Skip to main content

Full text of "Systema mycologicum: sistens fungorum ordines, genera et species, huc usque cognitas, quas ad ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| ^ nlllllllli 

60003a438U _ 


^l 
31 


1 ^^f.^f,. S*M;,, .''^3 


5 1 


1 


i^^^ 


^ 1 


1 


Sx 


^ 1 


1 


•PL^ 


p 1 


1 ^^^ 


^. 1 


■ . ^^-^^ _ 


ni Vr^J- ■ 


H E.BIUI. DADrL/'' 3. ^H 


m ^ 


■ 
ly\ 
£J i 1 


* SYSTEMATIS MYCOLOGICI VOLUMUSIS ffl. SECTIO POSTERIOR, HYPHOMYCETES ET CONIOIUYCBTES CGSfJTNBJSB, )/ I [i){ m-- <S -'\j # •••^ 1 V. * SYSTEMA MYCOLOGICUM, 

SIST ENS 

FUNGORUM 

ORDUVES, GENERA .x SPEGIES, 

4 

HUC US^UE roGNITAS^ 
QUA8 

AD NORMAM METHODI NATURALIS 

DBTBRHINAVIT, DISPOSUIT ATQUB DE8GRIPSIT FRIE8, I FR0FES80R ACADEMIAE LUNOENSIS, 

RE6. ACAD. 8CIENT* HOLMIENS., RE6. ACAD. A6RICULT. 

HOLM., SOCIET. FHTSIOGR. LUND;^ SOC. SCIENT. £T LI- 

TER. ELE6, 60TH0BUR6. ETC. — AcAD. LEOF CAROL« 

KATUR. CURIOS., SOC. NATUR. CURIOS. BEROL., LIP- 

SIENS., SOCIET. BOTAN. RATISB. , SOC. 8C1ENT. 

ET A6R« LILLENS. 9 LINNEAN. NORRMANN. ETC. ~ 

ETC* MEMBRUM* VOLUMEN III. ET ULTIMUM. GRIPHISWALDAE, 

SUMBTIBUS ERNE8TIMAURITII. 

MDCCCXXXU. 1 1 {<►■ 
] 1 1 itijir^ iii CLASSIS TERTU. 
HYPHOMYCETES. 

ChAU. Floccl spopidnftri, ondL 

DESCRIPTIO. Sj^alema vegelativum flocco- 
sam, propriuni, liliere evolutiim, a matrlce dis- 
cretiim. Meiamorphosis ad sporangta (hymenimn, 
nncleum, peridium) foriuanila nulla; in plerisque 
tamea flocci sporidiiferi proprii a mycelio diverso 
onnnlar. Sporidia primo gradn a lloccis separaiitTtr, 
BDDc externa, nunc interna apicibiia vesiciilosis rece- 
pta, mox vera denudata. 

OBSERVATlOSiiS. Absolutia Phaneromi/ce- 
libus, qui metamorphosi perfccla aystematis ref^eia- 
livi fructum edunt, sequuatur Crypfomifcetes , inier 
ijno* pmpriam sysiema vegetativiim vel omninn Je- 
ficit (jCoHiomi/celea*') , vel primo gradu spbridia ex- 
plicat iHtfphomtjcttes), Utpote alfiori mf^lamorpho- 
leos grami haud definiti ei limilati, ipsi longe mag^s 
qnam priores vagi ei protei, nt longam experieutiam 
ad slatus normales discernendos requiranl. jdd eoa 
riie e.raminandos prorm» necesnafium est microtcopium 
compoailum; sed maxime caveodum est, ne fingas 
singulas formas sub raicroscopio dilferenteB diversa 
sifitere geneva et species, Microscopii soliua um e.T- 
ternam eorumjactem tanlum diacimuv "'j, luinioie vero *) Exceplis TuhmvlBrlnU , qni 

rtjioridiireraruin , qnani lefeimi 

reeadiuil. Si'<'iiiil navBe alliOri 

>ao laco. 
**) Maiime argfa mWioncapa cempoiuU mum, i»d ejiu sbuMiin 

riiBal Jiii{ingiia ; uitnia ejnn liiJei ad ciiliuiu naipiiii.ic tliicii, 
VriM Sj%t. Mre. III. A r SSW m l'HOMlCETES. 

eornm bislorium, morphosin et anamorpIioaiD per- 
s|iicimus Multa niodo conaiiflndine snb microscopiu 
siatnm nornialtni et perfeclnin tli^noscere valpmnK. 
Tola morpho/ieoi seriea ptrsprcta tit, priuaquam mi- 
croacopio in his planlis deMcribendi» ult licrl. Qno iie- 
;{lecto liaoc classis lot peregrinis forini» conspurcala 
est, tot ejui formae in Pliycearnm claase repctuutur, 
tam multae e)usdem speciei foriiiae iit dirersis gene- 
ribus cilantnr. Unico esemplo sit Telephora sul- 
phurea, cujus rayceliiim in Iri^ilfciui generibuB rece- 
ptum. Cfr. Ei. Fang. I. p. 1S9. ct addas: Rhinu- 
morpham suiphrrream Itebenl, el Mesentericam luleam 
Necs Sj-st. f. 238. B. 

STATLIS JNOKMALES inierlias plantasnosae 
primarium esl. Omiiis fun;rurum gcnuinorum vege- 
lalio primitus*) inneedinca es( et iloccosa, Linc 
oiuues fere antccedenlee ordines in stata primario ad 
liauc classera perttnere videntur. Quando locis cry- 
ptis et simililins frnctus veri evolutio snpprimitur, 
mycelium eo niagis luxurial. Dimidia pars fere Mu- 
ceilinum, v. c. in Persoonii niyc. Eur. , est mycelium 
perfectiorum fungorum. In Mycol. Tlieoret. indi- 
cabimns nofas, e quihus bos pseudo - liypUomyceles 
ad snam classem relerre liceat. Clr. tjuoijue nbaer- 
vulioues de ^eneribus Gpiiriis. — Sei) eiiam liis ex- 
clusis dimidia pare obviuriiin individuoriuu, licet 
8ub microscopiu magnupere Jtlfcrant, iion liunt tior- 
lualcs et genuini Hypiiumvcelc», scd slatu!< iiiin aul 
niale cxplicati aliorum. His addendae quoque plu- » B™.pe 


Dugalnr , 


ail 


quod lirou. 


M prDmpli Hiirt, »in 
Dl lub Ulif 


ro 


RO|>ia oliiert 


uaxa coutlaulfiii e» 
iodicnr» e 


tim. Pj,.. 


noili ([eiif 


ui inm oiouU gener 


Tia*t.it\<>o» 


LirJ>eiiau 
DiirerODlia 


ub luier, corap. uMgi 


|*reBi, ra ip« « 


UP 


IierBiiga. 


eiip poieii ; ■uJi 


iGopio d 


. .ul Iric 


CB 


ei ■us*'"'» 


^u - ><il IriceuUe» ?Biper wl lij|ih»™a, ned «Mpo crn- 
ic., hitiG mjcelium praereio bjpha*- rimae AI^AP. mycell! statilms (le^eneribns fnDdatae, 
V. c. Sy^acJatlia, Syncollcsiac, Mj/cluemala, Hi/grQ^ 
cm^,' I^jitoiniti spcc., qiiarum iiia;;na. pars a niy- 
Keflo JHcipfiaraf "Miiceiilitia et Pmlcii/ii glauci peni\et. 
Ai 8)atiT8 normalcB disceriiendos atqReniiB afTerre 

1'iiTabit critena: 
Otitnea alaltis nm-maJfa .fporidiit veria gaudent^ 
Omnes Hyphomjcetes aspori ut autcinoaiae plan- 
tae prorsiia detendi sunll Sed pr«bc. snnul at- 
lcndcndum noii omntii granula iluccia inspcrria 
esse sporJilia; quae nvda et aiaiplicimiivia a floc- 
cia ipsis separantur, sunt coiMcliu, argauum 
gonidiis Algaruin responden». Ubi tam spo- 
ridia. quani conidia ailsuiil, facile s^iaranUir; 
V. c. in floccis lanoRia Ftiviaparii vulg-o.sbservan- 
lor cuuidia globoaa, e uialriceipsaoriKumr spo- 
lidia fusirormia. Yerc ritiJa aporidla Don occur- 
runt, nam primilus vel mucu involula snnl, vel 
floccts veli iMSlar te^uiDur vel deniijue sunt, spo- 
rae, .spondia incliidentca. Ubl flocci biformes, 
conidia floccia effufiis iuspeFsa reperiuntur, gpo- 
ridia HoccIh creclis rc^^epla suni. Sed in per- 
mnlliH indlviduiif floccl sporidiiferi desuBl. 
Ifr. n. 2. 
2. Omnra Hijphowyceles^ /loccia aporidiiferia imtru- 
cti, fertHet ericti stint ') aul caespilMt inlrlcala- 
I couvcrgente», veii imlar /iporidia primitus. olilegen- 

trs. Omnes Hyphomyceica iluccis deciimbeniibus, 
radiaiis 1. centriTugo - expansi^ certisslme sunt 
mera mycelia, Hac ralione Byiao^adia, Aiyto- 
aporla, FibriHuriue^ Hiinantiue, Atheliae eXr:. elc, 
mox (lignuscuiilnr nl inilia aliorum fungorum 
vel cliam verorum Hypliomycetum. Sed flocci 
deciimbentes plnribns tribuuuliu* Hypfaomyce- I *) Al noD omiKMi Ooocl erpcti •pAriilitfeti si^ 
[.fietoruiei '" ""lu nonnili Wec<i «luu, PiDi 
yincenn tporidiif.tva M dwf.ictwo generif . T. c, flORd la- 
lantnDi iclhlliert 7M HYPHOMICaiTES. ■ 

tibiis, qiiam par est. — Haec les, passiVa na- 

-ii.r. ' larae cuntemplaiionc probata, ciiam iheoriae 

bene conviMiil. Systema planiarum vegetaUvuia 

taonim fxpansivum esi, fnictiltcattODis aem- 

per cnntrsclivum, In Irilm quinla flucci spori- 

j-,. - diirtri dvficiunt , cam »pori<lia uon e iloccis tied 

e malricp orianlur, h. e. mycelio taDtum gaudet 

.\»V. "h«ec wibus, 

,itl , Omnf ntalaa normaJea admoiJuin in formationt 

mmmetritfi, reguhtrea, eumorpki, evidenlea aunl, 

Oiune JlaccoGDm conrimim, indclerminalum, 

in formatiotae va^im semper simnl alypicum 

cst. .Siii;,'iilis locis haec ptenius persequemur. — 

Huc mndo ne qnaria ijuidem pars Hyphomyce- 

lum, ut antonoinae plaatae, rPi^lal, seil ea exi- 

mia, nubilis, siinima alienlinne digiia. Qiiid 

enim Stach^hiliia muliisque aliis bene eiTormatii 

sul) microscopio ptildirins? , 

HISTOKIA. Aiue frcqueniiorem microacopii ! 

iisuui Hj-phomycelnm coo^nilio non progrcdi potnil. 

Paiicaa fiirin»» quiJem riie ohservarunt Malpighi, 

Micheti eio,^ eed in iiis fere subsislerunt sequeutes 

Auctorea, To(/eo exceplo, 1. nd lenicm siniplicem 

species qnasdam male ilesGripsemni, donec UL Liak 

horiiin studiutn refurmavit et maxime dilalavit. Se- 

cuii Btint CpL Viri Nera ab Eaenheck, hun::^, Ehren- 

berg, OreOiHe el patici alii, ut admirHndi sint pro- 

gressus, quos iiorum fun°:orum cogniiio pec tam 

paiicoe observatores fecit. SeJ, nl praeliscini dicmm, 

murphui«£OB fitudinm nimis negleclnm riiisse mihi vi- 

deiur et genera supra omuem modum mulliplicat«. 

Nullae plantae tam pxuca» ofTcnmt notas, ad genera 

distinguenda aplas. Uimidiam tamen circitcr parlem 

servavi s. omne 4j|iiodammudo lirailatiile. G:'ncra vero 

iD hac clas»e reliqiiaram longe inferioris esse disni- 

lalis, palam est. Majoris sine dubio pnnderis tribns 

v. c. intcr Agaricos, quam geniis inler Ifyphomyce- 

les. Veiera et rcccpta servanda credidimus ) sed 

noii# cau/tWo' tvilamh. — Has planinlas celernin HfPHOMICETES: 1}^5* 

nijlii Miid sdtiis cdg^itds esse luhensagiiosco^ non 
qnas non omnia fere genera et species dcspriptas nos» 
sem et snb microscopio Instrasseiti^ sed cum totam 
eToIotionis et anamorphoseos seriem plene seoui non 
licaerit. Maluissem igitur hanc particiilam dilFerre, 
sed a redemtore coactum onus qualecuihque ^it, ut 
morphologia pleniori studio commendefur, edere 
ndii jpiguit. "Sed 'enm hand exiguam inter perfectio« 
res ningos auctoritatem mihi arrogare vellem, i» 
his admodtim levem, Hinc plurimas novas species) 
e. 8. p. constilto otnisi, donec obseryationes, quas 
posthac ardentius adgrediar, finitae sint. Neglecto 
morphologico nil facilius est^ V^^V^. ^inotidie nova 
genera et species distingnere. 

LlMITRSj quibus' hoc loco circumscribuniur 
Hyphonijcetes^ e charactere dato sequuntur. Sepa- 
rafis Coniomjcetjibus et Hyphomycetibus ad horum 
famiiiam necesse' referantur Cephalotrichei ; Sporo^ 
. dcsmium vero, Tortila etc. ad Coniomycetes perti- 
' neant. Hyphomycetibus addit 111. Link Aniennari'- 
• am^ Ert/9iphen e^,,^eA his verum peridium» per- 
' fectior metamorphosis, ideoque eodem jureacSphae- 
t riae et Byssiseda^ excluduntun Phtfilcriaceae omnes' 
j Don snnt autonomae plantae/sed exanthemata; inter 
I fangos tantum ad calcem/ appendicis loco^ citari pos- 
f 8ant. Nimis longe dedncerety si hoc loco exponereitu 
. omnes aberrationes et status atypicos eoruraque ra- 
tiones (Cfir. Syii, orb. veg. I p. 212 — 217, etc); se- 
faentia genera ut tales negleximus: 
a. Mycelia saepe luxuriantia Hj/menomycetumx 
Ozoninm. Link^Pers. 
Himantia. « Pers, eic. 
Fibrillaria Sowerb. Peri. 
i Xylostroma. Tode^Pers. 
I 'AcrothamniunL Nees " Linh - Pers. 
Hyphasma. Reherii. 
Athelia.' Per«:'%c. Eur. 
AlytospOriuin. Linh. 
Celletosporinm linit.? mihi non certe noinm, , qiiae HTPHOMTCETES. 

>c(l a^nuut Tlielephorae slalos, qnibne conreoit 

character. 
RtiCDdii fijiec. coloratae Per», et Auct., 
D^niatii spoc. Link. 
CeratoiiematiH spec. Pera. 
Byssi apec. Becanil. Chct: 
BvssocUd ium canilicluiii Linl eAc. 
SiyciDematiij Hpec. As.-Deamai.f v. e. M. phoH- 

phorenm. > 

Hhtz^morphae nr>ii rfirlicalne. Ach. Pers. 
TSyetUa Pi/refiomijcetum el lirlnpoyiaceonim. 
nhizOmorphar sjipcies corlicatac Pera.- Ach. eiiam 

jR/iis. inleittina Decaud. (scd hoc genus vuria 
ipieclitnr, unicam aaionom.) 

ppc. alrae. fjak, aed eliam diversa nacoHii spec. Pern. 
iptiilrichun Demaiii 
coinpli ■ 

I (Sphaer. pilifera!) 
Actinoneiiia Pcr^t, 
Capillaria (cwm Venulari») Pert. - Link. 
Exosporii Bpec. hink. Trichonlroma. Corda. 
Torulae (^peo. Auct. e. %. p. 

c, MifceUaH]ij.Togaiitrium: Clr. Syst. myc.lil.scct.l. 
Embuli) Mucila^iuis gpec. Aucl. 
Mesenlenca T«dr. - Per». 

Phlebomorpha. Pert. Mi/c. Eur. 

d. MyceUii Hj/iihomj/celum , l. alaliu collapii. 
Byssocladiuiii. Agarilh. — species. Link. 
MycoJprma. Per». 

Hygrocrocis. A^iirdh. 
• Hypha. Per» Liiik, s. Demal. spoc. Pern. mijh. 

Gcoirichnm. Link - Pera. - Neea. 

Sarcopodium. Coriia. 

Fuma^o Pen. 

.Svncollesia. Ag, 

Praeler haec ne^lecla genera, aliu sujs locis ci- 

lanlur. Praeceilenlium auiem specii-s i-aro ad defi- 

niiag specicB referre licel. Alia geiierj tam atilo- 

uomas olierunl spccjes , ^nam mycelia v. c, S^ioro- HIPHOMTCBTES. mr Irichum, Sp. bj/asinum, lela et plnriir' j Penoonit 
spcc. sant tnvceiia fJt/menomycefiim , Sp, macularum 
Pyrenomycelis, Sp. vireacens Link est Tricbadei-iua 
Tiride deatnictum ; pcrmiilrae siint inycelia Hypho- 
mycetnm, — aliae deniqtie Liclieiiom thallus soluliis. 
— Limites versiis Byssaceai el Phyccas diflicileB 
snnl, certos tamen gonidta ofTerntit. Cfr. Uche~ 
nogr. Europ. Alia ratione in Syil. orb. vvg. limi- 
tanlur. 

SEKIES EVOLUTIONIS. A Coniomycelibus. 
sCDsa strictiori, qiii vegeialione propria s. mycelio 
carenHs cerle in6mi, snrgiint Hyphnmycetes **;. In- 
fimi Hypliomycetes sporidia malrici innata I. adnaia . 
absqne iloccis discrelis sporidiifcris Conioniycelitm 
more habent, sed accedit rayceliutn distinclnm. fn 
Hequenlibns surgunt flocci sporidiiferi ; iu IMucetli- 
nein lubulosi, pellucidi, e meiiibrana &implicisBima 
facci I septali ; iii DematieU golidiores , subopacai', 
coriicalae et in perfectioribiis lucaleiilcr e fihrillia 
longitudinalibus coutexti. Porro in Mncorinis Uocci 
sporidiiferi in vesiculam stmplicissiinam iuUali, 
tandemque stromatc rec|f>ti; Cepkahlrirhei. 

CONSPKCTtrS 8«tionuiu, quBc lain airims 
nt pottus tribtis, quam ordities diuendae: 

I. CEPHALOTIIICHEI. Spondla inHpersa floc- - 
cis stromate liberalo i 

II. MCCOR?Nr." Sporidia ailei 

m. DE corum sporidiiferorui ■st fl( 

mA- 'occosum, conidi 
ATIEl, Sjioridi :eplis. Mj/celium a 

I vesiculae inOalae floc- 
recepta, Mijcelium *i 
iubnudiit. 
e floccis sporidiiferis corticaiis contigtiis anuQlalisre solidis subopac 

*] Couiomjcplea »•! Iljphamjrelei , ul DiAtomea« ad Ulrace 
an, T. c. CoQfervai , accednnl. Anslogia inler Uyphomicele 
et Vlvetrai msjot el eTiilemioT eil qnAm inler PyreuouT 
ceteji el Lichenes, UlriajiqiJe Heriem hdo Ioco expoiemiii» 
Jan ei bac aDalogia Inciilenler giBiei, FiiDgos el Algan , (an 
Livlieiioia!! , iiuaiu Plijceaa complecteiilei, eane «eclioiir^ piiri CePHALOTRICHCI. 1. /Joccoaj^M fnata. M^celium saepe crustosum 1. 
conidiia non nuiiis, 

IV. BJCCEDINES. SporidJa floccis sporidliTeris e 
simplicissima meiubraRa factis, tubiilosis, pellu- 
cidis insperaa. IMijcelivm Jloccosum, septalum, 

, conidii,, nudis. 

V. SEPEDOmEI. Sporidi» e matnce adnaia ant 
snpra matricem ciininlaia, 'floGci sporidiiferi 
nulli. Mi/celium /loccosmn, varium. 
CRITICA. Primas tineasEyHiematis, in fronte 

operis datas , sequens dislinguo Hi/phomj/cetes et Co- 
niamtjcetes, sed syslcmatis vegetativi in verie hornm 
^ defeclu lantnm difierunt. Exclnsorum Phylleria- 
ceuriim loco optime substiluuntur Sepetloniei. — Ce- 
temm ab isto tcmporenovo morphoseos Gtodio miilla 
aljter pruponi posse iutellesi, quae ad finem hujus 
voluminis exponaDi. O R D O ^^M 

CEPHALO^KRICHEI. ^| 

j\>w Sjj/. 1. p. 84. Sj/si. Mi)t, l. p. XLVIIJ- Oymno- 
mjceliiiil giaers. iinl. Spec. 

CHAR. Sporidia extra strama snnerficiale li- 
lierum flocciferum enata, mox nnda, libera , sim- 
pficia, Mjcelium, si adest, discretura, JloccDsum. 

Obs, Incipiunt piurimi mycelio iloccoso ex- 
panso, gonidiis inspet«is, in quo statu pro .Sporo- 
triclio (spurio) fscile sumuDtur. lu perfectis vero 
flocci in sirnma coalescunt saepios verticali, aed iu 
allia horizontali. Habitus hinc prorsus lli/menomij- 
celum; magis tamco cum horum myceliis, ijuam sta- 
lu perfecto conv^ninnt. — In aliis flocci congluti- 
naii; in Dacrina, genere abnormi, flocci extus nuUi 
conspiciunlur; sed slronia ipsum flocciforme. 

APFINITAS. Alia genera (ijKi./rt, Peribo- - 
Injon, Hypochnut, Ctratium) eviJentius a MuceJi- CEPHALOTKICHEI. 

Dcis adscencliiDt et cara hia loco et ^taiione cen^e> 
ninnt, AlJa vero a DemalieU potius (Cep/talolricAum, 
Hypochnva, Scoriaa, Dacrina, quae Bimnl magis per- 
BistentPS. CiTolium praecipne funins Slitbum eximiB 
mentilnr. — Valde affines insnper suni 'fricha^er* 
macei varii, inter Mncedines et CephalotricheM 
qaasi medii. 

SYNOPSIS genetum e Hoccis sporiJiiferis prae- 
cipne dislinclornm: 

1, ISARIA. Keceptaculum elon^atum, contignnm, 
floccosnm; floccis spuriiliiferis reclis lectnm. 
.Sporiilia nmla, 

2, CEFHALOTRlCHtlM. Recepiaonlurn rtipiti- 
fomtp, ri^idnEn, fibrosnm; lloccis sporjdiiferis 
in ca|)ilulnm discretnm contorlis. 

3. ANTHINA. Keceptaculum elon^jatuin. conti- 
gunm, floccofium, rigesccns. lIoccis'sporidiiferis 
apice lanlum liheris, spuridiis iaientikus. 

4. PERIBOTRVON. Recepiaculum rotundalo-lo- 
batnm , floccosum , unilique floccis sporidiiferis 
ramosis lectum. Sporidia racemoso - congla- 

5, HTPOCHNUS. Kfceptacnlum efrnsnm, floc- 
GDsnm, Hoccis sporidiiferis in globnlus sporiilia 
ciu£fntes implexis. 

6. SCORIAS. Receptaculnm difTorme, e flbrisin- 
tricalis conglntinatis factnm, rigescens , apici- 
bus filirarum in sporidia maxJraa abeujitibus. 

7. DACiUNA. Heceplacntnm difloirme , ramulo- 
SUM, e Iloccis conglutinalis faclum, rigcscens, 
sporidiis secedentibuB. 

8, CRRATICFM. Receptacnlnm diflbrme, subcor- 
natnm, muciUginoso-fluxile, collabescens, floc- 
cis iti conidia collabeniibus et spnridii^ ad- 
spersnm. 

|. EPICHYSIUM. Receptacnlum Iiypocratenforme, 
byssino-membrauaceuni. Sporidta floccis deu- 
droiden - ramosi» areae interaae adnutis adfixa. 
— Videat potl «. 7. STO ISARIA. COREMIDBt foccti *poridiir?rii iatijcsda ■plee peDJdllaiii. 
Tide PeDldlliDm miiceiliDSnm, 

CKITICA. Apliu!« forsan Imrieae tlicendae, sed 
naiuen Neesianifin mulare noliii. — Genera oninia 
habilu dislinctifisihia, nt nefrlecto slraniaie inler De- 
malieos et Muccdines disppscas. I. ISARIA. Hill. ix en>. 

■ tMtiaC Spec. nill.-Pm. e' ^cl, Htrt Syil. p. 85. Ii^iria. 
Sgsl. orb. Veg. \. p. 169. (el AmiiliichordB. 1. c. p. 170. 
olim aeparanila.) 

CHAlt. ftecepiaculum eliingatum, contiguiim, 
e floGcis dense inlricatis coalilum. Flocri sporidii- 
feri inYestienies, palcntcs. .Sporidia glubosa, sim- 
plicia, inspcrsa. 

Obs. Veteres hoc gcnits cnm Clavariis, ob 
formam saepius clavaeformem , commulaliaut, licet 
ob substanliam floccosain siniilarem (unclc noioen 
forsan, I6S5) distinciisitimnm sit. Primi determi- 
nalorcs Isariae lypum iu Ceratio, omni respectn dia- 
linctissimo, quacsivcrunt variaquc peregrina adie-; 
cernnt, sen.sim exolnsa, ut Cephalotriclinm, AhI/u- 
nam eic. — Adbuc coltigit species intfr se slruclnra 
ei aporidiorum origme diversas, sed gpncrum inde 
orturum liinilea uondum evidenfes. Locus mullai-um 
epecicrum in Jarvi.s, pupis, immo iniaginibus la— 
sectorum admoduiu insignis est. Magnam hanun 
copiam lilieralilaie Cel. Doct. Siemers, ilambnr- 
gensis, liiNlrare noliis conligit. Maxime proleas vin 
^iniUR, forma peruni adiuodum fixa est, saepe per- 
ieclam eToliilionem baud altingenles Sporolrichaete, 
\ ^femnt. 

* 'rvrrftfrcs aut fimicolut. 
t, I. terrenlri», simplex, acqualis, basi villuNa ni- 

grescens, apice dilataiu iruncala alba, llociis 

spurifliiferis vestiu. Frif» Slirp Fems. /i. 86. ISAIUA. 27r- 1 Mycelinm nnlliitn distincrnm conspic^tiit' ; fed 
fangus ipse ;;regQtini oritnr, siinplex, raro duobus 
connaiis furcatna, '2 — 3 lin. altas, ereclus aut ad* 
gcendenli - curvalus , quali» vero praecipuc ru ex- 
siccalus, aeqnalia, lerea, albus, ipso apica tanlum 
dilataliis et trancatus, inferne villoso • rugosiis ni- 
grescens. Slipes nulliis discretus , licel apice tan- 
tum floccis sporidiifei-is orneiur. Non qiiiJem ad .- 
maximaa perlinet species, seil eximie ivpica est et,| 
ilistinda. ^il ta-ram nudam humosain m decJivlbiu j 
Jagelorutn' rarhsima , al laia et denae agmine lecta ad'^ 
Bokult m par'. PemajU. (v. v.) ' ^ 

!^ /. feJliia, caespilosa elon^ata filiformis ramos^.J, 
alba^ inlus solida filamenlosa, stralo sporidii- j ,^ 
{ero laxe fariiiacei» corlicala. .j 

0>TiriB! telioB. Dec. fr, 6. p, 3D. IiarJB felinn. trieii 
Syt. M<jc. t. p. 496. Cheuo/. Janrn. Phiji. FiW, IftiS. " 
(. I. /. i. *7. Par, I. p. 82. Dahij S'J«. Gafl, p. 878. '•' 
FibriUaria teliDB. l^im. Mn', Eur. I. p. 53. -'[ 

Mycelium albnm iu juniuribus evidens, aduU j 
lius vero abit in ramos filiforn^es crassjjs in densiiiri .!> 
capspitem junctfs. Rami nunc simpiices, nunc api-,ii 
cem versus ilivisi aut peiiicellaii, uuuc. ex Ch«vaI->-..V 
lier^ incrassali. Inins farcli sunt medulla lilameri-..' 
tosa, Rliizomorpbariim instar. .Slratiim esleriw«-jl 
nndioue similare, e sporidiis majoribits faiinucciUB, 
floccis e sporidiis luinoribns inlertexlnm. Celeruiu; 
adfinium more protea speciea, at valde distiucia, 
neC dnbie novi ^euei^s (ypns {Ainphichorda, SyH.. 
Orb. Veg. I. p. 170.), licpt hoc loco tam pauca^ge- 
nera recipiam, (iiiani fieri licet. ^(/ tterciia /elfiiuM . 
in trtfptis. [y. s. ab inventore Ghailiet commuBicat.) 
"* Entomo^enae. 
^^^.X fartnosa, subcaespitosu, aiba, stipite ^jslin- 
^^H^ clo' simplici glabresceute, clayulia incrassatia 
^^i^ {arinaceis. 

* ftaiHBria farinoiB. UUls. Ctypl, Bril. 2. p. 25. Sowerb. fc 
308. Holnut. of. p. 94. cuin icaiiibai opliinis omiuiiui for- 
■uimin. Hoii. Aet. Dan. I.p-^m.f, 6. Uaria crauR. 
Link, Spre, 2. p. 112. opliine jitngeiu «eqii(>iiiB) rorniM: :« f^ JwAitipf*,\,itipiM aoMMayetBT-a JBiegn, Is, tbIi 
, £uiX\ (fiif, J ^.18./. 32, Bilim in Slirm- DruUcl 
I. 69. JV(i^i"%rf. ./; 85,- Prri. Myc. Eur. l. p. »S. 

b, vmtto, irtijile ' gUbto inbDayi-io, ela^n iiiie^rii, L irn-iM. 

- Pert. Catnm. r\ifff. clm. p. M. Si/n. p, 687. HTije. tOtr^^ 
il,;«. Alb. el «cttwin. CoHsp. p, 380 ')' 

Ct Irnntala., claTi in«i*a crmnblfl, dmnam is nmnloJi Bliicw* 1 1 I flUcelium album pleruinqnc ilisunctum, saltiin ,j 

I Juniuribufi. Claviilae plcrumciiie simpliceB, su;l 

fDrina aJtuodum inulaDttir el subindc proliTicatioae 

in' tariios piurimos abeunl; seinper vero ailest sti- 

I ]les <list!nc1us elBlatura (1 — 2 uac. nscjue alta) ae- 

. qttcnlium major. Furmae a, el b. vix nlni aoiale 

diflerunt, taiiien 8lipes iu b. volgti brcvior; »ed 

bae ihiuiiiie normaliter per aetateui in c. abciinl. 

Oplime semper dignoscitnr capitulo fannaueu, ut 

ntijDieo antiquissimum simul opiimum. — Obst-rvaiit 

f AlberliDi et •Scbweinitz 1, c. se aliijiianilo halnuHKe 

I fiingnm rostris paliilis flexuoxix pnhrscenlibns nigris, 

I Telnti spiniilis horrentem, qoae ad Sphaeriain qtian- 

Idam perliaere videbantnr, verara perilheciH trnere 

[ti(m contigit. In €hr»/aalidibus emortuh piitrtsccnli- 

' M, praecipue iiiter Jalia (leculuii , ceteris vtilgallor. 

' g-. — Novembr. (v. v.) 

I. leproia, caespilosa , carnea , stipite conlI;^HO 
claTulistjue incrassatis nndiiiue fluccosis pulve- 
rulenlis, 

Stainra curta, aliquot lineamm, sed claviilae, 
si beue expUcalae, incrassalae, oblusae. Sporiilia 
, Gopiosissima , laxissima , globnsa , iloccis ailmodiim 
' laxis inhaerenlia, inunixiis globulis, nnde facies 
; nndo oculo eximie floccuao-leprosa. — Quoad for- 
I mam ita mntatur, ut facile plnra fingss genera, sed 
L »_-:.,„, vidinins transilns dircctos et evidentissi- 
— In a) clavnlae subcernnae snrsnm incrnssa- 
ftae stipitesque simplices regulares; b) clavulae ir- 
IregDlares, passim compressae el incisae, passim tu- 
■lerculosae el sessiles; c) mere crustacea , eifnsa, ae- 
Iqiiabilis, Uypheliae facie, qtiam pro stalu m^xclii uiAsax. sine haeeilatione liabaiBflem , nm fracliiicstio esacte 
ea^em fuisset ^c in, «pecimintlmg claratis.' E^' hoc 
nnieo exempln salis elucpt, quam caiili simiiB in liis 
plsDtis atl geuera ex habitu condettda. /tWfim ac 
praecedetu locU, al rariar. E OvTinania Cel. Doclor 
Siemers, cum loBUplelhsirna offinrumcoUectioite. (v, S;) 
(i. I. CornlUm, ramoBisaima , claviilis fagci- 
culatia. _ ^ 

Kon equiJem jti /. Upronam iransire vidi, at 
)ia1>iin8 idem, culor tantum paulo dilntior. Frucli- 
fipalio ea<lein;^Hed forma divcrais.siffla; aiiptteg lon- 
gior0«, graciliures, apice phires claTulas phw miniis 
discretas proferejVleB; hae plecunique pendulae sunt, 
nec eireclae ut tn /. farinom c, cui yidetur analoga, 
Cum praecedeiile in pupa Ifocluae iitnlabHis (v. fi). 
S. /. ^anearutn, eifuaa, crustacea, luteticens, cla^ 
vulis selaceis cilrinia, apice pulveralento incar^ 
nato. Schwelt!..' Carol. n. 1299. 
I, phalBneiophilB. 2.1»! Sprc. 2, p, 114, 

E crnsta liiteHcente splendente proveniunt c!a- 
Tulae simplices, bilineares, caespitosae, divergiente», 
erectae vcl decumbenles , spice more Isariarnm spa- 
ridiis puiverulentis conspersae, stipile ciirino nudo. 
Schwcitiiz, — Panxiuh itmasciiur .4raneia cttm Jo/iia in 
lierbario praeaernnlia. Lecta in Carolirta superiori (t. B.) 
^^^L /. Arachnophiia, subeaespitosa, clavata, BimpIeXj 
^^^^Talba, iindique pubesceali - pulvernleutd. 

^^^^^BaraciuiDptula. Biffnt, opud Srurm l, c, I, 55. Peri. Mje, 
^^^Fkiir. p. 45, Lini SpK. 2. p. U3. 

Slipes omnino nullus discretus. Ceteram mira 
variat statura el ma^iiitudine. Maxime regnlarid 
specimina pinxit Uitim. I. c. , erecta, siwplicia, sur- 
Mtm apqualiter incrassata, lineam alla. — Jd Geo^ 
melra betularia mdior, decumbens, fere amorplia. — 
In (ieotiielra defaliaria erecta, linearis, aequalis. — ^ 
In (ieotn. r zonaria et praccipue hrumata subulae-' 
formis; in Geam. diluliila color cinerascens. — CeJ': 
tcrum in xpecie Tachinae variisqne pupis ridi spej' »3 ^l 

eSBcte ^^1 
^X' hoc ^B pimioa Tix ducernenda. tn Afonei» emOrtvh; prae- 
I 3pi««:i '"ro n« pupi» Otometranm, ^Ag*. — Nov. 

\ ,(t. r.) ; ,, , . 

. /S, ,wavuli8 ramnlciais. ■ -■■■■-- n. ■■ i ■ 

,^i Vnl^ri major, 2 — 3 1ttii loagd , Mepe ciirvlrta 
jet pendula. Prupe ad Isariam lepruaain /?, forma 
accedit, /n pw/J« Oeometrae. (v, s!) 

7. /. Elciilheraloriim , caeapilosa, filiformls, lorta, 
alba, rnmiiloBa, rainis laleralibus minutis, uiv- 
Sque pnbescenti - pulvernlenia. 

I. Elenilienitarniii, Jfeei! Si/il. p, 86. f. ,84, Peri Mut 
Ear. p. «, Chai. pOr. p, 87. Lini Spte. 2, p. 113. 

Ma^nitiKlo el JiabilnS praecedeniiiim , al Iicel 

[ Jiae etiam ramosae varienl, haec Jntnlciiler diflerre 

, videlnr stromale liand clavato, ad liiJera breviler 

|«j|a)iiulosu, cum in praeceilentibtis ramibolius clavu- 

IjisjrHra proles Binl. Color per seiaifrin fusceacil. ^J 

Varaboti emorluos, ovlumm, iiet/ie. (v, e.) 

8. /, Jhccosa, caespiloea, 8iibnlata,^tmples, alba, 
undiijHO floccoBO - tomenloBa. 
Ab /. arachmpMla, proiea, characiere acnlo 

.«egre digooacitiir nt facile racie eximie Hoccosb, 

1 licet oporidia in Bpeciminibua velustia Bint co- 

[ fPO#ai otulo inediocriter armalo floccntia tanlum ap- 

I «laret. (''ecies feie Hydnt, . eximie regularia, subu- 

I m, 1,-2 lin. longis, /«. Jarvii et pupi» Bumbi/cit 

1 Jacoieac jilurieii Ucla. Siemera. (v. s.) 

I 9, ,. /. atfigoim, .caespilosa, £ubalala, simplex ramu- 

losave, aibiila, ueanum giabrescens, 

^ Umninu a praecedente divcrta, Mycelium ma- 

[•CTilam subdeterminalani eOicil, e qua sur^unt suba- 

1 |ae pliirimae fasciculalae, primo subdecitinbenteB, 

Lfraciies, simplicea ant e pluribua tanium confiuen- 

I tJbuB ramoaac, 2 — 3 lin. longae. Superficies undique 

l fimilaris, nudiuscula, sub Icule tamen pubescena et 

[•(poridiiftra, vetiuta vero glabrescens ct subslranii- 

lea. in jwpa Xocluoe Ypti/on SiemerB! gcd etiant 

n aiii» pvrftcliorcm vidi, jam aettatia Jine. (v, V.) ISARIA. 275 

10. /. SplnMgant, grcgaria in mycelio sericeo, iim- 
plex, longissima, selacea, comprcasa, BubpnL- 
^^veruteiila , slbi<la. 

ngan. Sdiwein.! Car, n 1298. I. SphJDggpliiU. Lini 
. 1. p. lU. 
^lmaginibiis, ttec larvis, innascilar, radii ab(](w 
miiiis margines et alarum nervoa praeclpiie occu- 
Tiaus, sed mycpliiim crusiaceo-fibrusiim cirusum eal. 
Unciulis, apice obluso, tota alba, obaolele {labens 
et parce sporidiifera, hinc IransJtum naiiiralem ad 
sequentem magis abnorcnem speciem sistens. — „51e- 
morabile est, qoud in raniulis, ia quibus SpUinx 
emortua insidens a fungo iiiveKlilur, per nmnes mcn- 
ses liiemiK folia , qiiarcqiitiin sicca, viridfllima la- 
rvanlnr.'- innasciliir S/ihingibjis , ramulia 
■iiteis i/mideitlibus; iii Caruhna aiiperiori *at tmiga-i 
■<y.B.) 
I. Spkecophila , gregaria, simplex, longissiiai),' 
rigida, fiiiroruiis, dilute nmbriua, inferne glar 
bra, medio nodusa, apice altenuata pnberula 1 laeii 

i I. Spliecoiihila. DtV/m. l. c. I 57. 

Ceralaneiun CiJbronii. Peri. iUj/r. Kw, 

Situs praecedeiilis , ai valde diversa, mycclio 
nullo, statura quadripollicari, nodo infra medium 
contorlo, ut colorem et sporidia parca admoiliim rc- 
liceain. Inlus fibroaa, alba eal. In Vespa Ctttbfoite 
emoitua Vermaitlae. (v. v.) 

/. e.volela, gregaria in injcelio fibroso, elon- 

,gala, fragilis, lilirornii-rompressa, ililute fusca, 

' nndiqne concolor el pnlvcriileiita. 

, Spedmen, qnod adest, fdciem exolelum prae se 
fvrl, at cum alia jnngi ueqiiit. Mycelium eflusum^ 
Jcjirosn-fibrosum. Slipes dislinctus uullns, scd lota 
confarmis, superGcie valde inaeqnabili et sporidiia 
lecla, lloccis parum conspicuis. Fragilitaa insignis. 
/m Utrva Noclme exolelae.- Siemera. (v. s.) i Obs. Plnres ntiqtie viJimus ex hac eecHone, 
sed haiid rite evolntaft species. la* dran^a emnrliia 
T. c. fita rigida lepuissima absque fnictificalione. 
Variae forte fnere tatitiim mycelia Isariarum hand 
rile eTolntamra v. c. Sporoihricheum iniarva TOr~ 
trfcig tcstudinariae e. s. p. 

*■**" Ph^ophilae. 
13. /. MamiiouJes, grogaria, snbtnrhinato - capilata, 
osndida, viluso-fariiiosa, etipite glahrescente 
siibliitco. 

I, mpnilioiilM. jilb, el ScAiuein. p. 362, (. II, f. 8. Det. 
- J>. g^ - 13. JVrr. JUj/c. £w. I. ^, 47. CRphalotrichaui 
; iiy 1 1 /.int. Spire, Z. (>. 112. 

Vera Isariae epecies! ^lipite diatiQcto plernm- 
que lutescente semipeHuciclo (vari^t albus et riifes- 
cens^ et clava ohlonga, autsaepins iurbinata (listiD- 
ctissima, Ceterum admodum pusilla, pluribus coo- 
crescenlihns ramosa. Sporidia filis ilislinctis adspersa. 
In Iruin-h veluntU fineia in a{lvis monJanis Siieciav 
(Cfr. Srl, Suec. exs.), Tjusdtlae elc.printo vere mu~ 
.Time abundans. (v. v.) , 
14,./. epii>hijlla , cacspitosa, simplex, clavata, alba, 

undiqiie floccoaa. 

I, epipbilla, J^i. Cemm. clavaef.p. 100. Smi. p, 688. MifC, 
■ &r. 1. p, 48. ^lb. tl Sahnm. p, 361,] Dcc. Fr. 6. p. 
12, Lini. Sper. 2.p. ilS. l. fudcnlda. Satnmerf. Lapp. 
p,Jl^,, Bd ThelppborM, var. bnti nuda. 

In urbem plerumque cull«ota, claviilis 2 — 3)ia. 
loii^s, extrorsi:m sulicurvatis, obtusis. Sporidia iuspersa , sed fari t apparet. Ad fulia (nitrc- Mcenlia PofnUictc.; ted, ex jdh. et Schweiu., in Jtga- 
ricia pylritlia, corio vetusto. Simiii loco etiam /lic in 
jitiutrica boreaU legit. I. fasciculala Sommerf. m 
Thelephoris pulridi», celerum vix recedil, Brutna. 
(t. V.) 
15. /. tnmenlcJta, astregala, clavato - cylindrica, 

siniplex, sordide iutea, pilis Jongis simplicibus 

albitlis undiqne hina. ISARIA. 277 i Ad Perlhotryon hnec species accedere viilelnr 
pili» longU albis dislinctis, qtiibiis spnridia rare ad- 
sperBa , al niiilis ocnlis adspecla hand evidenter fa- 
riDosa. Creacendi mtiduH sin^ularis, dense gre> . 
^riiis, terram spectaos; crasaiiiscula esl, bcJ lineam 
tanlitm lon^. j4d llgna pulriiia coacervula in tilvit. 
jfulumnQ. {v. V.) 

16. /■ ctavafa , gre^aria , clavata , siinplcx , nmbri- 
no-atraminca,. undiqiie florciilo^io-rMriiiosa. 

I, claTaU. JhWm. l. c. (, S6. Peri. Myt. F.ur. 1, ji. 46. ImI, 
8p«e. 2.p. IIA. 
Gregaria aiit fasciciitata , lineam vix altingens, 
sed eximie re^ularts. A priori otnnino dtversa spo- 
ridi» et flDCcis tenerrimis eimul uinbrinu - KtraQii- 
HMS. /a Iruneia emorluis ftigineis locis umbram e.r- 
tmU anlalr. (v. s.) 

17. /- glauca, fasciculata, Gylinilrica, stricta, sim- 
plex, glauca, u&diqiie piiberula. 

i; |I>nei. Dim», l. t, I. 19. Pm. Bli/t, J, t, Lint. Spn, 
t. p. I 16. 

Stalura praecedentis, sed magis fascicnlala et 
MiUfT albido - glaucus. Sporidia aJtDudiun parca, 
yiittMT ^lhinig perariinis, neuipc ^lnlh. cano-ju- 
Kat, Hnjus forsan, ex ipso Auctore, varietas est. 
t. glaucocephala, Link. I. c. colore deorsum fusco 
taninm diversa. Mihi ignota esl. jid tnmco» velm~ 
tioijagi, aulutnno, (v. ic.) 

18. /. bulbosa, caeEpitosa, conico-altenuata, sim- 
plex, aiba, basi dilatata, iindique lloccosa, 

I. bnlbma. Nm! SijH. p. 86. /. 83. Li«k. 1. >. 

NcHciiniis iitrum haec qnoad vegetaiionem haud 
saiis ubaervata tpecies erccta au pendula nascaiar; 
itnnui an non cum praecedenti, ut suspicatur III. 
Lint., nimis conjiincia sil. Tota lineam alia, faasi 
nigreacens. Ad ligna pulrida, autumm. (v. s. in- 
cmcpl.) 

19. /. caiva, gi^gai-iii, subitlata, Eimplicissima > ex 
«Iho ochracea, aJnlla glabrata. 

Frfu 8r>t. Mjc. tli. I 
I Hyiliiiiai calTao, jUb. el Seku-rin^ p, 271, (, 19. f, 8. 
Dte..' ry. 6. ji. 36. BK CbBibl!!! lanriB. JVim S, M. I, ■'. 
Vli. I. IlyduoidM, £.i'fif. Sppc. 2. p. 116. 

Laxe trrpgiam, basi nuinqiiam conjuncla, li- 
neain longa I. pariini ullru, basi aeqnali Jtviler 
iilleniialo-SHhuUu, deiiiiite terram speclanB, ui i|(M 
iii SMU obliqiio obliqiia fial, Hac vegelalione ina- 
xime ab iHariis genuinis recedil; insuper substanlia 
ccraceii - gielatiiiosa Diolli, contextu vesiculoso, super- 
iicie dpmuut oiniiino niida eiglabrata, iunior lan- 
lum floccis vix spuridiirpris vesiita. Maxime ila- 
que r^cedit, Soleniia frucliKcalione , non lurma, pro- 
xima, Bui ^eueris: HTiiCTDnia . quale limilibus va^a 
hoc loco recipere notuj. IMiijrime obundat in pagina 
inferinri IriinconilH putrilturum j^/iirlis, ad terram pro- 
sfratortiin in «iVr/s tndnluiilt Sueciaf, Lmaliue etc, 
atilumno (v, v.) 
SKl. I. fifrceltata, gregaria, ram 

fastigialis sDbclaViilis, lloccis apices ex atbo ochrs ramis ereciis 
idiiferisereclis 
collecliB. irt. Erl. p. 364, Lini. 

iniula parva, vix if lin. alta, 2. p. 117. caespilein 
diainelro Bubpullicarem congcBla, erecta, baei sim- 
plex, Buperne in ramos 2-6 iDbrasiiKiafoa erectos 
^iul hinc inde fiexDDsos divi^a, Flucci in apicibits 
ramurnm ereoti sporas miuutas ^tnbosas ferenles. 
Ciilur planlae vegetae albus, subxlanlia Ivm trmport» 
mol/i» gelaliniMa; postea apiccs pallide ocbracei ev»- 
dunt et massa siccencil, Inlerdum myceliura lenuo 
albtim iloccosum atlesl. Videtnr priuris cougeaer. 
Ad asserts aeniiputridaa Erlangae lecla. 
21. /. intricata, csespitosa, caiiilJaris, ramosa, alba, 

ratniB paucis erectis inincaliB villoBis, pitis ■- 

pice monosporis. 

CaespileB luinutos sislii inlricatoa, haud com* 
pactos, albos, 1 — 3 lin. aJtos. Rami sin^iili aequs- 
les, capilJares, sub microscopio dense hirti, pilit 
plcris^ue yerticillii aat Acrmonii more sporidio ad- ISARIA. 

nato ler&iinalis. Ad fungf>a varicuque ftu4;o-daw, ok- 
tumno. {y. v.) 

O ba. Isaria subsiinpUx Scknm, SaeU. 2, p, 443. 
praecedenlis vsrielas viJetur. 
22; '/. brarhiata, gre^arla, ri^da, liasi ^abreeceiM, 

rBmnBissima, ramiilis tenoibus pateiitifaiL.'6iri- 

ctis ulbiH. 

Mncil*^, JtalJ. kelc. n, SIM. ClaT. braeliiaia Biaiefi Et, 
Fnntr- cdM. t. f. 163. — Setverb. luria bneiiuK. Sdam, 
Satil, Z. p. 4«3. I. AgMieiD*. Pm. «yn, p, £88. .^/», 
tt Schum. p, 3<)0. 

Species prolea, sed (lislinclissiioa hahila striclo, 
slrigoso, patulo. Aptid nus atliii^ii eiiAin aJiilndioein 
&einiaacialem, deorsuui omnina ^labrala et cilriua, 
a,tc(>lore a seijuente niiu ^eparanda. Iunior loU alba 
esl , Jlacculoso - farinacea. Non tanlum in /iingi», std 
ttiam in /oUii (A. S. / radicilwi (Scliiini,) et variU 
earporibm putrescentibus. Aatwnno. (v. v.) 
23. /. cilrina, gtegaria, ramosistiiaia , mollis, ua- 
diqae pilosa, citrina, apicibus albicaalibue. 

I. ciutaa. Ptti, «. et ietcT. t, 3. f. 1, Sy». p. Sfl». STgc, 
£ar. 2. p, M, Dillm. apnil Sluna. i. ST. J.i»l, Sprc, 

i. p, m. 

Deaso agmine licFl crescal, niimqnani caespitoso- 
fasciculata, sed ipRa vere ei rf^eiiio- rajuosa, 1-^(2 
lin. alia, cra»silie fere aetjtiali, apicibiis tanlnm at- 
ttnnaliit. Kami ereclo - divergenies, snbarrnaii. 
Sporidia in pilis solitai''. j4d truncos putridiu ra- 
nor. Aug.— Nov. \y- v.) 

Oba. Itaria macida. Peri. eil Cemliiim • I. eamra Ppn. 
cHBoDTiii; ;. laccAarina ei hyxiaijea Mjo. £w. aliorum mj- 
«•lia. — I. IremeUoia Scliam. etiniD Cernlium — SlemorBbili* 
M bar. mieroieapira Grev, Crjpl. 8roi. t 3, clATala , ffoCDJf 
ip«ridiU<iiie detdiBia , fainc geiiere ftubia. 
faratilici , cnm qiio hoc gPDiu non aDalagiiiu 
Mrpbod afliaB, Mncor viHoni Bnll. babllii 
|na *e lert, led ex ainopiia «< Siilbnm, CEPHALOTRrCHUM. »; CEPHALOTRICHUM. tinC"' EnMi tpM. relenm, PBrieoala Recrm. tma Tad?, Ceplu' 
lofricbaui, Link. Ois. 1. p, 18. iVrri Sfsl. p, M. 

CHAft> IteceptacDlDDi Blipiiiforme, sDbalatBin, 

tlgiivm, lerminatam capiltUo discrelo e fluccis con- 
lorlia, !ipori(liiH ^loboxis interspersiH. 

Obs. AfRiiilas Is^rianim evidens eal, atlamea 
potiuH ab Anlliina, slipite ri'^pscenie, peniciilis ter- 
miualibne in cRpiiiilum colfectis siirg'i(. Exira snnia 
U-ibtim ad Sporoci/ha» eviilenltir iiccei!it, ned in Iiis 
capitnium ntillt)i llnccis inierlexlnm esl. Analo^a 
ciim Trtchia elr. remola esl el vix nutanda. Sli- 
pei )tim|4ex, e fibrifi longi(ndinaliliu.'< conlextDs, ca- ' 
niinlitiu non inlrans et cafiiliil» diiiiliio persistens. 
Capitiilum lerminale soliiarinm. farinaceiim, filis 
intertextis, nnde nomen a ytffaXTj et &fii^. 
1. C, Slernoni/is, capititlu cotiico- atleiittalo ciDereo, 

glijiite laer! snhfiirfiir«ceo nig-ricnnle. 

EmboluD nigBr, TiUo «Itio «^"perJin*. Uall. heh'. n. 2137. t, 
M /. t. Embotiu btcolar. JTeb. Hoh. _ Itruai cddoi- 
<le>, Fl. Dan. I. 897. f. 2. (Miicoi Iricfcoile* Smvtrb. I, 
.•JTS. /.1,2,4. luri. m. fDJicip» l. <r. / 3. «■tnml ipe- 
cJM intar hoc et Sparocjb. ob iconei incaiiiplelu anibJ|nH«,) 
ImriB Slemonilic Pert. Comm. Clav. p. 103. Perieon. Syn. 
p. 1)87, Cepbalouich. Ktet Sijst, p. 87. Sonmetf. Lapp, 
p- 3131 

b. PaiiUBm, Ti« wmilinea», ilipfle nnrfo, .^lb. el Sciweim, 
p, 3iS. Fecic. u«nB. Ehrenh. tilu. Ber. p, 2*. Link. Sptc, 
2. p, tlO. 

Gregea «islit denaas, iodetrrminata»;. Slipe* 
1 — 2 lin. lungus, setaceus, laevia, |jroprie nndiu, 
nigresceiis, eximie berKislena, Capitulum elonf;dto- 
conicnm, nudn iiculo Iflrinacenil], Si-d snb mitro- 
scopio consintiuniur flla interfesfa, n-xuima, ininna 
contorta. Huic siiiiillEma esi Perirouin :,ii(iuht<t Nees 
N.IV. Act. Ac. Nai. Cur. U. p 238. i. 5. f 8. Ltnk. 
Spec. I. p. 109, ex qiio bnc simul referenda Pefic, 
Affilanut Reb. ncom. p. 358. et vix tlislingiicniJa. 
cnm llocci in ndnltii eTaaescantt Ad Usf^a, ra» lo$ ei 9iipUeBy h. locu^^ififffpcatu f vi iu cellh; Bmopae 
€t jimerica^ . horeaKs \ triimcSi iemptiiii {r^ -• i.) 

2* C. 'flavovirenMr, capitalo 4>bloDgo flaTonrente, §ti«. 
pite atriato fnsco. ^ ■: i < 

jC 7. V^ Sjftt. X «7« :|fc ]^ari..Xrh ]ff 366. JUdi* *l»^. 
X F* 111, ZHtfty ^* €?«//. 2. p, 877. 

Stipes ((ecMrsiim ^ipcpassatus. o,,balbitto qnasi 
ortiia (eqdein 9Lt^\n yixm.Amhims^ Helminfho spo- 
tiieeifi.), fibrillis Ipij^iti^liiialibQS Adnatis extu« tftria* 
tiia^ linde insuper aij&^itfi^ cum Anthina elucet. Ga* 
pitalum pblon/B^nfl, fei:/3t.cyiiiidrj9um, quoad colorem 
eum Coniocj/be ../urfuracea b^ne cpmparatnm, tao- 
dem deciduum. JEx, fi)venjariln]& yariat capitulo 
«pb^erico. A^ fqUa fieQtdu(i^,'puirida beiuligna ei lo^ 
c^^paludosis Vfre ^ gpcii^ llfiinda. paluihsa ei J^briioea 
imncorum. ,(y* y.) ^. . . 
3. <7. rigescens, fascQiii,]^ ^^pitulo rotundo laxo, 

atipite fibHIIoao. . , 

G* irigetceiii. Lini. Oh$, 7, e,, u 1* /• ^4» Spee* 2. p. 111, 
Jfet» Sysi. p.^ 87.y. 87. dUt;^ jj^. #. 4. /. 21. 

JLineam longom^ totum concolor, fuscn.my fere 
sigiiim* In iruncie caeeis €termaniae. (y. ic.) IDi ANTHINA^ Fries. 

CeratimeiiMilis ipec. Rolh. — ClaTariae, iMriae fle. f pec. jfuct^ 
— AAthina. Frief Nov^ ed. 1. 1819. |». 79. Syst, orb. 
veg, 1, p, 169. 

CHAR. Rpceptaculum verticale, elpngatnin^ 
com stipite subattenuatp ri^estente oontfguumy snr- 
tam dilatatum, totunx e uoccis ^on^i^is simul^cibus 
septnlis dcnse parallelo « stipatis laxins coiitextum, 
floccis apice liberis plnmosum aut villosuni. Spo- 
ridia interspersa , rara , globosa. 

Obs. 1. Genus eximium, speciebus ^uibusdam 
• pulcherrimo colore splendentibus insigne, quasi flo^ N ANTIft^A. 

m /!bt^:;ff n&Je odmeti. aUlenlibas. Sseps qnoqae 
separxae loeruDt, sed amtine anslysi, unde KeDns 
tam cPOt belerogeDets cunfnsum, qnain ab as*ecli« 
«uS^Dcatum. A Cepbalolricho iliiTert circiter al Cla* 
Taria a Mtirula; ab Uaria, cai furma variae apeciea 
accedonl', longiub disial. HiKtoria longe alia. ^nr- 
tkinae aWdae, priino Diall«s laete coloraiae, siccae 
Tero cotitrahunlttr, rtgescont, Tnlg^ fuscu-nigri- 
cm- , untlb dupkx Tt(l;;<i dislinclB fortiia. Anlhimu 
notiKjuHBi ut Isariae fai-tmisae, CDllabeiiles, nec in- 
tira Mroniaie solidiori gaiidenl. T<tla substaniia, 
licel exlus lnevii;ata, ^l^brala I. e fibriilis adpres— 
ais lonjEfitudinalibnft tanlum sericeo - ftbro»a , facile 
solviliir in (loccus longi»»iiinus elc , e quoruin apici- 
boK simplidbus (nec ipsis penicillalis nl in analM^o 
Cofmtb} liberia, recepiaculuin apice Titlosum. Uac 
aiructura nl eria-n colore nlique prope aceedunl ad 
•• d. Owaia ^ sed Ozonia euitt inyceliB aiiaruin fiin* 
gorum , (leciiutbenlia, aspora eic, Anibinae lero 
ODiiiiiiu \idenlur filaniae aeqlio jure ac Uariae au- 
lonomae, \k*!\ CiaVariae, Sphutriae Vordycipilea elc. 
imtnantrae ). h>d« crjpria Isarias prorsus referanl. 
CeU-rum Anthinae nl creclai . sporidiiferae magui 
receduul. Sporidia rero Anlhinarum globosa annt, 
■emper Inier fibras sparsa, in aqua diillueniia, sub tnicruEcopKj i observanda, non pai adco- nidia accedunt. — iDter Mucarious ijkordiosttfiut 
analognm videtur. 

O bs 2. Extra Tiane iribum ad Demalieai. 
tnm quibus ettam jun^ebal Rolb, iia fere accedunt, 
111 seqiicniia dua gencra ad Bolrylideaa. Sed in l)e- 
maiieis fKicci longiludinales tn uuicam fibram arcle 
cungluiinaia sunl, cum in Aulhinis facile separan- 
tur; bine etiam Dematieae eclosporae eTadunt. - — 
Qnuad frtfciilicaiiunem Tero duplex inler Aiilliinas 
observatur diHWrenria, cerle duo aiialoga, magis 
qiiam allinia indicans genera ; «liera {Jmhinae verae) 
ai>sqiie omni hymenii rudimenlu ; altera (Pfcrw/rt) 
hjmenio in«lruclae , Ucet non aacigero. Cumru#|*| f^ \ • - 

babitaB et Tegetatio prQrsns co.nTenianl hoc loco, 
doaec d^aede aingaffae a|^e|K(ei certiorea f «vi^i fiiniiia^'- 
coojanctim traciaTlmus;' 'Yetlem nt perspicerent 
etiam aiii ^liam necesi^ariaiki effse triictarial' rationem> 
qnando ex anica snecfi^, ' ceteHd- heglectis , genera 
fingere licet, alia ioDi^pecf^^ omnes descripta^ enn* . 
merare et colligere atiidema^'. ' r. 

1. A. JlamrnM; deorsaHi atfemiata', glabra, V 'i« 
gnineo-croceaysarsnm diliitata, plumosa, Intea. 

CenilpJiem^ dilatatmn, JRoihi JCW. B6l. 2. p. 253. #«-3, f. 1« 
Mefisma RSttiiiigerii iKfaW. !Erl. /»« 396, 'hnc jam refene 
Boa dnbito. Gfti Sytt, myc. 1» |». 434« HiolaBtMi flammM* 
JungK JLmm, ISBQ4 t.^7. f. 4. . 

' Pnldierrimas fiiagos^ %eii n^ Isaria farinoHa eta -. 
et plarimae faBJue geaeris apeci^« £orma: mire TdT: 
riua, nanc simpl^&y nnnc 10 ramoi» palmatjra. di» 
Tisas y immo ramoftissimue. Yeraiu^. ji^asin stipitifof- 
mem glabratam, Tix j^.fin. cr^ss^m semper iitte- 
naatoa esty et ramQsus^ rami seu^per deorsum - atte* 
nnati, sarsum yero dilitati, fibrqsi et apice plumosi. 
Nascitur solitaria, ad altimdirieni 4^— rl IJno sur-/ 
gena. Color pulcherrimus, inferne crooeo r aanj^ui- 
nensy superno ilammeus; fungus Tero exsiccatoSi 
contrabitor, rigescit) fusco -nigricaty ut aegre eua- 
dem credas. 8nb microscopio facile secediint flocci 
longissimi, tubulosi, septati, e quibus totum rece-. 
ptaculiim contextuin est, et adfusa aqua seceduni 
sporidia. Inter fotia coacervata snRocatus magis 
byssaceus efflorescit^ ad quemstatura jara Jungbuoii 
icon accedit et fere pertinct Bysstis rvjipes Joum» 
Pbys. Febr. 1822. t. 1 f. 6, M fotia decidua ja- 
pnea locis humidis nemorosis coaceryaiis^ auiumno 
minime rarus. 

2«. ji. purpurea^ deorsnm aequalis, sericea^ fusco- 
purpnrea, apicibus dilatatis lanuginosis aibis». 

Bjtsns daTata. HoiA,^ Cat^ Bbit 1» p« Ill7« Cenitonema eia- 
▼atnm. I. c. 2« p* 254. ANTHWA, 

PlerohiqiM simplex, raro BubramoBa, semuu- 
Ih. rere iQPmtiranacea , linearix, an^iBiaU, plana, 
•ericea, snperne drlatala, apK-ibus lann^nosis. Co- 
lor pnrpnrcns s. dilule san^iinens. spleniJeuH, ad 
basin (iisi^iis, apice albidus Rolk. Sine dubio con- 
I ^ner et Jiisl idem Anci"r disiinxerat, varietatem 
I crediJisHeiu- ^rf /olia piilrida tjiiercim, aulumno. 
Z, Ai ftili'.a,. villoaa, fiilva. bagi dilatata byssacea, 
sn^^xrif complauaia, auicibus villosis couco- 
loribiLs. 

,A praecedenlilitis liirulenter djvcrsa, 3 — 4Iid. 
tantam alla, a ba«i dilalala byssacea surg^ens, nn- 
^iqit« TilloHa el concolnr, nunc siniplex, nunc lla- 
bellaio- ramosa. Apices viltosi, seil obiusi, com- 
pressi. Rarianimt ad fo/ia dejecla Corj/ii. (v. v.) 
' 4> j4. fiavovirens , fascicuUta, svbaeqnalis, ramosfti 
ombrina, ramis striciis pilosis Jlavovirentibiiti. 

t BnbtilM, ^, jtlh, et Sc/ai/rin, f. 3&I. 

Fntigug sicetis, parce ramosns, canle ramisqnc 
■Irictis arcQtibus, pcrsislens absque miitatione 1—3 
lin. lon^ua, ut pkiriuium umbrinus aptcibus flavo- 
^ Tirentibus. j4. S. Haec et tocus in nostrum fuii- 
gnm omnino cinadrani; quem. inniorem tolQm flavo- 
TJreniem apicibus atbicanlibus vidi. I" li^no fagi- 
a ad banin Sphaeriac fragiformis, nero aulumno—- (V. V.) 

A. umbrtna, fasciculat 
ramis striciis apicifaiii 
rihus. nbramosa, umbrinai 
blomenlosia coucolo- . '*. Iuri« iimhrina, Peri, Sy». p. 689, Myc. Bnr. t. p, ... .-, 

pict. I i4. /. 1. i./«i. Spie.i.p. 1J7. Duh^ Syn. Gmtl, 

2. p. 878, 

^ Haec celeris celeliratiur species mifii ignoia est 

l' ({;enns tamen tiaud dubinm), nis! sit alius speciei 

' Btatns senilis , nun in huc plnrijnae species, exsic- 

caiae praccipne, colorem fnsco - nigruin induunl. — 

1'tus mians ramoaa, 2—4 lio. aUa, .lid ramo$ e.v~ 

aiccato». (v. ic^ 
f^. cffBft/wmMt, simptex, inaQ<riKiIis^ rigidnla, in- 
,'■ f«rne fusco-ni^n, apice vitiosa catta. ' f- 

Sparsa, siknplpx Iiactcnns lantiiiil' WAb, I' — P 1 
\m. longa, inaequalis, angultisa qiiasi, lenaXj li^nia^ 1 
ceteris Cotapaclior, ba.iin versiis altennala, Color, 
jnirior canescenfii dein in fnSi-o -'nigrnni abit. Va- I 
riat procnl dnbio rurma, ut oiunium Spfcierum, j 
nam color in hoc genere oHRentiales offert <1i_?el-en» 
tias, .-iil coHfces piHridot jtbielu ail terrmn proalra- 
los, autiimno. (v. v.) * I 

7. A. /iiofis, strict», Bimplex, flltformis, hyaHnaj' 
sicca ui^ra, apice pubefula alhicans. * 
Primo obluiu ve]°;eiani pro Jiatla^ siccam pro 

Iiefmi'ilho'liorio fiiciU' snmas. Oasi tuinnta bulbillusi^ 
aira siiperiictWfuliiirutn ailfi°;!tnr. Ab liac basi le-. 
viter atlenuaUir, dein aequalis filiformi!), seil slri<* 
cla, recens bj^alina a. ^risea, inollis, exsiccala ni-' 
grescens, cornea; toia 3 — 5 lin. longa, Stipra folia , 
et getpMuxii putrescenles fagi, Septemb. (y. r.) 1 

8. A. dichotoma. erecla, cepillaris, aeqnalis, snb- | 
dicbuioma, nivea, exlremi^alibus bifidts pube^ j 
sceulibus. j 

CuBiDoeiua dicholomiun. Ralh. Cal. ,Sal. p, Z$i'. I, 8, f, 2. I 
Capillaris, 2 — 4 liti. {itiai uivea, simplex L^ 
saepius dicliuloma, extremiiaiiiius subbifidis, pube- 
scentibus, oculo aruiato e fjlis simplicissiniis coii-^ ' 
stanlibus, hinc sine dubio hujiis generis. Ad folid I 
pulrida Alni. (v. ic ) ' 

n. PTERULA. nevptaculum filiformi - seta- 
ceiim, circumcirca hymenio demum glabrato , 

sporidiiferu. nnn asci^ero cincluiu, apicibus 

^^B Sierilibus mnliifidis. — Frie^ Sijs/. Orb. Veg. \ 
^^^ — e( in Schlecht. Ltnn. 1830. p. 531. 
^^HrObs. Fiernlas ab Authinis dtversum siatera 
^^RBlas haud dubium est. Sporidia non inter fibras 
Iiheras sparsa, sed in hymenio laterali, primo ve- 
lutino, dein glcibrato ni<lulanlur. lUum slatuia ANTHINA. 

Bulit icon I. c. dala , in hoc ciim Ctjphejla convpnit, 

— Sed muIiU sppcielius nou exflminatig ariil>i^>uB 
lioc loro ob anBlogiara aumiuaDi inserere aptiua vi- 
■um eel • 

9. ^ (Plertila) plumosa, rinaosUsima, albida, de- 
mtim fuliginea, apicibus dilautis plumosis, 

CUt. ^lBmou. ScAumn. Car. n. 1089. 

„Adeo delicala, ut rami ttulae suillae dorsatis 
crassiliem bat,i vix superenl, raiuiili plumosi ad 
Bpeciem fere Himanliae'' Sclium. Unciam atla, vage 
ramosB, exsiccal^, tenax, rigida. Hymenium asci' 
gerum non adeel!, iramo obucure spiirigeriiin; cum 
vero Auclor non inler iBarias, sed Clavarias rece- 
peril, Plernla poiius sit quaiu Aullii^. Ad lerram 
■n umhrosin Atnericae. (v. 8.) 

10. A. (Plerulti) tubufata, densissime slipata , r^- 
mis concresceniibus albidu • cinereiM, apicibu* 
mullifidis subulatis glabris lulesceDlibiis. Frie§ 
m Llnn. l. c. p. 532. t. XI. J. *. 
Selaceo-filirormis, basi aiienualaexcepia ae<)ua> 

lis, filo lenui haud crassior, erecta, slricia, l^ Udc, 
alla, lenix, in caespilem densissimum inlricata el> 
cjnod admoiluin singulare, inler se rami concrescen- 
les. Apices ^labraii, l-~2 lin (oii^i, raro sim- 
plices, saepiiis muliifidi, siibnlali , ferru^ineo-ln- 
lescenles, ob defeclum vestitus iiymeniui albido- 
cinerei cJavutas celerum ambienlis. In terra kamtda 
Culliae occid. (v. s.) 

11. A. {Pterula?) penicillata, elongala, sparsa, sim- 
plex. lulea, apice peniciilalo. Prien l. c. 

ymll. Por. t. » /. S. CU*. penidlliit», Rull. C/iamp. p. 

207. *. 4M. /. a. 

Habiius pi-aeceilenlis admudum gracilis, eloo- 

eatus, clavula apice fibris 7 — 10 liberis lermiuala, 

■inde peniciltala, lutea, auranliaca, subiiide fulva. 

— E Schumacher, si omnino eadem species sit C/. 
penicillata Scliuin. Saeil. 2L p. 407, atrofusca, basi ptiRiBOTRVoN: ja# 

t 

s^Iibnlbosa, apice pilis albis pjpnicillatil. Tfac cofo^' 
ris mntatione BhJinthtna /fdhttkea ^xc. non recedit 
et forte Vera Afithidtt* est, Ad' fiilta Seddua qu^^* 
cina etc, (v. ic.) 

Ob$. 1. Qub^d affinitatehi regetativi sjsfema- 
tiSy loci et histbride buc etiam citatidae ^nnt Ty^ 
phulae ^ cnyi^ generis genuinae species ascis des^- 
tntae sunt, t, c. Typ*. filiJormiH S. M. 1. p. 4dl5. 
(Ozanium lateritium Pers et Link.); Scliumacherr 
plarita exsiccata ad hanc Se habet ot Glav. penicil- 
ialta Schum. ad Gl. penicill. Buli.; tfempe per ae<- 
tatem fasda ; Vlav» aefiprs Orey ; qufie optima Pte^' 
rnla e. s. p. -flis frnciificatio Pterulae ^ forma Gla^ 
variae. Gfr, Rein$. Sysfem. 

Obs. 2. Reiiqua Geratonetnata' Roth. sub Bys- 
saceis expon^mus; hoc ioco tantnm memoranda 
Cer^ caratloides, Kjlav, byssisedae status et G. tena^ 
cissimtim^ qiiod' idem ac Ozoh. parietinum Link. 
Geratonemata P. ut etiam Ozonia Auct. inter ge« 
nera spuria memoravimus. IV. PERIBOTRYON. Fries. 

• , ' « • : 

1 

GHAR. Receptaculum rotundatnmi subloba^ 
tum, e floccis tenerrimis ramosis laxis maximein* 
tricatis formratum. Sporidia globosa, simplicia, in 
floccis periph^ricis ramOsis racemoso - congesta. 

Obs. Genus tam charactere^ qnam affinitatd 
evidens ; in hac serie medium ' est inter praeceden^ 
et seqnens; extra hanc seriem eat Botrytis suptk 
stroma. Hoc stroma omnino e floccis iaxe intnca« 
tis formatum est, tam ab Isariae, quam a sptiri6 
Botrytidearum coodensatarum alienum, genus luii 
culenter distinguit. Plures species fiubis innotue- 
mnt^ unicam tantum, omnibus' novis^ attniinuu; M PERIBOTRVON. 

jservnles simnl J^ij-enitnn li^natih bnie (leneri 
I non parufli ex icone Grev. Crjpl. Scot. I. 276. ac- 
' cedere, sed floccos hujus ul veluin potias coniiid?- 
I ramus. 
[%. P. Pm-oni, lobis sinuaio • ramosis caespiiosis 

Bjiin*? raTOuL Duf. in lill, 

EximiuR fiingillus, colore iDtenso aureo fulgeng' 
1 Caespilea condensati, 4 — ' Dnc. lati, nuJo uculo 
L, Veluuno - pnlvenilenii, tactu molliagimi, compontin- 
t lnr e plurimis iobis connalis sinuata - lobaiis ra- 
[ mosisque, oblusis, qua.si inUatis. Hi lobi intns 
contexli sunt e flocds lenerrimis, ramosis, molfi- 
bus, laxis scd inter se arcte cohaerenies in formiua 
' deierminatam , exiusque vcslili floccis «mnino Bo- 
j (rylidis, spnridia elobusa, inspersa, laxa, ^erentes. 
I 'F^fB>Bt*'°B> ^'''i'' ma«is filius, quam indi;;enae nuslrae 
[ Ifucedines. ^ trvucoa arboium in Pmn'ia. Pa- 
1 *Ton. (v. B.) t- TRICLINIUJL Kee. 

CHAR. „Pileus (receplacnlum) submembra- 
I Vaceus iiubricaiQsque, in lubas crenaiiis pai-iitus, 
I ^iarle su^teriori laevi , carlilagineo - bicmbranacia, 
I 'JBarie intermedia e globnlis vjllosiiisculis eoloraiis 
l{omposita, parle infeiiort filauii'ntjs byssoideis laxe 
l-lextis fdrmHia." /V<r CVj/p/. e.rol p 147. (, »4. /. I. 
T , Obs, Genus milii prorsus i{;notum, farma e.v- 
I 'Pcte praeceftenlii , ex Aiictor» immeiUatr ju.vta Jiif~ 
l-pocAfiMin Incandum , ca^m habQl globiilos sporidji- 
Lieros, hoc loco memoiare nccesse visuin eet, licet 
■.■ cbaraol. fHcile disccdal. Globuli demum vrro in 
f 'jpicibus pruiruduutur liberi. Ilabitua Lichenvsas, 
■j^bricatus. 

Tj. TRICHLINIUM CiWAo««r«m L c 
[ .. . bubricatum, lobis craMsJs crenalii djjriiatiique. 
Ipolwr aupra griseo -sordiduii, subliu albicnRg^ glo- HTPOCifKUS. 

\ 

btiK spondiiferf coocineL Hd c6Hice$ Cinchonianim, 
in PetMia. (t. ic) JU% V. HTPOCHNUS. F^ies. Ehrenb. .H SysU M. Veff. I, p. 304, 

CHAU. Receptaculnm expansnm, j)Iannm, 4» 
flpccis contextis fbr^iatnm, conidiis subprnioosnnu 
Flocci. sporidiiferi ia ^lobnlos villosos^ sporiidia 
clngentesy adspersos intricati. 

Obs. Aeceptaculum est Thelephoriiey sed hy« 
menium n;ullum (caute itaque separandum a Thele^- 
phoris imperfectis) ; vera autem affinitate Hyphella0 
ramte videtur proximum. Floccl |;lobulorum teniues^ 
breyes j peiincidl. Sporidla Cephalotricheornm mi« 
. nima , ^lobosa. A contextn subfloccoso nomen sum- 
tnm. Videtur nti praecedentia (aliaque afBnia non- 
dnm distincta) genus esse potissimum treplcnm. Ad 
Trichodermaceos accedit. 

1« H. aureuSf effusus, ulilcolor^ aureo - fulvns. 
Fries Oba. 2. p. 281. 

Late effnsus> adnatus, snbtns membranacens 
laevis, i^l^ber^ supra tomentosns et giobulls e floo- 
os brevlbus contextls, sporidla Includentlbus con- 
apersns^ Sequentibus omnino slmilis sed tam to* 
mentum , quam conidia et globuli anreo « fulva, 
Ai corfices Betulae, raro, (v. v.) 

12. H. rubraciuctu$ y effusus^ roseus, medlo conldiHi 
albopruioosus^ gfobulia sporldliferis roseis al« 
bidisve. ' . . Bjssnft i9Bg«inea. Swmis Prodp. p. 148. > Thelepli.,? 
gniji^. FL fni, Occtd, JJJ, p. 19317. Kvn/h Syn, f, p^ 
12. Hjpocbn. rabrocioctnS' Ehrenb, in Hor. Phys, Bm. 
p. 84. I. 17 /. 3. Fee Crypt. expt, t, 6. /• 1. g^fl—MI 
roxemn, Raddi, 

Xomentum intense roseum, margine laCo nu- 
dnmi medium farina alba (couidils) obteclum^ ia 390 SCORIAS. 

qna ipaa nidulantQr ^lobnli, alii roset, alii alM; 
'Omnes vero e sporidiia llitrcisque brevibns Gonalant. 
Tomenluin Rubiua in membraDQlam ci'alilnm, laeve, 
adprenaiim, intenlum flavidtim. Ekrenb. E regio- 
nihn» l-opici», ati corlicea, ligna, Lichenea nalunt^ 
.tmdique reporlalur. (v. s.) 

H. nigrocinclm, efTusus, nigrescens , medto 
conidiis albo -pruiniMJUs, globulis Hporidiiferis 
Tiridi - albia, 

H. nJgfo * «incw»' tliretib. l. c. t. 17. f, 4. Fce Crypl, 
Kxel. p. 32. Tb«lepfaora ] albicani. Soot. n Kuiuh %■, 

1. p. la. 

Tomentnm e griseo nigrum, eabtm laeye, ap- 
I 'pressiim, tamcj|uam in membranulam coaltlum, ut 
J w priori, cui afrmis, sed lloccornm colure limbum 
rdiigTiun, deficicnlibus conidiis, offerenliam mox 
I *4TgD0Hcilur. Imco et palria praecedentia, (t. s.) VI. SCORUS. Fries. 

IJK, Orh. T'eg. ], p. 171. 

CHAK. Keceptaciilum e fibris rigidis liotryoso- 
1 j-amusis ciiiili^uls ^elatina nbvolulis conglulinatisqne, 
I .versua ainbilum compactiuribiis furmaium. Ramoli 
I jfibriltusi in sporidia maxima granulosa abeantes; 
1 jconidia miuuta glubosa immixla. 

Obs. Genus porlenlosum, distinctissimttnif 
[ cfd evidenler ex hac regione; Anlhinae, Dacrtnat^ 
I f)eralii> — et extra Iiunc ordinem Oiiotricfio afSne, 
I 'Ad Tremellinas non referatur, citm superKcies ubi— 
r* que cribroso - periusa inler rainuiiis MJpaios nulla 
f lacmbrBna unila el tecta sil. I*'ibrae iotus magis 
I diwreiae, gelatina obvulutae. Tulum receptacnlum 
I 'Msiccatum admodum rigidum, scabroso - inaequale, 
lersistens, at humectaluni gelaiina reviviscil et fun- 
fus totos emoUitur. Habidis acoriue nigrae, umle DAcnmA. »91 ^H 

Boirrii' ? aponKiosi. Schoein. .' Cfr, n. 1311. Podboma 7 
epiphega. Schimin.! n /ifl. 

Fun^us aJmoiIuin grandis, iiKerdum duDg pe- 
dee latiis et lon«;iis, aJmodiim ri^iJns et peVsistens, 
fipacus, ni^er; SMperficie admodum inaequabitis, e 
fibris ina«;iB cnndensatiH solidior rquam basis fiin^i 
inter fibras ruiIeH ^ielaiina exsfccnta discretas et ce- 
rineo- ^risea materia , liamiJa ^^latinosa , obJo> 
ctas cavernosa), fibrillis parallelis pelluciJinribns 
in gramila racemala abeiintibus obsessa. Fungo 
exsiccato humeclato etiam secedunt coniilia minuta 
^lofaiiga. In Americn boreali freqnena in ramis, Iriin- 
cw, radicihiis et in ipaa tcrra prope FagM nec altbi 

tcopiose. (v. 8.). VII. DACRINA. Fries. W; OrS, Keg. 1, p. 172, _ Ic, aHalgt, ineJ. 

CHAR. Receptacnlum caespititium , in rainii- 
tos arlicuialo-conslricios proJiferos rij>iJoB, hume- ' 
ciaios gelalinosos abiens. Coiilextus floccostts, con- 
gluiinaliis. SporiJia globosa, simplicia, superriciem 
glabram inveglienlia , seceJcntia. , 

Obs. Habilns prorsus Uemaiiorum (aj genus 
Demalium quoque rclatura esl ab Alb. el Sciiweiii.), 
ai slruciura, immo vegetalio, fere praeccJenlis. 
Ceterum valde abnorme est. Iteceplaculiim sursum 
incrassatur , ex apice repeliio el ob accretiones ba«i 
oonslrictas articnlalo • proliferum ; ramuii juninrea 
gnllulam roridam sistunl. Ad Dao-i/iiiuia Link., 
non Brown, referre tentavi, at si hnjiis sjnoiiyinon 
stt Mj/rotkccivin inundulum Tod. , longe a noslro 
fungo diversum est, Prima species re ipsa Culle- 
maii, V, c. C. conglomeralo HoHin airinis esl. Sco~ 
riac et Ceratio propin<|Uum, scd ceterum aJmoduin recedens, nec TuhercularmU in praeaente apte tnb- 
JnngeAdnai. . , 

." . > ' 
1* D^CRINA fusco " olivacea , caespitulis iftubro- 
tundis fusco - olivaceis. 

Hmaliam TelaliMai« jiib. ei Sekwei», Omsp^ p« 369« 

Caespitulo- minutos, ^ — 1 lin« latos» •nbro* 

. tnndos parum elevatos sistit. Sudo ocu!o vel len^e 
•impKci lustratum e fibris apparet compositus ,imi» 
nutis, erectis, crassis, obuisissimis> lucidis, velu* 

..tino-nitentibus, brunneofuscis succulentis quasi^ in« 
terdum nodosis, se invicem sustentantibus. '^ jt£ S. 

\ h c. Sub micrqscopio simplici adhuc Cladosporii 
aut Stilbi spes restat, at sub composito Opani ma- 
xime remotum esse genus mox patet. Totus con- 
textus, eximie floccosus^ gelatina conglutinatus, floc- 
cis tubulosis intricatis. Sporidia, ut in Ascophora 
juniori y pnncta nitida in superficie sistunti in aqna 
•ecedunt peliudda. Color qui in sicc^ fuscus in 
rufum vergena^ humectatus in pure (et ad lucis in* 
tensitatem pius minus pellucide) olivaceum abit. 

' j^ Ugna aatuia l, putredtne conmmta, autumno , pas^ 
$im. (v. V.) 5 

'2. Dm lutescenSf caespitulis eflusis lutescentibua. 

Caespites hand format deterrainatos , sed greges 
late efiusos ^e ramuiis aggregatis; sordide luteis, nn- 

. do oculo floccos referentibus. 8ub raicroscopio vero 

. crassiusculiy nodulosi, inaequales, ramiilosi; irrigati 
(^ttulia aqueis polientes. Sporidia glohosa^ opaca. 

. jid coriices arborum inter muucos in Helvciicu Sciilei- 

. cher. (v. 8.) CBIlXTlSn. ^ 

&MW MjfMJrei^iHM,- facUi delewftm: '^>: * , 
EPICHTSroM. ' T«de. . . 

Toif» JTmXI. 11. p. 1* JVMsf ISysf* p/SO. **; ' 

CHAR. Reeepfacaliuli liTpocraterilbrme , byssioo - mpiiibni- 
■acenm, t flocds nimosls, comextvm, determinanim. 8poridfa4? 
floccis deadroideo • nunosis areae intefiiae adsatis adilxa , «olb- 
globoM. 

Obs« Geims ob lormam siofiilarem, a qpa nomeny maxime 
insigne ; omnibns rero hodiernis Mjcologis ignotum Tidetur. De 
antonomia a reliquis Faogis nnq^m dnbinm, an rero entomogem 
meumjj ut mihi Tidetnr, (cfr. £1. Fnng. 2. p. 27. obs. 1. Kpi- 
chjsio simile ens) nlterius obserrandum* Qui dubia de minns 
notis generibns solTit, ei majorem tribuo laudem, quam noTa de- 
scribenti. Olorior eqnidem quod plurlmos Fnngos Todednos' ex- 
tricare nobis coniigerit. 

1. JE. itrgenfeum, Tod, 1. c. t, 8. f. 60. Mh* et Sckwein^ 
CbfMp. p. 356. Nees Syst. /. 90. 

Sessile rotnndato - concaTum. Comucopiae forma," fance ob- 
liqna . in fiindo nmbilicatnm , nitidissimmn albidnm ^ exoletnm fus- 
ceieens. Fimo subimmersum, (t, ic.) 

Obs. Omne fere dnbium mihi sublatum eit^ hocens aeqne ac 
jiiractoholHm- Tode^ Ascophoras quasdam etc. Entomogenea 
esse* Alagis ad cantelam> qnam examen hoc Ipco inserai. \ 

<, Tin. CERATIUM. Alb. et Schw. 

Pncciaiae spec.*' Michel, Isariae spec. Hilh Pers^ Ceratiam« 
uilb^ et Schw. Consp^ p. 35S» Neea^ Syst. 1. p, 85. 

CHAR. Receptaculum Tarium> subcornutum> 
nucilag^noso - fluxile , obtectum floccis in conidia 
coUabentibus sporidiisque majorihns inspersis. 

Obs. Oenus distinctissimum , quasi Oidium 
in Iiac serie! Flocci Oidiorum more collabuntur, 
sed mucilagine mollissima . tiremula in siroma con- 
^lntinata sunt adeo delicatum., ut in statu adulto 
^el levi tactu in laticem difUuat; in aqua yero ex- 
pandatur membranaceum et soivatur. Junius tamen 
firmius^ fallacissima saepe Siilbi aemula, ut non 
iiiirarei;^)si in hoo statu inter Stilba Auctorum re- 

Fries nji% Mj9. UU C I 2M CBRATIUM. 

ceptum fuisset. Exaiccatum , aincila^^ne evanida, 

decumbens tioccosaiu Sporotriclu aul OidJi collapsi 

habitn, — Species difficillime limitantur, Vix ul- 

libi magis ftbuudant, quam in silvis primaevis Sue- 

ciae roridis , nbi post primas plnvias aulumDales 

truacos coacervatos pntridoB mira copia obieguut. 

Possem e eiatura et colore muiabili Jecadem for- 

marum distin^uere, at doIui, Ouae cerlae soat 

distinctiisimae C, Hydnoides et Porhitles, inter ba8 

vero longa formamm intermediarum series. 

1, C. Hyiitioide», a^regatum, clavulis suiidiscretis 

acnleus imitantibua, demum candicantibns. 

Facciiiii, Mich. gim, t. »2./. 2. Hall. Helv. n. 9308, Sjt- 

nu fruetiGulcua. Fl. Don. l. 7IR, f. 2. TtemcUa \iyiaoi- 

dcB, Jacq». Jai,c. 1. I. Ifi. ClaTaria PuccinJB. Balieh, 

Bl. FMe. ,f. 19. a, bT»«i(le. Bull. Ch. I. 41S, /. 9. 

Itaria muciiia. Pn-f. Comm. Clav. p. 100. Syn, p, 688, 

Rnicalaria Hydamde*. Jf^ilher. CerKlinin. ^lb. tt Schuri», 

1. e. I. 2. f. 7. Lint. <Km. I. (, I. f. 3*i. Dte. Pr. 6. f. 
11, JTifH Sy4l f. 82. Gtfv, Crypl, Scot, t, 168. Liti. ^, 

2. p. 118, 

Color albuB tantnm ab omnibDS indicatur, e^nl- 
dem viili semner crystallino-pellucidum, bvalinuin, 
pulchre aerua;ii]asuffl, lutenm e. s. p. Differentiae 
formae e sita et aetate Don minus fallaces. Formt 
primaria mibi aggregata (nec caespilosa), simpli- 
cissima, subcylindrira, medio vero conairicta, apice 
tnrgida, 8ntK.-it{iitata , pelludda, byalinn, glabra (sub 
lenle lanlum e spnridiis apiee mgro-pimctaia); haec 
vero forma, quam fugax observalor Stilbum dice* 
ret, per noctem servala, ad communem Auetorora 
formam muiatur, lactea fit generisque raore aublili-' 
ter Tcluliua et pnlverulenla. Frequcntiu» occurrit 
faaciculaia, cylindrica, apice obtuao quiilem aed W" 
qiiali, el plurimiB indiriduis confluentibus bifida rt 
irregiilarilfr diviKa. — Subiude integer caenpeA i>' 
iruitciuu communem jangitur. unde C. pr.fiJatH^ 
Alb. et Scliwein. I. c. /. 12. /. 9. Link' I. e, -f- 
PusBiiit bafc attaeqne ui subapecies distingui, at W | 
«uui Btatu babitu Hydaoideo facilliiae digai>»citiiBi ■ AA li^na pafrida locie kwmertfihus nil tml^trtiu», 
slttte madiHa ri primo aufvmno. (v. v.) C, ■Qreain, Linli. dii», II, p. 39. C. Porioiilet. Linl, Snte 
2. p, 119. 
A C. Porioidi (var. «. A!h. et Scfiwein.) maxinip 
discrepat et priori colore Tario ma^is affiae, aed 
fornia Gatis iliversum Tidetiir. Golor eliam liiiiiis 
expallcns slbican^. Jn tnmcis plneia putridta nlva- 
nmy praecedente rariua, (v. v.) 

3. C. ruhinindum, m masBam tnncila^inosam 
amorpham mbiconilam cotiBnens, claviiIiB in 
ambitu lib<?ris caniJicantibiiH. 

C imUcnndnni, iinl ' Spec. 2. p. 119. 

Habilna inlcr C. Hydnoidis el Porloidia inler- 
medins, ad illum accedeiis, circilcr nt C. Porioidea 
ii C. aureum. Massa cenlraUs e sporidris ex magna 
parle Ibrmaia est. Clavnlae liberae vix a C. Ui/d- 
noidi$ (Ii0ernnt; num ilaqne e^sdem abnormis sta- 
tns? hocia tl lempore comnte/ia, (v. V.) 

4, C Porioidea^ in raassam tuiicilaginiisam porn- 
Aam conllnenB. poris ampHs angiilatis, demum 
radialo - dentatis. 

C. PorJoideJi. jllb, el Schuetn, p. 359, (Landinl ■imnl Tan>- 
IMem colare aureo 1. c. I. 2. f, 6. Hacu inilii non QbriB, 
pOtioA taiDi^ij h. I., qaam C, ourci.) 

Pulypor» simillimum, ut primo invenlionis mo- 
menlo finxerira novam ciiati geueris speciem, Hijdno 
gtlatinoso analogam, cum quo recens colore crystal- 
lino glauca eliam prorsns convenit, at cnraiius 
«tameil gemts mox indicat; servainm abit in la- 
Ct«aa culorem et facile in masaam amorpham flu- 
kilrm solvilur. Pori pro ralione magni, favosi, 
i — 8-goni,primo integri, dein in an;;ulis deniea 
I priornm exseruul, sporidiis paucioribos »(b^raa, Uoc ■■ vidi nwi au h'gi amsumta abiegna in pinelorum monfotomin poAtdifvf 
apkagtmm dejecta; farn aestate. (v, v.) O R D o n. 
H U C O K 1 N I. 

IHtDc«dinea veaicnliferae el Barcocpphali. Tftii Sgit, p. 91, 8T, 
Mncoriai et SiilboWei, SyH. Myc, 1. p. XLIX^ Xt,rUt 
Atncoriai. Syl. Orb, Vtg. 

CHAR. SporiJia intra tnbum iloccorum gi* 
gnuniur luinuiissinia, dcin in apicibua eoram anC 
ramnloruui capitulis rollecia, evolula, nunc ^elaliiui 
iuvuluta, nunc et saepiua vesicula iiiflata persiHiente 
rfcepta. 

Obs, Vesiculae Mucorinorum prope ad peri- 
(lia Gaeteronijcetum acceduut, sed e membrana sim- 
plicissim», liHod contcxla, tanlum facla sunt et ex 
ajiicibus iuflalis modo oriunlur alisque perfida ihe- 
tamorphosi. Hinc peridiola dtcunlur. tJltima dao 
jHucorinis siibjuncta genera eliara pcrtdiolis simpli- 
cibus instructa videnlur et ob exlcrnam faciem cnm 
Alucorinis vul;;u comparantur. Sporidia qnoqne 
Mucorinomm plurimornm more difflunnt, sed Soccit 
vesicnliferis carent (fingan totum floccum in peri- 
(liolum inflatum) et peridioli consiiiteulia &rmior,, 
hinc polius inlimus radius Gasteroinycetuiu theo- 
relice censenda siint isla genera, neinpe Eurota», 
et Cliaosporium. 

AFFINITAS cum Mucedineis lanta est, \\t *b, 
iis lonffe removeri ncqueanl; adsiiut lot forinae ilK 
lermediae, ul limites varia ralione poseint pruponi- 
Praclico fini aplissiinum mihi viisnm est ad genenj 
distincte et persisienter vesicnlifera reslringurti 
fied theoretice excppia, tam Sporocf/be, Oeiieinhim m 
^.ro/r«A«m Byssinoruin, i{\\am AspergiHus , Slaci _ ^ 
liaiam, Bolrifli» Mncedimtm, simul comprehentlail- 
lur; nam eadcm esl in Lis sporidioi-iun origu^ h' ' imrcoRmi. 297. peridioliim tam fngax «t inconspicniun, at Iiaud 
facile a rcliquis sui orainis di^TiOHcantnr. - Siilbnm 
in bivio inler limic et antPcedenlem ordinem posi- 
tnm est, novae scclionia rndimentnm, Hed ob Epori- 
dia capilaia et f pt-idioln, gelalinoso licel, primitns 
involuta iiiler Mocdrinos antins recipiontnr. Per 
Stilba cnm Pilacrints Tricnodermacebrum conne- Gtuntar , 

Systemaiis vaiiaii odo cnm hia cotinecli posalnt, 
nilins ad rinem exponendum esL 
Longe vepo metamnrpbosi perfecta et tota TCgeta- 
tione remoti sunl Myxon-aslres, cnm qnibus Veteres 
pra(c'pue commntabant. 

PATRIA, iocne, tempns, dnralio, noxa partim 
cnm Bysainis, partim cum Mucedinibus con^runnt 
et sub ]iig, iibi hac rationes puriores prominent, 
exponenda annf. Cnm By&sinis nempe conRTiinnt 
Mncot^ni stipile floccisve vesicnliferis conligois, 
soliiliiiscnlis etc. ; cum Mucedineis aulem melior pars 
floccis vesiculiferis septatis, lubulosis, magis fu- 
gacibus. 

SYHOPSTS gencnmi, quae in boc ordin^ ob 
firBCtiiicationeQi peridiolo definitam ariuntnr plura 
et evidentiora , qnam in sequeatibug: 

■f PeridioHs iermifiaUbua, 
" fpontliis subnudis, 

1. STILBCM. Sporidia iDcapitnlnm solidiun col- 

lecta, gelalina iiivolula. Flocci in itipitem €on- 

tiguum xolidum conjuncti, 
n. PERICONIA. Sporidia in vesicula Jnilaia 

gloljosa (mox) inspersa. Plocci soUdi contigui. 
UL PHYCOMYCES. Sporidia in vesicnla inflata 

pyriformi (raox) instrata, Flocct fubitioai, con- 

ttgui. 
IV, ASCOPHOllA. Sporidia in Tcsicula inflaia 

rotnndata (mux) inspersa. Plocci lubulosi) «f 

platt. I 
I HDooBlifi. ridialo tloWfl^^ •• tporidm tnchub. 

PILOBOLUS. Sporidia ia peridialo glol 

indnrBto diseiliente coDglobata. Flocci tubuloai, 

contigui. 
HTDROPHORA. Sporidia cum peridiolo, 

primo finxili , rotandato in globalDin peraistea- 

lem comiguum conglobata. Flocci tuhuloti^ aub- 

wplati. 
VIL MDCOR. Sporidia intra peridiolam roian- 

datam membraDac«Dm dehiaceoB diacrela , mox 

(in aqua) dilflueatia. Flocci tubuloni, nibaep/ali, 
Vm. DIAMPHORA. Sporidia inlra peridioltim 

operctilo deciduD tectum discreta. Fiocei tnbu- 

Josi, lepiati, apice bifidi. 

IX. DlDrMOCIlATER. Sporidia intra peridio- 
Inm gemioala craterifurmia > ore crljiculari 
aperta, discreta. Flocci lubifioni, septali, gin- 
plices. 

X. CEPHALEUROS. Sporidia intra pendioU 
lermiualia iu apice claFaio aggregnti diu.Teta. 
Flocci tubtilQai, contigui, viretcentta, 

tt Peridioli» lateralibus, 
* 1« flocci» erecti». 
M. AEROPHYTON. Sporidia minulisBinia Ha. 

creta intra peridiola (sporas?;, in apicibue ra- 

malorum lateralium clavalis aggregata. Plocci 

coenotociij arliouUiti. 
\II. bVZYGITES. Sporidia conglobata in med^o 

(laurum ueridiolornm laierulium Bessilinm in 

uoum coa,leHcentium. Flocci tubuloai, conligttl. 
\in. AZVGITES. Sporidia couglobala in medio 

peridioloram lateralium pedicellatorum, solita- 

rioruiu, semper discrelorum. Flocct tubuiosi, 

confiffu! 
\iV. METlDlUM. Sporiilia qnatema in peridioli» 

f^lobosis, ramoloa laterales )erniiiinBlibui>. Floc- 

cl »oliili, conllgui) rumVihniMi, 
«TILBDH. I ** « myetlio orlia, aeuUSiut. • 
\ BUROTIUM. Sparidia mox difflnentia e pe- 
ridiolo luembranaceo rumpenie lloccis eOnsi* 
adnato. 

„ CLISOSFOmUM. .Sporidia difHuenli? e pe- 
,^diolo rigidnlo rumpeDle, e mjcelio Iranafor- 
malo. Abn&rme. STILBDM. Tode. Flmg. iateil. I. f. 10. ITte* Syn, p. 88. JFKrj SyH. 
■•<• 0*«, Vrg. 1. p, 173, 

OHAR. .Slipes solidus conlignns terrainatOB 
capitnlo gelatinoso - fluxili inToIvente sporidia, de- 
mum nuda. Capilulnni faciie decidnum. 

Obs. 1. Stipilem, nec fibram ant floccnm, di- 
cimns fniclificationis fulcrum, nam evidenter con- 
textum est , licet Berie conligua in sequentia genera 
Iranseat. Genns naturBlissiranm nolni in plnra di- 
Tellere, licet stipiiis stroclura in divereis speciebns 
aJmodum diversa sil, cnm fmctiflcatione eximie 
cunveniaut omnes *). Haec ex apice stipilis pro- 
tmditur ut guttula a^uoBa, mox turbida, dein deci- 

*) NoaiidllaB Tamen ipecie) capilalo Raiiti nondHDi Tiiae, led 
fari&aceo Muliim, ad geniu ChaTdoflylam Toil. lcaniiiiani pan- 
dnnl. Hojei cluiraclereni ei ipecieai ptiinariani hoc laco in- 
t«ri>, DI ditigenfhsimf taqiilraiDr : 

CHORD0STYLU3I. Tod. JHeckt. I. p. 37. 
CHAR. ,,Paiigat Mipltaliu «euaduiiBiu, «pinilo ilabota 
iDHrae fraclificaute nabdeoidao. " 

Ob«. MioBeni jtlbcrt. el Sc^rin, tamp, p. 112:" Me- 
dio inler Macorii el Himsutiae geaat loco poillam; ab illo 
fabricae teiiiiciiale ei loogseTitaM, ab hoa fmciificaiioiie nn- 
coiirDrini magii diOerre, qugm m ama alterntro conjaap qneal. 
CapiiiilDiD ritlwceTi» ■ ■ --- I 3M STILBUM. 

ilua ant farinacea. Sporidia jnniora in cenlro ca- 
pitiili nidulantnr, gelalina ciDcla, quae ^iude pro 
periilioli specie babeuda, cum nou in pertdium Ga- 
steromyceium esplicetur. Sfilba vero prDdromuin 
sistere JUyxogiaBlrium vix. dfabium CGt; observaatur 
eliam speciea lotae primtiuB gelatinosae. 

Obs. 2. Ue loco syHiematico admudum dia- 
sentiuQt Auclores. I^ec cum Persoonio aj Uyme* 
nomyceles ob sporidia in centru evidenter rollecta, 
nec cum Linkiu ad Ga^teromyceics ob ueridiulam 
impcrfeclum, mox evanescens, referam. £st in bivio 
inter pcaitMdentem «t sequentem ordinem potins 
pogitnm; illiuc ad Fusarium, Linc ad Pcriconiam, 
HydropliorajH accedtas. Habims MiicorimiH. — Spe- 
cies numerosae, in vegctabilibus putriJtii variiMjue 
tjuisquiliiB obviae, at cumraes'''' connervcntnr spe- 
cimina incolumia, nullam novnm spcciem absqiis 
icone introducliirn TelJem. Hac raliune omnes no- 
vas omisi. Sporidia globosa, iu infimis simul buI^ 
fnsiformia visa, unde liinitcs Airaciii ancipitcs. 

^ Sllpite floccoso - conte.vto , ejctua ptus mi/ms 
viUoM. Isariis eximie analoga. 
1. 8. hirautum, capitulo rotundo allio, eiipiie snr- 

sum attenuaio ochraceo, pilis erectis Iiirenio. 

S. hiriulum. Boffm gv™, 2. I, 10. /. Z. Pcri. eyn, p. 59. 
£. tlrigotuin, Mi/c, Snnap. 1, p, 948, 

I, C*. eapiVare, Tai. I. e. t. 7. /, 61. A, 8, 1.' «. 

ErMlum, ipBnatn, faBbha macoroideo, Sllpil^ upiHarei, 
llabri, unddles , dGmBHi «loufsti e4 fleinoni. RhizominplMe 
■emsli , ei alludo ipadicei. Capimlam ■pha?rioiiai, fatiKei», 
ochroleacam, ^yln quliquilat^ vifelabilibju Aumt jaernli&ia 
AorfoMim , agrogmm eK. , coelo pluvioiO vt LataHa ntiniuu 

Simile mifal faaud obriam Teniue miror ! Cli> pono A- 
taantia ghhntiftra Bchnm, Saell, 2. p. 444. _ KeliquM 
TodesiiBe >pecies *ii ejutdeni eeiieris , Ciord. hvaiiilalum 
pn m<rcelluii>; Oi, atavaria Tfpfaulae npeciei; Ckord. biji- 
imidct ei ipio Periooniae *pedet, — Fuagi ToileBoi lemper 
inemarabilea , led defcriplioBM ail ooiiTi aeii seoinn uou STiLBUM; 301 

Majoft el finniii»; stipe» exsiccatioiie fierfii« 
stenB, capitulo deciduo; «dmodiiiii Isariam r^ert. 
Gapitnliua ^eqnaley^ ihacteiiua mihi farinaoeum Uan- 
t^m •bvinm , ' ut €Jhinrd&9hj/tmm crederetli , at «Hoff* 
mann 1; c diaphannm dicit et specie*^ jg«nepi« «itali 
primaria non . viaa j||oc locfi.iJE^le reiinqae^duiiry 
Sen^el iantuni legi in trunco J^etukke j^Mujo^ (r. ir.) 

2. S. iameiitmsunp^ album; i3apituIo'||;loboso; atkii- 
tibus aequalibus tomentosiBy flnycelib byssmo 
connexis.- . ' i . ' 

S« tomeototivn. . 'Schrm^^ Jaum^ Boip 1709. i, X,f* 1. .Pcir«. 

Sifn. p: 6a0» i^lh^ ehSehumiu^ <Kan^^ p^ 352. Orev^ Cryjfi^ 

Scoi. i. 281. 
]>« stipite glabriuscalo Imescente. St. parasifi Diiim, 2, c, ^f« 

•46^ Pers. iK^c. Eur. i.^ji. 3^1« .; 

Loco in Mjxogastribus corruptis faciltime di-. 
gnoftcititr, at hoc loco varlajiub 8f>ecie.se ofiert^. is^pe 
enim mjcelium floccoaum tantuiA«adest. Semjexpli- 
catnm clayatnm^ facie Isaiiae; ai^y^TQ hujus lust^iii 
simul sistat /. microscapifia y pro certoi i^od affirmo. 
Perfectum genninum Stilbum^ capituio rorid.o, sti- 
pite.tomentoso, b, yidetur adultior statua» jn Tri" 
chiis^ lA^eis^ OinbariiSi Dictydiis corrupits Jrequen- 
tissime. aestHte, 'aiihimnoi (v, v.) * V ' '" ' ' * * ''■ 

3, S' hyssisedum^ album^ capitulo ^loboso - tnrbi- 
iiato> sti^itihtts aequalibus 8ubi*'amosis mjcelio 
byssino connexis. 

8« bjMisediiq^ Pers^f Myc, Eur. p^ 347. 

Stipes crassiuscuius , albiduS:^ .p^i^^Q^ si^u][ifor- 
mis, adultus capitule.pall^Qente (numquam Umpido, 
ut vi^etiMr)- terminatus. Haec species oiylnino^ CAor- 
desltf7tfi7» yidetiir» Ad ligna pineamucida iu f^ggens 
et stm€e me m Smdandia ,pfdiase memini. (y. s. et v ?) 

4. S.wttosMm^ alboiii, capitnlo subrotnndo - tur- 
binato, stipite crassynscnlo lutescente subvU- 
loso. 

Mncoff Tillosio. Bttll. Champ^ <. d^. /l 15. (ex Anct. , ha- 
Intas Inriae)* Stilb« viUofnm. Jlfienpi/. vJPfir. 2. |. p, ^3. Buhy 
Sijn. GitlU ^* . P< 91S' StUli. ,i^^c<mdani. , ^. ALh et 


JWWiSWW. ■ifAiitiv:^i Mt.'-'«'fu««.'- •Idriiiin. Myr-. iiiir. ConfeHniu. Slipitt pcrtiiiileDS, apicit quasi Ao- 
■neiitusug. Capilulnra diaphBnum, erfinfsctiu. Ad 
fiwnim Crrmrum. (v, ic.) 
i, ' S. jnibiAm , capitalo ova;^, stipite intVnie in- 

crassalo pnbescente. 
' % \itCbii. na. l t. I. 3. f. 21. Fers. lyn. p. 684. 

Dubia, pon primum inventorfm non nhservata 
species. „Capitulnm e gutlula limpidigsima con- 
densalur el a polline efng enperficiem occnpante 
randidum est." h foliit Pint tilvestris putriditf 
^ugugfo. (v. ic) 

6. 8. rrtjthrocephalum , capitiilo globnxo- liirbiitato 
rosFO, stipite craesiusculo piloGO albido. 

8, etTilirM. l>inm, l, e. t, 45. Pert. Styc, Eur, 1, p, M6,> 

Ai S, hirmtum accedit, giipes vero brevior, 

pilii conferiiB erectis obsessug, demntn glabrescent, 

rigidns, eursum atleouaiaB. /n /imelia aulttmm. 

(v, ie.) 

** Stipea veiictihto - conte.vtus , glaher, rU 
piiliu, periistena, pltrumque niger, .Aualugia cmii 
Spbaeronemalibus lenuissiuiig ! 

7. S. rif;iJum, capiulo gnbrolnndo cx fi^aluia 
lacleo cinereo, siipiie filiformi tui);;iMiiiao nigro. 

8, «gidnni. Pm, in VMr. ufna.l, p. ?H.l.-i. f. %.!Hyc.£^. 
t. p. 318. Syt, p. 681. SthuHi. Saell, 2. p, 240. ji», 
el Seku/eix, p, 3S2. 
b. DftiKor apad Sturm. l, e, t, £9. 

ProximiR longe majus, stipile 3 Hn, et iiltra 
longo, omnino aequali, eximie seiiroruii el persi- 
stenle. Capitulnm pro raiione minnfum, fngax, nec 
milii nigTum obviuiu, ut icon Oiitiuari eliam miki 
' snceps; sed rerum quoque Sl- rigidam variat liii* 
jiililins ramosis, at uon bagi faiiciculalia, PerviJga- 
Ivm ad iifrna piilriiUt , Jere perenne, (v. v.) 

Obf. 8t. nigrnm SAmd.-Beco/iil. Sya. p. 15. Iiuio i Per. 
■ooDia inlitniKlnia KpnrDcybM i[>etiet laild fidE^iur, 
STUUBUM. 

hs. pilifmnnt, capilala ^loboso hyalino, stipiii- 
' bns faBciculaii» snbulatis rigidis oi^ris. 

B, piUtarme. Pm. Syn, p. 681. Alb. H Schfein. p. 3S2, 
£m. fV-, 6. f, I6. Sta Syit. f. 88. 
Colore praccedcDiis, a[ vix \ lin. altuui. Ca- - 
pitolaia fiiAacissiiniiRi. J^ulgore ad ligna jiulreace»- 
tia H folitt piwa, vere, (v. v.) 

9. S. jrani/njcqihttlum, capitnlo globoto luieOf sti- 
pile lenui ri^idu nigro. 

Sl. nialniim nigrlpei. ToJ. l. e. t, 2./, 19. Si. xanihoMph. 
JHltm. t. c. (. 60. Pen. l. t. 

Statnra praei^edenlis, seil magis sparsim nasceng. 
In ligno pulrido, aealule, autumno. {v, t.) 

10. S. smaragdinum, capitulo obovato viridi, stipile 
rigido concolori, Jeorsum nigro. 

a^ ttiursgdiii, jilh. et Schtiei», Contp. p. 335. I. J. f. 2. 
Gregariiira, Eubciif s^itosum , mediae statnrae 
{I lin. aliuin), lolum primo pulclierrime fioiara^- 
dino- viride, pellucens, sed siipes rigidux sensim 
nifp^cil et capitulu deciduo persistit. Ad li;:na pu~ 
triida iaginea, ,,dbitgna^^ etc. locia humidui prpiUrataf 
vere, aesiate. (v. v.) 

11. S. oeruginosuM , capilulo globoso aeru;^inosv>i 
slipite aequali rigido ex albo badto. 

8. ««nifinoiiim. Desmiu, in jtiM, d. iciatc. raal. jtvr, 1830, 
t. 18. /. 1. 
Gregariiim, lineam allum , praecedonti, ut vide- 
ntr, perafliiie, nam capiiuli forma in plerisque va- 
riat. Sporidta globosa, ut in toia seclioue, saepe 
vei>o seriaia, quud iu alia son vidi. lu rajnu e/ 
■foliia pulriitia, locis humidis umluosis Gatiiae. .du- 
lumno. (v. ic.) 

13. 8, bicolor, capitulo subrotuudo albido, stipite 
enbulato pallido, deorsum olivaceo - fusco. 
S(. Meolor. Pera. *yn. p, 682. .Jlb, et Schvtia. p. 353, S(. 
venlricisiim, Schum. Saell. Z, p, S40, Pert, Slye. Ear, 
1. p. 3M. 
Est inler miniititisinia, at stipes firmuluB rige- 
si-eus, deorsam obscuriis, snrsum albicaus, pelluceus. 3M smBmi. i-em olivRceatp' I 
mucert^u oom- I Cflpilalnni dmum ofaoyatum, in colorem o 

siranl leaileiis. Ai\ trimcoa et vartai mucerda* pcu- 

stm, aulutnno, (v. t.) 

13. S. p-lliiciihim, capitnlo Bnbrotando alttHo, sti- 
piie aeqnali rigido hydlino, 

81, pellfloMDm. Sehrad. Joum. l. c, p, 65. Ptrt. Syn. p. 
682. Dnb!/ Syn. Gall. 2. p. 913. 8l. ntrcopliilani, Pert. 
Myc, Kar. p. 331, Somnurf. Lapp. p. 248. 

PraeceileDlibuB cogHatum, licet totum (ere pel- 
Inciilum, lioeam Jiand atiingene. Capitulum, ut Jn 
aliig demum obovatum, CliaraclereH parnm evideii- 
teg Dffernnt Stilba, al habitu iiicile dii;noscti&tur. 
Ad ligtia et fungos pnlreacenfes, autvtnno, (v, b.) 

*** Stipes moliis, stihgtlalino/rUD, tottia pel- 
lucens, Sporidla globosa iliffluenlia. 

14. S. hiteum, capilulo e globoHO ovali aureo, sti- 
pile pelhicido luteo, 

S<. nrinimnB. fi. Tod. I. c. p. 12. Si. laienai. .Mb. n 
Schutim, Cwp. p. 354 Per». Slyc, Ear. I, p. 3S4, 

HafaiiTi et Btatora ciim subseqiiente coavenire 
Jicitnr, Md trunatm piitridum Pagi. Tutle. /n j4gi^ 
rico putrido. Aib. et Schwein. 

15. 8, tm^natum, capitnlo e globaso fnrfainalo sli- 
piteque subacqnah pellncido-luleKteulibus. 

■ Sf. mrbiDKram, Tbrf. 7, «. p, 12. *, 2, f. 20. Prrt. Syn, 
p. 68S. Clicv. Far. p- 75, — Janiiu : 8(. ciiriDum. Ptn. 
Syn. p. 681. /«. piclM, 22. f, I. 
Deiue ftregarinm, iineam vix aliingens. Sii- 

pes junior leviter attennaiDs, sed aduliuB aequalis, 

omnino daber, baiii saepe concreacens. Md trunco* 

■putriihs fagineos, vere. (v. v.) 

16. S. AysaiauOT, canilidum, pallescens, capitnlo e 
^loboso obovaio, stipile acquali tenuissimo. 

Si, faTMinain. Pts, Syn. p, 683. ^. el Schvein. p. 3S4. 

Admoilum foarerlum, sublile, raucorinum, at 

satis pcrsistens, coloris nilore insigne. Ao liufus 

-BCDttonis, a (|iia habitu recedit. Ad Agaricos piUri- 

dos, c Ptmaonio ad corticcs arl/oium, autumno. [v. %.) STItlltJII. Ms 

if7» S:'hifatinuin* fascicnfar^^l^^pelfiicidissim^ yi- 
trei^in, canaidam, capiialo subffloboso, stibite 
s^bulato compresso. Alb. ei Schwein, p. 353« 
t. 12./. 6. •* 

J)fajii8; 1| — 2 liiu JonguiHf candidissimum, 
pellncore periectissimo. Stipes basi subbulbosns^ 
sursum mao^is minusTe compressus^ vitreus. Capi- 
tuliim initio aeque pelhicens, deih pro more f^cteum 
turbidtimqite fit ; forma ejos saepe exacte sphlierica. 
In stiptilis, ramulisy foliis pulrescentibns dejectis^ im^ 
brihus ptaeviis^ Junio, (v. iq) 

18« S. hulbosumy sparsum , ex albo lutescei^s^ capi- 
tulo sphaerico , stipite attennato bulboso. 

St. bnlbosnm. Toi. Z. c, p. 10. U 2. /» 17. Pw. 8yn. 
p. 632. 

Stipes yix visibilis, desinit in bulbum hemi- 
sphaericnm, demum complanatum, colore in ochra-* 
cenm mutato. Gapitulum album pulvisculo ochro- 
leuco obducitiir. Post p2uvias dettsas in cuhnis y sti" 
pulis foliisque putridis tectis, rarius autumno, (v. ic.) 

19. S, vulgare, ^ref^arium^ albidum^ capitulo glo- 
boso^ stipite subaequali crassiusculo. 

St. Tirigare. Tod, I. c. p. 10. #, 2. /*. 16. Pers. * Syn, /p, 
682. M. ei Sehwein. Consp^ p. 353. Nees Syst^ /. 89. 
Hitimar Z. c. /. 58« 

Golor albus per aetatem in sordide Intescenten 
abit. Statnra mii^nta semper, sed varia^ lineain 
haud excedens. Stipes basi obsolete incrassafns. Ga- 
pitulnm e sporidiis globosis albis demnm prnino- 
sum. Ad li^na putrida Fagi y AbietiSy Beitdae com^ 
mune jove mitiori pluvio. (v. v.) 

Obs. Ex hac grege plares praedpne aegre limitandae for- 
Inae obTiam Tenfunt. Hi§ forsan adscribendum ant potius e loco 
seqnenti sectioni : S» ruAieundum, capitulo ovato compresso, sti- 
pite atlenuato rubiciindo, Tod, l, c, p, 11. /. 2, f, 18. obTinm 
in caurlicibus recens caesls fagornm^ e qnorum sncco extraTasante 
emergit. H«ec nempe est Atractiorom ledei» ■ 

I STILBUM. 

B««» ^rac/iww. Liiik. Subgrlalfnota, fuga- 
cia, aporidiiu obtongis subfusiforiHibira. 

Habitns prorBUS Stilbi, nec epecics rirc distri- 
Irnere atlhiic licnil, quare non sepBraniiiN. Magis 
essentiaiis cemitDr in provcnicndi niudo diirerpniia, 
cjnam in sporidiorum figura, genera ceteris paribus 
meo sensn haad distingnenle. 

20. S. gelalinoaum, gregarinm, albido - Integcens, 
molle, fugax, capitulo subrotxindo, stipite dis- 
tincto, sparidris subfnsiformibus, 

St gelatiiiomiin. Pm. ryn, p. fiH. ron ohilal. Alractinm 
Siilhulpr, l.lni. diss. 1. p. 8. t, 1. f. II. mei Sijsl. f, 
34, Chev. Par, I, 4. /. 23. Fsiariiiid. Linl. Spee. 2 
1. 106. 

Minimnm, \ lin. longnm, lotnm difHnens et 
eranescens. Pro St. gelalinmo eempcr habni cl snb 
microscopio cbaracteres Alractii monstrahal. Huins.H 
rero dporidia longe minora et iDiIoIe ron paritm 
diversa. Capitnlum juoins quoqne gclauna ouvolu- 
tnm. In disco trvncorum Pagi rccrnlius caemrum, 
kaud raro, jtesfalt, autumiio. fv. v.) 

21. S- olivaceum, gregarium. fugacisBimnm, capi- 
tulo ^liiboso olivaceo, siipite acqtiitli nigro, spo- 
ridiis fusiformibns, 

AlTacIinm oliTaceniii. Kunx, el Schmiill, HTyc, Beft 1. p, 79. 

Minimnni, vix j lin. allum. Capilulum primo 
diapbannm luleo - virens, deio Inrbidum i.bscore 
olivacenm, snb aqua in sporidia ir.oic solutum. Ait 
ramaa putridos huwidoa, Vere Lipaiae tectum. — 
82, S. micmpua, grpgarinin, snbBcssile, capitulo al- 

bido subroliindo - tvrhiDaio, tnox in sporidi^ 

fnsiformia cnllabcscrDlP. 

8l. mirropii"- Pf- ^'P- P. 39, Syn, p, 683, Mi. d 
SchwciH. Conip. p. 354. 

Esl tandem haoc epecice intcr Fusaria ct S illia 
prorsus intermedia, Siipes capilulo brevior aul at- 
qualis tanlnm. ceterura concolor. Exsiccatum in' x 
in sporidia collahilnr, unde habilug efTugus, bpi,<'i- 
dens. In lignis pvtruHsaimi» Mpialidia, vrre. fy. \ j PBmCOEriA. 3^ 

3^6, =a J^sfiUaria mams, Si^linm munmtfn}^^ c. p, 353 .— J^** 
cor murinus, n% facile iSftie^num tyc,' SHlMn mgrutk ' Hthrti^ 
Pera. 1. c. p, 340, =3 Sporocjbei «pecief» Si^ aftiiffeiimm »«• 
beBt, et Pers 1, c, non ad Fvngof pertiiiet» n. PERICONIA, 

Toif, MeckU il. !»• 2. Pers^ Syn^ p, 688, *jr p. 

CHAR. Flocci sotidi, c;ontigiii, termmaii ye* 
sicnla (peridiolo) gtobosa, discreta^ inflata; sensim 
^jporidiis inspersis obtecta» 

O b s. Floccos stipitem forsan potius dicas ; a^d 
sequentinm se habet ut generis byssini ad mtice« 
dinei. Morphosis ceternm haud satis obserrata. 
Specimiha, qualia tantum yidi sicca, utique genus a 
reliquis distinctum monstrant. A sporidiis pulveru- 
leotis vesiculam cingentibus nomen imposuit Tode. 

1» P. Lichenoides^ stipite simplici rigido. 

P. Licheiioides. Tod. MecU, 2. p. 2. <. 8, /. 61. Pers^ Syn^ 
p« 686. ^lb, ei Schuein, Consp, p* 357« Schwein^ Car^ n, 
1287, JDcc- Fr. 6. p, 17. 

,,FungiIIi 'mucbriformes, aggregati, in oculos 
armatos vix incurrentes. Vesicula exacte globo^a 
et stipes capillaris firmulus, rectus^ sensim pulvi- 
sculo fusco obteguntur, qui fructescentii peracta 
primo de stipitis parte suprema, tum de reli^ua 
ejus superficie eodemque tempore de yesicula quo« 

?ue dejiritur, quo facto fungus argenti instar nitet. 
!apitnlum postea collabescendo coarctatur ad me-- 
dium, sicque formam sphaericain cum oyali com- 
mutat, deniqu^ fit rugulosum. Yehemeiitius si con« 
CQtitor decidit; stipes tum deflectitury sed numqi am 
decumbit.'^ Innascitur ex Todeo naaculae (myce- 
lio?) tenuiissimae atrae, quae deest in fnn^ Aib. et 
Schwein. ceterum prorsus congrua. -*- E specc. a 
Chaitietio mfssis yidi fnngum a Macore prorsus , a 
Miycomy^set. minus disfinctum. . M caitle^ plauiu'* 
^ympuiriJ(tsqeiffatep9$ifIuma9d{T.9.y PinCOMlCES. Hiijo' porro eeoeiu, iBnseDis Auclore, CherJasKjlum 
toidet Toa. flincl^I. 1. t. 7. f. S3, Mipile tanioso debili PHYCpMYCES. Koiiz. . JUst. Brft. 2. p. 113, UlMe .pec 
CHAR. ^''lacci fistulosi, coiitiiii 
slcula (peridiolo) pyinformi. bas 
persistpnie, effimilenle sporidia iitifA. I , termjnati 
irticulu ilLScreta, 
liIoDfja. 
ObB. Gviilehter gehiis uittcorirmml, eiiam b 
Bjssaceis veris tlefectn gonidiArum dislinctuii), FJacci 
valiiiior«>, ^am in plerintjiie aliis, sed neutiqnatn 
contexti; menibrHnam sistunt simplicissifflam^ 
omuino Tmiformem et Biniilarem! Ncc miiltnin s 
floccis alionim funn^orUm recediint, v. c, Sijz.j/gitf», 
jispergiUi ma.rimi; lihtcorii rhombisfiori loileml^ian 
^Hwdent; liiiic Talde affineni cenaeo PhycuniyceSl. 
^iod vero extra dubiiim ponit naturam tVin^itaatt) 
ei4t tnycvlium album effnsuiii mncedineum, «-x qiio 
llocci Phi/c. splendenlia surgunt. QurjaJ fritctiflcAliv 
nem exacle mediiim tenet locum itiler Pei^coniam 
et Ascophoram, eadcm est his vcsicula ui apparel 
ectospora. Tanlubimudo in Phucoiiij/ce nilenfe lianc 
apice umbilicato • apcrtADi vMI.' ' Oli simiHludiuem 
cum Plijceis aplissime Phvcoinjces diclug, Nitor 
iloccoru^i inaigllis. , ' 

1, PH. sptendeni, mycelio effiiso IIoccoso albo, 

■ y ilbMwis- qrecii», spuntUis Jijaiini!.. ' .1 . 

<' 'R bascmMtidtneB, ^'Aocciii rainosi» pellltdiiiN 
Tix iSfpiaiiB: aed ConidiDpiioris conitixia, lato htter 
corlicfeni oo»iarioai ««rpenla surfiiiiii ilocci praeliiii{'i 
(3 — 4 ancialAe), Mricti^ stla equina crmAiareti, tili- 
vaceo-fBSoi, .spUMdvnles,' exsiccali niu^is flaccJdi, 
BtibcompreBsi) laert^aii. PeriJiula niido oculo ni f;lc- 
boli (S(/iysyi» circiterji Wib inicroscopio pyrifoi* 
jnia, inamfti demtuu tuubilicaio • aperta apparcnt ASeOPHORA. SM ^H 

qnasi vi- ^H S«d aqna adlnsa nnSiqne moto c«l( 
To-mobilia essenl, ditUuiint sporidia uin^ima, hya- 
lina, petliicidigstnia (neutiqiiam sporidioHs farcta), 
idqne tanta copia, ut non facile inlelligatur, quo 
modo Tesicula ea capere potueril. Haec dein pul- 
chro, at vario ordine cu-ca iloccnm et Teaicnlam 
coUi^nntnr. — Totins ordinis HobUisaima apeciea; 

fregea floccoram inluce vibrantes, trentuli et spleti- 
enles, optica piBgia speclalorem fere fascinant. In~ 
ter corticeta coriarium ad Ronnebtf Bhkingiae <2r- 
Ujnl Lindblom. (v. s.) 
I ^mtt^^- nitena, mycelio nnllo, floccis decnmbenti- 
L^BMttu, sporidiis Havicanlibus. 

^^Bmi i^iu. jlg. Sptc. Jtlg. p, 415. St/il. Alg. p. 46, FhT^ 
^^l^lsnjcea niwi». JEuiu. l. c. i. 2. f. 9. L»l ^«. I. p. 48. 
Simillimus priori; sed mycelium non observa- 
tiUD. li^locci in caespitem inlricalum cougesti, paulo 
craasiores, olivacei, oleoso-uitenleB, sicci arctins 
coUabeutes, snbundnlati. Sporidia minora. Neutra 
species aquam resorbel. Ad frabea et mtiroa >n of- 
pcinis Oieae in Finlandia, Saxonia, (v. s, a Scjinbert 


IV. ASCOPHORA. Tade emend. 

Ateophoiae «pec, Toif, AicDphota. 
diu. 1. p. 28. Neir» Syil. p. t 
269. iUucoru ele. ipec. jiiict. 

CHAA. Flocci fisliilosi , septaii, terminaii ve- 
sicula subrolnnda (peridiolo) Gollabeiicente, cui in- 
hserenl sporidia nuda, subrotunda, adglntinHta 

>Obs, Ex meis observationibus, cum Cel. Gre- 
villei, omnino con^ruis, ^ac. Muceiio proxiuie ad 
Pbycomyceo, quoad fruciificationem, accederet. Vi- 
ditnns enim vesiculas juniores sabglobosas, omnin4 
integras, in quarum superficie sporidta ut puncta 
niieniia apparent, dein magis liLerantnr, cfavam 
Frie» Sy«. Myc, UI. 
ASCOPffORA: 

obt^nntt (lemnmqiie secedDiit. * Vesicnla verV i/tl' 
ninn inanig visa est et basi collabescendo Bubcan* 
panulata. Auclore vero Ditlmaro apud Liuk p&- 
ridiolum priuio oporidia includena dehiticil, re0e* 
clitur el, Asper^illi more, inversum iu claTulam 
coiitrahitur. Facile crederein Auctorem aliam ■{)«• 
ciem ante oculog habnisse; vesiculae eiiim clavatM 
basis cnm Rucco oninino contigna viya est. Utcumqac 
6it, a Mncore diveraum congtitnat ^enus, AHpergil* 
lis propiiiH, qnam Mncoribns. — Ex ubs. Dittmtm 
hoc genua cum Sporoilina hink omnino confliieretb 
sed haec adeo luculenter Aspergillis accedit, ut oob 
facile iu alia ^re^e qiiia quaereret, cum ^scophora 
vesicula inflala persistenle eyidenter Alucuriita. — 
VesiculiferaH eadem raiione inullas vidi Botr^deas, 
V. c. Slac/i^lidlum , Verticillium, quas hinc ex alio 
principio etiam Mucorinis adnnmeravi, ck praesra- 
tis vero.operis maj^is praclico fine inler Bolryti- 
deas, qasR conferas, recipio. Nomen ab aaxog et 
gxQo). (Species plures olim addeudae.) 
ASCOPHORA Mucedo. 

Macor Mncedo. ^uc/. pro parle, — Vflf. n. Ptra. St/n. f, 
201. nincedo gri*es. Pers dup. p. 14, Aicopbon Ha- 
eedo. Tod. Mrctl. I. p. 13. I. 3. f. 22. ^lb. et £cAww. 
Connptcl. p. 35H. LiniObt. 1. p. 28, Nm Sytl. f. 80. 
Gnuill. Crypl. Scol. 1, p. 269. eiimie. Mucor ucopbono, 
Lini Spee, 1, p, 83. . (ia tja. lallim eam M. MuMdiM 

Uabilu Mncoris, sed distinctissima ! MyCeltnm 
pro loco diverso vario modo luxuriut, lanaefurme, 
etiam expansum, album, vel e conidiis copiusis ad- 
spersis aeruginoso - glRucnm. Vcsicula lerminalit 
primo globosa, dein uvalis, demum cullapsa snb- 
cninpanulata, ex albido 1. caesto nt^escens; Iiabeo 
qnoque Intescenlein etc. Soperficies vesiculae |fHmO 
nnda esl , e sporidiis emergenlibus? punclulala, de- 
in sporidiis obiecta ^ranuloHa. Cave ue in hoc slBln 
pro Asper^illo habeas, — Vidimus niahsae sporaceae 
motum inlra floccos, Ad corpora pulrescenlia Jre- 
quens, per anitum. (v. v.) 
ASCK^BOIU. 311 

Obs. 1. Anle ocaloa Labeo specimina recenlia 
in ligno raso pntrescente Caesalpinfae echinataey 
snbmerHO, io olla ne^leclo, enata, Tanlum in luce 
ligDoque emerso fruclificaiionem edit densiHsimujn- 
qne conidiophornm mycelium, colure aeruginoEO- 
^lanco ; quod pro Sporolricho non potes nun a^no- 
scere. Prorundins inter lignitin serpens lanosnm, 
albnm) laxnm, absqu^ cunidiis, RacQdittm s. Htj- 
pham Anctorum sisiit. In lateribus vasis omnina 
nt Byssacladium expansnm est; et examinanti mihi 
mb microscopio ne levissima quidem dilTereniia a ' 
B^atoc}. fenestrati se prodidit. iJeniqne in ipsa aqua 

Effrrigtlur ad Hygrocrocem, Leptomitum e, s. p, 
Faec tanlum prudromi instar ad slupcnda, quae de 
norpliosi et, anamorpbosi Mucedinuni enarranda bs. 2. Sire peridiolum pVimarie, siye se- 
\iiiie ectosporum censeaS) transilum natnratis- 
simtim inter mucorinas gymnosporas (hymeninas) 
et angiosporas sistil. Macorein roridum Bolt. , vulgo 
ad Piioboliim roriJum cilalum , pro Aacophora potius 
habendam censet Link, Aaalogiun est in seqneute 
snbdivistone Cephaleiiroa, in quo sporidia, jam in 
Ascophora sporidiola oiTerentia, in peridiola vera 
abennt. Eaaem fere' esl raiio Aerophijti inter Mu- 
corinos pleurocarpos. Tandem extra Mucorinam 
famiiiam Aspergitlo perquam afiiue est. 

Reliqnae ASCOPHOBAE Toilel rel dabiae (^ic. frogiliiy 
KMferU , cBpilnlD sphaerico circDDUciiiiO , ilipiie *etaceo breTiiu- 
«ilo. /. e. p. li-jf. 23. — id earne elixa} vel petegrinae, nenipe 
■• 3. jtsc. Slilbum — Hfdrophora : B. 4. jlit. ovatit (A. per- 
eniu Pers. Syn. p. 6SS ) el u, 5. -^sc. cylindriea = ovnla iu- 
Met«rain, n. 6. jtnc. limbiflara = lUllu Cladoiporii. n, 7. .^c, 
Hitffiont ss Phratmidiaia, I 'MLOBOCS»?' V. PILOBOLUS. ToJe. 
Cft. *. -M. ". p. 308. ^ 

CHAR. Flocci simplices , coatignt , rori£( 
adulti superne veatricosi ciavati; termiaati peridiolo 
iadurato g;loboso, discreto, dissiliente , sporidia 10- 
cludente globoea. 

Obs. Examinatis Hydrophorae variis specie- 
boB, qoae non habitn lantum et loco cum Pilobolo 
prorsus conveniunt, sed eliam peridiolis eoilem modo 
mduralis, non possum non lioc aplissimu loco in- 
■erere geDns jam in Vol. 11. tractaliim. Uiiica 
diflerentia ab Hydrophora pendel e flucco snrsam 
inlumescente, unde peridiolum liberatuin dissiliL 
Tam (loccus, quam peridiulum est membrana sira- 
'plex (indeque non Gasleromyccs), sed in stala pri- 
luario Stilbuin iuagiB referl, ciijus in secunda mn- 
corinorum sectione analogon, Eadem ralione Mc 
.Stilbum ma^sime an^slalum Sphaeronema diximnt; 
boc sit Tkdebohm mucorlnus; Thelebolus enim ett 
e tribn Cytisporearum. Cf, ceicrum S. Hl. l. c. 

1. P. crijalallinu» , Qoccis apice deinum clavaiis oh- 
ovaiis, peridialo hemisphaeriro /. c, 
Synonymia 1, c, addalnr: M. urceolata» So- 

wfrb, t, 300. Ue siugulari raolu in ^iitulis vide 
Rkrenb. in Kuni, et Schmidt. Mi)c. Heft 2. p. 67, — 
Fimum mcalil; tW lan'a Sphingia Atropoa legit Sco- 
poli. (v. V,) 

2. P. roridua, floccis elongalis filiformibns, apice 
glubosis, peridiolo puncliformi. 

Hic sporidiis circa apicem llocci vesiciilosnm 
efFusis esset Ascophora! Videtur potius praeceden- 
tis aiatum, (juam hiinc ante oculos habuisse Stm- 
merf. Lapp, p. 236, Habilu , fugacilaie et peridiolo 
miniiiio satis difierunt. In jimo, (v. v.) r HIDROPHORA. VI. HTDRpPHOBA. Tod. 

7M. Sjng. IUkU, 3. p, 5. lauferit tt Stilti ipte, ^tct, 
CHAR. Flocci Inhnlosi, erecti, Rnbaepliiti (ro- 
ridi in staln jiiniari). apice aequalex, lerminati ca- 
pitula primo crystallino aqneo, dein lurbiJo, de- 
mnmqne indnralD, (floccis fngacibni) persietentC) 
tforidiis con^lobaiis, 

Obs. Habitns Mucnris, frnctiiicatio fnnior 
Stilbi, adnlia Piloboli, nnde de plnriDiamm specie- 
nim sede dubilalur, sed omniuo genus proprium 
eonstituunt. Varias apecies per otnnes aelales analy- 
tice f.ramiAare liciiil, Plocci plnrimorum in slata 
niVeiiili cnm peridiolo limpido ttcli facile JiQIunnl. 
Locus praecipne in stercoratis. A Stitlio recedit; 
flOGCis simplicibns, tnbnlosis,' minime in stipitem 
contexiis, sportdiis gclatina qnidcm involutis, nou 
vero faliscenlibns, sed in ^lobnlnm indnraiis. A 
JUucore distat; periiliotis primo crystallinis aqnosis, 
batld membranaceis vel deUiscentibus, sporidiis 
baud discretis, seii cum peridiolo conglobatis per- 
nste&titms. A Pilobolo: Boccis aeqnalibus, peri- 
diolo liaud dissiliente. Floccoa omnes, etiam ete- 
riles, si adfnerint, vidi etcctos. Komen ab vSio^ 
«t tpE^b) aptiasimum. 

I. H. fimftnria, Uniformia, floccis ferlilibus ra- 
mosissimis albia, pcridiolis demnm deplanatis 
mbtus umbilicaiis nigricanlilms. 
Mnct» GiDetsrinfi. Lint Obi. 1. p. 39. Sprt. I. p, 80, a 
qno ni. truuconiin 1. c. p. 8l. peridjalii liueii l.intaDi di- 
versiu Tidemr, — fluiy Sya, Gall. 2. p 914. t 

Latos eHiirniat caeBpites, 1 — 2 lin. altos, 'la- 
aam candidissiinamreferens, in tjna peridiola nip;ra 
stattin coiiNpiciuntur. Flooci ferliles a reliqnis vix 
di«creli; illis evanidis peridinla diu pcrsisuint. Spora 
{•poridia conglobala) globosa. Ijnk. — Omnia cnra " 
^vnere liciit.' conveniuiit, sed slatus primarius noa I 81« HTBHOPMORA. 

ridetnr lectns. drca Roilockium lecta tantum in lltrm 
eore vaccino ; M. tnmconim ibiJem in Irunci» mvcidiM. 
2. H. stercorea, laniformia, floccis simplicibuB 

langissiinis l^acibas atbis, peridiolis spbaeri- 

ciB e flavo deiapm nigris. B, UMtom, ToJ. MetW. 2. p, 6, Macor aiercDNiu, lAik 
Spet..l. p, fiO. — ei in canie: LjEogsla. aall. luilv. ■. 
21tS. Maeoi. Linn. Suec, n. 1285. M. Bqaoatu. JUart, 
Mrl. p. 362. XlnJi Spec, 1. p. SS. 

Caespites maximt etflocci longiasiini (1 — 2 nnc. 
et nllra) totJns generis forle oh sohim (vulgo 0«- 
xile) feracissimnm, nt simal delicatissimi , ut vel 
tacti flavescanl et difllnant. Floccis fertilibns im- 
tnixti snnt steriles conformes, llli primo gurtula 
/lavescente terminantur {et in Koc slain ocnlos al- 
licit), dein vero (uibida. Floccis Tero collabescen- 
tibns in teoerrimum prostraium mycelitim, nndo 
ocalo vi^ conspicnum, sed snb microscopio Spoyo- 
trichvm referens conidiis abunde adspersis (lota hsec 
melamorphosis cnm Ceratio H^dnoiiie marceBCeillo 
ncimre analo^a esl) — globali reperninlur indnrati, 
nigri , persistentes , fere Piloboli. Hi globuli bd- 
perficie insequali e sporidiis minimis conglobali 
Knni, nt ne in aqna qnidem difHuant, nec peridic 
Inm diacretum sub microscopio discerni potest. ln 
meriia humana; totiua ordinis circa Lundittum vufgif 
tiialma speciet, autumno nebido»0. In carne kumana 
HtiUer; in Falcone in atjua macerato. Martins. (r. T.) 
3. H. teneila , floccis aggregatis simplicibns lenel- 
lis fn^acibDB albis gnsejsve, peridiulis sphaeri* 
cia e laeleo demum nigris. 
. SlUh. gea. 1, 95. y. 2. omDuio GODiedli , ellim toco, lod 

ipartnl piD^iiir, HjdrDphara tepella. ToJ. I, e, p, 6, Ma- 

ror lenelliii. jflb. el Schuieia. ~ -.. . - 

p. 20i. Scliam. Saell. 2. p. 

(Orie aon Macor Aipergilliu. Scop.) 

, Praecedenti aSalim cognata, hand rara spev^es, 

sed in stalu primario hactenus lui.uim observBta, 

in qiio tcvissimo lactti difiliiil. Flocci omniiio sim- HTDROPHQIU. 

plicea, pancas Ilneas fjlti,,.p^llnciiji, albidi; ob Bnm- 
■ura eornm iGnnitalem periolintam ipsiiis gravitat» 

Cdalam fil, Si pnrro Bpnnie expiicatar, flocci 
cescont, fere evanescunt, oed globnli minimi nt 
ifl priori peraiBtunl. Fn aiptilhj cufmii grammeU 
We. praedpne tn gtfrqnUiniia , autumno seriori, (v. v.) 
4. H. Miicerdae, floccis gparsis eimplicibns abbre« 
viatis albis, peridiolis snbrotundis inaequaltbos 
cartieis. 

aarnria IHncenlaa, Scham. ! Saell. 2. p. 403. Stilbam. W. 
Dan. I. 1852. /. 3. Slilbnm Ipjopni. Ekrfnh. Btr. p. 24. 
Pirt. JUyc. Evr, p. 335, dod abnttt. 

Haec cuin scqiientibus inorphosi minns praeoi- 

iiKte, .Auccis miniis, fugacibus brevibns (j- — 1 lin. 
on);.) .firniulis ad PilnbuUim et Siilbnm habiln de- 
flectunl, seil stipilos e simplicissima membrana tu- 
bdosi, vix geptaii, liinc flocci dicendi. Pilobo- 
lomm quoqne et Mncornm mure manifeste sensim 
elen^anlnr, qnod non Sttlhi; celentb^ primordiales 
bojas et prionim sat similes. Peridiolnm primo 
linpidum, dfin turbidum, tandem induratum (nec 
faiiiJcenK, Iiinc non Siilbis, sed Clsvariis adnumerat 
SehMnacher) ; an nlterins mutetur ignoramns. C^re- 
gatim obducit fimum, elimm eguinum, emaceratum in 
paludosia, autumno, rar^ (v. v.) 
* H. eijulna, minuiissima, piliformis, pellnciila, 
peridiolis subovalibus ex aibido snblateritiis , 
<lcmum tnrbidis. 

Stilbam eqniniiiii, Fen. Mye, Eur. l.p. 359. n qnu? Aicd- 
phora Siilbum. ToJ. HTedl. 1. p. 1*. /. 3. /. 3*, (Ht- 
drophorae geniu lum DODdoia Jinliiixerat , tininlqns at BtBg'i« 
■dDlluiD obiertalum ab AnclDiii de HjdMpbOrs IdM lecG' 
deDi.) 

Se<|tienti ex Auclore prosima; cnm ipsa mihi 
sil iguola et coloris muiationibus incerlis ut autono- 
mam speciem non propono. 

, mwina, floccis sparsis curlis simplicibus per- 
^istentibus albis, peridioliB sphaericis lutcia Je- 
iQum op^cis. I 

I 

I 
HYDROPHOIU. 

Hucw ■triaat, Prr«. SyH. p. 2Dt. jlJbert. rt Sthwein, Ceif 
ipeel. p, III. Litd Spre. I. p, 91. Siilbnm miiriiniB. 
Khra^ Ber. p, 13. Pert. iVy(, £ur, j>, 353, IHuMr la^ 
Tu, Soipn-ft. t. 44W, /. 4. 

Sutura et Diagniiudo praecedentis , cui admo- 
(Idiu afJGniN. Flocci conti^i, demum lioeam lon^ 
persiMlenles. Capiuilam JDuiuB moUe ut Mucor, dein 
turbidum, sporiiliiB coDglobalis. Leclain fimo mt»- 
rino, pasin-ino, ttiam mihi tjuondam obvia , aulttmno 
teriori, (v. v.) 

6. H. minima, floeciB sparBiH eimplinbu« rigidnlia 
luitfBcenlibus , peridiolia ex ovalo globosis cry* 

. . stalliuis. ' 

H. mlnimi, Tod. MicH. 2. p. S. /. 8. /. 65. Mneor? Hj- 

liraplMn, Pera. Syn. p. 20Z. Jfie» 8y$i, p, 87. f. 77. 

SIucoT ■uiiliiiai. Lint Spee, 1, p, 89, 

Tam puBilla, ul nudo oculo plane se sublra- 

bai. Plocci gnttula nquea limpidiasiuia lertninao. 

Fnnf^llus per Beplimanas inlegras nullam muiati»- 

ueoi visibilem subit, lum vero ^lobulDs (induralut) 

coDlabescerc iacipienB in uiedio magis ma^itqne 

coarclatar, usqae dam ptane evanescai. Vidit Tode 

peridialorum Terticem saepi^ime flavedine per^ata 

liactom, qnam sporidia £iisse suspicatur. L,egtt 

Tode iM ranit exnccatiaWl decorlicatia , praecipHt 

Fagi aestate poat pluviaa. (t. tc.) 

7. H. I^mbria, loiiiima, floccia sparsis simplici- 

bnsperBiBteatibnB albiB, peridiolo globoBO opaco, 

Dlacor Fimbsi, Jfttt ts>t. p, 8t. /. 38. Liat Spet. 1. 

P. 91. 

Vegetabile prorBns microBcopicum, Sporidiai 
conglobata forsan, non discernenda, qnare baic ge- _ 
neri sdscripsi. — Mihi quidem obvium fuit, at 
li.inil exaniinavi. Videlur ex hac orta Sphaeria tri- 
f.hina Pers. in Spli. Rtricla; iorle sislii pilos Sphae- 
riue biirhirostria Oufour; manel tamen Iiaec aliis no- 
lis dislincia. In oitiolia Sphaeriarmn CeralOttom^' 
riim, Vere et anluKtn*. m MUCOR. Mich, « em. 

WrcH. Bov. s**- !*'• !*• f '^i LiMn. n jiacl, pn ptfrte. — 
£,iitl. — WdFi Syit,p 81. ViK ■ppiTandB e SoDCOnmi ra- 
niGcalion^ •«"• <li"<>nclB fpaen: Phiv/piit Ehreob., XkM^ 
nutfiWfn. Linlt. TArlaelu AlaM.^ 

CHAR. Flocci Uibuloai, subBeptaii , fertiles 
erecti, anice aequales, teriuinali peridiolu luembra^ 
naceo dehiscenie (raro difHuente), includenle spori- 
dia diacrela. 

Obs, Mncor est nomen Ronianum barum €t 
reliquartim aOiniiini sltrpinm , diversis lemporilais 
in bbris syslematicis diverso limite circomscriptum, 
Mickelitis primus aj species vesiculireras eniospiiraa 
realrixil, aclmiscens modo status Emboloideos (iHlu- 
cor n. 3, 4.) Gssteromjcelum, Liimaeiia ad Muco^- 
HnOB et Botrytideos non tanlnm extendity sed etiam 
ad Calicivas (apeciea perennex'), mucilagineni Ga»te- 
romycelam, Ervsiplien, Chlorococcum (Mvcer inri- 
deacena Linn. Mant p. 313^; et Filius ipsius insii- 
per Coryneliam {M. clavalus Linn. iil. 8uppl. p. 453) 
admisinit. Hoc modo Kmilibus, ma^s ma^isqoe 
vagis, fiLtcluavit genns, donec Toile, Peraoon, Litik 
etc. ^nslo circumscripserunt. Ascfiphora Tod. in- . 
cnlenler mihi diversa videtur; eliam Hyilropkora 
Ejufid. geniis naturale sistit. Mucores demum deli- 

Suescentes ab bis longias removentur, quam inem- 
rana pcrsistente dehiscentcs. Sunt quidem juniora 
Eeridiola snbinde aquosn in veris Mocoribiis, at re- 
qna morphosis luculenter diversa. — Sunt Maco- 
res plantae e statione admodum mQtabiles, praeci- 
poe domestici, quorum miiltas, silvaticos lungog 

firaecipne qnaerens, vivos pamm examinavi, Con- 
erafl igitnr veJim Link Spec. l., qui species argu- 
tiiis distinx^t ei plenitis descnosit. — Fructiricalio 
in Rhizopodio, 'fhelacti et Thainmitllo cam Mticoie 
•imninn ronvenit. I S^ IVmCOR. 

* i^occi» tteriiilnis lnnai-Joimibus (albia), ftf^ 

1. if/. ramomi * r-M/u', lanifarniis, flAcdis ferlilibot 
racf mo&u - runoaic, peridiolU globosis p_^ti- 
lidu rufo-fdscesoeDtibiu BigriaTc. \ 

- BT, «mo™. BnW. CTamji.p. 1I6. (. #80./. 3. »«."«>«*. 
2. f>. 248. Duiy Si/n.^ p, 914. Macor nitnf. Pn»; «yi. 
p. 200. Link Spec, 1, p. 81. 
Caespiteg furmat sat expansos. Oculo najo 
jam peridtola et floccorum fertiiium diviHiones cotf 
spiciunttir. Peridiola spliaerica, primo alba et dia- 
phana , lum rufesceolia, tanJem ftisca. Sporidia 
i^Iobosa, diapbaua, fusca, LinJc. l. c. In fungt» et 
Jructibus putridis. (v, ic.) 
* M. fiavithia, laniformis, floccis fertlfibus rase- 
moeo - ramosis, peridiulis globnitit) laeviboa e 
^luiescente griseis nigris(|ue. 

Slncoi' Mipile ramoiD- racenHlD. Schnid. •>, et anal, IMI, f. 

203. t. 52./, 2, M. OaTiiliu, Pet: Ob,. J/i/t-. I. ;. «. 

i. S. /. 5, 6. h, Syn. p. 199, Wfe» «i/W. /. 76. Lini Sptt. 

1. p. 83, « Anci. 

'Nil omnino a praecedentis descriplioue dilTert 
praeler coloreiu peridioii, sed exslat ulriusque Bta- 
tus senilis nigresiiens noD disiingueiiilii.i el Mne. 
ewnwu* certe nlrius()ue colore variul; hinc dllTerBn- 
tia nimiR dubia. Color Mucoriim ex aelale et loco 
nimis varial, ut differenlias aculas haud ofrerat. Spo- 
ridia omnino praecedentis. Locis comimilibua, (W- 
tumno. (r. v.) 

2. M- luglandia, laniformis, floccis fertilibiu tv- 
mosis brevibus, pendiolis glubosis ilavii do- 
mum verruculosis. 

H, JugiiiDdis, LimI Sptf, I. p. 83. 
b. |ieriiliDli< ci&ereif. 

Caespitibus minutis, vix lineain altis slipili- 

buique dichotome divisis a praecedenle diilerl. " co- 

, lore lantum recedere videtar, hinc non liitilitivL 

JLciou iiterque cuuveuit. Iii tmcJeis luglandu rtmet- 

tUf. (t. : ah Ni:>-« al' Hi<eiili, ui(>>i.) HUOOR. n* 3. JRf. pygmatus, laniformis, floccis ferttlibns ra- 
mosia brevibng , peridioUa globOsis iniQutJs lae- 
Tibas fusci^ nignsve. , 

' M. p7gDup«i. Link Sprc, 1. p. 83, M. carBia t. e., vlx IB- 
pirare vsleo. 'l|Mo luTanlorP' Mi&aeDle foinuie Tideutsr: 
b. gracilior. M| {[racilii. Linli I. e. p. 82. 
e. peridiolii ferrugiuiiiit, ; M. fitrugiaeiif, l. ?. 

Statura uiinuia, flocciB facile coliabescpnlibus 
et loco a praecedentibiu discrepat. Viili ppiidiolis 
otivaceis , fuscis , nigria ; TBrietatem ferragineam 
Mucor. coninus siuiul ofiert. In eSbarm corruplis, 
V, c. cartie. (v, v.) 

Speciem nraecedenten) nauc in paslis e farina 
avenacea coiitectis copiose observo colore griaeo, 
fuKcesceDte, oiivaceo elc, eodem loco eximievariam. 
Flocci laaa pyp^nvaea, griaeo - fnsceacentB vulgo, 
natncem lale ob^ncnnl. Stipes ad lypnm M, ra- 
mosi divisus, sed ramuli altiores sunt, qnam ramus 
}Hiniariu8. Peridiola sub leate simplici alba 1. 
grisea , sub micr. comp. vero opaca , fere ni^ra. 
^poridia moX diffluunt etcirca peridiolum conjfe- 
ruolur, fere Ascophorae more. Suo loco M. Mu- 
cedine praecocior, qui post aliquot dies primum 
emergebat. * 

4. M, albovirens, laniformis, floccis fertilibus snfa- 
ramosis, peridiolis globosis laevibus albican* 

tibuB, 
M. «JbovueDi. ^es Ob$. 1, ;i. 209. Llnl ^ee. 1. p, 91. 
M. terrenliii, Liiti t, e. p. 91. non obilat. 

Ab omaibua reced^ peridiolls e glauco alhi- 
cantibna. Deorsum virore saepe sufTwsns , ~ ut vide- 
tnr peregrino, nam incoIit/MM^oa Vgnosns, ptrtridos elc. 
virore imbuloa — M, terreslris in Confervia effbetia 
Link. Autumna. (v. v.) 

* * Floccis fertilibia vage diviais , aterillbus wi 
pannum iomentosum dense contextis, Habitus pere- 
^aua, s. d. Racodii. 

5. M. fodinus, stoppeo - lomentosns , fnscus, Uoc- 
cis ferlilibns vage divisisj peridiolis globosJa. BIUGOR. 

KjifM MuMi. Hu. Er. 6. r. 10. lUwalKTt MIbu*. 

Sf/JeitA,.' — Ptft, JWye, Bur. 1. f, 68. DsuiUaiB^ CAt», 

PttT. p, 78. MncDi. I-inii Spec, p, 84, 

i\deo facie exieriia diTersns, nt menlo «iuib 

■ectionpm efliciat. Tomenium nsiit crassnm, moII«, 

pannnsiim, e floccn longis septatis pallide aut fal' 

vo - fuscis <Ienge inlricalis contexium. Flocci ferti- 

les hand discreti, simplices et vage divisi. Peri- 

diola pro raiione minnla, omnino generis. Xn cd- 

1U GaUiae, foditiix aalis in Helvetia. (t. s.) 

•"* Flaecia ferli/ibu» "kimplicibu* vix tepta^ 
tiA, alerilibva effuti* (albis.) 
■ C. M. Mucedo, bvMsinns, floccis feriilibns simpli- 
cibuB, peridiolia sporidiisqne globusis, demniii 
ni^rcscentibus. 
niaeedo. Ma!p. twg. Pkt. t, 28. /. jl, B. Hncoi' Tnlgaeii. 
SKcJi, gni. p. 315. (. 9j._/. I. ob iporiilia e peridio rnpio 
«ffuB (nisi ob pUcenlnm t. H. M. claiainl) M. DlacadO, 
Lain. Sprc. 2. p. 1655. ^R. rt Schurin, p. a56, Souitrt, 
t. 378. M. jipliaerocBpliai. »n/7. CTamp. r, 4»0, f, 3, 
b. minot. M. Mucedo. Soll. t. 132,/, 1, Liok j^, t 

p. 85, 
«. ■onnii, M- tenDit. Lwtjl /. e. p, 86. 

Cum /i»caphora ^Mucedine Tnlg^o commiUBtar, 
at synoQyma plura anliquorum distribnei^e non li- 
ceat. Facile dignostjlur inycelio tenni byssino, pe- 
lidiolis minoribns seinper ^lobosie et entosporis per- 
frislentibns, 1. rupiis Mpurijia eQnndenlibiis. Siamm 
oinniilo rarial. tn variis corporibua piitrewenlibM, 
r. c. pane, (v. v.) 

7. M, caninm, byEsinuB^Doccis ferlilibns simpU- 
cibUB, peridiolis lutesientibus ferrugincisye spo- 
ridiisque globosis. 

fil. caniDa>. Pert. Sijn. p, :>0). Ois. Myc. I. p. 96, (. C 

/. 3. Nm Syii. p. 247. Gtni. Crypi. Scoi. 305. Sammtrf. 

Lapp. p, 2*1. 01 Aact. DeiBua, txt, «, 402. 

A priori omuino dislinctns. Flecci fcrtiles lon- 

giores, pritno stricti, dein laxt. Peridiola dein ob- 

scuriora, al uon nigrescenlia, rupla sporiilia discreta 

odnndiiut, hiuc u!> tlijjrophora aUicQrru di^ctba. ln 
MDCOR. 

nmcerdia, lempestale phiviosa, jiraecipue hrmnali. 

'• ■^'* 

8. Jlf. ooaperua, bTgsinus, Doccis fertilibus subsim- 
plicibas, peridiolis glubosis albicanlibus , spo- 
ridiis obloagis. Link l, c, p. 84. 
Fortasse cnm praecedente confunditar. Flocci 

fertiles parum eminent. Aqna admota pendiolum 
stalim dissilit (cfr. VerlicHl. lenerum) sporidiaqiie 
oblonga effundit. In merda canina exnccata. 

9. M. fusiger, byssinns, fioccis fertilibus simpli- 
cibns , peridiolis globosis ex hyalino nigris, 
sporidits fusiformibiis. 

JO. (faOQibDipara. Efirtnb,! Ber. p, S3, 31, fiuiger. Linl 
Spra. 1. p. 93. 

Caespites hyalini, siccati olivacei, sublanati, 
nilentes, Ab omnibus eximi<? differt sporidtis ma- 
xinuB fiasiformibus , ulrinqiie obtusalis, nt rhombo 
proxima dixerit Ehrenberg, demum opacis. tn fua- 
f^s pulrescentitnta. Berolini leclus. (v. s.) 

10. M. clavatiis, bjssinus, floccis ferlilibus BiiH- 
plicibus , inlra peridiolnm faacum nigrnmve 
cldvatig, sporidiis globosis. Link 1. c. p* 9^ , 
Singularis columella iafra peridiolum, qnod 

aqaa adfusa dissilit. — Duas peraflines species no- 
tat snmmns harnm stirpium investi^ator; altcra est 
M. slobifer, statura minori, sporidiis qiiibusdaia 
conglobaiis, Iilnc majoribus (an jiinior?); altera est 
M. iuleacens, peridiolo lutescente. In pt/ria pulri- 
«Ks. (v. v.) 

11. M. stolonifer, by.ssinus^ floccis fertililius Mm- 
plicibus, basi stolones radiiantes emitlentibns, 
peridiolis ulivaceo-nigris sporidiisque globosis. - 

M. itoloDirpr, Ekrtnb.! Ber. p. 25. i''"^ Spte. I. p. 92. 
Hluio|)U9 uigricaDi, Efitenb, Nav. jtct. Nal. Car, X. a. 
198. (. II. 

Habitiis praecedentiura , sed Hocci fertiles mH- 
gis fasciculaiim jnncti, breviores, sicci olivacei, 
Adoleicentibus peridioUa Jiocci lertiles basi enitan- I 
I 828 MUCOH. tiir flocGutos radicantes , quo transitns ad Tbelacdii 

eWdens; sei) omnes hae diiFerenliae mere e svgte- 

inaie vegetHlivo sumtae ad genera vix suflicinnt. 
I In ramU betulinU folihque Viiia pulridis, autunuw. 

(v. ..) 
I 12. JH. nigrescens, byssinus, floccls fertilibus sim- 
I plicibus, peridiolis fusco - ciuereis sporidiisqQe 

globosis. Schum. Saell. 2. p. 237. 
' Singolaris cerle pruyenta in foliis vivis, in qui- 

bns roaculas ileterminatas occupat. Celerum banc 
I Tariasque sub exciirsionibns dissitis obvias formas 
L salis explorare nou licuit. In ramuliit et fotHa Rham- 

tii FransuJae, aulumno. fv. v. Solberaiet pruoe 

Wexiu.) & r f 

***** Ploccia feriiVbua monocarpis, sed m- 
I ferne ramuloa aplce vesicuJiferos exserenlibua. 

Obg, Quaodo ramuli irregularesi genns ThamF- 
\ fiiilium Link, quacdo verlicillati, Tkelaclin MartilU 

consliluunl. Has Tegetationis difl^erenlias genera^ 
l meo seDBU, non constiluere fateor, Unica Tbamiii' 

d)i species Europaea est, el priori aectiune proxima. 

Tlielactes vero omnes Brasiiianae sunt et sequeDti 

I Kectiune proximae, Alii flocci sterili^s, quam ra- 

, _iiiuli vix adsunt; bi evidentissime mycelium sislnnt 

,V. c. in Thfl. coccinea. Veslcuiae lerininales nentl- 

I ,quam eporidia videnlur. ,,Flocci declinati et ra- 

dicum munere fungenles apice in bullas minimas 

ampliaii, quae quasi peridiolorum non evolutomm 
1 Tudimenla" Mart. Similes in Eryiiphe mijrliUinu 
' observantur. In ipsa fruclirtcaliune niilia difleren- 

tia et Iransitus ad Mucores evidetis. 
L 13. M, eleffans, fluccis aeqnalibas sursum simpli- 
I cibss, inferne floccnlis vage ramosis slerilibus 

\ peniciiiatis, peridiolo sporidiisque globosis. 

I Tbimiiiiiliiiii elegsDi. Liai Obi. 1, p. 2(4. /. 45. Speir, I. 
I . p. 99. A'«» Syil. p. 81. /. 7S. Ckev. Pttr. I. 4. /, 24. 

I „Flucci 2 — 3 lin. alli, inferne ramosissuni, 

r .yamalis brevibna diraricalis," LiniL. Ofunea Linkii iconem tantnnl repetuni, nimis regiilarein. Qnalem 
vidi, facile crederem lloccos lalerales accidenlaleB 
e«fi«, eandemqiie planiam I. aDalo^m slatum Aspei!^ 
gilli siatere Momliam albicanteot. J*era. Myc. Enr. 
I. p. 30. Pei-idia dehiscentia, fngacia aptum Mu- 
coris. In culla ej^aiccata, (v, v-). ■ 
14. M. coccineiia, floccis aeqnaltbns simplicisslmis, 
feriiiibns surgenlilMU e lloccis basi veriiciUatt»- 
rsdianiibus apice ve«iculiieris , peridiulo eUi- 
plicD Goccineo. 
Tb«lBctU cDccinea. STart. Nov. jlct, Av-. Cur. X. p, 109. 
t, «. /. 7. 

^^axe coapigregalns , seqnenlibns major, 5-t6 
lin, lengns. Flocci omnino iiudi, ♦ — 6 — septali, 
ipfta basi tanlnm ramulis J — 8 lIe):uosis inslrncli; 
apice vesiculiferi ; vesiculis cum flocco ipso conli- 
pii», nt sporidia esse nequeant, Sporidia globose, 
mediae magniludinie. Haec nec a veris Mncoribus, 
nec a sequentibus separari poiest, Largis caespi- 
tibtts Mpra catiles herbaceoa planlae fiuitantis in SfO- 
*ilia. (t. ic.) 

15. M. violaceus, floccis aequalibns medio basiqne 
raronlU verlicillato - radiaatibns auciis, peridiolo 
oblongo violaceo. 

Thelaclu lialacsa. Marl. l. e. p, SOS. f. 6. 

Acervi laxi , sparsi, 2liD. alti. Ramuli 8—12 
in quovis verticillo, breves, teoerrimi. Sporidia 
glubosa miniitissima. In foliia pulridis arhoris Bra- 
mlietuis. (v. ic.) 

16, IU. virens, jloccis basi dilatatie verficillatia, 
medio ramnlis duubus oppusitis, peridiolo co- 

^nico viridi. 

, ; arart, i, c, /. s. 
. Densissime coacervatus, sed acervi minimi U^^,iiic< oferue o-dilataii. snpremo spsrsi. Floi 

SK|>to 1-amuIus binos tenuissimos proferenlee . 

ciioscnlos; baseus vero radiis arcu in foliorum concaTitates declinatis. In Joiiis Ari cujusdant putrf 
diite correpH'in BraaSta. (y. ic.) 

17. M. ftmw, floccis ad faasin et seplum iafimnni 
vertiGiliaiis, seplia superioribua buUatiS} peri— 
dioto glaboso ftayo. 

Thetact. JU-r». Marl. l. e. p. M7, /. 4. 

DenBissime coicervatas, caespittbus snborbioa- 
laribus diamelro tinguem ad pollicem usqne aeqnan* 
tibog, landem conflneDlibiis > fluccis strictis qnadri- 
seplalis, 3 liu. attis. Septa duo superiora in bnllam 
eliipticam minimam dilaiaia, infeniira ramnlis qna- 
ternis arcualo -cernuis. In folUs Schousboae cocci' 
tteat putridi* aquae innalantibu» Braailiae. (t. A.) 

****** Floccis unlformihua, omnibu» fertSibtU 
nmpUciasimia aeptatis. Laete colorali, Iropici. 

18. M. auretis, floccis simplicissimis 2 — 3 saptatis 
aureia, peridiolis globoeis aoreis. Marl. I, c. 
p. 506. (. 46. y. 3. 

Caeapiies narrnli, suborbiculares, convezi) flllb> 
Slantia tenacion quara ic congeneribns. Flocci striciti, 
breves, aeqnales. Peridiotum pro ralione ma^DOllli 
sporidiis ma^nis farctnm, plerumqne a medio fi>* 
sura; tunc dirfluens. Supra ligna cmorlua inque cau- 
Jibus Carludovicarum Brai^liae. (v. ic.) 

19. M. cyanocrpfialue, iloccis simpliciBsimis quaier- 
nalo - septatis erectis albis, peridiolis eUipticii 
pallide coernteis. Mart. 1. c. p. 505. /. 1. 
Flocci 4 — 5 lin. langi, ob septa quaternadiD 

approximata obscuri, basibus paululum dilataiis sa* 
tia lenaciler in tiguo radicantes, laxiasculi, aaepiui 
in spatium 4 — 6 pollic. digeati, Peridjolum \ — ^ 
lin. longnm, elliplicum, oblusum, e membrana le- 
nuissima fugaci constans. .Sporidia minuliasima. 
angMsto - ellipticn vix peJtucida. /» iigno putrido 
Triplaria Americanae pef tilvas horrendaa BrtuUiat. 
(v. ic.) r diaivhora: 20. Itf. arcwauaf floccis siinpKciaBimiB approximato- 
septatis arcuatis, peridiolis glojiosia nntaiitibiis 
Tiridibos. Marl. i, c. f. 2. 

Caespites saepe 6 pollices longi latiqoe, irrt 
giilaresi laxi. Fiocci omnes arcnati el in unum Ih. . 
Sexi, aequales, ob parvam septorum tennissimoru.'-. 
distantiam ciDerascentes. Peridiolum .variat fiyr - 
forme; sporidiis maluris citiseime di£flnit...Spoindttf- , 
mayoscnla, rliomboideo - elliptica. In JMm putridii^ j 
Ceeropia£ peltatat, Brmiliae. {v. ic.) . .i Vin. DIAMPHORA. Mart. 

Woif. Aet. AcoJ. Nal. Cur, X, p. 5J1. t. 46./. 9, 

CHAR. Flocci seplaii, ferliles blGiU peridio-. 
lis duobns discr^lis, opcrculo deciduo tectis^. termi- 
tiAti, Sporidia discreta. 

Obs. Ob (/u^/cjT peridiolum, tormA amphorae 
(miSe nomen), operculo, diacolori tectum insigne 
geims. Flocci biformes. Sporidia alia eltlptica se- 
ptata, alia miuutissima globosa sesaiiia. 
I. DIAMPHOIU bicolor. Mart. 1. c. 

Caespites minutissimi, fugacissimi, ambita sub- 
orbiculari. Flocci fertiles, erecli, sepiaii, apice 
cemni, basi ramos nonniiUoB flexaosos iatricatos 
septatos tenniores emiltentes. Peridiola fusca, far- 
cello terminali lateraliter aiGxa, opposita, cylin- 
drica, ore sursum spectante ope operculi fugacis 
conici teclo, colore testaceo. Spdriclia post oper- 
. cnlam decnssum elabentia, crebcrrima.' Tn fructi- 
hu» putridis Joncquetiae in proviticia Pmaettsi ia Bra. ' 
sUia. (v, ic.) Frie» Sjst, Mjc, ni. 
I DIDTMOntATRR. IX. DIUYMOCHATER. M«ri. 

JVav. Act. At. Sal, Cur. X. p. ifO. p. 363, 

CHAR. FIoGci seplBti , simpUce», peridiola 
eeaailia, gemiDs, cUTato - cylindriGa , ore nrbiciilari 
iiperla apice jproferentes. Sporidia discreta. 

