernst. Freytagium vocab. Ar. ^^^^l, sive nt 
in Kamuso scriptum exstat ^^jLlL., reddentem " Vox exotica vinum." 
Cf. infra <o^cubo*?o). 

xaJ^aSo*;/ BHChr. 95. 9. Lectio vitiosa pro icaJ^oaaui;/, q. v. 

» ©»»/'' Ad7-ur, nom. loci, ioijif Jot jl'iiiia specus iUe Adrwrensia, 
B. O. ii. 225 not. 

wij/'' nom. loci, 2 Sam. xxiii. 33. 

.aoQj)uj»/ '\hptav6s, Adrianiis, imper. Rom., BHChr. 56, 57 (ubi 1. 
4 male jkcu).^);/). Usitatior scriptura est .fioojU*?ot et .^BaLUitot 
Hadrianus. In Dawk. xxi. 24 r. exstat >fiDCLi)u>if / pro Gr. 'Hpwiiav, 
qui sanctus colitur April. 8, at in Dawk. xxxv. ipse S. Adrianus scriptus 
est .asojUi^/ et Jtiaj\^i}i. 

^j-jj/"^ BH. in cod. Bod. Or. cccclxvii. 17 r. et v, 18 r; uslli?/' 
BB, jBOuJj/'' Act. xxvii. 27 ; it. VHh. (.roa..»f/), Ephr. i. 122, An. Syr. 
139: it..c. o», .fioa<>foi, q. v., 'ASpias, mare Adriaticum. Longius 
tamen patuit nomen apud Orientales quam apud Graecos; vertunt 
enim B A. et B B. per^v>*xJl jjc-'J' mare magnum, h. e. Mediten-aneum. 
Eodem modo BHCand. 24 r, ]■'- ■'•"^^ / ]^>/^? \^i hot .cscuifi; |j!a^ 
).*^)oj>:^ mare Adriaticum hoc magnum est inter Alexandriam et By- 
zantium. Idem ap. Hunt. dxl. 64 r. mare prope Ciliciam vocat Adriati- 
cum, et postea in eodem fol. Istrum fluvium in Adriaticum cadere dicit. 
It. ib. V. ,eo<a^iilf |ja^ ^ ju&i,^^; )>^i/ ot!^ ow^/ wfi^io/ 
Europa tola terra est in parte septentrionali maris Adriatici sita, i. e. 
maris Mediterranei, incluso Aegeo et Ponto. Ibi tamen 63 r. pro Aegeo 
solo usm'patur. Idem in Cand. 36 r. dicit Ilso^ cuootf xso^*;!? |l»« 
|u^iia£e> Ua^o ).<.iooo)ii; mare Adriaticum est mare Romanorum et 
Syrorum. In Bod. Or. cccclxvii. I'j r. mare Adriaticum dicitur esse 
5000 millia passuum longura, et 800 latum, et in septentrionali ejus 
parte Europara, et in australi Nubienses, Abessinos, barbarosque 
habere : et ib. v. inter insulas in eo sitas numerantur Ijoa/'^, uODola, 
t..!^...fi>m, taeojajB, vO?«-GD,>m6i.9QJ9, >fiBCu>a0, ueofoi, Z^lo, Ewboea, 
Chios, Sicilia, Sa/mos, Sardinia, Cyprus, Corsica, Rliodus, Cretn. Jac. 
Edes. etiam (Kirsch. Chrest. 183. 11) Adriaticum vocat U^^ )oow 
•£ooj\^o( l^'cu »>» j^l^oef mare primum, quod Gi'oeci Oceanum 

G 43 •:• vU.»^ ■isK* - ^.O^.-lK* ■ r^JLSre' - vSsn iirC:- 44 of^Mmt, Plura in eundem sensum videaa ap. Bar-Ce. Hex. i68 v, 
Bar-Ce. Ho. 247 r, BHAsc. 82 v, Ephr. i. 122, BHClir. 477 ubi men- 
doee ,Mai.)tIt \^, it. Hunt. dxl. 62 v. ubi ^ojUiil, i- e. 'ABpiav6s: 
unde patet Adriaticum apud Syros mare Mediterraneum, mare Aegeura, 
Pontumque includere. Est etiam apud Latinos posteriores ubi Adrias 
detoto Mediterraneo inveniatur; in vita enim S. Joan. Eleemos. ap. Vit. 
Pat. p. 194 legitur, " Navibus sanctissiraae ecclesiae comprehendentibus 
violentam hyemem in loco qui dicitur Adria:" it. in Cresconii Corippi 
Johannidos lib. i. tt. 208-aio: 

Labitur Acgeum classis secura per aequor : 
Haud secus Adriacis undis ventisque secundis 
OciuB alta secat : Siculas raox coutigit eras. 
Vide etiam Procop. De Bello Vand. i. c. 1 4, p. 2 1 2. 

^o^iU t«necio herba, BB. Y. .oiok^w(. 

ttto^i;/'' i. q. •xo]liu'y q.v. 

Uo&^CLflsGuit/'' consiellatio Ursa ifajor,i^^;S^\ iiV" j Jic^l elLtll, 
B A. Vox forte corrupta ex ^ Spicros /«y<iXi;. 

)l0M?< , pi. )>oJ-»jr , m. vesttarius, vestium cansarcinator, .jjsJLif .ot 
1.1ft aN U^i/"^jaJL Uaii ^o :L>llil .Ul^ ^l-^t ooi i].^JiL. .]i^ 
♦)^&jL wti; |joi sutor, qui vestes consult: et e Fersico hanc vocem (Cj.j 
tutorem sumit sermo Aramaicus, K. V. ]iSij^i, ubi scribit BA. |ja<)i;/- 

•fiDQj^i?/ (■floaiTij/'') Adrianum, a. Adriaticum mare, BHChr. 477. 
V. supra ■£B\li}i''. 

>ea^aLifi'' exponit BB. e Zacbai-ia )K^>1» )i^.SiO )Lo;.a^I 
ILeki^ei^ v>s)i3 |baJi^> lln.iiNo turhidentia et caecitas mentis et den- 
titas quae stat super /aciem intellectus, i. e. quae ad rationem spectat. 
Additque BB. ^.^iJl |.J^) sJ-laill »JL5, 5..»ljLiJl ^]jS\ equidem dico inopia 
et exiguitas mentis, rationisque inibecUlitas. Eandem explicationem 
exhibent caeteri BB. codd. et BA. omisso voc. Jlo^y^l. Uude vox 
Bemsteinio conflata videtur ex ahpavtia inibeciUitas et v6r)(ns intelligentia. 

imNnftOLU)f( 'ASpmvdjroXit, Adrianojwlis, urbs Tbraeiae, BllChr. 
187. It. ib. 95. 9mendose.aoJb>.ciao»j('. It. jbcJIoSclu*?/ An.Nic. 17. 

S^ij}' expouunt BA. et BB. JLi^J .—-It ._i-o, idolum, imago 
magica (unde vox hodiema talisman), simulacrum. Addit BA. ^J)5o 
(jL»j^l M-«J oporlet esse in similitudine hominis, ni. avhpmvra, ace. y. 
(wSpuit, statua; l^iftN. fc^oof' ).^»?(' Bar-Sal. Com. 1 14 r. PI. j.^jlij/'' 
i. q. I>>^i BB. e libro Paradisi ; l.^*?/ »ii.? cot di-S/jmi/Ton-oidf, 
sculptor, qui statuas excidit. An. Syr. 154. 22. Metaph. repraesentatio, 
li^/' l^f? )^»»^' pietalis effigies, repraesentatio, Ebed J. 191. 
V. infra l^U»y('. 

•«'*?( (cod. H. ^ta^^J") nom. prophefae, sc. HenocJd, 0010 ^ ^\ 
f^i^, BB. Est vox Ar. (_;-j,j1, qui idem Henochus. 

4*a>Qai}Mflfe»"c«rca.«Aar, nora.praefecti, Act. Mart.i. 180,181,190. 

?*i" > pl- J}*!?i > architecti, 2 Reg. xii. 12 mendose pro Jlajif/'. 
Male etiam apud BHChr. 417, 418, 496 edidit Bruns. Jla**?/ pro vera 
codieura scriptura Jla*?»('. Exstat etiam in Jalkut 4, 3, i>3'''!li<. 

otaoif/' cogn. viri, o^iif?" ^(L Utl" ahbas Joanjies Adramah, 
B.O. iii. i. 255. 

yOjcifi Adramun, dux Persarum, BHChr. 88. 10. 

kteojoi}! forte wmbulatio tecta, ipSiioc. In solo cod. H. clvii. exstat, 
ubi BB. exponit ^00 ji-A.? ooojXcu jlijj locx lilij \Aa l.^ 5, 
.li^/Jlf J^]? U-D'VlIo o>3» Ui>j^<!5>30 .)juia. Eodem modo postea 
exponit jBax)i?, sc. l^jaa, 1^ 5, li. e. alt Bernst. domus palorum, 
domus defiicis sudihus firmata. Cf. infra u»(ue»? et .aac|>?o.. 

.rooooif/ Ebed J. 206. Rectius .ai-^»»jo/, q. v. 

u»CL^»»;' M/J* TOwro «VcMj)j/7ato,^^l gjx. i;jj^, BB. Forte 
eadem ac joa^ij/ Adramyttium, Act. xxvii. 2. 

^»,r (it. codd. 9^J,/' et ^i,r), Heb. ^i'STi^, i) nomen 
tdoh, cui hostiac htmianae innnolabantur. Hex. 4 ileg. xvii 31 ubi 
Pesh. solito crrore ^^il". 2) nom. regis Aethiopiae, BHChr. 25, 
*f("'"^'«' ^y^"- 384. I, Chron. Pascb. i. 200. Exponit BS. ap. BB, cMt senms regia cognatio : at Sergius aUll ii^ re^ia prosapia, quod 
ut accuratiua probat BB. l->lykj- Vocis origo est Pers. jil deus ignis, 
et elL« rfte. 

^i?('* Edramelech, nom. ill. Sanheribi, 2 Reg. xix. 37^, Jea. 
xxxvii. 38, ubi Pesh. ^if^- Rectius forte utrobique j^^ti"- 

u»Q^ji»??' Adramyttium urbs, Act. xxvii. 2. V. jBQ^^>»r. 

wJi?r ^(^wwe, nom. virg. mart, Act. Mart. i. i44> B. 0. i. 192. 

Y^^aii^l 'A8pa<rTtta, An. Syr. 158. 2. 

U.»j/ Hier. o»^>?^ brachium ejus. Job. xii. 38. V. infra U>»?. 

i£»fr Adarphar, nom. praefecti, B.O. i. 192, Act. Mart. i. 134, ubi 
).^cL>3 jL^i nuncupatur. 

j»(iD»?/ exponit B B. )»^? JL./ alcali fullonum, et Ar.^^A^l i^L^il, 
7t«r6(i alcali flava; sed BA.^^' JjJ j^ Cjj .,jliil '''j** J^®»' 
a?ca7i, species spumae maris : unde suspicatur Bernst. earn esse ndapKos, 
q. V. in uJ>iu. 

|i^(U9M|' V. infra l^jua^wr. 

w^Sffr (it. o.«»!?r cod. H. XXV, it. jn^isl*?/ et yCUislj?/ cod. H. 
clvii, et .a*aii»?/ cod. M. cxcviii) aSapKrj, quae vox teste Galen, xii. 
370 scribitur dSdpKtis, dSapKtov, et aSapms, " spuina quaedam aquae salsae 
concreta, circum arundines et farragines concrescenS." Eodem modo 

Paulus Aegin. lib. vii. d<pp6s ris e<TTiv vSaros aXpipov TrepLJrewrjyios (popvra 

Koi KciKdpots. It. Diosc. i. 803. " Est concrementum, salsuginis ali- 
quid habens, quod humidis et palustribus locis siccitate emergit, ac 
circa arundines graminaque coit. Colore florem lapidis assii aemulatur, 
tota vero forma alcyonium molle ac multiforum, ut videri possit alcyo- 
nium palustre." Cf. et Plin. xxxii. 10. 52. Ab his EB. exponit )kcs.o» 
)t>.a...^i> ]l^.<Z2^.>3 "^si^ t-MT^Vo jJu» ^'if^ i^i yj>f^ omI^I? j^^» 

.i_j>-i-»Jl) u-'-aiiil J«.=>. spuma quaedam maris, quae circa calam,os gra- 
minaque in locis salsuginosis et lacubus, quum aridifiant, concrescit. 
Vide et Ibn Bait. i. 518, ubi quinque alcyonii, sive spumae maris, 
species recensentur. 

)CL2Lik>?i' Adarshabur, Adarsabores, nom. praefecti, Act. Mart. i. 
188, 190. 

jk,f/', ter dedit Castell.; i) h. in loco, ut wn.f/'^ dissimulavit; 2) 
sub jk.; ; et 3) ut Jk.io, participio in verbum facto. Sec. Bernst. verb, 
deriv. est ab \t>.}(' , JIoj*.©?/' ; et sic K. ]l.CT.t».,>oo Jloi-oV <-» >»'?/'^; 
sed haec certe a verbo jk.; nullo modo formari potuerint. Reddit BB. 
wbwk. jlfii.. v>o>Jo ^ per socordiam siluit; laudatque ))j om?/ *?/' 
'>».^a«j socordem fecit, ohturavit, aurem suam ne audiret. Addit a 
Zachar. ^]y ^jjU-'i ««A»^ curavit, neglexit; eodem modo BA. JjUi 
^j\y; et K. vS'u' .■JLo'^i»,( . y^t^i( .ucZoir neglexit, tarde egit, 
morality est, remisse egit. Notat Masius in Pecul. s. v. U->?/ : " Reperitur 
etiam verbum a*.?/ pro Graeco Karfyvaxravro Judith v. 4, h. e. contemp- 
serunt, nihili fecerunt, damnarunt. Vaticanus tamen habet KaTevdma-av, 
h. e. tergiversati sunt:" (neglexerunt, parvi fecerunt, Bernst.) Redde 
igitur, nihil curavit, neglexit, siluit, ^ jso^Lj l^isoZx ^li} ]ootV ]i' ne 
negligens sis poenitendo Msg-we dum te taedeat peccandi, Ecclus. xviii. 
22. Si quis peccet melius est ut se peccavisse aguoscat, jk^ )oop? Jlo 
An. Syr. 199. 3. Siluit, et e narrations cessavit, )l^v«.l ^- 1-. v f« jk,j/ 
Jac. Sar. 259 v; ajo, ^»)o jk,f/ ib. 263 v; jk.j|o -^ij, ib. 313 r. 
Nihili fecit, neglexit, aj|o o.j_i., -«.ia*. BHEth. 81 r. Adde Hex. 
Jes. Ixv. 12, yoU*?/ Gr. mpr,Koi<TaT( : BHGr. 402 v. Id?/"" U??' ♦» 
l^'^f ',<l"^^e verba aliter dat K, sc. U,»so JJo UfDlj/'.sed sub )1^, 
UjJo lj?r Uj/' fO, exponitque Ufo per Uijjo pistiUum, ita ut 
sit hebetat aurem pistiUum. In eodem sensu dicit )Lko^ woi ot U-f/' 
■. \y *l U; ^0}/ Jifttt, h. e. U-jr mulier est quae aurem ne audiat 
obturat. Etiam percmsit |.ttj»cis ji,?/' malleolo ferit, Ebdok. 7 v. 
Reddit enim K. Xj^kjl ^J ^jjo, quo sensu dicit praesertim de ferro 
usurpari: et in alio loco dicit oiaj ,3i^ [sic] j»,f?*, ubi proculdubio 
■Si^ est Ar. vj^o percussit. Denique iLf:a etiam est particip. foem. 
verb, ^j/', K. Cum his conferas Talm. cns, siluit, tacuif, ap. Bux- 
torf. Lex. p. 532 in v. Vm. 

U.f r m. i) negligentia, incuria, necnon sUentium, ijJs) *^^ 
^j-S.^, B B : it. 2) midier qwie aures obturat, v. supra. 45 •:• r<'i^cuiz..tr^ _ i<'(^cuL.o.-tr^ •:• •:• Acarf _ rC^iK' •:• 46 Jla*o»" f., i.q. Jli,}^' in sensu primo, BB. et K. 

*.i>o partic. V. A,?/', q. V. Hinc 

]i'aU.^ f.; exponit K. .]t^*\i .[Ijlii^o^] U'oiLo, .U'liJLso .5 
'-' ! "' ^ ^ •^J\i■^^ .JjLijdl .cyj.^ljl .J4^\ .jL'ojk.0;^', i. e. quieiudo, 
sUentium, negligentia, etc. BA. autem sikntium solum dat. 

*■?< , U.»r , pi. ^S,'ii', U-j/', m. vox forte ex tlios facta (cf. 2 Cor. 
V. 7 VHh. ubi margini adscriptum legitur ifiso^^ pro «ifloi/t, in textu 
reddito per U??, et i Thes. v. 22 VHh. U/o Ufi" Gr. eiJous Troi-i/poC, 
it. Hex. Jer. xv. 3, U,»('z=f?8or: alibi pro iSt'a, uxu^"^? )Ji.?^ Trovro- 
aan-aj J8tar, An. Syr. 151. 28 : ^«*.?? aaJ iivfilas IStas (ace), ib. 153. 20), 
species, forma, sy^ . cjj, BB ; llojotsf JuLiV %^ de speciebtis sacer- 
dotii, B.O. iii. i. 573; )fcJ>.J? U-?/ specie* sdentiarum, BHChr. 170. 
Adde species eucharistiae, B.O. ii. i88; olei, iii. i.575 : it. ib. ii. 271, 288, 

»i- i- 357> 573. »'• "• 281, Eel. Jur. 91.7; <» t- -l"-^ '**'f^ v!*J<' t**'' 
)V..Ai>>o JL^Mk A.?i ^; |j^{o )K--v >»/».■(' jt,;/, Hunt. dxl. 88r. Forma, 
BHGr. Syr. 38. 6: )l'»o* fc^o/'' UL?/', B.O. iii. i. 358, ubi opponitur 
jUa2^jo materiel; it. ib. iii. ii. 303; at Voei, ib. iii. i. 357, BHChr. 35. 
Ap. Ebed .J. Marg. 332 opponitur [L^i' forma voci Jjooi materiel, e.g. 
baptismi Hoei aqua, sed U,?/ verba In Nomine Patris etc.; chrisma- 
tis Jloot oleum, sed lu*,?/ benedictio apostolica. It. ib. 333 voci 
lla^ao, sc. eucharistiae ){fiNv> triticum et vinura, sed )jk.?^ verba 
Christi. Species, genus, Hex. Jer. xv. 3, i Thes. v. 22 VHh.; iJu> cii. 
fA, )*♦/ non unius generis. At. Aa-l. cjj Maron. 47 v; )u*j(' U-j/ 
gentis humanum, BH.cod. cl. 141 v; ■.-'^-^ ]l )uiL»^ jk,?/' \^fju»^ l^oaiAs 
BHCarm. cod. cxxx. 8 v: Uei UL.?/' jrenM* sublime, B.O. iii. i. 435; 
^^ti '^'O? omnium generum, ib. 326; )lb^^«»; )>*•?('' genus, ratio 
dicendi, "ratio styli, " Ass. ib. 460; modus, ib. iii. ii. 214; per- 
sona, i. e. indoles, character, mfirite, capacity ; vidimus oJi^{' jojkt 
]l.co> )fo^ ]La1 ea dignitate dignam esse honorabilem ejus personam, 
B-CHi. i. 568, Ebed J. 261 : sic BHChr. 540, jlmSviN om».?(' )a*,, 
et ib. 60 1, JIo^N-s^nV oMfc?/ ■ * '- J). Apud Grammat. modus verbi, 
BHGr. Pr. 47 v; li^joj ovJi.??, BB, sub jk'iioo. Classes nominis 
(primitiva, derivativa), BHGr. Syr. 6. 2, 6, Amir.6i. It. JLouk^^a uJjL^ 

^,a U?/ \^yU oi ll^koo 0/ BHGr. Pr. 11 v: it. .sunt qua- 

tuor classes, \jf-u', sc. ).,.. » »q-^, )* i\r> i><u^, IojaaQ-^, ).>Xb,q-^, 
ib. 1 2 r. Apud logicos, species subjecta generi, sive sit species subal- 
tema, de qua BB. 1^]^»^ ^? I^J^^ . ^ooMJo "^iJii.*^ ,» U-?/ 

,>)l^o -oxN } -»> ' - sive infima, quae vocatur (->*.»/ j^?/, Ar. wMOJ^I* t^?/ '•'♦i?, BB, cod. H. clvii. ubi longior expositio specienim 
datur quam ut hie exscribam. Denique 

jkiilj UL?/' et Jfc^ij Ijj-t?', quae et BA. et BB. exponunt i) per 
cyiUJI i_jLirfl species proventuum, sc. varii anni fructus, additque B B. ex 
Zachar. l^^^^S^ <l.j»....^H »^iJlj cyiUJl v—iL-al ^J"* 1/ "^-^J reperi 
pro speeidms proventuum, et fructuum aestivorum hihemorumque (cf. 
Ar. cjj species, et icjj fructus recens). Hinc, 2) U-tr simpliciter 
fructus, Jud. ix. 13, 2 Reg. xviii. 32, B.O.iii. i. 204; )i^? \».fi' poma 
sylvestria, ib. 186; -ooL^aoi'' "^^^j* l*?**' "po"»« paradisi sumentes 
purgantia," Ephr. iii. 581 ; U?/ «» o^^i? U^A ib. ". 117 ; U^i 
U,?/ o^^ j9a«(n«» fructuosa, Cjt. 76. 21. Adde B.O. iii. i. 307, 466, 
BHChr. 85, 170, Ephr. i. 376; it. ib. 530, 30 ubi U?o/ pro Mil'. 
Metaph. /rw<M«, effectus, praemium, Rom. i. 13, vi. 22, xv. 28, li.j/' 
SLoU "fruges spiritus," Ass. B. 0. i. 2 1 9. Formam U.?^ quam dedit 
Cureton Corp. Ign. 216 ex errore ortam credo. 

kJli.?*"' (cod. i-U*??) «P«««, <«"■' »«^«> Clalen. i6r. ... V-Uaxi^ 

fcJUilt/' specialiter, BHCand. 343^. JUcua ^-U*?? ^J^io. 

UJlll' spedalis, cut est species, BA. sub .oL^t'll- specialis, peculi- 
aris, BB. in jja*.; )LqI-? V^ll' U*^^ genera animdium secundum 
species suas, Ebed J. Marg. 32 /. Pro essentiali, speciei propria, occurrit 
apud BHCarm. in cod. Hunt, i, ubi opponitur voci U»t^ acciden- 
tcUis, sed locum non notavi. 

JlolLL?/' f. specialitas (Ar. i-^U-), ).a-»-fc^ l-?a-ii. w^" ' « -> 
wIq*!*?/, BHCaud. 200 v, it. Philos. 2i6t); iy-aJl Bod. Or. cccclxvii. 3ir; vel simpliciter »/)«ci«», )L»2iii.f ]i 
BHCand. i6r). 

Ifciii.?/' f., i. q. JJLt^', tpecies, ay .)lf /' AiL., B B, BA, cod. H. xxv. 

ii-fr, pi. U'f/'', «peae«, Castell., e Masii Peculio, q. v. Vox 
suspecta, orta forte a ,*. et o^ confusis, quaram ea eat in codicibtis 
similitudo ut vix dignoscas. In libris impressig occurrit tantum ap. 
C.B. V. iii. 543, ubi "exemplar" redditum est. 

ylbljolicil.lf^'' vox corrupta. Ap. B. 0. ii. 255 ult. perperam 
lej^itur ylfcCfloJiou.1}/' M.>s (ib. iii. ii. 82 y^i»HtL.i\i' , et 482 
^JklflftlJa-l?/') pro y|blflal*a*;i.l!f jb^Zw ut ipse Asa. correxit iii. ii. 
482. 14 a f. 

etC interjectio ridentis, gaudentis ac irridentis, oA, bene, euge, 
Ephr. ii. 188; ;..&*. o«^, pro Or. «vye Hex. Ezech. xxvi. 2, xxxvi. 2, 
Sym. Ezech. xxxv. 3. Apud Syros hodiemos valet not II oh! Stod. 
Gr. 144. 

jot/'lot/" inteijectio inidentis, BHGr. Syr. 67. 12, ehe, elue; euge, 
euge, Heb. n^\} HKn, Pg. xxxv. 21, xl. 16, Ixx. 4. Pro Gr. aa Aq. Hex. 
Ps. xxxiv. 21, xxxix. 4. Exponit BA. per 1^1 L^jl, (,A», b«-» i-a-^, 
bene, bene, et e Graeco fvyt, tiye, derivatum esse, Armeniceque sonare 
A.)^, okJA, Hebraice autem w»io) win, i. e. HKn HKn, affirmat. Hebrai- 
cam vocem esse arbitratur K, notatque semper bis jwni. 

]etl', apud Syros hodiemos, hie, Itaec, Stod. Gr. 22, forte ab antiqno 
>«ot corruptum. Ib. 136, [)Uoow>] It^.aoo )o«it ^ b^ore now. 

<aeitl Hex. 4 Reg. i. i, 17, mendose pro ca*./, q. v. 

\^r, )?«?', Pa. vv. l^p,, )?«, q.v. 

yo'fenl , •ojoti''' BB, sed K. .ojif *", arfiiiv, lu^cinia, quam propter 
nocturnes cantus exponit BB. per ^Uj "i j.^, lAaoj JIJ Ib^ii^, avis 
insomnis. V. s. yO^^. 

om^ Hier. = oot ille. Mat. viii. 13, Marc. iii. 5, Job. xix. 26, in pp. 
387, 445, 541. Saepius exstat o|o», e. g. Mat. viii. 8 etc. 

jklldo)/' i. q. Ulooi, BH. ad Act. ii. 9, \2iooii' « Kvt'^^.V JUla- 
mitae, h. e. Huzitae. Gens Persidis inter Medum et Araxem flumina, 
quam Arabcs jU.a'ill , Graeci Oxios vocant ; cf. B.O. iii. ii. 420, ubi Ass. 
pro codicum lectione Yl'ihosi dedit jJloot. 

»oo)^' nom. judicis Israel., Jud. iii. 15, Heb. T'lN. Rectiua Ephr. 
toir, sed ^aV,^ iooi/'^^, Eus. de Stel. «. 

»»ot(' exponit K. coxit, maturavit, [1. (jf,iij] ijx^^. -^^^ ."^l^l". 
Dat etiam )<iso, quod ipse exhibet BB. Per regidas Gr. ».oir debet 
esse Aph. ex jop. 

\lotl' V. otlSr. 

.oiof^oii', Alto,}", et yoi»oi^', dtifwoi', sempervivum, . yiNvV m^ 
yohf.1 0.0.0 .jjixJl ^, BB. V. s. yo|o>-|/. 

OM«l' in marg. cod. Hex. Jer. xiv. 13 legitur pro inteij. Heb. nriK_. 

OMOt/', OM«/' ji^' ojoi/', BA, et sic pungitur apud Poc. cod. x. 
f. 145^; scribit autem BB. ojoiiirowwr, et BA, cod. M. clxxil om«/ 
oJiJLr, sc. nomen Dei, ex Ex. iii. 14, n^riK nC'K r\^», ubi Kirscb. 
Oilotl' iM,}' oiloti''. Vide etiam notam ejus ad locum in Pentateucho 
ab eo edito. Exponit BB. ex Qregorio Nysseno ^|uk— ^ oi^h Iffc-*' 
ens aetemo existens; additque j«Ab^o om )o»^!f otfft*.? o«jo{t ^( 
.o]S»lo loot ol^if Oct fi^LV^ '-^ .loot sunt etiam qui dicanU Deum 
nomine om, Tak, vocari: alio denique codice expotiitur, Qui erat et 
est. Inveni etiam, ait BA, alias explanationes, sc. Im^i? ]eS^/ U.( U' 
ego sum Deus Deorum; et U* ]o^l ]jj Ul ego sum Deus magnus. 
Propius denique ad veritatem accedit; ad Ex. iii. 14 enim respiciens, 
vertit \tjif». woiol^l? o"ot qui est misit me. Apud Bod. Or. dclv. 
30 r. scriptum est, Uot^ (jL Uot<, et in K. OMei»ik/ U«/ . 

%»a^oil mensis Armenorum nanus. Hunt. dxl. 96 r. Uti^ uA»ot\s 
Uaoill lu^yukL 

iZotl'', forte pro i^ei^, libidinosus, salax (de camelo), l^jjoo i*ot^ 
libidine fervens spuviansqtie, Act. Mai-t. ii. 361. 

^^r Aph. V. '^^o,. 47 •:• or^ - rCXasr^ ■ OK" 48 Scribit Wit. !«?' f. Heb. n)jl9, nora. gymbolicum Samariae; (cujus 
D. emph. ii^cr, et pi. Ik^i^ esse dicit K.) et 
Ia^^m/" f. Heb. "3'Sr,9. »*""• symbol. Hierosolym., Ez. xxiii. 4. 
ibit K. JfcLaJitoi/', wjus'nom. abs. li::^*/', et pi. Jkia^«r. Sec. BS ap BB. duae mulierea erant in Aegypto, infamee propter lasciviam, 
quarum Hi^ tneretrix, et I^o.?' ad«/fem. Similia affert BB. e 
Lib. Par.,'addi^ue K. ]i>iJ^i>r dici de mulieribus quihw, suntvirt 
et moecJu^ntur,]):-::;^ y^li^o y^o ^offcS, U._^>^, at )k^o.^ 
d« meretricibM, .Iki^aoj/ ^oij el .);i:»^^S^ ^..iJ^fi lfc-^> ^f*"^ 
♦ )ta._» w^Ki* pokoo Jl ol Laudat deniqoe ex Psalmo de anima 0/ 

liLsJiZo,!' Heb. "93'r'n?, nom. uxoris Esavi, Gen. xxxyi. 2, 14. 

1^01?', wjSe«r, etc., V. 8. Uoet. 

wQ3oe.r nom. montis ubi duodceim millia sanctorum martyrium 
passi sunt, )?»» Uai*./ SI ets» <iv^U? ]*o^, K. 

^o./ OToyiMW lapis, o» yO,l -01? uii^U^, BB. sub ^aA4-se>/, q.v. 

^Ijoi?* BA, codd. H. XXV, clxiii, Poc. clxvii, at M. clxxii, ^Jw?', 
I ...rU ^ croeodilns; cf. Ibn Bait. i. 213. Vox forte a Pers. i^d+J 
orta, unde Lagard. scribere jubet .^oj, confertque ftf^T^T. 

yoyi?" sempervivmn, ri a«'f«oi-, jJUJ\ '^^, K. qui etiam scribit 
«o'jJot( et yoiI( . 

uaJi/' (unJi^') JoanMM, Syr. ^<L, B.O. ii. 237, 296, C.B.V. 
iii.312; it. .mujoi^ BHChr. 297. 

ietl' Aph. V. *«, q v. 

Jot/ m. testicuius, )ioLf ^>«/ oi opx"r toO raupou, Qeop. 102. 13. 

• oJoir Heb. pin?! i^Arom a. ^aron, nom. i) fratris Mosis, Ex. vi. 
20, et summi pontificis, Ex.xxix. 4 etc., B.O. i. 313, BHOhr. 3; woa 
^o»o.r Jos. xxi. 4, 10, 13; et ,oJo./' fcJs? Ps. cxiv. 10, xvii. 3, de 
Bacerdotibus ; yoJclj otk^ ^» eJUiabus Ahronis, h. e. ex ejus stirpe, 
Luc L 5 ; .oioilf ooo? barba Aaronis, i. e. summi sacerdotis, Ps. cxxxii. 
3. 2) aliorum, e.g. epi Lacabenae, B.O. ii. 246; Persae, cui cogn. inter- 
pres, ib. ii. 104; eremitae, l-aii.? )j>> yoiot/, C.S.B. 161 j wjjoj )i*j 
yoiotl" coenobium prope Melitenem urbem, BHChr. 451. Lexico- 
graphi Syri nomen interpretantur, vcl ut mons validus, ,\j\^^ )»a^ 
fSy J-^, vel ut glffria Dei iUl A** Jo^lf JV—ai^l: Deum enim 
Hebraice «/ [i^;] dici, et gloriara yO» [on]. 

\^o^oil' m. JkLJoJot/*^ f. «<;? Aharonem pertinens, Aharoniticus, 
'Aapaviiris, 4 Macc. vii. 12; U»o*ot/ Uoj*S <Ar« Akaroniticum, Ephr. iii. 
481; U/oJotr Veta sacerdoa qxwXisfuit Ahron, C.B.V. iii. 287, C.S.B. 
559 ; ll^oioi/' jlojots sacerdotium Aharonicum, Ephr. i. 339. PI. m. 
)yl>o«oi/' }---~ presbyteri qv/dufwit AJiron, Severi Rhet. 1 1 7 u 

kifioi/'' exponunt BB. et BA, cod. H. xxv, pU»J, mentlia sativa, 
Ibn Bait. ii. 556. Est igitur Gr. ^Woo-ftot, et rescribend. )oo)joi/. 

^Joi/'' sec. BA. et BB, _i-e |,-.l, nomen idoli. Rectius ut mon- 
stravit Lorsbach. Arch. ii. 258, voc. Pers. ij^jJt^, Ahiraman, e Ju),\ 
corruptio, et i,* ■ - naiura concretum. Gr. 'Apetunvrit, et ' hptijiavios, 
Arimanvug, quem Zoroastris asseclae omnis niali principium ducunt, ut 
omnia boni Ormuzd, J>ijl. Apud Act. Mart. i. 228 scribitur ^ioi, 
sc. ^io) ^ ll^;^ .^^aI; 0/ fjiooiooi ^ c^f jo^/ au/ quia 
Dew mdior quam Hormizd Ormuzd, aut Ua/rmane Ahinnane irato 
vehenwnlior ? V. infra ^im. 

0/ * iuKp6v, Severi Gr. 6 r. At f. & fuya, ])^u»l \l9ii e^^U »? 
UJouf )b..A<1^>.aA, Galen. 541;. 

0/ i. e. o( puncto semper imposito ne cum of i. e. 0/' confundatur 
(Heb. et Chald. lK, Ar. jl) particula 1) distinctiva ()-Aii.a3 oot )jj»/ 
amjunetio est dubitativa, cod. H. clxx), aut, vel, ve, Ex. v. 3, xxi. 18, 
38, 31, Deut. xiii. i, Jud. xxi. 22, 2 Reg. ii. 16, Job. iii. 15, xiii. 22, 
Cant. ii. 7, etc. etc. Pro Gr. if Jud. xiv. 5 Hex., Mat. v. 18, 36, xxi. 25, 
xxv. 37, xxvii. 17 et al., B.O. i. 51: seu, Ephr. i. 122; of — il" ant — 
aut, Mat. vi. 24, xii. 33, 1 Cor. xiv. 6 (Gr. i^—^), B.O. i. 427, ii. 1 1, 82, 
946, BHChr. 223, 327: vel — jjei, B.O. iii. i. 15: dve — dve, Lev. v. i. Interdum vim auget sententiae, vel potius, into, etiam significans, 
ut in his quae apud Ass. B.O. iii. i. 186 de sancta quadam foemina 
enarrantur, Vitam virorum peregit, J^-o W>)}-»? o( Uo< ^1 yi^>^ 
virorum autem dico, imo angdorum sanctorum. AdJe B.O. ii. 274. 
BB, qui per jl, J, exponit, ait se in codice antiquo t'*.:^ legisse, 
multas significationes (Iao.sS) ei attribui, interdumque poni pro J, 
alias pro y/', alias interrogative (k-.Ui^U»), alias pro ■&}' , alias ut 
interjectio indignantis (k.J|L4::i.)), alias pro IJ/', alias pro oii, et etiam 
pro -ZtiZ. Locum ubi idem ac JJ?"" signifii3are videtur, Jes. xxvii. 5, 
laudat Bernst., Totam eam comburam joilJ 6^ a^i preliendat, h. e. 
nisi prehenderit. ^^ o?" vel si, sive sit, B.O. iii.i. 260. 2) interroga- 
tiva, num, an, ne, jl-*^ fcJ/ or— "^[fc^sS ii' num cmneditwr—an 
est gustusl Job. vi. 6; ol' — juiii.? num— an i Job. vi. 5, viii. 11; 
...eDSl loiil num mare mm, an...? Job. vii. 1 2. In N. T. ponitur 
pro rj, ^l-^ , . ^< 6^— "^ ^^^ ^, o/"^ nonne licet mihi — malignusne 
oculus tuus? (Gr. ^—7), Mat. xx. 15; l^l' »li el" pitasne ? Mat. 
xxvi. 53. Num a filiis suis, Usooj ^ el' an ab alienis 1 ib. xvii. 25. 
It. Luc. xiii. 4, Rom. ii. 4, vi. 3, vii. i, et al. Quidnam praestantius 
llouAJ 0/ Jlaa^io 0/ ,]iajets sacerdotium, an regnum, an prophetia? 
C. B.V. ii. 546. ©/''—[i/'wirMm— an? B.O. iii.i. 573. ]iel''—]*l'' 
utrum—ne(ytie,\\i.f,19. JJ o/'—y/'w/., ib. 323, BHChr. 188. U»^6^ 
s. )>A\ iii' num forte, Heb. vi. i. )>;^? o^ id.; praeeunte verbo 
timendi cavendive, ne forte, Heb. xii. 15. De 1-30^6^ dicit BA. 
^ ^\ ^ jl jUl U^SkJ .a^L. W^o/'. ^-^o/" 8. ^-a 6^ vide 
postea in suo loco. 3) comparativa, qvam. Mat. x. 15, xi. 22, 24, xix. 
24 (v. B.O. i. 319), Marc. vi. 15, x. 25, Luc. x. 12, 14, xv. 7. It. VHh. 
Joh. iv. I pro Gr. ij; el' yO^^Nl- V ' Gr. nSKKov rjirtp, ib. xii. 43 ; i— {^.U* 
0/ Gr. naKUv rj, Hex. Jes. xiii. 12 (bis); )JL» of* wix v-jaa wk- lloao 
mors mihi magiautUis eritquam, vita, BHChr. g8 2; )»ot 6< ]^(«<1^ 
magis quam bos, Sym. Ps. Ixviii. 32. Verba autem B HChr. 365. 4, i^ 
....^aia^/ yaa^ 0/ .yOcMlfiiN^oo k~»/ <-ji> *30f jsj), a Kirschio expo- 
sita, Mihine tutela fliorum fratris mei et regni administratio conve- 
nit an Abdalmasielw ? et a Bernsteinio Mihi ])rocuratio fliorum fratris 
m^i eorumque regni dd>etur, an forte Abdalmessiae 1 nescio an rectius 
vertenda sint, Mihi procuratio .... debetur potius quam Abdalmessiae : 
sic enim legimus ap. Tob. vi. 13, Ujia'^aik el > ~ . mNa\ U?) y^ te 
oportet accipere haereditatem potius quam alius quisqvam. It. 2 Macc. 
vii. 2, liMoa&j j-^'^*; oi* ^.-vvN ^i^^l ^^mV.^ "j^iarati sumus mori 
magis quam leges prevaricari." Hujusmodi quidem loca ea sunt in 
quibus lexicographi el' vim habere negativam affirmant, e. g. I^iijl 
uot )h''7j'"^ 6/...».jJ jSoJ. .tJo'laoj erit tolerabilius quam.., i. e. 
non tolerabile ei erit, K. e Mat. x. 15; idem ex Pr. xv. 16, «»oj)ol^ 
l.ikik,o» oi^ jlU^ )V^»Ii» 0/ :)»;^? oikiv*.? ]f»b» )!.»oi.) jkaso, h. c. 
tales thesauri boui non sunt. 

5/' St et &, interjectio 1) vocandi, 0, (BHGr. Syr. 78. 5, Amir. 
433)) Cant. ii. 7, Mat. xv. 28, Act. i. i, xiii. 10, xviii. 14, Rom. ii. i, 3, 
ix. 20, I Tim. vi. 20, Jac. ii. 20 (pro Gr. &); it. Jac. v. 1, B.O. i. 51, 
Act. Mart. ii. 200, BHChr. 221. 2) admirantis (BHGr. Syr. 73. 6. 9, 
75. gsqq.; Amir. 448), Rom. xi. 33 ItonnT.o Ittoi^? IlOjoo:^ el'; pre- 
cantis, Ps. cxv. 16, cxvii. 25 (pro Heb. S^JK), dolentis et reprehendentis, 
comminantis, Jer. xxiii. i, xlvii. 6, Ezech. xxxiv. 2, Hex. 4 Reg. iii. 10 
(Lxx. &), vi. 5, Jes. vi. 5, Jer. iv. lo, xxiii. i, Nah. iii. i, Luc. xxiv. 25, 
VHh. Mat. xvii. 17, Marc. ix. 19, Luc. ix. 41. )>**S )> viN . V e(' pravwn 
saecidum'Si.O.i. i^i: saepius cum*^ pers. v. rei, B.O. i. 168,218,314, 
ii. 267; Jlosoj )t..^>lN or noctem mortis! BHChr. 333; or 
)j^^»? ti'.N"^ nubem irae I ib. Sex inesse significationes dicit K ; 
usurpatur enim i) in invccatione, ]]^;xtd, ut lb~i/ y>.m*> |oas \^e^ el 
amor, quantvmi es suavisi 2) in culpatione luCi'o^^o )>iy.acLOd, ut 
)j.^» ; ■ ~» -]■ 0/ mentis inopsi 3) in admiratione, );^o»d, ut o( 
jo^i; tv^TitO ]s>i jilo^? jjuoo.^, Rom. xi. 33. 4) in cautela, jiotojia, 
ut >«})(' ]l^.io^ 5/, I Tim. V. 20. 5) in oratione, )Ia.^.AA, ut Ui» 0/ 
■AOvB. 6) in sermone, )fcifn->, ut )Laol o/. Act. i. 5. Addit el' ante 
omnia genera usurpari, sed esse qui ante foem. scribunt i»o/', ut 5( 
|«a^, sed )Lbo/ wO|': illam autem w non pronuntiari, wot JJL^]^ D 
?0b.. Rectius tamen scribi 0/ sine «< dicit. Multa etiam addit longiora 
quam ut describere possim. el' el' 010! pro Heb. 'in 'in, Zach. 
ii. 6. (Non obstante quod dicant graramatici de el = el', et el = el'. 49 .•oredxK* _ Of^ rtlJOOKdi _ ^Or^^^rf 60 passim in codd. has particulaa ita scriptas inveni ut ol sit 0/', at 0/= 
0/ ; cf. Com. S. Cyr. in Luc. passim.) 

0/ interjectio exclamantis et dolentis, oh, heu, vae, Gr. &, ot, B.O. 
iii. i. 128, sequente ^sS, sc. \1L ^p> iU! t>l "proh dolor." 

o( Hier. i) ij, vel, Luc. xxii. 27. Alias semper )/, q.v. a) oU, 
hens tu ! vah ! Mat. xv. 29. "V. Adleri N. T. Vers. Syr. p. 142. It. 
Mat. xxvii. 40, ]iM,^ ^^jot o(', ubi tamen quum Graeoe exstat tantum i 
KOTaUav, sit forte artic. 6. 3) ,1, euge, Mat. xxv. 21, 23. 4) i, Mat. 
XV. 28, xvii. 16, Marc. ix. 18, Luc. ix. 41. 

©(' d, sed, Nasar. 

ol I, Geop. 87. 12, \am^j3o <5Mk«-l? )fc«A»^ oi in Graeco textn, 
imov\a iripa, inxda orida: si autem Castell. recte )aa*im violam ver- 
terit, e Gr. tov forte corrupta sit haec vox, sed vix inulam siguificare 
possit. Exstat ap. BB. yi./', s& 'ov, c. interp. f<~- -y 5. 

]o( rad. Syris praeter partt., ut videtur, inusitata. Convenit 
Bernsteinii opinione i) cum Ar. ^j\ recepit se in locum comnuyrandi 
causa, diversatua est, unde Uoo/''=t/u diversoriwn; 2) cum Ar. 
ijj\ ieneriore affectu propensus est in alqm, unde fmiiUaria, comers 
fuit, Heb. njK. Inde part. act. 

IS/', emph. et f. \lol', £ emph. irreg. jfclo/', pi. m. ^ei', emph. 
Uo( vel Ijor, f. Jkiior , concors, /amiliaritate junctus (=)aiL, 
Ui^, Ar. ._iJ"!ll, BA. et BB.) ; ^oj/ ^0/ Concordes sunt, Clem. Eom. 
Kec. 55. 8; \lo(' ]LL vires conjunctae, Concordes, Ephr. iii. 208; 
),^i.Q3 Uo/'laojfcOk^ conjvmcto corpore phalanges, ib. 293; .ooOaA) 
)uo/ concors eorwn voluntas, Act. Mart. i. 172 ; [lol'jLo vox consona, 
ib. i. 90; Uol )juiki Bar-Sal. Com. 66 r; \' '\-<'^ Iki^-^ IfciaSi 
Uo( versio simplex texlui Hebraico consentit, B H Praef. in Hor. Myst. 
ap. B.O. ii. 279; It'cU-iLtQ^ ^©^ J'dei consentiunt, Zachar. 359; 
U^oi' socii, Ephr. i. 375, iii. 203; jk^OiL l^^bl )kJo(' Hoi/ literae 
qvae in eundem sonwm terminant, letters which rhyme, Severi Poet. 
152 u. Monet Amir. 81 vocem contra Gram, regulas formari: oportet 
enim esse M©/'. Exstat etiam in Lexx. Syr. )o^', unde liquet jam 
part, act., jam pass., aequo jure usurpari. 

woilf Ethpe. societatem iniit, a vLb. cum alqo, BHChr. 420, 
pel^os «t^ [joiV^] loil^oo, cui lectioni iidem se dare negat Bern- 
steinius, et in ]o(&C:o mutari vult. Sed quum apud cocld. Ethpe. puncto 
infra, et Ethpa. puncto supra posito distinguuntur, hue etiam refero 
Laud, cxxiii. 30 v, [jojko] )o(b>j societatem inibimus; et ib. 179 v, 
eot s^»»'t moo^V o;o»ttO [o'oiy] O'oiw consentiunt et testantur 
quod vera sit res. Quae tria exempla satis sint ad probandum conj. 
Ethpe. revera exsistere : id quod dubitabat Bemst. 

wo^' Pa. conjunxit, conciliavit, ot^oiL yOJf wof eos siM coneili- 
avit, B.O. ii. 421; conjunxit alqd, ace, omO^ (rvv7j\jf(i> avrr^v, recon- 
ciliavit, concordem fecit, An. Syr. 147. 18; )j^»fia^ U^^o •,-t\\»t ]ol'^ 
^K*b.«»; in tua pace, Domine, Concordes fac pauperes gregis ttiae. 
Dawk. xliv. 104 v. It. B.O. iii. ii. 836 (inf. 0.0)00) et BHCand. 
292 V. ubi forma inf. plenior occurrit, ]il^ v^ ^wlo^o). v>\. Part. 
]o)i^ pro )o)lM conjvngit, Ephr. iii. 620; )>^\ft\ ]oUo divisos ad 
concordiam redueit, Bod. Or. dclv. 63 r; Jojuo )a)Lo jp.x ^n '^ ^oJ^ cum 
angelis eos concordare facit, nisi sensus v. (^jl inest, ita ut reddatur 
cum angelis eos hoMtaa-e facit, BHCand. 292©. Exponunt per i_ftjl 
et ±>\ BB. et Ibn S. Thes. § 28, c. i. 

woU/' Ethpa. societatem iniit, se conjunxit, jfilj, BB; S yi^ 
cum alqo, BHChr. 82, 445, 449, 489; )?r-^ o-oUi' Concordes inter se 
facti sunt, BB. s. a*oU*./: it. )fi^ f^ H^ ietoient reunis, BHChr. 99, 
310 ; oii> -oU/ iUi se adjunxit, ib. 477 ; s'accord«r, se reunir, ib. 575 ; 
coneendt, Eus. Theoph. ii. 49. 12 ; a.o|)L/ consenserurU, opp. t^ ajkiSl/, 
BHChr. 185, B.O. iii. ii. 115; Ra^o^ cuoUi' consenserunt, conspira- 
verunt, Ebed J. Marg. 322. Part, ^ol^ pro ^oil^ concordant, 
Ephr. iii. 620. Conspiramt, Act. Mart. i.57. Hediit in gratiam S jfi.ii. 
cum alqo, sibi recondliavit alqm. Mat. v. 25, C.B.V. iii. 23; l^olL/ 
P,»»>v cum eo reamciliata est, BHChr. 482: it. ib. 96, 254, et ap. 
Kirsch. Chrest. 199. 5, ubi iraper. lor/' pro Jo^ir; reconcUiaius est, 
pacyvMtMS est, oUdJid )-ooolf Jlcia^ l^oll/ in ejus (Juliani) tem- 
pore imperium Bomanwn pacificatum est, Bemst., sed nescio an rec- 
tius vertatur, in ejzts tempore imperium R. in unum corpus coaluit, BHChr. 67. Seq. JV ad/uiesit aUeui, paries e^ seciUus est, . . . J* 
i*tooM l/i^ )o|ko£ si isti Judaeo adluuterit, B.O. i. 375. 

-Sinr Eltaph. coaluit, [ISiik:* ^-'o|LV*Sf )lo^\», Ephr. ii. 195. 

\^o(' V. supra g. lo/'. 

kv.Uor adv. unanimiter, ccmjunete, B.O. iii. i. 493. 

aloi", Uolo/' f., i.q. Ar. iiil^l aJVl, al. y,jV, BB. eonjunctio, 
consensio, concordia, Zach. xi. 14, ubi Heb. '"nnKyrofemtto*, i Mace. xii. 
10; Jo^ jla^et Ii icoivfi &ixivoui, 4 Mace. iii. 21, 2Cor.vi. 16, xiii. 11, 
Eph. iv. 3, Ephr. i. 106, 414, ii. 259, iii. 208, B.O. i. 72, ii. 175, 199, 
223, Ebed J.^199, Off. Mar. ci^». 9, ,^. ,5, coj^. 8, 1 17; lla.^ 
)L^f Jl'ololo Rel. Jur. 91. u; 6^6voui, Hex. Ps. liv. 15, Ixxxii. 6, 
Sym. ap. Dan. xi. 6, Corp. Ign. 197, An. Syr. 70. 8, " amjunctio, con- 
sortium," B.O. iii. ii. 302, Ephr. ii. 237; "pax," B.O. ii. 365; loi*/' 
V«»=>*- " "»«<«« charitas," ib. iii. i. 203 ; jriLo/' t discordia, ib. 52 ; 
jLcuo^ in concordia, unanimiter, i Pet. iii. 8 ; lioLol' jJU» una con- 
sensu, Phil. iii. 16, B.O. ii. 299, iii. iL 465, BHChr. 175; R'a.©/' )i»» 
^(wr communi amoria consensu, B.O. iii. i. 568, Off. Mar. ^». 8, ,^». 
9. Al)8. 0.0/ Severi Rhet. 90 V. In Corp. Ign. 2 exstat Jlcuo/ pro 
ivaarnunio: negat autem Cureton ib. 265 iva<rtv recte hac voce red- 
ditam esse, laudans 2 Cor. xiii. 11 ubi )L'<uor=TA ovrA Apon'o', et Eph. 
1^- 3 V-Of Jto*©/ :=TTjv €voTr]raTov imvuttTos; it. saepius (i/ii(K>ta : unde 
suspicatur Syrum in suo cod. legisse ivon)Ta. Lubrica autem esse talia 
argumenta vix necesse est moneam. Hue refer 

Jl'iLr " eonjunctio, copula, F.," et ex eo Castell. In uno etiam 
BB. cod. )l«u|o 1*0/, sed certe e reliquis rescribendum ]l.'a.oio 1^0^. 

[JHoi" concors, \Jllol'^ luusj Ebed J. 199. 

U<o^ (U.'o)jo) concUiativus, Severi Rhet. 75 v. orationem ad 
finem perdue U^obo JjJls : it. ib. 76 r, ubi exemplum dat in quo orator 
humilitcr et siibmisse de se loquitur: it. forte c<meinnua, Poeais 
U<o)jio \j\i, JLo^ )v;»\x>, ib. Poet. 157 v. 

llauoil^ f. consensio, reconeUiatio, pacificatio, ul-Lu J^, BB. 

Moil" et Mo}', in s. constr. ^o^", pi. JJo'o/', Ij'©/', »n., i.q. Ar. 
(jjU (ab ]©/ =tij') diversorium, Iwspitium, locus httbiiandi, Joh. xiv. 
2, 23, ubi VHh. Viei", USSr, Pesh. autem Ui^, U*©/'. ut Ephr. ii. 
498, et al., "diversorium," Ephr. ii. 486, 495, 498, iii. 282 ; " mansio," 
B.O. ii. 217, 294, iii. i. 591, Act. Mart. i. 190; "locus" (habitandi), 
B.O.i. 140; )Jfc<aa^ \joSl' mansiones beatae, C.B.V. ii. 48, iii. 39, 
Off. Mar. \At>. 15; ^;^^ Jlj Ijoo/ mansiones permanentes, sc. bea- 
torum. Dawk. vii. "jor; 'Vii^.j )joo(' i. e. cadi, Cyr. 311. 29; po©/' 
)«.iJU.f mansiones mortuarum, Ephr. i. 389; UlZo? Viol' ib. iii. 243: 
mansiones in via, ib. iii. 38, 39; jio*^, Rel. Jur. 6. 19; l^asiob^ Ijo^ 
loca ad eibum reponendvm, Dion. w*. 13: it. absol. \j9ol BHCand. ap. 
Hunt, xlviii. 164 r, in marg. exponuntur cjLi* apothecae. Trop. V/oo^' 
Ita^jBLif domicilium sanctitatis, B. 0. iii. i. 333; it. Spiritua Sanctus 
\joo( o»^ yt-?^ <« hahitationem sibi fecit. Dawk, xxxii. 362 t>; )'.g> 
opir corpus iMbitaculum ejus, sc. animae. Act Mart. i. 252. In 
statu constr. occurrit in cod. clvii. 167 v. JIom .©(' j.'w^V'v .o». Deni- 
que ap. Ass. B.O.i. 189, oppidum Ja^LaJ 1^ Beth-Xicator, dicitur 
\jo( pagus, locus hahitandi, et .sic Act. Mart. i. 134 lixl^? ^t, )jo^ 
|lii>k*aBt, sed Sj'oI" B.O. ii. 387, iii. i. 477, nom. prop, loci est, queni 
videas infra in suo loco. Exponit BB. )j©o/ per Jii* U;^ h — 
^yk ij^Vm, cui consentiunt BA. et Ibn S. § 23, additque Hhon. e 
Greg.^llj v^ljJl sjkjpi luiAdo 1^.^© \il30} UJJ Ijo©? quietae stabiles- 
quc sedes, proculdubio ad Joh. xiv. 2, 23, respiciens. Monet Bemst. 
vocem Talm. XJ11K, KJ1N, qnam Buxtorfius (Spicileg. ad Lex. CTiald. 
p. 2673) et Sachsius (Beitrage, i. 91, 174) pro Gr. evinj habent, potius 
)jo©/ esse, et e rad. (jrjl derivatam, consentientibus et genere semper 
masc, et duplice © ab ]©^ ortani esse testante, quemadmodum iJoof 
a ]of. Denique in C.S.B. \jol=^^\, ^\^\, e rad. ^^1, vasa, et yoo/ 
6 &w, quae videas postea in suis locis. 

Il/o©!!', Uoir, UooL", et )jor ; Stat, constr. .00^ et . ol'; pi. 
Uooir, IJooir, UoL' (Chald. NW, Kin, Ezech. xl. 7, 16; it. iW, HI?, 
I Reg. XX. 30 ; ubi Jon. tin 133 iin pro Heb. Tina "nn ; it. pin Talm. 
in Nidda, f. 20, 2, K3''^T '<ym penetralia cordis; Ar. liy, et t^yi-.=(^jL., 
e rad. yfy = ijjl). m. conclave, cubiciUum, c.xa^' concJ^ve inlerius, Ibn 
S. §23, Gen.xliii. 30, Jud. xvi. 9, 12; yOolT cw^ yiet i Reg. xx. 30; 

H 51 CDClitt*Ktor^ - Ktor^ •:• wcAevnortf' - eu»o.vK'crr2^Jtt.r<'o«' •:• 52 ^it cv^ yolT I Reg. xxii. 25, 2 Reg. ix. 2, 2 Par. xviii. 24; pro 

TO/iWIW, i^^f IJa^^f )joi!l» O- T^ TOfw/y TOC (COiTWJ^il VOV, 4 Rcg.vi. 12, 

Hex. E«cb". xxviii. i6, )joo|1. Mat. vi. 6 VHh., )jo|L ib. xxiv. 26, Luc. 

V. 24, xiu 3; ) ~' »f )i_Jo6r To/ufia KotXiar, Prov. XX. 27, 30; 

ll'djot Uooir ib. vii. 27; '^a**? pol' ib. xviii. 8. Rex intus sedet 
-o.oj6i!-3 Eus. Theopli. i. 23. 6 ; Ua«:s,yO<»».'oJ' conclavia eoruvi intima, 
ib. ii. 78. 7; oJolsLs ib. 87. 15; t.'tno UolJLs in conclavi secreto, B.O. 
iii. i. 1 16 ; otik ooot ^ . x^ . m Il^b-so;^ )joo{1^? \ -» - N^ t ^joi \.m^^ 
\,^: ^^ Sanct. Vit. 332 >•/ thalamus, Ephr. iii. 29, 282; cubieidum, 
1^0^^ Uj t»-»» ill ">• . Act. Mart. i. 192 ; cdla penaria, Prov. xxiv. 4 ; 
fonnica frumentuni colligit opoofc^ BHCand. 2741'. IjooI' ^ apud 
poetas = «n<u«, Deut. xxxii. 25, Heb. Cl^no, Job. xxxvii. 9, ubi Lxx. 
« TOfiwiMi', Vulg. oJ inUrionbiis, A.Y./rom the soiUh. Apud Ex. viii. 
3 u^Oob->3 male pro 1'"J*in3, «V roit t^vpafuuii aov. 

JSrexponit K, Syr. |ooaAA>o .Ijoyxii., cui dicit vim inesse inebri- 
andi, )Lo..o» cfc-ii-f : et Ar. ^J.^J:^ yt jX\S [^^^iJ\^^i-^. i^JJl ^Jl, 
tnetUeamentum inebriaiu e i^ factum. V. ^ciso|afiLa>o|o/, e qua voce 
errore ortum credo. 

)o/' f. M, ora, limbus vestimeTUi, v_^ IjoJ «i, BB, qui forte ad 
Lxx. Ps. cxxxii. 2 respicit, ubi Heb. HB Graece redditur aa, in vers. 
Syr. )jor t», et in vers. Ar. ZJ^. Perperam Castell. fovea. 

]ol oa, fructns sorhi arhoris, Galen. 58 r. Scribit BB. ]\^r , 
exponitque t5^,i»5 -a*, (pro quo forte legend, ^o}), sc. pyrus com- 
munis, Ibn Bait. ii. 388. Confert Bernst. Diosc. i. 153, ii. 419, "ra oSa, 
sorba, sunt fructus pyri domesticae Smith., vulgo pyriformes." In 
BA. (cod. H. xxv) scribitur Ijo/' et Jtol", redditurque 5,--f^ (j^r^ 

)|_o/'et llorexponit BS. ap. BB.J^JiJI ^^.jxiS l^UiS UjUis 5. 
stint zizypha (fructus zizyphi arboris), Pers. »i-j (Ar. jp-i) pistacium, 
cf. [aUo, et Is)©). Aliis LJJlII, sorba. Simili mode K. .« i.oi'' 
)|o{o .-|o/' I^aojl^o .)j>)lo .)^)6), i.e. -5^'', re/ lU al. scribunt «|o/'' 
e< Jjol' (i.e. ova) sunt sisypha. Postea exponit \i^( )'iio arbor 
sorbus (J), quae Ar. dicitur j^l . .J-Jl -ij/^ . vU-c. Sec. Ibu Bait. ii. 
233, V:*H est sorbus domestica, additque "Hanc in Sjria vidi arborem 
et fructiferam et sine fructu. Eam cui nulli sunt fructus vocant 
ziziphun," vide et adnot. 21, p. 633. Suspicatur Bernst. vocab. idem 
esse ac )|of ', v. supra, sc. to oZa, sorba. 

u^lo/ Vaga, urbs episc. in Mauritania Caesariensi, .oQjen-^.N, 
u.^Io/ »>5» Ai'^wCTot arth OSayt, Rel. Jur. 78. 3, Libosus a Vaga, Routli, Rel. 
Sac. iii. 123. Or. textus tamen habet At'/Smo-os dno Sovpydirrjt, Svricasia, 
quae etiam urbs in Numidia, et P. ap. Lagard. Ai^uo-o-os dno Oipydorris. 

■■ ' ■ "|l i^!"/ OiayXaaivTj, urbs cujus epus fuit Felix in cone. 
Carthag. sub Cyiiriuno, Rel. Jur. 84. 9. Felix a Buslacenis, Routh, Rel. 
Sac. iii. 128, pro quo reponere jultet Fellus Byzacene. 

.fli.t^lof Evagrius, v. infra »aa<;.^(. 

wtio/' od(, 681, hie, hicce, 1j.*|o ^.^/, BB. 

a^o\oi oou, Ion. pro oj, qxwd illirts est, it. ubi, Lijl, sJ (_5JJ1 o»^»» 
^JjC.^,BB. 

.olo/ pi. llof i>6v, wa, ovum, iKis^jl? ).-N«'.:>, BA. 

jflBoaDiaaffloio/ BB, poojuaol^o^ BA, voo-Kua^oj, hyoscyamus 
herba; exponunt BA.et BB, ^^\ Moia* 5. Arabice vocatur ^jLjCjl, 
y.yj\^^ Ibn Bait. ii. 74, vox Persica autem est ^d. Anglice henbane. 
Lex. Johns. Ap. BB. etiam .ttasoc^aosolo/, confusis^ et I. 

.ax>aoiaaa>o|o(, jJl ^^ ,poi^? I^muOS oi, BB. sc. ioo-wa'/itvoc, 
hyoscyaminum, oleum hyoscyami, Diosc. i. 51. 

oifjlo/' it. otfjolo^'' oWf, jie^'tie, Vj ILa/', BB. 

Jiol' oioi,non,'i% BB. 

i^outlot" ov oJ;(i, non, ^ ^, BB. 

vooo^io/ it. usoo.lolol'' ov fiT), non, 'i % BB. 

kraoLAoi" ovas, aims, ^^h'i\ )Jj/*, BB. 

ij» n . ^i kj{o/ Vitentius, vox corrupta ex OuiK«Wiot, FiWew^itw, epus 
urbis wiso/ in cone. Carthag. sub Cypriano, Rel. Jur. 79. 20. 

^caa,!©/ ov — ?(m (ovk fori), mm. e»«, (j«.J .woiol^L.^ .U)^, BB. 

o.o^[or ot(ra> (fut. V. ^^pa), /eram, oU ^ ^ . >.l )j/ )^Lao 
cr^l. BB. r - • offlo^.lok^jxi-lo/ vox corrupta pro ,«BQ.jOi*|o>^A.|©r, <l-y- 
jno^ja-loi''" cod. Hunt., at Bodl. aBO^Io?" oiffro's, sagitta, nom. 

constellationis, Ar. ^L^^l, Bod. Or. cccclxvii. 20 v, Hunt. dxxi. 21 »; 

lil^fc-,*©/ ^o^jii-lo/ Hunt. dxl. $zr. 

^aa^lor oi'<i^ habitans, qui habitat, ^j^\ )»«ofti?, cod. M. 

);_ia_k?t BB. 

.asaA^lo/' oiVor, domus, JpJ' )fc««») BB. 

.^aifc.ii^ja.lo/'' olKTtpit6s, miseratio, commiseratio, misericordia,, 
-^jW ijjpi IdLL, BB^ Exhibent etiam codd. aa>o»./o*^ja-|o/ c. eadem 
inteqir. 

>ci^ji.jo/ Victor, Gr. OiiKrop, nom. epi, Rel. Jur. 63. 7. 

uJot^3QjJi^\c^ oiKov iif'vri, terra hdbitata, LjjJI iJjX-AI jli 'iftV ,, BB. 

ax)CLU»)J|o(' Falerianus, imper., BHCbr. 62. i : u»cu^»J)o/ ib. 4; it. 
Dion. \-. 13 etc. 

.ttcujua.^o»^io< V. .jD CM . ^ iN Jo^. 

.ttUtoC^io/ Valerius, Athan. Ep. 20. 9, tfisao)oooo»« ieoU'ot^iot 
Valerius (Aurelius) Symmachvs, consul Rom. cum Gallicano A. C. 330, 
et praefectus urbi. 

jaoCL^io/ AioXor, Aeolus, usal^lol? )t»)<jj^iw«Mfa Aeoli, i.e. Aeolia, 
BHClir. 46. V. etiam sub kfioa^o/. 

.aiCLUi»Q^|o( Volusianus, imper., BHChr. 61, 62. 

.^^\o} Vahiis, imper., BHChr. 69, 70, 71; (codd. sic et etiam 
.n- ■\«/)' it. ./v» .N.w|^ Athan. Ep. 11. 5; it. nom. alius viri, ib. 5. 12. 
y. etiam .~« •vJ'n et im .No. 

,iy.M.^ '"^i"/ (male cod. .go cii .»^. N ie(). 1) Valentinus, haereticus, 
duo inter se opposita principia, bouum et malum, docebat, Bar-Sal. ap. 
Bod. Or. dlx. 80, col. I. 2) raZew^wnaww, imper., BHChr. 69, 71. Idem 
vocatur u»oj)ua«^oC2>.ic< Athan. Ep. 1 1. 5, it. 4 a f ; it. }. 10 et paen. 

luiv^lof' i. q. UX;^©/, q. V. 

a»Q-»^oJo( Januarius, epus, Rel. Jur. 63. 10. 

.fia^koslo/ f. oa<TK, s. aijaau, Ar. iji\y oasis, locus fertiiis in Libyae 
desertis, Athan. Ep. i. 8, ubi duiic nominantur oases, jUo^) minor, et 
JlS.js> major (v. Ptol. iv. 5). Scribit Sjaoi Zachar. ap. Quatr. Recherches 
sur la langue et la literature de I'Egypte, p. 227. 

.mol^'^LJStOf IcLKlvdo!, V. S. .£ao]^>XiJ30(. 

00? rad. in Pe. inus., i. q. oU. 

^olLr Ethpa., i. q. ta^).<l/ , s. >^^l(, magno desiderio captus est, 
desi'Jerio Jlagravit, u^ S>^o|^l( >. ■ 9> 1 animus ineus tui desiderio 
flagravit, Jes. xxvi. 9. Ad hunc locum respiciens Severus, Rhet. 
132 ». dicit, ex Hebraico sermone derivatum esse fc>^o{l/ [sc. e 3N'], 
et valere idem ac k^j. Quod addit BB, Nestorianos legere looil^'ex eo 
est quod Nestoriani o lenem ut o enuntiant. Cf. BHGr. p. 37. Denique 
Ar. exponit ^yju (»LJ\ ij:»jib-il .ujJiL;, et Syr. eodem modo ac Severus, 
ts4,j. Adde e Spic. Syr. 44. 27, ^ asojL/ )l*j/ wJLa ))-s^ muM 
viri te maynopere amaverunt (bono sensu). 

Isof Euboea insula, Ebed J. 207. 

i.jlbioi' Ol^dpei, urbs episcopalis in Africa, Rel. Jur. 7 9. 20. Thibwri, 
Routh, Rel. Sac. iii. 124. 

So}' Aph. v. js/, q.v. It. ib. )lo»ao^, quae in Fab. Soph, scripta 

est KO'nais. 

Joo/ m. gena, ]Ji«( •&£&*. BHPhilos. 228 r. 

.OtJsol' '0;3o8,"0)3Sop, Deus quidam Arabians, Eus. Theoph. ii. 12. 15. 
Cf. Eus. de Laud. Constantini, p. 755, 42 (ubi plura de hujus nominis 
regibus apud Arabes notavit Valesius); et Pocockii Spec. Hist. Ar. 
pp. 137 seq., unde suspicatur Lee eum esse "O^oS, "the Uranius of 
Stephen of Byzantium." 

Itoso/ Euboea insula. An. Syr. 139. 1 2, Auecd. Syr. i. App. 23. It. 
ib. W^oi : it. ^Iqso(' An. Nic. i8. 

aXa^o( pi. V. >£so^ci^o/', q. v. 

yoiLaioi'' i.q. yor^oa/", q.v., s. .^oiLai/', i^o\6v, (_^ )jaja*,,BB. 

j»oila30('' Eu^ouXos, Eid)ulus, 2 Tim. iv. 25 VHh. It. nom. mar- 
tyris, Eus. Mart. Pal. 48. 13. 53 r<l.\Or<' _ QooioaOK' Qoeui.\or^ _ ^rd.^^re' •:• 54 ^Q^aio/' i. q. usaiiaa^'' i^o\6s, obolus, teste B S. ap. BB. 
pondus J^iua )^^L trium ceratiorum s. siliquaruin. In obolo autcm 
Euboeae Ul^}?, eodem teste, insunt duoUeciin xoX«o" &Ai>j?, qui faciunt 
octodecim grana hordei ^-iiiaj, et septem ceratia et dimidium, « 
o».,^o y^i^ Lva«, : obolus autein Italiae septem et viginti grnna 
hordei faeit, h. e. septem ceratia minus uno grano hordei, )i^.a* ot 
't** J'-J-^flo »*^ M*'*''- I" quibus verbis certe latet nienda : nullo 
enmi modo possuut octodecim hordei grana pondus inajus efficere 
quam septem et vigiuti. Quod note ne Bernsteinii auctoritas dimi- 
dium tantum eonmi quae congessit BB. exscribcntis, aliquem in crrorem 
ducat. PI. aiiiio/' BB. et aikso? Galen. 24 r. 

t.^aso/ dimidium drachmae, JUi* ■ ' -' »jtta|»j? o»^», BB. , 

yoiasof^ BB, yoicoo/'' et voi»/' BA, qui expouit per Jyi^ et 
jjjLiJfcfJs, cichorium silvestre, cichorium intybus, L., sed leontodon 
taraxacum, Ibn Bait. ii. 160. Dicit autem BB. in cod. antique 
exponi per ),.> \ . m9> . yojjo)', quae ambo cichorii genera sunt ; addit- 
que ^DaA»,s.^o <^i^»ao ,^.No)-»|jo )lo»Io |>ija.a(ii>o jKlXi t*^"- 
Haec vocabula, quae herbas amaras, velut lactucas agrestes, cichoria sil- 
vestria significant, quantum nota sint, v. in suis locis. Pro ,> -^r^-^J 
monet Bernstein, legendum u^J-JS^o*^, Pers. rh^' " Herbae amarae, 
quales in Paschate comedere solent Judaei, Syr. lUjjc." Castelli Dic- 
tion. Pers. Cum hac voce confert Bernst. --jJ^i delimit siteciea. 

)^o( Heb. ''ilX, vel forte oiiat, heu te! vae tihi! ».('' ..JL» oto} 
yX^ lo)/' .y j \ v> , quibus voeabulis ait BH. exponitur in libris ere- 
mitarum K.»«^? )i>lbsa^. In libro autem Paradisi se invenisse dicit 
BB. )-ooil, itemque lISoJl lISo/, quod exponit per isb* A ,''^ wo 
vae tihi. Occurrit ap. Sauct. Vit. 34 r. .'^ )I=o(', vel forte )l5o('; it. 
ib. 2i8 r. J-so/ U»o('; it. Jo. Eph. 16. 6, 91. 10, et al. Cf. Gr. ul^ol. 

)l.«^o( turibulum, acerra, BB, qui exponit ^ijo )je;^^ oia^i -^/ 

'^^o^'' Aph. v. '^fcA*, q. V. 

0.^0^ i) o^oXot, pi. V. usoXaaof', q. v. 2) a^So( , Jlajoim^f''' 
oN->o{» Xenodochium Eubuhrum Constantinopoli, B.O.ii. 50. Cf Chr. 
Pasc. i. 622, o ^evm tS>v Ev^ovKov; at ib. not. ad ii. 454, ^fvav toC Ei'^ou- 
\ov. Syri priorem formam secuti videntur, quum etiam ap. Jo. Eph. 
in pi. legitur cl^^aoI? ^?o,ijaas/. 

mla^AOl Hier. oecursus ejus, Mat. xxv, 6, p. 575. Rectius ib. 
V. I, otk.^>o/. 

liso/ i) i.q. ilaoi' vae tihi, uJjo uo, BB. Confert Bernst. Pers. 
jb.l clamor, lam,entatio. 2) genus piscium, ova ]nscium,, )jcuf l^a^ 
esU-JI uo<r>.> BB. Cf. )»»o. Pro )ja^ credo legend. )^a«s5^ viscera. 

jfcso^*^ Aph. V. jlsl,, q. v. 

<^' i'^i) ^''^y regie quaedam Asiae minoris, pars ut videtur 
Caramaniae, Pers. {^\, unde Bernst. etiam scribit <^( BHChr. 466. 
V. Lorsb. Archiv. i. 265 sqq. 

\l^l^ Eugaeus, regionis Eug incola, lii^/* |i. iv> o»ol BHChr. 
561. PI. ^4°''' i^- 447. 594- 

IJLp/'^ exstare monet Bernst. in cod. Vat. clxvii. pro lectione 
caeterorum codd. )»cu. oi (-^Z )sx*? denai-ii akgha,h.e. alhi, BHChr. 436. 9: confert etiam voc. Turc. pl = jl ak, album significantem. V. 
autem \.^}'', quae ut voci Turc. jjs*' melius respondens, omnino 
retinenda est. 

14,0^ " expulsio," CastelL, v. s. )s^.. It. )>4or, imper. Aph., et 
l^o/'' I p. pi. Aph. ejusdem U^»- 

i4or )4pr -V, ^h^, )i/' i«r, BB. Scribit K. i^jr )i4^r. 

)k4p('*! 't- J^o^' K, m. i) ^hus coriaria, Galen, 6^r, wmok^lj .aooi 
j,^/. Exponit BS. ap. BB. quercus arbor UjUl 5^ l4jo^:>^? U^?", 
sed rectius Hhon. jU-. .|iAyoffn .)^f . De jU-. cf Ibn Bait. ii. 46, 
qui reddit rhus coriaria ; et Diosc. i. 1 38, " rhus, quae opsoniis asper- 
gitur, quamque nonnuUi ruhrami vocant, fructus est rhois coriariae, sic 
vocatae quod coriarii ea utuntur ad coria densanda." Unde forte 
ne arbor cum suo fructu confundatur addit BB. 5^ ).asoi»j UX./ 
j\ . ... II ■ 2) ocymum basilicum, BA. jjl^l JUij .-j^iLJl ooL l^jo/ 
\oaL .cutt^ao/. Exponit autem Ibn Bait. i. no, jrjy^ P^i" ocymwm basilicum; eodemcpie modo iateqiretatus est Ibn S. in Tbes. IlaoJI, q.v. 
in suo loco. Monet Bernst. •rjj'^U vocem Pers. esse, quam Arabcs 
scribunt p-jiJ^j- Denique anibas inteqiretationes dat K, sc. l^/' 
• )x>^ )-^l •U'l .lio^o .i^d^t 6^ .luboof .i^l .)jucckA>; U^i 

arbor rhus ; sed al. querciis {\m^»), al. ocymtim ; Itoc vocab. scrHnmt 
al. cum elsotso \^( \ al. dicuiU quod sit arbor rhus, vel quercus: it. 
al. triticum repens, et arundo epigeios (sic reddit Ibn Bait. J^ i. 234, 
et IaL>. ib. 315). J1K in Talm. dicitur ruber /ruetns, qui ad tingenda 
coria Cordubaua adhibetur. 

o|^/ revelatio domini, tt^te BS. ap. BB. oa>\^ oZoswa ««/ 
^Jpl jj.^ |u;.aof. Merito improbat Bernst. Micbaelcm rogantera 
" Estue ex i_jU>.1 resporulit, a rad. v>v>- ^" 

vUs?( "oni. loci prope Tebrizum, BHCIir. 602. 

U'l^r ct ^a^).^)' v. s. I^^pi'. 

)ji4^/ 'Oyftd, ijoni. urbis episcopalis in Africa, Rel. Jur. 84. 16. 
Vocatur Aygya, Routh, Rel. Sac. iii. 128, et in notis p. 206 Aggiva, et 
Abachia. 

•JoQ^s^L^o/ 'Qyiyrfi, Ogyges, Dion, p bis. V. supra ■~«^^»^i^' 

"^o-^i sc. ■ Jn . vi i ^ '^a^/ Oghul Ghanmish, noni. u.xoris Gujuc- 
Chani, BHChr. 513. Ap. Hist. Dyn. 492, ^J^\s■ Jjcl. 

■je n . N )i-.^-flBa-^( BB, it. ocn N ^ mg.^/ BA, et mendose 
i^a a..^.«^ jB Q^( BB. ap. cod. H. clvii, aiiyovcn-akuii, Augristalis, nom. 
dignitatis, sc. praefecturae Aegypti, sub imperatoribus Romanis, de 
qua cf. Du Cange. Reddit BB. _Jt-o ctUu |..>»\<x j-ex parvus 
(Augustulus); et BA. )..t\io> ok^a semirex. 

i. n . iyi )L^jeQ-^/ et liO.i ft^mo.^/ i.q. .. n .i v ^.jeo-^/, q.v. De 
Augustainnica, Aegypti provincia, cf. Le Quien, Or. Christ. iL App. xi. 

>cB n ^ m a-^/'' i) Augustus Caesar, Tit. Bostr. 134. 35; i ~) ~ 
•flOQ^laoa^)''' Luc. ii. I VHh. 2) Au^u.stus niensis, Syr. o^', >ol' 
^Jl w^i •|u*».*, BB. V. .Boo^jsoo^f. 

s^o/' Aph. V. l.^-, q. V. 

jkl^p/ vycm, sanitas, [iiNnNa... oi, BB. at BA. f'<^^--<^, forte 

ace. vyiea. 

yOX.U.^( it. .oj)!^/ vyuivov (acc. V. vyutv6t), sanus, tanitati 
restitutus, ^Sr^ .|aja^««<oo, BB. 

.a<»x^/ (mendose Bernst. ]a«,^>^/) teste BB. in libro Pauli 
(Aegiu.) exponitur p^i^Li (a Pers. yLj»Li) fmnicma officinalis, Ibn 
Bait. ii. 75. Bernsteinio est alyiSiov, " nom. collyrii, quo fluxiones 
commode sisti possunt, quod genus arariKoti appellant." St«ph. 
Thes. s. V. 

^^1 Evye'vrjs, Eugenes, s. Eugenitis, i) nom. viri Aegypiii, quern 
monachi ut eorum parentem et conditorem, »aa/' celebraverunt, B.O. 
iii. i. 147, 284, 592, 633, iii. ii. 48, 386, 862, C. B.V. ii. 370. De prime 
ab eo condito coenobio, v. B.O. iii. i. 147 not. 4, 590 not. 2, iiL ii. 863; 
unde plura ejus nomen postea ferebant, ib. 864 sq. Laudatur jtaoa^ 
^»4»°<'' "W^f . B.O. iii. i. 591, 592, C. B.V. ii. 493, C. S. B. 641. 2) 
nom. inonophysitae, Seleuciae in Isauria epi, B.O. ii. 328, b. 19. Nomen 
scribit Ass. ^«^f ', it. ib. a. 19, ^^^'j sed ut alias notavi Ass. puncta 
pei-saepe sine certis regulis apponit 3) nom. haeresiarchae, qui cum 
Conone ut Trithcitarum auctor celebratur, Jo. Eph. 309. 8 et sqq., 
Anecd. Syr. i. App. 17. Idem ap. Jo. Eph. 314. 3 vocatur ~'-'\^/ 

^»^(" (iyfvrii, bene natus, (j-iil >_>k-w»..». .i—ij-l )j».i4oi^, BB, 
BA, et Ibn S. Thes. § 4. Cf. Talm, DirJIK. 

li^f exponit K. ij.^^1 gena, praesertim superior. 

)Jj<4«>r Eiiyivia, Eugenia, nom. mulieris, C.B.V. iii. 17; it. sanctae 
Dawk. XXXV : at )uj).^(' Dawk, xxxiv. 

Ua^c (vyiveia, nobUitos, sed a BB. e libro Paradisi explicata, 
quasi sit (iyfvrjs ; u— ^* '~^i/-' tmi«l «ai fS; ^-.K-^-s. 

>£DQ.ia^^( it. im.!^/^ Evyfvios^Evytvfjs, Eugenius, i) nom. mar- 
tyris, qui Dec. 13 colitur, Dawk. xiii. 75 r, xxxii. 372 v. Alius ejusdem 
nominis .acujIs^/ scribitur ap. Dawk. liv. i9r, C.B.V. ii. 450, etMart. 
7 colitur. 2) nom. epi Eucarpieusis ; et 3) epi Apolloniadis qui ambo 
cone. Nicaeno interfuerunt, Ebed J. 206, 207. 4) it. magistri o£Bcio- 

H 2 55 •:• r^jta^oncr^ - iXoK" •:• jacokttA.ioi^- ^.asaoiOT^ •:• 56 rum, de quo v. BHClir. 73. 5) epi Amedarae, qui cone. Carthag. 
interfuit, Rel. Jur. 78. 12, Routh, Rel. Sac. iii. 123. 6) ^axLj^V 
Jf Oi» ^vyivtot i rvpanot, a Thcodogio imper. victas A. C. 394, Par. 
Pat. 2. 8. 

•Z^r Apli. V. i^/, q. V. supra. 

)-><iJi».a*o;^o(' teste Paulo Aegin. ap. BB. f»3f U^» JL^ 
i^jOiiJl, uj/bt^b C^i ^\ iA,j o,UUi.\ .Ua?o uft.^ nS be Uw>»a» 
, J n t " j humida coUyria, quae croeo el chcUciti melkque parantur. 
Est igitur Toi Gr. uypoicoXXoupui. [Ex hoc loco notat Bemst. ^.H^*^ 
male a Lexicographis explicatam esse " x<i^K<"^o»', atram&rUum suto- 
rium." Recte quidem xoXitoj^i-, sed hoc herbam esse, quae alias xaXicar, 
XaXjcmr, et x/nKroj/A^oK vocatur, Lat. coMa, docet etiam Diosc. i. 547.] 

yO^lixo*^/' BA, cod. M. cclxxi, sed yo^^ ^o ot^/* H. xxv, 
ct "^i' M. clxxii, qui omnes et BB. exponunt'''^ci3, J»5, collyrium; 
forma curta videtur esse vocis Gr. irypoKoKKoipiov, cf. supra. 

^aa^l^l it. un^I^oi'* Eiaypios, EvagriuB, nom. multorum, sed 
praesertim i) Evagrii eremitae Poutici, quem laudat Severus Poet. 
166 V. ut .m*;^/' )Lo)4 )>=>• De eo v. B.O. iii. i. 46, iii. ii. 210, 
C.B.V. ii. 500, iii. 132, 168, 172; it. ib. 168. 15 ubi jaaut«^|o/ voca- 
tur; C.S.B. 30,392, 463, 566, 605, Par. Pat. 2. 10, 12. Scripta ejus 
saepe laudantur a BH. in Ethicis suis. 2) cogn. viri qui consul fuit 
A. C. 381, C. B. V. iii. 180, cui alias semper nomen Synagrius. Nomen 
cum Ei€pytTris confundit BB, reddens j.ft*. »:^>>. 

>£a^l^( aiyitpot, populus nigra, icM/J' )»^ .)^««aoo» jVx^iciM, BB. 
e Paul. Aegin. V. supra .fioo^jk^/. 

jo/ i. q. jif ' ]}eriit, part. m. f S( peribit, f. )io(' id., Nasar. De 
o in o mutata v. supra <ao{L/. 

Ijo/' imper. Aph. v. Jm, q. v. 

)f 0/ (Chald. n^S, NI^X, Heb. 11«, Ar. jjk) m. i) tUio, torris, Amos 
iv. II, Znch. iii.2, pro Gr. doXdt Hex. Jes. vii. 4, Ezech. xxiv. 9 ; jjo^* 
A^.^ jl^^iV. ^ torrem ex ara rapuit, Clem. Rom. Rec. 39. 30; jf o/^ 
• {l'; torris fwmans, in libro Paradisi, ait BB, est juueo w»>u>)o; «^ 
oa N *s jkuT adtcattun aliquid, quod fumum quum exstinguitur pro- 
fundit; \SiJiio ]jo/ torris adustus, Ephr. i. 491, ii. 285, BHChr. 
554 ; pi. \aiZio )?o/*, Jes. vii. 4, B.O. iii. i. 128, 207. Hinc 2) lignum 
fomaccde, rutahtdum, Ephr. ii. 264, B.O. iii. i. 333. Sic apud BA. 
exponitur )»fc>i &} )»ol.«9, ap. BB. et Ibn S. § 9 utJl^': et ap. K. 
H ^'^nm .)JLm>3 .].s;ioo. Idem dicit esse qui scribant );o/^. 

.o{;o/ vahav (gen. pi. v. iiaba), Hyodes constellatio, ioi;o/ \m^^, 
Hunt. dxl. 53 r. 

.»culfo<* Evodius, patriarcka Antioch., B.O. ii. 325. 

.oseljo/ (iSalnav, beatus, .<uol;o/ )^iJ»bJo; wot U^if ^ flSalfiav 
'Apulia, Galen. 51 r. 

iUo( visio, visits, tj]. )oVrI; mendose pro iM^iio/ Spaatt: 
sed omncs BA. et BB. codd. in banc scriptionem conspirant praeter H. 
xxv. et H. clxiii, qui gen. exhibent >AoouA|for pro .£sa^i>a/' opiaeas. 

yoa&aslfo/ de hac voce dicit BB. Uocu.L .cu iS -^OM^i.^ in 
lihro Jesu Ba/r-Nun, terminus. Mendose igitur pro 6pt<r;«dt. 

tjo/ nom. prophetae, I-aj? \ii^m., B A. Forte TlJl, 2 Par. xxviii. 9. 

Ifot^otjo/ et .e>o»^oi?0{, it. III^mJo/ et .O;^ot;o/ ovhirepa, oiSe- 
rrpov, neutra, neutrum, )t>'>0' Ho )»o} Jl, BB. 

|uo;o/ " sententia, voluntas, plaxyitum. For. Gr. au8^." Castell. 
e BB. In uno cod. Bodl. vox sic scripta invenitur, sed in altero rectius 

ImSJo/ tvSoKta. 

l.^o;or denies, jJu, ot, BB; forte pro )y>.^o?o/ obovrta, pi. v. 
iiivTiov, dens, quod ipsum infra male exaratum est U.1jo>o/. 

auuo?o/ BB, oj\l^.o( BA, at &ufo/ ap. M. clxxii, juramenta, 
yUJIj ^^,-.^1 (-Aiil Ihooojo «, BA. et BB. Vox suspecta. 

\lcaaoior Eudoxia imperatrix, uxor Arcadii, BHChr. 73. De 
ea sub [^joDiof dicit BA ).3oi;j ).»aa ,m^\a^i ^ \ma%%3oi \l^j^t» 
]l^a»i{ ^ )i,sjajf [^ia^^^ regina a Joanne Ghrysostomo repre- 
hensa propter mneam quam a vidua aistulerat. ^oaic\}0( V. .oaoojo? fubaliuiv, fdix, fortunatus, )a*t >a^, BB. 

^oiojo/' BA. ap. cod. H. xxv. at M. clxxii. yoaoojo/'' eruca 
herba, j^^^^, BA. Quod exhibet Bemst. Ai*ill, neque in nostria 
codd. legitur, neque erucam sed mentham significat: recte autem cor- 
rigit tosoojo/* (CCa/iov, cf. Diosc. i. 282. 

lu^ojo/ oWjtio, denies, sic ap. BB. rescribe pro )y^o;o/ et 

.tooiol* i.q. >fie;o/, q. v. 

ya^j>eio( benevolentia, )x>a. «a^, BB; vox a Gr. MoKia depravata. 

.fiBOL^&^^ojo/ Evddxtftor, Eudocimus, nom. sancti ap. Dawk, xxxiv. 

)e;o/ vhap, aqua, 'U.I |Ijo oi, BB. 

,»a_a_j»ofo/ lectio vitiosa e cod. Hunt. i. ap. BHChr. g pro 

.fsaajiojo/ cod. Vat. clxvii. at clxvi. jaaajio^ol Eudoranchus, 
nom. regis Sethitarum septimi, BHChr. 5. Ap. Eus. Chr. ed. Mai 
(Script. Vet. Nov. Col. viii. 7) Edoranchus; EvtSapaxos Apollod. et Afric, 
Elf8<j>pf(Txos Abyd. 

wjo/' Aph. V. ]ft, 

ufo/* nom. viri, i) Esdr. x. 24, sed Heb. ^yi^=^io^*. 2) Fudens, 
qui taoja^ vocatur 2 Tim. iv. 21, sed »?of ap. Dawk. liv. 154 r; simili 
modo ap. Dawk. xxi. vocatur tJJjl. In utroque autem codice in of&ciis 
scribitur <&>}o/ et >cacufoS. 

wfo/ (fSr), hymnus, canticum, ...^"il ]&^»CLa>*.l oi, BB. 

Ujo/* Evoila, Evodia, nom. mulieris, Phil. iv. 2 VHh. At Pesh. 

.?OlO(' . 

IJjof fi&ia, tempus serenum, Geop. 6, 30. 

\l}al* hydria, aqualis, ^J/*-^! i_*-jU1, BA, sed M. cclxxi. (_,.jLj 
^jK»."!!l. Bernsteinio a voce Pjo('= )jJo/ depravata videtur. 

,mI^Jl^;o/ Sitfyrfrrit, dux viae. In codd. Bodl. exponit BB. JIajL 
si . v.. sptca, sed in cod. Bemst. D invenit IL^ib semiia. 

■ am-;, ff^/ i8^y))<roi', mam wiows^r'a, c?i<c, jxi xi,l »»t«», BB. 
Bernsteinio lectio mendosa pro .o,n..>^?o( esse videtur, sed potius 
verbuni est, multaque hujusmodi exempla apud BB. invenies, e. g. 
o»j).md|a.3o?0|' = U*>0| «*■>?, SC. vox Gr. SSoiroifjaaTf. 

.QjoJ^^fOf' SSriyiKos, i.q. oSryyrjriKds, viam monstrans, Bemst. Mihi 
autem videtur esse scriptio mendosa pro yonll^fo/; exponit enim 
BB. per tres in modo imperativo voces, sc. jJi^l lju»l )?oi. 

U^jo/ v.s. U^joi'. 

tmipfo/ exponit BB. ^ja^\ u^W^. »4»!'"ll Vv^l )1^^!:^ ova- 
tus, humor albv/mini ovorum similis, unde suspicatur Bemst. vocem ex 
Gr. wofiSijs esse ortam, interpretaturque de abscessus humore albuminis 
ovorum speciem referente, vel de ipso abscessu, tali humore scatente. 

.Gu;o/ <^i(iov, <A«o<««re,^_^4Jt-Jlj kJiil ^y^ -rV^J' \**^J^i BB. 

,toiJ\o( columna, ij^\ )?nfift.V, BA. ap. M. cclxxi, alias .ab<;o/,q.v. 

ttto^jof odovr, dens, '^ UiL oi, BB, 

,flBQScua*»o/ Eudocimus, mart., colitur Jul. 21, Dawk. xvii. 172 ». 
Idem supra .^ea^a^jsojo/. 

)jiL.jo/ o'br)na, tumor, sec. BB. ^ iiiJl "tsU jj^lUl ^1 )lso» « 

^.^1 tumor mollis in oeulo; consentit B A, addit tamen )jii» )jaI?o/ 
i»5ol iwfter escfulentum, forte pro )l»jo(, q. v. Inter has duas significa- 
tiones distinguit E, sc. '■ ^y^^ . )l<M\ttac .)L3;je :)L3oi Ibao^fer 
^LiiJlll .Jj^l et Ifti. .5 )ja*?o/, h. e. \iLf'io}'' =tumor, at Ua^jei' 
«M6«r. In ambobus pro IjiX opinor scribere oportere JjijJL: diserte 
enim BB. i w^^as lUS )j»aj.. PI. )>^UiB-fo('' olhrnxaTo, BB. 

tflBooTto/ iSIwr, dolores partus, ,_jiy\ ^l**" ILaJl, BB. 

s£ol}i} columma, fulcimentum, ij.-U IjcoftV,., BA. et BB. Apud 
Castell. redditur aydpuii errore manifesto: melius Bernst. ihos, sed reapse 
ut opinor oSdr, oiJdr. V. tttcuto/ supra. 

>tt<;o|' nom. prophetissae, Dion. laj. 5, corruptum ut videtur. Cf. 
ib. not. 

uJousksfoi " dolor, molestia, tormen," CaatelL: sec.BS. ap.BB. .\a\o 57 uiuii&orioK' _ QacL&A.iO(<' •:• •:• QooioorC . a>eur<'cuui.iO(^ ■:• 58 ^j dofor; Bemst. vox est (IKw, dat. v. i«.'t, s. ia.V (i THms.v. 3), 
dolor. In codd. Bodleianis non exstat. 

.maa.joi' jMi twnidos pedis habet, ^;;--l»yJl " 4^. .Jl^'^ijo, 
BB, sc. Otilnovs, Oedipm. Scribitur ^asu^/ Spi^Syr. |^. 13, 25. 

^eoalxaa'^oi^Hudoxiua, i) Antiochiae epus, Anecd. Syr. i. App. 4. 2) 
sanctus, qui colitur die 6 Sept., C.B.V. ii. 88. lb. 115. 13, aaa-^aaf/. 

ttS(uU)?o(' BB. (cod. H. clvii. at M. cxcviii. aaolU)?©/) medica- 
mentum quoddam sic ap. BB. expositum; A^^a ^ >v^~ |jot ••*,. .p 
.-i=^ ojo. 00a* ji*^^^o f^ Iwoi. ^/ cMi^-^^ k.-|o MJ' 

.)j*io)jD(f*(' .^^ .^ .Ud*0 -;-fc5>. wMk^O Uoifl j^»f ^{^{o 171 OTlii- 

jtM> codice inveni, hoc medicamientum e Carmania venire, inque »ua 
arbore mode lanae ctijmdam crescere, nonumque ejus velle, Hoc mea spes 
est : addwnt, verUrem astringere, et alvi proflvmei viUe esse. It. in 
antiquo codice \i..jt>\jo\^l . Haec vox forte in Ij-aoljoj^/ corri- 
genda est, quae hujus medicamenti verius sit nomen : sic enim apud 
Boorliani Katiu inveni Jl-w.L.Jlj1, cum eadem expositione Persice, 
addito vocem Syriacam esse. Frustra apud Ibn Bait., Galen, et Diosc. 
hujus vocis expositionem quaesivi. 

yoao;o(' EiSaijifflv, Evdaemon, nora. consulis, Jo. Epli. 86. 7. 

«fia-Jojo/ Evdenms, Patarae urbis Lyciae epus concilio Nicaeno 
interfuit, Ebed J. 206. In An. Nic. 14 vocatur ,aiaio\}oi. 

>fiD&uo;o^ Eudaeimon, Paphi urbis Pisidiae epus concilio Nicaeno 
interfuit, Ebed J. 206. In An. Nic. 14 vocatur .ttOuaoijU/- 

yfo/ nom. viri, Audun, B.O. i. 335. 

t(jO(' 1) vSvov, tuber, »L^)?tX, BB. et ap. BA. pi. )jjc^ vbva, tvhera, 
»U5J1 JjsX. Postea ap. BB. scriptum invenitur )J;o« (pro ]jjeet), et 
yojje. 2) Ijio)* atuis, Cliald. KJ1'S<, Nasar. uJjo/ awres meae, ib. 
Cf. Uli 

Uioi tentoriwn, Nasar. An vox Chald. '3"niK, quam confert 
Norberg., revera tentorium significet, incertum est. 

uajof (B A, cod. H. xxv. .»o'jo/') 6i6s, Ion. oiJot, via, ju^ )-.*o/ 
4=^, BA. et BB. 

UfiDtoi' EiSoxin, Eudocia, filia Heraclii iniper., BHChr. 100, Chr. 
Pascli. i. 714. Eectius \l.a\o}'' Eudocia, uxor Theodosii imper., Za- 
char. 334. 

-^^z}' Aph. V. ■«^}.,, q. v. 

|j^^;o/ (cod. M. )j,^fo() abi]<j)ayta, gidositas, voracitas ciH, 
ijjii\ jLoAi^, BB. Vox corrupta pro l.^s^oft'; sed v. supra Usof^', 

j..^*o/ v. supra Uo?o(, et i^sD^ef. 

»fl9 0JQ^i|»»o/' v&pdpyvpof. argentttm vivum, jf^Jl <^.<f, BB. 
)oi*o/ pi. ).s»jo( m., i. q. |l1?>o/ , sc. actis grandior ad saccos 
eonsuendos, l^j \> .xi ^]\ tl....U .[aob ^Ijo .U^, K. V. infra 

• oiji^jjo/ vipAyapov, hydrogarum, \lioz \^iaie »*»? jLkCo oi 
ji3L.». ijU^ 'Uj ^^ )»l>iO, BB, sc. coctnim, ex muria (garo) et aqua 
et thymhra factum. 

.^otaaoifo/ iSpo'/iTjAov, hydromelum, i. q. .a^.*:iOo)f/, q. v. De 
ejus paratione ait Zacharias ap. BB. a>sD»Uf U»? »»s ?fc«i>koet Ua^ 
[■X^ « otMj} ^»U> U:o*» ]p-*sl.l.io ^N « ay ? )Jooo Jls^fflus/ <M3 potto 
Quae ex melle paratu/r cut cydonia injiciumtur et aqua cocta, poniturque 
in sole tempore orlus caniculae; Ar. i_i-<Jl j.^**. ^J in/ervore aestivo. 

wi^«»o»?o/*, i. q. iXo^oJfr, et wiio^o>j«, q. v., vip6iu\t, hy- 
dromdi. Ab Hhonaino ap. BB. exponitur ^ N » 'Sy» II? U»? .lao 
Jjk^^aaj )&ssri^ »^® i.N-'i'^f" aqua melle temperata, sive cocta, dve 
non cocta, eaque quae ex obMionefavi exsistit ; Ar. ^y^ J-~»ll 'L. 

uie^otSoilol vipoireirept, piper aquaticum, exponit BA. t - > fr>V 
iJaUJl. Al\ jAli UJ JUj ;.^..?.-> iJiof Ua^ Uw)V«? h^ha quae 
vocatur piper aquaf/icum; eodemque modo BB, addit autem Hhon. ap. 
BB. similem esse m^thae, ^^^. i**^- Ap. Ibn Bait. ii. 363, Jiii 
»\_J1 polygonum hydropiper. 

w;*A-ao»Jo^ quod dedit BB. ex Gabriele corrigendum est in 
«t.a*»o»?o^, i.q. -»ok»o»Bo»»o('. <cDa<iaA«i;o/ vipox^t, aquam /undent, litxda, JjJI lef .«, BA, 
cod. H. xxv. sub \ioaAml. V. infra .»|aAJt?e/. 

yO^if o^ UprfKiv, hwmidum, B U. qui sic expouit jjolfo/ yoiili^ol 
yoi^fiol oelo {j'W\ ^•,^\ Ua^^ .S »» ^/ U>^ moi ^..^0/ 
tumor aquosus (viptiXAy oVhtpa) tec. B S. doctorem. Legitur quoque 
.OLUtfo/, confusis'V et ^, ut saepe. In quibua verbis tret apud 
Castell. errores notandi, 1°. .o^tfo/ non per se tunuyrem aqueam 
significare, sed cum IjLlto/ conjunctum: 2". .o^ife^ noa doetorem 
significare, sed Ua^^ titulum ease honoris Bar-Senuchvaei : 3°. 
.ojui;o/ non dolorem significare, ut ait Cwtell., oonfiiM hae toc« com 
i«ie»*ja<fo/ quae proxima ap. BB. sequitur, redditurque \a\a dolor, 
sed malam scriptionem esse pro .o^ifo/. Denique in cod. U. clvii. 
pro youifo/ Boriptum inveni .oxsito/. 

jaa<:»ito^ Eudremius, cliorcpiscopus Cappadociensis concilio ^• 
caeno interfuit. An. Nic. 11. Vocatur .xooootf/ ap. Ebed J. 206. 

.ttioLiifo^ liA, M. clxxii. (it. ap. codd. H. xxv. clxiii. >£»c^aJifo(, 
forte coiifusis^ et /, pro >aeo\Aji}oi),»itula,ji.xi\ )joola<d/. Bemst«i- 
nio recte fortassis videtur esse Upoxoot, aquam /undent, sc. xo\^ooi}o( . 

Ujo/ v. in Uf/'. 

mo^'' ah, inteijectio lamentantis, BB. et sec Hhonain. Deum opem 
implorantis tJiJt ^1 \1)\Jli^\. Syri hodiemi, teste Stod. Or. 144, 
utuntur et oto'(' et oto/ ut vocibus lamentantis. 

010/ ah, ohe, heu, inteijectio dolentis, B. 0. i. 187, not. b, I. 2, 
BHGr. Syr. 80. 5. Legitur pro Heb. <^'^\fi, 2 Reg. iii. 10: wLu» «o/ 
ah, 8. h«u filia mea, Jud. xi. 35; ^ao ett} heu mi domine, 2 R«g. vi. 
15; Jl'ouo jiao o)0( aJi domine dominorum, Ezech. ix.8, xi. 13, et 
cf. XX. 49, ubi 5/' pro «©(' positum est. It. Act. Mart. ii. 236, iii>( ./ 
o.oit hi Seq.^, Ezech. XXX. 2, laeoLiv e,ii Heb. DV> nn, heu 
diem isium; UoaL^ ..oto/ .«o/, Heb. O^V nri5<, Joel. i. 15, ubi Sym. 
in Hex. &; seq. ^, BHChr. 327, ejusdem Gr. Syr. 73 ult., Amir. Or. 
449. Item admirantis et gaudcntis, B.O. iii. i. 179, )j« o-ii 010/ ohel 
ecquisnam hie est? Addit K. unara esse e quinque particulis, quae 
lamentationi, )Io»0;m, inserviunt, sc. wx, xor , 010/, wooi, wO : sed 
aliquando inesse aliquid admirationis, ]Laj;jotb'^o. Poni etiam vel 
absol. ut jLowM )uo oto/; vel cum'V, ut ).>aa^ oto/; vel cum ^, nt 
)joi ti? ^ wo?; vel cum'^i^, ut'^a-*^ )o(? )1^ ■»,. ;> » )la«».'^i. oior 
Jfc-j-^3» Uooi. Denique esse ubi iteratur, nt l^woiv «©/ ei6(, Graece 

etol ovA, vahj interjectio irridentis. Marc. xv. 19, Mat. xxvii. 40 
VHh., ubi in margine scriptum legitur ova. 

>fiaQ.>Uo*o/ V. .ao^Lo«o(. 

Jfoto^ BB. sed BA. )If oto/', ut in Phil. iv. 2 exstat, Evoila, Evodia, 
nom. mulieris. Scribit VHh. Ujo^- De ea et Syntycha dicit BB. 
)t (M.» t'^vi« }i,;--> w^iu; ll^eil )jLt midieres castae quae in riieam 
de prindpatu inciderunl. Sed Ar. uyl/LJjLH »^— Jl mulieres eaitae, et 
sic BA. 

>ttcu;ooto/ Evodius, epus Antiochenus, Corp. Ign. 202, 221. 

ocBCua^mo/ nom. viri, sc. ).^mitJ o'« .CDa*a^oio/ ECcXvic i 
Kapiarios, Eu>dpis Carystius, Ens. Theoph. ii. 58. 2. 

ttj>oto/' Uhnam, Uhanam, puer clericus et mart., B.O. i. 189. 

.mjotof'' Joannes, Severi Epig. 198 r; at .oajior id.. Marsh, 
dxxviii. col. 

^alloto^* it. .milio/' EfJethius Hadrianensis, urbis Bithyniae 
epus concilio Nicaeno interfuit, An. Nic. 17, Ebed J. 207. It. epus 
Satalensis, qui vocatur Ma.,l(Mo/ ap. An. Nic. 12, at sm^>tealo( 
Ebed J. 206. 

|jtoo/ Bel. Jur. 130. 14, v. 8. )j)o/. 

.00^ (ap. BB. in cod. D, sec. Bemst. yOoD aelemui, exitteni, 
!i\ Uk— ^", BA. et BB. Bemsteiuio est <ui>y, h.e. aeon QnoBtioorum ; 
Ibrte tamen sit 6 &v. 

Ijoo^' v. supra s. |o/'. 

oseioo/ OSapos, Varus mart, Dawk.ii. 186 r. Idem ap. Dawk. x. 
81 r. scribitur useior 

I forti 59 CDCUACk^ipOK' - i<l.lr<'.1 r^x.aar^ icC^*^vio\orc' _ r<Li^o\or^ •:• 60 Utif ILoo! spuma, h. e. smrdea aurium, ^yi\ Jjb". BA. Male Cas- 
tell. Ufjf l-Lioo/. 

|a)o/ rectius l^afOM, q. r. 

Mlol' Uzia (al. Iljai.), Or. 'OCias, fil. Amasiae, qui Mat. i. 8 fil. 
Jorsmi vocatur, B.O. ii. i6o. 

.ABOuto/ Eueoius epus, BHChr. 67. 

"^r©^* Heb. i>nx, nom. i)uniu8 e Joktani filiis, et urbis regionisquc 
Arabum Joktanitarum postea U :^ Sanaa vocatae, quae est metro- 
polis regni Jemenitici, Gen. x. 27, i Par. i. 21, Ezech. xxvii. 19, ubi 
Hex.'^ici Lxx. *A(T^ V. Rosenmtill. Alterthuinsk. iii. 171 sqq. 
a) nom. montis, J;V1 J-^»., et sec. BS. urbis, IVa-fSo, vel coenobii 
props Nisibin, ^j^r^^ J-.r». 4j<-j, ,bj Jj»1 •l^A-f', BB, Mons Ma, 
unde )>^il/ Islemes. Y. infra )l|^('. 

.flx^loi'* Euzdiae, B.O. i. 361. 4. Corrigit Bernst. ^ta^lol* 
Uzelii, regionis "^ro/* incolae; idem verba jjojoi? ^°-^ ^^a' 
e^otf >taJ^Joi* ^iots»> vertit, Regiones interiores Indorum, qui 
Euzelii [1. Uzelii] Indiae, h. e. Arabiae dicuntur. Male Ass. Interiores 
Indorum partes, quae Euzeliae dicuntur. 

yQxlo( eu(a>iiov, eruca herba, j^j^ja^ l*'*^^^^) ^^- ^- supra .aico>o I \j)o{ et )j)ooi', i. q. |li)o, ra. labrum plerumque lapideum, crater 
baptismalis, C.B.V. ii. 341 ; j^wfo^a^^^^? hlo! "crater baptisterii" 
CoJ. Lit. Univ. Eccl. iii. 188 bis, at IwiVoo/ Rel. Jur. 130. 14; 
J^fojo^jjo? IjIo/ ^; .t» nmvi Bar-Sal. Com. 4 v; ).v»sf IjIoi' 
Bod. Or. dclv. 58 v. Punctatur etiam )j/o( apud Poc. Ixxxvi. 31 r, »fli 
|J)o]l U. N ^ ^Jl»; it. ii>. ]Jlo!* ^ .oNm .it. Laudat etiam K. ex 
Off. Encaeniorum Ecclesiae V'^esp. ^» )ij/p(' ^ ^^^ o>»^s3 
|t^»Qjo.ijo» U<«o>. Ipse tamen scribit [ifoi, et JlTjo, exponitque 
o>a V« '^ j ^. Vi V ? )j»Q^ labrum in quo baptizantur in/antes. Plura 
videas sub U'xs. PI. jj)o/* sec. Hhouain. ow,)yJl ^\j^'i\ (cf. Ujo/ 
supra) crateres, s. ^^a lapidea, arcae: sed sec. Ibn S. Thes. § 21, 
\^\yJi\ eonceptacnda lapidibus exstructa ad aquam colligendam. Falso 
Castell. Jjlo/ o\^<owa, BB; nihil enim ejusniodi apud BB. reperitur. 

aTor Aph. V. &U, q. V. 

»-o(' Ar. j.a.jl Malec Auhhad, nom. fil. Adeli, BHClir.450, 451. 

JLof' cum deriw. v. s. m.^. 

).^o/ oxro), octo, U'Uol ol, BB. 

wulot apud Syros hodiernos interject, exultantis, Stod. Gr. 144. 

)A-o(' apud Syros hodiernos tot, Stod. Gr. 136; )o»x )J^ol tot 
ores, ib. 24. 

'^o/" Aph. v.'^y.^, q. V. 

JLe? V. )L^'. 

ilo^" Aph. V. itti, q. V. 

)wo(' 1) aZtM«, Nasar. V. Uu>i. 2) via, ratio, mos, ^L.oi' iter 
nostrum, yOoMt-oll pro eorww more; pi. )l'i-o/, Xasar. V. )y»>o/. 
)k-.0(' nom. Zi7n agrestis, (^\ ^^^.»j^( U-.1 ^^, BB. 

*<^i^i4®^' 2^- *P- cod. H. clxiii, M. clxxii, et »q^ojjs).^o(' BA. 
ap. Poc. clxvii, v. s. JaJyaoJo/. 

.aufofiojo/ BB, it. u»aJJotici^o/ BA. ap. codd. H. xxv, clxiii, 
sed rectius ap. Poc. clxvii. et M. clxxii, ^ajjo^a^o^ v. s. 

^ojasojo/* mendose pro ^a^lboa^oi', q. v. 
.aoa.joiaa^O( mendose pro »flea.»o»^k3aJo(', q.v. 
({i^o/ TarsM* urbs, ^oi^^ i».l^[, )]^^ ^^ k, qui argumento 
laudat locum ex homilia de corpore Carshunice scripta );.j_3"'^» ^Lo 

*i )■* I' *i J" . ' . < ^^ ' 

7«S0f . K><i^o( , EvTi;x>)r, EuTux«or, nom. multorum; e.g. i) J'M^y- 

cAti, patriarchae Constant., qui yo^o? Jo. Eph. 118. 17, etc.; )ja^o/ 

118. 5, 119. 4. 6, etc.; ^0/ HI. 7, nS. 2, etc. vocatur. 2) J'M^y- 

cAt^ cogn. Pauli patr. Antioch., B.O. i. 298. V. etiam ib. ii. 28, 34, 50. 

Alium hujus nominis v. infra s. CLjo/. 

^(laa^or •Jruxos, fin-xijr, l) felix, fwtunatus, SijJiJ^l JJ^^ 5, 
BR (Bernst. \i'J^). Perperam Castell. ^a^a^o/. 2) iv<2/cAM«, nom. 
patncii, B.O. ii. 284, qui etiam ^tt^o^o^". 

•«Daoa,{o/ r. >£Baa.>Jo/. Iilia^o)''" Eutychiani haeretici, qui propterea quod Dei naturam 
violaut, in ecclesiam ut admittantur, rebaptizandi sunt, Bod. Or. 
cccclxvii. 100 V. 

jduaa^o/' Eutychitmus, nom. i) presb., B. 0. ii. 58. 2) monachi, 
C.B.V. iii. 256. 3) primi urbis Darae epi, Zachar. 345. 

.majusa^o(' Eutychianus Amasenus, urbis Armeniae majoris epus 
coucilio Nicaeno interfiiit, An. Nic. 12. Ap. Ebed J. 206 vocatur 

)>^'mioa^o/^ EtUychianista, haereseos Eutychis assecla, qui 
docuit Christi duas naturas in unam confusas esse, Jo. Eph. 179. 15. 
PI. [^jttAloo^oi Anecd. Syr. i. 27. 

tLDoJiotco^aJof aiTO(rxfSt<os, aimpliciter, sine pi-aeparatione, ex 
tempore, l^)-v^....>. ol, BB. Scribit etiam »oa^»o»ia^o( , exponitque 

Jib < »ljj^ Umj <«-|o t^lt v **' ol 1^)1 « VI incuriose, h. e. temere, 

forluito, it. insQ_Jou-=o-^o/ cum eadem expositione ; denique BA. 
.floaJjojaa^o/, et joaifojia^o", JJob i-jUa. )Jl(» jAo isJl^L», et, 
stulte, sed forte legend. K^)..^.^ temere, for tuito. 

•MOAtS-a^ot 'AvrnXvKos, Autolycus, contra quem scripsit Tlieo- 
philus, epus Antioch., Spic. Syr. 33. 18. 

^a^lLsoo^o^ BB, it. ^roa^Jjoa^o/ BA, ^a^joa^o/ cod. Laud., 
• a^QJoa^oi^ BB, cod. M, et >i!oa^ooa^O( BB, avronarov, aiiTOimTos, 
sponte, ii-«.ij J-J ^ o) « °i 1 la^. ^jo, BB. et BA, qui addit, )l> e»^» 
OaaI/ oiV>.l ^ 0/ ).,^ o ..^ ^ 01 oolo |iA..ijaDO )1^>^^.X aliquid sine 
causa, et temere; itemque id quod casii fortuito vel ex se ipso consti- 
tuitur. Exstat ap. Caus. Cans, nov, Laud, cxxiii. 173 ». Scribitur 
etiam .a^jsoa^/, q.v., et mendose •oJaaaJoi'. 

a^.jo*^poa^o( axiToiiaTurrai, automatistae, quos BB. sic exponit; 
Uto loo^^Lsf o. 'ftN-i ? ^i^t? >ffi>aa^o« &>..^.3» Joo^t ■•'•> KZ ^/ 
Jji )lci\,.^.a sec-. lUwriamum asseclae sunt dogmatis Ejncureorum, 
omnia fortuito et sine providentia Dei ferre dicerUium: addit ^o 
^^^jajk .a^l2oa^o( derivatum esse ab avT6ixarov. Sec. Du Cange in App. 
p. 31, avToiiaTia-Tat, " ita Athei, seu potius qui suam sibi religionem confi- 
ciunt, appellati;" melius autem Gloss, p. 157, airo^urtrat seu 'EniKovpioi. 

)j[;^_a5ka:oajo^ tVu/ioXoyta, etymologia, Jocajb »of>.>jlVao Jal/ *>»♦ 

Uw^l J^jS ^^.l ^, BB. 

.aBaLsca^o('(sic)^Mtowymtt«,Dawk.xlix. passim. Cf. .^a^saja^/. 

teoojo^oi prosperitas, Castell. ex BB. Legend. .^aaaJo/, q.v. 

*fiii.^a^o/ f. exponit BB. .)»«v3/ luLSftiTo jiioj^ ^^ }^ -v.^s^ . 
llij^Uj iJL-iJl ^ ikixi^' id quod mixtum est e (ventis) septen- 
trionalibvs et australibus, ut censet Bernst. avffios frrjalas : hi enim 
venti, i-rqaiai, a septentrionibus ad austrum per xl dies ex ortu cani- 
culae flaut, Herod, vii. 168, unde fioplai injmai vocantur. 

•aSo^oi, sc. )JJo, aquw calidae, thermae, BB, qui sic exponit 
Ljjii ijj. SpL*. LkLj-. |i ^\ iidL^ )t- 'vi . i o.«» thermae, quarwm aquae sua 
sponte calidae sunt, Gr. forte v^ara avTo(f>vtj. 

^a.*Do>3a^o/ sec. BB. iliil i^Ls"^ )k>-J-3. voluntarium, sua 
sponte. Forte depravatum ex aiT0(rx(5las. 

ua^ i^aS a^ 0(6 Ton-oTijpjjrijs , locum tenens, viccvrius, B B, qui exponit 
i_.oU ^_Jl5J.lJ /*-^^ ['• lajla.] (_fOJU». )k>^o» i^ locum servans, vicarius. 

M . ^'nnci ajo/ airoip-la, quum quis suis oculis videt, BB, qui sic 
exponit ^,kJl il.«^...ai. JW». la*iLj. In cod. M. occurrit etiam 
Ui^ea^CL^o( e Bar-Serusch. cum eadem interpretatione. 

^a*^Ja3a^0(' avTuirrt]!, vel potius aiT(rimK6t, qui suis oculis videt 
t " ■ M fc^ ^ ■ "'^ ) BB. 

^ia^iwsa^o/' et ia^Iloa^o/' BB. et Ibn S., Ja^^A^o/ An. Syr., 
*°4^'^«>!'* Ebed J. 198, mendose BA. et K. ja^loji^o/', ia^oia)L^o(', 
et etiam ap. cod. H. xxv. "^a^ljjsa^o/' airoKparmp, rex summus. 
Exgonunt B B. et Ibn S. § 4, djiil aJiL. . MLSoo ^J^sb rex regum, it. .^(^ 
JXll (»UL. '^ omnipotens, 8-.aj eUL. swi potens, et e libro Para- 
disi )joaIo **j; eodemque modo BA. et K. qui etiam eUil pj;. regis 
VKzirus: rex summus de Davide, Ephr. i. 446; de Constantino magno, 
Ebed J. 198; imperator, BHChr. 48, 68, 535, Dion.o>«... 12, Doc. Syr. 
Uxs. 15, i^BB. 10, Jo. Eph. 172. 17, et al., Spic. Syr. 35. 2. ia^-^ol 
Uaoootj? An. Syr. 87. 22. PI. o»a^!w.a^o/ et oja^ijsa^o/, BHChr. 61 III. -Op^ _ uJ2i^Or«' ^OiA&OK' _ r^Or< 62 i8, ubi Bruns. male ^3m:^o .Jo^ysci^o/. Usitatius vocantur 
imperatores Eomani a Syris liiiso. Exhibet K. etiam iciljiil^o/ et 
Jo^ii^o/, laudatque e carmine de rosa, jjJo'^i., hos veiKu.s, .oo»ika 

ja-ri. op,o U:^ U*i» W :ic4j>\iis> 00,0 iz::>& ^/ U^a 

♦ ia^ioo^o/ 

>^o(' avis quaedam, forte inV, Angl. <7te (?rea< bustard, BA. et BB, 
qui sic exponuut j^\j^jA, )t^ ow rapax. A Jonathane ap. Lev. xi. 
i8 datur n^niK <iT« pro Heb. noB^sn, quod reddit Buxtorf. vesperlilio, 
dubitanter tamen. 

y^Oj' Eutychius, patr. Constant., v. ya^o/. 
^*t^°r B.O. i. 349, 357, )^5/ Zacliar. 332, ^o/' B.O. i. 514, 
**"'^";^0( lb. 1. 402, EiTu;^^f, Eutychea, archimandrita Constant, et 
naeresiarcha, contra quern suuni tomuin soipsit Leo papa : daninatus 
in concilio Chalcedonensi a Melchitis singulis annis die xxvi Dec. 
anathematizatur, Dawk. xiv. 222 r. Hinc 

^■ tn^ i,.A..^o(^ Eutychianistae, haereseos Eutychia aseeclae, B.O. i. 
349, ii. 45. Cf. l^jtooa^o/. 

jaoiK^of''' i) EJJrvxot, Eutychus, Act. xx. 9. In VHh. MmL^o}*. 
2) Eutyches, discip. S. Joannis et S. Pauli qui die xxiv Aug. colitur. 
Dawk. xlii. 1251?. Hujus scribendi modi ratio est, quod gen. cas. Gr. 
vocis, sc. EiruxoCf exprimit. 3) Eutychius, epus Seleuciae, urbis 
Pisidiae; et 4) epus Smyrnensis qui ambo concilio Nicaeno inter- 
fuerunt, Ebed J. 206. In An. Nic. 13 hie ^cLJsa^o/, et ib. 14 ille 
>a>a^a^oi vocatur. 5) Eutychius, patr. Constant., Jo. Eph. 178. 22; 
qui idem .rm.^jo/ ib. 176. 9. 

^(La-«Jo(' Eutychius, nom. pr., BB, qui exponit )i4.<^ Felix. 
Exstat ap. Ebed J. 206 de Eutychio Amaseno, qui An. Nic. 1 2 vocatur 
«fiaoju9a^o^, q. v. 

1*0*^0/ OvTiK^, Utica urbs episc. Africae, Eel. Jur. 80. 15. 

y o 1 • \ ^o( Castell. et . o n .\J 0/ B B. meudose pro .i^t* "^"^^ 'I ,'\ v. 

)jyo(' aures, ijli"!ll, forte pro arav gen. pi. v. ois, BB. 

,£Da^oi^o( Eutropius, nom. Julianistarum in Asia epi, B.O. i. 
431, ii. 87, C.B.V. iii. 143. Ib. 140 mendose »fla*Si^o. Cf ,flja«3iJo(' 

et jtt*Si^o/. 

IJi^o/' pi. IJi^o/^ proceres, B.O. i. 237, Act. Mart. ii. 396, ubi 
" magnates " vertitur. Vox peregrina ut opinatur Bernst., cognata 
fortasse cum Chald. P"it|>^ prae/ectits, Jes. ix. 14, xix. 15. Suspicatur 
Davies quod sit auctores. 

>£oa-LsL^o( Eutropius, nom. monaclii, Corp. Tgn. 205. It. 
tflolsi^or nom. praefecti (Sharir) Edesseni, Doc. Syr. \^. 24. Vocat 
eum Cureton Euterpes, ib. 187. 

»oajhv^o^' Eustathius (Ass.) Arethusius, urbis Syriae epus concilio 
Nicaeno interfuit, Ebed J. 205. In An. Nic. 10 vocatur tfiaa^l^>.^.tto/ 
. V.a9>i?, unde opinor as excidisse. 

wo/' vox Ar. ijA cants au/reus, Arabibus (^jl ^\_, Pers. JUi, Turc. 
Jli.* {Shakal, Angl. jackal) ; pi. ^oi' ULi, Ar. ij^\ liHT, BHHor. 
Myst. ap. Kirsch. Chrest. 203. 7. Arabes sic eum vocant, quod quum 
clamet sonum (^Jl , vel ij^\^ edit. 

wo/' Pa. v. )o/, V. supra. 

uo/ OT], sorhis arbor, Galen. 58 r. Jj_ft.»|o ^j )).,« .^tyi ^ wo/ 
Ufot -oto^-I»[)iA^Jo]. 

k.o('' i. q. o/' interjectio admirantis, ohe, 0, Off. Mar. f. 10. Ante 
foeminina tantum usurpari, et w non pronuntiari notat K. 

*.©/ sed sec. BA. wo/', et BB. «5('', interjectio, 1) exclamantis, 
hortantis, 0, heus, "^o -oA Heb. >3 ^in, Jes. Iv. r. 2) dolentis et 
comminantia, 0, heu, vae, o-J^/'^fi. -^ -5^' Jes. xxiv. 16, quod 
BA. et BB. sic exponunt i-.J'!!! ^. ^\ JJ ^^j, Heb. 1133 0^33 'b ')»■ 
]iU.l» -o/, Heb. "in, Zeph. iii. i; it. BHGr. Syr. 73 (ubi »o/), 74, 78, 
80. Scribit etiam K. Jo'/, dicitque inesse in Jo'i, i) admirationem, 
)La-»iJO?kJ«, ut in Zeph. iii. i, ^o-, lU<Oo IV^^ )k>^»>» )f»^ -I? 
)i..A*;So. 2) vocationem, )lS-;*, ut ^-oj? "^ -o?* Jes. Iv. i. 3) 
Jamentationem, llo^ape, ut U*?)? )l— -J*^» a-»^ Dii. -o('*. 
In hoc sensu tamen sumptam esse dicit e vers. Lxx, sc. pro Gr. ovai 

^el apud Syrus hodiernos interject, dolentis, heu, Stod. Gr. 144. Uor v. Bupra iu )o/'. 

Uo! Oia, Oia, urbs epi«c. in Tripolitaiut Africae provinci*. Kel. 
Jur. 87. 24, Routh, Bel. Sac. iii. 130. 

»fl» c i . \ )^.o/ Evilaliut, Romac epus, Anecd. Sjrr. i. a8. 

JL5/' BA, \hel BB, cod. D. JiLo/', CaXo,, ioX.'a, vUrum, ,U.J1, 
BA. et BB. " ^ 

f^Oi^o^^ot et yfoiifiN.o/'' V. B. •fojjo'^o^*. 
•ABo-^l-i^o/ OM)i<dru>r, VetuUiiu, epus in concil. Cartbag. rab 
Cyiiriano, llcl. Jur. 81. 25. Idem VenarUius ap. Routb, Rel. Sac. iii. 1 36. 

ittouo/ civot, vinum, ob^io m«jo/ o«} imouo/ .p ..laaie/ 
^lija^.BB. '^ 

jo^ji^o/ Oiurrap, Victor, epus Asfuritanua in concil. Carthag., R«l. 
Jur. 84. 24. It. OUiKTwp, epus Octabengia in eodem concil., ib. 86. 16. 
Prior Victor ab Asmras, alter Fictor ab Octavo dicitur, Routh, ReL 
Sac. iii. 128, 129. 

w<^> n ^ n .o( 'loum-o/jioi/ij, Victorxana, nrbs episc. in Byxacena 
Africae, Rel. Jur. 82. 12, Routh, Rel. Sac. iii. 126. 

•tto^o^^o/ oiiffpovkos, VertduH, epus Russicadenaia in concil. CSar- 
tbag., Rel. Jur. 85. 6, Routh, Rel. Sac. iii. 128. 

UL;^o( pi. K»l.»«5(' Oviratae, b. Aviratat, gens Mognlorum, 
BHChr. 438, 516, 564, 613 (codd. BH. UTwo/', et MtLol' ; Hut. 
I^yn. 503. 4, (Lijl^j"!!!). D'Herbelot (b.v. Auairat) hos conAiadit cum 
Avaribus. 

Jl^oi' in libro Paradisi, ait BB. laoa Jb-^o^^i' [1, Jba«<'] ]V^»l 
jyi^ f^ ]luo •■*► .j3 j^jJL. )^boo ^f oi>ts l-t-ao : et in eJio loco 
wll-lo/, «V-.mo(', k>-.!o(', simili modo exponit omS;;^* v^ )V-\'- 
^ioL o»Siao40 U>^ao loaiD )t>«.^a^/ ^^.\ft^m^ ^^j- Unde recte, 
opinor, Bernstein, haec omnia ex I^oa/ 'txavBor depravata esse censuit. 
Vox Persica est^Uii- (j\j Jj), et ap. Ibn Bait. i. 251 exponitur ,/Iore* 
punicae graiiati. 

fO(' Avach, nom. pagi, jb^Zo, in dioec. Margensi, B.O. iii. i. 479. 
^01' interjectio lamentantis, \.^} ILIl^ ''^.^ '«w>a.A.» om |;-(d^ 
)lo^;;aoo, E. 

).J|kOo/' Euchata, nom. loci, B. O. i. 411. Scribit Aas. Euchaita, 
forte quum eadem urbs sit ac l^-Jo/ BHChr. 109. 10, et Gr. Eixatra, 
Cf [^oi 

l^loo/"' V. infra ].^.^of. 

I^lao/ et \^ou[oo( Eix'tTat, h. e. Precantes, nom. haereticonim 
saec. iv, qui precibus semper vacabant, unde Messaliani, h. e. . U. jN 'xt 
Uj-J_ail Gr. Maa-dXtavoi, MfaaXtavoi, vocabantur, BA. et BB. 

,£Da^f[oo( Ev/:lierius, consul A. C. 381, C.B.V. iiL 180. 

<ax^^oi *Sxapis, gratiosus, sed pro subst. habet BA. qui reddit 

)1,0^)4 0} ]lcu)4 loj.ftf Ko.90(' )lf>->.,{ O). 

uDoo/*, tibial, Ucatai, fil. Shiugiscaui, BHChr. 439, et rex 
Mogulorum, ib. 486, 487. 

)«ao/ ap. BA. tantum in cod. H. zxv. invenio, .Z^oo« epo ]fOoi* *o>^ y0a»o>Gi3 0.^0^ . .ooM^ao( ).Jfa3 r 


U-oa-m.^* ]Soi yCLjj(' JloQ^ |>^iin-»N wOojL|o sc. )^o/ calloeum 
quiddam et indv/ratum; e muUitudine germfiexionum eortim caUa, sc 
genua eorum caUosa facta sunt dum se humi provolant, et similia 
genubus cameli. (Dicit) Antoniiai, oppressionis callosilcUes. Vocem e 
rad. Ar. jij arete constrinxit, ortam esse opinor, unde jiji, durivs 
quiddam et solidius. Ex eadem rad. ,&., unde Apli. e^o/', callosa 
facta sunt. 

t mN ciao/ V. >nr\Nno/. 

>BBaso( 'Q^""' Ochus, cogn. Artaxerxis iii, Persarum regis, BHChr. 
35. 36- 

yoici90(' BA. male BB. .otodo/, forte Sxopa, ace. v. 3xt>p, furfur, 
sordes capitis: sic enim BA. et BB. lJb^\ iin-ll |jh<is Uo«f Jifcuu.i 

U t ! ■• ^ ^j- 

yOyoaot* (pro quo Bcribend. .Oiae/) ixP"*) *cc. ^xfi't pisum ochrys, 
ervilia, cicercida; sec. BA. et BB. ]j>Lt» cicera: pi. oi^el, iiifo-M St 
lbx>^>a*.o, BB; addit etiam cod. M. ^Wlll, "pisa : trifolium melilotus 
diffusum V sec. Ibn Bait. i. 252. 

la 63 ojoo\\cutt^or^ - f^'eu^oK' ■:■ r^\A.ar< - ooOAi<'v\OJJcl^oK' ■:• 64 Jo^o/ o<cr», octo, |.UjeL, B6. 

\looi* I) Ue/nta, ex urbe ^o/ s. yo?' oriundus, B. 0. iii. i. 488. 
a) Ua«l daemon quidam sec. B S., et Jesum Bar-Nun, Satanas, )|U 
• J^t^ .yVJis ■^a— y>l .Uoit c»iols»ao{ 

)^o/ (l^o/*) Euchaita, urbs in Helenoponto Paphlagoniae, BH 
Chr. 109. Scribunt Cedren. p. 593 ed. Paris, et Steph. Thes. Ei^m™, 
eademque forte est quae supra ^Sao}*. Alia ejusdem nominis urbs, 
\^\at>r scripU ap. C.B.V. iii. 461 sqq., in Phoenice Libanesia sita 
eat, quam Macarius ibi ut ita salubrem celebrat, ut aegroti ab onini 
Syriae ))arte eo conveniant valetudinis restituendae causa, et statini 
convalescant. 

joo^o/* i) rum nulritus, )iI«»lioD )l, BE. Suspicatur Bemst. 
esse SxiKo, = lirpott>ot, Steph. Thes. Of. x<-^°'< V ■^P°^h, Hesycb. 2) 
anchiisae species, ow>x"^«. v- MBa*J(. 

.a^Looi' oKtuov, ocymv/n, BB. s. )>^( , q.v. 

Uoo^ BB. cod. H, sed M. Uiso^, ancora navis, ^,15L- Ua&s « 
j j-.t-.U Suspicatur Bernst esse Gr. voc. ex^vrits, sed potius ex ipsa 
),iaa£D nata est. 

.Ofcoo? 6xvp6s, munittu, ji^ ^;^^-»^ Ua-^ «, BA. Meudose 
BB. yOi-ao? et ^oioJioi'. 

^^ol" conjunctio ex o/' et fc»*5 conflata, explicationi maxime 
inserviens (ji»i^ )jii»,Qa )*«('', BB.), sdlicel, !u>c est, voci Gr. vyow 
respondeus (passim ap. Cyril. Com. in Luc.) et ^rot, An. Syr. 34. 11, 
Arabico (^1 -^y^'. Ibn S. § 29; l^mjoa^ ^^0^ )k^X^ volumen, 
hoc est, tomm, B. O. i. 34; it. ib. 166, 172, 215, 218, 479, 481, 484, 
ii. 177, iii. i. 135, ii. 595. Cf. BHGr. Syr. 66, Amir. Gr. 434. Apud 
Lexicographos passim usurpatur ubicunque explicatur voc. per alteram 
ex eadem lingua petitum, ut iij*./ k->so(' Iki-i, BA. It. ut etiam, 
aive etiam, wmofa<J^ yoaJJo JL ^? It^o}" >»?cu>^» l^i? quod ego 
seordm, quemadmodum et dnguli vestrum, B. O.iii.i. 119; et interdum 
sententiam auget, sicut o^*^, jll.^ l^^oo/'' )laiiioo»:» socordia, imo 
discordia, B.O. iii. ii. 144. 

^^aoC cum deriw. v. s. "^a/. 

Uoal^oi' V. 8. itt^of. 

sLul^i^ol Hier. o^Xor, m. turba. Marc. v. 24, Luc. vi. 17, Job. vi. 2, 
5; it. t.in\90^ Luc. V. 29, .Job. vii. 40, 43, xii. 18, 29, 34; pi. |i nft\ oo/ 
Mat. xvii. 14, sed \.m\nol ib. v. i, ix. 33, xiv. 15, xv. 36, xxiii. 33; 
et ^ea.^oi' ib. iv. 25, viii. I. It. {.deci^o/ oxXot, Mat. ix. 23, 25, 
*■*■. 32, 35, xvii. 15, Luc. vii. 12 (maiioo/ i.e. Ijoa^o/), viii. 19, 
Job. V. 13, vi. 22, 24; pi. 1.^0^^001^ Luc. xi. 29, xviii. 36, sed ].>jea!^ol 
Mat. vii. 28, xiv. 19, 22, xv. 39, xxiii. i, xxvii. 20, 24, Luc. iii. 7, viii. 
45, it ^-~N.<<»(> Luc. iii. 10. It. sing. >£SQ^.a/ Mat. xxvi. 47, Job. 
xi. la ; et iLoso^a/ Marc. ii. 4. Forraae abnormes sunt ttnXaoo/ Marc. 
ix. 24, et pi. )uwiftso/ Luc. vii. 24; it. ).A£aaXo/ Mat. v. i. Laudat 
Minisc. KD1?31K Targ. Hieros. Gen. iv. 10, Ps. xiv. 6. 

ttaoi' cum deriw. v. s. |o/. 

Uaoe^ forte 3for, acetvm,, sed sec. BA. yO^;j)^ oKpoTov, Ion. 
SKpTjTov, merum. 

uiftS l mo o/ o^iJ^iirf, acetum salsum, sec. BB. voo nJi. ^.>^^>m; ]Lf 
^afi^' Uj Wyii* Jifc . \jo^ acetum cum aqua marina temperatum. 

]etmoei BB. it. cod. M. ){o»mao^ <>l«<i, fen^- v. o$is, acuta, jl^<A<i^ 01 
iSU, BB. 

u»ol^)^{a_«a^o/ BB. at joet.. 1 f>in m 00^ Galen. 58 V, it. ib. 
««BVj-*IoLflOLOO( o^aKovBos, sive oivdxavBa, spina acuta, al. mes])ilus 
pyracantha: sec. B S. isW' u-^M/^^ U-t^ l^aa 5, sc. berberis 
vulgaris, oxyacanthae species, Ibn Bait. i. 79: additque ,_,ajt> irdJ^ 
eUi«jl j^J ij\ liiUtll , docuit m« fide dignus quidam,, fructum esse 
rvbi/ruticosi, cf Ibn Bait. ii. 204. 

yaA)A&ea^o^ ofv^d</>oi/, mensura quaedam, qvMrta pa/r» (torvXijr, )m< 
JU^ mjoo);, BB. Male codd. .asUoiAao/. 

^oflo^^cxaftaof ofvyXuKoi/, s. oft^Xv/ttr, acetum muUum; sed sec. 
BS. ap. cod. H,J11^^ J.i. ^yi\ ). o v< . ; . JL, acetum acre, et ut ego dice, 
acetum vini amari: ceteri codd.Jp^l J.il acetum amarwin. kfiSC .tf osIi^p^LSo^ o^vypa<l>os, qui celeriter scribit, Ai/— '^-«^-? «• 
JjlsSCil, BB. 

cu,^«imflo^ a BS. exponitur ).«y>^:« )oil .p .Iji-koi. U>1 

Ju-. _sr- adeps inveteratus ; in alio libra, adeps sale conditus; unde 
patetesse ofovyyiov, a^oiyyiov, Du C»nge, pp. 1047 et 94; o^iiyyiov, Stepb. 
Thes. ; Lat. axungia. Lege igitur yCL^.> ^f> m n ol et vide infra 

asjjsaaiae/ mendose ap. BB. pro yos)j»<imJ9o/, q. v. 

luL^omso/'' pi. ju^omso/'' .(4wa;Mmito, .i^waruwiita^, incolae urbis 
Auxumae (Auxum) quae urbs regia est regionis Habessinae, Epbr. i. 
465. De ea v. B.O. i. 360. Vocatur ABiovftis, \v^ovjit), Ptol. iv. 7, § 25; 
'Ajoufur, Steph. Byz. ; unde 'A|ou/i4Tijt s. 'A^afiiTijs, Auxumita. 

..s^^n^nn^ o^u/ifXi, oxyineli, potionis genus ex aceto, aqua marina 

et melle, Diosc. i. 708, ^^,-^.,Jc^^, BB. 

.^rs^nnj gfor, o^ctum, Galcn. 58 v, 1L« wO)o]b>->i? kflSQJftSOf; it. 
BA. etBB. jil JU. Vide et aa-.mao('. 

„£oQjQAtDa£aso( o^v(Txoivos, schoenus acuius, Galen. 69 v. 

yoJiZo 0.0000/ o^vKparov, potio ex aqua et aceto, i. e. posca, s. pusca, 
«L.j >, BB. 

-aajojamao/ 'O^ipvyxot, a. 'O^ippvyxos, Oxyrynchus urbs Aegypti 
ad ripam occidentalem Nili supra Mempbim, ab oxyryncho pisce, qui 
ibi sacer liabebatur, denominata, Ath. Ep. JLso. 16. Scribitur ap. B.O. 
111. 11. 908, >£soaj*a£&s^ . 

).<k.aiso/ 1) f. o|(ia, sc. TtpoaaSla, ocutus accentus, C.B.V. iii. 291. 
2) turbae, v. s. .m\oo/. 

Gu.aaAo/ nom. viri, Eupsychius, C.B.V. iii. 220. 

Qj^xoso^ exclamatio gaudii ter repetita quum ecclesia obviam eat 
episcopo. Hunt, ccccxliv. 149 r; joo^mao/ wjia) kC^l ^>;a^ Bod. Or. 
dclv. 29 r. Vox forte conupta ex «iicraio9. 

.^m.^K^Kf pontus Euxinus, ViaI ot, BB. Sic ap. Eplir. i. 122, 
ttto^j_4 ,£oaL>mso( sc. Ef/fcii/os ttovtos. Confundit Bernst. cum mari 
Caspio, quod vocat Epbr. mare Hyrcanum. 

i^uxaoo^ acetum, Jii, BB. V. supra >flDOfnf)o(. 

jk^xai*mi>o/ exponit BA. ap. cod. H. xxv. jlj} <-^.^> 00? l-aV-a 
14.^3)^^ •OtB ]Iox>;gl^ liber quo fadt aliquis gratiarum actionem ante 
sermonem. Nusquam alibi reperio, unde opiuor vocem esse corruptam, 
forte ab evxri derivatam. 

.«»».;.~»<M%/ sec. Hhonain. ap. BB. )«:a(? Ue^( ^ <o^ \jk,}( 
species quaedam iridum sylvestrium; unde censet Bernst. esse Gr. 
vocem $vpis, laudatque e Diosc. i. 522 " ^vpU, quam et irim agriam — 
Romani glndiolum et irim agrestem — vocant." Cf. Plin. xxi. 20, 83; et 
Castell. in App. 

"^^^of BB. mendose '^fooo/ cod. H. ^JLjJI (i^opia) ll^ax&s/ . j» 
jLo"l!l ejectio, depulsio. Berusteinio est vox Gr. e^ovXr). Cf Lex. 

Scap. sub ('^ovXris fiUri. 

.n.Nmoo^ unus e Ixx discipulis; Acquila qui inversis literis 
Auqsilon, sec. Ass. B.O. iii. i. 319. 

1-uase/ a|ci)i', axis rotae, |d«jep 5, BA. Occurrit pro S(ova, ace. v. 
a^av in versione Aristot. ap. An. S}t. 136. 19. 

kcoo^^amao/ Ai^ivrios, Auocentiiis, epus Mopsuestenus ; colitur die 
Dec. xiii, Dawk, xxxii. 372 v; it. >fleQ..t' imoo/ Dawk. xiii. 75 r. 
Wso} et loa^o/ V. infra s. &LI*. 

]iOo( BA, it. Jioo/ cod.M.clxxii, axp°, sc. yri, terra luteicoloris, lulj/' 
^^1 JLil j^ )foo? ff^, BA. addit BB. iiUJl iU. JId*ij ^^-^<^ 
jj; J^-Jj pulvis awrifabrorwm et quicquid lutewm, est. Cf Pers. j.j 
yellow, saffron-coloured, Johnson. 

liflo/ sic etiam apud BB. exponitur »J.,t;..>^) ^ «.• .jjLijJl ._» 
j .^.' V . iU JoxJI 1|a.I J..AJ i^La. t,L>.>xJl ji.^£ .bwlL) » ^....* .i. ».T.j,.«.lr»Jl; in 
nuUo lexico, quod scio, exstat .jjLii ; caetera antem sonant quicquid 
adhibet natura et adsimilat ossi quum fractum, sit, donee tectae fiant 
ossis/racti partes. Cf ap. Meninski, A-ij os quod postquam fractum 65 •:• •\cdor<' _ o''i&o«' •:• oocuof^ _ ev\cAof<' •:• 66 git, turpUer crescit, seu, ut Castell. os /ractnni, el a/raclura tanitati 
restitutum. 

Oiao( pi. V. ^oiaao/, v. supra, c. 62. 

l-^oy>o(' i. <i. U^a^,oo!, BHCand. 12a r. 

-aBa.^ea^loo(' (vxaptaros (Lxx. Prov. xi. 16, Col. iii. 15), tju! (jrnlo 
est amnio, BB, qui exponit U/klfofo? ULiso ad Christum seu ml 
gratiarum. actionem pertinens. Lege ^a^Jo-Two/'. 

U^ea^ioor, it. \l^iLei* passim, it. ^^'wo/ Ibii S. § 5, f. 
f'vx<^pt<TTia, i) gratiarum actio, lloa*^ "^^sooo )lS-?oL «, BA. ct BB; 
)la^ '^^oisj lio^j J.^o/ )-4j»;ao(', Rel. Jur. 65. 6, ubi de ea 
officiorum baptismatis parte agitur qua sacrum clirisma consecnitur; 
it. ib. 1. 13 ubi ipsa baptizatoruiu unctio vocatur (vxapicria, U.^iSo! 
^i ^"^ ? vOJO"? HQjy.**so fc,j,ao/. 2) encfMristia, a. sacrae coenae 
mysterium, B. 0. i. 66 (Ephr.), 320, ii. 178, C.B.V. iii. 86, Clem. 
Rom. Rec. 24. i, Rel. Jur. 18, 23, )o*:^|j IfcwiL-.^ t . ^ m .»^oll 
yQ-ajQ_3lQ_»., Did. Ap. 39. 28. 3) panis eucliarislicun. Act. ii. 42, 
XX. 7; ^A^jojaof )_d »a tiixapiariav icXao-ar, Clem. Rom. Rec. 146. 23 
(sic enini legend, pro KaUaas); )jch .yo!o H(ia«) lci». l-^xoy)©^ ot« 
>^? Ii>^ -oiol^l', Cod. Ousl. cclxvii. p. 93; ^^aao Uvaii. ^Ub 
U^.m-iOo)l deponit calicem et sumit Iwstiam, ib. p. 96. Exponit BB. 
)^^ )^>ai.3 panis viven-s, it. ^JbfiJl i-j^ ; it. ^ji\ iiU^l i^l i^l 
;_^\5J\ Ijj (»-^j u''^- Sec. K, fol. 22 17, i)''pnnis eucfiaristicus, 
i-£fii\ .i_j^l c)^/-" •lk*aB>^ .« Ujiojaof . 2) gratiarum actio, 
»iJ .wi» .i»jtiH yV-iJl .oS*^ loufo^. Addit autem fol. 26 r. quod 
sit 3) ohlatio, anajjhora, panis ad altare ablatio, .Us»eLo[?] Ibisi. 
M»^? 'l-rO )-o»so ^^X ^.^2k.ls^« .jfoAJj/. Unde 4) panis eucha- 
risticus, cujus exemjda dat e S. Xysti Anaph. )joi H^Iao/'^ji 
U*acL», Ua.^, et )o.^ij90('%:i. A-us. 
^oiKoo/ i. q. yO»(i3o/, q. v. 

^0(' rex Persai-um, qui floruit inter Xerxem et Daiium Nothuni. 
Forte sit Artaxerxes Longimanus, Eus. de Stel. m. 

yj'owo "^o/" 2 Reg. XXV. 27; y»'oi!i "^o/ Jer. Iii. 31; '^o/ 
^?o;.^ BHHor. Myst. ad 2 Reg. xxv. 27; -.»o;^^o/ Ilex. Jer. Hi. 
31, BEIClir. 51; .^♦oaci^Oj' Au. Syr. 86. 3 : sed -foiao^^o/ Dion. 
^- 3. 5; fi9i^\'or B.O. i. 490, 491, Heb. 'Hl'lO TIK, Evilmerodach, 
fil. et successor Nebuchadnessaris. 

.ttoxttilo/ et'similia v. s. '^(o/. 

>£oni»-i\ol Aulbinus, Doc. Syr. J...- 9. Suspicatur Curetou quod 
sit AfMnus, de quo v. ib. 149. 

i^oi"" Jatuus, insipidus /actus est, o«aA 5, BB. vox forte ex oXnyot 
rationis expers nata. Exhibet BA. ot^S i^o/', et etAS? ot <^^oi;. 

•»a*.^o/' Eulogius, patr. Alexandr., Jo. Eph. 56. 2, 194.5. It. 
,m..^e(id., ej^us Edessenus, B.O. i. 399. V. i^t^o/ et .aDo^v^^i^o/. 
S'OC Aph. V. ^, q. V. 

)»^o/ vel )a^o/ m. aeermi^ paleae ex ventilabro, sec. BB. et 
K. qui exponunt J^ijL i^ioil^ -^ J^?!? K*f>o ^? UaTr jl^Lala 

(U»ir BA, uiiir K.)", it. oZfl.is'^.iyLj'i ^y ^\ ^ ■,jn\ ^\^\ 

UdL» ]%^^/ acervus paleae ex ventilabro areae, qui etiam vocatur 
|jio>ir. Conveniunt igitur inter se )^o^ et iji, Ilso^U et Jjj, lisuo^ 
et ,Ljl s. jUI, sic enim legitur ap. cod. H. clxiii, sc. ^j^\ j>}u\ JUj.. 
Verba il.VI A^j significant plurale v. ijl esse jLJ. Inter aedificia 
Romae numerantur jb^kd^r JC^o( kJo ap. Zachar. 360. 

i*BaA»ooJi.o/ Olympus, praeses Aegypti, A. C. 362, 363, Athan. 
Ep. 10. 13. 

,j»o)y.A»ooi^o/ Olympiu^ (Palladius), praeses Aegypti, A. C. 370, 
Atban. Ep. o. 7. 

e^e/' avXij, caula, stahulum, ovile, i_i->-a^ ^,jjJ1_^j )«Ji^ oi, BB. 
,^iio/* Eulogius, C.B.V. iii. 163, 167; it. epus Edessenus, 
Anecd. Syr. i. App. 20. Cf. jsoa^o^ supra ^^o^* BB. at BA. <^pii., ,^ciiko/', et ,^i^/', lignum aloes, sec. 
BB. 1**^' Jv* jl s-yr ' •*>*• ^*'* %'*""* <»fc«^' (td suffimentum. adhiltitum. Vox Persica est f^ysf'' lignum aloen, forte ex WTT^ derivata. V. 

I S. yOSO^;^^ . 

I o^^N. n^ (o^u^o/' vel melius o^L^/') SXoyoi, qui Verbum Dn 

I negant, ]1^^^ Jl?, 1!B, qui sic explicat it^V^} jfot .ooilv^t uBw,a>ieio 

\ ]ot^i ^1/ UioA Dm ^^.a\. ouao? omo .J^mao ^ju«cut .oJtV^olf 

I OCX [j oN^ o yCLi\^o/ p^ a/ ^f ^Nmio .^ifta \sl ^ )k^ao 

: ^JyuOuf, ii. e. eoruin atUem luieresis eat <juod Kvaiujeiiuia Joannii 

rqiciarU, el id quod ex eo ditcant, le. Deum Verbum ex I'atre line 

initio genitum esse, negent: rejiciunt etiam praeter Evangelium el 

Apocalypsin Joannis. De his sec. ii. haereticis qui Alogi ct Alogiaoi 

vucati sunt v. Tertull. de Pracscr. I. ult., Epiphan. Uaer. 51, 54, 

Augustin. de Haer. c. 30. 

•fiDGu^^o/ Eulogiti*, i) E^lcssae praefcctus, 3.0.1.184. 2) 
monachus, C. B. V. iii. 173. Cf. .Aa^s^oA 

• OoiA^^ik^o/ fv\ayti<Tov, .aaa^..^a^o/ ).«^aA Kvpti tii\iyii<Tov, Co<l. Lit. 
Univ. Ec'cl. iii. 224. 

y0^^jpi>Jor ti\oyi(uv, benedicens, C.B.V. ii. 288, 333. 

)foi»l6('* BA, Jjc^o/' BB. cod. H, If o^o/ cod. M ; exponunt .^i 
«,jjl .j^CLSt «fae I*.?/ milium, spenes i/uaedam tpeltae, melica; sed 
quum codem modo infra interpretatus est BB. voccm jto^e/' recte 
censet Bcruat. esse Gr. SKvpa, quam " ejusdera cum zea generis " esse, 
affinnat Diosc. i. 238. 

yoaok^o/ ait Gabriel e Dioscoride e nominibus Ixiellii ease, ^ 
Jill \.»— .1 ; unde certum est vocem Graccara es-se, et recte suspicatur 
Benist. esse on/|, owxot, confusis ut sae])issiine'^ et ^. 

>£&<>;a>oo^o/ forte Olympiodorux, omissa a post w, BB, qui vertit 
)..if>«S )a.«. codo dignus; it. i«j^ j^ — • ■iri^-*-' «a<^<»». altUudine 
dignus. Scribit BB. etiam .fisoiowJC^o/ et .dBO)o«a«aGi^/; et BA. 

Usuo<ii.o^ Olympia, uxor Philippi regis Macedoniae, An. Syr. 

205. 22. 

^(LAsoc^of oXv^n-ioi', in libro quodam, ait BB, explicatum, f ^- 
)ga>aA. i..o.:mo; Jill' ^ caelurn e regione occasus solis. 

yOL^o^ OiXai, Ulae, urbs episc. in Numidia, Rel. Jur. 83. 2. Voca- 
tur Ulidae ap. Routh, Rel. Sac. iii. 127. 

Ijol^o/^ it. U^of', et K. Ijo^o^', aiXa»', m. ct f vaUis, convaUis, 
Hex. Jer. xlviii.8, Aq. Ps. xli. 2, Judith vii.3, JKx.^ .a^^^f |lC^o|a; 
at ib. 17. )jo^o/, it. x. lo, 11; sed iv. 3, JJoiio/'', servata ace. nlXura 
forma ; pi. Ijol^.o^'', cum suf. unO^'o^o/'^, Jer. xlix. 4, quod citant 
BA, scribens uAoaX/', et BB. uA^ci^o/', exponuntque eUU^JLi— . 
[cod. M. et BA. eULftjjjL.] eUla^ ; - ... .j ebUfc,) loca lua emiTientiora, et 
ampla et amoena. Item, campi, planities, " loca amoeniora," Ephr. ii. 39; it, ib. 151, •jci^oif jl'a^l. it. ib. I all \^ L* Oi^ et^aJ^oC; eodemque modo exponit BA. |bs^,^^st» |U^3o; loca amoena, et Sergius 
ap. BB. ^t^ U^l^ ^^ y^ iilU ^UjiA\ ij^i--Al 1--JI ^j'i\ 
,_w^Uj t^JJl L-~»^ J.i.« cijUfS ;_,-*i«. l^-jj terra j'oecunda, plana, amoena, 
in longum patens, et a lateribiis duobus montibus inchisa, inque ea 
quinque pagi instar i_.*J^. (nom. loci) qui in Persia. Apparet igitur, 
vocem aiXwv a Syris ita iutellectam esse ut significaret planum terrae 
tractum inter longinquos inontes situm, id quod hodie Scoti Hralh 
appellant. Cf infra Jjciii/'. 

lylio^or vir campestris, qui in eampis degit, BHGr. praef. fol. 349, 
it. ap. Poc. ccxcviii. 2 v. ^Timf |lu&Io»2ci ju!i'o^6lr lloia:^.^, ubi in 
marg. Jb.ASO? ^o»a? [jiii « U<a^oio .ll^..^^ajo )&.^of ot Ijq^o/', 
cf. C. S. B. 637; paene eadem leguntur verba apud BA. et K. sub 
|ja^6(^. Eundum citans locum Ass. in B.O. ii. 308 vertit Ulaniiae, 
quasi nom. prop, sit, at Bernst. homines vallenses, Christiani quidem, 
vallem in agro Bagdadensi habitantes. Scribit K. IJo^o/ et ilja^ol. 

>fieol^a.^O( et .£sl^ou^o/,pl. ol^o^oi^ oXvi^c, grossus,,£o^e^o( 
|»s; )Ji|L woio^lt Galen. 58 r; it. ib. ^.wwi. .9 ,al^a^o/ oXvi^ uftol, 
grossi crudi: exponit BB. ^ajj 'i ^Jj^\ ^^-jJI .)ft«*.«^ i)l^Jici^»a»perae; 
ficus, quae non maturescit. 

^eeo^o! 5Xoy, clavus,j\.^^^ LJ, BB. eodemque modo BA. Rec- 
tius K. ad .»a^i' refert. 

•ABCL^er AioXor, Aeolus rex ventorum, An. Syr. 145. 22. 

K 67 WoMoK' - .^^^olor*' •:• tejjtor^i.ieissoK' - yo^ar^ •:• 68 o^oikoi' Galen., nt BB. rectius ^i^^oii.oi', 6\6,rTiov, ohstium, 
Galen. 58 r, alias SK6,rr,ov. E Diosc. i. 514 exponit BB. ) -''"'> ' 
)U:fi»> 0/ |joi« >».y>A o.^Jja«o S5s^ ^?? o^-(' Aer6a es« w>« 
folia ramulique similes sunt illis coronopodis aut grainhm, sc. SK6ar€ov 
itia iarl . . . <pv\Ka 8e ?x" "<" "X^l^aTa Kopavmroii iTapaTt\i]<Tia fj aypmrra. 
Addit Gabrieli ^ou^ai^r' (sic) esset: v-t* gra/nim aguaticum. 

Ua>a::^ol Hier. male pro )-u»a^/, q. v. sub joui^Of'. 

u»ai-»«Oi.o(' Vdvsianus, An. Nic. 7, sed ueoimiir, quod reddit 
Aas. Lydanm, ap. Ebed J. 205. Fuit epus Lycopoleos urbis in 
Thebaide, qui concilio Nicaeno interfuit. 

o^o^oi' it. ap. cod. M. ya^aXo/ et cod. H. y&^.> A . N ,o/ 
Sk6<i)vTov, nomm capparis, Diosc. i. 318, sic enim Gabriel ap. BB. 
afiSrmat esse ^^jCil "C-l ^J^, e nominibus capparis. Alii appellant 
iJjlII ia.Uj, malum corvi, K6paKos /i^Xok, Diosc. 1. 1. et ^^^^^) »^ ^y 
tlii sc. allium agreste, et/ruct-us hryoniae dioicae, Ibn Bait. ii. 215. 

t>9aA.-|cieai».0(' et looa^JUa^o/ SKonairana, victima qiiae Ma 
eremutur, ^|^ isji'.jJl, BB. 

Q^jao(aii>0(' aXKuoKioi', kala/otiium, akyonium, zoopliytum qnod- 
dam. Exponit BB. ^yJI^ Ui^? )^^o> spuma maris, lapis 
alcyonium. De eo of. Diosc. i. 802, Plin. xxxii. 8, 86. 

jioiko/ SKvpix, gUigo, Galen. 58 n Cf. supra ^a^oi', et infra 

^oUla^o/ et (pi.) oU'.aii.oi' jactans, superbus, JIS^l, BB. 
Forte ut censet Bemst. Or. a\idu>s, ^Xi^ior. 

a-lo^of' sec. Gabrielem, j»t«ci«, la^loXf Uojyt*^ jjl Jj;**- ^fi), 
BB. Nota tamen vocem ^j apud Bar-Bahlulem formulam esse 
improbandi. 

wXo^ BB. at wXo/ BA. avis rapax,yA^\ ^ i/;]^' )**^. BB. at 

BA. jljUl wiJl liA^ oi avis silvestris. Suspicatur Bernst. esse ovKm= 
Skoal noxiae sc. volucres. 

wJiZo^ 0X1;, Ion. oCXij, tota, \^, oCsa, BB. 

i^a Heb. v'S, Eulaevs fluvius, Dan. viii. 2, 6, Judith i. 6 ubi 
Or. 'VWcnnjr, Hydaspes seu Choaspes, hodie Kerah, qui veterem Persa- 
rumregiam Susam alluit. Expouunt Rawlinson et Bitter (ix. 312 sqq.) 
de alio fluvio qui nunc Kuran vocatur, ad cujus ripam urbs Susa, 
aestiva regum Assyriorum sedes, et penitus diversa ab ilia Susa quae 
Persarum regia fuerit. 

ou^or it. ^I. cxcviii. oJli^o/ avXtov, gen. aiXlov, caida, stahu- 
lum, ovile, i_i-.a.«^j j,iiil fOjt ]i^, BB. 

i£ao;a^.^or tibicen, |_yiil, BA. Suspicatur Bernst. vocem esse 
corruptam pro ^Looia^^ol'aiXriTTJpos, gen. v. auXi/T^p. 

