Skip to main content

Full text of "Tingsretten, fremstillet efter den norske lovgivning af Fr. Brandt"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner bar vaert oppbevart i bibbotekshyller f0r den omhyggebg ble skannet av Google 
som del av et prosjekt for a gj0re verdens b0ker tilgjengelige pa nettet. 

Den bar levd sa lenge at oppbavretten er utl0pt, og boken kan legges ut pa offentlig domene. En offentlig domene-bok er en bok som 
aldri bar vaert underlagt oppbavsrett eller bvis juridiske oppbavrettigbeter bar utl0pt. Det kan variere fra land til land om en bok 
finnes pa det offentlige domenet. Offentlig domene-b0ker er var port til fortiden, med et veil av bistorie, kultur og kunnskap som ofte 
er vanskelig a finne fram til. 

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som finnes i det originale eksemplaret, vises ogsa i denne filen - en paminnelse om 
bokens lange ferd fra ut giver til bibiliotek, og til den ender bos deg. 

Retningslinjer for bruk 

Google er stolt over a kunne digit alisere offentlig domene-materiale sammen med biblioteker, og gj0re det bredt tilgjengelig. Offentlig 
domene-b0ker tilb0rer offentligbeten, og vi er simpeltben deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, sa for a kunne 
opprettbolde denne tjenesten, bar vi tatt noen forboldsregler for a bindre misbruk av kommersielle akt0rer, inkludert innf0ring av 
tekniske restriksjoner pa automatiske s0k. 

Vi ber deg ogsa om f0lgende: 

• Bruk bare filene til ikke-kommersielle formal 

Google Book Searcb er designet for bruk av enkeltpersoner, og vi ber deg om a bruke disse filene til personlige, ikke-kommersielle 
formal. 

• Ikke bruk automatiske s0k 

Ikke send automatiske s0k av noe slag til Googles system. Ta kontakt med oss bvis du driver forskning innen maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andre omrader der tilgang til store mengder tekst kan vaere nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-materiale til slike formal, og kan vaere til bjelp. 

• Bebold benvisning 

Google- "vannmerket" som du finner i bver fil, er viktig for a informere brukere om dette prosjektet og bjelpe dem med a finne 
ogsa annet materiale via Google Book Searcb. Vennligst ikke fjern. 

• Hold deg innenfor loven 

Uansett bvordan du bruker materialet, busk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen 
at var vurdering av en bok som tilb0rende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken ogsa er offentlig tilgjengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt oppbavrett, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anvendelse av en bestemt bok, er tillatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker 
opp pa Google Book Searcb kan brukes pa bvilken som belst mate, bvor som belst i verden. Erstatningsansvaret ved brudd pa 
oppbavsrettigbeter kan bli ganske stort. 

Om Google Book Search 

Googles mal er a organisere informasjonen i verden og gj0re den universelt tilgjengelig og utnyttbar. Google Book Searcb bjelper leserne 
med a oppdage verdens b0ker samtidig som vi bjelper forfattere og utgivere med a na frem til nytt publikum. Du kan s0ke gjennom bele teksten i denne boken pa http://books.google.com/ 
HARVARD LAW LIBRARY. Received SceXr ^^ /0<? ^. 
^ oRWAy /<f> Singsretten, ftcmfttHct efter ben norffe gougitjnmg af cjfr. irandt S^riftiania, 
3^ C^)^r* 3lbelftcbg Sorlog, 
1867. %in^^tttten* SingSrettcn, ftemflinet efter ben norffe gougtbnltig X 
4t^ irandi Jlriftionia. 

3. C*r. aBelftekl gotlag. 
1867. 

-4- ,^'/:^ 


-P^. -^cJ, 4^:/(:p^//^ 2Xenttej!et Bcfinbet fig- i SSetben omgitoct af en SWangfolbig* 
^eb af Ictocttbe 03 liiolefe SWebjIafcningct, ]^t)oriManbt be t^igtigfte 
er, ligefotn bet feb, ftie SSoefener meb egen Seftemmelfe. @n 
faaban Seftaaen af frie SSoefener toeb ©iben af ^inanben, uben 
Jpffmmen af J^inanbenS UbHtting, Mber alcne muUg bet^eb, 
at bet anetfjienbe^ en Otcenfe, inben ]^i)tlten ]^i)et ©nleltS Siaa^ 
bigl)eb l^at et fihet fjelbt* — 2)en SRegel, l^toorbeb Otcenferne 
for ben enlelte 5Petfon8 SRaabtgl^ebSffcete l&eftemmeS, !albe8 SRet 
i ofcjeftit) aSet^bntng, $Perfoneng SRaabigl^eb inben bt8fe 
(Srcenfet falbeS 9iet i futjeltit) aSetijbmng. - 

2)enne ©xcenfe Ian tmtblettib albrig t)cere faa fnoeijer, at 
ben falber fammen meb SWenneftetg egne naturltge Orcenfer; 
t^i SKenneflet i)tlbe ttfe funne f#j! beftaa tfoletet fta ben 0i)tige 
Setben* 3nben l^tne ©roenfet, altfaa tcenft font 9laturi)oefen, 
cr tt>ettimob SWenneflet enbnu itie at Bettagtc fom et egentHgt 
SletSfubielt, ^\>tHet bet fotft BliDer, ibet bet trcebet t SSet^relfe 
meb Ubeni)etben og lomntet t gotj^olb til anbre 5Petfonet. 
aietten til fin egen SPerfon, ben faafalbte Urtct, er altfaa 
ingen cgentlig SRet, mtn meget mere ©runblaget og gorubfcet- 
ningen for atte fanbe JRettigl^eber* *) @ai)ign^, ©^ftcm I. <B. 331 2)ct er faalebeg en SRebt^enbigl^cb, at SKcnncflct^ SRaabigl^cb 
ttl en H^ (Stab maa i)cetc ubDibct oi^er en 2)el af bett 
^bte SSetben font 5Retten^ Dfcjeft ©ummen af bt^fe Ub^ 
t)ibelfet !albe§ bet8 gotmue, oq SnbbegteBet af be SReglet, 
]&t)oti>eb be ]&erunber oj^Iomne Sletgfotl^olb l&eftemme?, benoetjne^ 
gotmuetetten* 

aiet?o6ietterne tan imtblertib ^ore til 2 forfljefltge ftla^fer, 
]^t)oreftet feli)e SRetten n0bt)enbtg maa antage en tjoefenlig for^ 
jfjeCig £<itaf tet. 2)e tan enten tjcete S)ele af ben ufrte SRatur 
eller en af ©utjettetS egne fiige, b. e^enanben 5|5etfom Jpetaf 
ftjjber gormuerettenS Snbbeling t S^ingStet oq OHiga- 
tton^tet* 

Qtiox 9iet8for]^oIbetg ©jenftanb er en S)el af ben ufrte 
Statnr, en Sling, talbe^ SnbBegrefiet af be famme bel^erjtenbe 
JRetgregler 2:ing8retten. 

Slingenc l^aroitte felt) nogen egen SSeftemmelfe, rmn er alene 
Ibeftemte til at tjcne .SWenneflene. 3)erfor er bet Saratteriftifte 
t)eb be tinglige Siet^forl^olb bereg ubeluttenbe SWatur, ibet ber 
alene tageg §enfijn til ©ubjettet, ben S5eretttgebe, og Dbjettet 
f^lgelig maa tunne efter Sel^ag ifoIere§ fra enl^tjer fremmeb 
$aat)trtning. S)e tinglige SRetttgl&eberg Xo^ipuntt er 6 j e n b o m , 
]^t>or ©nbjettet fte^erffer Cbiettet i bet8 Slotalitet, 

Qi>ox berimcb 9let8for^oIbet8 Ojenftanb er en af ©ubjettet^ 
egnc Sige, — ber altfaa l&ar fit Ojemeb i fig felt), — ber 
tan Dbjettet for bet f^rfte itte !>)aa famme SWaabe totalt t)cere 
©ubjettetg aiaabigl^eb unbertaftet; t^i bert)eb t)ilbe Ofcjiettetg 
5|^erfDnIig]^eb gaa tilgrunbe, og SWenneflet gaa out til en 
Sing (®Iat)eri). ©ufciettetS SRaabig^eb ot)er ©bjettet tan l^er 
altfaa tun t)cere ^jartiel, b. e. tun gjoelbe en entelt §anb^ 
ling eller SSirtfom^eb, ber felgelig, neto^) i ^raft af gri^^ 
l^eben, maa tcenteS ubfonbret af Dbjeltet^ og inblemmet i ©ub^ 
jiettetS 9laabig]&eb8telbt ©t faabant gorl^olb tatbeS en gor^^ ^jligtelf e (obligatio), og 3nbbegrcict af be [ammc Mcrffenbe 
Set^regler £)BItgatiDn8tettciu 

2)a bcrnceft en gor^pUgtelfeg Ojcnftanb altib maa tocetc en 
^anbling, og bennc igjen forubfcettet en H8 aStljegretning 
608 ben fori>ltgtebe 5Per[on, faa maa felgelig enl^toet tibli^ato^ 
rifl 8?et8 SRt>beI[e blitoe betinget af 5KuUg^eben af at frcm^ 
falbe en foaban aStljeStetning. 35 i I ben got^)Itgtebe iffe o^- 
f^lbe fin gor^>Iigtelfe, og l^eCet iffe ben 33etetttgebe ^ax faftiff 
eHer tetlig 3lbgang til at t binge ^am bertil, t^jnaar l^an iffe 
9li>belfen af fin SRet, Sit ben tjbtc SKuIigl^eb til at tnbttoebe t 
ben^ Si^belfe er- tilftebe, foranbrer iffe ©agen; tl&i bet et iffe 
benne Sl^belfe feb, men alene ben $anbling, l^^origjiennem ben 
ffulbe l^ibfereg, bet er Ojenftanb for SRettigl^eben** 3)en, fom 
i)ax faaet en Si0belontralt ^aa en ®aarb, l^ar enbnu ingen^^ 
foml^elft 9let oi)er Oaarben, og l^an faar ben furft ba, naar 
©jeren HI eller fan ti)inge^ til at ubftebe ©fjebe ^aa ben 
tit 1)am. 

®n faaban ©inbring for at o^pnaa SH^belfen af obligatorijfe 
Slettigl^eber t)il nai)itlig funne fremlalbeg bertjeb, at ber ^faa^ 
^'oiUx ben gcr^jligtebe faa mange gor^jligtelfer, at ^n iffe for^ 
maar at o^jfijlbe ben ene, uben at tiljxbefoette anbre. 3:^i 
^erijeb toil ber ofte enbog o^pftaa en retlig Slebtoenblgl&eb for 
ben gor!i)Iigtebe til at af^olbe fig fra ben §anbling, l)i)ort)eb 
ben ®ne toilbe cpnaa fin 9let til gortrcengfel for Slnbre. 

§2; 
gortfoettclfc* 5Pcrfonrct» Slrberct^ 

©t^toert SRetgforl^olb er cfter bet Slnforte et toeb en SRetS^^ 
regel beftemt gorl^olb meffem en SPerfon og Ubentoerben, l^toori 
ben inbitoibuette SBilje er antoift et gelbt til uaf^cengig SRaa^ 
bigl^eb* *) Dctte cr i C«re60ficrnc oftc lUM otoerfcet 9 be fotntuctctligc gotl&oft) icttagtct i)t ^Pctfoncn in 
abstracto, font - af jiuttet t jtfl, Itgc DDet for anbrc frcmmebe, 
ftjont ligeattcbc Dg HgcBetctttgcbc ^etfonligl^ebet* 8Wcn ben 
enfelte Sgerfcn fan ogfaa bettagteS fom et fieb i SKenneffe^ 
I)eben, tcenft [cm et otgamjl §ele, l^i^oti ben enfelte 5Perfon iffe 
frcmttctber fom feli^ftcenbig, men betimob fom tilttcengenbe gulb- 
ftcenbiggietelfe i en fterre ©ammenl^ccng, fom Sem af en ga^ 
milie, en Commune, en ©tat ^nbtegtekt af be SRetSregler, 
fom beftemmet be l^eraf ubfiprtngenbe SRetgforl^oIb, falbeg 
$erfontetten» ©eri^eb maa imiblettib matfe§, at, ba be 
^)etfonIige gorl^olb ui)ilfaaritg folger meb felt>e 3:tIi)(EreIfen, 
er be fun beli)i8 mobtageltge for tetlig SSeftemmelfe, meben8 
Sormuefotl&olbene l^elt till^^tet bet SHetligeS ©efcet* 

®enne bet enfelte 3nbit)tb8 Ufulbftoenbigl&eb i)tfet ftg fttaj 
t SiengforffjeUen, ibet ]^i)ett enfelt 8Wenne|fe fnn tnbel^olbet 
aRenneftenatuten ]^alt)t ©en^ gulbftcenbiggioxelfe ligget i 
SSgteffalbet — 2)ernceft t bet menneffeltge fitt)8 SSegtceng^ 
tttng, i 3ttbbibet8 JDiceH)el08]^eb i)eb SBcgijnbelfen af ftn %xU 
tjoetelfe, og I ben ®nfelte8 forgjoengeHge &x'o. 2)en§ fjulbftcen^ 
biggi^telfe ligget i gorcelbtefotl^olbct, ^\>oxixl bet J^ele 
©IcegtffaBSfctl^cIb flutter ftg* — @nbeltg t be tnbiDi^ 
buelle fttceftetS alminbeltge Uttlfttocffeligl^eb og ben 
betaf flljbenbe Siobi^enbtgl^eb af ®amt)trfen mettem be I ncermete 
S3et0ring og unbet ligeattebe gotl^olb Iei)enbe $etfonet til £)f^ 
naaelfe af bet, fom er SRenneffetg foebelige SSeftemmelfe- §er 
fuIbftcenbiggjoteS faalebeS ^nbtHbet i Commune og i ©tat* 

S)e ^>etfontet][ige fjotl^olb abffiller fig fta be formuetetltge 
beti, at beteg Snbl^olb er nobi)enbig gi^et i og meb SWen^ 
nejIetS egen naturlige ©tiCing, mebeng be formueretlige er af 
l)ilfaarlig SRatur* 2)e ^)erfonretlige fjorl^olb er bernoeft i)tft^ 
nof, Ugefom be oBIigationSretlige, SletSforl^oIb mellem ^er- 
foner, rmn iffe i fig feli) noget ^erfferforl^olb* 3)et ^tx- 5 

fontetltgc Sotl^olb affeber \>zl en SWangfoIbig^cb af Obttgatloner, 
men c'r iffc fcb ttDflcn Dbltgatio, men en af ben lnblt>ibuettc 
Silje uafl^oengig, i en ftor Slatnrfammenl^ang iegrunbct ret* 
Kg bcftcmt &i^)8fotm- 

aSeb 5Per[onen8 2)0b ftulbc egentlig f^ani gormue o^b^re 
at ejiftere [om [aaban; t^i ben 2)0be fan ingenfom^elft 8laa* 
big^eb 0i)e. SKen i affe !ultit>crcbe £anbe Mitocr ben attiget)el 
Beftaaenbe tfelgc ©tatenS 3lnorbning, ibet ben Slfbebeg formue- 
retlige Sibcerelfe labeS fottfat efter l^anS 3)0b enten gjenncm 
bem, bet tittige faa en t>i8 SJlaabe fortjatter bcin8 inbit)ibueffe 
^erfonltflb^b (SlobSforijante), eller gjennent bem, til b^em l^an 
felt) f0t fin 2)0b l^at oi[>erbraget benne ©titttng (t)eb 2;eftament)* 
2)e ]^er]^cn]^0renbe SRet^forl^oIb be^anble^ i 3ltt)etetten, ber 
faalebeg t)iftnoI ogfaa l&at ^<>tmuen til ©jienftanb, men f0rft 
efter at ben er Met>en l0ft fra fin SBeflbber eg jfal gaa oi)er 
til et n)i)t ©ubjieft. 3)a bet t^oefenlig er en i)erfonng ©titting, 
ber banner Setingelfen for benne £)t)ergang, eg Unberf0geIfen 
fomemmelig maa retteS ^>aa SSejIaffenl^eben af bet mettem Wii>t- 
laberen og 3lrt)ingen kgrunbebe fjor^olb, tommer Slrt)eretten 
til at ftaa i ncer ©ammen^ceng meb 5Perfonretten, uben bog at 
ubg)[0re nogen 2)el af benne* £)g at ben better ilte bor ojjftit 
leg fom nogen 2)el af gormueretten, ft^ber beraf, at ^totxtt x 
jtg felo ifle mebforer nogen umibbelbar 9laabigbeb enten oi)er 
^erfonen etter 3:ingen, mtn alcne en formueretlig ©ammen* 
hi^tntng af tt^enbc ^erfoncrg 2:iIt)oereIfe. 5[rt)eretten bor folge^^ 
lig o^)fiiae8 fom en trebic $ot)ebafbettng i Sletgftjftemet. 

?|5erfonretten afbanbler faalebeS ©ubjelterneg retligc 
gotl^olb ifolge ben 5prab8, be inbtager I aJiennejIefamfunbet, 

gormueretten bereS gorbolb til be forftjeffige {Ret8obj|e!ter, 

2lri>eretten bebanbler 8let8obieIteme8 ©fjabne, naar bere8 
l^ittiltjocrenbe ©ubjeft ojjb^rer at ejiftere. Snmatlntnd- 3((mtnbctigtotg l^ar man o))fattct Slrtocrctten font en 
^onfc!i>en8 og en Sulbftoenbiggi^relfe af ©ienbom^retten, l^borefter 5lrberctten 
fhilbe opftille^ fom ben trebic 3(fbeling af gormueretten. 2Jien bettc cr 
nep^c rigtigt* 2:ingenc8 S3cftemmetfe cr i!fe at tjene alene bet enMtc ^Im^ 
neffc, men ben l^ete 3)2enne|!el^eb fom faaban, - og at anta^t (SjcnbomSretten 
at inbejlutte iRet tU at raabe ober 3:ingeng @!i«bne for ben l^ete Sremtib, 
bitbe berfor botre en Sornoegtelfe af ©fterjlo^gten^ ^rab )paa i fm 2;ib at 
inbtage fine 3rorgi<engere« Spiab^ og bel^erffe ben ufrie S'latur meb famme 
Sril^eb fom bi^fe. (Sjenbom^retten fom faaban maa attfaa fornuftigbig 
opl^^re meb ben f^ftffe 3Wu(tgl^eb, og fonfefbent jlfulbe faalebc^ at ©{enbom 
beb SBefibbereng 2)0b l^Jemfatbe til @taten, fom 9?eproefentant for ben unber 
®Icegterne8 uopl^orlige SSejIen ebig beftaaenbe 9}2ennei!e]^eb, for igjen at 
oberantborbeg fra ©Icegt til ©loigt ifolge fin ^eftemmelfe* SSel laber nu 
bette af praftii!e ®runbe fig iffe ubfore paa benne 2Kaabe; men bet maa 
bog ligefulbt BetragteS fom en pofitib Snbrijmmelfe fra ©amfunbetS @ibe, 
og neto^) fom en fioSning af benne betg Opgabe, faabet at en 9)Zanb8 (5f- 
terlabenjfaBer umibbelBart tittopggeg l^an^ egne Sftcrfommere, fom at l^ang 
3)i8pofitioner ub ober Cebetiben o))retl^oIbeg* Sit l^efler iffe ben pofltit)e 
fioijgtbning erfjenber bettc fom nogen umibbclbar Solge af @ienb6m8rctten 
fe(b, bifer fig noffom af be ftore 3nb|!r(cnfninger, fom i Beggc J^cnfcenbcr 
cr o^jftittebe fetb t ©tater, ber ioijrigt anerfjenber @}enbom8retten i ben 
ilorft mulige Ubftrcefning» 

§ 3. 

©cerffilt om be tingtigc Oicttigl^cber* 

3;ingllg cr cftcr bet Slnfortc ben Slet ^"ox^ (SJenftanb 
et ett2;tng; I)i)Drimob ©jenftanben for Dbltflatorifle 9letttg:= 
l^cber altib er en § an b ling af en 5Perfom 3lt benne $anb- 
ling ton ]^ai)e, og i SRegelen ogfaa i)ax, en Sing^ SR^belfe til 
jtn ©jenftanb, maa folgelig iffe toilblebe; bette blii)er bog i et- 
]&toett galb en S^ilfcelbigl^eb, ber ingen ^nbjlijbelfe Ian ^au ^aa 
feli)e SRettigl^eben^ SScefen. Sit bencei)ttc DMigation^rettenmlb- 
belbar 3;ing^ret er berfor urtgtigt; tl^i, ifle at tale om, at 
ingenlunbe atte Dbligationer gaar ub ^aa 5Prceftation af nogen 
ling, i>cel(er benne a3en«i)nelfe ben ffjce^e goreftilling, at ©ub* jcftct§ gurl^clb til Stngcn t be obligatotiffe SRctSforl^oIb cr bet 
famme font i be tinglige, alene meb ben fjcrfljiel, at bet i be 
f^tflc er furmiblet gtenncm en fori|)Ugtet ^erfon; ba bog i SSirle* 
ligl^cbctt be Iortefi)onbetenbe fieb t bi^fe a3encBt)nelfet jlet IHe 
cr jjaratteic- Siigefaalibt fortjener a3ettcet)nflferne 91 et til 2; in- 
gen i SRobfcetning til SRet i lingen (^t)ilfen ftbfte SSenot^jnelfe 
alene forelommct I f5otligeIfe8Iot>en^ § 65) at anbefaleS, faa 
meget minbte, font bi8fe Ubtttj! i jig fcH) ingen Hat SKening 
inbcl^olbct* £)t)et]^ot)ebet l^at ben obligatcrijle 8let albeleg intet 
meb nogcn Sing at bcftiCe, Ugefaalibt font ben tinglige 8let 
meb nogen ^erfon* 3 ben ferfte ligger ©fterttijRet ^^aa ^lig t en, 
i ben fibfte ^aa Sletten, og Ugeot)erfor benne ftaat alene ben 
alminbelige negatit)e 5pUgt for Mt til at af^olbe fig fra 
Setgfrcenfelfer* 

SScefenligt t)eb be tinglige Slettigl^eber et bet, at be inben 
fine (Stcenfer n^bbenbig gjcelber imob ^lU. 3)i8[e ©rcenfer 
er beftctttte enten af ben SSerettigebe feb eller af ©taten, gjen^ 
nem l^toiS Slnertjenbelfe ttii^'otx aiet mobtager fin SRealitet Sl^l 
©taten maa egentlig tiUcegge^ bet unit)erfeffe ^erreb^mme o'ott 
Singene, eg ben entelte SSorger o^^trceber font &em af benne 
o^eralt, ]&i)or l^an gior S3rug af nogen "Sltt Oanjie abfolut 
Ian ingen SRet t)cere, og bet maa t)oere &oi>git)ningen ot)erIabt 
at ncegte Sttetttgl^eber fin Slnerljenbelfe unber t)i8fe Dmftcenbig^ 
l^eber eHer i t)i8fe ftonfliltet (jfr* $(Kt)b8inftitutionen, fiotogii):' 
ningcn ont ipittegobg og SSrag, SSanffnnb- 14 Suni 1816 § 66, 
ftonfutSL § 42 fgg. m. %). mm faa Icenge ben tinglige SRet 
ejifteter, maa ben ifolgefin Sttatur lunne gjiore? gjcelbenbe mob 
@n]^t)er, fom l&ar 3:ingen i fin SBeflbbelfe, faa Iccnge 2:lngen 
felt) er tlL I)erfor tan ben JRet, fom en tl^lngl^ft !3)om, Sti^U^ 
lontraft efier 5lrreft ftifter, i«e falbe§ tinglig*; berimob ftlfter *) 3fr* @<i^eel, ^ritoatrettcnS alminbelige XtU II* ©♦ 5— 7, 8 

unbcr »l8fc Dmftettbig^ebcr en Scicfontratt tingltg 9let (5—8 
—16 ifr. Sfr. 4 ©cck, 1795). 

©nfelte JRcttigl^ebcr l^at ttlf^nelabcnbe en blanbct Sa^ 
rafter, ibet be t>el fan giere^ gjcelbenbe font ttngltge, altfaa 
ogfaa nnber Sonturgttlfcelbe, men fun faa tenge 2:tngen be^ 
finber fig fjoi ben o^)rtnbeHge Sefibber; l^tjorimob ben iffe fan 
fege^ tilbage fra S^rebtemanb, og ben Serettigebc ofte iffe en^ 
gang er beretttget ttt at . jjroteftere mob 2;tngen8 3lf ^cenbelfe. 
©ette er faalebeg 2:tlfcelbet meb ben alminbelige 5Panteret og 
meb gorlag (ber ogfaa i SergL 14 Suit 1842 § 52, ifr, 5|?anteL 
12 Dftfer. 1857 § 2, a, benoei)ne8 Unber^jant), ^'oxlk fun gtt)er 
iJortrin^ret unber ^onfur8 famt SRet til at noegte 5lnbre at tage 
Ubloeg. Smtgetjel er bi8fe fanbe tingltge Slettig^eber, ba be 
ligefrem gaar ub !paa 2:ingen uben nogen 3D?ebt)irfning af en 
^Perfon, og t)eb ncermcre 93etragtning \)il man inbfee, at bet 
©ceregne alene ligger t ®jenftanben8 egen SBeftaffenl^eb, iffe 
t "Stdkni ^xt ©jenftanb for be anforte SRettigl^eber er nem- 
lig iffe be inbii^ibueCe 2^ing fom faabanne, men alene faa^ 
Iccnge be beflnber fig unber ^i8fe ^bre f^orl^olb, altfaa fom i}e^ 
renbe til en m §Perfon8 So, til et i?ift 25oerf8 5Probufter m. i>. 
®aa fnart be er afl^cEubebe, ejifterer be iffe mere i benne @gen^ 
flab, og ben tinglige 9let maa folgelig Bortfalbe, forbi ben8 
® jenftanb, t Juribifl gorftanb, er gaaet tilgrunbe. ©cereget 
t>ax gorl^olbet meb 9lef^)onbentia (gr. 19 Deck* 1794, oj)l^ce^et 
loeb ©ofartSloben), ber iffe engang mebferte 9let til at forb^be 
Slnbrc at gjore Ubteg, men alene gai) Jftet til forlobS SBetaltng 
af bet gorfifrebe, fom ^)aa D^jgiorelfeStiben forefanbteg. 

Oanfic forffjeHigc l^erfra er faabanne SRettigJ^eber, ber f. ®j. 
i)el fan gj^re^ gjcelbcnbe mob aCe maJee fidei 3nbe]^at>ere, mcti 
iffe mob gobtroenbc S3eflbber, — i)el mob enl^tjcr SBeftbber, 
fom er fit S3o raabig, mtn iffe unber Sonfur8 (f* @j* en t^ing- 
I^ft ^jiobefontraft), — bel ftaar fig mob aCe frit)iaige, rmn iffe mob tt)ungne gotfeintnger (f- ©j. Sltrcft), §cr et SRctten otjcr- 
alt af^cengtg af 5Pcrfoneng SStlfaar, og fan altfaa i!fc falbeS 
tingltg. ©ette gorl^olb et alenc en S^Ige af ben fterre eltet 
minbre SRet^ltaftig^eb, font Sot)en ^ar tiKagt be inbibtbueHe 
5)tg^ofltionet. 

Der et faalebe^ en ®tunbfor|IjeI meCem en obligator 
riff SRet intob SlUe og en tinglig 9let, bbitfen ftbfte, font 
anfort, egentlig iffe er en SRet tmob 9?ogen, men Itgeo^et- 
for Slffe, uben §enfJ?n til 5Rogen font foerffilt gor^)Iigtet. Mt 
tinglige 3letttg^ebet, er folgelig Uge ftoerfe, men fan ^el i?cete 
af meget forfljiellig Omfang og SScerbi* 

9laat man alminbeltg foreftiller fig be tinglige 9letttgf)eber, 
forbi be fan gjore^ gicelbenbe imob SlUe, fom faa meget bebte 
og fifrere enb be oMigatoriffe, ba fan bette i)el fotfaa^ibt 
t)oere rigttgt, fom Slingene efter fin 9latnr er fcerre ®t>entuali' 
teter nnbetgbne enb 5Perfonen, SKen paa ben anben @ibe maa 
bet i)el erinbreg, at ben Jperfonlige SSirffom^eb, l^borijaa ben 
Serettigebe t ftbfte 2:ilf(elbe l^ar ^xa'o, ofte fan ^be ^am en 
ftorre Oaranti for at o^ipnaa ben tilfigtebe SRi^belfe, enb l^bor 
^an aUm er l^enHft til S^ingen fe(t?» ©en, fom l^ar l^nnbrebe 
Sonber Sorn tilgobe af en SfKanb, faar bem iffe, ^t)ig ben fjor^^ 
j)Iigtebe gaar faCit, om benne enb ^ar bet fornobne Slt^antum 
ftorn liggenbe ^aa fit fiager; :^t)orimob ^an, I)i)i§ l^an l^ar faaet 
fig bem ttlmaalte, fan forbre fin (SJenbom ublei?eret, om ber 
enb Sntet blit)er tillage for be 0i?rige gorbring^l^abere^ SJkn 
i)aa ben anben ©ibe, l^bi^ SBe^^olbningen brcenber o^p, bil ben, 
fom aCerebc l^ar faaet fit ^orn leveret, iffe fnnne forbre nogen 
n^ ^Prceftation, om enb ©celgeren l^ar 2:ilftrceffeligt tilbage; 
^Dorimob l^an, faatenge l^an ]^ai)be hornet tilgobe, naturligiji^ 
funbe forlange fit Silfommenbe ^>rcBfteret uben §enf^n til bet 
inbtrufne Ul^elb, naar fun ©ctlgeren bertil i^ar iftanb. £)^er^ 
^otoebet et ^ele benne ©ammenligning mettem be forffjeflige 10 

9lctttg]&cbcr8 ©ifletl^eb t fig fclb Kbct ftugtl&at, ba bet cr ©jcn- 
ftanbcng ©obl^eb, ]^t)or^)aa bet I ^utt entelt 2:iIfoeIbe alenc 
lommet an* ©elt>e SRetten er afl^cengig af forjijettige S3ettn- 
gelfer 09 berfot egentltg itte lommenfurabeL 

VntttOttftttttg. fRtttntion^xttttmx t!fc egentlig nogcn tingltg 9iet; 
bctt cr atene en fRet ti( at forbrc ct tjift faftif! Sorl^olbg 35ebMitocn, og mcbfarcr 
iitgcnfoml^c(ft Silaabigl^eb ober 2:ingcn* Siettcn^ ©jenftanb er faatebeS \tk 
Slingcn, mm alene bet Sorl^olb, ^i^'^^^^^^'^ S^ingen befinber jig. 3)et ct 
l^ettcr t(!e en SRet, fom fan gi0re« gi«lbcnbe ligc ot)CT for nogen fremmeb 
S3efibbelfe, men atenc en Sflct for ^cfibberen til at Bebarc ftn Sefib- 
belfe ligc ober for 5(nbre8 ffttU Xa ben imibtertib l^cKer iffc er nogen 
oMigatorifl 9let, bel^anbteg ben bog meft i)a^fcnbe t 2:ing8rctten, unber 5lf- 
fnittct om S3eflbbe(fe, ber er ben tinglige $Retg naturlige ©runblag* 

§4. 
gortfoetterfc. 
S^tngene Ian tjenc be mettnejleltge gotmaal i.uenbclig mange 
SRetninger, og man fan bctfot tcenle fig en [tor SWangfcIbtgtieb 
af tingltge {Rettigl^eber. 2)tgfe labet ftg bog atte famie til t)t8fe 
fterte ®xnf'fit efter bet forfljetttge gorl^olb, ^'om ben a3etet=^ 
ttgebe ftaat til 2;ingen, og SSeffaffenl^eben af bet ^errebemme, 
^an fom golge betaf ubot)er e'en ben: 

a. @ J en bom, ben unit>erfelle SRaabigl^eb ot)er 2:ingen i ben? 
2;otaIitet. 

b. ®cri)ituter, aftofte SSeftanbbele af ®ienbom8tetten, ]&t>or 
ben aSerettigebe t)el ftaat i et ejenbomSattet gotl^olb, bog 
iffe til 3;ingen t ben8 2:otalitet, men alene t en i?i8 ^n^ 
i^enbelfe (suo nomine). 

c. a^inglige a3tug8tettig]^eber, f)t>ox ben Serettigebe er 
ot>er(abt Slaabigl^eben oi)et 2;ingen enten i ben8 2;otaHtct 
ettet i enfelte 9letninget, bog ifle fom @ier, mtn fun fom 
Ub0t)ct af en Slnben? ©jenbomgret (alieno nomine). 

d. 2;ingUge ©ifferl^ebStettigl^eber, ^\>ot ben JBeretti^ 11 

gebc t)el font faaban albc(c8 ingcn SRaabigl^cb otocr Singcn 
et tittagt, men ^i)Ot bog 2:tngen cttcr beng SScerbt ffal ga^ 
ranterc l^am 9?i)belfcn af en anben SRet, faalebeg at 1^an, 
ij'ox^ bennc iffe erl^olbe^, er befeiet til at fege fin g^Ibeft^^ 
gi^relfe i 2;tngen. 

e, Orunbbijrbernc, ^'oox ben SBercttigcbe bcftanbtg Ian 
frcetje en gorbring fjjibeftgjort af Itngen gjcnnem SRcb^ 
t)trfning af ben8 Sefibbet, iffe fom nogen bennc ^^etfonlig 
i)aa]^i)ilenbe CMigatto, men fom en 5pitgt, ber folger umib^ 
belfcart meb Singeng Sefibbelfe, — og enbelig 

t Silbagefalb^^^ gorfjeftg^ og S^gningSrettig^ebcr, 
^ijtlfe egentlig !un cr 3nbf!rcenfninget { ©jctcnS Slet, nben 
at gii>e ben SSerettigebe nogen foerjlilt SRaabigl^eb ot)er Sin* 
gen* ©aatenge bii^fe Slettigl^cber beftaar, mebferer be ingen 
birelte ?5otminbf!elfe af ©iereng 9laabigbeb; men t bet 
©jeblif be gjoteS gjcelbenbe, oip^cetoer be benne albele^, og 
gaar meb bet famme felt) ot>er til ©jienbom^tet Unberfegelfen om, eftet l^toillen fioi) be tinglige gorl^olb 
i be git)nc Silfoelbe flal beftemme^, l^en^oter til Sflet^f^ftemetg 
Snblebning unber Slffnittene om £oi)ene8 SSirfeltebg i SRummet 
og i 2:tben*. $et jial alene fom 9lefultat anforei, at be 
tinglige SRet^forboIb i fit 3nbbolb maa beftemme^ i)eb ben 
Sot), fom gjcelber ^aa bet ®teb, ^'oot Singen befinber fig, lige 
megetj^i)ab enten ben er fio^ore eCer faft ©jenbom. 3ft* 
|)fttetgb* 10 Sanuar 1849 (SRet^t* ©* 113). — Sftet^for^olbet^ 
Jiltxierelfe blit>et at afgictc eftet ben SRet, fom gjalbt i)eb 
betg ©tiftelfe (jft* ®xl § 97)* 

*) 3fr* ©at^ifitt^, @^ftem VIII, <B. 169-200 og @* 420-32* ©(j^ccl, 
^ritjottcttcn^ aim* 3)cl I* @. 310-16 og <S. 391—400* gj-cfte Slffttif. 

Cm 3;ingette i ^Imtnbeligl^eb. 

§5. 

I)cfinition. OmmatcrielKc Zin^. 

25cl5 en Zxuq i jurtbifl 35etijbtttng forftaac^ en begroenfct 
2)er af ben uftte 5»atur* 2)er^eb er faalebeg ubtt^ft SKobfcet^ 
ningen, t«e dene til 5(5 erf oner, men ogfaa til Statute n f el to 
Dfl (Stementerne, bet iffe i fin Jpel^eb fan tooere 5IKennefIet8 
^ettebomme unbetfaftebe* 

®et faraltetiftiffe Sjenbemcetfe 'paa tn 3:ing er ben retlige 
SKuligl^eb af at ifclere famme fra fremmeb 5Paatoirfning; bet 
er :^ert at bet umibbelbare gorl^olb meHem SRettigl^eberneg ©u6:= 
jeft OS Dbjeftet Hgger begrnnbet, ^toortoibt faaban SRuIig^eb 
t bet enlelte 2;ilfcelbe faftifl er tilftebe, fcmmer itte i S5etragt=^ 
ning; bet er tilftrcelleligt, at ben i jig felto er tcentelig eg at ben 
retlig er anerljenbt/ 2)en otoer et ©runbftijffe l^toilenbe SSanb- 
etter Suftfclonne er faalebe^ i juribifl fjorftanb en 2:ing* Sige== 
faa Ian SWenneflet felto blitoe til en 2:ing, ii'oox Soben forncegter 
bet8 naturlige ftrato !|)aa gril^eb og egen SBeftemmelfe* 

©nl^toer 3;ing maa ifelge fit SBegreb altib beftaa af et ma^ 
terielt ©tof. 9iaar man l^ar toillet oipftille en ©eling af 3;in- 
gene i legemlige og ulegemlige, og til be flbfte l^enf^rt 
5Prceftationer, ba er bette en SBegreb^forbcjUng, ibet man ^ar 
fortoejlet 3;ing meb 8let8objeft i Stlminbeligl^eb. 2)en romerfle 
Jjjnbbeling i res corporales og res incorporales (Just. Inst. 13 

n. 2) ct bcrimob ett Subbding af gotmucn, iffc af 2:ingcttc; 
t)cb res incorporales furftaacg l^et 9lettifll^eber i Sllmittbcltfll^eb, 
— obligatotiftc faatjelfcm tinglige, — mebcttS tot alcnc f^ax at 
gjiere mcb SRctttgl^cbctneg ©jcnftanb- Sit ©iproget tittaber at 
fcctcgnc fetoe Slctttgl^ebcn font Ojicnfianb for ©jenbom og SBe^ 
fibbclfc, og at Sobcn jctonltg bcl^anblet toigfe Slcttigl^cbcr, l^toiS 
©jcnftanb cr en 2;ing, fom cm be felt) toar 2:tng, f* @j* be^ 
l^anblex beteS Ctoerbtagelfe font et toirfeltgt ®alg, og giw bcm 
til ©jenftanb for Ublceg og 5Pant, hex folgelig i!fe toilblebe. 

SWaterien labet fig efter fin Statut albrig tilintetgjote, og 
2:ingene Ian folgeltg ftrengt taget albrig gaa tilgrunbe. SWen. 
fom Ojenftanb for Slettigl^cber fan 3:ingcn ifte loengcr anerfjen^ 
be8, naar ben iffe mere laber fig ipaatoife i Ubentoerben. 3 
iuribift gorftanb fige? faalebe^ 2:ingen at tooere gaact tilgrunbe, 
iffe alenc naar ben er bletoen i ben ®rab o^)loft i fine Sltomer, 
at beng (Sfox ftet iffe mere laber fig gienflnbe, f. ©s* er Metoen 
fortoanblet til SttfEe effer SKnlb, men ogfaa naar ben er gaaet 
for fceftanbig otoer i en l^elt n^ og forftjettig ©fiffelfe, l^toori 
ben iffe Icenger laber fig gienfjenbe, f. ©j. l^toor torn er for^ 
toanblet til S3rob eHer SSrcenbetoin. S0ien at 3:ingen i bette 
3:ilfcelbe BetragteS fom unbergaaet, grunber fig blot i ben ret- 
lige Umuligl&eb af loengerc at o^)ret^olbe be til ben o^rinbelige 
2:ing fn^ttebe SletSforl^olb, og en lignenbe Umuligl^eb toil oftere 
tocere tilftebe, felto l^toor S^ingen frembele^ laber fig ^jaatoife in 
specie, f. @j. :^toor $a^)ir er Beflretoet, SKarmor og ficerreb for^ 
toanblet til Sunfttocerfer* Dg felto ^toor 2:ingen iffe engang fan 
flgeg enbelig at tocere fonfumeret, toil fiotoen ofte fefig nobfaget 
til i enfelte SRetninger at bel^anble ben fom iffe mere l&eftaaenbe, 
l^toor ben er inbtraabt t gorbinbelfer, fom iffe laber pg o^lofe, 
uben at oipofre Snteregfer, ber l^ar famme trato !|)aa retlig- 
aScffi^ttelfe, fom ben. 

^aa ben anben ©ibe fan ber ofte tocere Orunb til i en- 14 

Mtc Sietttinget at unbcrgit>e Slcfultatetnc af menncflcttgt Sir- 
bejibe 03 a3etoftntng fammc rctligc SSilfaar font 2;ittg, felt) l^ijor 
be iffc fremttceber fern begtcenfebc ®elc af-SKaturen- §toor bette 
SRefuItat nentltg laber ftg !|paai)ife fcm en beftcmt tiltocerenbe 
aSocrbi, bet gienfinbeg i gonn af fjoregclfe af en fremmeb Singg 
aSoerbi, J?il ben Dmftoenbigl^eb, at ben forfte mangier materieffe 
©roenfet, iffe t)oere til ©inber for, at ben Ian Bebommeg efter 
be fammc 9let8regler fom 2:ing, for faa t)ibt fom bigfe SRegler 
iffe netoj) l^ar fin @runb i ben feli)ftcenbige aSegrcenSning* 

2)er Qxu^ folgelig i)irlelige, frembeleS ieftaaenbe S^ing, 
ber ^aa ®runb af ben faftiffe gorHnbelfe, ]^i)ori be er traabtc 
meb anbre 2:ing, i ben ®rab l^ar tabt fm ©ebftanbtgl^eb, at 
be tilbeK maa frattenbe^ fin ©genflafc fom faabanne, meben8 
gorl^olbet bog i0i>rigt maa bebomme^ fra Siing^retten^ ©tanb^ 
^nnlt £)g paa ben anben ©ibe i>il .ofte Blotte SScerbier o^)^ 
troebc faalebe^ intor^orerebe i en 2:tng, at ogfaa bi§fe retlig 
tor bel^anbleS fom S^tng i be f^orl^olb, l^ijor ben felbftcenbigc 
D!ptrceben iffe er bet afgjorenbe* %ox faabanne 2:iIfoeIbe funbe 
man maafte fom et f ^ftematif! Ubtr^f beni^tte a3encet)nelfen im- 
materielle 2:ing, ]&t>ori?eb ba betegneg fjormueggjenftanbe, ber 
belg iffe er, beI8 iffe retlig erfjcnbeS for felt)ftc)enbige 2:ing i 
ben aSet^bning, at be fan i)cerc ©jenftanb for fcerffilt SSinbi- 
fation, men Ij'oxi gor^olb bog forotorigt beftemmeS efter 3;ing8- 
retteng SRegler* 

§6. 
fforfficttige Slrtcr af Sting* Safl ®ob« og fi080rc, 

2:ingeneg retlige SBilfaar er i mange SWaaber af^oengig af 
bereg forjIjeHige SBeflaffenl^eb. 

2)en t)igtigfte ^nbbeling af 2:tngene er i faft ®ob8 og 
So 8 or e* Sil faft ®ob8 ftenforer man ba iffe alene be ab^ 
folut urorlige 2:ing, ®runbft^ffer, men ogfaa S^gninger, for 
faa t)ibt be er beftemte til at forblitje ftaaenbe ^paa ®runben og 15 

ific, faalcbe^ font Sober og ©IHbcrl^ufc, til eftct aSel^ag at p^ttc? 
fra ©teb til anbet* 

5(?aa Orunb af fin Ube^cegeligl^eb og ben betaf fttjbenbe 
£et]^eb i til enl^ioer 2:ib at funne gjenflnbe ben ibentiffe 2:ing, 
er be fafte (Sjenbomme mobtagelige for en 2)eling af SRettig- 
l^eberne, font ioeb So^erc iffe ^ilbe funne anerfjenbeg, uben at af^ 
ftebtomme ben ftorfte SRetgufifferl^eb* 3)ette fan ffe gjennem ^l^ing- 
lij^ning^inftitutionen, SStb ^Inforfel i be paa ©tebet txsrenbc 
offentlige §Protofoller t)il bet altib tooere muligt at betcgne, ^t)ilfe 
Slettigl^eber ber til en^t)er 2:ib git)eg nteb §enf^n til l^ber (Si^ 
enbom, og en^i^er SSebfommenbe t)il altib funne toibe, ^t)or faa- 
t}an 0!pUj8ning er at foge* SSeb fiogore er ^t)erfen 3bentiteten 
faa let gjenfjenbelig; feller iffe loilbe bet t)oere muligt at flnbe 
nogen SDiaabe til at ofU'oaxt famlet be fornobne £)^U?Mnger 
om bet§ SRet^forl^olb* aWan er faalebeS ^eb So^ore nobt til at 
Icegge ot)ert)eienbe SScegt paa betubi>orteg gorl^olb til en ©jer^ 
eCer SSefibber^ $Perfon. SKeben^ t)or SRet folgelig anerfjenber 
l)i>ilfenfom:^elft 5lrt af tinglige 9lettig]^eber ot)er faft Oob^, for 
faa ^ibt ben er ftiftet J)eb bel^orig tl^ingHjft S)ofument, anerfjen:=^ 
ber ben t)eb So^ore fun (Sjenbom^retten, og af be famme ajlofte 
tinglige Stettigl^eber fun bem, font laber fig ftifte gjennem Ctoer- 
letjerelfe, faafont Srug^rettigl^eber (5—8—16), ^aanbfaaet SPant 
(&. 12 Dftbr. 1857 § 1). Dmt)enbt tiOcegger t>or 9iet SSe^^ 
fibbelfen »eb faft ®ob8 blot en unberorbnet SBet^bning, nttoJp 
!paa ®mnb af ben faa meget bebre Slbgang til at betegne SRetg^ 
forl&olbet gjennem 2:f)ingl^gning* ®elt?e Slbfomften til fafte 
(Sjcnbomme maa i)eb ben fontraftmcegfige ©tiftelfe i^tixk ^aa 
tl^ingl^ft ©ofument (5—3—39). — 2lf famme Orunb retter og^ 
faa SScernetl^inget t)eb SProce§fer om fafte ©jenbomme fig efter 
bigfeS aSeliggenl^eb, iffe efter ©agt)olbereng ^jcmfteb (1—2— 
15 ifr. SRffr. 10 Slug. 1753 og %x. 21 3uni 1793 § 3). 

Demceft banner Orunbejenbomme, fom inbbefattenbe ©ele 16 

af fdi)c 3crb!Iobcn8 £)t>ctf(abc, faa en totS SWaabc bet matc^ 
riettc ©tunblag for ©tatetneS 2:ilt)cerclfc» 3otbcn et iffe 
® jcttftanb for menncjiclig 5PtcbuItion, men ben et felt) ^ilben 
til SRennejIetg t)tflttgfte gorn0ben]^ebct* 9lu tilbag^ l^at 'od 
ilte Otunbejenbom ben alt oi)er^ej[enbe aSetijbning fom i albte 
Sibcr, ba ben betragtebeg font ben enefte fanbe SSap fox 5|?er^ 
foneng ^tonomijle ©eli)ftcenbtg]^eb; mzn ben t)tl bog alttb be=^ 
t)ate ftn 5piab8 fom ben i>i8tt9fte S)el af Slattonalfotmuen, og 
bert)eb faaioelfom ^eb fin [tore og altib t)Osenbe SScetbi Bel^olbe 
en almenofonomijl 93et^bntng, fom gjot ben til Ojenftanb for 
Soi>en8 fcetegne Dipmcerffoml^eb* 3 fremmebe Soi)git)ninger 
fommer bette ogfaa tilfi^nc i forffjefiige 3nbf!rcen!ninget af 
©jeteng 9flaabigl)eb, faafom i %oxbui mob ©lotoeneg Obetog- 
gelfe, mob oi)erbrei)en Ubft^lning af ©jenbommene o» bSL, 
^'oilUt betimob ben norfle 9iet iffe gierne ^ax inblabt fig ^aa. 
SKcetleg fan bog Ubffiftning8Ioi>gii)ningen og SBeftemmelferne 
om ©fot)feri)itutet (S, 22 3unt 1863 ta^). 1); fe ogfaa SSetgL 
14 3uli 1842 § 28, Ubififtning^f. 12 Dftbt. 1857 § 24, jfr^ 
@foi)L § 7L 

Detimob l^at toot SRet fta oelbte 2;ibet i £)bel8inftitutionen 
betoatet et STOibbel til at ^inbte fianbejenbomme^ Ubgang af 
gamilien, ligefom ben gjennem fcetegne 51[ttoegang§teglet (^la- 
foebeStetten) l^at fttcebt at befotbte beteS nbelte jDtoetgang til 
Slttoingetne* Zxi famme ©jemeb figtet ben SBtugetne og beteg 
5lttoinget ttlftaaebe gotfjofcgtct (SRfEt. 18 3an. 1710, ift. 23 
®ei>t6t. 1799, gjentagen i %x. 18 Quni 1723 og %x. 25 gefct, 
1733, ift. £. om bet beneficetebe ®M 4 Slug. 1827 §§ 2—4 
og 9)* gtembeleg fio^ning^tetten toeb ttounget Ublceg (5— &— 2 
ift. ». 14 Suli 1827). — ©tunbbeflbbelfc et ftembele^ ct af 
§otoebfunbamentetne fot ben altitoe a3otgettet (®xl § 50). 

$aa ®tunb af fin fot^oIbStoig ftote SScetbi et fafte ©jen^ 
bomme betl^oS i 5llminbeligl^eb unbetfaftebe latoete ©^ottlet, 17 

ligefom ber i Slilfcelbe af ttJitttgcn Stcalifation er forcfErcbct en 
^miitiQidii^xt ijorterebelfc og lemipeltflctc SSilfaar* ©nbelig 
egner be jig faat>el af bcnne (Stunb font ^aa ®runb af fin Ubc^ 
i^ocgeligl^eb fottrinlig font ©fattcfunbantenter, tfar for bircftc 
©fatter. 

3 mange 2:tIf(Blbc belcr ogfaa tjt^fe fio«<0regienftanbe for^ 
ttiebelft ben iJorMnbelfe, l^tjori be ftaar meb fafte ©jenbomme, 
bigfe8 retltge SJilfaar, faaknge gorbinbclfen fceftaar. Sigefom 
33^gntnger feli) fun negentltg fan ]&etragte8 font urorttgt ®ob8, 
og aUm erl^olber benne ^arafter 'oti fin ^ermamente gorMnbelfc 
meb. ©runben, jfr^ SSergl. § 50, ]^t)orefter ben til en ®rube8 
S3efceftning o^)forte SBtjgning altib jfal felge ®ruben, - faa=^ 
lebeS t)ifer 6—14—5 og &-yl5— 18 og 19, at ©jerber betragte^ 
fom Silbel^or til ®runben. — 5(5aa famme SWaabe fcetragteS 
meget, ber i fig felo er Sogore, fom ZxlU^ex til en S3^gning, 
beI8 ^aa ®runb af gaft^eben i ben gorfcinbelfe, l^'ooxi bet er 
fat meb benne, faafom mur^ og nagelfafte 3nbretninger, ^afel^^ 
o'onz, ifr. ^ftretgb. 16 9l^>ril 1841 (Sftet^t. ©. 330), inbmurebe 
S3r^gge))anber, - bel^ forbi bet ubgior noboenbige ZxMq til 
ben, f* @j. 2:agftenene, 2)0re og SBinbuer, og bet feb ^t)or ingen 
ftreng f^fift gorbinbelfe finber ©teb, f. @j. SRoglerne til S)orene. 

§i)ab ber i be l^er oml&anblebe 2:ilfcelbe bci?irfer, at 2;ingen 
unbergii)e§ famme ^el^anbling fom ben fafte (gjenbom, l)i>i>xtxl 
ben l^orer, er, at ben betragteg fom en integrerenbe 2)el af 
benne. §iJor Jingen imiblertib iffe i SBirfeligbeben ubgjor et 
om enb loft forbunbet ©ti>ffe af feli)e ®ienbommen (f. @s. ©ore 
og SSinbuer), fan bet i be enfelte S^ilfcelbe ofte ixere ti)it)Ifomt, 
om 2:ingen, alene j>aa ®runb af fin gorbinbelfe meb en faft ©jen- 
bom, ffal betragteg fom 2:il()ebor til benne, eHer frembele^ be- 
banbleg fom fel^ftcenbig 2:ing; f. ©j. fafte ©fabe og Steoler, 
inblagte ®aga^)^)arater, Dam^jfjebler, inbt)enbige SSinbuer o. W. 
Jpcrom laber fig ingen alminbelig SRegel o^^ftiCe, ba felt)e S3e^ 18 

gtcbct „2;ilbe]^0t" ct faftlj!; men ^'oai bet ifcet maa fomme an 
^aa, 'oil, forubctt gorMnbeIfen8 Seftanbigl&eb, boere, ]^t)ori){bt 
3:ittgett tegelntcegfig forefommet i faaban gorMnbelfe* Dg t 
benne §enfeenbe t){l ©fif og S3rug ioei)nIig bltt)e bet afgjierenbe* 
SRcoIerne i en SSntif M man faalebeS ubenti)bl anfe font 3:il- 
belter til ©ufet, meben8 SSogreoIet, om be enb et fafte, t)iftnoI 
t)tl ]&Ibe betragtcbe font £0g0te; !|)aa ©tebct, ]^t>or bet er foeb^^ 
loanligt at btuge ©aSBel^Sntng, og betl^oS ^p^axatexm i 9le^ 
gelen !j)Iej[er at befofteg af $ufet8 ©Jet, toil bigfe toiftnof tooere 
at bel^anble font %xlU^0x til bette, ntebenS be )faa ©teber, l^toor 
bet et fcebtoanligt, at be befofteg anbragte af toebfomntenbe S3e^ 
boete felt), Ber bel^anbleg font SoS^re, felto om be i bet gitone 
2ilfcelbe maatte toocte anhagte fox ©jerenS SRegning. Dg af 
famme Orunb bet $oieftetet8bomnten af 16 S(i)til 1841 itfe 
anfeeg font et alminbeligt ^tcejubifat fot, at S!afeIotone eftet 
toot SRet et S^ilbel^ot til SS^gningetne. %^ l^toot bet et foebtoan^ 
ligt, at biSfe ilfe felget J&ufet, men be!ofte8 af toeblommenbe SSe^ 
boete felto, i^'oilttt i pete 6gne af toott Sanb og fotnemmelig 
toeb @mbeb8gaatbe et alminbeligt, bot be toiftnol ftembeleg be== 
banbleg fom £0g0te, og felgelig iffe anfeeS inbbefattebe unbet 
5|5antf(jttelfe ettet ©alg, om be enb i bet foteliggenbe 2;tlf(elbe 
toitlelig till^otte ©jieten, meb minbte bet ubtt^ffelig et toebtaget 
SotftjeBigt fta bet l^et bel^anblebe gotl^olb et bet, at fiotoen 
i abffiCige ^Intoenbelfet l^at unbetgitoet fiogotegjenftanbe, bet 
jetonlig ^fotelommet i en toi8 gotbinbelfe meb fafte ©jenbomme 
(Sntoentatinm), lige SBcl^anbling fom bigfe; fe faalebeS Z. om 
33tanbfotftIting 19 Slug. 1845 § 1: a»eb S^gninget tunnefot^^ 
flfteS be beti tooetenbe mux^ og nagelfafte Sniuctninget o g faa- 
banne til betegSBeftemmelfe l^otenbe^^ntoentatiefaget, 
fom eji let tunne fl^tteg, famt be til SS^gningetne l^otenbe 
Snbbegninget om §atoet og ©aatbStum (jft. fi. 26 SKaj 1866 
§ 1); »• om ^W^t^elfoteninget 17 3uni 1857 SWo. 2: fafte 19 

Snbrctmnger og SWaffincr famt bet til I)tiftctt l^^rcnbe 
Snt)ctttarium, ifr. ^ankl 12 Oftbt. 1857 § 1 b: tttttge^ 
meb bi§fe bereg lefe aRafftnct famt bet til ©riftett nebiJenbiflc 
StH)entatium* Z\)i bi^fe Sling tafccr iffe bert>eb jin ©genjiafc 
af S080re, og fclii?et iffe ubenfur be ubtr^ffelig fceftemte Slntjeit^ 
belfer at Bel&anble fom 2;ilfce]^0r til bet fafte ®ob8. S)et famme 
gjijlbet ligefulbt, om cnb fiot)cn felt) l^ar fotbubt at jliHe bem 
fta famme, faafom 3—17—3 (SSaaben), SBranbanotbn* 18 Slug- 
1767 I § 4 (93tanbrebjlaber), fi. 8 ®ei)tbr. 1818 § 6 og 7 jfr, 
fi. 7 Slug. 1827 (Slienefte^efte), 1—22—25, ». 25 Slug. 1848 
§ 19 ifr. $u8mattb8L 24 ©e^)tfct. 1851 § 10, b (fjober og 
©ji^bfel); tl&i l^eri^eb ^aalceggeg alene ^ebfommenbc ©jer eller 
S3tuger en got^pligtelfe, fom blanbt Slnbet toil tooete til ^inbet 
for foerpt Ublceg i biSfe 2;ing; men benne got^)ligtelfe txptx- 
fonlig Dg foranbret iffe 2:ingen8 egen retlige Satafter. (Sfr. 
jur. UgeBL V ®. 220). 

©tiftelfen af ben fjorbinbelfc, l^toori ben ene 3;ing faalebeS 
er fommen til ben anben, toil altib tooere jleet toeb ©jeten^ ftie 
aSejIutning. §toortoibt berimob faaban gotbinbelfe betoirfet, at 
ben ene juribi^ Blitoet et S;il6e^0r til ben anben, af^cenger iffe 
af ]^an8 ©obtbefinbenbe, men blitoer at fcebemme efter %oxbin- 
belfeng egen S^iatur. Sit 5Parteme, otoeralt ]^toi>r be f)ax fulb 
SRaabig^eb Dtoet gotl^olbct, fan foteneS om at l&el^anble fom 3:il^ 
Uiin til en faft ^jenbom, l^toab bet i SSirfeligl^eben et fcet|filte 
£080regj|enftanbe, f. ©j. labe en ©jenbomS S3efcetning og 3n- 
toentatium f0lge ben toeb ben8 ©alg, fotftaat fig fetto; men 
l)toot be iffe l&at faaban Sftaabigl^eb, f. ©s* l^toot bet l^anbleS cm 
^antfoettelfe, blitoet fiotoenS D^)fatning og iffe beteS SSilje bet 
afgjetenbe*. 

Cmtoenbt fcetoitfet gotbinbelfeng faftiffe O^l^Sning i et^ *) 3fr. ^allagcrg OMigationgret II. e. 237 fg. 20 

^^txt galb £)p^mt af bet meffem 3;tngette Beftaaenbe tetligc 
gor^olb, uben ^enftjn til, om felt)e 3lb(ltttelfett t>ar Bctettigct 
cDer iffc. ^ar faalebc8 ejcten taget 2:agftencnc af [it ))antfattc 
$u8, Ian en anben ^tebitor tage Ubteg i bigfe fom t anbte 
STOatetialier, uben at spantl&atoeren loenget tan ^)aaftaa, at be 
flal JettagteS fom 3:ilbe^0t til §ufet. 

gaft ©jcnbom i ^jebftoebetne inbtaget for faa t)ibt eg 
forjIjeCig ©tilKlng fta ©jenbomme i)aa Sanbet, at be iffe er 
gamilierettigl^eberne, DbelS:^ og Sttafoebe^retten, unbetgiijne* 
pellet ille t>ax be ifelge £Dt)bogen (5—6—5 ifr. 2) unbertaftebe 
SeSningSret i Silfoelbe af ttounget Ubiceg; men t)eb S. 14 3uli 
1827 blet) bette fotanbtet til en fotlortet S08ning8termin af 4 
aWaaneber^ Sigefaa maa ^jobftabejienbom, for at gii)e ^ttm=^ 
metet, Ifelge ®xl § 50 c, ^a'ot en aSoerbi af minbft 150 @^bv 
mebeng faft ©Jenbom i)aa fianbet git?er ©temmeret uben Jpen^ 
f^n til SScerbi* 3 aCe anbte ^enfeenbet gjelbet om begge bet 
famme* 3laat 5—3—18 btuget Ubtr^Ket: ,;£iobftabgob8 og 
3orb et fi^gore", ba maa bette, fom he folgenbe £)rb: ,,og 
maa fcelgcS uben &ot>B^be](fe" — t>ifet, fotftaaeg i aWobfoetning 
til Cbel (fe Mben, en ban|I §ertebag8bom af 22 £)ftk. 1554, 
ifr* ®. &. Sai). 270), og bet er ingenlunbe aWeningen, at bet 
ogfaa i0t>rigt jial bel^anbleg fom fio^ore*. 

$aa ben anben ®ibe er ©fibe i ftere SRetninger af fiotoen 
ftilKebe t)eb ©iben af fafte (Sjenbomme i SKobfcetning til anbre 
SoSeregjenftanbe. 3)e Ian faalebeg ftitteg til Unber^)ant (5—7 
—7, a. 12 CItbr. 1857 § 1), ©jemmel^bohimenter ^aa ©libc 
er ©tem^)elafgiften unberlaftebe (S. 9 Slug. 1839 § 2, a), og 
t>eb bere? ©alg maa ^i)art!procentafgiften til gattigt)oefenet ub:= 
rebe§ (^anc- Sgrom. 19 aWartg 1805 3lr. 1) ligefom i?eb fafte 
©jenbomme. fiigefaa er Slultion^flportlerne i%x. 19 Slug. 1693 *) 3fr* ®ram« Sltng^rct ©♦ 19 fg. 21 

§§ 14 f>s 15, S. 13 ©c^t 1830 § 55) fqmt aScfjenbtgj^rclfeS:^ 
eg SBctaltng^friftcn og 3nIa8fatton8faIarct toeb St^ang^autttonet 
Dt)er ©ftbc (S. 30 Slug, 1842 §§ 1, 6 og 8) be fammc fom 
for faftc ©ienbommc, — SKcn bctte cr fun foetflittc Scftcmmelfcr, 
bet ]&ar ftn Orunb i ©libeS fot^oIbgiJtg [tore aSoerbi- Sit ©ftbe 
i aStrleligl^eben er £080re, er ubtt^ffeltg ubtatt i ^anc* ©fr* 
15 SKaj 1802 og gr. om Slfgtft ^jaa fafte @ienbomme m. \>. 
8 gebr* 1810 § 3, og benne bereg ©genjlab btfer fig enbog I 
ftere af be ot)enfor ncet>ntc Slnt)enbelfet, ©ftbe Ian faalebeS ogfaa, 
faa famme SWaabe fom SeS^rc, flifleg fom l^aanbfaaet $ant; 
®jenbom^ret til famme Ian fttfteS toeb ben blotte Dtjerbragelfe 
uben noget fEriftligt ^jemmel^bolument (®0fart8L 24 SRart^ 
I860 § 4, ifr. 9«eflt. 18 3Karfg 1785) Dg^ Sl^inglijgning af ©Itb8^ 
ftiobet U^0m naturligtJi^ tile (fe bog %x. 30, 3uU 1756 § 8). got faa t)tbt man, fom ot>en bemoerlet, ftunbum oberforer 
be om 3:ingenc btugeltge Setegnelfet t uegentHg SBetijbning ipaa 
gormuegtetttgl^eber ot>et]&oi)eb, J)tl ogfaa l^er en ©Ijelnen meffem 
totltgt og utotHgt bltt)e at o^ftiffe. 2^il be utorlige maa man 
ba l^enfore 1) be SRettigl^ebet, 1^i>ii ©jenftanb er faft @ob8, faa^^ 
fom ©eri){tuter og 33Tug^retttg]^ebet berot>er og 2) be, fom uab- 
fliffeltg er Ini?ttebe til fafl ®ob§ og faalebe^ ^ar jit beftemte 
golium i 5Pantebogen fceffeg meb bette, faafom 2;ienbe, 3orbe^ 
bog^rettigl^eber, M fianbfli?lb, goberaab og anbre ©runblb^rber; 
]&i)orimob en alminbelig ^anteforbrittg maa blit)e at l^enfore til 
£og0re;j[fr. ©tem^jeC* 9 Slug* 1839 § 23.— ®fter benne SRegel 
maa bet i>i\tni>t blit>e at afgjore, ]^t)ort>ibt en Slettigl^eb fom faa^ 
ban Ian tooere OJenftanb for Unber^ant, ba S. 12 DIth* 1857 § 1 
ui Ubtr^IIet ,;r0rltgt ©ob8" aabeniar forubfcetter en 3)eling af 
^erfonenS l^ele gormue, ille af SEingene alene; og ^aa famme 
STOaabe maatte ber ffjelneg, ]^t>or i et Seftament @n toar inbfat 
til at art>e 2;eftator8 r^rlige, og en Slnben :^an8 ur^rlige gormue* 22 

§7. 

gortfcEttelfc* SungiMc og iffc fungiMc — fort«rIige og ufortocrtigc Sltng. 

SStSfc S^ing et eftcr fin 5Watur af ben Sejlaffenl^eb, at be 
i ben almtnbelige ©amfarfel iffe betegneg og fommer i SSettagt^ 
ntng fom tnbit>ibuette Ojenftanbe, men alene eftet fin 9ltt, font 
en ^i>antxttt, tbet et gbetSWaal af faabanne Sing altib agte^ 
lige gobt, i^ben ^enf^n til be forffjeKige 3nbit?iber, I)t>oraf bet 
beftaat, f» @J* <Rotn, Tttit, ©yiger (res, qvse pondere, numero, 
mensura consistunt, effer, fom man meb et febnere Barbarifl Ub=^ 
tt^f l^at !|)lej[et at falbe bem, res fungibiles, jfr* fr. 2 § 1 Dig. 

de rebus creditis (124 !♦): qvse in genere siio funetionem reci- 
piunt per solutionem; !paa Si^bjl: t^erttetbate (Saditn). — ©enne 
bereg ©genffab I^at fornemmeltg SSetijbning i ^onttaft8tetten 
toeb got^)IigteIfer8 S^Ibeftgierelfe, ibet benne !an fie t)eb ]^t)ilfe^ 
foml^elft 2;tng af famme 9ltt, fom l^ar be bettngebe ©genffaber, 
og folgelig l^eKet iWe Mit)er nmulig beri?eb, at be inbit>ibueCe 
Sing, fom bettil t)ar beftemte, maatte forgaa (genera non pe^ 
reunt); frembeleg i ©ttaffetetten, ibet Sot>ftribig]^eben af i>x^^t 
gorfojininget ot>er ftemmebe Sing unbertiben af^oengftic ^f benne 
beteg ©genjiab. 

©et er imiblertib alene meb j&enfijn til bereg $!Kobtage- 
ligl^ebfor en genetel SSel^anbling, at S^nbbelingen af Singen i 
fungible og iffc fungible er af 3Sigtig]^eb. 3 be tinglige SRetg^ 
forl)olb o^ttceber Singene altib fom 3nbit>iber* (Sn ^toantitet 
fom faaban er iffe en Sing men fun et SSegreb, og fan altfaa 
iffe t)oerc ©jenftanb for nogen tinglig 9let, men fun for en 
gorbring, faa Icenge ben iffc er bletjen inbit>ibualifcret; — og 
omtoenbt er en Singg fungible SBejlaffenl^eb iffe til j&inber for, 
at ben bel^anble^ fom inbit)ibuel, faalcenge ben fan !paat)ifeg 
fom faaban* 2)en, fom l&ar fjobt 100 Sonber 5Eorn af en 
SWanb, ejer bem iffe, forinben l^an ^ar faaet fig bem tilmaalte; 23 

OQ omt)cttbt fan ben, W^i ^<>tn urettclig ev fcletoet l^am fta^ 
folgt t)tnbtcctc bet font jln ©jcnbom, faa Icwige ^an Ian ^aa=^ 
Hfe fit ibenttjie Roxn. 

S:tngene8 SRobtageligl^eb for generel aSel^anbltng ct i SRe^ 
gelen en g0lge af bereS egen SHatur, [aalebeS at t)eb t)l8fe Sing 
gormobningen i 2;t)it>lgtilfcclbe er for, at be ej et tagne i S3e^ 
ttagtntng font 3nbii[)iber* 9Men ietotigt maa bet altib ftaa ^ax- 
tcme frit for at betegne (Sjenftanben for fin SRetSl^anbel faa^ 
lebe^, font be feb flnber for gobt* ©aalebeS fer man ofterc 
Sreaturer og ©aarbSrebflaber bel^anblebe fom fungible (t>eb be 
faafalbte ipottocnberifontralter), og i ben celbre 3;ib t>ar bet fab^ 
t)anligt at ben^tte Sreaturer, Srcelle, ja felt) fafte ©jenbomme 
og ®txU fom aSetalingSmibler alene efter Stoantitet uben inbi^ 
i)ibiiel SBetegning (fe faalebeS ®- ». 223 jfr* 43 i ©lutnO- 
Dmt)enbt bel^anbleg Sing, ber I fig felt) er fungible, unbertiben 
fom Snbitoiber, fe faalebe§ Sanffunb. 14 Suni 1816 § 40 jfr. 
ben celbre ©tem^)elanorbn. 25 SKaj 1804 § 6. 3 jlige Silfcelbe 
fommer bet faalebe^ alene an ^>aa, at 5Parterne ubtaler fin 2»e^ 
ning meb tilftrceHelig 2:^belig]^eb* 

©t^ne aSettjbning for 2:ing8retten l^ar 3nbbelingen af 
Singene i ufortccrlige og fortcerlige* SSeb be flbfte (res 
qvse usu consumuntur) forftaaeS be 2^ing, fom, naar be engang 
er ben^ttebe, l^ar o^)f^lbt fin S3eftemmelfe, og altfaa enten ber^^ 
t)eb tilintetgjoreg eCer ot)ergaar i en ganfle nij og forftjeKig ©fit 
felfe f; @j. Sobemibler, Srcenbfel, talf, S^a^xx o. b8L 2)i8fe 
2:ing o!j)l^orer folgelig, naar be faalebeS er bentjttebe, at t)cerc 
Ojenftanb for SBinbifation, felt) om be frembeleS materielt laber 
fig !|)aat)ife* 3lt berimob en 2:ing t)eb SBrugen forringeS, faa at 
ben tilftoft blit)er ubrugbar (f* % ^loebninggft^Rer), opf^Mtx 
iCe bere8 Ufortoerligl^eb (res qvse usu minuuntur). — 3lHe for- 
tcerlige 3;ing bel^anbleg i JRegelen tiCige fom fungible; men 
ingenlunbe alle fungible 3;ing er fortcerlige. ftwl^aar, Sagpen 24 

ct f* ®s* fungtMe mm iffe fotterligc %xnQ. Otoenfen mcCcm 
be fortceritge oq ufijttcerligc %xn^ fan t0i)ttgt ofte i^cere bun!el; 
bet er faalebeg i)iftnof meget tbttjlfomt, ]&t)ori>tbt $Wurftcn og 
Semmer, ber cr anbenbt til Dipf^relfen af et Jpu^, f!al Bctrag- 
te^ font tcnfumetct 

@n foetegcn t)tgtig 5|5Iabg blanbt be fungible og tilttige for- 
totlige 2:ing inbtager 5Penge*. %ox bet f erfte fcettagte^ ^Penge, 
uagtet be matertelt beftaat font foerffilte 2^ing, font et Wlaal 
for SScerbier i Sllminbeligl^eb. ©ernoeft et'5Penge bet almin^ 
beligc Dmfcetninggmibbel, l^botigjennem aCe anbre Si^ing^ 
£)i)ergang fra ^aanb til Jpaanb i ben menneflelige ©antfoerfel 
foregaan 5Paa ®runb af benne fin ®genfEab 1)<ix 5pengene feb 
for en [tor 2)el tatt fin feltjftcenbige tinglige Sftatur* 3)ere^ 
SSel^anbling font fungible er grunbet i en Slet^nobbenbigV^; 
be er iffe ©Jenftanb for SSinbifation, og 5pengefebler berfor l^etter 
albrig for SWortiflfation* §enfljnet til ben alntinbelige Srebit 
forbrer, at 3]^(enbe]^at)eren af 5Penge altib maa funne Betragte^ 
font bereS @j[er. Sntiblertib i)il man ne^)))e labe bette gjoelbe, 
I^i)or ingen ^oCifion nteb en 2;rebiemattbg erl)i)erbebe Sfiet flnber 
®teb. fiigefont ©omftolene iffe tager i aSetcenfning at fcelbe 
ben, ber unberflaar funbne 5Penge, ligefrem cfter ^xU. 21—14, 
faalebeg bil man i)iftnof l^ctter albrig betoenfe fig !paa at ub- 
let)ere ftjaalne 5Penge, fom maatte giertfinbeg i S^ben^ So, 
til ©jtermanben, uben at labe benne fonfurrere meb 3:^i)en8 
0t)rigetrebttorer. 9fr.§ftretgb. 19ma\ 1852 (SRet^t, ®, 524—5). 

2)e anforte ©Jenbommeligl^eber i)eb 5Penge gjior bet til en 
SRobbenbigl^eb, at bere§ gorfcerbigelfe iffe fan tuxxt ot^erlabt ©n- 
^Hxi ©obtBcfinbenbe, men at be maa ^u en offentlig 5luf- 
torifation, uben ]^t)ilfen be iffe erfjenbeg fom 5Penge, baabc for 
at benne bereg ©genffab utt)ett?big fan ix^re betegnet, og til *) 3ffr. <Ba)oimf OMigattonenrec^t L ©» 404 fgg. 25 

Oatantt for SBcerbien^ SRtgtigl^eb, §08 c§ cr tngen anbcn cnb 
©taten feerettiget ttl at jiaa SK^nt 5Pcngc^@n]^cbcn ct ®^)ecie8^ 
balerett, fom et tig jV af . 1 SWatl flnt ©ali) fottnfl SSoegt, eg ub* 
mijnte^ af 14 lebigt ©^It), [amt bcle^ t l^abe, getntebcic og 
Sienbebele (S. out 5Pettget>cefcnet 14 3uni 1816 § 1 og 2, jfr. 
20 Slug, 1821 § 2, 9 Slug. 1839 § 1 og 5 ^^xxl 1845 jfr. S. 
25 3att.l866); @nf)i>er, [om tU 2Ri?nten inblctjcrct ©0b, ctbc^: 
rettiget til at etl^olbc bet ubmijntct i?cb bet OffentUgcg gotan^ 
ftaltning (fi. 1816 § 6). gotuben bi^fc SOI^ntcr, bet i fig felt) 
inbeflutter fulb 9KetaIt>cetbi (ben Qtcot Mutant), ]^ai)cg ogfaa 
5J5enge, l^DtS SScerbi alene l&Hler !paa ^bte ©arantiet. ©etteet: 
a) ©tin entente n, nemlig 4, 3 eg 2 ©fiHinget, bet jtaaeS af 
4 lubigt ©0b efter en aSijntfob af 10| ©^)b* af 1 ^atf flnt 
©0b, - og @n^ og ^abjfittinger, ber jtaae8 af Jobber, ibet bet 
af 1 ^ Jobber ubm^nteg 80©ftmnger effer 160 ©abffimnger. 
©fiffem^nteng SWetaboetbi et faalebeS meget tingete enb ben8 
i)aal^benbe; men ben§ ^gengctxEtbi o^tetl^olbeg betijeb, at bet 
af famtne albtig ubm^nteg mete, enb be fmaa DmfcetningetS 
Se^ob ubft(Bt)et, fot Sliben 300,000 ®pi. (S. 18 aWaJ 1836 
ift. fi. 25 San. 1866); ben m^nte§ betfotaltib !un fot©taten^ 
egen Sftegning. b) 5Pa^)itH>enge, effet 9fle^t(Efentatit)et, bet 
^og 08 alene fan ubftebeS af 3?otge8 S3anl, og fom i fig feb 
blot et ®iclb§btet>e; beteS SSoetbi ^i>ilet faa ©ebitot^ (SSanfeng) 
utbiiolfomme ©tjne til at oj|)fi?Ibe fin f5oti)ligteIfe: paa Slnfot=^ 
bring at inbftie bem meb STOijnt ©e ubftebeg I^benbe !|)aa 1, 
5, 10, 50 og 100 ©!pbv og bete8 SScetbi o))tet]^obeg betbcb, at 
ber et fat et biobeftemt gotl^olb meHem beteS Slntal og ben til 
cnl^tjet 2^ib i ©anfen t)CBtenbe ©obbel^olbning (?5unb. 14 3uni 
1816 §§ 4—7, jft. £. .24 3uli 1827 § 4 og a. f. S). § 5, &. 
8 tug. 1842 § 1 og 28 ©ei>tbt. 1857 § J og 2 famt £. 6 
3uni 1863). 

Den offentlige Sluttotifation figtet alene til at git)c 5Pengenc 26 

bet- legale 5Ptoeg font faabanne, og bermeb O^Ibigl^eb \omtmn- 
get aSetaiinggmibbel inben 3liget S)eteg ting It ge ©ienbom^ 
mcligl^eb f)ar berimob fin ©tunb i 5Pengeneg eget aSoefen, og 
fommer betfor tilf^ne, I)i?ab enten bet er ubenlanbflEe spenge eCer 
norfle, ©e ^xU. 11—8 fgg„ bet ogfaa meb ^enf^n til ©traf^ 
fen for ©ftergjorelfe eHet ^ctfalflning fcetter bent lige* — 5Paa 
ben anben ©ibe bortfalber bigfe ©jenbomnteligl^eber, faafnart 
5Pengene ^ar tabt fin ©angbarl&eb, om enb bere8 offentlige ^nU 
totifation ingenfinbe er tilbagefalbt; JaalebeS lanantttte SWi^nter 
toinbicereg font enl^ioer anben 2:ing, og bete? gorfalffning ili'otx 
fun et alminbeligt aSebrageti* 

3nbit)ibnalifere8 $enge f. @j- ^eb Snb^jafning og Sorfeg:^ 
ling, tabet be felijfelgelig fin ©genffab font faa4)anne, oq blii)er 
at bel^anblc font 5Paffer eHer 5Pofer, faalcenge benne 3;ilftanb 
i)ater, (ifr. %x. 25 SWaj 1804 § 6); berimob tan be ilfe inbii)i^ 
bualifereg t)eb blot at mcerfeg, f. ©j. t>eb at ribfe i et aR^nt=^ 
fh?He, fftiioe 3'lai)n ^aa en 5PengefebbeI, men be ^ebblit)er ligefulbt 
at tjoere 5penge, og fan iffe bet^eb gjoteS til ©jenftanb for 
aSinbifation. 

aSeb ®ielb8t)rei)e beftaar bet ©oetegne bett, at bet ntatc^ 
rieffe ©tof ^)aa bet ncermefte et Dcerbiloft, men SSoetbien Hgger 
i, at be banner %unt>ammM for en gorbrtng* aKeben8 a3e^ 
flbbetfen af 5Pa^iret i SRegelen er Setingelfen for meb SR^tte 
at funne gjore gorbringen gioribcnbe (gr. 9 %tbx. 1798), er 
@j|enbom8retten til bette altib et Slcce?fotinm til fJorbringSretten. 
§eraf folgcr ^aa ben ene ©ibe, at ©jelbShetje iffe fan ixere 
Ojenftanbe for ©rl^fcertoelfe i)eb §cet)b, faafom benne ®r]^i>ert)et 
feSmaabe fun gjioelber S^ing og iffe gorbringer*. £)mt)enbt f^t 
ger l^eraf, at ^rebitorg aSinbifationSret til ®ielb8brei)et gaar 
tafct, l)i>ox ^an^ SRet til at txctH jln gorbring l&etalt er o!t)]^ort. ♦) 3fr» ^tatou, om SJeftbbelfe. <B. 143 fflg. 27 

felt) m bet et fommet ub af fit tettc fieb (l 6?. l^toDt en 
ajejel er betalt mob eti faljl St^ittcring), 

®j[elb8ket>e, font timber ^aa 3f)cenbc^at)eren, l)at bet 
tilfceHeg mcb ^enge, at be iffc fan t)cere ©jenftanb for SBinbU 
fation, og f^Igeltg l^eHer iffe for SWortififation (jfr, bog tanc. 
©ft, 19 SWartg 1796, bcr mm fortjener SBifalb). — ®ettc 
grunber jig imiblertib alene faa bereS Qnbl^olb, altfaa !paa en 
af Srebitor fontraftmoegfig o^ftiCet SSetingelfe, og gjoelber folge- 
lig alene lige ot)er for gobtroenbe 3^cenbe]^at)cr; l^eHer iffe be- 
tage§ be l^ert^eb fin ©genffab af inbtt?ibneKe 2;tng, og fan berfor 
altib fogeS tillage, naar ben, til l^ioem be cr ot)erlei)erebe i gor=^ 
tearing, i ^ommigfion eller beSL, bor eBer fommer nnber ^on=^ 
fur§, og Dfcligationerne flnbeg ubi8^>onerebe i 33oet ()fr, ipftret^b. 
17 3uni 1844, 9let8t, 1845 ©, 17 fgg.; tonfnrgL. 6 3nni 
1863 § 38). — SRet til at ubftebe faabanne ObligaHoner til:= 
tommer iffc (Sn^m (%x. 14 SWaj 1754 § 4 jfr. ©tenn^eUt. 9 
?(ug. 1839 § 29, og fi. 13 3lug, 1818 § 11); men, fornben 
©taten fclio og 3florge8 58anf, alene ^ommuner (£. 23 SKaj 
1857), §t?))Ot^efforeninger (S, 15 ©e^th. 1851 og 17 3nli 1857), 
§i?^ot]^efbanfcn (S, 18 ©e^jtbr, 1851 § 5) famt Sernbane^^n^ 
teregfentffaber (£. 22 Suni 1863), Slf ^enfi^n til Sanfeng 
$rii)ilegium er bet^berl^o^ foreffreijet, at faabanne Cbligationer 
altib flal l^be !|)aa Snbfrielfe til en forub beftemt lib (iffe 
"faa Slnforbring) famt i)cere renteboerenbe, 

§8. 

Sortfattelfc, 3nbbcgte6 af %m^. (Snfcltc og fammenfatte — beleligc og 

ubeleltgc 3^ing, J&obcbting og Siting, 

Unbcrtiben betegner man en ^Jlerl^eb af febftoenbige S^ing, 
ter ftaar i en eHer anben ncermere gorbinbelfe meb l^tnanben, 
\m enJ^cll^eb (universitas), og laber ben oi)trcebefom faaban 
i forffjteaige retlige gorl^olb, f, ©s* en SSarebel^olbnihg (fe SergL 28 

14 3uni 1842 § 52), et SBibliot^ef, en ^Jorb, o. W. §t)ab 
man l^er^eb t)tl ubtrijHe, er, at 9let8for^olbet8 Ojenftanb flat 
bctraflteg font uforanbret, ont enb be enfelte S^tng, l^tooraf ben 
banned, om6i?tte§ ettet [orgaar. 3 fig feli) et en Untt)erfita§ 
faalebeg itte en 2;ing, men- blot et Segreb, og Ian lun^ijoere 
©jenftanb for tinglige fRetSforl^olb gjennem fine enfelte 3)ele. 
Sit eje en SSefcetning t)tl fige bet famme font at eje ]^i)ett en- 
fett af be til famme ]^0tenbe ftteatnrer, og for at l^cBtJbe en 
SSefcetntng, maa man meb Jpenf^n til l^bert enfelt ftreatnr cp- 
f^lbe §oet)b§betingelferne. 

©n llnit)erfita§ fan ligefaa^el oj)tr(Bbe fom 3nbit)ibuum, 
f. @s» ^^or 3logen fcelger en Slnben fin SBefoetning, i ^t)illet 
2:ilfoelbc 2:ingene t)el itfe fj^ecielt, men bog tilftrcelfelig beftemt 
er betegttebe t^eb bet %czUtina'on, be bcerer, - fom bel^anble^ ge- 
nerelt, f. ®j» naar SRogen !|)aatager fig at letjere en S3ef«tning 
af 20 Eteaturet for en m 5Pri8; i fibfte Silfcelbe er Sletgfor^ 
l^olbetg Ojenftanb iRe en 3;ing men en Dbligatio. 

^ f^MUt Cmfang 5lbgangen til £)mbt?tning og goranbring 
af be unber et 2:ing^inbbegreb l^orenbe enlelte 2:ing jial ftaa 
aaben, afl^oenger for0t)rigt af Slet^for^olbetg egen Slatur og 
ille af ben brugte fot[eftit)eS3etegning; af benne f^lger bet blot, 
at 9tet8for]^olbet8 ©jenftanb fom faaban albrig afficereg i)eb 
ben foretagne goranbring- ®r ber gjort Ublceg i en Sjobmanbg 
SBarelager (ifr. SRetSt. 1848 ®. 450), blitoer ^an naturligt)i§ 
uberettiget til uben Ublceg81&at)eren8 ©amttjffe at af^cenbe noget 
beraf, feli) om ^an anflaffer anbet iftebet; ]^t)orimob ben, ber 
bat)be ipantfat fit SSarelager, maatte fombfoetteS at ijcere berettiget 
til frembeleg at for^anble SSarerne (Jfr/SEolbl 20 ®e^)tbr. 1845 
§ 100, d). £)g ^)aa famme SWaabe er ben, fom l^ar folgt fin 
SBcfoetning, naturligbiS nberettiget til bagefter at ombijtte en^ 
felte ^reaturer meb anbre; mebenS en faaban Slbgang i 8lege^ 
len i)il tilfomme ben, ber l^ar bortfor^agtet fit 3fj[o8 til en 29 

©(^itjct|er. 3Ken i kggc Silfoelbc H)ebblti)cr SSarelagctet eg a3c^ 
ffftningen, faalebe^ font be til cnl^tocr 2:tb beftaar, ubcn Jpen^ 
f^n til goranbringeng SletmcEgfigl&eb etter Urctmcegflgl^eb, at" 
i)(Bre ©jenftanb for bet engang ftiftebe Sletgfor^clb- 

Unbcr ben lotteftiJoe S3etegning fan ogfaa inbbefatte^ %ox^ 
mue8rettigl)ebex i SKminbcligl^eb, faafom en SWanb^ tibeftaaenbe 
gorbringex; enbog en 5Perfon8 famlebe gormue betegne§ og 
kl^anbleS ftiinbum fom en fiell^eb (universitas juris), fe faale^^ 
bc8 5-2—90, %x. 12 S)ecbt. 1735, gunb. 30 ?lug. 1775 § 6, 
famt S. 91. £>. 18 SKatt^ 1720, I § 17, %x. 10 S^Jtil 1795 § 
6, L om aSanfen 20 3uli 1824 § 6 og om SlSfutanceforenin:^ 
ger 9 Slug. 1839 § 8 m. p. So t)tbete Omfang Ubtrtjtfet faa^ 
lebeg antager, og jo mere uligeartebc Ojenftanbe beninber tnb=^ 
Hatted, befto ftorte i)il ogfaa be £)mbejUnget t>oere, ]^t)orfot 
kt i fit Snbl&olb er ntobtageligt; og l^ioor et l^elt SSo faalebe^ 
betegneg, forftaar bet fig, at enl^^et Omnfe i benne Jgenfeenbe 
maa bottfalbe (res succedit in locum pretii et pretium in 
locum rei). 

got 2:inggretten l^at ben fotte!tti)e SSetegning tabt en ftot 
Sei af fin Sntete^fe, efter at ben meb faa Unbtagelfet er ble^ 
m uant)enbelig t)eb 5J5antfcEttelfe efter S. 12 Oftbr. 1857 § 1 
og 4. aSeb Ubioeg bar Slbgangen til at gii)e ©jenftanben en 
faaban gorm ogfaa tibligere ^ceret meget inbjlroenfet*, og efter 
h 1857 b^r bet t>iftno! antageg, at ben ganfEe er bortfalben. 

2;ingcne fan inbbele§ i enfelte og fammenfatte, efter- 
\om bere§ enfelte S)ele er organifE etter fun mefanif! forbunbne. 
S)enne :3wbbeling l^ar bog fun liben iuribijl Snteregfe, ba 2;in^ 
gen, faalcenge gorbinbelfen beftaar, i SRegelen maa be!^anble8 
fom en ^ell^eb, og ©iporg^maalet om, bi>ori)ibt benne fan frce^ 
t)e8 o^)l0ft for at fijlbeftgjore fcerflilte Slettigl^eber meb §enf^n *) Sfr. @(^toetgaarb8 gSroce^ II. @. 389-91. 30 

til cnfcltc af 35clcnc, t!tc afl^cengcr af gorbinbclfcn^ SSejIaffcn^ 
]^eb, men af bcn8 gorl^olb til fcbc Slettigi^eben. 2)er ct faa^ 
lebcg ligcfaaiocl 5lbgang til at tagc foerftilt Ublceg i SUfgti^bctt 
)paa SWatfcn fom i tafeloi^ncnc i et §u8 (ifr* 1—22—25, gr. 
18 S^Jtil 1781 § 4). Dg mcbcng en ^)antfat ®runb Ian Itoet)c8 
if^i^^iSfli^^rt for be af 2;rcbj[cmanb eftcr 5JJantfcettcIfen o^jfertc 
SB^gninget (ifn SRet^t. 1848 ®. 757—72), cr ben, font i gob 
3:ro ^ax fat Slnbenmanb^ ^jul ^>aa fin SSogn, iffe i)Iigtig at 
taale, at l^in taget ^julene tillage. 

3lf ftorte 3Sigtig]^eb et bet berimob i benne jQenfeenbe at 
ffjelne meCem belclige og nbelclige 2;ing, efterfom be Ian 
bele^ i f(ete eHer ifte, uben at 2:ingen fottingeg etter ffiftet 
Slatur. ®n enfelt 2;ing fan t)el i)oere belelig, f* @s. en 5(51anle, 
eg en fammenfat Sing ubelelig, f. @j. et ©fib. 6n ^cetn- 
ftang er belelig, men en SSognajel ubelelig. S)eling fan bel 
finbe ©teb, uben at 3)elene abffille^ (communio pro diviso) 
f. % t>eb (Srnnbft^ffer, ja felt) i)eb SB^gninger (§fttet8b. 29 
Stptil 1839, Sftet^t ©. 289 fgg.). ®e og ®foi)L 22 3uni 1863 
§ 15, bet forbt^bet at ffiffe ©fobgtunben og be ^aa famme t)oj' 
enbe S^toct i fcetffilte ©jenbornggjenftanbe. 

©t en 2:ing belelig, fan ben ogfaa altib fotbte^ belt, for 
faa t)ibt nogen SSetettigct til g^Ibeftgjotelfc af fin SRet fotlan^^^ 
get bet (5—3—51). 

5lt be enfelte ©ele af en 2:ing, lige meget om 2:ingen et 
belelig ettet iffe, fan ixete fot|Ij[ettige Slet^teglet unbetgitone, 
f. @j. Snbmatfen og Ubmatfen, Otunben og ben 'ipaa famme 
ftaaenbe S3^gning eCet ©fot), et en ©elijfolge. 

5IRan fan ogfaa tale om belelige og ubelelige Sftet tigl)ebet, 
eftetfom ben t famme inbel^olbte S3efo)elfe fan tcenfe^ fotbelt 
mellem glete, ettet iffe. gotbtinget et belelige, gamilieteftig- 
l^ebet ubelelige; tl^i t)el fan %Uxz ftaa i famme gotl^olb til en 
$Petfon, men ^'otx @nfelt n^bet famtlige betaf jl^benbe SRettig^ 31 

l^cber ))tlt ©jcttbomSrettctt cr bcIcKg, og bet [aabcl l^t^ot bcnS 
©ienftanb et bclclig (f* 65, ct ©runbft^ffc), font l^tjot ben cr 
ubelcHg (f* @s* et @Itb); - l^tjorimob $anteretten og ©etbitu^ 
terne et ubelelige* 3 ©amejefotl^olbet (commuaio proindi- 
viso) et Zxn^zn ubelt, men SRetttgl&eben belt: ^ux ®jiet8 SRet 
gaat ub )(>aa ben l^ele 2:ing; men enl^bet l^at fun en aSt^Ibel 
af 9letten; - i ®ett)itutfot]&olbct ct l^tjctfen Slingen effct 
3lettigl^ebcn belt, men alenc aSctettigcIfctne fotbeltc: l^i>et Sc^ 
tettiget bcfibbet fin 8(lct ot)ct Singen febftcenbig eg ^tlt 

Unbcrtiben tnbtaget ben enc af SScftanbbcIcnc i en fam^^ 
menfat 2:tng en faa ftemttcBbenbc ©titttng i gotl&olb til be 
anbte, at ben t ftette ellet mtnbte ©tab gii)et l^ele Slingen ben8 
SPtoeg og feeftemmet ben8 ©Ijcebne (aceessorium seqvitur suum 
principale). 2)ennc (Sgcnffab af ipoi)ebttng og S3 i ting fan 
cnten ]^at)e fin ©tnnb i ®eftanbbelene8 cgen SSefEaffcnl^eb, f. ©j* en 
S5og mcb fit Sinb, et ©tunbft^ffc meb ^paaftaaenbc jQnfc, - 
eHet alene i beteS fotfficKigc SSoetbi, f. @j, et ©m^ffc mcb inb=^ 
fattebe ©tene, et SSinbue meb fine Slubet. 2)et fan ogfaa 
ftunbum t>cete ©tnnb til at ftatncte et lignenbc ^Jotl^olb meh 
lem be gaftotet, l^tootaf en enfelt 2;ing beftaat, uagtet biSfc iffe 
l^bet fot fig et matetielltc, faafom gotmen i fjotl^olb til ©toffet 
i SK^blet ellet ipuggetaab, ibet man, i at beftemme gotl^olbct 
mzUtm be fctftjeKigc aSctettigebe, ijcb en Ub^ibelfc af SSegtebet 
kb^mmet btotte SScetbiet fta 2:ing8tetten§ ©tanb!|punft. — ®n 
Stngg otganiffe gtembtingelfet in bog iffe bettagteg fom ^Ic^ 
cegfotiet til benne; t^i faa tenge gtugtetne et fotbunbne meb 
aRobcttingen, et be blottc Dele af benne, uben at bet til bem 
fan cxiftetc fcetftiltc af SWobettingen uaf^cengige SRettigl^ebct 
(fructus pendentes pars fupdi videntur), og faafnatt be blit^Ct 
jfilte fta benne, fclibet be felt)ftonbige Sing og ttcebet inb i fine 
egne fcetfliltc SlctSfotl^oIb. 

jOmt>cnbt fan bet ogfaa mcKcm feltoftcenbige, fot fig be^ 32 

ftaaenbe Sling finbc et faabant gotl^olb ®teb, at ben cne t ftertc 
eCer minbte ©tab flutter fig font S3iting til ben anben oq belcr 
beng xetlige SSillaar. £)m ZilU^six til fafte ©jienbomme er 
ot>enfor l)anblet; men bet famme gorl^olb tan flnbe ©teb ntel^ 
lent forjfjieliige Se^^regjenftanbe, f. % 3ni>entatiet til et ®(ib, 
effer meHern fafte eienbomme inb^tbe^ (Unbetl&rug) jfr* Dbel8L 
26 Suni 1821 §12. Ogfaa SRetttg^ebet fan !paa famme SWaabe 
bettagteg fom Silbe^er til faft ®ob8, f. (Sj. ^rfeng Sanbfftjlb 
og itenbe, gr. 25 %tU. 1733. 

§9. 

Sortfcettelfe. Dffentligc og prii^atc 2:tng. fiuftcn og SSanbet. 

3Kan jljelner frembeleS mellem offentlige og !|)rii)ate 
Sing, efterfom be till^erer ©taten, - enten umibbelbart etter gjen^^ 
nem ben8 enfelte Slfbelinger, ^ommuner, - eOet be till^^ret be 
enfelte SBorgere* 3)e offentlige 2;ing falbet igien i 3 ^la^fet: 

1) be, gjennem ]^t>i8 S3en^ttelfe ©taten umibbelbart fremttceber 
fi)m faaban, og fom betfor ifolge felt)e fin 9iatut iffe Ian teen- 
!eg fom 5Prit)ateg ©jenbom, -faafom iJcEftninger, ©ttafanftalter. 
©erunber looter ogfaa-^irfer; tl^i ben faafalbte ©Jenbom^ret, fom 
]^o8 og tilfommet $Pri^ate out flere fitter, fceftaar i SSirlelig^ 
l^eben fun i en 5Ret til be ^fonomijfe i^otbele, ^trfen fafter af 
fig, men giDet ingenfoml^elft SRaabigl^eb ot)et ben8 aSen^ttelfe. 

2) 2:ing, i^t)ig egen SBeffaffenl^eb iffe faalebeS betegner bem fom 
uabfliCelig fni^ttebe til ©tat^ejemebet, og i ^i)ig SScefen bet faa^ 
lebeg iffe llgger noget til ^inber for, at be fan tocere. iprit^at 
®jenbom unbergit)ne, - men fom bog er nobioenbige SWibler, ]^t)or' 
igjennem ©tateng ©jemeb realifereS, f. ©£♦ Sllmenninger, STOili- 
toeretateng SSoerffteber og SWagaflner, bet fongelige ©lot, ^Poft- 
tcefenetS SB^gninger, ©mkbSgaarbe, bet ieneflcerebe ®obg o. f. id. 

3) 3:ing, i l^toig SSefibbelfe bet Dffentlige alene l^ar alminbe- 
lig efonomijl Sntcregfe, og l^toori bet8 ©jenbomgret albeleg iffe 33 

abfEiller fig fm ben §Prit)atc8, f. @j. 5J5antcr, inbfjebte for ©ta^ 
teng ^orbringer, Sons^fcetg @0bi)cerl (jft. aicf. 16 3uU 1838), 
Sabegaarb§0en§ Jpot)ebgaatb o, bSL — ®et forftaar fig ietJtigt, 
at Omnfernc ntcllem bigfe Slagfet ifle Ian \)CEte flarj>c» ©fjelne- 
mcerfct ntcttem Zitx. a og Sitr* b liggct itte i S^ingcn^ ©ubftang, 
men alene i betig 3ltn?enbelfe; bet et faalebeS intct til ^inbct 
for, at en 5Prii[)atnianb fan fral^cei>be fjceftningen enbel af benS 
Oruttb. £)g meb ^enf^n til Sitr* c t)il bet tjoefcnlig fommc" 
an "faa, ]^i?ab man loil l^enf^rc unber ©tateng ©jemeb fom.faa^ 
ban, om f* (Sj- be Icerbe ©tolerS SBijgninger flal l^enforeg l^ib 
cHer regneg unber Sitr, b; - og berl^o^ ntaa bet erinbreg, at 
l^effer ille ben rent finantieUte 3ntere§fe ganflEe fan frafjenbeS 
ggen|fal&ctt af toirfelig ©tat^interc^fe* 

Snbbelingen i offentlige og pxi'oak 2:ing er imiblertib for 
m SRet af nteget liben SSigtigl^eb, ba ingen alminbeltg retlig 
gorjfjel fnijtter fig bertil, og t>i iffc, font ben romerffe SRet, fjien^^ 
ber fcerf^ilte §Prit)iIegier for giftu8» SSiftnof gjoelber ber fceregnc 
Sftetgrcgler om jlere af be offentlige ©jenbomme neto^) 'paa ®runb 
af bercg offentlige SSeftemmelfe; men bette ioebfommer ncermeft 
ben offentlige SRet (jfr. ®xl § 19). %ox faa t)ibt cnfelte af 
bem ogfaa i tinglig §enfeenbe inbtager en fceregen SRet^ftilling, 
er bettc mere ifolge berc§ egen SSeffaffenl^eb enb ifolge ©raben 
i berc§ offentlige Seftemmelfe. 

3 en anbcn S3et^bning forftaar man t)eb offentlige 2^ing 
faabanne, fom er beftemte til alminbelig ^"qtt^ og S3rug, og 
]^i)oroioer folgelig ingen ©nfelt fan tilegne fig ubetuffenbe SBen^t^ 
telfe, faafom ®aber, fianbeijcje, §ai)ne, Scernbaner, 2;elegrafer 
0. W. (SgenfEaBen af offentlig er l^er l^enfort til 2:ingen8 S5e^ 
n^ttelfe, iffe til ©jenbomSforl^oIbet; og jliont bet biftnof i fig 
felt) er naturligft, at flige 2:ing ogfaa eje8 af bet Offentlige, er 
bette bog ingenlunbe nobbenbigt 3lt faabanne 2:ing, felt) i^'oox 
be tWl^orer $rii?ate, maa tjcere unbergii)ne forfEjeCige fceregne 34 

8let8rcgler ^aa Otunl) af fin offcntltge SSeftcmmelfe, et en ©eli?^ 
fs^Ige (ifr. faalebcg ^a^neL 24 3uli 1827 § 6, e 03 7 S«o. 3 
famt § 18; ». m 3oernt)eje 12 Slug. 1848 og 7©e^tk.l854, 
fc og ^rJI* 23—11); men bctte t)ebfommet noermeft ben offent 
Hge SRet — 3 rent folfetetltg SSet^bning tegne^ l^ertil enbt)ibere 
©tateng ©i^tettttortum (9lef. 22 geir. 1812), ubenfor ben ©rcenfe, 
fi'of^x ben ^riii^ate ©tunbejenbomgtet o^)1^0ter, ^'oxlM faar S5e^ 
t^bning, l^ijot bet maatte oi)ftaa Oet i QaM. 

.aSebiRegaltet (OrL § 19) i egenttig gorftanb forftaae^ 
Sotmuegrettigl^eber, font mere eCer minbre ubeluffenbe er tiCagte 
©taten fom faaban, nben bog meb Siobi^enbigl^eb at i)cere en 
Solge af feline ©tatgl&egrcfcet, altfaa i SKobfcetning til be egent:^ 
lige $0j[i^eb8retttg]^eber, -faalebe?: 93ergregal, 5Poftregal, SRetten 
til Sunb, forlabt 3lrt) 0. b8L; men ifle ®j^)roi)riation8retten, 
aietten til at gii)e ^oncegfton til 5lnlceg af 3c5rnl6ane>,'gar- 
Bargjorelfen af SSa^brag t>. b8l 9legalierne er i>zi noermeft til- 
lagte ©taten af flnantieCe ©enf^n; men 4 9legelen i)il l^ertil 
ogfaa fomme et §enf^n til bet 5llminbeligeg 2:art), fom frcei)er 
en ftcerfere 3nbgriben fra ©tateng ©ibe til en SSirffoml^ebg 
Drbning, f* % ^Pofttxefenet og tjiftnol tiHtge 2:elegraft)oefenet. aSanbet og fiuften inbtager 'paa Orunb af ©toffetg SBe- 
jlaffenl^eb i ftere §enfeenber en fceregen $piab8 iManbt 2:ingene. 
3)c tan ifle i ben ®rab fom anbre 2:ing ifolere^ og faftl^olbe^ 
inben beftemte ®r«nfer, men banner en ei>ig ^ejlenbe og fig 
forn^enbe 2Ra8fe. 3)er fan folgelig i>eb bem minbre i)cere S^ale 
om nbeluffenbe Slaabigl^eb, men orbentligtoiS fun om SSen^ttelfe 
af bet, fom I OjeBliffet er tilftebe. 

35anbet er imiblertib iffc i ben ®rab fom fiuften uimob- 
tageligt for ubeluffenbe ^errebomme. ®amme og %iztn maa 
ftiHeg ganffe i)eb ©iben af anbre ©jenbomggienftanbe. 3oi)rigt 
forftaar bet fig, at be faftijie Sorl^olb, ]^t)orunber SSanbet fore^ 35 

fommct, ntaa i^au en bcttjbcHg ^nbjl^belfc !|>aa SRctgrcglernc: 
jgatoet, ft^rrc Snbfecr, fejlbarc glober, Soelle* 

3 juribij! gorftanb ^i^tcr SSanfe til be fafte ©jcnbommc; 
men Siaabigl^ebcn cHx famme er mere en SBen^ttcIfe enb et 
§erreb0mme. 3ngen ntaa bcrfor tilbagel^olbe SSanbet for fig 
feli) etter foranbtc bet8 Seb, 5— 11— 7 fgg. — ©etnoeft et bet en 
©runbfcetning t t)or 8?et, at SBanbtommunifationen, ibetminbfte 
t be fli^ne 3Ja8btag, jial t>cere fri for 3lBe, jfr- %x. vm Scenfe- 
gnlceg 17 SDttix. 1794, S. om globrenSning m. ». 26 Slug* 
1854 §§ 6 og 7* ©jeren a\ ben ®tunb, l^tooroijer SSanbet ftr0m^ 
met, fan faalebeS itte Icegge Jpinbtinger ii)ejen for, at lommer^ 
ftebning eCer S)annpfltb8fart forcgaar i SSaSbraget, og l^ar alt- 
faa l^eller ingen 9let til ©rftatning for be Ukmptx, ^an beri)cb 
maatte libe. — enbt)ibere er fjijieriet i §ai?et (og ttlbeB i^ift- 
nof ogfaa i be ftorre Snbfoer) frit for aCe ©tateng Unberfaat^ 
ter (jfr. SflefEr- 23 Sl^pril 1728), og Orunbejeren l&ar l^ertil ingen- 
foml&elft gorret fremfor Slnbre* MctxUi fan ogfaa fiobene om 
SBanblcbninger af 28 3uli 1824 § 6 og 28 Slug. 1854 jfr. 
18 may 1860. 

$aa ®runb af UmuUgl^eben i at oj)trceffe jlar^pe ©rcenfer 
meKem be forffieflige S3efoj[eIfer meb ^enf^n til SSanb, fan be 
forftjellige SBerettigebe l^er iffe ftitteS i et faa uaf^cengigt gor^ 
:^olb lige ot)er for l)inanben, font t>eb anbre 2;ing. &n^Hx ftx^ 
manent SBen^ttelfe af 3Sanbet er egentlig en D^erjlribelfe af 
ben ftrenge Sflet, og fan berfor mebfore en gor^>ligtelfe til at 
trceffe )>ofltit)e gori^olbSrcgler til goreb^ggelfe af %ab og ©fabe 
for Slnbre. ©cetningen: at ben, fom ben^tter fin Sftet, Sngen 
forncermer, fan o\>er]^oi)eb fun meb ftore SWobiflfationer fomme 
til Slnt)enbelfe i bigfe gorl^olb. D^fafter man faalebeS bet 
©^)org8maal, b^ori)ibt en Orunbejier l^ar SRet til at forurene 
aSanbet til ©fabe for 3lnbre, ba laber bette fig, - i alle galb 
^i)or iffe ©unb§eb8»)olitiet i SWeb^olb af &, 16 SKaj 1860 § 3 

3* 36 

Ian tttbfttibe, - m^p'pz t fin SUminbcHgl^eb bef^atc S)e enlcltc 
»oi)bcpemmcIfcr, font l^ctom ^a'otS, - fc ^ai)ttcL 24 Suit 1827 
§§ 8 ofl 5; !£oi)enc om ©agp af 12 Slug. 1848, 26 Slug. 
1854 og 24 a»att8 1860, famt ?5i|IeIoi)cnc af 24 ©ci)tbr.l851 
§ 19, 23 SWaj 1857 § 13, 18 SKaj 1860 § 1 og 25 SH)riI 1863 
§ 1, - ^ar famtligc fun til ^cnpgt at forcb^ggc £)^)gninbntng, 
Dg tan bctfcr ittc ben^tteS font 5lnaIogicr, l^^or bet alene talc8 
om at forb(Ert)c 95anbct, ligefaattbt font gotbnbct i be nu o^)- 
I)cet)ebe %x. 1 %thx. 1786 I § 6, III § 2, HL om fjtflcrtctnc i 
ginmatfcn af 13 ©ci)tbr. 1830 §§ 31 og 37 m. fl. Slfgjorclfen 
t)tl betfor ^iftnot ifcEt afl^cenge af ©agcftg Set^benl^cb i bet en^ 
felte 3;ilfcelbe, og ioiorigt maa ogfaa SibSforl^oIbet mettem be 
foDtbexenbe Sen^ttelfet lomme I t)oefenItg Setragtning. 

©tranbbrebbernc faai)el i)eb ^ai)et fom t)eb anbre 35a8brag, 
et ganfte at betragte fom en]^t)er anben 3)cl af @j[eren8®ninb; 
bog ftroellet ben alminbeltge SRet til ftit $ai)fl|Ieri fig ogfaa til 
ben fomobne 3[bgang til ©tranben for bet at lanbbragc gang^ 
ften, faftgjore ©arnene o. b8L (5—11—16 jfr. ». 24 3an. 1863 
§ 4), ligefom gifferne loeb be ftore Sijferiet tilbel^ \)ax Slbgang 
til at forbte Sil^olb i &anb, fe gr. 12 @e^)tbr. 1753 II § 7, 
jfr. 1 gebr. 1786 I § 12 d, og II § lOd; S. 13 ©ei)tbr. 1830 
§§ 27-^ og S. 23 SKaj 1857 §§ 21—24 — ftun ^m 
©ttanben ftober til nogen af 9liget8 ^a^ne, er ben^ SBen^ttelfe 
torftjemge 3ttbfCtoenIninget nnberlaftet, S. 24 3uli 1827 § 16 
Jfr. § 6 e. 

ttntttfttfnino* Den tomerfle 9{et og be flejle anbre paa ben grunbebe 
gobgitoninger gif langt J)ibcre i at Betragte SSanbet fom unbbraget ben enWtc 
OrunbejerJ IRaabigl^eb: 0iomenetten Betragtebe be fejlBare glx)ber tittigemeb 
ben til famme ft0benbe ©tranbBrcb ganj!e fom offentlig ©jenbom, - fe om 
l^ele benne S^aterte Dtgefterne8 43be $og 12-14 ZxttL fitgelebeS grunber 
fig l^eri SW^Heregalet, ben faalalbte geinj)fabreAt m. i). 37 

3Rcb ©cnfijtt tU Suftcn mangier 'oox So^jgitotitng nocflctt 
ganffc ))ofititoc gorflrtfter; [c bog »• 6 ©c^)ttr. 1845 § 19 eg 
$atallclftcbctnc t be fijectelle S3Jjgntng§lDtoe» JBeflemmelfetne i 
». 18 SKaj 1860 § 4 mcb ben8 SParaHelfteber er motii)erebe t>eb 
almtnbeltge ©unbl^eb^l^cttfJjn. — Det cr tttbl^fenbe, at Uitmlisi=^ 
l^eben af at ifclere Sitngen fra ftcmmeb 5Paat)tr!tttng l^er et enb^ 
nu mere abfolut enb i)eb SSanbet; Sufteti btl fom SRetSobielt 
berfor altib fremtroebe fom et SCccegfortum til et ©runbfl^He, 
og for fcBrftttt Sflaabig^eb ^tl ben ^)aa ©runb af ©toffetS glijg^ 
ttgl^eb tun i)oere libet mobtageltg* — Dgfaa l^erom tnbel^olbt 
ben romerfte 9let ftrengere 8legler, faafom ^orbub mob at 
^inbre fiuftroettet Sltttet aifftttt. 

Dm Sefibbclfc. 

§ la ' 

S3ct^bntngctt af Scgtebet S3efibbetfc. 

got at 5Kennef!et ftal !unne uboije bet ^errebommc obcr 
2:ingene, l^ijortil bi^fc ifolge fin SRatur er beftemtc, maa be 
befinbe fig i et faabant ubborteg gcrl^clb til bet, at ben forn^bne 
5Paat)irfning ^)aa bem bliijer mulig* 9?atnren faa^elfom benS 
enteltc 2)ele tjener btftnof i mangfolbige SRetninger aJJenneffet 
^eb fin blotte 2;ilt)cerelfe; men benne 2:jenefte, ber ogfaa biDt 
bliber bemoerfelig inben en begtcenfet ^teb§, er iffe ©jenftanb 
for retlig S3eftemmelfe» 

©fal bette ^errebomme gaa ub oi)er 2:ingen i benS Zo^ 
talitet, og gibe ben ©nielte en mete ubeluffenbe Siaabigl^eb enb 
ben, ber i og for fig folger af Singen^ blotte liboerelfe i f)an^ 
Slcerl^eb, er bet enbi)ibete nobijenbigt, at 2:ingen beflnbet fig un^ 
bet faabanne gor^olb, at l^an inbtil en i)ig Orab fan unbbrage 
ben fra fremmeb 5Paai)irfning* 6t faabant ubt)orte8gor]^oIb, 
forbunbetmeb JBebibftl^eben om, at Slbgangen er tilftebe, og 
meb aSiljc til i fornobent galb at beni?tte benne, falbe^ SBefib- 
belfe. S)en er faalebeS bet fattifle ©tunblag fot be tinglige 
SRettigl^eber* 

Sefibbelfe er altfaa iffe et retligt,men et faftiff gorbolb. 
9Wen fom faabant affobef ben en iJIetl^eb af tetlige SSitf^^ 
ninget, og bernceft fan ben felb ftemttcebe fom en tetlig golge 39 

af rctltgc Sot^clb (SRet til at fccjlbbe). ©egteict ©cflbbelfc ct 
faalebcg ct jutibtfl 93cgtcb, ]^t)Ctbel bctS Scftcmmelfc mere maa 
Blitje 9lct8t)tben|Ia]&en8 enb Jioi^gti^ntngeng ©ag^ 

3 i)crt celbte fioto^tog betegncbeS bette gorficlb toeb Crbet 
§cetob (af ^abe), ^aanb og ipoetjb, Jpaanb og l^abenbe SBoerge 
(fe 5--5--3 og 5; 5—7—13; 6—15—19; 6—17—10, 11, 12 
m* f(0- — 3 £)beKIot)Ctt brugeS ^SSeflbbet" i SBett^bnlngen 
gjet, i 5Ki)bfcEtttlng til £)beI8manb, ffMUt l^tjiler ^aa gorub^^ 
foetningen om, at l^inS eienbom^rct fun bliJ^er miblettiblg, og 
cr en Setoning af ben antitfe goteftiHing om, at fun ^aulben i>ax 
fanb ®iet- 

Ojenftanb for SSeftbbelfe fan fun "octxt tirfelige fegemlige 
Sing* SKen ^eb en UbiJibelfe af Segrebet ot^erferer man bet 
ugfaa ^)aa be SRettigl^eber, gjcnnem ^^i8 faftiffe Ubebelfe en 
8laabtg]^eb otoer 2;ingen umibbelbatt aabenbarer jig, faafom 
@eri?itutet og SSrug^rettigl^eber (qvasi possessio). 3)et er bog 
fun i en cnfelt 5lnt)cnbelfe, at bette gorl^olb fan tiffcegge^ Seflb^ 
bcIfenS 8llet8t)irfninger Cnat)nlig mcb ^enf^n til ?lbgangen til 
^cei)b, 5 — ^5—4); tl^i l^toor Ojenftanben iffe umibbelbart er en 
Jing, mangier gor^ofbet ben ubeluffenbe ftarafter, fom er IBe- 
fibbelfeng SSoefen* 3)erfor er bet l^eCer iffe ©elt)tcegt, naar 
©runbeieren afftoenger ©ertjitutl^aberenS SSej; mm i)ef omt>enbt, 
naar benne nebbr^ber ©tcengjlet — Sttaar man enbbibere ofte *) Zf^ihaut, Ubct ScftJ unb SSerja^rung, Sena 1802. 

©ai)ign^, Xaiffitdit M SSefiSc^, ^ititn 1803, rccenfcret af^ugo, 
3a*artd (1824) og 2Barn!6nig (1824), 6tc Ubg. 1837. 

Sllbrcc^t, 2)ie (^ttotf^xt dU ©runbtagc be8 attern bcutfci^cn ©ad^en* 
rccj^ts, ^onig^berg 1828. 

S3run^, 3)a8 dii^t M ^cfifeeg im WlittMttx unb in bcr ©cgctt- 
toart, SliiMngcn 1848. 

^(J^ecl, £)m Sliribagel^olberfcgrcttett eftet be batt|Ic^obe,^fc]^btt.l839. 

?PUtou, Out «efibbelfc efter norft dttt, G^riftiania 1863. 40 

Brugcr Crbct SBefibbclfc om 8letttg]^cbcr i SHmtnbetigl&eb, f. @j. 
at bcjtbbc en gotbting, ^Pantctet, ^anbelgtet t>. bSl, ba er bctte 
ganjie abufii)t eg betegnet bet famme fom SBefejelfe, altfaa xHe 
ben blot faftiffe 2:ilftanb, men netcj) ben 5lbgang, fom Seret- 
tig elf en git>er* 

§11. 

gfortfcettetff^ ^i>ab bcr ubforbrcg til S3efibbelfc t 2«obfoettttng til ben blottc 
Sl^oenbel^abelfc, S3cfibbe(fe t eget og i frcmmeb S^labn* 

£ot)en l^ar intetftebS beftemt, ]^t>ab ber ubforbreg til S3e- 
fibbel[e, men forubfcetter bet git)et fom et mebfebt SSegteb. 2)et 
laber jtg toiftnof l^etter iffe ubtale t)eb nogen enlelt alminbelig 
SRegeL SSeflbbelfe er en faltifl 2:ilftanb, og ©iperg^maalet om 
ben^ 2;iIftebet)oeteIfe maa faalebe§ afgiere^ efter famtlige faltijie 
Omftoenbigl^ebeta SSejIaffenl^eb; 2)oftrinen fan alene faftl^olbe 
be Dcefenligfte ^jenbemcerlex, ()g angitje bet Snbl^olb, bet fom 
tetligt SSegreb maa inbeflutte^ 

SSefibbelfen aabenbater fig i et ^bre og et inbteSWoment 
(corpus og animus); bet fibfte fremttcebet igjen i en bobbelt 
SRetning, fom S5ei)ibft]^eb og aSilje* — 2)et forfte et j)aa 
en @ang bet, fom meft falbet i Ojnene, og bet, fom minbft 
laber ftg beftemme i)eb nogen fccHe^ SlegeL 

S)et o^rinbelige og meft !j)aatageHge SWcerfe i)aa et faabant 
ijbre gorl^olb til en Sing er fijfifl S^oenbel^atJelfe; jifr. $au^ 
In^ i l^ang Sommentar til ©biftet (fr* 1 2)ig* 4h 2): possessio 
appellata est a pedibus, qvasi positio, qvia naturaliter res tene- 
tur ab eo, qvi ei insistit, - famt 6 — 17 — 16 og- 17, ber forub^ 
fcetter, at al S^ioit)! om S3efibbelfen maa bortfalbe, ^i>ox 2:ingen 
beflnber fig nnber SRogeng £aa§ og fiuWelfe- SKen bet i|)raftifte 
!Bit)g S3ebot), ber Irceijer, at aCe 2:ing maa lunne tocere ©jenftanb 
for SBefibbelfe, gjor bet berl^o^ til en Slobt^enbigbeb, belg at 
SBegrebet maa f«tte8 i)ibere, beig at ben blotte 3^cenbe^atoelfe if!e 
aWib fan tiOceggeS SSefibbelfeS SRet^btrfninger, S)et maa i benne 41 

^enfcenbc fommc an: bcI8 faa Zxn^tni cgcti S3c|Iaffcnl^eb, - 
j^DorDtbt ben t ft^trc eUcr mtnbrc ®rab cr tnobtagclig for en 
fulbbmmctt ubcluffenbc SSel^erflelfc, f* @j* faftc ©jcnbcmmc, 
Icbetibc S)^r, - beig !|>aa gor^olbetS Slatur t bct^cte, - f. % 
m 21tlftattben aHetcbc forub cr tilftebe cKcr ferft nu ffal inb^^ 
tebe; om ben lommer t ftoHtjton meb en anben Itgnenbc %xU 
ftanb, cm ben er retmoeSfig eHer urctmcEgjtg o* f, t)» 3 flbfte 
^enfeenbe maa bet ille ot)erfeeg, at S3efibbelfcn, font et fafttfl 
gorl^olb, i>tftnof maa tocere afl^cengig af faIti|IeS3ettngeIfer; mm 
at ogfaa [elt)e SRetmce^figi^eben er et gaftum og fom faabant 
Ian inbtage en t)oefenttg 5piab8, ]&i)or ber f^^erge^, om en 3:ilftanb 
tetltg jlal agteS fom aSefibbelfe. 

3RobfcEtningen meHem SSefibbelfe og ben blotte 31&cenbe=^ 
^ai)elfe, bet.iffe agte^ fom 33eftbbelfe, (detentio) fceror cgentUg 
hin ^aa 3flobt)enbtg]&eben af, at enl^tjer 3;tlftanb, ber ftal ttHceg- 
ge§ retltgc SStrlningcr, maa fremtrcebe tilftrcelfeltg betegnet og 
^atoe i)unbet en bt^ gaft^eb* 2)en fommer berfor iffe faameget 
tilf^ne, ]^t>or bet alene gjoelber at bebomme iBeffaffenl^eben af 
en gtoen Silftanb i og for fig, fom ]&i)or bet gjoelber at tocelgc 
mtUtm ftcre loKiberenbe Stiftanbe. SWan er mere ttlbojieHg til 
at anerljenbe en l^tbttl befibbelfeSIo^ 3;tng otjergoaet i SlogenS 
Sefibbelfe, enb til at ertjenbe en ^ibtiltxsrenbc aSeftbbelfe^ftanb 
ajl0ft ^eb en wq. 

fjafte ©jenbomme meb bere^ 2:ilbe]^0r Ian ifle ]&at)e8 
t^cenbe, ligefaalibt'fom be i noget ©iebli! totalt fan bel^erffeS- 
§er maa altfaa aSefibbelfe finbe©teb gjennem en S3eni?ttelfe, 
t»g bet belbig* SKen at bette egentlig blot er en af bet "pxat^ 
tiffe aSel^oi) fremfalbt SWobbenbigl^eb, i)ifer fig t)eb ©rcenfef^org^:^ 
maal; tl^i l^er Ian ingen af 9'iaboerne lige oi)er for ben anben 
flgeS at befibbe bet omti)iftebe ©t^IIe Icengere, enb S3en^ttelfen 
tarer* — ©om ntt)et^bige S^egn ipaa SSefibbelfen af en ®runb, 
og folgelig fom tilftrcellelige til at fortrcenge en tibligere SBe^ 42 

fibbclfc, bctragtct \>ot 3lct Snbl&egntng af famt Signing, ®aa- 
ntng og ^piantntng !t>aa ©runben, 6—14 — 4 ijg 5; 6—16—10, 
11, 19> ©ertmob bctegneg iffc nogcn 2)eipcgfe^fion i)cb mib- 
lerttbigc Snbtetninget, faafom t)eb £)j)fcetning af ct S^elt, eCct 
t)eb bft ^enlagtc SEing, f. @j. en Sorbftabcl, jft. 6— 14r-8, 
Qa'omt 24 3uli 1827 § 20, e, fijent man tjtftnof ubenfor ^oUx== 
fion^tilfcelbc toitbc anfc en [aaban Cffu^ation tilftrcetfeltg. 

jDgfaa totgfe ficg^tegjenftanbc cr af ben 33e|Iaffen:^eb, at be 
i ft^tte eller minbre ®rab maa otoctlabeg til fig felt), ibct 
man gjer JRegning paa, at ingen Ui)eb!ommenbe befatter fig 
meb bem, f* @j- ftteaturer, f(jm flij)j)e§ ttlfjelb^, 3;0mmet i 
SSa^bragenc eKet i @fot)en (6—17—26) o. m. 5|5aa ©rnnb 
l^eraf maa man l^et eftergit)e S^^tbringen til Ql^oenbel^aijelfen^ 
©tabigl^eb, og fcettagtc ben engang til famme inbiraabte SBe^ 
fibbelfe^ftanb fom frembeleS fceftaaenbe ttobS 2:ingen8 ut^efl^t- 
tebe Silftanb, faa loengc benne iffc enten er fommen ipaa Slfioeje, 
eCer en nij, ^cb toitfelig SBcmoegtigelfe betegnet, S3efibbelfe til 
famme er ftiftet. £)i)etengftemmenbe meb benne Dipfatning maa 
Srabagtemmet og SBnnbtemmer, eftet at Z. 12 3uli 1848 l^at 
tiHagt famtlige Saftel^anblere i SSa^btaget 2)ig!pof[tion§rettcn 
beroi)er, nu anfee§ for at txere i 2;0'mmerbireftionen8 SSefibbelfe, 
meben^ bet forI)en anfaaeg for fcefibbelfe^loft, jfr. §ftret§b- 16 
3an* 1856 (SRet^t* ®. 189) og 22 gfebr. 1861 (9let8t. ©. 272). 
— ©aameget minbre fan SBeftbbelfen af !Duer, aSier (jfr. S). 
S. 5—14—9) eCer anbre tamme eUer tcemmebe 3)^r, faalcenge 
be iffe er blebne fort)ilbebe, antage^ at nbeluffeS bcrt)eb, at be 
l0ber frit omfring. 

aWeb ^enf^n til t)ilbe 2)^r, fom kflnber fig i inb^egnet 
Di?re]^at)e, og gift i fjiffebam effer 5Parf, flnber en t)irfelig Sl^cenbe- 
]^at)elfe ®teb, og bet er faalebeg en ©eli)folge, at be er iBefib:^ 
belfe nnbergit)ne, fe SrH. 22—11 og 12 jfr. 3agtl 22 3^uni 1863 
§ 3 i ©lutn. — Slnbre i)ilbe 2)^r og giffe, i ©foi)en etter i 43 

2?anbet, cr berimob befibbclfc8l0fc, Itgc til Slogcn tjirfcltg ^at 
fangct bent, uben Jpcnf^n til ben ®ncrct, font muIigcnS tnaattc 
tilfomme (Sntnbcjcrcn til at bemcegtige fig t)i8fe 2)^r (fc 3agtL 
22be3uni 1863 § 3, 5—10-5), og uben^cnftjn til ben ©ta^ 
bigl^eb, l^tjormeb i)i8fe 2)^t f* @s- ©bberfnglen l^olber til ^paa 
famme @teb. 2)^r, font er unber Scegeren^ Sotfelgelfe, felto 
cm bet er anjiubt, lomnter forft i l^an^ SBejtbbelfe, naat ^an 
Hrfelig ^ax fangct cKet foelbet bet, Jfr. 5—10—3, ]^t)or „ejer," 
Itgefaai)el font i 5—10—5, ftaar i ben celbre SBet^bning == l&at 
Slet tiL ®en tibligete fioi)giDning fatte toiftnol oftcte 2:tj^8^ 
fttaf for ulot^lig SBentcegtigelfe af i)ilbe 3)i?r (faalebe^ 5—11—13 
for nlMxQt Siffeti); men l^eraf Ian albele^ intet fltlett ub^^^ 
Icbe§ meb ^enf^n til Soijbogeng C^fatning af Scfibbelfe^fot:^ 
^olbet, ba Zt^tim eg 9?an i bet celbte £oi)f^>rDg je^nlig Bruges 
m gormueier0t)elfer i Stlminbeligl^eb, og beSuben ^anblingenS 
Sarafter ofte er betegnet ^berft k^ilfaarlig; faalebeS talber 5— 
10—7 bet ganffe rigtig %'q)ozxx, at tage 2)Jjr af anben SWanbg 
©ilbre; men efter 5—11—19 er bet ifle 3;^toeri, at tage ©ilb 
af STnbenmanbg ®arn (jfr. bog SHeftr. 2 aKaj 1776 § 3), og 
efter 5 — 12—10 :^eCer itte, at fare til en §toal cm flatten og 
ffjoere af ben, felt) cm ben er tagen i S3efibbelfc af en Slnben* 
Dgfaa Sing, fom alminbelig'^jlejer at l^cIbeS nnber en 
om^^ggeligere fjcrt^aring, fan cftc fcr en 2:ib efterlabeg H>aa 
ufcebtjanlige ©teber eg uben SBefttjttelfe, uben at S^ingen bert)eb 
anfeeS fcr at t)cere fcmmen 'paa Stftjeje, faalcenge ben ureget 
moe^fige Stlftanb felt) fcrf^nber fig fern bict miblertibig, eg 2lb- 
gangen til at gjenciprette bet regelmoeSflge gcrl^clb utt)et^big er 
tilftebe. ©aalebeg naar Strbeibgrebjlakr efterlabeS faa SKar- 
fen (jQftretgb. 26 3an. 1861, 3let8t. ©. 180 fgg.), SRcet)efaje 
Iceggeg ub i ®fct)en (^ftretSb. 1 ^^xxl 1842, SRetgt. ®. 357 fgg., 
ifr. beg 5—10—6 eg 7, 5—12—14); naar en SBabenbe Icegger 
fine ^Iceber eg fit Ur fra fig fact ©tranben e. b^L — 2)en 44 

ilottt 5lHnbffaB om, !&i)or Sitngcn er at flnbe, erbctimob ingcn^ 
luttbc ttof til at o^jretl^olbc SBcfibbcIfcgpanbcn, ^i>ox ben ilfc 
faalebcg ^)aa enSWaabc af^)tcEger jtg i bet ^bre gotl^olb* Sto\t^ 
batl^eber, fom, om enb fotfcetltg, er l^enlagte t ©foi) og SKatf, 
ber betfor anfce^ font fcejtbbelfeSlefe eg i gotl^olb til ben, fom 
fcemcegtiger fig bent, font §ittegob8» ®fter famme S^anlegang 
l^ar ©ejeftetet i 2)om af 17 3)ecbr* 1840 anfeet SBemoegtigelfe 
af ^anbjlet, bet i>at nebfalbne af en ©nor, l^tjor^aa be ]&at)be 
j)ceret o^l^cengte i ©aarbSrummet for at torre^, fom 2;^toeri, 
men berimob i 2)om af 7 2)ecbr» 1840 en ©oltjftee, ber nteb 
©I^Qetjanbet ^ar lomnten nb i Orifel^ufet, for §ittegob8. 

3)en umibbelbare Slbgang til at gj[eno^)rette bet regelmoeSflge 
gorI)oIb t)il hinne mebf^re, at SBeftbbelfegforl^oIbet frembeltg 
betragteg fom uforanbret, om enb Singen miblertibig bringe^ 
inb unber en anben 5Perfong Omraabe. 3)en, ber kgger fit 
3lejfet0j[ fra fig i en anben SWanb^ §ug, forbIit)er i SSeflbbelfe 
bcraf, faalcenge l^an oipl^olber fig i Jpufet, og SSerten begaar 
2;^i)eri, om l^an forgriber jig ber^)aa, ^'oii bet iffe fcerffilt er 
ot)ergit)et l^am i gori>aring* gorft naar ben gremmebe forlaber 
§ufet, oi)ergaar bet efterlabte Sloj i SSerten^ a3eflbbelfe* Cg 
!|)aa famme SWaabe anfeeS SPagfagergobfet omborb i et ©lib 
for at ^cere i!Ie i ©fi^plperen^ men i 5Pa8fagererne§ egen S3efibbelfe» 

3 mange 2:ilfcelbe Ian SSeflbberen enbog ligefrem git)e en 
Slnben Slingen il^cenbe, nben at SSeflbbelfeSforl^oIbet berbeb an^ 
feeg foranbret*. !5)ette ^il funne ffe, riaar ben Slnbe^tg 3^oenbe=: 
l^abelfe er ganfte miblertibig, og ben bcrbo8 tnkn pnber ©teb 
unber ben oi>rinbelige ©efibbcr^ Silf^n, f. ©s* «nii)c, ©after, 
©feer o. b8L ifaa en aieftauration, 93ogcr paa et SBibliotl&ef, 
aSarer i en ftrambob (jfr. J&ftret8b. 4 2)ecbr. 1839, 9let8t 1840 
©. 27, 21 3an. 1841, Slet^t ©. 117—20, 17 ©e»)tbr. 1850, *) 3fr* l^ewm ©^iDcigaarb? ©ommcntat n, @, 292— 296* 45 

M^ 1851 ©. 70—71), aiebjfabcr Ici)ctebc til SBnig ^)aa ©te^^ 
bet (^ftrct^b. 27 gek. 1843, 9lct8t. ©. 381—2), Sloebningg^ 
ft#r' til SScnijttdfc i ©nfet (9let8t. 1849 ©• 78, ^ftretSb. 
1 aRartS 1851, Sftetgt ®. 265), — cHcr ^^cenbe^atoercn ftaat 
i et faabxint !|)erfonIigt fjorl&olb Hgcoi)erfor SSefibbcren, at 
bennc utntbbclbatt yaabct o^cr, l^t>ab l^in l^ar itnbcr ^ccnbe, 
f. % Sjcncftcfolf, §aanbi?(Etteftocnbc og I)rcngc, S!rambobfolI 
og aSatrofer ligeotjct for ^uSbonbcn, SHcftetcn, Sjebmanbcti 
og (Sfti)i)ercn, fc ©ftretgb. 8 ^uli 1837, fUtm. ®. 506—7 (en 
®^gc\)ogtcrfIe i)cb et Qoipxtal), 2 ©eck. 1840, 9let8t. 1841 
®. 11—13 (en $aanbi>cerI8fi)cnb, bcr ^ax betroet Slegletne til 
aRateriarrutttmet),^ 2gebr. 1850, SRetgt ©* 105—6 (en Zomk^ 
formanb) o* m. jl. — §t)ab bet i begge bigfe 2:ilfcelbe bet)irter, 
at S^cenbel^a^elfen iffe tittcegge8 Satalteten af SSejtbbelfe, er ben 
fulblomne 3»angel i>aa uafl^oengig SRaabigl^eb og ben opxxnt)t- 
lige ®ejtbbct8 ftembele^ beftaaenbe Slbgang til naaxfom^elft at 
griBe inb og tage 3;ingen til jig. Jpt)or betfor ^^cenbel^atjeten 
ct inbt^mmet en mere fetoftcenbig ©tilling til S^ingen, fan %ox- 
^olbetg rent furMgaacnbe ©fiffelfe iffe hzxn'ot bet (Sgenffaben af 
fanb SSefibbelfe. Man Befibber faalebeS SS^ger, fern man laa^^^ 
net l^jiem fra et SBibliotl&ef, - SSarer, fom ^jebmanben fenber fin. 
Sunbe til (gfterf^n i l^ang iojem,- SRebffaber, nblet)erebe til Slfforb^ 
axbejlbere, - Moebning^ftijffer laante til 33rug, ubenfor §ufet 
(§ftret8b. 17 SWaj 1841, SRetgt ©. 523-4), - og )faa famme 
SRaabe maa ben S^jener, ber anbetroeS en birfelig SBeftJjrelfe af 
$u8bonben8 ®obg, anfeeS fom i^irfelig SBeftbber af, l^^ab f}an 
i benne ©genjiab faar unber §cenbe, (fe §ftret8b. 3 33ecbr* 
1839, 9flet8t 1840 ©. 21—24; 11 gebr. 1841, SRetSt ©. 176, 
20 Cftbr. 1860, 3iet8t. 1861 ©. 65—66, jfr. bog ^ftretgb. 
18 gebr. 1839,3let8t. ©.150, ^t)i8 SRefultat nei)^)e fan HHigcg). 
^t %x. 5 gebr. 1751 ogfaa belagbc ©fi^)^)eren, fom unberjlog 
noget af Sabningen, og $L 28 ©c^tbr. 1813 (jfr. «rK. 19—3 i f.) 46 

5Poftnteftcten, fom foti)enbte nogct af, ^i)ab ber t>ax 5Poft^)oe- 
fenet anJettoct mcb 2:^t)8ftraf, fan l^etimob iffc fomme i SBc^ 
ttagtning, ba bcttc alcnc maa o^>fattc^ [cm ijilfaatligc ©ttaffe^ 
beftemmclfct, iffe fom Ubtt^f for 5ioi)en§ C^fatning af bet fanbc 
aSefibbelfcgfori&oIb, og man iffe, uben at fcette fig ub otoer et- 
fei)ert ©enf^n til bet gaftijle, fan ncegte ©fi^)i)eren og ^oftme:=^ 
fteren tjirfelig SSeflbbelfe. 

SSanjIeligete ]&lit)cr berimob ®!porg8maalet meb §enf^n til 
3;ing, fom lemeg en Slnben tiI3;t,an8^)0tt, for faa bibtbcnne 
iffe fotegaar nnber ben o!|)tinbelige SSeflbberS umibbelbare %ih 
f^n eHet fiebfagelfe, mm S^cenbel^aijeren i>itfelig l^ar 2:ingen 
unber fin SSaretcegt* got at l^er bet o^tinbelige SBefibbelfeg- 
fotl^olb frembeleg ftal anfeeg fceftaaenbe, maa ber i tti)'ozxt galb 
flnbe et ^)erfonligt Unbergii)en]^eb^forl&oIb ©teb mettem S^cenbe- 
I)at)eren og ben o^jrinbelige S3efibber, og l)er]^o8 maa intet anbet 
enb felt)e SSeforbringen, og i aCe galb ingenfoml^elft i>ibere gor- 
fejining oioer 2:ingen t)cere l^in ot>erbragen4 SWen felt) meb biSfe 
aSegrcengninger maa bet erfjenbeg, at ber l^er finber en faaban 
Sr^bgning i be faftiffe aSetingelfer ©teb, at nogen beftemt SRegel 
ne!pi>e laber fig oijjftille, og looxt Sletter t)afler enbnu i Slfgio- 
.relfen af ©iporggmaalet, om 2:ingen2 gori[)enbeIfe ffal bebom- 
meg fom Ztf'om etter SBebrageri; tmgtet be t>iftnof i ben ®rab 
l^oelber til bet forfte, at bet fan fJjneS betcenfeligt at fc^gge 
!|)aa bereS 5lfgj[orelfer l^eraf meb §enfJjn til SSebommelfen af 
Seftbbelfegfor^olbet i Sllminbelig^eb, - fe blanbt ^nbet ^ojefte^ 
retgbomme af 8 ©e^jtbr. 1836 og 18 Suli 1848, Sletgt. ©• 
491^2, famt af 6 3l^)ril og 28 ©e^tbr. 1839, 9let8t ®. 279 
og 675, ^aa ben ene, og af 15 3an. 1839, ^f^tit ©. 77, 
5 ^o^ix. 1844, SRetgt. ©. 761—2, famt 27 SIKaj 1858, 9let8t. 
©, 488—493, ^)aa ben anben ©ibe. 

aJieb §enf^n til Spengc, folger bet af bigfeg fceregnc ^la^ 
tur, at man i SRegelen bil anfe en]^t)er S^oenbefjatjcr fom t)irfelig 47 

S3e[ibbcr, jft* StxU. 24—20, fc ^ejcfterctSbcmmc af 11 ®cch. 
1846 OS 10 5li)ril 1847 (mm. ©. 22—23 og 297—98) famt 
15 3unt 1850 (SRet^t ©. 553^-55). 

2)ct ^brc faltific got^olb tit en Sing bitter bog ferft S3c^ 
jibbelfc, naax bet cr forbunbet meb a3eHbft^eb om gor^olbet^ 
Xilixerelfe og SSilje tit at beflnbe fig beri, SKan beflbber iffe 
2:ing, fom l^emmelig eEfer meb SWagt et btagte inb i @n8 ®jcm^ 
met Oft. 6—17—18); ttgcfaalibt fan SB^rn, SBan^ittigc eHer 
iuribiffc 5Perfoner bejlbbe ^>aa anben 9Kaabe enb gjennem Sle- 
^roefentant, jfr. SrH. 19—4. 

aSeioibftl^eben om gorl^olbetg 3:i(i)«relfe maa bernceft jluttc 
fig til en beftcmt git>en 2:ing* @n ubeftemt, om enb grunbet 
gormobning et iffe tilfttceflelig. 3)etfot fan Otunbejetcn iffe 
figc8 at befibbe jotbgtaioet ®ob8 eCet anbte ^etetogene ©jen- 
ftanbe, font maatk befinbe fig inben l^anS ©nemcetfen 5|?aa ben 
anben ©ibe fan bet iffe fotlangeS, at man ffal ^au nojagtig 
fiunbff ab om2:ib og©teb eHet 3nbibibuum, naat gotbolbets Snb^ 
trceben meb SBeftemt^eb fan ffjonneg at ^abe bcetet ^^aategnet 2)en, 
bcr ^at ubfat ®ilbte eCet ©atn, fommet faalebeS i 33efibbelfe 
af S)jjtet i famme ©jeblif, bette gaat i gcelben- £)g ^eHet iffe 
er bet n^bi^enbigt at I)abe beftemt ^nnbftab om SingenS Ub^ 
ftrocfning eHet 3nb]^oIb» S3efibbelfen af et ©tunbfttjffe omfattet 
M, ]^i)ab bet meb famme et otganijf fotbunbet» 

a3efibbeten bel^obet natntligbiS iffe at l^abe ftn 2;anfe naf- 
labelig tettet !|paa 2:ingem Om l^an enb glemmet, l^^ot 2:in=^ 
gen et, ettet enbog at ^an ^ax ben, bebblibet JBefibbelfen Uge^ 
fulbt, faalcenge iffe SSiljen til at befibbe ))ofitibt et o^giben. 
Sotfl ba, naat enl^^et ©tinbting om Slingen totalt loax fotfbunben, 
t)ilbe man fnnne fige, at Sefibbelfen ^at>it tait fit inbte SWo^^ 
mcnt; men felb iffe i bette S:ilfcelbe bilbe man noegte at etfjenbe 
Sefibbelfen ftembele^ beftaaenbe, faaknge 2:ingen befinbet fig 
inben a3eftbbeten8 eget Omtaabe. 48 

gftet bctt for|Ijtcnigc SRctning t Scflbbcrcn^ aSiljc jljelncr man 
meBem SScfibbelfe t eget diet ftemmeb Siat^n, ^aa egnceBcr 
Slnbte§ 5Bcgnc (possessio proprio cKer alieno nomine). 33cgge 
3)ele cr fanb SSejtbbelfc, men mcb fotjIjcHigc SSitfmngcr** 

aScfibbcIfe i eget 3iai)n clfer, fom ben ogfaa i ©^ftemet 
pU\zx at falbcg, borgetUg (poss. civilis), ^r tilftebe, ]&^orS3e- 
fibberen i)il raabe oioer S^ingen fom jtn egen. ^t)ori)tbt ^an 
l^ertil i ajirfcligl^eben l^at 8let, fommet naturligtoiS tffe t S3c^ 
tragtntng; tioettimob: ^'oxi SSerettigelfen fommet til, hli'ozt %ox=^ 
l^olbet ©jenbom* Sefibbelfe t eget 3laton er nemltg fom fafttfl 
^errebomme o^er 3:ingen albcleg fongruent meb ®j|enbom fom 
bet tetlige* %\)'o^ctkxtn Iigefaai)el fom ben, ber i gob 2:ro l^at 
fjobt en 3:ing af en Uberettiget, l^at begge botgetltg SSefibbclfe; 
men ben fetfte Ian natutligioig ingen Sletttgl^eber t)tnbe toeb 
fin fjorbrijbelfe. £)g 3;^t)en begaat ingen fcetffilt gorir^belfe 
(firff. 21 — 6) ber^eb, at l^an bi^lponeret oi^et bet ftjaalne @ob8; 
tl^i bettil ]^ai?be l^an formel Jpjemmel i fin SBefibbelfe,, ]^t?otimob 
bet gorbt^betffe ligget i benne^ ©tiftelfe. SRetterne ex imib- 
lettib tilfcojelige til at fcelbe ben, ber meb SSibenbe om jin U6e^ 
rettigelfe l&eflbber faft ©j en bom, til 2;i?^8ftraf for SBemceg^ 
tigelfe af ©Joto^robulter, Slfgrobe m. i)vfom l^an ifaaban 6gen^ 
jlab foretager, (fe ^ftret^b. 14 3an. 1851, StetSt ©. 215—16, 
og 10 Sftoi)br. 1859, SletSt. 1860 ©• 93—96), ]&t)i«et ingenlunbc 
laber fig forfi>are t)eb Ubtr^flene i l^xU. 19—1, - ba OjerningS^ 
manben ttte „fcetter fig i S3efibbelfe af, l^toab ber toorber faft 
©jenbom fraftilt," men fraftilfer bet, l^ijoraf l^an fornb i)ar i 
(lotoftribig) iBefibbelfe, - men t)iftnof ^ar fin Orunb beri, at 
©jerningen eHer^ i mange Silfoelbe tjilbe unbgaa ©traf, faafom 
faft ©jenbom iffe er ©jcnftanb for Zt^Hxl 

*) Sor|!icflen ntcHem 33cfibbelfc t fremmcb ^am og ben Motte ^l^oenbc- 
^bclfc, fom iffc cr ^efibbelfe, cr ntiUforftaaet i 2)^otibcrnc tit ^rtmi- 
mUo'om 21—6 (@, 257), ifr. @d^»et0aarb« ©ommentarll. @. 290— 91. 49 

SScjtbbcIfe t fremmcb ^lla'on, cttct, font man falbet ben, 
iiatutHg (poss. naturalis), et bcttmob tilftcbc, ^t)or SBcftbbcrcn 
t>il raabe DJ)er Singcn meb ©tljcnbclfe af en Slnbcng ©jicn^ 
botti^ret aScflbbelfcn fan ba tnkn gtunbc fig I en tontxatU 
mceSjtg Slftalc, I @j. Sgant, Saan, ficjc, gorijating, cBet wxt 
ftiftct t>cb en enjtbig ^anbling, f- @s* Sunb, eltet enbog t>eb 
en gorbr^belfe (SrQ. 22—18); - men i et^toert 3;iIforibe ^)aa^ 
ligget ber Seflbberen en gor!|)Ii9telfe til at re^ettcre ben 8let, 
fom ^an felt> eriienber, og ^)aa ®mnb af bette !|)erfonItge got^ 
^0lb otjerferer l^an en ©el af SeftbbelfenS 9let8i?irfninger til 
ben, i)aa ^i>xi SSegne ^an beflbber, fom benne? SReiptoefentant 
§i>ori)ibt ben, ^aa ^"oxi 3Segne S^ingen befibbeS, er ben8 toitfelige 
©ier, femmer iffe i a3etragtning, og SSejlbberen bel^^tjer ifte 
engang at ]^at>e Slunbflab om, ipaa ]&t)i§ SSegne l^an bejlbbet, al 
ben ©tunb i^an crfjenber, at Slingen iWe et l^an^ egen- 2)en, 
i ^iJt8 yiaion Sejtbbelfen ubei^eg, fan meget i)el felt) blot txere 
Scjibber (jfr, 5—7-4), og ben, fom finbex j[orbgtat>et ®bbg, 
er ttatnrlig S3eflbbet Hgefaa i)el fom ginberen af §ittegob8* 
- ©bilfe af aSefibbelfeng 9lct8i)itfninget fommet ben natutlige 
Sejtbbcr felo tilgobe, og bHlfe ^an oberforer til ben, i ^i 
SRatjn \)an befibber, afboenger ganfle af SSefibbelfen^ ®tunb. 
35eft^ttelfe mob ©eli)tcegt (1—1—3) tilfommet altib ben nature 
Hgc Sefibber. 2)erimob fan l^an^ S3efibbelfe albtig gjennem 
§cet)b gaa oi)et til ©jenbom, fom nforenlig meb b^ittS SBefib- 
belfeggtunb, men l^an ot^etfoter 6j[enbom8et]^t)ett)elfen til ben, 
i ^i)i8 yta'on l^an befibbet, ]&i)i8 bennc toar botgerlig S3eftbber. 