O b s. PraecedeDli generi affioe (nec adhac 
coDSlat, utrum peridiola operculo primitiis sint lecia 
an dehiscant), notis datis el faabitu facile distin- 
ctnm. Habitn ad AaperKiIIas accedit, coeuat sdU* 
ccl, moaeDte inTcutare, acyphi, cuin aqua mergon- 
tnr, simuIaDlque uauni, sed iidein rursus disce* 
dunl, cum eTaporata aqua vis coalrahens exliausla 
esl. Ob horum hlnorum Hcyphorum formam sin;(a- 
larem oomen generi impoeitum est. Flocci, ui spo- 
ridia mioima subglobosa, uniformes. 

1. D. obacurua, floccis nudis. peridiolis fuscisbad 
allennaiis. I. c, t. 46. /. 8. 

Sabsolitarius, sparsus, 1 \ lin. altus. Flocci 
conspicue eeptali, septis pluribits, pellncidi, aMjiM- 
les, simplicisaimi, apice ferenles par Tascnlornai 
cyliDdricomm basi nounthil angiifltiornm coloro fa- 
scu, sporis minutis peilncidis OTali-gloErosiB far- 
ctorum. Svpra ligna pulrida m nlvia horrendis atlerM 
rorc humidia ad Jlumen lignorvm (MadeiraJ in Brt^ 
aitia. (t. ic.) 

2. D. tUgan», floccis granuloso - denlaiis, perkU^ 
lis cyliDdricis cinereo - griseis. 

jr«r«, l, t. t, 3«. /. 8 ". Flor. Brhaig. p. 363. * 

Differt a praecedenie slaiura minori (4 liB. 
alia), floccis ad genicula ramulorum ludimenlis 
granuliformibus praedilis, peridiolis brevioribns nec 
basi attenuatis, nec uon colore. In plantin hetbaria- 
mm maic txiiccatia, lectu» Ertangae. (t. ic r CBPHALECROH. X. CEPHALEUROS. &unz. i'd iiii. CHAR. Fiocci fertiles erecti, simplices, 
seplati, apice demam clarato peridiola plara 
tenninalia proferentes, Sporidia discreta. 

Obs, Ex omnibns generibus Mucorinis faoc 
inter primam el seCBndam seriem medinm maxime 
insigne milii videttir. mimis ob fructificationem^ 
qnam ob inololem ve^elalionis recedenlem. Caespi— 
tes sistit in foliis coriaceis perennibns vivis deler- 
nUDatos, saepe radiantea, e floccis decumbentibtia 
seplatis contexlos, coloreviridi canescenie. Hic co- 
lor non est smaragdinus, aeruginosns vel oHvaceus 
Fungorum, eed laelus Algarum. Est itaqne in hoc 
ordine recedens, ni in<er Lichenes Fnn^osque am- 
jthihola Slrigula, loco conveniens. Species Ttdentur 
_ , jjj ii-opicis; variarnmTidimiis rudimenta, 
etiam ciulicolae (forsitan Dictyonema Ag. Sysl. Alg, 
p. XXVi. Mycelium slerile), sed perfecte fmclife- 
ras hoc loco tantnm recepimus. Nomen a negiaXn 
et evQwg derivaril Auclor. 

1, C- virescens, caespitibns laxis effusig, peridiolis 
ovatis. — Kunz.J in ffeig. Surin. eje», 
Maculae primo subrotundae, ad 4 lin. nsqDe di- 

latatae, iloccis adpressis radianlibns adplanatae, 
passim coniluenies ma^is irregulares. FJocci fer- 
tiles nndo oculo vi^ discerDuntur , sub lenie capiiulo 
albo terminali videnlur. Snb micruscopio Aata- 
cleres supra indicalos monstrat. — Specimina a me 
Tisa epigena snnt; in Sched. I. c, addila hypogena 
dicimtur. In foHt» planlantm Gujanenaium aemper- 
virettiium (Ecaslophylli Rich.?) (v. s.) 

2. C. densus, caespilibns densis pulviuatis, peri- 
diolis ovalo -globosis. — Kunz.! 

Maculae hiijuK magis byssinae, etiam duplo va.- 

nores (1 — 2 lin. latae); floccis haud iia adpressis et 

radiaalibus, sed nndique divergentibus, unde cae- 

spites densiures et pnlvinaii. Color e virescenii 

E2 I 
I 
AREOPHTTON. 

canns. Sporidia in nlraqne apecie mianla, globoss. 
Surinami in pagina auperiori foUorum Ckrysohalani 
Icaco lectum. (t. e.) Xf. AKROPHYTON. Eschw. 

«yttojr. W. natiah. 1. p. 163. (, 1. /. 1. 1 CHAR. Floccicoenotocii, articulali, apicecba 
Tati; claTalis peridiula subrotnoda adhaereniia g»> 
renlibas. Sporidia miDntiHsima. 

Obs. Incipil noTam seriem floccis apice steri» 
libns, peridiolis ad laiera enatis. Ceteram Tero 
tam Tegetalione epipliylla, quam frnctiticalione com 
Cfphaleuro eximie cuuvenit, Aspergillus in sumnu 
dij^aitaie. Flocci steriles (s. mycelinm) obsolete se- 
ptata, In pclliculam teDuissimam confluenles; homm 
unione oriunlur flocci ferliles, in specie cd^nila ra- 
mosi. „ Nomen genericum plantae nostrae iinpri- 
tais adaptatnm censebatur, cjHippe quae foiio leni. 
ter adhaereus ejnsdem quasi elBuvia vel spicitam 
exbafautem referret. Eschweil. 
1. AKROPHYTON. Principis. I. c. 

Fungus aspeciu leoerrimns, sed persiateoH et 
nudo oculo jam arbusculi ima^inem praebens, 3Iilu 
allus ; marcescens, fimiculi adioslar coliabens. FIoGci 
candidi, apice ut plurimum sleriles, ramts inordi- 
natia fertitibua, articulis diamelro floccorum bis ler 
longioribus- — Memorabiles inanper sunt ilaccnlif 
nt Tisum eal, parasitici, noa septiiti matricis duple 
tenaiores ejusaemque ramos circumTiilvcnles, con- 
torqnentes, immo quod in alio specimine obeerra* 
vit Fschweiler, summos ramos versns fulium lra< 
hentes, quo ulteriorem evululionem et frnclifica- 
lionem aperle cuhibenl. Sunt hi. nu-o sensu, potiiu 
anamorphosis ad mycelium regres^iva, /n /oliu Cat' 
teliae Brattlieniia. (v. s. ali Eschweil comm.) srzreiTBS. m STZTGITES. Ehrenb. ' 

jebwa», rtrAanin, Nalurf. Frami, I. p. 91. f, 3. S. 

CHAA, Flocci tubulosi , continui , dicholamij 
erecti, {leridiolis laieralibus sessilibiis, biais oppo~ 
silis in DnDm coaUscenlibus , globuio «poridioruin 
medio. 

Obs. Nobile 111, Ehrenhergn inrentum pluri- 
ma maxime insignia phaenomena oflferens el ana- 
logiss illnstrans, qnae I, c, plene exposita videas, 
locipiant peridiola e ramalis lateralibus Termca&< 
formibus, dein in peridiola excrescentibns, Cfr. 
Slachi/lidium diffuawit hac ralione eximie analogiim. 
— Comilalio peridiolorum omnino est Conjugatorvm 
inter Fhyceas. — Giobulos sporidiorum est s. d. 
sporangium PHoholi s. Hi/drophararum, — Massae 
spomlosae motns inlra floccos commnnis esse videlnr 
(qnAteDus in speciebus melius explicatis observari 

Clt) cnm omnibns Mncorinis et Mucedineis tubu- 
. Floccorum elon^atio post peridioloram ma- 
tnrilatem naluram eorum myceliDam testatnr; si- 
mile supra jam sub Aeroptijto notavimus. Est 
qiioad lloccos satis cuni Phycomyce analogum, sed 
Eablln, et loco cum Ascopnwa Aspergillo ita con- 
veut, ut iiterque Fuugus sub Mucore Aspergillo 
ognfusus.fnerit. E pcridiolis conjngatis nomen. 
I. SKZYGITES megalocarpus. 
IHdciit Anpergillni. Alb. el Si:hu/ein. Coiap. p. IIOl el rotln 
Aliornm. Cfr, Asioph, Aspergillam, A«pergill, laiietit. 
J.iiii liiss, 1. ipso apnd Ehrenb, tetle. Sjijgiies niegBloc. 
Kh-cnb. • l. c. Ltni Spec. 1, p. 94. 

Flocci infanliles simplices, tennes, rigiduU, 
■ellaGidi, slricli, mox dichotouii, crassiusculi , albo- 
Imescentes , sicci siibolivacei. Peridiola e ramorum 
intliis verticacformibus intumeecenlia, pyriformia, 
quonun duu opposita approximantur, Goniigua finnt 
M in Gorpus fusiforme coniluunt. .Surgit e tiibulo 
iiuccornm massa sporacea, ijuae iii dissepimento pc- I I IM . MBLIDIUH. 

ridiolomm snbsistit et m globulum demunt nigmm 
cuDcrescit. Hoc matnreMeiite apices in fibras loD- 
gas Bim|ilicea excrescant. , /n AgaricU putriduf au- 
tumno. {v. V.) I Xltl. AZY6ITES. Frieti. 

S^. Orb. Veg. 1. p. 3M. 

CHAR. Flocci tubalosi, coulinui, erecti} n* 
moBi, peridiolis lateralibus pedicellatis solitariiii 
globulo sporidiorum conglobatorum medio opaGO. 

Oba. Genas praecedenti simillimnm, ut nndit 
oculis vix disiinguas. HiHtoria omnino eadem vi* 
detnr, sed eximiu di&ert peridiolis pedicellatis, so- 
litariis globulum seminalem includenliboB nec in 
duornm oppoBitamm couflaxn nalis. At cnm sio>. 
cum lantum Tiderim, denuo obgerTandum. — Do. 
biornra licet inimico, memorabilior miM Tisiu^ 
qoBiii qni omilterelur. 
1. AZVGITES Mougeotii. 

Caespiteg sislit crassos, late eSnsog, dense Ib- 
Datas, floccis intricalis, ut sicoos facile efTuHOB cre- 
deres, colore oliTBcea - fneco. Peridiola oblonga, 
nlrinque aequalia, obtasa, pedicelli tenuis longitn- 
diue, Dtroque apice BaclrtHii inslar pellucida; gl(H 
biilus sporidiorum in bis latum septum transverMle 
elBcit. In lioletia putridis autumno. (v. s. a Mougeob 
e Gallia miss.) 

Slachifl, diffimm ■dnltain (lobnliuii >pi)rlr]iOTan lalenlfM 
qnideiu oDeii , tBil ■poridia odiI* htue b4 praeeedeDteDi le hsbM 
ul ^•pi-rgilliii glauciii ad MncoreiD, XIV. MEUUIDM. Exchweil. 

AIkIw. Hkuam, p. 33- /. 10. 

CHAR. Flocd solidi, conligui, ramolis late- 
ralibos peridiolis globosis persistentibus terminatis. 
Sporidia qnaierna, pcllacida. .4lbum. ECAOTIUM. ^U Obs. Genos v^etnr eximie distinctum ^ lam 
ob fibrarum stractnram , qnam ob sporidia pauca 
el peridiolortim situm. Sporidia jam in staiu sicco 
per peridioli membrsnam translucenl; demnm sub 
a<jiia ti^ita peridiola aperiuatur. — In icone laudala 
fig. b. Inculenter videre licet floccnm primarinm 
pronasci et ramnlos fertiles protificatione laterali 
ortos esse. Ceterum mycelium adest e flnccis de- 
cnmbenlifaus steritibns item continuis. 
1. MEtlDITBl sublerrannm. I. c. 

f ungus persislens> 1 — 3 tin, altuEi tenacGlluS) 
semipeUncidus. Flocci sotidil, fertiles erecti, ra- 
mosi, ramis primariis ternatim pterum(j|ue fascicu- 
latis, d^mum ramosissimis corymboeo - bifidis, ne- 
ridiolo minnto globoso terminatis. Sporidia ovalia, 
rotanda, numero raro depauperaia. /n RhuMmor- 
j/lm tublerranea in Germanta. (v. ic.) ^ I wk XV. EUROTiUM. 
. AHtt, EnoiiBn. £«•! ' 'nAR. Peridiola membranacea, sessilia, ad- 
hata, irregtilariier debiscentia. Sporidia globosa, 
minuta, indflinila, primo gelatinosa, iD aqna dif- 
flnentia, pellncida. Flocci ad basin radiante$. 

Obs. Fingimr quidem Tulgo Enrotinm peri- 
diolis lanlnm hand stipilatis a Mucore recedere; 
sed re ipsa longe diversae est indolis et morpboscos. 
Flocci hujtu in charactere geoerico recipi nou de- 
bent, qnum &j*st. veget. onice spectent, Peridiolnm 
lenacioriB est Bubslantiae ut facite peridium ul in 
j4piosporio, Coniosporio etc. dicendum Tideainr, sed 
textnra non compotita, sed membrana simplex, 
Hbc a Perisporiaceis v. c. Erysiphe, PeriaMrtO elc. 
differl, nl etiam sporidiis in aqua facile ailBucnli- 
bns ((i*poos), unde nomen. '- •>'>>- ^fc d 
EUHOTICM. 1 * Peridiotit coloratii, floccis evidetUibua. 
E. Rostavm, peridiDlis sphaericis .virescetttibU^' 
caes^ilibnB floccorum simplicium medio adscen- 
dentium condengatis albis -immersis. 

Gm. ! Crypt. 8cot. t. 164, /. 2. (Clr. 'Btjtlplu 
pauDiMi. Si/sl. Myc, III. p. 236.) 
Caespites densi, pannosi, confluentes; hinc a 
lin. ad 4 nnc. laiitudinem variit primo alM, dein 
mediu fuscescenles. Flocci singuli peridiola ciDgen- 
tes simplices, adscendentes, septati. Peridiola inter 
lloccos abscondita, seqnentis similia. j4d ramoa, pe- 
tio/o» et cdlycea Rotaram. (v. s.) 

Ob). IHiDime dDbiramiu hoe et Bryiip^t» pannaiam L a. 
cluio eaodem siilpre ptanuia ; al cajai f eaerti *il 7 Flnriml El^ 
riphei ■iraciniua le fDieoiage leilaDnu; eijDiJein nvperini ip^ 
dmina Cell. QFe*iiIei oiiccaacDpiQ •iibjeci el eiacte laleiu, qi»- 
lem pinxii ecDiIifimai Tir , videa. Qnid igiiQr ■geudam? Dim- 
qae lealenda ad ialerim, qaaolam pouit, (ioUbbi; utroqne bMO, 
dooec ceiaui Uiam JDdiciiui), ad ■aanila Cel. Linkii, dun 
debDi. 

2. £. hn-bariorum, peridiolis sphaericis snbdepres- 
sis luteis, floccis radiatim expansis ramosis in- 
tricatis ciDCtis. 
MacOT. Hall, helv, n. 31&I, Monllia uidolasa. AoO. Gifm. 
1. p. U9. Muoor heibarionuD. ireber BeUai. p. III, 
Pm. Sya. p. 202, jtH. el SchuitiH. Conip. p, 113, Dtt. 
fr. 0. p. 100. Farinaria ■oIplinKa, Smin*. I. 37B, /. 3. 
Bdkh. herbarior. Luii Obt. 1- p. 29. /. 44. Spw. X, p. 
79, Seet St/H, f. 91. Orru. Crypl, Scot. I. 164. f. 1. 

Granulis rainntis spliaericis, demum depressii, 
luteis in tomcntulo nidulantibus distiuguatur. To- 
menlulum nunc lanaeforme evidens, nunc deprei- 
sum , pamm insigiie v. c. in caseo etc. ; colore vs- 
riat aloo, flaro, aurantiaco; sicciiate lubenle, fer- 
rug^ineo, badio. In corparibui ticcioribua putreacetk- 
tibu» fere omnibus, ubique nimium. (r. r.) 

Freqnentissime qnidem plantas berbarti mile 
exsiccalas, sed etiam quaecumque alia Gorporay tli^ 
domeslica r< c. panem, carnem, caseum, qtiaiii silriu 
tica V. c. ligna , iufe^tat. Si argulins spedes d|j|- BUnOTlUM. 333 

) Inbet* lieic plureg facilo agiioscas. Speci- 
mina epixyla floccis obscoriaribnB , pefidiulis eieva~ 
tis sistunt E. epi.rylon ^chmidt et Kiinz, exs. n. 83! 
— Qualem Mucorent laleriiium Link Spec> 1. p. 
84. (descriplione bene conspirantej misit Jf^einmartR, 
bDJns est loci, iloccis lanaeformibus laxis iu pane 
obviis. 
3. E. frucligeitum , peridiolis ellipticis cilrinisj 

floccis efTusis membrauaceo-contextis e te&la- 

ceo fuscesceDtibas. 

E. frllctigeDiiiii. 31art. Erl. p. 368. Lini Spec. 1. p, 80. 

Praecedente luullo minus. Flocci tenerrimi, 
tam dense coutexti , ut singuli vix couspicieudi, co- 
lore paUide testaceo , ilein in fascum vergente. Pe- 
tidiola 4- lin. rix atlingant, conferta, obtusa, pal- 
lide citrina. Priori minus forsan afBpe. /» ftii- 
ciSma pulridis (Fuchsiae cocciueae) rarissime. 
4. E. Fifrobalaa, Boccis peridioUsqiie tenerrimis tn 

maculam fulvo - ferrugineam «tipatis , sporidiis 

minutissimis iii seriem lioeBrem elastice eji- 

ciendis. 

Inter fimgos tenerrimos vix alins magis mira- 
hitis et singularis ! Sine dubio peculiare constitQere 
posset genus, nisi haec eviiare velleni. Plurima 
^uoqne cnm Bnrotio communia, peridiola tenerrima 
aporidia gelalinosa foventia, haec adfusa aqua celer- 
noie di^aenlia. Hups vero sporidia noa vage 
diCSuunt, sed elastica vi momento, quasi ictu bom- 
bardae, in linearum seriem foriissime expelluniur. 
Ceierum adeo subtile esl, nt etiam sub forli lente 
tomentulum fiilvo-fermginenra lantum referat. Sub 
micr. composito discernuntur llocci breves simpli- 
cea I. ramoso - intricali peridiola minutissima cin- 
gontes. Adfusa acfua §poridiorum explosio simnl 
observatur. Ad caulcs pulridoa Braiaicae oltraceaej 
^eme, (v. V.) 

Est Sphaeroboli infimus nrodrumus, e quo pri- 
perspexi rationcm explof^ioiii.s. elaslicae liu* iL^Hm perspe 
CLISOSPORIDM. 

^lobnli, d«in in Sphaerobolo jpso rnnfirmiiliil. 
Edam a Cel. Xf^rtntnann sab I^pi^i fmm-Mit d^ 
mine accepi. 

** peri^lis nigricantibua. 
E. cauiftitola, periiliolig sparsis globoso - henii* 
sphaericis nieTicantibaa, floccis eiTiiHis ramosis 
snbinnatis albis. 

Flocci dense intertexti, magis qnam priortun 

mncedinei, matrtci iin*epentes, nt ail Sepedonieas 

accedant, latas et indefinitas plagas occiipantes. 

Peridiola maguilntline et forma Burot. herbarioruM, 

1 magis denreesa; in aqna, compreasa saliini, ef* 

fnndout spondia generis copiosa. In inycelio ob- 

servanlnr simnl corpnscnla sporidiiforniia magni 

OTiformia lutescentia, qtiae forle peridiolu jaiuon, 

In intertori parle fialulosa caulium ptilridoivin , v. Ib 

Heraclei Sphondyiii , autumtw, (v. v.) 

S. E. nebulotom, peridiolis minimis in series lon- 

gissiinas parallelas delerminatas aggregalis, floo 

cis iDlertexlis tenniseimis. 

Qnam masime a priori dirersum, licet mixU 

vnlgo reperiantttr. In pagina interioid caaliam pa- 

tridorum observantnr, nndo ocnlo tantnm ut nebnla, 

' maculae longissimae, ab nno ad alti'rum nodnm U- 

nea recla prodactae, etricte limitatae, sed paacM 

modo lineas latae, qaae sab micr. siinplici e pim- 

ciis nigriB efiSci videntar. Snb micr. comp. facile 

dignoEcantar peridiola globosa, sporidia minatisri- 

ma eflimdentia, el floccis tenerrimis ramosis intri- 

calo - innalis inBidentia. Loco et tempore prioris «o- 

cius, (v. V.) XVI. CLISOSPORIUM. Vrie». 
fWw Nov. n. Bmte. 1819. />. 80, 

CHAR. Peridiola membranacea, sesstlia 
^tilai-ilcr (lebiscenlia. Kporiilia globuiia DEIUTIBI. primo gelatinosai deia difHnentia 
peUncida. I^occi nutti dUcreti. 

Obfl. Aegre in hac grege qnaeras geim» Iift- 
teroclitum, sed Eurotio tam afBne, nt conjimgere 
non semel in animo fuerit ; difiert vero Jefectu vaj- 
celii floccosi discreti, peridiolis Hnnioribiis , nt il- 
lud geous mocedineiim , hoc byssinum sit, Major 
sine dubio uiriueqne afRnitas cum Perisporiaceis, 
T. c. ^ioiporio, Coniosporio, sed peridiola omnino 
membranacea , gporidia discreta, libwa. Hla ad 
Spbaeriaceas , ut status elementares , sorgnnt; CK- 
lOiporia potiag, nt typice loquar, sunt Tonilae in 
'snmma explicatione, sin^ulo aniculo in peridiolum 
indato et sporidia , nec tantam materiam grumoHam, 
fondente. Ex obs. Cel. jigardJt sporidia in floccos 
cQpnlantur. 

1. C.herharum, peridiolis discretis bemispbaeriGis 
atrts. 

Sphaeriam minTitissimam refert, sed snb micr. 
comp. peridiola membranacea delmcunt et sporidia 
generiB, absque gelatina, fundunt. Macnla nigra 
nulia. j4d cnules siccoi, autumno. (t. V.) 

2, C. tignortim, peridiolis snbGontigais oblongo- 
globosis atris. 

COBfem MiicofoidM. ^ffardh fn rw, -*c. Bandl. 1814. 

(. 4,/. B. Syncolleria. Sy>t. ^. p. 32. ( Ad Tomlaa bb> 

gtl acceiUl, qaam «drps noMni,) 

Peridiola minntissima, snbcohaerentia , tenois- 

aimae maculae nigrae (myeelio sine dubio) passun 

iouidenlia, ^ ligna putrida, hieme. (v, v.) i 

I O -R D o m, 
DEMATIEI. 

B wr. K. S. M. 1. p. XIV. 
CHAR. Sporidia (b. sporae) extns e i 
«poridiiferiB corticatis, continuis annnlatLsve sub- 
oniicia enata. 
DEMATIEI.* 

Obs. Quaiuvi» iHlfiuilis diflereuiia iAler Mtt» 
matleoa et Mucedines \ideatur, roaxiine estentulu 
est et firimu obtutu palpabilis, Characterea syste- 
malici tamen e floccorum indole polissinium pen- 
dere viilenttir. Sunt Hucci Dcmatieorum epidermide 
Corticali, Iiinc solidiusculi, cuntiimi aut annitlati 
tanium, rigiduli, pliis minus opaci. Flocci Mim:«(/^ 
Kum e membrana simplicisitima facti, binc semper 
tubultisi, septati, molles, pellncidi. Flocci DemO' 
tieorum pertectiurum luculeuter e fibrillis lonsitn- 
dltialibus co4texti, (qnare jure proprjo nominc^Aro- 
rum diBignavit Nees ab Lsenbeck.;} sed Iioc in te* 
ouiorifaiis persequi uoii licuit, At hae diiferenfiae 
iu infiijiis Demalieurum ^eneribus oblilerantur. ¥»• 
cile fingerem, luculenler indicanie JUacroiporio, ho- 
rum fitiras tolae in sporidia abiisse el floccoB prae- 
sentes tanlum esse mycclium h. e. ad Dfmatieof 
accedere, ut Sepedonieo» ad Mucedincs. Constau- 
tiorem, 8ed minus palpabilem, diDerentiam efTeruiit 
COnidla, ouae in Mucedineia sempernnda, niimqaain 
Tero in Demaiieis, setl Alycelio sive lluccoso, aiv^ 
nt saepins, crnsloso inclusa. Mycelinm Mucedinnu 
eempc^ Qoccosnm esl. Hoc diversam indicat meia- 
iiiD>pho^'n sporidiorum. Inter Alucediues naBcno- 
tur sporidia lifaera, inler Oematieos e iibris ipn* 
protuberant. At practice haec perseqtti difBcile esb 
AFFINITAS Dcmalieorom longe alia esl, ac 
Mucedinum. Muceiiines ad Tricliodermaceos et Phy 
ceas; Denialiei vero ad Pyrenomycetes et Licheni^ 
sas (Byssaceas) accedunt. Hnrum limiie» a Pyreno- 
mjcelihus sondiim stricte definire valemiis. Serie* 
inler Demalia et Vermicularias contigua, Varia 
genera et species Demaiiois adnuiueraia snnt my— • 
celia Pyreuomycetnin ; de variis Dematieis ilnbia 
ifl.laul onnon e Pyrenomycelom anamnrphoai orti 
fiint. Ne reniollssima qni<fem est Mncediniim aflfi- 
nitas cuin Pyreuomyci?libuH, eo majur vero cum 
Gasteromyceiibus stricliori sensu. Quidqnid fin^a* 
iur> cuuauns erat iu prioiis Syftiemaiis linci» Pyri.- DGMATIEI. 3» 

nomycetes <iiim GaBteromycetibtis eadem ratione ac 
Dematieos ciim MHcedinibiis conjungere. Plurimi 
Anctores veteres Deinaiieos a Sphaeriis et By^sa- 
cei» ne genere quidem dislinxemnt, MiiceJineis 
cnm Phyceis, Mucorinis et Trichodermeis junclis, 
Eadem diirerenUa- inter CephalotricheoB et Mucori» 
nofl indicata ent. Quantuni insuper omnia Dema- 
tiea genera luco et lota veselaiioue -inter se conve- 
niant et a Mucedinum difFeraut, infra exponitur. 
Paucis, si adesset characler systematicag, naturae 
maxime conreniens esse fintierem Hyphomyceles n 
dnas series, Dematieam et Mucedineam, disponere. 
Qna ralione hoc fieri possil, in variationibus .Syale- 
uatis indicabo. At a Miicedineis tamen haud fonge 
reiDDvendos esse Dematiees lam varii siaius inler- 
medii, quam perfecte analoga evolntionis series in- 
dicat. 

Stationes et qualitates Detnatieornm eliam longe 
recedant. Inhabitant, ut Pyrenomycetes , quorum 
societate gaudent, lantum vegetabilia arida, sicca^ 
nec pntredine corrupta. Certis et delinilis loris et 
matrici ronllo magis adscripti quam Mucedines. Inde 
forsan non parum pendet tardior eomm veg*et&tio, 
snbstantia ngidior et magis persisiens. Yegetant 
Licfaenosorum more jove pluvio etrorido, hinc prae- 
dpne brumales ; sicci aridi et persistentes. Sunt 
omnes species silvaticae nec domesticae nt plures 
Mncedinum. Hinc quidem rei culinaris administris • 
liand taediosi, nt Mucedines. Usus nBllns. 

EVQLUTIONIS series. Infimorum regetatlo 
snbinnata, lloccis tanlnm mycelii , sed sporidiiferia 
inairucia, fibris ipsis in sporidia erecla luuiaiis, 
Deinfibrae pro parte tantum in sporidia mutantur, 
V. c. Chihspurii , Helminthosporii , tandem sporidi.i 
et fibrae omiiino discreta. — Quae sporidia dicimus 
in inferioribus fuufjis, organa sunt valde diversae 
dignitalis, non minus qnam semlna apud veterea 
Botanicoa. Pleniorem huins materiei analysln, aut 
potins construcliouem diiterre necesse miui visum 338 DfiMATJEI. 

est , donec omnes fun^s in specJBlibus tractaveriiD. 
Cam vero inter Dematieos et fllncedineos cam Se> 
pedonieis sporidia sola fere characteres genericoi 
oSeraut, diversam eonun ratiouem praclico mod« 
notare necesseesl; nam characteres generici e floc< 
cia erectis et decumbentibus erronei snnt; simpUces 
ftocci et vario modo ramosi ad genera limitanda 
hand idonei sunt. Infima, v. c. Gliotrichi, Spwen' 
donanalisi sporidia ad gonidia prope accedunt, floo 
cis vero inclusa ant adglutinata. In proximia fe* 
neribus, Macrosporto et Bactridio, flocci apice in- 
tumescnnt in carpella , quae vero etiam sporidia 
dicnntur, cum discreta sporidiola non indadani, 
re ipsa lamen analoga sunt apicibus floccorum Spo- 
rendonematis immutatis, sporidia includeotibus, 
Sunt itaque iiaec primum cxperimenlum ad spori- 
dia altion nietamorpboseos gradn formanda , qnud 
dein in Cladosporio et Oidio libcrins evolvitnr) api- 
cibus ramisque in sporidia discreta collabentibus. 
Praecocius et, nt apparet, jamprimitus eadem spo- 
ridia discrela snnt m Dematio et Sporotrickoi in 
Tnckotkecio et Folt/thrincio bilocularia persislimt e 
duobus coalitis. In Helminthosporio et Da^t/lio spo- 
ridiomm compositorum incipit scries, ramulis in 
carpella^miilaiis, at sporidia interna tam pamiB 
evolnta sunt, ut adhuc ipsa sporidia practice dica- 
mus. Sunt altiorcs evolutiuncs Macroi^orii et Btt- 
ctridii. Sporidia in citatis generibua septata BDOt, nec 
deliiscentia, necin alia sporidiacollabeolia; hinc lota 
ui simplicia sporidia considerantur. In HelicospO' 
rio vero et Monlfia in floccos elongantur,' qnoram 
septa in sporidia secedunt; hiiic oriiintur in Itis 
sporidia simplicia, eodem modo ac in Cladoaporio 
et Oidio; re ipsa lamen singulum sporidium inDa* 
ctylio respondet spuridiurum catenae in Monilia, 
in hac modo magis esplicalae. 

In Mi]xolricho el Botri/tide f^lubnli gelaiinoiii 
primordialcs enndem aislunt evolutionis gradum ac 
sporidifi Dactjlii^ sed in sporidia discreta abennl 
DEHATIEI. 

Wiqtie conglnlinata lantiun. Viiliniiis et ■nDactyltU 
€4 in Botrylidibus gnltulam primortlialcm ^iniilli- 
mam («. d. sporam Verticinti), qnae rero inDacfi/- 
Ita in anictim sporidium CQraposilura «bit, in Bo- 
trj/tidt in sporidia simplicia discreta coUabitur. In 
Stachylidio vero et Oeifemio noa primitns collabitur 
■sla spora primordialis, sed sporidia simplicia iu» 
clndit. Peritliula jam dici poHsent sporae, nisi a 
Qoccis discretae essent. Horum generum sporae re 
iaM lantum 8unt sporidia HelmiHthosporii el Dactif- ^ 
7tt rotnndata, sporidiolis in sporidia (ejusdem digni- 
latis 8c Bporidia Botrytidis et Myxolricbi) mutatis. 
Tandem m summo ulriusque seriei genere sporidia 
simplicia apice capitaio - congesta. Ut illustretor 
tam nexusgenerum quam sporidiomm erolutio, ge- 
nera analoga Demalicommf Mucedimim et Sepedt>- 
nieorum in series parallelas dispouere jurabit: 2. OedeDiJam, 

3. Mjxolrichnm, 

4. AcliaDelailiim. 
'5, HeliGOaporiHm. 
A, HelmiaibMporii 1, AlpeTsilliu. 

2. Slachjlidiimi,, 

3. Bourjtis, 

4, Ppaidllism. 

6. Maiiilia. 

. 6, Dicljliain. 

7. Sporotricbam. 

8. Trichoiliedam. & PolTlhriaciam. 
'9, CladiMporian. 

10, Macroiporiiun, 

11, ARhriDiam. 

12, ?fiIio(nchiim, SYN0P5IS genemm, 

praecipue distinguendonun : Bepedoniei. 

1. Sepedoniam, 

2. Tuburciaia, 

3. Coilariam. 

5. Faaiapariaiii, 
«. BpochniDm, 

7, PiiloaiH. 

8, Scolicoiricham. 

9, Alenriima, 

10. DendHDa. 

11. Spariioriam, sporidto SPOIIOCYBE. Sporidia simplicia, in capitD- 

lara terminale conglobaia. 
OEDEMIUM. Sporidia intra sporam e latere 
fibrarum proluberantem dehisceutem collecta. 
MYXOTIUCHUM, Sporidia simpUcia, con- 
glomeraia, primo matena viscosa Gonglatiuata. A40 SPOROCVBE. IV. ACTHSOCLADJCM. Spondia siraplieia, in 

apice ilefinito partitamni fibrarunt collecla, motX 
(lispersa. 

V. HBLICOSPURICTNr. Sporidia flocciformiai 
spiraliter involuta, septata , septis demutu le- 
cedentibus. 

VT. HELMINTHOSPORIUM. Sporidia inhd»* 

vata. Heplata, fibris primo adnata. 
V0. DEMATlDM. SpoHdia f.implicia, libera, lei 

riata conglomeraiave, fibris slrictis aeqnaUbai 

edspersa, 
Vni. POLICTHRICHIUM. Sporidia Ubera, di- 

dyma, fibris submoitilifai*mibu8 demnm ad- 

spersa- 

IX. CLAUOSPORIUM. Sporidia in ramnlos con^ 
catenata, dein dilabentia, simplicia. Fibia* 
apice seplatae, sabflexae. 

X. SIACUOSPOHICM. Fitrae in s^oridia (ma- 
xima) erecla, multiseptaia mittata, flocciS >«• 

* ptatis pellucidis eranescentibus adnata. ' 

XL ARTHRINIUM. Sporidia coacervata, obscnn, 

farcta, e floccis latemibuB septBtis, seplis ob- 

scnris, enata. 
Xn, GLIOTRICHUJI. Fibrae assnrgenle», con- 

tinuae, primilns mncosae, dein rigesceales, 

^oridm aimplicibus eobadglntinads. h SPOROCIBE. FrieB, 

Si/tl. Orb. Veg, I. p. 170, P^ricoDiae .pec. Autl. ntt Tt^. 

CUAR. Flocci subulati , solidi , conugni , 

(^fSbrae), e fibrillis lougitudinalibus conslipatis iacli, 

atipiuformes , capiiulo e sporidiis simpUcibus con- 

gestis conglobato terminati. 

Obs. In ipso siipitis apice propullulant spo- 

ridia iu capitulum compacta, morphosi ad Calicia 

■ accedens. Hoc nullis Iloccis pWmitus intertextum sporoctbe; 341 

est, iit in Cephalotricho ; nec gelatina inrolntnm^ ut 
in Siilbo; a Periconia differt vesiculae tlefectn. Est 
nenape in hac serie idem quod AspcrgUlua ^) in se- 
qnente evoiutionis gradu^ a quo vero vegetatione 
lOnge recedit. Momen a aneLQco et xv^ij snmtum. 
Species eximiae, nigrescentes , persist.entes, fere 
Lidhenosae, sed gonidiis carentes. Mycelinm tam 
floccosum (in hac serie rarissimum), -quam yesicu- 
lari - gelatinosum ; ob varias species mycelii^ mi- 
nime semper flocco^as, istam denominationem JBfy- 
fhasmati praefero ; nam mycelium quale Mjrxoga* 
Arinm , Sphaeriarum lineolas atras imitans etc. tan- 
tniti a hyphae indoie recedunt, ut aptius nomen 
recipiendum sit. 

1. S. Resinae, afray mycelio effuso floccoso, capi- 
tulo rotundato inaequali, sporidiis seriatis, sti- 
pite aequali simpiici. 

■ Rflcodium Resitaae. Frte.9 Ohs^ 1. p. 216. Per$, Myc. Ew» 
I p. 67. Deniatmm. Linl^ Spee, 1. p. 134. absqae capi- 
IhIq, — Cum aliiii , praecipue SphaeriaraiB mjteliis ^ sob 
Demat« nigro. Link Z. c. |i. I3l. 

Mycelium irregulariter expansumy fuligmeo- 
ni^rescens , e fiioccis ntollibus contiguis absque coni« 
diis ingpersis contextum. In hoc mycelio frequenr 
ter observantur fibrae rigidae, inultiplQ crassiores» 
e floccorum coitu enatae, simplicesy raro 2 — 3 con- 
iu^atae, habitu stipitum Calicii, quae sunt aitipites 
capitulo orbati^ In pptimo vigore terminantur ca- 
pitulo rotundato, sed inaequali, admodum compacto^ 
quod sub microscopio floccoso - hispidum apparet, 
non quidem e floccis Cephalotrichi more intertextis, 
sed e sporidiis Aniennariarum more seriatis , nudis^ 
opacis, aqua adfusa haud secedentibus. Pervulgata 
species in siJvis montosis ad truncos resinosos Pini 
Abieiis, Perennis, (v. v.) *^ Ad Periconiam accedit Sporocybe^ ut Aspergillttii' ad Axeo* 
plidraia. 

Frie» Syst. Myc Ul. F 
I SPOROCTBE. 

2. S. Ptituatf capitnlo ovalo - g^Ioboso compacto 
ciDereo-nigro, stipite subbulboso incDrvu nigro.. 

Peticonia PenloB. SchuieiB.\ Car. p, 99. 

Mycelium BnIIam Tideo, semper vero slipitCT 
enatnm e taberculiB corticis interioris, per epider- 
midem rimose finsam protnberantibas, .Siipes qna- 
«'rantem unciae longus , crassinsculug. Capitula fa-> 
cile cleciilaa; inlegrn nobis desunt. Incredibil! copia 
invetlit ramo» , ramulox et Iruaco» emorlvna Peraivt^ 
ntm in America boreali. Ferennis.- (v. b.) 

3. S. Robiniar, cinerea, capitulo inaequali ferH 
nacen, slipite compresso subfurcalo. 

Perin. Robiniie. Schuein,! Cor, p. 99. 

Praecedeatibus robnstior , semunciam longa. 
Slipes crassDS, rieidus, nisrtcans, saepe bis furca- 
tus, Capitulum in aqua difQail, Vere tanlnm ex 
AQClore, Red slipes saltim persislens. Ad ramoi 
dejeclot Roblniae in Caroliita. (v. s.) 

Ob(. ConrprendBe sant Periconiae jtvrJlanar Reb. M P, 
nbulaia Neea tnb CfplialolrithB Siemomtide, IIoe Idco isDlnD 
arlileailDin. iiiBm (IJrpem apnil Carda in Slurm. neuUchl. Fl. ttt, 
Ahlhtil. Brfl 7. f. .10. Doraiotnyreu Kceni dici. (Iiie fAidcol. 
r.aiii ■eqDetuibn* pTiaribiu ordiaibiu abialmi), primuDi ad me pCf- 
Te»il.) 

4. S- Calidoiiles, atra, mycelio maculari efTu&D, 
capiiulo compaclo globoso, slipite subulalo i 
sracili. ' ^acili 
Ciliciam bBnitellare; jfch. ■ed immiilta apM. Cal 
iBI ilfiuii e«l ipeciei ; 4r. BandJ. 1816. (, 5- /. 
cii iubiilii ei eicl. loea. 
Slilbttm tiigrnm. Schrad, A Caliciis dislinctiasiina ! Innasciiur mycelio 
maculari ve»i!cnli)SU-gelai!niigo airo pri>rHiiR ^lahro, 
in quo nil omnino Lichenosi. sed hoc sabindc prortiu 
deficit. Slipiles 2 lin. usqiie lon^i, setacei, »>ursum 
senhimaitenuali, nunc stricti, nuncllt;xti(isi,8implices, 
seJ exuleii e (Jbris lon^iluttinalibus quani Betoei. Ca- 
piiulnm minutam, compaclum, e meris sporidiis Sl^OHOCTBE. 343 formatnm, facile decidanoi, AdJigna [mtriJa Fagi 

rarius. (v. v.) 

5, S. Bi/ssoides, nfgra, caprttilo ^loboso compacto, 

spnricliis globosis. stipite subolalo apice pella- 

ciclo. 

Fericonia Bjitoiilei. Pers, Syn, p. 686. ^116, el ScTrwein. 
Covtp. p.*357. A'eM Nov. ^cl. ^caa. Sa». Car. IX. p. 
239. r. 5. f. 9. Liak Spec. 2. p. 109, D«*y Syn, Galh 2. 
p. 278. 
JVIvcelium nimc maculare cinerascenli - nignun, 
niinc ODSoletum. Stipes tenuis, strictus, j lin. baud 
Atlingens, Sporidia globosa, majiiacnla ut in prae- 
cedentibns, in Gapitnlnm inaequale compacia. Fila 
intertexla non Tiili cum Alb, et Scliwein.; forsan 
sporidia seriata intelligiint. Ad caiihs herbarum elc. 
pvtridos fretjuens. Aulumno — vei-e. (v, v,) 
Species recedente» : 

6, S. Deamazleri , nigrescens, glipite aeqtiali, spo- I 
ridiis oralo - appcndiculatia exiguis diffluenti- | 
bns in capitiiliim ovule congeslis, I 
Siirps valtle distincla , lente simplici lnstrata J 

gistens setulas spai-Ras aut laxe agsregatas nigras. ■ ^ 
Snb micr. comp. Tibrae longae, stnctac, subaetjtin- I 
les, primu nigrae, adfusa vero aqua fusco - peilii- I 
Gid&e. Capilutum terminale, normalller ovale, sed 1 
g^lobosnm et oblonguin etiam in iiiccis apparuit, e I 
Iporidiis congcstis granalosuni, SporiJia facile se- \ 
eedere videniur, (pauca capilula compacta) lorma { 
ab oinnilius diversa, nempe ob apicutum aculum i 
Knbovata, celeruin opaca, minuta. Nibilo tamen | 
miDUS sporidiolis farcia videntur, cnm alia ppllu- 1 
cnfa et spuridiola uiinulissima globosa in fundo 1 
ritii delapsa videre licuerit. Eximiam plaiuulam I 
egregio Observatori dicavi. /n charla lieslrticla, I 
Desmazieres. (v, s.) I 

7. S. albiiia, alba, pellucida, sparsa, sporidiis , J 
magnis oval! - oblougis ex apice clavae lermi- ' I 
aaiia diffluenlibus. 1 344 oEDmnvM. Haec ms:cime insiguis plantnla novum racile 
genns constnierct , nisi tolia in hac grege caiiiisaime 
evitanda cenaerem. EaC neinpe qwoad sporidia Ph^ 
comycelh aaaloga furmalio, sed clava terminalis non 
Tesicnlaris est! Individna sparsa, iinmo solitaria, 
aliquot lineas dislantia, vixlineamalta; uudo ocola 
pilam aibuin referentia. Sub micr. comp, slipes 
snbulatuB, omnino contigung, apice ciaviiius. Circa 
clavnlam oblongam mlnutam dense con^esta snnt 
peliucida sporidia , furma et fere majrniiudine Phy- 
comtjcetia simillima, quae adfiisa aqua eiidem modo 
mox diffluunt, stipitem inveMienlia. Lr^i aliquotia 
ad caulei putredtne jere flwxilei in Stachijiidii bieolo- 
ri$ aocietate. jtutumno. (v. v.) ,U. OEDEiMIDM. 

£i'nl Bftc. I. p, 42 ? 

CHAU. Flocci solidi, contigni, opacl (fihn^ \ 
ad laiera protrudentes sporas slobosas, eH^uudeotes 
Bporidia minuta globosa pelliicida. 

Obs. Est inler Alucoriuos et hanc seriem ge- 
nns intermedium, eodera mudu ac analogum S13- 
chylidium, sed habitus exacle bujiis i,eriei. Sporas 
enim facile diceres peridiola, a quibus vero rece- 
<Iunt, cum ipsa liberantur et secedunt .Suntreipta 
sporidia Helminthosporii perfecliiis evulutaj ori^ 
eadem p^r melamorphusin ramulorum. Qua raiiiine 
vero sporidia dixerimus bis inclusa, alio locu ex- 
poNuimus; snnl revera eadem urg.<iiu ac spuritlu 
Gliolrichi, Cladonftorii e\c. IVova noruiua generica 
peslem censens scienliae, Linkianum ab nidtiu 6e- 
rivaium, cum aplum sii, servuvi, licet Ltnkiaua 
slirps nobis iacerta videaiur. I, O. almm. , sporu iitbri ^ OBOEMIOM. .345 

C. atnun* Corda ut SHtrm. h c, Heft 6. #. 9. IpfO obser- 
Tante recedere Lini Spec^ 1. p» 42, 

V olor aler et habitas Racodiaceas.. Fibrae dense 
aggregatae^ erectinsculae , vix ramosae, nec yere 
septatae, sed ut yariae hujus seriei obscuro annula- 
tae^ in tomentum densum contextae. Sporae ad 
la era adnatae, prorsus sessilesi sub microscopio 
compressae emittunt sporidia indefinita, ^lobosa, 
peUucida. Di ligno decorticato Fagi. (r. ic. ex qua 
recepL) 

2» O* ramorumy fibris ramosis intricatts diiBhsis, 
sporis globosis pedicellatis* 

Racodium^ramornm. Schwetn,! Cor. «• 1362« 

Fibrae contiguae^ opacae, nigrad^ tenues^ parce 
ramosae^ crustam tenuem tomentosam a^ 4 unc. us- 
qae expansam sistunt; fertiles snrgunt. Sporae e 
latere noccorum breyiter, at eyidenter pedicellatae^ 
quare secedentes appendiculatae, opacae, higrae, ex- 
acte globosae^ in aqua yero secernentes sporidia mi- 
nuta, numerosissima , globosa^ pelluciday quibus 
eyacaatis sporae membranaceae pellucidae. A prae- 
cedente differt ut Mycogone a Sepedonio, sed si tam 
ifobtiliter genera distinguimusy singula genaina spe- 
qie$ peculiare geiius. Ad ramos vivas Quercuum et 
.^Mromedae urhoreae in (Jarolina. (y^ s.) 

3. O. truncorumy fibris ramosis intricatis, 9pori& 
globosis haud appendiculatis. 

liuculenter priorum congener sensu nostro, at 
iporas non adnatasy sed iiispersas yidi, magnas, 
opacas, exacte globosas, sporidiis farctas, sed haee 
aon ita facile secedunt. Nudo oculo sistit caespites 
tninutos, subrotundos, pulyinatos, floecoso - pulye- 
raceos, opacos^ atros, habitu sequentis generis, y. 
\ Myxoirichi charlarum destrueti. Ad truncorum 
Taesorum disco9. E Gefmania misit Fr. Nees. (y. s.) 

Descriptio Oed, atrt Link haec est* ,,Ctado.<!porio atro si-> 
linimoiii apparet , floccis nudo oonlo vix coospirui]!. Sub wier. 
OMip, Toro iiocd appareat atri quidem) at p^lH(idi distincte st>» 3» MYXOTRICHCM 

|"Bli , larualv rabiode una nlieravfl, HIdc imle protiiberant im 
■■obuloi i]iiin?I-o duplD maiorei ac Ilocci , afri qaideni al dia- 
fhoiti, lll globall Ireqneuler qaDque flocci» artnpenii 
lur , nti TiiiMBri n>pU meiubrina floed pcodeuuiei, " lU, MYXOTniCHUM. Kanz. 

Arnu. 3Iye, Brft Z. p. 108. Hoc JDinper refero ; Bjiri M 
nemaiii ipee. jtutl. Couopleae iipec. , Phti. , Campiolriohn 
Khrrtih- , OiKidiuni Fr. Neci, GaHi/trickim. Neei elc. 

CHAK. Flucm suiidi, conligut, opaci {Fihrm), 
S^orithd simplicia, inHpersa, coDglomerata et pn* 
milus materia viecosa cuugluiinata, 

Obs. 1. later varia nomina generis ideat 
opliine responclet Kunzeaniim a fiv^a et &Qi^ de- 
nvaiEim, ejusque character cuin recepto conTenit. 
Geiitis antem admodum dilatavi, de quo AuctOf 
loco citalo jam eximie dittseruit; mihi plane pep> 
ana«iim habeo genera biijua et itequentium Iribuumf 
quo jileiiiLis eorum muruhoHin pernpexerimus, eo 
uiagiH esge rednceoda, (tbrae eliam hujna generii 
primiiuK et normaliter, uii reliquorum omniam, 
ereclae snnl, sed passim caeBpiioso - intricaiae era- 
duul, ut in M, ckarlurum I. iiiJuriiB exteroia pro> 
Btralae ut in M, Heninae. EbI in hac serie oaada^ 
analugon Votrylidii in «equenle, quo perspecto fa- 
ciliut) agnostiitur. Ui Bolrijtii biiic ad Slach^Hdium, 
iUinc ud Sporolricba acceJit, Mt/.colrichum ad O^ 
demium et Uemalimn. Ut Botrylis per Oeolrichu» 
in Oidinm, sic Myxotrichum per Slilbosporam char- 
tttrum in Cladosporinm abire vidoliir. 

O b fl, 2. ileceniiorcfl noetrae harum siir- 
pium (Iitiqui«iiione« vix dubium relinqunnt Chattomia 
esee Alyxutricborum «taium haud beue explicatnm 
— Mijxblrichi rari habemus raixlos Blatus, aliernm 
Ckartominm, alterum Myxalrichum «pectantes. Chae- 
tomium cAarlarum hi& divbus litculeoler abire vidi 
In Mijxtlnchu.il. Huc specliil simui Persuuuii ob- 
Eervaiio aJ Conopl. alram Liformem in iMyc. Enr. I. 
p. 13. Hac de L-.tiiitsa jam acuiiss. Ehrenb. Chaelo- 
ntiiim elainm ab isto neoere ad Cuaopleaoi relaium 
Tolott. Est nempe iii slatu perfeclo Dematium /us~ 
cvM Schiiin. , eodem in-xlo ac Chaet. ckartarum Ue-* 
mBiitim olivaceum. Bjii»d. Sic diibia, quae p. 254. 
atlnlimuB, quuilaiiimodo solota sunt. Hanc materiem 
in Mycol. ilieorefica, in qua^avissima clades strui> 
lur generibtis microscopica aoaljsi lantum funda- 
tis, ullerius persequi ia animo esl. Hoc loco tan- 
tum observandum, hanc seriem in Pj/renomjfctlen'') 
aeqne evidcnter abire, quam Mucedlnum per Tri- 
choderma eic in Gasteromycetes Trichospermos. — 
Longe plnres nobis innotuernnt species, qoam hoc 
locu recepimns, omnes quariim sjnonjma nand no- 
Timus seponenies, dunec Iianc familiam pleaius ex- 
ponere liceat. 
I. M. rarum, fibris caespitosis raris longe et vagc 

ramosi« atris, spuridiia glubosis opacisad basin 

coDgeslis alris. 
CoBoplea biipiduU. jtlb, rt Sthwin. Coiup. p. 136. aouPaii, 

Habilns .Sphaeriae desirnctae nndo oculo in- 
•pectoa. Caespiies minnti; alii sparsi, alii in cru- 
siam late riinlfuentes. fibris sub lenle exsiantifant 
at in Conopt. hispitiula Pers, Fibrae snb'micr. comp. 
parcae, liaud iiiiricatae, '-rectae, sed non atrictae, 
sBbflexuosae, atrae, opacae, oinnino conli^nae, i'a- 
mifl praecipue inferne longis et vagis. Sporidia 
fninuta, glubosa, alra, opaca, nunc in formam Ghae- 
taiuii conghilinata, nunc globulusu- inspersa, saepe 
cliam muiiilifiirrai-cohaereniia, Ail Hgna et corti- 
t jiiaeos. {v. v., eliam a Mougeol. habeo.) 
Mcurn, hbris caespitosis conferlis fareTiler 
t va^e ramosis, fuscis, spoiidiis elliplicis opa- 
't coiislulinatis. 34» ^MIXOTRICHUM. 

Dewal. fBtciim. Schum, SaeU. 2. p. 444. Alias bnjns MMW 
YJdetiir Chaetomium elaium [ hinc sine numero attiili» 

Plantuia in statu perfeq|p ab hoc genere sepa- 

rari nequil, potius forsan pro Botrytide haberes. 

Sporidia enim in globulis collecta gelatinosis floccis 

hmc inde adspersa. bimiie est M. chariarum. Jd 

. culmoa ilejecios^ aHiumno, hteme, (v, v.) 

2. M. mollcf fibris caespitosis intricatis ramosis 
fusciii, sporidiis giobosis nigris, primo glomern- 
loso - conglutinatis , dein liberis mspersis. 

Pemat. foscnm. Pers, Mye. Eur. 1. p. 16, et gnunosum /. c, 
tion diflerant, sed e descript. non definienda* 

Licet a prima infantia viderim, statum Chae- 
tomioideum conspicere non licuit. Caespites minuti, 
hemisphaerici , conferti, passim confluentes, nudo 
oculo parum conspicui. Pibrae continuae, frequen* 
ter ramosae, tenues, intertextae, semipeilucidae. 
Sporidia globosa, medio pelincida, inspersa, primo 
ut giobnli, dein libera, Ad foUa decidua Acerum 
eic. aiUumno, (v. v.) 

3. M, caesiumy fibris caespitosis intricatis cinereo- 
caesiis, ad ortum ramurum ramulorumque pa« 
tentiom nodosis, sporidiis conglobatis inspersif 
globosis peilucidis. 

Gonyfrichom caesiom. Nee$! Nov, Act» Ac» Nat^ IX, f* 
244. /. 5. /. 14. Pers. Myc. Kur. 1. p. 19. Link Spec^ 
1. p. 32. 

Caespituli hemlsphaerico - pulvinati , 1 — 2 lin. 
lati, saepe tamen confluentes, in statu recenti rore 
caesio » oinereo obdncti, quo demum evanescente 
fusco-oliracei. Fibrae tenues, nVidae, flexuosae 
ramosissimae, per intervalla reguiaria nodis glo- 
bosis flocco duplo crassioribus hispiduiis^ praediti, 
a quorum singulo ramuli soiitarii subuiati maequa- 
les patentes oriuntur. Ramuli iongiores iterum no- 
dosi, breviores simpiices, et in his praecipue glo- 
mrruli sporidiorum, quae aqua adfusa diffluunt mi- 
nntiesima) globosa, peilucida, coplcsissima. — In- MYXOTRICHCW. 

signiS) at a ^enere vix separari potest. Jn rami^tt 

dejrctis qaercmia iocia hiiviidia, (v. s.) 

4. M. charlarum, fibris caespilosis iniricaiiB fragi- 
libns ex olivaceo nigris, apicibus siniplicibns 
uncinaiis, sporiiliis conghilinaiis globotiis se- 3rT,c. Ebt. I. p: 12. lee. 

cAuru.,' Saell. 2, p. 445. 
fl/jc, Btft 2. p, h3. /. 2. 
110. i.mdt A^rc. I. p. 124. 
uui, tl,rntb. ! Conopls» alra. ppr». Sjn. p, 235. 
s|>ec. ! Demaliam olivauuin, 
UaGidjnia charrarum. Neft ' ii 
f. t. Mjsoirich. Kimt l. c. p 
— Bliua bnjns slaln» e 

(Cfr. Sifst. Mijc. III. p. 2ib. ) — Cerle ininper in hnjni 
MalDi collspsi CDHHiileraudB : Slilbatpora ehartarnin, EA- 
renb,! liiii Ber. p. 21. Sporalriciiiim cbanaGtiiini Ptri. 
Stgc. Ear. I, p. 83. Oidium charlanim. LiHt! Sprc. I p, 
124. el jinuor: CoDTerfa i, B^gsoGladjnin depdrilicaiii 

De nexu nmnintn formarDm certissimns snm; 
nlantam liis diebus per onines Glalus secutus sum. 
Fiiyrae prorsus non dcciirabentes, si lihere nascaiur, 
sed omnino ereciae, immo siibinde Curemii more 
basi in siipitcin intricatae visae, conli^uae, diver- 
getili - ramusae, irri^alae seniipelliicidae in caespi- 
tes vaide elevalos inlricatae, demiim late confluen- 
tes; veluslae facile collabenles. Ubi in charlascri- 
ptoria alba nascilnr. macula c)ng;ilur lulea , quae 
unlem deesl in ctiurla grisea, li^no eic. Sporidia 
ciili^luliuata, etiam discreta inspersa occiirrunt, lum 
facies Bolryliilis, iit ni)n absurdnm foret huc ettam 
trahere varielalem Bolrt/lldi» ntgrae minorem iu 
rharta. Link sdpc. 1. p. 62. IVam nil ab liis plan- 
lis in anamorpliiisi alienum censeo. Non tan/um 
iii charla corrupla vulgaris, sed in ligno elc. lacig 
m/ffvcalii copiose. (v. y.) 
5. M. murormn, libris caespitosis intricaiis per- 

sislenlibus alris, apicibus ramosis recijs, spo- 

tidiis globosin cun^Uilinaiis adspersis. 
AljzoltJcham mnroiam. Kuan l, c. p, ]10. 

■Status pi-imarius et normah's (ettam ob locum 
i;i ccllis aine dubio persynattis) vix oiiseiviilrn, vnn 
I MYXOTRiCfflJM. 

describalnr nt tomenliim lale effaHntUi lenne, e 
fibris decumbentibua apice Turcatis coatextnm. Co- 
)or opacus, ater, Globiili eporidiornm gelatiaa fla- 
vida con^lulinati. Ad muroa in cellu Liptiae If 
clumf hieme. 

6 M. palulum, fibris caespitosis rigidia atris, ra- 

mia spartiis HtricHs recUngulis, sporidiis elo- 

boaifl opaci)! in axillis glubuluBo-conglutinalis, 

B^uu aM. {HadiJ) Roth, Cal, Bol. 1. p. 216. eerduiB* 

e boDJi dncripiloiie, Cemodonui t, c. 2. p. 2i2. 

Caenpiies primo nubrutuQdi, lineam lati, deia 

COnllueDtes , liabilu M. chartarum, sed ob sporidio- 

mm copiam ma^is pulveracei, Fibrae omnino ere- 

ctae, confertae, rigjilae, fragiles, sed non sponte 

cotlabentes, aequaleN, opacae, atrae, ramosae; ra- 

mis onmibus hurizontaliter paienlibua, lungiindioe 

ina«qualibiig, fibrae primariae craxsiLie, Sporidia 

in gtubis magnis in uxillis primo vulgo Bparnis, eri- 

denler con^^lutinata , deiu BoIutB spar^a, miuola, 

opaca; sed in aqua secedentia, et lub itninmo aae* 

tnenlo Gonspiciunlur aJia minora, pellucida (sporf 

diola?j -ad fundum delabenlia. Ail Ugna veluttlt 

pinea. (v. v.) 

7. JI7. murinum, fibris aggregatia rigidis murino* 
nigris, ramis erecto-patulis brevibus, sporidiis 
globosie peilucidis hinc iude coDglulinatu. 

Belrjtii miuiDa, DiHm. opud Slurm, l, n. Btfl 3. I. S6, 

Peri. JUi/c. 1. p. 6l. Lini Sp*c. i, p, 61, amniao ciMiteaiii ' 

Habitus Bolrytidis plerisaue speciebus hnjoi 

genenE communis, ei hanc ad hoc genus refero ob 

fibras rigidas, coniiguas, opacas, praecedenlis pro- 

Eintjuas. Greges BiBiii primo miuulae, deiu aliquol 
neas latas , Imeam allas. Sporidia miuuta, primo 
cungluiinata. Ad ramos et trunco» prtMtratot titrt. 
(V. v.) 

8, M. Retiiuie, iibris aggregalis elougaliA pan» 
:„ :..■_:,.»:- atrin, sporldiis ad latera pii" 

ubovaliuus pellucidi^. MYXOTniCHUM. 

Baead. alemmttfn. Eireri^, ! n'/v. Ber. p, 32, Lini Spee. 1. 
p. Z7. Slala» a pln»iiB pros(r»luji. 

Altiseima, exiiuiii genei-is species. In staiu nor- 
mftli vmninu erecta, slricta, ^ udc. asqiie alia, itlra, 
niiida, parciuB ramuiia, ramis elon^alis; sporidiis 
ovalibus ad lalera in globiiios snb lenle simplici jain 
facile diitccrDendoa conglulinaiis. Talis te^imr in 
foveis Resinae Pini Abielis, ubi ab injuriis atmo- 
aphderae libcra nnscilur. Ad lisna magis prosirala 
«t irre^ularis. Habitus Botrytiilis. j4d Ugiui reai- 
noso Pini Abielia, vere perjecla. (v. T.) 

Uislinclis&ima a Sporocijbe Resinae! 
9. M. bicolor, fibpis ag^regalis iuiplesis ramoais 

ramis Oexnosis, sporidiis subovalis rutufusci* 

in ramitlTB con^lomeralis. 

CwnplOlrichnni bicolor. EhTtah.! in tinl Jahrb. d, GewSchtJt, 
1. p. 32. I. 1. /. 3. Hor. Phip. Ber. 1. p. 32. l.iai 
.Spec, 1, p, 72. (at ncin Ceralouenis bicoloi Pers, Muc, 

Seriem cum praecedentibus omnino coulio;nam 

sistit. Fibrae brevcs, ilexnosae, rnmis brevibus 

divaricatis incnrvis, ramulis brovissimis ciirvis, 

apice pellucidis; ciim intricat! crescant, habiius Ra- 

codiaceuB. Sporidia uiai^na, subovala, pellucida, 

/m UMnea barbala (leMrucfa, Berolini lectum. (v, a.) 

10. M. vnicohr, fibris ap:gregatis ramoais atris, ra- 

mis divaricatis flexuosis, sporidiis subovalibus 

cKiincoloribus in ramulis con^lomeratia, 

CampMnid]. ooicolor, Eirenb.! in Bor. Phyi, Ber. p, 83, 

fe 17./. 3. Lint Spee. 1. l. c, 

„Acervi inaiquales, nigri, 2 Jln. circiter Iflli, 

[iBnun elevati. Fibrarum rami dicholomi, recurvi, 

JlexBOBi, patuli, longiusculi, capiiutum quasi for- 

laantea. Bporidia miauta, subovata. '' Ehrenb. Fi' 

iltrae basi diacrelai', simplices et ereclae. Hypaphifl- 
lnn IM folio coriaceo UruaUiue, Chamiasu.! (v. s.) 
I 

ACTINOCLADinM. I 
I IV. ACTfNOCLAWDM. Ehrenb. 

JUrmift, / apitd LiiH: Jakrb. d. Geuraclal. I, p. 32, 

CHAR. Fldcci BoliJi, Gubconlisai , rigidi, 
(fibrae), apice delinile parlili, Spuridia simplieJt, 
mox difipersa. 

Obs. Geniis ininus cognitum, cnm nexTU apo* 
ridiorum cnm floccis eortuutfue origo i^nola nL 
Sed jam eo memorabile ent, quod sporidia a fibril 
KPgregafa occorrunl, Evideuler esl PeniciUti analo- 
^on iii hae serie. 

j^. rhottospomvt, fibris raris nfgris apice Wifi- 

('ifi, sporidiiB glohosis violaceo-roseig. 

.AclinOGl. rlioilCMp. Ehrtnb.! l. c, I. l.f, 3, Pm, lOjfc, Bm 
l.p. 32. Uii Spec. l. p. 51, 

„Planlula locura '^ratissimo colore roseo tingil, 
quae nndo ocolo farina apparet et siib microsc 
comp. sporidia Eiatil ■'lobosa sat magna pelhicida 
vage dispersa. Inier haec uascunlur tibrae segrc 
gatae, arcle adnaiae, lereles, apice in rauios IrM 
obluxos fissae,*' Ehrenb. Fibrae vegeiae subanntu 
Fatae apparent, noa exsiccalae, Hae persislunt, eei 
Bpnridia evanesctmt. In iriinco Carpim, BeroluU 
Ehrenber^. (v, s.) 

Similem le^ planlam in Beiula alba prostrata} 
red floccis tennioribus, 

Obi, An hnjn) generiB : Demalivm fimfiTialjnn , inbet*> 

Schwrin. Car, p. 103, SppFiniina a inc Tisa ipEcimi tmjai M- 
ripi iiiianp n)DDi>itBUt, led diil^BCta (aerimi , nl geuiu nle delU- 
mluaie Hon liceai. 

2. j4. PetticUlus, fibris faacicnlaiis in orbem apar- 
sis nigris, apice penicillaiis, sporidiis olivaceis. 
DeuRt. Penicilliu. Schmrin. .' Car, p. 102. 

In macula arescente cinerea coueentrice dispo- 
sili eunt cae«pituli discreli fifaranim basi inter M 
juDctarum, Est ifafjue ijtiasi Coremiuin bajns ge- 
neris. In fnUis viridibm iMurt Sasaafra» in Caro- 
lina. (v. s incompl,} ^;^^ Jl. miHimum HELICOSPOmUM. A. miHimum, lllirls rans sparsis nigris, apfce 

birurcatis, sporidiis albis. 

In ma;ula artscente lulea omniDO discrelae 
nascunlui- lilirae atrae , nudo ocnlo ut pnncta nii- 
uima aira vix conspicienda. Mlcroacopio conipo_ 
aito subjecfa rigidae apparenl, et apice bia fnrca- 
lae. :4d folia langtiescenlia Ari in Gallia meridig. 
MoiLtagnel (t. s.) 
'=l'Hnn' . ^'- . ■^--: ' ■■■■'-■■ 
■■ T. - HELICOSPORIUM. Nees. 

Hee« %JM. p. 68. fsp. 1.) Helicolrichum. See, Acl. Ifal. Oir. 
/X p 240. (.pee. 3.) 

CHAU Flocci solidi, subconti^i, opaci 
(fiirae), Speridia e iloccis enata, spiraliter iovor 
iuta, pellucida, mox libcra , facile dirSnentia. 

Obs. Ob sinjfularera Gporidiorum formam, a 
qtia nomen, genns ab Heiunintbosporio, cni per- 
qnam afline, separandiim. Sporadinrum Orig^o ea- 
dem. lleJicotrichum ditfert ui tennissiina Helgiift' 
thoaporhi, Clailiaporia ptc. a li^idiiirtbus. -Sporidia 
in sporiilioU fursan dilabuutur; baec enim inclusa 
noQ vidi. 

1. H. vegefiim, fibris cliscreiis subnlalis simplicis- 
siuiia slriclis atris, sporidiis e viridi g-riseis. 

H. Yefeliiin. Wpm/ Sysl p. 68. f. &*. Vtn. myc. Enr. 1.' 
p. 18. i.i>Li Spen 1. p. 51, Corila apvd Smrm, DemnUi 
m III. II. *. 16. Chev. Par. I. 5./. 3. 

Cacspilts lale et indetfrminaie effusi, tennes^ 
snbolivacei, demum vero oiunino nif^ri. Fibrae 
basi dlscrciae, lenues, erectae, slriciae, subultttae, 
opacap, obscure annnlalae. Sporldla Eilirormia, in 
annulum convulula, utrinque Irnncala, iriseptalaw 
In tlgita quercino pulrida , aulumno. [y. s.) i 

2. H. oti3Curiiin, tibris a^gre^^atis simplicibus so- 
bnlaiis snbll^^xis atris, apice soptaiis, spitridiis 
hyalino - griseis. 
^ HE LMINTHOSPORIUM. 

U. obicuTUin, Carda l. c. t. 1$, 

CaespileB densi, Bnhpnlvinati , effnsi, atri, iF 
ter praecedenli» ei seqnentis me<Iii. Fibrae prae- 
cedentis paiilo longiores, minnB strictsie, passiin fle* 
xnosae. apice ramiHqne in sporidta miitaiis. Pre 
Helic: vegeli statn exolet» hnbui ; e Cel. Corda M- 
cepi nt dislinctnni. In Jigno querneo efiam hoc rt' 
perii in ramis e.rsiccati8. Corda. (v. v.l 
3. H. piilvtnalum, fihris raespitnso-pnlTinatis te- 

noissimis ramosis apice sepialia , sporidiis laleo. 

virjdibns. 

Helicolrielimn pnlTiiiBliim. Xeet jtef. Xol. Cur, J, c, l, S, 
f. 15. tint Spn. 1. p. 33. Pers, Myc. I. p. 19, 

Spnridia praecedentinm, tanluni diiplo minora; 
at flocci {viK fibrae) tenerrtmi, arachnoidei, in pn]- 
Tinnlos minntos intricati, ramis patenlibus in- 
ttmcti. tn truncis i'etu3tia, vere. (v. ic.) VI. HELMINTH0SP0RHJ3I. Linfc. 

Spliaenie, Byiii ele, ippc. Veteriim. HelmitiihDiiporinm, Lifi 
Ob'. 1. p. 8. IStet Sysl. p. 67, Helmimhoipariuin. Pm. 
Myc. Eiir, 1 p. 17. Aecediiiit, Exotporiinn. Linl Obt 1, 
p. 8. Jfeea Conoplrat sp. Liai Obi. 2, p, 3J. Peri. Styi. 
Sm. 1. Baicopoiliiun, Corda nec. SArenb, 

CHAR. Flocci sulidi, cuntigni ant obacnre an- 
nalali, risidi {filirae), persistenies, opaci. Sportdia 
apan-3, septala, recia; adnala, dcin ■teceileniia , spn- 
ridii'lis fnrcia. Mj/felium saepe geialinoao ~ vesicu!f 
mtm, ^roma off^eren». 

Obs. 1. Genns sporidiis vermicularibua, « 
qnibuB nomcn, seplaiis hiculenler dihlinctnm. .Sp»;^ 
ridia htijiis generis sporis OedeDiii reapondent, ■! 
jninns pvolula, hand dii-lincte rnpla et sporiclia er- 
fundertia, nnde sporidia dicuntur Evidenter ortB 
snnt per tiieiamiirphuhin ramnlornml A tladnfpo' 
rio ilitlerunl tam fibrts ri^dioribuH .striclis, qiTain 
sporidiis persislenlibiis nec ranus in sporidia- sul- HELMINTHOSPORIUM. fixa ^^H T«iidig. Cam termirtolo^'a nondam Batis 

frobe attendpnduin ad (liversiim sporidioram evo 
ntionis ;^radiiui ; ialeger sporidiorum ramiilns in 
Clatlosporiu sporidiis Htlminlhusporii respondet. 
Hnic carpeDae speciei olim praprinm erit nomen, 
sed hoc miiiimua, donec terminolo^iam ex inlegro 
Iraclare liceat, Analog^on est in seqaenle serie 
Daciylinm. 

Obs. 2. Mullae descriplae sunt hnjiis peneris 
species pi^rquam affines, quaa quidem recepi, sed 
novaa immiscere nolui, prius quam jam deacripta- 
rum historia vegetationis pli^iiius explorata ruerir. 
Synonyma ante Liiikium niajris ad lias omues quam 
ad definilam speciem apectant, Sunt : HJich. gcn. 
l. 90. /. 7, 9. Dilt. Mtmc. i. \. f. II. (poiisaimum 
H. macrocarpon) Hypoxjlon ciliare. BuU. t. 408, 
/. 1. Sphaeria ciliaris. Sowerb. t. 339. Byssiis et 
Ceratonema ri^idum, Rolh. Cal. I, et '2. — Sed 
lam Tegelalinne, qitam fructiRcatiDne, tlt etiam tnlo 
hahilii, cum his cou^ruunl aliae species , v. c, Era- 
iqtoriuin Tiliae, Sarcopotlium atrum elc. lottge ap-id 
Auciores remolae, UuicB horum diHereulia posiia 
eal in slrginateevidenliori, sed mullis formis mediis 
dicta sporidia EKosporii iihrae sunt 
en omnes !u sporidia iiiinenl}, quariim 
ridimua sporidia Helminlhosporii. Ce- 
•nintae inter hoc et H, nimple.r ila inler- 
, nt cui propius vix dicas. — Omniiim in- 
iximia afllniias cum vegelatione primaria 
tnycelum; E.rosp. THiae cum Splinnia De~ 
matio cunftmxerunt Alb. el Schwein.; minimo vero 
noB, ut Cel. Corilei nostra de Sphtteria Dematia 
p, epirj/Io Alb. et Schwein, verba inlellexit. 

* Fibris cuspiilaliSf aporidiijeris. 

1. H. rigidiim, fibris discrelia validis subulatis 
subaitiiplicibus, apandiia lylindricis demum fu- 
siformibus minulig. (subinde lam. 
basi adnaia ^ 
terum U. (U 
mediurn, nt < 
giiBer 
P,r; 
, Cincifene. HBLMraTHOSPOIUDM. I rigidain. Sefiwtni, .' n liu. Demai 
ScAuein. CoT. n, 1325. e detcript. el loco bac 
«ub hoc DCiiiuDe accepi Cladoip. ca?ipilitiDin, 

Mubi^ifi species inler plebejos, maxima generii 
eit distinciisfiiina. Fibrae seia eqiiina crassiorea, 
slroma a. siipites farile dicendae , cum longiludi- 
naliter saepe strigosae fioduDtur, itnde lam basi, 
quam apice penicellatae repcriuntur, sed a genere 
non tamen removendae. liae Tibrae omnino supra 
epidermidem naBcuntur, gregariae quidem, Bfd in- 
ter ae digcrclae, 2 lin. longae, siriclae, rigida^* 
a bBsi bulbosa attenuatae, subulatac, simplices, Op»< 
cae, atrae. Sporiiiia pro ralione ftbrae solito mi' 
noi-a, saepe in fibris latttitm puncltformi - promi- 
nula, Tulgu cylindrico-elongata, Gbriit pellucidiora; 
Tidi demum matnra secedentia fusiformi-clavata, 
obsciire septata, et aqna adfos.-i Bporidiola globoga. 
Acl ramos Rhota raiHcanlis in Atnrrica boreali. (v. s.) 
2. H. tnaaocarpum, fibris aj^^regatis laxis stibii* 
lalia simplicibus alris. sporidiis magnis ftisi* 
formi-clavatis peilttcidis 6 — Sseptatis. 

mn. flnie. I. t, f. II. el Tor. snliqa. «jo. huc potluiBIIRI 
i{>ecl8Dl, II. mactocarpOD, Grev. ! Ctypl. Scol, t. ]48, 

Eximic eyolutnm el disiinctiim. Fibrae lineain 
et ultia lonf^ae, a basi eliusa apqualiler attenuaiar; 
BlnclHC. iit non riKida-fi-agilfs, simplicissimae, li;. j 
cet dense asgregatae, nudo ocolo faiile disceranii' 
lur. SjioriiJta Gursum fibris adbaerenlia, pedicjil* 
lata, quasi penditla, pellucida, magna, scplis nflra 
qualuui'. — Hoc milii frequentin.s celeria et simul 
melius evolulum. Nnm vero miilla alia, tdm a 
me lecta, quae omnia jam omillo, ne dubia id sy- 
nnnyitiis cnmuiehtur, quam ab aliis picta certe 
diHi-ruul, )o media relintjuimus ; non omnia, qnae, 
qnavis aetate observalo, sub microscitpio tlifferunt, 
diMlinguenda putarem. j4d rawa» Hfjfclos, v, e. 
Rubi idatiy Sueciae passim; eliam Galliae Rloilgeal. 
(V. T.) HELBUNTHOSPORIDM. 

3. H. mAviiatm, fibris aggrfgalis snbulatis snb. 
simplicibus striclis nigris, sporidiis mag^i 
claTatia incnrTis 3 — 4 Beplaiis. 

H. Mibiilanm. Ifces ! Sov. Act. Ae. Or. IX. i, S. p. 242. 
/. 13. Pw», Sfye. 1. f. 18. tiB* Spec. 1. p. 48 Confa 
op»d Stmrm. Deutithl. 17. III. Ahthea. H. II. (. 14, 

Praecedenii affiue; al minua, nec tam effnsnm, 
nec fibrae tam discreiae. Sporidia eandtm babeut 
fignrsm, at minus pellucida aunt septaqne pauciora. 
Ab H velutino ulique diverium, sed cum sequenti 
forle nielius ut prioris varietaa conaidersndnm. j^ 
ramoi veltulos quercittos (v. b. misit Cel. Kunze 
cum plnrim. spec.) 

4. H, Cylindricumj fibris aggregatis leonibuB sim- 
plicissimis in apicem lenuiBsimum prodncits 
atris, apDridiis cylindricia 3 — 4- scptatis. 

H. cjliadricDiD. Cor^a l, e. I. 1 1. 

j.Maculas sistit effusas, saepe nnciales, fnscas, 
sericeas. Fibrae Bimplicissimae, perlongae, fenucs, 
longe acuminatissimae, strictae, opacae. Sporidia 
cylindrica, pellucida, acuia I. oblusa, in aqua dif- 
fluentia. " ^d ligna tvtunia Faginea. (v. v.) ,. 

5. H. Tefa, fibris intvicaiig simplicibns longe cns- *" 
pidatis fiiscis, sporidiis clavalis 4 — 5 seplatis. 

B. TeU. Corda I. e. i. 10. ' 

„Fibrae lennes, opacae, subannnlatae in telam 
laxam fuscam, a lizno facile solvendam, inlricalae. 
A priori alt((uantalum insuper differl fibris multo 
brevioribus, aporidiia clavalis. '* Ad ligtia exticcata, 
raro. (v, ic. ) 

6. H, microtrichum , fibris aggregatis simplicibns , 
crassis subulatis aeqnaliler dcuminatis alris, , 
sporidiig clavatis maximis fibra panlo brevio- CorJa l. e. I. 12. 

,,Greges effusae, lenues, opacae, atrae, facie , 

pnlveracea. Fibrae rigidae^ fra^iies, opacae, bssi ' 

dilalatae, saepe curvalae , prioMim robusliores at ' 

Friei S7st. Mjc. III, G 358 HEUIINTHOSPORIOM. 

breviores. SporiJia triseplata, fusifumu •- Llavala, 
tusco - pellucida. " /« ligno quemea. (v. ic.) 

H, peVucidum, Rbris agsrejralis ramOBiH fusco- 
nigris, sporidiis {usLforuiiUus siibstipjlatiB. 
L.mTi i, c. ^^V „MacaIae secundnm 1on^'tu<Iin^in praedpn* 

^^H effusae, iWco-uigrae, e floccis brevibns coinpusitae. 

^^H Sub micr. comp, flocci apparent ramis paucis, pel- 

^^H luciiti, eupeme septigeri. Sporidia pfUucida, nti 

^^F ilocci, stipitata procul dubio, quia nti sporidia e 

ramnlis scptiReris «rinniur, qnae cum solvuntar 

parlem ramuli secum anlerimt." Species ob affint- 

tatem cnm H. nano et «implici polius foraait aA 

neqnentem secliunem refereuda. In ramulis dejecti», 

Lipaiae. 

8. H, Vqccimi, fibris a^i-egatia subnlalis opacis 

»atris, struui^tc crassiuKcuIo junclis, sporidiit 
^bovalis pellucidis vix septalis. 
Macnlaa sislit aterrimas opacaa, sob lenle ui»> 
plici velutinaa, primo Hiibrotuiiil^s, dcia conflnan* ■ 
IrK, caules ambtentes. Fitirae stromale vesiGuloso- r 
grumoso couuexae, quo ad ullimim Eecliuneu] gt— 

neris abit, sed spnriilia iu ipKis fil)ris eniiia, pi^raf 

Htriciae, opacai», iiaiid scfilaiaej sed ubijcure taulniii 
aunulalae. SpuriJia rara suul. seil eviili.'ii(er liu- ' 
ju9 generisj vidi lam in specim. ab opiioitf Mtnf- * 
geat (n. 163.) missis, qiiam in aliis a me levlh. , 
Maxime acceJit ad Sphaeriam faccinii Siiw. , qnao 
Terum Sphaeriae nucleum monslrdl , ut ^ro ejui 
fll.ilu haberi posse^ ^ caules yaccinii fttii ideatf 
vere. (v. v.) , , , , 

Ob«. Hanc, licM noiaBi, iaaerni «pecipm, eaa axMn 
ia boo se»u ip*r(ai iucpa , ■libi iil[«ritu eKpOiieiulam. — fMi 
f jn» loci porr» eme SareopodiHm airum Cor.fa l, c, Hefi 9. /. 
K4. b«U'l dobiam DDlii) Tidalur. Cnin Harcopodio KTirpnh, ! ge. 
•r.'i« ciiiijati|i Boa tleliM, aec ni atpormi ia iini» paileao ob- 
■etTaiuw mnt pQKii, 
HELMIMTHOSPORIUM. * Fibris ohlusia sporidiijeris. {H, pelln- H, velulinum, (ibris dense aggregatia sabramo- 
,. eis obluais atriu, sporidiis magnis obovalo- 

Nclavatis 3 — 4 septaliK. 
f, VH-, vide rapra in Obt. — 11. vglntiDmn. Liat Oit, 
• P- 8. /. 9, Spec. I. p. 47. Seej Syal. f. 65. B. Chm, 
'or, t. 4. /. 2. Schmidl cl Kma. nct. n, 74. Gi-et. F/. 
>-i/pf. Scol. I. 148, /. 2. 
"6. miDtu. B. miDiu. i.f»I Ols. 2. p. 39. %». I, p, 48, i 

Species priinaria, saepe cum proximis com- 
nuxta, statnra H. macrocarpo proxima, a quo diC- 
fert fibris panlo brevioribus miniis atriclts, saepe 
rainosis, oblusis, in pannum Tclnlinum uoudensa- 
tia, sporiiltis clavatis pauciseptatis. Fibrae apice 
taculcnler septatac, basi bulbillosa e sirumate lenu) 
«xpanso. Ad rauios emorttws, passim, Ter annum. ' 
(V. T.) ,, 

10. H. namim, fibris sparsis simpiicibus fiircatisqne 
obiusts uodosis, sporidiis subcylindricig 3 — 4 
seplaiis, Jlocca pariira breviorjbus. 

B. naoum. Xeei Sysl, p. 67. /. 65. Nav. Ml. Ac. yat, 
Cur. IX. p. 343. I. S. /. 13. B. Linl Spec. I, p. 49. 
Maculas sislit lenucs, Telulinas, alro-nilidasj 
praecedenlis longe humiliores. Fibrae erectae I, pa- 
mm curvata^, apice oltlusae. Ii.ami versus apicem 
abeunt iii ariiculus alitjuot plus minus- disiinctos, 
qnorura septs conirahuntur eosque fornia ovali ob- 
lonfiave ab invicem sejungunt. Tum apiuilius, 
ancta cliametro, incr>iRsalts rami ipsi abeunt in spo- 
ridia oblon^a cylindrica oblusa 3 — '4annn)ata, co- 
Iftre fi]sciiIulo pellucente insiguia. Sporidia, dum 
iiBmalura seceduot, ramulum aecum auferuni el inda 
cBodata ajiparent. Ntes, Jn ligno putrescente. (v. s. 
a Kunz. missum.) 

11. H. aimpU.v, fibris .iffgreg^atis simplicibus sub- ' 
ramosisve obtunis alris, sporidiis fusiformibas 
aciuis pellucidis, sepiis cvanescentibus. 

G2 HELMINTHOSPORIUM. Incipit seriem a praecedentibus ad Exiisporiam 
■TUiae etc. Link tam luciilcnler transiena, nt nil 
eTtdenlius. Speciinina uiihi obvia, a Mougeoth 
missa etc. ia fiaisciculis miDntis priiao ePDiiip«ntiB 
suut, dein laliua coniiuunt in macnlas nutlu eculo 
SDrdrm uigram modo referentes. Fibrae pleruqiqiie 
simpliceB t aequaies , obtasaef vegetae, anQulalaei 
diulius exsiccalae omuino couti^uae apparenl, iSpo* 
ridia Stdbosporae oranino referuul, primo pancue* 
piaia, d''!!! B<'plis ivauescentibns ipsa ulivai^i^o-pet- 
fucida. In Hgtio vetv.i/o Salici^ frequens. {v. v.) 

BHc obriam TeuiuDt Tsris Cladoiporia ., di iniigu ei GllM> 
mm bsbilQ. qnBid Bcmifl Baiin diiiiiiguBDlnr. Iu Tyj,ka T. c. Ot^ 
oarril plBnls cbarniilere Velinialioipoi-ii ^ cBleruin vix • Gttl, 
hrrliarum diilirigDfiida. Jlelm. /«miijjmaiB , CkeiriintM ett, f» 
nere sb alroqne reiuntere, tie Uiiiilet ei arrinjua {ironDi Mft^ 

12. H. 6eHi»lae, fibris fiimplicibiis obtusis atra 
obsGure anDidalig, slrouiate tenui serialim ertim* 
pente junctis, eporidiis clavatis subseptatig. 
Inier praecedens el sequens jjprfecle inierme- 

dium, nt cui propius v^x dicas. Fibrae et sporidia 
in eis enata ad praecedens acceilnnt, facies vero el 
crescendi raodus omuino sequeniis, sed io seriei 
clnngatns per epidermidem erumpie, unde slroni* 
extenuatur. In ramis Genistae scopariae frigore^nt' 
calit. Mougeol. (v. b.) 

« o » Fibrii primariis m aporidla uuitatil, 
unde sporiitia teaailia. Stromate evidenliorc in* 
slnicla. 

13, H. Tiliae, fibrie simplicibus obiusis obscure aii> 
nulaiis fusco-atris, stromule coiivexo eruiD' 
pente fasuiculalis, plurimis ia sporidia sabcla- 
vata muiatis, 

I. CalHp: p. 46 EiO- 

. 1. f. 8. Spte. i,p. 
HELMINTHOSPORIUM. 

^, 121. Via Syst. I. 2. f. 30. Schmidi rt Kimi. ex». n. 4.1. , 
l Irie» Seler. Suec. n. 17A. Grev. Cti/pl. Scat. I. 208. to- ' 
nople* Tiliie. Peri. Myc. Eur. I. p. 12, 

Facillime dignusrjiur tuberculis minimUpuncli- 
formibus atris sub Ii^Dte simplici hlspidis e ramalia 
«mortuis Tiiiae ubiqun erumpenlibus. — Non ex 
«xterna fiicie, quac omiiino hujus generis, v. c. H. 
Genistae, tantum liuc retuli. Slroma gaepissime 
tectnm vidi fibria Teri Helminihosporii, et cerliR- 
sime, rariuB licet, ^.r his iptis aJ basin enala spo- 
ridia exactissime Heltnintkosporii , obovato - clavala, 
gua^laeptata , magis pellucida. Fibras video lun- 
giores, tenuiores qnam ooines sistunt icones; stroma 
non semper tam elevatum ^uam eaedem refernnl, 
celerum pius minns in his planlis variat. Saepe 
fibrae ipsae in sporiilia mutanlur. E stromale pro- 
Atiunt cunidia ropiusissima opaca, quae ex analogia 
Sphaeriae Dematii sporidia potius huberes, sed 
malto minus explicala suni nec distinclo perithecio 
eincta. Cfr. Obs. ad Dematium. Loco indicato 
hieme praecipve, ubique. (v. v.) 

14. H. clavuligenitn, fibris simpllcibus strictis acutls 
obscure annulatis nigris, cum sporidiis clava- 
tia seplatis slromati convexo erumpenii innatis. 

Conoplea clavnligera. l.ini Obi. 2. p 33. Peri Nyi;. Eur. 
1, j>. U. Bxosporium Tlliae, Liut Spec, 2. p. 121, ail 
ipec, Knozei I 

Praecedentl simillimuin nt nudo ocnlo faaud 
dtstinguas, at certo diversum. Spuridla e basi 
- 0brarum passim enata. — Helmintkosporliim omnlno 
censeo; stroma in erumpentibus per epldermidem 
in omnibua hujus seriel speciebns evidentius fil; 
evanescit In lignicidis, tenuissituum in H. veluttuo 
sapra curtices nato e. s. p. Ad ramulos emorluoa 
Salicis albS, /reqiiem. (v. v.) 
15( H. Er>/ngii, fibris fiimplicibus strlctis atoiis 
nigrls, etromati tenui elongalo subiiuialo cuui 
Kporidiis obovatis sept^iii^ Insideuiibua. 4 

« . /. 7. Couaplea Eijn^i, ptrs. 31 
eiaDatn. Ckeu .' par. I. 
Demaciii Doa dtiliiicnuD. - . , jiraei 

sed ad Terissima revergens Helminlhosporia; Dam 
Blroma letiue elPusam. Fibrac siibcontiKuae, breres, 
simplices, aculae, atrae. Sporiilia fibris iatmixla, 
raro earum basi adnata. Ad cauJes siccos Eryngn 
in GaUia. (v. s.) 

Mnlta species olim addendae. — Sparitlcrmia, 
quae e sal similibiis conslant sporidiis. niillum pri> 
oruin habent sjtitema vegetalivum. — Reliqua Exo- 
sporia Link noD ad hoc, aed aS sequens potiits 
peruucant genns, nisi ob frnclificationem internam 
pei-iei:iiorL-m ad Pyrenomyceles referre malles. Nou 
ad umnia dubia solvenda, lantum inilicani^a, hacte- 
nu» sufficiunt nostrae obaerTationes. — Quam caalig 
Siiniia ad has plantas sub mtiroscopio lantum de- 
' lerminandas exemplum quoque sistil Sphaeria ty 
pklnit Pers., cujus veri aaci eriimpentea pro fibrarum 
Exosporii anaIo;rig eporiiliis sumli eunt, nnde nt 
genus affine {Typhodium Link) proposila. TU. DEMATIUJL Pers, ex em. 

rrt. iJhp, p, 4l. pro parle, 
piilTE^ruleniii". I>le>iB. Stift, 
ReceniiDribDi singalB d»^ 

._. , ninibiu T»a otniubuii nimtf' 

, .=...,>..„_.__ =»liqutiaimnin , noll.iiimBin , liaic g^ 

lioclieBii, Eil ijDixine tolini teciionii geuiu , ul qnwl. Byni spec. «ort. etc. Demaiii 

«ert e ohfltaoiere : ,, (ibriit cr 
Hur. p, 13. excliK. Cl.iiloipi 
lcripta 'ipecies no""" BBnn. 
angnsiia Penooni. L reliqna qnonilani relM. 
CHAR. Flocci soljili, conligui aut Sbscure att- 
nulati, ri^idi ; slricti ifihrae). .Sporidia simplicia, 
Klobosa, mox libera,' fibris adspersa. Sporidia /b- 
«lora pasiim concatcnala , dein coii^loinerata reperi- 
uniur. 

DEIMATIUM, 

Dbft,-. Demaiium, a 6e/ia dictum, lolius 
D^fintSeorttm fuit Gollectivtiin nomen; nos 
iia rcsll-lximos, ul medium inter fielminlhospt 
«l fjiadoaporia sisl^t ^^eniis , Sporotrichi analogon. 
Fibrae HcLminlhos^ioriorum tam similes, nt vix 
distinguaa, sporidia veru diversa, fere Hlijjtotrichi, 
M non con^liiiinata. U( oinuia haec genera inFy- 
renomycetes ahftmt, Dematium tam luculenter, ut 
de limilibns adhuc dubitetur. Haruin iutermedia- 
ram formarcm ty[)us est Sphaeria Dematium P. , 
qaae iunior libras ulfert conidiis?, sporidiis Demalii 
nnullimis (ut ridere licet in arcnrata Trickoslro- 
tnali» icone Coriia apud Sfurm. Hefi 9. t. 62, qiiod 
KS. hac grege esl), evidenler adspersas. Iii lioc statn 
ad DefUBtia, licet ori^ a aporidiis Demaliorom 
Sversa sit, omnino referas, nt E.TOsporium Tiliae 
elc. ad Uelmtnlliosporia, cum stromalis Ii e. myce- 
lii pliis mious periecta explicatio inter Dematieoa 
jnrvi momenli Hit; sed similia conidia ostiolis miil- 
tarum S|ihaci'iarum Inspersa simt et ipsa deuium 
iutus sporiJia perfecta septala (viileas icunein f^er- 
micvlariae trichellae s. Esospovii Link apud Grev. 
Crypt. Scoi. t. 345) enituntur. In E.vosp. Tiliae 
spiindia externa perfectius esplicaia, conidia stroma 
aDBqne perilUecio elKciiinl; in E.rosp. Demaiio spo- 
ritlia inierna, perilhecio deinum cincta, luculenter 

Eerfectiora, hinc externa fuj^acia coaidia diximus. 
luplex esse sporidiorum in eadem planta genits 
omnino denegamus. Al banc rem in Dljcologia 
tbeoreiica plenius perseqtii in animo csT. — Specien 
multas oeglexi, nt descriplas accuralius exponere 
liceat. Qttamdiu enim vegelalionis et morphoseos 
llieoria non clara, muttae novae species magis ob- 
foBcanl, qtiam illustrant. 

I. D. virescem, fibris aggregatis aitbaimpJicibu» 

viresccnubus, sporidiis Iiincinde congestis glo- 

bosis concoloribus. 

[leouliDni yiiesceaa, Pets, St/». p. G7S, dttp, meA. f, 41, 

Jtli/t. Ear, I. p, 11, j4lb, et SnliweiH, Ctnip. p. 369.' — I DEMATIUM. 

DOB Sporotrieb, Yire«ceD(. Litik, CUoridima Tuide, JLtWI.' 
», 1. p. H.f, 16. Spfc. 1. p. 38. Chev. Por. I, 4, /, 
CUorid. diipenani. Jfeet! Syit. p. 66. y, 64, Deioa- 
im ^sierCBlaram. Pm, Myt. Ear, l, c, 

CaeHpitea sisiil lare effusos, indetermiaatos , te- 
naeg, colore flavoTiriili aat viridi - olivaceo inai- 
giies. Fibrae breyes, vnlgo omniuo simplicea, sur< 
sum attenuaiae, acutae, e gporidiis adspersis fari- 
oaceae; adfusa aqoa sporidia difflunnt. ^id asaera, 
ligna vttmta elc. passlm, praedpue vere, (v. t.) 

2. D. griaeum, fibris aggregntis fusco - nigriB , snr- 
sum Bimplicissimis nudis, sporidiia oblongaiiB 
griseis prope basin congiomeratis ramiilos bre- 
viHsimos obtegentibus. 

Chloridinm giiieiiiD, Ekrenb.! lilv. Ber. p, 23. Link Spfe, 
< . p. 38. Demaiiaia. Pert, Myc. £ur. I, p. IS, Cbae- 

lopiii 'WancUi. Cret, Crypi. Scet. t, 236. ipio AnRote ob- 

■erfuiie, 
Plxntula sub microscopio elegantissiiiia, cre- 
scendi modns praecedeniis. Fibrae slriclae , seta» 
ceo-subulatae, a basi ad apicem aequaliter atta- 
ntiatae, primo omnina gimplices apparent, ged infira 
medium, observante Gret'ilie, exserunt ramulos bre> 
Tissimos, a sporidiis oblongatig pellucidis, qnae 
susiinent, obtecios. Ob hortim colorem grisenm 
fibrae bicolores apparent, nam superior et longior 
fibrarum pars nnaa est. In truncta putridi» ad ter' 
rain proatratia, laepe cum Sphaeria rubiginoia, vere, 
(t. ,.) 

Fone bnjiu loci lii noa Miii detcripinin Demaiiam epitphat- 
rtnm, parinm , erecrnin, fatclculare fralicaloeiim inbpiilTeracealii 
cJDereuD, 1811111» parce riinoiii tupeme Iieribui. Alb, et Schintitu 
Conip, p. 369, qaod eliun aoaleiiie Spbaerlae mbigisoaae gaodeia 

3. D. decorticana , fibris aggregatis subulalis snb- 
simplicibug alria, snperne nudis, bagi sporidiiB 
globDsis •opiosissimis coacervalia obtectis, 
Macnlas sisteiis latiggime effusas, alras, sub 

lente modo hispitlas, occupat plagas epidermid? de- 
■titiitas ramorum; videntur fibrae ipsae ad decurli- 
catiouem contulisse. Fibrae strictae, sabulatae, le- 
IITI6S, simpliceif, discretae, opacae, apicn vero ^ 
lnGidae et exsertae nudae, Variant fibraeinfra me- 
dinm divisae, noa vero apice nti Cladosporiorum, 
cnm qnibns facile cunfundereg. Sporiilia minuta, 
flobo^a, opaca, saepe nioniliformi-Goncatcnata, ut 
la D. griaeo ism observavit acntiss. EhreDb. No>. 
Tam hatiG, conlra legem praeflcriptam , inserui spe- 
ciem, cnm Inculenter demonstret Conopleam hhpi- 
thtlam ab hoc genere separari non pOBse. ^d ra- 
moa arhorum dejeclon v. c. Acerinoi, aulumno. (v. v.) 
4. Tt. Caalaneae , iibris caespitosis emmpentibns 
subsimpticibns rigidis inlricatis atris, sporidiia 
globosis snbconcaienalis concoloribns. 

Demal. CaMaapae. Schwciti. Car. p. 101. e ifeicr. (Irausmn- 
taiionp, nl Tidenu, gub hoc uonune accepi O, Crueigerae et 

Admodum spectabile, habitu Helminlhosporii, 
sed iibrae exacle hiijus generis, sporidia ad Cladosp. , 
accednnt. Fibrae lun^ae, aequsleB, faasi hand buU 
bilioeae, sabsimplices, intricatae, ,,nitentes" 1. c,; 
opacae sub micr. e( conlinnae. Stipantur in caespi- 
(es oblon^os, transversim per epidermidem ernm- 
pentes. Sporidia in siccis parca, etiam ut in Dem. 
Coelosporio iaspersa. j4d ramo%, Caataneae in 'Ame» 
rica boreali. (t. s.) 
&, D. sparsum, libris sparsis raris suhulatis sim- 

plicissimis nigris , sporidiis pellucidis hinc iado 

conglomeratis. 

Ne desit singulare generis Membmm , tnsignem 
Kane speciem, licetnovam, addo. Fibrae (stipitem 
Sporocjbes fefernnt) nndo oculo aegre obsei^antnr, 
a baai ad apicem aequaliler atlenualae, nigra«, ad- 
fusa vero aqua fnsco - pellucidae. Sporidia globoga, 
omnino pellucida, densis sporis hinc inde adspersa. 
.-irf cauteis siccos, vidi in Tropaeolo etc. (v. v.) 
6. D. Aitpidtdum, fibris fasciculatis simplicibns 

nigris) sporidiia globosis concoloribns opacis, 

versus basiu conglomeratis. I 

I 
I DEMATIUM. 

BjMni JDfpiiiiaDi. JtolTi. Cai. Bol, I. p, 216. «. 5, I 
nema. i&. 2, p. 252. CaDaplpa hltpMnIa. j>n-f. / fij 
235. Ehrenh. silu, Ber, p, '23. Sclaniill ct Kmu, t 
I59. Friei Scl. Sh. fxt, n, 380, Dfsm. Exs. n. 
tin* Spn, I. p, 46. Dou Tero ^«. rt Schutiit, — iM 

fasciculi orbicnlares 1, parnm elongsti, 4^ — 1 
lin. lati, Kparei, fibris a basi ^qualiter attenulii 
«mpIicisBiniis long^e exsertis hispidi. Spuridia ma» 
trici inciimbere videnliir, sed Dem, griaei more im- 
fra luediiim circa fibras dense congesla TiiJi, snb* 
inde quiique seriaia, opaca. Primo obliitu Arthri' 
niwtn facile fingas, sed Mjxotrichis nia;;is est at 
fine. yiii folia e.vsiccata Arundinitm, Trilici repen- 
tia etc. cnpiose, vere. [v, v.) 

Conople* hiiipidiila Carda apud Slurm Bcft 7, 1. 3l, m| 
Exdpula Blrigota, Fr, eii. 

7. £>. Coelos])orium , fibris aggre^atis subramoni 
atris, sporidiis slobosis inspersis ore aubn" 
' tundo debiscenlibus. 

Helminthoiporium caiiipennnni. Linl Ohi, 2. p, 38. Go«ft> 

■poriam frallGnlotiim. Liat Spcc. 1. p, 4R. D«mat. arllt^ 

lalDiii, Peri. Mi/c. Eur. 1. p. IS. noii Sjn, 

Habitns praecedentis. Caespites globosi, fibril 

lon^iuflrulis niido ocnlo distinf^uendis. Siroina nnl* 

lum, Filirae densissime a^gregatae, ri^idae, opa* 

cae, apice divergentes, ramosae el subramosab 

Sporiilia hinc inde adspersa, subglobosa, cara* 

LiiiK: Quod logi, junias fiirsan fiiit, spuridia den' 

siora; orilicium nun observo; habttus, cui tuullun 

Sdo , seneris. Si sporidia disliucte inchiderentill} 

esset Oedemium. In culinis et foliit gr^inum verti 

Autumno tioit legimus. (v. v.) 

8. D, lineafum, libns sggreftatis ramosis alri$ biti 

stromati teouissimo lineatim expanso insidcn« 

libus, sporidiis inspersis ^lubosis pellucidie. 

Medinm statmn sistit inler Demalia vera, i 

quibtis hand separandum , et Vermiailarias s. Sphat- 

riam Demulium P, cum alGa. vel ouiiiiiio idi.'iii tiieu* POLYTHRINCIUM. 

brnm hnjns generia ac Helmintli. Genistae j 
denlis, cum quo etiam stromalc linealu convenit,> 
licet bae planlae ceterum non affines sJut. Mudo . 
oculo strias sistit, saepe parallelas, atras in fuliis ' 
gramjnumaub lente simplici hispidaa. Siib microsc. 
fibrae erectae, conliguae, ramnlosae, sporidiis pcl- 
Incidis adspersae. PrequenlUsime in ftiiia Poae aq*M- •■ 
iicae\Aaa., aulumno. (v. v.) 

"f, H. gramirtrum, fibris fasciculalis simplicibag stro- 

tuaie tenuissimo jnnctis nigris , sporidiis globii- 

sis griseis tlense iuspersis, 

Dem. gma. Pers, Hlyc. Evr. I. p. IR, didofipoi. gramin, 

tAiii Spec, I, p, i'i. (Exoipor, hispidaluiu Link Spec. 1, 

p. m.i.T) 

Saepe vidi, sed minus cerlum censeo lam ob 
ariinilalem ciim praecedentibus, quam ub nexam 
cum yegetatione primordiali variarnm 5/iAaeWaru'n; 
simillimae sunt comae, etiam pulvere adspcrsae, in 
Spk, tric/itlla, pkaeocome, Ilit-ia (iu quo slalu haec 
Sphaer. penicillala Kaulf.J etc. j4d slipulas dcjeclat, 
(t. t.) 

Ad hanc seriem accedimt Exosporia sporiiliis 
longissimis filiformibus Link pleraijue (f^ermicula- 
riae Nob. TrickoHromalu Corda) nt Spkaeria Dema- 
tium etc, omnino ul Exosporia vera ad Helminlho- 
Bporia. Fibrae minime sporidia dicendae; exstat enim 
praeter bas duplex &nctiricalio, tam pulvis fibris 
inspersns, ul in Spb. Oematio juniori quoqne vi- 
dimus, quam sporidia septataetc,, immo asci, in ^nlo. riom iiidigemus observaiionnm. Ad verum locum jesignaudiinl plu- Vffl. POLYTHIUNCIUM. Runze. 

. JWyc. aeft 1. p. 13. i. 1. f, 8, 

CIIAR. Elocci solidi, corticati, rigidi (jfiAwte) 
dcRiutu mouiliforiaes. Sporidia e itromate iater.. 388 CLADOSPORIUM. 

fibras oriunda, Bemipellaciila , didyma, demiuii floc- 
cis inspersa. 

O D s. Unica rile co^ita species epiphylla nt, 
stromate spurio inslrncta et eadem ralione cnn 
Fyrenomycetibus cohaeret ac reliqua Ueinaiieornm 
genera. Pluribns iuTcnlis speciebus characier for- 
lasse refortnandus, v. c. slroma, lluccorum rorma 
(vidi eiiam sDbcontigiios aequales in praesenle spo* 
cie) facile accidenialia sunt; sporidia essenlialia, vt 
in analogig Trickothecio et Scolicolricko, NomeD ■ 
TioXvg et &Qiyxog derivalur, 
1. POL¥THBINCIUM. TrifoUi. 

ForinBris Trifolil. Sawerb. I. 3,%^. f. 7. Polrllir. Kimt. T i,t, 
Deulich. S-huiamm, n. 111. Grea. Crypf. Scot. t. 216. LM 
Sprf. 1. p. *3. Deimac. ex«. n. 162. Ma«g. <l ITtltl. « 
S68. CdfcJo apud Slarm. Hefl tl. t. 9. 

Capspitnli p-e^arii ac distincti, niido ocdIo 
pnnciiformea, ni^ri. Flocci simplices, sursnm in- 
crassaii, ex articulis concatenati, semipellucidi, baif 
strouiaie spnrio juncti; at vidi etiam fibras aeqoalM 
etc. Hinc explicantur sporidia minuia, ovata, fibru 
demnm adspersa. Saepe cum socia Spkamtt Trif»- 
lii (S. Trifolii Bem. Biv. elc.) junsitur. In faHS» 
iangueicentibus Tri/oiiorum phtrimorum , auttuttm. 
(v. V.) IX. CLADOSPORIUM. Link. 

BjMi apee, Veler. Denuiii «ppc, Peri, Syn. tt Mi/t, Ar, 
jVclailiun. Lint dia. I. p. 10. CUdMp. dat, 2, p. SU 
Neei Syil. p. 66. 

CHAR. Flocci solidi, corticati, contizni 
{Jibrae), anice seplali. Sporidia seriaia, ramuio- 
rum instar' adnata, articulis demum in sporidil 
simplicia dilubenlibus. 

CH AR. Oidii analogon in bac serie — et fibm 
lennioribus iioc el seiiuentia genera ad BotrjtidcM ^ADOSPORIUM. 

hnc pertinent ' accednnt; sed hnc pertinent e dislinctione 
primiis obtnlus ad praecedentem Irtiliit aec non af- 
^Uas cum .Sphaeriis. Nam Clad. faaciculare cnm 
Sphaeria nebuio»a, Clai/, epiphi/llum cum Sph. macu- 
Jari e. s. p. intime connexa sunt. Cum a metamur- 
pj^osi inreriorum mycetqidearom planiarum nil alie- 
tiiiai censeain, haud negaverim nas aeque ap Fo}y~ 
ihrindMm Sphaeriae Trifoiii, alteinim esse Sphae- 
riaram citatarum evolulionis stalum. Sed hae res 
caule et sedule in natura observandae; qui temere 
ex conjectura reduceret, etsi fnturae observatioues 
Teriiatem probarent, in errore esset. Teslanlur 
saija editascripia, quae conjecmris fide«I — Specifs 
hnjns generis et plurimae et paucae dislingui pos- 
HiDl, cum inter se majori connexa sint atBnitate 
raeced<'atinm ; lonfeiae satis habitu disiin- i facia ^^H quam prs 

ctae acutis nolis aeparari nHquennt. 

posni, novas neglexi. — Fibrae, Di escriplc decet normali erectae, facile collabunlur, in mafsam amor- 

pbam grumosam mulantur, fulizinem referenles; 

in hoc siaiu, optime monenle Link, plurimas Fm- 

magines Pers. e sectioae secunda sistunt. Aliae vi^ro 

Fumaginen urlum ducunt e Tarulis, GUntrichOf Ba~ 

iruliih e. s. p. Momen a xXadog et otioqos saiptum 

ub sporidia ramulos referentia, i 

I, C. Smilacii, fasciculatum , emmpens, incanunif 

fibris coniiguis hyalino- pellucidis, apice sub- 

lobaiis, slromale junctis, 

Deinaliani .Sinilgcis, Sc/iuieiH. ! Car, n. 1329. 

Caespifes minuli, \ lin. lali, rolandi, compBctf, 
distincli, sed lalo et cffuso agniine per epidermidem 
prorunippnles, colore incano insignes, Hic cresccDtii 
«■odas E.rosporii Tiliae Link, cujus analogon eat 
in lioc ^enere. Fibrae sub inicroscopio crassion-s, . 
breves, aquaadfusa radiatim expansae, ut in seqiten- 
libus quoijiie saepe vidi, lubatae polius quam ra- 
tnusae, haiiU seplalae, hjaliua-pi^llncidae. Sporidia .| 
generis, de quo non dnbito, licet noa desint novi aro CLADOSPORIUM. 

c^rscteres. Per tuidermiiJem Smilacia in VonJina. 

'(!!,'■) ^ .... 

8t''' C. fasciciilare , fascicnlis miDttfis leviter erant* 
|^'> pentib«(!, (ibris apice llexis s»b8e)ilaiis , spotv 
- ' diis con^Iobatis serialisque cotiboloribus. 

Denigiiiiin artlcnlallim. tVrs. dtfp. l. 4. J". '2. Sijn. p. 694. j/tt, 
el Schmein, Consp. p. 8fi5. hii|n> OniaihD loci em ! Cjtn* 
et ad Dem, Coetosporiam ei ad MaailiMn ipanam. Liak; ' 

MnculaR priino offert ohlohgas cineraEcenteb 
LaMtn Sphaetiac nehulcxae. E siiigiiJa macula pn^ 
raDipQDt plurea conftrli fasciculi 'fibi-arnm, prorsiil 
atri, iibris divergejitibus , (^/«(/os/). morc sursum'iiV 
scure septatis, subnellucidis. SpOiHdia nia^is cijn» 
gesta , quam ramulosa, stib microsc. pellucida; at 
certa speciee est. Ad caules kerbiirim, praecipue LU 
liaceartim , freqiieiis. .Atif. — vere. iV. v.) 

Deinalimii aTiicuIal, Sowerb, t, 400. haai bene picimn eil, 
3, C. ''pipli^llum , fibrisdistinctis nVidis atriserajn* 
pentibfis apice flexis, in inacula grisea circi- 
nNnlibns,' spoiiiliis oUvaceis. 
Demai. epi|>bjTliim. Pfr». Sga, p, 695. — st Tnlga pnMt 
conlundiiur cam Cl, An-iamm in foliii longe TiUgiliori. JVUI 
*rf. exi.* 

Ob fibras risi^Ias persist^Ateft atras Dcmain In* 

bttum prae se fert, sed apice flexae sunt et septl- 

tae. Praecipue facile di^osciturl cresceudi modo| 

e macula eiibrutnnda grisea erunipil. Adeat ilaque 

Jieic, ul evidE-iitins in praecedenle. stromatis tudi- 

cium. ^d fiflia ficca papidinu, vcre. (v. v.) 

♦, C. heibanimj caespilibus effusis moUibus deif 

sis e viridi olivaceo - niRiis, fibris coUabeoti' 

bus sporidiieqiic olivaceis pelluciHis. 

Bjiiiu eaeipiioxa. Jtol^. Cai. Ral, I. p. 215. DeiuHi, betbi- 

rnm. Pts, Jisp. p. 75- 4>h. p. 699. ArlBrfiiim. LM Jia. 

!, p. .19. ytr,'S!/!l p, 67. f 64. B. neEi.iif.im eonisim^ 

Schtim. Sorll. 2. p. 445. ilitm abiiormif. Clailoip. 

nun. Link SpM I. p. 39, 

b. CBiwpiiibiu «rauioribun leceilentibai, Cladoip, 

LiHJt l, c, (Hiepe Tiili in LouTaltaxili etc.) CLADOSPOmUM. 371 

Nalla forsao exstat valgatioi- plaala, inde eliam 
-plnrimae formae, quas scpareut ijiii liibenl. Factle 
dignogciliir caespiiibus dentiis maculaeforinibus, pri- 
ma subrotiindis, deiu confliienda late elftiKis, coture 
primo viridi, mox olivaceo, deiu fuli^iueo ni^ro 
(pnre atrum non vidi). Fibrae parum ratnosae aut 
omnino siniplices, apice septalae, baai faaciculatira 
nexae, pellucidae; exuletae prostratae et fuiuaj^inent 
sulenles. Sporidia vario motlo in ramulos copu- 
lala, secedenlia, Non tanlum omnea cuule» et jolm 
1a*tgafc»ntia ti emorlua in/ealat, sed eliam fvngoa 
- — '-calos, cortices, ligna vecenter seda, varias res 
atfcas e. 9. p. vere ubiquitarium. Kiget aulumuo 
— vere. (V. v.) 

pt C. nisricana, caespilibus densis compactis nigri- 
caDlibus. fibris aubobscurls. 
BfUlii nigrieai», Roth, I, c. p. 316. nemal. Hitipaoaitain, 
Pw», St/n. p, 698. ^tb. et Schwein. Coaap. p. 368. 

HabilD a praecedenie dilfert, ned nolae acniae 
desnnl. Ad corpora liitriora. (v.j t.) 

Obn. In ConiiaTlariae nmllrflQtkie rolitt aiDgiilHris occnrrit 
pluMla, npmpp PncriBia CDnfn/Mna»' Sohuin. 8aeil..2, p. 235,, 
qMB pteriiique siiie iliibio uovuni genus el iiiih ipine ilin pro A^d- 
ra J t f ii" «peciB bahila sed ita fleDnilM iu Chit, herbanim Iraniiro 
vidBW, ni de lijnitihiu dnbing liin, lulime iiima) connau eil 
wm^MtttfHthnpotio leuuistunb , CheiraTiihi eic. HHe specieii ud- 
(n.*b, Ileliuiiiibotporiiii recerliiai. nl oniBeii inh MjicrDiparii ge- 
HM recipJAm. Cplcriiai sporiiliariiDi roruwe , hnic generi dttr^ 
MitlteF lemper ([lobaiiiie, pnmm rnlo; non Ii^niuai nl in Cl. folmo 
UBk liBBilxia Tiili ornlia , sed elinm Dmnin Oblonga t. c, in iipecc, 
ia Tijph», fiiam iu PaHico iVo/iio Daiin Pi ■ Mongpolio miiiBii. 
ttnii^T» Tidaulii[ e pliiribus coalilii. — Noa «peciei diilingiio ad 
cUracK-reA, leil ipeden hiiloria diTerias charucieribni circnuiicrj- 
te* Mndeo, 
5, C. atrum, caespitibus elTusis atris, iibrisslriclis 

Bpice subinlfevis, sporidiis coiiculuribus fiisco- 

pellucidis. 

Cbdoiqi. Hlram. Lini Spee. I. p. 40. DDmat, herbainiB. S. 
ligiiorain. Mb. ct Schwiin. Comp. p. 366. 
fraoeedeati similis speeies, sed latius eSnaa, 
«t colore primitua atro diversa. Sporidia I 
I 372 CLADOSFOmUM. 

Mit copiosa, „riiriuscula" ex Link. Synon^nHM 
mihi difficilis. Pro Ct. atro Link Obs. 2. p. 3& 
((ignatili) oHm habui; ex hoc Demalium atrum Persi 
Myc. £ur. I. p. 14. Sed in Spto. l. c. hoc caalaa 
taninm incolere fticilur, dcscriptio vero melias no* 
sirae respondel. An primiiivain Cl, atrum, CL pO> 
lysporinm Link t. c? Hujus dfscriptionem aegit 
quoque a nostro discernO) sed sngpicor Demalii tm^ 
ciem. Ad ilgna vetusta. — In caulibua plantanm 
ex. Link. (v. V.) 

6. C. Jiiscum, caespilibna eflTusiH compaclis faatfyf 
fifaris apice raraoais cotiabentibug, sporidiil 
hinc inde adspfrsis, 

C fnicam. Linl Spee. 1, p, 40. 

Tomentum format fuscnm, dumm, late inre- 
stiens, Flocci den»e aggregaii, Iransparentes, apin 
multo magis ramosi qiiam in praecedentibuS) lq«i^ 
lentins seplalii Ad cauiea Rtuarunt, Gemianiac. 

7. C. umbrinum, caespitibns efliisis cunttguia W- 
nuibns velntinis nmbrinis, fibris ' brevibua fle- 
xis, sporidiis glomepatis. 

Bolrjlii pulTinalB. Lini Spec. I, p, SS. 7 

Uensa et conti^a sericea lcla fung^os obdocil; 
forte hnic debetur phosphorescentia Ag. ohari^ 
Fibrae contiguae, simplices I. ramosae, colore pe- ^ 
culiari olii-aceo - umbrino iosi^nes. .Sporidia con- r 
glomerala ut in Botrylide, sed certe hujus g;eneris 
est species. Svnonymon dnbium , ill. Auctor tuM 
de genere dnbiiat. Ad Agoricum oleariwa in GaUia 
tneridionali, Monlagne. (v, b.) 
8. C. FUaiago, caespiiibos eObsis tenHibns, inox 

cdllapsis maculaeformibns, fibris ramusia pellii- 
. cidis, sporidiis primo seriaiiH, dein iiispcrsii> 
FiuMiia. Pm.S Clidoip, LM Spee, 1.' p. 46, 

Freqnentisoime, praecipue versns antamtiDiii 
in foliis langnesceniibus, et in Calduriis per totnin 
«nnnm observantnrmaculaeamorphae, nigrae, ^aaai MA^tOSPORIUM. 

fiiino «cposita fuissent foHa, qnae micr. lnstratae 
massam sistnnt ^mmosam, fibris pancis intertextam. 
Certissime vero hae aaepius orrantur e CladOspoHo 
praesenle, cujus in stalu coUapao sunt plnrimae re- 
cedentes formae, olim facile separandae. Quae 
apnd nos occurrit, lenuig est, fibris tenellis; in En- 
ropa auslrali ad folia Ofrae, CiVrtetc, crassiores ha- 
liet macHlas et fibras. e, a. p. j4d folia langttea- 
eenlta. (v. v.) , I geoEre mnliiim recedere vide- 
Inr! Clad. aOTnm Link Obs. II. p, 38. Bd Boalogon OidH ge- 
oui refera. Specie» dnbiM, e Fenoonio rerepiu, nempe Cl. 
fiucaluBi, gnmotum, fframinnm ^ inpn Bttolimui, X. MACROSPORIUM. Frieg. 

CHAR, Sporidia erecta, stipitata, jniiIti-Be-- 
ptata, surgentia e filaccis (mycelio) tenellis, septa- 
tis, evanescentibus, 

b s. Cbaractere hnc gentig a praecedentibns 
admodutu recedit, sed affinifate et haliilu CladaspD- 
rio cerie proximiim, Sporidia ad Hehninlhosporii 
potiuB quidem accedunl, sed vegetatio longe alia et 
sporldia nultis sporidiolis farcta snnt. Polius fin^r licel ciderim , arliculos m Bp( ridia sc- mndi ordinis solvi, — Ex omni vero parle cum 
Sporideamio congruit; differt lantnoi flacconim prac- 
sentia, Hos floccos, saepe decunibcnles, pro mv- 
celio potlus habeam, cum a fibris hujus seriei ab- 
nnde difl^erant; fibrae ipsae in sporidia abiigse vi- 
denttir; flocci evanescunt, In aliis speciebus lamen 
ad praecedenlia genera magis appropiuquantur, nt 
de loco dubinm non reslet, jyJomen e sporidiis ma- 
idinin. 

1. M. ConvaUariae , tloccjB erpclis fu^acibiis, spo- 
ridiis obovatia olivaceo-nigris, seplis interme- 
diis saepiuB 2- — 3 aerialibos; pedicello breri 
pellucido. I I Bjit, IU7C. m. H 

I MACROSPOmUM. 

FnccliiiB CanvaUanae. Sehtm: SatU, 3, p. S3III'I ^ 

!Nu<Io ocnlo sistit macnlas bjBsaceas , Injet _ 
nataB, facile secedentes, colore olivacea. Haliitns 
hujas et daarnin seqnealinm pDtfssimam dadosporiiy 
et in hac specie eidem siaiiles suot flocci, ut sta- 
tam mntatam facile fingas. Sporidia vero in adul- 
tis maxime recedunt; fascicnlos sistnut Phragmidio 
Link fiimillima, absqae floccis immixtis; ipsa ofoo- 
vato - claTaia , nigricantia , adrasa aqua olivaceo- 
pellncida, stipite breri, pellncido, deorsum atte- 
nnato, basi truncato. Sporidia minora IransTersim 
tanium septata, sed majora basi modo et apice sim- 
pliciter seplata; medio aulem duplici aut triplici 
serie, IocdHs rotundalis. Hujus ideam praebet 
Kaulf. Fartenkr. /, 17! In foUU hmguidis au- 
lumno tanlunt , fugax enim ent. Preipiens in Conval- 
laria muiti/lora. (v. v,) 

2. M- tenuinsimiim, Ooccia adscendentibus fug^aci- 
bus, sporidiis lanceolatia 3 — 5 septatis pello- 
cidis, pedicello fusiformi. 

Heliuupariuiii tenna. Kume.' in Hlt. H. tennisiumnni. KTrej 
JTou. -Ad. Ac. JVo/ar. Cst, IX, p. 242, (, 5. /. 12. Per». 
Slyc. Eht, 1. p, J8. Lini Spec. I. p. 30. Dfimax. ext. n. 
212. Daby Syii. Gall. 2, p. 929. 

A praecedenle omuino diversnm Doccis tenellis, 
ramosis, undique septatis; Iiand ila prorsus evanc' 
scentiblis; sporidiis magis regularibus, cfaTato-lan- 
ceoIatiSj simplicitcr septalis, pedicelio lougiori gra- 
Gtliori. Habitus insnper longe alius, macutas of- 
ferens tenuissimas haud secedentes. In caulibu* 
ptaatarum kaud raro; etiam, e.v obxa. Desmazieri! 
' I petalia Dian/hi, Ranunculi asialici etc. (v. v.) 
iW. Cheirantki, iloccis decimibentibus fugacissi- 
mis, Bporidiis pyriformibus atticulato - septatis ' 
nigris . pedicello brevt. 
Paceiiiia Cbeiri. Lesiib, Bot. Betg, HeIini«porinn<, Literl 
i^ad Demat,l exi. n. 213. Duby %«, Gall. 2. p. 9i9, 

Macnlas sistit fuliginoso-nifiras, arcie adnalua 
nudo ocnlo parum conspicuas. i<'lucci primarii ra- 
ARTHRmiUM. 

mosi) gnsei , pellncldi, mox eTanescentes. Sporidia 
erecU, crebra, pyr!f«rini - claTata , ad sepla parnm ' 
coiutricla , unde articulaia apparenl, Ceteriun iit 
hoc, nt M. Convallariae, subinde vidtmus sepla nte- 
di« eiiam longitndinaliter diviea. ^d rauios et folia 
VAaramthi Cheiri; tiiani in hac plania, aub dio cre- 
xtnle, apud nos jrequats, auiiimno. (v. v.) 
4. M. cariclnum, floceis d^ciirobentihus fngacissi- , 

mis, sporidiis cyliadricis utrinque altenuatia 

atrJH, pedicello brevi. 

Species generis nobilissiina, Arthrinio cariclno 
affinis. Caespites habitn Arlhrinii inajoris, otnnino 
superficiales, facillime secedentes, 1 — 2 lin. laii, 
inaeqnales. Sporidia erecta, subincurva, eion^ato- 
cylindrica, ulrinqiie attenuata, sub microscopio ma- 
gis attennaia, unde septa aegre perspiciantur, Gerlc 
tamen adsnnti plarima. simplici serie. Pedicellus 
brevis, seniper pellucidufi, Sporidia jnuiora snreunt 
e floccis lennissimis repenlibus inlricatis , sed facilo 
ht evanescunt. Ad /olia tanguesceitlia et emorluu 
Caricum in America seplenlrioindi. {y. b, Schweiniz 

' ^ XI. ARTHRlNIUiVr. Knnz. 

I Conilplese ip. <neeand. ^rthriniiuii, Eanx. Myc. Uefl 2. p. 

101, lc]em, CamploiUD, Goiiioaporiiiin , Sparopbleiui. Liitk 
Spec. 1. p. M— «, 

CHAR. Flocci caespitosi, suberecti, latentes, 
nmiilati, septulis crassiusculis opacis. Sporidia 
ceaceryata, obscura, farcta. 

Obs. Genus exiiiiium, primo obtntufacile re- 
COgnoseendum , ab QtQd-QOv dictimi; sed ob floccos 
lenelios, seplatos, latcnies, polius forsan ad Sporo- 
twieas referas. Cum praecedenlibus lamen serie 
oj&nino conligna jungitur; sportdia satiira Arthr. 
Inculenter e iloccis enata vidi ; nexus porro 

Ha 1 
ARTHBINrDM. I Pyrenoniycetibus liunc locnm probat. Haee 
tanta es(, u( olim finxerim jirlhrinium cariciniam 
esse Leptoalroinatia caricini nVmia 8(alum, donec hoG 
Tructiticans simul legerim; hinc Xi/loma cariciiuai 
Obs. Myc, mea culpa, huc perperam citatum. Co- 
lor nigricans, TCgetaiio subinaaia, vemo tempore 
omnes notae species in foiiis Cyperacearnm adl 
Graminearum nascunlur,. Flocci pellucidi, se|>iit 
suis obscuris, valJe insignes sunt. Licet i^ilur 
sporidia in sin^ila specie eximie dilferanl. (^lhl% 
caricicolae inter hoc et praecetiens geuus media sunt), 
noliii genus naturale divellere. lu speciebus df 
scribendis a Kun^eo discedere non poiui. 
1, A. caricicola, floccis copiosis vaiidis, spori^ 
fusiformibus ma^nis. K. 
Anbr. caticicoN. Kuiu. Slyc. Brfi I. p. 9. (. I. /, 4, L 
p. 102. Scler. Shcc, exi. H. 297, Link Spec. ), ;>. 43. 

Caespites ni^i, rotundi, m^igniitjdine serainil 
Papaveris, in ulraque foliorum pa^ina sparsi, pt> 
rttm elevati, habilu fere Slilbu.^porae ob floccol 
niido ocnlo baud conspicaos. Flucn brcves, inlrr' 
cato-erecti, pt^Ilucidi, fere arliciiluli, septin lali* 
cipacis. Spondia copiosa, floccis duplo (iin(tim bro 
viora, nigra, at transparentia, seplo obsoleto : 
slmcta, /n foUia (Jaricit ericelorum copioae, vt 
IV. T.) 
-2. A. Pucciniottles, floccis elongatis tpnaibns, ■] 
ridiis copiusis ang^nlalis minulis, K. 

Canopl^a alra fl. CBricttin. ^7&. rf Seliwtin. Consp. p. I 
Couopl, Pnecioioirles Otc. Fr. 2. p, 7S. XTloiaa ear 
nnm, Fic. Drcsd. 2. p. XX. Arlhr. fiicriiiioidei. Xi 
l. c. 2. p. 103. OoDioiporium, i.iVut Spec. 1. p. 45, 

Habilus prursus praecedtnlis , ut nudo OC 
hniid lule discernendum. Caespiies exigui , sappirf ifl 
4 lin. haud cxcedenles, passim vero plures lint^ ' 
tim coofluentes, superficie quasi VL-Itilina. Flota 
parciores, ODam in praecedeiite, at mnllo longtO' 
res, articnlis mngnis elongalis. .Sporidia GOpioHt ARTHRINIUM. 357 opaca, iri - ant polygona, Arl foHa Caricun majo- 
rumf ged eliam in Carice rriceforum. 1'ere. {y. v-) 

3. ^. curvalum, floccis parcis tenuissimis , spori- 
dMs ovati§ cnrvAiU mioiitiasimis, K. 

A. canalani, Kinii, l, c, p. 103. Camploum. Linl Sptt, 
1. P- M. 
Praecedenlibus itidem assimile^ at caespites 
canferliores , rar» tameo conflueuleg. Flocci lun^e 
leniiioreB, remolius et tenuins aeptali, Sporidia 
copiosa, opaca, qnodammoJo Cryplosporii, Inja- 
His Scirpi nilvalici, Lipsiae ieclum. (v, a.) 

4. j4. Spwophleum, Ooccis lenuibtis breTinsculis, 
sporidiis oblongis ulrinque acutis minuliii co- 
piosi»simis. K. 

S[ioropfaleDai gramiaeain, Jfect - Sprrpg. GrmiU. I, V. f, 3. 
LDut Spec. I. p. 45. ArlhriiiiDDi Kmac I. e, p, 104. 

Caespiteg elun^ali, I — 14- lin. lon^, convexi, 
flooci» tenuibns brevibns remole seplai!». Ceterum 
nt omnes hnjus generis species sporidiis certis- 
«ine dignoscilur. Ad /olia Graminearum v, c. Bro- 
morum, vere. (v. v.) Ab hia ullimis generibus, nt a Macrosporio ad 
Sporidennium, ab Arthrinio ad Torulas, Ccyptospo- 
nvai elc. lran»itus evidens est, sed c»m primariam 
differentiani inier Hijpkomyceles et Couiomijceteg of- 
ferat vegetaiio discrela, floccosa , liberata etc. ista 
gmera inter Coniomycetes recepimns, nexum ana- 
Joga dispositione indicantes. rJaiui-a est iulegra, 
lyaiematicaa geciiooes non agnoscena; nostrum eril, 
e diilerenliis primariia diversia aeries eruere easque 
deiD ad harmouica principia distribuere; tum mentc 
animoque res inttiens hoc moJo dlyersos evolutio- 
ois gradna ut in integrum fusos excipere polesl. — 
,^k«WKP8 gentis recedeus est. 378 6LR)TiaCHUBL XH. GLIOTRICHnM. EtekweiL ex em. 

Sjllof* Pliai. «a Fl/Rifkb. p. 166. priHa tpeeSM nA Hqite- 
tridiiMidM, nciiaiH fib Oliottfieha; tafiia cft^DaMtipH 
Schweiaizio» 

CHAIl. Flocci continni, opad (fibra6)> «ed 
tenerruni \ primitnB mndMi ^ dein rigescentes, aflsnr- 
gentes'. 8poridia gldbosa, simplicia, e ^latiiia orta 
(gonidia?) rabad^ntinata. 

O b 8. In foliis yivis e calidioribns regionibns 
passim obserrantnr plantae Bjssinae , qnae e mnoo 
cdugelasse ridentur, hoc ||;enns constitnentes. Saqie 
valde amorphae sunt, aliis floccis in fibras crassi- 
nsciilas conglutinatis ^ aliis tennissimis discretis* 
Sint itaque infimns radius ' suae seriei, coloread se- 
qnentem transeantes. Sporidia in hoc genere infi- 
mae dignitatis, fere conidia. Gl. Fuligo r. c. primo 
, omnino aspomm videtur^ sed maceratnm monstrat 
fibras gelatina undique sese expandente inyolntas^ 
in qua observantnr sporidia quasi natantia. Ob fila 
glutinosa (yliov et &Qi^) hoc nomen praetnlimus, 
cum alterum Auctoris cum alio genere Linkiano 
homonymon minus congmat nec fibrae simplices 
(baracterem genericnm offerre possint. 

1. 6. candidumj fibris simplicissimis tenerriipis 
laxe intricatis candidis, sporidiis demum in* 
spersis. 

HAplotriehuB eaadidwii* Rtt^»»mi. L c. 

Caespitnios parrcis format laxe adhaerentes« 
Fibrae longissimae^ tenerrimae, in statn sicoo opa- 
cae, snb aqna vero per intervalla ma^is pellnceiit 
prodnntqne contenta aliqna granula. Hinc analogia 
Sportndonematig eyidentissima. In Joliis CamMtt 
Braniiensis, 

2. G. ttVeiM, fibris simplicibns^repentibns , demnm 
fascicnlatim conglntmatis surgentibus hamatis 
e viridi nigricantibuSy sporiaiis minutissimis 
adglntinatis. l GLIOTRICHUM. 379 

KmAu-..' t. e. t. 1. /. 2. 

Fibrae simplices subrepenies; compositae vero 
iV erectae dnriores, opacae, subtortuosae atque e 
fibrarain simplicium ordinatione fasciculari et py- 
tanidali cuspidalae. !lb'ibrae erectae, ^ — j lia, aU 
tae. Cum praecedente. (v. s.) 
), G, FuligOf nigerrimiim , in crustata membra- 

oaceam difiusum,.< fibris conglutioatis ramoso* 

brachiatis, sporitliis adgluliaatis. 

DemaliilDi FnligO, Sehueia.! Car. p. 102, 

Lon^e lateqtie super foliaj gramina etc. pro- 
fosam fere ut Fnligine obsoleia. Vibrae rigi- 
dae, fragil^s, ramum nnum allerumve exaerentes. 
Schwein, 3Iicr. comp. subjectum et maceratnm ad- 
modum abnormem stcucturam monsiravii, fibras 
nempe rndcs atras subreticulalas, e pluribas con- 
glnlinatis, at videbatur, formatas, immixlis teauio- 
ribus olivaceo-nigrjs pellucidis snbseptatia. In 
aqiia deinum expandilur gelalina fibras cingens, ia 
qaa nidnlantur sporidiA minuta globosa, liaud dif- 
mifftitia. .4il folia etc. in America bareali catidiori, 
(T. ««■) 

Obi. Glioirichani betDlinam Esehuiril, l, a, , seciaadiuii «pe- 
dmina iaiealori^ WeinmaDiii «lalom ptimDrdioIem Hydm t, Ra- Cnm plurima antecedeatia genera sub Dematio^ 
sensu Syniipseos Persoonianae , citmpreliensa fne- I tiiit, ad iiueiu distuli specierura recedenliimi expo- ttilioitem. Sunt nempe Dematium slrigosum P. 
D. aluposum P. Ozouia — D. hombycinwn P, est 
Uj/pha Gecent. Haec genera aulouoiiiasplanias non ' 
«eoseo. D. verlicillalum P. absque bacsllatiune ad 
fiubsequeus genus, Slachjlidium , refero. Dem, ol- 
lure, cinnabarimim, aalicinum P. sunt sensu Linkii 
Itotrj/lidiii species, nostro Sporoiricha, nec parum 
lUMirafn liorum geuernm limitatiouem conlirmare 
videiur, quod Veteres eadem jam ex externa fudi.' 1 380 MUCEDINfiS. semper ia direrflig Bectionibus collocarnnt. D. im- 
prestuM, prioribns gnbjuiigendiuii, est myceUum 
sterile aequeniis seriei. — Dctnaiittm t<io}aceum P. 
egt Btalus primarius Theleph. coeruleae El. Fung. — 
Ad Algas poiius pertinent D. aureum et abieiimm 
P. — Demat. aureum .Schum. non est PerBOonii, sed 
Ozonium. — E speciebus novis in 8jnops. Kdd^. 
Car. taulum ab hau grege recedit Dem. yinoanm 
Schwein. , quod Sporolrichnm. — Demalia LinkU 
hujus loci noD Bunt et lantum nt myceiia steritia 
consideranda; melior pars ad Hymenomyceles per- 
tinet. '— Btfaai s. Ceratonemata Roth hoc loco 
recepta snb Aathina expUcantur. OBDO IT, 

MUCEDINES. 

, p. XLIII. I I CHAR, Sporidia orta inler floccos e mem- 
brapa simplicisslma factos, tubulosos, septatoa, peU 
lacidog, inspersa aut serialim concaienata. 

O b B, De intimo nexu cum Dematieis et de 
differentia a^b iisdem supra jam disseruimus. — 
Quoad Tegelalioneai vero longe maiorem arfinilaieiD 
habent cum Mucorinis, qnorum flocci pariter • 
membrana simplicissima facti et tubulosi sunt. 
Priora Mncedinum genera, sporidiis primo incln* 
sis, ad eosdem Inculenter abeunl; sed peridioliim, 
si sporam ita dicas, libemm Tutgo est et tam fug^ 
cisaimum, ut practico fini idem respicere non coB> 
veniai, Teniavi es historia diversa Mucorinos in- 
ler Dematieoi et Mucedines dispescere, qno Ter» 
faclo characteres carpologici ubliierantur. Aliam 
exposiliooeni in Tsriaiioiubiu Systemalis ad tioem 
protuli. ASPEROILLDS. 8S3 

XL ACREHONI[JM. Flocc! decnmbcmes 6^»!, 

sporidiiu? ia ramalis lateralibns pedicellatig. 

Oenm dubmm. 
Xfl. SPORENDONEMA. Sporidia imra mbum 

floccorum seriaia, glubosa, simplicia. 

Obs. Diversam sporidiomm di^tlateni eo- 
rmnqne meiamorphosin sub Demalieis indigitare 
fetilavi. Qnoad flaccos facile vulgo in Botrytideos 
et Sporotricheos dlspescaniar ; omnibus vero respe- 
Clis spedebus Umiles evauescnnt. I. ASPERGILLUS. Mich. 

Sr/cA. nov. gen. pl. p- 212, (intlnBii MonUia el Oidio,) Ball. 
Aeftr. III. j), 113, Lini diss. 1. p. 14, yers S<jU. p. 59, 
Frirs S, O, V.p. '83/ Sporodiuiji, hink Spte. I, p, 9i. 
MODiliae, «peo. Pers. Tjpat ; Alacor gtauoiu. L, 

CHAR. Flocci tubulosi, septati, biformes; 
fertiles erecti, apice clavalo - iacrassati. Sporidia 
amplicia, globosa, serlatim conglutlnata, ut capl- 
tulum rotundatnm circa apices clavatos arcte cua- 
gesta. 

Obs, 1. Cbaracterem dedi praclicura, nec 
tfa«^oretiGum; nam, primo observante BcutisHimu 
Ehrenherg, Terosjmlle est, clavam primitus sislere 
peridiolum, cuins metamorpliosin in jlapergiilo ma- 
ximo sic describit: cudj primum crescere inclpit, 
filnm refert; id augetur, masuam npuritlosam cua- 
tinens, acquirit in apice capilula agitqne in suinmo 
qaovis apice veHicuiam globosam, Xn veGicas modo 
ilictas promovelur masoa sporulusa Iblque condeo- 
iiainr. Molus ille coaspicuus est, cnm fungus ra- 
pide crescat. Maturo semiae, i. e. |>usl4|iiam uiassa 
sporulosa in glubus cuncrevit, peridlulls inslruclos, 
vesica mmpitur spargitqiie semina, i^uae cuui eiut 
viscosa, interilnm cirrhorum furma ejicluntur, ae- 
ouv omaiu dllabuutur, aed mag:ia pars periJio ad- ASPEfiGJLLUS. 

glnlmaiitur. Haec disseminaiio snbito fit et perfid 
Tidctur peridioli Ti coDtractiTa , simnl coDtrahitur 

KTidiiilum el collabilur in clavam illam, quae a 
otatiicis buc Bsque pro primaria babiia etit, Se" 
mina i^itur noB sunt ab inilio capiliilu clavaefumii 
adglnlinaia, sed peridiulo inclusa, slaiim cum emis- 
sione eorum in clavam abennie. — Bx bac subti- 
liNsima observatione ^enus Sporodwiam cODstiluit 
Link, sed plaota ((nBljs vulgo occurrit ab Asper- 
gillo separari nequit, idemqne in Asperi^, glanco 
conspexi, idemque iii reliquis fieri baiid temere cua- 
clndimus, licet res in oplime evolutis fausto tem- 
poris moraento et summa assiduilate tantnm ob- 
servanda in minoribus apgre perspicialur. Hinc ex 
tam sublilibus dijffreniiis, licet tlieuretice sumiui 
ponderis sint, genera divellere nolui, idque eu mi- 
nns, cum etiam lucnlenter vidimus Hlachytidia et 
Bofiylliies (sensu noslru reslricto) primilM» venicidi- 
feras, sed vesiculam tolam collabescentem, id quod 
ia Bolr. carnea itidem observavit laudatua Ehren' 
herg. Hec ideo AHper^illtim (ut ex ista obserra- 
lione Stachylidium et Verlicillium — Botrytidem in 
Sijsl. Oi-b. Veg.) aA Mucorinos transferre debni in 
opere praclico; licel evidens videatnr, Ancuphoram 
siimmum esse hujus melamorpboseos ^radtrui, Huc 
locu limiles ita proponere volui, Dt primo oblulu 
palpabiles essenl, Htnc Mucorinos rescriximus 'ad 
geoera iti tlalu perfeclo luculenter vesicnlifera. 

Obs, 2. Asper^illus, qui a forma aspersorii 
dictuR est, Sporocjbes, Stilbi etc, analooou est ib 
eerie Botrytidea, Caveas, ne cam Boirytideis aliis 
sporidiis apice congestis confundas. Apice clavala. 
sporidiis subserialis etc. facile distinguas. Variae 
tam ab observatoribns aliis allalas, quam a me olim 
observatas formas excludere cogimur, ciim ad mor- 
phosin non satis atteotam sit. .Snspicor, at non 
certe e defimtionibus constat, jispergiUum ovaligper- 
mum Link, Momliam pullum P. etc. esse Boirytiden. 
— Sed ctiam Iiis missis spucies ubiquitariae el ui- 
miaej statnra mire vai-iae, dif^cile est ad certas t 
dncere. Saepe viiltraus v. c. in Agancis exsiccaiis^ 
sitnilliiua individua colore albo, flavo, olivaceo — 
fuBCO etc, iia mixta, ut liinites evaDuerint; immo 
vx sporidiis disseminatis furmag colore divftraas ena- 
los esseconsiai! Sed floccflrum primariariim color 
coDSianB eKt. Mis ralionibus duclus lam paucas in- 
serui specifs inier Aspergillos Bitnplices easqne acu- 
lioribus nolis, quam quae e colore Bumunlur, li- 
mitatos rellem. Mycelium cra»sius et Ipune certe 
nullias ponilcris est, ul in jlsperg. candiJo jam ab 
*" ^^nk obserralnm vidimus. 

' Ploccis ferlilibm aimplicibus. 
. candidus, floccis slerilibus elTusis albis , fer- 
tjlibus simplicibus apice incraasaiis, sporidiis 
iompactis candidis. 

'. gtn. p. 213, t. 91, /, 2. huC ob omDibm rplafm et ho- 
■ CDDgrDiu , - «ed iporiclia OTata dicti , ul [Dnan »il jitp. 
alitpermai, li lalii ■ Bolr. ovtilifrra diieniu eKaist; liaiie 
im Dou aiiiit. Macor. Ljmi, Suec. n. 12<ll, niouilia can- 
diila. Pera. Sya. p. mi. Jllb. el ScAweit. p. 364. 
Aiperg. candidiu, Linl Spec, 1, p, 65, C/irv. Par. p. M. 
«. 4. /. 17. 

Sequente minor, teniiior, magis pereislens, ha- 
bilB arido, ut non possit nim disiingiii. Sporidia 
jiuins non nisi sub microscop. composito dislincla 
(liscernunlur, magis cumpacia circa apicem capila- 
lum. — An vero color constans sit, in medio jam 
reiinquamns, viili sane iia commixtum in fungis ex~ 
siccaiis (iion aiiis locisl) ciim similliniis colore 
llavo, griseo etc. , ut colorem negligere et speciem 
jiap. leuuem tlicpre quondam in auijuo fuerit. Flocci 
ateriles a ierlilibiis saepe non discreti, in quo sialn 
{Thumnidio anaiogo!) Moni/ra ulblcans l*crs. Kyc- 
Enr. 1. p. 30. dictiis est. Freqnena in corporibus e.v- 
Kccalia, loci» humidia; perisloinia Hijpnorum aaepe 
eJeganler cingena. Per annum. (r. r.) 
2. j4. ghiiicm, lloccis sterilibus efTusis albis, fer- 

tilibti>i »tinpliuibiis apice capitaiis, sporidiis 

Jaxis glaucesceiilibus. I 
ASPEHGILLUS. 

<;'erg. D. 1. BHch. gen, p. 2IZ. I 

Liita. Spec. 2. p. 1556, Fl. Daa 

378./. 9. (e lapin calami liae dubio luc ail Penicilliuia , et 

ATacor cnutacens LinD. ail firaeiienlem n Link, eic. diidlsr}. 

Mdcot Aipergill, Bull. Champ. p, lOG. (. 504. y. 10. Mo- 

niliB glaUGB. Pen, Si/H., p, 691. Aiperg. glanciu. Lini diti, 

1. /. 23. Spec. 1. p. 67. Sesmat. exi. n. 3S9. Corda ■pwt MyceliDm plus miaas evideiis, in junioribiu 
et Bterile praecipae laxurial. In lioc fitam cnin 
Ascophorae, Peoicillii glanci etc. myceliis Sporo- 
trictia, senau Anctorum, sistunt, iuimo Phjceag. 
Fldcci fci-tilea agfjre^jali, capilulo jaatleiile simplici 
granuloso crassiusculo terminati. Slalura mire va> 
riat. In omnibus corporibus semipiilridia abiaulatttUf 
atme. Per annum, (v. t.) 

Variat crte colore albo, virescenle, fnli^ineo 
ctc, ut bene Persoon in Mycol. Europaea. Raco- 
dium Mycobanche Pers, Mifc. Em: I. p. ?♦. (lomen- 
tum illnd album, in cupula Pezizae heinisphaericae 
etc. freqnens) est mycelium Aspergilli, sed raro 
fertile. Cel. Link (Spec. 1. p. 65.) Atperg. mifcB- 
banchen dicit. 
f. A. roseiis, floccis Bterilibns efriisis albis, fertili- 

bus simplicibus, sporidiis roseis. 
Slot nomiDe: Boisci. EI, Fimg. f. 58. ItTucoi roient. St- 
tvtrh. t. 378. /. 11'! Monilia ro«efl, Peti. Syn, p, 697. 
Atperg, Linl Spec. 1. p. 68, 

Hanc speciem olim lectamnnice colore a priori 
diversam esse annolavi, id qnod .-il!>. el Schwein. 
Consp. p. 364. jam oljservarunt ; niipcriua lantuia 
legi Bolrijlifl. roseam abunde diversam; nescimiu 
igitur an prioris eit snbspectes, an eadem plania 
cuin Botr. rosea. Ad coYpora ptifresccnlia. 
3. j4. favus, Ooccis slcrilibng eifusis albis, ferli- 

libna simplieibus apice clavatis, sporidiis laxiK 

demuiu ilavis. Obf. . p. 14. K. Mooilia (Irtb, Pi Frrs. Sijn. p. 691. Atperg. Da^ni Liai' 
Sij'l. f. 60, CT™. Pur. I, 4, /. 11 
Mye. Ear. l. p. 66, ASPERGILLUS. li fungo ^^H Myceliinn ternie, efrasam, raro in ferlili 
GOnspiciiiim. Flocci fertiles breves, capitnlo prioris 
minos compacto. Habiln magis ad A. candidiim 
ilefleciit. Loco et tempore cuin prtoribua conventt. 

In Synopsi binas attnlit species, Moti. awream 
et sulphuream Persoon, in Myc, Europaea oblirioni 
tradilas, forsan ab ipso cum priori conjiinctas. De 
Ms plurimis abhinc annis annotav-i, itlam cnm ^ 
candtdo, lianc cum A- g/auco comparandam. Mnpe- 
rius vidi colorem expaltescere, ni fingerem M. au- 
reatn fuisse juniorem, M. mlphuream ailultiorcm 
planiam. Ex hac regione porro Mucor fulvtta Sn- 
werb. t. 378. f. 8. 
♦. ji. femigineus, floccis fernginejs nitidis, fer- 

tilibus simplicibus, capitnlis compactis. 

mncOT lerrngipeuJ!. Soweri. 1.378. f. 10. AIonillB. Pm. 9Tyc, 
Evr, I. p. 30. Asperg. Link Spec. 1. p. 6S. 

Caespitosus, forma nec non magnitndine Asp. 
glauci. Si Ilocci ipsi ferrnginei, nec sporidiia de. 
lapsis coloraii, speciem a praecedenlibus certo di- 
versain consliluit. In HgnU putrescenliliua caesis , 
liijemc. Pcrsoon. (v. ic.) 

** Floccts ferlilibus ramosls. 
Obs. Hujns sectionis speci^s et per se insi- 
,gniores snnt et rariRs obviae, liinc non ita frfrmiB 
intermediis confundnntnr. 

3. ^, ma.rimus, floccia flavo-fusda, sterilibus la- 
nato-£oinpaciis, fertilibtts dtchotomo - rainosis- 
simis apice clavaiis, sporidiis maximis demum 
concoloribns. 
A>par|il1iu rBinoiiMimni. Hall. Mv. n. 2157. !p>o (nle pet 
ScopalinDi. Mutor AspergiUa«. Scop. Cam, 11. ;>, 4!)4. el 
aliDruoi receul. Andoruin, isii > SjiTgite band iJiiiiDgaeo- 
tium. nHeia courerni. (Schrnnti! icou ju Saminl, Natnrh uncl 
PhTiic. Anh. Mirtib. 1796. l. I, intpicwe nou Ucail,) 
Aipsrs. maxiDiiu, l-iiif ex Ehrfnh. .' tilu, Her. p. 34. Wcfs 
Sgtt.f, 61, (tjuk ipie dlal jhp, globetwn luam) MoDilia m A8PER6ILLUS. 

fi|iongloNii. Pm^ TiTye^ Eur^ !• p^ 80. Spm^iiiia gnanSiB^ 
Lihk! JHpPc, 1« p. 04« 

Mol)iliii»ima et maxitne explicata generis speciesy 
liAltitu, loco et crcscendi modo ad Sjzygitem acce- 
tit^nN, ut anto Elironbergium commutarentnr. Cae- 
«pitrN HiiititlHte elTusos, orassos, spongiosos. Flocci 
ft^rllbii roniVrtii crassitie fere Phycojtnycetisy niti- 
dulii diiihotomii ramis divaricatis. In statu pri- 
innrio trruiinantur vesiculay gnttsm referente, nac 
rollMpMa capilulo sporidiorum. Color floccomm ex 
Mlho in fliivo - ferrugineum fuscescentemye transic 
])o niftainorphosi piiira in fronte generis allata sant. 
»A/ /MM^tiM fmtrt^crMtes , himc imde. Antwnmo. (v. v.) 

OhK A«|»« Immhm Limi Sjf^. 1. ji. €6, Mdea Tidetar pUaiau 
9^hI «I^ »viko«viiii« snU pri««b ▼•ria dobM TetKfwt iUastr, Avcior« 
l>Mi« UM4i^ .4^« t mtm m Ll«k Ob«« I, «d STSjfitM rctalit Ebics» 
iMr^ X »tHl «iMKJfNM i<il«M itt $p«c. Hyplioai, dgmiptiM ad Stsj- 
di^NM ir*lH^fi^ MMi lic«t jitif^ mmxmmm L c ii Spec» «mhm 
t«M?iM <M -.4« ^Mu mm «iteM. 

(!k ,/« jkWmw^ flMCCiS Intfscente • ^rTiseis . stenlibiis 
ki^arfMrtuibii^» fertitibtts Ttttto&is apt€« cUratis, 
»|Hkrt^i$ winiili» jtt^seis* 

L4in^UMi f^fifrt ^$^<uax parua IvtesrMtMk 2 —3 
Kik «ll^iiMi* <^ i)iMi e i» <f rytt Pt liKirt «pi>riiliifm. €!»• 
|Mlui¥iM iMrxiiiRm £iiai« Im wmtmt t m fm ■h m j w rf i tmr m 

T^ «4; ir^^VMQit^ ii^i» aR»» ^it^rtl^rbas LuueliinBi» 
b«^K firriilibii» rtinMciK> $p«MriiKtt ^mir <^ t. |K. >k J^km:. t. ^. $7. CSflk Mr. 

W |K t^ ^HMttH. F^ IkVi f^. 1. ^. 51 

i^^^rhf^ LuKT «rx^enc^w iiiirmac tbn»:» «Inm S»* 

tfKKtiiUfjk C;*^tt!dlilt «M^lDi^ :$f«irniij» MirW». Ib 

»mib »f ^ /mtivm sn mitimn- e.r. ;cr. m «^^ *fmm£ Mfii^ «HMi»> $|;«mttifr 
STACHILIDlUiM. 

- Tomenltim late expananni, lanosnni, opacani, 
romnes plantae parles. Flocci ferlileH, elongati, 
tennes, parce et va^e ramoBi; ob coIorL-in opacum 
septa vix per«piciunliir. Capiliila parv», a<Imoi]|im 
coiupacta, haiid diflhienlia. Floccorum iadole ad 
Botrytin pullatn acceduut. j4d caulcn plantarum in 
America boreali. fv. »0 

Belic|Doii jfsprrffilloi AdcI, ■. Slanill/u Pers. nuli leqneutlbui 
gennribDs iJiIfiii. HsllEri ipeciei >al clDbiiie prael^r i.iiD dlataui; 
tix Maien sd aiiat ipecie* rprerti pDMiinl, qDam AKpiTg. ^lall. a. 
2IS1. ■>) jt fiaviaa, n. 2163. ail Slitba; 2154 "Ii Bolrylui 
piHam; 1)55, ad MoniUam ptJKellBlam , n. 2156. ad Perit. 
nbalalam. Hee». — jtsperg, pemeiltaliu Otei. Ml Monilia 
peniciltttla. n. STACHYLIDItM. Llnk. 

XJnit toi. I, p, 15. Jfeit Sijtl. p. 57. Frin Sym, OrB. Veg. 
1. p. 178, .' Nec nepBro Xpaniljlocladiiuo. ilarl. , Sceplro- 
wycflem e< Solryosporiom. Cordft. ' 

CHAR. Fli.oci luimlosi, septati, biformes; fer- 
tilea eri^cii, discreli, apice sleriles; ad latera pro- 
ferenles rHmulus brevissiiuoa arliculatus, ferliles, 
Sporae in ramulis ae*)silea, coilabesccnles et sporidia- 
gfloboaa siinplicia effundentes. 

Obs. Geniis Slacbylidii, ob formam suisfiica- 
IMI dicli. primiis ad rHmulos veriirillains determi- 
aavit Ltnit ramulos spiiridia habens. Cum rnmili- 
eatione, uliqiie ad e;enera deicrminanda inepia, 
praecipne niti vidpreliir, cum Uutryticle ilerum cnii- 
]niixerant Pernoou etc. — etiara ipse Ditlmar. Oc- 
cnrrunl quidem Bnfrtfliihi, Daclylia c\c. eliam ver- 
ticilliio-rnmosa, sed alia ramultirum raiio in Sta- 
chylidiis, quae noalro sensu etiam ramalos allernos 
proferunl; sunt nempe receplaculi species, qnoj lii- 
cnlenler patel in speciebus ramosis, articiilato - dis- 
creli et demum decidni. Pro sporiJiis ramulos co 
minus aumere possiim, cufn ipsos proferre videriiB 
FriM 8y«, Mye. III, 1 
STACHYLIDIUM. 

nporidia dDplicU ordinis, ntraqne globosa, faoile 
tJecidaa, Ubera; qnam ob cansam majora vcsictilaTia 
miDOra peritliulis iustar includeutia et mox colla- 
bentia sporos diximus, meinures moiiiti LiQkianii: 
descripliones praclicas nec tbeorelicas esse debere, 
Re ipsa lamen periiliol! species sunl, respondeiu 
peridiolo in clavam retracto in Sporodtnia , plane 
cullabescenli in Mucore cameo Lipk, qui mthi Bo- 
trylis, Sunt haec sporidia Slachjlidii eadem or- 
^rana, ac sporidia Afipergilli'*); nam in uiroque ge> 
nere vesiculae collabenles,. et sub hoc aclu sporidia 
lumi instar spargenles adsunt, sed adnalae in Aspei^* 
gilto; liberaiae evanidae in Stacbylidio. Hoc modo 
Stacbylidia perfecliRsimae videntur inler Mncedi- 
nes; cerle quuque ipsae iipecies nobilissimae, Hac 
niorpbosi nec non h^bilu cotigruis nolui separa» 
piura genera. Slachijl. rliffiiitim equidem tjuotjiie 
dinlincUim babui snb Pleurt/ci/bea nomine; obsei^ 
vato vero staiu sporifero summam perspexi analo- 
giam cum veris Stachylidiis simnlque le^i specieB 
jirorsuB inlertnediam. Cavendnm mihi videtur, na 
genpra ila limitentur, ut ningulum nniram lanlnnl :apiat speciem. Ho< jam mscripto ad cogot- I tionem meam pervenit speciusus Sr^p/rom^frcs Gor(U, 
sed eliam hic noslrae generis ideae ila accedit 
novum inserere genus baud necesse visum sil. 
1, Sceplrum, floccis fertilibus simplicibHs grisei^ 
ad articuloB umnes exserentibus ratnuli 
verticiilalos leneilos sporas spicalo - capitalM 
gerenles. 

Sceplroin^cea Opixii, CorJa tn Sturta, DeulitM. Flor, Ilt, 
^blh. Hefl II. I. 4, 

bpeciusa mucedo, 1 — 2 lin, alia, grisea, nj' 
liicida, ad sepla quaternata ariiculalu - cunslrtcU> 
lliimuli seni videntur normales, tenues, passiin £• 
visi, sporis indeQniiis copiosis glubusis in capitnlr ~ 

•) jliprreiUi y<-ti> maximi ad •poraJi Siachjlidii a 
^n etolnla in JiTaphj/lan ■biieiil. STACHVLroiUM. 

oblon^m spicatis, qnae dena circilfr sporidia pe- 
dicellala conlinent. In Caljarm supra auitula mat^ 
cuia Cupressi detexil Opiz. (v, ic.) ■ ■ - 

3, S, hicolor ^ ilocciB fertilibus aimplicibiig griac 

ad arliciilos siiperiorcs exsereolibiia ramuiua 

quaiernos obeBOs npnrif^-roB. 

Demat. Tertiemaliun. Boffm. Germ. 2. /. 13, omnino hiijiM 

Prrl, Syii.p. BSH. Myc. ^ur, 1. p. 17. SiachjlidiiiiB bico- 
lor. ti«* Ois. 1. p. ii. Spet. l. p. 78. Ntvn! Syat. f, 
S6. p. 47. BolrjtiB hicolor, Pen. Siyt, Ear, 1. p. 37. 

l.icet species dislincliMsima, in stalu perfecto 
observata , nt habilu. ila eliam charactere a prae- 
cedente liaud admodiim djslat, aempe rauiiilis prae- 
cipue obesis et sporis paucis. Mjcelium ex albo 
griseum mucedineiiiu praecipue in ambim in aJiillis ' 
oWerTalis ccinspicitur, saepe obsolelum. Flocci fer- 
tiles sub microsc. mox dignoscantur ramiilis brevi- 
baa, qualernalisi quibus superne praecipue obsili. 
HoB ramulos primilus vidi lerminaios spiira sulila- 
m tit in Verlicillio,' dein uluribus, sed generis 
uore fugacibiis; el lum sporidia lanlum in axillis 
etc. mvct^lio sparsa videre licet. Reptrriunlur eliutn 
individua velusia sporidiis prorsiis orbala. — Huir- 
nanni icon Iiabilum vul^arem meliug esthibet qnam 
NeeniHna. /n caulifnts herbanim mticedine cotuuiiitig ; 
raro aihalica in Syiiip/ii/lo ; copiose horiensit ad Hhea, 
tmtumno. (v. v.) ^ 

Ob'. E Sjnon^o cerfe bnji» loci SpondijlacladiiM fa- 
mntam Mari Erl p. TH. Liiik Spec t. p. 79.. oilcriie ohawi in 
deicripiiono ab inrlitiduiB atporii. Snb micnMOOpia llocd inonili- 
fBane* eliam iiiihi apjiBrnere. 

3, S. terreatre, floccis ferlilibus ramosis albis, sii» 
perne exseronlibua ramulos qnaternaius oblu- 
80S spnrifcrus, 

BttBhTl. I Gpr», Ospl. Scni . 257. Ckev. par. I. i. f. 14. Sl, ■ fl. Eim. p. 466. BoUTlia l , . 72. y. 5. /. 2. 
392 STACHTLIDIUM. 

Mycelinm tenne, araaeoBnm, laf e efTnBnm. Flocci 
fertiles exhoc eri^nlar, ad meilium, raro omnioo, 
simplicfB; superne in ramoB p&ucos divitti. Ramuli 
qnalerni, in qaibus sporas nonijnm conspicere iicuiti 
Eed adtsse non dubilem, cum recens collecla pnl- 
Terem moveat; sporidia dein in axiliis et myceHe 
gparaa. Tota stirps facile collabilur. ^d lerram i» 
ericeti», ad ligiia pulrida elc, aulmnno. {v. v.) 

4. :S- agaricinumy floccig fertilibus ramosia CBn& 
dis, ramnlis inferne verliciltatis, superne spiu^ 
sis cporas quaternas gereDlibns. 

BolT. ramo». y, jilli, tt Sthuieia, Comp, p, 363- bajiu toll 

Caespites late elTusi, irregulares, admodiimde- 
licati, fugaces, floccls BCerililMis decuuibeiiiibus pro- 
curreniibiiB inlricalis. Floici feriiles parum ele- 
Tali, laxi, imnio subdecumbentes, reinoie septati. 
Sporae in ranmlis subqualernae, planta tacta dif 
fliiiunt et spuriilia fumi instar spargunt. Praece- 
denti nlique affine, sed sequens luculenter gener* 
conjungit. Ad .dgaricoa putreacentei , autuinno, (v r.) 

5, S, difftimm, floccia fertilibus ramosis candidii, 
ramulis ferlilibus sparGia spiiras quaternas ge- 
rentibuB, dein Bporidiis apice in globniu cvl- 
leclis. 

Borrytii >9ifFiui. .^lf>. " Schweia. Conap. p. 362. Gm. A 

Crypl Scel i. 126. f. 3. in TTem. Traniacl IV, p. 72. 

*. 5. /. 7, Fl. F.d. p. 4fi8. Pm. !\frjc. Eur. 1. p JS. 

BDlr^Oiporinln diffanuii. Corda apnd SlunH, I. e. B. 11, 

(. 5. 

Eximia, candidissima , 3— 4 lin. alta, caespiie* 
formans primo orbicnlares, dein eflusos, densM 
laxoa. Flocri regulariter et repeiiiu • dichotoiid, 
orecli. Inferiores arliculi omnino sleriles, sed en- 
liqnis aliernalim exserunlur ramuli brevissiiui, pr^ 
m«i KftOra» <iualerna» circilrr ptrcnte» (hnnc stBlnii 
primi invenlores ante me soli observarunl), mox 
TiTii cullabeDtes. Magis pi^r^jislens est globiis biii)* 
riiliorum condenfialiu ui apice ramuloruui. In aoc. 
BOTRTTIS. m . i eqmdem tiDoqne primum legi et sub Heui-»- 
afiea nomine distinxi, sed statug primarius apertc 
Siachylidii. Mouendum tamen, mini band omnina 
cejrtum esse hujus globum esse sporidiola, cnm liaee 
, EuoridiiB elastice ruplis fumi iuEiar evolare vide- 
rimus; polius forsan conidia conglobala ex apice 
raniulorum prorumpenlia. Ad cauUs pulretccntei 
auttitntio. Circa Lund pbtriea legl ad cuulea Vardvo- 
rum majorum, Vrlicae dioicae coacetvatQ» putrateen- 
tetf cum Botri/tide laferitia elc. (v. V.) m. BOTRYTIS. Mich. 

\.ffm. pl. p. 212. Hall. helv. III. p. III. Pm. diip. 
4fi. Friei Si)!l. Orb. Vcg. 1. p. 183. Bolrjtidii apec, 
Eftfcmi. , ' iocliuu Tero |ilurjinji intra cilaudii geDeribiu ■ 
le elc. pendeaiibai, 

rCHAR. Flocci tubulosi, septati, biformes, mu- 
^ei; fertiles erecti discreti siniplices aiit ramis 
lorinibus inslrncli. Spuridia siiiijilicia, subglo- 
^ circa apices ramosve coiiglomeraia. (SporiJla 
SiAwa incluaa.') 
L.^Obg. Etiam iu hoc genere partiiun denomi-' 
~uiem praclicam iheorelicae proluli, idtjue eo 
. cum hanc ail omnes gpecies persequi dou 
et ob praecipitem metamorpliosiu forsan 
ttjuam liceat. In permuliis autcm videu sporidia 
^ae eaJeni snnt urgftna ac sporidia praccedentis 
^eneris), priraiius gelatina in globulum minulum 
inrolula I. vesicula lenuUa mox collabescente ex- 
cepta (spora Slacht/lidii) , unde pendent sporidia ge- 
laiinoB» -conglulinala in soros. Iloc faclum jam 
in Butryf. carnta vidit acutissimus Ebrcnberg, tn- 
deqne omnes Folyactes, aeque ad Aspergillos el 
Tei^icillia, ad Slucorinoa retulit, el inlermedia essc 
haec genera facile patel, ut theoretice ad Mucuri- 
DDs, practice ad Mucediues potius referas. — In 354 BOtRTftlS. 

milla Vero ipeuie npurldih rnagmB ovalilras hocTttfS 
videntur haec a sporJ!» praecedentis generis kMlfl 
din'crrH et gporidiola minuserotiilB incliidere. (Pa> 
tins «ismat peculiare geniia juxla Daclylium «t 7W> 
chothecium GollncaDdDm ). — Eadt-in vidt-tnr rMiti 
r,-.oridionim VerticiUii Nees, sed hnjiis speciea mM 
iMiiimae Bolrytides. — In hoc gencre iimttando «i 
Vetenim ideam redii, plurimas species recentioi^H 
ad Sporoiricha rejicieas. Uifferrent haec genert 
pottssimam iloccis erectis et decDmbeitlibns , se4 
noriua'iter nnlla Mucedo decnmbens est ; vera SpO> 
rotridia eliam primitns erecta vel caespiluso - iniri- 
cata; omnia cenlrifngo — l. rafUalim e.rpaiua et dt- 
cumbcnlia lunt aliorum f»ngoram wijcrliaH SloDttit 
qinn;iie IIJ, TJnJc ieta genera in slalu decrepito d 
fciccu df^nosa non posse, airt potiiis in Mtatn vegeto 
snnt Batfijlin, in collapso Sporotrichum. BolrijtU 
polj/n/iora Link v. c. hoc moilo se habet ad Sporolt. 
geachroum Desmaz. — E aostra vero limilaiiune, 
mor; h')si s])(iri<Iiorum nixa, jam primo intuitu nudil 
OCullg in quovts nlalu levi Dsn discerni possnDt floe- 
cis rcritlibus discretis, liberis, mucedineis, evidentec 
tubtilosis, sporidiis gliiiinosis e. 8. p. Cfr. Sport^ 
trickumf cujus species huc reeentius relalas Velere» 
Doti stib Mllcedineis, sed ctUn Bijniis cuiijunxemnt 
el Persooit in alio ordiiie, iuier Demalia, in syH' 
upsi recepit, Illiu Boirytidis nomen aple convenit. 

Trib. 1. CAPITATAE. Flocci Bimplicei. 
Sporidia cii^a apiccs in capiiulum cotlecta. Spon- 
cephalum. Chevall. 

Ad AiptrglUum pi*ope accedunt, Facile lamcB 
distiu^unntur fluccuriim apicibus subrilaiis, sporidiif 
liaud serialis, sed laxe conglomeralis, facile diU- 
beaiibus, floccis inspersis. 
1. B. ovulifera, fluccia a^^reeatis atbis, ftirtilibiu 

simplicibus albis, Bporidiis capitaiis ovalibu» 

albis. 

Mycelium in hac specie crassuiu sublaneitiBr 
flii<.'ciii sterililtus cliam crectiuscQlis , albis, m\a.& , fogacibiis. Capitnla fere AHpergilli, teA floccDriiiu 
apiceB Biibnlali , spuridia facile dilabiiniur flocGii 
iaapersa, nec eporidia ovalia a rae in isto genere 
Tisa. Habiius nmniiio Mucoriniis, liinc ab Haplo- 
trieha L, diversam censeo, sed alia plnnta, ad quaui 
referrem ^ap, ovalispermum Link Spec. 1. p. 66.^ 
mihi haud cng;niia eat, In vfgelobilAua putreacen- 
tibtu , caulibu» herbarum elc. autumno. (v. V.) 

2. B> elongala, floccis ai^gregaiis albis, ferlililHis 
simplicibua, sporidiis capilatis globosis atbis, 
Flocci sleriles sistunt toinenlum laxum laneiim, 

ftlbum; ferliles erecli lon^issimi, simpiicisaimi, re- 
inole septati, omuino aequales, apice Vero subnlali. 
Spuridia ^lobosa, in capitulum densuni congesta, 
haud seriala , sed facile secedeutia floccis inspersa. 
Jn canlibus herbarum pulrescetilibus. (v. v.) 

3. B- glomeitilosa , floccis aibis, fertilibus eimpli- 
cibus, apice atteuuatis, sporidiis capitato-coa~ 
glomeratis globosis roseis. 