>aeo«j8 ^ i >\ c( aiXr/rplSos, gen. V. av\r)Tpls, tibicina, Jjil (Jliil JC20') 

;:>i,bb". 

^f^-i^j^a} H. civil, at M. cxcviii. <ac^i^^^o} , e Sergio exponit 

BB. )i^y»\ ^ob»; ILojk.^ o^;:^^ ^v. ju} ^^? ofis^/ jloj^^ 
jjjjiJl j^i j^\ olco;^ ^{o )i.«fi imber est, quern quis in socium suum 
(h. e. in alterum) im,mittit; vituperationes quae gram pluviae sim/Ues 
sunt : el secundum Bar-Seruschvaium, criminatio, detestatio vehemsns. 
Confert Bemst. Ar.^^l pluviam immisit Deus in alqm, pluvia afflixit 
alqm, et Gr. likiveiv t»wi, conviciis incessere, maledictis prosdndere 
alqm. 

,to n9 i '«t^\ o( 'OXu/xTTos, Olympus mons. Exponit BB. j -'-^- 
i^l^l wi ^O i^jjl ji' iJ^ •»►* ^i*- loi^l? I'Ol^ h^oi' caeli s. mons 
vbi Dei degunt. Paene eadem in alio loco verba exhibet. 

yO^A^o/ BB. e BS. j^Ui.. ^)jafl)»? ^l»!. '«5ij>l;j ILcJ^ 
pondus dv^Jms dracJimis constmis. 

]iJ^z( f. lamentatio, v. s. H/'. 

U4v. a^ N o^' cod. D. sec. Bernst. jlSiotJ^o/, sec. BS. ap BB. 
Jili»./o««ae munivienti ergo ductae pec. a.rca moenia urbis. 

.flBG^or it. ^i^vo/ JSulalim, i) epus Sebastae urbis Armeniae 
minoris, An. Nic. 12 [jn^i^ei* Ebed J. 206]; 2) epus Iconiensis, 
urbis Pisidiae, Ebed J. 206 [^a^^i.Uo/ An. Nic. 14]; 3) chorepus Bithynus, Ebed J. 207, An. Nic. 17, qui omnes concilio Nicaeno 
interfiierunt. 

jiiLo! Heb. D^«, Ulam, i) nom. viri, i Par. viii. 39, 40. V. et 
y <.,V ^ 2) ttivol? \^ii Tetr. Dan. viii. 2, Gr. npbs rfj ttuXj AZXa/z, ubi 
positum videtur pro Heb. '^1« ^?1« ^y. quum Di>*N3 redditum est eV 
'EXu/xai8i x^P9- 

yiiLol V. infra in ]^(- 

JLi^b/' i. q. t'ft'S. il' v. supra s. or . 

.ffiO>Ow^.s&^o|' et >£ooif^.ja^9i v. s. uswitajfio^o/. 

).ttv>s\<>(> m. Eulampius, et o()>ft.v>No/ f. Hulampia, martt., 
Dawk. ii. 154 n 

^m.9i'ftNo/ teste BB. Uv"» k^!;^>Jo? )»!•? ^» U'*\ » regie 
caeli ex accidents, sc. rh 'OXipmov, regio caeli versus Olympuin, qui mons 
Syriae ex occidente fuit. Cf. supra y ri . 9»o cL^o(. 

|IXo/* a BB. cyUj^-i-w. explicatum, atque idem ac Uq^o^'' pi. 

V. ^Q.ifco/'. 

w.s^cL^^Lii.o/ Ar. iy., aloe, BHCand. 37r. Cf. ^yx^ supra s. 

l^fcJL^o/ 'OXivSioi, Olynthii, Olynthi incolae, Eus. Theoph. ii. 
68.9. 

|j&.>ls.m^o/ oKi<T0riiia, lapsus, jfjill )l^l>^o;^jo, BB. 

■^.^0/ 'HXd, nom. viri, 3 Esdr. ix. 27. 

-■K^-ft^"/ EifXjrioTot, -ToC, Eudpistus mart., colitur die i Jun., 
Dawk. vi. 4 r, vii. 99 v. 

\a^a} oKkt), i) pondus. 2) drachma, mx )o&9n? oio ILo&oo, BB. 

)«^o/ (cod. H. i^ol) oKvpa, siligo, j,i ^j^^, BB. Cf. jjo^or et 
JjdXo/. 

jL^o( Evolesus, mon. et mart., B. 0. i. 192, Act. Mart. i. 144. 

I^o/' K, sed BA. et BB. U>o/*; exponit BB. ^yi\ ^» j.} 
)i -^ vifi m °iio (cod. M. ^^^1)) i^^J^jj et BA. ^^1^ r^y^'^ U»o^ 
^^1 luLJiil |J J JUj .).a^OGL£B ^sio, quam ut veram lectionem 
accipiens Beriist. vertit, i) pilentum, camelinum ex asseribus vel 
textili opere factum (quo coopertae iter faciunt mulieres) = _..5jj. 
2) basis, fulchrum,=.\k.:iiOi£D et vox Pers. ^. K. autem vertit )joo('^ 
j^^lj jr;*J-*^' .U^lsao :|k^CLm.so/'' .)k«^? .ot : de )i45QJ»^( postea ue 
ypv quidera, sed ).4p? ^'"^ exponit )|c\wL )i-»\.. .ot .j .fts.a^ UsaPf 
.,_,is:^ .CjjJl :vJy jiT^'J' .JLlsJO .|^fnV>/'".)LaoO(' .oM-acQJk^^'^AM.t 

;ji.oUJ i. e. )joo( qiiiom liter ae ( appositum sit punctum Fatach est 
lac coagulatum butyro privatum, Angl. sour buttermilk. Idem in serie 
.CD dicit --.IxJl .j;j-i!l .)u^t°A •« )i«l^. Paene eadem sed comiptiora 
exhibent BA. et BB. Unde credo i) recte legi ^^j-JJI lac, quod 
Castell. male reddit later. 2) quum caeterae voces Arabicae lac 
coagulatum significant, eundem sensum etiam in -.Ayi inesse. 3) 
).', vM^mvei^ et ).^fn v^*^ voces esse corruptas e Gr. o^vydXa. 

I.jcoi' opipa, oculus, BB. in ju^^.sooi', q.v. 

Ijdo/'^, 1*200/', etc., v. s. IbJOx. 

,flDa*j)tsoo/ Evpimos, Eumenius, epus Gortynae et mart., cujus dies 
festus xvii Sept., Dawk. ii. 74r, et xl. Sed Dawk. xlix. a*jji.»o/ i. e. 
Eljuviov, in cas. gen. 

oBOiaJooi' opfipos, imber, pluvia, Ai\,\ \i^io, BB. 

jo^li^oioai exponit BB.^,.j>^\^i ^^ u-^ ^j v^yj^U rrwrum, 
estque genios Imeynorrhoidum, — a mori fructus similitudine sic dictum. 
Cf. (TVKapivov ap. Steph. Tbes. et Du Cange, et Lat. marisca. Censet 
Bernst. esse Gr. vocem alfi6ppv<ns, i. q. aipidppota et ai/ioppots, jubetque 
scribere «aa,'iA9i«>a.aoe/. 

MsaAceo>;o.^o/ forte dpvSpaa-K, oculorum liebetatio, caecitas, loJu>^^ 
))i..?iriN? jln.iNaa, BB. ap. cod. M; sed v. infra s. .m«.mo>a.»o/, 
ubi etiam censet Bernst. oportere legere .aiAtto>;a.»('. 

:ja^xc\^i}a.jof>( BB. cod. M. at cod H. ua*<eju>;o.^/ apv8pla<rit, 
oculi morbus, quern sic describit BB. jloMbto) Sl^iA if*} .■»«.~. <<■«». «% 
,;f^\ [al. jLliil] ^Lijul j fc . '^iv UiJA^oot |Lulo.a..3* J»ot^» vacatur 69 •••• rdfiaMOre' _ Qoo:x<ir^^co90r^ •:• •:• oordiOK' - ifliLMOtV ' 70 etiam a Bar-Semsch. (rvyx"''^', estque dilaUUio /(yra/minU quod in oculi 

ttmica, vocalurque aratpiXana ; oeuli diffusio. 

^ixa-?|^cL»o(' BB. cod. H. at cod. M. aaajjl^aioi'', qui 
exponit (cod. M. oJb5^1) c-u^\ .j.^ ^ .X- ^ ^ '^J^. ji 
caro piscis e genere quod vocatv/r ouii^ de vi*aJ-S^ Freyt. niLil nisi 
"piscis species." Beriisteinio videtur esse thunnus, corrigitque 
»ooaa-i»maioo/ u>noraj>ixos, salsamerUum crudwm, caro tlmnni tale 
conditi, Diosc. i. 181. 

•fiBa^-^^a-soo/ a>fioTpi0f'c, so. }\aiov, oleum ex olivit erudis et imma- 
turis: e Serapione exponit BB. \tfL \l''f^ recena expressus, additque 
\liX:t. jyu*l\ j^jJI Jjjii oleum valet recena expreesum. 

>aa^l\aa^ojoo( o^oi<«rn^t, iisdem affectibus obnoxius; )>iMAa J^^-^iMt 

similis sum aff'eclibica, BA. 

Jlcj-aioo^ o/xotdnjt, similitudo; sine sensu BA. ylcia> k..»^}L(', 

yoiXojoo/ BB. at BA. y o\^ o( <VvXoy, amylum, farina prae- 
stantissinia ex tritico nine mola facta, Diosc. i. 242, Pliu. xviii. 7, 17. 
Ab Ai-abibus vocatur LiJ\, et a Persis j;-,liJI, Angl. starch, quibus 
vocibus exponunt BA. et BB. 

yOjocLscof aiiat/iov, amomum, Apoc. xviii. 13, frutex fnictum ferens 
uvae similem, laudatissimi odoris, de q. v. Diosc. i. 28, Plin. xii. 13, 18, 
Ibn Bait. i. 320 in UU»-. 

JjoQjQ.sooi' oituniiios, idem nomen liabens, isKii* f^, BB. Ap.- BA. 
in plurali occuriit )jcaid:co/, cum exposit. ) v>ii. v^oj,. aequivoca. 

|uJioGuo.^oo( o/ianfiia, cmmnunitas nominis, ].'e\tt. Lo^cuk, BB. 
Scribitur etiam in cod. H. IoooaI^jo/, et in cod. M. I^^oaJ^so^, cum 
eadem interpr. 

ttDO^a.ioo( i. q. k£DCuj|.joo/ C.B.Y. ii. 116. 

)iVi.)Qjioo(, ]joajo.ieo(, et |iJC&ij«0(, 6iii>i>viios, idem nomen 
habens, C.B.V. iii. 306, ubi )..vi.7aaoo^ per t vi* w^djk exponitur. Ap. 
BA. etiam occurrit «fi vi.iq.joo", cum inteqir. )ooa. «ix ol. 

ijou-^.fflO»Q_aso/ afiaipacnt, obscwrotio msus, a Bar-Serusch. sic 
exposita, 4r.\.->; \^^ \»^ ^ i^-^ iJii. 'inN ? jt' ■ I'^ o.o jLoJU^.^ 
)uJajL \^aj ]V-^^* ot^lt^i I'Xa^ ^o. Y. supra .da«£eo>f oioo^ 

lu^^jco/ o/i/iana, oceWi, Ulx, BB. Addit e Zachar. )d*i. I>J<bo(', 

SC. o/i/ia 

&.^U*.Mo/ Sap. vi. 18, ubi in Gr. textu tiiuvas:: unde opinor non e 
rad. ^i formari, sed ipsum Graecum vocab. literis Syriacis referre. 

^oLjsoei* Homerus, BHChr. 132. 11; l^laS BHCand. ap. 
Hunt, xlviii. 8 v. Ap. Hunt. dxl. 48 v. vocatur ^cui*.aoo(', usitatius 
autem >£ao«oooot, q. v. 

iwoL^oi ofxripos, obses, pignut; sed sec. BA, BB, et K, depositum, 
thesaurus, wjjjs" s^j [BA. et K. )j^fc->s] )j^.Jkco-». V. Jtooot. 

♦ -JDO^ Hier. ^mde, Mat. xviii. 25 : contract, dicit Miniscalchi ex 
U> ^o, Syr. U^a-f*, Chald. »ym. 

}r ■N->^ ^/ 6p.okoyia, professio, confessio, jtsujjaip, BB. 

• ojiib^^Be/ exponit BB. ^^^ JI^ Jsa^a? ) ji^- »mccm« uvarum acen-- 
barum. E Gr. oii(\>aKwv idem significante corruptum censet Bernst. 

^»>Bo/ dies, opp. voci )i<^, Nasar. Cf. t iftvi t/ s. y>a.. 

^0/ nom. prop. ap. 3 Esdr. ix. 21. 

\LLil )^V>^ol IL'iiio/, etc., v.s. ^l 

.alflBoiat»o/ similis substantiae, )uxoo)l JLJof 5, BA. Forte pro 

&IXOU>V(TIOV. 

jc a -i^""/ Eijitwjt, Uumenes rex, i Mace. viii. 8. Idem legitur 
I Mace. xi. 1 6 in Polygl. Lend., ubi Lagard. jBQ..J. in a.., sed forte legend. 
jp i^.iv^ CTi quum Gr. exstat Now/i^wot. 

.fflO^o/ Eumenes, i) vir inter successores Alexandri arte militari 
praestantissimus, Eus. Theoph. ii. 77. 7- 2) epus Alexandr., Dion. 
o»io. 10, 15. 

-/.>.i,.~i>« «l> mendose pro y an . ^m i v>tt o^ vTro/tyi/oTuedi', Ztfter, s. 
c&mmentarius in qiw res perscribuntur memoriae causa, C. B.V. ii. 536. 

}~sa «/ Eumusus, nom. pr., C.B.V. ii. 4. 3o/ Hier. mendow pro (xmd/ e rad. 

J^o»:ccl0)a^o/ iiuf>aK6tu\i, ompftaeomel, genus potioniB e lucco 
uvarum accrbarum et mellc confectum, J->«)lj e/*^ ''^ O* "'^'^ vlr'* 
BB. Cf. Diosc. i. 715. 

.aa^UaAlA^oi' 6ittf>aK6Ka(mot, eadem berba quae alia* a*api»n, 
forte galium ajxirine, Galen. 17 v. Cf. DioiC. i. 443. 

}.~..a<^«^ exponit BB. . a«ofl go o i^ yiipmtoiuiop, locu* quo (Uuntur 
$eM$; et Rergius \^jBf |1^«*3 domui tenum. Vox corrupta. 

woo/' Hcb. lOiK, Omar, fil. Eliphae, Gen. xxxvi, 11. Vertit 
FUrst. tiumticola. 

wMouoor forma irregularis e verbo iJo( pro woieuo/*, quam 
exhibent BA. et BB, redduntque i^li. 

Jl^o/ v.s. )je/. 

.0?' nom. pr. i) viri, Heb. fitt. Num. xvi. i. 2) urbia Aegypti, 
Heb. f\Vi ct )«, Gen. xli. 45, 50, xlvi. jo. Oraeci vocant Heliopoliii, 
Arabes ^_,«^ ^^, Syri juo*. ]^->a, et IuLaX V^Z:«. 3) loci, Hal), iii. 
7 pro Hcb. P.t*, quasi hoc sit nom. pr. It Hos. x. 8, ^o|f \oi», Hcb. 
[IN nioa, Gr. /Sufioi 'Ok, Vulg. excelsa idoli, et Gab. Sion. yona Avert, ad 
quem locum respiciens BA. dicit on |;Ab>A .0/ <«jkOO) On apud 
Hoseam idolum est. Nomen etiam ferebant, i) yoi' K«i, Heb. JlipTB, 
Beth-Aven, Hos. iv. 15, v. 8, x. 5, de quo Ephr. ii. 240. 7 aq. ]^m3 m 
J^cut domus vanitatis, h. e. idololatriae : cf. ib. 239. 39-41. It 
yol' k^j )ii^ Josh, xviii. 12. 2) ^olj JkliA», Heb. P,K-npp3, 
voZ^M vanitatis s. idololatriae, Amos i. 5. 

.0/ 0, ah, elieu, interjectio exclamantis et dolcntis, Jes. vii. 7, Jud. 
vi. 12 (Heb. nnx), 2 Reg. ii. 14, ubi Heb. ni.T n«N, uW «< Deut t aed 
Pesh. legisse videtur njn'_ ririN ; implorantis {<^\^), Jes. xxxviii. 3, Joh. 
i. 14; );~-t^ .6(' ctW, Spic. Syr. 41 ; exclamantis et reprehendentia 
(pro Gr. u). Mat. xvii. 17, Marc. ix. 19, Luc. ix. 41 ; yT<t«A yo/ Spic. 
Syr. 6 ; appellantis, jiftNv. .0/ adolescens. An. Syr. 160. 30; irri- 
dentis, ah, vae. Marc. xv. 29; exclamantis et admirantis, U'uo yo/ 
" eja Domine," B. 0. iii. i. 294 ; )mo.^ .0/ " eja ]>erfecle," ib. iii. ii. 
702. Cf. BHGr. Syr. 73, 78, 80. Addit K, semper posse .0*/ pro 
o!' scribi, quum inest vis simplex vocandi ; non autem posse semper 
ol'' pro •o'l' scribi, quum in .o? insuper inest vis cum admiratione 
exclamantis, o»^ ^:x^ |oooV>.3 mi :\)>~tiJ>^ oC^ fSii, ^t^«« tt jom II, 
cujus exemplo dat verba e 2 Reg. ii. 14 in hunc modum, U^jo yo'( 

.0/ Hier. 1) i. q. .©(' interjectio appellantis, JLso^L yo/ & et6<f>iKt, 
Luc. i. 3. 2) i. q. oiv, ergo, igitur, Luc. xvi. 1 1, Joh. i. 2 1, 39, vii. 1 1, ct 
passim. 

.0/ Sy, suum, li i^jJl o»^;, BB. 

.0/ Ar. ^.1, uneia, per apoc. ex \laje(, q. v. 

IjoI" Avana, pagus regionis Nuhadrensis, B.O. ii. 387, iii. i. 477. 

\j6i' i. q. Voal', q. V. sub Jo/'. In cod. Nasar. etiam Lie/ i. q. 
Chald. ''Jl?^, hospitium. 

\jol BS. ap. BB. (jia^l^;*.* Itajf Jfii. asini sylvestres, onagri; 
rectius Bernst ivm, asini. 

)fc^)jo/, s. yos^jo/, Svaypa, a. olraypa, frutex quem sic describit 
BB. ioj^l o(;jaJ:>.o |ti><£^ d^aoio ]raS.X aSi^ ^^i1 ol^/ ^oljoU 
oiaif )b.M f tr-t j— ■ i «»-« i6.ttO frutex est cujus fcdia similia sunt iii 
amygdalorum, Jloresqu£ rosis, eujusque radix parva est et alia, vinum- 
que redolet quum siccata sit. Verba sunt Diosc. i. 604, ubi lectionem 
lUKpav pro naxpai/, quam Sprengel. recepit veram esse ex Sjt. ia:^) appa- 
ret. Addit BB. Gabrielem plautam appellare yOi^ljoi*, sc. ^^j^lijl. 

yOj\jol oiviiay, unedo, Galen. 27 v. Mendose cod. ^f yO?l>A- 
Occurrit etiam .ofljot' ap. BB. qui exponit )Joo; l^'> ^ ^P- *^- ^• 
clvii. deletum est i^), et |oa^/ superscriptum est. Sed quid stagno 
et unedini interest 1 Unde opinor pro .otljo/ ap. BB. legendum 
.o>()jO( (vvbpov, locus aquosus: invenio enim fyvipa apud Sap. xix. 18 
a Syro interprete per t vi^/ redditum. 

xoanxtja^ft\jo( 6i>fiiian6s,probrum, exprobatio,Jl*si\j\3i\ ';*»--, BB. 

jo\jol "jyeUes," BHChr. 598. E codd. corrigit Bernst ^)^el 
zonae, cingula. 

K 3 71 ODca&euoK' - ^axor^ar^ • tv. A.^O i O-Av,^ osftiop*'- ooftJkAJOr<' •:• 72 Ho?' Mncia, V. s. . lyUiior- fc--.)l^or evangelice, An. Syr. 130. 18. 
ii. 9; f. ) ^'-^'^ «/' Isaa tofento evangdica, Off. Mar. 214, 338; 
IfcJb^o/ )k.^K9 C.B.V. Hi. 239, Cvr. 130.6. 

. (L^K^Sr B A. et BB, y<x^.^or Amir. 108, m. dayyiXiov, 1) evan- 
gelitin, Mat. j. tit., Marc. i. tit., etc., Rom. i. i, 9, B.O. i. 57, 128, 179. 
Id VHh. saepius scribitur ^oii-os^o/, ut in cujusque evang. tit., 
at Rom. i. 1, 9 ap. quowlam codd. ^a^iis^lo/, ap. caeteros ya^^^oi'. 
Citat Eu8. Tlieoph. iv. 12. 25 ut fide dignum ).<;oo>« k-»»? ycx^s^oi' 
evangelium secundum Hehraeos; )fc>-io)l jpuijL yaJSs^oi* evangelmm 
cum lege Mosaica concordat, Hunt, ccxlvii. 6 v. 2) codex evangeli- 
orum, B.O. iii.ii. 123, BHCIir. 444 (l-iv^o/): diaconis jam ordinatis 
epus ■'^^^'^ l^jeLaioa^^i^ Uoo^o ^oJi^s^oio |.aJ^. yOo*^ <aoM, Bod. 
Or. deiv. 25 r. Res easdem etiam presbyteri nuper ordinati in pro- 
cessione gerebant, ib. 46 r. 3) evangeliarium, BHChr. 612, Bod. Or. 
dxliii. 3251^. PI. Uiii"o7' B.O. i. 58, ii. 159; et ap. K. JJX^oV'. 
Proprie a Syris vocatur evangelium jl'i^xe, Ar. s^Ljo. Mire tradit BB. 
quemque ex apostolis et evangelistis suum conscripsisse evangelium, ita 
ut omnia essent octoginta quatnor, sed post eorum mortem discipulos 
duo tantum e qna<iue serie selegisse et caetera cremasse; );>3il^ 
.fjoX >^o .)j^2uaa:ioo t««"."^». ^I 'OT t ooot 1^/ jj^^^o/ l^siiio ^^u:aol; 

\jaJ:S^o( ra. dimin. evangelium 'pojrmum; pi. |ija^2:>^'o( B.O. 
ii. 225. 

)^'~^^'^( '" i) (iayyfXtoT^r, euangreZisto, B.O. ii. 81, i66,399,iii. 
j. 169, 318, BHClir. 32; ejusdera Gr. Syr. 22. Perperam ).j( ^mN ^o( 
Polygl. Lond. et Scbnaf. in subscript. Evang. Jo., et inscript. Apoc, it. 
Amir. 108; plene \^ m..'S ^io/ VHb. 2 Tim. iv. 5, Dawk. ii. 181 17. 
Passim sine w scriptuni est, so. JL^ja^s^of ap. BA. et BB, necnon 
(sine vocalibus) in omnibus antiquioribus codd. Optime etiam dicit 
K. |.^mi\.^o/ perperam scribi: X^ enim forma Syriaca est pro Gr. 
terminatione r^t, qua de causa vocalia secundum Syrorum modum 
habere debet, ut )>^[£0jJ'cL^r> ).^-*a gi nvl , ).^Lj..cu, pro ayojwTTijy, 
etc. PI. ).^:^ni:^or B.O. i. 57, ii. 23, 93; ^..m^Js.^sjIo? VHh. 
Act. xxi. 8, Eplir. iv. 11; \ ^ m'S^^o/ BA, BB, Cyr. in Lucam, 
130. 20, 29. Proprio sermone vocant Syri |J't*»m'if>, Ar. . ; . -^ ■ V\, 
2) Evangelista, cogn. viri ap. B. O. iii. i. 146, ubi legimus assumpsit 
8. excerpsit Ananjesus llNvi'tft l.^m.^^s^o/* wwo U^o^; )LaJL(^ ^ 
ex coTtimentario heati Mar Evangelistae homiliam a S. Chrysostomo 
scriptam de laudibus monacliorum Aegyptiorum ; quae verba A,S3. male, 
ut ostendit Bemst., transtulit. cuo/ ovoi, millepedae, Angl. woodlice, Germ. Kelleresel, quas sic 

describit BB. 'Ul.\ i_>W»- >^^ ciJ - Ay^ y^i U^j^^j-ir*^ "^ Jirt*^;" 
jUUl »~ij -ui (JijUl i_;jUJl ;jiuO i;»...i« ..Jjj. A»*^) 4— AJ Jtisij ».-o\j».Jb 
Jj»j (^ill diodt Gabriel Graecum nomen esse asinorum terrae, qui sc. 
reptile est suh vasis aquariis repertum, quod quasi mortuum jacet, 
seque contraJiit, et in glohulum format: sunt etiam qui id vocant 
fdbam, ulpote quod fahae, quae comeditur, simile est. Cf. Kvajios, et 
Steph. Thes. s. oms, et ovioKos. It. Diosc. i. 183. Millepedae ap. Freyt. 
sunt ^JU5JU^. 

<£oa.»ja;^«^a( Galen. 58 r; raeudose BB. u»o.^o;^gljo(', pro 
a»ouoo;iQjo/, oiio^pvxlt, hedysa/rwm onobrychis, Ar. ,j»^. jyl, quod e 
Diosc. i. 496, et Plin. xxiv. 16, sic describit Bar-Serusch. okL/ }-"»>>^ 
ia^) o*Ia^o l^ayJ j^( ^jAieoA o^Soto |mA^^ ^■^''i ^*^?? herba 
est cujus folia iis lentium similia 8unt,Jloresqu^ ruhenles, ut dens [?], 
radixque parva. Neque Diosc. nee Plinius aliquid habent, quod verbis 
Syriacis, a Bemst. omissis, li-J ^/, respondeat, nee facile est invenire 
quem sensnm habeant. 

>£Do»aojo/ BA, .ttotsojo/ et >eBotajo( BB, owx", onyches, vasa 
8c. quibus conservabantur unguenta, ^_^\^Ukl, BA. quod vix intelli- 
gens Bemst. reddidit ungues odorati. .maaoj©? BA. at oaaa^e? BB. Swi, Svvxos, morbus quidam in 
oculo, de quo cf. Steph. Thes. s. v. owf, et Paul. Aegin. iii. 22 a quo BB. 
^1 J .>]1 ]i3^. 

.olaoJo/' owx'O" (unguiculus), i) onychites, lapis idem qui onyx, 
C.B.V. ii. 13, 15. Reddit etiam BA. JIoss, sub quo nomine non 
solum berylli, sed ])lures etiam gemmae habitae sunt. 2) ungues in 
oculo, U^a ^oa? \iSi^, BB. Cf. j»<ioqjo(', cujus vocis forte gen. 

pi. est onj;(a)i'. 

^Qjo? BB. cod. M. at H. ^qj?, i. q. .aoopajof, sc^lkl, et^lkl 

{.j^ojo/ 6v6K\(ia, herba quaedam, anchusae species, Galen. 12 t). 

luaaojo/' m. (vvovxos, eunuchus, spado, Hex. Jes. Ivi. 3, Act. viii. 
27, 38, 39 VHh., BHChr. 131,217: pi. SAoi^oV Hex. 4 Reg. xx. 18, 
Jes. xxxix. 7, Ivi. 4, Mat. xix. 12 VHh., BHChr. 166; jmaojol? U*» 
af)xi(vvovxos, praefectus eumichorum, Tetr. Dan. i. 3; Imsojol* \»i id., 
BHChr. 131. Syriace vocatur )d:»a<o»ae et ).£otflttao, q. v. Reddit 
etiam BB. Juil Jlfco? )Jo l^a^JI qui duplici vel incerto sexu est. 

jlomoojo?^ f. eMnuchismMS, emasculatio, BHNom. 68 f. 

y^ojot et Iljoojo/ otvofia, ovofia, nomen, |,-.V1 .)bj&A., BA, BB. 

J^ot^ojo/ olvofuXi, )ufc»? isaJf, vinum meUe conditum, vinum mul- 
sum ex duabus vini partibus unaque mellis, ut inquit BB. Scribitur 
ap. Geop. 51. 22, Ji>iocuoA 

Ijomojo/ reddit BA. j—i JIoj^j:^^ scelus. Vox corrupta ex 
avonia. Exhibet enim BA. in serie aj(', et v. JbOccu/. 

.m.'^n1n^a.in( BA. qui addit .~ ■ ~»<^ ■« N<M> »■>/ •j^. at BA. 
i^oiAfioojaioJo/ , voces corruptae ex 6ii.avviJ.ot, oixolaxris, vel alqa tali 
voce : reddunt enim i^l^^J. ^U )t.... «^ o? similia. 

aj[Z)cajol^ Eunomiani haeretici, propterea quod de Dei natura 
prave sentiunt, ut in ecclesiam admittantur, rebaptizandi sunt, Bod. Or. 
cccclxvii. loot). 

ifflol^ojo/' Eunomius, i) inventor artis Siraiae, h. e. chiroman- 
tiae, s. divinationis ex inspectione manuum, BHCIir. 15. Idem Hist. 
Dyn. 33. 3, ,j.^jil Anonius, et a D'Herbelot s. voce Simla Ammonius 
vocatur. 2) haereticus, sc. scripsit S. Basilius >£Da.ooa.>o?*^^o.£(iX 
Bod. Or. cccclxvii. 67 v. Usitatius ,wx^iaJol, q. v. 

J^i^QJo/ V. s. w^otaoQJoA s/et »(> QJOf OI'MVIS, V. S. ./. ^ia^j^|j<uo(' Galen. 58 r, i. q. li^ljoi', q. v. 

^acJo/ oil/OS, vinum, jji ]iia^ Galen. 58 r. It. BB. qui ait se 
invenisse scriptum »flocucL./ = ^jjo< olvdpiov. Octo et triginta vini 
genera, usui medicorum corrupti, recenset, sc. 

•"""t "**f '" ' ' V»i >floojo/ ohos aypiovapSirr]!, vinum confectum ex 
nardo sylvestri, (jjJ\ J-:— Ji vV--' •'^•^? ) K ^a«, »*aj uv<w. 

,a>&^.^Uoo( •£oo-J0(, corrige .fn. ^ .^^)jioo»(, olms aponpaTiTj]!, 
vinum a/romatibus confectum, nj.U^l vV-'' .)wbDO»o» **s» jtvi.i. 

tfi&.v^&>xio/ ifioojof o'tos olvavdiTrjs, sive oivavBivos, vinum e florilnis 
vitis sylvestris confectum, i»v> -Uis? )yo-»f Ju»Aa i>.j^O(' ]«»£&» »*»? 

tj^\ ^JS^\ ^Ui ^. 

.~. V .o,mnr,i\f liocuo/ o'voj uo-o-fflOTTTjf, vinuDi kyssopo conditum, 
\>jji\ ^\^ .)ao) «xa; \;!A^. 

jo( .aocuo/ olvos opiyavinft, vinum ex origano montano confectum, J-MJ' vjr*' -I'^tJ? )V«o»qj9 k^«3o? .au)«^>o/ »*sf jjj 

[1. tfia<h^lo(] -""-^ -^ -( tfoOuS./ >a>aJo/ olvot oKos di£iTr)s, S. SXoa-av- 
Blrrjt, i. q. dXoo-di'^ii'os olvos apud Diosc. i. 734, vinum e salisjlore confec- 
tum, Jil -.;)i. i^Ui" .)-«ii.ajj loAot *«a} );so^. Censet Berust. -.5^ esse 
Pel's. Syi nitrum, et Jil s^ id genius salts, qiwd salisflorem vocant. 

,^o^.Aia3 >£D0J0|' Mvos fiovvirr)i, vinum factum e bunio, quod napi 
genus est, Diosc. i. 608, 727, .oj^aa f*a? ];>»■«. 

.j^A.^fi'^N^ ,£oajo( olvos y\t]xa>vlTrjs, vinum confectum ex origa/no 
agresti, ILx^? ]l^.^icL>. *.o> | ^v» ... 73 V QoOA^iire^J^rdo c»euore'_ <v.\^ xoo.i ooeuoK' f<l91fia.i(UOr<' _ Q0A^^ul«.93rd\r£A o>euor<' •:• 74 ' «> . ^ .>oof .fSQjo/ o'j/oi- SuuKtVijt, vinwOT datudles, e dauci radioe 
contusa et in mustum injccta confectum, Diosc. i. 732, .oao? f,«3f )i««^ „ . USjjJl cod. M. cxcviii. UijjJI •£0 0^^X00 l^^i^^ ,aeajo{ olvot iiKTaitviTTit, vinum dictatnno herba 
conditum, Diosc. i. 728, ^a<as).^jia^? »^? Jtsa-; rescribere jubct 
Bernst. ^a^..i3o)L^J et y^olacl^^j. 

>i T\T .^.,j > >ajftXofc^oi oisajo/ o'l/or «X»X»(r<J!>a>tin;r, vinum solvialum, 

Diosc. i. 381, 733. 

tfa^b^fOAoi^oi jjscuo/ o'l/ot AXfjSopiVijr, vinum fielleborites, Diosc. 
i. 736, j^"!!! jjj,\) liSJ ^^^i .Ijooo/ \ii:>iL» f^} |yia«, 

*ff^'^i°^'*;{ >ooQjo(^ o'l/of Tpayo/jjyni'irijr, rinMOT Iragoriganites, Diosc. i. 727, ^CJI i. :..s^. j*4 jyy^. >a^o^o»^Ks .floQJo/ oi'rat ;(a^a»XaiTi)r, vinum cfuimelailes, e frntice 
xa/ifXaw, chamelaea, h. e. olea putnila confectum. Cf. Diosc. i. 6C3, 
735- Apud BB. exponitur ,_,^jjlijl,5ol ijKi .jscL^w^Sot^aA ^-of ) i>^-- 
quod ad vinum c/uimaepityinum, Diosc. i. 735, pertinet, joa^oi 
,flocLj-*.^_».ao»Jfta; librarius enim similitudine scriptionum decepttis 
alterius vocis expositionem ad prioi-em transtulit. 

»fla*^»Q^I?»«)jo jsojoi' scriptio vitiosa pro .tt«^«o.^|«y)k.^ 
oivoc liavSpayopirrjc, vinum mandrogorites, Diosc. i. 735, ^^^^ ] \^^" 

ot_o [I. .fn . ^ «V— '(] «<T> « ^-A.( oM^ <fn . ^U)l^ .ma_iO|' 
< fn « ^ ■ lN o>jeo;^o»3 oivos iiapaBi-n)! [I. fiapaBplrrif^, Ka\ dw)5iVi;r, icai n<Tpo- 
<Te\Tivirqs, j^kSJ ool o'otO .]Ua.<k t**? o'cxo .);•««. »»s» o'oi ) ;>«-■ 
^41 (^.j^l i_)l;ij iJIa.^1 ^Jo ^^jIP' "^'/^ • vOJ.^o>flBOi^o»S vinum 
Ulud quod ex foenicrulo, et illud quod ex anetho, item/{u« iUud quod ex 
petroselino, s. apio montano conficitur, BB. Cf. Diosc. i. 734. 

>aDQ^fi ftSo > v kfioojo/, cod. M. >fiea^jnA^o»io, oTvos iKXirinjt, vinum 
meUeum, jHu t_)]^ •l;.>j^ jua^o U^^t jVJLas oV.^1? [■'-•>« );v\„ 
ea; itna parte meUis, et quinqu^ musti confectum. Cf. Diosc. i. 701. 
Jubet Bernst. legere ,£aa^.^^o»», vel .£aa^.^Ji^o»». 

t£sa^«>)j >aBaJO( (male codd. ^floo^jjj) olvot vaphWrjt, vinum 
nardo conditum, J.:...U <_>Li< )V^->- ►.ij )i>«nf, Diosc. i. 731. 

a!a^«|..^j3J ,a>ojo! (codd. male .£oa^?|uOiaj et jaa^^ijuscD) 
olvos veKTapiTrjs, vinum nectarites, ex herba helenio confectum, Diosc. i. 
731 : et sic BB. ^^1^1 i^\fi> .[m,;.^. »*a; ];ia^. 

^ta^^i]sa .£saJO( it. ap. cod. H. .iv«-k~«.«^~« sed rectius >fiau^i)>£s, 
per apocopen ex >aaiA^i|.£a^'^ alms aa-apiTijs, vinum, asarites, Diosc. i. 
732, ^%j\^'i\ i_>Ui< . . oJlao/'' »»»j );>B^. De herba So-apov, asarum, v. 
Diosc. i. 19. 

•m-^ ■N.«»^ xoojoi (male codd. .~«-^ iN^) otuos ireXtvir?;;, vinum nelini- 
tes, h.e. ex apio confectum, Diosc. i. 734, ^^«i^l <^\ji> .Uo^iO wo; luo^. 

.!»%■ w n>\^|n«i. t£BCUO( olvoc (TKafiixavln)!, vinum scammonitss, Diosc. 
i. 738, LouaJI) j^ <^\^ .IklTajftftm m>a; \ii»^ vinum ex scammonia 
Jactum,. 

i^f^n.y NX,r«^ »flsCL>o/ olvos (TKiWrjTucAs, vinum seilliticum, h. e. ex 
scilla confectum, Diosc. i. 7 1 1, J-aJjJl ijj^i .^^wia)!? );JO^. Addit incu- 
ria scriba eandem ac vini oenanthini usa^lS-uo/ .£sojo(^ expositionem. 

i^uA<ko)ki)ik .fiDOjo/ oivot navaKiTTis, vinum panacitum, Diosc. i. 733, 
^jiLil cyUi Jj.l> ^sP. yl^i .)»ot.f J»AX j*a» ]iioJf, vinum ex radice 
herbae panaceas confectv/m. Monet Bernst.^^Lil esse Pers. ^rilyTi. q. 
Gr. ■navan.ii.a, s. n-arawf, herba lieracleum, de qua v. Diosc. i. 396. 

..v'^i^.i^.S xDOja], corrige i m . ^ . mm . ^ , olmt nurairqt, vinwn pica- 
tum, 8. pice conditum, Diosc. i. 723, oJpl <^\^ .)fc>AI ^*s»} );j&m. 

ifn-V -~{i°' .fiecL>0( oivor iTpaa-lTris,vinum prasite^, h.e. e mamibiocon- 
fectum, Diosc. i. 728 ; cf. ib. 454, ^^y^J^l yl^- 'v**^!** »-^f )tf^> ut 
corrigit Bernst. e cod. D. Codd. nostri exhibent .aA£s|;A )iV^n. 

,»cu>l^ .ffiojo/ o'vos (t>B6pios, vinum abortum effidens, |p&m 

jlfc^l ki-J vjr* •J'a^'^^?^?- -^P- Diosc. i. 734. <^6apMi ipi^picov 

olvos ; ubi quo modo paretur, osteuditur. 

.a>GLa<ii|jl0 .acuo/ (male codd. >£BOA<i;|^M») olvos KarappoXxos, 
vinum adversus catarrhos confectum ex aromatibus ut docet Diosc. i. 

730, cy^l vjr^ .US?? )j .jBa^ V .«t> v >ll)ja jaaojoi nlms KaXafuifiirrit, vinum eaiamitUhiU*, ex 
origano fluviali, h. a<iuutico confectum, .\ionf Ib^^ioA ^^f liSft— 
^,g/*^^ y-t>^^- '^"^ vir-; cf- Diosc. i. 729. 

>i;o»A .tfojo^ oiror Ki'Spunt, vinum endrinum, tx li(^U ecdrinit .1, y>- >eire»o oot jJWr Uttl« t«3f \i 
Fort* confectum, Dioac. i. 721, jj 

J^j]M\ uu jjj^ (^ jjl^^l ..^...iij. . Fort* ^\^iaS3\ sit 7 luSfHa. 

aaot^{o;jDOtJaaftflOi^jee»a <dDCue/ oivot Kurrpitrit, vinum itiarpov 
^vxpoTpdrpov, e cestro, herba quae etiam " psychrotrophoii roeatur, 
quoniani frigidis nimis loci* re|)critur," Diosc. i. 503, cf. ib. 726; ) i «^ - 
I4I JU) i . f .....' ; ,l.l) JM^ ^JJ^ . ya..aiQ^oijo )*«^r em yOi^o»» fosf 
j^\k-li, quibus in verbis repone yoao^oiaoma, et u)^-». Denique 
atl fincm idem vini genua Hat BB. scriptura tanieii viti.we, »c. 
oAi^OiSQjBAi^ottootaoot ,wajol, cum expositione ^Oi^mota^ h'^- 

. m . ^ .>.afl .xoQjo? cod. H, at cod. M. .m.^.fao, cum expotit. 
UojcxA I4J Jli) t. t .., f , T » Jl*4 y\^ •)j'»«»« ,-»? )«J&^ tnnum «jc (iro- 
malibua confectum: sed quum certe est vinum conyzites, corrigere 
jubet Bernst. uw .^.waa jsoJoAvel .m.^ .iJcua, ofvot «oKt<fiTi7t, innum 
ex herba coni/za confectwm, JUj \ '^'f* jii~! vUi llojoe M»f 1 1 «* -'- 
llojcLO I*). De herba K&m{a v. Diosc. i. 468, 729. 

.ttA^ioA oosojo/, per apoc. pro .ou^ioA/, oW dxopin;r, vinum 
acorites, vinum ex acori herbae radice confectum, .oi&A/ f^s; | ] ■^■. 
Jjll t_>];i ..6 VxAo^ De herba ^«opoc v. Diosc. i. 1 1, 733. 

. m .i. ^ » ^Qjo/ (male codd. . m .l.^.;) o'koi pijrlyqt, ptnrlnit, vinum 
resina conditum, j>y^\ i*^ ,^\ji. .U^oi»f li^nr Cf. Diosc. i. 720. 
,£oo.^iaiooL twojoi o'fof 6vp^p'i.TT)t, vimmi qyuyd fi e thymbrii. r-jr •"'•J !■ I»l, De thymbra herba v. Dio«c. i. 385; et vino, ib. 729. 

■oB^o^ooool. tfiDGuo/ olvos 6vii(\aiTi)f, vinum ihi/melaiteg, Diosc. i. 
735. J^booL li Jliu v:yUj ^^ JirJ i^J^ .lo^otaool ,-3f lua-. De 
herba tliymelaea v. Diosc. i. 664. 

tdso^Liaool. uBOJo/ orKOf ^/itnjf, riTjMjn thymiles, Diosc. i. 728, 
(^)jiJU) ^j/Jl.> J«^ yir' -I**** t*=*? )i*^- De thymo v. Diosc. i. 384. 

JLaa.fDOjei' (verius )LSfti»Qjo^) 3w><r;ia, bnosma, ut ex BB. exposi- 
tione patet, )J? .^aa^;A ).2».»/^^o )ts^\..r'S ^.oij a»5^o o« f^~-^ 
.)»p Jljo .i^Aot JIfo .ok^/ ^; l^oo lierba est, ciijua folia aiichiLtaa 
dmilia, humi diffusa : sine caule, sineflore, sinefructu. Eandem fere 
expositionem habet Diosc. i. 477, et Plin. xxvii. 12. 86. Sed v. et 

>mA£BOJ0/. 

xaj^cBOJOi Svams, herba quae etiam obajojo/ Svans, ononit, dicitur, 
Galen. 58 r. Describunt Diosc. i. 360, qui eam scribit ^M>nr, et Plin. 
xxvii. 4. 12. Scribit BB. etiam daBO>^>JO(^ pro .£DO«>ueuo( ovitniot, cas. 
gen. Secundum Galen. 58 r. eadem herba est ac ovoapa : dicit enim 

9 <^Xonri;, ^ oi'ui/ir. Pro jn.^.>n\fto(' legend, ■z**-^ ■■<%N.a; scriba 
enim incuria conjunc. 0/ bis scripsit. 

yO^Qjcl sec. Bar-Sei-uscli. ap. BB. yilall )i«>j u-ngui*. Corrige 
igitur . docLfo/, q. v. 

,eoa^ajo( serpentum genus parvum, BHCand. 55 ». Forte ex 
S<tns, gen. Ion. Stpios. 

UiiBojof forte owJf^uXXof, andiitsae species, Diosc. i. 523; et sic ap. 
BB. Gabriel, sc. jUU ^^ ^U^-^' <-i\.:^\ ^j^ u,\ Jj^.^ J\j. Exponit 
Ibn Bait. ii. io8,^bs~-' vel .Ixj-i, anchusa tinctoria; addit eam etiam 
vocatam esse iL^-^' jr~^' '''^- ^- •• 327> «* »P- Syros U^JU. ()k«^i^). 

.£sau;AQJo/ Onuphrius mart., cujus dies festus xii Jun., Dawk, 
vii. 123 V. Idem vocatur .eoa^iAJol ap. Dawk. xxxv. et UiAJo} ap. 
Dawk. lix. 

.aoQ^ajo/ 'AvtKTos, Anectfts mart., cujus dies festus x Jan., 
Dawk. liv. 30 r. 

]fj>ajj>ajo( olvoKriKtia, ace. V. otiwajn'r, vinegcdlo, Galen. 32 r. 

tfiDO^itojOf 'Okw/mtoi, Honoratus, epus Thuggensis in concil. Car- 
thag., Rel. Jur. 63. 7, 86. 11; it ^o^iajo/ ib. 63. 14. Cf. Routh, 
Rel. Sac. iii. 129. 

Mem^iojof aimipwrita, dilatatio arteriae, aneurysma, quod e cod. 

L 76 •:• ttcu.suort' - »<'i4»OJOr<' ■ •:• r«lia:afi0Or<' - ea&.^aJOK' ■ 76 antiquo sic exponit BB. ULm j,jJ1 a» (^^ »ic .)«»o «^Ii» .•«».. .j» 

JjLaJo/oi«A5/>a, 8. olyo8fipa!, Galen.sSr; eadem herba ac ]y^Uo(, q.v. 

^a^o(' 3«-»f, vere, reapse, K-U«*, BA. Scribunt Rabb. DitJMK. 
In Hex. .ttOk^/, q. v. 

v^o^Q^o/ iapis aureus, U«f •s^'> ^-A^- cod. H. xxv. 

i^ol Chald. -ntSJK, admiraiio, Nasar. De nil3:« multum dubito. 

po/ sec. BB. Jul*, cod. M. tiji^, hospitium, diversorium ; suspi- 
catur Bernst. esse Or. voc. rifyw, sc. or/ju^iaTa, strata, stragida. 

[Jjol* i. q. )I/oi ZTMnm, B.O. i. 400, C. B. V. ii. 508. 

dMLA^o^ owrir, origani species, (Men. 58 «. Scribit »floa^o/ , 
BB. S.V. ^aj),.^io/. 

^aAiaJo^* ow'o-Kof, piscis quidam a Latinis asellus dictus, Angl. 
«A« ccK? fish, t^t^ji^j j^^l 11« ^^.-J" i^, ?»"«« Z*"" womwe 
diclits, quia lentus est et mollis, BB. 

^.aJoI'' EvvIkti, Eunice, mater Timothei, 2 Tim. i. 5. Exponit BA. 
^oihoo^^; 0^1, at BB. Ilcoia^ot. 

llLSol* unoia, v. s. \lAto( . 

jBotJo/* in libro quodam explicatm-, ait BB. perjli .jiji> .U*^ 
«Ki^««, improhus; unde corrigit Bernst. rfoOj-Jo^ owiSior, s. o«i8«ior, 
jyrohrosus; malim ovaJo? prohrum. 

IkLjo?* de hoc vocabulo difficiliora afFerunt lexicographi. Nam 
Ibn S. Thes. § ix. c. 15 exponit ilii quod reddit Novar. receptaculum, 
canale. Quum tamen ibi recenset Ibn S. instrumenta fabri lignarii, 
.U^' vi>l.i(, toto caelo eum errare manifestum est. Neque certa est 
lectio i^, quum Carshunice scripta est o>*^. Exponit BA. iJaill 
cjil. ifiil. ubi omisso iJu aliae duae significant lignum durum, 
truTieus. Consentiunt Zacharias ap. BB. reddens cjil .3o .pj*» 
iJaill., et K. cjil. , _ '^ :iJail1. In lexicis Ar. vox isiai intelligentia, 
est, qui sensus revera in )l^o/ inesse apparet ex iis quae de )l^o/ 
dicit K: in nullo autem lexico exstat iLisll. Quum tamen apud Ibn 
S. ojA^fS^^ .jkLjo/ locum habet inter (^1 .J^ gluten, et .)^^jj» 
u.LJI cla. truncus columnae, truncus qui columnae inservit, opinor 
]l^o^ esse simpliciter trurKum= ^'xa^, vel stipitem, s. lignum crassum, 
Angl. a block ofwood,=i.jJi!>: Quam malae fiJei est Novaria apparet ex 
illis, quae obfert, coUatis cum iis quae e codd. attuli. V. infra ]iLiol. 

wh^^ot* [1. wfcuJo/] olvavOr), oenanthe, \sDiAi ]i\& ol^i; j>»2&fia 
uijiaL:»( \^iA^ fructus vitis agrestis quum floret, BB. qui verba tantum 
transtulit Dioscoridis i. 690, olvavSr) KoKelrat 6 T^r aypias annfXov Kapiros, 
&itoT( caiBti. 

tc^^wjo/ olvai/Bk, vel etiam gen. olvav6i)s, flos vitis, ^f}i\ m\ii, 
\^)i»} \i^asD, BB. apud quem minus recte BS. ^l5jJl f^\ ^Jl>-<ii, viiis 
tenerae ramiUi. Eepone xa^i^jJof. 

-jo/ (it. BHChr. 438. 2, ^ojo/, male ut censet Bernst.) Avanc, 
Avang, Vang, noin. viri qui populi cujusdam Tatatorum (Hist. Dyn. 
427. 13, BHChr. 215. 5, sed Hunnorum barbarorum, ib. 437. 15) fidem 
Cbristianam profitentis Chan. s. rex fuisse dicitur, quod nomen postea 
in Joan, s. Joannem regem mutatum est. Scribitur j^li. elijl Hist. 
Dyn. 1. 1. De populo illo, cui nomen I^Zs, v. s. l^Zs, et cf. B.O. iii. 
ii, 483 sqq., et Bitter, Erdk. v. Asien i. 254 sqq., 283 sqq. 

ifleaL\d>a.!o/ oi'o;(€iXor, orwcheilus, anchusae species, Galen. i2«. 

Udajo/* pi. Uoaajo/' (potius )jai>ajo(), m. i) tvvovxos, eunuclvus, 
servus, l^wkSo/ :U2&<o»30 .ot ■^gi^ T'^^ "^^ 'l'"^ •It^^'-^ .)i«v>f>vi 
^Af^' .po .U^;xD, K. Exemplo dat |umj "^o ).mACDoio \jii 
mulieres, et eunuchi et omnes effoeminati. V. etiam Rel. Jur. 47. 11, et 
BB. qui scribit \mAJo(, et vevtit f,A\a. |WiJ> .|iivi lOtV) .ot. Usitatius 
[x^aojoi, q.v. 2) Sm^, Snxos, morbtis in oculo, i^-jJ' (i iji^\. 

Ilsajo/ .]|uof oSvoiia, Svoita, nomen, BB. et B A. apud quem praecipue 
de Dei nomine, im^fj) jut,. 

,£oaJ,jajo( sed B A. uscujoJot et ■JotJjZ\jol Eimiuos, Eunomius, 
liacreticus sacc. iv, B.O. iii. i. 33, 108, C.B.V. iii. 6i, 63, 66; v. supra 
.£0 0^^.30 ojo/. Ab eo nomen duxerunt alC^'o/' Eiiw/iinvot, Eunomiani, haeretici, B.O. i. 145, iii. i. 29. 
^0(' nom. loci, Gr. Mmv, Hex. Ez. xlvii. 16, not. 7, Heb. 113^?. Ib. 
V. 17 scriptum est ^(. 

.«v>.t .K.t'xi,^ oivavBiTT]!, sc. olvos, V. supra s. tasCDO^ 

tttCLUio^jajoi' OviKrapivos, Victorinus, epus Thabracensis in concil. 
Carthag., Rel. Jur. 76. 18. Rescribe a»<ii-.»Q^-a*o('. Vocatur Ficio- 
ricim ap. Routh, Rel. Sac. iii. 122. 

]lajo} ovyKia, uncia, pondus octo drachmarum, ji Vi - o ii? Joot 
)tI -^1-, BB. vel decern zuzim, )joJ )ioi2fc?, BA. vel septem raitbkalim, 
J_jLi.. *.»— .\ .Jlak^o ).^7»j> "^Jsl, BA. et BB ; vel duarum statera- 
rum, s. quatuor siclorum, .oNnIm ^iil J)&ubIo .^)>V-sb( ^»l .et, 
K ; deniquc apud chronologos sex podia [Tro'Sta, n-oSe'a, Du Cange] con- 
tinet, et ipsa ponderis cui nomen )]^.^>«., Ar. is-L^, pars quinta est, 
JIk oi.>feaAa.Jo(^.*v<M j^ |.^^o .)l^?aa 1^ yOJi^oio u2uLl la^ 
. }„ n":</ isL^ i_,-.=- .]SaZioI ]Lt .]l^4^« .n-iiL ^, BB. Idem esse 
pondus ac Ar. ilS. consentiunt BA, BB, et Ibn S. Occurrit Uajo/ 
uncia, ap. Geop. 48. 17 ; pi. ]1^.jAjo( et ,en.c\io( ib. 1. 18; .fisc^^oi' 
it. 46. 27; t^uAjo/ fc.l»L duae unciae, Sanct.Vit. 18 r; ,£o\^ajo( ;rn v. 
decern urveiae panis, S. Mosis Vita 3i4r/ haeres •£a^jijol ]^>^L ^ ea; 
quadrante, Anecd. Syr. i. App. 30 ; lex patri de bonis suis testamento 
statuere concedit >ea^Juo( '<«jk]^ ad dodrantem, ib. 34. Apud BA. 
et BB. scribitur, yO(, Ujxja(, \, ln . ' o(, ]lal>o( , ,m,a7o(, tco ci . fi io/, 
,eo^]jol; et pi. •£0(\.n~,Jo<. It. ap. K. j^.«j9o/ .\loo( .^juof". 

)i ' ■ « '"(^ pi. )v I . n 10/ Aq. et Sym. Jer. Hi. 18, Norbergio /or- 
cipes, quo vocabulo Vulg. reddit Heb. D'y'. Occurrit D*?' etiam 4 Reg. 
xxv. 14, ubi Aq. )v,i.fii/, Middeldorpfio Gr. ayKiarpa. Masius in suo 
Peculio dedit JiXusof Kpeaypa, fuscina, uncus extraJiendis ex ollis 
carnilrus, atque ita legisse videtur Hex. 4 Reg. xxv. 14, ubi Complut. 
Tar Kpfiypac exhibet. Recte autem Bernst. )i'-'*'~/ s. )iJL«n>( oyKivdpa, 
uncinvMs, dim. v. Syxivos, uncus, wncinus, Du Cange, et ex eo Steph. 
Thesaur. 

^po/ olvapiov, vinum, vel potius viUum, BB. 

\^o( f. i) tristitia, v. s. ^( J sed pro jl^o/, Act. Mart. i. 98 
)fcsS. |«.oV^)o? Jl^o(, corrige Jjoo/ s. )jo/. 2) \)iJo( s. JlS-Jo? intelli- 
gentia, ifi^, .lijXM .»j-aJi J;..:H .(jyl : sjU..< jJJzi .)l.a«.9iS JIguo^.9, 
K, qui exemplo dat lii.'^m u^r j^ol odiT tfi viSoUio, s. ut alii 
scribunt ^o .cuso ^^.^ Jl|o. 

.aoo/ i) i>s,vi., sicut, velut, Ii U .Ji. .U^> ^j* •t*''* ^) °*' 2^*' 
(^JJI, BB. 

Ilfioo/ i) OCoTj, ITsa, urbs episc. in Africa, Rel. Jur. 84. i; eadem 
Nova ap. Routh, Rel. Sac. iii. 127. 2) iaais, i. q. mcuris, f. ooji*, de 
loco, ubi Kestorius in exilium missus est, Zachar. 332; |k£eo{} l*dw» 
L.U i^i, BB. Plenior scriptura tfiOMmio/, q.v. supra. 

\,aol exsilium, |Lr>om'>( ._», BA. et BB. Mendum ut censet 
Bernst. pro '^a£&do/. Addit BB. lOjfj loaa qucmtum justum sit, 
forte pro 6(ria; sed cf. iMfioai^. 

,tf a^ojktto/ Ev^ebius, Dawk, xxxv, it. xlix. 

.ofUso/ urbs Pisidiae, Ebed J. 206, yo;).»o|; >flso>o;oir Theo- 
dwus Uzelensis, Ass. 

\1j\wo( v. s. |I»o/. 

mSJjbo/ Aiaa(f>ri, Ausafa, vel .4casa/a, urbs episc. in Africa pro- 
consulari, Rel. Jur. 85. 20, Routh, Rel. Sac. iii. 129. 

offior i) i- q- 'XoLj^L^oi Eusebiiis, [fji'^^i] iidif c^oif )^f 
WfOnastei'ium Eusehii de laterihus, B.O. i. 304. Cf. \±^{. 2) Eusebius 
Adamaeus, monachus, C.B.V. ii. 34. 3) jlisf |»aaj ,a^ol «;j»» )j-? 
monasterium dam. Eusebii Kaphradbarthae, Land, Anecd. Syr. i. 71. 

.aa|.^£DO( duoffum unciarum pondus, )lo%j» .adJuajo/ ^iti .^ 
^^^j i;/JJ-« "O**, RB- Forte pro .aa).->rin oo^ o$v^d(f>ov, sed pondus 
minime convenit. 

|jci.T>mor it. )J<i-<«tPO( Eusebona, nom. monasterii, B.O. ii. 336 ; 
[IjoAi^oI;] |iJo:&*tto{t ]Ui ib. xrvii. Diss, de Alon. in Monast. 
Eusebonae apud Teledam in agro Antiocheno pagum ab Eusebona 
conditum, Act. Mart. ii. 275, 1. 4 a f. (ubi ^ ■■< -> ~»/ wj.>o pro wi.^ 
[jo^jaol). Cf Ass. annot. ad h. 1., p. 399. 77 •: ooo^rC-i^flsorC . r^ixs^soar^ •:• rCxtXoar^ _ ^.^A'f-tXyOPOrC' <• 78 Uiiior EAo-f/Si'o, Eusehia, Coustantii iinper. conjux, BHClir. 67. 

[^^ol" Eusebius, B.O. iii. i. 32, 16, i.q. ^a^^^jool ib. la. 

t*^a>o/ ap. BA. exponitur^yJI J^l, pro quo legend. ^jUii\ J^l, 
usitatiiis ^,ijLJl, r<KZia; Wu aqnatici; est igitur Pers. j - ^ -.1 /t/twm 
aquaticum. Habet BB. aa)©/, q. v. 

^alaio^ BA, uDol^^ol* BB, tiai^mt: exponunt BA. et BB. 
per >_-JJ t ^ « t .. dUectus; et J-iUJI )»bJoo praestims. 

-eoluLAor, it. Joal^oV B.O. iii. i. 18 etc., daIiu£o('' ib. ii. i6a, 
»fia*a£Bo/ Hex. 4 Reg. col, ,fla»a»»o(' Dion. ^_o. 2, Kiat'fiwe, Ettsdnus, 
noin. multorum, B.O. ii. 202, 404, 431, etc., quorum pruegtautiBsimi, 
I) epus Caesariensis, \l'iaJ> ^cL^o/* ib. i. 57, ii. 312, BHChr. a; a. 
IJjjioj aa a'-trTi o/^ B.O. iii. i. 18, cogn. Pamphili, U^ja^ ubcuaoio/ 
>aDQ^ fi9 i io'? > J;a1^; o'o» C.B.V. iii. 256; s. .sa^aSkaaA; jaio^^Skmol 
ib. 214; s. t. \nflin9 i joa^aroo/ ib. 255. V. etiam B.O. ii. 99, i6a, 
iii. i. 519. 2) Eusebiua Emesaentts, 1-'^,". ^a*a»o/* B.O. iii. i. 44, 
C.B.V. iii. 220. Quinque huju8 nomiuis episcopi concilio Nicaeno 
interfiierunt, so. i) Antiochiae, urbis Cariae, Ebed J. 207, Ad. Nic. 
15; 2) Mileti, urbis Cariae, EbedJ.ib., An. Nic. 16; 3) Nicomediae, 
urbis Bithyniae, Ebed J. ib.. An. Nic. ib. ; 4) Paroeciae Isauricac, 
ib.; 5) Caesariensis, Ebed J. 199, 305, An. Nic. 8. 

Of Eusehius Caesariensis, Eus. Mart. Pal. i. i ; .£eai<ja^/ 
0/ Antoninus Pius, Anecd. Syr. i. 23. 

,teoSjii^o( Eimgniua mart., cujus dies festus v Aug., Dawk. xlii. 
19. r. Scribitur .cb&l^so^ Dawk. xxxv. 

>fioaj|oȣDo/ pukahis, pelles, xjjji .U.jj; ,j3cu>fl, BS. ap. BB. 
Vox corrupta ex Sktus, fut. v. i>6ia. 

oseo( exponit Sergius apud BB. ^\ .juo^ot "^ao^aj? o'm ILolX 
.Jl )ji«io .'^ oC^ ^i-o? fc—lo [cod. M.^^ijjwJI] JjJuJl rculix est lilii 
aquatid Indict, s. nympheae. Sunt qui earn "^a vacant, alii autem 
rum. Monet Bernst. "^a esse Pers. Jj lilii aquatid species et radix 
ejus. De nymphaea v. Diosc. i. 478, 479, Ibn Bait. ii. 564. Pro ojoeei 
rectius BA. j. im of, q.v. 

ia»o/ Hier. praednge lumbos, Luc. xvii. 8, imper. v. i£o(, q. v. 

.0)0030/ Oitrapos, -ov, Deus Phoenicius, Eus. Tbcopli. ii. 12. 14. V. 
ejusd. de laudibus Const, c. 13, § 3. 

j^^oAo/ Hier. vincula, Luc. viii. 29. V. i£B(. 

\:^ol o(rra, ossa, ^Uic )jo»^, BA. et BB. Cf. yO^o/. 

|j:u|k^o/ SUnd, Eus. Theoph. ii. 49. 13. 

I^jIl^o/ v. Ui^o<'- 

)ul).^o/ in libro Paradisi, ait BB, est Uo^ lector. Suspicatur 
Bernst. esse vel tvaradla s. ti<n-ad(ia, vel pro Ei<rradios. BA. cod. H. 
XXV. exhibet \l/>^mol, cum eadem expositione. 

^aJlTl^or V. ^..^o/ et >floQ-l^.a>o^ 
r,_,,\r^'^l m-d&Lov, circles, ampkitheatrum, Pat. Vit. 145 v, 146 r. 

)L^>ot4-»o/ iarpta, ostrea edula, sec. BB. ^j^' eU— Jl ^ u— ^ 
\j^\ ^,..^, genus piscis moAnnicuinomenU i^i- 

Q^o/* ooTfOK, otTToCi/, OS, ^Uic |joi^, BA. et BB, qui ambo 
\Xxoi pro singular! habeant, et ^a^o/ pro plurali, unde eos potius 
errasse opinor, quam ^0^0/ pro 6(rr(av scripsisse. Addunt ambo e 
Bar-Serusch. )»qj <-» '^^— J h U«f aurum quod ignem non per- 
timesdt, aurum soUdum, ut Bernsteinio videtur, quasi os, medulla 
terrae. Denique apud BA. cod. H. xxv. alia data est expositio ^Ui 
(jW-iS) ^S3\Jl<yres et rami viiis, quasi esset olvdvffri. 

IIJjDo/ a<rayria, luxuria, prodigalitas, BB. rectius U^a»/, q.v. 

j»a*.ii-4»0(' TuUus Hostilius, rex Rom., BHChr. 27. 

.ai-ja^o? Evoraxuf, Eustachys, epus HierosoL, Jo. Eph. 206. a, 4. 
)|Aj»o/ s. ^^'t>l stola, pallium, Nasar. Cf. l^Jo/. 
jooA^oi male ap. BB. pro ^ol^Apbo? \i\a , quod exhibet cod. H, 
Ar. ^jtU-l, Xi'^or ^"1', ^P^ ophites, Diosc. i. 819. 

jx^li^ol EustnUius mart, C. B.V. ii. 438. It. UBal^fc^o/* 
Dawk, xxxii. 372 1); it. ^<uUi^o<' Dawk. xiii. 75r; dies ejus fe-stus 
xiii Dec. yOAIi.^oi' Gabriel, ut ait BB. affirmat nomeu ewe tpecici operis 
figlini apud Oratcod; t^\>y^\> v_»^ ^j» ay ^\ i,\ Jj,.^^. Corrige 
igitur yaoii^.<Do/ Sarpaimr. 

yoMl^toil i<rrpaKO¥, oput figlittum, Jiglimun, tetta, wij^ ,t* m. 
BB. * 

USmI^o/ see. BB. ^juJI, ^^ sU,jM. .)VA>k.»»o ^oJ-X:» Uj- 
U$tae cottchyliorum et oslrearum, vox forte ex ivrpdua corrupta. 

|j3i^dODo/ co<l. M, |.Ai).^.Ao/ cod. H, SoTpoMa, tula fomaeit, tttta 
/ai-nicaria, jylsi\ y-ij» .liojL'f \^^, BB. Cf. Dioac. 1.825, i^P'*» 

•f /irvuK, te»tae e/omaeibu*. 

yCL«t^o/* potius ^OAfc^o/, l) Svrpaxor, tttta, <-i^. BA. a) 
odoranienti s])«des, sec. BB. qui dicit, oS->If yOJt^tXAol eoif .-3 
eUl. .).A<DCid o^ootf 1^ vit laeL IZoVoee .^aw a^ooto ^.a.i« in codict 
quodam dicitur earn esse .aj;L.i^o( sive lA.a^, /i.e. *ajB, tptdM 
compotititmig womaticae, quae etiam vacatur \AJCi «. }^-*~^ (sic 
enim corrige) el Arabice sUl,. Eadem ap. BA. exponitur J_)l. Hoc 
autem odoramentum a musco conficitur, variis rebus immixto et in 
pillulas formato, quae quo veteriores fiant, eo ((ratiorem o<Iorem 
habent. Fusius exponitur a Freytagio sub sUl. et du, et ap. Ibn Bait, 
ii. 38. y fi n.i^ ft o/ corruptam vocis ^aA^^o/ scriptioDem CMe credo. 

%J^ol* per apoc. ex xoollH^or EuHathiu$, epus, B.O. ii. 59, 
et mart., cujus dies festus xx Sept., C. B.V. ii. 116; i»«eiau«o ^.^moj 
Dawk. ii. 165 »; V-jr^o/* xuo fcj^f )i.f monaslerium Kiutatliian- 
orwm, B.O. ii. 76; vir Apamiensis, Zachar. 337. 

^iool^i^ol* EustaUdus, patr. Antiocb., C.B.V. iii. 66, Dawk. ii. 
78 r; it. .xooUi>,^jDo} Dawk. vii. 107 v, ubi dies ejus festus v Jun.; it. 
.floairi^oi'' Oflr. Mar. -L. 6, Dawk.xlix; frater Elpidii, C.B.V. iii. 
163. It. .m.tb'.^.'Bo/ haeresiarcha, Anecd. Syr. i. App. 19. Duo hujus 
nominis cpi concilio Nicaeno interfuerunt, sc. .ib>aDi{? •^o^'^.^mol 
An. Nic. 10, de quo v. supra ^a^^^oh, et ^a^if ja^^.J^»l* Ebed 
J. 205, qui idem .«DaL.lb..^.xDo/ An. Nic. 9. 

Y^o( f. oi<ria, i) essentia, stibstantia, Luc. xv. la VHh., B.O. i. 
Ill, 478, 515, 517, ii. 78, 195, 276, Ephr. i. 117, 126, C.B.V. iii. 31, 
62, Cyr. 13. 16; wMasU UoboIo ]a«. consubstarUxaUs Paid tuo, K. e 
fide apostoloi-um : ^^? Uao/ iS consubslantiatis nobiscum, Anecd. 
Syr. i. App. 21. PI. jolaoi, B.O. iii. ii. 200, 285, C.B.V. iii. 62; 
^oifo jiajf keo\SJoo{ ^ ..^^Lije, Off. Mar. ^ft ».. 4; .<D^»o/ 
jfe^'i' v>«i, ib. fjik. 9; )V.i,n..S^ooc jD\ltoo! substantia* metaUieae, 
BHNom. i6i ». 2) /acultaies, opes, " jxUrimonium," B. 0. i. 375 > 
"possessio," iii. ii. 913; )U»i Uaeo/ ^^j^i^^ ^ k— / «"»< nobis in 
Aegypto divitiae magnae, Sanct. Vit. 2 1 1 v/ e»^f Ilooo/ ^? Vt^i i^- 
205 r : pi. .mIcBo/ "fundi," B. O. iii. i. 1 25 ; " reditus projrrii," ib. 178; 
.oo»^? .mifisoi; hr^L Jo. Eph. 86. 13; ^; .jsa^-mol, it. ib. 30. a\; 
,^a^jBo\j Uf^l, ib. 139. 23. Apud BA, BB, et K. exponitur ^^.kIkJI, 
jftjil, iiyljjl ; it. logice de iis usurpari quae mente tantum constitu- 
untur, ^<^^x>.boo )l -^N. .Xso -.^ .ojoi la^, B.\. et in on prac<licantur, 
.uoltoo voo )j.aa.3, BB. qui addit |ai^ ).*aBo/ <coimi oihtUu idem esse 
ac ..mi^.mA^; et e BS. k-^Uiaaa ja^aK^r Ujo^ eo» I^Oik Uado/ 
juJaJl ^J'\»i\ yJtJi ooL .|xj»o )Lob.-A Ccteroquin voccm U2do/ 
ante centum ab aetatc sua annos Syris usui fiiisse contendit Jacobus 
Edessenus, qui saeculo septimo floruit, ap. B.O. i. 478. Vocem longe 
antiquiorem fuisse credo, quum etiam in Ber. Rab. *<'PUt, et gen. 
DK^D^K exstent iu sensu substantiat, opum. 

hS\laol, K. V-.|ZlcDo/, oiirutivt, esMntialiter, tuhttantialiUr, B.O. 
i. 302, Caus. Caus. 42 r, Cyr. 13.15; bMUaoIo V..!^.<..»ib. 376. 17, ubi 
cod. cciaommclxv. )^\j,.tjoo(. 

\^laol va. ov(Tiaii]t, essentialis, subttaHtiali*, C.B.V. iii. 64; f. 
]liiSmol, Ui.Ao; TL, Loot \%,.,.jaol 0, i. e. liters radicalis non est, 
BHOr. Pr. 31 v; jlb^J^o/ >,» UliUo )La.V..o:::k |j^oi, i. e. persona- 
lis, ejusdeni Gr. 36or. PI. f.JklllioAsc. JkUIio/ jL'al^ B.O.iii. i.575; 
ib. ii. 260, 261, 302, C.B.V. iii. 283; ]^.^^ol ]h--'\''l proprittate* 
essentiaUs, Ebed J. Marg. 320. Scribit K, sing. m. \JiJxee(*, f. )bl*.>ao/ ; 

I pi. m. lILioi'*, f. iCLio/', et sic p. JkLLBO?*] lfc-i>o/ |k-i»Jo Ous. 

I cclxvii. 95; et ]l>iLlioel JLso ib. 91, 93, 96, de verbis consecrationis 
eucbai'istiae. 

L 2 79 •:• rellAu»0(< - Aurdu*eor^ OTD.^OCO^OK' - •tivfiJOK' •'•• 80 l^^oi Cyr. 138. 15, i. q. I^-Ubo/, q. v. 
yj,li, k-U^o/, it. Jk-Ju»o^, U-o/, formae pejoris notae 
quae in BA. et BB. occurrunt pro U^o^ et fc>^U»»(- 
^»o/ Hier. oio-i'a, substantia, divitiae, Luc. xi. 12, 13. 

luaol Iloseas propheta, Gr. 'Qcr,«', Dawk. ii. 177 v. 

^jso/cod. M. )^Si'<5<n'a(v.v. «ancto),it«<wm,/as, t^^J^ .^?)? U^ 

u»a^<w»o(' oaiciraroy, sanclUsimus, purissimus, .^^S»o ^ao >»- 

^UJl^l jyl, BB. ^ 

jDO^seoi omos, sanctus, purus, .o;jx>iS> Laao. .Ua.r -j .Uoa- -j* 
^l^UJl jyl, BB. 

aautto?, ^aSLtto/, yoAajoo., yoJA^ow, et ^aa^a, ap. BB; 
it. ap! B A. .oi-io/, cod. H. clxiii. ^aiu»cui)0(', M. clxxii. ^ o^m . rn o/, 
Poc. clxiii. .aa*au»o/, H. xxv. .^aamio?, oJo-uTrof, oemjpum, "e suc- 
cidis lanis coUecta pinguedo," de cujus parandae ratione et in medicina 
usu V. Diosc. i. 204, Plin. xxix. i. 10, 6. 36, et Ibn Bait. i. 546 sub Uj; 
^ Ap. BB. exponitur )Ltu»j? JUi-i. ^ .n>. -f -U^' J-2>(») 
[BA. ^J\ U_5jJl] >.>;i UjjJl .^aao-oo. col Ufcoco .^io»U t«?koo, 
in quibus verbis e Dioscoride translatls de Armenia confert Bemst. 
quod dlcit Richardson ; ^j ^sS) " ^*''2/ substance found mi tlie taih 
oftlie Armenian slieep. Denique ^oaaooo., yO^Aoioo., est o.Wan,, de 
qua cf. Steph. Thes. s. v. 

^otJcol aquae subterraneae, teste BB, qui in libro^ quodam se 
vocem sic expositam invenisse affinnat, .l^^n ^ k^— ^^? >*-» 'j 

ua^i^fflo/'Oo-ipd, Osiris, deus Aegypt., Eus. Theoph. ii. 12. 17. 
,ia^l^ol o<Tv pti,osyris, m.virgultum, quod Diosc. i.62 1 sic describit, 
" osyris virgultum est nigrum, tenuibus virgis fractuque difficillimis." yJ^-^TllW u^l 7 Cf. de 60 Ibn Bait. i. 99, sub ^JMiJ.^^^■ et BB. _ ^ 

oo^s ^^-^o .ttoolo ioifc)? ofes-/ Ua:^ ^^» ^{o ■ f^y~^\ .).ioaai=» 
) ^.".i<x«rt osyris Syriace see. Schamleium vocatur Jjoasaa, et Arabice 
f,y^\, et sec. praeceptorem, nostrum l-aaaui ; est autem parva et nigra, 
a^fadunt ex ea scopas. Occumt etiam ap. Galen. 59 r. 

JLio/ exponit BB. sUjl J-jly»l -oV^ o"b J^ °^ T^' ^°'^- ^■ 
J^; et BA. uj ^J. 

>ao).^&jceo/ exponit BB. j]^>) uk. 

)iio(' it. )jJ)^o/, Mat. xxi. 9 VHh., axrawa, Syriace liii.o/, q.v. 
sub ■<***. 

^axoiO^alckymistis est (T(t>payts,sigiUum,j»*^^,,j^J!e)0( [JM^ " ■" ^^ fl 
\jelt^ Si, BB. 

■ aajntto/ et ^Maa^itto/ vo-o-wTrof, -oi/, hyssopum herba, Diosc. i. 
372, bj^l .U^\, BB. Syris ^o). 

.axoo/ Aph. verbi .ami, q. v. 

.«« ■ vMv.[o><»s w^ {T7rao-/ids, convulsio, spasmus, ^JJ ,]i.nm>t\ s>, BA. 
Mendose BB. .reajiolkSLaoo/. 

^Qjc|a2in>o?, it. cod. H. j»a^iaa^^, BB, sed potius legend. 
.ma.>3|a_a.£eo/ ioo-zcva^ior, hyoscyamvs, Diosc. i. 560. Ait enim BB. 
»^UvJ(j. ^\ ^1 jA iKr^ J^ '^*''^' Gabriel nomen apud Graecos esse 
hyoscyami. V. sujjra xoasolaiiflooiof. 

,fecu&tto/ BB. cod. M, .«o).&£s/ cod. H, sed BA. codd. H. xxv. 
clxiii. .m«atto/; eandem interpretationem exhibent omnes, sc. jLaua^o) 
fides: unde ccnset Bemst. esse evat^lat, gen. voc. fu(r€^i'a=;ei(r«'^e«i. 

j;iiao/, it. It-?'"'', sphaera, cohors, )?> ot;Aaso|o sttoe cohorti impe- 
rans, Nasar. Cf. )i.9im(. 

>a&..^;jA^o/ a-(f>payU, sigiUum, |.jaV-u .«, BB. 

»{f?|l!sjoo/ ni. M^toc? (iar, prae/ectus palatii, ex Pers. jli-^l magister, 
■pfoefectus, et ,lj dmaus, BHClir. 366 sqq. Cf. Lorsb. Ai-ch. i. 246. 

*ti^\fjDzl m. oo-napiot. ostiarius, janitor, inferioris ordlnis ecclesi- 
astious, C.B.V. ii. 485. 

i£i>ieooi m. artifex, apud Syros hodiemos, ex Pei-s. ils»,l, ^Ihseool, 
Angl. a ma»<«r toorkman, et term. .\jf Stod. Gr. 119, 125. 

)lowl^s<oO{ f. artificium, ars artificis, Stod. Gr. 119. 

Ijklfloo/, it. I>'a^i/, Stat, constr. «a^i/. truncu^, columna, yO^.f )a-) columna splendoris, Nasar. Est etiam ubi Hs^oj' valeat eminens, 
]i^l^ )jkli»o/ eminens sicut columna, potensque, ib. Cf. Jja^r 

ifcllflooi' s. ilS^/, Syr. ]i^l>Joi, pr. stotwa, tr. magister, Nasar. 

Ue?', -So^, Aph. V. U-, s. «i-. 

^o}" Aph. V. fikO, q. V. 

jso? Hier., i. q. Syr. ^!', etiam, Mat. xxvii. 14 (Adl. p. 148, 9); 
pro fcai' Mat. xxvi. 35, Luc. xvi. 10, xxiv. 20, 22 ; tlW etiam ait Buxtorf. 
Hierosolymitane saepissime pro Heb. «1«, et D3. In eodem sensu adhuc 
usurpatur .30? a Syris hodiernis, Stod. Gr. 136, 144. 

ya^©oi)so('* i. q. yO^ootSc?, q.v. 

a_;_Jo)_9o(' fVTTaropiov, agrimonia ewpatorium, Galen. 28 r. 
Rescribe yOuia^lso/. 

jt,a^]sa} vTTOTOf, consul, Uaooii? jsa^lso? conml Romanorum, ^j^j 
^^ c^L, ooLo ^M^ ^^)\, BB: pi a^^o('3 Esdr.ilLi4, Ed. Lagard.; 
)>,\>:;\ o a^lsoJl Seven Rhet. 85 r. Usitatius >aia^o*e)t, q.v. 

uca^lao? Athan. Ep. 41. 3, mendose pro joa^|^9o(', q.v. 

Jua^l^o/ liriTKTaa, tit. uxoris consularis, "patrida," C.B.V. ii. 
538; cf. ib. iii. i8. Usitatius )j«i*^oo), q.v. 

,i y«.[a\ [c,»(' nomen quo utebantur medici improbante Galeno pro 
opopanace, Galen. 59 v. 

|oa^^j»)so? vTT6(T(f>ayiia, sangrdnis siibter cutem diffusio e ruplura 
venae vel ictu, vel ut expouit BB, )la--ajo U*^ ok-{» U^^^s >{j» Ijo? 
^^1 J iiij\ .^aaa-So. lyahJic? U-laa? «an^ws, gui pi^jrii, h. e. 
variat' colorem in oculis, sc. ruptura, lumorque tunicae, qui dicitur 
a»axua-^ot; macula rubicunda in oculo. ^ o ft9 i . ft c» idem est ac 
,^as\^^(, q.v. 

Ilalso/ irTrdjruor, [«w/)pMm(!M.s,] BB, Castell. Sed revera id quod 
BB. exponit est inrwmov, sugillatio, ahscessvs corneae, quod etiam rectius 
scribit .oiaSaSo/. Ait enim, «ot U-laajs Jf^s?^ la^ oZao ►=> y*( 

oolo .^_^y v^^ .^yJl viJoJl yi ^1 u^^' >^*^ '^>^' 

iy, ^ ;^j)\ JjJl !■<" .oioSoao^ «ec. i?*?. collectio puris in tunica 
cornea (v. v. quae cornu slmilis est). Pauli codex item habet 
f,\oS>aZol mimiov, abscessus, s. apostema: tunica [^\=i^yi\ Bemst.] 
quae tumescit et extenditur. Vox lUlso/ forte pl.'iTrwTrm est. 

.»ai3).3o/ oTTOTraral, -aKos, opopanax, Syris jiot..? Ck^o, Galen. 59«. 

co^lso/ ab Hhon. ap. BB. expositura ^j\JSi\ y^J\, sine sensu^ 

rectius BA. «>-.=> h )fc-^' ^ ^j*-? U*ao 5. . jUj"!ll c:-j) yaL«l&or 

[1. k_{!s.-k^] ks-IV-^. Est igitur ofu^aKtvov sc. fXaioi', et rectius scribe- 

retur yaJuSlAsco/'. 

.Q^.^j^Sc)/' amJndwns, o'w ^oCO .5, BA, sc. o nepiwarav. 

yaA^i\aoi i. q. yQA*;So/, q.v. 

a3»)so^ vwapxot, procuratores, prae/ecti, jjasoa^/ aosSo/, Severi 
Rhet. 1131'. 

o>.ja3»)so/ Hier. a Graeco evapxia, provincia, principatus, Minisc, 
sed locum non citat. 

■ ~..~»» ilawi^'' vnap^is, possessio, opes, o> i »i o , BA. 

a-Uj»)s;^0(' vnoydaTpiuv, aqualiculus, imus venieir; et sec. BB. 

Jp JlV\.U lic"il ^^. diaphragma quod membra superiora ab inferi- 
oribiis distingmt. 

st^o? forte mbscribo, ivoypi^ia, sed sec. BB. y>a*.»/ subscribam. 

\kl^oV potius Jil^o;', it. K. usl^o/' et --Sis:^/'. '^■'^"- 
ypa(/»7, subscriptio, J^j\\ ^Ji\, BA, qui alias scribit y^ll^i^ cum 
interpr. juS^l .)f*(''uSO>/ .o .| Ui , v> «»l^ k^oo/ llaisk^. 

UfSor Evjphedia, nom. loci, B.O. i. 276, qui idem Euphemia, 
lusftio/' Mesopotamiae urbs, quam losue Stylites Eupliediam appel- 
lat, ib. ii. 81. Credo UjSo/ merum errorem esse. 

qVsoo»3o/ et .a^ootlso/* inb vtrarav, vir constdoris, exconsul: 
in libro Paradisi, ait BB. exponitur ut ^%yi*.o .Jj-iSfao ^'^^s^ 
wiL, .|Laj*3fio ov.k-lf U^eot qui rectoribus praeest; vox sumpta 
ex vTraTela, rectio. 

ojjaaoo*3o/ sec. BS. loiSo^ ^jio '^kii*^?, unde patet mendose 
scriptum esse pro .a.s;.3oot^o/ am vnapx^v, exprae/ectus. Quod 81 »oAcn.&.Ma^Or<' - .^ OL>i&Ocn&Qr^ ■:• .:• Qa»flortf2i^Or^ _ r^jsaoLiCi^ot< •:• 82 autem Arabice dat BB. ^_;i».Ju ajL* perditus, morluus, errore quodam 
hue illatum est. 

yaAi£oot£o( BA, Bed cod. Foe. clxiii. .Oi.aaoot.So/ an6 im-ipxav, 
expraefectus ; . m . N aaoi.^i^mcLO? .a3iAootJS»o/ exprae/eclus Con- 

atantinopolis, >,;,:,, l^.!Vi.»iiJl Jlk.. i_/.j>.U., BB; pi. cls^oo»9o/ Jo. Eph. 
203. 15, ubi Schoufelder, imfvapf^ot, Hv.lqyrefekteii. 

V^o^o( u>^(\la, o)<t>i\tia, tUilitcis, einoluiiientum, Lui.: .« .jjiLo^, 

BA, BB. 

yOi^o»3o/ j'Mt multum loquitur, ^51^1 ^,-^1 .JJdil BS. up. BB. 
Forte sit VTro<f>rjTrjs, 

.flooij.^Q.'iss^^aSo/ BB. cod. H, at cod. M. uaoi^o^^^o/, cor- 
rige ^flBOj^^oivs^QiSo/ vnoyXanrlSos, gen. vocis xmoykwrrit, tumor gttb 
lingua, JU-Jl Uj^.^* .joji^ I^.aoI« \a^>h, bacca, i. e. tiibercula sub lingua, 

BB. Eat autem morbus quidam. 

jBaaBOLV^oSof wffyXojo-o-oi', ruscug, Angl. butcfier'e broom, Jj^-a- .^ 
jUJljLs^' U-1 ^^ wl, BB. Cf. Diosc. i. 613, ii. 631. Sec. Ibn Bait.'ii. 
228 ,Le laurus nobilis est. 

.ajaffloii.^aaoi' BB. cod. H, at cod. M. .ouLoDci^^.^a.aof, vox cor- 
rupta e.K vnoyXoMraov, ut patet ex expositione .jici^l olS— / .soatasll 

U^ y*(' 0.9S^ CaJK^j^'^i. 0»**i30 »CLi.;? Ui^J Uol^ ^-JO? ^Bs^f 

)>A^; frutex est pa/)~mi9, cujus folia similia sunt tw myrti sylvestris 
minoris, et apici juxta folia quam, lingua adhaeret; cf. quae dicit 
Diosc. i. 613, xm6yka{r<Tov , . . Ba/jiviaKoi icrrl nvptrlvji dyptif KaX Xtinfj ri 
tPvWa ofioios' K6p.Tjv §€ dxavdiidrj ?;^€(, Koi fir aKpov Hxnrfp yXoKraldia, napa- 
<l>v(TiK piKpas napa ro'ts (piWon. Cf. ib. 623, et Plin. xxvii. 11, 67. 

•jo^oiaSoi BB. cod H, male cod. M. .too^oio&ei vnoSuTtjs, sidm- 
ctda, intenda. Exponit tamen BB. ).:«jLZa ntpl^apa, suhligaculum. 

y^\^}a&o{ (BA. plenius >£saJGis]u?oAo() vTroStfiKoi/or, subdiacomcs, 
B. 0. ii. Dissert, de Mon. §x. p. 119, ubi exponitur ti». ift r«. v) l<x^.5 
semidiaconus, sed sec. B A. SZL 1^1 sttbdiaconus. Male C. B. V. ii. 
319, tXBa,jn f>).« j-n-fto/. Frequentior scriptura i»oji.0]J;cLioo) et 
|ao)J*a3ooi, q. T. 

,eoo;^QSe! vitiosa scriptura pro ,eBOf^.:^aj>aSol, gen. vocis 
vrroKtarTis. 

)k.»a3a3o{ et pi. )j|>.aoa9CkSO( vnoxvpa, s^tffusio aquae in ocuio, 
,j^\ ^ i^lvJl '\X\ .U^i )uao lof^l, BB. Quod exhibet Castell. 
aJ)jaasi30(' gen. pi. est, sc. inroxvpaTav. 

.a.i»jci3ciao/ (sic recte BA. cod. H. xxv) pi. )J[iwo.3a^o/, pro 
quibus male BB. .a*»)jQSa3o(' et |l.>w>9<^/7 cujus facilis in \^ifiao&} 
restitutio, to inoxovSpia, partes quae sub cartilagine nwicronata ad ilia 
usque sitae stmt, u-i^wJ^-Jl .l^^l? jjocuLm^ k—l? ]iU, BA. Pro 
t_i^l^ et^^L.-: sed apud Freyt. scribitur 
extremitas costarum ventri imminens. ,\jM, exhibet BB. _»y.»»^; ,pl. \-;^j^ I .o^j.^&saSoi' V. supra s. ).jeGiaGL3o(. 

^ffiaaya^asoL^aao/ 6 voKvpopt^os, multiformis, u-^b l^-.oo/ | i « nv> 
.,L»i^l_^.^l |*^lii .)Ld»?, BB. 

aau^.»c^o.9o/ forte linSkvms, dissolutio, sed ap. BB. exponitur 
^jpi ~Ji>j*y\ [1. jaa.i>a«o»»ot] a»*aiiJ>o»jo) IjjsI^j l-»i4. "* 1^'^ 
vocatur d8po«'0aXos, h. e. magnum caput havens : forte coufusio quae- 
dam cum alia quadam voce exstet. 

.fiBGL^l^GxSo/'' vn-oAvToi, discalceatus, nudipes, l^. tftT . «, BB. 

uiaoofio/ V. uJiASe(. 

]1\-^ '-""^"(^ vnopvripaTa, commentarii, )Lgu;o»:^, BA. et BB. qui 
addit )jj(»a:v. « memoria. Usitatior scriptura est I^laol-Ni^ooi, q.v. 

.oA>^Iakja.MQ.^o/ v7ropvricmK6v, commentarius, !ij.ii .pjotoij., BA. 

^Q^oaaooso? BB. cod. M, cod. H. .flBcu»Qika:cciao/, 7rop<t>6\v^, 
fudigo metallica, Ljy ^a^ 5, BB, i. e. tovtU, Tow-f«i, de qua consulas 
Du Cange, p. 1592. Est autem Loy coUyrium, "cujus praesttmtissi- 
mum genus, ut ait Freytag., ex plumbi nobilissimi, quod ^_j»iS dicitur, 
fuligine concrescit, commune vero ex fuligiue aeris, ut tradit Jacutus 
ex Abulf., Silv. de Sacy Chrest. Ar. iii. 428. ed. pr., Avicenn. ii. 263." 
De pompholyge autem cf. Diosc. i. 742, Plin- xxxiv. 13, 33, Ibu Bait. i. 
217, additque Bernst. ex Hasio ad Steph. Thes. s. v. " irop^vya vete- 
runi esse Angl. oxyde of zinc auctor est Hoefer, Hist, de la Chimie, i. 
126." Rectius igitur scriberetur ,fla3SL:i.aiocia 0/ 6 mp<p6Ko^. poojoSo/ im6iiopot,foua tubUrranea, cloaca, %tA sec. BS. ap. BB. 
'Ill cjl «5: . 7 ,,... .'HI pU:i*-l .U^ I n . tft eoUeetio aquarum, loea ubi 
aguae stagnant. 

.£0.^ ofio/ vapor diuohUua et evanescent, Ji«^' .L«^', BS. ap. B B. 

yol^oio/, jijyi «, BB. unde cenMo legendura ^l^iial" 
irppdviTpon, aphronitrum, nilrum; cf. Ibn Bait. i. 187, s. (Jiy.. 

^wal^ol onus, succtui, ]t^ weioV->{? ■xeaaei Galen. 58 «; .moSo/ 
Uajo U^o o0f 6n6t ptiSiic6s, ib. j U^ood oof .caoSo/ itr6t Zvpuucot, ib. ; 
.aBo)j(i&0 .ttoSo/ 6n6s Kv/njralor, ib. De lasere, succo siiphii, ei 
C/.-?iU. .)V-^ '^ .«», exponit BA, et de croci praeparatione, (j&siaa 
4^**- ^J^j j'f-o^, BB. 

,£Daao( Swus, quomodo, ut, U-jJ .Ua«/, BB. 

i^jLaotGuoDo^ef Bemsteinio intxrippara, desquamata, ffingitniiMi 
tiones, Diosc. i. 202 ; sed Paulo Aeginetae ap. B B. 'L-jJI .\Hji^nervu* 
muliebris, cf. Oen. xxxii. 32. 

o W i fTi^nn Qao/ ot > m . ni l^^aaa^( imStrramt; exponit BA. ^~- ■•« « 
)»CLa)j(' .Ui-io-oo )jDaxi> ._ao .Hcujjp ._a .)V..iVt/ |loi .tm 
.fiBa.^cC^ojl;, sc. 1) terrenae foedilatis collectio, i.e. faeces terrenae, 
sedinientum, quo sensu saepe occurrit apud medicos, a) pouetrio, qui 
sensus vix probandus. 3) persona, subsUmtia, tU in Greg. Theol. 
littirgia. 

ot^axsoao/ o^jfopat, videbo, ij.\ .\ji \tL, BB. 

. CLtftajxeooSo/ o<f>it)<rK6piu)v, s. 6<t>io<rK6poSor, allium anguinum, t. 
sylmstre, Diosc. i. 291, i^l ^1 .Jis?? )jooL, BA. et BB; teuerivm 
scordium, Ibn Bait. i. 233. Cf. .o;;AiBa*9o('. 

>£asj\zaZo( Galen. 59 V, i. q. .mAislAo/, q.v. 

^o^illoSciaoi' et .cuiljoaoSe/, male codd. pro .o^iaJOiSaao/, q. t. 

)w.SclSo( irnania, pi. V. imdmiov, sugillaliones, Vxw»l>f )>>3?? ILoma./ 
l^jcLA svffusio sanguinis sub came, BB. Male Castell. IaoAo/. Cf. 
supra J)a)l9oi'. 

■m.^incLoaao( BB, cujus gen. >to^f^..^joojiaaoi BA, vn6iu<ms, gen. 
vnoidaTtSos, kypocistis Iterba, Diosc. i. 1 19, Ibn Bait. ii. 432. Exponunt 
BA. et BB. per ^j.^\ uA. .U-Tj Uaf Aim barba, planta sc. hrpo- 
cistis, Freyt. Aj). codd. cx.stant etiam .asOi.^CLao/, ~-;-^~~^'<i^, 
jeOf.^mfttaoot, jDCTi.^fnftlaooi, ■~«-^'»'"«"°>; denique aliam expo- 
sitiouem dat BA. sc. \jj^\^i, quam, nullo Latino adposito nomine, 
descriptam videas ap. Ibn Bait. ii. 257, et Freyt. sub •^yj^- 

yajei!a.>j>aSioi BB, minus recte BA. yajot>>»^^o< ri vnouipt- 
vov, quod posittim est, [BA. S-jjAI] /«-»<1I •jf^ao? ooi, BA, BB. 

aSoiAoso/ BB. cod. M, at cod. H. oaioa^koi evangelistae duode- 
CTm, oTl^^ mN ^o/.w: etsicBA. ).^mN^o/.o» .^^Ju^Vl aiAotsaSo/ 
evangelista^ ; quae explicatio forte ducta sit ex aliquo loco ubi apostoli 
honoris causa dicti sint Srjaavpoi yvaatas an6Kpv<fm. Cf. Col. ii. 3. Rectius 
tamcn in alio loco BA. Uii^jo ^-.oo/ \aotoo^ol , forte e BHNom. 
47 r. ji^ui^Jo k'-oo(' )aosjsaso(' ^ii^&oo; jol^ libri apocn/pM. Vide 
et aSo^oSr. 

ifn.iTiiZoQao/ airSKpuris, i_>LikVI )l.ni-^.^in ot, BA. Rectius 

,£ajja.^ij)aS(, q.v. 

yOu^iia^iaaoi o7rapo<t>v\dKinv, tii^urium ad fruetus auctumnales 
ctistodiendos, (cod. M.^UJl) ,_,.^\Ji\.ii\ luiyk MiS-, BB. 

\)l.^oI coMsa, fundainetdum, basis, ^JJ^'i\ JbiJI .l&LaoilbJk JlsXv, 
BB; unde suspicatur Bernst. quod sit vn66fait, et e scriptura compeudi- 
aria |Lci9o( pro ja^^fsilaAof ortum. 

iRa3o( BB, .£aj>AoilaSo/ BA, \nt6$f<rK, res praemissa, « )lc .J .. .)i>iii., BB; *.»j w.ji-. LijI, BA. Scribituret 
oiloSoei, q. V. (Loa/ et uJBuic^o^ vno6riKti, sed sec. B A. VjL>y\ mandata; et sic BB. UfAOiA 

j»a^}^o( Optatus (L. Ranius Acontius Optatus), cons. Rom. A. C. 
334, Atlian. Ep. 2. 5. Mendose ,joa^\ao! ib. 41. 3. 

.xa^.eD\^o( (cod. H. .£&AaB|L^L4o/) constitutio termini. l nY> . ni » 
IbJooLuL, BB. Forte imoTairis, sive ut censet Bernst. anoraait. 

M 83 «»cuo\oA\mxaor<'_ Qocvi^or^-:- ii&Or^- «OJr<l^*2wOt<' •:• 84 ^C^O^ Znaro,, COiumf, ^Ji ^U jl^i^U )\ ^}j^\ U^J ««?«' 
Bomae, s. Caesar, ». belli dux, BA. Cf. j»a^Uo('- 

ja^o/ Ei)rdr«f), ^M^oior, cogn. Autlochi Syriae regis, fil. Epi- 
phanis, I Mace. vi. 17, ubi Polygl. Lond. i^c/, 2 Mace. ii. 20, BHChr. 
44, 45. It. ib. 44. II, mendose >o^o»o/, sed cod. Vat. clxvu. jo^o*'. 

^aaa*^o(' Optimus, nora. viri, C.B.V. iii. 8. 

\i4aii (cod. H. W^oi) cauiioim, HcJu S. BB. Forte deriv. ex oirra*). \a.^e}* vnanici, sc. t|ou<n'a, potestos consularis, )LaJt=.^ot, BA. 
additque esse qui banc vocem scribaiit cum « pro J, sc. ^-^fco )o>= ^( 

Ski^l A^^^ oC:k» 

a*i^o? agrimonia eupatorium, oiUJl, B A, Ibn Bait. ii. 227. Cf. 

^aii.i^o,' exponit BB. [1. ciu] X. .aUl; .j», et in alio loco 
U»» ojS i^ y.? ycusi^o/; est igitur medicamenti species, Gr. 
SarpoKov, quam explicatam babes supra sub ^aa^jso/, q. v. Male 
Castell. imtoTp6<l>os. 

uSci" Apb. V. inus. \^^. 

w^So/ o(</).', Heb. ns*S, mensura quaedam, Hex. Jud. vi. 19, Ruth ii. 
17, Ezecb. xlv. II, 13. 

\^ol exponit BS. ap. BB. ^ ^-iijajkoo. 

)\^orSyria, s. Damascus, ^LtJl, BA. et BB. Suspicatur Bernst. 
mendose scriptura esse pro )L>Sor, q.v. 

.ttCuoj>U»A9o( V. supra in >aeaja«|L>;cLao(. 

.cu3o/' oniov, opium, sed sec. K. papaver, .^j fio > v ? .« .Uiaib* .« 
^^1. Quod dedit Novar. 123 olsof'* in nostris codd. scriptum est 
ya-a/, q. V. 

oji*jo_^o/ o<^M>w(co>', nomen fictae cujusdani herbae apud Pam- 
philum scriptorem nugacissimum, Galen. 8 v. 

^a-Ao/* BA. cod. H. xxv, at H. clxiii, Poc. clxvii, .ai^So/, un- 
guium smecta, Germ. Schlangenhaui, Angl. the slough of a snake, J-. 
j_Jl, Ibn Bait. ii. 43; Graece esset otjteas yqpas. 

.o}iAJ»<3-^o^ (male cod. .ot.fl iTiOL.>ao() otfiwaKopoBov, allium 
agreste, Galen. 67 r. Cf. yCi^jjojifloaSo/. 

.oia^o/ BB. mendose pro .oi^NOO^, q.v. 

^too^ats^So}* Eupsychius, Tyanensis epus concilio Nicaeno interfuit, 
Ebed.J.2o6. Vocatur ^sxoamSo/ap. An. Nic. 11, sed cf >ajaoamao('. 

wJb-So(' alius vel alti, U»» 0/ lusoi .«, BA. Rescribe ^N.m'ao/ 

alta, i-^TjKrj. 

I^CS^i^o/ exponit BA. quae tangi possunt, Uai^Vjo. Vox forte 
corrupta ex \//i;Xa0);To's. 

■~ rff^^\'=>"/ Aono«, jjji^i' .«, BA; sed scribit BB. .au rn'o^ So/, 
q.v. 

in"^v^- O"/*^ (C(j>riiios, bene sonans, faustus, Severi Poet. 152 r, ubi 
,ttoi*.j9 .fflCLsaLso/'' in eundum sonum desinere dicuntur. 

)JlaL-§o/' Apamea, urbs, t— v> ..,9io{? )koo_ lacxis Apameensis, 
Hunt. dxl. 63 V, alias lujoao/, q. v. 

}rvv.a^/'' EupJiemia, mulier mart., cujus festus dies xi .Jul., Dawk. 
xvii.59r; it. xvi Sept., B.O. i. 407, C.B.V. ii. 116. It. )-.aftSo/ ib. 508. 
,eoaLiL^o( Eiiphemiu^, epus Constant., B.O. i. 406. 
usudo/ o</)if, anguis, serpens, i^ •Ucu*, BB. qui addit »-^sr- sjJil 
quod equidem serpentis genus est opinor. Cf 

\.m^a} (cod. M. \ji^ol) sec. BS. ap. BB, 
Bemst. esse Gr. on-tr, uliio, seu vindicta divina. 
GL£ByAo/ cJrricra, retro, pone, i-jli. .)»fc>nf>,,7), BB. 
,flooL(a^ok«joj.So/ oTTio-floTovof, i. e. ydo-ot ott., morbus quo membra in 
posteriora convvlsa iriJlexibiUaJiunt; exponitque BB. )l>l^sj>xd; )k>-o) « 
L^ijil X» j^}Jl "1 Jj'U U;3 ...,;, gibbi posteriores, i. e. gibbi in dorso, 
Bc. morbus qui dicatur ]\\}Sl sed ego dico gibbwin pectoris, gibbo dorsi 
corUra/rium. Bemst. male legit jl^^ad; )k~^) gibbae s. tumores 
camium, sed ambo nostri codd. |liiV.£a^;, quod quamvis rarius sit 
vocabulum sensus tamen requirit ; apud BB. enim Jyl est formula 
contradicendi ; quod autem negat BB. (et id quidem perperam) est, 
bosce gibbos in dorso nasci. -*W*) et UJ a . V* ^l. 

j^y> : suspicatur ^QjUa^Ao/ rex Aegypti secundus, BHCbr. 10; sed codd. Hunt. 
Iii. et Vat. clxvi. ,£doj\a*sI. 

Jjx^So/ f. 6^<i>iKwv, officium, i. e. officiales, comitatus; ]lli yio 
oC^? .■ n-9' f(' o»i»Ao surrexit judex cum omni sua comilatu. Act. 
Mart. ii. 72 ; ^.oa-So/ Jis qui ad officium pertinent, officiates, ib. 100. 
It. yi>-» ^-ji^o/ tui satellites. Doc. Syr. op. 21. Saepius autem ibi 
^xuSo/, e.g. ^» ^fl*3o(' p. -ao. 17; o>::^? fA^o} ib. ^ 
^A*So/ ib. ^. 16, »a>. 13, aiw. 17 uOa IfcO-Sor male pro •o{<iii*3o(' vnrjKoov, hypecoon herba: dicit enim BB. [ -^ V»X oOi-^o ^icLi.) SSiiio U^*^ t^J aSi^J 
;_wUA-^ I ijiS^Wjs tijlo .laon.'o? folia ejus rutae similia sunt, 
et rami exiles, ejusqiie vis similis sued ])a}javeris; quae verba sunt 
Diosc. i. 560, vnr^Koov (f>v\\a ?x^i vriyava opoia, K\S>vas piKpovs' hivajuv 8e 
e;^et dva\oyov(Tav ra T^9 p^rjKOiVOS o7T<o. 

;^or (Heb. et Chald. i'?iS, iDiN, Ar.j-ijf) Ophir, nom. i) filii 
Joktauis, ap. Lxx. Oi0e.p, Gen. x. 29, i Par, i. 23, BHChr. 10. 2) urbis, 
2 Par. viii. 18, )kU*I-» i*?©/'', Ar. v_.^JJl »jj.a^J^5I, et regionis 
maritimae, unde aurum, gemmas, ligna pretiosa obtinebant Hebraei, 
I Reg. Ix. 28, X. II, xxii. 49, 2 Par. ix. 10, Job. xxii. 24, xxviii. 16, 
Ps. xlv. 10, Jes. xiii. 12, Jer. x. 9, it. ib. Hex. in marg., Eccles. 
vii. 18 (codd. Lxx. 'Q(^€ip, 'Q^i'p, 'i2(/)«pa : Su^fi'p, Sw^i'p, 2att>eipd : 2o(j)ip, 
2ov<l)fip, 2ov<pip): i*3oi? )^::>J»o. tinctura Ophirina, Aq. Hex. Ps. xliv. 
lo; i*So(' ^» wd< )l3)l3 lapis qui ex Ophir, Hex. Jes. xiii. 12. Quas 
de ea regioue o])iniones attulerint viri docti, videas in Lexx. Heb. ; hie 
tantum exponam sententias Syrorum. Dicit Ephr. i. 466, ad i Reg. x. 

II, uOlolJLi/" |»Q^ |.= Olf ^li?Li Otii? 00) j^o(? )»Ll> ^Z^l 

[1. Mii>] i*=kS i^ [^|-a-] ^^j-a- 1*1= Ofcifiik? Mi^l . o»Jot tcLi. ^;jfjQjs 
regionem Ophir unde aurum advehunt montem esseferunt in orientead 
Indiam, ubi Joktanis,fil. Eberi, posteri habitarint. It. BA. .oi »*Sof jroilt^jo Ua.^ 1^000 .^Ull^l -x^l^ ci'^^b i:^' O/VuV est regio 
H'vila, ubi oAirum bonum invenitur et gemmae, sc. regio Sawan ex agro 
Sinensi et Mo'adensi in India: alii exjoonunt Syriam (Damascum); 
et ex2}licatur fertUitas. Eadem paene ap. K. nisi quod H'vilam dicit 
esse oP« huliam. Idem BA. sub fc^i''' dicit quod ad ejus occasum 
est i-so/'. Multa tradit BB, sc. quod sec. Zachariam est Damascus 
Xi^\ l^iS) >^} u^o}", et sic BS. aurum Ophir aurum Damasci, )ooi? 
^LiJl ,_^i i-3oi?. Addit BB. .l.jiX.'io ^aaiLS ^^Jl l-j^ojo oi 

.).3oi» ^l »as .o~im)» i*3oJ) ol/ oolo .o-Jl *L> Jj»-^ ^jU*LJ 
« ItitM- iOi •>j» |<N-oi^. vM> In quibus verbis reddeudis vix mihi per- 
suadere possim quod l^j^cuao Gr. vox sit /xuori/pta, ut docet Bemst., 
reddens "arcana Chinae;" non enim ita bilinguis est BB, ut verba 
Syriaca et Ai-abica in hunc modura conjungat, sed sermone Ara- 
bico ad voces Syriacas exponendas utitur; unde |l^. ^ fr) Q..ao idem esse credo ac o- Jl. Quicquid autem sit )._,• ^ mo-ao, cae- 
tera facilia sunt, sc. quod censet BB. j-So/' ap. i Reg. x. 11, ubi de 
donis quae regina Sabae ad Salomonem ad templum aedificandum 
agitur, terram Sinensium esse; itemque ap. i Reg. ix. 28. Sensum 
etiam dicit esse fertilitas, quasi sit e rad. Syr. )iS. Pergit ^1 i^So^ 
Jil^' ol^/ .*-(' .'^Cs.ii.li Uo^ioi yjsu.^^? uo» )fc-x.oo i-Jo/' .xx^\ 

loot Ul7 )>A'o* ^ .<.AA^y).3 U.j.y •<» Uo^ ol^/ i^o^'Jij^i .]^i 

Uu! OmJOI lo^ )u>J. 10^ \jOI 00l!«Q^ .iu(^ .j'^Nvi ^ O V<'S «.? ) ° l \ ( 

ks.S.l» Us).X loot U^m' ).o»ot ^o .ii^x? o<iS> yO^-fiu JLs ojJQui.? 
(cod. H. U.a.»?) yfi'o\j»,» ot.a^i^i' ^Ju. Ophir terra Indica est. 
Ophir urbs est in fnibus Indorxim superiorum. Aliis est regio 
Afrorum (rescribit Bernst. )uJBi.s{?), in qua habitant qui Tyro emigra- 
verint, et Carthaginem (idem rescribit K^^jjj) urbem magnam aediji- 
caverint. AHis Ophir mons est in India orientali, unde veniebat navis 
regis Salomonis. Aliis mons est in oriente versus India/m, ubi habi- 
taverint filii Joktanis, fU. Eberi, unde tertio qv,oque anno navis 
Salomonis ferebat (aurum). Commemorat Ass. B. O. iii. ii. 908 Ophir 
una cum Aethiopia et India; et BHHor. Myst. ap. Kirsch. Clirest. 
192. 9 exponit Vx'fi Xi )k^»o/ vias meridiei, Job. vi. 19 de Ophir et 
Saba, lomkfo i*So!> .«; sic enim pro i^\^ rescribit Berust. e codd. 
Flor. et Vat. 85 Qoeuaa^oK'- o-uaort':- T^&V&Or^ - Qo^iXoJ&Or^ ' 86 oj-iAo/ lectio mendosa ap. BHChr. 40. 8, pro qua vel reacribendum 
cum Lorsbachio ^ol«3ls in Fpiro, vel potius cum Bernst. statueudum 
solam sanam lectiouem esse .,. gi.tolo. Nam in codd. Hunt. i. et Hi. 
legitur u.&<>ojoo .'Is oj-»ao)jso, quae duo posteriora verba glossa 
sunt scribae discrepantiam codicum notantis; cod. Vat. clxvii. autem 
tautum exhibet mSu>o|i.->o. 

>ta^1i-»ao( so. .£ocuo( amrt)s olvot, vinum ex pyria factum, Angl. 
perry, {jji.J^\ yl^ .]vi^*.'> U>o»Ljo )»Vottaf \;^AJf, BB. 

9^o'i)i-^a( v. s. <i^oy\i-^(. 

'%&9^ i. q. Pers. Jj, lilium aquaticum. Ait enim BB. t«.*io 

iiotiem/acU Simeon d' Taihuteh (B.O. iii. i. 181) in "vinctura capitis," 
i. 8. in libro sic dicto, hujus olei, et exponit per oleum nymphaeae. 
Plura videas sub ojooi. 

U^^L^&o( Hier. dTroXoyia, defensio, Luc. xxi. 14. V. ).a^l^qS^. 

.a^>3o(' ojrXov, arma, U*j, BB. 

.^.^. ■wXaw/ KJAov'iTis, eadem herba quae ononis, vel onosma, 
.^.\,in\Okc\( 0/ kSBojo&^o/ o<r/ias ^ <^Xoi/mr, Galen. 58 r, nisi forte 
scriba bis repetivit o(, et legend. .fiau^^.^a^S o( .tto|.:!&^o(. 

.aosiiiSo^ EwXor (pro 'EvirXovs), Uuplus mart., Dawk. xlii. 58 r. 

M.'^qo/ ottX^, oTrXat, ungula, ungues quadru2)edum, j\j>. .]^-wiS 
ji\y., BB. 

uaeov>.S°>o( KiwoKefios, Eupolemus, i Mace. viii. 17, 2 Mace. iv. 1 1. 

.m,. m yiANso/, it. .m « m viNoio/, et un . m viSaa/'', BB, it. 
,m*a>.aa*ii»>3o(', BA, cum eadem semper expositione. JiXuf oi honor. 
Forte legend. im.iT»9i^\^o/ vvokrji^ts, existimatio, fa/ma-, Du Cange, 
nisi velis e pro tt esse, ut alias etiam accidit in vocibus e Gr. derivatis. 

»flo^So(' rex Assyriorum in tempore Salomonis, Eus. de Stel. |u. 

jbOoSo/ 'Ajrafifia, Apamea, s. Apamia (v. infra )JLsaS( ) urbs i) 
metropolis Pisidiae ubi arcam remansissc dicit BHChr. 7. 9; ubi 
codd. Hunt. Hi, Vat. clxvi. legunt li. vi . o io/ i. e. )J1:a^o('^ 2) Mesopo- 
tamiae; scribitur ap. B.O. ii. Diss, de Mon. iLsasor. V. etiam B.O. i. 
276, ii. xxxi; it. 81, et jJySo/' supra. Inter lacus recensetur )l^ 
)>>.^&Soi», Bod. Or. cecclxvii, qui idem ).>v<.°io}» )kott*, q.v. supra. 
3) Coelesyriae ad Orontem fluvium, BHChr. 209. i6. lb. 40. 15 
edidit Bruns. ImOoIiSoi', sed codd. omnes U.^)uS/. It. ib. 348. 16 
).sf^.or^} Usitatior scriptura )-oo)>s/ et UsftS?, q. V. 

y.'k.Sics^'' B.O. iii. i. 399, sed t' vi.qo/' BHChr. 80. 3 in cod. 
Vat. clxvi, quam scriptionem probat Bernst. adden.s \l4\J^o}' =^ 
[Ji:Aj^^'' Apameensis, Usitatiua )i. vi>9>( vel )..>nq/, q. v. 

\ . w oi n^ Euphemia, mulier mart., Dawk. xlix. Eadem alias 
) ^ . x\ . <= >o}, q. V. 

wd-^aSo/ exponit BA. cod. H. xxv. v_jLa. ; caeteri codd. wJLeo^o/' 
i_.ilj>., ubi i_>Xa. Arabica forma est vocis Persicae l_>^ (aqua rosaria) 
vulgo julapium. 

yoLp&ao(' V. infra .opoV^oi'. 

\..L^oi, Syr. \.j.S^ velum. It. i. q. Heb. et Chald. !SiS circulus, 
periodtis, Nasar. Sed v. )a2o( rolae, s. ^S(. 

«.i^~a^l^ (pairydviov, lappa herba, .cut.^aSoi' jjjBl^f .cuV- l a n a, 
Galen. 58 r. De . <> v •~"^ ^dv6tov of. Diosc. i. 6i8. 

■ """""""O"/ V. supra tflDCTmi.''>o/. 

,aoa*.3cuai^o(' Eupsychius Amastridis urbis Pa|)hlagoniae epus 
concilio Nicaeiio interfuit, An. Nic. 12. Male Ass. Ebed J. 206, 

.^A\yn n^a. nl 6\JAiiiad(ts, pi. V. di|'i^a5ijs-, seri stndiwum, sed exponit 
BA. )l,:i.ii. U.I? <)^» ^j«^.aa 0/ .U^ois >«a* ^ .^ « significat eos 
qui vespere discunt, Angl. those who go to a night-sclwol, vel cullus 
quidam in ecclesia. 

JUaAso^' iyjfiviov, -a, i. q. |uims/, q. V. Varias formas dat K, 
sc. HTcuisof'', JUJcuia('', IV-jams/"; it- yoal^^maol'. Cf. 
yoikJlis^' Luc. iii. 14. It. )fc.-jamSo/ oC^ ^ . nam i oiiilSJOJ l-Ki>a 
sufficianl ei ra oyj/mvta, stipendium, Rel. Jur. 31. 6. 

jacunZo^ acelum quiddam,cujusest vis refrigerandi et are/aciendi, ^ij6 .ffje 1L>, BA. Legendum censeo .^oxasol Siot, de quo 

Diosc. i. 706 o£oc ^IrCx't <cai ariKfut. 

umf^.mfto/ f6^jnlxot, qui bono est animo, \mAj a^, BB. (Male cod. 
M. .fiBCu.a&So/.) 

a^'i\ ^m^m'> io( (BB. cod. M. aA.tt^<».(r>»o/) inffurripioi, hyptit- 
tarii, haeretici saeculi iv. ita appelluti, quia tok ir\rurroti Deum Supre- 
mum solum colebaut. Cf. Du Cange sub v^tarainot. Exponit BB. 
o^ \.3o\ 01, sc. v\j/t(rTos, 

\ijc^ae( m. cajxistrum,, jixodo/ ]ti^s> .^jci^ ox», BH. cod. civii. 
1 1 2 r. Usitatiur forma est )»<&&/. q. v. 

^laaaoi di^dpiov, piscicuius, j/iscis, ui^JU, BA; it. |- ~'^<" ^je ft, 
; «» '^ 't unum ex duodecim signis Zodiaci, BB. 

)j^o(' pa/ra ventris inter umhilicwm el pubem, itJlJl ^jjo U ..o»^/ 
i^ill .ijlxJV jjl TO ivTtpov, quod infra undnlicum usque ad pubem, i. q. 
ijjJl, Hhon. ap. BB. 

>jBot « \ . f i . 9 > ^ e( 6<f>(f»KtaXios, ojiicialis, e comitalu (Du Cange), 
Athan. £p. 35. 18. Bectius scribas """-^f " '^»~^ Et v. supra 

yo-jo) ^ . ft 9 o( tA (nroKtliuvov, id qttod posilwn est, tubjectum, 
e-yij^^ '"P^l 001, BB. Cf. .ojoo&aAqSoA 

,£oOiJi.Zo( nomen caniculae, .<oo;jx9o|o )•>%" V -) ''^•f . « r i - nr 
Hunt. dxl. 54 V. Distinguuntur h. in loco Procyon, cauis qui Orioneni 
antecedit, et Sirius qui latrans eum insequitur. Fierine potest ut 
t£DOi.A..ao/ sit Gr. nomeu imKovpos, quasi sit Sirius Orionis satelles } 

]iZo( pi. ]^e( aiixfmpt'a (acc. V. uiKpoptit, omisso ut passim «), 
amphora; ex])onit enim Hhon. ap. BB. Ji—'ill uisA' ^.i^W vljjjl 

fictile, infra se contrahens, et rotundv/m, e luto factum, sc. vas vinarium, 
et sec. BS. et doctorem nostrum, i. q. Syr. jkOoo. Plemmque similia 
exhibent BA. et K. 

ji3o/ ya^;S Flmrao Uphra, rex Aeg)'pti, *apaa Ov<f>pfi, Hex. Jer. 
xliv. 30, Heb. JHSri nJTiS, ap. Mancthouem Om(j)pK, et Herod. 'ATrpiijt 
appellatus. 

JL^jift-iiSo/ BB. cod. H, [^.OLAiSa! cod. M, ubi male additum 
is^^sj^, pro 5^;^, i.e. Gregorius. Exponit BB. oUJ»f !»W S^;^ 

« d^jj cll)^J '-'li^'; **"■ Gregorium regio e qua Mabug et Samosata et 
Cyrrhus, et Parin (s. Faran) et Doliciie, quae urbes quuni ad Syriae pro- 
vinciam Euphrateusem pertinent, rescribere jubet Bernst. |u>^{i;AO(' 
'Ei^paTr]<rta, Euphratesia. 

jBa»flo{i3o< Ei<j>pa<nos, Eupltrasius, patr. Antioch., B.O. ii. 323. 

V. .floOiSo/. 

^Q^iSof' ev<f>6pfiiov, euphorbium arbor, Galen. 28 r; ^y^J^\, BB. 
qui addit 1^1^^ Ud^s^asis o»^ ]to* 001 ).:^Qi>f om^^ ll^o; .p 
jlokOj ;.^ )»>o)>^ li mN ? in libra quodam significat locum stellae illius 
quam scriptor in " decern sermonum '" libro ovium custodem vocat, forte 
ab ev et 0fpj3(i>, quasi ad ovium ei^op^iav spectans. De planta euphor- 
bio cf. Diosc. i. 435. 

iCLs^o^So/oTTcptyfiof, TAfffpiyttoi-, Hunt. dxl. iic,i.q. .a<s^;A,q.v. 

^oUo/" i. q. ^aleoliaol^ B.O. i. 364, 412, 413, 4 14, Jo. Eph. 57. 
5, etc. Sed cf. >£Doi4/^ 

>a>o3o/ Ebed J. 205 mendose pro osoi^o). 
>£oaja£B^i^o( V. infra >£D&uao;^0(. 
uI*aBO«So( fv<f>po(rvin], laetitia, ]lejy>. 01, BB. 
yol^iiso/ Euphration Balaneensis, urbis S3Tiae epus, concilio 
Nicaeno interfuit, Ebed J. 205. In An. Nic. 9 .ab.Xj;So^. 

yOA^^So/ inepiKov, hypericuvi bwrbatum, cf. Ibn Bait. i. 409, ii. 
578, Diosc. i. 497. Sec. Hhon. ap. BB. ^^\ tsiWI; additque 
Qabrielem falso putare e speciebus esse cucur'bitae ^ vjl Jjwof. v^l 
c,iJl cl^l. Scribitur etiam .aa^iJAom et .oo^jAm. 

UiSo/ un-apxoj, BHChr. 157; aij»d>oio Ulj Sev. Rhet. 70 v; 
l^fOdDf >j»iSo|' Syriae procurator, prae/ectus, .Sanct. Vit. 45 v: it 

M 2 87 rd^fiOr^ _ pelA^iAor^ •:• •:• K'vixflOK'- oocuKliaOK' •:• 88 hapxos, praeses, praefecttis, 2 Mace. iv. 28, ubi recte Lagard. Uo»-»ci, 
q. v., et liSiSoo). 

JJSiio/ iirapxia=:inapxia, proe/ectura, proviticia, B.O. ii. 241. 

•tfOj^maiSo/ (uBoImaiao/') Ewrpafiot, Eupraxius, cubicularius, 
C.B.V. iii. 21. 12; it. ib. 16. n, ubi male ^ n . m »tflo(. 

.m.^aiiao/'' fvnpa^is, res prosperae, BB. qui reddit > : ; : » o/jes, et 
)l ;■»- puJchra. 

wKoIot^o^ EuphrasiMS, Rhodi epus, concilio Nicaeno interfuit, 
Ebed.J. 207. Vocatuia»<ajcu»o;^o('ap. An. Nic. 15. V. ^a»£o!;SO(', 

llficiJor' i. q. UfiD3r , q- v. 

]blso(' nuieror, v. s. *('. 

uBoi^o/ vox corrupta ex airadijr vel dwaBat; reddit enim BB. JU 
Jl j^ .l^OA^ (in cod. H. JLi-*) non patiens, doloris expers. 

(Y.<% v>\{K>a«/ v(pdakii6c, oculus, ^j-y3ii\ .U*^, BB. 

). %f>\ JK.o>t>/ o(j)dcikiiia, inflammatio oculormn, U^», BB. qui addit, 
sec. Paul. Aegin. esse, j^^-jJI ^J tf JJl x«pi lippitudo quae in oculo. 
ierL\^a( vTTodfmt, assujnptio, Hunt. dxl. 29 r. 

t^oi EvBifuot, Euthymius, cujus festus dies xx Jan., Dawk, 
xiii. 210 /•. 

^N«CT~..^a«(> 6<f)0ri(Toixat, videbor, ijy .]l^i(, BB. 

. OiSok>.SO(, COrrige .ol;iaao/, mnoiiapaBpov, S. Iwrroiiapadov, foeni- 
cidiim eqidnum, s. sylvestre, Diosc. i. 418; Angl. luyrse/ennel, );vii>. 
|y>aQxs>,BB. Persice est ^j J,Ujil, pro quo VuUers minus recte ^jjJ.LyJil. 

)l^_jo/ V. Jl^o/. 

»ro/' Apli. V. >_., q. V. 

li.o/', ♦jo/'', V. infra in iJ. In cod. Nasar. )».of'="'y'iS thesau- 
rus, sed e rad. "IV, Syr. )»_», valet etiam genius, animus. 

•mJojlAO^' Ephr. ii. 390, v. s. •xeal^of'. 
fioi' Aph. V. kA^, q. v. 

yeLt^etBOi gallae,ijai£ JJst , BB; suspicatur Bernst. corruptum esse 
ex Gr. KTjKli'jiv, gen. pi. v. xr/xif, galla, Diosc. i. 137, vel ex dim. icqKibmv. 

JjOQjojso/ pi. Ilsocucvoo/ oiKoi/o'/iot, dispensatores, 3 Esdr. iv. 47, 49 
(Lagard. sed Polygl. Ijoqjclc/) ; looloo/ «f/., ib. viii. 68, (64 ap. 
Lagurd.) V. \^><ajaj)( et I^^ojoj^i'. 

oaaJ^oo/ exponit BB. o^ ^w<> >o.:o!ajaj9 ^t .^Z .|i=l<4j» ..a 
JLsij'^y^ ^} \^'\''>'%^ '%.^:i}'%,^, quibus in verbis non feien- 
dum est \^^iJi proximus, recteque uionet Bernst. legendum IlsjIo, Gr. 
Kpan^t), vel potius t'lNo? \^JiJ> et vertendum '' KwoKpapfir]-. alii autem 
id vacant Kw&pMpov, quod canes actutum necai, sicut lujyos." Ubi cor- 
rige, precor, "sicut \vkokt6vov." Est enim iLsij "^.^ aconiti species, 
ut infra in suo loco videas. Apparet igitur oa.iaiao/ esse aKovirov 
(vel gen. okovItov), et legend, o^-jqjsoi'. Of. Diosc. i. 574, 575. 

asGLOo( etienus, 1^%^}, BA. et BB, vox forte corrupta ex .^aiii'; 
exponit autcm BA. ap. cod. H. xxv. |_^.jJl (_,«^«1. 

,jao\£o(iDQ( Hycsos, reges pastores, )Loii.» |nSv<, BA. qui addit 
e/ \^i>.'i ol^/ «sooi(xce ,>«^>q.^ ),'^>>v) Un,.,v> U^ota ^'-N-^ aj>a^ 
*>eDo\m^Sio( c&a*]^ Usoio .)la^» so. aoo/ in lingua sacerdotali 
regerii insigniorem signijlcat: .£Do!a£D autem pascua, s. pastoi-es; et in 
hoc modo componitur javi\moj>9} . De iis v. Manethonis fragmenta 
in Jos. c. Apion., et Marshani. Can. Chron. sec. viii. sqq. 

yOtCLOo/ ephippium, Ital. arcione, p-j.—, BA. et BB. qui in cod. PI. 
mendose scribit yOfaAo/. Reddit etiam lyi\, quo sensu rectius scri- 
bitur .oioo/, q. v. 

^a3l.^orO(tTa/3yos['0(tTa^ot],Ootafeits,urbsepisc.inByzacenaAfri- 
cae, Rel. Jur. 86. 16. Vocatur Octavus ap. Routli, Rel. Sac. iii. 129. 

^a^iso^o/ Octohrim mensis, seu Octohris, Hunt. dxl. 96 r. 
y^o! IoCkk,,, Uki v. Succa, urbs episc. Africae, Rel. Jur. 82. 18. 
Vocatur Thucca ap. Routb, Rel. Sac. iii. 126. 

Uao! p]. ^ol forte pro ^^e^ undae, Ijai^i*. ^ol ^l»J. 
diMe panis undae, Bod. Or. xix. 137 r. .»CL»UiS0(' a}Kfaii6s, oceanus, Laud, cxxiii. 291 r; v. s. >aD fii< , ft o/. 

>jeo^.>ao/ (uKrjXos, quietus, i7)Mnobilis, )j,:^)IVjo Ii, BB. 

.dBocuIo^^a^sAo/ aKtpo€ibric, ocimoeides herba, de qua cf. Diosc. i. 527 ; 
it. Galen. 73 v, qui expouit ).OQjii. )ooj ^» qjo, additque idem esse ac 
-cuiJolla (piXfTatpiovi Arabice vocatur ^j\x>s-*-^j\ , et rectius Syriace 
scriberetur tjeo»<{ovi.f<0(. 

>o:a^o( axipov, ocymum hasilicum, \aa^ wotol^t? . nvi » f o( 
Galen. 73 d; idemque dicit BA, et Schaml. ap. BB, Ai-. ^j;iL)., Ibn 
Bait. i. no; addunt vocari etiam l^jPl' (BB. jpii.U^i', quod separatim 
scribere jubet Bernst. oii. l^pr). Minus adcurate Hhon. ol^( t~>(n v 
|l»; (joA^uk^o .Viso^ o)^>)o .)^ou><p^ °^nl t"^?? herba est cujus 
folia iis ocymi similia sunt, et semen nigrum, eique nigellae simile. 

IjLoo/^, yQDQl»ao('' (sic octies scriptum exstat ap. BA. et BB, sed 
Amir. p. 241 .flooLoo/), m. SyKivos, uncimis, uncus, cf. Talm. DUVI**; 
Buxt. p. 206. Valet I) liyKvpa, anchora, Ar. ^;e'^1, Ibn S. Thes. § 9; 
'W\ J ,_^1 ^J:i^\^% B A. et BB : it. ^\^, ib. ^tiLSor o^sSi?' 
■^il' Act. xxvii. 2^; >£oaL.oo( nnaqoi ib. 40, ubi VHh. ^isjjaj^''. 
Alia pi. forma ap. Laud, cxxiii. 292 r. occurrit, sc. Naves in Mari Rubra % na/vigantes propter magnetum multitudinem oportet hcd>ere, Jlo 
>£o)juoo( Jlo .losoaa: quam forniam exhibet K, laudans Act. xxvii. 29, 
>£o\uDO( cusoj/, dicitque ifnt.fio/ (sic) pi. esse sec. Graecorum, sed 
IxJio/ sec. Syrorum usum. Metaph. ut Syievpa et anchora pro prae- 
sidio, refugio, Heb. vi. 19. 2) /3oXir, perjiendiculum nautarujn, Angl. 
sounding-lead, >£Da.uoo(^ cuse»/'Act. xxvii. 28, Gr. ^oXinavrfs, Ar. Erj). 
fj.^jJi\ \jii\, VHh. jl^cbkje Q-asj,'. Recte igitur BB. « iflooXljao/" 

ai^JL ^ >CL^)o .1^ ...iiifiviS uJLl .^i>l>? o'o) 00 us^o 0*0 fo>\ /'" 
duo ejus genera sunt, qum-um unum navibus alUgandis inservit, et 
vocatur \i^o(, h. e. navem tenens, et multa majus est ilia altera qua 
utuntur ad aquarum {profundiUitem) inetiendam, quod minus est 
altera. Addit \^A o>i .sl-^n? « )imm\a HfiS jlsj Z>.as in libra 
Paradisi estferrum dentale, sc. in quod figuntur vomeres. Ceterum 
Ijuoo/^ neque ab HyKvpa, nee ab ^^., ut Mich., sed ab oyKivos, ut censet 
Bernst., deducendum esse testatur forma pi. usai^o/*, quod nihil aliud 
esse potest quam oyKivovs. 

Ux^o( ad anclioram pertinens, K. 

joco.oof', ^ouooy , et j»Qj)-J>o(, BB, it. a»Qa*ao/ BA. et 
uBoiloorAss., m. uKeavos, oceanus (Chald. Di3'ip'it<)j Xaal >waj\Jiool 
}^i{ oi NtN »»*.» o'o) .).i» oceanus, mare magnum, quod totam cingit 
terram, Jac. Edess. ap. Ephr. i. 122; ot^.^. »»^» o'oi .)a» .moxusof' 
U»(' Dion. U. 5; \Li ^^Looi llai^j ^<^^il o,N1N ijl, ^i UI, 
Jo. Eph. ap. B.O. i. 361. Adde LijJb W.^'^^-!^' .lotti mare ^wW 
orbem terrarum cingit, BA, qui addit e Gregorio Nysseno (pariter- 
que BB.) jUlikj]^ Jlo [recte BB. loi^l^Liio] Ui^s^ici J) Ua^ mare 
immotum et inturbidum: ambo etiam '^j^fo Itos ws^fi? oot ) vi"f mare 
est valde foetidum et terribile. Scribit K. uooJXa.do/, dicitque }-vn1 .5) 
^>u» Wi} l o . \ . >o-> :)2.Qjtik-u-^'^)^o i;:i.a U.»J) [1. ^j^j] ^jj»» •^1 .iv-ts-o votJoi 01 >-»^? ^;»( ^'^AJlo .v.i-\ma ^'^ 
Jlo :U> Jjc joojj-jso/ i(i*as )oii.:o ^o . ^ii. "^ [I. kL^kij,?] 
♦ )lciiOss^> J^o>» Jl^,» Jl^o i^jjj (itLiXwJt-.aini'^^Ss.^ }.;^vVs» 
mare est quod circumdat totam terram, et cum multa vi intrat in 
mediam. terrain inter Aegyptum et Hispaniam (sc. ita ut mare Mediter- 
raneum efficiat): sunt etiam qui dicant mare esse Indicum, el id 
quidem recte, ut in Causa Omnium Causarum legitur; sc. et ex occi- 
dente Oceanus mure magnum neque trajiciendum propter formam 
terrae sphaericam, et umbras limpidas ex altitudine convexitatis, ubi 
forte legendum J^^.? propter umbrarum obliquitatem. Non equidem 
haec verba in Cans. Caus. recordari possum. Metaph. unjoJiAo/' 
Jif,^? oceanus defunctorum, Ephr. ii. 390. Adhuc in usu est apud 
Syros hodiernos, qui pungunt .odtioo/, Stod. Gr. i8. 

.flBoxjso/ Oceanus, fil. Coeli et Terrae, ejusque uxor Tethys, Eus. 
ii- 31- 1, 38. I, 40- 2- De eo K. JL.j;^ ^^.1 JltafcsS fcjcjjs Jo^ikj} )i» 
Jil. Dei, sc. idolum. 

0/ oceanic-US, JmO-^o/ )jai, BHCaud. 201 v. 
o( " Kpeiypa, fuscina, uncus extrahendis ex olla camibus " 
Mas. Pec; potius legend. ]lLA)i! oyKimpa, q. v. supra. 89 •:■ ^Orf - QooiuxAOr<' ■:• •:• i<..\jor<' _ iopt' •:• 90 ^olsuoot et ^ofclualor m. id«,/tfot, hyacinthus, i) flos, 
^jttiias ^^oVo^or hyacinthus (et) cmoiw, Severi llhet. 8i r; exponit 
BB. Vx^l ^? ixso, .Uaii.ai.j^ ^, ^ Sa-il folia «>» ^^' 
fohis similia sunt, flores autem pwpuris, additque ^^^ ij\ jij^i 
J-^1 sunt qui tradiderint esse J^l ,_^, gc. indigo/era iinctoria, 
Ibn Bait. i. 278. 2) gemma colore hyaeinthino, jacinthus, .)J^»i> « 
i^^y IJkSj eyyUl Jyl Ulj .j^ s-fno/rogdus : mihi vero, sicut Paulo 
(Aegin.) jacinthus, i. e. rubinus. 

fjua^el vox corrupta, quam BB. hoc modo exponit ;ji>l .^ .p 

(male cod. J^l) ]^| ^^LiXJl in libro vetere dicit quidam, home 
radicem vocan bryoniam, itemque cy)pellari psilotrum (f ."Xa^pov Diosc. 
i. 673). Idem valere reperi ac j^LiiCjl, et \^\. Significat igitur 
vitem album, a. bryoniam: de qua of. Diosc. 1. 1., s. a^iriKoi Xtvid,. Male 
Castell. oxyschoenus. Pro ^Oj^mNft rescribe ,~ '^<-~a 

]%^o( it. ]i^o( BB, at |]^o/ BA, Ar. ijUj, indumentum 
muliebre capitis, Ibn S. Thes. § 6; iS^tS L4J ^y ^dl ijUJl 
ij-jpi __^x.i. [BA. 'L^l] indumentum, s. reticulum quo mulier capillos 
tuetur, B A, BB. Scribit K. J^->*o/, dicitque idem esse ac IjajA^a^, 
q.v. 

« ai .;.. \f> o|''' vel ^7 ;> \t> o/ EixXe/S^t, Euclides, B. 0. ii. 253, 
BHChr. 222; O£.^ooo}^ab> . fnj [,> N i 9 o(' Euclides princeps geomstro- 
rvm, Bod. Or. cccclxvii. 41 r. 

rffi.^i v>Bo( V. infra vJOi. 

Uaiao^ m. oiVoi/o/xof, Anecd. Syr. i. App. 53; pi. f-JiS.v< laaioo/ 01 
/Soa-tXiKot oiKov6iwi, 3 Esdr. viii. 64. Cf. |jocLiaAO('. 
i«o^ Aph. V. ixu, q.v. 

«flBO-L^i;^or EuicpaTior, Eucratiu^, epus Thenitanus in concil. 
Carthag. sub Cypriano, Rel. Jur. 77. 17; Euchratius a Thenis, Routh, 
Rel. Jur. iii. 123. Lege .ttcuJi^jsoA 

Utjxo/ exponit BA. |i 1 ■ -» j. vi o h in ■«-•<> ^jii*-> anaca/rdia (.iib 
semecarpm amicardium, Ibn Bait. i. 168), fructus Indicus, cale/aciens et 
desiccans. Sonat fVKapSia. 

•fioQ^ieo/' Eu^arpus, nom. viri, C.B.V. iii. 165. 

a»eu3iJ»o( Eiicapjrwr, nom. monachi, Par. Pat. 14. 8. 

U*s>ol, U?l? t^o/, Ferrar. p. 725, et.ex eo Castell. mendose pro 
UtI? [Lool, q.v. 

»o^ i7r, nom. urbis quae plenimque U'l^^? io/, Heb. D^'nB'3 1IN 
?7r Chaldaeorum, urbs Mesopotamiae patria Abrahami, Gen. xi. 28 
31, XV. 7, Neh. is. 7, BHChr. 12; )I.')fcio Ul^? Jof" ?7r Chaldaeorum 
Syrorum, ejusd. Horr. Myst. ad Gen. xi. ap. B. 0. iii. i. 314. Dicit BB. 
urbem eandem esse ac yi/ Edessa, et in uno cod. exponi i-. .^-.\\ \j 
eooarsit ignis. Sec. Hhon. .ot i^-**-^ oi* wloio ]iA<as 5Ju5Cil i:\s- 
iAMA . po . )t. ^ ,>^a urhs Itariolorum, Kaskara, it. Kuthi, vel Babel, 
i.e. confusa: it. in uno cod. Kashka/r. De Kaskara, regione inter 
Cufam et Basorara, i^-oJlj iijSjA ^^^ ^yJI ij^jiiS\. Lex. Geogr. 
ed. Juynboll, p. I'lv; et de Kuthai Eabba, pago in Iraka in terra 
Babylonia, ubi martyrium passus est Abraham, cujus rei monumento 
sunt cumuli cinerum ex igne quem ad eum cremandum accendit 
Nimrud, J^J U^iOj ^J Uaj JJil ^\j,\ j.^^.^ L4J, 13J J^ 
ijij^'il jj^ Ua5j1 ^_ji)l jUJl .jL.J Ltjl JUbj jC| V. ib. p. ei 1. Hanc 
urbem BA. diserte nominat, sc. \j, ^^-j addit etiam cod. H.xxv. J»iJ. 
.PC^? )»o(Qj )iiif^*? Jo? .)»o)Cu io/ ooL -^rs-s^' o*© •)*» -roi 

.o>j; v>%y jp^^ »o/ fc^i^Uo .'^..a -^ 51 U'>.:^« io/ dicitur quod Ur 
sit Kuthai Eabba, et vere quidem. Quinetiam Ur est Lux, et Ur 
Chaldaeorum Lux Chaldaeorum,, pyropterea quod ChaMaeismus, qui 
aliqtuitenus cogitationes eoru/m illuminat ex ea urbe ortus sit. Iterwm 
Ur est Babd, sic e nomine Ur conditoris sui ai)pellata. 

iol Ur, nom. complurium virorum, sc. i) i Par. xi. 35, ubi Heb. 
niK. 2) sacerdotis, quem ad populum Samanae leges Mosis edocendum 
misit Salmanassar, Dion. ^o. 4, cf. 2 Reg. xvii. 27, 28. Vocat eum 
BHChr. 25 paen. U>ix. 3) abbatis, 'Or' C.B.V. iii. 159, 'Hor' ib. 
167, 168. ie( htadt. Aph. illuminamt, otJ^s^ ewoj^/ illuminanmt epu 
candorem, Nasar. 

*?• »P"<1 Syros hodiemos intrare, Stod. Gr. 6 1 ; modus causalis 
♦pjjp intrare fecit, ib. 88; \jio[ji> qui irUrare faeit, ib. 122. 

Jje/ et yiio/ 3>pa et gen. pi. itpHv, hora, horae, »^LJI .)jViLo \->'n 

v:yULJIj, BA. 

l»o/ m. vox Pers. jy\, ictus pugni, colaphus, teste BB. qui dicit 

manus quum aliquis earn contra/tit ut alterum pereutiat; dicilw etiam 
pugnus. 

)*of lumen quoddam; sed sec. BS. lux; it. f&^to/ sive lumen 

)l^|?, BB. Est vox Heb. nis. ' ^ 

j»o/ praesepe, pi. JUio/, apud Syros hodiemos, Stod. Gr. 1 16. Cf. 

\^io! sub rad. wi/. 

yOj\ie( scribitur mendose apud BB. pro .&.i{io/ i>pipu>», i. q. 

Uio/, q. V. 

tfiDOJlio/ ovpavds, caelum,, ) [<., vi » « >£dguU6(, Severi Rhet. 132 v; 
it. 'U^l ."^ wii^o |l>v>». OMl^io ."^^^ UrCU:»o lifo^ ^"^b^ 

Mi jitorf sujyra mantes est, el visum est supra. Est autem caelum, et 
res omnes ambit, BB, BA, qui scribit .dsoJiito/, usitatior autem forma 
•ttOJto/, q.v. 

oIjIjo/ m. oipdviot, caelestes, ^jy^\»...\\, BB. Male BA. olsUo/. 

•a)L>j\io( m. ovpanos, caekstis; sed exponit Zacharias ap. BB. 
i_;-L»-iJI diacomis, fort« pro (<.U^I. 

.ioolioi Arrhidaevbs, fi-ater Alexandri magni, Eu.s. Theoph. ii. 77. 3. 
Quum Gr. vox est '\ppihmos legendum censet Bemst. .*oo|ji/', vel 
.fiBoi^V ut exstat ap. BHChr. 40. 6. 

.f^l^Uo^i.q. <£oJl^ioi, q.v. 

.mcuttlio/ V. j»cu£D>0(. 

. oxJ^jojiof opfoat'Kivoi/, apium marUanum,, Galen. 65 r. 

yOf^Ji\iS( (vpoK\v8a>p, Act. xxvii. 14 VHh., v. s. .o*«^.Aie|'. 

yO-iljo/sic corrigit Bemst. yojlio/ap. BB. sc. <ipap«)i',q.v. sub Uiol. 

o»o( Aph. v. o*«, q.v. 

>toaj\Aiet Urbanus, i) epus Roraanus, Dion. t~" 13. 2) »>tar- 
<yr. Dawk. ii. 224 r. V. etiam .eeoj^ioi. 

.aeaijo** opofios, ervum, Galen. 58 v; i-i^ .UA.od, BA, BB. Est 
autem iJ.^^ ervum ervilia, Ibn Bait. ii. 367; minus recte Freytag. 
vicia. Cf. Diosc. i. 251. PI. a^ioi, quod sic exponit BB. ooij 
^j^ ^f l^]..£oiA .[^aa yOj'oi; «,AQj3o>o('; rectius BA. aste^ 
jj^jl [»-^-^] (^r^ l^lwBOia .jajkos. Vocabb. t^aaoiof, ^yJijsK 
putat Bernst. corrupta esse ex Gr. opoj3o€i3^r, s. opoffMjjt, ervo similis; 
an recte nescio. 

Usfo/ vox lamentantis, csb^ i^U .uiiae wO voe tibi, BS. ap. BB. 
^A^iei m. opo^ayxr), ervangina, Geop. 6. 7. Item 
^^ . 'M'» >o(' m. i(2., Geop. 6. 8, nomen habet quia |x^ oil^ «■- om. 
Plura videas sub tAAJooio/. 

.fiBcaaJe/ OSpfiavos, Urbanus, praefectus Palaestinae, Eus. Mart. Pal. 
9. 13, Act. Mart. ii. 204; vocatur etiam .adcus*^ ib. 184. 

)^>o^ ra. i) versicolor; pi. I^Jo/ Zach. vi. 3, 6, Heb. O'^IZ, Gr. 
noiKlKoi, de equis. Exponit BA. .)l-iq_^ .. ^f>. &<« )?■> „■ -^ f^^'it 
v.:u-w»^' ^^4-iJ\j Jpl-Jl niger [1 ]f»io('] cmot oiiw commistu.s, versicolores, 
albicans e nigro, cinereus, spadiceus: addit BB. L^^oH |>cv^ fc>-«» 
lit iyinmN jiOM ^«<.3 ooLo ex aJho iiigroque, it. ex albo rubroque 
vanus. Teste BB. I^o/ dicuntur etiam 2) jJL^o^o lloja berylli, 
coralia. Quod autem addit Bemst etiam ranas significare, vereor ut 
verum sit; dicit enim BB. ^a oei \.^.a£ a\o ci[ji^\ )^vo/ |^>e/ 
lu^oiso Uo^ :. :L^'o^ «oot, sc. I^J^io/, |.^;iio/, et etiam (.^^ 
idem significant, sc. cjUaII ratios: sed quid hoc ad l^o/? linea enim 
miniata supraducta ostendit BB. se novam cum hoc vocab. sententiam 
inducere. Ceterum rectius ut opinor originem ducit Bemst. ex Ar. 
jj^\fiiscus, mutata ut saepe fit lit. j in ^, quam Mich, ad Castell. a 
rad. inus. ,^1, Heb. J1K plexit, texuit. 

N 91 oi^jioK' _ OdJ^r^^or^ •:• •:• r^l^siort" - r^»i.\iot^ •:• 92 M^Ujo! it. a«u^»o^ et uaKJ<"' Eicpytr^t, Euergetes, cogn., 

Ptoleinaeorum iii, et y\\, reguin Aegypti ; oa-^U^io/ BHChr. 42; 

utt^^io/ u»)o)j«^a^ An. Syr. 1 28. 25 ; sic etiatn e cod. Vat. clxvii. 

rescribendum ap. BHChr. 45. 14, 16, pro u»a-^T{U^>0('; ua-^^o/ 

Dion. »-. 15, ■^- 1. <^- 7. «»*• "• 

^ai)4^»o^ et Pl^^io/ v. s. vjxi^io/ et U^»o^ 

a»o^)4,*o/ op.ycu'i'njf, 80. otvos, vinum ex origano confectwrn; ct. 

sub .fiDOJo/. 

«^io/ f. opyri, ira, la-^ .1)^^, BB. 
^»o/ Vergilius, Geop. 6. 21. 
jo/ opyiXor, irocundus, !»ji" •Ij'-''®^*) BB. 
, 7.i'.7' i«^ teste BS. ap. BB. caelestes, caelestia, JfcsoJJft*. 
lijb.U-. .jj.U— ; vox forte, ut censet Bernst., corrupta ex oipavos 

et y€innpTi, vel yewr]Tai. 

.£a^,i^>^iol V. s. i m .l ^ tor. 

.o;-.%j^»o/ m. apyvpiov, nwmmvLS wrgentmis, lt^6( yOt^^Jof »<• 
l^al^cxS Pat. Vit. 5IW. 

■ f^. v,^. ;.-^i«/ vox incerta, ^sOo/ ■ fn . ^m .to^^oyo .ax«>*>.L> iff>-> 
.Uo« U*aa*,? ycuo^j^o yCua<^mo|? )^»cum>, Hunt. dxl. 16 r. 

.o„i>.^>o/ instrumentum, Pat. Vit. 79 V. Legend. yOj^io/. 

yoi^.ioi', yQj)^»o^ et <I^»o/, minus recte ^aJ, pi. U^iol et 
jjj^jo/, it. ap. K. )iL »o/, m. l) opynvoc, instrumentv/ni ; definit BS. ap. 
BB. .boV.a:^ )-JJ» ^lo li.^^ \k^ ^^ )Io»q:«J)o ULeuua )J|-i 
, >S^ ^ji^o_a>? IL'ojkCi^ lriN;i>lo kJl^jSO slolsl*if ft=o« 
. |]b>^Lo; jLoslaik res quae ad opus faciendum insermt, ut ascia/ahro 
el calamus scrihae: quicquid mediate, ejidentia ah alio accepta sins 
intelligmtia operis particeps est. Occurrit Syra. Hex. Jer. xyiii. 3 pro 
Heb. Q'^3?,v' rotafigvli, Pesch. Ijixb; inventio yai^»o|», h. e. inquit 
Ass. inslrumeiUi ferrarii, B.O. iii. i. 312; Joi« Ji^ioi instrumenfa 
bellica, BHChr. 87; .a&ali,^:>9; U^»o(' instrumenta tormentaria, ib. 
121; )l.o>CL^; H'^i'o/ instrumenta observatoria, ib. 59; )->)i^»0( 
JlcoAiitjc; id., ib. 206 ; Uisof l^t^*©/ instrumenta s})ecidatoria, ib. 
550; licuo |>^aJ; )j).^»o/ instrumenta, s. vasa naphthae et ignis, sec, Bernst. thuribula, in quihus naphtlw, adoletur, ib. 181; } \^i,^ instrumentum corporeum, BHCand. 59 r ; inde de niPiiibris, 
quae corporis quasi organa sunt, )oo>c» fc>*oo( ^l^iioi, BA. ap. B.O. 
ii. 286; f'l'v'vN- J[^»or instrumentum, quod audiendo inservit, K. 
2 1 r; it. ItJOAj wJ).^»o(' organa respirationis, Ibn S. Thes. § 2 : i»t^iio(' 
)iSD) instrumenta musica, BHNom. 85».- unde etiam i.q. liiS, praeser- 
tim instrumentum decachordum |Jlsd x-j.mN .cuji^jo/, BB. Metaph. 
\lLai )ua o»I^>al? .oi^io/ oiZaiL fecit eum oryanum suae doc- 
trinae, citharam spiritualem, B.O. iii. i. 178. In deliciis fuit regibus 
Byzantinis ait BB. ytloado os^js ^)|o .j^^iooii; t. a\vi m^ ^<-^i, 
talique instrumento sedatam esse Justini ii. insaniam dicit Jo. Eph. 152. 
21 sqq. Exstitisse tamen id temporis organum pneumaticum testatur 
BB. his verbis, ^j&s? )Ioj; l^m^oJ oh>^/ m> .^o°« ^iil yOi^io/ 1^0/ foaii R^M-ajko ]^.a^l^o )1^«\<» jlb^o^/^ ^UL' ol^/ 
001; Y^ 1^' ^( l^l^^o .]t.^i> lAaois I**!! o^ ^^alolo juLjk* 

^ - ^ '- if wot« ]^} \)>-1j^ ^''^h yOJoto t*^::::). .^hsl )1S>1^ copo; 

• fc^/ )J[^)a&3^ Joi ILa^A? ^iiO( ;^>^|ijot organi duae sunt species, 
quarum prima jigura est jugi textorii, multis ckordis instructa, et 
OAuliri potest eju^s sonus usqu^ ad septem stadia. Altera autem dudbus 
constat cohimnis cams, ac tenuihus, ptdcherrime e marmore factis, quae 
erectae stant mi/ra arte inter se conjtmctae. Infra sunt folks eis similes 
quihus utitti/r is quiferrumfundit: verum non ita magni sed parvi, 
elegantes. Jlle autem qui sonum elicit, v. v. qui can turn componit, sedet 
supra, et qui cantum qualiscunqu^ sit edunt, i. e. cantores, ad dextram 
sinistramqtie stant, licetque audire concentum suavem, cui similis non 
exstat in mundo. Tale organum esse dicunt in ilia aede, i. e. ecclesia 
S. Sophiae, qtiae Byzantii est. Exponit etiam K, qui tamen aevi longe 
posterioris est, .jl^cLvo |]b-...^kmo :)Io>clm) ]iw.ao/ UJctv^i; \j\ja ^~ )i^»o/ instrumentum est Itarmoniae, sc. psahnodiae, et pro cantu 
hymnorum et antiphonarwm : et hoc instrumento in onmi Romamorum 
terra in ecclesiis per tempus precum pro consecratione missae utuntwr. 
2) i. q. tOuL^io ' origanum, q. v. 

Jua^»0(' et )Ij)4jo^ [sic BB. malim |Ii)4.»o<'] opyaviK6s, i) instru- 
mentalis, uJ'i\ Ibn S. Thes. § 2 ; f . ]l^^*ol, |loi-^x» jaot^n No^ fl 
oP»»/ )fcwj)^o/ Ptolemaeus hoc assecutns est observatione per inst/m- 
menta facta, Hunt. dxl. 12 r; ll^l^Jo/ )loj-.^Ji )x-^ H, ib. 321); 
pi. f. JfclL'l^Jo/, yjf^ao )k-i-^»o(' )Ui*^? U>, ib. 6 v; oW 
)fcs.uU^»0(' )Lo-»-.^, ib. 25 r; et passim. Exponitur etiam ib. 34 r, 
Ar. j.J'il 5oLo,l Cf. Abulfar. p. 89, i\.^Ji\ cdVI. 2) instrumeniis 
praeditus, Uj'U^io/ UiUkOssss, corpus organicum, instrumentis quibus 
agant sensus praeditum, Bod. Or. cccclxvii. 79 V. 

)f»o? m. mensurae genv^,^^^Jual\ t->JiJi\ iS^j^^ modius, artaba paa-va, 
BA, BB. Vox forte corrupta ex )^j»/ , q.v. 

Qjaoljjo/ collyrii, medicaminis oculorum nomen, Paulo Aegin. 
ap. BB. teste, qui ait, ^^1 (1^. ^j.^^. w J*^ ^L-i-l collyrium, quo 
oblinitur, Iwc nomine appellatwr. ~ Quid Gr. nomen sub his Uteris Syr. 
lateat, incertum est. 

o}»o/ vox Tatarica, castra: unde nomen urbis uaJ^lJlo?*©/ wbs 
castrorum. Cf. oj»( . 

AiiKliojioV Orduhalih, BHChr. 492 (j-JUji,! Hist. Dyn. 473. 7). 
Exponit BB. )S t-'^ V**^*^ w^* castrensis, ex otio( castra, et J»^U> 
urbs, sec. Bernst. Lager stadt, Hoflagerstadt ; nom. urbis in regione 
montimn Kavae Koram ab Ucataio Cataia conditae, et postea Kara 
Koram appellatae. 

oL^oSo?*©^ Cauda, l^ajof ^->oo/ »©(', BHCand. 53?;. Cf. oipa. 

\J,<tol et lajJo? anis grandior, »L~. .)La^? I>^-«J>8 acus saccia 
consuendis apta, BA, BB. Exhibet etiam BB. )wlj»o/ cu™ expos. 
tLil »JL- . acits sartoris. Scribit autem K. )A;io/, quae forma cor- 
rupta est ex )>a?>o/. 

k(»cu»*o/ e/KoStds, ardea. V. s. «osax<?*o/. 

j«|j^t>0|' ophumpios, ordinMrius, \%x>t '*> } lilj-tio/ .aa CTft . N . St Phi- 
lippus urbis ordinarius, C.B.V. iii. 327. Quid sit v. ap. Du Cange. 

tAsoLfto/ [1. .a>i.»»o(, vel potius .aBi.?o»( ] f. epwSws, ardea: 
ait enim BB. |j« UajS Hio^^j l^i ]l^ )V— .t^ u»q1,'j»o^ 
.U&l ).9o? jLodO .U'iS )U^ ^ ;^V4o •bo->»^ u.^0 .>a>aLUtio( 

Jfc^^OfS )Jo .UaJ> ^ II JU^ li^'^o .Use JO )i!.l^..m» a/ 

'%X\J,\'^X.ny!'^-£, volucris qtuiedam est Jwc nomine io/ insignita, 
et valde astuta, mvltisque antecellit volando. Uno in loco habitat, 
commoo-atv/rque in uno septo; nee quaerit sibi muUa cvhilia, sed ubi 
liobitat, ibi vespere se recipit et dormit. Corpori mortuo nequaqua/m 
insistit, neque hue Ulucque volitat. A vespere autem ad vesperwm, 
vesaitur eo quod ipsi occurrit edendum. Quae quum plane eadem 
sunt ac quae de .»a<;o*/ erodio ave ap. Physiologum Syrum a Tych- 
senio editum p. 12, c. xvii. legantur, dubium esse non potest quin 
XD<aA^yio( vitiosa sit scriptura, et in >£Ba.«;on mutanda. 

jiioi f. anas, apud Syros hodiemos, Stod. Gr. 113. Cui respondet 
)j'oj' a/nas mas, ib. 

Iciojjo/ collis, tumulus, t_«^', BA; it. BB. cod. H, sed cod. M. 

IJjio/ i. q. Pers. ,j1j,UjT pyods aromatum, BB. Sec. Johnson, a 
spice-box, a pepper-box. It. ib. ij^iljjl. 

^eoajfiol avis,^^ .lfc.-»i3, BB. Corrigit Bernst. ,£OAJio( Spyis. 

ULrtol f. rwna, Amir. p. 67 ; pi. U?»o/, Chald. »WP?^' H^b. 
D^yi-isy (pro Heb. "ISX, Chald. n^V, Syr. jo**), Ar. coU*, elisa^ lit., 
Ex. viii. 2-13 (sec. al. edd. Ex. vii. 27-29, viii. 1-9), Ps. Ixxviii. 45, 
cv. 30; iLrkljio/ ^ S !flB, Ephr. i. 208; JIV***. U^i*o! ranae verae, ib. 
Metaph. ungulae equinae pa/rs mollior, furca pedis equini, Angl. the 
frog; yOo>«.^;iio|oo yOott^-aBV ft •> ,sa*., Geop. 107. 10; \,^y'io( 
woia^^*;, ib. 105. 16, ubi Graece est roiis fiovs rav <TKe\S>r, sed alias, 
quod scio, /SoOt hoc sensu non occurrit; Graeci enim pedis furcam 98 ..ojoK'. «..aiAcnfi0OK'cnior<' •:• •:• K^iior^- .^Of<-:- 94 xAMm vocabant. Ne quis autem de hoc vocis Utic/ sensu dubitet 
addo, usitatam esse apud Arabes: ex Karauso enim et Djeuhario dat 
Freyt. ^Ai^ os in cavitate ungulae equinae. Est ubi scribitur \^}il, 
q.v. It. J»Oijju et )j90j .Oi^X OtSD ojo.jof' BB. cod. H, at cod. M. ^OLUi^o»«ojo.|»o/ ipto. 
,xi\iuoi>, apium nwntanum, Diosc. i. 412 ; ^J^l ^ g^ Jjq^j ^.^y, 
(£;J1, BB. Kectius dixisset JlJ u-j^ cf. .(uXmio/. 