§ 12. 

^cfiJDbelfcng ©tiftelfc og ben8 Dpl^ar. 

Slf ^bab ot)enfor er forflatet om, ]^i?ab bet ubfotbte8 til 
Sefibbelfe, ftemgaat bet, at benS ©tiftelfe faat>elfom ben8 O^)- 
^er iffe altib fan figeS at flnbe ©teb blot t>eb SSetingelfetneS 50 

3nbtrocbctt cMct SBottfalbcn, ntcn at bcnnc bct]^o§ maa i>oerc 
ttogcnlunbc bcftcmt fcctegnet Snbtrocbelfen af et ni^t 
faftt|f gorl^olb antageS iffc faa let [cm aScbblttJelfen af ct 
gammelt 

S^^tlgt labct bet jig tffe meb nogen almtnbelig SRegel axi^ 
gti)c, ]^t>onncgct bet flal til for at betegne S3efibbelfctt8 ©tiftelfc, 
mtn bette maa afl^oenge af famtttge ©agenS Dmftcenbigl^eber. 
$t>ab bet fomemmelig fommet an ^>aa, t)il txtxt, f^'oox'oiot SSc- 
flbbelfen ftal ftifteS meb eCer mob en l^ibtiH^arenbe SBe- 
fibbers SSilje. 3 fibfte 3;ilfcelbe J>il man i)iftncl til Snb^ 
ttcebelfe af en n^ SSefibbelfeSftanb futbre, tffe alene at £)ffu^ 
^ankn ^ar fat jig i et nmibbelbart SRaabigl^ebSfotl^oIb til 2:in=^ 
gen, mzn cgfaa at l^an l^at btagt benne felt) i en faaban ©til- 
ling, at ben tibligete SSeflbber iffe Icenget ^at Slbgang til at 
taabe ot>er ben* 2)etnfleft maa bet mcerfeS, at t)or Slet i beg- 
lige Silfcelbe iffe altib laber SBefibbelfeSftanbenS famtlige SfletS^ 
i)itfninger inbtrcebe ^aa en ®ang, mtn at ben anerfjenbet en 
SWellemtilftanb, l^^ori be fun betoiS inbtrceber- Uagtet faa^ 
lebeg S3e|I^ttelfe mob ©etotcegt og SRetten til SR0bt)(erge iffe 
minbre tilfommet ben uretmoeSflge enb ben tetmceSfige SBefibber, 
etfjenbeS bet bog, at SBeflbbetcn af en 2:ing M fan ^ai^e gjort 
fig f!t)lbig i fulbb^tbet %timl - altfaa at Seftbbelfen for faa 
toibt fulbftcenbig er ftiftet, - men at bog ®ieren iffe gior fig jftjt 
big i ©eltotoegt, og 2:^t>en folgelig iffe bliDer berettiget til SKob^ 
txErge, naar ©Jeren forfolger l^am ^)aa ferjl ©jierning og tager 
ftofterne fra ^am (fe 6—5—16 og 6—17—13 ifr, Srll. 7—8 
og 22—19. ©ftretSb. 2 ©e^)tbr. 1851, SRetSt. ©. 612). 

a»en felo ^t)or ben n^e SBeftbbelfegftanb iffe ffal ftifteS i 
©trib meb nogen tibligere SSefibberS SSilje,- l^tjor faalebeS enten 
Seflbbelfe f!al flifteS til en forub beftbbelfegloS Sing, eller SSe^- 
pbbelfen meb foetteS ©amt^ffe ftal otjetforeS fra ben 6ne til ben 
Slnben, maa ber altib forbreS et ^bre ^)aat>ifeliat Saftum, l^toor^ 51 

t>th ilfc alene ben inbtraabtc SRaabigl^cb ot>cr Singcn, men og^ 

faa bcnneg ubcluffcnbc ^ataftcr, bctcgne^* ^'oai bcr i bcnne 

^enfeenbe ncermcft i)il fommc i SBctragtning, ct 3;ingcn8 cgcn 

Sejlaffen^cb og bet ^Jot^olb, l^tjotunber ben l^ibtil i^ax befunbet 

fig. SScb fafte Sjenbomme felger bet af, ]^i)ab ot>enfor er 

anfi^tt om Umultgl^eben af en t)tr!elig 3]^cenbe]^ai)elfc rg af en 

total og ))etmament aSaretcegt, at enl^t)et Jpanbling, ]&t>oti)eb en 

^ »eb^arenbe ubeluHenbe 2:tlegnelfe ntt)eti)big tetegne^, maa t>cere 

ttlftrceWelig til at ftifte SBefibbelfc af bet l^ele 3nbbcgteb af 

Ojenftanbc, font enten ifelge f5orMnbeIfen§ egen SRatur eDer 

ifelge §Partcrne§ SCftale l^eter til ©jenbommen, felto om Sefib- 

belfegtagelfen iffe aalbenbater fig gjennem nogen ftaaenbe ub- 

t)orte§ Snbretning; enbog en (SrHcering i Drb maa t>cete net, 

f)i>ox: ben t!!e m0ber nogen a»obfigeIfc* (Sfr. ^ftret^b* 10 aWatt^ 

1859, aietgt ©• 369—81, og 5 9floi)br. 1861, 8let8t 1862 

iS. 161— 63). £)mt)enbt i)tUeb S § r e g i c n f t a n b c, f om l)ibttl 

^ar befunbetfig t3iogen8 umibbelbateScerge, iffe altib ben 

6(otte SSemoegtigelfe (apprehensio) tjoere tilfttceffelig; men bett)il 

enbi)ibete forbreg, at bet oelbre fjotl^olb til nogen ®tab o^l^oe^ 

t>e§, ba aSemcegtigelfen i mobfat 3:ilf(elbe let fan blit)e at be^ 

ttagte fom blot fotbigaaenbc, og Slingcn, naat SKobtageren igjen 

^\!f^tt ben, at anfe fom forbIet>en i Ci)erbrageren§ SSefibbelfe, 

— aRobtagelfe af 5W0gIerne til £)lpbei)aring8ftebet toil altib, 

^toor ben er forbunben meb 3lbgang til bette ®teb, felto om bet 

tilborer Ctoerbrageren felto, tocere tilftrceffelig til at ftifte aSeftb:^ 

belfe, ifr. gunb. for 9l8fignation8banfen 8 SKartg 1737 §§ 10, 

14, 15, Dftroi for ®^ecie8banfen 16 j gebr. 1791 §§ 16, 17, 

62, 9lej!r- 20 Dftbr. 1813 §§ 7 og 8, Sanffunb. 14 3uli 

1816 §§ 22 og 66 og S. om Saaneinbr. f. S). § 23, 3;olbL 20 

©e^)tbr. 1845 § 100, a, Srtol. 14 aug. 1851 § 5, aRaltl 12 

D!tbr-a857 § 16. ©e $ftret8b.20 SKart^ 1849 (SRetgt ®. 241 

fSflO- — Ctoerbragelfe af ftonnogfement faa aflabebe SBarer 52 

gii)er betlmijb alenc SRet til at lomme i iBeftbbelfc af bent, men 
iKe aSeflbbelfen felto (©0fartgl § 63). 

2il ©ttftelfen af SSefibbclfe ubforbteg faalebeS iWe meb 
Sfiebt^enbtgl^eb nogen Iot^)orIt8 SBerering af 2:tngen; I)t)ab bet 
fcmmct an 'fiaa, er benuti^et^bige SBetegning/Og SBefibbelfeg^ 
tagelfen fan ofte jle, [cm man l&ar ubtr^tt fig, t)eb en f^mbolff 
^anbling (non est necesse corpore et actu apprehendere pos- 
sessionem sed etiam oculis et affeetu, SPauluS fr. 1 § 21 Dig, 
41* 2). aWen bet maa bog aWib foregaa en H)aa S^ingen rettet 
nbtootteg mt; bet fclotte ©amt^fle fan tffe fremfalbe faftijle 
SUftanbe I Ubentoerben; bet fan alene begmnbe ben tetlige, men 
iffe ben f^fljlc SWuIigl^eb af at taabe oHx Singen. S)eri)eb 
ftifteS altfaa iffe SBejibbelfe, uben ]&i)or enten a) faaban Wn^ 
ftg^eb fotub er tilftebe, - ibet enten ®r]^t)eti>eten afierebe ^ax 
Singen i^oenbe, i ]^t>i(fet 2:iIf<Elbe l^an t)eb ben 3lnben8 ilotte 
©amt^ffe fan gaa j)t>et fta jlm^^el Sl^cenbel&atjer til 35efibber, 
eOer fta SBefibbet i -ftemmeb til SBefibbet i eget SWat^n (traditio 
brevi manu), ettet i?mt>enbt ben ]^ibtili)CErenbe S3efibbet gjet fig 
til gnlbmccgtig for gt]^t)ett)eten og fotDanblet fin SSefibbelfe fta 
aSeftbbelfe i eget tit SBeflbbelfe i ftemmeb SRat)n, faa at ®x^ 
^HxHxtn fta nu af Ui'otx botgetltg SBeflbbet (constitutum 
possessorium), -eUet b) fjioox jlet ingen S^^oenbel^aiDelfe fotbte8, 
f. 6?. ]^t)ot Slogen oi)etbtaget en Slnben fine ^teatntet tilf jelbS, 
ettet fit 2;0mmet i 2Ja8btaget*. 35etimob fan man iffe i?eb fit 
Motte ©amtifffe oijetbtage SBefibbelfen af Steatutet, fom tefln:=^ 
bet fig i jDtoetbtageteng egen J&at^negang, eUet af Semmet, fom 
cnbnu Ugget ^jaa l^anS egen Otunb, jft. §fttet8b. 23 Sl^ptil 
1842 (8let8t ©. 409 fg.) og 27 ^^xxl 1848 (9let8t ©. 350 fgg). 

SSeb at fcette fit SWcetfe ^)aa en 3;ing betegnet man i SRe^ 
gelen alene JRettenS liltjoetclfc, men iffe a3efibbeIfe8fot^oIbet, ♦) 3fr, bofl ^iatcu h c, @. 21-2B. 53 

i^MM bcrimob af^oengct af be faftific Omflomblgl^ebet* 2)ct ct 
bcrfor iffc ^)aa SKcerlntngcn, at Safld^anblcrncS ©cfibbclfc af 
bet t SSa^btaget gaaenbe Zemmzt l)Mzx, mm ^)aa bet3 5Wob^ 
tagelfe; ti)etttmob befinbct be umoerlebe ©tclfc fig ttgefaa fulbt 
i ben [amiebe fiafte]^anblerfort)oration8 fom bet marlebe SEem^ 
met i ben enlelte &afte^anbler8 S3efibbelfe* ©e be obenanfette 
JeejefteretgbDmme af 23 ^^xxl 1842 og 27 «^r« 1848 famt 
23 Sunt 1864 (SRet^t ©. 577—78) og 1 5«o»br. 1865 (9let8t. 
1866 ©. 73 fggO. 3ft. ogfaa SttU. 21—14, betbifet,at $bal, 
fom er brcebt beb marfet @fub, ligefnlbt er J&lttegcbS. — S3e=^ 
ftemmelfen i Santofttoten 14 3unt 1816 § 24 jfr. 71 og 75 
(bet bog iffe er o^)taget t gunbatfen) famt t Soten om fiaane:? 
inbretninger af f. 2)* § 22 og 23 maa berfot anfeeS fom en 
'paa fceregne ©runbe bijgget Unbtagelfe* Sit betragte SKccrfnin^^ 
gen fom en f^mbolfl S3eflbbelfe8tagelfe btlbe tfle bcere tigtlgt, 
al ben ©tunb Stngcn iffe brtnge^ ub af ben tibltgete S5ejlbbet8 
JRaabtgl^eb. — 5Paa famme SKaabe Ian 5Paategning !>>aa ct 
®j[oeIb8btei) bel ftifte ?Pantetet t famme (faa ®tunb af %x. 
9 %tbx. 1798), men bette bliber bog iffe l^aanbfaaet 5Pant** 

SSeb SBefibbelfenS ©tiftelfe bit bet i JRegelen bccre et^ber^^ 
t)eten, fom o^pttceber aftiJ)t» 'S)^tte er bog iffe n^bbenbigt; naar 
fun being aSilje er tilftrceffelig betegnet, og ben fijflfle SWuUgl^eb 
af at raabe ober 2:ingen er tilftebe, fan benne gjierne bare ti^ 
bejebragt af Dberbrageren felt), f. 6j. l^bor l^an ^aa ©rl^ber^ 
t)cren8 gorlangenbe fenber 3;ingen biem i l^ang aSoIig (traditio 
4onga manu, Sabolen)* — S3Iot beri)cb, at ben l^ibtilbcerenbe S3e* 
jibber o^pgit^er fin aSeflbbelfe til gorbel for ben 5lnben (si vacu- 
am tradit possessionem), fan berimob iffe en n^ S3eflbbelfe8ftanb 
ftifteg ubcnfor be SEilfoelbe, l^oor bet blotte ©amttjffe er tilftrcef:^ 
feligt, famt beb fafte ©jenbomme, l^bor bet faftijie 8laabig]^eb8* *) 3fr* ^atfagcr^ JDHigationgrct II. @. 246, 54 

fotl^olb nctoJp beti)eb inbtroebcr* ©aalebeS fan ben [cebi^anltge 
tlauful, naat Severe fcelgeS t)eb Sluftion: at bet tjobte fra 
S^tlflaget Itgget til tj0kten§ ©i^^ofttion i>9 for ]^an§ SRegning, 
itfc ffaffe ]^am SSefibbelfen betaf, ft>rtnben l^an l^ar taget bet til fig* 

SBefibbelfe fan ogfaa ftifteg i)eb gulbmcegtig. 9 faa 
^alb maa, ^'oai oi?enfot et nbi)iflet om bet, font ubforbte§ til 
©tiftelfen, ant)enbe8 *paa gulbmoegtigen^ 3Kobtagelfe af Jingen. 
2)et er iffc engang nebtJenbigt, at 5princi^)alen i^ax Sunbjfab 
om SBefibbelfenS ©tiftelfe, naat l^an blot bertil l^at git)et fit 
©amt^ffe, og gulbmcegtigen t)itfelig ftiftet Sefibbelfen for l)am 
og iffe for fig felt). — gulbmcegtigen fan b^tunber o^^trcebe enten 
alene fern Stebffab for ben Hrfelige &xi}i>txi>^x, og faatebe§ felt) 
blot blii^e Sl^cenbel^atjer, faafom ))\>ox en Sijener fenbe§ for at 
l^ente en af ^u^bonben fj^bt SEing, - etter blit)e i)irfelig SSefib- 
ber i 5Princi^)aIen8 SWat)n, faafom ]^t)or ^an ^ax faaet i ^om^^ 
mi^flon at fj^be 3;ingen for mebgit)ne $enge* 3 beggc 2:tl= 
foelbe maa $rinci^alen8 33eflbbelfe regneg fra bet ©jeblif, ba 
]^an8 gulbmcegtig mobtog 2:ingen, og nogen formelig £)t)erlet)e^ 
relfe fra gulbmoegtigen ttl SPrinciflpalen ubforbre§ folgelig iffe* 
§t)i8 berimob fjulbmoegtigen nnberflaar 2;ingen eCer faa anbre 
SKaaber bringer ben ^aa 5lft)eje, t)ilbe man t)iftnof iffe anfc 
§|5rinci^)alen for nogenfinbe at ^at)e t)oeret SSefibber; uagtet man 
ligefulbt t)ilbe ftraffe Sljeneren, fom unberflog ben, ]^t)i^ l^an 
blot t)ar 3^cenbe]^at)er, efter SrC. 19—1, og ^t)i8 l^an t)ar S5e- 
fibber efter «rQ. 21—6. 

@om fin gulbmoegtig t)eb S3efibbelfe8tagelfen fan mai^ 
ogfaa ben^tte ben ]^ibtilt)cerenbe SSefibber, ibet benne t)ebtager 
for iJremttben at beflbbe S:ingen i @r]^t)ert)ereng ytam (consti^ 
tutum possessorium). "^aa benne 9D?aabe laber bet fig bog ' iffe 
noegte, at fjorbringen til, at SSefibbelfen^ ©tiftelfe ffal t)cere be- 
ftemt betegnet, fun meget ufulbfomment ftjlbeftgioreg, ligefom 
bert)eb ogfaa lettelig fan iftanbbringeg pngerebe 2:rangaftioner. 55 

aSorc Mcttct ct bctfor, ifoer eftcr ben i »• 12 DftBr* 1857 § 1 tocb 
Slfftaffclfcn af Unbctj)ant i SeSete ubtalte Oruribfatmng, Ubct 
titb^jclige til at tiUccggc ben gjenncm ©onftitutum ^)o8fc8forlum 
ctablctcbc aSepbbclfe^ftanb 3let8i)iTtning Imob Stcbjiemattb, fc 
Jpftrct^b. 24 Oftbr. 1861 (SRetgt. ©• 793 fggO og jur. Ugcbl. 
II. ©♦ 404r-6; bog et bet l^ettoeb egentttg ttte ncegtet, at SSejlb- 
belfe ^3aa benne SKaabe Ian ftifteg, men fun ftiHet fttengete 
gotbringcr til bcn8 ©t^rle, ^'oox ben j!al t)cete Setingelfe for 
H8fe 3tet8for]&olb* — ftlart er bet berimob, at, l&t)or Sejlbbet 
fen ffal ftltte8 netoi) imob ben tibligere S3e jibber, fom t)eb ^aanb- 
faaet 5Pant, ber blii)er i!fe alene S^nftitutum ^)o8fe8forium uan=^ 
t)cnbeUgt, men bet gaar l^eBer ifle febnere an at labe JBeflbbet 
fen ubot>e gjennem l^am. — SKt man i etl^tjert galb meb fulb 
Sirlning fom gulbmoegtig teb S3ejlbbelfe8tagelfen fan benijtte 
en 2:rebjemanb, fom l^ibtil ^ar beflbbet Singen J)aa Dtjerbra^: 
gercn8 SSegne, f* % naar ©ieren falger 6n, l^'oai l^an l^ar oi)er=^ 
gtt)et en Slnben fom l^aanbfaaet $ant, er iffe ti)i^Ifomt- Sloget 
©amt^fie fra benne S^rebjiemanb til l^erefter at befibbe Singen 
'paa @r^t)ert>eren8 iftebetfor Jpaa Dt)erbragerett8 SBegne ubforbreS 
iffe, ba ijani Slet^ftiBing t)eb benne £)t)ergang af ben borgerlige 
aSefibbelfe albeleS iffe beroreg. 

3 3ntere8fentffab8.for^olbet maa zn^'otx 3ntere8fent 
antageg umibbelbart teb @rbt>ert>elfen at Mitoe belagtig meb 
be otjrige 9ntere8fenter i Sefibbelfen af be til ben fceHeS 9Ma8fe 
:^0renbe S:ing* S)ette fter egentlig i)eb et ©onfiitutum i>o8fe8' 
forium, ibet ben 9ntere8fent, fom ftifter Sefibbelfen, ttttige o^>:^ 
trceber fom gulbmoegtig for allie fine 3Kebintere8fenter)» 

@n 2lfb0b8 SBefibbelfe maa antage8 umibbelbart i)eb 2)i5b8* 
falbet at gaa oi)er ^aa ]^an8 S3o og Slri)inger, uben at benne 
Dt)ergang bel^ot^er at txere fcerjfilt betegnet 2)ette er toel iffe 
ligefrem nogen golge df Unii)erfalfufce8flonen, b^t8 ©jenftanb 
alene er 9let8for^olb iffe faftijfe Slilftanbe; men bet tiljige8bog 56 

natutltgcn t)cb ben Setragtning, at x ^ti)i>^xt galb famtltgc 
8flct8i)ir!ninger af ben Slfbebc^ SSefibbcIfe o^etgaat 'faa ^anS 
SBo, OQ bet bog HIbe txtxz ttbet rtmeligt at anfe biSfe ntibler^ 
tibigen afbrubte, inbttl en feltjftcenbig 2:tlttcebel[e fra Sltt)in^ 
getneS ©ibe funbe finbeSteb. 2)et fc^t betfor ific engang for^^ 
brcg, at 9ltt)tngetne j!al ]^at)e ^unbffab om ©eb^falbet*.— Silt 
bet bog if!e alttb bibet famme 2ltt af SSefibbelfe, font ben 5lf^ 
bobe l^ai)be, ber gaa otoer !paa 3lri)ingetne, er en ©eltjf^Ige; bet 
Ian gjetne blot toccte borgerltg S3efibbelfe, mebeng ben natutUge 
aSeflbbelfe Ian ^cete ]^o8 ben gienleijenbe 9@gtefoeKe eltet anbtc 
2;ilftebei[)cetenbe* 

Om nogen fcerjltlt Setegning af S5efibbelfen8 tnbte 2Ro^ 
mcnt i)il bet ilfe letteltg funne o!pftaa ©^orgSmaal, ba betted 
2;tIftebei)(EteIfe i SRegelen ttlfttcpffelig t^beligt t)tl ftemgaa af bet 
^bte gaftum* ©eli) ij'oox ingen 33emcegtigelfe txot'oz^, ]^t)ot 
a3efibbelfen ffal ot)ergaa fra SBefibbelfe i fremmeb til Seftbbelfe 
t eget 'StcCon efiet omi)enbt, idU Dioerengftcmmelfen i kgge 
§Parter8 SSilje tilfttceltelig betegne benneg foranbrebe Sietnmg. — 
S)erimob forftaat bet fig, at, b^or iBefibbelfen ftottet fig til en 
beftemt SRet^gtunb, bet Ian tffe SSefibberen Mot i)eb fm cnfibige 
SBeflutntng fotanbtc benne (nemo sibi ipsi causam possessionis 
mutare potest); xmn ben fotanbtebe SSilieSretning maa tiHige 
t)05te ftemttaabt i et ^bte ^)aai)i8Iigt gaftnm* ginbeten af en 
2:ing Ian ille i)eb fin blotte SBilJe gjiore fig tit SSefibbet i eget 
3lai)n, faatenge l^an ilfe Ht unbetflaaet fjunbet; 5Pant]^at)eten 
fiaantageten, fjulbmccgtigen Hii)et ilfe SSefibbet i eget 9lai)n 
alene ^eb fin SSilje til at fotncegte ®j[eten8 ^it, fotinben benne 
aSiljie et ftemttaabt i ^anbttng* 

SKeb ^enfijn til SSefibbelfenS £)^)^ot t)il bet ^oete til^ ♦) 3fr* ^latou 1. c^ @* 29. ©(^ipetgaarbg (Sommentat IL @. 298. 
„Le mort saisit le vif," jfr* code civil ^xU 724. 57 

ftrcBHcIigt at minbe om, at betiS S3ettngclfer iHc tt0bt>enbtg^i8 
kl^0i>er at txEtc tilftebc unbet l^elc bcn8 SBeftaacn paa fammc 
^jrcegnantc SKaabe, font t>eb bcng ©tiftclfc. SBcfibbclfcn o^)- 
^erer altfaa fetft ba, naat ber tnbttcebet noget, ]^toctt)eb cnten 
beng ^bre cCer inbtc SKojnent fulbftanbig o^l^cetocg (si in 
contrarium actum est)* ®^>0rg8maalet otti S3efibbelfcn§ £)^' 
^er falbcr altfaa fammcnmeb, l)t>ai bcr fotbrc8 til benS SScb^^ 
ligcl^olbelfc; fetft naar Itte engang be l^ertil nebijcnbige S5c^ 
tingelfcr tengctc ct tilftebe, fan SSefibbcIfen tcttagteg font op- 
l^ert, - altfaa, fotuben t)cb S^ingeng Unbetgang, naat enten 
ben f^fiffe SKultgl^eb af at taabe ot)er 2;tngen gaar tabt, 
effer SSeflbbercn o^gii)et SStljien tit at beflbbe- 

2)et fotfte M faalebc8 txete Slilfdbet, naat SBefibbelfen 
fotttoengeg t)eb en ni> JBeflbbelfegtagclfc (2)e!()o8fe8fion). 
^loai l^ettit ub!tfle^e8, et fot^en fotflatet, og naDnltg maa bet 
etinbtcg, at bet til at o)p^<B'ot beit tibligete Sefibbelfe mob S3e^ 
fibbeteng SSiljie tile et . not ctt £)ffu^>anten l^at fat fig iftanb til 
at taabe ot)et 2:iitgen, men at bet enbt)ibete fotbteS, at bet n^e 
gotl^olb l^at antaget en ^i8 Saftl^eb, faa at ben tibligete S3e^ 
jlbbet Ian figc8 at tocete fotttcengt, i l^ijillen ^enfeenbe 2^ingen8 
SSefEaffenl&eb, og ifcet om bet et faft ®ob8 etlet SeSote, lommet 
i t)cefenlig SSettagtning* 

gtembele8, naat SBefibbeten taBet 2;ingen* 25ette Ian jle 
faalebeg, at 2:ingen tittige lommet ub af l^ang 8laabigl^eb8lteb8, 
eHet ogfaa iUt betigjennem, at ]^an8 SSe^ibft^eb om 9iaabig:=^ 
l^eben o!t)l)otet* SJien i fibfte S^ilfcelbe maa bet etinbteg, at felt) 
en meget uBeftetnt Sunbflab om, l^^ot 2;ingen et, i>xl t)cete til^^ 
fttcBflelig til at o^^tetl^olbe SBefibbelfen, faatenge Siingen ftem^^ 
beleg beftnbet fig inben SBefibbetenS Omtaabe, og at man enb 
ille i)il i)cete tillbojelig til at anfe en 3:ing fot befibbelfe8lo8, 
faa loenge ben befinbet fig inben 9logen8 umibbelbate Slaabig- 
]^cbglteb8, feli[> om })an ^ax fotglemt, at ^an l^at ben* — 5Paa 58 

ben anbcn @tbc t>tl en 3;ing cftcr Cmftenbigl^cbettte funne 
fclitoe at bcl^anblc font bcfibbelfeSI^g, felt) om ben l^ibttocetenbe 
33eftbber t)eb, ^t?or ben cr, f* @j. ^i)ot SJiogen Icegger fit Ur fra 
fig t (Stcom. 2)et er ben met eBer mtnbre t)t^fe Ubfigt til, at 
ben birtelige SRaabigl^eb otitx 2:ingen attet 'oil funne inbtrcebc, 
fom i begge §enfeenber t>il ixere bet afgiorenbe* 

2lt SSefibbelfen of^fdx^t i famme ©jeblif, font SSiljen til 
at be fi bbc o^)git)eg, er cn®elt)f0lge; ]^i)ab bet fan foranlebige 
2^i)it)I er alene a5eb0mmelfen af, naar bette jial antageS at i^cere 
S^ilfcelbet, ba man fjoelben lebfager fin 0^)gii)elfe af SBefibbelfen 
meb beftemte . @rflffringer* — 93efibbelfeng O^git^elfe fan finbe 
@teb, uben at man tiHige o^)git)er be SRettigl^eber, man forei)- 
rigt maatte ^abe ober Singen, f* @j* naar ©obg fafteg ot)er^ 
borb i ^ab^neb. 9Ken affe bi^fe ©^^org^maal er faftifEe* 

2)et er iffe nogen nebbenbig g^Ige af S3efibbelfen8 £)^^ 
gii>elfe, at 2:ingen berbeb blii^er befibbelfe^Io^; men bet er mu^ 
ligt, at en tibligere S3efibbelfe8ftanb af fig felt) og uben -nogen 
ntj Seflbbelfe^tagclfe tan gj[eno^)t)aagne. 2)ette t)il efter bet 
ot)en Slnf^rte bcpre 2:iIfoelbet, l^bor ben fibfte SBefibber o^pgiber 
fin Sefibbelfe nttf>^ til fjorbel for ben tibligere, og 2:ingen ber^ 
|)0g befinber fig eHer bringeg i et faabant fjor^olb tit benne, 
fom er tilftrcgffeligt til SefibbelfeS SSeblige^olbelfe, f. @j* ^bor 
SHogen l^ar taget en 3lnben^ §eft, og, efter at ]^at)e rebet !t)aa 
ben et ©t^ffe, atter flu^)^et ben i @fot)en, @elb om bet iffe 
^ax boeret f^aa ben forfte Seftbber^ SSegne, at ben fibfte l^ar 
ubobet ®efibbelfen, mtn l^bor f. @s* en Stjt) betcenfer fig og 
bringer ben ftjaalne 2;ing tilbage paa fin 5|5lab^, bll man bift^ 
nof antage bet famme, forubfat at 5lfbrt?belfen i ben celbre a3e:= 
fibbelfe^ftanb l^ar funbet ©teb mob ben tibligere SBeflbber^ SJilje, 
og ben ber|)o^ iffe l^ar t)oeret ftorre, enb at man fan betragte 
bin fom blot fuf^jenberet* — §bi^ berimob 3:ingen iffe* befinber 
fig inben ben tibligere SSefibberS iDmraabe, etter ben fibfte S3e- 59 

fibber meb fm D^)git)elfc tlfc I^abbc til ipcitflgt at gieninbfoettc 
^in, fan ben blotte Dmftoenbigl^eb, at benne t>eb fin D^giijelfe 
l^ar gjort l^ant bet muligt ul^inbtet at tagc Singen tillage, iffe 
gjenoiprette ben dbte ]^cet)ebe S5efibbelfe8ftanb, faaloenge en i>\x- 
felig aSeftbbelfegtagelfe iffe ^ar funbet ©teb- 2Reb j&enf^n til 
faft ®ob8 M man bog t)iftnol ogfaa i bette S^ilfcelbc anfe 
ben oelbte S3efibbelfe gj[eno^>tcttet t)eb ben fibfte^ Oi)gti?eIfe, al 
ben ©tunb blot animus possideadi frembele^ er tilftebe l^o8 ben 
tibligerc S3efibber* 

©a ©efibbelfe eret fattijIgor|)oIb af ubelu!!cnbe 9iatur, 
I«i %kxz tfte famtibig befibbe ben famme S^ing (plures eandem 
rem in solidum possidere non possunt, $Paulu8, fr» 3 § 5 Dig. 
4L 2). SDien gjennem en Ubi)ibelfc af S3egtet>et figer man, at - 
en gcellegbefibbelfe flnber @teb, l^^or glete ftaar i faabant 
gor^olb til en Sing, at be l^i)er for fig l^ar Slbgang til at raabe 
o^er S^ingen t ben2 §el^eb (pro indiviso), og berl^o^ SSilje til 
fun at 0i>t benne Slbgang i fjoeffig meb be 2lnbre, faafom i 3n^ 
tere^fentflab^for^olbet (1—22—29). 3»en t aJirfelig^eben tx benne 
Ubtttjfgmaabe iffeforrelt; t^l IBefibbelfenS UboJjelfe maa altib fie 
t^eb ©n ab Oangen, og benne beftbber ba alene ben l^ele Siing* 

9ioget 5lnbet er bet, at glere fan befibbe Sincjen i for^ 
ftjellige SRetninger, ^Mkt bog ogfaa fun btoer muligt 
gjennem en Ubi)ibelfe af S3egre,kt, - faafom ]^\)or @n befibber 
en 2:tng i|)aa en Slnbeng S5egne, eKer |)i)or ben @ne l^ar en ©er- 
Htut otjer ben 9lnben§ 2:ing* 3 SSirfeligl^eben er bet ogfaa 
bette gorl^olb, ber finber ®teb, ]^t)or man taUx om ^ntere^fen^^ 
ter^ gccHe^Beflbbelfe; tl^i ben, fom uboijer SSefibbelfen meb ®r- 
fjenbelfe af, at ^an^ SRaabig^eb alene omfatter en I)el af Siin- 
gen, befibber ogfaa fun benne 3)el i eget 9iai)n, mtn ub0t)er 
iJtoer SReften alene be £)i)rtge8 S3efibbelfe; atSelcne fun er ibeelt 
eg iffe reett abjIiUe, gjor ingen juribijl fJorfijeL 60 

Wtttttatfttittg 1* Xtn romcr(Ic ffittS ^^cfibbelfcgBcgreB Mx forf!{cUtg 
fra bet norffc, ibet bcit ferftc alcnc bcl^anbtcbe ^efibbelfcn i 2 Sietningcr : 
font iBetingelfc for at btnbe ^«bb og for at funne o^>troebe meb ©eggmaal 
i StnTcUing af Sitngen* 3 jurtbif! ^et^bning fcctragtebc 9lomerne i 9ic- 
getcn fun iBcfibbcIfc t cget ^a'cn font ttrfelig possessio, ligeg^Ibigt for* 
reftcn, om ben bar retntcegfig eHer urctmcegfig, om man ubobebe ben felto 
eller beb Slnbre, - og S3cfibbelfe t fremmeb ^^laijn font Blot detentio ; me- 
bcnS bog ogfaa bi8fe Slrtcr aflebet IBefibbelfe, faafom pignus og emphy- 
theusis, bar tiHagt ©oglmaal^ret* SWobfatningen mcflem possessio civilis 
og natiiralis laa f^oii 9lomernc i ^cfibbelfcng 9let^ijirfntnger ; faatebel 
gjorbe 9JlangeIen af bona fides og Justus titulus ^efibbcTfen tit naturlig, 
om ben cub i)ar t egct S^labn; Sl^ben ijar possessor naturalis. Sejetagcrcn 
Bctragtcbeg berimob Mot fom detentor. 

flnmarfnittfi 2. 3)e t^bf!c fiobe i TObbelalbercn opfattebe SBeftbbctfeg- 
Begrcbct \>Cia en eienbommcttg SWaabe, fom l^tjerfcn l^ar noget ©tbcft^ffc i 
be nor|!e etter anbre gamic £oi)c» 33eb SBe^re, ©etoel^re forftob be et* 
l^ijert fafttj! S^laabigl^ebgforl^olb mcHcm en ^Perfon og en 3:ing, fom Be|!^ttc- 
M af fioben, altfaa enl^ter ^efibbelfe t eget eHer fremmeb 9?abn, retmce^ftg 
cllcr uretmccgfig, i SJlobfatning til ben blotte 3]^cenbe]^abclfe» Dettnb^ 
befattebe faalebe^ ligefaa bet Xi^'otni (bie rofKifc b» e. rauMtd^c gctocl^re) 
fom ©icreng SBefibbelfc (bie eigenttfc geloel^re)^ ffor faa bibt falbcr attfaa 
bcreg ^egreb fammen meb bort* SWen 2:ijbj!erne betragtcbe if!e Sefibbclfen 
Mot fom en fa! tiff 2^ilftanb, ber ubctinget maa bigc forS^ictten; l^borimob 
be flog bet faftijfe og bet rettigc fammen tit et gcctle^begreb: Die ©e- 
toe^re, b* e» ©ienbom og ^efibbelfe unbcret, bar l^og bem i fin SKminbc- 
ligl^eb ct tingligt ^tetsforl^olb, og tit bettc Sorl^otb fn^ttebe be titbet§ 
SfietSbirfninger, fom bi fn^tter tit @}enbom, mebenS (SJenbom, fom iffe bar 
forbunbet meb Sefibbetfe, titbetg frafjenbteg famme* 9«eb ^enf^n tit faft 
®obg gjatbt i bet SSafentigc famme 0ieget, fom l^og o^, at ben faftiffe 
SLitftanb attib maa bigc for ben rettige; men meb Jpenf^n tit fio^orc o))- 
ftittebe ©ad^fenfpiegel II* 60 og anbre £ofatretter ben S^Jeget, at fun l^bor 
S^ingen bar fin ©jer fraft{aaten, frarobet, tabt etter beb en Sorbejting fra- 
fommen, funbc l^an foge ben titbage fra 3:rebiemanb* ^bor berimob @ieren 
fetb l^abbe obergibet ^efibbetfen tit en 5(nben (fom ^ant, €aan, 
igeie, Sorbaring), funbe l^an atene fogc ben titbage fra benne fetb etter l^an? 
^rbinger, mm iffe fra S^rebiemanb* S3ar Stingen btcben SBefibberen fra- 61 

fjjaalcn, funbe naturtigbis bennc aitftitte SE^bSItagcn, og faa(ebe8 ^jercn/ 
Pjent l^an fclD ingen SSinbifation funbc anftilKe, ba iffe ^an uar btctocn 
kftjaalcK, attigcbel faa fin S^ing tillage. 9Kcn l^abbe ^cjtbberen ftigagtig 
ap^oenbet S^tngen til S^rebjcntanb, l^abbc ©iercn alcne fin i>erfonIige Zxitatt 
til fm 9)leb!onttalfcnt*, 2)'langc fiobe forbrebc i!fc cngang gob Zxo 5o8 
3:rebicmanb, — @fter at imiblcrtib S^omcrretteng !orrcftere Opfatning af 
ben tingligc diit$ S5«fcn bar troengt jgienncm, cr bettc for en ftor Del i 
ben n^ere ^tt Ut^tt foranbrct. 3)ct giatbcr bog cnbnu cftcr ben franffe 
9«et (Sobe cibil ^rt^ 2279), bcr atbelcg iffe tilfteber S^inbifation af rorlige 
2:ing* fra S^rebjemanb, unbtagen l^bor 3:ingen er ftjaalen etter taht 3fr» 
ben babiffc fianbret fammc 5lrtiffeL 2)cn preufififlc fianbret berimob I» 15 
§ I, 26, tittaber bel SSinbifation i alle 2;iIfoetbe, men giijer bog gobtroenbc 
2;rebiemanb 9iet til at frcebe ben eriagtc ^joBcfum gobtgiort; ifr» berimob 
ben oftcrrigjie fiotobog § 333. 

§.13* ^ • 

S3efibbetfen8 0?et8birfninger» 

2)c 3tctgi?irfntttger, Seflbbelfcn fom faaban mebfetct; labct 
jtg aCe f^tc tilkgc til ben ©cetntng, at ben faftiffe 2:il[tanb 
alene i ^taft af fin 2:iH)oereIfe maa bel^anble^ fom tetlig, faa 
loenge intet SKobfat ^aa b\)Iig SKaabe er anerfjenbt, l^toillet igjen 
iffe er anbet enb en 3lnt)enbelfe af bet logiffe principium ratio:^ 
nis sufficientis* 

I* a) @n]^t)er SSefibber Ian, ]^t)or uretmcegftg i)ani. SSefib- 
belfe enb er, frcet^e ©om, forinben l^an oflpgii^er bem ©elt)^ 
toegt er fortnbt unber ©traf oq berettiger S3ef{bberen til SJleb^ 
t)cerge (1—1—3, SrC. 7—7 CQ 8). — 2)en obenfor ©. 50 be:^ 
r^rte SKcbifilation i benne Slegel ^ax egentlig fin ©runb i, at 
Silftanben enbnu iffe fulbt ub erfjenbeS fom SSefibbelfe. — 
I)erfor U^e'o^x 

b) SBefibberen iffe l^etter at gjere SRebe for fin Slbtomft; ♦) „^an^ mug J&anb toal^ren* 3Bo man feinen ©lauben bcrloren l^at, 
ran§ man il^n toieberflnben.'' 62 

men ben, font gier l^am S3cfibbelfcn fttibig, maa feli) bebtfc fin 
fDrtrtnligcte 9tct (1—14-6, 5—5—5 f>Q 6—17—9 og 10). 

IL SBcftbbcren er, faatenge ingcn l&ebte SBetetttgct er anct^ 
fjenbt, S^ingeng 9le^)toefetttant jQan8 gorf0J[mnger ciocr 
2:ingen ct betfct, uben jQcrtfiju til S3efibbclfcn^ 9let8gljlbig]^eb, 
fcrmelt fcetettigebe, ]^i)ct meget be enb fan fabne materiel 
SRetgfraft ©aalebeg et 

a) SBefibberen altib lom^etent ©agijolber meb §enf^n 
til Slingen (jfr. ®d^n)etgaarbg 5Proce8 § 53). 91oget anbet er 
bet, at en S)om ot)er ben blotte SBefibber oftc itfe t)il ijcere 
3)om^ai)cren til f^nberlig S^lijite eCer funne jiaffe ben tilfigtebe 
1Ret. §t)or 9iogen befibber en 2:ing i en 3lnben8 Sfta^n, maa 
be altfaa begge funne ftebneg. SBefibberen i fremmeb "Slaion fan 
naturligbi^ kn^tte fin aWangcI ^aa felbftcenbig "Sid fom %xu 
ftnbelfeggrunb, men iffe fom en Slftji^ning^grnnb. 

b) 2;il aSefibberen l^olber man fig berfcr ogfaa meb ^en- 
f^n til ©fatter og anbre 2:ingen umibbelbart !paa^i)ilenbe 
gori)IigteIfer {%x. 13 S)pcbr. 1746 IL VI. 4 § 3; SoiJe om 
§unbeffat 29 3uni 1848 § 3, 7 ©e^tbr. 1854 § 4, og 11 Suni 
1857 § 1; S. om 3orb8 grebning 16 SRai 1860 § 19). 

c) aSefibberen l^cefter for ben ©fabe, fom 2;ingen for- 
t)oIber, for faa ^ibt benne iffe maa ktragteg fom l^cenbelig, 
(6—10—4, S. om 3orb8 grebning 16 aWaj 1860 § 34). 

,d) 3lf famme ®runb fan SSefibberen iffe froebe ©rftat- 
ning for be Ubgifter, l^an i fin S3efibbelfe8tib l^ar anbenbt 
!t)aa S^ingen^ SSebligel^oIbelfe og gorbebring, meb minbre en 
foerjlilt aietggrunb l^erfor er tilftebe. S benne §enfeenbe soil 
bet fornemmelig fomme an ^aa, om SBefibbelfen l^ar tjceret i 
fremmeb efler i eget 3labn. 3 forfte 2;ilfcelbe bil en faaban 
SRet^grunb ofte ligge i bet ^)erfonIige f5or|)o(b meHem SSefibberen 
og ben, ^)aa ]^i)ig SSegne lian befibber, l^ioilfet fan l^atoe berettiget 
]^in til at af^olbe Ubgiften faa benneS aJegne, enten meb ^iem- 63 

mcl af gulbmagt, cUct font Sicgottotum ©cftot (jfr» ©cfartSL 
§ 6, 75, 81, 90, 97 og 106), cttcr til D^)ft)lbclfe af cttbcnnc paa^ 
^J)ilenbc men fotfemt 5piigt (f* @s- 3ftanb[oettcIfe af Icjcbe %xnQ). 

— SBefibberen i cget ^ta'on t>tl bctimob alttb l^abe anioenbt Dm^ 
toftnittgernc ^)aa fine egne og i!fc !|)aa Slnbte^ 3Segne, og ^elgcltg 
iffe i Sllmtnbeligl&eb l^ai^e ncgen obltgatortjl ©tunb for fit @t^ 
ftatninggfrai)* JpanS muligen^ fluffebe gotijcntning cm, at be 
ani)enbte Ubgifter ^il fcmme l^am felD tilgobe, fan iffe ^)aabtage 
ben 5lnben nogen gor^Iigtelfe, eg SBeberlag for ben ani>enbte 
SSefoftning fan berfor alene tilfomme l^am, l^bct bcnnc vxaattt 
^at)e eftetlabten fcerffilt SScEtbifot^gelfe, faa at S3eflbbeten 
meb ^enfijn til benne versio in rem fan bettagteS fom SKeb^ 
intere^fent t Slingen, faa|om t)eb 2:ingen8 btbere SSearbejibelfe 
eller Silf^jelfe af nijc SSeftanbbele (©^eciflfation og Slbjunftion), 
i)eb 3nbfrlclfe af ©ceftelfet (§fttet^b. 21 3an. 1863, 9let8t. ®. 
197 fggO o. b8L— Sefibbereng gobe eCet f lette %xo fan ^tx iffe 
iim nogen SnbjKl^belfe, ba gorl^olbet i fit SScefen maa bebom:^ 
meg fta bet tinglige ©tanb^unft 3)og forftaat bet fig, at ben 
ft)igagtigc SSefibbet^ ©rftatningg^^Iigt loil funne neuttalifete |)an8 
egen ©tftatning^forbring, ligefom i eti^^jert galb be n0bi)enbige 
Ubgifter, fom S^ingen^ SBefibbelfe mebforer, maa fomme i Se- 
ttagtning beb ^Infcettelfen af ©rftatningen for ben8 5lffabn. 

— SBefoftningeng egen SSeffaffenl^eb, ]^bort)ibt ben l^ar boeret nob^ 
J[)enbig til 2:ingen8, Sebligel^olbelfe, etter bog ni^ttig, for faa 
i)ibt ben«|)ar foroget ben^ SSoerbi, effer om ben blot l^ar foroget 
ben? SSel^ageligl^eb (impensse necessarlae, utiles, voluptuosse), 
t)il ijcere af megen 3nbf(i?belfe t)eb SBebommelfen af ©^^orgg- 
maalet, om en ©rftatning^grunb er tilftebe, men fan iffe i og 
for fig felt) afgiioe nogen faaban. S)en, l^bem et ^u8 blioer 
frabinbiceret, i)il iffe funne frceioe nogen ®rftatning for Ubgifter, 
ber er anbenbte for at rebbe bet fra SIbebranb, meben^ man 
iffe ubetinget bif funne ncegte l^am ©obtgjiorelfe for at l^abe 64 

labct bet ta!f)ctfetc. — ®ftet aStttbifationgfagcnS Slnlceg )oxl imib- 
Icttib fjt^rl^olbet i ttogcn ®rab ntobificcreg, ibet SSefibbercn bct^ 
i[>eb, at Scfibbelfegtcttcn g)[0re8 l^am ftribig, i)tl l^aioc en Otunb 
til ifle Icenget at bettagte fig [om enefte tette SSebtommenbe meb 
^enf^n til Singen, og faalebeg efter Dmftcenbigl&ebetne i)il funne 
l^anble ^>aa SSinbifanteng SSegne. fiigefont* l^an fra bette 2:tb8- 
ijjunft ufcetinget maa etftatte benne 2:ingen8 Siffatjn, t)il bet 
funne ixzxt ®runb til ogfaa for faa 'oM at anfe ^am fot unber 
©agen at l^ai^e fcefibbet ipaa SSinbifantenS SBegne, at l^an tit 
Icegg^ ®obtgj[0telfe for Ubgifter, font l^an i benne 2:ib ^ax an^ 
tjenbt )faa 2:ingen. got|)oIbet maa for faa ioibt bebomme§ ganjfc 
efter SReglerne for nanmobet gorretningSforelfe. — $i)or S3e^ 
ftbberen l^ar I)aft gjenfalbelig @jenbom8ret, loil Slfftaaelfen i 
SRegelen t)oere betinget af ©riceggelfe af 2:ingen§ fulbe nul&a^ 
i)enbe SScerbi, og ©^porggmaalet fan folgelig iffe o^>ftaa; ioiorigt 
M ®rftatning8f^)0rggmaalet i faabanne 3;iIfoeIbe alt|b i>cere af^ 
gjort t)eb bet 9let8funbament, ^'oox'paa felt)e 2;ilkgefalbelig]^eben 
^^iler, ifr. ObelSL § 19, fe og 5—3—5, 35 og 5—6—4 

III, aSefibberen er]^i?eri)er umibbelbart i)eb fin Sefibbelfe 
©jenbom^ret til SingenS grugter* 2)ette er en golge 
af, at bigfe. eCerS t)eb fin SilblitJelfe font foerffilte Sing tjilbe 
i)oere l^errelofe, og er ligefrem forubfat i 5— 5-~« og 5—2—90, 
jfr. 2—12—1. — SBeftbber ^an Slingen i en SlnbenS yiai>n, 
zxi^Hx'otx ^an ogfaa ©jenbomgretten for benne, meb minbre bet 
!|)erfonIige gorl^olb meHem bem mebforer noget SWobfal^ og I)an^ 
9let er for faa i>\U iffe en golge af ben Bfotte ©efibbelfegftanb. 

93efibberen8 gobc eller flette S^ro ^ax berimob ingen 
-Snbftijbelfe !paa ®jeniiom8er]^t>erijeIfen, men afgjor alene bet 
!|)erfonHge @rftatninggf:j)0rg8maal, ibet ben gobtroenbe SSefibber 
er fritagen for alt Slnf\)ar for 2:ingen8 Slffaftning ttge til ®a^ 
geng 3lntog (jfr. %i>xU. § 49), ^i?orimob ben f^igagtige Seftb^ 
ber ffal „fi>are til" og ,4ttbeftaa" rette ©jer for aCc be oj)^>e^ / 65 

iaamt grugtct (jfr. 3— 14--1, St0. 22—8, ^xi>tl § 71), fot^ 
uben at erftattc ]^t>ab anben @fabc, ©jereu l^ar Hbt, altfaa og>- 
faa be forfi)iIbte grugter (fructus percipiendi). — 95iftnot l^ar 
Slogle (2)tfteb) ogfaa t)tli(et inbflrcenfc febc 6j[enbom8cr^t>ct:^ 
t)e(fen til ben gobtroenbe ©efibber; men bcnnc SOiening er uben 
nogenfoml^elft ^iernmel i Sotoftcberneg £>rb, eg bet t)ilbe ftribc 
mob ben tinglige SHet^ SJoefcn at gjere @j[cnbom afl^cengtg af 
ben ^jerfonlige Sro, fctuben at bet t>ilbc fere til albeleS uti^^ 
melige Sonfcfi)enfet, ba man iRe uben SBiffaarligl^eb totlbe funne 
noegte, at SSinbifationen af grugteme maattc hinnc fottfcette^ 
gjennem uenbelige Seb. S)et er imiblertib en ©ebfelge, at, for 
faa iDxit grugterne i)eb S^ingeng SSinbifation enbnu beflnber fig 
i ben fiJigagtige S3efibber^ ©je, er bet ben naturligfte gorm for 
©tftatningen at ^jaaloegge I)am at ublet)ere bi^fe (ifr» §ftret8b» 
3 ?lug. 1842, ^m. ®. 681—83); men man fan ^t>er!en er^^ 
tjenbe ©jieren fom ®ei>aratift i SBefibberen^ ^onlurgbo elter 
tiHoegge l^am 3Sinbifation8ret mob S^rebjemanb** — 2)en gobe 
eller flette 2:to maa i0t)rigt l^enforcS til felt)c SSefibbelfen, faa- 
lebeg at gritagelfen for at ttlft)are ^Jrugterne tilfommer SBefib- 
beren, felto om l^an er fig fin Slblomftg SWangler bei?ibft, naar 
iian bog tffe t?eb fin SBefibbelfe toibenbe Ircenfer 9logen8 Sftet. — 
Srl)olber en SSefibber, fom t)eb a3efibbclfen^ ©tiftelfe i)ar i gob 
Iro, febnere ^unbffab om benS Uretmcegfigl^eb, f^ne^ ^an fra 
bette Cjctlif af ot)eren8ftemmenbe meb be alminbelige Slegler 
at maatte ix^re uBerettiget til at tilegne fig Srugterne, og fol- 
gelig anft^arlig for bigfe- 

3Seb grugter forftaaeS be, fom er ffilte fra SWobertingen 
(separati), og altfaa beftaar fom felbftcenbige 2:ing; fra bette 
Sjeblif af maa be anfeeS for „o^)fe6aarne" af SBefibberen, uben 
at bet fan fomme i SSetragtning, ]^^)ori)ibt be er tagne i foerffilt *) ^3fr» ©ram, gormueret I* 2bctt Ubg. ©♦ 216—20. 
SSranbt, StngSten 66 

SSarctegt clfct t>m be et forttugtc (percepti cttct consumti). 
S)e ^cbl^oengcnbc grugtcr felgcr bcrimob Zxnitn i>eb beng 
SSinbifation, ba be juribift maa bctragteg font 3)elc af benne 
(fructus pendentes pars fiindi videntur, ®aitt§/ fr. 44 Dig, de 
rei vind., 6—1). 3)en, [om l^ar [olgt beii ^olb, l^toormcb en 
So gaat brcegtig, ellet Street eller Slfgtobc )faa 3loben, fan alt- 
\aa iffe fulbb^rbe ipanbelen cftet 2:ingcn§ aStnbifation* — got 
[aa toibt Scpbberen felb l&ar Slnbel i grugterneS 2:iftlitoelfe, 
inbttceber et ganfle anbet gorl^olb, ]^t)orom nebenfor Qfr* 6—15 
—11 og 12). ' 

Zxl grngtet maa l^enregne^ iffe alene S^ingeneS organise 
grembringelfer, [aafom 2)J?rene8 Slffobntnger, Jpaat og Ulb, 
SWatfenS ^Ifgtebe og 2;tcperne8 gnigter og &ot), - men tiBige 
be 35ele af [el\)e ©nbftanfen, [om Singen efter jin 33effaffen]^eb 
er beftemt til regelmceSfig at afgii)e, - altfaa ogfaa Ubbijttet af 
©fobe, 2:0rt)emofer, Sergtooerfer, Salf- og ©tenbrub o/be^L,- 
att unber gorubfcetning af en forf^>ariig S3mg* — ^ ubbibet 
gorftanb l^entegnet man be^uben til grugtet alt bet Ubbijtte, 
fom en 3:ing afgit^et, om bet enb iffe filibeg natutlig SProbuf- 
tion, faafom £ejieafgifter, Slentei^ (fructus civiles); men for faa 
^>ibt bebfommet gorl^olbet iffe Slinggretten. 

©luttelig bemcerfeS, at l^er alene er 2^ale om ben Hrfelige 
JBefibbelfc af legemlige 3:ing. gor faa Hbt man i enfelte SRet^ 
ninger ogfaa bel^anbler Ubobelfen af toigfe SSrugSrettigl^eber fom 
S3efibbelfe, fan bette iffe fomme til SMnbenbelfe l^er* ^bortjibt 
ben gobtroenbe a3rug8ub0^>er bli^er anfbarlig for be grugter, 
l^an giennem fin uberettigebe S3rug l^ar o^j^ebaaret, afl&cenger 
af anbte SSetingelfer, na^nlig aSejIaffenl^eben af ben 3lbfomft, i 
ipenl^olb til l^^ilfen SBrugen l^ar funbet ©teb, jfr. ©ftretSb. 
16 Oftbr. 1844 (9let8t. 1845 ©. 498-^504). 

IV. SBePbelfe i eget JRabn af ©jenbom eCer SSrug fan, 
naar ben er fortfat en m Slib' (20 3lar) i gob %xo, erl^olbe 67 

ben tctltge Sefejelfc, font ben maatte fai>nc, og faalebcS blitoe 
uroRelig (5—5—3 og 4). §erom jfal ubforltg l^anblcS nebcn^ 
for i 17be Slffnit unber @t^toert)clfc8maabernc (^ccl>b)- 

V. S3eflbbeIfe8for]^olbct er t f(crc J^itforibc bet afgiercnbc 
SRoment i)cb S3eftcmmclfcn af 9lct8fot^oIb8 juribiflc Set^bning* 
©aalebcg et 

a) SBepbberfe en nebtocnbig a3cttngelfe for ^anterct t »08^ 
ere (». 12 Cftbr. 1857 § 1), Hgefom oml)otocbet for Slnerljcn^ 
bclfen af farjiilte tinglige SrugSrettigl^eber oi>er famme. 

b) SBeflbbclfegfor^otbetbeftcmmer for fiegoreg SSeblommenbe 
SWobfoetntngen meOem 3;j?^>crl og aScbragcri {^xU. 19—1 ifr» 
21-6). 

c) @n 2:tttg8 ©gcnffai af JplttegobS mcb be beraf ubf^rln^ 
gcnbe SRetSfoIger af^oenger af, ]^i>or^>ibt ben er i SRogenS Sefib- 
belfe effer iffe. 

§* 14 
Sottf«ttclfc. 3:it6age]^otbctfc8rcttcn. 

VI. §toor aSefibberen ]^ar en fjorbring, font fn^tter fig til 
Singeng Sefibbelfe, t)il ^an i 9legelen t)cere berettiget til at 
ncegte at ubletjere benne, forinben l^an faar fin gorbring betalt, 
felb om ber iffe tilfomnter l^am 5Panteret t 2:ingen (SHetentiong- 
etter SiUagel^olbcIfeSret). 3)enne SRet er i ftere Sln^en- 
belfer forubfat t \>ot fiotogitoning, uagtet ben iffe er ubtalt t 
noget alminbeligt ftobl&ub; men ben8 naturlige j&iemntel ligger 
beri, at bet til fjorl^lbetg Iot)Iige C^)l08ning maa frcebeg, at 
bet i ftn ipell^eb oi)gj[ore8 unberet. 

2;iIbage]^oIbeIfe8retten er faalebeS en umibbettar golge af 
SBefibbelfen, og forubfcetter albeleS tntet SRetSforl^oIb meffem Se^^ 
fibberen og 2;ingen8 ©jer. SBiftnof er ber tntet imob, at ©jeren 
inbr^ntmer SRogen 2;iftagel^oIbeIfe8ret i pn 2:ing; men ligefom 
bette fioelben i)il jle, ba man i faa Salb l^efler ligefrem bil 
ftitte Singen til 5Pant, faalebeS bor man biftnof ogfaa l^eCer 68 

bettagte en faaban fontraftmcegfig Silbagel^oTlbelfegtct font en 
icgrcenfet 5Pantetet (uben 9let til at realifere 5Pantet), ]^t)oraf 
felgcr, at ben 33crettigebe l^et \>xl ^au 5lbgang til ogfaa at toin::^ 
bicetc 2:ingen fra 3:tcbiemanb, en Slbgang, font 2:ilbagc^oIbeIfc?' 
tctten i fig feli? iBc git)er» 

©ienftanb for 2:iIkgc]^oIbetfegtetten fan fun i)cere Si^^^re; 
tl^i mcb Jpcnf^n til fafte ©jenbommc et bet en ©runbfoetning, 
at aSefibbelfen iffe git?er nogen 9let ligeo^etfot Stebjemanb* 
S)og forftaat bet ftg, at tni)'on ©jet, font er fit ®obg taabig, 
t>il funne inbr^ntnte en STnben S:iIbage]&o][beIfegret i)eb tl)ing(ijft 
2)ofnment, ^^xlUn Sel^ceftelfe ba i et og alt i)il t)cete at bel^anble 
oi?erengftemntenbe meb betteS Snbl^olb; men efter bet nij§ 5ln^ 
ferte ber faabant l^eCer betmgteg font en inbjiroenfet 5Panteret, 
og folgelig Sefibbelfe anfee§ unobtJenbig til 3letten8 SSe^arelfe, 

2:tl6age]^olbelfe8retten fotubfoettet en toitfelig loi)lig gor- 
bring* 9lt ben jial ^a^e fulb Slet^fraft, et berimob iffe nob^ 
t>enbigt; ben fan i)el t^cere ^Jtoejlribetet eKer !|ptcEflubetet, efterfom 
SRetten iffe ntebforet nogen bitefte 2^t)ang, nten fun et inbitefte 
aWotit) til benS g^lbeftgjotelfe. gorbringen bel^ot>et l^eller iffe 
n0bJ?enbigi)i8 at ^ai)e8 ntob S^ingen^ (SJer, naar ben fun fnijtter 
fig faalebe§ til Singeng SBefibbelfe, at ben§ SSetaling rette- 
lig fan foette? font SSilfaar for benneS £)^)]^or* S)ette i)il i)cere 
Silfoelbet: 

a) tf'oox gotbtingen ubfiptinger af bet famme (fontraftmoeg^ 
fige effer <ji)afifontraftmce8fige) got^olb, font 3Kobj)arteng 9let 
til at etl^olbe 2:ingen ublct)eret ©aalebeg tilfommenbe Sltbejibg^ 
Ion for ben^ gorfoerbigelfe eBer -Sftanbfcettelfe, Srangijjortomfoft^ 
ninger, §a^aribibrag og Sjergelon Qfr* 4r— 3— 11 og ©ofartSL 
§§ 49, 68, 90 og 94), ginberlon og anbrc fjorbringer ^)aa 
®runb af uanmobet gorretninggforelfe meb §enf^n f>aa S^ingen. 
fiigefaa maa ©agforere og itommi§fioncerer t)cere berettigebe til 
at tilfeagel^olbe be mobtagne 2)ofumenter, inbtil be faar fit ©a== 69 

tor; bog natut!tgi?t^ tffc, l&bct be f)at zx^oM ©ofumcntertic 
ubiaantc af Slettcn* 3fr* bog Sane. ©ft. til ©ttftamtmanbcn 
i gijen 28 ^n. 1792, 

b) l^ioor gotbringcn l^ibr^rct fta aiH)enbtc S3cfoftningcr (paa 
lingen, font 38tnbtfantcn cr ^>Iigtig at gobtgjorc, om bcr enb 
iffc ejiftcrct nogct fontraftmoe^figt gorl^olb mcBcm l^am og Sc- 
fibbcrcn, @aalcbc8 t 3:UfccIbc af 3lbjun!tion og ©^)ccififation, 
^i)or gorbtingcn er en &et)ning af ttbligere ®jenbomgret og 
lilkgel^olbelfe folgeltg trcebet i ©tebet for lilbagefogntng; naar 
9lcgen l^ar inbloft et 5Pant, l^^or ben bitter et ©urrogat for 
5(5anteretten, o- f. t>. 3fr* 5—3 — 46 og ben oflcrrtg|!e Sot)^ 
bog § 333, 

c) ^toot gorbringen rejfet fig af en SBefJabigelfe, bet enten 
er for\)oIbt i)eb 3;ingeng SBeflbbelfe (f. ®s» ^bot SJlogen l^ar laant 
etter lejet en 3lnben en lobjl §eft eDet et farltgt 8tebf!ab), - 
cKer i)eb fclt^e ben 93egiben^eb, l^borbeb ©efibbelfen et ftiftet 
(f. @£. l^i)Ot en Sing blitjer faftet inb gjennem en SWanb^ SSin^ 
buer). ^erl^en l^otet ogfaa ©fabe, font SBofoe fott)oIbct !|paa 
fremmeb SKarf (3-12—21 og fi, 16 3»aj[ 1860 § 29 jft, § 24 
og 26)* — 3lt Stngeng (Sjer flal bare ben @tftatning8^Iigttge, et 
ingenlunbe nobbenbigt*; l^i^iS betimob ©faben et tent l^oenbe^ 
lig, ejiftctet bet l^eHet tngen ^Jotbttng, og ben ©fabelibenbe et 
felgelig tWe betettiget til at tilbagel^olbe 2:ingen, om ben enb 
m febe ben ftabegjorenbe 35egiben]^eb et fommen i l^an^ Se- 
ftbbelfe, f* @j. ]^t)ot Sommet beb fin 5Pa8fage t SBa^braget bti^ 
i)cr 0^) ^>aa og bef!abiger 3logen8 ®runb (ifr. ^fttetSb* 19 SRobbt, 
1857, SRetgt, 1858 ©, 43—52, bet bog ej et noget ^tcejubilat), 

i5t>ot SSeflbbelfen betimob l^bilet ^aa en Sotbtingen ui)eb^ 
fommenbe 9let§gtunb, tilfommet bet itte gotbring^^aberen nogen *) 3fr* <Bd)ttl h c. @. 99-100; l^toormcb bet febnere @. 110-11 ^n- 
farte f^neg at ftaa i @trib* 70 

StIBagcl&olbelfegtet, felt) cm gorbtingen fn^tter fig tU 2:tngctt; 
t^i i bcttc Sltlfcelbc er 9ntet tetltg til ©inber for, at Scfibbel^ 
fen^ £))(fl^n og ^Jorbrtngen^ SSetaling fan ^)aa!icnbe§ fcerj!ilt*. 
®en, bet i^ax npaxtxzt en ManU Sling og tilbageleioeret ben, 
uben at faa-fin SSetaling, l^ar fiben in gen SRet til at tilbage^ 
l^clbe 2:ingen, om l^an lommet i SBcfibbelfe af ben f» ®j. font 
Saantaget etter 2)e!|)ofitat» SRogen ©traf mebfcrer faaban ube- 
tettiget Silfeagel^olbelfe imiblerttb ilfe. — @nbnu minbre er 
man naturligt)ig Berettiget til ^5aa egen §aanb at fcette fig i 
S3eftbbelfe af en fremmeb 2:ing, om enb gorbringen ftaar i gor- 
binbelfe meb 3;ingen; men faabant blit)er ligefrem ftraffeart font 
©elt)tcegt* ©fi^^eren er faalebeS uBerettiget til at tilbagel^olbe 
5(5a8fagererne§ SRejfegobg for 5|5erfonfragten, eCer §u^t)certen be 
Sogerenbeg %n for Jpuglejen; t^i bette Befinber fig iMe i ©fi^)- 
^ereng effer SScerteng SSeftbbelfe**; jfr. 1—19—11 og 13, ber 
t faabant Silfcelbc anHfer formelig Slrreft font ben rette SSej. 
3lt Sorbejieren !an inbfcette S3ofcB, font l^an antrccffer !paa fin 
ejienbont (fi» 16 SKajt 1860 § 26 og 28), toifer alene, at man 
i flige 2:ilfalbe ftiHer minbre ftrengc gorbringer til SSefibbelfenS 
©tijrfe. 

2;ilbage]^oIbeIfc8retten git)er alene ben negatii)e S3efoj[eIfe 
til at ttoegte at ublet)erc 2;ingen, for i)eb benS Slffat)n muligen^ 
at fcet)cege ©jeren elder 9lnbre, fom maatte l^at^e en retlig ^n- 
teregfe i at lommc i S3efibbelfe af ben, f* % ©jiereng ^on^ 
lurgfeo, en SPantl^at^er, eHer en anben Erebitor, fom maatte tjifle ♦) Sf^omernc tiHob bcrimcb cnbog en 5Pant^ai>er at tilBagcl^olbe ^anttt, 
efter at Sorbringen bar htalt, tit (Sifferl^eb for anbre gorbringcr ^aa 
iPantfcetteren (const, un. Cod. 8. 27, ©orbtan 239). 3?fr. sprcugfiff 
j^anbrct I. 20 S§ 171—173. 
♦*) 3{fr, ©d^cel 1. c. ©, 87 og 91. ©t^meigaarbg $roce« III. @. 4. @c 
obcttfor @. 44. 71 

tagc Ubiceg i 2:in9Ctt, til at bctalc gotbrtngen- Dcnne Slct Ian 
g}0rc§ gjicelbcnbc Itgcoi)crfor attc, felt) oelbrc tlngligc SRctttj:^ 
^cber; bog fcl^f^lgelig iffc mob SRogcn, ^t)i8 9lct ^ibtetcr fra 
Scfibbercn fcb, cCcr fom l^ar et af aScjtbbcIfcn uaf^cBitgigt 
Sraio ^aa at crl&olbc 2:ingcn ublci?crct, faafom ]&i)or bet Dffcnt^ 
lige \>il bcnijtte jtn @j^)roipriation^rct, effer l^tjor 3uftitien for^ 
langct faljle $cngc cllct forbr^ber|Ic ©friftcr ublci)crcbe for at 
tiUtttetgji0te8* — 2)crimob git)ct 2:ilbagc]^oIbcI[e8rcttcn t og for 
fig ingen 9lct til at foge S3etaling af 2^ingcn; bcter bcrfor 
en ^>aa fcBtcgne ©runbc bt?gget Ubt)ibclfc, at ©ofart^I. § 68 
^ar oi)crIabt bet til SRetten eftet Omftcenbigl^ebetnc at htmt)n^ 
bige ®fii)^eten 4il at realifete be tilbagel^olbtc SSater for gragt 
Dg $ai)artbibrag, nt* to* SKcn en SRet til at realifere 2:ingett 
fan ofte ubfipringe af en fcerffilt, Sili&agcl&olbelfegretten utoebtom^ 
menbe ®runb, f- @j. at 3:ingen itfe ubcn ufor^olb^mce^fig SBan^ 
ffeligl^eb laber fig betoare (negotiomm gestio) jfr, SRef* 17 3uU 
1818, ScIbL 20 @e^)t6r* 1845 § 168, ©ofartSl § 89, 90, fi. 
16 Wlai 1860 § 30, - etter at man i|)aa ©runb af antoenbt 
Jlrbejbe og SSeloftning feft) er 2Kebitttere8fent t Singen* 3 
anbre 2;tlfcelbc ^ar altfaa Seftbberen ingen anben Ubtoeji enb, 
forubfat at gorbringen er retSIraftig, at tage ®om otoer jin 
Debitor, b^orcfter l^an ba, forubfat at Singen till^orer benne, 
fan tage Ubteg i ben, l^toortoeb ^an ifolge &. 12 Dltbr. 1857 
§ 7 erl^toertoer spant og bermeb SRet til at realifere* 3)og f^^ 
neg bet, at l&an unber bigfe SBetingelfer ogfaa maa l&atoe Slb^ 
gang til at gaa gogben forM og eri&toertoe en 2)om lijbenbe 
W umibbelbar ^Ibgang til 3;t)ang8falg** Jpar gorbringen 
berimob iffe fulb SRetgfraft, eEer Singen iffe l^orer ©ebitor til, 
fan SBefibberen ingen SSej lomme; tl^i l^anS Slet ftrcetfer fig ifle 
^Ibere enb til at toebblitoe at begbbe* — Dberalt, l^toor SBefib^ *) 3fr* @(i^tt)cigaarb« §Pwce« II* ®. 307 jfi. @. 386-7. 72 

bcren gijlbtgcn iiax tcalifctet SEtngcn, fotftaar bet fig, at l^ati 
cr bcrettiget til forlob^ at tagc fig bctalt af bcn§ Ubbijtte; tf)t 
5Pcngc cr iffc ©Jenftanb for 9letcntion; SScfibberen bliijcr @}cr 
bcraf og debitor for, b^^ib ber af bet fulbe S5clob oi>crftijbcr 
fian^ gorbring. — Saftcr 2:ingcngrugtcr af fig, fom iffc be- 
ftaar i 5Pcngc, tilfalber biSfe ©jcren, ba Sletinentcn bcfibber i 
ban§ SRai>n; men Silbagel^olbclfc^rettcn ubftrceffer fig natur- 
ligbig ogfaa til bigfe* 5|5cngcinbtccgter fan l^an bcrimob bringe 
i afbrag it^aa fin gorbring* 

2)cn, fom gj[0r 2;ilbage]^oIbcIfe8ret gjoelbcnbe, jl^Iber fammc 
5(gtf om^cb, fom cnb^er oncr0§ SBefibber af SlnbenmanbS 3:ing, 
ncmlig ben, fom ))aa))a^fcligc ^Jolf fUizt at»ani)cnbe i egne 
Slnliggcnbcr, uben J0cnfijn til, om ben o^rinbelige SBefibbcIfe^' 
grunb mebferte et ft^rrc cBcr minbrc SlnfDar {&aan cHcr 2)c:= 
^ofitum). — %xl at bruge S^ingen t)il l^an orbenligt)i8 boerc 
itbcrcttigct, uben bbor faabant er fornobent til beng SSctoarelfe, 
meb minbrc l^an l^ar ©jercng ©amt^ffe bcrtil, jfr* &. om 3orbg 
grcbning 16 SUiaj 1860 § 28. 

2:iIbageboIbeIfe§rctten fan iffc otoerbragc^ til Slnbreuben 
t gorbinbclfc meb ben gorbring, l^bortil ben fn^tter fig, og fun 
for faa ^ibt fom ben o^)rinbelige SSefibbelfe^grunb iffc berfor 
er til §inber (f* % ^eb fiaan). 

3:ilbage]^olbelfe8ret tilfommer en^i)er retmcegfig Sl^efibber; 
cnbog ben fim^)le Sb^^^i^^^citjer maa i^cere berettiget til,*naar 
be angiione SSetingelfer foro^rigt er tilftebe, at b^^Ibe 2:ingen 
tilbage. SRetincnten bcl^olber frembele§ fin 5Ret, om f^an enb 
oi?erlaber en 5lnben at ub0i)e SSefibbelfen ^aa b<tn8 2?egne, bog 
fan felt)folgelig iffc feli)e ®jeren l^ertil bentjtte^ (jfr* oi)enfor 
©. 55)» 2)erimob bortfalber S^ilbagcbolbelfe^retten, naar SSe- 
fibbelfen o^^b^rer, og ben mebforer ingen SSinbifation^rct. 
SSiftnof bar aSefibberen SRet til, b^or Sefibbelfen nloblig blitJcr 
roffet, at frcetjc ben g)eno^>rettet, og (Sjeren^ ^ontraj^aaftanbe 73 

tnbtil bibetc aft>tftc*; men bcttc cr alenc [om en ^Jcrfonlig 
gorbring ^aa g^Ibcftgierelfc for ben tilfejebe Urct, iffc mcb 
ipjemmel af nogcn ttnglig SRch — %aUx Sefibbcrcn S^ingen, men 
faar ben tilbage, tjaagnet Silbage^olbelfegretten o'p igien, og 
Metinenten er rette SSebfommenbe til ^o^ fjinberen ellcr bet 
Dffentttge at forbre jtg 2:ingcn nblel^eret, fremfct ©jeren* 2Ren 
^ar ®ieren '^aa Ici>Ug 5IRaabc etl^olbt 2ingen tilbage, f» ®j» af 
en Zti'o, en ginbet, en fiaantager m. t)., Ian SRetinenten iffe 
forbre ben fig tilbageletoeret, al ben ©tunb l^an iffe af nogen 
[(Etffilt SRet^gtunb fan forbrc SBefibbelfen gjeno^Jtettet* Set)- 
rigt o^i^0ter Xilbagel^olbelfe^retten, foruben toeb 2:ingeng Un^ 
bergang, — l^bilfen bog iffe, faalebe^ fom i)eb 5pant efter 5— 
7—1 (op^(£i>tt t)eb a. 12 Offbr. 1857 § 3), fan antage^ at 
mebfere gorbringenS Unbergang ubenfot bet i £♦ om 3orb^ 
gtebning 16 SKaj 1860 § 33 ubtrt^ffelig ncei)nte Silfoclbe, - naat 
gorbtingen ganffe bortfalbet eHer t)eb S)om blither SRetinenten 
frafjenbt, eHer omt>enbt, naar gorbtingen betale^ ellet bet for 
famme ftiHeg tilborlig ©ifferl^eb* !I)ette fibfte b^r antageg faa=^ 
i)el ^aa Orunb af Slnalogien af, ^tioi bet gjicelbet om 9ltreft 
eg Slffcetning, fom forbi bet i be i)igtigfte loi^beftemte Steten- 
ticn^tilfcElbe ubtr^ffelig er ubtalt, fc 3—12—21 (ber bog iffe 
tor faa i)ibt er gjentaget i &. 16 SKai 1860) og 4—3—11 jfr. 
Sofart^L § 68. — 2)erimob l^ar, fom bemoerfet, gorbrtngen^ 
5ProefEri))tion eKer 5PrcefIufton ingen Snbff^belfe ipaa 2:i(:^ 
bage^olbelfegretten* (SnbtJtbere er bet flart, at benne lige^ 
|aai)el fom 5Panteretten, ]^i)iler ^aa lingen i ben^ ©el^eb, uben 
ipenfijn til gorl^olbet metten ben? aSoerbi og gorbringen^ ©tor^^ 
relfe, faa at SRetinenten iffe bebot)er at tilbagelet>ere noget af, 
^Mb ^n bctr i fin SBefibbelfe, forinben l^ang ^zU gorbring 
cr fjjlbeftgjort. *) 3fr. ^^toti^aaxU ^roceg !♦ <S* 7; ©ommcntar IL ©♦ 50. 74 

®er er i fig felt) tntet t SSeJen for, at en ©Jet fan l^ai)e 
Sltlbagel^olbelf egret ot)er fin eg en 2;ing imob 2lnbre, fom er 
berettigebe til at erl^olbe ben ubieberet, f, @j. naar ©jeren ^ar 
ubfort en 9le^)aration f^aa ben bortlejebe S^ing, fom bet 'ipaalaa 
33rug§^aberen at belofte^ — 3)erimob ubober ©jeren itte ZiU 
bagel&olbelfeSret, naar ^an noegter at ubiebere 2:ingen, forinben 
ben, fom jfal l&abe ben oberbraget, oipf^Iber be formentltge Se- 
tingelfer for ©berbragelfen; tl^i bette jfcr meb ^jemmel af ben 
enbnn ilfe fulbftcenbig o^)l&orte ©jenbomSret, iffe meb §jemmel 
af ben blotte S3efibbelfe. — fetter iffe er bet Ub0i)elfe af 5Re^ 
tention^ret, naar 33efibberen tilbagel^olber en 2:ing, l&borom 2 
Slrebjemcenb ftriber, f. ©j* i Slilfcelbe af tolfifion mefiem Son- 
no^fementer, ©ofartSl § 63; tl^i bette ffer iffe for at fifre fin 
egen gorbring, mzn forbi ben 3lnben8 9?et til 2:ingen enbnu iffe 
er gitjen. 

SWaar S^ogen tilbagel^olber en ftJjlbig 5|5rceftation til fiifbt^ 
bation meb fin ijorbring (retentio debiti), er bet ingen fanb 
Slilbagel^olbelfe, ba Ojenftanben l^er iffe er nogen legemlig 2:ing* Srebie Slffntt. 

Dm (Sienbom i Sllminbelig^eb, 

3bet H nu gaar oi?ct til a3ef)anbUngen af be forffjefiigc 
ttngligc aictgforl^olb, og jfal betragtc be cnleUe ^o^)cbf la^fer af 
tingltgc Slettigl^cber t bere^ t>igtigfte 5lnt)cnbcl[er ^>aa be forffiel- 
lige 3lttet af 2:mg, \>xl i>i t bette®frift alene af^anble be ejen- 
bomSartebe 9ietttg]^eber, - altfaa fel\)e @jenbom8retten meb 
ben§ 3nbjltcenfninget (2:iftagefalb3', ftogmng^- og gortiebgret), 
©ett)itiiterne og ©runbb^tberne, - ba ben tingltge SSrug^tet og 
©tffct^ebgtet alderebc l^ar funbet fin SBel^anbling i ©bligationg:^ 
retten i gotl&inbelfe meb be !|)erfonIige Sftetgforl^olb, ]^i)ortiI be 
jlutter fig. @n faaban Corbeling af bet fotmueretltge ®tof maa 
biftnof ogfaa etljenbeg for ttgtigere enb at gjennemfute en ftteng 
2)eling eftcr 9letggienftanben8 forffjieBige SBeflaffenl^eb. %1i)x i)eb 
a\ ftjftematifl ®tm)^>eting fommet bet bog tli ©lutning alene 
an i>aa, at enl^i^et 2»atetie bel^anble^ i be gotbtnbelfer, fom er 
bebft pfebe til faai?el at jiaffe Iter jdt>erfigt mx SRetSfot^oIbet t 
betg Jpel^eb, fom en fotrcit D^)fatning af betS enleltc SWomen- 
terS retlige ^arafter. S)et i)ilbe lebe til en ganfle ul^elbig ©jjlit- 
telfe af enSartebe 2;ing, om man fra SBruggtettigl^eberne ^ilbe 
ubfonbte be tinglige og gjore bi^fe til ©jienftanb for fcetfEilt 
gtemftifiing, ba bet bog ingenlunbe er bere^ 2:inglig]^eb, fom 
foranlebiger be ftefte Unberfogelfer, men meget mere bet )ftx- 
fonlige gorl^olb meCem Srugeren og ben, ]^i?i8 8tet l^an uboi^er. 
Dg V)eb at jlitte ben tinglige ®ifferl)eb8ret (5Pant) fra ben j^er^ 76 

fonligc (SBorgen), t)tl man uunbgaaeltg forbitnfic 5ln|luclfen af 
ben acccgfoti|le ©ttQing, be begge inbtager til en ^)rinct^)al 
£)bligatb, og ^t)ori mtof 5(5anteretten^ [oeregne juribiffe ^aratter 
ligger begrunbet 

§ 15. 
@ienbom^rcttcn§ 33ct^bmng, ©tatcnB Oijcreienbom* 

35eb ©jenbom forftaae^ bet nnbetfctte jperrebcmmc ci>er 
S^ingen i ben8 Sotalitet 3)ette ^etreb^mm^ befibber ben en- 
felte 5(5erfon gjennem en gjenfibig Stnerfjenbetfc fra ^an^ SKeb- 
mennefletg ©ibe, gtunbet i 9'l0bi>enbig]^eben af, at ben (Snfeltc 
unbet Ub0i)eIfen af 3D?enneffeI)eben§ fceHeg ^alb til at feel^erjle 
ben nftie 5Watnr Ian o^)trcebe fom et frit SScefen. 3 ©taten et^ 
l^olber bette ^erreb^mme fin 3SirfeIiggi0teIfc-fom SRet. 5lbfoIut 
Ian aiaabigl^eben felgelig ittc ^oere; ben Snfelte^ aiaabtgl^eb^- 
felbt ligger frembeleg inben og iffc nbenfot ©amfnnbet, og bet 
t)ilbe tocere en ©eli)mobfigelfe at tccnfe fig, at bette ffulbe l)at>e 
ubeluffet fig felt) fra ben Slaabigl^eb, fom beta l^ojere gormaal 
frcei)er. 2)et er berfor netoip ©taten^ D^)ga^e at faftfoette be 
Orcenfer, inben l^bilte ben @n!elte8 (Sjienbom retlig ftal aner- 
fjenbe^, og benne beg^nber og enber i)eb biSfe Oroenfcr. 

9Ren inben bigfe ©rcenfer er ©jenbom^retten en ubetinget, 
ubelnl!enbe og uinbffrcenfet 3let, forfaai)ibt iftc ©jeren 
i)eb fin egen SSiljegbeftemmelfe l^ar begrcenfet fin SRaabigbeb. 
S)en8 SBegroengninger maa berfor alttb Deere !pofiti\)e ; enl&ioer 
SSefojelfe, fom ifle nbtr^ffelig er nnbtaget, tilfommer ®}eren* 

igeri, at Slaabigl^eben altib ernegatibt begrcenfet^og ifle 
i 9laabigl^eben^ eget ^nbi^olb, ligger bet faralteriftifte Deb ®j- 
enbom^retten t 2Kobfoetning til aHe anbre SRettigl^eber oDer 
2;ingen. ©jenbom^retten ubeluffer enb^er anben 9laabig]^eb, 
fom iffe neto^) er Jprtoriteret foran ben felD, - mebenS be anbre 
SRettig^eber maa taale al ben SRaabigl^eb Deb fin @lbe, fom iffe 
ligefrem er bem felD til gortrcengfeh 77 

$aa]^t)i(enbe ©cri)ttuter etter anbrc StugSrcttigl^eber fan 
faalebcg albrig, ]&i?or omfattcnbe be cub maatte t^cere, oipi}Ct\)z 
gjcnbom^fotl^clbet S)e f0rfte er alcne Seftanbbele af ©icn- 
bom^rctteti, ber altib t)il labe en Sleft tilbagc; og feb om en 
Stnggtet ^ar 2:inflen§ Slotalitet til fin ©ienftanb, og faalebe^, 
mcbeng ben beftaar, albele§ ubeluffer ©jeren^ SRaabig^eb, er 
bet bog altib ©jeren^ 9let, fom 93rugeren benijtter, og i)eb S3tu- 
gcttg Dp^idx i)enber I)in igjen tilbage. ©fal en total S3 rug ah 
brig op^ex^, er ben felb ©jienbom og iffe S3rug, om ?Parterne 
enb ^ar bencetont ben faalebe»; 2lri>efcefteren er fanb ®jer, fe 
©fr, 12 3an. 1841 og 20 SKaj 1858, ifr. (Stm^tU. 9 5lug. 
1839 § 7, d. 

@j|enbom§re"iten tan berimob albrig ^oere tem:|)orcer; t^i 
ba iJilbe ben^ Ojenftanb iffe t)cere 3:ingen felt) i ben§ 3:otalitet, 
men alene et i)ift SKaal af be SW^belfer, font ben^ SSen^ttelfe 
fan a[git>e. @r en 2:ilbagefalb^ret imiblertib afl^cengig af en 
iffe n0bt>enbig inbtrcebenbe SBegii^enl^eb, f. @j. af en t)ig gami^ 
Iie§ Ubb0en, briber ben iffe (gjenbomgretten, og enbnu ntinbre 
fan fi08ning8ret tjcere til Jpinber for at betragte SBefibberen 
fom @ier* — 3lf^cenbelfe§forbub unbbrager Hftnof ©Jeren en 
tigtig 2)el af li^an^ 9laabig]^eb ober Singen, men o^l)cei?er i og 
for fig iffe ©jenbomSretten* @r bet imiblertib berl)08 ufrabige- 
lig beftentt, ]^i)em 2:ingen efter ©jerenS 2)0b ffal tilfalbe, faar 
^an8 SRet nnoegtelig mere Sarafteren af en lito84?arig SBrngSret; 
men ^'ocx ZinQzn er beftemt at fluKe tilfalbe 3iogen, til ]&i)em 
Sjeren^ Sormue efter l^ang 2)0b ogfaa forreften orbenligbig gaar 
0t>er, t)il man fnarere betragte et faabant SSilfaar fom en SWobi- 
fifation af Slri)eretten enb fom en £)^)]^oei)elfe af ©jenbomgret- 
tern — S8eb ©tami^nfe og gibeifommiSfer er bet egentlig 
ben bele gamilie, ber betragteS fom ©jer, re^rcefenteret i)eb bet 
til zn\)Ux %xi befibbenbe SDieblem, ber faalebe^ ogfaa inbtager 
en ejerg, iffe blot en S3ruger8 SRet^ftiCing. - SSeb £en er 78 

Hftnof t gormen SenSl^encn ben egentltgc ®jer, og SSafatten 
i 9?ai)net fun SBtugcr; men fiengforl^olbct et t0i)rigt ingen ^ri- 
t)attet(ig Snftitution, ba bet ^ata!terifttj!e ligger i ben a5eftbt)eren 
tifiige ri)erbragne @mbeb§m^nbig^eb. — Sit ©jeren et unbet^ 
laftet et Silf^n og ^Jaalagt Snbffrcenfntnger i jpenfeenbc 
til S:tngen8 S3tug, fan albrtg ttltntetgj^re ©jenbom^retten, faa^ 
Icenge ^nbflroenfmngerne fun et !|)ofitti)e; S3etgt)cetf8ej[eten 
et fanb ©jet, uagtet S^^ti^olbet i fin l^iftotifle D^^tinbelfe ftem^ 
ttoebet font en ^Jotlening. @n Sitfeejer er betimob i SSltfelig^ 
l^eben iffe ©jet af S^itfen men fun af ben§ ®ob8; tl^i l^anS 
SRet fttoeffer fig iffe t>ibete enb til at nijbe be efonomijie got^ 
bele, fom 3:ingen fan afgii^e, meben^ benne^ egen Slnbenbelfe 
et nftabigelig beftemt* ©cetegrt er gotl^olbet ijeb'SHmennin- 
get, l^t)ot ©taten eCet ben, til ]^t)em ben l^at o^etbtaget fin 
9let, t)iftnof et og tiCige falbeS ©jet, og S3^gbetaget fun btug^^ 
betettiget; men I)bot S3tug8tetten bog i fin D^ptinbelfe er ben 
!|)rinci^)ale, og ©jenbom^tetten alene beftaat i'Slet tit at ixifo- 
nere ober bet 3:iIoi)er8bIet)ne» 

£)t)et]^otoebet maa bet i)eb SBebommelfen af, l^borbibt et 
fjorl^olb rettelig fan bettagteg fom ©jenbom, bel faft^olbeg, at 
enl^Der S^ing, fom er menneffelig Slaabigl^eb unbetgi^en, maa 
I)at>e en ©jet. ®t ubenfot ©jenbomgretten liggenbe ^errebom- 
me ober S^ingen er iffe tcenfeligt 

©taten tilfommer, fom 9l'e^)rcefentant for SDiennejIefamfunbet 
i bet §ele, bet !princi^ale ^errebomme ot)er atte S^ing* 3)enne 
faafalbte Dberejenbomgreter faalebeg iffe nogen Snbflrccnf' 
ning i, mzn ti)ertimob gorubfoetningen for ben ^rit>ate ©jen- 
bomgrct, ber forft beg^nber, ]&i)or l^in jliipiper* ©c ^)ofitit)e 3nb' 
ffroenfninger i ben ^xi'oatt ©jenbomgret, fom ©taten o^pftiCer, 
l^ar Hftnof ogfaa fin Orunb i bcnS Oberejenbom, men er iffe 
nogen 5lnt)enbelfe af bennc, ba be lebfager ©jenbomSretten ^aa 
beng egct gelbt. 79 

S(ni>enbelfer af ©tatenS Dt)erejiettbom8rct cr betimob fetft 
aietten tit at forbrc en Slnbel af 2:inflcne3 Ubb^ttc til SBcftri^ 
belfc af be offentlige Ubgifter, ©effatninggtettem ©etnceft 
i&lfxopxxatxon&xttttn, etterSletten til at forbrc 3:ingen afgit)en 
til offentUgt Srug, ^\>f>t ©tatenS Start) freezer bct» 3lt $rit>at=: 
ejenbom oi>eralt maa toige, ^i>ox ©amfunb8t)ellet freezer bet, er 
t)el intetfteb? fom alminbelig SRegel ubtalt i fio^en; men bet 
be]^0i?er l^eCer ingcn £oi[>]^jemnteI, ligefaa Itbt fom ©tatenS egen 
Sitocsrelfe. ©ct er berimob forubfat i $L 31 3uli 1801 og i 
®rl 105, fom berl^og bcjlemmer, at faaban 5lfgit)elfe albrig ffal 
forbre§ uben mob fulb ©rftatning. 3 l^toilfet ©Jemeb 2:ingen 
ffal ben^tteg, er Hgeg^Ibigt, naar bet fun er til feline ©tateng 
Srug; ©taten tan toel miSbrugc, men albrig oi)erfIribe fin "Sltt 
- S)et faftifte ©^orggmaal, om ©tateng Zax'o txMn 5lfftaa^ 
elfen, afgjoreg af ben nb0i)enbe SKagt; ]^\>orimob 9letgf^)orgg=^ 
tnaatet, ]^t)orioibt Slf[taaelfeg^)Iigten er tilftebe, f. ©s- 
\jmi>M ©jemebet t)irlelig er et ©tatgojemeb, ^^ori)ibt S3eflut=^ 
ningen et ubgaaet fra ben !omj)etente Slultoritet, o* bgL ]^en==^ 
^0rer unber 2)omftoIene- — SSeb fulb ©rftatning forftaaeg ®r- 
ftatning for 2:ingeng fulbe (materielte faaioelfom immaterieUe) 
$engeioccrbi; iffe for ben blotte 3lffeftiong\)cerbt, ]^i)ilfen er in^ 
tajakl, - og l^eCer iffe for 3;ab, ber iffe nmibbelWr foranle^ 
bigeg t)eb Singeng 3lfftaaelfe, ftien alene inbirefte t)eb bet gore^ 
tagenbe, for ^t)ig ©f^lb Slfgitoelfen frcei>eg (jfr. 9letgt. 1857 
©, 342—352 og 1862 ©. 583—90*). — SBubet om (Srftatning 
i ®rl § 105 gjoelber alene ^rorlig eOer urorlig ©jenbom", ^\>xU 
Ut maa forftaaeg om gormuen oijerl^ot^eb; !f>erfonlige 3;jienefter 
fan berimob forlangeg uben ©rftatning, m(in fun ifolge fcerfEtlt 
Sobl^jemmeL • 

*) Obemtgbom 4 DecBr. 1865 (UgeBt. V. <B. 237-9) cr l^emcb iffe t 
©trib, ba bet t l^in ©ag CLnto^ei qxM, at Soretagenbet i og for fig 
mebf0rte @rftatninggj)Iigt. § 16. 
5(fftaaelfc tit anbct enb ^taten^ eget ^rug. 

3 mange Silfoelbc ^ax &ot)en Jpaalagt ©ietcn at afftaa fin 
(Sjenbom tit Slnbre enb ©taten felt). S)ettc niaa altib bettagte^ 
font en bitfelig Snbffrcenlning i ©ienbom^retten, 09 faaban SHet 
maa betfor altib ^t)ile faa en ubtrijHelig Sotjl^jemmcl, uben 
]^t)ilten ben iffe erfjenbeg. @om faabanne 'goretagenber, til 
^i>x^ Ubferelfe @s^>tD^tiation8tet er tillagt 3lnbre enb ©taten 
felt), fan mcerfeg: 

1) Slil gort0J[ning§:=3nbTetninger8 SJlnferingelfe, ifelge 
©at)nel 24 Snli 1827 § 18, for faa t)ibt iffe ©runbejeren felt) 
t)il anloegge bem for egen SWegning. %xl 5lnloeg af S3r^gger 
er berimob iffe §at)nei)cefenet ubtrt?ffelig tiCagt nogen SRet til 
at forbre Orunb afgit)cn; men at§at)nel § 18 ogfaa ^er maa 
funne ant)enbe3, f^ne§ at folge af Den §at)net)cefenet i Sllmin- 
belig^eb ^aa^t)ilenbe gor^)ligtelfe til at forge for, at §at)nene 
er i tilborlig ©tanb, jifr. § 7, 3lo. 3, og at 33r^gger iffe ub- 
tr^ffelig er ncet)nte i § 18, fommer t)iftnof Mot af, at Orunb- 
ejeren^ egen Qntere^fe er antaget at t)ille t)cere et tilftroeffeligt 
SWotit) for l^am til at anbringe bem ot)eralt, ^t)or bertil er Sin- 
lebning. — grembeleS til Sobgmcerferg Slnlceg og Ubt)ibelfe, 
%x. 22 S«ot)I)r, 1799. 

2) SEil offentlige SSejIeg Slnloeg, Dmlcegning eller Ubt)ibelfe 
fan ben fornobne ©runb forbreS afftaaet, faat)elfom ben for^ 
nobneSSeif^lb ^ertil og til 25eie8 25eblige|>olbelfe, famt til S8roer§ 
Oipforelfe eller Sftanbfoettelfe ben fornobne ©ten, og i ipaa- 
troengenbe S^ilfoelbe tiflige S^roematerialier, ]^t)ab enten Slrbejibet 
ubfore^ af ^xi'oat (Sntre^rener eller efter SSejikft^relfeng fjor- 
anftaltning, fe^ajejl 15 ©e^tk. 1851 § 22 fgg. 41,42 ifr.77. 

3) ^ommunen fan forbre afftaaet ben fornobne ®runb til 
©aberg og offentlige 5piabfe8 Slnloeg, 9tetning eller Ubt)i^ 
belfe faat)elfom til2:omterne8 inbl&t?rbe8 SRegulering i et 81 

afbrcenbt ©tteg* ^^[fftaaclfen gicefter ej alenc ubeb^ggct Orunb, 
men ogfaa gjenftaacnbc SRuincr efter 3Jbebtanb, - fc SB^gningS^ 
(ot)e af 6 ©e^tbr. 1845 § 4, jfr. 19 aWa) 1860 § 1 eg 2, famt 
8 @e»)tbr> 1842 § 7 og 8 3unt 1858 § 17 (for Jtriftiania), 
20 ®ei>tbr. 1845 § 7 (for ItonbMem), 12 Slug. 1848 § 10 
jfr. 28 ©e»)tbr. 1857 §§ 7, 8 og 9 (for 93crgcn), 

4) 2:il Slnlceg af Scernt)ejc til alminbclig^cn^ttelfc 
er en]^t)ct, fom bcttil ^ax crl^olbt fongclig Scm^nbigclfc, bcrct- 
tigct til at forbtc afgit)et beb^ggct faat)elfom wbcb^gget Orunb, 
©ten, ®ru§ og anben S^lb, famt til at aftebc jlabeligt aSanb 
oi)er anben 9Ranb^ Orunb, og til at forbrc Snbretninger o. b8L, 
bcr er farlige for 3cerni)ej[en og gcerfelen ipaa famme, borttagne, 
£, 12 Sing. 1848 og 7 ®e^)tbr. 1854 §§ 2 og 4 jfr. StiOoeg til 
SJejloben 12 Oftbr. 1857 § 6. 

5) 2:il Slnlceg af eleftro-magnetifle S^elegraflinjer 
for offentlig 9legning er man ipligtig at afgit)e ben fornebne 
®mnb famt til at finbe fig i ben ?5orringelfe effer ©!abe, fom 
en ©jenbom beri^eb i)aaf0reg, &. 31 Suli 1854. 

6) Slil tirlegaarbeg Slnloeg eHer Ubt)ibelfe fan ben for^ 
nobne 3orb forbreS afgil^en, felt) om Eirlen ejeg af 5|5rit)ate, 
a. 24 ©e^>tbr. 1851 § 3. — 2)erimob antageg ber iffe at i)oere 
Slbgang til at !rcet)e 2:omt afftaaet til en ^irte, meb minbre 
®rnnb til ftirfe og Sirfegaarb crl^i)ert>e§ nnberet, og Kirfen 
ligger inbenfor ^irlegaarbeng jpegn, ©fr. 17 ?5ebr. 1864. 

7) 2;il Slnlceg af Scenfer og t>ibere forni^bnc 3nbretninger, 
]^H8 SWobioenbigi^eb efier Sl^tte for 2;0mmerf(0bningen t)eb en 
Ioi>lig ©fjongforretning er bet)ift, fan S^ommerejerne froei)e 
®runb afgii)en, for faa i)ibt ©runbejeren iffe i)il anloegge Seen- 
fen for fin SRegning, gr. 17 Dftbr. 1794. 

8) %xl tanalanlceg, fom er bifalbte af ben fgl. Sanalbi- 
rcftion, nu SRegjeringen, fan Orunb forbre§ afftaaet, feli) om Sln^ 
tegget fter for ^)rii)at SRegning, $1. 28 S)ecbr. 1809. 

S3rant)t Sing^ret 6 82 

9) Sil ©cenfnittfl cBcr Ubta^pning afSnbfect og 9M^r^ 
fttcetninget, cCet Ubt)ibclfe, gotbebring eller SRegulering af gc8fe 
og ©ttemme, i Jpenfigt at tnbt)inbe ettcr forbebre eUcr aft)CErgc 
©fabe ^aa Sorb^mon, clltet at fremmc ben alminbeligc gcerfel 
^)aa ®0 ctter ©Itjebrag, - famt til ^anal? og !I)cemning^:^ 
anioeg, ]&i)ort)eb alminbclig gcetfeleHcr gtebning tilfigtc§ frcm^ 
met, - er ©nl^tjcr, naar Songen l^ar mebbelt 2:illfabelfe til gore:=^ 
tagenbet^ Ubferelfe, for^ligtet til faat)el at afftaa ben fornebne 
®runb, fom at flnbe fig t ben @!abc eCer gorringelfe, gore^ 
tagenbet maatte mebfere for l^ant till^etenbe ©runb, ©jenbom, 
Qnbretninger ettet ©jenbomgl^erligi^ebet, &♦ 31 3Kai 1848, jfr* 
S. om gl0bning8t)cefenet 26 Slug. 1854 § 6. 

10) got at bortlebe ffabeligt SSanb fra fin Sorbeffer 
fra offentlig SSej, eOet for at lebe SSanb til ^tn Sorb^ bebre 
2)^rfning, er man berettiget til at graije be n0bi?enbtge ©rofter 
giennem 3lnbenmanb8 ejenbom, &. 28 3uli 1824 §§ 1 'og 6 
(jfr. 5-^11-7) og SBejl, § la 

11) 3;il Slnloeg af SSanblebninger til Sjiob- og fiabe- 
fteber efter Sommunebeft^relfenS goranftaltning, feli) om SSanb^ 
lebningen tiCigc agteg benijttet ubenfot ^jobftaben^ eOer Sabe^ 
ftebetS ©roenfer, er @n]&t)er, naar ^ongen l^ar mebbelt S^iOabelfe 
til goretagenbet, fori>ligtet til faai)el at afftaa bet fornobne 
aSanb famt ®runb til be fornobne Snbretninger til SSanbet^ 
©amling og fiebning, fom. at finbe fig i ben 3nbflrcenfning, 
©fabe eller gorringelfe, fom goretagenbet maatte mebfore for 
l^an^ ©runb, ©jenbom, 3nbretninger eCer ©jenbomSl^erligl^eber, 
». 28 Slug. 1851 og 18 SWaj 1860. 

12) 3 aS^erne er en^t>er ^)ligtig at flnbe fig i SBanb^:, 
©a8^ og Sloallebningerg Slnlceg gjennem l&ang ©runb, £. 
19 SWai 1860 § 3, jfr. SBgnl. for ^riftiania 8 3uni 1858 
§§ 6 og 8. 

13) a3ergt)cer!8cjieren er berettiget til at forbre ©runb 83 

afflaaet til aScjc 03 (Sangfticr [aat)el til Srug for ©rul&ebriften 
feb fom for SWalmen^ gerfel til gcmbtingg^^ elfct Ubjiibningg- 
fleb, [amt i Ubmart bcrl^oS Orunb til SBetg^albe, ©tuBetoeb? 
Dt)fcetmttg, S3^gniriger otoer 2)agen, til 3Sanb8 O^bcemning og 
ftebning, til Orukmajlinet og D^bercbning8t>oertftcber famt bet 
til bi^fe fomobne SBanb, S3crgL 14 Suli 1842 §§ 18 og 20, 
SftretSb. 28 Cftit. 1864 (9let8t. 1865 ©, 1—3) og ». 17 gebr. 
186a Sfr. om Slnlceg af jpjcel^ebriftcr Sctgl § 40. 

14) SSilSlnlcegaf Slorbobet, SRoftcr, giffe^celbc m*i). 
tcb gifferierne norbcnfjoelbS hinbe ben fornobnc Orunb forbteg 
afftaaet, for faa i?ibt ifle (Sjeren felt) bilbe anloegge faabanne, ifolgc 
%x. 12 ©e^)tk. 1753 II § 7 jfr- %x. 1 %zhx. 1786 I § 12 d 
(for Sofoten) og II § 10 d (for ©elgelanb); men bi8fc SBeftem^ 
melfer er nu oipl^oeijebe. &♦ om ^ijlerierne i ginmarfen 13 ®ej)tbr. 
1830 §§ 27—30 og om Slorfleflfleriet i SWorblanb 23 SWai 1857 
§§ 21—24 l^anbler alene om SRorBober og ^jcelbc ^)aa offentlig 
eller beneflceret (Sjenbom, og betragter bere8 D^pforelfe noermeft 
fom en gorbel for ©jeren, ber i 3:ilf celbe af SIKi8lig]^eber forBr^be8. 

15) ©ofartSL § 87 om gor^ligtelfen til at oi^erlabe bet 
fotnobneSlum til£)!j)bet)aring af ffibbrubent ®ob8angaar 
itte ^fftaaelfe af ©jienbom, men fun Snbr^mmelfe af 33rug. — 
©efartSL § 34 om 5|5ligten for norflfe (og fDenjIe) fjartojer til 
at mebtage fornl^ffebc ©ofoH gaar alene ub paa en^Proe- 
ftation. — 2)et famme gjioelber om 5piigten til at mobtage Sn- 
fHrtering, gr. 9 Wtai 1806, ». 3 3lug. 1824 og £. 27 Suli 
1830, famt om 3lfgit)elfen af Solale til ©ijge^ufe unber (^pU 
bemier ifolge &. 16 3Kai 1860 § 18. 

16) ©nbelig mcerfe? 5piigten til at taale Ubl0 8ning af 
Srug8rettig]&eber ot)er Sorb ogSfo^ ifolge UbfliftningSL 
12 Omr. 1857 §§ 2-A jfr. &. 9 SWaj 1863 § 4 og ©!ot)L 
22 3uni 1863 §§ 1, 2 og 12. 

2)et i?il feeg, at bet fun er ganjie unbtagelfe8t)i8, at ®|^ 84 

^)rD^)riatiott8ret cr tittagt !ptlt>atc 5Pctfottet, og tun i be ntcft 
tjtgtige 3:tlfcB(be. 3 9lcgelcn er ben fun tillagt Sommuner 03 
anbre offentlige eller ^al\> offentlige Sor^)orationer. ©aaban 
SRet er ba altib tnotitjeret i>eb bet tiljtgtebe goretagenbe^ Sn- 
teregfe for bet Sllminbelige, og ^Ibgangen er berfor I aiegelen 
gjort af^oengig enten af ^ongenS eCer £)i)rtg]^eben8 aSemijitbi- 
gelfe for bet enfelte 2:ilfcelbe, etter af et lotoligt ©Ijian ot)er ?[n^ 
liEggetg SttJjtte (faafom efter %x. 17 £)!th. 1794, S. 28 3ult 
1824 og S3erg^cerf8lot>ett)» 9lt ©jeren l^er, i!fe mtnbre enb ]^t>or 
©taten felt) ejlpro^)rierer, fan forbre fulb ©rftatning ifolge ®rL 
§ 105, er en ©elijfelge, og naar bet i enfelte 2:tIfoeIbe ubtr^f^^ 
felig er Beftemt, at Slfftaaelfen |IaI ffe uben SBeberlag (faafom 
Slfgitelfe af SSanb ifolge S. 28 3nlt 1824 § 6, 3}eifl?Ib ifolge 
a5ejlot)en8 §§ 22 og 41, ®runb til (Saber i Sriftiania tf^Ige 
fi. 8 (St^fbx. 1842 § 7, jfr* berimob ». 6 ©e^Jtbr. 1845 § 4 
meb ben^ ^araMfteber), ba er bette alene forbi Slfftaaelfen 
forubfcetteg iffe i SSirfeligl^eben at mebfore noget %ab. S £)J)er^ 
enSftemmelfe l^ernteb l^ar ogfaa ^ojefteret i S)om af 29 SKaj 
1847 (aietgt. ®. 366—61) antaget ben ©fiBene i?eb J&a^neL 
§ 12 ^>aalagte gori>agteIfe at afgit)e fin SBaCaft til offentligt 
S3mg, for faa Hbt ben ej af Sieberiet feli? affcen^tte^, uant^en^ 
belig, ]&i)or SReberiet M fcelge SSaHaften til Sttnbre. — 3 Slegelen 
er bet ogfaa nobbenbtgt, at ®rftatning8f^)org^maalet maa i)cere 
enbelig afgjort, forinben 5lfftaaelfen fan frabeS, jfr. ^ftretSb. 
27 Sljjril 1854 (SRetSt ©. 310 fggO; bog er bet for enfelte %xU 
fcelbe beftentt, at 5lfftaaelfen fan forbrcS ftraj, mob at ©rftat^^ 
ningen febnere beftemmeS, fe ^aijnel § 18, aJejl § 22, fi. om 
SEelegrafer 31 Snli 1854, jfr. &. 31 2»aj 1848 § 4. 

aSoegrer ®ieren fig for at ubleioere 3:ingen, bel^otoer ben 6j^ 
!|)roi>riation8berettigebe iffe at gaa igjennem ©omftolene* 3fr* 
jpftret^b. 28 0ftbr. 1853(9letgt ©. 791— 803). — S)e ncermcre 
gorftrifter angaaenbe ben gremganggmaabe, fom ffal befulgeS 85 

t>cb tt>ungcn ®runbafftaael[e, et giijuc t &. 10 Wla\ I860*, bet 
ftjclnct mettem 2 Silfalbc: 9 be btgtigctclilfcelbc, l^bor ?lf:= 
flaaelfcn forbreg mcb fijemmcl af ^ongcnS cllcr ©trigycben^ 
^>aa£ob grunbebe SBcmijnbigcIfc, l^Dilfc cr o^Jtcgnebc i §1** og 
§ 5 f^tfte 2)el, faabdfom obcralt, l^bor SBctettigelfcn til at 
forbre (Srunbafftaaelfc betor i)aa ©Iji^n (§ 6 fetfte I)cl), - 
pfal bcr unbct Sastfottetningen t>cb itienbclfe af ©cft^rcrcn be^ 
ftcmmc^ en big 3:ib, eftet l^Jjig Ubbb ben til §oretagenbet8 
Ubforelfe efter ^pianen forncbne ©tunb unbet UbfaftelfeS Strang 
jfal fiinne tageg i Sefibbelfe, mob Ubbetaling ellter, for faa t)ibt 
©runbcn er bel&oeftet, og iffe atte 35ebIommenbe8 ©amt^Hc til 
ttbbctalingen tilbejebringeg, 2)ei>ojltton af bet faftfatte ®rftat^ 
ning^belob. 2:^iftig]^eber angaaenbe SRettigl^eben til og S3etin=^ 
gelfcrnc for goretagenbetg Ubfarclfe, [aabelfom l^bab ber cr 
©jenftanb for 3lfftaaelfcn elter for ©rftatning o» W., afgjiore§ 
]^er toeb ^jenbelfe af Sajtforretningen^ S5efti>rer, l^tjilfen fan ^jjaa- 
anfcg umibbelbart til ^oiefteret (§§ 2 og 4)^ ftjenbelfenS SPaa=: 
ante ftanfer natnrligtjig ifolgc 1—22-56 Sejtbbelfegtagelfcn. 
— 3 be obrige, ntinbre bigtige, a^ilfoelbe, l^bor ©runbaf- 
ftaaelfe forbre^ meb jQjemmel af offentlig aSem^nbigelfe (§ 5 
anben S)el), faabelfom i be Jilfcelbe, fom oml^anbleS t £. om 
aSanbg fiebning 28 3uU 1824 (§ 6 fibfte 2)el), er Sebfom^ 
menbe bercttiget til ftraj og uben Jpinber af ^pfzl beb fjog- 
ben^^jcel^) at blit>e fat i SBeflbbelfe af Orunben, naar bet 
gornebne er foregaaet meb ©cnf^n til SBeflemmelfe af @rftat^ 
ningen, og benne berl^oS er anbubt, effer ®runben unbtagelfe^- 
t)i8 Ian forbreS afgiben, mob at ®r|latningen fcbnere bcftemme^* 
£)gfaa i biSfe Jilfcelbe f^ne^ 2;biftig]^eber angaaenbe OJenftan^ ♦) ©e $latou t UfleBtab for ^otofJjnbig^cb I. @* 53 fgg* 
♦♦) ^ertit maa, Wont iffc ubttJjfMig noebnt, faieS fi. om globningftbopfenct 
26 5lug* 1854 § 6, paa Oruttb af ben bet giotte J&entji^mng* 86 

ben for Slfftaadfcn og ©rftatningcn at maattc ^aaljcnbcS unbct 
fasten, tji>i^ en faaban pnber ®tcb; ]^i)onmob bet xtU ^^xUu 
i)er 2;alc om i nogcn ^jenbelfc at gtije Slbgang til ©runben^ 
S3efibbclfegtagclfe» ®cn ^Jogcbl^anbling, ]^t>or^eb ben @jj)ro^)tia' 
tionSberettiflebe foette^ t SBefibbelfe af ©tunben, fijneS bog alttb 
at fcurbe ubforeS i be [oebt)anIige SRet^former* SStftnoI f^neg bet 
eftet Soi[)en8 goratbejibet •at ^a'oz bceret SDteningen, at gogben 
t bt§fe 2:ilfdbe iffe flulbe o^trctbe font SRet^betjent men font 
0torig]^eb8lpetfon; men l^et^jaa Bot man, faalebe^ fom £oi)en nu 
et affattet, ilfe tegge bibere SScegt, og bet i)ilbe if!e engang boere 
multgt t be S3^et, !^i)ot SPoUtimt^nbtgl^eben er abflilt fra 33^- 
fogbeng ©mBebe* aSeb gogebfortetningeng 5Paaanfe i)U faalebeg 
©jieren l^abe 5lbgang til at etl^olbe 2)omftolene^ Slfgjiorelfe af 
©i>orggmaalet om ^ni got^Iigtelfe til at finbe fig i 5lfftaael- 
fen. — 3 enfelte S^ilfcelbe et ben ©jlpro^riation^berettigebe enb:== 
og berettiget til ^aa egen §aanb at foette fig i Sefibbelfe af 
^tiai ^an bel^cber, fe f. (5j* SSeiloben^ § 22 i ©lutn., &. om 
Selegtafet 31 Suit 1854, £. om 3cernbeje 7 ®e^)tbr. 1854 § 5 
H 2:iIIcEgget til SSejlotjen 12 Ottix. 1857 § 6, og benne Slb^ 
gang l^ar fioben af 1860 iffe betott IBel^oijer ^an l^etunbet 
Siftanb af ben offentlige SW^nbigl^eb, i>xl $Politiet t)cere ben 
rette Sluftotitet, og i bi8fe 2:ilfcelbe ^il ©og^maal a prima in- 
stantia ^cere ben enefte SSej for ©jeten til at etl^olbe ©!porgg- 
maalet om goretagenbetg fioWigl^eb i>tobet Deb 2)omftolene. — 
3i0brigt maa ber meb Jpenf^n til bet 5Proce8fuette beb ®jJ)ro^)ri^. 
ation8faaer l&enbifeg til sprocegfen*. 

Sit @si>to)>tiation^tetten fortrcenger alfe ^)aa 2:ingen ]^t)i- 
lenbe SRettigl^eber, - DbelSret, fjotfjiobgtet, ^ganteret m. b., - 
ligefaa Joel fom felbe ©Jenbomgretten, et en ©ebfolge* 2)eti- 
mob i)ifet ». 1860 § 1, at 5Pant^ og Sltteft^abeten fan l^olbe *) ©c ©d^toeigaarbJ ^xoct$ h ©. 537—47. 87 

fig til @rftatning8bcl0bct, - en ©oetntng bet ubcn faaban ub=^ 
tr^ffclifi £Dt)l^iemmeI nej)^c t)ilbc t)cerct ganjfc utt)iDlfom* Jpbot 
©runbcn ftrugcg af Slnbte enb ©jercn, fcrcflfrl^jer bcrl^o^ be 
jlcfte @s^)roi)riation8Iot)e, ^lijab toel maatte f^Igc af fig felt), at 
Stugeren. er bcretttget til en ©obtgjerelfe, ber ft^aret til be aar- 
lige aicntet af ©rftatninggbelebet, jft. £. 28 3uli 1824 § 4, 
ber tiBcegger SStugercn en Srebjebel af SBeWet engang for 
affe. — 3lf @jj)toi)riation^tetten^ ubcttngebe gorttin i aHe 
Sottifioner felger bet frembcleg, at t^ingltjft 5lbfomft i)aa bet af^ 
ftaaebe ©runbft^tle er nforneben, og l^eraf felger bet igjen, at 
Subet i gr. 18 Decbr. 1764 m fcerjlirt ©ftjlbfo^tning iffe !an 
fomme til 5lnt)enbelfe i ®j!t)roi)riation^ttIfcelbe. Sit imiblertib 
faabel fotmelig Slbfomft font farjlilt ©fijlbfcetning af ttd^'ozt af 
^arterne fan forlangeg, er Hart, og natjnltg t)il 6ieren§ egen 
3ntcre^fe ofte tilfige l^am at forlange ©f^lbfoetning, ^'oox bet 
afftaaebe ©ttjtfe er af nogen aSet^benl^eb, jfr» @!r. 14 SH^rtl 1859* 

§ 17. 
Sdebrct. Ufft^lbig ^tftmitL 

@n meb ©taten§ Dtoerejenbom^ret bejicegtet Segrcen^ning 
af ben ^^ri^ate ©jenbomgret er bet, at benne maa t)ige oioeralt, 
ii^oi aSe^arelfen af anbre SWennejferg uerftatteltge SRetggober 
toet ben^ D^ofrelfe (SHobretten). 2)enne ©cetntng er ub- 
talt i «rll. 7-5 jfr. 26-6, ber fritager ben, font for at af^ 
tjccrge oDerl&cengenbe gare for eget elfer Slnbre^ &iio eller §el^ 
heb Qfr. 14—27) bemceg tiger fig eCer bejIabigcrSlnbreg.Oob^, 
for ©traf, og alene ipaalcegger l^am at git)e ©rftatning. £it)et 
eg ^elbreben er faalebeS efter Sot^en be enefte, ^^orfor ©jen- 
bm^retten i Sllminbeligl^eb maa ftaa tilbage; og at man iffe er 
icrettiget til at ubt)ibe SRegelen til anbre Silfcelbe, ]&t)or 3nb^ 
ixA^t X ben Sne8 ®}enbom er ufor^olb^mcegjlg ringe i ©am^ 
mcnligning meb bet ®obe, fom beri[)eb hfoaxti for ben ^nben. 88 

f^ncg Hart S)et cr tffe bet truebc 8let8gobc§ SSoerbt, men bet8 
Slrt, fom begtunbcr betg Dijeri^cegt ot)er ®j[enbom8tettett, 03 
en faaban Ubi)tbelfc t)tlbe t altfor bctonfeltg ®rab forbunlle 
benne^ iBeftemmelfernc t SrD. 22—16, bet fritager t^ejfarenbe 
SKanb for ©traf, om ^an t ©tot> etter 3Marf tager, ^^jab bet 
er fornebent til ^an^ ^Jremfomft, og font l^an t!fe fan faa fjebt, 
jift- 6-14—16 og ben o^l^celjebe 6—17—27, et altfor f^ecieHe 
til at hinne ben^tteg fom Otunblag for nogen alminbelig SRe^ 
geL — ®aa talcnbe Ian tmiblertib Omftcenbtgl^eberne iooere, at 
man tbetminbfte ingen ©traf i>ilbc ant)enbe !|)aa ben, fom t et 
aafcenbart SKobSttlfoelbe forgrefc fig ^)aa ftemmeb ®ienbom, f» @j, 
nnber en 3Ibebranb efler Dt>erf^0mme(fe, om enb ingen gate 
for SRennefterg Sii) etter Jpettreb Mr forl^aanben. SStanbanotbn* 
24 %tU. 1714 V. § 11, ift, 3nftt. 14 ©e^^tbt* 1798 § 15, 
S. 19 Slug^ 1845 § 21 og 26 Win 1866 § 6 fotubfocttet bet 
t 3llminbeltg^eb fom tifiabt i SlbefttanbStilfoelbe at beftabtge 
3lnbenmanb8 ©jenbom, enbog i)eb at nebrit^e SBijgninger og 
fcenle ©Hbe, for at l^inbrc 3lben^ UbBrebelfe, og ]&t>or bet Df^ 
fentlige o^jJtrceber for at afi)cerge en gare, fom truer bet Sllmin- 
belige, om bet enb iffe er ©taten felt), i>xi man t)iftno! fige, at 
bet ligger i 3lu!toriteterne8 SgHgt at tjaretage ben alminbelige 
aSelfoerb, at be, l^tjor ojeMiHelige goranftaltninger ))aafrcei>eg, 
maa lunne oiptrcebe mere ubunbne af ben ^)rit)ate ©jenbomgret* 
SKen at bet l^er egentlig er ben alminbelige mora If fe spiigt 
til at ^jcel^e fine SKebmennefler i SWoben^ ©tunb, fom man 
tilbelg ot)erforer faa bet juribijle gelbt, Hfer fig beri, at man 
ofte lommer i gorlegenl^eb i)eb ©^orgSmaalet om ©rftatningen, 
fe be citerebe fi. 19 3lug. 1845 § 21 og 26 SKaj 1866 § 6, 
famt ©Ir. 22 3unt 1853. — S3i?gning^L 6 (Stftix. 1845 §21 
fgg. meb ben^ 5ParaIIelfteber, jfr* £. for SSergen 28 ©eJptbr. 
1857 § 23, forubfcettcr, at ©jeren af en SS^gning maa ^at)e 
SRet til at Ibetrcebe 9la]&oen8 Orunb, for berfra at foretage be 89 

nebi^enbigc 9lc^)arationcr, og t bet l^clc Ux man paa (Srocn^ 
feme nc!|)^)e ta^t ©oetningen om 6ienbom§retteng (Sjflufbitet 
altfor ftrcngt; men l^ijor langt man i benne §enfeenbe ter 
gaa, laber fig tf!e angit)e t negen alminbeltg SRegel 

jQt)ert)ibt ben, bet beb en SRatutbegibenl^eb bitber afflaaret 
?lbgangen til fin ®tunb, Ian ftcebe ben fornebne SSej afgiben 
af be Dmfringboenbe, l^at i>oetet omtJotftet 2)et tette et Dlftnol 
X Sllminbelig^eb at noegte Slbgangen ^ertil (Jfr. SSejIobeng § 83), 
og, })px^ S^tlfcelbet jiulbe tnbtroebe, at lomme 3Seb!ommenbc *til 
Qic^l'P i)eb 3lnbenbelfe af bet offentlige 3Seit)cefen8 @s^ro\>rta' 
tionSret* 

3 abjfiUige 2:tIfoelbe l^at Soben git)et 3lbgang til at ben^tte 
og tilbel^ enbog at bemcegttge fig Slnbre^ ©jenbom uben Sin- 
fbar, t Setragtning af 3nbgtebet8 Ubet^beligl^eb og Uflabelig:^ 
l^eb, af l^bilfen Orunb ber beCer ifle nogenfinbe Ian blii)e ®pnQ^^ 
maal om ©rftatning (ben uflijibtge Sft^tte^^ ogSBrug^tet, 
jus innoxiee utilitatis). ©aalebeg et bet ifelge l^xU* 22—16 jft. 
15 (fe 6—17—27 og 32) famt &. 9 3nni 1854 fttafftit ^paa 
uinb^egnet @teb at Jplulle SRobbet, fom man fottcetet ^>aa 
©tebct, t)iIbeS3cet elletSBIomftet famt at o^)fIiate SRobbet 
af t>ilbe Uttet- ©nbbibete et ifolge 5—10—2 og &*22 Sunt 
1863 § 3 og 6 Sagten nben igunb eftej fmaat SJilbt fti fot 
®n^t)et t UbmatI, og eftet be ille ftebebe aSilbtfottet ttttige t 
Qltmmaxl, I)bot]&o^ 3agten eftet Ulb og aSjotn feb meb^^unb 
ct fti ot)etaIt ftigefaa et giftetiet i §abet ftit (SReflt. 23 ^fxxl 
1728). 2)^tene8 SBemcegtigelfe Ian bog tife bettagteS fom noget 
Snbgteb i Otunbejeteng $Ret, ba be toilbe S)^t og gijie maa 
anfecg fom ^ettelofe Sling- fiigefaa libt Ian Slillabelfen til 
at ffioBt^)c eftet aHetaHet og ©ttfet (&. 14 3uli 1842 § 1) ^en^^ 
feteg l^ib, ba bette ingenlunbe et en nflabelig 5Btug, men tbett^ 
imob en Otunbejeten af ^enfbn til SotetagenbetS 31[lment)tgtig]&eb 
^)aalagt £)!|>ofteIfe, bbotfot bet et tiDagt ^m ©tftatning (§ 5), 90 

og f^lgclig Bcflcegtct meb ®j^)roipttattongtcttcn» 2)ertmob ^ifct 
faat)el fjorubfoetntngcn t famtligc be anfottc fio^ftcbcr font SWob- 
[cetmngen til ftrH. 22—10 09 fi* cm 3otbg grebning 16 SWaj 
1860 § 39 jft. ben o^>f)cet)ebe 6—15—23, at bet t Stegelen iffe 
cr fortunbet meb noget ^n\i>at at betrcebe anbcn SKanb^ 
®tuttb uben ]&an8 ©amt^tfe, naar ber^eb tngen @fabe fori)ot 
beg, 09 man iffe enten tager ftabig ®angfti beroi^er, eHer gaat 
o'otx Snbmatfen )(>aa 5lar8tib, ba ®J«rbei>ligt finbet ©teb* 
XCQ maa ©jeren t)iftnof ^a'ot 9let til at forb^bc ©nl^tjer at 
ftige oi)er eCer ft^be igjenncm ©joerber, faat)eI[om at begit)e fig 
inb i^aa afluffebe ©teber, faafom i ©at)e eHet ^atfanlceg, uagtet 
bet l^eHer iffe berfot er fat nogen ©traf, al ben ©tunb iffe 
ncgen SSejIabigelfe flnber ©teb* 3 ben alminbelige D^)fatning 
anfeeg bet frembeleg tiffabt at tage 33interi)ei ot)et ^Inben- 
manbg 5Katf, naar benne et belagt meb ®ne og 38 (ift. Sane* 
©ft. 3 aRatt8 1798, ^ftretSb. 14 2)ecbr. 1842, 3let8t. 1843 
©. 271 fgg., og 17 San. 1855, 3let8t ©. 353 fggO* 3»en 
]^i)Ot^)ibt benne 5ptasi8 fan erfj[enbe8 for Ic'oWq, et i)tftnof b^jft 
t^i^Ifomt. S)e anf^tte jpejeftetetgbomme ^at ftubt ©^0tg8^ 
maalet fta fig, og aSejL 15 ©e^Jtbt. 1851 § 35 ^at alene af^ 
gjott 3Sejatbej[b8i)Iigten, mm iffe ©^)0tg8maa][et om Otunbeje^ 
ten8 gDtl)IigteIfe til ^ tilftebe 35ej[en8 DiJatbejbelfe. 2)et f^ne8 
berfot retteft at nocgte Slbgangcn l^ertil, ^'oot iffe S3mgen l^ar 
funbet ©teb fra mber8 2;ib. — m en^i)er Srug, beb ]^t)i»en 
33effabigelfe fori)oIbe8, iffe alene er utillabelig, men ogfaa 
ftrafbar, t)ifer StxU. 23—17. 5Paa ben anben ©ibe er be nij8 
anfette S3eftemmelfer altfor enfeltftaaenbe, tif at man beraf fan 
ublebe nogen alminbelig SRegel om,at minbre SBenijttelfer af 
5lnbenmanb8 ©Jenbom er tiHabte, naar be iffe fan i)olbe ®je^ 
ren nogen ©fabe. 2;]^i bet ligger neto^) i eienbom8retten8 25cc^ 
fen fom et ubeluffenbe ^errebijmme, at ©jeren iffe i Sllminbe- 
lig^eb jial bel^oi^e at ^)aaberaabe ftg nogen fcerjiilt Orunb, for 91 

at funnc botMfc Slnbte^ aSefatning mcb l^anS ling* 2)ct cr 
\)iftnoI l^cttet iffc rigtigt at o^fattc be anfertc ubttijlteligc Sub- 
r^mmclfcr, og natjuligen SiHabelfcn til at betroebc anbcn aRanbS 
®runb, font nogen fanb.alminbclig SRet, fljent bet H)aa ben 
anbcn ©tbe maa erljenbcg, at be gaat ^iberc enb til blot 
©traffril^eb*. gorI)oIbet Ux bcl egentlig o^)fatteg faalebeS, 
at fioijen iffe i nogen ^enfeenbe beflijtter ©jercn mob 
bi^fe fntaa, uflabelige 3nbgtcb, at ^an altfaa l^etter ilfc 
ct berettiget til at bruge 9iobi)cerge for at mobfoette fig fammc; 
]^i)orimob l^an !j)aa ben anben ®ibe, bi)i^ l^an toeb aSagtl^olb 
cBcr ipaa anben SKaabe formaat at fotjage JBcetfanlere, 3oegete, 
gijiere o. b^l fta fin ©jenbom, iffe blit>er ^Itgtig at erftatte 
bi§fc ben fotfj)iIbte gangft, felt) iffe om ^an enb ^eb fin Sib- 
foerb ^jaabraget fig ©traf for fiegem§forno£rmelfe, - l^ijilfet ber- 
imob ligefrem toilbe i)oeret golgen af at formene SWogen Ubo- 
t)clfen af en ^irleltg Sagt- etter fJifEeriret* ®n fanb SRet, l^Vi^ 
Sflcegtclfe folgelig mebforer ©labe^erftatning, er berimob 3)el^ 
tagelfen t be ft ore gifEerier (fe be forfEjeKige gi|IeIot)e) famt 
3lfcgangen til ©!jicer^)ning (SergL § 6)* 

§ 18. 
eienbom«gcfcctcrnc8 inbbi^tbcg 33e9r«n8mng* 

3 SRegelen falber ©jenbom^retten^ ®ebet fammen meb S^in- 
gcttg egne naturlige ©rcenfer. fjor Orunbejenbommeg aSebfom^ 
menbe maa man faalebeg tcenle fig bet begroenfet t)eb glaber 
\m gaar lobret o^) til Senit og lobret neb til Sorben^ SWib- 
bclj)unlt 2Ken ®jenbomgretten omfatter iffe nebbenbigbi^ 5llt, 
fern beflnber fig inben bigfe ©roenfer, men fun 2:ingeng 'oxxU:^ 
lige Seftanbbele; ©jenbomSretten cotx et Orunbft^ffe omfatter 
faalebe^ iffe jorbgratJet ®ob^ (5-9—3), 9iab, fom jftjBeg o^) *) 3fr. ©(i^toeigaarbl ©ommentar h @. 32— 33» 92 

)paa ©tranben, efict SWetcDtftene, font falbcr neb fra fiuftcn. 
Uttbtagne fra ©jcnbomgtctten, fEi0ttt organifl fottunbne meb %xn- 
gctt, cr be t 3otbeng ©fjob kijarebc aKetallcr Dg@rtfcr, 
ber bcttagtcg fom Stegalier, 03 af ©taien ^)aa bi^fc ©cttngclfcr 
o»etIabcg D^)bagcren, ]^i)Dtt)eb Orunbcjicrcn tf!c l^ar nogct )i>ct^ 
fcnltgt gortritt ftemfot ^Inbtc. 2)og till^otcr aK^r== og ©0^ 
malm ©jercn^ 

5Paa bette ®cbct fan ®jctcn, fom golge af fin totalc og 
ubeluffenbe SRet, bcijcegc fig frit og tilbagct)ife enl^tjer fremmeb 
Snbtroengen, forfaa^ibt iffe entcn &oUn cBer cgcn SScbtagelfc 
^ar inbflrcenlet l^anS 8laabig]&cb* SSojct Otencne cttcr SRobbcrne 
!|>aa SRabocng Zxot iib obet l^an^ ®runb, fan ^an forbrc bem 
af^ugne; falber ben @ne8 Stugtet ot)er Orcenfefljiellet inb ipaa 
ben SlnbenS ®runb, fan benne iffe forbre Slbgang for at tage 
bem 0^, jfjiont ^an natutligt)i8 fan forbre fig Sroeet og grug^ 
terne ublei^erebe* — fiigefaalibt fom (Jjeren fan forlange nogen 
3Rebt)irfning af 3lnbre, for at o^jnaa SR^belfen af fin §Ret, lige^^ 
faalibt be]^0i)er l^an at tage ^enf^n til ben ©fabe, fom l&an^ 
aSenijttelfe af fin ©jenbom mebforer for Sinbre, al ben ©tunb 
l^an iffe ffriber inb !t><i<i bere^ Sletggebet (qvi jure suo utitur 
neminem leedit)* 2)en ene ^laio fan iffe forb^be ben anben at 
o^jfore en SJiur eHer et $Ianfet)cerf, ber betager l^in £^^ og Ub- 
ftgt, eller at ubgraioe ®runben !|)aa fin ©jenbom, faa at SWa- 
boen^ §u8 i)eb at mifte fin ©totte retjner eCer ft^rter neb** 
©nl^toer fan nebl^ugge fin ©fot), om enb Slaboen^ SKarfer ber=^ 
t)eb hzxfdUi fit fi^* SBcb at opitfxk fin SKarf fan man ube^ 
luffe ©fjcer^ere, og i)eb at o^fore Sr^gger og §Pcelet)cerf gjorc 
gtjieri umuligt 

SJien.^erbeb er for bet forfte loel at moerfe Betingelfen: at *) ^mtt berimob gjalbt cftcr bcit romcrjle ^tt, fe fi\ 24 § 12 i. f. Dig. 
de damno infecto (39* 2)* 93 

man tffc ntaa Dt>eT|Iribc fit egct SRctSgcbet 3)ct er iffc nof, 
at ipanblingen feb foregaar )paa ©jctcn^ egetSlcrritorium; ben 
Mitocr ligefulbt en £)t)etjlribelfe, naar ben umibbelbart faa^ix^ 
fer 9lnbre§* 2Wan ntaa faalebeS iffe gtat)e inb nnbex. 9?aboen8 
Orunb, tfle [tube imob l^anS $u8, iffe ff^be eJller fafte inb ^aa 
i^ang ejienbom. 3foer \)il bettc ii)ife pg, ]^t>or SRet^gebeterne iffe 
liggcr naf^cengigt Deb ©iben af l^inanben, ntcn gtiber inb i 
^inanben, faalebeg, at ben ©neS SRet, enten ifi^Ige £ot> etter 
SSebtagelfe ex en Snbffrcenfning i ben 3lnben8, ibet benne 
netc^) er forfcunben meb en fcErffiItgori)IigteIfe til at taale 
l^in. %iix l^er HI benne, t)eb at tegge l^in §inbringer i Sejen, 
ligefaa 'ozi font ^in, i)eb at Dt)et|Iribe fin fRet, neto^) jitibe inb 
^aa bet ftemmebe ®ebet* ©runbejeten ntaa faalebeg iffe af^ 
|>cErre effer op'fUit ©ett)itut^at>etcn8 SSeji ; man ntaa iffe o^jfere 
en SWur fotan 3?aftoen8 ]^oei)bebe SSinbue* ©jeren af en ©fot) 
maa iffe beftxerliggjote be 93rug8berettigebe8 5lbgang til Znx^ 
i)irfe \)eb at bortl^ugge ben ncermeft og befi)emmeft liggenbe 3)el 
af ©fot)en (S, 22 3uni 1863 §22), ligefaalibt font ben SBrugg:^ 
betettigebe maa 0t>e uforfijarlig J&ugft i ®foi)en til ©fabe for 
gjieten (§ 20). 

3)ernoeft maa ©runbfcetningen om @j[enbom8retten8 (Si- 
ftufi^itet n0bt)enbigi)i8 unbergaa abjfittig 5lfccnbring i pn Sin- 
t>enbelfe 'paa SS an bet og £uften, fom golge af bigfe ©jen- 
bomggjenftanbeS foeregne Seftaffenl^eb, ber gjier bet nmuligt at 
brage ftar^)e ©roenfer meffem be forjfjeHige SRetSgebeter. ©jeren 
af ben ©runb, ]^i)oroDer aSanbet ftr^mmer, tiffcegge^ toiftnof ®i^ 
enbomgret oi)er SBanbet (5— 11--5); men be enfelte SBanb^jar^ 
tifler ejler l)an fun momentant: i nc^fte Ojetlif ejer f^ani SRabo 
bem paa famme 2Raabe. 3ngen maa faalebeS ftanfe bet8 &0b 
eKer aflebe SSanbet (5—11—7 og 8), felt) om bet alene fter 
t>eb goranftaltninger paa ]&an8 egen ©runb, tl^i berbeb i)ilbe f}an 
umibbelkrt forgriBe fig i)aa ben SlnbenS ©jenbom, og l^eCer 94 

ific maa lian ipaafetc ben 3(nbcn SBanbet i fterrc SKa8fc etfer 
anbcrlcbeS, cnb ^iaturen l^at fceftemt Slf [ammc Otunb maa 
ben nebenfot SBeliggenbe jtnbe fig i at mobtage bet 25anb, font 
ifelge SRoturen? Ctben lommer p^^enfta, og et iffe engang te^ 
rettiget til at boergc fig mob ben ©fabe, fom bet fotbolber, naar 
I)an betioeb forer SSanbet ot>er ^)aa Slnbre, — SRen ^aa ben an- 
ben ©tbe gaar bog @ieren8 jRet ot)er SBanbet Hbere enb til 
tlot at bruge bet i g^^tHfatten. $an fan ofe beraf og ipaa 
anbre STOaabet bi8i)onete berot)er, naar Ijan Wot iffe foranbrer 
bet^ &fdb. — S)et^)o8 mebforet aSagbrageneS SBeftemmelfe til 
alminbeligt S5nig, at ben ®nfelte ogfaa ubenfor ^iaboforl^olbet 
maa unberfafte fig mange 3nbfftcenfninget, for at ben ene Se- 
nijttelfe jfal funnc flnbc ©teb beb ©iben af ben anben* ©om 
golge af alt bette Ui'otx ,man meb jpenf^n til SSanb nobt til 
minbre at f^)orge eftet ben enfelte S3rug8 f ormelle S3erettigelfe, 
og til ]^ot)ebfagelig at fe ^en til bet reeUe gotl^olb: I)bor^ibt 
ben gibne S3en^ttelfe f ort)olbet ben Slnben ©fabe* ©enne O^)^ 
fatning et !paa mange 2Raaber gjort gjoelbenbe i Sobl&. 5—11, 
fom betl^oS toil, at ber i biSfe gorl&olb ffal tageS et afgjorenbe 
§enf^n til Sllbexg 2;ib. £)g otoerengftemmenbe meb famme 
2:anfe f^neg bet flart, at ogfaa be forfljettige 3ntete8fer8 inb^^ 
fc^tbeg a3et^belig]^eb, famt l^toem bet fotft l^at gjott fig SSanb- 
lokt njjttigt, tot tageg i SBcttagtning. ©ftet bi^fe ©enf^n 
maa bet faalebeS Hftnof, fom oben bemcetfet, afgjoteS, Ijtootbibt 
ben ene ®jiet til ©fabe fot ben anben fan fotutene SSanbet 
(ift. ^fttet^b. 19 aRattg 1864, Sftetgt ©. 296-304). — Sob- 
tigt maa bet ogfaa fomme an i^aa SSanbbel^olbningetneg egen 
a3e|Iaffenl)eb; 5—11 talet fun om ®% Sla ettet SBoef, altfaa 
om bitfelige aSanblofe* 2Janbaatetne i S^otben maa betfot bate 
nnbctfaftebe ©jenbomStetteng alminbelige SReglet. Sngen fan 
fotb^be? at gtabe en SStonb ^aa pn ©twnb, om enb 2;iCobene 
til SRaboenS S3tonb betbeb obetjIjceteS, faa at benne nbtot^ 95 

tc§*, - OQ fetter ilfc t0t ben enc 3labo funnc mobfoette jig, at 
fcen anben gtaijer en 33am i SWccrl&eben af Orcenfen, om cnb 
ijini ©runb bcrt)cb fiabig ^olbcs fugttg; l^ioctimob bcnne na^ 
turligt)ig iffe maa gii)c SSanbet Ubleb bcrot)cr* — £)m fiuften 
gicelbcr bet i cnbnw l^eiere (Stab enb om SSanbet, at ben er i 
uaftabelig S3ei>cegclfe, faa at ben fun momentant Ian tjccre ben 
enteltcg eneraabig]&ebunbetgi\)en; men ^aa®tnnb af ben not^ 
[ten fulbfomne SWangcI paa t>ejilebenbe S;Ot>fotjItifter, labet bet 
jtg l^etcm iffe jtge anbet, enb at enl&tet ©jet Ian mobfoette jig 
cn^i^ct bitelte SPaatitlning paa ben o^et l^anS ®tunb ]^t)ilenbe 
Suftfelonne* 9Ken bet faltijle ©ijpetggmaal; naat faaban bi^ 
tefte 5Paat)itInlng jial flgeg at flnbe ©teb? et neto^ bet, fom 
t)olbet fterft S^i^I, )(>aa ®tunb af ©tDffet« libet matetieUe yia^ 
tut. aSebeng bet et en Hat ©ag, at 3ngen, ligefaalibt ipaa 
Sanb fom i 33^, et betettiget til at lebe fit 2;agbt^^) faa, at 
bet falbet ^)aa 3lahotn% ©tunb (fe SgnB. 6 ©e^jtfct. 1845 § 
15 meb beng 5PatalIeIftebet), t^t man ne!t)^>e fige bet famme 
om 9l0g, 3ljle, ©niftet fta ^Ibftebet. UmuHgl^eben af jfat^t 
at begtcenfe Sletggektetne maa l^et fnatete t>ctxi en SSeftem- 
melfeggtunb fot Xioi)git)eten til at faftfcette ^>ofitit5e Snbjltcent 
ninget i ©jenbomStaabigl^eben, enb et ^enf^n, fom bet ftaat i 
&o^an^enbeten8 SKagt ab fJottolfntngcnS 25ej[ at f^lbeftgjete. 
I)e ^ojititoe aSeftemmelfet, fom l^etom ^at)e8, gjoelbet alene fot 
Sijetne, og et motit)etebe af alminbelige 5Politil^enf^n. 

gnbelig bot bet i>iftnoI etljenbeg fom en alminbelig 9let8' 
grunbfcetning, at en]^t)et Jpanbling, fom fotetageg alene i ben 
Bcjlemte Bet>i8lige i&enfigt at flabe 3lnbte, betijeb eo ipso 
blbet ulot)lig, uben Jpenf^n til beit fotmeJle S3etettigelfe. @t^ 
fienbelfen af ®jienbom8tetten8 Uafl^oengigl^eb mebfotet ^el, at 
ejeten maa lunne ben^ttc fin 2:ing, uagtet5lnbtebett>eb libet *) 3fr. fr. 24 § 12 Dig, de damno infecto (39, 2). 96 

©fabc, men iftc for at ffabe bem. ©ette Hlbe tDcttimob txsre 
ligefrcm i ©trib mcb Singcne^ SSeftemmelfe, og Ian f elgelig 
iffe i[)cere inbfccfattet t (Sjenbomgretten* !S)en, font nbgtat)er fin 
®runb alenc i ben etljenbtc iQcnfigt at Ui>xxU Slebft^rtning af 
SZaboen^ §u8, maa fuIgcHg tooetc erftattting8!|>Ugtig, felt) om 
i^an iffc ^ax grai)et inb unber eHet ftebt til bettc* 

©cetningen: at en ®j[er ilfe Uije'otx at tage §enf^n til 
ben ©fabe, l^an toeb fit ktettigebe f^oretagenbe ^paafetet 3lnbte, 
lommet ligefulbt til 3lnt)enbelfe, I)i?or ©faben rammer bet £)f^ 
fentlige, fom ]^t?or ben alene rammer ben ®n&Ite; t|)i ben 
^ax fin ©runb i ©jenbom^retteng egen ubelnttenbe S^atur. SKen 
bet £)ffentUge Ml i SRegelen ^ai>e bet i fin SKagt at aftocerge 
©faben t>eb SSenijttelfe af fin ©jJpro^riation^ret, jfr* JpftretSb* 
14 Decbr. 1847 (5Retgt. 1848 ©. 41 fgg), 

3)e faftiffe %i>M, fom ofte M funne o^ftaa om be for^ 
jtjeHige 9letggebeter8 rette ©rcenfer, ^il tilbelS Uiu bererte un- 
ber gremftiCingen af be fcerj!ilte SRetSforl&olb* Siogen almin- 
belig SRegel for bereg fio^ning laber fig ne^)^e op\txU^. 2)et bor 
faalebeg ne^^e antageg, at gorbubet mob at labe fit 2:ag^ 
brij^ falbc ^aa SRaboenS ®runb ogfaa Ian ubftrceHeg til be fra 
2:aget nebft^rtenbe ©nemaSfer* 

Sit ©jieren er berettiget til at tilbaget)ife Snbgreb i l^anS 
(Sjenbomgret meb l^bab SScerge l^an mcegtig er, flge^ nbtrijffelig 
i Srtt* 7—7. 9i»en ben alminbelige Snbflrcenfning: at bet an- 
^enbte SKibbel iffe maa tocere l^aarbere, enb til jQenfigteng £)'p^ 
naaelje nebtoenbigt, gjoelber ogfaa ^tx. Siaar ber faaleb.e8 f^per- 
geg, l^ioort>ibt ©jeren er berettiget til at be|!i>tte fin ©jenbom 
t»eb at ublcegge ©ebjfub, fjobangler, 9llcet>efaje o. bSL, ba- er 
bet ingenlunbe nof, at ©fabe beraf iffe fan ramme Slnbre enb 
bem, fom i retgftribig jpenfigt betrceber Orunben* 2)erfom man 
fan befEijtte fine fjrugttrceer mob 2;^t)e ^eb at l^olbe SSagt, maa 
man iffe for fin a3eft)emmeligl^eb8 ©fijlb loegge @eli)ffub, men 97 

»el eftcr Dmftcenbig^cbcrnc 3loet)cfajc* SSar bcrtmob ©ebffub 
bet cncftc tjenligc SWibbcI, maattc bet i>iftttof tocete Ioi>Iigt; men 
^ci>i§bifrbcn ^erfor i)itbc ^)aaliggc ©jercn* — ©Dot berimob 
©elt>j!ub 0. b8l ifle cr ubtagt i ben ©enfiflt at jfabc SKentte- 
fEer, men f. ©j- for at fangc 2)i?r, bli^et ©^JorgSmaalct et 
ganffe anbet. 3 bette 2;ilfcelbe er bet alcne en S3en^ttelfc af 
©jenbommcn, l^t)ort)eb be alminbeltge Slegler for Uagtfonti^cb 
fommer til 3lnt)enbclfe, ^i?oraf folgcr, at ®ieren blii^er anftoarSfri, 
om ogfaa SKennefler bertocb fotnmer til ©!abe, naar ©eltoflubbet 
in* to. toar ^cnlagt paa et ©teb, l^toor bet ifle funbe forubfoette^, 
at nogen Utoeblommenbc flulbe lomme, og i aBe galb bel^orig 
tunbgjorelfe ^aobe funbet ©teb, jfr. 5— K)— 8 og 11, fe og 
6—11—9 (i ®aarb eKer ®abe) og SBergl 14 Suli 1842 § 4. 
©ftret^b. 10 @e^)tbr. 1847 (mm. ©• 582 fggO. 

§ 19. 
Snbjlipoenfninger i ©icnbomJrcttcn. 