Macor glomemtaiiu. Bull. Champ. p. 10%. (, 504, /. 3. Bo- 

Wjtit. Dfc. Fr. 2, p. 71. Aclarf. ro»eiiin. Ehrfnh.! lier. 

Pm. Styc. Eio'. 1. p. 29, Sporacepbal. glomeraloiuui. 

CAev, Par, p. fiO. (. 3. f, 9. — Haia eailem plauu Asparg, 

loieiu Gum 1711. ? 
Species, quam anle oculos habeo, omnino hu- 
i(is generis, ceterisque magis in Spurolrichi facicm 
coliabens. Flucci su-riles paruro iliscreti, fertiles 
lenuiores et laxiores , quam in Aapergillo. jid cor- 
pora pulrencenlia in humidis, (v, v.) 

»B. puUa, floccis fusco - ni^ris , sterilibus snb- 
laneis, fertilibus simpLicibus apice subiUatis, 
eporidiis capitatis glauco-nigricanlibua. ' 

Oiiilia poUa, Pers, et jtuH, «on abilal. 

Species valde distiucta, habitu Slilbi aut Spo- 
rocjbt-s ub colorem incousuelum; eiiam micr, com- 
pos. BubJL-cli floccL fertiles aigri haud septatj appa- 
rent; adfusa vero aqua omnino albo-pellucidi, lu- 
bulosi, et luculenter seplati. Tuui quuque sporiilia » I BOTRYTIS. 

Krclios congesla snfanpaca ex apice subnlato diflh- 
'i"l- Densa et effuao vflamine caulea pufrementa 
herbarum v. c. Vrticae obducil, autumno. Lmdae 
copioM. (v. V.) 

Trib. II, SPICATAE. Flocci sJmplicCT 
aut parum raoiosi, spice omnina inilivisi. Spori- 
dia ad latera tloccorum con^esla. Haplaria. Link. 

A Stachylidio recediint defecta ramulornm 8pO- 
ngeromm etc. Sporidia Bpicam iulerraptam, floeoo 
rachidi reeponJenie, si«tun1. Species prioris tribin 
collapsis spondiiB aegre discernunlnr. 

5. B. FumagOj iloccis ferlilibus sparsia lenellil 
simplicissimis collabenlibns, sporidiis globoail 
can^lomeratis nigricanlibus. 

FuD»fCi F«gi. Ptri. Uyc, Eur, 1, p. 10. 

Habitu direrBigMma est, nara collapsa in Fo- 
ma^inem omnino abit, ad Cladosporinm tamea IriU 
nt^ffnit, nam flocci loDgiusculi, simplicissimi, snli 
niicr. comp. loti tnbulosi, hyalino-petlucidi et »©• 
plati, a basi ad apicem allenuali, nec strangulati. 
aporidia conglomerata , globosa, opaca , nigricantta. 
An vera Boirytis? Ad foKa Pagi decidua. {y. 8.) 

6. B.griaea, floccis ferlllibus sparaia snbsiinplici* 
bus aeqnalibus ^riseis , sporiiliis hinc iade ac- 
cumulalis globosis concoloribns. 

Haplaria |riiM, 2.1»*.' O*». I. p. ». /. 12. W«» %«*• P. ^ 
f. 49. Pert Myc. Bur. 1. p, 28, Chtv, Par. i. 4./, Ui 
Boujtit, Priri Blirp. Femi. 

Flocci slerilcs nt in praecedenle evanescnnl, 
eed omnino hujus generis. Flocci ferliles iliscreli, 
lenelli, ged rigiduli, ^ lin. alti, omnino aeqnala 
nec strangnlali, simplices ant bifidi lanlam; ^spori* 
diis delapsia denndati. Ad folia variarum plantarm 
paluelrium Spargaaii , Typhae etc. aulumno. (v. v.) 

7. B. cinerea, floccis lertilibus grpgariis snbsitt* 
plicibuB cinereis, mox slrangtiluti» , Kporidill 
Iiinc inJe accnHialatis globtmis albidioribus. 

«■, Pm, Syn, p, 690. Jiiji. tnrfA. ', 3, /. 10. Iiand 
jHb. cl Schurnit. CoHip. p, 363. ScXam. Saejl. 2. p. 
238. £.tnl «'iiK, I. p. 63. 
A praecedente longe removeri non dehel, Flocci 
steriles in hac saepe etiam evanescunt, sed fertiles 
ia densam silvulam, lineam aliam, stipantur, jam 
nodo oculo distinguuntar fannosi; omnino simplicea 
ant wno alterove rarao aimplici aucti. Snb micr. 
comp. flocci adulti semper slrangulati, articnlis al- 
lernis coQSlrictis , ^lternis compressis, nt qnasi ^//er- 
nana sui generis. Sporidia glvmerafa, globoea, alha, 
per aetatem cinerca. Dnae praecipue sunt hnjas 
speciei forraae babttn Talde recedentes, sed cbara- 
Cteribas haud scparandae; allera ad canles exsicca- 
lOB niido ociito magis fruliculnsa, rigida , cinerea; 
altera ad caules pulredine fere dissolntos, hnec mol- 
lis, mucidlnea, fuligineo-cinerea. Ad caiilex p/an~ 
lantnt emorlnon vulgatUsima omni anni tempore, 

(y. T.) 

8. B. aerugimaa, floccis ferlillbns caespitosis sim- 
pliciiisciilis albis, spori<]iis globosis aerugino-> 
fiis miiiutis conglomLTatis dense incrustalis, 

B. aeniginaaa. Schuni, SaeU. 2, p. 238, dm obslat. 

Peniciliio crnstaceo afliBts, ut prior F, fasci- 
tuialo! Flocci atbi, inlerlexii, sed ferliles a/)ici- 
btis discrelis simplicibiis eminenl, laxi, sporidiis 
dense investlenlibus conslomeratisque incruxiati, 
AA 'frucim piilriilos legi; Schamacher in „Fuligiiu 
L^coperdltie"^ s, Helicitl. umbrina. (v. v.) 

Trib. III. GYMOSAE. Flocci Bimplices 
atit parce ramobi, apice multifidi subcymosi. Pol^- 
acti». Litik Obs. 1. nec Spec, I. Nees Si/al. 

A Penicillfo recednnt apicibus oblusiuscidiB, 
lobatis poiiua quara penlcillaiis. 

9. B. cana, floccis clnereis', sterllibus elTnsis fer- 
lilibus apica ramosis , sporidiis ovalibus magnis 
hiiic inde aiJspersis. 1 

I 
I BOTRITIS. 


Bull. ChoBtp, p. 104. t. 504. /. 1, B» 
«rjln. Uec, Fr. 2, p. 70. 8(iicalariH. Peri. Mye, BHp. 1. 
p. 40 Bolr cana. Kunt. rl Schmidl Slgc. Hefl 1. p. 8S. 
Peri. Myc. 1. p. 33, I.inJt £prc, 1. p. 59. non ob«Ul, 
Caispites effdsi, saepe lalc expunsi, iloccu 
filerilibu» decumbentibas Enbpprsisteniibus; fertili- 
bns discreris, ciQereiB aiil csnis, apice multiparti- 
tis. Medium lenet locum inter B. cinereain et tml- 
garem; cum tilraque cunjuncta fuit, ab utraqiie spo- 
ridiis ma^nis oralibus racemosis diTersa. Jid foHa 
et caules putriiio* pasiim. (r. v.) 
10. li. iml^arig, floccis ^riseis, slerilibns nnblanei), 
ferlitilius apice lubato - divisis, sporidiis globo- 
aia minuiis circa raniulos obiusos rolleciia. 

Bolrrli*. Bidl. helv. n, 2I^(). Pol^aclii Tiilgsrii, Link Ok 

1 p 14 / 22. Neei Sy.^1. f. 55. CAei). Par, *. 4. /, II. 

MODilia lulgarii. Pert. Myc. Eur. I, p. M. (Al DOS P» 

nidu. rncPiDtwnin Peri I. c. , qaod Monilia) Boirjtii Folf* 

■Elia. I.iiii Spet: I. p. i9. 

Caespiles lim«;e lateque etTusi, sublanei, Flocci 

ferliles nunc omnino &implices, ntiiic uuo alleron 

ramo inslrucii, praeter apicem sublDbalo-ilivisiim. 

Licet plantula muiabilis eit, ramnlorum termini' 

lium peculiari hahilu (minns re^ulares saepe lun- 

^iores tamen, quam sisiunl icoues. sunt ramali), 

facile (li;;no8citnr; basi saepe articulato - conGtricu, 

aj>ire obtnsa. Sporidia ininula, ex albo glaocesceif 

ua, circa apices efiusa. j4d vcgetubUia putreact 

. vulgaris. (v V.) 

Cum hanc saepe in panis putridis Ticlerin 
spuridia ex atbo glauceticaiii , potius ad hauc qOM' 
scquentem referaiu Bolr. /eucosporam Link Spec, L 
p. 61. I 

IL B. verot fluccis griseis, sterilibns sabli 
ferlilibus sursum rantosis, sporidiis globl 
circa apices tennes apicaiis. 
BolTTli* n. 4. Mich. ffen, p, 212. i, 91. /. 4, Macor 
■i>. n. Dm. t. m.f. l. BoU, /nng. f. 133,/. 
trrlia npicala Peri. Sj/n. f. 691. SplcalsiiB semiHI, 
Kur. 1. p. 39. BOTBYTIS. k...^ ,_..,.^ 

^tom, Ab illa differt rauiis lon^ioribuB , magis ir- 
regiilariter cymosis, tenuioribus, subdiFisis, ut lo- 
bos non referanl, sporidiis pnlclire spicHto -capila- 
tis; ab liac iloccis faaui) umbellaiis. niyceliumcras- 
snm, iBneiun, 8 flucds sporiiliifitris liAiid admodum 
discretum deiise obtegit frudua Mali etc. pulridoi, 
aulumno. (v. v.) 
12. B. alrala, nocciaatris, slerilibua maculaeformi- 

contexlis, feriilibns apice dirisis, sporidiia circa 

apici'8 leuues i>picala • capitatis. 

UisliDclissima citlore nigro et sicca sub lente 
siinplici niaculam iii^ram tantuin monstrans, \a siib ib micr. cump. !buB hoc niodo statu vidi, sed dei 
monstrabal pulchraiu ilulryiidem, apic 

f;ereotibuii sporidia pelluiida iu spiculam bvalu-i>b- 
Higam coagestis. In vegeto stalu flocci sine dubro 
iBSiures sunt el foriiles erecli, ^4d fruclus AeactiU^ 
tnglandh. Fr.,NetH, Eschweiler! (v. s.J 
"l". B. capitata, floccis albis, sterilibna evanidis, 
fenilitius simplicibus apice divisis, sporidiis cs- 
pitatis. 

Tenieilliaia CBpiliinm. Ehreni. silii. Ber. p. 25. LinHi Sptt. 
1. i>. 76. Bolrjlii. Pers. Myc. Eur. 1. p. 38. 

Nivea, minima, ramulis brevibus, nnmeru va- 
riis aequatibus raris ad apices collectis, vesiculis 
pEJlucidis h e. Botryiis in sialu primordiali obser- 
Vata, quaiu putius ad hanc, quam ad Verlicinata- 
rum sectiouciu pertinere suspicor. Ad e.vcrementa 
Larvarum, vete. 

Trib. IV. UMBELLATAE. Flocci sim- 
pUces aut parce raraosi, apice umbellatiip divisi! 
aporidia circa apices congeeta, capiiato - spicata. 
Spiculaiia Pers. JMijc. Em: l. p. 38. Polyaclis. 
iJni Sjiec. 1. p. 62, «o« di$a. I., Nees. 

Ad Monilias accedunt, sed sporidia circa floc- 
lUi! seriuta suut, nec simplicem cateuam, ipsam io I BOTRTTIS. 

Bjpnniia collabentem , sisiiint. Coiti praecedenle «t 
Beqnente tribu, at umnes reliqaae, seriem lam coo- 
tiguara elTiciunt, ut genere eeparari neqiieani. Vi- 
detur tribus magis auslralis. 

13. B. aciitomm, flnccis ex albo glancis, fertiliba* 
fascicnialis itimplicibiia apice trifidis, eporidiii 
globnsis albido-^lancis. 

B, •cmotiim, Pert, Mi/e, Eia; I, p, 38.,' 

Flocci ex albo cinerascenles, steriles teneHi 
eranescenles ; ferliles in fasciculura connexi, stricti, 
nitidi, apice trifidi. Sporidia ingpersa, primo for- 
san tantnm terminalia. Siccam rite explorare non 
licuit; videlnr tamen non minos B. capitatae, qnara 
sequenti aflinis, In uvtn piilrescenlibua Galliae, frt- 
quen». (v. s. a Dufodr ctimm.) 

14. B. pmptej;, floccis ^riseis, fertililius spariH 
simplidbuB, apice 3 — 5fidiB] sporidiis glolM* 
sis Gtrca apices congestis. 

Bottjtii I. Mich ^tH. p. 21Z. I, 91. / I, B. ■imples. Pa*. 

Syn. p. f>90. Spicalnria. Prrt. Myo. £ur. l,.p. 39, 

■aii. i.iujt 1. p. 63, 

Post Micbtliuiu haud It-cra. Flocci sterilM 

evanidi videnltir. Lecfa ad ligna putriila tt culmot 

graminum in lialia. (v. ic.) 

15. B, vmbeilaia, floccis ex aibo griseis, fenilibn 
ramcisis, apice uDibellatim divisis, sporidw 
circa apices conKestis globosis glaucis. 

Boirni* n. 2, 3. SlicA. gn. 1. 91./. 2, 3. (aenie UMi 
diienie). Ex hit ortae miDI Boliyl. nmoia, Ptrt, Sgm, >> 
692. Spicnlaria ranios/. Bl Sp, dlba. Pert. Myc. Ew. 1. 
p. 39. — Miicor aiobelUliia. Bull. Chomp. p. lOS. J. SOI. 
f.fi. Boliyli*. Dec, Fr. 2. p. 71. Spicnlaria iiBitisBM^ 
rert, l, c, PolTScli» nuibpllala. Lint Spec. I. p. «.H. Om 
speciminibiu e Giitlia coDieiiil; Aapergilliu qnadriBilni, tA\ 
Oht. 2. p 36 MoQilia. Peri. atye. Ear. I, p. 39. t^ 
•Clil. t-ini Spec. J. p. «J. 

A praecedeniibas liiculenier difTerl praeler cba- 
racteres datos Uoccis sterilibu^t in mycelium densnffl 
etfusnm coittextis, e quo surgant fertiles param ele* BOTilTTIS. 

Apices ♦, 5 - . G-SAi, statara majon. 
Hllusciili. Celerum 
cnjos color ex albo iii griKco - nigruin auctore Bul- 
Uttrd tratisit. >rf caulen, folia et jructa» pulrencen. 
ia «» Europa australiwi, sed etiam Rostockii lecta 
aLitA.. (V. B.) 
16. B. bicolor, iloccis e nibro gri§eis, ferlilibos 

raiiiOKifl, apice quadriridis simplicibusqiie, spo- 

riiJiis circa apices coiigestis globusis albis. 
B. bicoltiT. Lini! Sprc, 1. p. 61. 

Caespilea roriuai lin. el ultra altns, lon^e efTii- 
B09> colofc e griseo ni^^rescente hinc inde rubro, illo 
persisteute, hoc cvau^cente. Link, Transit ad se- 
qoentem tribiun, cujus multis peraffinibus speciebits 
etiam valde accedit. j4d catiles herbamm viajarum 
jmlreaceitfes ; ut BeroHni, eliain Lundae in horto Bo- 
ttuuco, aulumno. (v. v.) 

Trib. V. TERTICILLATAE. Flocci ad- 
modiiin ratuosi, ramis suboppositis et veriicillatis, 
BnbBimplicibus, patvtitibus, primo spora soltiaria 
terminatis. VerticiUium. Pieea Sifst. p, 57. Link 
Spec, 1. p. 75. 

Iiiter Butrvlides facile dignoscuntiir rainis pro 
ratione elou^alis, tenuibus, plus niinus verlicillalis, 
qui vero chtiracter in variis spccifbus varie lempe- 
xatur. Ob hunc ramorum xituin non conrundendae 
cum Stacliijliiliis el Dactifliis verliciUalis. His pro- 
xime acctd un< , etiain exlerna facie et loco , sed 
fruGliGcalioiie dilferunt. — hiatus prinarius Muco- 
rmus Butrjlidparum, in B. carnca {Mncor Link) ah 
Ehrenbergio uriino observatus, in liis facilius ob- 
aervaiur. Sed istam veaiculam terminalem, ob ra- 
tiones ad Slach^lidium allatas, saepissimc in apo- 
ridtola, seu sp')ridia Butrytidis coinmunia, collapsam 
vidimns, ut gencre sepurare non pussimus; poliua 
CtUD laudatn Khrenbi^r^iu fingatnus, eandem esse 
omnibus veris fiotryiidibus melainorphasin, aeque 
8C in Aspergillo et siaclijlidio, hinc iheoreiice ex- I I I 402 BOTRYTIS. 

cepta ai Hlacoriiias referendis, Hac de caassn ^«r- 
tiirrll. capilahm Rhrenb. non in hac Iriba, seil iat/a 
Bolr. ci/mosas ri-cepitnus. Species bujoa tribni. 
quae omues qLiaiiiuiu constat caules Kerbarum in> 
coliint, numerosae siini, ad cerlas ililliciiius redo- 
cuntiir, Examinandae sinc aqua adfusa, nam nu 
Gonidia nberriina profluiint, nnde liabitus Sporv 
Irichi siib microscopio. 

17. B. lalerllla, fluccis lalerilio - rufis, steritiboi 
late elTiisis, fcrlilibns irregulari«ir verticiUatii, 
apice mullifidis, eporidiis ovalitius. 

Sporolriclitiin lalecilinni, , Ehrenh. .' silv, Ber, p, 22. £m1 
Spee, 1. p, 15. 

Tenuissimo et denso vplamiae mucedineo longt 
laleque obducit caule» pntrescentcs, tjx 4 'i°' ^''Oi 
colore pulcbre laierilio-rufo. A caule incautioi 
derasae I. aqua adfusa slructura confusa sub micto- 
Bcnpio apparet et conidia minima, globosa, uber* 
rima profluunt; in statu incolnmi observata pu!> 
cherrimum eal Verlicillium. Flocci ferliles crecit 
Blricti, apice multifidi, a'd latera rarais inferue pO- 
rnm divisis irre^ulariter verticillali.s, siiperne sp^r* 
sis inHtnicli. Apice singulus ramns terminalur spori 
miniita pellucida, sed dein sporidia ilnccis adeperU 
ana ciim ma^nis globulis sporidiornm opacis, Ji 
caules piilrido» varios, Urltcar coarm'ala» una cum 
Tricholhecio roseo , cum qua liim larpe intertexttmf 
Eumicum elc, vidgatissima fobis plaatula, autumn», 

(y- V.) 

18. B. aUocJl^oa, floccis sterilibus densis albis, fer- 
tilibus gilvis, rami^ aubuppoisilis, sporidiis glo- 

B. Bliochroi. Liiii! Spre. I. p, J8. Nrv< Si/tt. f. 63. Ptrt, 
filyt Eia; I. p. 34. VerlicUlium allocbroiiin. Carda apid 
Slurm l. c. Hefi 11. t. 8. 

Plures formae; describn quam iiunc viram b<- 
beo, in caulibus Kbei leclam. Nurfo oculo sisrit 
mBculas adpressas mucrdiuiaH, amurplias, bincinik 
villo albo iniertexlas; JlocGi fittrilcs cnim albi, deiiM BOTRYTIS. 403 

/ 

oontexti. Fl^occi fertiles, snb microscopio erecti, 8n« 
biilati^ ad latera frequenter ramosi, ramis snboppo* 
utis, in minoribns indiyidni« simplicibus spora ter- 
minatis; in niajoribns ramosis^ sporidiis adspersis. 
fixstant insnper plnres statnrae et coloris yarietates. 
JU caules plantarum putrescentes coptose, (y. y.) 

19« B. tenera, floccis vrnbescenti-griseis, sterilibns 

tenerrimis, fertilibns ramis ternis simplicibns 

verticillatis, sporidiis globosis, 

Vertfdlliimi tenemm. Nees! Syst. p. 57. f, 55« Link Spee, 
1. p, 75. Botrytis, Pers, Myc, Eur, 1. p, 38» 

Parnm re ipsa a tribns praecedentibns differt. 
Nado ocnlo stratnm farinacenm sistit* Ad caules 
emortuos Aheae, (v. s.) 

s Veri, capitatum Tideas ioter Botr. cjmosM. 

2Dl S. crtistosa^ floccis persistenter albis, fertilibns 

simpiicibns, trifidis verticillatisqne ^ sporis glo- 

bosis terminalibns. 

Bfincor Dematinm. Fries Ohs, !• p, 2(10, (Botrjt. ramalosa 
Link hanc complecti yidetar.} 

Stratnm sistit ihncido - farinosnitn , nnnc tnbci*- 
coliforme, nnnc late effusum, constanter album. 
Snb microsc. comp. Inculenter distinguuntur flocci 
steriles densi, e qnorum hyphasmate emergunt fer- 
tiles breves, nnnc simpl^ces, nuncadmodum ramosi, 
qni perfectiores ad typum Verticiiiii luculenter ac- 
cednnt. Sporae majusculae, Mucoris peridiolum 
refernnt, primitns s^ltim in apicibns solitariae. Ad 
caules et ioUa emortua, Frequens in Heracleo Sphon^ 
iylio, autumno. (v. v.) 

Trib. VI. CORYMBOSAjE. Flocci ramo- 

sissimi, ramis ramnlo.^is coryinbosis. 

Transennt ad Trichotheda ; «poridia magna qnoqne Tulgo 
mit et in fi. parasiHca septo longitndinali (non trausTeniali; no- 
taia fidimns. 

2L B. parasifica , floccis ' persistenter albis , ferti- 
lium ramis ramulosis, sporidiis maximis glo- 
bosis. ^^^K IJacDi nofrjte*. 

^^■« Ptn. Obi.l.p, 

^^m lo». i.i'ni «pcc. 

^^H A praecedei 

^^B plantis vivis lesi . 53. . lyn. , £W. p. 53. 

, nec Dist tn A praecedenle diveraara c 
plantis vivis lpgi, qiiariim rami 

slrofii. Itami haud ad siliim verlicillatum, sed co* 
rymbosBm lendunt Sporiilia (spnrae?) maxima^ 
globosa, Eiibiiide septo Ion»itoiIiiiaIi (tipc transret» 
sali ut in proximo Tricliolbeciu) iioiala vidi. jid 
caulfs el foVia viva ; nlmia iii Thlaspi bursa Pasloni, 
sero anlvmnn. (v. v.) 

Obi, B. para.nlicae proxiiniu etl . tix dittincliUj Stmctr 

Erjfnn Sowwb. Fung, i. 400, f, 7., iu ■iliqaii Eryt, jllliariut 

' lecia». 

22. B. iurhiosa, floccis persistiiiler sordide albidis, 

ferlilium ramis eIoti«;afis simplicibue corymbo- 

sis, sporis ovali - globusis maximis, sporidiis 

minimis, 

B. epiphjlla, Pers. Iffye. Eur. I. p. SS. «ec. xpeclm., ai d», 

lerjpiio, leDtp timplici forun (acTa , longe receilil Aoccu ilM- 

pliciliiu, Sporolricliam, I.ini Spec. l p. fjl • 

iMndo oculo colore ^riseu-albD e( maciilis eflu- 

eis crustosis fnriniiceis mox diKnosiimr. Sub mi> 

croscopio flocci tam sleril<'s implexi, quam ferlil^ 

erecti, ramis lonf;is simplitibus facile discerniintnr. . 

Sporae maximae non evanesconl. sed sporidia rf- 

Tuhdunt. In fotHii rifis i<, c. Airipiicihua, (v, s.) 

= Bolrytit agartcina Link in stalu imperfectft 
in Iiac re^ione facile quaerenda, in perfeclisftimQI 
est Daclijlii spectes, 

23. B. la.ra, floccis lanacformibus persistenter al- 

bis, fertilibus inft-rne ramoai»i, ramis longissi- 

mis supeme ramuiosis, spnridiis minulis glo- 

bosis conglomeraio-insperftis. 

Speciosa, satis Slachi/l. diff^mum referens, caes- 

pitihus candidis, lanaiis, laxis, 3 — 4 Hn. altis^sic- 

calis admodum colliibescentibus. Flocci longissimi 

ferliles, raiui corjmbosi apice divisi, nndique spit- BOTRYTIS; «tt 2«. tmimitis conglomeratis denae incnutatf. /IS 
planlarum — aimiiem ad Jigna putrida Jegi, 
VMW...HO. (v, T.) 

B. tlegana, floccis teniiibDs ex albo flarescen-* 
tibns, fertilibus loDgiaBcnliB corymboso-ramo- 
eia, sporidiig globusis. 
B. elegaDi, Link 0&». 1. p. 19, ^tw, I, p. M. A». J^. ' 
Eur. I, p, 34, 

Flocci sporidiiferi longiiiscali arbQscalas ele- 
ganteB formant, ged facillime collabiinliir , til Gon- 
serrari neqneant. Lint, — /m atercore vaccino. 

Trib. Vn. PANJCULATAE. Floccis ra- 
nosissimis, ramis dichotomia sporidiis demnm con- 
spersu. — f^irgaria Nees Syat. p. 54. tiignalUet. 

Ad Sporoiricha Iransennl, ad qnae quoqne re- 
ferendae B. denaa, turbinala elc. Sporidia primitns 
Tesiculoso - congilotinata in plerisqne saltim evidentia 

Pm, JJ Itima Mi/.vogastria , v. c.M.murinum, etiam 
tj^ accedunt, sed librae rigidae, conliguae. 
W[B. camea, floccig albis, ferlilibus brevibus di- 
Vxhotomis; sporis terminalibus sporidia globosa 
' camea fundentibus. 
B, cam 

Sporidia, quamdiu inclusa> alba sunt> Ehrenb, 
Ob fiocGoa lenues facile collangos, pro Sporotricbo 
lumas, ged glalng primordialis Botrytideng, iinmo. 
Macarinus, jddli^a, falia decidua, ete., aulumno. 
(7. T.) 

Eit hac regione yidelnr Mwcor tjuemeus Sowerb, 
^ t. 378. £ 12. Inteas, jloccis ramosis diltusig, spori- 
f in Bpicis obovatis coUectig. /n ligno pulrido I 
I 
■B, virella, floccis aggre^atis mncedineis diluto 
aem^neo- viregcenlibus, sporidiis gloliQsig. 
SpsrotrichniD flnOTireiu, Linl Sprt, 1, p. I?, in iiaHUn ei* 
dleiaiB GOBieDii, 
Foe» Sjsi, Myc. HI. K rm PBNICaUUM.i ^^^H 

Sp^fiva distiacUssima , Hilvolae imtar lat^^^H 
t^epB ligaa putrida, floccis mucediiteiB recenJB^B I t^epB ligaa putrida, floccis mucediiteiB 
etatu tacliij pulTerem moveiitibus. £st. cerie ' iMa 
trytis , licet ia atala primiu-io micr. contp. subJK 
ccre non licaerit. Exsiccaium in .SpDrotricbun^ col- 
labitur^ color recens piirus virello - paUescens sub. 
bvalinns in luteo - viridem abit, LcUis^mo spatia 
ohdttcebat truncum mucidum Belulae riiAUo MSiumMW 
swm. ^fg- (t. V.) 

> ailiii reiDOIi» cnMi 
:ali eiBminaie qod licoil. Omnef tw^ 
B(i qui T. T. aowvi, GircB Lnad coltegi. NoUa in Fiorii Sbm^ 
aii rQcepla fiiii, 1 ! ! 

RcliqoBi pleraaqns Bolryiiihi lab SpDrotiicho TiilPai, i|ii»iillB 
■lA Docfy/iD, Botryt, pidvinala Link magii e ipec. gallioo, tfBm 
e dMcripliODe id Ctadosp, itiHbmaiK lefenem. IV. PENICILLIUM. Link. 

Feucillinm, Lini dia. 1. p. IS, Seci Syil. p. 58. Gm 
LiRi /. t. p. 19. ISrei l. t. p. 86. FioccBria. 
Stol. I. 301, Tjpni : IUacor cnulaoeDi, L. 

CHAlt, Flocci tubuloHi, septati; fertilei 
apice in pemcillum fiesi. Sporidia globosa, 
plicia, pellacida, in soros coacerrata, penicil" 
spersa. 

Obs. Apjcibus penicillatig , e qnibas 
a Botrytide potissimum diifert boc ^enus, 
sporidia copiosissima , minuta, numquaoi in 
lam gelatiuosam s. sporam con^lutiuala v 
Badem rati» videtur snalogi AclinocUdii. 
saepe miuus bene explicatae occnrrunt, adin 
faUacea sunt mycelii luxDries. — Cofemia, c 
specie, certe geiiere separare non valro; oi 
e floccis plarimis ferlilibus in siipjtem iutri_ _ 
sed vere coenoioca non sunt, Eadem in eudeinfl 
celio ciun Petiicilliis saepe vidi , el PeniciliiHt» c 
tattceum jam in PL Dan. t. 897, /. 1. rENiciLuim. 

ttata pi&g:itar. Intra HqQentia genera similia «xeni» 
pla Bpecieriun L indiTiduonun condenBatomm faaiid 
rara. 

1. P. faiciculahim, floccEs omnibns fertilibns dis- 
crfltis ereclis apice trifidi» Tamalosisque , apo- 
ridiis glaucescenlibns. 

P( fiudnilamn, SrniHHtrf.! Lapf, p. S12. 

Viocc! mycelii nulli obserrantnr, sed inde no- 
Tum formare genns non Hcet. Flocci feriiles dis- 
creti, nnmqaam Coremii more juDCii, apice non nt 
in geqaenlibns dicholome sed tnchotome penicitlBtt, 
ramis ramulosis. jid caiUea herhamm majorum v. c. 
Bumicum, Epilobii anguatifoUt , vere, Sclerotio duro 
taepe innatum. (r. T.) 

2. P. aparsum, floccis sterilibus efliisis, fertilibns 
Bimplicibus sparsis apice bifido - penicillaiis , 
sporidiis candidis. 

F. «andfdDin, Gm. m W^mi, TVantact. tV. f. 71. t. S, /. 
S. P. ipannm, Grtv. Fl. Crypt. StoK t. 68, f. %. ant 
IJitk, 

A P. t^ndido utique diTcrsum Tidetur, Nnllos 
caespites contieuos eCficit. sed mycelium lenne vago 
(dhuam candidum, e qno binc inde flocci fertiles 
prorsns liberi et discreii snrgunt, apice repetito- 
oickotomo escepto simplices. ^d catHea planlarum 
ncvtu, aulvmna, (t. s,) 

i. F. crustaceum, floccis slerilibus cmstaceo-con- 

teictis albis, fertilibas subramosis intricatia 

apice bifido - peoicillatis , sporidiis aeruginosis. 

Hncai cnutaceiu. Liiut, Stiec, n, 1283. ! PeDidlllDm. FUei w 

Liljtbl. Su. Fl. 3. p. 678. Tfahl. Saec. ». ZI90. Penin. 

(laacDm et expaniDDi. Lini Oti. I. p, 15. Ifeet Suit. 

f. S9. P. gUnoDB. Grev. Crypt. Scol. t. 58./. i, ii«| 

Spee. I. p. T8. excliu. wja. (alliin Linn. Detimii, txt. ■• 

S(U, (CoDteratu iiuDper JMoiiilia digiuia.) 

A praecedentibus mox recedit indole cmetacea, 

a seqnentibus colore, Juaius albiim est, ilucciqae 

cenidiis (Ktacoloribus adspersi; deia e sporidiis co> 

'i inmediocaeepitisaeruginosom, suboMTaceam. 

&2 I 
I 
I Mg PBNICILLIUH. 

Ea tantnra tempore , qno Sooci hanc fiolormi inoa* 

strare iocipiuDt, penicitli disiincli < obBervantnr ; 
jlocci aduItioreB sporidtis dUpersis coDtextiim mn- 
cediDeutn amorpb.um laoDStrant, — Hojus mycelinrs 
jn infusionibas , condimentis etc. inire liixuriat e( 
malatar. Conferatur Neea in Regenab. Bot. Zeit. 
1824. p. 16t. t. 1, , ubi tranailus in (i, jam iiulioa> 
tnr. Exinde plares formae Phycets adscriptae or- 
tum dacunt v. c. Bygrocroda alramenti, tj/pkloJerma 
etc. Agardh Syat, Alg. p. 45. 46, — Planlula longt 
vuigatiaaima ; in cibariia copioia, passim in fruclihia, 
fungia ctc. (y. t.) 

fi. Coremimn, flocciB in slipitem densom albttm Hf 

lertextis. 
Bjivmf icapnria. J7. Ban. t. 
ma$u «fHiiia. Cotem. gtanca 

esria glaaca. Grrv. Crypl. 
DOD Tidi) CoreDuiuii leacopni. 

Valde insignis prioris varietas, a qun cerle ttf 
ttim vidi. Junius fere crustaceum, sed in perfectil 
flocci fascicniatim secedunt el in stipileg nndo ocnb 
facile discernendoB copulantnr. JUt Mala vidi 
luntno. (y. v.) 

4. P. hicolor, floccia eteritibtig effusis lutescentil 
fcrtilibuB faBciculato - congestis, apice peaicill 
lis, sporidiis glaticescentibas. 

BIoDilia PenicUla*. Pm. Oh: Slyv. 2. p. 3&. (. 4, X ftl 
S^a. p. 621, «cX>m. .' Saell. 2. p. 2.^9, Coreni. Uc«Ik I 
I.iljM. I. e. CoreDiiam glaacnm el citriDnm, Pert. Mft,M 

~ ■ - - - ■ - " 7,^ ft,a Sya. p. 621, Sthm,! 
I.iljM. I. e. CareDiiDi 
£w. 1. p. 42. *3. Lint Obi. 1. /. 31. Spec. l. p. 71. t 

Praecedenli perquum aifinG, Soccis Tero I I reliquis niijuB generis diitinclura. ' Plg 
fertiies priino vidi in ttibercula stipatos, deinl 
gantur et stipiiem formanl, minuH di«tinctuiii V 

m prioris /9., capitnlumqueBubglobusum. SpOf 

in C. citrino etiam glaucescunl. j4d corj/ora pntrt-f 
Mcentia autumno. (v. t.) 
f 'V . )A camJitiw)», floccis Bterilibns conte-xtis candi- 
(lis, ferlilibus ramogis penicillatis, sporidiis can- 

P. cfDdidniD. Liuk! l 

i^riovibtis lon^e minus et specie certe tlislin- 
cRtnL Dnples Iiujus e luycelio forma; altera floc- 
cis deDse coniexlis, quae conservari potest; altera 
iloccis leiae araneosae inBtar expansis, quae fogax 
txt, IQam in Cucuuteribua putridi», hanc in /vtigiii 
elc. legimus, aulumno, (v. v.) 
(I. iJorfmium, Bnbclaralam, floWa iu stipuei 

texlis. 
Careu. candidioii. Ntet! Sytt, p, 87. f. 66. Pm. Myc, Sur, 
I. p. 43. Liut Spet, 1. p. J},.Chev. Par, p, 81. 

Clavulas sislit floccosas, demum inter se dis- 

cretas, qnas a praecedenlis a. forma mycelio den- 

lim ortas ridi. Ad /ruclua el /ungos putritioa. (v. v.) 

'8, P. roseum, floccis sterilibus efliisis, ferlilibus 

SQbramosis, sporidiis roseis. 

t. rateBin. Lini Ohi. 2, p, 37. Spec, I. p. 71, Pers. Stgc. 

Sur. I. p. 71, 

Valde lenue, facile coUabenSv tnm stratnm fn- 
naBceam mudo referens , sporidiornm colore distin- 
In cmilibti» Solani pulrcscenfilius, aiilumno. 
t Weea ab Esenbctkl (v. b.) 

^V : V. MOmUA.^ Hill. 

L (M. p. 396. MoniLae ip«c, Pers. Syn. et jiad, Peni- 
i ipec. Pers. Mifi-, Eur. (e dennidone Aaclorii bne 
fneiet.) Briarea. Carda, Tjpai: Mitcor cBenpilDitii I«m, 

BAR. Flocri tubulosi, septali; ramis ferti' 
Bionilirormibus in sporidia pellucida simplicia 

I dilabentibns. 

Genus inter PemciUium et Dacli/fitun io 
(tie intermedium, sed ab utroqne Irtciilenler 
MON1CU. diTerBnm. Sporidia Dactylii, apice dtgitatim con- 
gesta, in floccos ferliles monilifomies elDngaDtnr, 
articniis in sporidia dilabentibus. Est hac ratione 
idem erolalionis gradua ac Heiicosporium in prae- 
cedente serie, licet haec analogia non lam endens 
sit qnam reliqnornm generum ntrinsqne seriei, Asper' 
gUlo, sporidiis emmpentibus, accidentaliter seriatisf 
in capitDlum congestis, parum affine mibi Tidetor. 
Tam vero origine spondiorum, qnam Tegetatione 
Oidio proximnm ; M. penicHlata est Oidium Monili-. 
oijea stipitattim. Facile crederem Montliam cum 
Oidio oum conflnere; jam in Oidio leucoconio adest 
Btipes et Iinic similem obiter vidi stirpem dnabns 
•poridiorum catenis terminatam, quam neglexi, 
cnm et semel modo observata sit, et de genere du- 
bia restent. — Cum praesentibns aptis aynonymis 
aoTa nomina non iingenda sint , huic vidicavi paul- 
lum vagTun MonHiae, aptissimnm et primi inven- 
toris ideae respondens, qnod etiam ad Qidia exten- 
dendum, si ad monitom Michelii conJQngantnr. 
Monilia Recenl. a Tomla nnllo modo recedit, qnae 
etiam varia Anctomm Oidia sibi vindicat. — Fioc* 
conun color ax albido griseus, hyalino-pellucidus. 

i. M pmicillata, floccis discretis simpHcibns, spo- 
ridiorum catenis terminalibnB nnmerosiseimis 
laxis. 

AipergOlQi penldHdiu, Onv, Cryft, Seet. I, 82/ Fe&teiUiiDD 
ipanDm. Link Spee. 1. p, 70. BrUxH elegui, Corda apud 
Sturm. 1. 0. fl^ II. t. 6, 

Mncedo pulcherrima, ex albo griseo - hyalina, 
re ipsa Ou^ro Monilioidi affinis , sed diitlincte sUpi- 
taiB, ob graTitaiem sporidiorum malura cernua, 
Flqpci fertiles erecli, gregarii qnidem, sed inter M 
discreli, stmplicissiaii , sepiali, ad sepla demnm 
strangBlati, in arliculos intumesceates. Apice ter- 
minantor fasciculo ramornm indefinitomm, in spo- 
ridia snbglobosa dilabentinm. j^d gramina »ub 
prelo tudantia dele.ril GreviUe. (v. 8.) _ ir. digitata, floceU cBespitonfl snbialricatia sim- 

plicibus, sporidiarnm calenis termtnalibiis snb- 

qaiuis erecti». 

AipeTgffiiu n. 8. Jttirf, pfn, i. 91, /.3. MMor i»e*piKmii 

o. LiAB. Spfc. a. f, Jf>56, — ei e «yn. ei despr: Aiperg. 

Mmples. IVri. i^. p. 41. Monilii djgitau. Pm, Si/h. p, 

693. j^Ib. el Schvein. Consp, p, 693. — etiam PeDicIII, 

glBneiiiD. Pm-t. W^e. Eiir, I, p. 40. — licei hoc loco eTir 

demet cain reuicill. eiBMaeeo confiUUDi, C(r. Obi. infra, . 

I Difficilis speCies, quam «xaisterc vix dubilan- 

Jdnj iicet plurifni cum P. cruntaceo comraTitasse vi- 

^Mbtur. A praecedenie recedii ul PentciU. cruata- 

temn a P. spar»o, floccis aierilibus in ttcnsimt cae-- 

Spitem imricatis, sporidiornm cateois pancis digi- 

tatlB. Ad fracim putridoit; ne tantum in malo Li- 

■ obaenvase monet Micheli, qni cum Aspergillo 
uDn coiijun^ret Penicillii speciem, jiutiimno. 
fti. AA hane dablam ptaDiim eiian -ei, icone petilnerfl 
ptttintlMni Bnll. ChaiDp p. 107. t. SM. t. 11.; ukilta 
"mu Maileiit Anciorem auie ocnlos habuiuB iPenicilliain cnutd* 
eMNs el icanem BHalTtiGain ad icoaeiu MlcfaeSf BCWuoiodwie, 

3, M. rucemma, iloccis caespitosis racemo80-ra- 

mosis, aporidiorum cateois lateralibtu termi- 

nalibusque ternatis. 

Aapeig, B. 9, Mieh. gtn, p. 213. (, 91. /. 4, Mncor eaeipl- 

tonu p. Li-tn. l. c. B^Hvn I. \3i. f. 2.:A*feig. rwwniOHii. 

Pen. diip. p, 41. Alonilii cacemoia, Pers, Sy». p. C92. 

Penlcilliam racem. Mye. Bur. I, p, 41, ' . , 

Species pidclira et digtincla, crescendi nuido 

praecedenti similis, sed longe diversa Quccis race- 

inoso - ramosis , sporidiornm catenis, pedlcellatis bre- 

ribtis ternis. Pendet ipsa species ab iconibus cita- 

IM, a Penicillio diversissimis. Ad lerram et cor- 

pora putre»cetitia in I/alia, Anglia. (v. ic) 

Obi. Similem lidi ipetmm in foltii TiHlridiii Eoacemtii, 
I coUapKani, I 
■ . ^euiles, Sepiij c pelluc ) QoccotuiD ab omBi CUdO' 
DACTTUDM. VI. DACTTLIUM, Neen. 

Dtttj&m. Ifeet SyH. p. i%. (ipedei dBplieei} CladoboliTga. 
Neei 1. c. p. AS. (ipedei utnoHe) Botryi. ipec. ^ - 

CHAit. Fiocci tabnlDsi, eeptaii, apicibi 

r)licibiu atieanalis, Sporidia apicibns floccorum 
axe adbaeremia, davala aot oblongaia, seplata. 
Stpla nofl in quovu atatu obtenianda, 

Obs. Ob eporidia piura, noraialiter qaalenu, 
in apicibas primilus digiiata nomen imposuit illastr. 
JVns a£ Eaenbeck. Species simpliceg et ramosae far. 
mis iutermediis Ganjanguntnr. £at io faac serie 
Wtlminlhosporii analogon; maxime Tero aOine eit 
Bolrf/tidi; ex idea Tero haec genera incnlenler dil- 
feruQt. .Sporidia Dactylii semper magna, oblon- 
gala, immo cyliadrica, discrela, subseplata, in api> 
cibos primo digitatim congesla, haud m soros con* 
glntinaia. JMorphosis ideo longe alia. RespODdenl 
nempe sporidia Dactjlii sporis primariiB Botryti- 
dis; sed iUa non in «pondifi solTtiDtnr, inde^ 
ipsa sporldia dicanlnr. 

**' SimpHeia. Dadylia. Nee», Link. 
!• D. nigrum, floccis spartig siniplicibns nigiiij 
«poridiis obovato - oblongia pelladdis leptatis. 
D. nfgnini. LM! SfM. 1. p. 77, 

Pnlveris jnstar sabtiliuimi nigri ligno incnin- 
bit. Flocci arcte adnaii, ut a ligno facile separan 
netjneant, opaci, anicnlis brevifiBiniis , nt monilifor* 
mea appareant. Link. — In Ugno e.raiccato DitUnv; 
dedit Illnstr. LinJt. (v. s.) 

2> O. cafididum, floccis aggregatis sintplicibtu al»_ 
bis, sporidiis obloago-clavatiB septatis, 
D. ouididnn. Ifett • Sytt. p. M. /, S8. Pm. Myc 
f. 40. Xml Sper. 1. p. 77. 0«'. Par. I. 3. /. 13. 
Perpnsillnm, floccis nndo ocnlo rix discel 
ditt fannam slratam albam referens. Plocci i 
let eranidt; fertiles simplicissimi , septaii, «poi 
DAGTfLIUH. ^^^.lnalibiis diiplo circiler lon^iores. Sporidia nu- 
■faa, erecta, 4, 5, sed quibusdam decidnis horaiii 
oiiniema eacpe depauperatus. ^d carticia i/uercirn 
paginam interiorcvi. (v. s.) 

ID, CheoaUieri a. Sporocepbatiiia qDaieraatnia, Chm. per. p. 
|[9< ■ priori nnica diffari lepdi eTaiiiilu ei laco in foHi$ 
I * Ramoia. Cladobotrya. Neea. Botrytid. «p. 
1>ti \ aggregatis albis, fertili- 
sporidiia pyriformibus, septis pyriferum, 
ns rage ramosia , 

eTanescenlibus. 

Daciylio candido haud absimile, sed caespites 
format mucedineoa , minntos, confluentes. Fiocci 
fertiles a sterilibus vix eievati, lenuissimi, ramosij 
ramis laxis brevibos. Omnino genera Daclylium et 
Gadohotryon juogtt, et seqnentis forte varietas est^ 
nam habitus fere idem, sed septa spuridioram non 
in bac observo distincta, et qnoad floceos ferlile» 
eadem inter hanc et seqnentem iDtercedil diBerentia 
ac inter D. macroaporvm, ei varium. CoTor spori- 
dioriim insupar albns est.' jid cmiles deliqueaceniea 
plantarum , aiitnmno. (v. v.) 
4, D, tenellum, fioccos aggregatis albis, fertilibus 

Eubverticillato - ramDsis , sporidiis qnaternatis 

obovatis seplaiis. 

Parva el pulchella apecies, genns nostro sensn 
flximie illustrans. Mudo oculo parum insigois; ma- 
cnlas sislit mucedineas albas, vix rubeates, etiam 
snb lente simplici amorphaa. Microscopio compo^ 
gito snbjecta facile disliagtiuntur flocci fertiles erecii, 
breres, tenelli seplati, ramia brevibiis, qnibusdam 
verticillatis ; minores globuto s. d, VerticilUi ler- 
luinati visi suDl ; ma^ores vero sporidiis 3 —4, la— 
xis, obovatis, opacis, uui puncto adflxis; aepta ob 
sporidia Ooccis magis opaca snb summo angmeoto 
inicr. coup. tantum perspicitmtnr. Loco et tempore 
vli prior. (t. V,) 414 DACryilT?», 

5, Z>. maa-osporum , floccis sg^^regttia albis roaei»- 

!ne; feriiHum ramuiis brerisBimis subverlkil- 
itis sporidiis obovato - cylindricis snbteniis, 
passini septatis terraioatig. 
' niA* caropa. Pm. Sipt. p. 689. ^?*. *f ScfaveiH. p, Ml, 
Imc ex *pec. miari* ipi>cut: licei icoti longe recedai! Bs> 
irjlM macroipora. DiVfn. a^Ki7 Slum, l, c, 4, I. 50 hiid ' 
Sprc. l.p. iJ. 

Caespites eJTiis!, saepe late caiifiuentes, uncia- 
les , sistUDl tomeatum ex albo in colorem pulcfaire 
carneo - rubnim mutaium. Hic color e sporidiii 
pendere ridelur, liccl fpsa anb microscopio alba ap^ 
pareaut. Flocci ferliles, inferne simplices, sursnm 
ramalis brevibas Tenicillatis oppositisve acumina- 
lis aacti. Sporidia sim et forma prorsiis ^eoeris; 
«epla rarius licet vidi. HJaxune abundat in fotiia 
coacervatig in pralis palmtotia gilvaiicis jam aettatt. 

XV. T.) 

* D. varium, floccis effusis vage ramosis, ramii 
elongalis, sporidiis .sabcylindricis passim M* 
ptaliBt 
CladabalrTon ytnam, Jfeft! Sifit. p. H. f. 54. Botr, vuio- 
iperma. T-iiii dit>. 2. p. 36, Ptrt. Myc. I. p. 35. {JkXj- 
laap. roiean. PJirenb. nlv. p, 14, iporolrichiiin crliiidri- 
ipDram. 2.miI Spec. I . p. 14.') 

Habitiis plantae vivae prorsus praecedentis ul 
UOQ facite distitiguas; icones msgis differunt qaam 
ipsae plantae. Jkd fi^na putrida prostrala. (t. V.) 

Oba, Eil qaseilam bnjua apedei ia habim imigiua «•■ 
TyieAoihfcioiitun cemenientia , pMceipae li bDJas (oniu BotiJ- 
-tidet camparaair. afycor rasnit BuU. CliBmp. p. 103. I, £M, 
f. 4, Balrylii rasea Doc. Fr. 2, p. 71. iiiler bai specie* ambigw 
«b iporiilia oblODga, ramoi reclangnloi Dud. varia proiima, 
locDs poliuimam SyphcUae roseae, ipeciei ab i 
«imae. Bnlliardi labulae Diiiie nan adiDnl. 

.6. B. dendroidea, floccis aggregaiis 

albis, ramis ramulosis, sporidiis lerminalibiu 
obovatis et cylindricis septalis. 
nincar iletiilnndes. BuI7. Champ. p. lOS. (. 601. /. 9. Bo(i7- 
lis. Utc, f>. 2, p, 70. Peri. lUi/c, Elr. 1. p, 34, Botiilii I SPOROTRICHUM. 415 

"(iaaAr "tft- <* firAw*n. Conap. p, 363. B. Agaridiu. 
I,Mf Oht, I. p, 13. .Sjire. I p. 84. Dillm. l. e. 4. t. 41. 
JVn. I. c, Sporotricb. Bolelonun, Ehrenb, ! Btr. p, 22. 

Fnngoa laagaescentes obducit lana tenni> densil, 
alba, Bd Duciam et ullra extensa. FJocci lineam 
longi, raoiosissimi , ramis lateralibnB brevioribns, 
adnltiores saepe decambentes. Sporidia geoeris 
more mag^i obovaia, sed variant adulliora mag^is 
elongata et Jiaec Inculenter septata, in apicibas 
acumioatis cougests , facile deciilaa, ^d jigarico» 
et BoTelos pulriJos , abundc, autumno. (t. T.) 

Obi. 1. TBriai iutiiper vidimiu bDJos nMiiralii gsueru tpe- 
dei oiim iiiier«ni]B>. CBvesa, ne aeplia ipDridiornia nimium (ri- 
bou, luec eDim in eadem ipede edaiuil ei deiuiii, anlecedentia 
Tevo geuerk eii ffiraper cnreill. BeUqnae boUe cerle ei cooitan- 

Oht. X. Botrjtiiles el Sporoiriclui , tiioriilili nia|;nig OTaJi- 
bu, aoTam inter lioc el Sporolricbnm mediom geaiu efiicere n- 
iI*Blnt. Sed morjibasii, nBica fida gonetnm basij, pleoe obi«r- TH. SPOROTRICHUM. Link refonu. CHAR. Flocci erecti ant caeipitoso - conTer- 
geutes, ramosi, aeptati, unifurmes, liaud mucedi- 
nei. Sporidia libera, simplicia, primo (loccis inter- 
texta aut obtecta, dein itiHpersa. Flocci fiaccescen- 
m facile decumbentei. Sporidta majiuculaf pellucida. 

Obs. Difficillimum genus, quod lubenter, si 
licnerat, sicco pede transiissem. Hoc enim maxime 
mycelia elc. diversissimae nalurae et originis tangit. 
Non tantum omnes species floccis expausis centri- 
fDgia etc huc relatae aut e prisco sensu referendae 
mycelia sunt, sed mtiltae eiiam flnccis erectis, la- 
DMis, opacis vnl^o et miautis conidiis inspersis. 
^^yu* ft Fawi>orii etc, mjcelia eximie Sporolricba ^^— 
I SPOROTRICHUH. 

refernnt. ~ Inter centnrias dabiamm tamen adetml 
iiliae inBigninres et evidentes, absque dubio autono- 
mae. Haritm atiqnot notissimas in generfs lantom 
exemplum afferam. Malo in his defectn, qnam ex- 
cesgu peccare, ne fiiliiri generis studii diificultatea 
augeam. De Botryt, diOerenlia supra ad illnd ge- 
nna disseruimns. Flocci alhi praecipne suapecli. 

' Ftoccia ereclis {aporidtis tmtaixtis) obacttri», 
nignSf olwaceis, cinereia etc. 

1. S. nigrum, floccis erectis dichotomo - virgatts 
nigris, apice altenualiB, sporidiis globosis con- 
coloribus. 

Bjuat nigia, ytt. .dml, Botrjlui tJgra, Linil Obi, I. d, 
12. Spec. 1. p, 62. Greu. Crypt. Scol. I. 27^ TTu^it 
uigra. Nefs' Sysl. f. 52. 

Habitus byssinns, caespitibusnuncefTasis, nnnc 
longlomerato - rotundis cumpactioribus, qnale a 
Summerfellio habeo, Flocci, ul in hoc genere» 
prorsiis uniformes, omnes erecti, dicIiDiomo ~ vir- 
gati, aiteiinati, certe septati, licet eepta ob nignun 
culorem minus conspicua. Sporldia copiosa, rafiiia 
plenim(|ae inhaerenlia. Ad irunco» tt cortices frt^ 
t{uen». (v. V.) 

2. S. geochroum , ' Ooccis erectis ramosissimis vfr- 
gatii - dichotomis oliraceo - griseis^ sporidiis 
globosis minntis, 

BolTjI. poljqiora. Lint ! Oia, I. p. 12. Spte. 1. p, M* 
JHiiiH. apud. Slnrm, 3. i, 35, SpoiQlrliih, seocluom, Ilt^ 
nuu..' ui. n, 117. coUapania. 

Praecedenti aftine, at colore, ramis mintu stii^ 
clis etc. certe diversum. Mvcelium expausnm nnm- 
^uam vidi. Polyspora omnia sunt Sporolricka, ez- 
siatQue «liud Sp, polysporum Link, quare Desma< 
zieri noinen scrvavi, Ad truncos et ramoa pulrt- 
scenlea, auiumno Jrequem. (v, v.) 
3.. S. cinereo - fircnSf elTusam, Soccis erectis snb- 
,j,,ramosis e viridi cinerascentibns, sporidiis glfr< 
_ j j|)osiH magnis. ^^Hr^«tm - Tire 
^^ExnwE Spte, 1, SFOROTRICHDM. 
L XnwE Spte, 1, p. 

Laie effDSDin, ad 4 pollices etDltra expansuni, 
primo.laete virtra, Telulionm, exsiccaliun collabena 
et fuscam, ia superficie pulverulentam. Diu pro 
Demat. yirescente P. Itabui. Ad inmcos putrescen- 
iea, praecipue Belulae, m Smoiandia aaUim copiose. 
Kere. (v. v.) 

4, S. oUvaceum, effnsnm, floccis erectis snbramosis 
brevissimis oliTaceis, sporii^iis globosis parvia. 

BolrTiu oliTRcea, XinJE.' Spec, 1. p. 5$. Oia, I, p. 12. 
Praecedentibns multoties tennius, fioccis nuJo 
ocnlo non discernendis, maculaa tenues snbveluti- 
nas olivaceas sistens. Ad fruncoa putrescentes, (v. s.) 

5, S. eiaeochroum, caespitilium, floccis erecti» vage 
ramosis olivaceis, sporidiis globosis paryis. 
Caespiies sisiit minutos, rotandos, pnlverulen- 

loe, sed etiam nudo oculo Hoccosos, \ lin. latos, at 
facile confiueates. Rami elongali, subsimplices, ae- 
qnales. Ad Rosarum v. c. R. pomiferae fructm pu- 
treacentes aulumno. (v. v,) 

6, S. ? turbinalum , fioccis in caeRpituIun) turbi- 
natum congestis fastigiaiis caesiis, sporidiis ro- 
tundis subcapitatis candidis. 

Poljaedi tatbinata. Kura. tt Schnidi Jtfyc. Befl 1, p, 83, 
Bolrjlu. lAnk Spee. 1. p, 60. 
Flocci coemleo - cinerei, lineain atting^entes, 
basi condensati, ex uno puncto quasi egressi, snr- 
smn expansi, laxiorea. Sporidia nitida e vegeta- 
tione indicata magis peripherica evadnnl. Ad botr 
teDna retuli ob alfinitatem cum S. candido et ean- 
dem formam in specie qnadam aurea vidi. Ad llgna 
fitwa Lipsiae Jeclum. 

* * Floccis erectis (sporidiis immixtta) Jacte 
aHoratis (rufis, rubris, luteia, candidis). 
1t 8. rubiginosum, floccis interlexlis vagi 

tporidiisque magim saboTalibos rabiginosia. 
I 
■ SPOROTRICHDM. 

SpeciM insigaisr celeris lon^e firmiorf floodl 
eridenler septaris, craasioribus ciaain reliqnonuti, 
Tag^ ramosis et in caespitem iatricatis compactQin. 
Racodiaceam. j4d ligna pmrida, rarau. (t. t.) 

8. S. ferrugineumt floccis intertextis ramosis feN 
rngineis, Bporidiis etofaosis miniitis. 
Tomentnm sistit lale effuflitm fermgineniBa 

FloGci crBBsinscnli , inter prioris el seqnentis mecUif 
fragiles ! , ceterom byssino - persistentes. Cimi my 
celiis neutiquam conrundenda snat hoc et praec** 
dens. ^d truncos pulrido*. (y. v.) 

9. S. fuh-um, fioccis intertexiis subramosis falns, 
sporidiis globosis. 

Denwtiiim oUne. Pert. Stfn, p, 697. Botijiii folTi. I,iU 

Spec. 1, p. i8. (ipeciineii uod *idi, led de«cr. Liukii tei- 

boleniu conTeDit; lectam ad temm oUanimiD Ttporariii.) 

Praecedentibua teDuins, laxins, S. cittereovr 

renti prioris flectionis respoadeDs. Nostmm lectiun 

est Petropoli in rami» ttejectia salicinis, (r. b,) 

Colur in nostro persistens, nec canescens, qof 
lem PersoOQ describit, nt B^BSum fingeres, Sei 
bac de re silet Link. 

10. S, cinnabariimm, floccis lenellig erecto-intrio*> 
tia ramosis roseis, sporidtis globosia ciiuiab»* 
rinis. 

Demai, diuibHinnm, Per», Syn, p, 697. (A. 8. T«n> Bjw» 

MacnliB expBnsig Telntinia gnblimitatis colare 

{tnlclire roseo - cinnabarinis mox dignoscitar. Go' 
ore saltim conTenire videtnr haud satis cognilQm 
Acremonivm nitidum Mart Erl. p. 339, sed acervuli 
tnianti, ^ — 2 lin. taatum Ion;p. .M Daedaleam 
quercinam etiamnoa vtdimuif sed perfecliua ad corli- 
cea arhorum , raro. (t. T.) 

11. 8, aureum, floccis ramoaissimis erectis auran* 
tiacis, sporidiis globosia concoloribus. Tiieboderma a Pen, Syn. p, 232. uk. BoliTttt t.iia.' 06t, 1. p. 12. f. 18. Peri. Slyr. Em. 
I, p, U. lAik Sptt. l. F- 59, (Cfr. Satii, i, 378. /. 11>J SPOROTRICHUM, 
If^Caespites format late efTusos ad plnres polii- 
«xpansos, ad Im, crassoK, colore persintente. 
u<».ain difficillinie, a Sp. auranliaco distinguitnr.** 
Link. Vidi quidem, sed inter Taria afQnia rite li-' 
nitare uan potui. /n caalibus pktniarmn praecipue 
OmbeU^efarum siccarum, corticihtsgut arborum. T-'"*r. 
('•T.) 

ISt S. fiavicam, floccis vage ramosis erecto - intri-' 
sporidiisqne globosis flavicanlibus. 
_ _ flaiieint, Linl! Sptc. 2. p. 36. B. flaiWn. JTort. 
'£r/. p. 343, (Acladiain inicTaapenuani, Liiiit') 

Effusum, tenaissimum, stalura S. oiivacei; Acla? 
diis Link et Sporotrichis eiuadem prope accedens, 
fagax. Color floccorum ]unioram albicans. Ad 
ratnos dejectos. (v. b.) 

13, S. conspersum , floccis erectis snfasimplicifaas e 
)u1eo albis , sporidiis ovalibufi hinc inde adsper- 
sis albidis, 

AcladiaiD Gonipemim, Lini! Ohi, 1. p. 9. /. I3. Xeei Sytt, 
p. Si. f. 50. PcT». Myc. 1. p. Z8. Besmas. exi, n. 401. 

Tenelltim, indeterminalum , ,,caespites initio 
format parvns , tum late expansos. " Habitn ita cnm 
praecedenlibus convenit sporidiisque vage adspersis 
cum n. 7. et 8, ut non potnerim non ad liDC ge> 
nos referre. ^d Iruncos pulrescentes. (v. v.) 
11. S. densum, floccis in caeapitnlum globosnm con- 
densalis virgale ramosis sporidiiaqne ovalibns 
albis. 
TriGboderma cndldiiDi, jllb, et Sthtuein. p. 137. Balrjlls' 
lieiua. Ditfm. ! apvd Slarm. Deulichl, Fl. III. 4, t. 52. 
tiai Spec. I, p. 54, (oon Sp. dtnmm LiDk , Nee< Syw, 
f< 4S. , qnod mjcelia lauiamni pMMu laltiiii coDTrail.) 
Reliqnis, exceplo foraan n, 6., compactius, 
Trichoderma minntnm candidnm, lineam passim 
Untnm lalum, aemnlans. Sporidia copiosa. jii 
tmices vetuslos, muscos elc. /retjuena. (v, v.) 

Hae species saiis instgnes snnt, facili negotio 
^erneudae. Plures afferre nolui, Bolrj/tia geotricha I «eo SPOROTRICHDM. 

(Geolricham candidnm Link Obi. 1. p. 15. f. 2B^ 
Ket» Sytt. f. 43. Torala GeotrichB Corja), B. tfU 
gata Liiik! etc, a myceliie certe dignoBcere luHi 
T«Ieo. 

« * • Floccu ^oridia prima obtegetitibiM, cMm 
vergenti -infricatia, tlein relasatis vagis tporidii» «£• 
tpern». Fiocci eemper albidi. Sporotrichum pr. a. 
A. Anctomm. 

In diverso Btata horun et aiitccedentinm indi- 
Tidna adeo simillima Bnnt, iit ne leviesimam <\m- 
dem discrimen inveniatnr. A myceltis iilique dia« 
lingai posaunt auloDoma, si per totam evolntionis 
seriem observantur {floccis convergenti - caespitosiij 
sporidia primo obtegentibus, sporidiorum copia & 
8. p.), sed hoc fieri nequil ad singula cajusqoe ati- 
tns specimitta sive viva sive sicca, Toia hisioria 
observanda esl. Cenluriam sahim s. d. Sporotricho- 
rum observaveram , cam veram demum naiarais 
perspexi, antecedenliaqne mea studia frustranea io- 
tellexi, Omnia denuo observandi defuit tempnsi 
meling igitnr visum est haec seponere, qnsm dnbiii 
Bcienliam onerare. Neqne e descriptionibus hacte- 
nns daiis, utrum verae an spuriaesini species, per- 
spiciinr; binc unam alleramve tautum addam. Cfr. 
ceteram Liitk, peraoon, 

15, S. ? caicigena, lenne, eflbsum, floccis Ivxis, s|ii>* 
ridiis globosia nigris, 

S, cddgeD*. Litii! Spec, I. p. l9. e. rpb 

Colore nigricanie tingit parietea calGe' — ^_ 
illiniios. 8p. parielum Link I. c. alter vtdeinr sta- 
InB, sed ntrinsqne Tc^eiatio hanc speciem abnor- 
memet suspectam reddit. Vratiiilaviae Uclum. (t, s.) 

16. S.virtsceni, caespilnloso - inlricatnm, dein ef- 
fusnm laxnm, floccis tenerrimis, sporidiis glo' 
bosis obscure olivaceo- viridibua. 

S, tireiGMi. 1.\hI! Spet. I. p, 16. exiH. ijn. pl. 

Ad specimina Linkiana mihi primo qnoque 
sUtos exoletus Trickodci-viatia viridisv idebaitur, deitt 
SPOROTRlCmiM. 

GopiosieBime per omtiia stadia sequi licuit. 
taespitulos prinio sistit rotundos, compactos. teta 
araneae iDstar obductos; deia vero laxe etrusum, 
sporidiis effiisis iDqainaus, floccis raris ct lenerri- 
mis. Copiosiasime ad ligna sctssa pinea, humida co- 
acervata, hieme. (y. T.) 

17. 8. chlorinum, erecto - intricatnm , floccis densiB 
mollissimis simplicibDS ramosisque, sporidiis 
glomeratis globosia flavoviridibus, 

S. chloriaimi. Ltnk! Spec, l. p, 17. e, ■, 

Pannum eliitsunt indeterminatum amoene Oavo> 
Tiridem sistit, nec hBctenus vidi vere caespitoso- 
intricatum. Flocci copiosi, persistenles, erecIinscuU, 
tit potiuB ad Adadia Link, seu priorem sectiouem 
referendiun esset. Ad foJia exsiccala. (v. v.) 

18. S, griseum, efliisum, tenne, floccis densisj spo- 
ridiis crebris globosis grtseis, 

S. griienin. Lial Spee, I. p. 8, C i, (AFfine dicitar S. tnuri' 
mm. 1. c. e definilioiie Tix diiccruendiun, oiMloco lerreilri.} 

Obiter vidi, sed historiai 
persecnlus 
primarius. 
numidii, 

19. S. vim 
g-lobos 
I el ori^inem hand 
Forte Sp. fuiiginmum Pers. status 
Ad caules plantarum prope terram locia um, pannosum, intertextumj e sporidiis 
i vinoso-cinerasceiis. 

lOiam. Schwein.! Car. n. 1344. 

Ad S, chfurlnum, ia staln nempe viBO, acoedit, 
majusculum et caespiles longos elBciena. Ad /iin- 
gos pulridoa Caridinae, (v. s^ 
20. 8. sttUcinum, pannosnm, interteXtum, e spori- 

diis globosis rubiginosum, 
DenBl, laliciinun. ptrt, Syti, p. 699. jt. S. p. 368. 

Affine S. chlorino videtur, at tenuias, determi- 
natlim. MajuS, quam Etiropaenm, in folits Aceris 
rubri in America vidit Sthweiniz. Ad /olia dejecla 
salicina, e grege Velricum, hieme, rarius. (v, v.) 

Aliam subfulvam speciem ad folia salicina le- 
ctam misit Oreville. 

Frin Sjit. M7C. III. L ?5^ SPOROTRICHUM. im, pannosnm, efFDSatn, florcU 
sporiiliig suboTalibiu maximis . I. p. n. Bp, I * fusco - ali 
«rectiuscaHs, 
fuscis. Est inter eyidcDtiares et vtilg-ttisBinias speries, 
) macnlas sistens latias «xpansas medJa fnscas ambilu 
I «Ibas, sed evolntione discrepat Thelephoramm ele- 
I- mentis simiie. Md Iruncos pulridos. {t. v.) 
[ 2i. S. rvberrtmvm, caespitosu-conglomerattmi, pri- 

mo floccis tenerrimis (ectum, dein sporidiis 

nndis copiosissime coacerratid globosis late- 

ritio-rnbris. 

Verissimam Sporolrichum sensn nostro, spori- 
lldiis admodnm Gompacits, floccis eranidis, dennda- 
•" lis. Ad pannwn pulridum aim Sporolricko sulpkureo 

loca suffocaio. (v. v.) 
' 23. S. mycopkUam, tenne, eiTtisum, floccis crispis, 

sporidiis copiosissimis globosis rubris. 

8p, DjeopbiluQ. Lii^ Spec. I. p, 1%. c, i. 

Verissima Tidetnr Sporolrichi (nisi Alenrisma- 
■. tis) speciea ob floccos crispos, fugaces, formantea 
acervulos demnm conflaentes, repentes per rimas 
et sulcos in fungia majoribus. 

24. S. roseuvt, floccis caespilitiis ereciis , demum 
evanidis laxis, sporidiis congestis globosia 
roseis. 
p. roieuia. iMiik Oh, II. f. 3£, ttaa Fera. , qnod Bjui c. Sp. putDoriDi. LuJ. t, t, in panDO paireKenie. In chuu 
compii ■ ae lecium. 
Species lenclla, primo erecto-caespiiosa, deia 
1" Tcldxata , floccis rarioribus. Culore sparidiornm di- 
1 gnoscilar. .'^pecrea ;illaias hand dislinxi, cum planla 
fa me visa in uuUam earum plene quaJret, ut e sia- 
ptione muteiur. J3vfr. rosta Link! Spec. \t. 57. ho- 
SPOftOTPaCHl/M. 

fiis habet colores, flDccos Tero SporotrJcIii flavimii- 
•is. /-.'g:' arf caulea plaiitanim siccos, (v. v.) 

25. S. awanliacum, effuEuin, floccis cripsis laxis, 
sporidiis globosis croceis (ftilvisve,) 

^^^HipM ■nraitiiu. Bull. Champ, I, 504. f, S. AegerilB ennui- 
^^Hun. Det. fV-. 2. p, 72. ez Link. Sp. BiueoDi. Liid/ 
^^^■m. 1. 

^^^^Flocci pnmo evidentes, in ambita niiili albi, 

' JKnram ommno evanesceates. Gmu spec. Linkiano 

non prorsus convenit planta a me lecta magis et- 

fasa, sporidiis fulvis, ai vix differt. jid corticea 

prostratos. (v. v.) 

26. S. menlariutn, caespitoao - inlricatumi limila- 
tum , ' Jluccis laxis , sporidiis globosis nunatis 
congpslis nibris, Link. 

i 8. icotophilDm. Lini .' Spec, 1, p. 16. 

J b. ■poridiii roaeia. Sp. alercorariuin. jLinit.' /, e. p, 13. 

I,' t, iporidjii flavii, Sp. laerilaiimn. 1. c. p. 10. 

1 d. iporidiia pallide fiatis, Sp. inqiiiiiiliun. l, c. .' p. S, 

Hae quatuor toruiae ab III. Linkio ipso sub 

> uomine Sp. mertiarii riibri, rosei, flavt el albi jun- 

\ gtmior; nam omnes eodemlocO lectae suut et forma 

J emnino congruunt. Caespituli 3 — 4 lin, lati. In 

ntrda kumana, Beroliiti lectum. (v. v.) 

27. S, vittltintim, floccis in caespitem laxum, dein 

etf uBum inlricatis, sporidiis laxis globosis ochrea- 

ceo - llavis. 

• 9p, vitelliiiiiin. Lfni ^ee. I, p. 10. c, t.J ,,CDlor fngax. " 

EoJem loco cum Sp, viresccnli lioc feftimua, at 

' DlliItD majus esli irregulare magis in statu vegeto 

expansiim. Flocci evidenliores, in caespilem collecli; 

in medio caespiiis laxi obviam vemunt sporidia^ 

dein floccis evanidis effnsa, Sp. flavianmum Liak! 

■poridiis flavissimis recedit, j4d ligna pineu scissa 

aacervata, kieme. (v.'v.) 

Sl. S. sulphureiim, floccis in caespilem minutum 

i'unciia, deia evanidis, sporidiis minntis glo- 
lous coacervalis sulpliureis. 

L2 
SPOROTRICHDM. 
S nulphnretim. Grev. ! Crypl. S^-vl, *. 108. f. 2. ip. liMM 
ei ipnninm. Link Spee. I. p. 9. 10.? ■'•••• 

• Cerlissime a praecedeule diirert. Flocrf'fi^iieri 
runi, primo tegentes sporidia in scerrum stipsla, 
dein evaiiescentes , acerriim sporidtornm nDdnm re- 
liaquentes. Color flavisBiinua, sulphiirens. ^M efar- 
tant piilridam , tn paano piHrescettte etc, satis /rfqtUKt, 
locis suffocalia. (v. v.) 

29. S. luleo-album, tenae, effasum, floccis laxi^ 
sporidiis parvJs globosis flavescentibns, 

Sp. laleo • aUnml, LM Spn, l. p. 9. e. i. 

„Flocci iiistar telac araneae (slatus forte col* 
lapsiis) caules invcstiunt, at non obiegraDt, sed ro* 
mole sese decussaut; facillime evanescuDt" Link. 
In caulV}us plantarum exsiccatis inprimia' VmbeUiff 
rarum. 

30. S. caemeilum, tenerrimiim, primo caespiliilosniii, 
deiu laxum, iloccis raris, sporiiliis globosis «I- 
bido -• caL'Kiis. 

AdmDdam tenellnm; caespitem primo sistil floe^ 
cornm ereclo - convergeniiiim vix cunKpicnaui ; twi 
llocci breves, dein decnnibentes, eflusi, araneoiii 
gporidiis conglomeratis hinc inde adsperhi. Ad jif 
lia decidua coacervala Pagi Caslatteae, Aceris tiu^ 
doplalani etc, ineunte hieme. (v. v.) 

31. £1. polysporum, caegpititium, sobcompactam , li* 
milatnm, floccis densis, aporidiis globosia mi- 
nalis albis. 

S|>. poljripanim. I.nut'.' Spee. 1. p, Z. c, i. 

Varias ante oculos babui formas, etiam tennio- 
eflicere videntur specieiiL 
i corticea, cauiea planla- Qcci sat t persistentes. 32. S. Ia.n , laxum, floccis rarii> Lini Spte. \. p. 1, Ntrt Syil, f, U. Bf, i Grtv, Crypi.i. 108,/, ACRKMOMtJM. 

Pennltimo simile, jnniDs ntiqne in oaespilem 
condensatum minntnm, set) coltabfscendo floccimoic 
relaxantnr et raresciiui. ^d trunco», in merda etc, 

^^- ■^■> . 

Reliqnae Anctornm gpecies nimis incertae milii 
videntnr. Plores e Ltchenosamm grege potiaa vi- 
ilentur v. c. Sp. Puiveraria, latebraruin, olivacewn 
etc. P. Omnes expansae JVIycelia. Vm. ACREMONIUM. Link. 

* I. p. 13, Jtit* Sytt, p. 4S. SyiU Orb. feg. 1. 

pCHAR. Flocci septati , ramnlis lateralibns te- 

'teimia terminatis sporidio? Tesiculari adnato. 

xi decumbentea apice pronascentes. 

' ObB. Araneae telam referunl tenellae et deli- 
[ae bnjus generis species, quas autonomas ajltuc 
non conslat. Recedunt maxime a typo Macediuum 
nnrmali itoccis decnmbentibns sporidiornmqDe indole. 
Tangnnt evidenlia Mjcelia, cjualis certe huc relata 
Mimantia globulifera Schum. Anctomm fide insero 
jnxta Sporolriclia , cnm viderim t. c. Spi»'. cinereo- 
mrenti» specc. inimat., similibns sporidiis? vesicu- 
laribns, sed non pedicellatis, instructa. 

1. A. verlicSlattim , album, ramnlis ferlilibus ver- 
ticillatis, aporidiis? ovalis. 

Aer. varl[cil]«Uim. LiK.1! l. e. f. 20. Spee. I, p. 74. Nei^s 
Sytl. f. 39. Grev. Crypl. Seot. l, I2i. f. 2. JUiirt, £t7, 
p, 339. DHi. Sf/n. Gall. 2. p. 917. 

2. A. alternalmn, album ,^ ramnlis rertiljbns alter- 
nis, sporidiis? globosis. 

Aei'. aliernai. Lial .' l. l, c. e, Dillm. apud Slurm, Deulichl. 
Fl. III. I. 2. STarf. l. c. Dub. l. e. 

Kiido oculo hae dnae species vi< iliscerDi pos- 
sant, nisi loco illius in iruncid pulridis (v. s.); hu- 
jns 1« foUia deciduia pulridia v. c. popuUnis, [y. v.) TiUCHOTHECiUM. 

A. fuscum, oliTaceo - fnscmn, raranlis feitilibtu 
npposiLis alternisve, sporidiis? globosis. 
A. fiucnlD. KiMi. tt SchmUt Myc. Bcft Z. /. 23. LmX Sptt. 
1. p. 7S. Grrv, Crypt. Scot. I. 124,'/. 1. ^ 

Praecedfinltbus paulo majiis, obvium ia ligt» 

Viluslo, caulibua herbarum, vere et auiumno. {y, 8.) 

AtremoD. ititidiuii Stort. Link. Don i a. TJUCHOTHECHni. Lint. 

£»1 3U». I. p. 16, Neei Syii. p. 46, Dimen, FrifM S. 0, 
y. DiplMporinii], i.ini ^ec, I. p, 64, 

CHAR. Flocci miifomies, caespilusi, septati. 
eubpersistentes , haud mucedinei. Sporidiaimmixla, 
didyma. 

Obs. Omnia Sporofriclii, exceptis sporidiit 
didymis; sed baec passim etiam simplicia. Badem 
adesi duplex scries, altera floccis ma^is djscrelia 
(Dimera); altera floccis intricato • conrergeutibDi 
CTrichotfUc, pr. s. d.) Cfr. Sporolrick. 

1. T. ntgrescena, flDccis erectiusculis fulipnee^' 
atris, sporidiis oralibus didjmis. 

Botrjti* didjDU, Kunx.! rl Sthmidt SSyc, Brfi X. p. Blf. 
Diploiporiiim. LinJt I, c, 
iSporoiricho aigro Bdmodom simile. ~ Caespiie^ 
valde condensali, lin. alti, ultra nnciam expanu. 
Flocci parum ramosi, recti , sub micrusc. dilatio- 
res, sed basi lanlum pellucidi, ad ramos iucras- 
■ati. Spuridia copiosisaima, apicibus saepius iuliae- 
renda. Ad ligna aicca Lipsiae leclum hierne. (v. e.) 

2. T, fu»cum, lloccis adscendentibus fuacis, »fO- 
ridiis oblongis subdidjmis. 

Macrotrichiim lieleroapariiun. Grev. Ed, Phil. Journ. 111, f. I< 

Caespites lenties, indeterminati. Flocci rsnw 

■i, flexQosi, ialricali, ramis divergoniibas obluii<< 

&p»n<)ia parciora, I — '2 scpiaia, immixtis minuiit (MDIDM. 

■impllcibas, ni in sqq. In capmHm motiuii 0<n- 
tianae campenlris lectum. 

3, T. roinim, floctis ramosis caespitosR - intricali* 
sporidia oblonga (lidjma rosea snbtegentibus. 

BlDG&igo. Sall. helv. n. 2131. Tricbodanna loiema. QuitiuJ. 
Jhrle Begin, non Prri. ^. S. Trichod. camenni. Schtim. '. 
Soill. 2. j.. 236. Mncor roieiu. BnU. Champ t. 504./ 4.7 
BoIrytiM, Bceand. Tricboth. lOicnm. l-ink Obi. 1. p, 16. 
f. 27. JVer» Sijsl. f, 47. Grrmi. Crypl. Scol. I. 172, Va- 
max. Exi. lU. 

Flocci nniroriDes, sed saepe steriles expansi; 
fertiles raniosi, tenelli, intricaio - caespitosi (doq 
tlecumbeutes^ , incarnalo - albidi. Cetertim stalnra 
et magnitudine admodnm mntabile. Sporidia co- 
piosissima, pastiim jipicibua flocconim iiiliaerentia, 
majuscnla, peltncida, Ciim eq. Oidio af&ae. j4d 
ramulos, cauha herbarum etc, copioaissime , praedpue 
autumno. (v. v.) 

4. T. ilomeslicum, crHstaceo-effiisuiu, palH^e in- 
carnatuui, floccia simplicibus leuellis, sporidiia 
ovalibus. 

Motabile, in cnistas leprosas expansum, ranus 
in acervulos con^estum, paUide iDcarnatum. Initio 
velutinum , nec hispido - pilostun at prius. ^ Flocci 
erectiasculi, breves , flexnosi, apice sporidiiferi. 
Sporidia alia simplicia. In caseo vetutta elc. neo non 
in plantis male aiccatia Herbarii. (v. r.) i . Oidi X. OIDICM. Link. ■giHi Bpeo. •euttes. iViVA, gm. n. pl, p, 212, Tomlac 
pe. Peri. Ohs. Mjc, — Corda in Sturm. III, Heft S. 

Oidiom, Linkdiii. 1. p. 16. Spcc. I. p. \21. Kecc Sysl. 

p, 48. Acro<pori[im. Nca 1, c. p, 63. Peri. Mije. Eur. 

1. p. 53. AlyMOiam. Kioii, Myc. Hffl I, p. 18. — Tj- 

pni : Bluior leproa^. Lian. 

CHAR. FloGci biforvL's ; priinarii (mycelii) 
caes[>*loi-i, aeqaates, septati, parlim evaucacentes, m OIDIDM. jiarlifii in^fertiles .qioailifarmes mutati. Sp(nidia 
cx articulig seGedentibue orta, «implicia, pelluGidh 
Obs. 1. Genera Torula, iHowiVio Licii. (a To- 
rula certe non aeparaudiun genus; Torula herbarvm 
junior et vegeta omnino erecia ut Muuilia Link) 
Oidium etc. e aotts clatisi Xictl microscopicis > beM 
observaale Cwda, discerni non poHSunt. At habiti 
ei indole salis differDiit Oidia et si propias acce- 
dere placeat, Tegelationem et morphosin plene ob> 
servando , psram af&nia esse videbis — quare in «j* 
slemate nostro tit analogi evolntionis gradua in 4t- 
Tcrsis seriebns proponunlur. Oidia nempe omnniP 
Mucedines sunl, parum admodnm diversa a l\Jonilia 
nustra, necLink, nempe Hocci stipitem sporidiorain 
cafenis offerenlis defecta;, primilns enim siitaid 
mycclium iloccosam, floccii eubcaespitoais , aeqna- 
libus, sepiatis, omnino mncedineis, snbinde coni- 
diin adspersis!, qnem stalum auctores praeterviitiue 
miramnr. Hi ilocci ob oexum systemalia Tegelaito* 
nis et fmelificationis primo erecto-divergentes ple> 
rnmqne sunt; in 0. Puaiaporioide centrifugo - es- 
pansi semper praesentes , intermediis in fertiies mii* 
talis. Vulgo antem hi flocci partim evanescBnii 
partim in feriiles abeunt. Hoc tanlum modo ge» 
nus diBlingni potest tam ab Oidiis spnriis, v. c. Oid. 
Vredinia Link, ad Tornlas perlinentibus , quam at 
aliis floccis collabenlibus r. c. Oid, chartarum Link 
a Wyxotricho chartamm orlo *). Eliam Geotn- 
, chum candidum Link (Torula Geolriclia Corda apud 
Sturm. III. Jleft 8. (. 33.) milii myceliimi aliut 
Mucedinis collabenlis adhuc videtur. Perfeclma 
Bolrt/tidcm esse (B. geotricha Link Spec. I. p. 53.) 
aacior ipse monet, vernm ista species, Auctorii 
specimine mnnito , adhnc mihi dnbia est. JVeatiquani 
snfficit singulam formam sub mtcroscopio iolneri, «) Cn« 


OIDIUM. ged tota morpliosis seqaenda est. Inter nnmeroga 
Oidia ea lantum recipio, (juae iteratis ricibns hoc 
aiino vidi. — Alia raUo est Tontlarwn seusa nostro; 
io hi»' nuUnm adest gyslema vegelatiTiim discretum, 
tnelior pars orilur e spotidiis Uredinum, Stilboapo- 
rarnm quaei concatenatis , e plantis ernmpit e. s. p. 
Cnm fiVBtenia Tcgetaiivum a rructifero discretum 
primariam facile diffcrentiam Hyphomycetum et Co- 
nioinycetnm oOerat, non polui non Turulns inler 
Gonioiiiycetes recipere , tam ob aMnitatem (nam fa- 
cQiiis etingenera citataetin Sporidesmium, Phrag- 
imrti-trAiim etc. abeunt, quam ia Oidia), quam ob 1 cum alioruoi generum mycelio v. c, Anlen- 

nariae. Tornlas hinc in analoga, non aHuii serie 
ooUoco. 

Obs. 2. Oidiis et Torulis porro analogae snnt 
Comoplea aphaerica V.-, Conopl. cmerea B., Compl. 
femiginea Schwein, et forte etiam Conopl. fvaca P, 
ffK diom snbramosum L,inh Spec. 1. p. 125 ) spori- 
minoribus eodem modo concatenatis, sed peri- 
inclusis in statu primario evidenti, Hijpkeliae 
" iclwdermali afftaca , quibus nomen aervo Cono' 
ad speciem P. primariam, cnm, jubcnte Lin- 
praesentibus aptia synonymis nova nomina 
fingenda Gint, cam Conoplea hispiiia diattncti 
iris typum haud cxhibeat, cum equidem nomina 
propria sigla nolaia aeque evitare sludeam, ac qui- ■ 
nam adamare videntur. Permidtae ilUus generis 
nobis innotuere species. Dickosporium diflicile a 
Vonoplea sic restitnta dignoscitnr, nam peridium 
plnrimorum eifedem p;ranulis s. conidiis conspersum 
Mt. Catenae sporidiorum opacae (nigricantes) ant 
semipeUucidae tantnm. Ad has spectat Michei. nov, 
gen.t. 91./. 6. 

1. O. aurcum, caespilibns densis, primo villosis 
albis, deia anreis, iloccis fertilibns in arlicalos 
ovales secedeutibus. 
Aipeignini B. S. Mich. gen. p. Zl3, i. 9i.f, 5. MiiGor lepra- 
>n>, Li .". Spic, Planl. 2. p. 16S6. TrichoiicriDa Jubiuui 430 OIDIUM. 

Fert* Sym^ p, 233« oon miinu lioe« qoam Trieb, dnbinm 
flioitriim specuit. ! Oidiiim aiuenm. Lud ! Ohs^ 1. p. 16, f. 
29. Spee. 1. p. 121. C&ei;. Par. t. 4. /. 20. Neea Sytt. 
/. 44. Acrosporium. Per9, Jilyc. Eur. 1, p, 25. , Toml», 
Cbr<fa /. c. #• 86, 

Junius fiistit tnbercula rotnnclata^ convexa, ex- 
tus albo-yillosa^ floccis omnino aeqnalibus, ramo- 
818« Sensim vero dilatatur, conjQuit et , irregulare 
fit, floccis eyanidis, colore pulchre aureo. Sporidio- 
rnm catenae solae demum superstites nunc erectaei 
nunc demum decumbenteSy simpliciusculi , articulis 
facile decedentibus. Quae de colore canescente attu- 
lit Link, ad Byssi speciem spectare videntur. VuL 
gafissimum ad ligna cariosa ^^praecipue in iruncorum 
caverniay^* ferme perenne. (v. v.) 

2, O. fulvum, caespitibus densisy primo albo-vil- 
losis, dein fnlvis, floccis fertilibus in articulos 
oblongo - lanceolatos secedentibus. 

Aljn^nm fnlTnm. Kunx,! Mye, Hefi 1. p, 11. Acrospofiam 
falTom. Per9. Myc, Eur, 1. p. 24. Oidiun. LinkJ, c, To- 
mla, Corda 2, c, t» 37.' 

Praecedenti iam affine, ut tantum sub micr. 
€omp. discerni queant articulorum s. . sporidiomm 
forma. Locis similibus. (v. y.) 

Obs. Ex hae teg\one iiOTa species: AspergiUif aiTeas 
caespitosiis j semiaibns (articnlis) rotandis. Mich, /« c. jf. 7. (Ot^ 
dium niveum) ; nam tam articnlomm f orma , quam crescendi modo 
et loco diTorsnm est a snbseqiientibus albis. In Higni eoriicii 
rimii in liaiia^ Becembri. (v. io.) 

3. O.Jructigenum^ caespitulis subcompactis, primo 
floccis ramosis albis villosis, dein floccis sim- 

Slifdbus isabellinis in articulos ovales pelluci- 
03 secedentibus. 

TonlA frvetigena. Pen, Ohs, Myc, 1. p, 16, i, 1. f, 7, 
h^|na loei. Monilia. Pers. Syn, p, 693. Alb, H 
I. p. 865» Acrosporiam. Pers, Myc, Europ. 1. p. 24* 
, JpMM./ «f Sehmidi Myc, Heft l, p. 80. i. 2. /. 22, 
ttith, athpdmm, n, 225. Liah Spec, 1. p. 22. 

Mm« Oidiwn laxnm. MChrenb, / Ber, p, 122. Linl l, c. 
\, AffOsp, Per«« Myc, Ettr^ l, p, 25. 
Tnbercnla juniara matrif^i firntiler adsata, pas- 
Bim stroma hemiBphaericnm nifram ut in B.rospn- 
riO Tiliae oflTeretiti, extns floccis lon^is aequalibns 
palenter ramosis dense alba-Tilloaa. His Tero eva- 
nidis aut potius in articulos cnnstriclis floccos tan- 
tajn monstrat moniliformes facile collabentes. Co- 
Isr varie indicatur; equidem saepiua isabeilinum 
Tidi, in lulescentem ant grisenm plaa ininus ver- 
gentem. Occurrit qitoque locis sutfocatis non col- 
labena Sporotrichi instar luxuriang. Simile Tidelur 
Sp. Jructigena Link Spec. I. p. 4. JVi' vulgaliti» 
ubique in fruclihm pvtrescentibta : a. in pomitf pt/ri»; 
h, m Prunls, Amys^alii, autumno. (v. v.) 
4. 0. virescens, caespitibus densis obscnre virescen- 

tibus, floccis siibramosis in arliculos ovates pel- 

luctdos secedeniibus. 

O. TErMceni. t,ini Spec^ I. p. 124, 

Caeepiluli parvi, aubrotundi, primo aspectu 
Cladosporii spem olFerentes. Flocci juniores pro 
mifce aeqaales magis et flubramusi, adnltiores mo- 
Hiiiformes simplices. Hedium est cum sequente 
iDlcr species compactas et laxas. J» foliis deciduis 
AM, Carpini ttc. autumno, (v. v.) 
6. O, Fumporioidesy caespitibus minutis densis ag- 

^regatis atbis, in ambitu floccis aequalibua 

cenlrifiigis cinclis, centri in articutos eltipticos 

collabenttbus. 

Fosisporium primo- obtutu creJeres ob floccos 
in ambitu plurium aggregatorum caespituloriim cen- 
trifngos acquales tennissimos fugaces. Acervnli 
centroles, vix -^ lin. lati, sed plurea vulgo congesti, 
niido oculo farinacei; snb microscopiu sislnnt lloccos 
ereclos simptices in sporidia longe elliptjca facite 
coltabentes. Ad baain caidium herbaceorum emortuo- 
rnm autumno. (v. v.) 

O. MonilioideSf caespitibns laxis albis flavican- 

tibusve, fliiccis siinplicibus, in articulos ovates 

secedenlibns. 1 I v-ll OIDniM. 

Pnednis mianl*. Seuerh. i, 400. /. 10. BotrTiia nniplei. §. 
Honilii. Alb. el Schtoein, Cotup. p. 363. IVIatiilia hralia». 
J*iM 0*J. 1. p. 210. I. 3. f. 4. Acroipor. MoaiiioidH. 
Jferi Ss". P- 1*- /. *9. Gw. Oypl. Sml. I. 73, Oidina. 
Li*l *>«. I. p. 122. Chev. Par. p. 43. /. 3,/. II. ToRdi, 
Corda apud Shrm. Befi 8, t. 34. 

CaespiluH BnbrolnnJi, ant efTitsi, at dflermi- 
nati, ob floccos ^iscretos mnllo laxiores f)iia(n in 
iillo praecedcnlinm. Flocc! primarii lenerriini snb- 
intricaii, adnlti moDiltformes ; ariicnli iiliimi in 
formam snbglobosam abennt, Tactnm conissat. ftp- 
^ml^atum in foliii langueaeenlium Gramiitearum , joK 
irri^o caliiliori. Iir Caldariia saepe iaediomm am 
Fumaginibii*. (v. t.) 

7. 0. JirijiiphoiHes , late efiiiBnm, indetertninatnn) 
albnm. floccis fertilibns hinc inde in acervalw 
Gollectis , totis in arlicnlos ovali - oblongos ef- 
ccdentibns (subincarnatis). 

pariBiriB lemlDnria. Sotverb. t. 360. f. l. dt Bpriaret , ted S^ 
werb^ MnceduiDm ir^ODe*, Dt Penooali deicri|itionH Am 
nnalTti, dnbiii lemper premantiu, 

Mycelinm EryBiphes primo obtnln ita referl nt 
examine vix dif^niim censeas, at sub Diicroscoidl 
vernm Oidttim, crescendi modo licet alienami T*- 
tnm foliorum pa^inatn enperiorem vnlgo occnpul t 
flocci eiTnsi; jam snb lenie diBcernnntur acervnli I ' 
flnccis ma^s congestis, colore ex albo ia incami- 
lum vercente. Hi flucci siib microsc. vere Oidli, 
erecliitscQli, at ila fragillimi, ut mera videantnr 
sporidia ovali-oblon^a, maxime pellucida , reliqoi' 
ram specierom fere majora, Passim vero in «c«t 
vnlis citatia videre lantnm licet maleriam gmm»- 
•am, e sporidiis eSiiaam. Yidimns varias afGne)! 
qnalis etiam Torula botryoiiha Corda. 1. c. t. 31' 
formas. In foliii herharum, praecipue Labialan», 
vivit autumno. (v. v.) 

8. 0. leucoconium, macalari-cffRsnm, albnm, flof^ 
cia diBcretis, inferne coniinuis, snrsDm arlico- 
lalis, in articulos ovalcs secedentibus. 
Tam iiuc, Cjuatn Eryniphe pamtosa sub namine 
le Blanc du Rosier veDiunt, a qaa rero praeccdens, 
Tieis speciminibuG, omnino divergum est et praece- 
denli perquam afline. Diversum viJetur Qoccis ae- 
qnaliter afi;^e2;atis in maculas subdeterminataB, in- 
ferne conlinnia et colore prorsns albo. In foltia , 
I plantarum praedpue Rosarum. (v. s ) XI. BACTRIDIUM. K.nnz. 

SiMt. H Se/miil Slyc, Seft I. p. S. 

CHAR. Ftocci septati, aeptis ultimts hinc iadl 
tnmescentibus in sporidia oblonga, secedentia, me- 
dio materia gruiuoaa referta, apicibus hyalinis. 

^Obs. Flocci primarii caespiloso- erecti, dein 
apicum in sporidia tnrgescentium graviiate decam- 
bentes el tanilem evanesccalea. Kximii g^eneris 
Auctor, nomen a (iaxTQov sumcns, jam observavit 
huius gporidia a praecedeBtium longe diversa esse; 
ad Entophytornm vero et sequentium luculeater ac- 
ceduut. Ariinilas diu dubia fuit. Sequeus vcro ge- 
nus transitum indicat ad Oidia, babiiu aon obsiante, 
et JUacrosporium lucalenter evincil. Sporidia eadem 
lege oriuntur e septis turacntibns, eadeui materia 
grumosa farcia sunl, .Sed ia Bactridio ullima se- 
pta tanlum intumescunt, unde genus magis ad Mu- 
corinoa accedit. Specics iruncicolae, floccis albis, 
aed caespiies materia gruiuosa sporidiorum elfusa 
cotoraniur. 

I. B. flamm, caespilibns compactis Ilavis, spori- 
diis olilnii^o-ovatis obiasis. 
TrempUi) MiioorDiiles. Bull. Champ. p. 218, I. 499 /. 4. 

BaRtriiliiim llBvam. Kunx. ! l. c. t. 1. f. 2. ISeet JTou. ^ct. 

Ac. Naf. Cir. IX. p. 234. (, 1, /. 3. LMt Spa. 1. p. 

34, Du6y Syn. Gall, p, 117. 
SPOnENDONEMA. 

Caespilnli irrpgulares, plenimqtie globosi, 1 — 2 
Iin. laii. Flocci printordialea, tenuiores, mians ra- 

, remolins seplali, quam in seqnentibus, Aqtia 
adrusa secediint sporidia oblongo - clavala, materia 
grnmosa flava medio infarcla. In corlice et ligno 
vetutto rarior, autmnno, (t. v.) 

2. B. canBidum, caespiluHs compaclis candidis, 
sporidiis ovato - oblongis obtiisis. 

B. cmidid, KiMc. l. e, p, 13. f. 20. iriuE /. e. 

Praecedenti affine, praecipne colore diversnm. 
Caespitnli subrotandi, depressi, lineam lali; Flocci 
evidcDliores, ramosi magis et septali, j4d li^a 
putrida Lipaiae leclum. (v, ic.) 

3. B. cameum, caespiiulis suborbicularibns pal- 
lide carneis, aetate albescentibtis , Bporidiis el- 
lipticis acntinsculis, 

B. ewDenm. Kma. I. e, I, 2. /. 11, Sets Jfop, Ad. At. 

Xal. Cur. IX. p. 234, t. 2. f. 21. LinJt l. c. 

Caespitnli minus compRcti, L'neam lati, sparsi 

raro conflnentes, primo pailide caruei, aetate ca> 

nescentes. Flocci prorsns praecedentis ; sporidia 

vero acutiora. Ad ligna putrida ad Banleam lec' 8.) Xn. SPORENDONEiMA. Desmaz. 'ecl^^ < I}emaz, 'x*. «. 161- — Mtmeir, 

CHAR. Flocci caespitosi, pelliiciili, continul, 
intns e sporidiis serialis annnlati. Sporidia gm- 
moaa, magna, globosa, demnm Iibera,Iate effiisa. 
O b s. Memorabile genns, cujus morpbusis 
clara videlnr. Tam facies, quam vegelatio cnm 
Oidio conveninnt, llocci Oidii primitiis iiidem ae- 
quales simplices aut subramosi, sed massa grumosa 
fiporidia formanle in Oidiu arliculi simnl intnme- 
ecunt moniJiformes elin sporidia seceduut. In Spo- SPORENOONEMA. 43S 

rendonemaie aiilcm sporidia inlra Oocciim libfifa 
formaDtur, quales flocci non seplati persislnnt ae- 
qtialea. Facile forlior vegetalio in solo animali! 
ad hanc evolntionem conlulerit ; Torula jam primi- 
tns monililurtiiis visa est, — At ob floccua subceno- 
tocos ad Trichodermeoa facile referri potest. Spo- 
ridiis in ap!t?e lloccorum tantum gerialis boc genus 
magnam Iiabet Gimilitndinem cum Aregmate, — 
Floccos ereclos esse Cel. Uesmazieres , nomen a 
aporidiis intra /foccos sumens, jam rite observavit, 
sed hoc momenlum in genericum characterem haud 
r«cepi, cum in toto ordine nulli Qccurrant Jlocct vera 
tpandia ifrentea decumbenlea. 

1. S. C'iiii'l, floccis snbramosis in caespitnlos pul- 
vinntos rubros contextis. 

niniiOT crtuiiiceiu, BuII. Champ. t. 604. /. Z. Aegeriia cniaf, 
Bie. Fr. 1. p. 72. Oidiuin tabeua, LirJt Oht. 2. p. 37. Se- 
pedoniiiin cAseomin. LihI: Spec. 1. p, 29. Spoiendoii. Cuei. 

■ " ;, Duby Sya. Gall, 2.p. 925, 
In statu vegeto pulvinulos sisiii Trichodermatis 
facie , doin sporidiis pulveris insiar efTusis ru- 
solnm lale obducit. Spnridia liberata etiam 
seriaiim passim cohaerent et in hoc slatu facile Oi- 
dium credas. In caseis velmlis, (v. s.) 

2. S, Sehif floccis simplicibus in caespttnlos pal- 
vinalos fuscos intricatis. 

Toiala epiioa. Carda apud SlHnti. 8, Sefi I, 45. 

Habiiiis, locus etc. omnino hiijus generis, et 
sporidia tubulis llnccorum prijuilus recepta esse ellam 
descripliii Aiictoris suadet, quare hoc loca recepi. 
Caespiluli compactii Aoccosi, vix lineam attingeD- 
les. Sporidia globosa, opaca. In Sebo. (v. ic.) 

3. S. Muscae, lloccis siinpiicibns in caespitulos 
snblubatus albos conglulinatis. 

Habitiis a priori admoduiu diversus; nudo ocnlo 
sistit iDbf^rciila siihgelaiinosa, luaequalia, saepe lo- 
bala, alba, iiiinnta. .Sub microscopio- vero prioris 
structuram aperle monslrat.' Flocci ferliles erecli. B^ I I 436 SEPEDOMEI. 

simplices, obtTmi, pellucidi, inlnB gporiJiia Berjaiis 
glofaoMB referti; adsiiiit siaml alii flocci steriie» liin- 
giores, flexnosi, imilto graciiiores. In Muscia V, C. 
Miuea canitia, emorfuis, Dahlbom. (v. v.) R D O V. 

SEPEDONIEI. 

CHAR. Mycelinm floccosnm. Flocci sporidii- 
feri nuUi. Sporidia comuiata, matrici incumbontii 
el ab eadem vnlgo enaia. Piocci ut non spondii- 
feri admodum varii, aarpe evanidi , semper e menf 
brana aimplici faclt. 

Obs. Ut transitam Hjphomycctum ad Conio* 
mycetes tam Sepedonieos , <]uam Phyllcriaceas io 
VoJ. 1. proposui, jam vero de harum aDtoaomi 
Tegetabili natura dubia movens. Suut sane exan» 
themala tantum absque autonoma tam vegetatione, 
quam Irnctificanone, qaare nroreus excludere ne- 
cesse duxi. Verum autem mier Coniomycetes el 
Hyphomycetes , his propius tamen acceileniem, evo- 
lutionis gradnm sislnnt Sepeiloniii , a ConiooiyM' 
libuB syslemate fluccoso vegelalivo diveisj. Flocct> 
sporidiiferis nallis et sporidiornm orij^ine facile i 
Mucedinihua dignoscnntur. Flocci Sepedonieortiill 
ideo ntinoris ponderis sant in systematicum usnm, 
E loct varietate admodum mutaotur; in corporibui 
SQCcoHis pulrescentibus lanci;in caulibus, fottis sic- 
cis eic. tenues. Statianes et quaiitales celeram Mn* 
cediiium. 

SYNOPSIS genernmj sporidiis distinctomm: 
I. SEPEDONIUM. Sporidia globosa pellacid*, 
aporidiolis farcta, tloccia inycelii lanei pnmo obt»> 
ctis. fiingi» iHnala, SEPEDONIEI. 

n. TUBUHCIKIA. Sporidia inaeqnalia, ^lobii- 
laria, opaca, mfarcta, floccis m^ceJii lentTriini 
primitns inliat^reDtia. Radicibus innatae. 

III. COLLAIUIJ^f. Sporidia globoBa, Hiii)|ilicia, 
in acervos gelaiinosos coDgludnata , inycelio 
tencUo (snblanoso) iutertexta. /n ciliariis elc. 
puirescenlibus. 

IV. FUSISPORIUJVr. .Sporidia fuaifomiia, in acet- 
vulos matrici incumnetites conglutinata. Spo- 
ridiorum sepia obsoleta eranidaque. lu ptanti» 
putrcscaittbu». (Mjjcelium varium.) 

V. EPOCHNIUM. Sporidia coacervata, matrici 
adnala, oblonga, apicnlata, seplata. Mycelinm 
mncedineum. In fungis fruclibusque putridia, 

VL SCOLICOTRICHUM. Sporidia oblonga, hand 
apiculata , didjma. Flocci mycelii contigui. 
In vegelabilibus emorluis. 

TQ. PStLONlA. Spuridia simplicia, pelluGida, 
Laud conglutinata , primo floccis mycelii conli- 
gui conyergenti - intortis oblecta. /n vegelabi- 
libus e.vniccatis. 

Tm. ALEURISMA. Sporidia simpUda, subcolo- 
raia, libera, in acervulos collecla, floccis my- 
celii septati intertexta velalaque. In vegelaoi- 
' libua siccis. 

DL DENDIUNA. 8i.urid;a simplicia, pellncida, 
matrici iutiatn, lluccis mycelii discretis in ma- 
culam cunglutioatis obtecta. Ad cauJea htrba- 
rum siccos. 

X. SPORISORIUM. Sporidia sub epidermide 
plantaram Tivarum cnmulala, erumpentia, sim- 
plicia, flucuis raris intertexla. I I 
SIFEDOIIIDH. I. SEPEDONIDM. tink ref. 
I Uredinii ipcc, Peri. Syn, 8«i>edoiiiam el 'SHjtaemt, : 
Seet^ IU;cob>ncbe. Pert. (Aamp, Comett, 

CHAR, Sp«ri<liB magaa, globosa, sporidioUi 
plas miniia evidenler farcta, pellucida, TegelabilibiiB 
piitridis iauala, mifceUo lanato fugaci libero primitm 
ablecla. 

Obe. Nomen a ai^Tieddiy, ob locom in fnngis 
pulridis, huic generi praeprimis competil. Sepedo- 
Liiik, in cujus spondiis eliam eporidiola .ti- 
lii, et Mj/cogoney habila et vegelatione .simitlima, 
dillerunt tantum appendicalo sporidiorum in Iiac 
prai!S''nte, in illo deBciente, quod ceteris congmis 
niiniis essentiale viileiur. Cfr. Oedemmm. AaaXogia 
getierum iu hoc ordine cum praecedentibiia miaus 
evidens esl ; Sepettonium el Tuburcinia generibus spo- 
ridiis primo incluais quadammodo respondent. 
1: S chrifMitpermum , floccis lanaeforinibus densis 
albi<i, spiiridiis haad appendiculatis aureis. 
Mncor cbrriiupermiu. Ba/I. CSomp, (, 504. /. I. Reticnlaria, 

/* t. 47fi y. 1, Sowei-b, l. 378 /. 13, Mycobanche. Prri. 

C'iamp. Comcsl. GreilO ni7C0|itiila Pere. Ohs. Slyc. I. p. 

m. Si/H p 214. Seperlaninm. LinH Spec. 1. p. 'J9. Oft), 

1. p, 16 Neea Syal, f. 38, Greu. Crypt. Scel, I. 198. C/i«i. 

Por. I. 3. /. 16. Stua. et Schmidl exi. n, 2:^3, 

J\on lanium lanu tilba fungos putrescentes ob- 
ducit, sed maturum, iloccis -cvauidis, eusdem dis- 
solvit, qiiasi ii> pulverem luteum raliscentes; spo- 
ridia enim per lotnui fungi Hulistaniiam peuetrant. 
futgatinsimum praecipue in Boledg, omnem ffnibiia- 
duni annia D. sublomeiiioaum deslyuen», avlumno^ 

<•■•■•' . , . . 

2 S. roseum, floccis lanaeformibus albis, apori- 
diis appcndiciilatis rubria. 
IVIjeogons roiea. Lini! Oht. 1, p. 16. Spec, I, p, 2G. 91, 
iucunaiB. Pert. JUij; Eur, I. p. 26. 

Hiatoria praecedenli», seil luiigos non tla diB- 
solvil in iDperficie magia cregccD!}. Spondia iua_ TUBDRCISIA. • *n 

jora, sab microscopio Bonulam , appeniliculo hit\i 
filirormi ancta. Cum praecedente; legi in Boli-ii> jjo- 
chifpode. (v, V.) 

3. S. ctrvinum, floccis lanaefDrinibas alb.'^. ^purt- 
diis appendiculaiis flavofiiscis. 

M, cetrlDS, Ditfm. apud Slmw. Beft 4. r, 53, Peri. Myc, 
1, p. 26. Linl Spie. 1. p, 30, 

PraeccOenlibtis tpuuidr cetenimqDe colore '(11- 
TCrsa epecies. Lecta in Fez,iza macropocle. (v- ic.) 

iDter PhHotniu , Fuiiiporia , EpacAnia eliun occntrnnt ipe- 
de* IHrcogeDae. Memorai iDaDper Fen. 1, c, ipecitm Slyeogt'- 
■M o/frtun. H, TDBURCINU. Friea. 

CHAR. Sporaerotundatae, inaequaleg, opacae, 
sporidiis minimis pelliicidis secedenlibus farclae, 
planlis pntridls innatae, Uoccis raris tenellis inter- 
texlis evanescetitibus primo adhaerentes. 

Obs. Ut prioris species omnes cogrnitae Fun- 
gos, hujus radicea fungnsas lubwcinantvr. Quoad 
fmctificationem ad Sepedotiitim et Collarnim accedit, 
nt Ordemium ad Sporocyben et Mjxolrtchntn I. nt 
StachyJidium ad Aspergilliim et Botrjlidem. Spo- 
ridia abeunl in sporas, sporidiis rai-ctas. Siint qui- 
dem haec sporidia ejitsdem di^nilatts ac sporidia Psi- 
loniae, sid etiam sporiiliolis Sepedonii respondenu 
Flocci, priiiris modo evanescenles, myceUum discre- 
tum non formant, aed sporis lantum inlertexti, Iias 
demum nndas relinquunt copiose coacervatas. 
1. T. Orobanches, immersa, sporis nigris inaequa- 

libus, fliicris Taris. 
RbiiOGIonia Orabaucbei. Merat.' H, Par. 2, 

Radices et basin Orobancharum tuniescetites 
comedit piilvis coplosui coacei-vaHis nlger, radlclbus -■ 
prtmo prorsus inclusiis el inier harum fibras in In- 
cnloa (livistis. Alicr. comp. sulijectufl sislit sporas 
^ itl i I I 4M * CELLARIUBJ. 

ma^as, rotntKlato-inaeqnaleB, adfiisa aqna sporidii 
ininuta exacte globoea pL-lluctda fundentes, prima 
iloccis rariN cohaereotes. Dein vero lam dissepi- 
inenta, quam epidermis franguntnr, et sporae nudae, 
absque floccis, Sepeduoii more, cumnlatae. jid ra- 
tUcea Orobancharum in Europa auslraii, (r. a.) 
2. T. Monotropae, ernmpens, spori» nigrofiucu 

inaequaiibus, Ooccis evidentibus. 

Praecedenti aflinis, sed ma^s superficialis ett 
ft emmpens, sporidfu fuscescnDt et Oooci coptoEio' 
i-t» adsiint. Ail radices et caule» Moitolropae cim 
jiriieceiienlf. (v. s.) 
'A. T. punctiformit , floccis tn tubercula implexit, 

bporia globosis c coerilleo fuscis. 
Ae/erita iiiuiclUoniu*. Dec. Ff, 2, p, 72. Sporotnuluiiii, Lki 
Sprc. 1. p. 11. 

Tubercula crumpenlja, parva, e coemleo fusca, 
inagnitudine capitis aacuiae. Sub micr. sisiunt glo* 
Iiulos spbaericos cupiasissimos adhaerentes floccii 
i^amuKiii teueliis. — 'Ilaec descriptio et Iucik T». 
hurviniin bene conveuit, nl in boc getiere rccipm 
iiiiii itabilarini. /n hulho Hi/acinthi , aqua aola m* 
Irili, lecta in Oaiiiii. 

AA Imk ^phui Boeedit colore 
tpori'»* «|.oridioU« UOB fartla iDi 
noGi:i alioridia obieguul (er« ducrol m. COLI.ARIUM. Link. 

Liuk Obi. t. p. IS, JVrat Syil. p. 47. Coccolricbaoi . 1,hI 
Spec. 1. f, U. Stioroiticlii tpeo. H. 
CHAIt. Sporidia ^lobosa, simplicia. ia acer* 
vos coDglutiuaia, lluccis mucedineis (mycclio) doM 
Vtl intertexla. Fiocci aporidiiferi nulli. 

Obs. Genns cum Sporolric/io iterum conina* 
xit Awclor, uiibi vtro sepai-anduitt videlur, illf^ 
.lotricho et Bettylidi priaruiii «Lriirum evidvnivi' 
respondens. Flocci mere mycelinm •istual; 
ridia in spcciebm visia con^lutinala in ac 
matrici inhaerentes; nnmqnam e lloccis orta viili. 
Ail Fmisporia hinc [ir»xime acceclanlf tie dicam 
abeunt, cnm exstent stalns horum sporidiie, pn- 
rina gonidtia, globosis, Al Colhrii Bporidia evi- 
denter perfecta suntj eorum acervuli diacreti. No- 
men a loco speciei primae inventae ob sporidia 
omnium conglulinata aptum est. 

1. C. flavum, Roccis tenellis evanescenlibns albis, 
sporidits in Inbercnla llava conglntiiialis, 

E cibis Gorrnpiis prolnberant acervi flavi, fcre 
iBnaii, nnnc globulares, nnnc eifnsi, e sporidits 
arcte cOnglulinatis {aclr. Haec tubercula cincia snnt 
floccistenellis mucedincis evanescentibns, qu^re acer- 
\i Boii demnm supersiint. f>r^i in paaUt e farina 
Jivenae confeclia. (v. v,) 

2. C. grannfosmn, Jloccis lenellis evanescentibus 
ni^ro - cinereis, sporidiis in globnlos ovatos 
r^raniiloNos opacus cur^lulinaiis. 

Alparinma grsnnloMUB. Blarl, Brl, p. 33S. Sporotricham, I.mt 
/aArb. d. GeiuStMt. 1, p, 183, Cociiotriclilim Martii, Lint 
Spec, I. p. 26. 

Qnatenus hanc speciem non visam intelligere 
poi^sum, hnjns sil generis „Sporidia'' maxima, 
nnda, ^ranulosa, irregiUaria (sporijia numqaam ir- 
regularia simt) Hoccis interspersa pro acervo spori- 
diornm conglntinato babeo. Reliqna cum hoc ge- 
nere oplime conspirant, immo lucus in aliis mucc- 
dineis subparasiticns. /n corporibus cwruptis, Le- 
ctum in Sifriipo Diacodii Erlangae. 
'S. C. nigrosprrmum , (melanospcrmum) , floccis la- 
uuso - stupusis persislentibns alhla , sporidiis 
globosis in acervos nigros coDglulinslis. CoU. nlgrupennnni. iimil .' Obt. '. 
f. «. Ca*u. Por. t. 4. / 7. (I 
niaiaa flaccos decambenits eu 
Linlt Sahrb, l. c, p, 182, Spi p. \i. f. II. Km Sij4i. 
mei icoiei e Liakio luu. 
siilDBI t Sporolr. CoUiip, 
p. I». Ptr.. ntye. K«t. I I 4« FLSISPORIUAI. 

Myceliuin hujiiH speciei yalde insigne^ cofnit- 
pactum. lin. crassum, vegetam omnino erectntn 
(cuin Fustsporii pyrini comparandum) , basi inter- 
fpersis globnlis nigris. Hi globuli constant e spo- 
ridiis globosis minus pellucidis conglutinatis* In 
colla putrescenie, (v. s.) 

4. C. Itfococcumy floccis lanoso-stuposis persisten- 
tibus sordidis, sporidiis rariis in acervulos ni- 
gros conglutinatis. 

Sporotricli» IjOGOccam» Shmib. dhf^ Ber» p^ 22» L^fJt Spec. 
1* p. 18. 

Praecedenti affine, itidem caespites stnposos 
formans, sed flocci sordidi (grisei aut lutescentes), 
sporidia saepe trnncata^ snbinde didyma. More hu- 
jus generis specierum aliis myceliis yulgo intrica- 
tum, ut hoc ab Oiiio ^fructtgeno concolori aegre 
saepe discernere potuerim. In drupis Pruni Arme- 
niacae Ehrenb. , in pomis. (v. t.) IV. FUSISPORIUM. Link. 

Fiuisporiam, Fiuidiiim, Linik Obi^ 1. p. 6, 17. Foiifp. S^ Orh^ 
Veg. 1. p, 186, 

GHAR. Sporidia fosiformia, pellucidai in' 

acervos matrici incumbentes coacervata conglutina- 

laque, adfii&a aqua celerrime difOuentia; non apicu- 

lata. Septa nulia 1. evanescentia. Flocci sporidU* 

feri nulli, mycelium varium^ semper vero mucedineum. 

Obs. Genus in statu perfecto sporidiis con- 
glutinatis et fnsiformibus/acillime distinctum; probe 
vero est observandum^ occurrere simul status tam 
sterileS; conidiis adspersis> quam fertiles sporidiis 
globosis (inter perfecta et conidia intermediis). Ta- 
119 statiis Pttsisp. Buxt est Tubercularia BuxiDecand.j 
simile&que plurimarum lejei specierum, quas olim 
«HM Ptiloniu, vix cred^biu bac metamorphosi non- FDSlSPOKlUftL dnm perspecta, microscopio ■ednctiis ^ngencl» 
fioxi. Aliter Tero passira obBervatio nexum do- 
cait. Cfr. Psiloniam, abi horam generum differen- 
tiam exposui. Sporidia perfecta celerrime difiluen- 
tia*) cum Fuaarii conveniunl, et maxima sane in- 
ter haec ^enera in praesentt longe remoreQda, in- 
tercedit afliDitas. Id illis vero adest stroma o co- 
nidiis Tu]ga formatum, in Fusisporio tantum mT~ 
celium e. s. p. Cfr. Fmarium. Flocci Fusisponi, 
nl mjcelium tanlum, admodum mptantar. Minirne 
temper decumbentt» «t septali, potius in plerisque 
, erecti; saepe in eodem caespite septati et conligui 
T. c. io Fuslsp. Betae; snbinde moi eTanescentes ; 
sed ut mycelium characteres genericos oon oSerunt. 
* Floccia lanaeformibu» tiMtrifliisque ia stralum 
latc effusnm /remcilinum (nudo oculu contigunm) con- 
glulinatis. 

In stBtn conidiophoro aegre sub micr, discer- 
nontur, sed regetatio et habilus ceterum admodom 
diveraa. Omnes locfs admodum succosis obTiam 
Tcniunt, 
1. F. sanguineum, lale effasum, tremellimim) san- 

guineum, sporidiis longissimis strictiB ulrinque 

acutissimis. 

Maculas )ate expansas, macedineo-icemellinag, 
sanguineas sistit. In ambita flocci quidam liberi 
radialim expansi albidi conspicinntur, Sporidia 
omoiimiloQgissima, haudseptata, Soccos referentia. 

Pn Iruncum Belulae 'nigrae in Lundegard, mcco 
t lemporc profiuente madidum. (v. t.) 
•F. ebulliens, intumescens, Iremellinam, flaTnm, 
iporidiis longissimis strictis ntrinque acutissimis. 
In disco truncornm rerno lempore obtruncato- 
rom e succo piofluente Tiscosorum ebnllit mirabilis 
Iiaec epecies Tremellam flaTam referens, Forma valde 1 

do- V I I I 
■ 44* FUSISPOtUDM. 

varia, undnlata, efrtiiia, lobalata, Bubtaa saepe !&■ 
Hn(a, iinde a lualncc racUlime secedens et fibeta- 
iiini. Componitnr e (loccis ramosis interlextis pel- 
liicidissimis et sporiilii^ fere praecedentis. Haec 
stricta dicimns, sed pltirimau species ad ciirvaturaiD 
tendniil. /n trunco Salicia mmiaaiinae, Majo legi 

(V. T.) . _ ^ _ 

3. F.flamnt, efTusuin, arcte adnatum, tremelU* 
ODm, pallide Harum, sporidiis (enuissiiuiet cur* 
vnlis. 

Fortasse satis matnrnm noa viili, conidta rnin 
miuima globoHacopiusiasima; sporidia psrca, leniiit' 
sima. hand seplata. De «lenere vero el dillereniii 
a praecedentibus rainime dubitamus. In caiilibni 
Aslei-um; ex horto Bounenai. Fr. Jieea. (v. s,) 

4. F, Helae, enusura, tremellinum, adpresftum au- 
rantiu-rubrum, sporidiis teniiissimis cui-vuliii 

F. BeUe, Desmax. ! Exi. ». 305. jtm, SeUni. Nat. IS3ft 
-At, t. 18,/. 2. 
Habitus praecedentium , arcte adnatmn. Sj:»' 
ridia copiosissiasima, tenuissima, ntrin<j|ue acuts, 
alia simplicia, alia septata. Flocci plunmi uequa- 
qaam, alii parce sepiati. Ail raiticta Bctae rubrat 
pulrtacenlea in GuUia, verc. (v. s.J 

** Floccia lanaeformihua liberia , aportdiii con- 
glutiHatia. 

i. F. aocHaceum, floccis lanaeforniibns albis imili- 
qne exstantibns, basi IremeUosa flava e epoH' 
diis longissimis fusirormibns curvulis coogli- 
linatis. 
F. aTeuicwun. S. M. II. p, 238. i''i OW — Stmmtrf. Lapf- 
p. 312. i» DOI. 

Valde insijrnis, ut omnes anlecedentes specief. 
Culmos recentcr desectos Afenar, Uni-dei etc, quaxi 
e sRcco exstillante natus, oblefrit riin:;us gelatinosm 
flavus, floccia luiigis undique exsi^niibus albo-lA' 
natiii. Sporidia lonficissimB , non culorala Bitb m' 
crosc. , plus iiiiims iucurva, rari^sime septata. Ific^ PPSISPORIDM. 

iniHcnto post fnessem, Augtato pluvioso paisim copio- 
nsnme. (t. v.) 

6. F, pijrinum, fliiccia lanaeforraibus denaiflsime 

intertcxtis piilvinalo-compactia candidis, Bpo- 

ridiis congluiiiiatis purpurascentibus. 

Nobilissima ^eueris species! Dnplex milii ob- 

via forma: a. Flucci eredi, sed intricati, teanis ■ 

aimi, ramosi, seplaii, formant lanam compactam, 

etaaticam, 1 lin, nsqae craasam, pnivinatam, nunc 

in CBespiies snbrotniidos nunc efTnsos stipalam, can- 

dtdissimam et persistentem, Intra hanc hinc inde 

observanlur macuiae tenues, violaceo -pnrpureae, 

matrici adnatae et Sepedonii more profunde eaat iu- 

trantes, quae offerunl sporidla elongato-fuaiformia, 

Eellacida, nlrinque acnta. b. Quando vivam le^e- 
am, a. omnino similis erat, aed prorsua sterilis, 
Per menaem intra domum cum matrice servalum 
munstrabat mycelinm lale effusum prostratum acer- 
mlis sporidiorum purpnreo-rubellis, hinc indo floc- 
cis mycelii adglulinatis, Ad pi^ros putrescente» C. 
.S. Berling. (v. v.) 

7. P. aaranfiacum^ floccis lanaeformibus liberia 
albis, demum evanescenlibus, spuridiis congla-' 
tinalis tenoibus curviilis. 
F. ■DrBntiacain. Xint.' OS». 
SifU. p. 46. t. 40. /, i 

Plurimne annt hujus formae tam e loco, qnam 
e statione. Primariam in peponibus Cucumen» ga- 
Jivae legi. Caeapites nuncminuti, nunc clTusi, sem- 

f>er praecedentibns longe minns speciabiles, Flocci 
anati, ramosi, inlricati, conidii» globosia conspersi, 
cin^nt sporidiurum acervos; aeil flocci demnm'pror- 
sns eTanescunl, sporidia strati iystRr tremellini sola 
relinqaentes. Sporidia in medio caespite accumu- 
lala, tennia, curvula. Ad cattlea et folia Cncume- 
' ris lanamtantum, gonidiis adspersis, absqut.' spori- 
(liis vidi. Talem stalum lonj^e diversi esss generis 41« tUSiSPOBirM. I facile fingeres. Ail frudm et cauha piUrttcenln 

frequms, autmnm. {v. v.) 

S. F. ar^iilaceum, floccis pauiis erectiti simplicig- 
simis in caespiinlos collectis, sporidiis circa 
iloccorum basin congluiinaiia longissimia argil- 
laceis. A praecedente abunJe diversnm; vegelaUon ■ 
Tuherculariac Bii.vl Dec, sed flocci ii]ap'ii 
persistentes. Hi pauci, oranino erecti, stricti, Bim- 
plicissimi, snbulati, pellucidi, sfpiali, absqne caxd- 
diis adspersis in caespitnlos miHimos pnnctiformci 
juncti. Sporidiornin acervi arp'ltacei, sed ipsa Bnb 
micr. prursus decoliiriu, Ion^'sgima, ntrtnquc cu' 
pidata. Simillimos legimns caespituJos sporidita prw- 
iu$ glabosis celerrimo qnoque difHuentibtu. /« pe- 
jiimibus Mehnum, auturimo. (v. v.) 

* * * Floccis teniiimmis evanescentibus , apwi- 
lUi.i malrici incumbenlibua , primo gelatinogo - cOHg^uli* 
nalis. Fnsidinm Link. 

V, F. aweum, effusom; floccig leDellis evanescen* 
tibns, sporidiis fusiformibua reclinecalis an* 
rantiacis. 
Faddiam aaieiui. £■» Ohi. 1. p. 6. Spee. 2. p, 97. 

Colore B seqnentibns ; defectn stromatis, spon- 
diis laxioribus reclis nec incarvis a F. expatuo dif- 
fert 1h fungit ptitridis, (v. s.) 

10. P. jlavovwena, macuIaeforiMe, Qoccis tenerri- 
mi« evanidis, sporidiis aggrcgatis fuBiformibui 
rectis flavovirentibue. 
Fniidinn «anigiiiwiim. Link Obt. 1. p. 6. Foiiil. fiaiaiiwM. 
Dittm. apud Slmm. Dadtehl. H. Itl. Brfi 2. (. 1«, tid 
^ec. a. p, 97. Grrv. Cryp*. Scol, t. 102. /. 3. Fuup»- 
riniB ftin Slirp, Fnu. p. S9. Duby Si/». GaU. 2. f, Slt. 
Adultum facile di^oscitnr macalis ontnina et- 
perficiali' " ' - -- - nuibus, vii-idi-llavis, immo pallii 
fusis. In BtatQ jamori adsunt fluc 
dimus (j|uof|ue bujua slatum flocc i sulpliureit 
i evidentes. 
i evideDiioribtiit Vi; FUSISPOKIUM. tl7 

flporidns globosis, /m foiiia dejeclii aridi* Qufrcut 
€t Fagi in itemorihnn umbrosia per atmum, oplime ae^ 
atalwfine. (v, v.) 

11. F. griseum, macnlaeforme, floccia teQerriiDis 
evaoidis, sporidiis fueiformibnfl reciis griseo- 
albis. 

Faaidiaiii griiMuii. £''hI Obi, I. p. S, Sptt. 2. p. 96. SAJm. 
I. B. /. 17. Schimdl et Kunx. ex: n. 103. Cheu. Par, t, 3, 
f. 17. Fuifporinin. JWcs /. c. Bnii/ l. c, 

Valde affine praecedenti, 'sed colore constaiili. 
diflert. Imco et tempure convenit. (v. v.) 

12. F. Bujn, acervtilis sparsis, Ooccis slrictis primo 
cinctis, sporidiis fiisiformibas minntissimis pal- 

I lescentibus. 

^^H 0tatain piiincirdial^ «pondiis gtobofii roieii OToideiiiqaa 

^^k 'listil TabertvlaTia BuxiDec,! Fr. 6. p. 110. Fiitoiua Boni. 

^^V friei S. O. r^eg. — Ihdiy Syti. Gall. 2. p. 926. — Ailul- 

^^^E nim, floccu evanidi^, iporidiiB tiuiforiiiibm omiiiuo peUuci- 

^^V dii; Fuidiimi Baxi, Sclimidi — Link Sptc, 2, p. 97. 

W ' Vix facile flngoa plantas sub micrascopio adeo 

B diTersissimas ac pgiloniam Buxi el Ftaidium Buxi 

F eandem sisiere speciem, et saae dinipse fiuxi, post- 

qoam ui Godem folio et acervo Fasidium legeram, 

KoG esse parasiticum ; dein vero vidi plerasque Fn-> 

fiisporii species eandem subire metamorpliosiQ, qaa- 

ram proximt F. argiUacei eridentisdma, ut omnia 

dnbia snblata videantnr. Primo in foliis arescen- 

I tibus observantur acervuii miauli puactiformes, con- 

' ferlt, rubri, flocris simplicibua erectis ciacti, spo- 

ridiis ad basia conglobatis ^lobosis^ ovoideis oblou- 

f,'isc]ue; deio magis irregulares fiuut, expalleateB, 

in quo statn sporidia monstranl faBiformia tenerri- 

iiia prorsos pellncida. la ntroqoe alatu sporidia ce- 

l> rrime adfosa aqua difBauut. Ad foUa aicca Buxi 

per aunum, (v. v.) 

Ob>. I, Pleuini hnja» geunii ipeciea Dilu abTiai, qa«B 
• 'Hniatn gencraiu , recepi, cam ceniarei ei iiuigiuoies, praecipaa 

Jjii.ii, atgillncea «lc. tant |i»i«l . iiinni p*raiu infficiiDi micni'' I icapieae Magnli itBnu an.ilj^ei, rynfi baiiJ ti^i.ii repoMaihM 
crciliill. 

Obt. 1. Daic reiMul FU.SISmi-.ll ipecie. Liuk, aei _ 
F, candidHm. llOcci* lanii>>rannibai< <r'0rj':ii<qiie obliliLalU albi* H 
J^. roieum, Rocd* tiuaefariniliiiJi ilhii , iporiiliis amti* rnieii, 
quae ob nporiiiii noa pougliiiia.iiii ipiriei ilititsiiui jtltmritmnHi 
lidenlUT. SJDgalarein faiiieu maiiiilriiiil .luslogiiui , illa oUB Pirii. 
mwta , baen cnm Piilnnia j^raHttinii. EPOCHNIDJI. Link. 

16, Neet Syil. p, 45, IViei Sijil Ort.l^ LM Ohi. 

I. p. I 

CHAR. Sporidia coacervata, e malricc enata 
eideinqan ailnata, i>btoiij>a, tipiculata, eeptala. Flocci 
(mycelium) eirusi, inlricali, mucediDei; sporiili- 
fen nuUi. 

O b s. Fnsispono aJmodum afitne geaas , aita- 
men nolis dalia facile dinlinctum. Est HelmintJiO' 
Bporii iD hac serie analo^on. Innascnntar omtiH 
tpecies corporibus putresceDribus, iqua re et floccit 
mucedineis Fnsis^orio magis affines quam Psilonjii, 
Nomen a loco primae speciei in Pyns, 

1. E MoniVoide», Ooccis lenerrimis albis, Bp«ri< 
diis nigris. 

Monilia (radlgena, Schim Saell, 2. p. 3i9, EpocIinlaDi M»- 
nilioiilei, £i'ii<l.' Obi I. p, 16. /. 2S. Spec. I. p. 32. .Vm 
Si/ii. f. 40. CXeii. Par, I. 4. F. I, Faiupoiiam. Dnby Sf». 
GaU. 2. p. 915. 

Flocci ramnsi, seplalj, tetae arnneac imlar ex- 
pansi, albi, Acervi sporidiorum matrici finnttw 
adnati. Spnridia singiila basi ciinalricta in apicnluiil 
tenniseimiuu. Ad pijroa puirctctntea aulumnp. (r. r.) 

2. ]?. vire.tceM», floccia deiisis albis, eporidiis ob- 

E. Tireicsai. StaTl. Erlnng. p, 33S, Lini $pee, I. p. 33, 
Caespiles format quaru prinris densiorea, mi' 
nns eirusos; celerum sporitJiuriim colore diverinm. SCOLICOTRICHUM 
A| frudu Pi'uni Armeniacar. (v. 8. in Pyris lectnm, 

an diversum?) 

3. E. fungonim, floccis eJTusis tenerrimis nigris 

sporiJiis cuncoloribus peliucidiB. 

Maculas sistit densas, tenerrimas, subdetermina- 
Ub atras; eied sub micr. coinp. lam flocci, quam 

rridia peUucida. Flocci tenucs, fugaces. Spori- 
inaigniora quam praecedenlium , Sporodermium 
in meinoriam rerocantia, tleii»issime aggregala, ma- 
trici adnala, clavata, luculenter 3 — 4 geptala, — 
Spondermium atrum Grev, Crjpt, Scot, e specimine 
misso hiic pertineat, sed icon non conTenit. Ad 
Tkelephoras atioaque fungo» putrescentea, (v, v.) VI, SCOLICOTRICHDM, Kudz. 

arye. Heft 1. p. 10, (. l.f. 6. Lini Sper. 1. p. 36, 

CHAR. FIocc! conligui, (ransparentes. Spo- 
ridia oblonga, libera, didyma. 

Obs, Genug mihi i^notum; hinc de veroloco 
dnhios sum, Forsitan ad Dematieos pofius perti- 
netj sed flocci admodum cum sequeule genere con- 
venire Tidentur, simulque esae myceliomi sporiilia 
tegentes nec sporidiiferi. A sequente genere spori- 
diiB didymis taolum difTerre videtur; iiludque certe 
ex hac serie eat. 
1. SCOLICOTRIGHUM vire*cens. l. c. 

Tomentum sistil bupra epiJermidem superficiale, 
tenne, inJeterminaium, e viridi griseimi. Fibrae 
sah micr. satis longae, laxe inlricatac, crassiitscn- 
lae, flexuosae, simplices, sed e duplici memhraDa 
quasi faclae, peUucidae, apice allenuatae, subunci- 
iiatae. SporlJia parva, opaca. Ad ramos Pruni Padi 
iii iMaatia ScLmiilt, jBwo/tni Schlecht. Ber, p. 154. 

i\. icj 

VU. PSILONU. Fries. 

^1«, Ot*. I^tg, 1, p. 187. tmaul. 

CHAR. Flocci contigni, traiiEparenteg , noh 
snsleDtea, id caeapitDlnin enimpetiteiii jnncti, pnau 
convergenies el oDtegentes sporidia simplicia, ptf> 
locida, libera, e inatrice enaia. 

Hoc et Fittiaporii genns obiu e sporidils asb- 
globosis et fuBiforiiiibus diBtinxi, eed in ntroqne ge- 
nere dein viili sporidiorum forniiim o comdiis per 
globosam in OTalem et fusiformem abire. Sic Pti- 
lonia Buxi est stetDS primordialis Puaitporii Buxi. 
£ praeaenle Psiloniae limitatioae complectiinr tao- 
tum species caeepitoBO - emmpcDles, floccis contignis 
£rinia persistentibns primo intortis coDTergeQtibuB- 
que, sporidjis e matrice enaiis, Bimplicibus. ftmi- 
fptam congUitinaliB. Tam lloccis qnam sporidiis hoc 
modo a Jfusisporio Inciilenler diifert, licel sporidio- 
rnm forma in ntroqne genere veriet. Huc perti- 
nent Conopleae apec. Pers., Menispora Pert., Cird* 
QOlrichum Nee$, sed baec nomina laiiori nosirae ideae 
Iiaiid conveniunt, nt ex tmica specie samtae. 

1. P. nivea, GBeapilibns compaciis laneis candi^ 
floccia ramosis intorlo - inlricatis. 

Caespiies emmpenlea, raiundi, 1 — 2 lin. laii, 
lineam alti, compocii, licet llocci omnino discreli 
aint, rolundato - irregulares, conQiienles. Flocri 
crassiuGCuli, non pelincidi, sed Iransparenles tantiun, 
ramis patentibus instrucli, conti.^ui, intorti et im- 
plexi, apice altenuati. Spondia (poiins <Jonittia) 
minuta, globosa, tarde diniaeniia, sed subinde im- 
mixta vidi sporidia cyliudrica, curva, nt ad Ueni- 
sporas pertinerei, E rimis corticia Fagt emmpit 
hieme. (v. V.) 

2. 7*. ^'a»ra, caespitlbns eJTufiis laneis griseo-glaii' 
cis, floccis ramofiis iuleriextis, sporidiis cyUa- CimploipSTiiiia glanniui. - Lini in ^mnb,! tilu. Btr. ji. Ii. 
OleDiipoTa glaaca, Ptn. Mi/e.^E^. l, p. 33, Liiti Spec 
t. p. 31. 

Tomenlnm Bistit craBsinsculum lanaefonne, vel 
e loco sub coriice vel e plnribiis caespitibna con- 
flnenlibtis (nam enuupens priori simileest) late ef- 
fnsum, iuiarto-intricatnm, siccitate Di^escens, 
Flocci teoues, transparentes, parce ramosi. Spo- 
ridia adulia cnrraia, pellocitla, diffluentia. Horom 
forma ad genus separanditm non so£Eicit, testanli— 
bns Fusiajwrivt' eodem modi^Tariis. Sub corlice Irut^ 
corum pucrciw, Betatae etc, vel per epidarmidia ri- 
maa erumpena, per anmwt. (v. V.J 

3. P. gHva, caespitibns subroitmdiB compaclis 
gilvo - rafesceDtibtis , Soccis iiilorto - intricatig 
BubsimpUcibuB sporidia raria obtegenlibus. 

'fJoBopIea gilra, Vert. Mye. Eht, 1. p. IZ. « ipcc, STontagBei. 

Deimat. exs, n. 164, CiKinotriclilmi niflUD. Sommttf. 

Noni. rx«, a, 179. 

Caespitcs hemispliaerico-palvinaii, inniores epi- 

dermide iuculeuter tecti, mox niidi, dislincti, 1 —2 

lin. lali, compacti, gilvo - mfesccntes autdiiute fer- 

roginei. Flocci pleriunque omnino simplices, cras- 

sinscnli, contigui, medio praecipue transparentes. 

'Sporidia vnlgo mimma globosa, passim oralia legi; 

Setnmer/elt vero fusiformia in planla abaolute iden- 

tica! ^d ramot arborum dejecloa rara; frequena ad 

eaulea planlarum exiiccalos, vere. (v. v.) 

4. F- Arundinia, caeF^pitibns oblongis densis pallide 
roseis , tloccis fuacicnlato-inlricatis simpljcibus, 
sporidiis ovoideis oblongaiiEqne. 

Piilonia Amadini». Demat. ! Oht, Crypt. H Zoot. tn .Jm, 

Se. Sat, 1830^— p. 12. '. i. f. 1. Ext, a. 460, Dabg 

Syn. Gall. 2. p. 929. 

Caespiles evidenter cmmpentes, ohlongi, linea- 

res, I — ^ lin. loiigi) pallide rosei. Flocci caespi-' 

loso - inlricali , haud intorti, simplices, coutigni, 

•ransparenlca. Sporidia ininuta, ovoidea, ad basiu 

cgagcsta, qualia opiime sislit icon citala; an iii fu- I ALEURISMA. siformia Hbeant neRcimns. , ^ caJam nccoi Arun' 
dmit Pkragtnitia hieme. (v. S.) 

5. P. cijlintlrica , sparsa, Bubcylindrica, ferrag^ineo- 
ftisca. Pera. tyn. p. 235. sub Conoplea. 
Erumpeos, ,,1 — 2 lin. lata, 1 lin. crassa, cuin 

pulvere copioso tota obscure fusca." Speciem olun 
Tidi, nouc ad mauus nonest, sed genus vix dDbiniit. 
Ad culmos aruitdinaceoa in atermilinti.i dvjfctoa. hieme. 

6. P. macuiiformia, caespitibus teuuibos macolae- 
formibus, Boccin tennlis circinato-intortis apo- 
ridiisque fosiformibus rectis otivaceis. 

CirdDOIricEmn. Kcei! 8ysl. Vehers, p, 19, Ltni Spet, 1. p, 
35. CAni. Par. I S./. 2. IHarl. Erl. p. 319. Ptrt, Xfi, 
K». \.p. 19. 

Eximie differt mBculis floccosis irregiilaHfaiii 
suberumpentibus. Flocci circinaio-intricati, snbcon- 
ligui, sporidia e malrice enata obtegenles; liaec fn- 
siforniia, pellucida, difDuentia. Ad folia nicca ijuer- 
cina, lHiacea elc. vere. (r. t.) 

Toi «pedei, jnta ei mBxima p«iie cDguiui, ad geneij* tden 
fie«Bdam redpere lalnJ.; longe plorei oliiD aildeiidae, Kou juio vm. ALEURISMA. Link. 

36. Ifet* Sijil. p. 52. Spoiotridii ipee> LM Obs, JT. p. 
L-iKk Spee. 1, 

CHAU. Flocci tenelli, septati, pellacidi, fo- 
gaces, primo couvergentes et ohtegentes sporidia 
t>implicia pellucida e mairici enaia. Plocci /iporidii- 
jeri nulli. 

Obs. Aleuriamatis genus, ex habitu plurima- 
rnm specierum farinuceo dictiim, reslituo et a ^W- 4 
rotrichis Link separo, ciim luculeuicr ex hac aerie ^ DENDRINA. 453 ^M 
iateritie- ^^M rit, inter praecedeotia et sequentia prorsns ir 
Jium. •Specieram etiam antonomarQm ditissimmii 
est, seA cautissime a myceliis siint separandBc, Hinc 
e magna copia unicam tantnm inscro. Hiijus Tero 
loci snnt mnltae species Sporotrichi Liak Spec. 2, 
qnod Gonferas. 

I, y/. eri^e»ctiu, raespitulis anbernmpentibus, floc- 
cis raris eranidis, sporiJiis globosis ex albo 
rabentibns. Neea Syal. p. 52, /. 48. 

FlaDta nostra saliira liDJus ^egis est, tubercnli 
minuti vegelabilibus pnlridis primo ianati habilu. 
Ad caules planlarum , v. c. Rhrt elc. (r. T.) 

Cum lioc a Linkio in Spee. 1. p. 6. jnngnntnr 
AJeufgnma spornlomm, inspersum, BuJbasorum, roteiim, 
Link Obs. II. p. 3i). s. Sporotrichum »porulo*um et 
rkodochroam Link iu Jabrb, d, Gcwacbsk. IX. DENDRmA. Fries. 

Bi/tt, Orb. feg. I, p. 186, 

CHAlt. Flocci effasi, lenuissimi, a sporidiis 
discreli, in macnlam matrici adglulinatam con- 
lexti. ' Sporiilia matrici innata, siniplicia, globosa, 
pellucida. 

Obs. Incipit iibrillis dendrilicis mncedineis ia 
caulibus Iierbarum. Infra has in rontextu cellu- 
loso planlanim sporidia nascuniur, Est hac ratione 
qnasi Sepedonium admodnm macrum. Species pln- 
rea, hactenns negleclae; diias iit typos propoui^ni. 
In hac serie juxta Epochnivm et Psiloniam medinm 
Ijcile tnetnr locum. In nostris flocci primitns saU 
lira evideates; horum defe^^tn dlgnoscitnr Chroma- 
tporium ro^eum Corda, quod vel liujns est generis. 
floccis nt in ullimis Fasisporii speciebns evauiitts 
vel genos Coniomycetuni niaxime analogum sisiii. Fri» Sjil, Mj: I N 
SPORISORroM. 

1. D. putla, maciiliB cfTusis griseo- nigris, spori- 
diiB majiucutis nigris olivaceo - pellnciilis. 

Tam externe in cBiilibus herbarum, quam praf- 
ripoe in mcdulla putrescentium observanlur nudo 
oculo maculae tenues, late expausae, griseo-nigrae, 
quae sub initr cotnp. formaiae videntur e ilucciit 
leDellis rauiosis inlerlextiij aeplatis pellucidis. Spo' 
ridia infra liua in parcncliymate niduJanliir maiu- 
scula, globosa nigra, sed oljvaceo -pellucida. Ex- 
terne cautibus adnascens epiderinideui solvit et spn- 
ridia gerit in macnlam alram ciiacervata. i« cavli- 
itM emortuig; frrqtietu in Utracleo Sphontti/lioj au~ 
iumno {v, v.) 

2. D. flnva, maculis determinalis flavis, sporidiis 
minimis pallidis hyaltuo - pellucidis. * 
Maculae rotundae, 2 — 5 lin. latae, ob colvrem 

laele flavum et floccos evidentiores magis quam 
priuris in uculos incurrenies. Sporidia minima, 
nado oculu haud discerueuda , sub micr. prorsus 
pellacida, decolucia. Cum priori, autvnino. (v. V.) 

Obs. ARTBBINIUJU ei habitu htijiu locl eatel, led ifO- 
ridi* « lloccii «DBla lidi; aJiiiDi igiiui Rocd npDridiirei X. SPORISORIUM. Ehrenb. tM Spcc. 2. p. ! 

CHAR. Sporidia 1 epidermide planfarnra 
rivartua coacervala, erumpeniia, simplicia, Soccia 
paucis inttriexlis. 

Obs. UllimuB landem radius Hyphomyce- 
Inm versus Caniomycetes et quasi Vntilago floccit 
aiiGU, Sporidia euim Uredinnm more in aori» 
coacervata, unde nom«n. Afline el simile Taburci- 
HMK, sed huios Bpurae dialincla conlinent sporidia. 
1. SPORISORIUM Sorghi. I. c. OOSIOMTCETRS 4S5 

I <■■< Substantia farinABa ^rminiim Sorgki vulgaris BBium nmis variis iepai aliir, ila iil semina Iiie spundia ariiintur, usque dum toia compages 
aiiiis in gporidia delapsa sit, Excrescuot quo- 
lumae in apicibiis ramulurum pBsiculae spori- 
dia el parles iloris mutilas conliiitnies. Sub micr. 
composito acervi ^^oiupacli conspiciuutur, aqua ad- 
foaa noR diniuentes, e quibus flocci simplices aiil 
* ramosi exeunt lenaes septati, pauc! lantum in 
nlo acervo, Spuridia compressis Hcervis in con- 
prodennt globosa, Gat magna, mitiora ma- 
'ibus iiitermixta. Litik. Inira germina Sorghi iit 
:4egypio. (v, s. in herb. Elirenb.) CI.A8SIS 91IARTA. 

CONJOMYCETES. 

CHAR. Sporidia nuda (absqne hymenio, pe- 
ritheciu, peridio, aacis el floccis sportdiiferis), sub 
epidermide plantarum vel intra matricem nafa. 

DE.SCitlPTlO. Forniiiuones variae, ex aliis 
plaotis rnHiae, sa^e ab earum organis (Entophjli 
pl. TiT.) vel aliis Fungis deliquescentibus anamor- 
phosi ortae, Systeiua ve^elalivu n aut uiiUuni pro- 
prium fmatrix tum eius vicibus fungilur), aut ma- 
trici innatam. qiio ab HijphoviijCflibua recednnt, iu 
Stroma (spurium vulgo) abiens, IJnica morpliosis 
est sporidiorum formaiiii. Haec intra malricem ori- 
iinlur, sed dein semper plua miaaa erumpDni aut 
denudantur, immo liberanlur. 

AFFINITAS. Qualem faanc claesem ante plnra 
lustra cum incljtissimis Mycologis , ai pauUo ali- 
ler limitatam, proposui, ad nexum cum praeceden- 
libus serVBndum eliam hoc loco recipere debui, li- 
cet jam mifai persuasnm sit, eam aeque bene, vel 4S6 CONIOHTGBTBS. 

ad alias n^tmes edam melnu, ita dissolTi nt mem- 
fcra reliqiiis classibos, q«anim siaiws asdi Wbnea- 
tares^ sabjao^^antur. Nec sane inepte atf la2ef sear- 
sim conjonctimqae tractantur, com diversae aerKS 
in his omnino conflaant et sirstematice vario modo 
sinl excipiendae. Ckmferator Variatio Systematis. — 
TtemeUimi ad Tobercalarinos prope accedant^ at 
vegetatio perfectior, liberata, sporidia intra massam 
^elatinosam, membrama tectam. Sont aliae qaae«lam 
his sobjonctae fonnationes ex anamorphosi SiideO' 
rmm et Phacidiaeeormm facile ortae, ab eis saltem 
aef^e discemendae. Eadem ratione StUbosporei ad 
Pjrenomjcetes accedont, ot peritbecii modo ceUs- 
Jarumve defecto di^oscantoi:; sed peritheciis cella- 
lisqoe e matrice nigrescente saepenumero formatis 
limites prorsus oblitterantor. Moltos Stilbasflreaa^ 
ot infimos Tubercularinas ^ Spilomatibos etc. exactc 
analo^oSy certom est haod esse ve^tabilia aotono- 
ma; hinc obiter modo eos tractari, relata tantom 
referens , donec theoretice eorom natoram plene pro- 
ponere licoerit. Sparodesmiei HTphomvcetibos (prae- 
cipoe Dematieia) peraffines sont, at nulli adsant 
flocci vel fibrae» mera modo sporidia concatenata.' 
Sclerotiacei hoic classi contermini sont, sed spoii- 
diorom alia morphosis, Hypodermii deniqoe, cen- 
Irom Coniomycetom constitoentes , re ipsa mera vi- 
dentor exantnemata ideoqoe potios in Nosologia 
plantarom qoam in Systemate tractandi, sed tam ob 
ostmi consoetom, qoam praecipue ob intimom com 
veris Fong^is nexom seriemqae conti^oam prorsns 
eos exclodere non iicoit. His vero sporiis Fonffis 
ntilla esse videtor vera propagatio per sporidia; 
mea saltim omnia experimetita , circa perfectiore^ 
optimo soccesso institota, in his semper frostrata 
snnt *). PhyUeriaceae his proxime connexae ne spo- ^ AlieBliAae toto digiraiB ^ «tnrai plAM matrice emorfiia pcto- 
aat, M PyMOBijcecam cpjphjUomi bmm« toa deaui« pot^ 
fediofis ezplktBiv» CONIOMTCETKS. 

i-iJiis qiiidera Ramlent. Facile esl empirice aequi 

ori^nem Pht/lleiii, Kilaei, Vi-eiUnii, ^cirtii Plc. e 

pilia el cellulig planlaruin. Hanc rem jain 1819 in 

pecoliari commeaturia expusui; &ei titeuriam Aexa 

Lof0{iusil&tn ejnsmaili orijritiem omiitbus t>'un^s tri> 

^mjwtem, eorumque pniveotum nnturae paivi, mia- 

^^Kff€ aeria similibnstjue qualiiaiibiis occullis expli- 

^^Pptein, certiR et indnbiis expei-tmeDiis niaus, non 

Ip^ui non refellere. Linnaea 1830. ^aoi ex Hy- 

podermiis ait reliquoriim Fun^oriiin vegeUiioneni 

el propagatiimem concluilcre ai'que eat erroneiini, 

' ac Hi quis ex liis vcl analu^i.s Oiaiameia umuiuni 

5' lantanim vegetiiliuuem expliciire el prujiagalinnem 
educere vcllel. l*robc teneiiduin Fitngontm acriem 
[ g ft his iteutlqiiam aiUcendrre, aed ad hauc appeiidi- 
l^ntatf jan) derrclu syslimalis vei^eialivi proprii for- 
mHBones inrertoris ordiiiis ^iiflenlciii . dviici^ndere. 
^■vlIISTOKIA. ConiomyccK-s V>-lci-es Bulanici 
Vwpro exantbematibus (v, c. niHlfiigUij sumGerunt, 
vel parnm curaverunt; reccnliuri sacculti corum 
itndium florere coepil, in delrimcnlnm, si quod 
senliam Bperie dicam, cngniiionifl nobiliurum Fun- 
fjornm. Inler Hypaderiniog , maximam partem er. 
ficientes, typos nosse siiniciat, nisi sinj!ni'arum ran~ 
lationibus in sin^nlis plaiilis observandis vitam ve- 
limuB dicare. Omne eorum studium nan mcre pby- 
siologicum fruairaneum mihi visuni est. Hoc vero 
meum sit priviim judicium. Sed etiam reliqnarum 
sladium iu maxime singularibns ob tacilitatem no- 
TBS sensu reccplo epecies et genera addendi, quo- 
ram qun plura fuenint examiiiata, eo magis obscu- 
rflli sunt limiles ( v. c. Tuberculariaruin) , me mi- 
nns delectavil qnam perfectiures Fanfji, inter quos 
taasMique npecici hlatoria. Praccipuum videtur vere 
flDtonomoa et uer anamorpboses perfeclioruiu ortos 
disceimere. Htnc in praesenii sallim, cum hoc vo- 
luinine Systcma Mycolo^cum sit absolvenJnm, Co- 
momj/celes Bynuptii.c lanlum Iraclem , Monufjrapliis, 
non in novaruin mudu spetieniiu et geiierum copia 
CONIOMYCETES. 

B raiiones etiain meliuB, ila flisaolvi dI inem- 
bra reliqiiis claasibus, quarum staliis Gisiil elemtii- 
tares, bubjiinganlur. Nec Kane inepte ut ialea ^eoi- 
)iim conjiinntimqne tractanliir, ciim diveraae serief 
in hifl omniiio conHnant et svsleinalicc vario modi 
bini excipieiidae. Cunferaiur Varialio Syalctoatis.— ' 
Ttetneiimi ail Tnbercularinoa prope accedunl, i| 
ve^elatio perfecttor, liberata, spuriOia intra msBMa 
^elatinosara, meinln-ana teutam. Sunl aliae (|ufte<Iaa,, 
bi» snbinnctae lurmalioneM ex anamorphosi Stiel»- ; 
e( Pliacidiaeeovum facilu ortae, sb eis saltca I 
apgre fliscernendao. Eadem ralione SlUbosporti li 
Pjrenoniycetes accednDl, ut perithecii modo 

; defectu di^noscanlur; sed perilbeciiB cell»-] 
lisque e inairice ni^rescente saepeiutmpro forpaiii, 
limiles prorsus oblitterantur. Multos SlHbosfioreiit,,, 
ul inftmos Tubercularino» . Spilomalibuii etc, exacl4> 
Hnaln^os, certiim est haud ebse vegetabilia auleno- 
ina; hiuc obiter modu cos traclavi, relala lantna. 
referens, ilonec ihforetice eorum □aiurani pleiieprA»^ 
ponere licuerit. Spororlegmiei Hypbomvcetibus (prai' ' 
cipue Demalieia) perafrincH sunt, al nulli 
floccj vel fibrau, mera modo sporidia concaienql 
Scleroliacei huic classi conierinini sunt, sed «pi 
diorum alia morpbosis, Hi/podern " ' 
Irom Coniomvcelnm constttuenles, 
detiliir «xanihemala ideoque poli 
planlarutu quam in Syaiemate iractandi, sed lam el 
mttm consucluni , qflam praecipue ob iulituuui — 
veris Fungis nexum seriemque conti^oam pronut 
eos excludere non licuil. His vero spuriis Fmidl 
nuUii esse videtHr vera propagatio per sporidis; 
mea salliiu omnia experimelita, circa petfectioi 
opiimo gnccessu insliinta, in his seraper frusinlB 
snnl*). Plii/IIeriareae his prosime caum ■e ipsa meravi espo^ iriee «inorlna fH*^ 
■e luia iSrauim fw»- COMOMTCETKS. 4&T»I ridii» quidem gaiiHcnt. Facile eBt emplrice sequi 
ori^Dem Phj/Jlerit, Hrinei, VretUni», Aciilii pIc. e 
pilia ei cellalis plantaruni. Hanc rem jam 1619 in 
pecoliari commenlario expuHui; sed iheoriam dein 

Eropnsitam ejusmoJi originem omHibiis Ftingis iri- 
uentem, eorumqiie pruventum naliirae jtoivi, intou 
«wo/c aeria similibasque qaaliiatibuB occullis expli- 
canlem, cerlis et iQdubiis experimeQliR nisus, non 
potui non refellere, LiHiiaea iS.iO. -Nani ex Hy- 
podermiis ad reliquorLim Fungonim vegetaiionera 
et propagatiunem conclutlere aeque est erroneum, 
ac si quis ex his vel atiaiu»is Diatoraeis omninm 

SlaQiarniu ve^etalionem explicare et propn^alinnem 
educere vellet. l*robe (eneudiiin Fungontm aeriem' 
tA kis fieuliqiiam adnceHtUre ^ sed ad hanc appendi* ' 
cem , jam dereclu systrmaiis ve^etativi proprii Tur- 
inaiiones inrerioWs ordiiiis sislenti-in, dc:ic<^iidere. 

HISTORIA. ConiomjC(;!-'s V.-leres Bolanici 
vel pro exantlieinatibus (v. c. Miilpiglii) Bumserunt^ 
vel parum curaveriint; rccciiliiiri saeculo cvrum 
ttndium florere cocpit, in detrimcnlum, si qtiod 
sentiam aperte dicam, co^nilionis noblliorum Fnn- 
gornm. Inter Hypoderinios, inaximam narlem eF> 
ficientes, lypos nosse sufliciat, ni.si sinsra>ortini mn- 
lalionibus in singnlis planlis observandis vitam ve- 
limus dlcare. Omne eornm studlum non mere phy- 
siologicum frusiraneum mihi visum est. Hoc vero 
meum sit privum judlcium. .Sed eliam rellqnorum 
stndium in maxlme singularibns ob facIlitBtem no- 
vas sensu rcceplo species et genera addendi, quo- 
rnm qufi plura fuerunt' exuminata, eo magis obscu- 
rati sunt llmites ( v. c. 'I^iiberculariariim), me mi- 
nns delectavil quam perfecliores Fungi, inler qaos 
suacuiqiie specici hlsloria. Fraecipuum videturvere 
anlonomos ot per anamorphuscs perfectiornm ortos 
discemere. Hinc in praesenti sallim, cui^ hoc vo- 
lumine .Systoma Alyculogicum sit absotvendum, Co- 
niomycetes synuptii.e lantum ivaclem, Munographls. 
lyarum modu speclenim et gciierum cupia ig»'"' J 
CONIOMYCETES. 

pr»grrs»iitu «cienliae <|ndereDtibaB , singuU g«neT* 
voinmendans * 

USUS ei NOXA vere fungosis nulla; ad ar- 
bores lantnmiDodb et herbas langnpscentes deaini' 
endas ei HiBsulvendaa confernnt Per E.caaikema- 
licoa vero plantae taliesoiinl, sleriiescunt, imo prur- 
SNi necantnr. Potiug lamen ipsi e atatu planlae mOT- 
bnno pendvn*, quam hi ex eia. Mullis i-xcaiptis docti 
nevimns eos eaee hereditarios, sed eliam e conMi- 
luiiune aertK pEndere. Omnis inelUN de propavaiiotu 
euruiB pcr xporidia supi?rlliiiis est. Praeier nuxani, 
quam messe minuenda aflerunl, frugeni eiiam miil< 
inqninant et pubulum pecuribus noxium reddunt 
De his cfr. librna oeconomico» et iraclatum noslruia; 
Om Jtast och Brand pit rexter. Lunil, 1819. 

SYNOPSIS genernm et ordinum, qui tam in- 
timo coIiBerere videntur, ut conjimctim lraclaD<li 
sinl. 

Ordo I. TUISERCULARINI. Sporidia !■ 
diaenm denudatum congintinala. Slraina prapriam. 
fitcolvnt ptantaa moiiim», 

1. TUBERCULARIA. Sporidia simplicia (glo- 
hosaj aupra recplaculum erumpeos in slratuB 
tlistrelum cumpacta. Coloraiae. 

2. VELOTELLA. SporidJa sepiata fanbfnsifof 
,,, .inial supra receplaculum crumpens deternuo** 
,^„ Ittm in slruium discoideum cumpacla. 0(k ^ 
_ ralae. M deierilieMdi ine nnanti fin i 
Jeeil*» ' e( nabjeciiTa III. Lini in Speo. Planl , 
Mt Fl Fwnc , Vuhy R tai pet plutet el A- 
oranet deiaiplM et [4 ' ^ 
ro canuBclo ieciper« U CONIOMYCETES, rFCSARlUM. Sporldia simpHcia, d«mam fn- 
siformia, io disciim iDdclerminatDm inDatuiii 
eriimpeiitem cotigltitiDatB , dilBiteiilia. Colo^ 
rata. 

4. BLENNORIA. Sporidja simplicia. cjtindrica, 
, concaienato,- trnncata, in discum innatum erum- 

pentem cnnfflulinata. Alrae. 

5. CORINEDM. Sporidia aeptata , fusiformia, 
pedicellata, erccla, in dlscum parallele consti- 
paia. Alra. 

6. DICOCCUjVI. Sporidia diJyma. absqne pedi- 
cello, in discum nudum conglulinata. Atra. 

' 7. SCHIZODERMA. Spori«Iia simpticia, glo- 
bosa, in discnm ernmpentcm conglntiData. 
Ordo U. STILBOSFOREI. Sporidia snb epi- 
dermide plantarum in niideum conglokala, 
dein ( liberala ) erumpeniia. iHctttunt p/anlaa 
mortuai. 

8. NAEMUSPORA. Sporiflia simpHcia in nu- 
cleum subcellulosnin (pallidum sub epiderinide 
cnn^luiinaia, demum cirrhoHe erumpentii. Co' 
loratae. 

9. SEPTORIA. Sporidia septata fusiformia 'm 
nucleura simplicem (pallidum) sub epidcrmide 
conglntifiata , demum cirrbose ernmpentiB. Co- 
Joratae. 

10. FU8IDIUM. Sporidia simplicia, demnm ta- 
eiformia, in nnclenm snb epidcrmide compacta, 
demum faiiscendo libera. Colarata. 

11. CRYPTOSPORIUM. Sporidia simplicia fu«i- 
fflrniia, tiiib epidermide in nucleum primilus 
conglutinala. Alra. 

12. STILBUSPORA. Sporidia septata fmajnscu- la), oblon^a iivata(|ue, sub 
cleum congliiliuala. Atra. 
piDYMOSFURIUM. Sporidia 
dio septata, »ub epidermide prit 
Gunglulinata. Alra. ide i didyma s. me- 
10 in nucteuui ' ,480 CONIOMYCETES. 

14. MELANCONIUM. SporiJU sinipUcia glohow s 
(minima), sub epiilerinide priino in nnclenm 
congluiinala Alra. 

Ortlo III. SPORODERMIEI. Sporidia in floc- 
cos dcmDut liberos et dilabenlee concatenaU< 
Incoluni planlaa lain morluas quam tm-aa. 

15. CONOi^LEA. Sporidia simplicia, in floccoi 
moniliformcs iii lubercnliiin exlns conidiis ad- 
spersum primo compaclos, dein liberus et dili* ; 
benles concatenata. 

Ifi. PHltAtAIOTKlCHmL Sporidia intos cellii. 
losa, in floccos moniliforme.s gelalina in Iuhep- 
cnlnm extus nudum primo con^lutinatoa) deiit 
liberus et dilabenles concatennta. 

17. SPOItiDESMlUM. Sporidia simplicia io nm- 
cnm sporidium fasiforme (seplaium) concate* 
nali), deinum diiabcniia. 

18. AREGMA, Sporidia sporidio interno farcl», 
in unicuin slipiiaiuia moniliforme concatenaia, 
dmum dilabenlia. 

19. XENODOCHUS. Sporidia intns spondiolii 
farcla, in fluccum moniliiormem concateoaUi 
demuin dilabenlia. 

20. TOItULA. Sporidia intus plerumque maieril 
grumosa farct», in floccos moniliformes concs- 
tenata, facile dilabenlia, 

21. SPiLOCAEA. Sporidia simplieia, globosa, io- 
ter 8fl et in macnlas matrici innaUH conuiata. 
SequcHli erdini pcrajfinea. 

Ordo IV. HYPODERMn s. ENTOPHTTJL 
Generatione semper orij{inaria e lela celluloM 
plantarnm Tivarum luorbosa sub epidenmde 
oriunlur formationes sporidia aniecedenlinn 
imilanles. 22. CrMNOSPORANGIUM. Sporidia nni 

pedicellata , slromali a matrice forinalo — — 
penli adnata gelatinaque in spurangiuai nadsK 
cxpanBU-diflbnue conglntinala. CONlOSirCETES, 

23. PODISOMA. Sporidia iimseptala, pedlcellatfl, 
pedicellis in slipiieiu junclis, ^elatina in spo- 
rangiuiii nudum erumpens verticale clavaerurme 
con^lulinata. 

24, PUCCIMA. Sporidia subsepiala, pedicello ad- 
nata, demum concrescenlia. 
mpliciaj 
um libe libera, aupra ■uni cuaccrvala, 
(raro bina con- 25. EPITEA. Spm 

strouia a matrice fom 

26. AECIDIUM. Sporidiasiinplici 
cat<!iiaia), libera, inlra pseud>iperiiiiuin ab epi- 
deruiide inatTis foriuatum, apiLe regulariter de- 
hiscenB, coflcervata. 

UKEOO. Spuridia simplicia (raro bina coa- 
naia), priaio aub epidermide plantarum dis- 
tcuta culiaereiilia, eaque lacera eilusa (spori- 
itiolia iniDimia). 

28. USTILAGO. Sporidia stmplicisBima, absquo 
sporidiolia > laxissima , libera , foede inqai- 27, CRITICA. 0"' genera nonmt vel comparare 
voluerint , sini^nlnm uppositia ceterorum ordiunm 
respondere videbunt, ut f^cile analo^iam pro alfi- 
niiale sumeres. Attamen re Ipaa haec clasMs plan- 
las diversarum seriemm in infimis elemeutis ne^re 
discernendas complectitiir. Ut Ht/podetmii e cellu- 
losa planlarura perfectiornm oriuutur, mutti.e spe- 
cieg reliquorum ex aliia perfectioribus fuu^is ori- 
ginem Juciiut. TautummoJo »)uae praecipue auto- 
jjomae visae snnt vel alia ratione insigniores, lioc 
loco receptae. MullaB earum aliorsum pertinere 
tene novi, sed iii praeaenti exponere non Ucuit. 
Potuisaem facili negotio lectores uovarum specierum 
generumque copia terrere, seJ ntrorumqne jam sa- 
tis habenms, Jonec plena exposita fueril harnra 
plantarum vegelalionis historia. Et itt ingenue di- 
cam, species plurimae tam igoobiles niilu viaae 
sunt, nt maluerim viiam et evulutionem diveraornm 
lyponim 5. geutrum (quae liand oltioris suut Ji- 
TPBERCDLAIUNl. 

gnitatis qaam spfcies inler perrecliores funjjos) se> 
qui, quam apeciebos amphibolis deiermiDandia dn- 
bia an^pre. Nec iuter Pyrcnomyceleit omnia in- 
fima diKtinguetiila, quae sub tjpo siiperiuri com- 
prehendi poggunt. 

De amnitate ordinum sub sin^ulis disBeruimas. 
Hoc loco tantum observaiidum, me non ad ^iapati- 
tionem (raro sane ad generu *)) alroma remicere pa, 
tuisse. Origo in plantia viTis et murtnu diveni 
dilTerenliam offert in genere valde inni^aem, cil 
tanten non coece fidendtnu, v. e. in Are^male^ T^ 
ruia, Ttihercuiariu perstcina potiiig Kpilea %%t ••). 
Cetenun difTerentiae phygiuioeicae et aliae nudooculo 
facile observandae majorig mibi snnt ponderis qnain 
quae nonnisi sub uaicroscopio lerceDttes augenle 
couspiciuntnr. 

Chromospora viride C<w(/o ***) apwl Slurm lU, 
10. t. 57., ex icone saltim, a gonidiis L.icheniiffl 
dislinguere non possum; aliera species, Vhr. roseum 
1. c, I, 56 Dendrinae nostrae prodrouius Tidelnt* — 
in Tegetabilinm censn tamen vix reciperem. Pk^* 
leriaceaa similesfjue a Fungis umnino exrludeodu 
certnm esi. Appendiris locn eas subji O R D O I. 

TUBERCULArtlNL 

CHAR. Sporidia (supra slroma proprium vvlg 
in discnm deuudalum coni^Iutinata. ■) Tuhercularia tDOilo, yolalrlla paucariiie alia imnnia gtm 
itroBiile Db>«nBDdo gaiiileiii. 

••) Oh». Kee Pyteiioinjeelei bnir. Ifgi rcpDgnant; Ban qi 
mt Kliylimiala, Bolhideae e\c. iu ioliJi »i'i« occnrrunl , 
euorlais dejnmn fniGtificBnt, vel ai in folio ~' ' '" 
ttl Dtpai.tat, PhaciJinm Vucdiiii . niacnli« TUBERCDLARIA. 4S3^ 

Obs. 1. Characteredaio facjlc di^oscitar, aei 
at secjueateB Iribus eximie natiirales, iia lisec ma- 
gis anificialis. Tubrrcularia et f^otuleUa altioreB 
evolutionis gradus videntur. — (Jonipleclilur liic 
ordo CaniotnyceteB ad Hymenomyceles abeuntes, 
non vero ad Pileulos (Tnelepborae lamei) variae 
hnc valde accednnl), sed polissimum ad [ihciferot 
(Capnlalos et Fhacidiacpns] ut quaiido sini;ulas se- 
ries ad infimos radioH per»iequi voliHnus, Cortgneun 
T. C Tubercularinig sDhjun^ere debeamus. Inler 
Coryneum el Stictidem plures- habemus iormationes 
inlermedias et insignes. l^iberciilaria vero et prae- 
cipue Fusarium ad Tremelliaas abeunt. 8ed de his 
in Systematia revisione. 