JiiJ^iJoi' (BB. cod. M. unJo^aJo/) a BS. ap. BB. explicatur 
»-r-~J ^^- .otttu^ ]^H»-» suscUat, s. engit genus auvm. Forte 
nominis Originis, ^a^jL^io/, derivatio sit, quasi ab Spu et yims. Vi.\ 
enim fieri potest ut sit Gr. opdytvift. 

-«»©/ Ar. Upl, Edessa, urbs Mesopotamiae, quae eadem Jiif/' 
et U?/'; et sec. K. etiam eadem est ac JLo-, i. e. oJj«. Sunt qui 
nomen a Callirhoe (Gol. ad Alfrag. 244, Kosenmuli. Alterthumsk. i. ii. 
146 etc.) ductum putant; sed Dion. aao. i. ex ««»/' rege primo deri- 
vat. Apud Syros urbs nobilissima est propter Abgaram, Cliristi 
araicum, unde vocatur .IfcoaLio J^u;ao ^iite^* Udessa civitas fide- 
lis, C.B.V. ii. 369; it. )l>olaso benedicta, B.O. i. 417, Doc. Syr. ?,. 3; 
et postea propter Jacohum, b'nguae Syriacae restauratorera, unde 
UoL^ oa^:^ -uoj l^u*ao «o(»o(''- In Doc. Syr. passim vocatur 
^ojJ, cf. ji.. 17, Ue. ult., ^. paen., .i.. 15; it. UoliS 1*3 ib. ?.. 7; 
»^|? 0.1 jji ib. oj. 15; t i'^mv Its ib. ^j^^.. 12. Quod dicit Nov. 
303 wo(»o(' regio Lyncedorum e suo cerebro finxit, Ibn S. enim recte 
exponit U^Jl. 

Uoi»o(' Edesaenits, B. O. i. 409; f. )fcL.oiJo^ ib. ii. 407. PI. 
\2o>'ia( Edessae ttrbis incolae, ib. i. 411, 418, BHChr. z6i, 326, etc., 
Dion. Ud. 3, „^«u». 17, Doc. Syr. oj. 20. Apud Sjtos maxima fama 
percrebuit Jacobus Edessenus |uo(>o(' ooia^ B.O. i. 409, 476, qui 
simpliciter vocatur JLliio/ ib. iii. ii. 4, ut scriptor b'nguae perfectissimus ; 
saepe etiam laudat Severus [.. N^-'i o )uo)»'o^ Edessenoa et Bahylonios, ut 
linguam optime pronuntiantes, e. g. Gr. 63 v; unde )Joi*o(' U\>^>?- 
dialecttts Edessena ut optima celebratur, C.S.B. 639, et etiam ut vere 
Syriaca )l^--»aa> Uoo/ )fc«*o)»o^ ILo l^a. Hunt, dlxxxvi. 93 r. 

\^eiio( urhis Edessae incolae, Hunt. dxl. 90 v: pluries tamen 
rectius ibi scriptum exstat juoiio/. 

o»o^ liix, Heb. DniS. Cf. »o/ supra. 
1,3 oto^ v. in voce seq. 

laloojo/ opo^ayxv, ervangina, Galen. 58 v. Apud Geop. scribitur 
^^Ai^iol et ^^A^io}, q. v. Apud BB. legitur »-,/ .jpij j.soioi' 

JU .0^ ^*d>.«aBO U)i %^L^ ^J^l JuiOlO .^ .J.,>ijLa. JL&rv^ ■>^<^ii 

.»J--^1 (jpli 5/iy- -AJ Sir"^' 1"*^ verba, quum plane significent 
orobanchen, jubet Bernst. pro jfjLS |oo>o/ (vel ut in cod. M. Carshu- 
nice scribitur jiaa )oo»o/), legere w.a.A)oo>o/ ; sonant enim, sec. 
Sha/mlium, est orobanche. Alias exponitur caulicidi qui nascuntur 
inter legv/mina, eaque enecant. Gabriel ait, interpretationem ejus esse 
suffocans ervum: quod idem dicitur ap. Geop. 6. 8. Cf Diosc. i. 284; 
" est berba, quae cicer enecat et ervum, circumligando se," Plin. xviii. 
17, 44. Male Ibn Bait. i. 99, ^j^-^^^ pro ^jk^.^j^\. Teste BB. sub 
MaA)LS*0(' bene nota fuit baec herba apud 'Syros qui eam vocabant 
^jifjtH Xm\ [I. ijjjjiJI J—1] leonem lentis. Germ. Linserdowen, ocmpoKfav. 
Cf. Ibn Bait. i. 48, ubi ,_^jjtJI Xm.\ exponitur " orobanclie caryopbyllea;" 
nomenque habere, quia lentes et alia legumina suffocat, dicitur. Cf 
etiam Ibn Bait. i. 250, 309, 344, 420. 

|m»o>o( opofiias, cicerum genus, Galen. 27 ■y. 

)Lo^^>o/ omnis color cut commistvs est albus, ijil>, BB. in voce 

joio/ nomen scriptoris Chaldaei, qui etiam j©»^, q. v. 

Ileio/ Spv{a, oryza, Angl. rice, Galen. 59»',J;^1 .lloi «, BA, BB. 
Genus frumenti quod palustribus udisque locis nascitur, Diosc. i. 239. 

.ctal^i^o»o(' horologicum; sed sec. BB. kj^IjiJI ,15^1 .jl^o»9 
meteora, unde Bernsteinio e Gr. ptrtapoKoyiKov, vel potius gen. pi. 
lUTfopoKoyucaif, corruptum esse videtur. 

>eie/ 6pS>v, Ion. oipS>v; gen. pi. vocis opof, oSpos, unde exponit BB. 
J-^il, JL.il, montes, vwns: et postea wJo/ uvpta, numtes, JUil .|»ol^. 
Cf ,teoie('. v^oio/ olpov, urina, JjJ\ .Uia*»r, BA, BB. Exponit etiam BS. 
ap. BB. urbs et merces, Llix. .li^Jo Ika^^; et BA. epigcopus, « 
)Aof>m.,A/. 

yoio( lipov, arum, species quaedara ari penduli, o^ U,?/ ^t ^l 
^JLk^ J{sy ^j k^l ^jU\ ^ ^ .\4=^ Isoi^f, BB. Quid sit 
Xov<f)a vide supra s. ^i\l. 

.aoQ^aioior BA, at An. ,Syr. 143. 15 jdol^o»o(', tipdvorot, vett- 
tus euronotus, verUus austro-orimtalis, .U:nu^ Uj»^ fc,-^f V-9i 
v>4'j 4r^l c/«>. L., BA. 

^a>aAJoiQ,( .cL^iS Pluirao Oronchua, rex Aegypti »eptimu8, 
BHChr. I J. 

ventus ah oriente brumali sjnrans, BB; et fere eadem BA. 

■xoiiol' BA, at BB. ^oiol*, Spot, Ion. oipot, mms, jji JioJ, 

BA, BB. ■■ 

>£DO>o/ et k£Deio( Spos, Ion. oipoc, terminus, limes, xU .|.asa<«L, 
BB; U«>a^o U>cu.l, BA; jjccwL m Mtoio!, Severi Rhet. 1321;. 
Addit BB. e Paulo Aeg. U*ff UiboA sententia, judicium, quo sensu 
occurrit Spot ap. Chron. Pasch. i. 604. 20, 605. 2. 

,eooia( loliv/m, v. s. <£Diol. 

.aa»fl»o»o/ dicit BB. sub \Li>X yii-r banc plantam a Graecis 
vocari ■joa^ia.^ja( u a .. m cto/; credo igitur legendum .». - o f^/ 
>a>cL.*Q^.^ op;(tf SonJpou, de quo cf. Ibn Bait. i. 372 sub ,_JUiJI ,.-», et 

Diosc. i. 476 sub (Tarvptov. 

tflB fi-vrififn oto/ f. mpoo-Konor, horoscopug, Stella hora nativitalis ascen- 
dens; jjje-' .^J\ ,jijo >/->>} ucUl i^jy xJUaJI boo*^ MJ^MxAik./ 
.ejLcUJl S-iOjj (^jJl^^l .eyLcUJl icZ reperi pro horoscopo, s. stella quae 
geniturae tempore dominatur, et domino horae; Graecus quidam inter- 
pretatus est, qui horas temperat, alitis, qui Itoras observat, B B. 

jifiofo^ ()kSo*o<) Evpwmi, Europa, filia Agenoris, An. Syr. 140. 24. 
It. isfo/ ib. 25; e qua nomen duxit pars orbis, Eus. Theoph. ii. 76. 4, 
77. 4, V. 49. 9. It. regio Thraciae ubi urbs Heraclea An. Nic. 17, 
Ebed J. 207, ubi pro \k6iol^ legend. \ao»ol*. 

. cl9o>o/ 'Evpv<f>utv, Euryphon, nom. medici, Galen. 7 v. 

^a3o»o/' BB. cod.H, tflBoaoio/ cod.M, i.q. .flsasujo/', LEurijms, 
fretum inter Euboeam et Boeotiam, de quo v. s. >aci&<^0|'*. Exponit 
B B. de scopulo in medio freto in hunc modum, t^^]^ j^^ )!«, l^^ 

Ota )ji!ka>o tacuj oil^r )^i|^l^? )joIx \jS. JL=> .^DULiiXiL 

otifUo dkl^Iif )oo^ '*>-^\} >'s^o oil^^ a3«f:A^ )j» JJ; JIU,^ 
«)j;:s.ajao? e*]^^^ <>i^t: i-ai*^a3 ^ift' Do .otl^ji^ ^~V>.ooo est in 

mari scopidus quidam qui vocatur Europus, qui singulis diebus decies 
ascendit et d^escendit : descendit autem quoque tempore quasi quingentos 
cubitos, usque dum fundus maris detegatur, et simili modo ascendit. 
Dicunt Platonem philosophum multos dies jyrope eum sedisse, quod 
causam ejtis percipere nequiret, ac tantopere contendisse, ut afflictatus 
aegrotaret, et prae mo&rore morefretur, neque subtilitate ingenii sui causam 
facti assecutum esse. Intelligit Bernst. de scopulo ad litus accedente 
et in se recedente : credo autem scopulum antiquis revera descendisse 
visum esse, quum aquae, surgente aestu, profundiores factae sint, et 
simili niodo ascendisse, aquis recedentibus. 

.rsaSoioi' Evpamos, Europus, nom. castri in provincia Mabugensi 
ad occidentem Euphratis, B.O. i. 282, not. i. 

uj9o>or OvpovK, Uruk, urbs episc. in Numidia, Rel. Jur. 77.4. Voca- 
tur Baruch ap. Routh, Rel. Sac. iii. 122, sed corrigit Morcellus Burca, 
quae Cypriaui aevo Burug audiebat. Cf. not. ib. 200. 

HoJo/ lex, V. s. Jloi-/. 

)Loiio^ praesepia, pi. v. j-jo/, q. v. sub rad. «»/. 

oo»<aso?i.o>o/, oot^ftSf ol.oi>o(, opSoBo^i, orthodoxi, qui recte de fide 
sentiunt, Athan. Ep. 9 ult., 10. i. Cf. ),ttAo;U('. 

.mJ»ro»o/* Erotrius Colonaeus, urbis Cappadociae epus, concilio 
Nlcaeno interfuit, Ebed J. 206. In An. Nic. uxuiloii*. 
Iwlio/ via, v. in rad. w*i/*. 

Na 95 ujjL^^ior^- r«u»iOr^ •:• •:• ttjJLickuior^ - t^UX^^Or^ •'■• 96 J^-ioi* Ti, tvpixapov, 3 Esclr. ix. 38, 41, ap. Waltoni Polygl. Rectius 
Lagardius IVx^ei. 

,»)j»*^)^»0^ iopraimK6t, -at, .aBCuooUli? .»|j4*^l^»or oilil^r 
literae Athanasii /esiivales, Jac. Edes. ed. Wr. 8. 

^d^ior^^tretes, Diophantae urbis Armeniae majoris epus, concilio 
Nicaeno hiterfuit, Ebed J. 206. In An. Nic. 12 vocatur ua^i^(. 

\^iaJio! ojnapui, s. aprapta, pi. V. opraptov, dprdptov, calceamenti genus 
e lana, cf. Du Cange. Exponit BB. yji^ .\=>iat^. vox autem ijj>»- 
a Freytagio peregrina esse dicitur, exponiturque pannus,quo pes ohvol- 
vitur. Accuratius Kichardson, a stocking. 

ll^iol Urtaei, s. Ortaei, gens Iberorum, B.O. i. 274, not. 2 : luooX 
|u^>oi; ^li!^(L; coenohium Joannia Iberortmi, ib. 1. 17; cf. Zachar. 
339: )w^>'o|? l^Is^j SaLmr scJwla quae Iherorwm appellatur, ib. 
paen.; vide et iii. ii. 712: exercitum oua j..*aGe ^o Ix^ioi' ^ ex 
Iberis Syrisqiie coUegit, Jo. Eph. 380. 7 : U^Joio )yaao»7 Armeni 
Iberique, Act. Mart. ii. 345. 

jA«»Gi^aAJ>o/ f. oprvyofifrrpa, cotumicum matrix, Angl. the land- 
rail, Germ. WachtelkiJnig ; sed a Zacharia ap. BB. pro coturnice 
posita, ijrJu- . --"N..^ eodem modo quo ipsa opTvyofiiyrpa ap. Lxx. Ex. 
xvi. 13, Num. xi. 31, 32, Ps. cv. 40, idem valet ac coturnix. 

.m^Jjo/ h. e. Erastus, epus Eomanus, Doc. Syr. vSib^. 12. 

^ttOjUoi^iof 'OpTia-iav6s, Ortisianus, epus Laburanus (si Sana 
lectio) in concil. Carthag., Rel. Jur. 75. 13. Vocatur Hortensianus a 
Laribus ap. Routh, Rel. Sac. iii. 121. V. >m<ia:»]l. 

fio! monies, v. supra in .cjof. 

^»o/ Heb. 'IIN et '")?<, Uri, nom. virorum, i) Ex. xxxi. 2, iPar. ii. 20. 
2) I Reg. iv. 19. 3) sic legend, etiam ap. Esdr. x. 24, ubi male J\o}. 

iliol jrraesepe, v. sub rad. «»/. 

\Lio(' cuopia, intempestivitas, v::*^) J_J io>3< .\j*^ ]p«o h*^, BB. 
Sed vide Uio{/. 

)-io/ opuL, pi. v. optov, termini, limites, j.jJi .).mo.xL, BB. Cod. M. 
male )ju>o(, nisi forte pro opl^avsii. Cf .oJl*>o(. 

)J»e/ lux visihilis, *j-iJl .)jl.JL^]^ lioioj, BA. forte ab "liX. 

)Jio/ Heb. n»"i1K, Uria, nom. i) viri a Davide interfecti, 2 Sam. 
xi. 3 sqq., xxiii. 39; )-»o< Off. Mar. i..9it». 10. Hoc nomine gramma- 
tici vocalem * insigniunt, Acur. 10, Amir. 38. 2) sacerdotis, 2 Reg. 
xvi. 10, Jes. viii. 2. 3) sac. alius, Esdr. viii. 33, Neh. iii. 4, 21, viii. 5; 
idem Oipias, 3 Esdr. viii. 61 (63), ix. 43. 4) pi'ophetae, Heb. 'i^'l'"', qui 
a Joiakimo interfectus est, Jer. xxvi. 20-23, Dion. JLso. 6. 

!J»o(' inter Romae aediiicia numerantur ap. Zachar. ^iil jJyo^. 
Forte legend. U'i^^ curiae. 

Uio( opeia, foem. ex adj. iptios, montanus, oetol^i? )>»»0( u»o?>)d 
)*a^? ^-ty, Galen. 57 v. 

Uio( constellafionis Cratens nomen, ot^ m;.0 k«»o^ »Mij^ sti/nt 
qui earn vocent Ujo/, Hunt. dxl. 56 r; sed forte legend. [j*oI Uma: 
est euim stella quae vere l-io/ appellatur, Gr. (^dri/17, Ar. c_aixi\, sed in 
signo Cancri est. 

>£Dca^ju»o/ V. •a»)k^»o('. 

yoU*©/ Orian, epus Sethroitanus, Athan. Ep. lias, antep. 

^Uio/ Hier. i. q. U>o/ Urias, Mat. i. 6. 

)k^.A£eUio/ in vagina inclusus, in theca reconditu^, ^J.^ i—iiiw. 
wi^l, BB. 

\Ojl^to^, \aJ^»o/, \«>^oA it. j»aj)s^Jo/, BB, sed ap. Galen. 
•fiBOJL^UJo/, un^K^to/, et pi. m>^>o/, f. oplyavov, opiyavos, origanus, 
Galen. 58 », 71 r. S)Tiace vocatur sec. BB. )l^>ao, et Ar. J>^ji' 
sed sec. Paul. Aeg. iS^\jSjt^, et cjj, unde corrigit Bemst. Ibn Bait. 
"• 552, C;J pro cjj legentem. Addit Gabriel, origanum montanum 
idem esse ac )o|j Ull, et ^jjJl^^. Duas species recenset BB, sc. 

l) v^^^oto^AJ^/ y^QJK^iot, S. )ts.«^<>«(, opiyavos r)paK\f(oTiKrj [1. igitur 

tiAA^olo»^|i*{], quod idem est ac origanum montanum, )ja^» ]]^>glo 
^^-il jrJJjJi et quod Galen. 58 v. vocat yO^^^iyoio) uajQj)A, sc. ndvaKfs 
^poKXeiov; et 2) uocL^oi .asaik^io/ origanus onitis (Diosc. i. 375 
ovTTir). Hinc >daa^.«j)^o|' >£aCDo/ olvos opiyavi-njs, q. v. supra. 

^ . r^ ijo^ BHHorr. Myst. codd., .aaJL^io/ B.O. ii. 279, iii. i. 19, 
40, C.B.V. iii. 214, nion. jnt>. 11, ^^a«. 15, 18, )Uxlo. 9, BHChr. 453, sed unu^jo/ Tit. Bostr. 135. 4, Origenes, quem ut haereticum 
improbabant MonopUysitae, aa-o-^Jo/ U-^J'ot Bod. Or^cccclxvii. 4r. 

jii^joi' ad Originem pertinens, [2L^io! \a1^ libri ab Origene 
conscripti, B.O. iii. ii. 944. 

>ffia9o»jeo|a<>o/ rugtens, qui nigit,ji\i t^JJl .]potJ? Oi.fiei3 y./ 
r>^,, BB; corrigit Bemst. uaajopojci-.joi', ut sit apvopfvos. 

w^oli oi* foditw, effoditur, jSus^- . ;a-fco, BB. Vox forte coiTupta 
ex ipvyt), vel apvyt Phot. (Bekk.) 

,»OL^a.io^ sic pei-peram BB. pro ubo^qjjo/, q. v. 

yoliai' Spiov, limes, UooutL «, BA. 

. cujo/ aplav, i) Orion constellatio. Hunt. dxl. 54 v. Arabes eura 
Giganlem vocant, jJi- Bod. Or. cccclxvii. 20 v. Addit K. m y«u»oV 
.o«j.3 -otok^l? JL^Io^ <-iJe|o ;U of> i». Uy )»ol ^ Ck*to» Uooo 
(.» 1^^-^^! •ljpo'-'N ^ ; IvJS^oo? |..- v> . 1 0. 1 )o»i>.i?o ua->io»{»o d»o)? 
otlb'^a^o ju^rsoA otli-.^S. o»l»aui< uno&^>/ )ao^ 0^0 :)A;A>.t otll^sju 
« "I . ■■■ ^o .]»olj jo^os .^s ta.>iJ9 Orion constellatio est in vicinia 
Tauri signi caelestis : quem dicunt poetae filium esse Jovis et Hermae 
et dei marini Neptuni, quem mortuum e scorpionis morsu Artemis 
arnica ejus stellam fecit, posuitque in vicinia steUae Tauri. Stella cae- 
lestis. 2) Orion Iliensis, urbis Asiae epus, concilio Nicaeno interfuit, 
An. Nic. 13, Ebed J. 206, ubi vocatur yclior . 

y<i.tioi npvraveiov, oiUoo )>»*.i; ..Ou»o))^)/o»3 ^ )jO) opivrcs dsTo 
■npvravflov fiaSiC" aiTTjcropevos, Aristot. de Mundo c.vi. ap. An. Syr. 156. 1 2. 

Jl^» )fcsja tcujie/ Eurion latis pedibus, qui fuit e lxx discipulis, 
B.O. iii. i. 320. .a^)j» ,cu>o I'Opta KeWia, Oria Cellae, urbs episc. in Africa, Rel. Jur. 84. 22. Vocatur Horrea Caeliae ap. Routh, Rel. Sac. iii. 128. 

yoLjo/ BA, BB, K, et Ephr. i. 150. 2, 4, 5, at ib. paen. yoL»o^', 
m. opi^av, horizon, BHChr. 220, ejusd. Cand. 46 v. Hunt. dxl. 9 i», 
ubi duo genera distinguuntur, sc. U<da^ yOjUio/ horizon qui sensu 
percipitur, et ]&^&>^ •oj.^joi' verus horizon: sed cf ibi 83 ij, ubi tres 
definiuntur horizontes. Exponit BB. ji^boo; \l)i}Q^ Jt^icus ^i u^/ 
.jm e^x» VLJiS, '%Aj il; l^ao o°o) ^ jjLl^ )<jft « ^? |.^ o'o»^ 
(_p^l sec. Hhon. linea circularis disterminans earn caeli partem quae 
cvnspici ab ea quae conspici non potest, Ar. j(i^l. Cf Hunt. dxl. 73 r, 
Ibn S. Thes. § 24. Denique K. jj^..^:,^ hv^>..9o/ ]>?a..w .51 yOjujor 

«L»-Jl t^JJl ijlii\ .jJjJi horizon circulus est sive globus et ambitus 
peribolusque caeli, quad supra terram visibile est : et in omnibus terrae 
regionibus aitus est stadia centum et octoginta: et Ar. horizon, regio 
poli, polus, qui ipse caelum. PI. >£bo»^ojL>>0( opl^ovrts, >toot^oy^io( 
U^,?, Hunt. dxl. 76 r, C.S.B. 582. 

.o5-»o/' BB. cod. D, .a*jL,»o^' cod. H, .o»-.io^* BA, omnes 
cum eadem exposit. J-iUJl ^.Ji bonus, praestans, forte ut censet Bemst. 
tvpi^av, bene radicatus, cf. Ps. xlvii. 2 ap. Lxx, vel ivpi^ov, neut. v. fvpi^os. 

,£oa.iei.*io( et >£on-i\cn>ia( opitrpos, definitio; exponit BB. {JjoclxL 
sij..**' .)i'v>iil^oo oi quidefinit, determinat; itemque .)l^Li,>ioo jb^CLKL 
.j.ju**' jji te>-mi7ius determinans ; iisdemque verbis utitur BA, sed 
male scriblt >£saao««>o/. 

|u>)L.«o/ ad horizonta pertinens, L'Jm'o/ )»?a*», BHCand. 30*. 

|uM>or V. s. u.n- 

ita^^'yo^ falsa scriptio ap. BB. Lege >£a^jicl, et v. s. l^toA 

■^jof Heb. 75<'"!1K, Uriel, nom. i) Levitae, iPar. vi. 24, xv. S, 
II. 2) soceri Rehabeami, 2 Par. xiii. 2. 

.£sa.^>o^ AipriXtos, Aurelius epus, i)Uticen8is, Rel. Jur. 80. 15. 
2) Chullabiensis, ib. 87. 11, qui ambo in synodo Carthag. sub Cypriano 
interfuerunt. Cf. Routh, Rel. Sac. iii. 125, 130. V. etiam ,£d&^>o/. 

>ae fi i.> \ i>o( Aurelianus, imper. Rom., An. Syr. 126. 2, Anecd. Syr. i. 
App. 18. V. etiam kflsCLL^io/. 

f-'ijii Urima, castrum prope Saniosatam, B.O. i. 172; fi^io^' 
1.3 '^J Ij^Jft* ad ripam Euphratis, C.B.V. ii. 46. Cf. B.O. ii. Diss, 
de Mon. in Urima: it. Adler. 11. 

^*o/ Urin, pagus ditionis Ghiranae, C.B.V. iii. 291. 
.ai^^sLUionorte pro >£a.^oUio} oplCovra, horizontes, wcou^outei' 97 coa^ioK'- QoccnAuiot^ rc'^vs^iv^ •:• OttuiorC- .^ooA^ioK'' 98 )uu^ JO, Hunt. dxl. 69W. Sic etiam Ibn S. jfiVl ,^x,iel pro yoX.)o('. 
Quod auteiti addit Novar. aliiJl, in nostris codd. non legitur. 

ja fli n> I .»o( JK^'fc^o epistolae irenicae, quae ab epo ad fratres alias 
regioues petentes dabmitur, Ebed J. 295. V. .jBCi.ft«l.fc«(. 

>ta^io( ductus urinarius, )l'»oj»sr(^a^(, BS. ap. BB; forte ovprjaie, 
sed cum sensu vocis ovprjr^p. Idem in alio loco dicit ili*-* (.jjt* .ILaj .« 
ubi f,yif liniites sit oCpiaz^Spia, sed nescio unde sit ili--* . JUu cribrum. 

>coQ- >fifn .>o/ i. q. wooasoj^iof, q. v. 

uooaau.Jo/ BB. et K, >£oaau«o/ BA, Euripus, fretum inter Kuboeani 
et Boeotiam. De eo BA, BB, et K. )ooa>3 ^u^f ^a^^jk; o« |l^ 
li(j ,j.il ^j^ .)lot^oaj|.ao )lo;^VJ.3 .a^^.olS.A.'io mare quod simjulis 
diehus septies commiUatur accessu et recensu (aquaruyn). It. BA. |]b>.vx> 
|u&al^>..m^o )J^>2b]SJo {jsoo^^s ^^03) '>aw2uk? .o) lacus qui septien sinyulis 
diebusplenus et vacuusjit. It. cod. H. xxv. ^Jt^ ot..k»../ )t> > k^B Ib-iO-l 
].au^Qjk; )fv^~"' t •^^""•' opjo [1- fc..).^?] lacus absorhens cujus aquae 
diminuunt et postea scaturiunt multis vicibus. Quod addit K. ex 
Horn, dodeeasyl. de sapientia im5>. ^l '^^JiAjk. jaoaa..*©/ i^^x*. 
)i"~^- oi )t.j J .. v > ifnv :)Loiilio ji'o^o U'^-K' ^o»:» .« -> ..o : |l^>jJ<jo 
)>*%^ V. s. U^.^ infra. Addit BB. \is osotuA^ii^if i50(' yv.!^ ^a 
oj^ajk.'^^ 00 )kJ-»^s dicit Bar-HJiatim, Alexa/adrum ibi urhem con- 
didisse e sua nomhie appellatani. De hac urbe nil tradunt liistorici, sed 
Strabo x. 447 dicit Chalcidienses quum in Asiam transiverit Alexander 
collem Canethum in Boeotia muniisse, ut ponti super Euripum muui- 
mentoesset. Denique ap. BHClir.39.9 legimus, post regnumPersarum 
eversum )>«»oinNo )w>.iQj9>iio usoA^toUo " ^ . -tVS ^( .joot.KwiSY 
»., ubi censet Lorsbach legendum vel Persepolim, vul petram, Aornim 
jo/, sed de Euripo in Boeotia exponit Bernst. Sed locus con-up- 
tior quam qui tarn levibus medicaujentis sanari possit; conferre tamen 

liceat verba Syncelli, i. 261 B, 'A\f^av5pos rrjv UtpaiKrjv fiaa-iXeiav avv BajSv- 
\S>vi Ka\ 2ov<Tiai^ irpoaijyayfTo, .... 'YpKavovs itai MtipSous i\eipui(TaTO, .... 
rr)v'hopvov nerpav c;(€ip<i(raTO, k. t. X. V. supra >fieaSO>o/. 

U^jo/^ ad Euripum pertinens, y>.a^'io( )^» aquae Euripi, Bod. 
Or. cccclxvii. 16 v. 

i*i.jS( Evpairrj, Uttropa, ^ Us;^^* )ii»»( o»^ OMfc««.( i»a*»o/ 
■foolvij [^- Europa tola terra est ad partem septentrional em maris 
Adriatici, h. e. Mediterranei, Hunt. dxl. 64 v, Bod. Or. cccclxvii. 8 r. 
i*a-.>o/ Europa etiam sola sana lectio est in BHChr. 40. 9. V. supra 
oj.kSoi'. Pro uA^iei etiam scriptum exstat l^oio/, )>a)o/, et i*S»o/, 
q.v. 

)j^>e/ sec. BoA'-Hhatim qui dividit, distributor: in alio cod., dicit 
enim Theodosius Edessenus expositum esse qui pukhrum oculi nictiim 
habet \&Ai ;-A*. Uajo/ k»floo?o|r i*^yb/ .^ -^j^Jo .jiufc^ iS> .^( 
AMi^ita. Vocabulum quod vult Bar-Hhatim est opiKos, quod exponit 
Koumas /SuXXwy opia, Siopifoji' : quod Theodosius sit apiKui, quod idem 
exponit vios xai fxip.op<i>os. Forte tamen rescribeudum sit \ji>}o( dbtp- 
Kris s. fvSpaictis, quouiam de pulchra oculorum nictatioue niliil est in voce 

aiplKos. 

nS^b^o/ rectius a^^^jkior, q-v. 

JlSLjo/ f., exponit B A. ^^i.^ J^:-^. ■\^*i ^ Uo»? R»a-V) )kJ.^« 
jji.^l *Ju.\ U. i^Ji^ ij-^ ^JL» Jiortulus e cetera terra elatior, quicquid 
terrae elatius est. Paene eadem dicit BB. et BHGr. 388 r. 

\i^\ol Heb. n-im, V. s. rad. \-^. 

fl^r, l^'o/, UioioA etc., v. s. rad. ^»/. 

jBopio/ 3px"s. testiculi, Jc^^; sic legend, ap. BA. et BB. pro 
^otJkio/ (ap. BA. cod. H. xxv. jbI^jo/, Poc. clxvii. uiao|oM>.»o(', H. 
clxiii. u»|»U.io/). Quum tamen et BA. et BB. in banc lectionem con- 
spirant, forte fuerint Syri qui Gr. lit. x in •*• mutaverint. 

)b.uoaa>o/ 'Opxop-fvioi, Orchomenii, urbis Orchomeni in Boeotia 
incolae, Ens. Theoph. ii. 69. 13. 

Ut^ioi opxi&i-a, testicvli, jLjLJ"!!! .lai./', BB; pi. vocis opx'*""-, d>«n- 
voc. SpxK- 

jaojo? opx'!, orchis herba, cujus duo sunt genera, id quod Ji*,/ 
ci^ testiculos canis, et id quod aa^sliU serapiadem, vocant, Galen. 
59 r. De ea dicit BB. ^-jo? it^i^fj^ )l^ 1^ uai/'^^j ^^ ,.a»&ao )nn.?»Nn-.N;^ ]^1 .i_JijOl ,^aj» f-^^'' koAJikf .dft^^cLO /b^ia hujug herbae oleae similia, 
JUrreaque pntrpurei, radixque buUna (limilis el injlexa. Cf. Diosc. i. 473- 
Est ubi vacatur k6kkos coccus (sic Bernst. Equideni louge aliter, ut 
videaa sub tm^Jio/). De altero genere dicit BB. ittoaitUe •moi«/ 

, f-N^' U )jBj 01 tail o ybiia e/!« porria similia, Jloretque avbpurpurei, 
radixque testiculig similit. Cf. Spx't "fpantdt, Diosc. i. 474, Plin. xxiii. 
10, 62, Steph. Theg. S. a-apantat. 

.aiiJ^»o^, lege yaflVii.to/, <!p#txaX<tot, orichalcum, BA. 

j.^j^jaajo/ opxriarpioL, saUa,trice», cyL»l3fJ\ .|b>JL><j3i20 l^^cu, BB. 

.a>aj^>0|' Aureliv^, imper. Rom., Dion. coo. 6, Uo- 7 j q"' idem 
i"p~ >£Da^«oi' usGLOiJo Ma/rcus Aureliua Caesar, BHCkr. 59. It. 
>£DCLLoaX>i' .»>io .£DGL^>o/ j)eo.Oi» Marcus Aurdius Verut Anto- 
ninus, Anecd. Syr. i. 23. V. supra jea^^io(. 

.fDOXA^^io/ Aurelianus, imper. Rom., Dion. ^. 14, .•> ft ft. 18, 
BHChr. 62. V. supra jpc>i,»\i»o(. 

.ao^aall^io^' Au/rdianopolis, urbs Lydiae episcopalis, Ebed J. 
206. Ap. An. Nic. 13 >aa^ofti.'\in. 

fio}' Aph. rad. inus. oi«, q. v. 

»>0(' regio qua degebat Bileam, Eus. de Stel. ».. Suspicatur 
Wright quod idem sit ac |i.^.jaA [1. ]P^*o/] t>>o^, q- v- supra, sed forte 
plenior scriptura sit pro •oi( Aram. 

koaoio/ entca herba.^^-ttylil, BA. Forte legend, yoselof eCfm^oK. 

<»lsoio(', B.O. ii. 453 ovOo»o^, Urmia, urbs Adhorbiganae, BHChr. 
233 (ubi Bruns. male o»>>3o*ll, sed cod. Vat. clxvi. opooioU), et sedes 
patrinrchae Nestorianonim, B.O. ii. 457; Ar. u<-«,l ib. iii. ii. 787. 

\ja^io( teste BS. ap. BB. plextu, nexiuque capiUus, it. mon« cUtus, 
vertex, ^^\j »Ju^ J^ ^JU J**. .Isci )ia^ ^oLo pj. W . H Oias ta ^/. 

>aL:o>o/ oppivov, horminum herba, cujus folia teste Hhonaino 
similia sunt ~-a( j~>^ pwro [sic Bernst.; malim Berapiadx\, et semen 
longum et nigrum. Addit Gabriel nomen ejus esse w);oL, sc. t^Pw, 
s. (jfjiy, et similem esse marrubio ^jy;^\^. 

,ajica.i.3oio( oppia-Kos (ace. oppiaKov), dim. vocis op/xos, torques, 
\jXKLiooi ot, BA. 

u^SJLlio/ v. s. uAisjooto/. 

Is^'fo/ it. .aoQ-)^»0( opiyavos, ori(/nnnm, (J-?*- \}- tr'^J-'^ ^"^t?^' 
BA. qui addit etiam vocari crines lentis, ,_^jLjtJl jxJ:. Jli-jj. Plura 
videas s. .qj,^*©/. 

jaaJojio/fi/joVoTos, ventus austro-orientaMs, BB. V. et ,xDQ^QJoia( 
et oasci^ajo^ooi. 

.fsaJto/ oipai/os, caelum, An. Syr. 155. 2. Sic scribitur etiam ap. 
BA. cod. Poc. clxvii, sed M. clxxii. .aocuio/, H. xxv. ^caZio^, H. clxii. 
.mj>o/; et ap. BB. trooilo^l, osojio/, et .aooiito/ semper cum eadem 
expositione 'L-Jl luao*.. Sed cf. .fisajljor. 

.fDOjio/ S/ji/if, constellatio Cygnus, J^o^yL k-^o/ itfajto^ Hunt. 
dxl. 51 «.• Arabes etiam earn vocant jj^la-jJl. Cf. Ideler. Eadem con- 
stellatio rectius vocatur >m^>o?* ap. Bod. Or. cccclxvii. 20 v. 

\^ia} et jo^io} 'Opovnjt, Orontes fluvius Syriae, |^)o/ BB, et 
Dion. i^. 5, S. 15; sed .ou^io^ BHChr. 209. 8. De eo B B. 
o»3 ]ooi IJLo joot "^k^ ..flooL^cu o»3? oV— Z l*0)j .« .)^>e/ 
1 1 v^ ■ /^^ v\\ hie fluvius est in quo Jidianus fldeles occidebat et jaciebat. 
In alio autem loco exhibet >xaA.^>o/ pro ^xaj^ioi, et etiam .£&*^io;, 
et exponit ^; l<-^ *~a? ^^'y>N,»io ]iotJ )jm''^i^o JiotJ 7IS; .Uaa 
Uio jii. ^-j» jakr ^? r^® ^^ Ui^Uo '"iiii^. Uio [1. ^?»] 
«^3.« i''\ i?i Zt6»'o Faradisi fluvius est, de qua tradunt aqv.as uno in 
latere sursv/m et in altera deorsum fluere, nauiasque ut voluerint cum 
aquis ubictmque libuerit currere. 

joaLiio} Uranius Limenensis, urbis Pisidiae epiis, concilio Nivaeuo 
interfuit, Ebed J. 206. Ap. An. Nic. 14 ,£eaA^oi(. 

>ea^io(, exponit BA. ^foaxooA Cygnus, vide >eeajiot. Addit autem 
1^:2^ uJit^t, confusa ut saepissime ^ et ^, sc. uoa«j>o/ pro ua^^ior : unde opinur supra ubi dixit BB. |.a^ uAii( ..m.fioj .. .>m^«o/ 
eandeni exstare confusionem e scriba quodam ortam legente >aaIa>or 
pro >ja^iel, et legend. jaaaoaA. Forte operae pretium sit addere, 99 •:• rda-ioT^- «<'i»caflaiJio«<' •:• KSiot^- *ioc<' 100 morem esse Bar-BahluHs quae dubiae fidei sint cum .J. h. e. in codice 
quodam inveni, notare. Quum verae significationis omnino incertus 
est, dicit ^. 

)l.cum<J>o/ f. propinquilas generis, cognatio, ,_j.^^\ .)a*»« J^**^' 

i^yn, BB. 

%^%^it>} 6pvi6oy<iKov, omithogaltim, omithogale, Plin. xxi. 17, 62, 
sc. herba cui nomen ap. nostrates star of Bethlehem; otxo ;-» >j^l 
J.,^H yib ^y,\ ^jJ-oJil .|j,i- omithogndum, radices quas pueri 
comedunt, BB; cf. Diosc. i. 285. 

)y.fc-jf 0/ opvMai, 80. Sjxiiot, venti e Borea jlantes, An. Syr. 143. 24. 

,fli*Is-J»o/ (male cod. H. ,aa.k>-jUo(') V'^"; «^'^'' °** *^ T' 

jttarMOT jlssae sunt aloe, BB. 

luojio/ citat B A. ex Evagrio sine expositione, sc. ^ftj»o(^ .m-t^( : at 
BB. ^-^-y * Xr'Sr, 0/ jjajtOA. ^} 5. Niliili autem est |. r» «> vi ? )^>^«. 
ventorum sedatio; et )ju»a*. alia vocis \ajy<3( formn est, quam BS. 
ap. BB. exponit cUjJl J ^^_ i/JJl ^Moci est in cerebro, involucrum 
cerebri; it. j^l JJl^\~yJj cm-tex mail pvMici, quum iewMW est: it. 
i-ijjSCiJi !>'{* )•'"' ^oLo " crusta vuhieris u!ce7-isve," Bernst. Con- 
venit Bernst. seutentia cum Talm. NpJIN, ^P31K, saceiis, sacculus, a Gr. 
apvoKis, vellis (ujni, de quo cf. Buxt. Lex. s. v., verbaque ibidem laudata 
niDT NpJlS " sacculus (involucrum) cerebri, L e. cutis iu qua cerebrum 
quiescit." Quae sententia firmatur Eusebii loco, Theoph. i. 64. 6, ubi 
verba Anaxarchi ad Nicocreontem, Cypri tyrannum, wnVcrf wWoro-f tov 
BiXoKov, tunde, tunde saccum, h. e. corporeum animae involucrum, ver- 
tuntur IjajioJI 0-ce w<(j«9. Cf. quae Lee ad hunc locum adnotavit. 

uatio^ aipa, lolium, Geop. 114. 13; u»o>o( id., ib. 20. 

>£a>o( oppos, s. opos, Ion. ovpos, serum sive lactis, sive sanguinis; 
^jJl jJ^4Jflj L?l!l 'lil .^»?f irol ^ . x' oZflo i:s ^/ aquositas sanguinis, 
aqua quae conspicitur in sanguine, BB. 

.fieoUAloo>o( Ursacius, nom. pr., Athan. Ep. 5. 11. 
^toosoho} Ursus, consul Kom. A. C. 338, Athan. Ep. 3. 5 a f., 45. i. 
)»))q^o l^jofo/ [1. )?Jlo3o l^.fiojoi'] Orestes et Pylades, de quibus 
BB. ^o .yOotJJio M» 1^-000 •us^» I'm^ ooot ..-^Miiy v°>'.°*? ^^^-^ 

* ,jBn.^«m-> ^^.^ ^?^? )<-5o>v<'» •xoa^i'X^i^s^quoniam se invicem 
vaide amabant, nnusque eorum mortuus est, alter propter aniorem in 
Ulum post eum descendit in Orcum; quod testirrwriium protulit S. 
Gregorius in homilia de BasUio. 

j:oo^jDio(, ,flBOiAjj»»o^, nom. et .o^.fis<0( ace. cas., Orestes mart., 
Dawk. X. 107 r, et xxxv. 

.a»^.jBJo( (cod. H. .ia^>^.£o>o{o, M. .eu^jBioto/) dplcn-fiov, orestion 
herba quae alias vocatur helenium, ^^Ui 'U— 1 ^^ isil My^Si, BB. 
Cf. 'EXe'woi/ — 01 he opiarewv — KaXoCcrt, Diosc. i. 41; herba, quam alii 
helenion, alii orestion, alii nectaream vocant, Plin. xiv. 16, 19. 

)jcuaio/ 'Apo-ti-oi), Arsinoe, urbs Aegypti, C.B.V. iii. 168. 

lasolttjof Euresius Termissensis, urbis Pamphyliae epus, concilio 
Nicaeno interfuit, Ebed J. 206. Ap. An. Nic. 15 .^0^^ lio/. 

(M.\«>.4w(' opfoa-eXtPov, apiuin monlanum. Male BB. ^1 , -l ^_. 
ijj^\ y-if^'> *'6d rectius s. y fi i> mX »o/ [1. y<u*2i^jo('], J^^^.^». JU 
^Lil (j-j^5Jl 'L»^l ij^ ij\. Cf .cii.!S,c>)rooio)>o('. 

■^io/, \:Lio(, et similia, v. s. ■>*>»/''. 

Ij^jo? ra»Mie, teste BB. cjU-i .)j».}»o/ oi )ui»o^; it. luS-jJio/ )ji.fo/ e,^ U,»H .oot fA oo) t \ ,ft,.5 ,sio. ,£0C 
>fiDC )»a»o/ i. q. )>So»o^, q. v. 

cu|^»o/ 6p<j><ui6s, orpluinus, pupillus, -^ij .|u:«VJ^, BB. 
asjo/ Orpheus, An. Syr. 157. 16. Legit Lagardius ^q3»o|1. 
w>S»o(' Europa, Laud, cxxiii. 295 w, 296 r. Alias k.a^>o^', q. v. 
Male exponit BB. U>.>r^ Oriens. 

)j.»o/ rAa, s. rheum ponticum, i^Ljj^l I v> ^ < [1. )Ii^ vel 
I J ' *>N ']- De Sacy, Relation de I'Egypte par Abd-allatif, p. 447, vertit 
^Lo^l la rhuba/rbe de Syrie. Cf Ibn Bait. i. 508 ^^Lj,, rk^um ribes, 
et ii. 603 La-j^j. Adde infra jaio^ V. s. tOw. 

>£oQj)io( opKos, jusjurandutn, (O--^ .)k«soQ-s©, BB. 

i-^,' ■ '^ "^^/^ eipoKXvSti)!', tJew^MS procellosvs, flxictuosus Ev/rus; 
scribit BB. yol^aiol (forte ab Act. xxvii. 14, ubi VHh. y^Of*S«|»o/'', 
et in marg. Jloibk^s? t~»«'io, flpaKKibav), cum interpr. Jlouk^oof \~t»-i^ 
ventus 2)roceUosus. Mendose BA. .o^L^iof , exponitque w>^i^ oi 

ventus borea-orientalis, procellas in mari excitans, quern Arabes ventum 
ex adverso vocant. 

)Jao>o/ 'YpKavia, Hyrcania, regio Asiae ad mare Caspium, BHChr. 
36, ubi minus recte |t.2<» v vocatur: cf Sync. i. 486. 11. Exponit 
BB. [1. kaooioiooi] tieolcioot fiL ^ juuJi^; ]i^ )uJSi>a^ 1^^ sec. 
genealogos regio orientis sic vocaia ex nomine Hyrcani. Ap. B H Chr. 
39. 9, mendose legitur )^gu3>( pro ).jjjsio(, et ib. 474 paen. \^\aii. 

Uii»>o( Hyrcanius, incola Hyi-caniae; jwOAiio!; Jl^o^ mare Caspium, 
Hunt. dxl. 64 r. 

jts^io/ pannus, frusbum panni, v. s. -^i, 

|Is;.o>o/ Eucarpia, urbs Lydiae episcopalis, Ebed J. 206. Ap. 
An. Nic. 14 ).*S*Uo. Forte legend. )l*3jjso/. 

)»»©( m. wpapiov, orarium, ornamentum ecclesiasticum quod idem 
esse ac stola affirmat Morinus De Sacr. Ord. Eccl. Com. p. 213. 
Licuit tantum episcopo, presbytero et diacono id gerere. Quod ad 
modum gerendi refert, diffei-unt Graeci et Latini: diaconus enim 
Graecus super humerum sinistrum ex utraque parte dependens, et in 
alaram (juemdam typum utrinque fluitiins defert. Latinus partes 
illas fluitantes sub humero et brachio dextro alligat. Apud Syros 
etiam lectores et subdiaconi orario decorabantur, ita tamen ut a collo 
gestarent, diaconi vero super humerum sinistrum. Id. ib. p. 491. 
Locum citat K. e Clirysostomi Horn, de Filio Prodigo, ubi alis com- 
parantur oraria, sc. ^ooiil^oo i^cii^io )-j...o» lua.^ Ia.io»ij .ojot 
JL^aufis? .oo»^l^ '^X Ijj'of illi quorum super humerum sinistrum 
oraria, alis spiritalihus et dii-inis similia, injiciuntur. Legitur ap. 
B.O. i. 90, iii. ii. 647, 670, 681, 797, 802, Sever, de Bit. Baptismi, 
p. 105, Assi. Cod. Liturg. lib. viii. pars i. 28, 45, Bod. Or. dcxxvi. 55 v; 
Yiiol wcxaiiiw fc«-/ »fl, BHNom. 42 r; ).i«vi«y» )»»o('. Bod. Or. dolv. 
25 v; llninv^av; )»»0( xotoNv ks*(' luibebit super eum orarium 
diaconatus, Hunt, ccccxliv. 102 r (de presbytero ordinaiido); idem esse 
affirmat ac J3i.so, sc. )»>o)J ^> ojoi ) j 'ftN'yiN , .To. Eph. 153.14 (dp vcstitu 
patriarchae Const.) PI. )»Jo/, B.O. iii. ii. 793, 794; )i»»o)o ).i»-in»^, 
Hunt. ccccxliv. G^v. Morinus in lib. cit. .■°i'^'v »3 )♦»©/ sic exponit "in 
diaconis ordinandis oraria episcopo duplieata dabantur, qui ca solvit, et 
super eorum brachia expandit." "Orarium," scribit Ass. B.O. ii. Diss, 
de Mon. p. Ivii. med., " sen stola magna, loco liomophorii Graecorum et 
pallii Latinorum;" et iii. ii. 683, "Orarium sen epitrachelium ponti- 
ficium instar omophorii sen pallii Graecorum." Adde Du Cange, 
"'Qpdpiov est stola magna, quam circa collura, vel ex humero pendens 
gerunt presbyteri et diaconi in sacris faciundis." It. Morini, p. 174, 
" Lectores quidem Maronitae, inquit Ass. B. O. iii. ii. 797, orarium 
defenint ex humero pendulum, Nestoriani vero super brachia expli- 
catum, idque in sola ipsoruni ordinatione." It. postea : " Discrimen 
est inter lectorem, subdiaconum, diaconum et presbyterum in orariis 
deferendis. Nam lector apud solos Maronitas, ut supra dixi, orarium 
ex humero dextro pendens gestat : subdiaconus apud Syros omnes 
orarium collo cireumductum : diaconus orarium ex humero sinistro 
pendulum : presbyter orarium collo impositum et ante pectus ex 
utraque parte pendens." Affirmat BB. etiam scribi ^«>o/ et yo^liol 
(corrige .cuiijoj) et ex 6pda> ducendum, quasi significat conspectum, 
. JfljJ.1 isLju., i. e. id quo conspecto cognoscitur utrum diaconus an 
sacerdos sit minister : addens se multos e Melchitis de eo rogasse, 
neminem autem quid sit novisse. Unum tantum dixisse quod fuerit 
wpa, hora, unde se suspicari quod forte significaret id quod utile est ad 
ministrationem in horas, CL^p Ho liT'^Nv) ^ JIms^oX o^b.bi. ^^|ijk 
wKjku? 01 o)l^.^jk; o%^( ;^oo .i*ot]\^:^jk, iioj; iie( »> ««a .mniio 91 
. »aMi N )1^>^A? )t>» if»«t^. Eandem interpr. dat BA. Addo, quod 
etiam apud Syros Malabaricos diaconus orarium super humerum 101 ^oi^- ^iioK* ' •:• ^^orc' - r^Ax.oi< •:• 102 sinistrum gerit; sic enim Bod. Or. dclv. 25 r, In ordinaiido diacono 
epus jL&fip? o»S&.^ '^A. )»joJI <e\BB. Prius autem ipsuin orariuin 
consecrat id gestando super panem et vlnum eucharisticuiii ; epus 

ib. 24 V. Inter vestes etiam presbyteri recensetur, ii). 45 r. Denique 
Howard, " Christians of St. Thomas and their Liturgies, Oxford, 1864," 
p. 133, inter vestes eorum numerat, "The orro or stole, the Greek 
oipapinv, made in one piece, with a hole for the head to j)ass through." 
Caeterum est ubi Itnt&ma significare videtur, I^^^lSlss^ <.\ai>. )l»|ui. 
.oov^!? Il^o; ^Q.aj> . . . JmoIo noh'dea matrmiae adlatis gpongiis et 
linteis pecunia data ab excubitoribus obtinuerunt 'ut nudorem e nuirly- 
nim vultibus ahstergere liceret, Act. Mart. ii. 145; •oot^ )oot j a'*^" 
|»>ojo occuluit eas, so. lacrymas, sudario, Jac. Sar. 407 v. 

^iiol i.e. .cuiiof v. in )»»©/. 

.fiBOMkJo/ corrige jjoopjo/, q. v. 

fS^iol Heb. D.^B^-i;, it. n'h^-\\, Chald. D^fli; et ^)ff^\, Hiero- 
solyma, Jos. x. i, 5, 2 Sam. v. 5, 6, i Reg. xv. i, 4, 2 Mace. iv. 21, Joh. 
i. 19, B.O. i.420, 484, 491, BHClir. 20. Minus reete «i2ij»*»o/ Tob. i. 6, 
3 Esdr. viii. 13, B.O. ii. 372: jio^Lkjo/ 3 Esdr. viii. 13, Sir. xxiv. 1 1; et 
n.\--«<^/ 3 Esdr. viii. 13, et passim in VHh. a Whitio edita, sed codex 
quo usus est scriptionem nominum plane intolcrabilem praebet, caeteri 
autem longe saniorem. Exponit BB. .. .^iL-j »-« |i V>N ».o jiotoj 

» ^U-Jl isjSjt .^j^tXJix:^ .^fi bjj^ o« UtaJ*^ ., .^jJlll o^J lux 
et j)ax : al. visio pads s. quietis : al. whs pads. Ur enim lux. Ego 
dico Domus Sancta. Vox Ilehraea est Visio rectilndinis, nrbs pads. 
Paene eadem exhibent BA. et K : ille autem addit quod fuit urbs 
sacerdotalis et regalis ILox^joo )1'qjo»3 1sx.»^, et aliis nominibus 
appellabatur >fisa^', .Oi^ii*, <a.J\m,, \.M,fAio h-,^, et \a^o*|i Jehus, 
Hehrmi, Salem, Domus Sancta, Sion: quibus addit K. 1^ Idem ex hymno diei doniinicae, Jio •«? J^w^^^qjo, laudat o»«»»o/ ,i). Uj».o(' m. i) admtssarius, J^' Ibn S. The*. § 15; imprimis de 
equo, Ujko/ \.si |u.<Daaa, Quatrem. e cod. quodam ; pi. \ljiei ^9j> eqvi 
adviissarii, Jer. v. 8, quod laudat Jo. Eph. 8. 18 ; \ll'Co \li,o} BH Nom. 
163 r, ubi Ar. JjJe*. De asinis admissariis U*.ell ^om? Ivifit. Qeop. 
107. 28; de bovibus, \l»,o} ]>oL, Ar. Jj;*jJ, BB. 2) metajih. lasoivm, 
aaUix, UoiJk. U*.©/ );^ BHEth. 63r; )*o*X U»,oi Cod. clvii. I59r.- 
sed notandum haec ambo e Jer. v. 8 desumpta esse; verba enim ejus 
sunt ooot jiiot^ 1^0/ [mo* ^!: similiter(|ue et BA. et BB. per |>o»^ 
expoimnt. Dicit enim BA. J.»JJ ^^ »Jjj^' -Iim^ U»0( admiJiiiarii 
solaces, equi admissarii; et BB. J*^ .)joki ouo m yt( |ju.e/ 
l+Jl o.:UTj [M. e)LjP\] J\i'i\ Js. o^U iil .jUi' V>1jJJI- l^ern- 
steinio ortum videtur e Pers. ^jjjguiichn, i. q. J.** «km animalis, pec. 
admisaaiitis. 

|jiLo( Heb. I^t^'^^ obscuritas, caligo, jxiLolt \^-^l^ jug<t ccdufinia, 

Nasar. 

oiiko/ Ushnu, Osnu urbs Adhorbiganae, B.O. ii. 350, iii.ii.723, sed 
ib. ii. 356 olak,}' Ashnu, Asna; it. ap. BHChr. 547. 17. 

\l^Jio( V. s. rad. ^«.a.. 

AjLo^' et )>4jkO( V. 8. rad. ,0/ gimimi ammoniacum, •« >!U yi.\, BA, qui t>^ fi('' Arach. 

jjooa^? )»a^^ I ■■■■>'" l-'^'", quod de Hierosolymis exponit ««? 
Mi2ij»,»0('. In Vers. Hier. exstat etiam y i « ^ ».o»^. 

..J^<^; J.l )■' J>s;.iA(> Hierosolymitanm, Amir. 107, 159. PI. 
YL:L:^loflUxc. i. 5, Joh. vii. 25 VHh. edit. Bernst. (ubi Whit, minus 
recte U«ik**»o?), Off. Mar. ^. 6, C.B.V. iii. 303.^ It. ^^ ., :v<^ «.>0(' 
Amir. 160, qui ib. etiam dat. f. V,4\-\>^its} , )t» ' . inS itjo/. K. sciibit 
t ,'y^S>»o(^, ut etiam jpL^iof. 
\Ao( Aph. V. Itl. 
>m^io>o?Uo( V. ,£DOj;o>Lo>i'. 

^a^^Uo/ opdoypacpia, recta scHptura, recte scribeiuli ratio; sec. BB. 
cjUJCil ,La^ii.l .Ufc~3 lcu?a-Jii> wnitos scripturae, castigaiio sci-ipturae. 
\Ao<iiatiol' opdoSo^os, ortkodoxus, qui rectam tenet fidem; pi. 
omAofoliio/ Ix^'ot.^, Hunt, cccxli. 245 r. 

UJL<aJO?ol'»o/ f. )lsLJLfli.J>?ofto/ orthodoxus, ) U , 1 in .ot 
)kw-aaJo»ol»o(', Hunt. dxli. 2457-, Severi Ebet. ii9»-; at ib. 95 r. 
male IfcJioojoUo/ ^^. Cf. Ums?l»('. 

^ojo»ol'»o^ rwiia tinctorwm, iyi\ .)laS «, BA. Cf. Ibn Bait. ii. 
266. Est igitur ip(v6p&&avov, de qua vide Diosc. i. 489, et rectius scribe- 
retur .«BCL>?o>lon- 

Uicxsbo^ et luoalio^ 6p66irvoui, ortlwpnoea, respirandi diffiailtas, 
.,A-J1 j^j er^' &^ Jy' .JlS^^^o )lo» la**? aiiS-M^^ia spiriius 
\x. pectoris), BB. ^ 

♦ASO Wi<ws'Me%Ar. ^jectorw), BB 

Of*U»o/ forte 6peplCa>; vertit enim BB. ^J (j-l*l .U( f*4 matutinua alqd ago, mane venio. Vult Bernst. legere oU»l»o/, sed 
sine ratione; Graeci enim enuntiassent o»»*»l»or. 

•ai^o}' Aph. v. A*«. 

,^0/ v. in A».o(. 

^o/'' Aph. V. .^. 

\^oi 'A,ratas, nom. viri, 3 Esdr. ix. 32. 

\^a^o! Chald. NBSfiK, m., i.q. Ar. ^_il^"!ll, BB, sutor, v. in Aa*. 
Male Castell. )aa».o/. 

^0/ Hier. tenvpus, ^0/ o.^ >V^ Mat. xxv. 19. Rectius esset 

.a*/, q. V. etiam scribit t^o/. Eodem modo exponit Ibn S. Thes. § 9'^}^^ juko/ 
(in cod. Marsh, dcciii. etiam Syriace scribitur ju^i). Ap. Ibn Bait. i. 
48 scribitur jpi.., cum interpr. gummi ammoniacum, ut supra e BA. 
dediums. Vox Pers. -Arab, est, ^^\, s. ^jfi.., Pers. lil, »i., it. yi\, et ^y 
Gr. d^^towaKoV, Diosc. i. 439. Cf. Plin. xii. 23, 49, xxiv. 6, 14. V. infra 
oja^ojA^ ubi puncta habet aLo(; scribit denique K. .aJLo^' quasi 
sit Aph. verbi, exponitque (^0('.ot. Pro ^yiA exhibet BB. cod. M. 
ji.l, et cod. H. jf-ij. 

.^^aV.A.Oi' I/yst(ispes, .attlb><»o/ «3 jkcui;, BHChr. 29. 

ILoi* An. Syr. 193. 17. Corrige )k>jk.//e6Ws. 

\loi signum, miracvium; it. IjIoi* admirabilis, Nasar. Voc. Syr. 
II/' est plene scriptum. 

„»lLo(' av6(idri, VHh. Tit. i. 7 marg. Ap. BB. legitur ja^tUo^, 
nom. pi. aiddSeis, cum expos. »-a^ « ■^♦^^j J-"^ .|-»j»o |j«.aoa^|»a ' « 'ftf i n 
arrogantes, aiulaces, proni ad malum. Cf. 2 Pet. ii. 10, ubi Gr. 
aiOabfii reddit Pesli. ILtLioo, et VHh. jJl^o^. 

• oiro^" et yoUV^ navis quae ad laius declinat, |JL^<f )> ftN ^ m 
yoU7')i-oVjc ii>'>^, BA. 

dsolro/' BA, at ^ojl7' et ^|l7' BB, 6 e.rfr, Deus, iJJl .loCs*.? 
BA: BB. cod. M. exhibet etiam ^talJC}*, quod Bernst. exponit ^ 6t6t, 

dea; nescio an recte. 

^Q^Uo/ exponit BB. J-ikiSi- U.>^S>-* "' 1^"^^ )?«» •)-^H? * 
^, v ->'^ « )Li^|o primtis, et sic scriptum exstai in apostolo Hharklensi 
in epist. ad Hebraeos, i. e. S. Pauli Epist. ad Hebr. versione Hharkl. 
Cf. B.O. iii. ii. 242. Nihil autem tale ibi reperitur, sed ad Hebr. vi. 7 
VHh. margini adscriptum legimus tvOerov, uiilem, quod Uteris Syriacis 
expressum yo^j Tor esset. 

|l«iI^Uo^ domini, ^^iLJl, BB. Est pi. vocis Gr. aiSfimis, q.v. 
sub .m^>^lo|'. 

<AlCoi'' Aph. v. iȣl. 

U^olo/ aietvria, domtnatio, potestos, Athan. Ep. o^. 3. Usitatius 
l-^W, qv. 

.£OQ.*>»olo/ Euthymiua mart., Dawk, xxxv; sed .aeo. — in .lo< id., 
C.B.V. ii. 115. 

|J[^oLo/ avBfvria, sui ipsius potentia, [1. jlb^-Ls] )V.«3 lo-^-j^*., K, 
qui ex Officio mulierum locum laudat, ubi significat simpliciter potestos, 

)fc«»|(' )V2>-^, h. e. ylfiiNvi? U^cukd. Sed v. infra U^lo/. 
.aaJlasolof v. >£oo.»L«0(. 
)a.Lo/ Etityches haereticus, Dawk. xiii. 183 r. 
.£DOd>.»^Lo/ V. supra .fioo^JeoLo/. 

^iil BHChr.486: ib.439,y)-sool ^<Jlo/nom. fratris Shingiscani. 

Oa 103 r<s3^\(<'- AA»or<' •:• »<'A»0.V\J»<' _ rel\^r<' • 104 "^Lo^* Euthelius, archimandrita, B.O. ii. 99. It. '%.)^o( £!vtha- 
livti mart., Dawk. ii. 154 r. 

H^lo/, H»lo(''', UasloA l-JJolo^, caligo noctuma, .m*«^UB ^f 
i^-uxJi JJaH JJJl .)L-?o l. n . 'tfiS . U^Joiw ok-jf )-.»j» )^a*I sec. 
Sergium, caligo Aegyptia, quae obscuritas est alta et terribilis: nox 
tenebriccsa et caliginosa, BB. Mirum quantum liaec vox interpretes 
turbavit: conferre enim jubet Bernst. Talm. njiB'N obscuritas; ceuset 
autera Michaelis hinc forte illustrari posse obscurum vocab. Heb. 
D'JD6^V, et alii al. Sed BA, laudato Gregorio, vocem Graecam esse 
plane docet : ait enim (id quod citavit Bernst. omisso Gregorii nomine), 

Est igitur <r)(OT<i/im«i, de qua voce dicit Scapuln, " Utitur Nazianz. sim- 
pliciter pro tenebris et caligine, quum inquit rijy (irfxovo-av fjim? o-icotu- 
ftaivav." Qui autem bene noverit lexicogmphos Syriacos minime mira- 
bitur corruptam esse trKoronaivnv in JlaScIo/. 

jk^.^jjiolo/ vox con-upta ex )u^Lo/. Ait enim BB. t.^ivlo/ 
Uaj? sui potestas. Errat igitur BS. interpretando .IkSl .j^Mto/ 
dominia, territoria, qui sensus in voce aiSfvrla vix insit. 

\jle( V. supra ]lo(. 

).^Lo^ avdfmis, dominus, Ps. xxxvi. 35 Gr. 

\l^^o( aiOdrria, potestos, auctoritas, B.O. iii. ii. 694, C.B.V. iii. 
179, Morin. de Ordinat. p. 407; jwrisdictio s. dioecesis, B.O. iii. i. 483; 
|y«aau>^i9 )u^^l.'o^ Antiochiae provincia, Bod. Or. dclxvii. 31 r; ISw^d^l 
»m.S°io>^-oo» ju^Ioi' sub ditione metropoleos, B H Nom. 34 », Ar. A^i. 
Scribit Athan. U^mloi', q. v. Exponunt BA. et BB. j^Jls lo^j:^ 
sui ipsius potestas (quo sensu occurrit ap. Anecd. Syr. i. App. 36); it. 
tSij w-Ljpi .]laLiL^i principatus. In Ebed J. 323 ).I^l'o/^. 

.afcA^lo/ aiiBfvrrfs, de Deo sui potente, suo jure agente, Rel. Jur. 
53.7. PI. U::^|lo/, q.v. 

^ on . ^ ro/'' 1) TO avBfVTiKov, palatiwm imperiale in urbe Constanti- 
nopoli, yoo.^lo/ )]^» ^^.^Nq~., Jo. Eph. 185. 5. Mavult Schon- 
felder rmv avdevTiKwi/, obstante grammatica. 2) )j3^<; .cui<AjLo(' 
ipsum testamenti exemplar, opp. t« .oSj,^.^/, Anecd. Syr. i. App. 52. 

k^^To/' avBtvTiKti, dominalio, Vi"l....i .)la^>>«>fi, BA, BB. 
joOi^iiii fi6vTris, rectitudo, integritas, ii.^LS::^'^!! .Jlo_.»l, BB. 
Corrigit Bernst. tfoo^LoA 
i^Lo}' Aph.v. »K-. 
)»lo(' (Sab.) Genitts, v. s. ii^. 
jIjIo/ nom. urbis Persidis, BHChr. 443, 456. 

■joolitol'' Eutherius, Tyanae epus, B.O. iii. i. 42; it. not. 2. Idem 
vocatur )jOi^j .m.,jlo/ Anecd. Syr. i. App. 20. 

.m-v^jlo/ apdpins, morbus articularis, J-«IA1 «».. .|l^«,i, o)S, BB. 

]u inquit BB. vijLj'lll csUlc 'L»^I ^^ e nominibus esse resinae 
Nahataeae. Rectius fortasse BA. ^'U>'i\ elLlc )>Jo)/'' (cod. Poc. I^ol)/). 
De resina Nabataea dicit Ishak ben Amram gummi esse arboris Pista- 
ciae verae, Ibn Bait. ii. 208. Confert Bernst. Pers. J^l mastic/ie, sed 
iucertior est scriptura quam ut pro certo habeam. 

*"***'>1^'m f^^raau, inquisitio, jckOCL^ 5, BA. 

o^J)/ nom. prop. Za6mt, 3 Esdr. v. 12. 

ycuj)^ urbs Phrygiae episcopalis. An. Nic. 14. ubi Cowper reddit 
Azartum. 

yU«|)^'" nom. prop., )y^jL. .ol .)>»*., BA, sc. 'If^x'"". ace. vocis 

la»("it. \i>ir m. pilus pubis, ijUJl ijjuJS, BA, BB; lOUJl Ibn S. 
Thes. § 2; U)? h ^^ paeri impuberes, Cyr. 239. 18; it. ib. 266. 13, 
ubi Graece nm&a S„r,fio,; luii^ ]Alt ^..^Vorc BHNom. 116 v, 133 v. 
Confert Bernst. Ar. K^^pilosus, et y: pUositas. 

U^fl" pilosus, ^J\ BA. cod. H. xxv, BB. 

"V^)/' usitatius '^-J'iu/, Heb. brs, Izabel, nom. uxoris Achabi, 

Uaiis:; i^»» jfco.*«,i ji "^^ju/-, B.O. iii. i. 208. 

^i^xa^tl s. ^-^xojill ovum, ova, )ciJo .oi, BA. 

U»»)r, U»A)/* 8. [oi^uh m. bos tawrus, )u9*3)/ j>oL Sym. ap. Ps. Ixviii. 32 Hex., Heb. IB I'lB', Gr. finvs raiipos; fc-»so(' [o^^ul 
IkikOJao.^ laurus, qui idem bubahts, Cans. Caus. 1241). Pi. )l9^Jm>/ 
Tovpoi, Hex. Jer. 1. 1 1 ; [s-iJ^ll ib. xxx. 24. Etiam legitur )a«»)|', 
wf ►-. oj«u) )o»3)(' Sym. Ps. xxi. 15 Hex. Of. Heb. Q''7''3« Ps. xxii. 13, 
Ixviii. 31, Jei". 1. 1 1. Exponit Ibn S. § i6y.^^SJi\ jyii\ taurus m<ignus; 
similiterque BA. J-s^' i^y^y^ JUjj^;-j.^l^^yLl\ taurus magnus, dici- 
turque esse bubalus admissarius, cf. [, i>.oi in ^ in loco e Caus. Caus. 
supra laudato. It. BB. sub [oiLli^ (cod. M. male lais)^') .>;.,5J1 jjjjl 
^_^1 i_;^y>}iMJ>.\ bubalus vetulus: et in alio loco (ubi cod. M. \iiLf^*) 
J^j^' (_,-..»-.Tjilj ^jAl (j...^.^\jil J^ .juipotio dux gregis, bubalus 
admissarius. Laudat denique Lagard. ex Morelli Bibl. Msc. Gr. Lat. 

1. 59, ijp-fls ftSo/ifV Tpaye'ka(pou airo QpaKrjs iXdavra (Is t6v oikou Kaiffapos tv 

eKoXovv ^ofifipov, quod nomen cum laj.a))' communem originem forte 
babeat. Scribitur etiam \j>i^)^(, q. v. 

Ji^)(' Ar. —j\, m. porticus, fornix, aedifidum arcuatum; ^..jL 

\!)^i' porta porticus (edidit Bruns. )s^(''*^»L contra fidem MSSorum), 

BHCIir. 320; )ooi %.o)okw(' ) i Ol .. V \^'^ fornix (tectum fornicatum), 

perfossus s. disruptus fuit, Jo. Eph. 174. 5; )>^)( ol J)^^^ BHGr. 

400 V. PI. .(WQ^Ato o(-^(( sacrae aedis porticus et columnae, 

BHChr. 614. Minus recte l^l/'scripsit Ass., vertitque omamenta et 

columnae, B.O. iii. ii. 132; )yu^o>o la-.»( )^U ^»i» )->->o '%i>. super 

aquas longos latosque arcus aedificant, Laud, cxxiii. 259 r; '^n.N. 

MS— I U^'( ool . ooU^o super his arcubus alios arcus ae<lificant, ib. v. 

Reddit Ibu S. § 23 _;VI (ubi Novar. p. 310 solita incuria edidit _;), 

eodemque modo Laud, cxxiii. 259 r. marg., et BB. qui dicit y^tl' 

Xixi\t r\'i\ .oot »s oot jjax^o )»i!SflfDO h. e. tria haec vocabtda idem 
. ^ ... ^ . . ^ 

significant, sc.forniceni; e quibus verbis male intellectis Ferrar. p. 7 26, 
et post eum Castellus has voces exponunt per " monile, torques:" 
significat enim jJLc fomicem, murum arcuatum, quamvis sit ubi per 
monile exponendum sit. Caeterum codd. legunt et j.Xftm et ]J^&j:d(; 
it. IlOXaS, )>t.i->, et )>a<x a . 

)Jq.^)( m. dim. ex \^( forniculum; ^jx )jo.^)(^ loot ».o(ot>_(' 
\A*i} Sanct. Vit. 240 i); struxerunt oratorium )jq_^)(' ]la:!o»3 Pat. 
Vit. 24 r. 

)^»r s- Vv^y^l Chald. n?t«, ><7?1«<, s. K^STN, m. legatus, nuntius, 
Prov. xiii. 17, xxv. 13, Abd. 1, B.O. i. 51, 52 365, 372, 37^, iii. ii. 126, 
BHChr. 415; U^ I^J^? Gen. xlix. 21, ubi Heb. nnbf rh)»; )^^)-^ 
i ~ ^1 i; IksiiJio? oot Dawk, xliii. 1 3. Cum aff. otl^jC/ Eph. vi. 20; 
yoij^.)^/ legatus vester, BHChr. 182. PI. I^ju/, Chald. V^m, 
'*J^??'?, Gen. xxxii. 3. 6, Num.xx. 14, xxi. 21, Jud. xi. 12-14, ip- Jcs- 
xviii. 2, et al. pro Heb. D'^f^pD; Num. xxii. 11 pro Heb. CIB*; Jes. Ivii. 
9 pro Heb. T'V; Luc. xiv. 32, xix. 14, 2 Cor. v. 20, B.O. i. 50, 51, 78, 79, 
385, 386, iii. ii. 122, 126, BHChr. 180, 181, 416, etc. Cum aff. 
<f^^^U( Num. xxiv. 12; w^a^^jcV 2 Reg. xix. 23, Jes. Ivii. 9; 
wojol^ju/ Num. xxii. 18, Jud. xi. 13. Adde j^^jiljfo )aN^<> m«o/ "via 
regis ejusqu^e cursorihus et legatis," Bened., Ephr. ii. 498. Schingiscan 
equos ad viam di.sponi jubet J^^JlJj j^osi '^■^-^ }^o equitatione, i. e. 
in usum nuntiorum (veredariorum), BHChr. 440. Apud Cyr. 281. 
21 scriptum exstat )»^)(, quae forte forma sit antiquior. Originem 
vocis invenit Bernst. in Pers. ,ljiC\, s. .l^SCl., nuntius, cursor, vereda- 
ritcs, qui per stationes sive pedibus sive equo literas et mandata 
perfert. " Solebant enim reges Persarum certis stationibus dispositos 
habere tabellarios et nuntios, quorum alter alteri traderet mandata, ut 
ita celerius perferrentur. Similiter Aelio Dionysio ap. Eust. p. 1854. 

27, ayyapoi sunt oi ck SiaSoxrjs ypappaTo(f>opot, qui et 'AoToi'Sai Persice (sc. 

JijSLJ) nominantur, ut Suid. quoque adnotat." Steph. Thes. in v. 
Syyapot. Hesych. dedit aa-KavSljs nyyeXof. )»^J^( exponit BA. Jv»»fll 
(jj,Jl=) ijjj\ *<^' nuntius, cursor, veredarius; et BB. ^^1 J»--. 
t5Jj^l S^J^ JjjI ^IJuL. v*J.ill v_^jvL». 

IL'of^u's. )1.0a.^)C(^ f. legatio, Gr. irpfo-^ela, 2 Macc. iv. 1 1, Ephr. i. 
487, B.O. i. 194, 266,355, 380, ii. 235, iii. i. 382, BHChr. 182. It. man- 
datum, verba legati, jf oi ^i; jlo^^ju/ ^moa. *a Augl. on heomng such 
a message, ib. 340. It. intercessio, \jeis jL^ii )Io*^Jl»/ sc. Christi, ubi 
Gr. npeafieia, et gl. jl^^Aj^aL, Rel. Jur. 53. 8; \o^l i-^l oilo^^JL,l» 
Deiparae intercessione, Dawk. Iviii. 64 r, C.S.B. 230. PI. Jt!o^JL(' 
BHChr. 415,422. Apud Cyr. 351. n scriptum exstat )lo,_^)/, e 
Luc. xix. 14, ubi Gr. np«rfifia. 105 v\».if<'_ rtliaft^r^ •:• AifX*. _a*\r^ 106 poa^'i et pa^)^ i. q. |ba,^> (vyayLa, vectis qui /ores junffU, 
Angl. a cross-bar to fasten a door. Semper ap. B A. et BB. iu pi. scribi- 
tur Ijoo^if', ^sa^oi/', et |LaoQ^V^ exponuntque ^J >obl..,-:....H u'j]yi\ 
Vp>UI [BA. eyliUiiSJl] ligna transversa, vectes; (confert Bernst., Pers. 
udLlij obex, repagula januae, Vullers in Lex., quod scriptutii est 
J\y^ ap. Richards, et Johns.) Addit BB. ohoV^ j^saa&^&s a\o 
vsoiboo l^)juo ^i>il'*^Jko scribUur quoque Ua^lobi' cj<hj ,m pro 1, 
et proprie de porta dicitur. It. uyliLo jh-\ .^jiiJl .a** >f^ Uo^^)( 
jiiJt 1^ ^_>MnS sec. Hlum. jtiga montium; al. aquae effusae, quae hyeme 
effunduntur. 

yoioy^l herha alcali fullonum, herba cujus cineribus utuntur 
fullones, (cod. M. jjli-il) ^^Ui .]>J»^ JL./", BB. Suspicatur Bernst. 
quod sit d(6yripov, cujus herbae mentionem facit Du Cange, et legend, 
^oiot^lf. Sed quid sit dfdyi/pov incertum est. 

jff (Pers. M liber, ingenuus, nohilis) Azad, Azades, nom. eunuchi 
Saporis reg. Persarum et mart., Act. Mart. i. 45, 50. Cf. j1i|fcIji.oia^. 

j»/" pi. ]pt apud Syros hodiernos, adj. liber, Stod. Gr. 146. Vox 
Persica, cf. supra. 

V( i. q. vel pro ^j/" ivit, incessit, Chakl. ^t^<, Dan. ii. 5, 8. 
Exstat tantum ap. Act. Mart. ii. 291, oom ^ff/'ojajs surrexerunt et 
proficiscebantur. 

.fisa^»3«)/ calx viva, )Joaa ^^^ Jl? U^, BA. Vox forte 

COrrupta ex aKaTaa-^taros, riravos dicaTacr^fOTOs, colx viva, Galen. Apud 

Meursium etiam invenio do-^fOTdpeoK calcaj-ia, domus coquendae calci, 
Angl. a lime-kiln. 

>flsajB»)/, cod. Bernst. D. >£d<iJ>})1^, herba alcali, ejusque cinis, 
^\j.Ju\, BB. 

k>j»j)r et ^«o»j|)(', vox Pers. ci-^J S\jl, oiJjljU libera arbor, 
nom. arboris quae fert fructum racemosum mespilis aconiis colore et 
forma haud dissimilem, noxium vero et exitialem, (Castell.) Folia 
ejus venenifera sunt, unde nomen arboris liberae, b. e. uuUi sine 
periculo tangendae, (Richards.) De ea dicit BB. [ 1 \ ^( .>»» .^ 
UjJ>-,J)l lyskssoo i.«'fti~> in cod. vetere vacatur arbor contra vitam 
meam, i. e. mortifera, ut vult Bernst. In lit. >a dedit BB. t -'^'^, 
quod corrigit Bernst. r -^ ■ ■- contra vitam nostrani; an recta nescio ; 
apud BA. enim invenio U.^ )j^o J--<^'-' « [I. 1^>;)^] 1^?>)/. 
Forte igitur sub .■■ai**, j.>9>i-<, 1. e. J^ '.jsj, alia hujus 
arboris explanatio lateat; id enim "in hortis crescit" quod ait BA. vix 
dc arbore venenifera diceretur. Obfert Ibn Bait. i. 170 ^...a.o viola 
odorata. Dicit autem Lagardius idem esse ac Ar. ,iic colocynthus, notatque cupressum inter arbores, et lilium inter ilorea libertatis 
nomine laudari. Plura de oJ|moW melia azederach videas apud Ibn 
Bait. i. 30, Avicen. ii. 132. 

♦ot)/'' Aph. v. *«», i. q. Lol illu/minavit, conj. iv. verbi *L^. Hoc 
adnotavit Bernst., ne quem inepta Michaelis apud Castellum nota in 
errorem inducat. 

Ui^o)/ i. q. Uoot^fr, q. v. 

l^oir, l^o'V, i- q. i:yUj"!!l alU, BA, v. supra in hi'- 

•soaho'l ( 'A(u>Tot, Azotus, urbs Philistaeorum in Palaestina (Heb. 
inB'S, et sic jjj;l •joU./'ooiii^l.i' uaa^oir BS. ap. BB.), Hex. Jes. 
XX. I, Jer. xxv. 20, Act. viii. 40; it. ib. VHh., An. Nic. 8, Dion. loo. i, 
BHChr. 24, 1. 14, quo in loco pro .^q^o ex cod. Vat. clxvii. rescribere 
jubet Bernst. u»q^o)I?o. Ap. Eus. Theoph. ii. 66. 5 legitur ^o)('; 
it. ap. Ebed J. 205 ^aoc^oji/', et in i Mace, saepius .ao^o), q. v. 

iol^Azu/r, nom. viri Tyrii, qui Carthaginem condidisse dicitur, Dion. 
,^. II. Scribere jubet Bernst. iou' ex Heb. IWX citictus, et confert 
'Afwpor, quae Graeca nominis forma est ap. Sync. i. 324. 

<^«-.)/' exponit BB. in cod. M. ^JJj]/i •'*' • »= *«"• <^od. antiquum 
annorum computafio. Vox Persica est k^.^}/, quam male scribit cod. 
H. ^«)Jj». Ap. BA. scriptum exstat in codd. Poc. et M. •^fZl!" 
p.s-y,\yj ; in cod. H. xxv. pj-^V' ®* ^° ^' *'^^'"" f^J^' ^^ **"^ ^' 
Bernst. vocales habet (^j>('- 

jf^fl exponit BB. in cod. H. liv f>i\^, et in cod^M. kw ^J^ i\i.. 
Vox W«i est stragulum, lodix, idemque valet Pers. »jy jU, ^^r vox corrupta ap. Ebed J. 306, ubi taltlf ueBaIa.oots red 

ditur ab Ass. Procopius Synruulensis. Rcctius ""> ■ *« ""; a 
ofljofs} Procopius Synnadae, urbis Phrygiae epus. An. Nic. 14. 

xeiStT aestimcmt, reputavit, — ■- {-I ( et, BA. Fortassis ${iu<r<. 

<*!)/'' Aph.v. '•►o). 

t.)/ V. 8. iti ^rr. Chald. '>1»^, Heb. InK, cf. Ar. j^, fut. %.f P, ^1 If (^^r 
Jer. xlv. 5), "^r/", imp. "^f, inf. '^'|)jlo, (minus recte '^7)jo edidc- 
runt Leusd. et Schaaf., Mat. xiv. 16, Job. vi. 67, 1 Cor. x. 27; gic 
etiam edidit Bernst. e cod. Vat. ap. Job. vi. 67, 68 VHh.) Sensu 
respondet ad Ar. j-i-l, ^g^, i_j«j»i, BB, et Heb. I?!!, pro quo in V. T. 
versione plerumque positum reperitur. i) ivit, incessit, ambvlavit. 
Job. i. 4, Mat. viii. 19, BHChr. 438, et passim ; et sec. Bernst., 2 Sam. 
xiii. 4, ]^|1^ ]ls>\ ^ ^I'^^-Jl' liam? oo* |Jlao reddens, Quid est 
quod sic incedis a mane ad mane ? Sioii. autem. Quid rei est quad sic 
attenuaris in dies t ex Heb. ?"1 HM nnx jnio ; quam aUermandi 
potestatem in"^)( inesse negat Benist. Eoediger de Orig. et Indole 
Ar. Librr. V. T. Interpret, p. 113 *^ll pro'^T/' legi censet, redditque 
Cwr tu ita deperis in dies ? Sed nihil mutatione opus est : inest enim 
in V. ^)(', ut in o'xo/xai, pereundi sensus, e.g. l^)|o «jk>>. Job. xix. 
10; unde etiam m^ significat, cf. sub num.2. Verto igitur Quid 
rei est quod sic indies abis, peris, evanescis f In hoc eundi sensu saepe 
cum alio verbo sine copula conjungitur, motuni ad id agendum signifi- 
cans, cu»c\\9> q^? ite ad dominum colendum, Ex. x. 8 ; n-^nv 0^1 
Mat. ii. 8; \jai foJ^ \ji'%,)l' eo piseatum, Joh. xxi. 3; |j7' <a|? 
o^ ja^of '^r/' M< ipse etiam, earn ad eum adorandum. Mat. ii. 8: 
^T '^r/' ivit, vendidit, i. e. ivit ad vendendum, Mat. xiii. 44, 46; "^1 
ooA vade sta, Jer. xvii.19; >Ji!^l('^U^ ivit ut se occultaret, Joli. xil. 
36; .00^ UaJ ^Tr ivit ut iis jwra/ret, BHChr. 533: '^flJ? 
•.toiQ^juo ut eat eum visendi cau^sa, ut eum saluta,tum eat, B. 0. i. 39 ; 
it. ib. 316, iii. ii. 34, 94, 126, 510; it. cum inf. l^JL^i^ oii,T/', h. e. 
o^Jij, Jes. XXX. 2. Metaph. vixit, se gessit, looo-ao JIj '^(ij qui lahis 
expers ambulat, h. e. qui sancte vivit; alias ^m, ut Pesh. h. in loco, 
et al., Hex. Ps. xiv. 2. De rebus inanimis, -001 ^V U^iSjo Tiaves 
ihant, 2Par. ix. 21: epistolae, i.e. deferebantur, veniebant ad alqm, 
Nem. vi. 17 : Jines eunt, i. e. porriguntur, Jos. xvi. 8 ; ILo "^r^' it, L e. 
procedit, penetrat vox, Kirsch. Chrest. 2 : ibat etsojt. nomen ejus, i. e. 
divulgabatur, 2 Par. xxvi. 8, Esth. ix. 4. 2) ahiil, discessit (opp. verbo 
llV'Hex. Jud. xi. 8, Mat. viii. 9), Gen. xii. 9, i Sam. ix. 7, 10, x. 9, xv. 27, 
xvii. 39, XXX. 2, Job. xix. 10, Mat. xiii. 25, xvi. 4, Joh. ix. 11, BHChr. 
321: "^lllo \^l^ venit et ahiit, Ephr. iii. 182; >»loi^ |om jljo'^lV 
discedebat et revertebatur ad me, i. e. me plus semel visitavit, Jo. Eph. 
75. 14; 0^1 {o oAoi ahequitaverunt, BHChr. 535; ^)/ aufugit (sic 
vers. Ar. CjJa), i Sam. xiv. 19: discessit, m&rtuus est, Jlj [j/'^j/ |j/ 
.,^1, ^ ego m^orior sine liberis, Gen. xv. 2, 2 Par. xxi. 20, Ps. xxxix. 13, 
B. O. i. 146; IJ^* '^liij w^ \lia Jl ha^td doleo quod m^oritunis sum, 
Ephr. iii. 238. De rebus inanimis, IjLso*^ '^f/* aiiit lux. Off. Mar. 
[a>i; UL Ji^li' obit vita, ib. .aa)»; )[)|j kLoi ventus qui obit, Pg. 
Ixxviii. 39; Dijo Uii- )A^ evanescit nubes et discedit. Job. vii.9; 
omne quod '^llo j^'^ transit et obit, de rebus caducis, B.O. i. 370; 
otilsid ^^^'J'^ ])^o;^JcJlinopia a te sponte recedet, anavroiioXriati, Hex. 
Prov. vi. II ; de solis defectu, anno sexto Arabum tov^sj L^^A "^l/ 
U^sa.; en,>A^i, BHChr. loi. 3) ire perrexit, processit, <m>o*gu '^F/' 
lv,x ejus procedit, major evadit, Prov. iv. 18; fe.. v>af»S i \j(_%^}l' \jj* ego 
progredior ad moriendum, i. e. jam moriturus sum. Gen. xxv. 32; 
jj^rj »,lS^V V^*r Ff'ope fuit terra ul dissolveretur, Ephr. ii. 413; 
"^.a-j?"^)/ deslructurus erat. Trans. B.V.M. o^. 4. Hinc metaph. 
processit, prospere se gessit, j»*i^'^)|o «o >va> )i» )t^^ opus magnum 
ascendit et procedit ad summum, i. e. prosperum successum habet 
(Chald. n^VDI), Esdr. v. 8. Cf. *.ii^ usiJ». Cum alio verbo junctum 
actionem continuam significat, sicut Heb. ^>'} ; puer Samuel "^r/' 
olio magis, magisque crescit, Heb. 7^i\ ^?P, 1 Sam. ii. 26; David joei 
^^o'^ii' magis Tnagisque invalescebat, in dies potentior evadebat, 
Heb. PJJ^) H?)^, at Saulis domus ^oa^nsob^o ^i^J^' in dies minus 
valida facta est, 2 Sam. iii. i ; ^'^-^^^ ^Wperpetuo mugientes, i Sam. 107 •:• l\nf rt'ivAtrd.SO _ A\r^ 108 vi. 1 2. Adde Gen. viii. 3, 5, Ex. xix. 19, Jud. iv. 24, 2 Sani. v. 10, xvii. 
12, 2 Par. xvii. 12, Esth. ix. 4, BHChr. 410, etc. 

Ut caeteris verbis motuum (ef. U^, k"-^. «*^). ^«»«il '"'^ro subjun- 
gitur%, cum pronom. pereonae affixo, quod B H Gr. 13 sq. demon- 
strativum, HoflTmannus vero Gram. Syr. 320 dalimim pl^onasticum 
vocat, e. g. liiems praeteriit o^ "^71© et abiit, Cunt. ii. 1 1 ; ot^^)/ 
oi>ts3 sectatiis est eum, Job. xii. 19; c5t>kJ> yOoC^ a^U ib. xi. 31; 
petebant i^ "^jpf ut abiret, Marc. v. 17, Luc. viii. 37; ^"^F abi, 
Gen. xii. i, xxii. 2, xxvii. 43, Off. Mar. ^^l; -loii. ^ ^"^l ahscede, 
B.C. i. 27; otloii ^ ^ooi^i^ ^'^r dcfecerunl ab eo, 2 Par. xxiv. 24; 
|i^S«> ^"^J vade in pace, B.C. i. 27; -ilsJtk^ ^ "^Ss.) recede, 
vnayt. Mat. xvi. 23 ; ■-•»'< "^T aU, Cant. ii. ro; yoa^ (i^» tte, Mat. x. 6; 
JkLiloJI y^^\ <i>.T ite vias, i. e. per vias, Eus. Theopb. iv. 16. 46. Alias 
■^ motum ad locum significat, ita ut ^"^Trest ivit, profeclus est, ahiit 
aliquo, Gen. xii. 5, xxii. 2, Jud. xxi. 21, i Sam. ix. 6, 10, xxiii. 18, 2 
Par. viii. 17, Esdr. v. 8, Mat. ii. 20, 22, viii. 7, xvi. 21, Job. vi. i, xii. 35, 
Act. xvi. 16, XX. 3, B.O. i. 25, 28,43,51, 134, 148, BHChr. 215, 218, 
221, 222, 421; addito ^ de loco ad locum, Gen. xii. i. Marc. v. 17, 
Job. xi. 54, BHChr. 211. Adiit JloXasJI scholam, B.O. iii. i. 197; 
)l,:x^ ^r^' ad ecchsiam accessit, ib. iii. ii. 1 1 1 ; kJ)1 -iN ad balneum, 
BHChr. 2i8; sed o«2s.^JlX ^l' comitantur earn, 1 Sam. xxv. 42. 
Etiam ad alqd, jkstaS. ^oiio/ ^^^('/"^Vii in bellum contra Edessam, 
Edessam belle petiit, B. O. i. 261 ; <»a^\a» j^^u^.toji,]^'^)/ ad ministe- 
riuin ehalifae ahiit, BHChr. i6u; okijijcjwl^i^ "^u ad ejus obse- 
quiutn accessit, B.O. iii. ii. 126; lo»^ '^'^? |].'cii.'2i. ^))J ^>isa 
delude perget sacerdos ad preces pro peccatis, ib. ii. 173. De rebus 
inanimis, de navibus, 2 Par. ix. 21 ; placuit syuodo oecumenicae 

ll'nW'O UL^^O^ ^1>P ij^ill^ w0l0]Sl>i? XSCLOl^if )J.flS)CLO; 

.a^^loa Ephesinnm sedem, quae patrlarchalis est, ad urbem imperii 
Byzantium transferre, B. 0. iii. ii. 375 ; .)io)j"^))ij \L<yi\ l^iskoiSj \a^^ 
\io\ai ^%.)\j \:o\a \:^^%ja} \ii^Vo ubicunqii^ auri opus est, eat auruin, 
et uhieunque argenti opus est, eat argentmn, i. e. adhibeatur, insumatur, 
I Par. xxix. 5. Ad alqm, > - ^\ ->\'^t)' Jj^jclS ro iriyKpifxa firrjXde 
BaXrafap, interpretatio ivit, pervcnit, delata est ad Baltassarum, Tetr. 
Dan. vi. 30. 

Cum o rei, ivit, incessit in alqa re; ot^iojo in via sua, Joel. ii. 7, 
C.B.V. ii. 81; |.«>>ojkd^)|' fO diim iter/aciebat, peregre proficiscebatur, 
B H Chr. 320, C.B.V. ii. 492; v,°^'^l ^ I'^illj {yiiojid in via ethnicorum 
ne eatis, i. e. ad ethnicos ne faeiatis iter, Mat. x. 5, Eus. Theoph. iv. 1 6. 44; 
)l.< vi\vi ^ (Vs-^-t Joot^/V ocQji. nomen ejus divulgatum est per omnia 
regna, Esth. ix. 4: profectus est JTio^d^ mercaturae causa, Kii-sch. 
Chrest. 2; perpetuo ivit oiKjeajtli^ in ministerio ejus, BHChr. 437, 
47 1 ; ivit t. ~» « *» in eaptivitatem, captus est, Apoc. xiii. 10 ; Jfjl^ oii.)/' 
in praedam abierunt, praeda facti sunt, Hos. ix. 6 ;'^))J ..v-iXsa cum 
parvulis nostris pjergemus, Ex. x. 9, Hos. v. 6. Metaph. ■ - '^Tlf 
Itoj^-^t^ qui ambulant, h. e. versantur in mendaciis, Hex. Jer. xxiii. 

14. Cum »^ ivit, ambulavit post, seculus est alqm, Gen. xxxvii. 17, 
Mat. iv. 22, ix. 9, xxvi. 58, Job. vi. 2, x. 4, 5, B.O. iii. i. 92 ; alqd, Esdr. 
xiii. 3. Insecutus est alqm, B.O. iii. i. 456. Sectatus est alqm. Job. 
xii. 19. Sectatus est, i. e. coluit deos falsos, Deut. iv. 3, xi. 28; res 
vanas, 2 Reg. xvii. 15, Jer. ii. 8j U^ssj l^-a^ »kc» 1^)/ Act. Mart. 
ii. 74; yootlo^ ilsjs ^((^ ))u»^ ib. loi; '^(lu e*a>iA »fc>j>» ^ 
ii^^ Anecd. Syr. i. App. 60 ; ^oodii. ^Ia.J »k.j» ^a^))j Jl Ephr.ii. 105; 
yOo»<<o> »ksa ^^l< suum spiritum sectantur pseudoprophetae, h.e. ipsi 
injussu e suis mentibus vaticinia excogitant, Ez. xiii. 3; sunt quos pec- 
cata sua f;^}!' yO«»lsi suhsequuntur, i Tim. v. 24 : it. "^ijl' ^JJiiis^ 
\ki^ sequetur te gladius, Jer. xlviii. 2. Cum loii*. ivit, profectus est, 
accessit ad alqm, i Sam. iii. 6, 8, Luc. xi. 5, Job. iv. 47, vi. 68, Act. xvii. 

15, xxviii. 26, B.O. i. 25, iii. i. 341, 456, BHChr. 231, 260, 420. Cum 
f.j id., ib. 420, 1. 12. Cum '^i^ ivit, profectus est contra alqm, hosti- 
liter invasU, BHChr. 43, 49, 163, 171, 332, 407, 444, 471 ; " adortus 
est" B.O. iii. i. 596; invaait urbem, BHChr. 260, 282, 471. Cum 
<fiL ivit, ahiit cum alqo. Gen. xii. 4, xiii. 5, xviii. 16, Marc. v. 24 ; comi- 
tatus est alqm, B.O. i. 27, BHChr. 264, 265; lorojoiu Jlf/' -^J^^ 
tecum it dejlagratio tua, comitantur te tuae Jlammae, Oif. Mar. .a»». 
Cum f'fO an/em«, ;>raetOT«, Mat. ii. 9, Job. X. 4, Eus.Theopb.i. 33. 3; Ha^ 
votojo'kA Loot Bj/' lahella praecedebat eum, "praeeunte tabella," Act. 
Mart. ii. 199. "^(^ Hier. ivit, minus recte'^j/ Jl non ivit. Mat. xxi. 29; passim 
cum'^ et pron. pers. pleon. abiit, e. g. .oo»^ t^U abierunt, Joh.vi.67. 
Fut. '^JL» ut vadam, Luc. ix. 59; sed '^)/ id., ib. 61 ; it. '^))u id., 
Mat. viii. 21, Luc. xxii. 33, Joh. xiv. 3, xvi. 7 ; '^Jul ibis, Luc. i. 76; 
o»\^JL<? ut dbeat. Mat. xxiii. 14; ^JL.? y.-iV peregre pi-ofecturus. 
Mat. xxv. 14; .ciX)|u« ut eani. Mat. xiv. 15, 16, xxv. 46, xxviii. 10, 
Joh. xviii. 8; ^'^)Laj eamus, Joh. xi. 7, 15, xiv. 30, sed ^^JUj Mat. 
xxvi. 46, Marc. i. 38, Joh. xi. 16 : .o^JL^L ibitis. Mat. x. 5, Luc. xxi. S; 
.G^l^l? Joh. vi. 68, XV. 16, sed .cl^)L Luc. xxi. 8, et .o^oi...l ib. 12. 
Imper. ^'^)(' vTrayt, vade, Joh. vii. 3 ; it.'^u id.. Mat. xxi. 28 : foem. 
>X.) Marc. V. 34, it. i^)^ Joh. iv. 16, «»»/ w^)/ vad« die, ib. xx. 17; 
pi. f. ^)^ Mat. xxviii. 7, it. perperam ^j^)(' ib. 10, Marc. xvi. 7. 

Part. '^T/ , f. Uu', seq. ^ commodi, significat prodest, utilis est, 
juvat. Act. Mart. i. 18; \lL »X ^^U' t'lviN, ad quid prodest mihi 
vita? Heb. D»n 1^ HQ^, "Cen. xxvii. 45; ^ ^T/"**.^*^ H^^N 
) n «aa N quid igitur prodest nobis vivere? Imn Tjfuv en f^y, i Mace. ii. 13; 
jukfisiolb^ .OoJ^ )oo(^>!» y.Vl'So oa-a (mTrjSeia ^k . . ., ib. xiv. 34; P^'^N. 

^i^)/' II els oidev tirm'jSuos, Sap. iv. 5; ji j - l i fl fcslai>,'^)|j ]iX}'' regio 
apta pecoribus. Num. xxxii. i, 4. Adde Gen. xxv. 32, Num. xxxii. i, 4, 
Job. XXX. 2, Prov. xvii. 16, Cant. vii. 9, Ezecb. xv. 4, 5, etc.; Jl *«-»^ 
Jl)( mdli USUI est. Mat. v. 13, i. q. laudat BB. exponens f - ■» ■', Jl «; 
\mAJ wi, ^X)/' Jl vi\ quid mihi prosunt bona? Pat. Vit. 11 v; )i» 
^i^ot J^ J^ t^'i quid prodest mihi haec vita? BHChr. 219; 
)ro»L(o yiJL ^ ^^'1 y "vaN Jjio quid mihi prosunt vita et regio- 
nes? ib. 332; "^f/' J) y l^clN . f ]i\<:iA> fascia quae nullam habet utilitatem, 
Sanct. Vit. ^•j v. Adhuc in usu est apud Syros hodiernos, sc. '^l/"' 
ivit, Stod. Gr. 61 ; [.j^io].^ "^ I ( prosper successu usus est, ib. 173. 

Part. Hicr. pres.^Ji* Luc. vii. 6 ; jii.'^)/ Jl*/ ego vado, Joh. viii. 2 1 ; 
"^l/ Uh \o*^ ih. : pi. m. ^)/ Luc. vii. 1 1 ; f. ^ji^/ Mat. xxviii. 1 1, 
sed forte legend. ^i^)(. Part. Peil tamen frequentior usus in sensu 
activo, sc. '^(^ Jj/ vado. Mat. xxi. 29, xxvi. i^^nopevSeis, Mai-c. i. 5, 
Luc. vi. I, vii. II, Joh. xxi. 3. 

Aph. Hier.'^^j (Travayayt'ip, ut proveheret, Luc. v. 3. Hierosolymi- 
tanos Aph. in » formare certe apparet e verbo )l(', cujus part. Aph. 
^V->so/eren<e». Sed major in hac versione ubicunque corruptio, quam 
ut negare audeam"^)..* esse Peal, et sensum ut abiret. 

De bujus verbi pronuntiatione notandum, ubicunque'^ cum vocali 
insignitur, promovendam esse vocalem ad ), et supprimendam '^j ut 
fc^V* ^^'"(''' ez((th, ozin, pro kS.)/', ^*^)(''; sed ubi vocalis ad J jure 
pertinet, pronuntiari^, e. g. "^l/", ^I^f/'": in sensu t&m^n juvandi'^^ 
nunquam recte supprimi, ut ^^f^'juvantes. Cf. BHGr. 35, Amir. Gr. 
367, Hoffm. Gr. 145. Denique ap. Job. i. 4, pro Heb. 7b}s>, ^!^ | J>N. 
legendimi pro '^TJ^N e versione Ar. UiM-J confirmat Bernst. 

J[)7 part. act. f. i£ns, abiens, pro subst. saepe usurpatur, sc. abitu^, 
abitio, Ephr. iii. 182, ubi minus recte hl^. Quern hujus partic. usum 
confirmat BB, inquiens ^js* t_)Ui Jl)/', notaturque in cod. Bernst. D, 
:'^ ;i.N»->, h.e. literam^ in pronuntiatione supprimi. It. et BA. et 
BB. js^'j t_.UJJt .)ls-.l)jSo )liii.7)L» .jillo ^'li'abitus et adventus. 

\h^V' i. q. |uV "^?/' Joh. vii. 34, Curet. et al. 

'^(/'j JL)/ , part. pass, qui, quae ivit, ahiit, discipuli ejijs .-NT)/'^ 
jl^'vi^ coot iverant in urbem, aireXriKiiBeia-av, Joh. iv. 8 VHh. ; ubi 
minus recte cod. Vat. a Bernst. edit, coot ^J^il', ut ipse confitetur. 
It. loui. joot^^)/ veniebat, Jac. Edes. Schol. fO. 14. 

Ji'o^)/'' f. ahitus, abitio, eyji v^^i ^^• 

JJo)/' m. qui iter facit, viator, spec, sacer, Angl. pilgrim, Germ. 
Pilger; pi. vk!^ib)oJI ]i'ot( peregrinatores ad Hieros., Hunt. dxxi. 159 «: 
cf. C.S.B. 562. Saepius )J6L|o Jlot/' BHChr. 94, 100; J-ollo Jlo»/ 
J . ». [ ovi peregri.nato)-es Sierosolymitani, i.e. qui Hierosolymis versantur, 
Eerum sec. xv. in Mesop. Gestarum Lib. ed. Benscb. pp. 16, 17. 

'^jjso, JI)JsS, m. ambulatio, itio, abitio, juLJaoo JI)|m abitus et redi- 
tus, BHChr. 509; [1. omljo] omUo ot^))jo ahitus reditusqu^ ejus, 
Epbr. iii. 182 ; jff»j L,jUi .ULJio U)J», BB. St. constr. '^1iJ:S, "^TJaS 
J20CU fL iter unius diei, BHChr. 605; j rr> ^^cu [s^Aii "^o ^)J» 
low )}» Jaoo, ib. 599. Adde Sanct. Vit. 195 r. 

JIAoo Hier. pro JI)Jjd Luc. xiii. 22 ubi Gr. nopela. 

]i^l\^ et Jkli».i», St. const. fciJ.))j£ Cyi-. 311. 20, pi. Ji^iJsS, f. 109 KLitrC. rt'Avlxcuw ■:■ KliiK*- .^.^tt<'-:- 110 jyrofectio, BHChr. 401, ubi pei-peram Brims. otfc^i-lU; it. ib. 531, 
Off. Mar. ^.5, B.O. ii. 264, 305, 410, iii. i. 130, 475. Cum^i contra 
loc, expeditio hellica, BHChr. i 23 ; f-so/^«%c^. )ki^)U ib. 495; ";,ere- 
grinalio," B.O. ii. 357. Cum «] profectio ad ahjin, ib. i. 309; ''visi- 
tatio" Mariae, C.B.V. ii. 31 ; ^,.,^^/ ^^ \^^, )^,)^ Dawk.xliii. 
ii:^eFerrar. dat Castell. "Jl^'ri:^^ IfclXfJ:* pererjnnatio pia, et 
J^'lsillo Jl^ii^S profectio in helium;' e.xpcditlo bellica. It. decesaua, 
mors; ''ohitus;' B.O. iii. i. 490. 

)^)<aso, St. const, ki^i/aso, pi. )l^,ii, f. sphaera; definit BH. 
ap. Hunt. dxl. 3r, his verbis *.=l^» U-j-^aio/ l^^.a^.i^^-/ |l^)<»o At^^iJi^ )^a^o jk^ksjoaa Jl^ii corpus est sphaericum intra duos 
superficies parallelas, quihus idem est centrum inclusum, ctijus pars 
exterior convexa, et interior concava est; e fuso derivat ib. sc. 0^0 
ci*«u )l>^aao ^ Uiaro? )iJii..a )kii>)QSD. Bad. potius est Jj.i, Heb. 
?», e rad. primaria ^r, cum smsu fiuendi, e qua etiam '*5>.i'('''; cf. Heb. 
niPJID, Targ. Nn7JD, sigiia Zodiaci. E sensu fluendi, sensim eundi, siguifi- 
cat )^iQ», i) caelum, Gr. TrdXor, Ar. (»Ui, «kii.)QscLik i^i^. j,j s,e|/p. 
XfTai Tov avTov iroKov, Eus. Theopli. i. 27. 2; Jk^Jcooj UooiO B.O. ii. 
300, BHCand. 21 r; \sji ll^loao jiX ib. 29?-; )j^)aso» ci->aoy> ib. 
31 v; 1^)020? i>i>o) BHPhilos. 213. 2) sphaera, orbis caelestis, orbis 
quern p>lanetae suo cursu demetiuntur, )^oaj iJ^Toao sphaera cui 
insunt stellae, Sanct. Vit. 2637-, Ephr. ii. 142; )»o»i K^lai sphaera 
lunae, BHCand. 3117; ^.acL^a s )1^)qso» )Li-osjj> \j^aj> Caus. Caus. 
831;; Jjiwusj ^ "^^j ll^dajo ib. 173 zj; )»o»flv»o f-s»--. ©fsw 
IkikjQittao, sed potius legend, )fcii.)asaa, conteinplamini solem, et lunani 
et signa Zodiaci, Spic. Syr. 3. 13. Distinguit tamen Bar-Heb. ap. 
Marsh, cci. 29 r. inter JIs.IX/'qso circulus Zodiacus, et U-oiyio signa 
Zodiaci [ubi cod. jfi*^ JycJI )»ol. Jj^jassia, sed legend. C»)l, in cir- 
eulo Zodiaco Taurus Leoni praecedit]. PI. JlsLiiJiQi "planetae" 
potius signa Zodiaci, Heb. ni?JD, Ar. ^\^\, 2 Beg. xxiii. 5; vw,n\ )1^K • OIjAS., Gr. fldc'vai ivepydav (rroixnav, Sap. vii. I 7, ra cnoixfrn autem apud Alexandrines esse signa Zodiaci testis est Suidas. Sphae- 
rae caelestes, zonae in quas distribuitur caelum, B. 0. ii. 268, 269, de 
Bar-Heb. libro cui nomen Ascensus mentis, jcLofo jl^faMj [!<&\ ^ .-> 
Iasoo; de doctrina zonarum et motu siderum : ubi mininie credcudum 
est Assemano vertenti, de doctrina planetarum; liber enim inter Codd. 
MStos Bibliothecae Bodleianae exstat, et eo perlecto affirmare possum 
BH. in 60 e Ptolemaei Almagesto de regionibus in quas caelum distri- 
buitur, quas Graeci C^vac, Latini autem cingidos vocant, quarumque 
definitionem ex ipso libro supra dedi, tractare. Talium spbaerarum, vel 
zonarum astronomi antiqui novem distinguebant, sc. JkCiiifc, ]k^)ai 
sphaera superior, quae omnia continet; jimlo*; oS sphaera stellariim 
fixarum, et U .^ t"v~<« ? Jk>^)cti sphaerae septem planetarum, C.S. B. 
577. De iis etiam BHChr. 5, Ujiio )fcii.)aao» ]1^,.J^ M.au. ou^am,} 
Il^sqls? invenit Enoch scientiam zonarttm (caeli) et siderum cursu,s. 
Unde [1. Il^laao] ]V-^)o.20 ^.91 \q-. astronomia, BHCand. 5 ». 

Uil^^^oM ad sphaeras, vel potius zonas caeli pertinens, ULo^ 
[Ijh^loio BHCand. 24 v. Bod. Or. cccclxvii. 4 v ; it. B H Hierot. 
304 3); it. Ufj^xuc )»?cu., Ar. ,p^, BHCand. 46 r; it. )j»ct*. o{b-o 
)io"l^)<a», Ar. ilSJiJl ijS3\, BHPhilos. 212 r; it. )yjfci^)a>9 |ciftj»,ci^ 
BHCand.' 201 v; Ul^lo:* U^ Hunt. dxl. 17 r. PI. UJls^^Vii P»» 
cursus sphaerarum, BHChr. 30; )^l^)djO )i^b) ejusd, Cand. 'jv, i^v, 
26% V. 

mU( v. in suo loco. Jb^T^" " Ezalias," nom. prop, viri, B.O. i. 204, 352. 

)jiCL»l/ Smyrna urbs, IbtiCLSoi? \&JiaiSi Corp. Ign. 2; it. |j>aao) 
ib. 203; )j)(u&as ib. 198. 

^^,^Jj»li' color, ^^Jii\, BB. Vox forte corrupta, ut putat Bernst, 
ex Pers. i^l = 1^. color, vel ^j^j coloratus. 

]f^uci! i. q. I»^;») cruapaySos, smarogdus. PI. ).^«.io)< Hex. 
Ezech. xxviii. 13, Judith x. 21 (ed. Lagarde; Walt, l^-^iwo)), BH 
Chr. 250. 

yl! rad. ap. Syros inus., Heb. t??, Ar. ^Jy ponderavil: hinc 

)J»Qjo bilances, trutina, Nasar.; Heb. O'M^, Ar. ^\y^, pi. ^J^y. 

\jfi i.q. hi Geop. 73. U- A^U Hier., v. g. Ai>F. 

-.» ♦»<' rad. Syris inus., Heb. IW dnxil, Ar. jf\ firmiu, rolmsttis fuU ; 
jji dnxit; \l.firma/dt, rohoravil; indc 

*-'(, (w)/'), Hier. cinctus, I^jxaAS ^)^ jaojOL. [1. wai^l/] Ut^Lio 
.V^i) ^ ^tnao uBOttf lyo joot, Luc. vi. i ap. C.B.V. ii. 80, quae 
verba reddit Ass. " et factum est quum Bominus Jesus in die Sabbat/io 
inter sala transirel." Sed censet Berust. noii ad rnd. ni pertinere, nee 
cinctua (ad iter) vertenduni, sed Aph. esse v. i't, q. v. 

]iU(' m. iegumentwm quo cimjitu/r nvdvm corpus, velamen liiUeum 
quo totmn corpus cingit mulier, Ar. '.VX, de quo v, Freyt • ]iul' 
j\^)j\ .UjJ-^o, BB. 

)jA«ip ni. subligactUum, .oob.a>iicLa t,«a>a.^ ^jll. )iiju>ao Pat Vit 
88 r; Ar.jj:!^. 

\jiU3o m. pi. \jiU3p cingulum, sed ut videtur crassuni, durunique 
^ '^ *• "*> ^^ yoot.^^'%:^ ^ia>( [jiK-3o, Caus. Caus. 21 r. In Jes. iii. 24 
opponuntur i£oi et IjjJUjo, quasi sit aliquid durius crassiusque; -^N-r r 

yiwU \j'fU» ^oJj- ioii, Heb. nspj mbn nnri, Lxx. dwi c^^s <rxo.- 

vta Caxrn. Exponit BB. ^lo jj\^ i3) ^jo >_»y. ^ JLjk .JLj^too 
j}-!r^ .)j" ''S'J-s^^i^ ^iioil^so? JliL. olaois, i. e.funes lanei, funes, qui 
circa lurahos ligantur. Kcddit Ges. nspJ funiculus mulicri captivae 
tanquam zona circumligatus. 

1j-!o»)/ BB. cod. H, caeteri lLo»)('', it. B.O. i. 258, 405; Uuij/' 
•l^- 399; 470. et U-''/ Anecd. Syr. i. App. 3, minus rectc \Lllm!''lio. 
ii. 19, et ^0^.00/ ib. i. 470, f. 'Oa-porjvri, vel sec. forniam autiquiorem 
'Opporivrj, Osroene regio Mesopotamiae, ab urbe Upl Er-rolia, h.e. Edessa, 
nonien ducens. Dicit de ea BB. yi*.o ^oiiof otuo ^©jjoiro jjL/ 
Lft jlj Ly ;jLii»jj ujjjij L»pi J.i). . ^Ji^^o regio in syiwduUbus memo- 
rata (sic Bernst.), cujus urbes sunt Edessa, Wuirran, et Batnan. 

J^iV, BB. siii^lj sJj-o.!!, BA. daiiJl J^l, sc. jiotentia, vis, 
asperitas. Vox Pers. est ^°jT. Cf. )i»»). Scribit BA. etiam U*?)/'. 

U3»U Ar. ijjj\ Azrak, caeruhus, cognom. Joannis, Hhirtac epi et 
scriptoris, qui saec. Chr. octavo vixit, J3>)/'^Jua« B.O. iii. i. 182. 

^/" I pers. fut. Peal, Ml' 1 pers. fut. Aph., it. )gl/''imper. Aph., v. 

U-, q. V. 

UrCChald. m, XW, Heb. HK, Ar. *J|) m. cum aff. «-/', y<L.i' , 
woia^/'', (male Ephr. i. 397, o^}') ut Ils/': pi. ^LI('', )!('''; cum aff. 
wJi^ , y^r , i^otoJlr, y t\'\lL (, etc. f7-ater, tarn germanus, Gen. iv. 2, 
8, XXV. 26, xliv. 20, Mat. iv. 18, quam non germanus, Gen. xlii. 15, 
Hex. Jud. ix. 18, xi. 3, et sacpe: uoicu./' |l1<^«, oqjxxT w«aB l^LT^ 
.♦so J Sanctus Mar Jacobus, frater JJiii nostri, C.B.V. ii. 213; cf. 
Gal. i. 19. Aliquando late dicitur de iis, qui sanguine juncti sunt, 
licet non sint fratres, quales sunt consanguine!, propinqui, cognati, ut 
Heb. nN, Gen. xiii. 8, xxiv. 27, xxix. 15, etc. Proprie tamen Syria 
vocatur opio/ iso waos)' «.» ^oio^l frater eodem patre eademque 
matre genitus. Act. Mart. ii. 195, Kirsch. Chrest. 221; jJuLo ILl'fr. 
naturalis, C.B.V. ii. 370; |ii». t> yooto^r fr. eoruni natu maximtw, 
Job. i. 13, 18; otLo »aik)j t^otOM,( fr. ejv^ natu minor, Jud. i. 13; 
jjoii.) yasa^(''fr. vester minimus natu. Gen. xlii. 34 : cf. i Par. xxv. 
I, C.B.V. iii. 159. oioA(;^ o)Cu./''et ooc/'ia okL./'' fr. non germa- 
nus, eodem tantum patre, vel eadem tantiim matre genitus, Angl. sfep- 
brotlier, B.O. iii. ii. 322; wotcksif ^teteuti patruua ejus, 3 Sam. xxiiL 
9; it. Hex. 4 Reg. xxiv. 17 ubi Gr. aSe\(p6s roC narpbs avrov; oia^/' 
o»»|j avunculus ejus uterinus. Gen. xxix. 10. 

Nomine )^(''' appellantur etiam i) contriindes, 2Sam. xix. 12: 
p)opvlares, qui ejusdem sunt populi, Ex. ii. 1 1, iv. 18, Act. ii. 39, iii. 17, 
22, vii. 2, xxiii. i. 2) societute, amicitia juncti, socii, consortes, B.O. 
iii. i. 184, ubi etiam vocantur )E^ ; foedus [^Wfratrum, h.e. populorum 
societate junctorum, Heb. D^n^ '^''1?) sed Pesh. jla.<»{; UaJ^ Hex. 
Amos i. 9: amici. Job. vi. 15, xix. 13; yln.iaf opLx/ " comites itine- 
rwm tuorum," Bruns., BHChr. 119, pro quo rescribit Bernst. e codd. 
yl cu ii».? otllal ''j ^'^ munere socii, collegae, Esdr. iii. 2, Mat. xxiii. 8, 
I Cor. i. 1 , 2 Cor. i. i , ii. 13, Eph. vi. a i : iisdem sacris addicti, Jes. Ixvi. 
20. Praesertim Christiani se invicem fratres nominaverunt. Act. vi. 3, 
ix. 30, X. 23, I Cor. V. 1 1, Eph. vi. 23, Phil. i. 14, i Tim. vi. 2 ; '^|ui:^a&^ 
j^o) ^^j j^-Nvt-y loot ..dofewf' .a*.(' q^iod ad fidem pertinel Gamaliel 

P 2 Ill r^h\eL*»t^ - *»r^^t< ■••■ •:• ^M - r^hxoihxeiMf^ 112 JhU /rater noster, Clem. Eom. Rec. 37. 9: postea coeiwbitae 'inonachique 
nomen sibi assumpserunt, unde Angl. /rtara, B.O. i. 42, i73, "6, 224, 
409, iii. ii. 857 ; \^\o \r'"' preshyteri et numachi, Sanct. Vit. 1 18 r; 
)^--. iLi'fratres laid, B. 0. i. 135 ; «* absolute o« jL-rylo si» «m««w 
/rater sit, b. e. laicus, ait Ass., ib. ii. Diss, de Mon. p. 135; ^°? J-*' 
\^i\lfjijJ{o fratres templarii et hospUaiarii, BHCbr. 401; it. ib. 402, et 
346 ubi U/ absolute significat templarios. 3) similis, qui ad alius insta/r 
«<, Prov. xviii. 9. Latissime 4) vocatur )l*./ aftW, a?<er, Lev. xix. 17, 
XXV. 35, 36; "proximus," B. 0. i. 214; wotolr H?' alius alium, 
Ephr. iii. 430. It. praecedente jA^ Ex. xvi. 15, vel m( ib. x. 23; 
alter — alter, moioLJI'' iL^ a-r<i^ jurarunt alter alteri, Gen.xxvi. 3J[, 
it. Joel. ii. 8; -oioDii i^ alter de altera, Gen. xlii. 28; fS>, jl^I 
^^<L.r irUer se, Zach. vii. 9; .^ota^i' fS. llsi^id., ib. v. 10. 

wUr, s. otLlWyVerh. denom. /rater /actus est, BHGr. Pr. 28 v, K. 

^1 Hier. m./rater; cum aff. k.a-,a*.//r. <mms (foem.), Job. xi. 23; 
oto-./ /r. e/zM, Mat. xvii. i; rectius -oa-/ ib. x. 12; it. ucu.(' = 
-otcu.^'', omissa o» ut sine sono, ib. 3, Job. i. 40; omou./ /r. ejMs 
(foem.), ib. xi. 2; ^oicu.('yr. earum, ib. 19 : pi. emph. U-/ ib. xxi. 23 : 
absol. ^^^ Mat. iv. 21, xix. 29, xxii. 25 ; sed ^^.*-/ ib. iv. i8 : cum aff. 
s,.,^! /ratres mei, ib. xxv. 40; «a-(' /r. e;MS = «maLr Job. vii. 3, 5, 
10; yfn.i./yr. resirj. Mat. v. 47. 

UoL/'', dim. v. )J.(''', m. /ratercultis. Amir. 144; )»Q:i.) ^o—r 
/raterculiis parvus. Marsh, xiii. 104 r. Sic dictus est apud Eel. 
Jur. 117. 19 sacerdotis servulus, qui ibi 1. 22 etiam vocatur ifiecLa.:^ 
puerulus, et 1. 25, U^bj puer. Adhuc in usu est apud Syros bodiernos, 
sed amissa diminutivi potestate valet simpliciter/ra<er, Stod. Gr. 119. 

IJojoi./'' m. "/raterculus parvulus," Amir. 145; it. BA. ap. 
cod. H. xxv. 

\jaeuti'm./ratei-cuhis; I»q^) jul/'^.oi )jxia«/ , BA. 

)Jcifflcu.(''m. "/ratercuhis parvulus," Amir. 145. 

JfcLL (pro )lCi foem. v. H?", Chald. nnx, mm, Heb. ninx, Ar. 

kLLl), pi. ll'cLl?', f. sorw; cum aff. w^-1 Gen. xx. 12, ylsJl Lev. xviii. 
9, oJjSLI Ezeeh. xvi. 55, 56, yow^-l. Num. xxv. 18. PI. ^I'iii/'' Mat. 
xiii. 56, .oilii;!/'! Par. ii. 16, Spic. Syr. 7. Soror, Gen. iv. 22, xxv. 
20, Luc. x. 39, I Cor. vii. rs, B.O. i. 401, 492, iii. ii. 146, et pass. PI. 
Mat xix. 29, Marc. X. 29, 30, B.O. iii. i. 338, etc. Soror eodem taci- 
turn patre nata, 2 Sam. xiii. 3, 3, plenius IjBV. xx. 17 k.ota3^''lii otiSJ., 
ib. o»J«< l.»3 olivi soror uterina, Angl. step-sister; adde ib. xviii. 9, 
Gen. XX. 12, B.O. iii. ii. 321; jfcUi^ )1^ soror corporaMs, i.e. ger- 
mana, B. 0. i. 492; )i|j otlS->. amita. Lev. xx. 19; )kao(» oil^i mater- 
tera, ib.; '>^a*<? otJoi? oi^«l matertera Christi, B.O. i. 492. Praeterea 
)1^ vocatur i) cognata, consanguinea. Gen. xxiv. 60, .Tob. xlii. 11. 
In Eus. de Stel. o-., Atbaliali filia Achab etiam vocatur c»jw.!» oik>-«. 2) 
pojndaris, ex eodem gerde oriutida, Num. xxv. 18. 3) consors, soda, 
praesertim fidei Christianae piarticeps, i Cor. vii. 15, ix. 5, Jac. ii. 15, 
2 Job. 13; oti_so bs.Xotsj3 ))^ soror Dili virgo, i. e. virgo Christiana, 
Eus. Mart. Pal. 34. 28. Sic etiam Paulus, Rom. xvi. i vocat Phoeben Jfcw, unde Marsh, ccccxxvi. 112^ Ji\ |j«i. It. virgo nionastica. B.O. iii. ii. 852,911; pi. ib. ii. cxxvii. 12, iii. ii. 855, 882, BHChr. 538, 
Par. Pat. 39. 16 (cf. )-»/); )!.cu>l? );-»? coenohivmi monialium, Angl. a 
nunnery, Sanct. Vit. 180 v, 207^; ji^Coilo* JkCl soror spiritalis, Adleri 
N.T.Verss. Syr. 12. Trop. Job. xvii. 14, jkooDi. vermeni vocat sororem, 
i. e. sociam suaui, et ita appellatur sapientia, Prov. vii. 4; RcL.i' ajaa. 
quinque sorores, de digitis, C.S.B. 49. 4) blanda appellatio amicae 
honestae et amorum, )&l^ w)^ Cant. iv. 8 et sqq. ; «kowtD ».l^ji ib. 
V. 2. Transl. dicitur de rebus simillimis, Jer. iii. 7, 8, Ezech. xvi. 46, 
xxiii. 3 1-33 de civitatibus, quarum altera alteri turpitudine similis sit ; 
>a>«o U!Soof Jl^ OMts->{! ooi t-N,>o vox o<m qtuie sorw est vods ■■^~», 
i.e. similis, compar, et tanquam gemella, BHGr. Syr. 56. 3: )i.^iu.^ 
^<^o)* ^etlixttl "otJier things allied to t/usse," Lee, Eus. Theoph. iii. 
7.5 ; sed recte corrigit Bernst. ^^<m> ^«la3(' JU-JSJ^/ alia his similia, 
conferens, Act. Mart. ii. 195. V. tamen oii>. ^xL^! s. JL*)'. 

Ifc-./ et ll^ Hier. f. soror; cum aff. *.k«^ s. mea, Luc. x. 40; 
nb^tf 8. e/iM, Job. xi. 5, 28; sed oils-*/ ib. xix. 25: pi. absol. .a— <* 
tarores. Mat. xix. 29; cum aff. oila*.(' sorores ejus, Marc. vi. 3, Joh. xi. 3. 

Jl'Oi.rAr. iy^\ f. 1) /raternitas, amor /raternv^, jl'alilf \-i\'r.t> /oedus /ratemitatis, s. /raternmn, Amos i. 9; JloiLr isaa-.j amor erga 
/ratres, 1. e. Christianos, (ptXaSeXrp^a, 2 Pet. i. 7; it. VHh. Rom. xii. 10, 
iThes. iv. 9. iPet. i. 22, 2 Pet. i. 7 ; jlV-l? )i>a- amor /raternus, Eus. 
Theoph.iv. 28. 9, n ; )?{-l? WaLrmutua/ratemitas, ib.iii. 2.18; LcL/' 
•^jAjk) Lcu^&doio f^i ojiovoia ahfK<f><i>v Ka\ <t>i\ia tS>v wXijaioi', Sir. xxv. 
2 : laudant et B A. et BB, vertuntque Uj-o^l iSlj-«j J^y^ iy^\ ; JUIRa 
\t^\\ /rateriia consdentia, Ass. "/raterna cha/ritate," B.O. iii. i. 117. 
2) sodalitas, /raternitas, praes. monastica, jfcLi.)^ oSsoXl "/ratrum col- 
legia armumerali/v^runt," B.O. iii. i. 498; )lcu.(} \mj.^js iwesbyter/rater- 
nitatis, Ang\. the priest 0/ a /riary, Par.Pat.13. 2. Saepe abstr. pro concr. 
/ratres, B.O. iii. i. 255; )la«./''oCi.o cuncti /ratres, i. e. monachi, ib. ii. 
78; it. ib. 99, 234, iii. ii. 348, C.B.V. ii. 69, Sanct. Vit. 63 r, 203 «; 
)l'cu.i» lu^Qio congregatio /ratrum, B.O. iii. i. 184, iii. ii. 913; )«i,o 
]lcu.ii> of.^ totus /ratemitatis coetus, C.B.V. iii. 30: adde Ebed J. 288, 
289. 3) titulus, quo patriarchae quum ad epos at epi quum ad clericos 
mona^liosque scriberent, uti solebant, Jlo^v \j( .m. 5( yi oro /raterni- 
tatem taa/in, h. e. te O frater, B.O. i. 478; quod libuerit •Jla^]^' /rater- 
nitati tuae, h.e. tibi fratri, ib. iii. i. 130; j\.<x,^(' ^ ib. 600; .aola..))' 
/raternitati vestrae, h.e. vobis, fratres, ib. 601; .^la«>{; j&o&Oj^ 
tibi /rater sapiens, Jac. Edes. ed. Wr. i. 

]]^0J^aLur f- /raternitas, BHChr. 187. 

^L./, Ul—f, m. propinquus, ajffinis, cognatus, .Job. xviii. 26, Rom, 
xvi. II, B.O. i. 533, ii. 389, iii. i. 153; Hex. Ruth iii. 12 pro Gr. 
ayX'fTf'f >' \CLai**.( ji'i V TO (jvy^eviKov ipyov, Corp. Ign. 18; , ■> ^-~ 
Otjso 'p». N a, '> Ju>oo^; y^oovU<.j[ )>»; vi «. o i ml a^ ^ yj>.i^ B.O.I. 347, 
quod reddit Ass. "Simon Magus, yente Samaritanus, atque ideo Judae- 
orum affinis," rectius Lorsb. Arnold, et Bernst. reddere jubent, j)aria 
quodammodo Judae.is sentiens. F. ]l^aJL.(^ Luc. i. 36; st. const. 
iJI*./; ^o'iljo ^JOojX VJqj».o IUjL../ Ephr. i. 132. PI. m. ^jJlZi, 
\lL^j, Marc. iii. 21, vi. 4, Luc. xiv. 12, xxi. 16, Rom. ix. 3, xvi. 7, 21, 
Ephr. iii. 293, B.O. i. 461, iii.i. 149, BHChr. 439, 440; ^iL> \u^i 
o( dyx,KrrfvovTfs fijias. Hex. Ruth ii. 20; )us^';-3 yOo^yXi^ I Frand cognati 
«vi, BHChr. 584; i*otQiII.io t^ Of 'il,^' /ratres cognatosque ejus, B.O. 
iii. ii. 118; .Ooj-SOoio^ mIA ^^ \i^( avyyevels avyyfvav, Clem. Rom. 

Rec. 140. 27. Omissa lit. (, \loJL uJUm cognati serpentis, Ephr. ii. 
496. It. similes, )... v »« . -> >>< vi S . Jsj^-Vj UI..^ oocx )S^ w^^]^ -> \j^ 
Marsh, cccclxxix. 179 r. F. fJ^l, Jtlu../, consangtiineae, wi-al^ 
llSs-oI—/ N » . :^ ,». N io fi^i-io, Poc. cccciv. 20 r.- metaph. »x)L>i? Jj^v^;^^ 
oCi. alia ei similia, Sev. Rhet. ']6v. Translate dicltnr de rebus simi- 
litudinem quamdam cum aliis habentibus; sic caliginem noctis ojl^l 
)fc>j»*»J malo affinem vocat Ephr. ap. B.O. i. 127; oJLL./ JooLo ]l-\n i 
spes, eiqve cognata caritas, Ephr. iii. 368; dd^ol../ ]l.'»ay»o Jl'cui^, 
oratio, cognataque d nuntiafio /austa, vel, ut vertit Ass. " orationem 
/austa Solent subsequi nuncia," Ephr. iii. 602; gratia jjotoj h t L , } 
)-lX^Jjoi clarae huic lud a^nis, idem ap. B.O. i. 116. Adde Eus. 
Tlieoph. i. 56. I, 59. 5. 

^ Pa. verb, denom. ex HI*./, i) cognati munere /unctus est, Heb. 
7S3, Hex. Ruth ill. 13, ib. iv. 4, \j} ^..aOo oiJ,\a ayxKTTeiaw ; ib. 6, 
^^ oiC ayxicrrevcTov, ib. m^{ o;j3(? uyx'^o'Tiixrai. Metaph. Aq. JlLj 
yooM^aj jure propinquiiatis vindicabit animam eorum, pro Heb. 
DB'aJ PSr, Hex. Ps. Ixxi. 14. 2) cognationeni contraxit, affinitatem 
asseruit alcui cum"^, ,ot^ ^^XuLao fcLij iJ> ^.^^/^^jio ^^^ )LLaaJ«.x> 
jni affinitatem ei, sc. Spiritui Sancto cum Deo non ex iis quae 
verisimilia non sunt asserunt; Bened. " pii homines non ex iis quae 
consentanea non sunt Spiritui Sancto divinitatem asserunt," Ephr. i. 8. 
Transl. conjunxit Jla*j£ ji^ Jl'ootiir ^.iLIl ^-LIj ) •^.^.'j ....~.^ 
laudabilis est ille sapiens qui conjunxit et sodavit divinitatem cum 
humanitale, Ephr. ii. 419, B.O. i. 80. It. cognationem habuit, similis 
/uit, BB. in v. ^»|j», argentum ^o^^ coX ^I^-v» d, sc. stanno 
simile colore est. Corrigit autem Bernst. Ephr. iii. 649, jliLkO 
^^^""^ U*5? l^^^? : ^»S-sl^ OMJi^j, legere jubens .,..■< v>, vertente 
ipso Ass. "quibus totidem veluii jaculis iimnane mo7istrum misere 
con/oditur. Part. pass. m. ^I-lso, f. ILJLio, pi. m. ^...ill.-o, f. JuIjo, 
cognatus; M->«^ 6 , ml ^ ^ looi tI>i]-3 o genere cognata /uit judici, 
Act. Mart. ii. 113. Affinis, jloj-ii ^ILaoo .a-^cu ^ Jjo? oo»^ cui, 
sc. Deo Verbo quonium hie Jesus conjunclus et affinis est filiatione, 
nominis et honoris filii particeps est, An. Syr. 107. i ; (Syros vocem 
technicam Nestorianorum (rvm(j>^s per .a-ju reddere solitos esse, vide 113 OUKllUJf^ _ (^AamJ :U»T^ - ^r^Sur^ ■'.• 114 s. V. AAi): Rajo-ooVX ]e^U )iooM> ^-oo, Philox. 23 r; 
o>:^ o-uyyfi/faTHTi, t'auT.v, wW offinis, Aristot. ap. An. Syr. 135. 5; ^T 
e*^ ^^ i " . " .. jo ? TO iavTs irvyytvij, ib. 1. 13. Transl. cum"^, cognatics, con- 
veniens, congnms alcui rei, ^ ^ILao J)' won congru«ns, Eplir. iii. 611; 
vide et ib. iii. 596; panis ^JLao Uft^N animae cognatus, ib. ii. 534; 
corpus Uft i N c»ii. flLio animae coynatum, ib. ; V'.. . ip^ \T^\:i.Z. 
I ' "'^ ^ «l«.^. v > colores rationales . . . non congruunt 8. respondent filio 
Dei, ib. iii. 60 ; Jt^S U,2SL ^-xJioo ^j «,5^ It^^io ).^ triticum et vinum quia valde ajjtnia sunt sanguini et corpori, B. O. iii. 
1. 350 ; o»U3_^ ^mOoo xotc iNv yu^if e*:o aliqutd ei cartmi et vohm- 
tati ejus con^ruens, Act. Mart. ii. 199 ; ^i.',! -c} JLtot quae affinia aunt 
(sc. verba, nomina), BHQr. 359 >■; jLaii. ^ILao Jlo |jo(, ib. 372 r; 
»— •-*fcoo U>-'t •< » N , M « «« V) t v> ■ - > )lkwfc>ji. )lfi •> n I foemineum 
ad normam exactum in nomine affini ad masculinum hgitur, ut 
jk^^^'cerua, f. v. %.}' cervm, ejusd. Gr. Pr. 7 r; jjJi^X .i-mV «i6i 
invicem affines sunt, Ar. uy^^U.*, BHCand. 48 v; JI. 'm-^^ << ■^\ }i.-s« 
Jjot r^r vCk vpayiiarelas iSiov, Galen. 9 uy '^.^T JloulJCoJI . '--- ^^ 
yl yiNo.!* T^£ 5fpa7r«iiTot^« oi«£OTf/>a fuBoiov, ib. 68 »•/ jl^'.oi.*.!. ^JLJLso 
l^JLiU vN )l fi 'iN v> » affinitatem s. similitudineni habent nan-ationes 
politicae ecclesiasticis, Jo. Eph. 166. 8; wot&uic^ loot .inn.vf )j;;:k.aLm 
Angl. "an act akin to that of his brother," Cureton, Eus. Mart. 
Pal. 20. 9. 

\. iM >. >f» m. cognatus, ). i' >. >Y> o»^ wotols^/ ^r^) Ebed J. 141 v. 
Apud BHCand. 25 r. etiam acribitur | - ; -> ^\ )x^.»>l' f'-\ ^;La.j« 
cognatus est sermo Aramaeus cum, Hebraeo, sed potius legend. . --- ^^ 

fllXi Etbpa. affinitate, s. cognatio-ne conjuncttis est, afflnisfuit, )oo» 
IliJI^/, BB; et sic ^ ^^j? exponitur per )^J ^ )o.o«J?, Poc. cccciv. 
301 V, Epiir. ii. 409, 468. Conjugium contraxit; Jesus, Edessae sponsus, 
Abgaro regulo poUicetur jfe^N'iN e*!^ ^JL)^^i se earn pro sponsa 
ducturum, B.O. i. 318. Affinis /actus est, «t>.*AL^ \Oo»^? )xi.e> \j1o 
.n--Uft, BHHierot. 249 «. Transl. analogies, similis /wit, BHNom. 
17417; o»k— jol wJ-J.Uj J3j) otk>-?ofcs;^, ib. i75r; ^/^fcoo a/ Ilsoj 
iJLast oo>^ k^il? ) "" ""^"'f , Bar-Sal. Com. 4 v. Litera Betli lifiN 
)i.i!iS^ •»« literae Phe est analoga, BHGr. Syr. 36. Vide et ib. 70. 
(Pro J[^I^>jSb Prov. v. 22 Hex. ubi Gr. <T<j)iyyfTai. rescribe JL^I^^.) 

})f.i... >/< f. cognatio, i_...i\ :.vH, BA. 

))r>i...|> f. cognatio, consanguinitas, affinitas, B.O. iii. i. 338, Eus. 
Theoph. ii.41.17,19, BHGr. 21.10,65.4; pi. IL'oJlL./ Hex. Aq.Jer.xi. 4, 
C. B.V. iii. 63. Accurate est /raternitas, )t>^?nvi\v» ^; ]lQi*jit(/rater- 
nitas quae ex baptismate, i. e. ojido susceptoi-is oritur, Rel. Jur. 144. 14; 
inde consanguinitas, ^^cim^} Idi.? ]|i<;Jo; oilal**./. Tit. Bostr. 140.11; 
f/«i^i^ ) <^i--- / generis cognatio, A([. et Syiu. Hex. Jer. ii. 4 ; avyyivtia. 
Hex. Jud. ix. I, xvii. 7, xvlii. 2; |Loo^/ jii.? o)Lcli*-(' cognatio cum 
numine divino, Eus. Theoph. i. 66. 4; )^ vm ..? otl n i..,/ avyyivda 
ao^lai, Sap.viii.17; et sine }, )laiL. laa-ia ayx'o-Tc/a, Hex. Euth iv.6,7; 
it. Ebed J. 1 94 ; denique similitudo, ]»30M IIqXsmi' morum similitudo, 
i. e. mores qui verbis congruunt, Par. Pat. 19. 11; analogia, Severi Gr. 
17 r. etr. de relatione inter voeabulo primitive et dcrivatis ejus; uj.^ 
Jl^^^jocL*, ^-.Z )lai«— / llao^i. )Ld Ita inter vocem et conceptum rela- 
tio (rapport) est significativa, BHGr. Pr. 2 r. Reddunt BA. et BB. 
ULil, >_*-.Uj, »jJ/>, iisdemque verbis addunt, .)Jj) )Jv3»)a V-oot )»ot 

li&iijo loX i;,^*^!^ ^/ JklI»o('*.o.iao lai>. Jiii. ^^ quadrupkx 
est )Lqa«-/, I. naturalis ut JUii cum patre; 2. voluntaria ut inter 
amicos; 3. /ortuita ul inter servum dominumque; 4. artificialis ut 
inter disciptdum et praeceptorem. Agnoscit autein tantum Jt'olL./ 
)fcLJLlo»o j^'-i S consanguinitas naturalis et spiritalis, Ebed J. 229. 
Reddit etiam BB. ai/oXoyiav per Jl'oii-^. V. Hji^cLi^Ikir • 

UiL.^ m. cognatus, affinis, f. )fclul.j; pi. m. ULL^ cog-nato 
nomina ap. BHGr. 13 eadem esse ac relativa dicit Bernst. ; sed ap. ejus- 
dem Gr. 3.56 r. nomina S^^l^l ea sunt quae in statu constructive sunt, ut 
U,aM oko liber Mosis, ocla:^ \,..^ domus Jacobi : apud BHCand. 
videtur esse analogue, ^oooaoo yOj/ U^o/ ^ yOoOao l^o^/ )o»soq* 
UI-.,', redditque BHGr. Pr. 3r. per ,_.-<L.: f. Ik^Hl-/ res affines, 
gimiles, Eus. Theoph. i. 43. 17; <-otk-Ju-|o ^01 haec hisque simUia, 
ib. iii. 40. 6. 

V^UL./ udfX<^(xuc, 4 Mace. xiii. 9. bJlxl/ /rateme, I^UaomO k~>)jLi>iPt Jo. Eph. 304. 1 2. Corrige 

)l>/ Chald. iiriK, eontuit, conjunxil, Naaar. Of. quod Lexx. Hebr. 
8. V. in« obferuut. 

[Ll"" nova. prop, i) fratris naturalis S. Joannis Aegyptii, discipult 
Eugenii Abbatia, C.B.V. ii. 370. 2) metropolitae Arbelae g. Adiabenes, 
B.O. iii. i. 479, 480, iii. ii. 146. 3) mouachi Nirbae ap. Zobam et epi, 
ib. iii. i. 497. 4) patriarchae Orientis, ib. ii. 387, qui ib. 389 uJL( 
vocatur. \S,l'' ^^sof )t>? in agro Margenai, ib. ill i. 178; jiJeaX 
^ioo^ t^isoo ju./ Mi!o M^fJSf, lb. I. 537. 

ttotOL^lf]^!' Ahhodabu, vel ut scribit Ass. Acluulahues, v. v. /rater 
patris ejus, nova. prop, epi Seleuciae et patriai-chae Orientis, B.O. i. 
533. »■ 387, 389, 396. 

ia>2< Aph. v. <a«. 

kSlL}' Ahhab, Ahabus, Heb. ^^'}^, nom. prop. 1) regia larael, i Reg. 
xvi. 28, 29, etc. 2) pseudoprophetae, Jer. xxix. 21,22. Of. oUm/. Ex- 
ponit BB. oo) )i.«w:k^o .lirJl -m^I^I .iilf )>i»/'.« .Jjjy »^\ nom. prop. 
est, cujus signi/ pater /rairis, patruus. Vox Hebr. est. Add it quod 
typus fuit diaboli, ).;jak^i? limaaL^. Denique notandum quod okl/' 
exstat in i Reg. xvi. 34 Pesh., ubi Ephr. ad loc. '^w, Heb. ^K'n^ 

Complut. XirjX, Rora. 'A;(i^\. 

.■i---/'' Heb. |3nK nom. prop, viri e tribu Judae, 1 Par. ii. 29. 

fLr, Chald. irfV;, Heb. triK, Ar. jjj ; fut. »«ii|j, i) prehendit, 
apprehendit alqm cum ^, Jud. xx. 6, 2 Sam. xviii. 5, Mat. xxi. 35, 
xxii. 6, xxvi. 48, Marc.xiv. 44, Act. xviii. 17, B.O. i. 425, BHChr. 113, 
265, 418, 535; cum aff., 2 Sam. iv. 10, Mat. xiv. 31, xxvi. 50, 57, Marc, 
xiv. 46, sr. Act. xxvi. 21, B.O. i. 37, 49. 74. 53". "• 318, iii. i. 410. 
iii. ii. 472, BHChr. 173, 265, 266, 270, 435, 501 (ubi 1. 2, pro ed. 
wmowuo/ e codd. rescribit Bernst. we)e*«>r): alqd, Mat. xxviii. 9, 
BHChr. 96, quo sensu saepius additur <a, Jud. xvi. 3, 2 Sam. vi. 6. 
Adde o>aJo»a JLr apprehendit cawlavi ejus, Ex. iv. 4; woic!^.^» 
pedes ejus, 2 Reg. iv. 27; oMtli aurem ejus, BHChr. 531; LZ-/' 
o»Lja»3 />re/te«</i dextram ejus, Jes. xiv. i; )fc».^.^j immI^ ftt( appre- 
hendit manum puellae. Marc. v. 41 ; m^l^ t«J ^^N otj*./ }>rehendit 
manum pueri, Angl. he took the youth by his hand, B. O. i. 46 ; itf( 
oil.)o Angl. he took her byherluxnd, Luc.viii.54; it. B.O.i.43,44. iii.ii. 
17. Transl. adjuvit alqm, opem tidit alcui, t i i>) ->v) ? 1^)^ f^l i, Heb. 
D'jn.«?"1-3 ?W. ^^, Job. viii. 20; it. Jes. Ii. 18, Ezech. xvi. 49, BHChr. 
435,580; >.L^.&*.; otMl>3 fo.j,tl me humilem adjiiva, S. Ahrah.Yit. 
6v; alqa re cum o, ) "^ "~ " t.jMaj> yOo»<Ji|kA o^jft eos adjiivarunt 
vasibus argenteis, Esdr. i. 6 ; it. cum jIL, \^^ f^t'qni lumhos sustentat, 
auxiliator, Nah. ii. 2. Etiam <a *«.( rem sibi cepit, ]«^U» o»*t( 
\-^-^^* decs gentilium sibi colendos ceperunt, i Reg. ix. 9 ; )joadj> 
jkJliwtlo OfLi prae/ecti terram sibi adminislrandum ceperunt, ib. iv. 19; 
|.; N. CTnn-» »aj»)ij} -aN.>« docet tit rem /adenulam preheiidamua, i.e. in 
rem fac. incumbanms, Cyr. 179 paen. Cum j^ hictatus est, ^ J-i^ 
~i'^>^ ;a,uir? te provocat ad luctandum cum eo, Anecd. Syr. i. App. 71. 
Transl. de rebus inan. ^SftS, )k^^ WiJ^}* i.'Lf}^ prehendit alt/m 
/ebris acuta, i. e. correptus est febri acuta, BHChr. 278, 434; cf. infira 
f^j^r. Prehendit, i. e. corripuit, invasit alqm ]k>.^^f timor, Ex. xv. 
14, 15, Luc. vii. 16; )k^li tremor, Ps. xlviii. 7, Jer. xlix. 24, BHChr. 
387; Jo»»ri<M;wr, Luc. iv. 36; Jiotri(Z., Ephr. iii. 284; )»1j o.^ ferror, 
B.O. i. 220; \lx^ zelus, cum'^ personae, BHChr. 143 (ubi 1. 4 rescribe 
fL/'e codd. pro f^i). Appre/ienderunt, s. occuparunt alqm ]Lag» dolo- 
res, Ps. xlviii. 7, Jer. xli.x. 24; )j»Oj vertigines, 2 Sam. i. 9, Jes. xiii. 8, 
Ephr. iii. 284; cum "^ rei. Job. xxi. 6. )»aJ iltff* preliendit ignis, 
cum o pers. et rei, altim, alqd, i. e. ignis accensus est, exarsit ignis in, 
J»cu Imm^' ..■»«- " -^ prehendit corpus meum ignis, i. e. exarsus est 
ignis in meo corpore Ps. xxxix. 4; it. Ps. Ixxviii. 21; t^fi )»Qu» 
oQja-ikls accensus est ignis in Jacobo, Hex. Ps. ixx\ai. 21, Jes. v. 24, 
Jer. xliv. 6; jjooj JL( crevit, se extendit, j^'i\ u. t^jLj .^JwolCikf*, 
BA, BB; )jo»M3 IjiocJ LL»r serp»»< ulcus in membra, B.O. iii. i. 89; 
)U^m-> >*;cu»ir l^oj )k^,^ JLl yOoik<^^ voixiir t^i, 2 Tim. ii. 17 : 
frequentius toooj, o»a .o>^|j ujoaj \m1a )«1^? ]p*A, BHEth. 5ir/ 
lo^GUk. o^ }o-^h uMOJ? v«.A. ib. 85 v; \jot )*lx oo) o»3 M»( wjeoj »9, 
ib. 107 r; omA-* o>')^a> wJooj i^o wJL^o^ k- ^X , Jac. Sar. 307 r.- et 

Q 115 .iMi^ •:• .Tuir^ - ^*»T^ ■ 116 etiam pi. U>aj, JU^. Ucoj «.^ wlaaoUf, Ebed J. 146 v. Vide etiam 
r * 

2) cepit, oceupavit, potUus est; cepit alqm, cum'^, B.O. i. 366, 
iii. ii. 112, BHChr. 418, vel cum aflF. pers., 2 Keg. xiv. 13, B.O. ii. 
256; cepit animal, Jud. xv. 4; jlUjStta reit, Job. xl. 23; )laJL>/Mwe, 
ib. Transl. . ootkcaaJLa f ■«?'£•< -'^ Jll' capit sapientes ipsorum sapi- 
erUid, Job. v. 13; .ooilai.iJ>a ipsorum astutid, i Cor. iii. 19; cepit alqd, 
cum'^, B.O. iii. i. 597 ; vel sine"^, jkooj locum alcius, i. e. successit 
alcui, ib. i. 69, iii. ii. 379; jlo-^Nv) regnvm, Dion. |j. 5; sed ?Q-.V? 
otlA^ jloa^ ut regnum retineret, 2Eeg. xv. 19; \a>jiaa guberna- 
ttowem, BHChr. 221,406; \a>a^ perf%Lgium, '\. e. confugit, sq. o ad 
alqm, B.O. iii. i. 151, BHChr. 96, 113, 193,385.472, Act. Mart. ii. 24, 
Off. Mar. ^». 8, qj>.i6; ad alqd, i Reg. i. 50, 51, ii. 28, Off. Mar. opi. 9; 
captavit alqd ex ore alcius, Luc. xi. 54; cepit, mscepit, "^S. JVo^ tmwi 
adversus alqm, Mich.vii. 18, BHChr. 80, 521, 566; )»|? bellum,, i.e. 
gessit bellum xiL cum alqo, ib. 421, Ephr. i. 182, 183; ^^ fLc 
recepit alqd, B.O. ii. 423; cepit, assumpsit, jloii^Aij ]l^f exordium 
tcripti ab alqo, ib. iii. i. 466; ^L»?' jl^^- V . causam capiunt, i. e. 
obtendunt, "causam adducunt," Ass. ib. 242; jl^C^^L^^ f^i causas 
obtendit, Ephr. i. 83; accepit alqd, Hex. Ps. ii. 12, B. 0. iii. i. 124: 
accepit, amplexus est )kL jor^^cfew, ib. i. 467 ; libJ^.^? religionem, Act. 
Mart. i. 136; excepit alqm IjA^Ia honorifice, B.O. iii. ii. 473, BHChr. 
383, Sanct. Vit. 1621).- cepit, potitus est alqa re, urbem vi cepit, Jud. 

xi. 50, 2 Reg. xvi. 9, xviii. 13; [lent, fL( Upavriufv 6xvpa>tidTaiv, cepit 

eastella, i Mace. i. 2, Ephr. ii. 219, B.O. i. 74; cum^, urbem i Mace. 
vi. 63, BHChr. 39, 1.9; regionem ib. 1. 10; ]l^)io( ^( vias oceu- 
pavit, ib. 602, sed [jLioi JL( iter prehendit, i. e. viam iniit, Ephr. i. 
413: cum aff. rei, B. O. iii. i. 272. Transl. a) cepit mente, intellexit, 
Jokxvi. 12; llaoifa >m( ]L)0 sensum admitturU, Ephr. i. 414. /3) 
de rebus inan. cepit, continuit, mare fusum duo millia metretarum fL(' 
cviitinet, i Reg. vii. 26, it. ib. 38; 113)0 ]i\.(^l' complectitur spatium 
et fempus, BBiGr. 68 ; )lo»o/ JL(' longitudinem complectitu/r, 'Ephr. i. 
122, 123; \ii(''spatium terrae, ib. 123, 1. 10; domus quae ^-'"'^ jji./' 
])k30 capiebat viros centum. Par. Pat. 3.7; continuit plures personas, 
cum'^, B.O. ii. 288. 

3)tenuit, retinuit: tenuit alqd manu, fusum, iSam. iii. 29; falcem, 
Jer. iv. 16; I^clm JH ^** tenendo pedum pastorale, B.O. iii. ii. 841, 
iii. i. 143; cum'^, |imT\ y^l' calicemtenent,'\h. 248; ]>ai»;.ac^ yf'^V 
tcapham obtinuimus. Act. xxvii. 16. Transl. tenuit, retinuit, moratus 
est alqm; cum aff., Luc. iv. 42; cum'^, BHChr. 419: tenuit impe- 
rium, obtinuit regnum, B. 0. i. 421, 422, iii. i. 53, 56, 77; dominatus 
est, Ps. Ixxii. 8; ) y<s * > in poptdum, i Sam. ix. 17; cohibuit linguam, 
Jac. i. 26; yOo»aoaS vo*.**)^ cohibebunt as suum, h. e. prae admi- 
rations sUebunt, Jes. Hi. 15, ubi Gab. occludent, sed Heb. ^Vafs^, 
Lxx. c|ouo-t; manum, >f'^( jor^lT )l, h. e. opem non denegabis, 
Deut. XV. 7; sed yoot^l^l 0*^/', Jer. v. 31, i. q. ^ooU^is aJL^ eos 
adpwarunt, et sic Jonathan pnn^ bi! f JJ'DD ; cupiditatem, Ephr. i. 
444; tenuit, retinuit animo. Marc. ix. 10, iThes. v. 21, Ephr. iii. 59, 
iii. ii. 455; ».otcu.|f ^l)>4^r o i S . nN oila^ oti*.?' quod vertit 
Kirsch. adversus fratrem sumn omnem antipathiam animo servavit 
BHChr. 141 ; tenuit, secvMis est alqd, B.O. iii. i. 368, [sic leg.] fi-i>~ 
^t*»( ^***? K<<1*? chronologiam quam, nos sequimrir, BHChr. 40- 
tenuit, servavit, ^ootlolacuot }-l)joi»., B.O. iii. i. 129; tenuit, i. e. 
coluit, observavit alqm ()kl.rMi tremore), Ps. ii. 11; alqd, |l:^oJ^ 
jejunivm, B.O. ii. 304, Diss, de Mon. 141 : U'siau^ J^/" tenuit, ife. 
habuit gratiam, ib.; yO,_*.)j )t>. 1 » N ). 1 v>a^? )1 ^ ^ - j r« r^r 
afiiupov vrtvif xop^" ?X*"' airrovs- hodiemi diei somno gratiam habeant, 
3 Mace. v. 20; Unuit, i.e. tractavit, \s>tot y*{o Ji'oaLx ^f^}' ut pere- 
grinvm et ut advenam. Lev. xxv. 35; \,\T,f\^T, ^Z' ut inimicum, 
2 Thes. iii. 15; k^)i,Iai benevole, cum %., B.O. i. 372; \IL.\£ in 
honore, i.e. habuit alcui honorem, cum ace. vel aff. pers., i Pet. iii. 7, B.O. 
i. 380, BHChr. 138. De rebus inan. tenuit, sustinuit, aluit alqd, cum 
%., B.O. iii. ii. 365; obtinuit, praevaluit, eonsuetudo, Eus. Theoph. ii. 
64-3; pax profunda, ib. iii. 1.20; haeresis, B. O. iii. ii. 445; vitium, 
ib. 457; bella, schismata, alqo loco, cum o, ib. i. 386, iii. ii. 646: dura- 
vit alqd, ib. i. 388, ii. 61. 

4) {pessuh tenuU) clausit, ocelusit; IL^i: ja.nuam,, fores, Gen. xix. 
6, lo, Jos. ii. 7, 2 Sam. xiii. 17, 2 Reg. iv. 4, 5, 33, vi. 32, Sus. 17, Hist. Bel et Drac. 13, Mat. vi. 6, Luc. xiii. 25, Apoc. iii. 8, B.O. ii. 
318, Ephr. i. 259, BHChr. 509; UojCo; \:LiZ JL( (rvwVXfio-f t^v 
(TKYivl^v, Judith xiii. I ; )b2>.»]^ Ezech. xlvi. 12, BHChr. 173, B.O. ii. 
318; )jS.>r 2 Par. xxviii. 24, Jes. xxvi. 20, B.O. ii. 20; portas urbis 
BHChr. 247, 278, 444; jltfi? )>^»l portas aedium sacr. ne res divinae 
fierent, BHChr. 306; ]Lli J***? \^*^ vob-j/ ^ol*Lli| ^/'a^lj wot 
luWMsf m^s f<"'>~'^ 1^)0 \S£aJisaa('' " quod sicuti fores imposi- 
tionis manus episcopatus coram multis Indian populis occlusistis," 
B.O. 111. 1.129: ot^^ooio? ^:i.»I. ^iio ^iJi.} ^Qjot JB(' Of^( yiaot 
. aa^j )LQj»*Iao msI^s Uuo? " ita et superi fores doni Domini coram, 
vestra indigentia occlusere," ib. (1. 23). It. sine jj^i'l , > oo*Isid oJL}'', 
Jud. ix. 51, ubi Heb. 0*13^? I"'? P'; it. i Mace. v. 47, ubi Gr. arnKKturav 
airoir, Angl. t/tey shut the city gates in their faces; it. ^fo^ 
woia_s)L» diroKKeiovTfs, Par. Pat. 3. 8, quibus in exemplis Gr. dn-o 
Syriace redditur per .oo»^)o, woias).^. It. ocelusit sc. ostium, fores. 
Gen. vii. 16, 2 Reg. iv. 21, Jes. xxii. 22, Apoc. iii. 7, xx. 3; sic imper. 
fa*./' reddit Ibn S. § 28 per vW o^^- ]^<n'\\->rt\ lO&oi' ^t^i' 
)i« •ft uji clauditis regnum,, i. e. portam regni caelorum, Mat. xxiii. 14 
VHh.; clausit i^^^lH:^ librum, Luc. iv. 20 VHh. ; )i«''ft«^> caelum ne 
plueret, Apoc. xi. 6; oira^o tabernam suam, BHChr. 214; JLa^ot^ 
templum, Clem. Rom. Rec. 40. 7; o»a&<>> uterum ejus, 1 Sam. i. 5; 
oii St j ao us)a id., V. 6; >«t>i*'^>o i.*t( un-oxXriu fiov TO KtWiov, occlusi 
cellam meam. Par. Pat. 3. 2 ; fL(*LUo claiulendo clausit, i. e. penitus 
clausit, loksuo'^ Z£\^ omnem uterum, Gen. xx. 18; jui ^\i fZi' 
claudit in facie alcius, Heb. t^''N"i'y ^jlD^, Angl. he wiU shut the door 
upon him, Job. xii. 14; Ktotoio^'i *L( ocelusit viscera sua, i.e. miseri- 
cordiam suam. Act. Mart. i. 167, i Joh. iii. 17; ^ aj*/ fL I'' clausit 
manum suam a paupere, i. e. pauperi opem non tulit, Deut. xv. 7. 
De rebus inan. ocooa \i)A xSi.V. wfo^ir Jl ne claudat super me 
puteus OS suuni, Ps. Ixix. 16. It. operuit, teodt, <Ia|o JL^^operuit, texit 
faciem rei, Job. xxvi. 9, ad quern locum BH. ap. Kii-sch. Chrest. 200. 
9, otiSjo vfilf )n V Jiwies operiurU faciem, ejus. Transl. a) jJl/* 
jkLix clausit oculos, caliginem oculis effudit, praestigias egit, 2 Par. 
xxxiii. 6, Heb. tPJV, quod Arab, interpr. eodem modo ac Syrus intellexit, 
U^j.»jiJb JLi.1, vertitque Sion. "fascinavit octdis," unde Castellus verbo 
JL( fascinandi potestatem minus recte tribuit. j3) )1'm>0(' J^f clausit 
aenigma, i. e. tecte, obscure loquutus est aenigma, aenigma inter- 
pretandum proposuit, Jud. xiv. 12, 13, 16, Ezech. xvii. 2, cui opp. 
Ilf-o/ )1<^ aperuit aenignm, Jud. xiv. 17; )l.'»-o(' i^a solvit aenigma,, 
ib. vv. 12, 13, 14, 18, vel -^^o}' indicavit, declaravit, ib. v. 15: ^Z^ 
y^of proponit aenigmata interpretanda, Dan. v. 12, quod perperam 
Sion. et Castell. edisserit aenigmata yertunt, quem sensum «i^/*nu]lo 
jure habere posse affirmat Bernst., verbaque Chaldaica ITHK mryti 
ostensionem, monstrationem, i. e. prolationem aenigmatum velle, nee ut 
plerique interpretantur declarationem, e. explanationem aenigmatum,. 
Addit Bernst. neminem, ordine significationum v. fi/" exposito, dubi- 
tare posse quin falsa sit Gesenii (Thes. Ling. Hebr. i. 450) et qui eum 
sequutus est, Fuerstii (Hebr. HWorterbuch, p. 56, in XTHK) opinio, 
qua ^C cum JIV»<'('* [rectius )l'^o('*] conjunctum ab hoc nomine 
derivatum sit. 

fZ(' part. act. prehendens, tenens, retinens ; exempla v. s. ^^^ 
Vix occurrit nisi ad tempus praesens et imperfectum formandum, ut 
usooj oS JoM *I" BHChr. 231 ; in al. significationibus locum ejus 
usurpavit ♦*-(''. Quod exstat i Reg. iv. 7, »«'^i» J,^}' jVo^i U^ 
cuAiiJ^oo^ forte ex errore quodam ortum sit, ut c^^'ib. 19. Ver- 
tendum esset mensis quotannis tenet qusmque nubrire, i. e. quisque 
tenetur regem mensem unum quotannis nutrire. 