3)a en ^enf^nglo^ S3en^ttelfe af ©jenbomgretten i mange 
Jilfalbe Dilbe tunne mebfore be forbcertoeligfte SSirlninger, l)ar 
ben ipofititoe Sotogitoning i forjlieHige SRetninger inbjfroenfet 
gjcren^ SRaabigljeb otoer Singen. S)i^fe Snbflroenfningcr er 
bog efter oor SRet meget minbre enb cfter be flefte fremmebe 
j&otoe, og aCe motitoerebe af ©enf^n til ben alminbelige Selr 
fcerb- Sfcer forftaar bet fig, at faft ©ienbom i ©^erne maa 
\>(zxt nnberfaftet mange SSaanb fremfor ^aa fianbet. — 3lf be 
toigtigfte ^pofititoc ^nbflroenfninger i ©jenbom^rettcn fan mcerfeS: 

1) S3^gningglotogitoningen: &♦ 8 &tpthx. 1842 meb 
£ia(^ggIot)e af 13 ?H5ril 1848, 8 3uni 1858 og 9 Mai 1863 
for «riftiania, - S. 20 ©e^>tbr. 1845 og 29 Sl^ril 1854 for 
SEronb^jicm, - £. 12 5lug. 1848 meb SliCcegglooe af 28 ®c^)tbr. 
ia57 og 25 9an. 1866, for SBcrgen, famt ben alminbelige Sijg^ 
ningSIoto af 6 ©e^tbr. 1846 meb SittcegSIobe af 28 ©ei)tbr- 1857 f>i 19 a»ai 1860 for famtligc 0^rtgc tjeb^ oq Sabeftcbct 
famt t 75 3Wcn8 Ubftrcefning ubenfot fammc. — got Sanbct 
gjcelbet ingen ^^nbfftoenfntnget i SS^gmng^fril^eben; bog tan 
flongen gj^tc fi. 6 @e!t)tbr- 1845 gjoelbenbc for Sjob- ettet 
Sabefteber^ fjotftcebct ^aa Sanbet^ ®runb, famt for anbre ftorre 
©amlingcr af as^gningcr )paa fianbet, fe faakbcS SRefoIutioner 
af 27 ^n. 1847, 21 Ofttr. 1847, 5 Slug. 1848, IS^Suni 1850, 
2 3H)riI 1853, 13 Sunt 1860, 23 Wla\ 1863 o. p. — S ^W 
ning^loDgtijningen cr bet fornemmeltg ^enfijnet til SSratibftOcr^ 
l^eben, Crben i S3«b^ggclfett og ©unbl^eben, fom ^ax gjort fig 
gjdbcnbe (jfr. £. 19 aSaj 1860 § 5). S)erimob er be rent 
(cftetifle §enf^n faa gobt fom albeleg ifle fomne i S3etragtning. 

2) a3ranbIo^git)ntngen, Slnorbn. 18 Slug. 1767 og be 
foerjiilte SSranbanorbmnger for Slronbl^jem af 30 yioioU. 1689, 
for SBergen af 16 Wla\ 1707 og for Sriftiania af 24 gebr. 1714, 
gjoelber ogfaa fun for S3^erne. gor Sabefteber og anbre ftorre 
©amlinger af SB^gninger ^)aa Sanbet Ian ber ifolge S. 26 Slug. 
18'54 faftfcette^ egne S3ranbreglementer af ^ongen, ligefom og- 
faa faabanne ©amlinger af SS^gninger, naar be er beliggenbe 
i SWoer^eben af en ^jotftab eBer et fiabefteb, fan l^enlceggeg un^ 
ber famnteS a3ranbt)afen, I I)t)iHet 2:ilf(Elbe be blit>er unbergitjne 
ben for famme gjoribenbe a3ranbIot)gii>ning meb be ncermere 
SBeftemmelfer eller 5!Robiflfationer, fom Songen anorbner. — 
gor anbre ©teber ^)aa fianbetg Orunb gjcelber ingen egne Sranb- 
forftrifter; mcerl bog 6— 19— 11 og gr. om SSraatebrcenben 
4 SH)ril 1781, jfr. ©Ir. 15 aKartS 1844 og fi. 4 Suli 1857 § 1. 

3) Sfolge &. om ©unbl)eb8fommi8f{oner af 16 9Kaj 1860 
§§ 3 og 4 famt 11, jfr. 26 flal ©unbl^eb^Iommigfionerne faa^^ 
i>tl i aSijerne fom ^jaaSanbet f0re2:ilf^n meb ©unbl^eb^for^ 
1^0 lb cue i 2)iftriftet, og alminbclige gorffrifter meb Jpenf^n til 
©unb]^eb8t)(5fcnet inben Sommunen fan i^ebtageS af Eommune:^ 
kft^relfen meb fongelig St|)^)robation. 3 SSijerne er bet giort 99 

©unbl^cbStommigfioncn til spiigt at ubatbcibc fSforflag til faa^ 
banne gorflrifter, eg fom Ojenftanbc for bi8fe ncet)ncr &ot)ctt 
Hanbt anbet: ftiUcftaaenbe aJanb^ Slflebninfl, SSanb^ufeg og 
@i0bfelHngerg 3nbrctning og 9ten8ning, Dj)lceggelfe af (Sj^bfcl 
Dg anbte ©jenftanbe, bet fan inbt)irfe flabcligt !|)aa ©unbl^eb?^ 
tilftanbcn, ®tiffci)anbetg Sejfaffenl^eb, jfabeligc SRceringgmiblcrS 
gotl^anbling, SSoliger, t)i?ig ©fabcllgl^cb for ©unb^ebcn beftemt 
^ax i>ift fig, m. t). — S)erimob fan man iffe i Sllminbelig^cb 
anfe bet utiHabeligt at of\oxz cKer at Uho lit)8fatlige eHer 
ufunbe $ufe, l^bor iffe enten ben f^>ecieBc SS^gning^lot) eOer 
a^>:^>tot>etebe ©unbl^eb^bebtcegtcr fotb^bet bet 2)og maatte bel 
2)i)rig]&eben i £taft af fit alminbcligc SScetgemaal funne for- 
ht)ix gorcelbre at l^atoe fine fmaa SS^rn i aabenbat ffabelige 
iBcliget* 

4) 3 Here af SJ^erne anfee^ bet meb ipjiemmel af ben fceb^ 
Mn^mcegfige 9let utittabeligt at anbringe SSinbuer inb mob 
9ZaBoen8 ©runb, ifr, §Pret8b. 17 Sil^jril . 1847 (9let8t. 1848 
®. 165 fgg. (®tai)anger), fe og 9letgt. 1856 ©. 822—32 og 
^ftret^b. 19 2Rart8 1831 (Sriftiania)* — 9logen firemen S^f>i>^ 
l^jemmel for benne ©oftning l^abe^ imiblertib iffe (ifr* 2). &* 
5 — 10 — 56), og ben fan iffe antage^ at gjcelbe nbenfor be©t(t- 
bcr, l^bor ben gjennem ©oeb^anen er bleben anerfienbt. 

5) 3f0lge Jpai^neloben 24 Suli 1827 § 16 maa Sngen 
o^f0re ©ofcober, a3olt)cerfer cKer bc8lige toeb ^at)ncn eHer gjore 
nogenfoml^elft goranbring bert)eb, uben §abnefommi8fionen8 
3:ill[abelfe* ©enne Snbjlrcenfning gjcelber bog ncj)^>e nbenfor 
flj[0b:^ og fiabeftebeme, ba ber for Ubfta^nene l^t^erfen er an^ 
orbnet §at)nefommi8fion eHer anfat nogen Jpat^nefogeb* 

6) 3Sej[lo^en 15 @ei)th- 1851 § 19 forbijber at oi)f0re 
Si^gninger og ©jcerber iijben.en 3lfftanb af refJp* 3 3llen og 
1 «len fra offentlig SSej, og 3;ill[(eg8loben af 12 ©ftbr. 1857 
§ 6 at o^jfore SrubmoKer og lignenbe farlige Snbretninger i 100 

mlnbre 5lf[tanb cnb 1000 mm. — fi. 7 ©c^>tbr, 1854 §§ 3 
og 4 fort^bcr t)eb Sccrnb^nct til alminbelig S3en^ttelfe, fom 
brit)e8 ntcb Sofomotit), at o!|)f0re noget Jpu§ cffcr ©fur inben 
en 3lfftattb af 75 Sllen uben meb ilbfaft Jagtcetning, j)g at ]^at>c 
C!|)lag af let tibfocngenbe 2:ing inben en 5lfftanb af 40 Sllen 
nben nnber ilbfaft Oi>erbce!ning (jfr, SBfgj* 11 Dttbx. 1855 oq 
15 3nni 1864), famt, ^'oox SBanen ligger ^)aa en S3anle eHet 
i en Ub|!j[oering, at ubgratje Orunben i bcng Slcerl^eb^ £)gfaa 
nbenfojr bi^fe SSeftemmelfer fan Songen forb^be O^f^relfe af 
fcetbele^ fatlige 3nbretninger og anbre goretagenber. I&tjoraf 
gate for Scernbanen og gcerfelen paa fammc jljenneS at HCe 
o^ftaa. — (Snbelig ntcerfeS gorbubet i Slnorbn* 14 3uni 1687 
§ 4 og %x. 13 Slug. 1734 § 7 mob at o^fore nogct Jpu8 meb 
3lbfteb inben en Slfftanb af 100 Sllen fra Sirferne. 

7) @om 3nbftr(enfninger i ©jenbom^retten fan ogfaa U- 
tragte^ en [tor ®el ^Politibeftemmelfer i)ebfommenbe S3e^ 
^nblingen af toiSfe 3;ing, nabnlig faabanne, fom t)eb at mi8^ 
brugeg fan ftifte ©fabe* ©aalebeg: om jpanbelen meb i)i8fe 
©Jenftanbe (®ifter og SWebifamentcr; SSrcenbeDin og bermeb til- 
berebet S)rif); om ufunbe SetonetSmiblerS gorl^anbling %x. 22 
Dftbr. 1701 IL Sa^). 9, § 5 m. ft. ifr. fi. 16 SWai 1860 §3; 
om $u^bi?r, ber angribe§ of fmitfomme ©^gbomme, &. 15 ®zptbx. 
1851 og 27 gebr. 1866; om gifEet>arerg SliltJirfning Sfteflr* 26 
Suli 1781, &. 1 5lug. 1821 § 14 og S. 23 aKaj 1857 § 20; 
om Oulb^og ©0H)arfceibeg ©e^alt, ^aanbbL 15 Suli 1839 § 86, 
fi. 25 ©e»)tbt. 1845, fiaggart 6 Sftaj 1718 og 15 ^an. 1723 
§§ 5 og 6; om Stlfijnet meb 2)ami)|Iibe, &. 4 3uni 1866. 
gorfcubet mob SWi^^anbltng af egne fireaturer, £rB. 23—19, 
famt SBeftemmelfeme om ^Jrebning af forffjeOige t)ilbe 2)^r meb^ 
forer ligelebe^ forfljeHige Snbjfroenfpinger i ©jercng Slaabig^ 
i^eb; men i^er er bet bog egentlig noermeft febe ^anblingerne, 
fom forfc^beS. 101 

8) @tt Di)ermaabc t)cefcnllg ^nbjftcenfniitg t ejenbomSraa^ 
bigl^cben mcbfutcr bernceft Dbel^rcttcn, &. 26 3um 1821 og 
28 ©c)>tk. 1857. 3fr. ogfaa &--a--37 eg 38. — @nbt)tbcre 

9) gorfjeb^rcttcn, bcr tilfommcr aJlcbejcrc if0lgc 5—3 
—51 ift. 4—2—3 og ©sifart^L § 7, famt Scilcenbtngcr »)aa 
SBt^Sfelgob^ tf^Ige 9lcf!r. 18 3an. 1710 (jfr. 23 ®epthx. 1699), 
gjentagcn t %x. 18 Sunt 1723 og gt. om ftirlcgob^ 25 gcbr. 
1733; fc og om bet bcneficercbc ®ob^ £. 4 ?lug. 1827 §§ 2—4 
«>g 9. — Q'oox offcntlig SluWon pnbcr ©tcb, faar gotljobgrct^ 
ten Ubcn SBet^bning, ba bena3eretttgebc ^crattigcijcll^arbet i fin 
aWagt at ^x^'o^x'o^ Stngcn, og man l^at bctfot ment at l^inc 
aSeftcmmelfet, bet aDe ^ibrorct fra en 3:ib, ba offentligc SMut 
tionet enbnu iffe t)ar fomne i Srug, maatte bltt)e uben Sin- 
toenbelfe, t affc Salb naar ben gotljobgberetttgebe f^)eciclt 6ltt>ct 
t)arf(et om 2lu!ttonen, jfr. Dbcl^fr. 14 5an. 1771 § 6 og ©o^^ 
fart^L § 7. Smiblettib fan man flarligen iffe af benne Orunb 
anfe gorfjob^tetten bortfalben, naarS^ingcn fcclge^ i>eb Sluftion; 
t^t ben gorfjol&gbetetttgebe U^f»i>tx iffe at gjore noget Dt)erBub, 
mtn fan forbre at inbttcebc i bet l^ojefte SBnb, fom giore8 af 
Slnbre. Sttlene meJfcm ©amejete ftjne^ man, fom golge af at 
offentlig 5(uftion antageg at funne troebe iftebetfot Sajt eftet 
5 — ^3—51 i>eb ©amejetg D^jlo^ntng, ogfaa at fnnnc forfbare at 
antage, at SMebejerne l^eCer iffe mcb fin SorfjobSret fan omftobe 
ct fotetaget Sluftion^falg af ben enfelte 5Patt, jfr. ©ofartgL 
§ 7. — Sit ben ntjere Sot)gibning l^etter iffe l^at anfeet got^ 
fjiofcgtet uforenlig mcb Slnftionginftitutet, t)ifet ifoct SBerganorbm 
7 ©ei)tbr. 1812 § 67, fi. om SRorog 12 ©e^tbr. 1818, ^xMl 
§ 24, S. 20 Slug. 1821 § 26 jfr. 4 Slug. 1827 § 2. 

10) @n i fin 2:ib b^jft betijbelig, mtn nu ganfte u^jraftiff 
Snbjlrcenfning i ejenbom^retten mebfotte ftoiob. 3—14, bet iffe 
aknt ^)aalagbe ^[orbbtotterne i)eb S3ortbi>ggUng af fin ©i- 
en bom at labe fig noje meb megct ufotbelagtige SSilfaat, mtn 102 

bcr^og ogfaa !paa en SWaabc nebte bcU/ font cjcbe mere enb ecu 
®aarb, til at bortbi^ggle be 0t)ri9e (3—14—26). Sit 3—14 
enbnu t)eb SDlibten af fortige Slarl^unbrebe fotbrebe^ oi)er]^oIbt, 
loifer en 9lentefammer|lrii)elfe af 22 3nlt 1758, ^t?ort)eb gog^ 
bernc ipaatogge^ at tagc Sejtonbtngetne^ ebelige gotfilring, at 
Sorbbrotten iffe D^^ipebcerer mere for fin ®aarb, enb £cben til- 
laber; fe og SRejfr. 23 ®e\)tbr. 1699." 3Wen atterebe SReftr. 2 
©eiptbr. 1799 og 3 §«ot)br. 1813 § 12 i)ifer, at man bengang 
anfaa l^am fcerettiget til at tage ^ojere S3i?gfel enb 3—14—24 
tittob, jfr, S. 4 Slug. 1827 § 2 og 7. 

11) SSigfe OJenftanbe er bet forbubt (Sjeren at fftlle fra 
©jenbommen, fe, foruben ben u^raftijle 3—17—3 (SSaaBen), 
ginorbn. 18 2lug. 1767 I § 4 (S3ranbrebi!a6er) og S. 8 ©e^^tbr. 
1818 §§ 6 og 7 jfr. S. 7 Slug. 1827 («i>arter^efte). ®e og 
®ergL 14 Suit 1842 § 50, ber forb^ber ^eb (Sruber^ 9lebteg=: 
gelfe at borttage noget af ben til famme^ SSefoeftning o^^forte 
SB^gning. 

12) Uagtct bet er en golge ^tf ®ieren§ uinbjlrcenlebc jperre- 
bi^mme, at l^an frit maa lunnc omforme og tilintetgiorc 2:ingen, 
Ian bog iffe ©jenbom^retten egentlig fige§ at mebfore SRet til en 
albeleg I)enfigt8lo8 b el ceg gelfe, ba bette t)ilbe toare t lige^^ 
frem ©trib meb 2^ingeneg SSeftemmelfe. jpermeb laber fig t)el 
iffe i Sllminbeligl^eb fore nogen Control, ligefaa libt fom SJlogen 
loilbe funne forl^inbre ©jeren fra at fcette fin SStlje igjennem, faa 
Icenge man iffe fan betage l^am l^an^ ^erfonlige gril^eb. SKen 
beraf folger bog, at ingen bertil figtenbe gorfojning bel^ot)er at 
ref^)eftere8. @n fontraftmcegfig elder teftamentarijf 2)i§!pofition, 
gaaenbe nb !|)aa, at en Siing albeleg iffe mere fEal bruge^, cHer 
at ben ffal obelceggeg, t>il t)cerc ug^lbig, ]^i)or ber iffe fan ^^aa- 
t)ife§ nogen rimelig Orunb bertil, faafom at (Sjeren iffe onftcr, 
at 3;ingen |Ial fomme i fremmebe §cenber; ftjont bcn§ @fter- 
fommelfe bog iffe er forl^ubt. — $or Sot)gitoning I)ar l^eHer iffe 103 

teb ipofitttoe SBub f^nbctlig inbfltocttlet @ictctt8 afbgang tit at 
0bclaggc fin ©jenbom, l^t)llfet bcttmob be ftcftc frcmmebc fiotjc, 
nat)nlig mcb ©cnftjn til faft ®ob8, i ftor Ubftroefning bat gjort 
SRcntefammcrflt. 29 San- 1750 og 29 3an* 1752 jjaalagbc t)el 
gogbcrnc t)cb Sorbegcb^^^ 3lf^anbclfe at i)aafc, at ingen ©jcr 
ebclagbc jtn ®aatb? ©lot) ettct anbcn ©erligl^cb, famt at ingcn 
®aatb ubi>arceflercbe8 cttcr frajlilte§ jine J&crligbcbcr i ben 
®rab, at SRcftcn itfe Unit ^oIbc8 tilberlig tjcbligc; men bette 
aSub, font l)cner itfe t)ilbe t)ceret let at gjennerfifere, er bortfal- 
bet t aCc galb toeb %x. 18 2)ecbr* 1764 og fi* 17 2)ecbr, 1836 
§ 3 ifr. S. 11 SH)riI 1842. ®e celbre gorbub mob ^belceg* 
genbe Sel^anbling af ©fot^ejienbomme er l^cBt)ebe beb %x. 22 Sl<)ril 
1795 og Z. 23 Suni 1836* Sllene meb ^enfijn til Sllmen:^ 
ning8f!oi>ene ^r ben febnere Soi)gibning inbjlranfet 6ierne8 
SRaabigl^eb af §enft?n til efterjlcegten (S. 12 £)!tbr. 1857 og 
£. 22 3uni 1863 Stdp. 2). Dioet ^)rit>ate ©fote l^ar ben beri^ 
mob alene forbnbt ©jeten at inbri^mme Slnbre ^belceggenbe 
g3rug8tettigl)ebet (S. 22 Sunt 1863 §§ 14—19, jfr. ogfaa § 71). 
— 2lt ®j[eren iffe maa ^belagge 2^ingen faa en for Slnbte far* 
lig aRaabe f. @j. i>& Sib, forftaar ftg felt), jfr. Srff. 23—1 og 
2, famt gn 4 3H5ril 178L SWen et ifoleret §u8 »)aa Sanbct, 
^t)ori ingen SKennefler o^)l&olber fig, og fom il!e er forfifret, 
fan ©jeren nftraffet afbrcenbe. gferte mffnit. 

Dm © a m c i e. 

§ 20. 

5Raat ®jicnbom8rcttcn til en 2:ing bcfinbcr fig I)o^ glerc t 
gorening, faalcbe^, at &nf)i>tt befibbcr en SSr^tbel af, ^jen- 
bom^retten til ben I)ele 2;in9, falbeg bette gor^olb ©ameie. 
2)ct er dtfaa iffe 2:ingcn, men alene SRetten, fom l^et er 
belt, 03 bet ben famlebe ©jenbomgret, faalebeS at iffe ncgen 
2)el af 2:ingen eHer nogenfoml^elft Sftaabigl&eb oi>tx ben ubeluf;^ 
lenbe tillommer noQtn enlelt af ©jetne (communio pro indlviso). 

Qtxi abftitter faalebeg ©ameje^^ fig fra ©er^itutforf)oIbet, 
^t)or t>iftnofl^e]ttet iffe 2:ingen men alene SRettenet belt; men l^tjor 
aietten et belt i)aa ben SWaabe, at f)i>ix S)eltager fcerffilt bc^^ 
fibber fin Xtl af SRetten ubelntfenbe eg l^elt, ij'oox altfaa S3e- 
f^jelferne paa en SWaabc fan fige^ at jbefinbe fig i et communio 
pro diviso meb l^inanben. 

©amejeforl^olbet maa iffe o^^fatteS fom en^nbffrcenfning 
i (gjenbomSretten, ba gorminbjlelfen af ben ©nfelte^ Slaabigl^eb 
iffe i>ebfommer 3nbI)oIbet, men alene Dmfanget. 9lHe Sjere 
l^ar ft)alitatit)t ben famme 9let, — fulb (Sjenbom^ret til ben 
i^ele 2^ing, — men fun en 2)el af, iffe l^ele ©jenbomgretten. 

%xa ©ameje maa toel abjlitte^ bet S^ilfcelbe, at en Sing 
ejeS af en iuribiff 5|5erfon, ber banned af flerc fJjfiffe 
Snbit)tber (f. ©«. af et 5lftiefel|Iaf)). Zi}\ ^er er 9lctten in^^ 105 

gcniuttbc bctt; ben jurtbtflc ^crfonS ©jcnbom^tct ct font faaban 
iffc forffjeflig fra en]^t)cr anben* 2)en jutibifle 5gcrfon cr font 
JRet^futjcft albclc^ forfljcntg fra famtligc be ftjfllle $crfoncr, 
bet ubgj[0r benS ©ubfttat; bt^fc cr ]^t)er!cn tnttlM^ elltcr fam^ 
Icbc ejcrc af Singcn Ofr. @Ir. 20 3ult 1843), og fan felge^ 
Ug iffc i)aa Orunb af fin ©gcnjiab font SBoercrc af ben iuribiffe 
5Perfon ttlfomme ?lnbcl t nogcn af be Sicttigl^eber, font folgcr 
mcb ©icnbom, f. @j- DbelSrct, ©tcntmcret 3)t^fc SRetttgl^ebcr 
fi^neg bcrimob iffc at funne frafjcnbc^ ©antcjerc; tl^t ont enb 
bcteS ©ienbomgret iffc cr I) el, fan man bog iffc ncegte. at be 
Jotrfelig cr fulbfomne ©jerc. ©tortl^inget l^ar bog t)eb en 
aScjlutning af 5 9[unt 1866 frafjcnbt ©amcjicre font faabanne 
©temmeret, (jfr. bet Juribiflc gafiiltet^ ©etcenfning i Ugeblab 
f^r £ot)f^nbig]&eb L @. 113 og V, ©. 392), — 2)er er ietjrigt 
natiirUgbi^ intet til Jpinber for, at en 3:ing fan tjoere i ©anteje 
mettem flere juribiffe SPerfoner eHer ntelfem en cMcr fterc juri- 
bijfe og en cltter ffere f^fijlc 5Perfoncr. 3 atte Silfcelbe betrag- 
te^ ben juribiflc 5Perfon font et enefte SRct^fuBjeft 

©H>rogbrugen tiKaber at anDenbe Drbet ®Jenbont og ©ame}c 
tffe alcnc )paa 3:ing men ^aa fjormuen i Sllntinbcligl^eb, 
og man beler faalebe^ ©amejic i bet alminbelige og bet ^pz^ 
cicUe, 2)et forfte, fj)m i bet celbre fiot)f^)rog mere ipa^fenbe 
benoet)nteg SceUig (fc f. @s* 5—2—63 og 64, 5—3—30), — 
l^tjorunber bog ogfaa betegnebe^ et faftifl ©ami it) mcb ben 
bcrtjcb ojjftaaenbe goeJIcSn^belfe, nben Jpenf^n til (Sjenbom^* 
for^olbct (f. (gj, 1-22-29, 1-21-10, 5-1-13, 5-2-57 
til 60, 5—3-22 ifr. 6—9—4), — er imiblerHb meget mere et 
^>erfonIigt enb et tingligt ^orl^olb* 

2)ct Sflet^forl^olb meHem to efier Jlere ^Perfoner, fom f>p^ 
flaar beri>eb, at be i en cHcr flcre Slctningcr l^ar forenet fine 
Sntere^f er, Mit)er i fin Jpell)eb at af^anblc i £)bUgation§rettcn, 
ba bet iffe fijmmer t)cefenlig i SSetragtning, liHi ber cr %ot= 106 

cningcnS Ojenftanb: %mQ cflct ^anbltngcr- S^tng^rettcn be^^ 
Ijanblet bcrfot alcne en cnfelt ©ibc af 3ntetet^fcntf!afc^fotI)Dlbet, 
ttemltg bet egcntlige ©ameje, l^H^ ©Jenftanb er en eCer flerc 
(matertelle eller immaterteCe) Sing, 2)et fotftaar fig ieiJtigt 
at be famme Slegler, meb be Slfcenbtinger, fom bet ^jerfonlige 
gorl^olb mebf0tet, ogfaa maa fomme til 9lnt)enbelfe t gceHigg^ 
forl^olbet, forfaai)tt)t gcetterne er ©amejete af nogle elffer aHe 
be t S3oet ^cercnbe 2:ing, ja tilttU enbog, l^i)or 3:inglt?^ning 
ct)eren^ftemmenbe meb 1—22—29 er forfemt, ftrengt taget nben 
§enfi>n l&erttl — 3 Stnggretten bel^anbleg frembele^ ©ameje^ 
fcrl^olbet fun, forfaa^ibt Siingen^ retlige gorl^olb ^aablrfe^ 
i)eb benne (Sienbom^retteng 2)eltng, ©amejerne^ SRet^forl^olb 
i0torigt, inbfc^rbe^ Dg ligeoijer for a^rebjemanb, afl^anbleg bebft i 
DbUgation^retten i gorfcinbelfe meb ©eljIaB^forl^oIbet i bet l^ele* 

©ameje ian ijcere frttoilligt etter ufriijilligt, efterfom 
5Parterne frtt)tttig l^ar inblabt fig i ^Jorljolbet etter iffe. 3 fibfte 
S^ilfoelbe fan igjen ©amejet grunbe fig enten !paa £ol>en2 
S3ub etter i en tilfoelbig SJegitjenl^eb, 

9lt enl^tjer enfelt af ©jerne i et ©amejeforl^olb maa t)oere 
inbfEroenfet i fin Slaabig^eb oi)er Singen af J0enfi)n til SKeb^ 
ejterne, er en ligefrem g0lge beraf, at l&an iffe Befibber l^ele 
©Jenbom^retten; men Ub0t)eIfen af benne belte ©jenbcm^ret 
ot)er ben ubelte Siing fan oftere git^e Slnlcbning til' 2:t)it)l^maaL 
3 bet frit) illige ©amejc t)il bigfe 2:i)it)I^maal fomemmelig 
maatte f0gc fin Seining i ben SSiljegtilfjenbegiDelfe fra 5Par^ 
terneg ©ibe, ^i>oxf>aa gorl^olbet ]^i?iler, og, ]&t)0r benne iffe inbe^ 
Ijolber noget ^erom, i l)i)ab ber meb ft^rft Slimeligl^eb maa antage§ 
at ^ai)e 'octxtt bere§ SKening; bette bel^anblc^ faalebeg fceftoem-. 
meft i DMigation^rettcm — 3 bet uf rit)inige ©ameje berimob, 
I)t)or man iffe f^ax noget nbtrijffeligt etter ftilttenbe ©amt^ffe 
at gaa ub fra, fan ©amejerne^ inbb^rbeg 9letgfor]&oIb alene 
nblebe^ af SSeflaffeni^eben af l^toer enfelt^ egen 9let i 2:ingcm r 107 

9'iat>nlig meb ©cnf^n til bet t)igttgc ®!|>0rg8maal: ^»or^ 
r>iit 9Kajoritetcn i 2:i>ifttilfcelbe binber SWinoritctcn, 
fan man t bet frit^ilUgc ©amejeforl^olb ofte, fell? ]^t)or ilon^ 
ttatten intet bcrom bcftemmer, lebc^ til en bcfroeftenbe S3efi)a- 
relfe t)eb be>i Setragtmng, at bet iffe cr ttmeUgt, at ^$artcrne 
fan ]^at)e tJiCet, at bet §ele i etl)t>ert 2)i^fen8tiIfoelbe ffal gaa 
iftaa (jfr. 3—14^2, 4—1—34 og 35, ©efartSL §§ 5 eg 9). 
3)og fan bette iffe gjcelbe uben for rene Stbrniniftraticn^- 
aniiggenber, ligefom SWeblemmernc^ 3lntal klfet iffe maa Deere 
altfcr libet, ba ©nftemmig^eb inben en liben Sreb? fnarere fan 
antagc^ at Doere ^aaregnet, l^borl^o^ bet ogfaa maa fomme i 
aSetragtning, om bcr er forbel^olbt enl^i^er Sntere^fent Slbgang 
til efter Se^ag at troebe nb- -— SSeb bet ufri^illige ©amejc 
berimob ferer ben Setragtning, at SKinoriteten ejer fin minbrc 
^art meb famme SRet fom 3Kaj[oriteten fin ftorre, nben at ]^at>e 
giioet noget ©amtijffe til i noget 2:ilfcelbe at unberorbne fin SRct 
unber benne^, - til altib at inbrijmmc 'enl^toer af ©jerne et 
aSeto meb §enfi?n til atte gorf^ininger ot)er ben fceBe§ S^ing^ 
2)og maatte t)el en 5Proteft, ber i>ax f rem fat uben nogen anben 
@runb, enb alene for at fortrcebige be Slnbre, fnnne ^)aabrage 
6rftatning^anft>ar, og ijeb ©om fnnne erl&olbe^ fjehbt ug^lbig* 
— J0i)or ©amejet^ ©jenftanb er ©fib, forubfcetter ©ofart^L 
§ 5, ifr» § 8, 9 og 41 beftemt, at SKajoriteten af SReberne i 
etl^tjert 2:ilfcelbe l^ar ben afgjorenbe SW^nbigl^eb i aHe SBeftt^rel- 
fe^anliggenber, 

3 etl^i^ert galb forftaar bet fig, at en]^t)cr SKebcjer maa 
txtxt berettiget til, naar intet 3lnbet nbtr^ffelig er beftemt, at 
bi^ijponere frit oDer fin egen 3ln^)art, forfaat>ibt bette fan fte nben 
gortrcengfel for be £>orige, altfaa nat^nlig t)eb at bortffjioenfe, 
fcortlcjc eHer fcelge benne, i 1)'o\lUt fibfte 2:iIfoelbe bog 5IMeb- 
ejterne l)ar Sorfjob^ret fremfor en gremmeb (5—3—51, 
©ofart^l. § 7). 108 

2)e aSan|IcIig]&cbct, fom Segntngen af Sonjiittcr ifcer i bet 
ufritJiCige ©amejcfoti^olt) mcbfetcr, af]^joeI^>e^ bog for en tJcefen- 
lig 2)el toeb ben enl)t)er af ©amejetne, l^ijor tntet SKobfat nb^ 
tr^ftelig er bebtaget, if^Ige felbe fioDen tillt^mmenbe SRet til at 
i)aaftaa ©amejet oi>i^cebet Deb f^fijl ©eltng, l^bor faaban 
nben ©fabe fan flnbe ©teb (jfr. ^ftretgb. 29 ^^xxl 1839), eg 
i aWangel beraf ui Ub loaning (3—12—15, 5—3—51). 

@r bet ubtrijifelig aftalt, at ©amejet en bt8 %ti) jial bare 
uo!|)l0feUgt, er bet en ©elDf^Ige, at benne Slftale maa t>cere 
forbinbcnbe for 5|5arterne. ©borbibt ben ogfaa, t S^tlfoelbe af 
bereg Dob ^Ker Salligfement, Wiber binbenbe for beregSlr- 
Dinger etter Krebitorer, Dil bero ^aa, om 3lftalen iffe lommer t 
©trib meb 5—13—44 Jfr. Sontur^l § 42 og 43, og bcrl^o^ 
om ben fan betragteg fom en Hrfelig fnlbbtjrbet 2)tg^)0' 
fition inter rivos, I^Dilfet ben t Slegelen bil Dcere, ij'oox ben 
3lfbobe eCer gaOenten felt) bcir ftaaet ubenfor S^ingen^ SSeft^- 
telfe. Dg feb om 1)an ^)erfonIig l^ar bcltaget t SBefttjrelfen, 
Dil efter Dmftcenbigbeberne bet famme funne gjcelbe, naar benne 
3)e][tagelfe fra l^an^ ©ibe alene l^ar Dceret en 9let, og famme 
Slbgang er forbel^olbt l^an^ ©fterfolgere. 9 mobfat %a\t Dil 
berimob 2)ob§faIbet eHer Sonfurfen altib fremfalbe en gorr^f- 
felfe af fjorl^olbet, I^Dori fiib^arbinger (for 3 gjerbebele af S3oet) 
og Erebitorer iffe er i^ligtige at flnbe fig* gor Ubart>inger HI 
3lfta][en altib Deere forbinbenbe. — 3 aHe 2:ilf(elbe, ii^oox ©am- 
ejet forbliber beftaaenbe, forftaar bet fig, at aSebfommcnbe^ Sln^ 
H)art t famme gaar oDer !paa l^an^ 93o og SlrDinger ^jaa famme 
SKaabe, fom l^an felD befab ben** 

©ameje i ©fib fan bog ifolge ©ofart^L § 8 iffe forbre^ 
oDioft, meb minbre ^tttm finber, at nogen af Sleberne bliber 
broftl^olben Deb ben 3)iaabe, l^Dor^^aa ©fibet beft^reS, og bet ') 3ifr» -gaaagerg OMicjation^rct II* 8* 214 "i' 109 

jfj[0ttneg, at goettcejiabct iflc Icenger mcb SW^ttc fan fortfa^ttcS, 
OQ bcr fetter ifte er Slnlebning til ut)cn bct^bcUgt Zah at faa 
be enfeltc ©fib^^)arter folgte* 5Paa ben anben @ibc fan l^ct 
©amejctg D^)l0^ning altib befretcre^, ^t)or bi^fe ajctingclfcr er 
tilftebe, feli) om Uo^)l0feli9]^eb maatte t)ccre t)ebtagen- Dg ©a- 
gen8 S^atur talex for, at Slnatogien ^eraf maa funne foIgeS 
ogfaa i anbre ©amejeforljolb. — ©mi?enbt maa bet i)iftnof og- 
faa antage^ at \>(^x^ en gelge af ben aCe 3ntere8fentcr paa 
©runb af bet <)erfonligc ijorl^olb, ]^t)ori be ftaar, ^)aa]^t)ilenbe 
Slgtfomi&eb^^Iigt imob ^inanben, at ingen fan fremti)inge D<)^ 
l0gningen til Sliber, I)i)or gor^olbene maatte gj^re ben aaben- 
6at nforbelagtig; 

"^aa ©runb af aKebcjerneg gorfjebSret forcjiret) 5—3—51, 
at ben ©jer, fom ^njfebc ©amejet^ O^Ic^ning, ftulbe gii)e 
fine SWebejere SSalget meCem at ubl^fe l^am, ettcr at ub- 
lefeg af ^am, Ubl08mngen ffulbe ffe efter loi)Iig SSurbering, 
i ]^t>i8@teb nn, efter SlnftionSt^oefenet^ Ubbif ling, off entlig Sluf^^^ 
tion antage§ at funne bruge^, jfr. 4—1—35, 4—2—14 og 
©0fart^L § 7 og a — Dm formeligt ©fifte i)eb Utttzn^ 
aRelUmfomft t)it ber alene »oere 2:ale, i)'O0t gcette8ffabet8 
©jienftanb er et 330 eCer en gormuegmaSfe, iffe naar bet alene 
angaar en enfelt 2:ing. 

gorfaaHbt ber ui ©amejetS O^IoSning tilfalber ben en^^ 
felte Sntere^fent mere af nogen ©jenftanb enb ben 3l[nj)art, 
fom l^an felD beri reiproefenterer, finber for bet Dioerjfijbenbe 
i 3Jirfelig^cben ct ©alg ©teb, og, l^toii^ ber i goeOe^jtabet fln^ 
be^ fafte ©jenbomme elder ©fibe, maa ber folgelig til i&jiem^ 
melgbofumentet fcen^tte^ ftem^plet §Pa!t>ir efter SSoerbien af 
bet Di[>erft^benbe, og bet uben ^enfijn til ^)aal^t)ilenbe ©joelb, 
]&t)i^ £)i)ertagelfc er at 6etragte fom Sjobefum. 2)og bel^otjcr 
Icengftleoenbe SSgtefcelle iffe i noget 2:ilfoelbe ftemi)let 5Pa^ir til 
§j[emmel8bret) !t)aa, l^i)ab l^an eHer l^un erl^olber ublagt )faa 110 

©fiftc eftct fitt SggtcfoBlIe, meb l^Dem fetftnoetjntc Icbebe i S^ttifl; 
fe ®ti)Ilf. 9 3(ufluft 1839 § 11, fi. 14 5luguft 1851 og 12 Ot 
tobcr 1857. 

§ 21. 
Ufri^jifltge ©amejieforl^olb. ©ammcnbtanbinger. 

®t ufrtHttigt ©amejc fan oj)ftaa: 

A. SSebSRet^IoUificner faa[omi>eb famttbig tl^ingl^fte 
• ^mk- cller Slbfomftbolumentcr (£. 12 Dftbr. 1857 § 5; jft. 

^allagcrg Dbligationgrct II. ®. 275); famtibtg afl)0lbte og 
t^ingl^ftc Ubloeg (», 1857 § 7 og 8 jfr. ScnfutSL 6 3iini 1863 
§ 46 og 128). 

B. aSeb en SJJetfon^ 2)0 b cllier ftonfur^. — gorfaa:^ 
t)tbt imiblcrtib SSoet tage^ unbet S3cl)anbltng af ben uffentlige 
©fiftetet, fremfommet intet cgentltgt ©ameje; fi)x S3oet o'ftxc^- 
ber ^er font en felt?ftonbig jintibijf 5Petfon, teJproefenteret t?eb 
©Itfterettcn, oq ?[tt>tnger ettet ^tebitoret ftaat i gcrl^clb til 
famme font SRettig^eb^H^cte, jneb en efter £)mftcenbig=^ 
^cberne ftotre ettet minbre 8let til 3nbfl^belfe !|>aa bet^ ^nlig- 
genbcr; og bet 3ntere^fent|Iab^fot]^oIb, font t benne ^enfcenbc 
beftaat mettem bent, t>eb!ommer folgeltg iffe JingSretten. gorft 
J>eb Ublcegget erl^t)eri>er SSoeti^ ^ntere^f enter ©jenbontgrct 
(5—6—1), men meb bet famme tnbtrcebet ogfaa gopHe^|!al)ct8 
£)^>lo3ning. — Slaat en ®nlemanb ettet ©nte, mob Sotjeng 
gotbnb, giftet fig igjen, fot ©tifte eftet ben getftafbobe et af- 
^olbt, beftcmmet 5—2—70, at, f^m SSoetS Silftanb iHc fan 
lot)ligen bei)ife^, ffal ben fjotftafbobeg 8ltt)iitget, ben ficengft- 
let)enbe og benne^ n^e SSgtefcette, ^\>t% fot en S^tebjebel, t)(cte 
lobtagne i ben famlebe 3Wa8fe; men l)i)ab £ot>en l^ct faftfoettct, 
et alene ®eling8notmcn; noget egentligt ©amejie et l^ettet iffe 
^et tilftebe, ba Slti)ingetnc fet^ft Ux'ozx ©jete af fin 3ln^>att, 
naat be et^olbet famme ublagt 

Qfulge gt. 19 3»att8 1790 og «ej!t. 25 Silli 1788, 10 V 111 

3ult 1789 og 7 %tix. 1794 famtlige § 2, 0)>ftob bet et ©lagg 
©amejc meCem ben Scen9fHe^>cnbe, fern erl^clbt be n0b^>en' 
t)ige ©jenbele af S3oet ubiagt, og ben getftafb^bcS Sb^^ 
arioinger* aWcn bette gorl^olb bet nu t^iftnc! alene betragteg 
font 5pant, itte font ©ienbont, ifr. %x. 21 Sum 1799 § 2, 
DbclgL § 15 og £. 30 Suit 1851 § 13. — ^effet iffe et bet 
nogct Htfeltgt ©antejefotl^olb, font o^)ftaat »eb IflengfHe^>enbe 
SggtefceHeg ^enfibben i ufftftet SBo (S. 30 Suit 1851); 
ti^i uagtet 3lti)en aCetebe et falben t)eb ben fotfte 96gtefceCe^ 
3)i9b, bettagteg S3otnenc bog tWe enbnu font ©jete, og ^t in- 
genfoml^elft Slaabigl&eb ot)et |||0en 2)el af 93oet; men benne 
tilfommet ubeluflenbe ben £cengftlet?enbe, al^ne meb be Snb- 
jitoentntngct, font ben ©tebfcotnene^ SScetget ipaalagte 2;tlf^n8^ 
^)ligt (S. 1851 § 9) mebfotet* S)en etl^^eti^ebe 3ltt>etetg £)t)et^ 
gang til (Sjenborngtet et l^et ubfat inbttl t)ibete. 

a 35eb ttlfcelbige SBegit^en^ebet. — ©et flatefteJi^ 
fcelbc et, ^t)ot fotfljeHigc ©jeteS Sling et fammenblanbebe 
<>aa faaban SWaabe, at be iffe, eCet fun meb ufot^olb8moc8ftge 
aSefoftninget, igjen fan jlitte^ ab, og uben at noget egentlig 
ni^t sptobuft bett)eb fan fige^ at txxte bannet, jft. 4—3—16, 
21, (confusio, commixtio). iget bitoet be fotjfjeflige (Sjete, 
b^et i gotl^olb til SScetbien af fin 2:ing, ©amejete i ben foette^ 
SDiaSfe. @t altfaa benne fom SSlanbing minbte t^octb enb 
©ummen af ben^ enfelte S3eftanbbele, maa ZaUt folgelig gaa 
fot]&olb8i>i8 ub o^et bcm alle* ©t f. 6j. 50 Sonbet Slug a 4 
©))b. og 50 Sonbet J^i^ebe a 6 @!pb* ^>t. 2:0nbe, altfaa en famlet 
aSoetbi af 500 @^bv till^otenbe fotfljettige ©jete, ft^ttebe fam== 
men, og SSlanbingen tun ubbtingeg til 4^ ©^>b. )fx. 2:onbe, 
altfaa tilfammen 450 @i)bv — tilfommet bet 9lugen8 ©jet af 
be famlebe 100 Sonbet j\, altfaa ^OSonbet, ellet af Ubb^ttet 
180 ®))bv og ^t)ebeng gjet. j% ellet 60 Sonbet, og af Ub^ 
6J?ttet 270 ©^)b; 112 

!I)e peftc 38anj!eltg]^ebcr i bette gorl^clb frcmfommcr bcr- 
i)et), at be forffJcBige @icrc8 IBibrag til ben fceHeS 2Ka^fe font 
ofteft iffe nejiagtigen laber fig o^)lJjfe; men bel^ flet iffe, beig 
alene mcb et SWajimum eCet et aRtnimum eCcr begge S)ele, 
er gii)et 

5lt i ferfte 3:iIfflBlbe, max flet intet et oi>I^ft, ben fam^ 
iebe aSagfe maa be leg lige meKem famtligc ©jete, er en dl- 
minbetig Slob^jceH), og felger ligefrem bcraf, at ingen fan ht^ 
t)ife nogen SRet til bet 9Kere- — @r et SDiinimum eller et 
aJiasimum ^aa ]^^>er @ibe git)et, forftaar bet fig, at ingen 
fan erl^olbe minbre enb l^int, (|jf^r mtx^ enb bette; men meb 
benne Segrcen^ning maa ogfaa i^er lige ©cling finbe ®teb* Sit 
forbele Differenfen i gorl^olb til be 6ei)ifte Sln^atter, efler at 
labe en^t)et forlob^ ubtage fit SKinimum og berefter bele SRe- 
ften lige, t)ilbc iffe gaa an, ba bet ingenlunbe er i)ift, at bet, 
fom paa be rcf^)eftii)e ©iber er bet)ift, inbfcJjrbc^ ftaar i fam- 
me gorl^olb til bet ©anbe, — ®r baabe SKajimnm og 
2Rinimum gii>ne, an^enbe^ famtibig kgge S3egrcen§ninger i)cb 
ben lige gorbeling: 3ngen faar minbre enb fit aWinimum, og 
ingen faar mere enb fit aWajimum. — ®ct 2;ilfoelbe, at ©um^ 
men af be bet)ifte SRiwma er f tor re, eKer©ummen af be be^ 
t)ifte aWaxima minbre enb aWagfen, fan alene tcenfeS frem- 
fommet ^eb en febnere gorminb|Ielfe eHer 3:il^<£jt, f, @j. naar 
flJjbenbe SSarer ft^inber inb efler ublceffer, efler en ftornbe^olb- 
ning fi)cefler ub, og i bette Zah efler Oioerjfub maa ©amejerne 
tage ligelig 2)el, aWen unber ben ferfte gorubfcetning ^ar bet 
bebiftc aWinimum tiflige tabt fm 5lntoenbelig]^eb fcm Oro^nfc 
for Delingen, tiDoraf fotger, at umibbelbar lige S)eling af bet 
2:ilot)ergblet)ne maa inbtroebe;, unber ben anben ^orubfcetning 
maa forft en lige I)eling, meb ben anforte Snbjfroenfning, at 
ingen fan faa mere enb fit a»ajimum, finbe ©teb, og berefter 
£)i)erffubbet atter beleg lige meflem @jierne; tl)i at bele bet^ele 113 

itmibbclbatt cfter gorl^olbct mettcm be be^iftc 9Ba|ima, cJIer at 
Xabe cnl^tjct fetft ubtagc fit SKajimum, og bcrnceft bcle SRcfteit 
Itge, i)ilbe ijcere urigtigt, ba bet, fom anfert, ingcttlunbe cr i)ift, 
at be Te)>cftbe SWajima elfet aRinima ftaar i ligcliflt got- 
l^olb til bet- ©anbe, ]^t>oraf felget, at be alenc fan tomme i SSe^ 
ttagtiting font ©tcenfer oi)ab elltcr nebab* — ©amnte SBe^ 
mcerlning tomntcr til Stn^enbelfe, naar bet alenc er paa ben 
cne@ibe, at etSKasintum etter et SKinimum etoi|)Iijft, Dgfaa 
i^er maa lige S)ettng ftnbe ©teb, bog faalebeS, at ingen er^ 
:^olbet minbte enb bette, eCet mere enb l^int* — Sit io^>tigt bet 
o^>enfor angit>ne §cnftjn til be ref^)eltit>e SSeftanbbeleS forffiel* 
Uge SScetbi ogfaa l^er, [aa i?ibt S3ei)iglig]^eberneg ©tiffing tiffa^ 
ber bet, maa tage^ i aSetragtning, er en ©eltjf^lge; men ben 
fom^)licerebe SRegning, fom ber^eb fan Mitje nob^enbig, ijolber 
alene faftijie, iffe juribilfe aSanjIeligl&eber* 

§ 22. 

5ortf«ttctfc. ^robuftion og S3earkibetfe af fremmcbc SOiaterialier. 

Unber foregaacnbe £itr. I^ar gorubf«tningen Secret, at be 
fcerjfilte SSeftanbbele, ]^i>oraf ben famlebe SWaSfe l&eftaar, frem^^ 
beleg oi)trceber fom felt>ftcenbigc Sing; gceCegjIakt mtUtm 
©jernc er l^er fremfommet fom en S^^lge af Umnligl^eben i at 
fonbre bigfe 2:ing ub fra l^inanben, og bette ©amejeS JD^jlog- 
ning be^irfeg berfor gjennem en beWS as^tning af ©jen- 
bornggjenftanbe. 

SlnberlebeS ftiffer berimob gor^olbet fig, i^'oox goreningen 
af be forffjcffige ©jenbomSgienftanbe er foregaaet ^aa en faa^ 
ban SKaabc, >at bertjeb er fremhagt et n^t Sgrobuft, ^i>ilfet 
f. % i>eb aSlanbing af uenSartebe.ftijbenbe 2:ing ^'f'fii i)il 
iHsre 2:ilfaJlbet* Zf^i ba er bet iffe Icenger be o^)rinbelige Sdt^ 
ftanbbele, men ben n^e til6let>ne Sing, ^'oox^aa Unberfogelfen 
fommer til at gaa ub, og i>eb SBeftemmelfen af benne? @j[en* 

SBranbt, 3:tngSret« 8 114 

t)om^for]^o](b maa famtlige be gaftotet, fom ben ff^lbet fin 
2:ilblibelfe, og ific alenc be materieBe ©nbftanfct i[oIcret ta^nt, 
fpmme i ©ettagtning* 3:il SeSningen af be ^etl^en l?0renbe 
i^berft t^anffelige ©^jergSmaal gi^er t>ox Jpofitt^e £o^git)ning \aa 
gcbt font tntct Sibrag, rg t)t er faalebeg nceften nbeluffenbe 
]^eni?ifte til ben SScjlebning, fom af i5orl)oIbet^ egen Sftatur i 
gorfcinbeI[e nteb gjenbom^tetten^ aSegreb i bet^ 3llminbelig()eb 
labet |tg l^ente. 2)e ^)ofiti^e Sleglet, font ben tometffe SRet l^erom 
inbel^olbt, (Just. Inst. II. 1 § 25—34) cr ^0^ o8 tfle ant)enbelige. 
Slart et bet for bet gotfte, at, ^i>t>x nogen af Seftanbbe- 
lene er feen^ttet font SWateriale til bet n^e SProbnftS gremfcrin^ 
gelfe ^aa faaban 3Kaabe, at ben bert)eb fan figc^ at 'omc en^ 
belig fonfnmeret, f. ©j. ^eb femijie SBIanbinger, ^t?or frem- 
nteb 5lalf, ©ten eCer 2:oninter er forbrugt til D^^ferelfe af et 
Jpiig, Sorn efler S|5oteteg til SBrc^nbeHn, $ota|!e og die til 
©oebe, £)lie og %axH til SWalinff, ©t)ot?l og St>iffoli) til Sin^ 
nober, Ulb til ^loebe, Soerreb eCer SWarntor til ^unft^cerfer 
0. be^l., ber er ben tibligere ®jenbont^ret l^ertil ^eb Jingen^ 
Unbergang fulbftcenbig gaaet tabt, og 5|Jrobncenten bel^olber bet 
^ele, nben at ber tilfomnter SBeftanbbelene^ tibligere ®}er no^^ 
genfontl^elft Slet — Sit SKaterialet i f(ere af be ejent^elt)ig anforte 
2:ilfcBlbe enbnu f^fiff laber fig !paa^ife, gjor intet til ©agen; 
tl^i abfolnt laber SWaterten fig albrig tilintetgjore, men i retlig 
gorftanb maa en DDergang til en l^el ni> og forf!j[e0ig ©fiffelfe, 
]&t)orfra 2:ingen er l&eregnet )paa ingenfinbe at ffnBe fnnne t>enbe 
tilbage, anfeeg font Unbergang. £)g berfor fan l^eller iffe ben 
Dmftoenbig^eb, at gorbinbelfen febnere abjliffeg f. 65. t)eb at 
aS^gningen igjen nebritoeg, Sinnoter i)eb ©lobning igien ab- 
fliHeg i ©t)Ot)l og ftt)iff^b, 0. b^l. falbe ben tibligere ®jen^ 
bontgret ot>er a3eftanbbelene ttffit>e igien; tl^i be n^e 2:ing, font 
l&erioeb fremfommer, er t retlig 23et^bning forfljellige fra bent, 
font oi)rtnbrtig blet) forhugte* gorfaat>ibt gorbrugelfen fan 115 

(cegge^ nogen ^erfon tiUaft, f)ar ben ^Jorutcttebe i>iftnof en 
©rftatningg'gorbting ^aa ben, t)eb ^H^ ©f^lb Ijan^ gjenbom 
ex tilintetgiort ; men ^tjor^tbt bette et ben famine, fom er @}er 
af ^rcbuftet, et en Silfoelbig^eb, og ijebfommer Wgelig iffe 
Sing^retten. 

^i)or berimob t)eb bet n^e ^gtobult^ gtembringelfe bet^ 
aSeftahbbele iffe faalebe^ fan flgeg at tjoere materialttcr til- 
intetgiorte, bet o))ftaat et meb ©ameje analogt 9letg^ 
fotl^olb. aSel blx'otx ogfaa l^ct bet n^e ^Ptcbult ben nmibbel- 
bate Ojenftanb fot Unbetfegelfen, og oi)tt(ebet |om en n^ felt)- 
ftcenbig ©jenbom^gjienftanb, bet ttte fan ofte^ fot at o))tet^olbe 
©ienbomStetten oi)et be gaftotet, ^eb Ipx^ gotMnbcIfe ben et 
ftemfommen* 3D?en ba )faa ben anben @ibe ogfaa bi^fe ©Jen- 
ftanbe ftembele^ ejiftetet og fan ^jaaHfe^, gaat bet ^eCev iffe 
an at fcette ©jenbom^tetten oi?et bem albele§ ub af SBettagt^ 
ning. 6n 3Kobififation af be tef^eftitoe 5Rettigl^ebet bli^et fol- 
gelig n0bt>enbig, og ben enefte SKaabe, ]^t)oti)aa en tetfcetbig og 
meb gotl)olbet^ Sftatut ftemmenbe ^o^ning fan fotegaa, bli^et 
^et at tiCcegge 9le^)toefentanten fot ben t)cefenligfte ^J^ftot 
alene ben egentlige ©ienbom^tet til bet ^ele 5Ptobuft, 
mob at nblofe be 2)tmge, folgelig labe SBinbifation^tetten 
fot bigfeS SSebfommenbe fcottfalbe, men bog bettagte bem fom 
Sntetegfentet i (Sjenbom^tetten fot faa t>ibt, at bet ti(^ 
togged bem en gotbting l)o^ l^in fot fit 2:i(fommenbe, ij'oUkn 
gotbting, fot faa 'oM be tittige l^at 2:ingen i fin SSefibbelfc, 
et fotbunben meb S^ilbagel^olbelfe^tet (fe otjenfot ©♦ 69)» 
— Sit man iffe, faalebeg fom ijeb be tene ©ammenblanbinget, 
fan antage et egentligt ©ameje, bet ligeftem ffnlbe lofe^ eftet 
Stegelen i 5—3—51, fommet af, at ^et manglet ben i bet t)itfe- 
Hge ©amejiefotl^olb tjcefenlige ®n8attet]^eb meCem be tef))eftii>e 
9lettig]^ebet, og l)ettet iffe l^at^e^ nogetfoml^elft ©amt^ffe til at 
kl^anbleS lige at gaa nb fta. (Sjietne af l^t^et af be gaftotet, 

8* 116 

]^i)otaf ben nijc Ojcnftattb bcftaar, fcefab o^prinbelig l^ele ejcn- 
bomgtettcn ^'ozx til fin 3:tng, 03 ben [tebfunbne gorMnbelfc fan 
ilfe mebfetc nogcn 2)eUng af SRcttem SWen ©jenftanbcne 
er i)cb gorbinbelfcn i fterte ctter minbrc ®rab !j)aat)ir!ebe t [in 
3^nbit)ibualitet, 03 benne Sotanbring Ui>xxtzx natutlig Dgfaa 
en tilft)arenbc aRobiflfation i SRctten. 2)et gaar faalebcg itfe 
an at fjcnbe bem Mt ligektcttigebe til at bel^olbe bet §ele 
mob at ubiefe be 0t?rige, og i SKangel af £)i)eren8fomft labe 
fiobfaftning gjete Ubjlagct; mm ben @ne eflet ben Slnben i)il 
aWib inbtage en faa fremtt«benbe ©tiCing i got^olbet, at l^an 
ubetinget maa ]&at>c 9let til, l^^i^ l&an i>xl, at nbl0fe fine SWeb^ 
interegfenter, Dg bermeb bottfalber altfaa ogfaa SSinbifationg^ 
vetten for bi8fe8 aJeblommenbe, felt) i 2:ilfcelbe af, at 5Princi^ 
)>altingen8 6iet fotetrceffcr at labe 5--3— 51 ligefrem fomme 
tilSlntjenbelfe, ^t>ortil l^an naturligt)i8 altib maa l^aoe Slbgang. 
Qm ligget altfaa ben tetlige SSegtunbelfe af ©cetningen: ac^ 
eessorium seqvitur suum principale, at 2iingene teb ben inb^ 
ttaabte gotbinbelfe \)el ifle er tilintetgjiorte, men bog l^at taht 
faa meget af fin ©elioftcenbigl^eb, at ogfaa ben tibligere ©ien^ 
bomgtet til famme i>el if!e et ojjl^ott, men bog t>cefenlig et 
Met)en mobiflceret £)g faalebe? 6lii>er bet ganfle fonfeIt)ent at 
labe ben, bt)ig (JjenbomSgienftanb t)eb bet 5Pa8ferebe er unber^ 
gaaet minbft Soranbring, og fom altfaa i bet n^e^robnft 
inbtager ben t)cefenligfte 5piab8, frembelc^ bel^olbe fin 
©tilling fom @j|er, og af be ot)rige, mere eCer minbrc forft^r^ 
rebe, galtorerS Slet at labe beftaa faa meget fom mnligt, 
nemlig 91 et til en ftorre eHer minbre 3lnbel i bet nije 5|5ro' 
bultg aScerbi. 

aReb $enf^n til bet inbtijrbeg gor^olb meBem 5|5robultet8 
forffjeBige gaftorer, loxl faalebeg en afgjorenbe 3nbfli?belfe til^ 
fomme ®raben, ^'ooxx ben ene eller ben anben t>eb gorMn^^ 
belfett er unbergaaet goranbring. 117 

L ®t0rft Eigl^cb mcb ct t)irtcltgt ©amcjc antager gcr^ 
l^olbct, naat sprobultctt matcricBc JBeftanbbeIc t bet $«fcn=^ 
Itgc beftaar inbit)tbueU uforanbrcbc, men dene l&at 
tabt fin feUftanbige 3:ift)(erelfe font Sling, eg er gaaebc 
0t>er til integtetenbe Dele af bet n^e sprobuft — $et et bet 
alcne ©enftjnet til bette fibfteg D^pret^olbelfe, ber ftaat i Sejen 
for, Slbflittelfen og aSinbilationen af be enlelte 2)ele, f. %, 
]^t)ot ©Jul et fatte ^)aa en SBogn, ©la^ruber i et aSinbue, Sgbel- 
ftene tnbfattebe i ©mijffet, fDrffjettige ©ttjifet SKetal fammen^ 
lobbebe, SWetaKer forarbejibebe til jpuggetaab, iltebe fijet til 
SIceber o- f, K og i ?llmittbetig]^eb ]^t)or en Sing alenc er c m- 
fotmet, faalebeS at ©toffet ftembeleg beftaar in specie* I)a 
nemlig ogfaa gornten font faaban alttb beftaar, bepnber alle 
gaftorer fig i beSIige Silfcelbe unbet enSartebe ajittaat* fitjor- 
t)ibt 5|5robn!tet8 @jct tittige \)ar ®jer af nogle af ©toffene, eHet 
om alene gotmen ftJjlbcr l^am fin Si;ilt)(erelfe, er Hgegtjibigt- — 
JptJillen gaiter ber t be^Iige Silfalbe er ben i)rincij>ale, maa 
alcne bero (pna SSccrbiforboIbet. Seb SSeftemmelfcn af bette 
maa man imiblettib fe l^en til gaftoremeS ref^)eftii)e SSarbi 
fom enbnu tilboerenbe SBeftanbbeIc af 5Probu!tet, itte berimob til 
bereS SScerbt i abffilt Silftanb, t^i abftittelfe ffal netoj) i«e flnbe 
®teb, — og ligefaalibt til l^ijab ber i Sirleligbeben er fcrbrugt* 
@r ber til $robn!tet8 grembrtngelfe enten forbrugt mere SWa- 
tertale eHer ant>enbt mere Slrbeibe enb forn^bent, ba er benne 
aScerbi forfaai)ibt tilintetgiort og Ian itie gjere ipaaftanb ^)aa at 
erftatteg* 6r bet berimob ingen af ©eftanbbelene foe rf lilt, 
ber er bortebflet, men alliget)el Soerbien af bet famlcbc 5Pro^ 
bult er minbrc enb ©ummen af be galtorer, ]^i)oraf bet beftaar, 
forbi feH)e gorbinbelfen t>at ul^enfigtSmcegfig, f. ®s- ^nt 
man b<iDbe forfcerbiget ®i)ifeftcer af 3«rn eHer SSinbue^beflag 
af able SKetaCer, ®aarb8rebflaber af SWabogni eBer fat SWeS^ 
fingbeflag faa en ^rbejib8)>ogn/ forf^net en $log meb lunftigt 118 

@niti)oerf, o- b^L, ba maa Saict gaa forl^olb^i?!^ ub oi>cr bcgge, 
2;]^i t bctte S^tlfcelbe et 2;ilintetgi0telfen eller gorrtngclfen ferft 
inbtraabt eftct, at SRetten til be refipeftbe ©jenftanbc ^aDbe 
o^^ert at beftaa fcerffilt, altfaa efter, at Qntcrcgfentflabct ^ar 
inbtraabt, og faatoel ben enc fom ben anben S3eftanbbel er fot^ 
tinget t)eb ben u^enfigt^m<3e§ftge gorbinbelfe* !l)et funbe t)el 
t)eb ferfte ©jcfaft f^i^e^ natutligete l^er at labe bet fommc nbe- 
luffenbe an '^aa, cm ©toffet frembele^ t>ar tjenligt til i?ibeve 
felt)ftcenbig 33en\)ttelfe eCer i!fe, og i ferfte Silfdbe labe $a^ 
bet l^elt gaa ub ot>zx (Sjeren af ben fDrfeJIebc Si?rm (f. ®j,, 
^t)cr bet i>ar gjort ©^ifefleer af Sern), i fibfte ^^ilfcelbc ot)er 
(gjeren af bet mi^brugte ®tof (f. @j» ©aarb^rebflaber af SWa- 
l^ogni); men bette t)ilbe itte t>cere rigtigt; tl^i t)eb ncermere SSe- 
tragtning ^tl bet inbfee^, at gDttingelfen altib maa i?(ere gjen^^ 
fibig. ®et er fom Seftanbbel af bet n^e 5l5robuft, Dg iffe font 
feltjftcenbig ®|enbom^gjenftanb, at ©toffet l)er fEal beb^mme^, 
altfaa iffe fom 3cernftcenger og 5Kal^ogni^lanfer; og paa famme 
2:ib fom ben foftbare gorm forringeg \)eb at foette^ ^)aa bet 
bertil u^a^fenbe ®tof, og bet foftbare ©tof i)eb at git^e^ ben 
n^enfigt^mce^fige Sorm, ^aa famme Slib liber ogfaa ben anben 
gaftor, ber lunbc l^atjc faaet en forbelagtigere Sinijenbelfe, i>eb 
at fnijtteg tit l^in* goSningen maa folgelig ffe faalebe^, at 
man ferft t)urbercr bet famlebe 5Probu!t, og bernoeft beftemmer, 
l^ioor ftor 5lnbel l^eri tilfommer be forffjettige gaftorer, Ijijoraf 
bet beftaar, - l)bori)eb altfaa ben ®jer fommer til at libe bet 
ftorfte 2;ab, W^^ 2:ing t)eb ben uforbelagtige gorbinbelf e l)ar 
libt meft. 

2. (Sn forfljeUig ^araftcr antager gor^olbet, l^tjor ben 
ene af be gaftorer, fom banner ^^^robiiftet, frembelc§ beftaar i 
bet SSoefenligc uforanbret i fin 3nbit>ibualitet, meben^ be anbre 
!paa en SDlaabe er gaaebe ojj t ben, bog uben at txtxt egent^^ 
lig fonfumerebc, f* ©jv ^t)or en SSog er inbbunben, 23rcenbct)in 119 

cr ombeftittcrct, ct ^u^ malet cHcr ta^pctfctct, SrcemateriaUer 
Cp^aaxM til 5J5Ian)ier i>g S3orb o. b^I. — $et ct bet ^)aa gor^ 
^aanbgiDet, ^t)ab bet et bet 5Ptinci^)aIe, og l^tjUfen ©jenbomStct 
bet f^lgelici jial beftaa. ©jeten af bet anbct 2;t(Iomne maa 
toetimob f)aH gotbting ^)aa (Sobtgjetelfe, fot ben aSoetbtfot^^ 
0gelfe, font ^otjebtingcn toeb SBitingen^ 2;iltomft ^at mobtaget* 
^at SBitingcng 2:ilfomft altfaa ingen egentlig gotegclfe meb- 
f0tt til §oi)cbtingeng SScetbi (f- 6s- alene tegelmoe^ftg aSebligc:^ 
^olbelfe), ettet enbog maajfe fDtt)olbt ben§ gotttngelfc (f. ©s. 
^t>ot ©uggetaab af Wtttal et fmeltet fantmen til en SluttH>), 
bUt)et bet altfaa iffe Sale om nogen ©obtgj^telfe* 3 be^lige 
2:ilfcelbe Won Siittngen at anfe font tiUntetgjott bettoeb, at 
ben et ttaabt inb i ben ul^elbigc gotbtnbelfe** 

3Kobfcetningen meHem begge bi^fc unbet 9lo. • 1 og 2 be- 
:^anblebe Jilfcelbe ligget faalebeg beti, at i fetfte Silfoelbc ingen 
gaftot i og fot fig et ben ^)tinci^)ale, men bette beftemmeS 
alene eftet ©tottelfen af bet aSibtag, be f))Dtx fot fig bat ^bct 
til bet famlebe ^Ptobnftg Silblibelfe, altfaa eftet aSatbifotbolbet, 
I)t)Otaf felget, at, b^i^ gaftotetne^ SScctbi toeb goteningen et 
fotminbjlet, maa 3^abet gaa nb oi>et bem aHe; - b^^timob t 
fibfte SlilfcBlbe ^otjebgjenftanben i)aa gotbaanb et git)en, og 
bennc iffe feli) et ttaabt fammen meb noget 2lnbet, men 
bette Slnbet et ttaabt til ben* SSitingenS 6jet maa betfot t 
bette Silfoelbe felt> bcete bet 2;ab, fom et o^^ftaaet i)eb ben got^ 
binbelfe, b^oti }jan^ 2^ing et fommen, og fan iffe fotbtc nogen 
5tnbel i §ot)cbtingen, meb minbte bennea SScetbi ^ox mobiagct *) (Sftcr fammc S'lcgcl maa ogfaa bet 3^ilfcelbc fccftanble^, l^i?or ben enc 
@iei8 3orb er ft^rtet ub obcr S^^albpeng Wlaxttx, faatcbc^, at ben ittt 
fan bortfarc^ berfra, uben at o^)3rabe bigfe, l^tjilfet 3:i(foeIbc iffe om- 
fatte« af 5—11—5, men i)\>cx bog iffe novjet n^t ^robuft fan figeS 
at D(ere bannct* 120 

en ^Itlcltg %xli>ctit t)cb SittngcnS Silttcebcn; t^t ba §ct>cbtin:= 
gen efter font f^r gorbtnbclfen er ben felt)famme, Ian benne 
gorbinbclfe i og for fig iffe gibe S5itingen§ ©jet nogen 9let 
otoet §ot)ebtingen8 o^)rinbcIige 3Soerbi. — 3)cn forftieHtge 
SBel^anbling af bi^fc 2 2:ilf<elbe er altfaa en ligefrem gelgc af ■ 
®jenftanbene? forffjenige tinglige ©titting: ifi^rfte Silfoelbe font 
Itgeartebe og Itgeberettigebe galtorer i bet famlebc 5Probuft, i 
fibftc 2;iIfcElbc font ultgeartebe, ibet ben ene blot er et %\U 
l^ceng til bet anbet* 

§23. 
gortfattelfe. 

9 ben foregaaenbe Unberfogelfe er ben gornt, font en 
©jenftanb ^ar mobtaget, og ot>er]&oi)ebet et]&t)ert ^aat)ifeligt SRe^ 
fnltat af Slrbejbe og SSefoftninger, ftabig betragtet font en egen 
2:1 ng i gorbinbelfe meb ©toffet, og be l^erl^en l^orenbc %xU 
fcclbe ftiBebc ganflc i)eb ©iben af gorbtnbelfer meKem fere "oxxU^ 
lig legemttge Sing. SWob benne D^pfatning l^ar man inb=^ 
t)enbt, at gornten jo iffe iSBirfeligl&eben er en Sing, og fol- 
gelig iffe fan be^anble^ fomOjenftanb for ©jenbont. 9Kan 
l^ar berimob af atte l^ibl^orenbe Silfcelbe bannet et eget 9let§:= 
inftitut, ®i)ccififation, l^toilfet man l^ar gjort til en egen 
6r]^toert)elfe8maabe, ibet man l^ar tittagt ®i)eciflfanten i 
atte Silfcelbe ©JenbomSretten til bet ni?e 5Probnft, ber ff^Iber 
]^am fin Siltjcerelfe, men, efter SRegelen: nemo debet alterius 
damno fieri locupletior*, anfeet l^am <>ttgtig at git>e @toffet§ 
@jer ©rftatning. — SRen uagtet bet Diftnol fra ©(^roget^ ©ibe 
iffe laber fig forfbare at falbe ben Motte gorm en Sing, ffjon^ 
ne§ bet bog iffe, at ber l^erfra laber fig l^ente nogen afgjorenbe 
®runb mob t>i>t ficere. SlI ben ©tunb ben gorm, fom ©toffct *) i^oiiUn [Regel t0))Yigt paa ingen SRaabe t tllmtnbeligl^eb kbei fig tp- 
fiiUt i Dot [Ret. 121 

ifat ttiDbtagct cr ct ^xoHlt af menncfleltflt Strbcjibc, 09 l^at en 
farfttlt SJJcngctooerbi; cr ben fom faaban ogfaa en gormue^gjcn::^ 
ftanb, ]^t>otttI gtcmbringctctt l^ar 9lct, uanfcct at ben iRc fccr^ 
f!ttt labcr fig gjere t spenge. £)g naar nu bcnnc gormueggjen^ 
ftanb crMct)eninfor})orcret i^eb at forbinbeg mcb etmatcticlt 
©tof, Dg bcttc ®tof til^^m en frcmmeb ©jcr, ftjDnneg ttfc xtU 
tcte, enb at bette got^olb maa I0fe6 cftet Sttng^rctteng 
©rnnbfoetninger, faalcbcS at man bctragtct bcggc be ^erfoner, 
^i>ii gormueggjenftanbe et traabte t benne uoi>tofeUge %oxbxn^ 
belfe, bet tgjien fremttOJber fom en legemlig 2:ing, fom Sntet^^ 
cSfcnter i ©Jenbom^tetten ot)er benne, meb forffjeHig 
aietgfttaing cfter bet fotftjeHige SSlbtag, @n^i?erg o^)tinbeItge 
gormueggjenftanb l^ar ^bet til benne 3:ing8 2^ilbUt>elfe* 3)en 
i fig feb rigtige aScmarining, at man iffe Ian bettagte gor^ 
mzn og ©toffet l^oet for fig, faafom be i fin gorening banner 
©jenftanben, ]^Dorot>er ©JenbomSretten ^t>t^, xttt oioer gormen 
for fig og ©toffet for fig, - fi^lbeftgjorc^ neto^ bertoeb, at man 
meb 08 erfjienber, at ingcn af bem Ian i)oere ®jen ftanb for fcer- 
flilt SJinbilation, og at man t)eb ©Jjorg^maalet om felt)e 
©jenbomgforl^olbet bel^anbler iingen i benS ^el^eb* 3Ken 
l^crfra og til ganffe at fe bort fra bet o!|>rinbelige SRet^forl^oIb, 
i l^toillet be galtorer, ^^oraf 2:ingen beftaar, befanbt fig, for 
gorbinbelfen inbtraabte, er et ftort ®:|prang. SSeb ©^jorg^maalet 
om, l^^illen 5Perfon ©Jenbomgretten ooer ben ^tU 21ing ftal 
tiflceggeg, er bet alene, lox tager ^enf^n til, i ]^t>i8gormuc 
ben tcefenligfte galtor o^)rinbeIig befanbt fig* 

9lt op\mt ben faalalbte ©^jeciptation fom et eget JRet^^ 
forbolb er berl^o^ fra t)or &oi>gii^ning8 ®tanb^)unlt, i ]^t>illen 
iHe engang Drbet nogetftebS forelommcr, og ]^t)or altfaa ®^)0rg8^ 
maalene maa lofe^ nbelullenbe efter en aSetragtning af ©jcn' 
bomgforl^olbeneg SScefen i Sllminbeltg^eb, - i fig felo urigtigt, 
forbi man bert)eb uunbgaaelig lommer til unber fojUe^ SRegler 122 

at fammenfatte gorl^olb af cjanjlc forffjetttg SBeffaffenl^eb. 2)et 
er jo iffe alenc gotbinbelfen mettcm gorm og @tof til ct 
nijt ^robuft, fom ubgjiet bet laralteriftijie beb got^olbct, i?g 
]^t)orfta nat^nlig 3nbt>itfningcn ^)aa be celbte SRetttgl^ebct «b^ 
gaar, men meget mere ben goranbttng, fom be fotfljeHigc 
gormueggjenftanbe unbergaar i)eb benne gorbinbelfe* 3)enne 
gDtanbring fan aaknbatt bcere af ganfte forffiellig ©cffaf- 
fen^eb, og benne iJorjtieHigl^eb maa Harltg mebfere en %ox^ 
iljel i 9let§reglerne : ©nart er ©toffet beb gorbinbelfen ganjle 
eg albele§ fonfumeret, faa at al SRet ober famme er gaaet tabt, 
fnart ejifterer ©toffet frembele^, og i bette Sltlfcelbe fan bet 
igjen enten faa at fige tjoere abforberet af gormen (f* ®x»]^t>or 
Sircematerialier er forarbejbebe til aMebler), elder omt)enbt ^^or^^ 
men t)cere o^jflugt af ©toffet (f* @r* l^bor 2;0mmer er o^>|Iaaret 
til ^pianfer), eller ogfaa fan %oxm og ©tof ftemtroebe fom 
lige gobe og Itge berettigebe ^^aftorer i bet ni?e ^robuft (f* ®j» 
)^t)or aWetal er forarbejbct til ^u8geraab)- 9 alle bi^fe %iU 
fcelbe maa foriljiettige Siet^regler inbtroebe, uben at man t)eb 
bet foell(e§ 31 Mn ©^ecififation bor labe fig forlebe til at l^en- 
fore bem aHe unber en fceHe^ Sategori. 

3)et forftaar fig iobrigt, at ©!t)orggmaalet, om bet ene eHer 
bet anbet 2:ilfcelbe fEal anfee^ for at t)oerc tilftebe, ofte i ^In- 
benbelfen fan tooere meget tbiblfomt, SWen bi^fe Z'o'M er faf- 
tijfe, iffe iuribijie* SKebeng en SMarmorblof maa fige» at iocerc 
fonfumeret i)eb at anbenbeg til en ©tatue, bil ben t)eb at 
tilbanne^ til en ©ojle alene funne figeg at boere unbergaaet 
en goranbring, ber bringer SormenS og ©toffet^ ©jer i et 
3nteregfentf!ab8for]^olb til ^inanben faalebe§, at bereg refj3eftit)e 
aScerbi maa afgjore, b^^em gjenbomgretten ober ©ojlen ffal txU 
Icegge^; enbelig toil benfi^ blotte S^il^ugning til en alminbelig 
SB^gninggftoaber albrig funne berotoe aSIoffen^ Sjer l^ang 
(Sjeubom^ret, b^orimob ©tenl)uggercn maa labe fig noje meb 123 

©obtgji^rclfc for ben SSoerbi, \cm ben ttll^ugnc ©ten ^ax mere 
enb ben raa S3Ir!. — I)et §enfi?n, ]^t)or^)aa be rcmerj!c ^u- 
riftet lagbe faa megen SScegt i)eb 2tfg}0rel|en af bet @^>0rg^=^ 
maal, om ©jenbom^retten ot^er bet n^c ©ipccie^ jiulbe tittoeggeg 
©toffetggjer eHet ®^)ecifi{anten, nemlig om ©toffct lob fig 
btin^c tillage til fin forrtge ©fiffelfc cUer iffe, 
'Oil ogfaa for o^ ixzxt af SJet^bning for faa Dibt, at man i U^ 
Irceftenbe galb iffe gjerne t>il negte ©toffetg ®jer en ligeberet- 
tiget ©tiding meb ®i)ccififanten; bt)orimob man iffe altib om- 
i>enbt, alene forbi ©toffet iffe laber fig bringe tilbagc i fin 
forrigc 2:ilftanb, fan betragte bet fom abforberet af gormen, 
3 benne fibfte ^enfeenbe t)il bet berimob boere af SBigtigl^eb, 
om ben gorm, ©toffet l^ar mobtaget, er ben, fom bet er beftemt 
til cnbelig at be^olbe(f» @j*3K0bIer), eCeralcne enDocr^: 
ganggform, b^ori bet frembele^ fremtrccber fom SKateriale, 
alene af en l^enfigt^mce^figere 2lrt (f* 6j» ^lanfer og 93orb)* 
Sit iebrigt ogfaa ©^rogbrugen l^er inl funnc ^be nogen25ej=^ 
lebning, f^ne^ flart 

2)e felDfamme faftifle SSanjIeligl^eber oeb Seftemmelfen af 
gaftorerneg gor^olb til l^inanben i bet n^e sprobuft fan lige- 
faatjel- o^ftaa meUtem be forftjeBige materielle SSeftanbbelc, 
t)eb ^i>x^ ©ammenfojining bet er fremfommet. Sngen i)it negte, 
at ben ft a If, ber er an^enbt til en SSijgning^ D^forelfe, ercn- 
belig fonfumeret; men ]^t)ort>ibt bet famme er S^ilfcelbct meb 
STOurftenene og enb mere meb 2:ommeret, funbe nof beftri- 
be^* Dg Slagften, paneling og 3:a^>eter i>il ne^)!pe Siogen be:= 
tragte fom fonfumercbe beb Slnbenbelfen. ®la8ruberne i et 
iBinbue t)il t>iftnof SlUe ixiere enige i at betragte fom ligcberet- 
tigebe gaftorer meb 35inbue^rammen, mcben^ be cnfelte ©lag- 
ft^ffer i et ©la^maleri cBcr aKofaifarbejbe aabenbar maa an- 
feeg i?eb gorbinbelfen at bare faalebeg gaaebe 0!p i bet ,§ele, 
at (Sjenbomi^rettcn, uben §enft)n til aJcerbifor^olbct, maa tit 124 

I(Bgge§ gotfoerbigcren* — £)t)er]&ot)cbct b^r man faftl^olbc, at 
bcr tngctt Otuttb er til at jficlne )faa en fotfljieKig SWaabe, ]^t)ab 
enten gaftorernc o^ttccbet font gotm og ®tof (specificatio), 
eHct font fcerfltltc Scftanbbele af ©toffet (adjunctio) ; tl^i bet 
er tffe af gaftorerne8 forflieDtgeSBeffaffenl^cb, at nogen got^ 
fljel i SBel^anblinggmaaben tibf^)tinger, men af bet forfljijttige 
gorl^olb, font bi^fc forffjeCigc gaftcter, nben §enft>n til fin 
S3effaffen]^eb, inbtager till^inanbent gorWnbelfem — I)en 
l^elc Slerminologi, ©^ecifllation og Slbjunltion, bet berfor t tjort 
Sletgfj>rog o\)gti)e8 font alene ijilblebenbe, faameget mere fom 
feltje SBeftemmelfen af, ]&t)ort)ibt gorbinbelfen retteltg er at be- 
tragte fom ©ipecifilation eOer fom SHbjunttion, ofte tan tJoere 
bunlel, ba bet mangengang er i)anfleligt at fige, l^^orijibt en 
eCer anben af 5ProbuItet8 SBeftanbbele er et til bet8 3ftanb^ 
bringelfe ben^ttet ®tof, eHer alene ojptrceber fom en melanifl 
S^ilfojiflfe* Dog maa fom en faftiff gorffjel bemcerle^, at me- 
ben8 gormen er f#fl uabflittelig fra ©toffet, er bet t 9legelen 
muUgt at abffiKe betted forfljeKige alene mefaniff forbunbnc 
a3eftanbbele, ttben at tilintetgjore nogen af bem, og benne £)m^ 
ftcenbigl^eb t>il ofte bet)irle, at gaftorerne ^er lommer til at inb- 
tage en ligeberettiget ©tilling*- 

§ 24 

gortffltttelfc* SRultg^eben af S3cftattbbelenc« ^Ibffiaclfc. ^aafci^gning, 

©aaning, ^lantning paa ftemmeb ®tunb* 

J&ibtil ^at gorubfcetningen t)ceret, at SlbjIiUelfen af be for=^ 
ftjieflige forenebe 2:ing enten t>ax f^fifl umulig eHer bog for=^ 
bunbet meb 2;ab for nogen of galtorernc, og ba man ingen ♦) 3ffr. 3B» Usflng, om SSinbtfatton8rcttcn« S:)p^9t paa ®runb af Sot- 
anbrtngct i @icnbom8-®ienpanbcne« 33e|!affenljcb, t Si^^t iurtbij! ZM' 
drift III. ^. 188-245 og IV e. 1-59. 125 

jpicmmcl i}ax til at ofre ben 6ne8 aUct for at tcbbc ben SUnbenS, 
ct beraf ublebet, at gorbinbclfen maa beftaa, eg be, forjIjcQige 
©jcrc, fotfaabtbt bcrc8 ling iffc er at anfe font tilintetgiorte, 
lontmc i ct ©amcjc^ cBer et mcb ©amcie analogt got]()oIb til 
l^inanbcn. ®an(fe anberlebeS piQet fig betimob Sor]()olbct, naar 
gortinbelfen laber fig abjKBc ubcn nogcn ©!abe, cKer i affc 
galb nben ncgen ®!abc for Slnbrc enb ben, ber felt) forlanger 
3lbf!iCelfen, S^t 5-3-^1 foteflrim font alminbelig 3legel, 
at 3) eling og iff e UbloSning ffal pnbe @teb, naar faabant er 
mnligt uben ©fabe, og bet folget ligefrem af ejenborngbegrebet, 
at Sngen fan beflage fig, naar l^an faar fin egen ling i ufor- 
t>an|Iet Jilftanb tillage (Jus tollendi), aSil faalcbeS ©jeren 
af ben ene af flere fammcnblanbebe Comforter oi>ertage ben 
SDZoje at nb^)iffe fine enfelte ^orn, ftaar bette l^am naturligbig' 
frit for,, og ligefaauel maa ben ©nlbfmeb, font maatte l^atje inb^ 
fattet en 3lnben8 Sgbelften i fit ©mJjffe, bcere t^erettiget til at 
tagc ben nb igjen og git)e ©jeren ben tilbage, om enb benS 
aScerb ot>erftiger SSarbien af ©m^ffet, og folgelig ©ienbontg- 
retten ot>er bet ipele, ifalb gorbinbelfen 's>ax forblet>en nabftilt, 
toilbe ]^at>e tilfalbt S©belftenen8 ®jer* §er at l^entc nogen SKob- 
gmnb berfra, at ©jenftanbene i)eb gorbinbelfen er bletone til en 
enefte, og at ingen 3lnben enb ©jeren af ben famlebe 2:ing er 
berettiget til at forf0j[e ot)er nogen af be^iS 2)ele, - t>ilbe t)cere 
en 2;ilfnigelfe; tl^i S)elene8 -gorblit>en fammen er ilfe en untib:^ 
belbar golgc af bereg gorening, men tilfigeS neto^) alene beraf, 
at be iffe uben ©fabe fan abf filled* — SWen ligefom bet toel 
maa erinbreg, at SSetingelfen for 3lbftiCelig]()eb er, at ben, fom 
frcBtjer Slbjliffelfen, formaar at rcftititere ben Slnben l^an? iben^ 
tiffc 2:ing i uforringet og ufortoanftet lilftanb, — l^borfor JDer 
j^eller iffe i bet nt^Sanforte lilfcelbe omt>enbt fan inbrtjmmeg 
5gbelftenen8 (Sjer JRet til mob ®ulbfmcben8 ^roteft at ubtage 
fin ©ten og lebere Onlbfmeben ^an8 ©mijffe tilbagc, faafom 126 

f)an bert)cb i^ilbe for|>itbc benneg, i>cb Snbfatningen, ^)aa ©m^ffet 
ant)enbte ^rtejbeg aSoerbt, — faalebe^ maa man t)iftno! ogfaa 
mcb SJomerne antage, at jus tollendi albvig tan tilftebe^, i}\>ox 
ben^ Ub0i)elfe alcne i)ilbe ^oevc en ten ©M fane, I ©j, at af^ 
rit)e SPa^>ir^ta!|)etet eHet ffrabe SKalingen at en SSceg. 3lt gjeten 
af gormen albtig er bctettiget tit at tilintetgjiote benne, f^lger 
beraf, at faabant iffe t)ilbe fnune ffe, wben tiHtge at f!abe 'Sila^ 
terialet, faafcm bette neto^) ^ax fin nui>oerenbe S3etijbning font 
SKatetiale i bette ^Probnlt. Zxi ©lutning f!al enbnu bcl)anble^ be enfeltc Silfdbe af 
Di^fe ^Wetgforl^olb, I)t)orcm i)or ^)ofitit)e Sotjgitjning inbel^olber 
nbtr^ffelige a3cftemmelfer» 3)e l^enl^ercr begge til ben otjenfor 
nnber 3lo. 2 o^jftiflebe ^la^fe af Slilfcelbe, ^t)or ben ene ^attox 
faa en SKaabe er gaact oip i ben anben, bet ftembele^ beftaat 
i bet tjoefenlige ufotanbtet, 09 SoijenS Sleglet nbmcetfet fig t>eb 
et ^^aafalbenbe libet ^enf^n til benne unbetotbnebe gaftot* 

a) $aabi?gning, 6—15—18 og 19* a3l)gningen^ ©jet 
et baabe betettiget og fotipligtet til at tage SSijgningen bott, 
uben ^enf^n til ^an^ gobe ellet flette 2:to, bet alene faat 3nb^ 
fltjbelfe ^aa ©ttafanfDatet* ^ttitfelen omfattet ©nl^t^et, font 
nbetettiget b^gget fit §u§ ipaa en ©tunb, I)t)otot)et 2)t§^)ofitiong- 
tetten et l^ant betagen, enten fotbi l^an f(et tile b<tbbe nogen 
effet fnn en utilfttceffelig Slbfontft, og b^«b enten Sotben tit- 
botet en gtemmeb eHet ben SS^ggenbc felb, men et t en ^Jtem- 
meb8 SSefibbelfe Oft. StH. 22—6). — 3»en ligefom bet i fibftc 
2:ilfce][be fotftaat fig, at bette fttenge S3nb om bet as^ggebe^ 
iibetingebe SSotttagelfe iffe fan fomme til Slni)enbelfe eftet, at 
ben S^ggenbe aHetebe l^at faaet SBefibbelfen tilbage inben IDom- 
meng gnlbb^tbelfe (jft. gotubfoetningen i 3ltt. 19), faalebe^ et 
bet meget fot at anta^t, at en faaban gtitagelfe ogfaa eftet 
Dmftcenbigbebetne ettetf fan inbt^mmeS ben, bet ^ax b^gget 127 

paa fin egen Ornnb, bet miblettibig et i en 2lnbcng SBepbbdfc, 
ifoet ]^i>or SScbcr^artcn^ 33c(ibbelfe gtunber fig ipaa ^mtxatt — 
3 et^t)crt galb ct Sot)bubct uan^)cnbcH9t 6^or en S)i^^D::^ 
fition^re-t ct)er ©runben l^at tilfommet ben 33^ggenbe, felt) 
cm bennc in casu maattc Deere o^crjlreben. @r bet font 33 vu- 
get i en Slnben^ 3la'on, ben 33ijggenbe l^ar l^aft Orunben i fin 
SBefibbelfe, M Slet^forl^clbet Mi^e at afgiere efter ^nbl&olbct af 
ben ^ontraft, ^t>or^)aa SSnigen l^^ilet (ifr. 3—14—32, S. 25 
5lngnft 1848 § 16 og &. 24 ®ej)temkr 1851 § 13 b), pox^^ 
unber i Sllntinbeligl^eb ben natutUge ©cetning : ffidificium solo 
cedit tommet tit SlnDenbelfe* — @t bet mebi>irfelig mengjen= 
talbelig (Sienbcm^ret, SB^ggcren ^ar befibbet ©rnnben, 
lommer Snkt af bet Slnferte til Slni)enbelfe; men S3^gningen 
felget altib Otunben mob etfer ubcn ©rftatning, efterfom © jen- 
falbelig()eben beftaar i en Sogning^tet cBer en Silbagefalb^ret, 
jfr. 5—3—5, 16; 5—6 — 4 og fom Unbtagelfe ben o^^oei)ebe 
5—2—66. — ©etimob er bet 2:tlfoelbe, at ben JBijggenbe. Ijar 
ot)erfftebet©r(Enfen og fe^gget fit §u8 bel8 )paa egen bel^ 
paa fremmeb (Stnnb, ligefrem inbbefattet unber 6—15—18, og 
bet t)ilbe i)cere albete^ toilfaarligt meb Orfteb at antage, at 
SB^gningen i bette 3:ilfoelbe !an blithe ftaaenbe mob ©rftatning. 
3)erimob er bet "ozi muligt, at SOiob^^arten fell) fan l)aDe o))- 
traabt ^)aa en SKaabe, fom tiHaber at forubfoette en "iStmuntxa- 
tion fra ^ang ®ibe (ifr. en £)t)enetgbom af 7 ©ecbr. 1829 i 
Sle^ertorium for ^)ra!tijl £ot)f^nbig]^eb L ©♦ 379, je og SRet^t. 
1856- @. 829—30). 

b) ©aaning ^aa anben SKanb^Orunb. 6—15—10 fgg. 
ffjelnebe, efterfom 5lgeren^ ©jier Dinbicerebe benne (tl)i, fom tib^ 
ligerc bemcerfet, er a3cfibbelfcn af ©rnnben faat)el Deb ©aaning 
fom Deb Signing gaaet tabt) f^r eller efter SKibtfommer. 
S fi^rfte Slilfcelbe tilfalbt 3lfgroben Slgeren^ ©jcr; bog ^Di8 
ben ©aaenbe gjorbe 6b ^aa, at l^an faaebe af SSanDare i ben 128 

%xo, at Slgerett fear l^anS egcn, fEutbc l^ait Ijafec aSebetlag for 
©aafornet men iffe for Strbejbglenuen. 35tnbiccrcbc bcrimcb 
©jicten fin Slger f^rft cftcr aKtbtfcmmct, ttlfalbt ^fgrobcn ben 
©aaenbe mob at gifee fulb fianbflJjIb af 3lgeten- *I)a 6—15 
10 og 11 er o^)]^oefecbe feeb Srimtnattofeen, maa feiftnol l^elebenne 
©tjelnen fecete bottfalbt, ug ^Ifgr^bcn i etl^feert galb felge Slge- 
gercn feeb ben^ SSinbifatton, [aalebeg at ben ©aaenbe alene faat 
ajeberiag for ©aafomet, px^ ^an t>ar t gob 3:ro. gorubfcet^^ 
ningen cr imiblertib, at 3nb]^0ftntngen ttfe er foregaact 
for aSinbifationen, og SRegelen gjcelber altfaa fun fructus 
pendentes; tl^i fructus separati tif^orer efter 5 — ^5 — 6 altib S3e- 
ftbberen, uben eCer mob ©rftatning, efterfom l^an ^ar feceret i 
gob efler onb %xo, og l^er l^ar man ingen Slbgang til at trcefee 
nogen egen S3enegtelfe8cb* gor forfoetlig at .faa eCer J>lante i 
anben SRanb^Sorb ^ar ^rtt. 22—6 fat ©traf, ^feorl^oS bet 
©aaebe, 5piantebe eDer ipoftebe forbr^be^ til ben gorurettebe, 
fe ftrtt. 22-8 ifr. 3-14—1 og 3-12-5. - 3oferigt maa 
^er ligefom feeb $aa]&J)gning jljelne^ be 2:ilfalbe, l^feor ben 
©aaenbe l^ar feceret i lofelig SSefibbelfeaf 3lgeren, enten fom 
Stnger (jfr. 3—14-^2, 2—13—2, &. 25 Sttug. 1848 § 25, 
26 og 37) efier fom gjenfalbelig @ier, og l^feor ©aaningcn fot 
gelig t fig felo fear fcerettiget. 

S 3;ilf<sl[be af, at 3logen maatte l^afee faaet anben SKanbg 
^orn i fin Sorb, er ©ceben naturligfeig' at ktragte fom fon^ 
fumeret, og 3orben8 ©jer eneberettiget til at l^ofte Ub^ttet, 
og bet famme maa antageg, l^feor SKogen l^ar neblagtf re mm eb 
©iobning i fin Sorb (jfr. 3—12—9). — jpar Sttogen beri^ 
mob neblagt fin egen ©jobning i fremmeb Sorb, f^neg 
man iffe at funnc negte ^am SSeberlag for ben aSoerbiforogelfe, 
fom Sorbcn berfeeb l^ar mobtaget, ba a;ilfcelbet ligefrem f^ncS 
at maatte gaa inb unber ben ofeenfor unber Slo. 2 oj^ftiOebe 
SlegeL 2;ilfcelbet bUfeer ganfle bet famme, fom l^feor SRogen 129 

nteb jin ^axu Ijax mafct et ftcmmeb $u8, i pilUt %iU 
foelbc man t^ipnof t)it tiBoeggc SWaleten ©tftatning for ben 
aScerbifowgcIfe, Jpufet bcrt>eb ^art>iittbct; - ^^orimob man, naar 
SRogen i)ax benijttet fremmcb gart)c til bemteb at male fit §u8, 
Hftnof t>tl i?cetc entg i at ctfjcnbe %axt>zn for fonfumctct. 

2)et tilf^nelabcnbc 3ttfott[cfi?cnte t faalcbc8 at labc ct fot=^ 
ftjcCigt SRefuItat frcmfommc, eftcrfom gorbrugct cr foretagct 
af ben @ne eHet ben Slnben, bottfalbet t)eb ben Setragtning, 
at, ]^i)Ot ejieten feli) f^ax brugt fin 2;ing, for bert)eb at 
i?inbe et beftemt SlefuUat, og l^an birfelig l^ar t)unbet bette SHe- 
fultat, ber l^ar l^an egentlig albrig jfilt fig t)eb Singen, men 
benne er \>aa en STOaabe bicben tillage i bet bunbne Ubfc^tte; 
bette er ba I)an8, og l^an l^ar en ganffe anberlebe^ begrunbet 
Slblomft bertil, enb ben 6ier, fom alene fan !|)aaberaabe fig bet 
nogne galtnm, at et Ubl&^tte filibeg l)an8 nnbergaaebe 2:ing, 
men l^am felo ube\)ibft og nben l^anS STOebbirfning ; bette Ub- 
B^tte Ian l^an ingenlunbe falbe fit, men bet titl^orer ben, gjen^ 
nem ]^t)i8 SSirffom^eb bet er bnnbet 

Om^piantning maa biftnof benalminbeligeSBegel gioelbe: 
^an ^lanterne uben ©labe Borttage^, f- (Si 2:r<)e^Iantninger 
og ijperennerenbe SSoejter, I)ar natnrUgbiS bereg @ier 9let til at 
borttage bem. 25il l^an iffe bette, elter laber bet fig Ifle giore, 
maa be foTge Orunben mob ©rftatning for ben SScerbiforogelfe, 
[om benne bert)eb l^ar mobtaget 9lt folge Slnalogien af ^aa^^ 
ning bilbe ifle gaa an, uben i aJIe galb meb ^enf^n til et- 
aarige SScejter* 

@nbelig maa bet gjentagenbe bemcerfe^, at alt bet ot)enfor 
Ubt)iflebe er fagt nnber gornbfcetning af, at bet$a8ferebe iffe 
fan Iceggeg nogen af 5|5arterne tillaft fom ©big eHer 
Uagtfoml^eb* SSel l&ar tona elder mala fides ingen birefte Snb^ 
ftJjbelfe ^>aa ®j[cnbom8f))org8maa][et; men bet obligatoriffe STOo- 
ment, fom l^er trceber til, HI bog mebfore, at ben, fom nrette^^ 130 

lifl l^at fotfltebet jig )paa Slnbrcg 2;ing, i!tc "paa bennc fin gor^ 
gtibclfe, bet cnbog fan mebforc ®trafanfi)ar, Ian b^gge SJJaa^ 
ftanb om nogcn 9lct8ct]^i)ett)clfc; Hgefcm ogfaa SRcglcrnc for 
©fabegetftatntng bil mebfere, at l^an for jit aSeblommenbe maa 
taalc, at alt bet ii)«rf fatted, fom til ben gorutcttebe^ ©fabe^- 
bgl^olbelfe et n0bi)enbigt» SRen t)ibere at fotfelgc bennc Unber^ 
fegelfe ligger ubenfcr 3;ing8tetten. 2)et ^berft t^igtige; fta gammel 3:ib af beftaaenbe Sorb- 
fcetle8f!ab t)il Mit)e bel^anblet t en anben f$orMnbeIfe. 5Paa 
bette ®teb ffal fun ncei>ne8 ben Snbjiroenfning i ©fot>en8 Sdz^ 
n^ttelfe, [om famme mebfoter (fi. 12 Cftbr. 1857 § 7), famt 
at bigfe «Tter af goeHegjIab iffc maa ub|fifte8 (Ubffiftning8L 
§ 24 ift. ft. 22 Suni 1863 § 71); meben8 SRegeten ioi^rigt er 
ben, at enl&bet ©amejer fan fotbre Ubffiftning meb binbenbe 
aSitfning for alffe, og nben at bet i 3llminbelig]^eb tilftebeS 
nogen at et^olbe f«t|lilt Ubjiiftning (Ub|Iiftning8L § 18. b). 
— £)gf aa meb ©enf^n til be faafalbte as^gbealmenninger 
beftaar et ©amejcforl^olb, l^borom abfliHige fategne 9let8regler, 
ifcet Pgtenbe til ©foi)en8 S3et>aring, er gibne (£. om Sllmen- 
ning8jIot)e 12 Dftbr. 1857 og fi. om ©fot)i?afenet 22 3uni 1863), 
mm fom pgfaa beft)emmeft bel^anble? faa et anbet ©teb. %mU affnit. 

Dm ®ctl)ituter*). 

§ 25. 

8er))itutfot]^oIbet$ ^et^bning. 

3taax ©ienbomgraabtgl^ebcn ot>et en Sing ct faalebeg for^ 
ntinbffct, at nf>Qzn af be S3ef0j[elfer, bet inbel^oIbeS i ©ienbomg- 
tetten, enbeligcn et ffilte fra [amme eg l^enlagte unber en Sin- 
ben cnb ©jeren, jiger man, at bet paa 2:ingen l^bilet en ©et- 
t)itut 2)et tarafteriftijle t)eb ©erbituter, i SKobfcetning til 
anbre tinglige Stuggrettigl^ebet, et aftfaa, at SRettigl^eben f»f- 
ttofbet fom en feltjftoenbig ©jenbomSgienftanb, og nb^beS af ben 
aSetettigebe i eget yia'on. ipctijeb ubelufteg altfaa aCel^aanbe 
tem:j)Otoete SStnggtettigl^ebet. 

Da cftet t)ot £oi)gtbning alene fafte ©jenbommeet 
mobtagelige fot ®j[enbom^tetten8 D^^IeSntng i [cetffitte tinglige 
SRettig^^ebet (gjennem 2:]^inglt>8ningginbtetningen), fan felgelig 
©eti)itutet htn l^^ilc ifaa fafte ©jenbcmme* 

Sllminbeligi)i8 et bet ogfaa Inn fafte ©jenbomme, bet tan 
eje @eti)itutet; tl^i lun ^i'oox Slettigl^eben tiBigget en faaban,DiI 
i aiegelen ben Seftanblgl^eb i gotl^olbet bcete mulig, at an^ 
gjcelbenbe a3ef0ielfe fan figeg at to«te befinitii)t ubfonbtet 
af ©jenbom^tettem ^etfonlige SStugStettigl^ebet bil, om be 
enb et tinglige, bog iSRegelen inbebat)e8^)aa ©jetenSSSegne/ 
og altfaa, uagtet be uboi)c§ af en 3lnben enb ©jeten, bog ftem- 
beleS i)OBte inbbefattebe i ©jenbom^tetten obet 3;ingen* — *) Z. ^. USfing, toen ont ©erDttitter, StidUnf). 1836. 

9* 132 

Umuligt et bet bog iffe, at en 33tug8tet, om ben enb tnbe]^at>e8 
af en SPerfon, fan bejtbbeg af benne font en ^irfelig felt) f teen- 
big ©jenbornggienftanb, 09 altfaa enbelig txerc ubffilt af 
©JenbomSretten ot>et 2:tngen, og i faa galb maa bet ba flge^ 
at fcejlaa en ^)erfonIig ®ett)itut, f- @r. ]^t)or en ^tjoBftabbeboet 
l^at ttlfor^anblet fig en Sagtret, gifteritet, SRet til at ^a\)e 
Xaftetontt, ficenfeanlceg 0* b8l ^aa en aWanbS ®runb. SWen 
^WlpiflP ^^^ ^^^ ^^9 t?iftno! i begUge 2:ilfcelbe flge, at bet et 
en t>ttfettg ©jenbom^tet, nteb nogen 3^nbjlt<snlning i Jpen^ 
feenbe tit SSen^ttelfen, bet et et]^i>ett)et; i etl^t^ett %ali l^atSnb- 
belingen i teelle og (petfonelle @eti)itutet iffe ben famme 
a3et^bning fot t)Ot SRet, font fot ben tometffe* 

®ett)itutbegtetet till^otet nceften alene®^ftemet; men om 
bet^ tette S3eftemmelfe l^etffet megen Uenigl^eb meCem be SRet^- 
Icetbe, 3 i)ot &ot)git)ning fotefontmet £)tbet fun ^aa enfelte 
©tebct, fe S. om aWattifuIen 17 Slug, 1818 §§ 28 og 35, 
fifttetSL 12 @e^>th. 1818 § 6 og Ub|fiftnL 17 5lug. 1821 § 13; 
^t)Otimob bet i ben n^e Ubfftftninggloto af 12 Cftfct. 1857 og 
i fiotoen om ©fot)t)oefenet af 22 3uni 1863, albelc^ iffe fote- 
fommet, men et inbl&efattet unbet be alminbelige Ubtt^f „^tt- 
tigl^ebet" ettet „a3tug", jft. 5—5—4, S)et funbc betfot f^ne§ 
Hbet ^enfigt^moeSfigt at o^ftiKe bette fom en egen iutibiff Slate- 
goti,ifoet baUbtt^ffet enbog!|)aa be faa ©tebet, ^'ocx fiot)git>ningen 
l^at t^en^ttet famme, aabenbat et fattet faa en fotjIieHig SRaabc, 
2Ren bet labet ftg bog iffe negte, at ben Dmftoenbigl^eb, at ben 
enfelte ©tugStettigl^eb o^)ttoebet fom en felt>f teen big ©jen- 
bom8^®j[enftanb, nobbenbigHg maa mebfote, at i)oefenIig fot- 
jIjeKige 8let8teglet fommet til 51[nt>enbelfe, ftemfot naat bet 
alene et @j[eten8 egen SRet, fom SStugeten btinget i Uboi^elfe, 
faafebeS nai>nHg 3l0bt>enbig]^eben af foetjlilt ©f^lbfoetning, 

3 fin ftotfte aSejfueligl^eb ftemttcebet gotl^olbet t>eb be 
teefle ©eti)ittttet, ]^i)ot S3tugen tilfommet ben betettigebe 133 

©jcttbom \s>m [aaban, ittc famnteg @jier i>erfonUg. Joer ftcm- 
lommer mcKcm ben l^etftcnbe 03 ten tjenenbe ©ienbom et gor^ 
Hb, [omer analogt meb Dbltflatton^forl^olbet meHem 
5Pcrfoner; ibct ©tcenfernc for ©jienbomgraabigl^eben iffe falber 
fammcn meb SlingeneS naturlige ©rcenfer, mm ben l&erflcnbe 
©jenbom, fom @jenbom8gj[enftanb betragtct, ft^bct fig nb oi)ct 
fin naturlige a3egtcen§ning og inb i ben tjenenbe @jenbom* 
— 3lf benne 93ettagtning er ber gjort en Slnt^enbelfe i fi. 
17 Slug. 1818 § 28 jft. S. 6 Sunt 1863 § 1, at ©ctt)itutcr, 
font en @jenbom t 2;]^inglaget l^ar ^)aa en anben, jial matri:^ 
lulete^ fammen meb, altfaa anfee^ l^enl^^tenbc til ben ^tx^ 
ffenbe ©jenbom, og f0lgelig l&etragteg font nbfonbrebe af ben 
tjenenbe^ aRattifuUxxrbi, Jfr. UbfliftnL 12 Oftbr. 1857 § 2 
1 1 og ®foi)L 22 Qmi 1863 § 5. — @n ^Jerfonel ©ert>itut 
mad faalebeg efter STOattifuBotJeng § 30 blithe at mattifulete 
fcetftilt. 

@n ©etbitut tan albtig beftaa i nogen gor^Iigtelfe for ben 
tjenenbe ©jfenbom^ Sefibber til at foretage nogen i)ofitit> 
^ an b ling; t^i en ^anbling fan iffe i)cere Ojenftanb for@jen^ 
bom* ©rnnbl&^rber, Slfgift§^)ligt 0. W., fom maatte ^aa^'oiU 
en ©jenbom, er alenc Dbligationer paa fammeg ©jer, 
enten fom faaban eller i)erfonlig, og ben tinglige 9let i Oobfet 
o)>lofer fig i en ©ifterl^ebSret, ber iHe unbbrager betg @jier 
nogen 3)el af @ienbom§raabig^eben. — @n ®ert)itttt i)aa (Sobfet 
Ian t)el ^ocre for bun ben meb en faaban aiet til en SProeftation 
af enl^tjer Oobfet^ 93efibber, f. ®j. en 35ejferbitut meb gor=^ 
jpUgtelfe for ©jercn til at t>ebltge]^olbe aSejen; men egentlig er 
bette to forfljellige SRettigl^eber. @n §Pr(sftation8)>ligt fan 
berfor ne^^c l^efler, om ben enb er ftebfe^arenbe, l^enforeS unber 
be ,,f«rbele8 SBljrber", fom SWatrifuHotoeng § 28 i ©lutm om^ 
l^anbler, og bor altfaa iffe fomme t SSetragtning til 3iebfoettelfe 
af ©jenbommeng SWatrifulfl^lb, ligefaalibt fom ben ifolge Jgoje^ 134 

ftcrctglotoctt^ § 6 ct objectum appellabile til §0J[cftcret, mcb 
minbrc ben ubgj^r en SSoerbi af 4 ®^)b- om 3laret 

©ftcrfom en ®ett>ttut for ben aSerettigebe mebferet S8c^ 
fejelfe til fclto at ub0t)e en ^)ofitit) 9laabifli^eb oi)er ben tje- 
nenbc ©jenbom, elder alene til at fort) i? be en eHer anben gor^ 
fujining meb Jpenf^n til benne, - beleg ®eri?ituterne i^ofitii>e 
03 negative* "2)^X1X1^ Snbbeling er af SSigtifll^eb for ^oei^bg- 
Iceren, ba negatit^e ©erDituter er uimobtagelige for SBefibbelfe 
(giennem S8rug8uboi)elfe), og felgelig iffe fan er]^t)ert>e8 t)eb 
jQCBbb. — 2)erimob er Snbbelingen af ©eri>itnter i fi>nbar« 
og uf^nbare, og t uafbrubte og aft^rubte iffe af f^nberlig 
Setijbning for 'oox SRet, efter at ^ejefteret l)ar antaget, at 
benne fjorffjel er uben Snbftijbelfe 'paa Jpoei^bSf^^orggmaalet*. 

aWan ]^ar berl)og font en egen tla^fe af ©er^ituter o))ftiHet 
be legale i aKobfcetning til be ^5aa ^)rit)atretlig Slbfomft 
grunbebe (®rfteb), og atter inbbelt l^ine t almtnbelige og 
f^)ecielle, i be, fom er forbeI)olbte bet ©ffentlige, og be, 
font er ^)aalagte til gorbel for enfelt sprit^atmanb, f* @r. 
gorbnbet mob at bebi^gge fin Orunb ))aa en t>ig SRaabe, spiigten 
til at taale, at Sftaboen i t)i8fe 2;ilfcBlbe betrceber ©ng Orunb 
m- i)* 3Ken faabanne legale Si^rber, ber ^^aal^^iler afie @ien^ 
bomnte af en i)i8 3lrt umibbelbart ifolge SoDen, l^enl^orer iffe 
unber ©erbitutbcgrebet, naar bette o^)fatte8 ffar))t. ©e er nem- 
lig iffe febnere Ublfillclfer af en o^prinbelig mere inb^olbSrig 
©jenbom^ret; men be folgcr fom famtibige meb @jcnbomg^« 
ret ten feli), l^Hlfen fun inben bi^fe Segrcen^ninger n^ber 
retlig Slnerfjenbelfe. Slbfolut fri er ingen ©jenbom nogctfteb^; 
men i juribiji gorftanb Ux man falbc ben ©jenbom fri, ber *) 3 2)attmarf antagcS bcrtmob frcmbeleg, at uf^nbarc iScrtJttutet tffc Ian 
er]^t>cri>c« i>eb .&<ebb* 3 Sranfrig gjoelbcr bet fammc. Code civil ^xL 
690, 691. 3fr* puu$^x9 €anbr. II. 22 § 18 og 24. 135 

^ax faa mcgcn %ntfti, fom fan Bcftaa meb @tatcn8 fiotogbntng* 
— 3lt faabannc SB^rbcr bog ubcit ^cnfJ^n til SBotrbi maa ub=^ 
gj[0rc summa appellabilis til ^ojeftetet (£♦ 12 ©cj)tbr. 1818 
§ 6) ft^ttcg utt)ii)lfomt at fcurbe antagcS, ba ©agcn i ctl^Dctt 
fjalb angaat ,,faft @icnbDm." 

3ttbbelingctt t SBtjgntng^- og ®runb'©crt>ituter (servi- 

tutes preediorum urbanorum & rusticorum) ct fot t)Ot 9lct ubctt 
t)ibctc SBetijbuing, 

3rf]^ccnbcUc8fotbub l^em illc til ©ett)itutcrnc8 ma8fc, 
ba ingcnfcml^rift SRct o^ct 3;tttgen l^ct et ^cnlagt til ainbrc 
enb ©jercn, og ben SnbffrcEnlning i ejetenS Slaabig^cb, font 
gorbubet mebfercr, iffc git)cr nogen Slnbeng ©jcnbcmSgcBct 
nogcn tilftjarenbc Ubi)ibclfe- — Sigefaalibt fan anbrc tcnc Snb- 
litcenfningct i gjcnbomgtcttcn, ©jcmfalbg-, fi^^ntngg^:: og 
gotfj0b8rcttig]^cber,falbc8 ©crt)itutct, ba be iffe et afd^fte 
S3eftanbbele af @ienbom8tetten- ®aa loenge bi^fe SRettigl^cber 
iffc Un)i^tki, fotminb|fet be, uagtet fin Siibarelfe, iffe t nogen 
aWaabe gjereng Slaabigl^eb; faa fnart be berimob bringeg i 
Ubot^elfe, omft^rter be benne albefe^ og mebfotcr ©tiftelfen af 
en ganffc n^ ®j[enbom8tet. 

SRomerne etfterebe ©eti)ttut ^aa en ©ettoitut fot en 
Umuligl^eb; bet famme maa i>iftnof ogfaa ^i fige, iffc fotbi bet 
i SBcgtebet fclD i)ilbc toccte SJlogct til ^inbet fot, at en ©ett)i:= 
tntl^aijet, lige faa i)el fom en ®jiet, fan !|)aaIoegge fig aCel^aanbc 
3nbjltcenfninget i fin ©eti>itut8 Ubo^elfe, eDet ot)etbtage nogle 
af be SBefoielfet, fom ©ett)itnten mebfotet, til en Slnben, men 
fotbi bet et natutligete at fcettagte faabanne ^nbt^mmelfet fom 
^attielle D^jgiioelfet effet Slfftaaelfet af Jftetten. &izn^ 
bom og ©ett)itut et nemlig Slettigl^ebet af fotjfjettig Senoe^ning, 
bet fotl^olbet ftg til ^inanbcn fom SRegel til Unbtagelfe; men 
to ©ett)itutet et fibeotbnebe og fotminbffct l^inanbcn ligeftcm, 
faa at alene ben tiIo^et8bIet)ne 9left fommet i a3ettagtning- 136 

§ 26. 

©erl>itutcr« ©tiftetfe og £)pf)n. 

®ctt>itutcr Ian ftifteg cQct tabcS; 

1) t)eb ftit>inig Snbtijmmelfc (Sontraft cttet Slcfta^ 
ment). — 3 bcttc Slilfcelbe maa ber tU^tblomftbolumcntct 
Bcnt>ttcg [tcnn>Ut ^a^it efter ©t0nelfen af ben ajekfum, 
[om betaleg for SSijrbcn^ O^crtagclfc (©tem^JcU. 9 ^lug. 1839 
§ 2 b). 2)Dg fijneg bettc fun atl&urbc gidbc Dm be ^ofitttoc 
©crtjitutcr, ba fun i)cb biSfc en „a3rug8ret" otoer ©ienbommen 
fan figcg at tjoere afftaaet, uagtct £)tbene: 2)(>fumenter, I)i)orbcb 
en „@icnbom8]&^tbc" o^ettagcS, nof funbe giije^ en mere ub- 
[traft gorftaaelfe. — 3laat ®eti)ttut]&at)eren oi?erbrager ben 
er]^toeri>ebe ®eri)itut til en 3;rebjiemanb, maa naturligHs atter 
D^etbtagelfeSbofument ^^aa bel^^riflt ftem^jlet ^Pa^it, ganjle fom 
ioeb ©ficbning, ubfcerbigeg. — %xl 2)ofumenter, l^Dcri^eb en 
©eri)itut oi>gt^e§ (og bentjenenbe ©jenbom fulgelig frigjereg), 
fan bog iffe ftem^Jlet 5Pa^)ir k]^«)t)e8, ba ben tjenenbe ©jenbomg 
grigi^relfe l^er iffe et iJ^Igen af nogen C^erbragelfe fra ®er^ 
l)itut]&at)eten8 ©ibe (fom li'ocx en folgt ©jenbcm tilbagefljiebeg 
©celgeren), men inbttcebet ipso jure alene i?eb ©ert)ituteng fjra- 
falbelfe. gorl^ofbet Wotx i)zx ^gentlig bet [amme fom t>eb en 
©rftering om, at en ©jienbom betelinf^ereS, ^tooxtil mtux^ 
lig^ig l^eCer intet ftemi>let $a^it ubforbre^*. 

SRaat en ©jer ^eb ©al-get af fin ©jenbom fcrl&e^clber 
fig en ©eri)itut i famme, U^eH^ ^ertil intet ftem^)Iet "i^afxx, 
ba ber for faa t)ibt ingen 5lf^cenbelfe l^ar funbet ©teb, men 
©jeren fimj)elt l^en er forbIei)en i SSefibbelfe afbenne®el 
af ©ienbom^retten, og bet ftemi)Iebe 5pa^)ir til ©fjebet Wither 
afene at beregne efter ben ^jobefum, fom er betalt for 9leften. *) uagtct cgentlift ogfaa l^eri inbeljol^cg en Dberbragclfc, nemlig tit (Statcit, 
Intern, fom ibefjenbt, aU l^crrelaft faft ®oW anfec* tU^^tenbe* 137 

— 5Prceftattonct, ^)aalagte cit ©jienbom t)eb bcnS @alg, k^ 
tragtcg bctimob fom 2:ittceg til Sj^befummcn, fc ©tenHJcK* § 7, 
l^^i^ Jittr* d fun unbtaflct faabannc SSi^rbet fra at tagcS t a3e^ 
tragtning til fj^r^^jielfc af 5pai>itet^ 2:ast, iiaar be allerebc 
fet ®ienbommen8 Slf^cenbclfc t)ar famme ^adagte. 

?lt2:]^ingl^8ntng i aHc 2;ilfcclbeet n0bt)enbig, forftaac^ 
af fig fcli). — Sigefaa felget bet af gt. 18 ®ecbr. 1764 og 
S. 17 5lug. 1818 § 30 i)g 42, jft. Ubfliftnl. § 2 i, f. eg ©fot)L 
§5, at©fi^Ibfcetning maa flnbe ©tcb, ^i>i^ ben fra ©jcn- 
bomStctten ubftilte Sttaabigl^eb er af nogen ^cefenlig SBetijbning* 
5Wen bette iagttagcg nf^^t fttengt i ^Ptaji^, og bet ft^ne^ ogfaa 
uben i)ibere a3ctcen!elig]^eb at funne cftergit)cg, naat bet for ben 
i)t>ertagne S3^rbe erteggeS et faft aarligt SSeberlag. 3fr. ®fr. 
11 £)Itk. 186L 

2) aSeb J&cei)b etter i)eb Eontral^cetjb. — 3)erimob tak8 
iffe ©erWtuten i>eb tij^eaarig Unblabelfe af aSrugen, mebminbrc 
bette fan anfeeg fom en ftilttenbe £)^)gii)elfe, ^t)ilfet imib^ 
lertib, l^toor ®eri)ituten er ftiftet t)eb t^ingl^ft 2)i)lument, ilfe I 
H f ^^ H UxHx fcinbenbe for 2;rebiemanb» jperom mere nebenfor 
i 17be Slffnit 

3) aSeb ben l^erffenbe 2;ing8 Unbcrgang gaar ogfaa 
©erDituten tilgrunbe, meb minbre ben er ftiftet ogfaa til gorbel 
for en]^t)er anben Sing, fom trceber i ben gamle^ ©teb, ^^ilfet 
i>ebS3^gning8ferk)ituter fom ofteft toil tocere 2;ilf oelbet* 3f r* 
^ftrct^b. 5 9iotobr. 1856 (SRet^t @. 822-^32). m ben ^er^ 
jlenbe 2:tng miblertibig foitte^ ub af ©tanb til at truge 
©ertoituten, l^ar naturligtoi§ ingen 3^nbf[^belfe i)aa benne- — 
5perfonlige ©ertoituter gaar, fom anbre ®ienbom8gjienftanbe, 
toeb 5Perfonen8 S)ob ot>er ^)aa l^an^ SBo og Slrtoinger, mebminbre 
be toar faa noje fn^ttebc til ^ang sperfonligl^eb, at be beb Dm- 
bi^tning af Ubotoer toilbe Uiu foranbrebe i fit aScefen og bertoeb 
gaa tilgrunbe, f» @s- en 9let til at fj)abfere i en 5llnben8 Jpatoc 138 

ellcr $att $IKcn . faabannc t fttcngcftc fjorftanb ipetfonligc 
SBruggrcttigl^cbcr b^r man ^aa Orunb af bercg t ftg feli) tent- 
Jpotcetc Jtatafter l^elft ubelulfc fta ©crtoitutbefltebet* 

4) S(5aa famme SKaabt maa i)eb ben tjenenbe 2:tngg 
Unbetgang ogfaa ©erbituten gaa unbet, meb minbre ben 
tttttge 1)'oxkt !paa enl^tjet anben S^tng, font maatte trcebe i ben 
gantlet ©teb* SKen [eb i bette 2:iIfoBlbe tan ©erijttutl^at^eren 
bog ttte fotbre, at ben unbergangne 3;tng flat etftatte^ meb en 
nij; men, forfaa^ibt bette j!er, bel&olbet I)an fin SSrug^ret oi)er 
ben ni?e» — Sit ©eri?ituten, naat ben 2)el af ben tjenenbe 2:ing, 
I)i)or!paa ben ]&t)tler, gaat ttlgtunbe, tfle nben tfolge fcerltg Sl[b== 
fomft fan oi)erf0reg !paa ben multgen^ ttIoi)er8bIei)ne 2)el, et 
inbl^fenbe; t bette S^tlfoelbe et bet egentlig en n^ ®eri>itnt, bet 
trcebet iftebetfot ben gamie* 

5) Seb ftonfufton elffet bett)eb, at ben l^etjlenbe sperfon 
etter 2:tng felt) ^xi^Hmx ben tjenenbe 2:tng, o!pl^0rer ©ettottuten 
iffe, ba bet etaMetebe ©jenbomSforl^oIb ftei>et t)eb Slingen og 
irte i)eb 5Perfonen, og folgelig 'od ^tttmi Ubotjelfe, men iffe 
SRetten felt), foranbre^ t)eb Sotanbrtng af 5Petfonetne* 3)et et 
faalebeg ganjie fonfeft)ent, at S3tug8^cet)ben afhJjbe^ i fit Sob 
t)eb ^onfufion flft. JpfttetSb. 1 S)ech, 1841, 3tet8t. 1842 ©. 1 
fflSO/ tnen at ben attetebe ]^oet)bebe SStug iffe bettjeb gaat tabt. 
(Saa Icenge gotWnbelfen mellem 2:tngene beftaat, ub0t)et t)tft- 
not ben foeUe^ @jet SStugen ot)et ben tjenenbe 2:tng t @gen^ 
ffab af ©jet og iffe af ©eti^itUtl^abet (nemini res sua servit); 
m£n t)eb Slbjltffelfen ttoebet attet bet tibligete ©jenbomSfotl^olb 
meflem SEingene ftem. 3ft. JpfttetSb. 31 aKaj 1862 (SRetgt 
©. 632—34). ~ m bog ©jetcn ^at bet t fin SWagt, fot faa 
t)ibt iffe 9lnbte8 (f. @s* celbte $ant]^at)ete8) Slettigl^ebet bctfot 
et til §inbet, befinitii)t at oipl^cetje ©ettitutfotl^olbet, et en 
©clbfolge; men bette maa ba jle ubtt^fttlig t)eb t^tnglijft ®o^ 
fument, f. ©j. et gotkljolb i ©fjobet 139 

^ttbfEranfnlng t Slbgangcn til at ))aal)cefte fin ©icittom 
©crtoituter gjcelbcr ifelge S* 22 3unt 1863 §§ 14—19 mcb 
^cnfijn til ©!oi>, l^ijcm ingcnfomMP ^^^bcn ©er^itut cub 
aScitc^tct, i)g bcnnc alcnc meb ftore Subftroenfmnger, fan 
)>aaIcBggc8 (§ 17)* Sngen anben SSrugSrcttigl^cb maa ))aa^ 
l^cefte^ ®!cio for Icengere 3:tb enb 25 3lar eHct for en 3Kanb§ 
og ^uftrueg &cil)ctib. 2)i^fc Qnbffrcenfningcr gjoelber bog fun 
ben fontraltmoe^fige ©tiftelfe; ]&t)orimob ®fot)feri)ttuter frem- 
beleg maa lunne ftiftc^ t)eb ^(foi. 3)e for ®!o\)en meft jla- 
beltge 93rug^rettig]^eber: SRet til at branbc aSraate, ft>ie £^ng 
eUer fijtc S^roer, famt til at jlceffe SSarf eKer 9loei>er og til af 
®!o^en^ %x(ti at i)irle ^t)cegfober cKer ®troelfe, er bet ifelgc 
§ 14 albele§ forbubt at ^>aa^(Efte ©fob, og faabanne ©cri)ituter 
t)il folgeltg l^elffer iffe funnc l&oei)beg. 

§27. 
(Sjcrcng og <Sert)ttut]^abereng inbbi?rbc8 Sorl^olb. 

aSeb aSeftemmelfen af ®jereng og ©ert)ttut^aDeren^ inb^ 
btjrbeg gorl^olb maa man l^abe for S)je, at ben, ^aa ^i)i^ (Sj- 
enbom ber l^ijiler en ©ert>itut, ber^eb er unbbraget en 2)el af 
©ienbom^raabtgl^ebcn, l^totlfen ))an folgelig iffe maa benJjttc til 
©fabe for ©eri)itut^i)eren, 9Ken ba bog SJet^gebetcrnc l^er 
iffe ligger i gcettig, men alene berorer l^inanben, og ba l^ber 
af §Parterne befibber ben SRet, l^an ^ar, l^el og l&olben, meb^ 
forer ©eri)ituten ingen anben Qnbjircenfning i ©jenbom^retten, 
enb at ®ert>ituten iffe birefte maa angribe^. fjorl^olbet er faa- 
lebe^ ]^cr mere uaf^cengigt enb faat)el mellem ©amejere inb^ 
b^rbe§ fom i et alminbeligt S3rugerforl)oIb. ©jeren^ og ©er- 
\)itutbat)eren8 91 et fan ^aa en SKaabe fige^ at befinbe fig i et 
communio pro diviso; bet er alene benbcim unbbragne 2)el 
af ©jenbom^retten, fom ©jeren iffe til ©fabe for ©ert>itut^ 
ijauxtn maa uboDe; foro^rigt gicelber Slegelen: at ben, fom 140 

fun bctt^ttct ftn SRct, Sngen fcrnoetmcr. 2)cn, ^aa ^t>x^ &\tn^ 
bom bcr ^^iler en aScJfctt^itut, ntaa t)iftnof iffc i)^>^)l0ie cHcr 
affJfJcerrc SScjen; men ^an tan iffe fotmenc^ at ]^at)c ©jebfcl^ 
l&obe, aStftabet o» b^l t)eb ©ibcn af SScjcn, om cnb ben^ Srug^ 
iarl^eb for ©erbitutl^aijeren bctbcb ncf faa mcgct fotminbjfe^* 
®en, bet ^r tnbtijmmet en Slnben en gifleritet ^aa et i)ift 
©teb t fin (Sit>, fan iffe forfc^beg at anioegge en %abxil !t)aa et 
anbet ®teb, om enb Satmen jlrcemmer gijfene bort, - alt for^^ 
faai^ibt iffe ogfaa bi^fe Snbjiroenfninger maa anfeeg ftilttenbc 
otjertagn'e. 

Jg^orbibt ©ieten ioijtigt et beretttget tit at beltage meb 
©ctt)ttut]^at)eren i SBrugen^ Ubobelfe, bil bero faa be faf^ 
tiffe Dmftoenbig^eber, nemlig ]^t)otbtbt ben l^ele ©jenbom^raa- 
big^eb i ben enfelte SRetning fan anfee^ for at txtxz ©erbitut:^ 
bat)eren o^erbragen, elder al^nt ^n Slnbel i famme; og Slf:= 
gjiorelfen i^il, l^t^or 3ntet ubtrijffelig er beftemt, ocefenlig fomme 
an !paa, I)^)orbibt faaban ©eltagelfe fra ejereng ©ibe fan ^cere 
©eroitutl^aberen til ©fa be eller iffe; tl^i at ©erHtutl^atJeren^ 
9let, forfaa^ibt ©ert)ituten betrceffer, gaarforanfor @ieren8, 
er en ligefrem golge af gorl^olbet mellem famme fom Unb- 
tagelfe til Slegel. 

fiigefaalibt fom ©jeren maa ooerjfribe fit SRct^gebet, lige- 
faalibt maa ©erbitut^at^eren ooerflribe fit* SWen iot^rigt fan 
l^an, faalcenge l^an l^olber fig inben bette, beocege jig ber meb 
famme iJrii^eb fom ©jeren, og uben §enft)n til be Ulem^)er, 
fom l)ang SJrug maatte fotbolbe benne- — Smiblertib ligger 
bet i gorbolbeneg SRatur, at bet i 2lnt)enbelfen mangen ®ang 
bil i)cere banjieligt at ojjbrage flar^e Oroenfer mellem Slet^ge- 
beter, fom berorer og griber int i l^inanben ^aa faa mange 
5Punfter, og ^bor fjorbelingen ^aa famme 2:ib ffal gaa ub ^)aa 
Sletten og i)aa ben8 ©jenftanb* ©om bejlebenbe Slegler i benne 
^enfeenbe fan moerfe?: 141 

1. ©er^ittttl^ai^etctt maa font ^aaian l)cetc bcrettigct til at 
ut)0H al ben SRaabigl^cb o^cr ben tjicnenbe ®runb, font er nob- 
ijenbig til @crt>ituten8 Ubol)elfe» SRetten til at I)ente SJanb fra 
anben SKanbg SSronb mebforet faalebcg ogfaa 9let til ben fot^ 
nobne SSeji til S5ronben> 

2. ®ett)itttt^ai)eren maa font faaban 'octxt Betettiget til 
^aa ben tjenetibe ©jenbom at foretage be fornobne SHe^jarationet 
og anbre til ©ert>itttten8 Ubotoelfe figtenbe3lrkjbet,forfaabibt 
(Sjicnftanbcn er l^ant felt) till^otenbe* ^tlntinbeligt^ig t>il 
l^an ogfaa l^ertil t>cBte for^)ligtet, bcrfom ©ietenaf ben tjenenbe 
©jienbom forlanger bet, etler i mobfat galb til at ftnbe fig i 
®j[cnftanbcn8 ©orttagelfe* — ©r ©jenftanben ®ieten till^o^^ 
ten be, t)il bet fomme an ipaa Omftoenbigl&eberne, nai)nlig l&t)ot- 
lebeg SRetten er ftiftet, ]^t>ort)ibt ©ert>itutj^ai)eren pal anfeeS be- 
rettiget til at te^jarete benne, etter, l&t)ot ben maatte ijcere blet>en 
utjenlig, f. @* en S3to, at etftatte ben meb en n^. 3)erimob 
ct i bette Silfoelbe ejeren altib betcttiget, men albtig for- 
^>ligtet til at iftanbfcette fin 2^ing, og ©erbitutl^at>eren maa 
ftnbe fig i ben bert)ebmuligen8 fornobne miblertibige ©tang- 
ning af SSrugem 

3. ©erHtutl^a^eren t>il i 9iegelen i?oere foripligtet til at 
taale faabanne minbre ijcefenlige 3Kobififattoner, fom 
©jereng Zax'o froet)er, i ben Ojenftanb, ]^j>origj[ennem 93rugen 
nbobeg, ]^i)ab enten benne ©jenftanb er l^am felt) eHer ©jeren 
till^orcnbe, naar faaban Soranbring blot iKe i nogen ^enfeenbe 
ffaber i^am og l^eCer iffe foranbrer JBmgeng aSeflaffenl^eb. ^an 
Ux faalebeg iHe fnnne mobfcette fig en liben Sl^tning eCer 
Dmlcegning af en SSeji. 9fr. ®. ». 90, SIR. fi. VIL 43. 

4 SWeb ipenfijn til ©eri)ituter i ©tobejenbomme 
inbe^olber £. 22 Suni 1863, ^ap. 1 jfr. § 59 og 64 forjljet 
lige aSeftemmelfcr, figtenbe til at betr^ggc faat>el SRettigl^eb^- 
l>ai>eren fom ©jeren imob en altfor l^enf^nSloS SBen^ttelfe af be 142 

tcf^)cftii)e 33ef0jclfer. S(5aa ben cue ©ibe beftemmcr &oi>m, at 
©jcren fan fotlange UbetJcIfen af be beftaaenbe Stuggrettig^ 
l^eber otbnet eg begrcenfet faalebe^, at be iffe flaber ®fot>en 
mete, enb til bere8 2:ilfteb8ptttelfe er fotni^bent. ©aalebe^ fan 
©jeten ftcei)e, at §ngftret alene jfal 0i>eg efter Ubt)t8ntng 
(§ 6og 7); at 9letttg]^eb tUS3tcenbe og Ojetbefang, bet iffe 
er bunben til nogen 'oi^ SKcengbe, engang for aUt i>eb ©fj^n 
ffal beftemmeg til en lige ftor aarlig STOoengbe efter bet rimelige 
aSel^ot) (§ 8); nben §inber af SSejtegrct frebe enfelte ©troff^ 
ninger af ©fci)en for ^tjceget, naar bert>eb iffe for Slettig^ebg' 
^a^eren o^)ftaar nogen SDiangel )paa tilftrceffelig ^a'on (§ 9), 
famt meb §enf^n til anbrc SSruggrettigl^eber ant)ife SRet:^ 
tig^eb8]&at>erne, ii'oox og ]^t)orlebeg be Blither at ub0t)e, forfaat>ibt 
intet SRobfat ubtrijffelig er i^etinget (§ 11). Dg § 20 jfr. 
§ 7 forbijber i 5llminbeligbeb 9?ettigl)ebgb<^t)eren, nnber ©traf, 
at ot)e uforfi)arlig §ugft i©fot)en efter Slbt)arfel fra ^jeren. 
— SPaa ben anben ©ibe beftentmer § 21, at ben §ugftberet- 
tigebe, naar bet ^eb ©fjon beflnbeg, at ©fot)en er uformuenbe 
til ioebioarenbe at ^be SKere enb -til fjijlbeftgjorelfe af be ©fot)en 
^aa^ioilenbe SBrug^rettig^eber og (Sjeren^ ©aarbSfornoben^eb, 
fan forb^be (Sjeren at aa^rfe til ©alg beri, b^oraf inbirefte 
folger, at ®jeren, b^or intet 3Kobfat er beftemt, iffe fan negte^ 
at aat>irfe til OaarbSfornobenbeb, b^or meget enb ©erHtnt- 
bat>ereng SKbgang til %x<z'oixU ber^eb maatte inbflrcenfe?, (ifr. 
§ftret8b. 20 5H>ril 1860, SRetgt. ©. 403 fgg.). grembeleS for^ 
b^ber § 22 ©jeren at beftxerliggjore be SBruggberettigebe? 31b' 
gang til %xMxxU t)eb at bort^ugge ben noermeft og beftjemmeft 
liggenbe S)el af ©fot)en. — ®nbi)ibere tilfteber £ot>eng §1 
og 2 ©fobejeren at aflofe be for ©foi)en flabeligfte SdxuQi^ 
rettigbeber, nemlig 8let til at brcenbe SBraate, ft)ie fiijng etter 
f^re 2:rcer, famt cnbi>ibere 8letten til at flceffe SBarf eKer 3icet>er 
og til af ©fot>en8 %x(&x at t)irfe ^\)cegfober eCer ©troelfe. 143 

2)og fan, ]^t)i8 be 2 fibftnciei)ntc SRcttig^cber cr af ot>ni>z\m't>t 
SSifltifli^et) for bet SSnig, ^i)ortil be ttgger, aietttfl^cb8^at)eten 
ftoetje, at be, iftebetfot at aftefeS meb^Penge, omfoe'tte^ til en 
tirfttoellelig gbelfe, feet er tjenltg til at af^joeljjc famme gor^ 
noben^eb fom ben, Stettigl^eben gaat ub ^aa at fijlbeftgjiere* 
5Paa famme SKaabe et ©fotjejexen betcttiget til mob ®rftatning 
at itjcertfcette grebning af ©lotjen, cm enb ben aBeitinggfeeret- 
tigebe ber^^eb lommer til at libe SWangel !|>aa tilftrceflelig ipat>n, 
forfaatjibt ifte @!j[0n8mcenbene flnber, at ©trcelningenS SSmtit- 
telfe er af o^ert^ejenbe SBigtigl^eb for SRettigl^ebg^aberen (§ 10). 
efter Ubjiiftnl 12 Oftbr. 1857 §§ 3 og 4, jfr. &. 9 SWaj 
1863 § 4, fan ogfaa ^ugft og ^ai)ning8rettig]^eber i 
fremmeb ©aarb^ 3nb- eller Ubmarf ajlofe^ mob &x- 
ftatning, efter Dmftoenbigl^eberne meb 5Penge eller So^b eller i 
famme ©lagg fom Slettig^ebSi^atjeren afgi^)er, jfr* bog ©fot)- 
loioen^ § 12. Jperom mere nebenfor i en anben gorMnbelfe. ®iette Slfftttt 

Dm Otuttbb^rbct. 

§28. 

®ritnbbj)rber8 gorjlict fra aintinbeligc $aiite]^«ftclfcr paa ben cite^ og fra 
©crijituter paa beit anb^n ©ibc. 3)erc8 ©tiftctfe og £)j)1^0r. 

@n SP reef tat ion fan fom faaban iffe ijoetc ©ienftanb 
for tinglig 9lct. S)en maa t fig fclt> altib txierc en Dbligatio- 
5lt ben ^Mtx paa en faft ©jenbom, foranbret iffc gorl^olbet; 
ben tinglige SRet et l^er, fom for bemcerfet, en fcli)ftcenbig ©if- 
ferl^ebgret, fom alene et accegforift til ben ^perfonlige %ox^ 
^WtiMt faa ®j[cnbommen8 33eftbbet, og ]^t)Otom intet ©cer- 
eg^celber* 

STOen ^t>or en SPrceftation8^)Ii9t ii'oikx ^)aa en ©jenbom faa^^ 
lebeg, at ben for beftanbig jjaal^toiter cn]&t>er Sefibber af 
ejenbommen, alene fom en golge af benS 93efibbelfc; 
faa at ben ipso jure inbtroeber og o^^l^orer meb benne og ifte 
folger 33efibberen§ sperfon^ — ber trceber ben ^)erfonlige Sor^ 
!|)ligtelfe i ben ®rab i ©aggrunben for ben tinglige 9let, at 
gorl^olbet faar megen fiigl^eb meb ©ert)itutfor]^olbet, og af &o'o- 
git)ningen i f(ere SRetninger er ftittet i ^la^fe bermeb* SSel er 
]^er ingen S)el af ©jenbomSretten, mtn bog en 2)el af ©jen^ 
bommen^ 3Scerbi, at anfe fom for beftanbig flilt fra ©jeren 
og l^enlagt til en Slnben* !Den 33erettigebe er l^er, ligefom i 
anbre rent tinglige gorl^olb, alene ]&eni)ift til 3;ingen felt> og 145 

f}\>ah ben fan ^be; 2:tngen8 ©jcr oi)ttoeber alene fom aKencm:=^ 
manb, uben noget ^jerfonligt 2lnft>ar* 3Seb at oi)gii)c fin Se^ 
fibbelfe af 3:tngcn troeber ^an eo ipso ub af ^Jotl^olbct, 03 
i)cb S^ingcn^ Unbetgang o^pl^^rer SRctten ganffe^ 

©aabannc aSijtbcr fan ttatiirligi)tg dene ^Hle ^paa fafte 
eienbomme, jfr. ^ankl 12 Dfth- 1857 § 1, — S)en berets 
tigebe $att fan faatoel t)oete en (f^ftff elffet iutibifl) 5|Serfon, fern 
en anbcn faft ®j[enbonu 

Ztmfoxixxt SStjrber faa fafte ©jenbomme bet lige faa 
libt l^enfereg til @tunbbi?tbetne8 font til ®ett)itutetne8 ^(agfe, 
]di> om be iffe meb it)erfonIigt 5lnf^ar paa^'oxUx i)ebfcmmenbe 
gjer, faafcm be iffe abfotbeter nogen 2)el af felt)e gjenbom^' 
t)(erbien. 3)e i)il beSuben nceften altib i fin D^rinbelfe inbe- 
ftutte et alminbeligt ©jcelbgfoti^olb/ f* % en !|)roef!tiberet etter 
!j)toefIubetet 5Pantefotbting, eg, em enb bette iffe altib er %ih 
fcelbet, f, ©J. geberaab 0. bSl, et be ligefnlbt i fin D^tinbelfe 
en toitfelig ©jcelb, b^et alene bet ^etfonlige ^n^'oax et eftet- 
gitjet (omttent fom i)eb ftaan i £aaneinbtetninget mob b^^anb- 
faaet fJSant). — ^otntenten af bet folgte benepcetebe ®ob§ 
et l^effet ingen Otunbb^tbe, ba got^)Iigtelfen, ffjont uo»)figeIig, 
bog et ftiftet fom en ^>etfonlig ©jcelb fot DbligationenS Ubftebet 
og ^an^ eftetfolgete (jft. fi. 20 S(ng. 1821 § 19, SRo. 3, fi. 
4 3lng. 1827 § 1, £. 5 Slug. 1848 og S. 21 SKattg 1860). 
3)etimob et Sotbafgif ten en fanb ®tunbbt)tbe. —Sit gbel- 
fen fan aflofeg, fotanbtet betimob ingenlunbe ben^ ftataftet, 
albenftunb bette alene et en 31 et fot @j[eten, ba ben ligefulbt 
abfotbetet en 2)el af ©jenbommenS Sa^>itaIt)CEtbi. 

(SJenftanb fot faabanne ®tnnbbt)tbet fan all e mu lige 
5Ptceftationet ^cete, ]^t>ab mttn be umibbelbatt ftembtingeg 
af ©jenbommen, efiet iffe, altfaa baabe HJenge og ipetfonlige 
Sltbejbev, f. @s* 3ltbejb§»>Iigt, @ietbeI)oIb8i>agt (jft. &. 16 SWaj 
1860 § 7 i. fO, 9let til at etl^olbc o^)ffaatct et t)ift tijantum 146 

^tcematerialicr 'paa en ©ag, malct et Hft St^antum 5lorn faa 
en aJlette o. b8L 

2)c almintelige ©fatter ^aa fafte (SJentomme b^r bog 
iffe l^enregneg tit Orunbl&^tber, lige faa libt font t)i anertjenber 
legale ©et^itutet. 2:1^1 ©fatte))Itgtig^eb et en ligeftem gelge 
af ben at ©jienbcm i ©taten lebfagenbe 5pUgt at btbrage til 
©tatenS Ubgiftet. — 2)erimob er Sorbcioggtettig^eberne 
og 3:ienben fanbe Otunbbljrber, ba be I)t)iler ^a fcerffilt 
5lbfomft, om be enb er orbnebe t)cb Sot) og I jlere Jpenfeenber 
ftillebe tjeb ©iben af ©fatterne*— gorj^Iigtelfer cggbelfer, 
font i)eb felt)e £oi)en ))aaloegge8 ©jenbommene ^)aa ©tateng 
a;erritorium, Uxiotx, neto^) ))aa @rnnb af fin Sl(minbelig|)eb og 
©amtibigl^eb meb felt)e (gjenbomSretten, ilfe fanbe Ornnbb^rber. 

2)en enefte SRaabe, ^^or))aa Orunbb^rber fan ftifte^, 6lii)er 
faalebeg S o n t r a f t etter 2: e f t am e n t jpertit ubforbreg natur- 
Itgtoi^ t]^ingI^ft3)ofument, bet maa f!rit)e§ ^)aa ftem!j)(et 
5(5 a ^) it efter bet eriagte aSeberlagg (attfaa iffe 5Proeftationen8 
egen) ©torrelfe, ifr* ft. 9 5lng. 1839 §2 1. I, ber bog noer^^ 
meft toenfer faa ben i)ibere Cberbragelfe af aHerebe ftiftebe 
©mnbb^rber* — SWaar 9iogen, t)eb ©alget af en gjenbom, i 
©fjebet ipaalcegger famme en ©runbbijrbe (f. @j. en ©runbleje, 
Slrt>efoefteafgift, S[rbejib8))ligt o, WL), betragteg benne font en 
3)el af ftjot^e fu mmen og mebregneg folgelig t)eb aSeftem^ 
ntelfen af 2:ajten j>aa bet ftem^)lebe Jpa^ir (©tent))eff. § 7, a), 
ba iffe ^er, faakbeg font t)eb gorbel&olbelfen af en ©er^itut, 
nogen 2)el af ©jenbomSretten forWi^er uafl^cenbet; men 
i faa %aXt> fan ogfaa ?5or))ligteIfen inbtage^i ©fjobet, og 
te^0ber intet fcerplt ^jemmeKbofument, jfr* ©fr. 16 SB[ng.l848. 
— £)m nogen ©f^ lb foetning af ben ))aatagne •etter afftaaebe 
Orunbb^rbe fan fel^f^Igelig albrig ixere Sale. 

Staar en ©mnbl&tjrbe o^erbrageS til S^rebjiemanb, ntaa 
nijt ipjiemmctebofument ^>aa k^origt ftem^Jlet SPa^)ir nbftebe?; 147 

en fimj)el 2:ran8^ott gaat iffc an* 9iaat SB^tben bcrtmob Itge^ 
frcm cfter9ti)e§, mob eCcr ubcn SSeberiag, f^ne^ ^flijgntng 
f)ct ligefom t>eb £)!pgit)elfen af ©crioituter at maattc tunne flnbe 
©teb eftet en Sioittering ^)aa flet ^a^xx. Sit nblebe noget SKob- 
fat betaf, at ». 20 Slug. 1821 § 31 forlanger ,/(o^ttgt ©fjebe" 
t)eb ben lefe &anbfli?lb8 Oijcrbtagelfe til 33Vgfel]^at>eten, og af 
©tattehinbgj^relfetne^ Ubttij!: 2:ienber, Sorbeboggrettig^eber 
0. f, i)., ber et „folgte til gbetne", - f^neS eftet be fcetegne 
^iftctiffe Cmftcenbtgl&ebet t)eb bi^fe ?5or]^olb minbtc rigtigt, ifr. 
£. 17 S)ectt. 1836 § la 3Kan maa oi>eralt faft^olbe, at ^er 
iffe egentlig fotegaat nogen £)i)erbragelfe, men at ben betijngebe 
©jienbom ipso jure btit>er fti i)eb Sfletten^ Oi)git)elfe. 

Seb ^cei)b fan ©runbbijrbet iffe ftifteg, ba en SPrceftation 
iffe fan wx^ ©jenftanb for SSefibbelfe*. 

aSeb ben kbijtbebe @jenbom§ Unbetgang gaat ogfaa be 
^aa famme l^Hlenbe Oninbb^rbct unber. SWaat ®jetcn bete- 
^inti>tx^x eKet !paa anben SKaabe ffitler fig toeb ©jenbom- 
nien, c^^^xtx ipso jure ^ani gori)ligtelfe for ©ftettiben, og 
gaar i flbfte 2:ilfcelbe uben nogen fcerlig SSebtagelfe oi?er paa 
i^an^ ©ftetmanb. %ox be i l)ang S3efibbelfe8tib fotfalbne men 
tifbageftaaenbe gbelfet l^oefter ben gtattcebenbe febfelgelig fom 
for anben Ojcelb. — 3 S^ilfoelbe af ©jenbommenS Ub^>arcel^ 
lering maa t>iftnof altib, I)t>or jDet iffe t)eb gorl^olbetg ©tif- 
telfe ubtr^ffelig i>ax aftalt, at SB^rben flulbe l^i^ile nbelt ^aa 
ben famlebe ©jienbom, en forl^olbg^ig gorbeling af ben paa 
famme ]^t?ilenbe ©runbl&^rbe flnbe ©teb. 

SBeb 5Prceffri))tion fan \)el be enfelte forfalbne 3;erminer 
(5—13—2), men iffe felt)e Sietten gaa tait, ifr. §ftret8b. 12 Oftfer, 
1844 (SRetgt. 1845 ©. 614 fgg.) og 1 Sioi^fcr. 1853 (8tet8t 
©* 803 fgg.). *) 9ft. ©tottl^ing^tibenben for 1860 O. @. 637—40. 