Obs. 2. Omnes facile hnrum penerum speciea 
descripiae mihi cOgniiae sunt, sed novarum for- 
niariim copia limites diversarum, lon«:um in libera 
DBtura studium requirenies, in praesenli minirae sont 
clari. Perpaucarum novi characteres actitos. Ma- 
Jni j^tiir paucas formas indicare lectorestjDe ad 
Unkii Spec. Planl. ablegare, ceternmque Mono^ra- 
phis coinmendare, 1'nto equidem scienliao me ila 
mt-iing consulere quam si magoam dubiarQm copiam 
describercm. . I. TUBERCCJLARIA. Tod. emend. 

alarin Linf, - Tnbernilariae Spac. Tod. — Pm 
Sysl. p. 3S. CHAR. Sporidia .sii 
cida , supra receplacului iplicia (auhgloboga) pellu- 
1 iunalum verrucaeforme Md ptaeler intigneiD Ciliacarptm et amblt 
omnia >>>itu nola ■ont, De bii cantBitM iitdict 
Pigebil olioi, ni fdliar, ocnlHtiiaimiuil itini 
eli>in el ]ileri>c|ue ftljcolagis acoiiiil, loi gane 
I TUBEKCULAiUA. in stratnm denanm compacfa, demiim diffluentia sub- 
polveracea. Cotar nAexcetm ia nigrum tfangicna. 

Obs. Inter omnia liujus seciionis genera nu[- 
lum lam formarum dives ac nbiqiie obviiun quam 
hoc, At characteres specierum ntilli adsunt aculi; 
sporidiornm forma omncs simillimae, Plurimas no- 
tas vidi cum statione connexas; Qiio succosiore 
loco nascunlur (v. c. in ramis recenler emorlnis), 
eo laelior color, eo citius deliqnesciinl^ locis sicGi> 
oribus ma^is iniluranlur, haud dirfluunt, et tUiB 
sporidiorum slratum persistens nigrescit, nt in T, 
nigrescenle Schwein. ! <joae omnino hujus est gene» 
ris, prorsus laevigatum, Sclerolioidenio. Tuben»- 
lario ntinw Lk, vai-iat Hcssilis, stipitata, receptuulo 
albo, riibro, fnscescenle — el multae formae Btipite 
ftocGoso e( glabro similliinae saltim. — Huc acce- 
dunt dubia de auloiioiua earum nalura. Speciet 
straio flpoiidiornm rubro siiuillimae suut atrouiBti 
Epecieruin sin^ulis reapondentiiim Spbaeriarum gm> 
spitosarum. Sic v. c. TQbercularia vutgaris ioH>> 
cietale Sph, cinnaborituie , T, lutescens cum jtpA. 
ochracea, T. minur cum Sph. cocctnea etc. scmpec 
fere occurruul. Inler speciea slralo sporidiorniii 
i)i°;ricante simillima vidi specimina evidentisaimam 
sisientia Uolhideam, v. c. D. tlecoloi-anlem El.Puag^ 
nbi de hac maieria plura disserui. 

^ ttralo aporidiorum haud nigricante. 
1. T. tmtgari», ernmpens, slraio sporiiliorum m- 

bro, margine nudo. 

Dr7J. SfiMc, (. 18./. 6. TreincUa purpures, i.oin, ct ^act. 
Sphaerin ircDiellaiil^i. IT-eig. Obs. Bat. f. 3. .f. I. S»- 
ii-erb. I, 294. Sphaeria ininiBla. Hall. I. 127. /. I. TabeK. 
Ynlgaria. Tode — Pm. — I.<nt Spn:. 2. p. 99, Moag. «1 

V<^»ll. H. 84. rt Bcceal. Tiiberc. ArleDii.iBS Sctaui. 

Mire variat, ni pliires vix addere possim ch»- 
racteres, nec tamen omnia in diHerentiam dataill 
quatlranlia hnc referam. — In rai^iis exsiccatis »li^ 
pitem habet crassum cvidentem fnscescenlem , atilil 
album lloccosom, inlcrdum prorsus imiuertiHm. I" TUBERCULARIA, Mft cortice Belnlae corrdgalam vidi, qnasi CDmpositain ; 
aH IrnDCOS receos cmortnos Stilbospnrae I, Naeina- 
sporae more proflnentcm Ddmodum laete coloralam 
c. s. p. Atl ramos vulgallDtlma, etiam in cavlibua 
dm-h. {v. V.) 

Occnrrunt formae simillimae colore motlo lu- 
tescente, lestaceo, rxpallente e, s. p. diversao. 
2, T. ciliata, ertiitipenK, slrato sporidiorum mbro, 
lar^ine ciliatu. Dillm. apud Sturm. III. 1, t. 14. 

Keceptaculum v 
sed discus convcxiti 

y.) Igo Btipitatum, pezizoideum, 
Praecedenle mullo rariar. (v, 3, T, herbarum, inualo-sessilis, strato sporidio- 
rum pallidu expallenle laevigato. Fries Obs. 
1. p. 104. 

Omuino diversa, miniita, pallida, habitn cete- 
rum T. persicinae, at non enimpens. Vera Tnber- 
cularia. jdd cauJes planlarum ruro. (v. v.) 

Obs, Tiibercularia sarmentbrum Fries Ohs. 1. 
p. 208. E.rs. n. 259. vera est Tubercularia, minori 
Liuk affiiiis. 

De spedebut reliqaii cDnforai Link 1, c<; KDSdil pulelini 
T, floccipei. Cord. l. c, 7, t. 24. 

'* alrafo sporidiorum nigricante, indurato. 

4, T. ^anulala, strato sporidiornm rngoso sor- 
I dide rubro, deinuin fusco, margine niido. 

T, granalata, Pers, Si/n, p. 113. el jtutt. Grev. Ctypt. Seot 
I. 18T. Frie, Exs. 

Surdida semper CHt demnmque nio^rescens, vulgo 
' ^anuliformis conipacta; snbiude vero extimnm in- 
' iluratum siratum corticis insiar solvitur, et interiiis 

, deliquescit pulveraceum. Hic statiis eat T, L,iceoi~ 
K du. Fries Oba. J. p. 208, jid ramoa dedduoa jre- 
l^ (fWM. (v. V.) 

!jj ^ T. nigricans, strato sporidiorum laevi rubrOj 
'^ demum nigro, margine Qndo, rOLCTELLA. Ban, Ckomp. 445./. I. 
mi!ia. Variat al ea I nigricu», 

pfc. 2. p. 

Ceterum Tnlgari haud Bbi 

iDimerBa et emersa. (T. nigreiscena Schwein. di- 

versa eBt dieco ^am primilus nigro, nilente, haad 

difBpenle, receptaculo albido.J Ad irunco» tt ra- 

M. (V. V.) 

T,? persicina, subinnala , alba, strato spari' 
diorum laevi convexo lilacino. Dillm. apad 
Slnrm. III. 4. t. 49. 

]\Iit>or. Insignis loco juxta et inlra psendope- 
ridia Acidii in Joliia Circaeae. An puiins Epiiea! 

Obs. I. Tnberciilariis a£fine genus sisiil /ie- 
gerila (vide 8npra p. 219), aed hujus vegelatio 
omnino superiici.-ilis libera, quare stratum spuri- 
diornm (ccteruin liaud Tnbercnlariae inatar dtscre- 
lum) baud denudatnm sed primitus membrana le- 
nnissima mox disparenle leciiim. Ceterum extemi 
facie haec genera mox discrepant, i\l<igis recedii 
Agijrium^ cui nullum sporidiorum straluiu, — Db 
variis specc. Tuberculariis male adecriplis vide o^ 
dic. univ. 

Obs. 2. Tuberculariae quoque afliDe habeHir 
Epicocfiim Liuk Obs. 2. p. 32. Nees Sjsl. p. 32. CDm 
icon. Liuk Spec. 2, p. 107, 108. Hoc vero Kenui, 
quaienus mihi innotiiil, est itatns imperfectus Pyrein' 
inyceUim, cum Trtchoxlromale Cord. prope connexiu; 
sporidia extus adspeisa giiut conidia. J II. VOLDTELLA. Tod, 

Tod. Sleeil. 1, p, 28, Fufuii ei Alraclii >pec. £.rdt. 
CHAK. Receplaculum erumpens (liberatuiil)i 
suberosum, dcterminaium, marginalum (cnpnlar')- 
Sporiiiia fusiformia, eeptata, coacervata, in discnn 
cumpacla. Color laeltii. 
VOLUTKLLA. 407 

ffbg. Reperla taudem Voiulelln volvata Tod, 
I hoc genuB dubhim (GA-. S. M. IL p- 173.) 
restilaere iiDbis coiilisit. Tuberculariia prope affine, 
rnrina vero cleganliciri ct Hporidiis septatis diveVsiiin. 
Quod ad liorum formam atlinet, eam haud abso- 
lute conslaiitem esite monere necease est; vidiDius 
Tubercularias spnridiis oblongalia et iit plerisque 
eeiieribus sfinridii.s ('(tMformibus a conidiis globosis 
incipiunt , id (jund in ffpnere sequente, HJj/rotkecio 
etc. evidenlins Jit. A Fiisariis omni respeciu differt, 
omnino nt Diliola a Dacrymycele. Volulellis est 
receptaculum vemm discretum deterrainatum mar- 
sioatam subcupulare, nnde habilus Pezizae; nul- 
lum vero FnsariiR, taiitum quibusdam speciebus 
(minime omnibiis!; Kiroma quoddam innainm, vage 
expaneura, indelerminatum, e residuo conidiomm 
factuDi, quod in cliaraclerom genericnm ingredi noa 
debet. Species mihi innotnerunt pliires, sed pn» 
iDore paiicos lanuim typos notissimus nolabo, 

1. f. rolvala, stipitala, ex albido fnlva, disco 
undique pilin inlerlexto. Tod, l. c. /. S. f. 43. 
Geleris magis evoluta, liberata, receptaculo 
plano - copntari orbiculari (pezizoideo), deor- 
lnm in stipitem intra matricein plns minns delite- 
Scentem producto. .SpDridiornm slralum discnm 
Pezizae referl, sed prirao nndiqne pitis teclum (ve- 
liun Tod.), dein □udum tandemqne sporidiia sece- 
dentibuB disparens. Totus fungillus lineam vlx sn- 
peral. Ad ramvlos ejcaiccatoa dejectos aulumm. 
(». T) 

% W. ciliata, snbstipitata , ex albido rwsea, ia 
ambilu pilis erectis ciliata, 
Tnbennil. dliais, Alb. et Scheein. Connp. p. 68. t. S. y. R, 
Drc. Fr. 6. p. 110. ei ipec. Cfaaill. ! AlrBCiiaiD, Lini Obi. 
II. p. 3Z. Fnurium, Spec, 2, p. 105. 

Praecedenti perquam afBnis, sed discns magis 
Capilstus, circa margiuem piUs dcnsJs erecfis aiit 
I VOLUTBLLA. 

demum patalis rinctus, et color alius. ^tdranado» 
et atipites tiejeclon , aexlale, aulumno, (v. v.} 

3, l^. pallens, seBsilis, depresaa, albicansj in am- 
bitu nuda. 

Fiuidiiim obnualain el pnlTinatum. Lini Disi, 2, p, 31, 31, 

~ ium eaDdMnni, Ekreni. iSv. p. Z4. F. palleni. llttl 

Nov. jict. .Ae. Sai. Cw. IX. p. 237. i. S. /. 7. — omaii 

eK hini Sptc, 2, p, 104, (iiBllini Tidl ipecc. Batographa.J 

Ttibprciila sitlit rui-ma et ningniliidine varia, 
per epitlerjnidem eriiiupentia, calore albidb in Fiu* 
Gesceniem vel rufescenlem simnl vergente, st-il snb- 
stantia bemper sicca indurala, recepiaculum genni* 
num Bubcupnlare delerminatuiu , curtici interiori 
nmbone (stipitis rudimento) innatum. Sporidia ^ 
neris aeptata, sed forma varia. Ad ramoi deJecHUt 
V. c. acerinos, aulumno. (v. v.) 

4. f. carnea, sessilis, innato - emmpens, disGO 
carneo excipuli marginem nndnm demum ob- 
legenle. 

Stictidem referl, sed sporidia tennissima fnai- 
forniia. Discusdemiim convexus tnberculatus. Frae- 
cedente multoties uiinor. Ad ramvJoa ticco». Mim- 
lagne. (v. s.) 

'Obs> 1. CaTeDdiun ne cam his commuienliir 
Stictides disco solulo et deliquescente. Ex habili 
bis accedit Metanoslroma Fuaarioidea Corda apudi 
Slurm. 1. c. t. 61, sed primo obtutu iconis fingerei 
lioc genus esse Blennoriam nustram. Kst vero Mf- 
lanaatroma Fuaarioides insisaima nostra Sticlis p^ 
pula S. M. II. et EI. Fung. 2. p. 25. cum syiu. 
plurr, s, Stictia tnoUia Pers, ; stroma .Auctoris nobi» 
esl discus et sporidia alba excipuli limbus. Jamin 
Elencbo I. c. limbum haud bene cKplicatae Stu^. 
coccinene, Fusidium referre mnaui. Ceterum loo- 
gius deducerel hoc laco enarrare omnes mutatioDei 
disci in Sliclibu», quae cum PbacidiacearRm coOTe- 
niunt, nam cum et sine ascis, deliquesceniea.. fi* 
tisccHles etc. observautur. M8 

L>bs. 2. Inter VoJuteUam et Fumrhm^aoAttva- 
I medium geniis est Periola S- M, 11, {Ckae- 
totlroma Curda I. c; C'h. isabellina 1. c. r. 61. exacle 
eadem ac Periola kinula S. M. s, Sclfrot. hirsutum 
Schum., jam ia Fl. Dan. 1. 1320 pjctuin) sed ex 
nostra senteDlia omuitn} eslScltroliacttiitn, «b atroma 
prorsus Sclerolii et sporidia instralo-innatai Scle- 
roiiorum ntore ex ambitii diniiienlia , nec in dis- 
cum receptuculo pezizoideo (Volutellae) coacerraia 
nec in stratum Fmariorum con^lutinata. Ceierum 
ob vegetaiionem liberam sporidia intra matricem 
hand aeque ac Afgerila e praesente limitatione ad 
Couiomycetes referri nequit. — Chaelocypha Cori. 
1. c. I. 63. est Soleniae species, a Cel. Jf^tinmann 
ex horto Pawlowskiensi raiasa, sedniihitam igno- 
bilis visa, ut describere noluerim. in. FUSAHIUM. LiDk reform. CHAR. Sporidia simplicia, demnm fusiformra, 
acuminala, subcurvata in slratum discoideiua in- 
nato - erumpens immarginatum conglulinala. Color 
laelua. 

Obs. Receptacnlum discretum nullum, Untum 
in quibnsdam slroma e conidiis dcmersis factam, nt 
etiam in Fusiaporio, sed in ncutro ejus pra^sentia 
1. defecdts genera sep^ral. Celerum probe tenen- 
dum in hoc, ut reliquis gencribus sporidiis fnsifor- 
raibiis, haec primo a conidiig globosis orta essc 
indeque a forma globosa *\ per mullas modi&caiio- •) Uinc iD at 

«, Tubercul. . — . 

(iiporiii. FHnipaha 
■ Fiuarii* uou mi%h !■ t^eta aiiieM TideniBr *. 
el Fiuidium But, Cfr, Fn- 

, . j pilij timplicifaa» itriclii dncU 

nugi» racedUBl qaim THiernil. eiliala. fa-. 
' «yW, p. 31 /, 26, Lint . nes in fusirormem abire. Di0erentia a 
ad praescnletu timilatioiiein e Te^etalione innala et 
mycelii liheri flefeclu pentlct, sed inycelinni re ipu 
grnera liaud neparat et facile evanescit, tainen iD- 
lima Fusisporia aiiu omnino auper/icittli di^oscnii* 
lur. — Tam ob generiim limites incertos, tpiani 
praecipue ob formarum iiirinitam copiam, e fiuibni 
qni<l species, quid varietag Itaud certu^ dixerini, 
obiler lantum citem formas descriptas priraariai. 
Dacri/myces membrana floccos et sporidia tfgenn 
rccedit. 

1. T. laterilium , bemispbaerico - dilForme, moliti 
liitescenic-riibrnm, stromatc crassiuBcnlo , SpD- 

*■" ridiis cnrvnlis. 
i', bleril. 

(■Iioridiii 
b. F. inicTDtiiornin. ScAlechl. Ber. Z, p, 139. (Sl>W>dui 

(Jolore, facie Tremellina (Dacrynu/c. atiStt.) 
facile dignoacilur, Bcd eporidiorum forma tam n* 
ria est B globosa (couidionim) in tenuissimt! fnd- 
formem, nt neseiam, ijunm fiilem ei in hoc g^iHi* 
Iribuam. /n tawiia dejecii/i. (v. v.) 

2. F. Trtfmelloides , heinispliacrico - depi 
molle, auraiitio - rubruui, stromate haud A> 
crcto, Rpuridiis fongiasimis pellucidis 
a. Vrticae, 

DaoTinye. Criicie. 8. M. 11, p. 331 nbi rrn. wl 
tt fftati. ri-i. <i, 396. Fuiiriaiii Treinelloiitu. ( 
acat. I, 10. 

8iccum maculaeformi - collapsum. j4ii ctmbi 
ticcoa Urticae Jrequens. (v. v.) 

Huic accedit magtia copia afEnium formatiORiUl 
lam magnitudine, quam colore diversaruui; iltHa riliiila ■ »■>■ gciieribai. — jlchilonitnH Knn. db 
RiaiiaueNi ■upcrlidnlcin ad Fuiiporii iafiina jiiiuara ytk- 
iuie Kcedil, Obiier I«gi, inl ■rolDtioni* lerieoi •eoi ' ' 
FUSARIUM. 

spariiliis in variis caiilibaB Tisarnm, qnas nnne 
haad separalim proponam. 

3. F. raseum, hemisphaericun], firmnlnm, rosenm, 
slromate convexo, sporidiis reciiuscnHa pal- 
licliB. 

F, raaciiin. Lini Obt, I. p, 8, cum ic. Sprc. PI. p. 31. 
FiuiJ. Ditt. 2. — Dtiiy Sifii. Gnll. 2, p. 104, 
Alter hoc esi caulicolarum typus, praccetlemi 
firmior nec in maculam collabescena, insnper mnl- 
tts formis luxnrians, quas argiitins distincias species 
optantes separent. Ad caules et folia sicca; fortna 
primaria in Malvaceis lecta. (v. v.) 

4, P. frtictigenvm y vermcoso - irreKiilari - confla- 
ens, firmulum, rubrum, slromale obsoleto, spo- 
ridiis rectiusciilis gracilifaas Iiyalinis. 

Haec et proxime seqiientes spccies vegetatiftae 
iliwgulariter emergente, nnnc vermcosa, nunc irre» 
gnlariter expansa conveninnt ; praesens colure rnfaro 
et sporiiliis longis vix curvis qnodammodo insigne 
e*t, Ad /ruclus Roaae pomi/erae etc. aulumtio. (v. r.) 

Inlt^rhoc et sequ. mediumvidetiir F. flocci/eiiim 
Corda apnd Sturm. III, 6. t. 7. roseum , sporidiis 
cnrvis, iloccis tenaissimis immixlis praecipue in- 
si^e. fjon vidimus — Lectum est ad nncleos Ae- 
iculi in sqq. sociefate. 

5, P. Qxi/spomm, vermcoso - irregulare, conflnens, 
rosenm, stromate convexo, sporidiis tennibus 
cnrvis. Schleckl^ Ber, p, 106, 

Ad lubera Solani. (v. v.) 

Ex omni parle simile esl F. auranliacum Corda 
I. c. I, 8., sed color auranliacns. Lectum esl iii so- 
cietale F. fiocci/tri et o.rtjspori ad nucleos aescnli. 

6. F, aulpbureum, effusum, suljihiireum, slromate 
lennissimo expanso, sporidiis crassinscnlis cur. 
vulis, Schlecltt.! l. c. 

Ad tubera Solaiii. {v. s.) 

O 2 «la BLEHNOiUA. 

7. F. heierftspnrtmm j ^hsmii, rDberrimiim^ atro- 
matc conidiornm expimsDy sgoridiis p^rTeccis 
cv^^^>^ Nef! Ifau. Act: Ac. JSai^ An IX. 
p. 135. 

Dig^oscitor optime loco ad sewiina LoKL (t. s.) 

Obs, f*. expoMarMi, sporidSs ej^liadrid!! iBCwris avMBliMis 
dbsoleie septatis , Schledit. 1. c. Tidetvr F^nsporfmm , at similU» 
mm ft»tmnh9mr» im Thelephorms verua explicatas ficli. Nascilv 
ia namlis* sa^^r* SiHhiuporme acerros. (t. t.) IV. BLENNORIA. Frics. 

fViV« ^. O. l\ p. 366. Ihiby S^ 2. p. 885. 

CHAR. Sporidia simplicia, (n^Iindrica, tnm« 
cHa y pellucida , snpra stroma gelatinafinosun in 
discnm erHmpentem conglatinata. Colar migrescemi. 

Obs. Stictibns cognatnm, sed speciem prima- 
riam saltim, qnam hoc loco tantum proponimns^ 
nnllins Stictidis cognitae anamorphosin esse certi 
sumus. Crescendi modns vero St. phacidioidis^ a 
qao stromate confluente gelatinoso et coloire certe 
diversum est. 

1. B. Baxi^ II. cc. Moug. et I^etH. ers. m. 882. 

In ntraqne pagina foliomm erumpunt tuber- 
cula planiuscula gelatinosa disciformia fusco - atra, 
epidcrmide ropta cincta, lin. usque lala, e qnibus 
sub microsc. diffluunt sporidia copiosissima minuta 
nlrinqne tmneata. Ad folia Bttjri Galliae Gnepin^ 
Mong. etc. (v. s.) 

Ue Metanoslrowuae Cordae videas snb Volntella. OORTNEPM. irtet Syil. p. V. CORTIIiEUM. 

34, SeiridlniD (6, p, 23 CHAR. Sporidia fufiirormia, muItiseMati , <pe- 
dicello adnaia, erecla, denite parallele iti dtsciiai 
stipala primituHque cimglulinata. Color itiger. 

Uba, 1. Genua Sltcluli, tuedianle t!r^}tomtjde 
Grev. (cujns liabemus speciem similUinam pro 8til- 
botpora ovala misaam, aed dialincl^ asci^eram) per- 
quam affiue et lypice ejus de^eneratiu spvridiis sufa- 
clavatis ex ascis haud eToliitis orlis, Buueinque aiodo 
Guai ea cohaore|iN ac Slilhim^nra t;uui Sphaeriis, A 
Stilbvtipora aiialoga dilTeit-iit fun^UH cupulattu a Py^ 
veHomyeeie , nemjie Gpuridiis. aduatis ereGlia ia diH* 
cum Rttpaiis oec lu aucl«i|ui <(:qn;>toW)^ i^ aSpo^o^ 
dftinieis sptiridiis Iiaud in Iloci:os liberalot» eulu(it( 
liec a<I Kepta jti Mpbliflta cullalientiliiig. Scpla ia 
Coryneo evaiiescere viili — nec ea lu SeiKiJio pin- 
xit Nees. 

Obs. 2. Seirifliumi iVtw liuc IfWero e specimi- 
iiibus ati illiiBtrissimO^^inveatorC^tm^sia. ^ Habitos 
pnn-sua idem; discos «trumqne-sWlii^tiifnnfOB airos 
Sticlidaruin more per epideraiWem' arbnriim mor- 
niam erumpenles. Spondia Seirifhwtrab microscopio 
Corynei mere GepFata vidimus,'»feE ulla re diflRrunt 
iiisi pedicellis lennioribus. et apieulo leriuinali lili- 
formi pellucido. — Al esacte uacdem redeunt dif- 
ferenliae in genere im}ci%e nn»lvg<t Ategmate; Sei- 
riilium ad iktrj/iniim se habet n[ Arei^ma iienra Btri- 
ctiori ad Phragmidium — et haec analogia tanla 
eBt, ul Cel. .Sclnveiniz ^regnui npeciosum pro Sei- 
ridio habuerit. Duas tanluai uolabimiis species: 
1. V, marginatum, spuridiis fttsiformibas apicnla 

filifurmi pellucidu tcrminatis, pedicellis lenaie- 

bimia. iVfea.' %sf. /. 19. Seiridium. 

Pedicelli lougi, graciles, in siroina jnncti, nt 
sporidia coDCatenala videanlur. Ad ramos Rotat 
uitntnac. (v. s.) I «74 CORTNErM. Cfr. jirfgma spcciosuin, ' 

2. C, vmbonafum, sporidiis clavaiis apice obtousi 
pedicellis mediocribus. Nres.' Sj/st. f. 31. ^ 
j^d ramoi arborum dejeclos fretjuens. {v. v.) 
Inier piuriinaft Coryuei Anciorum species, qnu 
quideia ai apecimina iiorinaHa discernere poasam, 
oullos invetii limites, ealiim ad plurima a me ipio 
lecta ftpecimina canfandDular. Ex aetate el Ita- 
tioue humitla (ubi discus tnrgescii, sporidia inagii 
lumenl el prominent) variat discis depressis, planii 
fl convexis, nec non sporidiornm forma. Eqnidem 
fin^o Mycologiam phis emolumenti, quam deirimenli 
e generibns, sensu recepio , in hts infimis ambinii 
funnationibns pro speciebus sumtis capturam. Uoe 
igilur refero Coryuea omnia Anctt., nempe: 

* C depiessiim , disco depressoi sporidiis ovaHbos, 
pedicellis tenerrimis. Myc. Hefl. l. p. 75. 
/.17. 

* C. umboiratum, disco plano, saepe nmbunalo, 
spuridiis cylindricis. Neea I. c. C. diBciforine. 
Mj/c. Htfl 1. p. 76. /. 28. Schmiiil et Kuia. 
ftrs. «. 160. Hloug. et Neitl. n. 573. 

* C. pulvinaltm , disco coovexo, gporidii» OTaK* 
bns. Mrc. Heft 1. p. 76. /. 18. E.rs. n.13». 

.j;, lUoug. et IVextl. n 574, {pedicellis brevioribw; 

-lif. C. brachyurimi, Link Spcc. l. p. 129.) 

-ft' C. amjluena, disco medio elevaio conflneiit»» 

r.). «poridiis oblongisj pedicellia tenerrtmis. Mj^. 
vu,. Hrfl 2. p. 66. 

* '^" iHler haec plurima exstant intermedia — 0« 
noB alia propinqua uova genera ex Iiodierni» prin* 
«Ipiis «fFereniia. EquiJcm vero (cni id aahim cU- 
ntm est, has rormationes sub inicroac. compoa. v«l 
«ccuraiissime luatraias habete et veram earnm na- 
iitram nosse, res essc divorBissimas) nova gener» 
inscrcre non audeo, qnare duas reccdenles pauo» 
tiuiabo; coiunrEDn. «TA a) Sporidia erecta, clavala, haud aeplata (septia 
forsaa eTanidis), pediueilo seplaio. Alius facile 
Pronlhemii hcluUni slalusi cui loco^cl habitu pror- 
tax cooveait, non ita vera cliaracieribiis micro- 
Bcopicia. 

b) Sporidia (aut potias asci vaciii) flocGiformia con- 
tigua, dein moniJiformi-constricla, erecla, ad- 
nata (absqae pedtcello) deuse parallelo - stipata 
in discum conglutinatum. Co^or ater, — Slatiis 
inter Stictidem et Coryneum prorsus intermefliiis'; 
discns formatur e floccis condensalis, aiiis conti- 
guis (paraphysibiis), aliis inoniliformibna, astis 
In miulis Cenangiis v. c. C. Vrateria, io quo asci 
tantum moniliformes , reapondenlibns. Habitns 
ceterum Cortptei, sed forma primaria in cortice 
Tiliae obvia, ceterum vix diversa a Slict. ni- 
grella, vere ascigera, — Miilta sane reslant, qnae 
de dnbia et snspccla haruin infimarnm formaitb- 
nnm indole in medimn proferre pnsscm, sett quae 
ditFeram, donec ex inle^ro earum anamoTphosin 
exponere liceai, Fauslumvero censeo, qnod hac- 
lenns nemini evidentiores Fnngos, v. c. Poh/po- 
ros, Thelcphorai) elc., ob easdem rationes in diver- 
sas classes et genera distribuere iu mealem venit, 
licet in Iits etiani melius seqni licuit ascorum 
prinio immersornin, ilein emersorum anamorpho- 
Bin in sporidia sepiata e. s. p. Yide^s v. c. ico- 
nem Thelejih. corrtigalae (Paiii) apud Grev. Crypt. 
Scot. t. 234. — Et qnantopero in udo eodemque 
perithccio v. c. Spkaeriae polijmorpkae mulati snnt 
asci? Ad cbaracteres genniiios erncndoB microsc. 
.comp. necessarjum csl, seil omnia gcnera, imnio 

^'iGcies, q\tae dein nudo ocnlo retlenle nun re- 
(OSGuutur, mihi dubia sunl. I SCHIZODERMA. 1 VI. DICOCCUM. Corila. 

auirm. Demsehl, 17. III. Hefl 9. I. 6$. 

CHAR. Sporldia hand pedicellata, didyma, 
in diecam denudatum conglutinata. Colar ater. 

Obs. Genus vera indole prorans miKi igao- 
tnm — ex Anclore laodBlo recepi , cum Didijmo- 
tporio reltquisque sequentitmi serienim analogia 
perfecte respondeat. Paruin aulem recedere ab i/y- 
ateriis saperficialibus in formationes .Siilbosporeas 
primilus ueliqueBCcntibuB recedere videtur. Optime 
igiitir in vicinia Schizoderinatis collocatiiin, a qno 
sporidiis uniseptaiis diiFerl. .Sporidia vero septata, 
mdjma, simplicia elc. inler Jfysleria, Sphaeriag, 
Pezizas omniaqae cerla genera ditferenliam gen^. 
ricam band offerre, notissimum est. ^^^ 

I. i). minulistimum. \. c. 

Acervoli minntissimi, pnnclirormcs, atri. 
ridia oblo^gBta. jdd ligna aenudata, (v. ic.) Vn. SCHIZODERMA. Runze. . <Xw, Xuax. — Sytl. Orb. Vtg. 1. p. 19*. njpodennioDi. 
Siw. J. p. 88. nec diJU, 2, neo DecaDd, ~ - ' 
Par, p. 411. iDclQM NoiOpUaea, 

CHAil. Sporidia siinpliciaj in discum acer> 
vnmve ernmpentem conglniinata. Calor ater, /uacus, 

Obs. 1. Praeler spuridia, ui inplerisque, ob- 
servatur simul mfiteria grumosa , Nlroma quodilam 
haud discretam sistens. — Est Mclanconii analo- 
gon, species ofiereiis mullas, seil omoes, qnas plene 
persequi licuit; Pkacidiaceartim esse degenerationeM 
invem; ad illas ul analoga Spilomata ad Grapbi» 
deas referendas. Sic v. c. Hj/podermium nervise. 
ijuium Link 1. c. est alius status Hi/tterii nervisequii, 
jfiypadermium spartum Link 1. . c, Hyslerii ptitaairi STILBOSPOREl. «77 

e. >. p. lltnim vero inter maltas, quas viili, for- 
mas qiiaedam sint, quae ad slatum perfectiorem uon 
periineant. aa non, in praeaenti haud dixerim, nec 
species di§tiDguere periclilor. 

Obs. 'it. Quoil Vnfilagn Sfgelum inter reliqaas 
Cstilagines , id inter Schizoileniiala vidBlur Sorospo- 
num Itudolphi! in Linn 1829. p. 116. t. 2. Hanc 
speciem, ut certe autonomaui, geoi-sim nolabimus: 
1, S. Sapotiariae, acervis alabaHtris planlarum vi- 
Bidcniibns. Riiitolphi l. o. 
ridia in slobuios. oculis inarmatis vijc drs- 
cernendos, 40 — 50 Gporidi^ conliuciiles, couglo- 
bats et fere concreta; minuta, ovata, rolaudala, in- 
lerdnm subacuminata , omnia fere acque ma^^na, 
finca, peihicida," In alubualria Saponariae Oerma- 
• , (V. s.) R n o 11, 
STILBOSPOREL 

CHAIt. Sporidia in Ducleiim (absque perithe- 
do) sub upidermide planlarum cuiigluiinaia, deia 
.erumpentia vel cum gelalina I. libera. 

Obs. Ad praecedeniem ordinem nt Spliseria- 
cea slirpB, ad Pbacidiaceam accedunt SliHiunporei. 
Yarii eomm snnl lantam Spfaaeriaceorum slaius de- 
generes ct aulonomae, olim ad PjrenomyceteB certo 
I quoque iransfereudae. Nucleus enim , non perithe- 
cium, Pjrcnouiycelum esHenliaiem cliaracterem of- 
iert. Nam limites iuler peritlifcium veruiu, spa- 
rium, V. c. ab epidermide matricis nigrefacta er— 
tuin, et nullum ueutiquam _poni possuut. (Jt Dui- 
eomycetes demum omne excipnlnm proprium amil- 
luul, ct Sliclidei \. c. merum discnin ab^que exci- 
piJo ofierunt; sic etiam Slilbotporei nuclcnra absque 
perithecio. Ui Cr^plomijces Grev., ad Uiscomyce- 1 
i 

I t«s, ita Sphaerolheca , Splanchnmnyceaipit Cotia tt 
habent ad Pyrenomycetee (bene milii cognilae plaiw 
tae, licet non omnem speciem genere separem) -- 
nec ob aficos hoc loco iDier Slilbosporeos reci^ 
nntar. 
vm. NAEMASPORA, lemaiporae ipec. jtuti, (Wildeiion n 

riif sdicripiit,) NaemaiporB, Fries, EAretib. — UnSift- 

•ioin. Lini, 

CHAR. Sporiclia simplicia, colorala , maasa 
gelatinosa in nucleum celitilosum jimcta, dein ciun 
gelalina cirrhorum forma proQuenlia. Cii-rhi larlt 
colorati. 

Obs. Hqc retaiaa species autonomas esae mil- 
lum dubinm, sed ipsae externa facie licet simill!- 
mae duplicem habent slaLum sub mitr. compo»., 
mmc sporidia minima globusa (conidia), nunc fn- 
siformia et curvata, (Unilu aculiss. Desmaz^im 
has snb oomiDe gralo Liberlellaa descripsit in Ann. 
Scienc. Sat. Marl.» 1830.) Hanc rationem paadt 
verbis exjionere non licet; notandum tantum spuri- 
dia fnngomm vel a conidiin oriri, vel a fitxm 
(Trichospermi) vel ex nscis separari. UlfimatuD! 
forma conslans est, sed apnd omnia gcnera, c|W 
rum sporidia fusiformia a conidiis oriaaiDr, naec 
per varios siatns a giobosa in oblongam et rnsifur- 
inem explicanlwr. Sic Tubercnlaria Itujri Dec. ni 
siatns conidiifer Finl/iporii Ilttxi; Iiinc FiuarHi, Br. 
riolia elc. sporidia varia — at haec qnoque ad iMjco* 
logiam iheoreticam reservare cogor. (Es his smIi 
ehicet ambjguilas mnltarnm subsecjiientinra ^enPTBin 
lormanim, Eadeni v, c. ralio esl Vij/ploaporii wil. 
garis ei HJelanconii sphaeioiitei.) 
1. N. ttureaf nucleo expanso celluloso-pyroeo MO- 

ridiis subrectis fusiformihus aurris. Frie» Stttf. 
Femsj. p. 90, ' NABMASPORi. ' lh9 

N. erocaa. Ext^ n.-, 107« Lib«rt«ll» betalioft. Desmax^ /« r« 
t. 5. /. IF'^ - . 

Hanc speciem certe vUi -spdridits (cbnf3Ii8) 
^obosia -et fiisifonnibiu* Mnicleus seqaentid^ ma- 
)or« Jld cqriiees B^tulae.y frtqmens^ (r. r.) 

» 

'2; JV. crocea^ nncleo pallido, sporidiis cnrvatis 
tennissimis anrantiacis. 

N« crocea, Persi Oh$. 1* p. 81. 5y«. p, 109. Moug^ ei Netih 
fk 177* (in meo exempl. conidiifera)« Sphaeria profiua So" 
werb^ t, 374. Statns conidiifer: Naem« crocea, Desnutz, l. 
«* t* 5. / lll. *-^ fporidiiftr ; Libertella fiigiiiea» 1« e,^ f . 

Cirrhi tennes, crispatissimi et intricati, sed 
jihre nyido mdes. Ad iruncos Fagt. (y. v.) 

i^ N. Rosae^ sppridiis in semicirculum citrv^tis 
.. .. tennis^imis aurantiacis* Desmaz. h^c. i. b. f. 
VI. Libertelia. 

^^ Acervi oUongi^ conflaentes, Ad ramos Roso^ 
naninae. (v. ic.) 

4 N. microspora^ sporidiis minutis ovoideis an- 
rantio - rubris. Desmaz, 1. c. f. 5. /1 1, 

Cirrhi plemmque rades. Ad coriices Quercus^ 
Carpini etc. (v. T.) 

% JV. incamaiay sporidiis majoribus ovoideis in- 
carnatis. Desmaz. h c. t. S. f. 11. 

:„.. Cirrhi radeSf tum conidiifera; vel tenues tum 
iporidiifera — hoc etiam in N. betulina , crocea ri- 
ii; num constans lex? Ad ramos Salicis v. c. CVi« 
^fraeaej hieme. (v. T«) ' 

Sporidia in perfectissimo statu^ qno observata 
indicata -^ N. populina. Pers. etiam Gytispora est« 1 SEPTORIA «t FUSIDIUM. IX. SEPTOIUA. Friei. 

Cb. Sl. Pong. t,p. 117. 

CliAR. Sporidia septata, >fiiisifi>riiua, fiOtt- 
cida, in nucleDm Bnnplicem con^faliaU, deio codi 
gelalina cirrhorum fornia prufluemia. Cirrhi haud 

Obs. 1. Genua inter Slilbosporeos et Pjreno- 
mycetes medium, exslantque simillimae formatiolies 
el cum (PyreDomYcetes) et siue peritficeio {.S'(ilbn- 
sporei). Hae hoc loco seryandae, iJlaeque aij prin- 
cipia systematica dialinguendae eadem . rafiane ac 
Cytupara el Naemaspora. 

Obs. 2. Ob nexiim cum PyrenomycelibiiB ^r- 
ctiorem species primarias sub hts jam exposui, sra 
etiam in Iiac serie citandae aunt. In singiila pJaB^ 
ceterum diversa videtur adesse species. Cel. Da- 
mazih-es, qui plures jam addidil species, v. c. S. 
Roioe Exs. n. 535., S. Ua-aclei Exs, n. 534. etc, 
Monograpbiam mox diTulgabit, GHAR. Sporidia eiinplicia, demum fiisifm»- 
mia, tn acerrum micleiformem sub epidermide com- 
pacta, denmm fatiscendo iibcra. Colorala, nec atra. 

Ohs. Genus a praecedenlibiis cerle diversom: 
Bporidiis celliilis haud receplis, gelatina fugaci et 
cum sporidiis minime difUuente, toloque hahitu. 
A Crtjplosporiis mox dignoscuDtirr colore el silu spiH 
ridiorum — illumque characlcretn maioris esse pon- 
deris , (juam spuridiorum formam, sepla etc. docuit 
praecipue studium Pyrenomjcelum {jcnera argutins 
limitandi. Ftuariis proxima sunt, uaiura tameii 
diversa et ad Stilbosporeoruin murein snb epider- 
mide nticlei instar conglobata, nec discifurmi ~ du- I 

CKTPTos)paitim m 

niidata* Ad praesentis igitnr Myoologiae genium 
bene separari possnnt. Reliqnis Fnsidiis inter Fn<- 
risporia et Fusaria diftpertitis Fnsidii nomen^, ' iit 
noYum evitetttt;;^ fais tribni. 

L P, candiqmny stromate spnrio^ acervig faemi- 
spfaaericis candidis, 8poridii$ snbrectis. 

-Hji^r. albnm. Schum, SaelL 2, p^ 152. F« candidom. LM 
iS^pv. 2. p» 97. omnino conTenit — fed a Keluiella pai-' 
lem nostra (Fn«ar. pallonte Link ?) ad ^nan iUad abite ili- 
dtn», nostra diTersissima e^, 

A|eryi paryi^ jiaa«i{iP^onflnente8, snb epider^ 
mide mdutaM ea i fefl l ^ - emmpenteB; epi- 

dermis HLvero^ snpra acervos demum rimose fissa. 
AJ cori^es f^mqrum languescentium (v. v.) 

Ejiii^deut. indolis videtur Hysterium aracfanoi- 
- deum S(^m^. e. 

pi F, amr^afAiactim , stromate obsoleto, acervis ob« 
lon^it- atirantiacis y sporidiis curvatis. 

-Fosariam 'tjpoi^nniam. Link Obs, 2. p* 31« CiTptOflporiam 
aarantiacam« ijUni Spec. 2. p. 96. . 

Acervi oblwngi^ passim confluentes, epidermide 
(lemum secedeJH^ tectis. Praecedenti omnino est 
coiDgener. In^^faulibus exnccatis Vmbelliferarum» 

Alia mid^JIVEipecies^ rnTogilva^ sporidiis exi- 
gnis in Equisetik^, s. p. 

Obs. GYUC9eRh|>SFORIUIVT: Sporidia minutissima cylin- 

Mea^ trnncata dmplicia per epidermideui ernmpentia in acerTos 

^^fffatttos conglatinata , - cnjas una species — > C. concentrieum can- 

^Mua Grev, Cn/pt* Scot, t, 27. maltis rationibus his affinis, po- 

FSis tamen ob proTentnm iil foliis TiTis' ad Hjpodermios (Uredi- 

aei) referatur. ■*-T- XI. CRIPTOSPORIUMt Kunz. 

MjfC. Hett 1, p. i. Corda apud Sturm, III, JBefl 9. 

CHAIL •. Sporidia simplicia, fusiformia, snb 
epidermide primitns conglntinata ^ demnm libera. 
Oohr nigricans. j^^ 
CRIFTOSPORIUM. 

Obs. Septa sporidiaram nnmqQam vidi. Spe- 
cies nnmerosae, lam corticolae, qnam foliicolae. — 
Ad illas cel. Corda Noaopliiaeam nDSlram trahit, 
secl Itaec diversissima est et nil omnino fnngogi 
moustrat. Est, nt in S. O. V, p. 200. jam indica- 
vimns, patliolo^cus tantnm stalns ipsins corticia 
vivi, in cujns rimis cellalae cjuaedam solutae pal> 
verem rufescentem et laxam oilerunt, ab acervis 
sporidiorun alris Cryptosporii diversissimuiu. Ta- 
lem quoqne describnnt Fersoon Vredinem alneam 
et Hees Vretl, subcorlicalem. Veram dedit Deatna^ 
exa. i279. , qui Ae ejiis indole etiam nobiscnm con- 
sentil. Ad Uredineg proxime accedit , sed adhnc 
inferior. — Species descriptae sunt: 

1, C. jiesculi, stromate subconico, sporidiifi fusi- 
formibus rectis ntrinqne cnspidatis alris Caub- 
hyalinis.) Cord. i. c. t. 52, sub Fuaicocco> 
FuBlulas in cortjce sistit liabitu Melanconiij 

passim conHuentes. ^d ramos etuorluos. (v. ic.) 

2. C. vulgare, stromate spnrio, sporidiis fusifor- 
mibna curvatis atris (subhjaliuis), Cord. 1. c. 
t. 51. (Neesii) excl. syn. 

Habitus fere praecedentis, Ad ramos emotiuoa 
Jlni , Corijli tlc. (v. v.) 

Koiniiiii spKieiuni intPr baa inliinai iilanliui, iibi ad lociuii 
Daulvia «ulgo rtletumat , MjcoIogiB aic^ti uolleni. 

3, C. Caricis, stromate nnllo, sparidiis fusiformi- 
bns leviler curvatia fuscis pellacidis. Corda l. 
c. i. 50. 

Acervi mlnuti, punctiformes, vulgo bypopIiyUi, 
sed epipliyllos misit Cel. Desmaziii-es (n, 197), qui 
etiam pro novo Cryptosporio deterininaTerat. ^ 
folia Caricum. (v. s.) 

4. C. Gramini», stromate nollo, sporidi mibus leviter curvaiis airis opacis . 
. f.\. Cordal. c. /.49. STILBOSPORA. ^^Pf^Acervnli elongati, tarde ernmpentes et subinde 
HTraaii ntiinquam, sed hoc »i generis typnm vix 
perlinere potcBl, Ad folia Gramimim. 
5. C. confluens, stroinale nnllo, sporidiis ovalibus 

reclis atris. Kunze! in Tfeig. Swin. 

Acervi oblon;>!, saepius conflnenles, Sporiflia 
^elatina juncia seriatim secedunt. Kunz. Jd JoHa 
Panici m Guajana. (v. a.) 

Obs. Inter Pyrenomycetea esl Labrella Fr. El. 
Crypiosporium peritliecio (iiere spurio) anctiim. Huic 
nltima spec. valde accedit. ^^ Xn. STILBO-SPORA. Pers. emend. 

SlilbDnporgp apec. 

Spec. Sporodesniii !ippc. 

CHAU. ^poridia septala (septis vero passim 
evaaidisj sporidiolis farcta, in Ducleum (absqae 
proprio pentbecio) conglutinata , demum ertimpen- 
tia libera. Color niger, 

Obs. 1. Sporidia mftjnscula, variaat fnsilormiaj 
oblongata, «vato-f^riforinia, at vix pedicellata. 
Singularia sunt spuridia passim composita. Multum 
ex actate mulantur) et specimina haDeo eodem loco 
diversis actatibiis collccta, quae Jiversafingeres ge- 
uera. .Sic v, c. aliam vidi StHli. ovatam sporidiis 
seplafis, aliam Uaiul Neptalis, quas vix diatiaguam. 
(Simile de DiJijmogp. elevalo observal Liiik.) Ce- 
terum hoc genus adeot omiii vegetalione et historia 
cnm seqnentibas convcuit, ut iinllo modu leatesim- 
plici (multo minus species) discerui qneant. — At 
e Sporodesmio toia sua indole mihi diversum vi- 
dentiir. 

Obs. 2. SiHboapora peritliecio ancla est iVo- 
alkemium Runz,, ul Naemaspora eailem ratiooe iit 
C^li^ora. 4«»^ &T1LBOSPORA.. 

Plore8 hujns ^neris . species jam milu inno* 
tiieniii<> Spbaeriis vulgo adscriptae; nam charadw 
genericus quoad sporidia ila extiftndendaSy nt supra 
Stilbosporae. Species Kunzeana P. betuUmumf spo- 
ridiisr fusiformibns , 2 — 3 basi junctis, pedicellis 
spuriis, stromate applanato valde insignis est. Cfr. 
Myc. Heft 1. p. 17. t. l.y. 10. QuaAtnm e specc. 
miuus completis video, tam Coryneum corticahy quam 
StUbospora epiphyJla Schwein. Car. n. 513^ 514. 
hujus generis. 'In illa video perithecia subquater* 
nata circinantia, sub epidermide corticis Platani 
occidentalis; in hac perithecia sparsa, sporidiis 
quadriseptatis , pedicellatis , per epidermidem folio- 
rum Castaneae erumpentia. Hoc genus et alia quae- 
dam recedt;ntia in Syst, Myc. 11« recipere debuiy 
cum limites haud definiti essent, nec de singulae 
anomaliae statu normali convictus essem. Ut alii 
etiam considerent velim diversamesse rationem rei 
tractandae, quum unicam speciem tantum describi* 
mus et quum omnia diverso modo tractata expo- 
nenda sunt. Haec^ ut spero, in nova Pyrenomy- 
cetom expositione solvam. Tam simul Sttlbosporeas 
plenius tam speciebus enumerandis^ quam sporidio* 
rum nexu cum ascis exponendo, D. v.^ tractabo* 
Sunt tfescriptae: 

1. Sl. asterospet*ma , stromate floccoso - gmmoso, 
sporidiis stellatis. 

St. aiterosp. P^s. Syn. p, 96. Hoffin» DeuisM. Fl, f, 13, 
f, 3. Asterosporiiim HolTmaniii. Ktmz. in Flor, JiaiUh. 18X9. 
p. 225. Mougr» rt Nesfl. «. 669. 

Habitus omnium specierum idem, etiam color; 
variant quoque plurimae sporidiolis farctae opacae 
et his evacuatis pellucidae. Hujus sporidia pro 
ratione parva. In ramis emortuis. (v. v.) 

12. St. cTieirosporaj stromate floocoso^ sporidiis di- 
gitato - connatis. — Fries Sj^st. Orb. Veg^ 1« 
p. 365« 
Sporidia praecedentis similia^ e pluribns con* 

natis quasi facta ^ ^ sed omnes radii unam plagam STILBOSPORA. «» 

spectant nec slellali GHnt, — SingTilas non seplatas 
vidi. Eadein, qnae ante sex annos examinavi', 
exemplaria nunc longe aliam sub micTOBCupio moa- 
strant faciem; nempe globulos miuutos hispidoloa. 
Ad ramos. (v, s, a Mong. comm.) 
3. Sl. rhabdo/ipora, titromaie mucoKo- floccoso, spo-' 
ridiis ovato - globoBis dense striatis, 

Rbabdaipariam difliuiuii, CAw. Par. p. 418. '. II. /1 3. 

Sporidia ad Sl. ovatam scctidnnt, sed dense 
fitriaia '„inarginibu8 non integris sed quasi liispidD- 
list" Hoc icun non mazulral. Ad ramoa quercinoa, 
(V, ic.) 

E Jpeciebiu atrontale iuUiictis ail eodent deilJtoiM b 0111110 
gaadentei »et\f» oomiEua, 

4. Sl. macrosptrma, stromate vix ullo^ sporidiis 
ovali - olilongis quadriseptatis, 

8f, mactoiperma, Pm, dap, raelh, I. 3, /, 13, 2itu Sgil, 
f. 17. Maag, tt Ifeill. n, 383, &|i<lride«iiium, Carda l 
c, ». 21. 

Non est Spermodermia clandeatlaa ToJe. Cum 
fnaecedenlihus freijuenlior. (v. v.) 

5. St. anguitala, stromate vix ullo, sporidiig cy- 
Iindricis4 — 5 septaiis. 

St. angiulala. Pert, Syit, p. 96. Link Sptc, I. p, 95, Spori- 
iem. Corda 1. e. t, 21, Corytienm TVeiDUaniii. Spengtl 
in Fl. Ral. memDral. biI apec. Weiamanai, 
Praecedenti affiuis, sed sporidia longiora, an< 
^stiora. Cum prioribu». (v. v.) 

6. St. ovaia, stromate vix ullo, sporidiis ovatis 
tri - aut non seplutis. 

Si: (.*»(». Pen. 06». fTyc, I. p, »i, t. 2. f. 3. Grtv, Oypt. I. 212./ 2, 21eluicM)iiim. Lmk 6 
. 315. c. p. W. Fritt 

,,*.■ St. pjriformij. Bitffm. i. e, I. 13./. 4. 

.'t 'ipiurimas in adiedul, ex hac (li«traxi formas, 
lti;«i& difierenliae parnm palpabiles sint, «as In- 
bens omitto. Kariua septata, tamen mag^iiDdine 
sporiJiorum farclorum ad lioc ^enus facile refer- 
lur. Z.ocij consuelin freip/eiu. 

» »j«. M7«. in. P DIDTMOSPOIUDM. HiUc prosiiDe sipnil aec 
dnmt el tffmam, Link 1, c 
Slilboiporae ad alin geDera j 
Eiliu. enl Tcrn Oalhridea, . Slilbosp, hUoculala Orev. Xra. DIDYMOSPOniUM. NeDs. 

Stca Sgal, p, 33. 

CHAR. Sporidia didyma, incdia sepiata, in 
Dacletini (absqne periiheciu) conglutinata, demiUB 
eruinpentia libcra. Color ale)\ fuscm, 

Obs. Habitu et charactere inler proxima om- 
nino iutermttiliiini. Speciee descriptae: 

* Ptantanfm perennitim, \ 

1. D. elevaltim, gtromale subconico pallescenle, 
sporidiis ovalibos. 

^lilboap, ti|i(?riiuila'lei. Lini Ol>s. 11. p, 30. Melaoconiiin 
liotallDam. Schmidl el Kuai, Biri. n. 208. Movg, et Sall. 
R. 670. Fr. ers, Dcsmax. exi. n. IM. DidjmORp. benli- 
Dain, Grcv. Cri/pt. Scol, I. 273. D. eleiatuDi. LitJi Spn. 
2. p. 94. 
Praecedenli et habila et eporidiis afline; ob 1 
Glruma acervi elevali. — Vix errarei qui genere , 
conjuiigerel, quos eiiim e sepiuruni iiumero Sphae- * 
rtae species in plura genera laceraret ? Ceterum, 
si meiuu judicium proteram, lantum alius siatuR est ' 
SpJiaeriac melaspermae! veris perilheciis instrnclae. 
FreiptcH» Melanconii btcoloria socius iu Betula, eto. 

(V. V.) 

2. D. complanalumf slromate spnrio ofaliUevaiO, 

sporidiis snbglobosis alris. 

Siilboip. didynia ct conglDliaala. Liai Oi>. ff. p. 90, 9I- d 
ipio. Slilboep. fagax. SchiaiJl et Kmix. cx: n. 79. DMy- 
moap. complaiaiDai. Neri Si/tt. f. 29, Lial Spee. 2, p. 03, 

Acervi prioris multo minores, snpra plani, d»- 
mum deaudaii ul inlcr TDbercnlarieaN, ul jfim habiin 
di^'uuscalur. Sporidia minora. A'i rumoa arbortim, 
eliam Detulue , fyequcn». (v. v.) 
MELANCONIPM. 487 ■D. profutum, stromale nnllo, sporidus didymn- 
oblongis miniiiiBsimis atris. 

Slilbatp. profiUB. Grev.! Crypt. Seol, I. 213, f, I. Didr-. 
moip. Sjasd. Iiul, •Miu, 

Acervorum couico-depre^enrum habilns, qnalis 
in prima spede vel Vrt/^losp, vuJgari, sed deiicit 
slroma insigne et sporidia uiuulisaima. /n Pugo 
Acn-e phuamiile elc. (v, v.) 

4, D. Iruncalvm , slromale cunv«xo, Gporidiis ova- 
tU ulrinque Iruncaiia uigria, Corda avud Sturm. 
JII. 7. t. 23. 

Acervi conico - depressi. .Sporidiornm forma 
singnlaris. /» rninw Ribia rttitri, (v. ic.) 
* * Plttnlarum annuarum. 

5. D. huUalum, acervis epidermide bnllala tectig) 
sporidiia didjHifl fitscis. 

Uredo ballata. Prr». Oht. Myc. 1. p. 98. (. 5. /. 9. SyK. p, 
232. BQUguia nmbeUireraruin. Det. Fr. 2. p. 228. Stil- 
boap. bullata, Liiti Oha. 2, p, 30. Pucdnia. Ejvtd, Spit, 
2. p. 78, 
Acervi in caule subov^ti, epidermiJe vix um> 
quani rupla. In caulibas CmbeUiJerarum. {t. v.) 

An liiijus generia Caeoma rimotum, Link Spec. 
2. f, 6,? Nou vidi ptaniam, sed ex descr. non vi- 
deinr Ure<h, a qua omnia heterogeuea praecipue 
eXplirganda , qnanilo specie^ non dislingnimns. 

Obs. Dltlifmosp. Heiiijaarti Schwein.t Car. p. 
49. est Dothldeae Chaelomio alTme h, e. Exoaporium 
sensn Linkiano — ab hoc ordine prorsns rele* 
gandum. ,He]« XIV^. MELAJffCONIDM. 

lOitii >pec, I.iiil tt -jiMcl. CHAR. Sporidia globosa , simplici. 
cleum (absque peritliccio) conglminaia, demom ei 
penlia libera. CoAtr aler. 

P 2 
I MELANCONIITM. 

Obs. Praecedentlbiis cognatnm et simillimnm 
^enus, HpnriMiis miniinis aimplidbue distinctnm — 
ad apccies difficile rererendis, cum et ipsa varia 
sint, et saepissime credas, le ante ocnlos babere ant 
priornm elatus rautaloa, aut Spbaerias degeneraiajs. 
Id Ballim conntat, Melattconia el Spliaerias circinan- 
tea circa idem slroma, cl iu eodem acerro obTiam 
venire. Spccics Linkianas repeiam , addita iasigni 
Papularia S. O. O. 

* Plantarum perennium. (Slilbospora micro- 
spcrma. Pera. Sijn. p. 96.) 

I. M. bicolor , stromale elevato prominente albo, 
sporidiis cumpaclia subglobosis minutis atris 
opacis. 
M. bicolor. Nea Syst, t. 2. /. 27. liui ^ec. 3. p. 92. IH. 
ditcolor. Scfimidl el Kunt, «Vi. n. 29S. 

An a\'n>& lildi/mosp, elevali siains? pustnlae io 
oortice nigrae conoideae sioiillimae, et in Betula 

Eromiscue crescunl — Tarialqnc sptiridiis siibovali- 
118. Se/i equlilem reiala tantum referam, — In cvr» 
tice arbonim, (v. v.) 

2, M. conglomeraUim, fitromale depresao, sporidiit 

liand compaclis subglobosis minuiis alris opacis. 

Alelaac. jlrDm. Linl <Hsi, 1, p. 3. I. 1. /. 7. SlilbDip, cob* 

glameraia «l nucroiperau, Link Olit. 2. Melaiic. conglom, 

Spee. l. e. 

Acervi prioris minoreir. corlici magis immersi, 
abgqne prioris slromale columellaerormi, demnia 
magis effusi. .rfrf ramos v, c. Fagi. (v. v.) 
3. M, .iphaeroideum , stromate elevato latente, spo- 
ridiis cumpaclis globosis mi nimis pellucidis. 
Link l. c. Moiig. et Netll. e.Tg. p. 384. 
Acervi et liabilua primae speciei, sed stroma 
spnridii!! prorsus obtectum, non ^roniinens albam, 
llli nec M. «phaerospermo mibi vidclnr aJfioe. 1» 
ramit .4hti, Frangtdae elc, ttccta. (v. v.) SPORODESMIBI. ^^^■Jtf, di»$emmalvm , denttdatnm, etromale nnllo,, 
sporidiis globosis minutis atris pellucidia. Link 
l. c. p. 91. 

Acervnli e li^no pnlreBceiite erninpenles, dein 
dispersi. Uubia mihi, ut laullae aliae species. M 
llgna. (V. V.) 

* ^ Planlartim annuapiim. 

5. SS. sphaeroxpertnum , stromale nullo, sporiJiis 
erumpeutil>ii4 haud coiupacLis globosis miaulu 
alris peilucidis, 

SdlboiparB ■phBeroiperioa. Pert. Si/a, p. 97. Oii. Mi/e. I. t. 
f, 6. ScAmidt el £uiu, ext. >, 102, MelancOD. LiBi t, t, 

Origine ab Uslila^ine differl, quam refertadul- 
lior eihisa, nam acervi primo eub bnlla epidermidis 
ublonga rimose lissa latpot. Ad culmoa Arundtni* 
Phragmilis, nec atian ridi, (v. v.) 

6. M. Papiilaria, etromate nullo, sporidiis inclu- 
sia cumpuciis ((lobosis minuiis atris, P. Fagi. 
Frien Sj/st. Orb. Veg. 

Pustulas sistit subrotnodas, parnm elevalaB, 
conferlas , extns cinereo - nigricanles, numqnam 
mmpeutes in foliis delapsis; sed epidermis demnnt 
circnmscissa separatur et tom sporiilia prodeont 
noda parca, nec ut priuris inquiDanlia, ^ /olta 
ticcu Fagi. (V. v.) 

O b s. Loco succoso et iove pluvio etiam nl- 
tima tria genera sporidia cirroorum forma propel- 
luDt, sed his vix normale videlor. Tales aiatus 
•niit Spliaeria carpinea Sowerb. f. 376,, Naemaspora 
inagna Grev. Cit/pt. Scot. l. 349. O R D O III. 

SPORODESMIEl. 

CHAIt. Sporidia in floccos concateuata, his 
nnm collabentibns discreta. _^ -_T.»^ 

Oba. Hic ordo ad Hijphomt/celeii , imtno G^ 
steroinyct^tes, lucnlenler adscetidit, at differt myce- 
liu nullo floccoso — et delela olim Coaiumycetaai 
id Uemalieos, ut Sepedoniei ad Mucedines ctasee _.. 
aJnected . 
Iiuc ordint 

lieui OUlll aeiridiu 


est ab De paucarum auloaomia dnbia ex- 
Cltimum geuua ad Hypodermiorum se- 
inu abii. XV. CONOPLEA. (Pers.) Friea ncc Aucl. 

CHAIt. Sporidia ia fluccos monilirormes con- 
catenala et in tuberculum cumpactum, exlns coni- 
aiiB adspersum, conglobata ; sporidioriun Bimpliciiun 
catenis flemum secedenlibus. 

Obs, Oe memorabili hoc ^enere, quod alpri- 
maria reliquaruin eeciiuuoin altioris loci Tidetor, 
jam supra sub Oidio dissemi. simnlque indicavi ra- 
lionee, cuin maxime vagnm Conopleae nomeii hnic 
afBxi. — Ad Tontlam codem modo accedil ac Phrag- 
motrichum, ul fungus coenotocus videatnr, sed Dal> 
Inm vemm adest peridinm. Habilu refert Sphae- 
riam aut Tnbcrculariam ciirruptam; primo admo> 
<lum compaclum est, extns e conidiis (velo, v. c. 
•Sphaeriarum, eximie reHpoadeDtibus) primo colo- 
ratum, inius ni^rum; demum vero denudatum» in 
sporidia loUiin fere Culluhuiis. Licet facie a Phrag- 
mirfia dtirerat, cidem B(&ne, praecipue conidiis di- 
versnm, nam in sporidiorum forma chaTacterein 
genericnm ponere ddIo. — Ueiiiqne obscrvandum 
diu mihi dnbinm genns, Dichosporium Nees, SvBt. 
Myc. III. p. 218,, vix non hiijus esse speciem, ticet 
character el icon diversam monstrent indolem ; spe- 
cimen, qiiod adest, ad examen nun quidem siiffrcit, 
al ni valde fallor, Dicho!^. aggregatum Nees Sysl. 
f. 99. Conoplea alba olim erii ilicondum, — Spori- COKOPLEA. 491 dia hujiis ^eneris reliquoram ininora snnt, Bemipel- 
lucida, gegre^ala facillime tiiI^o Jilabentia, — Ab 
exanthematica nvriii omniiio di.stant; uec ad alios 
fungos ul evulutiuDeu iiicuinpieiae referri posGunl 
Lujus species. 

1. (7. cinereii, lubcreulis depressis^ exlns ciaereo- 
pruinOBifi, eponiliiB oblon^is. 

jllpei^iUus D. 7. Mici. gm. p. 213. I. 91./. 6. Ci>- 

noiil. cineiea. Pcra. Myc. Mur. 1. p, 12. qnanlniu quiriem 
e tribiu veiliia, exletuam faaiem «iieclauUljiu , cDncliidi Tubercula li^i> pntrido adiiala, hasi appla- 
nata, rotundata I. dillorinia, 2 lineas lata et nltra, 
|H-imo admodaui cotnpacfa et e conidiis cinerea, eis 
▼ero evanidis, «t tutnm penns, fusco-ni^ra. Ce- 
temm tota fonnaia sunl e Uoccis b. sporidiis Turu- 
lae coDcateRatis , modo lenuiofibus, demum()ne spo- 
ridiis discretis pnlverulenta, ^il iruticoa vetwtoii ca- 
rioms Salicum prope iMud leginim , aultimno. {y. t.) 
S!, C. otivacedf tnbercnlis spliaericis, exlns oliva- 

ceu • pruinosis, sporidiis ovnlibns. 

Demalinm iphacrii;am, Pm, Obi, I. p, 25. CoDOpteB. Pert, 

Sijii. p. 234. Ji/yc. Bmr. 1. p, 12, — aijdiia obierTaiioBa 

■ub prneceil, 

Tubercala miBOra , spliaerica, per epidermidem 

ernmpeiriia , exliiB e conidi» ^anulafo - pruinoBa, 

intus ni};ra et priori siuiili struciura f;andentia. ^-id 

ramulos cmorluon vei frigore neealos Fagi, Si/ringae 

elc. vere rarius Jegi. {y. \.) 

3. C. fiuca, tuberculis sabrotnnilis , extus fusco- 
prninosis, sporidiis finbruliindo - nvalibns, 

Conopl. fiuca. Pm. Myc, Rnr. I, p, 14. tit, olM. a<) pri. 
mam gpecipiii. Oidium iDbramoMUU lAnk Spec, 1, p, 12S, 

Primae speciei satis sirailis, nec niai senior 
ad Oidiwn referri potest; nosira saltim evidenter 
hujns generis, Ad ramon siccos. (w. s J 
PHnAGHUTRlCUDH. 

XVI. PHRAGMOTRICHUM. Ranz. ^^^B Hye. Btfi 2. p. 84. 

CHAR. Sporidia in floccos snbmoDilirannes 
stipitatos concalenata et in lubercQlum exlus nndnin 
CDOglatinaia; intus cellulosa, ttemum dilabeatia. 

Obs. Genufl valde insigne, sed speci^^m pri- 
mariam sudo oculo el dein sub microscopio lustrans 
diu pro anamorphoNi Sphaetiae strobilinae habai, 
cnm qua babilu omnino convenit. Altamen in hac 
Gerie locum suum facile tuetur ; retastum in vuWb- 
rem atrum aolvitur. — Characterem pauio dilalavi, 
nt eliam alias capiat spedes — iiec saiis scimas 
an sporidia celluloaa in eo recipienda sint. Ueica 
descripta species est: 
1. Pk. Chaillelii, laberculis erumpenlihns obloD- 

gis atria, sporidiis isthmis discreii.s rhombeis. 

Kwu, /, c. (, 5. /. 4. Soionerf, Crypt. Noii, txs, Cttii. 2. 

Est Allernaria sni generis, flocds basi slro- 
mali flbroso - gelalinoso adnatis. Tuh^^^rcula per epi- 
dermidem erumpunt, elongala, 4 — 1 lin. et ultra, 
la aquamis slrobilorum Pitii Abictis. (v. v.) 

Huie «eriei Seiriditim plurimi liiie (tabio Tellent Sdierer*, 
Sparodesniio »d Pacctiieai poliiu lelalo, tri qaalem equidem ho- 
"ia loci* collDcue ngn potnL J XVII. SPORIDESMIUM. Link. 

iM iin. 1, p. 39. Seii SyH. p. 22, CBrda ttpni S 

CHAR Sporidia (e pluribus coaliiis, demiuB- 
que secedentibus) septata, clavata stipitata 1. InBi- 
formia, erecia, luter se discrela, nec conglatinata, 
basi adnata denu^alBque. 

Obs, 1. Ut Fnsarium ad Fosisporiam, iia ex-. 
acle Sporidesminm ad ^ Macrosporium ; difTeruut SPORIDKSSIIVN. MB 

tanfnin flocG9rnni defectn, et evauescentibns floccis 
nentiam ii sno distin^iii potest. Heiminthotporivm 
demuut eat perfecliur SportHesmii erolutio, el ab hoc 
per Macrosporium ad Hehninthosporinm series adeo 
contigua deduci potest, ut iiuiiltts h nalura haud 
positos esse cerlus .statuam'^)! Ut Fuaarium varidt 
Sporidesmiam fitroraate nunc cvtdenti, nuuc uuilo, 
ex eo vero neuliquain ia plura ^enera separari 
possunt. Helminthusporii seclii^ III. haec genera 

Obs. 2, Sporidia iiujus geueris idem sistnot 
orpiinnm ac sporidiurum calena in Torula {Torula 
herbarum junior Sporidesmii sporidium refertj, dif- 
ferunt lanium spuridiis magis coniiguis vel ut Hel- 
minthoaporii a Cladasporti», Ue his raiionibus ple- 
nius disserui sub analogis Hj/phoinycelibus, £t in- 
dole et praecipue evoluuonis hisloria niaxime di- 
Tersae mihi videntur Slilbosportt macrospora ei an- 
pustaia hnc relat^ie. Sed Apioaporium stilbosporium 
in characleris favorem ob sporidia non septala 
(nnm septa evanida et ptauta Sporitl. ma.vimum di- 
cenda?), In Sp. ceiliiloso sporidia eliam longiludi- 
naliter seplalo-cellulosa, ut in P^ragm. Chaitielii 
vel potius iu Macrusporio Convallariae. — Spori- 
destnia ut species descripta sunt: 
1. S. pulvinalum, stromate evideule depresso, spo- 

ridiis clavatis simpliciter septatis atris, pedi- 

cello distiucto pellncido. 

gtilboipoiB FulTinBta. Schwcia.! Cttr, n. 5ll. ad tpec, ab ipm, 

Helminthosporium Tiliae refert, sed nnllis jQbris, 
tantum sporidiis Iiberis undique divergentibiu exi- *} Eodeni inoito Cladospariuin iierie eodfigiia abil in Torulam 
Ex lii« SAtii palet differetiiiHm Hjphaiujeelnin ei 
"' — ' — -"-- - ilie>,quae I Coniotiijcei progrf 

redncel epnL.. 
Hflminth osptm 
md Futarium.) ■denliae io nOTJg geueribi 


rdinibita diidc cotlacala. (Ul 
Datlyliim *e babel 
SPORIDESMICH. 

mie slipitBtis et mniliseptaiis abBegBnm est. 
evidens snbroiunduui, depressuo]; sporidiis e 
»ia disco rufescente vidi. jid iigt^ carioaa Americde 
borealia. \\, 8.) 

2. S, ceJluJosunt, Glromaie lenn! depresso, spori- 
diis clavatia sessilibiis loD^iluJitidliler cellulo- 
sis et traDSversaliier seputis, atris. 

SdliMapDta palTJDaia I, c, lec. ■pec, a. Scbwaegr. 

Quoad microscopicas nolas a praecedente Don 
potesl non separari; habilus vero idem, pulTiuoli 
tameo multo minores, e quibns nndiqne divergnnl 
Bporidia magna, obovato-obionga, opaca, hand ade« 
lucnlenter transverso - septata ac rcliqna, sed plH' 
ribns seplis longitndinalibus intus ceilulosa, Om 
praecedenle. (v. e.) 

3, S. atrumf stroipale efluso, sporidiis aggreguia 
clavatis Iransverse sepiatis alris, pedicellu di- 
stincto pellucido. 

8. alnnn. twi du$. I. f. 64. Xns Syd. f. 18, CorJ. t. C 
7. t. 17, 1. 17. (Liak npec. 1. p. 120. leqneu coiaplectbK] 

Stroma lenmlate varial. Snb raicroscopia spo* 
' ridia jirrgina refernot, Ad ligna velmla. (v. v.) 

4. S. fuiiforme, slromate lenui clTuso , spDridii* 
fasciculatis fusiformibus ntrinqiie aculis fusri^ 
pedicellu miUo. 

Sp. fuiirDnDe. Ntes. D. Afl. Ifal. CWr. IX pag. 230. t. L 
/. I, Ctrdu l. t. r. 18. 

G Liokio praecedenlis aelas proveotior, ad qaod 

5, vagum Nees I. c. f, 2. iransitum ellicil. jjtat 
simSibu». (v. ic.) 

5. S. cilialum, .stromate nnllo? apondiis &Dl>e)ra- 
sis fusifonuibus , a.picuIo lenuissimo cospjdaltt 
B«silibus fusciii. Corda l. c. t, 20. 
Apiculns Seiridium in memoriam revooat, MJ 

stipcs oullus. Atl ligna fjuernea et cwt/Hna, (t. it-) AREGtU. «M 

Fj$. cauiincola, siromaie nullu, sporidiis fascicn- 
lalis Gubcylindricia, Iiaiid apicaUlia sessilibus 
luGcis. Corda h c. I, 19. 

Ad Torulas accedere videtur, sed Sp. faslfor— 
mi valde afBne, spurldiis opacis 6 — S septatis ntinc 
obtusis , nuoc caapidatiB. Ad Cauln siccos, (t, ic.) ] » XVlll. AREGMA. Frles. 

CHAR. Sporidiamonilironiii-connata, opaca, 
pediceltis liberis longistiimiH pellacidis stipilald; M 
sero taodem discreta , inlus globulo solilario farcta. "^* 
Stroma nulhtm, nec aporidtonim diversae cateitae coh~ 
Btipantur in luberculum, 

Obs. 1. Genus admodum memorabile, a Puc- 
CMCU distinctissimum. .Sin^ulum arliculnm vulgo 
^ctOFum Bporidiumm, spuridium dico, cnm ot in 
nliquis Sparodesmieis demuiuseparentur, quod non 
in Seiridio, celerum analogo, Ct. Praecipnc vero 
«ingiilare est globutu (spuridiu gulilario iiiterno) in- 
Ira singulum articnliim nea sporidinra , ui videatnr 
fadnm e sporidiolis reliquorum conglobaiis. Facies 
bfssina. 

O fa s. 2. Snb hoc nomine complcclor species 
tam per epidermidem arbornm nnortuanim eriim~ 
pentes, qnam in foliis vivie libtras iiasceulcs. lode 
«riantur plnres sectiones, forsan species sensu su- 
periori e receptis vero principiis gencra. Spvri- 
dia bnius uumijuain ut aSinituu generam (lehiscnnt, 
foraan ob sporidiola conglobata, hinc Aregma dixi 
^nos swierias, cum omnium viciuorum sporidit»- 
nnn calniae septis dislinctae, unde Pkrngmidium. 
Molum enim est 111. l,ink et me eodcm anno Pitc- 
tmiam vmcronatam P. com aff. sub bis numinibns 
distinxisse, qnare deinceps ipse, ne meo induifre- 
Ktm, Linkianum recepi; jam vero idem latiari sensu 49« AMeW». lioc genus STimens, Aregmalia hnic appone 
midrum ad menleiu Linkianam nt sabgenus servD. 
Mullis forsau haec subg^enera vera gencra videbun- 
tur, tum Are^malis oomi^n ad primam seclionero 
translatom et Phi-agmidium Liukiano geueci ser- 
vatum vellem. — Sufficit h. I. noslro scopo e mnl- 
lis speciebus duas superioruin cilare. 
1. A. speciosum, enimpens, sporidiis 6 — 10 tB 

cylindrum acnliim septalnm connaus, pedii 

longissimis aequalihug. 

Seiridinm margioania. ScAwRn,.' Noe Neea. 

Maxime spectahile. Per epidermidem rami 
mortDormn, ipsa lacera cinciae, erumpiint densis- 
sijnae grefres ad ^ — 1 unc. longe laiequ^ eSiasae, 
bj^sinae , tactu mollissimae. dense intricaiae, st nea- 
tiqnam Pucciniarum SeiriJiorumve more constipa- 
lae, ullra Une^im crassae, colore airo. Slroma nnl- 
Jam et pedicelli facile secedunl. Sub microsc. com- 
posito vix quid pulchrius ; esi Phragmidium maxime 
Juxnrians. Pedicelli longissimi, sporidiarom ca- 
tena sexies et ullra longiores, omniao aeqaales, 
pellucidi , (slipilem Mucoris referenles ) , contigai, 
terminati calena sporidiornm (6—10) moniliformu 
' cylindrica, nigra, sed pellucidula, celerom Phra^mi- 
dii. In retDBtis sporidia secedunl puiveraceo - dis- 
persa , ul in Phragmotricbo. Ad ramoa emoriuoa Ro- 
sae corymbiferac ia Amfrica horeoli. (v. s.) 

£x eadem Pairia plnres adsunt formatioaes 
<)noad sporidiorum calenas recedenies circiter nl 
species Phragmidii, sed pcdicelli aei}aales. Offe- 
roDt vero hi alium characlerem , cum v. c. in de- 
scripta semper simplices sonlj in Se^iridio SwiSmm 
Schwein. ! saepe ramosi, cui eiiani sporidiorum ca- 
tenae obiusae, opacae. Hoc vero loco «• tantnm, 
ipiae faisloria vegeiationis evidenter diB^ertftit, seor- 
aim detcribo. 
, 2. ji. nrt^mtdinm, superficiali-liberatam. spori- 

diis 3 — 4 in crlindrum connatis, pedicellis 

niediocribas. jta. . Fritt Ob$, Myc, 1. — Phragmyi! ipnlei, 
iMk Spec. 2. f, 84, 85, Aicopfaon diiciOon. Toile. 

Supra folla viva , praecipue ia pagina inferiort, 
acervalift Uredinani vulgo insideus, snperficiali-Iibe- 
raiom nascitar, Iiabitu etiam Bjssi, nec Pucciniae; 
sed in foltis eniortuis persislit, perfectins explica- 
tur et tnin dettium secedunt sporidia. — In diver- 
«is Coliis pluriu^ae diversae oriuntur formationes, 
quae, specie ipso genere dist!ncta> ut species consi- 
dtrari aebent,. uam ejusdem dignitalis et ralionia 
simt ac species Eryitlpharum (pedicelli cleorsum plus 
tutDtis iucrassali ut in fulcco Brysipharum), multo- 

3ae altioris quam Piicuniarum. At formis interme- 
iis ntmis counectunlar, nuUa diversa gandent hi- 
storia etc, quiue , cum descriptos syuoDymorum gra- 
tia citare necesse sit, ut subspecies nolem: 
* A. Phragm. bitlhomm, uUimo sporidio Sterili 
apiculaium, pedicellis basi incrassaio - bidbosist 
Link et Friea U. cc. In foliis Ruborum frulicosorvm. (v. v.) 

* ^. Fhra^. mticronalum, ullimo sporidio sterili 
mticronatum , pedicelh's dcorsnm fusiroriiii-iii. 
crassatis. jjnk et Friea l. c. 

Puccinia ^nucronflls. a. Pm, l.' (.Souierh. t. 400, y, gf. '^. 

Hmafl. ' Stliwn. — Dee. — ' 'Grfo. Oypl. Scol. (,■ J». Jigea 

Sijsl. f. 11. Dndor tnmcniuli. atrmut. 

Jn foliis Roaarum, v. t, flnler hoc et praecfl- 

dens prorsns medium est Pucc. Rubi idaci Decand.) 

• A. Phragm. acumiimlum , nilimu Kporidio ste- 
rili apiculatum, pedicellis' aequalibus. Priea 1, 

I : <. Pliragmid. inlerm. Littk l. c. 
- ■ In Rubi» herbaceis, Spiraea Ubnaria, Sangm»orba 
jpaccinia Sanguisorbae Oec.) ett;, iy. v.) 
">> ,rf. Phragm. eitluaalam, oltimo ariicnio fertili 
luiabtuso, pedicellis aequalibus.- Pr, I, g, et £iwt Jdir TQftDLA. 

nccittle Tirescenle &Igaceara snant indoleiii nms ui-> 

dicant), Confen-a ebenea Diilw., qaae «axicala. 
Anamurphoii etiam Liclienuin apotliecia in forma» 
tioncB Toniias imiianies abeunl. Al. Jicet raullae 
formationes, quae ToruUe speciem prae se feraal, 
ad aliaa periineanl pJantas, omnes e geuuioariua 
censu exclndere non licoil. — 8pecie8 (|uoqueprae- 
cipae planlarum morlnarnm rile deliDiiae vidennir; 
multae vero parnm evolutae tam aflines sunl, nt 
baud facile dicas ulrum conjangendae eint an di- 
slinguenilae, nestius, quantum a ataltune pendeant. 
Primariae, genere ^Tilgo separatae, sunt: 

I ■ , * plaalarum morluarum. 

i ],. ^T. allertiata, sporidiis oblongis ntrinqne in a|n. 
'■*''cblnm liliformem anenuatis atm in*"™""»- '' " ^riuB luBctis, 

jUieiqaria teiiiil*. jimf Sytt. f. eS, Ayk.' a^. BJr.' 
20. Linl Spec, 1, p. 128. 
^^K Floccos teneros vage expansos facile collabfen- 

^^H^tes 3 — 4 articolafos sistit t» eavlibuM herharum, 

^^^^ 2. jr. ruSh, sporidiis subglobosis mrinque angA-' 
^^^K , Mi^*W^ -altcnuali« atris in lloccos implexis «Od*' 
^^H . ■catenaiis. 

^^H ' AINnMTia rndii. Ehrenl>, ! lilii. Ber. p, 22. Pm, l. c. — ' 

^^H tiabiln omnino cum MeqnentibuB, rigidilateqae 

^^H Gonvenit, nodis vero iluccuruin parie filiformi dis- 
^^^m creiis ad priorem acceJil. Ad Iruitcoi pitteos. iv. v.) 
^^1 3. T. iutigona, sporidiis utrinque aequaliter al- 
^^H ■ tenualis fusiformibns atris in Soccos aggragatos 
^^^ concittenatis. — Moug.! in iilt. 

^^H ' Frtinitus erecla, vulgo vero prostrata legitnr 
^^B truncos crusta atra obducens; fragillima. Praeo^ 
^^* denles cum seqnenlibuB jungit. Forle eadem T« 

monitioidcs Corda apud Sliirm. lU. 8. I. 38. 

Irtinco» pulridoB. (v. s. a Mougeot communic.J TonrLA. soi ^^^9'. antennafa, sporidiis oTalibns nlrinqae ob- 
' tnBis airia in floccos aggregatns concatenalis. 
Demiiiaia atitennaefonne. Boffm. Gem. 2. (. 13. f- 4, F>c- 
cJD» •ubsetiilii. Sowerb. t. 400. /. II. MonilU aateaiwb). 
Pm. ! Syn. p. 69l. Alb. tt Schu/em. Co)up. p. 364. Greu. 
Cri/pf. Scol. t. 255. Lxnk Spec, 1, p. 126. Desmax. txt, n. 
18«. CoTda ?. c. i. 39, Torola. Pert. Jfje. Eur. I. p. 21. 
Confena melaenB. Lyngb. Hydroph, Dan. t, 67. ad apecc. 
AacloiiB. Sjncolleiiii. .^gardh Syst. Alg. p. 31. 
Pulvinulis nigris elhisis, articutis ovalibus fa- 
cile secedentibns mox distiDcla. .^d ligna nuda ubi- 
quCf notiasima apecies. (v. v.) 

5. T. alta, Bpuridiis globosis opacis Btris, in floc- 
cos fl^^regalos rigidos concatenalis, 

nonniicinm allam. Ehrenb,! Ber. p, 23, Torula, Ptrt. Myt, 
Eur. l. p. 21, Uonilio. Xtxit Spte. 1. p. IZS. 

Kigidilate et etatura cum priuribua convenit; 
articulorum forma cuin sequeDtibus. .^ corlicet 
arborum. (t> S.) 

6. T. expansa, aporidiiB globosis pellucidis alris, 
in floccos a^gregalos teneros cuncaleuatjg. 

Hormiicium eipaniiam. Kimz, Mgc. Beft I. p. 12. /, 1. f. 
7. Tornla. Pcri. Myc. Ear. 1, p. 116, MODiUa. Uni 
Spec, 1. p. 126, 

Caespites lale expanai. Flocci prioris dnplo 
lenaiores et breviores; spuriilia Iriplo fere tuinora, 
secund. Bbrenb. .^d caulea piantaruat pulreacentet ; 
rarior. 

Ex bac grege plare* emitaDl yls acnle deRoieDdae. Torvta 
tparia Linh !ipec, 1, p. 127. snb Mouilia , StoniUa artiailala 
Neei 87SI. f. 67. B. HoGcii ipanii faiciciilBiisque differt, ceterom 
CladDiporio fancicnlari aliiiua, 

7. T. kerbarum, sporidiis globosis e viricli alria 
ia floccos aggregatoB contiguis, 

Torola mouilit. Pert.l Qii, Nye. 1. p. 25. T. bnbarnm. 
Lint Obs. 1. p. 19. Peri. Myc, Euf. I. p. 21. Corda t. 
c. i. 4S. Mouilia hetbaram, Peri. Syn. p. 103, 

Caespites expansi. In stalu primario et regeto 
luculenter vidiinus fioccos erectos esae et simplicea, 
colorc mm viresceule-aernginoso; sensim nigre- 
■ 8j»t. Mjc. III. Q M2 TOtmJA. 

scont, deeQmbiyit et -miaosi amiareiit; ]ii'ill* stata 
flocci pelliicidi, in hoc opaci; m illo format macn- 
las tenves fleterminatos , inboc cmstam crassiascn- 
lam atram. Sporidia faciie qnidem adnba secednnt, 
•ed articnU magis qnam in prioribns contigaifquo 
praecipne dignoscitnr. Jti cauies plamtarmm pufres^ 
cetdes tmtgaiissima^ eitam ad aaseres^ ftmiar S^. 
Oci. (v. V.) 

CuB InbeBthu endam fpeciem seqoar per Tirioe «'vslHtfoaif 
ttatnsy q«am miiltas ambigoas dktui^am, hvic tiagalaKem «lican 
attentioaem moltasqae notas, qnibas' sp<>cies distingai solent^ lal- 
laces inTeni. Hnjns sectionis descHptae porro exstant Tvr, lemerm 
Nees Sjst. C 69., T. Cehig Ben^ Bit. Sie. ni. t. 3. f. 6 , T. 
Siilbospora Corda 1« e. t. 46. , sed aec eas nec plpm noTas 
certis notis limltare licnit, 

8. T. Grammisy sporidiis globosis contignis e 
fnsco atris, in tubercnlom minntum dctermma- 
tum. emmpens constipatis. 

Tomla Granunis. Demmax, exs, n, 169. MoniUa Ham ni fiw » 
lAMii Spec, 1. p. 127. tIx difiert. 

Habitus prorsus Arthrinii, a praecedentinm 
diyersus» sed flocci s. sporidiornm catenae fere To* 
rmlae kerbantmt certe erecti, simpiices. Tnbercnla 
ne sub lente quidem acnta floccosa apparent, snb- 
rotunda ant saepe inter nervips foliomm linean* 
elongata. Ai folia sicca graminea^ vere. (y. y.) 

** Plamtarum tivarmm, 

9. T, culmicolay sporidiis globosis subpellncidiB 
fnscis, in floccos a ggregato - effnsos concatena* 
tis. Carda I. c. U 43. 
In ctdmis langttesceniibtts Typhae hdifoKae. 

(y. ic.) 

10. T. Ptttitagy>, sporidiis globbsis snbpellncidis fnsco 
nigricantibus^ in floccos caespitosos concate- 
natis. 

Fnmago Tagans et facile F. Mali. Perg, Myc, Emr. 1« p. 9. 
•X parfe. F. folionim. iVrs. m Momg, ei Neeti, n, 690. 
iUnd in foL qnerc Torala Ftoago. Clrv. Pmr, p^ 34^ #• 3. 
/. S. SjMMllesia Iblioffni. ^. Sftt, Aig, p. 32, SHfcOGABA. M3 • Flocci norinaliler erecti, gimplices» pellucidi, 
"lenaces, baud facile collabentee in stalu Tegeto, 
dein decumbentes et ramosi apparenl. OmniDO col- 
lapsa, sporidiis materiam grumosam fuDdentibas, 
sistit Fumaginem, sed«a simitibus stalibus aliarum 
epecierum Inm haud rile discerDeuda. Latiori seDSn 
sameDda videiur et vix (lititin(;neada Tor. Rhodo- 
dendri Knnz. — Cord. 1. c. 1. 44. Jn /olns variie, 
auiumno. (v. v.) 

11. T. graminicola , sporidiis snbpellncidis globosis 
olivaceis in lloccos caegpites etTusos sistentes 
concatenaiis. Corda l. c. t. 42. 

Habeo iniiiviilna iuaiora T. lierbarnm, praeter 
locnm buic respoudemia. Ctilmoi vivo» ambit. (v. ic.) 

12. T. Uredinii, sporidiis globosis irre^iilaribuB 
pellncidis llavidis in floccos dcierminale caeKpi- 
inlofios coDcatenaiis. Linh Svec. 1. p. 123, sub 
Oidio. 

Est quasi sporidia Uredinis coDcatenaia, ob- 
Tiiim sopra Uretlinem Ruhurum. (v. v.) 

Uis speciebus satis superqae — valde vero no- 
tabilia restat Toruta Tuheraitariae JVees S. Act. 
Ac. Nat. Cur. IX. ^. 2*7. i. 6. f. 16, Corda I. c. 
ciim icoD , qnae conslat e sporidiis connalis vulgo 
quamor (2 — 5) malrici noa tanlnm incumbenti- 
bns, sed innatis potius. Hiac Cel. Kiinzf genere 
separavil: TelracoUum Tuberculariae Link Spec. 2. 
p, 125. Lineolas sabliles atras sisttt «n Tubercula- 
ria ivfgari. (v. a.) Aa sequentis generis^ XXI. SPILOCAEA. FHeg. 

. ISig. Si/il. Orh. reg. 1. p. 198. 

CHAR, Sporldia globosa, simplicia, aibi in- 
vicem et malrici arcte adnala (hautl conglatinaia), 
p2 9M '»Vf<m«rmh. mMtdaS' m&trioi» epidermitle Becedente nadaa sisten- 
tia. In planlii vivln, 

' ■' Obs. Ad setjueateta «rilineiii omnina transit; 
ab Vttila^nte, analogo ejns genere, mox diHert 
sporidiis srcte adnalis, nnile liaud piilverulenlnm; 
a Mtlonconio, aaalo^o Stilbogporeorum generc, spo- 
ridiis in miclenm liand conglatinalis et crescendi 
modo. Uuo lypi insignes*): 

X-'"' S. epiphylla, manilis epidermide bolliita cirGDiO* 
'™"scisHa secedente miantia spar«iii ni^ris. 
'' ' "Epidermidis valde relaxatae bnlfae ^ unc. cir- 
cuer latae, hatid Tumpnnlnr, sed in ambilu inte- 
^rae in sqnamam aeque laiam integi-am solvuntar. 
Tnni snb hac conxpicitiir macnla interrupta s. pitt- 
res maculae sparsae nigrae, foliu arctae adnatae, 
nec pulrernleutae , qaae non sine diClicuItate a ma- 
Irice separatae charscleres dalos monslraql, ,PIares 
lales formationes tn luliis Pijri, Mali elc. misil Lf- 
vifftx, omnia e OulUa occiil. [v. s.) ' 

2. S. Pomi, epidermide tenerrima mox fmatnlaliBi 

i,nft\itneMixate, maculis etfusis coiitiguis. 

IBp. POBii. J^. '. c Sclcr. fxi. H. 260. Li«li Spec. 3. p. 86, 
Valde memorabilis, macitlas sistens ^ — 4 mif- 
latss» «aep« coofluentee, e sporidiis dense adnaiis. 
[■ ■ pomis vivis oritur, sed in putresceutibus per- 
sistit. Nuilum pomuiii silveatre ab hac iiamvne vidi- 
mmi pasntn in hortennibm. (v. v.) O R D O IV, 

HYPODEUMIL (Eniophyii.) 

CHAR. Vefj^iatio propria nulla. Sporidiq 
'noyphoiti lelae cellulusaB plantarum vivarumJi 

V(C«*« «efrpi Link Speo. 3. p. M. CoHa I, c. cam ii 
ha iiaM i^ nacal*» aiiicaa in Scirpo, <rii hnjiu looi m 
epidemiide enata et per hanc 
penua. 

Obs. Es altera pitrle snnt exantheinstB plan- 
tamni; ex altera simiil vegelalionpm propriaa ot 
ferant. Snnt ilaqne fimgi injeriarh wdinit, a ma- 
Irice pendentes, absque oinni propagatione per spo- 
l4(Iia; sed e fiingormn censn pnirsua eoa exclndere 
noa licel. TraDsilus aJ praecedenies plnrimi el 
eTideniissimi. — Ubi nuUa propagatio per sporidia, 
ib! etiem nnllae gpecies sensu vulg^ari! — Siu^lus 
typus eitt genus, pru sin^a plania noTam enitens 
speciem — hiac non p!ureB species sub eisdem ra- 
ticHiibuB in eadem plauta. '•'toai. GTMISOSPOKANGIUM. Dci. 

Vremellae ipec. hi«n. ei yet, Ahci, CTmnoiporaagiUDii Btc, 
Fr. 2. p, 216. (incliuo teqa. muimfl arBnI gfuere) — Lini 
— Nerj Syjl. p. 37. Friti Sijil. Orb. Vtg. I, f, 190, 

CHAR. Sparidia pelliicidanniseptata, pcdicel- 
lata, slromali adnata gelatinaque in «porangium nii- 
dmn expanso - diltflrme undulatum conglutinaia. 

Obs. Novam seriem inchoant duo maxime in- 
sisiiia genera Gytnnosporangium el Podiaoma^ m ra- 
mi» vivi» generis Juniperi badenns tantum nbvia, 
maxime inler se afliDia, habitu tamen et biGloria 
satis disiincia. Earum diflerentia ab omnibus re- 
Itqnis fungts, ad quos ut slatus imperfectiores re- 
ferri nequeunt, indubitata cst, sed ad exanthemata, 
V. c. PuccintBS, serie couligua abeunl. Sine dubio 
baecomnia genera, inter G vmnosporangium et Puc- 
ciniam ialermeilia, eodem ]ure ac Sphacriae tremel- 
iinae etc. cum innatis genere conjunclae, nnum modo 
sisterent genus! Sed hoc loco genera, qualia re- 
cepta sunt, servamus, miranles mudo quod Myco- 
logi receniiores tam proni sint ad Fungos qi isqui- 
liares in gencra et speciea distiDguendos, il>uu diffe- raitiae perftctiomni lon^ mafps essenliales prdii^ 
terridentur. Ut Vredo Pini in ramis obYia ad UFe- 
dines, ita fere ad Pnccinias sese habet Gymno- 
sporanginin. 

1. 6. JwmiperimMm ^ anrantiacnm. 

Ti a iiP a jauperiM iMm ei jimei. ji. OymmoKgotmmffmm. 
Nett S§ti. f, 23. wA qpecuaeB parrm lacta , led bOM. 
(Ojinoip. epBiani Bre. I. c. , G. Juiperi Ltmk ^ec, 2. j». 
127. O. avMdMsm 01«^. ^. p. 424. emdem TideMv, H 
« oni pM M cMTeunt.} 

JMuitipiex circa iianc speciem dominatnr oon- 
foaio; hanc» nec (nt ipse \^ ahlf nberg praecipit). 
iWuoaia Jwmq}eri comiwumiMy Teram esse Trtwutiam 
jmmip€rimamh.y e definitione FL Soec. Lion. 9,ar9- 
at7», mewUnramacea^ mrt/orwu, /w/ra,*' luculenter 

Pitet. Characteres satis cogniti^ sed historia i^nota. 
rimo ad confusiones fntnras toltendas- observan- 
aiun plerasque hamm affinium specierum numquam 
aimul in eadem re^ione obTiam Tenire: in eisdem pla^s equidem saltim numquam Tidi G. jwmiperim. 
et Pinfi^owui Jwmiperi commwmis; illud in plerisque 
r^onibus deficit; in quibus Tero obTiam Tenity 
nModBiie abmidat. — In statn primario exanthena 
cst corticis tnterioris per exteriorem emmpens: toa 
siccmn, pnllidnm. fade Pncciniae aut potius The- 
kphorae comedentis, sed stmctnram Pucciniae jam 
monstransw Dein plnriis et succo matris adiluenie 
mire tnr«:escit« liberatnr, Tremellam expansam er- 
roao - plicatam aut Exidiam costatam refert et Sm 
persisift. Jotc Tero sicco contrahitur. fnscescity 
ocnkffqne fngtt: po;«t inteusiores Teru pluTias Talde 
iBtnmescit maximeqne spectabile fit, ^elatinaai si^ 
stens tremnlamy anream, adeo distentam, nt pon- 
dere sno . ranus concnssis^ facile dis$iiiat. Snmmam 
saepe miki moTit admirationem locis. qmbss anle 
pmftcas horas nihil Tideram, copiosissimae ct att- 
h oL ni ia nti hnic stirpi occmrrere. Hac ranMie 
prorsns analo^ est pariqne 

, m 

%0% r^m]i1osi|., Jn ratnts vivh Jumperi eomtnunU m- 
tdi^r •** veroadestj vtHgo capibsissimUm ; ver*e. (v. y.) 
8L\ B, ^a&»ivin« viiio$o-: vioUceuni, 

Tiemella persistens , subGoriaceo - Gartiraginea , traais ^ SJMMm^ 
imclulata, Tinoso - Tiolacea, Bull, Champ. p,'i23* fl 304» 
Hee. Fr. 2. p. 91, 

"' In statirexsiccato descriptnm apparet; ceterpm 
kistoria, in vivo plenius observahda, priori conve- 
Bire videtur. — Ad ramos Jttniperi Sabinae in Eu» 
ropa australi, (v. ic. — et apec. sicc» quoJ hu^ re- 
iJHram.) XXni. PODISOMA. Liftk. 

Paceinia Mtchelif — spec. Pers, Gjmnosporangimii Dee. •* 
Podisoma. Lini diss, I. |». 7. Nces Syi*t* p. 18* 

CHAR. Sporidia peliucid«i, uniseptata, pedi- 
cellata, pediceliis in stipiten) junctis; gelatina in 
^porangium nudum verticale clavariaeforme conglu- 
tmaia. Sfroma varium aut nullutn proprium^ nisi e 
mt^itibus /ormatum, 

..... Obs. Plurima ciim ikiitecedente genere t'6m- 
lomnia; sporangii forma praecipuam offert differen- 

S' im. Cum verp utriusque fdrmae in eisdem plaintis 
viam veniant distinctae^ separandum putavi. — 
Elaio generi antiquitatis yar^ aebetiir Pucciniae no- 
Haen — etiam Gymnosporangii ad hoc potius perti- 
Ifef — sed male scientiae consulunt qni ejusmodi 
l*i^onibu8 nomina generica mutant. — Quae de 
Kntophjtorum speciebus in genere observavi, Po- 
djbpiu^atis etiam spectant; at hae tam insignes isutit 
eil pancae, ut seorsim eas notem. 

1« P. Jtmiperi Virginiattae ^ paUesc^ns, sursnm 
anreum, clavatum^ simpiex, stromate elongato 
dnplici. 

Ojmosp. Janiperi Yirginianae. Sckwein, ! Car, p. 48« «. 504. 
6]rinB0sp, macropus. LiniSpec, 2. p. 127» r 
I ^ POOI&OHA. 

E pseudoperidio (Aecidiirormi) cnpulari, «perto, 
regnlari ex epidermide vero arbons luoulenier for- 
mato, singnla enimpit clavnla, sed plures aiJeo deaut 
aggregatae, ut cacBpilosae apparcHiit. Clavulae ; 
unc. et ullra longae, | lin. crassae, cylir^iJricHe, 
simplicissimae , re^ulares, subcurvalao, snperficM 
iaaequabili, sufa lentu simplici sursnm pruinusae, 
Color palieeceue, deorsiim aeinper, fructiricantis vero 
BDrsum aiireus. Stroma iiiferne e niairicis Gbris. 
BDperne e slipittbus cum gelalina coD^hiliDante for* 
malum videtur. Sporidia fusifurmia, pellaciil^ 
mcdio saepe ad sepium coarctala. Ad ratnot JmA 
peri Virginlanae, in America boreali, (v. a.) 
2. P, Juniperi coininunia, anrantiura, clavarJM* 

forme, snbramosum, slromale simplici. ' 

Trenella claTBriBeformis. Jacqn. CoH. 2. p. 174. Peri. ^ft. 
p. 619. GyBintipar. Dfc, Fr. 2. p. 217. Tremell. ^fluM, 
rm. DetpA. 2. p. 1007. Tr. li|;aLirii. ShCI. Oiamp. I. *3». 
/. I. TremellB Jnaiiieriaa f^ahl. Suec. p. g!i4. Podu. E- 
gnlatDin. Chev. Par. p. 4Z3, 

Bene descripsit DecaudoHe I. c. — Habila C>> 
locerae, va^e divisum aut apice ramuloso - iirabriir 
tum. Color hujus, nt praecedenlis, in stccia pw 
sislit. Arliculi spoi-idioram duus cooos faasibus ap> 
plicatos referunl. Ail ramoa Junlperi commuutay w 
aliia vero ngionibm tpiam C^innosp. juniperinim, 
Cv. V.) 

3. P, Juniperi Sabinae, rufo-fuscum, tubercnlo* 
sum clavatiimqDe, simplex, stromale oblillerato. 
FBcdDi* Mich. gm. p. 213. t. 92. /. I. PDConia erbOM 
Schmid. >c. el anul. pl. 3. p, 254. ( 66. P. Jctiiiperi. ftn. 
diMp. melh. t, 2. /. I, a — e. Sijn. p. 228. Treiaelia Satb 
Dia, DicU. Cn/pl. fint. 1. p. 14. CrmiiaiporsDeiain fa>- 
cam. Dee, Fr. 1, p, 217. PodiMiQa JDoipeii. JLiidt I, t, 
Keei Sytl. f. 15, 

Cfr. Decaad, ], c, Articuli sporidiornm mapl 
rotundati et obtusi quam priorum. In siaia 'juniori 
«it geaera scquentia satis accedit. Ad ramot rifu 
Juniperi Sabinae. ^v. s.) XXIV. PCCCINU. Pers. tmeai. ' 

Prrt, Si/n, — incIiKiii Poduomale yalia afRni — el Phragou-' 
Ao remoto. — Ltni. — Caeoma , Dicaeonia Niet Sifil, 

CHAR. .Sporidia uni-rariua biaeptats, appen- 
dicnlo filiformi pedicellata et malrici adnata, in^lu- ' 
, Jjtrculum concreBcenlia, 

Obs. 1, Perfectiores Pacciuiae erolnliones 
t genera anlecedeDlia , facile conjnngenda, natn 
Tatlii spurii rudimeutuin eliam in Pucciuiis Vidi, 
i in [ilantis viris enascuntnr, sed in emor- 
I etiHm pcrststURt ct perfecliuB explicanlar. Hoc 
' ( ab earum pedicello , quo matrici adnatae 
quodammotlo autonoiuam continiianl, cum 
jndia, Vrediiies a matrice liberatae eo iptio eTolu- 
n^V momento absotutae sunl. Hinc etiam syHle- 
OCO sensu Uredine» in Paccinias numquam abire 
Mf, licet earum typica co^natio clara ait, Po- 
Uredo esl Pnccinia evolulione prsecipitata! 
L vere el aestale vi vitali praevalida Uredines, 
)m versus autumnum tabescente Puccinias plan- 
pienituntnr, sed prima orf^'ne Iiae jam Pucciniae 
", 'Color snfafiiscus. Exatant tamen iuter adeo 
I genera variae formationes mediae; equidem 
ractereB Pucciniae esscnliaiea in pedicellis adna- ' 
Bporidiis concrescenlibus quagi, haud eHusis 
; Hdg modo et physiologicis rationibus el prirao 
tn jam nudis ocnlis distinguuntur — et meo 
[ haud ideo negligaraus differenlias, <juod nudiH 
ocaiis conspici posaunt. Hinc et inler Accidia et 
inter Uredines adniiiio apecies biloculatos, his ce- 
tecum prorsuB similes , v. c, Aecid. PodopkijUi (ex- 
statenim veroPnccinia sporidiia hispidis! in eadem 
plauta). Vred. Aneutones, Si lubel, boc genos in- 
lemedium , Dicaeoma , sistanl. 

Obs, 2, Species vcl unica v«l, polentia saltim, 
tot quot planlarum, Eas omnes sigillatim describere 
Buperfluum duco; studium eae ad species reduceadi U« fiPIVEAi . 

arbitrariiiiii semper fore milii yidetiir. Sing^alam 
speciem ex ^iatre denomino. Seorsim nolare poa- 
aumus: 

a. Foliarum perefmium^ eximie evolntas, elevatasy 
stromate spnrio a pediceilis conjanc^ ofPeren- 
tes , quae ad praecedentia genera accedunt y. c 

* Pucc, Buxt et spec. trop. 

b. Caulium plantarumy qnae y. c Puccinia hullata 
in exsiccatis persistentes etiam spectabiles eya- 
dunt. In Scirpo vero parum eyoiuta. 

c. Reliquam turbam foliarum annuorum infinita 
formationum grege. Harum dao singulares no« 
tandae aberrationes : 

^ Triphragmittm Lk. septo superiori biloculari, 
ceterum haud diversum. In perfectioribus fun-' 
gis, y. c. Macrospoino, hunc characterem acciden- 
talem inveni — et tum demum genere distin- 
guerem a Pucciniis, quum invenissem analogam 
formationum seriem in eisdem plantis. H. 1. P. 
Ulmariae^ Isopyri. 

^* Septo superiori de/iciente, quae prorsus obmm 
veniunt Uredinibos appendiculatis, ceterom 
sporidiis liberis et effiisis diversis. XXV. EPITKA. Fries. 

CHAR. Pseudoperidia ab epidermide matris 
rnpta formata) intus foventia stroma, a quo spori- 
dia secedunt libera, globosa. 

Obs. 1. Singularis formatio, habitn et chara- 
ctere a proximis bene distincta — et^genere distin* 
menda, cum eaedem plantae (Rosaceae) diversaa 

Suoque tam Aecidii quam Uredinis species sub eis- 
em rationibus enitantur. — Sporidia pallida. In 
Epitea Rubi (Gaeom. cotumellato Schnm.) columella 
admodom evidens cylindrica trnncata. AECIDIPM, sn Obs. 2. Non canrtinil<>ndiiai esl hiijaB strnma 
cnni spiirioAecidioruiii qiinriindam. Ad Aecidiiiin et 
Uredinem hoc geniig acce(Ji( nt Podtsuma ad Fucci- 
niam. — Gen. Vlijptoturia Traltin,, quodammodo 
simile, esi eatomugeaeum. XXVI. AECIDiUM. Pers. 

AMidiimi, Pert, el oTHniMin frrt jlutt, At^dilii ipec, iWf, hi 
Gmtl. Stjal. — Jfhlb. Siitc, Caeomalli *p?eieii. i.iiit 4iu. 
I, Ntiri Si/il, — Hjpa^lsriiiii Rpec, Liidt dUs. 2. 

CHAIV Pseudu- peridja ali epidermide plan- 
tamm furmata, in formara lubnlosam vel caljci- ' 
nam exleosa, apice re^nt.iriler dehiscentia, imus' 
foveatia sporidia distincta libera. 

Obs. I. Aecidiiim seusu primario quo* 
que complectitur Uredtnes, iit nulla adsit raii» 
ulins nominis rejlcienili, eliam si faaec geuera con- 
jimgimns. At non u^uslanlum, et inrnienaautrius* 
qne typi formdiiuiiuiu cupia distiDciiouem suadenl, 
sed exstat etiam phyKioluj^ira diifercntia, lu siugula 
fere plaaia aliud AeciJiitm, aliam Uredinem, sub 
eisilem ralionibus diveruissimas, delenuinaiis. — ■ 
Sed Roesfeliaa (lubulosas) non separo, cum hae tan- 
tnm in Pomaceis obviam veniant, in quibus a'ia 
Aecidia haud observaniar, unde ctriiis concludo 
Aecidiorum typutn in Pomaccarura tribu hanc in- 
duere speciem. 

Obs. 2. Consideralis , qnae iu fronle hnjns or> 
dinis attulimus, specierum delerminationem, mBi 
singulae planlae snum Ai^cidium adscribamus, om- 
nino arbitrariaro censemus. Ut vero anleceilentea 
typi, excepta Puccinia, tantnm in Plantis Dicotyle- 
doneis obviam veniunl, Aecidia eisdem praecipue 
adscripta su»t, occurrunt tamen etiam in Monoco- 
lyleiluneis latifutiis iil Liliaceia et Atitideia. — At in 
GramiDeiG, Cypcraceis elc. numquam iecla annl; et 
AfiCWItM. 

Iiinc spUritlia semper fere globoaa, varo oblouga, 
nt aA species discernenilaa nil oiTerant praeler co- 
lorein *) ; pseudoperidia oinnino a niatrice pendet. — 
At Aecidium in singula planta describere immensiis 
esaet labor^ et omne eonim eludium, haud mere 
phjsiologicum mihi saliim irritum visum est. 

Obs. 3. Aecidiorum furm^itionem analogaiil 
cum uatricis affinitale intime counexam esse, j4e~ 
eidia Pomacearum, ilanunculacearum, LegHminos»- 
mm e. s. p. satis demonsirnnt. Aiin planliB itiSy- 
stemate naturali lougissime remuiis eliam occurmnt 
formaliones characieribui haud separandae; in ti- 
cinis autem admodum recedenles; Aecidium Ane- 
moneg V. (Aec. leucospermum Dec.) v. c. a Ram»- 
culaceanim valde recedtl. Uuo vero Aecidia vern 
diversa in eadem plautae specie num<|uam vidi, licet 
y. c. Aecid. Urlicac diaicae in eaule et in foliii 
nascens ms^is divursuni apparenl (juam plurimae sic 
dictae species. — In arburibus et fruiicosis Aeci* 
dia magis explicata, quam in herbis. 

O b g. 4. III. Link vastara Aecjdioriim gregem 
(Spec, Pl. II. p. 63.) ad supcriores species redegit 
vel, si mavis, seclione!! naiurales, cjuaa hoc loco 
inaerere utile videtnr, ad dilTerenlias primarias iti' 
ter Aecidia indicani}as. At et inier bas exsiaiere 
intermedias formationes et ab eis pliires diversas, 
omnino falendum esi. Sunt vero primariae: 

a. Pseudoperidia tubrrcul» a matrice formato im- 
mersa, tubulosa, demuni vario modo in laciiiias 
leDitissimB)i fissa. — lucolunt exclusive Ponia- 
ceas. In Sorho lubuH comuii, subinlegri (Z<yco- 
perdan cornifervm V\. Dan. I. 838); in Pi/ro Mah, 
Crataegisf Meipilin elc. lufauli breviores, spicepe- 
nicillali [Lj/coperdon penicillat. Fl. Dao. t. 839.); 
ABCVOHm. Kll^ff^ copmuni tnbuli toti in filamenta 
mve . TGro cebaerentes (Ljcoperd, cancellatum 
L^nn.— Jacq. Auslr. t. 17. Pl. Dan. t. 704.) 

,,^riina haruiu (ypiis generis Vealriijii CheTal., tertia 
.Cfg^itiii Clier., Roenitliae RehenU (Sporidia om- 
nium subauranliaca.) 

b. Pseudoperidia con^eBta, canica, demum in laci- 
uias lalas fissa , v. c. Aecid. Fra.rini Schwein. 

C Pseudoperidia elevMta, cyliadrica^ integra, de- 
mum tola emersa dilabentia v. c. Aecid. Berbe- 
ridi*, (Lycoperd. poculiforrae /ac</. CoUtct, 1. t. 
4. i. l,), Rhamni, Thalictri alplni etc. Haec yero 
valde dubito an non polius alii tantum staius se- 
qnentinm, aub d, eomprehensonim; nam talia 
etiam in Berberide vidi , et transitnm satis evJden- 
' teta. His sporidia aurantiaca, sed iii Hyperict 
^hmdiui Aroericae alba snnt, 

d; Pseudoperidia cyalhiformia in acerfulos congesla. 
Vnlgatissima, va^antia. Sporidia aurantiaca v. 
c. Ranunculacearum plurimarum — e flavicante 
' fDSceBcenlia V. c. Li/chnidearmn. Etiam Legumi- 
'Dosarnm, sed in his pseudo-peridia quoqne sparsa. 

e. Pseudo-peridia discreta^parsa, cyalhiformia 
8poridiis auranljacis v, c, Euphorbiatum, — ' 513 ^H 

a GsBi, ^M 

I bidis Jlavicautibiisve, dei 
'tJmhellafamm. Haec et j vel al- 
iuscescentibus v,' c. modifica < plui i formas colligunl. 

t^ ft^do-peridia sparsa seriata, spnridiis auran- 

dacis in Conireris v, c, pseudo - peridia cyiin- 

drico - elongaia (Aecidiiim columnare Aio, et 

Sehuiein. t. V. 1. 4.) in Pino Picea — sed depressa 

ofalon^a, maculae conjuncta in Aecidio abieiino s. 

Pini Abietis. (Alb. el Schwein. t. V. f, 3.) 

Haec nostro ecnpn KuHicient "). Qiii phira opia- 

Verint adeaut Link l^pec. 1., Schlecblenil. Linn., 514 DREDO. 

Sckwein. SjfH^ Car. Bed^ Fl^ JFV*. ete. — Getei^iim 
haiicl minorem numemm 8. d. speciemm ineditacum 
servo. Obseryandum tamen non paacas ad Aeci« 
dia relatas, tam ad Uredines^ quam ad alia genera 
-potius pertinere. XXVII. UREDO. Pers. 

Uredo. Per8* disp. et Auet, plvr. Reliqna syii* inb Aeddio^ 

CHAR. Pseudo - peridium aulium aut irre^- 

Jariter dehiscens; sporidia enim, primo coKaeren- 

tia, vulgo tenerrima epidermidis peJUicuIa distenta 

tantum tecta eaque rupta libera^ effusa, sporidiolis 

Jarcta. . ^ 

Obs. 1. RationeSy ob quas TJredines ab Ae« 
fdidiis distinguimus , supra jam indicavimus. Pnc« 
oniae differunt sporidiis pedicello adndtis, baud ef« 
/fusis> vulgp septatis; at priorem differentiam magis 
essentialem censeb^ ut species sporidiis haud pedi« 
cellatis, sed liberis etefiasis^ ceterum biloculanbus^ 
V. c. Pucciniam Anema^s P, ad Urdines potius re- 
ferrem; Pucciniasquo^Puiiloculares Decand. pedi- 
celjo elongato et adnato y. c. Caeoma macropus Lk. 
8ub hoc genere servarem. Haec saltim limitatio 
enm Yegetationis historia et externa facie magis 
conyenit. Uredines enim biloculares pulveraceae, 
praecoces, herba emortua hand perfectins explica- 
tae etc. Cfr. ceterum Pucciniam. Acuti antem omnino 
limites intra genera horum semivegetabilium^ spe- 
bies sensu genuiDO haud offerentium , poni nequeunt. do-peridia elevata^ prorms libera^ cylindrica^ floeeiformiay 
discreta (omnino PhjIIerii), at sporidia continent Aecidii. 
Ciim nnica talis fonnatio in foliis Cynanchi "f^incetoxici lecta 
jiit, — hic eTolutionis status nt Triphragminm p^mm notabi- 
lis est. At genere distingaendiim^ si Teriim -Aecidiiim in ea- 
dem planta repertnpi faerit» ^^B01>s> 2. {Tredines non taDtnm omnes Monaco- 
H^raoneas et prnecipne Gramineag, in quibiig pht- 
nma praecedenlia ^enera haiitl obriam veniunt, et 
Uicutjledoiieas infegtanl, sed eltam Kilices et qno- 
dammodo, monenle quoque LinkJo, etiam Variola- 
riae Licliennm, licet anamorphosis incompleiior sit, 
Qt Liehenosam faciem servGul , pro Uredinum ana- 
logia haberi pussent. laler has omues species, ei 
tales agnosceremus , seorsim describere et delermi- 
nare, cum vix paiicinres sini quam planlarum Ka- 
acularium, vix minoris foret laboris quam Itas omnes 
determinare, nl ne hominis vita quidem ad eas dis- 
cernendas sufliceret, et plurimae demum laDluni loco 
natali difTerrent. Hoc perspicientes acutiures earum 
observalores characteribus congruas Bub s, d. spe- 
ciebus compreliendere sIuduL>runl, sed limiles iVuslra 
.qnaesivi el hanc melhodum eiium arbitrariam Jn- 
reni. 

Obs. 3, Diirerentiae inter TJredines plnres 
tamen et cridenliores sunt, quam iiiter Aecidia. 
Licet pseudo-peridiiim in pleriitqiie desideretnr, epi- 
dermidis debisceudi modo, acervulornm forma etc. 
jam mnltum dififerunt. Al quanlum hae differentiae 
pendeant e situ ih caiile, ramis, foliis eorumque 
Dervis, /ructu etc. Voniferarum, Roxae plurimarnm- 
qne Uredines satis testanUir. Praecipuas diHeren- 
tias oflerrem color sporidiorum et forma, Ad Ae- 
ciftia magis acccdimt omnes species sporidiis laele 
{ coloratis (anrantiacis , fufvis, pallescentibns, albis), 
ad Pucciniaa ciilore fuscescente '^). Quuad formam 
e elobosa in ovatan], obfongam et cylindricam ab- 
enut, saepe varias mixias in eodeni acervo. Sed 
spuridioro ui forma et culur ad specics limitandas 
raro conspirant. Sic v. c. Uretlo candiila P, colore 
bene limitata, in diversis plaulis diveraam monstrat 

\ 

> ilnbio ilinieiliuii rtfilinea » Pu«inii* qaam ab Afci- 
r el iialuian coBreiiieulei ditliaguen:. Ab Urediua 
e geaa* ad>c«iiilJi. $U DJtEDOL 

iporidibfiiiii fomam, ciub aliae coIok Jiw cvmtiniao 
sp^ffidiomm Sgara DnuiiBO simiUimae simC Nee 
color Jiec fignra cnm matricis affinitate connexa 
sut, potiiis modns, qno ab epidermide teg;nntiir 
et per eam emmpnnt. Hac ratione a irwiaKmm 
magma cokorie dnae sectiones praedpne separandae: 

H Peridermimm Link, psendoperidio in formam ntri» 
cnli excrescenfe, circnmscisso - sporidiis ob affi- 
nitatem cnm Aecidiis semper anrantiac» — cnjns 
formationes tantnm in arboribns et fmticnlis aci- 
foliis occnrmnt et id singolare habent^ qnod in 
ramis perennibns hamm arbomm aimnl snb for- 
ma adnnc magis Inxnriante proreniant^ t. cji^ 
cidium Pim P. tam in ramis, qnam foliis JRmr 
sOvesiris, Vredo cmiucans Fries in Pbjs. Sallsk* 

Arsber. in turionibns Pini Jtbietis, Aec idi m m ebu 
timtm Alb. et Schweio. in Pino picea — et his in» 
snper accedit Uredo Empeiri, b. CarieSy tjpo Ure- 
dine Carie Dec. (Uredo sitophila Dittm. apnd 
Stnrm. 3. t. 34. in germinibns Triiici sofivt), 

2nae semina plantamm exedit sporidiis snis in* 
losis. Ad se<{nens genns transitnm sistit, sed 
differt tam orig;ine,' proTeniendi ratione, iinam 
sporidiis sporidiolis . farctis *)• *) Ob easdeai ntioBef ac pfaDm aafecedeBiiai ot JiBM i 

separata smit , etiam Uredinet sabdiTidendae esseBt. Fneter 
snpra aHatas diyenftites t, c, DtcaeowtaHs et Caeomuri pne- 
dpne «emonlnles svnt. 

a. Cylindrospcrmm Gnr. ! CiTpC. t. 27. , qioridiis c^rliBdrfcif 
tnuicatis ncedeas, in foliis Bnssicae obriuy — colon eeienai 
CBm IT. eamdida conTeniens^ qaod eiiani spondib ih^tTisrtii 
Tariat. Sporidia mniianini Utediiinm tnimitns co^glntinta. 
8it Uredo cyUadrospara, 

b. Sporidiis cylindrids, fnsifoniibns et pyrilbnBibns , aam lieet 
bis Tnlgo imndxta sint etiam sporidia ntnnda , boc simnl ob- 
serTatnr in omniliiBS geneiibns sporidiis fnsifoimibns dislinctis« 
Obs, Vredo popMHma Pen, sporicfiis cjlindrids obtnsis priori 
offinis. 

c Sporidiis snb epidermide band rnptn eoBslntinatis t« c, 17« 
ptmctata Dec. Habeo eaadem Ten 1« simileai ia Bffmmiam VSlftLAiSrO. 51» Species^sl ^xstant^ plenius* exposaernnt sub 
cidio landati Auctores, nec non Sirauss in Act, 
etterav. 2, sed licet vix alii fungi recentiori aevo 
jgentius coUecti videantur, longe major pars in« 
icripxa restat. XXVIU. USTILAGO. (Link) Fries. 

Sjnonjma nt snpra. 

> CHAR. Pseudo-peridium nullum. Sporidia 
xissima, coacervata, libera, foede itiquinantia (ni« 
k^ntia)^ simplicissima , sporidiolis destituta. 

Obs. 1. iJstilagines , cum Spilocaea MeJanco^ 
} etc. praecedentium serierum ana]ogae,'omni re- 
ectu, etiam habitu et proveniendi modo, t^Dtum 
Uredinibus differunt, ut visis variis huc refe- 
ndis nondum descriptis formationibus ab Uredi- 
bo8 earundem plantamm diversi^simis et maxime 
dgnibns non potuerim non genere separare. Spo- 
|ia quidem omnium minima, globosa, pigricantia, 
i.cbiuracteres vix offerant — ratione vero originis 
rersissimae videntur species. Tres quattuorve 
linentissimas , pro reliquarum typia facile sumen» 
9y seorsim describemus: demnm abenntem ! Etiam habeo Pucctniam ? maxime mira- 
bilem in foliis snbemortuis Brassicae, sporidiis mnltiseptatis, 
silpitatis, conglntinatis , epidermide semper teetis — a Cel. 
Mlonlagne uiisiiam , quae siue 'dubio distinguei|da , nin hanc 
Qt reliqna oova nln tempori reserTare mallem — nam in 
scieniiae evoJutioitc nit festinat; plurima vero praecipifata et 
immaiura in medium prolata maxime noceni, Nescio qnid 
Diagis frustranei et temerarii, qna# studium genera nova ex 
siDgula obvia planta , modo characteribns ab aliis distingni 
pos«e Tjdeatnr , sine plena omninm affinium cognitione coii- 
deudi. Quis non poMOt e singnlis Spbaeriis iniinmera genera 
«^ndere, at cni bono si species prorsns conBimili stractnira 
snb antiqao genere veliqa^nt onmiamqae nexnm uon per« 
•ptxerit? 

Ffits %jai. Myt. m. R 518 USTlLAeO. 

1* V» grandUy cnlmos sab epidemiide torgida te- 
genle infestaiu. 

Snb ipsa epiJermide cnlmi^ nec raginis, ab 
HDO articulo ad alterpm admodnw tnrgescentisy nt 
triplo solito crassior fiat et ad articnloa tantom 
constrictns, nidnlatnr pnlyis fnliginoso - ater, ma- 
:xifne coaceryatus , semper laxns^ epidermide tota 
sececlente denudalus^ qui snb micr. monstrat tantom 
f>poridia minufissima, simplicissima, pellacida« Ad 
culmos Ti/pkae minoris. Sestler! (t. ».) 

2. {7. hypadytes^ cnlmos snb TaginiSy mox denn« 
data expansa j infestans. Schlecki, Ber, p. 129» 

Pnlrerem nigmm, late effiisnmy laxnm sistit 
in cu^mis Graminwn majorum j v, c. Etymij Pkragwn* 
iis. (v. T.) 

3« U. receptaculorttm y receptacnla plantamm (x>m« 
positamm infestans^ flores prorsns destmens. 

Uredo Tngopogi. Pers. Syn. p. 225. Uredo lecepcacalOKa^ 
Dec. Fr^ 6. p. 79. Caeoma JLml Spec. 2. p, 17, 

Pnlyis copiosissimnsy pnrpnreo -ni^cans in 
Tragopogonibns , ma^'8 niger et omnem iractifica- 
tionem exclndens. Talia anthodia Iiand explican- 
tnr. Copiose locis indicatis. (t. t.) 

4. XJ . flosculorum ^ sporidiis. laxis f nsco ■ pnr pureis 
in flosculis elfusis. 

WniBgna Scabiosae« Sowerh, /, 306. f» 2. Uredo flotealotni^ 
Decand, Fr, 5. p. 79. Caeoma. Lini Spec. 2« p, 21» 

Inqninat flosculos haud destrnctos ScaHosae ar* 
vensis in re^ionibus monianis. (v. s.) 

5« £/'• antherarumy sporidiis laxis efiusis fiisco- 
pnrpnreis anth^as occnpantibns. 

Farinaria Stellariae. Sowerh. I. 396. f. 1. ifredo Tiolacea 
Per$. Syfu p» 225. Schmidt ei Kunz, exs, «, 2t8. U. an- 
fheramni. Dec. Fr. 6. p, 79, Caeoma« Kee$ Sysi, f^ 5. 

Poliiuis ioco occupat antheras t. c. Caryophyh 
eantm, (y^ v» PIIXLLERIACEAE. 51 

6* U, capstJarum, sporidiis fusconigris agglome- 
ratis semina exedentibus et capsulas demum 
implentibus. 

Uredo seminis - GonYolyuln Desmaz^ cxs,, «. 274» 
Ad semina ConvolvuU arvensis. (v. s.) 

7. U, utricoJorum^ sporidiis nigris ex ovario erum- 
pentibus et perigonium destruentibus. ^ Nces 
SysU /.6. 

Farioaria carbonaria* Sow» #« 396. jf* 4« 

Plures sub hoc nomine complector^ ut etiam 
snb sequente v. c Ured. Hj/dropiperis Schum., in 
variis Polygoneis , similesque ratione originis in Ca- 
ricibus etc. — Ured, olivacea Dec. in Carice ripatna 
sporidiis recedit olivacei^. Sed. etiam verae Uredi- 
nes locis similibus v. c. in Salice. 

I 

8. U, Segetum^ ilores et semina graminum de- 
struens. Dlttm, apud Slurm, III^ 3. t, 33» 

fJstila^o» fiottA. pin, Chaos Ustilago. Ltwi, SysU Naf* XII^ 
p, 1356. (ubi proxima species est Chaos Fungorttm ^ omniam 
perfectionim sporidia complertens !) Reiicnlaria Segetnm. 
Bull. Champ. i. 472. /. 1, Uredo Carbo. Becand. Fr, 6. 
p. 76» Uredo Segetum» Pcrs^ Syn, p, 224* Caeoma. Link 
Spec» 2, p, 1, 

Notissimum etvalde noxium, do quo conferau- 
fnr tractatus oeconomici. In spicviis graminearumm 
(v,v.) 

Obs. Non confundendom cum Uredinc Carie. 
Ustilagines gradu adhuc simpliciores quam Uredines 
et ad simpliciora vegetabilia in fungorum serie de« 
scendere non valemus* APPENDIX 

PHYLLERIACEAE. 

Jam notavimus ultimum ordinem inter Vege- 
tabilia et mera exanthemata ambigere, adeo taiuen 
Gum veris fungis connexum esse^ ut excludere nou 

• R2 SOa TAFHRDIA* ' 

iKnerit. Ei prdximae mnt PhTlleii::ceae, 9ti hae 
mera exantliemata snnt sine prapria ct yegetatione 
et fracti^catione, nec veris Fon^ immisGeri de- 
bent. Com yero ynlgo inter fin^os receptae aiBt^ 
appendicis loco eas addemns. A. TAPHRDIA. Friea. 

i spec. uA^t, Twpbaam f . TapbiBai Friet Oftr, Jfjfc. — 
Syfi. Orh. Keff. p. 317, SdOeeki. /, c. — Kmmz. Jfyc. Mefi 
2. p, 133. 

CHAR. Psendo - peridia deTata, fiberata^ ro- 
tnndato - clavata , in macnlas sericeas stipata, ma- 
teria gmmosa (spendo - sporidiis) farcta. 

Obs. 1. Taphrina prae ceteris liberatnr, nt 
ad Gasteromjcetes referendam «^enseat UL- iAak. 
(Spec. 1. p. 162.) Ejns Tero phjsiologicas ratio- 
nes easdem esse ac seqnentinm, nnllam adesse an- 
tonomam re^ationem , nnllam propagationem^ cer- 
tnm est. Jam Malpighi in tractatn de excrescen- 
tiis et tnmoribns exanthematibns adnnmerat Ta-' 
pkrinam poptslimam s. Erinenm aurenm Pers. — 
Non tantnm habitn, sed etiam characteribns a se- , 
qne&:ibns tantnm recedit, nt genere differat, h. e. 
in his plantis diversnm a seqnentibns typum offerat. 
Vetostnm abit in maculas subgelatinosas laevi^tas, 
ex' qno analogia qoaedam cum Gjmnosporangio — 
Alias hujns maculae facie satis congraunt cum Spi- 
locaeai et phjsioiogice considerata haec genera 
haud loDge distant. 

O b 8. 2. Incolont folia arborum , hactenus qui- 
dem ic Amentoceis tantum obserTatae, hnJQS forma- 
tiones species quodammodo dicendae, recedentes 
sita aequabili et foliis immerso, colore aur30 (T. 
popviina Grev. Crjpt. Scot. t. 33.), badio (T. alnea), 
purpQresceuii-griseo (T. qucrcina Schmidt^ Erin. ERmECM, 

griseiitii Pfrs, — E, minaliESimuni GrevHI,). Se- 
queDtiuin generiim rariore» et pHiiciores sunt,^ at, 
quoil sins^iilarc, iii eisJem arboribiin, in quinna 
Erinea et Phylleria opllme vi/cent, TaphriDae sl- 
roul legimmr; qnae qtiiilem ratia praecipue me ad 
genns dislinguenJum induxit. — Plemus esposnit 
Cel. Kuttze I. c. (£, pallidum t c. potins ad Erinea 
nfetrem.) 

|_ B. ERINEUM. Pers. . 137. . Beft I. CHAR. Pseudo - peridia siiblibera, inflata, 
apice iDcrassalo iiubdepresso, in macnlas grumosas 
stipata, inlus subvacuii. 

Obs, 1. Bulliardua primus, nt vldetur, liu- 
itis speciem syslematice iit autonomon vegetabile sub 
Mticore ferrvginco ( Erineum alneuin et acerinuiit ) 
Champ. t. 514./'. 12. descripsit. Sed mera exantbe-- 
roftta Bunt, per anamorpbosin cellularum snperfi- 
cialium foliorum orta. Color ex aetate maxime 
iDulalnr; in foliis delapsia omninm fiiscalur, ut vis 
arapiius discerni possint, nisi forma paulo constan-. 
tiori. Sed etiam Iiaec ex diverso silu mntatur, v. 
c in Foliis fagineis ipsis pseudo - peridia cnpulato- 
tnrbinata vel turbinaia, in maculas eftusas di^^esla; 
in nervis veto claveeformta in series linearcs di- 

fe^la. Quaulnm color a matrice pendeat, eadem s. 
. speoies testatiir; iu foliis virentibus e pallido in 
badium colorcm abit; in horam iicrvis rubentibns 
roseolum fit; in varielate Fa^i purparea eiiam psen- 
du-peridia purpiirea. ^ 

Obs. 2, Erinei formaliones tantum in foliis 
, arborum occurruutj sed Taphriac longe vulgatiores. 52J EAINEUAL 

ApnJ 008 praecipne occnrrimt in Amentaceis, Ace* 
rinis, Fomaceis el Drnpaccis, sed eiiaoj in plun- 
iiiis faniiHts arlioruin tropicanini', tinile maf;iia co- 
pia s. d. fipeciornm reporlaia esf. — De liis con- 
feratur Cel. hutize l. c, qiil oninia aniereilentia 
oplinie digessil; varia insnper ajilidit in Weigellil 
Glc. cxsiccalis v, c. E. inlcrcoslaie. DnaH quoque in 
Linn. 1826. p, 77, 236, alieram in foEiis Quaieae 
(Er. tuberculaluiii)f alteram in foliis CincIlonae (fi. 
Cinchonae) descripsit CoL ^ci.lechleiulal. — Plurei 
mecnm qnoque ab amicis commanicatae lam e iro- 
picis, qnam es Europa australi v. c. E. Amygddi, 
Cralaegi e. s. p. 

Obs. 3, De £rin..78 inEnperDbservsnilnni snb- 
inde dnas divcrsas formationes s., ut dici 8oleI» 
species in eadem planfa occnrrerc; at tiim suli di- 
Tcrsis rationibus; ia Betiila alba v. c. altera epi' 
phylla, praecox, e purpureo fiiscescpns; allora hj* 
pDph^lIa, serolina, ex albido ferruginea, bccI qutil< 
lum hae a diversis rationibus penctenf, ilijudicari 
neqiiit, ciini per sporidia propagari iion posBtnt. 
Aliae formae aeqne gravibns notis distinctae ad 
eandem speciem tamen pertinent, v. c. Er. Pagian, 

Obs. 4. Maxime rccedens ct forsan separfindl 
Erinei formatio occurrit in foliis Eugeniae. Hujnt 
pseudo-peridia pagiuae fulinruin inferinri prufunde 
immer^a sunt, tubercuio elevalo el ex epiderinid* 
rnpia Uredinuu) more exteriori pseudu - peridio 
cincta. — Vera pseudo-peridia iuler Erinea el PIijI' 
leria uiedia sunl, cylJndrica, tortuosa, sed craaM 
et obiusa (uudo oculu gruuioaa, nec nisi sub micro* 
sciip. (omp. disccrnenda) inteuse succineo - colorali. 
- Hoc ulim Bub Rubiginis n(tmiae , nam transiliuil eistii ad Uredines, disiin^nere in aninio erat. 
de Iiac re judicinra ferre nun licet, prinsquara W 
plnres similes forinationes in aliis plantis, Erinei 
Bliam et i^hylleria eiiilentibus , vel eornm formaiio' 
DES luciilenter diversae in Eugcpia leclae fuerinL PHTLLERIUM. Physiologica difFerentia posita est in cellnli _ 
cbjmati§ nec uoperJlciaiibua iu pseudo-|ieridiaprO' 
nascentibns. 253 ^^M 
paren- ^^| C. PHYLLERItTM. Fries. 

Erinel ipec. ^iicf. rhjllcrium. Fr. II. tc, 

CHAR. Psendo-peridia elevata, Ilocciforinia, 
apice altenuata acuminata, in caespilcs tomentoso» 
Blipaia, paeudo-sporidiis vix evoiuliii farcla. 

Obs. 1. Haec cxanlLciuara lam luculeoter a 
morboBo statu pilorsni plantanim peadcQt, ut limi- 
tea saepe deflcere videanlur. Occurruut nempe ja 
axillis vennrum v. c. Alni, Tiliae (locci fasciculati, 
4]U0s, nisi nurmales essent, Phylferia facile diceres. 
HeA cum aliae species sic dictae parum a pilis rece- 
daat, aliae ab eisdem lon^issime distare videntur. 
Ulius exerapla offerunt PkyU. Gei, Rubi, Juglandia 
\ «. •. p. — Ceterom insecloriim ope producuntur Gal- 
i ke Phylleriaceis eimillimae, qualis v. c. Betteguar 
Rosarum, quae licet ob alinm physiologicam caus- 
«m excludendae, confirmaQt tamen theoriam, dire- 
ctis observationibus enatam, illarum ori^inem a 
•timnlo praeternaturali et Buccorum constipatione 
jiendere. — Sic licet Phijilerium Gei hujus generis 
absolute sit foliisque immersum, ejns Uocci stmil- 
limi Bunt eis, qai e Gallis (^luberculosi) in Geo ri- 
"vali euascuntur. — Ab EfiKeo recedunt hac diversa 
origine e Iloccis, sed cum pilt plantarum etiam e 
cellnlarum transformatioue enati sint, typica al&ni- 
tas satis elucet, Genere, alio vero sensu ac inter 
autonomas plantas, hac duas anamorphoses separo^ 
Ciim in eisJem planlis sub eisdem rationibns incu- 
lentei* diversae siut, Mirum poiius esl eas praeci- 
pnfi plantas, quae Erinca prolcnint, etiam Phylle- 
ria freqneuiissime enili (habeo etiam Pki/llerium in 
Populo etc, Phyll. Tiliae simile). Sed Phylleria 245 PHYLLERICM. 
adlmc magis Tnlgata, etiam in plantiB sarmentaceu 
T. c. f^ile et herbis v. c. Geo occurrant. — Psendo- 
sporidta ia tubnlis saepe inclusa nil aliud snnt ac 
granula similia in ipsis pitis simnl obvia. 

Obs. 2, Species inde oriuntur iulinilae, banj 
limitabiles, a matrice unice peniJentes. Cbaracten 
Tero, ob magnam formarnm capiamj saepe separaij 
neqnennt in diversis plantis enatae v, c. Pht/Uerkm 
popullnttm et titiaceum , Phyli. iit malo e( Priino spi- 
nosa, qnae tamen diversa esse es uri^iue satis per> 
spicuum est. Quae vero in eadem planta nsGcuDtart 
identica Tidentnr, etiam si cliaracleribus dilFerreiil; 
sic V. c. Erifieum Sorbi et ^Hnr/tanor luculcnter coD- 
ilncre vidimns. QuamcVlii earum natura incerta er^ 
nlile fuit lormariones diversas prn speciebus deacri' 
bere; optinia in hac parte praesliterunt Mono^raplu 
Grevil/e cfc. Schlechlendal , quae omnia plene retli^t 
Kunze. Phires farmiitiones in Linnaea 1826. addi< 
dit Schlechfendal. Magnam indescriptarum copiaiB 
servo; plures vero describere snperUuum dnco. 

Addi posBunt phires formationes planiaram ef 
anthematicae fungos imitantes , at onmi propria TiU 
carentes. De Itis disserni in Sjst. Orb. Veg. et e»* 
rum expositio polins ad Pbysialogiam pltuitaraD 
pertinet. r EVDEX ALPH ABETICUS 

ClEiVERUM, SPECIERUM 

ET 

S Y N ONYMORUM 

iif 
ELIAE FRIES 

SrSTEMATE MTCOL O GICO* 

EJUSQUB SUPPLEMEKTO 

I 

„ELENCHO FUNGORUM^' 

XNUMEBA.TORUM* *■*. 
JNDEX ALPHABETICUS. Vol. p. 
iCniTONiuM. Kunz,*) 
ricola K, in Fl, Rat, UL 

470 
ACINULA. Fnes. II. 267 

£?• II. 47 
anDdirnns /V. II, 267 

A.CI.ADIUM I^inJc* 
npifhlum Li\ (cfr. Ho- 
plotT.) 

mspersum Lh. (Sporotr, 

coDsp.) ♦ III. 419 

erbnrum Lh, (Cladosp. 

herb.) III. 370 

Ucrospermum LTc, (Spo- 

rotr. flav.) III. 39, 419 

oseum Ehrh, (Botrjt. 

fflom.) III. 395 

ACREMONIUM Lh III. 425 
Itematiini LJc, 111. ib. 

lucum Kz, Schm. III. 426 
itidum Mart. (Cfr. Spor. 

cinn.) III. ib. 

erticillatum Lh III. 425 
ACKOSPERMUM Tod, 

Fr. II. 244 

favaium Pers. (Trem. 

clav.) . II. 218 

ompressum Tod, II. 245 
onicum Fr, II. 246 

ornutum J^r. II. ib. 

— — Pers, (Tr. sarc.) 

II. 213 Vol. p. 
cylindricum F, />, (Trem. 

sarc^.) II. 218 

duhium Pers, (Trem. . 

sarc.) IL 217 

galeatum Pers* (Tr. sarc, 

/9.) II. 218 

Lichenoides Tod^ (Lich. 

eleg.) n. 245 

pjramiclale Fr, II. 246 

Sclerotioicles />.*♦) II. 246 
ungufnosum Tod, (Trem. 

sarc./5.) II. 218 

ACKosFERMUM Wees. PerS' 

(Oidium.) 
aureum Pers. (Oidium.) 

IIL 430 

fructigenum Pers, (Oid. 

fr.) . in.430 

fulvum Pers. t^id, fiilv.) 

m. ib. 
laocum Pers» (Oid. fruct. 

b.) Ifl. ib» 

Monilioides Nees (Oid* 
mon.) IIL 432 

ACROTHAMll^lUM NceS* 

(mvcelia Hvmeuomj- 
cct.) 111. 265 

ACTiDiUM Fr. II. 595 

Acharii Fr. H. 596 

Haenkei JVees, El, II. 146 
Hjsterioidei Fr. lU 596 *) Omissum . ia S^rst. ii(Mtv. , ciim morphosin explorare Boa li- 
tnetitf AcerTOs nistit nados superficialeii »poriiiiorum -— > sed 
qno modo lii formentur, non inteUigo. Primitu* vel mnco 
inTolnta 1« flocois tecta? Haliltns «iat. primord» Tariomm 
Fusisporiorvm , quibns etiam conidia>§iobo.'ia* 

^) Dnplex adesi diTerfa plaata: alleifa^ J/orofperm»m , altera 
Pistiliaria} 


1* •i 
'li JNDEX ALPHABETICUS. Vol. p. 
ilCfiiTOKiuM. Kunz,*) 
adcola K, in Fl, Rat, Ul. 

470 
ACINULA, Fnes. II. 267 

JSl. ir. 47 
jcaDdioaiis /V, II. 267 

JLCLADItJM JJnJe, 

papitatum Ll\ (cfr. Ho- 

plotT.) 
cwspersum Lh, (Sporotr, 

coDsp.) ^ III. 419 

herhai^um Lk, (Cladosp. 

herb.) 111. 370 

microspermum LTc, (Spo- 

rotr.flav.) 111.59, 419 

roseum Ehrh» (Botrjt. 

g^lom.) III. 395 

ACREMONIUM Lh III. 425 

^ltematiini LJc, 111. ib. 

ilascum £2. Schm. III. 426 

tnHdum Mart, (Cfr. Spor. 

cinii.) 111. ib. 

.Terticillatum Lh III. 425 
ACKOSPERMUM Tod. 

Fr. II. 244 

davafum Pers. (Trem. 

clav.) . II. 218 

compressum Tod, II. 245 
conicum Fr, II. 246 

tomutum /t. II. ib. 

— — Pers. (Tr. sarc.)' 

II. 213 Vol. p. 
cylindricum F, />, (Trem. 

sarc^.) II. 218 

dubium Pers. (Trem.. 

sarc.) IL 217 

galeaium Pers, (Tr. sarc. 

p.) II. 218 

Lichenoides Tod^ (Lich. 

eleg.) II. 245 

pjramiclale Fr. II. 246 

Sclerotioicles Fr,*^) IL 246 
ungufnosum Tod. (Trem. 

sarc./5.) 11. 218 

ACKosFERMUM JVces. PeVS' 

(Oidium.) 
aureum Pisrs. (Oidium.) 

IIL 430 

fructigenum Pers. (Oid. 

fr.) . IIL 430 

fulvum Pers. cdid* iiily.) 

III. ib, 
laocum Pers» (Oid. fruct. 

b.) iri. ib« 

Monilioides IVees (Oid. 
mou.) III. 432 

ACROTHAMll^fUM JVceS* 

(mycelia Hjiiieuomj- 
cet.) lil. 265 

ACTiDiUM Fr. II. 595 

Acharii Fr. 11. 596 

Haenkei JVees. El. II. 146 
Hjsterioidei Fr. IL 596 ^) Omissuin ■ ia S^rst. ii(Mtv. , cnm morphosin explorare BOa 11- 
cuerit^ Acmtos «istit nados superficiale» sporiiilorum .— - sed 
qno modo lii formentur, non intelligo. Primitu* Tel mnco 
inTolnta 1« flocois tecta? Haliltns siat. priniord» Tariorum 
Fusisporiorvm , quibns etiam conidia>§iol>o>)a* 

^) Dnplex adesl diTerfa plaata: altera-. j/oro«pem»fit , altera 
Piitillaria! 
t • 
AGARfCUS Toi. p. 
u:fhte,'fsJ^ai'sih (A, perft)- 

rans) I. 139 

absinthuitiis Lasch, (A. 

belJoaflP.) lAnn. T, 382 
acerhus BuU. J. 49 

acerosns I^r. I. i9t 

acerYatn» Fr. 1. .122. E/. I. 18 
acet€ilfuiosu$ Sow. (A. «lo- 
1 uiest. aft'.) 

ncico/ajuffgh. JAnfi. V. 398 
acicidii Sciiacff. (A. clav,) 
acicuia Sow\ Auvt, (A. 

hypiio!?.) 1. 267 

acicuiaris Hoffm. (A. ca- Vol. p. 
adscendcus Schutn. (A. 

cerv.O 1. 98 

adstringens Pers. (Cfr.M. 

E. 3.^.220.") T. 195 

— — ^. A. S' (A. elo- 
des) I. 196 

adfistns P. (Russnla Fr. 
Mscr.) I. 60 

— — /f7/A. (Ag. iirro- 

Int.) . I. ^:'! 

aeneus P. (A. molTbdin.) 

I. 49 

aerevs P. (A. cyathin h.) 

jLm/f. V* 707 - ff^f /. 200. (A. pi. ' aernjlnolu CuW. l! 286 
^ »,,;// v>A /A . 5cAi*m.(A.forcat. 

trorers.) I. 62 /*' ,. ^ , . , 

^ G^«e/. Biid. (A.coli- AescuiiScitum, (A* TeUi- 
.trov.jyi/. I. V. I <M.>.) 1.119 

— ^cAww.iA.Tietns.)I. 60 /'^'fV^''* ^*'^'- Schutn.I 
^vur.AS. tA. uvi- i (A.praerox.) J. 280 dn.s. j 1 66 

^acwminattis Sc/taaff. (A, 
papilioii.) I. 301 

— — Scop. (A. aerng^.) Pers. (A. galefi- 

cnl /? ) 1. 144 

aestnaus /•V: I> 47 

affinis Fers. (A. g>^o- phyll.) 1. 258 

— — Sckum, {A. hleu- 

uius) T« 67 
Tjreinm.. (Tricho- Iquiat. sp.) 
Fr, h 286 
acutesguamosus l^eimn, 
. (A, Friesii Lasch. iusifi^n. 
' Bp.) -- Sytt, FiMatisb. 

— ^cAw//i, (A. mutab. aflricatns P#-. I. 169 

.. j>,) j^ 245 ag otiiosffms Fr ^{Apu&iiiK 

adhaereus .^. S. I. 96 '^*^' ^ ^* 

adhaesivus Wiih, (A. ad- ; aggregau Schaeff, (forte . 

haer, /?.) . I. 96 i A. ostreat.) 

. adiposus Batsch Fr, I., 242 [ agrestis With- ( A* d^alh.) 
adnatu& Huds. (A, ster- ' I. 92 cor.) J. 291 

— Schmiw ( A. rubesc.) 

1. 18 
AdonisJStfZ/. I. 152 

adscendens Boit. (A. in- 

TOl. h.) J. 271 

— — JLrwcA. lA. corlic. •ff.). Linn. ly. 536* uul.) aimaiociteiis Buii, (A. ar- 
mill.) ^ 1. 214 

aimatospermu^ BuJi^ (A. 
haeniatosp.) 

aifhx)pus Hoimsic, (A» CTfl- 
;thif.) • 1, 173 

aibctttisScitaeff, (A.pru- 

I» 194 V A6ARIGUS Tol. p. I 
alheJlm Scop, (A, solita- 
rins) I, 17 

— — Sow^ (A* polius) 

p- EU I* 15 

Albertini />, I, 179 

albido-rosens Gm^Bad^ 
(Pers. M.E. 1.24* i. l.) 

alhidus Balh, (A. variab.S 
M T. 175 

ftU)ip€s Scop. (Cortin.Leii- 
cop.) I. 2-)7 

— — Schum. {A^, paS" 
tww»,) i^ 206 

albo-briiDneiis P« I, 37 
alho-cnesim Pef^s* (A, epi- 
pecryg'.) 

alho-crenatus Jungh^ (A. 

liicifiig".) Lmn. V* 402 
dlho - marginaU Schum. 

(A, g^rannl.) T. 25 

rtZio - umhilicaU Hoffnu 

(A.candic.) I. 91 

alho-umhrinusSchum, (A, 

sapou. /5.) 1, 44. tJnn^ V. 722 
Hlbo-yiolaceus. P. 1« 218 
albus Schaeff. BoJt. CA. 

lencoc.BuU.) I. 53 

alcalinns Fr. T. 142 

alectorolops. Schaeff, 

(Canth. aur.) I. 318 

elenriatus Fr^ I, 238 

sl^idns Fr. I, 190 

altiaceus Jacqu^ I. i40 

— — Bult^ (A* por- 
rens) I. 128 

— — Scop. (A* pra- Vol. p. 
alnem Schaeff, #, 246. jf. 3, 

9. (A. alrocoer.) I. 190 
— Schaeff, ejccL^y 3,* 9. 

(A serotinus) 1« ib« 

alnicola Fr* I. 250 

aliematits Schu^i. (Ag*, . 

domestici rar.) 
dlumnus Bolt. (A. tnbe- 

ros.") I. 133 
ahitaceus (Pers.) Fr, I. 55 
Bafsch, (A. infutf- 

dib. <5.) /;/. I. 12 

alutarius Pers* (A. cam- 

pestr.) ^ ^ J. 281 

aintjpes Lasch» (insi|iii8 

n, sp.) Linn* lll, 404 

alveofus Lasch* (A. mollis 

var.) Linn. IV. 547 

amadelpbus Bu7L I. 135 

{Linn. V. 717) 
amaniia Schum. (A.pro- 

cems.) !• 20 

amaniiae Batsch. (A« tn« 

beros.) 1« 133 

amarus Fr. I. 87 

— BuXl. (A« laterit. a.) 

I. 288 
ambigum P, (A. rimos.) 

Linn. V. 720 

— — JLoscA. (A. rament.) 

JLinn. III. 158. V. 693 
ambljocephaL Lasch* 

(mihiignot.)£^*«in« IV* 550 
amboinensis Lam^ (Polyp* 

amb.) I. 354 

amethystem BuU, F^ (A. 

laccatb.) I. 107 sioam.) " I, i!^\amethystinusHuds.Scopi 

— — Sv. Bot. ( A. seo- (A. lacc. b.) I. ib* rod.) I. 130 

afliaius Schaeff. (A. sco- 

rod.) 1.130 

allicimts Schum. (A. pra- 

siosin.) I. 128 

nlncti Sc/tumt (A, cemuus) 

I. ib. 
alnens L. (Schizopbjll. 
. commun.) . I. 330 . — — Schaeff. (A. tra- 

gan.) I. 217 

amianthinm Scop* (A. 

granul.) I. 24 

amictns Fr. ^ I. 141 

amoenus Weinm. Fr* JEl, 

I. 38 
^ — * Lasch» (A. fibu- 
la.)XMi». 111. 390« V. 705 .*V^ AGARICUS Tol. p. 
muphts Vevs* (A. Aiiitbsi 

>cir.) 1. 95. El. I. 15 

nniygdaiinusPers, (k* A- 

doiils) JL?/iiiJll. 3S0. V. 705 
aualinus IaiscJi. (ik sp.) 

lAnn. IV. 540 

andrdsacens 2>. I. 137 

— — BuU. (A. rotula) Vol. p* 
appendkitlalus Sow* (A. 

praecox b.) 1. 283 

npplanaim Pers. ( A. mol- 

lis Q.)Bt.\ 37. Linn, V. 702 
applicatiis BatscJi. I. 192 
— — Fl.Dan. (At^per- 
pusill.) 1. ib« 

aqnilns />• ]. 208. — — Lour, I. 306 

— — JSckaeff, (A, ]fer- 
forans.) L 139 

an^inaceiis Jungh. (A. 

fiisco - alb. Lasch. ?) 

/Jnn. V, 395 
anguiaifts Balsoh'. P^rs, ! 

(A.Vaillaut)/^?fifi. V.7I6 
angtistatiis Schum. (Cor- 

tinar. decolor.) I. 226 

•ngnstissimus LascJi. 

Untu IV. 526 
au^nstns Fers- I. 196 

anisatus Pers, (A. odorus 

b.) r. 90 

annularis BulL (A.muta' 

bilis.) T. 245 

(gnnuJariiis Bolt» (A^ pro- 

cerus) 1. 20 \ 

-*- — Bull. (A. mel- 

lens) 1. 30 

anomalns Fr, 1. 220 

— — Pers. (A, «pa- 
thnlat. fi.) 1. 184 

anihodius P, (Cfr. Liun. 

V. 705. V^ 
nnfhracophilus Lasch. (A. 

umbrat. /?.) Ldmt, iV. 532 
antillarum Fr, Fl. h 42 
antipiis Lasch. (aliin A. L i36 [aguosus BuU. (A. dryo- phil.) '1. iiS 

— — Bolt. (A. titnbans) 

I. 306 
araneatus Pers. (A psann* 

uoceph. Riill.) 
araneosus BuII.ssCorti^ 
naria Inoloma, 1« 216 

— /.96. ^.^/a{/coj9t^ 1-225 

— i. 431, /. 1, 5. A. 
anomalus diahoh 1. 221 

— — f,2,A,anoma' 
lus prottus. U 220 

— — /. 3. A. Bulli' 
ardi i. 221 

— — f* ^* A, ano" ^ 
fnal, diaholic, 7 1. ib. 

— /.644 /1. A,an0' 
maht^ caninus 1 ib* 

— /. '^50, 598X-^.v/o- 
laceus i. 217. 

— — B. A, bulbo- 
su^, vid, 

— i. 600. 2. B. & ^. 
blLehis. L 215 

araneosus Sow. (A. spilo- 
meus) 1. 220 

archyropus Pei*s, (A. ter- 
ginus) JL.{/t». V. 714 

arcuatus Bulh !• 109. 

Linn. V. 718 Tentric.) IJnn, lll. 4l5 arcticus Sommerf. (A. 
antiguatits Balsch, (A. rin^ens) £/• 1. 42 

procer.) 1. 20 ardosiacns Bull, 1. 198 

apalns Fr, 1. 265 ■ arecarius Laur, (conye- 

ui^iCM Retz(A scorodO i. 130 j nit A-synod.) 1. 140 

appendicitiaius Buil. (A. ' arenarius Dec, f .1. 306. 

Candoll.) 1. 297 . El, 1. 42 

— — Pers, (A* stipa- j areolarum Pers. (A. alca- 

tus a.) 1. §96 iinns) Unn. Y. 728 AGAiUCn& 

Tol. p. ar^-enlalns Pers, I. 218 

argiilaceus l'ers (A. peo- 

phjrllufl a.) 1. 258. Lintt. 

V. 713 
iireyraceus B.i/l. fA.ier- 

reu*.) Lin i. V. 7S3. (721) 
aridus Lasch. TJnn. ]T. 532 

— Ferk. (A. erJn^re^iB) 

Unn. T. 720 
arnieuiacns Sihaeff. 1. 'ja4 
u-iaillalnti Fi: ' 1. 2i4 

aroinalicns^aic. 1. 35 

artindinacsus Butt. {X. 

colliuns) . 1. 124 

arralis Fr. U 263^ 504, 
1.1. tifvsiisis ScA H 


*#C4.ca'.i, 
peffris) 


1 


282 


eaemiis Fr. 


l 


121 


•spor Dec. 


I 


18 


aipidens Fc 


1 


63 


Hprelliis Fr 


I 


208 
Bauch 

<Daed;ileii9epiaria) 1. 334 

— Schi-ati, ^DacdsI 
abietina) A»ler Mey. aii-aanereus v (A. irg^alOB) h. atrocoeruleus Fr. 1. 190 
atrocyanem Jiaisc/i. <■!• i47 

— — Fers. (A. £rlseo- 
cyanea»'! vix) . t. 202 

alroinar" inatnij JHiUak, ^ 
Linn. ,IU- 3rf7. : V. 729 

atropes Schum. (Ai velM- 
til^eBj-.) ■ l. 120 . 

ali-(.|.ii.«:(iis Pers. 1. 195 

atrorufus Boll. (A.meli- 
uoides). 

— _ ScAfflef.(A.aioa- 
lanns ?.) 1- 293 

nlrosquiiiiuisUS B/iiKh ; 

aniphibolius j e Bvili- 

ardo A. lieriniia- 
atroloineatoauit if'ifscA. I. 

272' 

— — 7. /*ecs,( A. pan- 

noides) 1.«*». V> 702 

atrovirensPers. (A.sapo- 

naceus u.) 1. 43< 2.ifln. 

T. ffiW. 721 
attenosfns Z^c. t> !• ^7 
Aueri JV'ws. 1. 134 astiag^alinu* Fr. 1. 2S1. 

El. 1. oi 
•StroiileuH -?V, 1. 312 

«loiiiBlnB Fr. - 1. 298 

«irainenririiis Ball. I. »08 
atrains Fr. l tftb. El. l. 22 
BtricapiUus Batsch. (A< 

plMleiia; 1. 199 

atruleA Lnsch. (affiuts A. 
sujTulali}/^)2^'nn.lV.539. 
V. tJM 
«Irealbugfioft. 1. 141 

— jA. S. (A: alroinarKi- 
BafusLaii^h.) Liim.r. 728 
~ (^^io<A.ustre^t«s)l, 162 
BirobrunneiiB Lasch, 

. Linn. Ul. 423 
alrociiiercus Pers. (A. cu- 
ueiMiui; 1. itt». £.ii«m. 

T, ?» I. 3l4 I aUrimtiacQ - crocatus i Schmn.(A. puuicens) 1. 104 

— — /3. Sckum, (A. 
coiiiKiis d.) 1. 103 

attrautiacus Fr. I. 6S 

,— — Bull. (A. cae- 
sareua) !■ 16 

— — n. Bttisch. (A. 
inlilaua) 1. 42 

ff'"//. (Cau- 

thant.aurnnliBCns) I, 318 

auranlio - feri^ineus 
Tfith, (A. uuriTcllus 
p.) 1. 273 

aurauilo - marg;iuatuii 
Fr. 1. 113 

auranliu» Schaeff. 1. 39 

JJ^htf. I A. couiciis 

d.) ). 103 

Suui, (A, coniciis 

el cocciil.} -1. lOJ. 105 AGARICUS Vol. 1.. 
aurantins fahl, jiuci . (,A, 

punkeiiB) 1, 104 

aurBins /'?. Ba». (A, lale- 

riliM.l L 288 
Jf^'iif,, (A. aliila- Vol. p, 
Batschii Fr. (&., atrocya- 
iieirs) 1. U7 

Humb. (A. Brme- 

iiiaciis.) 
Batlarae Fr. (Lenliuiis 
Battarrne} 1. 175 

anrcnih SulU V. 241 bellus Pers. 1. 107 

(A, alniii- Renzonii Fr. El. I. 20 

ceiif ?■) 1, 55 Bertieri Fr. (Lenlin, Ber- ' 

_ — Schneff. (Aeqni- I tieri). 1, 175. £?. 1. 46 

Bliia.) 1. i\ heryUu.tBalsch. (.Ag. ae- 

— — Balsch. (A, caesa- rugiiioans)- 1. 286 

reu») 1. 13| — PeM. (A. aalicinns 

nfricomua Batich,{ A.geo- | p.) 1.202 

^'^?'!"",?:? ,, _ . .'■ '^'' hehdmusAtt, (Daedalea uuririilaJJec.iA nebiita' 

rwl) L 3J 

_ _ Pers. (var. A, pe- 

laloldii) /.1"". V. 703, 704 
snrivellus Biilsch. 1, 242 
aiiiioenius Halsch. (A, 

rimosna) I, 238 

aurorit Bntsch (Cantliar. 

luteicena) ). 320 

msterm Pers. (A. nlina-' 

riilBb.)' TJnn. V. 703 

ausfr^acus Trail. (A, ye- 

luiipeS') 
aTenaceiiB- Fr. 1. 

Oionllea Bull. t, 567. (A. 
ruligi«i.Hiis) L 

— — Bu//. I. 559, (A. 

fiexiioaiiij 1. 7* 

bac!//<iris Peis.cfr. Unn. 

1.720 
intdSpus Fera. (A. cainpa- 

nella ^.) L I87 

bfidius F. (A. callociii ».) . 224 Schaeff. (A, 
ViiBtiisil.) \ l4 

Schuiit. (A. erine- 

■-«iBcits b.i L 234 

h/i/le/itus i'r. (monslj 

TRriil . l. 225 

■bambiisianB/r. /^■«n.T. 507 
iarliatiis Jif(/«cA. 1. 2.17 :[>iitria) l. 334 

L. (Oaeilal, betn- 

lina). L 333 

Fl. n«n. Jrulf. 

(Merulius IrcmellosiiB) 

I. 327 

Bah. (Ag. Blipti- 

cu») L 188 

Scop. (A*. cinna- 

moineiiib.) 1. S29 

hicnmosits Schum. (A, ae- 

ni";inoBU8) L 287 

hicoVar Fi. Dan. (A. deli- 
<i(iescens) 1. 309 

_ Pers.{fora,!>A.per- 
iiiati) l. au. Llnti. y. 727 
biconus Fers, (A.pellaci- 

diis) L 157 

hl^us B,<a. (A. forcft- 

iiib} L 59 

biv^is Fr. \. 215 

blatlBriits Fr. l. 248. E/. 1. 29 
bleiiiiiuE Fr. i. Ii7 

bolaris Fcrs. I, 2^8 

Bolcliformis Staierb. 

(Uaod. s.c|>iariH; |, 3S3 
Bolloiiii Pers. |. H^i 

J)oinlij'ciuus&:/iap^. 1. '177 
Brasiiieiisis Fr. L.itin. V. 509 
brciiipes Bti/l. (&. Inimilts) 
L53.7;C l.e.Lfn»,^. " I *i^,(A,,^iti^UOi>a>;X,f>j!braiuftIiB />. 1 I7jj 10 A6&RICUS To!. p. 
briinneo-Tilloans J-utigh. 
■ ■ 'A.TiBlisP.) Linn. T, 401 
tfcoAnienM P^ers, I. 211 

at appnr.) 
JVm.ic. {A.albo- 

brnnnpns) I. 37 

— Scfii-m. (Tar. A. ' 

Blaffnini) .1 Tf» 

bn-op/iiln!' Pi;i:'.{Canth»r. 

bryophilHs) 1. 355 

'hryitrumSchiim,. (A.hvp- 

nornm p:^ l. Wl 

hubdlinus Pers. (\. innl- Tol. p. 
Lwtjracen»j9, fl-.ofe, (A. 

asemng) r. laj; 

bj8si)iedn» i^n^. J, 276 

hysfoiileiis Pers. (A- bji- 

caesirens Sehdfff. h 15 

cnesiiis Fl, iJan. (A, ca- 
Blanens /?.) ' 1". 536 

— JiMsch. (A, omilino 
ainphibol.^ 

— ?'A. S. (A. torbi- 
dns) Eh' L !7 

ciirsftHosusBoli. (A, onTs- 
cus) , I. 172' Ub) /Jff». T- 702 calamislralns fc. 1. 2S6 

— . — Scfyim, (A^. im- caligiuosus Juiifih, ((Jo- 
patiens) , [ prinar.) imrt. V". 405 

. ^UCcinniisIiiitsch(A.Br7' calli8len8.Fr. 1. 2I8 

phoiiiea b.) 1. 16.1 callochrtius Pera, . (A. tna) . Pers. <A. iMla. 
Linn Y. T 
V. A. Btellatng) 

I. 163 
hufonius Pcrs. (A hypo- 

thejns) J. 88. Unn. V. 735 
bnlbieer -rf. S. t. 27 

l>uU'«|>iHsJ((i(/rf;.(a.«p.?) 
J>uit>o8«s.So(f. I. 214 

Bull. (A. phalloi- 

des) I. 13 

•— ^ Boli, (A. perso- 
B»|.) 1. 50 

,— — Huds. (A- perao- 
natna) I. 50 

Bull. (A, oeiVma- 

topus) El. ^ 15 

— — SchtiM, (A.iube- 

rosus) 1. 133 

Jniibulnris Batsch. I. 224 (A, 

1. 2S;( 

1. 297 
1. 221 bnllaceus /-'»//. 

BnUiardi Pcrs 

p. A. S. (A. ar- 

nillalus) 1. 214 

Fl. Dtm, (A, flnbditl- 
ci<) . I. 70 

iMitjraceiu BvU. 1. 121 scaurns ' 
— Pr.iinnPcrs, 

IiurpnrrtsceuaJ 
CHllo|)h.^lIus Pces, 1, aiu 
callosiis Fr. I. 298 

calo|)iis_Pej-j. 1. 130 

cnlvcifofmis Lnsch, (A. 

Iiliuia var.) Linn. IXl, 392 
vnneleon Biill.f^A. ].git- 

laciii.) I. 102 

caniarDphrllua^'.S. I. »d 
campanella Baisch. ). 166 
cauipautilatus Biiit. 1. iiii 

— — L. n. Su. ed. L 
(A. galericnlans) I. 143 

— — — ed. 2. (A. . 
callosus) I. 29^ 

— — L, adpaiH. (A. 
papilionaceusj £1- 1. 42 

— — £o/f. (A.4ilicati- 
li») 1. 312 

— — ScArte^. (A.hyp- 
norum) 1, 267 

— — Pers. (A. alnla- 
ceua) • 1, 55 

cainpeslrii Linn. 1, 381 

4 Bolt. (ic. err.) 1, 3I4 

campboralM i^V. 'I. 218 ARlAniCUS II Tol. i>. I 
camplioratns BuB, (A. 

BQlxlulcia fl.) I. 70 

canaliciilaliiR ScAum. 1- 46 
enmlicans Ph-s. 1. 91 

— — Sc/ineff.(A..prae- 
eos) 1. 283 

candidiis Batsch- ( A. geo- 
l-hjllna p.') I. 259 

— — Ball. (A.ramea- 
lii} 1. 135 

— — Fr. (k, Bambu- 
rimis) 1. 257 

— — Hmh. (A. iule- 
grelliis) I. 161 

— — Pers. (A. corli- 
caiws) Unn. T. 703 

— — SchMjy. (A. se- 
uuctnsV) I. 

— — (A. camneHtris) 

I. 281 
Canilollianns Fr. 1. 29«. 

m.i. 

onerinni Meyer. 1. 

cnnescens Bahch. (A.mol 
lis) 1. 274 

cent>hTmi\\en% Bnisch. 1. 294 

cnnthareUoides Butl. 
(Caulliarel. auraui 
cus) 1. 318 

— — — Sow. (Caoth. 
tubaerurmis) 1, 320 

Caulharellaa ^cAicns. (u, 

— — /-. (Canlhar. ci- 
hi.ri<i8) 1. 316 

— — Biilsch. (icon 
II ala) 1. 330. £S. 1. 

— — j'. Hiimb. CCaiiiii. 
fiibaeforinis) 1. 320 

— — j'. Mumb (Canth, 
siuHOBuai 1. .^19 

rai>eraluH (Peri.) i>. 1. 241 
caiiillaria Sc/ium. I, 160 

ciipnioi:ey/Mlus Bull, (i. Tol. p, 
carbonariua Batsch. (A, 

papilionaceiis) i. 301. ^99 
ciircfinrias Pers, (A. gra- 

uiilosiis d.) ]. !S 

Carilnrella Fr. 1. 84 

cai'lcico/a hnscli. (A. tn.« 

tegr. var.7) IJnn. 111. 391 
cameQltts Balsch. (A, la- 

terifiiis a) 

Pers. riliibiiiR), 

cameohiteus Hoffm. (A, 

iiiTolDlnsb.) 1. 271 

cariieolonieiilastis Jiaisc/i. 

(var. A. conchali) I. 161 

irneouialascens Jung/i, 

(persoiiat.'?) TJnn. V. 393 
\Jungh,Ltim. V. ib, 
CBmens Biil/. ], t30 

iScA«c^.(A.-]BCca. 

tns a) 1. 107 

camosiis Boll. (A. serot, 
var.) 1. 185 

airt. fTahT.iA. 

embesceui) I. :i'i. El. I. 5 
carlilaKiueiia ISv//, 1. 46 
caryophy//iie, aryr>p/iy//niiis Bafsch. (A. 


is?) -S-A.^mihii-noi. 
morliOBiis) JJnn. V. ^97 
v<eusfrUh.i..k, infun- 
(libiilif. ;«." Grev.) 
castaneuB liu//. I. 235 

Ho/t. (A. ame- 

niac. b.) I, S34 

Sf/iunt. (A. aTinc- ' 

iiiacish.) I. ib. 

ffil/i. (A.gUvH.) 