«*•• , )««-i , ™-j Jf*— •! , jfcj-*— r , f. ; part. pass, vim duplicem 
habens, sc.j 

A. iNTEAJfS. i) prehensus, tentus, retentus, gladius o^'l,\^ «-('' 
Num. xxii. 23; )y^('''^ooJf ut conclavia lateralia tenta essent, i.e. 
firma essent, firmiter tenerentur, Ezech. xli. 6 : cataractae ^rf^'^ t* 
kS»o» )I)*SLs magnis laminis ferreisfrmiter tentae, " contectae," (Ass.) 
B.O. i. 39 1 ; CTfi ft>. N ? o ^ ^^fl\-> jfy^c oTfl/ wMnus ejus apprehensam, tenens 
calcem (Germ. sec. Bernst. sich anhaltend, angeklammert an die Ferse, 
A.n^\. fastened on to the heel) Esavi, Gen. xxv. 26; ) ji-li ^f^^fS "sese 
mutuo tenentes," B.O. ni.ii. S06 ; Vo^Jl^ ^j^/'ib.; Ut^U> 000. ^f— (* 
)?»«f alter alterinis manus tenebant, BHChr. 295; animae uoo) .i«.if 117 .<UMr^ %tMt<- 118 quae retinebantw in inferis, i Pet. iii. 19. Transl., oculi 
eorum wooi y^^C tenebantur, s. retinebantur, Luc. xxiv. 16: peccata 
^ti—( retinentur, Job. xx. 23; mos antiquus loot ^{ tentus fuit, 
" invaluit," B.O. iii. i. 81, videet ib. ii. 196; vir )ooi f^^' }jrelieiu)us,i.e. 
animo afFectus, commotus, Eus. Theopb. iv. 2. i ; 00m ^^^^^f ycu« 
"illi in concepta semel opinione ohfirniati," B.O. i. 37. Cum o pers. 
deditus, adhaerens alicui, <mj( \j\,^\^ ^^f jkj( jootJ? >^(''"ut quum 
quis cdteri adhaeret," B.O. iii. ii. 2 1 5 ; cum o rei, ^^'.a>of ojoaoaf ool 
qui synodo adhaeresdt, "qui gyiwdum amplectebatur" B.O. 1.385; 
M^? ^ tn a -t fcj/ j*L( Apoc. M. 13 : comprehensus alqa re, otsf 
^<^r C.B.V. ii. 64; )tC»r»B Y^S.} [m'i^ yo'otiSs ^?»o ^^I'ot^} 
B. 0. iii. ii. 703 : caplicg, implicitus, JbLia^ »*I.( somno captus, ,jL:l-jjJ1, 
BA, BB; tM^o.^ ^'f^c errore impliaiti, Epbr. i. 116, B.O. iii. i. 98; 
t 'o^ . V ? loZa).^ >»o)ON.^-> J.1&J )i*^l? )jo " quum anima noxiis hujua 
saeculi offendiculis irretitur" B.O. i. 304 ; vide et i. 42, ii. 42, 296, iii. i. 
^32. 35i> iii- ii- 455» 456; oo« ^-'j-j^/'lls^i^f loo,*!.* ienebris pra- 
vitatum tenebantur, Eus. Theopb. i. 35. 5. 2) clausus, ocdu^us, l^»l 
jImI? porta clau^a, Ezecb. xl. i, xliv. i, 2, 3, xlvi. i, 12; )2aJ»/' kJo 
•Aui; Act. V. 23; oot *!-( \^i^ janu<t, clausa est, Luc. xi. 7; adde 
Sus. 20, Job. XX. 19, 26, B.O. i. 481, ii. 213, 318, BHChr. 173; it. 
BA. et BB, qui dicunt j(iiil .)U*./^ Urbs low ll^i' obsessa fuii, 
Jos. V. 16; )JL.(^ Ij^s;.^ uterus clausus, Ejihr. i. 83; mulier il^t^l 
in-'tixf sterilis, Prov. xxx. i6; i^UJl, BA. Sed yO<voLi.Jj ^V-^' 
clausa sunt viscera eorum, b. e. immisericordes sunt, Prov. xii. 10. 
Metapb. JMu^i; ]ij^iortus clausus, b. e. virgo, Cant. iv. 12. Ap. Epbr. 
iii. 172. 13, ILaxo JL^t infinitum significare videtur, Bened. " incompre- 
hensum," nam opp. ibi \lal1l^ea:^ finita ; redditque Bernst. finis prae- 
clusus, id eujus finis jiraeclusii'S est : sed lioc potius esset )!**.( JAaj, 
vel fM>(> )Am, unde malim id quod tenet, continet finem, id in quo 
finis continetwr, quod ergo infinitum est. Cf. *^\\ \Jd infra. 

B. Trans, i) prehendens, tenens, cum ^, oooj ^ww^i? )t^^ 
^'<*-'^ o( avSpes 01 avvexoyres airov, qui Jesuni tenebant, Luc. xxii. 63 ; 
cum ta rei, woiom>')>3 ^f^l *oo xfipoywyoSn-fs, etprehensis manihus ejus 
eum duxerunt, Act. ix. 8; it. tenens alqd, ventilabrum, Luc. iii. 17; 
codicem, B.O. i. 34; claves, ib. 95 ; lampades, Eus. Theoph. i. 37, 176. 
Unde tenens, gerens, |t9> ..m ^J^^i Kparoivres pofKJiaiav, Hex. Jud. viii. 
10; )>aJlao i»l^( gerentes enses, i Par. v. 18; lojJl uflZ( tenentes gla- 
dium. Cant. iii. 8, C.B.V. iii. 47; )i^Ia i^Jk^( clypeati, Jer. xlvi. 9; 
JuxMoii w*»— ( oi 8opv<p6poi., 4 Mace. V. 2; )x«) ■.••.^••i' 8opv(p6pot, Rei. Jur. 
106. 10; oS^t )ijf»T-» 1.^03 ).2>,-»» .ojot^o ."^A *M<^ o« tenens 
omnia, et septem illas stellas dextra sua, Gr. 6 Kparav roiis eirra aarepas 
iv T§ i($i^ airov, Apoc. ii. I : f^i-f "%>!>} U W= Dominus qui omnia tenet, 
Kipms navTOKpaTap, 2 Cor. vi. 18, quod alias per'^.a j-L/'^redditum est, 
et sicVHb. b. in I.; otS-icoj |L^ "^o ^^ tenens, h. e. potestate, 
imperio regens omnia virtute verbi sui, (fiepav re to jravra t& pfjiian T^y 
ivvapfuis avToi (VHh. pr'ftNo ^f ]S^, quod in marg. exponitur per 
■.».ii&-^ . J^aoso .;j»*ao regens, gubernans), Heb. i. 3; verbum Domini 
nostri jisli^o )1*«.( '^■o? -ot quod " omnia tenet et gubernat," B.O. 
iii. i. 568 ; tajaoo "^ t*-l? Jo>2ii? jts ^ ^ i a a ib. 349. Cf. et ib. ii. 195, 
iii. i. 571, iii. ii. 235, 852; spiritus JU-r-.™ )^o» "^-aii. omnes spiri- 
tus continet. Sap. vii. 23 ; sapientia est Jil-T ^^.ali*.? quae omnia tenet, 
ib. 24. Passim occurrit'*^ ^l' omnitenens, (jfiii i^JJl • J^l isL-L. 
,- f.-. i, B A, BB.) pro omnipotens, ut Dei veri, et Filii epitbeton; 
e.g. Job. V. 17, viii. 5, xi. 7, xxii. 17, 25, Hex. Jer. iii. 19, Zacb. i. 3,6, 
Mai. i. 4, Sap. vii. 7, 2 Mace. i. 25, iii. 22, 30, etc., 3 Mace. ii. 2, vi. 2, 
xvii. 25, Apoc. xxi. 22, VHb. vi. 18 pro Gr. iravroKpaTap positum; et 
'^ ♦-L/'ow pro & vainoKparup, Hex. Amos iii. 13, Apoc. i. 8, iv. 8, xi. 
17, XV. 3, xvi. 7, 14, xix. 6, 15. Ad amussim autem omnipotens esset 
%3 )!», foem. U^» '^j Sap. vii. 23, xvi. 15, pro Gr. navrohivanoi. 
Ass. modo omnitenens, modo omnipotens transtulit; >f^J s-*^ >*f r^ 
%3 )ta» .'^ t~«r" sanctus enim es omnitenens, omnipotens," B.O. ii. 
186, 187; Filius Dei, Dnus et Rex,^ JL^l' "omnia continens," ib. 
iii. ii. 202; "^ )l>oo "^ »L./' Jovi/' "Beus omnipotens, et univer- 
sorum Dnus, ib. ii. 155: eodemque modo iii. i. 350, iii. ii. 673, 852, 
C.B.V. ii. 20; ))q-3 } ' uT "omnipotens," Epbr. ii. 472. Imperio 
Unens, )oo. ,-^('')-?oom? j.mi^ti^^ mN'a: ^ gens Judaeorum Palaesti- 
nam tenebat, Eus. Tbeopb. iii. 1.26; coot ^-f*-(' U*aai». ib. 24, cui ibi 
respondet ooot ^,.t\v>.va gid)emabarU: *«./ uao^^^^Jl ^o|joii.<i^ looi ib. ii.77.5; ooo) ^M«/ Ibu^fjo* )V^>B ib.ii.70. 6, vide et BHChr. 
283; li ^N ai>. f^f" tenens imperium iu mortem, Heb. ii. 14; ^l^l 
U if>\' « » ? U^l^Qjk (sic rescribere jubet Bernst. e cod. Vat.) l«n«ns 
imperium, i. e. regnator Moslemorum, BHChr. 187; t i ^ 'S a*? ooi 
)oo( fM.r ^|j)ot )jLir oii^AA |l'(u;^<>; qui imptriwm praefecturae 
tolius Aegypti tenebat. Act. Mart. ii. 196; vide et ib. 315, B.O. iii. i.349, 
350; qui modo )l'^\.N ^l' " occupat eccledam," ib. ii. 43; f^h o°« 
]lfi t\ v> S ■ -I •>"? )l}-^ qui ecclegiae melropoleos protest, patriar- 
cba, Jo. E|)h. 5. 16; jloxi; )laj<^(jet ).«»<^ jeo) ^^.^^ coenobii 
regimini praefuit, Pat. Vit. 23 v; |L'aja^^; JAJioa ^l" regni 
adm.inistrationem tenet, regni j)rocurtttor, BHClir. 545; }joaj ^l^f 
qui He exterulit, in locis liaoQj )viSi<>. ^o»a ^Lt,\} in quibus pax obti- 
net, B.O. iii. i. 238: liber, qui lyL'toma Ijogu fJLr " nunc Syrorum 
manibus circumfertur," ib. 138. llahens, qui Jtabet, jLcia) viclo- 
riam, victor, Sanct. Vit. 31 v/ l>^a^ re/ugium, Lo'oi ]'f^^( yOot^ 
jixoG^^ ad illoa perfugiebcU, Epbr. ii. 53; lltVoa^ >.«Gaa (aI/' 
liberos suos in subjectixme habeas, i Tim. iii. 4 ; )>^? o« »««•( gradum 
liabet, tenet, Ephr. i. 369; c»i«9ir-> ^( sui compos, ib. ; UmI ^T 
\si magnas vires Itabens, ib. i. 296; ^«wOAlf »L^( {.mAo^ '>«^CLaI 
Jesus filius '^vm figuram gerit Jesu Christ', ib. ; ]'iL\tS ^Z^l' \lia 
t\ npof)(6pf6a, Rom. iii. 9; )j£ ;Jw( )l Pj^&S (mrayrjv oIik ixu>, I Cor. 
vii. 25. Habens, aestimans, oi^ ooot ■ " " /''f'-^iN. j ^(^ qy,i ul pro- 
phetam eum habehant, fixov, Mat. xiv. 5; it. ib. xxi. 26, 46: ]«A«|.a 
ot£. ooot ^'«M<r )^> in magna honore eum habebant, magnopere eum 
venerabantur, Epbr. i. 159; t<a«Z*)l ]o« «L»( ];.o)o Irenen in honore 
habebat, BHClir. 136; )o» ji.:^^..../ o^ ooot ^m^/ pro viro magna 
eum habebant, Jo. Eph. 251. 25. Hahens, gerens, ]\^.m»jS fy-\\ " qui 
ministerium, altaris obtinet," gerit, B.O. iii. i. 242 ; pi. 2 Cor. iv. i, B.O. 
iii. i. 242, 247, 334; servans, tenens, e) >^-> j&o/'^jeot ^^i^ "^.^ja 
./^x quia irnm in carde suo contra alqm servabat, tenebat, BHChr. 
554; )»*-•» j-*-»('^J) capiti nan adhaerens. Col. ii. 19; )o«j . j f( 
tO.N.via'N " Fetrum tenens," illi adhaerens, Act. iii. 11; Im.^ jooi •><•/ 
Idoi Awnc morem tenebat, Sanct. Vit. 321**, B.O. ii. 441 J )oo» »^^( 
llS.^)K:» opinionem sectabatur, ib. ii. 42, BHChr. 550; ^^^i Uaot 
ooot eandem sententiam tetiebant, B. O. iii. i. 355; ortbodoxa fides 
)oot {^1; " quam hactenus tenu^at," ib. 107; dogma JL»L«if quod 
tenemus, ib.; vide et ib. 354, Jac. ii. i, Apoc ii. 14, 15: )»**■ •»«-« 
veritatem retinentes, B.O. ii. 11, iii. ii. 372; Veritas yofctj( ^V^i; 
" qu^m profitemini," ib. ii. 36 ; ooot ^<*»±~l ]l.'< M'*N > i a. N a^("si tra- 
ditionem tenerent," ib. iii. ii. 296; )il^\a^>a ooot ^f^f doctrinam 
Juliani tenebant, ib. ii. 296; wfc^jol x»lu( qui meam confessionem 
tenent, meae sectae consortes, Laud, cxxiii. 12 v; observant. Marc. vii. 3; 
nos Syri^w-./U'i.? )>«JLik.« jaJaao aeramGraecorum sequimur,B}iChT. 
40; )?|l.i>1^^ ooot ^Yi^i'' "festa celebrabant," B.O. i. 143; wjXlit 
)klLs»»V )lis^? "alios ritus calentes," ib. iii. i. 273; IfcOik^? )?o>-3 
ooot ^•A.M? hanc religianem sequebantur, Act. Mart. i. 244; tractans, 
liiLa fy.r, ii33 B-ah, Gen. iv. 12; \Jbclaj -pL-/', 'it"^ '^^f J«. 
ii. 8; possidens, ^^^( •oIm '%a omnia possidemus, 3 Cor. vi. 10; 
Arabes ooot \:A£^QL!^J'^iJL('' corpiis passibebant, BHChr. 113; f^^( 
)juio bonmnim possessor; Ebed J. 235. Detinens, cohibens, «o— (o« 
« ">-m( llfv^ )l)LjkaA; qui veritatem improbitate detinent, impediunt, 
Rom. i. 18. Quod autem dicit Epbr. ap. B.O. i. 79 ^J» |i4o.«ar 001 
jL^/' "per quem nos designamur," (Ass.) melius reddit BA. (_*>LiJl 
vicarius, qui nostrum vicem gerit. De rebus inanimis; vidit socrum 
ejus )lijfc( ot^ l*~^if quam corripuerat /ebris, febri correptam, Mat. 
viii. 14 ; Jls-ljo JiotT ^01^ ]oot ^^i occupavercU eos stupor et lrem,or. 
Marc. xvi. 8; terror timorque loot lll^i .«i \ 3 N omnes homines 
incesserat, Dion. ^.^ai9. 17; yOM^ loot jt»Llf )l^-»*» nudum quad eos 
tenebat, quo capti erant, Tetr. Dan. x. 10 (Sus. 10); o^ low f» 
lljLals ]l'^.'->~v< ]l»Lr xgQ^>X quum nudum de eo suspicabatur, 
B.O. ii. 211; loot )U-r UjV wJLii JI^LaIs ]l'a^ error nutlus homi- 
nes occupaverat, Eus. Theopb. ii. 70. 2; ''^o^ )oot »-L( )*fc«.» sU«n- 
tium tenebat omnes, omnes silebant, Sap. xviii. 14; IjmkIJ |ik«.». f^Jli 
caeteri silent, Ephr. iii. 331 : lex ^ )oot f^\\ tV «? KaT(ix6iu6a, Rom. 
vii. 6 ; fL»lt \^ to Karixov, 2 Thes. ii. 6. It. continens, compleetent, 
Epbr. i. 1 23. 2) clattdens, jyraecludens ; Uj&a.; jl niN^ o y^^l ^»*— if 
qui clauditis, praecluditis, regnum cadeste, Mat. xxiii. 14, ubi VHh. 
rectius tofro^ ^M<(f. 119 .1M i\h\r^ - «<»*j*f^ •:• jU»Or^ - .TMT^ 120 )iL.re sensu tenentis et gubernantis (cf. '^ ^l' namKpdTi^p, 
et Athan. Ep. 4. 13 )ooi ^i" j)otestate praedltus est) usurpatur, 
i) substantive, potens, princeps, nam ^^--l? yOJoi ^? ]iA*( rtfirj v 
napa rav Kparovvrav, CjT. 411. 4, idem est ac J**-/ ^? , .' 
occurrit absolute, \JL.U J''** tributa regulorum, BHChr. 207; |a \v> 
). '. '{^ rex el dmnimui, Laud, cxxiii. 8 u; et cum gen. loci, )►-.(' 
[nn „\.«f CUiciae princeps, BHChr. 308, 426; )l^;ao! ib. 44.3- 
Adde BO. i. 531, 11.211,212.423,425 (ubi col. b. 1. Syr. 9=l^P>i, 
1. 7), iii. i. 199; Eerum sec. xv. in Mesop. Gest. pp. 2, 6,11,14, etal. PI. 
\'t2Zr magnates, potentes, BHChr. 78, 85, ubi opponitur rolt K'imi" et 
li.». pauperibus et egenis; it. ib. 409,454; praefecti, ib. 207, 562; 
\ vt/'''^<- \^^'oi Kparaiol t^s y^c, terrae potentes. Hex. Ps. xlvi. 10. 
Keddit Ass. B.O. ii. 231 (e BHChr.) )IiSiJ« ll^i' " prinoipes cehis- 
simi," it. ib. iii. ii. 134, 1. 7, ubi 1. 18 pro eo scribitur ^^V^ \^^i; 
\ sisN-N. wIIL/"^ ''principes hujus saeculi" ib. iii. i. 132 ; y(o )»j— ( yf 
\^ 7> yn Ebed J. 267; lllflo II^oJL Isui. ib. 2) adjective, lyraestans, 
bonus; sec. BS. ap. BB. julM .U>Cl, uiide pro tit. honoris, VHh. Luc. 
i. 3 JLSoloir \l^r Kpan<TT( 0f6<t>tX€, optime Theophile; it. Act. xxiii. 26, 
xxiv. 3, xxvi. 25. Sed saepius pro Gr. Kparaiot, validus, potens, \^;io 
J^/'Kupiof (cpoTaio's, Z>nMs;jo<e/M, Hex. Ps. xxiii. 8; ll«I~r ]^(' j^i 
Kara Kparaiav xf'ipa, 3 Esdr. viii. 46, 60, Hex. Ezech. XX. 33, Job. xxx. 21, 
VHh. I Pet. V. 6. 

jJoui tt^i' tenens serpentem, sc. constelktio Ophiuchus, \jii, Bod. 
Or. cccclx. 20 «; ^;.ao/ ^joa t t 'S o^? lo^jik^ );;.»Uq:» l^li Uo^ »**»( 
.o.ot o;^ ^^.^^o )^ci3» Ua^ o^ ^y>? )i^^? )1-9J«? Jsikas?, BB. 

yo'iit. »^l' tenens lora, sc. constellatio Auriga, BHCand. 43 V. 

♦*.^ Hier. fut. \^ii fa— claudet ostium, Luc. xiii. 25; imper. 
l:^.*! ja«.^ claiide ostium, Mat. vi. 6; part. pres. )lm\v< ^j-/ 
claudentes reffnum, ib. xxiii. 13 ; pass, ^^f^l U^ii fores clausae, Joh. 
XX. 19, 26. Ethpe. )i.:k»l j—L/ Mat. xxv. lo, p. 577, sed )i^jL *^l(' 
male ib. p. 299; it. )i..v>». Of»*.l( clau^ sunt caeli, Luc. iv. 25, p. 545. 

jjlLl/' Ethpe. pro fZWl*; i) prehensus, depre/isnsiis est in culpa, 
Num.v.13; )jofcj»a in afta</tej»«fe, Jos. vii.15; )ln->l,^ infurto, Ephr. 
ii.496; 1L>*-^ l^t^oafts injlagitio, BHChr. S^^j OmkII( ('(papdSjjtrav, 
capti sunt infraade, Clcin. Rom. Eec. 131. 19; >aji^ fcUfcoo in acto 
furandi deprehendilur, Prov. vi. 30, 31; cf. C.B.V. iii. 67; it. sorte 
JjooM? V^'^ j^lLf' Jos. vii. 17; tl^o.^ JLlXr I Sam, xiv. 42. 2) 
comprehensu.s, captv.s est, 2 Reg. vii. 13, Jes. viii. 15, Ezech. xxi. 24, 
Act. xxiii. 27 VHh., B.O. ii. 165, Act. Mart. i. 165, BHChr. 70, 232, 
264; Otjlllr citl'i->\v> ]>raeoccuj>ata sunt vada eju^, Jer. xli. 32; 
jfcoQ^Xa amore, Sanct. Vit. 149 », B.O. iii. i. 127 ; jl^s^Ia cupidine, 
Did. Ap. 3. 7, II : |j«»aa3 inorbo, Dion. o-o. 10; ^m«1|^sjm« .cudi 
laoiA.3 01 UrfpiauTfi, Galen. 13 r,- |>.«^*> laqueo, Jes. xxiv. i8, Koh. ix. 
2; ll'MptOd reti, Job. xl. 18; jlcu^ ^i tnorte, morte correptus erat, 
Athan. Ep. t^. antep. ; JloJl ^ fatigatione, fessus, dcfatigatus est, 
BHCand. 41 1'; >04^ll^ >oo>Xo v-> iniquitate sua cainentur, Prov. 
xi. 6 ; a^l^oo ctW vi'vi*», pro ;dKl]^>>3, serinone suo capitur, Sir. xxiii. 
7 : sed mSSvi vi Jllil^ imjnditus est sermo ejus, loqui non potuit, 
BHChr. 493; o»*.l.l/ .CO) I SiNqjj* .qjo) qui in sua doctrina capti 
decepti sunt, BHCand. 481;; ^m*1>V^ fexil.Nia tvaKmrot, Cyr. 8. 5. 
3) tentiLS, detentus e»<,'^Qju^ in orco. Act. ii. 24 ; ]»Aas in vincidis, 
in vincula conjectus est, Act. Mart. ii. 185. Notat tamen BB. in hoc 
distare fLl^oio e i^^Nt^, quod in illo multo minus violentiae et 
roboi-is sit, i*^ ^ o'o) .. 9iS^«vi ]i( ^a^*x ^.r^ls^o m<L1s^ 

k.^<ij ^ybJl ^j el-^ Jj'ill ij JLij . yjN fcs^} Oat ^. 4) retentus 
est, po) jvlx JLIX.1^ viget hie mos, BHNom. ^2 v. 5) clausus est, 
\^i\. mII/ clausa est janua. Mat. xxv. 10: pi. Act. xxi. 30, Jo. Eph. 
73- 13. Clausum est jiciaja fc^/^A sepulchrum, Sanct. Vit. 231 r; jkLi 
)V_»QjQ^j» 1^^; \llja sacrum baptisterium, C.B.V. iii. 237 ; '^ 
)j«jp Jb^ omnes cellae, Jes. xxiv. 10; j.T'j^a caelum, pluvia defecit, 
Luc. iv. 25; wmIm ]^t^ ecclesiae clausae sunt, Dion. ■■■~~ 2; 
fJllir Ji$ao oppida clausa sunt, Jer. xiii. 19; (.iILj^ ))' \,A.-iV porta 
ne claudatur, Ezech. xlvi. 2; ]Ait yO^^rkJ claudentur portae, Jes. 
xlv. I, Ix. II, Neh. vii. 3, xiii. 19; jl'jij )ui.jil, fores ecclesiae, B.O. i. 
480: okJsoA •^ll^, i.e. taceat, Tit. Bostr. 93. 31, Ezech. xxxiii. 22. 
Transl. apud legisperitos, praeclusa est actio, Anecd. Syr. i. App. 64, si intra quinque annos non exigat, 1^%^^^^ o>^ If-U/ actio {ayayij) et 
praeclusa est. Occurrit etiam in Hex. Ruth i. 13 vrrU* pro Gr. 
KaTaaxe6fi(r«rd( ; an vos cohibebitis ? ubi Pesh. ^iaiLlL. Partic. 
l^jL' yJlk^ clauditur porta, Jos. ii. 5; justi o»:i»r ^L^-ao ostium 
occludilm; B.O. i. 168; |^»r 0001 ^^jL-CUi claudebantur portae, 
ib. 480. 

J^i" Pa. i) prehendere, tenere fecit, possidemdum dedit, "immisit 
alqm in possessionem rei," cum aff. pers. et'^ rei, B.O. iii. i. 207. 2) 
claudere, operire fecit, quo in sensu saepissime exstat part., e.g. 
\ \ :<. ^^i» qui clamlere facit oculos, Heb. ^p.^PO, Deut. xviii. 10, i. e. 
qui caliginem oculis offundit, et ita eos praestringit, ut falsa rerum 
specie decipiantur. E loco citato etiam in canones transiit M^'S. *<oo 
pro oculorum fascinatore, cf BHNom. 67 v. Scribunt et BA. et BB. 
)?:< Jiio, Arabiceque exponunt i^^^^. J^l, additque BB. (qui etiam 

exhibet Ixll^i r^Ui>)< \-is^ U^ fH» l"?^ I'V? IV'" !'''^'^ - '' ? «'<" 
• oomI^i' JI? esse eum qui arte daemomim ante oculos monstrat plian- 
tasmata quae non existunt, i. e. vana, inania. Est enim, dicit, kcU^ r**^ cr* i/J Li»^l ars occulendi, s. obtutum oculorum per- stringendi, quod genus est praestigiarum, Angl. sleight of hand. [Eth- 
paal, i. q. Ethi)eel, Neh. vii. 3, xiii. 19, Castell. At in utroque loco 
legitur . o^.r^J, quod fut. Ethpeel esse recte censet Bemst.] 

Jfo}" Aph. i) comprehendere fecit, praesertim de igne accendendo, 

Ji'oj fciio/', ,liJl Jjt-il, BA, BB; . . . ^ JiOJ oJLo( dvaKaia-avres TTvpas 

fV( . . . , Judith vii. 5; it. ib. xiii. 16, Ex. xxxv. 3, Luc. xxii. 55, Act. 
xxviii. 2, B.O. iii. i. 89; jtL^o^ N . iN id., Ezech. xx. 48. Part. 
Jtoj ^ZmCl:» accendunt ignem, Athan. Ep. Yio. 9. Incendit, suc- 
cendit alqd, admovit alcui rei ignem, cum ^ rei, Jud. xv. 5, B.O. iii. ii. 
112, BHChr. 118, 163, 214, 216, 219,403,491,555, S. Sim. Vit. fol. 
269. Metaph. irritavit, injlammavit, ot^ coot ^m»ojo )»qj <f^(, Jo. 
Eph. 71.22. 2) tenere fecit, yO<i.I^)i> )ko** J^^ol'fecit ut in manibus 
coniua tenerent, Jud. vii. 16; ))'»|f ) rn i. !n'> )kLi^ o(L.or tenere fecit 
domum lignis cedrinis, Heb. ^''P^. '^'S^jl "'?!?■"« tns'l, i Reg. vi. 10, 
quod reddit Ges. in Thes. " e,t contabidavit domum lignis cedrinis." 
Tenendum dedit alicui "^j alqd ace, Ephr. iii. 59. Tradidit alicui 
alqd, cum^ pers. et ace. rei, Mat. xxi. 33, 41, Marc. xii. i, Luc.xx. 9; 
]L{<u« ^o^J^Jla}'^ Iradidisti ei bU'Cidum, Ephr. ii. 560; j%!^a^ mIclso 
" baculos in numus tradit'' (Ass.) B.O. iii. i. 326 ; l>^li»i yMlo('''(corrigit 
Quatr. .C«.o/''), Ephr. iii. 265; porrexit alcui alqd, m^o^ )»ao> )»» 
o^ filius porrigit ei clypeum, Eplir. ii. 319; )-.o»j \Lxo >*jr»2o/'' 
"porrexit mihi ealamum spiritus," (Ass.) B.O. i. 220; ot»Mo|f \^jj) dot 
) v^v )i_a^, Ephr. iii. 163; wuTy^ol? )-i ^^ ^l^, Jac. Sar. 1321;. 
Habent et BA. et BB. IfcLTis -^o««o/', quod exponit BA. l^SL.,^ 
^. lj.»-aiclj Uc, »j, et sic fere BB. 3) claudere fecit, )ima •^oi''' 
■^-S>N.-. occluder e fecit carnem illius loco, Heb. "iJp, Gen. ii. 21. Deni- 
que pro wotOwKo/ BHChr. 501. 2, corrigit Bemst. e codd. Vatt. 
ooto*-/; notatque Revcrus, Gr. 55 «, Syros orientales, H \ v> vi . v) ^/ 
).mJ«.j>s>, scribcre f2o( , •Aof , <^o(' , etc. 

^ol.')L(^'Ethtaph. i) prehensus, retentus, traditus est ; 2) clausus, 
acceiisus est, Feir. et ex eo Castell. 

JL'om«o/ f. apprehensio, Ferr. et ex eo Castell. V. in \VojL..}' . 

<M»o/, 1Jm»o', m. i) status seu conditio rei qim prehemdi potest, 
prehensibilitas, lignum flammis absumptum J^JI yt^e( Jl? )ooi 
uaofo*.!? incompreftensibile factum est manui pi-eliendentium, Ephr. 
iii. no. 2) potentia tenendi, vis, imperium, Jes. ix. i, B.O. i. 541, 
C.B.V. ii. 61 ; etZoi* jJ^oJo potentia venti sui, i. e. valido suo vento, 
Jes. xi. 15; jlioLaefl? opai^olo tnyvia. jiAj exiit runwr et potestas s. 
eflfectus miraculi, Sanct. Vit. 173 r. Saepe pro Gr. Kpdros positum 
reperitur. Hex. Jes. xl. 26, Job. xii. 16, xxi. 23, Tetr. Dan. v. 27, 
3 Mace. vi. 4, I Pet. v. 11, Jud. 25, Apoc. i. 6, v. 13; et in VHh. 
Luc. i. 51, Eph. i. 19, vi. 10, Col. i. 11, i Tim. vi. 16, Hebr. ii. 14, 
I Pet. iv. II, V. II, Jud. 25. looJ? )JL>0^ tA Kparos t^s 6dKaiTin)t, vis, 
potentia ma/ris. Hex. Ps. Ixxxviii. 10; )jmi.o|o Kara Kpdros, vi, potenter. 
Act. xix. 20 VHh. It. potestas, ditio, imperium, Dan. viii. 25, Luc. ii. 
I, Ephr. ii. 219, B.O. i. 74, iii. i. 91; oJL<o^ oi^? )»L/ ' "^Aa in 
omni ejus ditionis regione, Jo. Eph. 96. 3; ).>_aooi>; |jm>o( &«iui«l in 
ditione s. potestate Homanorum, BHChr. 49. 224. Subjicio me lowl 
yJ^o( potestati tuae, B.O. iii. ii. 465; " duodecim dioeceses &>..m!IL 121 T^XMV^ _ r<'(^.v«*Or^ r<h\XMeLSn - r^XMT^ ■:■ 122 k«.;t^|l.'? )j^« ft vi ? |j^o/ sub potestate Maj/hriani Tagritensis" ib. Ji. 
419; it. BHChr. 65. 3) poasesnio, tractus, territorium (errae aldus 
ditioni suhjectae, reg7ium, imperium, quo sensu saepius a lexicog. Syro- 
Arabicis expoiiitur, e.g. U|U»5lj i^ji\ jU\ \^i\^ \jfLa}, BA; Jii-J\ 
jj'^jVlj Ibn S., similique modo BE. a) possesaio, Heb. f^jn^., Num. xxvii. 
7, xxxii. 32, XXXV. 2, Prov. xxvii. 24; pro Or. (tarao-xto-tt, Hex. Ezech. 
xxxiii. 24, xxxvi. 5, xliv. 28, xlvi. 16, Act. vii. 45 VHh. ; pi. yj'fLel*, 
1^J'!J^, possessiones tuae, Ps. ii. 8. 0) tractus, territorium, ager, 
Germ. Gebiei, Reich, B.O. ii. xliv. 349; pervenerunt ^I'oaX^; Ut^oJi 
in territorium regni tui, B H Chr. 50; urbes, pagi, ^o»*j^oio 
et agri, s. territoria eorum, B. 0. iii. i. 125; coenobiuin quod situm 
fuit jJljojLa/'' l^^ji )j^o|ka in territorio urhis Apameae, B. O. i. 
503; ••*ef^ vj^°' ''"^9^" Gargarensig, C. S. B. 642; )Ok»|} o^Jt^o/ 
tractus terras, Ps. xlvii. 10; imperium, regnum, Ephr. i. 485, BH 
Chr. 215, 478 (ubi 1. ult. e codd. rescribe om^-oO^ t^oj oC^-a^o 
•fiJ^t 1*'^ totamque regni sui guhemationem mulieribics reliquit, 8. 
concessit), it. ib. 492; )JmO( Jla uno in regno (sic cod. Vat. pro 
)jM*e/ )*-^ quod edidlt Behnscb), Rerum sec. xv. in Mesop. Gest. 
p. 14; l^j Vi^oi imperium Arccbicum, BHChr. 163, 206, B. O. ii. 
355 ; )-^ooiJj Romanum, B.O. iii. i. 121 bis; )kljoo»j id., ib. ii. 326. 
PL \j'JL,ll B.O. i. 268; abs. ^'^ol regna, ib. i. 74, Ephr. ii. 219. 
.i*.0(' Dan.viii. 23, quaere sub )lf-o^ Denique apud Knos Chrest. 
69. 7, 71. II, 99. 4, IJmo/ sunt principes, magnates, eodem usu ac 
apud Italos podesta. 

]L'm»o/ et JL'mIo^ (illam scripturam habes ap. BA, unde Ferr., it. 
ap. Amir. 85, et in V. T. editt. : banc ap. Ephr. i. 324, ter; utramque 
ap. BB.) f. id quod clausum, tectum eat, praesertim obscurius dictum, 
aenigma, Heb. HTPI, Jud. xiv. 12-19, Ezech. xvii. 2 ; ^ajkaa*,; o)L»*.o/ 
Samsonis aenigma, Jo. Eph. 391. i. PI. yli^ot Dan. v. 12; ^^l^ju^ 
\ifoi ib. viii. 23, pro quo legend. \l^o( "^.aV^aa^o intelligens aenig- 
mata, ut recte vertit Bened. ap. Ephr. ii. 219, Heb. nn*n p3D; minus 
recte Ass. B.O. i. 74, intelligens aenigma, et pessime Gab. Sion. reg- 
nandi peiitus: saepius pi. )l'jliio( 2 Par. ix. i, Hab. ii. 6; V^.:» ^oa 
• ootLluolo t' Ti-"" ? Sir. 1. 27; wl^o( aenigmata mea, Ps. xlix. 4; 
.ooiL»Jo/ Prov. i. 6. Praeterea quodvis obscurius vel per parabolam 
dictum, proverbivm, Aq. et Theod. Prov. xxv. i pro Heb. wO, Pesh. 
JIfcoo; parabola, Jly-o? k->ao/ ILJls Marsh, ci. 37 v; om^-./ )l}-.o(' 
]).u^p |.<o.^3 **l^? )11P* Severi Poet. 166 v. Pro Gr. npo^Xrjua 
legitur Hex. Ps. xlviii. 5, Hab. ii. 6. PI. ll'ilo? vpo^XijuaTa, Hex. Ps. 
Ixxvii. 2 ; napa^oXat, Hex. Koh. i. 17. Legitur etiam Ephr. i. 325, 451, 
559, B. O. iii. i. 174. 192. 225, 285, 327, 328, C.B.V. iii. 358, 361. 
Exponit Ibn S. § 9 i.jUJU iW*"il^ quaestio explorandi ingenii ergo 
proposita, rarius aXiquod dictum: neque aliter BA. et BB, qui ex 
Hhon. exponit ^ )Ijkl*|b^r |l. > > >nv>-* V-^Jaaoi. Uajfcoo Jlsi^aatti^ 
^>V„, ,^^ i^} «»» a^-- «^? wo>» .is-.)ji»a al^o ipfiaa )-.aoo» K-/ 
.THo ]'- * ■«>^" obscuritas obscure compodta in modo narrationis dicta, 
existente aliquatenus sed non omnino similitudine, quia una res pro 
altera u»wrpatwr, ut in Samsonis aenigmate " dulce " pro " melle," etc. 
Brevius BS. ap. BB. y,ao aiw ^fso? )l o-. . m i -» l^ot? I^aioo )iaoU> 
sermo opertus, s. tectus qui rem unam pro altera adsumit; et ]]^^!^:a^ 
woio»f0 polk^? v^'^lSJaJ H? U^r^ oii>. )«.{? sermo qui sensvm 
claudit, ne id quod coram eo dicitur intelligat. 

yj.}" (sic diserte BA. addens .ali./ w^As) m. claustrum, ]^r 
.y^\ Jl, j^'il .)i3a«o claustra et anntdi portae, BA. Scribit autem 
BB. JiOQ^o ]2^i', cum eadem expositione. Keddit Johnson, Lex. 
Pers. ^rtJjj « ^"^^ <"■ '*^'*S' <if'^ ^"^^ ^* 6t'*™ )?-i • 

Ji-ir (sic B A. addens ] ^i=>) m. i) janua, fores, U>.ii «, BA. 
Exhibet etiam Ibn S. § 23 V^V, sed exponit ^\j^\ quae vox Per- 
sica est, et in Kamuso annulus portae redditur. Videtur igitur esse 
camtas postis in qua januae vectis s. repagulum figitur, sera; et sic 
ot^ ^m "Oi ) ;~^'^> vectis januae exiit e claustro, Sanct. Vit. 272 r. 
PI. cum aff. <^prPiov. xviii. 19, pro Heb. nna, quod reddit Ges. lig- 
num transversum, vectis. In Ebed J. 188 reddit Ass. \J^r claustra. 
a) apprehensio, Ii-?" J^^ manus prehensio, i. e. auxilium, H o a 'iiftN 
^ .^ )ootl.» Ii-./" J^!^ vi^ «««« cau^a, occasio qffendiculis, Jac. Sar. 
394i; Ul loot ^ ]f^ »-? )la«^v^N ib.; malim tamen \Ul ^V auxi- 
liator. Hie forte referendum sit t^i-ao^? ot'f^rurbis Samariae cap- 
twra, Zachar. 343, et legend. ^Im*.^ at«.< • ]'f—t' ID. crater ad vinvm tenendum, (jc^Vjo? \i^' U^? •> fl 
.,il l^^ J!- ^; ^\ ui\mf\ 1 1 »~ -"- o»» sec. Bar-l)aknono crattr in quern 
in/unditwr vinum. Confert Bernst. Germ. GefOss a verboya«»«n. 

JfoL/' m. i) prehendens, lenent, |^r\ot ]ia^i' qw elaves tenet, 
titulus patriarchae, Severi Rhet. nor; Itou.?' )L1 vis quae corpus 
continet, constringit, Bened. "fa^ndtas coaguiativa," Ephr. ii. 316. 
Fem. jL'fci.?' complectens, C.B.V. iii. 63,64,65; eoUectiva, compre- 
hensiva, )L';q1./' )»i;i3hooo Iw^^oaso Uo>aolb<.*ae o^^"^^ c( %b Lij> 
JL^iB jy^.^'^joaasf luuis y^l, BHLog. i86r. V\. m.\iil.rprehen- 
dentes, Ephr. iii. no; lictores, ut qui prehendunt, )^ll yl nS ,.^? LlV* 
Ifcwif devenit majestas tua in manu/m liclorum, ib. iii. 92; recto- 
res ut qui tenent auctoritatem, jJa^aa jfol/' ib. ii. 289; tenenUe, 
dM?cL.)l woi )j«l.cL.«o et utile est id tenentibus, Am. " observantibiu," 
B.O. i. 216; ».«ofcLiir qui eum tenent. Doc. Syr. «... "j; eoUeetivi, 
)kJio»f Ijla^f )»o— to U^^i^ )*•?? species communes et colUctivae 
prae/ationu/m, i. e. in quas praefationes dividuiitur, Severi Rhet. 90 v; 
ItOoto UJ&^ )J1&* ib. 96 r. 2) 51W claudit, concludit, in architectura 
fortassis taenia, ]i6.^( pro Gr. (irvyicX«i<r/ioTa, 4 Reg. xvi. 17 Hex. 

IfOw/ memor, \>\. jf&Mi* Nasar. Sic Angl. etiam dicitur a retentive 

memory. 

JlVjol./' f. actus prehendendi, tenendi, W^lj 0)^— ."l, BA; lofOMf 
.[maj^refugium, 'I*^' i;W^' j.Uic>, BA; it. ^W^' 'V^' p^-^*' 
prehensio J'ugae, imploratio auxilii, BB. 

jtLt/'^m. princeps, pra^/ectus, v. supra in part, ^mk^ . 

ll'D^/'f. i) comprehensio, Aq. Tetr. Dan. x. (xi.) ir; compre- 
hensio, a. complexio, B.O. ii. 160, ubi tamen vertit Agrell. latens signi- 
ficatio : pro Gr. jrcpixXfur/ior, An. Syr. 34. 15; occupatio ret possidendae, 
\xaa lo»*<./ occupatio sortis, Sym. Hex. Ezech. xlix. 28; Lef*^,( 
jloLi-> occupatio Imereditatis, idem Ps. v. tit., [sic dedit BH.; Bu- 
gatus autem pl. Loj_JL— ./]; " possessio," B.O. iii. i. 339; io^Z^i 
IJuiA bonorum. possesdo, Ebed J. 234; quae si quimjuaginta annorum 
vel trium generationum sit, in judicium adduci non obnoxia est, ib. 
235. 2) actus claudendi, )^il Lomm? occlusio januae, ^J^^, Ibn S. 

IJ^?'' m. "fortis, potens," Ferr. ; " idem quod Kpar<u6t, fortis, 
potens," Mas. Pec. Vox suspecta. 

JL)>^ inf. Pe., nom. act. ]^l' w*l>^ apprehensio manus, i. e. auxi- 
lium, ^^f ]l,i'f^\^i^ aldus auxilio, "opera," B.O. iii. i. 130, iii. ii. 
296, cf. supra ^iia» lifli fLr. Adde Jes. viii. 11, )i.? »LUi fT, ubi 
Syrus legisse videtur "Ijn ni??n? pro -3, cum manu forti. Hunc 
sensum habere videtur etiam ap. Dan. viii. 25, idll^ Ji./ ,y»>joA, ubi 
Heb. ij??''. T DDSa sine manu eonteretur: ad cujus loci versionem Syr. 
adnotut Ephr. ii. 219, 220; JlUo^ ©/"".otXil ).jpe \l \ i. ^t 6('.m 
eS- •♦*•»! } " - Tn 1^ *> 6/',)kIi&^} \Ul h. e. aut illico veniet ejus con- 
triiio, out opera Lysiae, aut cruciatu qui eum confidet, cf. B.O. i. 74. 
Non licet episcopis ILa^oa; \U} fJl|jo yOOoJ'f perturbatoribus auxilio 
esse, Ebed J. 276. Exstat etiam in hoc sensu in cod. Nasar. Notan- 
dum tamen quod BB. cum ]f»:S>, h.e. )*<• ^ confundit, et sensum 
eundem, sc. illico, statim inesse dicit, t-»i«-> Jj-Jo |j««(o ]^l m«P0 
.fciSj ^j» isUi. Exstant etiam l^ci^ a^l-ao refugium, et j^(u. mI-so, 
q. V. supra s. ^t, et infra s. ]«;|cu<. 

^|l;» part. act. Pa., et \xL^ J^Vio, v. supra in Pa. 

^Oio part. act. Aph. includere /acietis. 

fLoio part. pass. Aph. includere facttis, inclusus; pl. f. Iaw 
JootZa »i«»o L j -■">" lapides indusi finnatiqu^ auro, i. e. auro fir- 
miter inclusi, Ex. xxviii. 1 1, 20, xxxix. 6, 13, (Polygl. y^P<ii.) Hinc 

)!»/' fLa^ k^ manubnum,, pars rd quae manu prehendilwr, 
2 Par. ix. 16. Ar. (_;«--«>• 

jL'wlo^, f. part. mIol^, sed pro subst. usurpatum; pala s. funda 
anrnuli, cui gemma infigitur; pl. ^iotff )L'J!iiaac (Polygl. )L«Icijo), Ex. 
xxviii. 13, 14, 25, xxxix. 16: it. ib. 18 yZ^ojo, Heb. 3^1 riiqi?*p, quod 
exponit BB. ,.>.aj j^JIju. auru/m cui irifixae haerent gemmae, et sub 
lit. f, ^jaj^ii\ ^^J ^y .Ifc^Jt^? )ji^ «»» '^ajskoo? \^^\'y,T 
ui forma, cui infigitur dgiUum annuli, locus inserendarum anmdi 
gemmarum. Denique addit |>t^a^ V?**l' "^ t** l^i-**"" ^? ^W*? 
n-n«l^ la ^o»df vocamus ea luf—aao ex eo quod inchuiunt quicquid 
lis inseritur. 

B 123 •:• n'-"*\"'*' rC(^ai.'u*o.sn •:• pn^iiMK* - .*»»«<' •:• 124 Jlfcu^aae f. xncensio, inflwnmatio, JLniil, BB. 

U^LKsb ^t prehendi, capi, tangi potest, )jUIU» ]ljist homo 
" atirectUnlis," B.O. ii. 29 ; joi^-i^^ Ul-Lfcsi Jl peccatis non obnoxius, 
Cyr. 31. 26; )1'q» ^ )jJ-.lLVoo Jl a«pdT-,rot davdrtf, An. SjT. 39. 6; 
qvi contineri, coerceri nequit, improbitas )JM>Ll^>ao JJ, Athan. Ep. 23. 2 1 ; 
)^;-lloo U JJs^ Pat.Vit. 76c.- pi. pUik-i )l cura^, exercitui hos- 
tili non obnoxii, Sever, de Rit. Bapt. 89. 10, Off. Mar. J.^^. 16. 

KI)a't.^l>lb>^ temperanter, ita ut coerceri potest, k*lUi-»^^Je )) 
le<M '^Zw effuse fleixU, Pat. Vit. 70 r.- u^ )oet K-? V-pf-lfcoo D 
\ju» Lob^ ib. V. 

H'ojlxLts^ f. ea conditio qtia quis prehe7idi, capi, tangi potest, 
Off. Mar. Mfib. 7 ; ipsa apprehensio, Gr. o-uXXiji/cir, odajMLU^? IkAsIa 
Cyr. 416. 8; sic exponitur )loi..fnvt ap. BB. o'/ UA.=*f )l.a.)M»lV^ 
ewf IlUi' )--;^ 0/ f^'^r^'^-> wfii)^. Inde JlcuM^llboo iaia^fjo praeju- 
dicium. Marsh, ci. 98 v. Cf. Angl. prepossession. 

)'f^ot: (Ferr. Cast, et BB. );ioL*), i)Jlamma, jioj? )'f^ol.* = JUiit 
.\jjl incensio ignis,BJi. 2) iaJ quod flammis facile corripitur, stipula, sa/r- 
menta; .oj/ ^Oi^ ).aao Hj'o^oi j^ol synony^ma suntY^Lo), i.e. Jlfci^, 
e< |ytlo significantque iijti k_~^ ardoremjlammae, BB, sed postea ait 
Ijjfi^N t»".^J?v? jl^oxL m )>aj3, e«^ Jlajs sarmentum deflagrationi obnoxium. 
Certe apud Geop. 9. 13 )m»oI; )>ao^>o ponitur pro Gr. Wc^pn ^pvyavoiv; 
it. o^ ^iO jfool (jiM( alii, si malum granatum succidum servare 
velint, stipula, culmo id involvunf, ib. 24. 22 ; )uJL»o )*moI io^) ib. 79. 
30; Aia )*<.ol. o»^ ib. 97. 20, in quibus tribus locis textus Gr. legit 

<l>pvyava. 

IJ-/', VfLt, etc., v.s. J{-.. 

Ati ra. V. Jcuu, wQy», q. V. 

Ik^o^/ cod. H, sed M. 1.3 o^t*, sec. HJion. cichoria et lactucae 
coctas, ^j . < j i ».« |j>J>-« Uj^Juk , . ?v«->\f)} JkfiOLoo \^f ^f u^(, BB. 

l}o^/ aimut; vox corrupta ex Imo/, Nasar. 

o>aD(ja— (' , it. orio;&»(^ B.O. 11. 414, uiri. 192, et o»mjoicu.(' ib. 
iii. i. 193, contr. ex otsoi; 6tau,( /rater matris ejus, Ahkudemeh, nom. 
prop, priini Jacobitaruiu in Oriente niaphriaui s. primatis A. Chr. 
559-575> 6' scriptoris, B.O. ii. 414, iii. i. 192 sq., 308, e cujus nomine 
aedes quaedam Tagritensis, ecclesia viridis appellata, vocatur Ecclesia 
viridis ot^fa^^ ».yo j»*.'^^j, BHChr. 530. Commemoratur )la*o( 
o»aof ou.)' >^iio*, ib. 153, quam etiam legimus anno Graec. 1400 ab Ara- 
bibus direptam esse ap. B.O. ii. 448. 

\ta^l' V. in loJU^'. 
UioLr V. in UjI,/". 
»a<.{ , iom^ , v.s. fOM. 

JL.^ i. q. fLfcepit, apprehendit, Nasar. Sic Heb. fHK, Chald. IHK, 
Ar. jil. 

M Heb. tnttj AKhaz, nom. prop, i) regis Jud., filii Jothami, 
2 Reg. XV. 38, 2 Par. xviii. 16, Mat. i. 9, Dion. oi». 3, BHChr. 24, 25. 
Minus recte JUi/' Ephr. ii. 32. Exponit BB. q3 .*_^ . ,♦. . .« 
y< 'N ». t^ixL/ . _a . p c i ^ ao oo) )><i^k^ consiliarius ; sec. Paulwm vox 
Heh. est, consiliariiis. In uno cod. vocatur Shaihvm, quae ultima verba 
in cod. M. omittuntur. Qua glossa Castell. in errorem inductus expo- 
nit Jki?' consiliarius, ut supra ,a^/' patruus. yLl' U«aj Ahhazi 
amid, qui eum sectabantur, Ephr. ii. 239. 2) alius cujusdam, i Par. 
ix. 41, 42. 

Loy^( Heb. ^V!^^, nom. prop, viri. Gen. xxvi. 26, qui a Jacobo 
Edess. ))a«r vocatur ap. Ephr. i. 176, nbi tamen legi censet Bernst. 

-jL./' Heb. VHKj nom. prop, viri, Neh. xi. 13. 

)Jx~( Heb. fl^jntt et 'fl'!0>|, nom. prop, i) reg^ Israel., i Reg. 
xxii. 20, BHChr. 22,1. 15. 2) regis Judae, 2 Reg. viii. 24, BHChr. 
82, 1. paen. Vocatur )I)&L/' ap. Ephr. i. 485. 

lUa«w»^ pkuxnta, libum, Ar. k— &^, IUcl^kH ^im II).*' BHCod. 
clvii. 1 7 7 r. 

li^cL^/ V. supra s. ^^a.<./. >tLr -Ahhai, nom. prop, patriarchae Orientis, B.O. ii. 389 (cf. nom. 
prop. JL/'^supra), 390, qui idem ibi p. 486, C.B. V. iii. 492 apostolus 
sociusque Mar Maris et discipulus Mar Adaei apostoli vocatur. Patri- 
archa Chaldaeorum, Ebed J. 304. 

wwHr Aph. et »»ilLr 8. lAilUr, v.s. )JL*. 

»».-(''' Heb. 'ns et "HK, nom. prop, filii Benjamini, Gen. xlvi. 21, 
I Par. viii. 2. u^r Heb. ^riK, HK, et 'HK, nominibus Hebraicis formandis inservit, 
cf. k»3( supra; unde multa apud Syrosj sc. 

)i-^' Heb. njns et I'ljn^, nom. prop, i) sacerdotis, i Sam. xiv. 3, 
18. 2) prophetae, qui Jerobeami tempore vixit, i Reg. xi. 29, 30, 
xiv. 6, 8, 2 Par. x. 15, BHChr. 21, Dion. oX. 12, 18. 3) aliorum, 
I Reg. iv. 3, XV. 27, 33, I Par. iv. 11, viii, 4, xi. 36, Neh. x. 26. It. 
viri, Heb. VriS^ 2 Sam. vi. 3, 4, i Par. ix. 37. 

o).«o/ nom. prop, pseudopropiietae, qui Babylone vaticinatus est, 
Dion. V«B. 2. A Syncello, i. 435 vocatur 'A-xias, unde xeU^l =^^1 
legendum esse suspicatur Bernst. Sed cf Jer. xxix. 22, ubi vocatur 
'O^l, et a rege Babylonid in igne frictus esse dicitur. 

*^).M*^ 'Oxirj\os, 3 Esdr. i. 9. Heb. esset ^^J^C^ Deus est /rater 
meus. 

^"^Heb. i^ns, I Par. viii. 31, sed idem ibi ix. 37 )!»./' vocatur. 

ImsI Heb. VTOH, Num. i. 15, ii. 29, vii. 78, 83, x. 27, ubi legere 
jubet Bernst. ^^l^^i''. Sed credo potius in Heb. textu legendum 
i>^''^^ /rater sciens, cf. Jn*3K. Nam JH^HX /rater mali vix nomen est, 
quale filio daret pater. Vocalia apponit Bernst. -^'^i''. 

?oo»*iI< Heb. linens, Num. xxxiv. 27. Nomen exponunt BA, BB. 
i^Vi,'^_ jtl .)^;j&s )?<Mo \.L( /rater J)nm eonfitetur, laudat, niV HK; 
scribit autem BS. ap. BB. ;oM^r cum eadem interpr. tj^b ji. jA, 
quod nomen exstat Judith v. 5 edit. Lagai-d., sed Walt. ib. et semper 
»cu«/, et sic Gr. 'hxii>p, sed Tob. i. 21 ' Kxiaxapos, unde denique ib. xi. 
1 7 •>n.fi\, sub qua foeda corruptione vix aliquis latere crederet nomen 
honestum Heb. Tin'riK. 

«ooi*i( Hob. Qi])''Dt?, I Par. ix. 17. Interpretem scripsisse tO^^If 
/ratres eorM7?i=Dn'nX credit Bernst. 

;cum/ y. supra {ootM.t'. 

'^iiL^r I Par- iv. 3. In Heb. exstat ''Njnr, sed Syrus legisse 
videtur'^K^^pnX. 

oQ. ^ jj«( Heb. 31t3^^^5, nom. multorum, i Sam. xiv. 3, 2 Sam. viii. 
17, I Par. vi. 7, Neh. xi. 11 ; Gr. 'Axtri/S, 3 Esdr. viii. 2, Judith viii. i. 
Exponunt BA, BB. JLo ^1 • J^^ r^ .l^koo^ ©(' \a^ U^l /rater bonua 
heatusve. 

?a^^r Heb. "n^^, 2 Sam. viii. 1 6. 

f*^}" Heb. Q'fnN, 2 Sam. xxiii. 33. 

lo^-.r Heb. n^D''^^J, i Par. vi. 25. 

uxi^r Heb. 'Dint?, I Par. iv. 12. 

^^^j^r Heb. 'n^O'riN, Ahhimelech, fil. Ahhitobhi, sacerdos Sauli 
Davidisque tempore, i Sam. xxi. 2 etc., pater Abiatharis, 2 Sam. viii. 17, 
sed sec. text. Heb. filius Abiatharis, sicut et i Par. xxiv. 6 ap. S3T. legi- 
tur. Scribunt BA, BB. ^^ -"i' exponuntque oLUl jil .J^a^.^; iLl' 
/rater regis, cui addit BA. eUilj ^\ /rater et rex. 

^vi.Zr Heb. lO'HK, Num. xiii. 23. 

f^scuJ^!'' Heb. )'yO''nN., nom. i) soceri Sauli, 1 Sam. xiv. 50. 2) 
filii Zadoki, summi sacerdotis tempore Davidis, 2 Sam. xv. 27, i Reg. 
iv. 15, 23. Eandem paene interpretationem dant BA. et BB. ac 
nomini kL('; prior enim dicit \ ■ "^^ ~*~~ _ "}} J » \ J. ^ ■ „,l 
aUH ^.v' . V l jl consiliarius, vd regis consiliarius; at BB. ^o^ u^/ 
y.^\ .l^scL^ijo wJllo Jao^ac olco ts y.|o^,-_iIl .Ua^ov, ubi notand. 
Syros nomen ex HVy derivare. 

o'fU^r Heb. y^yriVi^, I Reg. iv. 14. 

]pi*-r Heb. cy^^nt^, nom. uxoris, i) Sauli, i Sam. xiv. 50. 2) 
Davidis, i Sam. xxv. 43, etc., quibus inter se forte confusis dicit BB. 
mo;? mll^l' p . v i j i^^. vvi^ ,,}^ o»^; ]L»3. Denique pater Bathsebae 125 TuOr<'- vymnfimrC v^ ■:■ iM^uLK* - v*ar^ 126 vocatur f- ^ u^l" 2 Sam. xi. 3, sed Q}rhH ib. Heb., et i>«'W i Par. ui. 5. 
Denique affirmat BA. in cod. H. xxv. quod pater Eliae Tishbitae hoc 
nomen gerebat, sc. ♦ )-,a».1 )»>aj Uii.ij wwaa/ .nv,-^ ^'' 

yJftJUj-rHeb. ^OD'nt*, Ex. xxxi. 6. 

ilJw/'' Heb. "iry^nt?, nom. i) phylarchae Dan, Num. i. 12. 2) 
alius viri, i Par. xii. 3. Exponunt BA. et BB. )-j_a^o .Iji^Jioo U-} 
^j-i^^ ^ . oot vox Heb. eujus signif. Jraler adjutor. Addit BB. 
*^*si? w.o)co<^ t.,« j v>^ . i^ quod filius fwit Ammishaddai, et pater 
Abiatharis; illud quidem recte, sed de filio ejus Abiathare in textu 
Heb. nihil. 

fA^( Heb. DiJ'nK, 2 Reg. xxii. 12 etc., sed ooja**./'' 2 Par. 
xxxiv. 20. 

ysl~.rHeb. 0^0^, Num. xxvi. 38 ; it. jjU-^pro D"lin i Par. viii. 
4; it. pro D^HK ib. iv. 6; it. yl^l' ■pro DK''nN ib. xi. 35. ifijL^r pro Heb. "IIHB'K, i Par. iv. 5. 

««;^( Heb. "iB^ns. Sic legend, censet Bernst. i Reg. iv. 6 pro 

'^o'l^r Heb. i'Bh'nx, 2 Sam. xv. 1 2. It. "^blao'lU-r Ps. liii. 
tit., B.O. iii.i. 208. 

IXLw cum deriv. v. s. \1,}'' /rater. 

jL} risit, %^} rid, Nasar. Cf. Cliald. Tin, et formas reduplicatas 
y«^, 'no?, PDV, (rii**; it. KaxaCa, cachinnor. 

JL.?'(JL.r BB. sub ^a^i-so) et IL.©/ m. " herha quae detergendae 
cuti teritur in pulverem," Ferr. Ap. Sus. 17 ponitur pro Gr. (r/i^ypira; 
^ «> if )L*e)o yl BHEth. 4or. Exponunt BA, BB, et Ibn S. per 
^jUi"ill, quae vox Persica est, et herbam alkali significat. Cf. Ibn Bait. 
i. 53. Sec. BB. tria sunt genera, sc. U;'>a» jL./, quae \J\j ^^Li^l; 
)y>£D;S 1L.(, quae ^<»yL» jjUil, cujusque color viridis est^-ii.1 «J«J); et 
liij ^1 c^'^oii sylvestris, cujus meminit «»aai^ ja ^jlmcu Joannes 
JU. Mesuae. Mentionem ejus facit idem BB. sub .ffla^aJ^^^^.^i', 
^o»oJ>^>/, et ,aBOjBa»('. Denique Gabriel tradidit, )L.('',p \^al 
^axj»o>; »-Jli^L) ^ , .... >j >_JjtiJI i_,>JJi ^^ — »j speciem esse solani 
nigri (Ibn Bait. ii. 212), Graeceque vocari iopvKviov, id quod confirmat 
Gralen. 24 r. IL.0/ i»o)ol^!» .oUieoio;. Cf. etiam fn,o\>^ quam 
herhae alcali aimilem )L.jf )^i\.jl «»^m v> dicit BB. V. supra lL«o^. 

om/ Aph. V. <aL. 

«i.j»jl,/vitiosavidetur essescripturaap. Act. Mart. i.79. 11, ubi verba 
leguntur, .jjo* ^jo m«o IkA^JLtot ^>o *<• fi vi««il(, quae Ass. vertit 
" tramitem hinc inde alius in alium adversi occuparunt." Suspicatur 
Bernst. legendum o v^kNI/ minati sunt, ohstiterunt, coUato BHChr. 
529.11. 

«fcoQ«.r Heb. KnpriK, ^cJaiowa, Mediae quondam caput, Esdr. vi. 
2; ><BiAs %~t\} )I<*'^ .Vjo->*^ Eus. de Stel. w; )l.«/0 J^oOdi*/ ib. o. 

^r v. s. ^ et )4uw . 

IL.^" V. s. )x». 

^wUm/ v. s. \JL}'', ubi etiam ^^l, \lLtl, etc. 

^ai^i Hhanueh, a. Enoch propheta, K. sub .aoa^jo-ia*.^/. V. infra ■ \a^} Act. Mart. ii. 305. >j, ubi o»Am|i» mendose pro e»^)yld. 
olai^r filii fratrum, \Ll uia et, BA. Proculdubio legend. 

kjkJ ( avc^ioi. 

.~. f^>>-7 1U» fV 'A«/3f.jft Hex. Jud.vii. 25; Heb. ^Np^pja, Pesh. 
■■>•"-'« k>-^, Vulg. in torctdari Zed). Codd. Lxx. Hex. plerique iv 
'l<w»^fi)^. Cf. quae edidit Roordam. 

i«^ verb, in Pa. inus., Heb. "inK; in Fab. Sophos exstat "inK cum 
interpr. Germ, weilen, bleiben; Aph. "iniK, Shaph. "iniB* sdumen, mora- 
ius est. It. iL} moratijLs est, Aph. fut. ;.mQj deficiet, in cod. Nasar. 

»Lor Aph., Chald. "in'lK = Heb. inN et inS, Ar. ^I'G BB, _^l1 
Ibn S., fut. Jloj, cunctatus, moratus est, Jud. v. 28, 2 Sam. xx. 5, Ps. 
xl. 18, lxx. 6, Jes. xlvi. 13, Dan. ix. 19, Mat. xxv. 5, Hebr. x. 37: it. 
VHh. LucL 21, Ephr. ii. 487, BHChr. 111,360 (ubi 1. antep. pro .ae l^ijo o^mo/ e codd. rescribe |At«e i^9( fOo), 554, 568 ; eommoratut 
est. Gen. xxxii. 4; Lo^ ap. alqm, 1 Cor. xvi. 7; cum o loci, iLo(H' 
i<B^;«&3 «(( iuiud diu mansit Adamus in Paradiso, Ephr. ii. 242; 
o^Iab^oo ^ »ai^ extra tedem tuam, \Anc\tn79( JLoj^ ,o\\ Usii \Jao 
otJ>£oios ^ \—'^ " qtuvntum, temporis abetse posait episcopvbt a propria 
sede," B.O. iii. i. 345 ; immoratus est, cum o in alqa re, Prov. xxiii. 30; 
llus^D MN'o vit 4^0/ fO postqtutm diu sermonem protraxit, Sanct. Vit. 
252 V; muram traxit )waJoZ» in vesperam, Jes. v. 11; jtLi v)« «t.X 
^JLoit C>.^ J^'* " *'**"* Samwritana placet aJ,iquantisper immorari," 
B.O. i. 232. Part. act. i«ojo moraiwr, cunctatur, Jes. v. 11, Hab. ii. 
3, T Tim. iii. 15: it. VHh. Hebr. x. 37, 2 Pet. iii. 9, Ephr. i. 512; 
jlt'AS, i^ojc tardat venire, tardiut venit, Mat. zxiv. 48, Luc. xii. 45; 
oNNvt v>\ i^a,30 tardus ad loquendum, Jac. i. 19; V^ii v>N ad 
irascendum, ib. ; o^ ifiS ^^ojo iardant sedere, 8. tardi ad seden- 
d/wm, Pb. cxxvi. 2; \tikt,j |M>.X>oaA. wojo \jiia quantum temporis 
distat plena obseuratio sc. solis in defectu, Laud. cxxiiL 352 r. 

i^o( Hier. tardavit. Mat. xxv. 5, Luc. i. 2 1. Part, i^ojo moratw, 

moram facit, Mat. xxiv. 48. 

t^drifEttaph. tardatu^, dilattis est, fut. iJlelTiJ, Ephr. i. 560. 

iJ&JL Shaph., fut. i-IaiL, i. q. Heb. "ins^ i) retardavit, retinuit, 
alqm. Gen. xxiv. 56; alqd, Ex. xxii. 29, Ephr. i. 224. 2) i. q. ilol' 
moratus est, cum inf., Gen. xxxiv. 19, Deut. xxiii. 21, B.O. i. 362; )l' 
^oJiio nan cunctatur, Zeph. iii. !^; o»Lol^ ),'-^n- ;J[oJL ]i' eventus 
absque mora voluntati ejus respondit, Phiiox. 7 v. Trans, posterior fuil, 
'I ■ -" OM<o>o oil^J^.^ t^n «v) V, de Deo, Bar-Ce. Hex. 12 ». 

^olfl*.r Eshtaph., fut. mIoI^IaJ, moratus est, Qen. xix. 16, xlv. 9, 
B.O. i. 230, Act. Mart. i. 137, ii. 162; tardatus est, Dan. x. 13: 
wolsAj Ho irij*; v^ sine mo)-a veniat, BHChr. 604, ubi Brung. male 
k^olbou. Cum inf ])![ ^ftN t^iZo^^( venire Tuorantur, h. e. tarde 
veniunt, Jud. v. 28, Pesh. et Hex. Koh. v. 3; ^t>T v<N tlttoiLt^l* 
tarde, cunctanter scribo, Athan. Epist. 32. 4 : inf OM>ioK«-aa^ jsji Jl' 
non decet cunctari, ib. 41. 11: part. jJloh'.m.ii moratur. Act. xxii. 
16, 2 Pet. iii. 9. It. tempus trivit, Heb. i^'Pv'on'!', Gen. xliii. 10, 2 Sam. 
XV. 28, Act. XX. 16; ).a>e) .e^<.o°]b<uk,l )l ne tempus hie teratis, Jo. Eph. 
165. 16 ; lente incessit, BHAsc. 9 r: super/uit, remansit, Ex. xxix. 34, 
Ephr. i. 318, B.O. iii. ii. 281; OM^ol^if ^^>^( "qui supersunt," ib. 
iii. i. 281, sed suspicatur Bei'nst. ibi legendum e^Jils-ikif. Idem ad 
Ephr. ii. 72, .e«^a«.lL? ).je*.^, rescribere jubet yOM>lK«.rt )^|L^, et 
ex verbis Jes. xxx. 17, quae ibi explicantur, et ex ipsa Benedict) inter- 
pretatione " donee relinquamini." CoUato tamen iiLo^^l* Dan. x. 
13 et its^^i^t ib. X. 8, rectius judicabis has duas formas inter se 
mutari posse, quamvis plerumque «Jols*.r moratus est, et iZhJ^l* 
relietus est, significet. Exponitur mToIsa./* ap. B A. LUj\. Uilj. ^\j : 
paene eadem BB. et K, qui etiam Syriace exponit . «JlS>»/^ . -JLo}' 
iZ^^^i"; idem denique notat ai... JD/ .)l{fi tS. 6))^^,.^^,^ ]l )ji; '«.? 
~' -N«^-* se nunquam hoc verbum sensu activo, sed semper passive 
uswrpatum invenisse. 

iL)i^r (Ar.^lllj, sed Chald. "IKRe-K et ^NPlf K e rad. IKr), plene 
apud Act. Mart. ii. 232 ^\i.j>,(, it. apposita Petocho pro }, iZ^^i, 
ap. Ephr. i. 212, 215, 542, 559, rdictus est, super/uit. Gen. vii. 23, Ex. 
viii. II, X. 15, Jos. ii. 11, v. i, viii. 17, x. 20, xi. 19, 21, xiii. i, 2, xviii. 2, 
Jud. vii. 3, ix. 5, Ruth i. 3 ubi Hex. k^ia^jk/', i Sam. v. 4, ix. 24, xvi. 
II, 2 Sam. xiv. 7, i Reg. ix. 20, 21, x. v, xv. 18, xvii. 17, xviii. 28, xix. 
10, 14, 2 Reg. vii. 10, X. 21, xvii. 18, xix. 4, xxv. 19, 22, Jes. i. 8, xi. 
II, 16, XV. 17, xvi. 14, xlix. 21, Jer. viii. 3, xxvii. 18, 19, 21, xxxviii. 
4, xlvii. 4, 5, 1. 20, Dan. x. 8, Amos v. 3, Hab. ii. 8, Judith vii. 21, Rom. 
xi. 3, 5, Ephr. i. 212, 215, 542, 559, ii. 152, B.O. iii. i. 596; )_so«i- 
^> «j«l^( IwLMSQ^; dies hodiertms nobis superest, relictus est, Clem. 
Rom. Rec. 16. i. Part. m. {.<»V. «, v» » ^^a quicxinque remanserit, 
I Sam. ii. 36 ; >. i 1^ »«»t.« v? reliquiae tuae, quicunqu« ex te 
supersit, Jes. xiv. 30 : f jti.ts«^? ]lb^i«^ reliqua turma, G«n. xxxii. 
19: pi. m. ^ j«»ts» v>? ^^'( t^ '"^^ 9^^ superstites erimu.s, 
I Thes. iv. 15, 17; ^Z^^^a^; ^sui qui superstites /u,erint, Clem. 
Rom. Rec. 55. 31. Saepe usurpatur oi^k^^l; pro rdiqui, caeteri, Gen. 
xiv. 10; o;J[]^|f IJjLs caeteri JUii, Jos. xvii. 2, 6, xxi. 5, 20; ITa^^ 
ei^j^it caeteri Levitae, ib. xxi. 34, 40; oiSl/' Ow^K»l?o rdiqui 
autem dispersi sunt, i Sam. xi. 11; Oi.<IU»i; &i»L^ caeteri /ugerunt, 

Ra 127 r^iou* - ^r^iur^ ■ iCUt _ ^^»tO\X.T^ ' 128 , Reg. XX. 30; oJ.^lj U>^ ol \«.oi, Mat. xxii. 6.^ed. Cu^t, e quo 
usu sensum evadendi, s'alvi laanendi, nactum est, ot-k>*.i» "'So omnes 
qui evatenint, mperfuenmt, Jud. viii. 10, xxi. 16, 2 Reg. xix. 30, Jer. 
xxi. 7; otikjfcl? )«ii. 5ff<» iu<Ti>6r\<'ci*, iMacc. iv. 26; ^^ oi-k^j? 
^aL 'quifamem evaseruiit, BHChr. 304. Saepissime voci Heb. -^m 
respondet, cf. Jos. xiii. a, Lev. xxvi. 36, i Reg. xxii. 47. 2 Reg. x. 17, 
xvii. 18, Jee. iv. 3, xvii. 6, xxiv. 12; it. voci in", cf. Lev. ii. 3. 1°. vi. 
16, xxvii. 18, Jos. xxi. 5, 20, 34, 2 Sam. ix. i, Jes. iv. 3, vii. 22 : sed 
etiam occurrit j:U»l? y>;i pro nB'>B, Jes. iv. a; .^ eJLU^lj pro 
T««??. ib.xxii. 3, fcJV-J 11' pro «3'K, ib. xvii. 14. In versiouibus 
e Graeco sermone saepisse verbo KaTaKfintirSiu respondet, e. g. ^aa 
iZ h - Y' T o! KaTa\u<l>d€VTts, Sir. xxiii. 27 ; yJLl^^oi 'V^ -coreX..'^- 
fl,fi« iXiyoi, Bar. ii. 13; iZl^l* V *^i oiS.lt «arA«<^fl,, Judith xiii. 4^ 
it. I Mace. iii. 37, ix. 6 : vel wroXfwcaftii, Judith x. 19; li-ft-a-f 
iMfci-^ iiTt\fi<l>6n i^ovr,, ib. xiii. 2; sed ^o»-lW t^ °' ^(pfdfvrtt, ib. 
X. 19; otiV-«.l? l^i*' o' ?<rx<n-oi, novissimum agmen, i Mace. iv. 15; 
oj;U«.|? ol Xmtto.', ib. ix. 19, ut supra. Agnoscit K. et i^Wr et 

kJlU/i.q. ksIU/Marcv. 23VHh., mea filia <5^ V-? V-l^-/ 
iax^rat fx"> *'' extremis est. V. 8. >«m*^. 

«l-?, Ui-?, j9osi«n(w, postremus, ultimiu), novisdmus, Mat. v. 26, 

XX. 14, Joh. vi739,44-54, Act. xxvii. 4 1 , B.O. i. 137. 230, etc.; ^^ita 

wt-/ Con«7i posterior, h. e. mensis Januarius, B.O. i. 202; ««- ti**-; 

Teshrin posterior, h. e. Novembris, Dawk, xxxii. 264 r; sed «i»,r 

».»-./ Act. Mart. i. 256; Ut-i U»^ 'n«w« mefiiterraneMW, liinKH C3«n, 

Deut. xi. 24, sed Joel. ii. 20 pars ejus occidentalis, cui opp. ^oo*o lift- 

*:b"1i5^ Djn pars orientalis; "mare postrenmm," B.O. iii. ii. 32; 

yil^} dojji^ciil "Jesujabus junior;' ib. iii. i. 458; )-'t-i U4f<ML 

Justinus junior, Jo. Eph. 2. 23; ,^ -i-^ posterior, qui sequitur, 

BHGr. 356 r. F. )kLl«/ Mat. xxvii. 64. PI. in. 1^*-/ Ps. xvi. 4, 

opp. lI»»o Koh. i. 1 1 ; Us-/ JkoeaT dies novissimi, Jes. ii. 2 ; U»A» 

IlTs-/ "' novissimis temporihus," B.O. iii. i. i77; I-*-/ ^aaJls filii 

veslri minimi natu, Did. Ap. 113. 10; l^s-/ ^ coot nos secuti sunt, 

post nos venerurU, Act. Mart. i. 159. F. IkiiU/ postremae, ultimae, 

Apoc. XV. 1, xxi. 9 ; res noinssimae, Jes. xlvi. 10 ; |is->u*£ t!^^ '^^-^^ 

nepi Tiv ea-xarav, Cjr. 429. 20. Foem. jlb^tx/ saepe more substantivi 

usui-patur, Zachar. 334; ykLt-/ Heb. ''Iin^in^ status tuus posterior, 

Job. viii. 7: iso-l^ akLJ*./ pars vitae Joh posterior, opp. otlb^*ip^o ib. 

xiii. 12; .oik.-.L. postremum, h. e. pan-s eorum posterior, i Reg. vii. 

25; %3 Isll*./ postremum omnium, denique, B.O. iii. i. 120; J^U*/ 

0)1^ al rjfUpa rcXfuT^s avToxi, Sir. i. 13; Jfcooil fcJi-/ ultimus mundi 

dies, B.O. iii. i. 203; )ki-oo»o )kLi-/ forte v<rrfpov np6Ttpov, ^^( 

cv^ ^ii )fcs*se^ )fc— i-/ ^J-», Tit. Bostr. 183. 29; )fcLi-)o potstre- 

mvm, in ultimo loco, Deut. xiii. 9, xvii. 7, Prov. xxv. 8, Heb. nnnnxa, 

Dan.ii. 29, BHChr. 122; " demum," B.O. i. 533; l^^'a^ k^l-li in 

extremo agmine, Num. ii. 31 ; it. absol. J^t-ls id., 2 Sam. vi. 3; sed 

I Sam. xxix. 2 in pi. usurpatur, sc. David et milites sui jfcJs—Ji ^i^^ 

in novissimo agmine projiciscuntur : yoot^? )k>-«-»V> w postremo 

omnium, h. e. omnium postrema obiit mulier, VHh. Mat. xxii. 27, Luc. 

XX. 32; Jl^^ol l^L»)o in diebus novissimis, Jer. xxiii. 20, xlix. 39; 

\lsJ) ^Ia,)s> "in novissimis temporihus" B.O. iii. i. 313 : j^;.-]) ad 

ultimum, iCor. i. 8; )k^i*.!ll I^P^ fwr eVxarou, Sap. iv. 9; t.^o>. V 

jkoedl l^t»ll u^qve ad "postremum vitae suae diem," B.O. iii. i. 203: 

et adverbialiter, postremo, Koh. i. 11, 2 Mace. vi. 14, 15, Mat. xxv. ii, 

Marc. xvi. 14, Luc. iv. 2. Denique V-It-' in statu constr. more 

adverbii usurpatur, postremo, tandem, denique, Ibn S. § 30, qui reddit 

ip.\j, Job. xviii. 2, Mat. iv. 2, Marc. iv. 28, Spic. Syr. 39. 6, BHGr. 

Syr. 21. 3, Amir. 163. It. fcJIit../, q. v. supra. Apud Syros hodiernos 

adhuc usurpatur stat. absol. jlb^iLi^/ in eodem sensu, denique, Angl. at 

last, Stod. Gr. 137. 

\^>^l Hier. id., Ui-^i \joa^ dies ultimus, Joh. xii. 48; U«~' ]*!•( 
6 tirxaros T6nos, Luc. xiv. 9; )ls^M»|iA postremo, novissime. Mat. xxi. 
37, xxvi. 60, p. 364, Joh. xiii. 36; it. sine /, jlb>^;-iA Mat. xxi. 32, 
37, xxvi. 60, p. 333. Male etiam )k»,jk.^i».3 ib. xxi. 30. 

Uia— H)er.=m— /. Exstat tantum in comp., sc. )^iad»^= 
jb^wli retro, Mat. xxiv. 18, Luc. vii. 38, ix. 36, Joh. vi. 67,=(ft ri 
oTTtVo; cum aff. om^OxN ImiaBtv, Luc. viii. 44, retrorsum, Joh. xx. 14; it. oiU>«i-^ Mat.ix. 20, et pessime oMU»«i-^ Marc. v. 27; yOOMJia-:^ 
Joh. xviii. 6. 

JUlUr Eshtaph. denom. ex \LU. Bis exhibet BA, cum expos. 

quae posterior evadU; it. de re quae diminuitur et in pejus mutatur: 
dicitur etiam de luna deerescente. Simili modo BB. U-e) t* -i-k-*./ 

-^- ^^^ ^ J^j ^^- -i^J^^-r*; >i ^- ^ "^ 

[1. Ut-/] sc. >,l^^i''qvod ad sonwm attinet pronuntiatwr «*-kI-,/'", 
significltque ahibit, decrescet, quae Uimen signijicationes incertae sint. 
It. )J-kIiC« abibit. Dicitwr de luna deerescente, et de re quavis quae 
diminuiiur et in pejus imrmitatur. Mani/este Q) dicitur de re quae 
posterior evadit. Addit K. \\oslL U'i-/ )o«? y^^'^ JU^f 
*^ol>j£Ct> h rr'>- 7 Jl «« i'"' f^" *«»**" nunquam Jl^^( active uswr- 
patum imvenisse. Ipse semel tantum inveni, sc. ap. Ephr. ii. 551. 16, 
a^k^^o )L.k!li»» }-^^^ canis pejor evadit et immutatur: Bened. 
" canis discedit ah ingenio, et nativam indolem, exuit." 

Jl'oll-? f. posterioritas, BHPhilos. 213 v; U'oli-jo Jl'a-Jo»i 
Laud, cxxiii. 223 v; )n ~--- Iq-»— / cum passivum postponitujr, BHGr. 
Pr. 24 v; )V-aj» Icui-/ ib. 451'; liinc pars posterior, finis, la^i-l^ 
lok^yme hyemis, Bar-Ce. Hex. 137 «J. 

^l^l Ul-/, it. yfc-/, Joh. iv. 37, v. 7, 32, ed. Curet., Ephr. iL 
472, Did~ Ap. 88. 4; et \Ll^l, Tob. vi. 15, ed. Lagarde; Chald. \V\^, 
rjniK, Heb. in?, Ar.^1; m. cdius, alter. Gen. xxix. 19, Jos. xxii. 23, 
Ps. xlviii. 13, Mat. xi. 3, Marc. xii. 32, Luc. vii. 19, Joh. xiv. 16, et 
passim. ^-t-Z'^-ii.a pro Gr. efi jUKpov, adhuc breve tempus, baud diu 
amplius, Joh. xii. 35, xiii. 33; wOJ oni alo yj—Z'^-i^ Did. Ap. 88. 
4; ^^ jjj-/ aliu^ ah, h. e. diversus, Ephr. i. 176, B.O. ii. 165; ^W 

00 id., BHCand. 17 r; UUlo . . ^W alius et alius, Epiir. Op. Gr. 
ii. 398; |Ji-io )jI-/ aliui et alius, h. e. diversus, varius, B.O. iii. i. 
340, iii. ii. 339; )ji-|o Ui-/ Ujli modo diverso, ib. iii. ii. 296; alter, 
yU/ IjoqI^v die altera, h. e. postridie, Joh. i. 35, xii. 12, Act. iv. 5, 
IX. 7' 15, BHChr. 184, 473, (Bruns. perperam " alio die " et " quodam 
die"); it. in' sequentem diem, B.O. iii. ii. 270. F. \tC^l alia, altera, 

1 Reg. iii. 32, Jes. xiii. 23, Mat. ii. 12, etc.; secunda, jfcLaawLs etHef 
oSiJ ll'j-/ Gen. xii. 43; )l't-/ JkClI^ anno proximo, sequenU, ib. 
xvii. 21; )l'j-/ )?o( hoc alterum, Mai. ii. 13; separantes )l»-/ »ot ^ 
)li-/ »o;i>> emipov dirtpov. An. Syr. 35. 20. In Act. Mart. ii. 193, 
1. 25, pro Hi— )laa9j jubet Bernst. e cod. Vat. rescribere Jl'i./ ll'aao? 
imago altera, h. e. umbrae, cadaveris similitudo. ]liL»(o . . . If— pri- 
mum . . . deinde, B.O. ii. 172, BHChr. 420; ]t^\i . . . Y^mA " ex una 
pa/rte...ex altera" B.O. ii. 192; )l'iL.!o deinde, ib. ii. 187. PI. m. 
^s-/, )J»-?, Gen. viii. lo, 12, Ps.xlix. 10, Mat. iv. 21, Luc. xxiii. 32, 
etc. ; ji?i-/ . . . \j'u»l alii . . . alii, VHh. Joh. ix. 9 ; Us-? <^« hi alteri, 
reliqui, BHChr. 218. Verba transitiva, )k«iiJjLjLso, a Syris Iji-B" 
dicuntur, quo actionem ad alios transeuntem significant, Amir. Gr. 
413 sqq. Ap. BA. et BB. verbum causale esse denotat, e.g. U:>r 
^Jl*^ alios aedijicare faciam. Denique UL^if id quod aliorum est, 
alienum, e.g. ^.^o ^-J ojot .U.— (; ^ ex alieno vivere, h. e. gratis, 
An. Syr. 204. 26. F. ^i^l, Jfc^s-/, Ex. xxiii. 13, Mat. xii. 45, etc., 
BHChr. 232, 446: "coeto-ae," B.O. iii. i. 127; ^ ]I^JjL»1 diversae 
ah, Ephr. i. 175. Syri hodierni adhuc utuntur m. Ui— /, f. )l^£-i in 
eodem sensu, sed literam » non pronuntiant ; antiqua tamen pronun- 
tiatio apud moutanos servatur, qui dicunt U'}— (, Stod. Gr. 136, 171. 

)o— , i>a— , U*o— , et etiam ^)o— Hier., i. q. )js— ( alius, ^ ia— 
^>1, )/ alius unus vel dv,o. Mat. xviii. 16; usitatius .fo— Mat. vi. 24, 
viii. 9, xxi. 33, Luc. viii. 6, 7, ix. 59, Joh. iv. 37, v. 32, 43, x. 5, xiv. 16, 
.to— jul ib. XV. 24, xviii. 15; it. Uia— , Uio— YsooS^ postridie, Luc. 
ix. 37, X. 35; |jiQ— looo^s alia die, Joh. i. 39; adde Luc. ix. 61, Joh. 
xviii. 16; bis etiam exstat |dj^o;o et alterius, Joh. xix. 32, pp. 387, 
447, pro quo legend. U>a— fo. Denique ^>o— Mat. viii. 21, xi. 3, 
.•a— . . . ^>o— alius . . . alius, Joh. iv. 37, ^)a— -aj} ib. xv. 24. Vide 
an sit forma corrupta e .»q— . F. ]k>-ia— Mat. xix. 9, Joh. x. i, \si^( 
jkwio— alia navis, Luc. v. 7, pro quo saepe forma apoc. invenitur 
u»Q— Mat. xxvi. 71, Q50} ^>CL— a in alia forma, Marc. xvi. 12, aii./ 
3ia- Joh. vi. 22. PI. m. lu^^a-, |uu>a— U,.».>ft\l Joh. xx. 25, xxi. 8, 129 r^'i^^M _ Kluv* i^r^- r^ OlMOa* <r 180 et ^icu. Mat. iv. 21, xxi. 36, 41, xxv. 16, 20, 22, Marc. viii. 28, Joh. 
iv. 38, vii. 12, X. 21. Formae suspectae sunt ^mu»cw Mat. xxv. 17, 
^Oi- ib. 20, yUj>cu. (raasc.) Marc. viii. 28, ^u^t,} Joh. xx. 30; 
f. yU>»a- Luc. iii. 18, viii. 3, Joh. vi. 23, x. 16. Semel etiam forma 
Syr. exstat )k^i-(' U>i Luc. xxiv. i. Caeterura ^»q-. vox Clialdaica 
est, sc. ni", ^5T". f- «l?pJn. Plura videas ap. Adleri N. T. Vena. 
Syr. 143, 175, Buxt. Lex. Rab. 60. 

U«i^ m. alius; jfc»,a.j*./ f. a?ta,= )Ji^/, Nasar. 

fc^Ui^r adv. aliter, hepas, Tit. Bostr. 22. 20; aXXat. ib. ii. 20; 
t^)>j«.«{? o.otJf "quod si," B.O. i. 282. 

wJi-^, ^.m/, ra. alius, wjt»lf IS-^ Jie^we alius est, Scv. Or. 50 f; 
f. \lil^l, l^JjW' '^^^^i ^i- / |-«f m^<M« oZtMg, Ps. Ixxxi. 11; )io^ 
ILtU^l (Polygl. IkUi-O in alio loco, Job. xxxi. 10, h. e. dicit BB. ad 
h. 1. \lisaj alieno; \1jIj^(_ )ao*} ^, Eus. Theoph. ii. 19. 11, An. Syr. 
175. 25. Fl. JL'i^l, \l>'i^l, alii; nr.a»^ ?cio'^.-> UUfi^o )aa)i^ 
\^:i,^( vocales Z'kofoet PHoclio solas invenerunt alias, h.e. discreparUes, 
BHGr. Pr. 3 r. Saepius tamen adhibetur ]1> L»/ ad verba Qraeca cum 
SlOios composita exprimenda, e. g. )anJL^ojtii.^(iXXoyfwjr, alienigena,yR\\. 
Luc. xvii. l8 ; pi. I^aal^ wJJsl.^, Hex. Jes. Ivi. 6, Ezcch. xliv. 9, 3 Esdr. 
viii. 70, 71, 84, Rel. Jur. 4. 20, BHCand. 40 r; f. )fni^ 1^Lȣ \mj 

yvvaiKts dWoyfVfis, 3 Esdr. viii. 89, ix. 7, etc.: )V>3<a ujI—( aWurpv^Of, 

ex alia trihu natus, sed = externus, VHh. Act. x. 28; pi. )]^JL uJjL*/ 
passim in vers. Hex. pro ol d\\6(j)vXoi, li. e. D'HB'pSj Philistaei, e. g. 
Jud. iii. 3, X. 6, 7, 12, xiii. i, 5, xvi. 5 etc., 4 Reg. viii. 2 etc., xviii. 8, 
Jes. ii. 6, Jer. xlvii. i, Amos vi. 2, Obad. 19 ; it. Ps. Ixxxvi. 4 (gr.) ad 
quem usum forte respiciens BA. reddit, iiJu.»JiJl. (j--iAl i-*Jf*- Apud 
Arabes enim opponitur »Ju>-jaJ1 genti Judaicae, quae l>Lu».ill vocatur. 
1'-^ ulii^i cXKoyKacriTot, alia lingua utentes, exteri, Hex. Ezech. iii. 
6; )l-a uliLti aK\6<jxovoi, jyeregrinis vocibus utentes, ib. It. etiam cum 
frtpos, lulao*. uJiiif/ irfpoSo^oi, lieterocloxi, BHCaud. 322r, BHNom. 
33 V, 60 v; )jin». wJwu( erepavvpos, lloajo \^^CL»iO o( . . . ]u> LiA 
\sn . fcJJi.,^ ).«j^V>vo )}- r~« VOX . . . vel plures sensus exprimit et 
vocatur Jieteronyma, BHLog. i86r; verba Uaj>, u^i^i quae plures 
habent significaliones, BHPhilos. 200 1». 

k^U»i-/ (minus recte Castell. fc^UU^) i Tim. v. 25, Hex. Job. 
xi 12, xl. 3 (pro Gr. 3XX<as), B.O. i. 484, iii. i. 77, C.B.V. iii. 44, 54. 160, 
Athan. Ep. aa. 7, Jo. Eph. 120. 2, Eplir. i. 147, ii. 242, Act. Mart. ii. 
126, BHCand. 59 v. Pro Gr. rovvavrlov, contra, Gal. ii. 7. 

)l'al»L.? f. diversitas, BB. in v. Ukoo; unde )l Nv > x» LoLi-/ (Tfpo- 
Xfyyla, Sym. Ps. cxxxviii. 4. Exponitur etiam iniago, effigies ad alterius 
similitudinem efficta, a BB. in v. Uasoj. 

)L'ii (per aphaeresin lit. I pro )l';i^/) st. c. ilL, pi. H'lti; cum aff. 
wljl, o.rii, «!';!, ^-.Slti, yoiLjI, f. i) extremitas, finis, (i^\ l^\s. 
f:;. BB, i.^UJij Uii^l Ibn S. Thes. § 30), Num. xxiii. 13, Jos. xv. 
^'Ps. cxxxviii. 9, Hex. 4 Reg. xix. 23; )ii»>l? «J.'ii pars posterior 
navis, h.e. puppis, Act. xxvii. 29 ; )l^luajBt oXJL id., Marc. iv. 38; 
U.aifif U>f* loox ViL «.oi=> )iX ls;^« imaginatio sedem suam 
habet in halitu, vel aura quadam, in parte posteriore sinm anierioris 
cerebri. Bod. Or. ccccvii. 79r; Uaiw VIL -.Ois )»* 001 IL-l U^Ase 

<iM«t cujusdam evangeliiCBy-il-iO^; »oriil,Ezcch.xxiii. 25; ,oilii, 
Amos ix. i; ^J>liL, ib. iv. 2; U'ltia^j? )IU extremitas felicitatis, h.e. 
summum bonum, Eus. Theoph. ii. 19- 16, 20. 3, 9; )k^? JIU t(/., Jb. 
PI. )l'i:. Hex. Jes. xxxiv. 24, Gr. ra fVxara. 2)^ni«, de tempore, Prov. 
v. 4, Mat.xxvi.58, Luc.xi.26, Rom.vi.22; finis, h.e. exitus^vitae, 
Num. xxiii. 10, Act. Mart. ii. 190, BHChr. 546; «f^^<^» ''•j-f '^- 
tremo aetatis suae temj^we, ib. 232, B.O. ii. 226; )U»a-» llt-a m 
>« diemmi, h. e. te.npore futuro, Heb. D>p',n nnnS3, Gen. xlix. i, 
Num xxiv. 14; )!>)■? o,riJl=. nltimo tempore, Clem. Rom. Rec. 58. 29; 
liSif, JL'j:^ /)o»tero temp,yre, Ephr. i. 384, Off. Mar. 1^. 2; "m>i« 
te^;,or«<' B.O.i. 66; llii? Itl* tU.ib.i.si^; )i-'*;f,>=^ :<^ fi^ 
mundi," ib. i. 222, 314, et cf. ii. 285, iii. i. 27; )k^? II^.^"^". e^^ OTunrft," lb. I. 222, 31-1, ei CI. 11. -iot,, "■■ •• '/, ' ■^'.' ^-^ i ' „ 
a„«i, Deut. xi. 12; )k:ai? 11'*:^ cmnc ..r«eu«., r^:f^ r^, 2 Par, 
xxiv. 23, xxxvi. 10; i^J^li ]i':^ finis sntorum, i. q. O^U^l ;,1; a<m- 
mmlum sutorium, sic dictum sec. Bernst., quod ultimo adhibetur, et 
quasi finem operis facit. S^^ postremo, s. nltimo in loco, Luc. xiv, 
,0- et sic Syri hodierni, )L'^ Angl. at last, Stod. Gr. 136, 1375 yoet. \-it \i\ S % pottnma ommtum, de multere, ICit zxU. tf, 
et udv. demum, denique, taruUm, Lne. xx. 33, et paarin; t-A( W 
JL'tJl^ ad extrmnum tuque, Kirtcli. Cbrett. 199. 10; yoV^t l'^*'^ 
atl exlremum omnium, 1 Cor. xv. 8, et mIv. tfem itm , <^«My«<«, Lne. 
iv. a, Joh. xiii. 36, et poMnm. 3) exitus, tvtntut rti, Eaa. Theoph. 
iv. 17. 17; exitut bonus, Jer. xi. 33, Prov. xxiii. 18, xxir. to, Heb. 
nnnM; I^mma )Lw exilu* advemu, BUChr. 51a. 4) r m'tl iiiwi , 
rdiquum, Heb. nnKB', {l.^^ ^0.0:^ yOAa^L If, Jer. xliv. 7, L j6; 
denique ib. 39 pro Heb. ^tpT^ qui reliquus ttt, qui mmnl. 

jlVk^aiSt (a part. Aph. (JIom) f. mom, eufieUUio, Ephr. {.513. 

wool., iLlool,, m. i) mwra, lentitudo, lardUtu, 3 Pet iii. 9, EO. 
iii. i. 149 ; ILIooao UmoL mora el dilatio, E>>ed J. 189; it. )&»•* it/., 
Act. Mart. ii. 162, BHAiic. I5r, Hunt. dxl. 11 r; UliJk, wool, t/i&iiio 
retponsionis, C.B.V. iii. 254; |»<«a* «.>» W rqt ffpatimrTu*, Tit. Uoetr. 
30. 17. 2) u/ Tuocf relietum est, undo forte ^a«iMia in libro, Ai^Lm 
IsLloik, Ephr. ii. 443. 

IL'h^Q*. f. mora, cunetatio, jl'hlola " dtu," B.O. i. 409. 

|l ■"- V adj. »egnit, |jfi>oAf )lf> iN->nw Lo^ )b»a«j» ••••-I 
U.aif) f^f, Cyr. 16. 15; ^m/iM, ai^et )u%JO |wa.aJO ec. lolia, 
BHAsc. isr. 

^.I^ojLm adv. <<>ni«, tero, Ephr. i. 134, 140, Athan. Ep. 31. 7 ; 
lente, segniter, lb>^twOL<oo 0^0 ]t'»J0, Cyr. 60. 37, a8l. 4, BHCand. 
IT r, 20 », 58 V. 

|Lou.gu1m f. wiora, lentitudo, tardittu, Ephr. i. 140; LewaJLi* 
IJJJ. mora temporit, ib. 134; et^el Lew»ajiJBA UtUitudme metma 
ejus, BHCand. 192 r. 

jLoiUoIs.*^ (BB.^b', 6S. ap. BB. C^]) t mora, otmelatio, 
Uiff oilojL»e>>i« ■ii, Ephr. i. 33. 

jlojiLls^*^ it. )LGLL.'bIlls.>j» f. ill., K. 

H'iJor pi. U'sLoL' f. mora, Uinlitas, dilatio. VHh. 3 Pet. iii. 9, 
ubi Peah. jtlool,; Act. Mart. i. 29, Ephr. i. 87, 138, 195, ii. 185, 
Clem. Rom. Rec. 13. 30, Hunt. dxl. 11 r, ubi cod. ll^eL; jL'weL' 
|l&4Js^ wJojtf dilatio re»p<mnoni», C.B.V. iii. 299; |LVJeIk» »ero, 
cum mora, )li*.ob,a 0/ V ^V a o/, Clem. Rom. Rec. 89. 20. 

ol-r, lot-r, f *-?'. Ai-r, xot-/*, quaere sub Ai^, li«, ft-, 

iwi-/ et f~i^^ -■■!.-/ apud Castell. lectiones vitioaae aant pro 

JLiifl, q. V. sub sJl—l- 

jki*— r Dan ix. I, Esdr. iv. 6, scd jk»-*«r B.C. iii. i. 316, Heb. 
et Chald. K'il).?'"*?, Ahaswrut, nom. multorum regum Penarum, 
Esth. i. I, etc., Dion. — . 10, An. Syr. 81. 34. Pater Darii dicitur, 
Dan. ix. i, at filius, Dion. \j. 11 (ubi et 1. 16 scribitur AW^a^), it. 
BHChr. 34, et sic Hist. Dyn. 87 J.jij» ^^. ui/<-^*'» «' •** Aeeyri- 
orum, Diou. .aa. 18. Caeterum confusis ut paanm * cum a. a 
scribis imperitis, male scribitur jl^; >»„( Tetr. Dan. ix. I, BHChr. 
34, 1. 8. Male etiam Tetr. Dan., Adnott. p. 144 med. ^^t^i^l pro 

|t..i-if>«ii/ V. s. yvA^. 

,MiJkLr Heb. inp*'"??, nom. prop, viri, i Par. \nii. 10. 

Wi/'Aph. V. U-J, q, V. 

itJLl' nom. prop, viri, i Par. vii. 30, quoil ex h<^L' Heb. niW cor- 
ruptura censet Bernst. 

)K-.? m. apud SjTos liodiemos cantheritu, equu* eastrattu, Stod. 
Gr. 112. 

00^.^?*, >1m./', quaere sub ]pl^, ♦*-». 

j^b.^/* I pers. sing. Palpel verbi Km, q. ▼. 

»kL.r Heb. riims, nom. loci, Jos. xix. 19. lU e codd. dedit Lee 
pro corrupto y»kl^^ quod in Polygl. legitur. 

Lk^/'quaere sub V^j.^, setl LkLl^suh LW>. 

U/ saepe in Aph. legitur in vers. Hier. pro H/, e.g. >^{ aUulit, 131 ^r^_ard\i<' •:• qi\\r^ _ r^Joi^K* 132 o^/ afferte, ).^-so m., |..^^.<jo f. afferms, ^.. ^ . lo afferentes, etc., quae 
omnia v. s. ]\.}. Arabes etiam habent jjoj. 

o)-^/'et A^l''/atnam sparsii, Aph. v. <■>■>){, q. v. ^jp •*-*• 

ol^/'et ^I'henefeeit, Aph. v. *a^ , q v. )L'c2i^ ^ o^?', BB. 

I.Jj)!)^/'' f. 'AtoXqi/tt;, Atalante, insula Euboeae adjacens, I^Ul^f 
)Uj^ loot© fc^lU^ o»«)l loi^? Atalante, qriae ad Locros, terrae 
motu coneusta, insula facta est, Dion. i^. i. Cf. Sync. i. 489, adcrfimv 
ytyoyoTuv ^ vpos AoKfmtc 'AroXdm; (T\i(T6(i<ra vrjiTOS <yfV€To. 

^nn.^i\\^^ Atlanticus, y. s. y on . ^ i N^ ^ 

|^|i^(' eT7)<riat sc. Syt/uu, venti etesii. An. Syr. 143. 23. 

.a«Aoi»L{/ deriv. ex erepos et ovo-ia, Ix^fisolA imj^( .^ }*£« guoe 
diversae sttlstantiae sunt, BA. 

t4r, )^r(Chald. ICK, torn, Heb.nOK), m., i. q. )^St rhamnus. 
Gen. 1. 10, II, ubi tamen mendose legitur t^lj )»?/". Cf. jii lignum 
rhamni nigri, Freyt. ; et Diosc. i. 114, pdfivos . . . Afris draSiV, atadin; 
et Du Cange, Append, ad Gloss, p. 30, drSi/i 6 pdfivos, spina alba. 
Denique BB. ^-^1 yOoMi^! )l'^in.v».'> It^f* i» sermone Tirhanensi 
rhamnus. 

)u>.»|»o>3/'[l. |«iao|»o(.J( ] aripativos, pervicax, qui difficile, mutatur; 
aic BS. ap. BB.^^^JUll sJx.^1 .jlcuA^»yi.&.^*^ <.niif>v .ot. BA. satis 
inepte separat )lIjo ex ))io»^i', redditque iLJ,!, quasi ag'was significet, 
addit tamen ■**• jlT"""" f*i> ^^ quod Graecam vocem aripap-vos esse 
probat ; valet enim vir mente indomita, qualis/uit Socrates. 

UNaj/ .4etoK, An. Syr. 57. 20. 

bo Claret y<iia^/', pi. Jj«9d^r(it. minus recte yoJoa^i", l-io^i'''), 
m. &Topos, aropov, id qiiod secari non potest, individuum, persona. 
Eeddit Ibn S. Thes. § 2 — JLl corpus; et sic BA. et BB. uJsoql^/'' 
e!Lil». e)u— .J*, corpus, persona tua. Alias reddunt per (jai^ .JLieoLLo 
persona, quam significationem laudat B B. ex Jesu Bar-Nun, >^\o 
ijaLi-'^l .)jfiaio .oi ^^ >»wajiw. Kectius autem B S. JJ Ilsoc^j/'^ 
^.jjjLkiju^-jJl ij«li^'<il .[.mflftStoo qui secari non possunt, personae ut 
quae dividi non ]wssunt. Occurrit ap. Marsh, ci. 98 v. V>aSo^ .cueo^^ 

IJooa^/'^ adj. individuus, personalis, l^oojij ju^o^/ «^ joCAJk 
IuoocLlo ^<^o) nomina individua eadem sunt ac 2}ersonalia, BHGr. 
356 r; )tC>Joo.^('' ot^JQjD 001 IbSOOLO ^.u . / )Lo ti^ vox cujus signifi- 
caiio ad unam itersonam special individua est, BHLog. 186 r; | >«»■«% 
|uoodL^/ = siX^ y«Ls?*'' forte corpora, quibus eaedem sunt proprietates, 
BHCand. 250 v. 

]VaJoa^i' {. personalitas, elsi*. .ol ^lojoo,^/', BA, BB. .CL^lLia^f BB, it. <o^l:»o^^ BA, avToparov, ffio kMOo/ 
,o\o otA&> laa, (.»? id quod sua sponte oritur. Cum o tetnere, 
.0^000^)^0 uix>/ c(K^ et temere, BHCand. 291 v; <ao;.so .0^)000^)0 
)jot ) <«nN. V ib. 3331).- et sic etiam BA, qui reddit ^«»)jjk.j^ casM, 
fortidto. Cf. 4Q.^)kMaL^o/. 

.£DCuao)..»Q^(' An. Nic. 13, it. >m.m "i^o^i Ebed J. 206, nom. epi 
urbis Philadelphiae, [' ftN ; «N j°>?, qui concilio Nicaeno interfuit. 
Redditur ab Ass. Hetimasius Fhiladelphiensis, et sic in Lat. Catal. 
prime Ethymasi'os, at in secundo Thom/isius, ut dicit B. H. C. 

)JI[^a^a.io^/'^ f. irvpoKoyia, etymologia, vera verbwum, ratio, 
descrijjtio, -^ill (jLs;^^', BA. Exactius ^l/' \a^I ►so! ^iA*j wot 
]o»:Saj>. id quod unde originem trahant nomina inquirit, BB. Derivatio 
verhorum, in quibusdam vocabulis adduntur literae mutae ^-k? ^-*? 
U^a^o.aoaL^r, Severi Gr. 61 v, it. ib. 15/. 

l.ffiU^aXo.ioa^l' etyrYwlogice, C.S.B. 601. V. infra. 

Uft*^i^QjoQ^(''eVu/ioXoy«ir, etymologice, BHChr.6, ejusd. Gr.Syr. 
62. 3. Exstat in BA. Praef. ap. cod. Bod. Or. cxix, |>^|U^^n v>aj{>, 
{ ' •>*> ■ pro quo scribit Gesenius, (De BA. et BB. Lexicographis, p. 13) 
luea)i.^Q^a.a9a_^^, redditque " Quod glossarium genus elymologiae 
appellatur." Rectius Bernst. " Quod lexicon etymologice factum . . ." 

yOk^t vis divina, .\^o^i%J^ •«, BA. Vox corrupta forte ex aiTtoi' : 
nam n-oio-i piiv Qt6v atnov imfpriBtptp, Isoc. ap. Steph. Thes. IJa^/'' aequUatera, latera aequalia, njijL-ill i_*jyr 'M*^ 

BA, BBj suspicator Bernst. vocem corruptam esse ex Gr. S/ioToyoi, 
sed dubito. 

ttea.^! atTos, aquila, BB. Sed .flBO^^* quaere sub v. .»ci^. 
io^lloe^l' sui compos, v-JlJ eU-., BA. V. supra io^lijsa^oi'. 
io^r, Jk.a^/'", et Jk-a^r, quaere sub t^, *,<i^. 
i^^ Hier. tetigit, Mat. xvii. 7; ijylraTo, Luc. vii. 14; f. l^^^, Mat. 
ix. 20, Luc. viii. 44; forte sit Aph. v. m^, q. v. 

^Z nom. deserti, sc. ^fio.*? |i_3«_3a desertum Jordanis, C.B.V, 
iii. 9. 

\^\^}'' Attalia urbs, 'ArraKtm, Act. xiv. 24 VHh. 

\AtJ^l f. 'hmnf), Attica, regio Helladis, Eus. Theoph. ii. 68. 8. 
Minus recte BB. [XJiJl j5b Uji*^/. Describit etiam BA. (cod. H. 
xxv) vas, quoddam' Atticum, in quo oleum vel mel recondunt, sed cor- 
ruptior est locus quam ut facile restituam, sc. Uo^^f .]LiJ.jo )La*^/'' 

•^»lL^o ,"^\ ^ o»^ ^iSio \jL^%. 0(. Quid sit TnBoKfpwnov (f) nescio, 
sed |joj_iii» opinor esse chalybs, et })L3=jVjj = Pers. iV^ cujus eadem 
signif. In alio loco exponit BA. vcoaA^f per _»LijJl disertus, 
eloquens. 

uJ( fira; .Ueoj^Of Oiticua O^ u.^( th-a t^ Kvpla SerjBapev, jam, 

Biim precemur, Cod. Lit. Eccl. Univ. iii. 200. Syriace esset aoL 
ktoo^^Z^rsineJine, infinitums, Jbl^j iJ un.^ .Aom Vf .ot, BB. Forte 

sit dreXijf. 

t>«- j/ aripos, levis, honore carens, JI.>^ J> .5, BA. I^^aI^i solidus, 

,£B<ajA*^l arpis, vopor, jl^pt^ .0), BA. 

^^Aph. V. JSQ^, q.v. 

la^('' i. q. IlAuw^/ Attica, An. Syr. 63. 8. Occurrit etiam in Spic. 
Syr. 49. I, sed rectius ib. 50. 16, )..fu>^,j^; dicitur ibi urbs esse, et ut 
opinor Antiockia sit. Sed cf. |.a«^i'. 

joaAjJf adj. ad Atticam pertinens, tflBonnj/ )*^-as( dor^p amKds, 
aster Atticus, planta, Galen. 19 r. 

uj4*^/ Attica, <<-cu^l? ]iA^ ol, Severi Poet. 152 ». 

|uua^/ et t,., n ■ ^/ lingua Graeca, jJUj^l ^JLJJ1, BA, BB. 
Hinc forte )t. fi . j/, quod reddit BA. |t.Z^72v.V) diseiria, ut etiam 
•xoae\AJ( disertus. 

■ ~"'-j/ ^<<tcMS, nom. prop, epi Constant., Anecd. Syr. i. App. 9. 

flrf-j^ qui idem ■~'---j^ rex quartus Persarum post Darium ab 
Alexandre occisum, Eus. de Stel. om- 

jl^/'EB, )k^?' BA, obdu^ctio parietum luto, Uo\} 1..:^*. BA. et 

BB, qui addit Ji-JI ji.».».««j .^a .udLxLhiVI ^j.«.«. W , i (j^^j.s:~^'. 

yll, Syr. ^, Gr. raxa, forsitan, Nasar. 

'^/"Apb. v.^^^, q.v. 

.ciA»^)^J?''ATXaiTiKAv (TTcXayos), Atlantieum mare, iaLi.fc»i )lj )..:&I 
mare insuperabile, BA, BB. Scriptum est .flB nPi ,.i ^ > \j ( )jo-. ap. An. 
Syr. 138. 19; it. )U.v^,V o»2sj> ^ taik. wotofc-.!? loo- ..ja fin . ^iN )^^. 
V. etiam yaji^^\^l et y aa .> ^ * N^ ^ 

yo:^?%.s. jO^. 

,f(.<>\j'(^ "ATT-oXof, .4«a?t(s, I Mace. xv. 22. 

.aiaS^^ jlito mons, Anecd. Syr. i. App. 24. V. >a^h 

vlL^}' nom. viri, Esdr. x. 24, Heb. o^O. 

sCtS^r'ArXas, Atlas, 'U-JI eL-L« •^-^ Uoa*,? ooi qui coelum 
portat, BB; it. ib. J^lil .t.-vinS ^-J^^J? Ujo- ^Wo|» oot -Ijo-i.^ 
'\ , - M gestator, quern Graeci caelum gerere dicunt. < n\'\^ ( '^^^s^ 
apud asti'onomos zona vel circulus est, in quo nulla quidem stella, jl 
JASoaje, sed septem planetae orbes habent. Bod. Or. cccclxvii. 21 v. 

■"""^Jf m. paniius holosericus rasus, v. s. t£a^^. 133 r^LaJ^rf- n\\K' •5- tl (^- A\r^ 184 jaiS^rv. s. jsik^. ji^^ rad. apud Syr. inus., Heb. DCS cZaimt, Chald. tJBK, Ar. It*, 
aua radice v. Fiirst. Handwbrterbuch. b. DBK. de qua radice v. Fiirst, Handwbrterbuch, s. DBK. 

f^!', Ijol^r , m. wrclus, in a/rctum compressus, densus, aolidus; 
l^r, Ik^/"; pi. m. Ui^jr, f. )i^r: .'^:\.:^o H? e« U- f. .jys^ sJ (j.^ (jjjl e>-«-ail {wi now cavua est, solidics, cut non e«l 
cavitas, BA, BB; ILaj otsoX T^^io tfiOA&A spusus et compactut men- 
surae sinus, Ephr. iii. 666; finnamentuin est txil^f f^- ~. ^/' 
)m*0o ut corpus solidum et durum, ib. i. 120; idem postea, 127, ter- 
rain \:iil^}'' sdidam appellat; f^W f^ o»a V-^ ei, sc. Deo, nihil 
solidum inest, Ephr. iii. 8, ed. Biclcell. ; JLoj otci^«x*^(' deiisa, compacta 
est interior menaurae pars, Jac. Sar. 108 w; fOaio |>ja^)I combwreru 
quae densa sunt, BHCand. 28?)/ I>9aI^(' ]^^^nervi solidi, non cavi, 
BB. sub )«i«^; )La<iJk.o Jll^yi. o^o lo&^io l>a^^^, Dion. ap. S. de 
Sacy, Kelation de I'Egypte par Abd-Allatif, pp. 556, 567, qui reddit ils 
lont obliques, (c'est-k-dire, en plan inclin6,) et solides, et non pas creiix 
et vides, S. de S. p. 504. Metaph. durus, |i,v\«jio \t^^f |x>a rmtura 
surdu et dura, Pat. Vit. 16 r; |ho&A^io jl^^^i^ )l^s>a.<. ira contentiosa 
et dura, violenta, Sevei-i Poet. I'jov: firmus, li.^^ )l)oo^^.^ \\t K^ot 
\^a1jT incessus super aquas pedibus fimis, Bar-Sal. Com. 206 r. 
Apud Gram, nomen substantivum, .Ifc^io oaa» ]o>aJ )lj .)x^cub [jam, 
))"•>■> ^^ lijsl^oo [jft.j/ nomen significativum, e quo verbum non 
oritur, substantivum vacatur, BHGr. Pr. 27 ». Denique verba Heb. 
1 Keg. vi. 4 D^pCS D''SpB' ':f?n Syrus reddit Jioal^lo ]tiu^ ]f> 
fecit domui fenestras obliquas et angustas, i. e. sec. B B. dj^.. . » » ijy 
fenestrae planam faciemi habentes: at sec. BA. a^j )aa ]l^ v^ « ^ / 
vjj^ t^yT.mao^* M^i->=» ^ ■' ^ • » = > V*^*^ l>^\'j.il fenestrae 
quae non recte perforaiae stmt, sed uno in latere contractae modo ohli- 
qvA), fenest/rae obliquae, Angl. bevelled windows. Eodem modo interpre- 
tatua est Ephr. i. 458 ^^""^liilj )ao fenestrae duarum facierum, 
quarum ait Bened. externa pressa et angusta est, interna patula et multo 
latior. Cum o, Jl^LsoJL^Ii adv. presse, breviter, Ephr. i. 459. 

Jl 'nvx ') (*'' f soliditas, durities, iSli-» .XjUl» .eu^.^a^ .j\a-^\ .J—, 
BA, BB; )^ai» \tiiU>l^}' soliditas saxorum, Caus. Caus. 62 r; '^.^ 
.o«Iol»^/ propter eorum soliditatem, Laud, cxxiii. 258 r ; ^ 
wOtGoI;^! jLo^-Ji* « duritie oculorum ejus, de caeco, Bar-Sal. Com. 
105 V, 154 n 

\^i Chald. KOCK latus, femur, >^i femur meum, Nasar. Cf. 
Syr. )oi4i, et Chald. «OI?y. 

lA^I" Atama, vicus prope Amidam urbem. Act. Mart. ii. 334. 

tJoaoJrit. MO^r arbor, forte avellana Indica; .jS> ^aaa^r 
^,ixi^ bS?J 00. U^ eU-^J ^i^C [BA. c^cX^^o^r 
ojo^ »i-io, BB. In Ereytag. Lex. 1.U.I et Wp>l avellana IndKa. 
Vide et Ibn Bait. i. 50. 

ioso^r, J^**', etc., v.s. ;»^. 

4r, ^r, V. s. ^. 

.ttJ^, )jo^?, V. supra in a^/- 

H,r B A, sed in cod. H. xxv. ^1' et IL^/', it- H^?' cod. H. clxiii, 
ItilTUi? BB, aTt.,, Aetna mons Siciliae ignivomus. Exponit BA. 
e lct?Porphyrio HSu»a^*a4 U^ ^ ^^^ IH; '^. Kj^ 

wo^o qu^dam est, ignso flumi^i dn^, de qu^ varta.^ v.ns do^u 
seZntiaesunt. Pro )l^ cod. unus mendose )^-a». »^' BS. 
ap. BB. ,\j »-fr»j ina ^i«^o ini. qu^ex mcmte erumpit; flumm »n vora^x.u tgn.^. 
Denique BA. ,U1 U^ j.^ -^>Vi -^^^^. y^ M^ ^^ 
insula in man exesa et cavernosa, e quM i^ni^ ervmpU. Plura videas 
ap. C.B.V.iii. 305, An. Syr, i55- 24- 

^^tAtanm, medicus Amidensis, BHChr.62, vocab. forte cor- 
ruptumTb ^^^U Ath^nasius, quod nomen ei tribuitur ap. B.O. ... 

''^.oi.aW/ BB. cod. M, ^«^=^.«W/ lb- cod. H, lydumEuro- 
pa.um, ^V Quum in serie S exstat, credo ortun. esse e ^a... et Sk^i', li^r, -ai^r. v.H. *a^, U^, joA^. 
yO^^ji^/* inendoM ap. BA. et BB. pro y^f^l, q. t. 
«jtr llt/*Oen. 1. 10, II, mendoM pro f^l, q.r. 

wvojaaAli^/ v.H. .moumA»i^(. 

.m.No^ottj/ V. B. ,m.\n^otj/. 

^i^^/ TO 'Arapyorfioy, («in^)Zufn itfor^ofu, a Maoc zii. t6. 

.^ot^r, U^ot^r (Per.. J). Ar. j^'. CWd. K^^ et iqVW) ». 
malum ciireum, auraiujiuvi, *irpto», e^ ^^ H^f**} |H^ .«^t^A 
l^^/, Galen. 5a v; i^t^l? U^/ arbcret aurantii, Ebed J. 158 v, 
140 r, BHCand. 1451.. PI. KftiK, ^V. Ib«> 8- Thefc { a»; 
- Jl |I'^ lieJL!^ mala vitdira, aurangia, BB. It. arhcrm eUrtat, Ltr. 
xxiii. 40, Nch. viii. 16 (l^i^), BHCbr. iSi, G«op. jo. i ubi Uxt Or. 
al urpiat; \.^i^U i^i-a^ mreuli auratUiontm, Leont. Mart., aed 
locum non citavit Quatr. 

H^l^r BA, \'t^\ ll BB, m. eitrago, mdiua, eiirtum oUnt; 
exponit B A._^j [1. l^^ i-Wji^ *^' t-ti/^^.) ^. gj;*^- ^^y^ 
ijOjiU J'ersice ocymtun tylvettre (certe legend. -J_;jlj. et<riam #3A»»- 
tre) et Arabice dut exlrinum; e$t auttm eitrago. Rectiua acribit BB. 
ij^^jLj, sed etiam i^yU, dicitque \tk^30^ Jai^ )f»a» cor momtomm 
laetijical. 

jot^r V. 8. tt^. 
aaa-JOjj/ irtpaniun (vel potiuB gen. fr»/Kmi|Mw), divtirfum noiMN 
Iiabentia, \jcj^ w^i<«( .«, BA. 

.aoAo^/'Arpoiroc, J<ropu«, una Parcamm, An. Syr. 158. 8. 
.roo^-ao;^/ Atrophilus, nom. prop., BHChr. .66. 
1,^ 4^^ princep* exsreitui, BB. Repone k^ i^A q- ▼• 
f*^^ (to) Irpui, ;>Za<;en/a«, Galen. 51 v. Ezponunt Ibn S. Thea, 
§ 1 1, BA. et BB. ij^Vl, quod Freytag. sic explicat ex KamtiM, Ohm* 
constans oblongioribusJUis ex farina pcuraUt, qvae injure eo^ $olmt. 
Alias exponit BA. j.....~» i/t/*- timila cum lacte vei adipe coeta, addit- 
que >_iJt*^j (^.yi ^ J-^ X--^l cfJjJl cr* /-" y* ^^** ^ i/*^ 
■ .Uw re« jtioedani M< in Aegypto parata e tenui timila, ttralit $torea- 
mm similia, quae posiquam detiaxUa tit, eoquitur. Angl.ce Tocamna 
vennicelli. 

)a;^/ drapaxot, non perturbatut, non eontritut, \A.m» ), BE. 
\ai4l Heb. I'JB, Chald. KBlD./oiitm; pi. U*^/, Naaar. 
y^y^i^i Hier. T/)<iir«pT«u, nummuimi, Mat xxv. 27. 
jncuKuaAi^/ et ^omaftli^/ m-pd^Kift, atriplex, Angl. ohkA. 
Galen. 19 c. Scribit BA. j»amiA|i^r redditque ^^, qnae vox 
Persica est, unde Ar. j^ljl atriplex hortensit, Ibn Bait ii. 14- Minna 
recte BB. ^aaft;^? et a»aiA»i^/, quamvis Gabrielem e Paulo Aegi- 
neta et Dioscoride scribere u»<Mas)ali^/ ait: bene autem gignificare 
Syr. \^^, Pers. ^j^, et Ar. uJLki, dicit. 

,i~.\ aj(j»ij? (irpojmiX/t, cntCTM tyhettrii, mOioV^It .«a-i^a^i^/ 
)fcaj} Ua*». Galen .9^, ub. Ij_st» UoaO Oraece <a>'um Syp^ «^ 
Scribit BA. jnii.^l^r, re<lditque ,^^. ^^ .Ujt li^. m^e 
etiam BB. yfy. jj^ -li^f U<x*a -^i-^ r' ''^^'^4< d*ctt Sekam- 
lius (Uractylem esse eniaim tylveatrtm, h. e. earihamum tyivutrtm, 
Scribit etiam .a^t^V>^l ubi poat eandem interpr. diat If* 
Uififcoe ^l ^ Jls-iioi lfc->ii *wU qvi hone plantam apMMMOM, 

aKavOair], VOCant. 

\2jI Heb. nSV^Oi, propaffines, tarmenta, Naaar. 

uclfc^? .4«y«M Schediae, [1. ^cu^»] -D«»I;a»» -i^-*/. "■*>» "> 
Thebaide epus, concilio Nicaeno interfuit, Ebed J. 205. Ap. An. Nic. 
7 vocatur ,aUtA<Blf >aBV^(. 

„/' particula insepai-abilis interrogation, inaerviens aicnt Heh. % 
Chald. 'K, '•}, e.g. \Lrecquist ]'t.r q^taenamt \a.i' ubit Mmamt 
[i^i' ^ unde, undenamt Apud Syroe hodiemoa interject cA 0! 
Stod. Gr. 144- 

„;• lit^a Graeca, i ^<5». U>^} \^oU -f, Severi Or. 6 r. 

S2 135 -\ntr^ - »f^ ■'■■ •:• r^^r^ _ o.isjr^ •:• 136 «/" i) articulus Graecus f), ,m*i\a Ui «/ V 6tla x&pK, C.B.V. ii. 285 ; 
[^w>..^ \ i '.»^ at ).^Jd «/ h Ttivrt numerus quinque est, BB. 2) pronom. 
ii, quae, eU5 Jyl Ulj ,^1 ^ .TSw* y-A sc. «/ secundum BS. prowm. 
q%tae est; ego auteni aico esse artic. ilia. 3) ^, aut, v. s. yCiaUU^r- 
Apud Syros hodiernos subjunctivo modo formando inservit, Stod. 
Gr. 40. 

Ul Aia, Eua Mart. Pal. 38.18. In Gr. textu \via vocatur, et vicus 
in agro Eleutheropolitano fuisse dicitur. 

^asU^ Jabiui, epus Germanices urbis concil. Carthag. interfuit, 
Gr. 'la/ior, Rel. Jur. 80. 2 1 ; " Jambus a Germaniciana," Routh, Rel. 
Sac. iii. 125. 

<u8a)-/ BHChr. 7, et axuy»)-/ ib. 41. Corrigit Bemst. e cod. 
Vat. Uv^i et ja*ia.(', q. v. 

oa,5^U(' "laiccift Jacob, pater Josephi, Mat. i. 15 VHh. Rectius 
lb. 10 oanVi. 

u»coa^U/ 'IdK<B/3or, Jacobus, frater Dni, Mat. xiii. 15 VHh., al. 

«eu<sj-/ exponit BA. cod. H. xxv. j?OAi.o li>^^ -i^j^tr^.i ^^ 
.--■iC>.N .oo>*fc— / U**!.? Ij^oaoo. Quid sit nescio. 

u»o})-/ 'lahhoit, Jaddus, pontifex Judaeorum, Dion. i^. 17, 18. 

.ttCLUio)-/ Jovianus, consul Rom. A. C. 367, Athan. Ep. /. i. 

^cl(o)»o)l*/ BB. cod. H, minus recte M. usojotiolir, lu>i>.ti>os, 
qui medetur, sanans, iS^\ ^y^' '^^ ^> ^^■ 

^U)U^ Izabel, uxor ALhabi, Jac. Edes. ed. Wr. 19. Cf.'^-aJ-/. 

.aot^)!/' JoTpdt, medicus, ^ .. W H .Uaof ot, BA. 

.axLilaiU^" (sic BB. pro .flsa-»laj|i/") 'lai/oudptor, Januarius mensis, wl—f yOJLo «> BB. .ttoj-m/" 'la«po£, Jdirus, praef. synagogae, Marc. v. 22 VHh., sed 
ib. Luc. viii. 41, Jtilol, ut Pesh. in utroque loco. 

),>&>|u^ aifia, sanguis, \ia^\ -/ n^ljj^U %^^ ^jJl i^^'^ .l^? .« 
sanguis est: dixit quidam quod sanguinis nomen Graece sit r) alfia, 
BB. Imo tA af/io. 

oajsU*/ 'loKw^, Jacob, VHh. Luc. iii. 34, >aflfi -»fi o|l^( Mat. x. 2, 
OAsU/ 'laKia^ov, et .a:»cia|^/ 'la(cm/3oi/, Marc. iii. 17. 

•^U/ Hiel, Heb. VO, Ephr. i. 486. In Polygl. i Reg. xvi. 34 
vocatur iiSkx/ . 

Jl)-/ ^oy]d6!, adjutar, Hex. Job. xxix. 12. Cf. JL/. 

ai»U/" ia/i|3oi, iambi, C.B.V. iii. 39. Cf. OAafiU et ft *><> .. 

■.>.. "^>^ |r^' 'lafifiprjs, lambres, 2 Tim. iii. 8 VHh. Cf. imii^viT. 

ittOLUiiojUl' Januurinug, consul Rom. A. C. 328, Athan. Ep. i. 14. 

■iv.-ij'^^' 'lavvTjs, Jannes, 2 Tim. iii. 8 VHh. 

)x))y>/ (sc. \li\l}') 'lawa, Janna, Luc. iii. 24 VHh. 

.ttU/ nom. viri, BHClir. 523, Ar.jbl; it. urbis, ib. 544, Ar. ^\^. 

ota>\^} forte Had (ab lams), quod ap. Lxx. Jes. xix. 22 legitur, 
sed sec. BB. ^jUiJl Xjx} medicus. 

enaajo).^^' Idcra lit, me sanasti, ^.i-j^l .uj1^>.^/ , BB. 

yomll? Jason, \imik, «, BA; al. yoxa^i, q. v. 

. oAaellf, »fn.^m^(", v. s. .m.?i(n«(. 

«aea3CU3|k</ Jacobus, BHChr. 5. 

♦)y,^ Maius, anni mensis nonus, C.S.B. 350, 351, etc. Cf. i^( . 

Yy\^l 'lapiS, Jared, Luc. iii. 37 VHh.; Heb. TJ^ Gen. v. 15. 

yQ*^»)-/ V. infra ycu^^/. 

.&&<>)l>/ v. s. .au>)ui|'. 

\»^0S)\s^( it. uu>CLo|ka^/ vTTOKoj], hymni genus in Graecomm Hturgiis, 
Dawk. Iii. 140 V, et passim; it. Dawk. viii. in rubricis passim. V. etiam 

(^sy./ Ibeg, nom. viri, i^u.^ ^^{Jl^, BHChr. 463, 540, qui idem 
Hist. Dyn. 440 isLjI ^^jjkc. Ofsw^ scriptio plenior pro oSt, 3pers. pi. v. ^f, 0;A*1} ^«^( 

qui perivrunt, Spic. Syr. 33. 9. 

>tto!oȣso>a^^ exponit BS. ap. BB. .jomMao? ]<-^? ]l^^<^Qao? Ual 

jjlxJI ji.i. ejLo oJ« tempus quo pnM pubis enoscuniur, vox corrupta ^ ex Gr. i<pr)^(ias, gen. v. i<j)r)^eta. 

OA,^ apud Syros hodiernos minim! Angl. oA strange/ al^ot, Stod. 
Gr. 144. 

ioA^l pi. OfoA^i' Twca, Turcae, sec. BB. qui dicit .jy^io^ )aab«( 
i/ et dl^ji'l .)^»a^ o»■QA*^ it. cod. H. cs)J/^l j^, .U»»o^ .« ia.-^^ 
Suspicatur Michaelis scriptum esse pro i&^/, q. v. sub io.^, adpro- 
bante Bernsteinio. Equidem credo oiiaA^f eosdem esse ac Uuu/ 
Iberos Ponticos, qui etiam Georgii. Sic enim BA. in cod. H. xxv. 

Ibur: venit rex ex interiore Iberia, qui totius Iberiae dns est. Qui 
locus ex aliquo scriptore laudatus nihil ad rem est, nisi i&sw/ Iberus 
sit. Praeterea et BA. et BB. exhibent esJl^iH .l->a»OL^ « 1^*^/ Iheri 
Turcae sunt, additque BA. in cod. H. xxv. ^S-^\ )^s^/ .^s in cod. 
quodmn Iberi Georgii sunt. Vereor tamen ne confusio orta sit, inter 
Turcas et Tauricos: dicit enim BA. U^jfa^ .^ .)yj9»a^ )-»-/, et 
postea ^ )y,ci;^)y>afa.^ .5 .|yjs»a^? l. 'i'S . i o ^( .)i*^q^5i l^sau.)'" 
U»3iA U»U [1. I^^Ck^o] )J^^^^^ « >eooj^icL^f )>l/ Iberi sunt Geor- 
gii ut rex TauHcorum(T), h. e. Turcarum ulteriorum e Taimca terra, 
qui sunt Moguli, Tatari barbari. 

.Q^A*^ Legitur ap. BHChr. 77, ^ci ^ Ai/ yoJlj )j»» )j|oo^ Ixa, 

quod Brunsius vertit, /ecit instrumentum rrMgnwm Leon Iblon; sed 
egregie emendavit Arnold, in Specim. yo^^.&ji' io)jj l^i )j)iV^N jda 
portum magnum condidit cui nomen N«'os *Efi;3oXor. Sic etiam Targ. 
et Talm. Gr. vocem e/ijSoXov in pii^BJK et p^DiK mutant. 

]^-»ja^( i. q. )t>v<'^« f. glos, fratria, ■■•^"^■^ \\i.jASLt( fj (rvvmiufiSt aov, 
Ruth i. 15 Hex. Ibi Pesh. >^t.v^-.., et Heb. ^^DT. 

..v.<M-> .( m. tfifvos, ehenus, uor\f\,( wotol^lf tfioGulks/, Galen. 25 r. 
V. .aeaJ^/. 

■ "«■"■>-( it. >£aajjA( et >fisoJLa^(; exponit BB. .[jaciiSv Ifc. nV^ 
jJluJI, et BA. j-jj\ ootf liic It^.n'V.v , quae omnia sanguisuga, hirudo 
sonant. Suspicatur tamen Bemst. scripturam corruptam esse pro 
ymn\'\t( s. ,£oaxaAA( l^s, viscus, qui sensus in ]t>fi\v inesse possit, 
vix tamen in jkAo^^. Praeterea quod ad _...j attinet, si vox Persica 
(»)..j "nom. herbae medidnalis'" sit, non sequitur quod viscits sit, sed 
certe i2)jij sanguisuga. Vix tamen scribi possit pro r\ p8(\Ka. 

\ll^( f. 'I/Si/pia, Iberia, i) Hispania, ^oiAjei \jei^ o^? U»^9>->^ 
o)\ ■ ,^%>s.sft Galen. 25 v, BHChr. 42. 2) reg'io Asiae quae eadem 
Georgia, BHChr. 498, 1. 17, ubi pro jl^CL^Ui^^i; liiSw legendum 
)i-<a^ lll^jlj jiol^jao, et sic BA. sub Joa-/, q. v. Exponit BB. 

_^l Georgia. 

^■St}, Ui"^!, C.B.V. iii. 259, \LiA.J BB, adj. Ibents, i) His- 
panus, f~ ■ ;^-> V'i^^} UiAjb/ ^j ^a*roojo|L, BHChr. 71. PI. 
\l'iAtl Hispani, BHChr. 7, ubi e cod. Vat. clxvii. rescribit Bemst. 
V^-^-Si^} .U»o> .Uj- I ^ .UJa.* pro Us^l-./ .Uijcoji .^Jo^. 2) 
Iberus Asiaticus, Georgius, U*-^/ ueo'i^ Petrus Iberus, Zachar. 334 ; 
f. I^U-/ I s "^'^ regina. lierica, BHChr. 498. PI. UiaL/, Laud, 
cxxiii. 292 r, BHChr. 258, 448, 451, 498, 529, C.B.V. iii. 256, B.O. 
ii. 290, sed \li>^l ib. 292; j-jis vOJ«? )-»»-•(. Anecd. Syr. i. App. 
23, et sic BA: U^'o^yOJoiJ )uia^^ Iberi qui etiam Georgii, Append, 
ad BHChr. 15. 9, ed. Behnsch. ; .Us^i*!? U»-. mm-e Caspium, Huntdxl. 
63 «, ubi BH. idem esse ac Paludem Maeoticam putat; ]^'i^< prope 
Caspium mare degere dicuntur in Bod. Or. cccclxvii. iSr. Denique per 
_^1 Georgios exponunt BA. et BB. et cum Turcis confundunt \^i^J 
laiyiH .Ua»'o^ «, de qua re cf. »aa-/. In marg. BHCand. ap. Hunt, 
xlviii. 27 U»=>->|' exponuntur -^ i'h. 

sta^iAkl f. i) 'i^Tjplas, gen. vocis 'l^rjpta, oC^ .m^ia^lf jao dns 
totius Iberiae, BA. cod. H. xxv, in voce )n ~t ./. 2) >eo^-i.^-^( i. q. 
J^ii-?, BHChr. 71.4 (ubi cod. Vat. clxvi. ja-sa../), 448; it. 71. 6, 
ubi pro >£a<iAU( rescribe ex eodem cod. >ea^iSL^(. 

)k^"/ tunc, ls^)>^ ex illo tempore, apud Syros hodiernos, Stod. Gr. 
17. 135. 139- 137 «a.i\r«H*r«' _ r«ln_areli>^r«' •.. «oa=o iA..T.r^ _ ieJ^rdA..! oeaArCVr^ : 138 Usl^/ et U-ak^i' vydn,,Ka, dUexi, eu-^l .VA-/', BB. 

r^«'' , >• q- uj'-*. nio-rtanum, v. s. ^^. 2) ^;^('- aiy.'W, 
Aoef^M*, t/41 .11,4, BB. ^^^ 

•»-t>«tf <* BHChr. 524, ^\s, *.j.^/ ^aso nora. viri; sed exhibet 
cod. Vat. clxvii. m-ILs **;^/ »;V<^v. 

J^..A-aac<i^/'Ta riyifioviKu, quae ad gubematimism, pertinent, .« 
)k,Aj»afiD BA, sed i^jll BB, quasi sit fiytfioptKq. 

^aj\2ea,^( r;yoi,ievos, /legumeuus, prae/eclus, C. S. B. 50, ubi 
expohitur )u>a.oaB jaa comes Plwenkes. 

jloji^Qjoo^ioa,^,' BB. Lege )Lcui.*jQaDoK^(' i. q. supra 
U fiiv^^ /, q, V. 

JjQsoo^l' !iy(ii6vfs, ^clSoa^^ aajSo/, Seven Rhet. 1131;. 
J t>la.>< cuo «i.|^ ( TO riyenoviKu, ad ffubernationem pertimntia, regimen, 
gvhematio prudens, iJiJuJl i^\^\^x:^\ .]^^is,^, BS. ap. BB. 

I-'®'^! i- q- Po^ "V"". Haec forma passim legitur iu codd. auti- 
quioribus, e. g. iu Tit. Bostr., et Euseb. Mart. Pal, ap. Miis. Brit. 

.floa^Q,^*/ Alyvrrros, Aegyptus, B. 0. ii. 334, 366. Sed v. 8. 5^^. 

U^^Qss^l' m. Aegyptius, B.O. ii. 372, C.B.V. iii. 161; Coptus, 
BHHor. Myst. ad Ps. viii. 5 ; pi. m. H^o^^/ Aegyptii, B. O. ii. 290 ; 
Copti, "secta quaedam Christianorum Jacobitarum, qui ab Aegypto boc 
nomen habent, Mas. Pec," W^iJI, BB; Q_ia_9ojol.»o^ \ - \ "^^-.JIj/ 
^»j>a=?, BHChr. 76, 439. 

l^li^ci^-^/ adv. Aegyptiace, B.O. i. 41. 

]1^>.^; wtc^^f 17 yvpii, farina tritiei sultilissima, pollen, iJli^ 
ilaJi, BS. ap. BB. 

U>&^( V yvp^'i dictio, locutio, JUll .jLcDiJotVJtf, BB. 

^-s^/ n ri, ut)^' '^*!, BB. 

yt fin . ^ . ^ ./ rJyyuTov (Mat. xxi. l), \yi .O^iA, BB. Lege yUa^s^/. 

tfisoll/ tttou^^^ aytos 6 6(6s, |oC^/ ]^<.a^<J», BA. 

.aoa^joajs^f vox corrupta ex .m^^iyiat,^/'^ ayayi/axrrijt, lector, 
^Sj\sl\ .UoJ>, BB. 

>flBaan\«>^( y. s. i^»a9cL^.<y^. 

.ttOi^s^r v. .fiDO;,^/. 

f'"^^ — / i. q. )ja»^/ et Ijasa^ot riye/iav. Act xxiii. 26 VHh., 
Did. Ap. 88. 12, Trans. B. V.M. U- 2- 

itto^jkl.^^/ et waBo^^^j[.»^/ Ignatius, qui etiam eto^rfpos, T/ieo- 
phorus, Deum ferens, unde Syri eura vocant jot^lj *; 'j^ Deo indutm, 
Antiochiae epus et martyr, Joannis apost. discipulus. Petro in throno 
Antiochiae successit, unde vocatus est ^»l? p onm . ft / .£Ba«^M,^^ 
^„ »^ . 1 ■ }« Ignatiiis epM* Antiochiae seeundtts. Hunt, dixxxvi. 48 r. 
Exponit BA. j\jU\ ^yUl .U>'cJ Jo^i^-JI **ai^ .S -oi-^i^/. V. 
supra .i»a*^)a^/. De hoc nomine jam in C.S.B. 167 notavi Igna- 
tium apud Arabes ^]}^\ Igneum vocari. In cod. Dawk. xxxv. nomen 
scriptum exstat .dsotlU.^i'. 

)t~ , ■ ^^- Z esse ubi sic scriptum exstet Uof^^/ dicit BA. 
cod. H. XXV. 

fX^i! ignem, Jioj k>-)joc» .«, BB, Corp. Ign. 216. V. supra .a)o»o»ja<^(' alyoKfpas, capricomus, (^jJl .i.^*«D iA y*(, BB. 
Male Bernst. atyaypos. 

>a>o';^l et uboU^/ nux, K. sub jli^ret iJo^^: jboI^/ i. q. 
J^, BA. codd. H. XXV, clxiii, Poc. clxvii, sed ^oi^J cod. Marsb. 
clxxii. Vide an sit fj Kapia. 

JL^i^l v. 8. JL^f^f. 

Vf^r f. qiuie i V. in )LV- In Vers. Hier. scriptum est ),-o.. 

);,;-,r«7-,)-V.H«A^v.inj:. 

^0,1^; racemus in vite, .^ .^ -^ ap. cod. Hunt. clxx. 
ua^I^/ (male cod. Marsh, ^^l) Mam, aquvia, vedcvia aquea 
mb palpebra superiore, jU^I .U^ia*, BB. i<4^y uBoOki^/ I,laUi» 4§ietator, .)LalL» .(o.^ aUVj*? 

^Mr" u^ -^-r-^ji^ expli4xUur iotu$ in imjierio, RB, (|aMi verb* a<l »a^l*.f 
i. c. ><iji^r dictator pertiMiit. «o.J^{^/ BerMtaiiUo umo. prop. 
viri ewH! videtur, forte ex ^cL^o^/, ^rni^lLf, 'ImXtti cMTupUim, 
Ittudutque "louAiof KaUrop 6 iunarmp e C'hr. Paacb. i. 353, ult 
),_oD|.joi^/ V. a. ttja.)j»f e/. 

>'a^r*/ condem interpr. dat Sergiiu ap. BB. ae rod ««^^/. 
q. v., ct c qua corruptam mm niapie«tur Bernat. 

Ik^^i^/ vatvae januae lAforu; ezpoDit BB. IkMAiL W ik^t*/ 
/u^Uil iJ^I v)>>^ U<-oi ^/ h. e. Am diMM vocm wa m Uniii 
Z(uliariam fore* conjuncttu, btforu tignifieamL Vox corrnpU, Md 
suspicatur Bc-rust. cMc al iuXOtt. 

yeLi.»lioi^/ «ec. Oabrielem i. q. \ui Ur^l 'l»aU ^u, Idatm rmJm, 
planta cujus folia myrto similia aunt, BB. Cf. Dioae. L 539, et Iba 

Bait. i. 102 sub Ijj. Mjj(. 

^I«f./ iit'tr, videre, aed pro imper. babet BB. »p. BB. reildoM 
j!aj\ ^*^\ .»Lw. 

^Imw/ liiat, acc. pi. V. Ma, tpectM, elyl .^t/> BB, qui addit 
liibere ctiam BS. w^./ sc. tOii, t/tecie*; ^J ^J^^ jliji .|lua» *•!• exhibere ctiam US. >»^( sc. «aij, ipeeiu; ^y 

J^Uil ittmque camet, lunwrt* in eorporig artieulit. Or. ut fuapicator 

Bernst. eiiiivis. Prtoro scusu exntat ap. Bod. Or. dcxliv. 80 r. ^tmf^f 

.QjoxDoif^f v. 8. yOjoouoeifif. 

.0 •t\tro\of^( (cod. Marah. .OLLAloMf) ifiwriiot, tnentha, .\^X3 
xjju, BB. Sunt etiam, inquit, qui eam wWoo (lege --K ■ -»} mintham 
vocant, et sic Diosc. i. 382 ifiuoaitot, ol ii itir&ifr ff itaXaiuii^, 'trnpaim 
fiMa. 

i^f^l Aidog, nom. regis Aethiopum, qui fidcm Chriatiaaam 
amplexus est, qui idem Adog, et Adod, B.O. i. 359, 362, 363, iii. i. 
193. ai. 381. 

.o|o;..90^/ JiSixpovv, liedyclirum, odoraroenti genua praeatantiva, 

jb^l^UJk ^ i;->»»i sic dictum, ait BB, l^e«^ ^0^.1} mit ^m 

oTi rjSuMi xpiyra, b. e. t,y>»fi^ ,.^i niwii w odor«m eorporu tmamm 

reddit. Vocatur etiam .oio— aooi?oi, pro quo r«acribit Beraat. 

o>a.:co«aofoi ijiv^^povv pvpov. 

o«imo>Nof«^ ddoXc<rx<M; exponit pi. BS. ^<>*4J Liu .eooi ^Jk« 
quasi esset ifio\i<Txow, multa et vana loqu«bantur, BB. 

• o^o^/ (tSuXov, idolum, \A\a} liAV<A .«, BA. 

IIjoom^ tJio/uXof, 8C. TpairapioD, sic dictum quia modulationero aibi 
propriam habet, alia autem rpondpta secundum rmt tipptoit decaut*- 
bantur, cod. Dawk. xii. in rubricis passim. 

yOf*( iduuni, gen. pi. vocis Lat. idut. Or. «Uw ab *ii»i (q.T. ap. 
Du Cange), Athau. Ep. 2. 6 a f, 6. 10, J.^. paen., yOi^/ 1. 1 ml ^t-* 
yoU^*A/ ib. I. 17, 2. 22. 

,flDOf«/ (tSoc, species, proprietat, 4L>UIj c.jii\ .|>... \ .t o( V^^t .m, 
BA. et BB. In marg. VHh. 2 Cor. v. 7 Qraecam vocem «IJoit exprimit, 
expouiturque |LjU« .jLojo; •!>*'?/• 

>£D(xj9|uBB0f^/ scriptura yitioaa pro ,^Da-o].Jeo^fJ(, q. t. aub 

yO^l^o^/' ^dvoupoi', cie«n$ gentu, BA; quod etiam rcXfumr 
Graeci vocant e semine, quod formam bipennis refert, Latini teeuri- 
dacam, Arabes deuique ,_^UJ1 ji (minus recte BB. ^^UJi \yi) cum eadem 
sigiiif. Idem esse ait BB. ac lens amara, j«.;jo UJL^, Ar.^ crJ-^i 
et inter tritiei hordeique sata nasci. Cf. Diosc i.477, I^** ^^t- ii- 185. 

,e»aJf*l forte viant, gen. v. Hup; exponit Serg. ap. BB. (sub 
^Ob^^/) aqtM, ULae .«, additque ^^ ^ijsbooe, h. e. o^ua genitalis 
odmiMarii. 

\S.»alif,^ liiiliara, proprietatet, |fc> r^ .y .», BA. 

yfxtfti tiiov, proprium, l.iN.t •«, BB. 

.a^^^ exstare in Lib. Par. ait BB, exponitque b^ooe/ -y^j^ o^. 
(iomtw iat>acn)ruf», h. e. lotttra; opinor eaae v&ir«r. 

tO-yfrN ,;r/ scc. alchymistas &i//m 2acWi, ILafta .■J Tv^ ^( 

T " 139 •:• CUT^ - enia*."Ut^ •'.• •:• QOLsr^.scuK' - eur^ •:• 140 i,-yjl, BB. Quae Graeca vox in ^&ae)L..^*</ lateat, nescio. Mire 
reddit Bernst.jj^!^ htm; revera est la/pU cyanus, sive lazidi, de quo 
cf. DioBC. i. 773. 

otjo^f^l, "~- i7, voluptati tibi erit, voluptate eum ajfides, |jo»j 
.ilLj ri-^t; .^, BS. ap. BB. Forte sit lySo^'/i', v^fo-o. 

U*^/ Zowrws, jUJI iHT" (^'' Gabriel ap. BB. Suspicatur Lorsbach. 
scriptum esse pro )a»? .«('": melius Bernst. 'iSaia, quae eadem Ai4>vr,^ 
'AXf^avSpfui, launis Alexandrina, Diosa i. 624, quamvis ipse Lorsbachii 
gententiae magis favet. 

^ouUf-(' collyrivm Mum, ,>ol .-iLyil ^1, BB. Rescribere jubet 
Bernst. .gluj^^ 17 pIi«r=pt>'tov, collyrium quoddam apud Galen, et Gels. 

jasou^^ ''E&bivovs, nom. viri, 3 Esdr. i. 14. 

'S-f.r', l^..^^^ Ilo-i-t-^ etc., V. s. ■*.,*. 

oo Q-a^ « / Oi'SiVout, Oedipus, Spic. Syr. 4 1 . 1 3. V. supra as oa* J o ^ 

isia^^l Idikuth, nom. viri, BHChr. 456. 

• Q^ja-f-^ edicfvm, Jo. Eph. 24. 13. A'^ox Latina est, inquit BB, 
quae idem ac Gr. .nn .Na^/ IvtoKikov signilicat. 

f,o%SJl IdUhum, Heb. pm"; et tVI^;, nom. prop. Levitae, Ps. 
xxxi.x. I, ixii. I, Hex. Ps. Ixxvi. i. It. v»k-t?;^ Idithun, Ps. xxxix. tit. 

.ook^m/ jjpvyytov, eryngium L--»^t j.»j Wja*^^ .) i i N*<N i», BA. 
Corrige yOos^«<(, ll tNi i., et isjuaji^V 

yt>i\ail^l BA. i. q. .oiUao^i', q. v. 
•^^}, )hCi.*#A etc., V. s. ■«»>,-. 

^cuUiw/ Adrianm, mart., Dawk. xlii. 134. Lege .flBCuU»j/. 
)joooa-»{-/''BB. cod. Hunt., sed cod. Marsh. IkJotJoa**?/ iSpiiitvoi, 
etdbUitijJirmi, jj— i"j ^^-.-.X^* .^It- fn'o ?, BB. 

\->.^i,-t}, potius \-isi^r, dvBpdx'"], porlulaca, BB. V. infra 

itjk^( Idashir, nom. magi, Spic. Syr. Adnott. 81. antep. 
'^t^oZr Aiahel, presb. et mart., B.O. i. 192, Act. Mart. i. 144. 
.a>|k^a!^jP»./ BB. cod. M, »fl»)k^cu^j^/ cod. H, Aegyptus, «^*^ 
j^ajk, BB. Lege >fiaa.^.aA^^. 

ioo^J nom. viri, i Par. vii. 10, Heb. Tli^??, Syi*. ?oom(, Ehud. 

wOM? Angl. halloo I interject, vocantis ap. Syros hodiernos, Stod. 
Gr. 144. 

ujosoet^l BB, ot-JCU)oot->( BA, vox coiTupta ex ot->ci_>3oM( 
avffiavT), q. v. 

i^«'"~->t( VHh. Luc. iii. 32, Uodsat-* ib. Mat. i. 5, 'lea<rai, Jesse, 
Heb. ''^.. Syr. JL^, pater Davidis. 

j»««^~ iepd, hiera, nomen antidoti ita dictae quasi sacra esset. 
Exponunt BA. et BB. _._,b\ id. Cf. l^JUi _;U1 hiera picra. 

.aoaol»OM(' 'lepa^, -oKor, llierax, nom. epi Aegypt., Atban. Ep. oa. 
1. 4 a f. 

. Q_sft_saj»|»OM^ Hieracanvmon, nom. epi Aegypt., Athan. Ep. 35. 
paen. 

ujUoaioMi Upa fioravri, Upo^oTavr], verbena; )yJo^ >■>(«%. herba 
sacerdotalis, vel sacra, BB, qui dicit ei esse folia quernis similia, |>.a»^ 
|jfi\->.N ^oojj. Cf. Diosc. i. 548, 549. 

j»Q-iioi>OM' sacerdos, ,j-»0 .l^op, BB. Scriptio mendosa pro 

>£BOOt>OMI ifptVS. 

li-in.Namoto^^ 'lepoo-oXu^a, Hierosolyma, Mat. iii. 5 VHh. 

>£aJ^aaoiot^l'Hierapolis, urbs Phrygiae majoris. Col. iv. 13 VHh. 
Pesh. itn .NoLao;^/, q. v. 

<joo].^ioi^l Hieritia, praefectus Aegypti A.C. 364, Athan. Ep. 10. 
antep. 

tfio^aaioMf Hierapolis, urbs )mo«.30( Orientis, h. e. Syriae, quae 
ap. Athan. opponitur Aegypto, Athan. Ep. 10. 18. Forte sit Mabug, 
cf. jn .Naiitl^. 

ol^ nomen Dei, n}n*, BA, qui ex Severe laudat \o^^| %*» a./; 
idem dicit apud Hebraeos Deum vocari ae<U!. L,J i) adv. admirantis, id, bene, recte, Mat. xxv. 21, 23, Luc. xix. 
17, ubi VHh. i^A>., Ebed J. 165 r, BHGr. Syr. 66, 73. De eo dicit 
BA. I'o'^^^ .ot lav/Jutioni inservit; it. BB. )jJoo» y»-^ ];jb{ )joi 
U^cto. Reddit Ibn S. Thes. § 29 i\j aUb, et BB. »J Ulj sj^l Jyu 
c^icei Arabs "euge ei." 2) Zwwa, quae apud Argivos 'Ici dicta est, .w 
^*i!l .jio»tt, BB. 3) lo, filia Inachi, quae a luua nomen habuit, Dion, 
o*. 19, Xa. 18. 4) u \jfi\6v, litera Graeca u, Severi Gr. in cod. Marsh, 
dxxviii. 6 v. 

a*^ nom. loci, i Par. viii. 12. Ex Heb. iJiS corrigit Bernst. oj/ , 
usitatius ai»/, q. v. 

i^.^lL,('"s. i^o\a..t I ~ ova gaUinacea, Jl^^lf l-^^ .«, BB. Vox 
forte corrupta ex wm vel i>a oKfKToplbos. 

J(a^'^ vae rmhi, Angl. woe is me! Stod. Gr. 144. 

\jliLtl 'ladvva, Joanna, Luc. viii. 3, xxiv. 10 VHh. 

.^ojIq-./ cibus ad excipiendum. Iiospitem paratus, Jkil .)bJo|.ao, 
BS. ap. BB. 

jo*/ 'loivios, Junius mensis, qui idem ^^\a.j^ .^U^, BB. 
j\a^{, ■"~-''^|~-(, >aalj|a^/, it. <m«l^cu/ etc., ^\advvr\i, Joannes, 
Syr. JLlol. Inter plurinios qui hoc nomen gesserunt praecipui sunt, 
i) f^.'Ak.} Joannes apostolus. Mat. x. 2 VHh., ace. ^*J.^|cu/ '\ii>dvvr\v. 
Marc. i. 19 VHh.; .aaujjaj/ et ua*jjcu/, B. 0. ii. 388, 390. 2) 
]»!»» .n~.ji{CT-/ Joannes Darensis, B.O. ii. 157; it. .fn.iilo^f »»»Jo 
)»!?? t-~«-- ^ C. B.V. iii. 276; de hujus Jacobitae scriptis et vitae tem- 
pore cf. B.O. ii. 118-123. 3) )u>.iflmNi» iffi.iijaj/ wpo Joannes 
Alexandriae patriarcha, C.B.V. ii. 221. 4) l-sa? yxaS ^rallJ\a^( -po, 
it. jJiaotf «a3, it. loot?? Ik^ooS qui idem ,^Q.Ma^..£eaasoi^ Joannes 
Chrysostomus, Constantiuopoleos patr., B.O. i. 431, ii. 98, C.B.V. iii. 
17. Idem vocatur >£a^taL/ B.O. iii. i. 146, sed ■m^li{a^( Off. Mar. 
wl. 7, etc. 5) epus Roabani, C.S.B. 23, 26. Nomen Joannem inepte 
exponit BS. ap. BB. ~>\.^^\ ■wl'^nN o yso^jo ^f, quasi originem ex 
dfl duxerit. Simili modo BA. y>NvSo oo&oo ^ Jot; it. luOsot; ya3 
quasi Chrysostomus vocis Joannis significatio sit: rectius denique 
^ ^ \^iSO gratiam nobiscum fedt Dhs. 

jkloi/ eic Ephr. ad Jud. vi. 11 pro Jklo-, q. v. 
«IlI<a-/ '\a)d6apL, Joatham, Heb. ^tjV, Mat. i. 9 VHh. 

oQu/ Heb. 3i*^5, Job, •sou/ Jac. v. ii, nomen, quod praecipue 
gesserunt, i) Job Justus, Job. i. i, Ezech. xiv. 14, 20, B.O. i. 339, 488. 
De eo tradit BB. dicere Epiphanium Jobum ex Esavo et Basemath 
filia Ishmael uxore ejus originem ducere, nomenque quod primum 
gessit fuisse Jobab, fil. Zerae, fil. Raguel, fil. Esavi : anno autem Jacobi 
sexagesimo celebrem evasisse, vitamque in annos 220, quorum 70 ante 
tentationem, 140 postea, et 12 in tentatione sua vixerit, produxisse. 
Arud autem scriptorem Chaldaeum, qui origine Phoenicius fuit e 
Tyro (»o, »>»? Ua^oS Ur^ ?o»(') dicere, duodecies eum cum Satana 
conflixisse, vitamque ejus in 40 annis, quos in deserto degit, scripsisse 
Mosem. Quibus omnibus adversari Theodorum, affirniantem post 
reditum ex Babel Hebraeum quemdam arte rhetorica Graecorum 
versatum librum Jobi scripsisse, multaque verba exquisitiora quam 
quae reapse dicta sint, in eo inseruisse. Eundem autem Arud, cujus 
libros exscripsit Asaph sacerdos, Ezrae frater, eum Jobab dicere, fil. 
Joktam, fil. Heber, fil. Salah, fil. Arphachsad, fil. Sem, fil. Noe, diuque 
ante Abraham natum vixisse, cui adsentire Jacobum Edessenum. 
Alios autem Hebraeos dicere, eum in Aegyptum una cum Jacobo 
descendisse, uxoremque Dinam, quam corruperat Shechem, fil. Hhamor, 
duxisse, e qua septem priores filios et tres filias genuisse. Eam autem, 
quia in ejus tentatione blasphemaverit, indignam fuisse quae prosperas 
ejus fortunas videret, et e vita excessisse. Qua mortua Jobum aliam 
duxisse, et novam prolem ex ea habuisse. 2) Job, pater Saladini, 
BHChr. 332, 436, e quo familia Saladini vocantur oojf k>-^, ib. 488. 
3) Job, abbas, epistolarum auctor, B.O. iii. i. 44. 4) Job Catarensis, 
scriptor, ib. 175. 5) Job Persa, ib. 455. 6) Job monachus et epus 
Nuhadrensis, ib. i. 260; nomen sibi post consecrationem assumpsit 
.^.j.\X J Marsh. Ixxiv. 32 v. 7) oo-./ la/ scriptor asceticus, quem 
saepe laudat BH. in Eth. sua. Nomen exponunt BA. et BB. per 
^.^^f* .JoaaOo dilectus, quasi esset ex o)>«. 

tm.<)kscu/ forte nomen feriae quartae ap. Malabaricos, C.S.B. 82. 141 •ueut^ - a0r^aeui^ ■:• ft'n i\^iftn.p^- t<\l»lft»l^- 142 >£d)ocu/ lectio vitiosa apud BHChr. 21. 16 pro ^^ ^ *■ N. p,,. 
peram Bruns. ibi dedit ^)^cull, vertitque " Lybasi copiuc," pro leot. 
codd. .jD{r>-t.Vs, Libyea. 

jBoaou)' aerugo, j\yj, .jb>~a*., BA. in cod. Bemst. Vox corrupU 
ex I6s, cf. >eoa^(. 