10* 148 

aSeb ffionfufton cttet beti)cb, at ben S3ctcttigcbc Ux'otx 
©icr af bet beb^rbebc ®ob8, Ian Orunbbijrber iffc anfec§ ub- 
flettebc, l^^ab man enb t)tl antagc cm ©^erg^maalet, l^^or^ibt 
en 5Pantefotbrtng t et faabant 2:tlfcribe bcttfalber*, %f)i fra 
alminbelige ^Pantl^ceftelfer abfftffer ©tunbb^rbet fig neto^> bettjeb, 
at be ttcebet faft J)eb feltoe 6jenbom8fot]^oIbet» SWebeng 5Pante- 
tetten alene flal gatantcreben ))etfonligc gor^)IigteIfe, og ftaar 
pg falbet meb bcnnc, ^'oiUx OtunbbJ^rben faalebe? ^)aa ben be- 
b^rbebc ©jenbom, at ben ligefrcm fotmtnbf!et benne^ aSoetbt 
font faaban. ©aalcenge ©jenbommen befinbet jig ^aa ben SBe- 
tettigebeg §aanb, fole^ benne gorminbflelfe tffe; men bette et 
alene af ben ®tnnb, at ^Proeftationen ffulbe i)cetct ^)tcefteret til 
^am felt); faafnart ®j[enbommen fommer i en n^ ©ierg jpaanb, 
maa ben fi^lgelig atter tilft)are8, betfom ben iffe fotub ub- 
tr^Ifelig er nbjlettet 

aSi^fe Orunbb^tbet til bet Dffentlige fan enbelig afUfeS 
af ben beb^rbebe ©jet mob Snbbetaling af en beftemt ®um 
engang for atte, nemlig Sorbeboggrettigl^eber, ^^orbafgift og M 
Sanbjlijtb, fe »ot)e af 17 ®ecBr. 1836 § 8, 5 Sttug. 1848 § 2, 
4 og 5, 24 ©e^)tbr- 1851 § 3 fgg., 29 3»art^ 1854 og 21 
2»art8 1860 § 3. 

3lt inblabe fig i nogen \pmzl Ojennemgaaelfe af be en- 
felte ©runbb^tbet btlbe ijcere ubcn bibete 3ntere^fe. — 5Reb 
©enf^n til SSelebetg aSeregning i t)Ote nugjcelbenbe SPenge 
mcetleg SPengeL 14 Suni 1816 § 26 b. — ©nb^ibete maa et^ 
inbre8, atStunblejen i SS^etne altib ftjneg at funne inbbri- 
t)e§ t>eb Ubi>antning, fe !£ot>e om ©at:t)8botg af 9 51[ng* 1839, 
om Jpamar af 26 5H>rtI 1848, om ftong8t)inger af 15 n^xxl 
1854 og om ®iot)ig af 21 San. 1860, famtligeg § 5, jft. SRefl. 
om ©fattefogbeng og ScemnetenS gortetninger i a3ergen af *) Sfr. ©atlager^ JOfcliflation^ret I. ®. 136-37 og II, @. 312 fgg. 149 

19 £)ftbr^ 1840 § 2. 2)et fammc gjcElbcr jlcrc af be faafalbtc 
Xclbe: ©orcn|Ittt)crtolb ((SpotttU. § 82), moffettolb (S. 14 
Sunt 1816 § 7), ScttSmanb^tclb og 2;^ina^otb8t>cn8c (©<)orteIl[. 
§ 116), @fi>b8ffaffcrtclb (£. 28 3uni 1824 § 1), ©unbtolb og 
a3ro^)engc (if^Ific be f^pectelle a3ei)lHinger) m* \>. 

2)erimob t)il ^i ncermere af^anble 4 tla^fer af Otunb- 
IbJjrbcr, ^t)Otom abfliOigt ©oeteget et at tnoerte* 

§ 29. 
1. SorbeSogiJrcttigl^ebcrnc. 

aSeb SorbefeogSrettigl^eber fotftaae^ en ftor aWotngbe fmaa 
gbelfcr af forffjeHigt SRaton, fom fra gammel Sib af l&at l^ijtlet 
:paa be ftefte af 9llget8 ftanbejienbomme. 2)e et t fin Di)rin:= 
belfc meft i)irteUge ©tatter, tilbeK bog ogfaa lontraft^ 
mag fig e gbelfet, nat)nlig fiebninget af jotbbri>tnge SRetttg* 
l^cber (jfr. 3—14—23). — Slngaaenbe bereg Ubtebelfe gjalbt 
ingctt almittbelig Stegel; men be crlagbcS eftet ^^ab bet fra 
Sllberg Stib ^at)be boetet SStug, febilfet fanbteS o^jfett i ftto^ 
neng S^orbebeger ettet gortegnelfet ober ©tateng ©jettbommc 
og 9lettig]&ebet o^er be fafte ©jenbcmme i Jienene. 

S)ete8 t>igtigfte SSeftanbbel, Sebingcn i ft^ftbiftrifterne 
pg^igi^rett i bet 3ttbte af Sanbet, l^abbe i pit %ii txtttt 
Sigetg enefte alminbelige ©fat. %xa fetft af 'oat bog ogfaa 
benne egentlig intet 3lnbet enb SriggftJjt, etter ben t gctMnbelfe 
meb Sriggtj[ettefte^)Ugten (iitfer6arlei6angr) ftaaenbe gfoti)UgfeIfe 
at iprobiantere og befolbe bet ubbubte SWanbflab (litgerft^ 
arleiftangr), og l^bilebe betfot ^aa ^Perfonen, faalebeS at 
l^toer §u8fabet ubrebebe iBlbraget for l^ele fit §u8, (fe ben celbte 
®uIat^ing8lot) Sa^. 296 og 299 og gtoftat^inggIot)en VII. 8). 
SKen imob ©lutningen af bet 13be 3lar]^nnbrebe, ba be reget 
moBgflge aarlige ^rigMog 'oat o))I)0rte, mebeng ilongen ftdmbeleg 
be^olbt fin SRet til i et^bett galb at o)>^eb(ete $alblpatten af 150 

ben Ubrebfd, fom ct almtnbcUgt Ubbub mebf^rte, antog Ub^ 
gcrb^Icbingen Saraftetcn af en ijirlelig ©fat ))aa gotmuen 
(fc SWagnng §aa!ongfung n^ete »anb81ot> IIL 6, SBi^lotjen ibid.), 
ber, for faa iotbt ben falbt ))aa be fa.fte ©jenbomme !paa 
Sianbet fcrbelte^ eftet ben Sanbfl^Ib, fom be afgai), og er^ 
lagbe^, Hftnof t Sftcgelen i be famme ®i)ecte^ fom benne, i 2 
SEermtner, ^oft og SBaar (fe Wl. S. VIL 7, 3tb. 14 £)ftbi\ 
1312, 3leceS 1539 Stttt 9 fgg., 61)r. IV. S. VL 1, SRfft. 23 3an. 
1665 og %x. 7 3uU 1721 § 3). 3 a3>erne forbelte^ ben 
efter JpuSlejen. — 3 StbenS Sob o^^orte fiebingen at fJjareg af 
ben lofe fjotmue, og git otoer til en ftaaenbe Slfgift paa 3orbc^ 
gobfet; t SBijernc fcortfalbt ben ganfle- 

2)a man imtblertib i Sobet af bet 17be 3tar^unbvebe flf 
anbre mere tegelmce^fige ©fattet (aejtenbtng^^ og Dbel^ffatten), 
tabte bigfe celbre gbelfer benne taratter, og gtf oDer til ftaa- 
enbe 3lfgifter (jft. ©fatteft. 24 Oltbr, 1634 %xt 1 og 2), bet 
fun unbtagelfe8t>t8* ftob i nogct tegelmoegftgt ?5orI)oIb til SWa^ 
trifulff^Iben. — ©nfelte l^ele S)tftrifter t)at ganfle eKet til:= 
beig ftttagne for bt^fe gbelfer'^; ftere Oaatbe fif bem i>ti fon^ 
gclig SSenaabntng eftergtt)ne, anbre frifjobte fig for bem* 
$aa nogle ©teber ^ai)be ftongen afbanbet fm 8let til famme 
til 5prii)ate eCer offcntlige ©tiftelfer. 

3 gorMnbelfe meb ben n^e a»atrifulering (1818—1836) 
bleto ogfaa bi^fe gbelfer, for faa t)ibt be tilftob ©tat^fa^fen, 
famlebe til en enfelt ©um t spenge for l^^er Oaarb, ber 
for ©ftertiben ^aalagbeS ©jenbommene fom en ftaaenbe Slfgift, 
ber o^frceiJes'meb ©fattcme (fe £. 17 Decbr* 1836). Dere^ ^VLtatHU Sogbctier. 
**) @aalcbc8 SarUbergg og Saurbigg gogberier famt fii^feftoftcr ®ob8 for 
bem aUt, nebrc S'lomerigeg gogbeti for i^ebing og S3i«ore m. fl» 151 

famlcbc ^tUh ubgiorbc bcnganfl omtrcttt 25,000 ©^>b- og for=^ 
ttben omttent 19,600 ©^>b- 

2)c ©taten tillommcnbc afotbeboggtctttgl^cbct Ian eftcr £. 
1836 §8 afl0fe§ mob 3^nbbctattng af Sttfgiftcng [cstcnbobbcUc 

3 ©alteng, SofctcnS og SBcftctaalcnS famt ©cnjcit og 
2:rom§0 gogberict i)ar ficbingcn ingcn ©runbB^tbe, men, ligc^ 
fom t celbtc a:tbcr, ct @Iag§ fjotmucgffat, bet i)cb I)t)ett 
31a tg 2:]^tnge af fjogbcn og fiagtcttet ^jaaltgncbcg Sllmuen, 
uben jQenfl^n til Dm be cjcbe Oaatbc cttct iffc* 2)ctte, i^'oi^ 
£)i>ttnbelfe i»c IJcnbe^, Mci) o^^cetjct t)cb S. 1836 § 13 for 
©alten^, fiofotcng og aSeftetaalcnS famt 2)tftrtftct ©cnjen^ 
SScblommcnbe; l^botimob Jicbtngcn fotbcUe^ ))aa®aarbcnc cftcr 
bctt ttijc aSatriluL 3 2)iftrtftct 3;tom80, ^i>or ben ftetftc 2)cl 
af Scbirtgctt till^orte 5|5tiJ)ate, ffulbe bet bertmob inbttl aSiberc 
forfclitjc J)eb bet Oamle* 

§30. 

(Sfter ben mofaifle ?Retg fjcrbittebe, bet betragtebe Oub 
fom ben egentlige ©jer af bet forjoettebe Sanb, oj)ftiIKebe ben 
fanoniffe SRet mcget ttbUg* ben JRegel, at bet \>at en ©am^it^ 
ttg]^eb^!pltgt at gii)e 2:tenbe til tttlen af al fin ®j[enbom, ,,for 
at 5!Renne|Iet", fom bet l^ebet i en JRetterBob af ^ong ^aalon 
^aalongfon (9lotge8 gl Sot>e L ®. 459) ;,bert>eb fan tilbage- 
f)0be ben tienbe 5Patt t Jpimmertg, fom bet i)eb Dote fatftc 
gotoelbte^ ©^nbefalb ^ai)be miftet", - og bet Hjttebe^ ogfaa 
eftet^aanben at faa ben i)ebtagen i alffc Mftne Sanbe. 3 SHotgc 
ftebe bette unbet tong ©igutb Sorfalfatet^* og ^an^ SSt^bte? ♦) Mmht X en ^cjlutning paa Rmdlitt t Wlaqen 585* 152 

aflcgjcring*. — S^r ^ienbeng ^nbf^telfe t 9lorge fcefttebcS 
OejftUgl^cbcng Unbct^olbning, foruben t)eb SSetalingen for geift:^ 
ligc rJotretningcr famt bet til ^irfctne^ Unbetl^olb ^enlagte 
Sorbcgob^, af en Jpetfonlig Ubrebfel efter 5KanbtaI (prest- 
rei6a, biskupsrei6a), ^'ooxffO^ bet, fom bet f^ue^, aHetebe tib- 
lig t)at blebet JRegel, at @n^^er toat ^)](tgtig til engang i ftt 
m, eHer i atfe %ali ^eb fin 3)0b, at gitje til «it!en en SKi^ 
enbebel af al fin l^fe Sotmue (hofufttiund). — ©ette et 
ogfaa ftembeleS ioebbletoet i fi'oxt 3;elemarfen, ^'oox ben tegeImoe§:= 
flge aatlige S^ienbe (dvaxtartiund) albrig fclei) t)ebtagen, og l)i>ox 
f^Igelig jpotjebtienbe og ^gtoefterebfelen (nnbet 9lat)net „®aarb' 
manbgtettig^eb") ftembeleg beftaar** fe SReflr. 25 3an, 1788 
h 5»o, 2, ifr. SReftr. 30 5»ot)br, 1798). 35et blet>, fom bet 
ft)ne§, SRegel, at j&oijebtienben etiagbeg, naar man fetfte (Sang 
inbtraabte i SSgteffaB; men i 2:iben^ S0b blet> ben bet^belig 
rebuceret, fe SSigeng ttiftenret ^ap. 11, %x. 19 SWaj 1604 og 
5Re|Ir* 25 3^an. 1788 I. 5«o. 4, ]^i)or ben^ aRajimum fcetteg til 
20 SRbL (16 ©>bO, ift* 9legntatit)et for a»obnm af 26 Suni 
1801 II yio. L — 3 l^ele bet oi)tige Siotge, l^box ben tegel^ 
mce^jlge aatlige ^nbtomfttienbe bleb inbf0tt,-bortfalbt 5Ptcefte^ 
og S3if!o^>8tebfeIen famt jpobebtienben Oft. SRb. 22 ®e^)tBt. 
1277) fom 5piigt; men en Sebning af benne fibfte fijneg bog 
ben gjbelfc til ^Ptoeften beb SBt^Hu^^pet at txete, fom omtaleS ♦) §Paa 38lanb wr bet allcrcbc fleet unbcr S3i|!op ®i«fut 38leifgf0n 1096. 
— 9f ©itglanb |!cbe bet attercbc unbcr ^oitQcrne Offa t aRcrcta (794) 
og ©bl^eltoolf i 2Be8fej (855); t 2) an ma rf unber ^nut ben ^ettigc 
(t 1086), i ©toedge unber ^nut (^xiUUn (1200). 
♦*) C)bre Slelemarfen-falbcg berfor ,,@fatranbet" (fe f. ©j. ?Rece8fcn af 
7 Oftbr. 1578 3lrt. 16 og 18), til gforfllel fra nebrc Slctcmarfcn, ^bor 
Snbfomftticnbe eriagbeg, og fom berfor falbtcg ,,2:ienbetagct" (5ling- 
taget). 3fr. SBitte @tIgiorb« iBeffr. @. 284. @e og S3if!op @i>ftetn^ 
«reb af 11 9lobBr. 1395 (Mmci) <fc Ungcr« Coefetog ©. 133-6). 153 

i Slccegfen af 1539 %xt 18 unber 3iat)net ^ufcfce (af piisa 
= t)ic) ifr. SRcccg 1568, ftabf. 1584 Slrt 4 famt K^r. IV. 
itirtcort IX. fol 37, og ^t)t§ SBcleb Dar 6 ©filling, men fom 
afflaffcbe^ t^eb &f>i>K 2—12—8. 

3)ct lanoniffc 5|5rinci^) i)ar, at Sienbc jiulbc crlagge^ af 
al Snbtomft uben Unbtagclfc; men t benne Ubftrcefmng gien^ 
nemf0rtc8 bet tntetftebg, ]^t)orimob 2^ienbe alene o^>Ircei)ebe8 af 
golIet§ ©ot>ebncettng8tiIber. S SWorge i>ax bet faalebe^ 
Slegelen, at 2:tenbe f\)atebe8 af ^otn, gift og af Rt)cegatol 
(vi6reldistiund), ben jibftn<et)nte faalebeS, at bet ffulbe Iat)e8 
£)ft af al ben SWelf, fom falbt grebagen fer ®t §an8bag, og 
benne ericegge^ fom Sienbe af Si)ceget @e @rfebijIo!|) ©igurb^ 
«riftentet af 1244 (g. ». IL 18 og 19). 3 SSi^erne ft)atebeg 
ogfaa S^tenbe af §u8Ieje og anbte otbentlige 9lcettng§i)eie* — 
3 ©lutningen af bet 13be 91[arl)unbrebe forfogte i>tftno! ®ejft:= 
Ugl^eben at gjennemfore 2:ienbe^belfen t ben^ l^ele lanonifle 
©treng^eb (fe ipaafon ipaafonfon^ m. i gl fi* L ©. 459 og 
SKagnue Jpaalonfon^ m. 1267, gl. S. IL ©. 453 fgg., got- 
liget til STungberg 9 Slug. 1277, gl. fi. II. ©♦ 474, jfr. STOag- 
nu§ Jpaalon^fon 5Rb. 22 ©e»)tbr. 1277 og 3on8 Sltiftenret af 
1280 ^af. 18 og 19). SWen bi^fe SBeftemmelfer iWo fatte ub 
af Staft fort eftet (fe m. 14 SWaj 1290 o. ft.), os SBeftem^- 
melferne i g. fi* IJ* 18 og 19 forblet) gjcelbenbe. — 2:ienbcn belted 
i 4 5Pattet, mtUtm Stffo^j^en, $rceften, ftitfen og be gattige- 

3Seb aieformationen fptble^ 2:ienben beftaaenbc*; men bet 
beftemteg nu, at ben jiulbe bele^ i 3 2)cle mettem Jtongen, 
«irfen og ^gtaften (ftitforb. af 1537 fol. 56 jft. ben ftjoben^ *) (Sfter at ©agbrug og 5l0mmcr|!ur toftt MtM en l0nnenbe S'lceringgtocj, 
forbrebcg ogfcia 3:ienbe af ©agbrug (ifr. 3on« ^riftenret ^a^). 19), 
fc tongeBrcD 18 3Kart8 1545. 2)ennc 5licnbc tilfalbt bog ubelut- 
fenbc ^ongen, Dg Bteb ijeb 5t. 30 3an* 1664 omb^ttet meb en beftemt 
aarUg ®agflat. 154 

]^at)nf!e ?Receg af 1536 9ltt 5). SBictt bctte t)aftc [tot SKi^^ 
fotn^jdfc blanbt 5llmuen, bet fotbrcbc ftembelc^ fom l^ibttl at 
Bel^olbe ben ene gjetbebel af Sienben, eHer, fom ben lalbte^, 
Sonbelobben, ttl fine ^Jatttge^ Unberl^olbntng, 3 Sftegekn 
bleb ogfaa bette bebilget (fe ^ongebrebe af 4 Suit 1551 og 
10 9tng. 1553 famt aflece^fen af7DIth. 1578 9ltt 2 for £)gIo 
og ^amar ©ttfter; ftongebtebe af 18 Suit 1573, 13 SWaj og 
2 5lug. 1574, 25 ^an. 1575 og 25 Slug. 1578 for ©tabanget 
famt 5Rece8fen af 15 ©e^)tbt. 1578 3lrt. 2 fot %^xonhWm^ 
®ttft), faa at ©taten alene ttlegnebe fig S3tffoip!pen§ 5lnbel, 
mebeng Sitlen^ og ^rcefteng forbleb uforanbtebe* — S Sj^b- 
ftceberne bortfalbt Sienben albeleS, fe 2—22—10, jfr. SHeftr. 
6 Suni 1668 og 4 Sum 1734 (om ®!een). 

S^tenben etlagbe§ fta be celbfte 3:ibet in natura !paa 3lgcren 
eflet fjiffebjioelben ; eftet 2—22—1 flulbe ben bcere l)bet „^)aa 
ftafteboben" Gfr. 2—21—64) tnben SuL — %f>x aRobbitttg^eb 
i 2;ienbe^belfen bat i ben fatl^olfte 2;ib faftfat l^aatbe ©ttaffe; 
£♦ 2—22—7 fttaffet 2:ienbefbig alene meb at eticegge bet 
2)0bbelte. 

S S^iben^ fieb maatte bet imiblettib eftetl^aanben ubbanne 
fig Cbfetbanfet i bette gotl^olb. Uagtet bet altib fotbleb aie- 
gelen, at bitlelig ^ af ben fanbe Sibling eKet ?5angft flulbc 
ctloegge^ (2—22—1), fijne^ bog bette albtig at l^abc bcetet taget 
fttengt, men S^ienben meget tiblig at bcete gaaet obet til en 
beftemt gbelfe, bet biftnof fun fjelben. f otanbtebe^. ©atilebe^ 
fan bet I)eIIet iffe teggeg nogen SSoegt )(>aa, at 2—22—4 ftem- 
beleg, ^aa famme SKaabe fom titfeotbinanfen, beftemm-et, at 
ben fulbe Slienbe flal beleg i 3 lige ®ele: til Songen, tit!en 
og 5|5tceften* %i}x l^bab bet bitlelig etlagbe^, anfaaeg biftnof 
fot at te^Jtcefentete fulb Sienbe*. ©nbbibete maatte be mange *) 3ft* U«fittg« ^trfeforffttmng UL 2. ©. 577 fgg. 155 

|>ccieCe fongeltgc aScitctabninger meb 3:icnbcn giijc Slnlebmng 
til forftjemge Urcgelm^^figl^cber. — SScb SRcffr. 23 San. 1665 
ang; aRattthilctr i)at bet faftfat, at bennc SWatrthil ogfaa flulbc 
t)cerc 3iorm for 2:ienben^ Ubrebclfe; mcnbctteSBub ftjne^alcnc 
at i)cere fcle^ct ^aaagtct for SWebenceg og SRob^gbelagetS famt 
Sifter og SWanbalg Slmt^ SSebtommenbe (ifr. 9le|Ir, 15 Suli 
1799, fe OQ for ©anelebal^ ^Prceftegjcelbg aSebfommenbe SRefcL 
8 3uli 1761)* 

SDlinbft goranbring unbergi! ^Prceften^Slnbel iSienbem 
goruben otjre S^elemarlen ftjarer fun 9loHag sprceftegjotlb albcleg 
ingen 2:ienbe, men fun en ,,9lettig]^eb" til SProeften* — 2)eri^ 
mob mebforte nai)nlig Eirferneg ©alg unber Song greberif ben 
4be^ 9legiering megen goranbring i ilirfetienben* §t)or 
nemlig Sllmuen feb fjofete fin Sirfe, o^]^oet)ebeg gjerne, trob^ 
gorbubet i ©fjobet (%x. 25 fjebr, 1733), ftraj Strfetienben (Jfr. 
5Retgt. 1854, ®. 451, ©fr. 7 SKart^ 1862), og be i)rii>ate ^rfe- 
tjobere jiuttebe ofte fcerffittc £)i)eren§fomfter meb 2;ienbel>berne 
angaaenbe 2:ienben8 ®rlceggelfe» — 2)et famme ^ar ogfaa l^tj))- 
^ig 2:ilfcelbet meb Song en § Sln^jart, ber ^)aa f(ere©teber Dar 
af^cenbet UU til gberne felt), bel^ til anbrc 5Pri^ate, fe ^z^ 
cegfeme til Si^ronbl^jem og D^lo af 15 ®e^)tk* og 7 Dft6r* 
1578 9lrt. 2 og Slnorbning for SSergen af 13 3uli 1599 3lrt. 
14, SReflr. 7 Slug. 1767 og 15 3uli 1785; fe og SReffr. 24 
aRart§ 1792, Songekcb 19 gebr. 1559, 9le|Ir. 2 ®e^>tbr. 1811 
jfr* Unit)* gunb. § 37* — §t)or gberne felt) ]^at)be fjobt fin 
3:ienbe mob en ®um engang for alte, bortfalbt ben t)iftnof i 
Slegelen albele^*; men fom ofteft ^ar be fjobt ben mob en be- *) ©aafcbcg f»are« i glc^bcrg ?Prgb*, l^toor 3lfmuen oQfaa l^ar Ij^bt fin 
^ttfc, ]^t>crfen ^tr!c- cflcr f cngcticnbc ; i <Sol(um« og $i)al0eine8 5Prgb* 
ftarc? itiflcn ^ongctienbe* 156 

ftcmt aarlig Slfgtft*, t ]^\)ilfct Sitlfoelbc ben r>tl i SRegcIcn oj)^ 
ftcet)cbcg [om far, Dg £)i)crflubbet bi^^)oncrcbc8 i>aa forjljeflig 
a»aabc; nu inbjlijbcr bet i)el i Slegelen i ftDrnmunefa^fen, jfr. 
©fn 3 3uH 1855- — ^Stan^t enlelte ©ienbommc l^ar berl^og 
enten loeb longelig 33enaabning eCer loeb Sjeb er]^t>ett>et fig 
iJritagelfe for 2:ienbej)Ugten**- 

§3L 

gfortfattelfe. Xicnbeng £)mrcgulering til en faft Slfgift. 3:icnbefri]^cb» 

5iaetebe i)eb ben ifolge %x. 7 3ult 1721 !|)aafeubte nije aRa^ 
trtfulettng beftemteg bet i § 4, at S^tcnben jhilbe tegulcre^ til 
enbeftetnt ^engeafgift for l^oer ®aarb, og i gorbinbelfe 
l^ermeb togc^ t>eb ftirfemeg ©alg ubtrijtteligt gorbel^olb i ©fje- 
berne om, at SirfeQoberne flulbe txtxt ^)Iigtige at flnbe jig l^ert- 
gWen ben ^ele goranftaltning blet), fom beljenbt, faa Slar efter 
o^gitjen (SReffr. 8 3)ecbr. 1724). — SBeb %x, 31 3uli 1801 Mei? 
enbeltg faai>el Sorn- fom ©maattenben(2— 22— 2) rcgu^ 
leret til en faft og uforanberlig aarlig Slfgift !|)aa Oaarbene, 
uben §enf^n til ]^t)orIebeg eCer af f)i>tm be brugteg, l^t^ilfen fan 
inbbrioeg t)eb UbJjjantning og er ^)rioritcret enbog foran be of- 
fentlige ©fatter. • 35eb benne gororbning, ber feto angiioer bet 
fom fit Ojemeb at foreb^gge, at 3orben§ bebre £)!|)bijrfning flal 
!paabrage ben forogebe SB^rber, beftemteg, at S^ienben albrig mere 
ffulbe htnne forbreS eriagt in natura. ^tjor ber enten t>ar inb- 
gaaet ubtr^tfelig gorening meCem 5Parterne om 2:ienbeafgiftj?n, *.) ©aalebcg i ®ub6ranb8bftlcn (9?ef. 9 <Btpti>x. 1727), ^oUx og Obaten 
(fRtl 12 SWa} 1767), i ®att0!cbal8 5prgb., famt 5«orbm0re, Baltm, 
©cnjcn 00 2:rom80 famt !Ra!fcftab, ^eggcn og 9r0]fanbg gogbericr 
CfRef. 8 3uni 1761). 

♦♦) ®e ^erom i bet We @tort» gorlj. 1845 V. SHo. 97 @. 33 fgg. — ^ongc- 
tienben cr i fibfte ^ubgct cp^ext meb 15000 @»)b. aatlig* 157 

eHcr bcttnc l^a^bc t>oerct i^bct cftet ecn SRaalcftof i 20 Slar cBct 
Icengcre, ffulbe bennc for gremtibcn tjene til uroHelig Slegel for 
kggc Smarter; men t mobfat galbflulbc S^ienben, l&t>i^9llmuen 
iHe i?ar tilfrcb^ mcb ben Slfgift; font for 2:iben ft>arcbe8, 
anfcette§ af en 5lommi8fion, bcftaaenbc af Slmtmanbcn, gogben 
og ®orenjIrit)crcn, bcr cfter crl^t)crt)cbc £)j>I^gningcr og anftil- 
lebc Unberfogclfcr om be faftiffc gorl^olb jiulbc foge at bringe 
$arterne til minbelig gorening, og i SWangel beraf i)eb 
Sj e n b e I f e beftemmc 2:ienben* 3)en8 SSelob hinbe efter 5Partcrne8 
aSalg enten anfcctte^ i 5Penge eHcr i ^orn efter Sa^Jitel^tajt; 
bog ^elft bet fibfte, ]^i)ilfet altib jtulbc bruge^, naar SommiS' 
fionen affagbe ftjenbclfe, 3 SRegelen feeS 3;ienben bog at tx^xt 
Met)en anfat i $enge, ifr. Sane. ®fr. 2 Sl^^ril 1803, S)e 
jluttebe goreniTiger og affagte Sjenbelfer |Iulbe inbfenbe^ til 
SanceBietg 31[j)j)robation. Slager out 5lommi8fionen8 fjorret^^ 
wing afgjorbeg meb enbelig SBirfning af ftanceHiet 

S)et fremgaar af bet 5lnf0rte ^aa bet Karcfte, at ben i 
1801 foretagne SReguIering af 2:ienben er enbelig og nforanber- 
fig for be bengang tienbelagte@j[enbomme8aJcb!ommenbe, 
alene meb ben Unbtagelfe, at, naar en Oaarb ^)aa ®runb af 
SRaturobelcBggelfer erl^olber Slftag j ©latterne, ffal ben ogfaa 
tilftaaeg en for^oIb^mceSflg 3lfgang i 2:ienben; men naar 3lf- 
taget s»f}^enx ganjie etter titbelS, ftal ogfaa ben nebfatte 2:ienbe 
igjen i famme gorl^olb forl^ojeS {%x. 1801 § 6), ®e Jpftret^b. 
14 San, 1860 (SRetgt ©, 161 fgg,). — SReb ^enfijn til be 
ejenbomme, ber ille bleb tienbelagte i 1801, maa ber 
ftjielneS, efterfom ©runben l^ertil i>ax en ©jenbommen tiltom^ 
menbe birfelig Sienbefril^eb eHer fun en miblertibig 
gritagelfe; i fibfte 2;ilfoBlbe maa be, naar ©runben til ^xx^ 
tagelfen o^)]^orer, Iceggeg i Slienbe, mebeng i forftc 3;ilfcelbe bereS 
gforbigaaelfe i 3:ienbeforretningerne maa inbel^olbe en inbirefte 
©tabfcEftelfe af bere8 gril)eb. 'S)ttk faar Slntjenbelfe paa ben 158 

ftore SWoengbe ©jenbomme, font i 1801 faftiff 'oax ftitagne 
for at fi)atc S^tenbe, men font bog l^crfor tffe fan !paai?ife nogcn 
fijemmel: til nu at fratage bent benne gri^eb t>tl man aaben^ 
bar fa^)ne al SSeretttgelfe, faafom man nu i!fe Icengev fan gaa 
ub fra 2:ienbe^Itgttg]&eb fom alminbelig IRegel, efter at 2 — 
22—1 t faa mangfolbige Jpenfeenber et forttjflet^ — ©e ^o- 
fitii?e fjritagclfer fox S:ienbe^)Ugt, fom toimgt l^atoeg, er folgenbe: 

1) 5Pt(efte^ og SaJpellangaarbe, 2— 12— 1 og3, SRejIr. 
19 Slug. 1699, jft. SRegulatii) for 9«obum 26 Sunt 1801 I. 
9lo. 2 b.— gorfaattbt en celbrc $|?rceftegaarb fcelgeS til $Pri' 
bate, f^ne^ ben at burbe tienbelopggeS ; men ba 9llt ^er t^eror 
!paa bet Offentligeg egen Seftemmelfe, fatt ingen ^raftiffe SSan- 
flelig^ebcr oi)ftaa, l^tjab enten man folger ben ene etter anben 
gremganggmaabe. Sftaar omi>^nbt en i^ibtil tienbe^ligtig ©jen^^ 
bom inbfjiobe^ til SJJrceftegaarb, er ©^j^rgSmaalet berimob foM- 
fommere. tlart er bet i etl^^jert fjalb, at be !pri^)ate 3:ienbe- 
tagere, - berunber inbbefattet 5llmuen, l^tjor ben ^ax fjobt fin 
2:ienbe, - ifte beri^eb fan mifte fin 9let; og efter at Slienbeh 
ganjfe l^ar antaget Sarafteren af en ©runb^rbe, f^ne^ ber og- 
faa iotjrigt at t)oere otjertejenbe ®runb til at labe ben i?ebblit?e 
uaff)cengig af ©jienbommen^ foranbrebe SSeftemmelfe, jfr. ®fr. 
7 SRart^ 1856 og 19 5H>ril 1862. 

2) ©nfefcfber antaget efter Stnalogien af 2—13—7 i 
3flegulatit)et af 26 3uni 1801 L S«o. 2, a, jfr. @fr. 20 Ditht 
1834 (S)e»)t 3:ib. ®. 780), fe og ^anc. 5Prom. 6 Oftfcr. 1792 
I f., - at i?oere tienbefrie; men benne temmelig t)ilfaarltge Sftegel 
bor ubentt)it)l inbjircenfeg til be ©teber, ^\>i>x bet fra gammel 
3:ib l^ar bceret fcebt)anligt. tlart er bet, at, naar H ©nfefoebe 
fcelgeg til. ^rit)at @ienbom (fi. 26 ©e^Jtbr. 1845), maa bet for 
gremttben fi>ate SEienbe, jfr. ©fr. 26 ^^xxl 1847 (35e^)t SEib. 
®. 287) og 2 May 1860. — 3)et famme formeneg at maatte 
gicelbe om ^loffergaarbe (2—16— 7), ]&t)orbi8fe efter gammel 159 

©cebi)anc l^ar txerct tienbcfrie, fe fifttctSb, 5 3uU 1844 (9let«t 
©, 598 fgg.). 

3) 3lbeligc ©cebcgaarbe, ®ejftl. SPrb. 24 Sunt 1661 
§ 2, ®rei)crncg Ofl gri^crrernc^ 5Prit)- 25 SKaj 1671 §§ 8 og 9 
famt £o^K 2—22—11 jft. 6, — 3)et frcmgaar l^craf Hart, at 
2:ienbefri]^eben t>ax ct i?irfcligt xcelt SPrMlegimn for Oaarbenc, 
ber iffe gif tabt, om bi^fe cnb torn i UabeligeS JBcfibbelfc, faa^ 
lebc^ font ©tattcfri^cben eftcr gr. 13 ©ecbn 1746 VL § 4 
5»o. 2, - ^t)t«et ogfaa ubtri?«cHg cr fagt i SRejIr. 4 gebr. 1784. 
3«e bcftominbre ^ar ?lbcl^L 1 ?lug. 1821 § 5, font bet fi?neg, 
t)eb en SWt^forftaaelfe eriteret 2:ienbefrt^eben for et blanbet 
abeligt 5Prbilegiiim, og ubtrJjffelig fagt, at ben, Ugefont ©fatten 
fril^eben, ffal o^)]&0re meb be ba ixerenbe ©jere og itk gaa ot>er 
:paa bere^ (gftermcenb. $eraf er bet uregelmce^fige Slefultat 
fremfommet, at be ©oebegaarbe, font for 1821 ^at)be tabt fine 
abelige SRettigl^eber, be^olber 3:ienbefrt]^eben; nteben^ berimob 
be, font efter 1821 gaar ot)er i UabeltgeS (Sje, taber famme, 
^t?iHen gorjliel ogfaa er anerfjenbt i)eb fiojefteretg Dontnte af 
18 3Hai 1854 (SRet^t ®. 460 fgg.) og 13 ®ecbr. 1855 (Slet^t. 
1856®. 108 fgg.) jfr. 28Dftbr. 1865 (3let8t. 1866 ©. 88 fggO* 

4) 3)e Oaarbe, font kboeg af fienSmcenbene t Slorb- 
lanb (SReflr. 30 3an. 1782, @^)ortea. § 117). Settne fjritagelfe 
er rent ^)erfonel, og o^>]^orer folgelig, naar Oaarben jitfter ©jer. 

5) 3l^bning8i)Iabfe t 3llntenning jiulbe efter %x. 
29 3H)rit 1752 § 6 i?cere ttenbefrie, faatenge bereS grt^ebgaar 
t)arer, mtn efter bereg Ubiob j!ulbe be tienbelceggeg. — SKeb 
§enfi?n til faabanne 9ii^bning^^>Iabfe, ber forft er o!|)ftaaebe 
efter 2:ienbereguleringen 1801, famt om]^ot>ebet®aefrb8' 
brng, font forft efter bette 3;tb8^)unft ^ar faaet fin 2:ili?cerelfe, 
fijneg bet at ^oere ben ene rette SKening, at biSfe albeleS iffe 
fan !paalceggeg Sienbe. ©ette SRefultat fan egentlig iffe b^ggeS 
!paa Crbene i gr. 31 Suli 1801, uagtet bet maa erfjenbeg, at 160 

bennc gr* fotubfcettcr, at ben Ctbning, font ben t>ilbc inbfete, 
i bet §ele jfulbe wtt faft og uforanberlig* 3Ken bet ftemgaat, 
\aai>xht ftienne^, nigienbtitjeltg af ben l^ele foranbrebe SSct^b- 
ning, |om S^ienben i?eb Stegulcringen i 1801 fit %0x benne 
Sib, ba Sienben, i aHe fjalb i %t>xrmn, i)at en gbelfe af en 
m 2)el af 3orben8 Slftaftning, 'oax bet thxt, at bet t)ar 
©genffaben af 3otbbtug alene, font betingebe gbelfen. filge^ 
font 3^ienbeJjbeIfen folgelig maatte o!t)]^ore, naar Sorbbtuget 
neblagbeS, faalebeg maatte ijjaa ben anben @ibe ogfaa 3:tenbe== 
!pltgt inbtrcebe, faafnatt et n^t eKer ubi)tbet Sorbbrug oJjJtoge?* 
SIRen alt bette maatte foranbteg, ba 3:ienben foranbtebeS fra en 
Pelfe af Sorbeng 5lffaftntng til en Slfgift ^aa ©jenbom^ 
men fel^* 3)a bet nu iffe mere Ian i)cere %ak om enten at 
forl^oje eHer forminbffe 2:ienben af nogen Oaatb fom ijolge af 
nbi?ibet eCer inb|Ircenlet SProbuftion, ligcfaaftbt fom bet fan 
Uxt>t ©!potg8maa( om nogenftnbe at eftetgii?e nogen Oaatb ben^ 
2:ienbe, fotbi ben maatte blit)e albeleS neblagt fom ®aatb8btug, 
- faa fi>ne§ a(t bette at »ibne om, at 3;ettttotiet8 SSenijttelfe 
fom ®aatb8btug et fat ganffe ub af SBettagtning i)eb ®^>0tgg:= 
maalet om 3:ienbe^)Hgten. £)g ba bet ingenlunbe et, Ugefaalibt 
fom bet nogenftnbe l^at i)oetct, 9legel, at tnl^ux 2)el af Sanbet^ 
S^enitotinm n0bi)enbigi)i8 |IaI \i>axz S^ienbe, faalebeS fom ©fattet, 
faa fotet ^nfeftoenfen b^taf ligeftem til bet SRefultat, at ingcn 
©jienbom, bet ilfe blet) tlenbelagt i 1801, febnete ton tienbc^^ 
IceggeS, meb minbte be i)itteltg i 1801 i)at ttenbejpligtige og 
alcne nob en mibletttbig gtitagelfe, - altfaa iffe be Sotbbtug, 
fom i 1801 enbhu iffe ejiftetebe*, 

2)a 3:ienben, )f>aa en enfelt Unbtagelfe noet, iffe ftaat i 
gotbinbetfe meb SWattifuIen, fan tngen febnete gotanbting 
af SWatttfuletingen l^a^e 3nbfli?belfe ^aa 2:ienbe^)Iigtem *) 3t>. Ugcblab for «oi>!^nbifll^cb I ®. 329 fgg. 161 

SRaar en ®aarb flal anfcettcS tit a^tcnbefbarelfc, f^ne^bettc 
nu at maatte foregaa font en alminbelig ©fjengfortetntng 
unber ©otenfftiJ)eren8 Slbminiftration Oft, 3—12—8), fc be 
o\?enfor citerebe jpejeftetet^bomnte af 1854, 1855 og I860, — 
2)et er imiblertib tlaxt, at unber en faaban gorretning ilfc fan 
afgiereg noget cm feli)e 2;ienbe^Iigten, men alene 2:ienben8 
@t0ttelfe anfoettcg; ]^t>primob ®^)0rg8maalet om ^piig ten 
til at ft)arc 3:ienbe l^eter inb unbet be alminbelige 2)omftoIe, 
S)e i 1801 nebfatte ^ommi^fionet t)ar betimob nbniftebe meb 
fulb bemmenbe 3K>jnbig]^eb til at ^)aaljienbe \aa'otl ®pnQi=^ 
maalet om fjoripligtelfen^ 2:ilt)cerelfe font ben^ Ubfttoefning, 
SSeb 2:ienbeng 3lnfcettelfe maa, ifelge Seftentmelfen i gr, 1801 
§ 7, g, gaaeS ub fra en 3:ienbebel* af etl^t^ett ©Iag8 Sorn- 
foEb, font efter ben bat)OErenbe 3)ijtfmng8maabe i et 3Kib^ 
belSaat funbe a^IeS ^>aa Oaarben, SRan fan aWfaa iffe tage 
§enf^n til ®aarben§ nu\)CErenbe Ubtijtte og bet^SScerbi, men 
maa Icegge Silftanben i 1801 til ©runb etter, ff'oxlUt egentlig 
figet bet famme, kftemme Slfgiften eftet ©ammenligning 
meb anbte tienbe^Iigtige Oaarbe i Omegnen, jft, 9iet8t 1860 
®, 166-167, 

$Paa forjfieCige ©teber, ifcet i bet f^nbenfjelbjle Slorge, 
^ar fra gammel Sib af nogle cMU (Smfceb^- og SSeftittingS^ 
moenb, natjniig ijogben, ©orenjItit)eren og fien^manben, r>^pt^ 
baatet 3:ienben af enfeltc (Saatbe t l^ioert 2:]^inglag (Stigaatbe), 
Siogen ^jemmel l^ettil gii)e^ne^)i)e; timeligioig et SSegunftigelfen 
fta fotft af inbt^mmet til ©jengi^lb fot ^bet SSiftanb i)eb 
SienbemanbtaCetS Sftanbbtingelfc og 2:ienbeng Snbfamling, 
jft, 9«eflEt, 13 3uni 1767, ^anc ©ft, 10 3nli 1764, fe og %x. 
23 3uni 1710 § 4 i. f. Sttn et bette got^olb t)el faa ftottet 
til ©cEbt)aneng SRet, at bctg O^Ibigl^eb iffe tonget fan angtibeg. *) (ggctttlig jfulbe bet tod blot ^abc to«ret i bewf elKcr 0,075 af Uh^tttU 162 

S bet cgcnttigc ^inmorfcn (meb Unbtagelfe of ©enjett 
»g 2;rt»m80 fjcgberi) ^<vc bet olbrtg txeitet fbaret 3;ienbe af 
Sorben. Steftr. 27 aRaj 1775 omtder ben albdcg i«e, Itge^ 
faoltbt font gr. 20 5l«g. 1778 og 5 ©ei>rtr. 1787, l^toiS § 11 
ber^D? toifer, at bet t)eb „3;ienbe" i ginntarlen olene forPaae§ 
fjiffettenben, ba bcr alene ^entoifeS til gr. 23 3[unt 1710, ©c 
ogfao aieffr. 27 SKartS 1672 jfr. gr. 5 ^e^r. 1685 § 17. gtftetienben, ber iffe bcwrteg af Wr. 1801, o^:^ceiDebe8 
otoer bet ^ele SRige t»eb ». 20 <Stftit. 1845 famt 5 5lug. 1848 
og 19 Slug. f. 91., Jfr. S. 12 aRai 1&51 og 27 2)ecbt. 1862. — 
Sfelge 2—2—3 fuorebeg ben alene af be ftcrre eHer alminbettgc 
%i\tetkt, fe tetotigt ?5r. 5 gek. 1685 §§ 2 og 17, gr. ont giffe= 
tienben i 2;]^ronbWem8 ©tift af 23 3utti 1710, Sleffr. m gijle* 
tlenben i SSergeng ©tift af 16 3f«lt 1771, jfr. tanc. ©fr. 
2 3uti 1774, 3ieflr. 10 Dftbr. 1777 og 27 ©eflptbr. 1780 famt 
Sontraft af 2 gebr. 1771; SReffr. om giffettenben »eb ©htbe8= 
nofg af 26 SMartS 1813; gr. om' ginmarfen af 20 Stng. 1778 
§ 13—20, og 5©e^>ttr. 1787 § 11; £. 2 Suni 1824 og 24 3uli 
1827, fe og SHefEr. 26 SKart? 1766, 29 gefcr. 1792 .og tanc. 
@Ir. 26 San. 1799. 

ajeb be ncetonte Sooe af 20 ©e^>tbt. 1845 og 5 Slug. 1848, 
Wo ber til Ubrebelfen af ben fornobne ®rftatning og til 9lf= 
l08ning af ben 5Pritoatc famt Sirfen og ®ejftlig:^ebett tilfom- 
menbe Slnbel af giftetienben bannet et gonb t>eb en gifteoarer, 
meb Unbtagelfe af ©itb, »>aalagt Ifgift »eb bereS Ubforfel 
til ttbtanbet. SBijrben ooerforteS faalebeg fra giffcrne :|>aa 
be ^anblenbe. ©tatenS 9ln([>art af Stienben eftergatoes uben 
Seberlag. Slfgiften ftal forreften bortfalbe, faafnart famtlige 
©cftatninggfummer er fcortfalbne eller affofie, jfr. £. 27 S)eff 
cember 1862. 

S)en 3nbtcegt, fom enlelte norblanbfte $rcefte!alb fra gam= 163 

mel Sib ]^at)be o^^cbaaret af Sjoerefiff, o^)I)cet)cbc8 i)eb Si» 
13 %^xxl 1848, 

spaa noflle- <2tcber cr cgfaa gijfetienben ^eb ©oebtjane gaaet 
oi)er til eit^aft eg beftcmt Slfgift efter SBtug cHcr ©ft^Ib, 
2)enne beftaar ba uforanbret eftex Sotoene af 1845 eg 1848. 2:il Oaarbbrugetneg 2:iettbe [barer for $u8mcenb, Snber- 
fter og anbre i lignenbc ©tiOing en (perfonlig Slfgift til Sir- 
len af 8 ©fil cm Slaret (ajtn^oIb^^)enge), 2—22—12, 
SReffr. 29 Cftfcr. 1725, %x. 13 Slug. 1734 § 10, - famt til 
^rceften enJEi0ftbag etter i betg ©teb 12 @fiH, aarlig, 2— 
12—7, 9lef!r, 25 3an, 1788 L SWo. 3 og JRegiiL 26 Suni 1801 
L S«o, 3, tanc. ^xm. 29 ®e^>tbr. 1787, S. 14 Suni 1816 
§ 3 og §ugntanbgl. 24 ©e^jtbr. 1851 § 21, 

§32. 

III. 3orbafstftcn. 

S)a ©taten beb 9lef!ri^)teme af 2 ©e^tfcr, 1791 og 3 9lot)br, 
1813 ublagbe ©mbebggaarbe til be militcere og cMU embeb^^ 
moenb af bet beneficerebe ®ob§, beftcmte^ bet, at bette flulbe 
ffe uben %ai> for tjeblommenbe ©eneflciarier af ]^k>ab bem lot)- 
ligen tilfom. SBeneficiariug bar nemlig tffe berettiget til felt) 
at tage bentelbte Oob^ i SBrug, mzn for^ligte^ til at bortb^ggle 
famme, efter ben ftrenge 9tet, ^aa be i fioi)bogen§ 3—14 fore^ 
jlret)nc SSilfaar, S)et beftemte§ berfor, at t)ebIomntenbe &m- 
bebSmanb fhilbe t)oere for^ligtet til aarlig at nbrebe affe k 
foreffret)ne iorbbrotlige SRettigl^eber til SSeneficiariug, 
faalebe^ at ben i 3— 1^^-24 beftemte Snbfceftning^fum engang 
for aHe omfatte^ til en nforanberlig aarlig 5lfgift af 4i SRbL 
(3 @^)b, 72 ^) af l^t)ert ©f® 2;unge og for]^olb^t)ig <if anbre 
@!tjlbf»)ecie8, fe 8le|Ir. 2 ©e^tbr, 1791 § 2 og 4, 3 Sftot)br. 

11* 164 

1813 § 11 og 15, a, 2. 25 5lufl. 1848 § 10 eg ». 20 3tug. 
1821 § 14 og 15. ®c og SRejIt, 28 Sunt 1799, 

$aa fantmc SKaabe gif man frem, ba man efter 9lcjlr. 
19 aWaj 1809 bejluttcbe at tealifete ©tatenS, be offcntlige ®ti^ 
tclfet^ og bet ©ejftligl^eben fccneflcerebe ®ob^, ibet man i?eb 
©alget ^paal^ceftebe bem en i>aa oijenncebnte SWaabe betegnet, til 
be loblige jorbbtotlige SRettigl^eber fbarenbe, aarltg og Jeftanbig 
S orb af gift, uafl^cengig af enl^ber fremtibtg @!^Ibforanbring, 
^oilfen jiulbe anfoetteg rtl S^g efter SWibbcltaCet af Sa)>itelg::^ 
tastcrne fra 1788—1807 infl og bctale^ i 5Penge efter 3Rib^ 
beltaKet af be a5etaling8aaret noeft foregaaenbe 10 3lar8 Sa^^i^ 
tel^tajter, - fe &, 20 Slug- 1821 §§ 19, 21, 24, 29, 30, 33, 
40; &. 4* Slug. 1827 § 2, a, 7 og 9, famtSRefoL 15 3uni 1822, 
24 %zbx. 1824 § 7 og 8 og 20 ®ej)tbr. 1828. m faalebeg itte 
alene bet kneflcerebe, men ogfaa ©tatenS eget Oob^ jiulbe 
^)aalceggeg 3orbafgift, fJ?ncg libet motitjeret — Qorbafgiften inb^ 
foreg i ©fjobet og jfal erteggeg, faafnart £a^)iteI8tait er fat, 
tit be for SanbjftflbenS SBctaling faftfatte terminer (jfr. 3— 
14—16), unber be 2:t>anggmibler og meb famme ^JortrinSret, 
fom for ©fatter er beftemt, Ji. 20 Slug. 1821 § 40 og S. 25 
Slug. 1848 § 10 i ©lutn. 3fr. Sir!. 29 SH)ril 1856. 

2Jeb &. 28 SRobh. 1836 § 2 blei) ber aabnet @iere af 
®aarbe, ^'ooxfaa ber ]^t)iler 3orbafgift, Slbgang til at frigjore 
fig for famme, t)eb at formaa ®j[eren af en anben ®aarb til 
at i)aatage fig ben* — 2Jeb fi. 5 Slug. 1848 hWo bet berefter 
kftemt, at ©tateng, og t>ebfi.24 ©e^tbr. 1851, at bet®eift^ 
ligl^eben beneflcerebe eller offentIige©tiftelfer tiB^^renbe 
®ob8, fom l^erefter foelgeg, iKe for gremtlben ftal ipaal^oefteg 
Sorbafgift. 3^ benS ©teb ftal ber i?eb ©alg aft^eneficeret 
®obg, foruben SjoBefummen, erlceggeg bet f^t>ogti?bebobklte af 
bet aSelob, l&t)ormeb 3orbafgiften flulbe l&abe' i^oeret f\)aret, be^ 
regnet i SPengc efter SKibbeltaCet af be ©alget ncermeft fore- 165 

gaacnbc 10 2lar8 Sa^)ttcI8tajtct; bog ^ax iti^Bctett ogfaa Slb^ 
gang til, tfalb l^an l^cQet maattt 0njlc bet, at faa Sorbafglft 
i)aa]^(sftct Oobfct cftcr be aintinbelige aieglet* 35eb ©alg af 
©tatetig ®ob8 ilxiott intet faabant JiCceg til aiebefummcn 
at eticegge* — ©en Sorbafgift, font maatte 'paai^'oiU noget 
tibligete folgt offentligt effet beneflcetet ®ob8, Ian enbt)ibere 
afUfeg, ben fotftc (eftet ». 1848 § 2) mob 3nbbetaling af 
ben8 25^bofcfceIte, og ben fibfte (efter fi. 1851 § 3) meb ben8 
27'bofcfcelte Sel^B i $enge eftet SKibbeltaHet af be nceftfore^ 
gaaenbe 10 Slat^ fta^jitelStajtet, enten ^)aa engang eHet i aat* 
lige 2;etminet inbtil et 2:ib8tnm af 40 ^ax mob 4 ^pKt* 8lente; 
bog Ian if0lge fi. 21 a»art8 1860 § 3 Sotbafgiften af bet 
beneflcetebe ®ob8 ogfaa afl0fe8 meb bet 24?bobbefte SeleB, naar 
3nbbetaHngen jler enten fttaj etter inben et 2:ib8tum af l^ejft 
10 3lat og mob 4J ))®t Sftente- — Slf be ©nmmet, fom inb^^^ 
lommer i ©tebet for 3<Jrbafgiften af bet ©ejftligl^eben be^ 
neflcetebe ®ob8, t>annti et fjonb, 9otbafglft8fonbet, bet 
fottoaWe8 !f)aa foeb^anlig SWaabe itnbetcet meb Dj)I^8ning8t)flefe^ 
net8 gonb8 ^a)fxtaUx, og ]&t)otaf SBeneflciatiu8 aatlig ubbetalc8 
ben inblofte 3otbafgift8 'paa foebtoanlig SRaabe til a3^g omfatte 
Selob, betegnet i 5Penge eftet aRibbeltattet af be en]&t>et SBeta- 
Iing8tctmtn nceft fotegaaenbe 10 91[at8 aa^>iteI8tajtet* got 
offentlige ®tiftelfet8 SSebfommenbe gaat Snbte8nittg8=^ 
fummetne inb t @tiftelfen8 eget gonb* gotuben 3otbafgiften til a5etteflciatiu8 et ogfaa be citoite 
@mBeb8gaatbe jjaalagt et aatligt ^otnWbtagtil ttnitjet^ 
fi tetet, fom gotge af Slilfagnet i Jftefft. 2 ®e^)tbt* 1811, e, fe 
9lejlt. 3 5»oi>Bt. 1813 § 8, SReflt. 14 S)ecBt. 1816, fi. 20 Slug. 
1821 § 16, ttnii). gunb. § 57 3lo. 3 og )£* 25 2(ug. 1848 
§ 11. Sibtaget jlal Beftemme8 til J )p&t af ©jenbommeng 
aScetbi uben 5lfbtag for be jotbbtotlige Slettigl^ebet, l^ijillet Se^ 166 

Uh itfpaa cngatig for aCe omfoettc§ til SB^g eftcr aKibbcItaHct 
af be nceft fotegaaenbe 20 Slarg Sai)itelgtaxtct, og fcctalc^, i)aa 
fammc SKaabc font 3orbafgiften, mcb 5Penge eftcr ]^i)ett 3lar§ 
ta^jitelgtast — %alitx en @mbeb8gaatb tilbagc til bet ©ejft^ 
Itgl^eben ieneflcerebe @Db8, of^mx S3ibtaget til Unii)erfitetet, 
ba Oaatben i faa galb Uiux ©jenftanb for SRealifation, og 
Seftemmclferne i ». 20 Slug. 1821 § 52 og Unit), gunb. § 57 
?Hc. 1 folgelig fommer til Sln^enbelfe, ligefom ber meb 3orb^ 
afgiften Wm at forl&olbe efter fi. 24 ®ei>th. 185L 

§ 33. 

IV. 3)cn Me fianbft^Ib. 

2)ennc ®runb6ifrbe, ber ]^i>iler !paa mange ©jenbomme i 
Sanbct, og tillommer beK forfljeCtge gejiftlige @mbeber og of- 
fentlige ©tiftelfer, belg fxxi>ak 5Perfoner, l^ar fm £)!t)rinbilfe fra 
ben Jib, ba be 3nbj!roen!ningcr, font Zo'oh. 3—14 o^>ftillebe i 
^enfeenbe til bet SJeberlag, fom bet ioeb S5ortfor!i)agtning af 
Sorbegob^ toar tiOabt at tage, enbnu ref^pefterebeS. Sanb|I^lben, 
ber i be celbfte 3;iber t^ar ben enefte Slfgift, fom SBrugeren af 
fremmeb 3orb l^atobe at f»are,'fU atterebe tiblig, fom f50lge af 
at ben Ben^ttebe? fom SKaalefto! for ©fatterneg (Sebingeng) 
Ubligning/ Sarafteren af en uforanberlig 5lfgift, fe Slece^ 1539 
art. 9, e^r. IV, S. VI. I. og £ot)K 3— 14r-14, og iotorigt 
oipi>ebare8 bet !|)a^fenbe SSeberlag for Srugen af S^orben unber 
f^ormen af en S3etaling engang for alle (S^gfelfum) famt en 
tienbelfe l^t^ert trebje 5lar^ (Jrebjeaargtage og S;anbbot)eitfle). 
©iSfe gbelfer t>ar o^prinbelig oijerlabte til $|5arterne8 eget gor=: 
gobtfceflnbenbe, men bleb tilfibft faftfatte til et beftemt ufrai)ige^ 
«gt ^engebelob, fe gr. 5 gebr. 1685 § 7 og fio^b. 3—14-^12 
og 24. SWferebe i)aa &oi)bogeng 2:ib \>ax bette aSeberlag albeleg 
utilftrceffeligt, og blet> bet enb mere x 2:iben8 £ob unber Sorbe- 
gobfetg ftabige ©tigen i $JJri8, :^t>oraf fulgte, at ben, fom ^olbt 167 

fig &ot)en cfterrcttcUg, albrtg ubcn Zai funbc Icjc jtn 3otb 
Uxt S)a nu bcr^og 3— 14r~26 jft. 5PL 24 Dfttr^ 1787 )(>aa 
en 3»aabe nabte golf til at bortfor!|)aflte fine Oaarbe, t)cb at 
bcftemme, at cnl^tjet ^[otbbtot font brugtc mere enb een ®aarb, 
flulbc ubrebe bobbelt ©fat og bobbelt SWanbflab af be o^tige*, 
lebebe bette ligeftem bertil, at 93eflbbelfen af flere fafte ©jen:^ 
bDmmc umulig funbe afgitoe bet tilberlige Ubb^tte for fin @jer» 
— 3miblettib ]&ai)be aCerebe tiblig, mebenS be i 3—14 faftfatte 
gbelfer t)ttfelig fi)atebe til SBrugenS fanbe aSarbi, S;anbj!i?Ibeng 
©genffab af en faft og uforanbetlig Slfgift bet)itfet, at gotl^olbet 
meflem ftete ©amejere i en ®aarb, ]^i>oraf bet for en enfelt 
t>at af Dt)eri)eienbe SntereSfe at bepbbe ben egentIigc5PtD^>rietet 
til ©aatben, lob jtg orbne nben nogen fotntelig Ublo^ning, faa- 
lebe^, at bcnne bel^olbt ©aatben og gai) be 0t)ttge SWebejete 
Sanbi!i?lb for bereg 3lnbel, fe @. &. 88, m. &. VIL 16, %x. 
7 3lug. 1514 ^xt 2, SRece^ 1539 %xt 19, &oi)b. a~-13— 2 og 
5—2—63**. 3 3SitfeIig]^eben blei) beti)eb ben forfte benegent^ 
lige ©jet, og be anbte o!t)^)ebat alene en 3lfgtft af ©aatben; 
mzn i gotmen i>ax be frembeleg ©amejere, faafom fianb- 
ftjflben ^>aa ben ^ne ©ibe og IB^gfelen (tifiigemeb be 0i)rige 
mlnbte jotbbtotlige 3lettig]^eber) ^aa ben anben re^)tafenterebe 
al ben 3nbtcegt, fom en Sorb, man iffe felto brugte, Iot)Iigen 
funbe afgii)e (jfr. 3—14—2 og 3, 5— 3--37 og 38), og, uagtet 
£oi)en i>aalagbe ben, fom raabebe for SS^gfelen (^erligl^eba- 
ejeren), at inbeftaa ben, fom l^atobe SRet til &anbf!i>Iben, for 
^an$ 2:iIfommenbe, gjorbe ben bog SRegelen i 5—3-^1 ani)en^ 
belig ogfaa i bette gorI)oIb. ♦) Xttit unaturlige S3ub opl^^rte f0rft beb 3fr. 1 9lobBr* 1799, bet gjorbe 
SJctrne^ItQten petfonet, og ©fatteL 1 ^m. 1827 S 10, ber l^otbcbc ben 
boBbcIfe ©fat af Unberbrwg. 
**) 3ft. mm^m i Ugc^kb for «oi>!^ttbtg]^eb I. @. 19 fgg. 168 

©ftctfom nu bet t Zo'oboQtn forcfttctonc SScberlagg Util^^ 
fttcettcltgl^cb mere og mere i)tfte fig, W'o benne gremgang^maabc 
et SKibbel for bem, fom 0n|lebe at l^ai^e fin ^^nbtcegt af Sorbe- 
gob^, og bog i)ilbe ]^ai)e fulbt SSeberlag for fin ©jenbom, uben 
at oiocrtrcebe 3—14—24, til at opnaa fit ®njle, ibet be, iftebet- 
for at bortl&^g^Ie fin Oaarb, folgte felloe SBt^gfelretten, 
men forbel^olbt fig fianbff^Iben, ]^i)orfeeb be altfaa i!Ie i)ar bunbne 
til 3nbflrcen!ningen i 3—14—24. S)en lofe (b^gfeHofe) fianb^ 
jl^Ib blei) faalebeg faftiff ganpe bet famme fom en Strtoefocftc- 
?l[fgift; men attigei)el l&ar ben gamie D^fatning om fianbffiflb- 
]^ai>eren8 SDiebejenbom i ©aarben t)ebHgel^oIbt fig i enlelte ^n^ 
t)enbelfer i fio^git)ningen lige til ben fibfte 2^ib. ©aalebe§ fanbt 
ben celbre UbfliftnL 17 Slug. 1821 § 4 i ©lutn. bet fomobent 
ubtr^Ifelig at beftemme, at ©jeren af Io8 fianbffijib it!c er for- 
^ligtet til at beWage i UbftiftningSomloftninger (ligefaa libt fom 
l^an naturlig^ig er berettiget til at frceije Ubffiftning), ligefom 
goreftiHingen om £anbf!^Ib8retten fom en feIt)ft(Bnbig 3;ing, ber 
fan gaa i §anbel og SSanbel, famt om 33^gfet og )£anbf!^][b§' 
ejeren^ gjenfibige Slbgang til at ublofe Ifeinanbcn enbnu fiax 
Smt fig gjcelbenbc i &. 20 aiug. 1821 §§ 30-32. 

®fter bet nugjcelbenbe fjorl&olb maa ben lofe fianbfli^lb 
ganfte l)etragte§ fom en 3lfgif t, ber if!e gii)er ben SBerettigebe 
minbfte anben Sflaabigi^eb oi)er ben bel^ceftebe ©jenbom. Sllle be 
otorige jorbbrotlige Slettigl^eber (2;rebj[eaar8tagc, ©tijbSfcerb m. t>0 
til^orer S^gfelejieren* S)et gamle ©amejerforl^olb er blet>ct til 
en fulblommen retlig Slntift)itet £)m SWogen frembeleS i^ilbe 
ftifte gorl^olbet, maatte t)iftnof ;,©alg af S3^gfelen" betragte^ 
fom en^bet^benbe meb @alg af feline ©Jenbommen i ben^ §el== 
l^eb, og ben forbel^olbte SanbfEijlb betragte^ fom en 2)el af 
^jipbcfummcn, folgclig mcbtegne^ til bet ftem^lebe 5|5a^irg Za^t 
efter S. 9 Slug. 1839 § 7 a. ©g feller life i)ilbe man nu 
lojnger, i lilfcelbe af at Oaarben rammebe^ af en SRaturobe- 169 

Iflpggclfc, ]&botfot ben ctl&olber Slftag t SWatrifuIfltjlbctt, anfc 
©jcrctt betcttigct til Bcrfor at forbrc itcgcn SRcbfoettclfc i Sanb^ 
jl^Ibcn, jft. aietttcl. ©ft. 27 3an» 1725 og ftanc. SProm. 9 
©e^tbr. 1786. 

®om en foet|Iitt SScftemmcIfe fan cnbnu mcertc8, at bet cr 
forbubt at jliCe Sanbfl^lben af Str!egobg fra «ttfen, fe %x. 
25 gebr. 1733 jfr. 2—21—17, £, om fta»)tteI8taxt 20 Suit 
1824 og 17 5lug* 1848 § 4, jft. £. 1 5lug. 1821 § 4 og £• 
24 ®ej)tbr. 1851 § 6. — i&t)or altfaa ftitfen ejer l0§ Sanb- 
ffijlb, maa benne tffe afbccnbcS, og \)eb ®alg af ftttfen^ 3otbe^ 
gobs maa altib fianbjli^lbett forbel^olbeg, b^tllen 3nbflrcettltttng 
imtblettib bDttfalbcr, naar ^ttlen ejie§ af eHet afboenbeS til SWe- 
nigbeben felt) Ofi\ ©ft. 23 ^^xxl 1861 og 14 ^pxxl 1862). 

§34. 

StapittU' og fianbf!i)tbtajter. 

©11 ftor S)cl af be ifat fta celbre 2;tber beftaaenbe Sbelfet 
af fafte ©jenbomme cr beftemte i 3latnraI^>tceftattoner af 
b^jft forjljelfftg 3ltt, fomemmelig t ^otn, ligefom ogfaa i febnete 
lib f(erc ftaaenbe gbelfet (f. @t. Sorbafgiften o. ft.) anfcette^ 
t Sorn, i^toi^ SScetbt unber 3;iberne§ fiob mtnbre er unbetgit)ct 
gotanbring enb ©ebet. 3 2:tlfcelbe, b^«>t btgfe Sgtceftationet en^ 
ten paa ®tunb af gi^Ibtg S3eftemmelfe |IaI erlcegge^ meb 5Penge, 
ettet faaban Dmfcetntng bttt)er n0bi>enbig bcrt)eb, at tbungen 
3nbbrit)elfe maa flnbe ©teb, fotegaar faaban Omfcetntng til 
5(5enge for Sotnet^ SSebfommenbe eftet ben aarlig af b^et 
©tift^biteftion, eftet mobtagne ©rlloeringer fra SWagifttaterne i 
33^etnc og fjogberne 'paa fianbet faat)eIfom famtlige gotmanb- 
ftaber og ©ogne^)toefter angaaenbe SWibbel^prifen ^)aa Sornt)aret 
t enbt)etg ©ifttift i bet fibftforlebne 3lat fra 1 3uli til 30 Sunt, 
unbereet for b^ert ©tift beregnebe fia^)itel^taxt. — gor be 
»t)rige SWaturaHprceftationer jler 9lnf(ettelfen efter ben unber 170 

3 DItbr. 1865 ttbfoetbtgebe faafalWe almtnbeltge ft an bf!^ lb 8* 
tajt. — %Dt titterneg &attb|ftjlb ffal bex aarlig af @tift8= 
bmfttonetne fcetteS en egen SKajt. — ©e 5lnotbn. 29 3ult 
1631 3lrt. 11 (5Pau8 ®. 740), gr. 5 ^ebr. 1685 § 2, JioDb. 
2—21—7 Ofl 3—14—15, S. cm ©ejftlig^ebeng Snbtomfter af 
14 3uni 1816 § 2, S. om ^aipitelgtajt 20 Suit 1824 , og pu 
S. 17 Slug. 1848. @e ogfaa Stengel. 14 Sunt 1816 § 25. £)m offentligc (Sjienbommc. 

3Scb ben felgenbe gtcmfttfling af be enlelte ©jenbom^gjen^^ 
ftanbcg fcetjiitte aHetgfDtl^Dlb, og be betmeb t gotWnbelfe ftaa^ 
enbe Snftttuttoner fcemcerfeg forel0Hg, at nogen ubtommenbe 
©jennctngaaelfe af be forflietttge tlaSfet af ©jenbornggjenftanbe 
ingenlunbe tilfigteg, ba loox fiobgibning i Stegelen ingen retlig 
gorf^el Itt^ttet bettil Soben l^at labet fig neje meb t Sllmin- 
beligl^eb at anerfjenbe ©jenbomgtetten i ben^ l^iftortft gbne SBe- 
tijbmng og SSegtcengning, ^botaf f^Iger, at ben §Drf!j[eI, font 
3:tttgcne8 gorffjiettigl^eb mebf^ter, t Sftegelen alene bliber faftif!. 
S enlelte Slettttnger l^at &oben imiblettib o^jfttttet fcetfliltc SRet^- 
tegler om bi^fe ttnglige gotl^clb, og bet et bi8fe, bi unbet bette 
og be f^Igenbe Slffntt btl gjennemgaa. S)en Dmftcenbtg^eb, at en 2;tng till^erer ©taten eKer en 
©tatStnbretning font faaban, mebforer t og for fig ingen bee- 
fenlig fjorjlje;! i ben^ tetlige ©tifling, og nabnlig iffe i ^en- 
feenbe til SRettigl^eberg ©t^berbelfe og fjortabelfe lige ober for 
be 5pribate. 9ft. ^nftrnj for ^Imtmcenbenc af 7 gebr. 1685 
§ 7, 2—12—11, 2—19—5, 2—21—1, 19, 23 m. %, bet inbi=^ 
refte bifer, at bet intet et til jpinbet fot, at bet Dffentlige^ Utt 
fan tait^ beb ^cebb, fot faa bibt Setingelfetne fot benne iob- 
ttgt et tilftebe, jft. 3—12—2, l^big fotloengebe ^cebb^tetmin 
fotllate^ af ^iftotifte ©tunbe. ^t bet natutligbiS iffe gaat an 172 

for 5Ptti)atc at zx^'otx'ot be t fttcngcftc gorftanb offcntltgc Zxn^, 
faafom fjoeftninget cttct ©ttafanftaltcr, l^bilct iffc Jj^aa nogct 
Sot)fotBub mctt alcnc ^aa ben fafttfle ®tunb/ at bigfe 2:tng§ 
SBeftemmcIfc et faa ub^^rceget, at ben for enl&t)et S3ejlbbet umtb^^ 
beftatt maa mebbtinge SSebtbftl&cben om S3cjtbbelfcn8 Uretmce^:^ 
figl^eb; bet er altfaa af felt)[anime Otunb fom at Sngen !an 
ttlegne fig ubelutfenbe 8let ot)er offentligc Sanbcijeje eflet ^a'om. 
2)cr er berfor tntet til ^inber for, at en 5|?rti)atmanb tan 
I)cei)be et ©t^ffc af en goeftntngg @runb eHer ©eri)ttutcr f^aa 
be til en goeftning eHer en ©trafanftalt l^^renbc SB^gninger, 
jfrl ^ftretgb. 6 Suni 1850 (Sftet^t ©. B80— 86). 

Sigefaalibt tillommer ber bet DffentligeS (Sjenbom nogen 
alminbelig gril^eb for 2)eltagelfe i ©latter eller anbre off ent^^ 
ligc IB^rber; berimob er faaban ^ritagelfe i flere 2;ilfcelbe ^)ofitit)t 
inbr^mmet, fe faalebe^ S. om Sommuneafgiftcmc t Kriftianta 
29 Suni 1848 § 1 ifr. fi, 5 Slug. 1857 § 4 og 6 Snni 1863 
§ 11; &. om SBi^jfatten 28 3lug. 1851 § 6, gattigL 6 3nnt 
1863 for aS^eme §§ 52 og 74 og for Jianbet §§ 56 og 90. 
©e ogfaa ^ojefteretSbomme af 23 %tbx. 1836 (9tet8t» ©. 195 
—216) om 5»orgeg SSanl, 16 SKartg 1836 (SRet^t. ©. 255—59) 
om itonggberg ©oliJt)cerf, 1 DIth. 1851 (Sletgt ©. 666—79) 
om J&orteng 35cerft,22 Sttot)br. 1855 (9let8t. 1856 ©. 113—20) 
og 12 Suni 1858 (SRet^t ©. 547—50) om SKilitoBretateng 
SB^gninger i 2:ronb]^j[em. Sfr. J&ftret8b. 11 Snni 1852 (^tm. 
©* 492 fgg.). 

SRogle offentlige ©jenbomme inbtager imiblertib beB fom 
golge af fin ejenbommelige ©effaffenl^eb, bel8 af l^iftorijfe Orunbc 
en i flere ^enfeenber fceregen 9let8ftiIIing, og bi^fe ffal i bet 
golgenbe oml^anbleg. 173 
I, Sllmcnninget. 

§35, 

J&iftotil! Ubbifting, gotl^olbet mcflcm @tatcn« og ^^gbelagct^ 9let. 

aSeb 3llmcnntnflct forftaaeS be ©trcelninger af Sanbct, 
fom eftcr betted SScb^ggcIfc t>at fclei)nc liggenbc tilfcage, ubcn 
at ijcere tagnc i Sepbbelfe af ^ipgcn font fcBtjfilt ©jenbom, 
£)i)ei: bi^fe ©trcefningct iibet>ebc i ben dbftc 2:tb ®ni^i>er, font 
t>ilbe, ben SRaabigl^eb, font l^an fanbt forgobt, og funbe natur- 
ligt>i8, for faa 'oxit ))an iffe Imnfebe nogen SlnbenS aKerebe 
fttftebe SRet, ttlegnc fig ftetre eCer mtnbte ©t^Kcr betaf- 

2Seb bet norfte ^nefongebomme^ ©tiftelfe ttlcgnebe, font 
©agaen ubtri^tler bet, Jparalb ^aarfagre fig ,,alt DbeBgobS og 
alt fceb^gget og tikb^gget Sanb, enbog ©oen og SSanbene* SlBfe 
SBonbet jiulbe i)oete l^anS fiejlcenbingc og ligefaa be, font rtjbbebe 
t ©lobene og brcenbte ©alt i)eb ©tranben, og alte Scegere og 
^iftete"*. — ^ett t>ataItfaa^ongen^ elUr ©tatcn? (Sjen- 
bont^tet ot>er Sllmenttinget ubtalt, og benne o^)gabe§ iffe bert>eb, 
at Song J&aalon Slbelftengfoftre, font bet ^eber, ^gjengai) SSen^^ 
beme Obelen til bereg ©aarbe"; tl&i bett^eb gjeno^prettebeg alene 
be))rit)atretlige ©jenbomgf orl^olb. 5llene for faa t>ibt ® aarb- 
brugerneg SRet faltiff ]^at)be ubftraft fig ogfaa ot)er 3llntennin^ 
gcrne, forblei) benne l&eftaaenbe, ]^t)ilfet fornemmelig lorn til 
3lnt)enbclfe ^)aa ©cetrene eCer be af be enfelte ®aarbe i fcer^ 
ftilt aSeflbbelfe tagne ®rce8gange, ber noernteft i)ar at fcetragte *) dgitg *Saga ^aj). 5, ifr.©nonc Rap. 6 og 32. — 2)abct norfte SoW 
eftet ©tifleftabjlagct anben ®ang Uxe^tM fin Obel, f^nc^ bcttc ogfaa 
at l^abc tttebf0rt, at ^ongcn tilcgncbc fig ubelnftcnbe ^U oiocr oilmen- 
ningcrnc, inbtil 3)^agnu« ^arfob^ @0nner for groftatl^ing^fagen (og 
maafle ajf^agnu^ ben ®obe for ®ulatl^ing«lagen) gab ^onbcrne bereg 
«rng«ret tilkge, fe g. €. XVI. 2. 174 

fom 3:iifftggelfer (hlunnindi) til ©aatben, og faalebc^ ]^ali)i)ej[^ 
fom t)trfeltg gjenbom. — 2)et fremgaar beSuben af ®* £» 84 
og 86 fantt %. &♦ XIV. 8, at ogfaa for gremtiben en]^t)cr 
SBonbc fclci? berettiget til at inbrctte fig ©ceter i 5llmenning, 
faalcenge i^an fun iffe fom i ^oHifion meb anbtc SSonbcr^ tib- 
ligetc 9?et 

Set t)ar bog ingenlunbc SUieningen at tegge ttogetfIag§ 
^ittbringer i aSejcn for &anbet§ fortfatte SScb^ggcIfe, men 
alenc at gjore bcnnc af^cengig af Songeng 3:inabelfe, fc 
®. &. 145, g. S. XIV. 7 og 8, a». S. VIL 61 og 62, S^t. IV. 
S. 58 og59, bet forb^ber at o!|)b^tfe9llmennittguben!ongelig 
2:iffabclfe, unbet ©traf af at ]^at)e Ubb^ttet fortrubt, meitioiJtigt 
ogfaa i)ifer, at faaban 2:illabelfe i^ilffigen mebbelte^, og at,- naat 
iJfen 'oax gii)en, bet faalebe^ o^r^bbebe Slteal ganjfe o^l^orte at 
l^enl^ote til ^tlmenningen, og W'o, fom ©ulatl^ing^Ioi^en falber 
bet, ,,S3ijgb". ©en enefte Snbjftcenfning l&eri f^ne^ at maatte 
^at)c t)atet, at SBeb^ggelfen iffe maattz fie tilSottrcengfel 
for be alletebe offu!|)etebe ©oetre, ^'oxlUn Snbffrcenfning 
i)el iffe ubtti^ffelig ncei^neg for enb i £ot)b. 3—15—8 i ©lutn. 
(ber iffe fanbteg i tilben, %x. 28 3uni 1632, 5Pau8. ®. 750, 
og ft. 9?eceg 1643 3—39 9^0. 10), men folger af gor^olbetg 
Statur. @nbt)ibere maatte bet t)el folge af fig feli), at ben bort- 
fceftebe pabg maattt t)cere ffiffet til D!pbi)rfning, og at 
ben i mobfat ^alb iffe funbe unbbrage^ Sllmenningen, jfr* 3— 
12—4 i SBeg. (^Hg ^ilbe l^eCer iffe fjenbeg, meb minbre bet 
jfnlbe i)cere Songebrei) af 10 Sfto^br. 1577). 

fjrembeleg bel^olbt 31 Imu en fom for ^ri|)eb til at bent) tte 
Sllmenningeng naturlige ^erlig^eber, nai^nlig til ®rcE8- 
gang for fit ti)CEg, til at f(aa §o (men iffe foa torn), l^ugge 
aSeb og Slommer, jage og pjle m. i>. fe ®. S. 145, %. &. XIV. 
8 og 9. — S)i8fe 9lettig:^eber f^neg o^)rinbelig at ^au ftaaet 
aabne for SlCeog ©nl^t^er; mm ©agenS SRatur maattz mebfore 175 

at be alcnc funbe fommc be noermcfte SS^jbet tilgobe, l&iJtlfet 
fiben, unber bennc Slbgangg tiltagenbe Seti^bning, Wi> tit en 
t)irfeli3 ubelunenbe SHei Stfferebe i 3». fi. VII, 46 og 64 cm^ 
tale§ be SBenbet, ,,fom l^at Sob meb JSongen" i SUmenntngen* 

^pngcnS effet ©tateng "Sttt til SHmenningen t)at faalebeg 
bclg ctt ^0j[^cb8tct, nemlig SRcttcn til at ubt)ifc JBoftebcr for 
3?^bning^moenb, bel8 alene en 9let til at bi8^)oncre ot)cr ]^i)ab 
bet Hii)er tilbage, efter at Sllmueng S3rug8rettigi^eber er 
f^Ibcftgiortc, l^Hlfen jtbfte bog i ben cribrc 2:ib alenc lorn tiU 
fijne i faabanne libet i)oefenUge 9lettig]^eber, fom Slettcn til 
inbbret>et SSrag, $t)al og jorbgrabet ®ob8 (@. ». 145 og 150, 
SM* £. VI. 16). Sofitget neb i 3;iben, ba 2;tcematctialier hki> 
til en t)cetbifulb ^anbel^gjenftanb*, maatte ben ubelultenbe SRet 
til at fcelbe 3;ommet til @alg, ^'oxtttn iffc engang noebneg 
i be celbre Sot)e, blitje ben tocefenligfte SBeftanbbel af ®taten8 
Slet ot)et Sllmenningerne, og at benne SRet enbnu i!fe i ©^r, V. 
fioi^Bog ubtr^Helig et ubtalt (jft. 3—12—6), fommer alene betaf, 
at benne alene l^ar ubjfrei)et fine celbte £ilber, 

S)e gamie fiotoeS a3eftemmelfer er faa gobt fom ganfte nfor- 
anbrebe gaaebe oijer i toor nugjoelbenbe 9let 3)en enefte birefte 
goranbring, fom flebe, er, at bet blet) ligefaat^el forfeubt at f I aa 
$.0 fom at faa ^orn i Sllmenning uben fongelig Siflabelfe (3 
—12—5), l)i>xm bog alene ^at>be ftn ®runb i en SMiSfor^ 
ftaaelfe af tilben**. 3lf ^ftretSb. 7 Slug. 1847 (9let8t ©. 566 
—68) feeg, at faabant nu Uxi>tx at ftraffe fom 2;^t>eri. *) STammerl^anbcI onttaleg net)pc fom S^aring^ijei fer i en 0iett€rbob af 

11 Sfuni 1302 (gl. JB. III. @. 134—5). 
♦*) ei^r. IV. £. 5at)bc ncmtig t £)toerf<Ettetfcn af 2». ig. VII. 62 forbesret 
bet gamIe bemonftratiDe SPronomen sa meb bet perfonlige hann, og 
berijeb forbanjlet fiobftebet bcrl^cn, at 9l^bning8manben (lulbc l^abc 
^neret tit i bet f0tfte ^at at Ibettijtte ©ngiletternc i ^Kmertmngen. 
3)ennc Utimeligl^eb i)tlbc ®^r. V. jg. rette; men ba man i!!e fjenbtc 176 

Wtti §cnf^n til bet tnbbijtbcg fjotl^olb meBem SHmueng 
09 ©tatenS SRet, ba i>ifet ben l^elc Ubbiflingggang for bet fetfte, 
at be affcvebe i SBefibbelfe tagne ©cette iffe t>eb nogenfoml^elft 
gotfeining ntaa fotttoengeS, fe ^fttetSb. 22 SWartg 1850 (SRetgt. 
©, 337-^1) og 2 3(ug. 1842 (SRetSt. ®, 489-^00). — 2)er^ 
nceft er bet Hart, at bet CffentligeS 9let til at bortfcefte 9li?b^ 
ning^^)labfe gaar foran for aHe anbre SHettigl^ebcr, naaralene 
3nbflrc5n!ningerne i 3—12—4 og 3—15—8 jfr, ©lobL 22 3uni 
1863 § 55 iagttageg, ifr. Slentef. ®fr. 28 ©e))tbr. 1754 og 
31 SWartg 1792. @e og %x. 29 9l^ril 1752 § 6 og 7. Sltben 
ubt>ifte 5piab8 flal teb^ggeg, er berimob ifte n0bi)enbigt. — 
©nbelig maallmueng SBrugSret (3—12—6) gaa foran for 
©tatenS faalaIbte@jiettbom8ret, ber i fig felijalene er enSRet 
til at bi8i)0ttere oHx ^toab ber bliijer tiloi>er?, efter at Sllmuen 
^ar taget ^i)ab ben fce^0t)er, ifr. ^ftretSb. 10 3Kaj 1848 (Sletgt. 
©. 597—605). — 3)et i>ilbe faalebe^ i)cere en urigtig gore^ 
ftittinggmaabe at falbe gorl^olbet meCem SllmuenS SSrugSret og 
©tateng ejenbom^ret et ©erijitutforl^olb; t^i uagtet aSe^^ 
ffaffenl^eben af 3llmuen8 9let ijiftnol l^ar en materiel Sig^eb 
meb ©eri>ituter, er ben bog faabel i £)^)rinbelfe font i 3lb!omft 
ben !i)rinci!i)ale. 

9lai[)nlig ^i>a't) aSijgbelagetS SRet til ©loijl^ugft angaar, 
ba Ian benne ]&i[)erfen inbffranleS til l^t^ab SSebtommenbe ifle fan 
i^ente fra fin egen ©fob, etter alene til be minbre txerbifulbe 
©fot>»>robufter jfr. Sane. ©fr. 17 ©e»>tbr. 1791 og ©ftretgb. 
8 3^uni 1836 (SRet8t ©• 511 fgg.); rmn ben enefte 3^nbffrcenf== bet pprinbeltgc gorl^otb, bicb ^^jlaat unbergibct fammt ^t^ti fom 
^ornfoeb, - iftcbetfor at be oelbrc £obe alcne er!l«rebc ben ^^flaat at 
b«re foi'lbrubt, ber falbt font ^fterjlaat eftec uloblig ^omf«b etter Dp- 
bJjrfning; men lob ^en^ttelfen af ben naturlige @ng ^«re albele? 
fti faat>el til ©laat fom til ©eiting. 177 

ning t ^ugftrcttcn er, at bet 2lai)irlcbc maa me beftemt tit 
®aarb^forn0bettt)et> og xtU til ©atg, fe 9lcjli\ 9 ffts>t>hx. 
1726 og 16 3t»>ril 1734 famt ^ftret^b. 9 SOtartg 1861 (mm, 
©♦259 fgg,). Stte engang Ubi)i^ningbc]^0t>ebe SHmuentib:^ 
ligere at unbetlafte ftg, jfr. ^ftret^b. 29 SKaj 1838 (SRctSt. 
©, 505 fggO* SSiftno! inbj!icer^)e^ oftete fjortubct mob SKiS^ 
brug af 3llmcttningerue, faafom mob at ^ugge ©agtommcr 
(3lefEr. 28 ©e^tbr, 1754 i. f.), ftaa Sarfen af Slrceerne (ftatic. 
©ft. 17 ©e))t6r* 1791) o. ^. SKen afle bi^fc ^nbffroenfningci, 
ber [tob i gorbinbclfe mcb bet celbre gorftf^ftem, maa anfee6 
bortfalbne efter %x. 22 Stt^ril 1795. — got faa toibt 3«men^ 
ningen imiblettib oar utilfttcelleUg til at tilftebgftiffc afle 
be a3rug^fcerettigebe§ fulbe SSel^oo, oar bet en ©elofolge, at aUt 
aSrugere maatte nnberfafte jig forl^otbS.oi^ Sttbffroenfning* 

§36. 
gortfoettelfc* @fot)6rugct i ©tati^almcnningcrne. 

aSeb a. om 9llmenning8jfoOe af 12 Dftbr. 1857 og if«r 
oeb fi. om ©fooooefenet af 22 Suni 1863 ^ap. 2—5 er imib^ 
Icrtib benne 3llmiieng ufcunbne ©ugftret bleoen unbergioet for* 
ffiefiige Segroen^ninger af ^enf^n til ©lobene^ Sonferoation*. 
^eroeb maa imiblertib ftabig faftI)olbeg, at bet ingenlunbe l^ar 
txeret bi8fe Sobeg SUlening at roffe ben ©runbfcetning, at 211' *) @c l^ei'omi bet l^clc: ^c(!ribetfe oijer ©tatcn? (Sicnbommc 1825-1826, 
©l^ra. 1842 ©. 69-76; 3. «. ^axtf), Om @!obcnc t bcre8 gor^olb 
tit ^atxomUtonomimf ^^ta. 1857; 33artl^, om SUminbing^ilotjene, 
S^ra* 1857; ^axif), cm ©foijforl^olbcne i ginmarfen, (Ifjxa. 1858; 
^axif), om (Sfobforl^olbene i ©urfcrattb^balcn, Q,f}xa. 1859, og Zf}. 
SWcibcfl, om goranftattningcr til en mere j^ugl^olbertj! ^c^anbling af 
5Rorgeg ©fotoc, S^ra. 1858. <Stortl^tttg8for]^anbrtngcr 1848 I. sRo.21, 
1857 O, SRo. 49, 1860, 0. S^io. 33 og 1863 0. 9?o. 1. SRorgen^ 
Habct 1863 ^c. 102, 104, 109 og 110 famt 134, 
SSranbt, SingSret. 12 178 

ntucnS SRetgaat fotan©taten^,eDer oi?er]^oi)ebet at forminbffc 
SB^gbelagctg aSrug^rct, 09 gorftbetieningen tan faalebeS tf!e mcb 
Jpjcmmel l^eraf ^)aalcegge 5llmucn Snblfroenfningcr af ben ©runb, 
at ben fulbe SSen^ttelfe af ^llmuen^ 9let ganffe HIbe o^jjluge 
©tateng, Soi>en t>xl alene, at Udkn flal benijtteS ^aa en for^ 
ftanbtg og l^u^l^olberij! SKaabe, og' at man iffe, for alene at 
ttlftebgftiae ©ieMiftet^ trai), f!al fijoetfe eKet ttUntetgi^re ©fo:^ 
\>tn^ @t)ne til at f^Ibeftgjure gtemttbeng SBel^ot)* — S bette 
£)j[emeb l^ar £oi)en for bet forfte for famtlige Sllmenninger or- 
ganiferet egneS3eftijreIfer,beftaaenbe affaa mange af tjebfom^^ 
menbc ©iftrift^ gormoenb, ber er ©rug^berettigebe i Sllmen- 
ningen, mtnbft 5, l^bilfe er berettigebe til, meb binbenbe SStrt 
ning for famtlige S3rug^berettigebe, at orbne Ubotoelfen 
af be fceKeg S3rug8rettig]^eber og foretage faabanne Qnbffroent 
ninger meb JpenfJjn til ®Ioi>eng Sen^ttelfe, fom til ben^ SSe- 
t)arelfe anfeeg l^enfigtSmcegfige (£, 1857 §§ 6, 7 og 9, ifr. £. 
1863 § 47). fiigelebeg er bet ©ffentlige fra fin @ibe berettiget 
til uben §inber af Sllmnen^ SBrngSret at iijoerffcette faaban 
gorMltning af ®fot)en, fom af §enfi>n til ben 8 Slilftanb 
anfee^ fornoben (S. 1863 § 48). ©aalebe^ fan bet Offentlige 
!paalcegge be SBruggberettigebe i ©tat^almenning, fom er ftillet 
unber £)f\i)n af en offentlig fjorftbetjent, at l^ugge alene efter 
Ubi)i^ning (S. 1857 § 8), ligefom bet ogfaa feli) fan labe til:= 
t)irfe ben fornobne SWoengbe S^rce^irfe og ftille ben til Seftijrel^ 
fen^ 9laabig]^eb, i l^i)ilfet S^ilfcelbe SSeftijrelfen l^ar at gobtgjore 
bet £)ffentlige be ublagte Strbejb^omfoftninger, faafremt ben iffe 
foretroeffer at afgtt>e ben fornobne 5lrkj[b^t^rfe til 3:ili)irfningen 
(£. 1863 §§ 50 og 51). — @r 9llmenningen ufarmuenbe til 
tjeb^arenbe at ^be be ©rug^krettigebe bere^ fulbe SBel^oi) af 
2:rcet)irfe, UiUx bet at afgjore, ifalb SBeft^relfen forlanger bet, 
t)eb lot>ligt ©fjon af fagfijnbige SWcenb, ]^i)or ftor SKcengb-e 
af]^i>ert®tag8 ©foljen aarlig fan afgii)e; i bette 3:ilfcelbe 179 

et bet en ©elDfelge, at bet for @ tat en 8 Slegmng a Kb el eg 
in gen §ngft fan flnbe ®tcb* ^un for faa loibt tier flnbeg 
celbre S^ummertroer, tjenlige til ®alg, font uben ©fabe for ®fo== 
i)en Ian ^ngge^ i faa affibe^tiggenbe SErafter af SKImcnningen, 
at be SSmg^krettigebe iffe antage^ at fnnne f^re fig bem til 
yi'qtk, er bet £>ffentlige berettiget til at afl^oenbe bem til 'S)ctU 
felfe af gort^altning^omfoftningcrne; men bet mulige £)i)erj!ub 
ffal ani?enbe8 til gorbel for 9llmenningen, faa loenge benne iffe 
er bragt i ben ©tanb, at ben ioebt)arenbe fan tilfrebSftille be 
aSrnggberettigebeg fulbe S3e]&ot)* 2)erimob fremgaar bet af biSfe 
SSeftemmelfer flart, at be SBrug^berettigebe i faabanne utilftrcef^ 
felige Sllmenninger albrig fan forbre fit SSel^ot) af 2^roei)irfe 
tilfreb^ftiKet, nben for faa t)ibt bet iinber Sagttagelfe af en for- 
ftanbig ©fot>fort)altning fan ffe, felt) om bet for OjeMiffet ^or- 
nobne ^irfelig foreflnbe§. 2)e er folgelig i Uboi^elfen af fin 
^tt, af ^enfjjn til ®fter|loegten, mere bnnbne enb ©ert^itut- 
^ai>ere i H)rii)ate ©fobe, ^Um bet, fom ©foblot>en8 § 20 jfr. 
§ 7 t>ifer, albrig fan formeneg at nebfcelbe feli) 2^ommer|!oi> 
eHer fammenl^cengenbe ©troefninger af Ungftoi) til SSroenbe, naar 
intet anbet tjenligt SSirfe uben uforl^olbSmce^fig foroget SSefi^cer 
\>ax at erl^olbe* — §ar 5llmenningen berimob @i)ne til Hi- 
i)arenbe at i^be be S5rug8berettigebe8 fulbe SBe^oi) af 3;roet>irfe, 
^ar bet Dffentlige ifolge fi. 1863 § 51 Slbgang til at ^enlcegge 
Srug^rettigl^eberne til en afgrcenfet 2)el af ©foi^en, tilftroeffe- 
lig til i)ebt)arenbe at fi^lbeftgiore bem* S)en S)el af ©foi^en, 
fom faalebe^ unbbrageg be 33rug8Berettigebe8 SRaabigl^eb, maa 
ba for jpugftretten^ SSebfommenbe ganfle bli^e at fcette i)eb 
©iben af be ©taten ))aa alminbelig SWaabe till^orenbe ©fot>- 
ejenbomme. 2)en ®el berimob, l^^ortil SSruggrettigl^eberne er 
]^eni)ifte, blii^er iffe bert)eb, faalebe§ fom naar en 5|5rit>atalmen^ 
ning ifolge §§ 35 og 36 beleg xmUtm ^jerne og be aSrug^be- 
tettigebe, bi8fe8 ©jeitbom (jfr* § 38), men A)ebblit)er frembele^ 

12* 180 

at Kxtxz ©tatgalmcttnittfl 09 felgcltg SRegelcn t § 48 unber^ 
giten^ S)og forftaar bet jig, at be aSrugSBeretttgebc tHe tan 
inbjimtttce t at forbre fit fulbc Sel^oi) af etl^t^ett ©lagg Zxa^ 
t)irfe tilfreb^ftittet^ faa Icenge 3llmenningen l^ar @t>ne til ^eb- 
t> a ten be at J)be bette, ®eb cm bet fun fan j!e t)eb en mob 
aOe fotftmcegfige SRegtet fttibenbc §ugft, I ©j, af 2:^mmcrffpt> 
til ©tcenbe, fan bette bog iffe af §enft?n til ©taten^ %axt> 
ncegteg 3llmuen. ©fulbe imiblertib ben be iBruggberettigebe 
antjifte 3)el i gremtiben toifc fig ntilfttoeffelig, enten font 
gelgc af en u^>aategnet ©tigen af a3el)0t)et eCet af en ul^ffelig 
©oenbelfe, maatte be t)iftno)E finbe fig i en fotl^olb^mcegjig Qnb- 
fltcenfning, uben at fnnne forlange 2lfgit)elfe af nogen ®el af 
ben bet Offentlige fotbel^olbte ©trcefning; tl^i ^enH^ningen til 
gorftriftetne i § 36 i)i[er beftemt, at ben engang foretagne 
©tcenfekftemmelfe ifolge § 51 er ligefaa enbelig og nforanber^ 
lig, font ben eftet § 35 foretagne 2)eling af 5|5rii)dtalntenning. 

3)et antageg i0t>rigt, at S3rug8ret i Sllmenning alene tit 
lomnter S3i?gben8 ©aarbBrugere, og at faalebeg §ugntcenb 
og 3nbetfter et uberettigebe til nogenfoml^clft §ugft, jfr. 
$ptet8b. 19 %thx. 1852 (SRetgt. ©, 174 fgg.), 18 %thx. 1859 
(8»et8t ©. 314), og 7 %tU. 1860 (SRctSt ©. 157 fgg.). »ige^ 
faalibt tilfommer bet ben, bet i)ax fceftet 9i^bning8^labg 
(ift. aiejl. 15 3uni 1822), nogen Jpngftret i ben oi)rigc Del 
af SKmenninggjfoijen. ©celgeS betimob ben o^^r^bbebe 5l5labg 
tit ©jienbom, ntaa ^jiolteten naturligbig inbtroebe i affe en 
®aarbbniger8 JRettigl&ebet, jft. SReflt. 28 ©e^tbr. 1754. 

SWeb jQenf^n til ^abning^tetten o^jftaar fcette SBanffe- 
ligl^eber, ba l&et iffe faa ofte i>il funne oJpftaa ^oHiflonet meb 
5llmenningen8 ©jet, men alene mettem SSmgetne inbb^tbe^* 
Dgfaa benne 8let antageg i0i>rigt alene at tilfomme Oaarb^ 
mcenbene; ^uSmcenb og Qnberfter maa bog tjoere Uxzt^ 
tigebe til X>eltagelfe i ipabnegangen i gore ning meb ®aat:^ 181 

beng ilreatuter* 3—12—3 inbcl^olber ^cMer ingen anben^nb* 
ifrcenlning i Slbgangcn tU at fl^ttc ©cetcr, enb at ingcn 
anben ©oetetbercttiget bet^eb liber ©fabc, jfr* ^ftrct^b* 12 San. 
1844 (SRct8t ®. 384 fggO/ fe eg 22 SRartg 1850 (SRctgt ®. 337 
fggO ^9 2 SH)rtl 1856 (fRct^t ®, 401 fgg.). ®aa Icenge altfaa 
^Klmenntngen et fulbfommett tilftroeWcIig, f^ncg bet tile at lunne 
fctmeneg nogcn Srug^krettiget at ub0i)c §ai)ning8tetten t faa 
ftot Ubfttceftttng, ^an lifter, i atte galb faa tenge ^an i!Ie 
fommet tub !paa be, anbre Oaatbe fra gammel 2;ib forfcel^olbte 
©ceterftrcEfninget, jft. 9ief!r. 4 San. 1782; Ubtr^ffet „^cxn 
mob §otn og 0iji) mob ^loi)", ber forefommer i 3—12—3 
jfr. 2). &. 3—13—29, f^neg Mot i SlImtnbeHg^eb at betegne, 
at ben @ne8 Siet et ligefaa gob fom ben Slnbeng. 2)et !an 
betfor l^ettet tffe formene^ ©jeren af en fra en almenntnggbe- 
tettiget Oaarb ftafltit ^Parcel at oijjfote egenScetet, faa loenge 
Sllmenningen afgii?er ttlfttceftelig §at)negang for bem aUe, jfr. 
^ftretSb. 13 3l^rtl 1843 (SRetSt. @. 539 fgg.). — ®r 3Kmen- 
ntngen berimob utilftroeffelig for alle, felger bet af ©runb- 
fcetningen om aHeg Itge gobe 9let, at famtlige maa flnbe fig t 
en forl^olb^moe^fig Sribffrcentning Qfr. S. om 3orb8 Srebning 
16 ma\ 1860 § 37). ^ajefteret ^ar toeb en !Dom af 16 2)ecbr. 
1837 (Sfletgt. 1838 ®. 234-41) i et faabant Slttfcelbe anfeet 
be 35ruggkretttgebe for^jHgtebe til ilte at fli!|)!pe fterc ^reaturer 
1 ?llmenningen om ©ommeren, enb be lunbe fremf0be ^)aa fine 
®aarbe om SSinteren. — ©nb^ibere er bet Dffentlige terettiget 
til i ©tatSalmenning at foreffriije be til@Iot>en8Sonfert)atton 
fornebne 3nbjlrcenlntnger i §at>ntng8retten, bog faalebeS/ at 
itfe mere enb en S:^i)enbebel af noget enfelt ^abnelagg SBejtc^: 
ftrcetning famtibtg maa unbbrage^ fra SSejitning (©Iot)L 1863 
§§ 48 og 49), og faaban grebning flal foregaa t>eb S5efti)relfen8 
(Joranftaltning uben Ubgtft for bet £)ffentUge. 

Soiorigt fan man t)iftnoI iOe inbfttcenle 3llmuen8 S3rug^tct 182 

alcnc til be f^ecielt ncEtjntc S3en^ttclfcr, jft» &— 11— 7 oq 5— 
10—10. Set ttiaa felgcHg ogfaa txEte tiHabt at tagc Zidxi) til 
aSranbfel, l^etitc 2:ang, fi^t) Dg SBofe fammcftcb^ o* f. t). — 
aSen^ttdfct, font angribcr ©ubftanfcn, og forubfcettcr en 
mere ^>crmanent 2)i^^ofitton, faafom af ilal!- og ©tenbrub 
(®fr. 2 S)ecbr. 1863), Wt^x^ og ©0malm (SergL 14 Suli 1842 
§ 8), maa berimob ubeluffenbe tiWomme ©taten fom ®ier. ©e 
enbt>iberc SergL § 14. 

§37. 

3llmcttningernc« ©atg. ^ribatalmcnmngcr. 

Unber ben fjinan^neb, font l^ctflebe unber grebcrif ben 
gierbe§ SRegjeting, kjluttebe man at af^cenbe 3llmcnntn' 
getne, l^HIfet tilbelg attetebe tibligere t)ar fleet, og bet fi>ne§, 
at man tbetminbfte ^^aa enlelte ©teber l^at t)ittet foelge bem til 
fulbfommen ©jenbom uben $enfi?n til aSijgbelagets S3nig8ret; 
men 3lfl)cenbelfen Mei) fnart ftanfet t>eb SRejIr. 25 Oftbr. jfr. 
9 S«ot>br. 1726. Sraigei)el folgteg bog i ben felgenbe Slib jlerc 
3(Imenninget, inbtil fi. 20 Slug. 1821 § 38 fotbeb bet for 
gtemtiben. 2)ette gorbub o!pl^cei)ebeg igjen i>eb &. 5 9ltng. 1848, 
bet bog attet et f)(Bi>tt ^eb ©Iot)I. 1863 § 72, faa at gotbubet 
i f0tftncet)nte £ot> mob ©tatgalmenningetneg 3lf^cenbelfe nu igjen 
et fat i «taft. 

2}eb©alget af 5llmenningetne et^jioberen tnbttaabt t 
©tateng SRet, og ))ax faalebeg erb^emt SRetten til at bort^ 
fcefte 5|5Iabfe, bugge til ©alg i ©!oi>en, bi8j>onete ooet ©ng- 
jletterne m. K fe ^anc. ©ft. 17 ©e^tbt. 1791 og SRente!. ©ft. 
21 ©elptbt. 1799; men 3llmuen^ SBtugStet et i{febert)eb unber::: 
gaaet nogenfombelft goranbring. @nb iOe til at beltage t 
§ai[>ninggretten Ian ftjobeten anfee^ bercttiget, meb minbrc 
ban tillige er Oaatbbtuger iSB^gbcn. 2:il j|orbgrai)et OobS 
maa »el ^joberen zx^m'o^ ©runbeieren? a^rebjebel (5—9—3 183 

ift. 6); ^t)Drimob 5RegIetttc t 5—10—10, 5—11—1 eg ©etgL 
§ 14 tfle Ian antage^ at unbcrgaa nogcn goranbting* S. 24 
^an. 1863 §§ 1 og 2 toifct bertmob, at (Sjctcn af $tii>atalmett* 
tting meb ^^n\t^n til JRcttcn til tnbbtct^cn §t)al et fat Itgc mcb 
en anben ©tunbcicr, og Sagtl 22 3uni 1863 § 3 t>ifct inbt^ 
refte, at ©jeren af $rit)atatoenntng ct bcrettigct til fammcfteb^ 
at fftjbe 1 @lg^bt>r, 1 SBcetJcr og 2 ^jottc om Slarct* Sigc:= 
l€be§ frcmgaat bet inbircfte af S. 23 aWaj 1862 § 2 i ©lutn., 
at ©jieren af Sllmenning tilfommer fianbSlob J)cb gtfleriet 

5Ptit)atalmenningg ©jet et natutlig^i^ i fin SBen^ttelfe af 
@foi>cn inbjftcenfet af ^enf^n til S^gbelagetS SStugStet ^>aa 
famme aWaabe font ©taten, og be SStug^berettigebe flal ogjaa 
l^er nbfaate en foelleg SSeft^telfe til at t)atetage fine 3ntere8fer 
(SltmenninggL 1857 § 9). 3)erimob l^ar ben ^)tit)ate ©jer iffe 
ben famme SRet til at anorbne grebning for SSejttng famt meb 
^enf^n til ©fo^!ptobuttetne8 3:ilt>irlntng, fom ©taten, og faa^ 
lebeg i)anffelig, uben eftet Dtoeten^fomft meb SSeft^relfen, ^Ib^^ 
gang til at unbetgii^e ©foben en forftmoeSfig gor^altning. ®en 
t @!oi)L 1863 Sa^). 1 jft. UDffiftningSL 12 Oftbt. 1857 §§ 3 
og 4 @!oi)ejete giijnc Slbgang til inben t>i8fe ©tcenfet at aflofe 
og omotbne aSmg^tettigl^eber l^at, l^t>ab 5llmenning^jIoi) angaar, 
lun 3lni)enbelfe lige oDetfot foetflilte SRettigl^ebet, fom SRogen 
Ian f)at)e erl^t>ett>et nbenfot bem, fom tillommer be btugSbetet^ 
tigebe (Saarbbtugete i gcetteSjIab (}ft* § 59)- — $aa ben an^^ 
ten @ibe ^at ©lo^l §§ 35 og 36 fceftemt, at ben pxxi>ak m^ 
menninggejer Ian fotlange 9llmenningcn belt mettem l^am og 
be SBtug^betettigebe entcn i)eb mtnbelig Dt>eten^Iomft meb tdz- 
fttftelfen paa bigfeg SSegne inben en ^am af toeblommenbe 2)e- 
^attement fotelagt 2)ib^ftift eHet Ueb offentlig fjoranftaltning. 
!De SBtngSberettigebe Ian betimob ille mob ©jeten^ ©njle forbte 
2)eltng; men efter 1 Sanuat 1884 flal enl^oer $tit)atal=^ 
menning bele^, l&i)ab enten (Sjeren onftet bet eHet ille* S)elinf 184 

gen ubf0te^, i SKangel af nttnbelig Di^even^tomft \?eb en af 
flongen o^etenSftemmenbe web SHeglerne i UbfliftnL 12 Dtthr. 
1857 § 23 anorbnet tommi^fion, 3)e SBtug^ktettigebe |!al 
bctunber tilbcle^ font ©Jenbom en faa ftor 2)el af @fot>en, fom 
unber gorubfoetningen om et efter SReglerne for S5i)gbealmen=^ 
ntnget otbnet 33mg ubfotbreig, for tjebDarenbe at ttlfreb^fttUe 
beteg tintelige SBel^oi) af 2:tcet>itfe, og benne S)el bet, faa t)ibt 
gjterligt, Iceggeg t en fammenl^cengenbe ©ttopfntng, og fottringt>t§ 
beftaa af ben ©foi), ^i>ottil be ^at beft^emmeft 9lb!omft Xer^ 
]^o§ Ian Somnttgfionen, for faa Hbt faabant "paa ©tunb af 
@fo»en8 ncett)cerenbe 3:tlftanb flnbe^ l^enfigt^moegfigt, ttlbele be 
SStuggbetettigebe til ?5^Ibeftgj[0telfe af bere^ Select? af celbre 
@foi>, for et i>ift Slntal Slar ^ngfttet i et begrcenfet ©tijHe af 
ben SWmenntng^bel, font tilfalbet ©jerne, ]^t)ilfe meb ^enf^n 
l^etttl Ian fotbre, at Ztdxt og 3i[ffalb, fom er tjenligt til Stcenbe 
og anbet S3tng, og fom uben uforl^olbi^moegflgt S3eft)cer Ian tagei^, 
fortttngi)i8 bliiJet afben^ttet, famt at J&ngften inbi!tcenfe8 til 
beftemte 3;ibet og feregaat unber %xl\tin af bertil antagne )paa=^ 
libelige SWoenb* ®cetfltlteS3tug§rettig]^eber, fom moatte 'paa^^ 
ftioile 9llmcnningen, flal, faat>ibt muligt, ^enteggeg til en be^ 
ftcmt Slnbel af famme (jfr. Ubftiftnl § 2 d). — ^ar be StugS- 
bercttigebe Set til at I)ente fit SBeboi) af 2.tcei)irle fta fie re 
Sttlmenninget eCet 51[Imenning8Iobber, uben at JRettigl^ebemcg 
Dmfang fot ^\>tx enlelt et faftfat, jial famtlige SKmenninget 
effet Sobbet beleS, naar ©jeren af en enlelt 5llmenning ettet 
ftob forianget 2)eling, faalebeS, at Sommi^ftonen fetft unber^ 
eet beftemmcr ben famlebe SRoengbe SSitle af ^i>ert ©Iag§, fom 
Pal tlllomme be SBruggberettigebe fta famtlige Sllmenninget 
eHet ftobbet, og betnceft meb en !pa^fenbe 3(nbel af ]^t)et ub^ 
loegget bem ©loto til toebioatenbe g^lbeftgJ0tetfe af bette Sel^ot), 
^lootunbet faai>el toeblommenbe SUmenning^ @t)ne, fom ben§ for 
be S3tug8betettigebe met eltet minbte bebemme S3eltggcnbefc 185 

flal tagc8 t aSctragtmng (§§44 09 45). ^Samme 9legc( om 2)e^ 
ling gjoelbcr, cm enb be ftere Sllmcnningcr er af forfljeBigt 
©lag^ (©tatg^, $tii)at' eHet Stjgbealmenntng); er nogen af 
bem S3vgbealmettning, Ijax beiuie^; S3eftljvelfe faalebe?^ 3iet til 
cit ftcet?e ©eling for famtligcg aSebtommenbe (§ 57)» S)en fcre^ 
tagne 3)eIing^forretning beferger Sonittiis^fionen t^ingHjft ^'^ox- 
efter ben tjener fom ^jemmel^bofument for atte aSebfommenbe* 
©mioftningerne t)eb 2)elingen forbele^J t)cb itommi^fioneng Sjen^ 
belfe !paa famtUge ©jcre og SSrug^feerettigebe. — Sen be SSrugg- 
berettigebe faalebe^ tiflagte 9lnbel af Stlmenninggjlo^en Uxux 
for T^remtiben at fort?a(tc efter be Slegter, fom gjoelber for S^gbe- 
almenninger (§ 38, )fr. 2bet Sa^>itel), og oijer famme faar alt^ 
faa ben forrige ®ier for Sremtiben ingenfom{)elft 9laabig]^eb. 
3)en S)el berimob, fom tilfalber ©jeren, o^)^orer iKe bert)eb at 
t)cere ?llmenning; alene ©^gbelaget^ ©ngftret i famme bort- 
falber, men faabel Jpat^ning^retten fom be i^tjrige aSrng^rettig- 
I)eber (5—10—10, 5—11—1 og 7 0. f(0 forblit?er fceftaaenbe. 
3)og fan tommi^flonen, ifiox^ nogcn af ©jerne forlanger bet, 
iibilifte fra ben biSfe tilfalbne fiob ben be SSrnggberettigebe i 
gceC^flab tilfommenbe §at)ninggret mob SJeberlag i 3orb, 
@Io^ eHer ^genge; bog fun for faa t)tbt bet iffe finbeg at tXEre 
af ot>ert>ejenbe a5igtigl)eb for be SBrug^berettigebe at bel&olbe 
9lettig]^eben uforanbret (§ 36). ©e 0t>rige minbre t>cefenltge 
93ruggrettigl)eber er i Sotjen, ber fnn Bar be for @foi)en ffa^ 
belige STettigl^eber for ©je, iffe ubtri^ffelig ncebnte; men bet 
f^ne^ bog ingen Setcenfcligl^eb at funne ]^at)e at antage, at 
ugfaa biSfe nnber famme SBetingelfe fom ^at)ninggretten fan 
iibftifte^. ®fer^ bette, etter i}'ox^ ©Jeren fommer ot^eren^ meb 
t>e SBruggl&erettigebe om at frafalbe fine SRettigl^eber, maa bet 
antageg, at ©trcefningen berbeb albele^ o!p{)orer at tjoerc Sllmen- 
ning og gaar oux til fnlbfommen fri ©jenbom, l^bilfet f. @j. 
mcfc §enfi^n til SBeftemmelfen i Sergl. § 14 fan t)cere af SSig^ 186 

ttgl^cb* — ®t ®iernc uHtttgc til at labc Sllmcnntngcn bcic, 
effcr er 2)eUng t ^Ktnbcligl&cb ific ubfert tnben ben bem af 
l>eb!ommenbc 3)e^artement forelagte %xx% er faaDel be fom be 
Srug^beretfigcbe ^)ltgttge at finbe jtg i, at ©fo^bruget mibler^^ 
ttbig orbneg oDerengftemmenbe mcb Oruubfc^tningetne for S3^gbe- 
almenninger t Sobeng § 26 ; bog faalebe^, at be 33rug8berct' 
ttgebe og @jerne, - forfaaDlbt cHer^ ©fot^en er i ben 3:ilftanb, 
at ben tillaber nogen ^ugft til gorbel for ©jerne, - faa i>ibt 
muligtl^enDife§tiIfcerffiIteti)belig betegnebe ©trcefninger, ^ 
£)^eren^ftemmelfe l^ermeb blit)er af i[)ebfommenbe 2)e^artement 
at ubarbejbe et Ubfaft til gorflrifter for ®!ot)en§ SSel^anbling, 
if'oHttt forelccggeg ©jerne og SSeft^relfen paa be S5rug8beretti^ 
gebe^ SSegne til SSebtagelfe, og i 3Rangel l^eraf, og ]^Di§ be l^eUer 
iffe bliDer enige om anbre gorjirifter, font ©e^artemcntet flnber 
f^lbeftgjorenbe, blit)er faabanne at faftfcette ^eb loi[)ligt ©Ij[on* 
Dmioftningerne Deb 3ftanbbringelfen af bi^fe S^rflrifter l^at 
©jerne og be S3rug8Berettigebe at ubrebe ^'otx meb bet ^ahz. 
®i§fe gorjirifter ten iffe uben efter D^eren^fomft mettem ©jernc 
og 5llmcnning^beft^relfen, famt meb 2)e^)artementet^ ©amt^ffe, 
foranbrei^ i be forfte 5 Slar, l^toorefter ntft f^orflrifter faat^el af 
©Jerne font af SSeft^relfen fan forlangeg ubfcerbigebe* 3)igfc 
fjorjirifter forblit)er ba gjcribenbe, faafremt iffe ©eling forinben 
er foregaaet, inbtil 1 Mannar 1884, ba 5tlmenningeng :i)eling 
nl^etinget flal iDoerffcetteSi. SSeft^relfen er i)ligtig at ^aafe, at be 
SBruggberettigebe oi^erl^olber be nbfcerbigcbefjorffrifter (§§-39— 42). 

§38. 
SortfcBttelfc, ©i^Qbcalmenmngcr. 

(Snbel Stlmenninger er fj0i&te af ben brng^fcerettigcbc 
Sllntne felD, gor faa i)ibt ben tilligc er nbffiftet mefiem 
©jerne, og ben fcefieg SBrug^ret faalebeg bortfalben ()fr» £. 
5 3uli 1816, aiefoL 8 ®e^)tbr. 1818 og 13 Suli 1821 om 187 

^tcgfIoi>cng 3llmcntttng), hlx'ozx ben fulbfommcn ^xx'oat ©jcnbom 
og ©icnftanb for SWatriluIering '^aa fcebJDanltg SKaabc (ift» S. 
17 5(ug, 1818 §34); bog maa mc^rfcg Seftcmmelfcn tUbjIiftnL 
12 Dftbr. 1857 § 24 ifr. ®fot)L 1863 § 71, ^Doreftcr Ubflift^: 
ning af 3tlmcnmng, ber cjcg af SBijgbelag etter 3)elc af faabant, 
i!Ic maa forcgaa, fortnben bet t)eb bertil fcerltg ofncs'ontt fijnbige 
3K(Enb er unberf^gt, ]^ijort)ibt Ubfltftning et l^enfigt^mceSfig famt 
t^ijorlebeg bcnne ber fte (jfr. jpftret^b. 22 9«ot)br. 1864 (Slet^t 
®. 697—711). — 3»en felt) ^^or ben foeUe^ SSruggret forblit)er 
bcftaacnbc, tnbtroeber t)oefenItge goranbrtngcr berDeb, at ®ien- 
bom§- og SBrug^retten beflnber fig faa famme Jpaanb, iffe, 
faalebe§ fom i)eb @tat8^ og sprit>atalmenmnger, ^aa forffjel^ 
Itge jpcenber. 

35eb aS^gbealmenntngcr, ]^toort)eb efter S. 1857 § 1 og 
fi. 1863 § 25 forftaaeg be, fom cjeg af minbft §al^^)arten af be t 
famme l^ugftl&eretttgebe Oaarbbrugere, ftaar Sntere^ferne iffe faa- 
lebeS imob ^inanbeft, ba t SJtrfeltgl^eben, faa^tbt i)ibe8, l^er 9ln^ 
tattet af bem, ber beltager t be foeCe^ ©rng^rettigl^eber, uben ttKtge 
at ^oere SKebejere, oDeralt er meget inbflrcenfet. S. 1857 §§ 1—5 
og &. 1863 ^af. 2 l^ar berfor meb §enf^n til ben ijigtigfte Srug, 
nemlig af ©!oDen, unbergii)et biSfe 3llmenninger en gcelleS- 
Bcft^relfe, ber er berettiget til meb binbenbe aSirfning for 
famtlige ©jere og 35rug8berettigebe at bejlutte CQxixzxh 
fcette gorl^olbgregler i)ebIommenbe UboJDelfen af be fceCe^ SRet^ 
tigl^eber, - altfaa ogfaa af $ai)ning8retten, for faa t)ibt bert)eb 
tilfigteg ©foDen^ SSet^aring (ifr* &. 1863 § 26, a), - famt 
til at foretage faabanne 3nbj!ranlninger meb Jpenf^n til @!o- 
»en8 S3eni>ttelfe, fom til ben§ fremtibige i8ei[)arelfe anfeeg ben- 
figt^mcegfige. 2)enne Sllmenning^beft^relfe re;i>rcefenterer faa- 
lebeg ^aa engang @jerne og be 33rug8bercttigebe, b^ilfe fibfte 
toeb a. 1863 § 32 jfr. 27 i ^enfeenbe til SSefttjrelfen i etb^ert 
3:iIfoelbe er tiDagte be famme Slettigl^eber og gor^)ligtclfer fom 188 

(Sjerne, Itgefom be til be fattebe aSejlutnmgetg (Sjennemf^relfe 
forn0bne Ubgifter tfelge § 31 f!al bcereg af famtlige SBrugg- 
beretttgebe, ]^i[)ab enten bigfe tiflige er ©Jere elttet tffe. SSeb fine 
S3ef(utninger er f^Igelig SSeft^telfen berettiget til at labe ©en^ 
f^net faai)el til 6jetne8 font til be blot S3tug8beret^ 
tigebe^ %ax)o fomme i SBetragtning ; bog maa bet altib er^^ 
inbred, at be S3rug^betettigebe gaat fotan for ©jerne, 
og fiot)en forb^bet ubtt^ffelig (§ 26 t) at :|)aal(5gge be blot 
S3ruggberettigebe anbre eHer [torrc Snbflrcenlninget ettet S5^tbcr 
enb bem, ber ogfaa ffal gjcelbe for ®j[erne, eHet fom ®lot)ett§ 
SEilftanb i bet §ele nobijenbiggis^t. — Sfi^lge S. 1863 § 26 er 
^Hmenning^beft^relfen for^ lig tet til inbenen af i?ebIommenbc 
2)e^)artement forelagt Slib^frift at inbfenbe Ubfaft til ^enftgtg^ 
moBgfige fjorflrifter for ®fot)en^ 33rug, efter forelobig at ^'ot 
bragt biSfe til be S3rug8berettigebe§ ^unbffab* fjinber ®e^ar^ 
kmmkt Ubfaftet iitilfrebgftittenbe, og berfor negter at ftabfccfte 
famnte, og aSeft^relfen iffe- ^il inbgaa !paa be af 2)e!partementet 
foreflaaebe goranbringer, flal ©agen foreloegge^ et gceHegmob^ 
af famtlige ©jere og SBrug^berettigebe (§ 27), og b^^i^ ber pellet 
iffe ^aa bette SWobe i)ebtage8 gorflrifter, ber finbeg at egne fig 
til ©tabfceftelfe, fan X)e!partementet labe ©agen afgjore JDefc 
lot)ligt ©fjon af fagf^nbige SKo^nb (§ 28). De git>ne %ox^ 
ffrifter fan iffe uben meb ioebfontmenbe 3)e!partementg ©amt^Ife 
foranbreg, for efter 10 3larg gorlob; men W^i be ba beflnbe^ 
iffe at ftjare til ^enfi^ten, fan faai^el SllmenningSbeft^relfen 
fom S)e^)artementet foranlebige ni)e fjorffrifter iftanbbragte (§ 34). 
~ S)et feeg af bet Slnforte, at SBeft^relfen for Sijgbealmennin^ 
gerne (ft. 1857 § 1) inbtager en ganffe anben ©tilling og l^ar 
en mere ubftraft aw^nbigl^eb, enb Sefti^relferne for ©tatg- og 
5Prii[)atalmenningeme (§§ 6 og 9). S)i8fe rei)roefenterer nemltg 
alene be SSrug^berettigebe, og l^ar fun 3Ki?nbig^eb til at orbtic 
55orbolbetmellem bisJfe inbbJ?rbeg,og ^)aa bere^SSegneflutte 189 

be til (S!ot>en^ Scijatclfc fotn^bnc Ct^crengfomfter mcb be 
pxi'oatt Sjete; mzn fan iffe ^^aalopgge biSfe cfler ©taten nogcn 
3nb|Ircenfninci, font iffe aHerebe p^ber af febe Sot>en, a3i?gbc^ 
almenningerneg SSefti^relfe re^jrcefcntcrer berimob Sllmcnmnfl^:^ 
|Iot)en8 3ntereg|er i bet $e(e, og ^at fuJb SKtjnbigl^eb tit at 
I^anble faabel ^)aa 6jerne§ fom ^)aa be blot SBrug^berettigebefe 
aSegne* 3)et fijne^ berfor iffe engang, at 2)et)artementet, om 
bet ntaatte ftnbc be af aSeft^relfen anorbnebe ?5ot^olb^regIer for 
ftrenge, I)at nogen 5lbgang til betimob at gi0Te' Qnbfigelfe ; 
aSeftemmelfen i ?Hmenning§loi)en af 1857 § b, at SBefti^relfen^ 
aSejIutninger af en]^i)er @jenbom8:= eKer Stuggbercttiget funbe 
fotlangeg unbetgit^ne fongelig ©tabfceftelfe, er ^(et>et i S. 1863 
§ 72, ift. § 26 og 60. 3«ene ligeomfor be fcerffilte SRet^ 
tigi^eb^l^a^ere l^at SSeft^relfen l^effer iffe i aS^gbealmcnninger 
nogen SK^nbigl^eb, ubenfot ben en]^t>er ©fo^ejer efter fioben^ 
Ifte ^a'pxtd tilfommenbe ^Ibgang til at forbte be^Iige SRettig- 
^eber ajlefte og omotbnebe, l&bilfen Slbgang iobtigt efter § 59 
ogfaa tilfommer aSeft^relfen i $rit)at^ etter ©tat^almenning, 
fcvfaaioibt ben bet iffe beni^tte^ af ejerne. 

Dgfaa ©tatgalmenninger fan, l^bot bet Cffentlige iffe fin^ 
bet bet l^enfigtgmcegfigt fel^ at fotbalte famme, ifolge fi* 1863 
§ 52 af bebfommenbe 2)ej)artement fotlange^ foti^attebe beb en 
af be S3rug8berettigebe ubfaatet aSeftijrelfe otjerenSftemntenbe 
meb be for S3JjgbeaImenninger gjoelbenbe 9leglcr. Sit Sllmen- 
ningen bog iffe ^aa ®runb af faaban £)berbragelfe blitjer tit 
Stjgbealmenning, men frembeleg forbIit)er ©taten till^^renbe, ev 
en ©elbfolge. 

S)en alminbelige S:ommunalbeft^telfe font faaban 
^ar, feli) l^bor Stlmenningen er folgt til famtlige SS^gbeng Oaarb^ 
brugere, ingen ^om^jetenS til at beflutte 3?oget tjebfommenbe 2ll< 
menningen ifr, @fr. 5 3nni 1863, 9lf tommunen fom faaban, 
cfler fom juribiffSgerfon, ernemlig, faabibt toibe^, iffe nogen Sllmen:^ 190 

ning Hciocn fi^R ©tcbc bette, maattc ben blii?e at betragte 
fern en Sommunen ttll^^renbc 5Ptttoatalmenntng* 

S)c Ubgifter, font 9l(menningerne§ SSeft^relfe og be af 
ben i?ebtagne Slegler^ ©iennemferelfe mebf^rer, ti(\)ej[ebrtngcg 
efter Sfoi)l § 31 fot a3i?gbealmenntng8 SSebfommenbe entcn i)eb 
5lfgift )paa 3lat)tt!et eKer t>eb Ubligning !paa famtltge IBrug^- 
fcerctttgebc, ^^ai enten bi^fe er ©jere efler iffe, cHer faa begge 
btSfe SWaaber; bog faa, at Ubgiftex i Slnlebning af SlaHtle til 
fcerfftlt gorbel for ©jerne (Jfr* § 26, g) bcereg ubelutfenbe af 
bi^fe. Slfgiften og be ubltgnebe S3tbrag fan tnbbrtt>e^ i)eb Ub- 
:|)antntng, — ©amme Sftegler g jcElber efter §§ 41 og 47 i ©lutn. 
for 5prit)at' og ©tat^almenntnger; bog fan natnrligt^i^ iffe ben 
))rii)ate ©jcr og enbnu minbre ©taten !paaIoeggeg enten nogen 
^Ifflift ^f/ ^^^b be laber aat)irfe, eKer iligneg noget S3tbrag, ba 
I}er fnn l^anble^ om Ubgifter, fom be t?eb SBcft^relfen re)>roefen' 
terebe Sntere^fer^ SJaretagelfe ubfroet)er* — Seft^relfen er ber- 
^o8 ifolge § 58 berettiget til, l^bor ben feb (aber Jpngftcn ub- 
fere ))aa be 93rug86erettigebeg SJegne, eUer l^tjor i ©tat^almenning 
bet af bet Dffentlige 2lat)irfebe er ftiffet til ben§ Slaabigl&eb, - 
at fdge bette nnberl^aanben eKer t)eb Sluftion til be SBrugg- 
berettigebe. 3lf Ubb^ttet bceffe^ forft SlrbejbSomfoftningerne og 
bernceft Ubgifterne \)eb gort)aItningen, forfaat)ibt bi§fe falber 
be 93rug3berettigebe tiKaft; Di)erflubbet inbbetaleg i Sommnne^ 
faSfen, faafremt bet er \)dt tJormanbjIabSbiftrift, fom er brug^^ 
berettiget, eKerantjenbe^ i mobfat galb til fjorbel for be SBrng^- 
berettigebe efter bi8fe^ egen SSeftemmelfe* I)e 35rug8berettigebe 
er imiblertib fom ^jobere unbergii>ne be famme 3nbflrcenfninger, 
fom \ bet bele gjoelber for bem i bere§ (Sgenflab af 9lettig]^ebg:= 
bat>ere, og folgelig ligefulbt uberettigebe til atter at fcelge bet 
»^iobte, naar bet er aai>irfet i ®tat^- eKer §Prii>atalmenning. 

3lt be bruggberetttgebe Oaarbbrugere, fom bat)be fjobt ftn 
^llmenning, atter maatte ^cere berettigebe til at afl^cenbe ben af 191 

bem faalebcg fontrattmceSfig er]^t>ett)ebc 9tct, fi^nc^ tOe at funne 
bencegte^; i^'ooxM faabant t>eb SRetSforl^oibetg ©tiftelfe ttcip))e 
nogetftebg Ian l)aH falbet 5Wogen inb. ©ftcr SioDenc af 1857 
OQ 1863 ftifler ®agen fig f<>t faa t)tbt noget anbcrlcbc^, fom 
bi^fc Sot>e ^ax o!f)ftt]ffet aS^gbe- og 5|5rit)ata(menmngex fom be- 
ftemt forfljcUige ©jenftanbe, ber er forpicHigc 9let8rcgler unbcr^ 
gbne, og aabenbar l^erunbet fotubfat gorl^clbet engang for atk 
uforanberlig ftiftct 2:t)it)Ifomt blii)cr bet bog altib, om man i 
bennc 33etragtmng, nben ncgen ubtrijKcIlg &ot)l^j[cmmeI, l^ar 
Slbgang til at etfloerc ben enfcltc SSruger nbctettigct til, paa 
fantmc SRaabe fom en ^tibatalmenning§ ©jer, - at af^cenbe fin 
3lnbcl i ©ienbom^tetten tiI5tnbre, fljent faabant nnegtelig, - 
if(Et cm man funbe tc^nle fig, at faa mange af 3llmenningen^ 
©jiete afl^oenbebe fin ^art til gtemmebc, at be tiloi>ergbleiDne iffe 
tceuget ubgiorbe i&alt)!patten af be i ^llmenningen btug^beret^^ 
tigebc ©aarbbxugete, og ?llmenningen faalebe§ i)eb en ^xx^oat 
gorfejining funbe fomme til at obergaa fta JB^gbe^ til 5Pribat^ 
almenning, - ijilbe hinne fremfalbe be ft^rfte ipraftiffe SSanffelig^ 
^cber* 3la6enbatt fijne^ &ci>en at l^abe fornbfat, at ber efter 
1884 iffe jiulbe gibe^ flere 5Pritoatalmenninger af ben gamle 
2lrt; men bette i)ilbe i faa galb iffe funne unbgaae§» — 5lt 
ben S3t?gbeng®aarbbrugere fom faabannetilfommenbe SBrugSre t 
i et]^i)ert f5alb blither uafl^cenbelig og uabffiCelig fra ©aarben, 
er en ©elbfolge. (3fr. UgebL for »ot)f. IV. ©. 397 fgg.). 

©traffen for uberettiget ^ugft i ?llmenning, l^t^ab en- 
ten Slngjioslbenbe albeleg ingen SBrug^ret ]^at)be (faafom Jqu^- 
mcenb), eHer oi>erfEriber fin ^ugftret (faafom beb at 1^'ugge til 
©alg eller uben Ub^iSning, ^'oox benne er fornoben), er ben 
alminbelige %t)i)^\txal fe ipftret^b. 28 SWaj 1853 (mtit ®. 560), 
20 3an. 1855 (SRetgt. ©, 245 fggO, 19 3uli 1859 (SRetgt 
®. 655 fggO og 18 SRobbr. 1862 (^tt^t 1863 ®. 107 fggO; 
ligelebeS for uberettiget ^oflaat, JpftretSb. 7 3lug. 1847 192 

(SRctgt ®, 566 fggO. — ^Inben £)i)crjlribclfc af §ufiftrett/»n 
i ^xx\>aU efict ©tat^almenning ftraffcS if0lfle ®foi?L §§ 43 og 
53 mcb S30ber eg fjortabelfc af bet uIoi>Ug Slatjirfebc efier bct^ 
aScetbi til ben gorurcttcbc (©jet ettet ©taten)- SSeb bi§fc SSc^ 
ftcmmclfet er ittH. 22—5 jfr. 8 for Dt>ctflribc(fer af Qu^P 
Tcttcn i 3llmcnning bictocn oijcrftebig, mebcn^ bcnne ^Irtifcl 
maa blii)e at ani?cnbe ))aa £)t)erffrtbelfer af S3tug8rettctt i 
anbre jQenfcenbcr* — £)i)cttrcBbeIfct af be fotejItei>Tte 9leglet 
om SKmetininggfloi)^ a3en^tte(fe, fom iffc beftaar i aSemoegtigelfe 
af 9Zoget, font man iffe l^aiobe S^tHabelfe ttl at tagc, anfee^ 
efter § 61 ligclebeig meb ©traf af SB^bct eg ^onfiglation. SKeb 
@traf af SS^ber anfeeg egfaa efter § 43 ben ^)tit)ate ©jet 
af Sllmenning, fern til ©fabe for ©fot>en og be SSnig^Berettigebe 
aa\)irfer mere eller anberlebe^^ cnb Sleglerne tilfteber, 3 aBe 
2:ilfcribe, i^'oox ©agen blitoer at anfe efter ©toi)lo^en, er ben 
(Sjenftanb for ))rit>at^^)ublit ^aatale t)eb 5Politiret, jfr. § 56. 

£)i>er enfelte Sllmenninger (f. ©j* SlambalenS 5llmenning) 
^ar ^Imuen fra uminbelige Siber ingenfoml^elft 93rug8ret ub^ 
0t)et; i anbre (f* @j. Qnberoen^ Sllmenning) l)ar ber altibalene 
ijceret l^ugget efter Ubt)i§ning og mob 9lefognition til ©taten. 
©aabanne gorl^olb t)ilbe man M efter ^grinci^et i 3—12—1 
for gremtiben maatte ref^)eftere. 

2lt goranbringer i §|5rceftegi<elb^:= eller ©ogneinbbelingen 
iffe fan 1)a'ot nogenfoml^elft Snbfl^belfe faa Sllmuen^ a3rug8ret 
i Sllmenning, er ligefrem. 2)enne tiCigger nemlig fra gammel 
SibOaarbenefom faabanne, uben nogetfteb^ atbcere fn^ttct 
til nogen ci^il eller gejftlig 3nbbeling af 5ianbet, jfr. ^ftretSb. 
14 5Jlobbr, 1863 (SRet^t. 1864 ©. 84—89). &oi)b. 3—12—3 
og 6 bruger ogfaa, for at betegne be Srug^berettigebe, be u6c^ 
ftemte, alene til be lofalegorl^olb. t)eni)ifenbe Ubtr^f : ,,a3i)gbc^ 
tag" ,Jom fcor ber, l)i)or Sllmenningen tiDigger af Sllberg 3:ib". 

gfra Sllmenninger maa i>el abftitteS be [tore ©amejc^ 193 

ftrcelttingct, fom flnbc8 paa forjljcttigc ©tebet i Sanbct, 03 
^t)otpt)er ofte l&clc S^gbciag eOcr 2)cle beraf ubei>et fammc 
aSrufl font ot>cr SBtjgbealmenninger (jfr, ®fot>L § 70). 2)i8fc 
(StTcelninget et nemlig albele^ pxit>at ©jettbDm, ber ct forblcwie 
liggenbc i fulbtomment gaflegffab, efter at be ®aarbe, ffi^oxtii 
be ]^en]^0rte, for ^jemmatfen^ aJebfommenbe t>ax bletone mer 
eDer minbre fulbftcenbigt ubffiftebc. £)t>er btSfc tilfommer bet 
betfor iffe bet Offentlige at f^te nogct %xi\tin, og naiE>nHg l^ate^ 
ber ingen ^Ibgang til at unberfafte ®fot)bruget fammefteb8 bin- 
bcnbe gorftrifter. Sfi^Ige UbjItftnL § 24 maatk flige @ameie:= 
ftrcefningcr lige faa libt fom SHmennittgerne ubjlifte^, forinben 
bet t)eb f^ttbigc SKcenb i)ar unberfegt, l^tjor^ibt Ubfliftning toar 
j^enflgtSmccgpg, famt ]&i>orIebe8 benne burbe jle; men aBerebe 
^eb ©tot)L 22 Suni 1863 § 71 blei? bette op^atM for be 
©trcchiinger, fom ttfe er 5llmenninger. — SWeb ^enf^n til bet 
ofte ]^0j[ft tt)it>Ifomme fa It iffe @:|)0rg8maal, ]^i>oriE>ibt en git)en 
©trcefning er 33^gbealmenning eCer alminbeligt ©ameje, maa 
man t)iftno! gaa ub fra, at ben alminbelige ^rit>ate ©jenbom^ret 
^ar gormobningen for fig, faa at ingen ©trcefning fan bel^anbleg 
fom SB^gbealmenning, meb minbre bet fan j)aaHfe8, at ben fom 
faaban af ©taten er afl^cenbet 

2)e ftore obe ©troefninger og gjelbjletter mettem bet no r ben^ 
ogfonbenfjielbffe famtoften^ ogi[>eftenfj[elbffe 9iorge]^ar 
man t>el ofte i)iHet l^enregne til 3llmenningerne, og i Slegelen 
^ar S3i>gberne eJler be enfelte ©aarbe fra uminbelige 3;iber i>xM 
betragte bem fom fig til^orenbe. Smiblertib er bet af £oi>en^ 
egne SBeftemmelfer ojcnfj^nligt, at ben meb fine SRegler om 311^ 
menninger iffe l^ar figtet til biSfe. "^aa Orunb af 5Princi^>et i 
3—12—1 maa l^er toiftnof bet fra 5llber^ 2:ibbeftaaenbe gor^ 
^olb ref^jjeftere^; men ©agenS Siatur tilfiger, at ber l)er iffe 
fan i)cere 2:ale om at gjennemfore nogen alminbelig 9legel for 
be forjfjielligc @ienbom8- og aSenijttelfeSrettigl^eber- 

Stanbt, SinflSret. 13 194 

§39. 
@taten8 Sorb t Sittmarfen* 

3)ct cgentligc ginmatfen ^ax Ilgc fra ben celbfte 2:{b 
i)ceret ktragtct fom ben norffe @tat8 ©ienbom. fjetft tangt neb i 
ben l^tftotiffe Sib et bctte ©ifttift Metjet beBijgget af Snb^anbtebe ; 
nten biSfe anfaaeg Iffe fom @j[ere af ©runbene, jift^ gr» 5 %thx. 

1685 § 19, bet f0tbi?bet SergenS SSorgete „at ff^tte ^nbbijg^^ 
getne af et ^mftegjicelb i et anbet eftet eget a3el^ag»" SJeb $rlt>. 
1 San, jft. SReftr, 27 Sftot^k* 1680, fotnljet t)eb Slnorbn. 28 Suit 

1686 og Cftrot af 2 Sl^ttl, jft. 9lef!r. 21 aRaj 1687, bleb gin^^ 
ntarfen bortfor!|)agtet til be SBetgenfle ftjobmcenb for 200 9lbl aat- 
Hg. ©ebnete blet) bet belt 1 7 2){ftttftet, fom ttgelebeg bortfot^ag^ 
tebeS, fe DIttotl6 may og %x. 6 Sunt 1691; SReftt, 19S)ecbT, 

- f, SI. @fterl729btebe8$anbelen belg af fjobenba^nffej&an^ 
beI8fom!|)agmer, bel8 for fongelig Slegning, inbtti ben Deb %x. 
f 5©e»)tbr, 1787, jfr. Slentet Spi 13 Sfebr, 1789, blei) frtgtt^en, 

: — gorft beb !gL SRefoL 27 SRaj, befjenbtgiort beb 9lentet ©fr, 

[^ 3 Snnt 1775 blet) ©elijcjenbom inbfort i gtnmarfen, tbet 

benne Stefolution bi^mlebe ©nl^toer, fom Hlbe nebfoette fig ber, 
Slet til uben Seta ling af Slmtmanben at erl^olbe ubt)ift ben 
forn^bne ®runb, ifaa SBetingelfe blanbt anbet, at ^labfen ftulbe 
bebi^ggeS, og at ben, t>eb i ot>er 3 Star at labeg obe, ftulbe 
^iemfalbc til ©taten (§ 7, jfr. 9lefol. 3 ®e^)tbr. 1816), lige^- 
fom ber febnere i ©fjiobeme inbtogeS ben ^lauful, at ben ^)aa 
Sorben ftaaenbe ©fob fun maatte antoenbeg til ©jereng egen 
Sorneben^eb, og bet Offentlige forbel^olbteS 5Ret til, for faa i)ibt 
6jeren iffe felto be]^0i)ebe ben, at ubbife ben til Slnbre, fom bertil 
maattz b«re trcengenbe. S Sorl^olb til be ubt)ifte Jobber ble^ 
ben 0brige S)el afginmarfen at betragte fom enSllmenning 
Ofr. ©fobl. 1863 § 56); bog ftulbe al guru^ og ©ranftob tjoere 
bet Dffentlige forbel^olbt, mtn SBirfeftotoen beftemmeS til i>i8fe 
SS^flbcr, fom bertil bar trcengenbe. ^ugft ftulbe altib fun fore- 195 

m eftet Ub signing, fe §§ 3-^6 ifr. SJefoL 30 ©e^th. ] 
CS 13 Cft6r. 1818*. — SScb ». 22 Sunt 1863, bet ^ 
§§ 1 08 2 famt 7 ofl 8 i SRefoIuttoncn af 1774, cr bet i 
lettib nu fccftcmt, at ®takn^ 3orb i ginmatfen for gremi 
ilfe wben i foetegnc 3;ilfcelbe (§ 6) flal iibi)tfcg uben SBeta 
men feel g eg, efter i %f>x'ot\m i>eb offenttig gotattftaltnini 
i)CEre o^)maalt, flijlbfat (t ^jor i^g gaar, ift. SftefoL 1775 \ 
09 ©ft. 16 2)eck. 1856) og ^<«rbfat. ®e SRefoL 2 ^uli 1 
— Sotben maa ifle afl^ccnbcg, max faabant Hlbe txtxz 
benbe mob 3)tfttiltet8 2;ari), faafom natjnlig ]^t>or ben xibfoi 
til ©ommeti^aiDn for be gaftboenbeg ettet for giclbflnn^ 
S)^r eHer til 2:or^jf jcet ; ]^i>or ben bcn^tteg eKer f orubf<5tt( 
t>ilte ubfotbteg til SSeji t>eb gjelbfinnetneg gl^tninger elffet 
be gaftfcoenbeg goerfel; ]^t)or ben alene !&eftaat af Ubm 
flaatte, bet ilfe Joil funne tageg nnbet otbentUg ID^tfning, 
^^ot bet et fanbf^nligt, at ben i)il Ub>t ben^ttet af ben flf 
aimue til 2:omt fot SRotbobet eOet ^jelbbrng* Si>tben I 
^eteftet at fcelge til fulb ®ienbom meb ^)aaftaaenbe ©foi); I 
imob ben ^aa ben tibligere wbi)ifte 3otb ftaaenbc ©foto j 
beleg fotbel^olbeg ©tatem — ©e SBeleb, font inbfommet 
©alg eKet SBottfot^agtning af ©tateng 3otb, ffal ]&enlcegg< 
et gonb fot ©foJ>i>oefenetg gtemme i i^nmatfem 

3Seb ©iben af ben SBtuggtet, font faalebeg tilfontnt 
fafte S3el6oere oi)et bet fccHeg 2;ettitotiunt, maa mcetfeg ben 
fom baabe be notffe og be f\)enffe Sinner l^at til ^\ 
gang, 3agt og gifteri famt Jpugft i ©fot)ene efter 3;raft, 
Cftbr. 1751 §§ 10—13 og 16, )fr. SReflr. 27 ©e^tbr. 172 
3)e rugfiffe Sinner I^ar berimob efter ®rcenfef^>cerrinc 
1852 iffe mere nogen faaban 9let, 9ief* 29 Suli 1852 « 
7 ©e^Jtbr. 1854. *) 5fr. (BmU. t n, 8f. ©p. ^ift. III. @. 261 fgg. 

13" 196 

IL ffiitilc 08 milttcete @mbeb8gaarbe» 

§40. 
@mibet)9gaarbe9 Ubkggelfe af ^ronen^ og bet l>eneficerebe d^ob^* 

sattterebe fta be celbfte 3:iber flnber man, at bet l^ar txeret 
^tugeltgt i Jftotge, at ^ongenS 2:j[etteftemoenb lennebeg ^eb at 
ot)erbxafle8 en 2)el af Sroneng @ob8 til a3en^ttelfe (veitsla), 
bel8 nben ncgen anben fienning, faafom Scenbermoenbene, beI8 
jjeb ©iben af Sen t 5Penge, faafom ftagmcenbene {%. ». 3nbl* 
16 ifr. m. 17 3uni 1308 ^tt. 12). 3)ette t>ar i aJWelig^eben 
en goriening ; 2:an!en i)ar tf!e ncetmeft at ffaffe 6mbeb8manben 
S3pHg, mm Qnbtcegt, og aJejtglegobfet, bet i Slegelen beftob af 
fferc ©aarbe, blet) for bet mefte gjiott ftugthingenbe t)eb Sort- 
i>^g8Hng. 

SKen ogfaa eftet at bet \>ax Wott almtnbeltgt at Unnt 
@mbeb8moenbene meb Spenge, tebBIet) man bog ogfaa unberttben 
at oijerlabe ©mbebSmcenbene i fianbbiftrifterne en ®aarb tit 
S3eboeIfe. SKeb §enfi>n til gogbetne fnlgte bet nceften Hge^ 
ftem af bete8 ©ttfling fom SenSl^etten? ^alt) ^)ttt)ate gorijal- 
tete, at be tog en af be nnbet Senet l^otenbe ®aatbe til SSrug 
for fig felt), jfr. aiece? 15 ©e^)tbr. 1578 3ltt. 9 (S^au^ ©. 388), 
og %x. 15 SKattg 1633 Sltt 6, bet fotefltei), at gobe og mibt 
i gogbetiet beltggenbe Oaatbe flulbe ubtegge^ til gogebgaatbe 
og altib bettil fotMit)e, og gogbetne felt) jinlbc l^olbe bemtjeb- 
lige. aSeb gt. 24Ctth. 1634 Sltt 5 Met) beteftet fot ©oten^ 
fltit)etne, bet l^lbttl ubeluKenbe ]^at>be txtxtt lonnebe meb 
©^ottlet og Solb (5lnotbn. 27 ^uni 1592, 5Paug ®. 436, og 
e^t. IV. a. L 4), bet)ilget en ®aatb ipaa 2 @ft^)^unb 2:unge 
til afgift^fti ©tug, faalebeg at 3llmuen ftulbe nbtebc fianb-- 
ft^lben betaf- SRen, fom bet f^neg, ftebe bette fun "paa be foet^ 
tefte ©tebet. 