1. 81 
cnuifjcfnus Vers, ( A, 
labilis) (. ^4! 

— Trittt. (A. flaTiduM.; 
caiiliclnalis Bu/l. (A. mi- 

pilBriK>|).) 1, 1 

— — 2'i»v,(A.stii)it«- 
w'M»i Linn. T. ' 4 
fl AfiABlCUS Vol. p. ! 
caulichtaJitSoir^iA, GBm- 

paoeUaA) 1. 167 

cellatosut Schum. (A, ue- 

bulai ■ ' Tol.p, 

cMoroticvaJvmgh. fA.po- 

IviTMtoiiii.) JJ^n», T. 396 
, chrViemerns fluW, 1.1« 
1. 86|Chr^-ii>doii /JnfjcA. 1. 32 
riliintis Fr. 1. 222 chrysideucus Fr. (w. A. 

H2, flaccid.) 1.'.I67 

1, 35 — — ffcr*. (A; meU- 
I. 129 1 zeui?! 7,i„rt. T. 70* 

1. 280l<;firyso»Anew5't:A«pj?:(A. 
:A. I Ipouinn»/?.) J. 199 

». lOi I dirysophyllns ;>■, I. 187 

'-'" ' c/nysospermii.' SL;'iiim. 

(var.A.Hii.rj.ti. I. 28 

cicalrisaii» J^uinh J.lnn. cenluuculuB Fr, 1. 
£ 

cepBceai JFV. 
cepaslipei Soic, 
vei-iiceofl>li}i:s lioffm. 

ceraceus (yValS.)Soui 

1. lOa 
— — Batsch. (A, fasti- 
bilis) i. 24»! 

. — — Pers. SlyO Eiii: LV Kiww ^o/*. ( A. 
(A. cKloropLauuB) liiitit I tnH^ 

V. .7:^7 ciiiciniiTe» i>. 
ceralnjriis Pcrs. (A. ,rijri- 

(lun LHsch) Unrt. V. 7|4 
.cerealis Lasch. Linn. IV. 6:^0 
ctreolvs Schaeff. (A. prae- 

cox) i- 281 ; 

cerinns Pers. 1. 89 

ceimMiFLDan. 1. 298 

ceru9«alnsJr.l.y2.£?.l. 15 
cervicotor Pers. (A. lauii' 
' giaosus b.) £/■ I. 32. 

/>tnM. V. 720 
.cenW^s liofm. L 82 

Schiieff. ScAum. 
(A. plu<e«a> 1. |99 

cestalas ^V- I. 140 

celralut l'r. 1. 207 

chsb liaeiiH P,!rs. 1. V03 I. 3fiO 
J. M 
(A. Oha Leinl Chama) I. ISi. Ji/ 1. 47: 

, chamaeleo Bu/i.{A. p»it- | 

taciiiui) I. lO^ 

chuiiieleoutiixu Lasdi. 

In. si>.j JJnn, 111. 3S9 

s ^j". (A. irajili» <=■>.. 1. 58 — '1'ers. (Juliiua; /.jy 

V. 70J 

rhloranthuR JV. I, 152 

[|<lo[oiihiiuua J I*. I. 103. 

Ml,- IS JJn/scA. 
sub<1ulciB /*. b:) _. _ 

— - var.i. Wilh.(,A. 
Ihejo^lns) 1. 71 

— — Pers. {A. parilis)'- 
Unn. T. 7W 

cimmeriiis l'r, I. JSO 

GiiiciuDaliis Ir. 1. 236 

dnclulus BoU. 1. 295 

ciiierasc'ens Batsch. (A. 

bnimalis?) 1. I7t 

Jiull. A. decastes) I. SO 
cinerea-rimnsiis Biftsck. 

('A. cutieiroliua) 1. 1(6. 

ciiiereua Bull. 1. 310 

— — Oiio (A. excel- 
Bns) I. 19. J.inn. V. 697 

Pers. Syn, (A. 
sisd.) I. 93 

Pers. (A. «ufscTiS) 

Unn.V. 707 
cijigiilatiu..^A«/: Linn. T. 

507, »3 
ciunabarinus Schuin:^ 
Syn. Var. n. sv. 

iteus L. 1. 229 

- Bo/I. I. 22. (A. 
1. 80 

- Schum. (A. 1>. 
(Saleraj) 1. X65 Tol. p. 
circiHalus Fers.' f A. iiti- 
■ JiiUriei) Liim. V. T16 
ehvinam Ptrs, (A. faiti- 
bUi») 1.:«» 

— — ^AuM..(A,flacct- - 
dw») 1. «1 

circittfOwSchain. (A.ru- 
Iteaceii^) 1. 18 

circnmfepiiisBaisch. (A- 
. nieliiioia.) I. 266 

ifrrA^us Pert.(A.t>eeHR- ' 
,lnsj Linn, Y. 714 

citrinelliis Pers. 1. 155 

Citrinvs Oiinn. (Taliledll- 
bin*) 1. (61 

— — Sckneffi Schum, 
(A. phalloides) 1. J.% 14, 

clfliidestinug /"r. 1, 206 

c/nvaeformis Sckattff: (A. 

girateusisG.) 1. 99 

tHiivaliis Eaisck. CA. pro- 
cer. T.) 1. 35 

.^chiim. l. 161 

. ff^rth, (A. cvathi- 

forjni».).) 1, 173 

clavicularia JV. h, 158. 

Ja. L 21 
claYJpfs Pccs. . ., 1,, 86 

clavisSvn, (A. cIbtus). 
ctavuiarisfSalsck. (A,cor- 

ticoJa bO I. 159 

clcvds L. liolt. Pers. fyn, 

1, 134 

Bun.i.X9.f.i.(A. 

ocelluliiii] th ib. 

Pers. Myc. tiir. (A. 

eaculBHlun) Linh. V. 716 
— — L. adpnit. (A. ea- 

ciilentus} I. 131 

_ — Schum, (A. fibula) . 
1. 16.4 

. BfliscX, (A,fa«tibi- 

lia) 1. 249 

KfypeatiH BiJt. (A. fiini- 
putris) 1. 301 

L. Jluct. Suec. (A. 

.ylvteui} . „1, 1B9 AGABICCS 1$ 

, „ >^»'- p. 

c/ypnatus Hmt». (A. »ie. 
ricnlafns fl.) l. 143 

7f^tk.{X. epipie- 

ryeirt»> 1. i5S 

(Ijpeolarm* Bull. 1. 21 

Somerb. (A.cri- 

«talnsl ], 23 

cocaineUus Ekrnbg, (^ 

minialiis) 1504 

coccinenii Jf^ulf. Rws. I. lO* 
— . — Buit.(A. pDniceni 
*»■) 1. 10« 

—j-^ Scop. (A.Adonis) 

I. I6t 

Sow. (A. Btrobili- 

nns) 1, 150 

—. — var,^ua.(A, mi- 
niatns) 1, lOS 

coccodes Pers. (A. apnli- 

cfltns) Unn. Y. 701 

coccola Scop. (A «voi- 

ileu») I. 15 

coclileatns Pers. (Leiiti~ 
nns cochleatas) 1. 177 

wnilesccns Schaeff. (A. 
c» ioehr.) J, 239 

coeruleiimoli. (A. viri- 
ais) t, M 

Pm.-(A.idatacam 

«0 - ^ I. 6i 

Sckum.(A, aerm- ' 

Iat«B} 1, 204 

coffeahisFr, l. 85. M i. It 

c.haereiis Pers. ' 1, 15» 

colliirlatus i^r., (fomm.A. ■, ■ 

«.e.a a.) 1. 145 

CollllHlUB Sow. L 24« 

eoUiuus%ap,' j^ 124 
Per*. (A «reades) ■ 

eolubrinus Buil. (A. pro- 
cerui) i^ 2Q 

. P«»-s. (A. clypeo- 
UriiFS) |..a, 

— — r. ^».(A.crist«- 
tus) j^ 22 

columbarius BuU. (A,(tt^ 14 AGAJR 

Tol. p. 
cotiunbitrliitSow, (A, ch»- 

lybaeiii) I. 203 

columbelta Fr, 1. 44 

colus rf^th. (A. apelaa) 

L 265 
comatu Miill. i?. D> I. 3G 

ilinlh Pera. (A, dari- peai L.) 1. COiDinis((M ^crs. (' 

einari) Linn. V. TfO 

compactDS-ScAum. 1. 180 

Soii-erh .' (A.- Ttr-, 

coHipreBsiis Jfith. I. 115 
«ontni'Hs Sfty,. (A. cjalhi- 

i'orm:s) '• *'3 

rW,.{A.5iffan- 

lens?) I- 80 

ooncetitricus Pers. (forma 

A. crislalil , 1. Ti 

CanchtlaaJlult.l.m.E.l. Si 
concinuva Ilolt, (_A, atipa- H) 1, coJiferiM Bolt,. I. 306 

confliieus Pers. 1. 123 

— Sow. ({.enltjius 

. tochlealus) 1. 178 

— .:- /j. ^, s. {A. pu- 

111111«) i^?. L 19 

confyrnth Pers, (inonBlr. 

A. laccnti?) Linn. V. 720 
eoneener f>chu». <A. elc- 

Caus) 1- 149 

«on^Ti-ffft/n* '■'o^- (A.111M- 
leiisj 1. 30 

__ — BuU. (A, disse- 
atinatasc?) 1.305 

„ — Soui. (A. inica- 
ceusc.) '■ 310 

conictia f^cop. ■''ckatff. I. l03 ; 
■_ J't. I>un. (A. p"- 
iiiceos) '■ 104 

: ;^ffd.(A.faleri- 

ciilaliis) L 143 

Iluds. (A. poly- 

^ramuiiis) I. 146 

eonigcaiu i^ers. 1, 132 ToLp. 
coDBBtoi 'Schtfm- I, «7 
;^%A.{A.IiiotMu) 

1.2» 
coBooephalnaJBu;/.!. 304.' 

cfr. 1. SO» 
A. S. Fp. (A. 

conopilos) I. 3O4,^50l 
— ^cAum. (A. TiV- 

g:iii«tis b-) L lOD 

conoideus ^cfiuM. (A.tur- 

7>i<lus j«0 1. 30S 

<coM«]iiliiS J'V, ).. 504 

ciii)o|)tis Pei'g. ]. 2H 

CuiisuLriatis ». I. 6*) 

CoiiKperBiis Peis. 1. 260 

conspictnia I-asch- (A, ar- 

ciiatiis) /.tnn. IV. 522 

consjmrctttus JfiUd. (A. 

crislnliia) 1. 21 

couBlrictns i'r, 1. 38, 504. 

m.\, 4 

— — JTith. i, 24T 

contigiivs Uuli. (A, inTO- 

Jiitiis a. 1, 271 

coulnrlus fli/// I. 122 

((:(us//q^ln.CA.po- 
- -- s.) 

Pers. _ L 61 
conveccm ScAum, (A. fib- 

bus) I, 8t 

coprinos' Fr, I. 279 

copropliilas Bull. I, 2«? 

copiil^ilns Ehrtihg. I. 504 
coriilloiiles ■'icop. {A. oede- 

mi>lo|ius/«.) 1. 97 

coriactus Batsch. (A. orea- 
desl) 1. 129 

Ligthf. (A, orea- 

<les) I. 127 

_ — BuK. iioh. (Dae- 
(lal. betiilina) I. 333 

i-am. (Poljpor. 
perennia) 
cornwcojjtiwPeJ-*. (A. coB- 

chalDS) l-i«n, T. 70J 

comucopioides Schum, I. 61 

ftrf(.(I^lii«M 

ooaaeBtui) L 178 Ij-gra AGilillOUS |5 . Vol. p. 

comucopfoides J^tihfCBn'- . 

thar. tiil>aeig»rimB i$.) h 320 
coronatm.WM* (A. (ger . 

mioTfttiis) . .' J. 3G0 

CoronilluB Butt. h 282 

corriig^is -Pcr*, L 298 

corticalis Sow, (A« supi* 

niU ?) £1. U «1 
;. SuH^ (A. corticola 

B.) L 159 

corticatds Fr^ L 179 

corticaius Fr^ (A; orea- des) 
corticola Ptfr*^ , 
cortinatus Dec, 
cortinellus Ucc^ 
cc^iiscaiuf Tr, h 127 
1- 159 
L 247 
1 ib. 
h 227 Tol. p, 
crinitus $ck(Uijg\ ,. (Ag:. 

— sqjrobicuia tus) 1. 62 ^ 
cri^afus Scbum^ (A, 

, ostreatusi h 182 

crittatus ^o/f, I, 22 

— r— 5cop. (A. cinciu- 
natus) L 25Q 

croeatus Schrad, 1. ^48 

croceo •><;oeruleus Pers,- 

L 238 
croceo-fiilvus l><?c. L 214 
croceus Bolt. (A. g^ranu- 
losus) L 24 

— — BulL (A. conicus) 

L 103 
-r — iSc/eoe^. (A. cinna- 
momeiif d.) L 229 

— . — A i^er^. (A. croca- 
tus) Linn, Y. 714 

y. Pers, (A, port- 

reus) ^ ii/w* V, ib, 

crucibuliformis Schum^ 
(A. flaccid.) L 81 cossus, SmOf (A« inamoe- 

Mus) M L 17 

crampjlns Otto. L 63 

craspedius i^n L 187 

crasstpes M* JOam^ (A, ru- 

bescens) L 18 

0/<o. (A. pndori- I cruentus JPr. L 149 

nus) L 33 crusiulitiijfbrmis BuB* (K 

, Pian. (Ai seroli- fastibiHs) L 249 

nus) L 187 cryptarum Palis, (Poly- 

• Schaeff. (A. fusi- por. Vaillantii) L 383 

pesa) 1. 12i cucullatus J^hDan^ (A«^ 

Cfossus Braun,^A, scrobi- vulgaris) L' 156 

— i^r. Schum, (A, ciilat«f) L 62 

creuatus Lasch. (n. sp.) 

Linn, 111. 425 

creuulatus Schum, (A, me- 

deaiisl.afch?) 1. 158. 

*Linn. V. 694 

— . — Fl^ Dan^ (A. e- 

phemerus) 1. 343 g^alericulatus) L 143, 144 
Pers?Fr, Obs^ 

(A. laevig^atus Lasch) L 

158. Un/n. Y. 713 
Brot. (A. per- 

pusillus) 1. 192 

— ^ Rutstr^ (A,sti- creuceus (Buli.) Pr. L 280 pticus) L tS^ 

^ — Pers^ (A. cerus- cucumis /'er^. L 231. iSZ h 34 

satus /9.) 1, 95. EL 1. 15. cmnuhaus fViih, (A. mel- 

Linn. Y. 712 leus) L 30 

cruutos L^ (Lentinus cri- cuneitblius Fr^ L 116. nitus)« 1. 175 

Berter, (Lentinus 

Berlieri) 1. 175. El. L 46 
^ — Scnumj^ (Lentin» 

LfComfei> JElf U M El.h 17 

cnpularjis Bulh h 269 

curtipes i'r. 'L 88 

— — Schum. (A^ men-* 
Aku) L .67 I Tol. p. 
curvfitus Sc7iiim. (A. »e- 

ciiruii a.) 1. 323 

CUnrSjlkS Pera.- {A, Inher*- 

nilosiis) 1. ^U 

cuspiiliitus ISoll. (A, »e- 

Her) 1. 300 

cymeus Bull. (4. aeriifri- 

11081)8) 1. sae 

Pert. (A. callo- 

ehroiii) 1. 3:6 

cytiitipes ^ ft. Daii. (A, 

■flrrntatiia)' 1. 204 

cyanosrimthus Schaeff. 

(A. emeticaB li,) I. 57 
cjaiinliis f^asch. (Perafliais 

A. lamprop, I.inn. IV. 340 
Cjalhitorinis ^«7/. 1, 173 

—■ i;uff,(, 24S. (A, 

inetacbroiis) J. 172 

ri. Dnn. (A. 

gilTws) J. 61 

• iMmn. (A, can- 

dicans) I. 91 

5c/ins/.{A, in- 

Tolotnah,) J. 371 

cynihoiJes iiott. (A. cja- 

thirormiBC.) I, 173 

cyclopeus Lnach. (A, fo- 

,^iititiisY) i-tt». IF. 519 
cyliiKiriciig Fr. (Schiwff.) m. , 43 — — Bcr.(Ph»li<rt,)J.«47 

//Wi. Aow. (A. 

cainaliiH) I, 307 

cynopkaHtis Bnlach. (A. 

pnljgFaiDiDUS) I. 146 

cynolis Pers. ('^- algidus) 

Wnn- V. 702 
dasypodliis Veiit, ISutt, 

(a' glBiicapiii) I. 224 

dim-ptM Pers. (A. nlma- 
riJs) I. 50, £1. I. 7. 

L4nu, V. 704 
dtiucipe» P&rs. (A. oede- 

uiatopiiR) Linn. V. 7lfl 

dealbnliii ^oui, Jf, |. 9i 
ilecsstea Pr. I, 4M 

decipieus Pera. . I, 23ti Tiolaceai) JS?.T^4l 
decoJorauB Pwii, i>. "T,'"!* 

Pei-s. (A, can«- 

I chroirs i,) l; 3i«'^ 

deColoralns l>, I. ili. 

! deconis />. " 'X'IM' 

. ilecumbens Pers, " \ •t*4Bl 
defoasus Batsbh. (A. ■€«**■* 
rui> •r.'«j 

oftS^ertW Schneff. (Cinihn' , 
relluB UiliaeforiiilK'^;) 

■I. sa 
dcficaiulus /fiin. (a;-^ 

liraecox?) I, 38J 

deiicBlns /»-. I; M I 

delicioBiia - LlMt bi-0 I 

— — var. Bai.-^ch. <A* '- I 
acris) , I., ffl.l 

— — i.Jl(Usch.(A.ikcra: • 
biculaliis) I. as 

— — Boh. (A.tbeio!ra- .i 

Jus) t. :i* 

deliquejcena JJw2f. I- 309. 

n. «««. (A. 

alraiiieularius; I. 309_ 

deiuisaus l'r. I. IS7 

deniiiralus Pers. (A. pljD- 

litormisBuU.) I, 40 

denlaius L. (A, coikicaa), 
I. (01 

Huds. (A, pgiti*-] 

ciuus) I. lei 

— — Pm-s. (Lentfjmt 
codileatua b.) 1,179 

denlkulicius .^chiim. l. Itl 

— — yW(,(A. p«lian- 
thiuua) Lib. 

— — Schwn^ (Leoti- ' 
iius Sch-weiniiEii) £/. I. 48 

deniidutus Sckrad, (A, 

bombyciDUB) I. gn. _ 

depalleus Pcrs. I. ST I 

depexiis '■>. I. 0> * ' 

depilnlas l'. l'r,'(A, Bar»" ' i^-i I. « dep JueuB i^aisch, . l^JI^ Tol. p. 

deprestus fFUh-iA. hy»- (liatretns Fr, 

dichro|iB Pers. 

dico/or Pers. (i mera- dislana Pers. A. sqDamo- 

sux b.) I. 284 

<liiupii3 Jf-V. I, 171 

dolosii/i Fers. (A. pnrpn- 

rascena) t<'ii», V. 7il 

doineBiicuH J7off. I. SII 

dorsalii liosc. I. 184 

202 [ dryndeiis Fl. Dan. (A, 

!•■) " "" chroBl) 1.172. !inn. V. 707 'Iryiniis /'«■«. I, |80 

^,^, S.(A.ejalh;- (Irjophilus Uull. I, 114 

fomkia e.) I. IW £7. I. ig 

I. 191 rfwiriM Pei-s. (var A, mol- 
I, 170 1 lis) Linn. V. 702 

»8- I ■'i<Aaeff.(J}tiedBlea 

I, 93 quercina) I. 333 

' diilcavtafus Pers. (A. lu- 

rilil^flB) £. I. 32. Z, V.720 
dnfcis Hudsi (A. d vemo- 
ffal-ii) I. 77 

}h,n. Wiik. (A. 

subdiilcis). 
JDumerlieri March. (A. 
Cainloll.) *?. I. Y. dinjonbizxs -Dec- 
difrorinifi Pers, ». ■•i' 

— . — Schumt (A. certis- 

satiia fl.) I. 93 

diffumi» Batsch. (A. gra- 

eilis) . I. 299 

digJla/iforinis BiJl. (A. 

■lisseinittntiis c.) I. .'^OS 
digitejlus Baisck. (A. ini- 

CBCeus d.) I. .^10 

dilatatm Pers. (A. cems- !«/*■) J- ^^* Diiualii Dec. (Lentiiius dtlutusPers. ■V». j>. 2f)l. ^, 

(A.coronillusaull.) I. 31) _ 
_ ^ Pei.j, ,5j'n,. p. 300, Duaalii) I. i76 

^, dichot, (Lenl._ 

lepideus) — — Sc/ium. (A, purns) 

1. 151 
dimidinttis BiiH. t, 50S. 
(A. ostrealus) I. 182 

— — Biill. 1.517. (Tar. 
A.conchnli) I, 181 

— — Schaeff. (A dryl- 
no8) 1. 180 

discoidens Pers. I. 33 

discors Batsck. (A. pnslu- 

InluB) 1. 34 

discoxanilmaFr. (A. ebur- 

neus b.)V I. Hi 

discretns J^r. El. I. 20 

dispar lialsch. (A. y.) 1. 23a | jfiriis Botl, (A. praecox? Huei i!) disperms Pers. (fori 
liirlnracel) !-inn. 
disseniinatui Pen. 1. 123 

la A. 

y. 7iii 1, «d Ifr. Zjtt. tajc, ei El, . iblueiiliifi) I. 283 

djcmogitlns Buil. I. 77 

ebnrneus Bu/l, I. 33 

— — Ejusd.f. 118. (A. 
deatbaiiis) I. 92 

— — Balt. (A. dealba- 
tus) I. ib. 

echinstns Boi/i. 1.286 

— — Gunn. (A, Gnn- 
nari) 1. 285 

— — Sow. (A. mastni- 
calus) I. 190 . 

— — ^. A. S. (A. fu- 
uiosopurpureus Lasch.) 

I. 360. I.inn, V. 693 

echiiiipes l-asch. (A. la- 

cleosuJ>scr,)/.>*m.lll. 389 
ecljpin Ir. I. 108. cfr. 

Unn. V. 719 16 Aojmem t^' Tol. p. 
curvatusSchum. (M i^^ 

«iirHg a.) 1.'223 

curvip^s Persr(A, tuhejfi- 

culogus) "!• 241 

cuspidatm Bolt* (A# te-' 

Her) L 300] 

cyaneus Bulh (4. aenigri-' 

nosus) 1, 286 
Pers^ (A» callo-*< chrou») 1. 226 

cyanipes "^ Fl^ f)am (A, 

serrnlatus)' 1. 204 

cyanoac(mihus Schaeff^- 

(A. eineticus b.) i. 57 
cjanoliis Lasch» (Peraffinis 

A. lamprop. Linn, IV, 340 \ delicatns Fr^ 
cjathiformis BulL 1- 173 deliciosus decipjteni ^^^%a^(f^. 

fuscoyiolacens) JEi.T,'iA4 « 
decolcirans /Vr^. i>* *'*'r,"'i9;'^ 
— ' — iVr*. (A, •ca»6i'* :•;. 

chroug^».)^ »:^ R^aW^' 

decoloratm Jir. I. ib* 

decontsi^r. 11 iDS' 

decumhens Pers^ '^ \.*1; ^37 ^ Bull /. 248. ( A. 

metachrous) J.172 

' i7. Dan^ (A, 

gilTus) 1. ai 

.— . Lumn. (A. cal>- 

dicans) 1. 91 

■-i- Schaeff, (A, in- 

Yolotus h.) 1. 271 

cyathoides Bolt. (A. cja- 

thiformis c.) I. 173 

CTclopeus Lasch. (A, *o- 

,>u8tHsT) Linn.lY. 519 
cjlindricus Fr, CSch»eff.) rus) • v«r;»-^3 

rfeg^erter 5cAa^^. (C*ntW " 
relluiB WibaeforHiSii*jtfiy • . 

dclicatulus Wim : '( A; " • ' ' 

praecox?) V J. 283 

r; 23 
i li^^67 — -^ var, Baisch, (A*' '. 
acris) > I.. 6$. 

— — C.^/7/5c^(A«acro-. I 
biculatus) I. 02 . 

— — ' BoU, (A, theioffar s - 
lus) X 71 

deliqueicen«J?t#2/. I. 309^ 

iS/. !♦ 43 
— rZ. 2>«#t. (A. 

atramentarins) J. 309 

demissns i^V. I. 157 

denigraius Pers, (A* piln- 

liformis Bnll.) I. 30 -^ — Dec. (PholUt.) 1.^47 
— • — With, Sow^ (A. 

comatus) I» 307 

cynophdUus Batsch^ (A. 

poljg;rammus) 1. 146 

cynoiis Pers» (A. alg^idus): 

Linn. y. 702 
dasypodius Veni^ BuU, 

(A. ^laucopn») h 224 

dasypus ^Pers^ (A. nlma-' 
rlrfs) I. 50, El. I. 7; 

i««». V. 704 
dhucipcA Pers^ (A. oede- 

matopus) LinnJY. Tt5 
dealhatus «^ou;. iV» J« 92 
decaste»i>. I, -49 El, h 43 ' dentatus X, (A« c<^nicua) . deci^ens P^s, — -^ Huds. (A, psitta-^l 
cinns) .!♦ 1Q2 

— — Pers. (Leatlnua 
cochleatus d.) J. 179 

denticulatus Schum, 1« 112 

— — Bolt, (A, pelian- 
thinus) ' I, jb. 

— — Schumz, (Lenti- 
nns Schweiiiitzii) JSl, J. 4^ 

denudatus Schrad^ (A. 

homhjcinus) j« 27? ' 

depallens Pers,. I. 58'' 

depexus'i'V. J. 230 * 

depilatiis P. Fr, « ( A. Hop* ' 

nemauni /?.) J. 2g& • ' • M 1, 236 ^ iteplaena BatscK ' 1« 275 AGAIUCUS 

Tol. p. 

depretnu ff^ith-iA. hjft- 

ginns?) I- ' 

tletoniMs l'r. I ^'' 

(levexiH JH •■ '^S i 

I>iamof J'r, I, 165, cit, 

, £Z. 1. 47 I 

Jiatretna Fr. I. 83 i 

dictiroiiB Pers. I. 202 1 dryiideifs Fl. Dai 

dicolor Pcrs. (A. mela-' I OBtr 
chroM) 1.172. Unn. V. 707 <lryiniis 'Ws. I. iHO 

/J,^. S.(4.CTalhi- «Iryophilus Uuil, I, 12A 

formis e.) I. »73] i'^. I. j8 

ilirtjoiAiziia Dec. I. 19! i diihiua Pers, (rar A. mol- 
ilifFurmift Pers. I 170 lis) Liim, V. 702 

— — Schum, (A. ceriis- ■ScAvw^.^Daedalea 

satiie /i.) I. 93! qvercina) 1. 333 

•ra- I dufcamnrux Pers. (A. ]«- 
'l 293 «rniriis) £. 1-32. L.V. 720 
digflaliformis BuH. (A. \dil<^sHnds. (A. dynno- 
itiBtiiac) I. 305 

digileJlus BtiHch (A, ]til- 

cacens d.) I. 310 

dilntatus Pers. (A, cenis- ;S/(.) ealiiB) 

niiU. Wfth. (A. 

subiliUciB). 
Dmnerlieri Sfarch. (A. 
Candolt.) El, L T. 77 dtlutus Pefs. Syn. p. 2(il, 
(A.coronilluaBull.) I. 
— _ Pers ."iyn. p. 300. i.'.— -F f,f' »-ancioii.J lU, i. y. 

nl; Dnualii ncc. (Lontuim Dttnalii) 1. i76 

(S. dlQjiot. (Lent. 

... , n,- I 'epideus) l.inn.X.TQl 
(A. armeniacus j-.) I. 233 | atniis Uolt. (A. praecDX 't .A 
- - AcAtim.CA. purus)^^^ I c, obtuEutuN) 1. 383^ 

' dycmo^aluB Bw//- 1. 151 , dimidiatvs BuU, t, 
(A.os(resliis) I. 182 

— — Bull. (.517. (T«r. 
A. coDchati) I. 181 

— — Schatff. (A drji- 
nos) I. 180 

discoideus Pers, L 33 

discorxBnisch. (A. pastu- 

latus) l. 34 

discarnnihugFr. (A. ehur- 

ncua h.)W !■ 3S 

discretiis Fr. El. I. 20 

dispnr ISnlsch. (4. con- ^ue; ■!) iltSBeniina 
luil. aiyh, ai . 123 Pers. l. 305 
f. S^it. ni;c, arE ebnrnens Jiu/L I. 33 

— — .^'lisd.*, II8.<A, 
dealbsiu») L 92 

— — Bolt. (A, dcal])a- 
Ini) L ib. 

ectiinaliiB Itolh. L286 

— — G'i!Ti/i, (A. Gnn- 
neri) I. 28S 

— — Soui. (A. maslru- 
cstus) L »90 . 

_ — ,S. ^. S. (A. fu- 
m[isopurpureuBl.a3ch.) 
L Sfu. /»■««. V. 693 

echiitijies l-asch. (A. 1b- 

c(eostt]<3cr.}/.>nn.in. 389 
ecirpira '*•. 1, i08. cfr. 

Lm», r. 719 19 

Tol. p. 
ediilia Bull. (A, campe- 

stri») 1. «6t 

tiastictts Bolt, (A. mel- 

JeiiH f5.') 1. 31 

_ _- ^//(.Ccfr.A.oe- 

dematop.) 1- 96 

elalinus Pers. (A. TJola- 

ceofiilTenH) IAm». V. 702 
elatus Baisch. I 248 

«legans Pera. L I49 

— — Scop. (A. placi- 

do9) 1. 202 

ehphnnlinus. Bt^. (A. 

aUiiBtn* d.) 1. 60 

elixus Sow, (A, camaro- 

phyllas) J, 99 

eliipficus Pers. (A, aleuria- 

tU) 1. ?^8 

elodes iV. 1. »96 

elongatus Pers. (A. ndiia) 
r3 1. 292 

Schum. (A. ebur- AG^COS » b.) PineEiciia Schaeff. 
epkeheiis r»-. 
ciilieineroideB BuU. 

H. J. 44 
ei>he>nenia diff. *• 3t3 Tol. p. 
tqueatria Bolt. (A, BoJio- 

nii) -li-aBJ 

eymnua Pers, A. papilio- 

Bsceiis b.) 1. 901 

erebinsJ^r. 1- 246.f . I. 98 
ef^ca«aa Fers. (A. brfro'- 
Ins) il, 291 

Bua. (A. Ti(*i^ - 

neaa a.) - -].- <oO 
^iA.(A.pnll«)'. 

Bi> ?. d.) fc a. 

ericetorum Pers. M. Si (Aj ■ 
nmJieJIiferns) I. 165. El.- 
1. 22. , Wfw. T. 709 

— —AiVfs.CA.Tail- 
landi) 1, 136 

— — Schum. (A. hir- 
neolns) I. 269 

ericetosus Bull. f A, pra~ 

tensisAd) 1.100 

eriimceiis f>. £7. 1. ■ »3 

Pevs. Cforma A. 
pjriodori) Linn. V. 7j9 
1, 56 eriocephaiusBuR.i^A.VlTi- 1; 2:i8 i giceps ?■) ()pibrjuB Vr, 1. 275 i erosna Fr. Pers. (A. speirens) embescens Fr. ]. 32. El 1. i 
Uim. T. 729 [ Eiy ngu Ifec. 1. 84 

epichTsinm ftr». 1- 169 erTtlU-opus Per 

rhrjSOphylJa») 1- »67 

epigwus Sow, (A. iremn- 
lufl) 1. 191 

P^s. (A.depInMB) 

1. ZT^ifiacul. 

vnr. Pers. (A,. ap- ] — 

1, 1931 — — |8. Pers. (A. eon- 
lorliii?) /inn. T, 'H 

— — j-. -i. J. CA. acer- 
Talos) , 1. 122 

escharioides Fr. I,'360 

fnrff. 1. 131 

i\s. [A. alnft- ulicatiis) 
epiplijlliis Pers- 

Bull. (A. andro- | (Lenliuusj 
1. 137 enchroHS Pers. 1. 55 «'pipterjgins Scop, 1, 155 | 
tpi3-ylan JUiU.Pers. (A, ap- 
iilicalus) J. 192. Linn.- 

V. 701 

equeMlriB£«f>».l.4l, £7.1. G^es-araius ^PftA. narphus Pers. (A. aifo-' 
uahiB ".) 1. 220, Linn, 

T. 727 
1. 112 AGARieCS 19 
V«l. p. ." ".Zi,..^.< T.1.1.., 

exMsperatua Pers. - cfr. ifauve BuW. (A.fiilTu») 1. 
Liitn. V. 739 fnvtis Lnm . (Polyporm *i- 
cxcavntus Leyss. (A. chTT- neiisia) 1. 345 

sol<:iicus) I. 1H7 feilniut Pers,(,Ag. cljpeo- 

exc«UaaJV, ' j'" IsHns c.) 1. 2t 

excetttricua Schum, L. •83 felletia Fr. i. 57 

eYGUus;i.HscA. (A. efoso l — 'Pers. (A. tirotnatitaa) 

pBrafl.) Lhm. lY- 5H i iw»». L 71« 

excoH'ltna Schai-ff. (^- ferT^giitnsCUK Baiseh. (J. 

procenis) >. 20 ■ armeH.) L 23(i 

excortatiis n-. 1. 2( ^^]Tvj[tf«xi/i<.«flii«si;A. (n^n- 

exill» *V. 1. ^C^ ■ slf.A.laccati) ' 1.107 

«palleua i>erj. 1.172 /epi-KeineHs &A«mh. (A. « 

expmntm Bofftn. (Canlh. grege llaci!.] ' "' 1. 33«! _ Pers.(A.niicaceus)l. 310 
,, , ^\femi^inosH«.Scluim. (A. 

exauccui' Ofio, (A. reUe- i micaEetis dO L ib. 

.5«iB'i5.) L 77 I feriUis fer». 1.197 

«^etrxnruj «COp; 1 295 llbrilloiiiig Pct-s. i S»7 

«^«it^(^&a Boft. (4. pli- filiroau^Soieerb. Cfc 1^""«' 
cMu») 1 318 dus.) 

,— -^ — B«ff. {A.mica- Fibiila Bu7/. . L 19S 

.ceufld.) l Slp ficoides liuH. (A,,f»ttai- ; , 

— l,.(A.proeerHs) sia a.> . I. ^9" , 

I- SD; — pg^g^ (i_ prateuBis) 
fsgicsla X.I7SCA. (uaiidiim ' iinM. V. 7) 

111-4,5, _ W;M,(A.8liiJiicusil.ia CiL.) 
eucl|^nB.lV.Llt4.'£< yim mschert) in. RriphHH.) Laar /offftr i-iTseft.fA. iouidii) _ Hckae/F: (A. aanyel- -. 

£|-i|fi. IV. 5.'4. T 7«! lus) Laii 

&i'iDBCeus£c/iifn. L |88 ^/(cwiHfPsrt.fA.nterigc- 

— ,_ Hurfs. (A. lacca- unsi£7. 1 21. i»n«. V. 728 

1. 107 fiiopes Bua. L 142 — — Pers. Myc. Eur. 
, JIV.338. (A.laccaInBb.'i 

Litm. V. 7W 
.fariituieiiivs Schaeff. (A. 

ternuDs) ^:.^^ 

fascifttus Scoji. Sch/teff. 

(uiouittr. A laccati), 1. 107 
faKciculnriB Jiuds. l, 'i88 
fa*ciuuiiH Fr. 1. 64 

ftstibilisPcJ-s. 1.249. EL 30 
faslidlosus Pei-s. f A, tbe-j 

tens) 1. '.^U 

favtigiatuaSckaeff. (A.co iiiciis) fiuibriiitti« Bolt. 

— F/ Uan. (A. craspe-' , 
diui>) L 1^7 

— Schum. (A. ETBUuIo- 

.UB) ^ L 'H 

fimelarius Hott. Aucti. (A, 
cowalus) 1.307 

_ !,(■««. (A.ciuerens)l.,^ip 

— *oic. {A. atranienfa- 
Hua) LSqB . 

fimicoU Fj'. (Pers?) «L jOl 

— u,-<,(A.mecdar ins) 
£1!. L " L IC6 fimipulrlB BuU. 1. 300 22 ^QAWCUS Vol. p. 
fanip/^9 h, rr. (A. macnila- • 

iii8) Mh 17 

fikfusBfasch. (Proximus' 

A. moufano). 
S^lhmmLasch.(A»trich^ 

rar.) Unn. IT, 62? 

^Hlenculatns «^cop» 1. 143 
-^ Scfium. (A. pbly- 

grammua) 1* 146, 

— i^/irr. 9. ^^ ^, ( A. zepbi- 
ra«) 1*147 

gaiopus Pm* 1» 148 

— p. Pers. (rar»A«g^l6- 
rlcnlati) Xinf». T* 729 

gauibosojB Ff , L 60. B. 1. 7 
jg:ai)jsapatu9 i^X L 43 

g:eift»li« /V. I. 212, JSZ. I. 2* . Vol. p. 
gJandffer fUftsch. (A^pi- 

^ cjfusi^o ' xies 

— iVr«« (A.. camniaro- 
phfllus; 1. 98. tAn». V« W 

glatidalosas Bt^. l^ 182 

glaacomtens JFV. L 511^' 116 
glan^p&jllus JLnsch, (A. 
eriseopiEdl) -De5<maz.) 

I^m». llU39a 

tglMieopiu Sckdffjf, 1. 224 

-rr fi^Pers^ (A.varius) 1* 225 

— fc JFith. (A. acaurus 
.«.) 1.223 

gltmcoumhrinus Sc^unfH, 

(A^ostreatus) 1>182 

glaucus Baisch, (A. tremu- 
lus) 1. 191 

-- Bi#B. (A. chalvbeus b.) 

I.. 203 geophihls i^nrs, (A. |^eO- 
phjllus h,) h 268. J^#r* 

V, 713, l^ gkbasus JSchum. (A, gri- 
^eopbjUjis Butt» ^ h 268. | seocyaiieus) 1* 202 

M 1. 33 glofocepUalus Dec h 278 

Oeora^l T4nn. (A. ^meti- giotinosus Schaef. 1« 3l5 

coH-d,) L 67. — JBa#scA.i;ar.^. (A.Tir- 

— i$ot£vi^,(A.caiiip6itris.) .gineus!) 1. 36 

— /;r//A. (erroueus) 1. 78 — BuiL (A. albobran- 

geotropus^iU*'(Ji.gihhuM neus b.) L 37 

fi.) h 82, Linn, V, 709 — (hrt. (A. semigloiba- 

tiisi L2B4 

— H pnn. t. 10(H). f. 2. 
dextra.A conicusci.)!. 103 

^ . 5iW«^v« ( A. mi- 

• ' L 103 

1. 72 gibbosiM Pers. (A* ostrea- 

tus). 
gibbus Pers. (Ag. infundib, 

1.81. El.hi2.Unn.r.76^ 

gigaiiteus Sota, ff^aidenh. \ niatiis) , 

1 80. Et. h 10 glyciosmus Tr, .. . - 

— Schaeff. (Cepr. sin- gnaphaliocephnlus BulU 
guh^ h 314 ^A. strig^iceps fi.) h 271 

— Willd. (A. piperatns) j Qomphus Pers, (A. rutilns) 

L 77! ' L3t5 — Leyss. ViU, (A. gib- ^ gossjt>ii>us ^i/T?. . 
bus y.) . . £1. h 13 «rracilis />. Pers.?' 

giJvobmnneus Jungh. ( A* 
laterit. 1. 265.) Un^. 

V» 403 
gilrns Pen^s. h 80. m. l! 10 

— (jrew. (A. jg^ibbus f.) L3tO 
L'29d. 

m h 42 

^ Schum. ,(A. porphy- 
rius) L H 

— /3F7/A (A. radicatns 
j9?) _ L119 ^. L 12. Ltfffi. Y.709 graminei4s Fl. Dam. (A. 
•Schacff. CA ra»t;bilis) Siipticua) L 188 

L 'i*') — &//0 A clppliiJins* f. 'JTj 


t:3 Vf). p. I ToL i> 

E-rainiiikola ifeM.!- 2fil. ' Gunneri Fr. I.'S85 

£1.1. ^.\gutiatus Prrs. (alat. aL- 
grttmmoceiihnlusBull.(A.. norin. Ag.Puriooii. aiii 

"7 ulatyplivlliiB) 1117 lentic.) I, -'T 

'^'WammoiiodiiiBBBH. !■ 93! — .ScAnfi^.f A. a»per) I. 1!» 
' grrtndvi/^^CT-*. (J.iinuatoa) 1 g^jmsopoiliiis /^u/A (taliu- 

1.197. /,(■««. V. 717 lambOl iioo vidi). 
,fjer,anuJnius Schaeff. (A« flvWnus Pcfs. (tbt. A. 
^VicnlaHis) l. 39 1 drjini) Z,.-«B. V. 70;i 

E' )(ranulo9iigii(i(.«cA. 1- 24 1 haemalopua /*«■*. I. H'' 

~Ei'att6anB/,iwA.i.tnw.lU.384 haenisIostierinns.Bu/^ 1. ^^' 
Kr,iHits Schum. (4. fra- \hamalvsSchuM.{A.e»na- [ jTBveoli^ns Vers. — .ScAivit/. (cfr. aiU» *■- 
.iriamoeiio) 1. 111 

' •— Soto. (A. itapousceus 
;, o.) Z,jn«. V. eyo, 721 

■ grisHocyaueuB t'r. I. 202 
ka (risRoliiBais Dec. (A. hanslellaris J"r. I 374 

hebepodius J^r. 1. 97 

fiedeosmiis Pers. f A. cer- 
■cinus) Lifin. T. 707 

— (*. Pwi. (A. plbbnB) 

l,.'»ifi. V ih. iiuB eiegaus Peri.) 
helTolus Schaeff. (A. eri- 
caeus) I. 291 

— BvH. (&. amienia- 
cus) 1. 2.14 

— jPersfA.gentilis) 1.212 
helvus Fr.{A.Tutaab.^ l. Tl ffaiis?) _ i. "i^ heheUoides BulHMt 

• * ^riaeo/us Pers (A.griseo- > lius elesraus Peri.) 
'' pallidus)* - Lmn. V. 709 ■ ' ' ^- - ■ 
grMeopallidiis Desmas. 
(A. glaueophjU. Lasch,) 

lAnn. V. ib. 
srisearubelliig Lasch. 
(inihiij[nolns) Linn 1V.542 
■■ griseu3Jr.(SchaeiF.?)I.l58. lii. i.^ h 

£/. !■ 21 heni)lrich,ni Pers. 1.230 

— - Schum. (A, ^ljcioain.) keptnicws Batach. (A. rii- 

I. 77 lilus) I. .115 

'' — tSatsch. (A, melatna hercynicua Fers, (A. rio- 
/S.) 1. 145 laceiia) 1. 'J17 

.— 11. Dnn.Chev. {A. Bu- heterodilus Fr. (A auri- 
pinnsl I. 145. El. I. 21 veUns ^.) 1. 242 

■ — Pers. ■'•yn. (A. aliita- — Fei-s. A. iiannoides) 

ceiis b.) • 1, 55 Linn, T- 70'i 

— Pecs Hfyc. Eur. (A. hiascens P>*. 1.303 

grispns?) Linn. Y. "29 hiemalis Betz. (A. cortl- 
, /trdistilus FersJ .\ iiinbel- I cola b.) 1.159 

, IUtik) Lmn.y. 709, 711 hila ris Fr. 1.254 

cvraeus ipreng. (A. er»- hinnuleus Soui.iX. ^enti- 
■^ aena) ETl. 311 lis) El, \. 27 

Biintmosui Z.rMcA. JAnn. \hippomn»s T^th. 1.264 

UI. 405 hirneolus Fr. I. 2fi9 

-f Per». (A. clirvsoilon.) Ursuliis huKh. (nov.sp. - 
I Linn. y. 711 ' hhin. IV. 546. V. *'^ i I 24 AO%kai€US VoJ.p.i Tolp. 

leasepiaria) 1. 834{ (A^ phyHophilos) • "L 93 

hirtipes Schum* 1. 206 .hydropmlfin JhiH^Jfy, (A^. 

hirtut Fr. Unn. ▼. 508| stipata»; . ' ii, 296 
hispidnlns Fr. h 201 hjdrophorng Btiil. L 301 KygrophiTtisI^sAA nm- 
h^iferm. IJnn. Y. 70», 712 hispidus Scop. ^ ^ 1. 287 

— Batsch' (A. biBpida- ■ 
liu L 201 [ hjper ellns Fr 

i— hasch. (rar. A. cly- 
peoK) IdnnAV. 518. V. 69 4 
Hoffmanni Fers. (A. filo- 
pes) /iiw/t. V» 730 

hololeucus Fera* CA, ^eo- 

phjllusster.) IAnn;T. 715 
holoscriceus Flan, L 237 
hordiis iPi- L47. JB7, L « 
hoirlzoDlaUs BuJh (n,sp« 

duU. affin.) 

— Tllh (A, emeticus e) iS/; L 35 
A^^pm Bafsch, (A« hypuo<- 

ram) 1« 267 

'hrpnicM Fers, Myc. En^. 
M*. 138. (A. sedpes) #iliifi. 

T. 70i 

— Fers.M, J&. JVr. 460.) 
(yel A. luteoalhitsTelA. . 
lacfens) Unn. T* l^ 

hypttophUusFers. (A. de* 

^pluens) Unn. Y.W 

Ikj^nomm 8ehrm$h. L 267 

L 57 hypothejos IV. L 35 

nng;..08n») JJnn. III. 4'0 .vw^^^i^;?"/? TJ 

lcteriniis/^. L 207 

— Scop. (A. cinnamo- 
mens d.) L|2?9 

Hadsoni Fers. ^ 1- ^39, jecorinns Fr. L 68. J57 L « 

A?W/*Ppr* (A.brevjpes) J _ »^/M. i A rutilus) L 3l5 

L 51. EL L 8. Unn.y* j/enensis Batsch. (A. iasci- 

725,72«,-' cnlarisa.) L 188 

— r?/7. rA carnens) L 130 ignescens JmcJi. (A. pv- 
uyitnnthus Batsch. (A. co- | rotrichiw Holmsk.) jLiwfi. 

nicng a.) I.. 103 IV, 549, y. 6ffi 

hyalimis Schaeff, (A. va- j iliciuns 2>^c. L 25l 

^inatns c.) L l4|iliopodiiis .^1/7/. (ad psr* 

hyhridusBuUAk.tdLWOi" 
de«?) , I. 289 

— Bolt r A. fascicularig). 

— Scop. (A, aurantiacus) 

L 68 

— Sow, (A. sapinens fi*) 

1. 239 ; illndens Schwnz. Syn, Car. 
hydrog-rammus BuIL t. imbricatus Fr. L 42 Hon)emanni JFV. 
lus h 

Losns) 

horridus Fers. (A. mastra 

catus) Unn. T. 702 

hortensis Fers. 1. 195 tem) L 231 

— BuR t, 578 fig. JU ( A. 
fl-eophyl ins b. ) L 258 

— Biitl t 586./. Af/. (A. 
cinnamomeasd.) L 22i) 

illinitusJr. L 23 564. a^. A, L 169 

— BuU.l,S^,f.C.D E. — Batsch. (A. adiposas) 

L243 ( A. rhodopolius) L l97 impatiens Fr, 1. 30?. /27. 1. 4:i Vol. p. ,— ,_f^aW« Baisch. 
■ ^aaanf^ariw)' 

Bcal>ri)Z,m«. IV.543. V.liM 
, inpoiituii iMHch. Linn. 

IV. Sn. V. T12 
" •- Schutn. (moualr. A. 

r. 'laccali) 
ttnpuber Snlsch. (A. 

— Sow. (A. ert " 
iiiBinaeiiuii-r.l. 

— JPers. (,A, 1. 16 1.107 :CfTS 2S 

Vol. p. 
infradus Pers. (A-paiiBse 

vaf.) I. 213 

infiindibuliformis Bull. 
Schtieff. (&.g\hhnn)i. fti. 
l.inn. V. 704 

— Uljeblt (A. fimbria- 
tiis) I, 94 

— Boli. (Canth. cine- 
reiiij I. 321 

— Scop. (Caalh. tubae- 
forinia) I. 320 

InifundHmlum Leyss. (A. 

'^ -^ I. 17.? c.l cjalhilormis) 

1. 103 1 ingratiis Schum. r. 123 

inimisScop. (A. luteus) I. S5 iuuocuus Lasch Linn. III. 414 
>ilican«s /r, 1. 209 tnorfoj-iM JiuU, (A. geo- 

^CnmfHus hatsch. (A. pliyJIuB a.) i. 258 

jiBbrciiiUB) 1. 277 — Sc7mm,(A. plexipes) 

■jReffi. (A. purns) 1- 151 1 J, 14« 

' '~c7itim. (moustr. A, ; laopuB ti: 1. 251 

iriculali) I, 144 intn-nntusSoui.{Yar. A.iu- 

• s.(A.p8llidHsl 1. 671 mo8i7)I.9,S. El, l. i5 

Schaeff. lA.ivl- linquIIiiiUBFp. 1.364. K.I. 39 
I. 37 , insipidus nU. (A. phal- 

ts Fers. (A- genlilis i..:.i— - -. 

i 21H. Linn. V,7l9 JHIUsff.l.l^l.f/.l. 

'cuus hnsch. (A, 
oid.) Linn. III. ."193 
■a Fers. (Tsr. A, 
. .iati)I.l8l, £7.1. 23 
isftius St)w. (RiisBuIa 
Uus) Linn. y. 703, 

iltatusSchum, (A. ca- 
-UB) ' 1. 241 

.s Schneff. (A, sa- 

1-240 
Perg. (A. suouialtis 
- '— Linn. V.l-il 
urtns) I. 48 
•iSchwnz.in, sp.) 
nns hasch, (n. sp.) 

i.inn. III. 413 
a iMSch. (A, coiio- 
cephalus l!ull.) Linn. 

IV. 547. V. 694 
lujlej-us Uoffm. (Coutliar. 
lubaeformis) .iilcH a.) 
insulsns Fr. I. 6g 

itileger L. Boli. (A. eme- 

tiCHS) I. ^ 

integrellus Pcrs. I. 161 

— JVccs. {A. mucor) I. 155 
intermedivs Fr. (A. scro- 

hiculatua) I. 62 

— vttr. Fr. (A. reBiiuus) 

I. 75 

— Schum. (Leutinus 
cocfaleatus b.) I. 178 

iiiuuctus Fr. JT^ 1, 40 

invm-sus Scop. (A. g^lvns) 

I. 80 
iuToIutns Bnlsch. 1. 271 

jouicleii Balt, I. 107 

jozzttlus Sct>p. (A. ebur- - 33 

'regulnrisBolt. (A, arme- 
niac, b.) I, 23* 

rTigaliis Pers, I. 101 

'■foralusSchim{A.\.hH^ 
loides) i. I-V A&AAIGCS inluilu A*. I. (»6 

jugU ^f.(L«nti»iujne:Iji) 

imglapdiiuuFert. (A.. tes-r 

anlatiu) Unn. v.703 

jancenR fV.^ I. 20S 

jnncicola fK I. IflO 

jnnoniui rr. I. 244 

tcenneiiniis Fl. Dim. (A. 
coccineiis) I. I0& 

— Holtnsk. fA. limouiiM} 1 il3 
Sremlinga 6imn. lUfi. 

(RuMnlae^ )- 61 

labyrintfii/brmit Bull, 
(DaedaleB qnercina) I. 393 
— ^/it.(Da6daIeabe- 
tnlina) I. ib.. 

laccalni Seop. Toi. p. 

liictifluiaSchum. (*;■«!- 
TUiJ ■'^1. Sl 

— Bo?(.(A,gnbdia«i)I. TO 

— EUr.^uct.{^ vble- 
mns) t. M 

— icAiwff. fA.voIeiuftsJ 

— 3Vn«. fA. ToleniM) 
lacunasus Pers. 1. 8li 

■ lapliis Pi;j-.(. ■ T. I(" 

1 1qeFi^<iiiis LiiKh^ (ip.diBti COin A. galei 
oliut juueia) l/i 

:m V.TU 

- Pen. (A, nietiiius a.) 
I. 14». Uiin. V. ::9 

- Schuwt (A. eifiptcr}'- 
■ iD S^""' '■ '^ 

1! 106 ^"evit Pera. (,A, piuiolni) Xtn». T.7« 
— Schum. (moDatr, JL 
galericnlaii) 1. 144 

lago|iiis Fr I. 3lt- 

lauicl]inigii3J!>R;. (A.pa- 
iiuoideslj I, 131 lacer Schaeff. (A. deli- 

qnesc,etT8g:in,) I. i 

Jaceraim Bolt. (monfllr. 

■*■ 'ouid) I. 106 Jamproceph„lu:< BuJl. (i. 

lacpnis Fr. l. 257. i„ei,j,is> i 231 

lachnopusFi: lX.lignatU ,lainTirot>na />. 'l*aiJ 

. *'■ '^ l X / * '' ^^ '«"'""* *<■■*'"»' CA.pe»- , 

lacmm Schum, (A. prateii- | natui) I '9 

iifl^.b.) I. lOOj _*oKW*.(A.erinacc«»j 

•lacrtmnhsBatsch.{,A..Jiie- < ~ .' 

linoidos) I, 3«R lacrTinabundni BuT?, I. 'JA7 
lactescena JHl. (Adyc- 
mofol,) I. 77 

— £ (iL.qnietaa) I. 70 

— lichrad, (A. falouus) 

I. 149 
Ucten» (Per«.) JV. I. 132 

— Pers. .''yn.p. 439. (A, 
furc3tug ^- a.) ' '" JSI. F. a 
languitlui Lasch (A. Vail- 

lantis) /.i/in. 111. ->8t 

laungiuoaiii Bult. I. VS7. 

,f/. L 31 
— yi. Dan. (A. graBn- 
loaua e.) I. 3J 

iariciHiis Boli. tyn. A. 

axnlM 7\ I « 

larwh f.aifi. (ealelnioffl- 
ciiiulis; 1, 36S 

I. 11» 
(A.nl- — .Si<n.(A. epiiihTlluBi { L'iUus) 1. 1^ 

I. 139 — HoU. (A ikiollia) 1.4:4 

— firA»''^. 'A cbnrueus'' I — Jtiida. (A. stiiilicni) 

1. .13' • L«» 
"— Sehaeff, fA. inToJu- 
lus b.) I.. 2T1 

— B.ScJmm. (A. seroti- 
uiis) I. '8' 

— /. Schum. (A mollia) 

I._ 274 
laterinns Btttsch. (A. fBBtib.1 
laleritinB Fr. ' Oaferai I. 265 

— Schaeff, Fr.lA.amA- 
Mis) 1. 288 

— 5cAne/.(.49./.l.CA.- 
fasciculF"" "■ "" ' 
Tol. p. 
leptorhiXMs Fen. (A. nm- 

iraiilis /S) /:.-«». T. 729 
levcellua Pers. {fonna A, 

ipillaTis) itn«. V- 730 
teucocephatus BuH. Per». 

(A.Bliins) Lmti. V. '12 
Zeucoci-Ofifs Pers. (var. A, 

(Irj-ophili) ZAm». T- 715 
leucop/ieHS ffolmsk. (A- 

castaiicus) I. 33^ 

feMropAoeus ftrs. Slyc. 

EuT. JV. 380. (A. iDela- 

ieiicus) l,inn. Y. 757 
JVi-.lU.CA^trieho- 

loma) Unn. V. 706 ifllnsPCT-s. (A.varius) 1.215 , -„ . „ ,. , 

— Boif. (A. pluteiis) I. 19« lencophyausA- S. [A, usta- 
fcccfens Scop. 1, 31 1 li») , . ^ I- 3' 
lajocephaluaifec. 1.277 — Pei-s (A. bntjracens) 
Itjopus Fers. (A, asenius) I „ „ , . }' *^^ 

I, 122 leucopUw Pers. (A. gale- 

— var.^.S.{&.butyr&- ' ricnlalus) Jyinn. V. 730 
ceus) I. 121 leucopodiws Bull. (leuco- 

lentienIarisZnscA.(n.sp. ') , pusPers.) 1.246 

{.iW. III. 157 ««<'<*'"^"*'^-C*''"'*ns) 
lentus PfeJ-s. ' 1, 253 ! I- 55 

leoniuus >cAnq^. I. 199 j?m*c<Krnfl(AHsPws.(A.ge- 

lepideua Pr. (Lentiiius le- | )imctus) I 47. Limt. T. 7i8 

pidens) 1. 176. /,iiin. III, 396 Uberlalln Balsch. (A. flac- 
lepidomyces^.S. (A. pho- cidus miBer). 

Ii(l,eiis) I. ^ldiligBtusi-V, 1. 3. 

leiiiotaA.S. (A. Albertini) lignatilia Pers. Fr. I. 94. 

I. 180j El. I. 23. Linn. V. 712 

tepisma Pers. (A . Lepisla) — Bvll. (A. HaTidus) I. 250 

l.inn. V. JOel — ^. Oec. (A.carliuellua 
Lepiata Fr. I. 371 1 Dec.) 

lepiocephalus Pers. (A. al- i lignorum Scop. (A. mica- 
caiiouS^.) 1.143. l,inn. ceua) I. DO 

T. 727 1 lignysSpreng. (rariet.) I. 300 
lcplopremnus ffolmnh. ( A. { lilHciiius7..(McA, TJnn. III. 162 ] 
RerruIaluB) 1.204. — 5c/iuffl. (A. purus) 1, 151 1 

fuDtopus /'^s. (A. tergiims) limaciunai^cop.fdial.apec.l) 
m.L iktinn. V. 7t5 I. aS A6,^ittGfB ToJ, f. 

3i5. (erroneci) I. 30 

— lKc*a.XA. elBtijiOSDBj 

— Schaeff. Ters. X, E. 
(A. •liTSceo albiu) 1. 35- 

Linn. r. 710 
-^Siw.fA.lijpolhejns)!. 85 

— i«. -rf. S, (A. olWacefl- 
albiii) 1- 35 

limbetM Schum. (A. flac- 
<=•'•■ Pf- . ,. *■ ""*^'' " ' »■ 251 

^ Holuw. CA. corm- ' Jonn-iasimns J> I 120 

,. e«>. ^ ;■ ^?^ Iub?;r.i8 Pe,-*. 1. 252 

_El 1.271 -&»P-tA.gl«lillMu.)^^^ tividus mtctt. var. (X. nl- 
^inatDs b.) I. 14 

lobfOus Sw. Sow. (A..filp- 
bria(iis) I. M 

iDngicaudiuRn'*. 1. M8 

— Schitm. (A, lenacel- 
Int) I.I31 

longfve» BuB. t- 515. (A. 
raaicadia) I- HQ 

— Bull.t.^i (A.ra»li- 
calns !■■) 1. H9 

— ,S«!P^(A.iUoiiodiii»?, tiuiouiiiB 'V. i-|nirfn*iMi>.(A.iourica- 

lllB c.) *• 2** 

liiieBtiifi BuU. 1. 152 

l.iiik>i Fr. . 1- ^04 

LinttaeiFr. (A. emebcwt) 

JigvlrHiae Pers. (A ■■!»- 
eBlinnt aot lapineoe) 1.3**. 

histeriSow. t, 104. (A. ve^I- 

lerMia 
— Sow-i lucidiia Fers. 1. 235 

— (^U>. (A> raBcicularin 
a.) 1. 288 

luclfir LoMh. (A. adipos.) 

JLmi». 111 4oa 
lacifbfnB i> 1. 958. £?. L 32 
Iage&sJ^i"VA.(»ubiii;iiat,> r. .!<» 
InfTiiltrit Fr. 1. -'54, Liitn. 
■ T. 714 

t 76 lunahif i^r. lAift. T. 509 
!45.A.pln>ilieus) luridiu Batsch. (A. pa- 

]. 73 ; icanB d.) 1. 206 

— Bolt. {A. alramenia- 
rin» 1. 309 

— Lasch, (A. porteuto- 
SUB Linn. n\f>n. T.093 

Schacf. Pert. Syn. 
«2l.(A sapouaceusj^.)! 40. 
iiBrt. V. tJ90, 71«, 722 

— ScAif«i.(A.pluleaitu.) 
1.200 

luBcinns Fr, L 87 

lu^re BuU. (A. •emipln- - 
Latua) 1. 284 

luleoalbas Boh. I. <52 

luleoliis Laich. Linn. IV. 551 

— BiUsch. (CBnlliar. ci- 
liarins) 1. 318 

luleonileits Fr. 1. 511, 284 
luteovireuu -i. S. l- 41 /A^S ^th. I. 287 

Iwescens Batsch. (A, flir- 

calns |3. €.) . . '; "^ 

Jiuidopurptireus Wtin, (A, 

laccnluBb) 
JfuidOT-uftMCfnsBrtlicACA. 

uviJus) 1- «6 

Uuidus Buda. (A. sapo- 

n«c.)l-44. Z.|-n«. T.721 
— Fers. Syn, (A. forca- 

ti.«;i c.) 1. 59 

_ 7V,-(.'?'XA.poIilna;i. 209 
_ !;».■//. tA.iIoieu») I. la» Tol. p. 
iBfeiis Hiiih. I. j3 

— *rf. iS, (A. scroliiciil.i- 
-ins, . 1. 62 

— 'Balsch. (A. eqiiealria) 

l. 41 

— Holt. (A. innricatiia 
b.) , ■1. 245 

— Schum. (A, salphn- 
rensi I. 110 

lycoperiloides llii/f.(Aatero- 
phoraa^aricoi.les) I1L205 

— Soui. I AaieiaiihoraW- 
conerduJrtes) 111, 206 

— rers. JUyc. Eur. cfr. 

Lhin. T. 7|4 
lywophyllus ir. Llnn.Y.ilO 
macneiiliis tr. \. nt 

inacropui Fi: .J..S.{A iicus m 

Tol. p, 
mnmmHnrh iroffm% (A, 

{ralericiilaiiis) I. 143 

mitmmosiii Jlalt.^A. ff.rti- 

lisjS.) i. I9T 

— i,. fA. ilecipieiis) I. 33!i 
mappa JfUld. Scham. (A, 

|)hallai(les) I. I.% 14 

vinr^aritticeus Schaeff, 

Tar- A.ciiierei) 1.311 

m n rgtirii Sferus Jtfttsch^(A, 

raheacena) -I. IS 

mnrglitttlas HtitscK {A. 

iiiiiObilii b.) 1. 24S 

— Peri. (A. lascicularis 

^O 1.289 ■ 

— Schnm. (A. 
marg^ilialus) 
irsinelli " I. ib. - Fers. tff 

pbU) 1. 2961 

macrorrhiiui Lasch. (A. | 

cortit. ?) ^ifin- 111. 396 , 

— Pers. Qhs. (A. radica- , 
Kis) 1. 118 

— Fers, Syn. (A.cinereiia 
p.) 1.311 

macrovrus Pers. (A. la- 
crfinBbuiiaiiii^'.) I. 28S 

— a JicopAA. raJicAloa) 

1.118 
)iiacnlBtni^.S.i.45.£7.1. 17 

— Scop. 1. 315 

— Scliaeff. (A. panllieri- 
no8) 1. n 

• — Sckum. (A, niheicens,; 

1. 18 
maciiloBna Peis. 1, 253 

tundrejiori^us lUttsch. (A. 

&Bti[>uaceiiB et (errena) 

jjait.y. 721, 7::i 
maiBlia n-. I. 205 

iBuluchiuR Ji*. I' Sl^f 

Mtilteiiies Liisch. (A. bul- 

hig^r.) /,;««. IV. 5l!( 

muintnilliitius l^crs, (A. 

naiiibiiciuua c. '.' i^;-. iperalns)!. 241 ■ Mariee Hlotzeh, (med. int. Amaii. etLepiot.) JJi 

Vir. I9fi 
mariiimits Jflth. I. las 

— JV. (A,laccru«c.) I. 357 
Marliii Tratt.! (A.ligna- 

lilismQHStr.) 
Marzaotiia Fr, T, 84 

masse titilL (A. comatiu) 

I. 307 
masloiileiiB Fr. J, 30 

laslrncalus Fr, T. l<:ia 


. 16S ma3!^HUi& Fl. Jfett. ji.S, 

(A.fribbns/.) EL I. 13 

medealis Lttsch. (A crennl. . 

Sch.) /m«. IV.550. r.6a4 

mediiis Schum. I. 278 

meisnerlemU Pera, (A. 

praleiisis. «^ c.) T. 100 

melaleu^ua Pers. 1. 1 14, cfr. t 

Fl. 1. 8 

meJapoapermns Huli. I. 283- 

m^elengHs Sow. Pers. (A, 

ciuieifaliua ? El. (. 17, i 

Lintt.. V, 7J.T 

meliiioides Ba/l. I. 266 

— Si:'Aurn. (A. pasoiiii») 

I. 20«i 
m^zfus !'r. I. 83 32 iiigrican» FL Dan. 

7rn».(A.oslreRlas) L 182 

— .S[;AiMn.(A.cIi«ljb«iu) 

1.203 
M^ripea BvU, (A. TelBti- 
pei) 1. 119 

— SiArad. (A. Mtala) 
L136 AGARIGCS 

V«L p. ToLp. 
«ftwM -^ Am. (A. nmkel- 
lifenu) 1. 165 

— Jtacq». (A. TBriabt- 
li«) 1. 275 

— P^r». (A.firuiUic.) 

1. 58 

— 5D0p.(A.Tir^neua.) 
1.100 ■-Sch«mi.SynCaf.n.^.y l^f^j^ BoU.(_A. moKa- 

ntgromargtaniua Ltueh. riiu) L 19 

(A,lerreiul..)I«»«.lV,521 Lorw-c.CfM emeI.(A.citri- 

T-'M nHsG.m<i.) Ll6l 

nimhattu BaiMch. (A, la- ■nointits Per$. (A. niblana- 1. 87 
nJ/cn» Bidsch. Fr.{A.. elaa- 
CAiiJreiis I. Ii6, 511 

— Bull. 1. 84. (A, semio- 
Tatas) 1. 300 

— Fl.Dan.iA. lateoni- 
tens) 1, 363, 5tl 

— Pers.(,A, nn^ninosiis) 

Jinn. V. 726 

— Sow. Wiih. (A. ebot- is) L S3 — Schaeff. (Facile pricr.) 

1. 33 
BitidalHs Dec. 1- 335 

nitidiu Fer», (rar. A> ala - 
lacei) 1. 55 

— Fl. Dan, (A. mnci- 
dus) L : 

— &unn. (A. Vnillantii) 

1. 1: 

— Pers. (A. ericaeusb.) 

I. S91 

— ftAnejf (cfr.ratiDI. 315 
nhratiis fers. (A, muri- 

naceiis)!. 16. linn. V. 739 
nianlh Orcv. (A. 
Taeinal.) 

— «.i>(M«.(A.fiJjnIa3.) 

M64 
mTeaBPer»,(Copr.) 1. 311 
-" Ekrenb. (A, lepticns) 

1.193 L214 
nuceus noh. L 268 

niicke<lns-Fr.L293. B.I. 41 
nndns BWZ. 1. »2 

nntans Fr. L 302 

— Soto. (A. epipteij^ns) 

ftycihemerm Pers, (A. cn- 

neifolius) Unn. V. 725 
obcnmpaitnlnlus Schum, 

(A. cjathifomiis) I. 173 
obconlciis Schum. {yar. A. 

br-onalis) L 171 

vhesiishntsch (Cartin,de- 

color ) l. 257 

— ^i?(A.(monstri>s.)L 98 

— Pws,(A.8amhucinns) 
1.257 

< — Schum. (A. lastibilis) 

1.249 
oblecim Bolt, {Copr.jaii.) 

L3I1 
o&/iauu5/'iTscA.(A, parilis) 

Linn, 111. 344. V. 708 
Rrs. (var, himeoLi) 
1. 169. Linn, V. ib. 
ablUteratus .'•chum. (A. 

meuiarins) L 309 

ohniibi/us Lasch. (A. obscn- 
ratna Laach.) Linn. IIL 

161, 430 
obolna Fr. l. 89 

obrnasena Fr. L 104 A(3Amtus Tol. p. 

ithscnrdtna LnsCh ') (vix 
iiormaJiM 8ialiig)AiN".ni.430 

vbsciiriis I'ers. {A. ovjiiiia) 
]. 2m. /-1/1«. V. 72-1 

—ichii'-ff.(,A.aie\)eii3)l. ^l 

— Scriupi. (A Hilii») I. 292 

-y^ur.cl.c.„e...-^_ 

_(J.A;s;{A.(,TiDii»)EI.T.lB 
obsoJe.scens llatseJiiA.me- 

laclirniii cl I. 17^ 

f)bso'ein.s BnUch. {A. me- 

lachrous b.) , I. 172 

obteiLlds Lasch. ' ii. sp. 

I-iun. III. 378. T. 693, 715 
oMiiralll» Fr. I. aST 

obtu^aliis />. I. '^■^ 

oiiiJsiis/V': I. a3(, 

— /Vr*. [ .■V . ciljlusatns\ 1. 293 
iiliaiiH "n/Ht/i ^A. uiel- 


«■.u..j...ii ;.. I. i:H 

arhriifcolujrng Meyer I. 168 
ochrBCeuit Jucq. iA.. inof- 
lisvar.) 1. -ns 

— i'«-.«. Myc. ^ur. (A. 
liileoalliiis) 

— Pcrs. Syti. (A. alnla- e) — i\Ts-. 'in Ahb. d. Schw. 
(A. Balisiiiis) I. 18.1 

— natich, (A. annenia- 
ciis) I. 3M 

_BKn(A.grrBiiu!o8its) I,;4 

— Schaeff. [ A .Irj-oiihi- 
lns) 1. 124 

ocbiolencus (Scfiaefl.) /■>■. 

1. 1.14 
— /'rtA/.(A.iimtol.ilisB)l.2« 

— Pers. (A, einelicus) I. 57 

— tittr. A. S. tA. frajti- 
lls Ji.) 1. 53 

ocw*' Pifp. (forina A. es- 

nileiitn /'•>"*■ y. 7i6 

orreaUiB Holmsk. I. VoLp 
oiloriis/f»?/ I 90. /.,"/i« V m 
-r,7/.((,eiii;ui.»j«g,-sjl.,i77 I 
ae<li:maiO|nis Sc/iaeff: C 

95 El. I, IS •- 

— Scoji ( A.y6^en\nfib)l. m'- , 
r>^«ftmu/.(AiasiiIjilisjI. 2W 
oleaniu Ztec. |. 373 ■ 

iligophjllus Lrtsch. (A, 

inetatiia p. dist. spec. 

Tideli.i'.) /.,-«, (.17.535, V. ?29 
JivaCeoalbusfV, I. 34 

olivacoofiucus W. />««. ^ 

(A, inuci(ln.i> I 39 

iwacvusUoffm. (A. fag- i 

cicularts a) 1,288 

— Schacff. (A. aliilacens 
<l'l - J. 61,35 ■ 

— Balsch (A. lucidiis i) 
oHuascens Balsch. El. (A. 

equcslris) I. a9. c/i-. ,©. [. R « 
olivnsceiis Balsch. f, i85. 
(A. scaiints var.) 

— Pe/'*. (A. alnlaceuB 
'•■) I. 5 

olonnns Fr. |_ g 

ouiscns ». j^ 172 ' 

opacus Sow. Per.s. (A. ce- 
— ssattis). I. 98, £1, J. 15 . 
t-tnn. T. tll ' 
opicns Fr. 1. 43. £7. I. J6 
~ i^cj'*. (A. snlphureo 
alhnis) Linn. T. 734 i^r. I. 13* 
■I. 52 
orichalceus liltlsch. (A. 

scsnnis n) i. 233 

ostreatiis Jacq. 1. |82, 

Linn. T. 511') 
ou«//»W««{A,ecty|)us?;I.i 
Qvalus Curt. (A. alrameli- 
tariiia) 1. 30fl •■ 

— Sckatff. (A, comaliis 
P) I. 

nnUB >}un. I. ,5^1 ^ -) Ad ftliui D u.tiiro i Ind, alph. ad Fr, Stsi. mTc. el El. AGARICUS 34 

Vol. p. I Vol. p. 

ovtfft^ Buil. t, 508/: «.6. ^ pectmaceus BuU. (A. e* 

(A. caiieifolius) I. llH — ^- — "- ^ " "* 

OYoidens Bull. f. 15 

pachyphjllos JRr. I. IU 

pacliypus Holmsk^ (A, va- 

riQs) I. 225 

pattescens Sckum. (C£r. A. 

fibbus.) I. 81 

— Sehaeff^ (A. dissemi- 

icitus c) I. 305 meticos etc.) I. 54, 56 

])ectinatiu Sckwnz, El. f . 24 
^ Huds. (Meralins la- 
crim^ns) 
pediades Fr. 1. 290. £2. I. 39 
pelianthinus Fr, J. i#2 

pelliculosus Schwnz, (Leii- 
tinus peUiculosus). I. 185 

£i. 1. 47 — Sw. (A, pnmulus) I. 194 pellitns Pers. I. 198 
|iallidns Per^ 1. 67; — Mart. (A. prnnuloi- 

— Schaeff. (A. prunu- | des?) 1. iS8 
lus) I. 194 pettospeirmusBuU. (A. cor- 

— Sow. t, 143, (A. prn- i rugis) 1. 298 
milus) I ib. pellucidnsBt^ZZ.1. 156.^2/. 1.21 

Sow. t. 365. (rar, A. pj- peUideus Pers. (A. deal- 
riodori) 1. 255 batus) Unn. V. 713 

pattor Batsck. (A. ocel- ipenelrans Fr. (A, sapine- 
latns b.) 1. 134 ns) I. 239 

palmatns Butt. I. 186 penuatus Fr. I. 297 

— -ScAt^i». (A.porrigens) pereg^riuus Fi\ El. I. 31 

I. 184 perforans Hoffm. J. i:J8 

palomet Thore^ I. ify ipcrmutatns (Hio. (A. us- 

pannosus JF/*, 1^261 •*-•--- 

pannucius Fr. T. 64. El, p, 8 

pansa Fr. (var. est A. m- 
fractus) I, 225 

pantherinus Dec. I. 16 

panuoides Fi\ Linn.273EU.'67 

papiliouaceus i^M^^. T* HOl. 

Et. I. 42 

papillatus Batsch. \. 312 

-^ Hoffm. (A lacteus) I, i53 

— Schrad. { A. vulga ris)1. 1 56 
papyraceusPer*. 1.305.^7,1.42 
parasiticnsjBt^^. 1 135 £7.1.19 

— Schum, (A, tuberosus/?.) 
parg:amenus.5u;. I 76 
parietinus Scop. (A. mol- 

lis b.) I. W 

parilis Fr. ' I. 168 

— Lasch. (mihi ignot) ' 

Linn. TV. 54l 
parTaunnllatns Lasch. 

Linn. III. 156. Y. 693 
parvu^ With. (A, fibnla) 1. 164 
pHscaag IPtrs. I. 205 talis) T. 37 

perouatns BoH. I. 126 

— V. rugtttus Pers. (A# 
plancus) Linn. .V. 7l5 

— var. 2, J1^ith,'{\. ore- 
ades) I. 127 

— var. 3. With. (A, 
porreus> ^ I, 128 

perpendicutarisBuU. Pers. 
(A. escnlentns) I. 131« 

Linn. y^ 716 
l>erpnsillus Lumn. I. 192 

Linn, V. 510 
persicinus Fr. (A. fonides 

. I. 52. Linn. V. .727 
personatus Fr. , I. 50 

Persoonii Fr. I. 27 

— Pers.^iA. marginell.) ib. 

— Oito. (A.flexuosns) I. 74 
pessundatus Fr. I. 38 
petaloides BuU. I. 183 

— Smfdt. (A. pulmona- 
rins) j©. I, 24 

pet]^iiid€us Fr^ I. 259 AGARICtl.S 

Tol. 3Si V«I. 1 phneochrovs Pers. (A. po- 
iTphylliiB?) Linn.Y. 719 

phneocomusPers. (A lano- 
g^iiiesus) l.in». V. 720 

ph iKolepisP&rs. (A.rinioBus) 

Llnn. T- 713, 719 

phrieophihnliniis Pers. f A. 
Iij^clirugrauuiins} Linn. '6\j»Iosus Bfilsch.(A GloneB) ' 
\ I. i4l. Liun. r. 509 

- Fl, I}an. (A melBtuB 
»} I. t44 

- ffurfs. ' A. Hiidsom^ 1. 139 

- Pers. (A. g-alericnlatns 
y) I. IM. LJHTt. V, 509 

- Sclcaeff'. (J, squarro- s ;■) ■ I. 243 -&Auwi.(A.lener^) 1. 266 
piliilirormig BuIJ, (A. de- 

uigTSlns P.) 

T. 706 pineti Bntsch. {A. myaii- 
jiArtCftTwrus PeM. (A, Be- 1 i"""';) 1.132 

ffestrius?) £;<(/i, T- 717 piniarius Bosc. I, 85 

phajocephaliis BuU. I. 4fi pinBiliia Fj-. [. 184. El. I, piiajopodius Bull. 
phalloideB Fr. l. 13. El. 

I. 3. Linn. T. fiW 
phinln Schuia. (A. pi- 

clus) I. I6S 

ph!loHotisLnsch.(A. icmad. 

vai-,) Linn. 111,394 

plilebophorua/>(l/»i. I.aoo, 

£1. I. 27 
phalidensFr. 1.219 

phonospermus Buil. (A. 

ferliliB) I. 197 

pliyIlo[ihitiiq Ptrs. I. 83 
phvBaluides liull. (apec. 

dubia} 
picaceus Bull. j. 308 

picreiis Pers. t. 339. £1. I. 31 ] pli 
pictuB Fr. I. |t>6 plai piperniiis Boll. Scop. I. 76 

— Hntsch, (A. 'parga- 
menuB} I. 76 

— Bull. (A. (oeteos) I, 59 

— £.iiiH, (A.formiuoinsl. d.l 
pipereins ^uct. F~ar. (A. 

TellereiiB} I. 78 

! — vnr, Pers. (A. velle- 

misA)_ 1. 77 

pislillnris Tritk. (multis 

coUTenit.) I. 98 

— Bntsch. (A. mellens) I. 30 . 
ptlyriiia iV. I. 268 
placenln Biitsch. (A, ad- 

slrin^eiiB?) 1. 195 

placidua Fr. ' """ I 127 

iAS. m, I. 23- 

— AW.CA. faBlihilis) I. ■m 

— Bo//.{A. iremulna ^) 1, 191 

— J'ej-s.(A.moIlisc)£I.I. 37 

— Schum, FI.Dan. (A. 
pBiiiiiicitiB} I. 64 

pl/iiyceps Pers. (A. cjalhi- 

tbniiiB) Liitu. T. 707 

plniycEiihalus P. (A. pra- * 

platyplivlluB Pers. I, 1I7. 

Llnn. T. 501, 715 

._ plalypiis Xees. I. 154 

'.) I. 266. Linn- T. 731 \pIeocepsPers {A.eeonbyl- 
pUoB» Jr, Linn. V. 508 ' Im} Unn. Y. 713, 720 , pileatus Balsch. (A, gib- 

hu» ?)_ 
plealnrius Schum. (A. gii- 

yns) I. 61 

— i/«//. (A. uehiilarig) 

/-/. I. II. l.;n«, T. 709 

— Pers- (A, iiehulariset 
gjhbuB /!) i-inn. V. 709 

— Soui. (A. gibhus j^) 

Llnn. Y. 709 
piTijieB iSuui. I, I34 

piloscBus Pers. (A, teaer 36 A6AR1CUS Vol. p. 
pleopodius Bull. I. 207 

plexlpeg Fi\ I. 146 

plicatilis JSow, {At plica- 
tus. BnlL) I. 312 

piicatus JLtghif, (A. atra- 
mentarias) I. 309 

— Fi. Dm. (A^ hypiio- 
ruin) I. 267 

— Persn (A, pasciin8. fi 1) 

Linn^ Y. 707 

— Schaeffi (A. cpiptery- ' 
gins I* 155 

phnthogdlus Otto, (A. fn- 

lig^inosus) h 73 

plumatus Wali^ I. 178 

plumbeus BulU ^ 1. 73 

— Schaeff. (A. ragina- 
tus K) I. 14 

•— Schum. (A. necator) I. 64 Vol. p. 
ponticola iCff^cA. (A. Peziz. 
perfect.) I. 276 

popinalis Fr. I. 191 

populneus. P,(vid. n.s;.) 

porcellaneus Schaeff. (A, 

comatns) I. 307 

porphjrins Fr, 1. 14. JE/. ?• 3 
porphyropus Pers, cjr^ 

hinn, y. 711 

— ^, S. (A. callochrous 
a) I 224 

porreus JV. 1. 128. Eh I. 18 

— Pers. ad.parf. Schum» 
(A. prasiosmus) I. 148 

porrig^ens Pers, I. I84.i^/.I. 23 
portentosus JFV T. 39. El. h 5 
praealtus Gmel, (A, cae- 
pest.) 1. 280 

— i^.Z>«».(A.Tirg:in.)l^ lOO plumosusBo?^K256.C]f9«.jS7.L32 praecox Fers. 1 282. £/. 1. 38 
pluteus Bo/^c/i. !♦ l99j — /?. -Pr. (A sphaleromor- pluTius Fr. 1.236 

politus Pers. T. 209 

— Bo//.(A.aemg^inosus)1. 286 

polius Fr. (A mmosus p, 

sp. dist.) / I. 89 

— Pers, (A. petigrinosns) 

JL?/m. V. 716 
polycephalus Pers (A. he- 

hepodius) Lin/n^ V. 707 
poljgrammusB^/?. 1.146. 

. ii/. J, 21 
polymorphus Baumg, (A* 
mntabilis a) I. 245 

— — Pers, (Lentinns 
lapldeus) Linn. Y. 704 

— E, Pers. (Lent tigri- 
nns) Linn. Y, ih. 

polymyccs Pers, (A. mel- 
leus) I. 30 polyphyllus Dec, l. 43 polyiriiizus OUd. (A- ce- 

russatus) I. 92 

pomposus BoU. (A. late- 

ritius a) h 288 ^---., , ,. 

ponderosus Pers. (A* co- | A« ^alericnlati) 

lumhetta) Unn, T. 712 ' prolixus i^r phus) 1. 282. Linn. Y. 694' 

— Fl^ Dan. ( A. seri- 
ceU ) 1. 161 

— Schum. (A, semiglo- 
hatus) 1. 284 

prasinus Schaeff. (A» e- 
questris 1. 39. El, 1. 6. 

Linn, Y. 718« 

prasiosmus Fr. 1, 148 

pratensis Fers^ \. 99 

-^Batsch. (A. collinus) 1. 124 

— Huds. (A. oreades)i« 127 

— var. Fers, (A, cunei* 
folius). 1. 116 

— Schaeff. (A. campe- 
stris) ' 1. 282 

pratorum uifzel, (A. iUi- 
nitus) 1, 23 

pravus Lasch, (adH A. Fa- . 
cidO Linn. lY. 531 pristoides Fr. 1, it3 

prohoscideus/V. 1.274, jE/.1.73 
procerns Scop. 1. 20 

ptoHferus Sow, (monstr. 

* ' " 1. 144 

1. 120 AGARICUS 1. 306 Tol. p. 
s ScJtiim, (A. 

Bolien. Hilf.) 
i>rop!nguus l^ers. (A, 

uoeus BiiUJ Llnn. 
proteu.tButHvitte 
prtiiaiilua Pers. (A. atro- 

c_)uu«ua} Liiin. V, 739 

— Batscfi. (Caiilliar. (u- 

bBeionnia 10 1. ?i'2(\ 

pmiiuloiilcs/;'.I.I98MI. i'(i 
pruiuilns ■'•cop. ]. 12.^ 

psmnmoveplittlva Bulh 

(tlist. si.ec.?) 1. ai9 

pacHilniuttlyo.taceiii llutl. 

(A. uinIicllikruO I. I(>5 
paeuiiouurniitiacus lluJl. 

(A. inuHcariuB) 1. 16 

ptdtdaholeius Jnca, (Po- 

l7|ior. luciiliis) I. »5.1 

fsaeinloclyjieaiiis) lioll.{A. 

galertculatus) 1. tiS 

psaiidociiinnmameus Boli. 

(A. gilvus) I, 60 

piea<lo-cjBueu3.£lMm(is, 

(Psslliola.) 
psettdoexiinctoriiis IJec. CA. micaceuH il) 
f- jrteudomoucci-on Biitl. (A. Yol. p. 
puettii Baisch, (A. mua- 1..I.) I. iNiles) purj. • ■ pseuUaiiymus Scltrnntc (A, 
I . lorniii.o«ii<) r. 63 

' pfinutlo-UHCIuoiUs Baisch, 
I (CaiXl'' <^l).' 

. . ItmMKinna Scliacff. I. Ifii! 

pterigeuusfc.l.lbO.H.J, 21 | — Sc/t 
puhescen sI'f.Jiflii. {A. va- 
riahilis) I. 375 

— . ScAcnd, (A vellereu9)l.77 

— Sd». (A. seplicua) 1. 192 

— ,U;Awf'i. (A.s)tcciosus} 
I l. 278 
ftpndcnx Pers. (A. radica- pulcher Peri. (A. wlicali- 
lis h ) 1. 313 

puilalus Soti. (A. cine- 
reus) I. 310 

piillus Scltacff. (Corliu, 
ileculor) I. 11» I 

— Pers. (A. SclLuuiache- 
ri?) I. B7 

Iiulmoiinriiis J'r. 1. 187. B.l.Zi 
puhrrutenlua Scop. (A. 
lijtn. alT,) 1- m 

Butt. (A. tascicii- 

laris a) I. 2W 1 

- 'Sckaeff, (A. lurftira- 
ceos ?) 1. 262 

itulviiialiis Perit. 1. 180 

— Boll, (A. Tagiualusd) I. 14 
puuiiluB (Perg.)iV.I. 'iti3. 

H. I. 29 
- ?. Pers. (A. arvalis) 

Liim, V. 717 

Bi,n (A.liiteualbiia/f.)T4S» 

pniinaliti /V. f. 249. B.l. 30 

-/•«■,i.(A.ffe,.Iiliar,)I.2I3 

puncintaliui Schum. 1, 264 

luiceii* Pr. I. 104 

, -^'J(A.{A.can>eHs) I. 130 

1. 127 purilluu3Z.nJcA. J.tn», 111.427 A. S. 

Fr. (A. callochrousS. 
, . J,, nou Pers.) 1. M4 

1. ;H8( — ScAmrf. (A. jawllii- 
- - 1. t47 

(A. pnrns)!. 151 
scop. (A.p«(lorimta)l. 3S 
— JSaisch, (Canlhar. da- 
valiw) I. 322 

piirpureobrunneu Kjungh, {A,lflcrjm8l.?>tifin.T.404 
' purpureofuligineiis Pers, 

(A nitidus) I. 5& 

purpureus JtuH. l. 223 

puililtuiiiluiiS<jop,(,A,aciis)l.H5i — Boli, (A. griseocjj^a- puilicus J>ult. (A, capera- . 241 1 Per$. (A. jouides) 38 I A€^GUS 

Vol. p. \ Vol. p. 

P^rptnwsSchaef, (A. niti- qwTCfnas ^chaeff. (Daed. 

— fomm. (A. cjathifbr- 1 — Schym. (moBShr. A^. 
»"M 1.173* frfcricalati) 1.144 

— w#i. (Bnl»aria sar- . qmelas Fr. I. 6i* 
^'•■^) qMmqurpanitus MJnnm (A. 

pnrusPm. |, |5, - conicQs?) pnsiolns />. 1. 2fi4.JS7f] 38 qufsqutltaes Pers. (formmn 
pnsiUns./ifc.I.?T!^.I,/itn.V7\7 Mjcenarnm) Xfitfi. V. 729 

— ^^^'^"A ' A atroalbns Lf^t racemosus Pers. (monstr. 

— -'^o/rai "^ A.atipiiiiis^ I 142 -^ tuberosi) I. 154. £/. — Ot^iir^. A. pnmilns^) *• ^^ /-init. T. 7 

pnstnlntns Pcrj? l/ 34 radians. Uesmaz, (Coprini -7 >typ. (forma A. phal*- . * «>.»ttm«ne) 
loifiis) I l4 ' »''""^*'''«> - r*:i 

r. I. uy A^, K !« — iVrs.^A radicosns I. :i4i 
^>cop. (A. meU — ^-^.Jf.(A.inT8otis; £il.4l -Sjj*je^/,A.mbescens)I.l8 '|: »P > ^ , , ,,, 

- ^^^ITM. (A. pautheri- radiatus lioh. I. 313 

nns) T 17 — Noar. CSchixophjllnm 

■1/ j 33Q 

rjNOsa» i2ol#. 

putatus P, (A 
pntiMns Fr ~ 

putridus 

■*"■' 1. 30 radicosus Bull' ' 1. 242 

PySmaeus BuJi. OrmaA. radk-yus PalL (A. «r^nere 

bfattaHi; I. CK.t, £/. 1. 29 disiaus. M. S 

pyramidatms ScaaefT, ,'A. raehorhzus Lsisch. (A. 

pascnus ** 1. *.H)t> Adonid.alfin.)i«r<tM.lV.^ 

in-rirarmh r^rs. (JL fnsns ramealis ^»/^ L U5 

Ratsch) I tSS rameutacens JSmiL 1. 25 

pTriodom, r^rs. 1" JSS ri»«o»r.i*/iV.rt«lto/i.CTi. 

^ „ • ■• *^- de r^dicato-ram.) 

pTro-ralus BiiiL |, 74 ramosns i^uii. I. 95 

prro^fermms BmH (A. leo- — /-o«r. I. IT;? 

ninw*> I, t99 rancidus Fr, l. t4t 

pTrolrirhns Hoimsi', f. niph.«tt02des Fers. 1. •'^ 

^ 2^ Limn. T. r^A* r^^idua Pr. 1. "^t^ 

pTXf d^^fnaiM/. 1. itU^ Ei. I. .-J reiM/rii* lAisch, (A. spha- 

leromorphns BulL'; 

Unn. llf. v.:i. V. t]iM 

_, re^lnctns Ir. I. l.v» 

5P»v«tf Hars. f A. »nb- rrfirjrms Ffrrs. ^A. sqnar- 

dnlbU) 1. :o nwn» 7.^ I- -4^ 

fMi I riu/« /..«scA. ;A.spe- r^licinns />. 1. .256 

ciabilis Iiit«.iV.SU.V.e£t> reniturmis Jietmr. 1. l9l 

f«mv»«ai7wii6. (DaedaL — //7*A, ^Lentui. fia- 

■tpiaria. . 334 beUiformis) I. ISS 

— i^ (P n edlalga ^nerci- rep^ndms Z.*//. 1. *^ 
W L So^t — i;.vif.(A.riMdep#lnis)lay7 — V*»w.f A.hTpnlhei«a/L3> 
fmmirijmrims ichma^ (A. 
iindna bO L 52 AGAftlCCJS 39 Vol. p. 
repandus Schum^ (A« fle- 

XII081IS Wilh.) 1. 249 

repens lUiiL (A. erythro- 

pus /9.) I. 123 

— Fr^ (sub. A. platj- 
phjllo) 

r<^j*lexus Fr. 
resimus ^r, 

resupinatus FL Dan^ (A, 
probosciirens) I. 274 

— TVhh. (^A, haustel- 
laris) I. 274 

reticulatus Fers, T. 238 

— 5cAi/»t.CA.ostreatusf^.)J^. ^83 
^--With. (A. phlebopho- 

rug) ^ 1. 200 

retifoliusJLrfsc/r^A.rotula. 

fi.A,S,) Linn. lU.386.y. 731 
retipes Lasch, (A. ureus 

Bull.) Linn. 111.384. V. 7l5 Vol. p. 
rlvigaUinus Baisch* (A. 

uitidus c) 1* ^B 

t^iviflosus PerSw (var. A, 

dealbati) 1. 87. JLfwn. V. 711 

— /? ^. S. (A. amarus) 1. 87 
I. 118 robustus ud» S. 1. 26 
I. 158- roridus Fr. 1. 166 
I. 75 rosaceus Nees* (A* depal- 

leiis) 1« 58 

— Pers. ad paci* (A. 
ruber) 1- 58, 59 

— Schum, (A« strobili- 
uus) J. l50 

rosellus Fr, 1. 151 

— Jirt/sc/i.(A.latcatH8 a) 1.107 

— Wiih. (A. pterigenus 
/3.) L 160 

roseo- albus Fl.Dan. 1. 190 
roseoyiolasceus Lasch. 

JJnn. III. 161 1 habavbarinus Pcrs. (A. I roseus^co;^(dist. sp.) i* ^(i 
iiammaus) I. 244 j — luUL (A. purus) 1. 151 

— Pers* Schum* (A. ro- 
sellus) 1. 151 

— ScAae/:(A.Rianilab.)l» 38 

— TVith, (uionstr. A» 
laccati) ^ I; 107 

rosiratus Baisch* (A. ci- 

nereus /?.) 1, 311 

Kotula Scop, I. 136 

— /^. .^. iS'. (A. retifo- 
lius Lasch.) JJnn. V. 731 

rubellus Schaeff. (A, lac- 
catus a.) I. 107 

rubens Scop, (A. musca- 
rius b.) !• 16 

— J3oZ/.(A.sanguineuB)], 229 
ruber Dec, h 58 

— '^^' ^^^*^* ^^* rufus) I, 72 
-- Traii, ( A. yolemus) 1. 69 

— Lam, (Polyporus san- 
guineus) I 371 

rubescens JFr. I. l8 

— FL Dan. (A. quietns I. 70 

— Pers.iA .erubescens) I. .^^2 
— 5cAaejf.(A.subdulcis)L 70 
-^ Schrad. (A. ruftw) I. 72 
-7 Saop, (A. Yolemns) !• 89 rha«>adiosus /r. I. 30 

rheoiUes TTiih, (A. ilaui- 

maus) J. 244 

rhizogcnus Fers. (A. j>le- 

xipes) /inn. Y. 728 

rhodocjljx Lasch* (n. sp. 

insigu.!) Linn, IV. 542 
rhodomelas Lasch. (n. sp.) 

Linn. IV. 548. Y. 693. 
rhodopolius /*;% ,1. 197 

rhodoxaulhus Schimz. 

(Syu. car.> 
Mibis Dub. (Polyj)orus 

Ribis) 1. 375 

rigens Pers. (A. obtusns 

expalleus?) 1. 237 

rigidus Lasch. (A Cerato- 

pus P. M. E.) Linn. IV. 53l 

— l'olt. (A. puuiceus) 1. 104 

— 5rojf7.( A.iliopodius?;!, 237 
riutosus Bull 1, 258 

— fi. Fers. (A. Iacerusb)1.257 

— Schum. (A. pluteus) 1. l99 
riu^ens lr> El.- 1. 25 
rjparius Lasch, (allin. A. 

rhodop.) Linn, 111. 401 40 AGARICD^ Tol p. 

rubfgiaosus Pen. (A. h^ |>- ^ 

norain E) I. 267 

— Schmn.(A^fasipen)l. I2i 
rahromar^inalns i>. I. 150 
ruderaius Bat^h. (A. I 

paiitheriiins) 1. 17 

RudoJphi Baisch. {A. la- 

feriiiiis?) I. 121 

rufidus Pers. (A. iiiqnili. 

nn5) IJnn.V, 7 17 

rufipes Pers. (A, pcli^i- 

iiosus; 1. 259. Unn V. 71/) 
rufocandfdus Schfiej^, (A, 

cinereng) f. 309 

rufocephalus Schum. (A, 

epipterygiqs) 1. 155 

rufoftavidus Otio» (A- 

sqbdnlcis c) 1. 70 

rufolamellaius Bulh (A. 

n^afhiformis) I. 173 

rufo - oliuaceus Pers. ( A. 

scaiinis) 1. 223 

rufoveluilnus Dec, (Dae- 

daleae spec.) 1. 340 

rplns Scoji. I. 71. El. I. 8 

--. Pers. ic^ (A. TacciDus) 1, 42 

— Pers. Myc Eur^ (A. 
imhricatns) Linn. V. 718 

— -^chum» (A, aurauli- 
acna; J. 68 j 

ru^aius Fl. Uan. (A. epi- { 
pbjlins) I 139, 

ru^alosus hasch^ (adfin. 
A, iniiriii.) JJnn. IV. 530* 
--Schivnz. (ii. sp.) I 

riisiphyllns Lasch, (A. \ 
liaeinafoKp.?; LAnn.lWA^O 

Riissula Schaeff. 1. 38 ^ 

— &cop. (A. emedcns) 1 54 1 
rusticunus Scop. (A. pj- 

ro{;aIus) I. 74 

nlUans Schaeff, I. 41 

rutiliis Schaeff. I. 315 

saccharinus Ba$soh% (A« 

pteri^enns p.) L 160 

sagarum Pers. (A. hario- 

i^rom) I. 125 

HNl(atiit Fr. ]. 282. El. I. 40 V.ol. p. 
saginos Fr. I. 226 

saeiiiula Uedw. (A. am- 

beliiferus b.) f. 165 

S/ig-or C/yu iFr. (Lenti- 

iius sajor Caju) I. 175 

saliciuns Pers» !♦ 202 

*— Schum. {JL, auriTei- 

lus) I. 242 

saiigiins Pers. I. IS3 

— '^)^. (A. conchatus)!, 182 
sambnciniis Fr. 1.257 
sanguinaiis Baisch. (Tar. 

A. coiilroT^rsi) 1. 62 

sau^ninens HJTuif 1. 229 ^ 

— Baisch, ^A, emeticns 

a) 1. 57 

— Buil. {A. rnber) I. 58 
-- medius A. S. (A. ciii- 

uamoioeii^ a) 1. 220 

san»:uinoleutus u^. S. I, 14t^ 
sanio.sns Fr. \. 232 

santaiinus Scop. (A. saii- 

^niueus) 1. 229 

sapidus Pers. (A. toma- 

Ins) Linn. V. 711 

sapiuensFr. f. 2.i9.£/.jL 31 
sapouaceus Fr. (A. mj- 

om. 1. 44.) JJnn. Y. 7ai ' 
sarcocepJiaiusFr. (A. com- 

pactns ^.) f. 290 

sainrniuns Fr, 1. 2|<* 

scabeHus A, S, 1. 259. JSi. I. 33 
scaber •//. Ban. (t. 832 £ 

3;. Sow. 1. 255 

— t^i.Uan. (t.831.f. 1.) 
(A. scjuarrosus /?.) I. 243 

scambiis 1. 504. J3. f. 36 
scandicinus Scop. (A. ru- 

bescens) L 18 

scariosus Jf^ilt.. (A. mu- 

ricatiis a?) L 245 

scariaiinus BuU. (A. coc- 

ciueus) f. 105 

gcaurus JFV*. f. 223 

sc^rum Juftgh.(A. ephe- 

merns'0 JJnn. V. 406 

Scharfferi Fr. Per$. (A. 

scorodonifis) L 130 AGARlCtJS 41 VoL i>. 
Schuinacheri jP#% i, b7 

MciophaDus JPr.T.l02.jE?. U 15 
scobigena Pers. cforma A, 

paiinoides) Linn, V. 702 
Scopolii Lasch, (A« Adp- 
iiis /9,) Linn. IV. 534 

— /»er5. (A.prasiosmOI- 1^8 
•corodonins iFV*. J. 130 

' /scrobicu^atus Scop^ 1. 62 
scuUilatiis JPr. ^ 1* 211 
• BcyphoitIesi^r,(Cantharell. 
Fr. Msc ) 1. 163. El, 1. 22 
sehnceus Pers^ (A. subalu- 

laceus) iinn. V. 71 § 

Bege8triusjPr.L262.jEZ.I. 39 
se^uncthus Sotv* 1. 47 

seniiglobatus Baisch, h 284 
.^ /Sotif. (A. callosus b.) I. 292 
temifi^lobosus ^. iS. 1. 513^ 237 
. $^mUanceolatus Fr. (A. 

callusus b) I. 292 

, seviinudusLasch,{A,Bi%ivdi' 

tus) ^ ^ /^tnw, III. 175 

I. semiorhiciilaHs Bull, (A. 

(atYalis I* 504 

. Beuiiovatus Sow, I. 300 

— Schum'{A,^m\ putris)1.30 1 

. ^mipeiiolatus Scluieff, ( A . 

stipticns) I. 188 

semistriaius FL Dan, (A, 

plicatilis b.) L 313 

seuiitalis Fr, X, 117 

acnescens WiUd, (Daeda- 
lea abietina) IJnn, Y, 513 
— Bafsch* (A. collinit. 
velust.) 
tiparaius h, (A. seuiio- 

vatus) 1. 3.00 

sepiarius Pers, (Daedalea 

sepiaria) I. 334 

^epincoid Pcrs, (A, olori- 

nus) Xfftn. V. 712 

gcpticus Fr. 1. 192, El, I. 26 
fiericenns Jr. 1. 196 

.r- lers» (Dub. alBnis 

A« miirinaceo) I. 201 

sericeus ^* S, (A. seri- 
celhis) I. 196 ' Vol. p. 
5er2{7Xe«Bt/7/.(A.pa8cuufr)1.206 

— Per«.(A.sericellus/?)l. 19« 

— Pldn, (A. cyathifor- 
mis) 1. 173 

— 5cA/w^.(A.bivelu8) I. 215 
seriiluus Bec, L 75 
5ero5W5 ^/M.(A.qTiietus) 1. 70 
serotinus Pers, I, 187 
serpeniiformis Baisch, 

(Lentinus lepidens c) I. 176 
«crra/i#5Bo?/.(A.rutilans) 1. 54 
serrula Pers, (A. serru- 

latus) T. 204 

serrulatus i>. L 204 

sessilis Bull, (A, variabi- 

lis) L 275 

setipes Fr, [L 159 

seti8eduSiScAi£;nje,(Syn. (bar.) 
seiosus Sow, (proximus 

A. Hudson.) 
siccus Schwnz. (Syn. Car.) 
sideroides BulL I. 237 

silacem Pers, (A. lateri- 

tius b?) L 288 

silaceusfi, A, S, (A, spnmo- 

sus) I 252 

siligineusFr,{AAener$,)L 266 
silvaticusL«»t,(A.ruber)l. 58 

— Schaeff^ (A cam- 
pe&tris) 1. 282 

simplus Lasch. Linn,lV* 527 
sitnid(ms Baisch, (A. mu- 

tabilis a) 
sinopicus Fr. 1.83. EL l- 14 
smuatu$ BuJl. L 197 

— Per5.(A.variabiruf5,lI. 275 

— Schum, (A. phaUoi» 
des e) L 13 

siparius J^r, ^ L 261 

sistralus Fr, L 24 

soholiferus Hoffni. (A. a- 

trauientarius) 1. 809 

sociaHs Dec^ I. 25l 

sociatus Schum, (Ag^* e- 

phemerus p,) 
solidus Lasch. (var. A. di- 

atrcti) Linn, IV. 527. V. 694 
solitariufi B%M* L 1 I 

I 42 AGARICCJS 

v»i- p. ; voi, |.. 

soionimsls Dub. (Polypor. ! spTend&ns Wilh. (A. jiiiuic. 

BolonienHiit) 1. 365; y. Lasch.) 1. 53 

sordarius Pers. (Btalus A. | — F/. Dnn. Sckain.. (A. 

obtexti.) Liitn. V. 693 mui^iclui} I. 2fl 

sordidoflttvus Tfiih. (A. _ Pefs. (jar. A. flacidi) 

gilTns) I. 81 1. 84. Unn. T. 704 

sordidu» Sc/ivtn. >. 51 I spodoleiiCHS Fr. 1. 182. ctr. 

— Dicks. (A. cjalhifor- I El. l. 33 

mia) I. 173 spongiosus Schutn. (A. bn- 

so)wius OtlO. (A, mitissi- tjniceus) I. 131 

mus') I. 69 — W^(A.(A,brufinens)l. 2IJ 

spadiceogriseus Schaeff. > spuinoaus Fr, l. aSS 

(A. Hlipatua s) I. 2i)^ \ spurlus l^ers. (A. geati- 

«pndiceus 5co/». 1.1061 lis C) L Wl 

"-• -' ■' ' """ squalidus Lnsch. (ii. sp.) 

Un,t. 111. .'ISO. y. W 
sj^i/nmir^M&itefz. (A.suMr- 

rosus ,f.) I. 1« 

squamosuii Pei' 
~ Bu/l.(A.stfi\ai 
JSchtieJf. iLeui — iJn/scA.{A.icanrus c)I. 223 

— Schaeff. (A. hlipa- 
tni ») I. 2 

gparteus Pr. 1. 2()6. E/. 1, 
spaiulaius A. S. (A. pe- 
laloides) I li 

— Pcrs. (A. pefaloiiles 
(5.) I. 184. /.inn. V. 7 
— £ff>/2. (A. mollis c) 

ELl. 
speciosns hr. I. 278 

— Ciai(nn,(A.caesareuR)l. 
«peciabilis Welitm. £V. 1. 28 
«peireus Fr. I. 159 
Spheignorum Lasc/i, (A. 

hypuorum y.) 1. 36T 

spbareroinoriibus Bui/. I. 

282. J.iH«. V. (i94 

— Schum. { A. sqamo- 
sni b) 1. 284 

JpAina: Balsch. (A. vetn- 

lipes /).) 1. 119 

8pIciilusI.n5cA. (A. ravid. 

air.) Linn IV. 546 

spilometis Fr. 1. 220 

spilotus Ho/ms/c (A, aeru- 

ffiuosiis) 1. 286 

sptnipes Soiii- Pers. (A. le- 

uaceUus)£'/.L19.Linn.Y.71fi 

— Sn. (A. zepbtrusj 1. 147 
spinulostis Lumn. ( A, 

eranulosus) 1. 24 

SplacbnoideB /forni I.SM 


— 5cAu7n.(Ag'.ailipoiinajl.MI 

— fi/l. (A, proceriis) I- 30 
sqiianiuln Baisch. lA. e- 

piphylluB) L la 

suuaniulosna JVt-s. I. 8J. 

£/. I. (4 

— Brilsch. (A. ciuiiaino- 
men» .1.) L 2M 

squarrosiis i'/. Ore». (. L ^ 

— Bii(M7(.(A.adipo<(iis)L 'M3 

— BiU/. (A. ilKiiiiliiinx 
A) iy. L S9 

— /7. /Jnrt. /. Ii9l. (A. 
Uaruemauui) ■ 1 !W 

— viir. Pers. (A, aurf- 
Telliisl 1. 34! 

•.quaiTiiloaus Pers- (4. 

lacerun) /.in». V. 7W 

ilaEruiniiB 7>. L IW Slellalus Fr. 1. 163. £7. \, 21 
— Ho^i».(A.aatroideu»)L»n 
— /te(i.(A,VaiUaiiiii)L IW 
ienopodiua Vers. (A. fi- 
37. Unn. V. 731 I iceua) /jWJt* Vol. p. 
stercorarias 'VAum, 1. 2^1 

— Bun. (A. radiatna) 1. 314 
— Scop.(A.ephenierns)I. 313 

— Sow. (A. niTens et 
«pli«i|i.) ib. ' 

tlrreopus Pers- (A, gib- 
bus jJ.) ^'"f. V. 706 

^ Merilis Jungh, (sterilis 
et ambi^.) IJmi, V, 404 
SlerquilitmS I^, 1, 308 

j,lil(cpmrers.cfr.Linn.V,72& 
8timIiiaPeM.1.296.£?.l. 41 
•r' BtipiUrius Fr. 1. 138 

tlipHtllm Pers, (var. A. 

ej)i[>li>Ui) Linn. V, 730 
stipit>sSow.{A. melleHB) 1. 30 
sti|iticus iJiif^. 1, 188 

■ — var. Fi, DaH, (A. se- 
^ rotinuB) 1. 18? 

^ Elipalaris Fr, l, 160 

jr- simonifer Jungh. (A, co- 

r atramipnis Scop. (A. phal. ToL p. 

strigosus Schum. (A. epi- 
pterygiu» b.) 1. 155 

— Pers. (A. atrigiceps) 

— «cAwns. (LentiDus 
fltrigosii»). £1. l, 47 

strobiliiuis Pers. 1. tso 

Btjlobates Pers. 1. isi 

—Dec. (A. torqnatuB) 1. 153 
sunveolens I'r, \. 91 

— Sckum. (A. Traii^rani) 

— La»i. (Daedalea Bira- 
TeoleuB) 

sunvis hasch. (A, farmo- 
BUS?) Unn, III. 400 

— Pers- (A, ffibbua) 

iin». V. 705 
subacidus Pers.. -(forma 

A, hordl) IJiin. V. 724 
subiiliitacciis Ratsch. 1, 

90. H. 1. IS 
•ulatus Batsch, (A, elasl.) I, 31 

uhaiiliijiiaiiis Hnlsck. (A, . 
j , , crislaliis) 1, 22 

loiile^ij 1. 14. stibiilrttl iis Uatsch. (A.pa- 

■ stTepiopusPers, (A, hydra- iiiltonac.} 1, 301 

^auuBHs) Liim, V. 707 ^ suhcaesitts Pera, cfi-. 
stfMto - pellucidui Pers. '■ Linn. V. 711 

(A. slrialiiliiB; 1. 193 suhcanlhnrcllits Sow 

■ • ■ " ■ ■"- (Canlli. aiiraiit.) 

aubcariieus Balach. (A. lac- 

calus a) 1. 107 

BiibcavuB Schum. |. 28 

subcernims Schum. (A. 

squaiuDBUB 9) J. 284 

I suhcynlhus .Sdiunt, ( E 

m. gxesfi X. flaccj I. 8l 

IsubdiilciB Uull, 1, 70 

37 1 subferrii^ineusBniscA. 1, 234 

(A. olivaceoal- | subgranulatus Batsch, (A. 

miB) 1. 35 ' =■■-' - — 

— Sow. (A. dissemina- 
tw b.) I. 305 

— Sw, (Daeduleo siria- 
U) 1.334 

^atrietus ZVw- (A. aira- 
menL) , 1. 309, 311 itriaiuliis Pers. 1. 193 

— A -^. «. (-A. applica- 
tus) 1. 193 

gtriatus Meyer. I. 254 

— Bull. (A. plica(ilis) 

l,'.302. Unn. V. 696 

— Mtids. (A. atrainenfa- 
rius) 309 

—SchaeJJ'. (A. albobrun- 
iieas) ' 

. — 5cAMi Ktri^ioeps ^r. '») i. 225 

ubhcpnlicus Baisch (A. 
pjKidalus b.) 1. ]64 

umnuolulus Balsch, (A. 

Rilvus) 1. aO 

ublnae.yceiis Schum, (A. 
. ^ rufiis b. i) 1. 78 

1, 370 1 sablamelloSHB Meyer. I, igs 44 AGAB 

Vol. p. 

L -VnbUnattis Sow. 1. 2i4 

L atibliaimacens Ecfium. 1. 304 
^ ■nbluteaa F/. Dnn. 1. 285, 
} cfr. El. 1. 29 

^bobiigutis Poir. {A, ala- 
. laceua) 

f «i*ioprtc«iP#rs. (A. cems- 
l^ «atiiB) Linn. r. 711 

[ fuhputverulentus P. ( A. 
dealbatnB) 
wuhpurpurascens Jitasck. 
<caIlochrous a) I. -24 

f. subrtidiiaus Sc/inut. 
, nrsleiiBU ^. U.) 
k iiihreflexHs f>r/o. 
' ' snhrepandua Pera. (A. 

binalui b.) l. ~-^3 

t- Bubseisllis Fl. JJan, ( A. 
alEidns) 1. IM (A. 
1. lOC 

1. n\ a) 1. 223 r su6souffMu7ojus ISaiscJi 
P, (A. (lepexua b.) I. S30 

V xiAieslaceus Balsch. (A. 
. fastibiliB) 1. :^49 

, ■nbtilis Fr. I. 302, El. l, 42 

• Bnhlorlns Jfers. 1. 222 
■nbiilatiiB Rnddi. cfr. 

L!nH- Y. 715 

— Schum. (A phjllophi- | 
:. lua) 1- 83 

■ _ Jiatsch. (A, ciuereuB 
(I.') 1. 311 

nubuersim Sckum. (A. per- 
, pnsilluB) I. 192 

succulcnlus 1'ers. (A. de- 
l inisaus fil) Unn. Y. 721 

SHffruiescens Broi. (Leiili- 

* uu* sufl"' ulescens) l. 177 
[ aulphureus BnU. I. Ito 

— (hto. A. ^Hpideiig) 1. ai 

— .ScDp.(A. alcaliuus) 1. 142 

— ^.Ara.fAIascivuB)!. )I0 
guperhus J^ttsch. ( A. tu- 

runJus) JJnn. 111. 381 
.^Junuh (A. coiionilui) 

I-inn. y. 405 

fr. 1. 142. g. I. ao Vol. p. 
Swariiii Fr, Pcrs, (var. 

A. libulae) linn. Y. 70S 
sjnoilicusAunse i.fnn.T.30; 
syringnlia Pers. (A. ne- 

freus) tjB«. V. 70» 

tnhularis I^ers, (A. eram- 

uiopodiui) /.mn. V. 70ti 
tardus ", )*. allhoput, y. 

Fers, (A, cralhiiorinis) 

1. 173, Llnn. V. 707 

— /!. nggregalus Pera. (A. 
luelBchroiis] J.inn. V. 707 

tepitaris Schtm. 1. 394 

lemuleutui Fr. l. 36i 

tciiacellusPeM.I,131.Z'/.|, I» 
le)ia]( /'r 1. 2!iO 

tenellns Meycr. I. IBI 

— BiUsch, (A. cilriuel- 
lus b.) L. ISS 

— Schtim. (monilr. A. 
ffalericulaii.) 1. f*l 

teiier Schafff. \. 3^ 

— 5cAH)H,{subA.laci6«)I. I&S 
tener Scop, (A. metaliia 
O '^ I. 14* 

— ^^.S.(A.8pnIns?)l. MS 
teninciilum Sow, (A era- 

cilii) t. SSH 

lenlatii/n Rull. (A. varic 

^atiis) I. |5U 

feriufs Aucii, (A, g^atert- 

culalus >>.) I. 141 

— ^o/(.(subA.Iacieo',l. lU 
tenuissimus Schwnz. (A. 

ringeus ;)-) £7. I. 2G 

leplirolenciia Pers, U M 
iephromelus fers. (A, Ire- 

mulus} 1. 1>I 

tenhrovhyllus Pers. cfr. 

Lina. y. 721 
lerelnusfi". I. 128. /i/. U 1« 
tergriversans Fr, I. 3tU 

terrenusPers.cfr.limt.T. 7» 
lerreus ScAae^. Linn. T. 

721, ra 

tersns Fr. £/, 1. *S 

iCTJwlatuB f^uj'/. L I0G AOAmcus 

Vol. p. , 45 UsMulalns j?,.<.V.(Leutin[is " iortUis Schum. (A. paacu- 
lepideiia) 1. 176 na) I. 306 

reslricetm A. S. (A, to- Itortiiosns ^>, I. 235 

lemiis) ]. fi9 lorulosm Pers. (rat. A, — J/K(/s.(A,flaviJiiB) I. 250 

— Scop. iA. ijiiieliis) I. 70 

— Sw.iA.. aiii-aDtiaciis) I. 6S 

— Pcra, nd parl. (A, 
tith^inHliiiua) 1. 7[ 

— jS. Fers. (A. initiBai- 
miia) I. m 

— uiTi'. Fefs. {A. Btiran- 
tiacua) l. 68 , , , 

— //7/A.(A,upinena)r. 24D[ (rsuslncena Dec. I. 274 .nchati) I. tSl. El. 1. 

23. Llnn. V. 703 
Inrvns Fr. I. 211 , 

iriibeus Pers. (DaedaleB * 

Irabea) ' 1. 335 

tTacheliims J^, I, 1S4 

traj^ainis Fr. I. 217 

iramformis Holmsk. (A. 

pratensiB fi. d.) ' " testudmeus Pers. (A. 

ciniis) Linn. V. 726 

thejogaliK Bu7/. I. 71 

— &■. (scrobiailatiis) 1. 62 
theleji/iorus Pers. (A. piin- 

Ctatna?) I. 252, Ei. 1. 30 
tigrijms BuU. |, i7ii 

~r^.S.(.A.H{rncat»s)l. 169 
— 4t/jrtE'^,(A.aapouac,)I. 176 

— Schiiiit. (Letttin, le- 
pideua) I. 176 

— Scqp.(A.liiaoiiius7)r. 237 
tintlnniibuhiinlitttsch, (A. 

disseiuinatus) 1, 305 

tilhjpialiniis Scap. 
litdliaiis BaTl, l. 304 

togulariBfluW 1.24l.ii7.l. 
tomenteliiis Sc/iiim. (A. 38 

peroualua /S.) 1. )27 

tomciitosus Jungh. {\n&- 

cybe n. sp,) IJim. V. 403 
— BH//.(A,cinereua)',;r. 311 

— Hoffm. (A, ctunaino- 
meiiB c) 1. 229 

— 0«ti.(A,cilicio;de8)I. 
tonninosus Sc/iaeff, I. 

- T'iU. (A. Bcroblcnla- lus) 1. 62 toru^liia Fr, 
torpens Fr. I. 299 

loruuattis Fr. \. 15.1 

tortUls Bolt. (A. belli 
prox) I. 

: — ilee. (A. oreadeA) U ircmulans Balsc/i. ( A, 

xanttiDpua) 1. 134 < 

iremulus Sc/iaeff. 1. 191. 

El. L 2* 

— Balsck. (A. couflu- ' 
eiia!) 1. 12ijj 

tricliaeus Pers, (A. jal- ^f 
baaus) I. lOS'^ 

— Fr. Obs. (A. chrjBo- 
i.hjllus) I. 167 ; 

Iricholoma A, S. I. 270 

trichopus Pers- (A, buly- 
raceiis) 1. 121 

— Scop. (A, mnscige* 
ni«) l, 1 ., 

— u«r.^,.S (A,ftilTus)I. 3»^ 
irichoiis Fers. (A. appli- . ] 

catiis) JJnn. V. 701 4 

tricolor A. S. 

— ihiTl. (Daedalea t 
bea) I. 334 j 

— Trall. (A, liibricns. 
P.) 

trig^onophjllua L/tsch. (n, 
np.) Linn. III. 412 J 

frilobua tSoh. (A. ragina- \ 
(UB «) 1. 1* 1 

tristia Pers. (A, coniciu f 
b) L 103 I 

— Balsch. (Tbelephora 
terrestris) I, 43lV^ 

trivialis Fr. 1, 

irochneus Pers. (A, Iiisci- uua): > t^n. V. JOM 48 AGTAtUflf Yol p. 
violaceus SchoU. Sowcrb^ 

etc* (A« personatns) !• 50 
Tiolasceiis Otlo, ^ ^ I. 75 
vtrens Scop. ( A, yiridis) !• 90 
virescens Fl* Dan^ (A. 

phalloides c) 1. 13 

— Pers. Syn. p. 255. (A. 
niJ)escens)Il9./;*«mi.V, 697 

— Fers. Syn. p. 447. (A. furcatus /5. b.) 1. 59 xauthopns Fr. Vol. p. 

Tolraceus (Bnll.) Fr, I. 278 

— /?.J»w7/.(A.pusillus)I. 279 

Tul^aris Pcrs. 1. 156 

vulneratus Batsch. ( A. 

excoriatus) 1. 21 

Tulpinus Sow. (A. uidu- 

lans P.) , I 275 

ocanthopodius Dec. (A. 

hilaris?) 1. 254 — Schaeffl (A. emeti- 
cus c) , I. 57 

Tirgatiis i>. 1. ^S.IJnnjr. 725 
^Pers. (A. placidus) I. 202 
virffiueus Pers, JFulf. 1. 

100. c/r. lAnn. T. 711 

— Baisch (4-eburneus)I% 33 

viridarius Jf^ith. (A. fur« furaceus) 1. 262 tiridemarginatus Schum. 

(A. aerug:iuosus) I. 287 
viridescens Schmn, (forma 

A. phalloidis) 1. 14 

▼iridis JTith. h 90 

— Schrad,{AA>lcaDins)I. 67 
.— Schum, (forma A. 

phalloidis) !• 14 

viridulus Schaeff^ (A. ac- 
rn^inosus) I. 286 

— Pers. (Adonis Bull.) 
virosus Sow, (A. semifflo- 

batus, sed mixtus)jE/. 1. 41 
viscidusScop.i^orxi^myi^ 3 1 5 
r- L. (A. rutilus) !♦ 315 
— Nees. (A. ffiutino- 

8U8 p) I. 315 

— Pers- (A.^lutinosus) I. 315 
viiellicolor Pcrs. (A. hj- 
pothejus) Linn. V# 710 I. 124 
ccerampeUnus Schaeff, (sq. 
aut Russul.) 1. 54 

— Sow. Sw. (4i|itilans) 1. 4^ 
xylophilus jKp. (A. mu- 

tabilis a) - I. 245 

— Sowerb, ( A. stipatus) 1. 296 

— var. viscosus Pers. 
(A. bl ennius) 1. 67 

yoides T ill. (A. laccatus Titellinus Pers, Jr, I. 303 
^ Pers, Syn, p. 442. (A. 

nitidus c; 1. *56 

viielium A.' S. ( A, hy- * 

poth.) !• 35 

Vitreus i>. I. 146 

viiulinus Pers* (A. pra- 

tensis b.) L 99 

Tolemus ir. I. 69 b.) J. 107 

Zephirus Fr^ 1. 147 

zinziberatus Scop, (Corlin. 

Rapb) I. 237 

zonanus Bolt, (A. deli- 

ciosus) I. 68 

zonarius BuJL (A.flextio- 

sus) I, 74 

— ^?/A. (A. luridus)!. 65 
AGYRxuMFrII.23l.;^/.U. 37 
atrovirens Fr, (Stictis Pu- 

pula) II. 2,^2. m, II. 25, 37 
caesium JFi*. JI. 231 

flaTum jFr. 11, 232 

herbarum Fr, II. 233 

ni^ricaus -Fr. 11. 232 

pallidum Chev. (Agyr, 

rufum /9.) 2sY. 11* 37 

rnfum l^. 11. 232. E/, 11, 37 
Aleuaisma Link, III. 452 Bulbosorum Lk. (Aleur. 

crubescens 111. 453 

eriibescensir<?e5. III. 453 
flauissimum Lk. (SpoF. 

flaT.) III. 423 

gsanulosum Mari. (Colla- 

rium granulosum) IU. 441 
insjmrsumLk. (Aleur. ern- 

bescens) III. 453 AI.PHIT0MORPHA — AMANITA «#■ 1 

Voi. r. roseunt Lk. ( Alenr. ern- 

begc-ens) 111.453 

sporuJosum JJi. ( Aleur. 

eriibescens) 111. 45.1 

saccharinujn Uc. ( ,)Ita- 

ria Pi") 111, 579 

ALFHiTOMoaPHA^flW)*. 

(EryBipho.) 
iidunca WaUr. (Erjsiphe 

B<tuiica)_ III. 245 

htcomU Wanr. (Er. bi- 

cornis b.) 111. 244 

ctrciimftisa Scfdtcht, (Ef. 

comunmis DO III. 240 

clfMjestinn Wallr, (Ef. 

GlBuilestinB) 111. 238 

cotnata Witilr. (Er, pe- 

iiicillata C.) IH. 243 

commmh tf^allr. (Er. 

rommtiuia) IIU 23'^ 

depressa Wallr. ( Er. 

comRinniB B.) III. 240 

diuiiriciita WaJlr, (Ei". pe- 

nicillalB B.) 111. 243 

epigi,ea Wallr. (Er. epi- 

Kaea) 111. 236 

eptjylon Wt^r. (Er. e- 

pixylou. 111. 237 

Evonytlii Wltllr. (E, pe- 

uicillBta C) III. 244 

feri-vginea Sckleckt, ( E. 

ferrueinea) III. 238 

ftdigineaSchlecht. (E. fu- 

Ii<-inea) III. 23S 

Grossidni-iae WaXlr. (E. 

penicillDla) III. 244 

guilata Wal/r. (E. eut- 

lala) III. 246 

holosericea Wnttr. (E. 

commiinis. G.) III. 240 

hiibialarttm Waih; (E. 

coiumuNis) III. 242 

liimprocarpa WaUr. (E. 

■j C.) III. 239 macii7nr!s Wa/lt: {E i 

cularls) III. 237 

ohtimtta Jf^nUr. (E.aifiin- 

ca l);j lu, 245 

pannosn WaJlr, (B, paii- 

"fiMa) jli. 2.1S 

peniciUala TfnUr. ( E. 

peiiicillata) Ui, 243 

rolyffoncarum WaOr.iE, 

commoiils) ril. 342 

PopuU WaUr. (E. adiin- 

ca aO 111, 245 ■ 

Prminsiri WiHlr. (E. a- 

dimca d.) m 245 

Rhamni calhai^ici 

^((///•.(E.peiiicill.^m. 244 
— Fruiinulae Wallr. (E. 

peiiicillala B.) in. 244 • 
Rosae WnUr. (E. panno- 

8a) 
tortilis WaUr. (E. torli- ' 

lis) m. 243 

Alteknaria Necs. 
riidisEhrenb.(Torfi\a)m, 500 . 
teiiuis JVees. (Torula) III. ib, ■ 

jiLTSlDIUM Kutiie. 

Juluutn Kze. ( Oidiiim 
fulvnm). 111. 430 

ALTTosPOBiirM LI-. (Mj- 
eelia H_ymeuamycB- 
Inm •) lu. 265 

croceitm Lk. (Thelephora 
siilpburca) £(- l. 159 

roseum Ehrenhg, (Dacly- 
linm voriHmj |ii:. 414 

0&s.,neli(|iiaH specieH tS- 
dcBB siib Speroirichit 
homoii^inia. , 

Amanita Latit, Pers, cfi; 

aeruginosa Lnm, (Agari- 
CHS blennins) I. 67 

alba l,am. (Ag', eburne- 
o») I. 33 *) Hoint nl (iinilinia lariu ipedu BJgilla 

|0, psrliiu cniii iiliifi locis ciieniur, psr 

«pecieiD Doa periineant t, c. A. JEatcit 

Jqd, •tph. ail Fr, Sjd. nyc, M El(i 50 AMANiTA 

Vol.p.l Vol.p. 

ftlbaPers,(Ag.OYo\ilenH)J. ib^fuJva. Fr. Oh^. (Ag. va- 
alhella Lam, (A^. pranii- I ^inat.) L 14 

las) 1« 9\\furcata Lam. (Ag, fnr- 

catus). 1. 59 

incamaia^ JPers^ (Ag** 

bombyciiius) 1. 277 

— /?• -2f. S. (Ag^ specio- 

sus) 1. 278 

involuta Lam, (Ag^« va- 

g^inatus) l. 14 

livida Pers* (Ag*. yagi- 

natus) 1. ih. 

marmorea Jj^m^ (Ag. pro- 

cems) 1. 20 

mollis Lam, (Ag. flacdl- 

dus) 1. 167 

muscaria Pers, (Ag^. mus- 

carius) 1. 16 

nitens Lam^ (Ag^. semio- 

Tatus) I. 300 

nilida Fr. (Ag^. solitari- 

us) 1. 17 

nivalis Grev. (A^. vag;i- 

natus ) 
nummularia Lam^ (Ag. 

hariolorum) 1. 125 

odora Lam* (Ag. Primu- 

lus) 1. 194 

oedematosa Lam* ( Ag^. 

oedematopus) 1. 96 amara Lam. (Ae. lateri- 

tius) ]. 288 

ttmpla Pers. (Ag. excel- 

siis) ~ 1. 17 

aspera Pers, (Ag, asper) 1. 18 
atienuata Lam^ (Ag;. fii- 

sipes a.) - 1, 121 

aurantiaca Pers. ( Ag^. 

caesareus) L 15 

' auricvla Ihib. (Ag, auri» 

cnla) I. 85, M. 1. 15 

buJbosa Pers* (Ag. Phal- 
. ioides a) 1. 13 

Cfjiesarea Pers. (Ag^, cae- 

sareus) 1. 15 

ealyptrata Lam. (A g, b om- 

bycinus) 1. 277 

eamea Lam^ (Ag^. lacca- 

tus) 1. 107 

cinerea Lam» (Ag. atra- 

mentarius) 1- 309 

— /?. Lam, (Ag. cine- 

reus). 
citrina Pers* (Ag^. Phal- 

loides b.) 1. 13 

clavataham. ( A g.conia tus) 
clavus Lam. (Ag. clayus) 
congre^ata Lam. {Ag/dis- pemiciosa Lam* (Ag^ tor- 

seminatus c). miuosus) I. 63 

contorta Lam. (Ag. con- , piperita Lam, (Ag, pi- 

tortus). j peraius; I._ 76 

crispa Lam^ (Leutinus phcata Lam* (Ag. epi- 

lepidens) 1. 176. pterj^ius) 

digitaliformis Lam, (Ag. porphyriaA, 5, (Ag. por- 

'disseraiuatus c.) | phjrius) 1. 14 

e</f#/ts Aam,- (Ag. campe- procera P^ (Ag^. solita stris) 
filamentosa Lam. (Ag.< 

auriTelius). 
flavida Lam, (Ag. flaTi- 

dus) 1. 250 

— 6. Lam* (Ag. fascicn* 

laris a). 1. 288 

formosa Pers. (Ag. mns- 

earins c.) I* 16 rius) 1. 17 

puella P, (Ag. musca- 

rius) 1* 16 

jpi^/tc/a/rrl^am.^Tricholom. 

Tarr.) 1. 40 

pusilla Pers^ (Ag. pusil- 

ius) 1. 279 

ramosa Lam^ (Ag. ramo- 
sus) 1. % AMPHlCOHftJM — aHACHNlON M 

Vol. p, 
p Hi co N I UM Aeej. (RyB- 
18 L.)'atl Al^^aruin dcis- VoJ. p. 
repena l-am, (Ae, erythro- 

V»a p.) I. 123 

riihoicens Pers. (Ag'. rn- 

bcBcens) 1. 18 

ruhraLam.(Ag.mher)]. 58 
riifescens Lnm. (.ig. ini- 

caceiiB) 1. 309 

aangiiinea Lam. (Ag, de- 
licioHHs) !■ 68 

« Per*. "(Af, T»gi- 
l^(na) I. 14 

" tea hnni. (Ag. Pru- 
1?) 1. 194 

i Z^m. (Ag. fale- 
icnlatiis (1.) , 1. 144 

< £.nM. (LealiunH , 
[rriiins) 1. IT6l 

^ft'« /<n>n. (Aff. tiu"- I 
1. 335 
. (A^, pan- 
Reriung) 1. 17 

BifMfn ham. (Ag;. Ta- 
Hnatni) 1. 14 

R*Kn/n /.nm. (A? . ueca- 
'»r) I. 64, 

Vers. (Ag.Phalloid-}!. 13 
s Pers. (Ag. TernuB) 

1. 13 
al,am,.{A.g.Tha\- 
lailes b.) 1. 13 

lobonensia Tratt. (Ag, 
Ettacf^usi 

»»,.(iB.-.i.,o.,i.) 
I Pers- (Ag. riilies- 
1. 19. Linn. V. «97 
faia Pers. (Ag. volya- 

^S). 1. ^7fl 

si^ej-*. (Aff.Phalloi- 
■ d.) 1. 13 

Wn Lntn. (A.g. aern- 
iiosns} 1. 386 

" '(wi.(Ag,tencos|i., 
, Hj-groc.) 1 lOl 
An>». (Ag. luri- 


AFr.c^. UL27t 
aMPH.THICHUM ilWa. 

(Mycflinin*. Spr. III. 
ulraUae Sprmig. (Spbae- 

ria amptiilricba p.) II. 5(4 
effisum JVees. (Sph. pl- 

litera) 111. 366 

Hlbisci Spr. {Sph. «mphi- 

tricha II.) 11. 514 , 

Sacchnri Spr. (Sph. am- 

philricha -,-.) II. 5 

Amfhibpokium. Link, 

ANIXIA Fr. 

glabrala Fr. 

villosa l^r. 

AifeioniDivia.Greut.3tO, 

GeiiiiH reci|iieud.) 
s!n.uosum 6r. (Diderm. 

vatTal. 7 Fhys. siu.'.') 
ANTENNABIA Lk. 
cellarts Fr. 
cistophila Fr, 
cylisophils Fr. 
ericophila Lt. 
pinophila JVees, 
ANTHINA Fr, (Cfr. Pte- III. 33fl 
111. 237 
ni. ib. 111. 328 
111. 329 
III. 330 
la 231 
III. 330 
Ili 231 111. 281 
111. 28S 
111. 287 
III. 286 
III. 383 
Ul. 384 
111. ib. 
111. 283 ■ 
111, 384 
APIOSPOBIUH Kimze, 

111. 25S 

111. ib. 

Saiicis Aiinze. 111. 256 

? slilbosporeHmFr.lII.2S6,493, 

ARACHMON Schu/nz. II. 303 

jf, Ceuuf inilii pronui jguuiiiui; f«cile eonjicerem EDiopbjrii ■<■ 'nla) 
cauofiisca Fr, 
iticholoma Fr. 
fllaris fr. 
(lainmea Fr, 

tulTa Fr. 
purpurea J>. Abielis Kunte, 52 AftCTRIA — ASGOBOLUS Vol, p. 
a1T>fim SchwnSi. 11. 303 

ARCYRIA^f/Z. Pers. Ul. 175 
ulhida Pers, (Arcyria ci- 

nerea) 111. 180 

aluiaceaSchuMm (Arc.un- 

tans bO IIL ib. 

atra Scnum» (Steinoiii- 

tig inainmosa) IIL l6l, 181 
carnea Schum^ (Arc. fus- 

ca). IU. 179 

cincta Schum* (Arc. pu- 

nicea) 111, 187 

* cinereaFw7^o./7.Drw.lll. 180 

— Pers (Arc. fusca.) 111. 179 
circinans Fr. 111. 177 
canjtignta Schum^ (Arc. 

punicea) lU. 178 

cylindrica/S^c/et^. (n. sp.*?) 

lU. 181 

— H. Dan^ 1364. (Arc. 
cinerea?) 111. 181 

decipiens Pers, (Trichia 

faUax.) Ul. 185 

dentata Schum* (Arc. fiis- 

ca) Ui. 179 

•ffava \Pers, (Arc. nntans 

a) lU. 150 

flavescens Schrank, (Arc. 

ochroleucaO lU. 181 

fusca J¥. * Ul. 179 

globosa Schwnz, (Crateri- 

nm ^lobesum). lU. 154 

— Jreinm, (Arc, umbri- 
na) lU. 181 

incarnata Pers^ 111. l78 

leucoccphala A- S, (Crate- 
rinm minutum) 111. 'l5l 

— Hoffm. (Crater. leu- 
cocephalnm) lU. l53 

lilacina Schum, (Arc. iu- 

carnata) lU. 179 

luteaSchumz. (Arc,ochro- 

leucaO- Ul. 181 

melanocephdla Schum^ 

(Arc, pnnicea). 111. 178 
uutans drev. Ul. 180 | Vol. p. 
ochroleuca Fr. 111. 181 

pnnicea Pers. lU. 177 

rufa Schum, (Arc. pnni- 

cea) IIU 178 

siiaceaDittm, (Arc. ochro- 

leuca) lU. 181 

trichiodes RudolpK Linn. 

lY. 120 
vmhrina Schum, \iU l8l 

vcrmictdaris ^chum» (Arc. 

pimicea ^.) lil. 178 

AREGMA Fr. UL 495 

Phrag^midium Fr^ (cujus 

SjTi. rlq. Aregm.) UL 496 
speciosum. Fr. Ul. ib. 

*) Arthonia Achar. 
moriformis Ach. (Dofhi- 

dea moriforuiis ) U. 549 
ARTHRUVIUM Kie. lU. 375 
caricicola Kze, 111. 376 

cnrratom Kze, IJi. 377 

Pnccinoides Kze. 111. 376 
Sporophleum Kze. 111. 377 
AscTDiUM Tod. (oTuia 

insect. ) 
ASCOBOLUS Per*. U. 161, - 

El. U. 16 
aerugineus Fr. U. i65 

airovirens Nees, (Peziza 

atroTirens). 
Burcardia Mart, (Bul^a- 

ria g^lobosa). 
carneus Pers. U. 165 

clliatus Schm, 11. 164 

coronatus Schum, (Phaci- 

dium cqronatum) U» 577 
denudatus Fr, II* 162 

fnrfuracens Pers. 11* 163 

g^laber Pers. 11. 164 

immersus Pcrs, Jl. 164 

inquinans Nees, (Bnlg^aria 

iuqninaiJls) 11. 167 

lig^natiiis A. 5. 11. 162 

marginatus Schum. (Asc. 

aerag:ineus) U. 165 

pUosus Fr, \l. 164 *) ArongyUnm Liak est sphalma loco Strongjlii. <«: TT ASCOPHORA - ASTEROinil. \ Tol. ]>. I 

porphjroaporns Fr. 11. 163 

vhizophorus Spreii^. f Rlii- I 

xtn. laGTif.) £/. II. 16 

nuvoldes Xees, (Bul^aria 

iarcoides) 
TrifttV» Sernh. Vesin. 11. 165 
filUJfaUr. (PeziKnalbo- 

>>(>lasE('iiB b-) El, II. g 
ASCOPHURA. TofU. III. 309 
^llndrica Tode. (oviila 
, insecloriim) 111. 311 

' discifiofa Tode. (Phret- 

nudium) lU. 311, 4<J7 

■ fiagilisTode.ian\na)\\\. 3il 

titnhijloric rorfefsladisCla- dosporij s. Macrosp.)lll 


ib. 


Mncedo Tode 


UI. 


310 


uigrican*. f^cfimidt. 


ovalis Tode. (oviila 


inse 
ctonim) 


ni. 


311 


jiereniils Pei's. (ori 


D ill 


111. 


ib. 


StHbum Tode. {Hyiitopho 
ra ('<[i>iiia) 


111. 


3l5 


ASCBOE Lnbil/ard 


II. 


■2S^ 


nil.ra Labill. 


u. 


ib. 


ASKIMOTRICHUM. 


Cord 
ag^um Cord, (Gliotr. os 


' 


«iH.».) 


III 
ASPEilGILLtS Mich. II 1, 


:m 


ra»di<lii8 /.it. 


m. 


:t85 


(errugiileus Lk, 


iit. 


:ifi7 


flsTnB Lk. 


nr. 


:t8fi 


glaocns £*. 


III. 


3S5 


^obt>sus Lk. (Asii 


ma 
ximnB -(./-. 


IIL 


an7 


fctiMDB Ll: 


lil. 


JI88 flrntcirj) ii- 06^. (Syzj-ffi- 
lei megalocarpiiB) 111, 329 
— Lk. Spec. (dsperg. 
mBsimns7) 111. 387 tHyc<An.nchc Lk. 111. aau 

«WRJiaTtermws //A'. (Bolrv- 

lis ovtiliferal) 111. 394 
peniciUnius Gi-eii, (Mo- 
' '«dUa peaiciUitta). lU. 4}0 p n riiiire o fuicns 4 

ineiiii. 
qundrijidua Lk. (Bo 

nmbellala) 
rncemosus Pers, (MonHta 

racemosa) Hl. 4lt 

' roseu=i Lb. IH. 386 

simplex Pers, (Monilia 

.liKilafa) "1. *'* 

vireua Lk. »1. 3S7 

Aspii:HOTRiCHUMl.i.Cmj- 

celia ox ip»»-) 
ASTEROMAWec. (Libert 

iiiSocLinn.Par.T.)!!. 601 
Alehemillae Greo. El. U. 152 
alrntum Chev. El, IL 153 
Brassicae Cheu. El. 11. ib. 
Campanulneliec. (Dothi- 

(lea Camiiaimlae) 11. 562 
neiiwiae Dec. (Dolhiilea 

asleroma c.) U. 5til 

Fiigi Dec. m. 1. \^ 

Fraxini De.c, (Seplorio 

I'raxini) El. 11. 11 

iMureolae Clieu- El. II. 153 
maculans Itudolph. (A, 

utini) Linn. IT. Jt7 

Padi Jiec. 11. fiOi. El. H. 151 
riiyteumae liec. (Duihii(, 

Krellaris I1.560.7.)nn.ir.ll7 
Pol^onati Dec, (Dotb. 

Asteroma n.) Jl. 560 

Rosne Libert. El. 11. 151 c. 
Wmi Gvev. El. II. 152 

? TiHae Hnd jy»m. IT. 515 
fioltte Dec. (Dolh. Afite- 

rouia b.) II. 5l>t 

XaiUkn Dec, (Dothid. 

Xdiilhii) U- 562 

ASTEROPHOBA DUtm. 

lU. 205 
Agaricoides Fr. Ut. ib: 

Lycoperiloides Er. Ul. 'iM 
— Diitm. (Ast. Agari- 

coides) lU. 2115 

PbjsBTOuies Er. UL :U)« ] m ASTEROSPORIUM — AUKWrLAR! 

. _ ^o'. P- I -_ 

I ^ichiotites Fr. fAst. Ly- cnryophylUn BuH. (TeL'l 
■ ooperdoiileg fi.) III. 1'06 terrKstris) 1. 431 

Aatekosfohium Kuns. ' —Soii-. (Thel- laciniata) ib. 

PJHq^winnni K, (SlUboBp. chafi/iceaBory.(Thel.Ko- 

m • asterosp.) IIL 48+ rjana) tJnn. Y. 528 

^^lhelin Pers. ( Mj^celi.i ( Corliim (frev. (Mer. Co- 
HviBenouijcet. ) III. ( riiiin.) 

eHrmn Pert. (Thelephora ; cineren Sou/, (Thel. riifa) 
■iilphiirenl. El. I. 159,JI)4 K/. I. 187 

"■ " cornen Ehriibg. (Exidia 

corneal II. 222 

corriignia ■^ow, (Phebia 

corlicalis HiUl, ( Thel. 

C|nercina^ I. 44a 

crispnta Schum. (Cantha- 

relliu crispns) I. 44l m-^idermen fern. El. L 
E tpipitylln Pers. (TheL epi- 
k phjUaj, JE^ 1, ^l^ 

W3aiiiigiiiosa Pers. (TheL 
1 lactea) 

f.we/mn Pers. m. \. ■lOH 

h oehrncea fers. (Th. ra- 
I (lioM). . £Z. L :07 

I ttUicum Pers. {Thel. erol- 

■ — 1) m.i.m -... . . . 

Fers. (Phlebia ferruginen llul/. (TheL 
TsgB) £1. L l,>5 rnbiginosa) 1. 4JI> 

tUrigosa p. Pen. (Thel. gluiidif/asiiff''rhlbg.(Exi- 
T hjsgoides}. £i. 1. |(I6 dia gluiutnlosa) £1.11. 35 

I TVtri i^era. (Thel. areo- ?((et(s Soiv. (Thel. hepali- 
r lala! !) El. 1. 1<)1, S2B cai I. 4a9 

^ ay^Ane Pcfs. (Thel. Tj- Wncmn .Soh/. (Thel. pnr- -i\ 
phae). H. 1. ib. piirea f.) 1. 440 

veluiinn Pers, (TheL Te- mesen/ericnPeM. (Phlebia 

Inlina) £1. L 20a ineseiit.) El. l. 154 

jtTUj.cTiuM I.k. Hicotinna Boit. ( TlieL 

cilialum l-k. (Tolutcna tabaciua) l. 437 

cjliat.) III. 4R7 ainracea Uory. (TheU 

I ttHunceum Schm. el Ase. Boryana) Linn. V. 5-9 

■ (Slilbnm oliTac.) 111. ,30(J PnfiiGreu.fTbel.corrngat.) 
Emtbasier. I^k. (Stilbnm pallidn Schum. (Thel. o- 

B gelatiiioBiiui) 111. ib. chroleiica) L 4*0 

{SLthxctobolitb Tode II. papyrina Sow. (Mernl. 

;i05. H. U. 50. cfr. m, serpens) l. ih. 

\itbiquitarius Tade. (En- ' pecsirtens Sow, (Thel.pur- 

Inmog:.) 11. 30f>| piirea) I. ib. 

At7nictri.ARiA Bull. •) \phosphoren Som, (TbeL 

(Theleph., i|nam ctr,) ' coerulea) I. 202 

tfuraniiaca Schum, {Te- .phyiacteris BuJh (TheL 

lepbora hirsnta) 1. 4.1!( biennia) 

- SoU). (Thel. sangui- \pulaeralenla ■*. 

lea Var.) I. >b> I palveruUnt, 

^ Ortin» refarowwni m1 ntilwwdBM. AZOMA -^ BOLETU.'!» BUtB.) i. 4.19 

— r, Bull. (Tliel. spa- 
ilkea) El- I. 176 

— ;. Butl. (Thel. |nir- 
pur«a) 1. 440 

Sambuci l'ers. (Rxidia au- 
ricnla Juitae) JI, ■122 

— Gt^. (Tliel. sambnci.} 
^amhucinu Mnrt. (Exiilia I 

Anric. JuilaR) II, i'i:i 

„ saneumolitiil n Gce n . { Tlie I. ) 
'ittbadna Sow. (Theleph. ^ 
' . tabacina) I. 4:i7i 

tremeUoides Butt. (Phle- 

biaine3euterica).£7. 1. 154 
AzoMA. Carda. 
JUe/miiiifiosjiorioides C. 

(Cla(loB|). herh.slatOIH- 

V, :»iO, 371 
AZT6ITRS Fr. III. .130 

iJUoiiireotii Fr. III. ib. 

iB.ACTRlD1tiM Kze. III. 4:i:( 
ICBiididuiu K..<^. 111. 4:<4 

gfcsnieiiia A^s. 
flsTnm £^c. 
ItATABREA Vcrt 
<X>hallo)(lex Pers. 
Slereuii /-V. 
BLEBINORIA Jr. 

IROLBTUS (.. L :!S5. E/. 1, 
•ttbietinus Cuatin, (Poljp. 
■lereoides) El. 1. 94 

— Dec. (Polyponis a- 
inor^ihua) El. I. m 

— Jiicks, (Polyp. abie- 
diinsj I. ;i70 

ttcanlfioides Htill, (Polyp. 

{:igiiiileiiBt i. 35li 

ttauntm Willd. (P0I711. 
a<tasinsj 1. 363 

^p.fers. (PoIjTi, criBpnB 
aer«u« BuU. 1. 3!I3 

nescuH Schwitz, ( Poiyp, 

El. 1. 99 1 T»l. p. 

aesihius StotlerO. (Bolet. 

eiliilis) 1. 392 

agaricoides TAuib, (Da«- 
' (lalea Thunbergiij I. 33.» 
^4g:<ci-icum All. (Poljpor. 

olticiunlia) I. 3i)5 

ttlhidus Pers, (Polyp. 0- 
TiuHi b) I. 34« 111 


ib. 


111 


43,1 


111 


fi 


UI. 


7 


111. 


7 


111. 


47'j: 


111. 


ib. ' — ff^nhtenb Lnpp. (Po- 

lyp. pallesceus) E/. I, M 
alboalcr ScAicis. El. 1. l-:!7 
ulliua liolt- ( Daedal. aa- 

ligua) . I 3:17 

— Schaeff. (Polyp. bo- 

realis) I. 366 

alneus Pers. (Polyp. ra- 

dialus) I. 31^3 

tdiUnceus Fr. (Botel. fel- 

leiis d.) I. .394 

amnriciiMs Pers (Polyp. 
I imbricatiEir) I. 357 

amarus Pen. (Balet cy- 
I auescena) El. 1. 138 

I aiigulaiua Schum, (Polyp. 

>:ouatus a) 1. 36S 

angiisiaius Soie. (Daeda- 

lea aiiffiistala) l> 33S 

annulitrius Bull- (Botet, 

liileiis) I. -186 

anniilatus Fl. lian. Pers. 

Schum, (Bolet. liileiia) 

1. 3»fi. El. L 1-'J 
— Schneff. (Polyforiia 

Ddoraliis a) 1. 3T,> 

appendicuiatus Schaeff, 

Ibrinalloletiedulis) 1. .3!^ 
appliinatiis l*BI's. (Polyp. 

(Iryedeiia) I. 374 

arboreus Sow. (Meriiliiis 

lacriinans) I. 3'Jtl 

arcularius Batsch. (Po- 

lyp. arcularius) 1- 343 
asbesiinm Scop. (Fistuli- 

11B hepalica) El. 1. V28 
iitrofuicusScltMff.ifioijp. 

versicolor.) 1. 369 I 

I 56 BOEETCS I badins jFc. I, ^2. El 1. i^fi 
- Pefs. (Poljp. Tarius *) I. 35'. Vol. I.. I 
ati-orufusScfiaeff. (Poljp. cnlceolnrius TiuH, {Poljt 

Tersicolor) I. 31)9 variiis h.) l. Aiii. BiTl 

avraniiua BuTl. P«r».(Bo- calopne Pt^s. 1.399 

lel. scaber) 1. 3Ui.Iil. I- 12T Crtnni/KOT/jJuJ-.CPoljp-)!. 3ie 
^ Schnfff, (Poljii. va- \ caiididus Roth. (Polm 

riiia a) I. rsi I caeaios b.) ^ 1. 3« 

Hureus Schaeff. (Bolet. —^P^i.s. (P.Tariiis.jE/.l, ',i 

granulatus) I, iSWT ' cnrhithliicus l'ers. (Poljp. 

auriformis Bolt. (Tbele- I BiibaqiiamosuH) I. 3« 

_ phora jiirBUta) ___ 1. 4:i9 caroHiiiniius ff'all. (PffU) __ | 

cnrpiiteiis .Soie. (Polrp. 

adiisKis b.) 1. M 

castuneiiH lliill. 1. W. ■ 

— f/'tber, (Poljp. In- 

ci.1.,9) i.ial 

caudiciims Schm-ff. (P»- 1 
lyp. 8ul|>hureu8) L 3Wl 
_ ««r. 1. ■'^cop. (Pt>I)'p. I 
sqiiamosns) L 3* 

— var. 2. ■'^cop. (Polyp, 
Biil|.hureus) I..W 

ceilarls ChiiiU. (Poljrp. | 
drrailens b) El. I. l«j 
I ceffM/osiM J^/.ZJrti. CPoljT^ 
TiiIkb"») I. .Irtl. K/. I.1W 

— Liiilhf. (Poljp, «il«l»- 1 bcnioinus Tf^uhlenh. (Vo- 

lyp. heiizoinus) B/- I. 100 
Bciula Schu-ni. (Bolet. 

paraaiticuB) Kl. I. 126 
httuIinusBuli. (Poljp. be- 

tiilinus) I. 358 

bieniiis liull. (Daeilalea 

hieQuis) L 3,12 

— Sow. CDaedal. bioiuiis 
/9.) r. 332 

boviuaa l.ii'r.'1.3aS.Ki(,I. 126 

— Baisch. (BoIeL ffraiiu- 
latns) I. 3S7 

— BoU. (Bolol. luridiia 
h.) I. ;wi 

—ScAiw^.fBscaherf,)!. 394 

— .Schull. (B. iiachjpns 
b.) I. 391 

— Schuin, Pl. Dan.. (B. 
aubIoinenloBUB> I. .'i(K) 

— Miiller. (liolet. edu- 
lisj. I. 393 

bravkyporus Fers, [Bok-1. 

lividns) Kl. i. i2fi 

brunitUis Pers. ( Poljii. 

bramaLia) I. 34y 

Su^iWwm flris. (Fistuli- 

na bepalica) I. 3Hti 

hulbosm Schtieff. (Bolet. 

ediJis) 1, 392 

byssinus Schrad. ( Poro- 

Iheleum iimhriatuni)!. 306 
cnr.iftfs Schrad, (Polvp, 

■•—^ i. .16(1 cepa Tliore. (var. BoleC 

aerei) I. ^ 

ceralophora Hoff»*. (Po- 

lyp, odoratus 1»-) I. S}i 
cervinvs Schu/n^. (Polni. 

cervinuB) Kt. I. ¥' 

chianacm Fr, (Bolet. •«■ 

ber ai I. W 

cA»yse«l/imwi«ufl.(Bol«(. 

BublomeiiloBus ) L 389 
ctV/rtdw /■/. i^nn. (Polyifc ,, 

brnmalis fo.) I. ^ 

cinereus Pcrs. (Bolet. floc- 

cu|<ua) 1. 3M>. £/. 1. tl' 
oiinnabarinus Jary», (Po- 

Ijp. ciiinabariuus). I- 371 
cianmomeus Jacq. (Polyf. 

pereuiiit) t «' 

— Sc/iv»t. (BoleL lini- BOLETDS ST Tol. p. 
drcinnnsA^S. (Bo1«I. ha~ 
Tinns) I. 388 

— Pers. (Boler. ffrsnn- 
lattis) 1. 387. £7. I. 126 

citrintts Plan, (Polyn, gnl- 

].hiireus) I. 357 

toccitisits 'iBuU, (Polyp. 

(innabariuiiB) 1. 371 

eoefuleiis Schum. (Poljp. 

fuinosus) 
coTlariiis Pe.rs. ( Bolet, 

Greviilei) 
cWitnunis Btill. ( Bolet. 

■nbtomeiitoaiig) I. 390 

concentricus Schum. (Po- 

lyp. adustiis) 1. 364 

cotichntus Pers. (Poljp. 

couchatiia) . I. 376 

COnchiJer Schwnz.. (Po- 

Jjp. conchiifeij Et. I. 
confluens A. S. (Poljp. 

conflaens) 1. 355 

— Schum, (Poljp. por- 
enuis) I. 350 

confrtigosus Boll. (Dae- 
' dal. coufragosa b). I. ; 
coastriclus Pers. (Boletj 

Gyenescens)1.395.£7.I. 128 
contiguus Fers. Syn, (Po- 

Ijp. contiguua) I. "■- 

— ^. A. S. (Polyp. se- 
rialis b.) £1. I. 93 

mnvearua Betz. (Bolet. 

scaber) I. 394 

coriaceua hatsch, (PoTjp. 

zoDatns) I. 371 

^ Huds. (Poljp. snl- 
^ureus) 1. 357 

— Scop, (foljp, peren- 
niK) 1. 350 

corlinatus Pers. (Bolet. 

Jnteus) I. 386 

erasnpea Schae^. (bolet. 

■nbtomeDtoBua) 1. 390 

— Sc/ivM. (Bolet. eilu- 
liB) J. 39i 

crmeUa BuU. (Tar, Bo- 
let. aerei) I. 393 Tol.p. 
crispus Per*. (Polyp. 

crispus) I. 363 

cristatua Gouan. (Polyp. 
frondosns) 1. 355 

_P/«M. (Polyp, luci- 
dus> I- 353 

_ Schaef. ifoljp, cri- 
statuB) I. 356 

croceus Pers, (Polvp. 

Croceus) I. 36t 

■rrvtarum BuU. (Polyp. 
^ ptarmu) T 377 

— 'Schwi'- (uioustr. Po- 
lypniKricaulis. 4X1.109 

— hiioruiid. (Polyr». Be- 
rialis e) £2. I. 93 

cupreus Schaeff. (BoleL 
siihlomenlosiis) 1, 390 

cuticularis BuU. (Polyp; 
tntlcnlaris) I. 363 

cyanesceihs Bidl. I, 395. ,'erennis) 
decipiens Liljebl. (Polyp. 
abielinns) I. 370 

— Schrad, (Daedalea n- 
nicolor) I. «7 

dccurrens Sckum, (Bolet 

iDtens) I. 366 

dtforniis Schaeff. (Polyp. 

Fr. mscr.) I. 352 

deatructor Schrad. (Polyp. 

Jestruetor) 1. 359 

dimidialas Thumb. (Po- 

Ijp. lucidiis) I. 353 ' 

discoideus Dicl:s. ( Dae- 

dalea siiaveolens); 
distoilus Schiom.. (Polrp. 

diatortns} £1; i. 79 

dryadeus Pers. ( Polyp. 

drjadeus) I. 374 

dubiiis l'lan, yp.abie- 

— Ret^. (HeruUna cris- 
pstus) 

dnlcif Pers. (Bolet. edu- 
Ii>) fil. I. 1=7 99 BOLETUS Vol. p. 
laieralts Bolu (Polyp. 

yarias c.) 1. 352 

latus Sow^ (Poljp. mol- 

Inscos) El. I. 122 

lepiocephalus Jacq, (Po- 

lyp. leplocephaliis) I. 349 
leucomelas Pers, (Poljp, 

snbsqtiamosns 7«) I. 346 
leucophaem Vers* (Bolet. 

scaber) Linn. V. 701 

leucopodius Pers^ (Bolet. 

scaber b.) • 1. 394 

leucoporus HoltnsJc. (Po- 

Ijp. perennis) I. 350 

lilacinus Schumz* (Polyp. 

purpnrens) Eh I. 118 

Ungua cervma SchranJe, 

(Polyi). srtlphnrens) I. 357 
Hpsiensis Baisch, (Polyp. 

dryadeus) I. 374 

liyldvLB Bull. I.SS9. Ehh 126 
lohaius Schrad. (Poijp. 

sulphureus). 
lucidus Leyss^ (Poljp. In- 

cidus) I* 353 

luridus Schaeff. I. 391 

iuiescens Pers» (.Polyp- 

Telntinns b.) I. 368 

Inteus L. 1. :h86. EI. h 125 

— Boli. (Bolet. subto- 
mentosus) I. 390 

— Grev. (Bol. Grevillei) 

— Lumn. (Bolet. flavi- 
dus) ^ I. 387 

macrorlnzus Achar. (Po- 
lyp. Vaillantii) I. 384 

marginaius Pers. (Po1y]>. 
marg^inatus) I. 372 

maximus Broi. (Daeda- 
lea niaxima) I* 332 

— Schum^ (Polyp. squa- 
mosus) ^ !• 344 

medulla panis Jacq. (Po- 
lyp. medulla pauis) T. 380 

— Sow. (Polyp. Vail- 
lantii) EL I. 122 

— Sw. (Polyp. mollus- 
CHS). I. 384 Vol. p. 
meduilapanis var^ AucU 

Polyp Tiilg^aris) L 381 
melancpus P. ( Polyp. 

melauopns /?)• 
memhranaceus Sw» (Po- 

]yp. membranacens) l. 370 
meseniericusSchaeff. (Po- 

lyp. gig^antens) 1. 3tf 

microporus Stt\ ( Polyp. 

microporns) 1. 336 

miniatus Libos. (Polyp* 

miniatns) 
miiis. Fers^ (Bolet. bovi- 

nus) EK 1* Iti 

moUis Pers. (Polyp. mol- 

lis; 1. 3« 

— /S. A. S. (Polyp. 
frag^ilis) JBI. t • 

moUuscus Nees. (Polyp. 
species) L 38l 

— Pers* (Polyp. mol-^ 
luscus) i. ik 

mucidus Sprenq. ( Mi»- 
cela) K7. 1. i« 

— Pers. (Polyp. inuci- 
dus) L 33; 

— Scop, (Polyp. alliga- 
tus) JE/. L * 

muhicolof* Sc7taeff.{Po}yp. 

zonatus c.) L^ 

mutahilis Schrad, (Bolet 

pacby])us b.) 1, 311; 

— SchuU. (Bolet. luri- 
dus) 1. d* 

nigrescens Pall» ( Bolet 
luridus) L ik 

nigromarginatus Schwnz, 
(Polyp.hirsutnsOML » 

nigropurpureus Schwnz, 
(Polyp. isabelliuu8).£Zi 

I. 88, 1« 

nitens a. Baisch» ( Polyp. 
sulphureiis). 

— fi. natsch, (Polyp. 
Michelii). 

— y. Baisch. ( Fisfiliiia . 
hepa(ica) BOLETCS Vol. 11. 
eV/fM.t Skkuini. (Polyp. 

gilviis) El. I. lOt 

gossypmvs Pers. (Poljp. 

strobilaceus) 
;rrauiilatas i- Pr, \ !■ 387. 

El. I. 126 
graveolena Schmtz. (Po- 

Ijp. KraTeoleus) £?. I. 79 
eregnrias Fl. Dnn. (Bo- 
' lel. boviiniai I. 3ft8 

Crevillei KJoitsch. Lhin. 

Vll, 198 
gutialua Pers. (Botet va- 
rifeatns) E/. 1. 126 

■ gy-rosus Pers. [Bolel. si- 
Blolrema) Et. I. ih. 

hepaticus Huds. (Figtiili> 

na hepaiicB) I. 39B 

hetefachtus Boll. (Poljp- 

beteroclitnsM.I-tM.iiY.I. 79 
hipfocrepisSchrank. (Po- 
Ijp. igniariiis) 
.. hirmiius Schrad. (Polyp. 
hirsntuB) I. 367 

— Scop. (Polyp. Iwspi- 
<tus) 1. 362 

— Baisch. (Polyp. les- 
Bnlatiis) 

hispidHS Bull. (Polyii. 

hispidns) I. 3fi2 

hybridus Soui, (Polyp. 

fragilis TSr. ?) 
hydnaiinus Bosc. (Polyp. 

hyduoidea) 1.362. £?.!, 107 
' hydnoiiies Sw. (Polyp. 
' hy<l"oiUes)l. afia.KiJ. ib. 
hypof rii ieriJormisSchra itk. 

(Pulyf>. bnnnalisa) 1. 348 
• ■ '■s/,.(Polyp ■ Voi. 18) I. 37. — Loiir. (Pulyi». P»ir 
ilaiii; I. 3/7 

— Fl.Dan. Pers. (Polyp. 
iiiarginslus) E/. I, 106 

— Scop. (Polyp. foiiiBn- 
larins) I. .174 

•bi^ "'V. (Daeilnlea 


yibboa.) I. 340. iH. U 70 imbricnlus Bult, (Polyp. 
iinbricalaH) I, 35T 

— Scop, (Polyp, versi- 
color) I. 369 

— Sou/, (Polyp. eiB^"' 
teiis) I. 3S6 

impuber Sow. (Polyp. ni- 
(lulans var.) I. 963 

incnntaiuji Pers. (Polyp. 
incaniiiiiis) 1. 37') 

— Schuin. (Polyp, abie- 
liiuis)!' I. 371 

iiijiiitilib itliform is Pers. 
(Polyp. inclauopus) f. 

347, 348 

— lialsch (Polyp. per- 
ennis) 

wjundibulum iiolh. (Po- 

lyp. perenuis) I. 350 

iitauiiuuis Schrnd. (Bo- 

let. ^rnuiilains^ I, 387 

iniYbncFus Sniims. (Po- 

lyp. froii(Iosns) I. 355 

invcrsus ViU. (Polyp, 

voIeEiris) I. 381 

irregularis Soui, (Polyp. 

amorphas.) L.inn. y. 701 

— r7// (R. slroliilaceus?) 
isabeUin usScHwm . ( Poly p, 

iBabelliuiis) El. I. 88 

jiif^fnndiints Schionz. (Po- 

lyp spissns) El. I. m 
Jiiglandis Bull. ( Polyp, 

siiiminosiis) I. 343 

Kaliii Ehrenb. (Polvp- 

xaiilhopiia) 'l. 505 

labyrinlhiformis lluJl 

(DacdaleacoDrrag^flNMJl.aSS 
laccatus Tim. (Polv[i. 

Iiicitlus) 'l. .153 

lacrimnm Tfiilf. (Merti- 

lius Incriinaiis) 1. 338 

InclifluusWilh. .Sow. Pera. 

(Bolet. graiiulatus) I. 

387. Liiin. V. 701 
's Jmq. (Poljp. ot- ficiuati») l.»K5 m BOLETUS Vol. p. 
laieralts Boh. (Polyp. 

yarias c.) 1- 352 

laius Sow, (Poljp. mol- 

Inscas) EL T. 122 

lepiocephalus Jacq, (Po- 

lyp. lfcptoce])halns) I. 349 
leucomelas Pers, (Polyp. 

snbsqiiamosns y.) I. 346 
ieucophaeus Pers* (Bolet. 

scaber) Linn^ V. 701 

leucopodius Pers^ (Bolet. 

scaber b.) • 1. 394 

leucoporus HolmsJe^ (Po- 

Ijp. pereniiis) I. 350 

Itlacinus Schtinz* (Poljp. 

purpnrens) EL I. 118 

lingua cervina SchranJe, 

(Polyp. sitlphnrens) I. 357 
lipsiensis Batsch, (Polyp. 

drjacleus) I. 374 

liyidus^w//. r.389,M.I. 126 
lohaius Schrad. (Poljp, 

snlphurens). 
lucidus Leyss^ (Poljp. In- 

cidus) I- 353 

luridns Schaeff* I. 391 

iuiescens Pers^ (.Poljp- 

Telutinns b.) I. 368 

lutens L. 1. :h86. El, h 125 

— BoU. (Bolet. subto- 
mentosns) I. 390 

— Grev. (BoU Grevillei) 

— Lumn, (Bolet. flayi- 
dus) ^ I. 387 

macrorhizv-s Achar. (Po- 
Ijp. Vaiilantii) I. 384 

marginaius Pers, (Po1j]>. 
marg^inatus) I. 372 

maocimus Broi* (Daeda- 
lea uiaxima) I. 332 

— Schum, (Poljp. squa- 
mosus) 1«. 344 

medulla panis Jacg, (Po- 
Ijp. medulla pauis) T. 380 

— Sow, (Poljp. Vail- 
lantii) EI. 1. 122 

— 5«;, (Poljp. mollus- 
cus). I. 384 Vol. p. 
meduilapanis var» Auct. 

Poljp vnlffaris) I. 381 
melanopus P. ( Poljp. 

melanopns /?). 
memhranaceus Sw, (Po- 

1 jp. membranaceus) l. 370 
meseniericusSchaeff, (Po- 

]yP* giffanteus) K 356 

microporus Sw, ( Poljp. 

microporus) 1. 376 

miniaius Lihos. (Poljp. 

miuiatns) 
miiis. JPers^ (Bolet. boyi- 

nns) Eh 1. 126 

mollis Pers, (Poljp. mol- ' 

lis; 1. 360 

— /5. A. S, (Poljp. 
frag:ilis) EI. h 86 

moUuscus Nees. (Poljp. 
species) 1. 384 

— Pers. (Poljj). niol-^ 
luscus) i. ib. 

mucidus Spreng^ ( Mis- 
cel») El. 1. 122 

— Pers» (Poljp. muci- 
dus) 1. 382 

— Scop, (Poljp. alliga- 
tus) £/. 1. 78 

muJiicoior ScJiaeff,{Po\y\y. 

zouatus c.) 1. 36B 

muiahilis ScJirad^ (Bolet. 

pachj])us b.) 1. 391 

— ScJiuU. (Bolet. luri- 
dus) 1. ib. 

nigrescens Pall. (Bolet. 
iuridus) 1. ib. 

nigromarginatus Schwnz, 
(Poljp. hirsntiis 1)El. 1, 93 

nigropurpureus ScJiwnz, 
(Poljp. isabeliiuu8).£/. 

1. 88, 118 

niiens a, Baisch» ( Poljp. 
sulplmrens). 

— fi» naisch, (Poljp. 
Michelii). 

— y. Batsch, (Fisttlina 
hepatica) / Vol. p. 
sislatreinoiies A. S. (Po- 

lyp. Schweinilzii) I. :i5l 
aahdtta Soui. (Bolet. eiln- 

lia velnstiis) Untr. V. 701 
Boloniensis IJec- {Poljp. 