.Atcujuscu/ Jovianua imperator, Athan. Ep. 10. 19, 34. 

^Q^i sec. BS. >j5U< -ij v>-t-* .t««;aj )k«<uu ).&Aae ventut lranquiUu$ 
et lenis. Suspicatur Bernst. voceiu corruptain esse ex io^l oBpa, 
aura. 

<£b\^o^(' 'loibas, Judas, VHh. Mat. i. 3, x. 4, etc. ; gen. Ifa^f* 'loiio, 
Judae, Luc. iii. 26,33; ace. \l?o^( 'louJai', Judam, Mat. i. 3, Luc.v). 
16; Pesh. ]{oo)I. 

tflD{ei;a>( 'louftaias, gen. v. 'louSam, Judaea, Luc. vi. 17 VHh. 

^aSoja-/ jlg'itariM«,_yJjJ\ Joj, BS. ap. BB. Vox corrupta ex 

vhpo\6oi. 

O^O^/auroC, »J .0^;; it. vi£^a^( aiiTol, ^ .yO-iet; it. >j^Q*raiT4, 

11»,BB. 

, cijiL^' annus, ij^l JUi*., BB. Forte vox corrupta ex ivutuTor, 
ace. V. iviavTOi, et legend. .a^au( . V. infra yO^/. 

oj-l^ao^^ sm6 ewm, hj:*^ .i^aola-L, BS. ap. BB. Licet suspicari 
quod corruptum sit ex inriKaBriTo, vel alio quodam verbo ejusmodi. 

udo^/ f. fj tvxri, oratio, precatio, |lc^< .«, BB. 

.r'XTif/ aixfiv, cervix, collum, j^iJ^ '''Oji BB. 

^ in'< ^./ otaKiov, gvbemaculum ruwia, ii(JL«Jl jjV5L- .Usa», BB. 

.ajaoDcu/ aCXaKof, gen. v. aS\a^, sidcus, yl^\ .loiflf ItS'^A^' ^^" 

,iy ^^\ CT./ (male codd. ^asc^cu/) tv\aPfjs, castus, pudicus, .\aaj 
^^\, BB. 

).-.\ t>7 (male codd. UaikO-/) f. v «iXdj3»ta, castitas, pudicUia, 
e... Jlaaaj, BB. Exstat etiam Uoa-i4.4^ et )I»a^/ cum eadem 
interpr. 

,m-v ^'^'^ "7 forte pro ^q^iy>-C\cu^ ciXa^tVorot, »werenrft»- 
«W!<», de quo titulo cf. Du Cange, s.v. Exponit BB. gyJl Jlaaa^ 
castitas. 

wi^a*/ aiX^, tentorium, uj^l ^;;X-J.1 .)^.^*il, BB. 

^oUi-o-f" "lovXtos, Julius (Constantius), consul Rom. A. C. 335, 
Athan. Ep. ). 3. 

^ajj^cwi' 'lov-\iav6s, Julianus, i|uOBoM> Caesar, Athan. Ep. 8. 15; 
^a^<^^U^^gustus, ib. 10. 7, 10; liiio imperator, ib. 9. ult., 10. I. 

.obu^i^a.? vir quidam, quern genus novum oxymellis invenisse 
dicit BB. ,,1^^ ^ o~^ «J1 v,.-^ J*;- Forte Julianus, 
medicus Alexandrinus, Galeni coetaneus. 

^d:^L! 'loi\w!, JuUus, i)noin.prop.,Act.xxvii.i,3yHh. 2) 
Quintilis' mlnsiB, qui ajiud Syros Tfumuz,jy^^ -Ut* 1^^. BB. 
o»^o>m-k..a^^a«(' solves, diversaberis, J^' Jj-.!., BS. ap. BB. 
Potius est avKi.a6r]tyt<Td(. 

^i I) 6 &v, existens, Uh^i .5, BB. praeserti.n Qui per se existU, 
Dev^, )o^/, BA. 2) ai-i./, aewim, tempus,^ii\ ^, BB. 

.i.?-«>.,t^ofa,^J^. .^-^ .«,BA.ctBB. Sec.Freyt.^.vox 
Persiea" est ljJZ%la odora, et in Arabia Felice tm. V^O^O./ rM/rut^'fUa, ^.^«,L .«, tiB. Cf. ftp. Dti C«llg«. 
— "~ / Joannu, ^mo*fimii\( *•! w^W* ■■!>*»/ •*! ^1m»* 
JoamtM qui idmn Mtmndtr, w. JwiiMeMft, BUChf. 46. EMUtetiMt 
■criptio .m»u»^} in C.8.B. 199, H Dawk, xxxii, abi cUam ««u/*./. 

««L/ (U A. wMO./') Ut, aerugo. jWji\ .11^1 |lL.«l. B A. Aildit 
BB. ^.foji j»a./ U( nAj^M), «z|>oDiU|a« par A***? Ii»*t )fa^*' 
tli»} ]h^iL. et Arabice jjjil j\4^\. 'U* riAi^w ▼• ap. DioM. L 758. 
In ,£Doao«/ aerugo exponitur |>er .v|.:^, quaa (orto raotior fanM rfi> 

.aio./ M,,fiUu», ^\ .It*, BB. 

•aio*/ I) It, $u», porc%u,ji\im .lulu* .ai, BA. at BB. 

Mlotaa^tot^a./ iort^i^i, canbit, d mi ih ittm r , jUj ^J 'i^^ 
y.JLj, BS. ap. BB. 

^o^tx^l inuUifUMu, U^r*'^ ••> BB. Forta rft ymwt4$, «rf 
i<rT«'o». 

A«.Ba./ 'I<Mn^, Jotephtu, BHChr. 537. 

■*-^, -'•^*-'«-/ gentr, ajjinit, WWw, B8. ap. BB. Voz OWIIIpte. 

^^oV^o./ BB. cod. M, aed co<l. H. ^*ja»L^/, artMl, c ar rmi t , 
Jy ..it, BS. »p. BB. Vox cormpU ex «i*w». 

)»f^^ Joj>p« urba, Eua. Theoph. ii. 66. 4 ; t^al? iii, BHC1>r.4i8; 
ugiutiug mAoI. Urb«m Elatli etiam >i4«L/ YOcaUin caaa aflbnat BB. 

BUb %S^f- 

a^|)Aa«/ vr' airm, vJU .akAM, BB. 

.fDolAo../ v. g. .asekSa*/- 

• oaUUoL./ wr.'Xn/aoF, jmtacerunl, Oijxii, BB. It a»JAJaai»l««*>r 
(miXa^t fi', »"« tutcepUli, wjIm^J; o^ouL).*cu/ «iM(tU«nMa, ^j^^^f' 
oaaio^Q-/ [1. yoa^oAa./] vir«X«3o», porimmdtim muetpi, %Sa^ , 
.a\^s\^<»»^l vnitnint, e»l, >,v», et plura rjuamotfi ap. BB. 

Ul^<»4a./ [1. |Ij«V«Aa./] t«i)».'/ua M ova. eotrupla. tx qniliM 
nihil gignitur, x-UJI ^_,i---J^ BA. et BB. 

l y t ~..a»« j«~ae^7 vmpatniuTTift, pTopugnator, \Hl^J^i», BB. 

o.o_j|o»-<)-a!»OfcJcu-/ vnpii4>ain'tr, tuf>«l*ire, n \ l>i « 1 * ^ ; 

_|op)A-»(»aa./ wr.pf,<^Kl»«i«, «uf)er6«a, ll nN ttk * , BB. 

oooo)j*-»»<»»<w/ vwtpfil^oiuu, pra4leribo,jyf\ .ia^K BB. 

aBQ_»l->ci— toi»ou»a_/ viri/)»av»ij«oMr, jwteiUiorw arwU, « » * ^ , BB. Ct 1 ,^ „,«r^ Mat xii 30 VHh. Exstat etiam 

uxsLiQ-/ Iwrar./oTios, nom. prop., Mat.x11.39 vxx... 

in BB lU:,^ ^o)ji./ ^*r6« loni^^e, q. v. infra sub u»^<x^.,a^6 

,<..i.^a.^ evangelium, Eus. Theoph. iv.6. tit.; scriptio raendosa 

^'''l^Sp^tiones, stipendia, blWll J,]^ .U^. BS. ap. BB. 
Vox coriTipta. 

,^LJ Joanna, Uo»? U^ --^ BHChr. 203; --^ 

""ii?; Lriptor aseetieus et abbas, ).^», quen. -P« J^^**^^^; 
in Ethiea s«a.'e. g. Marsh, dclxxxi. 70 ., Hunt, ccccxc. 68 .. Vocatur 

etiam u-»a-( \^(- BB. 

Aq. Jes. xxxiii. 7. 

|a)io»»a</ [1- ^ol*o.»a./] wrtp^ (AiXiifuw), 

BB. 

,,i».,,^Lio»^a-/ im,p6rrx^. mptrlativa ; expooit Ba ap. BB. 
1>1U1 u-WaJ' (JJ> gjl^ tP-^' denwUum modo eomfxmliomU mbto- 
lutae. Cf. ^aA-iJ»-»«»*QAa-A 

j n„\ tva&^/ Mi»roX«, tiWw luna«,^^l ii^k- .!♦•►- k.^.^, BB. 
Forte Argos, ubi luna 'I- vocaUtur. 

[^iaLl-Jormivi, ^Xiji o^ .i>-^^. BS. ap. BR Vox ewmpU 
ex vnvixrvm. 

\Xm>oA<^} m. iiri<rra<nt, penona; exp«nu BS. ap. BB. pluialiter ^^-*^^ .)jodi«. Occurrit mcndoae acriptum in carmine 
Gal.rielis, Metrop. M..«ul. ap. C.B.V. iii. 401 U-o/ 1^^ t*-ry 

« Uii^oU?. F.xl.iUt ctia.n BB. a-«|.^<xaa-/, exponI^ue k^ 
\^ .1.^00 subtistentia, 

jji^^^OLfto-/ V. s. .aa^jDl^oAd^r- 

o^o,.ai-^i»i;^ (cod. M. o»^oUi.) «M<M«6i«««, toterMm^ 

■, .ija-ij, BS. ap. BB. Forte ait w^trr^—r.. 

laicula^AaAa./ IrMlia affieicr. nwetlut mm^, .C«.i - e< .Wi^r 
^. ^^-..< BS. ap. BB. Vox fort* comipU ex {mwrtim. .<wi.^Ji^»*«aAa-/ (male codd- ^aa-^ja-»Q-«>»aa<^/) 4. 
«Jr, wcflA. diminutivHtn, qnali utuntur blandient«; ^fJ^* ^ ^KS-ti' 
l.«ii\ <fertro<u« modo cUminvtivi, BS. ^. BR 
^cLJ Joppa, urba in Aegypto. «»« q» ^ •• ^^f' •* »"I** *•**'• 

•VBB. 143 •:- r^^aur^- ,..ftfl«Ao3<X5aaaft»r^ •:• •:• rdx^rdlr^^iK' _ JLrdiawr^ •:• 144 am-i».ojQjBtaa*(' 7nente distortus, distraetus, Jjis J5;*> S^- *?• 
BB. Vox corrupta. 

^oja^a^l 6 v<lfai>, qui ioUU, exaltat, [cod. Marsh. jfJiio?] ]^*r^? 
jtij^l (*jV' ^^- E^positio passiva vix recipienda. Cf. yO-iiJuSa-/. 

.aiam.acui' v'\ros, BA, .ttCL*£a«aa<^ vx/^fwr, BB, altitudo; Ucoi 
JoDo»ift3 .j» .jLJl, BA. et BB. Merus error est )j«o«JCi3 quod 
valet tv v^ioToir. 

o^Ioja^o-/ elevatus est, 5U *A5,1 .jp-ilt/, BS. ap. BB. Forte 
sit \y<\rui6rjT(ii. It. >«^lfinn °ICL»(' {r^o>6t]T€, ib. 

.Q^>.oo.^.«L3a*(' iwoorao-iv, acc. V. vir6<rra<ris, substantia; exponit BB. 
persona lucida qtui in coelis induti erutU bead, ^ioj ^;^? J^Oj^S .oi 

|il.VM>.. Sod cf. ■~'.'^\yrr,nO,n^.(. 

./.. -I V ~« ■ ». O ct .(^ u^^ftcrros, altissimits, ^ (j'xi\ .w» ^n t > o >a^? 
*5Ul, BB. 

fi ■N.~>a o.(> v\j,rfK6s, -6v, altus, elattis, (tii^ Xioi, BS. ap. BB. 

.coauida.l' /talitus, \j>aaB, BB. 

><oo!)ao/ >Molsacuj' exuvium serpentis, senectus anguina, )b.« «S >». 
i-il Jl-. .Ua-?, BB. Eaiidem interpretationem daut BA. et BB. sub 
.ttoliAcu^. Quuni .a3ol|>.ao^ et ,£eo)^CL>^ proculdubio o^ftos sint, 
opinor ,»ol^eu^ corruptiim esse ex aC(f>aTos, geu. vocis (rv<pap, ita ut 
sit roC o0eeoff TO fTv<pap, 

VliOOitl imago, simulacrum, )i>nN.. .oi, BB. Vox corrupta. 

^.Sj ;««,-(> abstimntia, )loi-.JLj .«, BA, qui verbum ex Eliae 
Nisibeni orationibus in Festum Nativitatis desumptum esse diclt ^ 
),>.« J»),i.f . - ^- ■; } -N{f )l«i^.. Corruptum esse opinor e Gr. 

iyKpuTfia. 

icu/ ventus, o> i->v^J»> Hunt. clxx. Forte oSpos vel aC/ja. Cf. f cu<. 

a»lf»ou^ 'lopSavov, Jorda/ni fluvii. Mat. iii. 5 VHh.; yaaoo^aSajf »a*^ 
'lopSoi^v Ttorap^v, J^OM ^?io^, BA. 

jl'ol^' quaere sub \9(. 

Ul Aiaz, nom. viri, BHChr. 298. It. )U/, ib. 286. 

'^^Isi.f' et'^Sl^l Isabella, filia Ethbaalis regis Tyri, uxor Ababi. 
Scriptum est nomen '^s^i./ I Eeg. xviii. 4, xix. 2, 2 Reg. ix. 7, 10, 
C.B.V. iii. 13: at ''^L/' i Reg. xvi. 31, xix. i, xxi. 5, BHChr. 22, 
Heb. P^r**- Vocab. exponit Gesenius quasi sit nan luibitata: multo 
rectius Fiirst. ??.r^ = ''?r''?^. cui est habitatio, Baalis epitheton, ut qui 
in summo caelo habitat. Cf. ?13| ''P?. V. supra '^-^l/'. 

)'S^f-^" ad Isabellam pertiriens; inde metaph. odiostis, JceJL^' 
IkLiiSj-/-, Ebed J.i75r. 

[aiAU^y. s. iLSis)/. 

)a9;.3j-.^ bvhalus, \j>i^u\o )»ol, Laud, cxxiii. 211 v. Usitatius 
VAiA)l, q.v. 

Jj^u/ cum deriv. v. s. Ij^I?. 

jj^jjy,/ Jesdegerdes, rex Persarum, BHChr. 75: ex iLjl deiis et 
ipheros derivatum est nomen, et signif. heros divinios. 

youl et yo^oju/, JUJl ^j>., BB, sc. t6 attCaov, cf. yo|oJu{('. 

j{jL^'^/aa<e«, nom. viri, B. O. i. 421, 422, 423. 

t^U^ Jezid. Duo commemorantur in Anecd. Syr. i. 40, js «JU( 
I^clXso chalipha quintus, et ^'SviN ^ax *s »»JL./ chalipha undecimus. 

JIJl;/ m., i. q. Ar. ■iSLti\ (BB.), rete, Chald. xiiriK, i«i'|''K, Talm. 
k5>IK (cf. k)|V netus, tela), ab^ti., Chald. '?m, Ar. Sj^, fila duxit, 
nevit, lit. gut. ■>«>. emollita in /. Exstat in cod. Nasar. yiaJ^U retia 
vestra. 

)lw Izala, mons in Mesopotamia prope Nisibin, B.O. ii. 326, Ar. 
^]^^l J-H*-. ubi erat coenobium celeberrimum, ib. iii. i. 155, unde eum 
dicit BA. ^»^^' «»iJc? )»Q^ mons Afar Eugenii. De eo v. Ass. Diss, 
de Monoph. s. Edessa, et C.B.V. iii. 299. 

IJL^JlI? coenobii in monte Izala incolae, JLa:? (<JJI sjoJijUj JaI 

^O g i irt '), BA. 

)jw)i</ planta quaedam, hedysarwm alkagi: reddit Ibn S. Thes. § 22 
per JyUJl, et sic BA. et BB; addit BS. ap. BB. eJj-iJl^j M^ 1^ '^b.^ JliSi^? loM op,} .^LJ^. [1. ^^] e>^.rJ' h4* («fJ tfJJ> 
■ m . ^ .. n -< Q_ao )u>jcuo ..Jii ).^loot ot.^ ^iJ>o )L.io-^ otJ^ ^ . \» |? 
[1. tfao&sjjsicL^o] spina est liedysari, cui nomen in regione Khorasana 
ij-^jj, sed apud nos Spinae Camelorum, qrwd ea vescuntur cameli: 
quinetiam Huzitae earn ^jm, et Graeci p.vaKav6ov vocant. De ^^^^ Ji 
laudat Freyt. Avicennae Op. ii. 262, Sprengelii Hist. Rei Herb. i. 260; 
^j.^-^jc' jj autem ros melleus, qui species mannae est, cf. Ibn Bait. i. 
207. PI. )^U7 in BA. qui reddit Jyl-xJIj c:jy.*J-Jl .ILao-^J ^scio .« 
— UJj. Secundum Ibn Bait. ii. 603 ci>j-!-4 frutex spiuosus est, quern 
vocat nabataische Schote; —\j^ autem hedysarum alliagi, ib. i. 278. 
Denique laudat Quatr. Jli^ii^aju/ Ijo/L./ k«i), Ebed J. 175 r, ubi gloss. 

^^)ooj»(' Ismael, mart., cujus dies festus Junii 17, Dawk, vii.137 r. 

>..^Ju(' nom. loci, BHChr. 339, otk-^o o)lfco(' u^j-ij o>i iftS. 
dnum Izamgii uxor ejus strangulavit ; reddit autem Bruns. Izangius 
ab uxore sua strangulatus est, quasi wv^JU( nom. viri esset, ottviN 
denique omnino omisit. 

ucscL^jL^ Iwrizon, Off. Mar. «.^is. ap. Castelj. App. mendose pro 
asci^JUio/ gen. v. ^Uiol i ipKav. 

sUl e rad. .SJU, q. v. 

I^W exponit BB. _.^ »-l^^) f.J^ u!>*' Hr-" ''^^<>'"* sateUitum, 
/am,uli, pedissequi, cursores: addit etiani )uLx)i 3, et BA. ap. cod. H. 
XXV. [j»^i .'IS, quae ambo mendose pro ju^f satellites scripta esse opi- 
nor. Agnoscit vocem Meursius in Gloss., sc. aCdmSfs, pedites Tu/rcici. 

)jj-^ m. cinctura, v. s. iU. 

t»o*U( dicit Gabriel ap. BB. hoc esse apud Graecos sarcocollae 
nomen, Jj;-j«- JU Ijo »--jU_j^L> eyj^"!!l ^\. Potius ipsam vocem 
Arabicam uy«yj' esse opinor, de qua v. Ibn Bait. i. 90: et sic etiam 
exhibeut BB. et Ibn S. wolJLX, quae alia forma vocis Ar. ejjjUfl est. 
Forte etiam legend, t^oiu}" ■ 

"^.ji^iUi Jezred, i) nom. oppidi, ad tribum Manassae pertinentis, 
Heb. ^Fir.; exponit BB. )ot^if )ji.»i' Dei semen, verior esset Seret 
Deus. Est ubi minus recte seriptum est ^^^»JL£, e. g. Jos. xvii. 1 6 
ed. Lee, Hos. i. 4, Judith i. 8, iii. 9 in Polygl., ubi Lagarde recte 
■"^.^.^.JVr it. mendose '"^-ki.iw, 2 Reg. viii. 29 ed. Lee. Campus 
celeberrimus in quo situm est vocatur ^^.^jS.i^«i; jjajooj^ ^ KoCKht 
'UipaiX, Heb. pDJ^, Jos. xvii. 16, Jud. vi. 33 Hex., et JliLs* jl^L:^.aa 
'^j^iLiJ-lj TO pf'ya nfbiov 'EtrSpifKa/i, Judith i. 8 ; it. ap. Josephum tA fuya 
neSlov 'E<T8pr)\o>v, vel absolute tA ptya ntbiov (i Macc. xii. 49). 2) nom. 
filii Hoseae, Hos. i. 4, ubi Lee et Polygl. "'^jitJL./", rectius Hex. 

K^>*A-r m. Jezreelita, urbis Jezreel incola, i Reg. xxi. i, 6, 2 Reg, 
ix. 21 ; foem. )kLiLi»J»/", 2 Sam. iii. 2. 

|u>!^^>]l/ de hac voce dicit BB, st muia sit \^, h. e. si pro- 
nun tietur USlviJuf, effigies peccati est, quae super natura/m humanam 
regnavit, U^i Uls "^.X VnNvi|? )V.«^; ]Lcoo; 1^:^^ ■■'^-^ Quid 
in mente habuerit, nescio. Spectat forte ad Hos. L 4. 

\U^I, fc-|«u— ^, etc., v.s. J*-. 

]>^l' i) «Ta, dehide, postea, BHChr. 99, 561, B.O. i. 166, 477, 
ii. 24, 173, 219, 257, C}T. 379. 5. Saepe cum )iau(''^conjungitur ad 
evarao-iv proponendam, |j.a^!o \^( quod si ita sit, quomodo evenit 
ut . . . , Cyr. 347. 10, 352. 24. Exponunt BA. et BB. per ^>]^ 
postea, et Ar. isUi X30 postea, Lijl denuo, Ji time, et {Sh*^ Oi-J quod 
reddit Freyt. tUinani nossem. Adde Hunt. clxx. );j3l^f oot llfiBf )i^f 
[J^liQjL,, h.e. apud grammaticos \^i', conjunctio eM, quae additor 
mentum quoddam significat. Apud Sjtos hodiernos adhuc in usu est 
\^J eiTo, tunc, Stod. Gr. 135. 2) vox Latina, ita, i»UJ^.Uao), BA. 
3) litera Graeca fjTa, Severi Gr. ap. Marsh, dxxviii. 6 r. 

CL,»as>)k^(' iTo/Suptoj', Jer. xlvi. 18 Hex., Heb. D'li^a l^^ns, Pesh. 
jioJ; )L«3L fl, LxX. a>r t6 iTofiiptov ir rots opaii. 

*jJoUjl. /'exponit BB. o^avia, res advitam necessa/riae, stipendium, 
solarium, >_ijL,oj eyljj/j»- J^^l J'-*-*-' .Ik^-^Q-ooJi/ ._». Suspicatur 
Davies quod sit buuxtfriov. 

luNaDIi^/ BB, H't-.v^? BA, efficacia, actio, J** .)l.a^,,t.\ao, BA. 
et BB. Rescribe \ 1 a ^^ ( t'lTeXf'xeia. 145 ^^V*^ - •.aaiV'^'^'*' •:• vyrC.nlJL^.K' 146 K'-^^Jf'i- r^iare Atla^ticum, ^^\ ^\ BB. Rewribe 

^^^\^^ ItcduB, nom. praefecti Acgj-pti, Athan. Ep. 5. ,8. 
):^\^}-Italia, VHb. Act. xviii. ., xxvii. ,,6, B.O. ii. ,63, Amir, 
yi; Romam aiagnam esse dicit BA. vel Coustautinupolim vel ctiam 

asBoa.^^^,' 'iToXiK^f, Italicae, VHIi. Act. x. i. 

-e-^l^;- i) Italica tellus; male BB. Urra GraeccruM, iJb 
ciJ^iJj-Jl- 2) cowwjUm* magnatum, [xnioif )V*cua BB Haec 
sigiiificatio forte orta sit ex expositione quadam a^,ip.,,'rii, ^ov^.., 

lTd\tKrjs, Act. X. I, 

osq:^)-^/ ^Qj^A-2i.J^/ Italicianm Italm, nom. praefecti 
Aegypti, Athan. Ep. 9. 12. 

I<5i^^et Ji^/ BA, o»^/ BB, m. Iria, salix, ytj ^^l JVofcA. 
wJUiJl. Exhibet etiam BA. Ullo^^J, forte pro UJjo*^/" Jt.W, 
ea; salice facta. In Arabicum sermonem etiam irrepsit vox Graeca U.1 
iTfa. 

afr-r esto, ^^j^ Joop, BS. ap. BB, sc. (tTa=UTa, 3 pers. imper. 
pres. pro tara, a verbo d^il, Eustath. Aliud a^/ v. s. \^}. 

yOLao^^ lapis aetites, qui partum facilem reddit, ),^<f )^)a 
JiVyi J.4-«J^^ .1^ l.tOi->ii.j, BB. 

U^^l' Italia, Eus. Theoph. ii. 64. 12. Usitatins |-N^ ,/, q. v. 
)-a-i^Q^(' sic BA. meridose pro |.>Aj>2^(' fWfX«x«a, q. v. 
y on . N a^y sic BB. mendose pro yaa-isja^^'fWoX«oV, q. v. 
^*'?^' unitas, qtcod conjungit, immiscet, ^yuW i_AJlAl .JL 
laiii^', BA. et BB. Vox forte ex nfro^os corrupta. 

k^^^i^o-aoQ^/ f. (TviioKoyta, derivatio verborum, JoJAjk. laa 
BB. 'Cf. j-^o^ciIoQ^f'. 

yo^? exponit BB. (cod. M. ^^) ^j^^ ^s\ .^eitcia Uiw \JLm^ 

oleum sesaminum. Cf. |l>;.iA</. 

.aoQ^i' medicus, ^^^Jiiil J^LtoV , BB. Repone ^ol^/", q. v. 

Ui^^l Ituraea, Luc. iii. i, in Vers. Ar. Erpen. i>; Jajl eodem errore, 
quo in Polygl. Gen. xxv. i, i Par. i. 31, vocab. »ct^ in ta^ mutata est, 
ut jam notavit Michaelis. Pro V^ia^! exhibet VHh. ^|ot»aJ-._/ h. e. 
'irovpaiat, sed Hier. )u>&l^(. 

)l>o^^ f. qualitas, Mas. Pec. Rescribe ILofc*-/. 

u^/ BA. in tribus codd., at in cod. H. xxv. y^l' euiw interpr. 
Jl^ contra. Est igitur vox Gr. avrl, et legend. *i^!'. 

t»^( adduxit, v. s. l^/. 

<^a^]l^(' qui digit, petit, J^\, BS. ap. BB. Credo legend. 

■fpw>f>-^ ti B A. codd. M. et Poc, >£bojo.^( codd. H. xxv. et clxiii, 
J.Ji ^j^, arnoglossum, plantago major, BA. Cf. Diosc. i. 268, Ibn 
Bait. ii. 435. 

■>4'*'-i •! ^"?<''*> rogavit, (.jJiJsl .'^)j»', BA. 

JlAa^/ urbs Antiochia, It'.x.,^ )j»*J-lf ^Ss/ yQ^.. ^ ^,N. v» , Spic. Syr. 
50. 16. It. ib. 49.1, )^ ir;^ )^A«^i?. Urbem esse Antiochiam e codd. 
Mus. Brit. 14,532, fol. 12 r, et 14,533. fol. i8v. collatis apparet, ubi 
iA^k^!? IsoJi^Ltsi Ltr'^^ -N n V idem est ac tanm.'it^ .jbcl^ «\ ■,,>» 

^,^^^4-/ BB, l^sj^^ B A, aifwg'Ma«iZam,_^l ^^ ^, B A. et BB. 

\^;j^f loTpeia, )lcu»/, BB, qui eandem etiam interpretationem 
addit ac voci yO^l, sc. jil ^i ^j^ *S i» ^^ ^^-^ i/l. Reddit 
Freyt. p.^-.-, butyrum liquaivm, at r/-?-^ ofeww sesaminum, quod 
rectum esse docet jJi ^^j. Quum "rpK/i/, si Athenaeo wedas, est 
placenta ex sesami facta, notandum quod ap. BB. \0^( itov, et 
Ui^l, quae forte hpivta sit, oleum sesaminum significare dicuntur. 

.a.i4-(' mendose in BB. pro ,^i^l avrippwov, sive pocxoipaov, 
pUmta vituli naribus dmilis, antirrhinum; dicit enim Gabriel ^1 
^ai^i.; J y0..i^l ^Li,Jb ..^1 ^^ ^1 yr^' ;U*Jl^?t«>rf 
jsZanto quae vacatur vituli nares Graece dicitur avrlppivov et aK^pivov. 
sic enim corrigo. K\ ^«^ f. 'AtmXr/a, Attalia \ir\m. Act. xir. 24, BHChr. 449. 
Vocatur U:^/ ib. 509. et U^l^/ Act. xiv. 24 VHh. 

U^^/'f. /to^io, B FIChr. 25, An. 8yr. 306. 3, Uud. cxxiiL 291 r, 
Doc. Syr. ^. 2, o^. 5, etc., Eb«d J. 174. 

t' N ^../ tJka /to/i, IttUiani, Doc. Syr. •. 17. 

1:^1 ftalieus, BB. sub Uu». PI. tN^7/ /to/«, BHCUr.g4, 

Euii. Tlicopli. iii. 70. 18. 

U^/ Air»i;, nion« ilafeio. An. Syr. 14s. ag. V. niprm U^/*. 

Uv^/ i. q U^y^i q. V. 

Vpfc^/ et j»ot^/ m. /mi«;>i4ium, .Utf^Sk. ]^t«t li^ .« 
^JJl j^ j^l i.,^, BA. ct BB, vel ctiam </««/ intor tnwAaienw < 
perinaeurn inlemit, t.M^e [I. jia*.] UtoA. ^t t^V r/ m»||.m« 
^«).«A«l tt\ , BB. Eat i;;itur ^rpov omne illud quotl ruh hmMUm mt 
usque ail pilot qui tupru pudenda lutU, Steph. Th««. It. trpia ri (*». 
yaarpia, Hesych. 

•^°' h -7 "'• ''^P<5'. medieui, ^^. e,U .t . i^/, BB; it 
joaifm^OL»o*^/' h. c. larpit wumfc, ^U ^,U:.. JuM* \Lml' 
JjU., ib. 

l^i^-^" ''''?<"''' BA. ap. cod. II. clxiii. gbUCi*, et in cod. H. xxr. 
ex Hhon. -iUjLi. .^jUiJI. Forte legendum lit ^^^^. ^'V f k ,|^ ,^jp^ 

<Mm, Ibn Buit. i. 370, quod coufirmat ^LUIs^l^l ntel, et intcIligMMU 
est irpui, placenta ex »e$amo et melle ecnfttta. Cf. iufr» »*»^/. 

^t^/'scc. Hhon. ap. BB. adv. admirantis, Ar. ^OUb, ec aj/ 

^•J^r Irpiov vcl potius *rp<a, placentae genns, quod ex 
optimae farinae et oleo confcctaro, et in tenues crustuUs dirisum ( 
ait BB. )b«<;a:^) Rojlm^ t^afc-we UktBo:^; U^ ^. 

yo/ t^( dti uf, qui temper exiatit, oh^l .->t\.-N-> .^^ ^/, BB. 

fli^, (XjlJ^U^ BB, compos, ex particuU inseparabili o/'et 
ya, Heb. ?, Ar. e); sic Chald. T«, T\?, Heb. T«, "?'«. 1) u<, W««/, 
(?M«*i, Ps. i. 3, Luc. iii. 23, B.O. i. 48, 50, 134, 136, etc; \alL yi'tieut 
reus, Heb. DK'tJS ut qui se iptitm jrro reo habtat, a Sam. xiv. 13 ; ^/' 
llsot /rustra, Job. ix. 29; yto )ooi%<Aj JIf om y./ yuan omnino turn 
ceeidistet, Sanct. Vit. 47 r; eoooJB U^V.^ 1^*1? om ^/ Ttuut (erra 0* 
e/«« aperuisset, Act. Mart. ii. 31 ; )»oj o»:> &.Aar om «./, ib. ii. 323, 
cf. it. ib. 330, 361. 2) velut, tanquam, circiter. Job. i. 39, Act i. I a, ii. 4 1, 
B.O. i. 66, 105, 142; \',fm Ith^JL .^l' circa horam primam, BHChr. 
314. 315- 3) teundum, jitxta. Mat ii. 16, Act xi. 15, ^J^l y./' 
juxta qxwrundam opinitmem, BHChr. ao; otiv y^ , Heb. DK?D3, 
rite (de sacrilicio), Lev. is. 16, Num. xv. 34; JLlao^ }»«« w>t ^^'juxla 
morem pristinum, Gen. xl. 13; .oMsojaJ ytf'jitxia morem niiwn, 
I Reg. xviii. 28 ; yeo(|.^oxD y</ secundum mulli lu dint m eo n um, quot- 
quot sunt, Hos. iv. 7 ; IL^ ^^'pro virilmt, »SUa)l i_.r-— *. BA. y,^' 
f oei ixomvmxi, quasi, propemodum, Cyr. 187. 6; f^rV^t moi ^/ 
secundum id quod scriplum est, ib. 188. 3a. \jL( ^('quaiit, B.O. iii. i. 
218; )fot ^l" res qtudis haec est, Jer. ii. 10, Jes. Ixvi. 8; ^■^ei ,f,}' 
ialia, ib., usitatius cum } praefixo, f U./'^iff qualis, Apoc xvi 18; 
wnol^/ [L.r flh "cujusniodi esse deheat," C. B.V. ii. 547; «,{} 
^^i^f'qualesi 2 Pet. iii. 1 1 ; |jLa^ ^^ N ^r y«ij^f qualtbtu, h. e. quibus 
artibus, BHChr. 217; |j<» ^{f talis, Mat xi. 8; )b>Nv |joi ^IfS ta/i 
causa, tali occasione, Dion. O-0. 17; it )jo» ^{ft luiUut, Apoc xviii. 
16; ^<^oi ^If tales, Marc. iv. 33, 3 Ep. Joh. 8, B. O. iii. iL 191, 
BHChr. 406; ^<^o) ^tt; )i'>»nii falei eogitationes, Cyr. 187. 30; 
^<.^o* w<iP» in rebus hiiji(smo<li. Laud, cxxiii. 325 r. } (joo jti im», 
in eo quoil, on ).«j|;At |jaa >^( li«j|«a Aomo tn «o ^uocf Aomo ««<, Tit. 
Bostr. 35. 20. t ^ >fi'ut is qui, B.O. i. 297, iii. i. 91, 107 ; led ^/ 
y ^ '^qnoniam," C.B.V. ii. 12. Sequente t ut, Mat ii. 13; j,i' 
. . .aJL^r lit ae<li/icetU sibi cellam, B.O. iiu L 99; .oootJf y^i' 
)~-2 IJifo.^ y. '^ o. ut egemi opem /erant, ib. iii. iL 357 ; tf,i' 

iio\.^\^ ut ita dicam, Cyr. 186. 12, 19, Sanct. Vit. 143 r/ -./^ 
)>> n'm^t fcaal yN f ut paueis dicam, B.O. ii. 12; tiaU, qnemadmo- 
dum. Marc xiv. 8, I Pet. iv. la; ^lo U:Laojkf yi' teeundum id 
quod audiverim scripsi, BHChr. 270 ; W «a^f yiut arbitror. Amir. 
172; quomodo, Mat. xii. 14; quantum=z} \jaa, C.B.V. ii. 13. Adde 
li^wsf yt( contra, e contrario, BHGr. 366 r,- |t!\A^f ytl' aryu- 
menti causa, Clem. Rom. Rec. 66. 35 ; H^m^? ^l' plerumque, B A ; 

U 147 rdsaar^- vy.rS' •:■ "\' riiA^r^ _ ^n^r^ •:• 148 ^oiif j.l' »inU faerunt, ^ciif y^Diai*, Heb. non -iei<3 tJ'J'nX, 
h. e. tentoria adhuc instructe, parata, 2 Reg.vii.io, cf. ib. 7 yOot^~^ i ■ ^ 
)|r'^>f ^l" centra eorum instructa deseruerunt ; . . I^f >ft( ad usum, 
C.B.V. ii. 4; t )bi ^I'qvsmadmodum, i Cor. xiii. 12 VHh., usitatius 
» Uoo/, q. T.; ^f y,} cm ex. ., C.B.V. ii. 547; «J^t y.rq'u^^ 
e nobis, Gall, (fe no<re ^ar<, en notre nom, Sanct. Vit 117 »"; l^^t y»i 
(cot' d^iov, An. Syr. 34. 26. Usurpatur etiam ad vertenda diminutiva 
Graeca, e.g. i'i^ y,/ {momKpoc, Galen. 17 r; A,-^ y.^ twdSpi/iuf, ib. 
i8r. Adhuc iisurpatur apud Syros hodiernos y.( w<, instar, Stod. 
Gr. 136, 144; it. ^|>je secundum, ib. 141. 

^/ Hier. m<, sictU, Luc. xiv. 22, xviii. 20, sed longe usitatius ^o), 
q. V. Ap. Job. xix. 7, p. 443 ^fiv>l->t yl, sed ib. p. 369 ^^l^nfl1ft> ^o). 
Cf. etiam J^m ^01, ) vn'^.ot, etc. 

yf saepe occurrit in compos., sc. ; 

• lo/', Vial'', ex •.(''^et )J>, quemamodum, Amir. 434, BHGr. 8. 
6, 27. 3, Epbr. i. 297, B.O. i. 346, 480, C.B.V. iii. 45; sequitur ple- 
rumque ?, et in altei-a propositionis parte respondet Usoi, quemadtno- 

dum sic, Prov. xxiii. 7, xxv. 14, 25, Sir. xxvii. 18, Rom. v. 18, 

I Cor. xii. 12. In Vers. Hex. saepe pro tv rporrov scriptum est, e. g. 
Jes. xiv. 24, Ezecb. xlv. 6, Zacb. viii. 14 ; it. Ezecb. xlii. 7, ubi \j> y.^^ 
Valet etiam veluti, exempli gratia, BHChr. 62, 252, 317, in quibus tri- 
bus locis edidit Bruns. Uims/. Male etiam ap. Epbr. i. 120 \j'ys('' . 

fLo(, l^daA/'^, simul, una, Amir. 434, ex •»f et jt^, scriptumque 
est divisim fL ^/"^pro Gr. Sfta ap. Galen. 13 «;, it. |m »^( Rel. Jur. 68. 
5 ; dicit BS. ap. BB. quod rerum inter se cognationem et connectionem 
vel in tempore vel in natura indicat, (cf. ^'5'!'!, quod et in eodem tem- 
pore, et in pari modo significat,) jLoi.;.£oio )lox>../'^ t«.^?fi »v> ILo \,ii> 
K»Ua90 &«^)1i3) jAaojifcooo jlda.;; i) una, simul, (de tempore vel 
loco,)Gen.xiii.6, xxii.6,3, Ex.xxxvi.9, Ps.iv.9, ib. 22 ubi Polygl. male, 
ut saepius, )1«»3^'^, Mat. xiii. 30, xxii. 34, Job. xx. 4, Act. ii. i, Rom. iii. 
1 2 (Gr. &iid), I Cor. xv. 6 (Gr. ((fidira^), i Thes. iv. 1 7 {aiio}, v. 10; )L*s/', 
B.O. ii. 158, 162, 164; jjlof, ib. i. 48, not. i, ii. cxxxvii, iii. i. 52, 242, 
342, Eus. Tbeopb. ii. 49. 7; ^} )ljtA( simul vero, Epbr. i. 450; Jlj 
«.«,N..<\. »iaj l^)i»a». •*«0(' we omnes simul pariter perire /aciat. Act. 
Mart. ii. 61 ; »*»o/ . . . odl^ una sederunt, Jac. Sar. 427 r. In unwm 
locum, )J*«fl(''wc»*5ia**riBone enim seorsum, fac ut seorsum stet, Jud. 
vii. 5. In Hos. xi. 7 ]w».s/' )j jJ reddit Gabr. statim curam hahebit, 
sed rectius esset simul. 2) in pari modo, pariter, i Sam. xxx. ■24, 
Jes. X. 8; unanimiter, BHChr. 571, Philox. 144 v, BHCand. 11 r. 
Pro Gr. 6iiLo6vtw.h6v, Act. iv. 24, xii. 20, xviii. 12, xix. 29; it. VHh. 
Act. i. 14, Rom. XV. 6. Saepe etiam pro Gr. cn/v in compos, ponitur, 

e.g. OOOt . . ■ . I^*) )ft»A( avvaxSrjvai, Act. ii. i; )t«3^ ]f~>9| o-v/iTrapaKXi;- 
6^vai, ib. xi. 26; it. Rom. i. 12, 2 Cor. vii. 3; )«.^y>j>!t |l3o nfn«°>( avix- 
rriaKorroi, Rel. Jur. 67. 21; ja.M iy^( u.^11 crvveirevhaKridev, ib. 68. I. 
Denique iAtg^JLa}' , Heb. THS E'^XS, melius legeretur )ta^»ii ^l' 
tanquam v!r unus, Jud. xx. i; cf. i Sam. xi. 7. Hinc derivantur, 

%^ltts}' aA\. simul, B.O. iii. i. 578, Anecd. Syr. i. App. 26, BH 
Cand. 337 r. 

\^[ttA}' aA]., quod sic exponit BS. apud BB. tti» v*2a!^ ifu»aiDj oa 

'ijy\ ■»■;»,•>« t S->.IaJ> Ju»1J1 J-^1 .OV^? ^Ch'N.I'^ w«o1S»| fM? OOt 'ftSO 

qui res inter se cmnparat, qui unus, solvs in omnibus suis negotiis est. 

llalj^^o/'^f. i) i. q. Ar. cUj..! collectio, \JI,! ulas )lau.|o ]S,I 
IIcujmosJa »_ fcjskoo yraires sororesque collective appellantur /ratres, 
BHNom. 146 r. 2) simultaneitas, yOopfoiaX 2,cuj«m.s/, BHEth. 
56 v; ? ])^iA lojjfMol, BHCand. 194^'; ]loM.<,a«>. ia^tt^ol simul- 
taneitas inventionis, ib. 350 «/ )l&r>4{.i»si? Usoos cofieeptio simultanei- 
tatis, BHGr. Pr. 82r. 

)-sft3/''ex f^l'et Uo sicut, Amir. 430, 431, 434, Chald. HOD^n, Ar. 
L^ Heb. ^03; sequente ♦, i) ut, sicut. Act. xxii. 5, xxvii. 25, 2 Cor. 
xii. 20, Eph. iv. 4, BHChr. 357, 578; 2) quamdiu, ib. 131, )oas/ 
l».^ls ^K>->!? quamdiu in corpore sis, Sanct. Vit. 104 v; 3) quo magis 
(sequente in posteriori membro ;^l^ eo magis), B.O. i. 34. Sine ?, 
4) quum, quando, Knos, Chrest. 98. 8, m^^T \.nxa( aliquando, ]jba( 
yO fuN .^ ^ t-ks- <s/ ^^■« I -») aliquando etiam supra eorum vires, 
Jac. Ed. Hex. i v. Saepe divisim scriptum exstat, e. g. Jjo ■**}', Heb. 
"'?'???, qv^nmdmodv/m, Zach. vii. 3; juLs); |l:» »_>/'' Kodor o itmpos, 
Jud. xiii. 23 Hex. ^aaa^ex ^I'et ^, cf. 2 Pet. i. 3, ubi altera lectio ? ^ y^i"; 
sequente », i) sicut is qui, utpote qui, BH Cbr. 66, 1 53 : 2) m«, ib. 264, 
391, 500, B.O. ii. 257, 258, ols»t ^^ut habitaret, ib. 231; .aa^ 
-aiaaif ^^/''Jl'^ JIL? monachos in ecclesia ut ministra/remt 
reliquit, BHChr. 406: 3) quasi, iaj? ^^quasi veUet, B.O. ii. 2n; 
conviciati sunt eum Uolsoi' ^ )>io»»j ^^i' quasi se subtraheret e 
pugna, BHChr. 202; i Ny> ■ 001? ^1 quasi regnaturue/uit, ih. 220. 

loarst. constr. nom. inusit. Weal", f. ex y}', sicuti Chald. n«^N, 
qualitas, ex ^'K, Ar. i.Ju^id. e (_A-Xion nisi cum affixis usurpatur ad 
similitudinem exprimendam, et in praepositionem abiit; e. g. wlasr, 
Heb. 'ibS, mei similis, Ex. ix. 14, Ps.lv. 13, Thren. i. 21 ; «Laa|? I'tfvJ^vir 
qualis ego sum, Gen. xliv. 15 ; ytaol" qualis tu es, tui similis, Ex. xv. 
II, Jud. viii. 18, I Reg. iii. 12, Neb. vi. 11, Ps. 1. 21; yt'oai^ tui 
similibus, BHChr. 170; yl'aflf''' y'jsL «->jlkJ quiete fruetwr servus 
tuus aequ^ ac tu, eodem modo ac tu, Deut. v. 1 4 ; sicut tu, Job. xxxiii. 6 ; 
dlQar, Heb. WbS, qualis ille, Ex. ix. 18, 24, i Sam. xvi. 6, Job. i. 8, ' 
Marc. xiii. 19; oitial" \jiS:ci adjutor qualis ipse est. Gen. ii. 18, 20; 
loot 1*010^-.^ »ok..»as JI3/ oilaalf luwxOL^t constematio qualis nvn- 
quam antea exstitisset, Eus. Mart. Pal. 34. 11; otlaor ^/loi'ar, Joh. v. 
19; od'oa/'' UjftL quintuplwm, Ebed J. 182, cf. infra yootlaa/'; 
wI'ols/'' ad ejus instar, Jes. Ii. 6 ; secumdum earn, secundum id quod ibi 
)^\^X scriptum est, Zach. v. 3 ; y^aal", Heb. Wta3, quales nos sumus, 
Deut. V. 26 j sicut nos, Hebr. iv. 15 ; yooiaar, Heb. D33, quot vos estis, 
Deut. i. 1 1 ; sicut vos, Jud. viii. 2, Job. xii. 3 ; yootlasf sicut Uli, Luc. 
xiii. 5 ; tantundem, alterum quantum, totidem, |-aoX '^^ Adoo* 
yoodaar, 2 Sam. xxiv. 3, iChr. xxi. 3, BHChr.411; yOoXasVi colkgae 
eorum, Esdr. iv. 9, 17, v. 3, Chald. P^ni^?, quod ib. v. 6 redditur 
uoto^sul; vaccae ^oXaaj t »0 *^^** similes prae turpitudine, Gen. 
xii. 19; .nN.i^tt »^otlafl^ aSfXcpa rouron, his similia, Eus. Mart. Pal. 19. 
12; ^oiLao^' us stnuZia, Act. Mart. ii. 195; ^«l.ao|o ^otlaa^ , Heb. 
njnai nins, Angl. such and such things, 2 Sam. xii. 8. Exstat etiam 
ap. BHChr. 519. 7, i.laD mei similis, cum quo conferatur Chald. 013; 
it. ^otlos; jLjusi^, Ebed J. Marg. 321. In Vers. Hier. haec forma 
saepius exstat; e.g. oil as ei similis. Mat. xxiv. 21; taa sictU, Mat. 
xxvi. 35, p. 329; Loao ^, Mat. xxi. 36, etc. 

Ul'ao/'adj. similis, BHNom. 179 r. 

\Ji^r, Chald. na^S, W^n, compos, ex -/'et |o (Chald. "3); exponit 
BB. per ^1, i.i*-j>., dicitque adverbium esse loci, jilJI |w:^}f> m. -tti 
jl^o^o, cujus sex genera sunt, sc. .MyifriS . \ i .« vi i N .1^^^ .^^b^ 
)i ^ «« -sV l^j^ «s. Usurpatur 1) interrogative, ubi? vhinam? 
Marc. xiv. 12, Joh. xi. 34; ifjj' \j^i'' ubi es? Gen. iii. 9; oot liu/' 
ubi est ille? Amir. 431 ; «o( [k^^'ubi est ilia? ib. ; )*=i^ \^l* i^C 
noil oi avSpes; Jud. viii. 1 8 Hex.; yojl^ \A^r ubi sunt? Jes. xix. 12 : 
et sine interrog., ubi, Joh. xx. 2, Apoc. ii. 13; )t. if> *> ■■ »*ot [a^l ja!^ 
JLm OA^jo ^d^f wov icrn (ppovrjo-tt, ttoC fWic l<r)(is, Bar. iii. 14 ; .QJ( \a^( 
\lt» iTov iiTTi fuij, ib. ; 00) J Ja«/ .|o «5' oTrg 8^, aM< usquam alibi, Eus. 
Theoph. V. 16. 5; Jooi iViS. \a^( ]oo)^U>» rogabat ubi habitaret. 
Act. Mart. ii. 193. Sequente o'ot plerumque in OA*('contrahitur, dis- 
tinguit tamen BS. inter aa*( et ooj )a*/ in hunc modum, OAmf 
fo»«\a )»L1I "- ;&>«-> 001 l^io ojy^ )>Uo )yi>SN\ <>(»<«->>»•> ]ts( 
yioS. quum per crasin oa^( scriptum est, conjunctio est et causis et 
loco expnmendo apta, quum ta/men separatim oot Ia^C loco ta/rUum 
apta est. Quam mire hoc verterit Castellus, in ejus Lex. sub voce 
videas. Divisim scriptum est 001 [Ltl^ubi est? Hos. xiii. 14, i Cor. i. 
20; at OiL^iubi est? Gen. iv. 9, xxii. 7, Ex. ii. 20, Ps. xlii. 3, B.O. iii. 
i. 493. Causam etiam rogat, ut di.xit supra BS. n.«..^ )t>2^.^>i^; 
e.g. k»ltt^ kN^l/'JI oL^l" quare ad me non venisti? Heb. HSpj Num. 
xxii. 37; ..K. .^ >. •< || r> ^ .f cur non comMis? i Sam. i. 8, Act. 
Mart, ii, 87; quomodo fit? Ephr. ii. 504, 506. Sequente f signi- 
ficat ubi sine interrog., Mat. ii. 9, xxv. 26, Marc. xiv. 14, Luc. xxii. 
II, 2Pet.ii. II, 6,0.1.41,46,54,142, etc.: ? JLx.^'''''^ ubicunqite, 
B.O. ii. 409, iii. i. 322, BHChr. 207, 519. \a,\} ubi, ubinam, Mat. ii. 4, 
2 Pet. iii. 4 : \A»]i quo, Luc. xvii. 37, Joh. iii. 8, xiv. 5, Hebr. xi. 8, B. 0. i. 
28, 139, 224; quonam? qtwrsum? ib. 36; \a^]i )^jx quousque, usque 
dum, ib. iii. i. 306; et sine )>iop»>, .00*^ ^.Sx^ao )a«J) quousque, ad 
quern gradu7n eis sufficiant? Num. xi. 22 : j lA^D quo, B.O. i. 27, 409, 
ii. 167, iii. i. 117: \a^(^ wide? i Sam. xxx. 13, Mat. xxv. 26, Jac. 
iv. I, B.O. i. 33, ii. 211, iii. i. 88, etc., BHChr. 396: f \L.l'' ^ unde. 149 r<'^eui&«re'_ ckAAt^ •:• lif^.f<:Ay>l^- 160 B.O. i. 391 : 00,? U-i* ^ cdicunde, Eus. Theoph. i. i, 20. I*./' V-/ 
\. ^' V^' • • ■ * ^'"■'*"* • • •^"'•<»'». B-0. iii. ii. 13, 14, 24 ; V^/ 
[a./ Is-jo . . . -fcoo/ modo . . . modo, C.B. V. iii. 7. Quod denique 
U*/ ap. I Cor. iii. 3 quum forte sigaificet, ilia vis non in )*./', wd in 
Snov latet, quod aliquando adverbium est tcmporis. Apud Syroi 
hodiernos adhuc in usu est Ja.'/ wJi? )iLj); ^^mo? \a.Uo unde? quae 
omnia etiam sine interrogatione usurpantur, Stod. Gr. 134. 

cia*(' V. s. )a.^ supra. 

^r, Ua-r (male Castell. ^;'', Ua./"), compos, ex y./" et Uw, 
of. ^ot, lioi, eundemque sensum habena ac Chald. PI?***, H ^'D, p?" 
et Ar. \jS, t^\JiS, adv. quomodo; i) interrog., quamodof i^^''' Ua./' 
quomodo/aciemus? h. e. quid/aciamm? 2 Eeg. vi. 15, Ps. xi. i, Mat. 
xvi. II (^D, Job. xiv. 5, Act. ii. 8, Rom. vi. 2, i Job. iii. 17; ^j 
^h^l quomodo tegeris? Jo. Epb. 73. 18 ; quwre? BRChr. 281 ; w/wZe? 
B.O.i. 113: 2) sine interrog., quomodo, Marc. iii. 6 (Gr. &r<ot), B.O. i. 266, 
332. 359, BHCbr. 440; it. )ii.|f quomodo, Phil. i. 8, B.O. i.140, Clem. 
Rom. Rec. 165.8,10; cujusmsJi,3a.a.\.2^; ijA^i''quemadmodum,'Rehr. 
iv. 3, Epbr. i. 292, quo sensu plerumque sequitur f, e. g. Mat. i. 24, vi. 1 2 
(Gr. it), B. O. i. 1 7 2, iii. i. 88, 94, sequente in altero membro Uai; Ua^/ 

li;^'^^ IwoU? i" fVi tZv KoKoKvveav, Geop. 96. 24; pro Gr. KoBat, 

dcut, Job. xiv. 27, Epbr. i. 321, ^|j Usui? Ka0i>s (dv, Jud. vii. 17 Hex.; 
pro Gr. &<nrep, Mat. xiii. 40; iva, ut. Job. xiv. 29 VHh., B.O. ii. 461, iii. 
i- "7> i33i 135, 137 ; ita ut, i Cor. xiii. 2 (Gr. fiorf), B.O. i. 386, iii. i. 
406, Ab. Ecbel. in Eutych. Vind. ii. 199; Siras, B.O. iii. i. 267, 323; 
adeo ut, B.O. ii. 457 ; ^00? V-j> Ua.i' ita tit igitur, Jac. Edes. Schol. 
,^. 21, 01. 27 ; ^? UL./'iia ut non. Amir. 254, BHCbr. 227; we, BH 
Scbol. in Job. i. 17; oot» ►a-f iv fiopia nvi, Galen. 35 r; quMMnque 
modo, Laud, cxxiii. 131;, BHCand. 64 ■», ubi Ar. ^)ld,))\ L* h. e. 
general! significatione acceptum; 001} ^|o )»ix .|o ) S\^-> verbo 
vdfactis vel quocunqu^ modo, ib. 325/; )jo»i». o^ fc^./ ootj .•«■(> '^o 
quocunque modo haec res se habeat, Cans. Cans. 10 r; adde Bar-Ce. 
Hex. 50 r, BHCbr. 164, 573, Jac. Edes. Schol. ^. 13, 15, U>. 13. 3) 
admirationi etiam inservit, quomodo! BHGr. 73. 6, 8, it. BB, qui 
lJUo;&oo )la>DaL.('''dicit, idemque ac Ar. ^-kS. 4) respondent 
saepe j )ii.('''et liai, Job. xiv. 31; it. Uoot . . . jii./'', ib. VHh.= 
sicut . . . ita ; ■a\o...^ \1L^('' sicut . . . ita etiam, Epbr. Ap. Kirsch. 
Chrest. 175. 5) denique est ubi improprie adjective ponitur, e. g. 
It via. \iAt( quid tuum est nomsn? Gen. xxxii. 27; ooOAfei' oot I'^'j 
qualis est ejus vestitus? Jo. Epb. 404. 3. Quod tamen Ass. B.O. i. 39, 
vertit |>3> |>ia^^ qualis qimntv^que, et ib. i. 225 joetl ^a^/ qualis sit, 
ex mera parapbrasi est. 

^A^C^C, iiA^i'' ^C, quomodo? An. Syr. 114. 27; Ua^i ^if 
^VA^^.^.^ ^ |;^fcsHf>v quomodo tibi videatur de nobis omnilncs? Jac. 
Sar. 395 v; it. sine interrog., quomodo, Eus. Theoph. iii. 40. 19, 20, 21; 
>i.ja*. ^} ^iL( u^i; quomodo audiverit, Bar-Ce. Hex. 46 v; exempli 
gratia, BHCand. 367 r, Bar-Ce. Hex. 68 v, 74 v, et saepe apud gram- 
maticos, e.g. ^l ^|? )a3ot» BHGr. 363 r, tso|L o ^l ^{? ib. 
384 D/ adde ib. 378 r, ejusdem Gr. Pr. 921;. Adverbia etiam quali- 
tatis vocantur ^/ ^|? jfc.lSso'^.i.j Severi Gr. 43 », propterea quod 
»LoL» p^ \"^-! fU ib. 5r. Denique Ua*( <**( logicam differen- 
tiam exprimit, ut jiao genus, e. g. Uj/ is ».oio^-/ Ua^I ^l quale 
est homo secundum differentiam ejus? Tit. Bostr. 181. 34. 

h^)iA^^'' qualiter, considerare debet orator quae sit natura festi, 
iJfcj/ . ■s<>-«v« f^ - \"' l o^a? ac. qualiier homhies sese in eo habeant, 
Severi Rhet. 97 ■». 

[JJ^i" ad \l^r peHinMis, f. Jj^-iLr, sc. )lUiur fc^? Ula 
Dolath, quae in j Ua./ exstat, BHGr. Pr. 92 r. 

|L'a:5i.r(deriv. ex U^r, ut H'olL^et JL^, H'ol^a ex U^) f. 
qualitas, JU i^JuX^A. et BB, qui sub U?^ distinguit inter U^Jafl 
differentia, et llcuia*/ qualitas; ^ta^JA^r conditio nostra, B.O. iii. i. 
598; yOmla^jk.r forma eorum (de signis crueis), ib. 573; "^i^ 
\.'.-^ » omI.?qj> iolik^l'de modo consecrandi oleum, ib. 574, C.B.V. iii. 
282; )jQ*.o» ialjA^l' in^dus obsignationis, B.O. iii. i. 57^, C.B.V. 282, 
283'; qualitas, ib. 134; i^iX BHCand. 21 v; U»a=>? clo^ia.; 
voluptatis qualitas. Laud, cxxiii. 126 r; )oa^ lauA./ jw^^e si* 6o«mot, 
ib. 137 v; JfcL»A* loljA^r madus inveniendi, sc. modus in quo inve- 
nienda est solutio problematis. Hunt. dxl. iir, 20 r, 25 r, 30 r, 32 r; it. ib. I3r. ubi mendow Mriptom wt, IaJs/; Kribtt etiam Noraria 
Thes. p. 15 Il'ali-/', ted no«tri codd. M.^' .)l'»iii-/'. 

Ja-j* i. q. ^oLsl', q.T. 

n»ca«, BHNoin. 31 r. Proculdubio vox litur|pca eat, hx^iuca, ab ?xo«, 
hymnus. Sic etiam rcflcrilje pro .tfUiA./ C.S.B. 183, ubi idem valet 
ac loni octoechi. 

IjooJaaJ/ Luc. xvi. 3 VHh., i. q. (jAOiOLA.^ q. t, 
>c»Uia&</ 'Uxovlat, Jechoniat, Mat. i. la VHb. Aliaa tamen, e.g. 
ib. II, habet \ljL9l. 

<xaaL,(' m. ^x"', tonus, modulajlio; i»Aj .|VjA:ki«, BB. Honim 
tonorum, secundum quos decantalmntur h^-mni, octo erant, nude 
hymnorum liber apud SyroH .adola*..^/ octotchus vocabatur. De hi* 
tonis cf. C.B.V. ii. 5or-.';o8, C.S.B. 161 not., A«t. Cod. Liturg. lib.riii. 
part. iii. 75. LVw^l \a.\a, ib. 69; it. cod. Dawk. Til. in rabricta 
passim. Hunt, dlxxxvi. 2^v, 25 r, 26 V, etc.; it. Dawk, xxxii. nbi fol. 
218 r |.«; ^M xo^A.} vocatur rfBO^eift .«.~^^« gc. 6 tMyun w/A- 
ror; )^l^V-ik ,£oaA,( 6 trXoytoc irvrtpot, ib. 233 r; \ -^ -■«■-. ,«aa«/ i 
irXtfyiot /Sapvt, ib. 228 r; et U^asL .ADOa./ S »rX<iyio» Tiraprot, ib. 324 r; 
qui etiam, ib. 245 r Syriace vocatur Ui^aoL |K 1 r Praeter )V '-it 
?X»t saepe Syriace redditus est Ust, q. v. De his tonis notandnm quod 
primus et quintus, secundus et sextu.'i, tertius ct Septimus, quartus et 
octavus inter se respondeant, nisi quod quatuor primi ipBioi, caeteri 
TrXdyioi sunt, undc oi;;3k«o .fsoa./ tonus et iUe qui ei rupondeat. Hunt. 
dlxxxvi. 38 v; otLi^wo IISj^us id., ib. 93 v. 

tto^Atl vestigium., jSii\ j\j\ Jioio}, BB. Forte legend, tasaia./ 
iXvot- 

ymoA^i ayxovaa vol tyxovara, anchusa herba, do qua V. Dioac. i. 
523. Syriace vocatur )boo^ et Ar. j\.»^, .Uil y-*' *' «''»»" i^^-j 
sic enim Hhon. ap. BB. )V<^^nrt JyU .\ j.'"' ' " .|&..Ma^L. ^i ^1 |.»aA</' 
jljl ,_^ ^^ ^j ^^Jiil y^. Addit BB. IViftS.. |*e^oi UaA./ 
j^.'" |j-«^l cjj JL;.^/ h. e. Syxovaa iripa, alia ancJiutae ipeei»$. 
Forte legend. \mQAi(. 

>flDQb ^ ... i .( AcE!/<2 nutritius, U^jeilh-io II, BA. Forte ^x**^* '^'^ 

cf^i^ac. Cf. supra ■'^n\..inf 

^tm.ii/ 'Jxi<rai', clamaverunt, *4i]^l ojUJ^I .ci^i/', BB. 

t rmm . ys l. v i '^ tr it. |irm.N)v>'>( et )J[aso^)j«La/ aixAuiX»<r^ oap<»- 
vitas, (j-i— Jl Jt^.***., BB. 

«flBf»M«( 'xmr, V. 8. ,aaAt(. 

i.io»ma^^ ifltt, reniei, ^jri «lo .1.^ )LV, BB. 

.m^ flimT tf ni. i|fur^r, viscalor, qui pasteres vitco eapil, I^T 
^jJb^^L&jtJI jL^ .l>AS0{at BA. it. BB, qui Gregorium in ejus 
usum laudat. 

,teamA*r l^s, i) a^bor e qua fit viscus, viseum, e»UOf oet ]'^ -f 
jpjJl u-. ^j^ ^jJl^^^^' .|ji30f loot, BA. et BB. 2) viteus, 
^J3i .ibAsof. V. etiam sub ■jeniti/. 

IXtJ^-fiOfiiaAau/* c^opurBiyrtc, exules, ,JUJI Lf''-*'' ^'^* ^^ '^' 

Ijo o i m'^ i/' a^lafta, dignitas, JU^p •]Ia*J .St, BA. Usitatiua 
)>afa«mr>^, q.T. 

^.^At}' tempora, ]jf^, BB. Vox comipta. 

liLV clitellae, uJ^l, BA. 

.)ua<La«t«iJi</ axptui6r](Tai>, inutilet erant, \jjli .oect l^yliL I, BB. 

>coa.>l^>.a«/ lx6vot, gen. v. ix^r, piscis, iS~,^ .\joj, BB, 

'^,' (Heb. et Chald. i«, Ar. JjJ, Jl, jl, Sara. S* et ajv; Sabii 
etiam Solem ''%-f, et Phoenices Saiunwm non solum 'HX, h. e. ?•?, sed 
etiam 'IX, vocare aiSrmant Sanchoniathon ap. Eus. Praep. Evang. i. 10, 
*IXo» tAk Koi Kp6mv, ct Hieron. Epist. 136 P/weniciJms II, qui Hebraeit 
El. Quod ad dcrivationem attinet, recte notat Fiirst vocem esse 
primitivam, neque ab T^tt /ortis /uit, deducendam, sed TW potius ab 
?X : nee vero audiendus est Saadias qui 'K per yUJl fortxs exponit, 
nee Rabbini qui 7K Deum fortem reddant), m. Deus, Gen. xlvi. 3, 
Num. xvi. 22 ubi MS.T'%^1 pro '-j^K i>«, Jes. xiv. 13, '^('"^^ Mat 
xxvii. 46, Marc xv. 34, et cum aiT. w^/ Dev* tneut, Ps. xxii. 19, Mat. 

U2 151 coO relLrcT. l^r^ rd*i«LLt<'- coitfi^CkiUr^Lr^ • 152 xxvii. 46 VHh., pro Gr. ^Xi 7X1, ubi in niarg. w^i- Exstat etiam 
"^^ ap. Ephr. i. 184, Op. Gr. ii. 396, Hunt, dxciv. 249 r; ws^ip '^Z 
)i^a^ Deiis clementissimtis, Severi Poet. 143 r; in diaconorum ordi- 
natiunibus tcr clamant nVvqi om '^V Bod. Or. dclv. i6r/ y(TiiTft 1 
)lV«._-> ^^^Z liberet vos Deris e tnalitia. Marsh, ecclxi. 36; "^-jf 
Ji.Aj^ Deus Fortis, Jes. x. 21, Thren. iii. i, Off. Mar. .. 12. Saepe in 
comp. cum w^, JFcb. ^'HB', exstat, sc. xyiiN./, quod exponit Ibn S. 
Tlies. § I j.^ljJil jJI Deas promigsionum, et sic BA. )k*?odA.; )o^(, 
rectius tamen alias .jUJI «JJ1, et sinij). liao^ Deus omnipotens, Gen. 
xvii. I, XXXV. II, xlviii. 3, xlix. 25 ; )o>^r»r«^l>? Ex. vi. 3, ubi Heb. 
tantum ""f^ ?X3; scriptum est etiam wZii»>/' Gen. xliii. 14, Ruth i. 
20 (ubi Heb. ''HE' tautuni, et Hex. ws^a cot )j&&jb; ooi 6 havos a-<j>68pa, 
quo sen8u etiam expouit Sal. Isaki, ap. Buxt. Lex. Rab. sub '''W, et 
interpr. Arabs, qui passim ^JUJI yUJl) ; necnon wZii*.^'' Gen. xxviii. 
3, Ps. cxlviii. tit., et w^jl^i' Bod. Or. dclv. 30 r. In nominibus for- 
mandis hoc usitatissimum Dei nomen est, e. g. '^{^j^^f, ''^^i n v< >., 
et sic apud Plioenices, de quibus cf. Fiirst. Worterb. sub ?f<. It. 
in compos. %—/ t — La donius Dei, iUl c*-sJ .)i2ik|f )t^,.> •> , 
BB, ??<"n'3 HaidllK, Bethel, uom. sacri montis, prope ad urbem 
Luz siti, Gen. xxviii. 19, xxxv. i, 3, Jos. vii. 2, viii. 17, i Mace. ix. 
50, B.O. i. 308: it. Jud. ix. 46 Hex., ubi IjsI^;; '^f' fc«-ka Bat^ijX 
iui6riKr]s idem est ac Baalberith. Plioenices columnas vel saxa ad El 
conseerata Betil, ??<"n*3 vocare affirmat Fiirst. Worterb. sub ?f<. 
Deiiique saepe in librorum titulis usurpant Syxi, e. g. JiJS ^^)l ^^Jlj 
>«j>?n>N yj{ (rescribe "^Jl) Deum, Deum in meuni adjumentum in- 
vocu. Marsh, dccvi. 3 v; \jl Iw k^JI ''^JI Deum, Deum meurn invoco 
(nisi legis J^V, quod idem csset ac i«j»fQ.i^), Hunt. cix. ^v; saepe 
etiam una cum JLf, quod vel Dei nomen est ut adjutoris,'%^]i "^^V 
)jf \iA wlo;<*:k&>^ Deum adjutorem ad meum auxilium invoco, Poc. 
cccxxxiii. 841), vel adjumentum significet, \j^ )»«'^/'^)I »a Dei 
adjumentum invoco, Bod. Or. dclv. 25 «. 

patens, Nasar. 

In Ezeeh. xli. 3 Hex. exstat j.^iL;''^^ pro to aJX roO 6vpa>- 
fiarot versionis Sept., h. e. nnBn"?'N crepido portae. 

)L/''(Heb. et Chald. ?JK, Ar. Jol, Gr. eXa0or) m. cervu^, Deut. xii. 
15, 22, xiv. 5, XV. 22, Ps. xviii. 33, Ephr. iii. 652, 653, BHCand. 56 r.- 
pi. JL7 , JjLjI, cerm, 1 Reg. iv. 23, ubi cum \1^ conjungitur, Ephr. i. 
379, BHChr. 181,317; JU(j )m< cervorum venatio. Bod. Or. xix. 3 r. 
F. Iki^r, sed BB. )fcl^/'male, cerva,ih\, sed sec. BS. bos/oemina, 
bos sylvesPris, ^j;j\ ri>, jjo %jii, cf. apud Persas Jj] bos m/)ntanu^, s. 
silvestris, Lex. YuUers; jj^oo^); )fciX.( cerua carissima, Prov. v. 19, 
perperam Polygl. )tiX.^, qui arboris ramus est; sed Heb. D^?n>| ^^?.^, 
Chald. Kn^DDI*] ^T})l^', Lxx. ?Xa(/)or <i>CKias. Exstat etiam ap. Eus. 
Theoph. ii. 61. 2, Act. Mart. i. 79, Pat. Vit. 136 r: pi. Jfci^'/^ Job. 
xxxix. I, Jer. xiv. 5, BHChr. 181. Nullam vocis )Lf 'contractam for- 
mam esse dicit Amir. 164. Longam de inimicitia inter cervum et 
serpentem fabulam narrat BB. sub voce. 

JLf cervus, )lb'^i cerva, Nasar. 

'^y, JL/ (Heb. ^l^,, flv^X), m. i) avanliumi, adjwmentum, .Jl^oxs 
i^jc i^, BA. et BB, Ps. Ixxxviii. 4, B.O. i. 138, iii. i. 184, 593, Ephr. 
i. 398, 429; JU/ ]io auxilium imploravit. Act. Mart. i. 122; Sn*^ 
0^)1 ycl-lj? I""-"'-' non erant qui ad eum adjuvandum venirent, Jo. 
E])h. 72. i; IL)* o^ L.'^a) Jl y}, Sev. Rhet. I30^'; ILl/ Lcl^ ^..m^, ib. 
131 r; ]»aiB ^^ JL/ ejusd. Poet. 160 «/ '%^(''%L( Dei auxilium Bod. 
Or. dclv. 25 v; .-) t<\ - ->«« JL^^JI mendose pro xlaXiynJo? JL]I ad 
meam iiifirmitatem adjurandam, ib. ; ^itOLj^o ^>^)l, Hunt. i. p. 420; 
.to«\fi »v> Hj )Lli ad nostram, imper/ectionem adjuvawlam, Marsh, ci. 
iv; jo^i; lL)o qN.^. explicit, auxilio Dei, Marsh, dccxi. 16 r. 2) 
adjutor, defensor. Job. xxix. 12, Gr. ^or)06s (ubi male in textu llUf, 
q. v.), B.O. i. 230; praecipue Deo tribuitur, ut docet Ibn S. Thes. § i, 
ubi inter Dei opitheta^^UJI euLjJl .)U(' adjutor, defensor, et sic \^±b 
ota^^^A^^i? timor Dei in corde ejus. Hunt. i. p. 337, c. 3; |u;^a^l JL/ 
Deu^ adjutor, Bod. Or. dclv. 62 r; \jI ]iJ> wloj-j.i.l^'^JI^JI, Poc. 
cccxxxiii. 84 V. Cf. supra s. ''^/. 

.cus]L(' Albion, Britannia, An. Syr. 140. 19. 
(ttoJL/ dupliciter exponit BB. i) t\aos, tXe<as, propitius sit tibi 
Deus, |^\ 1^ \j, .kaxM )o»^f . 2) tlXeoc, morbus quidam,, dolor colicus, ■fn.fmiSQXuiL/ liber, ingenuus, liU* *»• Serg. ap. BB. Forte sit 

eXfvOepoTTpfTTTjf, 

bXosJL/ eoepioMs, condonabis,jiJu .\sa^l, BS. ap. BB. Vox cor- 
rupta ex iXnofiai. 

opootiJL/' IXdpvve, exhilarabat, gaudio afficiebat, . n ... ft 10 S 
iti-UJl, BB. 

^^l''l\apia, Hilaria, festum quoddam Romae, de quo v. Steph, 
Thes., sed sec. BB. ffatidium, jloj-., quo sensu etiam in usu est apud 
Rabbinos; cf. Buxt. Lex. Rab. sub Nni>»K. 

yQ-»JL/ llUa/rion sanctus, cujus dies festus Quint. 12, Dawk. ii. 
193 V, xvii. 62 V. 

a»Qj)y.»JL(' HUarianus, consul Rom. A.C. 332, Athan. Ep. 2. 14, 
32.16. 

w»)k^../ Eilgazius, nom. viri, BHChr. 329, sed ib. 387 wJk^?. 

^Z", y^l ll'i,^l, etc., V. s. ^. 

>a^«^/ Ildegauzus, nom. viri, BHChr. 394. 

ei^r Ajala, urbs palmarum, nom. prop, urbis Idumiticae ad 
sinum orientalem maris nibri sitae, Heb. n^N pro nJ"K, Gr. 'EXdm, 
AtXdra, Lxx. AiXcii', M\a6, Jos. AiXdn;, Pers. iLl, Pesh. H^r, Eus. Onom. 
'\iXdd. Hodie castellum tantum ibi situm est, cui nomen dbl «-tlc, 
cujus in vicinia urbis antiquae ruinae. quae adhuc nomen Qelenae 
gerunt, BHChr. 385. Cf. fcJ^/. 

.ffiOe^»( iXf<u;, v. s. >£BolL(. 

^'i^ei^l^ rfkfKTpov, succinuan, quod lapidi speculari simile esse 

dicit BB. (/iU^' t^^W*^' J^' ^^ 'J •^/*^ Scribit ^ol^(Si>-/, 
et inter septem simplicia metalla ponit BA. in Bod. Or. cccclxvii. 5r. 

'^a^r, sed^aii-rNeh. vi. 15 Polygl., (Heb. et Chald. b^'?», 
et sic'^c^/ ap. C.B.V. ii. 46, Doc. Syr. otS. 4, Rel. Jur. 62. 7, Sam. 
Ilul, Ar. et Pers. JJal, Syr. Maced. iXouX, Ideler, Chron. i. 440, Benfey, 
Monalsn. 9.19 sqq-), m. Flul, mensis nomen maxima ex parte Sep- 
tembri partim autem Octobri respondentis, i Mace. xiv. 27, B.O. i. 
213, 252, ii. 163, Doc. Syr. \a>. 22, ,^0. 11, etc. In Menaeis Syr. 
nomen est primi in anno novo mensis. Dawk, v, etc., sed hoc a Qraecis 
acceptum est: nam apud Hebraeos et caeteros Orientales duodecimus 
anni mensis fuit. 

fc^i forte AiXm^, urbs in trlbu Zabulon, de qua v. s. . "N . /' De 
hoc nomine dicit BB. ...^i.*. w |jv;oo.».; )<.d>« jV-asiaoa ~K. .. « - ^ 
jJb inveni in inventario quodam significationum,, nisi forte error sit, 
wbs. 

Jlmo^i' BHChr. 82 mendose pro IkSOo^i*, q. v. 

.oii*/'^ nom. loci in tribu Dan (Heb. l^-'JX), ubi Jesus Bar-Nun 
lunam stare jussit, Jos. x. 12, xix. 42, Athan. Ep. \j. antep., JL^ 

,ii^/ Iwiokoo?, BA. 

• Q^/'nom. loci, i) in tribu Zabulon (Heb. li?'^), Jud. xii. 12, it. 
Hex., Dion. ^. 5. 2) in agro Moabitarum, Aq. Jer. xlviii. 21, sed 
Pesh. .n \ M, Heb. fl?n. 3) 'iXtov, Ilium, Troja, Spic. Syr. 38. 21, 
Dion. o^. 7; l^j^f ]l^«Ai .o.N .(, Laud, cxxiii. 292}-. Usitatius 
yQ-J^-^, q- V. 

.oik*/" nom. judicis, Jud. xii. 11, 12, ap. Dion. ^. 3,5. Legen- 
dum videtur .c^/, ut Pesh. et BHChr. 18. 

.aoct^/ ^Xof, i) cW'its, ,L»-~» .J.r, BA. et BB. 2) tubercidum 
callosum, rotundum, capitibus clavorum simile, albo colm-e, quod potis- 
simum in plantis pedum digitisque provenit, i^ttS «,' ^r..\ \ J . U - U 

\f^^La'i\ ^^ |.AiJl jA-1 ^J jj^Oj ^_,a-ol ^j!lj^\^\, BB. 3) 

turris, muri pinnaculum, jrl/.Vl •l>0«a .jiojk? |>inA»aa. 4) Ilus, nom. 
prop, viri, qui Ilium aedificavit, Dion. <aj. 8. ' 

.£so^.j3aS.>/ liber, ingenuus, ]'i\»t ^s, Serg. ap. BB. 

yOJQ^j a CLOQ^f et yQ^^CtOoX.( i; \vkokt6vos (poTdtn)=:\vKoiCT6voi>), 
Oiconitum,, v. infra .ci^jsJclo/. 

Uiia^t' lUyrii, nom. gentis, Dion. ^. 5. 153 -^iVi.re'. ..aa^ieuLr^ :. 
ri*p<'- ^A^r^- 154 ycuuioiv.^ Illyrimm, nom. regionis, BHClir. 76. 

i«.S!f^J 'TT"' '"'^'""'''' ^'^"'' "* ?«" «" rn^^atu dionae 
Zip! ' ' " "'"'"■' ''''^■- ^^"•- ^- ^'^ ^'- ^" CangCT 

_ .^/ .^; <HM ^X,', Hcb. ^>K ^bK, j)ens mens, Mat. xxvii. 46 VHl.. 
m marg. o\/ . Cf. sub^^. * ' 

^l* £li, Gr. 'HXf/, nom. patris Josephi, Luc. iii. 23 VHh. 

^^/^&., Gr. 'mia., nom. prop, prophetac, Mat. xxvii. 47, 40, ib. 
49 VHh., Luc. IV. 25 26, it. ib. VHh., etc. In Vers. Hicr. vocatm- iL/ 
Marc. VI. 15, ^U^l Mat. xvii. „, i^, .«^/ Marc. viii. 28; it. )^; 
et ^U^l, q. V. ' '^' 

yosju^i^;, ^sMo^i^;, it. ^oaoi^/, Af^fio,.-, »iM«ncor«, .liao^po 
(»*=^') BI3. 

^-i*«<»oU>-;-(vitio8e codd. ^.a.a»a:ftjlL/-) f. An,^o<rv,^, ace. 
-yiyy, misericiyrdia, jlcLUo^i^, BB. 

yajU^l' speoes quaedam oxymeUis, ^^^j^ar^S^I ^^U^ Zachar. 
ap. BB. ' '^^ 

uioU^(' ^^tos, nom. prop, clerici Aegypt., Athan. Ep. as. 14. 

(^g^^f ^i%, nom. vallis ubi monasterium Mai])liuc, C.B.V. iii. 
114, B.O. i. 307. 

/■ '* * W ^-' ^^ \ ^<^>* -^ sec. Bemst. ij Xixfias: credo potius mendose 
Bcriptum esse pro ^vi ^ ja/ (K\et.yixa, edigma, electuarium, niedicamen- 
tum quod ori inditum, sensim liquefit, et deglutitur, .H^^aokoS 
jjjtill, BS. ap. BB. Exstare etiam TKiyna pro t/tXttyna ap. Noiium de 
Morb. Cur. testis est Du Cange in Gloss. Append, sub voce AucroV. 
Jl'of-X./ i. q. )!,'o»^, e rad. ii>,, q. v. 

> m ...« \ .( Helladius, epus Caesareae Cappadociae, Anecd. Syr. i. 
App. 20. 

\0-^Oi^o^(' rjKuyTp6mov, heliotropiwm, herba sic dicta quod folia 
ejus semper sese ad solem vertunt, unde etiam |iv>-\ ,.^ vocatur: 

•J^ji?? i3'<!!!^j::i> Si^ ^ij. UsojL j^Lj ^ ^/ Uvi*n iJ^ ji*sko>o 

Iwsl^ Uvi « \ j^D Jjot'^^Jioo, Hhon. ap. BB. Aliud nomen fcrt, 
so. ^jijiVi >_*jj .|oiJ&^ .ajoj Cauda scorpionis. Duo genera recenset 
BB. |i^»>oa^ et y ofi . y a,}, lege yoloxioa^, to ^e'ya koL to niKp6v, de 
quibus cf. Diosc. i. 683 sq. 

yCu>X.(' serpyllum herba, yQ->^..(' wotoV-l} (^fmvKhot) ^ ojldfi', 
Geop. 97. 15. 

yo^^ i)'lXioi', Ilium, Troja, Dion. j^. 4, BHChr. 17, 133, Ens. 
Theoph. ii. 21, 29. 2) yol^i* ,£DaiJj9»:a3 '• Marciauiis Ilionis," urbis 
Asiae epus, concilio Nicaeno iuterfuit, Ass. ap. Ebed J. 206. Ap. An. 
Nic. 13 .q-^Oli? .ax>uA|k^, quod reddit B.H.C. Macronus o/Julinm. 
3) Hierosolyma, tp^^jkio/ .5, BA. ap. Hunt. xxv. Rectius esset U^(^, 
h. e. LJbl, Aelia, quae postea nomen fuit Hierosolymis. 

.flso^/ ijXiof, «oZ, IklsoJl, sic dictus aiunt Greg. Nyss., et Sergius, 
quia ascendit e mari, Uoi ^ .nNro, BB. Antiquos solem ex oXr, napa 
tA antvai e<c tov 6X6s, derivasse notum est. 

kfiBQu^r am,urca,/aex,jiixi\ Jkoo*., BB, sed^L^jJl .llaciik, BA. 
sine sensu. Censet Bernst. quod sit tXeos, gen. vocis f\os,palus: mlhi 
potius esse videtur JXvor, gen. v. iXuj, quae ap. Hippoc. sensum /aecis 
gerit. 

J>^..k^a^/ sol a/rdens, iS^s* ^J,.K^ . iK-J^iSQao U2&*., BB. An 
17X105 Tirdv 1 Titan enim apud recentiores idem ac sol. 

SoStamii..^ et in cod. Vat. clxvii. jo^jAasa-is-r'; sc. templum 
Dno aedificavit Omar ^if^^* ^ iftm o^lo in Hellesponto Aegypti- 
aco, BHChr. 44. Quod quum stare nequit, jubet Lorsbachius in 
Lexico rescribere vel ■~«>^'>a"N../ vel i mN aa^oll. 

. m'^nfri'^.l 'HXkotoXis-, Heliopolis, nom. duarum urbium, i) 
Baalbek, urbis in regione Damascena, . . ^ -<\n-> -«j t« y » ^o^fio 
eJuJuL) Ujx., BB. 2) urbis in Aegypto, Heb. liN Gen. xli. 50, et H'? 
B*OB' Jer. xliii. 13, quam Israelitae dum servi in Aegypto erant aedifi- 
casse dicuntur, );so!boo? )?« oii. Uio*, U-^ ^;so{? .m^^aaaiv-i' 
HcAi. ^Jo'^lfcOD- Jia CLL»» .^ijsas? -ot D/ .-« eUi.^., BA. 
In Phys. 10. I scripta est ua^aa-i^i'. V. etiam sub ua^aa(i::i.o.. 

yiui.^Ji:^^ AanjptoK, eucumis agrestis; exponit BA. ^Uil ^^, 
quod Sprengel Hist. Rei Herb. i. 2 69 cucurbita dtrullus reddit. Tradit DioM. L 634, noil Holum vuecuni ex fructu cncuineri» ngr.-gtin cxpr.-^um, 
et in orWctilog coactuin, icd ttiam ip«uiu cucumerem A«r»«irTo<am. ' 

X^^{ nom. viri, E»dr. x. 2a. 

u»iii.aa<u:^/ //elmopolis, urUi cuju« epiw fiiit ralladius, C.B.V. 
iii- «57- 

Mi^r Helena, uxor Julian! iin|>cratorM, BHChr. 67. 

V " "* • ^ ■ ' < tA 'H\iaiov ntiioy, Khjiiii citmpi; ex|>onit BB. Xm^ 
a«^,X<(r, proptereu i\\m»\ floret ae/ihodeli, qui tpUndido eolort el tuan 
odore „mt, jn-o<hwil, .)lo»jcLi«La U^i^'^ )V^ J . .<£i.t«^/ \-%,rvi 

^\^ja^l eximuit BH. l.« in > lolaru; fort* ait iiKiaait=ii>dmm, 

corporis in solv aprieatio. 

'*° "A I . ttm N ^/ J/elletpontiu, „o)f .a (i^a..^AA^>X.{r .oI^-^iB 
.asoaufoA, BHChr. 79. 3. 

xBojaaJii^^ et jo<i.ftLA:i^l Eljndiut, monacbua, C.B.V. iii. 163. 

^aa^,' .-Xn<^of, cervus, JL^, BB. Mcmloao codd. t,f 

onaai^/ AUiricus, rex Visigothonim, BHChr. 74. 

*"*^L it. l^iiiLr ntiees cattatuae, \A^ .).d^je ^aX* wfa^ 

(JJ-i-J'j, BA, (jui addit, Bersice vocari t^ iU gUiru regia. UriUtiua 

U»»^(', q. V. 

j»o>Uiv.('»Xeud»/)ot, /iter, IjU *», BB. 

vl^^' ' ''• *• J^- • cognomen regum Mongolorum qui in Penia 
regnarunt, ut Caesar Romanonim, et Khikin (jjLiU.) Sinenaium, 
V^*^^^ a^Hoot, BHChr. 543: cf. Charmoy in M€m. de I'Acad. de 
St. Pet., ser. vi. torn. iii. 164, Hist. Mong. L 14, 15, VuUera Lex. Pew. s.^U^' '^iLrcum deri^-v. v. s. '%X>. 

JBol-iooiib-./ Illyrius, lllyriciut, Athan. Ep. 10. paen.; ib. 11. 6, 

^oUiloaiS^l id. V. etiam sub .aBoUjooCS^^. 

UnA^Joi.ik.i' mrUata est, uy^j cJU . V. 1 ^V~«./, BB. Forte 

^XXotlDT^^. 

U-loi^/BA. cod. H. xxv, Ha-laiJi^/codd. M.clxxii, Pocclxrii, 
denique l.ji^joiiv*/ cod. H. clxiii, lignum landalum, Jxi.., B.\. 
U.iia^iik./'it. Ua-/ Ua-»ai>ik./ lilia, ^y^ U-l ^^^.., BR .0 viN./ '1- oU^/, q. ^l, \^l- (Chnld. J^K, Kji'^N, cf. etiam Heb. I<S?), m. i) arbor, 
ijsr^'^, Ibn S. Thes. § 22, (Jen. i. 12, 29, Pg. i. 3, Jea. Irii. 5 ubi Heb. T9, 
Mat. iii. 10, etc., B.O. i. 313, ii. 210, iii. i. 184; )..ot •OfB lOi../ ^/ |^, 
BHChr. 86, cf. Is.vii. 2 : pi. Ix^/, Ps. xxvii. 35, Mat. iii. 10, Luc. iii. 9; 
mN ./ UX./^^a to XoiTra iiripa, reliquae arboret, Geop. 13. 17. It. 
^1 ^ 1 7 '1 Jud. V. 12 ; sed ^^ . Tn' T/ arbores noetrae, Neh. v. 37. 2)/ru/Ar, 
quo sensu sacpe usurpatur a BB, qui vocem Qraecam $dfirot turn 
^auoiL turn |jL^^ reddit, cf. sub y^i\xo9f^i. 3) trunctts arbori*, 
^c D 'i N '/ rit wptfipa avTa>v, Gcoj). 20. 2. Addc l>2k.Mf \'^'l arboret 
cultae, Lev. xxvi. 20; )>^o>.^ a ). i\ ./ «r6or punico malo timilit, 
iJLi^-^-'^ BB; j^oJU^; [ \\ .f m^'", rnalus arbor, Galen. 5a r; 
)^? U:^/-, Heb. a»nn )•;?, arW nto«, Gen. ii. 9; Uui» U^Li" 
]1L ^^1, Ephr. 111.369, 568; addit BA. arliorem hoc nomen ge«- 
sisse ad eos ad earn cupiendam hortandos, wi-oL/*|.^ia^.f t-*^'» 

[ .*_- t I \ ./ melia azeilaracJt, Pers. oJ^ j]}I, BB, cf. h—oifl!; 

ILoL; U^^* ai'&or cu^ta, fwmi/era. Lev. xxvi. 4, pi. VaI; I'^'t", Heb. 
nife'ri <SJf, Jes. Iv. 1 2 ; )ao;J1? U^^(' ceratonia siliqua Syriaea, ^yiM 
j.*LiJI, BA; )&l^(^|ijiBf )xiL./' arbor ])omi/era, Deut. xx. ao, pi. Lev. 
xix. 23; '^.^laof ^L>(arb»r vmbrosa, Heb. IJJH fS^ Deut. xii. a, Erech. 
vi. 13, sed ni3^ y]! ii,. xx. 28; »e«a&a::L» ^t.LmaBf |yl«wr U^/", 
Sir. 1. 10, ubi Gr. lanrapuTiros inffovfiiyr] ip n(f>t\ais : BB. autem arbor bal- 
swmi ramis abundatts, ^\ .<i5U w>^xJl ^LJlJI; exatat etiam ib. xxiv. 
13, ubi BB. ^ \oe»y 6o^^ otV>»vi ]l>xo( iL^f >.oi UIaio? [I'^.f 
o)k>.a^ ^ ^aj o^ ^ . f . ifl .ao .00.30 Is^r fL:L ]i} i. ^ a » ; ]ia^ 
l,»i » ^o arborem olei voeat Siracidet illam quae in monte Seir, ubi 
nix perpetuus, crescit, quam si movere velirU, de/htet ex cortiee 

X 155 •:• rdstt.!^ - (A*i^ •:• Tp f^ .~»». t<* _ Qoor^iSn«r^ •:• 156 ^ oleum, ubi noUnd. quod ad finem foem. sit. Ua-ii? I ■ ^ 'i 
orftotr* ».7««., Jes. vii. 3; it. ib. Ivii. 5 l-a^» tVi' ."'^'^ "^''• 
Qjn rP, Lx.x. 8«'»«pn «o(T€o, Vulg. arftor /randens, quod Syriace esset 
^jli, >k.f ; ^-^» ^1- arbor frondosa, Heb. IJjn ry,/ Reg. xiv. 
23" 2 Reg! xvi. 4,"xvii. 10, Jer. ii. 20, iii. 6, 12, xvii. 2; )»l»» U:ii*^" 
orftor/wnw/era, Gen. i. 1 1 ; <- jla^j ^^X^Ltarbores pomiferae omni- 
genae, Koh. ii. 5 ; ^nv.mN-.o'av>r [! ^ a-ftm\-> T] ^oa d . m . mNft t U^} 
/SdXaoMOf, arbor balmml, ^^L-JUl i;*^. ^^Bi l^t* Uii./ i^fiea; ajwiw 
«M<w, Pers. o-i.^*^, Ibn S. Thes. § 9- Exstat ap. BB. definitio 
arboris, setl longior quam ut spatium ei iuveuiani. Denique apud 
Syros hodiernos U^l arbor, Stod. Gr. 149. 

^^ Mat. ^-ii. 17, )i^/ ib. et Lua xiii. 19, Hier. m. arbor; pi. 
t ■ '^- V Mat. iiL 10, Luc. iii. 9, xxi. 29. 

}-''N- / adj. arboreus, 8«i^p<i8i;r, Galen. 141^; tfa/ii/mSijr, ib. 64 r; f. 
) k'.!v. j>' | |^ .iV. ^ )»i^Q.» ifvSpoiidXaxri, tiialva arboresceiis, ib. 50?-. 
PI. ni frN'/ , f. )fe.'ri\;_/, Ikwli*-^ )fc-ci<iao wrcM^i ariorei, Bar-Ce. 
Hex. 74 r. 

ksri.?, )i^/ (dim. V. liii./), f. arbmcula, bivbptov; pi. J^^ii^^ 
PS. xxix. 9, ubi Gabr. Sion. raww',- exponit auteni Sergius ap. BB, 
atlsentiente BS., .)»a^) U^^j (cod. M. )kLisL:^(') )fc^7' 
.U-« jV«^', laudnns Vs. xxix. 9, Ifci^L^V '«— i-»f )^*-»? oSJ>, 
ubi tamen Heb. ri^JS. BA. autem in eundem locum explicat ramus 
arboris, i;X^^ ^^ v_*-<ii .U^/ ^» Ikooji, ubi iterum notandum 
quod tres codd. leguut \ls^l pro )1^2 ;^ l7. BB. etiam dicit se in 
quinlain codice legis.se i^xr' ^^ ioi-i •U^' ^» )^-»» Ifcoai jl^s^/ 
ramus arboris magnus. Diserte etiam B H Gr. 389 r, .« ll^«.i^..«£ 
)^clcd; et pi. ap. Ephr. iii. 211, ^w*rS.i').3 )&l^7 rami in suis 
arboribiis. Hie autem sensus vix convenit ad locum in 2 Sam. xviii. 
9, ubi mulus Abisalom cucuirisse dicitur )l^» )]^J^i; JKsoab 1^>.*21, 
et ipse Abisalom )&^2^)a )ll, in ]l>i^i' svspemus fuisse, ib. vv. 10, 
14. In textu Heb. exstat n?X quercus, vel terehinthiM. Ad huuc 
locum igitur pertinere credo id quod dicit BA, )oi \i^( taoL ]%^^( 
oi:£of &>...|.3li)A |;i3l^; iterum ]^^( arbor magtui, est, quam, Arabes 
vocant i-«»i. Ap. Freyt. |,.S lotus arbor, aut a/rbor crassior quaelibet. ]»( itpivos. Hex, Galen. 70 r. PI. IvmST./", quod varie expo- 
nitur, i) nuces castaneae, jx:.Jij t^LtJl .).''Nv> w)a-^ \ ""-,•>■( 
t^LiJL, BA. ap. Bernst., ubi IjJijLi. et lo^Li pro lyL iLi Atos ^akavos, 
nux castanea. 2) nuces avellanae, XtirroKopva, Geop. 67. 2, 74. 6. Of. 
etiam ib. 25. II. 3) nwces Pojiiicoe, Galen. 45 t". Sed ef. )>»ij^^, quae 
forte scriptio corrupta sit. Occurrit etiam )u>£B'»^( et ) j "~^ (, q. v. 

<a^/ didicU, Clem. Bom. Rec. 41. 3 ; Jia^( tJ.efj.a6i]Kaii(v, Tit. 
Bostr. 84. 19, V. s. <a^/. 

)>»ii>-('" [pi.] una drachma, Aa.lj JUl* .)oaa>f ,m, BS. ap. BB. 
Uffl iii../ exponit Hhon. nuces casta)ieae,jAjSjji, j jjiJl ; eodemque 
modo Joannes ap. BB. ia^aa w)a^. Forte vox corrupta pro U'^'^l 
JI\a^ji^( Ailshichatai, nomen Tatari cujusdam, BHChr. 507, 516. 

k^r(Polygl. \>^l') f. Elath, urbs eadem ac oSll' , q.v., Heb. 
^^, Deut. ii. 8, 2 Reg. xiv. 22, xvi. 6. Ap. 2 Par. xxvi. 2 (Polygl.) 
Is^/ pro Heb. n'li^N, q. v. sub la^/'- De hac urbe BB. Ji ISJ^L^ 

i->ao/ Ok.&w/ l^^- Vifcy otJUeo Ijj&.L ),^ i^(r»-> ^o^o^i; urbs 
Elath, cujus riientionem facit Jesus Bar-Nun (lexicographus), Joppe 
est in terra Aegypto ad maris australis litus, et ad occidentalem ejus 
partem sita est Ophir. V. infra fc«2^/'. 

Ikl^f'dim. vocis UN./, q.v. supra. 

]iih^( cerva, ]ls!^ ( cervae, v. s. JLr . 

yohl^/' ^XdoK, veni, e*-*. .fc«-l/, BB. Quod autem addit ^j 
tj^}^^ «— I u\ J-ir!^ reponendum ibi censeo i'' - ' N- 7 f^fviov, 
helenium herba. 

Uo./ ai^, sanguis, ^jJl .Ue; .5, BA.. et BB. 

)ja-/ Hier. (cf. Chald. KBK et KO^K, pi. KnnOK, KHHSK, et in Fab. 
Soph. «nQ'«) f. mater, C.B.V. ii. 72, Luc. viii. 21; cum aff. opou/ Mat. 
xix. 5, xxvii. 56, Luc. vii. 12, 15, Job. ii. i, 3, 5, 12, vi. 42, scd ei^l 
Luc. xxiv. 10, Marc. xv. 47, Job. iii. 4; ^so^/ Luc. viii. 20; .ocm-./ 
Mat. xix. 12, xxvii. 56. BB. Rescribe . ■ m9 i \-^ift ./ BB. Cf. l^-^/. 

.cu^)jft*f'i/idTioi', vestis, i^jS .jk>.MJ, BB. 

u»OLStt*a*^Ui*/ [1. ososttm^Ui*/] IfiaTKriJiSs, vestitus, i^LJ, BB. 

.)^,(' (ntrsMs soZis ea; oriente ad occasum, ^? U^&a.? o>;^o(» .ot 
}^ .>sA\ ^yj^, BA. Forte legend, yljja-/ ij/x/pav. 

jol-sft-/ .j/iaf, nos, UJLe .UbJ .UJ .^.iki. .^, BB. 

a^iUt^l Em^erida, Lusitaniae urbs, quam in Hispania, h. e. in 
ditione Romana sitam esse dicit BB. ^ .U»o* Uoo/ luAae/ .^ 

eiipXfijrtv, ace. V. ?/i^Xfi/'is-. 

u»<x.!o>a^/ i7/i«r, wos, BB. Lege .a>[o»»*/'. 
aooibSi.I.eoJotacu/ v. s. ^oi^ii.Uoiopo-(. 
a^a^o*aa*/ ex ea, pars ejus, U-*jo .it-iao, BS. ap. BB. Sonat 

fj ixiv avrav, 

]io^i' (BB. ]ie^l') vt^pa, dies,}.^ .Vsttjcu/'jjoa^ .5, BA. 
etBB. 

jBoliopa*/ rfies totus, a^l^L^Jl .)LSoa- o»^, BS. ap. BB. 

»:^cJ!»<iacu/* diwnus, jL^Jb. .)i.iftin«)ia, BB. Harum duarum 
vocum significationes transponendas esse censeo, ita ut >fisoj>oOA-«i 
wipios, diurnus, at wii.aj|»o»stt*/ [1. ^ojjj^aft-/"] Wf'pa" oXijk, ace. v. 
Tjfiipa oXij, foiws dies sit. 

«mci^^|Li»oio>^&^/ fipfpoKaWis, vel fjpfpoKaWf's, lilium agreste, cujus 
flos unUm tantum diem viget: .Ife.OA ft Oj. 'N ^.ac? o*»S*^? ^jSO )]^>.»^ 
j .r i .V fi^r^ IddtkO*.; ^^ o»-aso)0 planta cujus folia et Jlores, subjlavo 
colore, liliis similes sunt, Hbon. ap. BB, unde addit BB. vocari J-el 
^^^] et i^y^^\ ijj^. Male BA. ^OLi^ljsojotaft*/. 

ipIt)*^"^-/ (cod. M. yoi^Uooii^!) foeniculum, <J^;Jpl •'L— .1 (^ 
t * II »jk., Gabr. ap. BB. Scriptum esse opinor pro irnropapadpov, et 
rescribendum .o»U)ooo O «/, quamvis /uipodov saepe pro fiapoBpov 
occuirit. 

ya:L,i' fipMv, \jj (5JJ1 .^J, BA. et BB. 

caa-/ m. rosa foetidM, ^j\,it.:i\ JjVa- .Ik>^ o«? Il^^xo )?io, 
BB. Rescribe igitur .cl»j( avepavrj, anemone, et cf. otjojoop/. 

las&jlLjccA.t/'rectius tflCL<>^ n .. fi «/) 'i- '^■ 

ia"> v^-/ f'/ii^t, »»«««, jJi* .»S.s>, BA. et BB. 

.agOL^Xt/ m. adamas sec. BB, qui sic exponit, )«^)At joaja^( 

^iK^^hooo yiiji^jisso. V. supra ,a>\.io}}. 

.fioo)kfloci^.^ja-./" vox corrupta pro YcoL^,^^}' riKarra><ra, imminui, 
C-.^ ii t .l»»i, BB. 

>£soL^«^.:o->(' rjiiLTpiToios sc. ffvpfrdf, semitertiana fehris, )l^( 

>*sa*f"«cVt, SMTO, ^1 •vl^i, BA. 

>aB)^o)MXU( ij/iioXwr, ace. pi. vocis ^/xcoXiai, usurae sesquicenfesimae, 
sed sec. BA. lucrl.dimidium, )><»Lgu; os^^ .5 ^s.al" .~»)-\ «^|.v<./ 

wooIlicuso^/ apvvojuu, vel rjfivvdpT]v, ultus sum, c^L^iiil .toajulf, BB. 

MCoaj a .AjAtj riiiiovos, semiasinus, mulus, juu^oA .ot ]:^ -- lo,^^ 
))a39 o.oij, BA. Minus recte BB. ^(M..ia^/, qui Jjb reddit. V. 
etiam jpnl.vx.. 

.i r> i j ^. ^n « vi «( (BA. >floa^««JOja*/) rjfuoviTiSjJilicis species, sc. scofo- 
pendrium liemionitis, [1. ^^j^jjJ^Jyi^'i!!] ^j^joJjji-^'!!! |0-» >*1 p»J, 
BA. et BB. Addit ^i, h. e. Hbon., fc«j»B» a3»^? o)>^{ } ^~. v 
V^^) )La/ loAot ILa/ Ucu> Ho Jlo )^cC^ h«wOo/ yci^aolii;^^ planta 
est cujus folia iis bpoKovriov sive ari similia sunt, eique neque caulis est 
nequeflos nee semen. It. Gabr. JLs^' *iJL> »jk. ^JL*^' ,v^« splenium 
vocatur, quia morbo splenis utilis est. 

<£e n ., -g\ ,l agnus, J-Jl .)««/ .5t, BA. et BB. Rescribe ,cD&fca»/ 

dpv6s. 157 •r^ - r<*\i*ntr^ ■ KliX*r^ _ t**^ ' 158 t^- Oft .'/ iiidi>Ta, acc. V. J/idf, corrigia, jfoio U'oUd; |k«^«>. .« 
]V>»^^-o«^ )fe« n9 i ift-» .oulb^( P itrnV) .^CLflj if>-» calceamenti corrigia 
est. Exstat autem in Marco Evangelista in versione UluM-kkensi, BB. 
In editione Whiteana exstat in textu (Marc. i. 7) |jo).tf ; IVusj,^, sed 
in raarg. ifiavTa. Multis tamen in codd. notas has marginales Uteris 
Syriacis scriptas esse credo, ut in aliis ex Graeco sermone versionibus, 
unde haec plurima in lexicis Syro-Arabicis verba Graeca. Quantum 
autem a scribis Graecae linguae ignarls corrupta sunt passim apparet, 
et hie etiam rescribendum fjf' •^■?. 

^ i> an ■ }' rnuv, noUs, U .^, BA. et BB. 

>aDct I . ifi ■( w'"") hemina, mensura Hquidorum quae Heb. pH, 
usitatius U«aoo), per quam vocem exponit earn BS. ap. BB. JL, ,U«aoot 
i_j.(i,i.. 'H ^ftiW ex" Kvddovs rf, Paul. Aeg. de Ponder, lib. viii. 

^cBtL^aXtiOk^l (cod. M. >joa^L>ia^/) salamandra, ]*; ■■^N. ^ ,S,^ BB. 
V. num sit aloXovaros, lacerta, utpote quae variegatum tergum habet. 

uJiaJeaJ\o^£a.^nl*( pervenient ad dimidium, .)l,^\9>X .cl^joj 
jjJuoj . u-B..n. Jl jj^lLo, BS. ap. BB. Vox corrupta ex rnucrddovai. 
Y. n m .v>.(. 

" "" ■^■/ iffuirv, dimidium, uJ..o.H .|k ^S» , BA. et BB. .~.r»va.«.>«.(' qtdfiUum sibi liberal, qui opem/ert, adjutor, ifttief 
^j^\ ijilJ-^ oiSts .Its o»i!k [»t«jc?], BB. Omittit cod. M. )*», 
recte ut opinor. Proculdubio legend. >cBa^ ■?! ^fi 1 v< . ( emancipaius, quod 
male in sensu activo exponunt BS. et BB. V. infra .jBo^ft.ni vii(. 

S'Xt'^-^-i' hemicranium, A.5.5.A.H .|uk.<i l,a.^>.3, BB. Eescribe 

tfla.NU^.Mi^/ et yCL^)l).^Uo;..o&./ i.q. ^o^i^l^oio^ja^i'. 

li»*r (compos, ex ».^^ q. v. sub .^^ , et Ujo h. e. \o ^ = ^ 
Ita^/', Chald. t*?^!???; cf. etiam H.^'X ea; quanam gentel Jouae i. 8), 
adv. loci, Amir. 432, quod interrog. exponit BB. ^ji\ ^ undel et sine 
interrog. ^^jl uhi. Interrog., Gen. xxix. 4; fcj/'Jt/' IaA.^ «»(/« 
vmisi ubi Hex. fcsj/ Hi' )j»-/ ^, Heb. Sian !:«?, Jud. xvii. 9; ib. 
xviii. 8, Ps. cxx. i, Mat. xiii. 54. Sine interrog., Gen. xii. i, Act. Mart. 
ii. 1 93. \A:^r^ undenam ? Mat. xxi. 25. Occurrit ap. Eus. Theoph. 
ii. 81. 2, Iamo) *^ pro quo rescribit Lee \aia^} ^. Mallem ^ 
t^v^io), q. v. 

fr> ^^-1^ et IJLsajao^r v. s. «a<. 

.■J«-/ adv. ufti? ?<fri, apud Syros hodiernos, antiquitus -ISJo/, Stod. 
Gr. 135, 139; ^i-('^o( (/(wm'^'MeMb. 135. 

..fw^- i' Mfer, apud Syros hodiernos contract, ex uXao «<+•(, Stod. 
Gr. 24. 

,PP ^ 1 at ■ o I w ■ !> emandpatus, Anecd. Syr. i. App. 46, et pi. 
]*;.»:« .oomI-»I» " ^o-wo^- / ib. 31. De filiis sermo est e jure patris 
emancipatis. Exhibet cod. ubique xaa^ q . fi i vi 1/, quod correxit Land, 
ut credo, male. Syri enim hand raro ^ inserunt, quo verbum faciliu.s 
pronuntietur. 

^^e>vNr (' i5/i»7rXij^ia, hemiplegia, paralysis, oMi— 1» .m^asoiiklits 
^s\ JW .)l.a..t*>9, BB, qui forte fifunXfiya in mente habuerit. 

,_^i agnus, v. post )l»?'', ubi etiam U^itt-/, yjJft-/, ^iJA-^, 
quae omnes voces Hier. sunt. 

^/■(Heb. n«, Chald. I'S, PH, I^, Ar. ^[, ^V) particula, quam inter till adverbia qualitatis. p.fr jix- f^ u^lf, enumerat Severus Gr. 5 r, 
43 «, vim primarianrhabens i) affirmandi, unde earn exponunt Ibn S. 
Thes. § 29, BA. et BB. per ^ immo, sane; dicit etiam Amir. 433 
^i proprie adverhium esse affirmandi, unde saepe particulae H'opponi- 
tur, JI'JIV/ ^l ■""' ""' °* ''^' ®- S- ^''*- ^- 37. Jac-"*'- ". B.O.iii. i. 355; 
w^ )afl )l o^ ^Z responds mihi immo vel non, Clem. Kom. Rec. 94. 29. 
Pro Gr. vai usurpatur Mat. xi. 9, 26, Marc. vii. 28, Luc. vii. 26, Apoc. 
xvi. 7, VHh. Phil. iv. 3, Eus. Theoph. iv. 18, 48, v. 21, 34; et pro vii 
VHh. I Cor. XV. 31: unde etiam valet est, et sic j^O Jooi o^( .^l 
BS. ap. BB; it. ^1 yO^la ^l Jl'suj atramenlum est, minium est, 
B.C. iii. i. 355. Saepius assentiendi est, immo, sane, ita, sic est, sic sit, 
Gen. XXX. 34, Heb. I", Off. Mar. v«i>*. 4, -»• 7. B.O. i. 29, 49, 427, 
BHChr. 101, 131, 231, Tit. Bostr. 21. 2; j»iiL ^l utique,^ B.O. iii.i. 
94, etin fine orationum ^|o ^^'ita sit, amen, B.O. iii. i. 239, 333. 
601; vel simpliciter, ^} U-ko propitius sit ei Bern, amen, C.S.B. 395, et al. ; reapse, acf jjotf Ua«/ loot ^l ./ si reapse erit giaU isle 
dicit, Clem. Rom. Rec. 8. i. In initio scntciitiae seme, sane quidem, 
im/mo vera, BHClir. 262, Cyr. 123. 31, et cum }, ^i; BHChr. loi, 
347. Unde 2) adversativam vim saepc acquirit, vcro, au^em, «e</, B.O. 
ii. 242,330,423, BHChr. 318, 223,225,310,320,332,359,380,384: 
t*£ V' *^ tamen, si vera, B.O. iii. i. 135. 3) aliquando usurpatur ad 
invocandum, 0, heus, ut \:Li}' ^i terra, Amir. 436, BHGr. 78. 5, 
79. 13, Off. Mar. \aX. ult., asL. 16, B.O. i. 437. 4) particula interro- 
gandi, utruml num? Heb. DK, jn, i Reg. i. 27, Thren. ii. 20; pro H 
Ps.lviii.i; it. BHChr. 580, Gr. 74, 75, et vv. i486, 1499,1501. 5) par- 
ticula conditionalis, si, pro Gr. «I Hex. 4 Reg. i. 2, iii. 7, 4 Mace. ii. 34: 
b'xi:^ ^( Gr. oiiK; nonnef Heb. P??!?, Hex. 4 Reg. iii. 11. Cf. Syr. ./* 
et Gr. ^K 

^( Hier. 1) I'wwno, sane, utique, Gr. vai. Mat. ix. 29, Luc. x. 21, 
Joh. V. 7; al. ./ Luc. x. 21, xviii. 8, Job. xx. 15, 16. 2) si, Gr. iav. Mat. 
xxi. 24, 26, Joh. XX. 35; it. Gr. tl, ib. 47. Cf. J. Cf. etiam P?? Germ. 
ja,/reilich, et Pt< toenn. Fab. Soph. 

^! Hin, Heb. pn, mensura Hquidorum, Ezech. iv. 11, xlv. 24 
Hex., Pesh. )i«aooi. Cf. •£eo)xocu|'. 

Ui('(conipo8. ex partic. interrog. ttl" ct U«, Chald. W'K, K3K, pi. 
pSK, pan, Ar. i^JJl, j^JJl) in., Iw^f-, ^^TpJ- com., pron. i) inter- 
rog. quis? qualisf quinami Amir. 433, B.O. ii. 417; \i^\^ quonamt 
ib. i. 224; ^^o*. |uL|o qua jjotential Mat. xxi. 23; \jLL |m|o qua 
flora? Ephr. i. 299. jyLli cui? BHGr. 74; . n iN )y»ja^ ]fl! noiov 
fiiXriov viiiv; Hex. Jud. ix. 2. oL/'^pro o'o» ]jL('quis est? Deut. iv. 7, 8, 
Ps. xxxiv. 11,1 Thes. ii. 19, Ephr. iii. 359, B.O. iii. i. 522 : et 2) sine 
interrog. lis) \±t\i quo tempore, B.O. i. 346, iii. i. 523; \j) )ju).3 quo 
modo, ib. i. 454, iii. i. 315, 323; ILa&x \x,\s quali, h. e. quanta lahore, 
ib. 1.299; )^oi )>DI quantum altitudinem, ib. i. 147; tO YtlC ^ 
)t«^'^ ex qualicunque causa, Ephr. i. 385: adde B.O. i. 458, iii. i. 149, 
341. )xl^ ILs^ ne g'Mis, Jo. Eph. 250. 3; lii/'yi^'^waiM.' admirantis, 
Gr. olos, Cyr. 51. i: f. Yfl}' quaenam, Apoc. iii. 3; ^nilv> )»i/ nartpov, 
Rel. Jur. 82. 5. PI. ^i^l" quiriam? quaenam? Hebr. iii. 17, 18, C.B.V. 
ii. 547,1. 7, et sine interrog. ib. 11. 22, 27, 1 Thes. iv. 2 ; qui, B.O. i. 166, 
431, 432, 450. i'i- i- 336, 340; ^^Mi? quihus, ib. iii. i. 340, 347, 573. 
Hoc in scnsu plcrunique sequitur j, j )a-( M qui, qui (Chald. "j W*?), 
Amir. 170, Ps. xv. 2, Prov. xxviii. 16, Mat. x. 22, Marc. xvi. 16, 2 Joh. 
vv. 2,9, Ephr. i. 345, 375, 385, B.O. i. 147, 218, 219, 222, 230, 232: 
J )x.{f ejus qui, Prov. xi. 26 ; sed f )i«|f wt is qui, B.O. i. 224 : } \i^^' 
cui, B.O. i. 146; ? lU/'^Mae, Ps. xxxvi. 4; f ^<^(' ?w^ i Sam. ix. 13, 
Mat. iv. 16, 24, Luc. xii. 37, 2 Pet. i. 3; ? ^^V illis qui, Ps. ix. 10, 
Prov. xix. 29, ubi Polygl. mendose ^S-.))', Mat. v. 6, 8, 10, 15, xx. 23, 
cf. etiam B.O. i. 146, 172, 173, 174, 183, 191, 226, 231, 238, 239, 282, 
283, iii. i. 207, 267, 268, etc. In versionibus ex Gr. factls, } ^^l = 
art. oi, yQj(]^( Ib^AMlf ^^(ol ijrox«'p«>« airov, Sap. xiv. 13; ^i^/ 
^lOMk.;^; oi d(r(lioivTes, An. Syr. 39. 1 1 : vel pron. ot, qui, a«JI? ^-^f JIf 
(JAXa ot (ceKOffiarao-iv, Joh. iv. 38 ed. Cureton, sed Pesh. cuJI j*^ )j,*./^Xo« 
KfKoiriaKaaiv ; } li,/'^"^ quicunqus, B.O. iii. ii. 126, Ephr. i. 390, BH 
Chr. 611; oi? [Ll''quiscunque, B.O. iii.i. 248, 346, iii. ii. 199, Jo. Eph. 
22. 20, Cyr. 186. 19, Sanct. Vit. 145 v; »«? \lll'quaecunque, Jac. iv. 13, 
B.O. iii. ii. 119, 199, Jo. Eph. 235. 11; -5f jJ^Dklis-iL cav^a qualit- 
cunque, Ephr. i. 73, 385, Severi Rhet. 661"; -o»? \f^l Ik-Jti apxn "r, 
Eus. Theoph. ii. 44. 38; )li«-»? omS-(''-«! Vf^V quodcunque sit sacri- 
ficium, B.O.i. 489; ww? JmV'U'o^i res qv^iscunque, Sanct. Vit. 104 r, 
107 v; 4»oij IpV^oiK tradidimus navim mi incertum, Act. xxvii. 15; 
• ajot? . rN ./ \j*^l "alii aliqui," Clem. Rom. Rec. 63. 17. Denique ]yA^ 
Jm|>3 Kara pepos, Galen. 8 v; \fl]^ ]f^]>^1 JL» X<iyoi kot (lios, sermone* 
speciales, ib. 5 «; ^.^/""y^lji quales? 2 Pet. iii. 11 ; et sine interrog., 
Kirsch. direst. 21. i. V. etiam sub y./'. Pro 1,^/ in Vers. Hier. 
legltur )»<ot, q. V. 

[i^i quis, talis, Nasar. 

^Jlf/'Ethpa. verb, denom. ex \l^l''qu.alilale praeditus est, ^l&oo 
)dM*iil&<^» 2.&JL>|a »|/ praeditus est asr iis qualitatibus, quae eum 
aptum ad odorem exeitandvm, /aciant, Ar. \j^\ u-i..\7.), Bod. Or. 
cccclxvii. 7 8 «. 

in* i' qui quaJitatem exprimif, qv/dijicativus, ^JS i_ip, BB; laaa* 

X 2 159 •:• eii*r^ - r^euxtr^ •:• 00O.iASa>rc'_ cn^r^ •'■■ 160 \!JL}' nomen qvalificatirHin, h. e. (fljectivum, Ainir. 60; ut t fiflnV , 
^AukS, BUOr. Pr. 5 r; it. vox qtuie nominis acHoi, jxusivi etc. (jiui/i- 
latem exprinut, ut UJ vimu, ib. 16 r; UL/ luifl, ib. 19 r; )JJu/')ja*. 
^^Ojod notnen qualificativum si<fnificativum, ut );.ni\»., )<->b>->, ib. 
1 1 2 r; [Ul^am \^i'\i>^ nom. quai. fKtivum, ut Ui«,p, j«.<s^, ib.; jl 
|bll./'.<in« qualitate, cut nulla est qtuditas, Laud, oxxiii. 91 v. Metaph. 
(JLL/'H'I^Om amor oertM, Tt/t mertis et parus amor est, Seven Rhet. 
I I9r; \JjSl'9']iei<u} In'^l puri luminis radii, Hunt. i. p. 344, c. 3. 

ItiLLf f. qwditat, SlJuX Ibn S. Thes. § 30, BA. et BB, Amir. 
61, WnCr. 23. 5, Ej.hr. i. 119, BO. i. 478, C.B.V. ii. 549; U*.ias 
MJkiAl./ |l.a.i.U Ui'lo )i>i.vo), BHGr. Pr. 56 r. PI. ]ta^rquali- 
tattf, Amir. 251, BHGr. 85, 97, 113, Ephr. i. 119, B.O. iii. i. 347; 
)o»:aa.« ]Va2i^(qu<i!itat*s vocum quatuur sunt, so. i) )l.aj,ii\y actio, 
e.g. n) IlsoKs, Ho^; ff) ]lci3oV>a, jLo^a^. 2) \jtJL passio, e.g. 
a) |ob.ko, IL.^ ; <3) )la.a^to, l U'lV ^. o ; y) U^^^oo. 3) JL'dlo 
poiaetaio, e. g. a) )A<fl, I^Nio; fi) )lcLA«ff, JIoj^clmOO. 4) U«s; 
naturalis, e. g. juuija. I^i/, Severi Gr. 31;. De verbo ap. Gram. 
voees, [m^o )lcu.->Wi ^U'l jl^C^ao; jLoJlL/'cftMe verbi voces sunt, 
aetiva et passica, ib. 4 r, 42 r. 

yCoj^r t., i. q. jLolL/', otl.ax«/ Cyr. 406. i, ubi Gloss, in marg. 

foco ILoi^i' qualitatem exprimit, qiuie Graece jro«iri;t, nuncupatur: et sic 
BB. i. i .xil .o;a is )u3 t^{nft\ jlax./ t>oca< .fif^. nowTijra ll'al^^', 
h. e. qualitat; pi. )faL7'BB, (jui vertit i».?/ species. 

U^( i\\nid Syros hodiernos, aed, »er^?», Stod. Gr. 144. 

yolxtt* a«u«or, -01', sempUernus, oj. J5 ^ ja .oks-/ ^Jl\ir» .«, 
BB. 

u^U<r "ra Ti; cvjus rei gratia? lil.«J .)j.aa^, BB. 

(^ (^U*/ " /nat^^ Beg," nom. viri qui fuit U>i )i*ao^, BHChr. 229, 
ubi ^ vox Turcica est eb Begh, vel ut proiiuntiare solent nostrates 
Bey, princeps. Etiam i^U^i' forte sit j'.jlj1 vox idiomate Turcarum 
oricDt. usitata, qua consiliarius intimus regis insignitur, of. Easchid- 
Eddin, Hist, des Mongols, ed. QuatremSre, in torn. i. Coll. Orient, p. l. 

>o fl i \ » ) lj(' " Inashluk," nom. viri, BHChr. 443. 

•ao;.,^^^ v. supra tfisOi.^i'. 

^Ijaii.la-j' phantasmata, spectra, JkJ-!j^J^s». .«, BA. Forte 

sit Iviakiuuny, e nom. |^|,1fiN jr.7'i'ygciX/jaTa. 

Po^^oiZl./ IviiKTiava, indictio, Whitii cod.i.561. V. ^iw yw-, !./ 

>£Bo'^l Indus flumen, Hunt. dxl. 64 r. 

yaa-a.(' iV8«dv, indicum, tincturae species, cujus nomen nostrates 
in tnrf^o corruperunt ; e semet oriri dicit BB, et super oUas in quibus 
decoctus est^;^j,iJl^os purpureus instar spumae supernatare, )V^o> 

^,^i^l. Post yOo»» aliquod vocab. omissum est, quod voci^^ respon- 
deat. Verba BB. desumpta sunt e Diosc. i. 774, ubi vocatur (Va^fto-- 
/wff nofKpvpovs. 

U<i^Ji^u.l Hunt. dxl. 92 V, rectius Ijo^-o.^/ Hunt, dlxxxvi. 
93 r, it. \jeJ^oifi*l' Vers. Philox. ii. 561, hSiKriav, -ova, indictio. 
V. )ja«^oiy/. 

^ U^ A^fL.^ £ indictio, Athan. Ep. i. i, 2, 3, etc. 

^asco-? BA, omso^^ BB, lavxlahilis, |i ...-,« BA. et BB. Vox 
forte corrupta ex rvJo^or, et legend. .«0Q.mjOfj_('. 

^ttm^ao./ exponit BS. tvdU, traxU, ^U. ,_J^ —K^r, quod ut 
dnbiura signo ^j notovit BB. Reapse est ^»y$ay, h. e. Vy-ca", «2*&- 

xaoJ^!'U, h(t,Jihrae, V^^i' ^oX^l-fihrae instar tendinum, 
BHCand. 39 v. Exponit BS. ap. BB. ^^ s^fibra carnis (?), et BA. 
<-*-»*J' I^>^ •Ir'vf 'OtotU^Jila tendinum. Cf. uoai^i 

Jn.£tetLl a'wfvit, laudatio,^^iiA\ ,> .il .JV^oa*!, BB. 

«u./ Sym. et^Tl.ewl.^pro Wnj. Jelm, nom. regis Israel: lectio cor- 
rupU pro com/* vel oil, quod cxhibet Pesh., unde etiam sumpsit 
Hex. pro 'loiia, quod perperani habent Lxx, Hos. i. 4. I alL^'Ino, nom. oppidi Benjamitarum, prope ad Lyddam, Heb. bSa, 

Esdr. ii. 33, Neh. xi. 34. In aPar. viii. 12 scriptum est aL(. Prope 
fuit ol^lf llJL^^, Heb. ii^X nypa campus Ino. In Jos. xix. 47 exbi- 
bet Pesh. pro Heb. OB'?, nom. urbis sub Libano. 

ufCkUt' <V<i8i)f, ace. -8.;, nervosus, ' . A' . W (_yiJl, BB. 

J "~ *"■■ ■ 1' TJvoi^av, aperuerunt, ]♦*** .a*»fc<.3, BB. 

ya>>ni.<^ twM&t, yoJ^Ai^i? J^^lt, Geop. 51. 23. V. ya^ajj'. 

Fqj9 uJlw^BObu/ (fV) ovif/ioTi Kvplov, in nomine Dili, C.B.V. ii. 147. 

>»au/ m. nucleus, ^^suSpo .aaai^io |;^aA ^ )i>)>3 constant fruc- 
tus e came et nucleo, BHCand. 40 r. Sic Quatr. Milii .bool.^ potius 
est iTOf, gen. v. Xt, sensusque constant fructus e substantia carnosa et 
fihris. Sic Theoph. Hist. Plant, i. 2 inter caeteras plautarum partes 
numerat iirjrpav, Tvat, <f>Xf^ae. Cf. >dso«x</. 

«aBCi I ■( alvos, laus, ' , ^ )v. ..«■.- 1 BB, qui scribit etiam 
tttojoGkUr. V. supra .nm.mmr.?. 

>«a-J-»( urbs in Palaestina, cujus epus Petrus Nicaeno concilio 
interfuit, Ebed J. 205. Reddit Ass. Ahila, et in An. Nic. 8 scriptum 
est vfioJLI/. 

.flo n . ^ ,Loau( Innocentius, nom. presb., C. B.V. iii. 163. It. ib. 

wi.( uter, apud Syros hodiernos, Stod. Gr. 17, 24; |j^ wJ-"/ ^mo 
tempore? ib. 135. V. s. Ji./''. 

ot^( exponit BA. _^ iij, qualitas, expositio: it. -r^-i' ^ per 
[?iAjJl] 5.aJlj »->.«il \jUa.-iJl, quae forte sit 'wr. V. supra .ttoO-?. 

jBoai.^ InachiM, rex Argivorum, Dion. (^. 12. 

t. mv^i .^ cursits vomeris, sulcus? (cod. M. Ij^Sj) ,)j»sj )Lji BB, 
qui se in uno tantum cod. . -a hoc legisse dicit. 

Ji±^( e rad. >oju, q. v. 

)»ani-/ Aincyra, Fons Frigidus, nomen sedis episcopalis Maronita- 
rum, C. S. B. 43. Vocatur Accura apud Le Quien, Or. Christ, ii. 93. 

jaU.^' nom. Arabis cujusdam, Ajas, B.O. iii. i. 477. 

liottiV V. s. .cim..^. 

»JW«( 'lo-adx, 7«aac, Mat. i. 2 VHh., al. jad».m*(', q. v. 

^lUo^l' ic?., Luc. iii. 34 VHh. 

yojLm*/ fis Of! Si/, se»yjer existens, ^ .ofcs.(' »-> J\t^ oZm »»--(' 

^ <^J "y^y Jy'j -^ J^t/> BB. 

.a^}<iiU^i (male codd. u«i*ja^j,ai./) ,Va™8,t sc. xoX.}, bills Jlava, 
fusca, Jfe., ft a a aaB Jlpoj Jooci*, ^^ j^, BB. 

Jtt^)^/ iVdnr, wa^is tinctoria, quae Syriace vocatur iLio, et Ar. 
^j-J:LJ]1 J^ indigofera tinctorum, BB. Minus recte ibi ./^^jlm./ 
Jk-W»j, pro uiax^U-?, quod reddit yfy. J^ .);5,J )ljuj» waJw agrestis. 

^l laudavei-unt, Sy^^, BB. Lege y^ALl' ^ueaa,. 

USa^i exponit BA. cod. H. xxv. primipes disciplinae, „u^i .S 
jtojwD, variasque lec^ones dat Uiu»/ et U^,;*!.;, et apud Gregorium 
exstare dicit, )■•-•> -1 «a^. j ^ 

>iaj^^i\,^a^( 'liTKaptaTtjs, Iscariota, Mat. x. 4 VHh. 

w^^Qsii^i'' introducfio Porpliyrii in Logicam, B. 0. i. 493 bis, 
C. B. V. iii. 306; sed v. v>^_Qi^i.M^('. 

<:JLl nom. viri, BHChr. 524: Isau, Bruns.; Jesus, Bernst. 
^ a<^/- Zawc^aJo, ^^1 , ..Ju.^, BA. et BB. Lege oALr 

^-.^g^.o^^HVayay^, introductio Theonis Alexandrini in Syutaxin 
Ptolemaei, BHChr. 59. 

^a^^ai^^id, j^l Jl Jix. .)j.ii».cu Icii^? )I,aiS:v», BA. et 
BB. Be Porphyrii introductione in Logicam Aristotelis, BHChr 
231, C.B. V. iii. 204. It. titulus libri logici a Bar-Hebraeo couscripti, 
Marsh. Ixxiv. 20^;. 

^-^am-f* sc. )t.i«? axungia, sevum suiUum, 
■'^cge ^A^a£&a/ u^oiyf iov, q. v. 

>£oa}(^£B^(~ ('Moios, proventus, )b^^, BB. 
^o»aai^(' JleAodus poeta, An. Syr. 158. 5 '^=r^ ^. BB. 161 •:• toa^tSOMf^ - ^^&aiur^ .a&aau«< - r^lo.<uflour^ ■:• 162 yoA^i' tiTov, i) aequale, )om y . •< V li-t.-^.. ujii.f juao-. wli)l 
y<Mo-(', BHCocl. clvii. i^or. 2) exemplar, U*,, ,«, BA. cod. H. xxv; 
jLfu Ibftmoj yOxa^i ia-ov novum exemplar est, ib. Apud BllClir. 172 
legimus quod Molianmied fil. Zacliariae imiltos librus coniposuit, 
o^ Joot { "tV y fifn »( *9 b>ai>( )i» o'ot ofS^ou^o et maynum ilium 
librum quem oslendit, dum sibi exemplar fadeJxU : duin iiitiduin sibi 
exemplar exscribebat. Frustra Lorsb. in Lcxico locum tcntavit, 
legere jubens l^m ■/, h. c. »s»^aL.^.m ■/. PI. ImZl' exemplaria, 
yioJiS B A, yO^jitwlt l>^V t •"""'^ viginli edicti exemplaria, Jo. Eph. 
26. 25. *l<To» Graecis recentioribus est quod veteribus avrlypatpov, Du 
Cange, Append. 85. 

yoJ^r iairav, 1) medicus, qui medetur, )wUfis|L:so, BB. 2) nom. 
prop. Jason, i Mace. viii. 17, xii. 16; lua^iObO .am^/ 'laaav 6 Kupij- 
vaioi, 2 Mace. ii. 23. Forte scribcnd. .ami/. 3) noni. viri, qui reruin 
ex anno 88 Graecorum ad an. 177 liistoriam scrij)sit, Eus. do Stel. }. 

>£oaJa^(' i) 'Iijo-oCr, Jesus, ^cuk> .«, BA. et BB. 2) hstis, urbs 
in Cilicia, BHChr. 39. 

.ao^CLOflBaaa^f laoa-KeKfjs, isosceles, sc. triangulum cui duo crura 
aequalia sunt, ^^^LJI {J y --^' .)>&*' )cuk., BB. 

itoaaojBo^l' i) forte tJo-tronror, hyssopus, Severi llliet. 83 v. 2) 
expouit BA. in cod. H. xxv. )ljL»^ \±eD qui est vtdtii iidionesto, quod 
certe ex o7rro/xa» devivatur, quamvis quid sit difficile est dictu; ilaanos 
enim is est qui aliquid in conspectu habet. Eandem expositiouem 
dedit sub jafiS>fn.f. 

otodoaa^/ tcrmnipov, herba quae et pliMseolus, Diosc. i. 606, ubi Sprengel. corydalis. 

tttoscuasaaa^f vox corrupta ap. BB. pro ,joaaajaSiiaja^( i<r6^v- 
xos, pari animo praeditus, ,j,.JjJI JjJ>.c .)«S>iN jojk .)L&aj i^. 

,eoj^\iJ>ojLt(' Isocrates rhetor, Dion. t^. 9; it. >£D0^iJ>eita^( id.. 
An. Syr". 167. 27. 

tm^aiSoia^a^r epitheton regionis IkOOiS, se. Piiroecia Isaurica, 
An. Nic. 16. Cf. Ebed J. 207. 

\lieL^i' Isauria regio in Asia Minorc, Galatiae contermina, B.O. 
i. 396, ii. 328, iii. i. 121, C.B.V. iii. 9, 64, Jo. Eph. 7, 10; male BH 
Chr. 48, 1. 2, Uiom/. Ejus urbes ex Suida rccenset BB. asowom; 
aBa<iajJi)j30 Iw^Mil^So ua. N a3cu;^io )I?a!^o jiloo^ixm oom? .*ao/ 
,iX£eo .fieaciu^io. Vocalia habet \!l'>a£a^{ ap. Ebed J. 207. 

jJioA./' Isa'iriae incola; pi. )Ji>CLm</~, Uhlem. Clirest. 

ja_iw.m_.('" Isaac, iioni. Hcb. pHS^ (quod BA. et BB. exponunt 
elL«^'. ^ji^\ .)L'ollo )Aj^a.^risus el gaudium; et BS. jiia^a^o ;a 
Jiliu^ promissionis, it. ]lo>)u. s^JUius libertatin), Geu. xxi. 3, Mat. i. 2, it. 
Hier. Multi postea hoc nomen inter Syros tulenint, quorum insignissi- 
mus fuit ~.'-~7'-;'^ cui titulum Ual^jc doctoris dederunt, C.B.V. iii. 
116 (ubi himiliae ejus recensentur), discipulus Mar Zenobii, qui ipse 
fiiit discipulus beati Mar Ephraimi, ib. 121 sq., Edessae archimandrita, 
ib. 123. Cf. B.O. i. 207 sq., Dion. .aj. 3. S. Isaac Gabulae coeno- 
bium, C.B.V. iii. 216; S. Isaac Ninevita IoIajj, ib. 143, Ebed J. 263; 
abbas Isaac, presbyter cellarum, ib. 1 7 o ; epus Nilopolitanus in Aegypto, 
Athan. Ep. )Lm. 18; ^is i=> .} Iscuxc Bar-Barai, Zaehar. 341. Adde 
B.O. i. 208, 302, 322; ■a.L m ,[ V^ik^ nom. vici, B.O. iii. ii. 142. 
Grammatici Syri vocalem ■ nomine A ^ m .( insigniunt, Amir. 38. 

<i.^_aL-/ qui stare facit, erigit, ->iil . p > nv> ?, BB. Forte pro 
i<rraf, -dv. 

.^ .x ,^a~.. V ,«. . / Jlh'iiji destructionis, et caput destruetionis, h. e. 
ruiuae obnoxius et origo ruinae, Ut^l «»*♦« Ut^( *»> BB. Forte sit 
vios TTJs aiTtaXfias. 

\,„r^.^^.^ domus pa/radisi, \xa^li» fc«-> .^-jaifiSa^/ .^s, BB. 

,„.>.; V "» - / i) fluvius Istrus, Danubius, Hunt. dxl. 64 r. 2) 
'lorpor, Istrus, nom. poetae ab Eusebio laudati, Eus. Theoph. ii. 60. i. 
~ ;V~7 Istrias, urbs in Ponto condita, BHChr. 27; sed rfoja^/ 
Dion. e»aB. 10, et sic Sync, et Eus. 334 "lo'Topor. 

.an^i^^^l sc. Ii j r m '" eXaioj- 'larpiKov, unguentum Istricum, Galen. 
261;. 

.o)y.m</ Ision, nom. viri, Athan. Ep. 35. antep. 

jx^M^M^l' i. q. .flw^lun-/", q- v. 

,/ Hedodos poeta, BHChr. 20. \io'fjj^l' Iddorus, nom. viri, B.O. ii. 49, iii. i. 43. Abba* Isido- 
nw et monasterium ejus in Thebaidc, C.B.V. iii. 167. Scripta cjiw 
sacpe laudat BH. in Etliicis suis, ubi cum vocat |^0TeL«a</. 

^tooio'ft-^}' Iddonis, i)rc8byter, C.B.V. iii. 17; xenodocbus, ib. 
143. 158; comes, ib. 23, 67 ; vir quidam, Athan. Ep. yic. 32; sanctus, 
cujus dies festus Mali 14, Dawk, xxviii. gr. 

^ »»«■««.)> polentta praeditus /ui, o^ti .\-tm\t(, BB. Legend. 

.ttcum*/ 'icrir (gen. Ion. 'Itriot pro *I<ri8ot), Iris, Dea Aegyptiaca, 
Eus. Tli<'()])li. ii. 12. 7. 

et£B)j>0,jJBt^l r]<ri)^a(Tt, siluit, CloX^ 'V"^) BB. 

.^n.-^.^-l ri<Tvxtos, lacitumtts, t anV in., BB. 

)>o»»jjQ..( iVij/M/jot, aequitioctialis, X^^\ \yi^\, BA. ct BB. 

,^oio»ao-^/* irf., .jpetenvi.m./ IttOj. circtUas ae^pin/j^iniui. BH 
Cand. 49 r. It. ^oL.igi.m./', ib. 47 ». 

]J«^dL.tt.</~iVi7/ic^irar, uequinoclialis, Y, ; i ift . m .f .ae nn . ft ct^ <ro- 
piV'Ms ttej., BllCand. 301.'; it. 22r. marg. ap. cod. Hunt, xlviii, ubi 
Ar. viyLjj^o, J>-J; it- )-**<»*■ «^si»! Ui-aa-au/ ^cui.»Oi^ tro- 
picus Capricomi, ib. 38 v. 

.^. ■■</«■«»■/ laTjfupivds, -vov, aequinociialig, «<!->> > vi ■ m «( lito.^» 
circidus aequatorius, BHCand. 461;. 

jfTsA. J>./' lirtiiupia sc. ^/wpa, aequirwctium, quorum duo sunt, 
}j'l,;n t^ rXT J.^ IkUfT }- ; <^-"'-/ «e<^. ventale, et aeq. auctitmnrde. Hunt, 
dxl. 7 »; pi. )l^iuv>«mi/, ib. male. It. adj. pi. foem. )bL.'i V> . m ./')l'^aj 
jjuncta aequinoctialia. Hunt. ib. 721?. Ap. BA. ] SL vi . m ._/ exstat pro 
) ^ 7 >?...>>. / cxponitque \lj}TC jy^^o )'«'«•(' La<a*,. 

^\. ■•X.Z^. }' i(Tr)jjiepui6s, -vov, aequatorius circidus, yOX»i ^ » in »/ 
l^fiLsa*/ lQ-.a».? )»?o-» ^->ao('. Hunt. dxl. 7 i?, Ar. JlAic"il; aequinoc- 
tium, ib. 73r. 

■ ~«.~>. (^ i) 7«is, BA: V. supra .toAtsa*}. 2) forte ta<rir, medda, 
sanatio, >ai.m./ lo-ot. Hunt. i. p. 254, c. 3, sed Marsh, cci. 41 r. 
«fiaA£D( Lcuof. 

.. ^P>..«. / rem, «Ztore, .U»r:«, BB. Forte corrupta sit ex 

iaria, vel iartaTopiov. 

[ ''V ) 91 ■ ^ ■ ~ . /' .irr„tf.n\nln^ cossis, golca, i.)^ .jUoJA, BB. Ex- 

peetaveris irtpiKttpaKaia. 

Aq.v. iliO r\ l.l.Vat. .Uoja^ir, BB. Forte sit . ,:-~«-/ niK'lir. if)4. Miitcp. ISc'^ci 

LOi^f^^-t difficUis fuit res, 0'. i» 
^<r;(aXXfi'. 

,m*3i.»)Am*/"/«carJoto, VHh. Mat. xxvi. 14; ^a^M ^ "» ./, ib. 
Marc. iii. 19; ja-la*»|Afli*/, ib. Luc. vi. 16. Cf. aa-^a-»l.^a*/ et 

}., ..> I.. / lo-xtat, -aSa, «/>ina oiJa, i. q. Xfv(td<caj'flot, Galen. 48 v. 

•Juk^l- Issachar, fil. Jacobi natu quintus, Heb. "isi^fe^., Kri 13fe^., 
Gen. XXX. 18, Jud. v. 15, Apoc. vii. 7, Athan. Ep.^. 13. Exponunt 
BA. et BB. Ji^/'k-/, vel liLlm h^l est inerces; it. Vi^^i" laiJ.icii 
mercedis retributio. 

[^i^^^ jasminum, f ^"^-j" UbIo U*,d*. W/ta e« myrtus et jasmi- 
num, Ebed J. I48r. 

'^l.jcjft.? IsmaMl, nom. viri, BHChr. 372. Cf. '«%>:>aa*-/. 

CL»ja^/ nom. viri ap. 3 Esdr. ix. 31. In Graeco textu nihil. 

I^'cti^/' J«w!onae?w, nom. Maccabaeorum, quod exponit BB. 
Zelota, [ill •" ^' ' '^ •«• 

[_' V .^-^ >^ . }' Ismaelita, qui sectam Ismaelis, s. lamaeliticam, 
iJicU-^C profitetur, Batanita, BHChr. 421; pi. )^. \Am ./, ib. et 
519; it. t A>r^~- /, ib. 421 bis. Hanc sectam adhuc in S3'ria exstare 
docet Burckhardt, qui eos vocat Ismalys, cf. Travels in Syria, 151 sq.; 
Reisen, i. 515 sq. 

),j .->/>~>. (> smaragdi. Marsh, xiii. 100 1>. Cf. .<BO» ^ i v>in . 

,au^^! V. infra >£eox^J(. 

yosuali' m. iaspis, Ephr. iii. 220, Jac. Sar. 235 r, Sanct. Vit. 329 v, 
Heb. HBB^,, unde BS. ap. BB. i-«.;..,U .o^i^: Uiikoo? \£[a ; it. BA 
v_iLi-ji .^U ofc^ t*** )—»*»• ifleddunt Ibn S. Thes. § 6, et BB. 

Y 16S KUfisetor^&'K' - coO^Stur^ •> cajAoi<L)^CL&*r^ - ir<^&*r^ ■:■ 164 I yoli^, •ttO 

* 

90» jL»pJ1 quae sniaragtii 8])ecie8 est, et BB. etiam J;-»J' •l*'^^*' svia- 
ragdus. Pro '"'BB'J txicurrit Ezech. xxviii. 13; pro 1313 Jes. Hv. 12, 
quod Lxx. iavirii etiam reddunt; et Ezech. xxviii. 13 Hex. ■ -^~''^f" 
pro Or. iaamr. Deniquc Bar-Sal. Com. in Apoc. xxi. 18, 19, Bod. Or. 
dlx. 15, c. 3, dicit «m.ttmT/'quod illic in textu exstat Qraecum esse, 
at yO^ttU/' Syriacum. Scriptum est tamen yfnijall', ib. iv. 3, xxL 11. 

yUoiojoiKoaaA^/ [I. .Ua^KjOkOm^f] i<rxiv6ii<rav, pudore affecii 
tunt, jji^iAi .yolotaj, BB. 

.JBO a m t( nom. regis A^ypti duodecimi, «» 
BHChr. 12. 

,tooiaAta^( itrxvpot, validus, (jjii\ ,\jh-^M^, BB. 

.eon. am, ( loxit, -iot, robur, ijii\ .]1'ojK^>^^^, BB. 

«flDf> ■ fi m ■( i) sic legend. BHChr. 309. 4, 6, pro ■««<■» . e. . ^ .f 
Isaaciis, fniter iinjieratoris Qraecorum. 2) 'la-awuoc, Isacius, epus et 
sanctus, cujus dies festus Aug. 3, Dawk. xlii. 131;. 

. m . n i m i/ Isacius, epus Const., Anecd. Syr. i. App. 9. 

.Jis^! ms, ))orcus,yiy3^ .jj-J-., BB. Forte sit ft xoV"^; '*• 
./ id., BA. 

•«a«^«aax«^ Isocratea, An. Syr. 50. 3. 

]*<a</ medicamentum qtuxidam, quod forte sit Saapov, ];^S\. )ubu>? 
)«.», Geop. 119. 16. Exstat tamen in BA. et BB. j^JjJI ^ji>]y>.\ .Jim*/ 

'%l\lt^(' Isroiel, et '^liaa*/' IsroiU, Amir. 109, /sro^;, i) 
nom. Jacobi ab angelo datum, Gen. xxxii. 28, Heb. i'?<"lB'^, qtd cum 
Deo jmgnavit, of. Hos. xii. 4 ; exponunt tamen Ephr. i. 184, BA. et 
BB, jet^lj Ji-J Jia^rir qui Deum videt, .to^^ f-;->'^^ Jj-^^^J ^^•^ 
"^-f Je^lo .)i ]u*o .^( quia in lingua Uebraica Is est vir, Ha 
autem vidit, et H Deus. Exstat in Ps. xiv. 7, B.O. i. 313, 347, 446, 
484, etc. It.'^ij*/, Mat. xxvii. 9 Pesli.; it. "^im^, Joh. i. 47, 49 
Pesh.^, ib. soVHIi.; it. 'V-lw"^, C.S.B. 36. 2) nom. aliorum, ut 
'^jim;/ lirael, catliolicus Chaldaeorum, Ebed J. 296. 

"^l^to^i Hier. Israel, Mat. viii. 10, Marc. xii. 29, at '^|.;'"-/ 
Luc. ii. 25, '^i£&*/ ib. 32, Joh. xii. 13, ^-i"«- Luc. i. 54. 

t. 'S im ,/ m. vir Israelita, Amir. 109, Lev. xxiv. 10, Joh. i. 48 VHh., 
B.O. ii. 196, iii. i. 8, 178; f. ))^.N' im./'jl'to/" mulier Israelitis, Lev. 
xxiv. 10, C.B.V. ii. 3: pi. m. )ui».*|iai*(' Israelitae, Dion. ckS. 15. In 
Pesh. vocantur vel %Iiifl^,'"i.^, Ex. ix. 7, Lev. xxiii. 42, Josh. iii. 
17, etc.; vel '^jim*/ woi, ib. xiii. 6, etc. 

\A.-is^( qwie tola caro est, appellatio corporis j»-opferea quod car- 
neum est, ^ x-J tA^ .)i«xs ei^af, BS. ap. BB. Forte sit 1} 

orapKiKTi. 

]kj^(' igniarium, jjpl, BA, quod sic exponit Freyt. igniarium, 
quod duobus lignis constat, quorum ope ignis accenditur. 

Jl^ja*/ es, et sec. meam sententiam tu existis, .(slil ft^? OiS ;a 
ijjy- oJl Jj^, BB. Forte sit ^aSa. 

a^/, yO^Qi-/, v. s. radd. )ji.<,'^i^. 

^cx^l£^/- exponit BB. sub jrollk-oo, ililpl: forte sit fnayayt,, 
inductio. Cf .^^ ^e>. / 

o-^La—/ lyn-orof, pmcis quidam, aU-J\ ^ y«jL». ^:.'— Jl5, BB. 
Piscis qui veteribus rJTraros dicebatur, hodie tirovpos vocatur, Joh. Bru- 
yer. ap. Du Cange, Append, sub voce tvovpos. 

yOh-^\At( [1. ^hs»^)A*/] rinaTri6riv, deceptUS SUm, e**jLa. ^. ■> j ),/^ 

BB. 

^aala-/ wroKo^, -^v, hymnm. Dawk. Ivii. 43 v. Cf. w-qj»Ja*(', 

l^ljaaU-/ similUudo, i^l .Usoof, BS. ap. BB. 

V " ' ' ^ iJakA.*/ iimoatXivov, magnum apii sylvestris genus, olus 
airum, Galen. 65 r. Scribit BB. ^cu-i^lA./, it. yaLi».o»^aia,/-, 
exponitque .Utf.j a/ lieVooo Jta? Usij) .5 .UaosLjDj U1A4J 
Sg^ly-i^l. Cf. ^CU^UdSU^ 

«»««lft./ wrcwoij, hymnus, Dawk. viii. passim. Cf. ^oalLSu^ Hoc 
hymni genu.s forte sic dictum est, quia Psalmum cui nomen 'hp^pm 
(Ps. cxix) plerumque sequebatur. 

Um^a\A*( iitToKwxioi, -a, septingenti, ]].» ^aa., BB. i[a^( ^nap,jecur, x^Wl .]'fS>a, BB. 

yOjoifiL^l' iTTtroSpopos, -Of, hipj}odromus, Jo. Eph. 186. 10. Cf 

|^^^&<l' venttis lapyx, lapyga, An. Sjt. 143. 8. 

>»^^flSL>/~ forte tnayayri, indu^tio, ks^^Cl&*( ]L>ca0^^.^.ae ^^O) 
^A&m h<iec satis sunt de regula inductionis, Severi Ehet. 82 r. Cf 

uSit,^^^,^^!' vnoypa(f)ri, subscriptio, /t-^j^\ .)«/'[!. M»i] w>S(B»/'', BA. 

yO^.^jpA^l'' v7roypa(j)iov, im6ypa(j>ov, chirographum, |J|L>/' L^, BB. 

}jo^jj»aau/" et daDCL:A,^;aA«/ vir6S(iypa, exemplum, .Jfe^xaMlT .w 
.^j»)a, BA. cod. H. XXV. 

kflo-uoftaJjaa*/' d7r<{8<i|tf, demonstratio, uLa-Jl ji'-.'^ ^i BB. 

(ja^jaa*/" ra-o8i7ua, calceus, i_4i .|jo|l», BB. 

i. OjJ j. ( 1 1 }aa<(' an-ofifiKT-iKof, -17, demonstrativus, (e^^^a^iJI, BB. 

yaiaoo*jcta./"[l. yoaooijcLa*/'] hippodromus, ^JlXw« .Juisiij l^oi? 
J-il, BB. 

.a9oiotaa*/'i)as g'woc? continet viginii quatuor libras, sjo.l JLjSC 
iU^ cJ-iH^^J' BB. Forte legend. ytooo>iQA^t>r ap<f>op(vs, sed v. 

kfiDO»^).>aa^l'' ItnriaTpos, veterinarius, qui morbos equorvm curat, 
j\ \i ,.\\, BA. Rectius .aooj^)i»aa>(', q. V. 

.fieosoSLtf it. jBfi *>.<>■( Ophiuchus, constellatio, bsOo/ >ttaa«Su/ 
}»**•, Hunt. dxl. 51 v; ,£aaa^.&<(; omOm Ophiuchi serpens, quern ex 
octodecim stellis formatum in manibus suis tenet Ophiuchus, ib. 52 r. 

\*5aa^('f. tTroxn, apud astronomos positio steUarum etc. in caelis, 
\li^ ^ )^. ift . 'S ,> ll^fcoo In...^«-< )>o»m l^of Ib'.oo/ wao&t/, 
Hunt. dxl. i6r; o^f usoSi^/ ^ )jaA&s; oiA>a*., ib. 48r/ w0o&*/ 
.jB n-> ) I fi ? steZZoe Canopi epoclia, ib. 55 «>/ adde 38 v, 82 r; pi, 
^JJaaa*/", ib. 34?-, ubi Ar. x3l^, C.S.B. 579. Scriptum est etiam 
ua^os/ et wkOos/, q. v. 

ttp ft . Nfift .^ nostra opportunitas, tempus est, caS. UJlc .Ul/ V*^, 
BB. Cf. .l Yi « >>f> ft »f. Forte sit ttpapiot, tempestivus, et legend. 

>ttGU»OA^/. 

''o^^^'^i ffippolitus Romanus, wMoif BHProem. ad Ps. i. 
P- 4- 3i »«aooot»f C.B.V. iii. 14, 21; apostolos noverat, ib. 162; constitu- 
tiones apostolorum edidit, ib. 179. Adde ib. 54, BHChr. 45, B.O. ii. 
314, An. Syr. 79. 27, 115. 12, BHProem. in Ps. i. 1. ult. Scriptum 
est ^a^.Na a */', B.O. iii. i. 15. Dies ejus festus Jan. 30, Dawk. xi. 
309 r, C.B.V. ii. 499. Quod autem exhibet BB. ^'-'aT. .5 jsa^^a^/- 
nudipes, discalceatus, credo eum in mente habuisse v. Gr. a^Xavros, vel 

potius ilTToKvTOS. 

. m . No9 i.( eandem interpretationem dat BA, quod BB. supra voci 

^oU ftNfift ■( miroXanaeov, rumex hydrolapathum, Angl. horse- 
sorrel, Galen. 48 r. 

^0>l|»|-»o2a*/"it. yO»l»)jO«xa*(' imtopipaBpov, pdpadpov Sypioy,foeni- 

culum equinum seu equestre, Galen. 50 v. Syriace vocatur ) ;>.>- 
)*»?» )jja* ol Usomj, ib. Scribit BB. yOilliUoka-?-, eodemque 
mode exponit, addit autem quod etiam vocatur )»aJj ]; ^' et Persice 

uJoscoA^I vnopovq, patientia,j^\ ]V<^,\^.l.y. BB. 

^oSa^/'nom. urbium duai-um in Africa, ^<i^S*|L? yaA^l"lw7Ti,v 
iimppvTos, Hippo Diarrhytus,^ inter Tabracham et Uticam urbes. Eel. 
Jur. 85. 14; et yQ-.^* ^c^l' •iTnriv Priyios, Hippo Regius, urbs 
S. Augustini episcopatu nobilis, ib. 75. 4. Vocantur Hippo Regius et 
Hippo Diarrhytorum ap. Routh, Rel. Sac. iii. 120, 129. 

«fiooA*( rTTor, equu,s, Uao^, BA. 

^aiii.liaa*r i. q. yO^jJajoflB apvpviov, et )*»?? junSiS .WoatXiwK, 

apium agreste, Galen. 67 r. 

. ^•«a-^)-^-a>Qj^(' f. vB-ooT-ao-ir, hypostasis, subsisfentia, persona, 
U-oo -Ucuo BA. ex Gregorio Theol., ^^ .U<uu> BB, gen. 
a»o|<»»^j»a4.r -1*1, r^f ifl-o,rT<i«a,f, VHh. Hebr. iii. 14 in marg. 
ubi legend. mi^. Exponit etiam BA. .p .)fc.-ai>»(' JUi-a-. lo*^' 
IfoJlo loAjs congestio foeditatis terrenae, it. pravitas possessio^is. 165 •:• oocur^^a&&*r^ _ ^o]\^o&*t^ ■ ..o^(Xa«(^ - «.^^ca&aa>&*f^ 166 ^^j^y habitus, quos sensus apud medicos habet vir6arra<TK, sc. i) sedimerv- 
tum; 2) mollis hvmwrum status, quum quos vacuari oporteret, intus 
manent. 

^Xa^ mo?! ■ ( aimfTToKr], -r/v, apostolatus, apostoli dignitas, niissio, 
2JL^ .jLo-MJ^jk, BB. Exponit autem BA. cod. H. xxv. ,«.ls«/'«»f/'' 
a-.S— t^' a^jl'', quibus in verbis confusio inest: quamvis eniin 
^l^a^joaa*/ sit anfartiXcv, tamen »•?( non est misit, sed adduxU. 
Male BA. .«if»fincLa«("et ^iAMco<iau('. 

h>^)jli^ai^xoaZ^(' anoa-ToXiKas, apostolice, t>-»)«.«S*, BA. 
)iV> mn9i t( [1. I^" "»»-(] vijraiia, exaltatio, maynitudo, .]la»^ 
rXsB. 

^?V,finfraa^( [1. ^2^ci^.£ea&<^, vel potius JJ^a^tniSif'] tirurroKrj, 
-fjv, epistola, ]^&a>, BA. 

oloSaa-f vTTOTwov, coUectio puris, iju« j>,.y3 (^jJl ^.Jl .Uai>, BB. 

.oja^it-d^CLSut^ mendose BB. bis pro yeL^ifioa&^( xmoxovSpiov, • 
hypochondrium, pars corporis humani quae a mucronata cartilagine 
utrinque ad ilia usque protenditur, j^UJ S.*j».\j .jLo;y» Ic^, BB. 