2)a man eftet ©ubetcenitetenS Snbfotelfe i)ilbe git)c ben 197 

norfic Sanbrniltt^ en faft Otganifation, W^ bet t)cb Igl 
ling af 28 ^'pxxl 1663 beftemt, at bet af fttonen^ @Db8 
ublceggeS 1096 ©aarbe ttl Officerer og SKentge af ta^ 
■ (bctaf 96 til Dfftceteme) ofl 204 Oaarbe til Dfficeter t 
fanteriet, og t)eb en SSefaUng af 13 Sunt 1664 bcftemi 
bet ogfaa ffulbe ubloeggeS bet fotnobnc af ^xi'oat og Ut\ 
®M mob SBebetlag, eftetfom bet ]^at)be i>ift ftg, at 1 
^ai)be8 mete enb 500 fulbe ©aatbe af fttoncnS @ob§ f 
fielb^, font ^etttl lunbe atti>enbe^. 3ft. %x. 30 ^^xx 
§ 33. 3Wen benne afnbtetning blet) igjeti afffaffet ^ 
aWibten af bet 18be Uax^.*. 

aSanjIeligl^ebett af at flaffe ®m]beb§moettbette i SHotgeS 
bifttiftet !pagfenbe S3oIiget be^itlebe imiblettib, at man 
fccflitttebe, at bet ffulbe ubtogge^ be nationale ftom^jagi 
©mieb^gaatbe af as^gfelgobfet, l^iJttte ©aatbe ffulbe obetlak 
til 33tug,mobbetaf at f^)ate be jotbbtotltge SRetttgl^ebet og 
ligc aSi^tbet, mebcng ben tibUgete Snbtetning alene l^at) 
ftgtet at ffaffe Offtcetctne «t)attet (?pi 13 ^^xxl 1787 j 
11 9?oi)bt. 1791). 2)ettne gotanftaltntng blet> giennemfi 
aiefft. 2 ®e!ptbt. 1791, ^t)ott)eb iait 198 ©aatbe bleto i 
til tom^agnid^efettte. ?lf bi?fe loax alene 5 af Ston<: 
0k>tige ^at tagne af bet teneficetebe @ob§. ftct^jgd^i 
tfox fom faabanne ttCige S3efaling8mcenb i>t>tx et ^oi 
(&iy)lom^)agniet), og fl! altfaa i benne ©genffalb ©l^efg i 
ba benne Snbtetning oj)]^0tte ^eb Sltmefotanbtingen i 
fif aot^)gd^efetne foetfftlte @mkb8gaatbe (JRefoL 26 Ofth 
— »eb 5ltmceng 9lebuItion ifelge S. 5 SuH 1816 Me 
©H^gaatbc o^ettalUge, og btSfe ffulbe ftembeleS o i 
til &anbmllit(etetaten8 ®at)n (£. 14 Slug. 1818). 

aSeb SRefft. 21 aWattg (Sane. ©ft. 3 «i)til) 1800, *) @e ^erfl, cm 8anbeto«tnet $ 15 og $ 43. 198 

4 Wfxil I ^. 09 Spi 6 m\>hx. 1813, bcfteittte^ en Itgncnbc 
Sotanftaftning at flutte itxertfotttcS for be ctt)iIe@mkbgmcBttb^ 
aSebfommenbe, oq ^b SRejIt. 3 9loi>br, 1813 hWo ber for aKe 
aimtmcenb, fjogber og ©otenpribetc t ^tiftianta, §amat, Sri- 
ftianfanbg og 3;]&ronbWcm^ ©tiftet, for faa toibt be i!te tibltgere 
^ai^be ©mbebggaarbc, ubtogt faabanne af bet beneflcercbc ®ob^, 
og febnerc er ber >eb f^ecteUe SRcfoluttoner ogfaa ublagt ©m- 
bebSgaarbe i a3etgen§ og Zxom^e ©tifter. ' 

%xl be af bet bencficerebe ®ob8 ubiagte ©mbeb^gaarbc 
tilfommer £)^)l^gntng8t>crfenet§ gonb frembele^ Sgro^rtetcteiu 
Sftebetfor be jorbbrotfige Slettigl^eber ffal ©mbcbgrnanbeit ft>ate 
en faft og uforanberlig Sorbafgift til aSenefictartug 
{fUt^x. 1791 § 2 og 4, SReftr, 1813 § 11 og 15, a); ber^o8 
ftal be txi>xU @mbeb8gaarbe ftoare et aarligt ^ornbibrag 
til Uniberfitetet (SReffr. 1813§8), fe oi>f* @. 163 og 165* 
SWen io^rigt er ©mbebSgaarbene at anfe font fatte ub af al 
gorbittbelfe meb ben forrige SSeneflctariug, 8lef!r* 28 Sunt 1799. 
— 3)e @mbeb8gaarbe, font er uMagte af ^rongobfet, er 
berimob fritagne for bi^fe Slfgifter* 

»• 20 5lug. 1821 § 12 beftemte berno^ft, at ber for beSm^ 
beber, font enbnu maatte mangle @mbeb8gaarbe, finlbe ubteg* 
geg faabanne af bet beneflcerebe ®ob8, eCer, I)i)i8 intet faabant 
gat)e8 i ©iftriftet, anjIaffeS t>eb attagejiifte eOer ©alg af bene^ 
flceret ®ob8 i anbre S)iftrifter. 2)enne Seftemmelfe, b^t^ Sot^ 
etteltgbeb meb ®rL § 106 i)el hinbe txere meget tt)it)Ifom, blet> 
ba^et t)eb &. 25 5lng. 1848 § 1, b^«>tefter @mbeb8gaarbe8 Ub^ 
Iceggelfe af bet bencflcerebe ®ob8 for gremtiben jiulbe o^^ore; 
b^orimob be aCerebe nWagte ctt>ite og militare (toirfelige og 
ot)ertaHige) @mbeb8gaarbe be^olber fin aSeftemmelfc. a3Iii)er 
faalebe8 nogen @mbeb8gaarb lebig berbeb, at (gmbebet inbbragcg, 
ani)enbe8 ben cHer ben toeb ben8 ©alg ubbragte ^a^xtal til 
Snbfjob af embeb8gaarbc i be S)iftrifter, \))^ox famme mangier 199 

(S* 1848 § 5). — @mbeb8ga<irbcne Ian, max bet af longer 
fittbc^ l^enjtgtgmoegflgt Uxt^ctl^ti, meb SPaal^ccfte af ben faft< 
Sorbafgtft til a3eneflciattu8; Sgro^rleteten faat>el til ^jeSefum^ 
men fom til ben for famme muHfleng inbljel&te n^e ©mbebg^ 
gaarb er frembeleS fotbel^olbt Oi)I^8tting8toflpfenet^ gonb (& 
1848 §§ 1 og 5, jfr. «. 1821 § 13, 9le[«)L 4 gebr. 1850) 
SRetiten af ^ji0befummeme for be folgte civile @mbeb8gaatb( 
ftal entcn tiCceggeS ^aipitalen, for i gotening meb benne a\ 
ant^enbeg til ^nbljeb af en n^ ^)a8fenbe @mbeb8gaatb, ettci 
ubbetaleg ©mBebgmanben; faaban S)i8^)ofltiDn Ian ogfaa ffe ti: 
gotbel for et anbet ©mbebe, naar fun bette er ligeartet mei 
bet, for \)'oxlUt ©aarben oi)rinbelig i>ar ublagt (9tefoL 8 SWai 
1841, ». 1848 § 3 og ». 14 9ttni 1851)* Rentcrne for bi 
folgte mi lit cere ©mkbSgaarbe famt gor^agtninggafgiftemc foi 
be oi>ertattigc ©l^ef^gaarbe ftal berimob l^enteggeS til et gon: 
(©H^gaarbSfonbet), l^ooraf be ©liefer, fom iffe Ian erl^olti 
gmfcebggaarb, uagtet be efter fin ©tilling bertil er berettigeb' 
ffal ttbbetale? en aarlig @rftatning af inbtil 80 @i)b* for c 
«ott)8d^ef og 60 @^)b* for en Iat>ere SlfbelingSd^ef, og bet Si 
oi)cr8blei>ne Ian ant)enbe8 til Seb^ggclfe af J>irlelige ©^efi 
gaarbe, fom frembeleg bel&olbes (»* 1848 § 4). 

§ 41* 
^mfccb^manben^ S3ruggret Zil^tintt meb (lmBcb«ftaarbc* 

2)en anforte »oi) af 25 Sluguft 1848, jfr* &* om ©Ioi>i> 
fenet 22 3nni 1863 Sta'p. 6, l^ar nu ncermere bcftemt emfcei 
mcenbened ©tilling til fine @mBebSgaarbe* Det er Inn )6rug 
retten, fom tillommer ©mkbSmanben; Ubbi^ttet af ©tenbri 
SWijr:^ og ©omalm (SBergL §§ 8 og 14) og iorbgrabet ®o 
faa oel fom af ben til ©aarbenS Sel^oo oberjlobige ©too, n 
faalebe^ tillomme bet gonb, fra l&oillet ©aarben er ublagt ( 
9tmkl ©Ir* 28 3Xart8 1795 og 1 2Kart8 1800, fe og »* 1^ 200 

§§ 22 og 23), — %ox faa bibt ©aaxbcn cr forfijnct meb be 
for en ©miebgmartb ^>a§fettbe SSaaninggl^ufe, er l^an for^Hgtct 
til at otoertage eg bebo famme; bog Ian ^an af ftongett ftttage^ 
f^r ben ftbftc Sotlpltgtelfe, naat bet o^pl^fcg, at [aabant ej fttiber 
mob 2)iftttftetg Sati>, og at ®aarben be^anbleg forft)atItgt 
(S- 1848 § 9), @r ben betimob iffe forf^net meb ^ja^fenbe 
^ufe, ^ax ©mbeb^manben 9iet til at ftafigc jig ®aarben, naat 
ban bcrom minbft 6 Uget inben ben fox ben^ Silttoebelfe be^ 
ftemte 2:ermin afgii)er en for fin ©mbeb^tib fotbinbenbe 6r^ 
fleering; men i bette 2:ilf«lbe ^ax ban intet ^rat> !paa 3nbtcegt 
bcraf (§ 8). — ©mbeb^manben er for^)ligtet til at tjebltgel^olbe 
fin ®mbcbggaarb meb Sijgninger og Ojerber i aabobsfri ©tanb, 
§an maa iffe bortfore §0, ©aim eCer ©jiobfel og ilfe beni^tte 
6 Oaarben til Unberbrug (§§ 18—20), 3 © ! o t> e n maa fun bug^ 

gc^ bet til SSenijttelfe paa ®aarben fornebne S3rccnbe og ©jerbc* 
fang, famt aS^gningStommer til Jpufe, ber tilb^rer ©mbebet 
(ifr. (5:irf.22 SIKartg 1861); bog er ban iffe ^>ligtig at unberfafte 
fig Ubt)i8ning, mebminbre @foi)en er ftiKet unber 3;ilfijn og 
a3ebanblittg af offentlig gorftbetjent, i b^tlfet SEilfcclbe Srugcre 
af ©mbebSgaarbe er unberfaftebe famme gori)ligtelfer og 3[nft)ar 
fom 9lettig^eb8babere i i)rii)ate @fot)e (ifr. SReflr. 1813 §§ 3 
og 6, S. 1848 § 21, @fo^l § 62). Derbo^ er ©mbebSmcen:^ 
bene efter flbftncei)nte Soto^ § 63 for^pligtebe rtl at flnbe ftg i 
Jjberligere Snbflroenfninger af ©enf^n til©fot)eng tonfert)ation; 
nai)nlig maa be, for faa Hbt @foi)en er utilfhceffelig, til enbbcr 
lib taale ben fomebne SnbftrcBnfnlng af ben gorfj^ning meb 
%x(ttiixU, ll^ox^aa be eOerS b^r ftrat>. 2)og fan ber i bette 
a:tlfoelbe, berfom ©foijen inbebolber Sommer eCer anben )i>axhu 
fulb Sap, fom egner fig til 3lfb<enbelfe, af bet toeb ©alget 
^unbne 5»ettoubbbtte tilftaae^ ©mbcbSmanbcn et ^jaSfenbe Sdu 
brag til 2lnjlaffelfe af manglenbe 2:roebirfe til ©aarb^fornebenbeb 
(@foi)l § 67). 3lt brccnbe SSraate, \t>k &i?ng eHer fijre ircer. 201 

famt at ffoeRc Sar! cBcr yictut og af ®fo^)cn^ %x(tt ai 
gobcr cttct ©tt0clfc for SSofoe cr ©mbcbSmanbcn fortubt (^ 
§ 68 jfr. @fr. 9 mam 1861). Slf ben til ©aarbcn^ 
otocrjlebtgc @fot) Ian ber eftcr ^ongcnS Scftemmclfc aat)ir 
Snbtcegt fo^ t)cb!ommenbc gonb, og t bettc S^ilfalbe fa 
af aicntctnc af bet bcti)cb tnbbunbne Sftettoubbijtte ttlftaaeS 
bcb^manben et Stbtag til ©aatbeng j)aa SWattifuIfl^lbcn 
icnbe Ubteb^Ier, font af^)a8fe^ cfter bet antagelige ©l^lbfo 
mettem @foi)en og ©aarben, og af SWettonbb^ttet fot0\)rigi 
et »)a«fenbc S3cl0b an^cnbcg til gotbel for @!o^)en (£. 
§ 22, @fot>I. § 66)* — @mbeb8manben maa iffe o^rettc 
eKer ncblagge gamie ©u§manb8))labfe paa fin @mbeb§g 
itbcn fongelig S^iHabelfe; men be celbre fan l^an bortfoefte 
Wnbenbc Sirfning for fine ©ftermoenb, bog iffe paa ufoi 
agtigerc Setingelfer for ©aarbenS SBefibber enb tibligere, 1^ 
^o8 ingen Snbfceftning^fum maa tageS. @nbt)ibere er l^an ijj 
tig at flttbc fig i faaban Scftemmelfe om $n8manb8^)labfc 
Slntal eUer om ^u8m(Bnbcne8 Slbgang tit gorfijning af @foi 
fom tjebfommenbe 2)e^)artement af ©enf^n til benne8 SSebli 
^olbelfe afgiijer. (@c ». 1848 § 24, igyu8manb8I. 24 @e^>i 
1851 § 18, ift. JRefoL 2 gefer. 1852 og ©foi)l § 63 d). 
©mbcbSmanben er for^>ligtet til at ubrebc aHe ©fatter, Ubr 
flet og SSi^rber famt SBranbtontingent af fin @mteb8gaarb 
1848 §§ 25 og 17). 

2;il @mbeb8gaarben8 ©ebijggelfe ^ar @mbeb8manben 9 
gang til at erl^olbe Zaan af offentlige SMibler ^)aa]^ceftet @ 
bebet; bog iffe til Sle^aratton af oelbre 93^gninger, mebminl 
^an >aa ®runb af fin rJormanbS UtJeberl^ceftigl^eb iffe ^ax mi 
taget ©aarben t aabob8fri ©tairi). D^forer ban for egne §Kib 
ni?e a3i?gninger paa @mbeb8gaarben, ^ax ban etter bcitt8 ^xi> 
ger Slet til, b^i8 be iffe efter Dmftcenbigl^ebcrne fommer til i 
brag i Slaboben, inben 2 2lar efter. tjratrcebelfen at bortfli; 202 

fammc; men cr be tfte inben ben SEib Bottferte, ttlfalber be 
©mbebet (fi. 1848 §§ 12—17). 

5lfgaar ©mtebgrnanb^n fra @mbebet meHem gatebag og 
Sill/ pfal I)an eKer ^ang gamilic fratrcebe Oaatben til nccfte 
garcbag; mm inbttccffer ?ifgangen mettem 3ul og gatebag, ^at 
]^an aHet til at bel^olbc ben til anben garebag, cfter at ®mbebet 
et ]blei)et lebigt, fotubfat, at ©ftctmanben ^aa ben 2:ib cr ub^ 
ncebttt; i mobfat galb ct gotmanbett eCct l^ang 3(rt>ittget it^ 
rettigebe til at bei^olbc ©aarben inbtil nceftc gatebag eftet @m^ 
bcbet§ SefcBttelfe. 2)ct famme gjoelber, naar @mbeb8gaatbctt 
et bortfot^)agtet af bet Dffentlige (§ 26 jft. §§ 38 og 39). 
§at ben g^ratroebenbe faaet aSintetfccb, tiltommet bet l^am (£r^ 
ftatning for ©aalorn og Slrfcejib^ten. S)et tilobergblebne §0 
og §alttt f)ax ben gratrcebenbe 8let til at bortf^re, ]^i)i8 @fter^ 
manben itte Hlmobtage famme efter 3;ajt; ]^t>orimob ©jebfelen 
nben aSeberlag felger Oaarben (§§ 36 og 37). 

aSeb ®aarben8 £>t)erlet)erelfe jial bet, i SWangel af minbe- 
lig Dt)eren8!omft mettem ben gratrcebenbe og ben Sliltrcebenbe, 
af^oIbeS en loblig ©fjen^forretning til S5eftemmelfe af Slaboben. 
3)et l&erunber beftemte Slnfijargfteleb fan. umibbelbart inbbritoe^ 
loeb ©sefution; bet er ben SiltroebcnbeS $PHgt at anbenbe ben 
mobtagne ^abobSfum til ftraj at afl^jcelipe* SKanglerne. — 3lai>ob8^ 
fummen maa bog, ii'oxi ©aarben er forftjnet meb i)a8fenbe SSaa- 
ning^l^ufe, iffe oi)erftige for en di>xl ®mbeb8gaatb etter en 
aor^)g(^ef8gaarb 500 ©^)bv og for en ^om^agni-, SBatteri- 
etter ©ffabronSd^ef^gaarb 400 ®jpb* 38eb @mbeb8gaarbe, fom 
iffe er forf^nebe meb ^aSfenbe SBaaningSl^ufe, maa SlaBobSfum- 
men iffe oi)erftige 300 ®i)b* ©r bette SBelob urtlftroeffeligt, 
fan ben 2:iltrcebenbe f0ge SRegre^ l^og ben ijebfommenbe D'etre 
orbnebe, ^'ox^ benne l^ar forfomt at fore tllborligt 2^ilf^n; i 
anbet galb l^ar f^an 3lbgang til at er^olbe Saan til SWanglerne^ 
?lf^icel^elfe »)aa^aftet ©mbebet (§§ 27—35). 203 

aScbtommcttbc noermcft forcfatte ©torigl^eb, - og toeb Slmt- 
mcenbencS ©mbcbSgaarbe ben ncermcft fcocnbe ©otenfltbet, - 
er fot^Iigtcbc til t bet mtnbftc ^t>^xt Sbje Slat at bcftgttgc @m- 
bci>{^gaarbc, i?t>cttaCtgc ©l^cfggaatbc betunber htbbcfattcbc, i %ox^ 
ening meb 2 oipnoeiottte &agtettc8manb, og, l&ijor mcerfeligt 
^abob^falb finbct ®teb, anorbnc bct8 Sftanbfoettclfe inbcn en 
bcftemt gfrift (§§ 42-45, @Ir* 18 S)cc6t. 1858 og 15 San* 1859). 

got ktijbclige QorbfDtl&ebrtngcr ^aa (Smbeb^gaatben 
^ax ©mbcb^manben Slbgang til at etl^ofte ©obtgjotelfe af fin 
@ftetmanb t gmbebet, fc 8le|Ir. 1791 § 11 og 1813 § 15, g, 
]&x>iWe SBeftcmmelfet iffe er bottfalbnc i>eb &. 1848. 

IIL ©ejftlige ©mbeb^gaatbe. 

§ 42. 
5Prafteme« iRet til ©mBebggaaib. 

3^c gejftlige Smbeb^gaarbe banner en Ma^fe for fig felb, 
bcr faat>el i Di))rinbe](fc fom i SHetSforl^oIb »el maa abjfitteg 
faaioel fra be cit)ile og mitttcere @ml6eb8gaatbe fom fra bet til 
^irfen^ og ©ejftligl^ebeng Unber^olb ioi)rigt l^enlagte ®ob8. 

©amtibig meb ftriftenbommen^ ^nbforelfe i SHorge olpf^rteg 
ogfaa ^ir!er omfring i be forfljeCige Sianb^bele i)eb Songen§ og 
be t)erb8lige §0t)binger8 goranftaltning. 3;e ©eiftlige, fom 
ieforgebe ©ub^tjeneften t)eb bigfe tirfer, l>at)be ba naturHgt>i8 
ftt 2:il^olb ^aa ben ®aarb, i^aa ^i>xitm tirlen 'oax b^gget, og 
o^>!|pefcar ioi^rigt til fin Unbetl)olbning en aarlig gbelfe af SWe^ 
nigl^eben. 9Seb be Sirfer, fom 5longen felt) lob ^gge, i 8legelen 
atte Sanbetg ^o^ebfirter, W\> t)iftnoI • lige fra Segijnbelfen 
ogfaa ben Oaarb, ^aa W^^ ®runb ben i>ax o^jfort, l^enlagt til 
5Proeften8 SBrug; t)cb be oorige Airier, fom ^gri^atmcenb ^atobc 
-fe^gget 'paa fine ®aarbe, t)cbblet) bertmob t)iftnof ®jeren frem=^ 
bele^ at fceI)olbe fin ®aarb; men 5Prceften fcoebe bog ^^aa ®aar^ 204 

bctt eg bettagtcbeg fom l^ercnbc til ©ufctS golf, ligcfom 5litlcn 
til ©aatbcttS Jpufc, fcb om ben l^abbc fin cgen 9KcnigI?cb. 
3)a ben tJcrb^Uge 5Kagt i Slicrgc i 1152 o^)gab 5(5attonatct o^ct 
Rxxkn, maattc bcttc gotl^olb fere bcrl^cn, at ogfaa ©icnbom^^ 
tcttcn til fcli?c ben ®aarb, ]&t>ori)aa ^irlen ftob, og ]^t)or bcn§ 
SgtcEft bocbc, fulgte mcb Sirfcn og faalebeg gi! tabt for fin 
tibligerc S3eflbbcr, alcne mcb Unbtagdfc af be Sitfcr, i)eb ^i>xllt 
ingen faft gejftlig SSctjcning txix an^at (§0genbeg!ltfct b- e* 
^Innejlirler, Scn>eflcr)* 2;il enl^tjer ©ognefitfc fom bet faalcbc^ 
til at ]^0tc en 5Proeftegaarb, if'oilht blet) ben ®aarb, l^ijortil Sitlen 
l^ibtil ]^at)be ^)0tt, og fom faalebeS o^>tinbelig bel8 l&at ijcetet en 
Song^gaatb*, bel^enafbe gamIe§ot)binget8DbeIggaatbe» 
It bette lunbe gaa for fig nben ftotte SBlobftanb, Uiut fotllat^ 
ligt belg beraf> at ben fterfte 2)el af bi^fe Oaatbe t)iftnof affc=: 
tebe fottengft l^ai^be t)ceret oi)erlabt til §Ptoeftetneg 93rug, faa 
at Snbgrebet i ©ienbom^tettcn meft htn 'oat i SRa^net, bel§ 
betaf, at be ^o^binger, fom ^aa benne SWaabe miftebe fine 
©ienbomme, )!^ntt til Sanbet^ gamle Sltiftolratt, ]&i)i^ Slcttig^ 
^ebet nnber be folgenbe ^am^)e mtUtm @tat og ftitfe Ut'o 
libet agtcbe**. — got be ©ognetalbS SSebfommenbe, bet o^tet:= 
tebe^ i ben folgenbe 3;ib, t)eb jlere Sitletg D^)b^ggelfe og be 
celbre ^aM !£)eling, maa bet betimob antage§, at Sgtceftegaat^ 
bene l^at fin £)!t)tinbelfe fta fammc Stilbe, fom bet 0t)tige til 
©ejftligl^eben^ Unbetl^olbning l^enlagte ®ob8, nemlig 2)otta- ♦) ctter tUl^^rt be l^ebenjfc Zmpltu 

**) '^aa benne SJlaabc tan man ogffta ibknbt ^nbet forllare fig, at faa 
mange af be albre fptceftegaarbe t!fc l^ar nogct eget 9latott» SJlan maa 
antagc, at bet oprinbeltg er ©aarbeng 5'iabtt, fom er gaaet otoer ^aa 
Itr!en, og berfra f^rft )(faa SWentgl^eben og fiben paa @ognet, l^tjt* 
^Rabn faa ofte er forfliettigt fra b^t gamle ^erebSnaton* SWange ?Ptflefle- 
gj«fb«nabne mfec ijeb feline fin 8eti)bmng, at be oj)rinbeltg l^ar txtret 
(^aarb«nat)nc. 205 

tioner, cntcn umitbdbatt itxHi, at ben, fern b^ggebc en Ittrfe, 
ttlllige fijicenfebe ben en Oaarb til 5Prceftegaarb (ifr* c 9 og 10 
Diet 1 de^consecratione; 3» ^. 9l» ^ap. 8), etter mtbbelbatt, 
ibet ^ttfen o^fetteS ^aa en til gubeligt SBtwg git^en ®ienbom, 
bex meb bet famme l^enlagbeS til SPtoeftegaatb for ben8 $Pt«ft, 

3)en ©cetning, at en^t^er felt)ftcenbig ©ogne;|)tfleft 
\tal ^a'ot SPrceftegaatb, flnbe§ i0t)rigt iffe ubtt^lfeligt wb- 
talt i be gamle Sriftentettet, fli^nt ben et forubfat i (Stfetiffo^) 
gilifg 3bje ©tatut af 1320 (gU &, III. ©. 264); enbnu ®- ». 
15 fonibfcctter, at ^erebg^toefteme i!!e altib l^ar sprceftegaarb* 
~- greberif ben Ifteg ^aanbfoeftning af 21 9ti>t>U. 1524 ^t 
46 (©am». t n. g. ©^* ^ift. L ©. 10) Beftemmer ubtttjttelig, 
at aUt SPrcefter flal i^o^^e fine ^tceftegaarbc ftie* ©ftet 3lefor^ 
mationen gientoge^ ben famme S3eftemmelfe i ©H m* •^trle- 
Dtb, fol 56 a., (^x. IV. ^irfeotb. fol 37 b., ©ejftftg^ebenS 
^xxi>. 24 Suni 1661 § 5 og 2— 12— L 

3 ginmarfen gai)e8 bet i ben celbre 2;ib ifle ^rcefte- 
gaatbe ; men i)eb 8lefEr* 3 Suni 1775 § 9 felet) ogfaa aSofteber 
ubiagte til SPtceftetne, ]^t>iHe be ba felt) maatte belbi^gge, faalebe^ 
at ©ftermanben i fin 3:ib affjebtc fjotmanben l^ang ^ufe, ifv. 
SReftr. 17 Decbr. 1773. SBeb Sleflr. 13 3uni 1781 blei) bet 
)>aalagt Sirlerne (b. e. bet notblanbjfe ^irte- og ©tolefonb) 
at inbljebe 5|5t(efteboligerne og loebligel^olbe bem; bog faalebe8, 
at SPrcefterne ffulbe ft)are 4 f(&t SRente af Sjobefummen, jfr. 
SRefol. 18 Quli 1825. ©c og for 2:rom80 $rot)fti SRefol. 22 
^an. 1821, 24 Slug. 1822 og 23 Sum 1836. 

5|5t(»fterne i SJobftceberne l^ar albrig l^aft ©mbeb^gaarbe; 
men jlitlbe efter 2—21—62 af ^irlen forfi?ne8 meb i)a8fenbe 
aSoliger. 2)ette foranbrebeg t)eb &. 14 ^uni 1816 berl&en, at 
aSijen Pal flaffc $tceften fri SBolig eCer i SDiangel beraf git>e 
l^am en ^ttSleiegobtgiorelfe efter SRegjeringenS ©eftem^ 
melfe. S)ette gicclier bog fun for SPrccfter, fom l^ar en toirfelig 206 

aWcttigbeb t SS^en; altfaa itfe ®atttifott8!prceftct eCet $rcefter 
i?cb ©ttafanftaftetne, SRcf. 20 ®e^)tk. 1838 § 6, ligc faa Ubt 
fom for be SPxcefter, bet ^ax ^Prceftegaarb i ct Sanbfpgn, ]^t)Otttl 
SS^talbet cr anncftcret, mcb niinbte bet et en tcfibctenbe ^a- 
!|)clffan i talbet ^^em bet cr !paalagt at bo i SB^en, jfr. 9lejft* 
22 (St^thx. 1752 ijg 21 Sunt 1762 ((gibattgcr og SSre^ig), 
aftefoL 2 3uH 1831 (SSotne og jpolmeftranb). — Sftogle SSi?^ 
^tcefter tr ttflagte 3lt)I8gaarbe i)aa Xanbet f. % 5Pt(5ftetttei 
atiJttb^iem (atejit. 22 ^Ui>U. 1793, 29 3»attg 1799, 8 Slug. 
1806 og 8 gebr. 1811, jfr. JRefoL 11 S)eck. 1818), ©ogne^ 
^Jtceften i ^riftianfunb (9lef. 20 3lug, 1827. 4), ©ogne^rceften 
tit 9lutj)§ (SRef. 21 2)eck. 1855), o. ft. 

aSeb n^e ©ognefalb^ £)i)tettelfe«»cr bcr eftet fi. 20 Slug. 
1821 § 12 Slbgang til at ubicegge ^Prceftegaarbe af bet bette^^ 
ficerebe OobS. 2lt bigfe t faa Slilfcelbe ifle Ux Jfjaategge^ enten 
nogen Sotbafgift til SBencflciatiug eHcr totttbibrag tit Umt)er^ 
fitetct, f^neg at t)oere en ©eltjfelge. 

5|(Jro!ptieteten til be gejftllgc 6mbeb8gaarbe maa, font 
til alt ®ej[ftlig]^eben8 0t)rige ©cb^, tiltomme Oiplt>8ninggt)cefenet« 
gonb. Sftaar betfot nogen 2)el af famme, ]^t>oroi>er 5Proeftcng 
aSruggret i!!e ftrceffer fig, f<Blge8, f. @j. et ©tenbtub, eBer t 
3:ilfcelbe af 5lai)irfe af ben til ©aarbSfotn^benl^eb ot)erjl0bige 
©fot> eftet ®fet)lo^eng § 66 jfr. ben oi)^oei)ebe &. 20 Slug. 1821 
§ 17 og ©itt 1 aRattg 1847, - maa Ubb^ttet inbgaa i D^)li?8:= 
ntng8i[)(Efenet8 gonb. @t bet betimob noget af ^PtceftegaaxbenS 
Sorbt)ej, font afl^oenbeS, 1^'oilUt x mangfolbige 2:ilf(Elbe fler, 
betragteg Sjobefuntmen i 9legelcn font en ©mbebet ttll^otenbe 
^a!|)ttal, bet fori)alteg fantmen meb £)!|)l^?ntng8t)oefenet8 gonb, 
mm ]^i?oraf Sflentetne ubbetale? SmbebSmanben. Sft. bog 3llef. 
12 Slug. 1862. 207 

§43. 

5Pr<efteng ^rug^ret, . a:ilf^net web §Pr«ftegaarbe. 

^Praftett cr.tMge 2—12—1 ijoxplif^M til at bcbo fin 
^Jtceftegaatb. Sotbtjcicn fan l^an bcrimolD meb 5lmtmanben^ 
og SPro^ften^ 2;iaabelfc bortfot^)a8tc for fin ^mbeb^tib, 03 
Ttnber fceregne Omftoenbigl^ebct, tneb 8(cgietingcn8 3;t0abclfe, 
for en beftcmt 5lib, bog albrig mx 9 Star ($L 19 SSKartg 1812 
jfr. ©fr. 11 3an. 1832, S)ci>t Stib. ®. 50). — Dm »ort^ 
fcefteifc af §u8manb8^)Iabfc gjcelber nu ben alminbelige 
gtegel i &. 24 ©e^tk. 1851 § 18 jfr. ®lot)L § 63 d, fe og 
^ftretgb. 4 SKart^ 1829 (SRetgt 1836 ®. 659 fgg,) ifr. 3let8t 
1844 ©.299, 3 ©!ot)cn maa SProfften alene l^ugge m^u^^ 
brug ogefter UbbiSning (ifr. %x. 5 gcbr. 1685 § 11); ietjrigt 
gicelber SBeftemntelferne i ©!otoIot)cn8 6te Sa^ ogfaa l^er. @r 
^roB^cgaarbeng egcn ©lot) iittlftrceHelig, fan ifelge 2—12—2 
jfr. Slentef. ©fr. 21 San. 1786 bet gornobnc tage8 af anbre 
^albet feeneficerebe ©fobe, l^borom ber bog nu fun f jdben Uxt>tx 
©^)0rg8ntaaL — SWeb §enf^n til $rceften8 $Iigt at kugc 
©aarben forf\)arlig, iffe at bortf^re gober eHer ©jebfel m. b^ 
gjcelber i bet l^ete bet famme, font for be cibilc og milito^re (Sm- 
Bcb^gaarbe, jfr. £. 28 S«obbr. 1836 §§ 4 og 5. 

Slngaaenbe ^rceftegaarbe^ S5ebi?ggelfe foref!rit?er 2—12 
—4, at Sllmuen, l^bor bet fra S(Iber8 2:ib l^ar boeret foebbanligt, 
jial b^gge og bebligel^olbe „tre §ufe, font er Sorgeftue, §erre=^ 
fammcr og ©talb". S3et^bningen af bi^fe ofte omtHftebe Ub^ 
tr^! (I^ijorom fan feeg 3lefEr. for Slger 10 ©e^tbr. 1734 IIL og 
aUcguIatibet for SWobum 26 3uni 1801 L SI. 5Wo. 1, )fr. Sleflr. 
for aiaffeftab 4 Oftbr. 1754 og for SBijglanb 23 Sunt 1786), 
maa toiftnof afgjore^ efter bet 'paa etl^tjert ©teb foebban8moe8fige 
Oft> §ftret8b. 12 S(^)ril 1844, 8let8t. ©. 585—95, out ©ontme^ 
baI8 ^roeftegaarb). $|Jaa mange ©teber er benne Sl[Imuen8 
goripligtelfe orbnet gjennem £)beren8fomft elder beb f^ecieCe 208 , 

«cftcmmclfeiv fe 8flcf!t. 26 3l^>til 1755 (for mm), Kane. ©!r. 
27 %tbx. 1808 (grott), 9tefol 9 3uH 1833 C2)tcr), 8 9iot)br. 
1849 (2:^g^flet), 31 San. 1861 C$ott), S«aar ber t nogle af 
be \ptdtUt S3cftemmelfer alene tale? om to SS^gninger (f, ©$♦ 
i SlefEt. til ©tiftamtmanben i Stonb^iem 7 ^(ug. 1739, ifr* 
©It. 27 %tf>x. 1808), maa SSorgeftuen (b. e. 2)rengeftue^a3^8^ 
ningctt) antageS inbbefattet t ^ctrefammeret (b. e. Jeot>ebb^g=^ 
nittgett). — 3)e ei^rige §ufe ^at SPtceften felt) at l^olbe tjebllgc 
iinbet Slaiob§anft)ar. 2:il sptceftegaatbeS ©eb^ggelfe, for faa 
t>ibt ben iWe !f)aaligger 3llmuen, l^ar ^groeften nu, i fiigl^eb meb 
anbte embebSmoenb, 5lbgang til at etl^olbe Saan paaffc^^tt 
©mkbet, &, 20 Slug. 1821 §§49,50, jfr. ©It. 10 3uni 1854 og 
18 ©e^tR 1865, og berl)og til Sibtag af bet ifelge «• 3 Wtaxti 
1866 § 3 bannebe gejftlige S3^ggefonb. SS^gninget, fom en sprceft 
o^f0ret for fine egne SWibler, og fom iffe fommer til Slfgang i 
5lal>oben, blither ^an? egen ©jenbom, for faa t)ibt aRateria- 
Heme iffe er tagne i ®aarben8 ©foto, jfr. ©fr. 9 gebr. 1863. 
— I)en mrlerne i ©tiftet i?eb 2— 12-Hl Sfto. 2, jfr. 9tejfr. 7 
5l^rit 1809, !|)aalagte gor^jligtelfe at ^be SSibrag til ®ieno!j>:= 
forelfen af nebho^nbte 5Prceftegaarb3bt>gninger l^cEbebeS teb &. 
9 aWai 1863. airfebei)artementet ^ar i ©!r. 24 Cftbr. 1859 
antaget, at bet iffe i Sllminbeligl^eb fan ^)aakgge8 nogen SPrceft 
for egen SRegning at l^olbe S^gningerne branbforflfrebe. 

3;il nogle sprceftegaarbe l^ar ber fra gammel 2;ib* l&ert et, 
o^)rinbelig toel fra @at>e af tibligere 5|5rcefter l^ibr^renbe, faa^ 
falbet 3nt)entarium, l^bilfet aHerebe noet)neg i et ©tatut af 
mtUm @tlif fra 1320 (91. gl. S. UI. ©. 362), gjerne be- 
ftaaenbe af St?ceg og SRebjfaber (Soernfjier, ©iferneS 3Sie]^ ftirbt 
nid^t), fe 2—12—5. Unbertiben fan bette t)cere temmelig be- 
t^beligt (faafom t)eb bet forrige famlebe 3nbt>igen8 ^alb: 11 
^jior, 1 Oje, 1 ©eft, 1 gole, 12 gaar, 2 ©i)in, en ^tx^rn og 
en liben SBaab, SRefol. 9 SWaj 1842 § 9); men i 9legelen er 209 

M itlbet^beligt SScb t>ccte]ffe aSeflemmelfet et bet i>aa mange 
©teber ttffabt, at Snijentariet et af^<enbet, enten faalebee, at 
bet meb en Dig ©urn ttlft)are8 af gormanb til ©ftetmanb, etter 
at Sa^italen ex ubfat ))aa Slente, I^Dillen tilff^ber ^rceften, fe 
«anc. ©ft. 2 gebt. 1793 for Utffofl (24 SRbL 3 3»atf 4 fe), 
14 ©e^tfcr. 1793 fot gebt (44 mi 3 aRatf 4fe), »ejftr. 19 Stili 
1799 for SSaale (36 »lbL 8 ft), ^anc. ®fr. 22 a»art8 1800 for 
@ger (116 Sttbl 72 fe), Sleflr. 28 SWaj 1813 fot aWeed^u^ (15 
2:br. 4 @fjiOB^)^)et S3j?8 og 35 Slbt. 4| ©fj[ce^>^)et §aDte, bet til- 
ft)ate8 meb spenge efter ^ai>tteI8tajt), SiefoL 16 SWaj 1840 fot 
SinbaaS (21 @^>b. 24 fe), 28 ^uq. 1851 fot mxt (22 ®)>b, 
6 fe), 0. fl. 

Om SPtceftcgaatbeS fjtatto&belfc og SKt^bbiggjotelfe t 
SEiIf<elbe af 5Ptceftcn8 Slfgang ^anblet 2—13—2 til 5 og 8,l?t>ot 
a3tugett af ^Ptceftegaatben et fti0et fammcn meb SftaabenSaatet, 
ift. Jofttet8b. 27 mr. 1856 (9iet8t ©. 341-^50). Slfgaat 
5Ptceften mcBem 14 ©ftl&t* og 14 Sliptil, ttlfommet l^am ettet ]^an8 
8o 3nbtcegtetne af sptceftegaatben ^ant ub, Slfgaat l&an met 
lem 14 5l^til og 14 Suli, ttlfommet l^am beSuben en S^tebje- 
bel af 5Ptceftegaatben8 Sitjiing i bet folgenbe 3lat, og afgaat 
^an mettem 14 ^ult og 14 Dtthx., tiWommet l&am $ali)l|)atten 
af bet folgenbe Slat3 ^IWtng. @t bet itfe SlaabenSaar i StaU 
bet, antage8 SgtoEften alcne betettiget til at feel^olbe ^Ptceftegaat^ 
ben inbttl fotfte gatebag eftct fin 3lfgang- 3)t8fe Sleglet maa 
Hftnof ogfaa gjcelbe om 5lfgtften8 gotbeling, l^tjot ©aatben et 
fcottfot^xigtet, )ft. Slnalogien af ». 25 Slug. 1848 § 26. — 
33J>*)t<Eftetne et ^aa famme SWaabe betettigebe til at feel^olbe 
^tcefteboltgen ellet ben Jpitglejegobtgjiotelfe, 'fom ttcebet t ben8 
®tcb, inbtil 5Raaben8aatet8 Ubiofe, og, ^\)ot bet itte et SRaa^ 
bettSaat, inbttl fotfle gl^ttebag eftet fin ^fgang. 3ft. {RefoL 
3 «»>til 1818. : 

aSeb 5gt<Eftegaatben8 Stattcebelfe jial bet i SWangel af 210 

minkeUg D»eren8!omft, :^i»iHen bog et unbergiuen ©tifttbirel* 
tionenS f[)>;ptobatiott, afl^oibeS ^a^obSfotretning, font ^e* 
to|)eS af ben tilttcebenbe $t<efi, og ^bptunbet Sogben f(al mobe 
»aa bet CffentUgeg SSegne, 2—12—4, «anc. ©ft. 31 SKartS 
1792 »8 @^>orter(. § 95. ftigelebeS feer Bipno! ogfoa gut* 
manbfCakt tNttfleS :{paa %(muenS $egne. ^entnbec ffal k^em^^ 
me8 \aMd ben ©tftatning, ben Slftr«ebettbe ^)ttgtet for for- 
femt iBebttgeJ>olbelfe, fom ben ©obtgjorelfe, t)an ntaottc tit- 
Icmme af (Sftermonben for mulige gorkbringer. ^obobSfum* 
men, faaoel for ^ufenc fom for ^orboejiett, mao ifle fcetteS 
^•iere enten ttl ©obtgjiorelfe eBer ttl SlnfWir enb 500 SRblr. 
(400 ©:>>b.); men benne oebfommer ifle be ^nfe, fom lllmwen 
ffal toebltge^olbe. 2)e forefunbne SRangler ffal ipanbfatteS inben 
et ?Car, og ^atoben ^ar_ Ijie ^rioritet t 3?aaben8aaret, - fe 
«effr. 6 «ug. 1784 for ?liger8^u8, 16 C!tbr. og 20 SRotobr. 
1795 for «riftianfanb8 og 17 3Rartg 1797 for famtlige ©ttfter, 
ifr. $jiret8b. 14 1)ecbr. 1841 (fSttt&l 1842 ®. 145 fgg.). Unber 
fcrregne Omftcenbtgl^eber fan bog 9tegieringen tU|laa en $r(e^ 
^»iere ©obtgiorelfe, i Silfcelbe af bctjjbelige gorfcebringer, ifr. 
Uiftc. 17 3li)ril 1789 (©oggenbal), 3 3lttg. 1804 (fianb), 5 lll)rtt 
1805 (Drfebalen). — 2)i8fe SSeftemmelfer lommer bog i«e til 
«tti>enbelfe m »JH>rotjler8 llDlggaarbe, §ftret8b. 17 SKartS 
1831 (S)e))t. a;ib. @. 422 fgg.), Uge faa Hbt fom m Ra^fiiU 
langaarbe, ,§|lret8b. 19 3tttt 1826, 

OmSlilfvnet meb gSrotftegaarbe ^anbler SReflr. 17a»art8 
1797 § 5 og atefoL 24 Cftfer. 1816, jfr. 3lef. 28 3an., 3 3li>ril, 
26£)ftk. og 11 ©ecftr. 1818, famt 7 @e^>tbr. 1850 § 4 og 28 
^lAl 1865, ]fu>orefter igraftegaarbene? Silftanb farffilt ftal unber- 
fege8 »eb $ro»flerne8 og Sdi^oifpivnti SSifUationer. $olbe8 iSe 
©nfene m. ». i tilltorllg ©tanb, og fi)»rig:^eben89lboarfeI IKe frug* 
ter, fCal ©agen anmelbeS for ©tiftSbtreftionen, ber ba l^ar at (abe 
M^iiflt @{j|en oj^tage, og, f)t>ii SDtanglerne i!fe berefter inben 211 

1 Sat af^jcel^cg, fotanftatte Sftaubfattclfcn ubf^tt paa SScMcm^^ 
menbeg SBefoftning, 

2)en gtl^eb for ©fatter og 2:^nflfler, fom efter So- 
t>en ttltom SPrceftegaarbcne (jfr. 9lej!r, 7 geh, 1685, gr. 13 
SDecR 1746 VL § 4 5Ro. 3), er nu i alt SJcefenUflt bortfalben, 
fe ©fattcl 1 Suit 1816 ^a^.W § 20; bog ^ar be naturltgtjl^ 
bel^olbt 2;ienbefri^eben* 3 ^ommnneitbgifter maa 5Prceflegaar^ 
bene beltage i Stg^eb meb anbre ©jenbomme, jfr. @fr, 3 ^fxxl 
1864, 30 5li)rtl og 23 3Raj 1859, famt 7 aBartg 1862, — 3 
atnlebtting af ©iptettclfen af et n^jt ©ragonreginient bleb bet 
»eb !gL 8lefol 15 3uH 1750 for SlgerS^ug ©ttft og 10 SWart^ 

1752 for Sronb^emg ©tift befalet, at ^roeftegaarbene meb flere 
grigaarbe jlulbe inbtageS til dragon- og ©olbaterlcegber, l^btlfet 
»eb SReffr. 28 «[ug, 1751 for 3lger81)u§ ©tift jfr, 8leflr. 13 3uH 

1753 bleb foranbret berl^en, at SPrceftegaarbene ftulbe anfcettefe 
til en t>i8 ©fjjib, for beraf at ftare be til ©ragon^^ og ©ol^ 
batet^olb bcl^obenbe Ubrebfler, ®ette i gorbinbelfe meb en 
urigtig O^pforelfe i gogebregnjlaberne gaio Slnlebning til, at en 
^el 3)el (57) sprceftegaarbe fom inb i gogberneS Sorbeboger og 
feJIagtigenbleD bctragtebe fom ©ta ten til^0renbe* gorft et 
Slarl^unbrcbe febnere bleb benne Sejl o^jbaget, og beb ©tor^ 
tingSbefltttning rettet, «efol, 10 3»aj 1860, 

§44, 
linnejgaatbe, ^apcClangaarbe, ^tolfcr- og (Sfolegaatbe, ^tfj)erefll&ettfer. 

aSeb ©iben af 5Prceftegaarbene ncebner &ot)gibningen !paa 
flere ©teber Slnnesgaarbe, nben bog nccrmere at forflare, 
f))^ai l^erbeb forftaacS. Uben 2;t)tt>l l^ar biSfe o!|)rinbelig bceret 
felbftcenbige Sgrceftegaarbe, ber oeb flere ©ognefalb? gorening 
til eet er blebne obertaKige, Ober bl8fe tilegnebe $J5roeften fig 
faalebe? nceften famme Slaabigl^eb, fom ooer fin egen $rcefte^ 
gaarb; l^an tog bet fornobne 3;0mmer i bereS ©foi) (2—12—2) 

14* 212 

t>i o^^tHx bctt l^elc 2;ienbe af bem (2— 12— 3). SUDgle Uti> 
brei^nc albcIeS font UnberBnig unbet Sgtaftegaarben cttet ot>tx^ 
labte til sptccftcttS ^(Of^Uan (2—14-13); anbrc Mct> hoxU 
i^gflebe* !Di8fe flbfte maa nu Mibe at be^anblc paa famme 
attaabe fom bet e^rlgc bcneflcercbe ®ob8, jifr, SefoL 2 3»att8 
1837* ©ttlcttc Slnnejgaatbc ct allerebe tibligcte gaaebc ot>et t 
5Pribatc8 @)[c, unbettibcn mcb goti)ItgteIfc til at l^crfcergere 
^t(Eftett paa l^anS Stnnejtejifer* 

®eb O^Jtcttelfen af be faaWbtc rcfibetenbc fta^)ena^ 
nier (2—14—13) gil man, font ttlbelg felbc Slabnct ant^JDcr, 
ub fta, at be ffulbe ]&ai)e embebSgaarbe, og t)eb 9lejfe» 2 3»art8 
1742, l^botbeb be ftefte o^)tettebe8/ blet> faabanne ogfaa nblagte 
for bembelg af be gantlc 3lnnesgaatbe, bete af bet ot^ttgeaWen? 
falgobS* 3 JB^eme ^at be ifelge &. 14 3nni 1816 § 5 3feet. 
ttt $uSIej[egobtgj[0teIfe ^aa famme SDtaabe fom ©ognef^tcefterne. 
— Cm^a^jeffangaatbene gjidbet i bet aSiefenltge be famme Slcgler 
fom om anbte sproeflegaatbe, alene meb Unbtagclfe af, at berc8 
Set^ggelfe iffe for nogen ©el jpaal^bilet Sllmuen, og at 
«al^oben8 Snbfftoenlning til 400 ®^\>. l^etter t«e gjcelbet for 
bem* $bor Ifle fceregne gorfojninget t benne ©enfeettbe er 
ttnfne, faafom fot ©get oeb SReflt* 19 3an* 1810, OberJ^Ibcu 
Rejhc. 21 SH)til f. «., Wanneftab «ef, 9 3ttli 1835, SKobum. 
«ef. 12 3an, 1836, Seftfeij 9lef. 8 SDtoj 1841, ©ibSberg SRef. 
9 3an. 1843, ©anbftjet »lef. 13 Sttobbt. 1843, ©trinben aief. 
23 SRattt 1852 o* f(;, - f^ax fta^jellanerne i Segelen feft> Jefe^gget 
fine ©aatbe, l^billet ba er betragtet i fiigl^eb meb anbre S3e^ 
toftninger ^aa ©mbebSgaarben faalebeS, ai ben fratrctbenbe ^a^ 
if^ellan l^ar faaet fine a3eIoftninger gobtgjiorte af @ftermanben, 
for faa rtbt l^an ifle antageS »eb SBrugen at ^abe erl^olbt til- 
flrffffeligt aSeberlag berfor, jfr. SRejfr. fot ©toren 22 Suli 1785 
og 26 STOartg 1802, for SSaHe af 15 a»art8 1805 og ^ftretSb. 
angaaenbe ttttentoger 19 ^uli 182& Si^brigt maa ilai>eJta^ 213 

tiemc 1)CiU famme ^i&m^ font anbte @m6eb8m(cnb til at ct- 
^0lt)c &aan til KmBebSgaarbcnS SSclb^ggclfe ^aa^^M &mUitt 
(«. 20 Srug, 1821 §§ 49 og 50) faai)erfom Slbflatig ttt ©ibtag 
<xf bet t)cb ft. 3 SWattg 1866 § 3 banticbe gonb. — Unber 
SJafanfet l^at ©oflnc^)t<Eft€n JRct til at tage Ra^tMn^aatUn t 
aStug mob at i>cete anfiJorUg for 5labobcn, «cf* 3 31[j)til 1818 § 2. 

talb8Iaii>cnanet {^aHftUantt pro loco, ttn)bfat pro 
pereoaa) \)ax, ffj[0nt lige faa faft anfatte i Salbet font be teflbe^ 
tcnbe ^a^)eHanet, intet ^rat) ^aa ©mkbSgaatb; ]^t>orimob be 
t S5^etne cfter Dtbette i )6. 14 3uni 1816 § 5 ubcn ^enfl^tt 
til SftatJttet maa tiltomme ©ugfejegcbtgj^telfe. 

SlCetebe (Sl^r. IV. ftirleorbinanS af 1607 fol. 44 a. beftemtc, 
at, ]^t)Dt bet ifle aHetebe ixix ©egneboHget, bet ftulbe ©ogne* 
begnene ubt)tfeg SSoHget af ftitlettg ©obS, og, i SWangel 
betaf, af fttonen^. Sfn ®eiftL $tit>. 24 Smi 1661 § 8og 
jtwtfitm. 15 ®ecbt. 1670 § 2; fio^b. 2-15—7 jft. 2—21—20. 
©e enbt)ibete »ejlt. 13 S)ecbt. 1793 (fot «ffet), RefoL 19 ^^xil 
1819 (!£i>), 5 «ug. 1819 og 18 «ot>bt. 1854 (@attbft>et), 
6 aWaj 1840 (jOfoten og ©itteftaal), 19 Dftbt 1840 («otge 
og DijetJetg) o* % «[f bi8fe bem faalebeg ublagte ®aatbe 
ffulbc 35egttene bog f^ate SB^gfel og fiattbjfijlb, og felgelig inb^ 
tage ben famme ©tifling fom en alminbettg gejlcenbing* — 
@tolelot)en af 14 Quit 1827 § 2 Jft. Sfolel 16 2»aj 1800 
§ 24 ]^at gientaget bi8fe SBeftemmelfet, og ©^jteftetet l&at i S)om 
af 31 may 1843 (8let8t @. 628 fgg.) antaget, at spiigten «I 
at ttblcegge SIoHetgaatb ogfaa ^jaal^rtlet !|)tii>ate jtitleejete* 
@e enbttbete ». 13 ©ecbt. 1862. 3letten til at etl^oibe 
StUitlnMis tilfommet nn alene Stitfefangeten t)eb ©obeblit^ 
!etne. — &x benne ifle tittige ©loletetet, ffal enbioibete minbft 
en af jftcetetne i^eb Rommunen8 ^Imuejlolet tiff^ggeS gamltte^ 
iDftg meb l^o8Iiggenbe 3?otbt)ej[ af faaban @t«ttelfe, at bet|>aa 
minbft 2 ^\n Ian fobe« og en $ai0e anteggeS, ]^t)iKen ffal an^ 214 

llaffe^ i>aa ©foIcfaSf ctt8 95cfoftntnfl, ]^i>ortmob&(Krcren jlal u't>^ 
rebe beiDrbbtotUge 8lcttlfi^>ebet af ©aarbcn. 3)cn8 SJebliflc^oIbcIfc 
mm !|)aa]^btlc Sommiineit, ogfaa om bcu tiCige er ftloflergaarb* 
(@lt. 14 2)cc]br, 1865)* S)c fornobtte Ub^nfc jlal Ugelebe^ an^ 
ffaffc8 af Sommunen, men betc8 SSebligel^olbelfe tan mcb ©tiftg- 
birefti^jneng ©amt^Re !paabtnbeg Soetcren, ®c ©foleL 16 SWaj 
1860 §§ 24—26 ift*2a — moWer^og ©Mcgaatbe maa i^tortgt 
ixEtc unbergbne bet famme 2:ilf^n font anbte, ift. 8Jef* 26 
Oftbt. 1818. — 3 a3J?ernc tlttontmer moKevne Ugefom be 
^totiflc ftitlebetjientc §u81eieflobtgji0relfc if0lgc S. 14 3uni 1816 
§ 5 jfr. 2—21—62, — Dm ©toretetetne fe fi» 12 9uH 1848 
§§ 9 Dg la 

SBtfIo^!|)etnf ^ar fra be celbfte 3:iber af ^aft fine aie^ 
flbenfet J)eb fine tatl^ebralfitlet i ©ttftftcebetne, og be bel^olbt 
famme eftet 9lefotmattonen {&)x. III. ^trfeotb. fol 66, ©l^t. 
IV, «irteorb. fol 44, &o^b. 2—17—21); men i SElbeme? fteb 
er bigfe unbetgaaebe mange fjotanbttnget. SPro^tieteten tit 
famme anfeeS nuf i 3Wminbettgl)eb for at titfomme ©tat en. 
— a3ifi)ereflbenfer flnbeg nu alene i ^riftiania (fe bog SHef. 
28 ®e^)tbr. 1860) og Jronb^icm (ifr. 9lef!r. 26 ©e»)tbr. 1691, 
17 Slug- 1804 og 5 Dftbr. 1810), ba be i firiftianfanb og 
©etgen er folgte for ®tat8ta8fen8 aiegning; ]&J)orimob bennc 
ttbbetaler a3ijIo^^)eme en beftemt §u8leJegobtgioreIfe, fe KefoL 
24 Sttli 1827 ifr. SReflr. 15 SH^ril 1803 og SRefoI. 16 Sunt 
1848. gor a3iffoi>^en i $amar er ligelebeS be^ilget en $tt8^ 
leiegobtgjorelfe af 300 ©^)b. -af @tat8ta8fen, 9lefoL 27 gek. 
1864. ©ijIo^)J>en i SromSo ©tift ^ar albrig l^aft ®mbeb8boUg, 
' men er tiCagt ®age og J&uSIeiegobtgjorelfe af bet norblanbpc 
airlei^ og ©folefonb, SHeflr. 11 a»aj 1811 ifr. 8lefoI. 23 a»art8 
1830 (2)ei)t. Sib. ©. 261) og 29 SKai 1832 (®e»)t Sib. ©. 
429). — 5lngaaenbea3if»)ereflbenfernc8 aSebligeboIbcIfegicct 
ber be alminbelige SRegler. 2—17—21 fombfoetter, at t>l8fe 215 

mWx et ^cntagte til bcte8 aScbllge^oIbelfc Oft* »eflt. 30 3am 
1679), ]^t)ctt)cb ritttcltflt)t8 et ment be a5lj!oi)»)ettte af ftlrfetne 
rtffagte faalalbte WeflbcttgiJenge, bet imtblettib nn iKe mete 
fi)ate8 uben t fttiftiania ©tift, f}i>i>t be ubgjot 183 ©^b. 71 % 
aatlig. — StI ©etgenS a3ifi)eemBebe l^at bet l^att et 3tti)en* 
tatiitm, bet et folflt, SRef, 25 3ati. 1862. 

§45. 
($nfef<eber. 

ftot)t. 2—13—7 l^eftemte, at ®nfen eftet ben afgangne 
$toeft, fotuben ^genflDtt af ftalbet ffulbe n^be ben nccfl $tafle* 
Saatben bebfte og betejUgfte ®aatb af ^tceftebolets ®ob8 i?aa 
1 @fi^!j>iinb aitnge effet IJ Sab eBet@^>at|b. SWen fetfliben 
fcbncte Sttb et bet fct be flefte ©ognetptceft^^^mbebet '^aa &m^ 
bet ubtogt fafte (Snfefcebct, fot faa t)tbt bet l^at 1^0tt beneflcetet 
®i>b8 til «albet, got Soten (JRefft. 29 SRoi)bt. 1792) ogSaa=: 
betg «alb (8lcflt. 27 Oftbt. 1797) t)at bet 2 @n!efcEbet. »at 
bet itttet bcneflcetet ®ob8 til ilalbet, l^a^be (Stifeti ingen Slet 
ttl enfefoebe; imibletttb antageS bet eftet ^Ittalogiett af &. 20 
?litg. 1821 §^ 12 at toocte ^bgang til at ubtegge ^ntefcebe af 
bet til et anbet 5lalb ^etenbe beneflcetebe ®ob8, mob at etflatte 
a3eneftciatiii8 ben l^am tilfommenbe Sotbafgift ift. SRefoL 7 9uli 
1819 og 5 yiMx. 1827. 

SSeb be tefibetenbeft.aipenaniet ^atiiti fun unbtaget 
fe8t>i8 (49) ©niefcebet, f, % Ou8 (SRefft. 14 2)ecbt. 1787), 
@tat>anget (Meftt. 3 3an. 1794, «efoI. 31 SDecbt- 1822 og 
27 3nni 1860 § 8), ©omiitfen i Stonb^em (JRef. 13 S)ccbt. 
1817), m gftelfet8 ftitle i fttifliania (SRef. 15 Quni 1820) o* fl. 

Om enfetne eftet ©ij^Jtceftet beftemte 2—13—8 ifr 
e^t. IV. ftitfeotb, fol. 43 og 2—21—62, at be fhilbe fotf^ne8 
meb fti Solig af illtfen8a»iblet; men enlelte af bem (37) ^at 
ogfaa faaet (Snfefcebet ubtagte, faafom i SonSbetg (Slejlt, 12 V 216 

2l)ml 1799), Stue Stixtt i SEtonb^jem (SReflr. 16 ^tptix, 1808), 
©lien (SlcfoL 18 San. 1819), «riftionfanb (SRef. 10 Dftk. 1826), 
®Hft8^>wi)fttet i ^tipiania (SRef. 5 3Roj[ 1826) o. jl. 

?Paa et 5Pat ©teber: i SSang (Sftejfr. 21 3l^)ttl 1810) og t 
aojtcn (Siefol. 12 2)ecbr. 1825), ^erer bet ogfoa gnlefcebe til 
^irfefangetbefttCingerne, Ugefcm Dgfoo til enlclte ©fcle* 
Iflerers@mkber, f. @j. SReftowtet loeb Jtriftianio Satl^ebralffolc 
(9leftt. 22 3um 1798). 

Dfifaa til SSifspeembeberne i Sriftiania, ^riftianfanb, 
aSctgen og Slwnbl&jem er ©nfefoeber t ben febnere Sib ubtagte, 
fc 9iefoI. 16 «8 183l^)ril 1814, 2iDtt^r. 1824 sg 31 3an. 1832, 
fe bog Slef. 13 ^iRil 1835 for Sriftiania og SRef. 22 3»Ii 1865 
foi aSetgen. j 

@tt!en8 9let til ©ntefoebet inbtraobte ftroj efter 9laaben8- 
aatetS Uble(, og @nlen eftet ben forntebelft ^Ubetbom eflei 
@bagelig]^eb i 9laabe entlebigebe $mft l^at famme 9let til @nlfr= 
fcebe font ben, ^oi8 2Ranb er beb i ftalbet (fi. 20 Slug. 1821). 
gtajlilt ^ufirw l&ar naturligoiS ingen 9iet til ©nfefcebe. @r 
ber jlere ©nler i et ^alb, l^ar^^^icjieret i en 3)om af 23 geBr. 
1843 (9iet8t. ®. 305 fgg.) om Slffer Mb antaget bem aUe 
ligel^erettigebe til (Snfefcebet, meb minbre ber gioeS f<erf(ilte Sbf 
ftemmelfer for bet mobfatte, f. @j. i Sronbl&iemg @tift, l&ioot 
ifolge 3}ebtcegt altib ben celbfie @nfe onfceS enelfeerettiget til 
©niefabet, j[fr.9lef!r. 16©e^>tbr. 1808, i aJarbal (SlefCr. 223fttni 
1810) ifr. SRefol. 12 S)eck. 1825. — (Saa Icenge ber ingen 
@ttfe er i ftalbet, l)ar a3eneflciariu8 3)i8^>ofltion8rettcn ot>er 
@nlefabet, mob at t>«re anfoarlig for ^afcoben, SReffr. 18 Slug. 
1775 for a3ergen8 og 7 3ttli 1776 for be oorigc ©ttfter, jft. 
Blefol. 3 5H>ril 1818 § 2. — Cm ©ntefcebernee SSrug gjcclber 
be almlnbelige SRegler. 

aSeb £o»e af 26 @et)tir. 1845 jfr. 13 IH>ril 1848, 14 ^ril 
1860, 25 gek. 1863 og 3 SWatt? 1866 er bet beftemt, at ©nfe* 217 

fcebcrnc jfal fcrigcS^ ubcn ^aal^ceftclfe af ncgen ^orbafgtft, 09 
af ^j[0*cfuntmetne banned ct Eaancfonb, ]^t)t8 SRcnter ubclnl^ 
fcttbc flal ani)cttbe8 til 5Penfionct for geiftligc embcb8m«nb8 
@tt!et, 3)og jial iii>ai bcr af Sj^bcfummcn for ct cnMt ®nlc^ 
f«bc ot)ctfttger 7000 ©^)bv famt l^J^ab bet inbMnbeg t>cb @alg 
af oi)CT|[0bigt SroetJtrfc fra gcjftltgc ®nfef«bet8 ©fotc, otjcrf^tc^ 
til D!|)ftj8ning8i)cefettct8 gonb Dg imbct bettc bannc ct fccrffilt 
gonb, ^toi8 aariige Snbtcegtet aiu>cnbe8 til SSibtag I>eba5^gge:= 
fotctagcttbcr paa gejftttgc (SmbcbSgaarbe cfter ftrngcng ncennere 
SBeftemmclfc. — Dm ^cttjbnemc l&anblcr S- 1845 §§ 16 ug 
17, ». 29 3lug^ 1857 og 21 SWattg 1860. — 9 be ©ognetalb 
]^i)Ot bet iKe ct ©nlefcrbc, uagtct be bet^>aa ^at)be S!rat>, cBct 
]&iDi?t bctte ct minbte, cnb &oi>en beftcmmot, flulbe faabanne 
cftetl^aanbctt itbteggc8 effct fiH)^>Icre8 til ben IoJ>6cftemte©ft>Ib; 
bettc toil bog nu, eftet at ^cnflonen af ^cnftonSfonbet fot be 
©cjftligcg @tt!et tocb S. 29 Slug. i857 § 3 ct faftfat til mitibft 
120 @^>b. aatlig, txtxt minbte fotiwbcnt — 5Pcnftottcn ffal i 
aicgelctt ftoatc til 4J ^>(5;t Slente af ben t>cb @nfcfccbctg ©alg 
inbtounbne'Sa^)itaI, og anfccttcS til ^otn cftct SWibbcItaCet af 
be flbfie 10 Slats «a^iteI8taxter inbtH ct SWajlmum af 100 
aianbct S3^g, famt nbbctalc8 i $enge. @t bet f(cte @nlet t 
^olbct, bdct be ^cnjloncn* — SlKctebc f^t £ot)cn af 1845 toat 
ietottgt cnlclte @n!efabct ifolgc \ftdtl aSeftemmdfe afl^ombebe; 
biSfc ftiekfummet ct nn inbgaaebe i $cnfion8fonbet» 

aSeneflciatina l^at, fot faa toibt l^an ct anfat eftet iBotocn 
af 1845, ettet, for faa toibt 6n!cfcebet febnetc ct Wetoet ubiagt, 
eftet Ublceggelfen, iflc mete nogcn 8let til ttbl&^tte af bet effct 
atben tocb bet8 @alg ubfctagte 5la^itaL 2)e tiWigcte anfatte 
*el>oIbet fot jln @mbcb*tib ben «et, fom be I^ibtil ^atobe, S. 1845 
§ 8, 9 og 11 ift. ». 13 «^til 1848. 218 

IV. RxtUx, Jlirfcfiaatbe 09 ffittfegofc?- 

§46. 

ftriftcnbommen? Snbferclfc t Sttorgc ubgtf, font betjcttbt, 
fta c^ottfietttc Olaf St^ggt^cSfun 09 DIaf ben ©cKlgc. ?iae:^ 
tcbc ken f0tftc f ^ttc8 at l^a^c on^f^tt ftirfet i attc fcanbctg g^Kcr, 
T bet minbfte t bet t>eflenfj[elbf!e vq notbcnfjielbjle Slorge, ^t>itte 
fanbf^nliflbig er blebne tagtc ncto^) ^)aa be gamle ?f^He8tettH)* 
(er^ $Ptab8. Okf ben ©etttge fulbftcenbiggjiOTbe benne *notb^ 
ning og l^enlagbe bex^o^ bet fornebne Sotbegcbg til ftirfetneg 
Unberl^olbntng, ligcfom SS^nberne for^UgtebeS til at l&olbe bem 
ijeblige. — ®fter]^aanben font ^tiftenbommen banbt mete gtem^ 
gang, bleb ogfaa ffere 5litfet O!|>f0rtc fot mlnbte ©ifttiltet, beW 
t>eb ftcngemeg egen ^otanflattning Jpaa ftongggaatbene, bel8 af 
5llmuen felb, beI8 cgfaa af rige aSonber ^aa bete8 ®aarbe, og 
btgfe ftirfet ftf ligelebeS fine egne aWenigl^eber, font bog il!e 
berbeb lofted fta gotbinbelfen til S^IIe^firlen, ellfet, font ben 
lalbteS, ^obeblirlen. ©aalcbe^ iflanbbragte^, fanbf^nttgt^i^ 
meget tibttg, en Snbbeling af 8liget i ober* og unbetorbnebc 
5litfefogne, bet bel IRe ganffe falbt fammen meb ben oetbSHge 
3nbbcling i gutter og i&erebet, men bog bat inbtettet i Ot)et^ 
en^ftemmelfe meb benne. 

gotl^olbet i>at imiblettib fotffjeKigt i be fotftjieHtgc feag- 
bommet. 9 ®nlat]^ing8^ og gtoftatl^lngSlagen bat bet en giji* 
leSfitfe t ^bett gt^Ke; betl^o^ "oat bet $eteb8!it!et, effet, 
fom be ogfaa falbteS, gjetbingS^ cKet DttingSHtfet, eftetfom 
gf^ttet bat belt i 4 eQet 8 §etebet. itnn t be 8 tl^t^nbetjlc 
gbWet, ^bot ingen ©eteb8tnbbcttng fanbtcg, bat gijlfe81it!etnc 
be enefte felbftcenbige ©ognetttfet. 3 Sigen bat bet 2 gijKeS^ 
firiet I l^bett g^Ife og betl^oS j&etebgfitlet. ^aa D^>lanbcne, 
^tot gtjlfetne oat faa ftote, og Stiftenbommen betl^oS febnete 219 

t)at iWotn tubf^tt, tat bet 3 %tiltaMtx, zUtx, fom be tafbte«, 
fwiftjungskirkjur, i ]^i)ctt %t)ltt, ^t)or]^o8 $etcb8Hrfcme l^ct, fom 
bet f^neg, Bencetnteg ^ot>ebfitfer* — SSebHgelJ^oIbelfctt af biSfe 
ftirlet ^)aalaa unbet fitenge ©ttaffe t)ebIommenbe S)ifttif ter8 9ilmm. 

gotubeit biefe egentttge ©cgnefirfer gai)e8 ber enbnu t aOc 
Sianbetg S)ele en ttebie ftla8fe, font beW en affonbret boenbe 
3)el af Sllmuen i et ftetre @ogn, bcI8 enlelte mcegtlfle ^tti)at 
mcetib l^atbe tebet oij^fote til fin egen S5e!i)emme](i9]^eb (hoegin- 
diskirkjur). S)l8fc SlnnejftrieT eHet ^ai)ell[cr ftob faalebeS tffe 
i gorWnbelfe meb noflen ©ognetnbbettng, om be cnb funbe ^atoe 
fin egen SOlenigl^eb; ®ttb8tieneften i)ebbem bef0tgebe8 tjebSog- 
net8 ?Ptoefl etter en 5lai)ettan, og bete8 SebUge^oIbelfe l^t>tlebe 
fom et reelt JBaanb ^>aa ben ©aatb, ^)toor be laa. %xl benne 
5lla8fe ]^0tte egentlig ogfaa be bctomtc 14 fongelige ^ai>eOet, 
bet imtblettlb fiben inbtog en ganfle fceregen §piab8. — ^ele 
benne ejenbommellge ^nbtetning meb ftitlet af fotjlJeQig Slang 
tat tiftnol bannet eftet engetf! gotbittebe*. 

ftj[0bftcebetne ftob ubenfot l^ele benne £)tbntng; bete8 
^irfet, fot faa tlbt be b«tbe fcetflitt SWenigl^eb, f^ne8 at })a\>t 
tcetet tegnebe lige meb §eteb8fttfetne* — SSeb SStf^eftoIene o^^ 
f«tte8 febnete, eftet bi8fe8 £)!|)tettelfe, ftat^ebtalfttfet effet 
2)om!itIet, l^tttfe natutftgH8 tat be fotnemfte t l^ele SDtocefet. 

^taftetne teb %t)lUi^ (JoaItf^tte8^ og 2;tebiing8*) Jlttlen 
og tcb JBeteb8=^ (gJetbingS- '•^g £)tting8:?) ftitletne tat altc 
feltftflpnbige @ogne^)tceftet og bincittben ganffe flbeotbnebe i SKJ>n^ 
btgl^eb; be tat alene fotjljettige t ^bte 5lnfeelfe og i ben albte 
Sib, fom bet f^neS, tiCige i ^nbtoegtet. J5ogenbe8))t(eftetne 
tat bettmob tebfommenbe @ogne^>toBft unbetotbnebe. 

gjenbom8tetten til ftitten, 2)i8»yofition8tetten otet bet til *) 3fr. SWun*, n. g. .&tft. 1. ^ €. 634-6. Jtei^fer, it. .^trte8 J&ift. 220 

fcen^ Unbcrl^olbtting l^enlagtc ®ob8 0J)etctt8jtcmtnenbe mcb bete 
aScftcmmcIfc famt fotnemmeUg SRettcn til at anfatte ben8 jttfi^ 
ligc a3«tj[entitg (^atronatStettcn), tiflom i>!|)TinbeIifl ben, ber 
^)<i^be b^ggct ^irfen; bog faalcbeS, at a3iffo^p^>ett§ Dtbtttatioit 
iibfotbrcbe^, og at SKmucn ]^at)be en ©tcmme meb i)eb fine 
@ogne^)tceftct8 SSalg- — SWen ba ben norfte ftttfcS gotfatning 
fulbftanbtg hkt> otgantfetet i>eb ^atbinal 3licolaii8*8 JBegatbn 
1152, i)^)ga» ben i)etb8ligc SWagt SgatronatSrettett, i^^ilttn SDp^ 
gi^)elfe Uto ftabfceftet af ^cng ^aaton iSt)em6f0n. aiene til 
be 14 fongelige fta^etter, bet "paa en SWaabe bannebe ct eget 
3)i0ce8 for fig felt), i>ax ftongen inbt^mmet SgattonatStetten* 
^eb f^)ecieBe aSnCer af ?Pat>eme 3?nnocetttiii8 IV- og ^Itmtn^ V. 
^fle be letotigc hitler meb beree ®ob8 i>at ubelultenbe l^cnlagte 
unbet ftitfeng (a3ifIo^)^)en8) ©tijtelfe, og ben terbSIige 1Kagt 
]^at)be albde8 intet betot)er at fige- 

aSeb Slefotntationen miflebe Sitlen ganfte fin @elb^ 
ftojnbigl^eb lige o\>et for @taten» ^ongen tlltog ftg Otetl^oi^efc 
ot)er ftitfen og ben8 @ob8, og faoioel Sdx^^'pttm font afie an^ 
bte ftitlen8 ®m6eb8momb Ut^ i bcnne fin ©genftok @tat§:= 
tjienere- aRcn^]^eben8 gorl^oft) til Sitletnt itnbetgl! tmiblertifc 
l^etDeb ingen goranbting; ben l^a^be l^ettet iKe t ben fat^olffe 
Slib i^aft nogenfomHft Waabig^eb t>m SMtn, og ben8 86et 
til at Uni^ttt famnte og ^gligt at Mbrage til ben8 SScbttgel&oI^ 
belfe Mei> ufotanbret — 3)etu>at beKet tngen egentKg ^\tn- 
bom8tet ttlfiitlen og ben8 @ob8, fom ©taten i>eb 8lefotma=: 
tlon«n tlltog fig* Dette bifer fig nolfom beraf, at man albttg 
flnbet, at Sltferne8 ^nblomftet et gaaebe umlbbettatt inb i 
@tat8!a6fen, ettct at ©taten l^ar betragtet fig ^cm ^orbbrot *) Slf bigfe er flete cnbnu til fom ©ognefirler f. (S«. SlbalbJnaJ, @fier> 
funb og Sltom?0, itbcn bog nu at inbtage nogen fra be »brige ^xUx 
forifjctltg ?Ret«flimng, 221 

tllititfeflobfet (5Rece8 1539 STtt 13 jfr. bofl e^nlV. ». VI. 1). 
Ct^et^obebct ktragtebeS ^itfen font en feltjftotibig, men bog 
©tatcn ttll^etenbc, offentlig ©tlftelfe. Otjctbeft^tdfen ot>et 
SMtxnt ]&ctt]^0rte unbcr ben l^alt) \>ctb8Iige, t)alt> gejftUfle *[wfc 
toritet ©tlftSbiteftioneu, bet bcftob af Sen^manben i $o^ 
ftcblenet (©ttftSkfaUnggmanbcn) eg ©injerintcnbenten, 

SKcn 0t)et Otjerffubbet af Stxximi ®ob8 anfaa iStaten 
jig feetcttigct til at fDtf0jc, og, lig^fom ben inbti>mntebe 3lbelen 
je)t)rfg]&eb8mi>ttbtg]&cb o^er ftirlcme ipaa bene SSejibbelfe ($a^ 
trottat8ret),-fe«betctt8 5|5rii>Uegier 24 Suit 1661 § 5, Otebet^ 
ne8 SPrib. 26 SRaji 1671 § 5 og gri^encmS af f. 2). § 4, 
&oi)b. 2—21—6 og 45, 3—2—1, 5—2—63, 5—3—34 og 35 
m. Pv - foalebe* ble^ ifcer eftet ©tt^et«niteten8 ^nbfotelfe, fot^ 
ffjeKige ^ttoatc, ®ej|flltge og SSerbSttge, font bet l^eb, „benaabebe 
meb ftttfene ^^nbfomfter mob at l^olbe ben8 Signing i)eblige", 
fe f* % aeftr. 19 og 20 gebt. 1662, 28 DIth. 1665, 14 @e^)tbt. 
1670 jft. 25 San. 1666 og «notbn. 9 g»aj 1668. mm t)eb 
acjlt. 26 @e^)tbr, 1690 bleb aide bi8fe a5enaabning8bret)e til^ 
bagcfalbte, og beb 3lnorbn. 2 SWartg 1708 og 20 %tbx. 1717 
L SL 1 h\t^ bet ubtt^ttelig forbubt at anf0ge om faaban got^ 
leittng, „ba tngen ?lnben Hx n^be Dtoctjlubbct af ^irfen, fom 
felD bor b<t^e bet, og fan ^ctlft anbrc broftfcelbtgc Sirter ber^ 
met" — Smiblertib Uto ^itleme i SftorWanb og gtnmarfen 
t>eb Sejfe. 27 Sftot^k. 1716, 5 @ef|)tbr- 171S, 18 ®tptbx. 1719 
ofl 12 3an. 1720 oberbragne til bet notWanbffe SWiSfiongfonb, 
j^teiHet fcbnerc et gaaet o'ott til bet faatolbte notblanbfle Sitfe^ 
og ©tolefonb. 

Unbet ben [tore ginan8nob eftet £ttgen meb @t)etige gteb 
«ong Stebetif ben gjetbe ttl bet fotboett)elige SWibbel at fce-Ige 
be norjie ^irfer og 5Pt<eftegaatbe, - be fibfte, faalebe8 fom i 
Xionmarl wnber gteberit ben 2:tebje oav gjott, til 5gtafteme feto*, SRejfir, 24 Wtay eg 17 9tot>U. 1710, 21 Slug. 1722 og 
Uob. f&t. 31 3)ecbr. 1723. $tceftegaatbeneS @alg Uet> 
tog paa (Srunb af ben ftonrfe SKigneje, bet inilte, opgbet, Weftr. 
16 @c»>tbr. 1724; men af Strferne hkt> atte be flittebe til 
offentlig tuition, fom befab faa mange SWiWer, at Sttogetthmbe 
txentcg at t>m fjebc bent- Xtttt im x aiegelen iRc Silfoelbet 
meb JB^etneg Airier, og biSfe rebbebeS bet^eb fta ©alget; 
mebenS oi>ct $alt)j>atten af XanbetS Airier paa benne SWaabe 
torn i ^rit)ate? ©je. 

eftet at bette i>olbfomme Snbgreb W^tt funbet @teb, f^^neS 
bet, fom om ©tatcn ipaa en SWaabe l^t afftaaet fta »ibete 
2)t8^)ofttiottcr oDet fiitleme og bete8 ®ob8**, og at be ^trtet, 
fom tttc Met) folgte, eftetl^aanbeti l^at tunbet en mete og mete 
febft(Enbig ©ttCing, ibet SWenigl^ebett tilbeK et ttaabt i 
©tatenS ©teb og ct tleben bcttagtet fom ben, ]^i)em ftitlen 
egentUg maattc flge8 at till^ote* S)enne SWentgl^ebenS 9let, 
bet ttlflbfl fl! jjofitt^ ©anltiott t>eb &. 24 ^xtt 1818, m bog 
enbnu minbte enb ©tatenS nogen @ienbom8tet; t^i SRentg^eben 
et^olbt albtig nogen 2)t8^)ojition8tet o^et itttfeng gotmne, og 
©tiftSbiteftionen, fom en ©tatgauftotitet, »ebble^ at txete ^it^ 
fetneS nietmefte gotefatte, jft- 2—21—4, %x. 6 gebt. 1694 og 
23 gebt, 1748. 

Umibbelbatt 1 @taten8 Seflbbelfe et alene 9 ilitlet, nemlig 
®atnifon8tttletne i jltijliania, ©atlJol^anSbcetn og StebetfK^ 
^cetn famt ^itfetne ^aa SWunll&oImcn og teb ©ttafanftaltetne. 
S)i8fe, faabelfom ©lotgfa^jeDet og be 'oth entelte ^oetfet op^ 
fotte ^itfet f, (&t t>z\> 3«ten8 «obfeet»atf (WefoL 23 3)eck, *) Det f0rfte f!a( 1)Mt b<eret efter Statl^otbet ^ibeS eHet @tatStaab 9^o6el9 ; 
bet flbftc cfter ^i^p I>ctd^mann8 Stillft^nbelfc. 
'^*) Dog er nogle d^xk og miUtctxt QtxabM^aaxht ogfaa tagne af Jtir- 
ferne9 Q^m. 223 

1835 cfl 15 Sfan. 1842), famt be af enlette aWeblcmmet af et 
©ofitt op^dxtt ^mUtx I 6$. bctt tv^jfe Stixk i SBergen (Slejlt* 
5 a»ai 1741; 21 3lot>bt. 1748, 8 «ttg- 1771, ». 9 Sliifl. 1839, 
jDi)]&ai>ct ^cb &. 12 SWaj 1866) 09 mange jlere, - \)i>axtx flanfle 
til be gamle $0genbe§fittet, bet t>el fan ]^a))e en egen SRenig^ 
]^eb, men bog i!fe et ^ttfet i noget eget @ogn, og betfot l&ettet 
ifle ]&at fafte 3nbt(egtet. 2)ete8 SJebttge^olbelfe ^)aa]^^i(et alene 
beteg ejiete, bet Ugefulbt maa |>ate be an^Jtbnebe JBibtag til 
fin egentlige ©ognelitle, fot faa i^ibt be iffe i fcetegne lilforibe 
l^at erlfrolbt ubtt^Relig ^Jtitagelfe betfot, — ®e faafalbteOabe^ 
Dg &obefitfet ^at i Sftegelen iKe l&ettet nogen egen SWenigl&eb, 
men et alene o^^^xtt fot at fEaffe et S)ifttift fotJjget Slnlebning 
til ®nb8tienefte; til beteS SSebligel^olbelfe et bet gjeine l^enlagt 
fcetjHlte aWiblet. — 5iae bl8fe «itlet fan meb et fceUeS Sttabn 
lalbeS Senaabninggfitfet, ift. ». 1 3lug. 1821 § 3. 

jQijotbibt ftitfen till^otet et i&obebfogn ettet et ?lnnej^ 
fogn, ]&at nu meb fienf^n til ben8 SRetSftitting minbte a3e^ 
ti^bning, 3lnnesfitfetne l^at alene noget minbte Ubtebflet enb 
^obebfitfetnc, fe SRefft, 9 SWaj 1668 og »le|It. 20 Slobbt, 1716 
Wgifteit m bet notblanbffe ftitfe- og ©folefonb), «eflta«iig. 
1800 (JBtanbi^iceH)), fi. 14 3unt 1816 § 6 (SPtotoftelon), jft, 
SRefoL 1 3ttli 1817. 

§47. 

StiiUxi tlntefi 09 3nbJ>iclfc. Stilfijnet meb ^itrerne. 

Sngen n\) StixU fan b^ggeS, lige faa libt fom nogen ftiife 
maa nebtageg, oml&^ggeS ettet nnbetfafteg nogen ftotte ^t^a^ 
tation, nben fongeltg SEiCabelfe, jft. «anc. ©ft, 5 Oftbt, 1771 
og (Sitt 30 SH)til 1840, aief. 14 3uli 1843 og ©ft. 22 Sl^jfil 
1854, famt en STOcengbe f^)ecielle Wefolutionet- S)ette gjicelbet 
iffe minbte, l^bot aitfen ejie8 af $tibate enb ]^t>ot ben tllftetet 
a»enlg]&eben, SJeb SWebbelelfen af flige SiCabelfet gjoteS bet 224 

t aJcflclcn til SBetittflclfc, at Sirfetaarttc,, fom tfener til ©0^ 
mcBrfet, ittc maa ticbrtt)e8; at ben fottigc itirfeS og itlrtcgaarbg 
Ztmt l^oIbeS inb^cgnet og iffe fcen^tteS til anbct S3nig fet cftcr 
miitbft 20 3lat^ gortoB,famt atbetiS l^eHige ^ar og Dmamenter 
iffe !t>rofanetc8, — 2)cn attc 9«igct8 hitler i>eb Wcftt. 15 S)ecbt. 
1724 og 1 Sttug, 1800 (jft. SRefoL 24 S«ot>16t. 1827 og 23 3lobbr. 
1839 famt ®ft. 16 San. 1835) ^aalagtc ?piigt at ^be Sibrag 
til ®J[cnoj>f0rclfcn af ^ixkx, fom ebelagbeS bcb ufljttelig Q<Jtn^ 
belfe, et o^)^<Ei)et i)eb fi. 9 3»aj 1863. ftigclebc^ maa t)iftnot 
ogfaa ben alminbelige ?piigt, fom eftet ben fanoniffc 8let og 
gombfoJtningen i 2—21—66, 62, 63 og 70 jfr. »lei!r. 20 Slobk. 
1716, %x. 20 8fe*t. 1717, Wefft. 23 gebr. 1725 og 25 ^ug. 
1758 ftulbe mWt «iTfetne til i S«0b8tilf(ribe at fomme l^in- 
anbcn tit ^jcd^ ibetminbfte ^eb Saan, nu anfeeg bortfalben, 
ifr. ©It. 23 attai 1859. 

@n]^i)et ^itfe maa t)eb en egen titfelig ^ft af ®if!oi)^>en 
(eDet i l^anS gotfalb SProi>ften, fc «ef. 21 3)ecbr. 1832) fxzu 
ittbDiet til fin l&cQige SBeftemmelfe. SHegleme ^crfot inbel^olbeS 
i aiefol. 10 £)!tir. 1818. 3 Silfoelbe af ft^rre 8«elparationer, 
if(tt l^Dor Slftctet fotanbtcg, bet oiftnol en i)a8fenbe ^ojtibe^ 
ligl^eb flnbe @teb, naat Sitfen igjen tageg i SStug; men n\f 
3^nbbielfe bel^oioeg iWe, faalcenge Sitlen iffe fan flgeS at ixete 
blet>en en n^, fta ben alletebe inbbiebe fotfljietttg, jft. ©It. 19 
5lug. 1840. — %xl i benne ©enfeenbe, faalebeS fom i ben fa- 
t^olffe ititle, at labe alt fomme an ^aa, l^botHbt ©tenene i 
mtetet et Me^ne fott^ftebe ettetiHe(c. 19,20 Dist.L decons.), 
et bet eftet ben ^toteftantifle £>^>fattting iffe tilfttoiffelig ®tunb. 

©om. fceltea SRegel fot alfe Hitfet gjcelbet bet, at be iffe 
maa ben^tte^ til anbet enb til OubBtJenefte og fitfelige ipanb^ 
linget, 2—21—65, ©ft. 28 ?febt. 1818, Sitl. 23 SRattS 1830. 
§i>ctfcn ©tiftSbiteftionen, SPtccften, SKenigl&eben eltet ^tfeejeten 
fan ]^ti tilftebe nogen gotanbting, felt) om ben oml^anblebe 225 

aSen^tlcIfe i fig |elt> ingcn SJanl^elftgcIfc mebferet. %\l Qf»i^ 
tibelifl^ebct af xettgieg flataftcr, om be enb ct t)etb§li9e, fan 
betimob itWen ot)etIabe§ nteb ®tift8bireftii?nen8 ©amt^IIe, faa- 
font til spagflongfonccttexg eg DtatorierS O^jforrifc, S3ibelfel^ 
jiabcrg og SWigflongfcIffabcrg ©ammen!omftcr (9lcf. 26 3unt 
1846 og 1 aWaxtg 1«49) m. t). ®om f^)ccieae Unbtagelfet fan 
ntoerfeg ®tl § 55 (om 3SaIgforfamIinget§ Slf^olbelfc), ben t)eb 
@0fatt8L § 87 o^)^cet)ebe gr. 21 SWattg 1705 § 17 (om £)^^ 
te^>ating af jfibbrubent ©ob§) oq SReffr. 18 £)fth. 1743 (om 
^xo^jftexctten^SlffeoIbelfe i ©acxiftiet), jfx. @fx. 22aRaxt8 1844 
og 6ixf. 12 3H)xiI 1865. @e ogfaa S. 24 Suli 1827 ifx. @fx, 
15 maxti 1859. Sit Kixfen nogenfinbe ftulbe Mit>e tiKabt Be^^ 
n^ttet til en bt^fentexenbe aSefjenbelfe^ ©ubStjienefte, ex ne^p^je 
fanbf^nligt; ftjont ncgen 5|5xofanation bog i)el tffe l^ex fan fige^ 
at finbe ©teb. 

3)et ncexmefte 2:ilfijn meb Sixfexne !t)aa]^oilex ©ttft^bixef- 
tionen eCex Sixfen^ 5(5atxon, l^bilfe ex, font fioijen nbtxijffex fig, 
ftixfeng goxfi^ax, Ui>h 2— 21, gx. 6 gebx. 1694 og 13 Slug. 
1734 m. f(. aSeb m\'pz^ og ^xobfte^ifltatfexne ftal bexl^og Six^ 
fexneg og ftixfegaaxbeneg 2:ilftanb unbexfogeS, SRefol 26 Cftbx. 
1818 § 5. ginbe^ bet, at ftixfenS SSeblige^olbelfe foxfomme^, 
og be, ]^i)ent bette ^>aaliggex (Sixfeejexen eflex SKenigl^eben), ex 
uHttige til at xette bex^)aa, blti)ex @agen nu at afgjoxe i)eb 
S)omftolene, ba ben Ubi)ej, font 2—21—56, SReflx. 20 gebx. 
1784 og !£. 24 SH>xir 1818 § 2 i fibfte Silfojlbe ant>ifex: at 
©^xigl^eben uben tJibexe ffal nbligne bet goxnobne ^aa Sllmnen, 
maa anfee^ fcoxtfalbet eftex ^oxmanbfEab8inftitutionen8 Snb- 
fexelfe. — Sit io^xigt ogfaa ©ogne!|)xceften maa iJCExe iaabe 
Jcxettiget og fox^jltgtet til at foxe et ftabigt 3;ilfjjn meb Sixfen 
og alt, i)'oa't) bextil l^oxex, ex en ©elt)folge; mtn nogen fel^ftcen- 
big SDlijnbigl^eb til at anoxbne ettex foxanftalte noget t^ebfom^ 
menbe ^ixlen befibbex l^an iffe. ginbex l&an noget at ^aaanU, 226 

maa l^an betom ]^ent)cnbc jtfl til ^itlcnS SSebfommenbc, og, ]^t>il 
bettc itU fii(ilp^x, inbbcrctte ©agen til jln gejftUgc Otorigl^eb 
eBct til @tift8bireIttonen. 

J5t)ab ber ubfotbreg, fot at en ^irfe flal funnc figeS at 
locere fulbftc&nbig i?g fotfi>atlig inbtcttet, oml^anblc^ i 2 — 
21—54 og 57, gr. 13 Slug. 1734 ifr. SRcf. 30 ®c^)tbr. 1823, 
®fr. 16 a»ai 1823, og 9 SKartS 1846: aJoeggc, Sag og Soft 
ftal i)«re toette i>gforft>arlige; 2;aget bcbaffct og 3:tcefir!er boxb- 
flccbtc og malebc; 2)0rcnc ffal i)ocrc inbrcttcbc til at gaa ubab 
i>g ®inbuerne til at aabnc* ftnoefalbet om Slltetet og ©frifte:^ 
ftolen famt ©fammelen toeb Slltcrct jial J>oetc fto^)!pcbc og be 
fetftncei>ttte forfi)nebe meb SRcetoatt 2)er ffal minbft ocere en 
orbentlig itloHe, ber ffal txBu ankagt ubenfot feU>e Sitteng til 
(Snbgtjeneftcn beftemte SRnm, og i bet minbfte 3:in^ etter 2Be^^ 
fingftaget ^aa Slltetet Sitlen ftal l^olbeS ren og uben ©tot); 
3ni)entatiet ligefaa, famt ^Icebetne txEte af ipaSfenbe 2:oji og 
xene, — 2)ex]^og beftemmex a. 24 ©e^)th. 1851 jfx* »• 25 gebx. 
1860, at enbt)ex Eixleg ©fib jial afgit)e 5piab8 fox 3 Slienbebele 
eflex, ]^t)ox bex ]&olbe8 ®ub8tj[encfte 2 ®ange l^toex ©onbag, fox 
2 a:ienbebele af ©ognctg golfemcengbe, mcbminbxe bet ojplijfeg, 
at tixfen aDige^el t)eb f(Bbt)anlige Sejligl^ebex afgii>ex Spiab^ 
fox be ^ixfefogenbe af JWenigl^eben. SSeb ftixfex, font o^foxe^ 
fxa SRjjt af, flal benne $lab8 bexegne^ faalebeg, at famtligc 
Ian flbbe. Dog Ian itongen, l^i^ox en ^ixle eftex benne SSexeg- 
ning maatte inbxetteS fox mexe enb 700 5J5labfe, tittabe, at bet 
ot)exjl^benbe 5lntal fcetteS ub af S5etxagtning- 

^ixIexneS xetlige goxl^olb io^xigt ex i^bexft foxt)iflet, og fox- 
PieCigt eftex be foxjljellige SjenbomSfoxl&olb, ^^oxunbex ^ixten 
befinbex fig. ^ 227 

§48. 
A. ^irfer, fom cr i ^ritoate^ @ie* 

38cb ftirfef!j[0bcmc (af l^^ilfc ct ex mcbbelt i ©amlingct 
t« bet notfTe goIfS og ®^)ro9^ ^tftotic Vl/©. 171 fggOr ^tet) 
^itfernc ntcb attc fine SitCtggcIfer m. m. otoerbragne Sjiebernc 
,,tU uigicnfalbclig Dbcl, ^xt> og (gjenbom," mob ftebfc at l^olbc 
Sirlen og ben8 Cmamentcr t forfDariig ©tanb og ti][b0rHg 
$(]ei)b og ubrebc attc af famme ))Wgtigc ©fatter og Ubgifter. 
Jpetmeb »ar bet bog ingenlunbe 2Renlngen at oberbtage ftjiofcetcn 
birlelig @j[enbom8ret ttl ftirlcn felb; tl^t benne ftulbc iifot- 
anbret bel^olbe fin aSeflemmelfe at bcete 2Kenig]^eben8 ®nb8^u8, 
Dg af Si^bercn t^ebHgel^oIbeg t bette ©jiemeb; — mzn alene at 
Dt>ctf0te paa ftj0kten ben SRet til at ixipontxt ot)et ^it- 
Uni SKiblet, fomftongen l^abbe tilegnet fig. 2)cti?ar 
oberl^otebct t!fe SWeningen betbeb t nogcn STOaabc at fort^ffe 
gotl^olbet meCem SKenig^eben og ftitfen, jfr. %x. 13 Slug. 1734*; 
— 35etflenlet man imibletttb, at SWenigl^cben l^effet itte 'tibligere 
^a»be l&aft nogenfomW ^fl^^ttlig 91 ct oioer Sitfen, j?g man 
betl&og tager i Scttagtning, at en SRet, fom ex inbx^mmet 5Pxi^ 
t?atmanb i lufxatibt Ojemeb, alttb maa Mtbe fcen^ttet mcxe ftxengt 
cftex a3ogftat>et og i ftoxxe Ubftxcetning af l^am enb af bet £)f- 
fcntlige, faa bil bet forftaaeg, at bet aCigebel maattt Uiu 
gelgen, at be t ftn 2:ib til$xii>ate folgte^ixfex maatte fommet 
et fjexnexe goxl)oIb til fine 3»enig]^ebcx enb be, fom foxbleJ) i 
©tatenS ©je, og at ben foxi^en omtalte Ci)exgang af be ftbfte 
til offentHge ©tiftelfex til 3Kenig]^eben8 35xug Iffe funbe fomme *) Xit cr tJtpttof ntppt ttjttolfomt, at ©l^rtfttan ben 6te« Sf^egjcnng f^ax 
mi^l^iHiget bet unber Sreberif ben 4be foretftgne 6!tibt/ eg at mm )9eb 
gfr. 26ScBr. 1733 og fotnemmtltg gfr. 13 ^ng. 1734 f^ox f^gt at rebbc 
l^toab tebbeS htnbe* IS**- 228 

til at inbtrcebc t>eb be f^rftc. -^i^Uxmi 8let lobfig ingcnlunbe 
iegtanfe til en 9let til atene at opftbm^ ftirfenS £)t)erffub. 

®eb ©fjeberne? Sbje spoft, bet til alminbelig ©ftertetning 
Wet beljenbtgiorttjeb %x. 25 geh. 1733, Met) ^jet^erne ubtr^f^ 
telig tittagt SRet til efter gotgobtfceflttbettbe igjen at [oflge, txani- 
^ottere og af^oenbe Sirfen og ben8 @ob8, alene meb ben 3nb- 
fftcenfning, at SanbffJjlben oq al Stettigl^eb af Oobfct 
faaioelfom 2:ienben altib og ufotanbetlig flulbe felge ititfen, 
famt at bet fta mrlen iortfolgte ®ob8 i ailfcelbc af «irfen^ 
gott>tljbelfe ffnlbe falbe tillage til [amme, i ^"ox^ Jp<enber bet 
enb maatte Jocere, fra f))oxlUn SBeftemmelfe ingen 3)i8)penfation 
Ian tilftaaeg (@ft. 30 Slug. 1856 jft. b^jg SRefol 15 San. 1842 
OS 22 Slug. 1849). ®e og &. 13 2)ecbr.-1862. — ©mtirlen^ 
©fotoej^anbleg ber iffe ubtr^flelig iSfjeberne, og %x. 13 Slug. 
1734 § 1 fottDlfer bette betl^en, at ben fx\t>at^ ftirfeejer l^etter 
itte maatte l&ugge i bem t^ibere enb til Eirfeng SSebligel^olbelfe, 
j)mcn8ftemmenbemeb2— 21— 22; men benne gortollning fljne? 
attetebe at tjcere forlabt i gt. 31 SWaxtg 1741 og 13 2)ech. 1746 
VI. § 2 jft. ®tami)e8 @rfl. VI. ©. 444, og i SJirfelig^eben ^ar 
^itfeejeren famme Slaabigl^eb oi)et ftirlenS ©foD fom otet ben^ 
otrige SorbegobS (£. 24 @e^)th. 1851 § 6). Sitlen^ egen 
9tet til at l&ugge i ben famme ftafolgte ®foi) til fin gornoben^ 
]^eb ft?ne8 bog eftet ©fjoberneg £)rb (,,al anben 3lettig]^eb") 
altib at maatte forfee^olbe? jft. ^ftretSb. 24 a»att8 1847 (SRetSt. 
@. 200--213). 

itirteejeten et fox!|)ligtet til at l^olbe Sirlen meb ben? Dt^ 
namenter i fotftjatlig ©tanb. gotfommer l^an bette og 
Slbtjarfel itte frugter, falber ^irfen meb alt ben8 ©ob8, i l^ti? 
^cenbet bette enb maatte Jxere, tillage til ^ngen, etter nu 
eftet «. 24 Sl^til 1818 til SJKenig^eben, og Sitfeejeten et bet^ 
]^o8 fot^>ligtet til at etftatte £>mfoftningetne Hi benS S^ftanb^ 
fiettelfe (2-21-6 ift. §r. 13 Slug. 1734 § 16). ®enne ^lauful. 229 

bet tfelge %x. 25 gek* 1733 ffal inbfere^ i tt^i>ttt ©fj^bc J^aa 
^itIcgob§, mcbf^tct faalcbc^ ogfaa, at spantl^aiocme t aftcenbct 
StttegobS tabcr fltt Set, max titlcn forbt^bcS, ]&t>il!ct cr inb^ 
truffet meb ©cggcn Sirfc )i>aa aWobum, ^fttctSb. 6 Decbt* 1828, 
ift^ §fttctgb/ 10 3an. 1843 (»etgt @. 385 fggO- ^<^a ©runb 
^craf antage^ Sttlcgobg tRc font 5Pant for offcntUge SKiblcr, 
©ft. 19 %thx. 1844, og ©ejcfictct l^at i I)om af 23 3an. 1817 
antagct, at ftttfcgobS "faa ®tunb af bcnnc 6j|cttbom8tettcng 
Ufittct^cb ific fan t)oetc ©ienftanb fct Dbctel^cebb* 

3)cttmob ct Jtitfcejctctt fcetcttigct til 'paa fammc SWaabc 
fom ©tatctt at fotbtc J&jiceH) af 3llmucn bcb ftottc 9lc^ 
^>atattottct, fc 2—21—60 ift.52 og 56, SRejIt. 14 Sunt 1687 
§ 3, 3 SKai 1704, gt. 13 Slug. 1734, Sleftt. 20 Sttobbt- 1750 
og ftanc. ©ft. 19 ^att. 1793. ©aat)el be Silfcelbe, ^tJcri benne 
S^gntng^l^icel^) ffal ^be8, fom bcn^ Ubfttoefntng et imiblettib 
fun Itbet neiagttg beftemt, men maa i)el beto !|)aa et ©fjen og 
'paa l)i>at> ttbltgete l^at Dcetet SBtug. 3ln|laffelfen af bet for- 
nebne 2:ommet, ]^t)ot iffe ftitfen felb l^at ©fot), fJjttcS alenc 
at falbe ©aatbbtugetne tiHaft; l^bottmob 5ltBej[be og St\fsx^ 
flet ogfaa )>aal^i)iler be 0i>rtge aWeblemmet af aKentgl^ebett. 
Slit bet egentlige $aattbt)oetf8atbejbe j>aaltgget bet ftttfe^ 
ejeten alene at befofte. — gotbelingen af SB^tben maa tJift^ 
nof nu altib bltt)e gotmanbllabets @ag, og ben f^temgangg- 
ntaabe, font fotefWt)eg t 8leflt* 3 aRaj 1704 (fe og Meflt. 20 
gebt. 1784) jft. ©ft. 16 gebt. 1836 (De^Jt. 3;ib.©. 224), maa 
nu anfee§ bottfalben. 2)et Ublignebe fan tnbbtitoeS i^eb Ub=? 
^)antning, ^fttctgb. 5 SRai 1836 (SRetet. ©, 423 fgg.). — 
Denne Sllmuen^ 5pitgt et uaf^cengig af, om ^itfen feb ejet 
gotmue. §bot enfelte S)ele af et ©ogn maatte l^aioc oj)f0tt en 
egen ^itfe til ftn SSef^emmelig^eb, Uittx be ligefnlbt ^>ttgtigc 
at bibtage til fin egentlige ©ognefttfe, jft. fi. 1 3lng. 1821 
§ 3 og 9 Slug. 1839 § 3. — 5lt Jlitfeejeten i etl&bett Jilfcelbe 230 

Deb at afftaa bitten t aabobSftt ©tanb mcb ben^ Oob^ og at)^ 
rifle 2;iBtflgeIfer til aJienifll^eben Ian fri fig for i)ibere aScbUgc- 
^olbelfeg^Iiflt i gremtibcn, er en @elt)f0lge, jfr. ^fttetSb. 21 
3an. 1865 (»et8t ®. 113 fflg.). 

itirfecierettg IJot^Jlifltelfe gaar bog iffe i)ibere enb til at 
Debligel&olbe ^ttlcn faaban, font ben i fxn %xt> ble\> folgt (ifr* 
gr. 1734 §§ 3 og 4 og ipftretSb. 11 Sl^ril 1845*). — Sit Sir- 
fen eCer Sirfegaarben i %xitni &0b bli^er for liben, ijeblottimer 
folgelig iffe ben i>rioate tirfeejier, ^ftretgb. 30 ®tptix. 1835 
(SftetSt 1836 ®. 40 fggO jfr, 27 3uni 1865 (Setgt ®. 689 
fggO* 35eb ». 24 @ei)tBr. 1851 § 5 er bet imiblertib ieftcmt, 
at, ]^i>i8 Sirfeejeren tile nteb ben ^cm tillommenbe S3iftanb af 
3Kenig]&eben t>il omtage Cmfoftningerne ^eb Ubtoibelfen, flal 
l^an til SKenigl^eben af Jlaa Sirfen meb alle ben^ 3nb!omfter og 
S^iUiggenber, SorbegobS og ®foi) nnbtagen, for faa i)ibt bi§fc 
ifle ntaatte txxre fornobne, for at SWenigl^eben iffe ffal mobtage 
Sirfen meb Zab, - alt efter en, i SRangel af minbelig gorening, 
^aa 9Renig]&eben8 S3eIoftning fat 3;ast* 3lt ben )>riDate Sirlcejer 
iffe fetter t)eb ©jeno^b^ggelfen af obelagte fiirfer er for^)ligtet 
til at gii)e bent nogen Ubi^ibelfe ot)er bereg tibligere ©torrelfe, 
er flart, ifr. ». 1851 § 5, ber ogfaa ^eni>ifer til § 2. 

Siigefom Sirfeejercn ingenfoml^elft SRaabig^eb i^ar ot)er 
SirfenS ©enijttelfe, faalebeg er ^an l^etter iffe berettiget til at 
foretage nogenfom^elp goranbring i etter meb Sirlen, faafom 
at -inbrette ©tolc etter anbringe 3tt|Irii)tioncr, ubcn ©tiftgbi- 
reftioneng ©amtifffe, lige faa libt fom ^an maa tilegnc jig 
nogen Maabigl^eb oi)er SirfenS Sfortog (2—21—28, %x. 13 Slug* 
1734 §§ 5 og 7). ♦) asteb benne l)0m, ber iffe ct mebbelt t fRetJtibenben, Wo bet af^jett, 
at IJ^bltgel^iJlbelfeit af et f irfen febnere tilfcijgget ^Saftiftt toaj Itirfe- cjeun ui>ebfommeit^e 231 

§49. 
B. AxtUx, font tttf^txtx SWentfll^ebcn. 

3)c aWcnigl^cben til^^renbc ^trfcr tnbtaget en tjoefcnitg fot# 
jfjcmg SRctgftlBtng, cftcTfom be: 

en ten albttg f)ax tjoetet t 5|5rit)ateg ®je, l^billct nat)ttltg er 
Hlfcribet meb ftjabftabftrferne, etter ubcn SSebcrlag ct falbnc 
ttlBage tit SKenig^eben tf^Ige ». 24 a^ril 1818, ]&t)orHI cnbnu 
maa ]&ettf0teg be, font af ejeren uben Sebetlag maatte Mtt)e 
tilfcagegitjne, 

eller be af STOemgl^ebcn felt) er Qebte* 

S)e f^rfte maa iettagte^ albeleg font offentUge ©ttf=^ 
telfet, jfr. ©fr. 11 3?ot)k. 1857. ®om faabanne flnbeS be 
oftere ietegnebe, I @s* i 9lef!r. 6 Suit 1774, 3 5Watt^ 1784 
0. f(. 3)er maa faalebeg t JBigl^eb meb bi^fe tiWomrne bem %tU 
tagelfe for Mtt^^^x og ©tem^)elafgtft famt ^ortofttl^eb (®^or^ 
teKot)en 13 ®mix. 1830 § 67, ©temiJcIT. 9 3lug. 1839 § 21 
og £. om ^ottofti^eb 13 ©e^tbr. 1830). ®ereg ?lnltggenbet 
maa befti^reS af Sit!ci)oetgen eHer Sitfeinf^efttonen unbct ©tiftg^ 
biteltionen^ Siilf^n; bog maa bet Hftnof ogfaa paa Otunb af 
be got!pligteIfex, fom ^ommunen l^at ttl ^trfen, tiKomme ftom^ 
mitneBeft^telfen en ©temme meb i aHe ?(nltggenber, fom fan 
mebfore SPengeubgtftet. Deteg 9otbegob8 maa fotlgeS oiueten^- 
ftemmenbe meb fi. 20 Sing. 1821 ; bere8 SRegnffalbet teblbetc^ t 
ftit!ebet5attementet* (2—21^^, %x. 6 gfebr. 1794, 23 geftr. 
1748 og SRcfoL 10 3an. 1824), og Cbetjfubbet af bere8 3nb^ 
tegtet teggeS ttl ta^^ttalen (2—21—61 jfr. ©ft. 4 ang. 1827). 
®t 3nbtccgtetne iffe tilfltcpffeltge, jjaaligget bet SWenigl^ebcn at 
tiipj^be bet gotnobne, uben at ftitfcnS ^aflpital betfot maa an* 
gtibeg (2—21—56 ift. ©ft. 12, 13 og 14 San. 1826). 2)e 
^ettil fotnobne Ubgiftet maa ^aa fianbet ubligneS ^aa ©ognet^ *) XtUt iafittage^ bog i IRcflelen iffe. 232 

SWatrtfuIfftjlb, eg ^ommuncbeft^telfcn er utetcttigct til ubcn 
©ogncmcEubenc^ gobioifftge ©amt^flc at fubftttuerc nogct anbct 
fiigntnggfunbamcnt, jft. ©ft* 2 Dft6r, 1847, 29 3an. 1858 og 
29 Sunt 1859. 3 SS^erne maa be ubrebeg !i>aa fammc 2Kaabc 
fom aS^IagfcnS 0tortge Ubgtfter (jfr. @fr, 17 3Kaj 1865). 

tirfc^CEtgen et cftet 2—9—2 og2— 21— 11 og 12 Om:^ 
bub^manb og ubncet)tte8 fomfaaban af ^irlenS gorft)at (®tift8== 
btteltionett eHet ^Pattonen) for 3 Slat ab Oangcm SRefft. 31 
3uU 1670 beftcmte, at be i Sjebftcebetne fEuIbe BefltHcg af SWa- 
gtfttaten, ^i>xitd i)el maa anfecg D^)]^(Bi)ct ^eb &ot)Bogett/ men 
bog ^aa noglc ©tcbcr ^ax ^olbt fig i sptajtg, fe 9lejlr. 6 Suit 
1774 og ®Ir. 27 %tbx. 1847. — got ^i^bftabttrtctnc cr ber- 
^o^anorbttet en faaklbct ^ttteinf^jettion, bet banner en SKefc 
leminftang 'nieltem ^irfeixtrgen og ©tiftSbireftionen, og bcftaar 
af Sffiagtftraten og ®ognei)rcEften (9leflr. 27 Sftoi)6r. 1739, 8 Slug. 
1771, 3nftr. 14 ©e^)th. 1798 § 9, 3lefoI.'22 may 1833. — 
3 £rifttania er ttrleijoergen tonnet SBeftiHinggmanb, bet befftf^ 
fes af SKagiftraten meb ©tift^bireftionen^ Slip^jrobation, SRefoI. 

23 mai 1857. 

^ioor berimob SSRenigl^eben feb l^ar tjobt fin Sirfe, inb- 
tager ben ganjfc bet famme ^orl^olb fom en|\)er anbcn 
Sirleejer, alene meb ben^orfffel, at ben i!fe, enten i bet^ele 
eBer for nogen 3)el igien Ian afl^anbe tirlen; berimob Bort^ 
falber !paa ben anben ©ibe i bette 3;ilfalbe be fore|Irei)ne Snb=^ 
ftrosnfninger i)eb ©alget af ben^ Sotbegob^ og ©fo^. @e S. 

24 ©e^Jtfcr. 1851 § 6 jfr. «. 1 SKug. 1821 § 4, ©!r. 31 3uli 
1843 jfr. SRef. 15 3an. 1842 og 22 Slug. 1849. — ^irlebe^artc:^ 
mcntet ^ar i en ©fr. 16 2Rart^ 1852:ubtaU, at benne ©eftem^ 
melfe bog tffe mebforer nogen 9let til at bi§i)onere ober ben 
bcttoeb inbi)unbne ^jobefum, jfr. SRefoL 29 Slug. 1855, mtn at 
alene D\)erftubbet afSirfen^ aarlige 3nbtcegter fan antoenbe^ 
til ^ommunene alminbeligc Ubgifter, jfr. ©fr. 23 Wtai 1859. 233 

2)ct fEjemicS beg tHc, at bcr l^atocg nogcn $j[cmmcl til, naax Uot 
?5ormattbjIaB8tot)ettc8 re^. § 39 i)g 40 iasttagc^ (jft* ©It. 23 
3H>riI 1861), at ncEfltc fiommuttelbcftljrelfcn »ct til at bcttagtc 
bi^fe Sjebefummer ^>aa fammc SRaabc font anbrc t)cb ©alg af 
SommunenS (Sjenbommc inbt)unbnc Sa^)ttaler, altfaa at labc 
bcm umibbcll&att inbjlljbc i ^ommuncfa^fcn; tl^i gorl^olbct maa 
^tx Mit>e ganflc bet fammc, fom om ^ommunen alcnc l^atobc 
fjebt titlen ubcn beng @ob^, i })t>xtM galb en faabatt fti 3)1^^ 
^ofltiott^rct otoct bcttc diet ben i)eb betg ©alg inbtjunbne Ca- 
pital ipso jure ioilbe ]^ai)c tiltommet ben forrige ^)tit)ate ^itfe^ 
eiet. — £)t)et anbre af SirtenS a;iKi8gelfer cnb ben8 30tbe== 
9ob8 og ©fot) tilfommer berimob SWenigl^eben ingen ftette 3)t8' 
i>ofitiDn8tet enb en ^rii)at ftirieejer* 9fiai>nlig f^ne^ ben lafe 
fianbfl^lb ftembeleg at maatte t^cete uabftittelig fra fttrlen ()ft. 
@fr. 14 Wpxxl 1862), ]^t)orimob bet ifle et n^btjenbigt at for^ 
bel^olbe Sanbftijlben i)eb ©alg af titfeng ®obg* SRaar bet tffe 
befto minbte ofterc er fleet, at en Commune, bet felt) ^ax fi^bt 
fin titfe, l^ar o^>^<et>et 2:icnben til fammc Oft. ©ft. 23 Dftbt. 
1843, S)e»)t. Sib. 1844 ©. 72 fgg., og 5 gebt. 1858), ba ct 
faabant toiftnol en cftet gt. 25 gebt. 1733 ubetcttiget J&anb^ 
ling; men paa ben anben ©ibe ct bet tjanfteligt at fige, ]^t)Ct- 
lebcS Ubfetelfcn af en faaban Scflutning fEulbe funne binbteg, 
ba en ^itfe, fom eje§ af 9Renigbcben feli), albtig nogenfinbc 
10x1 funne fomme til at mangle be fotncbnc SKiblet til fin SScb- 
Hge^olbelfe. 3ft. ©ft. 7 SWatt^ 1862. 

@t mete fj)ib8flttbigt enb ^^taftifl ©^)0tg8maal fan bet tjoete, 
om iffc ogfaa en af SDlenigl^Acn fjobt iJitfe cftet Dmftccnbig^^ 
l^ebctne funbe antageg at t)cetc et]^i)ett)ct mete fot at ftigi^tc 
ben fot ben ^)tttoate @j[enbom§tet enb fot at ftommnncn flulbe 
etbolbc en ®jenbom8gienftanb, - og faalebe§ af bennc ®tunb 
i)cete at bettagte fom en fetoftcenbig ©tiftelfe. 3)a man imib^ 
tettib albtig fan tocetc bctcttiget til uben beftemt S3eioi8 at an^ 234 

tagc, at 9iogcn iocb en ^anbel jiulbc l^at^e billet ctl^tocrbc en 
mtnbtc JRaabigl^eb obct 3;itt9ctt, cnb 2:tan8afttonctt t ftg felb 
mebfiarcr, maa bet biftnof antage^, at aOe be ftitler, fom en- 
gang et blebne ©jenftanb for ^anbel og aSanbcI, ogfaa Bel^olber 
benne ))riioatretttge Sara!tet, meb minbre be enten obctenSftcm^ 
menbe meb &♦ 24 ^'pxxt 1818 er forhnbte, etter be beb en ^)aa' 
bi^Itg 2)t8!j)ofitton, f* % en legatartfl gotfajning, et benbtc 
tilbage til fit o!()rinbeItge gorl^olb* 

%xa famme ©^n8i)nnlt f^ne8 ogfaa be Airier at maattc 
fcettagte^, fom af SKenigl^eben felt) fta forft af et o^^fe^ggebe, 
uagtet bet l^er meb ft^tte %n^ htnbe fige^, at iQenflgten ncer^ 
mete maa antage^ at bcere at tilfteb^ftille en tcItgioS Strang 
enb at etl^betbe fig en @j|enbom. 3Ken ba biSfe fitter itte gjatnc 
bil afgibe Snbtcegter, mtn tbettimob mebf^te Ubgiftet, bil 
©^org^maalet i!!e letteltg Ui'ot )pxatti% og bet gomobne bil 
Hi aftib beb SKebbelelfen af SEiUabelfe til aitlen^ Cflpfetclfe 
!paa gor^aanb bcere afgjott fiegatcr o* bSL, fom maatte fclibe 
tittagte faabanne ftirfet, bil naturiigbig felb l&Iibe at tel^anble 
fom ©tlftelfet, meb minbre Oibeten maattt l^abe ttuffet nogen 
mobfat S3cftemmelfe. 

©nl^bet SKenigl^cben till^^renbe ^rle, l^bab enten ben ftaat 
i gotl^olb til ben fom en fcBoftcenbig ©tiftelfe, eHer ben et fjebt, 
et aHentgl^eben fot^)Iigtet til i)aa ftn SSeloftning at gibe ben 
fotttobnc Ubbibelfe, l^biS ben maatte boete fot ftbcn, ligefom ben 
ogfaa l^at at ftaffe ben fotnobne iBegtabcIfe8i)lab8, ^bot faaban 
$ttgt iRe maatte ^jaal^bile nogen !()tibat ^itfeejet, £♦ 24 (Bt'ptbt. 
1851*§ 5, jft. §fttet8b. 27 Sfuni 1865 (SftetSfc @. 689 fgg.)- 
§bab titfenS Snbtetning og Ubft^t i0btigt angaat, ^t @tlft8== 
biteltioncn ingen ftotte SWt^nbigl&eb obct SWenigl^eben enb obet 
en ipttbat JSitfeejet* 

@t fcBtegct, ^0j[p banffeltgt got^irlb inbttcebet, l^bot en ftitfe 
H t\9U iffe neto^) af fin egen SWentgi^eb, men, faalebeS fom 235 

^)aa jlcte ©tebct ct 2:Uf<Blbet, af en flertc S)el af bcn8 SRebs 
lemmer, men bog faalebeS, at bigfe l^at ctl^toertjet ben ifle for 
fine ?Perfottet men for fine @ienbomme, etter font SKeWemmer 
af ben beftemte Commune, ©tunbum flnber ogfaa bet omtjenbte 
2;ilf<elbe ©teb, at iltrfcn i bet cnfelte ©ogn er Ijiobt af bet 
famlebe ^tceftegjicelb. 3Jeb 2 Airier, $urum^ 09 @trommen», 
^erfter bet ejenbommelige gorl^olb, at §u8mcenbene i famme i^ar 
@jenbom8ret for en S^rebjebeL — gor faa tJtbt ben l^elc SWe^ 
nigl^eb font faaban er cjenbomSkretttget til fin ^irle, maa 
man 'od ktragte benne ipaa famme SWaabc, l^tjab cnten ben t 
bet §cle cKer tun for en Del ejeS af aWentgl^eben, og altfaa 
namlxi anfe S3eftemmelfen t &♦ 24 ®tptit. 1851 § 6 anoen^ 
belig ^>aa SWentgl^ebeng ?ln^art; ]^t)orimob ben 2)el, fom ttll^orer 
^nbre ubenfor SWenigl^ben, maa betragteg fom ocerenbe t i)rit)at 
@ie, og folgelig, ]^t>or ber hWo ©^otg^maal om S(ni>enbelfen 
af S* 1851 § 5, blitoe at ubiofe; bet famme bor tjtftnol ogfaa 
antage§ om §u8mcenbene8 3;rebj[ebel i §urnm8 og ©trommeng 
^irfcr* — $^or betimob tWe ben l^ek 3Wenig]^eb fom Sor^JO^ 
ration ejer ^irfen, maa ben uben %t>M betragteS fom i fin 
^B^cb ixerenbe i ^)rit)at ©je, uben at ben8 retlige gorl^olb fan 
foranbreg loeb ben faftiffe Dmficenbigl^eb, at famtlige beng 
@j[ete tlCige er, elder enbog nobioenbigt>i8 maa txere, beng SWe* 
nigl^ebg fiemmer. Q'om. SSeft^relfen af ^irfeng anliggenber 
t et faabant 2:tlf«lbe tillommer, fan, ]^t>or ben o!|)rinbeHge Sti>n^ 
oenlton intet l^erom inbel^olber, mangen ®<tng bare i^berft ixin^ 
jfeligt at afgjore; men benne SBan^eligl^eb er f aft iff, og maa 
Ijjfeg efter ©amejeforl^olbeta Segter* S et^i^ert Silfcdbe maa 
SitfenS gorfiHir, efter JRegelen om gor^)Iigtelfer, fom !f)aa!^t>iler 
glerc I gorening, funne l^olbe fig til aHe @jetne in soiidum. 
Sllminbeligt)ig n>il bog, ]^t>or bet fun er enlelte af ftommuneng 
SWeWemmer, fom itte er SWebejere i ftirlen, SBeft^relfen af beng 
9lnUgg^ttteer J^b ubtn^fCelig elller jtilticnbe CocrenSfomft txere 236 

ot)eriabt til gotmanbflabct; men bette Blbct itlc bcr^cb bc^ 
tetttgct cttcr for^Itgtct til at bel^anblc ben font Sommuneng 
©jenbom*, og na^nKig iffc til at befttibc Ubgiftctnc til bcnS 
SSebligcl^oIbcIfc af ben alminbeligc Kcmmuncla§fe8 SMiblct, eHet 
til at ubiigne ^jaa aKatriluIjIijlbctt mere enb beti alminbeltge 
Sijgnitigg^joel^ efter 2—21—60 og SRefEr. 3 2Rai 1704; ftjent 
faabant bog oftere fler. 

§ 50. 
C. Det norblanbifc ^irfc* og ©fotcfonbg tirfcr. D, ?Patri)n«t^!ir!crnc* — 

^irfcgaatbc* 

5lngaaenbe be t>eb 9lej!t. 27 ^oi>hx. 1716, 5 ®ei)tbt. 1718, 
18 ©ej)tbr. 1719 og 12 San. 1720 til bet nn^oetenbe norblanbjle 
Sirle- og ©folefonb o^etbragne ^itlet i Sttotblanb og ginmarien 
gjcelber egentlig bet famme, font om be utorige i ^xxi>at &\t 
^cerenbe hitler, fijont ben Omftcenbigl^eb, at Sitteejieten felt) l^er 
t>at en offentlig ©tiftelfe, iffe funbe Mii>e uben Snbjl^belfe ipaa 
^rfetneg ©tilling i bet $ele. 5Paa ®runb af be SBanjIelig^ 
{)eber og %(A, font a3efti>telfen af bigfe Sirfet mebforte for 
S^nbet, bleto bet i)eb ». 1 Slug. 1821 beftemt, at ftirfetne meb 
beteg 3:ienbe og anbte 3?nbt«gter ubenfor Sotbegobfet ftulbc 
afl^cenbeg, enten i)eb at oioerlabeg unberl^aanben til t>ebIommenbe 
SWenigl^ebet mob en ^>a8fenbe Siobefum, eHer, ]^t>i§ bette iffe 
funbe jle, t)eb offentlig Sluftion til ben fiojftb^benbe. 2)e faa=^ 
lebeS folgte tirfet blit)et ba ganjie at ftiHe i)cb ©iben af anbte, 
fom er fjobte af SPriijate ellet af STOenigl^eben \d'o, jfr. ©ft. 
31 3uli 1843. — ^itfetneS Sotbegob^ pulbe betimob iffe feet 
ge§ tiHigemeb ftitfetne, og iffe l^eHet Sanbil^lben folge bi^fe, 
men fotblitoe gonbetg @ienbom og be^nble^ fom anbet bene- 
flcetet ®obg eftet ». 20 3lug. 1821. 

♦) Sorl^olbct Htber f^tx gan|!c analogt mcb l^toab ber giociber, l^bot5lottgc- 
ticnben er folgt til Sberne, faaijelfom ijeb S3^fibealmenningcrnc. 237 

3)ctt faafalbte 5Pattonat8ret, bet Met? inbt^tnmet ^Ibeleii 
Di enfelte Shtbte, fe Slbeleng 5Ptit>- 24 Sum 1661 § 5, ©ejft^ 
lig^ebeng SPtit). af f. 2). § 3, ®temnc8 5Prii>, 25 aRaj 1671 
§ 5 pg gtil^errerne^ af f* !)♦ § 4 m. flv ^ar egentlig tngen 
©jenbom^tet men alene en ^^i^ebSret f>Hx Sixtm nnber 
iStaten§ £)t>tx^^il9ti. SPattonatgfttletne t)at faalebe^ 5Pattonen 
tU^erenbe ©tiftelfer; 5Pattonen i>arfttr!en8 gDtft>at, ijginb^ 
tog falgettg ben famme ©tiHing, font ©tift^biteWonen til be 
Stxxkx, ber, font %x. 13 3(ug. 1734 ubttijiler fig, Dat nnber 
Kongen^ eget 5Patronat. ^ttfe^)attonen ^ax fccrettiget til at o^j- 
:))ebcere Otjerftnbbet af fl!irfen8 3nbtomfter; l^tjorimob l^an nnber 
fin SRetg gortofcelfe Mx ^^ligtig at ^olbe ^irfen »eblige (2—21 
—6 til 8). ^an ]^at>be at o^xKzmt «irlei>CBrgc (2—21—11), 
raabe for Ubbelingen af inbfomne 2:at)lc:^ og a3lofIe!|)enge (2— 
19—16, %x. 13 Sing. 1734 § 6), fcette 2:ast ^>aa flloffer og 
@rat)e (gr. 7 SRotk. 1682 § 21), git)e ©amt^Ife til gorart^ 
bringer i)eb ftirfen, til ni>e ©toleftaberS ^nbretning, @i)itafier8 
og 3nffri!ptioner8 Slnbringelfe nt* i). 5Patronen fnnbe forlange 
at Uit>t noB^nt i Sirlel&onnen, og ber ^^lejebe at anorbneg ^irfe^ 
forg loeb l&anS 3)0b. — 5Patroneng t>igtigfte $r«rogatit) i>ax 
bog ^a I bSret ten (jus vocandi) eJler 8letten til at kjlifte 
5Profft og Slofler. 3Jetten til at lalbe SProeft bleij imiblertib 
i>ti %x. 3 3nni 1809 §§ 3, 6 og 7 foranbret til en gorjIagSret, 
og »eb fi. 1 5lng- 1821 § 3 fnlblommen l^ce^et font ftribenbe 
mob ®xl § 21. aietten til at lalbe tloffer cr ^el iffe mi>nt 
]^t>erfen i %x, 1809 eUer t Slbel8lot)en; men ba ben ganjie er 
ignoreret faat)el i ©folel 14 5^ttli 1827 fom i ben folgenbe 
£ot)gii?ning, maa toiftnof ogfaa ben anfeeg feortfalben. 

SRetten til t)eb'©alg at bi8i>onere oijer ^irlenS ®ob? til^ 
fom berimob iffe SJJatronen, jljtent 5—6—35 forubfoetter, at 5Pa^ 
tronat^retten i pn ©ell^eb fan i)oere Ojenftanb for Slf^cenbelfe*. 

♦) ^ft. ^tmpi^ @rfl«ringer VI. ®, 374 fgg. . 238 

9flc bcfto minbtt fec8 Sir!c^)atroncrne ogfaa i benne §ctt^ 
feenbe at ]^ai>c tilegnet fig en Sirfecjctg SRettigl^eber. SBeb 
Seftr, 6 gebr^ 1750 Wet) bet tillabt Otet) SOSebetSatteberg at 
bortf«Ige bet til ^^atKbetg OrebftabS ftitlcr l^^renbe 3«)rbeflob8, 
for bermeb at betale ®tet)jlabet8 ©jcelb, og i en ^anc» @fr. 
18 gebr* 1786 ct bet antaget, at bette 3orbegob8 bett>eb tx 
b](et>et albele? ftilt fra bitten, font fnlblomnten ftt ©jenbom, 
nben at funne ^jemfalbe til «lrfen i ©enl^olb til %x. 25 gebr- 
1733, ,,ba Senet altib blibct )>Iigtigt at t>ebttge^oIbe Sitlen." 
SWen meb ^jemmel af fammc 8lejlrti)t af 1750 er ogfaa be 
jlefte «irfet i ®tet>ffabct blet>ne folgte beI8 til Sllmnen, bel8 
til §Ptit>ate, og til bi8fe Ian bet i8e mere antage8 at ^aal^t^tle 
®ret)jlabet nogen gor^ligtelfe. gortiben till^orer iffun 4(@em8, 
©lagenS, Sorre og 8lamnf8) ftltler ®xti>9aUt*. — ^atro^^ 
natSret tilfom, foruben 3atKberg ®ret)flab. fan 8?ofenbal ©tarn- 
i^ui famt ben abelige ©cebegaarb ^af8lunb (til ©fjeberg og 
3ngebal8 ftirfer) og Sloftetgobfet beb ©ften, febnere %oi^um 
3(ernbcerf (til ®j[er!|>ett8 ^irfc). — @om en blanbet abelig 
gonettig^eb jiulbe 5Patronat8retten ifolge &. 1 ?lug* 1821 § 6 
egentlig bortfalbe, naar ©obfet font i en ttabeltgg ^aanb, og 
folgeltg ^irlerne ba antageS at l^jemfalbe til SDlenigl^eben paa 
famme SWaabe font be, ber t SKcb^olb af ». 24 3l^ril 1818 for^ 
bribes; men man f^neS iffe at l^abe betragtet ©agen ^aa bennc 
SWaabe* ©fjeberg og 3ngebal8 famt ®jieri)en8 ^irfer er blet>nc 
folgte til aWenigl^eben, og ober be tilbagebleijne ^irfcr i ^atlS- 
bergg og ^>aa 3lofenbal8 ®ob8 t)il man nu mp)ft frolienbe 
®ob8bePbberen en birfelig aitleejiera aiettigl^eber, jfr. SHefoU 
7 ©e»)tbr. 1854. 

Dux spatronatSfirlerne b<it>be @tift8bireftionen fom 
faaban ingen SR^nbigl^eb* Dertmob maa @ogne))rcefteR, $rob' ♦) ^u ktafti ^efttibelfe H, @, 768. 239 

[ten i>i S3ifIoi)^)en i gotl^olb til bcm inbtagc ben fammc ©til- 
ling [om til atte anbte ^rfet (2—21-^7 og 28, jfr. 2—17— 
14). — 2^il SWenigl^cben ftaat spattonen i omtrcnt famme 
gorl^olb fern en alminbelig Sitfeejer; bog maa bet mcerleS, at 
]^an blanbt ©ognemcenbene tan befCitte Sitfen en SScerge. 

2:il enl^^er ^irte l^eter ogfaa en Sirfegaatb, ber j)aa 
Sanbet olminbeligbi^ ligger tunbt om Sitfen, men t>eb S3i>firfet 
ifijlge gr. 22 3)ec6r. 1805 jfr. ». 16 SKaj 1860 § 3 i ©lutn. 
af ©unb^ebSl^enf^n ftal ligge ubenfor aStjen* ^itfegaarben ftal 
if0lge &. 24 ®t!ptix. 1851 § 3, foruben SRnm til en 4 Sllen 
breb SSej fra ben8 jpot)ebtnbgang og omlring bitten, inbel^olbe 
5piab8 for et Slntal ®rat>e, ber ntinbft er ligt meb §aH>belen 
af ©ognetS Bcllemoengbe, ]&t)er ®xa'o l&cregnet til 7 Si>abrat^ 
alen. Om benS Ubt^ibelfe i 2:ilf(ribe at ben et for liben, gjoet 
bet fammc SReglet fom om Sitfet. !Den til ^itfegaatbeS ttb- 
t)ibelfe ettet ^jiorf^)efitfegaatbe8 5lnlag fotnj^bne Sotb !an Itcebe^ 
afgit>en eftet 3;ajt SSeb faaban ©tunbafflaaelfe antageS ingen 
egen ©fijlbfcctning fotn^ben (©ft. 14 Sl^jtil 1859), uanfeet %t. 18 
2)ecbt. 1764, lige faa libt fom, faabibt toibe^, titfet og ftit&gaatbe 
npgetftebg et mebtagne J)eb SKattifuletingen* — ^it!egaatben8 
Snbl^egning ipaaligget altib, fcb l^twt Sitlen et i iptiijat ©je, 
Sllmtien, ibet ^m ©aatb |Ial tilbeleg fit teftemte ©t^ffe at 
Ijolbe t)eblige, 9le|It. 3 SWaj 1704, %x. 13 Slug. 1734 § 15, 
SlcfoL 16 2Rai 1823 og 25 3an. 1842. — @n]^^)et Sitlegaatb, 
fom iffe inbtetteS Dg inbbieg i gotbinbelfe meb febe ftitlen, 
ffal fcetflilt inbi>ie8, ^elft ben 2)ag, ba bet f^tfte &ig fammeftebS 
iegtat)e8, fe Slefol 10 £)tth. 1818. — £)m SSetalingen fotSSe^ 
gtabelfet ftal l^anbleS nebenfot. Sft. enbi>ibete 9leflt. 14 Suni 
1687 § 2, ©ft. 1 fjeit. 1843 pg 3lef. 3 fjeh. 1844. 240 
§ 51. 

5tir!erne8 toifltigfte ^fnbtagt ^aa San bet er 3;tettbcn af 
(Saatbbnigerne og SJinl^oIbg^jenflene af ^ugmanb og Sn* 
berfter, l^toorom otoenfor er l^anbtet. 

ajeiftabfirferneg Uflefeiitligfte Snbtcegt er ©tolelejen 
(2—21—37 til 41). gJaa nogle ©tebcr er bet en StoalhaS^jIiflt 
at foefte ©tol t bitten, faalebeg i Sttftiania, Sriftianfattb, og, 
font bet f^neg, t IBergen (SReffr. 8 £)!tot»er 1698 og 24 3unt 
1808 jfr. a. 9 ?l«g. 1839 § 3). ©tutelejen, ber foftfoetteS af 
fiirfeng gorfsat meb SWenig^^ebeng, nu »el gormanbftakts, 
©amt^tte (ifr. tanc. ®tr. 3 ««g. 1736), eriaggeg fontb. og 
fan i Eriftiania, Stiftianfanb, SSergen og greberifftob inbbrioeS 
oeb Ub»)antnin9, fe 3«effr. 27 3an. 1730, 3 3lug. 1736, 3 Suit 
1739 og 5 3uU 1744, famt «anc. ©ft. 26 SKartg 1803, ©ft. 
27 5«oo6r. 1829 og 20 iDftbr. 1835. ©e enboibcre for §rebe* 
ritSl&alb 9le|!r. 12 Dftbr. 1753 og for Sronb^jem Sane. ©fr. 
14 SWaj 1791. 3 nogle 93^er er »eb Sommunebeft^relfeng S3e* 
fhitning meb fongettg 51[^)i?rot)ation ©toklejen oipl^ccoet, mob ot 
Sommunen ^ar oiDertaget bet fornobne 3;tlftnb til Sirfen8 Ub= 
gifter, faafom i Sriftiania (9lef. 3 Suli 1851), i ^ongkrg 
(9icf. 2 §e6r. 1852), i 2)rammen (3lef. 18 Sloobr. 1853 jfr. 
31 3lug. 1859), i Sriftianfanb (3ief. 8 3lug. 1865). — "S^aa 
£anbet folger ©toteftaberne ©aarbene fom en bem tiHiggenbe 
SRetttgl^eb wben Setaling, fc 2—21^ og 44, gr. 13 ^Ing. 
1734 § 2, jfr. Sane. ©fr. 11 gefcr. 1792 og §ftret8b. 30 EKaj 
1837 (SRetSt. ©. 667 fgg.), ber bifer, at bettebog iffe er nogen 
©jenbomgret, ber fan l^inbrc SirfenS aSebfommenbe i at foretage 
be fomobne goranbringer i gorbelingen. 

Sjofcftabfirfcme l^ar frembeleS 3inbtagt af SJegratoelfer, 
2—21—31 og 35 jfr. gr. 7 5«o»k 1682. SSegraOelfe i felOc 
Sirfcn om^onbleg i 2—21—25 fgg.; men bette fclei) »eb gr. 241 

22 %thx. 1805 ift. g3c\)tmng 21 S^jtil 1810 faaflcbtfom ganffc 
afffaffct SBctalingcn et entcn Beftcmt t)eb f^ccieflc tonfleUgc 
SlefoIuttDnct cflet af flttfen^ fSforft^ar; bet famme gjcelbet om 
aSctalinaen for Srugcn af airfcflollcrne, 2—21—33. 3ft. 
sRcf. 3 SiiH 1821 og 4 SRo^br. 1825 (for SBcrgcn), 18 Dlth. 
1856 (for Sxiflianta). — §Paa Sanbct berimob l^at Mt, font 
entcn ft^aret Sienbc eller ®tnl)0lb8i)enge, 9let til fri SBegtatJclfe 
famt aSrugen af ben mtnbfte ^loffe for fig og fin ffamilie famt 
§u8foIt Slnbrc fiemmer af 3Dtenig]^eben maa berimob betale 
^crfor enten efter ben gamie S^ajt af 1 ®tfthx. 1687, cffer, 
^i)iKet t)el t){I t>oere bet foebt^anlige, efter Sirleng gorf\)arg Se^ 
ftemmelfe (jfr. SReflr. 24 ©e^tbr. 1733) ; enbHbere maa atte 
be, fom t)il fcette 5Wonumenter paa ®rai)ene, Ifectale en ^jen^ 
belfe l^erfor til ^rfen, fe 2—21—32 og 35, SRejIr. 14 3unt 
1687 og %x. 13 Slug. 1734 §§ 9 og 11. — 5J5rcBften og m^ 
feng Scerger famt fjattiglemmer erl^olber fri SBegrat^elfe, 2—21 
—30 og 31, Sugt^uganorbn. 2 ©ech. 1741 II. § 3 og 7, 
giattigl. 6 Suni 1863 ref^. §§ 75 og 91, jfr. ®!r. 27 SRoi^br. 
1865. S3egrat)eg SRogen »eb fremmeb ftirle, ijtal beri)eb ben 
rettc «ir!e intet afgaa (^anc. ©fr. 21 5l^ril 1810). 

£)m Sirfemeg 9[nbtcegt af fit S o rb eg ob g er for^en ^anblet. 
^tjor ^irfen er t ^xxixit ©je, maa Sanbft^lben albrig jliffeg fra 
ben, gr. 25 Sfeh. 1733, jfr. S. 24 @e^>tfcr. 1851, 9lef. 15 3an. 
1842 og 22 Slug. 1849. 

(Snbl)ibere git>e8 ber for be enfelte ftirfcr en SKoengbe f^^e- 
cielle ^nbtoegter, i^'oxlk bog er af minbre S3eti?bning* Za'o^ 
(ct8 £)mtcering til SirfenS ?5orbel afftaffebeS i)eb S. 7 3Rai 
1845, unbtagen l^oor -^rii^ate ^irleejcre ^eb gammel ©!if og 
aSrug ^ar l^erettigebe bertil, ifr. gr. 13 Slug. 1734 § 6. 

fiigefom til $rceftegaarbene, ^ar ber ogfaa til mange ^ir!er 
fra gammel 2;ib af l^cnl&ort et Sntoentarium (^irfefjor). 
3)ette er imiblertib ^aa f(ere ©teber, uanfeet gorbubet i 2— 242 

21—21, meb longeUg 2:tttabelfe folgt ofl faaKcbcS oijetgaaet til 
en tentcbcEtcnbc aai(>ttal fot Sirten, fc SRcflr. 9 Oftbr, 1795 
©9 23 Decbr, 1803, 25 @c^)ttt, 1809, 21 S)ccbr. 1810, 28 
Wfxxi 1813, »lefoL 13 Sl^ril 1856, 21 3uH 1856, 16 %tix. 
1869, 28 ©ci)th. 1860 o. % SSeb S. 3 SWattg 1866 er nu 
faabant ©alg t ^Imlttbeligl^cb tiHabt; bog, fot faa i)ibt Sirfen 
ex i ^titjat ©je, fun meb ©tiftSbttefttonen? ^p)fxohatim, og 
mob at bet inbfomne SSeleb ubfoetteS paa bett^ggenbe SWaobc 
til Sorbel fot ftitfen, 

Slf be ullate SSub om ^itfen^ Sot tog mcetfe^ alcne 2 — 
21—66 og %x. 13 «ug. 1734 § 7. 5ft. Slejlt. 14 3uni 1687 § 4. 

3f0lge 2—21—13 og 14 ffal bet i et^Dett @tift flnbeg 2 
Mjagtige SPtotofoCet oJ)et famtlige ©tiftet^ ftitletS ©jenbomme, 
SRettig^ebet og Snbfomftet, l^i^otaf ben ene ffal t)oete i @tift= 
amtmanbeng, ben anben i a3ijIo^)^>cn^ SScetge. Signenbe Sor=^ 
tegnelfet fot be enlelte titletS aSebfommenbe (titfeftole) 
jfnibe inbfoteg i enl^ijet ^itfeS SRegnftabSfeog, bet ffulbe i>cete i 
5J}to?ften8 og ftit!et?cetgetne6 Sfotbating og tiCige tnbel&olbe Dp- 
gat>e ot)et ^itlenS 3ni>entatittm, Dtnamentet m. 'o. 3ft» 3legL 
fot aSinget, @tue og $of? mtfet af 24 San, 1806* — SScb 
SitfetneS ©alg bleb be otiginale ^itfeftole ublet>etebe til ^J0=^ 
betne; men t)eb %x. 13 Slug. 1734 § 17 blei) bet bem paala^t 
at tilJagelebete biSfe mob at etl^olbc beftceftebe Ubjitiftet betaf. 

SBIanbt be mangfolbige, tilbel^ albeleS fi)ecie](KeUbtebfIetv 
fom ^>aabbilet ftitfetne, og l^t^otaf flete i ben febnete S^ib et 
bottfalbne, ffal, fotuben l^bab oijenfot et anfott om Ubgiftetne 
tiK ftitfeng SJebttgel^oIbelfe m. K alenencetone^: 

1) Ubgiftetne til SSin og S3tob i)eb Slltetgangen (2—21 
-49) famt til SlItetU?fene (2—21-^50, Slejft. 23 gebt, 1725, 
%x. 13 ?lug. 1734 § 8). 3)a aitfetneS £)i)I^8ning t)eb Sflejlt. 
2 og gt. 23 9an. 1739 § 34 inbfttcenlebeS «I gotn0ben^ebS:= 
tilfalbe, hUt> bet beftcmt, at ben Ubgift, fom Sitfen ^ibtil^abbe 243 

^aft til &t)i, frcmtibifl jfulbe ant)cnbcg til ben aanbclige Dj)- 
I^gning og ^cnlceggcg til 3ttmuefIoIetnc, ifr. 5piat 5 SWaJ 1741 
§ 6, ©folel 14 Sutt 1827 § 22 b 09 16 SKaj 1860 § 16 c, 
aieffr. 28 SDtfbx. 1740 03 22 Sftot>br. 1754, (£j>fe^oIb8i>enge). 

2) ^to^ftelenncn, 2—16—10 og ».14 3uni 1816 §6, 
fe og ®fr. 25 Suni 1864; ben ubgji^r 3 @lpb* af l^^er ^oDeb- 
firfe og 2 @i)b* af ^i>tx Slnncjlirfe, 

3) Satl&ebraticum til m^omn. 2—21-45 og 2—17 
—20, ifr. SHejIr. for Sronb^cm 9 SWaj 1682 og 17 S)ecbr. 
1723. Slnotbn. 18 Wtaxt^ 1732 omtaler Satl)ebraticum font 
en ^fgift af tirferne til Unii?erfitetet paa be ©teber, ^toor 
§Prcefte|fa6et erlagbe Satl^ebtattcum til SSiflo^j^en, jfx% SRefEr. 
19 ®e^>tk. 1732; men bette betot biftnof alenc )paa en Mi^^ 
forftaaelfe, og i affe Salb omtaleS bette iffe i SReffr. 2 ©e^tbr* 
1811 og l^ar albtig ooeret oipj)ebaatet af bet norjie Unioerfitet, 
ifr. &. 8 3)ecbt- 1859. — 3 SSetgenS og (i alle galb tibligetc, 
fe aieftr. 12 ®e»>th. 1685) i «tiftianfanb« ©tift betalet Sir- 
feme Satl^ebraticnm til 3)omfirfen. 

4) ©tub ief fatten til Unit>erfitetet, aafcent SBreto 29 3nni 
1667, SReffr. og Stnorbn. 18 a»art8 1732, 24 2)ecBr. 1723, 2 
©ej)tbr. 1811 famt Unii>. gunb. § 57, ubgjor 1 Sftblr. (96 6) 
af ^t)er §oi)ebfirfe, men ]^cei[)ebe§ i^eb &. 4 Suni 1866 for be 
Slirfer, fom eJeS af SKenigl^eben. 

5) &o\>K 2—21 — 45 ttcet)ner enbtoibere Sirfeffat og ©fole- 
ffat; men ]^t>ab l^erijeb forftaaeg, toibeg iffe. ^miblertib fi)areg 
af flerc Sirfer en Slfgift til be loerbe ©foler (faalebeS Eirfeme 
i Sriftiania ©tift til Sat^ebralffoleng ©ti^enbicfonb, jfr. Sleffr. 
25 ©ei)tbr. 1719*), ]&t>ilfen ^cei)ebe8 t)ebfi. 4 3uni 1866 for be 
tirfer, fom ejeg af aWenigl^eben. — Sirfeme8 gor^ligtelfe til 
at ioebHgel^olbe Sirfe^ og ©folebetienteneS SSoliger (2—21-^2 16' 244 

OQ 63) i>^f)(z^tm bcb &. 14 3^Mtti 1816 § 5 03 23 ^ptxl 1839 
§ 2, 3)08 maa mcerfeS bet ot)ettfot citctcbe SRcftriJpt for ^n* 
maxUn af 13 Sunt 1781 09 »cfoL 22 San. 1821. 

6) 3;il bet notblanbfic ftitle== 09 ©folcfonb crlag^ 
9c8 af l)t>ct ^otoeblirie 2 9lbl (1 @»)b. 72 §) og af ^i)er Sin- 
nejllTlc 1 SRbL (96 ^) ifolgc 8iejlr. 20 SftotJbt. 1716, 4 San. 
1717, 5 ©ci)ttr. 1718 famt SflefoL 13 Sunt 1817; bog tun for 
faa t>ibt fttrfen er i pxxi>at ©jc, fc fi. 4 Sunt 1866. 