■vlonieuain) I. 365 

mil^ulalus Kanth. (Poly- 

Lpori Bpecies) El. I, 77 
-Upongiosus Kig/hf. (Poljp. 
hispiilus} I. J63 

— l'erii. (.Poijp. ajioii- 
gioRns) I. 377 

MftatiiosM Huds. Schiim. 
,t Q^olTp. sqiiHinaaiis) 1. 
■^ .• m, -iH. Jit. 1. 73 

ttyvnrpoai/s Per/i. (BoleL 
l«-^lirobilaceii8) Et. I. 127 
j^dMlatUs Sqw. (Polvp. 
^- qiHmens) 1. 358 

fMKiptieits Pers. (Polj-p, 
9 slipIicDS) 1. 359 

tfmir-igosiis ■'ichuli. (Poljp. 

Jgiiiarina b.) I. 375 

MlrebUaceiis Scop. BL 1. Vil 
robiliformis Aucl. (Bo- 
let. ■IroIiilaceuR) 
•■wuitueolens BttU- (Daedal. 
snaveoleiis) 1. 338 

— i.{Polyp.oiloi-iis)£''.i. 90 
' — Wulf. (Polvp. aua- 

veolena) I. 366 

titbei-osus Bntsch. (Poljp- 
adiistiis) I- 363 

» — Bolt. (Polyp. suave- 
!►. oleos) I. 366 

mberosus BuU. (Deedalea 
. aiiUiarili) 1. 335 

— L, .iiMC. ed. t, (Dae- 
dalea gibbosa). 1. 338. 

cfr. El. 1. 89 

— ■mec.ed.l.Trvlf.iVo- 
\yn. betuliiiua) I. 358. 

El. I. 89 

— W"^- wps. {Poljp. 
»piuiieii8) Kl. I. 84 

kaubnquamosuii Koefp. (Po- 
im.igHf. KfiittiuoMUtj 1. 343 TCS 63 

ToL p. 

subsmtamosiD L. (Polyp. 

subsquaiiiosiis} 1, 348 

substrictus Boll. (Polyp 

species) J. 352 

subtilis Schrad. (Porothe- 

leum sablile) 1. 50S 

snbioinentosiis I.. j. 399 

— Bolt. (Polyp, peren- 

subvescus Schrnnl; (Bo- 

let. liiriJns) 1. 391 

auJphureus BuU. (Poljp. 

sulphnrena) i. 357 

superficialis Schumi (Po- 

lyp. vilkola ^.) El. 1. ii5 
aupinus SiV. {Polyp. sh- 

piuus) ,, 3,e 

sutorius Scop. (Polyp 

belHlinns) £^/1' gg 

ieHtur lloll- (Polyp. an\- 

leiiuis Hook. (Polyp. gi- 

neubiB). 
tcreelris Bcc. (Poljp, (er- 

restria) I. 383. El. I, 122 
terrestris Sowerb, (Polyp. 

boinbycinus.) 

— Pers. {Polyp. flanciii- 
noleniiis,') 

terreus Schaeff. ( Bolet. 

ealopiis) 1. 390 

teslaceiis Fcrs. (Bolet. 

cyaiieacens W El. i. 129 
theiephoroidesHook: (Po- 

lyp. sp.) 
trichocephalus Ehrnbg. 

(Polyp. bninislia) 1, 343 
iriqueier Pers. (Polyp. 

cuticularis) £ 363 

Tiiberiiiler Jncq. (Polyp. 

Inberaster) 1. 34^ 

tuiercuioms IJec. (Polyp. 

Inberculosus) 1. 380 

tuherosua Pers. { Bolel. 

edulia) 1, 39^ 

— Schrnd. Schuni. (Bo- 
let. iuridns) 1. syi Vfll.p.j . T«Lp, 

•puBpffertje Schunii. {Vo- . .fefOHc/t^h Spreme. .(Pa- ■ —Jiicnfui .ScAwn. (Palyp. 

TiUg9ris.>-- - I. 381 

vltnarim» Sow. (Polvp. 

bIidsHds) I. 3t\b 

titahtSTtttmM PrrM. (fotyp. ■' 

iniifcellBtti!) .1) I. 355 Mint*Hcus Scop. (Poljl 

melanopiis ^,) I 

mwtMtms Pen- (Boler. 

nltilia) &. 1. \-£i 

wndulaims SchwmiL. (Po \jii» 

■ndalatas} £3. l. 87 

mmsulatus liull. (Poljp. 

foinenlarinsj ■- 374 

r. (Poljp. wcolor) ' I. 368 

- &:h<i,ff. /ToNp. ul- 
diilajis) r. 3«? 

~Sc(.-,. Polj p, zi>iis|ii«)L:je§ 
villo-.i'.J/ud>. PaWp.TuM--,-' lyp. bnnnalis a) L 3« — .ftff.'PMvii.vin6tiis)i. jft' 

i^iciM «cqp. (Poljp. •■-"-"-■ ='-'■ ™->^- •■ 

pii» ^,) i. ib. •■> . 3T5 mnicalor BuU. (Daeilalea 

unicolori I. 'm 

wshnis lAti. {PoljP- nr- 

siDos) 1. 361 

yaieamtU Dec. (Poljp. 

VaillaDlii) 17 3?4 

vaponcrias Fers. (Poljp. 

yBporarioa) I. 382 

-rarie^tniSw.l.38a.£7.f. 12H 
— -Sekarff. (Poljp- >ici- 

Au) 1. 353 

— &>i».(Pi>ljp Tario» a.)l 352 
varius Pers. (Poljp. Ta- 

riDB c.) L 352 

velafus Pers. (Boiet 

▼!(!■■} £!■ I. 123 

veltttinut Fl. Dan.^chuM. 'r^Jneus Sc^icnz, (Potjp,'' 

Tirgineus^ ^'ft. ^^ 

vi.scidusL.(BoULnea'b&i}t^9t 

vileflinus P^s. ( B ofetT™' 

pacbvpns) f. riSi 

— «cAirns. (Pdlj-jj.viiel- " 
liniis) E7. 1. Jfr 

— J5«bcA. (Bolel,.!^^, , 

vuTpinut hittt, rPolyp- '' 
»Hlj,.ngs) tM 

iMiiatus JVees, {PolTp.' ' 
zoiiams «,) ' T; ^fij PoijV- -- , 

— • ftrs. (Poljp. Tclm- 

tinDs) 1. 368 

^Plim.{V oljp .U nnf D ■) 
— Sow. (Poljp. hispi- 

dos) 1. 362 

veriticeut Brot, {Poljp. 

IncidDS) I- 353 

vernicoius Berger. (Po- 

Ijp, iDcidui) ' I. 353 ennis). 

pora, ubi .J>. (Cjtl*-^ , ^ 

sruRiLM thrdd 

Cord. (Sl^hj- ■ 

diffnsam) llf. 39X 

SOTRYTIS Pers. lU. ,193 

aciiibinm Perf. UJ. 400 

Sc/ium. m. 3*' dijfus agai a U.: (Dacijli- 

' ;id«B}lU.4lS^404; sllochroa Li. III.^^oS 

alri-ta Fr. IB. 5» 

aur.mliaca Zi, {Sporolr. 

aureuui) III> 41*} 

bicolor Ui. Ul. 401 

— Pwa. {SUchjUdiiuu 
bicolar) IIT. 391 

CBDa Schm. et. E.uns, lU. .<t$7 
ct^ala Pers, ih 399 OAtfOHA — CANTHAREttOS ToLp. 
rvbtfn A- S. fSporolr. 

cinnabarinam) ill. 41S 
rufifiea Cheu. (fonna An- 

Ibinae flammeae?) 111. 383 
sanguinen Sw. (Hjpoch- 

niiB nibraciiicliia) 111. 269 
UOfaria Fl. D. (Peuicil- 

Iinmcnisiaceom,^.)"'- *<^ 
leptica Aiii:l, KtU <Aij- 

lenn. cellans *) )lt. 329 
CUeoma Link. (Aecitliiim, 

Oredo et Ustilafo.) Ul. 514 
aikmeUaiim Sehutn, (E- 

pitea) 111. 510 

runosvm LinJe. 111. 437 

CS^Liciuu Pers. jtch. 

fPera Lichenesl) 
el«donucum^ch .(Sphaero- 

naema cladoniBCum) U. 537 
hattstellare Ach. (Sporo- 

c^be Calicioides) 111. 3*2 
heltphorum Ach. (Cory- 

nelia tiberaU) El, II. 
fHrfriMOtwffl Pers, { Siibin- 

clrina) El, II. 

v«Nm'cosum^cA.( Sphaer 0- 

aaemaven(ricaRum)ll. 537 
CALOCBHA Fr. I. 485 £1 

1, 233 ■ Tol. p. 

1.486 


corticali» Fr. 


E2. 1. 233 


delioata Fr, 


Linn. V. 533 


forcata Fr. 


I 486 


GloflRoides Fr 


I. 487 


Laul Fr. 


1. 48fi 


tnberoM Fr. 


I. ib. 


TiMOsa Fr. I. 


*86. Fl. 1. 233 


CALT88OBP0R 


CJM Cord. 


bicolor. C. 
Campbotrich 


VKEhrenb, 


fcfcofor. Ehrh. 


(Mvxotri- 


chnm bicoLor.) ' lU. 351 


unici^or Ehrb 


{Mjxotr. 


laiieolor) 


111. 351 


CampiosFori 


JM Link. glauca) 
Camptoum Lini, 
curvaium Lh. (Artbrini- 

um cnrTai.) 111. 377i i 

CANTHARELLCS Adams. 

i. aifi. £J. I. *! , 
albidns i^r, L 3l9 ; 

ulveolaris Fr. ( FaToli 

speciea ! ) I 322. El l. 45, 55, 
aurantiacug/)'. I.3l8,£;.l. 43, 
anriicalpinm Fr. El. ^ U 
brachypodeH Cheu. S. 1. 5a 
brjophilug l'r. !■ 32& 

candicana. livh. (Cniu- 

ciff.) • 

abariua Fr. I. 318. £1.1. 50 
cinereu» Fr. l. 320 

clavalnH Fr. L 32« ■ 

cornucopioides Fr. \. 321. 

El. I. 61 
crispni Fr, 1, 323. £2, 1. 55 
cncnlHtus Ouby, 
CupularisFr. ( Ag-, a ppli e.)I, 

325. £7. L 58 ' 
edtilis Pera, ( Cantb, ci- - ' 
barins) ■ 

fimhriatus Weitim. fThe- 
lepbora nndulata) £1. 1. 164' 
isilis Fr. t. 324 eifr. II. 201 
flavescens Eam, ( Canth. 

cibari(iB) ' 

^aleatus fr. 1, 324 ' | 

Kunthii Chev, (Ch. pnsil- 

Ins) m. I. 53 ' 

lcTis Fr. I. 324, El. 1. 55 
lobatita Fr. L 32,^. £7. I. ib. 
lotescensFnl.320,504,E/.I, 50 
elanoxeroa Desmttz. ' 

nscijenn8r>-.1.323,£?.I. 55 ' 
uscornm£V-.I.3a5.£?.U 55 
ochreatus JJub. (C. cor- 

Tiucop. p) 
odoralua Fr, Et, L 5l 

. Religuae fDBfOHe Vol. p. 1 Tol. p. 

pwiiltu /r. L 321. m. 1. 53 CtiMAlfeiUM Fr^ 11. 177. 
rerirag^ JV. 1. 354 1 J5». M. 20 

roieui fr' £7 I 53 -^'''«"'^^iiiy^C.ferTogiii.) 

■ „„.„«. ^,.lm.b:i «isi^i^s^R..,^;;,.'»» 

■palhiilatu» i^r. £(,1, 53 1 uaiiisAudrom.) II. 183. 
tenelliis *>■. 1. 325. «I. L 53 I jS7. IL 1» 

"Wiorai i>M6. (M. rioiac. I arcticiun fV. U. 1B6 

Pei-i.) 1-auciipsme Jr. It iSi 

lnlaefariiu(FpX.1l9.£y.l. 50 ' rupi;>'unt/>H&.CEzcip.Mper') 
■iinlKrnatuB Pw». i. 3t7 1 Hflliilae Ff. n. 187 

miduJatns Fr. (Theleph, ca[icnforme Fr, (Phaciil 

nndulats) L32i.f7. 1, 52, tfii caUciifornie ) IL 183, 
vielaceus Fr. I. 3t9 El. )L 131 

Xfmthaptts Duh. (Canth. Cephalanthi Fr. U. ISS 

luhesc.) ; Cerasi hr. II. ]79. El. IX. ai 

CAPtLi.ASiA Per.!. Lk. cUIorelliini f>. .E?. IL VH. 

(Mycelia PTreiiomyce- claTatiim Fr. U. 17» 

tum eic.*) U. 60.!. Ul. 266 CrHferitim Ff. El. U. 21 
CMdincoln Lk. (Dothidea dijforme (C. fiili^ilioa.), 
' hiinantia) K IL I25 Erlcae Fr. U. 188 

(^(»ne^*£<£. (dclinonema fnHa^ I'r, (Cenan». Ce- .Crataegi) £7. IL 

i grammica Pers, (Varii 
1 PTreaoujm.) £1. U. 125 
k nlgi^ Fera. (cfr. praeced.) 
< Caki>oboi,us ffHtd. 
albir.aas W>Vd. (Sphae- 

roholua BleUalHBf JL 310 
eyclopkorus Desmti^i. 
(Bphaerob. cjclopho- 
rnBJ a/. U. 52 

CATXCHXOSEkrenb IIL m ferriigin Caui . Coi-J. ChordoHlyloideH. V- 
CAULOGLOSS V M(GreT.*' 

fr. JU. 

elatnm Fr. JU, 

IransTcrsarium Ft; Ul. 
Cklldi,1bi». Buff. 
■ cyatAiformis UuU. (forma 
DaedaL helnlinee) 
— 5pw. (furma Theleph, 
hirantae) II. \m 

Fr. II. 167. 
Er. IL S3 
f.iligiuosani fr. Jil. II. 23 
bjpodermitnn Dub. fP. 

hjpod. Dec.) 
laminare Fc. U. 161 

pinaBtri fr. (Phacid. pj- 

nastri) II. 1S4. El. U. 13t 
liilhjuiu Fc. (Phac.iiiihT- 

um) U. 184. EL\t 191, 
Pruna&tri Fr. u. 130 . 

pulveraceiim Fr. IL I81 * 

i(uerciunmfi-.II.I89.iV,U, 23 
regnlsre *>■. /■"/. U. 28 

repandum Fr. El \\. Ib. 
KLbia yr. U, 179, i/. 11, ai 
.fiHfci 2>u6. (Excip. liubi) 
Bcriatnm Fr, (PhaciU, «e- 

rialum) 11. 185, lii. 11. 131 
sphfieroides liub. (lixcip 
sphaer.) ■ , •) Capm. Arundinii T. el C. Phylolatcaf fortan Dendi 
*■) CaBlagloua Otei. Ti4M«-fnb fQitiixa, ^^MF u Toi. p. 

^^I^WHti Bm.^llftplotricti.) 
«arnen Sckum. nr- 405 

ciiierea /"ct-s. III. 396 

clnertovir rws '^e, (Spo- 

rolt-.ciDertiorirejiN)'". 4"> 
cvnitilta Ff.. m. 40.1 

deTUit^ides f)eci (DaMyl. 

deiidrotJes) Hl- 4l4> 

daiaa IMttM. (fiporotrich. 

denBuui) III, 419 

dldymn Kze. ei Schin. 

( Tricholheciam nigrre- 

acen») lil. 426 

«fifi/sn A. S. (StactiTliil. 

ilimmthh) lir. 392 

elegan'8 Lk. III. 405 

elonpta Ff. Ilf. 39i 

ephi/iy/lit Pera. (Bolrytis 

ftrmos»> fll. 404' 

episam lI: (Sporolr. 1. 

Myceliuni ?) III. 410 

ftrhio«a Fr. Hl. 404 

flnulcans Jj:. (Sporofr. 

flavicanB) III. 4l9, 

flaviifa Mart. (Sporolr. 

flavicaus) Jll. ih, 

fidvn Lk. (Sporotr. fiil- 

Tum) ni. 418 

FuniBgv Pr. III. 39« 

gtOtricha Uc, (dubia) 

ni, 4l9, 4^8 
^lomemloa» Dec. lll. 39& 

S^risea Fr. ITI. .twi 

Ateritia J'r. 10, 402 

laxa J>. m. 404 

letiCospvra Lk. (Botr. vul- 

eari»*) III. 398 

liatii Ihtb. (Sporotri- 

Vgmfraga liec. (Tricho- 
ilerma viriiie c) lil, 215 

»aacrospora lHltm, (Da- 
ciytium macroapormu) 

III. 41 4 

murtnn Jt!llm. Mjxolri- 
chum uiurinum'f ) III. 350 

ntgra Lk. (Sporotr. nig- 
rura) III. 416 

IbiI, ojph. ■<! Fi, Sjit, myc. e B^Rt1?lS— BOVISTa I ' ■ .. - Tol. p^ 

I Mtvea 3tart. (Boit para* ■ 
siiioa) IH. «M 

olivaven Lh, (SporAtr. . 
olivaceiim) , 111.417 

oviilifeni J>. itl. 3WC 

paraailica Pers. III. 403 
Poiyiicih L^. (Botr. Tul- 
i garis) m 39 

po/yspara Lk. (Sporotr, 

geochroum) Jll. 415: 

pulta Fr. 111. 3S5 

pulviiuita Lt. ( Clado- 
Hparium umhrinnm? }) 

ni, 372, 406 
racentosa I)ec. (Botr- ca- 

naj ur. m 

ramosa l'ers. (Bolr. nm- 
hellala) III. 40S 

—.4.S {Dacljtiuin den- 
drordea) III. 4lfr- 

— )-. ^. S. (SWctjUd. 
agariciiium) 111, 392 ~ 

ramvloaa Lk. (Botr. cni- 
stosa el paraait.) III. 403 ' 

rosea Oec iTricholh. ro- 
seiim) lil. 414, 427 

— Lk. (Sporotrich.) 111. 422 
simpiex Pers. III. 400 

— ^. ^. .V. i^Oidium mo- 
nilioidea) III, 432 

spicata Pers. (Botr. Ye« ' 

spOH^iosa BchuiH*. (Sco- 
rius spon^ioaaj t|l S91 

leuera Pem. III, 4011 

lerrestfh Pers. (Slacbv- 
lid. terreBlre) III. 391 

turbinalit Lk. (Sporotr. 
turbiualum) III, 417 

iimbellata Dee. 111. 400 

iiarlaDuh. (Sequena.) 

variospernta Lk. (Dactyl. vireila Fr. 
vnlgaris Fr, 
B0V18TA Pers. 
lEI. 5 111. 414 
III. 398 
111. 40i 

III. 31 BRIAREA — BTS81TS III. 2fi cae^ii Pert, (I 

plambeB) 
— Ifeea. fdubia) 
candida ScAumx. 
daTalA Fr. III. 2A 

I fiiirfuracea Pers. (BOTiata 

plaiobea a) IIF. 24 

gigantea Xees, (Lycoper- 

don gigantO llf. 2^ 

nigTeacens Piirs. III, 23 
plnmbea jPe»-s. 111. ^4 

: pusiUa Pers. (Bor. plum- 

bea c.) III. il>. 

Scleroderma K:^. {Scle- 

roderma BoTitilB) Hl. 4B 
snberoia Fr. III. 2^ 

Hmicala Fr. in. 25 

nteriformii Fr. III. ib. 

BKiAncA. Corda 
elegnmCord. (Maiiiliapc* 

nicillHla) III. 410 

Buoi-osBus ff^tthienb, 
qvercinus fP^aklb, (Pislu- 

liiia hepatica)! SW.£7.1. 128 
BCl,GARIAf>.U t66.£?.II. l6 


BTBS0CI.1DIVH J „ 

(Mycelitt) Il£ 20a 

candidam iJe, (TWjcel, 

Hymenoinyc. var.) III. ib. 
dendriticutn -^g. (Myxo- 

Irichamchariarumjlli, 349 
fentstrale (Mycel.Muced.) 
I Ul. 3tt 

BTSgus L. expnrt.(My- 

ceUa ■ III. 266 

alra Muds? Rolh. (My- 

iotrlch.im|iafiilum,m, 350 
cdetipitosa Roih. (Clado- 

spor. herbftTum) III. 370 
clnvnta Hoih. (Authinti puri ■ideaL Hl. chi Jsocoma-SHi/f. (Pi 
rjaocomaj " ^tobi 

inquinaRs Fr. 

ui^rita Fr. 

pelliieens Fr. 

pora Fr. II. 

sarcoides Fr. 

BuLLAADiA Jungh. (non 

Dec.) im». T. 408 

inqninans J^un^-A (Tuber. 

mosch.) iirtn. V. 408 

BiiLLAftii. Dec. 
Umbellifernrum. Dec. 

(Otdym. bullatnm) ilt. 487 
Bi;kcaivdi.l Schmidel. 
ghbosa Schmid. (Bulg^nria 

globosa) U. 166 

turbinalaSchm, (Biilg:. in- 

qntnatiB) IL 16? I cotruleaLam. (Tbelepbo- 

ra coerulea) El. I. 302 
cottoide«ivI.J9.(Cephalotr. 

iSlemgii.) m. 260 

crypiarum Dec, (Anlenua- 

ria cellaris) lU. 3:9 

fodina liec, (Mucor fo- 

diuus) lU. 319 

fruliculosa Fl. D. (Cera- 
liiim hydnoidea) UI. 294 
Et. li. II \herbarum Uec. (Ciadosp. 
11. 16ti herbar.) Ul. 370 

II. 167 (■nywirtans Roih. (Dem«- 
£1.11. 16] lium hiBpidKluni) lU. 366 

II. 167 , mollissima Ehrb, (Anteu- 

EI. II. 161 nar. cellaris) Ul. 329 

II. 168 nigra Auct. vet, (Sporotr. 

ni^rnm) Ut. 416 

nigricans Roth. (Ciado- 

fipor. ni^ricans) UL 371 
PavoniDuf (PeribotrTon 

fll. 28a FaToni) 
phosphorea L, (Tlielepii, 

coerul.) El. 1. 202 

rigidn Roth. (Uebnin- 
Ihosporiuin) III, 855 

Reli. lUosiior. ro- 
n) lU. 353 Oh$, Melior ByMDTuin AlgaE (lertiDei. ReliitHe/Wif •* 
CLADOTRICmJM — CLAVARIA M 

Tol. p. 

aeguivoca Bolmsti. (PoIt* 
poi-u. gi™ieu8 b.) I- 356 (poljspo r.Tri cholh.^UI. 
CLATHBDS Llnn. (Valy- 

anuriua C. U. 367. £/. 

U. 49 
CtmpMnt Lour- (FhalU 

8|i<cies?) U. 295 

ciiiceUittiis Un. U. 28H 

coluimralaB Bosc. II. ib. 

ci-iapiu Turp. 11. ib. 

|iuDicea>. lu. 177 

fiaunacems I'ers. ( Clalhr. 

cauCellMni b.) U. 288 

tmdus Z.. ( Stemoniliii 

lusca) ILI. 157 

— fl. D. (Siemonit. 
trphaiaes) lU. 158 

peduitcutittui Bafsch. 
l. ArCjrJH piinices) Ul. 177 
raMotua a. Ittlz. (Arcyr. 
i incu-uata /i.) lU. 179 

— fi. Rem. (Arcyria 

' laatans) 111. IM} 

recutitua L. (Arcyria ci- 
.aerea) Ul. il>. 

rubar Prrs. (Clathr. caa- 
«ellatus a.) U. 289 

SkaerocepAnluslBolt.ni. 189 
iacapiiH l-'r. 11. 287 

turbinaiHS Huds. (Tti- 

ehia liirbiuata) UL 187 
voluaceus Bnll. (Clalhr. 

CBnceUnliiH a.) H. 288 

CLAVARIA L I. 465, M. 

I. 23« 
•bietina Per/i. 1. 4b9 

aci-opvrphvria Schaeff. 

(Clav, li,.irj-(is; I, 466 
ttcroimBrwHiit Hoffm. {Pi- 

«illaria micaua) 1, 497 
ttcuieiformis llull. (Calo- 
^ itera coruca) 1. 48T 

scutft Soa. 1. iSi 

— Sibih. (Clavaria fra- 
eUia a ) 1. 484 

aAKOtdens Ff. /J. (inou- 
stroaitaa Agurici) 1. 485 IbnPers.]^.^ . __ _. . 

(ClaT.coraUoideB)£2.1. 228 
— — — — «O.40. 

(E Batlar.) 
albida Schaeff. (ClavBr. 

crisiata) 1. 473 

amelhyiiliua Bu^l. I. 472 
angustata Pers, ( Clav. 

inaeunalis y.) I. 481. 

£?. 1. 232 
anomala Fr. I. 480. El. 1. 231 
atithocephala Bull. (The- 

leph. palmala fl.) ). 433 
spiculata Fr. I. 470. EI. 

I. 229 
arbuscula Scop, (Clav. 

coralioideB) 1. 467 

Arilenia Sotn. 1. 478 

argillacea Pers. 1- 482 

atra Schrad. (Seog^loaauui 

hirsnluin) 1. 488 

atropurpurea Balsch, 

(fieogloa. atropurpn- 

renm) 1. 490 

auranliaca Pers. (Clavar. 

inaequalis^.) 1. 482. £Z. 

1. 232 
aurea Ehrb. ( Calocera 

Visoosa) 1. 486 

— ScAne^.CCIay.flava)!. 467 
bifidit Cheu. (C|. inaequa- 

lis /(.) £7. I. 23i 

bifurca Bttll. (Cl. iuae([ua- 

lis /9.) 1. 487 

BotrvtiR Pers. I. 466 

bracliiata Baisch, (iBaria 

brachiata) 111. 279 

brachyceru Pers. (jMT. Cl. 

criHlai^e?) t. «72. 

hracI^orhiMt Scop. (C«- 

Incera viscoaa) lil. 1. 233 
hulbbm Schuin. (Clav. iu- 

aettnalis A.) 1. 4S2. El. 

I. 232 
bTiBiBedn P»r», I- 476: 

g.U. M CLAVAKlAi 


«Tidtri • "phiila ""<"•')„ .';'*■ „iit«) J— 

1 ria copiiata) „77 1 2. 

B«T.iipiJe< rm. u >: *!" Li„„fcor.u. .5cir«..t. 

,;ot.^V, '^'■''^ 'JrT 43n (Cl,v "««••' ,^,.1-*'' 

'" ■"-k , w, « ■ I i*/r", '-"• <T'"t« 

*_Hn.tCUv.gri,ea1)V4h^l J.^.^^,^^ y^^,. t'^»*'*^; 

cocchttf,».*""'. (^"^''•'[f,^, iMc«l9)^, .« .i. 

toArifarmh Sch""'- j if,i, .liaph.) , ^ »• «* 

- "^'.'■i ■ flaTa) ^ V*" 

' .ligiwta) »'■ » coBtorla Ho'"'s''' ^*j 

IjDra^oitlcB Un. '^*^-^ 

_ -JTwff: maV. ftavaj 1. «' 

■_ „. ftrfen Ifxflnysh. (.»;"■ ^ s,-,./7<. (Sphaeria »»- 

fl»*tf „ , f ivmoruha) B-J 

■■(Cl' forinosaJ ^* Uph. palBiata )"■> ^j,, ^^. (C..V. 1.0UJ-„J,;J?SS SCn^. (O.^ 

coi«««» ««{i. (■ri'?*''!''',''-,,, ''"„i'^ 1. « 

leace.is.) 
r»..» BMch. (Clocor. 
coruOT) (.(«"".'"'"•(''•'r!! ceifoeocctfjr'^ CHjifctdMictf ■ Blrlafnm Pr, 
Iriaagulare tV. 

lorgiiluin Fr. II. 13H. Meeohia l'r. 11. 182. J3. u.a n TJiMiYlri rr. II. 185 

CBSdcOCeOM Fr. IH. 

65, 'm 

geophilnw Pr. Ifl. (iH 

xjloiJhiliiin /?r. lU. 67 T»l. p. ! "Vol. p. 

11, 188 cortilToidex Both. (statoa 
Clavariae bvssiaeJae ) 

111. 287 
Crabroiih Pers. ( laaria 

Sph«co|>hil») 111. J75 

dichotomum Rotk. (All- 

Ihina (Hcbtit.) 111. 28» 

diUifnfum Roih, (Anthi- 

iia flammf^a) III. 383 

hippolrie/ioides ( AgKr. 
aiwfroiaic.) 1- 137 

Roih. (Dema- .>^ tiiiin hifii>i<lulnni) 111. 365 
AeciiHi siiec. 111. 513 WHrfwm Roth ( Helmin- 

PBPHALRUROSA;e.m. .W I thos|)Oriiim) Ul, 355 

itemiis kce. ]II. ib. ' iwtndWwiiiM KoM. (Ozo- 

111. ib. J ujhtn paTieiinom t,k.) CBPHAtUTRlCHtlMtS. 

jri; lim 

«BrtiTJreiis Xaes. Hl. 281 
MoHiianHes hk. (Isaria 

IH. J7H 11. JflO 
Hl. attl 
III 295 1 

1». ■;i9+ 
111. 29^ .'j^bluliVi<Ics) 
HgiescAiB /.,/.■ . 
Slmiionilia Aees. 
CERaTlEM^. S. 

Iljdai>ta«s A. -^. ' 

Biio(4ps A. S. 
*;'-ft4'.' sufc. tCerat. aii- 
'l*.nli) 111, tt. 

jlkfiMWfm A S. (fotiUhi . 
nPeritr hyilLiohiea) »11. 2m 

I mbfcini(ii'm y.^-. III. !m' 

^BAlfONlLM.4i?(Wft, PCM. 

{'pro parle Myceiia TIj-- 

fnenomvcKlttm ■) llf. 366 
airutn Roih (Myxolri- 

cbnitLiialiildm) III. 350 
Sfcalor 2'ers. (cfr. Htp- 

potrSrli ) 
Cf^Ttten: Pers. (Thelti- 

piiiihn siilpli ---■■■'' "" III. 287 
Ceh&tofhora JKiimb. 

(monstra snblerr.) 
Fribny^ensi.t Bumb. (Po- 

Ijpor. odorahis b.) 1. Tli 111. ?8l Ckk,*tostoma Fr. (rid. WltflOSCORA Fi:S.<h 
V. (penna (ligtitictnm, 

plnW^ 8l.li3eriiis elc. 
sihitiMicans; hocloco 
gratia Byn»nymoru 

cTtatriae. ) 
\.iaf>QTev. (Sph. Laiiri 

Bow.) II. 521 

phaclilioides 0reii. (Pha- 

ciil. miiltiv.) II. 5T6' 

iihacbcoines. IV. (Sphse- 

^ia.) II. 515 

CHtBTOCTPH*. <70l^rt, 

vm-inhHis. (Solenia) 111. 469 
CH AE^O MIDMXfHizr, 111.253 
nlriini )"-*, »» Dub. (My- 

xoir. chart) 111. 349 

charlhy^im Elirbg. (Mt- 
CJlaiuitain Rolh, (Aulbina f xotrich-cbacl.) 111.255,34^ 
I 
I CHABTOFSIS ^ I 

Vol. P- 
gelatiDoiiiin Ekrbg, llt. 25* 
elohosum Kie. 111. 255 

puHillum, Fr. m. ib. 

Ch*etof9is. Greu. 
fauchii. CDemat griBe- 

<"») Ul. 266 

Chaktostroma. Cord. 

(PerioU II. i661 111. 469 
varmichnelii. Vord, 

(Per. selota) lU, 

•srt6efft«rt(Per.hiriina)ll, 266 

Chaob XtflM. 

Ustilago L. (PitU. geeet,) 

lU. 519 
Fungontm L, fSporid. 

omninm Fnn^.) 111. U>. 
CHEinosFoaA Fr, [TJde 

Slilbojsp.) 
CHtoRionJM. Liiik, 
griseum Wirbg. (Dema- 

tium griieum) lU. 364 
dispersiim Neea. (Oemat. ' 

.Tireic.) m. ib, 

viride Lk, (Demat. Tire- 

«cen») 111. ii. 

CHORODOSTTLCM To- 
^^^^- 111. 299 

Byasoides Toi^ ^enta- 

niao apec.) lU. 3O8 

''npillare Tode. Ul. 300 

Claunria Tade. CTyphula 

Todei) I. 494 

/"npidulMm Tode, (Myce- 

lium) 111. 300 

fiiKOMOBVOIltVM.Corda, 
infeum, 111. 453 

"■'ride 111. 462 

CiBLiTKS. CKev. c= Ae- 

cidiJ gpec. Itl. 613 

C1LIC10CAKFU8. Cord. 
fiypogeus Cord, (Polrsacc. 

Ciliocarp.) lU. 

CiLiciopooiuM Cord. 

{Slilbi sect, 1.) 
molaceun (Stilbnia rio- 

1«,) Ul. 

CiOMiDM. Link, Tol. f. 
Cftrolifietise Spreitg- (f^t^ 

loffl. IraniT.) UL tt 

Mdfs Dinm, (DidjHi. - 

Iridis) Ul*>110 

Jepidotum Nees, (DideT-_ 

m> lepid.) 1)1. 1» 

senegalenseSpr. (Podaxon 

calTptraliis) llV 6 

iCrtnlrtojnis Oittm. (DidT- 

minm xantbop,) lU. iM 

CinClBOTRICHOM JV#M. 

wirtCMW'"'''''* JVe*«. (Pri- 

lonia macuUf.) Ul, 4B 

nt/uM SmJ». (P»il«wa 

^lr.l m. 4« 

CIBBH0LD8 MaH, Ul.-ltt 
flaTua Mart. UI, 'U) 

Cladobotbtow il^Mfc ' 

(Daclyl. aect. 2) 
agnricinum JVees. ( D»» 

ctTliuin deadroide*) , 
vanim Jfees, (DaclTliiiB 

Tarinm) UL 4U 

CtAOOPOHtrs Pers. (Stt* 

tns degener P^lSR^f'^ ^ 

CLADOSPOHHOU Limk. 

atnun U. lU. ITl 

aureuniLk, (Oidinra) lll< 3^ 
epiphylliiittA'(M«.J"r. Ul. J7« 
rascicalare Fr, lU. tlt 

Fumaeo Llc. Ul, 31 

fmcatum Lk, lU, SH 

fnscum i.it. UU 3n 

gramineum Uc. ( Denu- 

lium gramiQeatn) lU. 3t3 
grumoaum IJe. (Myxotrir- 

chara molle?) 111. Ifl 

herbarum Ue. UL 100 

poiysporum Lk. (Hetem- 

geuea ap.) . UL 9" 

Smilacia Fr. OL M 

solutum U:. (ClsdMK. - 

herbarnm b.) Ul. W 

teaerrimnm tt. Ul. W 

umhrlnunt n-. . , , JJI^ 
JJliHWH**^*«EAVARIA. - ■; i. , Tol. p. 

»ttuaFeH' (QlaT. nnci- 
f . alili> ' P7. I. 232 

— Sow. 1. 3.^4 /. 1. (pi- 
-atill. ipiisquiliarla) t. 497 
/-2. c/r. ^^ 

It^rqceOTirenB Jungh, 

, , iJrt». T. 407 

VfAiogiossoides L. (Geo- 
^lsas. ^labmm) 1. 488 
— ^5ri«idi, «ow. (Geo^l, 
tc6i»|itum) 1. ib. 

— m.CCIaT.Dieriia^.l 
P»mla Pers. (PistiUaria 

•Tita) I. 497 

tmnittu 11. D. (ClaT. mn- ■ 

cid») 1. 476 

— Schaeff. (ClaT. atri- 
«ts) I. 4f 

fiaZniRta Pers. (CIbt. fla- 
va) £■/. 1. 22 

-^ AcAum. (CIbt, rnffo- 
«> I. 4- 

— *cop, JFeas. (Tliele- 
"phorapalmata) 1, 4:tS, 469 

parMhicn fni/d. (Sphae-' 

riaophio^losaoides')!!. 324 
femidllata Bull. (Pteru^a 

peDicillata) 1, 49G. lU. 

236. Lian. V. 532 
perowaaPers. (Typhnlae 

«pec.) El. 1. ; 

phacorTiiui Reich. (Tjph. 

phacorhizn) I. 4'J5 

PAalloides BuH. (ailtriila 

tpaludosa) I. 491 

phosphorea Sow. (Itlii: 

■larpha) 1. 478 

piJtata Reii. (Sphseria 

capital») II. 324 

pitipet Fl. Dan. (CloT. 

fistidoaa) I, 4 

pitoM Ptra. (ClaT. iiince& 

/.■) 1. 479. E). 1. a 

jniitiIlflriiZ..I.477.E/.i. 2 

— haur. (Caologlossiim 
■ ■ •• -,«77. UL dl 
pistdiarts Boit, (daT. iu- 
aequiilis > ) i.' 

— ^Schranh. WitHibs. 
(Cl. lignla b.) 1 477. 

El. 1. S30 
pistilHforma Pers. {Cl. fra- 

^ilU b 1 El. J. 232 

phbeja W^f. (Cl. botry- 

lii)) I. 466 

plu-maia Schvint,. (Ptem- 

la plimojia) III. ■iS6. 

JJkh,. V. 532 
polymorpha rttfn if. /), 

(Cl. iiia*>qnalis t7) E?. I. 232 

— SaKerb. (Pist, OTata) 
pomacea Nees. I. 468 

I pratensig J^r». 1. 471, 
I £?. I. 230 

Puccinia Batsch. (Cernti- 

um hy^luoidea} 111, liX 
pulvinatn Pers. (ClaT. li- 

ffula b.) I, 477 

pnrpiirea /7. J). I. 480 

— Sckaeff. (OaT. ame- 
IhystiDa) I. 472 

pusUla Sw. (PJsdUaria 
OTata) I, 497 

— Pers. (PiltiU. pniilla) 

I. 493 
pyxidata i^ops. 1. 470. cft-. 

PJ. l. -30 
radicosn BuU. (Sphaeria 

ophioslossoides) 1). 324 
rhei:orftiza Pcrs. (Thy- 

phnla phacarbiza)£7. 1. 236 
rigeits HoJin-ik. (Clar. fi- 

atnloaa b.) I. 479 

rimoaa fill, (ClaT. rugo- " 

aa 7.) 
Toaea Fr.Dnlma». 1.433, rnbella Pers. 
^Schaeff. (CUt. El. I. VA 

1.435 

"T469 rufa Pers, (Ct. inaejinj ,.I,W.#.M 
Tol. l>. 
rDgOBaBi/7?. 1.473. EM.!I38,a30 

— Saui. {ClaT. cera- 

noldes) I. i 

tangmiEa Fen. (monstr.) 

I, 468 
SclerolioideaDec. (Acri»)). 

■cleroiioidejt) II. 243 

terperrlina Mali. (Geogl. 

viride) l. 489 

aetipes Grev. El^ I. 2^6 

tiiuestris Pers. (Clav. aiio- 

mala} i. 4^ 

mmplex Jteiz. (Clav. fra- 

gilis a.) 1 4S4 

aimpUcis^n Jfilld. (Cl. 

iiiaeqiiKlis ;.) I. 462 

^athula F/. B. (Spalhii- 

iaria flavida) 1. 491 

tpathulnttt Uicks. (8|ia- 

Ihutaria flaTi<}a) I. i)i. 

.— Chev. (Ciav. pislilla-' »?■) Et. 1 Bpinnlosa Pefs. 1.468 

tquamasa Lam. CSphaeria 

mltileria) 
Btriata Pers. 1. 483. cTr. 

El\ ^32 
— fiofftn. (CalocerB 
conieai).) , .1. 487 

Blricto Pers. I.' ^US. E/. 

I. 229 

slrigosa Schum. Pers. i;tl, 

flBtalosa) I. 479. £1!. 1. 331 
Bubtilil Fers. I.,,*75 

BubcauleBCeni. ttehent, 

(Misit. 'Vreinmuin.) 
Suecica Fr. 1. 4l)9 

iuitirtcii ^v. Bot. (Clav.* 

roaea) l.4S'; 

Syritiparfm P. (Clay. crj- 

«p.ili.?) 
tenacella Pers. I 472 

tenuis Soui. (Typfcnls te- 

nuiH) 1. 495 

teres Satimg. (Cl. inae- 

qiialiB I.) 1. 483 

thermtdit Dec. (Lenliniis 

leptdens c) l . 496. £?. I . SO 
?6 CLISOSPOmiJM — COCCOPLEPM totnentosa t,t 

paliuala) 
ioriUis Pers, (Typhotofl 

speciea?) Et, U Ut 

tremuin Holmsk. CLe«tiB 

iubricB d.) il. t9 

trickopus Pers. ( Ct»». 

cristata). I. 474. £j. I. 3M 
Iriunctalis jnncea JL & 

(Cl. iuncea) I. Jfl 

rimcata^Schnid. ( Cai»-^ 

IhBl-ellusclavatlisb.yl, 33 
uba-cutaln ffitfi. (Cslit-;^ 

luherosa Sow. (Caloc hf^ 

liibuloBa Er, , jET. I. M 

iruisricola) I. ^ 

uucialis (frcv. El. t> n 

■ llari; uiaiiariH 0(c. 
ZVs. Juc/. (C*.- 

leqiialis j*J. . .' T 
F(ua Sc/tui». ITynUiaV 

,5io..) ■"i.l ^ongam Ehrh. (Cl. iuae- 

quftlisyO 1.481, E^ 1. 23J 
ettjelloutes f/'u/f. (Canlha- 

rellns claTalns d.) i. 322 
ejnjArlla iHci-i. ct Sow. 

^Mibmla paliidDsa) 1. 4<tl 
' eficefontm Pers. { Clar. 

arffillacea) I. 483 

ervtAropus Pers. (Tjphn- 
- .la. erjlhropiis) 1. 495 

exfZi^ Pers. (Piilill. oTata?) 
4(>K#a Pers. Vol. p. 
Mvll. (Cl. inaeqnsr . 
Y.) m. 1- 232 

flavescem Sckaeff: (CUt. 

flava) 1. 4fi7 

flavipes Pers. 1. 483 

" ■■ 1. 466 . (Clav. cri- 
■■stala (».) 1. 473 

fai^ftoga iSota. (laaria fa- 
- nu.) 111. 271 

fysSculma Pefs. 7'iU. 
■J, ,;(t-|. iiiai-qiialis) ».430,481 
/«««i^i» BiUsqh. (Cl. 
t, Joimoaa) i. 467 

"^i- Balt, (erronea) I. 476 
;'ii-BH«.(Cl.pralensis)l. 471 
'"ri. t. tt;iav. flava) 1. 4*j7 
.fytxaii liec. (Isaria feli- 

■TiftJ I. 4Bti. «I. 271 

fifv-iiemea Sow. (Gieoglo&- 
r> xaifi ciKulalam a). I. 4R3 
^tktttt Fers. (Typhula 

»Lpc«Iii2a^!) .£?. J. 236 
jBfc^^n. Pcrs. {Tjnhiila 

£iiformh BuU, (Typh, 
' fijiriwmis) 1. 496 

fimiruiia JfiiK > i. • ~ 
, — fer». (Clav. crisUla 

X.y .' ■ 1. 473. iV; l.-iidc 
Jvi^leBa H. />nn. l. 47'(.. 

i;?. I. 231 

.-^ fiuJI, ( Clav. , juDcea 

^.V, - J. 479. j^/. I. ih. 
ar^TQ>le(Cl.tcaAiun)l. 434 
yStU^liuU Hulscft. (Tiwle- 
;,. «not^a f^aryophvllea !>,) 

ifl. 4J3. £/, t. 166 
flttcff.la Fr. 1. r 

fianMtea Schaeff. (C^ac 

TisFmiR) I. 4fl6 

aat^i Perj. -., - , l. 487 fragilis Pers. U 484, £(. 
lequalis 232 — tirev. (CI. i 

/.) KI. X. II), 

frinicuJosn Baiach, (CL 

coriiiciilata) 
fttHginea JPera. (CU r«- 

&QSa) £■/. 1. 230 

fuMosa Pars. I. 463. c/V-, 

B. I. 232 
furcnta Fr. (Calocera 

furcaia) i. 486 

— Pers. (Clav. coniicii- 
lala) I. 471 

fijrcellala Fr. lAnn. T. S3i 
fusca Sw, (Sphaeriae 

sp U. 329 

fu^citiet Pers. (Tjjihulaa 

sp-'f) Jil. I. 236 

fasiformh Sow. <CIaT. 
.equalis u.) 1; 480. 

£?. 1, 231 
grtleraa Holmsl; ( Tre- 

laellB ■arcoiilea ^.) 11, 218 
gemniiita Schneff. (Clav. 

pislillaris) 
gisaulea SckwiOi. El 1. 231 
glossoides Pers, (Calocera 

gilosnoitiev) 1, 467 

Gor^onia P/uia, Fr, i. *76 
SruicWn ^er$, ■ U4f5 

— JloHi Peri. tCl, fra- , 
gilis) 1; 484 

grunui^ta, JfriUd. (Tj- 
pligla g-jrojis h.) I. 494 

grannio^ £u/f.^ilphae. 
ri^ militaris) 11, 323 

&risea Jfeji*. - J, 466 

— fr. (ClaT. ni^osa f.) . m — Crai. (CL coralloides - CLAYABIA 

V»l. p. TeL f, 

M> (CL nr«H) w aCTU/ wi Xen. (CL eoral- 
1. «74. B. 1. 230 Iridis &raaT) i. 47S. 
{TTphnlB £. I. 239 

e?™») *• 4&* iMCTwrhia «K. I. 478 

■ —Botl. (Typh. erjtnro- , 

pBi) I. 495 

AeWa ■. r- 9. Pen. (CL 
inaeqnalu) 1. 4ei Ei. 

1 232 ■•«;•*■ -WkB. (Calftcen 

— p. Fm. (CliT. fr>- I "™" c) L 487 

^lii) £f. I. a». M«rfrff /7. i>. (C1«T. fra- 

A«rianiai TVra. (Aero- i riliB ') 1. 4U 

VCTMiK comprenum) medi^arU BalmtA. (C«- 

IL 24» ■ loc carneaj I. 4S7 

iurciJeamm l-igtkf. (CL aiKinM Pcrt. (PittOIaTu 

pirtillari» b.) I. 477 inicaDt) E. 49T 

Jtaxy^ca Pen, (CL raff*- _ mS^aria L, ( ^thacria •aV.) 1. 474 

Mrt» Batsch. (Sphaeria 

hypoxylon) 0. 337 

. — R./>.<ClaT.iiiMM)I. 479 
Boiauifoldf-ofa Fr. (CL 

conlloides) I. 467 

iybrtda SuU, (SphBCria militaria) ' ' IL «:• 
minmta Sot. (lllmla! 

nuDiila'! ]. 49t 

mhrtaa ffolmjt. (Cmel. 

■troporpar.) 1, 49* 

— A J/ohui. (Ge*gL 

Tiride) " "" polym»rj,ba)^ ' 11.327 *ifewrf«w <cA«i 
^Muryio» h. (Spb. hypo- 

:^Uli) 11. ; 

— Sehmet. (Sph- diri- 

Uta) fi. ! 

««■•''*- Wk- 1 00. f. Z> 
uucqoaliB Fr. 1. 4BI. £7. IIL3I5 
I. 476 
— i7.I». CCalocen fki- ■uMin/f) An. (Fiililla- 
_ _ _ ria miurintfa} 1. 488 

jvcca Fr. (tw. -. P«ra.) '.muteigtna JPtra. Sdaum. 
I. 4TQ, K I. a. [ (CtaT. cii>p.la) 1_470. ~- p. Ftra. (GliT. Sat»- 

■ «)_ — - - , B. 1. 230 

.laWMWtAa BmS. (CL cri> 
Kinuein*. I. 474. £r! I. 230, apola) L 470 

ladmintm Bm». (TheleH>- | — /7. D- <. 836. (CL 
. «riatata^ I. 434 pnieftti») 1. 471 

- MAt^. (CfcT. mro- 1 — i J7. D. t. 775. (CL 
■a) 1. 473 ; cornic^Uta) I, [k 

l>*rf Snt (Calocera — 8tm. (CUt. stricta) 

LMril 1. 486J a.l.V» 

i^nem mnd. (flpbaeria ' migra iMm. (fieoglo»- 

polt-Borpha?) II. 32? . nm glabram) 

1niviis<:haef. I.477.i3.l. UO.Birrila Ptrt. I. 48.1 c^, 
/vfcotoAn. (Clar.lirala ELUZX 

r-*> - I. 477. XT I. S30 idre* HWHft. 1. M Tol. 
CKATEllEt.LA PfTS. JDitp. 
ambigtut Fers. (Thelepho- 

ralaciniHlB b.) El. l. 
, coenucopwidei Fers. 

(Canlb. coniucop.} 
cnspa P«ra. (Thel. nihln- 

1«U?} I. 351. El 1. 52. 164 
paHida Pers, (Thel. pan- 

nofui b ) 1.4 

CBATERinM TrenU, ""iSTl^S CRATEREtLA''— CRlTTOSPHAEmA T^^ iDBcrocsrpa Sckrnd. tlL 170 
itcrocarpa Pers. (DiclyJ, 

inicrocarp.) 111. 167 

ttticropus Schrad. (Cil^r. 

srgillacea) 111. 172 

onygena ScAum. (Statna 

Oiiyffenae) 111. 210 

piirpureft Schrnd. lU, 173 
pynfonnis Schrad. 111. 171 
nibi^inoBa Fr. Ul. 172 

rw/escenjo. v.Pei-i.CCribr. 

■fulva) 111. 171 

— ^. Pers. (Cribr. pyri- 

formin) _ 111. 171 

splendims Pers. (Dictjd. 

gpleiiden«) III. It- 

stellata Fl. Dan. 111. 174 
tenella Schrad. Ul. 1T5 

Trichioidcs Chev. {Dictrd 

trirhioides) Jll. - 

variabiJis Ficin. (Cribr. 

anrantiaca a) lU. 1?4 

veriosa /'ers. (Dictjd. ve- 

nosiim) lU. 167 

Tul^aris Schrad. lU, 17j 

— /f.Pers, (Cribr. anrsn- 

tiaca b.) 111. ib. 

CRlJiVLA-Fr.l.KS.El.l. 235 
-iliciformis Fr. l.+93.*2. • 
I. 23& 
^ROifiHTirM Fr. 111. 513 
CRYPT0MYCE8 Grev, 

cjr. El. 11, 127 

Tauchii Greu. EI. 11. 127 
Crtptobphaeria Greu, i 
aurimtiaca Grev, (Bphae- 

ria aaToTireus) Bl. U, 91 
bifrons Grev, (Centhosp. 

Phacid.) El. a. 138 ■ 

capillaia 6!)w,{.CeiilhoaE- ! 

phaeocom.) ' g^lvbosnm Fr, 111. 154 

JeacocephaliiinOiHMt. lU. 15.<t 
leiicosticiitin rr, 
iniantiim Fr. 
mntabile Fr. 

nntans Fr. 111.' ]5t 

pedaneulamm Trent. lU. 150 
pTrifonne lililm. 111. ib. 
tnfbinatuin Fr. 111. 152 

vulgttre Chcv, (Crat. leu- 

cocephalum) lU 1S3 

— Ditim. (Crat, pednn- 

cnlatum) 111, 150 

Cratebomtces. Cord.*) 
cundldus Card, 
CBIBRAmA Schrad. 111. IfiS 
arffiltacea Fers. 111, 172 

snrantiaea Schrad. 111. i74 
haA\a Chev. lll. 170 

cemua Pers. (Dictjdiiim 

nmbilicatitm) 111. l^ 

coccinea Pers. (Diclyil. 

trichiohlps) m. 166 

Vidermoides Sch t>m. ( D { c- 

t^d. didermoides) III. ib, 
fiilTa Schrnd. III, 17I 

intermndia Sch rad. {Ciihr. 

fulva. b.) m. U>. 

inlricata Scltrad. 111. 173 
J.ycopod!i IVees. (Sterao- 

ailu crtbrarioides) III. 163 *) A niDcore difTert peridjolo or? raiuada ilebiieeute. Slmlltl- 
Dium en' quoudim ilpdi.c Cel. Prot. F^rmniin, qnod Inac gtg 
jhceplmTa cylindrita Xo*I, hBbelMiia. CRYPTOSPORICM I DoUolvm Grtv. (S]>h. 

Dolioldin] . EI. 11. 108 

I glaucapun cfaiaGrini- tSph, 

BtTovirensj^. h.) Kl II. 103 

iMuri (Ceulhosp. Lanr.) 

tni/feputiaala Grw. (Sph. 

corticis) £2. U. 

mtida Grev, (Sph. Rober- 

liaui) £1. 11. 126 

pulchelta Grev. (Sph. Wil- 

chella) 
Tamaritcinis Grev, 

(Spbaerja) 
Toj-i Grcu. (Cjtispor. 

piuasiri) 
CBYPTOSPOHIUMKifns. 

m. 481 
clewoli Tr. lU, 482 

[ ZJc. (Fiisid. 

iU 481 
K Cofd. Ul. 482 

CoufiueiiB Kiinze 111. 4:^ 

GrainiiUB i^unA, III. 48^ 

JVeein Cord. 111. ib. 

Tvlgare ^r. 111. ib, 

CDCuaBiTARiAGrty.Gref. 

Cjfr. sub. Sphaeria 

pinasiri Greu. (Sph. Abie- 

tiscmn Spb. epjsphaer. 

parasil.') 

C ^ A T H u s Pers. {Praesenle 

L aptiori S^on^me hoc 

I iiomen, ei conlra re^n- 

f las arlis lonualum et 

loullia Bpeciebiis cou- 

cinerevs Purl. (Craleriiim 

leiicocepfasliiin) III. 1S3 
comp/analus Jiec. (i^idul. 

coinplauala) H. 300 

cmcibu/iformle Jlofm. 

(Nid. crucibtilain) II. 299 
cmcibuium, Pers. (Sid. 

craciliiiliun-( II. ib, 

cyliitdricu» rrilld. (Nid. 

crucibiiluin) _ U, ib. 

dtttypus JV««fc (Itxdul. <!»' 

gpM) 11' ih. 
d^oriuis ff^ild. (Biid. d 

foriuis) ',i_ . .. 

farclus Roti, {NJi. ^tn-j. globosus Ehrbg. (NiiLglo^ .. 

bos» ; IL 3UI 

griaiiilifems Xees. (Niili - . 

gTamiUJvra) .- -it.-i^ 

lonn^ Hoffm. (Nid. c«iOn..i 

paniilala) U.ISWd 

— ffeb. liec. (Nid. cnH,,.,H 
cibnlnni) lli-'40& 

mimitu^ , Uoffm. { I, Cni^ 
lerinm petluucul»(iiiu 1. 
Cral.miuuiuiu) 111. 160, ISI 

— S9(*. (jCrateriau) nw-i/ 
nulum) , . Ul.. Sb.> 

niiidut i{ofA.,(Hid.'«»iiHi>uiT'i^ 

|iauulala) U. 7g$ 

Oiln Pers. (Nid. camp»- ,'i 

n..lala) II. ^ 

pulviiiaius Sc/iwnSr (Mti(< 

piilviDMa) . II. 301 

sc»(.*wis KojA. (Nid, 

sculellaris) ll^ 300 

striatus Hoffm. (Kid, nttV- 

ata) II. 29B 

vem/fosus Cm«. (Nid. 

campaniilala) 
CYCLODERMA Klolsch. 
indicuni Kiotsc/i, Linn, 

rn. 20S 

CYCLOUYCES Kunzt. 

Linm. V. 5« 
FugcuB Kze. l,iiin. V. jb.. 

CTLINDJlOSFOItlDM&rfW. 

lU. 48i, 516' 
Ctphelium Ac/tar. (Cft- 

teriiin Calicji sectio) 

tcabrosum Ach. (PHaci- 

diuiu caUciiiorme) U. 

183. El. II. 131 
CYPHKLLA Er. U. MI. 

El, II. 28 
cracibuliformis •T)'. Q. 

203» «06 CG^QQ^PORIUAL - QOSJOFL^A 73 ^ . , Vol. p. 

CotcffapoprtiM. Cof<i. •) 
in3cnIlfVirm<e. COrd. ' 
CbCCOTBJCHUM /-t. 

MartH. '(Collar. grannl.) 

IIT. 441 
CoCCTTtjRTA. Cfit^. 

^^.(.CtiK0iip.1ig'iiur.)lll. 335 JnsVoH I Lk. fi^uiciifosiim Lk. (Oeina- 

(inineoelo«poriirai)IH. 3<!< 
COLLAltlUU Llnk; HL 440 
flavtnB Fr. ' III. 4« 

gKmulosum Fi: IK. 1 

lyococaita Ft. Ul *^' 

iii<-rMj)eimiirn Lk. .«r. 441 

COI.I.BTOIIFORI0M. hk. 

(Myc«l.HyraenoHi ?jlll.'JHi 
CoiLSTOTKicHUM. Cwrf; 
Hneotti, (>erfflicii1ar sf- 

lla.j 
CoMFERTA. (MTcermm 

(leiiitiitic» Ag.. ) III. 349 
fetiestralfs Rolh. (Myce- 

Hnm) m. aiiS, 311 

melavna Ungb. (TornU 

Q^lenn ) III. 501 

fnucoroHea jfg. (CliHoap, 

IJen.j III. 335 

ComoPHoRA liec. 
cellarh Pers- (TheleT>ho- ^) . ib. cuticularh Pera. ( Thel. 

nuteaua b.) El. l- iw» 
faelida Pers. (Tar. Thel. 

piileavae?) i. 448 

tmnrwaratnDe^ai.(^he\. 

mtmbranacta Dec, cfi: 

El. 1. 60 Vol. p. 
memhr^anncea Quorund. 
(Theleph. arida)£f.l. IW 
— A Pers. (MeruliuB 

pulreriileiilas) Bl. I. ^" 
CONIOSPORIUM 

circinaua Fr. CoNortKA Corda, 
Aispidula (Excipul. sfri- 

^DBS) III. 36S ' 

GOKOPLEA. 

111. 490, 4ta 
cinerea P. ||l, 4yi 

ferrug^inea Schwein. 111, 429-, 
(usea P.?) 111. 491 

ollvacea Jr<es. 111, iW 

aphaerica P. 111. ib. 

CoNUPLiA Pers, et Auct. 
tara\Pers. UVljxolrichuin 

charnrum) 111. 349* 

— p. A. S. (Arlhriuium 
piicciuioides) 111. 37fi' 

clauullgera Lk. (Helmin- 

thogporlnui claTuIi^e- 

rum) III. 361 

comata Pers. (Chaetomi- 

■im elalum b.) 111. 234 

cylindrica Pers. (PbiIo- 

nia cvliiit]rica> 111. 452 
Eryngif 2>w. (Helmiu- 

thoap. Erjugii) UL 361 
gilva Pen. (Pailonla ffil- 

va) lll. 451 

hypodertnia. Uc, (Veruu- 

cul. hyp.) 
hispidu laA. S. (Myx«trich. 

rarum) lU, 347 

— hk, (Termicul.) ' 

— Pers. (Demaliuui hjg. ' 
pidalum) ui, 3gS ' ■ mihi is^Datan, AnleunanAe ■ntlogoD. Flocd «xMM 
le, nis ioiperta graDaU (ipatiilia ? pDiiui periitiala 
BTOlnla'i) gFlatiDa fiiMM ifa inieclonun rafereolia. 
80 CRYPTOSPORIUM — CYPHEI^i Vol. p 
Boliolum Grev. ( Spli. 

Dollolmn) . El. II. 108 

giaucoffimctniaGrev. (Sph, 

alrovircD»^. b.jiA It. 1 
hauri (CeuIhoHp, Laiir. ) 
mtiltepnnctnta Grei/. (Sph. 

corlici») £?. 11., 98 

ttitida Grev. <Sph, Itober- 

liani) £/. U. 126 

pulchella Grev. (Sph.pitl- 

chella) 
Taviariscinia Greo, 

(Sphaeria) 
Tojrl Greu. (C^lispor. 

piiiastri) 
CBYPTOSPORIUMSurts. 

Ul. 481 
cteMoU Tr. IH. 462 

n»»-rt«(?ni.uM Ui. (FHsid. 

aiir.) m 4BI 

CarieiB Cord. 111. 482 

couflueiis KiiHze UL 4S.t 
Cramini» Kun:!^ Ul. 4S2 
JVeeSii Corrf. 111. il.. 

Tule.-ire Fr. III. ib. 

Cvc u B Bi T A B Ji Giy. Creu. 

<;/r. siib. Sjihaeria 
piiiastri fc'jw.(Sph. Abie- 

lisCHin Sph- epiaphaer. 

parasit.) 

CTATHUsi^ws.^Praesenle 

L aptiori S^onjme hoc 

I iiome», ei conrra re^u- 

f las artis formatum et 

niullis specicbus con- 

cinereus Purt. (CraterMim 

leitcocephaliim) 111. 163 
complanalux litc. (Niiiul. 

coinplaaata) II. 300 

erucibutlformis Hoffm, i 

(Niil. crucihnliim) 11. 299' 
Ct^tcihuluvt, Pers, (Sid, 

crucihulain.( 11. ib. 

cyKndricua tfiUd. (Biid. 

crucibulum) II. ib. 

daiypus Am*, (Niiltil* da-.^ 

•jpni) 1]> ib. 
d^onai.^ rrtld. (Nid. «•*; 

formi») , U. Jte 

farctiis Roth, [Kiil. far- 

cla /! ) U. 301 

JimeHiriiis Jiec. { NiiL ^ 

raelaeip) 

bosai; , , Uilak 

graniilifcrus Nees, (Hidii j 

g^ramiUtera) r ,s,.' 

Irtcwj Uoffm. (Nid. canki,j 

pauiilala) Jl.lM* 

— JFeb. OffC.(Ni<l. ciTH..,» 
cibolnm) \Um 

minuiufi Hr)ffm..(l. Cj«- . 
leriuin pedunculaiua» J^ . 
Crat.ininiUuiu> IIL I60, IM 

— S^Uf. (CratetiuiB mi-u' 
<iuli.mt . Ul. Ifc, 

niiidun Rolh, (Nid.caw.. i 

■.anulala) U. « 

0(/a 2V)'s. (Nid. canipB- 

niilate) II. pa 

pvivinahis Schutis, (Ni4ir-. 

pii>via»ia> II. N. 

iifeltta-is Rolh. ( K(<L - . 

BcuIellBris) n, 3M 

Slriatus Uoffm, (Nid. Mn- ., 

ata) II. 391 

^rtiicosus Biill. ( Nid, 

campsniilHla) 
CYCLODERMA Kloiach. 
■ndicuiu Alatsch^ Xfmk , 

VII. ai 

CYCLOMYCES ICuiu*. ~ 

Linn. r.iH 
fuacna £«e. J^triH. y. ^ 

CXLlNDHOSPOBltM&Jm 

lU. 481,311 

CYPHEI.IUM ^char. (CBt- 
teriim Calicii sectio} 

scabriaiun Ach. (Phad- 
(Uuiu caliciilomi« ) U. 

■ 83. £/. U. tJI 

CrPHEIXA Fr. U. :!0I. 

cradbulironniB i>. U* mtmvofUi 
Vol. p. 


Clipr*su Fr. £ 


. II 


29 


DigiuUa Fr. 


IT 


201 


ftc%a Fr. 


II 


202 


Uela }>. 


liiiigcicola FV. 


II 


202 


IMnaiila fV. 


IL ao3 


CYTJBPOBA Ehrbg 


Fr 
i:_: 11. 540. fc/. 11 


116 


Aquito^iJ^.ittJiub. 


Sri* 
«troTJreus Wormsk 


11 


545 


bemlq» fiAriff. 


IL 


ib. 


carbauacea Fr, 


11. 


544 


carpJtpsperma J>. 


II. 


5« 


Clirj^oHiierma fr. 


11. 


542 


coccinea tt-. 


11. 


541 


9^-jnj-ces JfArSff. (Sphae 
ria- «pMnyce») 


u. 


m 


fenMgineaOeiuiaE. exe. 
fbgax rv. 


IL 544 


elobifera J>'. 


11. 


54fi 


^utlidera Vr. 
^yalosperma Fr. 


II. 


545 


11. 


il>. 


iiicarnata f<-. 


U 


542 


lencosperma Fp. 


11. 


543 


■nelaqieriua Vi: 


11. 


545 


saenlucola 1) 


u. 


546 


p>ua3)ri rv. 


11. 


544 


OainaeJiJirb/,'. (Sph 


t: 
ainae) 


IL 453 


rhviQA *V. 


U. 


54B 


Bibig JEArtg^. 


11. 


54i 


mbeaceDa Fr. 


11. 


542 


Faccinii Fr. (Sph. 


tl 
tiiporea) 


489 


U. 


543 


DacrIdium ifr. (Ex Anct 
Mjrroth. iumulaiiiiii. 


n\. 


291 


DACRINA R-, 


m. 


ib. 


ll.sro-oliTaceB Fr. 


111. 


■292 


lulesvens ft-. 


111. 


ib. 


ifttama Fr. 


lU. 
DACKTMVCES Neea 


11. 
Xi&.Bl 


u. 


^i 


albidaa .B«M. — OAEOALBA Bl 

'Vol, p. 

caegiiu JitJiJi. Bi. U, 36 
fragiforuiia Xces. II. 2a9 
laerimalia Smfi.{fi»tiTym, 

lortiis) El. U. 36 

morifarmis R-. El. II. 229 
PffiJSff Xees, ( Diliola n- 

dic«U b.} 
roaeiia Fr. Ml. U. 35 

itiUalnB Xera. ». 330 

*l-wi^rt« Fr, II. ib. 

iorlHB jy. II, 3ti 

Vrticae Fr, (Fuaarinnt) 

U. 231, UI. 470 
violBcei» JV, n, 229 

Tirescena Fr. j/, ib, 

DACTYtlUM JPms. i^.' 

candiiliun JVeea. uj a, 

' CheraUieri fr. |ji 4t,) 

I tleiidroidea Fr. »{, 4^ 

uiacroBporum />. Ilj. ij,. 
Difram iin*. m 412 

pjriftnnn Fr. |ff. 41J 

teuellnm IV. ijf 413 

vBriBm i^r. m." 4(4 

OAGtlALBA Pera. l.»3i. 
abielina Fr. I. 334. jg^ 

alba Pers. (Daedalwi u^ 

UgoaJ 
Blbida Fr. I. 338, .«, I. 70 
— Sckumji. (Daed. di»- 

color) £2. 1 gg 

AmanilaidesPaHs, (Daed. 

PaliBoliiJ 1. 335 

augiislata Fr. i_ 335 

nasercMlorum P. (Daed. 

abielina). 
anrea Fr, i. 339 

betulina RebenU Fr, |. 

333. £/. 1. 69 
bieiinis Fr. I, 333. Kl. I, ftS 
Braafliensis Fr. (FaT«Iiu 

brafliUenBia) 1,332, £1. •Ipb. ad F*. Stm. 1 ;• tt DABDALBA — DBHATIini 

BaUiardi Fr. 1. 335. JE7. 1. 6»} lalipMi Fr. 1. 337. JQL l. 6 
cuerea i>. l^m fi. 1, ib \ gepiaria ap. 1. 333. ki. T. • « 

coW«crrK. ITi* (Daed. ' (Dae4. Iricolar) ^ f. ^ 
bemltaa). aerpea» JFV. 1. 340. Jfll 1, 71 

dKiplemMSmfl.{}rnnfn%' «e^i/rP. (noafstr. sdblerrO 
coviolaceiK) Sfl 1. 144 : giatotremoidea 1>. Ji6«r. deplaaata Fr. JLtitif. ▼. 513 
dlaoolor Fr. SL i. fir 

ole^iia«;»r 1 335.iBr.l. 69 
lernifinea 6chaum. 1. 33^ 
farcalafr. . ii«#i. T. 5i3 
l«aca Lt I. :i39 

fuicomolacem FiCm (Irpex 

fuacoTiolaceiia) £/• 1. l44 

^ihhoaaPart l.33d.JSl.l. I$9 

— ^Menh: (Polypor. (Polyp. Miweittitxii) 
•padiaea Fr. 1.505.0.1. 6S 
atrialii Fr. 1, 334. ^l^ fil 
anaTeolens /Viv. 1. JSV 

— Trait. (Poljp. sa». 

Teolena)i. 
m^roaa Dmh.^DmtA- ftaU 

liaHi ) 
sablonenloia 5oiwT. 

eL U ^ boicalis r.) A 1. 85 Tbnnbei^ J>-. I. 3iX 
beleramorpba Tr. \. MX . Ek 1. 66 

£2. I. 66 Ira6cii Fr. (Daed. Irico^ 
wi(criM Cabca. (Daed. lor> . f. 335 

{^ibboaa ex Pera.) tricolor Fr. yUcTm ( Afw 

iBterrwtii ». lrf>m. T. 513 tric. Rull.) 
laeTia £lboi:. . nnicolor #r. 1. 33^ £l I. 6§ 

laliaiuaa Wr^ 1. 340. Kf. Tari«-ffata/r.l.337.tf.f. fb. 

1. 71 rermtcyiariM Pl fOaed. 
m^psa Per9. (Thele- ; taiiaaiuia; iiait. r. 701 

P^*«^ -.,«•...- ^omaim «rtwiu. (DfeefT. 

maximaFr. l..'^j^Kl. 6» irarie^te) Am. 69 

Paliaod JV. 1. 555 ajmonjruion. 

p!n JfV. 1« 336. A 1. 69. iDEMATlCM F. A-. JU^ 

Um. T. 514 ii6i«ftaM P.^Btmo^ 3aD 
polita/r. Umm.r. ib. ^mUemmmefhrmte Uegm.- 

pclvsmmm P. ODaed. Tnri** , (Torala anleunniai III. 501 

gala ?; ' mrtfcmir.ittm Jp. .Sit. fCla- 

JbifOfiVrrniM ^r. (P^ ^ dospar.um fraciaunre) 

lyp. Portwicc) Jtf. 1« 116; IR. tTO 

MOciMl^raL L333.A 1. 65 j — P- Mjpc. «nr. CDama- 
^- ' S. I- Wt tittU^coel^P«n«"i>llL 3:iS 

Dcc) :. M> ^. tircMaa) UL 36i b>T 


fi<nii|i Ter*. fCtadMp»- 

riHni atriiinT) III. 3"! 

mireifm Fien; ( Als^ H. 
,.HyVntai IJt. aSO 

— Schum. (oon aulono' 

ihaj III. ib. 

lntmbj-ciuut» I^ers, (iiou 
. .atitouauia) III. 8t9 

Oslaueae Schieni. III. 365 
C^ttnre Petv, tBct- 

iiHuth.V Iti. 336 

cinnabiiri„„m Pera. (,f,\>n- 

rBlrkhnmchitiali., lll. M>* 
coelosporiiiin Fr. III, ^ 
coniLBfn JCirAunt. (CladO' 

siioi-iuinherbBriiinjiri- 370 
efuev(crn« Svhtvtn. (Hel- 

inliilliosjioriiita rigi-. 

diimj IIT. .'^SK 

4ecortirai)s T^r-. III. Wi 

epipJlylfuvtJ*ers. (Cladoiip. 

epiphjll.) III. o/u 

^xpAof^lnm A. S. (De- I 
.■patiitjm ^riseiiniOI»- 364i 
fiinbTtiMum ScfiHnti. (Ae- 

'IniDCladu Bp.?) III. ib2'sirig. 
/oaljmMt C/ieu. ( AlDcor. | (oiiou 
. .fo<JiunH) III. 3t9 [(ruppoji 

jitHsiiiosvm scAIeich. (An- ■"..".. 

leiinam piuophilajlll. 231 
Fuliga ^chuitii.. (Gliolri- 

chiiin liiligoj lH; 379 

fusciim Pers. (M_pto(ri- 

cbuin molle '"■ 346 
Schum. (M/xotrich. 

fdBcnm) ITI. !b. 

grainiuiiuui Pers. III. 3'i7 
griBCUln Pers, Ul. Slj4 

grumowm Pgrs. (Myxolr. 

1119IU.') 111. Me 

KerbarnmPers. (Cladosp. 

herbariiiu) 111- 370 

— J. .i ». (Cladosp. 9- 

trtiiu) 111. 371 

HippoCftHam Pers. (Cla- 

ifosr. nigrieauB) III. 371 P""« ^'■- impressitm Pets. (Mjcft- 

lium) ITI. .180 

mlgrum, Lk. {ex pnrtc) 
( Sporocyhe Beaiuae ) 

111. 34t 
olivareum Sch mb».( My « olr. 

chartariimj JJI, 319 

oUart Pers. (Sporolricli, 

fifl»rtm) 111. 418 

Penicilliis Schwtiz. fActi- 
UocUdtnin FenicUlitB^ 

IIL 3S2 
pelraenm P. (ByMua ■, 

Alga) 111.380 

pinastrum Schleich. (Ao- 

tRiniaria pinophila) 
Hesinne Lk. (Sporocjbo , 
Besiuae) 111. 341 

sitlicinum Pers. (Spocolr. 

naJicinum) IIl. 421 

Sphaericum Pers. (Cono- 

plea oliv.) , 111. 49t , 

SmHncis Schumx. (Cla- 

tlo«p. Smilacia) tll. i 
Bpnrsuin Pr. 111. 364 

Pers. (non an- 

IIT. 379 
Fers. {uon »u- 
loiipma) III. ib. , 

vetuitnum A. ■<. (Dacriiia, 

fiiHCooliTacea) IU. 292 

verticil/alum Moffm. Fers. 
(Slachjlidium bicolor?) 

III. 391 
vinosum ^chwnz- (Sporolr. 

TiDdSum) ■ III. 431 

violnceum Pers, (alslua 
ThelephofBe «•etnletie) 

III, 380 
IIL 363 DENDRINA Fr. III, 366 DKHDXOklTCii JJbosch, M JIBPA^A^ DmmuiA 

^ Tol. p.j Tol,^ 

j w t p t i Zi^. (Batama 1 cermmtm Wees. (DicfTdL 

Stsreiiu). . in. 7 •: am^ilieatniii) UL 16S 

Dkpjlkka /V. (SubreHQS . DiJermoidct F^, IH. ib. 

SplMieriae^amcrrOn. »3 ' "":<^'^nP«"i5fe*r«l.«. \m 

- .-^ »-»_ . > II r^ eM» «ple»dcM« Sckrad, lU. 1€6 

2^^^ ,^V^i frichioidea Fr. m. ih. 

^a^TT^' (SfAae w , ambilicatwtt Schrad: HL fl^S 

ni^S^Lj^ lu^ Te«oaam Sckrad. UL te? 

Chl^lldoineela ) Ei. U. 153 *"• i«I«i«t«) II. SS2 

GuMntAfceli» /=r, (rar, c#Mi|Mwiif/«iaL«paai.(ihiii, 

rhaddii dcBtati ?) IL S78 «"- »«• ^^^ 
fTjiewiif CS^. (Spk Bii- . PmERMA IVrs. HL 96 

xicela?) JSf. IL 110 mcumimatmm Sdlmm,{S9^ 

firomiHcoim^. (8ph.froii- , moiiitia ep.) lU. fSi 

dicola) II. 629 1 atroTireAB A-. lU. 103 

qmercimm /%•• (Sph. hi- (citriBom />. IIL 100 

froiia) II. 43S tcomfimmaimm J^ers. Kdr^ 

DaaMODim EJmt. •] miem complaiiatam') 

/hir*r Amw (lacea rr- ( III. 12S 

Kadricah.) Ilf. t9s ^ coa^Iomeratom #V*. IV. 

im^mimams U. (Kelicvle- i itl. cfip. 154 

ria maiLima) IH ^^ confextam Arv. IIL ilt 

BmMOSVoarrM iSmk. lU. 2^0 coii#orrirM Rofim. ^Didei^ 
X«iitmw Lt. vAm -^jBir- i ma deplamlMi b.> UL 110 

rd«r tpec? aa ,Jlg)Tm icrmstfpes Sckmm, (Difa 

Jtmrmm?} \ mm emhiUrat) lU. . 99 

DIACHEX #V. m. ISS jCTeBe^^s ifr. Ul 109 

elerims f>. UL 166 «ieplaaatem >r. UL 110 

faSeea l^. depreenm f¥. lUL K6 

Di:UiPH0Rl3fflH. in. 3CS diflorme »»,•». UL 108 

hkelor Jlftir*. lU ih, i — -^ ^ .DidfcnMi cw^ 

DiCAKovA .Vir* CTid. ■^S'*^ . . llL M» 

Vi^do, Peccieia.'. t — .^^ drtymB> UL 106 

D.CSJLB saF^. (S«hccHB «onforme ^ «L 90 

HTateffii) a IL $1. Utr »*«*^ ^- (Didet^Mi 

Di»esaxiA.3m.(iIihi .T'^'^*^^-^ ■*• ^ 

^rmmctm:} ^ehemm fVrr. U. 106 

DKHOSPORirM 3W ^Sj^^Vr*' ™ JS 

•aiesenuM jMLm. .i^*Jo tiW»id« Fr. m. ta 
Dicoccna €>-^ m. ^^ w^»j, sw^ DidTi^M 

mieetm-aem C lU. ih. l^N.i«=aV ' UL l3 

DmrYDirM&^rWJIL lf>« miBHntm A-. UL 111 

SteibF^. UL ISS tawMciceU Umk^ UL lli 

1(1. zm !(<M, {non 

III. ib. 
)V«M i^MT». {oou 
loma) 111. 879 

EAe Se/ium:i. Ui. 365 

Per». (Hfl- 
li.V, iil. 365 

TriHinn Pers. (J^\in- 
thnmciuiiab., III. 4|8 
lorium Fp. III. 3l)6 
n muhum. (Clado- 
iinnherbariiiii)lll- 3T0 
>rae Schu/n*. (Hel- 
tliosporii ;)- s Fr. IM. Xm 


Tol. p. 

iri. 380 
Lk. (tx parte) 
ocyhe BeBiiiae ) 

III. 341 
niSchumJilyxatT. 'Iuml'era. (Cla<Io!tp. 

hjii.) iii. ro 

mWhm ^. S. (De- 
IIOI ?riae<itn'.')lll. 364 
itvm Schumz. (Ae- 
ilfMlii Bp.?) III. 352 
M Chev. (MuCDP. 
■■) -- - - chHriariiin; , 

oUnr* Pers. (Sparolrich, 

firt»nin) 111. 418 

Penicillvs ^chtuiiz. (Ac|i- 
iiucladinin FeDiclllns) 

111. 3S2 
pelritevM P. (BvMtia ■, 

Alga) III. 380 

pinastrum Schleich. (An- 

leiMiBria pinophila) 
Hesinar. Lk. (SporocTlio 
Hesiiiae) 111. 341 

35*> salicltimn Pers. (Spocolr. 

Raliciiiiimj m. 421 

I Sphaericum Pert. (Cono- 
' plea oliv.) Ill, «1 

\Smilacis Schwnx. (Cla- 
I doip, SmiltlciB) III. 3R? 
Isparsiunfr. 111.365 

j slrigofnim Pers. (non Bn- 
I toiioini) lll. 3T9 

I tiupposam, Pers. (aon au- 
loiiorna) 111. ib. 

veluiliium ji. .S. (Dacriiia, 

fiiscooliTacea} .111. ^93 

verticHliilum Hoffiti. Pere. 
(Slachjltdiuin bicolor?) UBB> 111. H 

QsumSchleich, (An- 
ariapiitoijhilajlll. 331 

ichuiiii. (Gliolri- 
n fiiligo) III. 379 < 

[ 'Pers. (Myxotri- 
1 molle III. 348 

Xupt. (MTXotricli, 
ita) III. ib. 

leoui Pert. III. .lf>7 
mPefs. III. 364 

nuuPgm. (Mjxotr. 
^>) III, 348 

ffmPers. (Ctailosp. 
*ruw) lll. 370 

' «, (CladsBp. a- 

m. 371 

Mttntif Pers. (Cla- "<■•- '": — • ™ 

Jtfericans) "I. S71 I'»«» 'r. JU. tb. 
■-viV. III. 3&5 DiNDfton' 
G tll. 39t 
■''chwiic. (Sporoir. 
iirt) 111. 421 

violaceiim Pers. (atalua 
Thelephorae eaertilea«) 

III. 380 
TireBcetii Pers. 111. i^ 

vttfgarv I^rs. (Cladosp. 

herbar.) IIJ. .170 

DeNDRINA fif. - m 453 
fluTa P)-. til. 454 nTCii lAbosch, .■ «■ _ VoU p. I 

lUnOUL i>. a 1«. JB. GeranH IV. _^ II. S$. 

II.- 1T .^- - i^ ^T7?n- 

pmdo^za Frk n. 171 

11. 17 
nucota rt. . U. 172 
TOlTata i>. ^ a. 171 

DOAATOMTCKB Cordo^ 

Aotm CbMa (CepkaUi- . 

trirh. feteoioiiitaa m 

atala Tetaalo?) Ui. 342 
DOTHUIEA J>. 11. SIS. 

•^errvlata A*. 
aUea A*! It i^TIQLA ^ DOTBipEA 

Vol. fi. 

^^ II. f 

rramma Fr. II»,5!^. c/l^, 

Heflerae JdToM^. II. 56«, 

Hetiopndis jF>. tlTSJl» 

Heraclei Fr^ II. Ui* 

HlMuda i>. II. 559. Et^ 

it m 

impreaaa Fr. U. 561. JET 

«,1« 
JurlandtaFr.MlM Svn, 
... _ „, latitana JFV. fl. 55t 

£7 11. 1?0 Liclleiiwm Smfi. JSL II. 123 
£7. IL lU toHiceme J>. ( Lasiobo- 
^. £L trva Lovicerae IT. 557. 

IL l?8 ' III. 23J^ £r. IL 12t 
II. 5«3 ' llelaalMiatis 
IL 561 

IL 56k>'MesereiFr. 
aaitromorplui J^ 1L 55r. ' mwri^ormh Fr. 
£L iL 125. cA-. IIL /3:^ aerVise<raia Ft. 
atra ly. II. 55ii> orbindam Fr. 

tetnUaa «>. 11. 5>^ paradoxa /V. 

BiC*Miiae f>. JK. H. 1'^ parsimoiis Fr. 
AwAvytfrmoMir A-. II. 539 Piaasiii />. 
teUam i>w iMi. 1. 51» p&i%« Fr« (Ptecidinf ' 
CMSpilow A\ <C«wai£:- pUtw) n. iSft, 553 

mm aUfpa r iae) il. sfti Pduit .^NTsrr. «t IM. %«. . 
Cam^Mlae J>. II. 5cS (Aac^sr PadL7 AlL tM 

ra. PodsMTiae Ar. 0. 556 

be} polim A-. £m. V. 5«» 

£mu.H.5«.>. MTfosi />. U. m 

A U. t^S PoiestiUae //#Bbr.l>.TL » 

V. A U. I» FleridiB F>. X S5S 

FMimieides 1>. !L 55i 

J»i A U. t *4 pTrewpfcora Fr. !L SS 

HL 51H . Ibisamli //«&. IL ^SL 

- rfdcsMia A-. H- SRJ 

IL S59 UMifei />. IL 595 

K Sia»tMTtiam«tai«sGbvJK^ ns 

Clffiaam iRiieam /V. ft. 5S0 

Fmiai^ IL idl.ll IL i:9 aabcraui /r. X 5«L IZ. 
": H. 554 X £85 

^^ H. TcQ , JKasiw IMt. ;^ Jnr. B»- 

1L 5^ M Liii.: 
/r. O. jotf. rvfrcft A>. 0. 5&$ 

125 rodm /r. «a IM Sy^ .51^ 
U.55t 
1t:S49 
1L Sfb 
O. 5>4 
IL S» 
Zf. I!. 1?2 
J7. IL- 12S i. 

DIDTMIUM - DIPLO^FblitD»! ocArtiogfnt Holfin. (Diilpr- 

ntRiCoit^laiiieratJ') III. 11 
xainofiim Fr. T'l. 105 

' i— /VWi {DiUerum strpi- slellare Pet-s. 
Bli|>il.i|iiiii />. 
«estafceiiiti rers. 
Tr^relyaiii /r. 
■toichodcs Fr. 
>«iitMlicaltiiii Pers. 
■ <»«»T8t<iiii Fr._ 

vwnic 'i ifariuaceum Schrad. I 
^ ■ 'At^formeSchnid.lDUl 
K' . wa floriroruie) 1! 
AUvipea Fi\ II 

f' *iirfiir«ceiim f,-. II 

*'ig/*fc(Mit» 6'/i«u. (Didcri • d-v- . .1 
itf. 83 nu «a; I 
111. ttr I 

lU. I2ff f 

m. 121 ' 
m. 113, nsncdla't»«jt. 
inigrijiea Fr. III. IIJL 

piirieifnum Schrnd- (I.j- ' 

cogala pariel.) 
Phjsaroitlea Fr. 
' MMcnluHnu /r. TII. ll^ iioIyceiiJialum fy. 

ibfilMa F.-. . III. 101 ruifpea Fr. 

fjSpoMUirJoiiles Fr. III. Serpula Fr. 

104. cfr. 154 SpnmeriAfdel IV. 
1-4. S. CDitlj- Sf[iiainti1o8uiii Fr. 
sijuamulosiiiu} itelinre .'tcArad, (JOiderma 

stellarei lU. na 

tesineeupt Schrad. (Ditler- 
Itl. 104. ma teBlaceuia) m, 107' 

111. 107 tiffriiium «i-Arrtd, lU. 117 
in.'in5| TrSchodes Lk. (Dideruia 
I|[. 109| Trichoilea) 111. 108 

m. (tSlWeinmauiii .('>, III. 131 

ITl. li)9(ver8;pe!lo f>. III. UT 

III. lailxMtiihopui fr. 111.120 

MOTMIUM Schrad. l\\. 113 DIDVMOCBATER Sliirt. 
e&vdidiim^chrml. IDirfer- 111. SJff 

lila globosum; IIT. 106 elcgnns Sfnrl. III. ib, 

dnereuin Fr. III. ISli ' obscurnB IMart. Ul. \h. 

tomplaiiatum.VAi-ftd. III. 125 DIDYMOSPOBIUH 
eotHextumUuh. CDiderma j JVenj. 1)1. 486' 

: .coiitextiim). \btiHlinutn Grev. (Diil. e- 

tMttatvm Fr. III. 118 lev.) 111. ib. 

<trtitlaceum Fr. III. 124 bullatum Fr. 1)1. 487 

■•■ 'h. Ideplaualiim Jf«a. 111.496 
19 1 etevalnin TJr. III. ib. ' 

HedijsariSchwaegr. (Vcr- 
)9 uiic.)' la. 487 

!2iproriii«m Greu. Hli ib. 

.(! I iruncalum Cord. ' llli ib. 
IBimkra Fr. ^ Trlcho- 
'i^loboRnm) 111. 106 i Ihecinm. '' 

•-.^vi. xilpHtauin, Sw. (Di- Dii-KTMKnitJM Ehrnbg. 
.laym. coatalum) Ml. 116 filvoJUsum £hrbg:{RM- 
hW'iiit|>Iiaericum fr. III. 116 cularia flavofusca) III. 8» 
hP>iM.rnm Fr. lU. 120 DiFtoDERiwA LJntc. III. 21 
^is rr. m. ib. tuberonum Lk. 111. ih. 

^ - - trMtt.CTrV- * liincopiii '"i*. 
lolkatiim Aees. 
tnarginaliim Fr. 
melanoiiiis Pr. lU. 123 
111. tia 
111. 114 cbothecium) 
didymBMXfr.(THcliolbec, 
mffraicoii») ttl. 4' ^Tf PX.A — DOTBipEA Milcata fy. 
TttlTBta Fr. 

DoRirOMTC 
Ccranii Fr. 
gramma Fr. n.,557. 

Hetlerne Iflou 

H>^lio|>ai(lig 

Hersclei Fr. _.. _ 

UlniHUlia -Fr. II. 559. 0. 

irapreisa Fr, W. 564. S. «taiii reliiaio]) 111- ii2\j»ehni\aFr.tnDub Syn. 
DOTHIDEA Pr. H. 548. Jatitsua Ff. II, SK 

Sl 11. 110 Licheuvm Smjt. El. IT. 1« I-onScerae Fr. ( Lat . .. 
Irys Loitioerae) II. 557, 
' III. ^3J. Et. IJ. K^ 
MelaiMmatis Kunze, 

Meiereifc^ ■'^^'i arerTulat* Fr. £1. II. 124 
aluea J^t U. 564. lyi-. E/. 

II. m 

AnemoMa Fn; 11. 583 

Ang^etiMe Fr. H. 561 

astersina Fr. II. a6C) 

SBleromorpha n<. 11. .S57. 

£/. II. 125. cjr. 111. /3:1 
atra J!V. H. 55fi 

beluUiia iV. U. 5M 

Bigiioniae ^. «/. II. ii:'2 i>ai 
JSrAcAj-Af^mOttis **■. II. 558 Piiiastri Fr. Et. "II, 

butlata Fr. Liim. \- i4%'pilhya Fr, (Phacidinm ^■ffirmh Fr. 

rliieuluta />. 
iiloxa Pr. caespilosa Fr. (CBnang:;- 
uin Aiicnpariae) II. ini 

CawpHuiiIae Fr. II. 51)2 

Ceroinioidea DiAy. .Sym. 
(AaleroinB AkheiniUae) 

Ciiaeiouium Kuhz.%1. 5f>j. 

El. II. Vli- 

decotoratiB Fr. El. II, Vn 

denndsla Fr. 

deiuU Ff. 13. n. vH 

DioHpyri fr. II. Sfil 

dispar J>. Macr, (Sph. 
disp.) 

Epilobti Fr. 

exasperaas Fr. 

Frtixini Wr. ihrniu) II. 184, »3 

ftidi fpreng. >n Uiib. Sytil" 
(Asl^l- Paili.) EL% VSf 
Poda^rHriae Fr. II. '5S^ lila fy. 
Polyg. Fr. ll.'l PoteolillsB //'«ffr. i^r «. »tf 
Pleridis *■>. U, '5» [ 

Puccinioides Fr. II, Wl 

pyrenophora Fr. Tl,'jQ' 

feanimciili ^'n«r. U. H»^]] ' , 

£/. n; M 

reliciitata Pr. ll. SW 
11. 559lBlioia />. ,J1.'S« 
II. 558 I ■ " " falra Fr. 
funesla Fr. 
^eaistaUt n*. 
C«o^piiica Fr, nhytiHmoidesC/ini^M-II. ili 

Bibesia fr. ' 11. SM 

Robecliani Fr. U. 564. £/. 

n. 554 lU 116 

II. 550 Bosae Dub. l^MiV- «U- 

n. fi5'il sae Lib.) „^, ■> 

II. 5tiO, I rubra Fr. U-i 

El. n, 125 ra«lis Fr. in IhA-ir*,,.^ is) ( !-7 Vol- p. 

auriqula C.ii.is Fr. U. -in 
auriPiila Ji[.l;ie Ir. H. 321 1 •"■ f Vol. p. 

SaJitit^iJim,. CStj idu»-'» 
-^'■C(i4?) .- „■ i-lli; 245 

Sangvitorbae . JSeci < Br. 
a*'-iuffieinea a) Ui.-23» 

'.«fcnl«f.'ci's i>Bo. <Er. coin- 111. . I Sottahi Schleicfi. (Er.coia- SufptUa JVet , ib. 
tEr. giit- 
-imaj 111. 246 

TatatUi Chev. {Er. com- 

tnuuia C.) . 111. 241 

lortUis JJnk. Ul. 143 

.Magans Bia. {S*.< giitta- 

te) r itl, 346 

'.'•JtnviaFy.Hoinm. rereg-enus 

fMtbnii/ Uufc, (Er. peiiic. 

IjumAr?) lU. 244 

tl^IDROTriiM iinA. lU. 3ii 
T.Caulincolft *>. 111. 3.1* 

epirjrtan Schm. et Ass. 
£1 . (ftrina Burotii herlra- 
t>V rioruui) JJl. 332 

fennifireuwii MBrl. 1». 333 
cJ-lierbarioraui IJnk. 111. 332 

sckutoauin J^r. llt. 334 

':.i»yroboliis i>. U(. 3J3 

RBiarnm Grev. Ul. sm .332 
t: BDSTEOIA Ff. U.532.,£?J1. 

Bmdmacen Ir. £2. li. ib, 
.•taiUooIorJV. 11.533. £J.,U. ib. 
ii;,JIici8 Fr. ■. ■ISL- H. ib. 

f^MClPlItA Fr. U. t89, 

.„,■.■ - r 5SW. ii. U. 146 
'^bipera Fc. 11. 5y7 

Hmpetri »>. . U. 190 

.. euiiiauae Ff. ,£?. U. ' 

ei>«^ria.£icna«. I-in», y. 

UilegerriLna F,: .U. 546 

lacvignla Fr. 

.inelaiiupliaea Fr. ., 11. iW 

nerTisequia it". fit. U, 147 

Bubi IV. U. 190 

Spb«er(ride8 R-. U. i9l. 

m. U. 147 

sIi'ig:oH FV. (Peiiu e(ii- . 
«SM ^'.J U. 103 rifbru 8 /■/-. cornt* J . . . _ 

creima Fr. ■ . f Jfc 2S6 ] 
gclatinosa liub. (ExUla 

grlaudulosa /*!■. U. 22-1. El. 

U, 34 
impres.sa Tr, IL 228 

lohAla ^»j/f, m, 11. 3« 

pithja /■>. U. a " 

reci»« ir. 11. ai3. Ei. lU 
repanda fV. U 225- Kl, H. 3i < 
saccliarina?';'. II. aas.iV.U. ih, . ' 
spicaloun. Smfl, (Exiil. 

glaudulosa^ £1. U, 3« 
iriuicala Fr. 11, 22* 

E:x^sfOHiUM 1^,111. 2i3., ' 

367. £/. II. 107 
clavulixerutn Li:,.,(,Uel- " 

minih. davnl,). . lUl, 361 
Hemalium Ki. (Vertaic. 

Demat.Fr.)ll,SOS.i:i.)l. i* 
ditrichnm lik. (VvrBh '' 

dilrich. Er.) (J, 515 

Eiyn^ii Oub. (Jatta. Br. ■ 

fiesm.) 
hispfdulumU;efi:Ul367.. vix, 
hypodernaumLk. cVcirm. 
. Fr. Mac.) 
longu-eium &teii. {Yenu. 

Hemai 1) II, 5U ' 

tmicultiitf ■J.k. t ^*oa, 

Dejn- var.) ' 

mmutum Lk. (Vcrin. Dem. 

Ruhi.yecs. (Dolb. Cbae- i 
lom). £Z II. t«S I 

yt7irte> ii. (Helmiaih. 
TJI.) II. 36» , 

tricheuum Llc. ( Terra. i 
8, o. V.) El U. 109 \ 

FiKINAAIA SOW. (ui" 

cel«) . FAVOLDS — FCLIGO 

Tol. p. I 
SoiB. (Aegerila cbii- ^subterratten Fera- (A( ditn) 
auriuitiaca et hrintneaSow, 

(Muced.) 
earbanncea Sam, tPslilag:, 

ntrkiil.) 111. Sl» 

Mtmata Soui. (Tnib. gen,) 
^oae Sttu. (Snerffloeilia 

C1»T.> 
pomiieea Sow, (Erinenin 

Iiyrin ) 
ro^e» Soui. (Aieiiriimft 

erabesc. 1) 
Scabiosae Sote. (Dstilag. 

flosnil.) III. 518 

tparsit Sour. (Lepraria ) 

SemiHaria Sow. 111. 432 

JSteUarine Sow. (Ustilagi 

I tinther.) 111. 5l(i 

\ tmlpkurea Sow. (Eiii 

* l. tiinii herbar.) II 

TrifotiiSow, (Polylhrii 

\ TriloJ.) m. .163 

tntrln Stur. (nou <Ielin.j 

mertmpefina Sow.,t.Agj- platjph. jaiinilis) 
liuarin Sow. t oestita P. (Radt«.> 
FISTULINA BuU. 1 1 

AaiaBiMlrw-r .196. 1 rof. '! « JFr. £7.1. 
•. KL I 44. , V, 3It 
CaitBdciuia, Kfolsvh. 

l-inn. VII. |97 
MafxidmFr. Linn. Y. ili 
bepfrticits, Kloisch. l-mn. 

tll. 197 
birtns (Polyporiia) 1. 345 
.pusiltEis Fr. Linn. V- 611 
■ tenmciitirsfn/.tPoIyp.ll. 344 
FiBHiLi..iniA Sow. Ferg. 

(Mere mjcelia) 
«rfcu*cu7rt r. (Mtcb], 
Aearici) UI, 265 

• filina Pers. (laaria felin.) 

Jll. 271 

«mplexa Ftrt. (Theleph. 

laciea etc) El I. 206 

- iramosissitnaSou/.(DiUi.l2) _ 

Meltala Sow. (Por«Ihe- 

liww) £{. 1. 113 Buglossoides BifU. [Fisl. 

he|iatica) I, 596 

hepalica Fr. 1. 396, El. 

I. 128 
peciinata ff^ilh- (Meca- 

IJlis lacrifflaiis b.) 
railicala /"r. EJ. 1. 128 

Fi.acCAaiA Grev. 
siiLucii Grev. l peniciUi-, 

iSlaceuiii.y¥J tll.403 
Vheo. 
.rn C/te«. (Physa- 
bryophiliim011t.a35 cnraea Sc/tum. (Reticula-, 

rm cirnea) ,UV... 

cerebrtHii Brondeau icfr,. Pers. (AethaUwia,, ,. , 
, cum ».). lU., ^M 

>fiTue«ce«u6<.'A»»(.(Aeth»l.,j,, i 
senlimui b.) IIL .M> 

ltuiulsFers.{&elicula.na3) , 
UI. ib. 
— Sntft. (Reliicul. uHi- 

briiiB, IIL 87 

Lycoperdon Schum. (R*~j 

lic. umbritia) Ul> lb> 

muscortim A. S, (Retic. , 

muscoruu.) lU, 9i 

paiHda Fers. (Aethalinni 

Beplicum a) 111. 95 

plumbea Schtm. (ReliciiL 
pliunbea) lU. 88 

ifa Pers. ( Aethaliiini 
septicuin c) Ul. 9S 

Smfi. (Aetialiiiui 
- Ul. ib. ■1 .'■■' Vol. p. 

Saliei^p.BeK,. (St^ «dnn- i 
■;".-ca»?) . .;up..245 

Sai^^trrhac Oee. (£v. 
'Ji-.-fWfeinea a) .Ul. 238 

• .Scatidlcis liec. (Er. cQin- 

BMiniB) 111. S4l 

I ^m/li Schlelch. (Er.QOiH' 

maaisj lil. ib. 

'ttuffkltn Necs. (Er. gnl- 

-tete.) 111. 246 

' JVwi*»'?" CAeu. (Er, oom- 
mnitk C.) III. 241 

((UtUiB 1.1»*. Ul. 243 

Zttagans Biu. (Er. gulta- 

te> III. 246 

t'^j((nj)t(iFI'.rto(iiia feregeoiis 

-iCmifpleclitur.) 
tt*ibm»^i IJub. (Gr. penic. 

£ jum»r'j) lU. 244 

(>^.BOR0TIUM tJnk. lU. 3*1 
riCatilfnrola f>. lU. iViX 

^pi^Ian Schm. et Ase. 
if.t^-- (Iftrma Eurolii herba- 
rs;y riomm) m. 332 

lincti^eiiiuti it/arf. 
.tJfcerbariornin IJnk. 
[ nvKulosvui -Rr. 
r>^ ^yj-obohiH J"r. 
I B«aamm Oev. IIL 2:16; .132. 
(£.: BD8tEOIAFi\tl.534.£?Jl.n2 
antBiliiiace» Fr. £L U, ib. 
ij:-4lUooIorir. II. 533. £2.11. ib. 
!• Hicis Fr. £Z. lU ib. 

L.- JBXCIFDLA Fr. U. isa, 
I .„ >. 59(i. fc7. 11. 14fi 

L . «•pera Fr. 11. 5y7 

1 Btnpetci Fr: II. 190 

b:f jBMtiaiiBH J^r. ^. II. 148 

tgttteariaKuHie, Linu. V. 5M 
. .imeperriina J^r. II. 59« 

l««vie'Btn 'i^r. . £/■ 1(, 
.■Kielftiiopliaea Fr. „ 11. 1«0 
ncrTisequia i'r. £t U. 147 
I . Bobi Fr. 11. 190 

Spbaerodiles Fr; 11. i91. 

i *^ ifi. II. 147 

sii'i^oia Fp. (Pezixa »iri- ■ 
roi. p. 

.Stro/^i»^-,,.,.^,-, -.n„JjU.4|«p 
l«rffi.|a fr. , . ,JV-189 

EXIDIA^V. U.gZO.JSj.li, 33 
,1-icula Canis Fr, .' lW2' 
riSiila Ju,lae Ir. ' «.'3' 
m-irat-uiis />. H; S23 

cornrti /"r. Li-aaz 

creftbta Fr. '; ^: U;.2Z6 
^elaiinosa liuh. ( ExMJia 

rQcisa) 
gUMdiiloaa Fr. U. 224. Jit. iEl. 333 
111. .S32 
111. 334 
Ul. .1.i3 iprcssa Tr. II, 22S 

lohQta S»;i/(.: JO, II. 3* 

pitftja Fr. |1. 226 

reci«» Fr. U. 223. Ei. 11. 3* 
repanda Fr.U 223. irf.U. 35 
BacchariiiaF-^, ll.a2S.i,7,lI. ib. 
spicuhta Sinfl. ( Bxid. 

glautliilasaj Kl. U, 34 
tri^icata Fr. , 11. 224 

EjuuivaiKtrM iJi. 111. 2^. 

367. fi/. IL 107 
claa^ignrum Uc, . (Hol- 

Mmlfe. ctavol.). lUl, 361 
liamiitiiim Lk. (Termic. 

Demat.Fr.)lt.SO5JKi.U.J07 
diir'chn»i . Li. (Twai. 

ditrich. Fr.) U. 515 

eryit^S Huh, (Vena. Br. 

Oesm.) 

AypodermivmLk. (VQrA, 

, Fr. Msc.) 

longieeti*m Cfw, (Verm. 

iJeinal ?) U. 515 

macitlaa* ■Ak, (_ VariA. 

pem.,Yar.) 
minftum Lli. (Vtm.O^Ri. 

/;.) U, 505 

JJufr; jVeca. (DolK Chae- 

lom). Ei 11. 125 

T|/iVM. i-it. (Helmiiith. 

T,il.) 11. 360 

irfc7ieUum Lh. ( Term. 

S, a. V.) EI II, t09 

FjKiNAHii Sou. (mia- 

celtt) . FAVOLUS — vmjG 

ToU p. I .T<rf'F 

iiB>a Sow. iAtgnnla can- subierraaea Fef*. ^Agftt^. 

diln) platjph. aiinilis)' 

etirnMtiacnetbrunneaSou/. ' vinaria Soui. C<&otwnar. 

(Miiee.l.) j ceU.) iU..to9 ...,,^,..., 111. 51» „ „ 

tan«ta Sow. tD«iI>. gen.) j FISTDUNA Bui^. 
7*oie ^ou'. ( Spermoe^lia 

C1«T.) 

pamiicea Soui. (£ria«iiin 

pyrin ) 
rosea Sow. (Aleurism* 

erQheac. ?) 
Scabiosae Soie. (Ustilag. 

fioBcul.) W. 518 

tparsa Soiv. (Lepraria) 
Semfnaria Soto. 111. 43; 

Stellariae Soui. {Ustilaeo 

anther.) UL. 5ia 

mtivhuren Sow. [EurO' 

fiuni herbar.) lli. .IJ^ 

TrifotiiSow. (Polylliriuc. 
-, TrilW.) lli: .168 

varin Soi». (iioii deflu.) 
Kerampefjna Sour. {Agj- 

riiOn Hif ?) 
FAVOLOSPn^* /"r.li?.!. 4+ 
Brarilieiisia />. M i. 44. 

Linn. V. 511 
CanadciLsiB. Klolsck. 

Lian. Vll. lH7 
iaccidii» .fi'. TJnn. Y. 5ii 
hepfllicm' Kloisch. Lhm. 

TH. 197 
liirlas (Potjponis) 1. .145 
piuittus Fr. Linit. V- 511 
teunicul(isP/(/,(Polyp,)l. 344 
FiBKiLLAjiix Sow. Pers, 

(Mere mjcelia) 
nrbusciila P. (MjceJ, 
A^arici) 111. 265 

ftlinaPers. (Isaria feliu.) . 

111. 271 piumbea Schtm. CBeiionk 

implexa Ftrt. (Thelepli. pluinbea) Ul. 

laciea etc) El t. 20S rufa Pers. (A«lkaliMB 

ramosissimaSowJOili f. 12) _i ■epticuin c) lU. 

steHnta Soitr. (For«lhe- I variana smft. {Adhaliam. 

liuai) El. t. Il3> leplicnm) UU j Buglossoitles S«K.- tJi^, , 

he])alicaj ', .1, M( 

hepalica fr. 1. 396, M, . . 

t ja, 

peclinata //7/A. CMerB- 

Uiislacrimafisb.) 
radicala />. £2. l.,^4 

Fi.ocCAHi^ fij-ei'. , 1, 

.,«.„ 6-,™. ( .^..i,^^. encaur^lica Cltev. (Phvna- j, 
ruin brjroj.luJiimijUL,i36 
Fui.l6n Pers. 
c,!(«iH/rti*ers.(AelUaUll», 

sepliCMn «) ^ lll. ,a 

caraeaSi;AHm, (Aeiicwla-,,' 

ria cariiaa] llL ^. 

cercbriuH Br^ndeaa cfr,.-" 
III ,ll|t 
j^ML!» Per*. (AelhBljsup,, 

■eplicum »,). lU.', 9) . 

fiaueaceitA Si;hum.i,Aelh9\.^j„ 

setilicuui a.) Ul. ,lW . 

lustita Pers.t.ReilcnXa.TiaH ■ 

lU. ih. < 
— Smfi. (Iteticul. niB- 
briuHj lU. •7 

lic. umbriaa) Ill> )h 

muicorum ji. S, {RelW. 

muHcorBin) lll. .91 

pal/idn Pers. <AethaIi»iB GrilWODERMA — IlliLMISPOIUlJM 93 Vol.p. 
Sp«thmlsria Fr. J&^ II. 31 
fiTMHOBKnMA liumb. 

-(mAnslr. iubterraii.) 
©TMKOSPORASGIUM 

liec. W. 505 

aurtmlincufi* Chev. III. 506 
clavarineformt Dec. [Pod. 

f. wmin.) 111. 508 

COHrount Dec. {Gyinn. 

jnijip.) ■" '"'"' 

fiiscitm ] 
^ «jib.) 
'Tnniperintiiii Sees. (imii- 

peri Lk ) 111, 506 

JuiSpert uirginian, Sckw. 

(Podi».) 111- 507 

mtacropus iJc. (Podin. j. 

vir^.) I m. ib. 

SafalMim Fr. 111. ib. 

exilAHiAA'*» Tid. Tre- 

laclla. 
' Gt<CICefiialus. Pers. 

agitMensis Pers. XHelv. 7 
'^r aiuiiosa) 

I ^t^rHwleiUHS Ftrs. (Marclv- 
t .cTJemeM.) 
juraiensis Pera, (Gaepiu. 

.Helrell.) 
Gtrophora Ack. (Cete- 

.rniD LichKD. } 
■GbiBen«((Thelepl(. qiier- 
r Ctai.) Et. I. 186 

I^TnoFODiuM Httchck. 
eoecimum Hitch. (Milre- 

myces luleHceiis} III. 64 
VL*t^R\A. Liat, HAfI.DTKICIIlIM Escha. 

candidwn EdcIuv, ( Glio- 

.' f iricbuin CBDd.) 111- .178 

]KU1.0I)1ICHUH Ui- *} CBpilfelll 

HcLico Tol. p. 
Linh. 

CEa Lk. Tix 
ns fungi;*- Byl- 

■ia mH^is couvenit. U- 

na spec. R. raseuA. 
HELICOSFORIUM Heei. 
lU. 
obscnruui Cord. 111. 353 
piilviUalum /'ers. 111. 3S4 
veg:eliiin Ne«s.' Uh 353 

HELtCnrnicnDM JVpm. 
puluinatum JVees (Helieo- 

spor. piilviuaium) UI, 354 
Hr.LMraTKOSPORI0M 

Pers. , m. ih. 

ciivtspermum Lk. (Deinat. 

coetnsporium) III. 366 

Cheiri lJbi:yi (Macrospor. 

Clipi.-aiiltu} 111. 374 

clBruli^erum Fr. 111. 36t 
cvIiiiUricum Corda. Ul. 357 
Erjiig'!! Fr, lU. 36l 

Geiiistae ». IU. 359 

macrocarpnm 6rm>, 111. 356 
niicroirichuin Cordff. 111. 357 
minus IJc. (Helminthosp. 

velutiitnm b.) tlL 359 

uaiinin Necs. 
pellticidum t-k, 

Bim|)les A». 
subulalum yeea, 
Tela Corda. 
itnue Ki.'- (MBcrostioi 

tenuiisimiim) lU. 57* 

lenuissimum JVeet. (Ma- 

croBp.lenuisBiuuim)lll, ib. 
TtlJae /r. lU. 359 

Taccinii Fr. IU. 358 

vcIutiDum /.('«*. III. 359 
HELMispontDM Xl. Tid. 

Helmi uihoBporiuui. 111. ib. 
Ul. 358 
111. 35) 
U1.359 
lU. 35» 
111. ib. *) GtDui omiisDin, ticel Tlmm, SpottnriclJ* eiDacijiiii qnid l&> 
(ennediDm ab illo diflMt ■poriiliiii capiiaiin (q[.aR lamen io lanim 
11), iioiDa Trichulb. roieD, liditniuj, ab hoc ipori'l>>> umplicibui 
cnn Siiorace{itHlo Cber. conflail. HEL<mW^'i4EtVfiE.ji,i' - yoi. p. 

HblothjmRw*. fPewMe 

spec!) II. ii5. W. M. 4 
aclculnrv Pers. (PeiSj'.» 

■ciciiUriB) li, (55 

^gnricifonne liec. <P*b. 

scicu&ris; li. fb. 

aJbum Pers, (Pez. Riibti- 

liB?) il- 157 

— Scft«»i.(Pei.sIba) U, ib. 
«m ericiM' «»' &/'« «i. ( Pe z . 

limetaria b-) )I. ih. 

/tureumPefs. (Pes;, aiirea) 

II. 156 
circinnns Sw. (L«otia clr- 

ciiiaiis) II. 27 

coccinfvm J'ers, (Tiiber- 

ciilaria v«lffari«) Linn. 

V. 701 
ComfHannium Jforinsk. 

(Sarea coiniiluitai») 11, 

liS. El II. H 
eleenns Fr. (Pei. acicala- 

rtab.) II. 156 

tilottgnium Schum. (Pez. 

acicalariB W 'I- '^' 

fhuUfarme Pera. (Pc«. fi- 

btiliromiB). II. 156 

fimetwium Peri, (Pez, 1 

fimetaria) H. 157 

fiavescetis Ptrs. (Pez. fm- 

ctigflual 11. I) I 

gnlealum Pert. (TreraeUa | 

aarcoI<l<>s fi.) II. 218, 

tncamatttm Pers. 11. 157, 
puluMptis Pera. {Agar\- 

cn» BpiphylliiB b.) I. 139 
nigripts Schum, (Pez. | 
, TenticnlKriB) II. 133 . 

radicatun A. S, (Dltiola 

radicala)!!. 170, £;. 11. 17 
tttbsensiie Schutit. (Pei.He- 

lolioideB) II. 136 I 

tuMie Fr. (Pei. ■ubti- 

liB) II. 157 m umhtlUfortne Pers^ i 
ncrotiii») EI.W 

(Peroiia P. •) ' ■*^ ^ 
gibbtiili A. S. ^ifilnl» 

elRbriiiii r^tl, 

liirsujiiui 7W. 
HELVELL* U»«Ii.,i 

acauUs Huds. (Thelepb^!) 
ra hirsma) j|.,439 

— Lour. ( Thelephotae I 
Sprcieyi) j. 432 

—^Ptrs (Rhiziiia ninlw- 
laiai U., 33 

actoiifiris Bufl. ( PeziKa 
aHrNlaris) U. 15« 

aer„sh.o»a FI. D. jyw.,, 
(Pei. aeriifiitosai II, .,-, 

^nncjiirmis Bolty (PpX..,.\ 
actcilBn») tt^,lK 

n7o« Herger. ( Uelvel^t , '(i-. 
I crispf» a) , ■W^.lv^ 

ttibida Pers. (KelrellaeW , 

; -- Schaef. ,. 151. (pVt£) 
bemisphaerica) U4,.jl8 

— Scfineff. t. m. (Hel,T, 3^ 
crispa a) », „4$ ■ 

aMnrnloMi-. (Leo(iaaiiub> _ 
I ra) " nr» 

,alr«ffo«f^. iU m^ 

atraia sw. ( Thelepaom, h 
alralB). , ; _ 

atirea holt. (Peziza aero- 

tina) U. 119 

,aurici/ia Schcuff. (Pe». 

leporiua) U. «7 

Brassicae Tlojfm. (Sclero- 

liain Tariuiu) II. 259.. 

brevipes Dec. 11. 32 

brunHea, Gmel, (HtlvelUi ,,. 
infula «) .. - *) Ganu (lifirDctBmj led agt^iiiala, proiJiM (ane I 
|(to! ilKUdll — de loco iBcertw ia Sjii. oniiJ. Aff LVflLI^A Tol. p. 
Sumnrdl nec. (Milnilii 

cnmp<inu}<ini St^, (Paz. 

hemisphnerica; 
CnnlkareUoSdesflji}! (Ctixt- 

tharell.t<ihaefortiiis)l. 320 
camea Sehneff' i< Rnfha- 

rellua davatn* h) ■■ 3t2 
earlHngiiien JSoil. CPeziza 

hiiinosa) n. Tt 

CM-yop/iyllncn Botl- (The- 

l^ph. lacinialni 1. 431 

— Schaeff. ( Theleph. 
carroph.rlIica a.) I 430 

thrysop/taen Pers (Hel». 

reflexil H. 2:; 

tHfarfs ffulf. (Pez. scii- 

teiraxi) 11. 85 

cfffnm Sckaeff. (Pez. scii- 

tellats) II. ib- 

cifiei^rt FUl. (HeUella 

Tnilla) II. 20 

claaata Sckiteff. (Siisthn- 

IsriR flavi<ta) I. 4di 

— ffilh. (Leolia lubri- 

ca c) 11. 29 

Claiiaf Schaeff. f Asteru- 
phurALj^roiierdoKlesJII.^OR 
cocdnea Boh. tPez. aii- 

ranUill 11. 49 

■^ 11. 79 

cochleata BoU. [Pez. b«- 
Jia) 11. 4fi 

— //'u//. (Pea, TMioaa) 

11, ib. 
coitformis Pers. iVertta 

palnla) 11. 25 

canica Pers. (Verjia coiii- 

ca) 
COrnucmtiaeScharff. (Csu- 

IhiirT^ftiu coruucoiiioi- 

(I*-s> I. 311 

carnucopioidt» Scop, 

(Caiith. cornucap.) 1. ib. 
Goitata Schuiiti. 11. m 

Giiapfti.. II. 14 1 T«l. p. 
cr/jpi» Bvn. (Ciulhaf. 

■utuoaua b.) £7. 1. i% 
^ruci^viiformia Scop.(Jii- 

iliilariacrncil)i)tain)U. 299 
cucullMa Batsch. (Geo- 

glo»».cucnllatuni)S.l. 233 
dimidfrda Iiu}l. (Canlhar. 

inmcig:cnua) 1. 323 

elasltca BuU. II, 21. El. II. a 
e^uina J7. IJan. (Pej. 

stercorea) u. g^ 

erylhmpus Pers. (Helvella 

int<ila7) . 
escnleiila Pers. n, id 

— Fl. Oan, (forina 
Helv. pullafl) H. 17 

— Sow. (Morchclla pa- 
'ul") IL JO 

Jeriloria BoH. (Spatbu- 

lariii flavitla) i. 491 

fihulformis Boll. (PeK. 

fibnliforinis) H. 155 

fimetaria Scop. (Ascobo- 

lus fiirriiraceiti) II, 163^ 
iisliilasa .*. *, n ai ' 

finoa Scliittff. (Alga) II. 114 
flavovirens Ntes. ( Leolis 

liibrica a) II. 29 

floriformis Soa. (Cantbar. 

sinuoauB b.) Bi. I. 51 
foliacea Schaeff. { Pei. 

heinisphoerica) 11. 82 
Juliginosa Sckafff Dickt, 

(Helv. etasiica b.) II. 31 
fungijormif Scop, (Pei. 

fag:iiiea) H. iW 

gKlaltHOsa Jluir, (Leolia 

lubrica) n. 29 

grandl, Cumin. Fert. 

(Helr. inouachella b.) 
, ... 11. la, 29 

heimspk aenca ff^ulf. (P es. 

uifrella) Jl. .ai 

hispiUa Schaeff. (Per. 

niacropiia) 1|. 5T 

hybrida Soui. (Morchella 

MittilibefaJ n. ' t mt(tfaw - ' ilEtvBtii' I m Tol. p. 
BilotipmPm"*. fPer.lMe 

spM.!) H, 155. /:*. II. 4 
aciculnre JVr*. (Petfx» 

aciciilaris) I). \5e 

^garictforme liec. (Pea, 

adcDJ&r») II. fb. 

albutn Pers, (Pez. Biibli- 

lia?) 11. 157 

_ScAum.(Pez.«lbn) 11. ib, 
ttmerican u m Sc/ivn «. (Pe z. 

limelaria b-) II. ib, 

aureutaPeri. (Pez. aiirea) 

Jl. J56 
circinnns Sui, (Leolla cir- .s) II. 37 coccffiffw*» Pers. (Tiiber- 
ciilaria .TiilKariB) Linii. 

V. roi H BLOTlPM tod. «7cF*r*. 

(PeroiiH P, ") 
Klblinih ^. S. 
,|rl«bfiiiii Tbtf, * ■ •■'• " 
hirsulijln Toa. . ^ ,■,... 
HELTELLA .Lt'n>»Jk.1»n 

jSL H., 1 
acaiaisauds.irbalepia. 

ra biMMla) J, i« 

- J.O./r. (Thele|>IioW lais ^Pen (Rhizina undiiT 

...u.,.ns n,M. (Pe*[a. 
Bcif,ilaris) ^OS 

WllHflOSIl Fl li. ft»., 

( Pez. aexitgiiiosa >.T[), ,„ campJitnalum Tfomisk. ,, , , — .-vi-inwwM / «i. .,.. 

(Sarea coinplaiiaifl} It. aiCtjn 

)58. £/. M. 14 ^arrcirormis Bolt. i*!^, 

elegati» Fr. (Pez. aciciila- | BCiciilaris) tl, Ui 

rial).) II. 156 n/ira Vi*»-fer. (HelTeUi, 

elongaium Schnm. (Pez. | crjapa a) lC^ M 

aciCHlaris ^.) II. iil athidaPers.{Ht\Ye\\»iiL. 

fibull/brme Pers. (Pez. fl- alica a) |T ,a 

JjiiUfbi-mia). II. 156' — ScAaef. t. l5l. (Pex 

fmelariitm Pers. (Pez, | beiiiiHphaerica) |J K 

fimetaria) II. 157, — Schaeff. t. 282. (Holr. 

fiavesceas Pers.{Fez. fra- crispa a} U. M 

cti^iia) II. It lamaraLour.^Leoliuim^ 

galeaitim Pert, ITrem^Ha \ rn) It, a 

■arcoidcs ^.} II. 218|alrH JfSn^, n, )| 

fncamatum Pers. II. i57.Afrnfa *w.- (Thelep&on,. 
pttlanopus Fera, (Agari- | alrala). . ,, - 

CMs epiphyllii» b.) 1. 139'aurea Soh. (Peziza Ber»^ 
nigripes Schum. (Fe*. | tiua) 11.119 

leuticnlaris) II. I3i \auricula Scharff. (Pm, 

radictaui:! A, s. (Ditiola lejiurina) U. 41 

radicata) II. iTO.fii. II. 17 jBrnssicne ffo^m. (Scler*- 
«tf6jes£f/e5cAMM.(Fez.He- (iuiu Tariuin) U, 3% 

loiioiiles) U. 136 breripes iJec. 11, ffl 

tuhtile Fr. (Pce. Bubli- 6run«cn Gvtel. (P.ltpll^ 
Jiaj Jl. 157 iuritla iij i)<..'^ •) 0«nu >H«it«ctaiD^ Md afGjiiuie. proiJna mb* Cm««| J| 
1*10 ! ililticni — de looo inceitDi io 8T>i. onitl. 


Vfiirdt Dec. CMilruIa 

p»luilo!<a) 
campaniiltiia 8oop, (Pe». 

faemisjihaericaj 
Cnnihare//o!daRiiI/ tCnn- 

Ih&rell. (itbaeroriiiii)!. 3W 
carnea Schnfff- '( antha- 

reltu» clavBlii» b > I. 3*2 
eaftftnginea Do/t. (Pc/iza 

biimosa) It. 71 

titrrdphr//aEa Boll- (The- 

llp&. lacinial.-i; 1. 411 

— *cA«ffj?: ( Theleph. 
eaiyophyllapa a.) 1 430 

ehrymphava l'ers. (Helv. 

r«fiexil II, 21 

atiaris fFu/f. (Pez. bch- 
_ lellata) 11. 85 

etlinia Sc/taeff. (Pez. scn- 

t«llB|a) II. ib. 

eiturea nU, (Helveila 

Tnilla) II. ao 

amMtft Schaeff. (S]ia(hii- 
< laria flavjila; 1. 491 

— rfitk. (Leolia lubri- 

' «a «) II, 29 

CitnttiS Sckaeff. (^Aalero- 

pharaLjr(i))er<1oitI«s,'lll.'^0(i 
evcciwa Boli. ( Pez, au- 
raiiljdij H. 49 

— Scop. (Pez. cocciiiea} 

U, 79 
caehleata Botl. (Pez. lia- 
itia) II. 4r> 

— //'«//. (Pei. TMOaa) Pws. tTer II. ib. amjbri 

patnla} l(. 2$ 

«wmVb /•«■*. (Verim coui- 

«)' ■■ 
^ifnuetipiaeSc/tarJf. (Can- 
ihrtt^flus caruucopioi^ 
di's> 1. 321 

■^ornitcopioide* .Scop. 

(Caulh. CDriiucop,} I. ib. 
- - - 1 .StAiwii. II. 19 

i.. 11. 1«, ToL p.; 
crijpa Buil. (Ctiithar- 

Bmiioius b.) E/. 1. 51 
crucibu/lformia Scop. (NJ- 

iliilariacrucil>iilum)ll. 299 
cucuUala Biitsch. {6eo- 

^la*i.cucnllaluin)£;;.l. 233 
dimi^aia Uull. (Caiithar, 

iniiscigciiiis) 1, 323. 

elaslica Uull. l\.2i. El. 11. 2 
efHina Vl. lian, (Pez, 

slercorea) ]l, gj 

eryihropus Pers. (Helrella 

infiila?) . 
esGuleula Pers. ][, iQ 

— Sl. Uan. (foruia 
Helv. puUa*) IJ. 17 

— Sour. (Morchella jia- 
tula) iL 10 

feritoria Bo!t. (Spathii- 

larin fluvida) 1. 491 

fibidifoi-mls Bolt. (Pee. 

filiulifonnis) H, iSi 

Jimtlaria Scop. (Ascoho- 

lus fiirriiraceiiB) H. Ifi3i 
fisliilosa j^. S. ](. at 

ftava Sc/iaeff. (Alga) H. 2Ji, 
ftauovirens Nees. (LeoliB 

lubnca a) l|. 29 

ftoriformis Sqiv. {Canlhar. 

snmosus b,} El. I. 3} 
faViaceii Schaeff. { Pcz. 

lieinigphaericH) Jl, 82 
Juiiginosa Schaeff. Dicit. 

(HelT. elaitica b,) II. 31, 
fuiigiformis Scop. (Pes. 

iHginea) |l. iifi - 

gpJatinosa Bull. (Leotia 

lubrica) ii. ^9 

grandis Cumin. Beri, 

(Helr. inouachella b.) 

, . , . 1'. 18, aa. 

liemisphaertcaffulf.i.Ve-t, _ 

uigrella) H. .SuJ 

hispida Schaeff. (Pez. " 

iiiacropua) Jl. 57 

hybrida ■Soui. (Morchella 
I «cmilibaraij n. H HKLyuu Tol. p. 
bydnlips Btdl. (Canthar. 

cinereas) 11. 330 

hypocraleriformisSck n^. 

(Pezizae epec.) 11, 57 

ittftata Cumino ( Helr. 

infiila?) II. 16 

— Sckaeff. (Bhiziiia nn- 
(liila^a) II. 33 

infola Schatf. 11. J7 

infundibuUfortnis Schaeff. 
[Leotia mfundibuLifor- 
iniB) II. 26 

— Scop. (Pez. cjaihoi- 
dea a.) U. 134 

Jadninta Scop. (Theleph. 

caryoiihyllaea a) 
lacunosa -4/i. Fr. " " 

— 6. ^fz. (Helv. 
»>. — Schaeff. I. 154. (HelT, 
lacunosB a) tl. 15 

— Sokneff. t. 160. Ctfcl». 
escnUjiu?) U. I6 

— l;. pritlensis-^, S, (U«tT. 
lacKiinia) IV, ii 

— v«r. l.albe, Buii. (Hclr. 
crig|iB al UU i( 

2./«/i-«a«*//.{ael<'. 

criajia c) IL H. 
S.fuscaBuH.t^n^, 

lacunoHA a) II.. U 

— r- aHricins r«>-s. (He»T. . 
crisjia n) Jt, 14 

1 iMonacheUaff. U. U 

1* - Pers: Schaeff. (Helr. 
/rtnjisBcr^. (HelF. elasti- lacuiiosa Ji ) U. U 

ca) II- 21 n(wi«;/7/A. {Leolia naoa). 

lnricina rill. (Mllrula y, H 

palndoia) I. 492 nigrn Berg. (HelYcUa l^ 

knliformia Scop. (Diliola cniiosa) IL li 

radicata) 11. 170 nigricans Fers. (Helr. 

Uucophiua Pers. TrnH. 1 a(ra) O^ R 

(HelT. crispa) H. 14 ntiMn Schrnd, (HeW. crii- 

Jeucopus Pers. (HelT. mo- ' pa 
■ ■■ ' " "" ochr. Tol. p. 

mi(r»Qoff.<IfelT.e)a«lkUUH;i 
''- (HeW. --^^* — W'. nachella) 
Hlaciaa Balsch. (Thelejih, 

pnrpurea y.) , 1. 4 

— IFuf. (Peziza lilaei- 

na) II . 140 

ittbrica Bcop. (Leotia In- 

bnca) II. 29 

lutea Berg. (Leotia liibri- 

ca) n. 29 

— *cop.(Pei.Btercorea)ll. 87 
J^jcoperitoiifes Scop. (Pcs:. 

-vesiculosa) 11. 52 

memirafincea lHcls- 

(Canlh. lobalus) 1. 323 
mesmlrrica I>icl>-s. (Phle- 

bia Dtesentenca) S/. I. 154 
mitra Afi.. Bott. (Helr. 

infdU) " '" Schneff. (Pei. 

cochleata ^. b.) JL U 
ochraleuca Schaejf. (Pec 

cochleaia 'c bj H, Yk, 
patlens Schullz, (UelT. 

Siilcata fi.) 
pallescens .Schaeff. (tleVt, 

siilcata P.'1'i IL Tfi 

pannosn Soa. ( TfaelepL 

pfinuoaa .) I. 4H 

Pezizoidea .4fii. U. 20. B. 

n. i PAa2loitfes4fi.(MoTehena 

eacnlenia) IL « 

pileiis Schaeff. (Poljpo- 

ru.s linimalia al 1. 9V 

pineii L. (Thelepbora la* 

ciiiial») I. |]l 

ijt. (coUectiva) n. iBi plnna Huds. (Pesius 
£.<wr. <:/*■. IL 221 spectea?) U, It HEMICYMB - HERICIUM ■ ' Tol. p. 

j^ntypada •Ote. (Ceoti«i 

pnUa Motmtt, JL 30 

— Schneff. {Biil?«'ia 

inqwiuiia) Jl. Ili? 

jmncnfn Schaeff. (Canlh. 

contMO pi oiii e» ) 
piirpyrascen.i Schatff. 

(CliitK. dnv^tns c.) I. 322 
^irptfrca Schaeff. (Biilj^n- 

rin SBrcaiflea} II. IHK, :ii7 
ptttillh' l'l. Jtnn. (Pemft 

putiljft) II. 1*3 

Pj-giiifipn Smjt. m. n. 2 
pyxidftM Schneff. (Ppb. a) II. "iHni 1) 11. 49, tfuSnqur/oba Pers. (H^Iv, 

niDii^t^hella] II. ::^ 

nrinofft Schtieff. (Sparaasia 

reJlexa Cvmino U. 22 

Relktrhi Sov. (Terpa .b.) II 24 relirttgn BuH. (CanlhHr, 

^eliriig'us) 1. ozt 

revotiHfi Afi. (Leolin lu- 

'fcrie»' il.) a 29 

— /fahlenh. (Ledfia 

J«Tnliit9) II. 27 

rubigin^sa Dicis. (The- 

leph. rubirinosa) 
larcoiifeiBoU . Dlcls. ( B n 1- 

garia sarcoidca el Tre- 

■nella saTcoidci)U.l68, 217 
3cvie//nta Schaeff (Pez. 

abieUna?) U. 49 

sepulc/ifalisJSaisch. (Pez; 

conchina !> 
ainnosa Brod. 
sjiatHeea Schaeff. (HelT. 

iunnBChellft b.) II. 18 
spaUiuiata Af^, (Spalhu- 

■IsTla flBviiJa) I. «1 

Mblerninea Houtt. (Po- 

Ijpor. oJoralui b.) l. 37.1 
iinlcaia AJi. 

fod. «Iph, «d Fr. aj-il.nj^i'. i — 6 ffim. (Helv 
ci-iRpB) II. ib. 

tricepn Reti. (Helv. inlii- 

Ib av 
ttibicefotmis Bull. (Canlh. 

Iiibaelonnie) I. 319 

— Schtitff. (Canth. lu- 
tenceni) ], 320 

fubuTasa Schaeff. (Canth. 

corHucopioid«s) I. 33(1 

unctuosa Batsch. (Leolia 

unctiiosa) II. 31 

venaaa Fr. u, 22 

v^ico/or U/jebl. (The- 

leph. Iiir^iila) I. 439 

— Sw, (liielcph. Tcr- 

venicnJis J~ahl. ( Canlh. 

mnaci^euHs b.) t. 33t 

vBsicu/osa BoU. (PeK. con- ' 

cimia) IL 49 

vUlosaSchaeff. (Pei macro- 

piia male) 
oUtom Re/h. (Theleph, 

hii-siila) 1, 439 

HEMICVFHB Cord. 

tCilboiilea. 

UifuiciUM Fers. (miasia 

Bubttrratit^is) 
atpestre P. I, ^ 
cajmt 3Iedusae Per». 

(HfiluutQ capiit Medu- 

Bi^) I. 409 

Clatliroiiles Pers. ( Hjdo. ' 

claihroides) 
eoralioides Pers. (Hy<fn, 

coralloiJea) 1. 409 

Echlnut Pers. (Hrdn, 

Bchiuiii) I. 410' 

hystericinum Pers. {Uydn. 

Hjslrix.) 1, ib. 

miiscoides Pers. ( HjUu. 

corBlloiiles t>.} i. 409 

Rnmaria Pers. (Hj.lu. 

HKmar.) '*. 98 HBTEROfiRAPHA ^^XQTDNOM Vol. p. 

HfvTBROGRAPHA F<fe^ 

macularts Fee, (Hrste- 
riiim rngttsum p,) El 11« 143 

HCTEROSPHAERIA GrtV. 

PateUa Grev» (Phacidinm 

Patella /S.) El. Ih 134 

Hkxagona Pollin. 
Mori PoU. ( Pol jporn* 

Mori) l. 344 

HiMANTiA Pers, (Myce- 

liaHjmeiiomyMt Jll.*') 
aibida Fers. ( Thelepho- 

ra'lactea etc) 1. 45^ 

amdida /S. Pers. (The- 
■ leph. lactea c.) JE7. 1. 206 
dofnesHca Pers, (Theleph, 

«lomestica) 1, 451 

flammea Jungh. ( Aiithi- 

na flammea) HI. 283. 

Umn, T. 408 
^^obidlfera Sckum. III. 1 
iaieriiia Pers. (Typhnla 
' liliformls) 1. 496, 

ochntcea Fr. CTheleph. 

siilphnrea?) 1.452.^.1. 206 
plumosa Per$. (Hjdn. ni- 
'" Teiun /S.) 
pulchella Pers, (Asteroma 

Rosae.) 
rosea Pers, Fr. (Thelepho- 

ra rosea) 1. 451^ 

stibcorticalis Pers, (Thel. 

lactea) El. 1. 206 

sulphurea Pers. ( Thel. 

gnlphnrea) 1. 452. £Z. 1. 159 
HoaMisciUM Kunz. 
expansum ( Torula ex- 

pansa) 111. 501 

HYDNUM Linn. 1. 397. 

JEZ. 1. 129 
abietinum Schrad, (Hjdn. 

coralloides) i« 409 

i— Duby. (Hjdn. pina- 

stri) .VoL p. 
aaM!^P€ts,([Byi\tk' lab- 
til«)' 'JJI. I. 140 

adnstiim Sckumk^ -Kl. i. 132 

Ag^ardh|i/V!« " 1. 416 

Jlgaricoides Sw^ (it dis- 
color) . I. 4lt 

alutaceum^.l.4l7«k/,l. 138 
arg^ntnm i'>. I. 424 

-ni^rtmuMi Fr. (Radalnm 
aterriidnm) I. 416. £/. 

1. 153 
anrantiacnm ui. S, 1. 403. 

JZf. 1. 131 

anreiiqi Fr^ jef. i, 137 

Anrincalpiuiai Jtdnn. 1. 406 

— ..jtowr, (Hjdn. orien- 

tale) 1. 407 

- nn, 1. «H 

badium P^s, (H. sab- 

scfnamosnm) £/. i. |30 
Rarfoa Jovis Bu^, i. 421 

barbirnssa Kze, Linn, V. 521 
btcolor^. 5. 1. 413. JKl. I. 136 

— Corda, (H. pinastri 
yar:) 

bienne Dec. (Daedatea bi- 
ennis) £7. 1« 3S 

bubalinum Pers. (Hjdn. 
laevig^atnm) JSi, 1. fjn 

byssinum Schrad, 1. 42S 

calvum A, 8, (Isaria cal- 
. va) 1. 425. III. 277. m, U I4l 

candidnm Schmidt, i. 400 

— Schlecht, (Irpex spa- 
thnlatus) JSl. I. 1I7 

'^Tl^illd. (Hjdnam qner* 
cinnm) 1. 4S5 

canum Schwnz. (H« lae- 

yig^atnm b.) ^. 1. Ui 

Capnt Medusae Pers» 1. 

409. £i. h I3J 
cijimetim Fr, (Irpex car- 
Beds) 1. 420. El- 1. l4d 


*) HujiM species slc dlctae a4 de&idUni specltni liaiid referti- 
dae, sed prorsiis vagael Hinc pa^^' celebrioffei tanmrn mt^ P> ' ■ repBiiilnm) , I. 400 

fiftroliniantim Wn^U I. 410 
casliineuiii A. .*. (H. fiis- 
co'-ainiiu /!.) 1. 4i(i HYDNUM 

cjalhifor - (t. Fcrs. (H. 1 B UulK ■ m. I 405. 131 ficff. (H. toiueii- 
) I. 405 

( Sow. (H. ochra- 

1. 4 14 cervmvvt Fers. (Hjdit, 
iiifbacatuiB)!. 399. "' El. I, XZi' dt.c'ptens Schrad, (Poly- cinereum BuH, I. ' 

— Fers. (II, nignim b.) 

El. 1. 

dnnBb) lior. abieliiiiiB) i. 37Q 

dciiticulatum Pers cfr. 
■W El. I, 140 

dei-iimiodon Dubr. (Irpex 

obliqiius) 
Jiaphajiuui .Sc^irnif. 1,418. 
Fr. Et. I. 1.17 i a. I. 139 

s. \. Ul Mchfoum Pers. {n. pada- ■ 

ctaitdesliniim. Batsch. (H. | riniiin) 

repaD(luui) I. 400 : 'liscolor Vr 1. 411 

— Gmet. (Tar. H. gela- ! iliversiJens Pr. 1. ib 

liuosi!) I. 407 fichinna Fr. 1. 4I0.EM. 133 ^^atiiViJ'" ;iCI»lbroiiles Fatt. — Thore. (H. 
cens !) 
eompaclum Pers, — p. Fers. {H. ferriigi- — vnr. confluens Per$. 
(H. Ioineiitoaum)fi/.I. ib. 
eDnnaliim SchuU. 1. 405 

Cqralloiiles Scop. I. 40» 

Vorrnffatum Fr. I. 414. 

l.inn. T. 520 
triaiiiim Sckaeff. 1. 4)3. 

£7. 1. 143 
~5co», (H. coiralloides) 

1. 4D9 
«■islnlatiim , 4o9 dcosma Pers. (H, frace- 

oleiu) £Z. I, 130 

episphaerimm Schuim. 
(Theleph, episphaeria) 

„ ^- I. 225 
EnnacensB«/7.1.407.H.j. 132 
fagineum P.? (BaJulum 
fogineum) I. 423. £1. 

1. 152 
ffltlax /->. I. 422. Ei. 1. 140 
lariiiaceoin Fera. 1. 4i9, 

K?. I. 139 
1. ib. fai-reum Pers. (Hjiln. TbI- 

lax) El. 1, 140 

fasciculare A. S. j. 418 

ferrugiiieiim Fr. I, 403, 

t^l. I. 131 

— Pers. (H. ferrugluo- 
suui) 1. 418 

rerntg^inosiim Fr. I. ib, 

liiiibrialuin /->. 1. 4^1 

— Bec. (Poljpor. abJe- 
tiniis) El. I. 97 

A22\flnvidum Schaeff. (HTdu, 

. 1.137 repandnm) 1.400 

\stttlKnum Fl. DaMi (H. [fiejcuosuin P. Schleick. 
relalinosuin) 1.407 (Badiduu arbiciilare) 

iiaui iw. 1. 4i9 ' El. I. 150 

7 « T«l. p. 
fioi^fi)rmeSchaeff.{Hydu. 
coiiipactnin) I. 40J 

— Sclineff. t. 14«. /. 4. 1. 400 
fuscesccnx ScAumz. (H. 

Bqiialinuin) &7. i. 13^ 

'fuacoBtmui i>. 1. 411) 

fiiaeauiolacewm Fr, (Irpex 
fuscoviolacens } 1. 421. 

Kl. I. 144 
/H.,'p,-.. rers- CHjdn. in- 

r<iiiclibnliim) £{. I. 130 
geladii 0811111 Scoj». t. 407 

— Schaeff. Cfr. I, ib. 
Glossoideg Ihib, (Radu- 

Inin eioBsnides) 
Hi<tiaiitin ■^efinniz. S3- I. \Mi 
'Mollii Fr. I. 420, ir/fi»., V, 5sa 
hyhridum Bul/. (H. fer- 

rK^iiieiiin) I. 403 

hy^tericinum Balsch. (H. 

Hisll-Ji:.) 1. 410 

Hjsirix.Fr. l. *tO. Et 1. 133 
iultricaluin Llitn. i. .1H8. 

ii/. 1. 130 

— ISoll. (H. reuauJiiin. . 

, b.l . I. 400 

— Schum. (H. snbsi]ua- laciniaium Leers. (H. co- 

riitloideii) 1. 409 

iacfeirm l-'r. (Irpex la- 

cieiis) I, 4Vi. El. 1. 145 
laeTtgaluin ^if. 1- 399. 

S. I. 130 
— ''ers. (Badulnm orbi- 

culare) El. I. 150 

IttiTut» liMb. (Hjrdn. ar- 

gnilnm) 
leoninnm Fr. I 41^ Tol. p. 
lepiopus •, f. Pers, <H;«Ia. 
loinentoBum) Et. I. 131 

- fi. l'e, -- ;.iui) El.\ lcueapug Pera, (H. Iftevi- 

f^atiiin) Kl. 1, 1311 

mscrudoa Per», L 4|5 

medium Pers, (H. noaM- 

.lum) ~ toO 

inelaleucn m Pr, l.406.£Z, 1 . 131 
inembranaceum BuB. I, 

415. ^ I. 135 
microdon Pers, i. 417 

minimum BoU. I, 4|» 

minulum Schnm. i. 4tl 

molare Chaill, (Badulnia 

molare) El. l. tSl 

amlnriforme Dub. (Rsdo- 

lum molare) 
mucidum (/Vr*. > f>-. I, 

418. Ei. I. Ul 
mnscicolaPerx. cfr. ISl. I. W 
muscoides Pers. Schum, 

(H. coralloides) I. 4W 

iiij-mm fr. L 404- El I. 13t 
niveum Pcrs. 1. iO 

obiiquum Dec. {Vo\yuDr. 

al>ietiiiuaj El. I. f 

— A.S. Clrpex obliiiuiMl 

1. 424. £i. }.it 
oblnsum Schrad. ' i. W 
occarinni Baisch. I. M 

ochrsceuin Pera. I. 4ll 

Qchroleucum Pers. I tf. 
(slipalnm?) l3. L W 

— viir. subtile Vers (B. 
auL>iil<t) Kl. I. tt. 

oliyaceum Fr. El. I, 13* 

orbiculalum Battch. 1. 4i: 
orieutale /r. I. «1 , 

pachjoiloii Pers. (n. »p,) 
paleaceum Thore. (IrpRS 

paleaceus) £!f. t. itl 

p a) in a Iiiiu Hook. (e xol .ip.) 
papj^raceum ffuJf. ' ' 
pa ritdoxumSch rnd. i, 1 

Inin orbiculare) 1. 4^4 H^HM 


^T^^Tl^^?*'^^^^^^! 


HYDNUM 101 ^H 


Vol. p. 


p. .^H 
S^cchari .Spreng. i. 418. « ^^1 


cirrhBtuin b). t. H* 


m.\. 136 ^H 


parasiticum i- {PoItj>. a- 


aernbfculfUujii l'r. (H. cja^ ^^H 


bietinos) 1. 370 


thitanne) >. 40$.' ^^H 


— PerM. {Hjdn. strlgo- 


sei>tciulriotiaIB Fr. I.4i4. ^^H 


8<im) I. 4l4 


}.;«». V. 521, ^H 


■^fltf.jH.alborireM)!. 415 


aeiotium Pers. tH. miini- ^^H 
•lum.') £f. 1. 1.^, 140 ^H 


1 pecfmijorwc Batsch. (H. 


spadiceum Pers. (Daeda- ^^1 


arbiciilaliim) 1. ib. 


lea spadicea) 1. 503 j^H 


penduhim />, di-pex peii- 
dnlns} 1. 413. Jii. 1. H3 


S|>ntliulaluiit Schwnz. El. ^^H 
1.1.19 ^M 


pinaslri iV. I. 4i7. El l. 138 
^umosumDub. (monstr. 


ciilare) F.I. 1, 150 ^H 


prosen.) 


— Schrad. (trpex spa- ' ^^H 


pronferumPers.cfr.ES.l. 140 


ihulalns) 1. 42.1. i^. 1. I4<i' ^H 


pseudobolelus liec. (Irpex 


BqualiomnPr. 1.420.£r.I. 139 ^H 


deformis) 1. 424.Ef. 1. 147 


squamosvm BtilU (Jl. tnb- ^^^| 


padoriuiim Ir. El. I. 133 
punum Fi: (Hyilu, siiareo- 


— Schaeff. (H. snbgqiia- ^H 


lei.8) 1. 40! 


inos.) 1. 400 ^H 


— Schneff. (.H. melale.i- 


squiirrosum Xees. (H. im- ^^H 


cuin) 1. 40:^ 


hiicalTim) I. 399' ^H 


^ _ .Sw. 'H.nipriimb)l. 404 


sltilaclUiuni Schrnnl'. (H. ^H 


pulvmntum Schull. (H. 


corulloides?) 1. 410 ^H 


laerieaigm) 1. 399 


slipHtum i^f. 1. 425 ^^H 
slrialiim Schaeff. (H. rcr- . ^^1 


purpureuM )^nd, (H. 


tinbCBrnBccuiii)£.rMn,V. 522 


rui^ineupi) i, 40:t ^H 


poBillnin lirot. 1. 407 


slri^osum Su'. i. 414. Ei. ^H 


qnercinum Fr. 1. 423. 


133 ^^^H 


El. I. 140 


suaTcoleuB S^cop, 1. 4i)3. ^^1 


aaduta Fr. (Radnlum 


Et. 1. l.«t ^H 
Bitbcarnaceuin l^. l 4ld ^^H 


Bamaria Fr. i. 4iO 


subcrosum -. Batsch. (H. ^^H 


ramomm Bull. (H. cornl- 


ferruprineuinf) i. 404 ^^H 


loide») 1. 40!) 


— it. Bitisch.(.H. auran- ^^1 
liabiim) I. 4o3 ^H 


Byd. IVal. jffet. 


— y. lialsch. (H. uiffrum ^^H 
1. 404 ^H 


— Jiall (H. nirescetw) 1 401 
Bbois Schwt.1,. m. 1. IM 


stolrema coiiflueiis) I. 4-Jti ^^H 


L vuhram Perg. ( Tlieleph. 


Bub»quainosuin/''»(JcA. 1. 399 ^^H 
— var. Per». (H. laeTi- ^^M 


rufoKensPers (H repand. 


^alum) £/. t. 130 ^^H 


var.) 1. 401 


subtile 'V. 1. 425. Bl. t. 140 ^^1 


— Schiteff. (H, repan- 


subtomentosum Pers. {H. ^^H 


1 dnm) 1. 400 


tomeutosHin) El. 1. t.U ^^H 
102 HYDROGERA — HTPHELIA ^ 

Vol. i>. I 
sudnns A. S. C Thelebo- 
Ini >udang) I. 4'J3. El. 

1. 141. II. 51 - - .— 

.w\vhtireRmSchumi.El.l.n8\Mratitcnll -^g- (''iJWlrj. 
\ Tkelephoi-oideum Dub. peiiirilUi crusUMWlIl^W 

P (Badiilum Isetiini) \tYpAfoderma Ag. (MyceU 

I lememosiiin Linn. 1. 405. Penicil. crustaceij (II, a. 

El. 1. 131 Htghomitr*. JKws- , 

— 11. D (Poljpor. ad- \sttpiliaa ^Bts. tl.e»l» 
■iBliis?) ] 406 viscosa) 

— vnr. A- S. rers. (H. ' " 
melaleuciim) I. 406. £1. I. 1.11 II. 30 

tremula Neei. (Leotia I»- 
brica d.) n. « 

11MBNBLI.AFI-. Tid.Ilj'- - Schrnd. [H. ferruKi- 
iiosinn) 1. 41 

IkIuiii }'r. j. V. 

I 'Vfeiutnanui Fr. JB. 1. 1; 
• TelaliDuin Fr. i. 41 

' Tiolagcens A, S. 1. M 

' viriile Fr. 1 4^ 

ViialbaePn.j.(^c Bl- 1. r 

Tilivola. ScJiwns.. (H. iiin- 
ciJiim j9.) £V. 1, 1 

tmtgare Pers. (H. rep ii- 

X^niilnm Halfvh. (II. cy- 
B(hi(ok-me Ii.) I. 4 

— Gmel. (H. melaleu- 
enin) i, 4 

HTDnosEni Wehtr. 
crysluU!na fIfeb.(fUoho^ 

iiis cryglalliuus) II. 30S Carolinieusis Hosc. 
HYDROPHORAlWe.IU. 31.1 luberosa. J-V. diipficatm ytes. , IMiallu» 
ilu|)Ucaii>a} "■ *»* 

Hadrian! Kees. .(Phallin 
Hadriaui) H. 28» 

diislalus Sftis. (Phall. 
inciiiHialus)- 

HYMENELi /■■'■. ^^j-^^- yj 

Aruu<liniaFr.lI.^34--E?-U.i*i 

rut>eHs h. M. 11. 38 

,uiil>;iicata ff. «. 11- *J 
y,.l-„riB Fr. U. "• 

JIYPERBHIZA ^.^*''lU^ sfi 

111. ib. 

OU «qnina ^r. 
Fimhria Fr. 
finir-IariH Fr. 
jniHiuiB Toda. 
Mncerilac l'r. 
inuriua Fr 111. .ii5lHiPHi/'«r*./-J;. (Mj«eL 
III. ih. I in crji.tis lii'uriaulJa> 
III. .113 , ,.. >"• » 

111. 315 IIiPBiSMi ««"■fWycri. 
111 ih. Uymenoinjcel.) lu. 36* ) 
111. ih.iHYPHELIA/V. nj. 2» 

111. .ll4|fuBca Fr. 1J[. «J* 

m. ih.'uiffre»cenB Fr 111.10. •) UmiinquF genna ei ■olonomornni TBfle(»biliani Maii 
■i»ii.lflm BupAae lanea njBDinrabilii phT»olDgi«gi . 
Ilyphamt-la aulen e TOriii conleiliboi aotcom. nulL 
/rutiiEiooaoDii babiu, conllat. ■•. c. Co»/. «"-/w™. HYPOCHNUS — HYPOXYLON 103 

Tol. p. I Voh' p. 

rosea l^. Ilt. 211« c^« RYFOSiZhMiVMLmk.spec, 

JE?* 1. 160 (Cfr. Schizod.) 

spadicea i^. 111. 212 nervisegutum Lk. (Hysl. 

terrestria Fn IH. 2ia nervis.) JE/. 11. 13t 

HYPOCHNUS Fr^ £%»*^. sparsum (Schizoderm.) 

111. 289 sulcigenum ( Hjster. pi- 

anreiis J>. 211. ifo. iiastr. statT 

f(^'rngtneu$ JKr. (Tliele*- Htpodrts Pers* 

phoraferrti^iiiea)£/.l. 198 heputicus Pers^ (Fistiilina 

fuscus JPn (Thelephora hepatica) El. l. 128 

fusGa) 1. 461 Htfogaeitm Pers, IH. 57 

Blp^rociiictus K/irhg. II i. 290 eorpinum Pers, (Elai>ho- 

oltvaceus ir. ( Theleph. ' myces g^rauiilatiis) 

oliTacea) £1. l. 197 Hxpolissus Pers* . mbroGiiictua ^trbg. 111« 

:^89. Kl. 1. 199 
1 serus Fr. (Theleph. hom- 

bjcina) El. 1. 211 

- HtfodebmaI>«c. 
fnrtmdinaceum Dec. (Hy' 

steriumarimcliiiaOll. S9l 
conigenum IJec, ( Sphae- 

ria strobiliua) 
critpum JDec, (Hjrsteriuiii 
elatiuum fi.) 
, Ftaanni Dec. (Hysterium 
. Fraxiui). 
nfirvisequium DeciJljBte^ 
i. rium nerviseqiiium) 11. 

687. B/. 11. 144 pmasiri Dec^ (Hjst- pi- qoccinet^m Jiull. (S\ih^treL-' 

Bastri). , g:irormis) Iti 382 

^nercinum Dec. {Ctxk»ngi» conceniricum Orev, (Sph. 

nm querciniim)* coucentrica) undulaius P. (Leotia iu- 

Iniidib.) 
t(e/ffrtco«M«Pers.(Sphaeria 

lateritia) El. 11. 66. Linn. 

V.701 

Htpoxt lon BuU. (Geuus 

r e Forin . rest i tneud . )^ 
arecarium Herb, Tf^illd. 
(Sphaeria arecaria) 

' Unn. V. 544 
cHinre Bull. (Helmintho- 

sj>orinm; lU. 355 

cirrkaium Bult^ vCjtispo- 

ra chrjsosperma) 11. 542 
clavatum Bull. (Sphaeria 

bombarda?) 11.460 mrpinwm Dec. (Hyster. 

ftcirpiuum) H. 590 

SMaerioides ccy p. Dec- 

(Sphaeria Empetri) 11. 522 
ttriaeforme Dec- (Lepto- 

stroma filidnum) U. 599 
wirgultorum «. Dec. (Hy- 

Bteriiim Bubi) H 587 

— ^4. y. Dec. (Hyster. 

conimune; H- ^^ 

Xylomoides Dec. (Hyst. 

foliicolum) ^ II» 592 

Htpodekmium JJnk. 

diM. 2. =3 Ceoma deustum irrev. (Sph. deo- 

sta) 
globulareBulh (Sph.mam- 

maeformis) II. 455 

glomeratum Bull. (Sph. 

fusca) II. 332 

granulosum Bulh (Sph. 

inultirormis b.) 11. 334 

miiiaceum BuU, (Sph. 

sperinoides) H. 457 

nummularium Bulh (Suh. 

numiuularia) 11. 348 

osiracium Bull. (Lophium 
' mjtiliiiittm) H. 534 r^ IC4 HYSTERmM Vol. p. 
pAoeaiceum Bull. (Spli. 

Banguines^ If. 453 

punctaium Grev. ( Sph. 

paucinta) 
tcabra^um Bull. (Sph. 

scahrosa) II. llSO 

sphinclrirtu/nllull. fSpliia- 

ctriiiB) Ei. II. 148 

vsiufaium Butl. (Sphaeria 

ilfluiila) II- 3iS coervfeum Tode, 

HYSTBBIUM Tode. •) 1'. ' 

rr. II. 579. Z3, 11. l.')7 

abieliitum Pers. (Stictis 

parBliela) II. l!)7, 594 

— (» -<. & CHvBterium 

Lolii II. 585 

acervuIntamSchwnz< By«t. 

piilicare e.) Et. U. 138 Tol. p. 
bilnbittlum Tode eft\ II. Ml 
cmididum Tode. cfr, II. ib. 
Crtpsic' Schivnz.. (L>ahrell>l i 

Capsicij KJ. It. 149 

Casfnneae Sehwnz,. V 
cimreum Pers. (8pbapi 

harbara) II. «iS. SM 

— SehmMA, (SticiU fari- 
nona) n. (ft 

3/r. II. m 

\iim 

conflmefia Kze. {vnr. Hy«. 

nidili) Linn. Ve 5« 

conio^eitain Moug. IK'01 

— /'ct-s. (Sphaeri» %tn- 
bilina) II. 4»&, 51 

conlortttm IMiim. (Hjrwt 
^raphiciim b.) II. Ul aciiiiuustum n*. II. ^&f^Comi&Am^riXi^e.Il.MrV ' 

iicutum Schum. ( Cenan- i Ju^. IL tU 

-' 1 Bculuin) II. 1S8 corruffoium Ff. (H^at. •-' ■e<iualuin J>. £2. II. |4I 
cpgregnium JJec. iLophi- 

«mag^regBinin)!!. 59.^. 

El. II. Il4 
n/&w»( Sckum. ( Puaiit. 

canilid.) H. 594, 111. 48) 
AitdromedneSckuiaii. fTsr. 

HTit. Corni) El U. 144 
mtgvmnlum P.ji.S.iHy%t. 

jiitliciye ?.) II. 380 

nptculutnin f/^^ormsk. U. 5Pil 
aqiiilinumSchuia.cJr.U. 594 
urachnoideum Schum. 

(ConiomjceB) II 

jtnemisiae Schum. (H^ t 

cominMne) II. 589 

amn<liuaceum£f:A»*n(l. II. 590 
Aucupftrine ■ Schlelch. 

(Hjat. foliicoluin) 11. 592 
Beroeridis Schleich, (Tar. Colini SckUieh. ( H^ 
fnliicoluin) " 

crispiim l\rs. (HyB*. J 
tiiii..» ^.) ■■ / 

CrnciBuellae AtMf»! 

ciilmigenum Fr. 11. 

£}. II. 1« 
curvatam fV. (Hvat. elan» ' 

gatum p.) £/, U, m 

degenerana Fr. 
elatiuum Fr. U, W 

elliptiriimFr.il 5a3.£2.U. M» 
eloueat.tm ffMenh. U. Ml 
«f. 11» 1» 
emergena Vr. m U. IM 

eiileroleucnm Fr, Bi. W W 
epiaphaerinm >V. U. 581. 

ja II. I» Hvat. foliieoli) ' vi^ im\fagineitm Schrad. (Slirtii 
betulinttm Schamz. (tiyat, veraicolor a). 11. I!<A. W 

Enlicarc R.) El. II t3S\ filicinum ffchum. (Spha«- 
nmeFr. II. 682. El. U. 139 > ria filicina) U. •Ut inlla TodeBiia.ipaciM linjiiE' epiipri> ' HTJ^RftltTM UBom Schwitz. U. 583 Tol. p, fn^iai Per-s. II. 585 

flobomim Schimi. (H^iif, 

ramuduiaO H. 5^ 

. — Pers. ( Aciidinui Iit- 

■l«>noiHe»'!> il. 5!^, 59^ 

gtBcile £Ac6^' ».,588 

gramlneum Moiig. fitvo. 

(HVst. ciiltniE^eiiiim) 11- 

5;tl. Kl. II. 1*5 
ClvpIliCiinL Tr. II, 581 

JHBfirt-weiUrtrt. (Bysl. fo- 

liieolniD ?.) II. S93 

ikerbanim Fr, 11. ib. 

inaidem Sc/mmi. ( Hjsl 
' «loitiratiiiii) £;. U. 138 

Jtigliind!t Schu-nx. (.Hysl. 
. : v<iI'«B''e ''■* "■ 580 

" Jtminperi Gfeu. (Hyst. 
- .piilsBlri fi.) II. 588 

KaltniBe Schwiz. Hl. U. 139 
-tgevr Siireiig. Pa-i. (Hvsl, 

MiUcare s.) II. 680 

■l*«ri fr. Unn. T. 55!i 

. ■IhniUdam TTtb. osii^ncenm ften, (Lophiii 

injtilinuii)) 
Okjcoccos Fr. , 11. 583 
pnftilleium fro/tl. (Sticlis 

#aralklu) U. Un 

pcdicellul umSohunt.{Hy8l. 
piilicareb > II. 580 Peiffoides ffrtkl. (Slict. 

TerBicolor •!.) II. 198, 594 
viHiutri Schrad. II, 587. 

E/. If. 144 
pllhyum Schni. et &;«, 
( inoustr* Phacidii i>i- 
tbyi) II. 594 

|ilAii(arain Schwitz. 11, 5H0 
folygoui Fr. II, ib. 

Popali ScAum. cfr. II. 594 
])ii1cliellutn n-. (H^Bl.me- 
laleiiciiin /i.) 11. 589 

_ Rudolph. (H. Lauri) 

i.jnn. ir. 394 
pnlicnre Vers. H. 579. fi/. 

n. 133 

n. 584 pnnclifarme Fr. II. 59.1 

(Hysil, quitdrilabinium Tode. cfi; 
pinastri) U. 587 , II, 594 

lincare J'r. 11. 583.E7.11. tiO quercinumPers.(Ceaang. 
1ong%m Fers. (Stlclis) IL 594 qiierciQum) II. 189, 594 
msculare Fr. 11. 592 rotundum Iternh. II, 594 

JUaiiAchum. (Mosophlaea) Bul>i Fers. II. 587 

U. 594 1 rufesceus Schwit::. TI. 5ai. 
melalencuin Fr. II. 5S9, Et. II. i4t 

EL U, HSiriifnlnui Spreng. 11. 584. 
tnfnutKWi t>ec (Hjst. el- cfr. FJnn. V. 552 

lip(icu.n?j U. 5(i;i. j6J. rugosuin i^r. El. II. J4l 

; ■ . 11. 140 S/il!a's T^yormsk. ( Noso- 

mytilinutn Pers. ( fcojiLi- phlaea) ir, 594 

«ininyliliuniiOU. 5:i4. 594 I SiiuBrae Fr, n. ii,, 

OerTiseijuinm i^. II, 587 ISainbuci Sckuut. II, 586. 
nigrum Tode f Cenaugi- \ El. II. 144 

Hiti<|UcrcitLiiin)ll, 189, 594 sclr|i'.uuiii J'V, II. 590 

orbiculare Ehrbg. U. 588 Smilacis Schwits. U. 586 

Oamiindue Schicns. (i-eii- \Sarbi ff^ahlenb. (Dolhi- 
laalroina filiciuum) hl, \ »lea pjrenopbora ) 11, 

U. 150' 553, 594 I ■!■ ^^1 


108 LEOTIA — LIBERTELLA 


Tol. p. 


Vn! 


spermoidei tk. efr. 111. 103 


tremvla Pers. (Le«lii 


vemicosus Uc. (DiJerma 


lubrica d.) IC 
iruvaorum A. S. (Tlfcril| 


LEOTIA HiU. Pers. 11. 


Bea truucoruu.) 11. 


25. El. 11. 3 


tuherculttia Fl. O. (Ull 


acicularia Pers. (Peziia 


ola radicala) It 


■ciciilarig) 11. 15fi 


^•Hginosa Pers. <Mitnd 


amara/V. U. 27 
smbiirna ^, S. 

alra «^'emm. H, 11. 3 


uncluoee Fr, ' V. 


viscoBa Fr. 11. 


alrovirens Ptra. U. 30 


Lepra frigg. 
carneaEiirh. (Illosperiili 


Bnlliardi Pers. (Mitrula 


palixIoBs) 1- 4>)2 


roseum b.) »1, 


chlorocephBla5cA«mi H. 30 


rosea WiUd. (IIIdsmt 


circiuaiisPc.s- ll. •?. £^- 


roseum) llil. 


11. 3 


L-EPKARi*. Achar. 


clavus Pers. (Vibri«Rea 


i-osen .lch. (lllosporiul 


tmiic<.r..m) U. 31 


roseumi 4lL 


conica Pers. (Verpa co- 


LEPT08TR0MA Fr. 11 


nica) ' a 24 


5y7. £/. 11 


Diclisonii Pers. (Mllrola 


caricinum Fr. IL 


ep^phylla, Hook. (Mitr. 


filiciuum Fr. II. 599. «1 


U 


palod.) 


HvBlerioidea Pr. It 


ejrieva Schumi. (Mitrala 


Iridis mrbg. (Bclostr*' 


exigua) El. 1. J35 


ma lridi.t) », 


finteiaria Pcrs. (Peziza 


jnncinnm Fr. 11. 


fimelaria) 11. I57 


Pleridia Ehrbg. cfr. IL 


gdatinosa HUl. (Leotia 


5w, wti. aa 


liibrica) 11. ay 
rracilis Pers. (Leotja cir- 


qmli..a) MH. 


cinans) Kl. II. 3 


acirpinum R-. V. 1 


injliita Schianz. (MJti i.Ia 


scriplum /V. IL, 


inflalft) *./. 1. 234 


Sphaeroidea Fr, U.I 


iuJi.u<lii.uliforinisf>. 11. 26 


Spireaef^.U.asia.K/.lLl 


laricina Pers. [Mitrula 


vJlffare ft-.ll. 599. K?.ltj 


pahnloBa) I. 492 
Iiibric» Pers. If. 29 


jrylomoides Fr. (LeplOBlK 
Ludwigii Pers. (Milriiln 


Leptothyhiiim Asa 


paliidosa) L 493 


LunariacKze (LepW«»- 


marcidaPers. 11.28.£/. 11. 3 


ina viit^are) El. U. 1 


MHruta Pers. A. 5. ( Geo- 


LlBBHTELI.* DesMO^ 


gloBSUm cucuUalitm) 

1. 493. El. 1. 233 


beiuUna li. (HaerauA 
aiirea) ULi 


nana Fi: It. -m 


/«^jHCrt Desm. (S. cw 


platypoda Fr. U. ib. 
pv^tla THees. (Geojjlos. 


cea) 111. 
Rostie Desnt, (N. 80»«) 


ciicuIUtuia b.) 1.4931 UL, LAJSBfiLLA -- LEOGARPUS 107 , Vol. p-i 
Sphingophila iJi. (Isar. 

SpMugum) III. 275' 

Spningum £cAiOTi2. ^ Ht. ib. ' 
Stemonith Pep«.(Ceplu<lotr. 

StemoiiitiBj III. 260 

rtrifroHa Fr. 111. 274 

auhsimplex SchitnK (var, ' 

iRar. intricalae) 111. 27^ 
Crreatris Fr. llt. 270 

tomentella 1-r. . III. 376 
tremeUosa Schufit- (Ceralii 

■pec.) m. 279 

trtMtCiittt Pers. (laaria ia- 

riuosB c) IIJ. 273 

umbrina Pers. (Aulliiiia 

umbrina) lil 284 

— ^ ^. s. (Anthiua fla' 

TOTireus) ' III. jb. 

veltitipes I-k, (Isaria fa- 

rinosa a) III. 172 

LABBELLA. Fr. Fj. 11. M9 
Capsici Fr. Jil. H. ili' 

frainiuea Fr. Ml. II, ib, 
larmicae Desiit. KI. II. ib. 
LACHNOBOLua Fr. (snb- 

eeiiii» Arcjr.) 111. 117 

ctnbrosm Fr. (Relicu!aria 

atra?) Ul. 87 

Lacbnuh Reli. 
./igaricinuinItetz.{VMixA 

Tirginea) IL 90 

Lactakius Pers. TJd, A- 

garicus 
contreversuM Pers. i^g^t. 

coDtrorersus) 1- 62 

innocuu» Pers. (Ag. «ub- 

dn1cis.b-> 1; "^O 

lateriitus Pen. (Ag. deli- 

ciosusi I. 

necMorPers. (As-.uecator) 

I. fi4 
pryIopf'ylusl'ers.{As-^^*"' is)_ 67 LASCUIA J>. Linn. V. 533 
delicala Fr. Unn. V. ib, 
LASIOBOTRYS Kutiie. 

lU. 333 
Loiiicflrae £»• III. ib. Tol, p. 
La.terkeI.1 ITuf/ii». 
triscitpit Turp. (Clallims 

Iriscapiis) . II. 287 

LeANGtiTM Lintc. 
foriforme IJc. Vltev. (Di- 
, ilerma floriforme) III. 99 
lepidotum liittm. (Diiler- 

ma lejiidolum) 111. 100 
Physnrotdes Ijc. (Dider- 

inalis species?) IIl. 108, 
steTtare Lk, ( Diderina 

stellare) 111. 99 

Treielyiint Greu. (Dider- 

ina TreTelyani) m. i05 
vernicosum Oub, (Di d erma 

(vernicDsum) 
Lecioba .Mchar. 
papiUosa jtch. (Sclerococ- 

cum sphaerale) 111. 257 
Resinae Fr. (Pezi»a re- 

sinae) ft 149 

Tumeri Clem. (Tbelepho- 

ra querciua) El, I. 186 
LENTINUS Fr. El. I. « 
Ballarae Fr. i, 175 

Berlieri Fr. I. 175. m. 1. 46 
thama Fr. l. 181. El. }, 47 
cochleatui Fr. '1. 177 

crinitiis Fr. \. 175 

Duualii Fr, 1, 176 

flabellitormii Fr. 1. 185. 
„ „ £3. I. 48 

floa Fr, I, 177 

iugis Fr. I. ib. 