.a:ascru(' animal marinum, cujus cineres morbo vulpino remedio 
esse adfirmat Gabriel ap. BB. ^y-io ii.»L^ ijj^- ul)-!^ '"^ Ji;-!^ ^J^ 
,_^jLjtJL!l b. Corrige igitur .o^v>fiQ^< ItrvoKafniros, -ov. 

o»o)>^wLoa^/' ImroKfvravpoi, centauri, quos sic explicat BA. UaS .ot 

).^cu» OK^o l^ai^os^ .Uib ^»L ^ ^««9j: it. ojylaaaa*^", 

it. li::^^ lyoioaao, ib. Minus recte BB. ,sooia^e^Q^SL,l, cum expos. 

Ug j_^j .Ji^Li^Uasouoo equus permagnus, additque U^sofD .fiooAA^f 

j j-^ij . .»»»«tt\K-i)' 'ij^A} quasi esset iTmoK6vTovpos, veredus. 

jxuJViJxisu^' Hippocrates, medicus nobilis, BHChr. 6, 33, B.O. ii, 
270, Laud, cxxiii. 36 r; .aaA^Ios^/" id., B.O. ii. 268; iJcuji nft .f it/., 
Galen. 6 d. Vocat eum BA. ViJh. 

\L^lo^i^l' Hippocraticus, B.O. iilu. 44: f. )ls*^jjscia*f" |l'a*flor , 
BHChr. 58. 

■«».«» { jww'a.^' TiTt, rectius BA. ■«~-»'^;'^ ■>»-/" xmoKpurit, respon- 
sio, ijU.\ . vl>^ .jL'ala*^. Sed v. .aa*m^jjsa&^''. 

Jic^^"^ mendose pro JioiaL^'', q. v. 

jjBO»a-aL_/ ascensus, iyuelS .]% n mv», Serg. ap. BB. Legend. 

])oAj/ ava(f>opa, 

^ai.»aa*/ ofZor, i^]pi j^( .U^i .J», BB. Vox corrupta, sed 
vide supra >»aXti&o^t. 

tm-tioA.^^ "imovpK, equisetum, ij»jii\ ^^^'y it- J-*** i.^^^) Gabr. 
ap. BB. V. infra >to^iiaA&^(. 

iirn\)-a-^" m. rpriaKot, fehris una crnn algore, ^} om«>->( jK*/ 

.jioS iS^ ^O ]>A^ |j0CU> ^ °^> S^- 

uSr, ^■O' - }"> q. w^aZ^pa^^', BB. Exspectaveris tmypa^l). 

f^ isn.e, . ( V. s. fr"""^ •( 

)ImaJ^«^/" eViXiji/^ia, epilepsia morbus, Jk^CLaso fc«*aof g/-^' 
J^AiMt> BA. et BB, qui etiam habet Kr)vN.«a.^" et ).. m . ftN . 9 >. 

jf /^A-..&.^" V. g. )>aonffn.9>(. 

jp ., 1 ^.^.e.. / <erra6 wo<m«, Ajs, .Uoi.», BB. Forte legend. 
jp fi t n'-"~-°' / (mfTfurros, vel .flBOlfim.nn.ft/ ivia-ftarpos. 

\^%.„A^^ fraiis, impositio, ^^ili^' .lla^ V *. .|l o minif , BB. 
Forte eiri6t<ns. 

^.^joL^I' 'iKpalartwc, Vidconiw, ) . .^ mft ..{? Ufli*i > fc^ t> wptV'" 
'Hf^attTTfia, circmses Vukamdii, BHChr. 60. 

,n. >^ V ~> ■ <v>ei ■ ^~ i'^|/i»rTnc. aItiss{mus,yJKjX\ .Jjci, BB. 

} «.>,^~>e.7 [1. )joci»2-^'] w/'afia, altitvdo,jJ^\ yir^\ .Raae*, 
BB. Cf. )jaa>aa-/. 

i»0).&su/' imrdio), casew 6 lacte eqrw/rum, t ->N» ^ U*^^? 1^*='^ 
\ioh, BB. Male Du Cange 'mnatir,. 

HmaQii.Q^a-/ graliarum actio, laus, jdil\, BA. Vox corrupta; 
forte sit dn-oXoyia, Bcd sensum habet vocis 8o|oXoyia. 

^o>L|»)j^aaa-/' v. s. ^oiU»U>cia-A 

^oi^otioaa^^ V. s. ^oiJ^kIjcU-/- 

^ojlaoaa-^ m. lim<4ais, hippophaes herba, quam ex Diosc.i. 674 
sic describit BB. \i^e UU ^ijO i^r ULia^ 5V-/ -ooxiol .Of/ )j>,aLl» o»2Lm:^? li^o m^A^t l^.i^o/ru<«; surculonu est, quo 
vestes carpendo poliunt : auccut autem et lac radieia, etfuliorwm succut 
vim jmryativam habent. 

.nl|frmgttftft«/ m. linr6(fMurrov, hippophaettum herba, de qua cf. 
Diosc. i. 649. 

oifjloaSt^^}' et wBota^o»seAA</ v. s. o»o)^i onft ./. 

*oa*^liaciaa-^" i) imroKpoTris, e^uusfortis, J-Jl lajUi; it. Uadojb 
liAi^^ equus robv^tus, BA. 2) Hippocrates, nom. prop., tl^., ib. 

umo>a&A</ pondus viginti et quatuor librarum, ^i H>\ o '<*aU .« 
Jl^J, BA. ap. cod. H. xxv. V. supra ,jeoietaa^(. 

~-*~'> tt .f imrovpit, equisetum, ^^i -l^^ •'-t^^ ,\jJoqud Ck->0( 
iw^1, BB. It. •ttuiaa^/, et minus recte ,a>oiaAA^( ct ,<Da.iaaA</. 

jsa^aioAA^/ cod. M, .»Gu«iaAA</ cod. H, hypodiaconus, BB. 
Lege ip.*f^ I rt«f\tta .( vno^tuKouos. 

>£Dot^UAA<( m. limuxTpor, veterino/rius, .Lb « « il, B B. Cf. 

JL'oii^luaA^I^* f. a)'« veterinaria, irmtaTpta, i^ti..,U, BB. 
uBOMl^iiAja^^ iTm-dica/urot, i. q. .ojaxoa^^, q. v. Beddit Hhon. 

lUo^) ))^.V>1f>i JLCU,^ •)>^t^ toCDOSS. 

"" 1 j!'' " ^ •^' Hippocrates medicus, Marsh. Ixxiv. 21 «. Cf. 

ttfoaoiA'/ i. q. .dsodiArff, q. v. 

yO^A^l eucharistia, ^^\jjj\, BB. Vox ex d»>a</)opd corrupta. 
} ■ I a .; tt .(' vTTtpt]<f>apia, superbia, uJUloJI .)Le««l^, BB. Addit 
l-i-jtt.^ .^^ . -a ijj exemplari antiquo irwcpijwpfij (?) ; consentit BA. 

„aasi^}' Hipparchus, mathematicus et astronomus, BHChr. 30, 
Hunt. dxl. 100 «>. It. .fiBasojA*/ «/., 47 ». 

)Joi&-/' f'napxia, eparchia, praefectura, Act. Mart 33, 35. Sic 
Berust. Locum invenire non possum. 

)»>fljA*/ ah Hipparclw foetus, %^\»^] \Lz;^, Hunt. dxl. nor. 

ytuLV irrisit, Ferr. CastcU. App. Quae cxhibet Ferr. c BA. 
plerumque desumpta sunt, sed hoc in nostris codd. non exstat. It. 
pro «ftJr , BB, 

)^/"it. uA,!'eiKri,/rustra, temere, in vanum, 5UoL> .V^).A«*tt, BA. 
et BB; )ii./' Job. xv. 31, xlvi. i, Jer. xlvi. 11, Mat. v. 22, quod sic 
exponit BA. )l.Ua)0 Ifco/ ^ 11/ |-Q*.f )ki^ h, he. quicunque con- 
tra fratrem iratus est sinejmla causa, sed ex simultate et odio; [a,( 
Syr., fc-ll*^ An. Sjt. 159. 28, Eus. Theoph.ij. 22. 3. Scriptum est 
\»a-/" Mat. V. 22 VHh., Phil. ii. 16, ubi exponit BA. ^U^us, B.O. ii, 
294, BHChr. 432; m? ^lo wJi./ €tV^ et fortuito. Hunt. dxl. 61 «; 
wA-jo l^)LA.«a> Severi Rhet. 1 13 r; «a./, Ar, Lt-*, BHCand. 266 v. 

>^bktt|]|jau/' forte fj Kkrja-is, vocatio; reddit BA. ii^\ >— i^, * ') \, 
iljjdl. vocemque Graecam esse dicit. Eadem expositio exstat in BB. 
sub Jj^?"- 

fA^I V. S. fAt. 

^Ofti,^ domMS, )ts>a, BA. Forte sit oiVi'Siov, vel legend. ,toaJ^l oucos. ■ ■»..> -, ~ .}' m. J«7Tjr, supplex, ,_.JLi>Jl .[. ift a o Vjo, BA; it, 
kCoo^oiA./, BB; it. aaBQ-.|o>^oM»*/" iKfrevo-o), supplex rogabo, c^l, 
BB. 

jMO^olaiu/* m. oiVoSrf^r, architectus, aedificator, LiJl .)Lai^(H> 
BB. et BA, qui etiam \jCjl .UAsJletus, error forte a )ila oriundus. 

ttto^oSOLttfcuxi/ [1. >fi&.^a&»faji*< J m. otKoSco-ironic, dcmimis, 
paterfamilias, |lS-«s )«-s<9, BB. 

\»ajoJkt}~ m. oiKovofios, rei familiaris dispensator, Luc. xvi. 2 
VHh. : pi. i^o^oA^! = ]i^ wii. Gal. iv. 2 VHh. Exstat etiam 
).»Qja«o/, ).>»ajai9/, et UaBOJOiA-/. Syriace vocatur )k^ o», at 
BB. {■~' i^^ .p .fi»&^&&./', ubi legend, .asaaajoa^/*. Talm. 
Hier. DIDWip'X. 

f i«-» ■ x^/s xi xK- / [1. jT ~ ~ • ■ <« -^ « - ( ] m. oiicovfi«'«ot, universalis, 
titulus a patriarchis Constantinopolitanis assumptus, Jo. Eph. 133. 22. |uSaA</' i. q. .OaJOA* I, q. v. * -^ - - 

oLtai^l' Iconium, urbs Lycaoniae, VHh. Act. xiii. 51, xiv. i, 19, 
21, An.'Nic. 14, BHChr. 444, B.C. ii. 21 1. Scriptum est y<w(lA.^ 

Y2 167 oso r^littA.cnr^'i'i^' - r^cmajJftjBjr<' ■:• tt.loi*r<'. or»Or^i*r^ <• 168 VHh. zTim. iii. II ; ^cJjoa-^, B.O. ii. 242; UaJ**/. C.B.V. iii. 
258; et in Pesh. .ali-/'. De liac urbe laudat BB. Sevcnim in Imnc 
modiim, )Ka» ^^-Z )U«oo ycJjaa-[t .wo/ )i-oU> -*» U-»J> 
a»,-v,\t )Lj«»fl> JLsl loo. iJ^k-/ )ko-»» j?« ^ioo .UjcuslLsf 
)»liix -^ loo. 5V-|o .Ifc^fSO! .iii-f |j— » liA -W*-- -»o^«^» 
leonium iirbs magna Lycaoniae est, e qua oriundafuU martyr Thekla, 
Pauli apmtoli discipula, principis ejusdem urbis, viri valde divitis, Jllia. 
Ejus ejjus Eulalius concilio Nicaeno iuterfuit, Ebed J. 206, ubi voca- 
tur yolLtl. Cf. infra .cuA^r. 

I^o^a^oxu/' vox comipta ex weovau); retlJit eniin BB. ^^j . i >.t 
. f ,B- ^\ i^ qui acuuyitur et poUuntur, h. e. lucowj/icVot, part. perf. pass. 

>aaAtl punetum, ikaj, BA. et BB. 

)^!>r~*"r/ inendose codd. pro i ^et ojur, q. v. 

|>Jf~*'«7 mendose codd. pro )..^!wu/, q. v. 

e»fl*^-^Lft*^ ;•«/('</ !o orthodoxa Melcbitarum, qui partem regiam 
sequebautur, >-.jCl.U Jt^'.^N^n, BB. Sonat ij kt,t«^, sed forte vox 
corrupta est. 

^Oi^A./ exponit BA. exEvagrio \*aj* It-m.mi )l»|l. conscientia 
sua »i>onte mala; et sic BB. qui etiam .ajo^yi^r et .reaj intn ./ . 
Forte sit drpanjr. 

y0.^v».n./ V. s. yo^ja^o/. 

J1a«/' mendose codd. pro jlaj/' , q. v. 

^Ai,{ e rad. ^, q. v. 

.aAj^aXAti' oIkovoiuk6v, ad curam domorum pertinens, ]l.oa^_> 

\)^*, bb". 

.}' Iconiim, urbs. Act. xiii. 51, xiv. 19, 20, 2 Tim. iii. 11, sed VHh. .swoft-/', q. V. Vocalia habet yOJuL/ ap. Ebcd J. 206. 
)■■"-(' mendose codd. pro )i«,i n i(^, q. v. 
jsa^.fiji*/ iqendose codd. pro >a>nNftfli(, q. v. 
JijL/"et H'»a./'v. s. »a<. 
|.^^;jL./ meudose codd. pro ).^j^u^^, q. v. OX9D*a< ( rapes, BA. et BB. Forte av6Kprifi.vos, -ov. ii/'male in Polygl. SI (Chald. ">">?) m. Ijor, nom. mensis, partim 
Aprili, sed majore ex parte nostro Maio respondentis, Heb. VT, qui 
anni Judaic! ecclesiastici secuudus fuit, JlujT Ul*! cuoot? iL}'\Jt-Jl, 
I Reg. vi. I, 37, B.O. i. 268, 393, 414, 416, 417, Doc. Syr. ^. paen., 
Geop. 15. i; ^Ti-jja i^r y^t \JLCt ^-^ V JZa2&o ibi (in paradise) 
nmv tristis alget Februarms, sed Mail insta/r ridet, Ephr. iii. 593. 
Florum mensem significare affirmat Fiirstius sub If, unde Targ. VJ riT 
^\?^^, Pocock.^,jkdl^4.i, et BA. t'lm J |to» eum vocant. 

W BB, \i^} BA, a^p, ace. atpa, aer,!]! \j^\ .>!/', BA. et BB. 

i^i Syr. »l/ d^p, aether, Nasar. Valere tamen vidctur i. q. nKrjpaiia. 

Iwtf lucidiis, f. )l'.»»( , Nasar. 

)w" i) o'po, lolium, JL-jJl .|i v>\ .>., BA. et BB; 2) Itpa, sacra, 
|)^o»a; 3) hiera, medicamenti genus, ^^\, BB; 4)"Hpa, /fera, dea 
Graecorum, lu^jo..; wo. |o^/, BA; 5) ^pa, su^tuli, elevavi, .hja^i^'' 
^J, BB. 

]L,(' m. lebes, vas, cui sunt annuli, h. c. ansae, iis similes quae 
foribua affiguntur, |Li.»l» ^oC^ ^^?} .)lscioT oii*. l^/, BA. Me- 
lius est et majoris pretii quam )>»i, sed mensurae minoris, et plerum- 
que ex acre factum, )jL'feoiao \lLt\ )»f« .« ]l.I', BA. Arabice 
reddunt Ibn S. Thes. § 14, et BB. ^i^ ^x^. Exstat JsL/'pro Heb. 
im, I Sam. ii. 14; pro Gr. U^r,s, Ul»» )i./", Sirac. xiii. 2; pi. JsL/', 
Heb. D^V;, Ex. xxvii. 3, i Beg. vii. 40, 44, 2 Reg. xxv. 14, 2 Par. xxxv. 
14, Jer. liL 8. 

usojfffliLflij/ iisdem verbis Ar. exponit BS. ap. BB. sc. JtA 
u^^a^y. Quid sit nescio. jAjI v. s. \i^} no. 3. 

s^i\,^( Ariadne, filia Leonis imperatoris et uxor Zenonis, BHClir. 
77. Bnms. .icZriana. ojbU^ «.!*</ dihad, elegi, ilyl 
BS. ap. BB. Cf. f/MTiVu, fpa<rTti<Ta. .h-iA^ .IsSA^i, ^elLl'm. Uptis, sacerdos, ^'S^\ \iotO, BA. et BB. 

yL^ll'Jtm. UpaTfwv, sacranum, C.B.V. iii. 56, quod et ^a-f» Pvi^, 
Renaud. Lit. Or. ii. 52 ; Ij^cls k«^ .« ycu^lr-/ locus est uU sacerdotes 
OTmi«<ran«, BHNom. 3i»; it. y(L^L/', 0001 ^V^ v*^*^'' )»►»» 
}.:.« tn ordinibus sacrarii presbyteri sedebant, Jo. Eph. 1 1. 6. Secu- 
laribus raro, mulieribus nunquam in eo consistere licebat, Chron. Edes. 
ad annum 759. Scribit BB. yL^Ui', exponitque ,^l^» )k-oo? 
^A\ J fuiyk .|j«uUao U»W<1=> U?a« V>i>t!><i ^9ci^ii*sr»=> locus 
ubi episcopi et sacerdotes sacram^ntum intra septum altaris et bematis 
accipiunt, locus in altari. 

^li^r a'peiv, elevare, xiji . v i iVvN , BB. 

^CLolt-/ 'If>a|, -axos, Hierax, nom. martyris, Dawk. ii. 218 r.- 
.asacl;-/, ib.; j»a*a(i*?, ib. vii. 100 v; WAr^h ib. 99 ''-• W^j-,/, 
ib. 98 V. Dies ejus festus Jun. i, ib. 

■>«.^^ j;./ nom. medicinae cujusdam, «ljjJl Ix* ^_5»-- L^;•^»■ J^> 
BS. ap. BB. Forte sit UpaKiov, vel UpanKov, quod ut potionis medicae 
speciem exponit Du Cange, Gloss, p. 84. 

A%.l'Irania, antiquum regni Persici nomen et oppositum Turaniae, 
quae Turcorum fuit, yl^lj )Ji.»JI .|uO»ol? ^->oo/ yitoLj U^'y^ ^ aSU 
[si^^iA^ IS-ao)*, BHCbr. 230. Cf. VUllers, Lex. Pers. s. ^J^\■ 

\j\-^l Irene, nom. prop., BHChr. 65. Usitatius oj-^j-/, q. v. 

yO^IL/'i. q. ycu^o^/, q. V. 

.,r,>^ r^k\\.\' f. IHerapoUs, li. e. i) Mabug, Syriae Euphratesiae 
urbs primaria, — jJ-» ^eftj s-i45Jl ajjj.^ .( ^ ivi woij |joi^? j^uZ^fi .ol, 
BB. 2) urbs Phrygiae majoris, )u^£d|l:»> wO* .m .Nojajt^i? >au3( Iw^aJA, 
Bod. Or. cclxiv. 52 r. Cf. iirii'Saall.f'et ifir>.NQ3o«j(. 

]lf>:^\i-l' ifpa TTiKpa, hierapicra, medicamenti genus, -.Ipl .]<.o;^iJe 
J/M. BB. 

««.a*^olo>^j5(t»('"i7pa(cXf(»Tj»c^, Heracleotica, BB. sub .gd)s^)o(, ubi 
codd. male u^.jj9o!o^^i<^(. 

JlXoii./' i;pd/(Xfto9, -a, i. q. ^paKXfmrticcJr, a<? urbem Herocleam jjerti- 
nens, )JI^i^;-./'^a.n,.v', BB. sub yOfi.yi. Alia foem. forma IfcL^I;*/", 
vel )^L. Nn I</", )t. '^ * Nt» Il.?" yQj)s^?o( , BB. sub .aj)s^>o/. 

]Z^ji\i^l' Heraclidae, BA. 

,£oaj^ji\i^( Ileraclius, nom. sacerdotis Aegypt., Athan. Ep. oa. 16. 

wJuC^Jsl^f Heraclina, nom. prop, fern., C.B.V. iii. 16. 

»ffi«.Nf>iC»/' 'HpcKX^r, Hercules, Severi Rhet. 81 r. It. >eocuSa\^l' 

gen. 'HpoKXeow, J4.al^, BB. 

jBol^lltf' Ilierotlieus, nom. viri, B.O. ii. 291, 302; kcaolLi^t 
ittC^QS .,.vi\,l |b<ot^/. Marsh. Ixxiv. 23 r. Exponit BA. )o^li .otAM 
qui Deo fninistrat. Scriptor fictitius est, quem ut beati Pauli disci- 
pulum et suum preceptorem, Kadr/ytpova, laudat Dionysius Pseudo- 
Areopagita, De Divinis Nominibus, cc. 2, 3. In verba libri ejus, cujus 
nomen al BioKoyiKoi o-ToixoMreK, ut ea in extenso citat Dionysius, com- 
mentarium fecit Bar-Hebraeus. Vide C. S. B. 

\^i^j^^j^( ipyaa-rriptov, -a, officina, tdberna opificum, uyjjL» .)!'"■ *r, 
BA. Mendose BB. |I j^ j^m ,,;^/". 

©**(* v. s. (oj-f. 

jOi./ Parthia regio, /uoy> .)»L(' .jLol;S, BS. ap. BB. 

\^}o-^( Herodias, nom. mulieris, BHChr. 52, C.B.V. iii. 108; ace. 
]\\l}o-^(', sed pro 'Upa&ias, VHh. Marc. vi. 19; 'HpuStdgot, Mat. xiv. 
16, Marc. vi. 22; 'HpmSmSa, ib. 17. Pesh. ubique U;o>o.. 

Qj\lyoi^( 'HpaStavol, Herodiani, VHh. Mat. xxii. 16, Marc. iii. 6, 
xii. 13, Bod. Or. dcxliv. 167?;. Exponit BB. -^ •> \ v^ .-\'^?iw« .5 
taa^fo;..!; qui regnum., vel forte consilium Herodis accipiebant. 

yQ..}oj-/ 'HpaSiov, Herodion, nom. viri, Rom. xvi. 11 VHh. 

«m<jo«./"'Hp<B8i7r, Herodes, VHh. Marc. vi. 18, 20, 22, Luc. i. 5, 
BHChr. 52, B.O. ii. 162, C.B.V. ii. 508, Hunt, dlxxxvi. 39 r, 78 u in 
hymnis Severi, Eel. Jur. 112. 19 not., sed ibi 22 ooo-jo»'o(. Exponit 
BA. jy, .Uio] et y^j-l? )k:aiai. 

•tt^fo^r 'H/><uSidr, i. q. \^}0i^^, VHh. Mat. xiv. 3, Luc. iii. 19. 

>£Bfo«^r Herodes, C.B.V. iii. 90. Rectius >a^iOi^}. 169 •:• cuiL*iir^ _ \ov(^ •:• •:• OOOSQ Vf^ _ ^.^ATai**^ ' 170 )Ofc./ (male BA. oj^f) sec. BB. vox Arabica y*^, m. tcdpa, )^N,nl. 
jJlil .^c«-c^l ^UJl ^ cji species muris coed, talpa. Addit quod etiam 
vocatur u-^ ^^.l .loi*/ is. lleddit tamen Freyt. y«^ ^ji\ mustela. 

,a^oU(' T]pwrwv, rogabant, LL. .c^)>^, BB. 
~«- >«; ■{ V. S. |i-'v»'»\ ( 
.a«^e»<( rectius .cu^^o;^^, q.v. 

.aweL( sic BA. et BB. mendose pro .ooJL/, q.v. sub .oio)UU. 
Cf. etiam .ooooj.^/, cul. 143. Addit BB. »ot-»^.\a cot?, ut Gabr. 
scribere .oo;>(. 

.«DCOOO{^/ Hiram, rex Tyri, BHClir. 20. 10. 

• oicuootl/' Upoiivpov, unguentuni ex liliis factum, \ta'iJ\^ \m»30 
, .... .!< ijAJ, BA. et BB. Kectius esset \pu>ov fiipov. 

yOi^i amor, ]h-»^i, BA. Vox forte corrupta ex tpas. 

yoL^Oi^C ripvyyioii, erynyium, herba de qua v. Diosc. i. 363. 
Varie scribit BA. yo^lw?", ycu^oi*/, yoot^l,(', ^ai^L/", expo- 
nitque Syriace \ai^ )^ ).-^NaN^, et U>} Ul^ ; it. Ar.^^^^Jl ilu, *-iJjJ 
^L-jfc, et i-i-efS. BB. autem .su^Oi*/ scribit, redditque Syr. j^jL 
jiij}, et Ar. %jiy^\ iii). 

ujoi^l oiipavoi, cadi, IbOOJk, BB. Cf. .dsojUe/. .a.*jo ^( Eronion, nom. viri, C.B.V. iii. 162. smaJcxjJoll( tt XDa.:A>Jjo;^(' Hieronymus, B.O. iii. i. 49. Scripsit 
tertiam partem Libri Paradisi, C.B.V. iii. 160, 166, 169. Apud Eos- 
weidum hie liber " De vitis patrum" secundus dicitur, et Rufino Aqui- 
lejensi tribuitur. Ass. 

taDOv/ ifptv!, sacerdos, ^jj>,\S^\ .l^op, BA. Rectius >£eoli*(, q.v. 

.moi^^uom. medici antiqui, ^jj i_*--J> f^, BB; it. i.q. ^aur^C, q.v. 

)^a*i^l', l^oi../", exponunt BA. et BB. uyC ^}, talpa; reddit 
etiam BB. Ifciiaii/'per UBO*ij^ = i^y;, id quod Syr. (o^./ est. 

A^\^o'ili'IIierosolyma, Luc. vi. 17 VHh. 

. ^ .\ ftft CT :., /" 'TffinirnXic, IlierapoUs, urbs Pbrygiae majoris, Col. iv. 
3, ubi VHh. aa^aio'iol.?", sed BH. ad hunc loc. aa-^a^Jl./', q. v. 
Exstat tamen ,flft.i».«x9oi*^ Spic. Syr. 34. 13. 

.«».\ tNnn. -i' lolium, (X^ .)i v>nS r m .a )»♦(( , BB. 

U.0^/ herba quaedam; exponit BA. _UJ JjiJl uy^^iJl, de quibus 
V. Freytag, et Ibn Bait. i. 278, ii. 603. 

jLo;^/ lex, doctrina, Nasar. Cf. sub )i». 

,^olViCI'IIierotheus, epus Athenarum, Dawk. ii. 133 r, B.O. ii. 
120, 272, ubi etiam .ttoil;.^/*. 

w.Z.^'v. S. s«i*. 

ytL^Ul'v.a. yO^l^l 

oJl^I^I' luieretici, Rel. Jur. 89. 20. U.sitatiu3 U*^»A q- v. 

.o>os^«</ iipiyepav, senecio herba, de qua Diosc. i. 590. Exponit 

BB. ^^yh^'f^ •\a»»f/: alias autem Ijju^^j uU5^1 .JLs^j&m ^» y*f 

1 . ■•.. ^, ubi Hhon. et Schamleius yO-K^ofc-/ in mente habuisse 

videntur. Formae )l-.N->.. et )i'.N-^\.. passim inter se confunduntur. 

Cf. supra yOo»^»*/ et yO^^oi-/. 

I^h^ji f^l^r vox Persica, quam honoris causa Sergio medico 
Singarensi cognomini dabant, B.O. iii. i. 450- 

o«*fc./' nom. viri, B.O. iii. i. 316. 

,m^a£ali^i' Hierapolis, Mabug, <-(-i-« .t^^ ^ *> •» , BA. Cf. 
.m .NoLslt../. 

.ja2:^ai>L.u}' Hierapolis, urbs Isauriae, BB. sub Uiojik^}. 

yo'uW horizon, i. q. yoj-io?, q. v. Exstat ap. BB. qui exponit 
ji"il; it. yoU-^l Hunt. dxl. Sir; ^ov^-JOfc*-/, ib. 83 r; 
^eoaSjo^lo^t, ib. 76 ^■ 

ytL.Ui'l mendose BB. pro ya*x.i^(, q. v. 

<JJUI- Hieric}u> urbs, Heb. Snn,>, Ar. U^y, Jos. iv. 13, v. 10, 13, 
2 Reg. ii. 4, 5, Mat. xx. 29, Marc. x. 46, Luc. xviii. 35, xix. i ; it. VHh. 
B.O. iii. i. 89, C.B.V. ii. 501. "i- 163, BHChr. 22, Athan. Ep. c^. 30. 
Ex -.l./'deducunt BA. et BB, exponuntque^l .)♦<»», lunae emm 
imperium noctis, )..ii^? U^«^ \io^, Hiericho autem super noctem 
paganism! imperium exercebat, lloAi-? U^ ^'^^ ^-*-iV «—«-(• Cf. BA. in cod. H. xxv. Epus ejus JanuariuB concilio Nicaeno inter- 
fuit, Ebed J. 205, An. Nic. 8. 

ya«^w>/ t) i. q. .a.^{;^/, q. v. 2) medicina quaedam, cl*-*, BS. 
ap. BB, qui scribit etiaui yL^)^Ll', .cui^^^i*, .a<f«^«^/, cum 
interpr. i*L*- JUu^ r^^ uy'jJ. Graece est UpaTuiav, cf. ^.la.woit^^ 

.C L U^,.t</ locus fulgurig, bideTUal(1), jfj^\ ^y», BS. ap. BB. 

Forte sit Upariiov, sacellum. 

on.^.^f haeretici, B.O. i. 496. 

^yA^i^f BB. cod. H, .o^^a^v'cod. M, sed in serie uf ; de ea 

dicit BB. JjjJI 'tj^ iS IjJUj /«-jpi |> i-a-'-ii^r+iu »J"Sl 7«ia _/?o» '•jug in 

vere appareal, el dixerunt ej-un iute7-j>relalionem esse JjjJ\. Credo ease 
Tipdv6(liov sic dictum did t6 ai>d«iv tn-i iapot, Diosc. i. 483. 

[orei.i^l 'Uptfiiat, Jeremias, 3 Esdr. ix. 34. 

^Z</'.sic BB, <iui exponit .Is^ •\^U ^^'^'i ls?aae .ei pigmenlum 
est cujus quatvArr sj>ecies sunt, aerugo; sed up. Laud, cxxiii. 315 r, in 
tabulae pictae dcscriptioue legimus |Ucl« ).^«).a ^•*^l ■ ■~~'*^ - •»- . 
unde suspicor pro .L«^ legendum JL*^ cinnidtaris, minium, ita ut sit 
semitae ejuts rubro sunt colore in agro alho. Occurrit etiam in Geop. 
76. 23, ubi certe colorem quemdam significat, et forte minium: sermo 
enim est de picturis in jioraorum corticibus fomiandis, dicitque <a£o 
^i^l, sed ibi 1. 20 «aft^i->i.f» ^ l^/'^.A*, unde suspicor ^i^l et idem esse. 

.fieo|I*u(" i) Irena,eus, epus Lugdunensis, B.O. i. 404, iii. i. 38, 
Corp. Ign. 204. Commemoratur liber ejus contra haereses Bod. Or. 
cclxiv. 52 r. xeUttii/^^AAo^ .£so|i.x^4.<i? )iao|.;>o. Exponit nomen 
BB. It'w^Sv lamia, quid volens nescio. 2) efrns Ulitanus, qui concilio 
Carthag. sub Cypriano interfuit, Rel. Jur. 83. 2. Vocatur Irenaeua 
ab Ululis, Routh, Rel. Sac. iii. 127. 3) io.j >aaa( j»o\jr*i Irenaeus 
epus Tyrius, qui historiam ecclesiasticam de rebus in synodo Ephesina 
gestis scripsit, Ebed J. Marg. 328. 

ja^\ui^( ipivt6v, f) iypia aviai, capri/icus, Galen. 680, qui exponit 

,toa:aaiIi^( Ilieronymu^, B.O. iii. i. 146. Al. xaaatuJOitf. 

"-■'^"'^"■■"i -(* Irenopolis, urbs Ciliciae secunda, olim Neronius, 
B.O. ii. Ixxxix. 

ti 1 1 ; I ( flprjVT), l) pax, C.B.V. ii. 147 j ^ikflsls uJ^i^l ttp^vT] naiTiP, 
pax omnibus. Ass. Cod. Liturg. Eccles. Univ. iii. 212, et passim in 
Liturgiis. 2) Irene, nom. imperatricis, BHChr. 73, 135, 136: it. ib. 
73 de ecclesia ad S. Irenen dedicata. In Menacis vocatur .««-■-; -^ 
sc. Elprjvris, et dies ejus festus Aprilis 17, Dawk. xxi. 52 r. 

i'^ni-i-( (male codd. y^Ui-^t) tpivfos, -of, i. q. tpivov, ad lilia per- 
tinens; exponit BB. ^j^yA\ J^l .U«.£jk; jiuax )>»••/ \<uoif ,£Bai*«d 

Kpivov, h. e. \cei^( radices liliorum. 

.aaA^l^i' tlpi}''iKii, pticificus, \*'J'^, BB. It. epistola irenica, 
quae concedebatur iis qui solum mutare in animo baberent, ut in com- 
munionem externorum reciperentur, Ebed J. 254. V. etiam jaoAti^iof. 

1. n"-T-^" elprjviKTi, i) pacifica, jt» -^iiv), BB. 2) litera pacijica, 
h.e. commendatoria, Sjt. Ils.ii.iivi; e.g. clericus extraucus ne recipiatur 
]]^,.,jxui.» \s^o} w^A^Xti../ ^ >v\a sine litera pacijica, BHNom. 41 «, 
ubi Ar. jL— 1. Eundem sensum exhibet BB. sed sub .jp flifi i !•»*/, sc. 
)]^ ■ii.l..<N . 1.^ H i JjL-j, ubi genus vocis |t..ii.«v» explicationem potius ad <in.iTt<( pertinere docet. 

.m-.Z*/' Ipts, m. iris, circulus circa oculi piipiUam, U&Aol? W« ^ . i> 
j^l i\y^jAi .U::^.?, BA. et BB. 

o»)ja*»./ aplaapoy, arum aHsarum, Galen. 18 r. 

yO^fc-^.^ exponit BB. i^jLiAl .[1. fc^l?] t^l? ]U^ agrimonia 
eupatorium, herba. 

yi*/ nom. eunuchi Turcae, BHChr. 188. 

^.xUao^^ ijp^diujy, incepi; exponunt BA. |V-«*«$, et BB. .IV->«*' 
eyljjul, quasi sit nomen. 

i»i^^ male Novar. et Castell. in App. pro hoU(, q.v. 

.aa^i^l m. (ipiws, hirmus, sic dictus quia regula est modulationia 
tropariorum subsequentium, Dawk, iv, et Menaea passim. 171 •;• A>£nx*(^ - oooiciiai»r< •:• iuK' - r<£.t. \ s-nT .^rf •:• 172 ,moia»wl' m. «»•« « S^** provenit motdti odor, ooi |iinfiV, 
aUHi,U.yiai», BB. 

|l*w;^/ 'UpMat. Hiermat, nom. viri, 3 Esdr. Jx. 26. 

Pil/"f. •l€>Kv, Ilihernia regio, Au. Syr. 140. 19. 

jao\->^ Tupr,»<Mt, Jrenaeus, Spic. Syr. 34- 10, etc. V. supra 

yOot^*.? et yox^i./ i.q. yCU^Oi*/, q. v. 

UL/' BA, at Ui-/' Ibn S., f. i) W. ?•«•>*» quae<lam,/orte irw 
Jlorentina, Galen. 13 p. Expouit Ibn S. Thes. § 9 L^^iris Jloren- 
txna, sec. Ibn Biiit. i. 103; BA. autem et BB. ^^^^ .ll'jQi Ula*. 
yf^ ^ji^J W.O o/ia a<;re«<ia; it. BB. ,y^ U-^l ,;;-.^l, Je quo of. 
Spreng. Diosc. ii. 343 : ]i=>V Ub**/ 'p'f aypla, lUiHin agreste, Galen. 
aSr, et sec. BB. .ot*aAa9« j.^U^b. ».»-,lj ijj^\ tj^j^^, sub qua 
voce latet i^ifiitpo*: nam 'pis aypia ephemeri species est. Accuratius 
tainen \lji\ radix lilii est, et sic sub yOu^i^! legimus )sAX [rDi'l 
UikO*.}. '2) niVo, lolium, sic enim Sergius Rhesiuensis in Galeni ver- 
aione, e. g. \a>i^l atpu, Galen. 20 r; Ua-^U )■■" ?»» ]|^^ /^'i"' "'/»'«»' 
dXcvpov, cum/ori«a loliacea, ib. 53 r. 

^,^;^l in co<l. Gr. (licit BB. quod sit )>.? aaa/ : idem postea exponit 
^«9w^ ])er UioM^. Quid sit nescio. 

.^^^f^u!' Ilierapolis, h. e. i) Mabug, B.O. ii. 22, C.B.V. iii. 
217, 218. 2) urbs Phrygiae majoris, Dion. y,»aj>. 16, mXO. 7, ,ms. i, 
AttS. 7, ubi TuUberg. in indice Hierosolyma, sed in loco posteriore 
disert* dicitur l-^lf. Cf. .eaJi^QSil^l et .m-i^a^Oi-i'. 3) urbs 
Ciliciae, cujus epus Narcissus concilio Nicaeno interfuit, Ebed J. 206. 
4) urbs Lydiae, cujus epus Flaccus eidem concilio interfuit, ib. Ap. 
An. Nic. 14 vocatur ■<v«X«oim(L^}« i. e. t^j Upat noKias. 

C^^Ui' Verapoli, urbs Indica, Anecd. Syr.i. App. 24. Land. Irapeli. 

jKO^ja^l, it. sec. Mesiclium (^<-— • J^) aao^jslj-/, lapis Indi- 
eus, (jx:jkj^, BB. 

|jSi-(' sec. BS. J-jJl triticum repens: quod ut dubium notat BB, 
additque Jj^l t^l opinor quod sit myrica. Forte igitur vox corrupta 
sit ex fivpiicT]. 

«a>ao;^/ nom. regis Assyrii coetanei Manassae, Eus. de Stel. a*. 
It. ib. usa&.ii'. 

)I:s*Z.r Ileraclea urbs, BHCbr. 78, 138. 

} " N. ^1 I' ijprixXfw, heraclea, herba medicinalis quae etiam 
■ (w ■ ^ . ; ■ , ■ nx BB. SiSr/p'iTis, ol Sf fipaxXfiav, Diosc. i. 530. 

, n.\,f\ i.( <..«■>« fiijKuiv ripaKkfia, papave)' Jieracleum, /J'J;-* ^jiLi'™ *, 
BB. Mijitffli' a<f>pa>iris imo ii ruimi tipaKktia xXij^cicra, DioSC. i. 559- 

,wa^^s>i^l Ileraclius, praefectus Africae, BHClir. 99. 

)l'i-/" f., i. q. )*./", lebes, vas, UJLi? )»f£, BB, qui plurale ejus )L?' 
esse dicit. 

jolri./' Hierotlieus, B.O. ii. 272. V. supra jaoMoul- 
3<i^\.i^} sec. Joannem adventus, )&s^L)jo ^Xi^o. j^t, BB. 

*.i Heb. B^'K, iiV, BB. in )l.fc,j('. Jja^ l-*ii.i. e^^ ^;J> jl.1 
Uksj/ Ulo, Jac. Edes. ed. Wr. 21. 

.JL?' nom. patris Davidis, Heb. ''V'., semel i Par. ii. 13 V'ii, ^.o? 
wJL/* iA AaulS uios 'Ifo-o-at, Sirac. xlv. 25, Roni. XV. 12, Off. Mar. ^.^ajs. 
10, )L,. 5, sed wJL/" i3 ib. J-l. 15, it. >JL Dion. oCik. 11. Exponunt 
BA. et BB. )iSi» Jl^^i umbraculum Dei: et BB. solus Jjkj ii 
\oiL\\jili\is Hinbrae Dei; vide et B.O. iii. i. 255. In Vers. Hier. voca- 
tur et v^^l et ua<)l> ap. Mat. i. 5. 

<to\^jLt} Hier. Esaias propheta, Joh.xii.39, p. 309, sed )<^d»i.nb. p. 89. 

|..:wkA</ Hier. id., Mat. i. 22, Luc. iii. 5, iv. 17 ; U^jl^I Mat. iv. 14, 
Joh. i. 23, xii. 38, it. 39, 41, p. 89; |^<^^».>^./ Marc. i. 2, Job. xii. 41, 
p. 309; U^i Mat. iii. 3. 

BuL(' (sic B A..) funis crassior, rudens navis, ,jAi}\ (Gr. Ka\as), 
Ibn S. Thes. § 9, BB. et BA. cod. H. xxv. Sed v. JL,^ 

./ Hier. nomen ejus, Luc. i. 49. Usitatius ecA«*., q. v. 

.^" Ismail, Heb. ^W?^.> nom. filii Abraham, Gen. xvi. 15, 
16, xvii. 18, etc. Scriptum cst'^J^aLfc.f Dion. .as. 4, ubi vocatur 
t^f .oo)&d/ pater Arnhum. Exstat etiam "^.vvo.r de aliis viris 
sReg.xxv. 23, 25, Jer.xli. i, Heb. ^KJ?OB*^ et VoV'^K. Scribit BA. >fiBC 
>AOC ^^.o.aSL*./, sed Bernst. in Lex. ad Chrest. Kirsch. ^^Ss^rvii*-?- vel 
<k:i.J^ Exponunt BA. et BB. \iS\} ]ii>^l^^, )»^l? ^^^'^*»' 
et lob^i? o»i.aaJL, auditus Dei. 

):::i:^i^l-Imaelita, B.O. iii. i. 282, 595-598.603; pi. Iliirwai./", 
C.B.V. ii. 4, iii. 357; Arabes, Mahomedani, Marsh, cci. 28 r. 

pVN!vj;..|'- f. secta Ismaelitica, C.B.V. iii. 408. Cf. supra 

)fc^/ Hier. febris, Joh. iv. 52. Credo legend. )l^?, quum in cod. 

j». et jfc vix distingui possint. 

Kj/ (Chald. n-'K, Heb. f^., Ar. ^jJ\; cf. C) adverbium quoddam 
potius'quam verbura esse videtur. Est enim vox quaedam indeclinabilis, 
sine aflixis, utriusque generis et numeri : significatque est vel sunt. Cum 
vcro affixls erit illius generis ac numeri, cujus erunt affixa, quae more 
nominum pluralium suscipit, ut "^/ sum ego, co. gen., ^^( es tu, 
masc. gen., ,^Aa^}' es tu, foem., «otols»/" e«< Ule, e^^(' est ilia, 
^^l' sumv^ nos, co. gen., ^oL^^}' estis vos, masc, ^>i.K-<^ estis 
vos, foem., ^ooi-ls-/' svMt illi, ^o^-fcL./" sunt illae, Amir. 439. 
Simili roodo BB. lulJia? ))-::^^o Ji/ .ji/is? .U/^ li« U^mi' ^(^ 
■91 n •.' )r4«T « quamvis speciem numeri singularis et masculini generis 
fert, copulatur tamen cum pluralibus masculirds et foemininis, cujus 
rei exempla dat, .(uO^ l^(''^^>oJi,>r )jafl qiwt sint vobis panes? Mat. 
XV. 34; et f^lLj jrU^ piJ ^soJ"' ^? -o«» Is'l'multae erant ibi 
mulieres aspicientes. Mat. xxvii. 55. Reddunt Arabes per J)jy-», id 
quod exponit Hunt. clxx. o^ 1^.!» JLa-.o) iJot. ^N t l^i •>-***. .5 fc»-.( 
)u»<Xii.o ]JLi 00 w*a«? Jla^oi .01 .JLM..:sikO lJL> h. e. fc-./ jWeni valet 
ac -rr-"- , e. (?. templum in quo sunt prophetae et apostoli idem valet ac 
templum in quo inveniuntur prophetae, etc., additque quod semper in 
sacris scripturis post fcs-.?, yOot*k-.(', etc., intelligere oportet u>.. a «, 
. rnfr'»i , ctc. QuuHi locum copulac tcucnt pronomina, significat k—f 
es«, eocistit, Ps. vii. 3; ^ fc«-/ Jl' mortuus est, Ephr. iii. 235; et cum 
affixo t.otoIs«/")l' jVZ., ib. i. 35: sunt, exiMunt, yOj/ K-f Jl ovk «ViV, 
MO?i existunt, mortui sunt. Mat. ii. 18 Curet. Postposito )oa, plerum- 
que significat erat, Mat. viii. 30, xix. 22, vel /«!<, B.O. i. 218; et in 
plurali ooot h^^' erant. Mat. xxii. 25; ooot fc«-.j? I^I-^j, ib. ii. 16 
Curet., B.O. iii. i. 260, iii.ii. 98: /ueiint,ih.mA. 260; wOoi }i^(' erant, 
foem., Tit. Bostr. 151. 14, it. in prop, hypothet. fiVii/, jlojjkii ^liil c^^ 

wOoi ks.»/ (lye bio Ttxff elatv ap^ai, ib. 29. 22. Est ubi Joot %^( exstat 

ubi rectius esset ooa li^J' J'uerunt, B.O. iii. i. 112, 178, 260; vel etiam 
wOoi i>-/", e.g. yx:::>.jk>o).:» )oot V—l? Jlo^I-, I Mace. ii. 31; ]&>.kl3 
loot k>-/ .ooM«.^L3, Clem. Rom. Rec. 31. 15. Cum affixis passim. 
It. ]oo( u«olS-.(" erai, Mat. iii. 4 ; ooot . oomN<(' era»i<. Mat. iv. 18, et 
passim. Notandum tamen quod exstat )ooi .ood^k-../", Clem. Rom. 
Rec. 20. 3, Tit. Bostr. 7. 11, 24, et plus semel; Eus. Theoph. i. 78. 23, 
ii. 19. 30, 51. I, 65. I, 68. 16, 73. 10, et passim; est tamen ubi inveni- 
atur 0001 «oo(-lS»»/", e. g. ib. ii. 80. 15, 19, etc. Exstat etiam ^e^^)iL(' 
Jo«, Tit. Bostr. 65. 34, et ib. al., sed raro; Eus. Theoph. iv. 12. 12, 
23. 36, et al. Si praecedat ? valet cwnque, k-.i» as. '^.a ^^.X kot' 
oiheva Tpoirov, propter nuUam rem quamcunque, 2 Mace. xi. 31 ; et cum 
affixo »»o)o^i J ^ao . . . CO) o 8e . . . ooTis eav ^, vir quicunque, Gal. v. 
10: si postpouatur ?, » 1^(' est vel Jit m<, B.O. iii. i. 527, 531, 532, 
536: »o|? k^r est qui dicat, i Cor. i. 12; ^Z^oi; ^«,^"sMn< qui di- 
cant, B. 0. i. 142, 171, 172, iii. i. 88, 94, 178, 249, 314, 318, 527, 529, 
etc. J )>A->/ lS~.("de loco alicubi, B.O. iii. i. 242; de tempore ali- 
quando, ib. iii. ii. 215. j ■*koo(''' )i^}' quandoqus, B.O. iii. i. 242, iii. ii. 
338 : wkoo/' fcs-/". . . wkoo('' fcw/". . . wk^i^ \s^l' TO. piv ... TO hi . . . 
TO ii, partim . . . })artim . . . partim, 4 Mace. vi. 1 2. Cum praep. kw^' 
>» est in alqo, i Sam. xvii. 46 ; k>^/ cum"^ infinitivi, B.O. i. 490, iii. i. 
91.94) 115. 129, 132, etc.: cum pronom. wi^ )i^l' meum est, J^ k«->^' 
;^|jo^ B. O. 490, A>r )i yS , ^ If^^' nostrum est ..., B.O. iii. i. 94, 
151, iii. ii. 483; it. pro habeo, wi^ h^ I' sunt mihi, habeo, B.O. i. 369; 
^ U./" Aa6eg, Mat. xxv. 25; i.j»J». ^ l^/ Ifcoodjo, BHChr. 183; 
<^ %^( (JLd Svyaripfs aol flat, Sirac.vii. 24; o»i^ ^i' est ei, habet. Mat. 
xiii. 1 2, B.O. iii. i. 17 1, 172, 173, etc.; y. '->vN }t.^l'\)oiJ^sunt servo tuo 
tonsores, 2 Sam. xiii. 24; ^ fc^/". Mat. iii. 9; ^ fc-/ ^Jl* fcC^l )o. 
^^i\->f i? jam tres elapsi sunt anni ex quo accepimus . . . , Act. Mart. ii. 
125; v.<^-abi. l^i', Mat. V. 46; ^oii>> ^-Z', ib. viii. 20. Cum la::i>, 
y^toii. k>-rJk^ii .mnt apud nos aves, BHChr. 415; ot^l^j; oil/'" 173 r^«ftd\*rc «. oVftT*^ *^ *:• f^OAaK'Oi:! r<laA^r^. ^r^^r^ •:' 174 Jji ylaii " St flagitii ipsiua forte ea retis," Ass. Act. Mart. i. 75. h^i' 
'^iL officium alcius est, ^o<i<iL^ l^/' JL'ot.Jj Jlfl/'"ne^!t« m prae- 
scripta est ahstinentia," B.O. iii. ii. 388. Ex U et ^.-/'fit ^^JisL non 
est, y^r )l( Jjot fc>^ nihil est hoe nisi, Neh. ii. 2; «*»/'" |^ ^nT jjoj, 
awn^, mortui sunt, Jer. xxxi. 1 5. Plura videas sub fcCii!^. Adhuc in 
usu sunt apud Syros hodieruos fc^/ e«<, fc.JS. non est, Stod. Gr. 93. 

K*/ Hier. es<, Luc. xvi. 26; jj/ fc.^)' e^o sum, Joli. viii. 58; V«,/ 
oo) es«, Joh. iii. 29, = ».cxo^.-(', cujus forma in Vers. Hier. est wob«/ 
Mat. xii. 30, Joh. vi. 40, et etiam oU-/ Luc. viii. 11, Joh. viii. 42, 
C. B.V. ii. 75. Est ctiani ubi \)^( ad subjunctivuin modum formandum 
inservit, ut yO&s_i<.^ %.^( yauderetis, Joli. xiv. 28. 1^.^ non est, 
\j\)J^ etc., V. infra in^. 

fcs-.r est, sunt; jLoV-.^ .fcw(' essentia; )jfcl./ i. q. \jI Is-./ ego ipse, 

Nasar. 

)l^/ ipsum esse, s. essentia, Dcus fecit homines kwH Jfc**/ Jl ^, 
Masii Pec. Forte corrigenduni )tUX Jfcil H ^io; cf. sub Ul. 

Mmo}^( existens, ens, J^jyil , BHCand. I3r. (Quatr.) .ivajil potius 
valet ^(, cf. supra, et »»oto^-.(' cevte significat est. 

JJLoI^/* f. Ithutlio, essentia, svbsfantia, sen etemitas, Amir. Praef., 
et sic BB. 4-^1 --^j' ^t Syr. IkicuAo )k>Io UJioo \la)ol*, i) essentia, 
Gr. ovo-i'a, Tit. Bostr. 9. 23; )JL»o/' fc»^o(''' jloiL^", Bod. Or. cclxiv. 
54r, BHChr. 2, B.O. i. 105, 106, 114, 127, 540, iii. ii. 214, 215, C. B.V. 
ii. 84, Ephr. i. 128,437; o»loli«-l3 .a:^U«./ Jl, Eus. Theoph. iii. 39. 
69; k^Uoh^i' ^ma. Off. Mar. .tNfi. ult., unde i)ersacpe de divina essentia, 
B.O. i. 220, iii. i. 331, iii. ii. 259, Ephr. iii. 210; divinitax, B.O. i. 221, 
tffdnjf, ib. ii. 32 ; ua^ )Lok«-.^"^ e divinitate procedens, Ejjhr. ii. 279; 
l^US otLa^o l^«A. Jlok>-( ^ \jkaj anima e divinitate origineni cepit, 
et ad earn rever'sa est. Marsh. Ixxiv. 22 r; luLIIj )L^ jl'o]^/' Joi 
^.»*iN haec divina substantia, sc. Christus corpus Immanum induit, 
Ephr. ii. 604; jlol^i; iof otio-ij* ^;^ Brie in sinu divinitatia es, 
ib. iii. 5: jLol^it OO) \jua i^ ^.s'%0 omnia tiatiM-a divinitatia con- 
atihstanlialia eat, B.O. ii. 32, unde absolute Deus, Marsh, ccclxi. 34 r, 
ubi pleonastice Jl'olV*./"; et cum adj. ]&Looolbo0 ]Zo'it^(' easentia 
aeterna,-=Deua aupremua, o»I o»I, BH. ad Ps. viii. 2; )L'o&«</* «* J^r 
ens necessariu7n,= Delia, B.O. il. 68. 2) substantia, im6<rraa-i.t, Hebr. i. 
3, B.O. iii. ii. 199,201,228; )!.ol^(' )i» {;aB|; '^sl^ .Sfi \±,il per- 
sequiiur Areianus omnem qui dicit FUitmt ease aubstantiam, BHChr. 
66; )Loo»^it \jloe )rol^( ^lijuof qui varias substantias et naturas 
in peraonia divinis praedicant, Jo. Eph. 316. 23. Inde jL'ol^/' »3 
conaubstantialis, Christus «.0)a3|j Jl.ofe«.( is. Act. Mart. ii. 125. 
etlo^lo " sttbstantialiter," Clem. Rom. Rec. 84. 4. 3) existentia, 
existens, B.O. ii. 242, 328; mente tantum concipitur neque est ei 
IjiVPinft-* )l.oK>^/ vera existentia. Hunt. dxl. 23 v; e)lolS»)l U^oa. V..^ 
Je^if, Marsh, ccccliii. 4 r: it. exiatentia vei'a, vera rerum natura, 
)l.'ob>->|L3 omIs^ )t«*.«a malum non vere exiatit, Ephr. ii. 501; )iila.X 
]L'o]b>^ij verae divitiae, ib. iii. 209. 4) aetemitas. Tit. Bostr. 158. 19; 
.ot^l' ^Loj^jud %—)( ««Jo;.ao excdtatus es in tua aeternitate, Deus 
noater, BHPhilos. 199 v, ubi Ar. aLiJ;! ^y. PI. jLol^V", B.O. ii. 327, 
Jo. Eph. 316. 23. 

K^{l'ols»/'adv. essentialiter, BB. sub l)oo. 

JJj'loksj/ eaaentialia, U^^ Udofc^/ JLaqjib H Jla-Joofcoo aeter- 
nitas non habet ideam ad essentiam pertinentem, BHCand. 1041;; Jl 
««M lu^Lol^JI J h-NV i ]oo>a^ ]jo non potest esse causa alicui rei 
easentiali, ib. 83 «; (reddit Quatr. exiatens, ena): f. )k*<J*.o^^(, )&>-^ 
)V -i-''^* woi )t>.<uLo^_>(' bonum essentiale et naturals est, ib. 295 v; 
ll^lol^^ jloSi^uu conseqiuntia naturalis ut oot, in oot Jj-», BHGr. 
Pr. ii2r. Pi. J-j'l'ofcJ'^, ib. 79 V, ubi particulas, quae a quibusdam 
U'lok^l', ab aliis J-jkiliias vocari dicit, e.g. h^l, et loot, quum non 
existentiam rei sed ejus attributa indicant. Opponuntur |^loV-f et 
|y^Lo)L^»^ in Bod. Or. cccclxvii. ii6«j, JIo U(lojJlii.«s5, Uii.0^0 Ui^ 
• a^/ J-jlokt*? disaolutio corporis mortui et dissipatio vitalis element!, 
privativa aunt et non ad essentiam pertinent. F. jl^«ol.o&>J^, BH 
Cand. 10 V, ubi dicit, ideas quae tempore morbi oriantur non esse 
^Cb^M f■^^\'^- ^ij^j ^«? )k-jloh>^? ejusdem generis cum its 
quae bonae valetudinis tempore videantur. 

)ik«^(it. \JJh^l' C.B.Y. ii. 491, B.O. iii. ii. 215, 293), foem. 
IbLIlb^/', adj. ens, existens, B.O. ii. 20 ter, 92, 199, 242, iii. i. 151, iii. ii. 235 ; imprimis per se existens, Ephr. iii. 131, 132; om )Ibx(* Je 
Deo, ib. iii. 626, p->^ JIo ]is ^ )>•&«•/ Filius }>er se exiatit neqvie 
fartns est, Bar-Ce. Hex. \'fiv, BUCund. 143 », Ephr. i. 6, iii. 592; it. 
|J&^?* jJLcc/' larpiW aiTo(pvlit, EuM. Theoph. v. 15. 13; Unde aoepe 
ayfvriTov per )Ih>->/* reddunt interprct4;H, e.g. l^l^/'^^cLea^ ).<%>-•( 
ayfvrjTov fiyfi/TTij), Tit. Bostr. 2. It; )b«b>ji( uyVijra, ib. 6. 29; |a»^( 
o»A&J> ^ )illb>^/' ^<uc ainoyivtffKot, Eus. Theoph. v. 3. 15. Quod autcm 
per 86 existit aetemum est, unde )]bw>Ib>.<(* )lni \."lt>ao xivriatt atftiot, 
motio interna, Aristot. ap. An. Syr. 136. 1 1; v^^ Jl'^ao ooeif Ji- nS i 
ooo( 0*0 m \l\tZl rebus creatis aelemitaUm affinxerunl, Ephr. L I. 
Siniili modo exponunt BA. et BB, _>b ij^y ■\^j^ aetemus, exis- 
tens, sempiterntis. Sic etiam opponuntur IJV^i et i»oet, e. g. b.,. ^ 
)y>l^/ l'"'^ l^ooi I ' "-" o " luN^ot, Ebed J. Marg. 321. SaepiBsime 
igitur epithcton est Dei, B.O. i. 1 14, Marsh, cci. 80 w; e»3 K? UVx/ 
o^ )ti fO \ -^"^ , Hunt. dxcv. i4r, de virginitate; redditfjue etiam 
Ass. Deua, B.O. i. 127, 132 ; it. numen divinum, ib. 431, 461, 539 : sic 
vocatur Deus liLo^ Ufc—^", Off. Mar. i^j. 2; lui.^ UV— /" *L 
J^^cxIa jbl^l^, if>. Jjo. 3; Jljoolboo JIlSx^', ill. JJjk. 2, T^aud. cxxiti. 
8 r; Us>;hoo JIo IwL^ol^ Jll^r, Dawk. xliv. 42 r; J^,.i, > »i Ub«^/~, 
Off. Mar. OJJ9. 3. Idem ac Dcum esse aflRrmat Ephr. ii. 443, sc. yif 
^e .001 fL .oov>>l? ;.'>^ \jojk ,\1^(' <f^ y.-. 'S . ooL jn^( b^ 
)o»2^ifo L*h'.^i? I^a*.. Est etiam epithcton Dei verbi, J V . N'W 
JkLik-('", B.O. iii. ii. 21.5; et Trinitatis, jbLI^-/" jL'olfcLiZl, Off. 
Mar. -o. antep. : j&Looohooo IbLI&w/' S3^l, Ephr. iii. 643: £3L^2. 
jl^t^o jlb^^ol^ooo l^LJj^/', Laud, cxxiii. 285 v. Etiam substan- 
tive usurpatur, ita ut ena, m. i) entia, exiatentia, B.O. i. 126, 296, Eus. 
Theoph. i. 24. 5, Spic. Syr. i^; pi. JI]b«^/', ib. ?; entes aetemi, \lh-l( 
Ict^jo, Ephr. ii. 444; )^&«m>|; 01)^ wUnra entia esaenlialia, El>ed J. 
Marg. 321. 2) cauaa, airla, Masii Pec; principium, B.O. i. 131; 
\l\»^l' jirineipia, C. B.V. iii. 316. 3) aubatantia, loi \Sh^l' summa 
substantia, Ejjhr. ii. 555 ; t6 Sv, Halm. Bardcs. 38 : ,£a^ixe*a* y O ^ Stt 
Ji.?/ .Jloo. .)o;^(' .^»i(' )»-Ji^ Jl J-ife-/ )^L?, BHChr. 35; ^ 
)Ik>:V', Ephr. ii. 555; fc-;al/ |-k.j;|o Ula ^ cii. U»A id- cd. Ov. 
61. I. 4) i. q. alav, aeon, geniua, Ephr. ii. 443; Jt»; \^%^('genius 
tenebrarum, h. e. diabolus, ib. ii. 482; aeonea gnosticorum, Hahn. 
Bardcs. 58, 60, 61, etc., Ephr. contra Haer. 0pp. Syr. ii. 443, et saepe. 
5) opea, Tu (mrr;8(ux, )Il^(' laN«fti>. abundantia earum quae ad vitam 
pertinent, Sanct. Vit. 94 r. 

\^Z\L)s*}' essentialiter, aeterne,uJj\ .jjiy*^, BA, Ebed J. Marg. 317; 
l^Ubw/'m^ )1>«<^ adoratio Filio in sempitemum, Ephr. iii. 519. 

Jllkw/'v. s. Jiks-l'". 

jkLr, )ki.r, ok"^/', >*^r, a-^-r> et similla, v. s. Jt/. 

Ji^Sklb-^ Deus est, nom. viri ItcUolio, B.O. i. 193, 394, ii. 307, iii. 
i. 495, 498. Cf. )o^i-fc«/ ct ]oi:>.l^!. 

"^stl)^! rex Sidon, BHChr. 22; ^i^ls-/', i Reg. xvi. 31. 

oils^l Hier. miratua eat, Mat. viii. 10. Mendose positum esse dicit 
Minise. pro etfeV.^^, et hoc pro otSoU/, a rad. epoL, q. v. 

>tt.«a30(V->( avdfuit, h. e. im.v>to(, q. v. 

«a>oh>^( npdos, h.c. •fiBoV>>(, q. v. 

oo^Ia^doIS^/ avBos ;(aXico{;, h. e. ftftS|>a ,£oo\)>j(, q. v. 

M.b-.i', j.a.i.0 W.V— |o .•ntn?, An. Syr. 147. 28. Dicit Lagard. 
posse legl wkwio, sed part. pres. sit necesse est. In Gr. textu enim 

avficjxpoiievov (cat itatPfpofitvoV (tvv^Sov Ka\ di^Sov. Quid sit nescio. 

■~*-^ '^ -t av6lTi)i, h. e. *** • ^ • ^ ' f . q- '^• 

'^k^*^ nom. fluvii, v. s. '%Il/'. 

)o»^&^^ "Aft^oXaf, Italolu), vulgo Aitdllahas, nora. viri, Act. Mart, 
i. 171, Anecd. Syr. i. App. 20. It. Jo^l^?'', B.O. i. 193. In catal. 
eporum, qui Nicaeno concilio interfuerunt, An. Nic. 10, exstat jo^l^r 
wotto!; pro quo exhibet Ebed J. 205 wai>o|; Jv>\»'^V. Notandum 
tamen est BA. dicere woitoi; lAoAm^S^ jo^^l^/. 

|~..K .^ resurrectio moHuorum, ItJoo ^~ui^, BB. Vox corrupts 
ex avairraaK. 

^tto^^juk^l^^ mor.« deorum, clades deorum, .jet^tt Raap .01 
^■^1 J::5, BB. Forte sit aBeuitTiJiis. 

|>A.^|o>; )a«V»/scc. BA. ajnna Arahica, spina alba, .U^i^ Jkaoo 
clSCi. ]u>l^o . j.jlja. Graece esset oKavSa Xfuit^. 
^ Z 2 175 .OLA&f^- —*-«'— r<l^^.i r<lxK^r^' r^ikV&rC' _ iftaAtV •:• 176 liia Uikf? )i.SL/- exponunt BA. et BB. .ji^ia ,-:iLj i;:;^ 
t_<UJ1 (jJLn^ »ertr« tn corefc sitgpensi, siispendia cordis. 

yon.K^/" tjfftKan, gen. pi., quod taiuen pro noni. habent BA. et BB. 
reddeut«8 ]VS. iaSuJi de moribm solicitudo; ^oA.ts^i'* olsA Zt6er 
Ethicorum a B H. scriptus. Marsh. Ixxiv. 21 r; .oA^^lf )olsa trf., 
B.O. ii. 270: it. ib. 368, 303, iii. i. 268; jjUb ijbjJl, sc. muralilas. 
Hunt, ccccxliv. 150 v. Exponit etiam BB. )tlx loa^J. 

•fDOA^S^/'^^ucor, moralis, |11L{:» .Ui^l;^, BA. cod. H. xxv. Cf. 

<^J^^i' tjOio), f. /tfter cfe moribus, Ar. jili-l, BHChr. 550, B.O. ii. 
370. Exponit BA. cod. U. xxv. )L'cuIL;:)e. 

Ua,^(' iiwralig, jljLtlx .oi .]^,»A^^ !' ]^jAaZ .oapientta nuyra- 
lis, BA. et Hunt, clxx; IIA^S^/" l^a^, Severi Rliet. 117 r. 

loC:*.^-/ V. s. lo^i^V-;. 

o»sck«-^ Hicr. V. s. ot^}. 

iJ»h^i' Ithamar, Heb. "'90''^> "<""■ "1" Aaronis, Ex. vi. 23, xxviii. i. 
Sacerdos magnus, Off. Mar. u... 5. 

f^^l nom. viri, i Par. viii. 19. 

jfilSLibw/' Ithream, noni. filii Davidis, Heb. Djnn^, 2 Sam. iii. 5. 
Minus recte yiiiolsLA i Par. iii. 3. 

>f( pro y.^ u<, in vita Sim. Stjl, Act. Mart. ii. 373. 

l»r i. q. \ktl' ubi, Nasar. 

\o( (Syr. ota( exhilaravit) hUaritas, )yuO>o \aj hUaritas et relaxatio, 
Nasar. Quid velit Norberg. nescio : apud Sjtos enim op^ non exld- 
laravit, sed exhalavit significat. 

]y\ jjsr, etc., V. s. lis. 

ol^^*^ et similia t. s. oia. 

>*|*^i hx"^"'", -Oj '• q- ^x°' in liturgiis, sc. tonus, i; -Sl l .jVu^A, 
BA. Cf. Upr et .fiaU»^/. Non exstat dim. rj^dSiov in Lexx. Gr. 

>ao[o( 'Axai6s, Adiaeus, Dion. Jl. 16. Eponymus terrae Achaeae. 

>£Biop^ m. axapas, acc. pi. vocis axap, quos ut parva ulcera viscidi 
cujiisdam humoris plena exponit Sergius Rhes., qui Galeni de Med. 
Simpl. opus Syriace vertit. MO«f )ta^f Ixilajk. .ooMV>'i; >»io)bS^ 
)j>as;t ^fso jlo^^i ^^x>, Galen. 29 1-: 

llo/' \x< ^chas, Mat. i. 9 VHh. ed. Wh. Caeteri codd. Ci'. 

^*^U' axarqs, -n;v, achates, lapis pretiosus, Angl. the agate, Ezech. 
xxviii. 13 Hex. Talm. D't3X3K, Syr. uo^\a! C.B.V. ii. 13. 

UisC'Axata, Achaea, ^^^\ jJl> regio Romana, i. e. Graeca, BA. et BB, 
qui etiam e Gregorio Nysseuo laudant.owVxf' .aBot>x.*&aa, ubi Corin- 
thus idem valet ac Peloponnesus, ab Achaeo condita, Dion. H. 16; BH 
Chr. 71, Doc. Syr. ^, Ebed J. 207, ubi idem valet ac Graecia, quum in 
ea insunt Athenae, Euboea, etc., cf. An. Nic. 17; it. Eel. Jur. 43. 4. 
Chaldaice vocatur ^''|^^<, nisi forte legendum sit KJ3X. 

H*i 'Ax<^''> Aehivi, Anecd. Syr. i. App. 23. 

U\o} sonui, ]la b«30M, BB. Forte pro ij'x'/o-a. 

U-t^ol Achaea, Aet. xviii. 12 VHh. 

•ceoA^la/ 'Axoucdt, AcMvus, UJuo \:am, .«, h. e. mina quaedam fuit, 
quae mina Achiva, /iva 'Ax°"''l> vocabatur, BA. 

.xBcC^ls/ qui populo praesunt, Uox »jL^i .«, BA. Forte tamen 
nt i. q. xot^aj oxkot. 

Uf»)joUr exponit BA. ^j\jiji\i. quod VUllers reddit (apeium. 
Forte tamen sit x<^l^'^pvo», trissago herba. In cod. Poo. clxvii. scrip- 
turn est lj>)Ii;Uola/'. 

yolso^s/'yut serpentes indagat, eyLil s^\j JL'oalj \.^e\\ i^, 
BA. Credo esse Ix'tvfiav, animal serpentibus aeque ac crocodilis 
infestissimum. 

,m»}li\o{ axpds, pirns sylvestris, Galen. $Sv bis. It. ib. ,»eflia/ 

gen. axpabot. 

.as/, forma irreg. oaaU/*, v. s. <i\a. 
yOAs} cingula, )j>)oo, BA. cod. H. xxv. ioAal' AcMmr, nom. viri, Hex. 4Reg. xxii. 12, 14, Heb. "^^^V, at 
Pesh. ioAli.. 

^ai" Aph. v. ^^, q. v. 

^v>.~.->>.(> 'AKtijrtiids, Acepsimas mart., Dawk. x. 97 c. 

iaa/'i. q. iia, q. v.; it. ila/'Aph. v. tas, q. v. 

]l£l' nom. vici, sc. )lo|f Achedornm, prope Amidam, ut videtur, 
B.O. ii. 58. Ap. Zachar. 342 vocatur \^(' . 

\^fol i. q. \^}\al tfxdtiov, -a, i. q. fjxos, tonus, Ufa/ litJablb^a secundum 
octoechum, Dawk, xxxii. 382 r, C.S.B. 167. Cf. >teoA^(. 

\jSI' f., Ac. 20, ?x'8to, vipera, Ar. ^ytil, Sjt. iLdias, BA. et BB, 
Act. xxviii. 3, 5, B.O. i. 46, Act. S. Ephr" 4, Bar-Ce. Hex. 147 r. PI. 
]j^l', Mat. iii. 7, xii. 34, xxiii. 33, Luc. iii. 7 ; it. VHh. In Hex. 
Zach. ii. 14 IJ^^/'exstat pro e'x'tvot, erinacei, nisi forte in cod. legeretur 

\1jS(' viperinus ; exstat in BB. sub .flBOA*^o(oti^, quod e BS. 
exponit ^yi^l '^"■j ' • U'r^^- 

Jj;s/'BA, U^^BB, ^a«MS.- IkL^/'BA, Jtv^rfrBB, ^aWma. 
De his BA. cod. H. xxv. IfcL'fSr.ebjJI .ll^^l'*^? )jVs,a Mlo}' 
I i»l»jJl .jl^GL^il., ubi ^^i^ii.? )l «\ lingiMin Assyriam significare 
videtur. 

aalf Uia filii strepitus, Heb. liXK' \33, Hex. yoU? )-i», Aq. et 
Sym. Jer. xlviii. 45. Reddit Norberg. fi^ii moeroris. Forte aa^ Gr. 
vox ^x°'> -o" sit. et Aq. JiKB' "'J3 Graece reddiderat vloiis rjxov. 

)aaf V. s. )aa. 

IJToar Ochozia, Ezechias, B. O. ii. 1 60. 

yojlaaa/'^ exponit BB. ^i^io .|joi Ibja^a L>{j>Kio; omV~>/ |la<J> 
)&^.aDo |. S . "fi^ ^030? lua^) jjaufis fjp; 01 « \'^ nomen est animalis cvjus- 
dam, quod musci odorem olfaciens disrumpendo moritur. 

Dos/, jLc^osf , )ts.^aa(, et alia similia, v. s.^^^. 

1x^09^ Aquilina, mulier mart., Dawk. lix. Vocatur .tajjJ^ao^, 
quae cas. gen. forma est, ap. Dawk. xxxv. 

wVx^oa/ oKoKovBos, acolythus, C.B.V. ii. 367, 485, ubi Ass. per- 
peram hypodiacomis. 

).fnSao/ V. s. ttrihVae/. 

ipaa/ V. s. tts/. 

lujoaa/ aKoifiryros, acoemeta., Renaud. de Liturg. Or., qui Joaniiem 
Anaphorae scriptorem hoc titulo insignit, perperam. Cognomen enim 
Joannis in codicibus est )lis.>»cbBo ]>o:^>, vel ut legit BH. Jl^ojs )Ia 
FusiUtis, B.O. ii. 236 sq. 

yosf V. s. .aa. 

weeOdk^Doa/ Acesius, nom. viri, C.B.V. iii. 256. 

io^r, Pers. ^^1 stabulum, unde ieial'' i^l' h. e. jy>\j^ prae- 
fectus stahvli. Gall, conn^table, Germ. Oberstalhneister, BHChr. 484, 
534 : Gr. 'Aiivpaxoiprjs ap. Du Cange. De praefecti stabuli munere et 
dignitate cf. Quatremere, Hist, des Suit. Maml. i. 119, not. 3. Cf. 
etiam Lorsbach. Archiv. i. 240, et Hist. Dyn. 483. 

ioja^ nom. regionis, )»l^ j»j»,, BA. sc. pagi in Aegypto, Achor, 
C.B.V. iii. 167. 

UcloI (Syr. )»aa) saceUum, ]A^J»)^^ ]o^l ii-tAO j>mm9]S.a3 jioa^ 

saeeUa conculcabuntur, aedesque deorum pro/anabuntur, Nasar. 

\ia^l caliginosi, genus daemonum, Nasar. Corrigit Norberg. 
Uaaut, e Chald. NT3n, q. v. sub ;&>•. 

yOiaaf'' dxvp&v, paleare, cellapalearum, ^j^\ vjxjj . Uat" k^, B B. 
i£De>CL9( axoipos, gen. v. axap, porrigo, furfures capitis, .llouU.i 
^\ji\ J j^\ ii„..J\, BB. Cf. ^iohi 

liarv. a. ^l". Adde eXior , -^nviN ^«^lboV<» certant facta 
ejus aequare, Spic. Syr. 27.2. 

UA.x^iaol'' scoria, jjHaos, BB. 

Ja^ Hier. nom. regis, Mat. i. 9; Pesh. jl,/'. 

Ui^ipt B A, )jHo( BB, durus, immisericors, i_JlSJ1 (^-^liJl .).^a^} Jlj. 
Cf. Chald. K-inK, 'ntaN, cnwieZw, /ems, et Heb. SpK.^jaX. 177 A&r^ - i.A^ar^.aaiAr^ . l^rf- 178 ^^soUojla/ exponit BB. ^/ 5"^^. )^\f o)^f \mJBo U»i» Uam 
^M^aoo UoiO wi^^ '■■■ m ? ^tfo/ •]pf^ Ifc ifiv medicamentuirn Persicum. 
el lignum, laim quadam obdtictum. Utile esse dicunt ad alvi profln^ 
viem, quia vim adstringendi habet. V. supra aA<|.^Bf o/. 

Jj|s( cum deriw. v. s. ••/'. 

Yr^J^r, k-Ui«>3?', etc., v.s. ^('^ 

.&.»» •> (* 'AxiaA nom. pseudoprophetae, Hex. Jer. xxix. 21, 22, Heb. 
asns, Pesh. ^}', Ahab. 

•fBofuo^/ o(CT<Bi);^or, octoechxis, liber ecclesiasticua, cui insunt 
hymni secundum octo tonos sive notas musicae dispositi, quas Syri 
jl^Jue et )tto», Arabes autem ^^^ vocant, Dawk. viii. tit., C.S. B. 273. 
Sed ib. 276, 277, «flDfii..aL^(^. Y. supra teoasuf. 

^ci^^, Ifc^J^ ^Q^l ^o(' .axi^, Geop. 119. 25. Quum de 
pice probanda, quae bona sit, quaestio est, credo legendum ^,AeL^jol 
irrvTTftov, stupa. 

.ai;.^^'' i. q. ^la/"", q. v.; oii. ^<^«-> \j\LjLia ot-V-/ \Si\o, BB. 

vs}" nom. matris Hiskiae, 2 Reg. xviii. 2, Heb. ''3K. Eadem voca- 
tur uj^'^ap. 2 Par. xxix. i, ubi Heb. i^,?^. Utrobique legend, ^l' • 
Exponit BB. amwr, Iaou* . ^, nisi )aqu» legendum sit, quasi ws/ e rad. 
\aj sit. 

1*3/ Hier. ap. Luc. iv. 33 pro Qr. ^Xay^av, v. 3. \aj, ubi etiam 
yiy, ^IV, h\l^_, etc. 

• H.^a/'nom. viri, B.O. ii. 325. 

\Usr para quaedam jugi, qua textores telam convolvunt, )^( 
|1»L1^>.a:so? 1IjJ!>w .ooi^ Vv . ^;^I^^? )jnfin.t> ^'iX .^ )jcul^.*:eo in quo- 
dam codice exponuntur ]l^( et )Ja<J^oKio ut duo parva ligna, quHnis 
tela qiuie texitur se convolvit. Cf. Talm. IPOK. 

%^/'^(ao i^ot»)part. pass, v."^/, q.v. Sed^^ija^ (Ao bJLcLoa) 
Aph. v.'^ao, q. v. 

ol^qXj/ d^tdXoyoi, verbis digni, llab xvft.vt, BB. 

oafiSjOf a;((Xor, innutritius, qui non nutrit, )alse)l&oo 1), BB. 
Cf. ■~«~N..»t.^ 

.jaoN ...o^ Achilles, Spic. Syr. 38. 19; lo^? >jaf>N « .oit otlboo-t* 
.cuo^lb^/, Severi Poet. 171 r/ it. nom. epi Thessalon., BHChr. 72; 
it. Alexandriae, C.B.V. iii. 256, ubi Ass. Achillas. 

xb..*)^ V. s.'^oa. 

f»^.>y.w(' d;((XX«oi', achiUea herba, quam sunt qui vocent ^A^MiybCD 
sideritis, Galen. 65 «. 

tee a J S .aC id., tjoa^i^tf*, . ^j^j}ajfijj:> ^ .JD CuS . T f J-^/^ J^ cftxt^ 
Gabriel dxiXXftot ease herbam sideritim, BB. 

T.sN..«^ it. wb«o^-^^ ^yra, testudo, )iia, BA. et BB. Vox corrupta 

ex J) x<^"S vel T) ^(Xaxn;. 

tcoaiA^i abrotonum herba, ^ai.aH, BA. et BB. 

^(''' Aph. V. .aa, q. v. It. ^/' i pers. pi. Aph. v. \aj. 

^/'Ax"/:», Achim, Mat. i. 14. yi^i' Rier. et VHh. sec. Whit., 
sed codd. nonnuUi item ^( ■ 

■ ««^i.,i.«l> 'Alct'j'SvTOr, Acindynus, nom. mart.. Dawk. xxxv. 

.««<% I ■ o^ e;(ri<of, echirms herba, Galen. 28 v. It. o-xivor, lemtiscus, 
ib. 7 1 r. 

•tf AaJLoiAd^ et .^oajusao^ sexcenti, )|Jbk.jk. .5, BB. Vox corrupta 
ex i^oKdaioi. 

l-^-^"! Euchistia, n. foem., C.B.V. ii. 247. 

JA^r, ll'aaor, V. s. Aa/. 

tOidkA^ S-xvpov, palea, ^^ysi\ .yxsU , BB. 

jL^l'Achis, rex urbis K!^, i Sam. xxi. 1 1, xxvii. 2, i Reg. ii. 39, 
PB.xxIviii.tit.; Heb. t?'3K. 

V.o/ i. q. fcw*, q. V. 

%^r (Chald. '>:}«, Heb. i-ax, Ar. $\), fut^oop, inf. '^ILj*^, 
e<fi<, comedit, 2 Reg. iv. 40, Ps. cxxvii. 2, Mat. xii. 4, Act. i. 4> i^- 9 = 
y^Hal' edit me, Ps. Iviii. 25; iSo^ comedit earn, ib. Ixxx. 13; 
-oiQ^.a/'' conie<fcru»< eum, ib. Ixxix. 7 ; 3 pers. sing. foem. }Sorvora- 
vit, ib. Ixxviii. 63; cum aff. otS^i'^ vorcwU eum. Mat. xiii. 4, sed otb^«/'«rfi eum, Apoc. x. 10; ^^Ji^tHml" ti^l* inteviperanter eome- 
dunt, Jes. xxviii. 7, ubi Heb. 'l'P'f'9 'P? titubant in judieando. Fut. 
'^cuolJ, Luc. xiv. 15; wMO^S.olJ, Apoc. xii. 4; X.aolC, Jac. v. 3; 
wikoilr, Pb. xxi. 9, Ephr. ii. 257, sed et wiikoir, ib.; "^LoV tdam, 
Marc. xiv. 14; ^et&j^^^* edain illud, Luc. xxii. 16; . o^fl p, Mat. xr. 
32; }mper.'\,oil'' 7nanduca, Act. xi. 13; ^oJiLoaCede eum, Apoc. x. 
9; »<^oa/'f. e(/e, Luc. xii. 19; e^ail' edile, .Mat. xxvi. 26; oi^aa/^ 
liwoil (fiaytTt Xtnturimra, 3 Esdr. ix. 51; inf. 'V. o ) I ft N , Ps. XXvii. 2. 
Sine ^ pro nomine usurpatur tnft«.\ 'VsIjo i.inVv J^( jiopulttm 
meum, voranl, sicut escain pamis. Ph. xiv. 4. Metu]>h. connwipnl. Num. 
xiii. 33, Deut. vii. 16, Joh. ii. 17, B.O. iii. i. 207; de igne, Lev. vi. 10, 
Job. XX. 26; absumpsit, B.O. i. 168; dHapidavit, i^mAj ^'\a\i wa«* |ij>> )ocL^.>9 .cu£BoaEi.>( ostendit eum, magnam e publicit pecuniis rwni- 
mam dila/ndaase, BHChr. 566. 

Part. act. 111. '^Z' comedens. Mat. xi. 18, 19; %aif qui edit, Pt. 
cvi. 20; SstLw r>N ^%ai; )- "->\ vestem quam, tinea corrodit, Job. xiii. 
28; \Jl'%ir comedo, Ps. 1. 13, sed UiiJ/' Tit. Bostr. iii. iSjXa/' I 
\j} non comedo, Jes. i. 13, ubi Heb. «W^<?, cui consentiuot Vulg. et 
Lxx; k>-6oi '%s/' Jl o»^>> cum eo non edebam, Ps. ci. 5, et sic Vulg. 
et Lxx, sed Heb. ?31S< t^? in^** eum non potero: f. }lof' comedens, vorax, 
Prov. XXX. 20, Joh. vi. 53, 54, 56, Ephr. i. 324; de igne, eontument, 
Apoc. xi. 5 ; emphat. |1>L^^' |icu ignis consumens, Deut. iv. 24, ix. 3, 
Hebr. xii. 29, Gr. Trip KaravaXia-itov. Stat, constr. tlirr-> V^fdevora- 
trix hominvm, Heb. m,K fl^^f*, Ezech. xxxvi. 13. PI. m. ^^^/', Ps. 
liii. 5, Luc. xvii. 28; stat. constr. wiks^', Ps. xiv. 4; o^V^tt J:^l' 
qui pulmentum ejus comedunt, ^JSH? v3K, Dan. xl. 26; t^^{' t ^Sr i 
.00)^ canes qui dominum. auum vorant, B.O. iii. i. 245. Cum pro- 
nom. fj2^^'comederimus, compos, ex ..No " et JLk, iCor. viii. 8; 
.olC^a/' devoretis, ex ^.> N , '> ^' et yot^l'^. Gal. v. 15. F. ^^i', 
I Tim. iii. 11. 

Part. pass, m.'^^o^', JLo/', comestu^s. Amir. 147, 439, Ephr. iii. 12, 
BHChr. 355 : f. jts.^.o?'', Amir. 1 1 1, )AS^\ liiiLol' a canibus corrosa, 
Anecd. Syr. i. App. 65. PI. f. ^^1? )^ denies erosae, Galen. 70 v. 

Phrases praecipuae sunt, i) jidxa'^isr comedit eartiem, de feroci- 
tate; venerunt ■-; «- ->'^!^^J>N. ad me violenter opprimendum, Ps. 
xxvii. 2; u:a^} oitflaa c^tAf penitus spoliaverunl populum m^um, 
Mich. iii. 3; \ia^'^ir voravit comes, h. e. trucidavit martyres, Act. 
Mart. i. 201 : sed etlea^'^al' suami, camem comedit stolidus, qui curia 
et invidia se cruciat, Koh. iv. 5. Est tamen ubi sensu simplici invenitur, 
e. g. equi eorum .aL.>^*]iai^ Ji^l' camibus vescuntur, B.O. iii. ii. 487. 
2) l.if'^/'iW., )j<Bj'^/'oo» i aifio^6pos, Rel. Jur. 112. 21 de Herodis 
crudelitate. 3) eiliLL'^sl' ({>ay6yripoc, qui in sua senectute helluo est, 
Par. Pat. 27. 10. Cf ib. not. ubi locus laudatur in quo eilia^'%ai=i 
TToXHX^dyos, id. 4) oi^,»Z,'%S{'\''i\'i> Sifpo^pos ^triXtis, rex qui suos miii- 
tes spoliat. Vers. Horn. II. i. 231 apud Severi Poet. 1 7 1 r. 5) )l'aa..^'^r 
dxapia-Tos, ingratus, Clem. Rom. Rec. 128. 6. 6) ei>iJ'%al' qui se ipsum 
comedit, nomen herbae, de qua BB. ^^y-j J^\ . yCuAjAo/ .«, ubi legen- 
dum opinor .GL«Siao^ euphorbium. 7) Ibaa^a^^^/ pransit, coenavii, 
Gen.xliii.25, ubi Lxx. aptarai/; ib.xxxvii. 25, Ex.ii.20, Lxx. <f>ayfii> Spror, 
B.O. i. 409, ii. 113, iii. i. 506, iii. ii. 677 ; sed eti&m familiariiaie ap. 
alqm u^aus est, sodaUs, conviva Juit, BHChr. 31. t Oft o N '^-a/ con- 
victor meus, Ps. xii. 10, quod BA. et BB. sic reddunt, {jyt»- JjLj t^jJl 
»j ry*\ »jy' rr*5 (j-^^ c)-* ■^^ ?*** victu^ meos cmnedebat, qui sub 
msa tutela/uit, et eum, divitem reddidi, et in eo cotifisus sum. 8)'*^a( 
eth^ (payoKvpios, quod reddit Du Cange ciborum diius, hellua. Melius 
tamen diceretur 0);^"^^ servus qui diii sui bona devorat. Par. Pat. 
28 not. 9) animalia, )->inV J^l' graminivora, Eus. Theoph.i. 57.2. 10) 
yiol^ u!^l' convivae tuae, aljUja, BA et BB, 2 Sam. xix. 28, i Reg. 
ii. 7 , Sirac. ix. 1 6, ubi Gr. aivifinvoi vov. 11) e«V.>>3. '"^a( i. q. S? b>^ 
comedit digitos suos, h. e. poenituit eum facti, BHChr. 413. 12) "^a/' 
^^Af woio<«o aceusavit, ccdumniatus est alqm, ubi sensus certus, deri- 
vatio incerta. Buxtoriius enim in Lexico Rab. dicit, "V^i? vel ''y^.'P 
detraetionem, calwmniam significare: in ?3K autem sensum non solum 
comedendi, sed etiam pro/erendi in publicum, divulgandi inesse, ita ut 
Kinp ?3K esset caltimniaan divulgavit. Aliam tamen interpretationem 
dedit de Lev. xix. 16 disserens. Verba enim Heb. T^V^ -''?'J ^■!0"'<'j 
reddidit Targ. VYT? i^3'n t6, et Pesh. y»Lj JJii^oariT ]i, quae Sal. 
Isaki hoc modo exponit : " Videtur mihi quod fuerit moris ipsorum, 

A a 179 \xr^ Klll&OK'- A&T^' 180 cibi quid eapere in domo ejus, qui aures praebebat verbis ipsorum, 
eratqne id certo argumento, criminationes ipsorum acceptari ut ratas 

etverat. Istacibatio vel iate esus vocabaturp^n'^ - ?-•" Haec Bux- 
torf. e Salomone. Geeenius autem et Winerus in Lexicis suis exponuut 
eomedit frusta alciut, h. e. calumniatus est : cui iuterpretatiuui certe 
faTet nota phrasia Ar. ^^ ^ ^p\ eomedit camem cUcius, h. e. calum- 
niia lac«ravit eum. Negat tamen Bcrnsteinius, qui dicit, "frusti 
potestaa, quam vocabulo KJpi? tribuunt, mihi valde dubia videtur." 
Cui dubitanti minime assentior. Kadix enim y^p omninu eadem est 
ac jnp, cui certe inest significatio diveliendi, unde etiam Ar. ^joJ velli- 
eavit : KJnp igitur aliquid laceratum, divultum significaret, h. e. frus- 
tum. Sic etiam apud Latinos mordere, denU carpere, dente rodere, 
eadem tont ac ealumniari. ItT^o^f yo^^kS e^^(* accusaverunt 
Judaeos, Dan. iii. 8, 22; '^Ikljff woiiO|<i^ q^( accusaverunt Danie- 
lem, ib. vi. 24; %0/*«.eior*« 8u'/3aXX<, 4 Mace. iv. i, Mat. xii. 10, xxvii. 

13, Marc. XT. 3, Luc. vi. 7, si. 54; t^Nvi <o'fO .oomT:^ <a^ieosapud 
regem caiumniati stmt, B.O. iii. i. 595; adde ib. i. 238, 351, ii. 251, 
438, iii. i. 348, G.B.V. ii. 46 ; '^aj Juo loi*. yOeUj*A fciio/' )fi tovto 
Stf^ffXtjKtv airroiit napa to nirratv itimirn, Cyr. 296. 2; it. 294. 24, Act. 
Mart. i. 216, Eus. Theoph. ii. 34. 5, 10; '^^ loojaj «oto.»j9 vineam 
aectuavit, ib. iv. 13. 23 (de Jes. v. 1-7); cum o criminis, ib. v. 11. 5, 
34.8, 13, 16. 

Apud Syros hodiernos duae phrases memoratu dignae sunt, i) 
jkJ^ <^^L <'"'■*» camedi, h. e. pro virili egi. 2) U^Is "^Z' V^ ooi 
fustes comedet, h. e. fustibus caedetur, Stod. Gr. 173. 

Participii in Geoponicis usus corruptior est, atque usui inf. t^ayt'iv 
apud GraecoB similis, sc. ni.'^/'oii om 8ot (^ayciv, daei comedendum, 
(Jeop. 105. 25, et saepius: f. Jlo/' ciii^lT ei comedendum ddbis, ib. 
115. 14; m. pi. ^ 'S . a / oo) j^La^ porcis edendum porrige, ib. 113. 
26; f. ^iia/ ^t^-' 8C. l&'^s^f^ gallinis edendum, dabis, ib. 115. 1. 
Notandum quod genere et numero cum substantivo suo concordat. 

Etlipe. '^Ur co?ree«<!M est; a tineis vestimenta corrosa sunt, Jac. v. 
2 ; yc^liby jlcuo ^f ut a bestiis comederentur, Act. Mart. ii. 185, 200. 
Metaph. consumptus est. Job. xviii. 13; igne, Jes. v. 24, Zach. ix. 4; 
gladio. ib. i. 20. In Jer. xii. 4 jii/'^'^Hr devorabitu/r terra pro 
Heb. ??Sfl lugebit. Cum ).;« accusatus est, wetot»o o^ o^lL/', 
Luc. xix. I, Act. Mart. i. 35, 216, BHChr. 507, B.O. iii. i. 112, 214, 
Eus. Theoph. ii. 13. 18. 

Ettaph.'^jiJU/'et''^i^U/', \.^^o^ ^^'^alX}* vermUms corrosus 
est. Act. Mart. ii. 333, si lectio sana sit. At '%^ol.l(comesttcs est, Ferr., 
quem sequuntur graniniatici, nulla quod sciam auctoritate freti. 

Aph. '^o/ eiiat'ii, comedendum dedit, j^\, Ibn S. § 28, c. i, 
B A, pro Heb. ^J?3 depavit ag^ra, Ex. xxii. 5, 6 ; cibavit, Num. xi. 4, 
Deut viii. 3, 16, 2 Sam. xiii. 5, Ps. Ixxx. 5, Ixxxi. 15, Jer. xix. 9, Iviii. 

14, Ezech. iii. 2, Dan. i. 8, iv. 25, 32; i^iaNN ii^aoi'^ tyj/afuaas rhv 
"Kttiv aov. Sap. xvi. 20; tin ««\ wOtCL^olT ■^ajuei aiiriv apron, Sirac. XV. 
3; wOb2^0( yj/(i>iit(f aliTOir, Rom. xii. 20; ^^aOf .Jo Kavy\raijii<ra>, I Cor. 
xiii. 3 ; ^^)t^^9( ^;o ■♦i^ mihi eibo dedisti corpus tuum et san- 
guinem, Marsh, cccclxxix. 192 «>. Inf. )ivi.«\ *to|[^ «irAN.A« J^N. ^t 
faeerent David cibum capere, 2 Sam. iii. 34, Heb. DH? IHTIN rilian^. 
Part. '^lOoao, )ii^ yOo^ )J/ '^^oao cibabo eos amaritudines, Jer. ix. 
15; Il 'v . jw m ycua^ \jj '^aai panem fermentatwn comsdendum vobis 
dabo, Ephr. ap. Bod. Or. ccccxii. 54 r. PI. eoot ^t^o^ ).^'cu 
• • K^iSluSk Francis Graeci comedendam dabant calcem cum farina 
mixtam, BHChr. 334. 

"^^ Hier. manducavit, Job. vi. 52; c^^ comederunt, ib. 31, 49; 
X^f^'^ i comedimus, Luc. xiii. 26; fut. '%.o_a_> comedet, Joh. iv. 33; 
'^oajut ut com«dat, ib. vi. 50, sed'^oa^ comedet, Luc. xiii. 11; f. 
'Voa^L; quod ilia ederet, ib. viii. 55; ^oa^I comedes, ib. xvii. 8; 
'V.osUr ut comedam, ib., Joh. iv. 32, scd^aa- comedam, Luc. xxii. 

15, i6: pi. yO^oaU; iU manducent. Mat. xiv. 16, xv. 32, Joh. vi. 31, 
•ed y nNfi*! .^ ib. vi. 5; mendose ^^asl<;, Luc. vi. 4, pro .c^oaU; 
y ftSnn il manducetis, Joh. vi. 54; ^Q.a*j comedemus, Luc. xv. 23, 
xxii. 8, Joh. vi. 53. Imper. m.'^ao/ comerfe, Joh. iv. 31; f. J^sloI, 
Luc. xii. 19. Part. pass, cum sensu activo, ^%^l comedens, Marc. ii. 

16, led pi. ib. ^1^/ comedentes. 

Ethpc. t» m . tt ^aa^fc>^y ut comedatua- pascha, Mat. xxvi. 17. "^^ Nasar., exponit Norberg., i) edit, viguit, vixit; 2) adminis- 
travit; 3) tonuit, rugiU. Quorum seusuum exempla dat, i) "^ajo 
|I*.t l-a^l' vivere mille annos; )joiOf» JikJ )a^/ Jbi* vigebit mille 
annos in pinguedine : it. metaph. )iJO uiJi^s/ Jl terminum non edi, 
i.e. lapidem terminalem non dirui; )^o) ),3 "%2}' puero impudice 
utens. 2) Jlaif )jA^ojk.e Ljcuk sceptrum el imperium qui adminis- 
trant; aZoIi ^oa^ J^oas regium imperium in gerUem habens. 3) 
[mmL^ ^-^^I* rugientes aere. Liceat tamen suspicari quod "^ofuo 
A^oj potius sit populum comedens, crudeliter in eos saeviens. 

Jlo^' m. comedens, mrator, JLso(' ai4j JU/'^jS, Jud. xiv. 14, Chald. 
sija'D pBJ K^^ND. In cod. Nasar. vertit Norberg. ]Lol' imperatores. 
It. cibus, Ephr. iii. 120,662, nisi legendum sit Jlao(. Inde i) tinea, 
cweulio, Mai. iii. u ubi Heb. P3k; Mat. vi. 19, 20, ubi Gr. ^paais. 
Quod non sit aerugo, ut viilgo reddunt interpretes, testes habes a) 
Ibn S. Thes. § 17, qui vertit k_,wiil jijj vermis qui ligna corrodit, 
teredo: fi) BB. qui exponit t^Ji\ teredo, et e Lib. Par. )» fi->\S[ ? o'ol 
"^oi' qui fr^im^ntum eomedit: et y) BA. i_^y^\ i^ill teredo, tinea. 
In eundem sensum laudat Quatr. BHGr. 389U Apud quos omnes 
vermis est, vel teredo quae ligna, vel tinea quae vestes, vel cu/rcuKo 
qui fruraentum corrodit. In hoc sensu multi codices legunt llai . 
Ambos sensus dat Norberg. e cod. Nasar. sc. )la/ tinea, aerugo. 2) 
gangraena, J^l .ii^^l .1^. 9i . » tn jjo j^j« .f^© in quodam codice 
redditum est gangraena, BB. Cf. jjbl^os/'. 

Jla( BA, \Lo( BB, malleus, quo clavi pertundunfu/r, ^-iJl iy Al 
JJX. .jljj"!!l l^' jjo, BB, BA; Jlo/'. . . )k^)i/, BHGr. 389 v. In 
hoc sensu plus semel exstat in cod. Nasar., e. g. )a*)? )lo)o otl^s^Mo^ 
percussi eum malleo splendoris; )V -^"^ o»ttd|; )cu)? JLo^ wii. oom 
date mihi malleum, splendoris ut/dbricam mundi eonfringa/m. 

his>'%a(' it. ].ie\\ri(' m. delatw, accusator, Prov. xi. 13, xx. 
19, Heb. ^'n; -UJl .J^^\ -sjibJI, Ibn S., BA, BB. De hoste 
adversarius, B.O. ii. 179. Imprimis de diabolo, Ps. x. tit., Hex. 
Zach. xiii. I, ubi Gr. 6 Sid^oXos; it. Mat. iv. 4, 5, 8, 11, xxv. 41, Luc. 
iv. 3, Act. xiii. 10, Eph. iv. 27; VHh. Mat. xiii. 39, Joh. vi. 70, ubi 
Pesh. U^, B.O. iii. i. 151, 563, Eus. Theoph. iv. 34. 14. It. divisim 
Jjio *^f', Luc. iv. 2. PI. m. JTto J^^ calumniator es, 2 Tim. iii. 3; 
f JTia i^^i' calumniatrices, i Tim. iii. 11. 

Mao/', male Ijaa/'Ephr. iii. 155, m. edax, vorax, "»■ Jloo/'^ 
jL)o( fK Tov ((TBovTot €^tj\6e fipixTis, Hcx. Jud. xiv. 1 4, Pcsh. JLo/ ^; 
uett^aoi' qui comedunt eum, Hos. ix. 4 ; JIas/' JiaL^ a^Opanos (pAyos, 
Mat. xi. 19, Luc. vii. 34, B.O. i. 239. F. IfciJ^i-oa/', i) id., Jja-» 
yOfl^^oJl'' ig'WM qui vos devordbit, Act. Mart. i. 194. 2) estrix, 
Castell. Cf. Jfc^ijo/ et Jk-J^aaf'. 

Jl'oL^ao/' f. voracitas, ingluvies, Philox. 66 r; Jlcij>ao|o JLcuoJ, 
An. Syr. 171. 13; J'ji loii>ao^'(sic cod. M.) delatio, criminatio, s...'. 
JuUj, BB. 

JkLi^as/' f. cancer, J^jjiC, BB. PL \ls^as)l' <f,ayiimvai, Galen. 

59 «■ 

jkJ^oar f. gangraena, yayypmva, Galen. 29?;; Jk^^oslj \iisu. to 
yayypawMr,, ib. 14 r. Dicit BA. a|o Jiiiojo \}LSLo Jk^ao)' 
iiS^l .JV.^('4a|o ]V«&A<^ haec omnia cancerem siguificare. Exstat 
etiam ll^asi; \a\.o cancer morbus, Sanct. Vit. 36 v. 

\Lo( pulmenti genus, v. s. »;l(''. 

\hL>i' m. i) consumptio, voratio, jioif |i^/', Eus. Theoph. ii. 
21.24. 2) cavitas dentis, Uii} Uiio/' t6 rS,v Mvrav Tpfjfia, Galen. 46 r, 

60 r; pi. Uij Hiio('', ib. 70 V. 3) cancer, v. s. jK^^ajs/. 

Uio/ Hier. m. fipZ(Tis, aerugo. Mat. vi. 19, 20, Minisc. Potius 
tinea, cureulio, cf. Uaf. 

]\>.2^(' f. camcer, v. s. )t^a^('. 

h>t>l m. dhus, esca, Jud. xiv. 14, Jo. Eph. 391. 10; o^lajsJao 
oSooh, Lev. i. 16; U»aj? Uohibus e fructibus, Sanct. Vit. 232 v, 
BHChr. 507, B.O. i. 66, 320, iii. i. 245, iii. ii. 816, C.B.V. iii. 537, 
Act. Mart. i. 48, ii. 371, Pat. Vit. 1 70 r. Pi. jLool*, C. B.V. iii. 235 (1. 
14), ubi reddit Ass. multiltido locustarum. 

itiaol m. comestio, )?ot^? oui>>aoU fA^l V ne te moerore 
affieiat quod vestis a tinea sit corrosa. Cod. clvii. 107 r. 181 »Q «\'an ■\ Ar<'- K'ivl^or^- rtlSttAOr*' _ rduioiAK' 182 Jkiikso/ f. gangraena, yayypaiva, Galen. 45 r; ^o»a V^if Jl 
J^^Aor TO (jiayfdaivtKa t&v «Xicm», t^em gangramosa, ib. 67 ti. 

J^M^aS f. dbxis, esca, Jkii>>M)bai». Heb. n^3N^ ad vescendum, 
Gen. i. 29, 30, vi. 21; esca, Lev. xix. 23, Ps. xcii. 13; PpS>na, Sir. xxxvii. 
30, Marcvii. 19, Rom. xiv. 15, 20, etc.; jSpaa.r, Job. iv. 32, vi. 27, 55, 
I Cor. viii. 4, 2 Cor. ix. 10 ; rpo(^i}, Act. xxvii. 34, 38, Hebr. v. 12, 14 ; 
Starpotf)^, I Tim.^vi. 8. )kL.^4i»> Jki::».Q:3juse esca voluoribus, Jer. vii! 
33. XV. 4; Jjaiii. JV^cij-i igni cibtis, Ezecb. xxi. 33; . S.. /' 
]^J^as|.»? a?-6or esculenta, ib. xlvi. 12; |;,ao? JK^qaI^^s od k.ivaii' 
cohibifus est ab edenda earns, BHChr. 270; jussit jkXft-^ l^oX )?o»«j 
Jjfc^*j )laL»j Mi martyr projiciatur ad vescendas bestias, Act. Mart. ii. 
198, 199. Cum aff. «fc:5>.a9)oS cihus mens, Job. iv. 34; ^^^o^Ilm 
dbus turn, Rom. xiv. 15; oik^cuajjc cibus ejus, Ps. cii. 5, Mat. iii. 4; 
yoot^ikoobo cibus eorwm, Ps. Ixv. 9. Occurrit etiam lls^oki, Job. 
xii. 1 1, Ezech. xxi. 33, Sir. xxxvii. 31, Ephr. iii. 6. PI. Jfci^iajji dbi, 
Mat. xiv. 15 VHh., ap. Bernst. J]^^t». 

Jlojjo it. Jlajo m. dbus, esca. Gen. vi. 21; )-'V.»io JIa» dbus et 
potus, Esdr. iii. 7, Rom. xiv. 17, Col. ii. 16, Hebr. ix. 10; adde Ps. cvii. 
18, Hag. ii. 3, B.O. iii. i. 15, 138, 242, 577, iii. ii. 119. Plurale ducit 
ex IfcCSajjc, q. v. 

JkiiiA)jo f. dbus, Act. Mart. ii. 74. PL )kiiis)L£, i) dbi, i Tim. 

IV. 3, B.O. i. 335, ii. 445. 2) rura suburbana, viculi urbi drcuni- 
jacentes, ikCiiSjoS, Heb. v"n"|, 2 Par. xiii. 19, xxviii. 18. 

)j»« '^tso m. criminatio, detrectatio, Prov. vi. 24; im^oXri, Sir. 
xix. 15; Karriyopia, Job. xviii. 29. Conjunctim J.'ifl>>a)l^ sumrrator. 
Amir. 144, potius susurratio ; KorciKaXia, 2 Cor. xii. 20, cf. Rom. i. 30. 
Adde B.O. i. 251, 351, iii. i. 348, Eus. Theoph. iii. 59. 12, iv. 27. 12, 

V. 41. 2. 

VO.ii fi\o )jo m. susurrator pa/nms, Amir. 144. 
^ooae, Juoao, m. dhus, otfo^ '"^Jicuo, 2 Par. ix. 4. 

Jloa-io et ]t»^ m ., vi Hier. m. ct6Ms,'^as)b*? 11"'^ ■<« dims quern 
comedam, Job. iv. 33, vi. 56 ; cum aff. >«^^fn.v< cibus metis, ib. iv. 
34. PI. ^^ . >vm . v< escae, Mat. xiv. 15. Cf. etiam C.B.V. ii. 73, 74. 

Jtaac, JV^^AGLSo, j^^oaso, IIq^aso, cibus, esca, Nasar. 

^Ji-oikoc, U^oil^, qui edi potest, comestibilis, Amir. 429, Masii 
Pec, Ephr. i. 183, iii. 589; )l'S'){b>ao Jl' qui comedi nequit, M\. Jer. 
xxix. 17. PI. f. )fcliiiiaiU» esculmta, Sym. Ezech. xliv. 30, BHPhi- 
los. ■237 r; )l^.i \') itoo jl,aL* a/nimalia dho apta. Laud, cxxiii. 33 r; 
)^..i N'> ilSjo )i^->jL^i primitiae rerum esui aptarum, Ephr. ii. 200. 

^^r i. q. ?b^ potuit, Nasar., unde etiam '^Jy., ''^a*, Hier., sed v. 

ILrv.s. Jla. 

Jk^aojlo/ fKKXr](Tla, ecclesia, ijt--Jl .jl;^, BA. 

fi N n ( Achilles, nom. prop., Spic. Syr. 40. 2, 45. 13. 


supra f)Sa(' SxKos, turba, Act. xiv. 13, xvii. 5, xxi. 34, Jo. Epb. 84. i, 
Galen. 8 r. Act. Mart. ii. 108, B.O. ii. 389, et passim; .flao^/'^N NN , 
coram populo, Bod. Or. cccclxvii. 89 r. Exponunt BA. et BB. juua 
■h n^ ? multitudo tumultuans, additque BA. )yw>iiaoa .)b^M k»oi ]]^a.« 
^00 « ■,«»«r>tooo 1L» lu^o* ^ . -->'i;^ ^- -f'-'"i' vocahulum Graecum 
est. Syri enim, perpetuo vocabula e Graeds farantur ut ipd ds utan- 
tur. Saepe etiam occurrit apud Talmudistas, qui scribunt SDi?31K. 
Y. supra t£sa^o/. 

•jbc^^dI' ax\vs, nehda, caligo, LjlJaJt ^UjlII .Uf^o )i ^ifi V ,, BB. 

icea^( V. supra tj^^aof. 

udoIm^^/ dxtXXttor, hordd specie8,j^jijil\ uuLfJ, BB. sub .fiecu^(. 
Sed cf. .tooJ^j^s^. 

.«.ij.s.«>^ Chdidonius, nom. prop., Anecd. Syr. i. 23. 

.^ n v</< .s. n ^ et rr~ \ 1 <« -S.^!^ Clemens, Clementis, nom. prop., 
Dawk. XXXV. 

^OLaaft^^d^ exponit BB. ^i* lot^i? ]ia^ l«<^o/ Uo^ Uaa*- 
i^^l .otA cadi caelorum, mons vM Dii habitant. Est igitur 'oXv/«ror, 
et legere oportet .aaoft^fi-Na^, q. v. U i t>N / ecclesia, C.B.V. iii. 401. V. supra ..- — ^ -.~t^.^,/ et 

jiar (Chald. D3K, Sam. D3P, radicem guspicatur Benut. ewe «u., 
Ar. |.^, Heb. DOri, incaluit, cale/actus eat, unde significatio toU adut- 
tus est) forma sec. Ami ram inusitata, pro qua scribit fA^, ut JCiZ. pro 
'*^' • y*; I"^ y*r etc., sed cxstat yta}* niger fuit, B.O. iii. ii. 357: 
it. ^oap ^{ "^ mrvnes mdtus nigrescent prae terrore, Joel. ii. 6, 
ubi si Amir. 416 recte scribit <aA» reponendum eaaet ^^\j; \^t 
^oaaap )k^)j yCULo ^LlLf qmim duae olivarum partes nigreicunt, 
Geop. 84. 30. In Nah. ii. 1 1 exhibet Polygl. \ifif ]lLil ^l f<i>r, 
ubi sensus certus, nigrabo, nigros reddam; BA. et BB. tanien Lunc 
locum laudantcs rlistinguunt inter «oi»/'= Uj/*, Ar. .rj^ l ctlubo, e 
rad. oaa, et fiial''= i^\ nigrabo. Certe nuUo modo fieri potest quod 
f<iaf nigrabo significet; sed quum yei/' forma irregularis easet conj. 
Aphel, suspicor literas ex antiquis temporibus traospogitas esse, et 
legendum po/'. Part. fs>}' , )l!»al» ya}' , Heb. O'lroa U\n, Gen. 
XXX. 32, 33, quod duplici modo exponunt BA. et BB. 1) oUh) nigroqu« 
vel etimn rubi-o colore variegatus, ^\o . JL.I Jljb, , ..^l ..dbi , 1 •-! 
^;-«-UI . H% a n ows i», quae omnia oves varus coloribus jnacu^ lotas significant, et Syriace redduntur ) ; - ~ 1 .e* ttao/'iii ootf )i^A» 
mig'er aZ6o distincttis. 2) nt^ra tn<«r o»m. Oves enim ])itaZ vocantur 
quia albae sunt, ^^UJI ^ j^l J** J5^ .)Ua«o p'{/ )*»/ "^ ., 
l>o.l^ J JUj ;^Jb^b. ^^Ldl ^V .^^LJl ^^ i^^l ^^, 15 B." Part f? 
lioj/'. PI. f. Jkooi/', )fcocL3/" L^^a lapidet nigri, BHCIir. 177; 
malim jkliiio/*. 

Pa. j^if denigravit, atrum reddidit. Castell. 

Aph. fkoel", fut. jfkSoi, l) nigraxnl, nigre/edl, \1jaL wJjoso/' 
nigra/m me reddidU sol. Cant. i. 6, Sir. xxv. 17; jussit .ajaaoJf 
yCoKifci ai'S , M< vestes nigras induerenl, B.O. ii. 109; Umai ■-■■^ foajf 
ib. i. 119, Ephr. ii. 370, 438, 457, BHCand. 191-. 2) nigruit, niger 
/actus est, ^^lasolo ].«&*. IL^oa j«»? U*x ocidus qui slibio pulcher 
nigerque foetus est, Jac. Edes. f 542; o»JO.jk.CL^ nao{o ;--i^ ctrrpus 
ejus atrum nigrumque factum est, Sanct. Vit. 69 r; fkoo^ ,«~i ^a 
cor/fifs eontw nigruit, Pat. "Vit. 87 r, 168 v. 3) metaph. librum. male 
'exaravit, 'mtiamt,' B.O. iii. i. 518, C.B.V. iii. 292. 

Part. act. m. j|X9&^ atrum reddit, nigrefadt, B. O. iii. ii. 366, 
/ifXaiMi, Tit. Bostr. 73. 25; 001 II,' :)>aAi». i,^w ^o^; JIfiS )oe) Jl 
:)t.. aci ) S « N o»i». iM:o Jl ^a ooi^^.&ao, Hom. de Nativ. Diii ap. K.: 
pi. f ^(i^('''^jaaajo yoeies smos denigrant, BHChr. 256, in signum 
luctus, ib. 481; metaph., Ephr. ii. 438. 

Part. pass. m. yiaojo ater ft, nigresdt, •asajoj UoJ^ Ephr. i. 119, 
jvoaif yiao ib. 126; f. t vioov ) nigra. Ex hoc participio formatum 
est verbum causale apud Syros hodiernos tiaab nigrefecit, Stod. Gr. 58. 

j»a*/ nigruit, Jac. Sar. 156 r. Pro Aph. babet Quatr., vocali- 
zatque jfja-r. Potius Peal est pi./" pleonastice scriptum, ito ut 
<ai-/, '»>.»-/, o-/, etc. 

Ettaph. jiaoUr wJfl'*^ y«(c<iM e«<, ly^l .o^iaoU^, BB. Part 
m. paoL&sae KaTapikcuMTot, Cyr. 305. 25. 

Jbsaao/, Chald. Q3K, K02'K, et apud Syros hodiernos \^aa Stod. 
Gr. 130, niger, Cant. i. 5, 6, v. 1 1, Apoc. vi. 5, 12, Ephr. i. 120, ii. 457, 
BHChr. 256, Act. Mart. i. 25; Abgarus primiis Edessae rex Christi- 
anus vocatur Jcoao/ ^^l", uon quia lepra cntem nigram facit, ut 
voluit Micbaelis ad Castell., sed jLa«^aaAa ;>er antiphradm, prop- 
terea quod corpus ejus )o.^ i^LJoo )o« jaet^ lepra canderet, et 
album esset, BH. ap. B.O. iii. ii. 10; cf ib. i. 420. |jaao/ vir nigra 
colm-e, nigrita, ib. ii. 373; it ULao! Jy>s de Nubis, ib. ii. 330. 
Jjftso( Ua^fuviu^ Niger in Cilicia, ib. 383 ; )jLso} ]>q^ nums Nigw, 
Maurus, prope Antiochiam, BHChr. 114, 300, B.O. ii. 350, C.B.V. iii. 
213, Anecd. Syr. i. 82, Dawk. ii. 8i «.• qui etiam mons Imaus, sec 
notam marg. cod. Vat ad vocem yCLUo/ BHChr. 95. 14 adscriptam, 
-oioK*/ Uaao^ )>aj{ J vide et not. m. ad Ephr. in Gen. x. Metaph. 
de sermone obscurus, ],^ao( Jl \vi , i < > , B.O. iii. i. 34, 175, not 3 : deni- 
que de ScUana, ut in Carm. de Rosa, quod landat K., sc. 

•y* i^ Uio H^ )?io ]ia^»l S} 
;.i«ftit ^.inv'? \sio.a <Aal;? ^"^.a^ Jl .o^CX 

♦ yji^o^ l>^^o z^'^My Jlf e»iJO iotvl 
A a 3 183 ^aai^r^ - rd^a^or^* ^0.-UCU3ei&(<' _ Al^r^ 184 Addit K. poni hie pro Satana, h. e. ininiico lioe^ owk^^f )f o« )&^o»3 
1 ■*•>■%%■» kw^e/ t I jj^ m. F. Ibottso/ nt^ra, Mat. v. 36; \&\£ 
JkC^toao/ ^;>i( ni(/fr Mecoae, BHChr. 231; )boAso(' |L'^ a/ra bilis, 
ib. 479; Ibooso/ Jyloi venttis ater, procellosus, ib. 177, 215. PI. m. 
H^el* niif^ri, /uXomc, Hex. Zadi. vi. 2, Cant. i. 5; eunuchi 1^:0^0^) 
BHChr. 181. 17, colores Ephr. ii. 457; Uaso/' |jj>^ vestes ntyrae, 
B.O. ii. cxxxvi; \jAoi( ,~i?,--~~N. {j^^ j|}, jj, iq^j j^ absolute VMtM 
niffrae, Jlcul ijAoo/* A^ ytuj" n»n\l', BHChr. 253: yO»->\if 
\jatao(, Sanct. Vit. 324 V. Has uigras vestes mos fuit Abassidarum et 
judicum induere, BHChr. 193; aliis eas gerere signum fuit luctus, ib. 
85, 98; ut et Romanis, Persisque, Act. Mart. i. 25, Ephr. iii. 443. 
It. \jS^i(* S'iffritae, Mauri, \jLaol*^Jkj/, Sanct. Vit. 291 ■»; ^<^ei 
\jAOof Ntgritae, Ar. ^Jb^-JI, ib. 293; i.q. )Iacu JVj<6ae, BHChr. 371 j 
i. q. t«» ^ M Abessini, B.O. ii. 372; incolae orbis terrarum sunt vel 
\^ool* nu^ri, qui etiam Hainitae, vel Jjoi albi, qui iidem Jajjhetidae, 
vel i v> »i i lub/iuci, Angl. olive-coloured, qui iidem Shemitae, Bod. Or. 
oocclxvii. 7 V. Uu)o( \Ji30 aquae nigrae, quae loco urbis Persidis 
terrae motu dirutae, repertae sunt, BHChr. 323, cf. Dio. Cass. 68. 
Ijaior U«» nom. loci, unde )j^o('* k^^j J)a5 Paulm Beth-Uchame, 
patriarcha Antiochiae quinquagesimus Septimus in online, B.O. ii. 324. 
F. jboado^ e.g. jkooio/' .o«l9|''' /a<n«s nigrae, B.O. ii. 108; 
JfcLiaS/'JkoLiI tentoria nigra, BHChr. 256. Ex \JaL9} et )IJS 
derivatum est apud Syros hodiernos llsJ&aoaa reus, v. v. cui nigra 
facies est, Stod. Qr. 127. 

t-aoio/ Uchomo, nom. viri, B.O. iii. i. 255, 469. 

J-iao/ substantive usurpatur, jijij \jLa9i jmpilla oculi, v. supra X»«t{ jftfo/ m. fu\an(f)v\Kov, acanthus mollis herba, Galen. 14 r. 

K*.* paor ni. nom. avis, parus palustris, Angl. black cap, JUj^.J, 
^\^\ j^l J, BB. 

Jlojosor, Chald. DIDSIK, f. nigriiudo, color niger cutis in Indis, 
BHChr. 223, in Nigritis Hunt. dxl. 68 r/ juuLoa? JLaiaao^ Aethiopum 
nigriiudo, BB. sub JjIj^; nigritudo, t6 fuXav, Tit. Bostr. lo. 9. Adda 
Ephr. i. 1 20, Pat. Vit. lor, 168 «, Bar-Sal. Com. 62 r. Nigrum ocu- 
lorum, jy^l j\^, BB. sub yo. jo> ^f/. PI. ]liJkJtol, Ebed J. 
Marg. 319/ 

jto( nigruit, |.a,aa^ ^&S|' )l non nigreseet vestis, Nasar. 

Uooa/ niger, |ooas/ |jo aquae nigrae, Nasar. 

\jeaoo( nigredo, Nasar. 

Iksaoaoor nigritudo, metaph. squalor (?moeror), )t..>3aao{o )*>- -"^ 
fieius et sqtudor, Nasar. V^i^sl' V. 8. <f(. Valet etiam qxujmdo in cod. Nasar. 

Vbasa^lbaad/ f. ai^^oXuo-i'a, id quod captivum ducitur, ,]] 
,j--Jl, BB. Cf. l.m.NStviii./. Exstat etiam in Lex. \^.>^.^\^-^ l 

'%.n -t\ ol; ]»-<{ coenobium Nestorianonim apud Carduenos, 
BHChr. 349. 

^oa/'' Aph. V. ^aad, q. v. 

uLoi quamdiu, Nasar. 

^r i. q. ^ deinde, tunc, «jd|i^ ^{o ..|^o^ >a^(f, Ephr. iii. 
139, Doc. Syr. o£s. 15. Cf. Talm. pK i. q. pn. 

]fia{ 8. l^kia/, i. q. Syr. UL>^, quando, quomodo, ILo V- -r ■ »/ 
'Vij wjfola )JL<} quando vox viiae in meas au/res cecidit, Nasar. It. 
ib. l^/. 

yoo/. J w>a«lo/', vocabo te, e v. wis, q. v. 
yJor e V. jio, q. V. 

•m^iAia^ Achencheres, nom. reginae Aegypti, filiae Hori, Dion. i»a. 
8. Eadem vocatur rex (masc. gen.) 'Axtpfnjt, Sync. 72 A; 'Ax(vx*P<rni', 
ib. D; et 'Ax'^xv^f. ib. 151 D. 

«aiii3/'', Lee et Polygl. AaLiSr in Ex. et aAis^' in Par., nom. 
viri, Heb. «lBK^3t«, Ex. vi. 24, i Par. vi. 23. Idem 1 Par. ix. 19 Syriace vocatur A*mo/''. Reseribendum puto Ajo^s/'', passim enim o et .jO, 
« et ^j a scribis commutantur. Recte etiam Ar. >_»L.Lil. 

Aia/, «is/, v. s. Aid, uOA. 

>ms/'' Aph. V. ifnmn, q. v. 

^^' f. A^miw urbs, B A. Proculdubio legend. ii>l', q. v. 

luns^ V. s. \mo. 
asoj)jafl^ Xenophm, nom. sancti, Dawk, xxxiv. Cf. yasUttd/. 

wlmai' f. X«wa mart., cujus dies festus xxiv Jan., Dawk. xi. 242 v. 
y. infra f'"*"/ 

>£e)kma/ nom. loci prope Edessam, BHChr. 327. 

•^ilLSLma^lima^* i^airo(TTfiKapiov, exaposteikvriv/m,, hymnus laudis, 
quasi emissio laudis, qui apud Syros in Menaeis ultimum in officiis 
locum semper tenet. Dawk. viii. passim; pi. ^jfjl^as^aaa^', C.S.B. 
376. In rubricis scribunt aSeaoi. 

. oiJal^io^" i^airXovv, hexaplwm, sextuplex. Hex. Thren. in praef. 

>ttGL)JL>takaoae|LttA^ 'E^aKovaroBiavos, Exacustodianus, nom. mar- 
tyris Ephesii, Dawk. ii. 199 1). Cod. male .floojUio^joaalmaf. 

jJcL^La/^e^ayufor, hexagonus, jLo^V^l^ o^l^i; ]jeL^ao(, Laud, 
cxxiii. 235 V. 

^„,^n\nl mendose in Qeop. pro ^<s^oja:9|', q. v. 

]if£aor, pi- lit^oi", f. e^fSpa. Exponit BA. .ot lL.^jaa;£o |L)a> t~^,l U,'?.. \t ■ ii-H. i^UljJl Graeca vox est quae idem, significat ac ntpi- 
(TTvKov; sunt scilicet amplae basilicae in trihus seriebus, unde nomen 
habuerint; portions, peristylia (V), claustra, (qualia sunt in coenobiis, 
Angl. cloisters) : postea addit «JjLa mPV* J^> sunt qui dicant eas 
esse ceUas, apothecas. Cui consentit BB. Syriace reddens l&ktt/ aroa, 
et Persice JjU-j et .Jj-u. Exstat in i Reg. vii. 4 pro Heb. D'SpB' 
podia, Angl. balconies'; sed multo saepius pro '13^6 cdla, cubiculwm, 
Esdr. X. 6, Ezech. xl. 37, 38, 46, xli. 10, xlii. i, 4, 5, etc., xlvi. 19, 23. 
yt^ls^ \'ifms( eocedrae in tribus tabulatis dispositae, sc. j^j^lT 
jl^. 'S i ^.o )t^«.v.'yio, ib. xlii. 6; \^OL^]i^^(exedra intima, ib. 19. 
Inter monasteria in urbe Edessa fuit ]ii»A9i? |L.j, Angl. ilie cloisters' 
monastery, B.O. i. 304. Nota quod ap. BA. et BB. masculini generis 
est, sed semper in Pesh. foera., et sic cod. clvii. 113 v. ]&«_»; 
yeot*ifeas(. In Lex. Talm. Bondi il'l'IDSX expouitur Germ, ein Con- 
versations-zimmer, Lehrsaal; rectius Levy, Chald. Worterb. KllMX 
ein bedachter Gang vor dem Hause, et Buxt. porticos atrii. 

V " 9 it -»n m o " o|ii/3a0ov, pondus cui insunt octodecim drachmae, 
drachmae autem, addit BB. sec. versionem antiquam, insunt octodecim 
Kipdrm, sesquioboli, j^i^ n * : .J uj5o ^j^jj"!!! ^ ^ .|k^^i>; ) v~.v<v% >. 

i^-jUJ i^jJl sXJUJl i--^l ^/y JLiiJL., BB. Cf. 
as|L3aQa.so/. " U - 

ijl^aaor o|i>yaXa, foe ocidum, i-wU. ^ .),*»-. )^N- - BA. et 
BB. Cf. Uo^. "* 

^N^^ma/'' i. q. ^^.^aava/, q. v. 
«jDC^a3 firrtf> ( o^u^oXof, iracundus, )jl:ia, BB. 
yols-SJlaixol' o|uXd7ro5ov, rumex aeutiis herba, Galen. 48 r. 

Heeoiams/'it. [lta:aaeaj>r ^- f^a>p.o(rla, abjuratio, ejuratio, Anecd. 
Syr. i. App. 56 ; exponit B A. \ico'<i^juramenta, sed BB. Jlodif )ils.a 
^t6er quaeationv/m. 

•^<:L^i' dii^,\i, oxymel, BHCand. 1141;. Exponunt BA. et 
BB. ,;j^,<j5:i^.U:s»a JLi. Cf. .-iwDocaao?. 

xO^o^eLmsl'^iiyavos, -ox, hexagonus, ycua^ ^jwj, BB. Rectius 
JjOs^foa/, q. v. 

^j^aoko^' f. a^oiyyiov, adeps, ariap, Galen. 36 v; ^^s^cuao^ 
jj-Uf <T«V Jcox, Geop. 110. 13, 19; Jl, Ikui-^js. );.u, <-s5;a«^(' 
} " ' ^^ ' 'b- 94. 7; male ib. ^-s^aa(', sc. )k^k«v. )i^J».j ^-^^oa^ 
U-l?©, ib. 107. 9; it. ^-^oaxo/, ib. 19. Reddunt BB. et BA. ^ 
sed scribit BA. ^^^cxava,'. V. supra ^cu.^cua3o/. ^ ' 

^-^o^a_«k_o<' f. IfraSoxcTov, xenodochium, hospitium, locus ad 


185 •:• zoaAl^aJBtULT^ _ ooa&tjoal&t^ ■:• >a*^»\'ft»^'<'- oooio^cutt&r^ ■ 18C hospites et aegrotos excipiendos, BHChr. 172, 372, Sanct. Vit. 18 r; 
^o'fjaaisr h^ id., Ebed J. 196. Multa in scribendo incertitudo, 
sc. ^^oJA^r, Ebed J. 286; ,J:ao;L^/', B.O. ii. 50, Jo. Eph. 58! 
22; ^laoPaA»r. B.O. iii. i. 341; ^'wLjoa/'', Ebed J. 253, 254; 
<, ' '' ? "" ■ '' ^' Jo- %li- 55- U- PI. >a>\JiooiJoJc^l', BHChr. 72; 
^Qaoy««^(', ib. 83; ^laOfioAsi"', Ebed J. 254; u»aa,iiiia,', Jo! 
Eph. 44. 9; . mO ji mV , ib. 150. i, Sanct. Vit. 279 r. In Sanct! Vit. 
15 r. ^joims/ mendose pro ^^oamai'. Scribit BA. ^^oIjoAoI' 
et pi. ^llsoijoaioi''', et BB. ^woma^; ambo denique exponunt 
^jLi^L_o, quam vocem Persicani Arabice vertunt ^1\ o>-o, et 
Syriace )om«o fc-o tiosocomium. Sec. Bernst. gen. masc. est, sed ap. Jo. Eph. 150. 1, ]ii^iio ]\t~ <i t \ ^% '» .mOjimojo. Cf. etiam I ' *^, I fla^ ttOQs'^Qjoar m. ^€v6bQxot, xenodochus, xenodarcha, qui bospitio 
praeest et aegrotorum in eo cui-am gerit, jj.«b oUJl .|om*s} )H>a? 
^J.\, BB. 

Jtaojamfl/'' ra. trf. Exponit BA. JictXao . jjLi-^L,_^Jl ^...^..L. 
^^l^^U^^.loMWS?, et BB. )iiw^ l^sij y^N*^ ^^isDt' U.r 
^o»jQjaa)o is cujus Jidei commissum est quicquid ad aegrotos in 
hospitio pertinet. Scriptum est Jioojoiaaa^', B.O. ii. 50, C.B.V. iii. 
158; I'iOOfiAai", Ebed J. 254; Jiotioaa^'', Jo. Eph. 56. 2; Jia^ima/ 
fc^aOjlmoj?, ib. 58. 22; it. IfcOjlfno, C.B.V. iii. 143. 

lisoitioAsr sec. BA. qui aegrotorum curam suseipU, diaconatua 
praef&Aus, i-JjjbjJl uju^Ltfj iy-°^' JLx-. : eura enim xenodochio- 
rum diaconis demandabatur. Rescribe igitur ];ao^o^lsA 

y0^ojao( Xenodon, nom. viri, B.O. i. 359. 

taa0o>cucu&9(' Oxyry^nchus, magna civitas Thebaidis, C.B.V. iii. 
167. Scriptum est etiam >fl9aapnm'>/, ib. 174; it. .gl&jo>ci^lso/ et 
.jDOLaj»CTmo/, q. y. 

ttoojoot'o^ot, vinum acidum, acetum, jil .jia ooij IL^, BB. 

•£oaxi>J^£o<ixaa( Exustadianv^, nom. viri, B.O. i. 336. 

j^Qjaar e^ovala, VHh. Mat. xxi. 27, Marc. iii. 15; in marg. 

yaAjjoaxa£( o^itrxoivov, juneus ctcuius, Geop. 113. 27. Rescribe 
.fit.nmojtta^, et cf. )^.>ljt^. 

." -'^a" ■«>''/ ofu0uXXo», tri/olium, i. q. yC^o^i^, q. v., Galen. 
71 r; cf. et Diosc. i. 458. 

t •t;^"~"'/ mendose BB. pro ^<^cu:&a/, q. v. 

\liamal^, it. J-.jqAo^'' Ephr. i. 440, et \liojasl'' Masii Pec, f. e'^o- 
pia, exsilium, iljoVl iji^\ .UoaLi ^ac «^? Ik^t*-) ■^•'^' -^^j ®* ^^'^ ^-j 
BHChr. 51, 93, 119,' 137, 225, 299, B.O. i. 406, ii. 20, 38, 40, 49 
(quater), iiL i. 121, 318, 441, iii. ii. 372, C.B.V. iii 100, 217, 256, 258, 
Ephr. i. 412, 413, Dion. o_a. 4, Jo. Eph. 44. 5. PI. .aojirjamo^'', Masii 
Pec; »ffl<x»>QjottS(', Jo. Eph. 10, ir. Beelen ajj. Clem. Rom. 153, not. 2, 
Jo. Eph. laudans lliamdf Graecam vocem a^vpla esse putat, perperam. 

imo/' (verb, denoni. ex Uiaaxo/) in exsilium misit, relegavit, 
e^ wotOi^oo/, BHChr. 93. 

Ettaph. im3lL(''(pro jjooILl^') in exsilium missus est, BHChr.526. 

i^^a^^iojosi f'^puTTos, in exsiliu/m missus, jtN II*., BB. 

Jik^^tufojaflf e'lopio-fle/s, -6evT€s, in exsilium ejecti, Anecd. Syr. i. 
192. It. BA. et BB. qui exponunt, ^^^^JtiW ^^y-.».*.s^' .It'*^- 

)Jl^^.m.>>Qma/^ relegatus, in exsilium, missus, B.O. ii. 294. 

IbLl^toAs/* i. q. ).i-S ""•«""» ''^ exsul, B H Cand. 380 r; pi. 
•rfOoi jLoo^/ I f«->->- ^ \±t^ijo'iojaD( exsvles, remoti sunt e vicinia 
divina, ib. 199 c, ubi Quatr. U^^jaako/, male ut credo; W.jjS ^ 
*x>oc» \±Asa>'iajxtal ^^t^ ^^ Paradi^o Eden exsulati sumus. Marsh, 
cccclxxix. 177 ». 

[itHtDioAor (^opKrros, id., )?U ^oo Ijl^ifamo^ )l.ai»*^j oOio 
daemones e promlmtia divina extranei sunt, BHCand. 232 v. Simili 
sensu, ait BB, in uno codice expositum est U.^.ja-iiaaas/'', sc. .J 

^IjcuftSf' sec. BB. in Libro Paradisi exstat, et ex Uiaaxa/ deriva- 
tur. Forte sit l^opiaBiv. il' Oxyrynchus, B. 0. iii. ii. 908. V. supra jaooiaxuaa^ 
et iufni sCDOAJiaeaoat. 


xooiotoAol' inimicus, |i->-»,\\-> .oi, BA. cod. H. xxv. Vox cor- 

rupta ex t'xdpit. 

Umo( i. q. Bupra Uttoma^, q. v. Exponit enim BB. f'^'^"* .et. 

>a)aa\of\lmo{ cum intcrpr. (<»A1 uy^. et lta-.?Uma/ cum interpr. 
ijLi^L« . . I I (j«.-»J; voces sunt corruptae e $ti>66oxot. V. supra 
tasao^oaas/ ct JiAOfjcicas/. 

>£ooot^moi bipennes, secures, i^^y '^^^ •!*> BB. Vox forte 
corrupta ex dfinj. 

yOJOL ^mo / i^ayavot, -o¥, /texag<mus, Hunt. dxl. 16 r, 27 r. V. 
supra Uio-^CLoi Scribunt Ibn S. Thes. § 9, et BB. yoi.^Md/*, 
exponuntque bljj iL. ji i^\yH\ u ^,i-j (^jJl jjl5ClJlXj\. Inter 
instrumenta fabri lignarii ponit Ibn S. 

UjCL^^a&a/* id., otV~>AOJ9 |.ia&^ IbLjo^^mo/* ]&wioaf , Bod. Or. 

cccclxvii. 89 V. 

l^*^joa.or m. iinynrj)!, expositor, enarrator, j^^\ .tina&io. PI. 
Q^.^^aaorqui narrant, j^x*^' cJir~^' .Ul\)f « v>, BB. 

l-mo/ mantUia, panni quibus absleryitur, IL^XM l^o^, BA. Ar. 
Jji.>ljL«. V. .Oi.vn.fnoi^. 

f^oi", ]^*flfco^'sec. Ibn S. Thes. § 9, cwcta mo^, U^Jl ,j.U: et 
BA. ^IXl. H'\m9 it.»o jia&a/*ooL )«i>booo |uLt o»3 ),^wkoof eoi 

I » m •>/ .^ .sU^pi inslrumentum quo lapis molaris dolfUu/r; cui con- 
sentit BB, addit tamen jhtJj ^^ly ^iJ^ (^K tJ ,^U jj,. bipennis est, 
cujus una acies lata, altera acutior. Laudat etiam Gregorium qui 
dicit \Ji^i ).^ ^^isu 00? Ul^ I^J jL^is ILxaoT i>-c- ]t>ms/'(sic 
ambo codd., sed sub )y.»mo/ ) in summilate securis latioris qito Arabes 
lapidem molarem dolant. P\. j^iicaAf', i Par. xxii. 3, ubi Gabr. Sion. 
acalpra, Heb. ninTI; lojool? woiOf.ma)' ^o»l» oil^* V dc lapidibua 
non dolatis, Ephr. ed. Ov. 115. 17. Cf. ui.mo/ cui eadem tributa est 
interpretatio. 

]tjjas( ligna quae in fluvium projiciunt, vi eorum ope eum trans- 
natent, i.e. rates, ^Jlc -^u ^ ■?■=«■ .J>om''^.X .oo>.^V ^;a:^t \mlo 
t-Jj woo f^l, BB. Repone |L.*a£a/ axfii-a, q. v. Hue forte referen- 
dum .-,--»«(' quod sic exponit BS. ap. BB; sunt qui dicant esse 
tabulam, asserem: alii autetn contractionem manus, manipulum, ma- 
nubrium, <^.i> o*jp/ \j*^< -oet |a; OiJC( ^jij(. 

],,n\'>i i) aestas, [^^, BB. 2) infirmitas, )i.'ffl\.«1», BB. 

Uj.mo)' exponit BB. in cod. H. ^—iji/^ fS.\ oZn ia, et in cod. M. 
i_5jp\ [1. |».c^] |,..c J ,. ... 1^1 . Quum quae exponit BS. plerumque 
Graeca vocabula sunt, debet esse (rx<8ia, sod interpretatio miuime in 
facili est. 

l^jCQ.mo^, it. jijoa^kfiaar Ebed J. 326; multum in hoc explicando 
laborant BA. ctBB, quorum hie jloj.fi.viN &l ;Uib? u ^/ .|&>.£Bilb«ik 
iJiL dUUS .IlcoaSo ]«a>/ owa «a )^~-~'>/ );J9 .\;su^a fundamentum, 
sc. argument!, e< sec. Bar-Dasliandad diynitas, Iwnos: dicit BS. quod 
sit Iwnos, persucmo. Postea addit Uco . m of JUJ L-^-. ^.1 eJL- 

I I v\ CT .. ol jloalo-ib i.f;<iAl •ijli*^^^ rogavi Ibn Sina, qui dixit 
^\nn.^n( esse id quod per se verum est: sed sec. Maruzasum, partici- 
patio, commiodio. Cf. infra lloyi.mo/. Postea etiam BB. >aoL .. 
)Io;j3iaVO )fca»^ fi^f .j^o llomi^v olm iA .|jccli«L in alio codice 
est definitio, et sec. BS. ordo, et in Libro Paradisi exstat in sensu 
dignitatis. It. BA. .U^cuk .)iA*(' ILoixia.^ .«. Revera Graeca 
vox est a^iaypa, i) dignitos, An. Nic. 20, B.O. iii. i. 56, Wiseman, 
Horae Syr. 173; jL'aa;I«^; \JoLiJOAi dignitos patriarchalus, Ebed 
J. 326. 2) id quA)d per se verum est, >fi&Aap)>^oi.S; [>jo< i . m . o f 
a^iapa npoTiiaeas, Marsh, cci. 41 r. PI. )i^-ao fl . mf> /'", BB. Cf infra 
[aasAjjxioi . De ejus usu apud Talmm. cf Lex. Buxt. s. XD'VD3X. 

ttoLi^r^s^^, it. in codd. >eoa*xaa(' et .cBn.rno/'^, i) pro Gr. i^kos, 
gen. v. €|«, quam v. s. >en,mt(. 2) pro Gr. a$ta<rtc, sic enim BB. 
ii^' .)j«oLl .-i ^tooL^Lo^i definitio, argumenlatio. 

jfJ^.i^nf'' Xtinc dignus, hmiestus, B.O. ii. xxxix, iii. ii. 700, Ass. 
Cod. Liturg. lib. viii. pars iii. 112. i, Sanct. \1t. 40 r. Exponit BA. 
jsjio jojL dignns, aequiis. PI. f ]lsLkLc^( res dignae, Ignatius 
Mardensis ap. Poc. Ixxxv. 7 1 1>. 

,^(x^jaBajja^l a^iomcrros, fide dignus, 1;^^*. .tl^»o>», BA. et BB. 

.giZ- ^ '.rn'^V exponit BB. oom} Uaoojk o( j^otcuo .-s .JjJLoaae 
k^lolas/ Jo»»J0i3?lSJ? c»3 )lik.» )1^«4 "*''^ 'oXL fS \Jii& ad egresmm 

Bb 187 ^^y^^jLfia&r<' - 9ai2igkaaur^ ■:• rcli&ttL&K' - rtixaaikr^ ■ 188 jMiliNuiu ; in alio eod. donum quod miUs peregre abiem /amiliae 
dommi in qua diveraaiu* ett dot, ut «um temper in memoria teneant, 
BB. Vox forte cormpta ex c^oduoT^r, dispentator, et i^aimimK6». 

"* i •*"*! nieadose B A. pro ■««- f ox^^j^al, q. v. 

n^xittnvtj qui verbis suit konetti sunt, ^^^^o J^UJI .Jbo >« i;f> « x> , 
BS. »p. BB. Vox corrupta ex dftoXoyoi et legend. a^x^a<.ma^ 

UscoA^ma/ lU>er peiiHonum, .JjLJlI v'^-J'io'=^f \^^, BA, 
qui etiiun exbibet jtow* .^x^ cum interpr. o»i<]^(; jlca^ja.^.^ .« 
*^]r !^ jUs^^' jlII (^1 U^OmO jLaaLoA. aIo ^.^..^J^I [sic codd. 
Poc. clxvii, Marsh, clxxii, sed H. xxv. iju^l, et H. clxii. iL-UI]. 
Manifestura est ambas voces corruptas esse ex dfi4>/iaTa. In seusu 
libdli tuppiieis utuntur Rnbbini voce KDVOaK. Pro U^Om suspi- 
eator Davies quod legenduni sit U^oa., sed vetat Jloslok.. Hunc 
sensum potins ortum esse e voce fftVoxrir credo. Cf. supra )jaaOd^£&s/. 

y ft^ . yi . m*) ^ Ai^vfi'iTai, Axumitae, Habetaini, Jo. Eph. 290. 18. V. 
supra iiooaaaso/. 

yOii. y . mo / BA, . i . y . mo r BB, mantU-e, velum, quo haptizati 
exeipiuntur, J. ^i a v 00 y^ ->t>?io ? -oi 1L,.J^ .U.ijJ,l ,ji )£4oi 
(jj-t« «U Lj-i jjfc^ i^ jl Jjj-i^. Exstat etiam in BA. ; - ~ "/, 
fSA^moi, et y » v> . mo /; et in BB. .CLa&Ams/, quae omnia per Jjjjl* 
* > .. ? ■■ • ■■« exponuntur. Forte sit i^afurov. 

i„Utaa( a^ivtj, ascia qua lapis molaris dolatur, «j ^io (^JJl .Ujdl 
Upi^^, BB. Cf. supra ,*bld/. 

.m.mo/ »^ir, i) habitus, mos, Marsh, cci. 41 r/ t "\ « .<v«.~«»« /'' 
^aJ »|« i/^x"?. Severi Rhet. 67 r; exponit BA. K-^" «»» .^j .o» 
jjv^'j ^J/"j vlUiUJI ^ytJI ^Jlc JUjj .jial^xlaoo l>=>^^o usurpalur de 
aliqua re infixa et innata et stabilita, et sic BH in carm. quodam dicit 
in viri perfidi amicitia inesse ■«. - ~ »/ J)o )1;1;'olm JIo Usai Jl, ubi 
((is=stabtl{las, Hunt. i. p. 255, c. 3. 2) id quod alqs hahet, possessio, 
Jl'dlia, BA.cod.H.xxv. Unde 3) proprietas, i^UJ .)fcl:i.?, BA. et BB. 

,ta^&Ba^ma(, male BA. ^ci^.*flis/, m. e^iaa-njt, qui agros nietitur 
ut aequaliter divulantur, qui in aequas partes diviJit, JV^»/ ...l^ .^ 
JIo.©*. o^ .l^Uoi. i^kAao 6/, BA. et BB. 

U^a^^l adj. ab .m^^moi^ f^is derivatum, cf. Gr. cktikos, i) habi- 
tualis, V. infra. 2) proprius [cf. ja-uaa/'no. 3], 00. Uai^t^j Uoe, 
Uiri-tN wAV>Aao U^^o. f^^AO oot jLua? mens propria naturalis 
est et sine doctrina hominibus inest, BHCand. 261 r; it. ap. Hunt, 
xlviii. 155 r. ubi in marg. \^j stabilita, et sic ii-' .« yMouna/, BB, 
Philos. Syr. 18. Aliter tamen exponitur UAjmarUoi ap. Bod. Or. 
cccclxviL 85 r. Dicit enim ibi BH. quod sit isdib Jic. Exponit 
autem Freytag. vocem i5i. ut virtus acquisita, quae usu naturali 
simUisJit. Est igitur j. 'm^ma /" )Jo« sec. BH. mens qvM usu virtutis 
acquirendae capax est. Fern. ]\LA.jaat habitualis, dtadirtKn, ,aiw 
IkLA^m, Ji, BA. PI. m. ilxkj^r, f. lHJlA^t, sc. li.^^, 
J^-naJ^o I k ... m r m 1 / proprietates liahitimles et nat/iircdes, Laud, 
cxxiii. 94 p. 

"^^"^r IjI- f-, V. ^couaa^, q. v.; sed )t;.m.fno/" v. 8. s^pro Heb. ^pK'atC, nom. viri, i Par. ix. 19. Alias ■amxs(', q. v. 

V^n>^c\ . tns i( i^Koarri, pa/rs gradus sexagesima, quae ipsa in sexa- 
ginte secunda dividitur, ]h.^^ii ^^h-J^ l^aa-aof' '^, Hunt. dxl. 
7 r. Quid sit apud Geometros in circulis annorum computandis videas 
ib.93r, PI. JiLL^ k'.^o! l^ a n 1 m ') / e'fijKoora, eadem sunt ac 
minuta, ib. 7 r; quae verba etiam exhibet BA. 

. w i. j^nnn nrn / Hexecostadianus, nom. viri, Anecd. Syr. i. App. 9. 

J*****/ mendose Castell. etc. pro ]ftsaai, q. v. 

^Oi^ma/ sumptus, impensa, \lsa^, BB. Forte legendum sit 
•dDOfAtta/ €(otos, sumpttui, expensa, Du Cange Gloss. Gr. Cf. etiam 
exUus, Gloss. Med. Lat. 

^ums/ sic e codd. Vat. rescribit Bemst. pro ^uJ^h BHChr. 
164. 18, nulla adjecta expositione. Exbibent ambo nostri codd. 
^um^l sc. ^s^a^i ^;::^st\no JUsLi.aii' U-io.* oo»:, quod vertit 
Bruns. dedit quotannis 400 siclos Isauncos. Vix verisimile est Habes- 
«ino8 tributi nomine siclos Isauricos pependisse, sed nihil melius habeo. 

y^ ^ ' O- . mi l exercitus, Uu>^ AAjf JL-., BB. Rectius 
V ft ^. ft i Wft /, q. V. Uma/ vox nihili, quam in BHChr. 252, et saepius solita incuria 
pro Ijla/ edidit Bruns. 

yOSbUsaol Xenophon, nom. viri, Dion. 1^. 9. 

^OfLBool, .fiDoaamaf', .-•»;"*"'/, .ma. im . o /, v. s. ^Otjomaf. 

)»aO[im'>(' et JiajXaoa/ v. s. );.BOfJGbaaar. 

)-»aaaa/ sec. BB. ,;^-iUll i_«jJt a-»^ .« U*.?? ju^umai' foots 
in monoDteriis vM stant pauperes. Vix dubitandum quod sit ]ifjeaa(, 
quod sit exponit Buxt. N'l'lMK locus est, ubi regem vel principem allo- 
cuturi, morantur et exspeciani. Cf. supra \ifmo(. 

iflttjuaoifno/ SfvoKpaTrjs, Xenocrates, Galen. 6 v. if, IJoaas/', Amir. 148, 149, BA, BB, et Ibn S., perperam 
Schaaf t'i'fn'H, sed recte pi. \2uaoi , i Tim. iii. 2; pessime Lee 
[ 'Atn^ r, Mat. xxv. 35, 38, 43, 44; recte pi. Hima/^ Mat. xxvii. 7, 
Eom. xii. 13, Eph. ii. 12, 19, i Tim. iii. 2, v. 10, Tit. i. 8, Hebr. xi. 13, 
xiii. 2, 3 Job. ver. 5, m. |<Vor, l) advena, peregrinus, Ps. ixix. 8, Ephr. 
i. 386. Metaph. )jo» ).if»Nv? ««ifin/'^au^ otJb«.^i]^ stiLoo^'' abalie- 
natus in animo ejus a vana hujus mundi specie, BA; f. ]%-tlaiLO( pere- 
grina, Ruth ii. 10 Hex. et Pesh., C. B.V. ii. 523. PI. m. Juiiiia/'' 
peregrini, BHSchol. in Job. xxviii. 4, B.O. i. 53, 142, 173, 432, Ephr. 
0pp. Gr. ii. 400; de peregrinis in Roma degentibus. Doc. Syr. •■.-. i, 
5; )oo» A*af li.imo/'^.^ sedulam hospilum curam, gerebat, Sanct. Vit. 
15''/ t])iJJsiiO(''peregrinae. 2) inusitatiis, insolens,\^iAwl^ ultao}'' 
quoad forma/in arwmalus, BHGr. 70 r; )ls.imo/'")l,Qa. res insolita, 
extraordinaria, BHCand. gr; ]la*aB)l ^Umaij l*.f^res a/rti medi- 
cinae ignotae, quae ab arte medicinal abhorrent, BA. Exponunt 
|uifltta/''BA. et BB. per i^»i peregrinus; it. oiiljlo 1^ ■ - 1 n S \ i'^ ~.y 
wmoj^OmO pauper, et exsul e re sua et patria et amicis: denique 
\Jlcas( sunt J-y^l Lol viatores, ib. 

wUmat' Hier. ^eVor, peregrinus. Mat. xxv. 35, 38, 43, 44, p. 229, 
sed ib. 303 ..imn/, excepto v. 38 ubi etiam ibi -}'~'</ PI. .■.■~..> (> 
ib. xxvii. 7. Sic ap. Talm. 'WDat?. 

^ma/*", K i m'^ r, so. Z U^)o .^ Jj^» fS, BB, f. ^ma, i) terra 
peregrina, ib^l, BA, BB, Ibn S., Ephr. iii. 271, 279; f . ■ ~ ~ } ^ 
yOJuU.?, Pat. Vit. Sir; Uimajo l)jo, ib. 44 »; UimaU l)j»} jo./, 
Bod. Or. ccccxii. 85 r; JuomaU )^.iiai»,j ^o^/, ib. 88 r, nisi forte sit 
exsiliitm, cf. no. 3. 2) peregrinatio, Athan. Ep. i. 3, B.O. i. 149, ii. 
305, Ephr. iii. 650, ubi homilia de peregrinatione, in qua ]J,iAol' 
passim. 3) exsilium, B.O. iii. i. 496, Ephr. ii. 135, 136; ^ fc.^{j ji^ 
Uxm^b, Bod. Or. xix. 144 r; yOj} fcoi.3(' ^jaajl, BHCod. clvii. 
137 r; t^.i mo la Jooi a;^loo, ib. 44r. 4) vita solitaria, ananchore- 
tica, B.O. iii. i. 604, ubi opp. verbis Uj|» )oVJ. 5) hospitium, locus 
ubi peregrini $evlCovrai, oiiwfc*,/ w^j )uimaD " eum ad meam adduxi 
domum," Clem. Rom. Eec. j^. 6; I^^^j&a .^.imolLa " hospitio tuo rece- 
pisti," ib. w. 17. 

Ulmal" Xenajas, nom. viri, C. S. B. 431; y-'"^" ^' rr" l\i^.l' 
Ignatius Xenajas, B.O. ii. 229; Uitno^ yuiS^ Ephraimus Xmajas, 
scriptor sectae Monophysiticae favens a Philoxeno Mabugensi laudatur 
Mai-sh. ci. 57 r; «,,a:i»? [Atas}' Xenajas epus Mabugensis, qui idem 
Philoxenus Hierapolitanus, B.O. i. 353, 408, 475, ii. 10 sq., C.B.V. ii. 
522, iii. 51, 214, 353, 408, 475, Corp. Ign. 220. 

^maU/", verb, denom. ex ULaa/'pro ^^lU/", peregrinatus est, 
sj/iil, BB. Usitatius ^ i mo U/^ id., JufiLcu^-oa ,m->I JuaaU/' 
propter lucrum in terra peregrina degit alqs, Severi Rhet. 90 r. Part. 
^Iflo^l^^ pro Gr. dn-o^cxi^, Hex. Prov. xxi. 8; ^wf^rai, hospitio 
exceptus est, VHh. Act. x. 6, 18, 32; " peregrinabatur," B.O. ii. 209. 
Ap. BA. exstat tantum ^imaU/' cum interpr. Jjo, sed exhibet K 
^Ur. Cf. Talm. IMXnn. 

jtoiLaa/'f. i) peregrini status, conditio, ij^\, BB, Sir. xxix. 
22, ubi Gr. ev dXXorpiotr; )l'cuiaia)l» dum peregrini eramus, dum 
foris degebamus, Clem. Rom. xii. 11, ejusd. Rec. 133. 32, Ephr. 
i. 220. 2) peregrinatio, B.O. i. 149, iii. i. 598, C.B.V. iii. 172, 355; 
> ", ' ' " " r ■^°^'' ^^ ''■«^«^. Eus. Mart. Pal. 14. 12. 3) y J: „ ,? 
J I'aJata }' hospi talitas, Cyr. 273. 28, Sanct. Vit. 279 r. 

.aBO-^jiaia/ Auxentius, nom. prop., Dawk. xxxv. 
llAma/ Hexapla, in not. ad Hex. 4 Reg. viii. 15. 189 •:• iur^a^&rtf' _ Goio^^Sinfio^r^ •:• •:• ^xt<- K'^OL&jL&f< • 190 ~'-^^''""»( exceptores, scrihae jnthlici, Doc. Syr. Us. 23, \^. 22; 
Lir: 5 '*"""'/, ib. o»a. 1 1. Cf. cWxcWup, Du Cange, Gloss. Gr. 367; et 
exceptor, ejusd. Gloss. Med. Lat. 

itaal" et «AsU/* V. s. luiona/. 

limsri.q. JfAfiaaA qv. 

l^^ma^^m. t^apxos, exarchus, )k>— .♦-»?? [«<;/»> »^ g^^t monialibus 
prae/uit, Jo. Eph. 127. 11; )>atfn o}; )»oSfn visitator exarchi, ib. 
1. 15; )"!'*"'' 1^«><^3? *^^ot exarchi viinistri, satellites, ib. 128. 11. 
Dicit Du Cange, Gloss. Gr., f^dpxovs ru>v fiovaarrjpiav eorum disciplinae 
invigilasse. 

jjojj^^'m. (iapfjia, apud astronoraos elatio poli, Ar. c,Li_5,\, Angl. 
the meridian height of the heoAienly bodies, )oooi K-^^-ao/ po«ma/ , 
Hunt. dxl. 10 r; it. BA. quern pro certo habeo hunc librum, sc. BH. 
Adscensitmem Mentis legisse. 

• aiL.^.»«aa/'ad (^apua pertinens, Hunt. dxl. 37 v, 38 r. et v; 
it. (sic) .TiBiV^"!""*/ l*!^^ circulus elationis poli, cui opponitur circu- 
lus Zodiaci, ib. 37 r. 

.o!LoiJaa!^ f^fpKCTov, exercitus, |ux«S>. ft )L« BB, ).d;j3L^ >aAj; 1LJ> 
BA, " ^ "t ~ ?!? )loN « ■. u-jk^i Jo. Eph. 379. 11. Scribit Ass. 
. aAJ»»tao^' ap. Zachar. 347, male. 

~^ "•"•"/ iti., Jo. Eph. 343. 16. Cf. ya^.Pi» m f)/. 

)b<.fiad^ reprehensio, e rad. «das, q. v. Nasar. 

^JuiJjJ''' Esdr. iv. 10, 11, vide sub ^^a. 

•s^l* curvabo, sc. Iisias, v. s. aa. Aa?', fut. Aa)J, sed BA. Aa/, et i pers. sing. fut. ■as>!', cf. jia-, 
yZ., A^L, etc.; sic Aajj, B.O. i. 147, quod magis probat Bernst.; 
i) sedulus fuit, operam namcmt, sollicitus est,=AZi, BA; ''^X Ao( 
■ ■ ^A- (ppoiniaov irep\ ovSpcn-os, Sir. xli. 12. Impers. cum'^, ^ ]~^( 
X Asji* necesse est nobis curae sit, Ebed J. 309; )scLam^)J Aallf u9?i 
ILiuoi; )~'.f-.c»^^<. episcopos oportet sollicitos esse de sacris aedificiis 
mstentandis, ib. 297. Part. pres. m. Aa?', )l(ai.%L ]ooi Aji? on qui 
curiosus/uit in interrogando, Jac. Sar. 394 r; >»jL*j? As>(' ^, ib. 
I27». F.J )j/)Aa/'sa<agro,"/e«<iwo,"Sanct.Yit. 229V. Pl.ni. ^jap/', 
BHChr. 2, Cod. A. V. infra sub Ao^ F. ^aal? ^^i'qiiae cogunt, 
TCI avayKa'ia, Clem. Kom. Eec. 148. 29. 2) coegit, ursit, sollicitavit,= 
Xr, BB; cf. Heb. ^3K l/xborwre fecit, Prov. xvL 26; oi^il Aajj ^Jji^ 
wemo e«< ^wi mm, ad lahorem urget, ut praefectus operum, Prov. vi. 7 ; 
^\n;>;:vs'< ^ ^j^j j^iiiJL oib. ^tj} ^^I'undique urgetis »ne, 
auditores, ut mihi necesse sit loqui, B.O. i. 147 ; it. Ephr. ii. 387, ubi 
Bcriptum est iAo|r». Nota etiam quod wi^ Aatlj impersonale est, 
secundum regulam grammaticae Syrorum, per quam verba impersona- 
lia semper foeminino genere gaudent. Vidi etiam ot^aoC imper. 
Peal, pro Gr. avdyKaaou airfiv, sed locum non raemini. 

A^rpart. Pail, sollicitus, anxius, Unv^^ ^.a -g T )t>J>j? tt^' 
qui honum adipisci satagunt, sollidti sunt, B H Chr. 2, Cod. B; 
...» «»-[^^\ ^.AjA^' anxii sunt, enixe petunt adire . . . , ib. 608. Jlo^j 
ii^^roratio sollicita, BA; )k.a*o<' )laa*j*, C.B.V. iii. 249. 

Pa. Aal" indtavit, .^k^l? j.l''"uti me incUasti," B.O. i. 334; 
J jiLi^o ^^^rincitadt tne officium, ib. 452. It. C. B.V. iii. 82. 