7) gor be almtnbeltge ©latter til ©tatgfa^fen og Stom^ 
munen fan ^tr&rne ingenlunbc ^>aaftaa fig fritagne, jfr. itirle- 
ftjijberneg 8be 5Poft, gr. 13 2)ecbr. 1746 II. og V., SRefoL 30 
©e^th. 1836, S. 26 Slug. 1833 § 7, a. 2)a imiblertib ^irfer 
og iiirfegaarbe, faabibt t)ibe8, intetftcbS er fcerffilt matrifulerebe, 
Ian ber it!e i)eb bent MiS)e 2;ale om 3)eftagclfe i be ©fatter, ber 
nbKgneS Jpaa ©f^Iben. — @n fceregen ©fat af ilirfer er £)tt^^ 
SProcentf fatten til ©tatSfaSfen af bereg aarlige Snbfontft, 
gr. 13 ©ecbr. 1746 VL 1; men fiben 1837 t>ortfalber benne 
©fat for be fttrfer, font ejeS af SWenigl^eben feb (itunbgj. 14 
gefcr. 1837 g. 2 og 3 2»art8 1866 d. 2), 

V. 93t>gfelgobfet. 

§ 52. 

^iftorif! Otjetfifit. 

S «lbre 2:iber ejebe itongen (©taten) en ftor aKoengbe 
atorbegobS omfring i Sanbet, ]&i)ilfet bel8 fra be celbfte 2;tbet 
^abbe till&ert Itongebomntet, bel8 febnere i SibenS £ob t>at 
tilfalbet bet, fornemmelig oeb ^onfljfationer. S)ette ®ob8 fcle^ 
bel8 breijet umibbelbart for fongelig SRegning font Song8gaarbc, 
bel8 'oat bet ubbelt font 38eit8legob8 til @mbeb8m(enbene, for^ 
nemmelig til ftcenbermoenbcne og Sagmcenbenc, bel8 hWo bet 245 

9 grcbetil i. 3i\t^, Jttifttan b. 5tcg og gtebcril b. 4bc8 
Jtb blei) ben ftetfte 2)cl af fttongobfct af^cenbct ttl 5Pttt>ate 
bcIS i>cb spantfcettelfc ttl SSrugeligl^cb, beI8 i)cb ©dg unbet 
gotbcljolb af ©icntogninggret, fc %t. 1 2)ecbt. 1664, 3ttflt. 
f. Slmtmoenbcnc 7 gct>r. 1685, § 18 eg Rcilr. 25 3«ttt 1723. 
$eb 5PL 24 ©e^)tbr. 1740 Me^ betcftcr Scjibbernc af faabattt 
3otbcgcb8 o^)forbtebc til at affi^fcc ©taten bennc benS (Sjcn* 
I0^ning8tct; men fot faa t>tbt bettc tffe f!ebc, Meb ®jcn:» 
leStttnggtcttcn oi)cralt ftafatbt t J&enl^olb ttl 5J5r. 29 9uni 1757. 

®ftcr Sagftclcttc8 D^l^atJcIfc t)eb %x. 11 3lug. 1797 l^jcm^ 
falbt alt bet ttl Saflmcenbcneg Unbcrl^olb ^cnlagte SotbcgobJ 
til ©tatcn; men en ftot 2)el af fammc iU'o fttaj cfter afl^cenbct 
ttl ?Ptttoatc, fe SRentcf. ©ft. 20 ©c^^tbr. 1800. 

:l)et ^rongobS, font ©tatcn bel^olbt ttftage, blet) alttb giort 
ftugtbtingcnbc tocb at bottb^ggleg- 3)et et en ©cbf^Igc, at 
©taten Icengete enb nt>^m anbcn 3otbbtot anfaa fig iunben 
»eb aiegletne i fiobt>. 5—14. 

Dgfaa ft it fen bat fra ben lat^olfte Sib t SBejibbelfe af 
en oiDetorbentttg ftot SDlcengbe 3fotbegob8, bet fot ©totftebelen 
loat et]^bett)et t>eb ftomme Oa^et, og font beI8 i>at l^enlagt ttl 
Jtttlcn^ eOet ttrfelige 3nbtetninget8, ftloJlteS ellet i^og^italetS, 
beI8 ttl ©ejftng^ebenS Unbetl^olbning. S)ette fibfte, bet faa^ 
lalbte aHenfalgobS, maa aftfaa Del f!)clne8 fta ©cjftltgl^ebettg 
emJebSgaatbe, l^ijilfe ^)aa enSWaabe bannebe ct 2;irte]&0t til 
ftitten, og f^i>^t $t«ften flulbe ho, mebeng SRenfalgobfet alene 
»at feeftemt ttl gjennem SBottleje at ftaffe ]()am Qnbtoegtet. 

aSeb aHefotmattonen ttlegnebe ©taten fig en ftotSel of 
t)et til ilitlen, fotnemmeltg af bet ttl ^{|Io!|)8poIene og be c'p^ 
^cet>ebe ttttelige Sfnbtetninget, if«t ftlofttene,]&en]^0tenbe®eb8*; 
en !S)eI af S^ttet ttlfalbt ogfaa 3lbelen (fe ben fj^fccnl^atonfle *) 3ft. ^oxftt ^amUngcr I. @. 513 faa. 246 

Sflcccg af 1536 '3ltt 3). 3mtblctttb fce^olbt* bog ilirfen en [tor 
2)d af fit ®ob8, og l^i)Dti)cI ber, cftcr ben fotanbrcbe ©ttOtng, 
fom^itlcn nu tnbtog, i!!e Icengere fttengt lunbc |l}elnc8 mel^ 
1cm SirlcnS ®ob8 eg ben 0t)rige ©tat^formue, faa inbbrogcS 
l^int bog l^ettcr ilfc Itgcftem unber ©tatenS ®ob8, men antjenb- 
te8 cftct fin o^tinbeltge SBcftemmelfe. — SSeb ^trtcrncS ©alg 
iinbcr gtebctif ben 4be lorn en [tot 2)el af bet til bi8fe8 Un^ 
bcrl^olbning l^enlagte ©ob8 i pxx\>at ®ie; men l&tjab bet ifle ipaa 
benne SKaabe gif albeleg taU for Sirfen, t)anbt i ben folgenbe 
2;ib en noget ftorre Uaf^cengigl^eb af ©taten, ibet ftitfetne 
mere og mere antog Sarafteren af felijftcenbige offentlige ©tiftelfer, 

Om alt bette til Rir!en og ©ejftlig^eben ^enlagte, faa^ 
falbte beneficerebe ®ob8 gjalbt bet fom alminbelig Slegel, 
at bet itte maatte brugeS for S3eneflciaren8 egen SRegning, men 
ffuIbebortb^g8Ie8))aa fiejloenbingeng og f)an8 ©nfeS £ei)e^ 
tib og, efter ben ftrenge 9let, "paa be i Sobb. 3—14 anorbnebe 
SSilfaar, ^i)i«et fibfte bog SBeneflciarierne fun fioelben ^olbt fig 
efterrettelige* 

Dgfaa ot^er bet til anbre offentlige ©tiftelfer, fom 
©foler, §o8i)italer o. bSL, l^ienlagte 3orbegob8, ]&i)illet i 8legelen 
er af ^ngrc >D))rinbeIfe, nboi)ebe ©taten en SilfJjn^ret, ttgefom 
ber ogfaa meb ^enf^n til bette gjalbt ben famme Slegel: at 
bet jhtlbe bortb^g8le8 og ifle brit)e8 for SSebfommenbeg egen 
Slegning* — SWen bet folger af fig felt), at ber meb ^enf^n til 
bette iffe funbc txiere Stale om at tiffcegge ©taten nogenfoml^elft 
©jenbomg^ elfer anben 3)i8^ofition8ret, mebenS ben o^et bet 
5tirfen og ®e}ftlig^eben bcneflcerebe ®ob8 anfaa fig betcttiget 
til at forfoje, og at tilegne fig Ci)er|fubbet af bet8 aj«rbi, naar 
blot SBeneflciatiu8 bel^olbt be l^am loi)ligen tilfommenbe jorbbrot^ 
Itge SRettig^eber, en {Ret fom ogfaa i fulbt SKaal bleb ben^ttet t>eb 
Ubiceggelfen af bette ®ob8 til @mbeb8gaarbe for militoere og cit>ile 
embebSmcenb t>eb 9le|Ir* 2 ®e<>tbr. 1791 og 3 9lot>br. 1813, 247 

Scb ®rl § 106 blet) bet for gtcmttben fotbubt at aitk^cnbe 
cnten Sjebcfummcttte cffct Snbtagtctnc af bet ©ejftltgl^eben 
kneficerebe @ob^ til anbet enb til ©ejftUgl&cbfttg SBebfte og 
D^)Ii>8mngen8 gtemme (jfr. SReflr. 2 ®e^)tbt. 1811 e og 9 SWaj 
1812), faai)elfom mtlbe ©ttftelferS ejenbotnme til anbet cub 
btSfeg eget ®ai)n, — 3)ette blei> tmtbletttb i ». 20 Slug, 1821 
§ 12 stt)ct ben gortolfninfl, at Ubtoggelfen af cii)tle @mbeb«^ 
gaarbe af bet beneficctebe ®ob8 frembeleS maatte fortfcetteS, og 
fetft ^eb &. 25 Slug. 1848 § 1 i* f. blet) ogfaa bette afflaffet, 
Dg SSubet i @rL § 106 inbfat t fin fnlbe 3lnl)enbelfe. 2Ren 
meb benne Snbfttoenlntng er ©taten^ SRet til at beftemmc Sin* 
t^enbclfcn af bet beneflcerebe ®i>t^ xftt unbetgaaet nogen %0t* 
anbting. 

aWan maa faalebeg nu noje ffjelne meHem 3 KlaSfer af 
bet offentlige S^gfelgobg: 

1) ©tat en 8 eget ®ob8, 

2) ®ejftag]&eben8 SKenfalgobS, elter bet kneflcetebe 
®ob8 t ftteng gotftanb, Dg 

3) S)et ftitfet og anbrc offentlige ^tiftelfet till^etenbe 
®ob8, ^l)iHet ogfaa inbbefatteS unber bet beneflcetebe ®ob8, 
naat bette Orb tage6 i mete ubfttatt S3et^bning. 

got bem aHe gjalbt fotl^en ben f«tte8 SRegel, at fflobfet 
fhilbe gjateS ftugtbtingenbe i)eb S3ottbi>g8Iing, og nn, at bet 
f!al fcdgeS til ©eltoejenbom. 

§53. 

^^fifelfiobfetg g^lcaafation. 

aittetebe t>eb »ef!t. 19 SRaj 1809 (jft. 7 SKaj 1811 og 
28 SRaJ 1813) beftemteS bet, at alt bet Beneficetebe ®ob8 
ftttlbe f<elge8 til ^>tiioat ©ienbom, eftetl^anben font bet Ufo b^g^* 
fettebigt, bog meb gotbe^olb af be SeneftciatinS tillommenbe 
jotbbtotlige gbelfet, ^Dillc ftembeleS ffulbc »)aa]^«fteg ®obfet. 248 

3mtMertib W\> tcnne Soranftaltning ferft aborltg giettttemf0rt 
»cb fi. 20 Stug. 1821, jfr. S. 4 Slug. 1827, ^g t>eb ben f0rft- 
n(Ei)nte £ot) tigelebcg ubfttatt til ©taten^ SS^gfelgob^. — 2)c 
Seneflciatict, fom t)at anfattc f^t 19 SKaj 1809, fcc^olbt bog 
for fin ©ttibeb^tib S3^gfeltaabig^eben oi>zx bet bereS ©mbcbc 
Beneflcetebe Sorbcgob? (£♦ 1821 § 3) ; men af bi^fe et nu ingeit 
|(ere tillage *♦ 

Unbtagne fta SSortfalg t>at dene be ®aarbe, ^i)!^ ©alg 
oat fotl&ubt Oeb nogen itbtt^Kelig SSeftemmetfe t teftamentattjlc 
2)l8!|)ofittoner, loolige ©aoefctei^e eCct tontraftet (S. 1821 § 1, 
jfr. S. 26 ®e))th. 1845 § 2), famt be ©aarbe, fom oar cfier 
maatte bitoe ublagte til ©mkb^gaarbe for gejiftltge, ctoile elder 
milttare ^mtebSmcenb eCer til ©nfefceber (fi. 1821 § 2, ifr. 12 
fe ofl Si* 25 Slug, 1848 § 1 i ©Intn,)* — Om SSrug^retten 
ooer bet kneftcerebe og ©tateng ®ob8, for faa oibt bet iWe 
fcelgeS, fe ©fobL 22 Suni 1863 ^ap. 6, ©Ir. 23 ^pxxl 1855, 

2)a aSeneflciarierne il!e Oeb ©obfetg ©alg jfwlbe tabe nogen 
tern Ioi)Iig tilfommenbe Slet, kftemteg bet, at en til be jorb- 
brotlige SRettigl^eber foarenbe Sorbafgift jlulbe i>aa]^cefteg 
Oobfet oeb betg ©alg (ifr, oof* ©. 164), 2)ette flulbe iffe alene 
lie meb bet beneflcerebe, mm ogfaa meb ©taten^ ®obg, uagtet 
^er ingen a5eneflciariu§ gaoeg (fi, 1821 §§ 19, 21 fgg„ &. 1827 
§ 2, a, 7 og 9), SSeb &. 5 Sing, 1848 bleO bette imiblertib 
for ©tateng ®ob8 afjlaffet, og Oeb », 24 ©c^pttr, 1851, jfr* 21 
aWartg 1860 bleo bet fceftemt, at fetter ilfe bet Beneflcerebe 
®ob8, ^^18 iffe tioberen onfler bet, flal Jpaal&afteS Sorbafgift, 
og at ©jeren af tibligere folgt offentligt eHer kneflceret ®obg 
fan af(ofe ben famme ^paal^oilenbe Sorbafgift, 

9laar noget beneflceret eitter ©taten efler en offentlig ©tif^ 
telfe til^orenbe ®ob8 Iblioer lebigt, ^aaligger bet SBenepciariuS, *) 2>en fibfte oat SProijft 2)a]^I i (SJJtnbtoig, t 4 Slug, 1852. 249 

gogben cKcr t)ebfommenbc ®tiftelfc8 Scft^rclfc l^crom at gj^rc 
SfttbBcrctning til ©tlft^birefttijnctt cffct til Slmtet, Icbfagct mcb 
gorflaring o'otx ©aarbcnS ©fjjib, SScIiggcnl^eb, ©t^ttclfc m. m. 
famt benS fotnientligc aScerbt, ^t)iKe SnbBetctninget inbfcnbc^ 
til i)cbfommenbc SRegicting8bc^)artetnent mcb Snbftitting om ben 
$ri8 og be itonbitionet, ]^i>ot^>aa ®obfet tan af^ccnbe? (S- 1821 
§§ 18—25, jfr. JRefoL 24 gebt. 1824 og 30 ©c^tbt. 1830. — 
©alget j!al i 51(lminbelig^cb fotegaa t)eb offentlig Sltiltton, og 
en a^rebjebel af ftjebefummen flal, ]&i)i8 ftjebeten iffe fotetrceHer 
at inbbctale ben l^ele cnten fttaj, effer i t^eftemte 2;ermtner 
(£» 1827 § 1), ^otWot ]&enftaacnbe uo))ftgeIig i ©aatbcn mob 
en aatlig og kjlanbig ftotntente, ftjarenbe til 9lcnten af en 
Srebjebel af iljobefummen, omfat til Sorn efter SWibbeltattet 
af be pbfte 10 9lat8 «a^)itel8tajtet. Sfolge S, 5 Sing. 1848 
§ 1 ffal imiblettib ©tatenS ®ob8 for gremtiben I^eller i«e ^aa^ 
^oefteS ftomrente, og al tibligete i>aa]^(Bftet ftomtente af ®ta^ 
kn9 effer beneflcetet ®ob8 fan aftofe? t)eb 3nbBetaling af ben 
til ^otntentc o\)etgaaebe StaffXtal, - bog, for faa t)ibt angaar 
bet 6eneflcetebe®ob8, fun til Ubgangen af Slatet 1870 (&. 21 
SRattS 1860 § 1). — 5lf ben 0i>rige ftjofcefum for ®jenbom:= 
men ffal en gjetbe^jatt etteggeg tnben 6 SWaanebet eftet ©alget, 
og bet obrige forrenteS og afbtageS i beftemte terminer. ®fj0^ 
bet nbfoetblge8 altib af Segietingen faatjel ^aa bet teneflcetebe 
fom »)aa ©tatenS ®ob8 (». 1821 § 23). 

ilan ©alg iffe fte i)eb Sluftion pad antagelige SSilfaar, 
fan bet j!e unber^aanben, og 1&H8 bette l^effer iffe laber fig gjote, 
fan ®aatben bottb^g8le8 beb offentlig Slnftion, og i SWangel 
beraf bortfot^)agte8 ^aa 3laremaal enten Deb 3luftion effer un- 
berlbaanben efter 9llegj[eringen8 goranftaltning, (». 1821 § 36, 
«. 1827 §§ 2, 7 og 8, ©fr. 14 SWart8 1842). 3 SEilfcelte af 
®ortb^g8ling iliber 3orbafgiften til a5eneflciariu8 at ^aal^cefte 250 

®Dbfct og at crtogge i)aa fcebt)anU3 SWaabe; i aiilfoelbc af 
S3ottfi)r^agtttittg ubtcbc^ ben forlobS af gor^jagtninggafgiften. 

©aabd fti0befummct font SRenter og, i 2:tlfcribe, Sorbaf^ 
giftctt af ©tatcn8 S3jjgfclgob8 ttlfalbcr ©tatStoSfcti- Sa^)i^ 
talen o^)I<eggc8 til ct Saanefonb, ber fothrin^t)ig benijtteS til 
£aan til @mbeb8mcenb, font betmcb Dil Beb^ggc fine @mbcb8' 
gaarbc (&. 1821 §§ 21 og 50, jfr. £• 25 ?lug. 1848 § 12 a.)- 
aientcmc og be aatttge 3nbt(Bgtet ben^tteS unbet SSubgcttet. 

5lf bet ©ejftligl^eben kneflcetebe @ob8 tilfalbet ^leU^ 
fummen og ^otnrenten famt, i 2:ilfcBlbe, got^jagtninggafgiften 
meb grabrag af aScncflciatiuS^g Sorbafgift 0^)l^^nlng8^ 
toafcnet^ gonb (ft. 1821 § 41, 44~-^6). ^ai>italen be- 
n^tteS fom fiaanefonb: til @mbebggaatbe8 SSebi^ggelfe, famt til 
Sommuner, ber toil itooetffcette omfattenbe og til SontntuttcttS 
Zato figtcnbc goretagenber, fotnemmelig til fiitfer og ftirfe- 
gaarbe famt til SHmnefloIetocefenetS gtemme (£. 1821 §§ 48 
og 49, HL. 23 5ri)ttl 1839, 25 3lug. 1848 § 12 b, 29 3»att« 
1854,223uni 1857 og 2 2)ecbr. 1865 fe og gcengfelSL 13 Oftbt. 
1857 § 20), - og Slnbte, ifar til Sanbmoenb, bet toil foretage 3orb«^ 
fortebtinget Oft. &. 26 Slug. 1854, jft. ©itt 24 !Dec*T. 1855. — 
at SRentetn e tilfalbet en a;tcbj[ebel UnitoetfUetct, og be 2 Itebje*^ 
bcle ubgjiot D))lJ?8ning8to(efcttet8 UnbetftottelfeSfonb, 
bet antoenbeS til D^)lif8ningen8 og ©lolctocefenetg gtemme, til 
5Penfionct fot afgangne ©lolelatete o* ft. eftet SBetoilgning af 
©tottl&inget («. 1821 §§ 52 og 53, ». 10 ®epthx. 1842), 

^ItU^ummtxnt fot be offentlige @tiftelfet8 ®ob« 
ttlfatbet bt8fe felto font et faft og uafi^attbettgt gotib, 6tot« 
aientet og anbte ^nbtoegtet antoenbc8 til @tiftelfen« JBebftc (». 
1821 §§ 21 og 43). at ft. 1827 § 9 i Sllmlnbelig^cb tilteggct 
0^l^8ning8tocefenet8 gonb aCe ©ifgfelfnmmet, maa faoIebeS 
alene bettagte8 font en Un^jiagttg^eb, ibet §en alene l^at toiSet 
ubta(e, at famme iWe flal tilfalbe toeblommenbe i8eneflciatiu8. 251 

I)cn £)mftottbtg]&eb, at en $rit>atmanfc ejct I08 fianbftijib 
af fcencflcctct ®ob^, ct t!Ic til §tnber for betg ©alg, ba »anb^ 
|It)Ib§]^ai[)ctcn8 9let- tlit)ct ufotftcenlet ibct l^ang egenflab ai 
STOcbcJet fotlcengft f)ax tabt al Setljbtting, og ftanbft^Iben, bet 
gattpc ^>at antaget ^atafteten af en (Stunbl^^rbe, fortcl^Dlbc^ 
^am ^eb Slfl)cenbclfcn. &anbjl^lb8]^at)eten af bet ©ejftlig^eben 
beneflcerebc @ob8 ^ax betl^oS ^Ibgang til af D^l^gning8t)«fe^ 
ttetg gonb at etl^olbe fin &anbft^Ib8ret inbleft; bette gjatbet 
berimob iWe i[>eb ©taten8 og offentlige ©ttftelfetS ®ob8, l^toot^ 
))aa faalebe^ enbnu 5—3—37 og 38 maatte hinne ani)enbe8* — 
@t berimob blot Sanbft^lbStetten beneflceret, meben8 SB^gfelen 
till^otet 5Prit>ate, fan ingen SHealifation flnbe ®teb; men Sanb- 
jl^Iben tilfalbcr ubeluffenbe a3enefidatiu8 og o))^)ebcere8 fom 
for^en (fi. 1821 §§ 30—32), 

©m 5lf]^cenbelfe af ben til en @mbeb8gaatb l^orenbe o'otx^ 
|t0bige ©fo\> l^anblebe £. 1821 § 17 og £. 25 3lug. 1848 §23, 
bet bog nu er l^ceijebe t)cb @!ot)L 22 3uni 1863 § 72* S)eri^ 
mob beftaat ftembele^ ^bgangen til for toeblommcnbe gonb8 
Slcgning at aa^irfe til @alg af ben for ©aarbenS Sel^oi) otjcr^ 
Pebige ®!oi) (». 1848 § 22, ©fot)l § 66, jfr. fi. 3 SWartS 
1866 § 2). — :S)a S3eneflciariu8 lige faa Hbt fom i^ebfommenbe 
aSruger ]^at)be nogen SRet l^ertil, maa Ubbi?ttet ubelt tilfalbe i)eb* 
!ommenbe S^nb, Kgefom bet l^eOer ilfe forl^en i)ar Sale om at 
Vaal^cefte be frafolgte ©foi^ftijffer nogen 3orbafgift* 

©c^tftilt ff^Ibfatte spiabfe unber en ©aarb ten fcelgeS, faa 
fnart be blii^er lebige, uafl^cengig af bet ®ob8, ^'ooxtil be l)at 
ligget 2)et famme gjiojlbet ogfaa om uffijlbfatte, aftfaa frem^ 
beleg unber ©aarben ^erenbc ^piabfc, naar ber af famme iffc 
er ft)aret 5lrkj[b8bage til ©aarben (»efoL 24 gebr. 1824 §§6 
og 2), J&n8manb8^){abfe, l^t>otaf bet foareg 3lrbejb8bage efiet 
Slfgift til ©aarben, fan naturIigoi8 iffe fra|IiHe8 benue uben 
©amt^ffe af Un^ SSruger, felt? om be maatte ocere fcerftilt jlt^lb^ 252 

fattc Oft. &. 1 @c))tbn 1830 § 10), ©tt, tt( itriftiania @tift§^ 
btrcltton af 1 3uli 1858. 

aScb SB^gfelgobfctg ©alg cr bet tilftaact Seitonbingcn eg 
i}Cin^ gatntUe fotjfjefligc SScflunftiflcIfet: 

gotubcn ben fieiloenbingetne i SUtnittbcUg^eb eftet %x. 18 
3iini 1723 og 25 gebt. 1733 tlWontmenbe gotljijbgtet HI bet 
fc^g^lebe ®ob8, et faaban SRet ogfaa i)cb &. 1827 § 2 tittagt 
bang &it)gattjinget; i 2;HfceIbe af at ftete gjotbe 5Paaftanb Jpaa 
benne Sftet, i)irbe t)iftnof 9legletne fot SfafoebeStctten (&. 26 Sunt 
1821 § 11) afgtije ben ncetmefte ?lnalogt. Siejlcenbingen l^at 
betl^oS, f)i>i^ ^an oi)labet fin S5^gfel, Slbgang til at et^ 
^olbe (Saatben fjebt unbetl^aanben. ©tiOeS ®obfet ttl 3lu^ 
tion, l^at l^an Slet til enten at inbttocbe i bet l)0j[efte 83ub/ effet 
ftembeleS at bel^olbe Oaatben^ SBtug font Siejtenbing, alenc 
mub atetftatte be af Sluftionen fl^benbe Dmfoftninget (£.1821 
§ 26). 3 aKc Silfoelbe l^at faa^el fiejlcenbingen fom J&an^ 
£it)8att)inget effet l^anS eftetlabte $ufttu, om nogen af bent 
6lit>et ^^Jft^benbe, faat>el gtitagelfe fot ben lontante Snbfce^ 
taltng ^>aa ftiebefnmmen font 9let til fottengebe SSetalingS** 
ftiftet (». 1821 § 27). enbclig et Megietingen bemijnbiget til 
at tilftaa albtcnbe og ftjagelige Sejloenbinge, fom maatte Dittc 
ftattcebe ©aatben, faa at benne betbeb Mii)et bi8^>onibel, et 
»)a8fenbe gebetaab af famme (». 1821 § 28 jibfte ?Pa8fu8, jft. 
om ©ntefcebet fi. 14 Sl[^)til 1860), ligefom ogfaa albtenbe og 
-ftoagelige fiejloenbinge et giione SRet til fot egen og ©ufttueS 
Sebetib at afttcebe S3^gfelen til Sotbel fot JBatn ettet ©Icegt^ 
ning, og betbeb af benne at Betingc fig faabant gebetaab, font 
af ©otenfltibeten og SRccnb flnbeS biCigt (&. 1821 § 28 fetfie 
$a8fn8). SRaat Sottb^gSling flnbet ©teb, fotbi ©alg ej fan 
fie, i^ar &ej[tenbingen8 ftitogatbiiiget famme §otttln8tet (ft. 1827 
§§ 3 og 4). Cttenbe mffnit. 

Out be ^ritJtleflerebe @ienbomme» 

§54, 

2>t Manbcbe abelige $ri\)ilcgier, 

Uagtct be abelige $ttt)i]fegier t )i>oxt !£anb fnart altne tit* 
]^0m ©iftoricn, ibet ®xU §§ 23 og 108 albeleg ^at forbubt 
SKebbclelfen af 3(beI8^)ribile9iet fct gremtiben, og &♦ 1 ^ug. 
1821 o^>^ciet>et alt ari[>eligt 3lbel|la6 i 8lorge t bet febnefte t)eb 
be balebenbe 3nbtbibet8 3)0b, l^ax be bog t fin 2;ib ^aft en 
faa ftot S3et^bning for ben l^ele ©antfunbgotben, at en fort 
Slngibelfe af iQot>ebtrceffene i bi^fe SletSforl^oIb itte fan unbgaae^, 

SttbeKtocerbigl^eben bar t Slorge oi)rtnbeIig intet anbet, enb 
ben Jlongeng ^aanbgangne SWcenb omgi\)enbe ))crfonIige %ox- 
neml^eb* g^rft efter ftalmarunionen o^fom en meb beftemte 
@tanb8^ribilegier ubruftet SlbeKftanb i Sttorge bert)eb, at be 
Slbelen i 2)anmarl tiltommenbe SRettigl^eber nben »ibere til^ 
lagbeg ®n]&i>er, fom Songen o^)]&0j[ebe I SlbeKflanb* 2)Dg op^ 
naaebe Slbelen i Storge ingenfinbe enten ben SSet^bning effer be 
88ettig]^eber fom i S)anmarl*. SlbelenS !t>erfonItge ©tanb8^ 
forrettigl^eber t)ebfommer o^ imiblertib ilfe 'paa bette ©teb. 

2)e bigtigftc gorrettigl^eber, fom Slbelen n^b for fine @Jen^ 
bomme (felanbebe $rit)ilegier), bar: *) ®c ^fd^c^oug, ©tot^forfatningcn i ^ctQt og2)anmar! @, 406—19. 254 

1) ©lattefrtl^cbcn, fceti vigtigfte* I)cnnc l)ai>it aCcvebe 
fin Uoi X be baanbgangite SWcBttb^ gritagelfc for ben almtnbe- 
Hgc &ebing2i)Iigt, fi'oxlUn, t)eb £ebingen8 £)t)etgang til ©fat, 
blet) til en begtoenfet ©fattefri^eb (m. 15 aKaj 1311), Slbe- 
lenS enefte ©ftjlbigl)eb mob ^ongen 'oax SRibbettjienefte, og ben^ 
3orbegobg iencetjnteS betfot frit- Sfelgc Sreberif ben lfte§ 
Jpaanbfceftning 24 S«ot)6r, 1524 ^xt 45 ,,jlulbe Sngen i Sftorge 
n^be fit :3otbegob8 frit meb longelig SRente til ftronenS Slfbrcef 
og ©!abe, uben be ©oebegaarbe, font Jlir!en og SRibberftabet 
]^at)be." ©fattefril^eben fluttebe fig faalebeg til 5P erf on en; ben 
bortfalbt, faafnart Oobfet font i en nabelig 5Perfon8 ©jeAme- 
beng om^cnbt ufrit ®ob8, fom fom i en 3lbeI8manb8 SBefibbelfe, 
ipso jure blei) jiattefrit- S)enne gril^eb bleb ftabfcfftet i)eb ^ri- 
t)ilegierne af 14 gebr. 1582 5lrt. 3, befrcBftet i>eb %x. 21 3uli 
1591, og l^er tiUcegge^ ubtr^ffelig, l^t)ab atterebe ligger i Drbet 
©cebegaarb, at gril^eben er betinget af, at ben abelige ®ier felt> 
bor !|>aa Oaarben, og at Slbelen "paa anbet fit ®ob8 ingen gri^ 
beb bar. SBeb aabent S3ret) af 28 ©e^tbr. 1639 (SBubftiffen 
1823 ©. 748) beftemtc^ bet imiblertib meb Slbelen^ eget ©am^ 
t^ffe, at intet 3orbegob8 ftulbe l^oIbeS for ret ©cebegaarb, uben 
fammeftebS af Slbelen ^olbteg 3)ug og S)i|I, og berl&o^ @aar^ 
ben i 40 Star meb ^tttt l^abbe t^ceret l^olbt for en fri abelig 
©abegaarb og imiblertib ej boeret i ufrie 5Perfonerg ©cenber 
enten til ©Jenbom etter (brugeligt) 5Pant. §erbeb gif ©fatten 
fril^ebcn oi)er til et blanbet ^ribilegium for^jcnbommen, og 
benne Seftemmelfe, ber gjentoge^ i ^xx^o. 1 3an, 1649 § 6, jfr.; 
$rit>. 31 Sing. 1648 § 2 og 4, ]&t)or bog 2:ib8grcenfen fcetteS 
toeb 1646, er ©runben til, at bet i be folgenbe ©fattebrebe fra 
25 %tbx. 1682 (jfr. %x. 26 gebr. 1681 og 30 2)ecbr. 1679) 
lige til ben ftaaenbc Slnorbn. 13 S)ecbr. 1746 VL § 4 3«o. 2, 
jft* § 5 gjoreS til SBetingelfe for be abelige ©cebegaarbeg ©fatte^^^ 
fril^eb, at be fra 1639 etter langer tilbage fan bcbifeS ftabig at 255 

^ai>t toccret bet, jfr, ftanc. ©ft. 29 a»art8 1783, — 3 benf^t 
gcnbe 2:ib inbftrcenfebeg be abelige @cebegaatbe8 ©tottefri^eb til 
be cetbte ©latter, faa at be n^e ©tetter (Sorbaffiiften af 1802 
og Sattbffatten) ipaalagbeS alt faat)et frit font ufrit 3orbegob8; 
^t>orimob bet jlattefrte ®ob8 erl^olbt en til SBebi^et af ^tne 
<ribre ©fatter fDarenbc ©fattegobtgi^relfe, ber torn til ?lf^ 
gang i ©tatterne*, fe gfr.lDftbr, 1802 § 27, ©latteL 1 3uli 
1816 § 20- ©e ogfaa ©ftretSb. 16 Sftobfcr. 1826, ifr, 20 ^t>t>i>x. 
1835. — SfjJlge 9lbeI8L 1 3lug, 1821 § 5 jfulbe SlbelenS ©fatten 
fri^eb o^ffm t>eb be bat>cetenbea3ejlbbere8Slfgang; men aDerebe 
t>eb &anbflatten8 D»)l?cet>elfe i 1837 antageS Sletten ttl ©fatte^- 
gobtgi^relfe at bcere bortfalben, fc ^ftretSb. 4 Dftbr. 1842 
(8letet ©. 626 fggO* — ©gfaa for be fo mm unale SBijrber 
ioar ©cebegaarbene frltagne ligefom be ftunbum ubgjorbe en 
egen Commune for fig felt). SWen bette ^at)be fun libet at U^ 
t^be; tl^i be abeltge ©cebegaarbe l^ar altib maattet bibrage til 
gattig^ og ©foleboefenet, og l^eDer iffe inbel^olbt tnttn ©f^bg- 
effer aSeJ[lot)en nogen Unbtagelfe for bercS SSebfommcnbe. — 
3:icnbefri]^eben Dar i SSirfeligl^eben iffe noget blanbet men 
etreelt ^riHlegium, fe SHeflr. 4 gebr. 1784; men, fom bet 
fijneg t>eb en Sejltagelfe, er bet mebtaget H>eb Slbel8L § 5, jfr. 
i>i>l @. 159. 

2) QaU og Jpaanb meb ©eft^ og ©agefalbJret, 
b. e. fulb £>t)rigl^eb8m^nbig]^eb ot)er fine Unbergiione meb SRet 
til at offfSx^n <?agefalbct ^)aa fine ©obfer, fif ben norjle 3lbel 
forft oeb $rib. 18 9uli 1646, jfr. 31 Slug. 1648 3lrt. 2, 1 San. 
1649 Slrt. 4 og 5, 24 Suni 1661 § 1, 3—2-1, 1—22—4, 
5—3—34, 6—6—1 og 5, gr. 6 Decbr. 1743 § 23, 8fle|Ir. 24 
©e^>tbr. 1762, 5 Cftbr. 1764 og 31 3)ecbr. 1787, jfr. Sane. *) Xm famlcbc ©fattcgobtflierelfc ubgjotbc 3000 ®j)b., l^boriManbt for 
3«TttBerfl 800 ®<)b., IJefewbat 500 @^>b., ^af^lunb 300 @^b. 256 

©It, 6 Dftbt. f. 51- — @ftctfom tmiblcrtib Sotmucftraffenc 
mere og mere aji^fteg af fjril^ebgftraffe, tabte bennc SRet jtitefo^ 
nomifle 3nteregfe, og t)eb 2lbeI8IoJ?en8 § 4 er ben ganjic o^^ctt>tt 

3) Strlerettig^eb eHIer SRet tU at bejItKe Unberbommcr 
paa Oobfet ttlfom iffe ben norfle ^bel f^r ©nijero^niteten* SBel 
o^>rettebe Cannibal ©el^efteb t 1649 paa engang 9 SSirler i 
i Slorgc; men bette o)i>i)^xk tgjen i)eb l^anggalb 1651, — 9»eb 
Unbtagelfe af fienene (5Prit), 25 SWaj 1671 § 5) tlHom S3irfe^ 
rettig^eben alene ®'oan0m (9leflr, 16 SKaji 1685 jfr, SRefcL 
9 Sunt 1821), £i>fettofter (aabcnt Sret) 12 3uH 1661) famt 
^al^ni^^ftlofter, ^^tllet fibfte bog igjen bUt> op^ct^tt (8fle|Ir. 
22 ^ptxl 1673 ifr. 30 a»ai 1771). 

4) ftalbSretten, effer SRetten til at befliffe $r<eft og 
blotter er ttbligere omtalt (fe o^l ©. 237), — SBeb gr,3 3unt 
1809 bleto SRetten til at iejliffe S)ommer og ^rccft foranbret til 
en S<>tf(ag8ret, og t)eb 5lbeKL § 3 feortfalbt ben ganjie fom ufor^^ 
enelig meb ®rL § 21, 

5) ©Itftejiurigbiftlon tiQagbegt>eb 5—2—91 beabelige 
iScebegaarbgejere; men bctoge^ bem igjen t>eb 9iftr, 31 SKaji 
1690, ©ebnere erl&olbt ©ftraat ^erregaarb t>eb a3et)iffing af 
21 Sing, 1767 famme tillage; xmn if^Ige SlbeI«L § 6 er ben^ 
nn fcortfalben, SRefoI, 14 3lobbr, 1857, 

6) gogcbret tilfom, faai)ibt i)ibeg, alenc 9li)fenbal og 
a^fettofter; men er, Ibetminbfle for bet fibfte^ aSebtommenbe, iffe 
Mebet fcetragtet fom et abeligt men fom et reelt SPritoilegium. 
%ox SRofenbal^ SSeblommenbe Met) ben frt^iflig o^gi^en (9lef, • 
6 Wtai 1844), og for fi^fellofter l^oe^ebeg ben toeb £. 3 ®e^)tbr, 
1851 jfr, ©ftret^b, 1 SWart^ 1856 (9iet8t, ©, 353 fgg,), @e 
SRefoI, 29 Slug, 1855. 

7) gorftranbSretten etter ©taten^ Sftet o^er SSraggob^ 
(ifr, 4-4—4) betragteg i)iftnofi $rii), 1661 § 18 og SPrit>, 
1671 §§ 18 og 16 fom et abeligt $rii>ilegium, men bet f^ne^ 257 

i ^raji^ at t)cerc betragtct font teelt* 2)ct tlltommer ©fttaat 
(Set), 21 tlufl. 1767) 09 gtomne i gofcn (©fi0bc 12 SWaJ 1694), 
3lf anbre goncttigl^eber mcerleS: ©oijerircttcn (3—14 
—23 i ©lutn,, 5— 3-36 jft. ffiattc,©!r. 15 ®z^tix. 1798), ber 
bofl nu, ba cn^i>cr Sorbbtot i at fcottlcjie fin Oaarb fan tetinge 
fig aJcbctlagct unbct ]^t)Ufen iJorm, l^an t)il, iHc mere l^ar nogen 
®etJjbnittg, gtembeleg, at 3;]&ittgl^8nittg af ©ofumentet, 
i)ebfommcnbe abelige ©cebegaatbe, jlulbe jle t)cb Oioettetten (5— 
3—39, %x. 7 geh, 1738 § 2 og 11 Slug. 1797 § 19), f)MUt 
egentlig ffulbe ^)cerc uafl^angigt af ©jerneS ©tanb, men aHige^el 
antageg at tortfalbe i)eb bete? Ci>ergang i UabcligcS SSejibbelfe, 
enbelig ben foeregne 3lri>egang (5—2—63 og 64), 8letten til 
af ftn ©cebcgaatb at o^jrette et ©tam^u8 (5—2—65) famt 
3*etten til at gjenlofe be fra ©aarbcn ubiagte 3fotber ettet 
Jdettig^ebet (5—3—35 og 36 jfr. 5—6—2), 

§ 55. 

eftet ©uDercenitetenS 3nbf0telfe o^)tettebe8, tilbeW fom en 
aXob^cegt mob ben gamie Slbel, en fienSabel (geubalabel), 
®reber og grt^ettet, ber i tjcefenlige Jpenfeenbet ^a'oU gotttln 
for ^in, fe 5Prit)iIegier af 25 SKaj 1671, 3lf faabanne £en o^>* 
rettebeg t 3?orge 3, nemlig: 

1) fiart)lg8®reioffab »eb @reftlong^)atcnt af 29 ©e^)tk. 
1671 og @stentton8^)atent af 27 %thx. 1692 for SongenS Jpalt)^ 
l^rober Ulxit greberif ©^Ibenlotoe, ]&i)l8 S)atterfon8 ©onnefon 
©eneralmajor, ®rei>e ^ebcrtl 3lWefe](bt^£art)tg mcb tongeltg 
Sittabelfe folgte ©re^ffaiet i 1805 ttl Songen for en ftjol&e^ 
fum af 920,000 m^l 2), ©our,, ^t>oraf 686,024 mi (343,012 
©^)b,) jiulbe banne en faft Sibeifommtgfa^ital for ben lenSfce^ 
rettigebe gamiUe, SSeb ^telertraftaten forbel&olbt greberil ben 
©jette fig l[>erfonIig ©jenbomgretten til ®rebjlat>et, og folgte bet 

IBranbti Zin^ixtU 17 258 

t 1817 fot 498,012 ©i>b* til $rii)atc, ]^i>omb bct8 abettgc got^ 
tettigl^eber ct fcottfalbne, fc ^ejeftctetSbommc af 4 iOfttr- 1822, 
16 ^otibx. 1826, 2 ^o\>U. 1832 og 20 Sttot)br* 1835*. 

2) 3arUt>ct8 ®tct)flat>, D^jrettct for ©riffcnfclb unber 
ata^nct 3;«n8]&et8 i 1673, men t>eb l^aitg %att> 1676 inbbraget 
itnber fttonen^ 3 1678 fclci> ®ret)jlabct, meb Unbtagclfe af 
a3Jjeme SenSbetg og ^olmcftranb, af ftongcn tiljljebct It %. 
(S^Ibentotoc, fom tgjcn 1683 meb longcUg 2;ilffabel|c folgte ben 
ftotftc S)el af fammc ttl gclbtmarjlall, gti^cm ®. 338- 1)- SSBebel, 
for f)t>\i manbligc og ft>mbcligc ©efccttbcnS bet i^eb spatent af 
3 3an. 1684 Met) crigetet ttl ®tei>ffab unbcr yta'on af 3atI8* 
betg, og i ]^i)i8 SamilteS ©cfibbelfe bet enbnn et, 

3) Kofenbal S3 at out, o^)tettct i>eb @tefttott8lpatettt af 
14 3att» 1678 fot ®cnetaIfttg8fommt8fcet &ubi)ig §oIgetfctt 
9lofettItattb8. @om blot SKanbglen falbt bet afletebe i 1723 
»eb SWanbglinjiettg Ubbjaen tilbage unbet fitonen, bet i 1725 
igien folgte fammefot 20,000 .9lbL tU®tat^oIbet 2)itret> Sffilbc 
meb aiet fot SSeflbbeten til at ubo^e fti^ettelige 9fletttg|)ebct, 
mm ttben Sitel af SSatoni og uben at bet bettoeb Uz'o &en, 
S5eb eteftionSaft af 9 @e^)tbt. 1749 oi|>tettebe ben baiXRtenbe 
S5eflbbet, SBijIoH) ebt>atb fionbemann be Slofenftone, af ®obfet 
meb iSiemmei af 5—2—65 et ©taml^uS, til ]^i)ittet l^anS 
@0tt i 1779 et^olbt Sit tele n af SSatoni (ift. 3let8t- 1838 
@. 737—755)**. 

Det lataftetiftijle teb et Sen et, at famme faagobtfom ganfle 
)9at unbbtaget ben alminbelige ©tatSm^nbigl^eb. &tntt ubgjiorbe 
egentlig en feH)ftcenbig SPtotoing af Sfliget, bet bel^etflebeS af fin 
a3eflbbet unbet ^ongenS jC)i>etl&oji]&eb* 'S>mm Uaf^cengigl^eb 
af ben alminbelige ®tat8fti>telfe, bet i 3;jjbjIIanb og anbetjlebS, ♦) <Se eamlf. t n. 5. @^). m* VL @. 525-648, 
r*) 6e @amtt. t n. 8f. ©»>. m* VI. @. 210-256. 25S 

font bcljenbt, git t?toer ttl en tjittcltg &anb8l^0j|]^eb, tiUntetgjotbe 
imiblerttb t ©anmati og Slotgc albtlg Sen8abelcn8 unbcrfaat:? 
lige ®genjlab» ©jlcnbomStct til Senet ^aa famme SWaabe 
fom til be alminbelige abclige ©oebegaatbe, laa betlmrb albcle* 
ubettfor SnftituticnettS SJcefcn; ti?e,rtimob »ar SenSforl^oIbet 
egentlig uforenligt nteb !|)tii)attetlig ©jenbomgret til &enet» ®en, 
- fom ittbtraabte i fiengfotl^clb til en Slnbcn, ettjenbte bert>eb af 
bcnne at ^cere oJ?erbraget ct (Sel&et til SSeftijtelfe unber 
benneS Oijerl^^il^eb; feli? I>\)iJt betteOebet dtfaa tibligcre ^a'oit 
ixmt l^ang egen fulbfomne gjenbont (allodium), ftafalbteS @j[^ 
enbom8retten ber^eb, at bet o^l^ejebeg til Sen, og fottoanbIebe8 
til en S3ejiijtelfe8tet (&en8i)rii[)iregieme8 tef^. §§ 9 eg 8). got^ 
l^olbet t>at bet fcIt^faniTne, l^k^ab enten SSafaHen i SStrteligl^eben 
^abbe faaet Senet af fin §etre (feudum datum), ellet ijan l&a»be 
taget fin tibligerc SlIIobialBeflbbelfe til Sen af bcnne (feudum 
oblatum), 5Prit), tef^). §§ 19—21 og 17—19. 

Senet gaat i 3lrt) til SJafaHenS ©fterfcntmcte !paa ben i 
^tnSbxt'ott beftemte SWaabe, ug, naat ingcn ®ufce8fion81&etettiget 
er tillage, J^jemfalber bet unber kronen (fonfoIibeteS). — SBeb 
UtrufEab mob SenSl^etten {%zhnx) forki?be8 Senet, 5Prii). 1671 
tef!|). §§ 5 og 6, bet i!fe et l^opbebe t)eb ©rL § 104, — m Se^ 
Mt X ftrengefte W»?tftanb ntaatte tooere uaf^oenbeligt, felger lige- 
ftem af fien8fotl^oIbet8 SScefen. 

Stl ®niBeb8m^nbig]&eb inben Senet ubgif fta Z^n^- 
manben. Jpan nbut^ebc fcli), effet lob i)eb fin ODetinf^efter 
nb0t>e £)t)et0i)tig]^cb8m^nbig]^eben (jfr. 9lefol 16 Maj 1815 
SHo. 5), og beftiflebe S)ommete, fjogebet og 5Ptoefter, HgefOm 
))an altnt foteftob UbffriDningen til fttig8tjeneften og ^n'o^^ 
fenet8 S3eftijtelfc (^tii>. tef?). §§ 5, 13, 16 og 17 og §§ 4, 
12, 14 og 15). $an befab altfaa faabel ^aU og ^aanb meb 
^SttU og @agefalb8tct, font SSitfetet, talb8ret, @Ilfteiiltt8W^ 11* 260 

tiDTi og goflebtct SRen aOe bigfc 5pritoilefltet et nu bottfalbne 
if^lflc 3lbct8L 1 Slug. 1821 §§ 1—4, jfr. ®fr. 1 3Kart8 1842. 

©fattcfri^eben (SJSrb, ref^ §§ 9o8 8) gif taM for Se^^ 
ncnc !|)aa [ammc SWaabe font for be abcttge ©cebcgaatbc. 

Slf anbte SPtii)ilegier fot SenSabcIen moetfcS : g o t f tta n b ^' 
retten (SPrb. tcf^). §§ 18 ofl 16), Safitrettcn {^xxt>. tef^ 
§§ 12 ofl 11), bet bog i SWotge tttgen aSet^bning ^i>be, famt 
(gnetetten til SBetg^cerfSbrift og ©tatenS SRet tU j[otbgta=^ 
^et ®ob8, ]^»iKc t^enbe aiettigl^ebet bog alene ^ar @ret)eme 
tilfagte (§Ptb. § 15), ®i8fe 9lcttig^eber i>il ifolge m>tUl § 6 
ijortfalbe, mat Oobfet titocebeS af en Uabelig. 

2)ct cnefte enbnu tibcstenbe £en, SatlSbetg ®reofIal&, t>tl 
teeb Ptt tttttjcetcttbe S3eflbbetg 2)ob gaa oiuet i en UabeligS ©e- 
flbbelfe, mzn ftal iHc beri^eb l^jtemfalbe til ©taten, uanfeet bet^ 
tlbligere ©genftat af Sen, fi. 8 Slug. 1842, ®xtt>\taUt gaar 
faalebeS oi?et til et ©taml^nS, og jial ftembeleg nebart>e8 t 
ben SBebeljIe gamilie ot>eten8ftemtttenbe meb @re!tion8^)atentet, 
nben ©enf^n til SBefibberen^ ©tanb eJKer 8lang, 

§ 56. 
<Stam]^ufc og Sibeifommi^fcr. 

aSeb et ©taming eflet ©tamgobS, - ogfaa Sibeifom^ 
mi 8, l^HIfet Orb bog ncemieft btuge^, ^t)ot ©jenftanben for 
S)i8^)ofltionen iffe er faft ®ob8, - betegneS en ©jenbom, ber t>eb 
en ]6inbenbe 2)i8i)option ex fceftemt til ubelt at gaa fta 3Ranb 
til SWanb inben en gamilie, faalebe^ at ]^t)er enlelt SSeflbber 
ot)er famme i>el fan nboi)e en ©Jerg fulbe Staabigl^eb, mm tttc 
af]^fl?nbe (Sjenbommen, faa at altfaa l&ellet ingen ^nbfotfel bett 
fot ben enfelte SBejlbbetS ®j[<elb tan flnbe ©tcb. SIRob at ttceffe 
flige Sotfojninget ot>et fin ©jenbom i)at bet i celbre 2;ibet, fot 
faa t>xU man i)at fit ®ob8 taabig og iffe ttaabte fine 5lt»in^ 
gets elHet fttebitotetS {Ret fot noet, intet til §inber. SKen bet^ 261 

ffo& aafettcbc 5—2—65 cnl^t^et 5Ptit)tIcgeret, fom cjcbe en ©<ebc* 
gaatb met tiCtggcnbc @ob8 ^)aa ibctminbftc 400 2;0nbet Qatt^ 
fern, 8let til, ubeti ^cnf^n til cm l^an ]^at)be &it)8att)ittflcr, og 
ntcb binbcnbc aSirfning fot fine SrebitDter, betaf at cfxtttt et 
©taml&ug fot en af jtne SSern eQet Sltt)infler, alene mob at 
be!j[enbtgj0tc benne fin S3ef(utnin8 til Slbtoatfel for Stebitoteme 
^ax og 2)afl i %t>x'ot\tn. — SWeb fiiemmel af benne ?lrtiffel et 
imiblettib fun eet ©taml^uS, SRofenbal 1749, o^Jtettet 2)e 0^* 
rige ©taml^ufe i Slorge, tilfammen omtrent t^i)e, et t)iftnof atte 
oijjtettcbe meb J&ientmel af fj)eciel tongelig a3et)tBing* SSeb ®xt 
§ 108 et ben ftemtibige C^tettelfe af ©taml^ufe og gibeitom* 
mtgfet fotbubt 

@om ben egentlige ©jet af ©taml&nfet maa ben l&elc fut 
cegftonSberettigebe ^Jamilie bettagte?. 3ngen SBeflbbet !an f0l* 
gelig enten l^elt eKet betoiS fcelge eflet ipantfoette ©taml^ufct; 
lige faa libt fom beti af nogen Srebitot fan gjoteS 3nbf0tfel 
@el^ Dm famtlige til en t>i8 3;ib letoenbe SKeblemmet af Sa- 
milien maatk t)oete enige i en faaban ©iS^Jofition, t)tlbe ben 
funne omftebeg af en febnete f0bt ©nfce^fot* SSeb fongeltg S5e=^ 
iiQing fet man bog, at bet tiCabeS ©taml&ngbepbbete at af^ 
^cenbe ©ele af ©taml&nfet, mob at ftjoBefnmmen flfteS ben 
fufceSftonSBetettigebe gamilie fom en faft gibeifommi8fa^>ital 
(ifr. SRefol 7 ©e^tfct* 1854), og bet famme maattc nbentt)it)l 
iagttage8 i 3;ilfcelbe af tt)ungen @j!j>to^>tiation, uagtet Silfcelbet 
tffe et 6et0tt t S* 10 SWaj 1860 § 1; t^i SSefibbeten ^ilbe mm 
»cete betettiget til at gii)c libetatotijl ^i)itteting fot ©tftatningSfce^ 
l0iet — Sot fin SBefibbelfeSttb fan betimob SSefibbeten ftit bi8=: 
i>onete ot>et ©tam^ufet og bet8 ^nbtcegtet ^aa tn^'otx SKaabe, 
og bet ^atoeS ne^)i>e nogen 9lbgang til at unbetfafte ^avx nogen 
ilonttol ettet ^^aaloegge l^am 3nbfftcenfninget, ftgtenbe til at 
fotel&^gge ajantogt. Sot>]&» 5—2—65 tlKabet enbog SBeftbbeten 
i 9l0b8tib at ^>antfcette Snbtoegtetne fot en kftemt Sib af inbtll 262 

5 Stet; ^i>xlttt altfaa Mit)et fctnbenbe for ©fterfelgetne, om 
^antfcettctcn Ux fotinben Gfr. gr. 12 ©e^)th. 1792 § 7 b.). 
2)ct]&p8 maa aSefibbcrcn t^iftnol tneb blnbenbe aSirfmng for fine 
©ftettommcrc funnc i)i)rctte faatocl S3^8fel:= \om ^ugmanb^tott- 
traftcr ^paa kc fab^anlisc Sctingclfer^ 3 3;ilfalbc af mobtotttig 
3Ri8]&anbUttg af ©jcnbommcn maottc bog i>x\ttu>t ©ftctmanbcn 
ijcere fcetcttigct til at ftcet)c @tftatning af fin gotmanb eKet 
]&an8 aSo, 

3 ^cnfcenbc til Slettcn til at uboijc ©temmcret (OrL 
§ 60, b), SRettctt til ioxbgtaiJet ®ob§ (5—9—3, 4), S3ctgi)cer!g^ 
btift ttt» i)* famt $ligten til at inbeftaa for be offcntlige ©fatter 
maa ©taml^u^Befibberen ganjie inbtage en @ierg 9let8ftiKing» 
Cbelg- og Slafcebe^retten l&li^er naturligtji^ uben 9lni)enbelfc 
^aa ©taml&ufe. 3fr- nebf. ©. 273. 

^t en ©tam]&u8bef[bber ffal me abelig, er ingenlunbe 
n0bt>enbigt, og et ©taml^uS l^ar fom faabant ubenfor ©utceS- 
fionSregleme ingen gorrettigl&eber. SSar bet en abelig ©oebe- 
gaarb/ fom i>ax gaaet oi)er til ©taml^ug, maatte naturltgi)i8 
aSeflbberen for faa t>ibt ^an ]&at)be be bertil fornobnc !|perfonlige 
^t>aliflfationcr, !unne uboije be bermeb forbunbne Manbebe $ri' 
t>ilegier, for faa i)ibt famme ilte toeb 5lbelSlot)en er l&ortfalbne* 

@r ber ingen fufceSfiongl&erettiget Slrt)ing mere tilt^age, og 
@reltion?^atentet intet inbel&olber om, l^^orlebe? ber i bette Slit 
foelbe ffal forl&olbeS meb ©obfet (fe om SRofenbal ©rettionSat 
tens ?lrt, 15 og Djjgj. mt 20 Sl^>ril 1820 3lTt. 5) bortfalber 
®mnbett til Snbftrcenlning i SefibberenS SRaabigl&eb, og 0tam:= 
^ufet maa ba af fibfte Seflbber funne biS^onereS efter gor* 
gobtkflnbcnbe. ©ette ^U altfaa gicelbe om ^[arlgterg* 

©luttelig m«rle8 ©taml^uSbefibberenS ^l^igt at ^enfionere 
fine ©^ftenbe, ^t)ig be ingen ^to erl^olber efter fine gorcelbre, 
ifijlge 5—2—65 i ©lutn. 263 

§57. 

Slf ben ftotc 3Rcengbe uBIanbct tceffc 5prit>ttestct, fom t cet 
bte 2:ibcr i>at tttftaaebc fotj!j[cIlItgc ©jcnbomme, 09 l^i)lHe itte et 
bcmtc af 3lbel8L 1 Slug. 1821, ftaat for SEiben tRc mange tit 
bage. 3)e forjliefitge 2;i)ii)l8maal, fern Ian t>)f\taa angaaenbe bete« 
tette aSet^bning og Ubftrcelmng, ntaa afgiereS efter ^nbl^olbet 
af be fcctftilte Slbtomfter, uben at bet er muHgt l^etDtti at 0^* 
ftitte nogen alminbeltg SiegcL Sfelge ®xl § 105 fan be alene 
s>f^ixt^z9 mob fulb @rftatntng. 

©fattefril^eben Meio, fom Dt)en anfert, fott)anblet ttl en 
faft ©fattcgobtgjiorelfe, og er nu efter »anbffatten8 £)i)]&cet)elfe 
blet>en umftx% jfr. ©ftretgb. 9 Sunt 1826 og 4 Oftbr. 1842. 
— 2:tenbefrt]&eben famt gritagelfen for^orbebogSrettig^ 
beber er ttbflgere ombanblet ©eft^ og ©agefalbSretten 
(ifr. JReftr. 5 Oltbr. 1764, jfr. 20 Slug. 1811 og 21 S)ecbr. 1787, 
om Sli)DfteIgobfet i ©ogn) er iffe tengere ^)ra!ttff. — ^ogeb^ 
retten (for SRofenbal og£i)feIIofter) famt gorftranbgretten 
(for ©ftraat og grooerne) er ot)enfor berort. 

ajtgtigereer ben UbfltbningSret, eller aHet til at Inb^ 
labe ttl Ubfflbntng 5grobufter i)aa SEtti)lrInlng8ftebet Iftebetfor 
^aa noermefte 2;oIbfteb, fom er tllftaaet enfette ®aarbe: &ian 
(Confirm. 16 ©e^Jtbr. 1780), SJceKero (©fr. 23 gebr. og 2 SRoi>br. 
1782), «au^)anger og ©tebje I ©ogn (5Prl^. 10 SWaj 1636, ton* 
flrmerebe 29 3an. 1827). 

®nfelte ©jenbomme ijax 6neret til at brlt)c \>t8fe9lce=^ 
rlng8t)ej[e, f. @s- H^^e SWotte (©fjiobe 4 3unl 1672 m. fL), 
berbergere Slejfenbe (g3et>imng 3 ©e^>tbr. 1706), brl^c en t)l8 
Slrt Jpanbel, brbe SSagerncerlng ($rH>. 23 Sli>rll 1744, ifr. 
j&aanbi)I. 16 Sull 1839 § 47 og fi. 14 SH)rl]( 1866 § 9, ifr. 
.©ftret8b. 6 3Kaj 1843, (9let8t. ©. 521 fgg.), beforge £)t)erfcet^ 264 

ntngett bcb ct gccrgeftcb eg bctfor o'f'ptbctxz ©unbtolb (SBcip* 
27 ©e^)ttt. 1751 og mattflc flerc), l&olbc Scenfc (9flejlr. 12 3utt 
1684, ifr. SftefoL 8 5lug. 1865), ^olbc a»arfcb8))Iab8 (Sicffr. 19 
9wli 1765 og «anc. ©ft. 4 SRaj 1811 om ©ruubfet) m. f[. 

@ag]6tug8^)tltollegietne, bet mcbferte SHet til^t^aa ^t8fe 
©age at o!|)jIj[fl^tc Stoematctiatter fra jtcmmcbc ©tot>e til ©alg, 
m^n {Re ttogen ubeluffcttbc jRet til at brtt)c ©agbtug, ibct acngcn 
^at fotBcl&oIbt aw^nbigl^cb til at Betollgc n^c @agc8 £)^>f0rclfe 
(%t. 22 Sli)til 1795 §§ 2 og 3 jfr. £. 8 3uni 1818), l^at tabt 
fin SBct^bntng ^eb ©agfEuteng fjtigiioclfc fra 1 San. 1860 t)eb 
fi. 26 Slug. 1854. 

^clttet iffc af be forffjieClgeaSetgiJcerterg f^)ecieBe ^tbt^ 
legiet (S. 14 3ult 1842 § 76) ftaat bet nu, meb Unbtagelfc 
af be ftonggfcetg^ ©0H)t)cetI fotbel&olbte Sietttgl^ebet (SSetgl. 
§ 75 1ft. S. 24 ©ej)tBt. 1854), ni>get af SBtgtig^eb tillage, fern 
i!Ie tillommet aide S5etgi)cetlet tf^lge ben alminbclige fioi)gii)nittg. 
3ft. S. 1 3ult 1816. 

Slogle Oaatbc et ftitagne fot bet militcete ScegbSl^olb; 
enfelte l^at gtltagelfe fot ftommuneilattet (f. @j. SKunlebam^ 
men t)eb ^tiftiania, ftanc. ©It. 4 Olth. 1788), m. i>. ©e 
^ctont t bet ^ele ©tott^. got^. 1845 V. 5fto. 97. I mtnu %mt 

£)m ObcUrctten*. 

§58. 
^iftortfl Dbcrjlgt. 

35cb jDbel^ret t i)ot nugjcelbenbe £ot>flit>mng foxftaac^ en 
legal SeSntnggtct, fom ^Cia^\>xkx ^otbegoW, bet t 20 3lat 
uaf&rubt l^at t)ceret ejct af en eg famme 5Petfon ellct l^artg got^ 
f«bre, til gorbcl for bcnne ?Petfon og l^ang ®ftet!ommete t en 
t>i8 Dtbem 

D^>tinbeflg t)at DteI8tetten tooefenligft Wot et ^erfonligt 
giJttttn for t)i8fe af ganbet^ OtunbBejtbbete. ajeb Dbel 
(6»al) forftobeg o^)tinbeIig alcnc fulb ©ienbom**, mobfat 
gorlening, og DbelSinftttuttonen i SHorge ftaat i gorWnbelfc 
meb felt)e SanbetS SScl&^ggelfc. SRorbmcenbene IJcnbte t>eb fin 
3nbljanbttng i Slorge ingen anbcn ot)etotbnet SK^nbtgl^eb 
enb ben ))attiatlaljle ©t^relfc, fom Samilieot^erl^oijebctnc ubeiocbe, 
og be Befctttc et forl^en ubel&^gget fianb. 2)erfot iUi> bet 
©tunbft^He, fom enl^^jer ^nbt^anbtet tllegnebe fig, l^an^ Dbcl 
(all6ft), Ifle, faalcbeg fom naar en organif eret ^rigerflate etoBter 
et £anb fta bet^ celbte SBefeoete, tilbclt l^am af ©0t>blngen fom 
Sen (feudum, fe68). 3 Sftotge tog fclgeltg ^\>tt gamtttefaber, •) U. ^. SJloJfcIbt, Sotogitnittgen om ObelSretten og om 8(af«be«rcttett; 

^u a. 1846. 
*♦) <Stta(ebe« «tbnu i (S!i«bmnfl«f ormelen : ^ti( Obcl og ^ic''. 266 

enl^Det Slnben uabf^putgt, faa mcgct fianb, ^an bel^agebc, 03 
ubbelte, l^t^ab l^an itte felt) irugtc, blattbt jtnc Unbcrgbne, — 
Sattbct§ Sftatutbcftaffenl^cb tncbfette cttbt)tbcte, at bet til SSc^ 
i^ggelfe ffiflcbe fianb fnatt blet) o^)taget; eg eftet at faalcbc^ 
SScb^ggelfcn af et Jpercb t bet ijoefenlige i>ax tilenbebragt, maattt 
be febnere SttbiDanbtenbe faa fig fianb oDerlabt af be tibligere 
5lnfomne, Itgefcm be i>x\tnot jiceionlig l&o? biSfe maatte f0ge Qjctlp 
og SSejlebntng* 2)e D^jjrinbettge &anbnam8manb8oetter hlt'o faa>' 
lebeg ^aa en aKaabe at anfe font fianbetS egentlige @j[Cte, et 
Sltiftoftati, ^t>itenbe i)aa ©runbbeftbbclfe (^aulbet). 2)e, 
bet febnere nebfatte fig fom ©aatbbrugere t SBijgben, og enten 
fjebte eCet lejebe fig Sotb (kauplendingr, leiglendingr), tHXt tel 
lige faa ftie as^nber, mtn neb ifle ben 5lnfeelfe fom ^aulbetne* 
©iSfe tjat i t>i8fe ©aget bebte SSibner, ]&at)be 8let til at tilcgne 
fig en ftotte J&t)al (6—12—1), ^rat) ^aa fomemmete SBegta^ 
i)elfe8i|)lab8, 9let til at gjote ftorre ®a'otx, og ot)er]^ot>eb ftorre 
^)erf onlig 9let Oft. ®. S. 200 og 185; %. &. X. 34 og IV. 
53). — ,©aulbetne8 ©tanb t>at imibletttb iHe fluttet; @n^ 
]&t)et, fom ]&at)be SSetingelfetne, M^ gotfcebte gjennem tilfttcet 
lelig mange fieb ]^at)be ixBtet ©tunbejete i S3^gben, l^otte ipso 
jure til $aulbetne8 ^la8fe, og Jpaulbg^SRet tilfom l^ele ©Icegten, 
faalcenge ObelSgobfet oat i DenS ®ie. aRen betfot funbc bet 
IjeHet iffe Ooete ooetlabt til ben aftuefle a3eflbbet8 ©obtftefln- 
benbe at j!iCe gamilien af meb famme, og betfot l^atobe et]^t)ert 
af ben8 SWeblemmet gotfjoHtet i 3:ilfcelbe af ©alg efict 
^antfcettelfe. 3Ken W^i 3ngen af ^Stten t>ilbe ot^cttage ®aat^ 
ben, naat ben blet> bem lotjfcnben, fnnbe ben ftit fcElgeS til en 
Stemmeb, og oat fioob^belfen fotfomt, maatte ©aatben inb^ 
I0fe8 inben eet ^at8 gtift. — Sotb ftleo tilDbel t)eb at neb^ 
at^ti til 6te ©enetation, famt nmibbelbatt oeb enbeUonotaMe 
@tl^oetoelfe8maabet, nat^nltg ®aoe af ftongen, - fotubfat na^ 267 

tutli0t)i8, at bet ttte i)at iu)gen «nben8 DM, • 09 enbelig i>cb 
3Raflefflfte af Cbcl mob DbeL 

eftcT bet ©t0b, \m bet crfbre 3lttftoftati t JRorge flf i)eb 
aSorgetfriflenc t bet 12te 03 13be 5Kat]^unbrebc, fi^affebeS Dbel?- 
retteng ^)etfonttge iBetifbning mere ^^ mere, men til famme 2;tb 
traobte ben§ ttngtige ©tement, Slbgangen til at fomme i SSe- 
fibbelfe af en Oaarb, mere $s mere i gorgruttbcn og forf^ne^^ 
beS meb |(ere fiettelfer* 3lOerebe i ben celbrc groflat^ingSlo^ 
er ^flei)b8tiben fj>rfortet til 4be ©eneration; i SWagnuS Saga^ 
l)0tcr« n^cre £anb8lc^ tilfujeg enbt^ibere et kftemt kintal, 60, 
3lar; men fremfor ^It tiffabe^ bet ^er be CbelSberettlgebe uan^ 
feet aoiobijbelfen at forfce^olbe fin 8let en »i8 Sib ^b at 
I^fe gorfalb*, l^toilfet tibligere alene ^ai)be tilfommet bent, 
ber l>ai>be folgt Sorb meb fontraftmccSfrgt gorteljjolb af £08^ 
ningSret (foraala). ^engemangelSl^gningen ffulbe gicntage^ 
]&t)ert lObe 5lar; i>ax Xo^bijbelfen forfemt, Bel^*t>ebe8 ingengor^^ 
falb8H^8ning. — ©l^riftian ben gjerbeS &ot) fortortebe §cEbb8^ 
tiben til 3bie Oencration 09 30 Slar; ©l^rifttan ben gemteS 
ao^bog o^>ftiaer iKe mere noget beftemt ^ntal ©enerationer og 
fitter ©ce^bgttben ttl 20 «at, %x. 14 ^n. 1771 til 10 Star, 
^t)ilfet H*e^olbte3 i %x:6 ?H)ril 1811 03 ». 26 Snni 1821, 
men t)eb S. 28 ®eptf>x. 1857 atter forl^ojebe^ til 20 Slar. — 
S8eb ?lbgangen til at l^fe spengemangel bar £ci)6^belfen blei)cn 
en ren gformalitet, og Dbel^retlen i aSitfeligl^ebett gaaei ot>er 
Ira en %i>xlieU- til en S^gningSret, uagtet ben bog i gor^ 
mm HhiU^o at 'octxt bet f0rfle* S)en S:ib, ^tm gorfjiob^retten 
i>eb &^8tting af ^engemangel faalebe« hinbe forl&el^olbe^, ]^t)il!en 
grift folgelig i>r(Effrtberebe 8o8ning«tetten, t>ar efter SRagnuS *) 80rfalbe«e »ar: 1) SPcngemangel, 2) JDp^oIb i Ublftitbct, 3) gr«b«- 1 • 268 

ftagabetere, (B^riftiatt ben 4be8 09 El^tifttan bctt 5teg &t>i>t 
ttflcfaa lang font $cet)b8ttbctt, aftfaa re^. 60, 30 og 20 Slat; 
men fatteg i %x. 1771 tit 15 Sat, altfaa tengetc enb Qcti>\>^^ 
tiben, !Dettc utimelige gctl^olb tettebeS i %x. 1811, l^ijot $toe^ 
f!ti^)tion8ttben fatten til 5 Slat, fom bibe^oIbteS i S. 1821 men 
i ». 1857 Jjbetliflcte fctfcttebeg til 3 Slat. 

®n fiet>ning af £)bel8tetten8 ©ammenblanbcn meb ben fon^ 
ttaftm«8flge S^gningStet i>ax ben Slbgang til at tofe ®obfet eftet 
ben ©urn, l^tjotfot bet i fin 2:ib t>at Met>et af^cenbet,bet gai>e8 
if^Ige Sobb- 5—3—5 og 16, mcben8if0l[gebccElbte!6oi)ei)itteItg 
£)bel8l08ning altib fotegif eftet Sajt 3)enne SBeftemmelfe, 
om ]&t)i8 tette Slnt)enbelfe bet l^ctffebe ntegen Uflatl&eb (ift» 5— 
3—10 og 13), og font eftet Dbel8tetten8 fotanbtebe Set^bning 
tflc Icenget ]&at)be nogen SRimeligl^eb og t)eb ?|}enget)(Efenet8 %ox^ 
ft^ttelfc i aSeg^nbelfen af bette Slatl^unbtebe ftemfalbte be ft^tfle 
UbiOigl^ebet, blei) o^i^Md i>ti %x. 5 Sljjtil 181L 

3 fonige Slat^^unbtebe inbleb bet ftete ^laget otoet £)bel8^ 
retten8 gotbcctt)eIig]^eb og Slnbtagenbct cm ben8 £)^)]&oe^)elfc; 
men be betoitfebe alene %x. 14 3^an. 1771, ^\>i» gotfattet §. 
©tam^e albele8 mi8fotftob 3nftttutionen. Seb %x. 5 Sl»)til 
1811, bet et fotfattet af SWotbmanben d. ©olbjotnfen, gjot^ 
be8 betimob aft)otIige ©Itibt til ben8 £)i)]&cet)elfe, ibet benne 
gctotbnirtg 1) fotlottebe ^tcej!ttj>tton8tiben til 5 Slat, 2) gjotbe 
DbeI8tet8 J&ccftelfe ^)aa et ®ob8 bettnget af @jeten8 ubtt^ffeligc 
@tflceting, 3) beftemte, at £o8ningen altib jiulbe fte eftet lot>^ 
lig %ai^ og 4) unbtog folgt offentligt effet Beneflcetet ®ob8 fta 
Obel8tet8 $aal)<EfteIfe fot ftebfe, — ®tunblot)en8 § 107 fotJob 
£)bel8tetten8 O^l^ceJoclfe, og 'faa ®tunb l&etaf ubfom Z. 14 3unt 
1816, ift. SRefoL 3 ®z)ptix. f. SI., bet o^^cBi)ebc gotbubet mob 
folgt offentligt eHet Beneflcetet ®ob8'8 £)bel8^<Et)b. SSeb S. 
26 3uni 1821 blet) betn<eft Dbel8inftitntloncn fulbft<jenbig otb^ 
Mt\ £oi^6^belfen og gotfalb8l^8ningen o!j>]^<et>ebe8, og Dbcl8^ I 269 

Tctten 6lei) faalcbcS nu cflfaa t gotmen, l^^ab ben Iccttflc ]^at)bc 
t>oeret i SSttteligl^cbcn, en !£08ning8ret — 3 ^atet 1845 
ftemfotteg atter gotflag om £)^)]^cetelfe af Subet x®xt § 107; 
men bet Ut\> af ©tcttl^inflene gjentagenbe forfaftet, l^\>orimob 
man t>eb fi. 28 ^tfthx. 1857 igjen for en 2)el t)enbte tilkge 
til gr. 1811, ibet ^cetobgrtben fortengebeS til 20?lat, SPrcejfrii)^ 
tion^tlben forfottebe^ til 3 Slat, f>i ^jeren af obel8fri 3otb 
gai?e8 SRet til i)eb t^tngH>ft @tfl<ering at feeftemttte, at @jienbom== 
mtn |Ial ^)ate fri for Dbel 

ftilbetne tit i>ox nutJcetenbe £)bel8ret et faalebcS &♦ om 
CbelS^ og 3lafcebe8retten af 26 Sunt 1821, i^m § 32 ^ar 
l^ce^et aKe celbte SBeftemmelfer om Obelgtetten uben Unbtagelfe 
(mcetf bog 5—9—3), famt ». 28 (Qt^thx. 1857. 3ft. ogfaa 
g, 16 may 1860. 

fCnmcttlning. @t pufitit>t S3cbtg paa, at Dbelgtettcn^ oprinbeltge «c- 
tJjbning bar rent pcrfonlig, cr bet, at S^orbmocnbcne paa 38tanb, bcr 
mtop bar xtbbanbrcbe af SD^i^forneictfe meb, at ^aralb J^aarfagrc fratog 
*0nbenic t S'lorgc bcrcg Dbcl, bc^uagtet l^berfen inbfartc nogcn Sorfjal&J- 
ettcr £08ning8ret til 9orbcgob^ i ftt n^c §iem. 9Jlcn paa 38lanb barnetop 
alligcbel l^ber S3i?nbc ^aulb (fe Dberen^fomftcn mcb £)laf ben ^cllige t 
S^orgeg gl. fiobc I. @. 437, ®. fi. 200). - 3)en norfle Dbel^ret Meb farft 
inbf0rt paa S^lanb bcb ©l^riftian ben 4beg gororbning af 29 S^loblbr. 1622, 
ifr.iRcifr. 28 2Rart^ 1776, ber ubbibcbc Sr. 14 3anuar J771 tilSglanb. - 
^aa S«r0crnc l^ar en Sororbning af 14 3anuar 1829 anorbnet £)bel«- 
retten i bet bftfcnligc oberen^ftemmenbe meb Sr. 5 ^pril 1811, og beb Sr. 
17 ^pril 1833 er gororbntngen af 1829 nceftcn orbl^bcnbc gicntagcn for 
3 8 Ian b. ^aa bi«fe ^tt cr berl^oS Obcl^rctten tnbfllranfet til djenbomme 
af en bi8 @t0rrelfc. 

§ 59. 

©jenftanben for Obellret. 

©jenftanb fot £)bel8tet et ifalge ObeBl. 1821 § 1 3otb 
!|)aa£anbct. „^j[0bftabgob8 og 3otb et &08ote og maafcet 
ge8 uben )£obl6i?belfe", 5—3—18, jft. ®. &. 270. SSeb ftjolfe^ 270 

ftoebetS Slnteg eKct Ub^tbelfc ^>Icj[ct man tmlbfertib altib t fcB^e 
fio^cn at forbel^olbc be i>eb bcn8 Ubgtbelfe Iet)enbc DbelsBctettl^ 
gebc Snbiiolbet bcteS »ct (®tL § 97). — Sabcftebcrne^ 
®tunb ]^ett]^0ret til J&anbet. 

5lt 3oxben flal ipcere fcEtffilt thatttfulcrct, et itte neit^ 
tjenbigt. j&cffet iWe t0x man ittbfftcenfc ObelSretten alenc til 
[oabannc ifeanbcicttbomntc, bet ieni^tteg fomegeiitttgeSi^tblbtttg 
mstx 03 @ttg)* %\)i uagtet en faaban Snbfltcenfning btlbe 
ftemme tet t^el meb Dbelginftttutet^ l^iftotiffe ©et^bntng, i>tlbe' 
ben bog t>ccre VJtKaarlig og i Slnbenbelfen mebfete altfot mange 
^^raftiffe Utmftx. SBeb „30Tb ^jaa Sanbet" Ux altfaa forftaae? 
enl^bet S)el af SanbetS Oninb, bet et btugbat fot &anb^ 
iot^ebtiften, altfaa ogfaa ©loi?. ©etimob !an l&ettil nm^^ 
Kg ]^enf0te8 blotte ijg bate ©u^tomtet, ©tenbtub, ©anbfalb, 
giffetiet 0* beSL, uben fot faa i)ibt be ttgget fom Sli)!|>ettlnen' 
fet tU et Ooatbgbtttg; if^x bette Mlbe fttibe lige faa megetmob 
Soteng Otb fom mob felbe SRettenS aSet^bning. 

ObeWl § 4 f^tfte I)el unbtaget ubtt^ffeltg fra Dbel8^«t>b 
a5etgt>aitIet,SaBti!fet og STOannfaltutet tiCige meb ben 
Sctb, fom til fammeS :t)tift ctl^enlagi ,,5lnbte Slnlceg" bet^ 
imob et i!Ie til Jginbet fot, at jo ben Sotb, til ]^i)iHett be ttg* 
get, fan t)otbe Obetejotb. — Jpbab bet fotftaae^ t>eb „8abtil" 
og ,,3Ranufa!tut" i SKobfcetning til „anbte 3lnteg", et et oan^ 
ffeligt ©ipotgSmaal, i^bot Hftnof @^>togbtugen maa Mte bet 
afgiotenbe. 3llminbelig befineteg en gabtif fom et Slnlceg, 
^t)otbeb i bet ©tote it)tobucete8 bet famme, fom i bet ©maa et 
©ienftanb fot ben egentlige §aanbocet!8btift SKen man Bot 
bog ne^)^e ubelnllenbe tage §enf^n til SlnlceggetS Dmfang effet 
til ben i famme neblagte Sa^)ital, men ogfaa til felbe^tobul^ 
ttonenS ©effaffenbeb, babet t>el ifoct maa hmmt an !paar 
om Snlcegget et betegnet ^aa at lebetc fit Sgtobult i ftette 
aSaSfet eBfet alene i enWte ©tlj^ttct (jft. %x. cm itancelfict og 271 

«ente!ammcret m. i>. 20Ofth. 1773 § 2, b og c). ttbtrJ>«cttg 
ncrt)ttcr Sctoeti Stoxtm^Utx, ©aglbrug ofl SEegHxEtfct font l^en^ 
]^0rcnbe tit ^^anbre Stntefi"* — Seb be, fjicnbdig meb Sorfcet 
Bcn^ttcbe, forftjcDifle Ubtr^I: ben 3otb, ,,fom til fammeS 3)rtft 
et i^enlagt", og ben 3otb, ,,til ]^i)iHen be Hgger", ^at bet t>ift* 
ncl ifle txEtet fioi)en8 SWening at o^pftifle nogen egen SSetin^ 
gelfe, men alene at fcetegne, l^tJorlebeS gotl^olbet faftiff toil 
fttCe pg: at nemlig i forfte Silfoelbe Qotben et et Sl^>^)enbij til 
«nlagget, i fibfte Slilfcelbe ^Inlcegget et ^^niil til 3orben. 
tRen Hart er bet alligetoel, at Ifle ben Dmftccnbigl^eb alene, at 
en gabrif o. b8L et anlagt paa en ©jenbom, er not til at ixnb^ 
brage famme fra CbelSl^atob, naar ©jenbommen ille fan flge8 
at tooire l^enlagt til fjabritteng Drift (jfr. gattigIot)ene8 ref^)* 
§§ 29 og 30), - ligefom omtoenbt en aW^lIe o. bgL iHc i og 
for fig Ian tocere ©jenftanb for Dbel, men alenc igorMnbelfe 
meb ben Sorb, til l^toilfen ben ligger. 2)et er Qorbcti, fom 
altib er ObelSrettenS ® jenftanb. 9 forfie Silfcelbe unbbrager 
3lnlcegget ben til famme l^cnlagte 3orb fra CbeBl^cptob j i fibfte 
Silfcelbe brager Sorben bet paa famme anlagtc 5lnlfltg inb 
unber DbelSl^fl^toben. — Sit intet af biSfe Slnlceg ton frigjore 
nogen Sorb for ben for bereg Slnlceggelfe ftiftcbe Dbel, er 
ligcfrem; bog gjor S3ergtocerfer ^er en Unbtagelfe, faatoibt 
aRut^ereng esi)roi)riation8ret ftrccffer flg; men benne Unbtagelfe, 
b^r l^efler iKe rammer al ben til a3crgi)cerfet8 2)rift l^enlagte 
Sorb, ^ar iHe fln®rnnb iDbelSl § 4 mtn i Serglobeng § 18. 
£)beI8L § 4 anben S)el Bcftemmer enbtoibere, at bet tib^ 
ligere folgte offentligc og Beneflcerebe ®ob8 frembeleS ffal 
tocere unbtaget fra ©belSl^oebb, inbtil ©jieren toeb en tl^ingl^ft 
DeflaraHon erfterer, at l^an bil, Sorben ftal tocere Obelgl^oetob 
unbergiten, i l&toilfet lilfojlbe ^<Btob8ttben regneS fra 3)e!lara' 
tionen8 S]&ingl^8ning* — 9Seb benne SBeftemmelfc, ber inbfom i 
»otoen toeb et JBo^nfeforflag ^>aa ©tortl^inget, l^atobe man imib- 272 

Ictttb glemt, at &. 14 Sunt 1816 attercbc ]^at)be aofcnet ejernc 
Stbflang til at iinbergit>e be iKe^nte ©jenbomme Obcl, famt at 
bcnnc &ot> iffc ftoet)cbe nogcn 2;]^ln8l^8ttinfl og l^ettcr itic f»p^ 
Pilfcbc nofict cgct Ubgatt88^)untt for §cei)b8tibett§ ©etcstting, 
men iDb Dbel8^ce^)bett, naat blot 2)eHatationen t)ar afgitoen, 
inbtrcebe eftet be alminbelige SReglcr, altfaa betegnct Hgefra 
©t]^i)er»elfen af- 3)a bet nu ligget en fulb DbeI8]^cEi)b8' 
Iperiobe mcCem 1811 og 1821, ^aa bilbe man, t)eb ligefrem at 
befolge ObeI8loi)en, hinne fomme til at bet0t)e Slogen l^anfe 
attetebe ^xf^UfotU £)beI8tet, l^biltet i)ilbe bcete lige i ©trib 
meb ®xt § 97* Den naturligfte SKaabe, l^toot^aa benne &ot)^ 
ftrib fan lefeS, f^ne8 at ^cere ben, alene at anbenbe £• 1821 
paa be ©jenbomme, angaaenbe l&biS DbcWl^cebbbatl^eb ®t!tering 
forft afgltJeS efter 26 3uni 1821, men labe atte tibligete afgii)ne 
SDeflatatiDner bel^clbe fine fulbe asirfninget Dt)eten8ftemmenbe 
meb ben £ob, fom gialbt t>eb beteg 5lfgit)elfe, b* e. &. 1816. 
Sit gj[0re aSeftemmelfen i DbelSL § 4 jlbfte $a8fu8 ant^enbelig 
DJ>etaIt, ^t>or iffe DbeKl&cetjben aHetebe i>eb £otoen8 Ubgit>elfe 
t)at fttlbenbt*, fjjne8 HKaarligt og infonfe!t)ent; tl^i bet et ttgc 
fttibenbe mob Sanfen i ®xl § 97 at afbtijbe en ^)aabegi>nbt 
DbeI8^(Bt)b Oft- ». 1857 § 1) t>eb at bet«^e ben ifelge &. 1816 
nbflebte @tfteting benS 9tet8i)itfning, fom at ubflette en affetebe 
et]^t>ett)et Cbel; i begge 2;ilfcelbe t>ilbe man bet0t)e en aCetebe 
^>a8fetet Sift be 9ilet8t>itfninget, fom oat ben tittagte i ben &oo^ 
gioning, meb §jemmel af l^bttfen ben fotetoge8. 

§ 60. 

Sortftfttrife. ^inbringer for Dbel«l^«bb. 

gtembele8 felget bet af DbeKL § 1, at Dbel iffe tan ^oile 
!paa anbte ©jienbomme enb be, fom et ©Jenftanb f ot ben almin^ *) 3fr. moimti Obetecet B. 19-20. 273 

bdtge i)tbatretltgc ®jenbom8ret, altfaa iffc paa Sen ettct 
©tamgofcg, men t)cl !t)aaabcltgc ©cebcgaatbc, uagtctbeter 
fjenbeligt nof, at fiotjgiijningen iRc mcb ^cnf^n til bi^fc l^ar 
tcBttIt fig Dbclgtctten antocnbelig (ift. 5—3—63, 64 og 65). 
SKcn ba be. bog iffc i SioJocn cr unbtagnc berfta, og i intct ab^ 
jliCer fig fta anbre ©jcnbomme ubcn i be abelige gorrettig^ 
l^cbcr, i)ilbe bet i)oere i)illaatligt at unbtage bem, ba be beSuben 
Kgeftem er SlafoBbc^ret unbetgit)tte. 

sat ®iettbomgretteng 2:ilbagetalbelig]^eb et uforenlig 
mcb £)bcI8tct, forftaat fig af fig felt), jft. £)bcl8L § 1 eg SReflr. 
25 3uttt 1725. £)bcI8tet fan fielgclig iffc tjinbeS ^paa ej[cn== 
bomme, l^^or^jaa bet ]&J)iIer en Slilbagcfalb^ret, — f. (Sj. 
ltit!cgob8, faa Icengc Sirten cr i 5Prii)ate8 ©je (jfr. gr. 25 %tbx. 
1733, JQftretgb. 23 3an. 1817, og &. 24 ©e^^tbr. 1851 § 6 i 
©lutnO/ — eKcr eti tcnttaftmagfig £]»8ning8rct. gcr faa 
toibt tmiblettib 3;ilbage!albcligl^cbctt er afl^oengig af en wox^ SSc^ 
git)en]&eb, og ber^o8 inbflrcentet til en i)i8 3;ib, ber er nblebcn 
forinben Dbcl8^cei)b8tiben, f^ne8 ben iffc at !unne ^cere til 
§inbcr for Obel, ba ©jeren aKigc^el maa ftge8 at l^atoc bcfibbet 
®aarbcn mcb fulb ejenbomgrct. S)er er fetter intct til §in^ 
ber for, at £)bcl8^(Et)b for ben ene 5gt Ian lobe i bet famme 
2:ib8rum, ^t)ori ben anben Sgt8 Dbel iprcejIribercS. — gor^ 
fj^bSrct Ian iffc J)are til Jpinber for Did, ba 2:ilbagefalbe^ 
ligl^cben l^cr cr afi^cengig af (Sjcreng cgen aSiljc* — 5Paal)t)ilenbe 
©croituter cr naturlig^iS albrig l^inbcrlige for DbcKl^ce^b; 
tl^i ^'os>x megct be cnb fan inbffrcenlc ®j[cren8 9laabig]&cb ot>cr 
6jicnbommen, forminbftcr be bog iffc ]^an8 91 et til benne, ber 
ligcfulbt bliijcr fulb og uangribelig ®j[cnbom8rct. — Snbnu 
minbrc fan ©amcjcforl^olb l^inbre £)bcl8ret8 ®r]^t)erDeIfe, ba 
Wt cnfelt @jer befibber fulb ejcnbomgrct, om cnb benncS 
©jenftanb iffc er ben l&cle ©jenbom. 

3lt imiblcrtib 5llmcnninger, faalccnge be birfelig beftaar 

IBtanbt, Sm9«ret. 18 274 

fom faabanne (jfr. &. 17 Slug. 1818 § 34), jiulbc funnc i>cete 
©jicnpanb for £)bcl*, f^neS ganffc uantagcttgt ^)aa ©tunb af 
aScflaffcnl^ebcn af ben SRct, l^v^tmeb ben faalalbte ®j[et maa 
fige§ at bcjtbbc famme, I)ettc et ncmltg tife nogen fanb ©jen^ 
bomSrct t!Ic nogcn almtnbelig SRaabigl^cb ot)er 2:ingcn i ben^ 
2;otalitet, men alcrtc en Oijcrbtagelfc af Qtakni 9let til at 
bi8!|>on€Tc ot>zt, I)toab bcr bltDcr tillage, eftcrat S3^gbclaget l^ar 
tagct, ^\>ah bet bc]^0t)et (fe otof. ®. 176)> SRaax bcrimob Slfc 
menningcn et folgt til be aSrugSfcerettigebe feb eg ubjiiftet mth 
lem bent, efler, oi)crengftemmenbc meb ©fo*>L 22 3uni 1863 
§§ 35 og 42, er belt meCem ©jeten oq be a3rug8berettigebe, - 
ba b0t i ferftc galb ben l^ele 5Wmenning og i fibfte galb ben 
ejeten tilfalbne S)el (jfr, § 38), i bet minbfte for faa t>ibt og^ 
faa §ai)mnggretten er afl(0ft (§ 36), felt) om bet ^aa fontmc 
blit)ct l&fl^ftenbc anbre fcetjiilte aStugSrettigl^ebcr, anfee^ for at 
]^at)e f>'f\)0xt at txcre Sllmenning og at txcrc gaaet ot)er til ©j- 
enbomSftoD, og faaban Ian efter bet goranforte i)el bcere @izn^ 
ftanb for DbcL — ©cetre f^Iger meb ben®aarb, til l^^ilfenbe 
ligger; men foerftilt afl^oenbebe ®(»tre h0x ilfe antage^ atlunne 
obleg* — ©cerftilt afl^anbebe 9l^bningg!|)labfe maa berimob 
lunne obel^l^oeJobeg fom anben ®ienbom, ^)i>ai enten be er jl^Ib^ 
fatte eHer iffe. 

2)en Dmftcenbigl^eb, at ber ^'oxkx log Jianbffijlb ^)aa en 
3orb, er natnrligtoig iffe til §inber for Dbel^l^oebb, og ba Sianb- 
jl^lben forlangft l^ar tafct fin Sarafter af aRebejenbom og er 
gaaet oi)er til en Orunbb^rbe, er a3^gfel]^at)eren alene at 
betragte fom fulb @j[er* 

©n Slr^efcefte^ejenbom, ber albrig jial falbe tillage, er 
naturligH§ ©jenftanb ^r Dbel; gien ^'ox^ bet berimob er et 
fanbt go^fte, altf aa "^nnbet til SSefibberenS gamilie, faalebeg ♦) 3fr. 2»o6MW« ObeUret @, 13. 275 

at (Sienbcmmcn flal l^jemfalbe, naar bennc ubbot, maa bet 
fcetteg t)eb @iben af Tjorlening, og ben i)il aWfaa tffe funne 
i?beI8]^ce^be8. 

§ 6L 
«etingelfcrnc for Dbclgret« (5r^t)eri>elfc* 

Cbel^tet etl^i)ert)e^ i)eb 20aarig ®jenbom8kflbbeIf e af famme 
^etfon etter ^an8 Sgtlag ettet ^anS ^ggtefcette (S. 26 3unt 1821 
§ 1, 2, 5 Dg 6, jft. &. 28 ©e<>ttr, 1857 § 1). — £)Mil §1 
forbrebe betl^oS, at ©jienbomgretten jiulbe i)oere f ulb, b» e. urof^ 
felig, l^HIfet felgelig maatte mebf0re, at, l^^iS 3lbfomften leb af 
nogen aWangel, Jom gjotbe Slf^cenbelfen ugi^lbig, faafcm Umiju- 
big^eb elter manglcnbe 2)t8^ofitton8ret 1)0^ ©oelgeten*, funbe 
Dbel alcnc Mnbe?, efter at benne SKangel ^eb ben alminbelige 
20aatige ®ienbom§]^cei>b t>ar af]^jiul^)en, t f)'oxlkn §enfeenbe bog 
DMil § 6 tilftob ben Settelfe, at DbelStetten, naar beng S3e:^ 
tingelfer for0^rigt \>ax ttlftebe, ftulbe anfeeS erl^bext^et fttaj t>eb 
ben botgerltgc ^oeijb^ttb^ Ubieb; ]^i)OTtmob ben oelbre SRet txo^- 
i)ebc lOaarig SBeftbbelfe efter bette 2:ib8^)unft (§ftret8b. 1 2»art§ 
1820), — gfter at imiblertib S. 28 ©e^Jtfcr. 1857 § 1 l^ar ub^- 
flraft DbeI8]^(Bt>b8tiben til famme Scengbe fom ben borgerltge 
JecEt>b8ttb, faar ©i)0rg8maalet om SK angler i)eb Slblomften 
mtnbre SBet^bning, faafom i etl^bert galb btgfe SWangler altib 
t>tl ixere nbflettebe toeb ben borgerltge §cet)b, inben ber Ux'ozx 
©^0rg8maal om £)bel8er!^t)eri)el[e* @r SWangelen i)eb Slblom^ 
fien af ben SRatur, at ben l^tnbrer ©jenbomgi^cetjb, forftaar bet 
fig, at ber faa meget minbre Ian blibe 2;ale cm nogen ©belSl^cetJb* 

2)erimob foranlebiger S. 1857 en anben Uregelmcegfigl^eb, 
nemlig meb ^enf^n tU UbgangS^Junftet for fioebb^tibenS 

*) Jgcrtil fan bog nep^)c rcgnc^ SCrrcft; tl^i bcnnc gjer iffc ^fl^ccnbelfen 
i og for fig ugi^Ibtg, men git)cr atenc^rebitor ^tt til at omftobc <Sa(- 
get, for faa bibt bet er i^am til ©fabe* 

18* 276 

SBcrcgning- ©fter ObeI8L § 6 ffulbc ncmlig §(ei)b8tibctt (10 
^at) tcgncg fta 5(bfomftcn8 S^l^tngl^^ning. Jpa^bc^ tngen 
anbcn 5lb!omft cnb §oet)b, jiulbc 3otbcn qn[ecg cblct, max @j[:= 
enbDm8]^cei)b8tibcn (20 3lar) i>at ublebet ^cti)eb t)at bet Ilat^ 
lig gorubfoetttingcn, at Obcl?]^flet>b§bctingeIfernc cfter § 1 cgfaa 
i)at tilftcbc, dtfaa at ObclSgobfet ben l^elc Sib, ettcr i bet 
minbpc be jlbftc 10 Slat*, maatte l^atoc till^^rt en SPerfcn eCer 
^an8 Setkfl, og Ubgang8^)unftet maatte i bette 2:ilfalbe Ux'ot 
»ejilbbelfen8 @ t if telf e. Da nu £)bel8L § 6 ftembele8 kftaar, 
meben8 $cet)b8tiben8 ftoengbe i begge 2:ilfcelbe et ben famme, 
tabet ©ubet om §at)b8tiben8 ©etegning ^xaZ^insltiinxn^tn 
for en ftot 2)el fin Set^bning, ba man, ]^t)ot ^x^iotxionm ^at 
tiltraabt ®obfet8 Sefibbelfe, far ^an laber fit ©fjobe t^ingl^fe, 
nmulig fan ncegte l^am at fulbenbe £)bcI8]^(eioben oi>eren8ftem^ 
menbe mcb CbeBL § 6 i. f. i 20 Star, regnebe fra a3efibbelfen8 
©tiftelfe, faafom bet bog ifte Ian ^jrcejubicere £)bel8er]^i)er- 
^elfen, at SBeflbberen i)irlelig l^ar loijlig Slblomft til Oobfet 

Unbergaar SSefibbelfen i ^cei)b8tiben8 fiob en f$oranbring, 
font gjor ben ufliffet til at begrunbe Dbel, f» @j* ber ietinge8 
J&jemfalbS^ etter £08nittg8ret, er bet en ©ebfalge, at £)beI8^ 
l^cctoben ftanfe8* 2)et famme er Silforfbet i?eb D»)rettelfe af 
^ji0t)efontra!t og enbnu mere i)eb ©IjobeS Ubftebelfe; tl)i 
uagtet ftji0befontra!ten8 Ubftebelfe iffe ktager ©jeren ]^an8 @i^ 
enbom8ret, feetager ben bog ®j[enbom8retten ben8 g u I b I o m m e n- 
l^eb, ligefom bet jo toilbe tocerc abfurb, om ben, ber l^ai^be for* 
plx^tzt fig til at afl^ccnbe en ©jenbom, alene toeb en Ubfcettelfe 
meb at oi|)f^Ibe fin gorj)ligteIfe jfulbe funne erl^bcrtoe en 9let, 
]^t)ori>cb Slf^anbelfen bagefter funbe omftebe8. Sloget ganffe 
anbet er bet, at 5J5rcBfIri^>tionen afanerebcer]^toeri)et CbelSret 
forft regne8 fra feli)e Slf^cenbeIfe8bofumentet8 2:i&ingl^8ning •) 3fr. 3Ro|ferbt« ObcI«rct @. 36. 277 

(©ftrct^b. 12 Sunt 1839, SRctSt @. 425 fggO^ — ^t ®iercn 
^aa urctmce^fig SRaabe bctet^c^ (Sj[cnbommen8 SSeflbbcIfc, 
fan imiblcrttb albtig antageg at afbttjbc £)bel^l&cei)ben8 @t]^i)ct:= 
ijclfe, ba benne ct betingct af @Jenb«)m og tttc af SSefibbcIfc; 
ti[>€rttmob ntaa i)tftnof, naat ®«)bfct lommet tilkgc til ftn tcttc 
©jcr, ©cebben antageS at ^a'ot UUt i?gfaa unber Slfbti^belfcn. 
Sun l^tjot Obel jiulbc Hnbeg alcne mcb jpjemmcl af § 6 i* ft, 
et bet inbl^fcnbe, at en 2)e^ogfe8flon, font ftanfer ©Jenbomg^ 
l^ce^beu, eo ipso afk^bet Obel^l^oetobcn^ 

§ 62, 
SamUicmcblcttimcrS Stbgang .til at fammenlceggc fin S3cfitbclfc8ttb* 

£tge faa i>tl t)eb £)beIgl^oet)b font ^eb ©J^nbomgl^ce^b fan 
jlere SSe^bbere Icegge fin SSefibbelfegttb fammen; l^ertil 
ubftai)e8 imtblettib en ten, at be jlete S3efibbere ftaat t got^^ 
l^olb font Defcenbent til Slfcenbent, ellcr at be er 5@gtefofHcr. 
— Det f0tftc ubtti?ffer CbeI8l § 1 i)eb, at „3otben l^ar ttl^ 
]^0Tt en ^erfon eKer l&ang Sgtioeg", og § 2 ftger, at t)eb en 
5|5erfon^ Sdtlceg forftaaeS ,;be, font i ret nebftigenbe Siinie neb^ 
ftantmer fra ^am", - altfaa i^anS l^ele 3)efcenben8, jfr. § 9, 
i)tiot ogfaa SStkg kuge^ f^non^mt meb 5@t, 3)enne legale 
definition cr imibtettib utigtig; t^i Setlceg betljbet @Ioegt=^ 
linie*, altfaa en SamilieforMnbelfe, f}i>f>x en]^i>et ftaat i Sot^ 
l^olb til l^inanben font 5Paten8 til a3ant, og fan altfaa albrlg 
ontfatte flere 3)efcenbentet af [amnte ©tab. 2)enne geil et 
fotflatlig betaf, at bet ©teb i Soi)en, ^bot Deftnttionen gi»e8, 
l^anblet om bem, bet ftal tooete ktcttigebe til at attoe en alle:=^ 
tebe et]^t)eti)et Dbel, ^i>ox bet ba i)at natutUgt, at alle 
be fta ®t]^t)ettoeten ubgangne Siniet ntaatte mebtageg* STOen ba 

*) j^ttleggr f ommcr af leggr, fom bctcgncr : l^bab ber ftraffcr fig frcmab 
(flf leggja), f» @j* fotleggr, armleggr, bcraf: JBinie, I ©$♦ karlleggr, 
kveunleggr. 278 

ttu bet fammc, m^an^ legalt bcfinetcbc, Drb „S6tlcc9" ogfaa ct 
brugtom bem, gjennem ]^\)ig SSe^bbelfc Obcl ffal erl&tocttoc^, 
uagtet bet f^ncg at ntaatte tocerc Hart, at btgfe natutligft jiulbe 
ftaa i [am me Slnie, - fan ber oipkfteg ©^)0rg8maal, omOrbet 
„3gtlceg" t § 1 nebtoenbtgi^ig maa tage^ i famme S3et^bntng 
fom t §§ 2 og 9? &n ftreng fio^fortolfning leber iincgteltg til 
at bcftoare bctte bcfrccftenbe, l}i>s>xa] f^lger, at bet maa Jxerettl- 
ftrcelfeligt, naar ©aatben t 20 Star ^ax i>oeret ejet af en ^gerfon 
og f(ere af iian^ Sern, ben 6ne eftet ben Slnben- ©etimcb 
at binbe fig ^aa ftrcngt til Drbl^ben, at bet enbog ftulbc txEte 
ligcgtjlbigt, Ij^ab enten 5lfcenbenten cKer S)efcenbenten ejebe 
©aarben ferft. ^aa at (Sobfet ftulbie obel^^cetobeg ogfaa \)eb at 
gaa o'pai i 5@tten*, J?ilbe fomme i en altfot aaknbar ©ttib 
meb Obel^inftitutionen^ ^ele SScefen til at funnc antageg, og 
folgcr l^eHer ifle meb nogen 9i0bt>enbig^cb af Drbcne* SKcertcg 
fan og, at i Sotofomiteen^ Sotjlag ^eb bet i § 1 ubtt^ffelig: 
„§bab enten 3orben i Sobet af be 10 9lar er forblei>en ]^o8 
ferfteejer, eHet er gaaet ncbab i?gtloegget, Wibcr ben ligc^ 
fnlbt £)be][8j[orb, — ©r berimob S^otben i Sobet af be 10 
5lat - - - gaaet fra Sorn til gotoelbte oi)ab eHer ©^^ 
ffenbe imellem, blitjer ben iMe £)bel8jorb"* £)g ©tottl^tngg- 
fomiteen, bet ubelob bette S^ittceg og gab § 1 beng nutxxtenbe 
iJorm, l^abbe betmeb ingenlnnbe til §cnfigt at foranbre SKe- 
ningen; men alene at gjore Ubtt^tfet fortere og !|>rcecifere*** 
^aa ®tunb l^eraf jiulbe man i)iftnoI lebeS til ogfaa at negtc 
©^ffenbe at loegge fin SBefibbelfe^tib fammen, felt) omSotben 
fotub l^at i)cetet ejet af beteg fceCej^ 5Paren8; men bctte f^neS 
bog formeget at [tribe mob fiotjen^ Orb* @r berimob 3orben 
iffe fommen fra goroelbrene, er bet i et^i?ert galb flart, at •♦) ©e ©tortl^inggfor^anblinger for 1821, mal ®- 535 og 572, 279 

fictc ©^flcnbc, fom iiax fccftbbet ben efter l^tnanbcn, ttfc fan 
Iccggc fine SBcfibbelfeStibet fammen* 

m be 20 STar for £)beI8^oetJben, lige faa i>tl fom for ®i^ 
cnbottt8]^t)ben, ntaa ]^at)e t)oeret naffcrubte, og at enl^toer 8l> 
bt^belfe bet>tr!ct, at en n^ §cet)b8:peticbe maa Beg^nbeg, Itgc^ 
fom ber l^eBer iffe nogenflnbc Ian blit>e Slbgang til at fammen^ 
loegge flere i)eb SWettcmrum abftilte 5Periober, er en ©eltjfelge* 

@om en faaban SHfttijbelfe fan man bog Hftnol iffe be- 
tragte ©fiftebel^anbling, l^tjab enten ben flnbet®teb t ©je^^ 
tens Iet)enbe &it>e efler efter l^an^ 3)ob, og l^toab ^ntm SBoet 
flutter fom fol^ent etter faHit*. %^ nnber ©fiftet i>tmxi>tx 
bog SSoet^ ber re^)roefenterer gaHentcnS eller ben SlfbobeS 5Perfon, 
at fortfcette 1[)an^ ©jenbom^ret, og ben Ubfcettelfe, fom ©jerenS 
eDer 9lrii)ingen8 9laabig]^eb ot)er ©jenbommen formebelft ©fifte^^ 
^olbet er iinberfaftet, ftjneg iffe at fwnne afftjicere S3aanbet» 
"S^ttk t>xl Sngen flnbe tHt)Ifomt t>eb ©fifte i SSebfommenbe^ 
lei)enbe £ii?e; men flonfeftjenfen forer aabenfcart til at an^^^ 
tage bet famme om 3)ob8boer» 2:]^i ben offentligc ©fif terete 
SnbfEriben fan l^elter iffe ^er foranbre @ienbom?for]&olbet, men 
^ax alene 3nbft^belfe ^aa 2lnft)ar8!|>ltgten lige oi)er for Srebi^ 
torerne* S)en !|>aafcegt?nbte £)bel8^cet>b maa folgelig frembeleS 
lobe, mebeng ©fiftebel^anblingen barer* Ubiober ©oet)b8tiben 
itnber ©ftf tet, maa ©belen anfec^ for at ijoere er]^i)ert>et for 
SBefibberenS l^ele 2)efcenben8 i ben forejIret)ne Drben; ubloegge^ 
Oobfet for Jg)cet)b8tiben§ Ubiob til et af b^n^ ©orn, og ben 
ublober i benneg S8efibbelfe8tib, Mit)er ^an Dbel8erbt>eri)er, og 
til ifani !Defcenbenter gaar ©belSretten ba ot>er» — @aa Hbt 
\>xl man bog iffe funne ftrceffe ftonfefioenfen af bet ^er Sftnfortc, 
at man fhtlbe antaQi^r <tt Dbel^^ceiob ogfaa funbe ^jaabegtjn- 
beg 'faa 3orb, fom unber ©fiftet maatte Wit)e inbfjobt for *) 3fr. aWotfelbt^ £)bel«ret ©. 29-^30, 280 

SBoetg Sftefltttng. aReb ^enf^n til Sefibbclfen af faabant ®ob8 
^tl man iffc funnc ftge, at SBoet re^Jtcefenterct ben Slfbebe cKet 
fcrtfcettet bennc^ SSefibbelfe; l^et i)U man i?tftnof fccttagte 
SBoet [oerf !ilt fom en juTibijI SPerfon, og faabanne fan natUt- 
Hgi>t§ life etl^i^erije CbeL S^^tft fra Ubtegget til nogen af 
aSoet^ aSebtommenbe i)il altfaa l&et £)bel8]^cet)b funne ^jjaakg^n^^ 
bc8 af bcnne* 

S)a £)bel8toi)en af 1821 ganjle l^ar ^^^(et)et gn 5 3l^rtr 
1811, forftaat bet fig, at ogfaa faabant Oob^, fom if0lge benne 
%x. § 3 l^atobe t)ceret unbtaget fra Dbel^l^oe^b, forbi (Sjictcn 
]&ai)be unblabt at afgitoe ©tKoering om, at bet ftulbe \>ctn Dbel 
unbcrgitoet, nu maa ^cere nnberfaftet }0bel8]^cet>b efter ben ah 
minbelige SRegel i DbelgL § 1, jfr. bog § 4 fibfte SgaSfng. 
2)et f^neg bog, at CbelSl^cetoben i bette Slilfcelbe ifle uben S&t:^ 
fibbetenS 25ilje fan tegne^ for enb fra benne Sot)8 Ubgii)elfe; t 
mobfat iJalb funbe man fomme til bet Stefultat, at benne &ot) 
nmibbelbart i)eb fin Ubgii)elfe l^oeftebe Dbel^ret !f>aa forl^en 
obelgfrie ©jenbomme, og ttBagbe ben tibligere a3eflbbelfe SHetS- 
i>irfninger, ]^i)orfor ben ^eb ben ba gjcelbenbe Soi)giioning ub- 
tr^ffelig t>ax fritagen, l^tjilfet Diftnof tjitbe t?cere at gaa ®xt § 
97 for ncer** 

grembele? fan 5ggtefoeller, fom letter t gceHig, loeggcftn 
SBefibbelfe^tib fammen, faalebeg, at ^t>i8 ben ene Bringer 3orb 
inb i aSoet, i}tit>x)faa Dbel enbnu iffe er ounbet, eHer be nnbcr 
S6gtej!abet fjekr 3orb, „ba obler be ben foetteg og for fceOeg 
3lffom, og bet enbog om fun ben ene og ^Hlfenfoml^elft af bem 
s>pUi>tx Dbel8^0B^b8tiben/' Derimob Blti>er £)bel8ret, fom alle^ 
rebe t)ar tx))Uxi>tt af ben ene SegtefceHe for 5SgtefIabet, iffe 
f«Be8 (§ 5). — Sliaoegget „for fcetteg Slffom" i?il alene fige, at 
gceHegfcornene 6lit>er noermeft fcerettigebe til ben fceCeS erl^i^er^^ *) 3fr. mum^ Obcl^ret @. 30-31* 281 

tcbc Dbel ftemfot ©cetfulbb^tnene, uben ©enftjn til, at ben 
onben Sggtcfcellc ntaaffc iffc l&at i^cerct SKcbejer af Sorben un^ 
bet l^cle ^cetob^tibep, jft. f{bftc$a8fu8; ntcniffe ettten at DbeW:^ 
cr]&i)cti[>elfcn jial i)oetc beting et af, at bet et foeDc^ 5lf!om, 
eCer at bet fcsHeS Slffom ffal ]&at)e en fortrinligere ©bel cnb 
SggtefceQerne felt) (jfr. ^ftretSb* 8 Deck, 1842, 8let8t, @. 
769 fgg,)* 

a»cb §enft?n til ben Obel^ret, font i)inbe8 af SegtefoH, 
gjicelber cnb toibete ^>aa ®runb af bet fnlbfomne gormue8fceIIe8= 
jlab ben fcetegne Siegel, at ^i>^x af bent i)inbet £)bel til bet 
^cle @ob8, Ifle blot til fin ene §aMeI betaf. — O^lofe8 
5Sgteffabet t)eb®Iil8mi8fe, cHer SSoet jlifte8 meOem bem font 
g0lgc af fJcelligetS D^]^cet)elfe,eT bet Hatt, at be fta bettc 
©Jeblil af fortfcettet £)bel8]^cei)b og txifotxm £)bel8ret ]^i)et for 
fig, aKen ben for gajlle8|fabet8 £)^l08ning forlobne 3;ib ntaa 
]^t>illettfom]^elft af S6gtefcetteme, ber t?eb 3)elingen be^olbet 
®obfet font fit, fnnne famntenlcegge nteb fin egen Jpaafolgcnbe 
a3efibbelfe8tib, for at ubbtingc ^cetobStiben*; fel^ om ben, bet 
ifle btagte Oaatben inb i S3oet, fomnter tit at bel^olbe ben ^eb 
©elingen, f^ne8 bet bog iffe at fnnne negte8 l^am at beregne 
^ce^b8tiben lige fta ben anben8 @tl)i)eti)elfe af; tl)i t?eb 
3ggtejlabet8 Snbgaaelfe i jtn SEib blet) en fulbftcenbig ©nl^eb i 
^nfeenbe til ^Jotntue, alene nteb Unbtagelfe af fotl^en et^^eti)et 
Obel, ftiftet, faa at bet iffe mete fi>otge8 eftct, fta l)t)ilfen af 
96gtcfoeBetne be enfelte ©jienftanbe ^ibtotte, og man l^at ingen- 
foml&elft ^jemmel til at git^e ben febnete Slbftiffelfc tilbagebit^ 
fenbe ^taft til at nbftette be aSltfninget, fom ben tibligete 
gceJleSbeflbbelfe aKetcbe l^at mebf^tt, — ^aa S30tnene8 
ObelStet faat gotoBlbtene8 @fil8mi8fc faalebe8 ingcn Snbjl^belfe. 

SWeb ©enfijn til aUetebe foBne8 et^t)eti)etObel et bet *) atfr. 9J^oM«lWg Obel^rct ©. 33, 282 

Hart, at StbftiCelfeit ingcn 3nbf(i>belfc faar- SggtcfceHcrnc cr t 
^cnfccnbc l^cttil ligc bctcttigcbe, eg fan be tHeforcncg l^crom, 
maa DbelSflobfct bdc8 mcKem bent (5—2—68, jfr. 3—12—15). 
5Wen bet er ba ogfaa Hart, at ]^t>er af bent maa fcel^olbc fin 
Dbelgrct til bet ^ele ©ob^, ubcn at benne fan i>rcejlribcre8, [aa 
tenge Oobfet cr i ben anbeng SBeftbbelfe* 

5lnbre ©amejerc enb Sggtefcellfer er^t>eri?cr naturlig^i^ 
Inn Cbel i>eb egen 33efibbelfe ot)eren8ftemntenbe meb § 1, 
og !nn til ben 2)cl, font tilfcmmcr ]^t)cr ifcer. @r benne 
2)el aKerebe tibligere foerjlilt bctegnet i be offentlige Soger (ifr. 
S. 12 Dftbr. 1857 § 1), og faalebeS beftaar jnribifl font fcet^ 
ftilt ejenbom, o^^ftaar ingen Hbere SSanfteligl^eb. SWen er bet 
et totrleligt ©ameje (pro indiviso), maa \>tftncf ogfaa bet fammc 
gjicelbe, faa at §8ebfcmmenbe8 Dbel^ret Inn omfatter ]^an8 Be- 
ftemte Slnj>art, ber i ^iilfcelbe bliijer at nbloegge t>eb en Iot)ttg 
S)eIing8forretning, og bet l^tjab entcn SRetten gjore^ gicelbenbe 
mob gremmebe eHer mob en SKebejer. — (gt^tttereSfent- 
flab fom jnribtjl 5Perfon Ian natnrligt)t8 tile oble. 

§ 63, 

6nbclig beftemmer Obel^L § 7, at Dbel^jorb Ian magc:= 
f lifted mob £)beI8jorb meb ben SSirlning, at §t)er tx^'ott'otx 
Dbelen til ben Sorb, l^an belommer, berfom intet SWeCemlag 
gitoeg* — 2)ette er imiblertib ille nogen egentlig @rl)t)ert>elfe, 
men alene en Cmbtjtning af ©beBret, og bet ©cercgne er 
alene, at bet l^er er tiHabt at oije rb rage Dbel8retten igorbtn- 
belfe meb (Sjenbom^retten, — 5|5aa ©rnnb af 3(rtilelen§ nbe- 
tingebe Ubtri^I er man nobt tit at antage, at enb^er obeMe^ 
rettiget 6jer ^aa benne SKaabe Ian btg^)onere itie alene o^er 
be Siernere^, men ogfaa oioer be Slcermere^ ©bcl, og l^eCer 
ille Ian Ubtr^IIet ,/(ige for lige" forftaaeg faalebe8, at benne 283 

3lbgang zx bctingct al at ber tJtrtelig finbct et ligcHgt %ct^ 
l^olb ®tcb tttcBcm SWagelaggenc. ®og maattc ©ig^ofltbncn 
i)cl i)oere ug^lbig, naar bigfe Dat faa aabenfcar ufotl^olbgmceg^ 
fige, at SKagelfiftet fjcnbelig afene i)ar ft mule ret, og at bcr^ 
unber jljulte fig en t)itfelig ®at)c. OiteS ber SKellemlag, 
er bet et beIH8 ©alg, i?g ba fceftemmcg ber nbtrt^ffelig, atl^t^er 
set f^ger ben Dbel, font f^r tiffaa ben. 

%xci Slegelen t ObelSl § 1, ifelge ^t>\lkn DbelSatetten, 
naar aSetingelferne for fantme toar ttlftebe, erl^bertjebeS i)cb en 
9lct8n0bt)enbig]^eb, nben^enf^n til SBefibbereng 2)nffe, l&ar 
nu &. 28 @e^)tbr. 1857 § 2 foretaget en Hgtig ?lfcenbrtng, ibet 
ben ^ar tiHabt ejeren af Sorb, f)tix^ DbeI8^oei)bgtib iffe er 
nbleben, at foreb^gge £)bel8ret8 6rl)^cri)elfc i)eb, f0r 
^cei)b8tiben nblofcer, at afgit)e en jlriftlig ©rfloering ont, at 
©jenbommen ftal t)cerc fri for Dbel, I)i)i](ten @rflcertng ifal 
jlrtt)e8 paa ftemj^Iet ^a'fxx 5Rr. 3 og tl^ingl^feg. S)ette b^r t)tft=: 
no! forftaae? faalebc^, at ogfaa 3;^ingttj8ntngen maa tjcere 
jfeet for jpceJobSttbeng Ublob. — 3lt frigjore Sorben for alle- 
rebe eri^t)ert)et Dbel ftaar berimob iffe i £)be][8er^t>ert)eren8' 
2Ragt; tl^i ]&an§ Defcenbenter? £)bel?ret er, fra bet SSitUxt 
aiettcn er erT&t)eri>et, en felijftcfnbtg SRet, fom iffe Hlfaarlig 
fan beroi>eg bent (Cbet^L § 8). $ar imiblertib Cbelgerl^t^cr^ 
tjeren ingen S)efcenbenter, eCcr i}an erI)oIber be tiltJcerenbeS 
©amt^ffc, maa l^an, trob^ Ubtr^ffene i £. 1857, naarfontl^elft, 
ogfaa efter at £)belg^cet)b8tiben er nbtoben, l^ai)e Slbgang til 
at erflccre @j[cnbommen obel^fri; tl)i ifolge £)bel§L § 8 ifr. 2 
er &nt}'ozx berettiget til at frafige fig Dbel^retten faat?el for fig 
fciD font for fin ^uftru, nteb l^^em ^an Wozx i goeCig, ont be 
ejer Dbelen foeCe^, meb ben SBirfning, at be SSorn, fom febnere 
fobe^, ingen Dbel^ret faar. — ©n ©rltoring om Dbelgfri^eb 
fan naarfoml^elft tilbagcfalbe^, og Jpcet^bStiben regne^ bafra 
Sliftagefalbelfeng 2;||ingr^?ning. (Sn fontraftmcegfig 284 

SIftalc f- % t ©loetbtagclfcgbofuntcntct cm, at en ®aatb for 
ieftanbig flal i)cetc obcISfri, fi^nc§ iffe at ^oere forfcinbcnbe eg 
^tlbc Del bctl^o^ fom ofteft mangle tetlig 3ntcte8fe, 

§64. 
3)e obclSlbercttigebe $Pcrfon€T» - 

®j)0tg8maalet cm, i}i>\Ut 5|5erfonet er obelSktetttgebe 
til ct ®ob8, et afgiott t DbelSI, § 2 (jfr* gt. 14 San. 1771 
§§ 2 eg 4). @fter bette tilfcmmer ObelStet alcne 2)ej'cenben=^ 
terne a[ ben JBefibber, i ^t?t8 ©jenbomStib ObeBl^ce^ben et nb- 
IcBet, altfaa iffe Slfcenbentetne, ligefaalibt fom 9lffommet af 
be tibligere SBeflbbere, I)i)i8 SSefibbelfe bat bibtaget til 9letten8 
@t]^tjett)elfe. ©i[)ctbibt £)beI8att)ingetne et fcbte fct ettet eftet 
£)bcl8tetten8 ®t^i)ett)elfe, et ligeg^Ibigt. 

©legftebl&atn et obel^ktettiget til fin SWobetS £)bel8=: 
gob8 lige meb cegte SBatn, mm til gabetenS fun, l^eiS bet It)^ 
feS i tulb eg ^Jen ()ft. Slti)el § 5). S3atn, bet et atjiet i 
Jpot eBet a3Iobffam, f^ne8 lige faa libt at funne tittceggeS Dbelg- 
fem Slti)etet eftet ben jl^Ibige 5Paten8. 

CbeKtetten tilfommet @tt)t)etbeten8 ®efcenben8 i uenbe^ 
lige Seb (§ 3), nben at o^l^ete i)eb nogen (Senetatien. Sftet 
be celbte &j>h ei|)]^0tte betimcb Dbel^tetten, naat ®ebfet fom 
oDet i en anben £inie, i)eb 7be &eb fanoniji 3legnemaabe (me^ 
ben8 Sltbetetten aUetebe ftanfebc i)eb 5te £eb), fe ®. S. 282, 

ift. m. &. VL 1, e^t. IV. s. 2, e^t- v. s. 5—2—2. 

fiigefom imiblettib atte ncetmete Dbd^baatneS £)beI8tct 
gaat tat^t, naat nogen fjetnete l^at beftbbet ®obfei i 3 5lat 
(£)beI8I. § 9, jft. fi. 1857 § 3),'faalebe8 beftemmet Obeiei. 
§ 2, ift. 3)i8fentetl. 16 3uli 1845 § 18 og SlttJel. § 81, at 
3ngen anfeeS fot obelSMaten, fom et fobt, eftet at ®obfet 
et gaaet ub af Samilien. — ^enfigten meb fibftn(et>nte SBc* 
ftemmetfe et aaknfcatt ben, at ©nl^ioet, fom etl^t^ett^et et ®ob8, '285 

]^t)Dr^aa bet l^bilct £)bcl, jial t)eb fcH^e @r]^^crt>elfcn lunne ^ibe, 
^t>xlh Dbel^bcrcttigebc bet til famme gt^jeg, 09 af ]&t>em ^an 
faalebeg fan ^jaategne ©jenl^^ning* 5{5aa Otunb ^etaf maa 
man, ^loox toatfom man ellet^ maa t>oete i>eb at ftat)ige Otbene 
i en faa t)ilfaatli9 Soi) fom >ObeBIoi)en, beg i)iftnof tocetc be^ 
tettiget til at ubt)ibe 93eftemmclfen i § 2 betl^en, at ®obfet8 
Ctjctgang til en f jetnete fiinie foetteg t)eb ©iben af Ubgang 
af gcimilien igotl&olb til be ncetmete&iniet** 2lntcgman 
iffc bette, ^ilbe, naat en SKanb ^ai?be folgt fit ObelSgobS til 
fin enefte 3)attet, og l^an febnetc fif en ©en, benne meb §iem:= 
mel af Obel funne ftatagc fin ®^ftet ©aatben, l^tjilfet ijilbe 
)i>ctxt altfot utimeligt Det et af l^iftetijle Otunbe fotflatligt, 
at £)belgloi)en i § 2 iffe i^ax l^aft anbet enb gotl^olbet rmUtm 
f amtlige be S3ctettigebe eg albele^ Ubetettigebe fet 2)j[e; men 
ligefom ben i bet §ele, l^t^et ben bel^anblet Dbel^betettigelfen 
Oft* § 9), ftabig fcettet gjetnete i got^olb til 9icetmete l)eb 
©iben af ganfte gtemmebe, faalebeS anbefalet benne gotftaaelfe 
jig lige faa meget Joeb fin Siatutligl^eb fom 'ott fin ^)taftifle 
§enfigt8m(B8fig]^eb. i^at faalebe^ febe £)bel8et^i)ettoeten folgt 
Oobfet til fin ©en, faat ingen af l^an^ febnete febte SBotn 
eflet be celbte ©onnet§ eftet ©alget febte 3lffom CbeKtet til 
famme; l&tootimob natutligtoig l^ang fot ©alget fette 2)attct 
ttanSmittetet Dbel^tetten "faa fine eftet ©alget fobte SBotn, 
ba l^un et fjetnete enb (Sobfetg SBefibbet* 

^ommet Oobfet inben 5Ptcef!ti!ptiongtibeng UbloB attet til^ 
fcage til gamilien eflet til en ncetmetc fiinie, f^neg bett)eb 
Dbelgtetten at maatte anfee^ fom gjengiijen iffe alene ben, 
fom attet l^at btagt ®obfrt tillage til Setten, og l&ang S)efcen:^ 
bentet, men ogfaa til aHe be gjetnete, uben §enfi>n til, om 
be et fobte fot eDet fiben (jft. JpfttetSb. 13 ®ecl)t. 1850, SRetgt. *) 3fi» Wtr>i\dm Dbcl^rct @. 41 ifr. ©, 130* 286 

1851 ®. 25 fggO- 5lt fotftaa UbttijHet faa ftrengt at attc be 
3nbit>ibcr, font er febte i et S^tbgrum, ]^i)ori (Sobfct t^ar ubc af 
fJamiUeU/ |!ulbe anfceg fom tffe obclgtcrctttscbc for beftanbig*, 
f^ttcg iWe at ^a^c nogen timcKg ®tunb og tilftgc^ l&eCer tffe 
meb 3l0bi)enbig]^cb af &ot>zn^ Orb, ber i)cb Ubtr^ffet: ,,cr 
gaaet ub af iSamtlten" aal&cnbat tcenfer fig, at Oobfetftem- 
beleS er ube af gamilten, faa at ber o^)ftaar ®i)0rg8maal 
Dm, ]^i[>em ber er berettigct til at tofe bet tillage, - ligefom ben 
]^er befiribte aRening Dilbe fere til bet urimelige SRefuItat, at 
af f(ere ©^ffenbe be cclbftc iffe ^ilbe tooere obeI§beretttgebe, men 
berimob be ^ngre, - mebcn§ \>aa famme 3;ib bog bereS f«0e8 
5Paren8 enbnu funbe i^at^c fin DbelSret i ©e^olb* — @r bet 
altfaa ben 9iccrmefte af affe £)beI8berettigebe, ber inben SProe- 
f{ri^)tion8tibett^ Ubtob bringer ©cbfet tilbage i gamilienS SSe^^ 
fibbelfe, ubjlette^ bertjeb SSirfningen af bet8 Ubgang albeleS, 

2;ib8^)unftet for OobfetS Ubgang af fjamilien maa t)iftnof 
ligefom SPrceffri^tiongtiben beregneS fra 2lf^cenbrffe8bofumentet8 
2;]^ingl^8ning» 

9Reb ^enf^n til uoegte SSern fan bet i>cere ti)it)lfomt, 
]^i>ort)ibt man i benne §enfeenbe |Ial Icegge SScegt alene ^aa 
g b f e U tiben, eKer tiflige ))aaftulbl^8ntng gtiben. Uagtet 
bet fra een ©ibe betragtet funbe f^neg rimeligft at forbre, at 
aSarnet, for at funne gjore Obelgret til gaberenS £)bel8gob8 
gjcelbenbe, maatte tjoere iffe alene fobt men ogfaa fulblijft far 
®obfet8 Slfl^oenbelfe, efter fom bet funbe f^neg ubiBigt, om bet 
ffulbe ftaa t gabereng a»agt i)eb en i)ilfaarlig ©anbling at |Iabe 
en £)bel8^rcetenbent, fom tffe i)eb 3lf^oenbelfen fanbteg, f^neg 
man bog iffe at f^au tilftrceffelig iQjiemmel til at ftatuere en 
faaban Snbffrcenfning i Sioi)engS5ub**- £)bel8loi>en forbrerjo ** ♦) 3fr^ aKotfclbtg DbeWret @* 41. 

') 3fr. 9Wo6feIbt« Obcl^ret <S. 41. (^oUtm ?Pcrfonrct II. ©. 331. 287 

blot, at a3atnct f!al ^cerc ^febt" forinbcn Slf^anbclfcn, og tit 
faict om ©legfrebbem alcnc, at be jial toare fulbl^fte, uben at 
faftfcettc nogct 2;ib8i)unft l^erfor. Og eftcr Slri)eIot>cn8 £)i)fat^ 
ning af ^ulblJjSningen fom en blot ^Inerfjienbelfe af ct natut^ 
Hgt galtum, f^ncg man ogfaa at maatk ftge, at @rl^i)eri>eren 
af et Dbelggobg lige faa t>el box ^cere belabet ^>aa at trceffe en 
SPrcetenbent t Slfj^cenbcrcng uoegte fom t b<^n8 oegte a3orn, ba 
l^an ingen 9let ^at til at t)oente etter at betinge fig, at fotft:^ 
ncet?nte ific f!al fulbl^fe?. 

5lt 3ngen, fom iffe felt) er obeI8betettiget, ettet fom fiax 
tabt eKer fra|Iret)et fig fin £)beI8ret, bereftet fan ttan8mittere 
nogen DbeKret !|>aa bet 3lfIom, fom febnere fobeS, er ligeftem. 

§65. 
Obet^fufcegftonen. 

£)beI8art?efoIgen er ifolge CbeWL § 3 agnatifl^^^tognatij!, 
tegnet fta forfte gorbi)emr, eftet ^JotftefobfelStetten; bog faa== 
lebeg, at, naar ©obfet forft er fommet i en fiinieg SSefibbelfe, 
gaar Cbelen ej til en fjernere £inie, faa Icenge SWogen af ^in 
er tilbage. # 

efter ben oelbre £oi)gitoning lige til ©l^riftian ben gemtcg 
Jiot)bog fnlgte £)beI8retten meb nogle Snbftroenfninger Slrbe^ 
gang en, faalebeS at enl^tjer eo ipso bleto noermeft Cbelgmanb 
til ben Obel^jorb, fom tilfalbt ^am i Sttrt); tm i enfelte %xU 
foelbe !unbe Hi^fe af be anbre grcenber forbre at tiOofe ftg 
famme, og ba fom ofteft meb en gemte^art^ Slfflag i ^rifen*. 
SWeOem ftere lige ncere £)bel8arbinger bleb CbelSjiorben belt 
(5—2—68); bog batobe oelbfte ©on ifolge 5—2—63, gr.31 2Kaj[ 
1737 og 26 may 1752 9let til at tiltrabe $ot)ebbolet ubelt 
(aafcebegretten). — @fterfom CbeKretteng ^genflab af fioS^ ♦) @c UgeW. f. £oJ)f. VI. ©. 58, 288 

ninggtct mete ijg mere traabte i gorfltunbeit, maatte neii>^n:^ 
biflt>i8 ben ©ruubfo^tning giere fig gjcelbenbe, at altib een ^at 
ben ncetmeft SSeretttgebe af ?Cfle, i)g fom g0lge ^eraf maatte bet 
o!|>fttfle§ en i)i8 Drben meOem be DbelSbaatne; om en faa^ 
ban tunbe bet ioiftno! ogfaa f^r bli»e ©i>0rg§maal (jfr* 5—3—1, 
2, 5, 10), men bog, faa loenge £)bel«tetten i)ocfenlig ijar %tix== 
fj[0bgicet,alene i bet minbre l^W^fl^ 2:ilfalbe, at Pere £)itU^ 
baaxne famtibig melbte fig for at tj^te, og fioi>ene ubtaler fig 
tntetftebg ubtrijtfelig l^erom- 2)en 9iegel, fom ba i 5Prasi8 gprbe 
fig gjic^lbenbe, i)ar ben, at ben agnattff:=Iognatiffe®ufceg' 
fion, - altfaa ben famme, fom i ^enfeenbe til 3lafcebegtetten 
gjalbt mettem 9Kebart)inger, - mx ben for £)beBretten gjcel^ 
benbe, men faalebeg, at t)eb Obel^fulce^fionen ©Icegtjiakt ah 
tib kregnebeg fra forfte £)be][^er]^t>ert)er, mebenS i)eb 
^afoebe^retten alene gorl^olbet til fibfte IBefibber fommer i 
a3etragtning- 9Ken ibet man faalebeS t)eb jDbeKfnlcegfionen fil' 
3nbitJiber, ^^renbe tilforffjellige Sinier, fremlom bertoeb 
bet urimelige Slefultat, at feb en SKanb^ enefte 3lr\)ing, naar 
bette t>ar en St>inbe, efter l^an^ S)0b fnnbe meb Jpjiemmel af 
£)bel Uxfd'oz^ fin ©aarb af en 5|5erfon, ber i)ar fiernerc enb 
l^enbe^ gaber* £)m faalebe^ DbelSerl^mtoeren felt) l^at>be folgt 
fin ®aarb til fin celbfte ©on, funbe efter benne8 2)0b, naar l^an 
fun efterlob fig ©jatre, ben i?ngrc ©on fratage jin SSroberbatter 
l^enbeg gaberg ©aarb (garbroberretten)* 'S)^mt forl^abte Snb- 
retning toilbe ©tort^inget i 1821 afffaffe, og tilfojebe berfor§ 3 
&itr* a, ]^t)or^eb £)bel8art>efolgcn gjorbe8 lineal for benCbelS^ 
berettigebe, fom ]^at)be taget ®obfet i SBePbelfe; mebenS §en 
ioiorigt beregner ©ufceSfionen fra forfte @r]^t)ert>er efter ben 
agnatiff^fognatiffe Slegel (fiitr. b) og gorftefobfelS^ 
ret ten (Sitr* c). 

2)et folger af bet l^er Slnforte, at ber ^eb „ncermefte 
£)bel8berettigebe" i § 3, a maa forftaaeg ben relatli)t, eHer 289 

fammenlignct mcb bent, meb Jpenftjn til l^^ttfe ©iJetgemaalet 
o!|)laftc8, ncermefte, xttt ben abfolut, eHet i gDtl^oIb til l^elc 
©ulcc^fionen, narmcftc*, faa at altfaa Oflfaa anben ©attS ©attet 
flaar fotan ttcbie ©en og bcnncS ?lffom, naat l^cnbeS gabcr 
aDcrebc ^aJ)bc tagct ®obfct i Sefibbclfe- Slntog man ille bette, 
»ilbc Zo'otn af 1821, t^)ertimob jtn itbtt^Kettgefienflst**, alene 
for ben ene J&inie? aSebtommcnbe ]^a\>e afflaffet gatbrobet^ 
retten, mm labet ben beftaa for be 0J)tifle, Itgefom beraf ogfaa 
bet Hbet rimeUge SRefultat Hlbe felge, at bet funbe tomme til 
at Uxo f^aa be ncetmetc fetntetS fjotgobtbeflnbenbe, l^toottoibt Se- 
fibberffen jinlbe htnne roffe^ i Sejlbbelfen af jtn gabetS DbelS^ 
gobs af be fjernere 8lflnatet eDcr iffe; tl&i be ncermere t)tlbe ba 
l^ate bet i fin 2Raflt, ^eb nbttijffelig at frajlrit>e fig fin ©bel8ret, 
at gjete a3efibbetjlen8 gabcr til ben abfolut ncBtmefte, men, \)eb 
at negte at gti>c en faaban ?ftafltii>elfe, at beHtfe, at l^un 
lunbe foTbtit>c8 af benneg ^ngrc SBtebte, - uagtet faat>el bet 
ene fom bet anbet jo maatk \>(zu bem, al ben ©tunb be iffe 
felt) ff Jettebe om at ben^tte fin Dbel8ret, albeleS m^ebfommenbe. — 
£)bel8ari)ef0lgen efter § 3 et altfaa ganfle ben famme fom 
StafcebeSattoefelgen efter § 11, naar blot be forffjettige UbgangS^ 
i>unfter tage^ t SSetragtntng, nemlig at Dbel8fnfce8flonen reg:= 
negfra £)bel8eri^t>ert)erenog Slafcebe§fnfce8fbnen frafibfte 
aSefibber* gaft^olber man bette, toil bet fee8, at bet lineale 
©lement i ben forfte: at ftognaterne i ben &inie, i ^tot8 Sefib^^ 
bdfe ©obfet engang er fommet, gaar foran Slgnaterne t be fjer^ 
nere fiinier, ingenlunbe brtnger ©trib men ttoertimob OtoerenS^ 
ftemmelfe mtUzm § 3 og § IL %^ l^toor <elbfte ©en ^ar taget 
®obfet i SBeftbbelfe, er ogfaa efter § 11 l^ang Matter ncermere 
berettiget enb ^an8 prober, bcr iffe engang nogen 3lafcebe8ret *) 3fr. 9Rotfclbt8 £)bel«rct ©• 45. 
♦♦) @c etortl^tnflgforl^attbUnger 1821 9»ai ©• 569, 

»ranbt, Sing^ret. 19 290 

]&at; t>p\taat bcrtmob ^p^t^ismacil om ct af ©tamfabcren 
eftetlabt ®obg, gaat faa^cl cf tet § 3 fom cftet § 11 ^ngtc 
@0n f otan celbftc ®0tt8 Dattcr. Stanbt jKcrc SKebattoingcv 
bttt>et attfaa, - meb en enWt Unbtagclfc, - ben ncctmcft aafoe- 
beSbercttlgcbc eftct § 11 attib ogfaa ncermcft obcKbcrctttgct 
cfter § 3* 3)crim0b ct bet naturltflHS en tiax ®ag, at l^ek 
anbtc &tntet Ian txtn ncermete obelSbetetttgebe cnb nogen af 
bem, uagtct bt^fe tngen ^fotxtt, og felgeltg UtUx ingcn 3lafop' 
bcStet l&ar. 

got at ubflttbe ben t i^utt enfelt S^ilfalbc ncetmeft Dbelfi^- 
ktettigebe, maa ntan felgelig fetft fe l^en til, om ©obfct et 
tommct I nogen obelSbetettiget eiet8 S3efibbclfe. @t bette 
S^ilfoeftet, UitKt bet, faa loenge bet et 9iogen tiftage af ben=^ 
neg &inie, iRe ©^)«tg8maal om nogen fjetnete &lnte, og Un- 
betf ogclfcn inb|Itocnfe8 altfaa til bem af be fta Obel^etl&^jctocten 
iibgangnc ftiniet, bet eftet ben agnatijl^^lognatijle ©utce8flong^ 
otben og gotftefebfcIStctten (§ 3 b og c) et ncetmete enb ben, 
t ^t>ilfett (Sobfet et lommet iBlanbt famtlige be til biSfe 1^0' 
tenbe 3nbii)ibet afgiot ba gotl^olbet til DbelSetl^bettoeten eftct 
§ 11 en]^t>etg Sttoetl^eb til Dbden. — @t Dbe](8et^beti)etcn felto 
©obfetg aScflbbet, falbet folgclig DbelS:^ og SlafofbeStcttcn ganffe 
fammen; ct fibfte SBcflbbct ben abfolut ncptmcfte Cbeiemanb, 
et i^anS S)efcenbcntct eftct Dtbcnen i § 11 be noetnvftc faat)cl 
til £)bd fom til ^afabc; men betl^o^ fan bet gitoeg fjctncte 
Dbetentcmb, fom ingcn Slafccbe^tct l^at* @t bctimob jibftc Se- 
flbbct en fjctnete CbcISmanb, Ian 6an8 aafcebc^betettigcbc 'S)z^ 
fcenbentct, ligefom ban feb, fotbtioeS af be noetmcie CbeW- 
baatne i be ncetmete Siniet (bog meb Sagttagelfe af a3ubct i 
§2); ]^t)otimob be, bet illc i)atit lunnct fotbtioc SScjibbcten, 
l^cfiet ifle l^at bet i fin SWagt at fotbtibe nogen af l^an^ ©e- 
fcenbcntct^ 

aSeb at ,,^abe laget ®obfet i ©cflbbelfe" maa fotftaae^ 291 

@jcnbottt^cr^tocti)cifc* Sit bet ffal bare ifelgeSlti), froctoc^ iKe. 
Jpar ftbfte SBeflbber ejet ©cbfct i 3 ^ax, cr ftanS Slffom nature 
lic^ti^ altib be noetmeft berettigebe. 

§66. 
'2lfbigel)ec fia ben regetmftSflge SufcedflonSorben. 

gra ben t forrige § D^ftittebe ^oijebteflel inbefeolbet ObeKL 
§ 5 itbfte S)el famt § 13 Unbtagclfer. 

3f0l9e ben Mtnceijntc § jial, ^txjt Segtefolf ^ar oblet 
et ®ob§ i Scettifl, altib gccHegb^rnenc ijcete natmeft obete^ 
berettigebe fremfot ©cetfulbb^mene, og bet fadebeS, at, l^toor 
ben tengftlet)enbe af Sfotcelbrene, meben8 DbeI8b«^ben gif ftemab, 
]^at ejet 3crben i gcffitg meb ftete SggtefceHet, biget bog Dbelen 
ferft ttt ?f<eCe8b0tnene efter ben f 0tftc SggtefceUe, meb l^bem 
3orben ejebe? igteUig, om enb benne S6gtef (ette ifte o^>lebebe 
^ceDbStiben, men famme fuIbenbteS t ben febnere ?ggtef<effefi^ 
3;ib. Snben famme Ru lb tommet betimob be almlnbeltge 
@tt!ce8flon8teglet til Slni)enbelfe. §i)Ottjibt SBatnet et ablet 
far etter eftet Sggteflabet^ 3nbgaaelfe, fcmmet l^et, fom fceb^ 
banlig, if!e i S3etragtning. 

2)a et faabant gottrin iffe et gibet S«Be8b0tttene meb 
®enf^n til SlafcebeStetten, Ian l^etigjennem e^^taa ^ollifion 
mellem DbeU^ og Slafcebe^tet ogfaa mellem SWebatbin- 
get inbb^tbeg, ibet cclbfte@0n ubetinget et ncetmeft aafccbegbe- 
tettiget, felb om l^an et ©cctlulbf^n eHet ©legftcbbatn. S)ennc 
^ottifion maa ba fotnuftigbis lofeS faalebeS, at DbelStetten, 
f om mebfotenbe fioSningStet anfeeg [om en fotftcetlet S(afcebe8tet, 
og bet DbelSbetettigebe gcetteSbatn faalebeS gibe8 gotttin ^a 
felbe ©fiftet. — SWeb Qtn\t)n til $ggtef(elletne8 fcetffilte 
Dbel, ligefom til enbnu ille obelSl^abbet ®ob8, lommet 
betimob ben alminbelige 8legel i § 11, uben ipenfi^n til ftnlb, 
ligeftem til Slnbenbelfc* 

19* 292 

(gt bet tttflctt gceBe8b0rtt men fun ©ctxtulhhexn, Mbet 
Wefe obeWfcctettigebe cfter be alntinbelige Sleglet ; et bet @cet^ 
fttlbbettt ^)aa begge@tbet, Ui'otx bet ingen anben Ubt)ei 
enb at bele Oobfet ttge nieffem begge ^Ib, i)aa famme SKaabc 
font naat ^cnfliften o^^taax nteBem 3gfltefcellletne felt)*. S)Ofl 
ima, font bemcetH ^aa ©tunb af gotcelbteneS fceBe^ 
Dbetetet til bet ^elc ®ob8, enl&bet af btgfc ^abe fotttlnlig Obel 
til l^ele Oaatbett ftemfot ben anbenS ©cetfttlbbetn, og af 
famme ®runb fl>ne8, lige Dbet fot gtemmebe, etl^bett af 
@<etfulbene at maatte funne gj[0te ObeKtet giiribenbe til bet 
^ele ®ob8. 

2)ett anben Unbtagelfe fta ©obebtegelen fot ObeWfuIceg- 
flonen, nemlig § 13 jft. § 12 og 14, ^at betimob til ^enflgt 
at fotefcJjgge ^npt mtUzm ObeKtet og 3laf(ebe8tet — DbelSl* 
§ 12 ift. «. 16 SWaj 1860 beftemmet nemlig i fcig^eb meb be 
flplbte Sobe, at, l^^ot 5lttoelabcten eftetlabet fig flete ®aatbe, 
jfal ben Slaf(ebe8betettigebe bog ifte l^abe mete enb een af bem 
(^obebbalet) fot fig og fin Sinie, men ogfaa be ot)tige S3otn 
ftal, faa langt tilfttceffe fan, fot fig og fine Siniet tilbele? ^Hx 
fin ®aatb eftet eget 38alg i ben Dtben, i^'ooxx 3laf«be8tetten 
gaat t «ti), Og § 14 (jft. %x, 14 «^til 1769) tiCabet enb- 
Hbete Sltbelabeten unbet Hfefe S3etingelfet at ubftijffe $o»eb- 
belet mettem fine SBotn* — got at nn tKe bi8fe gotfojninget 
bageftet ftal hinne omftebeg meb ©jemmel af Dbel8tet, beftem- 
met § 13 (ift. aw. ». VL I, ©^t. IV. ». 2, (Sl)t. V. ». 
5—5—2), at, l^bot faaban gotbellng l^at fwnbet @teb, og 3ot=^ 
ben et Dbel8jotb, ffal Obelen fotblit)e i benS £inie, fom l^at 
»algt, uben at be ncetmete £)bel8baatnc i 5Stten fan gjate fin *) got Ilaf«be8rctten# ^^ebfommcnbc hat berimob biftnof alcne ^^r- 
neneg Sllber og^jan, ubcn J&enfijn til^ulb, b(»re bet afgjarenbe. dft. 
^o|fe(bt9 DbcUret ®. 53 og 178* «at(ager« tlvbetet @. 221. 293 

Dbetetet gtcelbenbe, faal(»nge 9logen et tilBage afScelgeten^ 
?(ffom. Sflceft bcnnc folgct faa ben nocrmcfte af be tinier, fom 
i)cb DcUngen ingcn Sotb fl!, og f^tft naar ingen faaban gii>eg, 
gaat Obelcti til ben ncermeft Setettigebc i be fUnkx, fom f0t 
flf 3orb- — S)et et Matt, at ^et fun talee om Dtbenen meUem 
be ^afcebe^fcetetttgcbc (^tt>e(abetend ?lf!cm) tnbfe^tbeS; 
glii^eg bet anbte, eubnu noetmete ObeWbetettigebe enb Sltioela^ 
beten feli), l^at bi8[e natutlig»l8 fin ffttt fotl^e^olben. 

Det et af ^ek ©ammen^flengen fjenbeligt, at DbeWL t 
§ 13 tocnfet jig, at 3otben toebblttjet at tocttc i SS«lgeten8 effet 
l^ang »inie8 ©efibbelfe. 2)ette et bog ilfe gjott til nogen Hge^ 
ftem S3etinge(fe, og bet maa betfot oiftno! antageS, at ben 
ifolge § 13 fotetagne Dtbning af DbeWtetten fotMi^et ben 
enbelige ogfaa i bet 2;ilfcelbe, at en enbnu ncetmetc DbelSbe^ 
tettiget o^Jttabet og fotbtit)et SSoclgeten fta ®aatben, betfom 
febnete noget Si08ning8fog8maal o)>ftaat. 