Lecomtei Fr. EL 1. 47 

lepideus Fr. 1, 176 

Pellicalosus Fr. M, 1 ■47 
rlncep» Fr. m. 1. 46 

Sajor Caju Fr, j. 175 

Schweitiilzii Fr, /a, ], 4B 
slrigoiins Fr i"/, i, 47 

sntVrutescens Fp, 1, 177 

tifriuiia l'r. 1. 176 

Tnbor rnKium Fr. i. 174 
ursiiDis Fr. 1. 185.i2.i. 47 
velutiaus *>. IJnn, V. &tQ 
LiocARPus Unk. 110 

Vol. p. 
arfrcteum Pers. (Reticn- 

laria umbriiia) lU. 87 
iOruta A, S, ( Reliciilaria 

alra} UL 86 

— l'ers, (Phjsarnm 

atram) UI. 147 

cinereum Schum. (L_vc«- 

gala jilnmbeiiui) Hl. 82 
conicum Pers. , 111. "" 

contortum Ditlm. (Peri- 

chaena contorla) III. 192 
epidenilnim Linn. III. 80 
Jerrugineum Sckum. fLy- 

cof. epidenilr.) IIL 81 
incnmnin Sw, (Perichae- 

»a incaniata) UI. 193 

mhiintum Pers. (Ljcognla 

epitleuUnim) III. 81 

minutum Grev. ( Physa- 

niwiBlbum) 111. 147 

parietinum Fr, Ul. 8J 

plnmbemn Fr. 111. 32 

— Sehimt. (Lvcog'. epi- 
dendrum?') 111. 82 

pmncftttum X^ces. (Lyfo- 
gala epiilendriiml lU. 81 

— Pers. ( Reticiilaria 
umbriua) III. 87 

terreslre ». UI, 83 

turbinatum Pers. (Belicu- 

laria nmbrinal Ul. 87 
LYCOPERDON Mch. 

111. 26 
ulcariforme Sotv. (Insli- 

lale acariformc) 111. 210 
aestivum Jf^ulf. (Rhiz')- 

pogon aestivus) 11. 294 
aggitgtUum Ljljebl. (Tri- 

chia fallQX) Hl. 185 

— Betz. (Trichia tnrbi- 

nata) 111- 18T 

j«ni Bjerk. CPhjsarmn 

conglobatiim) III. 142 

ardotlacum Ball. (Bovi- 

ata pliimbea b) III. 24 
areolalum Schaeff. (Lvco- 

perd«n caelalum) III. 32 LTCOPfiRDON t Bat^ch. (Bop- T9L 
•rkizum Bat^ch. '~ 
ligrescen») 

— -Scop. ( Polju.T— .- 
subarrhiznm) UL. 

itriim Schacff. ( SphBerk 

coucciilricia) U. $!1 

tmrantiunt BiiU. (Sden»- 
derma mlgare) Ul. « 

— Z.. (Lycoperd. monstr.) 

UL ft. 
OJcatum Bosc. (PotlsxM 

caljptratns) UI- 

Boletijbrme Pers. (LjC»- 

perd. saccatiDU ?) III. B 


bombncinutn Batsch, (' 

chia pjritbrmia) 
Bovisia i-inn, 

— Bolt. t. 117. C. „-^ 
peril. pnsillnm) llL N 

— Bolt. (Ljcop. gem- 
matiim) UL H 

— Soiv. (Bovista nieru- 
cens) tll. a 

Rraailieuse Fr, III. V 

Brassicae Berger. (Scto- 

roliuui Semeu A) U. 1« 
caelattim Bun. UL $ 

tiididum Pcrs. (LjC*- 

perd.geminalum/.jllL S 
caiicetlafum I... Jacq. (A»- 

cid.) IIL » 

carntatum Balsch. (PdIj* 

eaccum craijsrpes) lU. 8 
lapsuliferum Sow. (Polj- , 

Buccum olivaceum) Ul 9 
carcinomale L. l'ifl. f*"^ 

daxonrarcinomalis)UL * 
CitrpoOoloides Scop. (8li* 

Carpoholus L. (Sphaero- 

boliis steUafns) U. 31° 

cepaeforme Buil. (Ljcop. 

pusUlum) III. 31 

— Chev. (Ljcoperi 

ffeiQinatam f.J lU. 3» 

:ei-ii!num BoU. (Stlero- 

derma THlgare) Oi; •' UGEA — LYCOGALA 

Vol. p. 1 
LTCEA. Sc/irnd. UI. t93\elat!nus ^ch. (Hjstfir 

n/bn Ifees. (Phjgarain al- etatinnm) H. ao* 

biiin) 111. 147 cpipAeg-iwr .4ch. (Hjsler. 

bailia i^r. 111.198 rugrosnin ». a) £2.11.113 

bJci^oc Pers. (Lyco^sla 1 euiypus jich, (Spbacria parietinnm) 111. 83 

caestlt Schum. (Physanim 

caesimn) III. 14T 

Cireuiiiscissn Pers. ( 1'u- 

rich^ieDa populiua) III. 191 
— fl. A. S. (Perichaena 

abielina) III. ib. 

clavata Schrnd, (Licea 

fragiformis) Ilf. 196 

cylindrica Fr. 111. 195 

^usrt E/irbg. cfr. 111. J96 
flexnoaa ^Pwrf. III. IW 

frngiformis Xees, Ul. 196 
iitcamnta A. S. ( Peri- 

cbaeiia incarnala ) 111. l93 
maCrospora Schum. (Po- 

Ijangiiim nmhrinum ) 

inii.ima Fi; ' ' lu! 199 

pusilln Sc/ii-itd, (Phyaa- 

ruin Licea) lU. 1« 

■erpnU /r. III. 197 

slipitaln Ijicc. (Didjiniiim 

berbaruni) III. 120 

atrobiuiia A. S. (Peri- 

diaeua etrobUinB) lU. 

191, 197 
■nberea Fr. HI. 198 

tubutina Sc/irad, (Licea 

CTUu<lrIca) III. 195 

TBnabilis Sckrad. IIT. 197 
LiCHEM Linn. 
alneus Ach. ( Hjslerinin 

pnlicarei JI. 579 

atraiusHoffm. (Patellaria 

alralaj. II. 160 

canitiis WiUd, (Thele- 

pbora i|nerciiia) 1. 442 
caslaneariusLam, (Sphae- 

riii CogiBiiaecola) 11. 530 
coiiglomeralus Ach. (Hj- 

Bter. rug^oRiua i. a) al. eutjpB) U. 478 

ccavntus Hoffm. '(Sliclis 
raJicata) 1). 194 

hyloicua Ach. (AGrvriiim 
rnrnm) £.1. U. 37 

maculnris Ach. (Hjster. 
riigosum p.) £(, H. 143 

parallelus Ach. (Stictis 
IiaraUela) U. 197 

rosaceus Fl. Dom, (Sphae- 
ria nivea) 11. 386 

<seu3 Schreb, (TUospori- 
nm roseiiiti). 111. 258 

tsosus LiH, (Hjaler, m- 
gosum) K/. II. 141 

sarcoides Jncq. (Bnlgaria 
sarcoides) 11. 168 pulicare) 

UM f.iH.k. 

griseoflnvum L/c. (Reticn- 
laria inuscorum) 111, 91 

ftejcelln Ach. (Peziza 
flexella?) 11. I5Z 

LOPHICM Fr. (Confer 
Sphaerias Plaljstomaa) 

U. 53.1. £/. 11. 113 

»Cg'"esa''"n f»". M. U. I|4 

elainia Gm. El. 11. 113 i 


£/. U. 114 U. 533, 

El. U, 113 

LoPMODEaMinH Cliev, 

(Hjslerii species iuna- 

laBi quas cfr ) Ei. U. 137 

herharum Vheu. (Hjiler. 

coiumune) El 11. |45 

pctioiare Chav. { Iljsler. i 

pnnctirorme). Kl. 11. ib. i a 143!L¥C06ALA.J^ f>, 111. 79 d ^^^^^^^^^^^^V~' ~^ 


^ IXi^^aoN 


^l Tol. p. 
^B eosijpiuam Bo;/, < OuT- 
^H frena eqnina) uC ^ 


ff.n,r;ww» 5oArt^. (&»«lta|, 


^H grnnlforjnc So». (Cmio- 


mliiiiitunf Leeea. XTeila . 


^H tociim ^eophitiiiio llt. f>6 


PerMO..iij ,.:, m.M 


^H grefforima Reiz. (Trichia 


- Murt\ iScXmiltmmm 
SemQn). J^K 
«10//« Pers. (Lycaif, I^^H 


^H eibnrinm) 11, 290 


mnliDli ',) '"^^^l 


^V Aitrcu/cwm Pn^A (Polvsac- 


mulii^dum itetz., ^^^^^ 


^ cnra Iiereiilenra) III. M 


(Geagter DmbilicaA^H 


helerogenent» Basc. (Mi- 


lu- 14. i^Tn^M 


Iremjcea liitescpiii) III, 6* 


— Baisch. ( Gca»ter.l|^^| 


hirtumBatseh. (Lycoperd. 


leHCen») . .i^^| 


eiculeiitiim) 111. 40 


muricfttnm mU4. 9-T^^^ 


— attll. (Lycop, eemma- 


pera^eminatiiu r^^^l 


liim fi.) III. 37 
— Mart. (Ljcop. BPm- 


gemDiiilam ^,1 .. ..-.^^H 


raainm .1.) 111. .38 
hydrophor if(nSoic.iSi>hae- 


nigresceiiiij ^J^^^l 


^laFeiizal..) I|. 453 m^ru>,f /.,jt//. ( SpkiMl^ 


;yyo;fft//»m iyirA. (Ae- 


apermotdes; ' il^^l 


cid. Compoait.) 


oleraceum Po{l. (SdJf^^H 


hyiw^Ion PiiH. (Arcy- 


litiin Scmea) ' J^^| 


ria iitcariiata) )ll. 178 


ovoidcumliuU, (''JCOp^^^l 


infundiluium, W^Ttd. 


pyrilorme) '^^H 
puititiitum Bataeh.(T^^^M 


Lycop. (nelAduit^) 111, 60 


hirrrum BnUch, (Lyco- 
perd.pnsilliim) 111. 3.? 
JaeunosutK Uuil. (tyTop, 


papiUaium Schaeff. V^^H 


Sfmipaium fl.) 111.- 37 


(Lycoperd, grmnmtt^^H 


' InmelltUum Lour. (Noviini' 


^^H 


g:eni)a) U. 296 


— Schaeff. 1. 186. (Kdj^H 


liitiiiltim Htiisch. (Lycop.. 


perd. caelalum) ^^^H 


album) - m. 40 


ptir»silicum ffiiA. Cl*|^^| 


tiitnMcnle Riiisch. (T»i- 


ma vuuicoaum) nlHI 


chia Berpula) m. 188 


pedicclMum ««/scA.(6P7 


Julfum Baisch. (Aelha- 


ast^r ■irtalus) lU- » 


liiim Bpptictim) ■ III. 93 


pedunculatum L, (Tnl»' 


— Jacq. (Oiderina roii- 


■loiiismammosiim)ia fi 


glomeraliim b) IH. lH 


— Xotiautl. (Tulostoat 


— Heih. (Trichia turhi- 


fimbriolum) IIL « 


nBia) 111. 187 


penicellatum Fl. Daa. 


Blali Jfeig. ( NoBo- 


(Aecidium) 111.»" 
perlalum. Pers. (Ljcoperi 


^^ phlae») 11. 594 


^K mtinniiaefDrme Pitrs. (Ly- 


"^ eemmatum /f.> UL » 
periusvm Sow. (Rhizop»- 
gon liilcoliia) III- *' 


^H coperd. i,'eini>ialam «). 

LYCOPEHDON 119 '^M 


c ToI,-p. Tol. p. ^H 
^ttUoitka Dicks. (Bftlar- soVdum Gnnov, C Pachy- ^M 


r.lfea fhalloWes) )1I. 7 wa Cocos) E?. 11. 39 ^M 


uifrewM BWscA. (P*n. — /-. (Elaphomjce» inu- ^H 


^Cba«na con-eBta) 11). I92 "<^»f">) '»■ ^» ^H 
piiljbrm^ L. (LycofraJa 


sqMmamm G,nel (T(i- ^M 


epldeiidruiD) 111. Sl 


lostoma mammosnia ^H 


Buds. {Sphaeriae 


b) Ui; 42 _^H 


speciea) 11- 419 


stelliunm Batsch. (Ljco- ^^1 


phtillare l.. (Podaio» 


perdou pasilliim) 111. 33 ^^1 


pisliqaris) 111. <>3 


— iioU. (Geaster hygro- ^^1 
melHciiB) lir. 19, 20 ^^1 


poculiforme Jacqu. ( Ac- 


cid. Beriier.) 111. 513 


— »1.0(1», (UeBaler)llI. 18 > ^^1 


polyrMium Btttach. (Scle- 


■~L. (Geaslerruieaceni) ^^1 


roJennn Rovisla) III. 48 


111. ib. ^H 


praleHse Schunt. (Ljco.- 


— Relh. (Geasler mam- ^^H 


perdou piiatlliiia) IU. 34 


mosiia) 111. 17 ^^H 


— •Pers.expart. (Lycop. 
geiBinalom C.) HI. 89 


— .?cop. (Geaater hyero- ^H 
melricns) lU. 19 ^H 


rroteus Siiit. ea:. opt. 


— A>xi& (CesBler lim- ^H 


part. (Lycuii. eemma- 


baiUB) 111. 15 ^H 


tiun) 111. 36 


— ;5. JToodw. (GeasiM ^H 


— Sow. (LTcoperd- Bo- 


stnatUB) III. 13 ^H 


Tiala) 111. 29 


sHpitatum Reti. (Didj. ^H 
minm xanlhopns) lir 120 ^M 


puBillnm BiiUch. Fr. 111. M 


pjriforme Schneff. t. 189. tessulatum Schum. (Scle- ^M 


" III. 38 


roderma Tnlgare) IIL 47 ^H 


— Sehaeff. 1. S93. (Ly- 

— ^hiorumd. {Lyco|ierd, 
loclossum Ifaasrersa' ^^| 


riiim) lU. t)l ■ 


^emmBtuin /.) 111. 37 


iruncatum £.. (Balraria ^H 


RoTista) 111. 32 


globosa) U. 166 ^H 


7i/6er /.. Sp. Fl. (Tub«r .^l 

cibarinmj ' U, 290 .^H 


radialum L. (Diderma 


Blellare) Ul. 98 


— L. Fl. Suec. (Elaptio- ^H 


— Soui. (AgaricwB ra- 


myces ranricatui) IlL 5» ^^H 


diaiis Desm.) III, 210 


umbrinum Fl. Jt. (Ljco- ^^H 
perd. constellatumj 111. 39 ^^M 


PTi-ifoniie b.) 111. 39 


- a. ?. Pers (Lycop. ^H 


nnccatnut ll. I)nn. 111, 35 


gemmalam^) 111. 38 ^H 


itrtiriMw mild. (Elai.ho. 


ungulinumSchum. (Reli- ^H 


mjcea muricH(iiB) 111. 59 


cularia unFutina) 111. 89 ^H 
Semeul 1 iilenlormis) UI. 25 ^H 


setsi/e Jtetz. ( Ljcoffala j varlolosum L, (Spba«r»a« ^^1 
«pidendrum b.) 111. 81 ' p.ilvinalae) H. 131 ^H 


1 4«^ alpb. »1 Fr. Sjil, mjt.. el El. 8 ^H IM LYSCHUS — MERISM A VoL p. Vol. p. 

vemtcasun$Baf^ch:(Lyc<i' \ rong^lomeratum Lk. IIF. ^ gola epideucirnm) HL 82 
— IHaf, <Seleroclenna' 
Terracosmn) . Itl, 49 

veslttdosum Batsch, (Tri- 

clria Taria) Ul. 188 

vesparh^m Batsch, (Tri- 

chia nibiformis) ' 111. 183 
vttelMnuM J^. (forma Ly- 

copercl, caelati) IJl. 33 
LYSUBtrS Pr, U. 285 

Mokasin Fr. IL 386 

MACROSPORtUMFr.III, 373 
caricinum Fr. III. 375 

CheirantM JV. III. 374 

C onTallariae JP^, III. 373 
tenuissimum JV*. III. 374 
lYlACRoi^niCHUM Grev, 
helerosporjum Grev, (Tri- 

ch6tliccium fuscnm ) ' 

m» 426 
Mawiita Sdop. (MonMra 

suhterr^uea) , 
cprdiformis Hcop. (Hjd- 

uum^ erinaceus h ) I. 408 
,muscoides Scop, (Hjdn. 

coralloides h.) I. 409 

Martclla Scojj, 
Echifius Scop» (Hjdnum 

Echinus) 1. 410 

Medttsula Tod, t 
lahyrinthica Tod. (Mj- 

xogqstcir mjcelio cor- 

niptiii^?) in. 168 

MEL:4J?('0NIUM LJc, 111. 487 
apioctirpum iJc^ ( apio- 

spOrinl^ aifine Stilh. 

OTat;) III. 486 

^undinis Pers^ ( Mel. 

sphaerosp.) 
a/rw»(Z.A.(Mel. cong^lom.) 
betuHnum (Didjmosp* e- . 

leT.) in. 486 

iicolok' N^des. UI. 4fc8 Ufcofor Schm, ei Kze» (M. 

hicolor) III. ib, 

(lisseminatnitf Ut. III. 489 
vffusum ZJfc. (aff. Stilb, 
. OT. ) ili, 486 

juglMidinum Ii^ic- (Cfr. 

prias) 
ovatUni Lh, (Stilboipora) 

lil. 4» 
ovoideum LJc, (aff, priori) 

IH. 48 
Papnlaria Fr^ l|j. 40 

sphaeroidemii Uc. iij. M 
sphaerospermiim iJc III, 49 
Melaitogastkk Cwd, 
tuberiformis C, (.Hjpefrli. 

tuh.) 

Melanostroma Cord, 
Fusaroides V, (Stictii 

Pup.) III. M 

MELIDIUM Eschw. lU. » 
SMl>terranenm Eschw, HL ik 
MELIOLA Fr. (Sphaerit 

amphitricha) El. II. K* 
Psidii Fr, Linn. Y. '^ 
Menispora Pers. 
glauca Pers. ( Psilonii 

glauca) 111. # 

MeRiSMA Pers. *) 
anihocephalmn Sw, (TbeL 

paim. §•) ]. tf 

candidutn Schwein* (Tk 

' candicans) £/. L Ki 

cinereum Pers, ( Tliel 

i>enic.) lE/. 1.1^ 

Cladonia Schwein, (Thel- 
- Clad.) £1,1^ 

clavulare Fr, (Theiq>h' 

palmata y.) 1 ^ 

cOraJIoideumPers, (The- 

leph.coralloides)£/.l* ^ 
cristatum Pers* (Thelepk. 

cristata) 1. • I t; 
c 

lif. Tt ♦) Feiisfane »d hoc genns refert lU. Sprengel Hjdna rtnoia, C^L![ 
Tatias i^amosas etc, syDOHjma inde erta ne^ligo, ' >v MEROSPORtUM — MEKULrUS 115 Tol. p. 
crisinfam y, Pefs. (Thel. 

pcnici)lBla) mL I. 168 

— fi. y. jt. S. (Thel. jie- 

nigitUla) I, 4,U. Kl. i. 1 
Jtisiiiliosttm Pers. ( Thul. 

Insliiliosa} 1. 4 

fnbenafcPrit. (Thel.ca- 

ryapbyl\a':3k Ji.) lil. 1, 1 
foetid»m Fers. (Theleph. 

palmala) I. A 

ftiac-ireMs Schwnz. CThel. 

peuiciljatn) i:l. ) r 
HolmslnUiinSpreng. (Cia- 

Tariacoralloidea^fiV i. 326 
KiiuIiiKeriMai-l- (Anthi- 

iia llHinmea) 111. 2Bi 

pabiii.ti/ni Perti.{Theleph. 

p»lm.) la. 1. tfi7 

pmicillaium Fers. (Thel. 

pitticiHatB) 1. 43A 

p^aleides Vhev. CThel. 

])a]inata fi.) El. I. IST 
pusillum Pers. (dubiigre- 

terfnhiut Pers. crbe}. in- 

crastaus !.435.£/ U- 3(4 
tpatkuln tiim Schmni . ( S |>a- Tol. p. 
alvEolafins Dec. (PaToli 

8(iecifs> 1 i-a.hl 1. 45 
aiiilrasitcens Jfiih, (Aga- 3 Tail ii) I. 136 Sjireng. (MTcel. 

GHKlerojnvcel.) £/. I. 63 
nvi-ttfiiUicm l'ers. ( Can- 

Iharelhis aurauiiacoa) 

I. J18. tfi. i. 49 , 
anreiis Pr. El. 1. 62 

auricula Raik. (Exidia 

auricnla Jndae) II. 322 
iMroreita Pers. (Cantba- 

rellufi luiescens) El. I. 51 
belulinHS Giael. (IVleruli- 

UB treinellostis) 1. 327 
Brassicuelblins ScAians. ' 

m. 1. W 
bryophilus Pers. (Cauthsr. 

brjophilus) 1. 325 

eanaHciihitus Pers. (for- 

iHadegetierA^arici)!. 332 
ciindicaiis l^ers. ( Caiith, 

innsci^.) El. I. 53 

CantkarelloidesSw. (Can- 

lliarel- luiesceus) i. 320 
Citiuharenus Pers. (Caa- 

Ihar, ciharinsj :|iathula(a)£'/. I. 2^7 cu^MnrtW^.&^Canlhar. atrigosantl^ers. (Theleph. 

laDiniata c) E/. i. i7i 

tomeHiosum Fers. (Thel. 

palmaia) I. 432 

iuhcrosum Grev. (Thel. 

tnberos.) £/. I. t67 

umbriniim Pers. ( Thel, 

csralloideB} I, 432 

vermicuhtre Pers. (Thel 

penic) Sl. I. |68 

MtnuspoHitTM" C'(Wd. 

inulum C, (Dacrina t) nt. ziza aemgiiiosa) II. 13 
fif"etis Lnm. (Srhlzophjl- 

' JUUI NHllHtlll*) . < Pers. (Ceulh. cla- 

Tfltns b.) J. 382 

caryophyUneus ffith. 

{ TheleiJh. carj^ophjl- 

iaea; 1. 430 

castaueiis Meycr. (Can- 

tharelit species'!) I. 326 
cinereus Pers. (Canthar. 

cinereiis} 1. 321 

ctadopus Pers, (Uich. t. 

19. f. 3 ) I. 378 

c7avatus Per*. (Cauth, 

clavaliis a) I. 322 

CoBoriitlug tfiih. (Aga- 

ricna Haluia) I. 136 

GOttckaliis Lnm. (Agaric. 

cnuchalns) 
CDnfliieoa Sekwm. El, '. 57 116 MERULIUS Vol. p. 
corhcetis Lam* (Daeda- 
loa betiilisa) 

Corliiin Ft. Ei. l. 5S 

comucopMdes JPlers. opHH CCbuUi» cornttcopioid.) Vol. p. 
^:;:ibbosus Psrs, (Daedalea 

^ibbosa) i, 338 

griseus Sjfrenff, (MjceL 

GaateroiaycetMti^jaLl. 63 
Himantioides Fr^. 1« 329* 1. 321 • «. 1. 62 

criai>atiis A/Mm, 1. 328, hispidylus Scop, (Cantfa. 

£7. 1. 63 tubaeformis) i. 319 

crispus Frrs. (Cfinlhar. hydrolips Gmei. (Castlw 

criapns) 1. 323; ciuereas) i. 320 

cr^ciomimm Fr, (Menilias iiicamatha&ScA«rji^£:f,l 57 

iujMmdibmifformis JScop. aureas b.) l. 329. Kt. 1. 62 
cmcmfnims Hromd^ (Canth. Canthar. tabaeliurmis) curnlat) 1. 3l9 

cmme^oiims Me%rr. ( Can- I — nPlik. (Canth. cuie- 

ihar^Ui sp, ? ) l. 326 j reas) 

CVtwTSSfScAa^CCipheU : imierpiicaims JLasck. 

la C>ipr<^i) kl. 11. 29; (Phlebia Tan ^,) Limm. 
cmpmi4fris ff^i. ( A^ric^ ' IT. 5S3. V. 6M 

applicat.) l. 325 lacriAswi iSdboM. Hcc 

^mrJmtems fJr. iFavolns 1. 32«. jeL 1. SO 

brwliewus) l. 3.^^ JQf i^umfiiosmsSomer^ i^gmg, 

1, 45 PaoMia.) ^ 

«lE^rHim» l¥r»^ (Memlias ioKumsJhfrs. CCaiitbar. !•- 

UcrimaiHi) 1« 326 batos.) 1. 323. EL K Si 

t^^ms IVr^. (-^S^r a«i* Iw^rico* Sdhui. 1 f cisSia 

l^llit;!) labricaK^ U. 1f 

ihar. crisp«s) l. 323 ia« .s o ejas > 

HsM Asa. (CaMkar, ci. tems "iMiV. <Mi 
»^f««s') i ."^ C^astei^ycct.) J^. 1. O 

^^M«J4lb» ^%ip. (A|:«trms ai ra iir /fflii i 
^ <Mpa«s> I. lc^ vCuib labaM 

IMwO C2. 1. S4 »er:»ii&»4c!S' 1. 4St 

toix JK 1« ^ «£. 1- h5 aaiOUms A-. 1. SSSL & 

~ Jf^««. (C^Mllk mKa^ YnvMa^rnms 1. 30 

Imws K^ 1 32« lUMWMa KflttL ^CaMk. 

Jli^brM 7«B«dL (rh)n>4a mc»Kvm t. 1!S 

' * V, 2jmm, ITi nkrrip» Pmrs. iCvm^hMr^ 
S^^ T, «M «ttraaMoas;' 1. 3iS. £L 

JU KtBf^ vmm Sovft. /V. «£. I. ^ 
^^bas;. 4MJUirAtt» "j:^dba«&. Xiam^ 
Tol. 

Oilonii Spi-ens. (Cauth. 

TiolHCeiis) )• ■'■ 

napyraceni Ff. Kl. I. 

FeMioliiea l'n\t, (inonstr. 

jlg^arict panii»itles) 1, 

:t36. Kl. I. 

l'„j:;ioidoa /V. I. 3i9, 

Kt. I. 

pruinatua Pers. (Caath. 

lahaefarmin) i. 

paettdockantiircllvs fers, 

^Cantb. tinrautiacits) 

Li»». V. TOI 
|ialrenilentii<i Fr, B}. 1. 60 
ftnrpurnscensPers. [Caiilli. 1, 330 c,-) . 322 pitrpureus Jfith. (Cauth, 
comiicopioides) 1. 311 

— Pors, C Caulh. Tiola- 
ceiia.)! 

« Pcrs. (DBedalcB 
iia 1 I. 333 

n Holmsl-- { The- 
:nryo|>Jiyllaea)I. 430 
Omcl. (Cauth. 


)e|>h. 
reflejrtii 

InteBceiis/ i. 

reticuttdus Omel. (Canlh 

relinigiis) l- 324 

reiirugva fera. (Cflulhra- 

tirusriis) 1- il'. 

nifiu Pers. 1. m. Bl. 1. 63 
sanguinolenius Spren^. 

(Mjccliain GaSleromy- jiius ta 

Tol. p. 
ijmngiosus Fr. (MeriiUos 

IrcmeUoans ?.) El. h S7 
sqiialiiliis Fr. Kl, 1. ti2 

sguamosus Schrtut. (Dae- 

ilulea sepiaria) 'I. 334 
squamvJa Jf^ith. (Agari- 

ciis Rpiphyllus) I. 139 

slrpticus Lam, (AgnriciiB 

atiplicnB) 
teneflt/s JJec. ( Cauth, le- 

ucHnB) 1. 325 

lorliiisfrchum.Pers.ilieo' 

tia liibrica.) I. 322 

IremeUoiilS Schrnil. 1. 

:i17. Bl. I. 47 
toriiloaus i*. (Hich, t. 79, 

f. 2.) I. 322 

tubaefffrmis Pers. (Canth, 

lubaeformia) El. 1. 50 
— ij.sinuoju.sFW-s.CCanlh. a) 52 m) £1, 1 63 sepiarius Sckrnd. (DaeJa- 
lea «epiariaj I. 334 

seroiitttis Pers. (Canth. 
miisci^eDiis) lU. 1, 55 

(erpeua Tode 1, 327. El. 

1. 63 

— Sm,ji. (MeriilinH nJ- 
Teiis) El. 1. 59 

— lyahthg. (Merul. tre- 
i»elIosus b.) m. I. 57 

tesmlis Liim. (Agaricus 

vaHabilis) 
Spathuiaria-Sch icn 5 . ( G UO- 
■ "^-■)paataUria>g.lL 32 lurfosus Pers. ( fonua Aga- 

rici iiiiaielliferi) El. I. 

53. rJnn.Y. 70» 
uJiginosus Pers, (Caiilh. 

lobntiisj Kl. 1. 53 

umbelliferas Jfith. (Ago- 

ricnl capiMariB). 
umhonatus Gmet, (Cniilb. 

umbonalna) ■■ 317 

nmbriuns /^. El. t. 61 

— Pers. (Canlh. clavalnB 
d.) I. 322 

undulaiM Fl. D, (Csutb. 
albidns) 1. 319 

— Sw. (Theleph. nndu- 
laia) eL I, 164 

— Pera, (Canlh. Hinu- 
OB. '. ) &. I. SZ 

— V. ceraiausPers.{<^a.ft th. 
bilescens) El. i. &1 

vastntorFr. (MeralinB au- 
reiis) I. 329. Kl. 1. 62 

— Tode. (Uernlins lacri- 
inans) El. 1. ib. 

Jfeinmanni Spreng. 
(Canth. criapoa) A Li M MBSENTEtUCA — MONILIA 118 

■ -ToL p. 

mttotut Diltm. (OnBth. 
lulesceDg} 1. 504.£I. 1. ii 
—v.dUataiusPerstM E, 
(CaultiarelluB tabnefer- 
tmu). Ei. 1. a 

violtUitM Htii. (Oath. 
Tiolaceos) l. 3l9 

— Ft. D. (Bulgraria sar- 
coides) II. 317 

— Ptn. «OM. (Canth. 
daTatna a> I. 322 

■ — jRjrs. Myc (Cantlt. 

Thorei) 
aeaiuAoptu Btn, (CaBlh, 

lateBcens) El. J. Sl 

MESENTEKIClToffe.l^j. 

(HrceUa AlTxogagtri- 
nn) m. 70 

haea A. S. JVms. ( The> 
leplt<rrnsblphiirea')lll. 263 

— Toie. (PhTsamm 
Ptoi)- Hl. 1 

MicnDpoRirs Pa!h. 

wi*«?;s.(Polypo- 1. ajo 

jpcriiltt Palis. (Pol^pwiu 

pernla) I. 34<l 

poly-porus Pfifis. ( Pol^- 

poriis luU^^iiiens). 
AlasEHTBftiNA Cfte». bb 

Mesenterica. . . 
MTDOTIS F^. El. 11. 2S 
Lin^iia Fr. £Z>il. 30 

HITnEMYCESiVe«*.il(. fi3 
hetKrogenKus Neea. {Siitre- 

invces liitesceiis) lU. -64 
indicias Spreag. (Podaxan 

pislillaris) IIL 63 

' lutexceus Schwnz. UI. 64 
HITBDLi.fr. 1.49]. £J. 

1. 2.U 
exiffna n*. El, I. 2S5 

glooosn Smfi. ( Gmfrlos- 

anm rlobasnm) £i. I. 234 
Merdert Pert- {Geogl. cb- 

--•-' ' I. 493 Tnl. p. , 
HcjderlaAh-tetis.B: (Ge- 

oeloBSam cuciilalnoi a) 

1. 493. Si: I. 233 
—piisinnrr. (Geogl. «t- 

callat. b.)i.49J. E/.i, ibs 
in&ala Schtoiii. M. I, 234 
t minata Fr.' ■■ 492 

paliidoM *V. 1.491. fil. 1. 234 
Phalloides Cfiev. (Mhru- 

I» paluJosa) £1. I. 23^ I 
uUgitiosn Orev. (Milr. - 

gilud.) 
BJILIA Hat. «ec Unk. 

UL409 
o/bMVMa Pers. Cstalna As- 

pBrsill. Ciin.ltdij UI.-385 
ntirea Pers. ( Aspcrgiilns 

HaTiia?! tll. 3S7 

cnndiilii Pers. (Aspert-il- 

liia candidns) III. HSi 

Uigilata Pers. III. 411 

ferriiginea. Pers- (Asper- 

{.^illiisferrug-iuens) 111. 38T 
fiava Pm-s. ('Aspcrffillus 

Havns) Hl. 386 

friicti^ena Fers. (Oidinm ■ 

'■ -Igenum) 111. 430 

purn. ( Epochniom 
lioicles) III. 443 

elHuca Pers. (Aspergillns 

elaiicus) m. 3H6 

hyaiinn Ach. Fr. (Oidi- 

■im MouilioiUcs) Ul. 432 
nidttinns Roth. (Burotinm 

herbarionim) III. .33'2 

penicillHta Fr. 111. 4lO 

PeniciUiis t'ers. (Penicil- 

lium bicolor) lU. 408 

Piceae Fuiik (Autennaria 

pinophlla) tp. 231 

piiUa Pers. {Boirytis pnl- 

la) 111. .19* 

quadrifida Pers. (Botrr- 

tia nmbellala) IIL 4O0 

racemosa Pers. lU. 411 

rosea Pers. (A>pergillnt MONILIA ^ MUCOR 110 YoK p. 

spongios» Pers^ (Asperg^* ., 

inaxiinnB) . 111» 387 

suJphurea Pers. (Agperg^. . 
flavus) 111. 38^ 

turbinnfa Pers. (Sporot. 

t!i'!)Uiat.) 
tfireits Pers. (Asperg. yi- 

rens) / 111. 388 

vulgaris Pers, (Botrjtis 

vnlgaHs) Jil. 398 

jMONiLiA Ll\ ^.Torola) 
alia LJc. (Torula alta) 111. 501 
antennaia Pers. (Tonil. 

ant.) 111. ib. 

ariiculaia Nees. 111. ih. 
expansa LinJc. (Tornla) 

Ul. ib. 
JBammonis JJnh. (Tor. 

Gram. ly, lll. 502 

JierharumP.iTorul^) lU. 501 
sparfa Link, (Toriila; 111. ,ib. 

MORCHELLA Pers, 11. vi 

£2. II. 1 
Agaricoides Dec, (Verpa, 

Morchelfala) IL 24 

CarQliuiaiia Bosc, U. 12 
cava Mafin, (Morchellia 

nudosa?) II. ih. 

'conica Pers* (Morchella 

escnleuta S.) 11. 7. ElM. l 
coniinua Traii, (Morch. 

esculenta S,) II, 7 

cosiaia Pers, (Morch. e- 

lataij. II. 9 

— Schm. ei Kze, (var. 
Morch.jdeliciosae ?)II* ib« ' 

crassipes Pers, Syn. II. rb. 

— Pers, Myc. Eur, no.^^ ' 
(Morch. semilibera) 

£/. II. 2 

deliciosa JPr, II. 8 

elata Fr. U. ib. 

esculeuta Pers, 11. 6 

Gigas Pers, 11. 11 
fmca JPers, (spec* liimis 

clubift) 

hiemalis JFr. 11. 9 Vol. p. 
Jiykrida Pers* ^ Gre», 
(Morch. semilibera) II* 

II* EJ. II. 2 
mesomorpiaP^s, (Morch- 

patula) 
patuki Pers, U. 10 

— Schumz* 11. 12 
pubescens JPers» (Morch. 

esculeuta S.) El, 11« 1 
reifi Pers. (Morch. semi- 

iibera) 
rimosipes Z>m 11. ii 

roiunda Sow. (Morch. es- 

cnlenta «.) H. 7 

semilibera Dec, II* 10 

Tremelloides Bec. II. 10 
unddsa Pers, H. 11 

MucEDO Pers, 
grisefL Pers, (AKCophora 
Mticedo) 11 J. 310 

MvcihXGo uiucii, (Myce- 
lia Myxogastrium) lU. 

JHUCOR MicJh Ul. 317 

albovireus l'r, Ul. 319 

aguosus iJfar*. ^(Hydro- , 

phora stercore^) lU. 314 
araneosusJacq, (Stemo- 

uitis ftisca b.) lU. 157 
^arcuatus Mari, IH. 325 

ariiculaius Buih (Phrag- 

inidium) 111. 498 

ascophorus Lk. (Asqopho- ^ 

ra Mucedo) lU. 31Q 

Aspergillus A, S, (Sypv- 

gites megalocarpus) 

111. 329 

— Bujl, (Aspergilliu . 
glanciis) 111* 386 

— Scop. (Aspergill. ma- 
ximus; IIL 387 

auraniius Bull. (Sporotri- 

chum anrant.) IU» 423 
aureus Mari^ IIL 324 

Boiryiis BoU. ( Botrytis 
Tera) IIL 398 

— Sow. (Botrytis para- 
aitlca) VJifM Tol. p. 
oufyriteetisSchaeff. (Betio. 
uinbr.) I — fi, L. (MoniUa race- 
tnoHB) 111. ib, 

canceltaiug Baisch. (Dic 
tj^diuin umbiUcalam ) 

Jll. 165 
caninuB Pers. 111. 320 

cameus Lle, (Botrvlis 
carneH) 111. J 

— Schaeff. (Aelhal. sep- 

cttTHh l,lc. (rorma Mu- 
coris pjgmaei) 111- 319 

chrysospermus Du?l. (Se- 
peilonium chrjsosper- 
mnm) lll. 438 

Clalhroidea Pers. (Arcj- 
ria pnnicea) III- UT 

claTBlus Uc. Ilt. 331 

— i. Fil. (Coryuelm 
nberata) U. 5:15. )ll. ^il 

coccineua Fr. III. 33:) 

— Ijeera. ( Arcyria .8) a pii- 

Ul. \T. crusificeus BuJl. (S])ore»- 

donema Caaei) III. 435 
— L. (Peuicillinm cr«- 

staceum) III. 407 

cyMHOcephalus 3fnr(. 111, 32i 
tlecumnnus PnU. (Novnm 

genns) Itl. 65 

Demaiium Fr. (Bolrvtis 

crustosa) llt. 403 

dendroidea Butt. (Dacty- 

liiim (lenilroidea) III. 414 
eleeans Fr. III. S-J2 

Emholus L. (Stemonitia 

ovala) Ul. 160 

Erysimis Soui. (Bolrvlis 

parasitica?) 111. 4o4 

Erysiplie L. ( eenug Erj- Vol. r. 
ferruginosus TJt, (Unotr > 

pyffmaeua c) JU. 319 

— Bou>. (ABper^UnB ftr*- 
rug^iiietis) lU. 337 

— KuV. (Eriueum atne- 

FimbrinXees, (Bjdropho- 

ra fimbi-ia) III. 316 

fimetarim IJ:, (llyilropb, 

fimelaria) III. 313 

flaviduB Pera. 111. ^tS 

flaviis Fr. HI. 324 

foJiitus Lk. m.. 3l1) 

fragljbrmii Schneff. {Ly- 

^oirala epideudrum ) 

III. ,81 
Julvus Sow. (Aspergillus 

flavo aff.) 111. 387 

- SoH'. ( Hydropiinra 
muriiia.^J .111. 316 

- Linn. (Conioc. furr. 
b. =n Licheii.) III. 317 

furfurnceus L. (Couio- 

cybe fiirtiiracea . 
fuscipes Soui, (ambignus) 

Ul. 280 
fitsiger hk. 111. 3:^1 

glaurus h. (Aspergillna 

glHucHs) m, .»85 

g1..1iirer Lk. 111. 321 

gtonieruJosus Btill. (Bo- 

trvlinelomerulosa)!!!. 395 
grncilenlus Fl. I). (PJiy- 

saruin e^racilcutura ) 

III. 13J 
gracilis Lk: (Mucor pyg- 

maeiia b.) XlC 319 

gratiulalus Scfiarff.lTn- 

chia varia) 111. 18S 

granulosus Bull. (Rhytis- 

ma aceriniim) tl. 5Atl 

herbariorvm ^eb. (Eu- 

rotiiiin herbariornin) 

III. 332 jiphe) ' lIlT ^H.hyilrophnraPers.iHydro- 

Erysiphe Schratit. iEry- \ phora mininia) III. 3lS 

■iphe hicuruis) lU. 244 1 Juglaudis U:. UL 3^ Vol. p, , Vol. p. 

laciev» Lean. (Trieliia fli- rhombaspiyrusEhrhs -(^ln- 

erftiea) IH. 186 1 cor iiisi^er) 111. 321 

lattrttins Lk. (Knroliiim \rtwldtisBoH.RelhXPi\abo- ' 

herharionim iH. 332 | hnroriiliia) 11. 309.111. 311 

lepnma JU. COiiliiim oti- [roi^dus ffiild. < Ascoplt. 

renm) 111, 4:j9 | miiceil ) 

Uchenoides L. (Caliciiim i'Osei*j Biill. ( Trichotlie- 
tentlcnl.) 111 317 chiin roaeum) Ul. :il2; 

"iignfffagus BuU. (Tricno- 4l4, 427 

-ttsrma viride c) 111, 2l5 — Soif . (Aapergillns ro- 
1»il«»ceD8 Z,;!'. 111. 321 «ens) 111. aSf» 

■i^yc6eitlus BqU. (Betien- rtifm Ptvs. (Miicor ra- 

ioria umbriiia) III. 87 inosus) 111. 318 

tjytoperdoides Scop. (Pe- sejkiciis f- (Aelhaliiim 

ritbaeuB Bfaiettiia] lU. l9l aeplicnK.) llt. 93 

■Hiriiittlvs Jacq. {TtichM ^SerpVla ■'icop, (Tnchia 

lnllBX Ij ) 111. 135 I Serpnla) 111. 188 

miititnMs Llr. (Hjdroph. ' sphrieroeeiihri/usBufl.^Ma- III. 311) 
MMceJo L. m. 320 

. — ■jiucit. l'crs.fa){Ai,co- 

l^hora Miicedo) 111. 311 
mwSngo Scop. (Aelliali- 

•jn Bepiicum) 111. 93 
tutrinus l*eiv. (Hydro- 
' vllorH iRurina) III. 316 
miiiibili^ TfHld.. (Spii- 

DtariBBlba'!) lir. 94 

Jif{.'r<-sceuB 'Schum. Ilt. 322 
oblitmus Scop. (Piloboltis 

cryglalliiius) II. 308 

QOSporoa hk. 111. 321 

' ovatua Schaeff. (. Aelha- 

lium septiciim)- Ilt. 93 
pemdlinttni litill. (Moni- 

lia digitataf) 111. 411 

pomiformin J^ers. (Arcy- 

ria umbrina) 111. 161 

BTgnineus l-k. Ilt. 3i9 

pyrlformts J^rs. (Tri- 

chia pyriroriiiis) III. 184 

. Scop. (Trichia turbi-' 

iiata) 111. 1S7 

gucrneus Soiv. (Bolryi 

Bp.) IH. 405 

rncetnosws Sutl. (Botrvtis 
cana) ■ lU. 3 

raiBoiiiii Bttlt. Ul. 3lB tor^Miiceiloj lli. 320 

— L. jCalic aiih(ile) 
SieriHtnitls Schneff. (Ste-. 

inAnllis lyphoides) 111. 158 
sterCoreits JJc. CHyiJropho- 

ra Mercorea) 111, 314 

Bloloiiifer Eltrbg. III. 3ii 
spoh^iosus l^ers, ( Sniim, 

mucil.) ' 
lenctlus -^. S. (Hvdro- 

pliora leuella) UI, 314 

iiuis Lk. (Miicor mn- 

cedo c) III, 320 

terreslris Lk. (Mucof al- 

bovirens) Ul. 319 

irichodes Soiv. (ambi^u- 

"■) lll. 280 

tritncofum TA. (forma 

Hydrophorae £meta- 

riaej 1I|. 3,3 

lubiilosus Befs. (Licea) 
umbellutus Biill. (Botry- 

tis umbellata) lll. 400 
uuctiiosus L.. (Mucilego) 
urceolalus BiiU. Sow, 

(Piloholns crvalallinut) 

U. 308. III. 312 
villosus Bull. (Stilfanm 

villuBum) ili. 301 

Tiolaceiii J>. m, 3^3 122 MUGRONIA — NAEMASPORA Yol. p. 
violacens Leers, (Phyga-*' 

ramcolumbiDum?}!!!. 136 
Tjrens Fr. Ul. 323 

virtdascens JL^ (Chlorococ- 

cum) IIL 317 

MucRONiA Fr, cfr. 111. 278 

Mt cinema Ag. Destnaz* 
(Mycelia Hymenomy- 
cetum' pr. p.) , 111. 

phospkoreum (Theleph. 
caerulea) 

Mtcobanchb Pers, 
chf*ysospermuniPers. (Se- 
pedouiam chrysosper- 
mum) 111. 438 

Mtcoderma Pers, (My- 

cel« Hyphomycetum *)• 

111. 266 
Mtcogone I^Xr. 
aibaPers, (Sepedonii spe- 

des) 111. 439 

cervina Dittm, (Sepedon. 

cervinum) 111. ib. 

incamqiaPers» (Sepedon. 

roseum) 111. 438 

rosea Lk. (Sepedonium 

roseum) 111. ib. 

Mtdonotrichum Cor</. 
atrum. (7» (Vermicul.) 
UYLITTA Fr. 11L22 5 

epi^aea Fr, 111, 

pseudacaciae Fr^ 111« 226 
roseola Fr» 111. 

▼euosa Fr, IIL 

Mtriococcum Fr. II. 304« 

El. II. 49 
praecox Fr. 11. 304 

'M.TiiiosT OM xDesv.Cord. , 

(Sectiol. Geastri) 111. l2 
Mtrosforium coccine^ 

um (Licea?) lU. 

MYR07HBCIUM Tode. 

m. 216 Vol. p. 
Cat*michaeli ^Grev. (My- 

rothec. roridnm) 111. 217 
dithium Tode* (Sphaeria 
% fissa) { 111* ib. 

hispidum Tode^ ( Peziza 

Rosae) 11. 109. 111« Ib. 
innndatum Tode^ 111« iJb. 
roridum Tode. , UL^ib. 
Scjbalomm Fr. 111. M 

siercoreum Tode. (Pe^i- 

za) 11L2I7 

yerriicaria DiWn. 111. ib. 
vinde Pers. (Myrothec. 

inundatum) Ul. 218 

MTxospoRiUM£«t«iAr.Ul. 478 

MYXOTHECIUM Kze. 

111. 231 
Musae Kze. 111. 232 

Palmarum Kze. lU. ib. 

pachytrichuiD Fr. 111. il. 

MYXOTRICHDM Kze. - 

111. 34« 

hicolor Fr. 111 351 

caesium Fr. 111. B*** 

chartarum Kz,e. 111. 34^1 

fuscnm Z>, Ul, 34T 

m6lle Fv. 111. 3*) 

murinum Fr. U'. :toO 

murorum Kze. lU. 34!i 

patuhim Fr^ 111. 350 

rarum Fr. UI. 34- 

Resiuae Fr. Ul. 350 

unicolor Fr» 111. 351 

NAEMASPORA {f/^iUd. 

Pers.) Fr. UL 478 

aurea Fr. VHU 473 

chfysosperma P« (Cytisp. 

chrys) U. 54i 

coccinea Reb. ( Cytisp. 

cocciii.) 11, 541 

crocea Pers. UL 4?.^ 

encephalum Ehrenb. (N. 

mtcrosp.) IIU ib. '^) Formationes varias opmpleotitur , in quibns «^'maiuF Miv* 
iunoi observata esl — > e Mjcologia delendae ! NAEMATELIA — OGTOSBORA 123 Vot p. 
ejyiphyHa Dec* (Sph. Di- 
anth. /3.) 11. 531 

glnhra Wllid. (Sph, 
Bomb.) II. 456 

grisea Pers. t« 

liyalospermaAch. (Cjtisp, 
hyaL) ^ 11. 545 

iucarnata KutuL III. 479 
leu<;ospermaPers^ (Cjtisp* 

leiic.) 
fnacrosperma Dec* (Stilb. 

macr.) 
magna Grev, II F. 489 

microspora Desmaz. III. 479 
popuiina Pers. (Cytisp. 

chrys.) 11. 542 

pustulata Reh. (Cyt ing:.) 

11. 544 
Bibis Ehrenh, III. 

Rosae Fr. III. 479 

Mosarum Grev* (Cytisp. 

lencosp.) 
sulphurea Wahlh* (Sph, 

citriii.) 11. 337 

iularostoma Ekrenh, 

(Phoma) 11. 548 

NABMATELI A l^. n. 227» 

JE/. 11. 35 
«ncephala Fr, U. 227. 

m, IL ib. 
nncleata Fr^ II. 228 

robiformis Fr, U* 228. 

El, 11. 35 
Nkmaspora yid. Nae- 

maspora. 
mDULARIA Butt. 11. 297 
campannlata Sihth. II. 298 
complanata Fr. 11. 300 

Crucibiilnm Fr. 11. 299 

dasjrpiis Fr. II. ib. 

deformis Fr. If. 302 

denndata Fr. II. ib. 

farrta Fr. . II. 301 

glabra BuTl, (Nidiilaria 

Crncibnlaitf) 11. 299 

g^obosa i'V. II. 302 

^ranHlirera HohmJc.' IL 3Q0 Yol. p, 
hirsuta Sow. (Nidnlaria .. 
striata) IL 298 

laevfs BuU» (Nidnlarra 
Cmcibulnm) 11. 299 

minuta TF^th. (Crateri- 
nm minutum) III. I5l 

plicata Fr. JAnn. V. 553 

pnlYinata Fr. < 11. 301 

raeUcaia Fr.. (Nidnlaria 

farcta /?.) II. ib. 

scuteUaris Fr. IL ^ 

striata BuU, IL Ji98 

vernicosa Bull, (Nidnlaria 

campanulata) 11. ib. 

OcTosPORA. Hedw* 
aUyidula Hedw, (Peziza * 

cjathoidea b.) . II. 124 
applanata Hedw. (Pe«. 

applanata) IL 64 

hulhosa Hedw, (Pez. bul- 

bosa) 11» 58 

calyciformis Hedw. (Pez« 

calycina a.) 11« Sl 

camea^ Hedw. (Bnlg^aria/ 

sarcoides) IL l^ 

citrina Hedw. (Pez. ci- 

trina) II. 131 

— Fl. D. (Pez. lentio»* . 

laris) Iff. 133 

CraiereUa Hedw* ({Pez« . 

Craterella) 11. 56 

cryptophila Humb* (Pe- 

zizae spec.) 11. 148 

discolor Hedw, (Pez. dis- • 

color) ' II. 134 

elastica Hedw^ (Bulg^a- 

ria inqnitians) |1I« 167 
fascicuiata Hedw. (Pez. 

hemispbaerira) II. 82 
fungoidastor Hedw. (Pez. . 

fructi^eua b.> 11. 118 

haemashgmaHedw. (Pez, . 

haemastigma) II. 74 

hirtaHedw»'{feZt scutel- 

lata) 11.. 85 ' 

leucoloma Hidw* (Pez. .• 

lencoloma) « U^ 71 124 ODONTIA — ONTGENA 


Tol. p. 


Vol V- 
lutescena Hedte. (Fez. lii- 


OEDEMlUM(LiTik.?)HI. -«4 
^H lesceiii) U. 120 


alniin (Lk.) Corda. III. il>. 
^^ nana Medw. (Pez. ferrn- 


ramornra Fr. III. S«S 
■ giuea fi > 11. 134 


tnincorum i^c. III. WB 
^H tttue» ifeifu'. (Fez. nirea) 


OIDILM /-.infr. 111. 4-.- 
^B 90 


aiireiun Llc. 111. «9 
^B jiRriM/o^» 7/e^u'. (Diilo- 


ckartttrum JA. (Stat. Mj- 
^H la pnradoxa} 11. 171 
^^ft porphmsporaHedwXM- 


lolrichicharlariiiiOlll 3*9 
croceuta Lk, ( Torula 
^B cobolns porpb^roBpo- 


Mart. ^■.) 
^H rus) 11. IG3 


Erjsiplioides Fr. IIK «3 
^H pufpurea Hedw. (Pex. 


Krucligemim Astf. ScAm, 
^H purpureaj 11. 77 
^F pualuintn Hedw. (Pez. 


III. «q 
fulTTim L*. »1. 4» 
pusiulala) 11. 55 


pyrifoi-mis Hedw, ( Pez. 


/n.ruw. Ehrbg. ( Otcliniii 
pjriformis a) ». 121 
rfiMoj.Aor« J/erfw. (Bhi- 


fru<ni(jen<im b.) IIL 430 
— . ziua laeTignta) 11. 33 
■L scuieUala Hedw. (Pez. 


Motiilioides JJnk. III. 4!l 
uiveuin Fr. III. «0 
^■. MerGorea) 11. 8T 


rubeitsLf:. (Sporendoue- 
^P setigera Schrank. (I>ez. 


ma Caitei) III. 4K 
■r «ercorea) 11. ib. 


suliramosuni Lk. (CouO- 


plea f.isca'!) III. «1 
(Biilgaria) 11. m 


«^d;n;sa.(ToruI«) III. 
tuberosa Hedw. (Pez. lii- 


TiraBcena it. 111. «t 
berosa) H- 58 


ONICIDHTMfV.iVcW. 
vnriiiHedw.(Pez Tarisjll. fil 


charlaruM JVces. (Myx»- 
iiillosa Hedw. (Pez. ma- 


trichnnichartarum>111. 3W 
cropua ,*.) K. 57 


O^YGENA rfrci. Ul. 34 
violncea Jiedw. (Pez. Jau- 


Agaricin a Sch mrti.(Aslero- 
thitia) a. 130 


phoral'hyBar(,irfes)llI.M( 
viridans Hedui. (Pei. vi- 


na e<nuna b.) "^fil. »? 
. ridaus) U. 145 
Oi)oNTiAiVrs.(cfr.Hj»l- 


coryiua A. S. 111. iM 
uum.) 


decarticiaa Pen. (dnbiB) 
Cec«4» Pers. (Badidgm 


111.5» 
orl.tculare) El. 1. 150 


— Sckwn:i. ( Onvgeita 
crustulasa Pers. (H^il- 


ftigiuea) ■ 111. ib. 
uum cfiistoaum): 1- 419 


eqiiins i-c-s. 111, Hi^ 
ferrugiuea Pers. (Hjdu. 


faginea />. 111. a» 
ferrugiuoaHm) 


fusipes See$. (Ouygen» 


eqnina) Ul. i(» 
fiml.ritttHm) 1. 421 


Bossypina Xees. (Obtbb- 
^H niueii len. (Hrdn. ui- 


na equina) Ul. ifr 
K veum) 1. 419 


hypsiptis imim, COnyze- 
iia corrina) ifl. ib- 
^H Dwrrctnre PerJ. (HyHu. 

OPEGRAPHA — PERICHAENA 125 mthenka Fi: III, 

OrcoHAPHA -^ch. 
cicatj^aans Ach. (Hvste- 

riiiin?) El. 11. 138 

congtomefOin Fers. (Hj— 

1161*. nifosiim 1. B, ) 

El. U. 143 
^teroteucn jich. (Hysi'T. 

ei)leroteiiciiui) El. '' ' '" 
^riphegn jich. {_ 

faginea Pera. (Hjst. ni- 

gosum 1. b.) El. IL ib. 
mncularisAch. Sy». I Hy s I. 

ru^tnmi El. 11. 141 

— Ach. Moiked. (Hvst. 
' mg^osiim ;^,) £.7. II. 143 
para(ti-ia Ach. ( Sliclis 

parallela') 11. 197 

quercitui IFei-s. {Hysler. 

rugosiim fi.) El. II. 143 
ntgwa Schaerer. (Hyater. 

ro^oBum) Ei. II. 141 

ttriniula Ach. (Hyst- 9tri- 

•tRhim) M. 11. 140 

OspniosFoiiiiiM Cord. 
alriuii Cord. (Vcrmicnl) 
OSTBACODERMA Fr. 

IH. 2f3 
p«ilriii.iluin rc. III. 214 

OzO!iitJHJU-.Pers. (My- 

celia Uymenoiuyce- 

htm •) 111. aiiS. El. 1, 159 
PACHYMA Fi: H. 24':. 

111. 223. *;/. IL 39 
Cocoa Fr. 11. 242. JS. II. il>. 
Haelea Fr. 11. ^43 

Tnber regium Fr, U. ib. 
Pai.mei,la Lyiigli. 
rosea Ijyngb. (llloapori- 

um roseiiin) III. 258 

PAHASITICOI.A March. 
Orobancfics Mnrch. (Tt 

bnrciu. Orob,} pAPELtA Chev. (Patella- 

ria) El. II. 15 

diffornm Cheu. {Patella- 

ria atraln) £?. II. ib. 

PATELLARIA (Heilw.) 

Fr. II, 159. El. II. ib. 

Alismatls Fr. H. 161 

atrata Fr. II. IHO. El, 11, 15 
coriacea Fc. 11. 15a 

olivaceorireus Fr. 11, ib. 
pulla Fr. II. 160 

lestBCea Fr. II. 159 

pKNicii.LAniA Chevt 
mult!J!dn Chev. (Plerola 

peuicillala) 
PENIClLLIDMIinJtr, IH, 406 
bicolor rr. 111. 403 

can<li<liim l.i:. Hl, 409 

~ Greu. (Feuicilliiim 

sparsnm) ]1L 407 

crustaceum Fr. 111, ib. 

esc-pnnsum Lk. (Penicill. 

crustaccnm) 111. ib. 

fascicnlatum Smft. 111, ib. 
glamiim Lk. Grev, (Pe- 

nicill. crustaceum) IIL ib. 
-.7 Pers. (Monilia di- 

g^ilata) 111. 411 

racemosum Fera. {Moiii- 

lia racemosa) 111. ib. 

roseum Lt. Ili. 409 

sparsnm Oreu. Itl. 407 

— Lk. CMouilta penicil- 

lalH) Itl. 410 

PEUIBOTBYON Fr. 111, 287 
Pavoiii Fr. III. 288 

PERICHAENA Fr. 
i Fr. 
Fr. cou^esla Fr. 
contorla Fr, 
incaruata Fr, 
popnlina Fr. IIL 191 II L 1^3 
III. 191 
III, 192 126 PfiRlCONIA — PEZIZA Tol. p. 
strobilina JV». Hh 190 

PfiRTCONIA Tode, IIL 307 
Avellan(te Reb, ( Cepha- 

lotrichmn StemoDitis )* 

m. 280 
Jfyssoides Pers, (Sporocy- , 

he I>jssoicles> 111. 343 

flavomrens A, S, (tJef>ha- 
- lotr. flavovirens) 111. 281 
Lichenoides Tod. 111. 307 
nana Ehrbg, (Cephalotr. 

Stemonitis b.) 111. 280 

JPersicae Sckwnz, (Sporo- YoL V* 
Galba Fr. U. 512. UI. 2Si 
grramineam J^* III. 249 

Iriclis Fr. Ul ib. 

macnlare Fr, III. 251 

poliatnm »111. 512. UL 251 
speirenni Fr, U. 261. 111. 250 

Tra^opo^lFnlL256.IIl. ib. 
Zeae Dcsm» exs. 

PERoifJL P<w«. Tenim 
Helaiium Tode. additis 
Ag^aricig mntili». Spee. 
vid. sub Helotio. 

cybe Pcrsicae) " 111. 342 1 PEZIZA L, Pers. *) 11. 40. JRobiniae Schumz* ^Spo- 

rocybe Robiniae) 111. ib. 
Siemonitis Pers. (Cepha- . 
' lotr. StemonHis) IU. 280 
subulataNees. (Cephalotr. 

\Stemonitis?) 111. ib. 

PeaidebmiujiiLA^ (Ured. 

sectio.) 111. 516 

PERIOLA Fr, U. 266. El. 

U. 46 
1 forfaracea Fr, El, U. ib. 
birButa Fr. £7. lU 4 

abacina Fr^' \L 139 

Abbotiana Sow. U. 149. . 

< £2. U. 14 

abietina Pers. 11. 47 

abietis Pers, (Cenlmgiam 

ferrn^iiiosnm) .11. 187 

acetabnlam JL^ lU AAe„ eL 

II. 6 

— Sw, (Pex. caljcifbr- 

mis?) II. 45 

11. 266 1 acicularis Fr. II. 156 

11. 267 ! acuuin Fr 11. 95. Ml. 11. 8 nubescens Fr. 

8etosaJ5V.(Aeg:!seto8.)irf, 220| — Pers. 11. 154. £?. 11, 9 

tomentosa Fr, U, 267. jd/. \ Aecidioides JVees, (Stictis 

U. 46 1 radiata) U. l95 

PERISPORIUM JF>. llt. 248 ! aernginosa Fl. Dan, lU 130 aliennm Fr. 11. 502 111. 252 
Alismatis Fr, U. 257.111. ib. 
alneum Fr, 111, 250 

Arnudinis Desmaz. 111. ib. 
betnlinum Fr. 111. 249 

circinans Fr. 111. 252 

disseminatum Fr, U. 5! 3. 

111. 250 
Erysiphoides Fr. 111. 251 
exoberans Fr, U. 432, 

111. 251 
faginenm Fr. 111. 250 agaricoides Jiumb, (Bul- 

g^aria inquinang) 
alabastriua Fr, U. 12S 

alba Fr, U. 157 

albida f^iih. (Pcz, Tul- 

ffaris b.) II. Il6 

albolutea Persm (Pez. ra- 

riecolor) 11. 10® 

albomarginata Schum, 

(VoA. caulicola a) IL 94 

alLuviolasceus A* S. U. 

96. -Kl. U. 9 *) Genns Monograpliam reciairit! Mnltae spedes panuD di»- 
fincrae — niiiltae reitant novae. Haram egregiam m^ksam 
Diiitit acaiissiiuus Weiniaano. PEZIZA 127 Vol. p. 
jtlismaiis Pers. (Patella- 

ria Alisinatis) II. 161 

alnea Pet^s^ (Tyinpaiiis 

a]ii'0a) 11. 174 

^^Sdhum. (Pez, ciiieroa) 

ir. 143 
<iJl^tacea A^ S, (Pez. ve- 
siculosa) II. 52 

— Pers. (Pez. cocliloa- 

ta p:) 11. 50 

— Stfium. (Pez. firina?) 

11. 117 
ameniacea Bdlb. (Pez. 

tnberosa?) 11. 126 

amentalis Schum» (Pez. 

cauciis) II. ib. amenti Batsch. Vol. p, 
aspera Movg, (Excipnla 

a8]>era) ^ 11. 597 

aterrima Jf^einm^ (Hel- 

yella pezizoideg?) JS?. 

II. 2. et 8 
aira Huds. ( Ascobolas 

furfiiracens) 11* l6.'J 

atrata Pers^ u: 148 

— TFahlenh. (Patellaria 

atrata) 11. 160 

Atropae A» S* (Pez. re- 

licma a) 11, 103 

atrorufa Grev. t, 315. 
atrovirens Pers, 11. 14 1 

Aucupariae Pers, (Tjm- 

panis conspersa) 11. 175 amorpha A. S (Thele- 
phora flocculenta b. ) 

JSl I. 184 

— Pers» CThelephora 
amorpha) £/. i. i83 

amptiata Pers, U. 76 

ancilis Pers. (P. Tenosae 

var.) II. 43. El, II. 6 
Andromedae Sqhwnz^ 
(Tjmpanis Androme- 
dae) ir. 182. El, II. 19 
annuiarisBatsch, liA^l, 306 
annnlnta HolmsJc* II. 106 
anomala Pers, II. ib. 

— y I^ers, (Pez, pori- 
aeforjiiis) If. 107 

applanata Fr, Schum. II. 64 
aquaiica Dec. (Alga) II. 137 
araneosa BnU, Sow. 11. , 69 
Arenaria Obs* ll," 63 

arennla ^. 5. * n. i48 

ar^illacea Sow. ii, 66 

ulriae Pers. (Tjmpanis 

Ariae) U. 175 

nrmrtta Roth. (Pez. co- 

rouala) U, 120 

armeniaca Pers, 11. 95 

artocreas Rebent. (Pha- 

cidiuin corouatum) Jl. 577 

AruncJiDis /*»•. II. 1O5 

Aspeg^renii Ft. II. i3l II» 127 aurantia Pers. 11. 4d — Bull. ( Pez. scntella- 
, ta), 

aurea Fr, 11. 156 

— Pers. (Pez. chrysoco- 
ma) 11. 140 

— Sow. (Pez. lenticula- 
ris) Et. 11 11 

auielia Pers* U. 107. IS^. 

^ II. 9 

auricula L. (Exidia au- 

ricola Judae) U, 222 

auriformis Schwnz, (Exi- 

dia auriformis) 11. 223 
axillaris JVees^ 11. 145 

badia Pers. 11. 46 

barbata Kunze, II. 99. El, 

f II, 9 

Berberidis Fers. II. 99 
Betali A, S. (Slictis Be- ^ 

tuli) II. 193 

betulina A., S. (Perispo- 

rium betiilinum) III. 249 
bicolor BulL II. 92 

— Nees. (Pez. melano- 
phaea) II. 150 

— Schum, (Pez. ceri- 

nea) H. 92^ 

— Sow* t. 369. (Pez. ca- 
Ijciua.O 11. 131 

bijorviis Fi. Dan, (Pez. 
cerinea) !!• 93 #■ 128 PEZIZA Vol. p. 
lolaris Batsch, II. 112 

homna Pers* (Pez. Tac- 

cinea) II. 126 

brunuea A, S, ^ II. 83 

— Batsch* (Bulgaria in- 
quinans) H. 167 

bryophila Fr. II. 119 

— Pers, (Pez. Junger- 
manniae) 'H. 144 

buccina Pers, II. 129. El. 

II. 11 
bnfonia Pers» 11. 54 

,l)nlbosa JVees* IJ. 57 

Burcardia Pers, (Bulga' 

ria globosa) 11. 166 

byssiseda Fr. 11. 107 

Cacabus f ^. A, H. II* 56 
Cacaliae Pers. IL 122 

caelata Pers* (Pez. caly- 

ciformis) 
caesia Pe^^s, H. 108 

Caiicioides Dec* 11. 115 

,Calicium Pers, (,Pez. As- 

peg^renij) 11.^ 131 

CfUlosa BvU. (Pez. ci- 

nerea) II. t42 

calopus i*r. U. 131 

calyciformis Fr^ II* ' 45 

— TFittd. Batsch. (Pcz. 
caljdina a,) • U. 91 

calyciua Schum» Bec. II. 

91. a7. 11. 8 

— iVees. (Pez. purpurea) 

11. 77 

— Pers. 11. 92 

— cf. -<4, S, ^ 11. ib- 

— fi, jl, 5. (Pez. virgi- 
nea b.) II. 90 

cdlycula Schum, (Pez. ra- 

Ijculus i».) n. 130 

caljculacformis Schum, Tol. calyculns Sow, — Batsch, (Pez. fructi- 
gena a) II. 118 

campanula JVees, 11. 123 
campanulata Bei*g, (Nidu- 
iaria slria(a) il. 298 roi. p. 
Cantbareila fK IL 48 

rapilltirifl /'V. t liv 39 

VapreoU Pers. (Pte. «o- ' * 
della /?.) II. .66 

Capula Viborg. Holmsk. 

' 11. «123 
carbonaria A, S, 11. - 62 
carnea Pr, II. 135 

— Pers, (Pez. lilacina 
p.) II. 140 

cameornfa Mart. 11. 85 
camosa Bull, 11. 154 

— Fl,Daf€. (Bnlgaria 
sarcoides b.) II. 168 

carpinea y, jPw*. (Ditio- " 

lae species?) II. 173 ' 

CarpiniBatsch, (Pet, frn- 

ctigena a) 11« 116 

carpophilaPers, (tcz.vir- 

ginea A) H. 90 

cartilaginea W^h, (Pez. 

buinosa) II. 71 

Catinus Holmsk^ II. 61, 

J2/. II. 7 
Caucus Rehent. ^, II. 12(> 
caulicola Fr. ' II. .94 

cellularia Sow. (Tbeleph. 

birsnta) I. 439 

Cephalanthi Schwnz» (Ce- 

uangium Cepbal.) 11. 186 
ceracella Fr, 11. 114 

Cerasi Pers, A* S, (Ce- 

nangium Cerasi) II. 180 
C^asorum Schwnz, ( Ce- 

uang. clavatnm) 11. 179 
Cerastiorum JjTcdlr. II. 153 
cerea Sow, II. 52 

— BvXL ( Pez. Catinus ) 

Kh 11. 7. n. ib* 
cerinea Pers^ VL J92 

cemua Pers, (Craterinm 
II. 94 niifaiis) ' UI« 151 

U. 129] — ;\ BatscJi, (Crater. pediinculatum) III. 150 
— Schmtu (Pez. capule^, 
b.) II. 123 

cervinaPers, MycEurJJPez* 
diversicoior b.) II. 86 "r" I BBZlZjb 129 11. 79 ClaTus A. S. 
cl7pe8laFr.ll.46,K.n. 
iccinea Jncg. 

- Huds. (Pez. aurau- 
tia) II. 49 

coccinella Sntfl. Et. U. 12 

- Fr, (Crateriuia mi- 
laii») 111. 131 

cothleata £■, (Huds. Ball. 
Berg-.) 11. 50 

- Ifalv. ~ — Lunin. (Pez Dtia) ^ Vol. p. 
ctruin» PeM. Syn. (Cenati- I 

siumlerrugmosuui)!]. 187 ( 
ChaHieiiiJ^tis. (Phacidi- 

-aui.Palella >.) II. 144. 
;,,, . ,. «7. 11 12, 133 
(^aujthn Fefs, (Phacij.. 

Pattlla fl.) m. 11. 134 ( 

chiun6« Fr. II. 132 

Chlofa «cAv^«. n. ti5 

sUannu Pers. (Pex. di- 

veraicolor .(0 , , 

«UucQiica Fr. ". 110 ( 

chrysocomai - Jiuil, So»\ 

., I ll, 140, £1. IJ. 1 
cJirysQCori$ Pers. (PeK. 

fulg^iis b.) El. II. 6 — §. Baisch. (Pes. j>u- 
. c/iryjO/iAti^d Pecs- (S|i- ' Blullataj 1). 55 

Ctis chryi^ophaea) U. 194 caemlea Boh. 11. 86 

c7irya^lah.(lhii,a^efs (Pei. coerulescens Schum. (Pez. 

icaljciua ,-:.) U, 91 Schumacheri b.) II, 98 

chrjAOStitiias. Pr. ll.lliS comilinlis Batsch. fPha- 
Gibonoideit i>. H. iI7 cidium coroaaium) 11. 57? 

CihQ;yiiinF/./^ni».Pw* U, — " - - 

ciiians Schrad, Schiim. 

II. g9, 90 
eSiaia BuFl. ( Pea. isler- 
, corea) II. 

— laoffm { Pez. flcntel- 
. lata) It. 85 I 

cinerea i'«/«cA. 11. 142 cawtna» ,Pen. H. 49 

cinereoFusca ^f^Aic^x, It, 97 coucresceiis ^cAtoxs. II. M 
cinnabdri^n^^ehum. (Pez. I confiuens Psrs. (Pez. Om- 

^BU>hir9«ia J>.) II. 7o' phalodeB b.) II. 73 

lanuainauiea Dec. II. 77, ' conulomeraln ' Jjf^/iklehb. 

Ef, U. 7 — 
cinn amomeolulesceus 

ScAwn^. II. 45 

citriua Bnlsch. Sowerb, 

11. IJl, £1. n. 11 

— y. Tenllcularis Persi 
(Pez. leulicUaris) U. 133 

citrhici/a liec. i,Pez. sul- 
phnrea?; ■omplanata Fr. (fiare 
complauata) II. 15S. El. Composttaruin P.inMoug. 
e(i|^enf.(Pez.rei)ciiia c.) 

u. m 

com|iressa A. S. 11- 152 II. lD4 clandesliua Jiuli, p, ^51. 
(neciraii) 1|, J 

~-BM,i. 4l6./5.(Pez. tTjuijiaui I Pers. U. 139 

ir. 157 

— Man. (PhaCidium 

inspersnPera. (Pez.prtii- 

ua(a) II. tOS. £7. II. 10 

loria Pers. (Helvella 

rispa) II. 2'i 

vexa Wotmsfe, (,Vez. 

fnictigeua a) II. 118 il. M conrexuU Pers- 11. 73 

■ ~" vivaiis Bulscii. (Crnte- m PEZIZA Tol. p.J ; , , Tol. p. eydthoidea Llgihf. (Peziz. 

co^cioea) ' 

— ' H^afdenb, (Pet an- 

rantiaj , '"ll. 49 

bvMhulaFfira, (£«. cauli , 

Cyaihiifl ffea». ^ H. 1« 
cylindf^ca Bau»ig. (Nl- 

diil. crncibalnm}. 
dentBta Pw*. 'H. ,t47 

DentariaQ ChmU. If. 

El. l\. 9 
deaticulata ff. Dan. (Pez. 

coronalal U. 120 

depreisa Pers. (Pez. ap.- 

■ II. 6* rinia lenwc^liali ^ 

10: 1^3 
CoriBcea SuK. (Patiilla- 

rin coriBcea) . U.. iS9 
ComucMriaeMoffm- (Leo^ 

tift labrica d.} Ih 99 
Co*-ttUC<^Hoide* I'. rCan- 

thar- cornucopioidei ) 

MrofiBla a««. n. 120 

■t- SiWicR." (Pei- Teaicn- * 

ToMi ir. 52 

,„ Jncff. (Pm- repan- 

da) ., n. 51 

e^onilHi Ftr». (Pez..in- i pUnata) 

flexa) II, 120 pjadema Gmd. n. rm 

corlicatU Peri- U> 96 diaphana Fers. IL 148 

Gorrina 'Vrj. II. 91 \ .— Sow. (Pez. ralMrii 

imtT-h' Zfec. <fea. ftirfu- , s.) U.,i4T 

taceal. ' ,^- 'I. t dthM-aa Solvak. (Pez. 

cf^e«Srt iyi:i'.'(P.llj«^' Laiiraiilia; Jl. 49 

crop T»r.i " % II; 56 dtfjhrinli Fr. fSarea 4it 

J^^oArtiWScA^fUiOCe- 1 tonnis} U. JM. £/. 11. I4 

nanr. - Crat^rium) II. ! lyigitnHs A. S. (CTuhella 

■ T'4. l!?: 1t 21 ■ Uigitalisj 11.2« 
«WAiitff BmI; (Pez.-ca|)lt- ' — Schienx.- (CTphelia 

iBri») 11- 62 peuiliila; II. 303 

Ktiail» Stdt. It. ^ diliitri 'r. U. '63 

Orocilii^foriiiis i^.' II. " — Fers. (Lecidea pine- ' 

■ \: tl2,6tO ti) U. W 
Schh^. (Sjdiilana _ y -^- *• (Pto. cocci- 

Crocilti^in) 11 V^ aeUa; 11. 145.'£?. IT. 13 

Crvdbaluid 'J^nUcA, IL 53 ditiitellaiV.U. I4?.£7.1lt Ifc. 

— «cXmm. (Ptik. cnicl- ;dtBCilbrmis />. II. 134 
. bnlilorniii) „11. 112 discoLor ''V. II. ib. 
cnluuVeua Fr. U. • 127 j — Mari^ i^Pe/. Iiispido^ 
cupressiuaAibcA. 11.135. I Itiib.; II. '9S 

£1,11. 11' rfijjrijMft WftWf.tPea.coc- 
cupaUris L. 11. 62 ; cinelUl E. 11, U 

— WiMenb upa. {Pez. ^ tYitricl^it Fr. l^ 83 
emiii») II. 87idi»^r»icolor J>. U. 88. 

^fMlivalosa i>ic{-j. Pei-s.lt. 148 1 ' ■Sl.U.'.» 

' cyathifarti^ Sc^g>- (Ni- 'domestica Soui. (Fez. iii- 
I d^idaria 'CaMijianal.)!!. 298! ' Tersicolor a.) U. 107. 
joralhpidea B^ H l24 1 - . £r; 11. 8, 10 

hyiotutides <.. '(FeE. cilrf- \dryophUaPers.(fiez.iivm- 
na) 11. 131 ' ciiroruiia c) U. iM 

PBZIZA 131 ^H 


T~o1. p. 1 Tol. ^H 


dtibln BfUich. (Pez \'h!ia- Ifimhritila Chiatt. (Pha- ^^| 


eoiJes'!» H \M 


cidium Palella «J Et. ^^M 


echiiio|.IiUa Butt. 11. IIS 


^H 


elalina A. S. 11. Il^ 


fimelaria /-r. II. 15? ^H 


«/onrnJn Schum. (Pez. 


— 5cAi(>n. (Pes. fime- ^^1 


pallescenB) IT. 132 


losa) 11. 73, 610 ^^1 


Empatri Ks.e. (Bxcipiila 


fimetosa Fr. U. 75, jb. ^H 


Kmpelri) II. 190 lirinB P^a. 11. MT ^^M 


mni/endra Bu/l. (Pez.cnc- 1 flssa *>. U. 75 ^^| 


ciiiea) n. TglUaiiunfa ^. 5. U. 96 ^H 


epiph-vlla Pers. H' t,)T . Sava ^ic. (Geims iiiqtii- ^^1 


«pispiiiieria JI/»W. II. inOI reixluiii) 11. IGl ^^M 


eauHia Sow. (Pez. ^ierta- — ScAmm. (Pez. «iri- ^^1 


rea) II t<7 nat n. 132 ^H 


erecta 501«. II. 6» — /)rr//rf. (Pez. lenlica. ^H 


eWcrtocwmPerj. (Pei.ni- 1 laris) II. 133 ^^1 


tilaxg ,>'.) 11. 66 finuescens Holmsk. Pera. ^^1 


eriusceiis «cflw;w. U. Sti j 3/fc. (Pei. fructigena ^^1 


erioloina />. 1). 12l| /'.( 11-119 ^^1 


crralica l>. II. lOS flavofiillginea ^. .S. 1|, 99 ^^H 


eritciformis Batseh. (Cv- 1 Havovirena Fers, 11. I39 ^^H 


pheUacrucibulirorinisi 1 ileielta fr. 11.152 ^^H 


II. 203. 606 flcxiioaa Ptra. 11. 111 ^^H 


eniinpengGreu.(Pez.Tnl- fioriformU Sow. (Canlh. ^^1 


garisO £7. n, 13. ttiunosrx) 1. m ^H 


ea?/?j//oi?TO.fanceps)». 92 


foliaceaHolmsk. (Canlha- ^^H 


explanain /hlnuk. (Prt 
bolaris f/j 11. Iia 


relli species) £/. 1. &« ^^H 


Frangulae Pera. ( Ttdi- ^^H 


fogiDes Pn-s. 11. 136 
f(3in.K Pert. (Pez. altio- 


pauisJFrangiilae; It. 17«. ^^H 


£/. 11. 18 ^H 
n-ftnni «cAK-ni. (Tjm- ^^| 


<Pez. piiiicola^.1 11. 113 


paiiia Frax.iNi) 11. 174 ^H 


FrlesiiPen. (Pez. Cibori- ^H 


— Pers.Myc. Eur, (Tym- 


oi<tcs> tlT ^H 


pania species) 11. 176 
fcscicularis A. S. 11. 75 


FHeaii frelnm. ! ^H 


rrucli{;ena BuU. U. 118, ^^1 


— li.irnhhnb.t.PeztnT' 


£/.U. 11 H 


furacea) El. 11. 1 


fiilgens P^i- 11. b7. £7. ^^H 


fasciculata Schrad. (Pez. 


6 ^H 


heiiiispliaerica) U. 83 


fuliginea . <;(:/.»». U. 64 ^H 


fellna Pers. {fez. leporiiia 


— Pers. (Pez. plumbea) ^^| 


b.) 11. 47 


50 ^H 


ferrnglnea Schum. II. 134 


fiilra Perj. 11. 151 ^H 


fibulu Jlolt. Pers. ( Pei. 


— H<Mf«. (Pez. ^ranii- ^H 


Sbuniormia) U. 156 


lata) ^ U. «7 ^H 


— vai: Angl. (Ditiola 


— Schum. (Pez. huuin- ^^H 


ru.licata) 11. 170 


aaA) .^^1 


flbnlifomtls Jh^. I>. 1S6 fnlTncsnn Schw^. II m ^^^H 


^^^^^^y^^r 9 « ^^^^H 182 PEZIZA ■ ToK p. 
farftinicea Roih. \h 76. 

^•,tU 7 
imncaPers. II. 109 

\ — Soli. ( Ascobolns 

fDrfwNicefii) . U. i63 
t -^ «ScAtMR* ( Pez. Sch«- ■ 

■ macheri) • 411. 98 
rasceaceiis Pers. U* 95 
Ivscoatra Hebetit, . U« 82 
AiBcotadia RebenU IL 1G9 
fitscacana A. S. (Pez* 

melaciia /9.) U. 60 

gelaifn6$a BM, (Exidia 

redsa) U» 223 

ireiiimala «^(^iwfi. ^ U. 55 
ffefiHafiae Per^.CExcipnla 

Getteia^ae)ll.l53.jQ.ll. 148 
geochroaBet^* (jdoJHa)lI« 51 
flobosa Fn i. 60 

ffl6bu]tart$ : Peti^. ■ Ciyar. 

Celiangii^-jinDeoli). il. 

. .. 182. i9UXhn. 22 
glomerata WaMhg.{Jtymr 

panis conspersa). 
grandis Pers. (Pes. abie- 

tina c) 11. 47 

granylaeformisA.S, (Pesi. 

papillaris) U. 102 

— Pers.^Nees. (Pez. vjl- 
losa) 11. 104 

— Schum. (R^. corti- 
calis?) 11. 96 

l^raanlata Bull, 11« 67 

granulosa Pers. (Pez.gra- 
nolata) 11. 67 

— Sehtm. (Pez. repnn* 
da) . II. 51 

grisea Baisch. (Pez. ci« 
nerea?) 11.143 

— Persn (Pea, ceriuea 
p) li. 93 

liaemastigma Fr. IT. 74 
Beiotioides JF>. II. 135 

hemisphaerica ff^igg. II. 82 
h^paiica BaiscK (Yar. 

Pez. hnmosae?) II. 71 
herbarum Pers. II. 136 

— iVse9.cPes.8Catola]>.)ll.ia3 Vol 
hirstaa Holmsk. (Pez. he- 
misphaerica) n. i 

— Schrank. (Nidola- 
ria striata) II. 2! 

hirta SchuftK^ U. M. £l. II. 
kirtella Pers* (Pex. snb^ 

hirsnta) )l. ^ 

hirudo Baisch. (Pe^ cr- 

athoidea a) IL u 

hispida Huds, ( Pez. h» 

misphaerica) II. l 

hispiclala Schrad, II. I 
hnmosa JPr. U. 7 

hjalina Per5. 31, g 

— Hoffm. (Pez. diapbt. 
na Pers.) U. H 

hybrida Sow, (Pez. hnai». 

nea) ^^ U. ^ 

hydnoidea Sow, (Pez. TSi[ 

rieoplor) . IL M 

Hjdranfreae Schum;^. IL M 
Aij^dfr^mAbfra Ai&. (Spbsa" 

riareziza b.)i H^ 

Hjpnorum^ Fr« n, ttf 

hypocraierifornitsFlJDm, 

CPez. Catinus) IL C 

— ILce. (Pez. scntnla) U. i^ 
hypodemiia Dec. (Ceiitt* 

g:ii species) Ui 

Hysierium Pers. (Pbad* 

dinm caIiciiforme)IL 
183. £/. ILlH 
janthina Fr* Ji^ 

jenensis Baisch. (Lichei) 

a* 

imberbis BuU. ILt< 

immerR.i Sow. IL li^ 

piaeyyiiatera Schujn. 

( Cyphella mnscicoU 

^) IL 

' incana Pers, A, S. (Sf 

loiiia fascicul.ita) 
incdmata Pers. (Pez.T]l' 

losa h.) B. 

incisa Pers. (Pes. tmI- 

culosa) jL 

indusaPers. (potiosflti^ 

tis) U. 152. EL B. PKZIXA 

Tol. II inconspicua Pcrs, 

iuAexa JJo/i. U. 120 

infiila Meb. {Phacidiiim 

deulaliiin) U 577 

infundibullfonnis lHttsch, 

(P(?z. cjatfioi<Iea) 
infiindibalum Batsch, 

(Pez. calj-cnliis (i) H. 130 
— Hoffm. tBulgaria iu- 

quiuans) II. 167 

inquinnns Pers. (Bulga- 

ria iii<iniuaiifij ' 11. ib. 
^iegra Sckitta. (Pez. a- 
_ bielina b.) II. 4? 

iulacea Pers. (Pez. liibe- 

roaa?) 11. 1!J6 1. 1M 

Yol. p. 
II. tSl Ijecideola Fr. 

Ledi^. S. '". 1'» 

lenliculariB Bvll. II. 133 

— (5. BnH. (Pez. ferro- 
friitea) 11. 134 

/entifera L. (Nidularia 
campannlata) 11. 298 

— /f. JL. (Nidularia ■Irl- . 
atal. 

— Pori. (TlidalBria Cru- 
cibulnm) 11. 29» 

tenliformis ffalff. (Pez. 
olivarea) Kl. II. 12 

— fllm. ( Ditiola radi- 

Schuinz., II, 101 juncmn Pers. __. ,.., 

Jau^ermaiiuiaeiVec.v. II. I44,tepidola Fr. IL 54 

tfAdlum Bitlt. (l'ez, he- leiiorina Balsc.k. U. 47 

iitisphaerica) II. 82 — .Soiu.(Pea.onDtica)n. 48 

lacera ffilld. II. 154 'leucocoina Vers. 11. 154 

— J*ers,i>/yc.£i(r.p.227. Ileucoloma Rebenl. U. 71 

^Pav Haa.a\ II 7K J S IVi-, riltilanH^ CP«. fissa) Jl. 7S ( — ^. S. (I'ez. rulil»na) 

— — — - — 280. I 
(Cyphella lacera) II. 202 leiicomela ^ S. (Pez. laleiica) II. IM 

- Pers. ( Ex-cipula tur- 
gida?) II- 190 

- ^. Dec. (Phacidium 
Paiella ■•) ''•'. H- 133 

- fi. Scliivni.. (Pez 
lasautha) 

leucomeias Pers- (P' 

gulcala b.) 
leiicosli^niB Fr, II. 150 U. 146 taciniaia A. S, (Phaci- 
diiunlacinieluin)H. 113. 

EI. U. 132 
laciea Bul/. (Pei. virgi- 

lacuelris Fr. 11. i43 

laeuigata Fr, (Esctpnla 

laeviffala) U. 153. El. 

lU 148 
lacais Buds. (Nidularia |1_ ^ __ 

(Jnicibulum) H, 299 leucotricha ^. S. 

— J3iiui»^.(.Nida1. cam- \ l,ic/ieno!des Pera. (Pez. 

panalaia) caesia) U. 108 

latnellaln PaU. (Agaricus I li^itjola Pr. ll> 150 

sepliciis) El. I. 26 /.ifrusilciDec. (Phacidium 

lanacula ilelienf. II. 65 VateUAfi.^jli.lbi.El.U, IH 
litnuginosi* HtUl. ( Pea. lilacina ¥r. II. HO 

hHiiiiK|ihacrica b.) U, o:t litorea /"r. ■■. 1^1 

/flii'o;»« /■«•*. (Pei.tomen- , Uvida .^cAim». U. *6 

tosa) I lividohisca Fr. U. 147 

lalerilia Pers, II. llolLouicerae J. 5. U. 115 

Lecitnora Sc/mi, el Kze. \lurida Pers, (Pex. pine- 

(Sticlis Lecanora) U. 193 1 li) II. 101 I . . Tol- P- 

tmrtda Rtoslr. (Sticds 
•!>«««) II, 199 

— Am'cA. (Pea. «terco- 
, "!*> „ II. 87 

ttaeo-aOtm Pm. (P. nl- 

pfaareB) 
laleolK Fr. u. ifO 

lnleoTirenB Fr. II. 133 

liitesceiia ^. ^. I|. iaO 

— Pei-s, Pez .cprinealll. 93 

I.ycoperdoides liec. (Pes. 1 

Tesicailoia) II. 52I VoLp. 

M«f amoitiAa ScAaOT. (Bol- 

caria sarcoides) Il> 31? 

ifcaceo Ara. U. lOS 

vicrapni Pfrt. U. '6* 

mtntafA JicANM. (Ves. . 

rutilBnft Y.) 11. 68 

miiiiiM Fr. B. U. 13 

minita FL Dam. (Vez. 

bicolor) 11. -82 

— Leera. (Crateriiun 

I minaiain) lU. tSl 

— .ScAicMz. (Pe». 1 
color.) Ei. II. mncropns Pfrs, IL 67 minatiBsiiaa BaUch, U* 137 

— y. /*«■*. (Pez. ballio- iMitmla Schwn:.. U- 45 
M) II. 58 Moiigeofii Pers (fiinlon 

Harcbtn(iae«m/i.JE2.U. tzj cainpeslris) IL 135. f. 
MAfginniA Uolmak. (Pea. 1 U. tl 

cerinea) I|. 92 miiscoriini Holmuk. 11. 69 

— Relk. (SdcUs-ndia- myropbila Fr. 11. 144 
II. 194 ficccMeyij/rtPprs. (Eicipn- ••- aehun. (Pes, mMco' 

wm) U. 69 

Martupimn Pert. (Pez, 

Tesieiilosa fi.) 1(. 53 

Hartini i^eri. U, 100 

melaena Fr. IL 60 

melaittia Fert. fPez. me- 

laeaa) u. jb. 

ttelaleoca Tr. II. 150 

meUloina ^ S. U. 68 

■■eIaiio)ihaea /■>. fi. 

— Kunse. Excipuli 
lattophaea) 

meJusiDiaa Sow. II. 

B. II. 8 
melaaolheja !¥. U, 97, 611 
melaxaiitha fr. U. 150 

— »•. (Pez. melanotfae- 
ia) U, 97, 611 

Mlina Pert. (PeK. xan- 

Ihosti^ma) £?. U. 13 

m«iabrBnacea Schnm. U. 63 

— A.S. (Cjpfaella U- 
cert) U. 202 

-- mar. bcvika Pitrt. 

(PM. TBCCiDU) 11. 126 

MiteU Fr. £2. U. U II ) II, 1S3. nerTiseqiiiaJ H 

El. U. 147 
mdnlns Schm- etKte. U. 104 
nigra BuU. (Bnlgaria in- 
quinaaa) U. 167 _ 

— 6'cAiiM. (Pec. nigrellft) 
U. 8i 

— SoM>. (Fez. I^ddflo- 
Uf) U. 15t 

— £i0.(PeE. niericaiis}U. 81 
■nigr.rlla Pen. U, ib. 

nigrlraus Fr. II, ib< 

U. 190 niffvippa F.: A. 13» 

igrocnesia Schum. (Pez. 

alboTiolaBcens ?.) 11. 96 
I igrooliv aceaSchtmtz . ( Pa - 

lell»na pulia A) U. 161 
nivea J¥. U. 90 

— Batich. (Pez. imber- 
bis b ) . U. 136, 143 

— Schtim. (Pex. albovio- 
lasceiis) II- 96 

— .5ou/.(.Pez.viTglnea;ll. 90 
MutunsBalich. (Cralerium - 

naUns) Ul. Ut 

oftcoMca «dbiM. (P«>. . 

cinerea) U» 1*3 FKZIZA* Vol. p. 
obirila Pers. (Phaciiliiiin 
fimbrlalom) II. 153 Kl. 

II. 133 
ofMVata Pers. ( Sticl is 

ocellata) ll. t93 

ochracea Pers, (Solenia 
..■Iiracea) II. 201 

— Sc/tum. (Pez. Tiiba 
b) 11. 129 

— 6'»wu. (affin. P. «ali- 
tell.) 

ochrolevca Hoit, (Pez. fir- 
ma) 1). 117 

OederiFers, (PeE. pnsil- 
Uj II. 143 

olivacea Batsch. II, iii. 

El. U. 12 

olivnceovirens Schwnb. 
{ Psiellaria olivaceo- 
virenai II. 159 

Olla Btiiack. (Nitldliria 
caiupaiiulala) 

ollaria Ir. .11. 6S 

— Pers. ( Pez. nadella 
1.1) U fi6 

ojnpha1o<le« BuU. II. 73 
cnolica Pers. U. 48 

osyacmtthaa Pers, (Pex. 135 

Vol. p. 
IKl/iiccnt Sc/iuin. (BDlga- ' 

rla nellocens) II. 167 

penduiaSchwem.iCyphtil- 

la penduta) U- 303 

peiiicillata Schwnt. U. 102 
pereitnis Pers, i(Pez. ta- 

baeformia) O. SU * 

perlBla Fr. II. 43 

perpiisUla Pers. i(Pos. 

acuum) E^. U. 8 

Peraoonii Mottg- II. llt 

Penila Perg. U. 1^5 

PRiicidioldes Pr. ( Phaci- 

diiim fiiubria(um) H.l 15. 

£2. II. 1.13 
PhaaCDides fV. U. 138 

Phiala Fl. JUan. U. 129 

Piceae Pers. { Ceuang'!- 

nm regiilare?) H. ftT, 

£■/. II. 22 
piloaa .ScAwM. U. 87 

liliiasiri Pers. (^Pbacidi- 

iiin pinastri) II. 184, £1, II. 92 
U. 132 
II. 137 
U. UYl ,. diversi- bicDl6r 
pallpRCeiiB Pers. 
pallida Schiim, 
papUtaris Kull. 
naiiillala Pera. 
— icAuM. tPei 

color b.) 11, ib. 

nniiilloia Jieich. 11. 154 

.Hin^aia Ft. l)an. ( Pei, 

virginea) II. 90 

Patellaria Pers. (Patella- 

ria aira) U. 160 

pBlola Pert, U. 131 
It. 101 
11. ili 
( Exei- 
IL iflo 
II. 155 Piiieli Baisck. 
piiiicola Hebenli 
Pini ^lrobi Pers. 

pula StrObi} 
Piihja Pers. 

plagpopttt ff^ormsik. U. 

ptann Schuin, (Pez. ci- 

uereEi). II, ]43 

Platani Pers. II. 103 

plicala Pers. (var. Pez. 

j)uiltillatae) II. 45 

phcatocrenata Sckww. 

(Fbacidium plicBinin) Et. I 132 - .ScAu. n. 154 pedicellafa Soui. (Pez. 

cjaih..id.) U. 124 

peduncu/ala Schum. (Pez. 

reijanda) H. 5l 

pellila Pers. (Pex. barlia- 

ta p-i ". «9. «'. U. a plnmbfa fi-. 11. 50 

— Greu. (Pez. 8chn- 

macheri) Et. II. 9 

Pliiinieri Fr. U, 64 

Pocula £w. U, 60 

poculiformis Hoffm. (Pez. 

coccinea) i\. T9 

polymorp/tal^.Dan. elSo w, 
I (Ruleariaiuquinan8;U. l6T 
' PoVmchi Schitn. U. < '70i 136 PEZIZA VoL p, 
polyiriekiHa' Pws, (Pez. 

' ratilans y.) 11* 68 

pqpulnea JL S* (Tym- 
' paniB coBspenia) n« 175 
i— Pers, {Pez. fagcicala- 

ris) II. 75 

poriaeforinis Dec^ It. 106 
Porioides ui. S. 11. 111 

porasa Pers. (Pez, abie- 

tina) II. 47 

porph^a Baiich. (Bnl- 

garia sarcoides) II. 168 
prainata SchUmz. IL 109« 

Bh II. 10 
prunastri Pers* (Cenang^i- 

um prnnastri)' 
Brum uivium Pers, (Pez. 

fusca a) • II. 109 

Pteridis A- S. II. 144 

pulcheUa Pers* (Pez, bi- 
coloT a) II. 92 

— /9. -^. S^ (Pez. caly- 

cina /S) II. ib. 

-i— y. JPer5. (Pez. ceri- 
•nea) II. 93 

pulveracea A. S, (Cenau- 

ginm palveraceam) IL 182 
pulvis Reh* ( Stictis spe- 

cies) ' II. I9l 

punciaia £r* (Sphaeria 

punctata) Ih 330 

ponctiformis Fr. II. 105 
T- Pers. (Stictig balli- 

da) II. 196 

punicea Baisch. (Pez. hu- 

moga?) II; 71 

pura Pers» (Bulgaria 

pura) . II. 168 

porpurascens Pers^ II. 65 
purporea tlr» |I. 77 

^ Schum, (var. Pez. 

linmosae) II. 71 

pusilla Fh Dan. II. 143 
pustallata ^P^. II. 55 

pyg^mea JRr. II, 79 

Pyri Pere. (Tympanis 

oonspertll) II* 175 

pjriformig f>. II» 121 Vol. p. 
pyxidaia Fl. Dan, (Pez. 

bryophila) 11. 119 

quercina Pers* (Pez. hi- 

color b.) 11. 92 

quemea Schumz» (Cenau- 

ginm targidum) II. 186 
radiaia Pers. (Pez. coro- 

nata) ' 11. 120 

radicata Reich, 11. 59 

— HolmsJe, (Pez. rapu- 
Inm) II. ib. 

radiccdata Sow» 11. 81 

ramosa Ehrnhg» ( Ceufn- 
srium pulveraceum b.) 
^ 1). 182 

Rapula Pers, (Pez. Ra- 

pulnm) 11. 59 

Bapulnm Bulh 11, ib. 

relicina JFV. 11. 103 

repan daFr. Jf^ahlenh. 11. 51 

— Pers. (forma Pez. re- 
paudae 7) 11. 52 

replicata Tocfo. (Pez. he- 

misphaerica b.) 11. 83 
Resinae Fr. 11. 149. JS7. 11. 13 
reticulata Gr. (affin, P* 

veuos.) 
rhizophorajf^lld, (Rhi- 

zina laevig^ata) 11« 33 

rJiizopus A. S, (Pez. me- 

lastoma h,)^ 11. 80 

rhodoleuca Fr. 11. 127 

Mibesia Pers, ( Cenang^i- 

um Ribis) U. 179 

Riederi Weinm. Ei, II. 10 
rigida Pers, (Cenang^um 

prnnastri /?) 
rimom Sow* (Pez. livi- 

dohtsca) U. 147 

Rosae Fr. 11, 109. M. U. 10 
rosea Schum. (Pez. ono* 

tica) U. 48 

rosella Ehmhg. (Pez. om- 

phalodes c.) 11. 73 

rojieoalba SchumJi* U. 114 
roseola Fr. 11« 101 

rubella Pers, II. 141 

rabi^inosa Fr, £7. II. 7 FBSrZA 137 Tol. p. 
rubricosa JP!r\ . ^- 72 

rafa Pers> . ^ U. 154 

I — Pr, (Pez, rubricosa) 

U. 72 

f— /?. P<W5, (Pez. rubri- 
c(>^a) 11. ib. 

rvfiberbis ^. ^. 11. 107 

rafo^liyacea ^. S, U. 99 

— Z>ec, (Pcz* barbata) 

El. U. 9 
Tugosa Sow, (Pez. ano- 

imla) U. 10& 

mfilans Fr. U. 68 

sabulosa Pers^ - (Pez. hir- 

ta) El. U. 8 

•siiltcnria Pers^ (Pez. fle- 
• xclla b.) U. 152 

Mlicella JFV. Ih 133 

salicina Pers^ (Pez. fni- 

ctigrena /?) II. 119 

«an^ninea Pers. U» lf<) 

sang^ninolenta A, S* U. 145 
saniosa Schrad. U. 65 

sarcoides Pers. (Bulffa- 

ria sarcoides) 11. 168 

— Wahlenh. ( Thele- 
pbora saliciua) EL 1. 186 

scdbra Fl, Dan^ (Pez. 
' gT^nnlata) U, 67 

Sceptmm Batsch, U« 56 
Schenkii Batsch, lU 72 

Schnmacheri i>, U. 98. 

El 11. 9 
scleropyxis Pers, (Phaci- 
' dinm Patella a) Eh U. 133 
scleroiium Pers, ( P e z . 

Yillosa) U. 104 

gcntellata L, U. 65 

— : Balsch. (Pez. livi- 
da) U. 86 

— BoJt, (Pez. stercorea) 

U. 87 
" — Huds. Poll H 86 

scnfnla Pers. IU, 123 

scybalorum Schum» G^y- 
rotheciom scrbalomm) 

m, 218 ' Vol. p. 

sepulehrdlis Rebenf, (Pez. . i 
areiiaria b.) 11*' 63 

— ^ BatscK (Pez. con- 
. cinna) 
seriaia Pers^ (Pez. atto- 

viretts/?.)ll. 142. £?. U. 12 
sericea A. S. U. 93^* 

— Schaeff. (Nidularia 
campanulata) U. 298 

fierotina Pers. 11. 119. £/. 

11. 11 
serrata Hojfftn, 11. 92 

Serratulae Pers, ( Pez« 

canlicbla b.) II. 94' 

sessilis Sow» (Pez. villo- 

sa) 11* 104' 

setosa IVees^ IL £7 

sigillatoria Batsch. 11. 137 
Solani Pers. ( Pez. cya- 

thoidea a) IL 124 

SoleniaDec, (Solenia fas- . . 

ciculata) II. 200 

Sowerbaea Pers* (Pez. 
. radiculata) 11« 81 

spadicea Pers* 11« 98 

— Batsch, Ih 154 
speciosa Fr. ,11. 84 
^hacelata Schum, (Pez* 

Gatinus) JU» .61 

sphaeriaeformis • Beh*. 

(Tympanis conspersa) 

11. 176 
sphaerioides Boi/ts (Tym- 

panis conspersa) 11. ib* 

— t;. Lychnidis Desmaz. 
(Excipula laeviffata?) 

M. lU 148 
sphagnophilaEhmbg, (Pez^ 

melaena y.) 11. 61 

spurcata Pers, (Pez. pu- 

stullata) 11. 55 

squamosa Schum, 11. 70 
stenostoma Mart. - 11* 80 
stercoraria BuiL (Asco- 

bolns furfuracens) II. l63 

— A, S* (ad partem) 
(Pez. setosa) 11. 87 

stercorea Pers^ 11. ib» 138 

9 

sdpata Fi*. 

— ¥ws. (Pcz; anomalft) 

IL ifo. PEZIZA siipttataHuds, (Pez. ma' 
croput) 11. 57 

sHpiium Schum» ( Pez« 
firmu) II. 117 

Btriata Nees. ^ II. 122 

— Bert^ (Cenang^ium 
striatnm) ^ 11. 188 

— Huds. ( Nidnlaria 
striata) H 298 

— I*erS' (Pez. gceptrum) 

II. 56 
siriaiiformis Scop, (NiUn- 

laria striata) 
Strig:o8ai^r.ir.i03.£/.II. 9 

— Schum, (Pez, diver- 
sicolor c) II. 88 

' ^Pers, (Pez, fuscoatra ?) 

II. 82 

— f. Pers. ( Pez, hispi- 
dnla) II. 98 

gtrobilina Fr. II. 125 

— />ec. (Cenang:. ferrujg:. 
var. ex Dub ) 

subcamea Schum, (Pez. 

carnea?) H. 135 

suhdiaphana Sow, (Pez, 

cinereae var.) 
gnbhirsnta Schum* II. 70 

— Baumg. (Pez. henii- 
sphaerica) H. 82 j 

suhJicia Holmsk. ( Pez. 

macropns) H. 57 

subpiafta Schum, (Pez. 

chrysocoma) II. 140 

subieres A. S, 
subtilis Fr. 
gnbnlaris BuU. 
subulaia Schum^ 

coronata) 
^ubulipes Pers. (Pez. sn- 

bnlaris) U. Il8 

fulcata Pers, U. 144 

snlphnrata -FV. 11. 7^ 

ivlphorea Pers. 11. 104 ^ol- P- f yol. p. 

11. 106 suiphurea Baisch, (Pez. 

campannla) U. 123 

— Schum. (Pez. salphn- 
rata) n. 72 

— p. Pers. (Pez. Yarie- 
color) li 100 

suiphureocaesia Schum. 

(Pez. variecolor) 11, ifc. 
tegpi^aris Weinm. El. II, 7 
teneliaBatsch.i^Pez. cja- 

thoidea b.) n. 124 

teuerrima Fr. ||. 12^ 

— Holmsk. (Pez. cva- 
thoidea b.) 11. ijl 

tephrosia Pers, (Pez. po- 

riaeformis) ii. jo? 

testacea Moug. /^r. JE/. 11. ii 
thejocroa Pers. (Pez. sni- 
phurata) ||. 72 

Theloboloides ^. S. 11. «8 
tiliacea Fr. H, % 

tomentosa Schum. II, 79 
iransparens Pers. ( Pez. 

bicolor b.) li. 93 

ireinelloidea Buil. CBuI- 

g^aria sarcoide») IL 168 
triangi/laris Schumz. (Ce- 

naugium triangulare) 

tricolor Sow. |f, i34 

triformis i^. Dan, II. lOl 
tricjiietra JP^r«. U 148 

iruncatula Pers. II, i77 

— Rebent, ( Phacidium 
seriatum) II. 185. ifi/. 

11. 131 
Tuba.i9o7/. U. 126 

— Baisch, (Pez. tubae- 
formis) 11. 58, H!2 

tubaeformis !•>• 11. 68, ib. 
tuberosa Bull. 11« b8 

tumlda Pers. (Patella- 

riao S]>ecie8) II. 97» 

£1. lU ti 
iurhinaia Fl, Da». (Bnl- 

garia sarcoides c) II. 168 

— Pers* (Pez» Yejiiciilo- 
aa) U. 52 I II. 14() 
11. 157 
U. 118 
(Pez. 
11. 120 PfiZIZA m Tol. p^ 
Turho Pers* (Ditiola ra- 
dicata) 11« 170 

turfosa Pers* (Pez^ Po- 
Ijtrichi) 

ada Pers. IL 142 

aliginoga Fr* . H. 138 

umbilicaia Pers. (Rynie- 

iiula umbiiicata) £lJJ* 37 
ambonata Pers* 11. 145 

uifthrinaPers, (Pez. coch- 

leata a) U. 50 

vmbroram Fr* lU 85, 612 
fkm^brosa Sdhrad^ lU 66 

— JRr» (Pez. ambro- 
rom) 11,85,612 

nndella Fr. II» 66 

undtdaia Bolu ( Cantha- 

rel. tubaeformis) 1. 319 
urceolata JFl. Dan. (So- 

lenia urceolata ? ) II. 
148. 201. El IJ. 13, 28. 

— JRutstr. (Pez. corti- 
cali») II. 96 

XJrceoUts A. S. (Cenan- 
^iuin Urceolus 1) 11. 1 13* 

m, 11. 22 

Umnla Weinm, fi. sp. 

TTrticae Pers, (Pez. stri- 
ata ?) U. 122 

aTeata Schum. II. 126 

Taccinea Schum* W ib. 

— JPers. (Pez. diversi- 
color d.) II. 88 

Taria Fr, II. 61 

— ui. S. (Pez. Catiniis) 

II. ib. 

tfariabilis Pers* (Pez. e- 
recta) II. 69 

Tariecolor Fr, II. 100» 

El. U. 9 

Vauchit Grev. (Pez. au- 
relia) El. II. 10 

weJuiina Desmaz. (Pez. 
alboviolasceng b.) EL 

II. 9 

^enosa Per$» U. 46 

^^emalia Sch$im^ U. 88 Tol. p. 
Verrucaria A* S. (My- 
rotnecinm Vcrrucaria ) - 

III. 217: 

rerrucosa Pers» U. 54 

yersifprmis Pers, II. 130- 

yesiculoga Bulh 11. 52' 

Fibumi Schwnz^ (Cenan- 

g^ium Tiburni) II. 185 
yillosa Fers, IL 104. 

yinosa A. S. 11« l41 

— Pers* (Pez. yinosa 
/5,) 11. ib. 

violacea -Ptfr*. lU. 65 

— With, ( Ascobolos 
furfuracens >. 

virens Pers, A, S, (Biatora 

yeruaHs piueti). 
Yirescens Schum^ II. 104 
rirginea Batsch. II. 90 

— Fh JDan. (Pez. ni- 
Tea) 11. ib» 

virgultorum Fh Dan^ 

(Pez, fructig^ena b.)ll. 118 

yiridans Fr, U. 145 

yiridiatra JFV. ^ U. 142 

mridis JBolt. ( Phacidium 

coronatum) U. 577 

— Dufour, (Stictis ver- 
sicolor c) U. 198 

viridnla Schrad, II. 9l 

vitellina Pers, U. 84 

— v. sabulosa Pers, (Pez. 
hirta) El, 11. 8 

viticola Per*. U. 151 

— Schwnz, (Tympanis 
viticola) U. 176 

vogesiaca Pers* (Pez. me- 

laena) U. 60 

volutella Fr, II. 127 

vulgaris i^n U. 146, m, 

U. 13 
xanthomela Fersm' II, 7J( 

— /9. ^. ^. (Pez. melli- 
xantha) U. 150 

xanthosia Pers* 11. 11 i 

xanthostiffma JFV*, n. 146. 
PHACmiUM — PHALLUS Tol. p. 
XyJostei Quorund. [Pez. 

liarbalB) 11. 99 

PHACIDIUM Fr. 11. 571. 

El. 11. 129 
abiefinum Schmidt. II. 576 
■liieiim Fr. 11. 57.1 

Audromedae Pr. 11. 574 Caliciiforme Fr. 11. 183. 

El. U. 13 1 
carbonacenm -Fr. II. S74 
coronatum Fr. 11. 577. 

belta Aae. Z-iwi». T. 551 1 

(lentatiim Schmidt. II. 5771 
fibrosvm >¥. (Peziza pi- > 

iiicola) U. 113. El. II. 133 
fimbrileruin Ft. U. 

£2. 11. 133 
fimbriatnm Schtnidt. 11. 578 
hemiaphaericiuii rr. 11. 

571!. EL II. 135 
AM-6nnm J)u6, (Phaci- 

dinin repanduin). 
bysleriDDm Fr. (nan Pers. 

Mjc.Eur.liab.l.fiff.fl). 
t/Wej^e»vfin«mFr,(EKi.'ipii- 

lBintegerrima)II.578, 596 
laCerum Fr. il. 575 

laciwialum fr. II. IH. 

£/, 11. 132 
Lanroceraai Desmni. El. 

11. 136 
Ledi Schmidt. II. 574 

leptidenin i'r. II. 576 

rmlliiinlve Schnu ( Ceii- 

tosp. phacid.) II. 576, 

Et. II. 136 1 
Oaycoccos Fr, 11, 575 

Patella Ir. El. Ii. 133 

Phoenicis Moug. II. 572. 

Ei. U, 135 
piQBMriP»<. Il.ia4.£2.il. 131 
Pini«cA»(.11.573.£/.II. 136 
Pittiyun)fV.Il.l84.E/.ll. 131 
plicBtum rr. m. tl. 133 
FlilttIusi^r.II.Sll.£{,lI. 1.14 
pnlTerDleiitnmAcAm, 11, 573 Vol. f, 
qundratutiiSch^n .(Pliaci<l. 

lepHdeum) il.^ 

repantlain Ff, II. ilS 

r/iombeum Schm, (Pl^ 

ciil. alueiim) 
Rubi Fr. 1 1. SS 

rng-OBuni Fr. Ef, il. i^ 
seHatumfr li.18S.iSf.ll, Ul 
Taxi Fr. II. S» 

Tetracerae RudoIpM, 

IjHn. IV. 119. T. W 
Tiiti Vub. 
Irifonnm Schm. II. 579, 

592. El. II. 1« 
Taccinii Fr. II. Kj 

pHAConHtzA iVr*. 
Amansii Bronit, < Pisltl- 

lariae nova sp.f) 
erythntpus Gfeu, (Typhn- 
I la erjlhropiis) 
ifiliformis Grev. (Typhnla 
I pliacorhiza) £/. I. »f 

Scleroiioides Peris- t Pi» 
alillaria phacorhizB} 

&. I.fit 
PUALLUS t. 11. 2Sk^ 
£/. II. V 
acaulia Batach, (BltisiH 

nudnlalai 11. V 

Anastpmoda Bnisch. 

(Morchella) II. » 

canceUatus Fent. (Phal- 
lus impudicus) Tl. "84. 

iiV. 11. « 
//«d«. 11 W 

iciis Fl. I). (VerpB 
juica) II. i* 

cormgatus Vtnl. 
costatm 'fent. (Morch*l- la)_ IJ. * oritssipes f^etil. (Mor-^ 
chella crassipea) II. iti> 

crispus Scav. (HelvelU 
criHpa) II. H 

— feiit, (Morcheli* 
uudoita) II. " 

Daeinoniim Fr. 11. ^ 

dnpUcatuB litue%. J4*>J^.i -PHELOIflTIS — PHYLLOPTA Vol. p. 
rscuJeHtus Pi- D. (Morch. 

«pulenla) U. 6, 7 

«ur»7is fHm. (Phalliia ca- 

Jiieifdus Sow. ( Phalliis 
- ^piHlicns) tl. 283 

^^n.s Baisch. (Morcli-l- 
la Gigas) ll, 1t 

.Hadrian rent. II. SS4 

rifcniff^is lin/6. (MoMhel- 
Iti faiemalia) I'. 

iminKlicns I-. II. -283 

indiiBialDS T'eni. U. 282 
.•inoiiarus Sow, (Phalli 
, .caniiais) II, 2S4 

Khatm Batscfi. ( Helvel- 

la criipa) H. 

Jubrietis Fl. D, (Leotia 

Inbrioa c) Jl. 29 

Ifyirpidits /•'/, D. (Leo' 

tia marcida) II. 28 

Mltra Bcrgiiis (Helvella 
■,itiescii'enla) H- 

jUahtsin L. Fil. (Ljguni§ 
.•MMaiiiaiiO II. 286 

JMtmachelin Scop. (Hel- 
t tV^lla inonBchella) IL 18 
•pgiulus Gmel. (Miircliel- 

ila teinilibera) . , II. 11 
rete Sittsch. ( Morch. se- 

milibera) 11. ib. 

TAseui Detll- 

rubiciiu<liia l'r. II. 284 

sqtinmoms 7 eiit. (Mnr- 

cbella Giga;) H. 11 

Tremello idesfeni.^Morcli. 

Iremelloi(les) IT. 10 

^ceps Fl. li. (Helvella 

iutala a) 11. 17 

\t0ndi>sus Baisc/i, (Morch. 
' «imUisa) 11. 12 

vohatus Bnisch. (Phal- 
. liia iinpiidicns) 
Pttat.«NiTis C/ief. (ticea 
(ribiis) III. I 

mberen C/ieu. (Licea nii- 
r tnmn) iU, ib. conlorta Fr. _ _ . 

Merismoides Fi: I. 427. 

El. 1. 154 

meaenterica /*, El. 1. ib. 

radiafa Fr. 1. 427. Ei. 1. ib. 

TBga Fr. 1. 428. El. 1. IS5 

pHUKBOMoftPH^ Fers. 
( Mycelia Mrxoffaatri- 
iitn) fll. 70, 265 

PBLOEoscomA ^aiir. 

Cfl-. El. U. 12 1 

fngjnea Tf^allr. (Hjste- 

riiimnigDiumo) £/, U. 143 
quercina ff^alir. (Hvat. 

rligosnm /).) m. ll, ib. 
umbonata //'»/&*. (Sphae- 

riaDolhidea b.)El. 11. 86 
PIIOMAFr.ll.a^aa.ll, 119 
Fjlum Fr. 11. 547. crt-. 

El. 11. ib. 
Rederae Desmaz, exs. n. 

350, £?. II. ib, 
Laiiroceraai Desm, 
Popiili Fr. II. 547 

Piitttida J>. IL ib. 

saligna Fr. II, 546 

3amarorntnZles»t.ej;j.n, 349 
tnlaroatoina Fr. 1|, 548 

PUAABMIDIITM Lk. 

Bpec. oinii* ( Areem, 

Phra^m.) IIU 497 

PBH&fiMaTaicHUM 

Kun^. 111, 49Z 

Chnilklii Kunz. III. ib. 

PHVCO.>lYCESJ[«!.m. 308 
iiileiiB lize. Ul. 309 

aplendens Fr, III. 308 

PBSLLiCTKHIiPeJ-S.^BUb- 

g^euusTIielephorae;!. 449 
cnesin Pcrs. ( "th. cae-, 

efTi^-opfir'^'""'-'''"'*- 'The- 

teph, caryqphyllaea) 
PHiH.ERHJiMJWes.lll. 523 r^:^^-m/%^yr^^ .'M2 PHTLLOSTICTA — PHYSAIttTM Toi. i>.| y 

PhtliostictaPws (Sj)h. '.eolirmbinum Sm/t. (Mii 
Dt-paz.) H. 527 hrj-ophirnm) ■' 

TiHMATiirM Cfiev. CEla- \compiictum E/u^^. 
phomjc.J 111. 5s| «lerma rufipes?) III. I ui. ii>. iiifliiRns Pers. (Di- 

m. m 
lU. isn 
1U.I38 
IILU» grauiilatuB) 
PHYSABCm P«rs. III. m 

alaUiin />•. Iir. 132 congtslum Sm/t. (Peri- 

albipes l-k III. j;!0 chBeiia coD^eNla} 111, n 

aifro^iinctiitiim Schum. eoiiglobarnni Uiltm. III. IV 

(Uiitjriiiiuui lifjriuiiiu?) cDiinatuin Schvm. n\. |i7 111. I 

Blbum Fr. 111. 149 

aniiailes Fr. 111. 1,15 

slnim fr. 111. 147 

Miruntiacum Pera. (Ph' 
■ riaiuin C) it IB) III. ib. — Jtiilm. (Phys. alM- 
pes) III. HD 

— ^. Fl. I>an. cfr. III. in 
coiineKnm Unk. III, iji 
contejcltm Pera. (Didsr. 

uia coulexlum) III, 1(1 
depresmtin Sckum. ( Dl- 

d jm ii im beioiBphA eii- 

cum b.) Iir. «S 

diilymium Schum. (D iiWl^ 

marginBtitm J) fil, tl^ 
eloiigntnm Lirtk. lU. tf 

farltinceumPefs. (Didyni, 

farinacenm) fu, IQ 

fimeiariiim «cArm. Iir. IM 
flavovirena A. S. 111. U? 
flavum Ff. IH, jss 

fulTiijn Fr. 111. iit 

fuifurnceum Schum^. {Di- 

drmiuia furtarart^iini) 

111. lU 
gJobosum Schwn. (Dicljot. 
tarinacetim) III. IL<t 

— •'hiiji. (Phjaarnin au- 
hnlatnm) 111. IW 

fflobuliferumPera. (Dlder- 
■na fflDbuliferDm) 111. 101 
— J tirr. (PhTiarnm 

hynH.M.m) III. 139 

graenei.luin i>. III. 533 

, 111. 100:^.1««« /./■. (larmaDidj- 

ctnvtis A. S. ( Didjininin iuii ciiterei) WX. IW 

melauopus A) 1'1. 114 /(«nispftdeWcimCWeu.^Dl— 

— /,*. (Diilvm. melBBo- _ dvm. liemisphBericiun) 
pusi) III. 115 IIL 1« 

coIumbAinm Pen. Ul. 136 hyalinum Per$. UL U9 - J. A, S. (Diderma 

riifipes) 111. 101, ib. 

aureiim Pera. (Physaniiu 

iiutaus y.) lil. l:::9 

Uvahe Pers. (PIits, si- 

nnosnm} 111. 145 

BoirytisSinJt. (Phjs.iilri- 

culare) Hl. 139 

brvophilum Fr. lll. I.)5 

bulbilorme Schum. 111. )J1 
bullalum Link. IU. 134 

caesium J r. m. 147 

^fipitalum LJc. (Didjwii 

■peciea) Hl- H5 

cenitium Fl. Dan. 111. i:X) 
cinernscens schnm. cDidy- 

mium lobatum) 11'. (23 
cinereum Pers. Lk, (Dj- 

dym. cinereum) 111. 126 

— y. ^. S. ^Didjm, lo- I 

batum) IH. 123 , 

^citrinum Schvm. (Didi Plft^^CRfi — PISOeARPEUM ■ m . hvpaopluliiin Fi: II!, 14 
I 'JffypHorum hh. ( Phyaar. 
1 brjoHhiUun ? ) III, 135. 
lifr. II 
leacopbaenm Fr. 111. 13 
ttucopus Lk. (Biilj-iniiim 

kncopiis) Jii 12 

letKosliclum Cheu. (Crai-;- 

riiim leacoalict.) 111. t.^ 
Uicea />. 111. 14 

lilaCiuHDi Fr. 111 14 

tuleoiiibum •.Schnm. (Peri- 
chBenaqnercinab.)!!!. IS 
, laleitm P&fn. 111. 1: 

, tiucrginatum ■'•clium. (Di- lOnscicoIa Peya, IIT. i; 

nigrijies L,h. (.nidym. ni- 

eripes) III. 1 

apiiiii Fr. 111. 1 

ium Schum, { Dider- 
s' veruicDsumb.) III. I< 
-■ Pers. 111. 1 

■■ (PhyBarum Pi- Vol. p. 
ruhiginomm Fr. (Phy»»- 

nim riih^m) ill. 14J 

sntichitun schum. {Thya. 

brjoiihilnm)' 111. t.15 

Schuinacheri Spreite, cji". 

]ir. 138 

siiuiDRiim H^etn* 
— I-h CDi<l>-mi< 
solntnin ^ckum, 
>q)hneroides Vhev. 
glohoaiun) ■j). pedimciiliiiiiiit Schum. 
(Craterium leucoceiiha- 
luili) III. i: 

pit^nm Fr. 111. U. 

Piui Schum. m. I.^ 

pliimbeiim Tr. cfr. lU. U 

polyvejihnhtm ichwn:^. 
(DiitTinium liolvcenha- 
l.im) 111. f. 

^stttacinitm JHiim. Iir. i; 

IMil-pnmscetis Linl: III- 1; 

Byrifoi-me Schum. {Tri- 
rhia fallax) III. JS 

vctiiulalamA.S. (Dider- 

ma reticiilalum) lil. II 
«Mbisiuosutu Chev, llt, l^ i. m, 145 
m) tll. 115 

111. 1.33 
(Dider- 

111. 106 Mgiiamiilosum Pers, (Di- 

it^m. riifipes) Ul. 116 

stiptliilum Vhev. (Dider- 

iiia Btijiilalum) 111. 104 
Bfrialtim Fr. III, ni 

subulalum Schum. III. 133 
suicatuml.k, '.Phys, biilbi- 

lonne) 111. 131 

aulphiiretitn A. S. III. I34 
thejoieiim Fr. III. 142 

ligriiium Pers. (DidTmi- 

iim ligriuum) III. 117 

^ Fl. linn, cfr. Ul. ib. 
lurbinalum Sckum. (Cm- 

teriumturhinatHmJUl, 153 
utricnlare Fr. III. 139 

vemicosum Schum, (Di- 

ilermaveruicoaum)IU. i02 
Smft. 111. 146 

m Seham. III. 141 
a nUlm. Ul. 143 
viride I'ers. (Phyflariim 

lliitana /i) III. 129 

PILACRB Fr. Ul. 204 

Weinmanni Fr, 111. ib. 

PILIDICM £:e. El. II. 136 
acerinum Kze. £1, U. ib. 
Pii.iGEm. Schum. 
Lycaperdoides .Schum. O- 

uygf.na pilig-enaj III. 209 
FILOaOLVS Tode. U. 

308. UI. 31» 
cryslalliuiis Tode. II. 30S. 

lU. ib. 
roridiis 2'ej-s. ll..mm. ib. 
PiscirAdPiUM iA: Xees, 

(rolvsaccum Dec.) . m PISOLITWJS.- FOUq^QRITS 

Vol. p. 
orM ariwmiCee*. (Po ly lac- 

cnH) pisocarpiiimj 11,1. 5^ 
clMiatum ]Vceg, (,Paljuc- 
. cam crasaipei b.) ^* ^^ 
PiflOLiTRua ^; £ 
attititrim A. S. fPoIysac- 
, «lui piaoearpiam} UL ^ 
PIStlLLABIA i>, 1.496. 

B. I- 338 uicans Fr. 1. 497. B?. l*. 237 
mmatifAaFr. 1 m£7.1. 236 
obtusa liub. (Glav. dni- 

ovala /r. I. 497. £2. 1. M7 
Phacorrhiza fr. El. I. 23S 
ptiaiUa Fr. I. 498. S/. l. 238 
< auiaqailiaris J^f, I. 497, 

, m, 1. 237 

Sderoliaides Fr. 1. 497. .', 
J3, 1. 237 
ViTTacxRFinii t. =s' 
.,Ae)tbal'"Jtt >''. 

PLAauirTiDM £Ari^. 
:-(T^(t« lUiytism») IL 565 
1h.i:cosTOMA Deso, (Se- 

aslrl Sectio Z.) 111. 12 

PQDAXOM(DesT.)IV-.lll. 62 
calyirfratiis Fr. Hl. 63 

^fcfaouialffl i^. m. 62 
JtitilWris *V. 1«. 68 

P0Dlg6MA 1.I1, UL 507 
cl^ariaeforme Duh. (P. 
. jun. coun.) . 
fgiphaegti Schwnx. (Sco- 

.riat Bjraiiffioss) UI. 291 
Juniperi' Lk. (P. Junip. 
Sab.)- Ul. 508 

r taniperi commHnia Fr. 

m. 508 
]«Dipcri Sabinae Lh. III. ib. Tol. p. 

l^iamsum CA«i^.(P. Ja- , 

nip, comm.) m. jOB 

PODOSPHAI&U ££«. .."r 

myHillina Kze. (Errm- 1: ' 
php mjrtillina) OL-247 
PODOflFORIITM 'ArJfams.-' - 
rigidumSt^umz.rBaVmM .1 
• . thosporiom n>Uui^b35R 

POLTACTIS UlJh . ■*. 

cnmta Ehrbg, ( Botrjtis 

carne») JIJ,40S 

quadrijida Lk, (BotrTt. 

umbeUata) 111,400 

simpiex Lk, ( ^otcrt. 

. simplex) 111. ib. 

turbinata Kz. et Sckvt. , 

(Sporotr. tnrbiaatam?) 

iU. 41T 
umheTlata Lk. (BotrTt 
umjiellata) "^- 

oulgaris tJk. 

Tolgarifl) 

FOLYANGltnt Uc, U. 

304. .m. U. 49 
nmbrinnm Ft, £lr U, ib, 
TitelliDDra U. ' 11. 30S 
POLTGASTER Fr. ■ IL 295 
padariof Rr. U. ib. 

TMOflfHiTM CHev, 
ftighieuHi Cfteu. (.Hjste- 
' irii^oRum<>.)£3:il, U3i 
n»w CA«[. .(Hyr - 
,rugOBnm/!^Sl.II. ib. 

'ilo idesNaum 6. (Biil- 
a iaqninaus)' .]!. 167 

i-m Pcrsf^^o}jm>- 
Pinicarpiwn^ Ul, St 
clavaia Pers. (Poljvicc. 

cra^^ipes) tlL 53 

crassipes Fieifh (P0I7MCC. 

crassipea) UL ib. 

POtyPOBOSfW •) 1. 341. 

s. i, n ^otryt 
in, 40 
lotryt, 
lU. 3 /}■, Exiniia no|iograt>l>i> Bottkonii !n Srann. DeatiAI. n, 
T. — Ail<II<li ipeci«( Myc, £nr. e ipecim, *l ieon. «^ Aeacult Fr, 
afljiiia Nt-M. 
ATzelii Fr. 
alti^lns Pr. 
BlatBCeits fr. 
alreolarinH Fr. 
AinLoineuBis A*. i Fr. Vol. El t iorphiis/"r. I. JH. C/. apeiriiHis Smfi, KL 1. ua 
angutatm Pers. (Polyp, 

zo)ia(us) £/ I. 94 

BDiiosill Fr. l,373,Ei,l. 106 
arculairiiis i>-. i. 342 

argyraceus l'ers. (Pol. 

versicolor.) ^. i. 94 
(lUfvofus Pei- j, (Poi, amor- I. 3ra,cfiioHeusFr.I.359.E/, 1 
El. 1. 99 ciliatits Fr. 1, 349 

«/. 1. 75 cinguJatiis Fr. Ltnn. V. 518 
ftV. I. 90 cilrinus Pers, (Pol^p. 
fi/, I. 78) suliihitr.) 

I. 360 cinnabariniu Fr. 1. 371, 
I. 3431 £1. 1. 99 

cinnamotnem Fera. (P. 

pereniiiB) 
eochlearia Nees. ( Pol, 

AiDboiiiensia) 'Et. I. 76 
coeru^eiu />, ( Pol. cae- . 3S4. I. 360 
coTticulosus Pera. { PoL 

Inberculos.) 
coaceiitriciis Pera. (Pol. 

moIluBcus] Bl, I. 122 

conchatni Fr. 1. 376 

Gonchiter Fr. El. 1. 96 

'concinuBs/r. I.350£/,1. 75 anstrahs Fr. El. 1 1D8 «^onfluem. Pr. 

Btiltchii P. (P. zoiialus} 1 conuatus ffVnm. Et. I. 

■■ ' — 1. 100 'contigniisfr. 1.378.«/ r benzoinuB betiflinus rr. i. 358. Ei.l. 
Beyrichii />. Linn. V. 518 j 
biS^lua Pera. (destru- ■' 

Ctor deg.) I Pers. ( Pol, serialis 
b.) El 1. 93 

jorlicoIafV. I.385.£/.t. 133 
:ribrosus Pers. El. 1. ib. 
bombvciiiiiii Fr, El. I, 117 crinitus Spr. (Pol. Hyd- 
borealis/r. 1. 366. fi/. 1. 85 iioidea) I. 362. £/. I. 107 
brniualis Fr. i. 348 crispus Fr, I. 3<>3 

brunneus Pers, (Pol. vio- cristatus Fr. I. 356 

lacens) El I. 118 croceus Fr. t. 364 

BvUiardi Pera. (P. resi- ]cri(en(«s i'eri. (Pol. iii- 

nos.) caruBtns) El. I. 119 

caeaius Fr. (excl. ^. qni crjplaniu» Fr. I, 376 

fnmosus) I, .'^60 cuticnlarisn-.1.363,£3.i. 102 

calloKus Fr, I. 381, El, l, 120' — Rasilc. (P. nidnians) 
citndidus Pera. (PoL va- ^denliporus Pera. (Pol. de- 18) El. 76 r A^) a. I. carboiinrius Fr. 1, 34» |destriic[or Fr, 1.359. £/.1. 85 

Carinichaeliiiiis Grev. Iiletousus Fr, Lmn. T. 5l9 

cameufl il^ees. El, 1. 99 , ilichrous /V. 1.364. 67. 1. 88 

castanenai>. 1.369. £2.1. 95 dislorlus Fr, Et. I. 7U 

crf/«Ws/fcs»irt;.(Pol.ig- rfo/(MU4 /*n-j. (Pol. abie- 

niarius d.) El. 1, JIO tinus) Bl. 1. 9? 

rerwi jy. ( Irpex Cers- dry«deus fr. 1. 373. El. 
■i) 1. a»2. El. 1. I46l 1. lOn 

Ind. al|ih, ail Fr, Sj>i. m?*, «1 El. 10 146 POLTPORUS Vol. p. 
^piacanihus Rosik^ ( P« 

alotac.) 
erosus Pers, ( monstr. 

PoL fraffilis?) b:i. i. 87 
exfomsus Lhsmaz, ( PoL 

£>BieBtaria8) £7« l- 109 
fininellos i^. 1« 384. lEX 

1. 122 
faaciatos Fr. l. 373» Ei. 

1. 108 
. Feei Fr. Linn. Y. 518 

feri^usP* (spedmen non 

Tidi.) 
femu:ino8ii8 Fr. .1* 378. 

£?. 1. 115 
fimbriatns Fr, Liwn. Y. 520 
, — jy. (Porotheleam 

fimbriatam) 1.506. JE7.1. 125 
fiabeUiformis Pers. (Pol. 

squamosos) El. 1. 73 
fiexipes Fr, Unn. V. 51 5 
'fomentarios Fr, 1. 374. 

IZl. l. 109 
foinicatus JRr. JLtfm. Y. 5l6 
fra^s Fr. m. I. 86 ToLp. 
hirtoK Fr. 1. 345. WSU^. 7$ 
hispidusFr.KSG!t.£f.U ttj 

— J2asfi&.(P. cotioolaris.) ^ 
hydnaiinus Fr. (Pol. hjdl^ 

noides) 1. 362. JSZ. 1« 107 
hjdnoides Fr. 1.362. At 107 
igrniarinsFr. 1.375» A 1. ^|Q9 
imbricatos J¥. I. 357 

impuber P. (Poljp» -aidmr 

lans) 
incamatasi^.I.379.£7.l. 119 

— Pers. cfr. Bl. 1. 119 
incertus Pers. ( PoL rn- 

^ porarios) £JL 1. 121 

incrustans Pers. (PoL ob- 

liaoos) JZ^. 1. 115 

infmaris Pers. (L. I^om- 

bjciu.?) 
infmidiboliformis JRosik. 

(BoleL rhan^L BoU.) 
irreguiaris Pers. (PoU a- 

mor[)hos) Linn. y.'70l 
isabeliinns Fr. El. 1. 88 
juglandisPers. (PoL s<ioft- 

mosos) Bl. 1. 73 4raxinens ^r. 1. 374.^/.!* 99 1 Katui Nees. (PoL xantho- 
Irondosns F^. L 355 j pas) JEl. 1* 74 '"fru^uli 

serialts d) S2. l. 93 
Ibligincnis Fr. 1. 348 

. fnmosos^* L 367. JEZ. 1. 88 
' fliscaius Fr. (PoL Tersi- 

color fi.) 1. 369 

, Gallicos Pt. L 345 

6eUorom Jr. 1. 377 

l^ibbosos Nees. &. l. 77 

— Pers. (forma Pol. fo- 

mosi) • Uhm. V, 701 

«eantens Pr* - 1. 356 

rihros Fr. Ei. l. 104 

' grareolens Pr. El. L 79 

guUaius Weinm. (PoL 

^esinosns) El. 1. 100 

hMnoTU» Pers. (Pol. xan- 

i£o8y ' JESr. L 117 

helvolos i^r* ^. 1- 103 

heterocHtos i>« 1. 344 

binotosJ¥.L367.JSZ.L 93 hymaiodes Rosii 

morphus T. albellos.) 
labjrinthiois Fr. S^. 1. 83 
laccaius Pers. (PoL loci- 
. dns) m. I. 76 

lacteus Jbr. i. 359 

laeyi^atus Dub. (cfr. Si- 

stotrema UeTig^ata) 
Uaissimus Pr. (Daedaleo 

latissima) ^-^340 

laneus Pers. (indiv. sof- 

focat £7. 1. 112 

lepidens Fr. i« 3S2 

leprodes Rosih. (PoL ' 

Tarins) 
leprosns -FK jz/, i. 107 

leptocephalus Fr. 1« 319 
leucoloma Pers^ (PoL 

«Konatus) Ei. 1. 94 

leucomeJasPers* (FoL sob- 

•qoamosw yw) i, 346 Tol. p. 
7«tn"iP.{PoLi»lmarinsS.) 
leTiBsimnB Fr. El, I. 106 
lilRcinn* 5/eui'. (Rchwnz.) 
limbatui Lini. Unn.Y, 5l9 
Lingiin JVecs. ET. i. 77 

JJq«i'dttmbaris Sc/iurnt. 

(Tdl. (rilvii») £7. 1. 104 
Lonicerae ffeinm. El, I. llO 
Toricatut Pera. (Pol. iffiii- 

«rin») El.1. 109 

iBCJdiwFr. I.353.E/ 1. 7« 
Lnndii Fr. El 1 95 

btteseens Pers. (Pol. iii' 

(lulans b.) El. I. lOr 

lalena Hfees. El. i. 76 

fnficei- Smfl. (Pol. Tapo- 

raritin c.) El. I. 131 

margiualDs .F»-, mediiUa nuiia Fr. >. 380. 

El. I. 

M^n^oporusP, (Pol. coit- 

tigims) El. t. 

melanopus -Fr, I. 

metlinus Pers. (Pol, ■s) Bi. 1. raembrauacensi^. 1.370, 
M 1. 

micans Fr. I. 

Michelii l'r. Bostt. ! 

mjcfononis Fi-. i. 3 

El. . 

roo<1esliis Kxe. Liitn. T. 5i9 

mollis J^V. 1. 360 

— Bosit. (Polj-p. Blip- 

molluBCntFr.l.384.£I.l. m 
Mori Fr. I. 344 

miiciiluaFr. 1.382.1^.1. 122 
Neesii Pr. I. 370. El. I. 91 
iiiJuIanaFr. 1.36:2. £7. 1. lO) 
BigncauBFr.I,.')75.£2.l. im 
nieripes Fr. lAnn. T. 5(6 
a^^.-L ■ - — - - ORUS 147 

Vol. p. 
nilens Fr. IJnn. \. 617 ' 

niiitlns fr. t,379. £?. 1. J17 
obliquits /*!■. l.37aeM. Il5 
abducens Per». (Pol. *ul- - 

^aris) E1, 1. 130 

ohsotelns Fr. Linn, V. 5l6 
ochraceiis 1'ers. (Pol. xo- 

iistiis) El. t. 94 

odorBliis Fr. 1.373.£Z.l, 101 
odonis Smfl. El. I. 90 

officiDalia J^r. 1. 365 

ovinns Fr. I, 346 

pBlle*censn-.l.369.S7,l. 96 
Paudaui Fr. 1. 3T7 

pspyraceiM Fr. El. 1, 97 
peinuis Meyer. I. 362 

pelUtlns Pers. (monair. 
I Pol. rragilia?) £7. I. 87 
105 perennis Fr. 1. 3S0 

perlusuB Pera. (Pol. eor- 
119 1 Cicola c.) £(. 1. 134 

Iperiila Fr. I, 349 

pes Caprae *) (Pol. de- 
lorm. SchaeS.) 1. 354. 

E/. I. 77 
Pini Pera. (Daedalea Pi- pinieola Fr, ( Pol, mar- 
. atid giaslns) 1. 372. El. i. 10 
I. 343 piusitu» Fr. El. 1. 95 

FiaachapaHtti JV«s. (PoL 

AinboiuensiB) £2, 1. 76 
placenta Pera, (Pol. «o- 

nslns} Et, 1. 94 

jio/j-rfic/iMCPol, corlicola) 
pomaceua Pers. (Pol, ir-% 

niariiisb.) El. 1. r- 

PopulinuB/'r.l.367.E/.l. 
ortoriccenstsFr, £/. I. lia 
pubesceusfr.I.367.fi?.l. 87 
pulcher Fr. Linn. Y. 515 
purpuraseens Pers. (Me- 

rulius corium). El. 1. 58 
piirpnreu»i'r.i.379.B;.l. 118 
1» mrpHmrif I HaetidSoides Pers, (Pol. 

bombyciniis?] El. 1. 1 
radialus Fr. i. 369. £1. i. i 
— var. pallescens Pers. 

(Pol.palle9ceQB)£/. I. 
Railiila Fr. I. ? 

vamosm P. (Polj-p. im- 

bribat,) 
repmidus Fr. 'Pol, Biib- 

e^iiauiosita (!.) 1. ; 

reainoBoti^r t mi.El.l. I 
reticulatUH Fc, i. 2 

rkanglferinm Pers. (Pol. 

TaiUantii) El. t. 1 

nhendes Pers. El i. 1 
rho<leIluaiiV.l..m£/.l. 1 
rhombipoi^ Pers, (P. ar- 

cnlariiis) 
rtbesius Pers. {Vo\. Bi- biB) El. JIO Bibis /i-. (P. riWsii 

P.) 1. 375. Ml. 1. 110 

roneui Fr. I. 371. El: 1. 105 
rufescens Fr. (Daedalea 
Jbienni9)i..35i.£/. I.b5, 75 

— itostk. (Polyp. lomeu- 
los.) 

rufus Fr. i. 37P. K7. I. IIK 
nigosns ^ees. Kl. i. 74 

— Perj. (*ar. Pol, slli- 
pali) /jn«. V. 701 

rutilansFr. t.3b3.£/. I. 102 
I. 376 
1. m alia i Pers. (Pol. ! Schtiieimlui Fr. (Daeil. 

Siatotr. uiscr.) i. 35) 

scrobinaceus Pers. ( Pol. 

pes Csprne) Kl. 1 78 
■cutiger Fr. El. serpentnrius Pys, 

an noaiip} 
Siuenaia Fr. l. «1 

ninuositsFr. l.3St. t!i.J. ttt 
— Pers.Myc. £wf.(P<iL 

caltoaiis) Si. f. i 

Solonieiisis Fr. I. SH 

spathu/aliis Weinm. rPoL 

horealis y.) £?. t. S 

spissiis Fr. Et. I, fll 

t» apong-ioBiis /r. spumeiis Fr. I, 358. WJ. il 
squalians }'r, Linit. T.W 
Biinaraoaiisn-.l.^+a.B/.l, li 
stahLctites Pers. (Enonso', ' 

Pol. rosei) EZ, LH 

BtereoideB/>.l..'i(».E?.l, H 
sti|ittcusFp. 1. J59. *7. 1. N 
slrigosus Pers. ( Pol. i*^ 

uiarius b.) El. I. 10 

SLiaveolens f>. I I66.E/.1: r 
suberosus Pr. ( Pol. ■>■- , 

meus) I. 505. sX.X ll I 
siibpiletiln9//'(?rn/ra.£f,l. I J 
siibapadiceus l'r. I, 3W 

£/. L' 
HubaqiiamoBUS rr. I. 4 
Hiibslriatiia Rastk. (apad 

siibtlfis fr. (ParotlielMB 

subtile) I. 506. £/. I,JB 
sulphnreiia Fr. ~ "^ 


r iV aif rs. ^Poi. ifc- £.inr V. 516 
1. 505 secfor Fr. 
Berialis Fr. 1. 370, 
aeipens Fr. (Daedalea 
serp«na) I, .^40 teiimciilns Tr. "Sit 

tephrolencus Fp, i>9 f 

terrestris/>. 1.383, £1.1.1)) J~ 

— Pers- ( Pol. aan^i- 
aoleulDS) El. 1. > 

tessiilatiii fr. ■■ ' 

ligrinus Pers. (Pol. «<pia- 

mosua) £/- I. t 

lonieiitoBus Fr. I. rt 

— Aosf;b. (P. bm: 
tis h.) ^^^^^^?Ta?^^^^EI^^^^^^^H 


POLTSAeOCM' — PCHIU M»^B 


Vol. Vol. p. ^H 


torulosus Pcrs, ( Pol. ir- | £/. I. 1)3 ^^M 


uiariiisc.) f-J. 1. 109 zoimtDS *V. I.3(>8. K?. I. M ^H 
P. destrnct.') Jlec. III. &1 ^^1 


luhei-lster Fr. t. 347 acaiUe Dec. (Poljsscc. ^^1 
ulinariiia Fr. l. 365 CQn^loiDeratnin J^r. 111. 55 ^H 


umbellatiis /V. I. 354 : craHsipes Itoc. III. 53 ^H 
win(rmiM Pers. (Pnl. ob- oliraceuin Fr. in. 54 ^^M 


liqitus) £^ 1. 115 Pisocarpiuin Fr. 111. ib. ^H 


nndatns Perj. £/. 1. 111 siibarrhizuin J^. III. ib. ^H 
uuiias Pers. El. 1. 11« 


tuber.) /.ifH». V. 695 ^H 


iirsinus fr. I. 361 


turgi.lum Fr. III. 53 ^H 
PoLisTieMA Pfrs. ^^1 


vaporariiisrr. 1.382 ftf.l. 121 
TSriM Fr. I. 352. Bl. 1. 7« 


(lea ftilva) II. 55* ^H 


— ciM/nnew* Pws. (P«l, 


fttlvum Dec. (Dolhidea ^H 


castaiieiia) El. i. »5 


fulTB) II. ib. ^H 


TehitiuuRi>.l.368.£i.l. U4 rubrum liec. (Dothiilea ^^| 


Termcnloius Meyer. 1. 377 


rubra) 11. ib. ^^B 
iyp/iinumOec. (Hypocrea ^^H 


— var. l'era. (Pol. zo- 


tjpliiuH m»cr.) IL $33 ^H 


naluH) Et. 1. ib. 


POLITHRINCIUM J^^, ^H 


twrsiporus Swi/i. ( PoL 


367 ^H 


— Pers. tPoLTulgaris?) 


Trirolii A». III. 368 ^H 


Pottii Scop. Pers. s= viile ^^M 


El. I. ib. 


PolypamS ^^M 


— ^ f, lanug. Pera. < Pol. 


arnentea Jihrb. ^PoIjpo- ^^H 


vaporariiis) 23. I. 1^1 


nis adtisliu) 1. 364 ^H 


frfgifiii Klolzch. (Pol. 


byssina Schrad. (Peziza ^^H 


SiDeuiin) JJn». Tll. 300 


Porioides). ^H 


villoMi» Fr.t,3U.Sl.l. 9-i 
virgiuena Fr. Jii. i. »6 


epiphylta Pen. (Fol. uiol- ^H 


Tiscosus Pers. El. 1. 74 


luscns b ) I. 384 ^H 


vit^iDiiA F»*. £/. 1. 117 
rilicola Fr, *./. 1. 115 Ituin Hmbriatum) ^H 


Titreus Fr. I. 381. E/, I. 119 inCnmaln Pers. (Polyp. ^^M 
■vt,tj,iaMFr. 1. Hii^intcaifs EArbg. (Polyp. ^H 


xaulhopu» Fr. t. 350, 505. 


mioansl 1. 383 ^H 


Et.i. 74 


mucidic Pers; (Polyp. ^H 


»«.H»u»iV.i.379.B/.i. 117 
?xoilopu8 Hoalk. (ai>ad 


ntVidn ^. .4. £!. (PolTp, ^^M 


SKuin.) amorplMu} 1. 364 ^^M 152 BHABDOSPORIUli ~ RHYTISIEA 

T0I. p. I ToL p. tytoperdom BmH. (Reti- : Oro b tmc ka Mermi. (T«. 

cbL wJbrisa^ 10. 87 > bnrctiua On>J»a]icbes) 

«- 9mr. BmO. (BedcaL t HL 439 

^obrs) UL 88 RnzoMOAFHA^cA..P^rt. 

■uxuia J>. m. 85' (MTcelioTarioramjlll. 2€6 

mmh icm^uiu Som. (Licea c^iBaris Ratk. (Tliele- 

cy-liadrica) IIL 195' plkorasalpharea)iEi:L 159 

Baacoraai JK HI. 9l cor ti c a ia ^dL (Thelepli. 

m^ra BmU, (IKdjBuam I stflpharea) A L ih. lohatw) m. 123. cfr. U9 dichaifmm «overfr. (B. 
oUraeea JFK UL 89' sabcoiticaL) 

plamhea I^. IIL 88 fiMlUtsa ^dk. (Theleph. 

'^ lactea) L 452. A 1. 106 9epiica ^Fiih. (AeUialiiim fimiigema Beb. (Thd. 

septiciim) IIL 93 ^nea?) R I. 2M 

mnmata BmiL (phjsarum iniesiima Dee. (Sphaeria 

sinaoaam) HL U5 rimosa ) UL A IL 59. 

iphaertddalis a. Bmii, '■ cfr. EI.IL7S. iJmm.T. S39 

(iHderam elobosom) simpiicissimaFers.{S^mC' 

IIL 106 na filifoimis h.) £7. U. 
— fi. BM. (Diderau te- 60. li mt. T. 599 

stacenm) IIL 107 ^ptaosii Somerft. (Ridz. 

eiifiiata. BmlL (Diderma 

stipitatom) « UL 104 

nmhriBa JFV». IIL 87 

Vi^lina Fr. lU. 9^ sabcortic.) 
subcarticaiHs Peru (Sph* 

hjpoxjloD ?) JEV. IL 58 
smlphMreaRdf, (Theleph. Tersioolor J¥. 10. 90 siilphiirea) III. 262 

RHAAoosFOAiirM Cftcv. \vesiiia Beb. (Poljporvs 
diffmeam Ckev. (StUb. ! YaiUantii?) £/. IL 59 

rhabdo^.; lU. 485 xylobirtnma ^dk. (Bfjcil. 

RmZlh A Fr.lh3Z.£LlL 4 A^r. plami .) 
laeTi|;aU Fr. IL 33 RHIZOPOGON A-. IL S93 

praeiexta Ehrbg. \iihi' aestiTus Fr. IL 194 

ziiia laeYiffata A) U. 34;albuslV. 11.2» 

ndiilau Fr. U. 33 1 lateolus F^. IL 2M 

Taporaria Fr. U. 34 Tirens Fr. IL ib. 

RHIZOCTOSIA Dec. IL {RaizoFUS JEJb^. (Tlde 

265. A n. 45 1 Blacor) 
AUii erae. «s Bmb, Syn. > nigricams EMfg. (Mvenr 
BatMM F^. £l. IL 45 . stolonifer) UL 321 

^arocoram Dee. IL 265 RHmSMA ».*)II»565. 

iraliXlflc..(sterais) U« 266 JCL a 126 

Mediqa^iais Dec. U. 265 ; acerinnm Fir. II. 569 

lfucoramfVJL265jSIJL 46 j*Audromedae Fr. IL 567 *) OsBMi Mp^iim hjt ie — ■ ffaplM aoa tIm 
TidL MCHMOWORA — sCEMitdsrrcES J*^ Bsuliiniae iVees. £7. roi. p. I 
n. 128 To!. p. , Fr. IT. 565. Ef. 11. 127 

ir. 567 
El. H. 127 clecol6rBns J 

Empelri Fr, 

fiiscum Fr. r^inn. i. 3Ji 

Oeranii Spr. (Dothiilea 

BoberliBui) M. U. 12fi 
^ig^anteum Fr. II. 566 

Heraclei Cord. (Apertum Jacinialom Fr, l. II. ')37 ifren Pci-s. (Ag. alnta- 

c^ns ^.) I. , 55 

crocea Pers. (Ag. niti- 

dii8 c.) I. 56 

cyanosrttritfia Ptrs. ( Ag. 

emelicnB b.) 
emetica Pen,* (Aff- eme- 

tlcng). I. 57 

esculentn Pers. (Ag. alo- 

lacens /?.) I. 55 

foeterts fers. (Ag. fce- 

teilB). I. 59 

Jilrcata Pars {Ag. tat- 

catus) r. ili. 

lurida Pers. (Ag-. emeli' 

cii» c.) I. 5.7 

ockroleuca Pera. (Ag. »- OiiolfrychiB Fr, 11. 56*4 

Prhri Tr. II. 568 

PjMm iturfoJ)>A. (Sphier. 

Cajan.) Linn. IT. US 

pimciatum Pr. 11. 56« 

querciniiin Rudolphi. 

Llnn. V. 551 
Rhododemlri Fr. II. 587 

saliciimiii J"r. II. 563 

sedi Corda, (noo Ecio- 

str.) -I- 
^""'«cisFr.^Dolhiilenjn. SiciDiuM ?llees. (Pho- 

570, £■/. II. 129i ma';) E?. U, 119 

Ulmi Fr. £1. 11. 128 SsacopoDiUM E/irOp. 

Urticae Fr. II, 570 n:Iiii)n6'or(/.(Uelmiulhosp. meticnH il.} I. ib. 

iuacea Pers. {Ag. alit- 

taceiiR d.) J. 55 

piirpureofuliginen Pera. 

(Ag, nitidtis a), 
j-osenPefj. (Ag.. riiber) I, 69 
substyptica J'ers. (Ag, s- velatum Ff, 

Taccinii /■>■. 11. 5ti7 

BicHMoPBoaA Pera- (vi- 

(le Phlebia.) i);^ II. 153 
camea Pers. ( Phlebia 

contorlJj. 
ttoESTELiAi{e&eMt.(Sect. 

Aecidii) III. 513 

BusBCLA Pers, (Agarici 

Tribos.) l 54 

aeruginosn Pers. (Agari- 

ciift farcatna fi. b,) I. 59 
tilutacca Pers. (Ag. bIu- 

laeeus) 
angustala Pers, (Ag. fnr- Yacein.) lII."3Sa 

circinaium Ehrbg. (The- 
lephoru circinata. ) KI. 

I. 226 
SAREA Fr. El, n. 14 

complanata Fr, II. 15;9 

£1.11. ib. 
difformisrf.II,i5i.£;,ll, ^^ 

SATIRUIi Bosc. 

rubicundiis Bose. (Phal- 
lus rubiciiiiilns) U. 284 

ScAPHuPHOiiVs Ehrbg. 

Agayicoides ^rbg.^Hcbx- 
zophylluQi coinmuneV 

1. 3M 

ScxFTitoBilGEs Ctirda. I 
{ 
Ut SCHIZOn^A - SCLEROTIUN i Vot. p, 
Opixii Corda, (Slacliili- 

diHin Sceplnim) lU. 390 
eCHIZODBRMA Ehrbg. 

fjL em. Ktttii. Itl. 476 
fagtneum Cheti. (Hygtei- 

riun)rngQsiimB.l£;.U. 143 
fiticinum Bhi-bg, (Lep- 

(oBtroina filicin.) U. 599 
pinaHtri Ki. III. 

querdnum Chev. CHyater. 

rii^Bnm ^.) El. U. 143 
icirpiHuin Ehrbg, (Len- 

toBtroma acirpinnm)ll. 596 
gpecc. plnr. , Bed incer- 

tae lil. 476 

ScHizoMiA. Pers. SCHIZOPHYLLUMFr.I. 330 
commnae Fr, I. 3X0, 504 
ScHizDSToMA Ehrbf;. 
laceratum Ehrbg. (Tulo- 

sloma laceratnm) III. 44 
ScHWKiNiziA Oreu. (ipai 

dein Caiilogl.) 
carcinomalis Grev. (Po- 

daxoncarcinoinalis)!!). 62 
pistiliaris Grev. (Poda- 

xon plitillaris) 111. 63 
SCLEBOCOCCDMFr.lll. 257 

BphHerale Fr, 111. jb. 

SCLEBODERMAPw* 111. 44 
areolaium Ehrbg, (Scle- 

roderma Terrucoaiim b.) 

lU. 49 
arrhizvmPers. (Poljsac- 

ciim Hiibarrlii£iim) UL 55 
auraniiiim Pers. { Scle- 

roderma Tulg^are) III, 47 
BoTista /V. III. 48 

caliostomum Pers .(Mitre- 

mjcea Inlescens?) 111- 64 
carcinomaie Pers. (Poda- 

xon carcinomalis) Ul, 62 
Cepa Pers. (Scleroderma 

Tolgare b.) 111. 4: 

— Schmu. cfr. m. 51 )m. W V«I. 

Pers. (Elapbi»-, 
mjceH gramilatiia) ~ 

— A Fers. ( Elajjion, 
innricatus) IIL 59 

dlHnum Pers. (Sclero- 

derma rul^are) VX. 4T 
Coriiim GraTea ID. 

Geaaier Fr. 10, » 

kerculeanum Pert. (Polf-' 

saccum hercnleDm) llL ,fli 
irregnlBreiJ«6y. ^j-. lU.. M' 
Ljcoperdoidea 5cAhw2, 

Ul. » 
peduncnlatnm Linle. 111« ^ 
pistiUare Fers. (^Podaxol 

pistillaria) ]|[, Q 

polYn-hlzMm Pert. f Sci^ 

rod. Ceaater) Ul. 41 

spadiceumXees, (Sclarod. 

vermcosuui b.) IlU4i 

— Pers. (Scterod. val- 
gare b.) U1..|I 

squniitatum Chcu, (Scle- 

rod. Tiilgare) lU. il, 
" lli. r 

lU. « 
Pert. 

Tide XjloglosBum. 

;leromitra Vorde, 

CQCcinea (FislUlaria 

Vhmi. 
:jbe, L,ic!ienai 
genuB. 
SCLEBOTIDM Tode. II. 

246. KI. 11. «I 
acerinum ji.S. (Pilidina 

Bceriuttm)ll.2(j4.jE:MLUt 
Aegerita Hoffm. (Aef«- 
rita caudida) U. -iM, 
ra. ULS» 
album Dec. (SlictiB al- 
ba) Bl. n. ri 

— Schum. (PeriolD m> 
besceiisj IL 3B 

jilismalis JVees. (Peri«pft* 
riuu JlUiinatis) 11. iST. 'SGLEROTIUM I»S areolatnm Fr. 11. 'm 

atratnm Itesv, 11. 25L 

atroTJreiis Schmfdi. II. ib. 
belulinum Fr. (Feriipor. 

betulmitm) II. ^62. Ul. 249 
hotiibn Duf. (Cenococctiiii 

' ■■ • III. 228 

II. a59 
]|. ib. 
11. 261 
El. 11. 40 
11. 25« 
Ff. El.n. geophiliim} Brauicae Pers, 
hiillaliim Dec. 
C^ladii SckwnJi 
cariieiim Fr. 
Circeae Schum. 
circumacriptiiin 
C^ttou» Dec. ( 

dia Claviis) ■ II. 2fi9 
Cocos Schwns. (Paclijma 

Cocoa) II. 240 

cOmpHFtiim Dec. II. 258 
complsaatiim Tode. II. 248 
Cl«iui Dub. Syii. 
COTMtttum Fr. (Acrosper- 

■niim carDiilum) II. 246 
«trrDgaliim Ir. El. U. 43 
Cncoriim Pers. (Rhizo- 

ciouia Crocoriim) II. 265 
CTparigsiae Dec. II. 256. 

El. II. 43 
Ziipsaceum Fr. (Sclero- 

tiiim diiriim y) H. 25<) 
tlammiVfs II 25t).£i.U. 44 
elODgatam. C/ieu. f. 
etnerffens Fr. El. II. 42 
ejiix^on Pers. cfr. El.W. 45 
Erjsiphe Pers. ( Geniis 

Erjaiphe) lll. 246 phegiidatB) lll. ib, 

— alnciim Schloich. (E- 
^ryaiphepenicillata))!!. 244 
^Euphorbim Ki,e. (Sclero- 
tiiim herharnm d.) 11. 26.<) 
excentriciim Fr. 11. 248 

Fiigi Schum. (Mjcel. Ga- 

sipromycetia) II. 253 

faecicuiat umSch un. ( Ga I- 

la) ' ir. 267 

Jlaiium. Schum. (Scierol. 
tcumcariun) U, 2i2 Vol. p, 

floccipeitdulum Fr. II. 254 
fotiaceum Fr. (Tremcl- 

la bi|)ara«itica} II. 219 
fnlTom Fr. II. 25S 

fungorum Pera. II. 252 

globulare Dec. (Agjrii 

species?) II. 264 

granulaium Schum. (II- 

li>sporium?)ll.264. 111, 259 
herbanimJ^r.U 263.e2.il. 44 
— JVees. (Acrospemiiia 

coinpreuiim). 
hirsuium Schum. (Periola 

birButal II. 266 

Hyacinihi Gttep. in Dub. 

Syn. (S. iliiriim var.) 
Hj)iuornm Schum. II. 253 
kysleriiforrne Pers. (Ht- 

sleriumliiieare)£7. 11. 140 

luneraiim Tode. U. 254 

— V. clundestinum Tode. 

(Sclerot.Tulgalnm?)ll. 255 
inclusum Sc/iin, elR:e.\L ib. 
Iridis SchiviK. (Perispi)- 

riumlridis) lU, 249 

lacunosum Pers. '(iSclerot- 

tiiiigorum p.) U. 252 ^ 

etumEhrbg, (Pislillaria 

niicanB) II. 264. El. 1. 237 | 
Laihyris Moug. El, 11. 42 
Liiiueae Fr. U. 260 

Lolorum niv. 11. 250 

Lycopodii Fr. _ 11. 257 

maculare 'Fr. (Periapori- 

uinmaculare>ll-25().lll. 251 
it/ri>'ifi»/>u&.(Sperinoed.} 
Meilicagiiium Biv. U. 2; 
minttium Desm. (Scl, dur, 

Hyac.) 
Mucor Tode. II. 264 

Pers. (Rhiz 
muscoram) II. 252. El. II. 
mycelospoca Xees, II. 253 
nervale Fr. U, 260 

nitidum Pers. (LeptOBtro- 
loa viUsare a> U, &99 
olivace«m Fr. El. 11. 40 
Orobanches Sckwnz. 

■IST. Ml. 

ovaium Schutn, (Scli 

■ - 11, 258 

paUiolHiiim i^. U. 256 

ra^ali Schims. (Sper- 

moeilia Paspali) U. zi 
perslcotor Schum. ( lllo- 

spariiun roseum) U S64. 

111. 25S 
peziKaeforme -VcAuM, 11. :.i48 
FnenDionanlhes Duh. '"" 

tecliimlj 
populiniim Pecs. n. S62 
protuberans J'>. El. 11. 
Prosiii JUub. Syn. 
Pteridis Pers, (teplO' 

stromafiLiciniim)U.5!*9, tiOl 
pnbescens Pers. 
pvrpureum Tode. II. 3*i4 
Puitulla liec. II. S()0 

Pjrinuin Fr. n. 258. M. 

II. 44 
qmavinwn Tl. D. (Pha- 

cidiiiin corunaftim) U. 577 

— Pct-s. (Sclerotii 
pDsluUa.) 

rtidicalum Tode. (Ani 
glabra) II. 254. 111. 227 

— liesv. (uon Toile) f, 
resinosumScktilk. {aoa or 

ffanicum) II. Sfi4 

rAjMJ^onumJVrs. <:/>•. U. 250 
Itbizomori>haii'r. £7. II. 4| 
roaeum Moug. El. !(. 43 
nieuloBiiitt Fr. 11255. £■/. 

11. ib. 

Il.r2()3 

11. 255 
11. 24« 
II. 249 salicinuui Dee, 
Bang^iiiueiim Fr. 
tcnteUafiim A. S. 
Semen Tode, 
ijieireum Pr. (Perispariuiu 

■peireiun) II. 2ljl. 111. -IM 
tphtieriolites Pera. (Dolhi- 

dea sphaerioides) II, 552 
splendens Fr. El. II. 41 
steicorariniu Dee. U, 250 Vol. p. 
stJpatuin Fr, 11. Ok 

Htrohiliuuin Schmidt. 11. Dt, 
suhterranevm «. Tode. 
(Bhizoctouia — fi. T^de. (Sclerot. trBU- 
coriim) \i. ii. 

mffuhum Reb. .( Ervsl- 

phe gutlata) IU, JM 

eMiimi-V. 11.^51. £7. II 41 
Tkiinfilophylum llatntia 
Schwtij^. (BhieoctonU 
Batatas) El. U. « 

— Crocorum ]Vees. (Rhi- 
zoct, Crocorwm). 

iomentomm Tode ? ptr. 
(Periulatomeiilosa) UW 

— Smft cjy. ia. U. • 
Tragopogi A. S. { Peri- 

siioriumTraeoitoivi) IL 

Trientalia Sr. |L IB 

Iruucorum Fr. 11 iM 

i<lnm Fr. U.iSfl 

'a|>ararium A. S. 11.41 

■arium Pem. It. 34' 

— j9. ^. S. (Sclerot. 
li;yrinuin) U. M 

vestilum JVeea. (Aciimla 
csuUicans) U. ^ 

ilt;aliimi>.H.24S.Ji[/.II, • 

SCOLlCOTRlCHDMA'«i. 
M. III. M* 

Ylresceiis A^e. 11). jk 

SCORUS Fr. IB.aO 

siioug^iosa /'f. UL ik 

Seihiiiium JVees. 

uinrginHtum Slees. (Conf- 

Sckmein. (Areffnuia 
,iec.) ^ |1L« 

SEPEDOMDMZVniC-. 111. *-^ 
iseotiim t*. (Sporm- 
dpiKina c:a*«I) Itl. 4Ii 
cervinum /•>. III. 4* 

chrjaospermum U. Ul, V) 
mycophtluitt lAnk. lU. ih 
i-Oaenm /•>. 1" '' SEPTAHU — SPADONIA 157 Vol. p. 

■§!t.ria. 

^^^■1^6'bpohiiih Card. 
^^^BltrninlUa crosp.Clieir.)lll. 
^^prORIAfr. III. 4no. 
^^T*^ EK IL 117 

' Vm.m\ Fr. El. II. Il9 

U«raclei DesM. ejcs. W. 480 

OxjncaDlhae JC:e. £/ tl. nU 
, Rosae nesnt. ea-s. 111, 4«0 

Tnmi Tr El. II. 118 

eiSTOTBEMA. (Pers.) 
Fr. 1. 426. 47. I. 141 

abietinutn Pers, (Hydnam 
pin^iBtri) iS. 1. 138 

Bat^t JoMi Pers. (Hvd- 
ni™ b. J.) 

bienne Pers. (Daedalea biei \%) (Irpex . 332 cmtdidiim Pers, 

Bpalhulaftig) 

cartteum Ehmhg. (Hyd' 

nnm Hollii) 1. 

cdlore Pers. (Meruliiii 

iBcriinaiiB b) l.3'28.£/.l 

•— vnr. ehtusum ji, S 

(Hjdniun) 1. 

CernH Chev. cff. Eh l. 

— ~Pers. (Radalum oi'- 
bitiilare) El. i. 150 

cinereum Pers. (Daeda- 
lea unicolor) I. 337 

— fi. Pefs. ( Daedalea 
oincrea) El. 1. 69 

cinnabarrinum ScAinm. 

(HT^duum ciunatiarri- 

nnm) El. i. 137 

etmcAalvm Ehrb^. (Irpex 

pen<Iuliis)1.4IJ. El. 1. l43 
conflneiis Pers. !• 4'26. 

Linn. V. 522 
crispiiin Fr. i.inn. V. ib. 
croceiim Schipnt. (.HTdn. 

croceiim) El. I. 137 

dermnlodon Pers. (Irpex 

aliliqiiiiH) 
digiiattim Pers, (Railiilum 

(orbiciUarc) '•■' ' • Ei. 1. 150 VoUp. 
fagineum Pers, (Badnluia 

faginenm) 1. 423. El,\. 152 
femigineutnPers. (Dae dal. 

Sistostrem) 
fimhriatum Pers. (Hjdn. 

Jimbriatum) I. 421 

fuscoviQlaceitm^irbg. (Ir- 

pex fimcoriolHC.)A7,l, 141 
glomoldas Pers. (Radnlum 

^lossoides) El. |. 153 

gnseum Pers. ( Hjdn. 

Weinmauni) Ml. I. 136 
Hollii Sc&midt. (Hjdn. 

Hollii) I. 420 

lacteum Fr. (Irpex la- 

cieus) 1. 412. El, I. 14S 
Ineviguium, Fers, ( geu. 

likTum Pers. (Hydiium 

arRntum?) £t. 1. 140 

/eucoplnca Pers. (Radu- 

liiin orbiculare) El. I, 150 
L.usitanicum Pers. ( Dae- 

dalea nisxima) El. 1. I 
memhranaceum JVees, 

(Hjdn. pinagtri) 1. 425. 

El. 1. 138 
molctriforme Pers. (Radu- 

lum inolare) El. 1. 151 
miiacoriim Scfiumz. cfr 

El. 1. 142 
nitieum Schwns. (Iri „_ 

«j>BC.) Ei. 1. 148 

ohliquumji.S. (Irpex ob- 

li<|uua) I. 424. El. I. 147 
olivaceum Schwnz. (Hyd- 

iiiimolivacenm) £/. I. |34 
pendulum A. S. ( Irpejc 

peudnlas) 1, 413. £/. i. i4s 
pinnstri Pers. (Hydunm 

pinaslrij Ei. I. 138 

plomosufn I^s. (motistro- 

sitaHl El. t. i4l 

Porforiccenne Spreng. (Pi>. 

lypor. pnpyraceus) El, 

1. 97 
querciniimPers. (Hydnum 

guercianm?) !■ 4s> 1 4 158 SOLENARItm -- SPHAERIA 

Vol. p. rude PefS. (Radnlni 
riifescena Pers. CDaeua- 

lea> £'. I. 