Ufli", \^r, m. i) sollicitudo, yoo^ )as|? y<w« So-o( ^povooiaiv, 
4Macc.vii. 18. 2) opus, necessitas, i»'l U-«? ^^j)/ JI -J^, Or. oi* 
amyw, \('yuv vw, nulla necesdtos ut vitam meam Obi nwne dicam, 
Clem. Rom. Eec. 163. 22. Vix scio an ex hoc explicandus sit locus 
diflBcillimus ap. Job. xxxiii. 7, "^^'^"^ '''?? '^^^ "^ necesdtas, com- 
puldo, le non gravUer premet; vel etiam sollidiudo mm, ut reddidit 
Pesh. w>±&aor, q- v. Talm. tamen ^IS^K sella equi, cum quo conferas id 
quod sequitur. 

Ua/ vel etiam [La. I' sella equi, diteUa, v-il^, BB. Scribit K. 
U^o/* cum eadem interpr. Cf. Chald. ^S'S et Heb. »!?«. Quo- 
modo ad banc rad. pertineat v. Fischer, ad fl21K in Lex. Buxt. 

\i^L»rqui rd cwram gerU, VUi^H Uaii*ao, Ephr. ed. Ov. 
203. 13. 

h^lLjiJ" dncere, yv<,<i'm!, Phil. ii. 20; sedvlo, diligenter, B.O. ii. 61, iii. ii. 855, C.B.V. iii. 130, 174, 231; V.t^.tt..o V-)a<no/, Jo. 
Eph. 3. 2; enixe, V«>)A«a/ ]om •A&«Aae, Sanct. Vit. 15 v, Zachar. 356. 

Jt'o^^^'f. cura, diligentia, ILoA^J, BA, Elied J. 262, Ephr. ed. 
Ov. 85. 1 1, 193. 19; ^f2kX yOoMAj "Vx )LoA«a^ «ut ewam gtrunt, 
ib. 181. 16; ILa^toi^V^r |L'ci41a/' ^ toO Upnv niitiuiria, 4 Msoa iv. 20; 
oilcLik^^/ ^ootue 1^^^ )lcC^i^->y o^, BHPlulot. 333 V/ teduUUu, 
«<wrft«»n, B.O. iii. i. 465; jLoiLsio diligenter, BHGr. 36or. £xBt«t 
etiam ap. An. Syr. 193. 16 pro npauwit, tedaUo, Bed perperam. 

)i4ao^ V. Bupra \aoI. 

^iaoi*, U4ao^, m. i) cura, sollidtudo, L)U«, BA, BB, Ibn S. 
Thes. § 30. iiU_ V jS:>, woiLoo/, Job. xxxiii. 7, Hel). fs^lli^ l*^ 'MK. 
Exponunt BA, BB, ct K. yS^j t^? jL'oiuJ cura mea de le, et Ar. 
JJl1> 'i elb ^Ujs ; BH. autem in schul. per )l.'o\^^->. Exstat etiam 
in C.B.V. iii. 382 de providentia Dei; et )I4«o{o ll'o^^^ cv/ra sedu- 
Utasque, Bar-Sal. Com. 196 v. 3) »eUa equi, v_JlM, Ibn S. Thes. § 8. 
PI. dat K. Uiao/ i. q. Il'asuj:. 

)i^\l£ior studiose, diligenter, V^ik<J^ V>*1L^, BB. Vox dubia. 

\^r e rad. \ao, q. v. 

ioa^i^ ct i^r e rad. ;A0, q. v. 

^Aal'^ e rad. ^9ls, q. v. 

}«~— 'O**/ Acepdmas mart., Dawk. xxxi. 

jo/ moleste, aegre tulit, lis/ oegrre <M/t/ [pro e^ llo/] e^ir^/ 
l^^ojNfc id gramter Spiritus accepit, Nasar. Cf. f^^W moUstia, dtfati- 
gatix), in Lex. Buxt., ubi ad finem post exempla laudata dicit Buxt. 
"Haec scribuntur Ar. per 3 post K, sc. iS3K, sed in Talm. ubique per 3." 

iA\ quater exatat in Anecd. Syr. i. sc. App. 67, on flwS i^/ 
)VJ^.^j )lo?o^»; it. ib. •> '<^t )»)-. j-aii> i^\, ubi exponit Land, 
p. 200, speme, quasi Aph. sit e verbo fictitio ;aj, Ar.^^xj=^xjl. Sed 
ib. 68, |.«A |~~'^ MotCLUtf iJil; it. 70, B^ v^N wotcui^ ioi, in 
quibus locis speme sine sensu esset. Qui solus sensus omnibus locis 
convenit est mMlto magis, sed unde derivata sit vox nescio. 

iol', semel B.O. iii. ii. 767 iol", f. nom. urbis, Heb. ^^«<, Gen. x. 
10, ubi praeter Syrum et Targ. et Hier. legisse videntur "ISK. Expo- 
nunt interpretes plerumque de Nisibi; sic enim BB. L»,J1 ^"^^r* **( 
)uU0.^9? Ilao^^/'ool )t«iJ»1^0 .l^oT A^ o»^ ^«co o;^ ta y«f 
woi ««? ^isoi? l^lo .%^jii\ ijJj ^-Ul^ )yUOf.^oo .UAilf \iU 
^\ji\ ;^sA.i>?o»a )..i^Voo; )jo( la^f B Ochor sec. BS. urbs Nidbi* est, 
h. e. Roha, (quod potius nomen est Edessae, cf. yv'); vocant earn 
autem Sobam et etiam Antiochiam ad Mygdonium, quae terra pome- 
rum est, sic enim earn Arabes vocant; su7it etiam qui dicant, quad sit 
Seleucia, ilia sc. quae etiam in Hedrashir vocatur Almodain. Pleniua 
de hoc Gregorius Nyssenus ap. BA. et BB. i A/\m l^i Nn o »i/ 
^IjAl ..o^u^A^o Ochor et Chalne, Heb. '1.3^3, Seleucia et Ctedphon 
sunt, quas Arabes Almodain, h. e. duas urbes vocant, quia solo flumine 
dividuntur. Quod tamen i»l' sit Nisibis, cf. Ephr. i. 57, B.O. i. 26 
not., ii. cii, iii. ii. 708, 767. 

io} Hier. cognovit, Aph. e rad. iOJ, q. v. Convenit cum Heb. 
T'Sn e rad. "133. 

YJ>r, Chald. "ISK, N'^SN, Heb. "ISS, Ar. ^l^, m. a/rator, Jes. xxviii. 
24, Jer. Ii. 23, 2 Tim. ii. 6, Jac. v. 7; agricola, Eus. Theoph. i. 18. 4; 
metaph. ylSyk&j; ]iO^ U-*ao, Cyr. 255.17: de viro mulierem subi- 
gente, Ephr. i. 73. 6, 44. PI. Iw/', Heb. D*^3K, Jer. xiv. 4; Iw/' 
)y^^o aratores et agricolae, 2 Par. xxvi. 10; )josoo llof aratores et 
vinitores, Jes. Ixi. 5, BHChr. 587; metaph. de apostolis, etc., B.O. L 
129 bis, iii. i. 88 not.; de diaboli ministris, juLsj «oto»o?'', ib. iii. i. 
91 not. Sensus radicis est fodit, cf. Ax.J^S: monet etiam Fiirst, ne 
quis cum Schaafio confundat cum aypdt, ager, Germ. Acker, Angl. acre, 
quarum vocum radix est ag. 

\isi a/rator, agricola, )i*9 Am)09 'ftjj'f Jla/' agricola qui $emi- 
nansfructus profert, Nasar. 

Jio^'fc^ nom. pagi, B.O. ii. 261, 1. i. Sic ex codd. rescribere 
jubet Bernst., pro )»r V-*^ Beth-Ebre, quod exhibet Ass. 

isi', verb, denom. ex 1*0^, Pael, agriculturam exercuit, eoluit, 
jJi;;)^ io!' xizania eoluit, Ephr. iii. 124; otVioLf liU^ oXi^r , ib. 
iii. 572; seminavit, sementem fedt, BH. ap. Wiseman, Horae 86. Inf. 

Bb 2 191 Ai^ _ 'iAp<'(^r<' •:• Kllre':- 192 etai^^, sc. o«-»|>JA^ jfW Ji arare nequit, BHCand. 363 V. Part. 
«i(jo, ok^ |e« iiiljo Atbau. £p. '%.. penult it. ult. ; \;Li^^ ^'ia\i 

y<mf)yoiaa> titt y^v, 3 Esdr. lY. 6; nictaph. Ua^t^A^ ^«a)oo i^>Ajk.; |Li>A 

J.iri^/ operarii qui bene colunt paradisum divinum, Pat. Yit. 65 V. 

iolW Ethpa. euUus est, de tritico, )«a|&oo fO ]k^, BHEtb. 89 v. 

liiotai' f- agricultura, ytipyiov, Hex. Prov. vi. 7, xxiv. 5, Ephr. ii. 
151. C'yr. 379. la, An. Syr. 184. 15, Anecd. Syr. i. 48, BHEth. 55 r.- 
•cri{)8it Joannes, JL'oiaif )a^o, BB. sub ,ao) w^d^j lyUkOuiX IJIlio 
Jletaif implementa in ueum agTicidlurae, Epbr. ii. 24; stattis ayri- 
eolae, ib. i. 505; wlo^iai; jl'o^.'gl girnplicem me ruglicum, ib. ii. 307. 
PI. ILo^/', vix tanien exstare possit; nam in BHChr. 246 pro 
JLesa/ ^^^ legendum ILota/' fe. ^ ^». 

]loi* e rad. Ita, q. v. 

flia^ Curdi, Ar. i\S\; ?t«ialf }"~-- castdlum Curdorv/m, al. castel- 
lum Cordanae, inter Emesam et Tripolim, BHChr. 407, 547. It. [ica^ 
jl*aJI h. e. jj^l ^;;-<l* id., ib. 348, 352. Cf. Lorsbach, Archiv. i. 277. 

.dDo;{i_a/ axpds, -aiot, pints sylvestris, Gkilen. 58 v. It. ib. bis 
,n^^\i\ol id. Scribit BB. uooi^s/. 

•jDolis} id., BB. Exponit BA. ^/y^ i^^^^JuS .)u;a |ii&oaa. 

.o^i;^/ bis exponit BA. cod. H. xxv. i) j^»,l o»a; o'oi mA .oi. 
2) U<«L .ooCSa ^ ]Pf i^ •°*- 

ooio/' e rad. oi*, q. v. 

>£BQjo«a( exponit BB. uot )lo.^ ■"""; ^ "~ "f I^VjI^ t ^ - / 
jl^iVi, Xi^ .Iti^ t*aJL{o ya.>Q^j;&i> ,j?i^ )k.;j9&.jD; testictdi castoris, 
quod animal Syriace vacatur Gwdo, casioreuni; it. Ar. .•■■ -yI' Xia., 
quae vox ex Persica ,7,..J ;< s^te*liculi fibri corrupta est. Suspicor 
sub <£DOJOiO( latere opxtts. 

lio}, yio}, ^Sr, \ji^r, V. S. Its, jiO, JkOJ, Us. 

)]^,_ao^jo»CL«j/ ni. exorcista, C. B.V. ii. 367, 485, 486. Syriace 
vocatur IJLooaio. 

^.j^l' fidigo adijxis, -^JL-j, BB. Cf. ^^^^sucto^ adeps, et Gr. 
o^vyyi, axungia. 

"^asA **»?, V. S. "^AS, i*fl. 

b^rBB, ]\j>J BA, noni. urbis, ij^ .J^-y», BA. et BB. 

)l!o/'(sic vocalizant BA. et BB, sed diserte Severus, Gr. 52 v. 
)^«3, h. e. Jfco/') m. ira, ira durans, vel etiam aimuUas, Lud. de 
Dieu, qui in Crit. Sacr. ad Mat. v. 23 e Lex. Syro-Arab. laudat Jio^' 
oo) ^ 001 |v^\{o, et sic BA. ^Jj^^) -Xiii yt .joo^lo j^^^ Pro 
Heb. iT^3V Jes. xiv. 6; otls^/'pro I'TJ^J? Prov. xxi. 24, xxii. 8; t^^i? 
<»f>>^ JI Ulssll i<»t»J ».oicu.r '^iL Jkof'^'ui iram in /ratrem suum 
retinet, iracundum in jus irubicere non potest, An. Syr. 30. 27; it. 
BHChr. 80, 99, 554; j^/'j^ qui iram servat, ib. 173,578. AdJe 
Mat. V. 23, B.O. ii. 319. It. iracundia, ]h^( )lv<.^ cameli qualitas 
est propensitas in iram, Severi Rhet. 8 1 «. PI. Jlso/"^, Ac. 38. Confert 
Davies fx6os=axdos. 

yi^r, JJlsa/', iracundus, ^^««iH Ojiil, Ibn S. Thes. § 3, BA, Jes. 
X. 6, xiii. 9, Didasc. 11. 2, BHChr. 462; )j« yl^^i BHGr. 9. 5. PI. 
plfo/'', Prov. xii. 28, ubi Lxx. laijaUaKoi, Chald. NniD^J WnaST mi«1, 
Cod. Luzzatto ap. Levy, Wcirterb.; UjIis ^^^ \i^} )ooM?, Sanct. 
Vit. 102 r; it. ^j^l" , Ephr. ii. 38. 

Jfojfco/'' f. iracwndia, Ephr. ii. 44; livor, Ebcd J. 275 ; liL^) 
)lajh<^{o )to&»o, Pat. Vit. 439 »•/ jlojlsafj to afivria-iKaKov, Cyr. 324. 
18. Exponit BB. ,^^1 .jjji. 

JloUf , verb, denom. ex .liof, excanduit, iratus est, Ferr. 

]l^o( f. trislitia, vexatio, .)lfi\« -^f .1L.3( .llo^j^ .)fe. nS. .ot 
.IV^a:v. .)U>«9L .\aio^ .)lnn..v .jloi<.a^, K. aUsi', ibo/, v. 8. obo, il^. 

)La»b>s/ e rad. <»)b>^, q. y. 

et^l^LODL^V^/ exponit BB. j^. \jy_ .^b>»^kJ .5. Forte corrup- 

tuni sit ex ax^riToyrai. 

U^bo^ in Lib. Par. exponitur txiiuTO, mcdilia, Jl'culsa/'.nS; .e«Ad 
jj^l . Aiil, B B. Forte legend, likor Ix^pa- 

V? Hier. ad, wr«it«, Ar. ^^\, C.B.V. ii. 78. It. Nasar. VI Hier., i. q."«^(', ad, Job. viii. i. Cf. Ui^/. 

Jl/'conj. i) contr. ex y/'w et F new, Chald. «)>« ex ?« et H^, 
Heb! t^'0», Ar. 511 ex ^^1 et 51, si rum, nisi. Exstat pro t<?"DS, i Reg. 
XX. 23, et subaudiendum est videamus, VJ )1^ Vnflt yOc oVi'v a.]^]Su 
-Qj/'JaJj decertemus cum illis in locis campestrihus et videamus si 
eos rum vincamus. Simili modo v. 25, yOoOJo ^*^ VJ videamus ot 
nonfortiores illis evadmtvws. It. 2 Reg. ix. 26, ubi t<?"D8< valet immo, 
sane, quo sensu etiam exstat )l/'in B.O. i. 51, Spic. S)t. 44. 24. Pro 
PK'DS OT non, 2 Sam. xvii. 6. Pro d ftri, Jud. xi. 10 Hex., Sir. xii. 2, 
Joh. X. 10, I Cor. i. 14, etc.; pro iav firi, i Cor. ix. 16, Cyr. 387. 16. 
Valet etiam tanttmi {{oiy ^■ ^ & 'V^N )>awo J) j]^ Jl^ sex tantum dies, non 
nisi sex diea, permittit Dews ut mimdus suum cursum eat, An. Syr. 115. 
28: praeter, praeterquam, )A*flB Si wloX . o ai S 1^>.<^ nihil apudms vohis 
est praeter gladium, BHChr. 262; j ]i( nisi ut, ib. 422;^ VJ* prae- 
terquam quod, ib. 263; ^^^^J'^nisi, Mat. xi. 27, xii. 4, B.O. i. 26, 62, 
191. 327. 353. 450, Clem. Rom. Ep. 187. 3, et passim. ? yf V,r sed 
tantum quod, Esdr.ii. 59; Jjlo sin minus, BHChr. 264. Docet Seve- 
rus Gr. 34 V. Jj^' et yT Jl^' semper )l. o-t^fn > h. e. exceptionem signifi- 
care. 2) sed, verum, tamen, quo sensu praeponitur in oratione, Amir. 
450. Exstat pro Heb. DK '3, Ps. i. 2, Jes. Iv. 11, Jer. vii. 32; pro 
'3 ^N quanto minus, 2 Par. vi. 18 ; pro <ti Jl^ )l( en tav vedrcpos, quam- 
vis sim juvenis, Sir. xii. 1 3 ; et passim pro Gr. d\\d, e. g. Mat. v. 1 5, 
17, 39, Joh. xvi. 4 VHh.; it pro 8«', Mat. v. 37 ; et etiam ex generali 
seusu, ubi nullum in Graeco textu respondet verbum, 2 Cor. v. i. 
Quin, ill, Vi^mioL U' non temperare potuit, quin mitteret, BHChr. 
262. &( Hi . . . }a<l\"ai 0^ non solum... sed etiam, it. ?cu»2^ c^ 
o Jl( . . . non solum . . . verum etiam, Bemst. Chrest. in Lex., ubi recte 
censet Bemst. errasse Schaafium disputantem JI/' in hoc sensu ipsam 
Graecam esse vocem aXkd, et scribere oportere JIf . Apud Arabes, 
Chaldaeos, Hebraeos enim vim adversandi sed, facile e vi excipiendi 
nisi oriri solere, cujus rei exemplum habes in K^'DN sed. Gen. xxiv. 
38, xxxii. 29. Adde quod apud Talmudicos N?K et nisi, et sed signi- 
ficat, unde Elias id etiam ex dXXd ortum esse existimabat. Apud 
Syros hodiernos Jl( valet sed, et w V( nisi, sed ejus usus rarior est, 
Stod. Gr. 141, 144. 

.( JI/ Hier. d fui, nisi. Mat. xxiv. 36. 

Jl( f. velum; exstat ap. BB. et BA. cod. H. xxv. y\ Ilxs/'JI/* 
IImom JI( ^!* ck.k«3 .ijL»Jl jji-j wo)0 vela, cortinae ecclesiae: scrip- 
tuiii etiam est vela lucentia. Usitatius JI|o, q. v. 

V(, Heb. n?K, Ulah, nom. i) regis Israel, r Reg. xvi. 8, 14, 
BHChr. 21; V(i^, 2 Reg. xviii. i. 2) fil. Caleb, i Par. iv. 15. 

JJ/ m. aloe,j^ . «Qi>:»., BB. Sed cf. )JI/ et «oJI/. 

JI/ m. forte sit arundinis species, IJus^b JI/ 00 h^\* Im )&>^o} 
Sanct. Vit. 193 v, ubi in marg. ^.»'C*' t_~aji. It. ib. JI/ ^,»» ^ aaAj. JI/", Chald. vh^, Heb. nbs Joel. i. 8, Syr. hod. JL Stod. Gr. 75; cf. 
etiam '^Sj, 7?^, ??', Ar. JI, Gr. dXaXafftv, quae omnia onomatopoet. 
sunt, fut. JIJJ Amir. 357, i. q.*^^/' e;WoOT'<, luaoit, lamentatus est, JI/" 
]kJ^o{ planxit planctum, h. e. naeniam pro mortuo scripsit, 2 Sam.i. 1 7, 
HeknJ'ipn W.; exponit BA. Jj"il : li^t^ ^/', Heb. ny]? Kb, Ezech. 
XX vii. 2, xxvlii. 12, xxxii. 2, 18; JU)i fc^^k^o It^}'' lamentata est et 
m^ereiis sedit terra, [jiji\ '■^^>-i O0.U, BB, Jes. xxxiii. 9; it. xxiv. 4, 
7: fut. yQii.)j, ib. iii. 26, xix. 8, Hos. iv. 3; f. ^^JJ, Hex. Jud. xi. 
40, ubi Gr. Sprivfiv; cum aff. oJI^JJ, Ezech. xxxii. 16; yOu^W 6pr]v^- 
o-tTf, Joh. xvi. 20. Imper. w.^/", Joel. i. 8. Part. VJ' plangens, Heb. 
11"^?, Jer. xxxi. 18; pi. m. ooot ^l\l' i6prjvoia-av, 3 Esdr. i. 30; 
f- f^i', Jud. xi. 40, Ezech. xxxii. 16, Luc. xxiii. 27, BHChr. 328. 
Construitur cum^^s^x rei, Jud. xi. 40, 2 Par. xxxv. 25; it. cum"^, S 
yOotla^JJI ^jik./' deflentes cognatos suos, BHChr. 323; m^^'^'^ Jl|r 
Kka{iiT(T(u Toiis vioiii avrrjs, Rei. Jur. 7, 20, B.O. iii. i. 121. Alias "^ per- 
sonarum est, coram quibus deoantatur naenia, Mat. xi. 17, Luc. vii. 32. 
Locum m Jer. xv. 9, J-^ajk. Ipil fc>ii./'' ejulabit quae peperit septem e 
Gregorio exponunt BA. et BB. in hunc modum, )kOi.n«u/ Jfc^aiD 
c^ia^^ ^~.U>*J> ^^j-Do JfcoV-aii. l*,,^?'^^ .Jooo. <ii>. \la 
..j»-^ii J-iao? U>ii.j^o .jp^i^Ja^j Jl;^ ^JiC^ ,j>jUao .Jl.^ 
t '^ *> • ^ootf )-3o.*.a sytuigogam IsraeliHcam hoe nomine vocat, 193 wo rilr^-rClrf %{\^t\t^~ QsOr^Ar^' 194 propierea quod idola coluit. Primwni enim in monte Ifcyreb viMdo sacri- 
JKxa obtidit, et poatea duohus vUvlis Jeroboam, et postrvmo imagini 
qttadri/ronti Manassis : unde fit, quod omnia epis idola septem erant. 
Bis ap. Jo. EpL occurrit scriptio pleonastica, sc. 4. 2, ).aA^o looi I))/ 
lamentabatur etfiebat; it. 4. 3, JLaajo ))I)ij lamentabimur etfiebinvus. 

Ethpe. J^Uf"", fut. Jllrjj Amir. 359, deploratus, planctus eat, 
)t.u N o( Jlj^l.1 BpijvtjSfia-frai Bptjvos, Mich. ii. 4 Hex., Ephr. ii. 375. 

Pa. w^/'^intens. multum lamentalus est, •^W \^^(' ju( vir moe- 
rens qui valde lamentatus est. Marsh, ccccxii. 10 1 r. Cf. Chald. vK. 

Vf Hier. lamentatus est, .o^JL^l. ^pijuJo-cTf, Joh. xvi. 20. Pesh. 

tl^i*, \^!^, Chald. '''?'?, ra. ululatus, lamentatio, Amir. 152, Jer. 
xxxi. 15 (Heb. 'Hi), Mat.'iL 18, B H Chr. 256, B. 0. iii. i. 273, Off. 
Mar. ,„xo. 12, Sanct. Vit. 52 r, Ebed J. 153 v; ]Ji^h Was vocibus 
lamentabilibus, Jo. Eph. 31. 11. 

)u^^ id., Nasar. 

Jbi^^'adj. m. qui lamentahi/r, v. supra in >^r ■ Scribit Ibn S. Thes. 
§ 8 )>Ii^/', redditque Jy^\ lanientator. 

]i^}\ Chald. «n'>K, f. lariientatrix, ls^\j .Jls-Ai ILko^, BA. 
PI. )V>^>^( at 6priiiova-ai, mulieres coTidiictae quae defuitctum flerent, 
Jer. ix. 17, BHChr. 328, B.O. iii. i. 341, Ephr. ii. 541. Scriptum est 
iJ^/'Ebed J. 196. 

JtLf^r V. infra in buo loco. 

])ii^o( f. la/mentum, lamentatio, 2 Sam. i. 17, ubi Heb. flj^i?; it. 
Jer. vii. 29, Ezech. xxvii. 2, xxviii. 12, xxxii. 2, 18, Amos v. i; pro 
nytc, Jes. xxix. 2; pro 'Hi, Jer. ix. 18, 19, Mic. ii. 4; pro '11, Ezech. 
ii. 10. Imprimis, ut Gr. 6p!jvos, lamentatio super m,ortuum est, unde 
)]b«^o(' iio( pro fvap^ai Bpfivov, Sir. xxxviii. 16, inde lamentatio quae- 
libet, B.O. iii. i. 132, 328, BHChr. 481. PI. jKLlXo/ lamentationes, 
Jer. ix. 18, 20, Ephr. i. 393, 487, iii. 216, 243, BHChr. 509, Jo. Eph. 
64. 13; jl^'.^oi' w^.e voces lamentaMles, Jac. Sar. 130/; )1>J1^6( iSuo 
liber Threnorum Jeremiae, 2 Par. xxxv. 25, Thren. tit. 

]i^ol'' i. fietus, B.O. ii. 174. Vox suspecta. 
)b^)Lio ululatus, Nasar. 

Jl/", saepius >2^l^, i. q. wJj, laboramt, se fatigavit, o^it l)>^^^ 
Ixttoa multi qui in legendo se fatigaverunt, Ephr. iii. 446; |lLi>A aJ^( 
^~^i^^^ i-»n aJi^i". . . )>":"-^, Jac. Sar. i68r; adde Ephr. ii. 432, 
Pat. Vit. 225 V. Fut. ]ijj, Ephr. iii. 135; «. ci ^fl.»e JJU, Jac. Sar. 
169 r. Sed cf. wJI. 

^( Pael. negotium facessivit, .oo),., m .i » ta pcia a^(^ Ephr. ii. 
432, nisi potius sit Aph. ex wll, q. v. 

)}J*^6,,, aloe, Talm. ni^'S,^^ .^aiyi., BA. et BB. 

)))('' fXa/a, oii«a, )fc-) -otofcwl? ))!(', Galen. 251;; it. BA. et BB. 

)ll^ medicamenti Indid nomen, -yis-ji, BB. Persice vocatur eJ/i^, 
et in Lex. VuUers exponitur medicamentum quo dolores dentium 
samamtur, quod nomen e voce Indica Nw^, quam reddit Wils. a 
medicinal plant, plumbago zeylanica, ortum eat. 

.-.>is\ jU^ uom. viri, sc. dfii Maipheractae, BHChr. 586. 

. oi^loJI^'dXdiSaoTpoi', vas unguenfarium. Mat. xxvi. 7 VHh. marg. 

waJoia-aJI/'cXXfiSopos, helhbcyrus herba, Galen. 27 r, 651;; it. ib. 
^o»a^>^ Exponunt BA. et BB. ^J^}} ij^\ c/^^ >*J iii/* ''*^" 
leborus, cujus duo colores aunt, niger et albus. 

JjJjr^'XXdt, -ilia, Graecia, VHh. Act. xx. 2, BHChr. 36, Jo. Eph. 
402. 7". V. ^Jl^ et )^?. 

uoo.}))? ffelladitcs mart., Dawk. xxxv. 

0)1/ TO oj'Xev, qua voce redduut Lxx. Heb. 1^'«, Hex. Ezech. xl. 9, 2 1. 

>.oVl''aloe,j^\ .)>s. «<x:v:i., BB, qui in quodam codice exstare 
dicit ii^i". Chald. vocatur KI^'K et TK'l^X; male Fisch. TKii'X. 

yojir rXatoi/, ofoim, U*'^ -otefc— I? yoW, Galen. 25 r; minus 
recte BA. yci^/, quod exponit )V-)? Uukse. 

^oUriXtos, miaei-icordia, Ijtt-i, BB, qui exponit ctiam de sale, 
b. e. aXr,'dXdr. B A. .scribit ^(^l", exponitque Ua^H. .cooJI/ muttia, y^l .llXie I .is\», BB. Forte ait SXaXot=ii\Xot: 
vel corruptum ex wgeo)j^ ^Mut, ^iw>r, mxUui. 

loJI/ 'AXm^, Hex. Jer. xlviii. 5, pro Heb. I'n^, nom. oppidi. 

\^\i( iKarr), alnea, Galen. 63 V.- sed BA. ct BB. m^V/*, exponuntque 
Jl^iX. PI. J^M/'AdToi, aW«te*, Hex. Ezech. xxxfS. Vocem fP^I? 
exponit Buxt. arbor quae Htbraiee dicitur thfO, et ab Hebnei* 
numeratur inter cedri species. 

U^ll( iXarini, antirrhinum elatine, herba in segetibus et cultia 
locis nusccns, Galen. 26 v. Cf. Diosc. i. 535. 

ktoQJu^Vl iXttTivot, ahiegnva, Hex. Ezech. xxvii. 5. 

(^I^JIf mona Armeniae, BHChr. 557. Quum tamen Poc. in Hist. 
Dyn. 551, 1. 2, jUaJI edidit opinor euudem locum esse ac <o\^ti 
BHChr. 568, et ua^V^ App. ad BHChr. 24, qui sedes bibenu fuit 
Mogolorum, et Timuri, et baud ita procul a Tabrizo situs est. 

ycu<*-^jl/ tKar^pioi/, cucumeria agreatis tuccua, elaterium, Oalen. 
65 V. Cf. Diosc. i. 634. 

yoVi adv. praeaerlim, apud Syros hodiemos, Stod. Or. 136. 
>toaLtxa^]i( Alexius, nom. viri, Dawk. xxxv. 

tfDQja^Ull/ m. aXakaynot, juhilatio, clamor laetua j.;^jS^\ .|a»*«, 
BA. et BB."" 

tjDfift'afn.NJl/ A(Xicr(/>axor, -(ftoKov, aalvia, Galen. 27 v. 

fVi atKap, Heb. D^^K, Ezech. xl. 9. PI. aac))/, ib. 2 1. It. ^/ id., 
Ezech. viii. 16, xl. 7; pi. coo^i', ib. 16. It. jpL^iL, h. e. to atkofi, ib. 9. 

,^Jo^J' Alemannia, Germania, BHChr. 333; it. )IJlm)J/', Laud, 
cxxiii. 296 r. 

\Jj[:ioVi'' Germani, BHChr. 413. 

loao))/'^, Hist. Dyn. 489 uiiA,)i\, nom. castri Ismaelitarum «.ilvj 
, qui vulgo Assassini vocautur, BHChr. 506. It. LoM^r, ib. 
520, ubi Hist. Dyn. 507 cy»il ixii. 

]l)]i t Alanorum regio, Laud, cxxiii. 297 v. 

\2i)ir Alani, gens in Asia septentrionali degens, Bod. Or. cccclxviL 
IT r, ubi cum Scythis, et BHChr. 189, ubi cum Sclavis oonsociantur. 
V. infra Uii^i.?. 

.aoJI/'eXXds, Graecia, BH. cod. H. xxv. Pro JJ', Hex. Ezech. xxvii. 
13. V. supra )?)!('. 

a£oV( uom. urbis in Phoenicia, quod reddit B. H. C. Alaao: eadem 
vocatur Jl^f ap. Ebed J. 205, q. v. 

aaaeasosllrcXai^d/Soa'icuf, pastinaca herba, Gtdeu. 26 v; cf. Diosc. 
i. 416. 

aiJLJOxJI^" nom. loci in Tataria, ab urbe Kajalik octo stationes dis- 
tantis, BHChr. 512. 

JLasi/ d^^ nom. sultani Seljukidac, BHChr. 256, 365, qui idem 
jjiLyl i_JI, Hist. Dyn. 227, 238. 

\l^r m. colostrum, UJI .)k-».*«, BA. et BB. Cf. infra JiiiCr. 
Castell. pessime vertit )(sa<;.o aea candena. 

\!J\sk^i'' Albania, regio Asiae, hodie pars Georgiae orientalis, inter 
Iberiam et mare Caspium sita, EjAr. i. 122. Inde \lia^l''Albani, 
Spic. Syr. U- 4. 

iit^N)^ e rad. >-<->\, q. v. 

— ■'•»x/ nom. i) urbis Albae Longae in Italia, Dion. <I^. 12, ubi 
male legitur m^"'^^ 2) urbis in Isauria, BB. sub U^cla^^. 

yotabSk^'^ mendose pro yow^/, BB. 

..^s^ l' nom. diii Mardenae, BHChr. 343. 

.Boa^-Nii^l''^ /wrctt*, ,j«....tH .|JLr, BB. Suspicatur Davies, quod 
legendum sit jan^ -^ V vel m^^ •^ ' (ava^anis, quod de equo admiaaario 
usurpari docet Hesych., unde forte ad alia transferatur animalia. 

,waJ,*si^i Albinua, cons. Kom. A. C. 335, Athan. Ep. 3. 3, ). 4; 
it. A.C. 345, ib. 5. 4, Ji»^x5- 

ya^l', ^oaii.A e rad. ySb^, q. v. 

Ua::^!' v. s. |l^Ui2».^ 

.oi^uoa^l' i. q. yCi^teisVI. It. mensura, sc. dimidium aextarii, 
\.^ Li^, BB. 

Cc 195 oxlr^ . ,.^»i\flm\t<' •:• •:• Auri'eoAf^ - KVoAt^ ■ 196 ~,- i|~^\ / oXa/SoorrptoF, parvtis alabaster. Exponit taraen BA. 
\^'^ f ^-V" .)Ai. vaa /usoriunt, calx ovorum. 

.oi^/*m. helUbonu, cujus duae species sunt, niger yOj_a^f 
{.^Me/ Geop. 44. a8, et aBnu )»a- lOiaii./ ib. 45. 3. Exponit BB. 
IJLa^Ae lia^toM. Cf. supra .aBoiasll(. 

\woliS^l Albertus, nom. viri, C.B.V. ii. 44. 

jkta^? cito, exlemplo, ap. Syros hodiernos, Stod. Or. 136. 

ok:^^ e rad. «a^, q. v. 

])i^'l eerte, pro/ecto, vulgo k«4^ot, ap. Syros hodiernos, Stod. Gr. 
137, qui vocem Persicam esse dicit: revera est vox Turcica ulJI. 

L^^''dAAayi}=irapaXXay7, insania, Hex. 4 Beg. ix. 20 de Jehu 
curruni praecipitem agente. Intei-pretes Syri locum de jumentis quae 
Jehu ducebant exponuut, reddentes jam de jumentis carrucae jugatis 
iaojAs ^-J^^i hJ>t>\a .« .«« Ji-Jks? ^U»U fc-/, jam de equis qua- 
libus utuntur tabellarii Jj^-i-oj ]i,:^, vel etiam de puUis ex asinis et 
onagris prognatis, ^^o»^ ^ )Lai.» ]^ ^001? )Mft-f ^♦scJ? fc— 4° 

Itiii. ^ |^>.4)i.>^~ Haec omnia e Libro Paradisi affert BB, quibus 
baud intellectis reddidit Castell. l^/ veredus, onager. 

yO«^/ oXyijJtt)!', dolor, j(j».j .[s>\o, BB, qui addit ^Ck^^ taaoi 
gimili modo SKyos. 

)>a^/ Geop. 73. 21. Lege Ifoi^, et v. s. )»cil^. 

)i^a^>l' sec. BB. i.q. lias, q. v. 

.aBO^^/ V. supra in yOf^t.^- 

i«^»./ nom. reginae Mogolorum, BHChr. 580. 

)^/ eXXai, -a&a, Hdlos, Groecia, |l*jq-.? Ij*.*** )^/ Tet. Dan. 96 
not., BH. ad Act. xx. 2, ubi VHh. )j))|l et Pesh. ubI::^ <;:::>., BHChr. 9, 
71, Galen. ad'P. 

jj.^/*, Heb. "^T^^., nom. viri. Num. xxxiv. 21. 

inTf>_n_ff jN7 in Gr. KaXSawot, CaMonius epus. Eel. Jur. 63. 4. 
Forte rescribend. uobcujo^IlO. 

Il^^r nom. viri, Heb. fl^lf ?, Gen. xxv. 4, sed )ii.pi>/' i Par. v. 24. 

<iLr, )ii^r, Chald. r^i», »\h^., Heb. li!^^«, Ar. ^^\, «U1, m. Dem; 
definiunt BA. )>.o*30 lise .« dnum et creatorem: Barsumas, i»^? 
'^-^ 'fe. \ V qui nos progenuit, causamx universi; Jesu-Jabus, 
luLl} ^j judicem judicum; Greg. Nyssenus, ^^-a ]tJL qui omnia 
videi; BS. ap. BB, "^f JLojA ]l«Saa U^ )u>o» )yk^o&oo juls^^'ens 
aetemum, spiritum viventem, rationaleni, universi creatorem, quae 
omnia longius exponit, quam ut hie exscribam : ipse denique BB, |a*a 
y^Nmv) U yO*s; Im^ooKjo naturam aeternaTii loco non comjrreliensam. 
De ipso nomine addit, j^oti uajibS^caoo .>-».fni U;;^ ^ lo^i; Ioom. 
luoM yOo^ w)>t~? )loo»^i? I'-o^? yi°** ^^^ koZikaoo nomen Dei ex 
Hebraico mmptumi est, significatque cursum, indieans divinae bonitatis 
cv/rsum, quae oirvnes res existentes circu/mdat. Deducit igitur e parti- 
cula ?K, quae motionem ad locum indicat, vel ut censet Davies ex TIN 
volvii. Et primum de forma absoluta ; 

«^r , At. «J1, Heb. ?K, de Deo in universumh, unde semper usur- 
patur in phrasibus qualis est ■>*.5L Jl uX» is^ oiLl' Deum praeter me 
non novens, Hos. xiii. 4, Jes. xliv. 6, 8, xlv. 5, 14, 21, xlvi. 9, Dan. iii. 
95, 96; it. Sap. xii. 13 Lagard., sed minus recte Waltonus ^}^} )o^? 
1^'~^; it. ^-^ eCx} ^^1. N{^ U, Act. Mart. i. 228; ta.^.cBl ]J 
^«m/ e»2^/ Aphr. '*^. 16, yi.^. 5 ex Ex. xx. 3. Simili modo oS-}' 
w;aGU Deua alienv^, Deut. xxxii. 12; o^/'^Us is ^mi non est Deus, 
Heb. /l<"t<73, ib. xxxii, 21 ; oiJio o^f ^^ Detis uMus aut Iwmo, Dan. 
vi. 7, 12; o^f '^a'^iL, ib. xi. 37; de diis ethnicoioim, 2 Reg. xviii. 
33; .M«3 <iLl' Deus homo, B.O. i. 80; ]^ )l loom? oi^^ Deus esse 
wquit, Clem. Rom. Rec. 130. 17, vide et 18; ei:^^ ^^i &6cos, joiojjl 
01^/ Jlf oet Theodoras Atheus, Dion. \a. 6, ap. Sync. i. 522 Btobapos 
i6tos; oik/ )l;e U.*.», Eus. Theoph. i. 1.4; ofi>/ U? tiftScu imj^ioe 
doctrinae, ib. iv. 30. 16, et passim. It. B.O. iii. ii. 455, C.B.V. iii. 221, 
232. It. in statu construct., ^ii^l' ei:^.!'' Deus Deorum, Deut. x. 17, 
Josh. xxii. 12, Dan. ii. 47, xi. 36, Bod. Or. dcxliv. 166 r; %a 0^^/' 
Deus universi, BHPhilos. tit., Hunt. i. p. 347, c. 4; '^aa o^^i" id., 
Ephr. iii. 248; )li ci^L^id., BHGr. 78. 11: ULsai, oi^i' Deus caeles- 
tii, Esdr. vi. 9, 10, Dan. ii. 44. Simili ratione explicandus est ejus usus ap. Eus. Theoph. ii. 9. 2 de teraplo, quod Pcmtheum vocatur, 
oiSk/'^t Jyskoo? Jla-01. Apoc. viii. 2, xxii. 9 loca suspecta sunt, et 
contra usum liuguae Syriacae: sic etiam pro wikjf jloi^*^ providen- 
tia Dei rectius scriberetur )o^|?, Par. Pat. 21.10. 

J»ir forma emphatica, de Deo quodam definite, vel falso, )o^? 
lyoa Ua> Satumus, ^ojoja .5, BA, vel vero, Ps.v.9, Heb. D''n>«, B.O. 
ii. 59, BHChr. 141, 153, 156, et passim. Ilkj^li^i./', Heb. ^iaap ?Nn, 
Deus potens, Neh. i. 5, Jes. ix. 6, Jer. xxxii. 18; Uu^ ]iS.r Deus 
altissimus, Dan. ii. 37, iv. 2 ; Uiik? ]ii^l', Heb. WiV PN, Deiis aeter- 
nus, Gen. xxi. 33, Jes. ix. 6 ; U-.*aD ^a»I )*» \(Sr Deus magnus 
Jernis Christus, Didasc. i. 7 ; VoiLr Ij? ). ^v»^ gentes quae Deum verum 
ignorant, Off. Mai-. U- "• Usurpatur \iiHf de rebus quae magnitu- 
dine praecellunt, e. g. ]eS.\l )>=>* primeps valde magnus. Gen. xxiii. 6 ; 
\eS-l} oiiai h. e. o-icu. Horeb, mom Dei, ut mons altissimus, Ex.^iii. 
I, iv. 27; lo^iji wOjO^k^ ingentia tonitruM, ib. ix. 28; )o^i? oiioj 
fulmen, Job. i. 16. Sic etiam liS-I' fla valde, ipU ^.i^fc^ls^lr 
]ai>.r corru2)ta est terra valde. Gen. vi. 1 1, 1 2 ; JjI'<-^*-J J"^i^ JowftJ 
J^/*" ojjs Nemrud gigai, venalorum maximus, ib. -x. 9. Adhuc iu 
usu est ap. Syr. hod. Joii? Deus, Stod. Gr. 154. 

PI. absol. ^oiLrDii, ^<^}' h qui non sunt Dii, 2 Par. xiii. 9, 
Ps. Ixxxii. 6, Sap. xv. 15, Spic. Syr. '24. 17. Emphat. JotS?", Ps. xliv. 
20, Act. vii. 40, B.O. i. 28, Athan. Ep. 2. 3, 4, et passsim. loi^l' 
Uiaoj, Heb. "I3?. bii, Dii alieni, Mai. ii. 11; IfciaaJj ]li^r , Heb. 
nSDO 'n^N, Z)ii cmiflatHes, Ex. xxxiv. 17, Lev. xix. 4; )A« m > Igt^/*^ 
id!., I Reg. xiv. 9; jot^l? jftL^cu cyclus septenarius, sec. Bernst. dies 
septimanae, qui Jot^i? vocantur, quia nomina Deorum iis tributa sunt, 
Athan. Ep. i. 4, 17, 2. 4; sed v. Curet. notam, p. xiii. 

Cum aff. sing. wo^/^ZJews mens, Ex. xiii. 8, Num. xxii. 18, Marc. 
XV. 34, VHh. Mat. xxvii. 46; ^iS^ Deu^ tuus. Lev. ii. 13, Mat. iv. 
1; ,tOeS.r id., foem., Ps. iii. 3, Nah. i. 14; otoi^i'' ejus, Ps. xxiv. 6, 
2 Cor. iv. 4; yei:i.i'' Deus noster, Esdr. ix. 9, Mat. i. 23; ^^aL yoS-l" 
Hmmanuel. ^so^ yo^li.)) U^ )ki4>ob^ <a|? I-lsj pp/ y»a. Tit. Bostr. 
140. I ; yoioiLi'' Deus vester, Ps. bcxvi. 11, Job. xx. 17 ; ^eiL(' id., 
foem., Ezech. xxxiv. 31; yOo)oii./'^-D«M» eorMW, Luc. i. 16. PI. w^/" 
Dii mei. Gen. xxxi. 30 ; ^oS-l'tui, ib. 32 ; ^iS.l'nostri, Jes. xiii. 17; 
yOet^ei^r eorumi, Ex. xxxiv. 16; ^oi^eiL( earum, ib., Num. xxv. 2. 

)o»^( est ubi pro agnornine usurpatur ut i) Maani regis Edessae, 
B.O. i. 419; 2) Antiochi Syi-., BHChr. 41. 

)o^( exstat in joi^l^sAS, nom. pagi, Betfdaha= Bethel, ubi ( per 
aphaeresim omissa est. Act. Mart. ii. 290. Idem factum est in 
)o^;a, nom. viri, B.O. i. 83, ubi Ass. )o^:kia. 

\oi:^l Hier. Deus, Job. x. 3; pi. ^oCi>A ib. 34, 35- 

)o^/ Deus; Uo^i divinus; luo^t* ^^d templum, ubi \lti^\ 

non adj., sed pi. vocis \o^l esse videtur, ut sit domus deorwm; 

)Loo»^/ divinitas, Nasar. 

])leiLr i. Dea, i Reg. xi. 5, 33, 2 Reg. xxiii. 13, Act. xix. 27, Ephr. 
ii. 230, Bar-Oe. Horn. 16 r, B.O. i. 188, 327, 328, Eus. Theoph. ii. 30. 
8. Cum aff. ^ii^-.}' , Act. xix. 37. PI. Ki^l' idola,'^>i^\i JuC^iao 
)lo»Xi« k^o IbSoi plenum est orhis terrarum tumvdtus et festorum 
idolorum, Jac. Sar. 430 v. 

o^(, verb, denom. ex ]o^(, deificavit, B.O. ii. 191, 193; divi- 
num reddidit, ^oi^ \joi^. Marsh, cccclxxix. 184 r, 228 r, Off. Mar. 
jjfc. 15, ubi ( omissa est; )l\n\ ^o^IlSo verbis divinam potentiam 
tribuunt, Rel. Jur. 134. 21. 

o^Ur Ethpa. Deus factum est. An. Syr. 121. 9, Bar-Ce. Hom. 
83 v; o^U/ U>>;a, Bar-Sal. Com. 18 v; divinus/actus est, o^ibo d(o- 
jro(>)te/i«i/. An. Syr. 39. 13. Part, o^oilsoe pro oi^|fcv» = »jGj, BB. 
PL ^o^(&>.io divini facli. Off. Mar. (^j. 14; )2,o_iot^ l>Q-a_>* wZa» 
^o^il^, Bod. Or. cclxiv. 52 «. Inde formatur )bJo^ii«M divinae 
naturae pa/rticeps, metaph., Hunt, clvii. col., ubi celebrantur SS. Basi- 
lius et Gregorius ut Juot^il^'*^} \±a^i. 

fc^loS*./'' i) divine, nwre divine, B.O. iii. i. 106, 272, C.B.V. iii. 
230, Ephr. iii. 519, Spic. Syr. ?. 10, Eus. Theoph. ii. 30. 3, Jac. Edes. 

Schol. ).». 4; ^~»Jo^( lcu)is tfeojrporms, B.O. ii. 193; <ik»Al^«» . . .^CLa,* 

V-loi^/ ^} jk.^AW .%y\aji ^, QyT. *2i. 10. 2) theologice, C.B.V. 
iii, 542. 197 r^i.TSreiflaLAca\(<' _ rOocnAr^ •:• ■:• Q0Oi<'iaAr<'- r^i.-vuBOAcaAf^ •:• 198 ^00^? m. idolum, )jooii>.(' u-wi>CL^ deceptio idolonm, Jac. Sar. 

177 V. 

JL'oiiir f. i) Dii collective, eiVo^l" fcs»» templvm rmmintm 
ejus, Heb. vn?N fin, Esdr. i. 7. 2) deltas, divinitas, Ps. xxxiii. tit. ; 
rh etiox, Act. xvii. 29; ^ deori)?, Eom. i. 20, Col. ii. 9, B.O. i. 68, 229, 
29i> 315. 515. "• 181; divinitas, ib. i. 80, 81, C.S.B. 221, et passim. 
Inerant in Christo UsoaX ^ Ucuj^o \jaoi ^ \ioeii>.h Dawk. i. 
51 r; JL'ooi^rM atheismus, Bar-Ce. Hex. i v; paganisrrms, . -i'> K-~-«« 
)loo^( Jl? Jlaloo Miooj^^ clausa sunt omnia f ana et templa paga- 
nismi, Dawk. ii. 31 v. IXooS-i" laSi^ia:^ tlieologia, Ps. xix. tit, Ixxv. 
tit., cxliv. tit., cxlix. tit. 

divinus,m., B.O. I 35, 172, 299, f. ib. 27, 28, 39, etc.; pi. ib. 27, 37, etc. 
cu<jV-*'( j1s*o»^( i t - l vTS ^ei'ar /KpiSos Kanj^iadTjo-av, 4 Macc. xviii. 3 ; 
i.0)^^ jl— Tj 6fla hvvifiis, 2 Pet. i. 3. Saepe ad res humanas transfer- 
tur, e. g. ad viros sanctos, \le^l' ,ioa^ak divus Paulm, Ephr. ii. 250, 
Cyr.*i6. rS, BHNom. 23r, 6or; IJ^/'jU^de quodam ejjo, B. 0. 
iii. i. 106, C.B.V. ii. 340; et etiam de quovis viro eximio, e.g. de 
Hippocrate, BHChr. 33; it. de muliere sanctam vitarn colente, l^o^^"" 
otVi^ JUia sua sancta, B.O. iii. i. 186. Ad res sanctas, )Jc^/''».o)o»oj, 
ib. iii. i. 98 ; Sl^l' ^^(ak'io^, ib. 179; ]i^iS.r yoUiaJ::^^ de pia 
vita monacborum, ib. 149: vel etiam eximias llsL.ot^i'' JIs-jms tomus 
nohilis, praestans, ib. 174. Sacrae scripturae vocantur )raJL^Ua:e 
]iJoS^r a, BH. praef. in Hor. Myst.; et verba ejus )t>_o»X^ ILib 
)l^o»3o, Cyr. 245. 22, et locutio S. Pauli ap. Eora. vii. 24 11a l.ia 
jl^o^r exdamatio divina, Eus. Theoph. i. 69. 22. Theologia vocatur 
U<Jiiril:^jftse, Add. MSS. 14,535, f. 12; sic'<!b:^:aa3o uBcuja^g.^^ 
]Haf:L^'' Gregorius Theologus, Add. MSS. 14,725, f. 99, et BH. ap. 
B.O. iL 298. Apiid philosophos )uiii/'voci Juoo opposita est, sc. meta- 
physicus, )J^{o \^jLa physici et metaphysici. Marsh. Lxxiv. 20 v; 
])SJlloo ll^e^Lr res metaphysicae et physicae, Hunt. i. 347, tit. 
Scripsit Aristoteles |k— oti>.Jo )i.-alaf )ofco, BHChr. 37; it. Avicenna, 
ib. 232; scripsit BH. ]tLif^ro ]iJJJi ]):~:^\l ll^ir? Ili^ Zibrmn 
Mercatv/rae Mercatwrarum, Physicarum et Metaphysicarwm, B. O. ii. 
268, ubi Ass. contra sensum et grammaticam Liher Negotiationis Nego- 
tiationvm, Fhysica et Theologia. Simili modo errat ib. in nota, et 
in p. 269. 

Uo^r |uao ovi albumen, sec. BS. ap. BB. 'Ul .)>i,la» Jicui .5 

)^\LiS^( divine, diviniiits,Cjr.*iS. 28. Forma snspecta: scrip- 
tio enim hujus homiliae recentioris aevi et pejoris notae est quam 
caeterarum. 

)jo^|j« qui divinum facit, deificans, de Spiritu Sancto, B.O. ii. 
155; Uo^l^o ULfSUo, An. Syr. 38. 13, Gr. Becmoios; U«^ )u>o» 
lufcii^liaoo, Bod. Or. dclv. 62 r. Foem. )ls*Jo>i»>)jo H-^ .h-.r^>.l, ubi 
sensus videtur esse Trinitas divina, Severi Rhet. no v. 

)L'ojo^)>^ f. deificatio, actio deificandi, Ebed J. 159 v. 

jJo^iV^ v. supra sub o^U/. 

jL'ojo^iboo, f. i) deificatio, passive, natv/rae divinae participatio, 
Abhr. Ecchel. in Eutych. Vind. i.p. 173, BHCand. 164 r; JLoJo^^il^ 
*ooi;^o P^? r-ni '-'' ■- -^ ILl^jef deificatio entium rationalium per 
unionem cum Dno suo. Laud, cxxiii. 96 r; rerum quas Deus homini- 
bus dedit, optima et maxima est UojoC^I^jo, Bod. Or. cclxiv. 52 v; 
datum est sacerdotium jtojoj^jfeooo |Lu»n9>\ vi ad homines salr 
vamdos et deificandos inserviret, ib. 54 v. Inde 2) divinitas, eil.eL«j( 
eirojo^iKaoo . . . ) — >~t humanitas Christi et divinitas, BHHierot. 
292 r. jaoloi^l i. q. «flDolL/, q. v. 

)a)oii./'^&«acAa, sc. Deus vicit, nom. viri, B.O. iii. i. 141 ; pres- 
byteri, C. B. V. iii. 300. 

juefLI* i. q. pota:^?*, Ephr. i. 145; poji.^ woi, BHChr. 4. 
■n^atj , \^n^^ f Alexander, epuB Alexandriae A. C. 328, Athan. 
Ep. I. 12. 

Ui^lmaeC^/ Alexandria urbs, Athan. Ep. i. 5. U^fimae!:^! id., Athan. £p. i. 2, 6. ult. 

UjiVWao^/ Alexaridrini, urbis Alexandriae incolae, Athan. Ep. 
KK^. 18; it. Ui'tfn'xii^.^, ib. 2. 

yot^r ipsa vox Ar. ^\ moetlitia; fei^l ^^f h. c. _»JI Jtii exptU- 
sio moestitiae, nom. libri quern BH. composuit, .Marsh, lxxiv. 22 r. 

■£Bo»^/ SKu, sales, ad vesccndum, e»» . — -iniK Y»f |;ei i-M^ae, BB. 

•eooio.^ei^i m. aKixrap, -opos, gallus gaUinaceut; sec. HboD. 
tamen ap. BB. gaMina, a>.U.j JV^o^^L ^^i ^}. 

i^i.^, Chald. et Heb. ?^K, ex DK, Chald. r«, Syr. y^, et \h, Ar.y 
compositum, i) si, Jud. viii. 19 (Heb. "b), 2 Sam. xviiL 12 (Heb. V^= 
IP); Uj o^l^si voluisset, i Par. xii. i, Esth. vii. 4 (Heb. '^K); it. 
Ps. Ixxxi. 12. Pro Gr. tl, Hex. Jud. viii. 19, Mat. xxiv. 43, xxvi. 24, 
Marc. ix. 42, etc. ^^ ciik^%iyf, si sane, Tit. Bostr. 29.21; V^ a^/' 
(I prfrt fiv, ib. 24. 8. 2) nviml Heb. '3n, Job. vi. 22. 3) ulinam, Heb. 
V, Num. xxii. 29, Deut. xxxii. 29, Josh. vii. 7. 

Jl a^i-ret \t^k^r, Chald. \S^K, Heb. ♦.j'l^ et vhh, Ar. "i^, per 
quam reddit BB, sed BA. ^^1 5^, cf. etiam BHGr. 67. i, ubi Berth, 
male Jl a^}", si non, nisi, Gen. xxxi. 42, Num. xxii. 33, Deut. xxxii. 
27, I Sam. xxv. 34, 2 Sam. ii. 27, Ps. cvi. 23 ; pro Qr. »; m"?, Hex. Jud. 
xiv. 18, Sap. xi. 26, Mat. xxiv. 22, Marc. xiii. 20, Rom. ix. 29, Tit. 
Bostr. 24. 9; pro el ovk, Marc. xiv. 21. Saepe post se habet f, e. g. 
B.O. i. 130, 234 (1. 14), 371, ii. 40. 

a^/ Hier. si, Gr. d. Mat. xxiv. 43, Job. xiv. 28; i..^ c^/ si enim. 
Job. V. 46. Semel tamen nisi, fcw^ ^ »( a^/ nisi ita fuisset, Joh. 
xiv. 2, ubi Pesh. Jl y^": forte Jl in textu post o^(' reponendum sit. c^^ 
Jl enim valet nisi, '\Xl Jl a^^ si non venissem, Joh. xv. 22 ; . . . Jl 0^/ 
Jl ^ i»t ci^/ el itri . . . OVK av, nisi . . . nisi autem, Mat. xxiv. 22. 

aiki', Jliso ]oSl ^ oii.)' Cyr. 399. 26; 1;^:^ A:^yi.; ooot ^, 
oeot Juiij ciik/ An. Syr. 178. 15. In bis duobus loeis suspicor idem 
esse ac Chald. '?X, Heb. n?X, UU, isti; quod si verum sit, prior locus 
vertendus esset ipsi cum patrUms filiisque; alter cupiebant pro viris 
ipsos mulieres Jactos esse. 

<^( aXKa, alteri, <.n ■ > .^a^ .g^/ .uvIL J " -^^^ .. « . .^N.^}), 
Thessalonica exponitur 6h nKXcf ttjk viKtjv, cede alteri vicloriam, BH 
Chr. III. Repone ^stuj. 

Ja^/'imper. Aph. et ja^/* i pers. fiit. v. wa^, q. v. 

)oi^/*m. colostrum, BB, qui dicit ^ U.ia«o JJ^o^o JLbo ja^^* 

Lill .o« quatuor haec nomina idem significare sc. id qrwd Ar. LJJI 
colostrum. Simili modo BA. ^^^1 ^ ^^JJl .\,kiitk \^r colostrum 
significat, et e voce Ar. ^^J lacte derivatum est. Eadem siguificatio 
tributa est voci ia^/^, quae ipsa vox Ar. Lill est. 

jai»./''m. aXrf,, Ps. xiv. 9 Hex., Heb. n<i'^^«, Targ. T^h«. Dicit 
de eo BB. ^JL |oal >'^2^ .U>aa>; jlofljo o»j^/ w...o« Jl .j^ .ol 
.w..' ^ « v o jjao <^^; |u»^> o^ \^l nii«'>->o .Ul^r? jloflJI o^ est 
lignum aloes : a/rbor quae idfert in regioniims Syrorum rum invenitvr, 
sed fluctus maris in terras Sinenses id projiciunt. Inest ei natura 
odor gratu^ etjuemidus et praeclarus. Cf. supra woJI/ et JJI/. 

)ic^^ m. id., w ft^v x wetot>~>if li«^A Galen. 14 v. 

yia^/* nom. urbis, Jl^ijo «x«,, BA. 

i i«f> i^^< satyrion herba, Castell. App. Magis sonat Skoyos, 
natura irrationali praeditus. 

\,^^^.! evXoyeiTt, benedidte, ]Sa .aais, BB. 

j»tiM^^} Alogiv^, scriptor asceticus saepe laudatua in BHEth., 
cf. Marsh, dclxxxi. 161 r. 

tttolta^/ 'AXudooi, gens barbara prope Nilum, qui Nigritae, 
)--■''«, esse dicuntur, Jo. Eph. 281, 283, 284, 286, 292, ubi varie 
vocantur .a>oi?a^r, ta&Jiifa^r> yOt^^fi •<eo;a^/. Exstat nom. 
Aloodia inter regiones in quas distributa fuit Nubia Christiana ap. 
Wansleb, Histoire de I'lglise d'Alex. Apud confluentiam Nili Albi 
cum Nilo Caeruleo sitam esse li^ eorum metropolim, et regionem 
Ahuah largam fertilemque esse dicit Quatr. V. notas meas ad Vers. 
Angl. Jo. Eph. p. 340. 

CC2 199 f^M.SLsneSf< - r^.tckAf^ ••• t* rtxSOi clAk' - ordxAJOO-ire' •:• 200 Uro^/ oi 'AX«i«(u, Moidae, filii Neptuni et Iphimediae, An. 
Syr. 135. 8. 

jeUt^ exponit Zachar. ap. BB. vitrwn liquesceiis, sc. pelluciduin, 
■itaile vitro liquescenti, ^JJl ^^^. »-s^ JV-r** )fc»«^«^- ''"'"'■'= 
sit M>X«&;c, .ouf OL^io/. 

oA^fjii./ nora. urbis, )k-t.,a» .o», BA. V. an derivatum sit ex 
tCDoifc^A q.v. 

,i.«et^;*, sed BB. f^'S^^' ^ Heb. O'iii'K i»e«s; p«Qi^r-J» 
yl/ii Z>«i, »JlJ1 j^jI, Gen. vi. 2, 4 ; oJ Ayf^'^ ">' ^'<'»'' Lxx; >7((: XJei, Vulg.; 
(& Kinder GoUes, das xoaren der IieUigen Vdler Kinder, JUii piorum 
parentum, Luther: in Libro Paradisi dicuntur Uw^/ divini, ease 
autero, dicit BB, qui //ioa SelA V-». wiii eos esse docucrint. It. Job. 
i. 6, ii. I, de quibus Ephr. ii. 2 yOM.ls.<I; . . . )lo l^jift^ jf^ojo^/'jLa 
t«eiai30 <3al/* 00a justos Jilios Dei appeUat, qui scilicet essent Job et 
JUii ejus. BH. auteiu in schol. ad loc. eos IslLo angelos esse dicit. 
Cf. et Ephr. ii. 397. Factus est homo fL,oiO^} ]P^P *** ^^ imagine, 
Spic. Syr. 4. I, Laud, cxxiii. 62 r. 

^cii>/ e V. ^(ii., q. v. 

)-ja^c^(' Utania, Bod. Or. dclv. 94 v; usitatius )-ja^c^, q. v. 

• cuiJcii./ aXXoTpuK, -OK, aJienus, \^iOQJ .oi, BA. cod. H. xxv. 

^^l*(\at, Deus meus, VHh. Marc. xv. 34, sed wCJ^/'Aph. v. )q^ 

JIoi>>^'cogu. viri, )L9L^r >eoo\ifjl'' Andreas Alvaeus, B.O. iii. ii. 465. 

I^o^/ aloe, Nasar. V. supra la^T. 
~ n '. -^^l vertit Noiberg. in Lexidio cod. Nasaraei ^('./' 
oalo^/ si vos urserit, cf. p. "] sub ^i, quasi Uci^? idem valeat ac 
'^^Z ad 

■^tt^/*, Chald. ^^, mensis Sepiembris, C. B. V. ii. 46, Doc. Syr. 
^». 15, Bel. Jur. 62. 7; cf. supra '^cOi-A 

'^a^^'nora. loci in vicinia Maipheractae, B.O. ii. 109. 

.'O^^Q^G^l' dicit BB. se in libro de agricultura, jloi^lf l^sl^, 
legisse ]i.^^> \W t^ lls^p I'rf-^? .n^Sc^f alologon quae mane 
quurn imber venit grunnitum, vel pipitum, edit, unde opinatur earn 
avem vel animal quoddam esse, ij\j^ ^^ ^ j\ j.^\ ^J-. ^ »-Lkl. 
Ap. scriptores mediae Graecitatis ittitos fWl ro SXoyov, et aXdywv equi- 
tatvs, Du Cange. 

oii»./'j4?M»n, nom. viri, i Par. vii. 17, Heb. DTIK. 

vc^t' nom. loci, «c^i; )iaJ Spot 'EX<i/i, Hex. Jud. ix. 48, Heb. 
flD^n, Pesh. ^oviN.. 

fo^} aquae, 'lil, BA. cod. H. xxv. 

)^),^3G^^ 'EXv|iafr, -i8a, Elymais regio, I^I^mc^V (is rrjv 'EXu/iai'Sa, 
Tob. ii. 10, pro quo jubet Lagard. in erratis legere 1mI(uoc^]I. 

)j;jii:^(''4/Hcam, l^ji\ Jj.\ .IxuiA, BB. V. infra ?f<Mfi;:i./^ 

■fDosoc^t^ iXvfioi, elymus, pamicum, Galen. 27 r. 

jsDai(i^/*'EXu/«zf, nom. Magi,=)JLt» qui magicas artes exercet, 
forte ex --ii, Act. xiii. 8. 

Iasoc^^ Olympa, nom. mulieris, C.B.V. ii. 269. 

ULoQ^f'OXu/ijrar, Olympos, nom. viri, Bom. xvi. 15. 

j»)Aa»a^^' i) id., VHh. ib. 2) nom. urbis, cujus epus fuit 
Methotlius, B.O. iii. i. 27. 3) Olympus mons, .as|a>9c^/ wi*A^ Olymjn 
vigilei,=angeli, Bod. Or. dcxliv. 80 r. 

>aoaA3oa^(' 'OXvfiniot, tit. Jovis Olympii, 2 Mace. vi. 2. 

^a4»o^/', BB. .aaiasQ^^'', 'oXu^»ror, Olympus mons, An. 
Syr. 154. 2g, = caeli, domus deorum Uacuk .ot, BB. 

•CBOAMo^/ wipes, i_l-^ .Jl^r, BB. Cf. dXotm-ov, give dXan-oO pro 
dXAjnjJ, Meursii Gloss. Or. Bar. ; et aXwn-dr, Du Cange Gloss. 

llaaoa^^' i) 'oXv/«ria, terrae tractus in Elide, in quo erat tem- 
plum Jovis Olympii, ipso Jovis simulacro, quod erat Phidiae opus, 
nobile, Eus. Theoph. ii. 90. 1 : celebrabantur ibi ludi Olympic!, de 
quibus BA. %9; '•\ZZ~Z^ jUoucb^o .\mjI wlafo ll'olL? ]^i; o»d 1^/ 
Umom Ii&IL ^ loot ./cois>B:e ^JLi,. "^ii' fuit ibi cerlamen anima- 
lium et hominum, et spectacidum victorum, qnod quarto quoque anno a 
paganis Graecis cekbrabatur : inde Uaaso^i? |.*.ob^l. ludicrum Olym- pieum, C.B.V. iii. 240, 244. 2)0lympicus, adludos Olympicos pertvnens, 
)Jj,i.lUrBB, male U^k>-.^ BA. 3) f. •o\v^in^i, quatuor annorum 
apatium, Hunt. dxl. 91 v; \K^fO )-.aaocii.(' Olympias prima, Dion. 
lae. 10; )^-o ^ksjk-o \U^i Uaasa:^./ Olympian olxi, B.O. i. 388; 
Eo JljoKiilf )lasoai».(''0/y«y«a« cccxmi, ib. ii. 36. 

jaUsLxiQ^i' , i. q. Ua>90Li./ no. 3, Olympias, Hunt. dxl. 91 v. 

IJ^Axii^l' '0\viJL7riat, -aSa, i) Olympias, mater Alexandri magni, 
BHOhr. 36. 2) nom. sanctae, C.B.V. iii. 162. 

^oiot-aaoaik<'''BA, ^oio'iL^ie^r BB, nom. viri; significat 
caeloriMH donum, 'U-Jl l^ .|»oft^ fc>jsoiQio, sec. BA. et BB. 

a*aa»Q^^ 'OXufiTTiW, -ai>, ventus ab occidente septentrionali flans, 
An. Syr. 143. 7. 

a»<Lajooi».?' •oXif.TTiof, i) caelestis, UxAj,., BA: 2) Olympius, 
An. Syr. 155. 2; a»cuaaoci>./ ^..^a «Vv> Ztvs 'OXifimos, 2 Mace. vi. 2 
ed. Lagard. 3) Ijoaa^^ jscuaaBoii./ 'AXimos 6 <ipx«>v, Par. Pat. 4. 3. 
Keote se habet Alypius, et Syr. legend. ^aocuSci^f. 

^ouA^Q^t.}" in Libro Paradisi, i) pro gaoa^ajooi*./ caelestis, 
tl -"- : 2) pro [ravoS/' Olympia, regie Jla-J-i^L^ ].^^oot ta 
id>i ludus athletarum, celebratur, BB. 

ya^r Elon, nom. virorum, i) patris uxoris Esavi, Heb. J1?K, 
Gen. xxvi. 34, xxxvi. 2. 2) filii Zebulonis, Heb. pK, Gen. xlvi. 14. 3) 
judicis Israelitarum, Heb. Iv'N, Jud. xii. 11, 12, it. Hex., ubi Gr. AiXai* 
6 Za/SovXuwVijr; it. BHChr. 18, sed ^J^*' Dion. ^. 3, 5, q. v. 

ya^/'nom. urbium, i) Naphtbalitarum, Heb. Vi>^, Josh. xix. 33. 
2) Danitarum, Heb. I'l^'K, ib. 43. 3) Levitarum, Heb. PPJX, ib. xxi. 
24. 4) f. in agro Melitenensi, . i...t.. ^ . N » v » l*l\^ k<-»( ]l^i-o yo^f 
wi:c? jl^^^^^jk^^ [1. jj^lV^] Ul^l-lSooo .a^i^? 1 1 tn .. U^^Vooo 
U^fA lOJoii' Alon pagus eat in agro Melitenensi, qui etiam vacatur 
Castelluia Patricii; mentio ejus Jit in historia S. Mar Aharonis, BB. 

• ci*,/'^ i) &\a>v, gen. pi. v. SXs, sal, |i<. iV . v . 2) cXaioi/, oleum, |um*jo 
Ik.-) yoii./.j.))b-)?, BB. 

)Jo^('' m. avXwves, valles : exponit BB. ^o>a «<]^; jbJlso; 
locjaao I^J^N-KOa^o JLl^iJi^ lona fertiliora, ubi sata et horti et vineae: 
it. Ar. ^.^'L«-JI. ft^S^\ eyli i?*^ *-v' valles patentiores, per quas 
rivijluunt, vineis et hortis consitae. V. supra U^o/ . 

|u.;o^/ oKmvia, area, \'i\\ .Is, BB. 

.moAjc^/ s. ■~'-'«'^i' nom. abbatis et scriptoris ascetici, qui saepe 
laudatur in BHEth., Alonius, cf. Hunt, ccccxc. dor, 144 «;, Marsh, 
dclxxxi. 63 r, 144 f. 

).aSucl^/ mendose BB. pro )i.ftVQ^(^, q. v. 

..MQ^l'' Illus, nom. viri, de quo cf. B.O. i. 263, not. 3. 

.flocii/' aXs, -Of, i) mare,j^- .01, BA. et BB. 2) sal, sed sec. 
Sliamleium ap. BB. ^os salis, Jdl r^' ''" ^" >*o*k*'/'^«"*'^i' ^*' 

avBos, quod legisse videtur. Sub >fiaa ^^ recensentur a) >aBn S!/'' 

^oSL^r sal pistons, sal quocum panem condiunt, Jl« .Iu^I; jirlNji) 
•jji-, BA. et BB. ^) i*i3/'«floai»./'dXos a^i^j, pulvis salis, sal svhtilis- 
simus, iS^ uj^. ^ L)-^^ v^) fr;)^ .k~22Mo; \sii>(, Hhon. ap. BB, sed 
Gabriel, [1. «aa/] w>a( .mo^/ »-oUjJl) («•— J* ,eJAl J^j ^iil 'J^j y^ 
spuma salis est, vel lanugo salis, Graeeeque vacatur SKhs nxvr;. Cf. 
de eo Diosc. i. 795. y) kfooljui'' •aooiJ./'', rectius kflBokO/' kcoa^i'', 
dXof av6os,Jlos salis, Jill p-,^ .i»Xvi? (^01, BB, qui euni in Aegypti 
stagnis coUigi dicit,^;-ji.«j ^UJl ^j '\I1 Jlc l^iAij sJu ijO L». 

yOXBQ^i clypeus, ^j^Ji JSiom, BA. et BB. Nisi obstaret yu^, 
legere liccret jiajs impedimentum, ut Gr. esset dXuo-ioK, caienwZa. 

yoraaX/ 3Xua-o-ov, marrubium alyssum, herba, Galen. i$v. 

yol^sof^l o\6(TTtov licrba, v. s. .a^joo^o/. Eeddit etiam BA. 
ry^^ .)>L.o; milium. 

l^«^< • J.;.*iS.l, BA. cod. M. clxxii. Caeteri codd. W^cnn^}* , q.v. 

^f«£aa^l' oKvmiiov, catenula, ?<■■ > ■■■ JS''^ - -^ BA. et BB, qui 
etiam exhibet )u»»*»o^(', h. e. pi. dXuo-iSia. Addit B A. in cod. H. xxv. 
varie legi ^^, ^m . \ {'' et ^^f. incn\J ^, et exstare in Anaphora dementis, 
U^Oik. Jtt . Y;^ ^ : >j a ? ]«asuj|.s. V. infra ^,.,m.\7. 201 re''iA\edp<'_ rdlLfioolr^* ■:• •:• i^iAk*. QaA&oi^cAr^ ' 202 U^a^r qui in rebellando pervicax est, v , i\\^ BB- (-»— _ijl 
i^Jl, BA. -^ 

IxoBQ^^ 'EXeva-is, -Im, Ekusis, urbs maritima Atticae, BHCbr. 
57, Dion. o. 4, ol^. 8. 

.aoL»flscik.(' Alusis, Doc. Syr. ^. lo. Suspicutur Cureton ib. i86, 
quod sit Lusius Quietus, Trajani legatus. 

.mttoi^f Alosis, Alosiua, Gr. A»8«<rior, vir sanctus, cujus inartyrium 
narratur ap. Eus. Mart. Pal. 1 9. 1 1 gqq. 

^amaooii.^ buglossum herba,^yJl ^^ .)joL ^«ii>, BA. 

^^mm o^f oKvaaov, alyssum herba, de qua BB. k^o f->N.i^\. y ]]b»<«b.^ 
yomL^oj ^ Ui ' iVs .e ]Lo;jaa ^ Uao).^ Yit>& herba qvae canes 
roMdos e rabie, et homines ex eorurii morsu sanat. V. supra .oaoc^i'. 

Ao^/ Hier. consuetus, )jcoa^ Ao^f' joot consueveral jrraeses, 
Mat. xxvii. 15; aoiki' )oo) c&nsuetus erat, Luc. iv. 16; Ac^/ oot? ^n 
Kara to fSos, ib. xxii. 39; pi. ^^cti./ consueti, ^^ao^i; |.^s 1^/ Kara ri 
(i6i(Tiievov, ib. ii. 27; ^«^U9 uJfCu ^^o^i; ).^ ^« xadur <dot eVrif 
Tois 'lovhaloK evTacjJid^etv, Joh. xix. 40. Cf. Cliald. 1 vt? consuetus est, Lex. 
Chald. Levy; t?f"< ib. consuetitdo, et Ar. i_ijJL.. Radix est aiJ^/* 
didicit: doctrinae eaim magistra consuetudo est. 

Iaol^/ ao>( nom. emirae Turcarurn, BHChr. 299. 

>aSc^^ aXvTTov, alypum herba, de qua BB. }'■"-«■>''- Z)t^{ \-\m\ 
jj^ oot; otlosi' ■9>iv>o .oaool^^oi^ )>^s? o»^>>? /terba JriUiculosa est, 
cujus semen epithymi simile est, et similis inest purgandi vis : Arabice 
vacatur Turbid, cf. Diosc. i. 671. Sprengel autem not. 35 at Diosc. i. 
615 turbid herbam Tripolium esse dicit. Cf. .cui^.^/. 

)^a**aoa»o^(' we«, sed sec. BB. arietes, ^jiLp Jj5\ .)>3*J^ .«, BB. 

>£o\^6^( dXvirdc, alypiae herba, i. q. alypum, Jl>-:J\, BB. Cf. 
supra .qSq^/. 

ktsctuac^t' vtdpes, i_Jl«j .IL^l, BB. Derivatuin forte ex aXc«rot 
-f* -<*"'^ / exponit BB. in cod. H.^^ fi}^' ^^ '^^ *'°'^- ^- yj^ 
]k>wAc^/' mor&uf vulpinus, alopecia, ^^Jutlll 'U, BB. Deriv. ex oXo ).CL^/ etc. V. s. ^/. 

^»*c^/ 'EXiVij, -r)v, nom. urbis, An. Syr. 146. 27. 
>a»aJiJ9ci^( elegantia, ]1 <\\..r»~. .oi, BA. cod. H. xxv. 
\ia^(fumus, ^jj>.i ,\xj\> .o», BA. 

.o_>;>a^/ lignum bresillum apud Alchemistas : sed sec. BS. 
,£a^ia£o .o^;>o^< sulphur marinum, no 'Sft Ic^ Ko?') •« tO^fio^i 

c^', BB. 

»aBO»eLi^'''AX£por, Alums, primus Sethitarum rex, BHChr. 5. Ap. 
Hunt. dxl. 94 r. rex primus Babylonis vocatur. Denique Xdkbaiav a 
f'^oo-iXfuo-f K 'AXupot, Sync. 1 8 A. ex Africano. 

yCL(Lioii/'"lXXvpiKo>', lUyricum regio, Rom. xv. 19: quem locum 
imitatus est Jesujabus, B. O. iii. i. 120 )c«^o ^piJ*.*©/ ^ flaae .a 
■ ^A^.^\|]* .aAjJOLi^'Ass. et BB: minus recte Lee yoAjia^f". 

jk.oii)'', Heb. ^'>^, nom. urbis, Num. xxxiii. 13, 14. 

Loiir i) Elath, urbs eadem ac )^/', Heb. ni^'K, i Reg. ii. 26, 
2 Par. viii. 17. 2) lignum aloes, Aq. Ps. xliv. 9, qui voce aXwd Heb. 
n'l^riK interpretatus est; it. Hex. Cant. iv. 14, ubi Heb. ni?nN} nb, 
Lxx. aiiipya ^w6, Pesh. wcL^o )iai. 3) Aphel v. laS^, q. v. 

laX/ Hier. U>l laii.i' Ao} x&v ^k M«, Mat. xxvi. 35. Corrigit 
Minisc. .o^?, q. v. sub ^!. 

]t<^i''(K\vn)s, placentae genus, (^J^ll .00. ^s em j^ja-iao ]iQ^V, 
BA. et BB. "EXXuTii TrXa/coOr ns, Hesych. Sed cXXiViit legend, monet 
L. Dindorf. ap. Steph. Thes. 

u»«L»jr«iiirv. infra ^a-»l.oi».('. 

^Loi^r nom. viri, Josh. xix. 4. V. infra jfiii^r. 

iJlii./'' i) 'EXtvOipa, Eleuthera consobrina Luciliani, filii fratris Constantini, .jcfii.j^ i^moct M«a^/ ia .aDfti.^<v\t off L4A, BA. 
cod. H. xxv. 2) 'EXtudipai, A'leiUJt*rae urbs, Anecd. Syr. i. App. 23. 

>a>^ihoiia^^* EleiUheropolit, urb« Palestinae, Ebed J. 205. It. 
•tt^osilo::^/. An. Nic. 8. 

IJUili./* f. ,-\,vd,pia, liberlat, iiji .)Lo»U, BA, sed BB. e Orego- 
rio Tlicologo UU* >A, h. e. i\tv6fpot. 

.aoL^iVt^i* 'EXtvdiptot, Eleuth&riiM, t) epus Rom., Dawk. xiii. 
85 V. It. ^ouillToii/', C.B V. iii. 323. It. .m*»Laii>^ ib. 327, Doc. 
Syr. «aJi^. 8. It. UiS^I, Dawk. xiii. 84 r. It. ^a<»V.a^?, ib. 84 v. 
2) mart., cujus dies festus iv Aug., Dawk. xiii. 16 v. 

.£aJ^aailo^! ElevUheropolis urb«, Act. Mart. ii. 178, Eui. Mart. 
Pal. 5. 25. V. supra .£&.^Aoilci^('. 

iS-l' Aph. v. )Ciw, q. V. 

yliai^jii./ v. infra ylta:^.*. 

\L^r I pers. fut. V. ),.i^, q. v. 

o>«i>./ Act. Mart. ii. 204. Corrige o> ».^/. 

yCol'}<J^r L unitas, wlo^ V ., « W .,. -» yla^fo m^l'', Bod. Or. 
cccclxvii. I V. Forte pro ]lo.«? n «. '\ , ij. v. 

<aZ^l* I pers. fut. Pa. v. ]pk<i^, q. v. 

\lLi^!'' El/iana, iiom. viri, 2 Sam. xxiii. 32, sed Heb. Kan^pK, 
.f* Elhanan, nom. viri, 3 Elsdr. ix. 33, sed Qr. 'EXutwut. 
.^' I pers. fut. v. 01 .. \ , q. y. 

■A-ci^r I pers. fut. V. <*^, q. v. 

ji')X::,.}' Tazacus, nom. urbis, B. O. ii. 258, L la. Codd. vero 
js^iv/ AlUik, Alatas, Bernst. 

.cw;^/ male Castell. pro ^GUi^.^/, q. v. 

wl^/, w^/, Hier. 'HX^ 'HXi, Beus mens, Mat. xxvii. 46, p. 381. 
In p. 397 eadem verba, sc. t.V-' >>>»•>»■ ) inS w^^ w^/ exponuntur 
wl^ N ''■^- 1^30^ we»^/ we^i*, quae forma Syriaca est. 

v^^Aph. v. -Jl, q. v. It. Pa. v. HJ', q. v. supra. 

w::i>(' Hier. ad, sc. prep. Ar. ^J\, Mat. ix. 18. 

l;sl Elias Tesbensis, piopheta, Heb. njpK et I'l'pK J)e^ meu* 
Jehova; scriptum est nomen )Ii^?', 2 Reg. i. 3, 4, 8, ii. i, ed. Lee, et 
Polygl. ; it. Mat. xi. 14, sed V>^1' Mat. xxvii. 47, Luc. iv. 25, et sic 
vocalizant BA. et BB; semel tamen BB. U^r. Manifesto errore 
\l^r Ephr. iii. 459, et )J^^ Luc. iv. 25 VHh. Puncta non ad- 
posuerunt VHh. Mat. xi. 14, xxvii. 47, Joh. i. 21, 25, BHChr. 12, 
Dion. u^. 2, 7. Liber Tertius Regum vocatur U.^{f k>%«.A Liber 
Eliae, C.S.B. 8. Exponunt BA. et BB. Utso ^oi*./ Deut mens DOt 
est; it. BA. summits, supremxis, [i Nx^ 'o( t.. \v ; additque BB. 
^kJLo ^LU?o .ai^i" I^JoiL ijojco jy oio .]oi^} Uwc .5, i::^.;* 
)^{o yaJ- ^^ii^^V^ ^»Uso .1^ ^ - i -VN t* l-^a^J o»^* •« 
jy.^ v ~.;.v.K </ ^ Elias significai Dnm Deum : veniet anUem el dies 
1260, sc. hebdomadis dimidium praedicaiit, taccis induti (ille sc et 
Hhanoch); et postea Hhanoch et Elias ab Antichritto irUerficientur. 
Eliae dicatum fuit coenobium, |laj )i^|j )L», in agro Amidenai, B.O. 
ii. 211 • it. |k4«^! I"^?' i-? coenobium Eliae in LeKepha, ib. 228; 
it. aliud in regione Mosul, ib. 435, 446 ; it. )joa,%^ U^i-ii-f ]'i^ja!a 
)j;;^/'„iaB? castrum Dair-Heloyo, cut a Mar Elia nomen indUum, in 
agro Mardensi, ib. 300. Ass. igitur nullum certum scribendi modum 
habuisse liquet, quum sic pro libitu U^^. U^/', et \^i'' ediderit. 
Ex his coeuobiis unum suos episcopos habuisse patet e C.S.B. 570: 
forte illud in agro Amidensi. In Vet. Test, praeter Tesbensem nomen 
ter occurrit, i Par. xxvi. 7, Esdr. viii. 4, x- 2>. et puncU habet U^/'. 
In Vers. Hier. vocatur J-^i./, Mat. xvii. 10, Luc.iv. 25, sed ib. 26 U^h 
et saepe ,£o\^l, q. v. 

Nomen Eliae a fine decimi sexti saeculi sibi ex more sumpserunt 
Catholici Nestoriani, Le Quien, Or. Chr. iL 1157. Alii nomen tule- 
runt innumeri, inter quos nobiliores, i) \^f \^l' Abbas Elias, 
scriptor asceticus, C.B.V. ii. 426, iii. 161, passim in Libro Paradisi, et 
a BH. in Ethicis laudatus: forte hie sit UoL^ 1-^/ cujus festum ii 
Oct., C.B.V. ii. 399. 2) ULjk, Jt S^i* Elias Barsinaeus, urbis Nisibis 
metropolita, de cujus scriptis cf. B. 0. iii. i. 266 sq., C.B.V. iii. 410, 
413. Nomenclatorem ejus, omisso auctoris nomine, edidit Th. i 

Dd 203 »au\f^- ter<Ar^ ■ vAsxjA K" _ weiAr^ •:• 204 Novaria, sub tit. Thesauri Arabico-Syro-Latini, passimque eum laudat 
Castell. Libnim tamen omnigenis erroribus depravatum, ut nullius 
pretii omnino rejeci, et ad ipsum Eliae opus adii, quod sub signo Ibn 
S. e coild. Bodl. perpetuo laudavi. Magni denique eum semper facit 
BB, qui in locis difficilioribus saepe dicit U->-. ^ji\ oJL- Barsinaeum 
rogavi. 3) looTf \1^( Elias Sobenais, metropolita, Ebed J. 221. 4) 
■««-^.r^^& l^l* JSlias Patriarcha, qui canones in usum Orientalium 
in ordine dispusuit, ib. 5) Eliaa martyr, Eus. Mart. Pal. 37. 10, 50. 12. 
Apud Syros Nestorianos domiuicae quaedam et parasceuae nomeu 
Eliae, U^if, gerebant, de quibua of. Asa. B.O. iii. ii. 384. 

■ttlu^/* i. q. V^l' ex Gr. 'HX/at, Elias proplieta, ^J^\ .>eB\^(, 
BA; it. in Vers. Hier. Mat. xxvii. 47, p. 381, Job. i. 21; fil. Alp- 
Arslan, BHChr. 226; nom. viri, C.B.V. iii. 511. 

)',i>>(^ ad Eliam pertinens, )I^IIS( )L'»^^ <yustodiae quales /ueranf 
Eliae, Bod. Or. dcxliv. 168 v. \^( AiXm, Aelia, et Aelia Capitolina, nom. urbis Hierosolymorum 
ab Aelio Hadriano, qui eam dirutam restauravit, Eus. Theoph. iv. 
20. 25. 

o)J^/* nom. Levitae, Num. iii. 24. In textu Heb. PS/. Alteram 
V. 8. tfJii./'. It. op^r, I Par. XV. 18, ubi Heb. SK'i'K. ' 

yoBOjjt^/ AtKiavos, Aelianus, medicus cujus diseipulus fuit Galenus, 
BHChr. 58. 17. 

. ttm t fN /*, Heb. 1?'?^, nom. virorum. Num. i. 14, ii. 14, iii. 24. V. 
infra ■» ~ -N- (^ 

>f tr.SY Eliagtb, nom. pontif. maximi apud Hebr. tempore Esdrae, 
Dion. |j. 18. Sync. 'EXido-t/S: sed v. infra ■^--'^ ^ 

>a>'^7*, it. ap. BA. cod. M. clxxii. >sl^(; exponunt BA. et BB. 
wo^ |o^/ pater nwus Deus, it. perperam omT joi^r dedit Deus, nom. 
viroram, Heb. 3N'pK, i) pliylarchae Sebulouitarum, Num. i. 9, ii. 7. 
2) patris Dathan et Abiron, Num. xvi. t, 12, xxvi. 8, ubi scriptum est 
oly^A 3) fratris Davidis, i Sam. xvi. 6, xvii. 13, 28. 4) Levitarum, 
I Par. XV. 9, ubi Heb. ^^''bs; it. ib. 18, 20, xvi. 5, ubi Heb. ^K'bx; it. 
ib. XXV. 27, ubi Heb. i^nji^s. 

)im->«N( camalis, ^,».'c"' Xntai, BS. ap. BB. 

lLa|s^^( Hdiogabalus, iniper. Rom., Dion. <^aj». 16 sq. Cod. 
VL^^/, quern correxit Tullberg. Eodem modo ap. BHChr. 60. 16 
pro Uli^^^/ ^} ixcLO .fiaox>jo]^(' lege lUls^.^/ ;j&i3 .abguujo^^ 
Aiitoninus Caesar Heliogabaltcs. Cf. Lorsb. in Lexico. 

^cu ^Is^^i' nom. viri Mogul., BHChr. 540. 

.a^icL^j^^ dicit BB. ^ J^ (^J^l ''V^ .Ife.^^.TtTm^ .aa^ia,^^/ 
jjb JL4JI ^1 ir— 'J 1^]/*" ^J^ Ls* "^-^J -jy^ ^^^ iorte pro jl W*^ 
jy^ revera legendum sit jy^ metaphorice locutus est, cf. jLar* meta- 
phora, parabola. Vix enim aliquid esse possit nisi aWr/yopia a-xiiiaTiKrj, 
metaphor a figurata. In loco quodam libri incantationum se banc phra- 
sim invenisse dicit BB, et aliam exstare intcrpretationem, sc. rationes, 
nisi etiara ibi legendum sit Gxi similitudo. 

"•^i^/'nom. fratris Davidis, 2 Sam. v. 16, Heb. J'^I???; i Par. xiv. 
17, Heb. jnvy3: it. aliorum, iReg. xi. 23, 2 Par. xvii. 1 7 ; 3 Esdr. v. 
56, Gr. 'HXiaSovd; ib. ix. 28, Gr. 'EXujfidr. 

di^r, Heb. 2«'^nK. nom. viri, Ex. xxxi. 6. It. ■ao^V, B.O. 
i. 192, Act. Mart. i. 144. 

oet^r, Heb. NW7K, nom. virorum, i Sam. i. i, i Par. xii. 20, Esdr. 
X. 26, Neh. xii. 41, Job. xxxii. 2, 4, etc. 

Uli^^b^/ V. supra Jlal^ik.^ 

»a^^''EXtoi;8,nom.viri, Mat.i.i4,i5,Pesh.VHh.etHier. Exponunt 
BA. et BB. oo) Uw^^o Jo^JI )?Qao 0/ .loh^l^s )?Qip .ot vox Hebraica 
est, sc. qui Dewm, conJUetur, vel qui Deum lauilat, ex 'X et nYin con- 
flata. It. nom. martyris, cujus dies fest. iii Sept., Dawk. xxx. 23 V. 

V«*X/' Iliwm, Troja, Zachar. 359. It. ycu^^' Ebed J. 206, et 
yt-^..^/ An. Nic. 13. Cf. yO^to^ 

*»a<^( nom. viri, sc. ■aoobUifot .tto^/ Aelius Hadrianus, Eus. 
Theoph. iv. 20. 25. BB, qui male addit ^eaJ^( riXios, sol, ,jm.»^I .jS .I^Ijou 
(J. « ■?■ W i : o..« JjjI, sc. Heliopolis. 

ifiDo^l' reddit Castell. crinium produ^tio: revera est vox corrupta 
ex d^iXXfior, vel dxiXX';it, hordei species. Verba BB. sunt ^ .>£oo^/ 

ji^Od^l' nom. viri, Gr. 'EXK»i/<if, 3 Esdr. ix. 32. 
■«».Vtt^>s.|>^f 'HXwijroXw, Heliopolis, urbs i) Aegypti,=a»sftjk fc«i», 
Ephr. ii. 144. 2) Baalbek in Syriae deserto, BHChr. in App. ad 
Abd-Allatif, Relation d'Egypte, par S. de Sacy, p. 555, ubi de his 
urbibus legimus, '>».iA«^aL3* >«ot l^iijio; ]l m\v< &>x>»» . m . Ng^ o.^^ 
■ .^N.>..> „o); )&>^»A .m^i^bSa^C^A.-oipoas )oo) oI^/a^cu? >«e)fiv>n. 
Minus recte BA. >jon.NJinna^( 'HXioo-n-dXtcor. 

^iou^l' SXfvpov, farina, ^,^fto, BA. et BB. 

iijLi^^'nom. viri, i Par. xii. 12, Heb. iaT?S=?6<''!ai a Deo daiua, 

Qfohtapos. 

JijJs}" nom. viri, Esdr. x. 27, in textu Heb. "V^'v'?^, 
isTnr-'^/*, Heb. ^^.HyK (sec. Fiirst. Deus auctwmni), nom. viri, 
I Reg. iv. 3. 

l^-i^.^'f salix, <^jJi\ .IfcofcS., BA. et BB, nisi forte )io»jJk. etiam 
pinus sit: proculdubio enim ^.^/ Gr. vox iKarrj est. Cf. Chald. rt5?N. 

t<so>o;a^.^^ An. Nic. 15; it. >aDO?o»^.« ^o ( Ebed J. 207; nom. 
corruptum epi Corcyrae qui concilio Nicaeno interfuit. Forte legend. 
.£Boio>Q^d/ ApollodoTv^, cf. Ebed J. 1. c. 

^ .; ^ •'v/ (Xarfipiov, elateriuvi, medicamentum purgativum ex 
cucumerum agrestiura fructu confectum, ao^ «^^? I*t-^> BB. V. 
supra .CL.i^JI('. Exponunt etiam BA. et BB. yo-.;«.^ yO-.^,.,^)^ 
oJ etaterivm, Sardivmi est turpethum, sed v. supra • o-Sa^/, et infra yiL^ja-^/", ^a^^-^^, et ^a^fc^/. 

^T^ }'', Heb. ''!*V*?, ElDeusest, nom. virorum, i Par. xi. 47, xii. 1 1. 

IL^/ etc. V. s. '<%i!^('. 

\ r^ V .x ^' aK\r)\ovia, Heb. n*"ippn celebrate Jehovah, Dawk. xii. 
18 v; usitatius Uo^^o), et sic BA. jbto^ot .ot. 

o^^' i) nom. septimae stationis Israelitarum, Heb. Dvt? vel Dy'K 
palmae, Ex. xv. 27, xvi. i. 2) nom. putei, jp^l? ]ii^ puteus Elim, 
Jes. XV. 8, ubi Heb. DyX ")S3, qui idem ac "1?<3 Num. xxi. 16-18 esse 
videtur, et puteits Deorumn, reddendus est. Apud Moabitas enim, in 
quorum finibus puteus situs est, Pt? summi numinis nomen est. Ad 
hunc puteum forte respicit id quod dicit BB. o^{ lo^r jp^^i Oliirt, 
Deum significat. 3) nom. urbis Gileaditarum, 'hXtfia, Alima, i Mace. v. 
26. Laudat etiam B A. cod. H. xxv. ji^l'es. Ezech., et ascensus signi- 
ficare dicit, sc.'^)u>aJU. JVjuosb f^l' , ubi certe error quidam est. 

l-jx^l oXfi/x/ia, unctio; minus recte BB. unctus, ol^f \ ...a V) , 
nisi legend. )u«.a:io unguentum, Addit BB. )i^( \jjqlo ^iiL )u>jd< ^, 
Y«,'« '^oX ,«Q..Uja2^i; wk.3 . ■JBa.»U'v>«\{o jen ^ m .wo \ ««.■ • iftN 

.]Loo)^)>s )Ioju|; )I"""-^'^ apud Graecos duo nomina aunt quae 
unctuin signijicent, \purr6s et rjKtiiifUms (?). 'HXet/i/xfTOs autem omne 
unctum significat sive oleo, sive alia quacunque unctione: }(pitrr6s 
autem humanitatis unctionem per deitatem. Addit juLaboo; Jot ^ 
ttetoi~^( \JL.^mxi .[■^^( jmt.mxt propterea quod unctus SKttjia vocatxi/r, 
ipse est Messias. 

)jCL<^^, Chald. D'?K, species plantae salsuginosae, Nasar. Scribit 
Buxt. D1?X cum interpr. leguminis genus, quod nan comeditur nisi 
bene salitum. Quod revera sit v. infra sub . fiv> .N, I no. 2. 

y^^-o.N^^BA. cod. H. xxv, yoin .'^7 cod. H. clxiii, ImmOW .ot. 
Lege |L<»Q^ao .01 . fiv> .S f, et v. infra. 

.o>o»ao^( V. s. . o mvi 1. ; .N (. 

.aab^( cfXi/iof, -ov, sahus, salitus, — Jdl .lyHx^Me, BB. 2) atri- 
plex hidimus, plauta salsuginosa, Galen. 14 v; J\H .IjuoNv, BA. Cf. 
Diosc. i. 1 1 5. 

.jBix.jI'ft.N^ V. supra \ii^'l' . 

y Vn o A rBA, ^ • ajS .i''' BB, nom. viri, Ruth i. 2, ii. i. Exponunt 
BA. et BB, Deus est rex, elii.! lUl .fa 'Vv' JoC^^ 205 •:• AAr«r_^i^ ,^-ini\t<- A-a^Arf :• 206 ^JLi.(''nom. castri, B. 0. iii. ii. 142. Sed ^^l^'SKX,,,, v. g. 

Il^I nom. Gregorii epi Hierosol., 0. S. B. 247. Forte sit Aelianvs. 
Cf. supra |u^/ et tttojly^/. 

yU^/ nom. ducis Mogul., BHClir. 570. 

yoi^r (Kiviov, helenivm herba, )j»i.^ .5, BA. et BB. Addit 
BA. ^^J/1 .k^ .J pro quo in cod. H. xxv. li.-^. De helenio 
cf. Diosc. i. 41, et vide infra ."-'^ ^ et ^.aw K- .o.>r^ ^ 

>aDal« N ( 'EXXtjk, -ijvot, Graecus, h. e. pagantis, Ujo^o f^ ■ -'- BB 
qui etiam exponit IL'oAxIo H'oJal . ot Graecitas et paganismus. Ean- 
dem interpretationem postea dat ad ^*^(''''EXXi)i/, et ad )iii>(''''EXXi)ra, 
quae omnia eadem ac .ja ftv i mU t S oi [1. ^a.\am.i>>oi] 'EXXi)w<r/i<{r esse 
putat. 

>tai^l' nom. loci, BHChr. 355. 

»m.N^ Halys fluvius; sic e codd. rescribendum est pro ■«« -W 
quod edidit Bruns., BHChr. 353. 

UJ:^1 'EX«(ra/, U^ik.!? )L»Ji^, Heb. HE^^K ^N, Ezech. xxvii. 7 Hex. 
Ex Graeca forma AtXcIr derivata est vox, et intelligendi sunt Aeoles, 
qui Ezechielis tempore Asiae Minoris litora et insulas circumjacentes, 
e Cyzico usque ad Hermum fluvium, tenuerunt. Sed v. infra [«iN7. 

l.o).a)jtt..'\ }* 'EXtg-dgtr, VHh. Luc. i. 5, 7, etc. 

■^«« X I 'EXiao-f/Sos, Eliasih, nom. viri, 3 Esdr. ix. 24. 

."~«-'^f (Xtrjaov, misericors sis nobis, 1 ^ i--,! .^.^^ P~*W •°)> ^A, 
B.O. iii. ii. 694. 

Yi^Jia^r Lystra, urbs Isauriae, Ebed J. 207. V. infra , « ; ^ <» x 

^ ».■,«>. X ( f. aXyg-i'Stoy, catenida, )acu«? ^..m.NJo ]l.o»*3o< )*<io 

in uno amoris vinculo et catena, Severi Ehet. 121 r. It. ^ Z ^ en J S .(, 
sc. de hebdomade mira est ubique concordia, Jmo jfcca»Jk ^ot^o 
^)Jfi( ]laao^jk; ^>.fn.S,/^e< omnes prosapiae unn consensvs catena 
conjwnguntur, Hunt. dxl. 90 r. V. supra ^».k£sc^(^. 

liY^m.N/'^aXto-^a, ali»)na herba; exponit BB. oot \j^i ooa/ .ot 
JiSOf . -"^ 1^ *^? ^'itJf est fistula pastoncia, foliaque habet planta- 
gini, dpvoy\d>ercr<f, similia; cf. Diosc. i. 496 : it. )*i.i oos/ supra in 
suo loco. 

.. >/N ». .\ ^ nom. viri; exponunt BA. et BB, Deus sustentat, .ot 
J-UJl JJI .\:...\\ aJl .)aasft» Jofi.!*. 

Am^r nom. viri; exponunt BA. et BB, Dei speculator, om»o? .5 
»UI ^jLijji .Jo^Jf. In Pesh. scriptum est Aa\^i pro Heb. *lDvK, 
q.v. 

.toa^aL^J^r Hellespontus, BHChr. 40, Laud, exxiii. 296 r; it. 
iJDQ^l^m.N(, ib. 296 V. It. jpa^ lS>mNoi, q. v. 

■ '"'°>~-^/ (K(Kia(^aKov, salvia herba, Angl. sage, Geop. 98. 20, 112. 
20; BS. ap. BB. cum <^aie<5i confundere videtur reddens Yi^iso |,.. ft\j . 
Ipse BB. scribit rr -' —"<*"'' -'^ i'. redditque )jdff |j o ^ ft'^J , et Ar. y«j* 
\SA lentes sylvestres. 

iji-^( nom. prop.; exponit BB. oi;.d cuooio ,>^i^^ao ]ei^( 
^tU. |.^.auk; wot ll^,,^ jfx^po otl^ .ol^/ |j>»^ya^. vi «f Deus 
adjutor rneiis : fait autem ipse Ekazarfilius Simeonis leprosi, et soror 
ejus Maria Magdalene, cuifaerant septem daemones. Vix necesse sit 
ut moneam nomen Lazari in Evangeliis idem esse ac Heb. Eleazar. 
Addunt BB. et BA. Ua» iaii.V-uoI.o )U> ki^-l ^ oaaoo, h.e. 
literas nominis Eleazaris numerum efficere 318, qui numerus fuit 
patrum in concilio Nicaeno. De iis qui nomen ferebant vide Gen. xv. 
2, Ex. xviii. 4, I Par. vii. 8, xv. 24, 2 Par. xx. 37, Esdr. x. 18, 23, 31, 
3 Esdr. viii. 2, Mat. i. 15 Hier., BHChr. 22, B.O. ii. 124, Dion.'^. 6, 
M^. 3, Off. Mar. «... 5, Clem. Rom. Rec. 21. 32, ubi Lat. Eliesdros. 
It. i'ii^r, Esdr. viii. 16. Addo quod W:^^\ Ian hm, 2 Sam. xxiv. 5, 
Syriace redditur »iLi^l?o ^j JL-J et Ar. ^ijUJlj jU. (^.>1j vallis Gad 
et Eleaza/ris. Ap. Mat. i. 15 Pesh. scriptum est jiJk^^. Inter mar- 
tyres nobilis fuit Eleazar Maccabaeus de quo cf C.S.B. 15. 

^vX /"^ Heb. Or^??, nom. viri, 2 Sam. xxiii. 34. 
A^l* involvit, convolvit, jlo}' . It. I^^flw^ involvendum aptus, 
Uioi», BB. Voces ex Arabico deductae, e rad. i_AJ involvit '*>t*^^ nom. viri, 'EXufuXa, 3 Esdr. viii. 39. 

yoi-^rnom. viri, i Par. xi. 35, ubi Heb. ^'^. 

.««xa^/ nom. sancti, Uxi^i u»oA^/ Alypiu* itylila. Dawk. 
X. I 29 V. 

*L^/*nom. i) filii Esavi, Gen. xxxvi. 4 etc. 2) amid Jobi, Job. 
ii. II etc., Heb. tC'^K. Ap. Ephr. ii. 3 t^ \J ' . 

^Ja-^/'nom. viri, i Far. viii. 13, 13, Heb. ^B^. 

oiika^/*nom. viri, i F«r. xv. 18, Heb. '"^B'i*. 

^ia-^l''' nom. viri, Heb. OTB'Se, i) j Sam. xxiii. 34. a) i Far. 
iii. 7, xiv. 5, ubi Heb. B^i'K. 3) i Par. viii. 39. 4) Esdr. x. 33. 
5) ^iSAj^i./'ib. viii. 13. 

)-'i ft « 'v / nom. viri, Holophemet, Dion. \j. i. 

**j^rnoni. viri, Num. i. 5, ii. 10, vii. 30, 35, x. 18, Heb. "wy^. 

tl^jt^/'nom. viri, i) Ex. vi. 22, Lev. x. 4, ubi Heb. IBV^K; Num. 
iii. 30, ubi Heb. \sr'?^. 2) t^]^/* id.. Num. xxxiv. 25. Ephr. ad 
Lev. X. 4 scribit ^1^^^/', ct cod. Uss. in Bibl. Bodl. ^^r**-^* 

(ja^r "EXtx^, Elice, urbs FeloiHtnnesi, Dion. ^. 7. Cf. Eua. 348. 

yO^A^/ f. aXityui', alcedo avis. Notam de ea fabulam narrat BB, 

OlkJLs Ik^ Ojij.^.'VkO .ILUC) IjO: w^&O) '^i.? .^b^/ Ik—ii 

);..^^o .)ui.oi>? UaCl^; ).^c 50>.\V )o^ OOIO o Jo^.^; oib>^jo.3 
OOP \i^iA. UkJiao ^ JOOtO .^^.^O lotl^lASO ^otloViJ.^0 U>oii> l^JtM ^f Ua^ i^of 
yO o t.Vv ^j liakJ .otVjii> t i o xv o V) jkl-iiL )U-;» )foi .|oa.U> l—oj 

^«^.ol^>ik200 0»<.^^ uii)o u^&^l^OO )..S.->» IlMoIsO .1.^..^*. ll^v^O.. 


jfot )]^;S; .cuot l&oooxa .ootAO . )Ln..So )l^_3«lb^ \ji^^ • OlOt ]l^a^ ).j^ ^J^t"^^ ^;i U>i U-SjoUa ).-rtv>.-> 
o*^ u»:k^l« ju;.^ ]?ot jb^^iAt >.boo/ .lioJLoo; )b^o) 
)b>w>ii^; o» j a.A. ^^.^ ycudt ]boocL>^ tOo»^ » ->t'^ *' 
« yOj|xL^/ alcedo avis est quae super maris litora nidum ponii, et ova 
ad ipsam orani in medio hyeme parit, fovetqiie ea quti/m venti validis- 
simi sunt, etfiaiuum violentia ingi^it,fiuclusque in terrae ripatn alU- 
dunt : qui tamen m4>tus e ventorum acrium flatitnis violentior quiescit 
cessatque, et mare tranquillumfit, ut haec debilis avis ova ejus eeJefa- 
ciat. Septem igitur dies ovis incnbat, die autem septimo fit apertura 
pvllis, qui perfractis putaminilnus ad vitam exeunt : quo /acta dierum 
aliorum septem opus est, ui eos nutriat. Intra dies autem quatuordecim 
aduUifiunt. Septem enim dierum opus est in quibus pleTie /ormantur, 
et septem aliorum, ut nutriantti/r et validi evadant. Dvm, autem haec 
avis quod naturajuhet perficit, nautae summa fiduaa navigant; rati- 
lus enim tempesiatum titnor, dum p/Mos fo/oeai. JJnde Kos dies alcedo- 
nia ea avis nomine vocant. Forte legend. .o)bG^/ pro ,o\aJi^!. 

i^\i[iJ\r, it. ap. BB. ^fi->n).n.X^ et yaatnnl.fi.'^V, (n-pixmr 
dXwcditn/Soi', strychnos halicacabus, et sec. Sprengel. ad Diosc. physalis 
alkekengi, Galen. 7 1 v. Reddit BB. ^ioCJl .<^aj9 aliakenj; et postea 
otiJLS? jLi^r w^ail? Ui^l Uj^-oi^? ^aii^o4«> -/ vOsUdU^)' 
^\S<i\j.^ ^^jLjtiJl <_»J-c ^^y^\ sjj -k^i^ wssocu. jj^boo, ubi sub 
fi,\N( .ciVvot^fin latere videtur arpixvov SKko, et reddere oportet, 
halicacabus, sc. aliud genus strydmi, species est solani nigri, cujus 
fructus vacatur \.^3o w*aockM. It. Ar. solanum miniatum, aikakenj. 
V. infra .ojos;^. 

i\^s\>\( it. .o.-ifiq^(* cassia fistula arbor, w^.L^, BA. et 
BB. Ibn Bait. i. 401 earn vocat ~;Jjk .L^, dicitqne ubertim crescere 
circa Alexandriam. 

~ ■ ^ ^ X ^ exponunt BA. et BB. ^a^^ woi; IV-i-o*. [BB. |^o«f 
sed sub yOi •< nS(' exhibet t^o_j]. Addit BA. cod. H. xxv. JLwi 
U^o^^ ^} ^^f^^ •[yOi 'in ' N io >)i->n.\(^] ^oom*!. ^*Io ^ ^ ^^■y' 

.o>Q-aoi ^ ml? It.. ^** 0/ haec dua medicamenta sc. tf ■><>-> ^ et 
. o t -» f> .S t' vim mediam ftabent, iUitaque ad calidos tumores sanandos 
utilia sunt, necnon aquae in qua decoctae sunt uvae passae vel etiam 
cum strychni succo immiaUa, ad gtUturis ulcera gargarizanda. 

Dd 2 207 lSajlAi^ - ..AaAf^ ' Qooi. i 1 tn '%. W_ ,!W»ir Ar^<- 208 • oft^? it. ^fi>^/ S\4, alica, i. q. x<i»*P»f. pe"" <1««™ exponit BS. 
^o»wo^ .i, cf. Dioec i. 339. Sec. BB. Aorrfei species est, ^y\ 
^jJ( nf Uti ,.r •» ! sed sec. BS. cUcoetio, ex tritico et hordeo inter se 
mixtis facta, iiui. ^ J-^ i--J» j»-.l JL^} )j^ olas i* y-/ 
^ ■ Lj 1 ^ ^ . . .^^ Cui consentit BA. sub ^ft^^ In alio loco 
exponit BS. peryL* quod sec. Freyt. /arrtww* est ut cervicalis, Angl. 
stuffing. 

~'^«>v/''n^ nomen turpethi, U-l ^Jiuo. -t*****^ «.«? v**'*^ 
jj^\, BB. V. supra ycu;^-^*./. 

^i ^r^\ l fKfKrpov, guccinnm. Hex. Ezecb. i. 4. Sec. BA. et BB. 
duae species electri sunt, i) K^^^l^ succinum, sic dictum quia vim 
attrahendi liabet, cf. VUUers Lex. Pers. sub voce : et 2) nistaUum ex 
auro et argmto cmflatum, i-ij ^.-.^i ^^ laii., et Mercurio sacrum 
sec. Laud, cxxiii. 300 r. In marg. BHCaud. 19 v. exponitur ^^^J^, 
de quo v. De Sacy, Chrest. iii. 452-464. 

|- ft>- _/ f. ijXiKia, Hatura, llsaoaa .5, BA. Sed BB. Ui^^ T 

^ j..j^..».\ / Alcibiades, nom. prop.. An. Syr. 62. 30. 

|uiili«>r, Heb. D'i?;.^«, Eliakim fil. Josiae, rex Jud., cujus nomen 
Pharao mutavit in Jojakim, 2 Reg. xxiii. 34, BHChr. 28, Dion. ^. 7. 
De aliis qui hoc nomen ferebant, vide 2 Reg. xviii. 18 xix. 2, Neb. xii. 
41, Jes. xxii. 20, xxxvi. 3, Mat. i. 13 Hier. Exponit BA. jkoa-us 
)o^lf surrectio Dei. 

^.n.S I V. supra y OA . N (. 

)U^r exponit Ibn S. Thes. §9 .jljAl; it. in pi. )U^rBA, 
jji.jljH; pro quo BB. jjijJ^\, addens jjiTjSJl J^.)'> i*- »° al'o loco 
[1. j^.jljll] ^^jljll u-ii ];a^! ■ ^J.i^^ Yio^i In suo Thes. vertit 
Novar. i\jX\ funis extensa, quae remum agitat; sed reddit ) i fti ?^ / 
Bemst., mercator qui alicuhi mercaturae ergo mamet, mercesque recon- 
dit. Sed et BA. et BB. Syriace reddunt )A.^^*>.^i!^ navium trac- 
toreg, sc. funes crassiores, quibus naves trahuntur; uude suspicor esse 
6\iaip(is, sc. KoXas, Angl. towing ropes. V. infra ^{ja^/. 

ola^/'nom. viri, i Par. xxiv. 12, Heb. D^i?J. 

,to^Baj JaS^i Ualicamassixs ui-bs, i Mace. xv. 23, B.O. iii. ii. 455) 
C.B.V. iii. 60, 223, 225, 544. Alias vocales habet in Bod. Or. cccclxvii. 
i$6v, ubi n-''~'^i"-^ if )>i>S>.q^ Julianus Halicamasseus. 

r.~>wN-. .\ J m. exponit BB. oleum liliaceum; additque vocari 
etiam yoiotSft-^/, sc. liakoe c»olo .^^y^\ ^jjn .U*.a».j Uukso .5 
of f>,«s .x I Ambae forte voces e Xeipivov nvpov corruptae sunt. 

jLiS!^ i) agntis, v. s. )1^/'. 2) nom. filii Javanis, Heb. '"'?'v^., 
Gen. X. 4, I Par. i. 7, ubi cum *»».»l' conjungitur. De his regionibus 
BA. LJUjJI j,,ji\ iji,\ ^^ .abk*.ilo \»J^i Elisliah et Tmrshish e terns 
Romae SvcUianis sunt, cui assentit BB. In Ezecb. xxvii. 7 '"'?'''??. '?t< 
redditur •«^{? J1.'»A^ insulae Eles, cod. autem Samar. in Gen. x. 4 
reddit E^Sx Elis. Incolae purpuras rubras et coeruleas Tyrum adve- 
hebant; sed has in insulis Aegaei repertas esse probavit Bochartus, 
Phaleg. iii. 4, neque dubito quin Aeoles essent, ut jam dixi sub \ n\!\ (, 
q. V. Nomen exponunt B A. et BB. JJ\ J*^ .)<*i>.{f otiao/, de quo v. 
t..*<^.^ Plenius K. ^-J^p- :jo»^i? on^i •« ••^ -^^ ^'i^^ U^/^ 
.j.yi .jlJb ^ .jL^ilo Uii.? ^i wj>eo«»? ){ir.« .ii .aJl J-^ :.JlJI 
♦ fUjl^OMks-lo .<»^)u» «oto .iJU-aJI .|.j^l i^j\ ^ usurpatv/r in 
duaius significationibus, qvAi/num, prior agnu^ Dei : altera regio Ro- 
mana sec. id in 1 Pair. i. 7. Est igitwr e regionibus Romanis, s. Sid- 
lianis, et revera insula Malta est. 

tajL^/', Heb. ^'B'jpK, nom. prop, i) 1 Par. xxv. 24, ubi Heb. 
nBijae^J. 2) Esdr. x. 27, 36. 3) Num. iii. I, xii. 10; idem ib. iii. 20 
voeatur n>«,.N/^. 4) 3 Esdr. ix. i, ubi Gr. 'EXmiri^ot. 5) viri, qui 
domum sibi in templi Hierosol. atrio fecit, Eus. de SteL f«. Y. supra 

^•>«.S(' Hicr., 'EXura^<r, Luc. i. 5, 24, 40. Syr. '<«A«d^/, q. v. 

-^LmS^C Tiora. mulieris, i) uxoris Aharonis, Heb. y?B"pK, Lxx. 
'EXt(7d^<T, Ex.vi. 23. 2) matris Joannis baptistae, Luc. i. 5,7, B.O. i. 309, 
C.B.V. ii. 53. Exponit BB. loii*./ ^ U—Jt Jlk^/ mitlier quae Deum 
timet : et sic B A, sed rectius postea jo^i; ] V>>3a:e Dei sacraanentum. 

.■■ Y> *« S ( nom. prop., cui in Gr. textu respondent duo nomina 
'EXiaXi, lofutt, 3 Esdr. ix. 34. vyJ^>.\ ^* Heb. V^f'^^., nom. prop, i) Num. i. 10, ii. 18. 2) 
2 Sam. V. 16, I Par. iii. 6.' 3) i Par. ii. 41. 4) 2 Par. xvii. 8. 5) 3 Esdv. 
ix. a8, ubi Gr. 'EXtcio-iftor. 

'»iikr, Heb. V^'pVi, i) Elisa, Elisaeus propheta, Eliae successor 
2 Reg. ii.-xiii, ubi v. 21 -^JL^i* f^.». fnem habet locus de Elisaeo 
agens; totus etiam Liber Quartus Regum voeatur -i-^-ikl? ^»Vo 
Uher Elisaei, C.S.B. 8, BHChr. 22, Dion. «X. 8, Off. Mar. otaoi. 18, 
Athan. Ep. 47. 5, C.B.V. iii. 530: k-aapo? '»>*- ^ i' -tso? IV.,,^.-* 
laura S. Elisaei cui tit. Marcabta, i.e. Currus, ib. iii. 213. 2) i Par. 
iii. 8, Heb. r?). 3) ib. xxiv. 5, Heb. ^^.. 4) ^^^V ^\. Davidis, 
Heb. }nC»bK, 2 Sam. v. 15, I Par. xiv. 5. 5) ib. xiv. 5. 6) Esdr. x. 6, 
Heb. aT'^K. 7) ib. 24. 8) scriptor Nestorianus, 'sJLii./'', B.O. iii. i. 
166. Exponunt BA. et BB. )o^l? o»oo? Dei speculator; et rectius 
(jois^' »DI .|j90j.a )oi^(' Deus scdvator. 

a - -\ /"" nom. viri, I Par. xxiv. 12, Heb. ^''B'jptj. 

^Aik^nom. viri, 2 Par. xxiii. i, Heb. tSSf^. 

fe-ufc^/ exponit BB. *.» ^oo X»-^l .jO «> .)o»^l? Ilic^.o* 
jJJl J , .^ ,oot ) - i^'>- « .oZfls signijicat ovem Dei: Zacharias autem, et 
cod. alius legunt ).a<^./, et sic BS. Vox Hebraea est. Proculdubio 
)ijfa^/ unice rectum est, q. v. supra. 

JkLi^?", ."^ ^- " .} .^i» BA, postea tamen sub .«oQX.i^ scribit 
\}^'r\,(' f. 1) daemonis species quae vorat homines, Jjill Ibn S. Thes. 
§17. Exponit BA. cod. H. xxv. )lsA» Jlho^'^lojoy^} UU*' •« 
]jyi>b.30 est daemon, qui sub forma mulieris Jlentis se monstrat. Exstat 
Jes. xxxiv. 14, ubi Heb. H''^''^, et Ephr. ii. 78. Cf. tamen )1^-^, 
quod forte reponendum sit. 2) i. q. Heb. ^'b«, Chald. K^bs, Kn;>S, 
Ar. iJl, Cauda ovis, Ex. xxix. 22, Lev. iii. 9, vii. 3, viii. 25 ; bovis, ib. 
xxii. 23; bovis et ovis, ib. ix. 19: propter multum adipem sine sale 
comedi non potuit, t^SiVB Jlf '"^{llj Jls^r JlmTuoo JIj Ua^(, Sir. xx. 
17. Ap. Hunt. dxl. 57 r. scriptum est Jfcs-^^ii., sc. j«Joit oit>.«Vs. cauda 
arietis, sc. signi Zodiaci, sed ib. 58 ■». jl^w^i'. Aflfirmat etiam BB. in 
quodam codice scriptum esse jlb>^c^. Bis edidit Kirsch. in sua Penta- 
teuchi ed. JlJ^r, sc. Lev. vii. 3, xxii. 23, sed contra codicum fidem. 
Suspicatur Davies quod n^pN sit ovpa, mutatis ut passim inter se p et X. 

)li-^( yO»io Ma/ro Elita, nom. viri, B.O. i. 203; idem voeatur 
]ls^/*^otao ib. 351, ubi in nota legendum censet Ass. j^L^; totao 
Ma/ro Dilaita. Sed mera conjectura est. 

U^^l aKrj^"", Veritas, jfjl .)»j*. .oi, BB. 

.a<l^w^/ turpethum; exponit BB. .mo>cl^ oetf yO^Jiaa . o - ; V ^y ^ 
X^_jJ .. elaterium Sardium, quod idem turbid. Sed v. supra 

• ij-i^?'' nom. patris uxoris Josiae, 2 Reg. xxiv. 8, Heb. t^J?^ , unde 
suspicor legendum .V-i^/". Eodem modo corrigendum Esdr. viii. i6. 

•>*.a»,fc.^/ nom. prop., Gr. '^vdai^os, 3 Esdr. ix. 34. 

^i" i. q. yS^, sc. 

Ethpa. •^lii dolose egit cum perfidia et simulatione, ,)t't<^^S^Y« oS 
iiy»jj *-l?..g ^ - JUjkl, BB. Vox forte corrupta ex ^t.^l^'', q. v. 

^OA^A ex b et Chald. P;5 = Syr. ^2, donee, )l^ ^oali./ .aiSi )i<u 
)b^.<j»>; )iJD ignis a^cendit donee perveniat ad terminwm Jirmam^nti, 
Nasar. 

.flBoa^^ nom. viri, Alexius, BHChr. 280. It. .aifl^^, ib. 271, 457. 

^^w.iN/ agnoscunt et BA. cod. H. xxv, et BB, redduntque .n^'-\ / 
^« — U .>£oa.^sa^ia oat} )..».«vi unctus, h.e. Christum, Messias: scribit 
tamen BA. jen ^ tn-^ ) . .. . avi. Forte sit &\kiiws=.'''V^, quae vox 
titulus est Messiae, (Davies.) 

>flDfi.« m '\\( nom. prop., Aleadus. Dicit de eo BA. oii.» o^ 
i I »»o-» .f^ ..jBQ-iK.vi «9>ot? nomen fUii Euphemiani: in alio cod. 
Joannis. Certum est Alexium Comnenum filium fuisse Joannis. V. 
supra .09 02^^. 

1. 1 . ( T» WS /^ Galen, et BA. codd. M. clxxii, cclxxi, it. cod. H. clxiii. 
^i. m T> i Z^, it. cod. H. xxv. )>Lflpo^N^'^, fX^iVij, helxine herba, Galen. 
27 r. Scribit BB. [imsi^i, et exponit ootj ll^\->-- 001; .^.t n.-l 
<^{)>, at BA. ]i.*ia ja«^o**.(', Arabice voeatur ujiLJ. 

)»i irniS j^'^f. Alexandra, nom. i) reginae Judaeonim, BHChr. 47. 
2) eremitidis, C.B.V. iii. 158. 

,a>oiitn\'i^l'' m. nom. prop., quod exponit BA. ut y«LJl ^^ 209 •:• lAr^_ cK>oi:ttflajAre'i KlkswioA* : •:• «kaa\r^_ rC^aiAf<- 210 qui hammihm auxilio est; eorum qui nomen tulerunt celebcrrimi 
fuenmt ^ i) _^aS4^ ^ £:^; aI. fil. Philipid, C. B.V. ii. 4, .6, .,ui 
et U>o^tiio a^i Al. Macedo, ib. iii. 18, et l^o^ajo uaaai^ « ^} 
D,on. ^11, et passim. Cf. B. 0. i. 333, 393, ii. 37, 99. De cpistula 
ejus ad Anstotelem, cf. C.B.V. iii. 498. Dicit ]?ar-Hati.u gtatura 
brevissima fuisse Alexandrum, ♦JU^l^^^ u-j>J-u-5Cll 2) Al 
Severus, fil. Mammaeae, \^\io ii, BHChr. 60,61; .^aao y», Dion, 
^. 1 1 ; iiuperator primus Christianus, ib. »«ia. 8. 3) rex Accypti 
Dion. ^. 2, Eus. 125. 4) Al. Jannmus, Hyrcani fil., 'rex Jmlaeorum' 
D.on. Ux>. 4. 5) ^ojS ^j £i^/ Al. Pheraeua, Dion. ^^. 10 Eus' 
349- 6) scriptor Nestoriamis, B.O. iii. i. 197. 7) epus Alexamlriae 
qui conciho Nicaeno interfuit, Ebed J. 204, An. Nic. 6. 8) epus 
Alexandriae Minoris in tempore imper. Commodi, Dion. ,toj>. i. 9) 
epus Caesareae, ib. Ua. r i ; et postea Hierosol., ib. c:iaus. 1 1 : raartyrio 
coronatus est sub Decio, ib. Uaa. 8. 10) efms Hierosol., .,ui martyrio 
coronatus est in itinere ad concilium Nicaenum, Ebed J. 199. n) 
epus Eomanus in tempore Trajani, Dion. „^. 2, Doc. Sjt. ,aX. 11 
12. 12) epus Thessalonicae, qui coiicilio Nicaeno interfuit Ebed J 
207, An. Nic. 17. PI. V. s. yA .tZ,^^ }' 

jooi, \n\-i^\ i l^jol fi>iauru Aleocandri ; sic apud antiques voca- 
batur Bosporus Thracius, Hunt. dxl. 63 r. 

Sl uien-i^ r f. nom. urbium, quarum duae inclytae i) IfcUi SX(' 
Aegypti caput, B. O. i. 342, etc., Dion, w-^jj. 19, Eus. Theoph. ii. 77. 5, 
Atlian. Ep. .^. 9 ; usitatius tamen ibi scriptum est Uiumaoj^f* e. g. 
li^. 20, vel UiwUiOc*^/ ib. i. 5. Usurpatur etiam pro tota Aegypto, 
e. g. ^t.i ^iS ^^ )klu^ utt^oOL^ V ./', BB. sub .~,.Ne, ^.s„(> Mala 
fama apud veteres utebatur, e.g. )lo?iSo^^j )lau. \.i .>~>-^^ } Alex- 
andria omnigerme apostmiae offi-eina-, Bod. Or. cccclxvii. 4 r; et cf. Jo. 
Eph. 231. 9, 234. 6, 245. 23. 2) ll'iaki iii.^ Alexandretta, vulgo 
Scandarona, quae Alepi portus est, B. O. ii. Diss, de Monoph. Ixi, 
Dion. imi». i, Ebed J. 206. 

SLi. im'^ l'' i) Alexandrinus, B.O. i. 482, 4S4, ii. 69 etc., C.B.V. 
iii. 163; ^>,i fm>. / .fln.ift\r> KXij/t^jf o We^avbpds, Spic. Syr. 34. 27; 
U*»J f»TS ( ) i fi . v , radix, s. laurus Alexandnna, graminis species, Galen. 
24 r. PI. V.i>,i fmN- / ol Wt^avSpfU, cives Alexandriae, 3 Mace. ii. 30. 2) 
Alexander, uoni. prop,, pi, Uii.ifYiniN/ ^LjI duo homines quihus nomen 
Alexaruler, Eus. Mart. Pal. 11. i. Sing. ib. 12. 22 est f-t -i~~\ (' sed 
»floo»«lfnVs/ ib. 12. 21. 

Jo n a tn-iS ^ exponit BB. .») .uJ^\ ^j.;~ju> o«xd ^a . )A>^|i.y» .oi 

.jDOt. lnn'^S ( ^M »^-«6 lofloi t'a^e< sanans: sec. BS. qui hominibus 
auxilio est: sec. Zachariam, asciatus, Alexander. Hoc nomiiie Graeei 
vocant omnem liter am k post s, sc. $; et simili modo Syri praeter Alex- 
andrum. Quid velit, non omnino liquet, sed certe .~«<><n~«'n\ / non est 
oKt^UaKos, sed errore scriptum pro We^avSpos. 

'^s^r i. q. '^5iL»('' Aph. V. "^^ ploravit, Ephr. ii. 362, v. s. rad. 
"^J^, Quod de Ethp. ""^IfcoS dicit Michaelis, merus error est. In 
loco enim ab eo citato, exhibet Ass. lUil^. 

'V^r, Jl^r, f. Ifc^iy.'^r; pi. m. U^r, f It^^^I^r, e rad. 
vix usit. '^i^/', Heb. ??^? nihili ftiit, i) dehilis, inJirmtis,-=)Lt.M^>, 
BA. et BB, et aic ap. B.O. iii. i. 326 )yl>'iia»* ]Lj^^' respondet 
ad P-'.^>~- U,. „a9 : simili modo ^^30 ^^^/' Ebed J. 16,5 r. in 
margine exponitur t>^}l««.v» .oi ambtdans invalide: 11^( o(' 
debilii, BHCod. clvii. 172 «; JL^/'^jois^ voluntas infirma, ib. 2111); 
tf I y> ^ ■ "^1 Bal. ap. Ephr. ed. Ov, 260. 20. Saepe tamen sensu 
generali usurpatur pro miser, vilis, humilis, B. 0. ii. 200, 300, iii. 
'•333, C.B.V. ii. 69, 493, Ephr. ii. 35, 206, 426, iii. 392; '^-:ik/ ^j/ 

^^-a-3 vir humillimus, C.S.B. 642; )k»Ji iL^/ ILao verba humilia, 

Hunt. cix. 222 marg. 2) i. q. Gr. aadpos, )L>^( tm.f ^iXov aadpov, 
Job. xli. 18; ]l^'^",\.r a-aepa, Chrys. 'j v; cf. -'yS, Job. xiii. 4, Zach. 
xi. 17. Forte ad hunc sensum pertineant verba BB. )K N. * \ f 
[1. Jl'oJoum^ioi] IfcLjOoaojiot sc. ]iajM^ot Jides corrupta, haeresis. Ap, 
Hebraeos enim p")*^. non solum vanus, inanis est, sed etiam idolum. 3) 
dux, qui indicat viam, c"c.^;->«^ oj^ l i^rqiti earn in ejus viis ducurU, 
Ephr. ii. 496; it. ib. 508. Hanc signif. agnoscunt BA, BB, et Ibn S. 
Thes. § 15 reddentes i) ^jjJX .jukO^i.^^ qui viam explorat: 2) 
S^jj^ J-Ji .U?oi qui viam indir.at, dux. Reddit tamen Bickell tw;>o«- (or, deceptor. Dicit FurBt. Hcb. Handwiirt. quod wnims voci. 9fK 
pninanug git ivtago Dei pan-a, qualibuH utcUi.tur Aegyptii et I'hoe'^ 
nicea ad oracula obtinei.da, et .jurIch fuerint Aoncue jMinattti, cf. Kt-r- 
vium ad Aen. vi. 68, unde ortUB est seniug vilitati*. 

Jl'iik^/'f. ,) infiriaiUit, debUUa*, ^JLui, BB, qui etiam rocem 

****",*, '!,"'""^'""'"' '"■'■ ^*** '•a^'Ar reddit: et nic Ibn S. The*. 

§ 10 Ui- lcvXi».rfxponit^^l Ok^. Cf. An. Syr. 43. 2,, |l 

U^l? UmiM <i,loiw>Lf HoXik/ )k^ou.l If fide, nuUU tUMlOa 
argnmentv, infirmitcUem confulerUiae suae cttare tentai. 2) nieUpli 
humilii,^, ]lou^ .5, BA; -la^i^l, [1. J^,] )^j, y,Ucun>lum 
mensuram humilitatis mene, Sevcri I'oct. 182 r; ^L ^VS /" J^^ 
o.l.ai«XjSof i vi aa X U^GLaio expfctat me<i humi/itas vitam solita- 
nam a</ens, ut eximia. ejus /acta audiiU, ejusd. Rhet. 1 15 r. In ambo- 
bus his locis xl ft . NZ ^/'' secundum Syronim morem idem est ac ego 
humilis =Jloi^'-A Augl. my unmrrlhy self. 

oN^ ./ iiXXo, V. s. ,ft->^« }f>-N. ^ 

cuflDoloiiii./ mutatio, jliS .i\\^^^ .lu^o.,, BB. Vox corrupU 

yO-'i^a^^l' aXXiJTptor, -ov, alienus, w,*jfC .LiOcu, BB. 
^oioibik,', sic ambo codd,, sed in serie cCik(', sec. Librum Paradigi 
2>arricid<i ^co^? ^^.^ .JSi .Kaa, BB. Vox forte corrupU ex 

oXfTTjp, -rfpos, cf narpoXiruip. 

s>^^! e-xpouit BB. ^^^1. An legend. ^ a'XX.,, axXo, sed, 

verum ? 

yCuW oNj^ X/" AUeluariwm, give Allelualieum, liber hjmnornm 
quibus adjuncta est Alleluia, Dawk, xxiv.tit., C.S.B. 305. In rnbri- 
cis ftN.wV- 

jSLi^/ et aseii.^ v. s. yjl(' atXafi. 

jpiiT, sensus primarius forte idem sit ac Heb. Di>K ligavit, unde 
Ar. jjl doluit, cf. rad.'^.a^, et Ges. Tlies. p. 104; inde iram relinuit, 
maliynus fuit : exponunt BA. et BB, jj^l .Iko/'j^ iram servavit. 
Plus semel exstat in plirasi ^J y:^/' pSv ^>, JJ'. Jcs. Ivii, 16, Ps. ciii. 9, 
Jer. iii. 12, ubi Heb. D('iy|' TiKJN «>: ged et )jei./'«^/', Heb. lOftJ* 
DICK, Lxx. €iivr)<Ti.KaKTiiiav, Ezech. XXV. 12; it. .t -^^ ^ h \'\ ^ U» 
(^MMBi daemones iratos faciamus, BHEth. 60 r. 

t iftN /^m. ira perdurans, malignilas, v. supra IkCa/'per quam 
vocem exponit earn BB, addit autem \i^l' io»^r jSj .Kas [J^r 
in Libro Paradisi significat retentiotiem iracutuliae. Simili modo 
Ibn S. Thes. § 30 jiil Ji.iJl liii^r. Exstat o,yei^f\ Heb. ^"lay, 
tra e;M«, Jes. xvi. 6 ; Ue^r, Heb. DiB^, Ezcch. xxv. 12; «{; yicw 
Ija^/^^ amor <!tw« excelsior quam ut iram retineret, Ebed J. 163 v. 
PI. ljaiv/'tra«, Ebed J. 228. Est etiam ubi insaniam significare vide- 
tur, ).xi:^|' cuui. )f ot A^^.^.; )-i.o) "^ quemque hvjus rei causa motum 
pro insania habet, BHCod. clvii. 125. Cf. apud Latinos v. furor. 

Uoa^(' rabiosus, Aas. facinorosus, B.O. i. 531. 

Isft^^" cod. H, clxiii, at Ua^l' cod. Poc. clxvii, iraeundus, 

Jjia. .)l>^/, BA. 

uDotjI-iaii./ (iXfid8«, olivae salitae, i^j^iJjJl J\^\, BB. 

yd^^llLio^/ exponit BA. scammoneum, J - H I ,_,ufc. Potius sit 
y^^LJl ufaapaiov, mesaraeum, a. daphne oleoides, Ibn Bait. ii. 460. 

^l^^o^(' XipLrjv, portus, sc. angelus lucis ^|lm^]I ■■^'^ / fw>\v p ;.^ 
i3)j )l1i> in mundi mari navim tuam ad vilae portum ducat, Poc. x. 
gr. Cf yia^^ et \j\x^. 

( ^V ).. yv^7 nom. loci Mogul., BHChr. 456. 

l.iKS/ nom. viri, 3 Esdr. ix. 34. 

^{»joii.? urbes, sc. ^^Ijdl: sic enim Gloss, ap. Hunt. Hi. i r, 

fjaaoii.rGen. x. 26, at »?cuoii.('* i Par. i. 20, nom. fil. Joktanis, 
Heb. Iltof^: exponunt BA. et BB. Jo^i' ^..^^^ )U»a*a9 m/msura%H 
quam Detis mensus est. Scribit BB, ;^aa^(', et BA, )fd^^/*, ambo 
autem exjwnuut U«L.s.a, vel ^A.:*/', et Ar. i-Ju^il J*!, A/ricanL 

loviN ( V. supra La^llf', 

wJoi».r SK/iT,, muria, alec, J\X\ «L. .\. »\.y> ^, B A, BB, et sec. 
Shaml. eU-Jl 'L.. ^ 

Ee 211 .aji<i<iaalr<' _ ^salr< • .&ir<' _ ooonru^Ailr^ •:• 212 ri/- uae^/* exponit BS. ap. BA. cod. H. xxv. ^ji.j:.». ^j^^ji _»«»il 
I Christum, Mariae nalura, Mariae pabulum. Cf. .-t.~>*>\ ( 

yO^LjiQ^/'noin. regis Sethidarum tertii, BHChr. 5. Ap. Eus. 5 

..vi\f i. q. iL L - iftN Xt^^v, portus, jJL. ..;ift>>/ partus vitarum, BH 
Cod. civii. 166 r, 183 t>. V. supra . -t'^'^(^ 
]p2v^o^/*e rad. «Ny\\, q. v. 
)i.iif»N( Alenianni. Sic rescribe ap. BHChr. 484 pro ^jjoiii'. 

,tn'V\\( sal, AX\ .ILm^oo, BB. Vox corrupta ex aXr, nisi sit 
aXfui, oX/u/r. 

Mt » m'*i\ ( BB. cod. H, .«n-~<»>s. ^ god. M; iisdem verbis esponitur 
ac usSikrsupra. Forte sit ..„.U, et legend. ....mviN^ 

>fle ft9 > v>N / caehstls, \i,^tkm, BB, i. q. u»fi.ftvioN(', q. v. 

Ui^(''//We«a, BA. Sod v. woi^^ 

>»^»> fifn i n^ )j^/ dicit BB. quod in quodam cod. exponitur muta- 
htintiir, [cod. if. ^^^jjlo] j^x^ij . .n9iN.'.t>J .p. Kepone igitur 

w>^ fi<T» «^U^/ SC. aWttytjaovTai. 

^'' ih '^ 'i uoni. Anncnorum, |Luo>7 .ot, BA. codd. H. xxv. clxiii. 

uJ^/ et |j^/ , al. uJ|^ot, Helena, i) mater Constantini, .01 
Usl ^ o i,. ^ j^.a>Qi»? oco/ )fe,.iVi«o)aa Jt^niSy wJ^oi, BA. cod. H. 
x.xv. 2) uxor Juliani imper., BHChr. 67, ubi 1. 13 omnes codd. 
uoiSjll Icgunt pro kO^JI, quod edidit Bruns. 

y^JL^r Alani, Act. ii. 9, ubi Gr. 'EXa^itTat. Scribit Ass. B. O. iii. 
ii. 420, 711, ]^:L^, sed BA, BB, BHGand. etc. Ilt^^r. Exponit 
BB. Ji\ ^\, it. BA. U>iiiv.f <HUot ^Q^^ <^M]iU ^^t^^ 
gens e regione Alon, qitae ad Dilum proxima est, unde Dilumitae. 
Dilum autem regio ad mare Caspium sita est. Alani auteni ut caeteri 
Asiae nomades, inter quos recensentur ap. Laud, cxxiii. 108 », teri'am 
facile mutasse videntur. Cum Turcis enim BHChr. 8, cum Russis et 
Bulgaris, ib. 492 consociantur. Cum Chazaris et Medis, B.O. ii. 113; 
cum n)eris, ib. 290; et Russis, ib. 292; cum Circassis, ib. iii. i. 354 : 
sic etiam junguntur Alani, Asiani, Russi, Circassi, ap. Ebed J. Marg. 
328. Pliuius, qui eos Alonos vocat, Gordyaeis jungit, lib. vii, c. 26. 
Cf. B.O. iii. ii. 420, 711. Deuique in BHCand. ap. Hunt, xlviii. 26 r. 
marg. Tatari ^LiLiJl esse, et ib. 170 r. Sclavorum contermini; et ap. 
Laud, cxxiii. 2gi v. in Danubiae ripis degere dicuntur. Ex media 
Asia igitur in Caspium, et e Caspio mare ad Danubium migraverunt. 
Unde liquet Bochartum Geog. Sacr. ii. 2, toto caelo errasse, quum ad 
Act. ii. 9 Alanos, quos perperam vocat Elanitas, incolas esse dicit 
urhis Elana, Hebr. Elath, vel Ehth, prope Esiongaber in mwri Ery- 
thraeo. V. et Spic. Syr. U- 3, De Dieu in Act. ii. 9, et supra |-jj)^. 

y fi 'l N ( (Kevmv, inula campana, Galen. 26 v. Exponit BS. ap. BB. 
o^-^U.1 .(^o.tse. Sed v. .ai^/. 

a»nfi.lS( v. -"""ft-'^-v 

t ft ' "^ ? i- q- l.aj^'^iX, Syr. .Is/''^, pro, propter, Nasar. 

.flBi^rnoni. loci, 1) JOtiJj law arx Eles, Jer. xlviii. 34. Qui 
locus ap. Ephr. ii. 151 exponitur ,ai^r>^Oi&s viculus Eles. In Heb. 
text, nihil. 2) i. q. U^^, Ezech. xxvii. 7, q. v. 3) ■^r'^ jy f- fsisX 
HeUadis portus, 2 Mace. xiv. i, Gr. 6 Kara TpinaiKiv Xt/iiji'. 

laii>.( nom. urbis, Gr. 'EXeoo-d, i Mace. ix. 5. 

U»«-k; ^«iiS f Alexandria urbs, Dawk. xxxv. V. ^.t ri^^N. ^ 

. jn . ^mN / resurrectio, j&o&wus ._», BB. Repone .~«. ~. ^ ~ < ^ at>a<TTa<ris. Mi ^flnN / pi. cu»^.£ol:^/ iXXovorpior, illustris, tit. dignitatis apud 
Constantiuopolitanos, cia.Aoot.Soio <>-yV~.\i~ o^is/, Jo. Eph. 
203. 14. 

,flBOLl*aii"nom. epi Lycopoleos urbis in Thebaide, qui concilio 
Nicaeno interfuit, Ebed J. 205. Vertit Ass. Lysianus. Ap. An. 
Nic. 7 vocatur .aDOUttC^oi'. 

M . mN ( it. vift^i aKaivq, auricula muris, myosotis, 0/ \ • - ~^ f 
[^oUc, Galen. 15 r; Jji] J\i\ Jsaisab. Jlfi* .5 ..i.mN(', BB. 

yaA.i. mN ( SKoarjpiKuv, holosericum, Angl. silk, ,nry. ..„n^ }« Jla^^, 
Jo. Eph. 172. ;. Exstat in Jalkut, Prov. iv. 2, 65p''"ipiyiK. -"""*;"' ~^ ! Hier. Alexander, Marc. xv. 21. Cf. >fl»o».tmn\(. 

■ ~">^ ia~.\ f i 'EXX^o-jToKTor, Hellespontus, An. Syr. 140. 5, An. Nic. 
13. V. >ooQ^iflnnSo). 

Jiflo^/' exponit BA. )bOV.mS .« .U^ao .^ Graece vocatur irxms, 
i. e. pistadum. iMulta iu hac voce scribenda et exponenda diversitas, 
cf. idS4.<^^, \eo-^^, et \j.xDii^h Pro \jAa> forte legend, tioiy. 

'«ii(' exire fecit, vel scaturivit, Jac. Sar. ap. BA, qui dicit, )poL:aa 
\. K . \ t 'a^io )lci,^D 0001 ojkSo 4|Li4a^''^;:^« U^«£b ooa^ wj^of 
fU)J ^\ x^'il tLiju. .^«.^ t'./^of i«^o^''.a« .]lj^>1I CH^^iioo in homilia 
Mar Jacobi Sarugensis de diluvio legitnus Et fontem exire fecit qui 
terram, iinplevit, h. e. exire fecit, sive scaturivit; et significatio ejm 
Jluere fecit, vel scaturivit. Dubitat igitur BA. inter signif. transitivam 
u^oi", fuJi\, fluere fecit fontem ; et intrans. ''4^, fu^, scaturivit fons. 
Exstat etiam ap. Cjt. de Incar. 100 IIq:^ ymo? X.->' ai^/ veneni 
lethalis fontes scatii/rire fecerunt. Potius igitur est Aph. verbi 'a^. 

|bk^/^, Chald. ny?V, Heb. vT^, Ar. xLi, f. quamvis masc. formam 
habens. Amir. 68, costa, Gen. ii. 22, unde metaph. Ephr. i. 204 v^xor. 
An. Syr. 80. 7, Hex. Prov. xxii. 27. PI. eniphat. l^i^S.^'ra TrXeupd, Hex. 
Job. xl. 18, Piov. xxii. 27, Galen. 16 r, 36 r; ap. mathemat. latera, 
]S^( \.Y,.^^o .(Ti.iT>-> basis polylateralis. Hunt. dxl. 3 v; ^^^ ■■ ■ \ n 
Miiii./ iU^, ib. It. absol. ^*:^r, Dan. vii. 5. Cum aff. ^aoB^}" 
costae ejus, Gen. ii. 21; 0001 fc*»«9>i>. xotosNY Ta nXevpa bumflpnvTcs, 
4 Mace. xi. 19 ; woto^/ Ib'xA otis>} transfixit eum inter costas, BH Chr. 
211 : f. ovS-i.", Act. Mart. ii. 204. antep., ubi Ass. male r>ff\7. 

1.^^/ Hier. id., uj^f latus meum. Job. xx. 27 ; cuV^V latu^ suum. 
Mat. xxvii. 50, Joh. xx. 20, 25; sed ib. xix. 34 o>2>^^, si sana sit lectio. 
Bis tamen exstat, sc. pp. 387, 447. 

JLsa^!.? l^i>.rexponunt BA. et BB. yl^ jwA^iio) ^f ^« 
Jiii'**^ Irabes quae e tecti jugis ad tigna deseendunt. Nam ).a>^im 
sec. BA. est JLsii^ V-^j Miii.(' ^liil^ >»*^f W^o, unde opinor 
esse jugum tecti, forte ex eppa derivatum. Arabes, ni fallor, trabem 
principalem, quae totam contignationem conuectit et sustinet J,.^ 
CU--J1 camelum aedis vocant, e qua duae costae, Il^^i' ^'''*L, trabes 
scilicet crassiores exoriuntur, quae caeteris tignis, Jjifc^, fulcro sunt. 
Sed V. infra IL^x^. 

JkLiooj y:^::^^'' costa hypochondria, i_a..,.J^l; plerumque in pi. 
Jl^baJ 14^^/', BB, Ibn S. Thes. § 2. 

JkL.i4 \d^}^ costa volans, trabs e jugo tecti ad murum porrecta, 
li B ^ jxi ll^^o))) )k£&«Mi°o« ^; wot, BB. 

[11^^}'' qui latera Imbet, \lli^!'' UL^Aeoi^fgura lateralis, BH. 
ap. Hunt. dxl. 

»i:iii.( nom. viri, Esdr. viii. 16, v. supra iyL^^*. 

,£oo'flS^! Laza/nis, h. e. Eleazar, Luc. xvi. 20 Hier. Sed .«o>JLb^ 
ib. 23, 24, 25. 

Jli^r nom. urbis Reubenitarum, Heb. n?yi)S, Num. xxxii. 37, 
Jes. XV. 14, xvi. 9, Jer. xlviii. 34. BB. scribit Unn /*" 
«i:iXr nom. viri, Elani, i Par. vii. 8, Heb. ''?*1?<\!'K, 
%£a^^(* e rad. -""^N. q. y. 
) mNh i 7 "'nom. viri, Heb. <^'^vbi<, Esdr. x. 22. 

aC^r forma inusitata, pro qua vel i) <»v^ ut ba^ pro 11a?* ^l» 
pro y»/': vel 2) s^^l, ut ^1', ^».^/, etc., Chald. «!>«, Heb. fQ«, 
Ar. t_i]l, didicit. Mat. ii. 7, Act. xxii. 29, xxiii. 34; fc-a:^ kic/icr, Rom. 
vii. 7 ; l^.aSf didicisti, 2 Tim. iii. 14; yO^La^ didicistis, Jer. xiii. 23 ; 
^a^ didicimus. Act. xxviii. i, Dion. ^aia. 19, quod sine ratione 
Tullb. in ^^ft . N . mutare velit : it. cum aff. o»&^ didicit earn, Hebr. v. 
8; oi%>^:^ didici illud, Gal. i. 12: sed .^:L(^ didicit, Ephr. i. 67; 
■a^i, Clem. Rom. Rec. 41. 3, Jo. Eph. 226. 21, Cyr. 80. 25; ^Is^j 
pipae^Kapfv, Tit. Bostr. 84. 19. Imper. aaiLj', Hex. Jes. i. 17. Fut" 
aL^^j discaf, I Cor. xiv. 31, B.O. i. 79, 125; ^o^ «a^)j? '*%4^ 
)o»^ ut discat OS tuum peccatum. Job. xv. 5, sed Heb. ^)>ii\ '3 ut 
doceat ..., unde Gabr. Sion. in Polygl. rationem magis ad Heb. quam 
ad SjT. habens ut componat reddidit: AiJ ©^ -S^li^) ut discat vel 
doceat, Clem. Rom. Rec. 27. 10: 6itj^)jf ut earn rem discat, B.O. i. 
79: -aiLll disces, Act. xxiv. 8, Spic. Syr. i. 15: .ai:^!' discam, Phil. ii. 213 aIt^- r^jjL^lst . AoAk* 214 19; Ijs-? ^jo 3ii^^' discam ex aliis, Jjul, BA; yciiii.{lt ut discatig, 
Deut. iv. I, Hebr. v. 12; ycxal^jij, Deut. x. lo, Mich. iv. 3, Act. xxiii. 
20, Cyr. 80.21: y oS i NT ol yQ.^)j} ut discant aut doceant, Clcin. 
Rom. Rec. 31. 33. Inf. .9>S^),v>\, VHh. Joh. iv. 32; em ■a'^ l '^ N )j/ 
]j( |a. ego discere volo, Spic. Sjt. i. 21 : cum aff. ^^V(fw\ Anoc. 
xiv. 3. Part. act. .aiL discens, Joh. vi. 45; f. }a\' i Tim. ii. 1 1. 
PI. m. ^ .. qN' o ^o ^^ » 'jN « ipPsoii. primum discunt, deinde docent, 
Clem. Rora. Rec. 100. 26: f. .«S», I Tim. v. 13. Part. pass, a,^ 
vel Q ■^- V. infra in sue loco. 

Construitur cum'^ pers., B.O. i. 322; cum'^ rei, ib. i. 204; cum 
ace. rei, ib. i. 100, 125, 144, 166, etc.; ouni%i. rei, ib. i. 87, iii. i. 151, 
183, 207, etc. 

Ethpe. Sl^JL}'^ consumptiis est, )j»«X ^;.^ ))' )u^^^f ''^t.^je 
)j«s.^ ^ l^^aA .a^l^; " id enim fert Persarum conauetudo, nt 
cadavera tanuliu inhumata relinquantur, quamdiu, consumptis ca/mv- 
hu8, nrtdentur oasa" Ass., Act. Mart. i. 79. Qui sensus quum vix 
ferendus credo vocem corruptam esse e rad. UJ decm-lkavit, avulsit 
camem ex osse. Laudat etiam BB. e Libro Paradisi ^ jla^ ow 
■q'^-^-'^ ^^• ■ Nullam addit interpr., sed credo seusum esse sunt 
qui illuni librum discant. 

Pael •^^i docuit, cum aco. et }, ^osojj; .oj( aSiSIf eos jurare 
docuerunt, Jer. xii. 16; cum ace. dupl. t f °>N a< yaj( ^j^.^^t docuisti 
eos doctrinam, Jes. xiii. 21; ).^a2aj yasl^..SL^/'', Deut. iv. 5; m4^/'' 
)f^'sK>..^. Job. xxxiii. 33 ; it. Ps. cxlli. 10, Jes. xl. 14, Sir. xiii. 21 : cum 
ace. pers. et "^ rei, j^ic^ •••• 1 -S^/' docuit manus meas helium, 
Ps. xlviii. 5, cxliii. i: cum*^ inf., o^jsc^ ^A^^t' doce nos orare, 
Luc. xi. 1; cum ace. rei, ef^ pers., i.-wnN uJ^jio/ .oq\ji ./"si 
popidum meum meas vias docuerint, Jer. xii. 16, BHChr. 426; vide 
et B.O. i. 42, 124, 127. ^ ■^^('docuit alqm ex, secundum. . ., Ps. 
xciv. 12; cnm '^X sigmficavil de I^T^V. ■S^f, Ephr. i. 233. 
Denique s^i ostendit, Ephr. i. 90; in/orniavit {mibm-navitl), cum^ 
pers., B.O. i. 28, 1. 20, ubi Ass. admonuit. It. ib. iii. i. 570 b, 1. 14, 
. Q^^ reddit Ass. discant, sed vel legendum yoa^jji, vel vertendum 
doceant. Cum aff. xiSiN,/'' Joh. viii. 28, y<ia,aii.(''i Joh. ii. 27, oi^^t-l 
B.O. i. 28, yfcJ^ii/'Prov. iv. 11, etc. Fut. aiilji Joh. vii. 33, Hebr. 
viii. 1 1 ; sed multo saepius omissa {, .aijj Mat. v. 1 9, «o9iN7 Deut. iv. 
10, Act. iv. 18, «ii!r Spic. Syr. i. 16, y^nq'^T Act. v. 28; cum aff. 
^^ docebit nos, Mich. iv. 2, t.etfi.^Nli i Cor. ii. 16, y OiqN ) Joh. xiv. 
26, etc. Iraper. •aCit!/'^ i Tim. iv. 11, ciai>I/''Mat. xxviii. 20. Inf. 
<^&<J;^v Ex. xxiv. 12, 2 Par. xvii. 7, Mat. xi. i, B.O. i. 33; et cum 
suff. ^oaloaiSjfti*. Deut. iv. 36. Part. act. m. .ar^jo (a::il)ciO B.O. i. 
986. 5af.) docens, \j( ■si^ doceo, Deut. iv. i, )oot a S jo docebat, Mat. 
iv. 23, et passim: il^^ <ak^:o praeceptor jmerm-um, BHChr. 252; 
i.9i» \^}^ > oot^ <aL^v:o libros appri'me eos docebat, I Par. v. 1 2 ; 
jjoasttj >'a\\? voiiiKos, Luc. x. 25 ed. Curet., ubi Pesh. jiaxo; |«>»)je 
))"-•-->- •^N.v\« <f)CK6<To<l>( Xoyf (in voe. cas.), 4 Mace. v. 34; » 9 i S . if> 
ItoojL docens mendacium, Heb. "li?.^ '^'})^, Jes. ix. 15. F. l ^Ni o 
docens, Apoc. ii. 20, B.O. ii. 276, iii. i. 329; in stat. constr. V-Ahco 
BHChr. 177. PI. m. .-a>'^ docentes, Marc. vii. 7, B.O. iii. i. 1461 
272, 507; JLft^aff compos, ex ..q\vi et ^L< docemus, Col. i. 28; in 
stat. constr. )^q:«J w>aS» yo/ioSiSdo-xoXoi, Luc. v. 17; ]Ui >^ ^'S . t o qui 
mysteria docent, Off. Mar. ^. 10, C.B.V. iii. 68. F. ^^^S . v> docentes, 
Tit. ii. 3. Part. pass. <a^^ doctus, otASu ^ .ai^so oiVofii'SaicTor, Angl. 
self-tawiht, Eus. Theoph. v. 15. 13; emphat. )>ai>i ]J^ cants doctus, 
ad venMum exercitatus, BHCand. 265 r; f. j.'^N'o edocta, Mat. xiv. 8; 
emphat. jlsai^^ )t^X^ ■'^ngl. a trained, heifer, Hos. x. 11. PI. m. 
VcS\\ \^^ao a Deo edocti, B.O. ii. 40: compos, cum ^, ^ g^^o 
docemur, ib. 186: in stat. constr. U>ia >-°i\-^ hello exercitati. Cant. 
iii. 8, C.B.V. iii. 47. F. ^4:^, emphat. l^lalSao )lC*» a.ves edoctae, ad 
venatum exerci/Mtae, Angl. birds trained for hawking, BHChr. 415. 

Ethpa. ■^^ir, e form, .abk*, doctus est, BHGr. 52. 10; .aSIIVji, 
Jer. ii. 24; ^.ft^Jt-JO, Luc. xxi. 14, Cyr. 303. i;=didicit, Ephr. i. 
182, C.B.V. ii. 212, Sanct. Vit. 32// cognovit, Ephr. iii. 12. Imper. 
A^rtr, BHGr. 52. 13; pi. ^^U\ ib. 53- 5- In VHh. Col. ii. 19 

Aiy:i>JiD = o-v^3i0afd^eTOc; ct ib. 20 yOkoi' ^ . | N :V^ pro Sov/tan'ffO-^f. 
Exhibet BB. .aX^fc.J«, idemque significare dicit ac a!i«J didicit, 
fX>^. .aij-j ^Z ^^ aXlhs^. Sub fc^U-^ao^-ao habet etiam f. Ettaph. omissa litera I, ^ail^LbJ doceantur, Ebed J. 347. 

<ac^/ Hier. v. supra in sue loco. 

|aa^ m. discipuluM, |i&^30 ^/' (io^, 1 Pur. xxv. 8; Ua^ 

lotAS, codd. joki^AA, Kludionui juriji scieiitiae (iJU), BHChr. 483, B.O. 

i. 460. PI. W* UaX. stiulion adulti, BHCIir. 483, B.O. i. 35, 147, 

iii. i. 268, 269, 341; liSo^^r Ij^Nel discipulorum iruititutio. Hunt. 

clvii. tit. In Ephr. iii. 195 (icnptum est cum Petocho, ) T4Sift 

l^aS.0 doct(/re$ et docti. 

A^, [LilJl ut %»ar, it. Kcd rnro A^ ut t«^, doetut, floettu, 

Rom. ii. 18, I Tim. iv. 6, b^/' A^ o»?at, e.doctu* e*, 2 Tim. iii. 15; 

8iJ(UTdt, Hex. Jes. liv. 13; unde jo*^/'^ A^ a Deo doclut, Cjt. 

80. 9, 81. 5: instructuB Uteris, B.O. iii. i. r,{)i; \to9Jtu . a^t « l«iji* 

peritiis, C. B.V. iii. 54; et cum Hhcvotzo )A^, B.O. i. 528. H. 

lokiki? U^, VHh. Joh. vi. 45 ; \i^ -i^ sagitlandi periti, Act. 

Mart. i. 79. 

^liiiAl perite, IS-Ui^ B indocle, iynoranter, C.B.V. iii. 67, Cjt. 

334. 18, Caus. Caus. 61 v. 

)l'a4Al f. ])eritiu, Jt'oixT Jl inscitia, ignorwiUia, B. O. ii. 73, 

Ephr. i. 184, Cyr. 8. 24, 359. 31. 

UiL::k.cu m. doctrina, institutio, Ps. Ixxxi. 17, Jes. Ivi. 4, Mat. xvi. 
12, B.O. i. 25, 28, et passim. Huldi prophetissa liabital)at Hiero- 

solymis U^^cus in loco disa'plinae, Sion., sed melius forte vcrtit Ar. 