30btigt maa bet bel bematfeS, at ben ^et gjotte 5lfcenbting 
t DbeI8fnfce8fionen et af^cengig af, at ?lafcebe8tet Mibct 
gjott gioelbenbe* Unblabet ben ijngte ©0n paa ©ttftet at ttoeffe 
bet ^m tilfommenbe SBalg, fan l^an iffc febnete imob ben ncct^ 
mete ObdSmanb, fom maatte l^aoe tilttaabt famtlige ®aatbe, 
)>aabetaaibe fig nogen fotttinlig 8(et, og l^an f^neS iffe engang 
at l^abe ?lbgang til oeb en wbtt^ffelig »efetbatipn unbet 
©flftet at fotbel^olbc fig i gtemttben at et^olbe ben ene ®aatb 
ubleii>etet af fin oribte ©tobet. 5paa ben anben ©ibe bel^Bbet 
iffe ben n(etmete £)beI8betetttgebe at gjiote fin %afcebe8tet 
gicplbenbe, mtn bel^olbet fin DbeUtet Itgefnlbt, om l^an enb 
iffe ^aa ©fiftet (abet fig ubloegge nogen ©aatb- SWen ba S3e^ 
ftemmelfen om, at be ijngte SSotn og bete8 Einiet ffal ^at)e 
fotttinlig Dbel8tet til be ®aatbe, be l^at i)algt et fcetinget af, 
at alle be noetmetc fiintetl^at faaet fig ©aatbe nblagte, et 
bet flatt, at man, ^bot ^aatbt bet enb fan ftjne8, iffe oil fnnne 294 

negte ben narmcrc CbcBmani), ber unber ©fiftet ittgctt ®aatb 
]^at labet jig ublagge, fcbticrc meb Q\tmmd af £)beI8rct at 
inbtalc fra be fjeniete SBetettiflebe en af be bem ublagtc ®aatbe 
efter fit eget 3?alg- 2)en, bet faalebc^ blitocr forbre^en, fan 
ba igjen faa famme 3Kaabc forbrtt>e en af be gjernere og faa 
ftembelc^* 9RcBrfe8 maa bog, at bet fun er een ®aarb, ]^J>er 
af be ncetttiete DbcBmcenb, fom tngen ®aarb l^at faaet ^jaa 
©flftet, eDer fom et blei^nc forbte^ne fra ben ®aarb, be l^ar 
faaet, et fcetettigebe til ^aa benne SWaabe eftet eget SSalg at 
ftatage be fjetnete obeI8t>etetttgebe 3Jlebatt)inget. %ijx faafnatt 
ben ^cmntn l&at faaet en ®aatb, fommet 9taben til ben gjet- 
nete at txelge, og ben Slcetmete fan ej t>eb at ubcl&litje fta 
©Rftet tlbenbe fig en ftotte Uzt S)et fotftaat fig betl^o^, at 
be Slortmete, bet et ttbefclei)ne fta ©fiftet, maa gjote fin SRet 
gjcribenbe tnben ben alminbelige $toejfti^)tiongtib 3 Slat, ba be 
i mobfat galb taiet fin ObelStet og bet til famtligc ©jenbommc, 
eftetfom be l^abbe l^aft 8let til at inblofe ]^i)ilfenfom]^elft af 
bi8fe* ®j[0t be betimob fin SRet gjcelbenbe, bet)atet be fin £)bcl8tet 
til be ejenbomme, l^tootfta be fjetnete felniet eftet § 13 iffe 
fitnbe fotttccnge^* — @t bet f(ete ®aatbe enb SSotn, tilfommet, 
eftet at l^bet i fin Dtben l^at t)algt en ®aatb, ben Slcetmefte 
alt, f)t>ai bet blitet tillage. 

^tmb l^et et anfott om § 12, gjcdbet ogfaa, l^bot Slti>e* 
labetcn meb ^jemmel af § 14 ^t anotbnet i^ctebfeolets 2)e^ 
ling* — 3)et et ftembeleS flatt, at gotbeling af ©jtenbommene 
eftet § 12 ^a famme SWaabe fom Jpoijebl&oletg S)eling eftet 
§ 14 maa funnc fotegaa Hge faa i)el i Sltt)elabeten8 le^enbe 
&ii)e, fom eftet l&an* S)i»b, og at benS 3nbt)itfning meb ^tn^ 
f^n til ObeWtetten eftet § 13 i feegge Silfcelbe maa blibe ben 
feft)famme. 

eftetlabet i bet i §§ 12 og 14 nceonte Silf albe Slt^elabeten 
fig »0tn af fotfljelligc *ulb, og be eftetlabte ®aatbe et 295 

tbicbc t Satttg, fan bet i>i>fafte« ©i^^rgSmaal om, t l^i^illcn Ub* 
ftmfning aSeftcmmclfcn t § 5 flbfte Del f!al brinflcg t 3lttt)ctt^ 
belfe, ncmlig om bet forttingfeetettigebe ^ulb ubelulfenbc 
Ian forbre famtltgc ©aarbc fig uWagtc, ellet Wot forttiti^- 
i>ig ffal ttlftebSftiaeg, faalebe§, at, tiaar aBe be bertil i^urenbe 
aSern ^ar faaet l^bet fin ©aarb, be 0i>rtge ©aarbe ftal ubteggeS 
til aSornene af be 0t)rigc Sulb* Uagtet ben ftbfte STOening uneg^ 
telig ^at aSifltgl^eben fot fig, f^ne^ bog obett^ejenbe ©runbe at 
taU for ben fetftc. 2:^t om l^oer enfelt t gctBig oWct ©aarb 
gjcclbet Seftemmelfen i § 5, at SS^rncne af ben fetflc S6gtc^ 
foeitte, meb i^t^em Sotben ejebei^ i gceCtg, ^at fottrittltg DbeW^ 
ret, og ligefoni benne JBeftemmcIfe i ^Uminbelligl^eb gaat fotan 
forSRegeten t § 11, faalebe^ bor benogfaa fotett«Rc8 for §13, 
ber ligefrem flutter fig tit § 11» SKeBeni SBomcne af et og 
fammc ^ulb maa berimob SReglerne i §§ 12—14 fomme til 
^^noenbclfe. 

©nbeltg maa bet bemcerfesf, at efter Drbene i § 13 ftal ber 
oeb aSeftemmelfen af, l^bcm ber er ncermeft obeiebercttiget til be 
otoerengftcmmenbe meb §§ 12—14 ublagte ©jenbomme naft 
aScelgeren og l^anS 3lffa>m, - faa tenge iffe aBe be fra Slrbela* 
beren ubgangne tinier l^ar belommet Sorb, alenc tageS jgenfijn 
til fel^e SinienS 3iar]&eb, altfaa tit bet gorl)otb, J>^ori bcnS 
^ooeb ftob tit Slrbelaberen, uben ©enf^n tit be Snbibiber, 
ocb j^bem ben rei)rcefentere8, naar ®i)0rg8maalet opj^aax. — 
@r berimob ingen Sinie tilbage, fom iffe l^ar faaet Sorb, gaar 
£)belen oocrenSftemmenbe meb ben alminbeligc Slegel til ben 
n<3ermeft^erettigebe inben Defcenbenfen i bet ^ele, l^bor^ 
!oeb altfaa be nuocerenbe 9nbit)tber8 ©IccgtffaWforl&otb til 
^in 5lr^elaber blit)er bet afgjorcnbe. — $abbe faalebeS en 
aSanb eftertabt fig 2 ©aarbe og 4 ©onner, l^boraf altfaa ben 
3bie og 4be ^aa ©fiftet ingen Sorb erl^olbt, ba tilfalbcr, naar 
ben ene af be celbre Sinier nbber, ben i>atanit Obel altlb 3bj[e 296 

®0tt8 Sinie, fcltom bet t benncfot Sibeti blot finbe^ itbinbc^ 
leb, mcben^ 4bc ©0n8 Sintc tc^tcefcntctcS af Slfinatcr^ icat>bc 
berimob afie 4 ©i^ttttct i fin Sib faaet fin ®aatb, t>ilbc ben 
ioeb en fiinieg Ubbeen t)afante Cbel tilfalbet ben ^ngre &inte8 
Slgnatet ftemfot ^ognaterne i be ctlbte fiinier* 

§ 67. 
ObetSmanbend fRet og bend ^eflaffeni^eb. 

DbeI8manben8 8let et bet i fin 3;{b at er^yolbe bet oblebc 
®Db8 til (Sjenbom, mob betfor at betale, l^^b bet er ijoerb 
eftet utJiCige SW(enb8 3;ajt. 

gra bet ©ieblif, ba ©obfet bleto oblet, prim fig Obel^^ 
manbena 3let; faalebeS font ©obfet bengang ^ar, fan enl^t^et 
ObelSmanb i fin 3;ib ttctH at erl&olbe famme* 

SKen )faa ben anben @ibe maa bet i^etter iffe glemme^, at 
be mettemfommenbe a3eflbbere, ]&t>ab enten bi^fe er obeWbaarne 
ettet iffe, er fulbe ©J ere, og at felgelig bereg S)i8i)pfltloner 
meb J&enf^n til Oobfet l^ar ^rat> ^)aa at te|>eftere8, for faa t>ibt 
be iffe birefte ftriber mob DbelSretten. Sigefom ber altfaa 
albrig fan !t)aategge8 be. mettemfommenbe ejere noget foerffilt 
*nfi)ar for ®aarben8 fjorringelfe (jfr. alenc § 28), faalebeS 
maa om^enbt Dbel^manben flnbe fig i at mobtage ©obfet i 
ben ©tanb, bet t>eb Segningen beflnbeS, altfaa txi^re faabel for^ 
^>Iigtet fom berettiget til at mobtage be n^e ©l)gninger og an^ 
bte Snbretninger, gorbebringer o. lt>., fom maatte txere gjorte, 
og betale bem eftet bereS SBcerbi. — 3)et er altfaa alene S)i8^ 
i)ofltloner, fom umibbelbart rammer febe @obfet8 ©ubftanS, 
etter fom fori^inbrer betS Srl^^ert^elfe efter bet8 fanbe SSoerbi, 
meb ©enf^n til l&Hlfe ber fan Uiu @»>0rg«maal om, ^i)Otttbt 
be er forbinbenbe for £)bel8manben* 

Pilfer flateft ftifler bette fig meb J&enfi?n til t>itfelige 31 f- 
]^<enbelfer af ©nbftanfen. !8ige faa ^el fom bet ^ele ®ob8. 297 

faalcfce^ fan ©beWmanben nattttltgt>t« tnbtalc be enfeltc $ar^ 
ccUcr, fom maattt txete blet)ne famme ftaftilte, ijgl^an ct nebt 
til at gjiure bettc inben 3 ^ax, l^toig ^an iKe toti fc fin DbeWtet 
til ^arccDen px(tfMi>mt (§ 9). S)en cneftc Slf^cenbelfe, font 
Wit)ct fotWnbenbc for CbcKntanben, ct SWageftiftc itbcn SWet 
Icmlafl (§ 7), ^botom otjenfot er ^anblct. 

a»cb ficnfijn til inbrijmmebc @crbi titter er ©iperg^- 
maalet tt>it>Ifommere, ©en ©etragtning, at ©erbitnter er aflefte 
Seftanbbcic af felt>e @ienbom8retten, er i og for fig ttte 
afflj^rcnbe, ba bet, font ^er f^Jorgeg om, mtop er, l^borbtbt mon 
jfal anbenbe, ]^t>ab ber gicelber om «fftaaelfe af 2)ele af »et^ 
tens ©jenftanb, )faa afftaaelfe af 3)ere af 8tetten felb. 
SWen ba ntan bog enbnu minbre fan l^enfore @eri)ituter unber 
aieglerne i § 31, ber fjenbelig alene angaar gbelfer og tem^o- 
rare Srug^rettlgl^eber, og ba ben gorringelfe i SScerbi og SSc^ 
t^bning, fom JRctten^ ©jenftanb unbergaar berbeb, at enfelte af 
be SBefojelfcr, fom @jenbom86egrebet inbl&efattcr, for bejianbig 
ubfonbreS berfra, er albeleg ligeartet meb ben, fom beblrfe? toeb 
ctt materiel gorminbjfelfe, - f ^ne8 bet at t)cere retteft at be^anble 
begge 2:iIfoplbe lige, og folgelig aitfe i^aal^aftebc ©erbituter fom 
©jenftanb for 3nblo8ning*, bog faalebe^, at Slbgangen til at 
aflefe ©erbitnten forft inbtrccber, og, fom golge l^eraf, $r«^ 
ftrilptiongtiben forft beg^nber at lobe, fra felt^e ®obfet^ Snb- 
l08ning. 

3lntage^ bette, jinlbe bet famme fonfefbcnt ogfaa antagei^, 
^bor ©erbituter, fom Dbel^gobfet befab ober en anben 
® i enb om , maatte txere o^gibne ; tl^i btSfe er, juribij! taget, birfe^ 
ligcSeftanbbele af ben]^erffenbe6jenbomOfr*obf. ©.133),og jinlbe 
faalebeg iffe meb binbenbe SJirfning for be Dbel8baarne funne 
fraftiBe^ benne- SWen i sprajig t)tl man bog, i bet minbfte \>t\> ♦) 3fr. SMpjjfeltW DHUxtt @, 68 og 102. 298 

ncgattt>c ©crt)ttuter, ne^!pe inbgaa ^ttpaa, af ©enf^n ttl be 
xirtmeligc 8lcfiiltatet, ^t)otttI bet Hlbc Icbe. ©anbf^nligbtS i)il 
man ba fige, at CbcISrctten i ftg feli) alene omfattcr fclt)ebcn 
ijblcbe Oruttb, og at ®crt)ituternc t>el igorWnbelfc mcbl^tn, 
men ilfc fee tf ft It, fan inbtaleg t>eb DbeL f&ax betfcr feli)c 
Obelggobfet folgt til @jieten af ben tienenbe ®tunb, t>Ubc man 
i)iftnof tngcn 33et<enfelig]^eb i^afot i[)eb at ttlftebc betg &08ning 
lebfaget af ben bet ttlfcmmenbc ©eti)ttnt, i a0e galb faalangc 
benne itte tiflige faftiff t>ar opffWH; men ^ax ©etioituten foet^^ 
jfilt afl^cenbet, JDtlbe man i)el anfe ben fom bortfalben for be^^ 
ftanbtg,— 9lt bet I)er Slnf^rte faameget metegicelbet Slfgiftet 
af en fremmeb ©jenbom til DbeKgobfet, bet et afftaaebe fta 
famme, et ganffe inbl^fenbe, l^tJOtom nebcnfot ©♦ 304 

§(ei)bebe©ett)itutet fan natutligi?i8, lige faa libt fom ben 
meb famme Slbfomft ftiftcbe ©jenbomStet, totfe^ meb ^iemmcl 
af Dbel; tl^i ©oet^b et en ottgincer @t^t)ett)clfe8maabe. 

Sit £)bel8manben l^eDet iffe fta fin @ibe fan fotetage nogen 
^attiel fie^ning, men maa lefe Ijele ©obfet eHet faa megetaf 
famme, fom befinbet fig i famme ©jietg IBefibbelfe, et en @eb^ 
felge- Unbetbtug maa folge meb ben ®aatb, be titttgget 
(§ 12), 3)etimob fan £)bel8manben ^ijetfen tbingeS til cttet 
fotbte at lefe ©tnnbft^ffet, fom febnete maattt i)cete ttttagte 
©beKgobfet; ti^ettimob fan bet til bi8fe gjetne ejiflete en feet- 
ffilt Dbelgtet, — SWeb jpenf^n til ®ett)itntet, fom tibligete l^at 
^)aa^t>itet DbelSgobfet, mtn l^ootfot SBeflbbeten, eftet at bet et 
oblet, ^at ftigiott famme, faat^el fom meb ^enf^n til (StfoU 
tntet oHx anbte ©jenbomme, fom SBeflbbeten febnete maatte 
^au zxi)i>zxii>zt fot famme, fan ben nijganfotte Sftegel flatlig 
ingen Sln^enbelfe faa, ©eSlige gotfojininget oil altib maatte 
bettagteg fomgotbebtingetoeb, iffe fom felOftoenbigeSlifc 
lag til Dbelgflobfet, og i et^oettfjalb Mit)e at mebtage unbet 
3;axten, 299 

£aa t>ct j>blcbe ®obg t fjoelle^ffalb og betfra fcbnete cr 
WM ubfftftct, t)oerc fig i aWinbcHgl^eb eBct i)cb t«>tmelig 
gotrctning, ct bet en ©elbfelge, at ben ^>a8ferebe Sift Uxt>tx 
binbenbc for aBe be DbeI8baatne, nben §enfijn ttl bere^ SKoet^^ 
!>cb, ba Ub|Iiftning^Ioi)en ingen 3nbjlran!ning inbcl^Dlbex i benne 
JOenfeenbe (ifr. UbffiftningSl 12C!th. 1867 §22). Sunl^bot 
SKcnemUg et gitct, og faalebe^ en lotrMtg Slfl^^ettbclfe l^at 
funbet @teb, )>ne§ Cbeli^manben vtt funne ftcet^e at inbtefe ben 
til bettc fioatenbe Slnbel af Sorben, ber ba maatte beftemme^ 
t)eb en lot>lig ©elinggforretning (S. 28 SWaj 1845), 2)og f^nci^ 
l^eHer ifle bette at gaa an, uben \)'oox SReHemlaget et git)et font 
aSeberlag for en t)irfeltg ftette SPart af ^am^i^t, og ]^i)ot 
folgclig fcetjHlt ©f^Ibfcetning l^at maattet flnbe ©teb (ift. Ub- 
fftftningSL § 9), altfaa tfle ^i)ot SBebetlaget alene et gbet fot 
at muliggjlote en ^enfigtSmoe^flg Ubftiftning (UbjItftning^L § 18, 
d, ifr. fi. 9 a»ai 1863 § 3), HgefaaHbt font ]^t>ot ber blot er 
gioet ajibrag til Ubflijtning, ba 3KeHemIaget i biSfe 3;ilfcelbe ilfe 
betegner nogen fJorminbfEelfe af ©ienbommenS fanbe ©tortelfe. 

Sit cn||J^er gorfojning meb ©enf^n til £)beI8gobfet, fom er 
truffcn, forinben bet i>Wo til £)bel,er binbenbe for Dbeie^ 
manben, forftaae^ af fig felt) (ifr. CbeI8l § 24 og 31). 3lt 
DbelSmanben, l^bor l^an fom Slrt)ing ^aa ©ftfte tittrcebcr fit 
ObelSgob?, bbiS })an er S3ojIib8manb, maa lunne r^gge ben 
^aa famme fibbenbe Sejilcenbing; uanfeet Ubtrijifene i § 31, feli) 
ont Oaatben oar bortb^gSlet, for ben blei) til £)bel, folger af 
3—13—1, jfr. %x. 18 jOltbr. 1780; mm bette er neto^p iHc meb 
^iemmel af Dbeteret, men alene fom 3lrt)ing, og famme SRet 
^ar })an enbog, om l^an felo l^abbe inbfat Sejlcenbingen. 300 

§68. 
8fortf«tteIfe. £)bel8rcttcn8 ©ammenft^b meb anbte SRctttg^ebcr i ObeUfiobfet* 

SDlcb ^cttfJjtt til be angaacnbc Dbctegobfct, efter at bet 
et Dblet, fiiftebe ftontraftet, inbel^clbe^ SReglctne pm bete^ 
fotBinbenbe ^taft Kge ot^et for ObelSmanben i DbcISl §§ 24 
t>Q 3L — 3 ben f0tftncet)nte § omtaleS ^Pantfoettelfe, ]^t)tllcn 
Sot^en U^aniUx t SotMnbelfc meb JReglerne for feeSntng^fum^ 
meng Slnfcettelfe, ba ^antcgicelben enten trceber iftebet for, eCer 
Itgefrem fommer til Slfbtag i benue. SHegelen er, at ben fier- 
nerc Dbel8manb nbetinget maa ref^)eltere ben ^gantfoettelfe, 
font er fteet af ben nee r me re, altfaa, ]^Di8 ^Pantegjalben ot)er^ 
[tiger 3;ajtfummen, ooertage famme. ^antl^offtelfer, ber er 
Oobfet ipaabragne af ben fJiernere, be^o^er ben SWcermere beri^ 
mob iftc at ref^jeftere, for faa t)ibt be ooerftiger lajtfummen, 
mm fan, for faa i^ibt be iffe fommer til SifHbation i benne 
(§ 23), erftete bem fig nt)ebtommenbe, og t)iftnof ogfaa enten 
efter er]^t)ert)et ^ortiflfation, elfer naar 3)ommen i fio^ningS^ 
fagen l^ar ot>erftaaet fatalia restitutionis, etter i)eb ^ojefteretgbom 
er ftabfceftet (&, 19 5liug. 1846 § 2), freeze be &ogntng8fummen 
oijerjl^benbe ^oeftelfer ubflettebe af ^gantebogen. — 5lt Orbcne 
,,n(ermeft obelgberettiget" t § 24 bor forftaaeS om ben rela^ 
tio til &0?ning§manben ncermefte, og iffe om ben abfolut 
ncermefte af aHe Cbel^baarne*, tilfigeS baabe af ©ammenlig^^ 
ningen meb l^toab ber gjalber om geberaabg- og beSltge fton^ 
trafter efter § 31, og er ogfaa i fig felo bet naturligfte; tl^i 
mebeng ber unber en mobfat gortolfning iffe jljonneg at txjre 
nogen rimelig ®runb til at Jjrioilegere ben ncermefte lige oi^er- 
for be ot>rige Dbel8baarne, ^t>x9 SHet \o er lige faa fel^jftoinbig 
fom t^an^, faa blit)cr bette efter t>or fjortolfning alcne en lige- 
f rem fionfeft>eng beraf, at ben gjernere altib maa refj>eftere l^t^ab *) 3fr, SKPtfclbt^ £)be(^vct @. 77 og 100, 301 

bctt Sftarmerc l^ar (jjort, naar Mot ilfe bert»eb ®obfet8 Sefibbclfc 
unbbtafle8 f)am. 

^^iler bet ^aa ®obfct spantcfljojlb af fotf fjeUifl $tto^ 
ritct, ]^¥oraf ben fWbigetc er fantmc ^jaabraflen af ncermere, men 
ben tibligere af fieniete Dbettmanb, 09 be tilfammen obetftiger 
Saxtfnmmen, er bet Hart, at Si^gninflSmanben maa oi^ertaje 
bem aDe*. Z^ om man enb iffe aHerebe bil anfe ben noer^ 
mere ObelSmanb? Obettagelfe af ben beb I^an8 @r^>bert>elfe af 
©jenbommcn ^)aa famme l^bttenbe ^antegjiorib for Itgegjcelbenbe 
meb „a3e]^ajftelfe", faa er bet bog ebibent, at en ubtr^ffelig $ant^ 
f(ettelfe af Oobfet fra l&anS @ibe meb ^riorttet efter benne 
^antegjorib Hgefrem inbel^olber et 3;ilfagn fra ^anS ©ibe om, 
at ®obfet ptal tjene fom ©ifferl^eb for ben famlebe ©um, 
aitfaa en ^.SBel^aftelfe", fom be fieifnere CbcISbaarne maa t)oere 
^jligtige at refi>eftere, 

2)ct cr fun tJirfelig ^Pantegjcelb, b. e. Jpceftelfer meb 
tinglig Sit, fom &o8ninfl8manben efter § 24 be^ober at otjer- 
tage, aitfaa iffe tbinglijfte (S)omme, gorllg og) Slrrefter**, men 
t)el Ubtegg* og SttffcEtninggforretninger (SganteL 12 Dftbr* 1867 
§ ^y — Srembeleg er bet fun ben ^antegjcelb, fom ^irfcltg 
t)eb SoSningen i)i>xkx )(>aa ©obfet, iffe ben, fom engang l^ar 
f^^iltt ber^jaa, men er inbfriet, om ben enb frembele^ ftaar uub^ 
flettet i igantcbogen (jfr. ©ftretSb. 25 Saxu og 20 SKartg 1844, 
aietgt ©♦ 401 og 581 fgg*)/ fom maa ot)ertageg. Sit )paa benne 
3Kaabe febe 5Pantefrebitor, ber l^ar maattet labe fig ©jenbom- 
men tiljlaa for at rebbe fin gorbring (^^ilfen faalebe8 o^^^xtx 
i>eb Sonfttfion), tgjen fan fratageS famme beb Sajt for et min^^ 
bre aSelob, er i fig felo ingen boerre Ubifiigl^eb, enb at ftj^beren *) 3fr. iWolfelbtg Obclgret @. 77. 

**) 9'logct anbet cr bet natutltgbtS, at oflfaa bi«fe« ^elafc maa Ui'ot at 
frabrage 2:astfuntnien t>eb benne^ $ln6ub i ^ttttn (S ^)t 302 

af DbcKjort t miminbcligl&cb tan tcwi^e^ famme for en minbre 
@um, cttb l^att l^at gii)et for ben* 

aWeb^cnfi^n tU 91 enter oq Cmfoftninget maa ^iftnof 
SReflelcn t gt. 12 SWarW 1790 i bet minbfte analogijl fomme 
til 3lnt)cnbelfc. faa at Obel^manben fun faat at ftoarc til ct 
^atg teftetenbe 9lentet. £)m tilfcagcftaaenbe ©latter og 31 f^ 
gifter fe ,5—13—35 eg gr. 31 S)ccbr- 1742 § 4 

jp^ori)ibt DbcKl § 24, ber aabenbart alene teenier ^aa 
^enge^gorbringer, Ian ubtibe§ til ogfaa atangaa anbre gor^^ 
bringer af spengeS aSoerb, cr, naar man f^rft W^ber Dor 
gortollning af Crbet ^ncermeft", minbre toigtigt, ba be^Iigc gor^ 
bringer i alKc galb aafcenbart gaar inb unber § 31 2bet $a8^ 
fu8, ]^t)i3 9legcl cr ben famme. — jpt>ortoibt ioJ>rigt ^gantegjoel^ 
ben er oij^figelig eCer uoi>figeIig, om ben l^ar gormen af en 
rentebcercnbc ^ai>ital effer af en aarlig 91 f gift, maa tocere 
ligegjjlbigt 

3Jleb §enf^n til anbre ot>er Obelggobfet jluttebc «on- 
tralter inbi^olbe^ SRegelen i ben ^ojft u^elbigt affattebe § 31.— 
3)er jljelne^ mcttem gor^)agtning8:=SonttaIter "paa ben cne 
@ibe, og g^beraabg^ og be^Uge^ontralter ^aa bcnanben: 
2)e forfte Ian DbeI8manbeu i)eb ©obfetg 3nbl08ning altib 
rolle, - as^gfelfontralter bog lun ^t)ig l^an felD er SBoflibSmanb ; 
- ^i>orimob be flbfte er forBtnbenbe for l^am, naar be er inb- 
gaaebeaf en ncermere, og lun Ian roIfeS, naar be er inbgaaebe 
af en fjernere £>bel8manb enb Se^ninggmanben* 3lt bog 
albrig ben SBefibber, fom feli) l^ar inbgaaet Sontralten, om l^an 
flben meb ^iemmel af Dbel maattc faa Oaarben i JBeflbbelfe, 
Ian omftobe fin egen ©ierning, forftaar fig feb. — S)en ©ijn^ 
berligl^eb, at „gor^agtningglontratter" er nMnt ))aa 2 forjljel^ 
lige ©teber, faai^el i anben fom i trebje ®el af §ett, l&ar fm 
©runb beri, at i^tocrlen 2bet. etter 3bie 5Pa8fu8 fanbteS i bet 0^)^= 
rinbelige gorflag, mm inblom unber SSel^anbUngen i ObeliStinget 303 

cftcr gotflag fra 2 forfljcBtge ^Pto^jottentet. Dg fca Obcl^^ 
tingct bcr^og ubtrijffcHg befliittebe, at S3eftcmmclfen i 3bjc 
^agfug tifc ffulbc an|ee§ at ftaa i ©trtb mcb ben alt 
ijebtagne SSeftemmcIfe i 2bct SPa^fu^, maa man i)cl ]^ai)c toctift 
jig SKiiItgl^cben af, at en f^ot^jafltntngStonttaft funbe looetc fluttet 
^)aa faaban SKaabe, at ben „tKe l^inbtebc acgningSmanben t at 
ttltrcebe ©aarbcn^ aStug." §t)Oticbcg bette jiulbc Dare muHgf, 
et iff e let at inbfe; man jfulbe i?el ncetmeft tcenfe ^)aa en Ublcje 
af aS^flninger o, b8l; men for bet !t)raftljfe SRefuItatS ©fijlb 
fan man ^iftnof gjerne fccttagte Drbct ,,gori)agtntng8fontraftet" 
i 2bet 5(5agfu^ fom ujfteJoet, tfar ba bet enbog et ganffe uflart, 
:^i>ab 5(5ro^)onenten felt) bett^eb l^at ment*, 

Unbcr Sor:|)agtninggfDntrafter maa mftnof l^enfete^ 
en^t)er tontraft, bet tem^J^toett i>t>ctlabet nogen 2)el af DbeI8^ 
gobfet til Slnben^ SStug, enten t bet ipete cHet ^ox en 2)eL 
£oi)cn fotubfoettet, fom bet fijnc^, ubetinget, at S^gninggmanben 
]txa^ fan fotbte at tilttcebe ®aatben8 Sntg, og l^eti at ftatuete 
nogen anben Snbiltcenfning enb ben, Soi>en felto l^at gjott meb 
^enf^n til aSijgfel, i)ilbe i)cete t)itfaatligt ^etunbet maa alt^ 
faa ogfaa Ijenfote^ 5ltt)efceftcfonttaftet (tffe — ^^©fjtobet), Otnnb- 
fcblct 0. b^L 3lngaaenbe JpuSmanbgfonttaftet l^abeS imib^ 
lettib ben ubtti?ffeltge SScftemmclfe i §u8ml 24 ®t^tht. 1851 
§ 20, at fcli) ben af en ftemmeb efiet f jetnete obelSbetettiget 
a3cfibbet i 5J5t(Bffti)>tion8tiben o!j5tettebe ftonttaft et fotHnbenbe 
f ot £)beI8manben, naat ben angaat en gammel §ugmanb8^)Iab§ 
og et af jiuttet ^aa fceb^anlige SSetingelfet* §u8manb8fonttaftet 
!|)aa n^o^tettebc spiabfe eHet ^aa ufabbanltge aSetingelfet bli^et 
betimob at foette toeb ©iben af got^)agtning8fonttaftet, og maa 
fotgelig af en]^i)et £)beI8manb funne toffeS. 

aSeb gobctaabg^ og be^Iige Sonttaftet maa i?iftnof *) 3fr* Stortl^tttQ^forkntangcr 1821, mal ©* 660-67. 304 

forftaae^ gbclfcr og ?Prceftattoner af cn]&t>er Sttrt @n Sla^fc 
af faabannc ct altfaa be i § 24 be^anblebe ^cttgcl^iEftelfcr, 
]^t)Otom i0t>tt9t aicgclcn antagc^ at tooerc ben famme. Sttt tnb^ 
fltcenfc SBcftcmmcIfen i § 31 alcne til tcmiJOtcete gbclfex 
fijttcg libct antagcHgt, ba bet jo tffe er no^tn 9?0bi)ettbi9]^eb/ 
at et g^betaab jial t>«rc inbflroenfet til en cnfelt Oeneraticn, 
Dg beSitbeit ©ammenligningen meb, ^t)ab bet gjcelber cm 5Pant^ 
]^«ftelfet if0lge § 24, aat^enbart et betimob- 5lt faalebeg ben 
noetmete DbeKmanb meb binbenbc 3SitIning fot ben fjetnetc 
fan ^«fte (Stunbb^tbet ^>aa CbeWgobfet, meben^ bet mob- 
fatte gjcelbet cm ©eti^itutet, et ganjfc !ottfelfJ)ent, babe fetfte 
itte inbel&olbet nogen gotmittbilelfe enteit af ©jenbomStetten 
eBet af benne? ©jenftanb, men aUm af ben fibfteS SBcEtbi* — 
Sit altfaa cgfaa §Ptceftationet, fom DbelSgobfet l^ibtil l^ar op^^^ 
iaaut af anbtc @jienbomttie, fan ftafalbeg meb Hnbenbe 
aSitfttlng fot be DbeKbetettigebe, og bet iffe alene af en ncet:=^ 
mete obelSbetettiget, men afenl^toet, felt) en ftemmeb S3cflbbet, 
et ligeftem, ba £)bel§gobfet felt) ifle bett)eb unbetgaat nogen- 
fcml^elft gotminbffelfe cnten i ©ufcftan^ eHet SScetbi, 

Slnbte Sonttaftet enb be l^et nat)ntc l^at SioJ)en t)iftnof 
ifle toenft fig toilbe fotelomme, og be t)ilbe Hft ifte Ij^ettet lettelig 
blit)e i>ta!tiflc. X)et enefte f!ulbe t)elt)cetc ^uglejie^^ilonttaftet; 
men bl8fe Ut t^iftno! anfee^ inbbefattebe unbet 2bet SgagfuS. — 
^fnbt^mmelfe af ®ctt)ttutet maa, eftet bet anfette, bettagteS 
fom 9lfl^cenbelfe, og t)ebfemmet og felgelig iffe ^)aa bette ©teb> 

2)e i §§ 24 og 31 git)ne SReglet gjoelbet eftet fine Ctb 
fun, ]^t)Ot Dbel^manben tillofct fig fit jpbel8gob8. !S)et et 
imiblcttib ganffe flatt, at be famme Sleglet ogfaa maa gjiodbe, 
l^t>ot en DbelSmanb fommet i Seflbbelfe af fit DbclggobS J>eb 
Ubteg ^aa ©lifte eHet t>eb ftit)iHig OtJctbtagelfe, ba bette maa 
t)(ctc en i gotl^olb til 9lettig]^eb^]&at)eten ligeg^lbig Dmftoen- 306 

bifl^eb, og bet mcbfattc alcnc tollbc Icbc til, at ObdSmanben 
for et ©^tt8 @!^Ib alttb fojctog en formeUg EaSning* 

S)ett 8lettifl^eb«l^aber, ^i)t8 Slettig^ber i SWebl^olb af ObelSL 
§ 24 og 31 omftebeS, Ian natutliflioig l^erfor ftofteerftatning. 
S)ette Uim bog itfe nogen @Iabe$-@tftatnittg; tl^i DitU^ 
l^gtting et iRe, iuribijl taget, nogen ©tebettlfojielfe fro iDbelg:? 
maitbenS/ lige f aa libt font nogen Sanl^iemmel f ra ben fotbre)>ne 
^eflbbetS @ibe; men ncefmeft at \(tttt t)eb @iben af tilfoelbig 
inbhufne U^elb, ]^i)or^)aa ©nl^bet maa i)cere Ibelai^et SWen bet 
^etlagte SSebetlag maa 9letttg]^ebg]^ai>eten funne fortonge tillage, 
for faa t>ibt i&an ilfe betfor ^ar n^bt tilfttocHeligt 3gft>i»alent i 
ben 8let, l^an aCerebe l^at ubobct* — fii)otbibt bet 6Ht)er £08^ 
ningSmanben eCet ben forbtet>nc SBeflbber, fom lommet til at 
ubrebe benne ©tftatntng, t)il beto paa Dmflcenbigl^ebeme^ ^Pants^ 
l^ceftelfer UiHx, fot faa t)ibt be b«fle8 af &08ning8fummen, at 
afbrage i benne, og obertageS meb ^)erfottttgt ?lnft)at af JftoS^^ 
ningSmanben (§ 23)* $^ab bet obetfttget 3;astfummett, fot^ 
Millet, fot> faa Hbt fioSningSmanben iffe ogfaa maa obettage 
bette (§ 24), natutltgbiS ]^<eftenbe ^aa ben tibligete 3)ebttot, 
Sejlbbeten, fom l^an8 ^etfonlige Ojcelb, uben at bog ^tebttot 
fotmebelft ben bottfalbenbe ^antefiffetl^eb Ian Ixctu nogen ttb- 
ttgcte -Sttbbetaling, enb ot)tinbeUg toat faftfat 2)en eftet § 31 
fotbtebne Xejlcenbing maa eftet 3—13—1 hinne fortenge fift 
etiagte SnbfcefhtingSfnm tillKige; men l^tjotbibt l^an l^etfot flal 
l^olbe fig til a5eflbbeten eQer SoSningSmanben, faabel fom l^toem 
bet flat nbtebe ben ©tftatning, fom gobetaab8foK, aifgiftSbetet^ 
tigebe, gotpagtcte eCtr Slnbte maatte lunne f otbte (§ 31), betot 
fot en 3)el ^aa, bt>0tlebe8 man antaget, at biSfe S3^tbet flal 
btingeg I Slnflag beb £08ning8fummen8 Slnfoettelfe* ©tftatnin^ 
gen fot ajlofte ©ettttntet maa altib af &08mng8manben blibe 
at eticegge nmibbelbatt til ©etbitutl^abeten, ba l^et taleS om en 
5lf^«nbelf e, bet if!e mete bebfommet ®obfet8 f otbtebne ©ejlbbet. ' . 306 

§ 69. 

SWeb ^enfJjtt til ^e^ninggfummen^ Seftemmclfe 
fwefhrttct DbeI8Ioi>en, at famntc altib ffal anfcetteS t>eb en U^^ 
lig a^ajtfortetntng, l^J^otom be ncetmetc 9teglet inbel^olbc^ t 
§§ 17—22. — S)ctt gatnlc ttflif, at Sasationgmcenbene forfottlig 
tojerebe ®obfct unbcr betS fanbe aScerbt til gorbcl fot ben Xeg^ 
ningSberettigcbc, cr ubtti^ffclig fortubt i ObeteL § 19, bet tc- 
faier, at ®obfet flal fatted ,,til fulb aSarbi eftet flangbat 
$tt8 t @gnctt." *un ^eb ?lafabe8^2;axtet er bet m HtT 
», 9 SKaj 1863 bcftemt, at SEajten, ^i)i8 ifte 9ltt)elaberett felt) 
t>eb Seftament l^ar faftfat nogen t>x^ $ti8, flal )9cere billig; 
men teb CbeUUSning^^Saxtet gjoelber 8(egelen i DbelSl. 
§ 19 ftcmbeleg* 

Det, font flal tasered, et natutligtid £)bel8gobfet t ben 
3:ilftanb, bet tefinbeg i bet SJcMi!, Sajten fotegaar, meb be 
^erltg^eber eflet SB^tbet, bet i bette ©jebli! ^at, a;il at fictte 
SRoget ub af ©etragtning mangier man enl^Det ©jemmel. »e^ 
ftemmelfen i 5—2—66 gjlalbt alene Slaf«be8tet og t>at for^ 
Icengft gaaet ub af §Prasi8, inben ben nbttifffelig I^at>ebe8 t>eb 
«tt)efot>en8 § 81. 

2)cn 9lotm, fom a;ajation8manbene t>eb fin aJiserbfcettelfe 
ftal tegge til ®tunb, er ,,ben gangbare $ri8 i ®gnen." Stlt- 
faa tommer bet f. % toeb ©ijgninget if!e i JBetragtning, l^tHib 
be i a^irteligl^eben l^ar fcftet; l^eKer itfe ffUt bet antagelig 
jjilbe fofte at o»)f0re faabanne SBijgninget; men alen^: 
meb l^toillet ©eleB be forJ^cjier (SjenbommenS SScetbi i 
^anbel og aSanbel eftet @gnen8 $rifer. £)g i>aa famme 
SKaabe Ian ^aal^Dilenbe Sorbet iKe altib btingeg i Slnflag for 
bet SBebetlag, fom i fin 2:ib Utt> etlagt; l^ttet ifte fot l^tmb 
bet antage§ at titte fofte ObelSmanben atftigjote f!g fot famme; 
men eneog alene fot ben gotttngelfe af ©aatbenS IS(ttbi 307 

i ^anbcl Dg SSanbcI, font be mebferct* ^botttbt bt^fe ®i>t^ 
bei: et forbinbenbc for DbcUmanbcn, eCcr xtU, lommcr 
]^ct ei i aSetragttting, ba aSoetbfattdfcn i ctl)bctt galb flal tjcete 
DioerettSftemmenbe mcb ben fanbe aJietbi, og felgettg cng, l^bab 
entett X^gninfl^manben et n«rmere etter fietttetc berettiget. 

9iaat bet l^et Ubbiflebe om, at 2;asatlongmcenbene beb fine 
3S(etbf«ttelfer alttb alenc ftal tage §enfijn tit ben bitfelige aSoctbi 
i Jpanbel og SSanbel, bel^origen l^abeS fot ©je, bil ®!|p0tg8^ 
maaltt cm, ^biJttjibt &08ning8manben er betettiget til at fotbre, 
at be fbtftUx, fom ^an if0lge § 31 et betetttget til at affafte, 
ftal foetteS ttb af SBettagtning beb Sajationen, tabt bet mefte af 
jin ^)ta!tif!e Set^bning* 3Men t ftg felb Ut t>iftnof bette ©^ergg^^ 
maal befi>ate8 benegtenbe, faa at ©jienbommen attib tajere^ 
be^oeftet, fDttt ben et, meb fine JB^tber- St^t Sasationen fore^ 
gaat jo f^t enbfi08ningen, og f^Igelig maa aHe ba tilb<crenbe 
gotl^olb tageg meb- 3)et cr enbnu albeleS uafgjott, b^^tbibt 
&08ning8manben btl, eBet engang om ^n er berettiget til i 
fin a;ib at affafte ben oml^anblebe S3i>tbe, j>g enbelig maa bet 
m«r!e8, .at £>bel8I. § 31 Ingenlunbe tiHaber i^am atignutete 
benne, mtn alene figer, at ben unbet biSfe SSetingelfer ,,iRe ftal 
bare forbinbenbe/' „ttte l^inberlig" for l^am* 3>et er altfaa 
f0rft eftcr QnbUeningen, at @^j0rg8maalet om ben8 Slf- 
laflelfe fan o^ftaa. 2)en fratroebenbe SSejlbber maa funne forbre 
©jenbommen betalt efter ben8 aSctrbi faaban, fomb^i^ ^f- 
ftaarben; er ben beftaaenbe SS^rbe faa libet befbcerenbe, at 
ben itte f^nberlig nebfcetter ®j|enbommen8 SScerbt i $anbel og 
Sanbel, men Obetemanben bog af faregne Omnbe onfler fig 
befriet for ben, er tntet rimeligere, enb at bet l^eraf o^)ftaaenbe 
Sab blit>er ]&an8 eget, - og ombenbt, ]&t>i8 ben i SJirfeligl^eben 
er af bet^belig forringenbe SBeffaffenl^eb, mtn aHigebel f^>ecielt 
for £)bel8manben bolber for]&olb8bi8 liben Ulem^e, faa at benne 
flnber fin gorbel t)eb at labe ben beftaa, maa ogfaa bette blioe 

20* 308 

]^tt8 egcn ©ag* — 3}eb fecit l^ct antagne SKening f^nc^ bet 
tittetUge ficnf^ti ^aa engang at ^cerc taget faat)el til ^tn^ 
feomStcttenS fi)m til £>fecI8tetten8 ^ta\). ^)aa at tcfipc!tcrc8; fecn 
l^atmcttctct ogfaa bcfeft mcfe ^tinct^jct i § 23 og mebf^tet bet^ 
^0^ Un gDtbel, at man faalebcg unbgaat bet ijanfleftge 
©i)0rg8maal om, intern 8lcttig]^b8]^at>ercn fan l^olbe fig til for 
fin mnlige ©tftatning^forbring, ibet benne ba altib f^Iger a3e=^ 
flbbelfen af (Sobfet og f^tft D^ftaar, naat £)bel8manben t)il 
bcn^tte fin Wet cftcr § 31 til at ]&crt)e tonttaften, l^tor bet ba 
uitbet ben be^angaaenbe D^)ftaaenbe ©ag mztitm l^m og Slet:^ 
tigl^eb^l^ateten blii>er at afgi0te, ]^t>orHbt ben pbjle maa flnbe 
fig beri nben eBet mob ©obtgjotelfe* 

SKeb ^enf^n til SEajationen fowiJtigt mcerleg, - fotuben 
bet ubettngcbe Sub i § 22, at @foi)en ffal tajcreg fatfltft en 
SRegel, ^»i8 Sttpbefattelfe maa ^at)e SajtenS Ueftetretteligleb 
til g^lge, - at ©jemebet meb Sajationen i!fe alenc et^at faa 
ben abfolute ©jenbomgixicrbi beftemt, men t bet l^ele at tibeje:^ 
btinge be fomabne S)ata til en£)^)gi0telfemelIem$artetne** 
^t Daafe, at ben l benne ©enfecnbe etl^olbet ben fornebne gulb^* 
ftccnbigl&eb, blit)er g5atterne8 egen ©ag* £)i)etalt ]^t)or bet 
faalebeg o)f\taax Stoift om, ]^t>ort)ibt noget ftal mebtageS etter ej, 
om en ^ceftelfe eDer S^tbe ffal otertageS eflet iffe, maa ben 
t>e]&0rtge @j>ecialitet i aJcetbfattelfen iagttageg, for at 2)ommeten 
i>eb gaftfcettelfen af ben enbelige )ii08ning§fum fan l^abe be for- 
nobne aHatetialier, eftetfom Slbgangen til bagefter at afWcetlJe 
STOangelen toeb ni>t ©fjen er afjfaaten* 9ft. $fltet8b. 21 SKaj 
1864 (8let8t, ©♦ 481 fggO/ ^t>oxui &08nlng8fagen antogeS at 
maatte ^'ot fin gtemgang, nanfeet at Dbel8gobfet8 ©tcenfet 
unbet 2;ajtfottetningen i)at ble^ne ntigtigen ^)aat)lfte. — 3lai>n- 
lig meb ©enf^n til ^aftelfet ettet SS^tbet Ux bet t^iftnof altib. ♦) 3fr. @d^»eida«rb8 *roce« II, ©• 151-3; 309 

nbcn ©enfttt til, om be af ift^SningSmanbett ftal oijertageg effet 
tife, tagttagcg, at ejcttbommeng SScerbt l!fc ubttijlfcS fom en 
tt^gcn 2)iffetene, mtn at aHegningen ubf^re*, faalebeg at 
ben ufDtminbjIebe ©ienbomgtxKtbt ubtt^ttettg anglteS, og berfta 
btageg bet ^tUi, ^^totmeb ben t)eb $<eftelfen antageS fotminb^ 
ffet S)ette falbet ganfle af jig feto meb $enf);n til alminbelige 
5Pettge=:Jeceftelfet, bet, for faa t)ibt be af £ij*ning8manben 
<)toertage8, ligefrem bettagteS fern en Del af ftj[0]&efnmmen (ift* 
©tettHpett- 9 Slug. 1839 § 7); men ogfaa meb $enfi>n tilanbre 
SB^rber er bet ofte af aSigtigl^eb for bet Silfcelbe, at be febnere 
maatte unbergaa goranbring. speri)etuerebe ©runbb^rber, 
fom ftogning^monben erfjenber pg ^>Iigtig at ot>ertage, faafom 
Sorbelboggrettigl^eber, Xienbe, &anbfti?lb, Sorbafgift, ari^efttfte:^ 
afgift, ©rnnbleie v. bit tilbe bet bog ixere ufomobent at o^- 
fere fccrjHlt — Sit foroi^rigt ben Dmftoenbigl^eb, at ber ftaar 
fafte 5Penge i etter l^toiler tto^>flgeHge Slfgifter !|)aa en @aarb, 
faa at ^jolfterett fli^j^er meb en faa meget minbre fontant Ub- 
betaling, i J&anbel og Sanbel anfec8 for en gorbel, og folgelig 
bor tageS I aSetragtning til SBruttotxcrbienS gorl^ojelfe, er Hart. 
3»eb ^enf^n til be i)rocegfnene ©ceregenl^eber ^eb 
£>beKf0g8maaI, l^^orom. l^anWe* i ObeI8l. §§ 20—29, l^entifeS 
til $roce8fen*. ijer flal alene l&em«rle8, at ben ber foreflreime 
aiettergangSmaabe alene er antoenbelig t>eb ^nbloSning af af* 
l^anbebe ©jenbomme etler 2)ele beraf. Dg uagtet ©er^: 
i)ittttcr i §enfeenbe til 3nbl08ningen ot>enfor er fatte t>eb 
@iben af afl&cenbebematerielle 3)ele, for faa t)ibt 5Prcef!rii>^ 
tionStiben angaar, ft^neS bog ben egentlige £)bel8^roce8, 
bet fjenbelig fornbfcetter en materiel ©jenflanb, efter fin ©e* 
ffaffenl^eb nant>enbelig paa bigfe* 2)en alminbelige SRetter^ 
gang f^neg l^er at funne ani>enbee, og benne maa nu flarlig ♦) ®e @*todgatttbl *roce« 11. (g. 147-172. 310 

^gf^a *tttgt8, ttaat Cbetemattbctt meb S^ttmmtl af § 31 ^nffet 
at omftobc anbtc ilottttaftcr. — SR^bbcnbigl^cbcn af fatptilt 
Ubfigelfc, ]&i)i)r CbelSmattben i>tl fotbtbc got^agtetc cffer 
anbtc aStugere, et fiJtubfat i § 28. at ber mcb §cnf^n til 
bt8fe @098maal tf!c gjcribct iwgen 5Pt<BfIri^>tion, et inbli^fenbe; 
at Dbetemanbcn berimob unbet Dbel^faflen tan ^>ai>c o^traabt 
i>aa en SKaabc, ^t)cri)eb ^an fan l^ate ftafltci)et fifl ^Ibgan- 
flen til at cmft^be ftonttafteti, et en anben @ag* 

§ 70. 
@«regnc ^egunftigelfci og 3for^>Ugte(fer for Obel^manben* 

ObeWI. § 15 tilftaat ben obeW^ eDer aafcebeSlberettiflcbe 
anting, fft>tm Sorb bttbcr ublagt )faa ©fifte, ben Segunjligelfe, 
at SKebatt^ittget og ^ebttotet, for faa t)tbt be itte Ian erl^olbe 
gfijibefl fot fit ailtommenbe i SoetS oiJtigc WlMtx, bog ifle 
berfot ptal gi^>e8 ttbloeg i 3otben, men alene i fammeS 3;aja:^ 
tiongfnm, og l^abe SPantetet i Oobfet fot fin gotbting, bet fot- 
rentes ^^aa lotjlig SWaabe, inbttl ben o»)flge8 meb 6 SWaaneberS 
gtlft — ®ette gjorfber bog fun, naat 3orben ubteggcS ^u 
t>ingctt ^aa o ff entUgt ©fifte, altfaa itte i fteSnlngStit 
falbe (ifr. §§ 23 og 29), og l^efler itte ^tor Strbingeme vaa 
egen l^aanb beler SSoet (5—2—84), HgefaaUbt fom i a3oer, 
ber jlifteg i ejereng ieDenbe &ioe. S)en obete^ eBer aaf«^ 
beSkrettigebe Siring fan faalebeS, nben i&enft?n til SBoet8 %tT^ 
fatning, froebe fig Oobfet ublagt in uatura efter Za^t og 6 
aRaaneberS ©cnftanb meb a3etaHngen. Dg feto om S»ebar:=: 
rtngeme er nm^nbige, et aScergemaaWbeft^relfen bog efter 
». 31 a»ai 1827 ierettiget (men naturligbtS ingenlunbe for^ 
»)Iigtet) til at labe SKi^nblingenS $enge l^enftaa mob benne 
©itterl^b, om ben enb itte er faa ftor, fom %x. 12 ®e^)tbr. 
1806 ifr. ft. 28 ©e^>tBr. 1857 § 11 froem, faa tenge «en^ 
terne orbentltg erlceggee. — 2;il ^rbinger maa oiftnof ogfaa 311 

gj[cnlct>cnbc ©ufttu ^cnf^reS*, uagtct l^un cgentlig er@iet 
af jltt ?|5art tS5oet, ba l^unbog i g^rl^clb til ©fiftct t alltc 
3)clc bel^anWcg Itgc meb ?[ti>ttt8etnc ; ^un maa felgeHg faat>el 
t)cerc i)lt^ttg at flnbc fig t, at ben DbeKJetettigebc etl^olbct 
^enftanb, font betettigct ttl, "f^m f^m fcH) ^x Dbd til ®ob^ 
fct, at fDtbtc ^enflanb af be ©i^rige, SDlanben berimob, fom 
fen> er i>etfonIig anfbatlig for aSoete OJcelb, fan naturiigrtJ, 
om l^an Bel^olbct fit ObeWgobg ipaa ©ftfte, intet aKotatotium 
af ^tebitotetne fotlange; men lige oHx for ?ttbingetne 
fijne? ogfaa l^an at maatte t>oere faai)el Bctettiget til felt) at ttct'ot, 
font fotj>ligtet til at taale be 6 SRaaneberS J^^ttP^^^^- 

Seftemntelfen i § 16 lomntet naturligbiS ligefulbt til 3ln^ 
t>enbclfe, om bet Blot gtbe^ tltHnget og ingen <Rrebitoter, cBet 
omt>enbt Mot ^tebitoter og ingcn SWebattoinget, $borHbt ben 
berimob ogfaa gjicclbet, felt) omSSoet er infolt>ent, faa at bet 
^nUt Mibet at atbe, et ^betft tt)it>lfomt**, SBtftnoI et Slafcc:^ 
begteften i fig f^lt) alene en egen ^nbenbelfe af ^Itbetetten, 
og § 15 fontbfcettet fjenbelig, at fttebitotetne i etl^t^ett Silfoelbe 
ctl^olbet fulbt Ubloeg; men ®!t>otg8maalet et netoi>, om felDe 
aietten fan flge^ at bottfalbe bett)eb, at ben i bet git>ne Sil- 
falbe iffe faat nogen matetiel S3et^bning, og om fioben? gotub^ 
ftttning tot fotftaaeS fom en SSetingelfe* a3em«tfe8 bet 
tmiblettib, at Sltbingen i etl^bett galb jfal fcetale ®aathtn mcb 
ben fttlbe SJcetbt {§ 19), faa at l^anS 8let egentlig Mot beftaat 
i uBetinget at funne fotbte ben fig ublagt in natura, og at 
man iffe fta £oben§ ©tanb^unft fan t^cete betettiget til i 9ih 
mittbeligl^eb at gaa ub fta, at Sajt t>it lebe til en labete ftjobe^ 
fum enb Slnftion, - faa f^neg Soetg Slilftanb iffe at butbe 
tittojggeg nogen ^nbft^belfe ^et^aa; og be 6 SWaanebet§ STOo^ *) 3fr» ^oUaflev* 3Crt>cret B, 169. 
**) %, 2»i>Melbt« Obel^wt @, 114 ofl 171. ^aUttgev^ ^xi>mt <B. ZiS, 312 

tototium ct i etl^bctt galb lige feiftkefulbt for fttcbitDtcrnc, enteti 
it ctl^olbcr fttlbt Ubiceg etter i!fc, eg iffe mere nbittigt i jlbfte 
SilfcBlbe enb t ferfte* ^laxt er bet bog, at Scneflciet t &* 
9 Mai 1863 albrig fan lommc til ?lnt)enbc](fc i gattttboer, 
l^bor l^eller ingen teftamentarift 3)i8i>ofttion efter 5—4—16 fan 
ttttceggeg ©^Ibigl^eb* — SRen felb om man tnbgaar paa ben, 
efter bet Slnforte ntppt rigtige, SWentng, at 3laf(ebc8ret alene 
Ian gjereg gjcelbenbe i fol^ente S3oer, faa fijneSbet bogganjlc 
Hart, at, ^t)i8 3lri)ingen laber fig ©aarben ubtegge meb ^j[em== 
mel af Ob el, bU SSeneflciet i § 15 ilfe Innne negtcS l^am; 
tl^i £)beI8manben8 SRet er bet neto^ uben Jpenfifn til 5lr^ 
t)eret at funne frcebe ©ienbommenS Seflbbelfe efter 2:a|t, og 
i gor^olb til ^am fan Srebitorerne albrig forbre at ^)r0be Slut 
tion (ifr-§24X 

Sit iobrtgt § 15 itte gjcelber 5Pantefrebitorcr, er albeleS 
t^beligt af benS egne Ubtr^t 3Ren t0t)rigt maa §en fomme 
til Slnbenbelfe paa aKe Srebitorer, uanfeet om nogen Jortere 
£)^)figelfc8frift t>at betinget, og felt) om®j[(3elbett for 3)ob8- 
falbet aCerebe t)ar forfalbem 

S3eftemmelfen i §en8 flbfte spunftum: at ben, ber er lom^ 
men t SBeflbbelfe af 3orben, naar l^an inbbetaler be i famme 
ublagte (Summer, iffe |!al bel^obe at tage n^e ©fjober af Ub- 
teggl&aberen, men at bet jlal agte8 fom fulb ^jemmel, naar l^ait 
fremlcegger aJeblommenbeS Sbitteringer og laber ©jcelben 
<if t^fc (ifr. ©^ortett* § 30), - er alene en un^ttig ©jetttagelfc 
af %x. 19 a»art8 1790, og bil alene ftge, at Ublcegget iffe ftal 
anfeeS for at ftifte ©ienbom, rmn alene spant (jfr» Mantel, 
12 Oftbr. 1857 § 7), — 5lt Slf(ij8ningen af be8ligc Ublccg 
Ian fte efter 1 08 «bittcring, uben ^inber af gr, 9 gebr. 1798, 
^ar ^iftnol iffe t)i»ret ObeBlobenS SKening, men er antaget af 
^ojefteret i 2)om af 8 S)ecbr- 1836 (»ct8t. 1837 ©. 105 fggO* 313 

Sortfoettclfc. gfotcelbreg og @tebfor«lbre§ ^rug«rct* 

@n foercgctt gor^)ttgteIfc fot ben DbcISbetettigcbc tnbd^ol* 
beg t Dbcl^. § 16, bet fotb^bet ben £)beI8fcetetttgebe at btUe 
fin !j[0beUge gaber ellcr 5Wober fta Oaatben, faa* 
ioenge be i enlig ©tanb fctBHtjer* ^nbttcebet be betimob t n^t 
Sggteflafc, faa fan ben >0beI8bctettigebe, faaftemt bet cr ben 
f0rft Slfb0be8 DbeKJotb, tage ©aatben i SBefibbelfe, ©^n, naat 
^an l^ar f^Ibt fit 25be Slat, og 3)attet, naat l^un gtfteg* — 
©tebfotoelbtc et betetttgcbe til at i)ebblit)e ®aat^ 
benS S3tug, inbtil DbcKBetettiget ©tebfen l&at ftjibt 18 ?lat 
og ©tebbattet gifteS, 

§0jieftetet fotftaat benne SSeftemmelfe faalebeg, at ObeK^^ 
manben i etl^t^ett galb fan fotbte fig ®obfet ubfagt til ©jen^ 
bunt, faa at bet alene et en nfuftnftuatiff SSaabig^eb, bet 
et fotlbel^olbt be fjebelige gotcelbte Hge faa i)el fum ©tebfotoelbte 
C^fttetgb. 23 SWattg 1844, Utiit ©. 596—98). $etaf felget, 
at bet i fig felt) intet tan 'octn til §inbct fot, at en CbelS^ 
manb antegget SeSning^f^ggmaal mob fine fjebeli^e got^ 
cribte; men l^an Mit>et ligefnlbt fot\>Iigtet til at labe bem be^ 
l^olbe S5efibbelfen. — $aa ben anben @ibe maa bet moetleg, 
at bet fun et unbet Sotubfcetning af, at ben Icengftleijenbe $a* 
tens et fot]blet)en i ®aatben§ S5eflbbelfe eftet ben fotftafbebe 
?6gtef(»Be8 2)0b, at SBatnet iffe maa f otbttt)e l^am fta ®aat^ 
ben; et aTtfaa ®obfet 'paa ©fiftet blet>et folgt til gtemmebe, 
og beteftet meb ©jemmel af Dbel inbloft af Satnet, fan got^ 
celbtene natntligt)i8 iffe !tcEt>e bet ot)etlabt til fig. §t)otDibt 
gotoelbte og ©tebfotcelbte l^at ben famme 8let, J)i>ox be et lomne 
i SBejibbelfe af SBatnet^ Dbel8gob8 iffe ^aa ©fiftc eftet 
a3atnet8 gabet ellet SWobet, men paa anben SWaabe f. ©j. i)eb 
^i^h af gtemmebe, fan t^ctte mete ti)it>lfomt, mtn fijneS bog 
iffe at t^ntbe antagc8* — Ctbene ^gotoelbte" og „®tebfot^ 314 

celbtc" in t)tftno! fcrftaacS fttcngt, faa at Scncficiet tifc ubt)t 
bcS til fjcrnere Slfcenbcntct- 2)og fan natutltgbtg iffc 
99amcBatnet fotbti^e fine i)it!cl(tgc elHer ©teb^^JBcbftcfowIbre, 
fDttt beflbber pt SBatng £)bcI8gob8, faa loengc bettc feli> Ie»ct 
i>8 tile !att tagc Oaatbcn fra bcm* SReii eftcr SJatnet^ ©eb 
maa SatneBarnct hintie fotbtibe fine a3ebftefot<elbtc/ ligcfaabel 
font ©ameBatnet, om bet H)aa ©fifte eftct ben ene af fine aSebfte^ 
fotcelbre nmibbcttatt l^abbe faaet en ®aarb ublagt font fit 
Dbcl8gob8, ^ilbe funnet bti^e ben anben af bent fta ®aarben. 
^i SBebfteforoplbtcne faalebeS iRe l&eBcr, naat be ftibiDig o^jgteet 
iBtngen, l^at fttab )paa gobetaab, et en ©elbfolge, 

DMil § 16 ncebner „®aatben" i enfelttaBet. @t ber 
f(ere Obelggaarbe eftct ben afbobe SggtefoeDe, Ian bet betfor 
i)are tt)ibIfomt, ^botbibt ben (gfteriebenbe l^at SSet til at bel^olbe 
bent alle effet tun een. Uagtet faabel Stttlflljeb font aina^ 
loflien af 5—2—19 eg 20 taler for bet fibfte, og ffjont ttb^ 
ttijHet „brtt>e fta" antljbet, at bet fun et tcenft ^i^aa ben ®aatb, 
I^t)ot|)aa ben @ftet](et)enbe bot, f^ne§ man bog ilfe l^eti at l^a^ 
tflfttceflelifl ^jemntel til at nt^tt ben ®j[enlebenbe at fcel^olbc 
»tugen af aW bet eftetlabte SotbegobS. 3ft. Ugebt f. SoW. 
III. ®» 38 fgg* fioi>en gaat aabenlbatt nb fta, at be gjenle* 
iDenbe gotcelbte^ cflet ©tebfotcelbteS @tiKing ifle fotntfbelft 
Satnetg DbelStet ftal fottJjfleg, og man Ian i atte %^li nmu- 
lig fli'Jte beteS 8let afl^cengig af, om be bot !paa nogen af be 
eftetlabte ®aatbe. Unbet en mobfat gottoKning t>ilbe man 
ogfaa lommc i gotlegcnl^eb, ^bot ben Slfbobe ooeten&ftemmenbe 
meb § 14 ]^at)be anotbnet ^obebbotets 2)eling, ba ben ®jien- 
lebenbe bog unbet ingen Omftoenbigl^eb lunbe negteS at t)eb^ 
blt^e 93tngen af bet l^ele ©obebbof; bi>otimob, ^bt8 man anfct 
ben ®Jen(ebenbe tetettiget til at t^ebbftbe S3tugen af alt bet 
eftetlabte 3otbegob8, 31[af<ebetne^ gotbeling obetenSftemmenbe 
meb §§ 12 og 14 ingen 3nbf[J?beIfe otl faa ^d bemteS SRet* 
315 

%DtMbtene^ eOer ©tebfotcelbteneS SrugSret 
ttle ttt ©Inbet for, at »amet foelgct ejenbc 
^temmeb« SRen I^Dort)tbt ba benne JtjieBer fan 
getenS ^fotcelbtc, er tbitJlfcmt I)cn ©cetnitig, 
oberbxctge Stnbrc en ftertc Ret enb l^n felto 1^ 
g)0tenbe; t^l gcrcBlbtenc^ ©nig^tet er ingen reel 
®aatben; mm alene en i ${etet»fi>t^olbet begtunk 
Sot^Jligtelfe f(Jt SSatnet. 3 Stasia anfeeS berf 
dbtene J^IigHge at toige, max SSatnet foelger < 
SSatnet ^^aa ©Kftet fan ftabebc jig, at ©obfet u 
Hgefrem; men i bette lUfoelbe fan ben ©jenlet^en 
mel af Wejft. 25 3uH 1788, 10 3nlt 1789 og 
§ 2 jfr. «. 30 3ttH 1851 § 12 felt) forbte fig 
til (SienbDm. 

@i>m Se bet lag for ben bent tiUagte ^ru$ 
bet ©tebforcelbrene uben ©obtgi^relfe at befatj 
ncermeft jDbelsiterettigebeg font ^an§ @^flenbe^ 
ning og D^^btagelfe, InbtH be l^ar ft>lbt bet 
ben n<ermefl £)belSberettigebe8 $<erge ffal l^a^e S 
be oi)f^Iber bi8fe spttgtet og tebllgel^olber (S 
^orrtngelfe; oberbetotfeg bent bet mobfatte, ^a 
SBrugg* og Seflbbelfegret. — at ben fantme go 
))aaligge bitlelige S^^rieKbre, er Itgefrem, og at 
fettg er fagt fan alene forllareg beraf, at bet ei 
f[0bigt ba gorcelbre Jo unber enl^ber Dmft<enbig) 
at o))brage fine egne S3om- — ®nbbtbere et f 
fom ©tebforctlbre unber fin ©ejibbdfegtib ttarlig 
at ubrebe aKe ^aa (Sjienbommen ]^t>ilenbe ©fatte 
b);rber* !Derintob fan manftrengt taget i!fe ani 
tebe til at ubrebe SBranblonttngent, 9lent 
minbre 5lfbrag af be )>aa (Sjienbommen l^bllenbe 
ba bt8fe er (SJereng ®i«lb og en 2)el af Hio 316 

©aatbett, og SBtugcn t faa galb tRc Mct> gtatutt l^trtlfet ben 
bDg eftet &ot)ctt flat ^cerc*. Sltttog man bette; i)tft)c Sottfc:=^ 
It)cnfctt aal&cnftatt f0te til, at gorcelbrenc cnbog maatte ubtcbc 
fRcntctne af ben ^a'pital, fom CbcKmanbctt felt) fcbnctc loantc 
^aa Oobfet, l^totttet igjcn ^ilbe lebe til, at be htnbe iDmmc til 
at fwtente l^ele ©aatbenS fta^itatocetbi. Smiblerttb er bet toel 
to)iWfomt, cm Sletteme i)ilbc goa tub faa et faa l&aanbgrlbcHg 
uretfcetbtgt Slefultat, ftjant bet maa erfjenbeg, at § 16 i bet 
l^cle ^)aal(eg8er DbetSmanben, fom jc maatte fotubf«tte8 at l^a^c 
betalt ®aatben meb ben8 fiilbe aSatbt (jft. bog nu S. 9 SKaj 
1863), en SS^rbe, bet loanftelig ^aa nogen SKaabe laber fig 
btinge i fulb OberenSftemmelfe meb SBiKigl^ebeng Sorfttiftet* 
SRcBtleS maa bet imiblertib, at, i)i>i9 Ubeblii>clfe meb *©fatter8, 
Slfgiftetg, aientet^ eHer ^Ifbtagg ©tlceggelfe beHtfer, at ©ien- 
bmnmen til bereS 3)(ettelfe Uiiott realiferet, t)il i)eblommenbe 
gotcelbre betoeb gaa glij> af fin StugStet. 

Slaat goroelbre (i Silfcribe af nt)t Sggteftab) eller @teb^ 
forcelbre eftet § 16 maa ftaHge Qotben, fotbi en ObelSbetcttiget 
l^at f>fmad ben fotejItei[)ne ^Ibet ettet et blesoen gift, ba ffal 
cnboibete benne, fot faa t)ibt gtaijigelfen ffet i SWinbeligl^cb, 
git)e bem et faabant fjebetaab af Sotben, fom ©otenfftiteten 
meb Sagtette fljonnet biCigt at sooete eftet OaatbenS ©tottelfe, 
Sotcclbteneg 2:tang og ben £)bel8fcetettigebe8 Silfaat* — got 
bette g0betaab tilfommet bet ben Obel8l&etcttigebe infetfoml^elfl 
Slfflag i 2;aitfummen ellet anbet SSebetlag Oft. $fttet8b* 16 3uni 
1853, 8«et8t. ©. 680 fgg.). S)et et ligeftem en ®at>e, fom 
bet ffaalam^ Hm at nbtebe. — SSWinbeligl^eb maa ®obfet 
anfeeS fra^get, naat bet om fclt^e Sftat^igelfen iHe et nogen 
3;»ift, om bet enb o^ftaat ©ttib om gobetaabetS ©tettelfe 
og a3eftoffen|>eb, ettet ^i)ot got^lbtene, fom i fin Sib et^olbt ♦) 3fr, aXotfelbt? Z^UUttt @. 60, 317 

©Dbfet ubiagt til (S^ttAitm, fetft eftet £)beldfag8 ^Inlceg afflaat 
®obfet til bctt Dbeiebaatne, naat be blot beb fi^gninggfuw* 
mens ^nbub etflcetet fig HOige til at mobtage benne, og @a^ 
gen faalebeS flutter i)eb gotlig efter § 25; tl^i Slettetgangen 
l^ar i bette Silfcelbe ittbfboBnlet fig til Sajationen, bet io 
i eti^mt Salb t)ar nebtoenbig- (3fr- UgebL f* &otof. U* 
@* 369). Unber benne Xajation f^^neS ba ogfaa g^betaabet 
meft ^aefenbe at htnne beftemmeS. — ^t enbbibete be ftattce^ 
benbe gotcelbre etter ©tebforalbte, om be t)cb gtattcebelfen 
intet 90t)etaab ^ctt ^aaftaaet, iffe betbeb fan antageS at l^abe fra^ 
falbt finKet, tmn ogfaa febnete maa lunne ftoebe $0betaab beftemt, 
fJ^neS Hart (jft. ^ftretSb- 9 SWajl 1846, «et8t. ©• 339 fgg., 
fe og ©ftteteb. 17 a»artg 1865, SRetSt^ @. 306 fggO- SRcn 
t>eb bets S3eftemmelfe maa bog altib tageS ^enf^n til gotl^ol^ 
bet, fom bet t>ar i)eb gtatr cebel [en, faa at ittef. 6$* febnete 
inbttaabt SEtang fan fomme i a3ettagtning til betS Sot^^jielfe, 
Hgefom bet fotftaat fig felb, at bet engang Beftemte gobetaab 
nnbet ingen £)mftcenbig]^eb jebnete fan unbetgibeS fotanbtet 
anfcettelfc. 

§ 72. 
Z0inin^9manUni $Ugt feb at otertage (^aarben. 

got at fotebi^gge bet SWiSbtug, at ben DbelSbetettigebe 
alene laante en Ubebfommenbe fit %abn til at ftatage iiBefib:' 
beten ©obfet, ))aalagbe be celbte £obe S^SningSmanben at gjl^te 
fin @b ^aa> at f^an lefte bet fot fig felb og iffe til nogen ^n^ 
ben (SW. £. Vh 5, ®l>t. IV. fi. 4, C^r. V. £. 5—3—7). 3 
betg @teb fotb^bet nu ObeWL § 30 ben £)bel8manb, fom l^at 
inbloft et ®ob8, i 3 ?lat eftet «o8ningen at obetbtage Oobfet 
^aa nogenfoml^elft SRaabe, faafom t>eb ©fjobe, @abebte^, got::: 
*agtning8fonttaft, S^gfelfebbel o. f. b. paa fottete ellfet Icen^^ 
gete Sib* til nogen gtemmeb ettet gjictnete i Sgtten. 3 jDbet^ 318 

trabelfcWilfalbe tan ten fijttige ©cjlbtct f0ge ©obfet tiftage, 
mpb at f^an betfot ubbetaUr ben @um, ]^t)0ttil ©obfet tajere^ 
ot)etett«ftcmmettbc mcb Slefllcrnc i §§ 20 og 21; — Xtnnt %ox^ 
<)ttgtclfe i|>aal^bUcr alcnc ben Obel8manb, bet l^ar inbUft et 
®Db8, b. e. fotbretoet betd tibligetc ©cflbber, entcn t)eb Xom 
eOer ^otltg^ meb ^jiemmel af jObel; altfaa tfte ben, fom l^at 
faaet fig ®obfct ublagt paa ©fifte, - Dm i)an enb meb ©Jemmel 
af § 16 l^ar btc^)ct fine gorortbre eHer ©tebfotcelbre fta ®aar^ 
ben, men beTtmj)b "otl, ]^)»or biSfe l^at erl^olbt ®aarben ubiagt 
til ©jenborn, og DbeWmanben l^ar inbtoft ben fta bem. ^eltet 
iffe ct § 30 anbenbellg, I)bot ObeI8manben ^et> alminbettgt 
«i0b. et Meben ®j[et af jit DbelSgob^. — § 30 angaat enb^ 
t)ibete fun tottfclig, ftltJtUig ODetbtagelfe til (SJenbom 
ettet Stug af ©aatben eQet nogcn 2)el betaf fta SaSning^^ 
manben^ @ibe; )>aa tt>ungen ^fl^cenbelfe l^at ben ingen ^n^ 
))enbe](fe, meb minbte famme fan ffj^nne^ alcne at bate en 
aWaffe fot at ffjule en ftibiCtg Dbetbtagelfe. 3nbti>mmelfe 
af negative @et»itutct gaataabenbat iffe inb betunbet^og 
felt) !t>ofittk)e ®ett)itutet maa ^el fnnne inbti^mme^, al ben 
©tunb be bog iffe mebfotet nogen 3lfftaaelfc af felbe ®obfet^ 
@nbftan§. 

iQeKet iffe et bet utiDabettgt, at So^ningSmanben labet 
tibligetc ftiftebe S^gfcl^ eflet gotipagtning8fonttaftet be^^: 
ftaa, om l^an enb eftet § 31 funbe omft^tte bem. 2)ct et faa^ 
lebeS ogfaa et u^elbigt Stiflceg i §en8 ©lutning, at bet ,,fta 
beng ©eftemmelfe i i&enfeenbe til en ®aatb8 ©ottb^gfling ettet 
SBottfot^jagtning nnbtageS bet Silfcclbe, at ben, ^aa l^blg SSegnc 
3nblo8ningen et fleet, et umi^nbtg, i b^tffet galb be 3 5lat 
tegnee fta en SKanb^ipetfond f^Ibte 18be ^at og fta ben %\b 
et gtuentimmet gifteS"; — tl^i 3ngen toilbe attigetoel falbeti>aa 
at anfe gotmi^nbetbeft^telfenS gotfejininget ooet ®aatben unbet 
£08ning8manben8 Umt^nbigl^eb fom nogen lot>fttibig iDbetbta^ 319 

flelfe* ZiUttt^it tx enbofl for faa toibt tjilblcbenbe, fi)m bet ^eb 
ferftc ©jetaft lunbc Icbe til ben Siro, at bet ffulbe t)cerc ben 
um^nbigc £08ntnfl8manb8 ufcctingebe ^Ugt i 3 3lat ftafltinb- 
traobte 18bc SlarcCet efter fit ©if termaal at i?^ertage@aar=^ 
ben for egcn Siegning, faa at felgelig ingen af ajatgemaalS^^ 
beft^telfen fluttet SontraW maatte inbgaae^ for Icengerc %ti> enb 
til SKj^nbltngcnS 18bc Star eKer ©iftetmaal Wltn bet et bog 
flatlig alejie So^en^ aKening, at ber iS^ bet a f biSfe 3 Slat 
iffe maa foregaa nogen Ci>erbtagelfe fra £)bel8manben8 @ibe, 
itben at bet Ian txete noget tmob^at en tibligete g^lbig fiiftet 
got^agtning blit)et Beftaaenbe* Sit imiblettib gotnujnbetbefti?^ 
tclfen, unbet bet fotefftei^ne Slnft)ar, tHe maa fcelgc ®obfet 
i be fotfte 3 Slat eftet 3ttbl08ttingcn, f^lget Itgeftem af Dtbene* 
— aWeb §enfJ>tt tilUm^nbiggjottc maa Slnalogien af, f^i>ab 
bet gjcelbet be egentlige Umi>nbigc, ^tftnof anbenbeS* 

2)en ]^t oml^anblebe gotiJligtelfe et !latlig tent i)etfonlig 
for S;08ning8mattben felto* aSeb ^an8 Deb eCet ©!t>bitb 
hn bet aai^enbat intet ixete til ©inbet fct, at Soet bi6^>onetet 
o»et ®aatben toeb ®alg efiet )>aa l^HHenfoml^elft SKaabe* 2)ct 
famme but i)iftnof ogfaa antageg i Silfcelbe af, at SuSningg:^ 
manben Mitoet um^nbtggjiDtt eUet fotfl>inbet; boglun f(>t 
faa Hbt b<itt§ 93o betbeb fommet unbet aScetgemaal (jft^Sft, 
9 SKattg 1842 og &. 12 DItbt. 1857 § 2), iffe berimob faa^ 
Icenge SegtefceHe eHet gulbmcegtig fottfcettet ®eftt>telfen (», 
11 Sl^til 1863 § 2 og a. 12 Dftbt. 1857 § 3). 

£)i)ettt(ebelfe af bet iftt Dml^anblebe gotbnb beDitfet, at 
ben fDttige SBefibbet Ian fege ®obfet tilbage. Dg at 
bi)etlen SuSningSmanben eHet ben, til ^um i^an ntettelig babbe 
Dtoetbtaget ®obfet, bageftct fan iiocctffoitte nogen n^ Xiogntng, 
enten mob bennc SSeflbbet ettet mob SRogen, fom fta bam ub- 
lebet fin Wet, et en ®elt)f0lge» 2)ette tonbe alene f^neg toiol^ 
fomt, fot faa oibt ben fjetnete ©belgbetettigebe, til bt>em &og^ 320 

nittg8mattbctt maatk ]^at)c ct)ctbra8ct ©cbfct, t)af ubeljcnbt 
meb, at ^an^ i^iemmelSmanb ^eb ObelSIeSning t>at fommen 
i aScfibbdfc bcraf ; men bet SHette et bog ogfaa i bette 2;ttf«lbe 
at anfe l^m artfi)ariig for g^lgctne al at f)an l^at fotfemt at 
unbetrette fig om §jemmeI8manben8 gotl^olb. — ^ele bette 
©!|)or86maaI totlbe fotteften bortfalbe, ^H8 man tutbc fotftaa 
ifSietnere t SStten" i gorl^olb til ben forbtebne Sefibbet, 
]^t>otfot funbe anfote^, at benne i (Stunben jlet tntet f^at at 
beHage fig oi)er, naar ben, til ]^i)em )B08ning8mattben oi^erbraget 
®obfet, et en ^etfon, bet felt) funbe f^au ftataget ©ejlbberen 
famme* SBten benne gottoKning et t)el attfot btijlig tW at 
funne antage^; bet et Hart, at fiot^en l^at mtnt ,,giemete enb 
)Bo8ning8manben/' faa at bet fun et til en ObeWbaaten, 
font t fotnebent galb funbe fotbtit)e !B08ning8manben felt), at 
benne uben 3lnft)at fan oioetbrage ®aatben* 

2)enne fin Jilbagefogninggtet maa fotttge SBejlbbet gjote 
gjcrtbenbe tnben 4 SDlaaneber, eftet at Stfl^cenbelfegbo- 
fumentet et tl^ingl^ft gtnbet ingen 3:]^ingl^8ning ©teb, 
maa t)iftnof analogift be 4 SRaanebet tegneS fta ©jienlefetenS 
be»ifte ftunbffab om Ooetbtagelfen, ba bet bog f^neS utt^ 
mettgt, at ®j|enl08ningen jfulbe ftaa aaben t bet Uenbettge ellet 
giennem l^ele J5cet)b8ttben* 3lt Silbagefogntng fan flnbe ©teb, 
felt) om ®obfet aCetebe maatte \>ctxt fommet tllbagc til £)beI8' 
manben paa ben 3;ib, ben fotegaat, et inblt^fenbe- 

Xttbagefogningen ffal ffe mob Ubbetaltng af ben (Sum, 
„l)t)Ottif ®obfet taxete8 otoeten8pemmenbe meb 8legletne t §§ 
20 og 2L" Uagtet alene bi8fe 2 5|5atagtafct cltete8, fan bet 
bog ne^t>^ bett>ioIe8, at bet et SKentngen, at Steflamanten flal 
iagttage Slegletne fot £)beI8^)toce8fen i bet l&ele, attfaa, 
unbet 24b af fin 2;iIbagefognlng8tet, i|>aaft(et)ne ©agen til fatfte 
lining, foteHfe og anbtfbe 2:ajatlon8fummen I ^dttn (§ 23), 
Inbfofe ®obfet til fotfie gatebag eftet 2)ommen (§ 29), Hgefom 321 

aRebb0m8m<Enb maa tiffalbeS eftet § 27, 09 (S\txtn i^intg ind^" 
fhrcenfet t @b>bcn8 ©rufl fra Ubflgclfcn af cftct § 28, — SKeb 
j^enfi^n tU be S^astfutnmen obetftigenbe ipceftelfet famt be 
®0bfet eftet £)beI8l08ningen !t>aalagte S3^tbet maa bet J^ifhtot 
mtdi^S, at be iSe er f^tbinbenbe for aietlamanten, efterf^m 
beitne jio bettagteS fom fotuietmet beb £)beI8manben9 SKiS^ 
l^tug af fin £0Sning8ret/ 0g attfaa maa lunne fotbre en fulbf 
flcenbig reetitutio in integrum ♦♦ — Sit ben forbtei^ne St}9htx 
elfer goti)agtet, forubfat at l^an felto l&at looeret i gob 3;r0, Kge^ 
faaioel fom ben Siettigl^ebSl&a^et/ l^^is ^onttatt omjit^fxtti, maa 
tunne It<st)e fulb @tf tatning for SSan^^^ntel af £)beI8^ 
manben/ bet t>eb ben ftebfunbne Iot>ftribige 2;taneaftion l^r 
fotanlebiget Slellamationen, er ligeftem. 

%t SilbagefogningStetten af ben forrige Sefibber maa 
fnnne ot^etbrageS til $nbte, og at ben gaar oioet ^aa 
]^an8%tt>inger eftet l^anS I>tb, falget Hgeftem betaf, at ben 
et en (Stftatning for ben f^m beb £)beIStetten8 SRigbtug 
tilf^jebe Sotnietmelfe, attfaa en ^otmnetettigbeb, ittt, fom ObelS^ 
xttttn, nogen gamilietet — Sit bet b^flet ilfe eftet Silbage*^ 
fegningen ^aa^t>ilet ^efibbeten nogen Sot))Ugtelfe til i en i)ie 
a:ib iRe at fCiUe fig t)eb ©aatben, et ogfaa Ilatt* 3)et et fin 
o!|>tinbelige, uti(b0tligen fotftt^ttebe^ (SienbomStet, J)(vx 
faat tilbage* 

§ 73. 

3nb|!roen!mndet t ^eflbbetenS 9laabig]^eb t^tx ®cbfet itnber £)beldfagen* 

Uagtet a9e{lbbeten natntligioiS lige til ©flobetS Ubflcebelfe 
(§ 25 eDet 29) fotbli\)ct ©jet af ®obfet og iRe mete iObelS^ 
enb i anbte @aget et l^inbtet i 2)i8^ofltionen o)oet Xingen, me^ 
bene @agen ftaat fot Kettetne, inbel^lbet bog ObelSL § 28 *) 3fT* Vto^HM Ohd^ttt %. 156. ben fceregne 9ot{Irift, at ®aarben8 (Sjiet eg SStttget fta ben 
Sib, be er ubfagte fta ®aarben, ifle maa ^itgge SDfere i 
©foDen, enb nab^ettbigt til ®aarbcn8 5Bnig, unber ©ttaf af 
at b<^^e fotbntbt bet mere 9(ai)iTtebe til S^Sninggmanben og bet8 
bcWefte SScerbi til ©tatSfagfen, Dm enbog ©ogen flben i)inbe8* 

— ©et er ^>aafalbenbe, at benne 3nl>|Iropnfning beg^nber i>eb 
Ubflgelfen, og i!fe enten fra©agen8 f0rfle ©fribt, SPaaflagen, 
eOer fta Xasationen, ba $ugften egentlig tan i fLbfte ZiU 
f«Ibe fan fort^olbe noget bireft %ai. — SWeD ©enfl^n til ©ru^ 
geren maa bet imiblertib )>el mctttzi, at bet fun er ben S3ntger^ 
fomtrbletoenubfagt, l^i^em Sorbnbet gjlc^lber. Sen^tter 
altfaa iffe SeSninggmanben fin Ket efter § 31 til at forbrii^e 
JBrugeren, eOer tan benne itte af !B08ning8manben tt^ingeS til 
at l^ige, fan l^effer iffeSlaSninggfegSmaalet^aalcegge }fam nogen 
dnbflrcenfning i ben l^am fontraftmcegfigen tilfommenbe Jg^SNt* 

— Unftjaret er for0tjrigt nafl&oengigt af, ^^JjotHbt Obel8manben 
rtnber etter taber fin @ag; taber ^an ben imiblertib faalebeS, 
at b^n ib0mme8 $toee8omfoftninger, f>lit>tx f^an ifelge 
§en8 ©lutning !|>Iigtig at gi)>e Sefibberen Srftatning for 
©foDen8 SlffaDn, og i bette lilfcelbe f^ne8 bet berfor na^ 
tnrligp, em man lob anfioaret paa begge ©iber ffctu binanben* 

— at S3efibberen ioeb en nnberorbnet 8let8 3)omfrifinbe8 
for jDbeI8manben8 Siltale, o»)bcet>er iffe 3nb|frcenfningen; men 
benne t>arer, inbtil enbelig 5rifinbeIfe8bom erboIbe8» SBIiocr 
£>bel8f0g8maalet )>eb enbelig £)om afioift, maa bog SSirfnin^ 
gen af gorbubet8 Ot>ertrcebeIfe t>iftnof bortfalbe, ba et nefter^ 
tetteligt ©0g8maal er at agte lige mcb intet^ 2)et famme bor 
^l ogfaa antage8, b)>i8 JDbelSmanben i fin lib unblabet 
&08ningen (§ 29), ba ban beri>eb gim tilfjenbe, at ban iRc 
bar ment bet aborligt meb fit ©ogSmaaL — at iobrigt $aa^ 
talen ber er rent !|)rit>at, og at S08nlng8manben fan efter^ 
gi^e bet ombanblebe Saanb, er flart, og at feto et betinget 323 

Sorlig t £)beI8fagen inbel^olbet en faaban (Sftergit>elfe, feeS af 
fiflrctSb. 26 gcbt. 1844, «ct8t ©• 517 fgg. 

(Snbbibetc l^aateggct § 28 ©jictctt ettct ©tugcten at et^ 
flatte £08nlnfl8manben, ifalb ©agcn Dlttbc8, efter fccrffltt 
toDlig Dmsang al ben gortingelfe, bet i>eb ben tttot)lifle ©!ot>^ 
^nsP/ faatelfom i>eb SH^IingenS eBer ©J^bfelenS a3ottf0relfe, 
$ufe8 ©orttagelfe, aSanrcgt eOet mob^iBige gotbcer^^elfe famt 
I anbre SWaaber maatte unber ©agenS ®ang tjocre tilWet (gj^ 
enbDmmen^— !S)ette Slnft>ar er imiblertib et ganfte tegclm(e8' 
figt (Srftatntng8^Slnf»ar, Dg fan frtgelig alene inbtrotbe 
for ben ©aarben efter Jajatlonen tilfejebe gorringelfe; ^l 
bentibHgete tilf^iebe ©fabe l^ar &08ning8manben allerebe 
gjennem ben faa nteget minbre Saxtfnm faaet crflattet — (£t» 
^atningen ^aaltgget natnrItgH8 ben, font bat tilf0j|et ©lo^ 
ben; bog f>>ne8 ejeten efter 9legelen i 3—21—2 at maatte 
txete anfi)atng for S3rugeren8 ^anbling, l^oiS benne itte 
l^at nbebet JBrugen for cgen Wegning, men i l^lnS 9la»n. 

aRebiS^enf^n til %(big]^eben af be af Sefibberen^mebenS 
£08ning8fagen ^axzx, fluttebe ^onttaftet ijebfommenbe 
®obfet, f^neS bet Hart, at ©ogSmaalet ingen 3nbf[i;belfe tan 
faa, faa at Slbgangen til at roRe bem Mtoet ben felt)famnte, 
fom om be t>ar afjluttebe for ^aaWagen*. — ©og maa i)iftnoI 
aBe eftet 3:asattonen jluttebe jtontratter, for faa t^ibt be 
oi)er]^o)>ebet tan ittfizi, erfjIenbeS £)bel8manben nt)ebtommenbe 
i ben gorftanb, at 8tett{gbeb8]^at>eren alene ]^ent>ife8 til fin SReb- 
fontral^ient for at er^>oIbe ben l&am tillommenbe (grftatning* 
©ebnere ^>aabragne ^antl^ccftelfer fommer natttrligi)i8 til 
«fbrag i So8ning8fummen faa toibt tilflrcelle !an» *) 3fr. aRoJfelbtt QMixtt &. 95, 21* 384 

§ 74 

DbdStettctt Ian tabe8 Deb gra|Wt>eIfe, »eb $rceffti^tlon 
ellet t)eb $tc€e8feil unbet @agen. 

A, £>xa gtafltii>clfc af CbeWretten l^anbler DbeWL 
§ 8, bet Beflemmet, at 3ngen Ian fraffrit^e ftg Obctetettennben 
for fin egen 5Perfon, altfaa itte for fine ©cm* S)e JBetn, fom 
f0be8 efter 8taffti\)elfen, etbetlmob naturttgi^ig Ifle obeK^ 
betettigebe (ifr. § 2)* Dog fraflget fig $u8bonben ObeKtetten 
fot fig ofl ben ©ufhnt, l&an ba l&at og Iet)et I gceOlg nicb, om 
be ejiet Obelen fcelleS. SXanben tan altfaa iSe ftaf(rt)>e ^u^^ 
fhiien ]&enbe8 Obel og fcel^clbe fin egen; ^ufltuenS fcetflllte 
Dbcl Ian alene l&un felo fxafWioc fig, ]^\)ottlI l^un bog maa 
l^aDe ©amti^IIe af SWanben, font l^enbeS Scetge* — Um^nblgeS 
Obetttet fijneg Sottgen tHe uben i aDe galb meb £)\)etfonn^n^ 
berlctS og ©orenfhrbcrenS etter SKagiftratenS ©amtijlle at htnne 
fraffriDe (ift. fL 28 @e^)t6r. 1857 § 14, $fltet8b. 18 Sl^tll 
1818 og 13 S)ecbt. 1850,»etgi 1851 ©• 25fggO. SWinbte^ 
aatige maa l^otoe fin fturatort ©amt^He* — D^bnb ettet 
^txt\t fan life ](>lnbre graftrlt>elfen, ba Dbetetetten iRe er en 
Ket, ]^t>otl Atebttorente Ian fege nogen )93etaUng. 

3 ^enfeenbe til gtafhi^^elfenS %oxm maa bet nu toifinol 
efter fL 28 @e))tBr. 1857 § 2 anta^t^, at ben, for at ]^at>e 
nogen ^et8t>irlning mob SErebjemanb, altfaa mebfere nogen 
Sortal^elfe af anbre ^amiliemeblemmerS CbelSret, maa txere 
fleet t)eb t^ingl^ft 2)oIttment, f. (S{ i et ©Ijiobe* 

3obrlgt forftaar bet fig, at gra|trii)elfett af Obel Ian ffe 
faat)el ubenfom igotbinbeIfemeb©aIg af DbeI*gobfet 
3 forfie 2;ilf(elbe bftioer JBeflbberen efter graftriioclfen8 Sl^ing:^ 
I);8ning at (etragtefom en albeleS Qfremmeb; l^anS febnerefobte 
Sent faar ingen DbelSret; felt Ian l^an forbri\)e8 af be anbre 
iDbel8baame, og bereS 9let ))r(eflri(ere8, J)i>\S be laber l^am bnt>e 325 

3 aar t ©cflbbelfen. (Stt gta!hiJ)eKfe af Cbetttct, bet ittc et 
iiut font lDntraItm«8figt Zilfagn til 9togen, f^neS bog, lige^ 
fern en alminbelig (StIIcettng om en ®aarb8 ObelSftil^eb eftet 
»• 1857 § 2, naatfom^elft at htnne ttttagelalbeS, i aHe §alb 
naat ingen ObelSfag ex tejift inben SEiCbagefalbelfeSbolttmentetS 
S^l^inglV^ning. 

Derlnwb et bet omt^lftet, l^ioDtblbt et®alg tog fot fig 
imi>ttclte inbcl&olbet gtafftitoelfe af £)bel«tei «f ©be»L § 8 
ton \)ijln0t 3ntet nblebeS, ligefom Ubtt^ttene i ben almlnbellge 
©Ijebninggfotmulat: „m Dbel ogSje" iKeflgtet til£e8nlng8^ 
tetten. 3Ren @agen8 Slatut f^neS beg paa bet l^eftemtefte at 
tiljige/ at ben, font l&at folgt fin (gjienbom, ifle ton tcete ietefc^ 
tiget til attet at omftobe fin egen ®ietning, og folgelig, l^ttj^t 
i^an iRe ubtt^fielig l^at fotki^olbt fig bet, moa t>cnt afflaatet 
fta at gjote CbeKtet gjcelbenbe vxtm mob jtjobeten ellet mob 
ttogen Slnben, fom fta l^am ubiebct fin Wet** mintages bet, at 
©celgetenS eftet ©alget fobte a30tn Ingen ObeWtet ffax (§ 2), 
i)ilbe bet ogfaa ixete libet fammenl&iengenbe, om gabeten ftem^ 
beleg {Inlbe antageS at (el^olbe fin. ^^^ab enten @alget et 
'ftii)llllgt ettet ti>unstt, f^ne? at maattt txtte nben gotftjiel* 

Sllaat bet I § 8 l^ebet, at „lngen DbelSbaaten fan oi)et^ 
btage fin «et til en anben'' (ift. $fttet8b. 1 3)ecfet. 1852, 
fStmt ©. 817 fgg*), ba et bette natntligtoig iHe til ^Jinbet f ot, 
4t man ton ftajftii>e jig ObeKtettcn i gotlftolb til beftemte 
^etfonet, mm fotkl^olbc jig ben mob 3lnbte; tl^i bett)eb 
fottJjHeS ilte got^olbet mettem be DbeWbaatne fot^totigt '') Sft. ^olfelbtS JDbeUret <S. 65. 326 

§ 75. 
8f0ftf<rttelfe« b) teb $rcrphri|)tioii. 

B. Dm $r(»[!ti(ptton af DbeWtet J^anbler DbcttL §9, 
Jft. a. 28 ^)fthx. 1857 § 3. ~ Qax CbeWgcbfet t>axtt ubc 
at gamilien { 3 ««, et l^cle gamtlicnS ©bcKtet bcttti albele8 
tail SigelebeS tobzt aQe fftcttmtxt i 96tten fin SnbleSniitgSret, 
faaftcmt be wben 5PaataIc labet nogen gicrncre i 86tten l&cflbbe 
©obfet i 3 9Lax. — $tcffIri»)tlonen8 SSefi^nbdfc tegneS, i &tg^ 
l&A meb ^ceijbcn, fra 3;]^tttfll^8ttin9en af ben n^egJergHb^ 
lomftbchiment (fiftretSb, 12 3unl 1839, «et8t ©. 425 fflflO* — 
fit flf^cenbelfen bfttetlig Uber af en ^an^ti, bet WoMzx, at 
(Sobfet i^llbe funnet tellameteS, Ian iffe antageS at l^inbre %^x^ 
ffrllptlonen, faaftemt Slfl^cenbelfen bog blibet ftaaenbe bebSWagt; 
teflamete? bcrimob bitlclig ©obfet, cm enb fetfl eftet 3 SlatS 
gctloB, fijneS ingen ^rcfffti^Jticn at hinne l^a^e lobet* — 2)et 
et ftembeleS flatt, at be 3 5Pt(efW^)tion8aat maa t^ccte uaf- 
btubte; et]^betbe8 ©obfet fotinben tilkge fot gamitien, men 
beteftet attet afl&cenbeS, maa en n^ ^topjWiptlon ^albeg^nbeS* 

£ige meb albeleS ^temmebe i gotl^olb til ben l^ele %a^ 
mifte et ben fjetnete DbeWbetettigebe fHffet i got^b ttt be 
3lcetmete. 5laat man ^et l^at rtffet gjote en gotffjiel faale:^ 
be8, at, faa Icenge ©obfet et igamilien, om enb t etfjetnete 
obeI86etettiget a»ebtem8 Seflbbelfe, fan ipta|ftrli)tionen af be 
8l(etmete8 DbelStet albtig loBe fta et tlbttgete libSipunft enb 
fta beteS gobfel, mebcnS ^elc 5ctnttflen8, attfaa ogfaa be 
UfobteS, DbelStet ))t<tftt{bete8 i 3 $(at fta Slf^c^nbelfen tit 
en Stem meb*, - ba et bette t>iftnof at utgete SBog^aben ,,Ube 
f^efibbe^' altfot meget %xa ben ©cetning, at ben obelSBetetti^ 
gebe families enlelte SReblemmet ilfe felt) beflbbet nogen \tVo^ 
ftcenbig £)bel8tet, men at bet altlb et ben af fotfte 9ot]^t>eti>et *) 3fr. SRolfelbtl Obditet 6. 130. 887 

fiiftebe OM, l^^et enfett af f^mi 2)efcenbeHtet ecl^^I^^ - et 
neto^ itmt S3e{lemmelfe i § 9 (bet er nt) i £oDeit af 1821) 
en %f)>i0elfe, flgtenbe HI at fote»)»gge Ufifletl^eb i (SobfetS »e^ 
flbbelfe. ^enfigten meb al $r(eftti^an et \» ben, at iOefib^ 
beten eftet et ibeftemt, fontb betegneligt SibStum f(al Innne 
t)ibe fig flRet fot $t«tenfiDnet> Dg benne gDt|laaeIfe af %9 
fttmmtt fnlblommen meb ben af 08 o^l @. 385 m^^t 
gottolbiing af § 2, Hgefom ogfaa «. 1867 IJenbelig fiiffet *t«^ 
fhi^tionen ^eb StemmebeS og )>eb fjietnete DbeMftetettigebtS 
aSejibbelfe unbet fammc SSiHaat. 

Dtbene: n<etmete Dg fjietnete ObelSbetettiget moa intlblet^ 
tib fotftaaeS i gDtl^oIb til famtligeXeglet Dm flbgangtn 
til Cbelen, altfaa itte blot til ©oi>ebtegletne I § 3 ift. 11, mtn 
ogfaa §§ 5, 13 og 16. — @aa tenge bet et nogen tetlig 
iginbting fot at gjiote Wetten gjioilbenbe/ Ian benne natntligt^iS 
itte i>t<effti]&ete8* 2)et Ian imtblettib f^)«tge8, om itte DbeW^ 
tetten ifolge § 16 bog maa ^toeffti^eteS, naat ben CbelSl^aatne 
itte ibeni^ftet fin 8tet faa t>ibt Hn Ian, altfaa: betfom l^an 
labet ®aatben nbl<rgge ben gjlenle^nbe itte obd9ktettlgebe $a^ 
nni til (Sienbom og itte inben 3 Slat inblofet famme, eOet bog 
i bet minbfle, ^'oii ^n unblabet at tage (Saatben i Sefibbdfe, 
faa fnatt l^an bettil bli^et betettiget Uagtet en fhreng jtonfe^ 
foenS tilfiget at beft>ate begge biSfe @^otg8maaI bettcrftenbe, 
et bet bog ttatt, at bet fotfte beftemt moa negteS, ba bet t)Ube 
^cnt en attfot ftot Utimeligl^b at nobe ObeUmanben tU at 
labe fignbtegge en (Sienbom, f)^ Satg £oDen felt> fotmenet 
l^am i en titm S:ib at tttttoebe, fe j^{ltet«b. 10 SRattS 1846 
(8tet8t @. 414 fggO> £)0 l^eKet itte bet anbet bot anta«e8, ba 
bet )>tlbe ^(ete altfot fttibenbe mob bet ^ietetSl^enft^n, ]^^ot)>aa 
febe § 16 et b)?gget, om ben l^et finlbe l^ai^e giott ObelSman^ 
ben bet til $Iigt nnbet 9letten8 gottabelfe at giote ben mU 
benbe i fin ^ele ©tteng^eb, flft. ^fttet8b. 3 gebt. 1825). — Ht $r«|!r{^ti()nen af Stetten tU at affefe ^aal^ceftebe ®et)»i^ 
titter f0Tft lelber fta SjienbommenS ^nbMiiittg, mebettS DbtlS^ 
tclten til af^nbcbe ^atccllcr ^>t«|Itibere8 i 3 3lar fta bcre8 
Hfl^wbelfe, et fDt^cn km«r!et 

«t teflcn faftif! gotl^inbting i at fliere Rettett gjielbettbe 
loftt aftoatge $r()Bf(ri^)tioitcn, ct fotl^tt ktett, 03 fiemmet ganffe 
mA be alminbelige JRegler; bog ten natutligi^i? \tk ben, font 
Wto en loDfiribig ^anbling ^ar fotl^inbtet £)b€l8!|)aatale, til 
gotbel fox fig ipaabetaalbe ben imiblertib inbttaabte $rce^ 
ftrl^^tton* 

at altlb en af en anben 8gt ^nnben n^ DbelSl^cetob ub=^ 
fiettet ben forrige ))aa ©aotben ^t)ilenbe ObelSret, mn benne 
e«b ate er ^rcefWbetet felger af § 6 ift. § h ^'^ ©epcm^ 
melfe: ,,at DbeWJotb af ingen Slnben ffal tanm inblefeS", i 
Sft. 14 3an» 1771 net«>^> l^aDbe fin ^ot)ebbeti>bning i benne 
Retntng, ba IJceiobStiben t>ax fottete enb $tceffrl^)tlon«tlben* 
fltt irflbe JBeftentmelfen iffe let faa nogen fcerffilt 3nb|(i>belfe 
nben for bet a:ilf<elbe, at Slf^beIfe8bolttntentet iRe et ti^ingnj^, 
tikt %^ct &«8ning8fagen f otmebelft ^attctne wttltegneHgc gejl 
f^jllbeg, 0i imiblertib iKe alene ^t<e^txon8^ men ogfaa ©«i>b8^ 
tiben m nbtoben Oft* »et6t. 1848 ©. 113—128). — Snben 
fantme 96t et bet berimob altib/ font fet ktatt, ben af f otfte 
S'otl^ii^ett^er fiiftebe ObelStet, font i fin iDtben gaat ot)et paa 
f^tx enlett af f^i (Sftettommete/ |)^oraf ingen nogenfinbe Ian 
erl^Oert^e felt)ft(snbig CbelSret for fig og fit %fbm. Seb be 
9jltmete8 aSefibbelfe i 3 %at bUl^er M be 9t«mnere8 tinier 
ttbftettebe af be £)beI83betettigebe8 Xol; men betbeb foranbteS 
\fk leeftofftn^eben af ben Ket, fom be 0t>rige bel^olbet. 329 

Bf0ttf«tt^e« c) Deb i^toceSfueUe dtiU <i) beb ult^bTig Obetbragelfe tf 
ObeUgobfet ttl S[nbre« 

C. SPtoccSfucIIc gcjl tnebferct DbetttcttettS SottaWfc 
ifrtge §§ 21, 23 08 29. — ©e ^aa M8fe ©tebet fcentfttcbc for:= 
WeBigc ttbttljl: ,,tttgjcn!albcHg tabt fin ObcWtet/' Mt ftn 
»08ttttt88tet^ 08, at ,,»cfft)i>etctt ten af ^ftm cj mete tH ®obfet8 
gtai)l8elfe fa8fo8^^/" - l&etesnet aabenbar et 08 bet famme* 
®j)0t88maalet ten alene t>cBte tbiJoIfomt meb ^enf^ti til § 29; 
men bet ^tfttti b08 at bcete unaturlist, om tf!e ben, font ublebet 
fin Ret fta ben fottise ©eflbbet, ffulbe tlHomme famme Urot- 
ligl^eb font benne felb. 

gotttben be i §§ 21 03 29 f«tfHtt ncetjnte gejl: ttbefeftbelfe 
fra gorliselfegfomntigjlonen eHet tt08en af laitfottetninsetne 
ttbcn faabant loblist gotfalb, at l&an enb i!Ie htnbe fcnbe 3lo8en 
meb utnbfttienfct gulbmast til at l^anble ^aa fine SBesne, famt 
gotfemmelfe meb at inblofe ®obfet til fotfte ?fareba8 efter 
3)ommen, - ncrtmet § 23 enbbibere i atlminbelisl^eb bet 3:i^ 
foelbe, „at &a^n ifle anto88e8 ^<i foranf^tte SRaabe/' ttastet 
benne Seflemmelife eftet fine Dtb alene oml^anWer SKnlocgselfen 
af ben e8enttt8e S>om8fa8 (eftet Skisationen), 08 ben fott* 
gaaenbe § 21 fatfttU l^at oml^anblet %t»lQm af en ^roce8fett 
^>aa tiba8ete Itin, et bet bo8 inblijfenbe, at £oben l^at |i8tet 
til ben ^ele £08nin88fa8 fra fotft til flbft. £oben ^tl, at 
iSetoingSmanben i bet Qtlt nben ^nftob fCal ia8tta8e ben fote^ 
fCtebne 9tem8an88maabe, 03 Seftemmelfen om 9letten8 ^ot^ 
taMfe t £>bettt(sbelfe$ttlfalbe et ftlfefet til ©Intnins, eftet 
(d Stem8an88maaben !|)aa be fotftieHige Stin: Utase til got^^ 
ligelfeSlommiSfionen, Ubfiselfe, S:ast 08 S)om8fa8en8 dntemina^^ 
tion, et Jeffteben. «t § 21 f<etfHIt fotefftibet »etten8 Sab fom 
golse af en enlett gejl, betrtfet ftbet, ba §*en bog maatte 
omtale ttbelbltbelfenS g^Iget fot SBefibbetenS JBeblommenbe, og S90 

bctt)eb ]^at)bc en natutlig D^jfwbting til at mcbtage benS Selget 
Dgfaa for ©bcl8j)rcetettbctttett» (&r(SiHx SgroccgfeJI fta bernieg 
@ibc, bet i)ilbc Icbc til ©agcnS «frt8ning, mebferct altfaa og^^ 
faa SRcttett8 gottabelfe- 

$«fra bet bog unbtageS Ml ^eb gotUgSiJto^ctt, bog 
mcb Unbtagelfc af UbcbHk)clfe (§ 21), - altfaa f. % SSalg 
af en urigtlg ^ommiafion/ gejl ^cb gotftjnbelfen, Satfdet o* bL 
%H ba gejil ^>aa ©agcnS ferfte Stln ittc fotft^mr ben fote:^ 
flret)nc golgeotbcn, maa Dbeie^>ratettbenten ]&ai?e ^Ibgang til, 
]^t)i8 ber ct Slol tilbage af ^mffti^tiongtiben, at fotetagc en n^ 
Snbfalbelfc m. K ubcn at man, naar l^an bctefter gaar rigtlg 
ftem, Ian negte, at l^an l^at „anlagt ©agen" ^aa tigtig SKaabe- 
i&erfor talct ogfaa ben SBiOigl^ebgbetragtning, at SBaanbet ^aa 
@Ioi)en eftct § 28 forft inbtrceber oeb Ub fig elf en* 

$aa famme SRaabe ntaa ogfaa nnbet ben folgenbe @ag 
gejil hinne tette8, naar bet tan fte, nbcn at f!|)ilbe noget af 
be foretagne ©ftibt og nben at aftoige fraben fore^ 
fftei)ne Orben* gejl oeb gorl^nbelferne maa altfaa htnne 
tetteS oeb nif Sorfi^nbelfe, for faa k>ibt bettil enbnu er tilflrattelig 
%xi for aSarfelet* — 5lt en unob'ig forn^t Snbflage af ©agen, 
efter lajten, til gorligelfe8lomml8flonen, nagtet ben i fin Sib 
berfra oar enbelig Ijenoift til «etten (§ 28 forfte $a8ftt8), 
er en nffabelig Coetftobigl^b, ^ifer ^ftretdb* 12 :3iini 1839 
(«et8t ©. 425 fgg-)- 

(Snboibere er bet flatt, at geil, fom ec £o8ning8nuu^n 
tttllregnelige, mtn f»@j* l^ibrorer fra ^Oeblommenbe (SmbebS- 
manb (ifr. ^jlretSb. 18 ©c^tbr. 1843, SRctgL 1844 ©. 16 fgg* 
Ofl.5 gek. 1848, «et8t ©♦ 113 fgg.), cKer fra not>croinbc^ 
lige Bror^inbringer, faafom ©i^gbomlforfalb eSer Slabirbegioen^ 
^>eber, i«e ^ax «etten8 gortaWfe til golge* 

@nbelig er benne (oalificerebe SSirfning af $roce9fej[l inb- 
f!ronfet:tU fojrfte dnftiin& Jlmtf^Mmingeii8 ^f»i«niiig 331 

l^inbtet iUt £>beI8man!ben i at fotanftolte nti ^aaanlt, ifalb 
libctt tittabet bet 

D. 9it ben £08ntnggmanb, font gji^t fig fC^Ibig t SRiS:^ 
btug af fin CbelStet efter § 30, faat>el fom ben CbeI8«^ 
betettigebe, til i^'otm ^in loDftrtblgen maaitt f^au ot^etbtaget 
®0bfet iffe fan lefe bette ttftage fra ben tlbllgere Sejlbbet, fom 
niaatte l^ai^e teftemetet bet, et fotl^n bemoetfet* SWen l^erl Ilgget: 
Inbirrfte %ah af Dbel8tetten for btSfe; tl&t ReHamanten er 
iffe Inbfttcenfet I fine 2)l8i>0fltlonet otoer ®obfet, og Sotobubet 
^ilbe tomme I @tTlb nteb fig fel)9, om man ^Ube inbri^mme 
£0eningdmanben eQer banS SRebft^Iblge %et ttl at lafe 3otben 
fra Slogen, fom nblcber fin SHet fra l^tn tlbllgere a3eflbber* 

Slnben ftolgagtlg SKbfarb I Dbel8retten8 8[ni>enbelfe, 
f. (5j* ©vlfien unbcr 2)()e!fe mcb ©efibberen, for beri>eb at 
ficenge onbre ObelSberettlgebe nbe (fe faalebeS Stetet 1852 @« 24 
fgg. og 1858 @- 241 fgg.)/ nrigtlgc goregbenber, for at bet>irfe 
SxijtenS 9lebf(ettelfe, falfl ^ngbelfe af ©fogtfFabSforboIb o. bL, 
Ian berimob life mebfore ben elt>irretllge SSlrfnlng^ at felloe 
DbclSretten taitS. 

§ 77. 
SSicIningen af ObeldrettenS Xah. 

Da DbeI8retten8 gortabelfe Ini^tter fig tU. ^erfonen, er 
bet ttart, at beotjrlge, tlbllgere fobte, obeWberettlgebe SReb- 
lemmer I ^tttn bebolber fin ObeKret, felk) om be ubieber famme 
fra ben, fom b« forf<)lIbt fin egen Ret — gorfl naar Oobfet 
I 3 8lar ^ax t)oeret I albele8 gremmebe8 ©Je, er gamlllcn8 
£)beI8ret fnlbflanblg tUlntetgJort; faa tenge bet berimob er I 
Samlllen8 JBeflbbelfc, o»>retboIbe8 altlb be fjernere £lnler8, fra 
DbeI8er^t)er»eren ubiebebe, »et gjennem be n«rmere8 Seflbbelfe. 
@elt) ben abfolnt fjernefte DbeI8manb fan Iffe t)lnbenogen 
feltoftcenblg Dbel for fig; mtn ba bog gjennem ban8 JBeflbbelfe 332 

t 3 ^at aUt be ODtigee ObeUtet et ^tafteibetet Hx Hn bet 
i fin SRagt, k>eb at ftafige fig fin 9let at gji^Ye (Sobfet ^belSftit, 
faa at ban i benne ^enfeenbe ftaat toeb ©Iben af fetoe ben 
fetjle gorb^ewer* 

m an*>enbelfen af eii)tot)tiation8tet I ctbt>ett galb 
tWintetflier ben paa ®obfet bt)ilenbe Dbettret, Hgget ffatt i benne 
9let9 9tatut/ fom gjennembt^benbe aSe ^lAi^tt KetSfot^olb. 
®n |[nt)enbelfe b«i^af meb ©enf^n tW S5erflt5cer!er b<it rt 
otjenfot fliort (®. 271). fiigefaa b^t ^i feet, at Sotb, fDm 
benteggeS fra Sanb nnber ili^bftab, betDeb maa anfeeS unb^^ 
btagen aUe be gamUiemeblemtnerS £)bel$tei, fom fabeS efter at 
ZoHn et traabt t ftraft 

«t ber albtig Ian ^«re 2:ale Dm nogen ffirftatning for 
ben, i^i9i8 ^eSningSret, cm enb ))eb nof faa lotofhibige Sj^an'^ 
linger, b^wbreS elCet enbog ganfle fotf^)Ube8, felger betaf, at 
)90t 9tet i SIminbeligbeb htn etQenbet elDnomift @fabe fom 
Ojenftanb for (grflatntng* ObeWtetten er bettmob en ten 
gamilietet og labev fig folgelig ifle, jjuribifC taget, anfaette t 
$enge; JgeSning^manben ftulbe efter § 19 ingen $engeforbeI 
erbolbe t>eb (UaarbenS erbi)ert>elfe (jfr. «et8t 1858 ©♦ 242 fgg.). 
— m berimcb bet alminbelige ?lnft>ar for nttttorUg »let8^ 
negtelfe, SKuItt og $roce8om(oftninger, fan !0aatogge8 )93eflb^ 
beren, et en ©ell^folge* Ziettbe aiffnit* 

Om SWattiluIcm 

§ 78. 
Wtaalt^ttm bcb @Iatterne9 Sfotbelind t (elbre Zih. 

aSei) Ubttgttittg af ©latter ipaa b< faflc ©jicnbomme cr k«t 
af ftot Sigtigl^eb at fia'ot en nogenlunbe ^aaltbelig SKaaUftpI 
for bereS inbB^^rbeS SScerbi. @otn faaban ibeni^ttebe matt i be 
(ribfte Sliber »attbffi;Iben, entcn ben, fom \)lrlelig ft)arebe?, 
eCer, for @jicttbomme, fom iRe bortt%flebe8, ]&i>ab ber efter 
almittbelig £)i>fatnittg i @gncn anfaae8 for at relpricfentcre bere8 
&cjiet)arbi. )Sianb|I^Ibctt t^ar Sflorm for Sebingctjg gorbeling 
m. £. Vn. 7, aieceS 1539 Slrt 9, «ecc8 1557 mt 2 ofl 5, 
«ecc8 1568 art. 5 og 6, &o^K 3—14—14). ©om %9l«t l>eraf 
antofl &attbf(^Iben fnart ftaratteren af en fafi 3lfgift, felt) efter 
at ben forlangfi l&ai^be o^)]&0rt at re^r«fentere ben fulbe fteje^ 
txttix, ibet aSeberteget for ©tortgt t'p^fAaxti itnber anbre former, 
m'ebenS Xatibft^Ibcn ifle maatte foranbreS ubcn efter Iot)ttgt ©Ijion. 

Xattbff^lben ]&at>be imiblertlb fom SWaaleftoI ben ViUncpt 
Hh fig, at belt bar faa l^ojft uregelmagjig. S)ete bar beng 
©t0rrelfe forffjeHig t ftanbetg forftjeCige ©gtie, bel8 bar ben 
faftfat i be forjIjeHigpe 3laturaI^)r<Bftattotter. "J^Mz flbfte bolbte 
ingen boefenlig Ulem)>e beb £ebingen§ S^tbeling, ba benne o)f^ 
rittbelig netoj> erIagbeS i be famme Jprceftationer, fom &anb^ 
ft^lben felb; men bet maatte giore ben nceften nantoenbelig beb 
Sorbelingen af en ©tat i $enge. 2)a man berfor i Zeiti af 334 

bet 17be 5lar]^ttnbrebc ]&aJ)bc faact flctc tcgclmcegflae ©latter, 
iBeitettbitifiS* Dfl ObelSjIatten, Iblcb en OmrefluleTing af !£anb^ 
jlijiben fom Signinggfunbament n0bt>enbi8, og <)aab0be8 t>cb 
SRejIr. 23 San. 1665, ^t)omb al ©f^Ib ftulbc rebucereS til 
«om, &m0x og gijf, faalebeg at 1 mw. = ij ®j)anb Jtom 
ffulbe i)oere — IJ fieb ©met og 3 SBogcr gijl^ ^ra benne 
goranflaltnittg l^ar ben faafalbte gamie STOatttluI pn SOp^ 
tinbelfe^ aKen benne leb af to kxefenlige STOangler: gorji at 
ben t>at inbtettet fcerptilt fot ]&i)ert S)iflrift, uben at ber i>ax 
taget J&enfi>n til ©f^lbforl^olbet meltem be forjIjieBige S)iftriftct 
i Riget, \)i>iikt berfor btet> l^ojft uHge* ©etnceft l^olbt Jtommi8=^ 
ftonen fig itie ©ubet om be forftjcfflfge £anbf!^lb8i)mftattonet8 
Kebuftion ttl 3 @t9lb[t>ecie8 eftettetteltg. SSel biet) ben {tmre 
SRoengbe @!|>ecte8 bet);beltg fotminbftet; tmn mange hko bog 
frembeleg flaaenbe* 3)e k>tgtlgfte t)ar fornben ^orn, ber be*^ 
regnebeS bel8 efterSkpgt (©li^.Jnnge) beW efter SRaal (@»)anb 
og Jonbe): iiiob og f&B. ©mor, S5^. 3:alg, aSog %\% ©f». 
©alt, Uuber og ©finb m- ft, 

9logen alminbelig Sajt ttl SSeflemmelfe af be forffjettige 
©!^Ibfi)ecie8* ittbb^rbe8 SSotrbifor^oIb fH man itte for i 1625. 
®en nn^oerenbe Sanbff^lbtast er af 3 Oftober 1685; mm ben 
aSejIebning, fom benne ijber, tar l^ojft ntilftrcettelig. 3)erimob 
^>Ie)ebe be <elbre ©fatt«bret)e feli>, teb SSeftemmelfen af be for:? 
ffjeOtge ©fatter, tiflige nbtr^Ifelig at angit)e, b^^^r SKeget ber 
f!al falbe !|)aa ^t)ert ©f^* Snnge, ]&t)er Sob ©m^r, b^er Sog 
gijf, bt>cr $nb o. f. i>. i be forWeOige Diftrifter (fe gr. 13 
2)ecbr. 1746 I. og II.)* SMen b«t»eb mober ben S3cf^nberlig^eb, 
at man ifle alene finber forfljieOige Sorl^oIbStal ben^^ttebe til be 
forftleflige Siber, men enbog at ber er benijttet et anbet %i>x^ 
^oimal t>eb £ejil(enbing8^ enb t>eb £)beI8fCatten8 Corbeling i 
f(ere Diftrifter; mebenS faalebe8 1 Sonbe ftorn t)eb £e}tenbing8*^ 
ftattenS gorbeling flnbe8 fat Ilg 8 »»• Sunge, flnbe8 ben SS6 

»eb £)be»|!attett fat Hg meb 10 %^. o. I ^. Stt bet i 
Wcffr- 23 9an. 1665 oi>ftlttcbe gerl^oIbStar banbt man ffg iffc 
Smiblertib anfaaeS not ^t)ot ©latteft^Iben ftulbe beni^tteg fom 
SWaalcfio! i anbte Sctningcr, f. % t)eb UbjHftninfl af %ci1Ui^ 
ffab, ben »eb aejlocnbing^flatten beni>ttebe Slorm fom ben tegel* 
mceSflfie. — Dflfaa e0et8, ^t)ot £otoflit>ningen IeJUg^eb8t>i8 iibtalet 
Pa om gor^olbet meflcm be fotflJeDige ©f^lbf»>ectc«, fotelommer 
bet ibeKg Uoi)etcn8ftcmmeIfer- 

©a. «o8tienefteftatten inbforteS toeb %x. 22 SKjjril 
1682, ben^ttebe man fom aRaaleftoI for benS Ke^artion ben 
banffe ©etegnelfe eftet Senbe l^attlorn*, ^HHen i pn %ii 
ogfaa l^aDbe t)aret ben)^ttet fom ataaleftol ))eb Mo8tj|eneflen8 
anfcettelfe {%x. 1 9iprH 1625). got Webuftionen af be anbte 
eitjlbf»>erie8 til ©attlotn inbe^olbt %x. 1682 en egen Sabel, 
^t)oteftet 1 ©fff. Sunge omttent et — 2 lonbet ©attfotn, 
mtn fom mifpt fan beni;tte8 i anbte Wetninget. 

aifletebe i SBegJjnbelfen af bet 18be Slatl^unbtebe btagte 
(Stfjcnbelfcn af ben gjcribenbe SWattifutt ftote Ufulbfommen^ebet 
Wegieringen til at ttofffe fotftiettige gotanftaltninget til et nljt 
a»attihiIoa?tt og i)eb aabent SBtet) af 7 3wli 1721 og 3nftt. 
4 aug« 1722 )>aab0be8 en n)^ SKattifuIeting ot>et bet ^ele Stige, 
]^t)oti>eb ipattfotnfl^lben otoctalt fhilbe ben^tteS, unbet S3eftJ?reIfe 
af @tat8taab ^. Sttobel og ^\^op «• Xti^mam. SWen bette 
gotetagertbc mobte faa mange 8anMig]^ebet, at bet aCetebe 
t)eb «ejlt. 8 2)ecbt. 1724 maatttc inbftlOcS. 

3)a man i 1802 maatte ut>ftAt>t en n^ ©tat, fctegif bet 
ifolge %x. 1 Oltbt. f^ «(•, bet fm)j)Ietebe8 i>eb gt. 6 SWai 1812, 
en alminbelig Sanation af aQe £anbet8 fafte (Sjienbomme eftet *) ^th ^axitexn ftarteg ©etretbe) forftobe8 ^toebe, SRug, Srter og paa 
nogle ©teber ogfaa «J>g, t 2»obf«tmn0 til ttei(i^c« ©etreibc: J&abrc og 
)>aa nogle @teber S^g. 380 

bmS S<rtH i ^nbel 00 Sonbd {Mge S)iflriftete gattd^ate 
$¥ifer, ^egnebe, fadli^ibt muligt eftet etSttibDeltal bifhittl^iS, 
bpg faa, at Siajten i Kegelen iSe fhtlbe Npmfttge 1200 9tbL 
^t. @Iit>^)tn)) Sitnge, 1000 SbL ft, @)>aitb SUtn, 800 9lbL !t>t, 
20b @m9r 9, f, k>. S)entte ^Drbtait, ber bDg lige fra Sd^ 
gl^nbelfen af bat etijicnbt fom mget itfKlbtommen, bleb febnete 
ben^ttet »d) @iben af ben gomle SRattitttl^lb fDm £igning8^ 
notm fot fianb flatten, fe &. 1 Quit 1816 § 19 i)g »• 13 
@ef tbt« 1830 § 9. 

m»i& fomlebe SRattituIflblb. meb Unbtogelfe af 9lDtbfonb 
9g Sinmatlen, nbgjiDtbe, tebucetet tH Si^tn, omtt. 40,500 @tv, 
2:ttnge, 3i>tbto{ten af 1802 ubgjiBt tilfammen 25,565,530 @f b, 

3 bet egenaige Brinmatien, f^m fn ateflt. 27 SRa} 1775 
ingen ®tttnbeienbi>m ici»a, ba^beS feli^f^Igelig b^Set ingen 
©{^Ibffttning; men ifelge KefCt. 1775 § 10ift.@It, 16 S)ecbt. 
1856 flulbe be ubbifle Soffobfe anfcetteS til en aatlig Slfgift 
eftet bet Sntal Sti0x Dg %a<LX, fom ^atet tnnbt tunbe febee 
^aa ben ub^tfte (Sjienbom; 1 Sto ^ 8 %aax* 3ft. ©tattel* 
26 %ug. 1833 § 9, S)enne ^fgift et nn Df ]|^0tt (©lattelunbg). 
17 Oltbt. 1839 g« 9lt. 3); men ©Iblbbencetnelfen Sibx pg 
gaat btngeS ftembeleS i gtnmatlen, jift. £« 17 ^ng. 1818 
§ 1* — 2)en famlebe ©lljlb et 1436 iljet og 1 gaat- — @e 
enbbibete & 18 SRaj 1860, 

9ta gammel Xib af fi^neS bet, ifcet ^ aa £)ftlanbet at b<ete 
pflommet en ttabitionel 3ttbbeUng af ©aatbene ib^Ie, ]^alt>e 
pg: f i e t b i n g 9^ eKet S)begaatbe, ^^Htm benl^ttebeS fom 9Raale jlol 
)»eb Sotbelingen af fotfEieUtge minbte iBbtbet (fe f, (Si. %ece8 
7 Cftbt- 1578 Sltt, 5, ©bt- IV. «. VI. 1 (gating) C^t. IV. 
&. I. 4 (©otenfftimtolb) m. ft. ?lt benne SnbbeUng oj)tlnbelig 
l^t tettet fig eftet £anbflbtben, et ntt)ii9lfomt, og ben f^neS 
enbog netDf at ba^e l^aft ^enf^n til &ebing8ubtebfelene ©tottelfe 
Oft. »b. 23 a|)til 1293 Stt. 14, Cbt* IV. ». H. 11); men i 8» 

XibtnS i0f> et benS gforBinbelfe meb SanbfH^Iben tail 9^ 
benne SRaaleftct blet) ben Senberne unbet Slabnet £anbel^jftH> 
til fot{Ij|e(l[i$;e %iUx paala^U ))etfonIi8e @(at t^eb bennrt £)t>et^ 
gang til en ©runbflat fta 1645 af, forbelt ibet man b^g t>eb 
@iben beraf i 3llminbelig^eb bem^ynbigebe SenSbemtne til at 
itbie))ne aKiSfotl^oIbet mellem ®aaYbene> oDerenSflemnieftbe meb 
ben celbte SremgangSmaabe, ,,faalebe8 at ben Xige iiicilptx ben 
Sattige''« Sfterl^aanben git man imiblertib t)ibere eg Dibere i 
at o)>etf0re benne <Sfat, eOer, fom ben {{ben Ialbte8, Sejlc^n^ 
bingSf fatten, ^aa £anbfrirlben, og efter SRatrihaetingen af 
1665 blek) benne nbeluRenbe ben^^ttet fom 9tonn« ObelS^ 
(fatten l^at>be altib, eder Hge fta 1553, txeret forbett efter 
Sanbfttrlben. — 9togen Kegel Dm gorl^olbet meSem ^nb*" 
belingen i ^ele, l^alDe og S)begaarbe og aSatrifuIfti^Iben laber ^g 
faalebeS iffe o^ftifle* f&tl finber man i ©tottebrei^ene fra 1647 og 
be folgenbe Slat nbtt^Selige 9[ngit)elfet af ^ot^olbet; men bette 
et aabenbart i>ilfaarUg anfat, og bet^oS forfC^eaigt i be fotftHOige 
Diftrlftet og til be fotPjeOige Sibet. 

S)a 3nbbelingen i ^ele, i^t^t og Obegaarbe enbnu l^t 
megen ^nDenbelfe fom SRorm for (Srteggelfen af forfljienige 
lotale ^fgifter, faafom @otenfttikhertoIb, ©nnbtolb, Sro)>enge 
m- fl- (fe f- % «ejlr. 19 @e^>tbr. 1749, fe ogfaa SfatteL 
7 »ug* 1827 § 12), nobeS man folgelig til ubelntfenbe at fafl^ 
bolbe bet engang Seftaaenbe, og man Ian iffe nben t^ibett 
l^enfore bt>er enfelt ®aarb til en af biSfe JtlaSfer. J{^t>or flere 
®aarbe fammenl^ggeS til een, maa man faalebeS fammenregxe 
aOe be foerftilte ©aarbeS ^fgift; og om)>enbt, l^))or en (Saarb 
beleS i f(ete, fotbele OaartenS afgift ^)aa allle SiSatceaeme, - og 
bet ))ilbe iffe txete rigtigt i forfte Silfoelbe fun at beregne enfelt 
(l^oift SttlbgaatbS) ^fgift af ben fammenlagte ®aarb, uben 
^enfi^n til benS ©torrelfe, og t flbfte Xilfcrlbe foerffilt (minbfl 
ObegaarbS) Slfgift af l^ber enfelt parcel, uben ij^enfvn til benS aas 

J^itotl^eb. Oto^l^Mebet (an man iSe Icenger Utta^U biSfe 
J99^nff)»nelfei; f^9i no^m Snlobeling, men alene fom en SBetegning 
af k^f enfeUe ®aatbe. 

3 nogle @flne f^tebntmet beSuben SCtebjingS b. e« tte^^ 
lietbebelg ®aatbe eg .^alt>e ©begaatbe. Q S^t. IV. £. 11. 11 
f^eS S^tpd^iiigS^aarb at Ibetegne en S^Tebjiebeie^aarb^ 

§ 79. 

Seb & 17 «[ng. 1818 uieb bmS 2:ia<sgeiol)e af 20 ^ug. 
1821,28 Sittti.1824 og 1 @e^)ttr. 1830 famt 11 «i>ril 1842 
fj^tanftattebeS . enbelig en nt^ SKattifukring for bet l^ele SHige 
meb Unbtagelfe af S>p. Dg aSeftpnmarten eftet et ene^e ©Aylb^ 
f»eete$^ $enge, ubtc^^tt i !S)aler, iOtt og ®ttaing. S$eb benne 
fBlt^taUiAn§ ^ptUtebe man (cm S^rinei)) at ttl^jiebringe en 
l^t aHe S^ibet gijibtg 9Raaiefti)f for KanbejienbommeneS inb^ 
hm^t I{<nbif9¥|0lb. aRatrifnlflt^ben' fbtlbe altfaa iHe inft 
Dcete Ubtr^Ret for got^olbet mcOem (S^enbommcneg Dttfellge 
^algSMtriDt mm m&iim bereS ^etmanente (itunbl^cstbi, ifelge 
be %^tbin eOer SKangler, fern be mebfcragte faa at ftge fta 
3lat»ttxfi egen^aanb* dftlge & 1818 § 28 ftutbe man betfot 
b^ <SammenIign{nden iftt tage $enf^n til flige tilfcrlbige og 
tem)>0ronre Sdtbiforagelfet fom Sirgninget, inbnftTteSe ^nlceg 
0. i^l Man 9tttbe Hi tage ^enf^n ttl doibenS ftem eBer 
minbte f rngtbarl^eb og SSe&'em^d) til at mobtage gorbebting/ 
miOL itk til ben« bebre eSer flettere S)k^Ttning; ))el til @tol>- ♦) @e cttbbibcre: ^c^t, Unberrctning om SWatrtfulfhjtbcn fom STOaatepo! 
for @!ttt df Sotbefenbomme t Stotge, (Sljriftiama 1816. 35 lorn, got- 

1826. Kf4eM«0. Stbtag tit i^jKcenDtngS'^ og ObeUf!aUen9 Mtorie, 839 

bitttbeng ftarrc eCcr ttngcre SProbnftii)n8ei>tte, mm iHe til 
@!0i>cn8 mete cKct mlnbtc ftcbcbe eDer miSbrugtc Silflank 
Oft- ©ut 15 3iiH 1864, S. 26 STOaj 1866); SJanbfalb ffulbe 
tageS i ©etragtninfl font en ©critg^eb; men iffe bet toeb famme 
antegte ©ag^^ eDet att^ttebrug- pellet ifle htnbe aRetalant)l8^ 
ninget tageS i ©ettagtning, ba SJercn ingen ubeluttcnbe Ret 
})at til at gjiere jtg bi8fe n^ttige, ligefaalibt fom ®Un^ Dg 
taltttnb, ba biSfc eftetJ^anben ubtammeS (©ft* 28 Sfiitti 1864X 
gor ^)aa ben ene @ibe at fltrc bet lolale ^jenbjlab ben tlfc 
b^riige SttbflJybeUc, og ^>aa ben anben @lbe at ubeluHe u^ithm^ 
menbe ^)eTfonIige 3ntere8fer fantt ber^oS tjebttgebolbe ben fotnebnc 
enbeb i bet l^ele gotetagenbc, fotbelteS aKatrituIeringSatbejibet 
mzUtm 2 EommiSfioner: [j>ecieff«©ammenHgriing8!ommt8flDnet 
(a)iftrlIt8fommt«fioner) for l^toett gogbeti, og en ^ot>ebmattifu^ 
lettngSfommiSfion for bet O^Ie Stige. )93egge Jtommi8floner 
organiferebeS farffilt for ]^i)ert I^inglag, faalebeS at bere8 
SPerfonalc beH)t8 omffiftebe i be forjljettige :S)tflrt!ter* S)t^ 
ftrift8Iommi8fionerne beftob afSaf Aongen ubnceDnte fafte 
SKeblemmer for bet l^ele gogberi, ^^tlle i ^'otxt S^lnglag traabte 
fammen meb SienSmanben og 16 af ©ijgben i>algte ©aarbbrugere* 
2)enne AommiSflon f(nlbe fammenligne famtlige @jienbomme 
inben 3:^inglaget og unt)er 3agttagelfe af be^ XK^wtt 9tegler gi)^e 
]^)}er enfelt ©aarb et beftemt gor^oIb8tal men ilfe foretage 
nogen egentUg Sajation (§§ 27 og 28 famt 86)» ^otebf 
matri!uiering8!omml8fionen beftob a] 3 af 5longen for 
l^ele Miget ubnajt>nte fafte SKeblemmer, ]^t>iHe i l^Dert gogberl 
fhtlbe troebe fammen meb be 3 fafte SKeblemmer af 2)iftrlft&: 
Iommi8fionen, famt i l^^rt S^tnglag ber^oS meb £en8manben og 
8 toalgte Oaarbbrugere, af l^i^ille flbfte altib be 4 jinlbp fungere 
faai>el i bet Sbinglag, ^*)ori be t>ar i>algte, fom i bet nafle 
3:binglag/ mebenS be o^rige 4 ffulbe Do^IgeS i bet 2^bing^<tfl/ ^^^^ 
SKatrifuIeringen foregil ;$enne Jtommi8f[on fEuIbe befare pg 

72* 340 

tajete ett SWibbcKgaatb i ]^t>ctt 3;]^titglag (SRcrtnalflaatbctt), 
]^t>orcftet SJcetbicn af famtligc be 0i)rtgc ©aarbc ubregncbcS efter 
bet paa bem \attt %ox^oMtal 9lotmaIgaarben8 Sajatton forc^ 
gif ^aa ben SWaabe, at ©icnbommcnS Jftettoubb^tte af et^t>ert 
©Iag8 i et 3Wtbbel8aar tajerebeg t $enge efter be t 3utt 
SWaaneb 1820 inben S^inglaget gjcelbenbe $rifer, og bette be^ 
tragtebeS font 5 p(S.t Rente af ben8 fta^italtxerbi, ^Hllcn faa^ 
lebe8 anfatteg til bet S^t>cbobbelte af bette Sel^b- Sajten 
bi^iberet meb 400 fhilbe ubgjere ©ienbommenS n^eSKatrifut 
ff^lb (§§ 29 og 31). 3)enne8 famlebe Seleb er omttmt 
240,000 ©f^Ibbaler, ber ft)arer til en Jajt af 96 SWiDii^ner S^jblt. 

@ftet at ben ni^e 2Ratti!uIering i ©oijebfagen bar tilenbe^ 
bragt, blet> ben n^e ©f^Ib fta 1827 af belt>i8 lagt til ®runb 
for ©fatteforbelingen t>eb ©iben af be 2 cplbre £igning8normer, 
t)cn gamle SWatrihilffijIb og Sorbtajten af 1802, fe @fatteIoi>ene 
af 7 Slug. 1827 og 13 ©e»)tbr. 1830 §§ 9, a, b og c og 12 
famt 26 Slug- 1833 §§ 8 og 12. gnbelig blci> ben n^e SRattifuI 
t>cb 8. 17 Dccbr. 1836 fat i fulbftcenbig Slnoenbelfe, ^t)orefter 
$otoebniotrifuleting8lommigponen o»)l0fte8 t)eb Ref. 6 3Raji 1837. 
@e og »ef. 29 2)ecbr. 1838. 

S)en faalebe8 iftanbbragte SKatriful erl^olbt bog ifle ben 
fttftie aJitffom^eb, font Dar ben Hltcenft, ibet ben birefte ©fat ttl 
©tatefaSfen af be faftc @)enbomme, Sanbffatten, afferebe fra 
1837 of blet) op^^aM, faalebe8 at aRatrifuIf!^Iben alene hUt> 
anijenbelig Deb Ubligningcn af JRcfuflon for be forftubte ^n- 
og ©ftfb8ubgifter (ajcji. 28 3uli 1824 § 2, a og 15 ©e^)tbr. 
1851 § 4 famt©fjjb8L 6 3nni 1816 § 19 ifr. S. 6 Slpril 1839 
§ 1). — aSeb Ubiigningen afbe lommunale Ubrebfler bel^olbt 
ben berimob frembcIeS pn Slnt)enbelfe, ibet bet gjoelber font en 
Orunbfcetning, at ftommunebefti^relfen er uberettiget til at 
fubflituere noget anbet SigningSfunbament uben f^)eciel !6ot>* 
l^iemmel (ifr. ©fattcL 26 Slug. 1833 § 12, ©Ir. 2 Dltbr. 1847, 841 

29 San. 1858, 29 3imt 1859, 1 «ttg. 1863 tg 6 Qtttt 1864- 
@e og aSeU. 28 3uH 1824 §§ 12 og 14 og 15 @t^ti>x. 1851 
§§ 9, 14 og 34). a»en kennc ©ruubfcetning kb en flor Snb^ 
fltienfning bert^eb, at be toenbe toigtigfte og bet^beligfle Jtonu 
muneubgiftet, gattig:' og @lole{Iatten, Dgfaa htnbe itbHgneS 
paa anbre Sunbamenter, nabniig efter Srormue og Steering, fe 
©foleL 14 3tttt 1827 § 22 og 16 SKaj 1860 § 16 jfr. § 30 
famt gattigl 20 ©e^tbt. 1845 § 62 og 6 3uni 1863 § 44. 
— 3)a bet berl^oS fnart bleb en alminbelig erljlenbt ©ag, at 
aRatrihtltasteme bar meget ufulbfomne, og at nabnlig @bflUn 
i bet befUige 9lorge bar for]^oIbS)){S meget l^ejiere enb ^aa S)p 
laitbet, bleb en fulbflcenbig Sieoifion af SRatrituIen anorbnet 
beb £. 6 3uni 1863. :£)enne 9le))tflon, bborbeb bet, ^aa ®rttnb 
af at Ubgangd^unttet forub er gii»et, fornemmelig gjcelber at 
tilbejiebringe ben porft mulige ©aranti for U))arti{Il^b, foregaar 
beb et temmellg lonH)liceret SDlajlinert: 6n J&creb8!ommi8fion 
t tre Slfbettnger, b<efenHg fammenfat af EReblemmer af Stom^ 
rnnnebefti^relfen, en gogberifommiSfion ^oa 5 SReblemmer 
ttbenfor ^ogberiet, af l^bilfe be 3 tocelgeS af $[mt8formanbf(abet 
og be 2 af Slmtmanben, en ^mtglommiSfton beftaaenbe af 
3 ubenfor ^mttt boenbe 9Rcenb, itbn<rbnte af jtongen, og enbelig 
en $obebfIbIbbeIing8Iommt8fton for bet l^ele Rige, be*^ 
ftaaenbe af 5 eHer 7 af jtongen beftitfebe BKeblemmer. S){8fe 
^ommiSfloner l^ar at foretage en nb Corbeling af ben nnb<erenbe 
aRatrifuIjIiflb - bbUfen foreloMg bUber uforanbret - inben be 
ref^eftibe S)iftrifter unber 3agttagelfe af Sleglerne i £. 1818 
§ 28, og efter at ber er iftanbbragt nojiagtige 2BefIri))eIfer ober 
]^t)er entelt (Sjienbom og anftiQet be fomobne Unberfogelfer, 
famt, for ^erebS^ og ^obebfhflbbelingSfommiSfbnenS Sebfom^ 
menbe, efter at forelobige motiberebe Ubiaft til ©fblbbelingen 
!|>a8fenbe Sib forub l^ar toceret offentHggiorte. ^ereb8lommi8*^ 
fioneme forbeler faalebeS j^erebet8 famlebe @lblb tatUtm be 342 

entelte (Baatbt/ l^i^oteftet S^gbetitemmiSfiotten fotbeler gogbetietS 
famlebe @f)^b meOem bets entelte Qzxtizx, og betefter 9imtS^ 
tommiSfbnen^mtete famlebe @t^lb meQembetS enfeltegfogberier; 
enbdig forbeler ^oK^ebft^lbbelingSlommiSflonen StigetS famlebe 
aSatrihilfh^Ib mellem be enfelte ^mter* DioerenSflemmenbe 
Ijtxmth laber Megjiertngen til ©lutning ubatkibe en eftet 
^erebeme inbbelt ntt SRattilttl fox bet l^ele Kige meb Unbtagelfe 
af 5llten8, Jpammerfeft, SEanenS og SJarangetS gogberier, ]^i)otDeb 
^le ailgetg aRatri!uljfi>Ib |IaI omfatteS ttl 500,000 ©lijlbmatl, 
]^m aXatt belt i 100 S)rer, og ingen @j[enbom anfcetteS m 
minbte ©ft^Ib enb 1 ®te, 9 Silfalbe af ante o»er got* 
bdingeme fomtter enl^^oer af be l^ejiere @I^IbbeIing8lommigflonet 
fDm fH>i>eHnftant8 for ben noermefl nebenfor ftaaenbe. — ©ao*^ 
fnart ©f^^Ibforl^otbet meUem famtUge Sjienbomme i et igereb et 
enbetig orbnet, inbtrctber ben n^e ©h^Ibbeling fom Stegel fot 
gorbelingen inben ^erebet af a0e Ubgifter og St^bet, fom 
falbet paa SKattifuIen; betimob beftemmeS j^^^^^^tg Slnbel i 
be Ubtebfkt/ fom ubIigneS ^aa bet l^ele Slige, 9lmt ellet gogbeti^ 
efter ben i^ibHI g)(slbenbe aRattihtl, inbtil ben n^ ©{^^Ibforbeling 
i fin ^el^eb et traabt i SBixf fom](>eb, l^t)ilfet flol fie, eftet JtongenS 
ncmaete )93e{lemmelfe, faafnatt be fotn^bne gotbetebelfet et 
tilenbehagte. 

@tebfe)Mitenbe fcetbeleS Sorbet (®et))itntet) ^aa en @jien^ 
bom maa naturltgt)i8 tomme i SSettagtning til Stebf^ttelfe af 
(SjenbommenS ©fi^lb, fot faa t>ibt be o)>tt<ebet fom affofte 
Seftanbbele af fetoe (SjenbomStetten, ift. ot>f. ©. 133. Sil^ 
fommet biSfe IRettigl^ebet en anben (Sienbom inben Sluing' 
laget, f!al be bettagteS fom l^en^otenbe til benne og altfaa 
fot^olbS))iS fot^ejie benneS gotl^olbStal; i mobfat galb flal be 
foprjiilt matrihilereS (£. 1818 § 28 jfr. § 30; fe og UbfliftnL 
12 Cftbt. 1867 § 2 eiutn. og ©!t* 27 3uni 1863). — 
Stil foobanne fistbeleS S3vtbet fan imiblettib iffe l^entegneS S4S 

^ffiifter eQet onlnre ^ta^tati^ntt, bet i^Iet ^m SjioM 
^mmcii> fete om be ct fiebfebatenbe f* % ^riHfctfteafgl^, 
Iganbfl^Ib og dorbafgift {dxxt 16 3ttH 1864 og 9 laStott 
1865), - ba biSfe itte ittbefbitter Mgeit Seflaitbbel af ftllw 
SjienbomStetten, men alette mebfetet %etplista^tt fot (Sjieteiu 
Sjlenbominett bHDet altfaa at anfcette ttl fbi fulbe SceriDi «beii 
l^enfi^n til biSfe, • ^g i JtonfetDenS i^meb (an l^eOet iOe 9ri« 
tagelfe for SotbebogSretttg^bet eSet Xienbe o. beSt, fige foa 
libt fern Sttbtagter, bet tlBlgget nogen ^jenbont/ f* % ®titttb«» 
afgiftet, %inge^enge t. beSL, bmme i JQettagtning ttl @fi^eii6 
gw^^ielfe, Jft. Citt 20 Deebt. 1866. 

§80. 
afQTtfcttclfe. 