^adiceu inSur.Fers.{Daed, 

spadicea) I. 505. £1. I. 
spnihvliUum Pers. (Irpex 

flp8lli(ilatns)US3.M.l. 146 
spongiosum Schumz, (Po- 

Ijponis labjTiiilhicnO 

Bl. 1. 

sgutdidutnPers. (HjUnnm 

Hqunlimim) Kl. 1. 139 

aulpkureum Reb. (Poljn. snlphiirens) 
SymphylOH Schumz. ( Po- 

lyp. Sjlnphjloii; El. 1. 97 
iaunnum Pers. ( Hjdu. 

Bqvalinum) Ef. I. Iii9, Ul 
versicolor Tratt, (Poljp. 

violaceumSw.Fers-{Po ly p. 
abieliiiiis) I. 371. £M. 97 

— p, Pcrs, (Irpex fus- 
coviolacens) El. I, 144 

wride A. S. (Hytlnum 

viricle) I. 42! 

801.ENARIUM Spretig. 
k byssoideum Spr, (Glonium 
I stellatiim) 11. 595 

W lUuh/enbergii JLte. (Glon. 
siellaliim] U. ib. 

SOhEmAPers.U.^OOBS.lL 27 
cauditla Pers. II. 200 

— aiovs. el Nestl. (SoL 
fasciciilata) II. ib. 

fagciciilBta Pers. II, ib. 

k incaftn Pers. (Solen. fss- 
I ciciilata b.) U. ib. 

rochracea Uoffm. 11- 201. 

El. II. 27 
pallei.s Fr. Ei. II. M 

urceolata ffaUr. Kl. \\. ih. 
Yillosa i^r. II. 200 

SoHtBPoaitiM Rudoiph. 
Saponariae III 477 

SPADONIA J^. lU. 20:i 

Phalloides Fr, III. ib. 

SPAKASSI8f>4,464. Et. 1.227 Tol. a 
cnspa Fr. I. 465. ELi.tsa 
spalhiilata Fr. Et. L ib. 

SPA,TH[ILAaiA Pers. L . 

490. Bi.l.Sii 
fiava Sui. (Milruta «M- 

thulat. mscr.} 1. m 

flttvida Pers, (eadetn.) L B. 
rufa Sw. (eadem) 1. O^ 

SFEHMUDEilMI.1 Toda. 

K^e. cfr. El. \U llT 

SPEBMOKDIA J^-. (mor- 
bus) It. M Clai )L I Majdis Fr. (Dab. Sjn.j 
Pngpali »r. U. la 

SFHACEI.IA Leveifl. (9ptt- 

■ moeaia) fi/. L T. 

SPUAERIAifaZfer.U. .^ig. 

£i IL *! 
Abielis Pr<. II. 398. B.O* 9 
abiiormis Fr.' U, fti 

— ScAu-ns, (8ph,nolha)U. «0 
acclinis Fr. U.M 

accumulataPers. (S. Tae> 

■ "1 aiH 

lis Moug. m. a. tt 

ils J'r. U. » 

acervuJata ScAunts. ( lla- 

Ihidea acervDtataifiT H. 131 
achroa liec, (CenauBii»» 

Cerasi) IL 1« 

aciniJormisSow. (Licheu) 

II. sr 

acciiiosa Pr. IL 411 

— Baisch. (Sphaeni 
hirsuta (i.) IL V6 

acrospe rm um T^m^. (Sphae- 

ronema acrospem.) IL M* 
acuminala Sow. W. W 

acula Uoffm. H. W 

— p. A. S. (Sphaeria 
roitlellBta) O. *Tt 

nci'tangu/a Pers. (S. alel- 

lulata) £2. II. T 

adacendens Pr, Uim. T. S!? 
adnsta Fr. £L H. 8! 

Aego))odii Prrs. R. iH 

aequiUniaris JfcAmK. IL Ul htosa Tode. (dubia) 

II. 527 

- uleicuK Schiim. (S. macu- 
taeformis b) Ji. 524 

Jeaculicola Fr. II. 510, 579 
sCBnis Greu. Ji7. U. 93 

— WrtM.CS.Befaeea^s.J"- 518 
alflata Schwm.. H. 3M. 

El. U. 68 
itgnric!form!s Bolt. (S. 

capilata) U. 324 

.A^aricola Chnitt. 11. 339, 

El. II, 
agrglotnerala Pe;-*. £/. U. 
tiggregala Melh. fftih. 

(6. spenaoides) 
aibti SchuiH. (S, oviDa fi ) 

„ . II. 446 

nftodeus/» jyahhHh. 

fSph. (JeuBta.) 
albicnns ^. Pers. (S. con- 

flneps) u. 342 

— y, A. S. (S. copro- 
pWia) li. ib, 

olietKa Fr. (Perigporiiitn 

alieuiuu) 11, 502. III. 252 
alUciiia i>. ji. 437 

alll^^ata Fr. u. 445 

aluea Fr. ij, 520 

— Pen. (Sj)haeria di 
topa). ij. 4ai 

almjraga /^nhienb. ( S. 

piDDastri (S.) £/. IJ. 77 
Alopecnri Ji-. ji/. ij, 90 
alntacea 1'ers, ji, ^25 

amhiena Pers. IL 403 

ami>i^)ia Schwni, El. ij. 35 
amoeua IVees. II. 5]y 

amphitriehH *V. (Meliolae 

een.) 11. 513. £/. n_ jn9 

— Ehmbg. (dubia) U. 5^7 
amplB i^. £/. II. 98 
ampiUlncea Pers. (8, Ti- 

Ijaeb.) 11. 4 

.^n drom eda eSchmiz.{Vho~ 

mae tpecies?) El, U. 120 
!""B Smji, Ei. II. -" Vol. p. 
Anemonaaliec. (Dothidea 

Aueinones) 11, S63 

Auelhi /'er.s. U, 429 

— ^. ^. s, (Sphaeria 
culwicola) U, 430 - 

ingulata Fr. U, 390. El. augnstafa Pers. 11. 78 U. 470 

II, 4i9 

auuulata Schmitz. El. U. 64 
"r.\l.mUMt.n. 77 

. . _ Pers. U, 480 

aHlhracina Schmidt. (8. 

uuinmularia) II, 348 

ithracodes Fr. TJnn, \. 544 
appendiculalu Fers, (S, 

«ibis l>., II. 413 

ajiplauata Fr. IL 463 

Aquifolii Fr. El. U. 82 

aquila Fr. U, 442. El. U. 91 
atjuUina Fr, 11. 522 

aractiua Fr, U, 391 

Araliae Kun&. (8. ftmphi- 

Iricha fi.) IL 5lt 

araueosa Pera, U, 477 

Arhiili /"r. U. 523 

— ^Soic. (Spb. arbulico- 

Ja) IL 600 1 

Arboticola Fr. U. ib. 

Arecae Kun:.e. U, 528 

arecaria Fr. Linn, V. 543 
argiUacea Fr U. 333. £/. - Pers. (S. inultiformis 
*•) U. 334 

• Quorund, (S. fragi- ariusta Fr. 
Artocreag Tode. 
aruRtliuacea Sow. 
AruudiniB Fr. 
Asj^e^reuii Fr, 
agpera Fr. U, 354. £/, II, 
— Fl. Dan. (Sphi 
rio hypoxjlou /)) 

(i>iperaSoitievb.(&lfiba&pot,y > 
asbbalatnia. tinle. JJan. 

V. 540 Tl: 525 
JJI, 47S Astetflina >*> 
aBtroldea Fr. 
aiqmva Sckui 

atramejilosa Fr. U, 344. 

EL II. OB 

nirrmitens Holt. CDothi* 

ilea belnlina) II. 555 

alroiNUtcialaScAwns. II. :^5i 
atro|iiif|iiirea Tod. Fi: 11. 340 
alros^ina Sckam. II. 44T 
alrovirens ^. S. II. 50i 

AiKUpariae PerA.{Ctiaaix- 

Sium Aiicu|iBriae) II, »81 
anlBCosloina Kiinze.Linii. 

V. 545 
aurrmtia Gree. (Sph. I«- 

leoTireDs) 
aiiraulia Pcrs. I). 440. El. 

II. 91 
aureipGrev, (_Spli. anraii- 

tia) Bl. II. »1 

— Sowerb. (Sjih, flavO' 
vireiia 1) 

. aiirora Fr. El. II. 80 

I Avellanae Schmidi. 11. 5l4 

— Fers, (Sph. ven-ucae- 
foriuia) 11. :i55 

barbara Fr. (Ostroiia. Ff, 
Mscr.) n. 488 

barbala Pers. 11. 514 

barbtrostris Dvf. 11. 473 

Berberidis iVi-s. U. 4l5 

k Betnlae Schum. (S. lan- 
ciformia) II. 36^ 

— iitniae Tfahh,,!,^ 
(Dolhidea beluliua b.) 

11. 555 

BttuU Fers. (S. Carpi- 
iiij II. 384 

beiuligna Chev. (8. fava- 
cea) El. n. 72 

bettiiina Sowerh, (Melan- 
con. olev,) .' TOI.J. 

bieoUt Dec. (£. Itm^amlr 

biforrais Pers. TT, 1'^ 

bin-oii^ Sciimidl ti Jyun^. 

li. *;■« 

— ai-m. CBtutDM .*•* 
pnlii>?} .. .. r UH« 

— Soaii (CeDlbospon 
Phacia.) ■ Cl.uft» 

Bi^noniae.5fAK»(£. if. JB 
biserlBlis Fr. «/. II « 

Bouibsrila Sa*acfi . n.'*» 
bombarilicri Bott. (3. spfep- 
in»ide*b,). II^IH 

— Sdi&. (S, pnlverncea)" 

' 11. 457. E/.Tl » 
l>olr_v««a .fi', II. * 

IJriiofy^^enHmrf ScJiKfK. Brassicae Solt. (ScIeiV " 
li^iin Sejnen ,s.) ' ttft 
breviroslris' /'♦•. ■ ' ' IrC* 
bt^euis Sow. ( Splitferlfrw 

cellaiu bl -" S,W 

bm.nieola Fi-. ' Ifc» 

biilbosa Pers^ ' J** # 

buUala Ekmb. |L« 

ilua^f />(.'i-. (8, etroTinar^ 
A) - IL»l 

Kuxicola Dec. ' ItW 

6yasnce«Per*,(Lichen.i|tl!l 
byssisedh ToA /^r. llfUa 

— ^,5n)rf,(8.a4iiiUlIl..ft 

— var. Dec. { S. fkhU^ ' 
inaelorinia) ll^$ 

Cacti Sckwni^. ' Il3£ 

caelaia Fr. , ZdTftt^^iT/M 

caenpiiona Tode. (Cenla- 

<;-uiHi lamiilare?) II. !*• 
Ciilami Weef. ( Eualegia 

aiimilinacen) Ki. 11. t£ 
catloslom. Schwein. Lian. 

IV. « 
Callhaecola Dec. II. iJt 
£/. U. U> anuBMU 161 Vol. p. 
calTB Tode. II, 451 

cali-ata ff^ahhnb. (Sph. 

ambieni) II. 403 

Calycanihi SckumK. II. 431 
cmtcfflata Tode. (S, «a- 

liciiia) II. 401 

CBudida «cAwU. II. 3J0 Vol. cniiliutii SckwHZ. El. tl. 
cn vernosa C/ieu.tS.laTac^a) 

JE^. li. 72 
Cajaneiisia Fr. II. 433. 

7,i-n». r. 546 
Celnstrl Scltwn:.. El. 11, 81 
rRiiiriiieia Tr. II. 402 

('p|i1ialanthi Sclnmz. 11. 35ti 
CerasiSchinn. (Dolhitlea) 

IL 553 
Ccra(osperiua Tode. 11. 

:iH4. El. IJ. 74 
— l)ec. (Suli, eDlerolea- 
ca) II. 383 

cerviciilaia Tr, 11, .t89 

ceiilhocarpa J"r. II, 439 

( liHinaeinori Fr. II, 5l9 

chionca Fr. 11, 446 El. 

U. 92 
chloroinela Fr. U. 433 

ciVnris Soiv. (Uelisinlho- 
Bporium} 111. 355 

■■ U. 39* 

n£-. I ciliatnla ir. 11. 406 

(S. polj^morpha) 11. .116 cilicifera Fr. U. 514 

—pi^iMUa/f^eig.(fi.hy- cincinuala Fr, , JI, 451 
poxytonj U. 3a7,ciiicla Fr. U, 387 

— ailiguosa Weig. (S. j — iJec. (S. lanciforinis) JU.W. 92 

— ^.-rf.S (S.crinita)H, 450 
capiUnia Fr. (». uilifeia 

S.) II. 473 

— Jl'e«s.(fi.c«mnta^.)!l. 505 
ca))itala ItoJmsk. 11 .U4 

— Pers. Syn. (8. nilllia- 

Capreae Dec. 11. 5i7, 621 
CavreolataeSchwni.(JiQ- 

ihidea Bi^nuniae ) El, 

II. 122 
capsnlariH Pei-s. 11, 402 

curhonacca Fr. (Citispo- 

ra carboiiacea) 11. 544 ciliala Perg. 

enrcharias oblusa Weig- I ciliatnla Fi IL 326 
Harilai personalae Pers. 

(S. peiliU; II. S04 

CariciB Fr. n. 135 

car|i)ilea Fr. U, 523 

— Souterh, (HelAnconi- 
um) Ul, 4B9 

Carpiiii Pers. II. 384 

— tfoi^n.(S.£m]>riata}ll, 436 
carpiuicola Fr, u. 5.10 

oarpo|ihUa Pers. U. 318 

Caitauaecola Fr. n. 530 II. 362 , 
II. 443 I 
b.) II. 350 cinerea Fers. 

— SoK.i&.M _ 

dnereofiisca nchum. ( 8. 

luullitDrmia a) II. 334 
ciuuabarrina 3We 11,412, 

EL n. 79 
circiimacissa Pers- II, 48* 
circumscripla Schm. et 

Kie. (.8. prarijsaj 11. 392 
circumoallaia JVees, (8. 

au^iilata /).) ^ It. 391 Caataupae Schwnz. II. 420 — Sow. (S bifroua) II. 438 
- Schleich, (Ceuaiig-iuin) cirrkata Hoffm. ( Cyti- II. 3t>7, m. II, ... 

casiarea Tad^. (Sph. fii- 

sca) II. 33^ 

cawlaiaSchHm.i^. melo- 

eruuiina) U, 420 

caulium Fr* |1. 509 1 clanileslinii F*. 

lnrj, *]ph. ad Fr, Sjii. nijc. ei El, H spora leucosperma)U, 543 
— Sow. (Cytispora chry- 
sosperma) U. 542 

;ir.ho8aPe.-i.I1.473.E7.1l. 97 
Pirs. 11. 337 

II, 4»4 uz ,^^^0m ■.*■- . Yol. p 
^liia p, Sakym. (8*. ci 

cuihJMdssft h.) ' H 
ilavataihct (3. Iximliar 

da 
^i-Hb#m.(S.dfgritata)ll. 326 

— .S^. <8. alutacea)!!. 325 
ciaviformts Saw» (8« mo- 

rifarmia) 11.458 

ClaTus Fr. Lfim. V. 543 
w Sc&midt, (S. rostella- 

ta) 11. 476 

elopima Fr. U. 401 

Cluslae roseae Pers» (Pho- 

mae species) 11* 548 

drpeata JVees, II. 487 

Cfiypevs Sckwrtiu (Sph. 

nudimiilaria.) U* 34d 

coart^aia Schum, (var. 

6. lanciformis?) U* 367 
eoccinea Per*. 11. 412. 

El. 11. 81 
coenopus Fr. Unn. V. 542 
eohaerens Pers* II. 3/«:^. 

£7. 11. 63 
CoJlapsaSow, (Cenang^ium 

qnercinum) 11. 189 

coUicuilosa Sckwnz, 11. 

341. El 11. 67 

Colliculns TFormsJc. U. 389 
eomata Tode, U. 504. 111. 

' 254. m. 11 107 
eompar Ft. U. 362 

tommunis Sow, (Sph. ma- 

stoidea) 
complanata Tode, II. 508. 

Ef. U. 108 

— var. Ilicis Mou^. et 
Nest. (Eustegia llicis) 

U. 622, 543. El n, 112 
Vol. p. — Sfc^iwii. .11, 444 
epnfluens ' Tode. . £^ 342 

— ^iUd. (S. fdscii) U, i^a^ 
congener. Sckum. (8. cns- 

pidata J().) It. 475 

cou^lobata Fr. IL 4i4 

conica A. S^ (Tjnrtia^ilr 

Ariae) £/. jl. 18 

— Tode. (Sphaeroiieiaa 
conicum) W. 638 

coniformis Pr.^ 11. 5(B 

conigena Dub. (Sphaeria 

slrobilinaj 
coiifancta Nees, IL 40*5 

connaia Fr. ^ Sphaerla 

cohaerens p.) . II. '3.H 

— Schwnz i?r 11.' 85 
conspersa Fr. (T^jmpa- 

liis coMspersa) II. 175 

conspurcataKunz.[Sp]i^e^' 

ria favacea /?.) 11. 355 
coiistricta Fr. S2. U. 70 
conrerffens jTorfif. ' II. 410 
copropFiiia Fr. ' II. 342 

coriacea Sow. (S. sper- 

moides) 11. 460. £/. 11. 9? 
Comi Sow. (S. sepiucola) 

«. '498 
cornicola Dec II. 3.1o 

coruiculata *JS%rA. 11. 384 

— Dec (S. microstoma) 

— fi. A. S. (8. Ahifetifik 

. PJ ■ II. S98 

corutFormis Fr. ^. Il^ 57 composiia Sow. (Cylisp. cornuta Iioffm,(S, hjpo- 

carphosperma.) — ' — 
compressa Pers. ^ W. 470 
cofrcAva^ote^.^Eusteg^ta Ili- 

cis) 
<k)ncentrica Boli. H. 331. 

JZ/* U. 6^ 
concremeniosaLink.(Sph* 
' mieropns) ^Uniit V. 54t xylou; ' 'II. 327 

Vorona Sot^, (S^ pomi- 

formis h.) . II. 455 

coronata Bqjfm. ]1« 3% 

— TFMenb, (S. Sorbt) 

II. 380 
c6rrngata CAoi;. .' -Tr. ^ 

!!• 70 ToL p. •lUaSchwnz, fS. ex- cyVnilrlctt A, S. (Sphne- Vol. p. na cocciiiea) 
ilecipieits Dec. 
decolordHs Peri 

nabBrriiia} 

- • (S. nsla) 
cortlcia ^.11.431. jE^.II. 98 
corticium Schum;^. (S.-a- 

qnila ^) 11. 442 

CoryH Bntsch. n. 4lfi 

— tiEc. (S. fiinca) II. 33J 
Coioneaslrf Fr. (Tyinria- 

uiB Ariao; U 494. £/. 

II 18, 102 ihddun Torle. 
colyfiglossa Reb. (8|>li. 

poJjmorpha) 1'. ' 

CratacsiPers.lli. sordiila 

A) II. 362 

creiiata Pr. II. 469 

crlntilis Pers. (B. medii- 

aiiia) El. n. 76 

5u4iiita ?'e»'s. II. 450. El. U. 9a 
crispifAchnr- (LichesJU 527 
crbpftiis Pct-s. El. Jl. 111 
crisiala -. i'ers. (8. cre- 
' naia) 17. 469 

— jS. Pcra. (S. Arundi- 

uin) n> 510 

Cmclferarum Fr. II. 525 
triieiila Kiinne, II. 331 

cruslaccri Souf, (S. ser- 
' peus) II. .141 

crtistala J''r. II, 376 

«rypla l'r. II. 479 

tuiiciyiaris Fr. II. 477.ii/. niiicatiiui;lt. 539 
~- Toile (Sphaeron. cj- 
tiiidriciiiu) II. 538 

— ^, JVcH», (Sphseroii. 
paraboliniiu) 
Cynipmn Schivnz.JS, II, 95 II. 481 Sow. (.8. < II. rfecoMpoi 

(ypa) II. 478 

decorlicaiis Fr. II. 3!)6. 

£/. II. 79 

— .^ou. [8. Rfi^mar.)!!. 35i 
decoriicala Dec. (S. sliff- 

ma y.) if ib. 

ilecitmbetis .Schmtdt. II. 4o8 
ileformis Pr. \\. 3<J8 

dckisceiis P^s, C S. ■ Bia- 

crnsloma) II. 469 

(lelicaliila Fr. Z7. II. 92 
Deiuatiuui Pers. Fr. II. 

505, El. II. 107 

— fl. Pcrs. {S. trichella 
b.) Jl. 515 

— ^. A.S. (Helmiulho- 
aporiiiiii Tiliae) Ul. 360 

deiitli-oides Schwnx^ (8. 

' " II. 524 

dej>iJala tr. II. 452 

depressa Bolt. (8. biilla- 
- .) 11. .14!» 

Purt. (8. disciforin.) Cncnrbitacearnui Fr. II. 50-j 
cucirrbitnla Tode. II. 415 

— p. Tode. (S. cnpnla- 
riB) n. 4l6 

cnluiicola Fr. II, 430 

ealinil'tae& J'r, II. 510' 

Cupressiformis Jfoodie. 

tS, JijpoJtjloii j^.) II. 328 delniBa n-. ii, .)ni: 

cupnliiris Pers. II. 4lfi ilensta i/o_^«, II, 345 

— Fr. (Hj|iocrea cn- — W^«/i/«*6. t. (8. mnl- 
pnl.) Z.m«. T. 53ft lifonnia) £?, II. 64 

curtn f)*. n. 4Tn Dianlbi A. S. II. 531 

curviila Clteu. £/. II. 70 diairypa Fr. H. 388 

curviroslra Sow, |1. 5O7 Uijformis Schuiii. (8, ver- 

clUipi4iitfl J>'. II. 474 ' rncaeforinu ^.) II, 355 

11 « 1 SPIiAERIA 

Vol . ]>. Vot. f. 

diffusa Sow. (S. luiinuiii- ' elHpHct *ireu. (SDb. mil> . 

TBria) II. .143 tifornm) . ^*^"- 

di^^ilata EhrJi. 11. 326. I elnnfata rr.11.412. S^.IT. V 

El. II. 5fi EiH/Pc;n«*;ftm,yr.CLrcMi'*' 

— noft.(S.hji)oxj'Ion)H. ;K7 1 s. Trypelhel.) %Jffi 

11. 32R . relata l> ) ftW 

11. 471 Empetri J*. ' ^"pi 

(iioicaT. £7.11. 82;eiiter«leiica fr. IL ttl 

Diospyri 4cA«7.s. H. 372 _ Schumx. (8. C0|K|Si"^ 

lilpsaci Pers tvar. S. a- j trica) £IL iCTt 

oiiiuiiialae?) II SOiieniomorrhiia /KcJl-^. ITH 

diBcirormia Mq0Bt. II. .1531 — SGhum. tS. pucpilrtlifr. 

iliHciitcol* Scliufnz. U- a68[ U,.jn 

diBparFr. (Dolhi.lea) 11. 3lJ6UnV/ifoc JCse. ( S. i^ 

dlsscmifiain rr. (Peri- yiotaiu y&r."!) t.Jfm^"' 

spofinm ilisHoninaluni) ! epicjniatia />^Vif/j*. ^.1 

U, 5t.1 Ul. 250 epidormidis Fr. H. « 

clissepta^r.ll.J-i-.iV.U. 78) U. r 

disima A- S. tSph eria \epigaeaPers.t\,\chm^% 

Coryli). \iipilobii Chai/l. (OoB 

tlislicha £»>.««&. II. 434 J ,lea Epilobiij ^'t 

djlopa Fc. 11. 481 epiniyceBft-. II.499,B|.1 

ailricha/^r. Il.5l5-fi?.ll. Uiy ' epipapyreo ^«//r. Jtf.I 

liiverBeus Sckwnz. 11. 4"^fj epiphylln ScAwrti. I 

.?.. .... .. ..r.,. episphaeria ro(/e. Jl. «U 

El. 0. f 
epitnidhna Fr. l Sphit^t 
na yelalo b.> "^ K» 

ercinila Hebeni. il.tl 

Kricao l'r. £/. L ■ 

eruiapens Schwnz. U,'M 
_ iVcm. CPhacI.llu(i 
Taccioii) 
Eryngiirn inDub.Syn, Dolioliiia Fera. 11. 509. 

"!, U- 108 _ ^. A. S. (S. 1 
dolosa Fr. II. 4 

donacina /^»'. IJiin. V. i 
Dothidea J>Iaiis. !'■ 423. 

£/. II. 011* 

dryiitaPers. (S. pilifera 1 

r-) l\ 473 i 

dubia Pers. (Ceiiangiu _ ^ . 

Cerau) U. 180 erylhrocaccQa J^f6.'fi. 

— Saui. (Cyliapara) i episphaeria) iU 11. J> 

— ITode, tSphaeronae- ' erythrostoina Pers. U.iS 
uia aciculare) 11. SilR eacharoidea />. £7, U. Jl 

Diilbnrei i>. /.j/mi- V 5»(» fsc/jjc/iobii E/u-nb. (S. 
DiilcamarBeAcAmiVMI. 421 coiiceiilrica b.} 11. 01 

dujilex £ou'. U. 520 eiiixiinia Fr. U, jn 

diiriisima Sckivm.. II. 335. Eiiuiiyiui Kunze, U. t> 

W. U. 65 eiiphorea -Fr. U. J^l 

Kchinus Berii/t, (Septoria 'ensiomaJr. Kt, 11,0 

Fraxini b.) lii. II. tl9jeiilypa i^r. U (1, 

eZfi[jwaj^perffiaSaui.(Sphae- lejcasperitns Sc/tionz. (O»- 

ria inqtiinans) 11. 48t> | ilnj. exaa|ijeraiu>J " "^ 
4ii*i!HfXfti*X «cdnidiroriiiis Jr' 11. -'(^.l 
Sllia W, -S. II. '45? Ul. ^55 
«taerii. -r>-. Z7. Jl. (i5 

eireitsa />v , " ' 'ir. 3S1 
«rt)55-i-«wi />. (rerisiio-' 
riiilu exiiJieriutSJ ll.iiVi, 

111. 2S1 

einsla f>. H. II. 88 

ragicola Ji: II. 529 

faginea Pcrs. (Sphaeria 

turgida ]).) n. 400 

fellBK Pers. (diiliia) It 5i7 

— WfMniib. (Cenang-i- 
aitt Cerasi ,* ) H. 180 

faracea l'r, H. 354. £7. ». 72 
fertuginea Pcca, 11. 363. 

Et. II. 7.1 
fibrosa Pcm. 11. 38* I 

filiciua fV. II. i-n ' 

flliformis -i. S. It. 329. 

£/. It SO. I.inn. V. 5.19 
Jtrwm BeriJi. ( Plioma ff- 

Jliui?) II. 547. El. II. 119' 
fimhriata Fers. II. 431j 

— /S. Pecs. (Si'Ii. Cory- 

li) n. ib. 

fimell Pers. II. 373 

— Sec. ( 8, alerroria) 

m. n. 104 
flBBa Pers- II. 4^4 

ffssivela Tode, (Tynipa- 

nis conspersa) II. 419 

flftbr-nifaruiia Fr. El. H. S8 
fiaccida ^.5. Il.^lti.fi''.!!. 109 
flavescena Fi: H. 444 

SaroTircna Pers. 11. :i57. 

Kl II. 72 
fiavovirescensHoffm , ( Sph. 

flaTovirens) il' .357 

fi«Gcoia Jr.' 11. 375 

fioHfnvmis Sow. (Spt. 

iniltiuria) 
ioedansi'V. ll.480.£r.in 98 
foHtteen Bo/l. (Ltehen)lt. 517 
faveoloris l'r. IL 4a9 

fraeiferu Tode. (S. lata 

• *\ ' • ■ m;iio — ffojfw.fS.fnicab.')». 3.B 

— trnlt, (S, cijiuabar- 
riiiaj n, 4)2 

FriinguJhe Pers. (S. sjn- 
geiiesia) Kl, II. Vq 

fftuririea S!bth. (S, con- 
contrica) n. 3M frialjiliiftT.v, n.3fii;E;.U, 73 

Friesii ZJuCr. 8yn. 
IFril ir. U. .195 

I rroiidicota Fr. 11. 52» 

iuligiuoaa Pcrs. Byn. II. 

423. E/. U. 86 
I — Fers.iuMoiiff etlVestl. 

(8iih.quercinum)fi/.II. 85 
i — Sow. (S. lata.) II. 369 

fiilva I'r. El. 11. 90 

fiinesla Fur Ehreab- 
fnrfurapea II. < H. 409. 
Bl. O. 79 
fiisea Pers. H. 3X2. 13. 11. 1 
— Sow. (Sph. Hj-poxj- 
li var.) 
fuscesceu» Schu/m El.U. ! 
fuaconurpurea Schw. 

Linn. IT- !,?«. 48 
Prtftnnn Fi-. (PeriBporiuui 

Gnlba) U. 51^. 111. JJDt 

Gnlii Fr. i». H. 105 

gangTaenaFc. inltab.Svn. 
s^aHirina Fr^ 11- .^79 

gelatinnsa Tode. II. 3aSV \ 
genlsli(7is Petv. (Dolhi- 

dea geuielalis) I), 552 

Geutianaecola Dec, U. 531 
Geoglossnin f^chweift. 

LiHfi. IV. Litter. 44" 
'geosrnpMca Uec. (Dothi^ 
dea gaogrflphica ) II. 
' 5()0. El. U, 125 
l (Doihid. Geraiiii) 

il. 538 
glaiKlii Ditb. 
glaiicaBall (Phvgari Bpe- 

cies) II. 537 

glaticiaa Fr, H, 493 

GleilitBchiae Schu/nx.. 11. 4'il 
globularls Batsch. (S]ib,He- 

- oides) 11, *57 
(S, AspegTe- 

nil) II. 4fii 

glohosB Spreng, II. 33i 

glomerala Dec. (S. fuaca) 

11. 333 
Cnoinon Tode. 11. 517 

— «:A»/n.(8.Cotyli)ll. ^M\ 
ComplinB Tr. El. 11. 54 
GossTpii f^chwnz. II. 4.'^-^ 
granllimfi FV. lAnn. V. SSi 
gracilis Grea. (affiu. S]ih. 

Opliiogl.) 
Graiuiuis Pex 
Grnmma Schurnx,. (Si 

thidea gramma) 11. 557. 

cfr. III. 233 
grantilosa Fers. Sow. 

(forinaB Sph. inutlirni-- 

uiB) 11. 3.n. 335 

granum Fl. Uan. (Si^li. 

Hp'Tinoides) 11. 437 

gregtitis Schum^. El. 11. t)8 
gregaria Sowerl». (Conio- 

carp. ciiinabarr.) 
griseii JJec, (S, tligcifor- 

inis h ) II. 353 

grossa Pers. (S. foTacea 

c.) 11. .154 

GroBSnlariae Tr. II. 521 
grnmoBa Fers, Ei. II, "IS 
Giiepini JUbi^. l'r. EJ. II. 59 
gutlifera Dec- (Cytispora 

gnitifera) II. 545 

eyrosa Schwni. H. 419. 

El. II. 84 
haenialqrhjnca soiiifl. 


Heilerae Sow. 

— var. Ilicis Kee^ (Qj 
Ihogp. Phadil.) 

HeUeraecoIft Fr. II 

Heliopsiii!)) ScfiUfnt, 
(hiilea Heliopsi<ir ' 

Hellpliori CAniU. 

hemisj/haerica-4.S.(! _ 
roiuema bein<S|m«|d 
coin) ■ 1 

herhariim Fr. U, 5tl^ 

— ".PBPf.^SphaerHiU 

plsuatii) 
hi?r{>otrichn <»., 
"^ h!a« 

Hibisci KtiiiM, 
philricba B,) 
~ Schumji. (S. ( 
ces7) 
II, 4^4 Himantia Pers. (Dijl 
" ilcs Himaiilia) 

hippoli itihoideiiSow. ( *£ 
nomyces hippotricl 
hirsiila l'r. 

— Schtmt. (SpIiaeria*J| 

— iow. (8, hirsnta^.X^ 

— y. l'r. (S. crittiMJ^ 
hirli. Fr. U. . 
hispiUa Tode. II. 450. ^. 

— Dec, (S. cauesccns) 
JSt. II. Ik 

horrida Schwitz. (S. utt . 

uosa) .iL M 

hyalina Schwnz. H. tf 

Pers. (S, hederaeco- la) II. Stf ki/elospilus Mart. (Dolbv- 
dea nibra) II. 5U 

— var. aiarl. (DoUitd. 

fnlva) U. »1 

hypoclinea Fr. VL W 

tij^podermia Fr. UmlSI^ \ 
Tol. p. 
Mtflii iDec. tTj!r.-S. 

> ■etece4e) 11. 517. El.U.-m 
■neloipertna iV. 


., 38,S -Reb. (S.-6riaBfl.) 
MeJastroDia Fr. lli 3fl9 

Welkiefi-. M. 11. 85 

'iiielograiDma Pera. II. UO' 
jnttdaria /V. JSl. 11. IGO 

Meierel SchMch. (Dolhi- 

(lea Mezerei) II. 551 

Miclieliaua Fr. U. 414 

micropns Fr. IJnn, V. 541 
UiictoBcopica Fr. 11 47ti. 

t7. II. 97 

— £/«•/(. (Sphaeria i- 
nethi) n, 429 

uiicmioma Pers. IL 3Se. 

E^. 11. 78 
itticula Ff. Mt. II. ini 

yDiMUtrivJihrh. II. 3^3 

mimpuiictala Gr, (Sph. 

CftHiria) 
MilliHi-ia^F^. II. 370 

miitiiiln Hoffm. (8. ppii- 

Ba a) *11. 43.1 

— Boft. tTnbercolariB 
nil^ari») llt. 464 

tnitfiujssima Sow, (Peri- 

spitr. disaein,?) II. 5tl 
Muffcelii Movg. Unn. V, 548 
tiiiada Sehuttt, <S: BHE4. i^ 

Tol. p. 
.l-foug-njlu Pwj. (B.'Hy- 

BtWx) Jtf. if. 7« 

miiciai Fr. II. 447 

— '4. ^. Tode. (a, oVi- 
11») II, 446 

— y. rpdff. {9. mncida) 

11, 447 
miicdsa Fr. il. 425, Ef, II, 89 
muaronala *i,Ah/m. 11 336 
~ /(■. (S. mocroiiulala) 

11. 47S, 621 
miicri>iinl<ita Fr. 11. 63t, 475 

— -■ Hoii/. (b. llai a fi) I. 357 iniiltirormifl Fr. 11, 334, 

el. U: 
mnH\p\iisKunie.LinHiT. S3G muricellB ». 
mntabili^ Fen. 
iniilila i^i-. 
mjcophila Fr. 
iiijriadea Dec. 
iByflocarpa Fr. M) 

inobilia Tode. 

iiiollis Tode. (8 pulvera 

cea ?) II. 459 

niollinsrij1a.Sc/ifons.£;.ll. fni 
inotiatIeI|>ha Fi: II. 332 

*iahocnrpa Schum. (Pe- 

siza melaslomaj £2,11. 8 
morbosa Schtcnx. II. 41? 
JUori Chaill. (var. Sphae- 

riae Jiiglanili» ?) U. 494 
— //Vi/i. treig. (S, coc- 

ciiiea) II. 412 

iiioriforinis Tode. II. 458. 

Kl. 11. 91 
Monfeotii Fr, R U; 100 11. 437 
II. 447 

11. 424 

II. 4A:! 

U. 524 

II. 469. 

K/.-U. 94 

inyrlllllna Srhiib. (,£rvsi- 

phe iDyrliUiiia) lU, 247 
nntana Tode. (Oothidea 

Samhiici) II. 551 

naiicosa Fr. U, 416. Bl. II. 82 
nebulosa Pers, U. 430. 

K?. 11. ft) 

nefuisegnia Dec. (Dolhiil, 

lU 403 I urerYiseqiiia) jl. 563 

II. 461 , Nidiila Sow. 11. 418- 

niditlans SichmiK, It. 443 

uigrn Piirl.Sowcrb.? (Pha- 

ciil. Paiell.) 
nig^rella Fr. II. 512 

uig;ripes KJolMch. Lirtn, 

TII. 203 
n igro aiiHulalaGreii.(.S\ih. 

angMlata) Et. 11. 78 

nigrotnitrginala ffallr. 

(S. dissepla) El. 11. 78 
niiida Soie. (Vcrruearia 

niiida) 11. 527 

iiirea Jloffvt. 11. 38K ^V 108 SPHAERIA 
■ 


ToLp. 
^B^ letfCOcephnlaPers.lLieh^ 


lolxif ii^icii3.^(9\Sdrwrt- . 
8. PtreitolheB) 11. 527 
UucOphneataReb. (S. Pi- 


nilzii') £f''JL- K| 
longa .'^owef*. ( Sclcn-. , 
ni h ) U. 3t7 


tium7j .!■ ■ •" 
^m leucosiigma, liec. (S. He- 1 Lonicerae ^>f. • Ui m 
^K derae c.) I). 521 


lucifuga jHfA^A. Umf».T, W 
^H leiicoslone Pers. 11. 3ft7 


Inlea A. 8. i^W 
^H — .B<rm/<. (Ltchen. S. 


^^B Pertiis. pert ) 


^alBliDo;<B d.) IL-.» 
^M Lerieiixii Fr. El. 11. Hi 


luieovireus Pr. lUIN 
^M Ubera Pi^s. (Sph. macro- 


Lychnidi» Fr. -.■<-\tm 
^B ftloma) 11. 4fig 


■^ Lichenieolajrm» £/. 11. t03 


\4ict. . -itJB 


mecrocBrpafr. Unn.f. Vf 


niacrailniita Xot/e. U.-ll 


— t. Tode. (S. pilMHf 
mnrula Tode. (S. Htti* 
cidiiim dentahiin) 11. 577 
^H — ^i"' (Sphaeria ovi- 


mul^Ha?} 11. J« 
^ft ' na^ 11. 446 


maci.hetorini3 />.-s. H.W 
^M — Tfeig. (LichBn) 


_£/«■/. (KhylisinaaM- 
^V UchenumHeb. (LiEheno- 


rinom) It » 
^" anm proditel.) 11. 527 


maciilaris Fr. U.fK 
Itgnen Pcrs. { Sph. «iner- 


mammaeronnis f i-m, lUDt 
cina b.) 11. 362 


-Htyffm. (S.sertieiw)»;* 
ligHinria Grev. (S. hla- 


— frahtettb. ( S. «II*- 
^ pida) £?. H. 92 


liformis ^.) n.< 
^^B Hmnefbrmis Schwna. (for- 


moltitbrtnia ^.) K/: IL H 
^H ma S. spiDOHBel 11. .te9 


mauimiUaua Fr. II. 43J. 
^H limHata Pcr$. (S. main- 


lU.Xk ^ 
^H millBnnl £/. 11. 9» 


mn-nmillarls ScAi«n.(i, 
^H Iineur)8il'«rs.I1.429.£?.1l. ») 


ui.ibriiia) U.« 
^H lineata ^. & IL :t73 
^K Lingam Tlode 11. 507 


marsiusta Fr. ^. II. » 
^H — Dec. (S. Doliolum) 


^K £/ 11. loa 


1I.IH 
^H LiuneBe mrenh. H. 5Jt 


mBSloidea Fr. |lr« 
^H LiquidBmharis Schwna. 


uinura/>. U. Xf 
^l 11. 396 


vfurhna rTeb. (S. *.i»- 
^B LireUa itfo»^. M iTe.t//. 


,tB) K.rf 
^B £7. 11. 105 


meiWrt Pw». (8. ina«ro- 


■louia /i.) »'•*'' 
liTida Fr 11. 479 


mediiBiua Ff. lXl.IL T' 
— Pws. (8. lividajS.) 11. 480 


melaena i r U «< 
lixivia Fr. 11. 385 


lobala ff^orm^ik. 11. 343 


B. Perlus. pert.) ^ J' /aHHAHHISL *o f VoL p» 

' Betbc^nte} U. 517. JSZ.H;*109 

nietav^Miia JPff^- ' \\ 389 

melastoma i>« ::H4;38d 

fi^t-*Jlif6. (Sr AVi««/J.>lL 446 

vMelMtroma #K • 11«' 399 

f^ftfelifceFV-J JS. 11. «5 •i * ^ . vol. p. 

■gtrtx) JTf. if: 74 

miiCldAirr. '11.447 

— '4. p. Tode. (8w oVi- 
na) - r II; 446 

-- f. T(»df»; (a mncida) 

_ . . 11,447 

' IftelUg^ramma Pers, IL 420 miiCMsa Fn H. 425« Eh- H. 89 I6d 

Tol. mitiaria Tt*. > £^2. U. 100 

Jlleikrei SckMch, (Dolhi- 
-"' dea Mezerd) H. 551 

^ «icheliana Fr. H. 4l4 

micropns Fr^ ' Linu^ T. 542 
1 ftniclroscopica Fr. 11.* 476. 

- • EL U. 97 

-»^»^ i£hrh: ( Sphaeria A.- 
Iiethi) H. 429 

ndcroktoma Pers. IL 388. ' 

.'- .'» EL H. 78 

-xiiiciila Ft. El, U. 101 

militarifr£ArA. 11. 323 

■- ]dill<tpnnctata 6rr, (Sph. 

* 'c:erticis) 

• «iilliaria Fr. H. 370 
•-ekiiMata Hoffnt» (S. pezi- 

«a a.) • . Ml. 453 

— BolU cTnbercalQria 
Tnlg^arif) Ul. 464 

enifiutissima Sow, (Peri- 

spdr. di^sem.?) II. ^U 
Mii^Belii Moug. Linn. V. 548 
miacta Sehum^ <S, amh- 
^ ' iens) U. 403 

mohtlit Tode. l\. 461 Nidala Sow, 

mollis Tode. (S pulyera- 

cea ?) U. 459 

moliinsci?1a5c/ii&/t2.£/.ll. 66 
monadelpha J^. H. 382 

^(^cnrpa Schum. (Pe- 

ziza melastoma) £Z.U. 8 
morhosa Schwnz. H. 417 
- 3Jori ChaiJL (var. Sphae- 

riae Jng^landi»?) U. 494 

— //^ilh. fTeig, (S. coc- 
ciiiea) 11. 412 

. moriformis Tode. H. 458* 

Mooireolii Fr. SsL lC 100 muiftronata Schumz. il. 326 
— Fr^ (S. mvcronnlata) 

H. 475, -621 
mucronnlata Fr, 11. i52l^ 475 
muUiceps Sow, (S. flaro^ 

vlreng /?) 11. S67 

mnltiformis Fr^ H. 334« ' 

ELn. 64 
mnItTplexiS[f/M>Sff.£^fi»ir«V. 5'36 
muricella Fr* 11. 437 

mntabilis Pers', > H. 447 

mutila Fr. IL 424 

mycophila Fr, 11* 462 

mjriadea I>ec. U. 624 

ifijriocarpa Fr. 41. 459. 

JP/.-U. 94 
myrtillina 5cAw6..(£rv«i- 

phe myrtillina) ' lU; 247 
natans Tode, (Dothidea 

Samhuci) 11. 551 

nancosa Fr. U. 416. XI U; 82 
nehnlosa Pers. IL- 43a 

£/. 11. 90 
nervisequia Dec. (Dothid« 

n^ervisequia) U* 5.63 

idala Sow, H. 418 

nidulans iSIcAferftz. 11. 443 
nig^ra Purt, Sowcrb,? (Pha- 

cid. PatelL) 
nig^rella Fr. IL 5t2 

nigTrlpes JKJotzsch. Unn. 

TII. 203 
nigroannulataGrev*{Sfht 

ang^ulata) El. IK 78 

nigroinarginata fVMr* 

(S. dissepta) £/. U. 78 
nitida Sow. (Terrncaria 

nitida) IL 527 

nivea Jfoffri. 11. 386 

notha Fr. 11« 459 im SHUIBIIUf Toi. p.i r«i,p. 

^. II. 4fiK'oj.f-s/DMni>er«. fSiihaiiri»! 1 

jrla »ec. 11.348, knnviei) A& II.. ff) I . «6 i Pndi Holl. (Doihidea Tul- Tol. p. 
nncnla Fr. " '"" 

...iininnlori) 
obdiicens Srfli 

ohducta Bott, (Sphai 

elongnta ?) ipadmn Pers. ( CeuajigiJ 

obliqinitn Snifl. (S pIeH~ | uin Cernsi b.} I ( 4*H 

roaloiiin) E/. 11. 93.p8elrila ir. ir.W 

oblongn Sow. (S. VB!cti' 'paliua A-. tl-M- 

losa^ 11. 408'.pi>//><f« ''»•1. (Siibanrii', 

ohtecta Schwnz. ^II. 4H3 grelatiuoaa s > llj W 

obluraia Pr. II. 4^3 putinala ScAwfis. EK Ii.. !TT 

OCCuUeta Fr. El- II. 72| palmicola Fr. IL' Jl* 

%'^p{fliidosn JVeea. (Perispo» 
i I riuoi (lisBeinJHaiuin b.) 
5-9 II. 31.1. cfr. lU. !» 

I paluglris Fr. in tjitib. .^«1 
420 Panacis /V. II 497, £1,11, |M 
TUjpiinuoBa Schwnz. il^ M 

kkflniiiitt Jl~.iM-a 11 .1 Jd ocellHtaJ'>.ii.480.KZ. 

— fr. Obs. (Phaciiii 
apecies) II. 

— Pers. (Sphaeria mt 
lograuima) II- 

DChracea Grev. El. II. 

— Pers. (Sph.. citrina I panuus Kun^, 
fi.) ". 338] ~ la. 11^,. 

— f/^nklenb, (DothMea \Pnpnverh Schuui. (Sph^ 
fiilTB) II. 554 herbariiiii) Ei |iv 4 

Oleae iJec. Jl. 4S(tiPapilla Sc/iwis. II. 4tt|r alenim Fr. 

oiivncea Ekmb, ( Si'li. 
ElniinellaO H. ^I^S 

— Pers. (dubia) II. 4|0 

— f^Tilld, (Trichoder- 
ma Ttnde) 111, 215 

Omphaloilea Fr fJn, 
operciilata ^. S. 

— ^. Pe^s. (Sphaena 
eutjpa h.) II. 478 

operta Schmidt. II. 407 

aphioglosBoidesJiCAi-A.il-. 324 
oppaiisa Fr. II, 374 

oppilalB Fr. II. 493 

oroicularis Pers. (S. nuin- 

mulariu) 11. 34S 

oriiiiiala i>. (S. uda 

var.) iJ. 454 

oreadearr. in Duh. Syn. 
orthoceras Fr. £1. II. 97 
oslracea Sow. (Lophiiim 

mytillinom) 11. 534 

Oslrntbiifr.lI,aaG,£f 11. liO 
oviuaPwa. ii, 446 

«Toidea Fr. ii, 459 Et. 11. _ 

papillaia AchuM, Ji. 4tiL 

^. II. « 

— Moffm. (S. laio) ih3« 
paplllosa Sow. ( S, inaia- 

inaerarmis) n, 4JJ 

b\7\pnpuia rr, (S. stilboslo* 
r. 479 ma «) i|, «ft 

ria Ipapyrifera Herb. Bryr, 
I. 478' />. *.,-«„. V. 3* 

paraboUca Todc. (bplme. 
roiiaemaparaholiciinif) 

ii.jas 

parallela Fr. jt, an 

— 5oic, (Spbaeria iitla) 

■ 1. 3» 
paranitica jyith. ( S, 
ophio^lossoides) 11. 3H 

— SoMierb. (pimcta Li> 

paraimons Schum. ( Do- 
Ihid. paraiiiiaiia)if/ttl, IS 

Palella Pers. (Phaciiliui* 
Palella/ijll.SlI.K/.li. 13* 

Pedicnlariafl ^r. AJi,4it- J '" 

peHUa-Fr^ai.SOS. £7. n, m 
pettatai Dec. (.Sphderia 

ttiiilliforiRis a) l\, Z 

peneU-aiis «. Tode. (Pha- 

cid. PalelU i<.) 11. 511 
peniciRtttaKaulf. (Spliae- 

ria lliciR) ii. 

jKfuicUhsa Schwm. (Sph. 

spiuota) II. 369 

peuiciLlits Schmidi. Ii. SOS 
penla°'i>iia i^evs. II. 407 

— JV. (S. Sorbi) II. 380 
-p^TfitraXa Schwnz. l\ 3i0 
El. II. 67. Z.i(tM. T. 541 peraoi»la Fr. 11. 48^ 

psrtusa /"ej-s, U- 4W 

— ao/(. (LicheiO H. 527 
pfiliotitnim Schunji, II. 6lA 
Fe«ix»ro(^e.I I.W2.^?. 11. 92 
PexiZQidvs o. Bec. (S. 
'ciuaabctrrina) Xi. 4l2 

-^-^. iJec,(cucurbiliilB) 

II. 4t5 
pbaeoComes jRv&erU, 11, 5i5 
Fhoenix K^unse. Linit, V. 54i 
picaKlra /V. 11, 4(i3 

picea iVj. n. 43 1 

— *uic.(S. injoplacaj II, 370 
pileaia Tode. 11. ^fig 

pilirera /V, n. 47^ 

— Dec. (S. Demetiiim) 

11. 505 
pilosa Pers. Tol. p. 
P7«c(^'rt Tode. (S. bul- 

lata) 11. 3' 

Plnlanoidis Pers. (S, etil- 

boatoma y.) \l. 404 

platycrps Pers. (forma 8. 

(lerislae.) JI. 346 

platjslouia Schwnx.. II. 3SI 
pleiirostoma Kunze. II, 456. £7, II. I 
Plinlhia Fr. ( PhaciaiHiu 
Pliiilliia) 11. 511. EU . 134 Pociila Toiifey. Et. -. „. 
Podagrcrlw itoih. (60- 

thideaPoilBgiruHae)!!. 556 
podoides Pers. (Sphaeria 

acabrosa ?.) 11. mo 

polioin fr. (Pi-risporiiim: 

poliotuta) II. !i\i. UJ. 251 
polita Fr. II. -«(j 

polycerata Perf. (Spfc.' 

ceratosperma) El. %l. • 74 
poIygTaioina Fr. II, 432 

polyinjirpha Pei-s, II. 32(>. ; 

£/. 11. 1 58 ■ 
pQlypora Fr. (S. leucosto- 

ma b) n. .W 

poiiiiformis Pffs. II, 4S& 
Popiiii soiv, (Phoma Po- 

piili) ' " ■ II. 547 pDpiitiiia Pers. Obs, ei 

Syn. II, 413 

— Pers. ic. (Sphaeria . 

. _ coriiciit.) 11.481 

450 , Poronia Pers. ( 8. pnn- 

1. 352 j clata) 11. 330 pinsstri /^flc. II. 488; pOipAyrogonn Tode. (S. 

— GiW).{Cj-liap.pina8lr.) 1 rnbella c.) 11, 

"' ■■■ 79 1 porphjrosloma Kwni.e, 506 — iV'flM.(8.piUfera^.Jll. 47.1 
Piid A. S. II. 397 

— », Sclm. et Kse. (S, 
Kunzei,; II. 389 

P.iBi Soia, JI, 5 

pithjophila Sehm. et Kze, 

II, 4:;5. Kl. II, 
Placenla llerb, Jieyr. Fr. :. 465. El. . . _ _ 
Porri Pers. (PeriHporiiim 
e:tuberana b.) 11, 4.12, 

cfr. 111. 251 
Polenlillao Schumz. II. 519 
— Sowerb, (Dolhidea 
Pateuiillae) II, 563 

probosciile» Fr, n. 439 

piobiga Ehrnb. 11) 43il I^^AfiJfli 1« 

VoLp. 
prorusaFV. 11.392.i7.11. 78 
— ^ou/.CNaeiiiaap.eroeea.) 

III. 479 
proriiiiipen»7/''rt/?r.n.357. i 
Ei. II. 73 : 
prolracln Pera. 11. 425] 

protwsa rr. U. 491 

pniinosa Fr. II. 4S6 

PrttnaslriPoM.«>'»./i 37 .11.380 

— ^. Sor6i,<.S.tSpLse- 
ria Sorbi) U. ib. 

iyunJ Schuta. (8. enpii- 
laris) II. 416 

Fseudoplati 
boBtoiua ^) II. 404 

FlBrielJs A. s (Sphaero- 
aaQma Pteridis) 11 54o, 

m. 11. 134 

— Aefr. (Dolhidea Fteri- 
dia) II. 556 

— &W). (Sphaeria Jili- 
riiia) II, *i7 

ptibeacent Schum. (S. pa- 
pillsia) 11. 447, 46i 

PuccinioidesOec. (Dolhi- 
dea pucciiiioidcs) II. 551 

Pngilliia Schum;^. II. 383 

'^' •■ " 11. 4(16 piirpurea Pr. - -^m 

Puriopi Grev. tSbttTl fcliella Fei's. piilc 

puliearia Fr. 11. 4I7.H.11. H2 
pulreracea Ehrh. U. 459 
pulTeruleula Hees, fl. 476 
pulvinala Hedw. (Sph. 
multiforinisa) 11. 334 

— Uoffm. (8. Terrucae- 
lormia?) II. 356 

pnlvis pjrius Pers. II. 45B 
pumila Fr. Linn, "V. i38 
piinelata Sow. 11. 330 

— Ejiisd, t (Terrncar.) 
pnnctiforiuia Pers. 11. 525 

— f. Pers, (Phacidiuin 
denlatum) II. 577 

punclaiuiit Sow. (Sph. o- 

cellat. TetUBt.?) II, 489 
pnnicea Schmidt. 11. 415 
Papula />, n. 4S4 

tJttrpurascena Itec, 11.367, 

Jff.H. 73 s.Fr. P^rolae EJtrenh, 
[[ualernata ''er*, 
ciuerciua Pers. 

ra) ^ 

— A A. S. CS. I 
foDuis) 
Quercuum SchumK, U 

Bacodium Pert. 
radtana Tode. (St>lU 

(rHgpiformis b.) 
vadiuta Schum. (^H, t/*- 

e^iformis b.) U. ik 

radicalis Schwn:i. 

73. i&(.(^ 
radicosa Hec, (S. ofl 

^lossoides) * 

idiila Schum. 

-J>ei's.(8.lBteortj»L 

phaemia) f 

[OTOJin iofo. (8.boM 

da) II. .144, la^ 

Raiiuficuli ffnUr. (Ili- 

tbiJca Itaiiunciili/ II. 5fi I 
•edn Sow. (Sphaeria •■!■- I 
nlex ft.) IC»! SF^iAfiRIA 173 ticaOt» Ir. , II. 52* 

rejrmosloeioFyiWW.T. .145 
relicToa Tr. H. 505 

i*pHiitlari.,lt.34fi.£Z.ri. 69 
repf rtfls^o w. ( 8, la a miaa ef 

b. ■iesicBr.l if, 4fi7 

pcsi|iae rr,ir. 45:^. El. U 9J 
roticufufa J)ec. (^DotliMoa 

re(iciiJsin-) J'. 51)0 

Hhiiiuni Jl'e<s. II. 4l7 | 

Rliinantf" Smji. ( forma 
SpM. coinpfaDalae) £'. 

II. 108 
rhiioidci ffalir. CSiih. 
- ^ligilata ^,) fe/. 11. 56 
tyiorto^n/ninn Tr. ( 8lih. 

cohaerens?) II. 3.f4 

rhodoihela /"r. II. 445 

rhddQstoma A. S. 11. 483 
Bho^ Schimi:^. H. 33(i 

rhytostoina ¥r. 11. 353 

Stbeeia Pers, (Dotludea 

ribetia} II. 550 

lihiroH Jr. B. 530 

Bibis rorfB.n.4l3.E?.n. 
riccloideii Boh. fLichea) 

H. 527 
rigeoB Fr. El IL 61 

rigiiin Dec. (Cenaiigii 

prtinastri ?,) II. 131 

riiifoaa A. S. II. 427 

— «ow. (Sphaeria piil- 
via pyriiis) II. 460. Kl. 

II. 94 

— ^.^.S.C-S.filicina)!!. A27 
Buhiniae Schuins. II, 35: 
Itosae Schleich, { 8. Do- 

' tliideab.) El. 11. f<* 

rosea Peis. II. 338 

ronella A. S. II. 441 

rostellala Fr. II. 476 

roalrata Fr. 11. 473 

— StAwOT.fS.pilifera)!!. 472 
riibella /■ers. II. 506 
Jiiibl Marl. (S. rosfella- 

liij II. 476 

rubiformisPcrs. (S. mul- 

liloniita 1>,^ , II. JM Vol. I rubiformis Soui. (S ... 

ritbrints y.) U. 4S8 

riibi^inosa Pers. 11, 340 

— Crcu. (8. miiUifor- 
inJ«) El. U. 6* 

ruhoiileaFr. (LasiohotrTS 
Loliicerae) H. S.^T. llf, 233 

riibi-n fi\ (Dothidea ru> 
bra) 11. 553 

— rrilld. (Spliaeria fra- 
■" ' ' n. 332 

Et. IT. 63 -iidis Mi: fa Pers. IL 335. El. U. ' 66 
fvfescens Sckwnz. (8. de- 

coVlicans?) &. 11. ,79 
ritfojksea Fr. (S. Berbe- 

ridis) IL 4l5 

rugosrt Boll. (S, muUi- 

lormia) II. 336 

rugiilosn Pers. (S. poitii- 

formis) 
rupestris Sow. (Verrac. 

spec) IL 527 

Sacciilua SchnmL. 11. 378 
■aepincola Fr. \\. 49g 

salicella Fr. 11, 377 , 

83licicolaFf.U,530.£UI. 111 
salicina Pers. II, 40i 

— Sow. (Phoina saliffna) 

U. 547 
snligHH Ehrh. (Phoma 

■ali!;nn) " " 

S,.mbicir„-,. 

SBmbtlci) 
sanguiniu-ia Tode. (Lj- 

chen- Lecid.) II. 5!7 

san^iiluea Sibth. II. 4s:i. 

El. 11. 93 

— Waidenb. (Sphaeria 
epiaphacria) m. IL ib, 

— /*. Fr. ( S. episiihae- 
ria) II. 453. £/. U. ib, 

■apinea Ff. U. 49l 

Snponiiriae Dec. (S, Di- 

uulhi h.) U 531 

sarjneulornm Fr. U, 49«, 
barracsfUKe Sckmuki.. \\ hi^ U. ib. 
■: (Dothidee 

IL 551 .mp. 

SaHlillrai Schvmt. ' n. 343 
SatumusSot^.lS. leipbae-' 

inial) U, 399 

tcabra Schmidt. (S. el*n- 

?ala b.} IL 422 

BCU>ro*a Dm. U, 360 

Katiatkta Schum. (8. nt- 

fi) II. 338 

Sdrpicola Dtc. (S. Scir< 

pi ) 11. StOrH. II. 108 
Scirpornm Schtvitz II. 434 
Schvreinizii fir. El. II. 6l 
Scleroliuin Schwnt. II. 490 
■copsria Schwnit, 11. 379 
' icopula Saiv. (Chaetoini- 

um elalnin) 
ocoriadea JV*. El. II. 87 
acripta ffith. (Lichen) 
Kruposa Fr. El. H. 

■culellaia Pera. 
tcatiforinia Fr. dntklBlflA — Satsch. (Spliat 
finUiri^ta) ' tl. I3i 

Spina' ScAtmu. " ll. fl 

Spinaciae FrV;; U: g 

■pinosa Pera. ' ' ' it 31 
■poiiJ^t^linB Fi: II, Jn 

^ongiostihemh ('Lichpu) 
II. 3>lO I spurib i'>. (Cenang. Pri»- 
Ei". 11. 105 nBBtri h.) ■" 

umiimwersaPersAS.Xy- tsteUitris fr. (DolI\ide> 

loatei b.) Hl. H. 99 sletljiriB} ' Kpi 

■emiuuda Pers. II. 4t>4 IgtellulataFf. ll.380.£7.11 ^ speriV(o[dssSo#)M,^.i. . 
■phaerocsplial^ fcAicH^. 
/^. II. 7i seutiaa Fr, D. 5!20 

seriata Pers- II. 454 

■erpen» jPers. II, 341 

BetBceaPei'».ll-5l8.H,ll. io9 
timplex Miirkel. (Lielien) 

II. 527 

■iuopjca Fr. |E/. II. 81 

BmilacicolaJVcAtcnz £7.11. 71 
Socia Kees. II. 499 

Solaui Pers. II.-"6l8 

tolida Sow. (Sclerotinin 

durnm) £/. II. 44 

Solidagiuis Fr. El. II. 106 

— SchwitJi. (Dofhidi 
Solida^inis) A/. I 

Sorbi Schmidt. -II. 380 

florcUria Fr. II. 456. El. II. il4 
gordida l^rs. II. 361 

— p. Pers. (Cjlispora 
incarnata?) II. 542 

Spartii Xees. II. 424 

■peclabilis A*. n, 397 

neirea Fr. ( Perisporium 
speireum) II. mi, UL 250 slemuialea Fr. \\. 5;S 

stercoriiria Sow, II, 4m 

— A -f^. (Sphaeria «ler- 
eoris) 11. 45t>. .Ki.rt.lW 

stercorea Wigg. (,S. pnn- ' 

ciata) 
stercorii Dec. Z2. H. lOt 
alercorum «cftv. Z.rffN. 

IT. I^la. p. r 
Slictis Pers. (S. ocellaU) 

£/, II. « 
rtlema ifo/'»». U. 3M 

— Schunt. (S, gtieiBS 
r.) II, 3SI 

Btilbosloma Fr. U. ¥& 

Stilbuiu Schmidt. 0. VZ 
stipiticola Sw. (9. filifop- 

n.ia) U. 329 

slri,.eIormiB i>, 11.428 

— i>«rs. ( Leptoitroma 
filiciuum) U. U). 

— B. ^, 5. (Sphaeria •- 
rDudinacea) U, 4I9 

— i». A. a, (8. Junci) a 428 ^,m , V^^Pr'- CVar}S. cirrL'o- 

»Ji) 11.474. S3. 11. r,- 
Htl^Ma A. S. 11. 448 

^^l|^na7/07^.cJ ScktmdU 

stroiiiatiia Spveng- H. 462 

sIni*ell«Fi'.ll.3A5.JK7.'t. 74 
iiyl6\a acc. (S. flmliria- 

iuheoiifiimns Purl. Sow. 1 

(Btiytisina) 
iubcorticalis Soiccrb. (8. 

>d>topO 
ipii|«ilaneB TTahhnb. IL .t7l 
«^bicnlata Schwai. W 44.1 
subimmersa Soui. (S. li- 

jridf. ".) "- 479 

snbrauiauf Ir. II. 525.. 

'^ '- Jt/. II. 110 

tubacr^ipta ^r, (S. tessela 

«. j . , II. 393 

«fi^^ivfn 5oic. (Dothidea 
.«phaerioicles?) 11. 552 
Mbaolitaria Sckwnz, Ei. 
"■ SeHAfiRU 

Tol. p. I 

j 11. 474 SyriBjae Pr. 175 

Tol. p. 

n.44i 

Bt II. 76 

Tainarisciuia &reu^ 
taleola Fr. \i, gSf 

rM/Ms s. Tod«. <S. nlrea) 

II. 386 

— p. cotiferta Tode. (S, 
slilbosloina y-) H. 404 

— y. Tode, (S. leucoslo- 
ma b.) II. 387 

— J. Tode, (S. amljieas) 

II. 403 
tapliriuarr.u.465. JSZ. II. 99 
Taxi Sow. II. 500 

tpiiacelta Fr, II, 49i 

iantitcultiin BaUch, (for- 
inaS.Blriiuiellae?) 11. 365 

— Sau), U. 381 
tephromellm Spi-eiig. (S. 

airopunclalH) II, 351 

lephrotricha />. II. 448 

leres^cAic. Linn.W.Litt. 46 
terreMris Sow. (S. bifor- 

inia ^.) II. 449 

te.ssella Pera. II, 393 

— A Pecs. (S. decedeus) 
II. 481 

lesaet-& Fr. n, 405 

testacea Fr. m. II. 95 

Tetra^ouotltecae Scfwmn, 

m, II. 90 
thelebola Tr. n. 403 

; thelena Fr. \\, 441 

ThoractUa Rusttr, (Ecto- 

slroma .SeJi) II. 602 

Til ae Pcrs, II. 485 

Toffeldiav Sow. (S^ • 

puuctil. aff.) 
torquata Per$, (S. ana- 

inia) £l. II. 78 

toriuoM Fr. II. 395 

swperbruslacea Sow. ItransiciiS Xees. II. 489 

( .Sphaeria spJiaeroce- itraiisversulis Schwiu.- El, 

I-liala 1^.?) II. 497 11. 94, 106 

Stircnli fV. II. 466 Troinelloiiles &AMfl», U. 335 

S^-MffenesiaFr, II,382.£:. — ff^eig, Sowerb. (Tn- 

II. 7S ' berc. ml^ariij 111. 464 , t.irt«. IT. ii«. 

mtoulftta Tode. (Sphaert 

naeina siiliiilatiiin) II 536 
sn)>iista 1>. m. II. 89 . 

siicceiituriata Tode. H. .W 
Bufrulla Xees. U, 508 

siiljru^ Fr. II. 399 

-r- Jl«ft. (Lichen) H. 527 
«fi^CA^Vl i>- ( Hysteriiim 
euIcatuHi)H:49!i.£Z.II. 144 
— ^oitf: (HysteriuinFra- 
. liniT -^ H. 3 176 - .. ., 

roT. p. 

Tremulaeeola-Fr. II. 5i9. 

£1. Kni 

trichell» Fr. II, 3i5'.' El. , 
'U 109 
«ricIiJBcei/)"/. linn. T. 5« 
trichina Pera. CTar. S. 

gtrlctae?) 11. «52. cfr. 
Tricb,odirmi B^ffm, U, 440 
(richaaloma ^. U. 504 

trichostroma Kunx, (Me- 

liola pgldii) ijn». Y. 549 
Tritblii Pefs. II. 435, 556 

— 2fernA. e/c.tPolvthriu- 

ci..in Tritblii) II. 435 

triali» Tode. II. 44f 

trimcata Ac/iic/u. II. 442 

— JBoft. (Sphaeria pnu- 
ctats) U. 330 

— Fr. (8. (runcatiila) 

II. 468, 619 
trancatnla Fr. II. 61!), 468 
tnbaerorinis Tode. Ii, 5lti 
Tubercultuia Dec. U. 49g 
tuberculota Schum. (S. 

Hcabrosa) II. .^60 

tnberculoaa Schumz. II. 477 

— BoU. Sou/. (S. fusca) 

II. 332 
tuberosaSouf. (Sclerotinin V.EPH4SR1A r-) . 259 — Timm. (Spbaeria con- 
ceiilrica> H. 3^1 

tubiaioa ^. S. II. 346 

Inniida Pers. H. 389 

— Fulgq, (S, STngene- 
Bia) 11. 382 

Tniiae Sprettg, 11. 496 

tunicata ToUe. (S. cou- 
'centrica) il. 33t 

turbinata Per», (Corj.-ie- 

lia nberata) II, 535 

tiir;;ida Pers. 11. 400 

Tpnpanis Nees. (Spb. 

Htilbostoina j».) i*. *04 
tjpbina Pers. (DolhideB 

tjiihiua) II. 553 

abBrironnis *>*. JI, 491 

uda eers, II. 35S Tol. p. 

vdaliees. (Stiha^ria aer- ., 
P«ti(f) ;|i, 3« 

— «c/iw;rt- (8. paraUelft). 

— var. softc/tria Pers. 

{S. connuens) ' II, 3*2 
micia ft-.. -(.trtn.T, £» 

Bliginosa ^f. , jM.,4^^ 

ulmtirin Sow. ( Dotlude* . 

«liui) Il.5iS 

nlmea J-V, 
I7/M. jpttua^. «^fe^ UllBJ) 

ultnicola Remh.. < S^lo- 

riaUlini)il.548.,ii/.l4 tli' 
nmbilicata Fers. 11. 4(4 

— Jrallf: CS|.I] - ■ - li"'! Titia Fr. rU at-, 
II. ^: 

n.„«l 
11. ,^1 niabr^Di 

uiidulata Pers, . -7,, -- 

— ' Schum. (S. seri^eu^, 
. II. 1*1 
uuita Fr. ■" Bl. 11, . 

Urceolit.1 Schmidi. (Ce- 

naiigpium CJrcaoliu) Jl. U. 
Dtricnln» Reb. n, 4S 

Yaccinii Sou'. n. 41* 

- Xees. (Sphaeria lep. 

tidea) ii^ fi2: 

ff^ahlenbergii Oesm. (S. 

juilcb. b.) 
.<igaiu/r.II.532.^.1I, 111 
frallrothii KutUie. (8. 

dissepta) £2. ii.' W 

iria J»ec*. 11. 416 

iriolosa Sckltich. Pnm. 

(S. fiiTacea y.) II. »55. 

JE/. II. W 
Tasculosa .f>'. 11. W 

Tclata Pers. 11. 375 

ve/iilina llernh. (Ziichen) 
Tfintricoia PffM. II, 457 

lenustaSmJi. (SticiuPa- 

pula) ELll. 2i 

rermicnlaria Yee». II. til SPHAEROBOEUS '^ SraAEROCARPDS »7 Yol. p. 
ftl)<!c, (Dolhiden 
Venricosa) .11. &J9 

-r*An'. <8j»h."coiiMiHr.) 
temrCieforuiisfArA. II. :i55 
— SeAwtn. (Sp&aeria as- 
,:pert> II- 3H 

i-f^ b. ilrVnta Pers. { S, 
***ie«l!.|a7) 11, :154, 3;ll 
~-7rA:S. (S. favacei 
"«.) 11. 354 

Vermcaria Fr. II. 496 

verrucella /'f. II. 36?. Hl. 

ir. 74 
verrufosa Gi^eu, 
■YfiMtWn Fr. 11. 364 

^er^foHnis Dec. (S. flaro- 

Tireiiii) Ei. 11. 72 

^v«r. HA«.««i ^. S. 
(Tjihnaiiis Fraiignlae) 

11. 17+ 
versipeHis Tode. (Sphae- n, 345 

ll. 455 
II. 410 ria (leiisln) 
veSparia Fr. 
TCIttlfB **■. 

Tibraiili» Fc u. 43i 

Vibnhii ScAw/is. II. 371 

Ttlis /■>. II. 4fi6 

Tincetosici Er. &. 11. 111 
viulacea ScAmfVj. II. 441. . 
£y. II. 91 
viridU A. S. (S. lii(eo»i- 

reliH b.) II. 33S 

— Sow. (S. ilBVoTireiis"!) 

II. 357 
TirgnlloruiD Fr, II, 33l. 

m. II. ri 
risci Bec. <S. alroTirenn 

B.) II. 501 

Titicola Sc/ivms. 11. 372 

Tiiis ,^Aim.s. U. 401 

xam/ia Fr. (Dothidea fiil- 

TB) II. 554 

xauiholeucB Kunne. II. 

50.1. £1. IL 106 
xanlhtslroma Schmidt. 

(Licheii) 11. 527 

gcyJomoides Dec. (Dolhi- 

<lca tllini) II. 565 

lud, rI|>Ii. ad Fr. Sjil. ui^G. e Vol. p. 

arylotnoides Fr. (Dolhi<Iea 
belulina> II. 555 

Xvloalei Pers. li. 487. El. 
.. . , II. { 

1'iiccae SchivHZ. II. 437 

Zeae Schwn:.. II. S'J7, III. 

2,i:. J-J. II. m 
SPHAEROBOLIJS Tode. 

11, a09. Fj. II. 52 
cjclophoriis Fi: El. It. ib. 
rosaeeus Tode. (Sliclis ra- 

dials) II. 194 

So/en A. S, (Sphaerobol. ^- 

tiibiilDSiis?) K, 310 

stellaUig Tode. II. 309 

stercorarius Fr. ( Sphae- 

rob. «lellaliiB p.) II. 310 
ttilmlosiDt l^. II. ili, 

bPHAGROCARPA.S'cAiMn. 
opercttfntn Schum. (Cra- 

leriiim nulaiiB} III, 151 
SPHAEROCARPCS Bua, 
' filbus Bull. (Phjsaniin 
\ uiitBiis) m, 1Z8 

anliades liuU. (Phjs, an- 
I liailes) III. 135 

aurnnliua BuU. (Phja, 

slriuluin c) 111. 131 

ckrysospermus BiiJl. (Tri- 
- cibiBclirjsosperiuB)ll[. 187 
cylindrlcus ttitfl. ( Licea 

cjlindrita) 111. 195 

ficoidcs Jlull. (Trichia fal- 
i Iflx) III. 185 

Ifioriformis Bult.(D\det- 
I iiia tloriforme) 111. 99 
\fragiJormis Bi(rt. ( Licea 
1 IraeUbrioia) 111. 196 

'y}-(i^7a£oto. (Trichia fal- 
I lax.) 

k'lobal!ferus BmJI, (Dider- 
r lua globuliferum) 111. 101 
\lHietts iluU. Phjsariiin 
I liiteum) III. 130 

Ijtyriformls BtUl. (Trlchia 

ni^ripes) III. 186 

aemilrickioidesBuH. (Cri- 

braria Tulgaris?; 111, 174 
lEl. la 1 
I «m SPHAERONAENA «* 6PORISOniO 

Vol. p. 
seitiiii-icliioiiies Sou/. frri- 

brBriaanrBuliaca?)!!!. 174 
sessifis Biilh (Perichae- 

118 p«|.Ntil>3) III 191 

Trichioiiles lUiTl. (Dicty- 

dinin Trirhioideillll. 1fi6 
tvrbinnHis BulK ((^aiR- 

rinm ininndiiD) lU. 151 
ittiicuiiiris BiiH. (Physn- 

r.im ..1rieiilar<!) Itl, (39 
virtifis Jlull. (Phys. inv- «;*■) 111. lao S1>HAEB0NAGIUA7V.1I. 

,Vl.i, EL II. 115 
arirnIare/"r.U.53(i.E!'ll tl6 
Acrn-ipertii..in l'r. II. 537 
bullMiim Fr. fPhaciitii.iii 

nii.aslr! ii.)II. IS4. El. 

II. t.31 
cladouiKCiim Fr. II. 537. 

Kl. II. IIC 
rollic.i1os.iin J>. II. 540 

cooicum r>>. II. »8 

cjli.i.lrici.m »>■. II. ib. 

heinisiiliaericiiiii Fr. II SjU 
hydiioiiieum l'r ( Radii- 

liiin alerriiDiii . <Bi>M (■(Bol^^ EJ. 1 I5:i Pleridis /r. 

pjrifonne Fr. 1t, 539 

riir..m />•. II. 536. £7,11. il(i 

snbiile 'V. II. 5:19 

st.Iii.laliiin Fr. 11, S.lij 

truiiCHlt..D fr. 11, ^.'t!) 

veiilricosom Fi; II 5S7 
SPH1SCTBINAFf.c/c.£V. 

II. i4.'l 
SPICVLAStA C7li dia) A^. II. 

>. (Exiilia 

irf. Jl. ginndulotn Ch 

^•'laiiiliiloaa) 
Spiculahia Pera. (Ho- 

trj^lis). 
iilba Peri. (Uoirytifl mn- 

bdlBta) III. 400 

gentinn Pera. ( Bolrjiis 

vcra) JII. 398 rticemosa Pera. ( 

ramosn Ptrs. (Botr. wm- 
Lellata) iii. n 

simpiiu^ Pers. (Bair. i 

vnibeiJiiln Pera, ( 

bellvla) 
SPILOCABA rn 
cpiphjlla f>. 

ScirpiU-.ifi^t, im 

Sfii-dma jieh,< 
invstum ^lcb, (-Sfi| 

■iidiIb) 
roseitiii. Raddt, [H, 

Diis ruhrociiictu>11 

roce. Sph) 
Splamchnomtceu. 
roseolns Vord.\ ( M 

roseola.) 
SPnt,ACH.soiiKMACi 

(&phaeriaeap««,H 
Spoi«dilooi.ajii«i 

il/nW. 

hicol.?) 
SPOBBMJOaiBMA, , 

Casei liesma^. 
Muscae Fr, 

Sebi Fr. ,_ 

SPO R I DESMniHdul 
angmtatum Vard, t 

atniDi lIc. 
icanliHculs Cartt. 
cellulusiim Friet, 
ciliaiii.u Cord. 
hisilurme Aeej. 
maei ■iisperm um. 
(Siilbaspora.) 
IK.lTiDaluin Priea, 

SPOHISORl6At£ltr6.lll. Ul I 
Surgbi Eliivnb, Tol. p. giottt^ulosum Chev 


(Bo 
trTtiriglomernloa 


)H1. 


'^95 
(Pn 
ctTnamCheTPtllie 


i>iii 
SPOROCYBE Fr. 


III 


340 


BlbidH Fr. 


lU, 


343 


BTssoidcs Fr. 


111. 


ib. 


Ca]icioi<leB l'r. 


in. 


342 


DeguiBrieri Fr. 


111. 


34:1 


PerBicle Fr. 


II r. 
Beiiinae i^. 


ilk 


341 


Bobiniae F>-, 


ill. 


342 SPOROCEI*MALCM — SPOKOTOICHUM 197 

Tol. p. 
cnndidma Lk. (afBn Sp. 

laxo) Ul 434 

cnneseena P, fMjccl.) 
chnrtnceum P, (Mrzolr. 

ehart.) 111. 349 

cAiontiim P, (LicliGnoa.) , 

ehli.riiium Ll: lil. 431 

ciiiereo-virciiB Fr. llt. 416 
ciiinBbarinain l'r. 111, 4l8 
col/<ie Lt. KCoIlar. ni- 

Sr»»p.) lU. Ml 

cooHpersum Fr, Ul. 4iy 

croceum Jts, (Theleph. 

Bnlpb.) El. I. 159 

cylindrifporluinLb.iDact. 

var) 111. 4,4 

dendrilicum Duh. {^y- 

xotr. cbart.) ifl. .H9 

ilcuaiimFr. li|, 4^9 

— Lk. (Mjcel har. 
elaeochronui Ir. III. 41? 
epiphyllumAuct.cfr. III. 404 
ci-ubescensLk\&l6urisinei) 

ui. 453 

^M(rn/eZi-.(MyceI.jIll- 311 
fernigineitm Fr. iJI. 4l8 
flavicniiB Fr. IU. 419 

fluviiisi 11)11 in Lk. |ii. 423 
flnvoviitna U. (au Bo- 
fyt-O , lu- 40S 

frucligenum Lk. Cfr.lM. 431 
fuliginoKum P, tSpor. 

e"»-?) m. 421 

l.urn />■. iu. 4ig 

IJ.: (Wjcel.) cnifiprt U\ (Botrytis cai 
nes') III. 405 

gratidis Lk. (Asperff, ma- 
xim.) 111. 367 

SsoHoPHi-EnM Nees, 

gTamiiieum Aees. (Arthr. 
Sporophl) lil. 377 

Sfohotheci Cord. 

nil 

Bt aeparaiiiluin ^eniis!) 
SPOBOTBICUUM I-iuk. 

III. 415 
abieiinttm Lk. (mihi Bja- 

ai ■pec.) 
aerugioosum Per.; (My- celiii .!) agaricinuM Lk. (exAucl. 

vix aiiiou.) 
tmthochroum P.{Theleph. 

aulhoc-) £/. 1. 140, ^07 
aiiraiiliaciim Lk, IH. 42J 
aureum Fr, 1)1. 418 

— Lk, III, 4:^3 

itiureum Lk. (TheL coe- 

hndium Lh. (Mjcel.) 
Boletorum Ehrenb, (Da- 

Gljl, aendr.) 111. 4lS 

bombaciniiin 1-k, i, 
brrophiluin Pers. f. 
6vM;B«mU-.(Mj€el.)lII- 267 
caesielhiin Fr. lU. 424 

cslcig^ua M. III. 4S0 


I U: i. riiicoalbum I.k. IIL 422' " 

fitioim Lk. [Mjcel.) 
geochraiim DesmaJi-\\\, 416 
grimulosum Lk. { Collar. 

f raTi.) 111. 441 

gnseo-flnvum tk. {Ab 

ipao ueg^lect.) 

riseuin /-*. lU. 431 

liypuophilum Pera. +. +, 
■ quiHatum Uc. ( 8por. 

ineril. d.) I|l. 423 

Lk, (Mjcel..) 
12 * 


180 BPtmAKiAi*— STACHXIIIlIDlf Tol. p Ir, Jaeimm 'tk. (ftp. i»t*U r rdsemA '1.1*. 

phar.!) f II. 4^4' 

Japidum Per», tdelendtam) 
latebrMnm Lh. (Llche- 

not.) III. 425 

laieriHwm JlArenh, (Ro- \sct»iopki1um 

tryt lat.) 111. 402 \ merd.) VoL p. 

— i>i(?r«. (Byssi 8pee..)lll« . \4li» 
mfterrimani /Wi«'>^ HluKlli. 
rubt^iuosam Fr^ • « Hlv.iW? 
talicinvm i>. -^ t|L ^L laxum JVm». Ilf . ^H 

— Man. ( Botr. ]g<eolr. 
exLk.) 

liiteo - album Lk^ m. 42^ 
ijrococcum Ehm&. (Collar. '^ 

Ijoocc.) III. 442 

macularum JJe. (AMte-^ 

roma Rosae) £1. H. 152 
merdarinm Uc, IIT. 423 
Minutum Grev, (Sph. la* 

xum) III. 424 

mHriunm Us, Sp. (afBu- 

Sp- ffri«.) III. 421 

— Lk,'obs. (Mycel.> 
muscorum P, ei iJk. (itfy* 

cel.) 
mjcophilnm Lk. 111« 422 
lii^rum Fr, . III. 4i6 

— /J'. (Mycel ) 
nitens IJs, (Mycel.) 
chducens Lk. (Auct. diib. 

▼idetur inycel.) 
olivaceum Fr. IH. 4*7 

-^rers, rLicheBOsO IH. 425 
oUare rcrs. (Sp. rosoum 

a) III. 422 

oosparum Ehrenb, <-«Sp. 

Aiscoalb«) III. ib. 

pannorum Llc. (Sp. n»se- 
:- um c.) III- ib. 

parietum Lk* (Spor- r»i- cig:. ?) III. 420 pelUcula Ik. 
^lyspornm Lk. III. 424 
psiitacinum Lk, (MjrceL) 
Pulveraria iJt. (Liche- 

nos.) III. 425 

punctiforme Lk* (Tubarc. 

piinct.) III. 440 

rihodochroum Lk. (Aleu- sparsum Lk. (S^. feol^&.) »' 

lYL 481 
sporulosum Lks. (AllUuh^ 
ma) Ill.t4S3 

sierc&rarium Lkh'\^Smmn' 

menl.) tiiL 4£3 

siromaticum th, (Mjceli> i 
stupposum iJL (MjeeL') 
suiphureum Grev, '■ Hf. 4i3 
tela Pflir»."(Mvcel ) IlL\26l 
thebolciim Enrenb^ ^ P.r.i 
tnrbinatiiuik Fr. m liL'4t7 
vesicarum Lk, (Sp*< nkiOTn 

uin) ^lll.4te 

▼inosum I¥ ■ 'i t ML 421 
virescens i Lk. Ill/i5^7.r) , 

Fr. • m..420 

vitcllinam Lk. ^*^ iil. 423 
SPUMilRiA Pers. JH. /91 
alba JJec. llL 05 

— Schum- ( Diderfiia - 

Spumarioi(fes) IIL 'iM 
cornut(i >chum» (Spurao- 

ria alba ^) IIU »5 

DidermoidesAch. (Dicier^ 

ma obion^nm) lU. 10.3 
granulata Schum. (Dtder^- 

ma ^ranulat^im) IIL UO 
minuia Schttm, (Diderina 

minn(nin) III. tU 

Mucilago NeeS' Pers. disp. ' 

(Spumaria alb») ill. 96 
— Pers. Obs. cfr. III. ib. 
PhysaroidesJiec. (Didy- 

mium crustacenm) 111 124 
— Pers, (Didymium Phy» 
• saroid«s) IIL 125 

ratttfisa Schum. (Didenna 

rainosaM) III. IdS 

STACHYLIDIUMZj&.III 389 rism» ersbO lU* 453 I Ag^aricinnm i>« • lU* 392 sTm A — -srrK MoirtTfS Vol. p. 
bicBlor /,fr. lU. 391 

C4tifdiihitri iircu. (Sfarhr- 

lidiuu lcrrealri)) III. i*. 
^ifiitaiim Fr. III. 3»^ 

Sceptrvm Fr. IH. ^Ooi 

terreatre Lk. IH. 39l j 

STEQiA.Jr. (viJe EiiBte- 

eia) 11. 53a| 

STEMONITIS fcVerf. 

Bers. III- I5li 

amoc-tn Trentep. ( Arcy- 

ria imtans) III. 180 i 

AreyiuiileB Sjw/J. III. H»2 ! 
afL-if/KCett Pers. (Cfibra- I 

riii Hfslllacea, 111. 172 i 
(arofaien Pers. (Sleinrt- 

ntlis ovBt^) 111. tf<0 

Botry^ Pers. (Trieltia 

pTriloriniHl 111, 184 

c^ncelDaa dinel. (Dictj'- ! 

(|iiimiiml>ilicatiiffi]lM. .IHSi 
carniia Trentep. (^ArKy- 

ria iiicaniala) 111. 178' 

chitlybeit Pers. (Slemoilit. J 

:&r(Trioicles) III. tm' 

cocciHea Solh. (Arcvris 

niiiticea) lll. 1771 

Cribrat-ioidea fr. ,111. IW 
crocala 7Ve««, (Arcyria 

piitiicea) III. 176 

crocea Gtnel. (Arrjria 

pnnicea). 
cynlhijbnnis Schr/tHk. 

fCralerioinleiicocepha- 

lum) 111, 1S3 

tlenudatit Helh, (Arcyria 

pnnicea) III. 177 

elegnm Trent, (Diachea 

elegam) 111- 15S 

aopgain ffiOd. (Euio- 

mogennm) HI. 164 

fttsci^ata Dec. (Slemo- 

nit. ferriigiLiea) Itl. iSs 

— JVee». (SlemoniliB 
fiisfa) III. IS7 

— 6'mW. [Trichia rnln- 
formia) UI. 183 Vol.li 
fnnnginen Gtnel. (Tricliia 

clirj^OBppruia) ill. 187 
fiirrugriiiea UhH>g.. W. ISS'- 
feiTugivoan fiaUch, (Li- 

cea c^lindrica) ni. 1H5 ' 
flavcxiieiis Schrani:, (Ar- 

cjria iimbriua} 111. 181 
fuscit jHo(A. Itt. 1S7 

glauca Trent. ( Arcjria 

ciuerea) lll. 18(t 

gloiasa SchuTit, (SlemoiiiL 

oblusala l>) . III. 160 

TW-nt. ( Arcyria . 178 Pers. (Arcyria leucocephaJn Pers- ( Cra- 
lerinm leucocephal.) 

III. 153 
lencopoiin Dec. (Diachea plefia >yla Pers. (Diacbea 111. ib. lulen 7Venf.(4rcjriaii: 

brina) ill. 181 

mammtfSa Fr. III. t6t 

nigra Pers. ( Slemonitis 

ovala b) 111. 160 

nutiins Omel. ( Arcjria 

uutans) 111. 130 

oblon^ra Fr. 111. I5M 

obluBnla Fr. 111. IW 

ochrotiuca Treat. (Arcy- 

ria nchroleuca) III. IBl 
orala Pers. III. IKO 

papillnla ''epj,.^,5. 111. il>. 
Phjsaroides .^. S. Ilt IfiZ 
pomiformh Roth. (Arcj- 

ria niubrina) 111. 181 

pninila Pr. III. I59 

pyrif^rmis Hoth. (Tri- 

cbia pjriformis) ili. 184 
— ^,Wd. (Trichia tur- 

bina(a) lli. 1^7 

reticiiiata Treat. (Slemo- 

nil. obtusata) III, 160 
sphaero c arpaSchran i. (Cri - 

traria argillaces) llj. tl% 1B2 STEREUM -- 8TILBOSPORA Vol. 

Trichia JialA, (ircyria 

~ 'iucaTDsta; lU- l 

Tabulina A. S. (Slemo- 

nitii fiisca b.) Hl. 1 

typftina Pers. tSlenionilia 

lyphoides) 111- '58 

— JWA. (Stemonit. fiis- 
III. 
— fp^il/d. (Slemonit. fer 

riigiHeH) 111. I-iS 

fjplioiiles Oec- 1 

'a I^ers. (Trichia 

111. tSft BeluU J'>. (CrypMi 

Fr. Mscr.) , , __ 
builata Fera. (Slictis t6*~ 
nBial) II. rt 

chryaftpliaea Feis. Ji. i» 
cinera^cens Petv. jr/V. U, iV 
cocciuea Fr, £/.,a.,ttf 

lHriiiosaF«ra.ll.l!I.SJSt,dk.ll 
liRinisphaerica rr. IL>ltf 
Jiippocasiani Pcra,. (Stf* 
, clisversicolor il.l) ILIII 
ibJh^eleriiia Fr, , IblH 

' LecaDora i^r. U- 193.JSU ,l3cea Fr. 111. ItiZ. mailia Pers. (J^licUa.J 

— ScA»m. (Slemouit. frr- ptila) "■ 19«. «f- ' 

niginea) 111. 158 nigrella ^»1^'. 

STKReuMZjt.(Thelepho- i nifea iVf». 

ra) iocellitla J^r. 

abiirtinwa Fr, (Thele- I pallida fecA. 

phora abietinai i- 442 parallela I'r. 
corticntum Fr. (Thel. rii- peWicuia 

big-inaBa p.) , 

CorvU Fers. (Theleph- 1 Phacidioide» Fr. ILjli 

riigroaa b.) 1. 439 Piipiilai^r.U. 193. £7.11 S 

I}amaecornel.k.(t\if!\Aa- I radiAla Ftrs. U.tV 

ina«corDiK)t.436. 2^». — A- s. (SlictiA Vmm 

V v.j lai) MLU.t 

rhodoleiica Smfl m. U. * 
ferrugineum LA-.(Theleph. 

lahaciiia). 
hirnuitm Pers. (Thel. liir- ima). tilacin 

piire 

rubtgii a Pers. (Thel. pur- . -f/n Fera, (AgrvriMin ir 
t..m) II. ign,» 

saligna Pers. (Sticiis)C(> 
IL I* 
ILlM , . 440 aphHeralis F, 

nibiginosuin Lk. ( Thel, i stlclica Fr, 

rubigiuoBa), tenuii Fr. 

rugosum Pers. (Thel. ni- I versicolor Fr, EJ: )L ' 

j^osB) ■ 1.436 virid Is Pers, (Sttcti» f 
Sltpilatum Lk. (var- Thel. { sicolor c) ] 

speeiasae). Lian, V. 52ti STlLSOston^ Fert. IIL ^ 
Stekkibeckia Lk. |an((ust8lB Pers. UL * 

Geasier Lk. (Geaster lin- asierosperina Hoffm. IIL • 

hii) lU. 2f)\bliocuUiris Greo. tO«tb*' , 

8TICTIS Pers. IL ittl- <leB) III-)* 

£i. II. \H.betuiinaPers.i^Didfmwt- 
alba JV. £^ II. 27 eler.) 1II.A 

aruniliuacea Peri, II. i^iilbKRata Ue. (Ditlri&asp.) 
alrocranea Fr. II. lu9 1 |U. * f*'f! "«»».■> OTIEBB»!''^' m^ M jXtwiK^flfly'-' ir. cbnri.) tll. it4ai e j^w KwiR Pei-s. (Hy dro p h< ebtiKfbmei-ala Lt. (M«. 

JaaC- cong-l.) ■ ll>. 488 \jimelarium Pers. 
coiighithtnia LL: {Didf- 1 biioi villosiim) 

uiMip. coii^l.J lU. 488 ffelatinoaiim Peri, 

eombsperinH FVc. t- I liirsiitum /(oj7« III. A(&, 307' dldyma Lk. (Didjmotf^ 
cMnpl.} )lh. 466 

epiphyllit Schioein, ( Pro- 
■tl>«m1 HI: 4W 

fUgajc-Sdhvi. el Kie- <Di- 
dyinosp, compl.) lil. 48R 

JtiglnitaU Sthuni, (ftltlb. III. '464 I erythrucepbalnm liium, 

I III. .102 

(Slil- 
III. ib. 
III. 3l«' 
III. 300 
>ll. .103 '.-.t. ,.().) III. Biact«»fierina F^s. 111, 485 

vttutima. Schm. (ApiDSi). 

-•lilb.) III. 266 

pticHaiermaPtrs. « ^fMW. 
'^MHBnronia var.) III. 448 
OTelOiiUrs. 111. 48J 

profknnGrev. (DidjmDsp. 

p»»(,) Ili. 487 

pMiiiiinta ■^hat. (Sporo- 

df^m. pulv.) III. 49:i 

.K>Ttf/iMi»is «0//«. •) Hl. 48J 
rhnhilosporii I'r. III. ib. 
^ie^mndoieii Lk. (Didj- 

moap. el.) ]lj. 486 

tphaerosji': i ■«( n P, ( M e 1 a n c 

BptiBeros.j Jtl. 489 

Oredo liec- (Septor. Ul- 

uii) Kl, II. 118 

ST1I.R1TM Tode. 111. -m 

seriig'inosiim/ii-srnn.S/111. 303 ji 
aifiiigenuin Heb. 

(II ou fuuf^ati) 
bicolor Ferfi, 
bnlboiniii Tode. 

bTMiseduin Pers. 


A. S. 

atum Jfeinm. (Pi- 

iacre Weiamauiii) III. 204 
laeiiim Pers. (PiBtillaria 

■oicBUB) 111. 307 

hjopies JSlirh!;. (Hyilro- 

phora iimcerdae) ]U. !»i 
Intenm A. S. III. HA 

micfiits Pers. (Pisliliaria 

micsnB) 111. 307. -la. t, 3.17 
micropuB Pers. III. 306- 

miiMmtm a. Tbde. 111. -W 
— fl. Tode. (Siilbuin lu- 

leum) 111. 304 

Macerdae Fr. (Hydro- 

phora-Mncerdae) Ul, 315 . droph. muEina) 

mycophilvm Ptr», (Slilb. 
ptaiucidtiin) UL 304 

'grum Schrad. (Sporo-^ 
cybe CalicioideB) III. 

301, 342 
ivacenm Fr. III. 306 

pftraslliciiiii tJiltm. (Stilb. 
toineulosum b.) 111. .Wl 

pelluddum Sckrad. Itl. 304 
Pers. Ul. 303 pubidum Tode, 
111, 307 rig:iduin ~ Iiirbiuatuin) III. 303 
III. .30S 
lU. 304 

III; JOl 

(Stilbum 
Ul. 304 rubicuudiim Tode. III. 305 
— ^. A. S. (Slilb, vit- 

tosum) IIJ. .301 

imnrsgtiinuin ^. S. III. 303 
;fnV(MMi/>f*ers.(Stilb.hir> 

suluiii) 111. 300 *) S[ioridui lepuiit aiitjas a Si, otbm dutiojjtii paieHl. STKIGULA — l^ELEBOLUS Vol. p. 
tmneutaBamSchrnd.lU. .HOi 
tarbiaatum ToUe. III. 304 
vetUricdsum AcAM»t,(Siil|]. 

bicolor) III. .103 

vioJaceum Fr. (CUiciop, 
Tiol. Coril.) 

» Merai, 111. m\ 
■wvX^Me Tode. 111. 303 

xauthoce|)baluia Oiitnt, 

III. 303 
STRlBVLAIr.*) 11.535. 

El. II. 114 
abieiina Fr. Lich. Mur. 

Kl. II. 115 
efhiia Fr. Liim, V. 550 

lobiiloaa Kx.e. Unn. V. 56: 
orbicnlare Fr. i-inn. V. 5+SJ 
«inaragdtila Fr. Llnn, V. S50 

STKOMJLTOSPH tKHIA 

6reEi. (Sphaefia, quaut 

TJdeaa) 
eJUpiica Greo. (Sphaeria 

mDllitbrmia) EL II. (34 
muilicfps lirev. (Sph. ita- 

vovireiis) 
rubiginosa Greu. (Sph. 

inullitbrinis) e/. II. 64 
Vlmnria Grev. (Dofhid. 

tJlini) 
STnoiiGT(.i0M LiHk. 
Fuliginoides U.; Uiltm. 

(Bedeiilarin uuibriiiR) 

111. 67 
miHUj Fr. (Ph^saram 

griiin) III, i4t 

SVNCOI.I.ISIA Ag. {My- 

cel. Hyphoin^cet ;lll. 
vulitena Ag, (Tonila au 

teitn.) iit. 501 

mucoroidesAg. (Cli«OB|io- 

riiiin ligiiorum) 111. 335 
foliorumJg, (T«Tula Fii- 

maeo) Ul. 502 
SVZYGITESeAjTj&c-.lH. K^ 
megalo<:ar[iiis F.h--''- 
TAPMRINA Rf. 
TESTHULAfil A 
CyperiiVof s /, J TubercuJari %e (Tor.ll»?) Thami 

cor) 
elegim» Lk. < BSiicer «fa> 

gaiu) III. m 

THAMNOMYCE.S £AWg. 

(beaiis Pyreiioni.^ 

iiiiilalLui E/trvab. 

ipiladi* hk. 
Cttaiiiissouifl £Ar£jt>-, 

rhordalis /V. £.r>M.. 
hippoirictioiilea 
Thanatopbttitm 
Uniiuaa Sc/uui ' 
Bal.) 

Crocarnm)^ 
Tuti,ACTis Mart. (U»- 

cor). lU. tt 

coccinen Mnrl. (lUitcor 

cucciiieiia) IIL M 

flava Mart. (IMiicor 11»- 

V..S) iii;«» 

vio/nceus Mart. ( Mmor 
violat ui i „ Mart. (Mucor - 

rent) lU. tf 

THELBBOLCS 7We. II. 
30B. m. lU M 

delicBlns Fr. S/. II. Sl 

hirsHfUslieCVKzn^ pr«l- 
iiaia) II. 108. £2. 11, Ul 

rii^osns Hedw. \, 

Elei-coreus Tode, II. JM 

sudans Fp. El. IL » ■) Cfr. PhjTlDchsrid. Fee Crjpt, Biol,, qaae ■oDl fa 
ioter Liclipoei el Foagoa medil. THfit3fil»H0RA -1 '. Vol, p. I 

l«rmMs A. S. ii> :W7. 

.;; 1 . Kl.n. 50 

THELBFHORA. £At-A. I. 

42a K/. 1. ISR 
at)ielinaArA.i.441.J<:f.l. 166 
— ^ ^. S. <Thelo|)hora 
Pin^ 1. 44.1. El. I. 187 
oceriiiaPprs. 1.4i.'i.£'/.l. 22* 
aeglaiinnta P. (iormbTii. 

(|iierciu3e'0 El. I. 223 
atOicoHS Hoak. (HypDch- 
BUa lii£rociiicliiH> tlt. 

• " S8«: CT. I. m 
albobiil» Sehaai. &.i. IH^ 
slneB i-V. 1. 446, W. 1. -Jie 
altttacea P. ^var. Th. o- 

chnrceee) £7, 1. ib, 

— &ft.-«rf.(Th.laeTig)l. 451 
i^ Schwrtz, ( forina Th. 

odontae) El. I. 208 

sinoriiba Gret/. aV. 1. i6.J 
mnphtbolia A-. f. 1. 454. 

£7. 1. 225 
anlbftcfartia Ff. ( A; 8. ? 

Pers.I) EI. I. 207, l40 
nppfnnala Sc/tffid (»0B 

aefin.) I. 449 

arenllrla ft*. A7. 1. l90 

Briiia Ir. El I, 197 

aspera Pera. (Th. Vol. |i., 
boJarts Pers. (Tai". TIi. ' 

aang^mneae) Bt. 1. 3l9' 
bombjcina Snffi. El. I. 2!t 
Boryaiia Pr. '-tnn. V. 5JS 
holryoides Schwtiz. (Th. 

oliTacen (^) £'. I. I93 

biifonlH i*erj. f. El. I. 225 
bysiiaides /"er*. 1. 452. Et. 

1. 196 
cirsirt P. f«t3(us Th. bi- 
ennisJ)'!. 449, El. I. 171 
ilcea Pers. ir. El. 1. :il5 
ttilicans Pr, (camlida) 

m. I. I6'> 
caatlidaScfiicff^, (no. 10^9] c) 210 atraU Sm. I. 4.^7. A/. 
airoTirens Fr. Fj. I. 202 
mtrantia Pefs. ( fortns 
Th. incBrHSIae) I. 445. 

E7. I. 219 
anricula Cati />. i.tnn. 

V. 528 
arellana Pers. 

El. 1. 1S8 
i.adla Hook, (ciiiereoba- 
Jia) /,;v,«. V. 527 

— Kze. { Th. lnteoba- 
•lia) IJnn. V. 526 

Bi-jriehil Fr. t.inn. V. 529 
liicolor Pcrs. i. 439 

bienuis £hc. I. 449. eH. El. . 189, — Schwnz.. (no, 1061.) 
(Th. caiidlcaiis) Et.' 1. I6S" 

Canfhare1la.9c/iHJns.£/.l. lG4' 
irionaa. /1. F. (forinae 
Th. laeleae) El. 1. 206 
■irnea Mumb. (TIi. iliier- 
cina) I. 442 

vamosaEhrnb.{Tb.. com- 
edens) 1. 447 

...arlil&einea Fr. El. 1, 165 

carj^ophjUaea Fr. l. 430, 

Et. I. 166 

— Pers. (forinae Th. 
laciniatae) Ei. 1. 170 

Castnnnne P, (formn Th. 

iiiidRe} El. I. 221 

cerebella P. (Th. j 

na y.) 
Chaillelit P. .u.. ., luo 

cAR/)-6ne« A, S. (Th. oli- 

vacea) El. t. 198 

— P. Kl. I. 198, 20i 
chartacea Mey. I. 437 
^ilinta FV, El. I. IflB 
;ineri;ai».iV.I.453.S.I. 221 
^innnharina Schninz. 

(Phlebia radiaia y) ^^- ' El. I. 195 .. 155 

itnomea P. Sl. 1. 201 
lara Ff. m, I. 226 

m P. (Thel. confln-. 
i) El. I. 21» 
TSBSSMPB/BOA ClaaoTiia Fr. Kl. Ii itid 

Uamihii-is Fr. (Tb. wl- 

msl» /.) i. *33, 

coceiiit.a Schwm- (Hypo- 

cbiiuBnibrncinctiis) III. 

!,'89. jfiy. I, 190 
Goerulea Scknad, I, 452, 

E/, . 1, 202 
conieuiosn Hoffm. (Th. 

))«ljieoiiia) " >•■ 4*+ 
conieiletis JVm. conplicafa Fr. 
coMealrica A, 

ocitracea j^.) ' 2ia m. I 
fi^. I. i7y 

S. (Th. 
446. Kl. 

I. 217 

conchata i>. 1. 43H 

couilueuaF>-.l.447.£:/. 1. 2I< 
cottaperaa />. 1^'«». V. *a9 
coralloidea/^.l *3.>.£7.l. 
cocinin P. 6'i-eu. ( M^n|. 
llus Berpetis i>oliua 
oiiavi ftler. corium) I. 

449. Kl, 1. 58 
comigiata FV. E?. i. -i.'A 

— A«/A. ( Pklebia me- 

C^ictilit Vec, { Thel. 

qHemna) i. 442 

corvle/i P, (forma Th. 

nisoaae) E(. 1. 177 

creiacea Pers. El. i. 212 

— fr.{Th. Sainbiici) 1. 453 
crinila Fr. Linn. V. 530 
crispa P. (Th. •ang'Hiao- 

leiitaj I. 437. Ei. 1, 178 
crisWiaFr. 1.434. Ef.l. Hi8 
^. Jf'r. (Th peiiicilla- 

18 fl.) I. 434. El. I. J68 
crocata Fr. El. I. 173 

crocea Sckmd. ( forina 

Th. odoratae?) El. I. :^08 
crnenta rr. (Th. «arcoi- 

des) 1. 444. Ei. I. 185 

— Movg. et Xesll. {Th. 
Mougeolii) EI. I. 1*!8 

— fers. (miscela). KJ, eruentn a.\d. 8..{Th>,li^ ^ 
Jiciua) Af. I. lae 

— I). J. S. (Th. MlWlt- ■ 
(les) EK t. iSj 

cntsiac^/i VAiirn, {atatns 
Th. titrfestri»'?) 1. 4ia 

nrla JV, Z.i'«^.' ?. 4il 

:jalhifo™i»rr. iJita.V.. ib. 
cychilteli* f. (bUiih m- 

uilia) iS^. 1. J» 

Dafnaecornia^r. Liitii. V, iH 
decorlicans P. (.Tb. cftm- 

edenB) £/. I.S» 

dickroa P. (Th. niida) 

ILf. 1. £ 
diselformts J)ec. i. 44^. 

diaeaidea P. (Th. (tisctfor-' 
inis) l..'» 

— fi. compacM J?. (Tt 
areolnla;} A/. I. ift 

doinestica />. 1. 4j>l.. <!• 

1.« 
dryina P. (,\ar. Th. <lu> 

cirormia!) St ». » 

dubifi P. (Th. terreatr(k 

h.) ii/. l. 1-. 

elegsna Mefj. I. 4» 

— P. (Theleph, Sower- 
bei) El. I. lb> 

epidermea P. ( Th. co»- 

flHAIis) £/. L tl> 

epiphylla i=-r. -j-. fi/. I. Bi 
episphaeria r>. i-. k/. u tti 
eradiaus Fr. El. I. lU 

«■icworun» P. (dubia)» 

evolvenarr. 1.441.JH.L IM 
P. (Th, cinerea) £/. . Vl - Schutn, (Th. purptt- fM, P. (Tb. incamau) 
1. 454. lU. 1. U» 
— ?. A. S. (Tb. ochr*- 
cea) ' "■ 
THELEPHORA 
Yol. p. 
jii3cu,ta Sohiimz. ( Th. 

Teriieolor fi.) Kl. i. 175 
fantiilioBa ^'r, ■■ 43S 

fernigiiiea J". S)-". p. 578 iC/. 1 1<)8 — P. S/n. j>. 509. (Th. 
fsbaciiia) 1. 437 

f — /Jec,<Th.rubigiDoaa)l. 4J6 
_/*TV«(finos« .^- S. (. Th. 
fe(ruffiiiea) £1. I. |98 
-~Sckntd.{noa defin.) 1. 449 
fll.ro8a Ir. lH. 1. IM 

JimbriataRoih. (Th. coe- 
nilea) ITi. i. 202 

— iichwn:i. ( Th. iucar- 
nuiai £'. 1. 219 

— Hmfl, (Th. gi^aiitea) 

i£2. 1. 213 
^ssilisP. (Tb. erolveus 3) 

£;. 1. 183 
floccnlCQla Fr. Et. l. 184 
foetiaa Ehrbg. C Th. sla- 

biilHris.') 1. 44S. £7. I. (94 
frmt(ilis Khrh. (Th. nilii- 

giiioaa) 1. 4,16 

fiSirinea P. {Tli.^cjne- !8) El. 221 frondescensrr.I,4i6.Ei, 
frondosaPers. (Sparasgia 

criipa]) Kl. 1, 227 

fniBtalataSicii^s- 1.445. 

El. 1. I9t 
fuliginom Pers. El. i. 223 
Jumosa P- (Th. coeriileae 

fusca F*-. I, 4Sl. £?. I. 201 
— Schrtid, (Th. hico- 

lor} I. i 

fuacodnerea P. CPbylla- 

cteriae cfr.) El. I. 1 
fvscopiirpttreaP.iTh. cor- 

rugala!) El. 1. H 

gBuMiiala /'r. £'. I. I7t 
gigauieafr. I.448.fe7. 1. 2l3 
gJabrata Sm: (Bh- Pavo 

nia) I, 1.(8. Jil 1. 175 

granuloia Fers. i, 44f). 

. m. 1, ::i7. c/r. 138 ^ Vol. I ^risea Schwnz. El. 1. 17!^ 

— P. (Th. gi^antea ?,) 

Kl. 1. 2li 
HeJvelloiJes.Sc/imH.;. m. 

1. l^ 

he[iatica Fr, i, 439 

lirsiita //7//d. I. 439. 

aY. I. 178 

— A Fefs. CTh. ainym- 
noleiila) £.7. i. i^ 

— d. dryina Fr. (Th- 
spadicea) 1. Ma.lsl. I. 1?S 

Ilydnoidca Pers. CRa<lii- 
Inm laelam) 1. 445. 

El. 1. 152 
lucarualB {Pers.) L't: 1. 

444. Kl. I. U1& 
Pers. I. 44,S. 

Kl, I. 2l4 
Indigo Schwnz. (Th. coe- 
rniea) El. |. y(B 

iluuditiulifarmis, Hooh. 

El. 1. i(i5. tinn. T. 523 
Myb.icea Pers. (T. lad- 
uiat. var.) I.431.'fii. 1. I7k 
juiiiperina Fr. Bl. I. 193 
' n-alettsis Pers. ( Th. a- 

vellana!) E(. I. 189 

Kuitlingeri Mart, C An- 
thina £ainmea} 1. 434. 

III. 28.1 
7flcer«.5pre/is-.(iucerta)l. 441 
laciuialB Pers. l. 431. Id. 

1. 170 
lactea Ft, 1. 452. iS. 1. 20S 

— Schrad. Pers. ( Th. 
gitfaulea) 1. 448. £/. i. aij 

laevigala /r. El. I. 224 

laevisPer». 1.451, H. I. 20fi 
lalerilia Pers. CTh, incar- 

iiMja) El. I, 21JI 

laia fr. El. I. 196 ■ 

— Pers. (Th. eTolTeuf 
d.) H. 1, 18" 

Leproides Pers. (prorsns 

obscara) El. i. 22_ 

leproBB I^r, St. U 173 J 
T^tBPHOIU Tol. ],.' 
leucocoma Fers. (Th. li- 

miiat. var.) Et. 1. 'iii 
litncina Pers. {Th. pur- 

pnrea y.) I, 440 

limitala Fr. E/. 1. 222 

livida Ft. i. 447. EA i. 218 
lobsla Kunz- Linn- V. 517 
liiteobadia Fr. Lian. V. 526 
iMescens Pers. CCyi>heila 

miisi-icola y.) 11. 203 

I.ycii rers. (Th. limiMt Tol. p. 
odorata Fr. 1. 445. £K li- tol 
olivacefcff. E^. I. tll7 

Oalrea Xees. £1. 1. a» 

pachydet-mn fers, (Tb. ■ - 
riicoM) i-,/. 1. m 

Pnai Pers. (Tb. oorrng»-' ta) S/. 1. 314 r.) . 223 inaculaefonnia Fr. i, 454. 

m. 1. 225 
marpnala ji.S. (Th. re- 

liciilala) £7.1. 196 

uiembranacea Fr. Limt, 

V. 529 
tneaetilericn Pers. (Phle- 

bia ineaeiilerirM)E/. 1. tS4 
meseitlerifarniis Fl. Dan. 
(Th. laciuiala) 1: 431 

— WiUd. (Th. ten-e- 
atris) I. ibi 

njollis Fr. I. 443. m. 1. 315 
inollissima Pers- I. 4:^5. 

cfr. m. I. 170 
taoHoihelin Pers. (Th, bu- 
fonia) £/. I. 

Moiiireolii Fr, El. I. 
niiici<1a Fr. m. I. 

iniiliipartitaScAiwii.£Z I, 166 
muscigena Pers. (Canlha- 

rellns laevis) 1. 324 

mytiliua Fr. El. I. 175 

nigrescens .Schrad. (Th, 

Cilicrea) El. I. 221 

mitida Pers. (.Th. Bangni- 

noleula) £7. I, 178 

tiivea Pers. (Th. calcea) 

El, 1. 215 
'nnda Fr, i. 447. £{■ i. 221 
' obseura Pers, (apec. de- 
. Ien<L> ^ Eh I. 223 

■ochr8rearr.i.446.jE'/.l. 216 
. — Sckiimi.. El. I. 181 

; ochrolenca Fr. t. 440. eI. 

I. 178 pallidaPers. (Th. pAU 
tia b.) 1. 430. «t. 1. XfH 
~Sw {Vh. bicolor})!;. 4U 

pal la Fr. I. 4-12. «f. I. 1« 

— Pers. (Th, palMtnia 
* ) *a- I. ifc. 

paiinoMfr.I. 430. .E/. I. 16I 

papilloBa FV. «Z. I, Jil 

papyraceaFl. Doh. (Th- 
hirBUla) 1. 4« 

— .ScArW.(Th.laeTis)i, 4)1 

Pmonin Berlol. S». (Tlu 
«labrala Spr.i 1. 43t 

ppilicellala5cAti>nAvK/. ». 3Ha 

pellaln Pers. (Th, rnso- 
sa) Et. t. tTf 

peuidllatar^ i.434.£ii. Ms 

pergftmenea Pers. ( Th. 
gigaiitea) /£?- I. 2li 

Persooaii Oej. (Th fer. 
ruFinea). El. t. IW 

phyllttcleris Bull. ('rh. 
bieiinis) 1. 4IV 

Piceae Peit. (Th. cinerea) Ef. ; 2« Pini Fr. 1. 443. W I, IW 

— i>ec. (Th. ciiierea) 

Ki. I. ni 

— .Schleick. (Th. «hie- 
tina) &'/. I. tSl 

pilhya Pers. (delentla-) 

Ki. I. -m 
poIvBonia Pera, I. *4*.' 

a. I. j« 

popiiHnaSmfl.Cfr.iU.i. 18} 
poriaides Pers. (Bpec. de- 

leaila) £f I. ££1 

Friini Schvm, (Tli. lae- 

vis?) _ I. 4il 

pdbera Fr. Et. I. 213 

pnnicea .^. S. El. I. iW THGLEPHOBA Tol. p. 
tpme» Pers. Fr. I. 440 
^ilreaeiofacea Schuifix. 
Th. ehierea) B. I. J21 
t Pers. ( Tli. bxiia- 
_ _.., fl/. 1.225 ■ 

piiteaua Sc/iutn, I. 448, 

' El. }. 194 
(inercina Pers. 1, 4*2. Ml. 

I. 18fi 
radialo ritnosrt Gi 


fi^. I. 206 

CTh. 
£?. I. 178 ramealis Sc^wi 

hirsuiB) 
reftexa, Dec. (Th. hir- 
., aula} i. 439 

reBiilaria Sehwm. Kl. I. 166 
npaiiila Fr. St. 1. IW 

reliciilata Ir. Ei. I, 196 

r«sea Pers. 1. iSI.EL I. 203 
rMeocamea Schtena. (Th> 

Sterilii) Ml. 1. 226 

roaeorincta Fr. LiHit. V- WO 
rnbigiitoBa SfAi-m/. I. 436. 

Ei. I, 172 

— A«s. (Th. gpBiIicea} 

fi/. I. 1 
rmlis Fr. Liiin. Y. 5iS 

— Pers. (Th. rufjoaa} 

Kl I. 177 
rofi P*-. El. 1. 187 

riifaniM-giitnlaPer». (TIi. 
riilo) fi/. I. 

riiffoaa fw». Pr. I. 439. 
£■/. I. I 
' saliciiia Fr. I. 44'.>. L'f. I. I 

— Pers. {Th. molllB?) 

A7. 1. 216 
Sambuci Pei-s. (Thol, cre- 

snnguiDes Fr. El. I. 30.1 

— Pers.{A\f;an^\m.)\. 450 

— S«'. (ilj|.ochiiu« ru- 
brocinctUB) Iti. 2Sy. 

£/. I. 199 
sanguinolenla ^, S. I. 

44«, £'/. I, 176 

— S/n/». ( Th, nijrosa). 

El. I, 177 
gareoidefl Fr, 
sebacen Pers. (Th. incrn- 
smns) £7. l. 214 

( Fers. (Th. botnby- cma) ffl. 1. 2i| lUs Fr. 1. 445, El. 1. 217 
ssrfcsf. Sc/u-tid. (Th. o- 

chroleiica b.) 1. 440 

~ Schu/iii.. (Th. Blriata) 

El, I. 179 
— A Pers. (Th. saiigHt. 
nolenta) £/, (, iTS 

seligera fc. .H. 1. 203 

■etosB .''ui. (deniio ob- 

sinuims Pert. (Th. (tm- etulal b.) ja. 1. 191 SialotremoideB Sc/iiima, 

El. 1. J98 
spa<iicea Pers. l. 43a £i 

1. 17S 
specioaa J>, /.«*«. v. 52i 
H;iongiosa Sc/iicfi.s, £/.1, 193 
Btiibularii*'c.l.43S.t'/X 19* 
steriliH Fr. i-. 1. 454. El. l. 226 
atriata Fr. «l. I. 179 

— Schrnd. (Th, BBii^ni- 
noleiiiaO u 437 

at_vracilliia*cAwmi, fiy.i, J77 
suaveoleiia Fr. El. 1, aug 
8nI>7.oiinla Fr. £i, 1. |B1 

siil|.liurea Fr. 1, 452, i7. 

I. 2M, 159 

— /*. (prioris et Phleb. yg ; i )UI f.) 1. 4d7, 

. , I. 173 

— a, Pers. Slyc. Bur. 
(Tb. (Bbaciiiaj El. I. ih. 

— J^rs. (excl, var. n.) 
(Th, «padicea) Elri. IJ6 

2'um Pera, {infiina ata- 

inin.Tb, areol,) El. I. 226 
terrcstriB Ehrh. 1. 4;il, 

/;/. I. (70 
'rHiiie Pers. (Th. cjiie- 
rea) Bk U 121 m TIPUI-ARIA ^ TREMELLA Tol. p. 
irKmeTTtna Sw. (Phlebia 

inentiterica) El. I. I54 
iremelloides C/iev. ( Phlo-_ 

bia meiieiiterica) t:/. I. ih. 
lirberoda Fr. Hl. I. 167 

TyiihBe ly. i. (Alhel. 

Pera.) JH. I. S!fi 

iimbrina Tr. S, I. IM 

— Pers. {TJiel. lerre- 
slriR ■!.) El. I. 170, 199 

— li. A. H. (Th iiin- 
briiia) m. r. 199 

uiitlulala Fr. Kl. l. \m 

— Svhrad. (haiid <le- 
fiu.) i. 449 

vitriegatn Scltrnd. Pers. 
(tH. IBbacina) T. 4:17. JEl. I. 173 
velulina Dec. El. I. ii03 
Tersi<:olor*H..I.438.ii;/.I. t75 
versirormis Tr. El. I. 18* 
VtioMi''''-^ (Tb.fusca)I. 431 
•vio/fieett livida Sm/t. fTh. 
■ cii.«l- var) m. I 322 

violaacens Fr. 1. 451. S. 

I. 20! 

ViicoBSJ^'*. 1.448. £7.1. 218 
Tiricela Sc/iums. EI. I. 205 
wrtibasn J'r. (,Th. pur- 
<..>»■ \ I. AAO HMf:t Celtia £eM. 
cultnicola Cord^ 
expaiKa Irie». ■ 
Vnmaga Cfieu. 
fusigoiia !\long. 
^ramiliicola Cord. 
Gruiniuis JMsmns. 
herhnnim P. 
nilit ToL p. 
IH. 50! 

ni. ». 
-m. SM 

UL M 

III.' ^ 

UVMJ 

m. »a 

lU. M| v.,.s..... -. iVrs. (Can 
IbarellualaeriBl. H/ 1. 55 
_ p. 1'ers. (Caulbarellns 
mnBConim?) Ei. 1. ib, 
TIPCLARU C%c(f. 111. 2tB 
fnlva Chini, 1". ib. 

TOMENTKLLA Pct-J, 

Cfialybea Pers. (Thele- 

phora clialjbea Pers.) 

ferrvgineii P, tThel. fei- 

rii"-.) ^. 1- 198 

ToMtii.A P. Priea. 111. 499| 
alla F. lll. 501 

sUeruata fW«s. IH. 5O0 

lU. 501 1 Moiiiliaiaea Cord, III. m 

RhoOoileiKlri ^MItS. m »B 

idii r».;<-s. lll: MB 

sparsa rriea. Il(, 501 

Siilbospora Cord. 111. sgi 

tenera iVcM. IH. ^ 

Tubercularitt» Ifees. III. lOJ' 

XJrediuia i-Wea. ni. i^ 

ORULA -^HCt. 

Ki-*!» Coiv/n. ( Oidiiim 
anrenm) 1]]. 4lt 

botryoidesCorda cfr. lU. 4A 
croceiT -1fn« t. 

i-oriln. (Sporeo. 
na Sr-ht) III. UJ 

fntctigena Pen. (Oidinin 

frucli^eniiin ] III. 4JD 

futiginosn a Pers. '( An- 
,ennariapinoiJbila)m. z» 
■?. Bers. (Aiitenn. eri- 
;ophilaj III. li. 

futoa Corda. (Oidinm 

f..lTHm) IIL m 

gcotricfta Corda, (Sfree- 

liiini} III. 420, 4« 

Moiiilloiiles Cortitt, (Oi- 

diiiiiiiuonilToido) III. 4S3 
Soleiolii Dub (AiiieB- 

uar. cislophil.) I||. 230 
TRBMELLA IJnn. •} n. 

210. £3. 11. » 

illatiia 
acuieiformis Per 
cera comea) n, •j.v* 

7V«H. Vid^ ^tmmnLA at^ila miilu Reti. (Biil- Biil- clavariatfortnis Jacqu. 
II. 167 (PodiR.Jun.c<iinm.)UI. 30S 
clavfila Pkts, II. ^IS 

corn«fn Pers. {Fr. sarcoi- 

CofyKc^Cf-OSpei-MuinJVeM. 

iTr. sai-cni<les) II- 217 

cmniitii Sc/iivnz. (Exidia 

creiiBla) II. 22S 

cnifnia E. B. (A?ga} 11. S35 
eylindricn Schum. ( Tr. 

MBrcoides p.) U. 318 

deligimscens BiiJI. (Dacry- 

mjces MtiUalna) U. 2:10 
mgiliilrt fift.i^PodiB.Jna. 

coiiim ) 111. 50S 

(liscifuniiifl JV. U; :!lli 

d»W« Spreiig. (Mvcel. 

Giisieroiiivc.) E/. il. .33 
— Pers. Cfremella sar- 

totcles) II. 217 

ih^g^Htig Fi: n. 214 

«lUpitcH Pers. (Hymeiio- 

ta ellijilica) U. 234 

■ncephHln ffiUd. ( Nae- 

malelia encephala) II. 227 
encephaloiiles Spreng. y . 

tNaeinat. eucephala)^'. 

II. 35 
— -Sckum. (Naemalel. rn- 

birormis] U. 228 

episph aeriaChaill. (.Treia. 

iiiaecornta) Ef. }i. 33 

fiivosri Link. (Laschia vi- 

ilel ) 
fcriiininea Scktim. Per$. 
i«) ' U. aZi (ClaTaria coiilort»; I, 

■ ' ■ "~ 478. 11. 2H. Bl. l. 230>- 

fimbriala Pers. H. 212 

cerebriiia Biifl. II. «14 i fimHaria Sckinn. efr. II. aJS 

— alhn liull. (Trein. ' - -- 
albiila) U. 315 

chiyaocomaBuU. (Tr, me- 

seniericB) U. 3l4 

cinereo viridinSchimi.fDar- 
crjm^ces^iresceiit b.) 

lU 229 
dMabnrinnlSiill.cJr. U. 233 altiliicen Schnm. (Naeina- 

lelia rnbilVirmis) II. -i^ 
nmelhystta Ball, ( Tre- 

luella sarcoiiles) .. |l> 3lT 
arborea Hiids. (Esiilia 

glaniliitosa) U. 224 

Arundjnis Per$. (HTinen. 

Anmd.) IL 234 

aira Fl. D. (Exidia elan- 

dulosa) 11, 2n. tQ. II. 35 
filrovircns Sc/mm. (Exid. 

glandaloss) II. SZ5 

euraiilia Schn/Hji, II, 2l3. 

El. II. 33 
jiiiricitJn Lomr, (Geilua ! 

dub.) II. 234 

— y. A. S. (Eudia pi- 
(hya) II. 226 

— Cnnin Mey. ( Exid, 
snrirulB Caiiis) U- 222 

— Jwrfne A. (Exift.anri- 
cula Jiidae) U, ib. 

Bun, (Exid. anri- 

enla Jit(ia« b.) II, ib. 

eiiricularia Fr. Linn. V- 534 
aiinfbrmfa Uoffm. (Trem. 

lueseiilerica) II. 314 

biparasita Fr. 11. 2l\) 

Boletijortttis K. B. (Bxi- 

dia recisa) II. 323 

eandida fers, (Tremella 

albidn) U. 215 

carbonacen Relz. (Sphae- fnhellum Spr. (vai 

iiariae variegalae) II. ib, 
flaccida E. B. (Exidiae 

sj.ecies) II. 2i4 

ioliacea Pera. II. 212. El. 

11. 31 
fragiformis Pers. (Dacrj- 

luycu firagilofiuia) II. 229 . -«2 TM 

Vol, 1 
fromIosa/V.H,212.E?.ll. ^ 
fungiformit Roih- (Bxidia 

galeatii Pers, (TreinellB 

RarcoMles ,3) II. 218 

glandulosa Bu/l. (Esi 

dia glaiiduloBa) 11. 224 
glaucal'ers- Schum. (Ex- 

idia ftandulOBaJ II. 22 
Giosaoides Pers. t,Caloce- 

ra glossoidei) 11. 3l9 

. groMulosa a Rela. (Spliae- 

j-ia coii^lohaia) II. 4l4 

— b, lieli, (Sphaeria 

BiJ)ii) II. 413 1 

Heltielloules JJec. (Guepi- 

iiiBHelTelloides 11.211. 

£/, II. 3 
kydnoidea Jacq, ( Cera- 

timtt hjdnoides) 111. 294 
impressa Fei-s, (Exidia 

■ inpr^-ssa) II. 226j persistens Bufi, . 

indecorala «'tn/l. £/. II. 33 ( noni. >iahi». ) II. aitT ^ 
iuhimesceiiB if. B. U. 2ii iPeaza li/if/t. (DitiolftM, 
JtmiperiHn A, S. {Exidi- dicala b.) ILiiB 

ae apeciefi) U. 226 piunalifida Sprtrng. U.U* 

— HiM^j. (Tremella me- 'popuiina Moug. ( Tr«n 
aenlerica) 11. 214 1 indecorala) "" "- 

— Linn, (Gymuosp, Jtt- punclijvrtais 

uip.) lU. 506 (Dacryui. alilUlwu 

— ffiifilb. (Podis. J«- purpuiea L. (Tttberc^ 
iiip. comm.) III. 60S ria Tul^arii) 

laciimalis Pers. (Dacrj- querdna Poll, t Trl 

mycea siillaUis fi.) U. 230 froudosa?) T 

Vgularis Bull. (Podis. Jn- recisa liittm, (Bd nigricans Bait, (TiJ 

i.i6ric.) 

■veii Medw. f^A 
iittcleaiu Schanx, u. 

lelia nuclealA) 
palmala Sckum. (d 

cerae tpec) ^ 

ptipillaia Kza (B 

g^laiKluloaa} 
parasltica Schumx. nt.) lU. 508 

liguirila Schtim. (Pistiita- 
, ria quisqiiiliaris) U, 219 
linearis Pci-s. (Uymenula 

linearis) U. 2J3 

luleacena Pers. 11. 213, 

El. 11. 32 
roesenlertca Retz. Jacg. 

II, 214 
— ^. Pera, (Trem. iu- 
teaceiis) U. 3i3 

mesfnieriformia BuU, 
(Trib. U.J II, ii>. reciia) 
rubescens Ehrb. (Ed 

iiiipregsH> 
rubiformis Pera. (|L 

malelia rahiformMJfl 
rubra ffUld. (Trfl 

sarcoideaj 
rufa Jacq. (Gnepinia ^ 

VeUoides)'ll. 217. £7^1 
Sabinae Dicks, (PohIT 

Jnnip. Sab.) 
Sagarum Heli. (E 

recisaj TRENTEPOHUA — THIBLIDHIM 199 ' 

Tol. p. 
forta ffilld. (.Dacnnny- 

ces torlaa) M. 11, 36 

Iremulu Xees. ILeotiB In- 

hrlea) II. 39 

turbiimta Huds. (Btilffa' 

ria infiiiiiians) n. 167 

— .ScAuHt. (Trein. «ui- 

color) U. 218 

umbrinn Schum. (ExidU 

glaudiiloaa) II, S25 

mtdiUata Hoffm. (Trem. 

fiinbriata b.) " "' Vol. p, 
Sagarum .tfigi, (Gxiilia 
glau<hiloaa) 
— Fl. Itan. (Trem, me- 

talicina ScMeick. (Exidia 

reciea) 
Sttlicum Ehrhg. Pert. (Ex- 

idia reciaa) IL 233 

talignaji.S. (Sticlia ver- jtBrcoidei JFHh. Fr. II. 217 
inJa«sSpr.{Agjy rurnin) tcar/alinaSchvm. (Uy cel. 

GaBleromjc.) II. 331 

tevin cola ffilld,(Dei crna. 

•liliatiis) ll. 230 

— f^filld. («ec. Pers.) 
(DacrTm. Urlicae) U. 231 

Serpeirtma ScAum. (Al- 
ga) 11- 233 

tpiculosa Pers. (Exidia 
glaudaloaa) 11, 224 

— !■. -4. S- (Exidia sac- 
charina) H. 226 

ttei/ata Cftaitl. (Sphaeria 
Aurora) El. U. 81 

Stictis A. S. (Afjriiim 
herbariiui?) \l. 2.13 

— Pers, (Agjrium rn- 
fnm) II. 232 

itipiiata liosc. (Leolia 
viscoBa) II, 30 

— /filld. ( Tremella 
clavaiB) II. 213 

tubclatiaia Schum. ( Tr | 
meBeulcricfl) II. 217, 319 

aiAsquamoia Schnm. cfr. 

11. 219 

«vccinn Pers. Myc- eur. 
(Tr. foliacea ^) 11. 213 

— Pers. Comm, (Esidia 
reciga) II. 223. 

SrriiigaeSc?ium.(Dacrym. I 
Syringael 11. 2301 

tincloria Pera. (Trem. | 
fimbria(a) II. 212 

iad, alph, nii St. Sjii, m.jc. e hi. II 37 ; aiiicttlbr fr. H- 212 
---- . II. 218 

1 Vrlicae Pert. (Fiisarl um 

TremeU.) II. 231 

usluJata BtUl. (Scleroliiim 

pjrinum) 11. 2M 

— Reb. (Dolhidea l-iche- 

num?) £/. 11. 44 

verlicii/it BuU. (Trem. 

fimbriala) H. 212 

vesicaria E. B. Spreng, 

(Alga) II. 235. Kl. II. .33 
iriolacea Belh, (Dacrjmy- 

ces violaceiiB) IJ. 229 

virena Schnms. |f. 216 

virescens-^chum. (Dacrym, 

vireacens) II, 229 

viscarin JVeck. (Tremel- 

la aarcoides) II. 2t7 

TKZnrttoUL.i.ijtg.Itmt. 

Linn. IV. 3!rt. ( Uihl 

BjsauBf) 
TKiBLiniBM Rebenl. 
arciicum Ehrbg. (Phacid 

arclic.) II. 18& 

CaZicti^ormeiiefr.^Phaciil. 

caliciiforme ) II. IdS. 

E. 11. 131 
crispum Pers. (HjBler. 

efaliiium ««■) II. 184 

hyslerinuM Jhib. (Phacid, 

l^Bterinam). 
'pineumPers. (Cenangiiim 

ferrug^inosnin) II. 18? 

guerciaam Pers. (CenaDg. 

qnerciuum) U. 18i 

I El. 13 ■vH 'TRHJHAraA -^ TfllCWFA 

Voi. p. ' ToLr 
TniCBAiUA /''A. cjr. cocrfn/nPwj. (TricM»». 

Ei-. II. Il5; gripe») U|. » 

TRICHIA UaUer. Pera. craxsa Sc&im. t^. tO. 1« 

III. \&1 cyltndrica Pcrs. (,Tri«Ua 
nlftfA TVsHl. (Phjsaniui | iii^ripes) lU. Ul 

alatiim) lU. 132 denudaia ff^ilh. (ArtT- 

«/6rtJ>ec.l,Phjaariun iiii- riti pimicea) Ut fil 

isDi') 111. l':» dcpresm Tnnt. (DiAjvA- — Sow. (SteiDi 
T«ta?) 
antiadea Dec. (Phji 
anliades) ' rariiiBc. b.) 'ta.Of 
III. 160 e^vnjrnr" Si:Awm. (Trfdi) 
'ssr. iiigripes) m. t> 

III. I35|fallax Pers. 1». m 

\favofniteaSchum. (Trkh. 

chrysosperma) III. If 
\jilamentoaa Trent. (Mtr- r. leiiconhaeMm T)!!!. it 
I^L-XHOJn $(.'A««n. (A; ^rcyriaefttrmia Sch 

(Arcjria?) 111. 189 

tturantin Oec. (Phvs. 

fltriatnin c) III- 131 

atireit Sckum. (Cratei 

innlabile) IIL 154 

ttureneafnninFl.D. {Cnt. 

Uncocephaliifn) III. \Si furfurnaea ff^ith. 
axifera Buil. (Stemoni- chen) 

lia femigiiiea) III. 158 /uscoa/rn £t&(A.(Pi 
JSnlrylis ». i^ers. (Trichia , na abieliiiB) 

pjrriformie) 11'. 184 g^roiWi/era Dcc. (Dju 

— ,9. Pers. (Trichia ae- j uia glohnlileruin) IIL181 

rotiiia) 111. ih. graniformia Uaffm. (Ji' 

cerina I}lllm. (Trichia | chia fallax b. ? "" 

clarata b.) III. 186 gyninospermn Fet 

cemuttSckum,{Pi\y»BirHia \ rirliacna popnlfi 

cerniiiiin) III. 130 hemisp/iaericn Tn.. 

chniyhea Vkev, (Trichia | dj^inii spee.) 

nibifonuis) 111. 18.^ leniicularta Hoffm. 

chrysosperma Dec. 111. 1H7 chen) _,. , 

ciitereaJiuTl. (Arcjria ci- \leiicopoda ISull, (Diacbn 
oerea) '" ■"" ' ' 

Trcnt. (Crateriiim 

lencorepbaluin) III. 15J 
cinnabartnn BuR. (Trich. 

rnbirormia?! 111. 178, i83 
circumaciKia ScArad. (Pe- 

richaenapopalinii)IU. 191 
cHrina Sc/ium. (Triehia 

clBTata) III. 11 , - -^„ III r» 

Licheiioide» Sibih. { Li- 

cheiii Ui. iS 

I liHea Vec. (Physarvn !•• 
' (enm) in. 110 

— Trenl (Didcrma Ytt- 
iiicosum) IIL ff 

wiitcM»(r(irp«PoiV.(Cribr»- 
rj.a) III, |5 coccinea Biill. (Arcjria III. ib. \mintHa Relh. (Craierfmi nittulamj II L iS III, 178 1 Mucor!formisSchum.CStt- 
■ ■ ovata b.) m W coeruleaTreni. (Didyi 
um cinereum) lU. 126'uigripei Pers, iULH 
TRICHODERMA lOlll T*l. 

nitensPers, (Trichiachrj- 

Bosnernia} Ul, II 

nwenUoffm. (Licben^ 111. |89 
notala 11. i>. CTrichia iie- 
rotiua b.) III- 185 

— Schum. < Slemonitis 
popillata?) III. IGI 

muda Soui. (SlemonitiB 
fuaca) _ Ul. JS? 

nutafisBulI, (ArCTriauH- 
tans) UI. 180 

— Trettt. (Phygaruia grft- 
cilentiim). m. 133 

oJitiacea Pers, ( Trich. 

lurhiuatah., Tr. chrr- 

■ospenna b.) UT. 187, 168 
otinta Pers. (Trichia l«r- 

binats) Ul. 187 

r/iy^aroides Schum. (Sts- 

moni(.phjBBroideajUl. 162 
polymorpka Souierh. (My- 

xog^aBtreavarii junior.) 
puTpurea Schum. (Arcy- 

riB pnuicea) lll. 1?S 

pyriformi» Hoffm. 111. 184 

— Pers. Dec, (Trichia 
nigTipei) lU. 186 

— Siblh. (Trichia cla- 
TBta) III. ib. 

— Jill, (Triehia tnrbi- 
nata) 111. 187 

TamuloMRud. Hnn.lV. 119 
rel ividai «Wec.(Dictjdinm 
TrichiDides) UI. 166 

— Fers. (Trichia serpu- 
la b) lU. 188 

rnbirormia Fer». lU. 18.) 
rvfa Uoffm. cfr. lU. 17+ 
mgosa. Treni. (Didjmii 

Bi>ec!es) Ul. 118 

MmicanEeUataDec. (Cri- 

braria) lll. 174 

serotina Schrad. III. 184 
serpiila Pera. 111. 188 

unuosa^ngl. (Phjsamm 

siuuosum) Ilt. 145 

^aerica a. p. Trent. 

^DidTin, lobstnml 111. 123 Vol, p. 
sphaerocephaln Ho^. 
(Licben) III. xan 

— 5ow, (Didjni. farina- ' 
ceum) 111. 119 

spletidens Poir, (Dicljtl. 

spleixlciis). 
Spongiaides flTt. (Trichia 

■erpnla) IJ|. Igg 

lurhinala ^tlh, lll. 137 

— J)ec. (Craterium mi- 
nnlura) m. j^, 

typhoides Biill. (Stemo- 

nitia Ijphoidea) III. Ij8 
uiricularis Dec. (PhTsa- 

rum ulriculare) 111. I39 
raria Pers. Iil, jSd 

■enota Sehum. (Trichia 

serpula) 111, ih. 

irescens Schum. cjv. Ml. 188 
mridis Hec. (Phjaarnm 

nutans p.') III, 129 

vulgaris Pers. (Trichia 

uigripes) UI. 186 

TRICHODEHMA Pers- 

III. 214 
!riigmosumPers. (Lk.?) 
(Trichoderma Tiride) 

lU. 215 
argenteum Pers. (Tricho- 

derms viride h.) 111, i],. 
aureum Pers, ( Sporolri- 
chum aiirenm) 111. 3l6,4i8 

— ^uorund. CTrichod. 
flavam) ;Jn. 215 

BrnsstcaeSchum.cfr.IH. 2iS 
caesium Pe»-s. (HTphelia 

■Hsrrescens) l|i, ai2 

candidum A. S. (8porolr, 

densum) ||i. aji;, 419 

cameum Schum. (Tricho- 

Ihecinm roseuu) III. 427 
dnbium Pers, (Oidinm 

aureiim) iu, jjg 

flsruin Smji. tlt. 215 

J-uliginoidea Pera. (Reli- 

cularia nmhrina) ui. 87 
fusca Schum. (Ujphelia 

iuBCa) lu. 2« 

13 » 
■198 TYPHODIUM — VE5ULAIUA Tol. p.l 
Ariae Fr. II. 175. EJ. 11. 18 
coDsperu Fr. It.l75. &. U. 19 
FrauaTiIaeiiV.ll.l74,E7. lU 18 
FrBXiiii Fr. il. 17*. El. H. 18 
Lonicerae Fr. El. 11. 19 
plicnlacrenatn Fr. (Pha- 
cidiuni plicatiini ) U. 

175. E/. II. 132 
Ulig^na Tode. U, 176. £2, V»l, p. 
ohlMa Strmnsa. (Pfarae- 

mid.) itc m 

subcoriicatis JVees. (R»* 
BophL) ^ 11. 594. III. ""* CBTILAGO I.A-. 
anlherarum i^r, 
capaiUaruui Pr, 
floBCuloi *■ liypoilyles Fr. 
... .» receiitaciiloriim A. 
vilicola Fr. 11. 17ii segeltiin Lk. 

TTPHODtuM Lk. (Oolhi- iilriculonim Pr. 

<lea lyphina) III. 362 Vii.sA Scop. 

TYFHCla Ft. 1. 494. \chtvata Scop. 1U.M 
ULM 

sts 

111. ik 

111.M 

lll.ih I El. 1. 235 
erylhropna Fr, i, 495 

fififonais Fr. (Pierulaa 

Bpeciea) I. 496. 111. 
eyraiiB Fr. I. 494. El. 1. 236 
petiioillata Ihtb, (Pler. 

peiiicillala} 
phacorrliiEa Fr, 1. 495. 

M. I. 236 
ratnentacea Fr. 1. 496 

leiDiis Fr. 1. 495 

Todei Fr. 1, 494. El- 1. 236 
Tillosa Fr. 1. 4^5 

Cfr. ClaTarias! 
Olta Ag. 
nilena Ag. (PJiycomycea 

nitena) 111. Jl09 

CpKiinHizA Bosc, vid. 

Hjperrhiza Itl. 

UnlDISAHIA C7icu. 
UREDO Pei-s. 
species verne: 
— rccedeiaess 
ainea Pers (luorhus cor- 

licis b, e, Nosophlaea) 

111. 482 
bulbosa Strauss. (Pbrag- 

midiam) 111, ' 

bullnia Pers. (Didymosp.) 

111. 487 
mucranaiaSiravssXPbtag- 

mid.) 111. 497 

mycopkila P. {Sepedi 

chrjB,) ui. 438 111. 47(i 
111, 314 
111. 514 (Sphaerise spec.) U, )ri 
— Sc<ip. Carn. (Spfaaa* 

ria palymarphs) II, tt 
jpridJoides Scop. cfr. U. 39 
corticnlisftcop. (Sph. Tra> 

riicaerormia?) U. M 

digilata Scop. (Sph. fay- 

poxylon) a^M 

luberosn Scop. (JSph. — 

cenlrica) 
. ANHALLi^ Mart 
atra Marck. (Mj 

Tahiol*rii. Bun. 
Ceriiiosperm aHuil.^Sf 

ria enteroleiica) 
corrugala liutt. (CsMI 

cium iitiercinaiB) 1 

empsosperma HtM, (SpS. 

in(|uuians) IL 4 

jiigax BaU. (CylispMt 

fttga») 

eIograti\ 

melofr 
puncima Buil. (Sph. dtt- 

^ cirormi») u. a 

Salicis Bauch. (Phttma 

sali^na) IL W 

sphaerospennaBuU. (M^, 

laucouiuiii.) 
TK»tri.iHiA. Per», (Myerf, 

Pyreuomjcet.) Ul. 
grammicaPers. (OothidM 

geiigrai>hicM)U.6»JtUi itf 
TUBIFEJtA — p « •* m . Vol. p. 
discoiiim Pers- (Tai>. 

]niiio.r«) H 

dubiqlJc, (Tub. ni^eac.) 
expalleiis Fr..f.. 
fitscicuiaia Tdd. (Pec. 

. (non; carp. .P.) . 11« 173 
Jiavescens Jtteb, (Ditiol. 

. wdia) 11. 170 

jQoepipes Qoi*da^ i. III. 466 
fioccofla Z<A;. t« 
fi^raniilata Pers* 111« 465 
herharum JFr, UJ. ib. 

liceoides />. C''''*'^» g'"'»- 

nuW 111.^ jb. 

luteftcenfl Lk. III. 6y>*. 

iff/. 11. 79 
MaffuoUi^e P* t. 
Meni^permi JPV. (T. nur- 

t ipaept.) HI. 

minor XAr. 111. 464. €fi\ 

... JE/. 11. 81 

mnti^ilis. ]\lees. . 111. « 
fVgra^ Schum. (Tjuipau. 

Franer!) U. 174 

3i]g:re«ceiifl ^chwein, 111. 466 
uigpricaiis Dec. IIU 4(S5 

persiciua JJiUtn. lil 466 
/'«mI Schum. (Ditiola ra- 

• dic) U. 170 

Fsendo • Acaciae Iteb. (T, 

g^anul. ex.Liiik.) 
wosea Pers^ ^IUosp. ros^ 

/ . • Ul. 258 

Tufa Spr. (Agyr,. nif.) 

£/,II. 37 
Balig^a A, & +. 
Mriueutoniin Fr, f 111. 

.465. r^.JB/. U. 81 
wuicata Tod, (Dltioh siil.) 

II. 172 
— Schum, (Criiuila) 
veluiipes Mees- (Tub. floc- 

COS.) 

voiiflia Tod. (Djtiol. toI- 

vala.) 11. 171 

Tul^arifl Tod. 111. 464. 

c/r. £7. It 80 
TUBIIEAA Potr. smibilina (Peridi. itro- 

bilO . 
TvBHLmKir.J^acq. 
araclmoidMaJacq. (Licea 

cyUnarica) HL 196 

Ceraium Fl. D. (Licea : 

cjlindKtca) III. ib. 

coccinea Roih. (Llced cjr- J * 

lindrica) lU. ib. 

cremor Fl. D. (Steimooi- 

tisfBicab.y 111.-157^ t9S 
ferruginosa Gmei, (Licea 

cylindriea) . ijt ib. ' 
fragifbrmis Gmeh (Licea 

frag^iformis) IU.' l96 

TuBULiifA'^/Vr*. 
"cylindiricaDec. (Liceaw- 

liudrica) ' - lU. i^ 

fanax Pe§^^ ( Licea' cv- ^ 

liiidrica b.) IH. ib. 

fivigijorfnig Dec. (Licea. 

frag^iformis) IH- ^^ 

— Pers. ejc jp. (Licca 
cylindrica) f II. 195 

^^^. Pers. (Ljcea Jra- 
gifoi^mis) • III» l96 

— Quorund. ( Arcyria 
incarnata /9.) lU. 179 

TUBURCINIA J^r. 111. 4.V> 
Monotropae Pr» III. 440 

Orobaiiche8-/rr. Ui. 4."^' 

puuctiformis Fr. III. 440 
TlJLO»TOMA Pers IIL 41 
hrumaXe Dec (Tolost. 
mammosum). ill. 42 

— Pcr*.(Tulo«t.fimbrla- 
tmn) III. .43» 

iiinbriatum .£>. IIL ib. 

laceratum /•>. ^ 111. 44 

inammosuui l>. " HU 42" 
sqnamosnm Pers. (Tolost» ^ 

UiammofliHn b.) ^^^* ib. • 
torfuosnuik, Khrhi(. IU. 43 
T Y MP AK 1 8 Tode. IL 173. 

Ei. 11. 17 
aliiea Fr. II. 174. J£/. II. Id 

Audromedae/V.II l82. «1. 
' U. 19 XVLOiMA Vol. p. 
affJatum Schwns. (Gcto- 

■troma afflat) U. 602 

^lchein>BaeSch.(Aat e rom. 'i Tol. p. 
Fr. (Leplottr. 
cariciD.) 11. 598 

— Ficin. (ArthriulDtt 
-. ._., Piiccinioide») III. 3:8 

AlIiiDec/Exelpal 8ii,?,ll, 601 cai-pineumSchumz.(jijtbat- 
'•'—rum Pers, {Dolhidea I ria carpioicola) II. J» 
nea). 11. 564. Kl II. i28 Carpini Fr. (Sphneri» 
ff^ormsk. (Phacidinin carpiiiea) IL 10 

" CayaneHse Dec. (Spb. c 


^ndromedae Pers, (Bhr- 
tiKiDB Androm.) il, : 

— iiguatrinae a. Schumi. 
{Ehjit, decolorans; 11. 

— —I^.Schumi.iRhyt. 
Taceiiiiij n. 

jimoiuie Sohuini, (Qclo- 

slroioa Atuioaae) 11. 602 
AquJfoHi Dee. (Sphaerla 

llicis) II. 501 

agttHiiium i>. (Sphaeria 

aqiiiliiia) 11. 522 

Arbuti Fr. (Spbaeria Ar- 

hiili) 11. 523 

areiilniumFt>. (Scleroliiim 

Breolaliiin} II. 263 

nntn din nceumDec ( Eu g 1 e- 

gia arnndi(iacea>e7ll. 112 

— fiefi. ( HjsleriiiuL a- 
mudinaceiim) II. 591 

Astoris Schwaii. (Rhytia- 

ma), 11. 571 

asleromorphiim Schuiid' 

( Dultkidea asleroinor- 

pha) II. 557. cfr. IIU 233 
aurantiactim Schleich. 

(nothidea fiilva) U. 554 
Berberidis Schleich, (var. 

Hjsferii foliicoli) 11. 59S 
hetuliHum FuhcL. (Dolhi- 

itea beliiliaa) II. 554 

blfrons Dec. (Sphaeria bi- 

frona) II, 43S 

Historiae Dec, (EctoBiro- 

ma Uistorlae) II. 602 

Campaiiulae Dec. (Dotb, 

steltar.) yaueniis) ' It U8 

ciuereum A, 8. (Pkaddll 

B|iecies) 11. 3T1 

circinnns Pers. (Sphaeria 
,._,.. hifrons) IL O 

lU ib. ' concatmm Grev. (Eailfr- 

gia llicia) £i: II. tf . 

coii cenii-icum Pers- (8t>ba^ 
ria frondicola) II, 

— Poir. (Sph. c«Btlio. 
carpa) U.IJt 

— Seriugp, (Spli. Salici* 
cola?) 11. 52». El. 11,111 

conjluens SchwKn, (RhT- 
lisma coufiiiena^ U. $11 

CoaixMarine Sc/Jeleh. 
(Dolliidei 

Caione loliii i«asler(}n>u}U.9 
riSchIeich.(.UylL crimum Fen. (Lepiostn^ 

ma viil^^are) JET. tt ISO 

cupaialum Fr, ( Sphaeril 

Arbulicola) U. JU 

Diospyri Schumz, (DotU- 

den Diospyrl) U. iG< 

Kmpetri P. ( IVbrttaiM 

Empetri) Kl. U, I!f 

erinnpens JFr, (PhBcidinHI 

Vaccinii) It. i7S 

faglaeum Fuigo. (Sph»e- 
-rlocreas) " *" II. »3 FoihersJUiaeSchtaru.. tfr, 

fruslulalum Fr. (Sclero- 
limn saliciuDm b.) U. ^ 

geographicum I'«rw.(Sj>hio 
ria Castai»a«C«l«) ** ' giganteum Reh. (BhYlia- 

ma gi^raiileiiiii) 'U. 567 
Beracle>Schleic7i,{0i>ihi-i. 

1. RhjtiBUl.) 

herbnrim A. S. (Phacidi- 
um repaiiiluin) II. 578 

— Dub. (Sclerot. herba- 
rHin) 

BystiirtoidesFers. CHysle- 

riiiin fuliicnlitin) II. 5^2 
- IHcincola SchwiiX.. (Rtiv- 

tisina iliriiicola) II. 568 
tlicis Schlelch. (Sphaeria 

lUcis) n. 601 

lauriSc?de!ch. (Edostro- 

ma Lunn) ir. 602 

Ledi A. S. (Phacldiiua 

Ledi) 11. 574 

leMiculare Dec. (Rhjtis- 

ma) II. 513. eK 11, 1J8 
leplostroma Fr, (Phacidi- 

iiw letitidetua) II. 576 
Jeucocmaa Dec. (Itlivtis 

'ina sxliciiiiiin) if, 56S 

l.ichimoides Dec. (Geinii 

Depaaea) li. 529 

— vni- Dec, fPhacid. 
tleniRiiim.) II. 577 

Lilionau Schttmn. (Exci- 

nula Liliorum) II. 597 

jjni Ehrbg. { Sclerotinm 

herbRfiim b.) U. -Z^i 

tJriodendnSchnmi. (Eclo- 

slromaLiriodeuilri) II. 002 
Uiineae^Scl.Liiineae.tl. 2W 
Lm II iceraeFr. (Laaiobotrys 

Lonicerae) H. 577. III. 233 
L.tuline Dec. (Eclostroma 

Lmli»e> II. 602 

macularis Schm, et Kie. 

(Spbaeria Salicicoln?) 

II. 5'29. El. U. 111 
MontiMine Fr. (Rhjtisiiia) 

II. 571 
fmJtivalve Dec.(Cealbo»p. 

PbBcid.) )l. 576. £J. II. 1.16 
ncruaie A. S. (Scleroliiim 
,.uecTale> II. 260 .OMA 201 

VaUp. 

nilensSchiom, (Leptostro- 

ma Sphaeroidesb.) II. 600 
Onobrychidis Dec. (Rhy- 

tisina Ouobrjchis) II. 570 
orbiciiiatuin Sckwiiz. (1)0- 

thidea orblciilata) II. 554 
PadiAttct. (Dolhid. ful- 

va) 
Pediciila risDec.^^EctOBtTd' 

mnPedicnlaris) II. 602 
Peziioides Pers. ( Phaci- 

dium corotiaium) iL 577 
Fin! A. S. (PhacIdiHin 

Piiii) li. S73 

populliiiim I'ers. (Sphae- 

ria ceuihocarpa) II. 439 

— Schum, (Doihidea be- 
(uliiia) II. 554 

— Duby. (Sclerot. popa- 
li&nui) 

Poteniillae Pr. (Scleroti- 

uui herbarum a) II. 363 
Prvni Schwm. (Hlijtisma 

Prini) IP. 568 

PsendoplntaniDec. (Rhvt 

Bcernmm b.) 11. 569 

Pleridis Dec. (Dothidea 

fteridia) 11. 556 

punclatu-m Pers, (Rbyt. 

piuiclatiim) il. 569 

punclulalam Dec. (Sphae- 

ria macitlHeformis) II. 621 
punctum Chev. (Phacidi- 

um?) Rl 11. 154 

Rhola Schunti. (Dotbidea 

Rhois) II. 555 

rhombeutn A, S. (Phaci- 

(lium alneum) II, 573 

RasaeDec. (SpliaariaDo- 

thid. b.) El. 11. 86 

rubrum Pera. (Dolbidea 

rnbra) II. 553 

saliciuum Pers. (Rhytis- 

ma salicinjiin) IL 563 

— Dub. (Sclerol. salici- 

sfUignutn Pers. (Phoma I 
I 202 XYL0MT20N — XTLOSTROMA Scandentiitui Schui, I 
I Vo!. p. 
..q/T-. 
U. 601 
Sedi Dub . C E cto strom a) 
Stnilacti Schumz. (Rhytis- 

ma SmilaciH) II. 570 

Solidagittit Fr. (Hotliiilea 

aolidBriuia) U. 562 

gphntrotde4 Fers. (Exci- 

piita sphaeroides) 11. 191 
Spireae Aze. (Leploslro- 

ma Spireae) H. 599 

Stellare Pers- (Dolhidea 

afellaris) 11. 560 

SlellnrineSckmidi. cfr. II. i 
tticlicum Mnrt. ( Oolh. 

Ulml.) II. 655 

itriaeforme Pers. (Lepto- 

BlromBlllicinniii)£/.ll. ibv 
Tnxi Fr, (Phaci(li)im 

Taxi) II. 575 

Tiliae (Ecloatrom.) U. 602 
Trienlalis Fr. (Sclerotium 

TrientaliB) II. 260 

WmeumMnrt. (Dothidea 

Ulmi) 11. 555 

— Schwnz. (Sphaeria ul- 

mea) II. 437 

umbonatum Hoppe. (Rhy- 

tisma salictnum b.) iT 566 
varium Fr. ( Phacid. re- 

nand.) 11. 578 

velaium Schiimz. (Bh^tis- 

ma Telalum) 11. 568 

flrgaureae Dec. (Dothi- 

dea Soliilagiiiis p.') 11. 562 
XylosieiDec .(Lasiobotrys 

Loiuceraeh.)U. 557.111. 233 ToL p. 
Xtlomtzow Pera, (Me< 

croceum Pers. (MeruIiDi 

Himantioiiles) El. I. 81 
crusiosum Pera. ( Merul. 

aerpeus) £7. i. Gj 

desiruens Pers. (Mer, la- 

crimaus) Et. l. 59 

isopyrum Pirs. (Mer. ro-' 

fiis) t:i. 1. a 

molluscum Fers. {.Mer. 

molluscns) Ej, I. fit 

paucirugum Fert. ( Mer. 

Poriuoidea) El. I, K 

pelliceum Pers. (Mer. la- 

crimans) £/. 1, iS 

Porinaides Fers. ( Mer. 

Poriuoiiles) Kl, 1. C 

pulc/iri inFers.{Mer. mah 

lusctis) Jif, I. R 

rujum Pers. (Mer. r.iftn) 

JSi. I. £) 
serpens Pera, (Mer. »er- 

pens) E/, I. (S 

solarePers. (Mer. anrens} 

Ji/. I. « 
tnxicola Pers. (Meruliua) 

iO. 1. il. 
treme/losum Fers. ( Her, 

Iremellosus) Et. 1. i' 
versicofor Per». (Mer. Hi- 

maiUtoides) Et. I. 61 

Xtlobtboma. Tod.Pers. 

(MyceliamHymenomj- 

cetum *) lU. cfr. Bl, I. 

208,11» *) AlianiD liiniliniil « 
(Eliii, iDbcorlical, i I.) el suber (Sljcoileima,) Jt. Opnscalam qadd indids loco aecipii, L, B.^ cam aoa 
nomina modo et sjnonjma Sjsteinatis et Elenclii exhi* 
beat, fled et omnia qoae jM>st edita Tolnmina illivs piio^ 
ra aactori innotaeront, adjecto saepissime de rebns ip^ 
sis ejas jadicio, complara sjnonjma atitiqaiora in operf 
omissa, emendatasqne et noyas yariorumj quae male im* 
terpretata faerant vel in inqoirendis iTepositaj determi» 
nationes» non lam siiAplicem sistit indicem qnam vni* 
yersalem nomendatorem mjcoioi^icam, Habes itaqne ifi 
boc Indice> cajas telam ipsam laboris non mediocrii t%m 
xuit optimas Al. Edy. Lindblom, indicem qaoqne itt 
Mjcologiam Earopaeam Cel. Persoonii» spederom ia 
Linnaea descriptarnm) in fascicnlis Florae Sermanicae 
Stnrmianae -recentioribns delineatarnm etc. rationofli 
redditam et sopplementam Sjstematis Mjcolo^cL Qnae 
nova feret dies Tentnra» offeram, si licebit> in Linnaea» 
qnippe qnae jam mnlia contineat magniqne momenfl 
mjcolo^ca et amicis scientiae aptissimam praebeat l#» 
cam conreniendi. Rerisio qnoqne flfystematiSf cnjos in 
ToU IIL fit mentio, prolixior facta qaam quae commoda 
ei annecti posset, necdam> obstantibus ratioaibus do^ 
mesticilB> summamana imposita> alii loco ac tempori est 
resenranda* BrraTaTypog 

in Syat. Mycol. toL IQ. - tz, 27. foratcM^— (prD or) — 25, 2. i 
liicu — 31. a (pM> 
(pro Vfl rln/um) — 4. I - 31 , 20 Ahdfeli - 32, 2, r«v<4M>B 

— 49,. 19. Sl^ 

A8, 28.' calUcalM 
- 67, 8. Tarle — (pro Sehaeff.) — S2, 8. locn — 53, 2. »< 
liu. all. pitilormia — 54, 31, coniMiiBiia - 

— 60, 17. ■uperoe — 33, CDlamella flocco 

74, 30, deKclae (pro deilncioe) — 91, 21 HteientetUiam — 9), 
fi, leriaio — 100, 2H, feuolalim — IIK, lin. pennlt. conUIo — 
113, liD. nll. Clailoaint — 148, 6. p;ec(iim — U8, 20. tiiiicilit« 

— 203, 10, milrBeronne _ 20a, 30 cnnfni — 211, 22. y<f — 
225, 7. Pachjioa (pro STylUia) — 243 , 33. comau — Z-W, U. 
•tmctBra — 249, II. Holci — 265, 2. qna»' — 8. ciuH —TX. 
•lo. (pro «0 — lin. all. CaUetoaporium — 266, 10. RhiioiBOn<kl 

— 270, 18. iaat (pro. 1635) _ 272, 7. iuei.a — 270, 9. v>//oB 

— 281, 9. BelaiiBlhotporiia — 31. iPplTIii — 283, 12. Kiiiliii- 
ferl — 285, 4. nnc, (pro ft'«.) — 286, II. Sehwpiii, (pTttSthim.i 

— 292, 6. CBenpilulDi — 298, 16. peridjolu _ 35. meiiitimm — 
320, 28- SlRl^ra _ 322, 23. teclionr* — :I29, 13, Canjii{!aiania 

— 333, 29. liDearfDi — 336, 19. onemnl — 34l, &. .i,td(,o; — 

— 349, 16. CoslerTn _ 352, 35. libraroBi — 362. 10. AIkIm 
, — SpoiiiletmiH — 365, 34. norii (pro sporiij — 369, 15. eoa- 

Iiexor_t7. neicriptru — 390, 3 peodioli — 398, 30, panii (pio 
parii») — 413. 24. floecVi — 436, lin. nll. obteda — 439, 10. 
Ptilooiaa — 441, S, ronidiiii — 449, 8 el 11. RporidiuiDiani - 
450, 18. Tnrlel — 29. caoidia — 460, 4. Sporidt^imiei — itU, 
14, TnbeRnluJo — 467, Z3. cupiilari — 472, 13. eelaiiDOiuiH 

— 473, 24. iDDre — 486, 1. apiDCarpiini _ 22. ijuu — .JIK), JH. 
Phragniolricho — 498, 14. Aliai 519, 6. ntricalonuu — 9, 

Delbnda ; 5), 19. commn prini — 77, 24. Terba 4 r*p«tfli 

— 263, 19. comma _ 469, 2. haDd _ 477, 23 ei ZS. < 

Iksehehda; 1 , 1 3. poit coniMimu : aigooiu paremfa 
•le — 79, 26. poil boti: comma — 94, 35. ] 
punclnn _ 464 (448), 15. anle dcbai : guain — 5ie, : 59, 18 i B uotuu lincam: ti. CnWi 


. 17 « LK<-..([mg.] 3 Aerrm. ntV. III. 418 — jterotp. Heh. (L»b. 
dee.) II. 24l> — k, ool. I. lO. eas — IdqaJreiKlai — 5 (7), 
aaliu, jfucl. Z93 — 8, alrolam. y. P. (A pBDiuiid,) — 12, cbrj- 
»oph. 167 — 18. epiff. Sw. (pro Saur. ) — 19, fam. 37 — 23, 
Merocl. P. (A. paDuai'lei) — 33, ach-ae. Jacij, (A. inalUl T*r.) 

— 3+, palom. 61 — 36. pMu. (alCn. A. ionicl.} — 37, pnmi». 
(A. BoIIonii aS.) — prounlai ; 193 — 38, gmsquilioTit (fornioe 
MjGenarani) — 39, rbarlai, .Sckwnz, Sya. C<ir. — tOmc, Per: 
ad part. — miir Sw. (pto Sou/,'} — 41 , iminud. 157 — »*- 
miorbic, (A. ■riali)?) — imirac, Baltch, (A, calllD. Telail.) — 
iRtiaed, el «icc Sc/auiis. S^ Car, — 42. tpinipei Sm. (pro Sn.f 

— 45, leitudtn, (A, arriniu) — 50, cloBot, (A. conBiiu) — SI, 
vindoh. (A. CTriic.) — i\ AiraHOTHicDVH — 54. Athei 
62, rhaKgrfer. (P. iu(. Roili.) — 67, Cuitb, iBrTJi — 68. Caslb. 
fniaeforia» — 69, CEUTnoirnnA — citanilBe:) — pboFn 
70, Ciofl tepiaol. 100 _ 71. Cladotr. polgip. Cord, (Tricholh.) 

— Clav. bifmc. 481 — 74, Clav. igata P. (Miri. t. 88. f. 2.) 
f _ 77, Collar. granal. 441. — GonvkRVa deaitr. Ag. (AIj- 
eeliiiB) — 78. Cohdicipi — 79, Crjpiom. el Cr, Vancb. 27 — 
DOl. 1. 2. dedil (pro dedi c) — 80. Crjplosp. jlticaW — 81. Cj- 
Ibp. fernigisea Bennax. exi. — 83, Dem. aur. (Alga (, Bjiaul) 

— 86. Doib. cerainiaidei — 87. Dolb. Teruicou — K.Belv. eonica 
Poir. -* 97. BelT. liii. Broiul. — 98, Bim. eand. p (Th, Uct, 
efE.) _ 115. Meriima BolmtlSMii — Steral. cotlariatui — US^ 
Merul.fel. (Pei. Holnuli:,) — 117, Merul. peax. (moniir. Ag. 
paSBOidii) — 120. Mveor tulyr. (Reiie. Dmbr.) — MneDr Erg- 
timi — 122. Mtriostoiii Desr, (SeGlio I. Geiulri) — M(no~ 
«pomoM Cord. eocdneam C. (Licea) — 124. Okciihc* — 125, 
Fat>i.la' — 126, Periip. poliolDn — 127, Pei. aren. Olb. — 
132, Pei. inelKia (pra iadusa) — 136, Pez, Boiae Peri. — 141« 
rballDs Uadriasi — pHKLOir. (Liceae Iribui) — 144, Podit, clar. 
(P. Jnnip. coioia.) — 153. HicmiariionA. , , El 1. 1S3 - ""' 
Seir. marg. Schui. (Aregoui tipac. ) — lil. Seplolp. atrum C. 
(M. Ch.) — 159, auii. 447 — I60. baftala Shrh. — 161, (w 
raloip. Dec. 381 — cerric. 389 — 164, EhH. { L. t, Tr. ) — 
HjdDic, 47 — 168, leucoeeph. (L. t. P, ) -• leucoiloma Bemh, 
» metanot/oma: ( L. (. Perlut. pert. ) — 172. jiBiiclinii Soui. —• 
Tupiila — I74.8leri«rnin — 178 5jii'/ama(piaira;i^^cA.(ScIeroc.>ph.) 

— Spond. rnmonm^ 119 ' 197) Sporalr. fe,u DUm. — 180. ooiportm 

— lh<.-b«i.:uDi — 190 Tor. Sot.irolii. 

Okl. 4, id Aeg. cJDu. , III. ib, — 7, ad amyedal,, Lmii. 
elc. -1- 35. piperelut — 45, ad ligr. Sehaeff., I. 176 — 66, M 
~ ' - 67, Doia — 76, 36. pascinia peil, Mi- I 

I - 114, ■i 37. a IsiRii, 93, Doi. I. 3. poit «impl. icmicoIoD — 99, Bj()n. 
ic aole 1 : Kl. — 149, ad ulmat. Fr. liganm perenaitMii — 
V, cilloii. poillV: i.i'(t. — 170, ordin. poil 434: Corr.etjidd. 

TnAMiiiiR. 53. ib -Atlcrom, PKyt. ad Ail. P»di: htMK, Vf, 
7 — 89. ab Exo<p, loHgis. id Ex. Iriclk. : 11, Hi, . 1 ' I ' ^ .<; .. x * '. •t I ■ » . * « . t * ■• 1 

t Bei MADritins ia Greifswald siod Torlegty oder 
diirch ihn xo beziehen: 

Fries, E., sjstema MjGoIogicnm V. I. V. II. p. 1. 2, 
Vol. III. p. 1. 2m c. Indic. et Snpplem, T. I. II. siimmi- 
liche Theile 11 Thlr. 6 Gr/ 

— , sjstema orbis Yegetabilis. Y. !• plantae ho« 

monemeae, 2 Thlr.' 

's Lichenographia enropaea reformata LimJL 

8 Thlr. 6 6r. 

— *, noYitiarnm florae snecicae mantissa prima. 

Lund. 16 6r. 

— — -— , Schednlae criticae de lichenibns ezsiccalie 
Sneciae fasc. I. bis X. Lund. werden fortgesetit. 

Agardh , C 4« » spe^ies algarnm Yol. I. p. 1. 2. Yol. D. 
p. 1. 4 TUr. 12 6r. 

, sjstema algamm. Lund. 2 Thlr. 

Rndolphi, Fried. Sjstema orbis vegetabilinm. 10 6r. 

Auch nehme ich Anftriige anf alle in Schweden 
erscbienene Schrifllen, fur deren schnelle Herbeischaf- 
fung, 80 lange die Schi£rahrt offen^ ich sorgen werde. *!>' •t .' ■ 1 . • 

■ » «.: ♦ f 4' t 
^jtmt m