Jlhj oJu v^xa docebat, 2 Par. xxxiv. 22, Heb. ''.'BTSS: doctrina, 

liaeresis, io^jaJ; f!&\«^. B.O. iii. i. 226; reliffio, Act. Mart. i. 112, 
113; .oog^Na^ uJLd qui eandem religionem )/roJitentur, ib. i. 191; 

|jkO>^; [ioi\ct- religio Magorum, ib. i. 93: ars, sdentia, Ttx>^, Sap. 
xiii. 10, B.O. i. 124, iii. i. 125, 289, Ephr. ii. 317 de astronomia; 
Uo^lo }-<•" Uai^cu sdentia physica et metaphysica, BHCbr. 550; 
erv/.litio, joa \U-i^ lofli^a*? Ibo&XM sajrienliam miuUae eruditionit 
collegii, Act. Mart. ii. 189, B. O. ii. 322, iii. i. 179. Vide et ib. 88, 
125, 289: actus discendi, stiulium, B.O. i. 106, iii. i. 273, 4,^3. PI. 
liit^'cu doctrinae. Mat. xv. 9; siudia, B. O. ii.cxxxviii; )JLS^ U&^a< 
haereses, C.B.V. iii. 9,5, B.O. i. 1 18, unde ti^Na. icar «|oxiji', /uierce-i, 
ib. 56 b. 20, 118 a. 22,168. Cum aff. od^No. Mat. vii. 28, .^i^No. 
I Tim. iv. 16, ■ »\«*- Joh. vii. 16, ^ow 1 ftS cu supra, yo 11 JiNa^ 
Act. V. 28. 

){&\ ^. ^..^^ schola, B.O. iii. ii. 919; lla^^cL k-^ gcholae, ludi 
literarii, Eus. Theoph. ii. 18. 1. 

)e>\.s« Ia^Iss, doctus, )ooi wotoiw/ |ift\.v> Jl, Cjt. 361. 4. 
Credo esse part. pass. masc. emphat. conjug. Pael, quod plerumque in 
)t4^jo contrahitur. 

- ^S.'J^ }?nS.s?. ra. i) qui docet, doctor, 8i8<io-raXor, 1 Par. xxv. 8, 
Marc. X. 7, 2 Mace. i. 10, BHChr. 483, C.B.V. ii. 546, B.O. i. 21, 35, 
et passim. ^^Jl^u? m'^^^ d 8i!Sa<rKaXot rot) 'WpaijX, Joh. iii. 10: it. 
magister; |ji5ajo|f ti^N^ti apxtfvvovxos, Tetr. Dan. i. 3; ti a\v> 
l^oaJj apxipaydpos, magistcr Icuniarum, ib. ii. 14 ed. Bugati, p. 15 
not.; ludi tuagistm; B.O. i. 46. 2) aptus ad docendum, MaKTut6t, 
I Tim. iii. 2, 2 Tim. ii. 24, C.S.B. 496. 3) qui doctrina praeditus est, 
doctus, B.O. ii. Ixv; Ija^o ti ^Nx) )i=>^, ib. iii. i. 88, 392. PI. 
..■<StN;J^ praeceptores niei, Ps. c.xviii. 99; i^oaoJt | iftSio , i Tim. i. 7; 
)l^? \ ta^N" BHChr. 453. Titulus lia^ao saepe honoris causa 
patribus ccdesiae datus est, ct praecipue tribus, i) S. Ephraimo Sjto, 
qui et )i» litftN.vi, B.O. iii. ii. 286. 2) S. Jacobo Sarugensi, C.S.B. 
463, qui etiam )IiLj»L U4^^ doctor oecumenicus, ib. 460, ct Ji ^\\ a 
\^oC^rdivinu^ doctor, B.O. i. 299. 3) S. Isaaco, Ua^^ae ■ » ■» <« .( u^ao, 
C.B.V. ii. 499. Rarius etiam Danieli Salachensi, quern |ia^»j0 
)iiii./''vocabant Syri, C.S.B. 61 not. E.xstat etiam scmel forma 
foem. jlsuA^bjo praeceptrix, Ebed J. 185. 

l^|i42^ao doctoris more, Ephr. ii. 11, 13, Off Mar. JaL. 19. 

Jl'ajLi2a.i f. i) doctrina, Tit. ii. 7, B.O. i. 214, 298, etc. 2) actug 
docendi, huititutio, ib. i. 25, 42, 50. 3) status disciptdi, ib. i. 26. 4) 
ei'uditio, ib. i. 35, ii. 13, iii. i. 151, 287. 5) munus doctoris, ib. i. 287, 
BHChr. 38. 6) liber doctrinalis, commentarius, B.O. iiL i. 187; j ^' k 
)l ^ 1 eiS.<« librum doctrinalem composuit, Jo. Eph. 141. 13, 142. 9. 
PI. JI'.^V^\>^ /iomiliae, B.O. i. 288, 289. 

['i'<^\n.> doctmudis, jLooi? I-"^^'" bo^U institutio doctrinalit 

E e 2 215 •:• r^A^r^- r<'.^\<\\,h\JSn K'ialre'- riuaXre* •:• 216 patrum, BHCarin. cod. cxxx. 8 v. PI. m. f-ittN.><N \±yol artes doctri- 
naUs, Cyr. 78. 6 ; f. )t? 'lft\ V) maximae, a^s . 00^^.30 nN )Vi>l tt\v» 
maximas adversus eos exquaesiverunt, BHCand. 2 v. 

Uii^lS-ao ig qui doceri potest; pi. f. )^ .laVrK. ■.A )bo Xoyoi diSaxroi, 
VHh. I Cor. ii. 13, Pesh. )L»? liaNo.. 

^^Ua^jol^oo matfienuUice, BB. sub tw|>n. ^v >l^JO. 

.ai^^ Hier., Pe. formam semper habet .a^, sc. .au^ V non didicit, 
Job. vii. 15. Imper. oSo^ discUe, Mat. ix. 13, xxiv. 32; sed fi9 i \ t, 
ib. xi. 29. 

Pa. formam habet ^/', sc. -^-. •a^/ docuit me, Job. viii. 28; 
Kflt^l' docuisti, Luc. xiii. 26: fut. A^ docebit, Mat. v. 19; .a^; ut 
doceat, ib. xi. I, Luc. vi. 6: f. au^l ojnissa (, vel w, docebit ilia, Luc. 
xii. 12. Imper. oa^/ docele, Mat. xxviii. 20. 

Part. a^M docens. Job. vii. 14; usitatius aAw id.. Mat. xxi. 23, 
xxii. 16, Marc. ix. 30; .a^^iao w^jk. docere coepit, ib. viii. 31. 

Ethpa. a.a2^il.(' edocti sunt, Mat. xxviii. 15. Part. ^ . 9i\ .too 
edocti, Luc. xxi. 14. 

Ua^ol i) doctrina, uJia^o^, Job. vii. 16, 17; ooa^o/, Mat. vii. 
28, xxii. 33, Luc. iv. 32. 2) coiuuetudo, \. 1 ftS of ^01 Kara to e6os, 
Luc. i. 9; <rvvi)6(ia, Job. xviii. 39. Cf. .ac^t, 11?K. 

tiftNvi doctor, praeceptor, .n-MftSv), Mat. ix. 11; pi. kO i 9i\vi 
JLODOJAAif;, Luc. v. 17. J^f Nasar. ex -^^ - didicit; Etbpe. ervditus est. Sub -^^ - 
autem exbibet Norberg. ■^'^ - didicit; Aph. <a^f adsuevit, docuit, 
\.^\\ Vo .c^ofe. . '^S\B 0/ si eos docueritis, ii vera non didic&nnt; 
)>oj <&^L fe.ftS'tn? cui adsuevisti Jiospitimii abominare. Credo potius 
esse Pa. quam Aph. 

|sc^ docens. ^l'?l\v> doctor. )lni^\v) doctrina, Nasar. 

a^i* f. litera prima Syrorum; scripta est s^l'Olaph, Apoc. i. 8, 
xxi. 6, BHGr. 18. 8, 19. 3, et a BB. in )iio('; sed 4iL}' Aleph, Amir. 
4, B. O. iii. i. 328, 329; ol o^ .ai^/, Did. Ap. 113. 4. Vide etiam 
&<»^ .a^l'. 

1^^^' litera Graeca Aleph, n, )iUcuj l^'aN^'', B. O. ii. 160, iii. i. 
188; U^} ]lcU\si:^l Severi Gr. 6r; U-)ijq- Uusfcoo? ]iaU 
\s^(, Galen. 31.2. 

.a^f i. q. k««» -a^^ alphabetum, C.B.V. ii. 522; ^aL:i.(''^i. i. q. 
K*^ aLi/'''^i» alphabetice, Hunt, clvii. tit., Marsh, ccclxi. iii »•. 

fc^ >aii^/' et )li*a 'a^/' alpJiabetuin, E])hr. ii. 485, B.O. iii. i. 63 ; 
fc«»a A^f* ''^:4. ordine alp/inbetico, ib. iii. i. 85, 179: sed is^ .c^? ^'' 
ib. i. 58, 11.382, 398, 467; et JliLs -ai^r, ib. i. 128. 

I>{p^ \3Li>.( alp/iabetum Graecorum, B.O. ii. 160; \ o^ |« JtoL/ 
l-^.'O, An. Syr. 204. 24. 

y^fi^; fiL^/ alpltabetum Bardesdnis variis datum est modis, sc. 
i) .<a .. .J3 .* .>ik ,u .^ .0 ,1 .u» .1^ 

sc. j{ pro I, w. pro o, ) pro ^, o pro ?, ^ pro a, I pro o, jk, pro 1, 
etc., C.B.V. ii. 522. 

2) «k*,;« ..ftVnn ♦^. l o. N') .u^ .loot .t.^/ 

ubi in prima linea literae alpliabeti Syrorum, et in secunda quae lis I' 
respondent in alphabeto Bardesanis, Cod. Seld. Super, xv. 203 v. in 
Bibl. Bodl. 

3) .3 ." .13 .n .T .1 .n .n .j .3 .k 
•■a •) •! •«» 't^*? >^ •* "J •"• '^ 

.n .B> .1 .p .V .a .y .d .3 .d .b 

Cowper, Journal of Sacred Literature, Jan. 1865, p. 465. Praeter 
»^r' P'"" t"^ omnino consentit hoc alphabetum cum illo quod dedi e 
Cod. Seld. 

>' ^^ ( (ul literam Olaph pertinens, pi. ni. juL^ J^si^!' verba quae 
Olaph in princijno, h. e. pro prima litei-a habent, BHGr. Pr. 25 r. ma^/'if/., f )ki*iaii('' ]S. litera Ee, quum literae Olaph vicem 
gerit, ut in joti., BHOr. Pr. 117 «. 

.aik('' nom. insulae in terra Chittim, Castell. App. Forte 
legend. ■~«'^( 

•Sl^I^ tXatjios, cervtis, ]Ll, BA. cod. H. xxv. 

^I<s^.^ .ai:^!' nom. libri quern scripsit Bud periodeutes, B.O. iii. i. 
220, ubi cf. not. Ass. 

■ai^i', \^!', Chald. I.^K, KS!>K, Heb. ib^, Ar. i_AJt, m. mille, Gen. 
XX. 16. Dan. v. i, 2 Pet. iii. 8: .aii/'^^.L ooo» ^^«^-«fc milk viris 
]yraeerant, I Par. xii. 14; ,■''•''} si^}' millies, Deut. i. 1 1 ; Ita^/ 
)]^} U*i»X sextns ultimusque millenarius, Ephr. iii. 13; ^a3j .a^/ 
mille animarum, BHChr. 405; [i^^' lit^i"^ milleni. Num. xxxi. 4: 
it. Ii.ft. -^ ■ ^ '^^' ■^^^' millmi de tribu, h. e. mille e singulis 
tribubus, ib. 4. PI. )st^}'', Num. x. 4, xxxi. 48, Ps. Ixviii. 17, Mat. 
xiv. 21, BHChr. 124: it. » -o'^ }' , Ps. Ixxxiv. 10, Marc. viii. 9; •si:^^' 
^^i^C mille millium, 2 Par. xiv. 9, BHChr. 21; .aiil/ ^f^^ ^iiZ 
^^.ftS ( bis millies mille, i Par. xxix. 4. It. )i»a'!v ( , Apoc. vii. 4-8, 
Sev. Poet. 149 ry jl^l^k/' jtsi^l tria millia, BHChr. 12; ^iim^ 
)i« ff i \ ( viginti millia, ib. 97; jula^iif [^.Sl^C millies mille, ib. 263; 
jL'^f \J.Sl^I'' milk eccksiae, ib. 215. Nota quod tribus Israelitarum 
in chiliades distributae sunt, Num. i. 16, unde postea ).i^( partem 
regionis definitam significabat, quanta mille armatos ad bellum mittere 
potuerit, eodem modo ac apud nostrates comitia in hundreds distri- 
bute sunt, sic t.^; l^'^i h x'^""? F™) Hex. Jud. vL 15, ]?omI? \^^( 
I Sam. xxiii. 23, Mich. v. i. 

).a^/ Hier. mille, \^^( u>M^i 6 xiXiapxot, Job. xviii. 12; pi. .-waX ( 
millia ejus, unde t*&ai^i; \jt^j chiliarchae ejus, Marc. vi. 21. 

a^l* milk, Nasar. It. ap. Syros hodiernos |>£^V mille, Stod. Gr. 132. 

Uis^rmilknai-ius, ]lisi^l'' [Slix, BHCand. gir. 

aiS^r, li^/*, Chald. Ksbx, f navis; exponit Ibn S. Thes. § 9 
(_j^jjJl navis parva, cymba, sed BA. ^_^SX\^ ii^A-Jl )v i.a^. navis, 
Ps. xlviii. 7, Mat. xiv. 24; jlaliaii \^r navis Imiga, ad bellum 
instructa, Dion. <aao. i, cf. Eus. 328, et Sync, ubi Tpiijpijs: i^'^T 
Ji^lji navis mercatoria, Prov. xxxi. 14. Metaph. )i,^» [k^i.^^ cor- 
pus, quod navi simile animam portat, B.O. iii. ii. 948 ; )1^j>b fnN. ^'' 
navis ornata, de B.Virgine Maria, Off. Mar. ]xaja. 6; )>otaj? j.^./ E])hr. 
ed. Ov. 68. 10, it. liotoj a^f ib. 69. 7, navis hicis, h.e. luna. PI. \si^l* 
naves, i Eeg. xxii. 49, Dan. xi. 40, BHChr. 406, 444, 510; )bO«^; \sbLl^ 
"naves abiegnae," Ezech. xxvii. 24; *-Nd^»l'? \ ^^ ^ naves Tartessi, 
naves longinquis navigationibus aptae, Jcs. xxiii. i, 14, Ix. 9. It. 
^ . ftN /^, Trans. B.V.M. o^. 7. Ajmd astronomos ^ht\i'' coiistellatio 
navis, Argo, 'Apym, |>a^t? )iN^j occasus navis, Geop. 19. 17, 82. 7, 
etc., ubi semper in Gr. textu, ij tS>v n\eidSa>v Sitris. In BHGr. 21. 5 
vocales habet ).^r , quod forte merus editoris Bertheau error est. 
is^( etiam navis, Nasar. 

kal^l' Hier. f navis. Mat. iv. 21, Luc. v. 7, Joh. vi. 16. PI. \^^} 
Job. vi. 24, et ^.9»N/ ib. 23. 

jN-oQaik^', dim. vocis l-a^^*", f. navicula, n\oidpiov, VHh. Marc, 
iii. 9, Joh. vi. 22, xxi. 8, BHChr. 454; pl. jiUia^r, ib. 406. 

[lii^i nauticus ; pl. )J!k:kl^ vmnKoi, Hex. Jon. i. 5. 

)»a^( m. ex )kaii./'deriv. Amir. 108, minime enim accipiendus 
Sachsius, qui ii. 57 ex Gr. f\a<f)p6s deducit; varie exponunt inter- 
pretcs, i) nauclerus, i : ■ »...H ^^..^La, BA. 2) gidiemator, j_^..>L> 
^jlCjl, BB. et Ibn S. Thes. § 9; it. ^^^i^l^.x. Ak^V >^'ct>, BB; et 
i^jl^Jl . JwJjJl, BA; it. BS. ap. BB. eUiJl t^jl^Jl navis rector. Hie 
etiam pertinet quod in alio loco dicit BB. ^%ii^ ol^« oot )la!^^'" 
J^M^ '\^VU^'i U-l? )a::^o likik [1. ua^»jo] A^aasoo Utaaj/ Elforo 
ilk est qui super navis gubemaculum sedet, prospicitque hie et illic, 
ubi cursum tetwat navis: gubernator. 3) nauta, ».U11, BA. Exstat ut 
i)nauclerus, navarchus, \iSL^! Ic^ 04JS, Sanct.Vit. 55 r; liSL^l \t s , 
ib. 56 r; o»3 a3V~>o ociNm o lii^^i' kOS jussit tiauclerus et ascende- 
runt in navem, et sederunt, ib. ; ^ i^? ..o»^ ;Joio ]iSi^! la^ o*« 
^» )»o) Jaii./ adiit ad nauckrum et dixit ei. Concede nobis mercedi 
hanc tuam navem, ib. 681;. 2) gubernator, BHGr. 21. 5. 3) nauta, 
]iSL:^r, BHChr. 518; J-iSii./ fcs^ao** )u.iy», Sanct. Vit. 57 v, 58 r: 217 :-jj1k' - K'l&^oi&lr^ .;. :.^^. 218 .)»aii.(' jii. "cum nautia," Clem. Rom. Rec. 43. 20. It. ib. 150, i, 
)j«a^/ "nautae," pro quo forte rescribendum est ) ya\ / 

jl'ojflii./'' f., io.iU.1, BA, Ibn S. Thes. § 9, ars navigandi, Eu8. 
Theoph. i. 54. 2. 

^aooUi^/ exponit BB. JL-. .5. a2!k(' .^ .5 .Uoaoj U>» ofc-^ 
wia* wot -o»o )l«*^-^ljo )lcuj«.j capM< eat numerorum, h. e. nutne- 
rus primarius, geii unus : Olaph enim virtus est vmitalis el trinitatis, 
qtiae est principiwm. Sic cod. H, sed cod. M. punctum ponit post 
.at^^ M. Sensus facilis est, sc. Olaph, ut prima alplmbeti litera, 
numerum esse unitatis, in numerando enim / valet i ; quia autem tres 
in A^i* insint literae, trinitatis etiam signum esse. Quid denique 
aoo baud facile dictu est, nisi terminatio sit, sc. aK(f>riiittov=S\<f)riiia, 
nt irrjiia, oTjiidov (Davies). 

^oi^Si^r rex Sethidarum gecundus, BHChr. 5. 'AKinapos, Eus. 
5, Sync. 38 C; sed 'A\da-napos, ib. 18 A. 

as!^/ f. dX<^ot, vitiligiiies, jh+Jl .)ksj9o»a, BB; ^OMfcs^lt "S**^ I 
):^-; jioolaa, Galen. 12 «. 

.cuj;jn9iN/ et .ojiJsaaL^i' v. s. "ft*^ / 

wfl^/ nom. sultaiii Aegypt., BHChr. 562. 

\li^( Alpluieus, B.O. iii. i. 31. 

.fi.Not.ftS^ nom. mensis apud Athenienses, 'E'Ka(i>i)fio\iiiv, Auecd. 
Syr. i. 46. 

x^.^fiL^/" nom. ducis Gr., BHChr. 135. 

jf.1^ -I - a'^ ( nom. viri, Elpidius; exponit BB. «jI« | »~ - .01 
■~-~" )iAeo ^o .)y>Ji*>nn u&A^l^oe nom. viri quod exponitur Qui 
spem habet, et ex spe derivatur, sc. ex Gr. e\ms. 

■ ■>»., -ftX/ V. s. .fn.9>'\/. 

,ao.iSi^i 'Ah(j>(t6s, Alphaeus mart., Eus. Mart. Pal. 5. 3. 

\.ils^i'^ {. nk<f>tTa, polenta, farina hordeacea, ^'^1 Is^fls? JlmS&a 
l.^..^:^/ ii*fcoot OM, Galen. 37 r; )>act^ ^omU.|? I'^.^^aii.)', Geop. 
104. 16. 

■»..ei,\|>"* i) tXnls, spes,j»^\ .)>^)jo-' )jJk«, BB. 2) Mpis mart., 
Dawk. XXXV, qui idem .flft^i.ftN/ sc. 'E\mSos, Dawk. xHx. 

■v.-aN. /'' i) Alphius, epus Apameae urbis Syriae, qui concilio 
Nicaeno interfuit, Ebed J. 205. Idem tttGuai^o^ ap. An. Nic. 9. 2) 
Alphaeus mart., Act. Mart. ii. 177. 

);-aN-/ sic B A. perperam pro li»^\/, q. v. 

■tt&S. ^'' F/pJiKphj nom. niontis apud novam Nineven, B.O. ii. xcix; 
it. 342, 460: .a^lj )ia^, BHChr. 559; ibi fuit monasterium celeber- 
rimum, C. B.V. iii. 132. 

y^Ll-Jast^r Ilarpocration, v. infi-a. Scribitur yOA^i^afflt^f ap. 
An. Nic. 6. 

.oi^A^k/'urbs cujus epus Harpocration concilio Nicaeno inter- 
fuit, Ebed J. 204, ubi Ass. Harpocration Alpliocratimisis. Scribitur 
Qjjjsa^i./ ap. An. Nic. 6. In catalogo Latino dicit Cowper, ib. 30, 
exstare Naucratem, et Alfusiam. Quum autem ^aik^'apud Syros 
idem est ac vave apud Graecos, Alphocratiensis idem est ac Naucra- 
tiensis. Fuit autem T^aiKpans urbs ad ostium Nili in Aegypto. 

)i^;, ]lo-J!i^l hiSi^i, V. s. l^?'. 

yOiSi^xI'^helleborus, jfJ^, BA. V. supra yOiaikA 

} - ; tt\ ^ nom. viri. Eleutherius, Dawk. xiii. 84 r. Cf. supra 

} . i a\ / 'oXo<^«>i/i/s, Olophemes, Judith ii. 4, BHChr. 23, Athan. 
Ep. 33. 11: al. }-;a-\/j qui idem OfOoau? )Lm .si, Dion. \j. i. 

]iMS^^ hrymia, vitis alba, BA. et BB. Vox Arabica est, cf. Ibn 
Bait. s. (jg^^, et infra s. iooii. ja a\'?>v> /. 

^>.i^t>SL^^ nom. viri, BHChr. 203. 

>fioo-ji>^^^ 1. q. uscuileii./. Dawk. xiii. 84 r. It. ^cu»ifc>a^f, 
Dawk. XXXV. j^^ arclavit, angustum reddidit; it BA. et BB. _^.a» " r, 

yJa^l coeyit, et j^la^l 0)>preiitit, <iuorum aeiiRUs primariiu e«t arctavit, 
angusliavil, cf. ^( ISXi^t, Bap. v. i ; .aaje^/ i^fSkt^ar iitat, Hex. 
Jud. X. 12 : fut. iO^Ij, Amir. 355. i) co«jii, adegit, cum Huff. vel'V 
])erH., Act. Mart. ii. 191; .e.,^iiB>t UijAiV ^o^l^t a^J^ ^.od^ 
lioi^ coeperunl Periae vim Arinenit in/erre ut ignem coltreiU, DM 
Chr. 86; epus ipse bouia moribus instructu* */ .a^),i<f m nmj 
>«otOt,..iftNVS., ubi Gr. avoyiuurft. Did. Ap. 13. 28; it. B.C. i. 41 1, ii. 161, 
iii. i. 119, 343, 406, 417, 596, iii. ii. 136; cum ace. pen., L 367, 488, 
iii. ii. 264 ; cum'X> pcr8. et rei, iii. ii. 5 ; cum ace. rei et inl, iii. i. 1 29. 
Fut. |ik>a U' ou'i^Ij? noluit earn vi adigere, Jo. Epb. 385. 13. 2) enixe 
rogavil, unit, ad accipiendum lio«pitium, Gen. xix. 3 ; ad it«r, ib. 1 5, 
Ex. xii. 33; ad consentiendura, 2 Sam. xiii. 25, a?; it. Tetr. Dan. xiii. 
19, Mat. xiv. 22, Mare vi. 45, ubi Gr. tfrayuum; conitruitur cum 
suff., vel'V pers., B.O. i. 43, 287, 297, 372, 426, iii. i. 214, ii. 456, 
Ephr. i. 70; it. cumX. et inf. irulitit, incubuit in alqd agendum, J' 
...r^l-.C^^ .o^U*, Jes. xxii. 4. 3) coarcta/cit, arcta obndione pressit, 
obsedit url)em, Deut. xx. 12, Ezech. iv. 3, BHChr. 175, 303, 304, 307, 
393; UtloA bello, ib. 42, 325, 330; i i % n t fame, ib. 211. Fut. 
uaJot^p obddione te prement, Luc. xix. 43. 4) afflixii, opj/retnit, Jud. 
X. 8, Ps. vii. I, xxvii. 9, Ivi. i, cxviii. 51; cum^V pers., B.O. i. 149, 351; 
cum ace. pers., ib. 227; cruciavit forte sub ponderibus premendo, ^If 
'%^o loot, Act. Mart. i. 235. 5) oporiuil, neceue fuit, a) inipers. 
jSij^, Heb. f^K, Sam. mutato b in "i, pK, cum quo cf. JT); H. Ar. 
"J itji ursit; exponunt Ibn S. Thes. c. 28, § i, BA. et BB. jjU, loot'^^^kJ; neqvje upturn nee necessarium ut diceretur, B.O. i. 288: 
;3) non impers. Jl.'aAj V^V ^^esse fuit, B.O. iii. i. 343; Loot IJ^/ 
)] ^^V valde urgens causa fuit, smnmopere necessarium fuit, Ei)hr. i. 
436 (not), 443, 498. 

Part, act m. ^l' cogit, 2 Cor. v. 14; ^Jooi ^r ^wiyicnfof, Act 
xxvi. 11; o^ loot ^i' eum urgebat, solUcitabat, Sanct Vit 321 r/ 
crudabat, cf. supra. F. Y^l' necessaria, l^'od. wi^ 'j^^' ^*'" '■ **' 
oportet, Rom. xiii. 5, B.O. ii. 26, iii. i. 267; Loot Y^^l' o]>orUbat, ib. i. 
179, Act Mart ii. 198; opus, itsus est, ^oUi> v Ij^jf ^*ii «» ?«<>- 
rum opus est, Ephr. i. 318; ^o n^ . v IJ^l? Jlsijai), An. Syr. 2. 15; 
»^oULlfL''^ij o»^ Loot \'^!'duo illi ojieia incumbebant, Sanct. Vit 
152 r; J woi hot ot.:^.V )t^j? •♦* l^^'x^ oportet hoc eat ut..., ib. 
15611. PI. m. a) scnsu act. .nn'^, ^l^lf ^^01 ol ffkl^vrtt Cpat, 
Hex. Jud. vi. 9; coarctantes, <Tvi'«';(ou<rii', Luc. viii. 45 ; eooi ^_^/ co- 
gebant, BHChr. 333: /3) sensu pass, afflicti, irdirxoin-tr, i Pet ii. 20; 
o»»;a3 otloa ^'J^i' coarctati sunt parmdi in utero ejus, Heb. '^nfVl'., 
Gen. XXV. 22, LSjU^, BA; ^^! **^b )jo*a in hoc cella valde eo- 
arctamur, Sanct Vit. 150 i'; f ^Vr^^' \J^^'' '^ necessariae, Tit iii. 
14, B.O.i. 437; 4j^i» \Li>iol, ib. iii.i. 138; otLj^silf JLi^, ib.; 
^01 ).3'J[.''^>:L )LL::i/' k^JJk hnrum historiarum non opm est, ib. i. 
437; ]h- I r i^Y ot Aj tV"""? )LZ^(' rerum civicarum neee$situdines, 
Ephr. ed. Ov. 186. 2: )Ll::i.^'^jS e necessariis, h.e. 1) nMetarius, 
B.O. iii. i. 577. 2) ob necessitafem, necessario, ib. ii. cxxxix. 286. 3) 
necesse est, ib. ii. 286, BHCand. 18 r. 

Part. pass. m. J^!', Vr^i', arctus, anguatua, Josh. xvii. 15, 2 Reg. 
vi. i; U/ ^r <"'>'«XOf"«. Luc. xi. 50; Vj^l'' M' locus angtutw, 
Num. xxii. 26, sed regio misera, afflicta, BHChr. 371; porta anguHa, 
Mat vii. 13, B.O. i. 174, 454. »• 308; angustiatus,^ Ij^^Doi-w 
aegrotus in agone mortis, ib. iii. i. 246; coaetua, ^j/ j - ^ i ♦A" 
dvdyio}v, Luc. xiv. 18; oppressti-o, afflictna, Hos. v. 1 1, Heb. fff^., alumv- 
pLfvo!, Sir. iv. 9, B.O. i. S3, et passim; awdua, Ephr. i. 95; eruciaiua, 
loot -ivT-^, Act. Mart. ii. 359: tieceasariw, C>t. 7. 31, B.O. i. 428. 
F. Vt^I', U'r^r, angiista, Mat. vii. 14; IL^DlS^oj, Sanct Vit 
1681.; ]]:^rU.*ol, B.O.i.253; IL^j^DL'oL^'/t/em brevia, abbre- 
viata. Seven Gr. 581?, cui opposita est )bo.-o» JLoL/ litera dilatata, 
longa facta, ib.; vim jMSsa, Mntxi. 12 ed. Curet., ubi Gr. ^tdfrrm; 
l^ii t^ li^lkoo Do Ji^rH ])^o^l' essentia mdli vi obnoxia nee 
a rebus creatia violata, Ephr. 11. 47 1. rl. m. <-j-^r , 'r-^' ' ^- ****■ J!Jl^rp^«<««« angustae, BHChr. 578; |_a^ ,1 iiN t 

'f f jL^r ^o 219 ov*r<'^aar^— ^>Ar^ ' .^UK'cvrAri' - pC'i^o— Arf •:• 220 <rv«x°f«'«>', ^Iat>^'-24; ^•0"A'f>«', Hebr.xi.37; an5f««<trt<t,U)aJ -Uj« 
)->!!, Hunt, cccxli. 245 V,- q^ic^i, i Tim. v. 10; l^/'l^ career, 
Jo. Eph. 69. 4. F. yp^l", ^Vr^^'' w**^***""'". ™ «Vawy«s, Act. xv. 
28; ]l'J^riiterae coactae, abhreviutae, Amir. 34. 

Ethpe. ^\}r i) anyM«<M« e«<, likJ ^ ^[U' U»rnn?wsto en« 
terra prae liahiUitorUnis, Vulg., Jes. xlix. 19. 2) afflktus est, Oj^Jm 
iexi^VT"", Hex. Jud. X.9; ^l^lU%'e\ifir,rf, ib. xi. 7; ij^il-/'. M^rc. 
V. 26; y^lU^ ,'^pi,6ni">', 2 Cor. i. 8; «i.^<5^ifvo., ib.vii. 5: grramitw 
M«, laboravit, morbo, Eplir. i. 105, C.B.V. iii. 240; fame, Ephr. i. 257, 
BHClir. 304; siti, ib. 227: cruciatus est, o^ijUo aA>^(, Act. 
Mart. i. 203, 234 . exagitatm est, Act. S. Ephr. xxxi ; IjijioU «j^i''i 
rank exagitati mnt, Ephr. i. 208. 3) coactm est, ^j^]}-! fivayKa<T0riv, 
Act. xxviii. 19, Ephr. ii. 144, B.O. i. 127, 379, 409, iii. i. 80, 114, 119, 
488, BHChr. 318, 355, Jo. Eph. 185. 14, 321- 2,9. 2°- F"*- j^l^' 
I pers. ^\W, 2 Cor. x. 2, ubi Pesh. pro 6app^<TM legisse videtur 
«Xl^^««."^art. oCi-? )fc»«?) ^ )fc->3 -is ^^Ikoo ad angustias 
rediguntur cognati ejm per eleenwsynas ejvs, S. Joan. Eleemos. Vit. 
276 »; )ooi 2:»l|k.i? '^■^ Angl. became Jis was straitened fm- room. 
Gall, etait cl I'etroU, Jo. Eph. 185. lo. 

Pa. >r i. q- Pe., "j^^. Jud. xix. 7, 2 Sam. xiii. 25 ; fot. S.\j, Jes. 
xxii. 18; oM^U'r^ )^ ■l^S' quando obsederis urbem, Deut. xx. 19. 

Ethpa. inf. o^jU-o^. ^L^^Ow piWoixev e\l^eaeai, I Thes. iii. 4. 
Part. }Jlo» »i ^j^(i>^ s'piritihus exagitati, ivoxKoififvoi, Luc. vi. 18; 
Ju ji».^ko5 ex ^^^iCao et ^ 6\t^6p(8a, 2 Cor. i. 6, iv. 8 ; ^ob-X^Vjo 
ex eodem et »ofco(', 2 Thes. i. 7; ^^I^jo avayKatrBrjaoiteBa, An. Syr. 
33. 29; lAOiJy; ^^'2l^ ad/ugam cogimur, Jac. Edes. ^. 3. 

J^!', Ui^/', iiecessarius, B.O. i. 37, C.B.V. iii. 235; )^'^i' 
eot necessanum est, B.O. ii. 304; ii> J2i^}' neeessarius alcid, BHChr. 
606; urgens, Cyr. 230. 17, Ephr. i. 466; U'^i>.^' )ifljaai urgens '^ 71 * necessitas, Act. S. Ephr. xxxviii; oUigatorius, oiIa./ 001 \^^( > 
BHNom.7ir; ^'^i' ]isupervacane2is, BUGr.'Pr.^r. ]l'oV~>^'w^( 
Dei est epitheton, quod exponit Ibu S. Thes. § i .>j»-jJl w-*-'^ neces- 
sario existens; et BA. cod. H. xxv. iJli >,jJ necessarius in essentia 
sua; exstatap. B.O. ii. 68, 242, iii. ii. 464, BHPhilos. 220^, 22 2r, BH 

Cand. 14 »; ILoV ./ w'^^ Uoi^, ib. 62 v, ubi in marg. eadeni expos. 

ac in Ibn S. sc. .Sj-^yJl k-.**'^- Unde etiam=i)ms, i.^|? odaii-^i 
Jloi—? Dei providentia. Hunt. dxl. 61 1). F. )^iii.^'OTecessaria, B.O. 
iii. i. 356; jl^l::^/' ]ls^^ urgens causa, motif ]>ressa7it, ib. 248: ^ 
]l^^'^l' necessario, BHCaiid. 14U. PI. m. non exstat: f. jlsJl^r 
res necessariae, B.O. i. 486, Ephr. i. 466; )l^? \^'^l' quae corpori 
necessaria *Mn«, ib. i. 132 ; Jk^'^^/' Jl^-LiLl usu^ necessarii, res quae 
ad usum vitae necessariae sunt, Ebed J. 179. V. t« n ii( in pi. 

Istl'^i' necessario. Hist. Bel. 29, Athan. Ep. y. 3, B.O. iii. i. 267, 
Ephr. i. 41 1, Eus. Theoph. i. 30. 23, 36. 4, ii. 34. 19, iv. 8. 26, BHCand. 
8 ■», 9 r. 

li'ol^^' f. (rrevoxa>pla, loci angu^tia, Geop. 100. 11. Forte rescri- 
bendum Jl'o-^r . 

jlcuX/ f. necessitas, C.B.V. iii. 400. Rescribe )l'oii^/'. 

V^'^y Soph. i. 15 Polygl. Recte Lee \^'^oi )|^^' m. i) oppressor, Heb. IV, Ps. cvi. 10, Thren. i. 5, 7, Zach. 
iii. 6, ubi Polygl. male Koib!/'. PI. 1]*^/', Jo. Eph. 107. 16; et 
um aff. u-i","^?'. Deut. xxxiii. 7, Ps. xxv. 22, Jes. ix. 11, Amos v. 
12, Thren. i. 17, Sir. iv. 9, ubi Gr. in sing, o oSikSiv; wotorcL^r^ 
Heb. vl'iy. Thren. i. 5, 7, Mat. xi. 12 ed. Curet., ubi Gr. fiuun-ai aiiTrjs; 
^'.a^^', Heb. 'H^'^JV, Thren. ii. 16, Hex. Jer. xxx. 16 in marg.; x.ii^r, 
Ps. iii. i; yoi^joii^', Deut. xxxii. 27, Jud. vi. 18, Neh. ix. 27, Ps. cvi. 
II, B.O. iii. i. 53,273; •OiL.'Ia^^' 01 (fklfiovrts i/xar, 2 Thes. i. 6. 2) 
obseesor, qui wrbem obsidet, pi., BHChr. 270. 

b-|Li^re part. ]'-::^i' angmie, ^—l-^XDooi y«Li. Angl. lie arfvo- 
xxiii. 
was dwelling in a straitened manner, Germ, er wohnte sehr beschrdnkt, 
Schonf., Jo. Eph. 185. 6. In Ephr. ii. 548. 22 vitiosa scriptura est: 
metrum enim postulat 1^1 ^('. 

Jl'otxrf. angustia. U»oU )'-»A'' r^*^ ^ V**' ^HNom. 
117 r. Metaph. afflictio, Off. Mar. ^. 13, C.B.V. iii. 135; Iw t» 
• ootlo Jik/, Sanct. Vit. 77 r; US)? |l.o-P».(' miseria temporum, Jo. 
Eph. 137. 18; de fame, Ephr. i. 92; de inopia, )fc..sJ )l.o_.Ki».)) w^jol/, 
Sanct. Vit. 301 v, 302 r. 2) necessitas, )l'oks»(" l<iJi^( existendi 
necessitas, de Deo, BHPhilos. 221 v, 222 r. et u. 

ll'j^l" necessarius; pi. Uj;xr)>ji^» ^•^<" avayKoioi, VHh. Act. 
X. 24, ubi in marg. avayKoios. Scriptio dubia. 

^lii.0^, )jli>.0(', m. i) angustia, Uo»f l^j^o/ Tn/eu/jaror 
Xiapia, Sap. v. 3; )^r*"«i? y^ puteus angwstus, nnv IK?, Prov. 
27; )j'jii.o|o Iii. oves in loco angmto, Mich. ii. 12, ubi Heb. n"lX3 [KV 
oves Basrah, sed Vulg. grex in ovili, Lxx. npSfiara iv exlyjffi, Targ. Jon. 
moin ^33 n:y oves in ovili, h. e. praeter Massoritas omnes legerunt 
nnya : pressura. Doc. Syr. Ud. 5. 2) metaph. afflictio, tribulatio, Heb. 
nnx, Gr. extylfis. Hex. Jud. x. 14, Mat. xiii. 21, etc., BHChr. 413, B.O. i. 
230, ii.49,57, iii. 1.52,496,111.11.162; y^o/'^aa ^^^i navToeevKara- 
KfKAdcrpLevi 

tosum, 
XX. 23 

xlvi. tit.; <^^o?, ib. Iv. 3; ^j^or*, B.O. i. 254; yoU^'^ol, 2 Cor. 
viii. 2, B.O. i. 413; f^'r^ol' Deut. xxvi. 7, Ps. xxxi. 7; wmaJjii.o)'*, 
Ps. xxxiv. 6; wJli*.©/*, ib. iv. i; y^^j:^6i*, Jac. i. 27, B.O. i. 329; 
yokZ'^oi*, Rom. xii. 12, B.O. iii. ii. 254; ^Jiiko/, 2 Cor. i. 4, ubi 
male ed. Greenfield ^'^ol*. Usurpatur pro 0>m Dn? panis doloris, 
b. e. cibus lugentium, qui immundus erat, Syr. Ui^^otf ) if> ■« % , Hos. 
ix. 4; de dolore, n-drar, 4 Mace. i. 20, 23, 24, 28 ; ^ [JjJL^?] ^otiOM 
Joot -*ao( \j~^al distortus est prae dolore octUorum aspectus, ib. xv. 
18, ubi Gr. Tavpij86v opavras; 1^'M.sc \j^o( )jo»3. Act. Mart. i. 73; o»» 
)oa wUi»a9 JU^o )jXo)c», ib. 129; ^^i^ yOo^Jp^o? longi dolores 
martyrum, ib. 118; )fJi«.Lo )j^oA ib. 202; )la-looo )ji^ojo jji*., ib. 
113, 234, 254, ubi forte aliquid torturae, sen pressurae genus significat. 
Adde ib. 120, 191, ii. 204, 205, 296, 312, Sanct. Vit. 102 v, 120 v, 
121 r: de morbo, B.O. i. 186; tt^ )Jli».oU )oo) Vso» projectus est, 
h. e. cecidit in morhum graviorem. Act. Mart. ii. 292; yook^ )oot V—f 
'^Aa. (^.Lb U^oi' oo»s septem annos svb eo morbo laborabant, ib. 
291; .oo»J^o/ ^ ooo( ^»»^]^, ib. 326: de fame, B.O. i. 160; 
de episcoporum defectu, ib. i.385. In B.O. ii. 305 reddit Ass. pres- 
sv/ra; potius valet dolorem. Denique ylXo/ ^ JJ? sporde, libemler, 
I Par. xxviii. 9. 3) obsidio, Heb. liVD, Deut. xx. 19, 2 Reg. xxiv. 10, 
xxv. 2, Ezech. iv. 2, 7, Nah. iii. 14, BHChr. 409; sed pro TiDB'p arcta 
cmtodia, career, 2 Sam. xx. 3 ; et pro ?n Angl. tlie glacis, ib. xx. 1 5. 

^^ ursit, afflvxit, opjyressit, yaa^o^i ^i' ^Z' si vos urserit, Nasar. 
]J^( pressus, afflictus, Nasar. 
|j,Xo/ afflictio, oppressio, Nasar. 

|I2^/* nom. viri, 2 Reg. xxii. 3, Heb. 'i^vV?^. 

)jl^o( pro Heb. '•V?, nom. loci in vicinia Hierosolymonim, Zach. 
xiv. 5 : reddit Gabr. Sion. locum angustum. 

|)|o)jai>.(' resina Nabatliaea, \>LSi\ esULe, BB; at )»o).oi>.r s. 
jtolia^Z^, BA, qui exponit resina optima, in al. cod. res. fracta (1), J^l 1. i-J ■'^ (Slic. . Reddit Ibn Bait. J*J-!1 i_*a. indigo- ferae tinctoriae semen, i. 278. Apud PersaSjijU nowera arboris, ex qua 
gummi opopanacis provenit, VuUers, quod cum art. esset_ylxJi. 

.oUl^/ alcedo, v. supra . ct n . N (. 
yOj -toN j' i. q. yOi. -^n . N r', q. v. 

Jlon:^^ oKkco, alcea, malvae sylvestris species, U^oii \ji}( ^ •» 
lvs», BB. Cf. Dioso. i. 493- 

.cL<laki>./''Galen. et BA. cod. H. xxv; reliqui tres codd. et BB. 
|.i[ <^f.\ ^^ f. sXkvoi/iov, alcyonium, Galen. 38 r. Exponunt BA. et BB. 
j^^ Si\, additque BB. )«sai? );Sa^o/ ]&jo. Zoophyton est, quod 221 •:• y»t< _ ^cuAk' •:• K'ivsnor^ _ r^ca.snr^ •:• 222 propter sirailitudinem purgaraentis ab alcedonibus ejectis antiqui 
alcyouium vocabant. 

j^QXLi*./ et ^-0^/ e rad. ^u:C^, q. v. 

okQAi*./'' nom. urbis, Heb. W?^, quam eandem esse ac (jSjJJI 
affirmat BA; in Arabia ponit BB. V^lil^ „«©. Apud Nincvcn earn 
sitam esse dicit Ass. B.O. iii. i. 352, sec. colophonem ibi commemora- 
tum, qui scriptus est y>cwj cl^Ia j»,aAii>)c> in Alois, quae patria esl 
Nahum proplietae. Quuni tameu ibi natus est Nahuni, verisimilius 
est earn in Palaestina sitam esse. Cf. Fiirat., Heb. Worterb. s. tJ'p^X. 

H i afiN ? qui 7ialui! eat in wrhe Alcus, Nab. i. i, B.O. iii. i. 352, 
C.B.V. iii. 292, Eit. Salut. Cr. 33. At B.O. iii. ii. 356 Ui.aai»>r. 

]io^ja^( aKfKTopa, VHh. Marc. xiv. 72. 

yOi^jiikrf. ffKcKTpop, An. Syr. 150. 27: sed v. supra .oj^a^^ 
De suecino exponens BA. vocat [sS^ «<« fc»*oo^ )»?*?? )k^o?: addit 
BB. quod attrahit furfura, j*3 >s \ KS. 

^cui^ji:^.^ Alectryon, rex Thebarum, Spic. Syr. 24. 27. 

uj^! jimxtt, applicuit, ^Z*", BB. Num sit ?X(t«, irahil? 

)JlflLi.r reddit BA. »-»ij.i.l et in sing. JaJi.\. 

> m ,i. ~ ti. c\\ ( et tcp Q-» ; » *> » nN / 'AX(ci/3ia!«ot, anchusae species, i. q. 
oimxfOios, Galen. 12 v. Cf. Diosc. i. 524, 526, ubi 'A\KifiiaSios. 

.jB n v> . oN ( 'aXkihos, nom. viri, i Mace. vii. 5. 

) I VI . fiS f Alcmene, Spic. Syr. 24. 27. Eescribe }'-~^nN / 

} x/< ~. ■ n\ ^ Galen. 23 v. Forte pro | %>» ~ -\ / q. v. 

.nviftNf irvcus, ^j^\ .. •\j»bb, BB. Forte sit uKtiav cum artic. 
Arab., ut ex ea lingua receptum. 

\"^^} nom. viri, Judith viii. I. 

>_ i fiN ( funis quo naves trahunt, et^ ^*^^? ^li^ .et .)>.ivi 
t: -i ... W ^J^j (jS^l .)a^r, BB. Suspicatur Bernst. Gr. vocem esse 
SkKap, sed mihi, ut supra dixi, est oKKf/pris sc. KoiKas. V. sub Ijfi.NY. 

>£B^? nom. domus cujusdam Pliilippico a Mauricio datae, Jo. Eph. 
329. 4. Laudat Schonfelder 'iXapSt — tottos toC aartos. Const. Christ, 
ii. 174. 

^•^r nom. Mongolis, BHChr. 506; ib. 514, 1. 4, edidit Bruns. 
ug js7, sed in cod. Vat. clxvii. invenit Bernst. JlS-' j^ i ■ 

».j*^/' V. supra in'^Z. 

»S»cu^/ forte sit ruhigo; exponit enim BB. )i.i>»)'%x'^ajj oot 
\j,jZj »xjj ^ a ^,.\ ^^ 5^1 jyb (jijAj .o»i».'^Aj|joo. 

fcCi^'^f. Elaih urbs, de qua BA. cod. H. xxv. jAaxs -a JV-UfSO 

.V'i^ )>3oi? ]^lil^s.xi otX»? *^o/ )o»\vrs oo^o urhs sita in litore 
maris australis, quod mare rvhrvmi est et mare juncosum, in terra 
Aegypti, cujus ad pa/rttm oecidentalem, Ophir, unde advekitur aurum 
Aegyptium. V. supra l^'^A 

fciJ^Z' exponit BA. regio Basan et Carmelus, y^ioo ^&oo. 

II^^Z*^ dXtfaia, althaea, malva officinalis, i. q. IfiiaKos, Galen. 25 r; 
sed ib. 50 r, i.q. bevSpofiakaxr), malva arborescens; it. Geop. 17. 20: 
scribit BB. )Uk^A exponitque (^W.» .)^.a^ .^ fifim . -» oi. 

yO)i:i>('''vox Turc. ^JJs}\ aurum, y|i yO^r i- e. ^\^ ^^yi\ rex aureus, 
titulus regum Khatajae apud Tataros, B H Chr. 491. Cf. B. 0. iii. ii. 509. 

ai_UjoVi>>/ nom. Turci, BHChr. 301, forte ex j^l aurum et 
y»U> scypjhus. 

«.Vii>?, w«l^JI, etc., V. s. ^—l. ■ 

^fc.:iriiom. viri, Heb. 1^*^, i Par. iv. 29. 

tCsLfc^f*' nom. viri, Heb. l^in^N, Jos. xv. 30. Idem nom. Syr. 
redditur Sl<i^r, ib. six. 4- 

„i^l nitrum, borax, Jjyi .)*»», BS. ap. BB. 

«r, )j«r(Chald. OK, «BK, Heb. DN, Ar. "j^l), f. mater, Ta. cxiii. 9, 
et passim ; lil? Ui?Vw';,'«'^««. 4 Mace. xvi. 9, et sine \s>\i i Reg. xv. 
10, 13; ^1? Urovia wato-M«, 2 Tim. i. 5- De ave puUis incu- bantc, l^/ii'^ Ji^ )ji/*^ D^ut. xxii. 6. Cum aff. ooo/', Mat. 
I. i8j cmd/", Kzcch. xvi. 24; ^Z*. P«. 1. 20; »,Ai/*, Cant, viil 3; 
»oo/*, P«. xxvii. 10; ,oiao/*, Mat. xix. 12; yOAJo/'. Jm. 1. i; 
^-aao/', Ezeth. xvi. 45 ; ^/'^ Oal. iv. 26. PI. )L'i»/*, Amir. 91, Ar. 
«yU-«l: JVai^'^f \Votic!* matret urbiam, Ebed J. 309. Quod dicit 
TuUb. in adnot. ad Dion. ^. m in cod. plus semel )Law/ inveoJMe, 
mcrus scribae onor est. Cum uff. ^oili^/', P». cix. 13. MeUpli. 
i) tit. lionoriii, (Matissa; nionialiuni pruepoitita apud Syros oricntulcH 
vocatur Uo/'ewta, sen amma, B.O. iii. ii. 916, undo 'Afi/ur tnonar/ui 
senior, Du Cange; amma, oUb-/ U>Z ^.:^.<to .ik-J Jjo., Sanct. Vit. 
336 r. It. de ecclesia, ^aoDl'^, JUI. Jur. 90. 23; llatilMer 1^/' epitlieton esse ecclesiae testatur BB, i 


jy U^\; de Virgiiie Maria, J^ol ltJ>'i Ijd/*, B.O. iii. i. 4, quae ct 
U-fo limajf Uo/', C.B.V. ii. 5. 2) cajnU, foru, origo, Vwit ^I'oila 
)o»:oi| woi "juslitia tua omnium morlidium j/nrens" Eplir. iii. 613. ubi 
quuiii ]otaar forma est alias nunquam exstans forte legendum alt Jnair; 
»ol|? Ijd/ jcLl^ Nineve Assyriae Tnetrojjolit, Jac. Sar. 66 r; apud 
Indos urbs Goa i.Is-/" ]iWeSi>i Ui>l\ B.O. iii. i. 333 ; h^;^* U?* 
instrumentum musicum, sc. jugum chonlarum in ciUiara, Ej)iir. i. 
524; WO-? yoooor J^ulao metropolis Graeciiu, quam m ingrewum 
canit Eplir. iii. 87; ^->~^il "^f las/* jlial, ib. iii. 603; \so}' 
tooi^. I «. v »f metropolis eortiin, sc. Judaeorum, Hierosolyma, Eus. 
Theoph. iv. 3. 29, 17. 28; Babylon jlsil^; jkwio un.NfiJt.i^w, B.O. 
iii. i. 348, id quod vertit BB. jjjJil J; jil. de urbibus quae sedes sunt 
patriarcharum )l!si[ooj Jl'dtao/'ib.; \^y Uol* vipnya)y6t, aquaeduetiu, 
Sir. xxiv.30; et sine J>io, sc. ),^\v>t Ijo/', Heb. 'T^Bn n?"?.3, regit piitcina, 
Neh. ii. 14 ; jLoM? \jo('' tnater luminum, sic vocatur oriens, |>ilifao, in 
superscr. cod. Berol. Horrei Myst.; jl^^f \s!>l* eccleitia prirnaria, cui 
caeterae subditae erant, B.O. iii. ii. 623, 671 ; ]^Llia e/*|wJ.jw» orient 
caeterarum mundi plagarum mater, ib. iii. i. 352, 593; If Iff Uci 
baptisnms mater mysteriorum, h. e. sacramentum prinium, Sanct. Vit. 
179 r; [^^i^ \io( vertex capitis, summum cranium, i^Ul J '^UJ') 
Ibn S. Thes. § 2, Maruz. ap. BB; addunt BA. et BB. ijx**jj'; 
ILcLiA^Ji; )^/*]l,'alA<« summtts principattis, B.O. iii. ii. 646, sed patri- 
archatiis, Ebcd J, 320; Ilcu^jj^f Ui>{ mater luxuriae concupiscentia, 
B.O. iii. i. 88; ).MOsiol; Jjo( \^s^ hepnr alimetUi mater est, Ephr. iL 
316. In cod. Nasar. \iai mater, \\ioiaBi matres. It. Hier., e.g. 
ooci? otb>^(. Job. xix. 25. 

\^ofiO( iiiaternus, \iotio\o U^oV>3 }^.duo uterus ^fllriae rirgi- 
neus et ■matenws. Dawk. xiv. 208, xxxvii. 96; f. ]I^otao( , e.g. o^a 
A\ ]\t^otSo( \a>.s^ )totoj2^ a»«i9uf, Horn, in Nativ. Dni ap. K. PI. 
m. \2atiD( \ia'ii^ fasciae quibus mater infantem involvit. Dawk, sxxii. 
287 v; {. jkliotso/' [mi alae matemae, Pat. Vit. 63 v. 

Uoi^ {., nom. virginis mart., Ema, B. 0. i. 192; Act. Mart. i. 144; 
|>^^ Uel^"Amma Talida," nom. foem., C.B.V. iii. 161. 

M>r, )lU>r (Chald. KBS, SnOX, Heb. nQ«), f. mater brachii, h. e. 
pars brachii anterior, cubitus, idna; exponit BA. Jjoa/ ^ )t.j»o«'« 
)l<»1^Km tO )^i> ))b<-Ji9 0/ . Ib-ifiinN )jc^ mensura cm ulna usque 
ad carptim, vel numus extensae gibbos (^knuckles) : additque ^ *»? Uoot 
l ^-S^ . iusunt viginti et qttatuor digiti. Arabice cxponunt BA, BB, 

et Ibn S. cl,j.Jl .cljl brachii ulna, cui addit Ibn S. Thes. § 2 JlcI II 

cljJI. !iU-<i)lj, quae duae ultiraae voces fort* idem significent. Sec 
BA. loi^s^ ^^° ^i" •^\jf- Ui>r forma sing, est jJo/', et pi. 
^^l' .\:aor , et sic Amir. 99. Cubitus, Gen. vi. 16, Ezech. xliii. 13, 
Mat. vi. 27: liio^i? \^JA^'' cubitus giganlum, Deut. iii. 11, ubi Heb. 
^ti nsS; ^90 l^ilf ]l^JOt ille ctdnlus qui mensura est cubiti et 
palmi, cubitus venis, Ezech. xliii. 13; constat jSjo/'ex ^»l ^L»L' 
duahus spitfuimis, Bod. Or. cccclxvii. 8 v. PI. Jjpr, 4 R«g- xxv. 1 7 
Hex., B.O. ii. 179, Amir. 11, qui vertit braehia: ^op/', Gen. vi. ig, 
Josh. xi. 4, I Reg. vi. 2, 3, 2 Reg. x.xv. 17, Ezech. xlv. 5, Joh. xxi. 8, 
BHChr. 7, Jo. Eph. 209. 25; ^^{f ^ai pisces cidntales. Germ. 
ellenlang, h. e. magni, Ephr. iii. 154. It Hier. ^l ^L)^ ducenti 
cubiti, Joh. xxi. 8. 

\lijar cubitalis, f l^koo/'', Sym. Ezech. xliii. 17. 

]i^oi (Chald. noK, KD^K, Ar. ill. In Heb. in pi. tantum 
occurrit niSK, quasi e sing. ^^). Exponit BB. )&>»*» . vL . ? i jmI, 

Ff a 223 CL.iiircl.sartf' - f<l.ivsaot<' •:• siarC _ r<\^ah\r^.s»r^ •:• 224 et in uno cod. scriptum esse )V.»^ elicit. BA. autem in cod. H. xxv. 
scribit \ ' ^r. expoiiitque j)er Ik^asji. . \ vi - an V ; f. gem, natio, 
denda nostra Si/rorum, C. S. B. 199. Cum aft', ^oml^o^, B. O. ii. 
211. PI. jl'io/', BB, Amir. 38, Ps. ii. i, xliv. 19, cxvi. i, Jes. xli. i, 
Lua ii. 31, Act. iv. 25, B.O. iii. i. 273. It. yoso/', BB, Gen. xxv. 23 ; 
it. jl'oiao!, Ps. ii. i ap. Cod. Poc. ; it. yQ»6/*, Eplir. i. 173. Metapli. 
classes, genera, jl^Jksf llaasf' ^( «»oi>( quatuor genera sunt qwies- 
tionum, BHLog. 197 r. lojo/ Aq. et Sym. Jer. Hi. 19, et llo^o/ 
Geop. ii. 12, vide infra. 

)J&ooo^ gentilis, ad gentem periinens, f. )lls<]^o/ Jt'o^l^-kS, BH 
Gr. Pr. 1 1 v. lao/'.jbsjof , pi. )L'aso/', i. q. ]ll„oel', q. v. Scribit BA. etiam 

])).ja(' ancUla, v. in sue loco. 

)jc/ e rad. YiO-t, q. v. Pro \ial juravit, Kurd! Uo(' usurpant, 
Stod. Gr. 75. 

U^t'ilia, simul, \jut, BB. 

•.eool^f "W> ammiiim, i\yie^\j .)u>Lj, BS. ap. BB. De ammio 
cf. Diosc. i. 409 : vox Pers. autem est i'Li'U, de qua cf. Ibn Bait. ii. 
543. Semen ejus minutum pani inspersum ad appetentiani excitan- 
dam edebaut veteres. V. infra 0^.10^. 

.aa*5B»o)jo( (juaijpoxrjs, svffusio nigra ocidi, unde caecitas. Expo- 
nit BB. \L'Ut Xvi^^}" visus debilitas, sed Paulus^-a^l i-jLt*- occlusio 
visus, etBS.^-a^l cLijl visiispelle arida occlusio, et postea, .^a^xDiaioi 

i^tto t.>a. S . sca^aa .00^ jka^.UoJL.o \ r\" - A> )«-«'^ omI^/ j«aa> 
tOo^, 8c. amissio visus ex cataracta. Y. infra. ,tajSD)^i}aio( . 

yQ^)\io( exponit BA.^^1 ij'^** amaracum Jlavum, unde suspi- 
cor errorem esse pro .ao>).^(, q. v. 

^^{lio/ nom. epi Nilopolitani in Aegypto, Athan. Ep. Ji». 17. 

e*j^\3o( Onvmaia, otZ\iD( uis Omniiadae, i-w«l jjj, Append, ad 
BHCIir. 2 2. 5. Usitatius oluas/, q. v. 

\^iL^\iar Amaleontius Zenaeus, luLf, de quo cf. B.O. iii. i. 461. 

joadiio\:)B( \. infra tfo^^cDJA^t'. 

yUo^ e rad. Aao, q. v. 

jt>iu^\ie( Amantius, consul Eom. A. C. 345, Athan. Ep. |^. 15. 

U»(jo|' Aniasia, nom. urbis Ponticae, BHChr. 500, 501. 

>m«ma)u^/'^ v. infra %ea,^as[&xl. 

•flBlJJjo/' a^apa, -as, exponit BA. )jj&a^ .. .UaS^, quod forte sit 
doaca; BA. autem in pi. )^. n .y ino )t.^>.V. JfcwJioj ubIjJl.^/ 
[1. IViub] d/idpni loca inquinata et foetida. V. infra )Lv^' et 

o»^oi)^»)uao/ cod. H, sed cod. M. ot^owl^jjoo? peccaverunt, .0^ 
ip»i.l, BB. Potius e cod. M. legend. o>^om).^ »)-»(' A/tapravfTf, peccatis. 

•floQ^tlLSo/ m. peccator, ^_^Ui .\1^L, BB. Scribit BA. itto^jas^. 
Lege >£BQ^>Uo/'vel oBO^ci^wo^'d/iapTmXdt, et cf ttto^aJo;>»/. 
fi\ie} nom. viri, BHChr. 350. 
Uiljof 'Afiapias, nom. viri, 3 Esdr. viii. 2. 

yO^jbo/ (male cod. ^a^»bo/) m. iiiipavros, -ov, hehjchrysum, 
chamaemdum jlavum, jiuo\ yj\^\ BA. cod. H. xxv. Cf .cusilcso/', 
et V. infra .ci^iua/. 

ya«»)jD/ aiiapaKov, rtMJorana herba, Galen. 151;. Exponunt BA, 
BB, et Ibn S. Thes. § 9 |_^i-jl i^\y^^ chamaemelum album, parthenium, 
de quo cf Diosc. i. 484, ii. 560. Ap. BB. ^^l^^l idem esse dicitur 
ac j^jJ.^- Syriace vocatur Uol JUoi, BB. Denique J^yJ^ forma 
AmB. est vocis Persicae ,. 
chamaemelum significant. ,1^', et iyb. vocis Pers. ijjj.b, quae ambae l^ol).^/ 'AliaSovs, -ovvra, Amathus, urbs Cypri, Dawk. vii. i34». 

,fl5 0-^_flooL)>iO(' m. aii(6v(TTos, amethystus gemma, C.B.V. ii. 13. 
V. infra >£Ba^.xBol^oo^ 

\^io( e rad. lasf viror, germen, Nasar. 

\.^^io('' conditum e fructu arboris J ndieae factum, iiyLs^Vl, BA. 

et BB, qui etiam reddit ey\jL(j-.^l. Male Ibn S. Thes. § 9 i:yL>.Uj^l, 

quod forte corruptum est ex tuL*!^^!, pi. vocis ^\. Vix scio an 

j derivatum sit ex ^if^slfT vel ■ajiiirt tamarindus Indica : ^SwVil enim 

lotus est. 

inr"^"*j'-'"( Anempodisfus, nom. viri. Dawk. xxxv. 

.CL^f>->v>(' ffi^oXos, -ov, porticus, sic lege ap. BHChr. 73. 17, ubi 
Bruns. .a.>>ck^;S f*J>* jo> .CL^ci9i\a)l Us tsoa^fai^. 

jjcsoo/ a/ipav, umbo, pidpitum, suygestum, B.O. iii. ii. 798, 888. 

]iosiiO( scyphi candelahri, Angl. lampstands, ,]\t-t^itD ,\&acd}* 

)iO.;iv>/'' exponit BA. jt-.»j."!il. Forte legend. (j..,jVI cucurbita 
chymica, alembicum. 

[jJSoln\-isa( d/i^XvaTria, obscuratio visus, caecutio, .|ujii» l-n > w>f<N. 
j^ii-^\ sj.^ ,L-XJl^^,^<i.Jl i_ijt«j, BB. 

i^nei" ambra, ambarum, Gr. afXTrap, S/iTrpa, Angl. ambe); ex Ar. 
jj-^S; BB. sub ota^Af. Cf oiaslii/. 

Jfcaso/ i) acervus, Usl? Itaao/, BB. sub J^oi', q.v. 2) i. q. Syr. 
]iio( aries, it. signum Zodiaci, Nasar. 

.m-iiiasc/" 6er6eri.<!, grana acida, y^^^^l, BA. Scribit BB. 
>teo-,;^is>io(, usurpato, ut solet, gen. casu, exponitque Syr. I^mclo 
^i^, et Ar. ^J.Sx}\^, tSjji\, ioi^l, et Ci)^l ,_*j>., sub quibus tri- 
bus nominibus latet vox Pers. eLi^ j'ructus esculentua wrboris berberis, 
Vullers, Lex. Pers. V. etiam tfisoxjsi'. 

>eoOis>iol Ambrosius, vir Graeciae primarius, qui Christianus fac- 
tus est, Spic. Syr. u-ii.. i. De eo cf. praef p. xii. Nomen postea in 
,sa^is>( contractum esse dicet Curet., ibi not. 4. 

)Iaoo«kao/'^ apffpocria, ambrosia maritim<i, Galen. 15 v. Vocatur 
Syr. )^0m» M>^o-> I'l^^ ^tta, sc. )iiOjb, quue pallidi subjlavique coloris 
est: Ar. i_i^L^^.' et j_5»Uj. In Lib. Par. exponitur .)l.a.*.a9 U 
|t>>iN->»too Jl immortalis, iiidestructibilis, h. e. adj. dfi^poaios, -la. 

Y. ■'V-«VN«j--S«(' 

^toiiJ^oiSiioC Ambrosius, nom. epi Mediol., BHChr. 72, B.O. iii. 
i. 267; ojjlo^^; [aoAra&f ■•_>> ,,eoa,^jeoi,s^o{ Ambrositis archiepus 
Mediolanus, Dawk. xxvi. 62 v; ).Zl!^o»Ia8f S»S(' >a>I«ooIam/'', Ebed 
J. 220, it. ib. 214, 215. It. nom. aliorum, B.O. i. 528, 533,=rua^t»('', 
C.B.Y. iii. 257, 258. Cf supra «sso«:kao|'. 

kflttL»otaso/''d/i/3pd(rior, immortalis, Jl'sui JI'BB, JIii^i.jo F BA. 

^jjijo/ nom. viri, 'lan^pi, 1 Mace. ix. 36. 

>goa3i -< v> ^ ffifipoxos. Exponit BB. taenia qua vulnus obligatur, 

jL«-i .)^J^. Cf. ep^^poxi). 

\^i^r cubitus, c.\JiS\, BA. Vox comipta ex KfiX cum ,^ pro 
dagliesh forti, cf wJk^ = ''ilB' mutavit (Davies). 

V°^f^<' i. q. )l{j<sj^aio^, q. v. 

^^»^/''Aph. v.'^.^, q.v. 

»^c/ Emegar, nom. judicis Israel., Jud. xvi. 31, ^if etsA (.^e/ 

Epfyap vlos ^Ei/dj*. 

yi.is^/'' meudose B A. pro ycii.j,^,', q. v. 

tso^ Peal. evasU, effugit, cum ^, Ephr. i. 485, iii. 422, BHClir. 
327 (•*?(); Jo^iSt ^ Of^r, B.O. ii. 410, iii. i. 392; fut. Jb\j, 
)^f ^ yotsclr, Ephr. ii. 155; yoJso)j j^t^ ^^, ib. 308; it. fOJ, 
lb. 259. 13. Haud scio, nullis adpositis punctis, an hie pertinent »aoL, 
An. Syr. 2. 19; jao(', Cyr. 36. 24, etc. Cognatum est hoc verbum cum 
rad. fso, unde ea quae in js£/''formantur ad Aphel v. »», quam ad 
hujus verbi Pael, referre maliin. 

♦so/ Amida, urbs in Mesopotamia sita, B.O. i. 25, 196, iii. i. 603, 
ubi eandem urbeni ac iaki\^^ esse dicitur, Jo. Eph. 406. 17, 415. 10, 225 •:• r^».\aAeLSOPC'_ r^xsar^ ■ ■:■ cooacoort' - ^e\ecaat^ ■ 226 Zachar. 340, 342. Scribitur etiam j-apT, B.O. i. 26, 31, ii. Ixii, ubi 
fusius describitur, iii. ii. 717, BHChr. 388, 389, C.B.V. ii. 552, Zachar. 
337. Ambas formas agnoscunt BA. et BB, scribunt autem »»?'; 
exhibet etiam BA. >wOfj,io( et (xofioi. Exstat enim ap. cod. Hunt, 
clxiii. Jw.1 ii)X« .>floo»oo^ , et in cod. Poc. clxvii. wo) woto fioi' 
uof3al. Hujus urbis epus Simeon, fioi; yfiN'oS, concilio Nicaeno 
interfiiit, Ebed J. 1 99, 205. Hodie vocatur Ju^ \^ Kara Amid, h. e. 
Nigra Amida, vel S^^ Karamid. Cf. etiam ),^,«bq.^/ et ILom. 

il'f»l Amidenus, ex urbe Amida oriimdus, B.O. i. 280, 411, 414, 
496, Zachar. 336, ubi Ass. Amidensis; it. jLtab/ id., Jo. Eph. 57. 8: f. 
jkL^^jlV^ ecclesia in urbe Amid, C.S.B. 210: pi. m. \^\-^l'' h-n^ 
ager Amidenus, Jo. Eph. 406. 16; f. ]]^^( )JL) nvulieres ex urbe 
Amida oriundae, Sanct. Vit. I'jov. 

IL'^/'w^., B.O. i. 528. 

Hi^l'id., B.O. ii. Ixvii. 37, 315; llaoj^j UJ^/'^cu, BHChr. 
83.12; pi. 1:^=^/', ib. 388. 

^DSL^fSei afidbtos, crudis ca/mibus ve8cens,^=.i>ixr)&Tr)s, ano<f>dyos, 
epith. Dionysi, h. e. Bacchi, tmojaJQ.>; >£Da**aoll r^ a>/xaSia> Aiovia-a, 
Eus. Theoph. ii. 58. i. Sic recte con-igit Lee ouj tfioo^uo^, quae 
lectio codicis est. Cf. adnot. ejus ad loc. t.«*tio ( Ammedwra urbs in Africa Proconsulari, •oi«»/ EuyeVios 'A/i/xtSapmi', Eel. Jur. 78. 1 2. Cf. Morcel. Af Christ, i. 74. 

o»3c/*nom. viri, B.O. ii. 387, 389, iii. i. 114. 

]toet:ai'' ancillatus, et ) I'iso ^ ' amciZto, v. sub fcoo/'; sed jlo^/" 
matres sub \j»i- 

.»c^opo/^sic BA. et BB. pro .aDn\c»ftv>(, q. v. 

Qxl, Chald. 'KQ??, cwr, Nasar. 'NOK revera esse *KD tS secundum 
qucrni rem, recte notavit Fisch. 

a*«o(QJOf ofioouoriot, -ov; exponit BB. aequalitas svhatcmtiae, 

Jljj-^QkSo^ a/iuy8oXa, amygdala, Galen. 16 v. Exponunt BA. et 
BB. de amygdalis dulcibus et amaris, Jl>.) jJL. jJ .|»<«ioo ).<^b>il^ ))a^. 
Multifariam scribunt .aik»^o^'', .cuj.^^', wi»>jci.^( sc. pro Gr. 
anvyhakri, )I|.^U(9/', et .cu.,^o/. De amygdalo v. Diosc. i. 154. 

^(^S^St^oioi aiivyhoKwov cXaiov, oleum amygdalinv/m, )>a^; >ji«« at> 
"liljjiJ^ ^jAi .]^iit> ex amygdalis a/maris factum, cf Diosc. i. 49. 

l^tow/ sec. Alchymistas id quod ^;aaa.ao, q. v. 

taidbflBU*?^^/' dfjivbplaa-is, a/iibpaxris, visus infirmitas, Jiebetudo, 
. ^.W LP.- , f. .^ju. I~-"-' Longam hujus morbi descriptionem dedit 
BB. ex libro Pauli j^^-j^I ile ^J de ocidi morbis. 

,MJla»l Amazones, Dion. ^. 15. Mavult Tullb. .MJOlber, q. v. 
It. ^)j{)oo^ 

l{aae/ e rad. ^^0, q. v. 

ij^aas/'BA, at ll^e^l" BB, diversitas natwrarmn, .jala w».»aa 
ja\j^ j^LJ .ajLUI Lj^bil. Vox corrupta. Cf. )j(unx>^ 

^L^^a^r 6po\oyUi, con/essio, Jlca^faso, BA. et BB, qui scribunt 
)Ijj(jii.(x»('''/</ei con/essio, quam sua manu conscriptam, episcopum 
ante ordinationem profiteri oportuit, B. O. ii. xl. Ivii, de qua BA. 
)lo>o»m .U*«b<» |olo.3f .f^.^. 'f it. con/essio, diaconis et presby- 
teria nuper ordinatia recitanda, ut sciant quae credere debeant. Talem 
homologiam scripsit Jacobus epus Martyropoleos, Bod. Or. dclv. iv; 
fdei symbolum, Hunt. cix. 220 v: de symbolo Nicaeno, C.S.B. 38. 
PI. .m-^iijo?, sc. loot -»->l. .loot fAi» l^U»-f Uiwius^ )j-*-.)l 
yootlojl/ ^ao )k«?ol ]}c^ .ipils.^? .m-s^ol^Joi' caeUros episcopos 
qiuis ipse primus ordinabat profiteri /ecit, sese ha/nc sententiam e mis 
regionibus ejecturos esse, Jo. Eph. 142. 23; it. .aDa*.5^a.so(, antequam 
eum Caesarem creaverunt jV-^o->oo .ttCu.^(uo7 o»ajo ooo ^|<^aL 
pacta, sive declarationes sententiae ejus, et jurajuranda ab eo exigebant, 
ib. 162. 4. 

)J^ciiiQ»rexponit BB. de herba thlaspi, .m*«iaLi.L ««? J-.^a:i.QSo/ 
.[cod. H. liBi] |;»o) V*^ai».aao^ .l^ao) .'•w .p .)i»o)o [1. .fi(ua«ii».l] 
^Jbb >_»^ amologia ea /lerba est, quam Graeci 6\d<nnv, Syri liAel, 
quod etiam in antiqno codice legitwr, et Arabes Char/ Bahylonivm 
vacant. Est autem Ai\i u_»^ nasturtium babylonicum, sec. Spreng. Diosc. ii. 474. Simili modo BA. iioa^ ,_^.....i\\ .\»ol ll^^oao^' 
Significat U^ot hyssojrum., Bed forte legend. Ji.doi, et sub 
1 lateat OKarrnit; denique quod vim habeat calefacientem et are- 
facientem, - - ~ '; y- ■■^'■, vel cum nasturtio, vel cum thlaspi consentiat. 

oiLojo/'iini/XoK, a/mylum, ex tritico confectum, Galen. 63 r. Expo- 
nunt Ibn S. Thes. § 9 LiJ 1^ "t t ^^. BA. et BB. Lij. Scribunt 
etiam ^^oiol'' ct yci^ael, q, v. 

>.<»>> wrnom. pagi in ditione Margensi, B.O. iii. i. 501. 
|jDQ^^'(sic BA, BB, et Ephr., sed Severus U^ojei' : ambaa 
formas agnoscit K.), Chald. DtOt^ ex DK, "1®*^, ut matrix e mater, 
m. /orma a<l quam res fingitur, vel in qua res funditur, ,_<JLJ 
LjC, BA, BB, Ibn S. Thes. § 9, et K. Usurpatur de palig annu- 
lorum, JlsAJL^f |i V ■> j o».a '^..^Uaof looojo/'' f—'V li^tU pala 
ill qua infamm est sigillum anntdi, BB. sub voce JL^oGlm : it. ib. 
]l'i . ft -a ]^[ t\ ].joiLJ>r. It. ib. forma in qua lateres finguntur 
tl-^Vvf ^/'l^oajtf/''. Exemplis sint, fuit tcstamentum vetus Lo-aefS 
l^o^io lAao^, Ephr. ii. 521; e^ \ji>ajo(''if*r, Caus. Cans. 136 r; 
IbMooo^ H; l^aoo* U«^.^ loot a|c9 ^, Jac. Sar. 210 r; fit aequalitas, 
ILcutO*., dicendi quum oratoris verba >«,^«,ia3O0 \.ioo.iO( •f-,f quati 
/orma et nota sunt rerura quas dicere vclit, Severi Rhet. I26r, cf ib. 
147 v/ j\'-h ~~"« {.aoflboo O^aSlso )>3ot?o |Lo>|lA ^; Uoax>l' f^A 
Ijpifc^ 0/ ^jfCLS, ejusd. Poet. 140 r. E.xhibet ctiani BU. iaoo-aor 
.^..>»ax> .jS .A\ ^Ui JJL. X>X^ ^ l-S^ .U-iof |jocS» 00 ^ai^^JSoot 
^j_<j_JlJ. It. K. )14»?? |ooaj!0(''',|Aa».{f )joojo/'Angl. a&w<; et sic 
DItSK ap. Buxt. ybwna lignea calcei. 

.oaso-^r n/iw/xoo, amomum, Gnlen. 16 v/ ilL.j> .)jojoJ[ BB, L»\.«» 
BA. Cf. Diosc. i. 28, et v. supra .asoosooA 

k£eaji>a.^)( S)j.(onos, sine culpa, cvlpae haud obnoxius, ^ .jjoaas llf 
»^ >_*^, BB. Dicitur etiam Ps. cxviii. ,toa!003e( a verbis /uuco^tot oj 
a/io)fio(, quibus incipit. 

.Q^/''(BB, .oao( Polygl.) m. 'A/ifiow, Amnion, Heb. I^D**, nom. 
summi apud Aegyptios numiuis, de quo BB. U'^^ia^? OMfc*»( liak»* 
h- jl'^ty |->['~">'^/ ot-aoA. ^^:^f .o.«ii |a> |o»^|' idoluvi est quod pro 
summo deo habitum est apwl Aegyptios, et in cujus nominis honorem 
aedificata est Alexandria. De eo v. Eus. Theoph. iii. 13. 11, An. Syr. 
205. 24, Ges. et Filrst. Lexx. Heb. sub POK. ILsoj yjio^'nom. urbis, 
Jer. xlvi. 25, pro Heb. NiO liOK Ammon Thebarwni, quia Thebae sedes 
antiqua ejus cultus fuit. Versionis autem simplicis auctores, quid 
esset N3 nescientes, verterunt .dwwraon aquarum; sed Vulg. et Targ. 
Son., tumultus Alexandiiae: et sic Ephr. ii. 147 Uiuma^j' .5. Exstat 
etiam ap. Nah. iii. 8 .cuoi; .il Javan Aminonis, pro Heb. PO^ tii 
Thebae urbs Ammonis, sed Targ. Jon. et Vulg. Alexandria. Ex his videre 
licet, qua de causa Alexandriara cum deo Ammone connexuit BB. 

y^ I' Anion, i) pON, nom. regis Jud., fil. Manassis, 2 Reg. xxi. 
18, 19, 2 Par. xxiii. 20, 21, Mat. i. 10, it. ib. Hier., BHChr. 27, C.B.V. 
iii. 21, Dion. o^. 5; pater Josiae, unde yoao/ ^a Josias, Ephr. ii. 308 
ad Zach. xii. 11. 2) nom. abbatis et scriptoris ascetici, Anwn, seu 
Ammon, quern passim laudat BH. in Ethica sua, e.g. Marsh, dclxxxi. 
30 r, iiiv. Plures inter Thebaidis et Nitriae asceticos hoc nomen 
tulerunt, de quibus cf C.B.V. iii. 159, 167, 168, 169. 

IJaw/' nom. animalis, de quo BA. et BB. I^.^V'.aof ip«ae |La^ 
[BA. lfc«»i?] Ifc«acu?. Arabice vocant ^.^\, Ibn S. Thes. § 17, BA. 
et BS. ap. BB: reddit autem Freytag. v_*^l lacertae Arabicae seu 
Lybicae genus, distentiore corpore et cauda, eademqu^ acuhaia, et 
oh camem delicatiorem expetitae. Longe aliter K., qui dicit |joJO(' 
esse, i) dorcas, Jhc . i_iJtj>. .(-J» .|l^a» .Ua^. 2) 7iebula roscida, 
oot .\1^^ .|?c^ .115^ .I»^ JUi* IV^ii .|^» .S Jt 

tttolbio^/ Ammonis templum in Aegypto, Dion. Xj. 17. 

IjaM^ ejiisdem, substantiae, Uabo/ <^f—, BB. Forte legend. Cf .OLUsojaof. .OAttOPOaO 

' 1 ' )' ' 

oy*OJOl onotovaioy. 

t»o^oio^( et YyoojCLiei dfiamitoc, -fia, cui, quibus idem est 
nomen, .loojk w-a*, BA. cod. H. xxv. 

jJ^MOJoac/' f iiuaniua, nominis communitas, aequivocatio, BH 
Log. 186 r. Credo legend. kdacoocLiaao^', jbaocuaao^', juaoajoao/'. 

tfiscDoae/ .4»nmon, monachus, C.B.V. iii. 257. 227 Qool&&asar^- coe\iosnr^ ■ j*©2^r^_^ci5ar^ •:• 228 tflDO^ow/ 'Afivvnjr, Amyntes, rex Assyriorum post ,eBQ^iAto(, 
i.e. 'A<rKaTa«i;f, Eus. de Stel. ». It. ib. .to^aicl. Cf. Sync. 147 A. 

.Loiu^Q^l' Amantius, nom. viri, RO. ii. 338. 

>tooi^a3ol rex Assyriorum, Eus. de Stel. w. Credo eundem esse 
ac .jBO^aset, q. v. 

ilia^l'' Ammonitis, regfionis Aegyptiacae Amtnoniacae incola, 
Severi Rhet. 117V, ubi monachos vocat )JlS&:e/'^|L^. V' auoUja3o< V. infra .ciA*jQao/. w>e|yijaao/ regio A/ricae Ammoniaca, 17 ' Kniuavuucri x^'P"! Athan. Ep. 
I. 8; sed i^ejujaa&ao/, ib. 2. 16. Cf. Chron. Alex. 80. 

tdDaujObae/' Ammonium, nom. virorum, i) presbyteri Alexandriae, 
C.B.V. iii. 17. 2) mouachi et epi Oxyrinchi, ib. iii. 174, ubi de ejus 
epistolis. 3) Alexandriui, qui Diatessaron scripsit, B.O. i. 57: usita- 
tius uatkJLiGoo/'', q. r. 

•jat al^ Q^soi Ammoninua, epus Edessae, BHChr. 118. 

uaaJLio^/' i) Amoniiui, unus e Ixx discipulis, B.O. iii. i. 320. 2) 
Ammwiius, Aphrodisiadis ejSus, An. Nic. 1 5, cf. ■"-■■^^( 3) >£aLia^( 
Ammonius, auctor libri Diatessaron, B.O. ii. 160, quem cum Tatiano 
Justini discipulo, qui primus Diatessaron digessit, confundit Ebed- 
Jesus Sobensis, ib. iii. i. 12, tttoJlJ!^ oof tfiaJLicuast . 4) Scetensis 
abbas, et epistolarum auctor, C.B.V. iii. 136, 137. Scribit nomeu Ass. 
B.O. iii. i. 47 ifn > ^Q-ac^ , redditque .4ni)«owa«. 5) discipulus magni 
Pambo, (\-\t9i, C.B.V. iii. 159. Credo kBoiioJoi'', jaLitiaol'', et 
ja^aJO( idem esse nomen, et Ass. arbitratu suo vocalia adposuisse. 
•fla-jQjoronmino rejiciendum est. 

yal3^a.io( aixfiavioKop, m. i) gummi-ammoniacum, liquor ferulae 
cujusdam, Galen. 16 »y exponit BB. Syr. uaXo/, q. v. supra, et Ar. 
^^l, cui addit BA. ^1. 2) sal-ammoniactcm, BHCuTid. 20 r. Plene cT' ^ctfl^jQao/ J.«^ao, Geop. 109. 13. Exponit BB. .iofULoj^ 001? ^2^ 
jAiijj. Scribit etiam .ao]uijo»i', .aa^fiv»o/, et .(aAAja>3>(. 

li^iA^o^r aic Ibn S. The.s. § 9, et BS. ap. BB. pro .o.iuJ'iaSa/', 
reddente.s , jLiy sal-ammoniacum. 

]h<^oj!o(vicultia, oppidulum, )i*J o^.jUo^) jls*«A 6r .IJoiaa .ot 
»;X«,jJI .ib^i .jUo.:^), BA, cui consentit BB. Reddit Castell. etiam 
aedes parvae, et Ferr. hahltatiuncula, quam significationem forte ex 
JUo:^) )t»} duxei-unt: moneo igitur )i.»f in talibus locis viculum esse 
pastorum e tentoriis constantem, quem Arabes .Ij et Heb. HU vocant. 

PI. ikiLd^r. K. 

>taja.io{'' Ammonus, nom. monachi, discip. Antonii, Act. Mart, i. 
70; vide Socr. Hist. Eccl. iv. i. 

jflajljajaao/ nom. regis Aegypti, BHChr. 14: sed .<v..K.eiwi v<^^ 
Dion. oa. 15. Ainenophis, Eus. 292. 

>toK!o( nom. pagi prope Antiochiam, qui alias usoiL. vocatur, 
(Isa«^/''».% )l^ii» uoo-v. .01 ,toaio}, Ephr. ii. 184. Vix scio an ad 
hunc ])agum referendum sit quod exstat ap. Anecd. Syr. i. App. 15, so. 
Chosroem incendisse U^a< w^as S •->'^ >< kflaaasjil. 

,£Baio( aretia, Jm^, BA; rectius .tooioiot, q. v. 

l^joQior porlulaca herba, iiJJ iliJl .|jL».3»9 .■<»>. .j», BB; 

U*il, BA. Ap. Ibn Bait. i. 155 ajj Ii** iiij 2}ortulaca sylveslria, 

Vuaoio}'' i) Amazias, rex Jud., B.O. ii. i6o, Dion. y».. 4, «. 2,= 
Vtja»( , Ephr. ii. 270. 2) Amasia, urbs Armeniae Majoris, cujus 
epus Eutycliius concilio Nicaeno interfuit, Ebed J. 206. 

Ufloojo^' m. ludihrium. Exponit BA.'^yi. jul :UiU l'-"^-^ 
JiJai\ .ijc/ wi fco/ ) «i Y>y> ..)»oJi^ o»it««'\ in lingua popuUvri si 
quis aliwii cidpet, oh earn rem Time me contemnis? dicit,=ludihrivmi. 
Quuui lingua populai-is eadem est ac Arabica credo radicem esse 
conj. ii. calumnialus est; cf. etiam )>ma>. 

yO^ow/ o/Mioiaios, -ov, consvhstantialis, Jlacso/ wJ 

. flft . yn a a r nom. viri, Amosis, rex Aegypti, Dion. e»a. r 2. 'A/iu(«t, 
Eus. 289. Usitatius cas. gen. >«DGua»o»?, Eus. Theoph. ii. 56. 2, 57. 
3, Hunt. dxl. 65. 21. 

^ n\ . »n . >o / BB. cod. H, ^aiiakso/' cod. M, m. dlimigena, BA. Cf. ^j,^ i_*Jr* •)fc>**»' »»*'*-<'• Quum e BS. cepit BB, nullus dubito 
quin legere oporteat .aBn^f\9in'\N( dXXo^uXor. 

^^i' Amos, nom. patris Jesaiae prophetae, Heb. POS, 2 Reg. xix. 
2, Jes. i. I. NonnuUi putant Amosum prophetam eundem esse ac 
Amasiam, BHPraef. in Jes. i. i. Confundunt enim Syri patrem 
Jesaiae cum propheta dID}?; sic enim .oscf ootj taofiMav , Dion. a. 10, 
et BB. uafiYiV, o^ooi; ^jjiii ^aol- Cf. jaDO^nv. 

il^^l' Amazia, fil. Joasi, rex Jud., Heb. i^'^OS, 2 Reg. xii. 21, 
xiv. I, 9, Mat. i. 8 ed. Cureton, BHChr. 23, Dion. «. 2. V. supra 

)»(MO('', fc— iioiic/', etc., V. s. iso/. 

)i^ai( (BA. et BB. <*^qso^') afiApyr}, amurca, faex olei olivarum, 
Galen. 151;. Exponit BA.^^ .Ils-T? )»«i.? ll^U' «otoU«/ Jl^l >iiao 
woicl lil oojjl ^ v*-/! t/JJl >>:>JjJ' aqua olivae, qvae faex est sued 
olivarum, quae quum olivae pressae sunt residit. Paene eadem B B. 

ttieoo( Jud. vii. i Hex., wiojoi; HI 6 ^owos roC Xfiapai, Heb. 
iTliDn ny33 collis Mweh, Pesh. ]^.iai t^.N'?^^, quasi sit part. Kal. e "TID 
in sensu "1?*?, cf. '''1?^, 'I^^J?, et sic Vulg. collis excelsus. 

U>aao/ Amon-ltaeus, Amorita, Heb. ''"'bS monticola, nom. gentis, 
quae sedes primas in regione transjordana habuerunt, unde Gileaditis 
terra Atnorrliaeorum, .^^.^ICiiaaoif ).ii( , vocatur Jud. x. 8, sed pos- 
tea per totam Palaestinam ita praevaluerunt ut incolae ejus universim 
appellarentur Amorrhaei, Gen. xv. 16, 2 Sam. xxi. 2, Amos ii. 9. Filii erant Canaan, Gen. x. 16. Vocat eos BA. ^^l ,:,,,■> Hdbesdnos, dicitque 
BB. jyi^^ yOoO-M? \^iaio{ Phryges ex Anwrrhaeis oriundos esse. 
Notandum est quod n*1b mons Moriah in Pesh. semper ita redditus 
est quasi legissit ^"ibK, sc. jJiixwIf U.*/', Heb. n»"iton px, Gen. xxii. 
2, et )J)>a»|; )»q^, Heb. n'nbn in, 2 Par. iii. i. Dicit de Amorrhaeis 

yAa .ii^io .<^'^.^; )'<^^ oo<M ^i ?f' - 'V ' l^*^( •V'oi IvnS. ^ o»J-ioo 
Ij-^^^^l 4J li-J^ii jk.^ J'S^ jc»aii. ijuoe l^vUs o».>l>^i; )V ' -,<" 
gentes sunt qiiae liahitant in monte Libano supra Phoenicen; et ex hoc 
gente alii in monte Galaaditide, et alii in wrbe Paran inter Sinai et 
montem Cades habitant; in Libra Oreationis (Gen. xv. i6) vocantur 
f^_^\. Vide etiam de iis Gen. xiii. 18, Josh. v. i, x. 5, Jud. i. 34, 
I Reg. ix. 10, Ps. cxxxv. 19, Hex. 4 Reg. xxi. 11, B.O. i. 335, C.B.V. 
iii. 83. 

}^)oao(' 'Eit)irjp, nom. viri, 3 Esdr. ix. 21. 

^io^^ duae m-bes hoc nomen ferebant, Amorin, urbs Mesopota- 
miae, B. O. ii. Ixiii ; et Amorium, urbs Phrj'giae, ib., et p. Ixxxviii, 
BHChr. 109, 125, 156, 259. 

>£ajXDia!a( i. q. ,tajxoio\iD( , q. v. 

Jl'oaor voc. deriv. ex k^('' ancilla, q. v. 

dSBOL^loior amethystus, gemma, Apoc. xxi. 20. V. .ttoA.<eol^o/ 
et >£aa^.£eo]^oo/. 

>«>Hxjo( f. 'Afia^6ves, Amazones, BHCand. 23r. Vocantur .mJoJL^/, 
Eus. Theoph. ii. 82. 2, An. Syr. 207. 7, Spic. Syr. cu. 15, sed ib. ju. 26 
jxuUioh, it. sing. JjoJLso pro Ijojbc/, ib. ^. 5. V. supra ,^jto»f. 

U^)Jo!, Gr. VMoff'^i, Heb. nafsn, Hex. 4 Reg. xii. 9, ubi Lxx. 
vocem Heb. retinuerunt. 

>tajjyie>( exponit BA. ^( [mj midieres sunt, sc. 'A/iafo«r, v. supra 

l»Vso^ nom. regis, ut videtur, UjLso/ Ka»?, Dion. oj. 5. Bernst. 

)l»ijc< m. pygmaeus, qui cnbiti et palmae staturam habet; sic 
enim BA. cL^-Jlj j^-LJl ^^ ^r^^l jAj .Jl'ijo Jls:»r ^ .oi vox 
composita ex ]il^c(cid>itms et jl'ilf spithama, significatqv^ hominem vel 
animal staturae brevioris. Exstat in Ephr. ii. 456; <**/.. .Js-ax^ 
)l»Aio(',^ Ephr. ap. BHGr. Pr. 13 »; ]lLfht>l'' ^f 000., BH. ib., h.e. 
H»)o li^icTf^r- Exponit autem K. IbkoJL .)4-^ .)io) vola manus, 
pugillus: cui vix adsentio. 

liaor,''^Zao^'', sSilaor , e radd. )uKao,''^M», ax«», q. v. 
•*^)^( al/ionrj^r, sc. XWos, lapis haematites, lijj \&\a, BB. 
Addit cod. H. ^jij^'i\ ^.j ,_^«..^^;j:»_^j wcori «<mm ^jiy^^\ *i. 
Ma^/'e rad. >.^, q. v. 229 co^aor<'_ .Ji^-nrf- r<:A-20r^_ JlaJSai^- 230 V*fr»' taenia, qua ohligatm- mdmca, iU^ .Jiji., BA. et BB. 

Cf. Gr. ftordr, fioTcJv. '' 

V**^^ scriptio corrupta pro ^a^j.^!, q. v. sub ^o^xjm/. 

.jD OV\ . \ . ^ / nom. viri, Gr. Ma/xwrarat/ior, 3 Esdr. ix. 24. 

j^pore rad. *^, q. v. ; sed It^/'exponit BB. jjo/' h. e. ^17x^^0, 
ace. vocis lir/TTip. 

i^r ai", aw, ammi copticum, nom. herbae, Galen, i^r. Vocat 
BA. jaj^xsaio)' ui?', et BB. .m.^-vioo/ w^/', exponuntque .)iLJ 
«1^U. V. supra ,teo\jol. 

».a©r nom. virginis Deo sacrae, Act. Mart., i. 123. 

oiUjoi' Ommia, oilJlaof wis Ommiadae, nom. familiae, qui ab anno 
Hej. 41 usque ad 132 chalifatum gerebant; oi)>I:»(''wJL»f is* ) ' ~^ 
magnum Ommiada/rum templum Damasci, B. 0. iii. ii. 137. Pro 
oil-jo/ exstat ap. Behnsh. ?. 5 af. o>oo; ). 5 o\Ui>}', sed cod. otiuao; it. 
ap. App. ad BHChr. 22. 5 <w)oo(''; it. ib. 37. 3 o.)yOO. Cf. o^ix,}. 

yCL^toclj Ijjai. Geop. 119. 12, ubi textus Gr. dfiapavrov, amuvran- 
turn herba : legisse tamen videtur interpres diiiavrov, q. v. in ifr-^t ii_v/. 

J^l' phaniasmata, [1. H'ij^JsOt] Jlo^l^^, BA. cod. H. xxv. 

yZLtior Amiun, nom. viri, B.O. iii. ii. 546. 

)ij)k.^x..ao^ Aemilianus epus Cyzici, Dawk. xlii. 50 v. Vocatur 
joa^l-i-oo^, ib. 45 1;, ubi dies ejus festus vii Sextilis. 

Il^oo/'f., pi. )^.^sIao?', i. q. JL*/', q. v. Exponit K. .I|^.A»,gs ,5 

.t»ft'> .iMJo ./ .Jo .'itti .]%^i.^i' Stratum, tapetum, etc. Scribunt 
alii )t.\7»/', a/tt )t>N>30^''. In Tract. Talm. Sanhedr. 44 a !'t2DK 
tUiyDSl, al. KriTm, stola e lana facta. 

^»Y AmAn, nom. chalifae fil. Aharonis Arraschid, BHChr. 141. 

Iif-yi^'m , pi. JllZ»( , i) stagnum quod ex effusis torrentibus restat, 

.\^} )^^^ t^ ^-^i ^^('".JIsJIJLa .[Loj .U^^ .l ivft *. .UslA 

ijkil .Jw^-Jl jV.^J ub-'^'* Scribit BA. iLSoi', exponitque .« 
^jl,jJiJ\ .Ua»» Ik^^ ^so ^«->»? )k-»^ .« !)k>^^- Credo vocem 
corruptam esse ex [1^(' , q. v. 2) pecten ferreus quo pectitur linum, 
etc., sarculum denticulatum, t^JJl .JjiJ.^ ^jt \ii .» JI^omb .01 ooL 
xjLel eylj ii^ •'rs*} u^-^' "^ r/*^* Plenius describitur sub 
]\j^r, q.v. 

o^e^? *->»(' Amino' dda/ida, nom. medici, BHChr. 355. 
^^(' ,t-^i Amind' addin, nom. viri, BHChr. 591. 
■tto^LilMf'', it. yoAxoe/, et •a^)>ioo(, aiitavros, -o» ; exponit BB. 
i) .Use? )^-»oi^? hi^l ^i»l' .)la~f «M? jiifJjaiLi fcwUooi 
.xoi *a woto Graced salamiandram significat, quae animal est, ut alii 
dicimt, lacertae simile: reapse lacerta est. Sub voce tamen ^0^x00/'' 
aliam e BS. expos, dat BB. so. (^jjJlJI ^j ^%^ .)l.a*4 I'f^ 'a'vm ? lLli», 
stKcus, humor salamamdrae. Hanc etiam expos, dat BA. praeter quod 
punctuat )L»i, et omittit ^^jiU-,. 2) )»aj Ui^^sof l^U lapis qui 
ignem exstinguit, BA. sub voce ^a*^/; idem et BB. sub yO^xoo/ 
reddunt ^jSia, de quo Freyt. rem^dium, quod defendit eo wnclum ah 
ignis ardore. Faratur ex lapide splendente Talc: immo potius est 
ipgum talcum, quod Persice vocatur uUlj. De hoc lapide cf. An. Syr. 
g9. 26, Diosc. i. 816. 3) aurwm quod ignem non timet, aurum purum, 
»_^jj\ .)»<x» ^^'^J Jl? loot?, BA. 4) qui conswmi non potest, )l 
^}JZ^. H (^JJ\ JfoA-, BB. sub ^o^U^l 5) \^\*^i "'^s quae in 
igne commorattir, Caus. Cans. 19 v. In Lex. Talm. Bondi scriptum 
exstat I^O^-PX, cum expos. Germ. Steinflachs, h. e. asbestus. 

)Sx>so^' f., pi. \il^r; de hac voce K. .« .lo .aa> ^»V> ^« 

.too? iVsi e» <^' r^^ ''^■^* •'^' •^'^ •'^'^ '^^ 

Jlf-^li .JllL^Ssi .\\^J~Jo Ai^^ JCao^ J^oJ^ 

W. k.i^j _;-o (^JJl JJjJi kjt-. . «J.U eyli *i;i- -'^^^J •'^ *-|» 
^1 ^1 .»^j Jbjdl. Quod ad primam signif. attinet v, U-ao/; 
quod ad secundam v. ]l^.oo/. 

.tn->^r afilt, malula, vas wrinarium, o»»? ffo »o)0^-r mJ-» 
iJj.j* ^to Uisif .Jlia-al Ih"-?*^ '"^ quoddam in quod effundUw 
•wrina. Arahes vocant iJ»*^. ( planitiei, v. s. 

( diclus, )loj-kj©/ diclio, j-i-so/, )fc..-io^, Ernira, imperator, 
T. 8. u»/. 

**sor nom. viri, Eedr. x. ao, Hcb. TW. 

*-»/ nom. loci, i«ao|fe jkll? lia^/cn-'ea ffhoruk et Amir, Jer. 
xvii. 9, pro quo Ephr. ii. 48 ^^aoifo I^Lif i^i^/oMtu tjfhae et Amir, 
Heb. "I'OKni enhn navy rutwo* in tylvi* el tummie motUibus rtlietae, 
sc. a Canaanitis, Amorrhaeis, etc. Sec. FUnt. I'DIJ cMtella sunt in 
montium cacuminibus a monticolis, *lbjf, exstructa. Vertunt Lxx. et 
Ar. ^'t?K per Amorrhaeos, Syrus autem pro proprio nomine iukbuime 
videtur : reddit autcm Gabr. Sion. cittema Here* quae fertur, quasi 
partic. sit e verbo ^ae/. 

itit>l vox Armeniaca, C.B.V. ii. 314. 

ot>ijie(' Mir za AH, fil. Chalili Soltani Mogolorum, B.O. iii. ii. 160. 

o>]jtjl^( Amiranshah, filius Timuri natu maximus, B.O. iii. ii. 
135. Eum vocat Ass. ib. 1. i, Miransciaa. 

luboe/, )jjbOo/, vertit Schindlerus ripa, agger, (sic enim lege pro 
ager); sed Ges. in Thesauro suo sub B'Dtjt, " Confert cum hoc vocab. 
Michaelis Syr. [l^f" ager [agger'], ripa, quae vero vox nullo auctoris 
Syriaci loco nititur, et a cunctis quos Oxonii et Parisiis inapexi Bar-Alii 
et Bar-Bahluli codd. abest." Verum exstat ita versum iu Maaii Peculio, 
addita hac observatione " Aquilam vocem Heb. Vrtia Josh. iii. 15 ver- 
tisse wotcuJoo/." Exstat etiam in Ibn S. Thes. § 21, ubi forte rectius 
puncta habet luLoof et reddita est ,^.t.5-r..\\ stagna; et sic BB. 
,^^^^1 Jib .|Joo; jl^'^^ ^ ^f^l ^^l']liJ^ U«^/ stagna 
quae ex aquarum torrentibus restarU, L e. stagna quae per aestatem in 
torrentium alveis hie illicque manent. Addit cod. H. J»^J1 jjLjjJl. 
it. stagna urinae. Denique \juiol semel in libris offendi, sc. Galen. 
70 r, ubi stagna significat. In plurali tantum usurpatur. Male scri- 
bit K. ]l^l' et )fcI.i*so('', q.v. 

Ua^l i- q. \^^l', q. V. 

i-^fe rad. Loae, q.v. 

)i.^}' (it. ]^V, sic enim BA. cod. H. xxv. jb«»/' .j .\^l' : 
it. K. l^b^ ]lo :]boo^' :?oJ )ia o^ ^^&o ^JL*/ JbLae/' sunt qui 
minus correcte sine yud scribunt jkoo/') f. Exponit Ibn S. Thes. § 9 
et BA. lif^ .\\ palaferrea, rutrum, et idem etiam in lingua popu- 
lari vocari Ifciao^'', sc. l»/^ U'M ti*^^ IVoe^'', cod. H. xxv. Vocem 
JLi,_x-* exponit Catafago a wooden shovel with which they clean 
streets. Pienius BB. jkoo/ ., ^1 ,».»«) Jlij .ii^Jkil )liL:»/' 
jl&LJlI S«3 .^jy'i\ ijjiu, .t'w^o? lioj o»3 ^^( jV~Ao;.^e 
[cod. H. l a. ~ ' >'] rostrum; sunt qui dicant palam ferream. In una 
codice vox scripta est Itoo/ et eayponitur rutabuhim, quo ignem e cine- 
ribus purgant, rutabulum pistoris : sec. BS. inttrwmentum quo abster- 
gitur, verriculum (1). Denique K. .|ls*I^;s^ Jbl^ot^o JkLao/' 
iiviJlj ^SJJ}^Jh^ yjk\ J)^ .li^ :|j.^^' wJyu :)kii»oii Jl^^oii 
uU-Jl rostra, ligula, spatha, pecten: alii dicurU haustrum, et trulla 
aedijicatorum (1). Eandem expos, dedit sub )lo«/' et ])^J^V , q. v. 
PI. Jkilso/' et sec. BA. ILoix'' e forma Itso/'. Exstat' ap. Hex. 
4 Keg. xxv. 14, ubi vocem Heb. D*VJ reddunt Lxx. ra laiUv, sed Hex. 
])iJjol': it. Hex. Jer. Hi. 19, not. v, ubi Aq. et Sym. IfcJJcJIo lloapJJ, 
Heb. Jli''5?'?, vertitque Norberg. verucula el palas. It. j&LwIo \^j 
securis palaqu^, Pat. Vit. 342 r/ jlaso/ "aiuu, sareuli," Oeop. 2. 12; 
)iJjiol' "Sfim, sareuli," ib. 9. 16. (Forma Jls-aprin Pat. Vit. e scrip- 
tione Quatrem. provenit, et sic BA. ap. cod. H. xxv, caeteris repugnan- 
tibus, sed forte rectius se habeat : pro certo enim habeo esse Gr. vocem 
auri in linguam Syriacam receptam, quae etiam in Lexx. significationes 
habet pala/ni, rutrum, sarculum, haustrum, rostrum : cave tamen ne 
haec omnia recta esse credas.) Exhibet etiam BB. jjor cum expos. 
du>jLX^ scopae. 

^l", ^aao/', etc., e rad. ^, q. v. 

*aa»r, iAici", e rad. ioso, q. v. 

]L^!' f.. Amir. 68. Exponit BA. .ilJuJI i-JUVll ij-iU .t^.ftj 
1 1 , f. , iv))!*' .alJjjJl U^ ui/^' tapetum, stratum, vestis qua corpus 
involvii cUqs dormilurus: al. stratum villosum. (hanc vocem scribit 
etiam ^%jp et ^.i) al. vestimtntum minus quam it.U». It. BB. 

^ Gg2 ' 231 ^rC _ K^A-BOr^' •:• ,J5ar^-:- 232 V-.trUU .) b~a.J fc-j)©/ )k>a^ ; et Ibn S. Tlies. § 1 3 « - .. i : WH ; plenius 

^aXUl^okX) '^i.^o .ijli-. .(jJlU .i-J^ -kUj .iUJr* .i*ii- *aJ»j 
^mVjua ta}>etum, strcUiim, vestis exterior etc. lutec enim omnia paulum 
inter se differunt. Exemplia sint jts-iiai ]L. JLaS/'.)L'^ kJU, Josh. 
vii. 21 ; it ib. 24, Heb. "■?"?«, Lxx. i^tX^, Vulg. pallium, quod exponit 

BB. i-.i^^JKi .[1. \^Si] lij^ <i^ ^h U-» U^oj e" ^^^ 
JI t-c- )1.»o,o tapetum e iincturis nobilissimin, cui s^mt utrinque 
fimhriae, et omamenta acu picta. Et postea U>^^; |t>« n>^ t. ]ji^( ', 
melius BA. )x^!b.4? |li<./i<asr militis indumentum. Adde .ot .)1» \;'Vim 
U>^ ^ fc-l? JLaS/', 'BHSchol. ad 2 Reg. viii. 15; Jfc-ii.^ hoi' 
tapeta Babylonica, Jac. Edes. MS. vi. f. 53 v; |l^»a-)? JLsoV tapetes 
purpurei, Jac. Sar. 396 r; I^JiUk. Iacu.} JLao? »f».|k-«s? ot»V^, ib. 
227 »; JIl^^'"^!^ . -^nA ^ tapetibus indormientes, ib. 129 w. Affirmat 
K. sub voce j^i^-oo/'' esse qui scribuut .fo ./ 't^i^ ^^- Suspica- 
tur Levy in Lex. Chald. sub T^'?'''*. quod e Gr. voce /liiXtios derivatum 
sit ]Lil' : luavult Fisch. en/iaWov, latwsus, lanuginosua. 

JL0/* e rad. ]Le, q. v. 

^fi}', i^^:^r, etc., e rad. (^», q. v. 

11^^^' OfioXoyla, )^-.jol .)l<u-?Qao, BB. Cf. )y>^ No v>/. 

.m^s^^p::!^^/ V. s. )M>.^^i^aae(. 

ifioQ^oiiao/ 6er6ms herba, djdl_jj>ij .^J,K)^^^\ .ua^i^i^iol , BS. 
ap. BB. 

.c^aor, it yc^iaor i. q. .cii.Qao)', q. v. Exponit BB. ap. cod. H. 
)koot(' oOi. ]ii> .e^i^.^jX^^^^ .UxjJl .)fc^? laiJl. BA. scribit 
etiam yo^tje/'et ^0^. 00 /. 

<f^ao! e rad. ^^m, q. v. 

y^r i) nom. idoli, Heb. ^^b, 2 Reg. xxiii. 10, Jer. xxxii. 35. 
V. sub J^.>o. 2) uom. oppidi in tribu Aser, Heb. 'H?^?^, Josh. xix. 26. 
jpa^. .'^\at»/ berberis, •^e^i^i^yi!, BS. ap. BB. V. supra 

■^iSi/' e rad. ''^b^jo, q. v. 

}^^ I ■^y ('" >'j.j.A.,„ ged sensu vocis cVi>i«X«a, diligentia, sedulitas, 
llaA^ J, BB, qui etiam scribit U 2v :o^'. 

y^\.:Aio}'' Ammenon, rex Sethitarum quartus, BHChr. 5. "A/i/ifxcov, 
EuB. Chron. 5; it. Sync. 38, ubi rex Chaldaeorum vocatur. 

y^lijii)joio(' aiiapwuvov, oleum am^racinum, ^.^ ..glo*).jo{; ti«»v 
jj,L.«*^l, BB. V. supra ya«f)j(9(', et Diosc. i. 72. 

,£Bo)xJcisaao( Amtnonius, epus Latopolitanus in Aegypto, Athan. 
Ep. Jjo. II. 

wjaUjnifiV)/ i. q. waI^cuo^, q. v., Athan. Ep. 2. 16. 

.xoeujo^uo! Ammonius, epus Antinoopolitanus, Athan. Ep. Uo. 16. 

y^ii^aiLio( grmmd-anvnwnia<:um, ^^'i\ jjt^ .^^JJ— ^\, BA. 
Vox Persica tamen ^i,.' ■ ■■ minime idem est ac jpil, sed resxna fiava, 
guecino similis, quae ex arbore thuia articulate paratur. Cf. VuUers, 
Lex. Pars, sub fj^^x:.^, et v. supra ^Qjijjoio(. 

•fDOsaao^ , it. «seaae( B A, et ^eoasLsoi' BB, Smios, arena, sabulum, 
J-/1 .\LL, BA. et BB. 

yfi I 1ft vi/ moHS AmamMS, ]ha-l .o-Lso-ae/, Laud, cxxiii. 297 v. 
V. infra \xioh 

.m'l'W'**^ ^jnmontM*, Aphrodisiadis urbis Cariae epus, concilio 
Nicaeno interfuit, Ebed J. 207. 

^} per enal. literarum pro y)jc pertaesum est, o»^ ^^|l )j? Act. 
ix. 38, sed ^ y)-aolt ^' Gal. vi. 9, ^<ijLi. ^jolL )!' Hebr. xii. 13; rec- 
tius yoa^ yUcl ))' 2 Thes. iii. 13. Alia exempla sunt o^ yCOiop JJj 
Ephr. i. 269, ^ ^jclj. Jlj Sanct. Vit. 74 v, 115 r. Sed v. ybo. 

^]* et ^o( (pro ^ao^, prima litera non ut in aliis ejusmodi ver- 
bis intrans. in w, cf yksl, .a^^, fih sed in ot mutata, quod idem in 
verb. Heb. "i^JDzsl^' accidit, ut notavit Bernst. in Lex. Chrest.), perse- 
veramt, aasiduua fuit, wJ*') .• ^'j'j; K. Radd. cogn. sunt Heb. IP? et 
Ar, ^^l. In Pe. praeter partic. Peil ^«sf /', U^**'. non exstat; sen- sus enim quern dedit Quatr. mo^-atus est, segniter egit, cum exemplo 
^I'^H'segniter ne agas,v\x accipiendus, sed potius legendum ^/']l', 
pro Asd/'JI', imper. Aph. v. y|j», cui certe hie sensus tribuendus: 
exponit enim K. **»■( .''^*'»( •>**»< • 

^1 Hier. credidit, uJxl crediderunt, Joh. vi. 56. 

Ethpe. ^\ir perseveravit, a^\ir perseveraverunt, \y^\y BB; 
assiduus/uit, cum o rei, Col. iv. 2, Gr. irpocrKapTeptiv; Hex. Prov. xxiii. 
16, Gr. Miarpipciv ; Hex. Job. vi. 28, Ps. xlv. 10, Aq. Mai. iii. i, Cyr. 
295. 8, Gr. o-xo\dC(iv; ^1^/" l''=^r* wpoo-tux"" <rx'^"Cf' Corp. Ign. 3; 
assiduus fuit )L',^ in frequentanda ecclesia, Ebed J. 185, B.O. i. 2.38; 
)II;A3 in lectume, ib. iii. i. 603; )l'o»^J-«i? )l'«ial-ls» tra studiis 
honestis Cjt. 295. 4; )o^I? cxh>ukSftj».]^ in Deo colendo. An. Syr. 31. 
4. ), il^ .oo»» ►asU/ ws^>=«aW« «os urgebat tormentis, Eus. Mart. 
Pal. 44. 9 : de constantia in bene agendo, jsio^ ^^l^<! S. Mosis Vit. 
314 r; it. in vitiis, (J«|l^ ImSoc? \ l' i ^ m - ,, Ebed J. 179: permansit, 
semper degit, )^ju»aa=>, Cyr. *2i. 21; )llsiaj ^i»|l^ IV-il'Zi |l^oo 
Off. Mar. t '" 18. Cum'^, U't^ .ol^j^J ecclesia/m perseveranter 
adeant, Ebed J. 246. Cum IcLii permcmsit apud, oX^ t*"'*' 
stoiOlL w^oJ yO»^, Act. Mart. ii. 291; )oSi.f lo^ t'^'J;!' ^' ^l' 
Sanct. Vit. 104 r/ jotii^'' laX al^!fc«JC assiduiias in rebus dimnis, 
jDl cylji ^J ,jL«.>'i!l, BB. Cum «! vel f-IJ id., woto^lj )ooi ^J«l^, 
Sanct. Vit. 122 r. Cum '^i- semper adversatus est, %S. ^IJ-V 
"assidue insidiatus est," Ephr. i. 191. Part. m. ^iojlsso, f. )isoi^Jo. 
Affirmat K. rectius scribi ^»\l^, .3 .^Isj .^iolsJio .^sel/'et exem- 
plis dat |lL»1^ jla^oi^ de Anna semper in templo commorante; 
Jl^oc^J ,1 s "••' ■ x.v \ ( ij I f 1 y^} ^ "^ tM. <m/s psalmis cantandis assiduus 
fuit (ex Exequian-um Officio); ^LoIm ]fc«^Zo ]l^vJ>o»9, ex OiT. Mar., 
cujus loci lectionem ut in libris impressis exstat supra dedi. 

Paid (sic Bernst., sed Ges. Aphel) ^-»_*« (Chald. TO'O, Heb. 
poxn, Ar. ^^.^.^-b), fut. .'ft.oM, Marc. xi. 23; credidit, Ex. iv. 
31, Joh. iv. 53; ■ '^ -~ II A-^l^a-xs sultanus non credidit, 
BHChr. 262, B.O. i. 29, loi, iii, 112; fidem amplexus est, ib. 
i. 47, iii. ii. 10, 33,92; cum ace. Marc. xvi. ii, Luc. xxiv. 11, 
BHChr. 261, B.O. i. 367; cum aff. yJ(\ 1 v> »o>-' credent tibi, 
Ex. iv. 5, Mat. xxi. 32, Marc. xi. 31, BHChr. 263; cum aff. et f, II 
J ■-■^-">" -"f non crediderunt eum esse . . . , B. O. i. 103 ; et cum j sine 
aff., ib. i. 179, 331. Cum aff. pers. et ace. rei, credidit alcui alqd, 
)JV n''^" -~ BHClir. 381; IjL^cub MWdi •tf>.ot rem ei commiserwnt, 
ib. 592; m^e )^«? odsQ-o) multum awri ei commisit, Jo. Eph. 112. 
13: vel cum"^ pers. ^ao^w^^ )i*'<^ *«*ajj ui me alicui crederem, 
ib. 349. 14, cf Ephr. i. 364. Cum o ci'edidit in, i) de objecto fidei, 
in Deum, Joh. xiv. i, B.O. i. 132, 370, BHChr. 223; in Dnm, 2 Par. 
XX. 20; in Patrera, B.O. ii. 276; in Jesum, Joh. ii. 25, B.O. ii. 165, 
iii. ii. 486; in Eilium, Joh. iii. 36; in Diim, Act. xviii. 8; in me, Joh. 
xiv. i; in nomen, Joh. i. 12, iii. 18, i Joh. iii. 23, v. 13; in lucem, Joh. 
xii. 36; in antechristum, B.O. iii. i. 28. In hoc sensu Gr. maTeveiv 
fls respondet. 2) pro veris habuit, o>^\vi~> ^ao^o*. Joh. iv. 50; 
o»T^N OjO, Act. xiii. 12. ■^)jiduciam in alqo habuit, Gr. iv, . ii?n.oi )l 
o»3 nullam, in eo Jiduciam, habuimus, propterea quod male de fide 
sensit, B.O. iii. ii. 465. Cum ♦!», Act. xviii. 8 VHh., qnae lectio recte 
Whitio suspecta videtur, si Gr. ra respondeat, sed forte Thomas Hh. 
in suo exemplar! 8ta habuit. Cum !^ fidem, in alqo posuit, Jud. xi. 
20, I Sam. xxvii. 12, Rom. iv. 3, B.O. i. 232 ; vel in alqa re, Ex. iv. 9, 
Joh. xii. 38, B.O. iii. i. 392. Cum'^;*^ et part, pass., de iis quibus 
cura alcjus rei concredita est « . ivi.opo oooi jj^;)*^..^? ^<^o) qui 
cur am eleemosyna/rum gerebant, Sanct. Vit. 279 v. Cf. \ • ■^ -1 ^ 
Denique ter sensum rariorem habet, sc. i) depositum dedit, opes 
alcjus fidei credidit, ojj&^ot? ^.^sL/ , 2 Mace. iii. 22, ubi opponitur ad 
^ao^oilil ^JS.^C quae alcjus fidei commissa sunt. 2) dedit rectorem, 
dtUo^o) )lonfln( )|j. j^- •^.<\ cuique scholae rectorem dedit (ad ver- 
bum quamque scholam concredidit alcui). 3) arte elaboravit, o»iJa»« 
o»i^^^^ Texvrjo-dp^vos . . , , Sap. xiii. II, Cf )jL:»^'^ar«, ]lj!io( arti/ex. 
Inf. n I VI I o)V>N credere, Joh. v. 44. 

Part. act. ^ao^mao, )Jl, vi j< mjo , i) credens, qui credit, ^^ji\, BB, 
Marc. ix. 23, Rom. xiv. 2, et passim; cum ts qui in Christum credit, 
Rom. iii. 22 ; emphat. )lLxuo»jo, Joh. xx. 27; U/ )a.»-ofcSo credo, B.O. 
i. 290, 291; ^j^'^cuotso credis, Jac. ii. 19; o^ loot ^ia<o»>a credebat 
ei, Jo. Eph. 112. 19; ^^vi i O ) ? it > woicum ).v^n>> vitam swrni tabulae 233 ^rf ^r^ 234 (navi) commiltit homo, Eus. Theoph. i. 54. 2, cf. Sap. xiv. 5; Uf 
^^ qui rwn^credit, 1 Cor. xiv. 24. Foem. lijo-iso, Mat. xvii. 
17; einphat. JlsUD..iio, Act. xvi. i. PI. ^^^jcuiso, Ex. iv'. i, Mat. ix. 
28; U^ ]ua)i ) i « iftN . ^aoo» ooo) ^ .i ^n .o > . v> Jl Jiomani non crede- 
hant, h. e. audebant, e otjicm^m Arabes quos vinctos haberent solvere, 
BHChr. 175; ^^i. ^'ft .oi.io 710S credimus, compos, ex .-■^.^■^^~ et 
^jL, Joh.^iv. 42. Emphat. )iaQ>oiafO credenies, Act. viii. 2.' Cum aff. 
wotaLcu^jsai, 2 Thes. i. 10. Usurpatur ^^I.iyi..^ substantive de 
symbolo Jidd, to Credimm, Angl. <Afl 5e&/ B.O. iii. i. 199, 533, iii. ii. 
812; iu precibus suis quemque recitave oportet .a»|o :\ei^l i^.*^fO 
^ urvi .otfoo r^ooAs; hymnum cui nmnen Tersanctus, et orationem 
dominicam, et symbolum fidei, Marsh, cccxcii. 61 r. Rubrica denique 
jubet siugulos iu symbolo recitando dicere U/ ^<m3 ego credo, sed 
sacerdotem in universi coetus Christianorura nomine ' ■— '- — 
credimus, C. S. B. 48. Liceat etiam de usu praep. 
Serushvai adders de Eom. x. )?ot .Ul 4, 10, II, ot.3 ^;sd<o»aoc 000 no8 
verba Bar- xOt flNYCS i iJkiD} ■*'^^ ""^ •t'?'Ni.'««VI •>?«>•»■( Joi^/ Lc^ ^o Joo) diva-sum sensum gerunt o^ i'"ro>y 
credit ei, et ot^ ^^o»so credit in eum; iUud enim significat quod verba 
ejus vera esse credit, hoc aulem quod eum Deum esse et e j^raesentia 
Dei missum pro certo habet. 2) credms, Christianus, qui fdem 
Christiariam amplexus est, Act. xvi. 2, i Cor. vii. 13, 14, 15, 2 Cor. vi. 
16; ^l^ nfiN ? )ii >o .c»ao verus fdelis, Angl. a true believer, B.O. i. 
429; i*jJlot y./'^jls iifi .^aoo \t-^Ji ]ls.l.^nr»^;.a mulier vere Ckris- 
tiana et fidelis quaZis fuit Helena, BHChr. 492; jJLn^oUs l'^^'^ de 
Abgaro, B.O. i. 261; de Constantino, ib. 311; de Abraham rege 
Homeritarum, ib. iii. i. 193; de Aidog, rege Aetliiopum, ib. ; de Jovi- 
niano, BHChr. 69, ubi opponitur voci }«'-■; )L>»i JLLa^otM ortho- 
doxus, B.O. i. 27, 52; ]V..i.^tn.;ao jmit-i^ )V ^\.^ .©lis )ae 
)l««*ib, BHChr. 516. PL ]jLsa^otso — oim<iTol, Christiani, absol., i Tim. 
iv. 10, 12, Apoc. xvii. 14, B.O.i. 11,35,46,54, 179; et adj., i Tim. iv. 
3, Tit. i. 6, B.O. i. 51, 237; et sic de legis Mosaicae cultoribus. Sir. i. 14, 
I Mace. iii. 13. Denique ).iifiIo»jo kot' (^oxh" sunt Monophysitae, Jo. 
Eph. 7. 2, 53. 16, 55. 4, 126. 4, et passim, Anecd. Syr. i. App. 10. 

Part. pass. ^^<x«opo, [ii yiimvi, caeterae formae eaedem sunt ac 
part. act. ^a&.ooo; Ar. ^^^--.1, ^j^y^i iJiJ'-a-*, ij^, o^^, BB, i. q. 
Heb. 19??, I Sam. ii. 35, Job. xii. 20, et passim, et Gr. ni(TT6s; i) 
creditus = tn(rTev6eis, ^sa^ooo »«-aD ''^ [jLsa^ otioi^ fideles omnia cre- 
dunt, Act. Mart. ii. 381; w^ \x2a^o>io creditur a m^=credo, Pat. Vit. 
230 r. 2) fide dignus, i Sam. xxii. 14, Ps. xix. 7, Ixxxix. 37, Prov. 
xvii. 7, Jes. viii. 2j Jer. xlii. 5, Dan. ii. 45, Ebed J. 243; pro Gr. ituiTos, 
I Mace. xiv. 41, Tob. v. 9; xotoNv ^/ . » yiVnivi verba ejus digna 
sunt quibus fides adhibeatwr, ib. xiv. 4, i Cor. vii. 25, 2 Tim. ii. 2, 
I Pet. iv. 19, B.O. i. 183, iii. i. 115, 118. Pro jltLLo^otJo [1. )lsLxkIot^»] 
fidelia, Sym. Jes. xii. 13 ed. Norb., in cod. Mediolano legitur |]^>.AjJoo«ao, 
Bugati, Dan. Hex. 167. ■^fidus, fidelis, fidem, servans; de Deo, Deut. 
xxxii. 4, I Cor. i. 9, x. 13; de hominibus, Prov. xi. 13, Col. iv. 9, 1 Pet. 
V.12; Iji^CLSB ,ao^^a'%^\ija^lnio fidelis irt, omnibus w,gotiis,'Z.Q. 
iii. ii. 913. ^) fidus, de quo alqs securus est, certus, tutus, firmus, 
\x!A*otso \iU' , Jes. xxii. 23, 25; )Jja<o».ao )l^^ domus secura, h. e. 
prospers, i Sam. ii. 35, xxv. 28, 2 Sam. vii. 16, i Reg. xi. 38; etrp -» .^ 
|K. I J^ .-(Sr. ^o;; certa Davidis gratia, Jes. Iv. 3; ..iviiooo w>oigl», 
ib. xxxiii. 16; jls tr^.w-ao JkL^ilT, Heb. njiDN niSJ?, ib. xxv. r. 
Sensus rariores, durans, continuus, ^lO^ooo \^\^o ^ i t\ I ' oj 10 jlouoo, 
Heb. 0''mK3 wbm mo^i niSO, Deut. xxviii? 59; sincerus, ^jj 
|,t </t ■ .^ «N vdpSos moTiKri, Job. xii. 3 VHh. 5) creditus, a) de eo cui 
alqa res commissa est, cum ace, \j( ^^^o^oijo 001 ]Lol^.k3 'k>.3> oUovoiiiav 
ittvitrrfvuai, I Cor. ix. 17; l^oot ^jA<<M-io )|oii»» )La-:>.» jj/ cura pas- 
toralis urbis Halebi mihi commissa est, BHChr. 130; it. cum '^j 
)lk. ■-,w>y Jlos,? )~«i4 "C>N. . >?■ ■ HfM credita est ei adndnistratio nego- 
tiomm v/rbanorum, Anecd. Syr. i. App. 45 : it. cum'^.i,.,^^^ ^^v^ .o> 10 
.ttOiSoA nji' Kimpov eiitruTTfvBfis, Cypro praefectus, Cyprum insulam 
aiH credifam habens, 2 Mace. x. 13. Cf. yO<»» ^-^^o ^ja^otJo, B.O. 
iii. i. 54. 0) de rebus alcjus fidei commissis, Loo UacuotJof Jl'a«aJ 
yOM^, Ephr. i. 223; )1s1j*uo>jo Jl'diT negoiia ex fide, i Mace. x. 37. 
6) usurpatur substantive pro eo cujus fidei aliquid concreditur, ut a) 
minister regis, .»ai>ci»j»» o»JJft-ooo j»o>o?a,i>.oi, BHChr. 43. fi) 
praepositus domui, oS^^).^ )jLou.ijo o^so-fr, B.O. iii. i. 208; unde absol. oUov^itot, dinpensator, oj^f eei } ■ ■xs - «, ■»«\ ;>9/, ganct. 
Vit. 281 r; o.:*-f U 1 0. . 1(1^ , ]u>, ib. 283r; oh^t ^i-«.>,^»S. ,a», 
ib. 305t>; pi. ^cu» ii ^n ^iota o , ib. 279 V. Quouiam talia ofEcia et 
pracscrtim nmlicrum cura eunuchi* demandabautur, passim vulet y) 
ewnv^hus, ^ ^^Ul. Ibu 8. Tbcs. U. ^ .lairUl.^^ ^, BE. 
Heb. D'-JD, Qen. xxxvii. 36; -wcxixilijo, ib. xl. a; ^sikji wImumw, 
ib. 7, I Sam. viii. 15, i Ri-g. xxxii. 9, 2 Reg. viii. 6, xx. 18, xxiii. 11, 
xxiv. 12,15, XXV. 19, ubi eunucliu* viris bcllutoribus praefectua e«t; 
o^Lo^ooo eunuchi reginae, Estli. ir. 4, vii, 9, Jes. Ivi. 3, 4; «( 
t nft . o ). ao praefectus eunucfiorum, Dan. i. 3. Plerumquc in !>ia loci* 
cxhibet Hex. ).maeuo/'. Pro Or. tlmixot exsUt Ujft.e»M, Sir. xx. 
4, Mat. xix. 12, Act. viii. 27, BHChr. 26, 34, 43, 45, etc., B.O. i. 189, 
Jo. Eph. 412. 21. Vcrtit etiam Am. euntictius ap. B.O. iL 323 
de Sergio Rhesinensi, ubi tamen non ita Intel ligcnduni est quaci 
Sergius reapse eunuchus fucrit, sed iLta^ooo o,r.'->ta voluit quidetn 
esse caslum, se castum esse profitebatur, dum facto fuit ■ l^ ^moJiS 
aSj llo'^ik^To wi^**.. De Mat. xix. 13 adnotat BB. fc-Jf )TJ-j:,y .0001 hi^h Uioaliw ^f ^aji .^f :5o .iuot lloA*,^© jliLju,^ 
JL»/ <-.i>J^ V lyi^U U-l ^*l t-^io .Uiik^ II^IJmj )?« 
M^o yojoio .U« i > ftv .oo»^.^;o< OAaaS; .&joi ^; :^ • . ~.N. n ^^ 

.)o»:^i« jl^;.^^:^ If'^? "O^^ ."^f^ .oi\,..< l^foi^ ajaS; on; 
la^ o^ iTaap U p.^o .ot^;.:ki> ft li- ft n ol^|« U-'^.a^ ^t»'t>c « yi-ao uxi^ )u)o^o .1)^.^:^ oilb«>^il ^ i)[^ U-'N e»^> eunucJw- 
rum tria genera, i) eoruni qui casu el injuria naturae sic noli mint. 
2) eorum qui per cdiorum violentiam daminum iiiviti perpessi tunt: 
quae duo genera neque culpa neque laude digna sunt. 3) eorum qui 
sese mutHaverunt, et qui onvnino culpandi sunt, ut 'locet T/itologut in 
Sermonibus suis in Verba Evangelii, propterea quod qui hoc facial, 
creationem contumelia officii, et Iwminem in sua creatione pulc/trum 
vitiat, neque ad casliiatem quicqtutm valet mutilatio ei qui libidine 
fiagret. Qua/rtum autem genus eorum est, qui sua tponte e cord* 
cupidines absciderunt, et mentem e libidine circumcisam gerunt, quo$ 
Diis noster laudat. Verba quae de libidinis foute, \^i)} \'>^, 
tractant omisi, et sub )k. ~.~'» et \LolL quaerantur. 

Ethpaial ^iLoil/'', fut. ^ao^oil^, inf. o,L,ift.o>ls.v>\, ereditu* est, 
1^)^)^ e^*^'' B-A.. et BB; i)fidem luxbuit, Angl. was believed, aPar. xx. 
20; t ^ o N . 'v a ^^itll^, iTim. iii. 16; cum'V pers. ^ yCLLa.«l.rf 
.oV>->£ ^^? '*' fidem a nobis oblineatis vos redituros esse, Ephr. i. 
2ia; w^ <.i>n.oiir mihi credihile fiat, ib. i. 227; ox^oil^ofi^ wloJL 
fide digni, B.O. ii. 214; .00^ ^^Sicl^oXi creditum est ah illis, pro 
certo hahuerunt, Ephr. i. loi ; .qjo^ Ij.'ih'sl aJSA^eili fidem obtinu- 
erunt discipuli ah eis, sc. auditoribus, Gr. mptyty^vaai rav (aKpottfur—r) 
o! liadriTai, Eus. Theoph. v. 52. 2. 2) fidus fuii, fideliter se gettit, 
JokiLI; llaj^^joi ao * ^ao^otU^, i Sam. iii. 20, ubi Heb. 19.^, Lxx. 
nurrds, \u\g. fidelis ; ^a^al< \jk,aio Mwvo-^t ituttos . . . , Hebr. iii. 5; 
aija*oilf im<TTU)6)]irav, Ps. Ixxvii. 37 Hex.; fidus, firmus fuit, de 
foedere diu duraturo, Ps. Ixxxix. 28. 3) verus ev€uit,faeto oomprobatus 
e«<, Angl. was verified, Gen. xlii. 20, i Reg. viii. 26, 2 Par. vi. 17, 1 Tliea. 
i. 10; ^tviioitcg )lf )oia )JJo aquae faUaces quae facto non compro- 
bantur, Jer. xv. 18, Heb. 3J9>?, Lxx. vbap ijrfvi^s, ubi credo 3J3K mininie 
ut voluit Gesenius de rivo cito exarescente dici ; qua enim de causa 
vocaretur talis rivus mendacium, quae vocis ^pt? significatio est ? sed 
de illo aquarum in descrto visu, qui spem viatoris fallit. Gall, mirage. 
4) sibi commissum habuit, Angl. was entrusted urith, Gall, etre charge de, 
Rom. iii. 2, Gal. ii. 7, i Tim. i. 11, Tit. I 2; cum ace. rei, ULa&^nL/* 
Ji^J mihi gradus concreditus est, B.O. ii. 259; JLqa^jo ^JLab^oiL/' 
mihi imperii cura commissa est, Pat. Vit. 39 r; aua..oili^ . ojoi 
wotoTI* quibus concredita sunt mysteria ejus, Ephr. i. 324 ; vTv^. X.!^* 
)l'oli»a^ mihi dignitas mafriani commissa est, B.O. ii. 263 ; .cuoi 
ojLM^otl.^ )Lolo»aj )V^^ alt qui sibi verbum praedicatiotUs commis- 
sum habent, Cyr. 93. 4; ^a^e<l( );o) l^-^jaof JLoj^Afao gubematio 
hujus gregis mihi commissa est, Sanct. Vit. 28 v; )l.elb«.^3 t>.»J 
ol^a^L.o)Ut oeconomia quae vobis credita est. Did. Ap. 31. 16; Jl' 
jl'oi^fo . ■ I viiOtfesao veeiratus illis non committitur, BHChr. 211. 

H h 235 ''.' kA-SAf^ M ■^HiOP ■:• par<'A«K'- ^xSOrt" •:• 236 Cum "^L prae/ectus est, cS-i '^ ^LL.«l/", B. 0. iii. i. 53; 
^^>^( lu»'^i ^A^otl( sacroruin mysteriorum cura commissa est 
preshytero, prae/ectus est sacris mysteriis, Sanct. Vit. nor; qui dig- 
nus est Ijot'^i. ^la^mto; ut hujus rei cura ei VMndaretin; Par. Pat. 
9. 8; Ijoi'^i. niv>. 0.^00^, ih. 10. Est tameu ubi^^i^ redundat, 
e. g. OM^^ Ki vj .oilj} u^U)^ depositum ipwd tibi commiss^im est, 
Sanct. Vit. 270 v. Aliquando otiani passive usurpatur, ^ttloiU? ^^^f 
ra ireiTKTTfviifm, res f/tute depositae sunt, 2 Mace. iii. 22; •xaa>ot^; 
Ho^l t m . n a .oo(&s.>iL> %it crederentur vitae eorum ligno jiarvo, h. e. 
fragili rati, Sap. xiv. 5. Part, ^^o))^ eumichusJU, Ebed J. 281. 

^a&«ei Hier. credidit, o»s fil^fViiOi crediderunt in eum, Joh. viii. 30; 
fat ^^¥> .o»i credet, Marc. xi. 23 ; sed Veras divitias . oa^ t^--(- ^ qui 
vestrae curae tnandabit, Luc.xvi. 1 1 ; sine^, j )i>f>>>v ^:a..0M? tU credat 
mundus quod, Joh. xvii. 21, of. xii. 38; o»3 ^^om? ut credam in eum, 
ih.AX. 36; pi. y Otinu oM ib. i. 7, xi. 42, ycuja^lf ib. xix. 35, ^gi'a.oMi.? 
ib. XX. 31, quibus in locis legend. yOivi.etl?; part. 1*3 ..>>>,»,%» ib. 
xii. 44, lege ms ^^vi it ux* ; pi. o»3 .. 1 viieco ^( nos credimns in eum, 
Mat. xxvii. 42,- p. 381, sed oc> ^.J. ?ia ..t» ao ^j/ ib. p. 397. Caetera 
plerumque normam Syriacam sequuntur. 

^« apud Syros hodiemos credidit, Stod. Gr. 57; .v).^a» adv. 
vero, jJTo/ecto, ib. 138; )>iiooot credens, ib. 179. 

^oe/ , Heb. ?0K, amen, pro/ecto: duas inesse significationes dicit 
K., i) formula asseverandi est, )»i».j, quae propositionis initio apta 
est, ut ycxri^ )li£ wd/' ^j>ap/' ^oo/', Joh. xiv. 12. 2) formula assen- 
tiendi, )r o\ n N i> ?, quo in sensu ad finem propositionis ponitur. Hanc 
Tocat BB. )l^t^ ^*so/' (rectius BA. JfcLjJiias) amen affirmati- 
wim, quoniara per earn tISv>]^l*J l^-^ol' ».«.»iU» ll-inN, >T-^f^\i 

Is.) I. .^ ". .*"• .^^^"' 

Vtoi^f JUijaXa assentimus verbis quae dicta sint, sc. ut avadlio divino 
ratajiant. Distinguit etiam BB. inter ^.ap/'et )]b^&«. Haec enini 
veritati earum rerum quae dicantur assentit, sed in voce ^jjo/'inest 
etiam ]l.o;oȣe; j^ajsolT additio testificandi. In hoc sensu reddit K. 
loop Uaot itafiat: et sic Jer. xxviii. 6, \laii yJkiJ lism .^sal". 
Propter hunc testificandi sensum ^j>ao/''saepe usurpatur substantive pro 
voto ac consensu, e.g. jlQx!^.xa<^ oi^* ^*^)^ *'** nomine universi 
Christianorum coetus, B.O. iii. i. 77, it. ib. 569, ubi reddit Ass. ex uni- 
versae Christianorum ecclesiae voto et consensione. It. Ebed J. 26 1 , 3 1 9. 
jlfX o^^f ^^1^ '00^0 «' consensu totiv^ ecclesiae, Ebed J. 219. It. 
ISllio? ^-io)o ex angelorum voto, Off. Mar. q*«. 6 : )xoa«,» o'ot ^^^l^a 
Ui^>i; ^'Oo)a ,s{o cum consensu et rerum caelestiuni et terrenarum,, 
C.S.B. 49. Ul:^; t*¥l^> Dawk. xxix. col., quod reddit BB. "dicent 
supemi amen." Denique teste Jacobo Edesseno pro ^jJo/' nonnulli 
praepostere vocem ^^.■'nh>:>.\ in secula obtrudebant, B.O. i. 478. In 
Lect. Hier. p. 405 ^(, ubi fortassis reponendum ^ia}. Cf. tamen 
Chald. lOK. 

^oor , \L3o(, part. Peil v. ^so/, adj. tamen saepissime usui-patum, 
f \ljior ei )^J^r; pi. )xliio/''et ^ uy i/*", f. JISLLjo/', constans, per- 
petuus, Jl.*^! .|.1)JJ1 BA, |,jljJl Ibn S. Thes. § 30. Usurpatur i) de 
Deo, ^aoi'^ ]oiLK, Heb. iPN 'D?^., Lxx. d(6s dXijAwJr, Deu^s verus, vel 
ut reddit K. juafioKv .\L^(' vere existens, aetemus, Jes. Ixv. x6. 
2) de eo qui alqd assidue agit, cum o rei, jl'o^'la U*:o( , i Tim. v. 5; 
Ijoo'Is ^^T , BHChr. 75; l^copo Jj'omo ^-ap?', Sanct. Vit. 71 r/ 
l-soola ^^^j*', BHChr. 58; l^^poXi ^.^rJI', ib. 202; t'fti-v ^^l" 
JuftM?, ib. 383; )o« ^J»l l^aJo wo>ooN*> in operihus m^alis perseverabat, 
Sanct. Vit. 2861;; jlo^^ ^^uac^', Rom. xii. 12, Ephr. i. 145; )s.aoj 
yOoo yO^/ ^.xj un j?, Sanct. Vit. 6gr. Cum o loci, |l.»2^.^)o .onwh. 
)oo( ^oo)' semper in Italia degebat Petrus, Eus. Theoph. iv. 6. 88, sed 
Lee " Of those in Italy Peter was the Steward (Dispenser);" cui miror 
assentientem Bemst., conferre enim jubet Ar. ^j^ " creditus, ut vide- 
tur, unde qui protest," quem sensum in *»»(''' inesse nego. Cum Ick^ 
pers., loot ^osor otro^ apud ewin assidue m^nebat, Act. Mart. ii. 382; 
y- '^i la^ ^^!? ).a^ canis qui assidue sedit ad mycelium, S. Mosis 
Vit. 314 r. It. absol. ^opf i*aX tinapthpos, valde constans, Cyr. 292. 
22; jloA^aXO jlc^oUa t*-*- -*** / semper virgo et sancta, C.B.V. ii. 171 ; 
oo»o \j( ^OM ya.«a ft f )fM jt( ego et ille semper una eramiiis, Jo. Eph. 
184. 9. 3) de re perpetua, continua, Uoo/'' luaa^JL ]lsu, Num. xxix. 
II, 19, 22, 25, etc.; U^l' Vf^sAeo, Heb. TCrin nnjp, Num. iv. 16; 
IHU^r )lf:i>^, Heb. Tl?n"-ni>V, Esdr. iii. 5, Neh. x. 33 ; U^/-' )Ii»cu>, 
ib.; Uopr Ui»cyB, Ephr. i. 238; IfcUoo^'Jlla^., Gr. npoirfvxri (icrtvat yivo/iivf], Act. xii. 5; Ikioo/'^yOAjfotci^, Phil. i. 3; U^C yJotias, 
iTim. V. 23; licpr )>ii«> BHChr. 415; \1^!'' \S,j:>eiik, laus pei-petua, 
aetema, C.B.V. ii. 519; IlUsoi' a* c»-^ Deo gloria perpetua, Hunt, 
dxxi. col.; )iLLio(''^)l'dl(' s/jwa juerp«<wa, Ephr. i. 219. Cum verbis 
advei-bii vim habet, \mjI wJlsj «J ^-oo/ semper varam aliorum gerit. 
An. Syr. 26. 22; )ui.>l? ^'S.o^a iU, ^-so/ semper ad res terrenas spec- 
tat, ib. 27. 17; »lL/'oooi ^.i^io}' assidue veniebant, Act. Mart. i. 79. 
In Mat. vi. 1 1 ed. Curet., vocem Gr. tmovmov reddit Syrus )j.^o o ( 
|k^o«? panis constans did, panis qui de die in diem sufficiat. Denique 
in Job. XX. 25, IaaoL ^/""-otcCix, Heb. D''»S< Ivy, super eum ter- 
rores; verba Syriaca autem valent super eum perpetuumi robur (tribu- 
latio, Gabr. Siou.), et sic Ar. i\^..\\ ^.jJi «.-lc- 
^^r, U*ap?', )l^4*so?', V. supra in suis locis. 
^.-ItLjc/'adv. perpetuo, jugiter, Heb. T'PI|1, Ex. xxv. 30, xxviii. 29, 
30, Lev. xxiv. 2, Num. ix. 16, 2 Sam. ix. 7, 10, 13, 2 Reg. iv. 9, xxv. 
29, 30, Jes. Iviii. 11, Hos. xii. 7, Sus. 6; pro Gr. iniKva, crebro, Luc. v. 
33; iTVKv6T(pov, Act. xxiv. 26; 8ta navToi, continuo, ib. 16; nuvras, 
omnino, ib. xviii. 21; aSiaXfiirTas, indesinenter, i Thes. i. 2, ii. 13; 
(<(d(TTOT€, assidue, 2 Pet. i. 1 5 ; iel, semper, ib. i. 12, 2 Cor. iv. 1 1 
VHh., Cyr. 387. 24; av^vas, ib. 149. 24; nivrrj. Tit. Bostr. 19. 35; 
continuo, semper, Jo. Eph. 183. 11, BHChr. 204, 350, 479, ubi in 1. 8 
pro Uooio ex cod. Vat. rescribe ]^U*:«io. Reddit Ass. in perpe- 
tuum, perpetuo, B.O. ii. 224, 264, iii. i. 323, 333 ; assidue, ib. i. 3, 33, 
42, ii. 233, 299, iii. i. 226, C.B.V. iii. 137; semper, constanter, B. O. i. 
i79i ,35i> 461, iii. ii. 200, 214. Serijjtum est n'Nypsc in Fab. Soph. 

jl'dLvif f. perseverantia, perpetuitas, L^\yt . J.jJl, BA. et BB; 
i) i. q. TlpIJin h. e. T'P'JO ^^V holocaustum perpetuum, sive quotidia- 
num, Dan. viii. 11, 12, 13; )lo1, .■yiji josiiQjs 7rpoa-<{)opal inSfXixio-pov, 
oblationes perpetuae, continuae, 3 Esdr. v. 51. 2) perpetuitas, Ps. cl. 
ult., Ephr. iii. 672, Athan. Ep. mSO. 16; \itifS otloLOo/ loot et^^i 
in ecclesia semper degebat, Sanct. Vit. 14 r. Saepiua adverbialiter 
occurrit llcooojo, vel n 1 .y )o, pro semper, assidue, e.g. )lfi 100)0 «V 
htarpi^ais, assidue, Prov. xii. 11 Hex.; constanter, Off. Mar. o^g. 16, 
BHGr. 63. 4, 64. 2, Jo. Eph. 139. 5, S. Abrah. Vit. lor/ ai.« y )>a assi- 
due, semper, BHChr. 81, 451, 474, BHGr. 352 r, B.O. i. 440, ii. 399, 
C. B.V. ii. 370, iii. 358 ; permanenter, B. 0. iii. ii. 98. Adde ettCTL.af)o 
JL{? oi»l^3 ji^ cervum indesinenter persecutus est, Pat. Vit. 136 r; 
«.»>f>.. luJiik lloLOojo per quinquaginta annos continuos, S. Abrah. 
Vit. 4r; ]Lax.ao^ jloj.S^a** evrrap48pas, Cyr. 295. 7. In Fab. Soph. 

^l amen, Lect. Hier. 405. Repone ^kSo/, q. v. ad fin. 

liso/'^m., pi. \Lo( , ars, occupatio, id in quo quis assidue laborat, 
Ephr. i. 191, 206, BHChr. 132, Athan. Ep. ^. antep., ^. 6, \^. 12, 
jjo. 9, 16; unde in pi. saepissime in Hex. pro Gr. ctnTrjbeinaTa, e.g. 
Jud. ii. 19, Ps. ix. II, xiv. i, cv. 29, Prov. xx. 11, Jes. iv. 4, xvii. 11, 
Ezech. vj. 9, xiv. 6, xx. 7, 8, 18, 29, Hos. ix. 15: et sic )Ja^ Uao/'' 
studia honesta, B. O. ii. 224 ; )"^"y' yi^}" , ib. 229 ; wotoiM^'' 
[m-<m^v> ^^ mores ejus dissoluti," ib. ; jJlsiLoM? Fv'( t ■'t>"'^~' varia 
sunt opera, stvdia, tS>v imijTrfpdvmv, ib. 243; ■■■•■"/ I ~ - ■'■'« occupatio- 
num meai-um abwndantia, BHGr. Pr. 128 r. Vertit K. )*io*f mores, 
laudatque ll'aa-jf? liso/'', )l'o»^-o«j ilio^", sed potius valet artes, 
exercitationes ; cf. )leuali.J ]Sier exe^xitaiio vitae asceticae, Sanct. 
Vit. 143 r; )lo>l^Jio; Jiiof '^as jk.jj^JO exercitatus in omnibus vir- 
tutis aa-tibus, ib. 75 r; jooi j^ lloifc-ooj U^/ ^oo^Usa:., ib. 77 v, 
109 v. Usurpatur etiam de officio, munere; indutus est )j-va)>», C.B.V. 
iii. 291; \^iJ} l^uiclo "professione monachus," B.O. ii. 237, C.B.V. 
iii. 307, et sic B.O. ii. 220. 11. 19, 25, ubi vertit Ass. talentum, sed 
sermo revera est de epi officio. Denique in Cyr. 78. 5, Syrus dedit 
li.l 'aN'O Ujo{f Haiaeo/ lo^^^aA. pro Gr. evrfxvia S(8ao-KaX«mv padqiidroiv. 
\l30r iS Jilius artis, vel pro/essionis, sodalis, Angl. a fellow craftsman, 
^oijiSw.? Jiio/'' Jiii, B.O. iii. i. 218, quod vertit BA. ^.^1^ Ju»l, J.a1 
i-icL;^, qui ejusdem sunt artis, vel ejusdem doctrinae. Ap. Sal. Apem, 
ed. Schbnf. p. 28, L^.? [aol, Ar. »Jukl, "familia ejus." Ex hoc nomine 
derivatur verbum denominativum 

^llf a/rte usus est. An. Syr. 207. 9; cosoU/ arte Jloruerunt, 
Severi Poet. 148 r ; jaMils^ )Aac^ investigatio secundum, a/rtem, 
sapiens, B.O. iii. i. 571. 237 KULsnoK* - r^ixsnr^ r<.lS)»r< - r<*isnar^ ■ 288 \ljoi' i)fluviiLS, 2) mons, 3) gigaa, v. in suo loco. 

Vi3o( reddit BA. artis exercitatio: vox ex arte derivala, t «» 
i^Li^j J.«£ J^j .IcL:..^! .jL'ojjooi' : it. in alio luco J-- -II ^ jlcG^. 
Credo vocalia perperam apposita esse pro U>o( , q. v. Rectiuu autem 

ilA& .J-*lc .jLuLff .jtjLa .jloxaao/ ^, h. e. Il^/'sing., )I:is/'' pi. 
masc. ; )t> 1 vi /'^sing., ]islsp/''pl, foem., arti/ex, ajjerarius. 

^o/, IlL^o/, pi. joJoo/, m. arti/ex, opi/ex, .jiUU .el : m W 
ib—^l, BA; pro Heb. Bhh^ Qen. iv. 22; pro B'^n, Ex. xxviii. 1 1, i Snni. 
xiii. 19, 2 Sam. v. 11 (pi.), Jer. xxiv. i (pi.); pro ^E'n, Ex. xxviii. 6, 
xxxviii. 23, xxxix. 3, 8 ; pro tOS, Cant. vii. 2; otlsoo/ arti/ea; ejus, sc. 
idoli, Hab. ii. 18, Heb. nv^; Uio/, Heb. ^DS-m*, Jes. xliv. 9; 
.owJiio?, ib. II : pro Gr. r(xvlTr)s, Hex. 4 Beg. xii. 12, Sap. viii. 6, 
Heb. xi. 10, Did. Ap. 47. 14 (de chirurgo), «roisoo^ ;a ^ ILool 
TfxviTT]! Trpbs oiioTfxvov, Clem. Rom. Rec. 167. 8; )i ViS , N . ^0/ muiulo- 
rnm arti/ex (de Deo), Jac. Edes. 13 r; \Li>o} /aber ligncvrius (de Jesu), 
Off. Mar. a.AA.. 9; )oo) »:«o/ Jl non /uit arti/ex, BHNom. 179 v. Pi. 
,a)|jLsot:c? \I300I /abricatm-es machinarum, B H Chr. 516; [isoo( 
[I'Ll* qui manibus labor ant, Cyr. 95. 24 ; |>so(f >. \ »^ Uaoo( /ai^ct 
aurarii, aurifices, BHChr. 75. Adde ib. 330, 492, B.O. i. no, 268, 
col. a. 3 a fine, col. b. 1. Syr. 3, 392, ii. 179. 11. 5, 14, 261, Doc. Syr. 
\j. II, 12. In Act. xix. 38 ul)i Gr. ayopniot ayovrm vertit Pesh. 
.(J/'IlI^o/, sed VHli. .oi*ll(L^')J!oijL. Usurpatur etiam adjective, 
\l:i>ol Jl' J^Li^ir a</«^eto imperitus, Cyr. 177. 30: et etiam, ut videtur, 
pro histrumento, ^A«jk<.l^oo |jjooU»? ^/ ^eiovi^^a occijtitiis mis 
velut instrumento (Ar. in marg. jT) utuntur, BHCand. 531;. (de avi- 
bus aquaticis). Ap. Fab. Soph. S301« redditur Germ. Kunat, opifir 
cium. In cod. Nasar. )jsoo^ arti/ex. 

UjsioI Legitur in BHClir. 42, 1. 7, .« jn^^Uj^jo? ^o)jociLi>a^ 
|j^o/, quod reddit Bruns. Ptolemaeus Euergetes, i. e. arti/ex, sed sus- 
picatur Bernst. )aj»»o? Gr. vocem esse fi/i«^r- Potest tamen esse 
glossam a scriba inepto additam, qui an-^l^o/ epyariis esse credebat. 

^^Uaoo/ artificioae, B. 0. iii. i. 327, Ephr. iii. 659, Sanct. Vit. 31 v; 
per ariem, Eus. Theoph. i. 73. n, BHNom. 102?), ubi voci U.Uo 
opponitur; metapb. dextere, BHChr. 558; irrumiiwi'ios, Cyr. 327. i; 
callide, Jo. Eph. 303. 15, 318. 9. 

oLi^;, H'olio? (Chald yoW, snUDW), pi. ^iui.oi', )L'iiio/, f. 
i) ars, a^ll i^L-Jl, BA. et K., Ex. xxxi. 4, 5> Sap. xiv. 19, Act.xvii. 
29, 2 Pet. i. 16, Apoc. xviii. 22, B.O. i. 32, 48, "• cxxxviii. 217, 228, 
iii. i. 507, iii. ii. 937 ; olaco^ ,A^ artificium, res /abre/acta, Ex. xxxv. 
33; llAai ll'oiio^ a/rs magna, h.e. chemica, B. O^. iii i. 361; sed 
jiLaj Jl'oLio? id., BHChr. 541 ; in Lexx, Syr. )l'aiaio/ saepe absol. 
usurpatur pro alclieniistria, et sic sub .sa^il exhibet BB. Ilarsoo/ ubi 
BA. exactius Ra.. ■ v^ ^. >« poetica BHChr. 36 J \i<^-^^i 
]Uxi4-o)s ^., Severi Rhet. 131 «/ )*^? H-a-»I? »' »»•« "^''««'^'- 
Jac. Edes. ed. Wr. 22; Ui^cu? 5^ ars jurisperitoi-um, BHChr. 206; 
de astrologia, ib. 397; l>ii*' 5/ ars bellica, Ephr. i. 299; o,Lai^o^ 
ua.J»aia^J? loo, -cokw/ arfe sua /aber /uit argerUanns, Sanct. 

m 204 V. It. arh^mw, U*a? llaliOO^. .V r« rij. <#>««a.. ipya<rrr,p,^, 
"in r^turae officina," Eus. Theoph. i. 18. l, magis tamen sonat vers.o 
Sy,-. naturae opera, a^ificio; U*cL-? ILoi^o/ symgts.n, Clem Rom. 
Rec o 22- llll^ )Li» 5/, Pat. Vit. 263,-. It. soUertia, dextentas, 

)L^o/ iLo .a.o..x-, Tit. Bostr. 67. 3^; )^^« ^^-^-^.' 

X72. PI. Jl'iLiS/ -«e., S. Abrah. Vit. 7 v; lS-.o^ )l.<^o? «r^ 
cjerono^, Severi Rhet. 68 r; [^Wl H'ii^o/ Wun.._fc Ja 
Eph. 353. 13. It. v^5/, Ebed J. i62r; .^/ V*^?'^^ ^ 
«Lt,tacW«, vel forte V<i/?c.« <nyW«9«« Sener.. sec^ addu^t, 
Jo Eph. 3^3. 15. o,ral:io? ^ ««»f?em artem exe^-cens, Sap^xw. 24; 
00. j^pi.. ;}t),i o ,,<,<; J" M • ,, 2ci, q8. V. supra 

6,.,STfx''ot, Act. xviii. 3; cloi-so/ -xa, ib. xix. 24, 25, 5 1 

U^r ii 2) semcl in sensu co««tonte occumt, quasi ex U^i 
\rJduus, sc. Ut Il*-»o<'. An. Syr. 186. 30, ubi Gr. r, ...x«= 
j loLio?''. 

IlLiS/ f. opi/ex /oer,una, Ui^^/ fr^^? "? t;'""L7'^!^ 
Sap^)^ 2 1 ; E4s/ ILV./ ».*^ opiM BHGr. 388 r. Sed forte legend. ULoe/; sub )LaLee/ euim dicit K. ^ tia,^ \l\-ii \JiLioi \lL»ol m., lifLLioo/ f. ; pi. )IU^? et ^Jmo/ m., lllLIIwe/ et 
fJjLwo/ f. (k/ artem jterlhieHii, /abrilit, \Luoo( )(A^ ojrui /ahriU, RH 
Ur 388/-, BHCand. zor; art* /actus, Uijoo/ I^Om . . . t«x«i>/ (<1« 
ChriHto), Ebed J. 1,53 r; |lf^>l:oo^ arlifirialiM, Epbr. ii. 317; cautarum 
tria sunt genera )h«<>i^ooto JV-UJooio )>..iir> eauta naiuraliM, effi- 
cieiia, materiali*. Hunt, ccxivii. 9 v; it. ib. ILoialja k^T l^.^^uee/; 
JILoo^ i^I-t.., BHNom. 103 r; Uuee/ t>Ja*.a^, HIlCHnd. 238 r; 
\lLi)'il \-^'' "n* cogitalimus ad artem jiertinenUs, B B. 8ub ]L^a« ; quM 
agunt apes, non sunt [2Lool, sed ex instinctu proveniunt, Rod. Or. 
ccrclxvii. 89 r. It. mgnx, in artt peritus, Angl. workmanlike, i<L»tf 
)iLio(', Ephr. ii. 317; \i-^a^ )|»ft^ j>j ^^lioei artit jaeulandi aireu 
perilissimi, i Par. x. 3; )»a).3 ^.j io o/ <.. ^ t ycuw agricolarum peritU- 
sind, Cyr. 202. 19. 

)IaL<o« m. Jules, 6.0. iii. i. 280. Vox dubia. 

)L'aiJA*o) et )b>JJa«oi/<^, Nasur. 

JLcuIa^oi f.; hujuB vocis divei-sa est in Vetere et in Novo Foedere 
sigiiificntio. In Vetere enim ponitur saepissime pro Heb. a) fiJ'OK, 
i) firmitas, )LoLi:fluo»» -oiojl/" «o« manu* tju* Jvrmat erani, Ex. 
xvii. 12. 2) Veritas, Jer. ix. 3, Prov. xii. 17, aa. 3) Jidelitas, /id«», 
qua quis promissis stat, Ps. xxxvi. 5 ; vel res sibi commiaaaa agit, node 
])^ojjL,o^ Jideliter, 2 Reg. xii. 15, xxii. 7, i Par. ix. a6, 31, a Par. 
xxxi. 12, 15, xxxiv. 12. /3) l><0» Jtdelitat, Deut. xxxii. 20. y) npK 
Veritas, J