S)en tt^ aKatrilttleting Dmfattet enl^))et ®el af bet f^bttge 
%0tge8 £anbb{{h1It, alene meb Ilnbtagelfe af f^ti^h tcfS^bfat«e 
aUt^bningS^labfe, l^bis gtil^ebSaat imbnu iSe er nblcbm 
(a-12— 7 0g 8, %t. 29 9bfitl 1762 § 6), 0g Itlinenntnget, 
bet knitted font %^1iahma, I^Dilfe bog i SRattilttlettngSfotnmtt^ 
flonenS $tototol ffidbe f))edflem8, £. 1818 § 34 |fr. 8 S8, 
bet \A^tx, at etugStetten i fHmettning ftal tageS i 8ettagtttfitg 
t)eb Sefletnmelfen af ©aatbenS @f^lb^ aRatti!uIettitg8Iotittiti8^ 
flonen l^ot betl^o* ^gfaa otetalt iii*taget ^litlettteS og^ltle^ 
gaatbeneS ©tuttb fta ®tirlbl«gtting, l^tfilht t)el et uben egentlig 
i&jietttntel i &f>t>t% mm i fig felb gattfCe natutligt (ift. ®fe. 
14 n^xii 1859). — aaat faobanite afB)lbfatte SjleRbomme f Anete 
flal fl^lbtoggeS, tttaa bette efter 8—12-^8 )ft. fL 28«aj| 1845 
fotegaa beb ett altnitibelig @I]l«nt^ og Xasatimrtfottetifiitg 
uttbet eotenf(tii»eten9 IBefi^telfe, ]^i»ot)>eb be fomwe fteglet. *) Det er faaYebeB en aalBenBitt ttn^tigl^eb; mitt mm, fottt bet Ihmhmt 
' fkr, label @ette i «tmeiinin(r f«(fBlt Mlb^e. m 

f «m i {i« Sib i»^ ben alminbelige aRottitelerins IWo it^nlitt 
(£. 1818 §§ 28, 30 og 85), maa iagttageS. 9laat betimob en 
allerebe fltylbfttt iSienbom bele8, maa t)el ligelebeS en 
tUf»atenbe ftVYbding af SRatdtitlfti^Iben fte, itnber dagttagelfe 
of be fomme Kegler, Mb en formelig ^onetning, og forinben 
bnme n aft^ttt, maa intet Slivbe ti^ingl^feS; men i benne 
^onretning bel^ettet We @oten|ft{t>eren at beltage, meb minbte 
««gen af ^ortetne snfEet bet; l^botimpb ©f^Ibbelingen fan fpTe« 
tageS af 4 af 9ogben Hanbt Ub»alget (S. 28 ^ug. 1854 § 19) 
t9fn«Mxte SagtetteSnuenb, bet bageftet afi^jienilet {in 9otreining 
m Swinge, fe %t. 18 Decbr. 1764 eg 8 S)ecbt. 1813; «. 17 
9[ng. 1818 § 42 og E. 6 Suni 1863 § 36 femte $unft (bet 
tt«bet ijlebetfot «. 17 S)ecbt. 1836 § 3 }ft. 11 «^til 1842); 
@(t. 16 3uli 1844, 20 ^U 1850 og 20 SRai 1858; & 28 
SRai 1845 og & 8 9«m. 1866 Oft. @It. 31 SRattS 1847, 
& 9 dnli 1851 og @(t. 20 Aug. 1857), @ft. 15 3tttt 1852, 
10 llol»bt. 1856 og 6 9to))bt. 1856 famt Ubftiftninggl. 12 Dftbi. 
1857 § 28. ee enbtoibete ®tt. 3 duni 1853 famt 4 duli og 
28 Ottbt. 1857; fe og @ft. 31 SRai 1865. — SRattifttlfn^Ibcn 
ftei ftcete anfett i aOe !£)ofumentet angoaenbe (SjkttbommenS 
t^cnbelfe, 8rag, $antfattelfe, Ubtog o. beSI., £. 17 S>ecbt. 
1836 § 1 og £. 6 duni 1863 § 37. 

£)m Otbttittgen af be fctftilte Stattitttlnnmmete l^anblet 
& 1818 § 33 lift, ftcfol. 16 2)ecbt. 1828, bfotaf fee«, at bette 
itfe i»at ot>etIabt til Q^tmti Srotgobtbc^benbe. ttnberbtug, 
bet tigget fammen meb j5»>>c^'^*x0et, og $u8manb8)^Iabfe flat 
ifitttfitKlcteS unbeteet meb bette (jift. & 1 @e^tbt. 1830 § 10). 
18igr«>el antageS bog intet at vent til l^inbet for, at en diet 
labet fin Qkuitb bele i foa mange fettftilt fh^Ibfatte 8nig, fom 
l^n flnbet fotgobt, og biSfe o)»fete i Jla^febogen og $ante« 
tegiftetet unbet fatftilte Eebenummete eflet Bitterte, ifr. 9ltfol. 
19 dutt 1848 § 2, eit. 25 «ng. 1853 og 12 SKattS 1855, 845 

@potttU. § 99* — 2)erlmob ct atbgatigcn tU at etl^olbe fiete 
a3tug fammcnfeiebc til cet afl^cengig af, at be Hggcr i famme 
X^inglag, grcenfet umibbelbatt til l^inanben og brugeS af een og 
famme Stuger, fe »* 17 SDecbr- 1836 § 4, ©It, 30 San. 1841* 
(Saabattne fammenfejiebe JEBnig maa ^eten knere berettiget til 
igieti at abflillc og at faa bem o^ferte i £)^l?cb0tfeI8regiftret 
Dg AaSfebogen fom fierflilte S3ntg, itben h)^ @fi;lbf(etning8^ 
fottetning, naar blot bet celbte gorl^olb mcb Jpenf^n til Sttummet, 
3lat>tt og ©ftjlbbeleb noiagttg gicno»)Tette8, fe @fr* 20 SHaj 1858 
ift* bog @!r. 4 Sitli 1862 og 15 3loDbr* f. ^, Ugebl f. «ot>t 
VI. ©. 65 fgg. — Dm gotanbring af en eienbomS 9labn fe 
«. 17 ®ecbt. 1836 § 5* 

atatrifulen flal t>eb bet CffentligeS ^tanftaltning befetgeS 
txtf% og et 6s^m^)lar af famme, fotfaa^ibt ^jebfommenbe 2)ifttift 
angaar, altlb flnbe8 l^oft enbber aimtmanb, Sogeb, @orenj!ri4>er, 
£en8manb og ^rmanbftabtotbferet paa £anbet til (Sftetf^n 
for be @Iatte»)ligttge, «. 17 S)ecbr* 1836 § 2 og &. 6 3uni 
1863 § 36. 3f0lge pbpn<ei>nte Eotofleb ffal betl^oS, naar STOatri^ 
htlenS 9le))ifion b<^t fiinbet @teb, i toeblommenbe S)e^artement 
fares en $ot>ebmatrifu( for l^ele Kiget i f^'oilUn famtlige fcerftilt 
ftt^lbfatte ©ienbomme til enb^er Sib ftal flnbeS o^forte meb fin 
rette @A>lb og Slummer, til b^ill^ @itbe enb)>er ©orenflriter 
ftal tilftiCe !De*)artementet ®icn^)arter af be i @^)orteIl. § 99 
i|)aabttbne gorflaringer angaaenbe foregaaebe goranbringer i 
@!^lben, ligefom ogfaa enb^jer gogeb til 2)ei>artementet ffal 
inbberette, faa ofte fiere SBmg otoerenSftemmenbe meb £. 17 
!S)ecbr. 1836 § 4 fammenfoieS til eet »ignenbe SKebbelelfe 
ffal berboS gogben tilftiDe toebtommenbe ©orenffritoer, for at 
fornoben Semarlning Ian gioreS i SPanteregiftrene* 

£igefom ffj^lbfat 3orb, i>eb at l&enloeggeg unber Sjobf tab, 
eo ipso nbgaar af Sanbmatrifulen, faalebeS fan SWatriluIff^lben 
ogfaa nebfcetteS t>eb 5lftag eOer affoelbning, ^t>ortil (gjeren 846 

l^at aibgang, entcn for en t>i8 Sib clffet for bcftanWg, i 2;ilf«lbe 
af (SjcnbommcnS goningdfc t>cb ©tocbrub, gjdbffreb ettet 
Hgncnbc ttUjRc8tilf(ribc^ S>cttc bct>ilfle8 af atcgjcrinflen, efter 
fotttbgaaenbe loWigt ©Ijen unber ©otenffri^ctcnS SSeft^tclfc. 
@c St. 13 S)ec*t* 1746 VL Jp. 4 § 4 3lr. 8 jfr. %x. 81 SuU 
1801 I § 6, ©lattcL 26 aug. 1833 § 11, £. 28 ma\ 1845 § 
1 og @»)OtteD* §§ 11 og 12. @c og «. 6 5utti 1863 § 18. 
3[otbbrugenc8 famlcbc kintal ubgiorbe t)eb Ubgangcn af 
«arct 1860 « 135,183 meb en famlct (gftjlb af 240,356 ©fijlb^ 
balct 4 Drt 9 ©ttOing, ^t)iKet gtm en S»ibbclflj>Ib af 1 
©fi?lbbalct 3 Dtt 21 ©Httittg og en aRibbeltajt af 710 ©pb. 
— efter be i ^arene 1851—1860 foretagne ©alg ubgjor ben 
giennemfnittige Soerbt af «anbet8 SorbegobS 536 ©^b. ipt. 
©liflbbaler, og 3orbbmgenc8 a»ibbeli>arbl altfaa 950 ®^pb. — 
©eregnet efter ben re^iberebe SKatriluI t^Ube SWibbcIfti^Iben 
ttbgjore 3 aWarf 70 0rer og ©l^lbmarfenS ®jienncmfnit8i)itrbt 
258 ©^)b. SOefte afftiit 

Dm ^otbfccllcgflabct eg bet? Ubffiftning. 

§8L 

8fOTf!lcttigc SKrtcr af*30Tbf«tte8f!alb* 

SKcb ©etifjjtt til en megct ftor 3)el af !£onbet8 SorbcgobS, 
ifcet !t^a aSefltanbet, beftaar bet fotftjieaige l^ejifl inbbiHebe og 
foti)irrebe SjlenbomSfotl^olb, font man meb et alminbeligt ^a^n 
latter gcellegflab- 3)e enleltc Oaatbe et ofte bette t flete 
SBtug, IjHKe ]^t)et fpt jig beftaat fom feft^ftenbige (SJenbomme 
og et fcBtflilt fl^lbfatte, uagtet be i Sttlettgl^ben fan ^aa 
en l^eift nfulbftonbig eg ul^enfigtSmceSflg SDtaabe, og tilbelS enbog 
jlet ilfe, et fJffiff begtcenfebe. ^aa enlelte @tebet etnemlig 
albcIeS ingcn ffieltng af Otunben fetetagen (fulbfomment 
gcetteSflab), men be fotffjiettige JDi>flbbete btuget enten be fot:^ 
ftjeDige Seige effet Slgte af Snbmatfen t>cjelbi8 (SlatebJ^tte, 
?latefaft), ettet be bniget SDlatten I gotening, faalebeS at 
ttbbJfttet febnete beleS (J&oi^emart jft* 3— 12— 11)* 3 be fle^e 
S^ilfoibe et betimob t>tftnof dnbmatlen i SSitteltgl^eben 
belt, men ilfe faalebeS, at ff^^t D^)flbbet l^at fin SWarl i en 
ettet flete fammenbcengenbeSttcetninget; l^ijotimob l^toett 
en!eU 3lget^ ettet (Sngft^Ke et f»)Ifttet ab I en f)zl 2)el abf^tebt 
Hggenbe, ofte ganfte fmaa ^tximUx ettet lejige, bet umulig 
labet fig ftebe t>eb nugen fcetfftlt Snbbegning. De til 
famtlige S3tug l|0tenbe ^ufe ligget gjietne famlebe i en ^I^nge 
))aa en fcefleS ®aai^8)>Iab8 {%}mttyy betomtting ligget ben l^ele 348 

b^tlebc Snbmatf (S80Ctt), ]^t>oraf ]^i)cr ftobcjet ^at fine foetftiltc 
S^ciflc, men fom bog Jpeft ofl SSaar beinttc8 fom foeHcg Ora^^ 
flanfl for atte £)>)jxbbcrnc (jfr. 3—12—12 bg 13 og OjetbcL 
16 aWai 1860 § 35)^ 3)ettc gor^b (uf ulblommcnt gaCcg^ 
Pab, 2eigeb^ttc) flnber enbog ©teb ogfaa meflem forjljettige 
©aarbc inbb^tbcg, faa at famtlige be til bisfc ^orcnbe enfcltc 
©rug fan l^at^c fine Sejgc ^pniU inb mcHcm l^inanben oftc t 
ctt bettjbclig Slfftanb, og ber giDcS enfcttc fligc goeflcgjiabcr, bet 
omfattet l&ele a3i>gbelag» Ubmarfen, - faat)el bet uo^)bJ>rlebe 
&anb l^Jemme i Stjgben (^jeml^agen) fom gielbbejterne*, - 
Hgger ofteft i fulblomment gatteSjfab itte dene mzUzm be for^ 
ffieflige SBtug i en ©aatb, men ofte ogfaa mettem fotffjeDigc 
®aarbe, ja l&ele gStcpflegielb/ f- @j- bet ftote SceOegflab mcttem 
©tatjanger og fonbre S3etgen^u8 Slmtet, ber omfatter ©aarbe 
i 6 ^irlefogne meb mere enb 100 forjIieHige Sobejere* 

2)iSfe Sfor^olb, ber gjlenfinbed lige fra be al:fte Xiber, itte 
alene i 9lorge men ogfaa i be 0t)rige germanifle £anbe, ]^))or be 
tmiblerttb nu for bet mepe er bleDne .afftoffebe**, jftjlber Diftnot 
i Kegelen ^x'o, men tilbelS bog ogfaa tontrattmc^gflge @j[enbomS- 
belinger fin Oj^rinbelfe. ~ (Sfter gr* 13 2)ecfcr» 1764 og 8 S)ecbr* ♦) 3fr» om Ubtri)f!cnc: ^icmmarf; Ubmar! ©g Snbmatf t UgeBt* f» 

fiobf. IV. ©. 352-55. 
**) ®c ®ram8 Stinggrct 6* 278 fgg. - og om fforl^orbenc t ©berige It a. 
en $(nanbling af 6. &at>t i iOergftebtS Slibftrift fdt Sitieratur 1852 
@* 265 fgg. — De afbigenbe agrarifk gfoil^olb i be obnge germani|l^ 
Zanht i^at mebfert en h^mct^H ^ammenfl^tning af iBanblbefoIfntngen^ 
bee f^ax bebltgel^olbt fig uaf^cengig af 3orbfceIIe^jfabet, men fom bog 
ftaar t nar Sorbinbelfe meb bette, l^tilfet ogfaa bifer pq i be fafle8 
Orb i ©proget. 2)et nor(!e Orb 2:un, ber bcti^ber ®aarb8plab8, ftoaret 
ligefrcm til bet engclfte town, olbengetf! ttin, ber Bet^ber en ®^. 
2)et norflfe ^ (boer, b/r), ber betegner en beboet Oaarb, beti^ber i^aa 
2)anjf en birfefig 33^, «anb8Bi)* SPaa famme aJlaaoe fbarer bet norffe 
og ftoenfle Zoxp t^orp) til bet tt^bfle 3)orf (£anb«b)7). 349 

1813 jft. ©ft, 17 Dftbr. 1829 fan bet fulbfomnc gaffc8j!ab 
i!fc lettclig mere oj)ftaa, ba ingen (S\tx t)ax Slbgong til at faa 
aRatrifuIftJjlbett ^^aa nogcn @jenbom belt, meb minbrc ber fote*^ 
tageS en tilft)atenbe SJeling af 3otben, lige faa libt fom i>mwttbt 
@fi0be ^aa itcgen fcerftilt tDel af en (Sjenbcm maa tl^ingl^feS, 
meb minbte tiCige @!^lben er fcrbelt ^aa be fcerjtilte $arcettcr, 
- og g0lgcn af, at bette iffe iagttageS, t>ilbe altfaa blite, at 
JfeDbejerne Ut'o foHbarifl anftjarlige meb ^inanben for allle 
©fatter og Ubrebfler. ^i>ab bet u f u I b f o m n e gceBe^ jlab angaar, 
er bet rtftnof t>eb UbfftftnL 12 DItfcr. 1857 § 23 fergct for, 
at l&efler iffe bette fan inbf«re8, ^)oox bet iffe ^ar furl^en; berimob 
er bet nunbgaaeligt, at be beftaacnbe gorl^olb af benne SBlrt t>cb. 
fremtibigc (Sjenbom^belinger ftabig maa bll»c ub^ibcbc, jfr* 
©fr. 29 S)ecbr. 1859* 

^t)ab©foJ>en angaar, ba er benne biflnof nnbertiben belt 
mettem be fcrffieKige £)^>flbbere; men benne 3)eling angaar alcnc 
felloe Stroferne, meben8 ©runben f rembeleS ligger ubelt og benljtteg 
fom fcetteS ipat>negang, ligefom l^eUer iffe ©fo))en er belt i 
famlebe ©trcefninger, men ofteft i abf<)rebte Sejge. Unbertiben 
er ben enbog belt efter be forftjeBige Iraforter, ^t)ort>eb be 
fcef^nbcrligfte gor^olb fremfommer, ibet ben 6ne fan eje Orunben, 
en ^nben ben ^aa famme ftaaenbe £0t)ffoi>, en 3.rebie 9laale^ 
jfotoen 0- f* bv - og bet iffe faalebe8, at (Sn betragteS fom (Sjer, 
og be S))orige fom ©er))itutl^aoere, men faalebeS, at be famtlige 
er (Sjere og fotgelig inbtager en ligeartet ©tilling t)eb ©iben 
af ^inanben, meben8 bet berl&oS ogfaa fan l&cenbe, at enbnu 
Slnbre fan ]^at>e ©ert)itnter ^)aa nogen af biSfe farjfilte 6)en* 
bcmSgienftanbe, f» @s- 8iet til at beitc paa ©fotgrunben, fiaa 
SRoeter i £otj|!ot)en, l^ugge SBeb i SRaaleffotjen o* f* t>. — 2)en 
fremtibige ©tlftelfe af beSlige gor^olb er imiblertib foreb^gget t>cb 
©foi)L 22 3nni 1863 § 15, ber forbijber at abflifle ©fot>grunben 
og be paa famme bojenbc SErcer i fcerftilte ejenborndgjenftanbe* 360 

§ 82. 
3atte9fEal^td 3nbbir(ntng paa G^ienbomSfotl^oIbet 

2)et et inbltjfenbe, at gorl^olb, font be l^er flilbtebe, iffe 
alcnc maa loeggc uoiwrfttfleHgc J&inbrinfler I SSejen for tt ^cnflgtS:^ 
mcB^flgt og tationelt Qorbbtug, men at ogfaa bet tetlige gor^olb 
meOem ©icme bertcb i mange SIRaabet maa ^aai^itU^, og fot*^ 
PjeOige aknffeligl&ebct 4>eb SBeftcmmcIfen af be forPJteBige Se-- 
f0iclfer8 Ubjircefttlng fremfalbeS, bet ingenlunbe labet fig I»fe 
alene Deb at fe l&en til Rettig^iebeng egen ©effaffen^et — $t)Ot 
bet fiilblomne gcette8j!aB, fotbunbet meb gceUeSben^ttelfe, 
flnbet Steb, bHi)ct gorl^olbet i>iftnoI at bebemme oi>eren8fllem;^ 
menbe meb JRegleme for bet DirfeUge ©ameie ; tl^i ben fteb^ 
flnbenbe S)ettng af ©ienbommen i be offentttge ^rotofoBer fan 
l^er iKe ubenfor be offentttge Ubrebfler ^abe anben ©et^bntng, 
enb fom ^ngbelfe af gorl^olbet mellem be forffjeflige Sobber, 
]&t)ille bw beflnber fig i et fanbt communio pro indiviso. 3 
Silfcelbe af Uenigl^eb mtU^m Sobejeme Ian bet iffe antageS, 
at SRajoriteten fan binbe SWinoriteten ubenfor be meft furante 
og regelmcegflge ainttggenber, faafom angaaenbe ttbfoeb og 3nb* 
l^eftning; i alle anbre 3;i(f(slbe maa man biftnof faft^olbe, at 
ber iffe beftaar noget fontraftm<e8figt Sorl^olb meOem £ob^ 
ejerne, l^ijoraf noget ©amtijffe til at unberfafte fig gler^ebenS 
S3eftemmelfer fhilbe funne ublebe8, og ben enefte Ubt)cj i lilforfbe 
af $roteft fra ben SnfelteS @ibe M faalebeS t>cm ben Vbgang tU 
at fropbe ©fifte, f om ttgefrem er Memlet i 3—12—15 og 5—2—68. 
— ©t)or Slareb^ tte flnber ©teb, maa bipnof en^t>er af Sobeieme 
antageg at fjau ben fulbe 8laabtgbeb ox)er be ^am tllfalbenbe 
©ttjffer, faalcenge ^an8 SBmgStib t)arer; mzn ^an er iffe berettiget 
til uben be ©torige? ©amt^ffe at foretage noget, fom gjor St^ffet 
ufliffet til i gremtiben at beni>tte8 efter fin ttWigere Seftemmelfe, 
og bet felt> om faabant i fig feto maa erfjenbeS J^enfigtSmceeflgt 
f. ex- <tt fwe aHabjorbtn af ben enc «gertej[g paa ben anben. 351 

S bet faafalbte SeigeBtjtte cjet betimob biflnof ©til^bet 
fin 3nbmarl l^elt Dg ubeluHcnbC/ Dg cftcr ejcnbomSrcttcnS 
alminbcUflc Onmbfoetningct flulbe l^an felfleltfl »«rc bcrettiflet 
til at fotctage tncb fine Scjge, l^^ab l^an M, uben ^enf^n tU 
]&^b ©lobe I)an bcrj>eb maatte ipaafere be 2lnbre» SJien bet 
inbfeeS Ut, at bette ingenlttnbe altib )>ilbe gaa an, og at $or^ 
]|)0lbet8 SHatut mcb SJiebbenbigl&eb txott>^x, at ^J^et enfelt ©jer 
l^et moa tcere unberfaftet dnbflrcenlninger af ^enf^nlil be 
0i>tige i en i&ojicte ©tab, enb bet efler^ i 9lImlnbeHg^eb mettem 
9la6oer et S^ilfcelbet ^en fcsUeg ^a^^ning ))aa ^0en om 
J&uften er faalebeg i^iftnol en i [elt^e gor^olbetS SSatnr begrunbet 
gjienjlbtg Utt, font nogen enfelt af (Sjerne ne^!|pe tan mebfcette 
fig (ift* 3—12—12 Dg 13, ©ierbel. 16 SKaj 1860 § 35), og 
afterebe ^rl>eb o^jftaar et Snteregfentffafcgfor^olb, l)»ottoeb ben 
enlelte ®jier8 uafl^cengige Slaabig^eb o\>et Pn £ob »<efenlig maa 
begrcenfeg, ftigefaa maa ben Sftegel, at ber i Sejgebiftte iHe 
ton tt(tr>tS ®ietbel)oIb (OjerbeL 16 SDiaj 1860 §§ 3, c og 4), 
n0b^hbig))i@, ogfaa ubenfox ^nftoaret for 93ofc^, !|paal(egge @ierne 
abfliBige SBoanb i gor^olb til ^inanbem 2Ben bcftemte SHegler 
for Ubfteioefningen af en^k>er8 Sltet og $Iigt ubenfor be ^berft 
f^crtfomme gotftriftct, fom ben j)ofitit>e £oJ)gii)ntng gitoer, laber 
fig ne^^e o^ftiHe, l^t^orimob man i be enfeltc S^ilfoelbe maa ^olbe 
pg til, ^t>o!t> ber efter alminbeligSSebtcegt i (Sgnen anfeeS tittabeligt 

SKcb $enf^n til Ub marten, ber, fom anfort, alminbeligt)l8 
ftgger i fulblomment goeBegftab, I afle galb meb Unbtagelfe af 
ben J)aa Orunbcn ftaaenbe ©lot), lommer atter SReglerne for bet 
toirlelige ^ameje til 3lnt>enbelfe, l^tooraf folger, at ben enlelte 
bUt>er nberettiget til nben be Cijrtgc8 SWinbe at tilegne ftg nogen^ 
foml&elft nbelnlfenbe SRaablg^eb otocr nogen 3)el af bcnne (ifr* 
5—10—6), og altfaa na^nlig wbcrettiget tit bcb SUtjbning og 
£)»)bJjrtning at nbi)ibe fin 3nbmarL ajeb ©eftemmelfen af ben 
UbftrcEfning, ^t>ort f)t>tt (SrOOt f)ax Set til at beltage i ben 352 

f«ffe8 aScn^ttcIfe af ^ai^ncgangett, tan iffe be ref^cWi)e 
@jienbo mme8 t>trIeHge ©el^ot) Jocetc bet afgietenbe, ba bet ingeru^ 
luttbc altib er git>et, at bette ftaar t ligeltgt gur^olb til ejerneS 
Slnbel i ©ameiet; men ?lfgl0relfen maa, i)'ot>x iffe SreaturerneS 
Sal ligefrcm et faftfat, beto ^>aa, ftt>ot meget S8cbfommettbe8 
Slnbel i 03 for fig fotmaat at ^bc: @r bette mere, enb f^an felt) 
bel^0t)er til eget S3rug, maa l^an locere berettiget til )>aa anben 
SRaabe, faafom ))eb at inbtage ftemmebe ^reaturer^. at gjere fig 
bet ut>erp^benbe nijttigt; er bet om^enbt util|lr<elfcligt til l^ang 
83ebi>t), maa l^an unberlafte fig tilftoarenbe Snbproenhiing (jfr* 
®)erbeL 16 aKaJ 1860 § 37). gor^olbet bliter faalebeg ^er 
t)Offenlig forftjettigt fra, l^^ab ber giodber t>eb SllmeBttingerne*, 
f)Ux ©riigSrctten er et ^iH>i>enbij til ©aarbene og itle iu)gen 
felbpfljtibig aiet for ejerne K>crfptilig. — Slngaaenbe @fot)en 
inbelyolber berimob Ulflfiftnl 12 Dttbr. 1857 § 7 (jfn &. 17 
3lug. 1821 § 5) ben )pf>^tit>t aSejlemmelfe, at ingcn af £ob^ 
ejerne, faalcenge ben ligger i ©ameje, uben fafleS ©amt^ffe maa 
aat)irfe beri mere enb til ©aarbSfcrnebenl^eb, jfr, StxU* 22—4; 
men benne 3nbflr(enfning Ian bog ille uben Urimeligbeb antageS 
at gjicelDe ®tot>z, ^)oxi Ubftiftning o)>eren8ftemmenbe meb Sok>en8 
§ 24 er forbubt, ligefaalibt fom ben fommer.til tlni)enbelfe, b^or 
©fotoen iffe ligger I fulbfomment gcettegjlab, jfr. &. 4 Suni 
1865 § 5. 

J5t>or enbelig bet fceregne gorl^olb flnber ©teb, at ©runben 
og ben :|>aa famme ftaaenbe ©fot>, effer enbog be fcerftilte Srcer 
i benne, bcflnber jig f^oi forffjellige gjere, faalebeS at famtlige 
bar ©ienbomSret er bet Mart, at iffe alene Dmfanget af be 
forffJeUige SRettigl^eber ofte Ian tocere meget tt>it>lfomt (f. ®* om 
&^ng ^S @tter l^orer til ®runben eHer til ©Iot>en, ba begge 
fi)ife8 af StxEget, og begge benbtteS til Srcenbfel og a;rcBi)irIe), - *) 3fr. ct>U e. 181 og 193. 358 

men at ogfaa Setttgl^eben? eget Snbl^olb Ian iwm wmlWigt 
at beflemme. 3)et hcnbe fjjneS naturiigji at ^^nWe bette 
^or^oft) efter ©cr»it«tf oi^oIbetS ©ntiftfatninger, »g faalcbcS 
trtlotrc enl^toer Srug iil&erettiget, ^>t>i>r»eb ben SlnbenS »nig 
umibbettart fwtroengeg; men Deb ncwmere Setragtning toil bette 
bog toife fig at tate nrigHgt. 3:^i ben ene «et fttOer jig i«e ^r 
fom en aftwabt S3cftanbbel af ben onben, men begge flaat uaf« 
l^osnglgt »eb ©iben af l&tnanben*, ibet be ief)?.Sflettig^eb8^at>«e 
nnber toot gorubfottning famtHge ex (Sim, og attfoo ^im fw 
fig ^x mete Set, men minbte aSeftJjttelfe Hge obet fw. 
^tnanben, enb i getoitutfot^olbet. S)et fan f»Ige% iffe 
fotmeneS ©runbenS ©jet at l^ente a»ofe,'«et eHet gcrt i @to»>en, 
om enb @fo»bunben8 Stugtbar^eb bettoeb libet; t^ji l^on et mm 
enb Wot l^onxnggbetettiget, - Uge faa Itbt fom bet fan fotmeneS 
©fotoen? gjier at lobe fin ©loo ooje o^ til et S5llbni8, ^i»ot» 
tgjennem ftreatutetne Iffe fan fomme ftem; t^i l^an et mete 
enb blot ^ugpetettlget. $eitet Iffe fan bet negteS ®tunben8 
©jet at ^olbe ©jiebcr, uanfeet ben ©fabe, fom »oIbe8 ^aa Ung« 
Pooen; tbl ©foocjeteng Set et ingen ©etbltnt i>aa ©tunben, - 
og Ilgefaattbt fan bet fotb^beS ©fooenS ejet at fabe be f«Ibebe 
Zxax og ^olfie blltoe Ilggcnbe, om enb ^aonegangen bert>cb 
obelceggeS; t^l ©tunbejeten i&ai Iffe nogcn ©totSnlngSfetoltnt 
t ©fooen. — SWcn ^>aa ben anben ©tbe gaot bet bog ^ffet 
Iffe an ooetatt olene at loegge ben fitenge eienbom8tet8 
9leglet til ©tunb; t^t be fotftiettlge aietggjenflonbe et l&et 
faalebeg fnjjttebe rtl ^Inanben, at man Ingenfunbe fan ttlflbefcette 
etl&oett Jpenf^n til ben ©fabe, fom »eb ben ene8 Stng maaiU 
fotoolbeg fot ben Slnben. gotuben at man natutllgotg wbetlnget 
maa etfiare enl>bet mobolHlg ©fabetllfoielfe fot uHKabellg, 
Oil man I>et otjinof ogfao I bet ^efe labe ©flf og »rag i 

*) 3fr. oDf. ©. 139-40 ift. @. 93. 
Stonbt, Xinglttt. 23 3M 

90tm ixete bet ofgierettbe/ <^s nat^nCg t)tt bet eftet S<>t]^<>IbetS 
Slatttt b(we Orunbeti^ ejet, ber meft maa taaU Snbjftcent 
nittget i {in Staabigl^b, l^i^oriinDb @{o)>enS @iet t)il inbtage eu 
were uaf^anaigSttmng*. Det er ^el faoIebeS uttjii^Ifomt, at 
®¥ttnben8 ©jet maa »are ultetettiget til at ubgtabc benne 
foalebeS^ at 2t<eeme fti^ter Dmtulb eQet gaat uh, mebene man 
iffe fan fotcb^^e @fai>enS (Sjier at l^ugge benne neb fDtfobe, Dm 
enb al Vegetation ^aa ©tunben izxHi for ibeftanbig t>ilbe til^ 
intetftieteg* — S)et inbbJjtbe^ gDtl^olb meUem be fotPjeQige 
CJete af be forffjelUgc %xax i ©toben fti^nneS iKc at gi»e 
%nlebning til fortegne 3:bibl, men at maatte betragteS ganfle 
fi)m meUetn fotftieHige af ll^inanben uaf^cengige (Sjiere; nabnligen 
Ian ben £)mftanbigH/ at ben ©neg @h>t> t)iUibe®!abe bemb, 
at ben 3lnben Ingget fin @tob nb, ingen Snbjft^belfe tit 
lorggeS* S>et antageg bog, at l^oor bet ))eb 3:0mmet]|)ngft blibet 
nabl^enbigt at f(elbe eKeit beffabige anbte minbte txetbifnibe 
%t(tx, fom tiU^oret (;n anben (Sitx, er benne fotbunben til at 
toale bette, fom en i felbe bet fafti|Ie iorl^olb liggenbe Ulmpz. 
— ^Utx iRe alminbeftge@erbitutH^ete8@tiaing afoenbteS 
Mrfenlig ^etoeb, at ben (Sjienbom, fit>oxpaa @et)>itnten ^t>iler, 
ttgget i @amej|e. 

§83. 
d^MftM Ubfliftmnfi. Sntglrettigl^ebetf ^Mnhtg og Omorbning. 

9 erQenbelfen af alle be gor^tflinger, fom Sotbfceffegjiabct 
mebforer, og be mangfolbigc $inbringer, fom bet tegger i SBejen *) S ben !gL Ub|!tftntndSlob!ommiSfton9 Ubiaft t>at bet foreflaaet, at 
fftSitnhojMxtt { @fob ^aa Slnb'en^ ®xmh** fhilbe anfeeg fom en <Scrbitut 
)»aa ®Tttnbett; men bette Bte)) ubelabt efterSnbrebepoxtementetednbfttlltng, 
bee indblertib et gftoet nb fra ben ntigtige gorubfoetning, at, I^bor ben 
(Bne etljenbeS fom (^ivc, maa ben Unben nobbenbtgt>i9 bli)>e at betragte 
font eesbiltttl^ber* @e Stort** gorl^* 1857. V. 0. JSiu 38 @. 20—27. 366 

for SwbbtttgetS og ©I0»btlften8 C^>temp, l^ar «»»giiminfleii i 
fcn^eleS ®rab {trcebt at l&efotbre bette ftobcHge ^ot^idkiS iO;i>o 
toSnlttg. auierebe aot>b»flen8 3—12—15 og 5—2—68 9M 
mSim &>beiet en ubetiiiflet «et til at tutu ©Ilfte, ^ttilltt 
imibUitib iSe t>at anbet enb, l^ttab bet gjiolbt 91* ®amej|e i 
^Iminbeliflfteb (5—3—51), og alene hinbe temwe tit«a»enWfe 
meb ^nfj;n til bet Htlelige (eOer faotelbte fulblMiriK) gceBeSffob. 
&>»ctt af 17 Slttgafl 1821 grefe berlmob @<ige« altorttgew H 
og anotbttebe 1) at ogfaabet foatalbte ufulbt«mitt9a0c8ftolt 
(Sejgefejjtte) fhilbe toctre tjmngen ttb|Hftning tmberfapet, 2) at 
enl^fcer Eobejer ftmbe fotbre, ot atte be eutlge gjiere fhrtbe btfc 
tage i ttbf!lftning8oin««ftninge»ne, 3) at dt offewfHat 
og knepceret ®ob8 f!ulbe ttbpifteg, »g enbelig 4> beflcmte 
ben i § 6 et 2;toang8mibbel, kftaaenbe i 25 ^Si Sot^ojitlfe 
i ftanbllatten for aBe be »rug, fom iHc inben en l&eflentt Jrijl 
iMir bel^origen ubffiftebe, ]^»>iHen grift toeb ». 14 ^9suli 1823 
Bleo forlcenget til ttbgangen of Karet 1837; men Inben be«ne« 
UiUi o)>^(et>ebeS &xnb{ratten (i 1836), og SvangSmiblet krtfaibt 
foolebeg. — Sin er fiotten of 1821 ofttffl Mb UbfHftningMotoen 
of 12 S)mt 1857 meb SiBaggloftc of 21 SRortg 1860, 9«a| 
1863 og 4 Suni 1866, ber, - fontben ot lette »«ft>ihri»«<» f«>« 
Sobejeme og 6eforbre I&enjigt8m«8jigere llbffi^iag wb at gix 
fttlbpanblgere «egler for gremgonggmoaben, no^nlig ongaoenbe 
«|to8ntttgen of be for Ubjiiftningen ^inberftge »rug8tettlg^eber 
oj«r bet fomlebe %<tmm, - objROer fig fro "Zotm of 1821 i 
folgenbe ^unftert 1) ot mebenS ttbfftftnlng efter £. 1821 bar 
en KetS^onbling, ber,l aRongci of mlnbeltg Serening, foregi! 
»eb en Monbet @lj[wi8* og S>om8HottbHng wiber ®oren|rrl»ere»« 
©efWjrelfe*, er efter S. 1857 bet bBmmenbe @Ieme»t gonffe «b* 
jTettet og erpottet meb et iorbBruggfifnblgt, fao ot gotretnlngen. *) 3ft. ©d^tsrigaarbt ftoce* n. @. 134 fgg. 

2^- 366 

itogtet ftembeleS fotetagen t 9let8fotmer, i SSirleligl^eben alette 
l^ar Jtatafteren af faftif t %fgl0relfe« 2) at 9l0t)t)enbig^eben af 
l^ufetteS Ubfliftning itie tonger ubetinget gim 9let til at 
'^ett fig for at beftage i Ubpiftttingcn; ]^t)Dttmob ogfaa Ub- 
fl^jtnhiggomteftntngenie fptbele? !|)aa aCe £obej|emc. 3) at I8e 
alenc oij^toer JBubejet feto Ian forbre at Wtoe ubpiftct, men at 
faabani gotlangcube af en cnlelt Eobcjer nebt^enbiggjer bet 
l&ele af«tte8|taW Ubfflftning; faa at bet luti iinbtagcIfcSDiS 
tUfteb^e tiDgen at er^olbe fcerftllt Ubfliftning, Dg 4) at be \tdm, 
omfattenbe %^zi\Mbtx bef^rgeS ubfliftebe t>t\> bet £)ffentltge8 
9otan{lattning af egne^ meb en esttaotbincer Jtom))etenS nbtnftebe 
OfcfHftttlngStommigfbnet** — 3)et]^o8 l^ar £. 1857 § 7, ^aa 
fimme SKaabe fm £, 1821 § 5, nteb j^enf^n til ^to^, font 
Hgger i gctQig, inbftt(en!et l^bet enfejt ^obejcrS S8rug8tet faalebe8, 
at ffan iSe nbtn f<tQeS ©amti^He maa aatottle beri mete enb 
M (SaatbSfoYnobenl^eb. %oget anbet og ni^t S^angSmibbel for 
atbeforbttUbjHftning-^feleb betimob i ben nl>e ;£oi> iffe oj>taget; 
nt^n ttgefom en txefenlig S)el af UbfKftningenS iDmfoftninget 
er obertagen af bet OffentUgc (». 1857 § 16 ifr. »* 9 SRaji 
1868 § 7 og «• 4 3utti 1866 §§ 2 og 3), faalebc8 et ber 
o^faa gi^et Qaah om Unbetftottelfe af @tatgfagfen til ^jioel^ 
i^eb Ubflt^tning (». 1867 § 19, e), 

S>et g«Ue8fIab i Sorb eller. ©lot), font UbftiftningS^ 
Iot>en angaar, er alene bet f ra gammel S^ib beftaaenbe fulblomne 
g«De8jIab meKem flere fccrftilt ff^Ibfatte^jienbommc famt 
iteigeb^e, £. 1857 § 1 jfr. @fr. 29 iDftbr. 1863. — 2)en 
.Miber dtfaa uben SntJenbelfe i bet alminbelige ©amejeforl^olb 
(f* ©t l^bor en ©amling af ®aarbe i gorening l^ar fjiobt en 
@to)>{tr(eIning til fceOeS S3rug, ibet benne nemlig frembeleS 
juribijl beflaar font en enefle foerftitt (gjenbom meb famlet *) ©c Spiotott t UgcM. f* «otof* IV. @. 17 fgg. 3B7 

©ftylb*), faai)cIfom, l&»ot Sttogeti cjcr en cnlctt Ilejfl, imi enb 
bcnneS ©tilfelfc cBcr aScllggcnl^cb ^anflcttggjl^r bene ^tebntag 
bg l^cnftfltSmoeSPge ,SBcnl>ttdfe, eKet cnbog l^toot Slogen e|et 
f(ete 2:e}ge tnben et f^ceKeSflalb/ albenftunb l^t>et enlett Xejig et 
foerffift Ifijibfat. — ©cCer ilfe omf otter fioi^enbet ptJeniewrte 
!omi|)Uccrebe gotl^olb, at @j[enbom8rettcn til @tot>en et obpit 
fta ©ntnbejienbontStetten/ Itgefaalibt fom bet ©to^faOeSflitb, 
bet fceftaat i, at be fotfljieDige SErccfottet titl^aret fDtjfjieDige 
@iete, r l^Joillet faat>el felget af, ]&t>ab ber J)a8fetebe t>eb £ot>ett8 
Sftanbl&rittgelfe, fom bctaf, at felt> en StugSret, fom befiaot 
i 8lbgang til at tilegne fig famtHgc Xxctx af en t)i8 SBejIaffettl^b 
eDet ©tonelfe, f!al Mh)c nfeetott af ttbjftftntngen* Derimob 
omfattet £o))en natutlig))i8 anbet fnlbtomment eQer ufnlbtomment 
goeDeSffab t @Ioi>, feb om en atnben ejer ®tnnben» — (gnbelig 
]^at UbfIiftn{ng8Iok)en alene Qtn^^n til bet gceQeSffab, ]^t)i8 
©jienftanb et @j[enbom8tet til dotb eOet @fot>; attfaa itte til 
Siffetiet, Sanbfalb eBet anbte J&etligl^ebet, ligefaalibt fom til 
S3tng8tettig]^ebet, fom maattt titfomme %lttt i 9(t0e8f{aK 
gotfaat)ibt faabanne i&ctlig^eber imiblettib tiHigget Sotb, fom 
et i gceHeSflab/ MiDet be natutligHS at mebtage )>eb benneS 
UbjHftning, ift. § 18, c. 

9let HI meb binbenbe SSitfning f ot @amtttge at It<ebe 9«ae»^ 
ftobct ubftiftet ttttommet alene fiobejetne* ©n S3tttget fan 
natutligt)i8 albtig {t(etoe Ubffiftning; men l^an Ian bet^oS et 
alcne iHe mobfoette fig ben Ubffiftning, fom l^anS Sotbbtot effet 
en anben Eobejet fotianget, mm &ej[tenbinge ellet got<>agtere 
af fcetfftit mattituletet 3otb et enbog ))ttgtige til at etflatte fin 
^otbbtot be ))eb Ubf(iftningen fotanlebigebe Dmioftninget meb 
4V aariigt ?[fbtag og 4 ^(&t JUmtt. ©uSmanb ' effet anbre *) Sfr* bog Ub|!ifhtl. $ 24 og Slobl. 22 Suttt 1863 S 71, fe ^Jlatoit 
1. c. 6. 18 og 205. %t^tm af We f<erfEUt matrifulmt S9tt tan betimob tfte ^a^ 
imtH tiogett 5liiJ)cI af UbfHftitingcng ©mfoflningct (§ 6. jft* 
©et. 14 J)eck. 1859X 

©etbitutl^atcte fan ^cHct itte ftcm Ubfttftiimg, ttge 
foa libt font nogett $(nbel af £)m!oftttingente tan 4)aatogge8 
bent; betimob et bet biSfe %il^ctVs>t ^ligHge at finbe fig i, at 
beceS Xettigl^b itbl^feS eHet omb^tteS meb en anben, fDt faa 
«4bt bet af UbfHftnlnggmanbcne anfccS fotnebent'til et Ibenflgtg^ 
mdfigt ©Rfte* Qtxm it^mmtt UbfIifttting8Ioi)€n8 § 2 jfr. 
§§ 3 Dg 4 og £. 9 aRai 1863 § 4: 1) @n^ber ©etbitut^abet 
Ian iftebetfer fin i^ntg^tet ttMe9 @j[enbDm8tet Dbet en :£)el 
af Wki^cAtt, l^bUfen bog altib maa l^abe Hge faa ftot 
Sfttbi font ben afftaaebe Sdxuiint, og betl^DS i SKminbeligl^eb 
gibe l^am ^bgang til en i bet bafcnlige enSattet SBtng 
mrt ben, l&an tibligete l^abbe, faalebeS at fw ©$• ©eiteftroelning 
iSe nblceggeS iftebetfot en ^ugftret S)og tan nbcefentige 
Stii§«cettig^be¥ ogfaa aflefeS mob @tftatning i $enge efier 
)paci anben SRaobe. 2) Snl^bet @etbitut, bet tn^ttet fig ube^ 
istffenbe til et entelt @teb i fceUti^aUt, tan obetfIl;tte§ 
^aa et anbet @teb, t^wt ben Mibet Hge ben^ttdig fot ben 
Serettigcbe og minbre l^inberiig fot UbjHftningen og Sotbcng 
9tebtting; 3 anbet %aVi> blibet ben nberott af ttbftiftningen. 
S) i^ngfi^ og S3eitning8ret i ©tob fan, iffe alene l^bot 
ben' I^MUt ij^aa en enfelt £ob eSet @tt(rining, men Dgfoa l^bot 
ben l^bilet ^aa ben i ^aUtO^ai bcetenbe ©fob fom en jg^el|)eb, 
otMt^mS tit en enbtt eller enfelte af be nbftiftebe Gobbet 
faabelfom til en anben ©tmtning enb ben, l^bot^aa ben l^ibtil 
1^ l^bilet, - alt felbf^Igelig nnbet ben famme Sotubfcetning, 
at ©etbttntl^oi^exen iffe fiber nogen SonnirUiftelfe i fin 9tet 
(ift. ©fobL 22 3uni 1863 § 8); et betfot ben l^cle ©fot) 
wbbenbig fot at f^lbeftgjlote Slettigl^ebei^betenS ^el^ob af 
igabnegang eKet Xtcsbitfe, fan ingen Dmotbning flnbe ©teb* 369 

4) ^ttgftrcttVgl&eber tan enbelig, \At> om bm Smttigebe 
ct at bctragtc fom gjct af Stoeeme og iffe fom Btot ®et)rttet^ 
]^a»ct, affefeg, naat ©ruttbcjcten forlanger bet if^Ige *♦ 1867 
§§ 3 eg 4 ifr. «• 9 a»aj 1863 § 4. ilan bet gibe8 ben 
©ugflbetcttigcbc fulbt Sebetfog i anben'StoD, D^^etenSflemmenbe 
meb ©tunbfcetningen t § 2, b, et ^bgangen fftxAl ulftetitiget; 
men fclt> om bette i!fe laber fig gjete, ten j&ngfttetten bog 
ftffofeg mob SBcberiag i Sorb eBet ^nge eftet ben SerettigebeS 
a5alg,naat ben ^^xUt ^aa Snbntatlen og iffe et af obetbejenbe 
SSigttg^cb fot 8lettig]&eb8l)at)eten- Q^kt Setten bettmob ^wia 
Ubmatfen og omfattet famtttge %t<ix, Mtoer ben i eti^toett 
SEilfcelbe nfterott af UbfKftntngen, ba bet iHe Ui6tx mullgt at 
gibe ben SBetettigebe (Srftatning af famme @teg6 fom bet, !&an 
afgtt)er, l^^ox Hn ejet aft bette fotub* 

Slnben 9(bgang enb ben l^et gjiennemgaaebe til at aftofe 
ettct omotbne be fot Ubpiftningen og 9otben8 Stebning l^inbetlige 
StngStettigl^ebet l^at>e8 ilfe« (&n alminbelig Ubbugfltonttaft 
blit>et faalebeS altib ubetott af Ubfttftning; ligefaa ®tttnbbiftbet; 
l^eHet iHe et bet ^bgang til at ot)etfete ©tugSl^atoetenS Ret til 
en anben (Sjienbom nbenfot %ctUti^Ut S^gefaalibt ten en 
«ej[tning8tet i SnbmatI, bet i«e Ini^ttet fig ubelnHenbe ttt et 
enleft @teb, oi>etf0te8 til en fcnrfRIt ©ttofning, felb om ben 
aSetettigcbe intet Stab libet, mtn maa enten tebe8 nbetott af 
ttbffiftningen eflet ubtefeS. £)g beBet iffe ten nogen StngSIJ^ai^et, 
l^biS 9tet fEal nblofeS, f^aanobeS anben Stflatning enb ^tunb, 
meb mtnbte bet fEjlenneS, at StugStetten et af liben iBeti^bntng. 
— SoDtlgt et bet Ubfftftning8m«nbene, b«r l^t SRi^blgl^ben 
til at befiemme/ faabel ]^)»otk)ibt SfloSning og £)motbning of 
»tng8tettigl&cbet ftal 1lnbe@teb,fom l^i^otfebeS ben jlal fotegaa, 
,og .faalebc8 f, % at afgjote, bbotbibt en S5cj[tning8tet t m^ 
ffal nblofeS obetenSftemmenbe meb § 2, b, eOet obetft^ttee 
o)oeten8ftemmenbe meb litr. d, og ^etunbet l^ot be alene at 360 

tofle ^ttflftt ttt, ]^t)illett Drbning for @ienbommctt€8 frentttbige 
Sett^ttelfc t bet ]&dej)U i)(Erc ben l^enflgtSmopSfigfte. 

Dgfaa l^toot ©jenbomme iffc H^gcr i gceUeSffab, 

fariHsfe !|^aa famme ]^\>llenbe*a3rufl8retti9^cber, neniUg ©ugft- 

og »eittttng8tet, ajl(0fe8 eftet Ubj!iftmttg8Iot>en8 SorfWftet, max 

©tunbeierett forianger bet (§§ 3 og 4)» 9 Qnbmatlen Ian 

»ej[tning8tetten aftlb af[0fe8 nw^b (Stftatning t 3otb ellet 

i $enge eftet ben a3erettigebe8 SSalg/ men ^ugftretten tnn 

fDt foa tolbt ber Ifle for famme fan gtt)e8.$eberlag i ©fot), fom 

Uggcr I Ubmar! effer !|>aa faabanne ©teber i 3nbmar!en, bet 

iRe er ftlKebe for D^jbifrfning/ 05 Ubj!iftning8manbene ber^oS 

flnber, at Sletttgl&eben iffe er af oi)ert>ejcnbe SJigtigl^eb for bet 

a3rttg, ]&^)ortiI ben ligger* 3 mobfat galb fan ingen UbloSning 

cj jpugflretten flnbe ©teb- 3 Ubmar fen fan faabcl ©ugft* 

foma5ejtnlng8ret fun ba nbIofe8, naar bcr fan gitoeS 8lcttig]&eb8^ 

l^a^eren fulb (Srftatning af famme ©fagS fom bet, l^an afgtoer- 

2)erimob l^femler itfe §§ 3 og 4 Ub{{iftning8mcenbene ben famme 

%bgang til at omf();tte $ugft^ og a3ejitntng8retHg]^ber iflebetfor 

at af[ofe bem, fom % 2, d ^eb gaiaeeflab8 Ubfliftning. So^rigt 

falber SHegelen i § 4 for Ubmarlen8 SSeblommenbe fammen meb 

$oi)ebregeIen for Ubfliftning8aif<»lbe i § 2, b; ]&t>orlmob § 3 

for 3nbmarlen8 Seblommenbe gaar noget t)ibere i at tilftebe 

UbIo8ning enb § 2. S)enne Uot)eren8{lemmeIfe, bet ^at fin 

©runb i, at §§ 3 og 4 i«e fanbte8 i bet o^rinbelige UbfafI, 

men bleb tilfojiet eftet gorflag fra beblommenbe ^tottl^ingSlomite, 

• et fot ^ttgfttettenS Seblommenbe tettet t>eb £. 9 3Ra\ 

1863 § 4, bet l^at gteet JBeliemmelfetne i §§ 3 og 4 antoenbelfe 

ogfaa Hi UbPftning af %<itUa^cib. Sej[tning8retten8 

Xftofeligl^eb toil betimob ftembeleS lunne 6Iitoe afl^cengtg af, 

l^toottoibt ben IbeB^tbebe (Sienbom et ubfliftet eCet ligg^t t 

9<tae6fIab,og bet et tcenteligt, at en ®rttnbe}er toeb gceHeSflabetS 

Ubfliftnlng fan maatte toale, at en aSejtningSret ^>aa]^<efte8 ]&an8 361 

£Db, font ^an umibbclbart bcteftcr tan ix(tu afleft ^x at 
?lf(08ntttggtettcn eftct §§ 3 og 4 il!c fan bent>tte8, faalccngc 
gccJltcgflabct kftaat, 09 iffc cngang tocb Ubjliftningcn fan btingeS t 
?lnt>cnbelfc unbtagen fot^ugfttettcngSSebfommcnbc, ctganffcllatt 

3)en SlMning og Dntotbning af ©foi)[ctt>itutct, font 
MemkS i)eb @fet)L 22 Sunt 1863 §§ 1, 2 og IQ jfr. 8 og 9 
Ofr. ot>f. ©• 141-3), er albcIcS uaf^c^ngig af Ubjliftntng, og 
fan BtingcS t 3lnt)cnbclfc Iigefaat)cl mebcng goeffcgjfabet bcpaar 
font cftct at bet cr tibjliftct 2)crimob Jeftcmmcr omDcnbt 
©foi)toi?ett8 § 12, at Stnggtcttigl^cbcr, font i ^cnl^olb til Sotjcng 
§§ 8—10 er blet>ne begrcenfebe og omotbnebe, iffe jfal funne 
ftoebeg ubiofte efter gorjlTiftcrnc i UbfItftntng8Iot)en8 §§ 3 og 4 
famt &. 9 ma\ 1863 § 4, forenb efter 10 Slat8 gorlob fta ben 
fotctagne Cmorbning. 2)et fammc ntaa t)iftnof ogfaa gjcelbe 
om bereS UbloSning i Ubffiftninggtilfcribe efter § 2, b; berimob 
fan ber mp^t' J^cerc noget til Jpinbcr 'for, at faabanne fcegrcen- 
febc og omorbnebc SrugSrettigl^eber omfl^tteg t %x^<zlit af 
Ubjfiftning if0lge § 2, d. 

2)en nktingebe SRet ttl at frcctJe Ubjfiftning bortfalber 
tfolge UbfflftnL § 24 jfr. @foi)L § 71 t)cb Sllmcnnittger, 
l^^or UbjfiftningenS SiDabeltgl&eb af forftlige ©enf^n er gjort 
afl^cengig af forubgaaenbe Unberf^gelfe i)eb bet ©ffentligeS %ox^ 
anflaltning af foerlig ol^nce^nte f^nbigc SKcenb om, ]&t>ort)ibt 
Ubjfiftning er J^enflgtSmoegflg famt, i Silfoibe, l&borlebeg ben Ut 
jfe* — (gttbbibere bortfalber 8lcttcn til at forbre Ubftiftning 
ifolge &. 1867 § 8 jfr. § 5 og ». 9 SKaj 1863 § 1, faat)el af 
bet fulbfomne gceHegjfab fom i 2;ej|gebJjtte, naar bet af Ubjfift^ 
ninggmcenbenc jfjonneS, at foeregne Sftaturforl^olb Icegger 
^inbringer tbejen for Ubjfiftning eDer en fcebrc ©amien af 
©jenbelene, eOer at ber er ftiftet faa l>tbt, fom be fteblige 
§or]^oIb rimeligcn tiDaber, eKer naar en Bebre ©amIen af 
©ienbelene antageg iffe ]^cnflgt8ma8flgen at funne itocerffoeftcS, mcb mtttbre Ubflljttting fotcgaar, |>^t8 Sctoftntng t)tt ot)crflige 
bctt i § 19, c Beflcmtc ©mnfc for, ^t>ab bcr Ian jjaalcBggc^ ben 
cnlcttc &obcjiet, nicb minbtc ©tatSlaSfen cttct tiDgcn af be anbtc 
Eobcjctc t)il ubtebc bet i)t)exjlijbenbe^ — ^'oii imiblertib t j!bp^ 
ttoeiJtite SEilfcelbe ben, ber forlanget Ubfliftning, l)il bcere be meb 
fin egen Ubf(t?tning forbunbnc Dmfoflntnger, f^ax })an ^Ibgang 
t« at mt fcerfttlt itbjliftet, forfaaHbt Ubftiftninggmcettbcnc 
atttagcr, at faabant fan f(c uben §ittbcr for bet 0t)rige goeffe^- 
ffab8 fremttbige Ubfliftning. SWcn ubenfor bette enc Silfcelbe 
tilftcbe§ bet itfe nogen enlelt fiobejer at etl^olbe [arftilt ttbffiftning; 
I>i)or{mcb gofHeSffabet, naar UbfKftmng af nogen Sobejet er 
forlangt, ftal, faa Hbt Ubj!tftning8m<enbcne flnbet ?lnlebning 
bettti, ubfltfteg t fin $ell^eb. S)og bibet UbntatI ubetott af 
Ubjiiftningen, for faa t)lbt tngen af £obej|erne forlanger ben 
nbftiftet (§ 18, b. ifr. § 5). 

§84. 
Sfxetngangemaaben t)eb Ubftiftning af gfcelXtdfllai. 

®rttnbf<Btnlngen t>eb gceDe8fIab8 UbfHftntng er ben, at 
*«rbiforl&oIbet rnellem be forffiettige ejenbomme ffal blbe faa 
Hbt mnligt ufonijRet ©t>ab ber tilflgte8, er at fafifatte be 
ntanglenbe eUer at omregnlere be it]^en{lgt8m{e8fige ©rcenfer 
nteDem be aOerebe^ ttltxerenbe og I aRatrlhilen forub fom fccr^ 
fHIte ejienbomme betegnebe SSmg. 

Ubfftftningen fan, naar aHe, faabel SSrugere fom gjerc, er 
enige, foretage8 efter £obejierne8 eget ©fjon (§9)* SRoget 
©amtijHe til ©liftet fra $ant]^ai)ere elffer anbre 8lettig]^eb8]^ai)ere, 
faafom CbeKberetttgebe, be]&oi)e8 berimob iBc. ©efler ilfe er be 
t goette8fIabet S3rng8berettigebe8 ©amtijHe fomobent; bog forfiaar 
bet jig, at ingen ttjungen UbIo8ning eHer Cmorbning af ©er- 
t)ituter ot)eren8ftemmenbe meb §§ 2, 3 eHer 4 Ian flnbe ©teb uben 
be beffiffebe Ubfliftning8m(enb8 aKeSemfomfl. (Stdf^m Eobejier 868 

maa tmlblertib, faalcengc UbfRftitingcn tllc er ttlcnbckagt og 
ijcbtaflen, 'paa ®tunb af gotfltiftcn i § 22 tocetc bcrcttiget HI 
at tagc flt®amt^He tittagcog fDtlangc Ubfliftningcn oijctbtagen 
ttl be offentligc UbfEiftningSmcenb; l^tootimob SSrugctnc maa 
Kxnt bttttbttc 'oti fit fcreteMgc ©amt^ffc til ^)rit>at ©Itftc. 

Slcgcn Control fra bet Dffcntttgeg ©tbe meb, at bet tettc 
gorl^olb mcBcm ftobbetne toeb ben i>rit)ate Ubftiftntng lagttageS, 
et ilfe anorbnet; bet er alene fore|lret>et; at et S)ofumcnt i)bct 
©Hftet jial D^)tette8, l^tootl ben en]&t)er ftcbejet tilbelte (SjenbomS 
aScttggcttl^eb tifligemeb benS ©tcenfer eg Slettigl^ebet bejlrlt)e8, 
l^toittet 2)ofttTnettt flrit)e8 i)aa uftenn^Iet 5Pa))ir og tl^ittgl^feS i>cb 
ferfte^ cHet anbet Slicing efter SBebtagcIfcn. Sl^tttgUj^ntngetig 
gorf^mmelfe fan bog tffe bebitfc Ubffiftningeng Ug^lbig^eb, 
mtn i bet l^^Jefte mebfore, at ben bttuer uforbinbenbe for bent, 
font t a:ib8mmmet meKem SScbtagelfen og I^tngl^gmngen 
erl&Derber SRctttgl^eber t nogen af be ubftiftebe @jenbomme*. 
Sot)rigt Ian t)iftnoI bet af £obej|eme t)ebtagne ©lifte albrig 
anfcegteg, l^toor iffe ©t)ig fra bereS ©ibe maattc funne ^>aai)ife8* — 
2)erlmob l&ar en !|>rit)at Ubftiftntng forfaabibt ntinbre SRetS^ 
traft enb en offentHg Ubfttftninggfonetning, at ben ifolge § 22, 
jfr. bog £. 4 Sunt 1866 § 4, iffe l^tnbrer nogen Sobejer i at 
faa tJjflcrffat ni) UbjRftning, naar Ubftiftning8m<enbene enftentmig 
flttber, at 3orben frembeleg ligger I ,2ejigeb^tte, l^Hlfet ogfaa 
gjoelber om afle be for &otoen af 1857 unber ©orenffrit)ercn8 
Seflijrelfc fotetagne UbfKftninger, l^wrbeb ber faalebeS er gjort *) 3ft* ^piotDtt 1. c. @. 75— 76. *attagcr« OBligatiotiltet I. @. 232. 
— 2)et f)at bog i[)ijlno! DOBtct SWcningen, at 2:ijingli>8ttmgctt alcne 
j!ulbc ftnbc @teb for at Betoare ^etoifct om bet $a8fcrcbc, og at bett« 
Sforfemmelfc altfaa Itgc faa Itbt toeb bet ^nt>atc font beb bet offetittije 
(Slifte ($ 16) nogenftnbc fhtlbe mebfere UbjKftningeng Ug^Ibig^eb* (<Sc 
«;>mmi8flonen« Snbflillmg ©♦ 87—88). 364 

ctt Dtffcitlig ttnbtagelfe fta ateglctnc em aict8^anbUttgct8 Utofc 
Wiflljcb (jfr.£. 17 «U8. 1821 § 12 og^firctgb. 4 3um 1835). 

3)en Dmftenbigl^cb, at aRencmlag gtocS, ct illc t fig 
felt) til ;©tnbcr fox, at £cbcj|ctnc fan ubjHftc gaffcSjIaBet paa 
cgcn^aanb; nteit l^er, fom obcratt, l^i)or en Soranbring i ft)an=^ 
titatito J&enfeenbe af ejenbomSforl^oIbet fotegaat (Jfr* § 2 i 
©lutnO, flnbet en Slf^cenbelfe @teb, og Reglcrne fot@f^Ib^ 
f oetning fommet ba til Slnt)enbelfe/ Sfelge ©runbfatningen t 
«. 17 Sing. 1818 § 28 jfr. ». 26 SWaj 1866 eg Slnalogien af, 
]^i>ab bet maa'antageg at gjcribe, l)^ot SSebetlag i 5Pcnge git>e8 
t)eb offentlig Ub|!iftning if^Ige § 18 d. jfr. &. 9 aWaj 1863 § 
3 (fe nbf. @* 372), finlbe ©ftjlbfcetning flrengt tagct itte txcte 
fomeben, ]^t>ot aRcDemlaget Dar git)ct alene fom SScberlag fct 
3orben8 bebrc 2)^rlning effet ©!obcn8 mete frcbebe Silftanb; 
men ^)aa ®tnnb af Umnligl^eben af nnber »)rit>at UbfHftning 
at fonttcBete bet fonbe gotl^olb, laber en faaban ©Jjelnen fig 
l^er nei|)^)e oj)ftille* 

@eto l^ijor en og fammc $erfon er ©jet af famtlige be i 
gcettegffab liggenbe Smg, ffjenneS bet ilfe, at bet Ian negteS 
]&am ^aa egen $aanb at nbjiifte biSfe, naat SBnigeme bertll 
gii)er fit ©amt^He, jfr. ©ft. 12 ©e^tbr. 1859; nagtet bet maa 
erfienbeS, at faabdnt faabel ligeo^crfcr Sligetg aRatrifuIiXBtl 
fom flgeot^erfot SPanfc^ og anbte 8lcttig]^eb8]^ai)erc i be forftjeCige 
ejenbommc »ilbc tonne lebe til ftore^aKl8Itg]^ebet*. 

©toot betimob ftobejetne iHe felt) foteneS om Ubffiftningen, 
ttbfote8 benne, ]^t)ot gcEtte8ftabet alene omfattet enf elt'e ® aatb e, 
af 3 UbfliftningSmccnb, ncmlig en gotmanb, bet, fot faa 
t>ibt faft &onning af ©tat8fa8fen ct betoilgct, bcftlffeS af ilongen 
eHet ben, "fyan bettil bem^nbigct (Snbtebejjattementct), og eBet8 
af Slmtmanben, famt 2 af gogben entcn inben be i fiagtetteSL *) 3fr. bog ^latou U c. @. 77. 28 Slufl* 1854 § 18 om^^anbrcbe UbJ>al8 for bet ^elc goflbctrt, 
ettet af et fccrffitt UbtJdg, o!t)ttfl5i)tttc SWanb, § 10 ifr. &. 4 
. Sunt 1866 §§ 1 Dg 2 jfr^ 6. — ttbfftftninfigformanbctt l&crammcr 
gortetmngen til en beftcmt 3)ag !||)aa Slaftcbct, l&t>oreftcr Seram^ 
mclfcn tneb £)))tt(»t>nelfe blit)et i)eb ficnSnianbcn at tilljenbefiltje 
enl^tjet ftobejct og 33nigtt ipaa fJoeBcggobfct faai>cIfom SBrugg^ 
bcrettiget famt tocbtommcnbc SRalbocr meb mtnbft 4 Ugcr? SSarfcl 
(§ 12)* Ub|Iifttting8moBnbcne fammcntroebcr bct^>aa til ben 
fcerammcbe Sib og unberfeger, om be kfalcbc gormct til 
gonctnixigcttg gremme et iagttagne* 3 be!t(eftenbe§alb,'eHer 
eftct at be mulige SWangler, om bertil maattc ixere ^Inlebning, 
cr rettebe,. uttbcrfageS bet, ]^»ortoibt bet et materiel S3ef0j[elfe 
til Ubjiiftniitg, og betnoeft flribeS ttl gottetningcng Ubfotelfe 
eftet be foteftteiotte Sleglet* Sftaat Ubftiftningen et ^>aabeg^nbt, 
tageg itttet ©enf^n til, at SRefDitenten igien ftafalbet fit got- 
langenbe, feli) om famtlige fiobejete beri et enige (§ 22, jft. ©&♦ 
18 Suli 1861). Ubfcettelfet ffal faatoibt tnuligt pe ^aa bcftemt 
3;ib. Utnibbetoatt eftet gottetningenS @ltttning lunbgieteg 
famme af gotmanbeft !|>aa Slaftebet ellet ^aa en af ftobeietneg 
S3o!f)<el (§ 13 jft. Sttfttus og Seglet af 11 3ttni 1859 og £* 8 
3uni 1866 § 8). Ubftiftninggfottetningcn inbfeteS i en af 
amtmanbeti auftorifetet ^xotolol (§ 16 jft. &. 9 SWai 1863 § 
9), og kftceftet Ubjitift af gottetningen fcef0tge8 beteftet af 
gotmanben tl^itigl^ft og oi>etlet)ctet en af fiobejetne til famtlige 
SobejeteS Slfben^ttelfe (©It. 17 San. 1861). — Dm Ubffiftningg^ 
fonetningenS Cmfoftninget Ifeanblet § 16 og S. 9 2»aj 1863 
§§ 6, 7 og 8 ift. £.4 3?uni 1866 §'2 og @ft. 9 3an. 1860. 
UbjliftningSmcenbene l^at ingen bommenbe SK^nbiglfeeb* *) 3)e fan falgcttg fetter tffe mobtage nogcn @b* 3)ct er faalcbeg et 
urigtifit og bilblcbenbc Ubtrljf, max man fhinbum, f . @x. i £, 4 Sunt 
1866 S 4, ibenceuner bem ^Ubfltftning^ictten." men alene %\%\vtA\vx af be falttffe @^0tg8maal, nemlig; 1) 
ben egentUge Ub[Iiftntng,b*e. i^t)Ufen og l^toox flot ©ttcehting, 
^m enfelt af Eobejietne ffal tUbeleS^ ]^t)crt>ibt nogen af £obejietne 
ftol ubf[j>tte (§ 19), fdmt Ubftrcclntngen af enl&mS ®j[erbe^>ltgt (§ 

18 e ifr. &. 16 SRaj* 1860 § 9), - og 2) 3lfgitoelfen af beSfien, 
fom unber Ubjftftningen bH»et fornabne, faafom: l^toortibt bet cr 
materiel Sef^ielfe t« Ubjliftnlng (§§ 1, b, 8, 22, 24 o. ft.) og 
i i^toilten Ubftxalning benne ffal flnbc @tcb (§ 18, b); ^^)ott)ibt' 
en ©ttalning et Ubmarf etter ^nbmarf (§ 3); ]^t)Ott>ibt en 
@extoitut egner fig ttl at ublefeS eSet tan o^erff^tteS til et 
atibet @teb (§ 2); ^t)or ftott fdtltib £ejieren ftal gobtgiete @j[eten 
rxu b. (§6); UbfU>tningen8 »etofttting (§ 19, b) og gotbettngen 
af benne tiHigemeb be 0t)rige Omioftninget (§ 16); Sebetlaget 
fot SDtbbJjtte (§ 18, d. %. 9 2»aj[ 1863 § 3) m. ^. — 
S)e¥e8 ^fgji9telfet i biSfe 2 Xetninget et ejigi^Ie (§§ 13, 18, d, 

19 d og f, &. 9 SKaj 1863 § 3). 3 Silfcrfbe af SKigfornoielfe 
tan be inben 3 SRaanebet ^aaanleS til £)^etnbfliftning ellet 
til Ooetffion; fom ubforeS af 6 af Sogben o^n(ek>nte SRcenb 
unber £ebelfe af UbfCiftningSfotmanben, bet i^et bog itfe l^at 
©temme nnbtagen i Xilfoelbe af ©temmeligl^eb meSem SRoenbene, 
*»ot l)an gjot Ubflaget (§§ 14 og 15, &. 9 SRaj 1863 § 5). 

S)e unber UbfliftningSforretningen mobenbe 9let8f!|>0tg8^ 
maal l^enl^orer berimob unber be alminbelige £)omftoIe. Sigefom 
imiblertib UbffiftningSmcenbene felt) l^ar )>eb Jtjienbelfe d 
^h\^tt, ]^toort)ibt be befalebe S^tmer til f^orretningenS %xtmmt 
{§§ 10—12) er iagttagne, ^t)il!en ^Ifgjorelfe, faat)eIfom iS^Jorgft* 
maalet om UbfRftningcnS aoi)formeIig^eb i bet ^ele, 
beref ter ton inbbringeS for Unberretten (§ 13 )fr § 14), - faalebeS 
^ar UbffiftningSmcenbene ogfaa, l^bor ber o^ftaar Soift meOem 
Ubf!iftning8fagen8 egne barter (Jiobeiere eDer S3rug8* 
berettigcbe, ^ti8 Ubj!iftning ttlfigte8) om ejenbomSret i gajDe8^ 
ftabet, inbb^rbe8 Mettigt^ber eOet S3rug i bette, og bet iRe 367 

I*«c8 at faa SHpen Mlagt i SWlnbcHg^cb, - t)cb fotcIeWg 
Sicttbelfe at affljare, l^ijlHcn gorubfcEtning bcr, [aai)lbt bet 
©mtt>iftcbe angaait, ftal locfifieg til ®ninb fot Ubjliftniuflen, ofl 
bcnnc Slfgiarelfe Ui'ozx cnbclig, fi^xi iffc ©agen af ben betmeb 
3Ki8fortt0iebe inbbtingeg for Unbetretten inben 2 SRaanebet eftet 
gottctningeng ©lutning (§ 20 jft* § 14)^ 2)ette gicclber faat)el 
Dm £)t>et' font UnberubPiftninget og ^ft^n* Sltoet Ubjfift^ 
ningSmcenbeneS Ricnbelfc af 2)omftoIene unberljenbt, et bermeb 
feft)f0lgeKg ogfaa ben tU famme ft^ttebe Ubffiftning Dmft^ttet 
?lt i0t)rigt Ubftlftning.8mcenbene8 gotubfatningct, fel^ om be 
iSe maattt ^cerc nbtalte t formellg ^jenbelfe, faa loenge be iHe 
er ttttbetfjenbte, biber binbenbe for £)t)enibjliftning8mcenbene, 
forftaat jig felt). 

2)erimcb maa bet, for Ubftiftntng Ian flnbe ©teb, neb^en* 
blgi)i8 i)oetegH)et, ]^t)ab g(enc8f!abet mateticit omfattet- 
ginbet berfor ®roenfett)ift meb Kaba ©teb, og famme tile i 
SWinbelig^eb Ian bilceggeS, Ian ingen Ubjiiftning fotcgaa, og t 
bette 2;ilfcelbe Ian l^eDer ille aRanbene fefe foretobig o^pftttte 
nogen Sorubfcetntng; men Ubfliftningen maa^ faalcenge faaban 
2;toift er uafgiott, ubf<ette8 (§ 17). got at imiblertib ille en 
enlelt fiobejer flal ]^at>e bet i fin 3Ragt betigjennem at ftanfe 
ben bele Ubffiftning, er be ifcobejere, fom l^ar forlangt Ubjiiftning, 
berettigebe til, I^i>i8 ben Sobejer, fom er i ®ranfett)tft meb fUcAo, 
ille inben 6 3Raaneber l&ar ^)aaft(Bt)nt @agen og berefter uben 
nnobt>enbigt ©l^^olb forfolger famme, - fel^ at o^ptage etter 
forfolge ©agen til ^Ifgiorelfe meb binbenbc SSirlning for t>eb^ 
tommenbe fiobejer, og for fine Omioftninger i ben 5lnlebning 
l^olbe fig til benne. 

^nbre 9let8tt)iftigl^eber enb be l^er oml^anblebe )jax So^en 
iHe fornbfat t)il mobe nnber nogen UbfEiftning. 3)cn l&ar 
aabenbart fornbfat,. at bet attib t)ilt^are in confesso, faat>el 
f)^xlU SntereSfenter fom l^tjiMe ejenbomme SfleaeSftabet omfotter. faa at bet alcnc fan tXBtc om Ubfttoefnitiflctt Dg S9cgt«tt8' 
nittgen af 3nteTe8fenten6 SRct efler eienbommcttS ®cbct, bcr 
toti funnc l^ctftc Z^ox^. 2)ctte HI ^iftnof ogfaa i 3lcgelen i>CBrc 
2;ilfalbct; men bet mob[atte et bog toenfeHgt, og bet fJjneS ba 
Mart, at @<)0rg8maalct cm Uztttni %il\>ctxtt\t ot>et]^oi>eb maa 
fcel^anbleg !|)aa famme SKaabc fom ©^ergSmaalet om benS 
Ub[trcc!tttng- @n]^t)er gotbting ^>aa Siob i goeKegffabet maa 
altfaa foretobig htnne ^)aafjenbe8 af UbfKftninggmanbettc cfter 
§ 20, ]^t)ab enten §Prcetenbenten8 ©gcnffab af 3ntcte8fent af be 
0j)rige Sobejere for nogen 2)el er anerQenbt etter itte> @r bet 
febe aieftoirenteng ©jenbomSret, fom fiobejerne albeleS 
beftriber, \>xl bet af benne SbiftS Slfgjierelfe ttKige bltoe af]^<en;= 
gigt, l^borWbt ber ot)er]^ot>eb cr formel 3lbgang til at fremme 
Ubjltftttingen (§ 13), og ber fan faameget minbre t)cere 2:t>lbl 
om, at ben forelobtge ^Ifgjerelfe l^eraf maa tilfomme Ubjftft- 
mngSmcenbene, fom bet jo i SKminbeltgl^eb maa ttlfomme enl^ljer 
gonetnlngg 5lbmtniftrator at bebemme, l&borbibt aiefbifltionen 
er ubgaaet fra en bertil Serettiget. 5Paaanfningen af Ubflift^ 
ninggmcenbeneg itjenbelfe bil l^er antage Sarafteren af et almin:^ 
beligt a5inbitatton8f0g8maal, ber efter @agen8 forjf jefiige Ubfalb 
enten t)ll forberebe en negtet elfer omflobe en ibcerffat Ubfftft;^ 
ning* — ®aar $aaftanben berimob nb paa, at en git)en 
ejenbom iffe l^^rer meb til goetteSffabet, - enten at ben albrig 
j^ax l^enl^ort bemnber etter aOerebe er nbjiiftet berfra, - eHer 
^t)i8 omt>enbt SRogen i)aaftaar, at l^anS ©jcnbom l^erer meb i 
goetteSftabet, mebenS be anbrc fiobejere beftriber bette, - er bet 
Hart, at Sllfcelbet gaar inb nnber § 17, fom angaacnbe feli)e 
gceQeSffabetS materieUe aSegranSning, og bette @^0rg8maal fan 
f^igelig iffe afgjoreg af UbffiftningSmojnbene, men Ubfliftningen 
maa ubftaa, inbtil bet cr afgjort beb Domftolene* 

aSeb be bet^beligere, omfattenbegcelleSffaber fan 
berimob itongen efter 3lnbragenbe fra nogen ftobejier og efter at t)ebtommcttbc 8lei)rafcntant(lafeer er ]&«rte, anotbnc f«tfmt< 
UbftiftninsSfDmmi8[iDner, I^efltoattibe af 5 af 5ti>ngeit 
befCittebe SRcmb/ ^^t8 gomanb fitol Mte i i^eflbbelfe of be for 
S)ommcte anprbuebe (Sflenftol&er (§ 21)* £)i8fe JlommiSftom 
iftac fslb Jtom)>(ten» til at afgjpve aOe uubct Vi^^^nkxwi 
fotefalbenbe faak^el famffe fom te£iiseS:»iftig^^eberif<ia^tI meaem 
;^bej[etitt 00 be SSmg^l^erettigebe inbl^^rbeS fom meb ^taioitx 
0% ^nbte. AommiefbnenS ftjenbelfeip angaa^be XetSti^iftij^ 
l^eber et ^aaattlelige til i^ajiefkeret eftet be 9m @tiftgoben:etS^ 
bDmme gicelbenbe Steglet. S)eng Ubffiftnitiget (og @Qra) 
er it^aaantelige; b«g flal Ubtafl til ben enbelige Ub|liftttitig 
ttbiUeggeS tU CBfterf^n I^dS £eit$maiiben i 6 aRoanebet, forinben 
fontme, eftet at be inbbmne ftlager er togne uuber £)bert«ji4f^/ 
esbelig afgj|0re8. SSebtommenbe £obeiere^ i93rttg8berettigebe 4>g 
^obotx tiUalbeS ^eb en af Ai>mmiSfionen nbft^et ©tetoniitg |>aa 
uftentj^let $a^ir, bet forbyttbeS ^a ben i £* om $lImenningS^ 
fager 9 3nli 1851 § 1 beftemte SKaabe* m JtommiSfionfn 
Dgfaa l^r SRi^nbigl^eb til unber SalbemoalSftraf cd inbftebne 
og afl^are SJibner, er flart. — jtommi8fiwen ubffifter gcette*- 
ffabet, faabibt ben flnber bet gjierUgt^ ^eb fiirp at bele mettm 
@pgn og ©Dgn (I^bi9 SaOedflabet Dmfatter flere @i>gne), «g 
bemceft meUem ©aarb og ©aarb (@torfEifter); Ubftiftningen 
mellem be enfelte Sntg i b^^ ®aarb foregoar berim^ ^aa 
alminbelig SKaabe beb UbfliftningSmcenb* Jt^mmiSfiottenS 
^rotDlcI Mibet, naar benS ^berb er fitlbfart, at 9berle»»ere til 
Debfommenbe @Dren|Iriber8 ©mbebSorfit)/ l^bDrim^b ber Dm 
nogen XJ^ingr^enittg af ben8 gotretnlng iHe blteer %Qk. — 
©amtUge £)mb>ftninger ^ faabanne UbjIiftningeiommigfU^ner 
ubrebeS af @tat8{a8fen* 

$aa lignenbe WtM'H, fom j^er forefbrebet, it)arrf fcrtteS ogfaa 
$ritoatalmenninger8 S)eling mellem Sieme og be aSrugi-- 
berettigebe {f«Ige SfobL 32 3uni 1863 §§ 36 <yg 37. S70 

• § 85. 

SovtHmdfe. 9leglei for I^dingftt. 

tlnsaaettbe felte UbfKfiningen ittbeH^eS Xegleme i §§ 17 
og 18 Jfr, Ub|ftftnittfi8f^rmcmbette8 Sttftmi af 11 Suni 1859 
og Kegleme for HbP^insSfcnetningct af famme S)ato, fomt 
S. 21 SRottS 1860 ift. £. 9 SRaji 1863 §§ 2 og 8. j^ot^ebxegelen 
er, at (Sn^'oaS £ob, faat)el af {^jlemmarf [otn Ubmatt, fEal 
ttbl(tgge8 faai^ibt multgt famlet og faalebeS anpnbmt, at (Snl^ioer 
itben ufotl^oIbSntitSfig fl3)^rbe tan frebe {{n 3orb. 3 ^minbe^ 
fig]^ ftal betltyeS be S)ele af %<jtUti^^tt, font omfatteS eller 
UtBX^ af UbfKftntngen, 0)>maale8 og botiiteteS/ og geometxift 
itatt o^et famme o)>tage8; bog fan faaban JDymaaling bortfalbe 
^ Ubmatf, 1^8 S«tbt et tinge i 9ot|^oIb til Ubfteoebiingen, 
og ligelebeS i dnbmatt, bet antageS iffe meb 9otbel at tunne 
oybytfeS, naat UbftiftningSmitnbene et enige i at anfe famme 
nfotnoben. — «t fcobejieme et fot^^ttgtebe til at flnbe fig i be 
Sotanflaltntnget, fom UbftiftningSmcenbene flnbet fotnobent at 
fotetage, fot at Innne nbfote O^maalingen og UbfKftningen 
(ift. ftegletne af 11 3nn{| 1859 § 17), og at be, . mebenS 
UbfRftningen fotegaat, et ul^etettigebe tU at fotetage ^anblinget, 
]^l>ott)eb benne l^inbteS eQet )»anf(eliggiote8, et en @eI^olge, 
ift. & 4 9itni 1866 § 5. 

8Reb l^enfl^n til 2)eUng8notmen beftemmet § 1, a^ at 
man beb Ubfliftningett af bet fnlblomne goeSeeflab fCal benlytte 
fom SRaalefloI foat^I fot 2)elene8 ®t»ttelfe fom oeb Omloft^ 
ningetneS 9t^tbeHng (§ 16 fibfte $atfn8 og § 19 b) ben gam le 
aSattiluIfliylb, ttben^enf)^ til ben %fgattg, fom beti maattt 
IfKtbe fmtbet ®teb Deb nogen (Sienbom fotmebel^ Slftag, - alt 
fot faa t^tbt £obeietne8 Knbele tSe et befhmte oeb anbet ^ot^^ 
l^oIbStal, f. ei(.£anbf!^Iben eOet ben nt^Seattitnlfli^Ib, i l^oilfet 
Sllfoelbe bette maa teggeS til ©tunb, - og iRe nogen af ftobejetne 
mootte ttUomme fcetegne, f. (S%. t)eb ^^ti Mnbne Ratigf^ebet t 371 

%ctU^^oAtt, ba izmt i faa %a% fotfa<tt>ibt f^anS 9ttt I6et0te9 
af Ubftiftningen, maa tittitggeS et faa meget {torn @t^Se, 
Qfr* § 2). ^ttT ingen af be i S^tteSPai^et bfttenbe <8aarbe 
gamtnel ®f)^lb, fCifteS eftet ben xo^t, «g ^ar twgle iSun fUr 
@{^Ib, anbre baabe gamittel Dg lU; @f^Ib (l^^Ibt f. % «U 
funne )ome Silfcelbet, fi^^ox o^rinbettgc $u8tiiattb8!|^Iabfei %i)m9 
&9b ct gaacbe pbex tit f«r jfilte ®aatb8brug^ bet fnfl efter 1821 
et Me^ne f{)>lbfatte), beleS f^tft bet 4^ele meUem l^ine og bi9fe 
eftet famtftge ®aatbe8 n^e &ttt% og betefter crl^pftet be fwfl^ 
n«^nte fUte tnbele; Steften ftiftee betnceft ixulitm be ^kit^e 
eftet bete? gamie ®tfib, — a3eftenunelfen om, at tibligete fteb^ 
funbet %f tag iKe ftal tiS<eggeS nogen SnbfOfbelfe !|^aa S)ettngeii, 
tommet imiblettib eftet @agen8 9latttt alene til ^nMibelfe, 
]^i>Dt en t fttlblomment SceOeSftob liggenbe @tt(elning f(al f^tbeltf 
tneUem ©aatbe^ bet fel)> tibligete, enb %ftaget fanbt @teb, er 
ttbgaaebe af %^Uti^aUt; tl^t ]^)>Dt ben famlebe ©aatb ^m 
ben Xib, ba UI^Ren inbttaf, ka i fulbfDmment %^UtS^ah maa 
faabel lUl^ffen font bet betbeb bebittebe %ftag bcete gaoet oDer 
ben l^ele SKaSfe, og ingen enfelt (Sienbome @&^Ib betbeb b<ete 
unbetgaaet nogen foetfEilt Sotanbting. 

Seb Ubfliftningen af bet nfulblomne ScetteSftab (S:ej|ge^ 
htfttt) et bet egentlig ingen S)eling/men tbetimob en@amUn 
af be altfot meget bette £obbet, bet tttflgteS, - og ^r ftet got' 
belingen f^Igelig nben ^enf)»n til @b)Iben, beb en ligettg 
S^tning, faalebeS at (&ri!^^tx etl^olbet Stftataing fi>t bet W 
afgibet (§ 1, b)« Q)mx nogen £obejiet faalebeS maa afgibe et 
txstbifnlbete ©t^Re mob et tingete, et J^ betettiget til, fot 
faa bibt bet nben Ulem^e fot UbfKftningen fan fie, at ^aaftaa 
et faa meget {lone SCteal af bette fibfle; tl^i at ^aatbinge l^am 
et SKeOemlag i $enge ellet «nbet ((Sjiobfel Vbling o. beSL) 
et egentlig en tbungen UbteSning, fom eftet Kegelen alene 
©etbittttl^abete/ iRe (Sjiete, ft unbetfaftebe, )93Ubet bet betimob ttf en l^ettpgtftncrtfla ttbfHftning nrttoenbigt for ttogen 3)el at 
ftartge bet ^iprhibeKflc SSottbtfotl&Dlb, l^ar ben iRobejet, fom fot 
uo^jbtjtlet elet minbte i>el b^Iet Sorb eti^Ibet o^Jb^tfet eBet 
Jebte btjrtet, Balget, cm l^ati toil Ijbe Sebettoget fot S)Jjt!nitt8en 
i ^enge elfet i Sotb; afgitoet l^an htgeti etHcerittg, eKer iffe 
Itttfcr ontagettg ©ftfetl^eb fot ^engene, gitoeS bet i ^Hminbeligl^eb 
i Sorb, ba bet anfee8 fot enbnu mete betcenWigt at ttolnge 
flogen tit at ^9bt enb til at fcelge, (§ 18, d). S)et famme 
giorfbet ifolge «• 9 SRaJ 1863 § 3, l^toot nogen ftobejet maa 
afgitoe mm ©tonbffob, enb f^an paa anbet ©teb fan etl^olbe igjien, 
t l^toilfet ailfcelbe ttb|flftning8niombene l^at at kftemme ben 
fotnobne ttbietoning, f- ej* toeb at anotbne ttbl&ugfl af en W^ 
^tnelnittg t ©totoen, tttbele ben ene Eobejiet fingfhet fot et 
rtft SEibStum I ben «nben8 ©foto, o- be^L 9 Begge Silfcelbe 
fan bog ogfaa ferflatning i ^enge ttnbtagelfe8t)i8 ^aabi>be«, 
l^oot gbelfen et tinge i gotl^olb til be ViUmpn effet fotogebc 
Omtojhilnget, fom S5ebetlaget8 ^Infcettelfe ^aa anben SWaabc 
toilbe niebfote- Kt bet i faabanne Xilfoelbe, l^toot en ttbjetoning 
fot UbfHftningeng @!^Ib maa fotegaa, felo om SJebetteget 
etteggeS i $enge ettet Slnbet, fom itte et (Sjcnflanb fot SWattl^ 
tttlettrtg Oft- § 9), ingen n^ ©I^lbfcetning ubfotbteS, et en 
Itgeftem golge betaf, at 3otben8 bebte ellet tlngete S)^tlning 
og @loiDen8 mete ettet minbte ftebebe Silftanb iffe fommet i 
©ettagtning beb SKattituIetingen (i. 17 «ng* 1818 § 28 jft- 
«. 26 SKaj 1866); ttoettimob maa bet fnatete fige8, at bet 
o»)tinbeIige ^fi^lbfotl^olb fott^eS, naat »ebetlag l^etfot gitoc8 i 
3fotb- SKen, font ooen bemcctfet, labet ^tincii^et fot SDlattHttt 
tocetfet fig toeb ttbffiftning af 3fceBe9f!aB ne»>^>e fafll^olbe meb 
nogen fheng JlonfeloenS* S be af 3nbtebe^)attementet ubfietblgebc 
Weglet § 19 et bet oifhiol ttbtalt, at bet toeb Sonitetingen ffal 
befoIge8 famme $tinci)) fom beb SRattitnleting, alene at tage 
ijenf^n til ®tttnb|h>Ifet8 natutUge Seftaffenl^eb og iffe til *7» 

3otben& S))^t(ning eUet ®Io))enS gftebning; mtn Ut ftji^oxe^iRe, 
at Uttt lobet f{0 forene meb S3ubet i £ot)ni9 § 18 d etfex nuj^ 
t^en ©tunbfcetning/ at Sni^t^r ffal i^a^e fulbt Skberl^ft for, 
^K^ab l^an afeiber« 

dagttagelfen af be forefftebne XelingSnnmn ifwi^tx 
UbfliftnittgSmc^nbene font $ligt^ P0 be <x iKe ^osflp Dm 
$attetne felb maatte Duffe bet, betettigebe tU at fmbige famme; 
bDg l)ax Snbtebe^ttementet i en @fe« 18 %thx. 1864, fAm bet 
f^neS, meb gob gojie antaget, at bet intet ex tU Siitd^tt fox, at 
£obejietne i et fulbtomment SoriKeSfEol^, na<vt (amtlige betom et 
enige, fubftttuetet ben n\)t SWatrifnlff^Ib fox ben gamle. %t bet 
ogfaa unber UbfKftningen ftaat zni^Hx af ftobejevne ftit fiM: 
mob elXet nben SSeberlag at afftaa en S)el af fin £ob tU en 
anben, forftaat fig feli^; mm bette Debfommer ille ben egentlige 
Ubftiftning, l^btS £))>ga))e bet er at gi))e neto^ be beftaaenbe 
@jienbomme beteS nttt og fanbe SSegrfimSniiig, - og faaban 
^fftaaelfe UiHx folgelig at betxagte fom en fanb^fl^cenbelfe, 
I>bottU faabel fisiiliU ^blompofument fom firrfHIt ©b^lbfcetnitH^ 
blibex nobbenbig. &igelebee bUber fcexfCUt ©tb^bf^^ing f^xn^ben, 
](|t>OT en S^l af 9<efle8ffabet ubtoggeS Slogen tU ISjievbom 
iftebetfot en Ufe fot^en jlijlbfat ©etbttut (§ 2 i ©Intn.)* 
2)e8Uae ©f^l^bfietningex bax imiblextib iSe UbfEiftningSmmbene 
Aom^etenS til at foxetage* 

S)a ben ubftiftebe (Sienbon) eftec Ubfliftningen i jwxibifl 
^etbbuing foxblibex ben famme fom fox, ex bet en Selbftlge, 
at Ubftiftningeu altib ipso jme blitoex fotbinbenbe fox $aitt^ 
og anbxe SHettigl^ebSl^bex^ foafom JDbelSbexettigebe i ®o)}fet* 
'S>Mt gjicelbex Ugefoabel om ^xiMU fom ofenttig Ubfftftning* 
S)exfox ub&<sk>e8 l^eUex intet Samt^tle of foAboime SUttiglf^M^ 
ba)>exe til fxi»ai, Ugefaattbt fom bex tilfommex bem noget 
Saxfel til offentUg UbfHftning, og be fan iSe engang anfee9 
fombetente til at ^aaanU nogen Ubffiftning nben i SCilfciIbe af 874 

^at»{fe{i$ ^^i. fforegaat betimob en toitfelig flfl^cenbelfe t 
^tWttbdfe mcb Ubfttftniitgen, og felgcHg en, Sormtttbflelfc af 
ben be^trftcbe ejienbomg tKatrlluIft^Ib flnber ©tcb, fotftaar bet 
f{g, at 8lettig]^b8]^a\)eten bel^olbet fin Xet t ben faalebe^ 
af^mbebe Del*; mvx mebenS faaban ^fl^cenbelfe altib antage§ 
at Dwre tHftebe, l^i^ot SWeKemtog et git^et t>eb en ^ti^at Ub* 
fHftning (§ 9), gjloflbet bette ille nbetlnget om be Hfflaaelfet, 
fm iittber Dffentlig UbfRftning ftctHi (§ 28 d). 9 bette 
XUfoelbe Beftemntet betimob i. 4 Sunt 1866 § 7, at, ]^t)0r 
t>eb!omntenbe &ob effer ©tugStet et bel^ceftct effet bejiaglagt, 
Ian gotbtlnggl^abetcn l^clbe fig til etftatnittggfnmmen, l^Htten 
betfM i fDtn0bent galb ffal be^)onete8; bet famme gi«Ibet om 
Itbf[)^tning80ntfoflninget. ^^f>x en @en)itttt et bU^tn af[0fl 
l>eb ttbteg til ejettbom af et @t^«e af gceffegpabet t>il bet 
af^cenge af, om ©etDltnten ^t fotbinbenbe fot ^antl^aijetne t 
ben tjienenbe @j[enbom eDet ifte, ]&i>ctt>ibt biSfe tabet effet 
Je^olbet fin ^antmt i bet faalebeS afftaaebe @tJ>tte, om enb 
bette {f0lge § 2 flbfie $a8fu8 Blim ft^Ibfat, og ben tjienenbe 
(SienbomS @HIb faalebeS fotminbflet ^ant]^at>etne t ben 
t^etflenbe @)enbom etl^olbet natutligi^iS altib $antetet i bet 
et^t)ett>ebe @tt>ffe til Sebettog fot ben afftaaebe ©ett)itut 

9^ @Itttning bemcetteS enbnu £o^en8 § 22 om Ugtylbtg^ 
](>eben af Soteninget, ]^t>ott)eb nogen ^obejiet ftafalbet fin ffltt 
til llbflifhting, effet ]^t)Ot)>eb )paa anben SRaabe ^inbtinget 
oiPJHfleg fot benne (jft* § 19, c), faatjelfom fjotbnbet imob i)eb 
nogen XtanSaftion at inbfate noget nl^t fulbtomment effet 
nfttlblomment %(ittltifkA bet, If'otx bet {Re tibligete t^at (§ 23 
ift; § 17), fft)itUt fibfte SRccnbene t>eb en^t)et Dettng^^^^ effet 
©fiflbfisrtntngSfottetning et »)aalagt ubtt^ffelig at betibne. ipettil 
ontageS imiblettib iffe at benb^te $aab(eftelfe af Stug9tettigbebet ♦) Sift. OJ>N @* 299. 376 

i bet ene 8tttg til gotbcl fot bet anbet, Hgefaa ttbt fom 
^Drftetelfe af XejigeneS %ntal i et aOerebe exiftetenbe Sejigebl^tte 
eHet O^tagelfe af flete £obeiete i et fulblomment %a1ltiflai, 
^t>{Ifet altfaa frembeleS, faatonge 9<sffe8flabet beflaat. Ion flitbe 
@tcb, ift. ®fr. 14 09 29 S^ertn 1869 Dg ©febl. 22 Sunt 1863 
§§ 14-16. S)et er tcenteligt, at ogfaa meaem (Sienbomme, bet ettflattg 
]^r feeftaaet fom fcetjiifte, birlelig fta l^lnanben afgriwifebe 
©aatbe, 2)e{eUnj[eme i S^ibenS S^b ton bccte gangne albeleS 
tabt, faalebeg at be itte mere fobet fig gjlenflnbe, i ^rtlfct Xilfcrlbe 
bet, i bet mitrb^e meb ipenft^n til ®tmffftt«etiti^etne, o^fiaat 
et ^otl^olb, bet t l^e) ©tab lignet bet faalolbte fitlMmtKe 
^(eQeSftab, Dg bt^iS SaSning Dfte btt Mte fcetbeleS M«Pittg 
Oft. 5-^3-28 Dg 29). m Imiblectib UbfKftitingStolm iOe (m 
anbenbe§ l^et^a^ et inblt^fenbe, ba benne olene ^«Ibet f0t bft 
trttfelige, fta gotnmel S:{b ibeftoaenbe SceSeSffalft, og iStt gitoet 
nogen j^emmel til fimt^ {tbPftnittg af (^tx^ommt, ^om 
eiigang 1^ faoet fbte k^mte ©tttnfet^ ift. ^et8b;44 SRoctt 
18^ (ttetSt e. 441-48). — %i ttt)|RftiitoflMoMi8 § 24 ifn 
@Ict)I. 22 3utti 1868 §9 71 eg 36 fotitbf«ttet Ubfttftning 
attbenbelig mtUem @j[ete af iBi^gbe^lmenttindtt, ottfta i et 
tHtfeligt ©amejlefotil^olb, et en SNiSfofftaaelfe af Jtobeni 9otf«tleier 
bet i oKe Sfolb iffe maa ubfiralkS itbmtfet bet tM M/i^^, 
l^t^oti bit l^at faaet ubtt^ttettgt 9[f^n^ i S^tamu Zolfte SIffitit. 

Dm 3otb8 gtebntttg. 

§86. 
l^liQien at )»og^ fU Sha% og at l^ne fot fin Sorb i ^Uttinbeligl^eb. 

!Z)et li^get i ®«gen8 Statut, at ben fotl^n ubt^Oebe 
e«tiriti9, at enfl^et (Sjlet ton ftMe at hifftU>t ^t eget ®ebet 
uanlofM, og at enl^t^er dnbfMben !t>aa fteimneb StetSgeBet et 
en Xf tttmnfelfc, aleiu ten gj[«elbe i fin firfte Ubfttcelning, naat 
SnbfMbelfen tan tibtgneS en onben $ etf o n, enten font fotfotttg 
tWfft f^m itagtfom. S)en £)m|tenbig^eb, at ;S)4t oi^erenS^ 
^mcnbe meb fin Stotet fot)»oIbet @!abe, et i fig feU) en 
i^H^ij) ^<enbelfe, bet alene Ian giDe SBebtommenbe ^bgong 
til at tt<effe M^BWfkt9icti^^Mniltt; men I^Dtfi^t ingen tlnben 
1M gj[0tet anfiKit% m^ minbte daben et benne fcetffilt 
tHtepelig, foofom dngen i 9Uminbeligl^b et foti^itgtet m ^b 
^efiltoe fft^tatifbdltiiittger act afi^cetge ^i> eg @tebe f^ fine 
atebmennipet. — - «it bet flabegj[9tettbe ^x ttll^fftet atogen, 
ton ]^et ilte uMbfvte nogen Setanbtlng, al ben Stnnb iffe 
l>iixtti Sefibbelfe i fig felto inbel^x^Ibet nogen Zilfibefcettelfe af 
ben ^ligtntieSflge ^LgtfDtttl^eb, font ben ene SDtget f&^Ibet ben 
anben, f. (&t ^eb Dilbe S)l>t (6^10-4, jft. om ^^nnbe 
&— 10-6), i>anefnlLbt abceg (3—12—21). 

Stk befto minbte et bet inbl^fenbe, at ben @<etning, at 
bet maa bli^e (Snf^^tti egen @ag at t)(Btge fin @ienbom fot al 
ben @tabe, fDm iRe fttiam fig fta anbte $etfonet, maa unbet^ 377 

lafteg akffimge SRoMflfattonet i ben ^toftifle (Sjennemfetdfe, 
eg ot bet ncconlii mm ^jaalocggeS ben, bet l^olber 3)^t, fum fan 
8J|0tc ©fabe, at i)Oflte bi8fe og tagttage ti8fe tibete gotflgtig* 
]^eb8teglet meb ©enfifu til bem, eg at SttPefoettelfe af bennc 
$ttgt maa mebfete *ttft)at. 2;]^t )faa ben ene @tbc fan bet 
<lge8, at ben Dmftcenbigl^b, at ^an gim bem Sttl^i^Ib I&08 fig, 
alttb foreget ben Sate, l^botfct ^nbte alene ^>aa ©tunb af 
®^tet6 egen JRatnr et nbfatte. ' Dg ipaa ben anben ©Ibe Ian 
man i bet *otgetllge ©amfunb tngenlunbe tlB«gge ben @fabe^ 
Ilbenbe ubetinget 8let til mob ^nbenmanb8 S>^t at anDenbe atte 
be a9etti>ggeIfe8fotanftaItnlnget, (f. (gj* Deb at btcefee ®^tet), 
fom, Ifalb bette l^ot^be befnnbet llg I ftl Sllftanb, bllDe I^Mt 
flaaet l^m aaJne. — Dmfanget af be gotfigtlgl&ebSteglet, fom 
bet faalebeS ^aallgget S)4tene8 @tet at lagttage, og om^enbt 
®rabett, l^t^otl Slnbte et !|?Hgtlge at taale be UUm'fn, fom 
S)^tette foti^olbet, labet fig Imlblettib Iffe nWebe af almlnbellge 
Ket8gtunbf(etnlnget, men maa freftemmee i)eb ben ^ofittk>e £ob^ 
giimlng. $vot benne tlet (f« (Ss. om @fabe, bet foti>^tbe8 t^eb 
ftatte, tamme Qant og ilantnet, ©net, ift- ®ietbel* 16 SKaj 
1860 § 38), og l^llet Ifle ben f<ebtHin8nue8flge Ket Inbel^olbet 
nogen Kegel, et bet iSe mnllgt alene Deb 9ottoIInlng at 
fafifoette noget alminbeligt 8tefttltat jbm faa meget f^neS fiott, 
at bin @{abellbenbe8 9Ut Al at txetge fin (Sjienbom, i fotn^bent 
9alb Deb at bt<e6e beSIlge 2)i^r, altlb maa inbttabe i faa meget 
ft0tre Omfong, jio minbte (Sietene 9(nfDat antageS at D«te. 

aSeb ^tn^^n til be egentUge ^uSbkyt et bet fiatt, at ben 
Omftitttblgl^eb, at be gt0t ®{abe paa StogenS (Sjienbom, tSe fan 
ibesetttge ben ©lobelibenbe til nbenDibete at bt^be bem, (jfft* S. 
16 9tai 1860 § 21 @ItttnO* ~ Sot tibllgete &oDgiomng, bet 
ftttDet fig fta en %ti>, ba ^fotbfrniget I Sotge bat af tingcte 
JBet^bning iS^tl^^^lb til JtD«gbtiften, gif l^et nb fta ben ©tunb^ 
foetnlng, at bet l^ellet Iffe I %ImlnbeUgI)eb ^aallgget Gjieten af 378 

Bofce at etflottc ben ©labc, fom bctte, ubcn nogcn gorfeelfc 
fta l^anS ©ibe, fort>Dl(bct ^aa 5Cnbrc8 SKartet, men at bet til en 
^8 ®rab maa Mbe SRatfenS 6iet8 egen^ag at Beff^tte fin 
gjienbom bcb tllfttceBcIigt j&egn. 3:il Settelfe l^eti l^aDbe ©tnnb^ 
ejeten Imiblettib 8let til at ftccbe, at Sttaboen ffnlbe forl^cIbSiote 
mcb ]^am bettage i ®j[etbemc8 D))f0telfe og SSebftgel^oIbelfe 
(fe 3—12—16 til 23, ber i bet ixefenlige et flemmenbe meb 
be celbre Zvot). ®jerbe^>Iigt gjalbt bog fun i 3nbmatl, og feto 
]^er tan fot faa t)ibt ber ific fanbt S^jgebijtte ©teb; t UbmatI 
gjalbt ben fun, for [aabibt bet fra gammel a;ib l^abbe ^ceret 
fcrugettgt, effer bet af @jierne bar t>cbtagct (jifr* $ftret8b. 15 
gioi)br. 1841 og 8 DecBr. 1842, «et8t 1842 @. 73-«2 og ©. 
785—789). golgen af, at 9logen forfomte fin ®jerbei)ftgt, bar, 
at ben gorfommelige felb ingenfoml^elfl ©rpatning tunbe frofbe 
for ben ©fabe, ]^an8 SWarter leb beb ^nbreS ftbceg (ifr. J^fhctSb. 
1 3f«ni 1831 og 4 aRart8 1857, «et8t ©. 166—7), men berlmob 
^Hgtebe at erflatte al ben ©fabe, fom I&an8 eget eHet fKnbreS 
jlbceg forboftte Sftogen, ber felD B^bbe fine ©jerber t titterlig 
©tanb. gorfaabibt imlblertib 3)^ret iffe lob fig nbcftcenge t^eb 
be foreffrebne ®jierber, bar bet ®)|eren8 ^Kgt at bogte bet effer 
l^olbe bet l^jlemme, og ben ©labe, fom ^bocg gjorbe, uagtet ber 
\mt loWigt @ierbe, ipaataa bet berfor aWb bet8 ejer at etftatte* 
2)en@IabeHbettbe bar Berettiget til at o<>tage og inbfatte ftboeg, 
fom fom i i^anS 5l[ger og @ng, og ]^bi8 6j|eren iffe ubtofte bet 
tnben 6 ®0gn, bel^olbt ffan bet fom ©rftatning for ©faben. — 
$aa ©trocfninger, l^t>or ingen ®jietbe!t)Hgt fanbt ©teb, l^abbe 
«bttget8 e^er l^eOer ingen alminbelig 5tnfbar8^)ligt, ligefaalibt 
fom ®runbeierett bar berettiget til meb ben i 3—12—21 bejlemte 
aJirfning at inbfcette fremmeb ftbceg, fom o^)toge8; l^Dorimob 
itbitgetS (SJer natttrligbi8 altib ftob til «nfbar, for faa t>lbt 
nogen fcerjiilt tllregnelig gorf^mmelfe fnnbe tegge8 f^m tiffaft 
(jfr, StxU. 22—9). 879 

a5cb aotjen af 16 SKaj 1860, bet gjoflber faai)el for «i0b^ 
ftebemc fum for Sanbet (§ 42), €t bcrtmob ct gonfle mobfat 
mcb 3wbBtitget8 tiltagenbe aScttjbnttta mete flemmenbc $tinct^> 
lagt til Orunb t bcnne SWaterie, ibct Xotcn nu oj)jHact bet 
font enSninbfflPtning: at (Snl^ijcr I SHminbelifil^eb ^at at ^jogte 
f It ©of ce faalebeS, at bet iffc gjcr ^ttbte8 SWarter nogeii @fabe, 
og f^Igelifl ^Jligtet at crftatte al ben @fabe, bet giot paa anbeti* 
manb8 ®runb; bog l^ar l^an til Eettelfe i benne fin SSogtulngS* 
1)Hgt »et til i i)i8fe Silfalbe at fotlangc, at 3la6oett HI en m 
®rab ftal beltage meb f)am t O^forelfe og SSebllgel^olbelfe af 
® Jerbe- @aalebe8 er nn ©jetbel^olbet gaaet otoer fta et SKlbbel 
for 3otben8 ©jet til at ftebe pn 9otb til et SRibbel for 
ftt>«get8 ejer til at lette ]^an8 jpiigt at tjogte fit ftixeg, - og 
meben8 gritagelfe for ®jerbe^)ligt tibligerc )i>aalagbe ®rttnbeieten 
en faameget ftorre $l{gt til at taale Ulem^eme af fremmeb 
Jttceg, )>aal<]egger ben nu Jtto<eget8 @ier en faameget mere nbftralt 
«et)ogtnlng8*>ligt 

§87- 
^jerbepUgtenS Ubfhro^tnind. 

®j[erbe^ligten8 Ubftrcehting er beb ben n^e Zo^ beftemt t 
bet ixefenlige fom l^ibtit Slaboer Ian fr<ei>e ®j[erbe af l^inanben 
i Snbmarl faat>elfom mellem 9nbmar! og Ubmarl; i 
ttbmar! fan berlmob ®i(erbe alenc fotbre8, l^tjor bet l^ibtil l^or 
tj«ret, meb minbre bet gobtgj[0re8, at g«>tetagenbet for iegge 
ejenbomme 'oU i)«re af obertejenbe 3l^tte i gorl^olb til Sefop^ 
ningen (§§ 1 og 2). 3)og bortfalber ®j[erbei)ligten ol)eralt 
^ii>or SRaturforl^olb gjor ©jerbel^olbet oDeri)eienbe tanffeligt, etter 
]^t)or ©efoflningen oilbe ^ctre nfor]^olb8m<e8flg mob Stt^tten; 
^t>ox ®jierbet m inete HI >ajfenlig Jginber for Ubot>elfen af 
i5erlig]f)eb, faafom «ajefljleti, famt i Z^sthtfttt, ^t>or bette iBe 
er nbftlftet faa fnlbftenbig, fom ttbffiftning8lotoen git^er «nlebntng 880 

til at !rcei)e^ $t>or faabamic Silforfbe forctommct t ^fnbmatt 
elKet meHem dnbrnarf og ttbmart inbtt<ebet ben fulbe aSogt- 
ningg^Iiflt, fern out ber i>ax lo^Ugt ® Jerbc* 3 ^Kmenttiiifl flnber 
ingcn ®jierbci)Hflt@teb (§§ 3 og 4), — ejenbommc, bet abjIiOeg 
t)eb en Se), l^t)otot>et nogen af @ieme l^at tot>Itg ^bgang til at 
f>p^0xt ®rinb ettet 8eb (©J>gbet>ei), anfeeS fom [ammenftobenbe; 
bDg faa, at ben, font t>U gjetbe langg Seien fct fin ejenbow, 
iWe et ^ligtig at, bettage meb Slaftoen i fatteg ©jerbe^ efler 
©rinbl^olb- (Sr ber itte loijlig ^bgang ttJ at D<>f0tc ®rinb oHx 
Sejen Oft. mt 15 ©e^Jtbr. 1851 §66), flnbet ingen ®ictbe»)ligt 
©teb, og fi^ii SSeJen gaat gjennem 3nbmatf 'paa begge ©ibet, 
tnbttoebet fulb a5Dgtning8i>ligt, fom om bet toat lotoligt ©Jctbe 
(§ 6). — Sftaboet fan tontmc obctcnS om at opI^ctH eHer 
inbfftcenfc ®ietbej)ligten fot fine @jenbomme, i fii>UUt 3;ilf«Ibe 
bet gienflbig ^aaftgget bem fulb Sogtning8))Ugt, font om bet 
^at Io)>Iigt ®jietbe; ombenbt tan be ogfaa {omme o^tenS om at 
ubbibe ®}etbe))ngten obet bet lobbeftemte SKaal. !S)eSlige Obet^ 
enSIomftet gjcribet bog ille tenget enb 10 Slat ab ®angen (§ 17), 

®jietbetne flal l^olbeS i lo»Iig ©tanb til enl^oet Sib, ^tooti 
Sfotben et uftoSfen eOet fliMet fot ©eitning; bog mettem 
Ubmotl og Ubmatt ilte nbenfot SibStummet fta 30 3l^til til 
14 Ottlt. (§ 16 jft. § 39). 

Om ®ietbei)ttgtett6 gotbeling ^anblet §§ 7—12: S)e 
fammenflobenbe ^enbomme flal l^^et tage iS^aI)>beIen, nben 
jgenf^n til aXattihilft^lben, fotfaabibt fdtftttn iKe )^aa g^Ibig 
ataabe et anbetlebeS fotbelt ^nbomme, fom ligget i 9crl^ 
leSffab, bettagteS i benne Jgenfeenbe t gotl^olb til 9labo 
fom eenSjienbom; men inbb^tbe§ I^ftemmeS faabel bete^ftet 
til at ttcebe fom beteS $Iigt til at beltage i ®jietbe^olb mob 
9lai)o eftet bet %oxfie% l^^oti be l^t &)b x %a1leSflabd, faalebeS, 
(d ]^t>ot ©iemmetne et lige, gji<elbet beteS ©temme, fom loil, at 
bet fFal gjetbe^. SReBem Sfjigene felb W^l^i>?be8. ^nbet, fom 981 

Dt>en anf0tt, tngen ©jietbe^Ugt @teb* %eb Ubfftftninget l^r 
3»(enbene ifalge UbffiftnL 12 Ofttr. 1857 § 18, e a»trnbig^eb 
til at fotbele ®jietbe)>ligten tneHem ^obejieme uben l^enf^n tU 
J^lt>etlnfl8rcgclen, mcb 6e]^0tig Sagttagdfe af bet ttbttgcremeffwi 
bem for faatjibt gjalbenbe* — ©jer af Ubmatl, fom ifle fefi? 
fi^tlartger ©jetbc, i>g font gobtgji0r, at f^an loeb famme i>ttbe 
ttforl^^IbSnwpgflg kt^ngeJ, flol n^be en ^)a*fenbe gonninbpelfe 
i »J>tbcm i5iH>t en ejet ©ninbcn og en «ttben Den paa 
famme ftaaenbe ©fob, paaff'oiltx ®j[erbe^)ligten ©runbcjiewn 
alene; l^i^Uet bet en @t(e8nittg8feirt>itut ipaa en@fo^ ogSjietbet 
maa antageS nbelnffenbe eOet ]^ot>ebfageUg at t)<ere til ^tftit 
for @ett>ittttl^aJ)eten, ian ©jcren ftoet^e, at ^in i bet ^ele effer 
for en 2)el ot^ertager Ojerbeb^rben (§ 20). 3)en, bet J^iot i^at 
J&ttgfitet t ?lnbenmanb8 @loi), !j)aaligget ingen ©jetbejjttgt, 
®foi)L 22 Sunt 1863 § 9, jft. bog § 49 famt §§ 63 a og 64. 

§t)ab bet ubfotbteS til Ioi)Hgt ©jetbc, bepemmeS i §§ 13—15. 
— i£oben8 ®tunbf CDtning et, at, fot f aa bibt iRe 3laboetne l^at 
oi)^cet>et eCet inbfttcenlet ©jetbe^Iigten mtUtm fine @j[enbomme, 
ffal ©jietbet altib ftebe fot ftott R\>c^i (^efte og ftjet), men 
albtlg fot ®ebet og@toin, meb ©enf^n til i)t>UU ©^tSSogt^ 
ningSiJiigtcn attfaa et nktlnget; meb ^enf^n til ©aub af&cenget 
bet af be lofale gotl^olb, ^i>otl>ibt ®jietbe^>ligt ellet aSogtning8=^ 
^)ligt ffal flnbe ©teb. (gftet «egelen fEal betfot ®ietbe ixete 
If ?llen Ijojt famt faa ftcetft og tat, at bet ftebet fot J&eft, 
©totfoe og ©anb; men bet et betl^o8 oi^etlabt ^ngen, cftet 
?lnbtagenbe fta ^ommnnattefl^tdfen fot bet enfelte J&eteb eKet 
©i>gn, faai)el at bcftemme, at ©jetbetg ^ojbe ffal i)CPte inbtil 2 
?llen, fom ombenbt at bet ffal Knete loWigt, naat bet Inn ftebet 
fot j^eft og ©totfce, - alt ef tetfom Sogtningen effet ® jietbcftolbet 
ftemftiHet fig fom ben obeti)eicnbe SB^tbe. — ®toftet, SaSbtag, 
gjelb 0. be8L anfeeS eftet Omfl^nbigl^ebetne fot loWtigt ®jietbe. 

et ©fetbe i Uftanb, og ben ©jietbe^ligtige iffe inben et 8S2 

2)»flii, eftet at l^n et i)lbne8faft til faflt af Sttaio, \m ubf«tte8 
fDt @fabe, ^)aa^c8i>nbet ^^ftanbfccttelfen og fortfocttcr bermeb 
ubeit ^fk^belfe, fan Stalft^en, efter o)>taset @fj[0n, lobe 3ftanb^ 
f^ttelfctt ttbf0te for ben gDrf^mmellgcS Xegning og JBetebct 
ftraj tebbri\)e toeb Ub^>antninfl (§ 18). — Qt>ox ^er Dfl ©nifler 
€r fotjf jeBiflc, l^olber Sial&octt fig, <>l>ab ®ictbet8 Oi>f0telfe angaat, 
til ejieten, og ]&t>ab aScbftgc|olbclfen angaat, til bem fecgge in 
soli'lttin. a3ruger af SlnbcnmaubS 3otb ftal etftattc fin Sotbbtot 
f^mi Ubicrg til Ic^beftemte ©jietbetS £)^fj9¥€lfe meb ^V <(AtIig 
fDtuben toi>Ugc SRentet (§ 19). ®tuget af @jenbom, fom ifle 
er fittflilt ftk^Ibfat, l^ar bog ingen felt^ftcenbig Stet til at freeze 
0g i^eflet ingen fel^fticnbig ^Ilgt til at o\)f0tc og t^ebligei^olbc 
Ojctbe mob ^aU (§ 5). 

§ 88. 
tlnftarct for ^ofoe. 

a»eb^cnft>n til ^n\t>mt forSBofce gjcelbcr efter §§ 21—27 
ben ©runbfttttting, at S)^ret8 (gjer altib er ^>ttgtig at erftatte 
ben @!abe, font bet forbolbcr, alene meb ben Unbtagclfe, at, 
]^i)or 3orbcn8 ©jer ^ar forfamt fin ®ierbei>ligt, mebenS S)^rct8 
ejer l^ar 0J|)f^lbt fin, fan intet 9lnfi>ar gjoreS gjoelbenbe mob 
benne for ©fabe, fom fori>olbe8 af faabant *t)ceg, mob ^'oxlUt 
®ierbet ffulbe frebc. (gjer en SErebjemanb bet uloblige ©jerbe, 
mebeng fcaabe 2)i>ret8 og 3orben8 @jer l&ar o^>f^lbt fin ©jierbe^^ 
)>ligt, ^aaligger ^nfoaret ©jerbetS @j[er. @jieren8 @rftatning8^ 
anfoar for fine 2))^r er altfaa ganfCe uaf]&<engigt af, om ber fan 
IceggeS l^am noget fcetftilt tiUaft; l^ar altfaa aHe SSebfommenbe 
o!|>f^lbt fin ®j[erbe))ligt, men 'S>t)ut aUige^el tommer inb ^aa 
9logen8 @jienbom k)eb ^nbreS @f^Ib, f* @s. )oeb at forfamme 
at lulte ®rinb (§ 15 )fr. § 40), eQer mob^^iQig at nebbrt^be 
®jierbe, maa S)t|ret8 (S^er ligefulbt erftatte @faben, feliofolgelig 
mob Regreg til ben ©f^Ibige. — ©rftatningen Pol, fete om 883 

©fobctt i«c ton l>aaioife8, paa ©ttcebiing, l^t)ot, og tit 2:ib, ba 
®jcrb€^)Uflt flnbet @teb, iWc t^cete minbtc cub 12 6 f^t ^eft 
©totfce, ©t?in cBct Ojeb, Pfl 4 fe fox ©aub* — ^aa ben anben 
@ib« ten (grftatnlnflCTi/ ^bcx ingcn farffilt ©wbe ten togged 
(Sicren ttCafl (ift- «ttt. 22—6 Pg 9), albtig gjore? g^lbenbe 
for mete enb 3)i)ret8 a8«xbt (§ 33)*, 

goxttben ©xftatningen, foxfaibex bexl^oS 2)^xct8 ©jex, font 
I>ax foxfomt fin aSogtning8i)Ugt, i SRegelen i ©obex til gottig^ 
teSfen. 3 benne ipenfeenbe lommex bet an belS ))aa S)4xetS 
«xt, - fej)oxt)ibt ©jcxbet jfulbefxebe fox famme cttex iRc, - bcI8 
^a ©tebet og 5lax8tiben, - ]&i)oxi)ibt nemllg ©jcxbelpHgt 
ftebex, eCex eftex «egelen i § 1 jinlbe ftnbe ©teb, ettex iHe: 
a) Sox Ojicb ffal unbex aOe ©mftcenbigl&ebex Jobc8; b) gox 
bet 0i)xige Sofce, ^J)Oximob ©jexbet ifle ffulbe fxebe (©i^in og 
kttngelfe8i)i8 ©aub) jlal bex altib Uiti, max bet fommex inb 
*aa Snbmaxf i ben Sib, f^^oxx Ojcxbejjltgt finbex ©teb; c) 
Sox bet ^ixeg, ^t>oximob ©Jexbet ffal fxebe (^eft og ©toxfa 
famt betingelfe8))i8 ©aub) l^obeS tun, i^'ot^x bet fommex inb 
^aa ©txc^ing, i^^ox, og til 2:ib, ba ©jexbe^Iigt finbex ©teb, 
og bexl&og enten D^xet ex tjanefulbt, eUex bet8 ©jex ^ax 
foxfomt fin ®j[exbei)ligt, meben* Soxben? (gjex l^ax oi)f^lbt fin, 
cUet l^t^ox ®jcxbe^>Hgten boxtfdbex ifolge §§ 4, 6 og 17, faa 
at bet ftal anfeeS, fom om bex ^ax lot)ligt ©jexbc* gox ^eft, 
©toxfce og ®j[eb ex SS^bexne 60 | til 10 ©^bv fox ©t>in 24 ^ 
til 5 ©j)b- og fox ©aub 12 fe til 5 ®i>b^ — 2)i8fe Sobex fox 
ben blotte Soxf^mmelfe af a3ogtning8)>Iigten tommtx 
iHe til ^nDenbelfe, ]&t>ox nogen foexftilt SBxobe, foxfoetlig effex 
uagtfom, ten IceggeS D^xetS @iex effex nogen SCnben tiffaft, ibet 
^ex Stxn. 22-6 og 9 inbtx<ebex, if«Ige ^^IHen fibfte mt 
©txaffen ex SBfbex fxa 2—10 ©i>b* — Eommcx SjobxIxob (meb *) 3fr. *attager8 OBIisiatton«t€t II. e, 426-436, 384 

UnMaflelfc of 2)ttet) inb i *lttbettmanb8 ^a^ eBet *gct, eStet 
®mi X ^nbenmanbe uflaaebe @ng, ffal betS ©ler erftotie @{aben 
ofl 60be fta 12 t til 2 ®pi. (§ 38)^ 

l)^tct8 SSeflbbct ttoebet meb ©enfljn til ^Hgten at t^ogte 
bet i ejietcn^ ©teb, ug ?lttfi>atet ct ^cr, ligefom if«Igc fttfi. 
22—6 og 9, bet famme, om bet ogfaa er ipaa fin ejetS egen 
^jenbom, gceet lomnier inb, max benne et i en ^nbenS 
»eflbbelfe (§ 34). 

9 atte SCilfcelbe, ^'oox bet tilfommet nogen 3orbejer (Sx\taU 
ning for ©fabe af fremmeb Sofce eHcr gjcerfrce, l^at l^an 8tet 
til at inbfcettc og tiUage^olbe ptfxtt til ©iRcrl^b.for ftt 
Siltommenbe (§§ 26—33 jifr. § 38)» $etfta wnbtogeS alene 
unbet t)i8fe S3etittgelfer $eft i @<5tettiben, Sotbejercn ffoi 
berom fttaj itnbertette 3)^tet8 ©jet eBer bennc8 gplf, etter, noar 
l^ati ilfe t>eb, ^'otm betme et, bel&etig fecfjienbtgiate 3nbf«ttelfen. 
$an ffal fotfiKitlig tegte og fobte Dijtet, mm maa itte btuge 
bet 3agttaget l^an iffe bi^fe gotfftiftet, tabet l^an fin Set til 
(gtftatning fot @Iabe og Omfoftninget. S)^tet8 (Sjet fan iBe 
fotbte bet wblct^etet, fotenb l&an l^at betalt Dmloftningctne »eb 
S3elicnbtgj[0tclfcn, 2)Jjtet8 Slegt og gobting famt @tftatning for 
©laben, eOet ftlttet ©iffetl^eb fot SBetaling inben 14 3)age, cttet, i 
Xilfcelbe af @Ij[0nnetg$aaan{e,be^onetetS3el0bet l^oe^enSmanben. 
SWelbet ©jeten fig life inben 14 S)agc, eBet meb Jpenf^n til 
^eft 4 Uget, fta 3nbfcettelfe8bagcn eflet, 1^^)18 @jeten iffe J)ibe8^ 
fta SSefjenbtgjiotelfen, - eUct l^an iffe inben 3 S)age eftet at 
SnbloSninggfttmmen et beftemt, fotetagct ^nblo^ningen, - l^ar 
ben, font inbfatte 3)l>tet, SRet til at fcelge bet eftet be om 
3;oang8attftionet gjoclbenbe gotfCtiftct, og af ©algSbelobet tage 
pg betalt fot Ubl08ning8fttmmen og f^nete ^fte Ukgiftet. 
Dtoetffubbet le^eteS l&enSmanben, bet l^at ctt ubbetale bet til 
3)Jjtet8 ejet, eCet, ]&i)i8 benne iffe fjenbeS, at bcl^anble bet fom 
Ubbijtte af folgt ^ittcgob8 (SpL 8 Sunt 1811 og 5 Decbt. 385 

1812), l&i^oraf altfaa C^ptageten tittommet ginbctton og, bctfom 
@jieten iffe mcKbet fig tnben Slat og ©ag, Itebjcbelen* ®cnne 
er ogfaa fecrettiget til,, l^Hg (Sjetcn ilfc fj[enbe8, ftras <it <>^^if- 
Ict^ete S)^tet til ScnSmanben, bcr ^ax at feci^anble fammc ^jaa 
foranfwte SKaabe* @t bet at befrijgte, at Drntoflningcme 
^etDeb HI bli^>e ufotl^oIbSmcegflgc utob 2)^tet8 antagelige SScetbi, 
fan gogbctt for ^t^ctt 3;ilfalbe fteflcnime, l^tJorlebeS bcnneb ftal 
fotl^olbeg* — Det fremgaar af bet ^nferte Watt, at S)^ret8 
@iet ittgen gptlpligtelfe l^at til at inblefe bette, faa at 
@rfiattting8anft>atet lige faalibt t bette Silfcelbe, font naat 3orbett8 
@jct Jxelgct J)eb fotmelig aiettetgang at inbtale fit Stxa'o, fan 
tomme til at Di)erftigc ®Jjret8 38cetbi; @ttafattft>atet berimob 
et natnrligioig itte Ibunbet til benne ®t<enfe» — Dmfommet 
inbfatte ®^r i>eb ul^lfelig i&cenbelfe, tan ben, ^om inbfatte bet, 
intet forbte ]^o8 bet8 (SJer; et bet8 3)0b effer gonrtngelfe 
Snbfflctteten tllregnelig, fan 6jeten natutligirtS l^erfot f0ge 
@labe8erpatning. Stonbt Sinaivet. 25 ZtttttnU aiffnit. 

Dnta8ej[t)(8fettci 
§ 8a 

@lj[0nt aScjito^giJ^ningen t bet l^ele natmete ^ebtommet ben 
abtnintflrati^e 9let etib Ziniixttttn, l&eteret ben bog be fafle 
(SjienbommeS JRetSfotl^plb ))aa faa mange SRaaber/ at en fort 
Ubfigt o^et benS $oipeb!|)nnfter iRe tan nnbgaaeS. 

gta be cdbfte S;iber f)ax aSebUgel^olbelfen af be fontebne 
£anbebej[e txeret et iB)fgbeanIiggenbe. ^IminbeUgt SJejiarbejibe 
flnbeg attetebe »eb S5eg^nbel[en af bet 13bc Slarl^* at i)at>t funbet 
©teb, og SWagnuS Sagabi^terg i£anb8Iot> inbel^olbet temmelig 
fnlbftcenbtge goxftrifter om, l^^orlcbcS SSeJene jiulbe inbrctteS, 
famt om be fomebne JBroer paa blSfe og om gcetgcinbretninget, 
ligefom ber t>ax anorbnet et regelmceSjigt offentligt SllfJjn mcb 
be t>tgtigere SSeJe* SJejieneg Sftanbl^olbelfe i>aalaa ©jieren ettct 
a3rugeten af ben Orunb, ]^t>oroi)er SSejen gil; t.Sttmennlng 
famtUge fierebetS Sunbet. ©c ®- &. 90, g. SL lU. 19, STO. 
HL Vn. 43-47, mt. IV. », 40-43, gt. 24 ©ei)tbt, 1648 
§ 21, 3nflt, 7 gebr. 1685 § 17 og £oi)b. 3—16. — ©n fulbftcenbtg 
^norbnlng om aJeit)(Efenet fl! oi fotft t)eb ». 28 3uU 1824, bet 
Igjen et afloft l)eb SBejloi)en af 16 ®t^ti>x. 1851, meb 2:ittceg8Ioto 
af 12 Dttbr. 1857. 

S)e offentUge SSejie inbbeleS i^o^ebt)ej[e,o:be ^tgttgere 
af be SJejie, fom forbinbet 3lotge meb ©t>ettge ettex ©tiftetne 387 

0i Slmtettte inbfc^rbeg, ettet fom tjicnet ftorrc 3)iftttttet af Stlget 
fom S8ej[ til ftj[0]&ftab eCet fiabeftcb, - og a3^gbct)cjie, o: be 
0tori9c wnber offentltgt 2:ttf^tt og SSeft^relfc l^enlagte SSeie* — 
i&^illc aScie jfal flagjlflcereg fom §obebt>ej[e, fccftcmtneg af ftongen. 

^nloeg af n^e famt Dmloegntrtg eHer Stteblceggelfe af celbtc 
$obcbi)ej[c beftcmmeS af tongen cftet SBetenfning af i>cb* 
tommcnbe Slmtgfotmanbffab; Slnlceg af n^e famt Drntegning 
eCct SJlebteggclfe af celbrc S^gbeiJejc bcftemmcS af Slmtmanbcn 
meb ©amtJjtte af t>ebIommettbc jpctebg gotntanb:? og^ ^t)pt(z=^ 
fentantftaB^ — Omloftningcrne bcb Slnlcegget og Dmlccg^ 
ningctt af $o^ebi)ej[e famt t)cb Oipfetclfc af Stoct I benne 
Slnlcbning mcCcm Stotgc og ®t)etigc iibtcbc8 af ©tatSfagfen 
eftet aScbilgning af ©tortl^ingct; iocb be c^jtigc §obeb»eje af 
be Slmter, ]^i)ortgj[ennem aSeJen gaar, eftet a3ei)tlgtting af 
t>eblommenbe ^ImtSfotmaubftab ; bog faalebeg, at bet, l&tjtS 
Cmfoftntngeme ffulbe teflnbeg for tr^ttenbe for Slmtct, af 
©tottl^inget fan bet)ilge8'ct Siljlub af ©tatSfaSfcn enten til 
enbelig Ubgift for benne, ellet mob SRefufton Deb Ubligning ^aa 
gitgetg 3RattifulfUjIb famt ^aa ftjoft^ og Sabeftebeme eftet 
©tort^ingetS SSeftemmelfe. SSeb Jjlnteg elttet Dmicegntng af 
a3^gbet)ejie famt Oj)fotelfe af SStoet !|paa faabanne ubtebeS 
Cmloftningetne af be §etebet, l^botigjennem SSejien gaat, eftet 
Sei)tlgntng af loeblommenbe 9lei|)tcefentantjfab, bog faalebe?, at 
bet,l^t)i8 bette maatte ftefinbeS for tt^ffenbe, af Slmtgformanbflabet 
fan ^et)tlge8 bet fotnobne Silffub af 3lmtet8 aJejfaSfe (§§ 2 og 4). 

Sebligel^olbelfen af atte o^jatkjbebe 35eje ffal i ?(Iminbe^ 
Hg^eb fotegaa beb SRaturalatBeibe af Stugetne af mattifuletet 
©jenbom t bet ©eteb, l^tjotigjennem SBejen gaat (jft* §fttet8b* 
10 a»aj 1864, aietSt ©. 462 fgg.). 3)og jial be fcetJjbeUgfte 
^tBejbet, nai^nlig a3toet8 £)i)foteIfe og SSebligel^oIbelfe famt 
alt aRinetinggatftejbe og eftet jDmftcBnbigl^ebetne tUiige bet 
befofleltgfte SSRntatt^eibe, f)\>a\> §oi>ebbej[ene angaat, ubf0te8 ^)aa 

26* 388 

^mtttS, 0g l^^ab a3i>flbei>cj[cne angaat !|)aa §ctcbet8 Scloftnittg* 
SigcIebeS fan aScbltgcl^olbcIfen af altfor afflbegliggenbc og 
Ibcftjcerligc ®ej[c, faat>dfom £)!|)f0relfctt og aScbttgd^oIbcIfcn af 
cttfelte altfor foftbate S3tocr, ganffc cQct tilbcK oijcrtagc^ af 
ben l^cle 5lmt8tommnne, ettcr, for i5ot>cbt)cj[e8 2JcbIomntcnbc, af 
®tat8Ia8fcn* — .Rcmmunctc!|ptcefcntationen fan mcb Slmtmanben8 
^pxchation Bcfluttc, at SRatutalatbejibet i bet l&cle cffer fot en 
S)cl jial iottfalbe, og SSejeneg SBebltgel^oIbelfe forfaat)ibt fie 
toeb SPengeBibtag (§ 6 jft* ©ft. 5 Suit 1854). — Slffe Ubgifter 
til aSejtxiefenet jfal ubligneS !paa aRatrifuljf^Iben i i)ebfommenbe 
«ntt effer ©ereb (§§ 14 og 50 b). 

©tl^toert §eteb ffal tocerc inbbelt i 91 o bet, ]^t)otaf mf^Ux 
tilbeleg et effet jtete ©tJjffet af be gjennem ©iftriftet gaaenbe 
SJejie. 2)e til enl^i^er 8lobe l^^renbe S3tug forbeler igjen be 
Sloben tiCagte SSejftijffet mzUtm fig i gor^olb til bi8fe8 Sd^ 
ft)cetHg]&eb og S3tugene8 SWatrifuWb, faalebe8 at etl&t^ert ©rug 
faar fit afmaalte SSejft^ffe at l^olbe i^eblige. — 8lobe::^3nbbettngen 
itxerffoetteg af 5lmtmanben efter inbl^entet SBetoenfning fra i>eb^ 
fommenbe ilommunefteft^relfe, og ben engang iixerffatte Sflobe- 
inbbeling fan i Sttminbeligl^eb iffe foranbreg for efter 20 Slarg 
gorlob (§§ 6—11 jfr. ®fr. 21 Suni 1854). ^m et j&ereb 
jfulbe ijoere nforl^oIbSmcBSflg bet^nget nteb SJejarbeibe i ©ammen^ 
Kgning meb be tilftobi^nbe ^ereber, fan Uligl^eben jet^neS ^aa 
ben SRaabe, at en etter ftere 8lober i biSfe l^enteggeS tH alminbeHgt 
SSejarbeJbe i J^int, ]^t)orom SBeftemntelfe fatteS af Slmtmanben 
og 5(mt8formanb|faBet og, i Silfcelbe af SE^ifl meKem bl8fc, af 
Songen. SPaa famme SWaabe fan bet, l^toor noget 2)iftrirt eBer 
nogen enfelt Oaarb cr faa afflbe8 Beliggenbe, at i)ebfommenbe 
JBrugere iffe flnbe8 at burbe jjaateggeS a}eUge]^o](beIfe8arbej[be 
in natura i)aa nogen offentlig SSeji, beftemmeS, at be ifiebetfot 
faabant Slrbejbe ffal ^be et t>l^ aarligt SJJengebibrag efter Cm^ 
ftcenbig^eberne til ^mkts eller $erebet8 SejfaSfe ()fr. § 14); 389 

Itgefaa Ui'ott bet at fccftemme, om Dg ]^i)orWbt ©ttattbftebct ettet 
anbtc lignenbe ©tcber ^aa fianbct ftal beltagc meb Slrtejbe effct 
^engcfcibrag ogfaa til anbte SScjc enb bem, bcr fcerftilt fot bi8fe 
©tebct fdi) cr fomabne (§§ 7, 12 Dg 13 jfr. &. 12 Dlth. 
1857 §§ 1 og 2). 

en]&i>et cr fot^)Iigtct ttl at l^olbc bet l&am tttbefte SJeift^tte 
t fotftjatltg ©tanb oi>erett8flemmenbe meb SSejbeflhjrelfettg gor^ 
Ihifter, og til en]^t>er Sib at af^j[()Elj)e befunbne SWanglet, naat 
l^an betotn tiljigeg, inben en teflemt grift; bog j!al oi>etorbentlige 
a^ftanbfcettelfer, ber ^ilbe Mit>e for tr^Kenbe for ben enlelte 
SBruger, foranfialteS wbforte i>eb en eCer ffere af be ncergrcenfenbe 
SRober (§ 32). 2Jeif Jjlben HI $o^ebt>eie anj!affe8 for ?lmtet8 og 
til g3ljgbcl)eje for ©erebctS SRegning; men be aSej[arbeib8i)Iigtigc 
maa felt) fremftaffe ben ^aa fit SSeJft^Ke (§ 21). @ngang om 
Slarct, i Sttminbeligl^eb ftraj efter SSaaraannen, og eDer8 naar 
aSejene ©oft og SSaar tittrcenger gorbebring, faat)elfom ]&t)or bet 
maatte beftnbeS ]^enfigt8moe8jlgt at labe aSejf^Iben fremfjore ^aa 
aSinterfore (jfr. ©ftretSb. 16 Suni 1849, 8»et8t. ©. 60 fgg;, 
og 1 Oftir. 1864, SRetSt @. 732 fgg.), - tilfigeg })m 3lobe8 
aKanbftab til alminbeligt aSejarkibe, ber ftal J)aabegi?nbe8 
og t)arc tilenbefcragt inben en af ?lmtmanben foreffreben Slib 
(§ 33 Jfr. §§ 46 Stto- 3, 60 og 61), 

a8intert>ejar]&ej[bet )>aaligger ]&t)er 8ilobe8 SSrugere t 
gceffeSftab. gorfaat?ibt nogen SSruger bor faa affibe8, at bette 
t)ilbe falbe ufor]&oIb8mie8flg beft)arligt, flat be 0t)rige Smgere 
t aioben mob Setaling fonette ]&an8 S)el af ^Irbejbet, og l^tor 
famtlige efler spiuraliteten af ©rugerne i en 8lobe beflnber 
fig i faabant SEilfalbe, flal aScibefUjrelfen foranftolte bet SRoben 
^>aaliggenbe a8intert)eiarbejbe ubfort t>eb lejebe gol! ^>aa 3lobett8 
aSeloftning. Q^ox bette t)ilbe falbe for trijRenbe for enlelte 
2)iftri!ter eCer af anbre Sttarfager ilfe t)ccre ant)enbeligt, fan 
aSinterarbejibet for $ot)eb^ej[e8 aSeblommenbe ubfore8 paa %mt8^ 390 

fommuttettS t>Q for SB^flbeijejcncS jnia ^etcbctg aSefoftmng. 
$aa Ilbct tefcerbcbc SS^flbciJcje fan $tntcrt>ciatbejbct inblftranlc^ 
ettct ganjic unblabeS meb SlmtmanbcnS ©amt^llc ajejbeft^relfen 
et Dgfaa beretttgct til at labe a}inteti)ej[e, bet Uggcr ubenfor 
be offentttge ©ommeti)eie, fcette t farbar @tanb i)eb be narmeft^ 
ftflgenbe 8lobet, naat faabant anfeeg gai^nligt for ben alminbeligc 
g<Btfel (§§ 36—38, jft, iL 12 Oltbr. 1857 § 5), 

gorjiben ben alminbelige 2Jeblige]^oIbel[fegj)Hgt, er ogfaa J)eb 
aSejeS ?lnlag eUex Dmloegnlng, naat bette i!fe nbclulfenbc 
foregaar for©tat8fa8fen8 9legnittg,®aatb6rugerne i be ©etebet, 
gjcnnem ^ilU SSejien gaax, foti)Iigtebe til uben SSetattng, eftet 
Silflgelfe, at fomtte ajeiatbejbe fra 1 til 24 ©age i gorl&Dto 
til aSrugeneS SDJatritulfE^Ib; bog ifte mere enb 12 S)age ]^t>er 
©ommet (§ 34). 

§ 90. 
«clenc8 3nbretnitt0* ©ettxefeneW SScft^rcIfe. SSeje i ftj^b- pg i^abcftei^cr. 

£)m ]^t><jriebe8 SJejie og SSroet i)aa fawme f!al t^oere inbtettebe, 
flnbeg forjIieKige gotfltiftet i aJejL §§ 18—21, 30, 31, 39 Dg 
43 Jft* ». 12 Cfth. 1857 § 4 — Stubm^JIer og lignenbc 
for goerfelen farlige 3nbretninger maa itfe o^foreS inben en 
Slfftanb af 1000 aien fra offentlig 2Jej {&. 1857 § 6). Qngen 
anben S3^gning maa o))f0ree t minbre enb 3 %Ien8 og intet 
Ojiexbe I minbre enb 1 SHenS 3lfftanb fra SBeien (SSejL § 19). 
Jtreaturer maa ilfe tjiaareS )>aa SSejien eHer i benS ©rafter, og 
l&ettet itte flii^»)e§ til ®r<e8tting )faa be SJeJe, ber cr omgiijnc 
meb ©egn (§ 66). SSrugen af 5lj[orerebfEaber, fom beffabiger 
aSejen, Ian forb^beS (§ 58 ifr. ». 1857 § 8). §Paa ^obcb^eje 
maa ingen ®rinber o))fcette8, ]^t>or faabanne iffe for l^ar funbet 
®tcb, meb minbre aSejbeft^relfen ^aa ®runb af fcerbeleS £)m^ 
ftmbigl^eber tiUaber bet (§ 56). 1 391 

(Sn^'otx cr ^Itgttg til mob ©tftatning at afflaa ben fom^bne 
Otitnb til aScjicS Slttlceg, Omlcegniitg 09 Ubrtbelfc, famt til at 
flttbc jig i, at bet faat>el i bette Ojemeb font til SJcjcg Sebllge^ 
l^olbelfe tage? SJejf^lb og ©ten i)aa l^anS ©ienbont, og at 
ffabellgt Sanb git^eS Slftob ot>er l^anS ®mnb; bog ntaa jDlbtibg^^ 
let)ningcr i intet 3;ilfcelbe tilintetgjeteg ctter fteffabigeS nbcn 
meb @j|eren8 ©amtijHe og eftet Slmtmanben8 SSepentmelfe (§§ 22 
til 29 ifr. §§ 19 og 77). !£igelcbe8 er bet til SSroerg O^fetelfe 
effet 3ftanbfopttelfe tiffabt at tage ben fotnabne ©ten i @fot> 
og nb^rfct aWatf, famt i !()aattccngenbe Silfotlbe tiflige be 
fornobne Srcematerialiet, alt imob ©tftatning (§§ 41 og 42). 
@nbt>ibere fan iltubmolttet og lignenbe fatllge ^nbretninget, 
fom maattt ieflnbe fig inben en 3lfjlanb af 1000 «len fra 
offentlig SJeJ, forlangeS Borttagne mob @tftatning (&♦ 1857 § 6). 
S)et offentlige SSeJocefen i l^bett ^mt teflijteS af Slmtmanben 
teb Q\ctip af aSeJinfilpeltoret og )£en8m«nbene. ©etl^oS 
kffi!!e8 en af £)»)pbbetne i ]()bet8lobe til Robemefter (§§ 16 
og 17 famt 45— 48). 9 nogle ?lmtet et berl^oS anfat egnc 
^ImtSingeniorer. CbetBefl^relfen af l^ele RigetS Sejtxefen, fot^ 
faaHbt nogen STOebtoirfning beb famme fra ^taUni ©ibe flnbet 
©teb, l^enl&otet nnber 3nbtcbei?attementet (ift. ©irt 19 
@effbt. 1854)» aDen tefttijle £)t)ertefti>relfe af Sejbcefenet et 
l^enlagt til en nnbet' 2)e»)attemcntet ftaaenbe SSejiblteltjjt 
Oft. «itt 16 3nli 1858). Sil fotbetebenbe ©toftelfe af 
3ltbejb8!|>lanet ettet anbte tefnijie ©^JOtgSmaal, tjebfommenbe be 
offentlige aitBejibet ol>et]^ot)eb, et bet anotbnet en Qngeni^t* 
fommlSfion, l^eflaaenbe af 25ei^ StanaU, S^aiom^ og 9etn^ 
fcanebiteltotetne tiCigemeb en af Jlongen fom gotmanb Bejftffet 
(EMU effet SKilitoet^3ngeni0t, og fom beSnben eftet 5nbte:^ 
be!|>attementet8 gotanftaltning Ian tilttcebeS af anbte fagf^nbige 
5«(tnb, fe SRefol. 16 5H)til 1864, ift. SRef. 10 fflMt. 1860. 

3 be £abeftebet, fom l^at gotmcenb og SRe^^tCBfentantet f<ElIe8 meb noget ^atibbifttitt fotl^oIbeS meb S^ej^cefenet efter be 
for Jftanbet fajlfotte 8lcfller*~fl:ji0Bftcebetne og be Eabeflebcr, 
font l^at egeii Jlommttnebejltjrelfe, et for^)ttfltebe til at bebligei^olbe 
be ot)er benS ©tunb gaacnbe Seje, ber jlober til be offentttge 
Seie t £attbbifihrtttetne, fantt lobe op^BU og ^ebligel^olbe be ^aa 
famme fotnebne Sbxott o^erenSftemmenbe meb be gicelbenbe 
aHeglet, alt eftetfom be tUftabenbe Sejie et ^oi^eb^ eltet Sdt^U^n^ 
gtembele8 jial enl^t^er itj^bftab tebttgel&olbe affe 0j>tifle Di>er 
benS ®tttnb gaaenbe Seje, fom er fotn^bne for ben offentlige 
9«tfel, Dfi fom l^ibtil l&ar Ilgget nnbet ^jebftabenS 3JejH)cefen, 
famt be inbeii Jljlebflaben txercnbe brolagte cliet ubrolagte ®abet 
meb atte paa famme fctnobne SBtoer, for faa toibt bet ifle l^etom 
9be8 f^>ecieBe Seftemmelfet (f. % ». 3 ©e^)tbr. 1851 § 6 for 
$0ttefo8, ifr. j&fttet8b. 15 3Kaji 1860, »let8t @. 465 fgg.)^ — 
attttccg af n^e og goranbrlng af cclbte aScjc foranftalteS af 
SSeilbefhjtelfen meb ilommuncre^)tcefentattonett8 ©amtijRe og 
amtmanbetig Sl<)j)tobatton. Mt Dmfoftnlnget t>eb SSejieg 
og ®aber8 famt a3roer8 «[nteg og SebUgel^oMfe ubtebe8 af 
S3i>la8fett, fot faa tolbt bet iHe af ^mmunere^Jtcefetttatlottett 
beflemme8, at ^tbejibe in natura fot nogen S)el fCal flnbe @teb 
af bem, fom ejier Qui elKet l^olbet igeft. S)og tan Cmfoftningeme 
ut> 3lnteg og Dmtegtttttg af fiot>ebt>eje eKet af ©abet, fom er 
gortfattelfe af J&ot)ebt)ejie, etter l>eb O^^forelfen af JBroer ))aa 
famme i bet l^ele eOer for en S)el ot>ertage8 af @tat8!a8fen )>aa 
famme SKaabe fom )>aa £anbet, l^i^or be maatte f^^nneS at t^iSe 
btttoe for tr^Renbe for a5ijfa8fen* — SSeK Sro:^ og a3roIcegning8^ 
ixefenet k{l)>re8 i jtiobflcebeme unber 9lmtmanben8 Coero^f^n 
af SRagiflraten og $oIitimefleren, og i JKabefteberne meb egen 
Xiommunebeft^relfe af ^tmtmanben, toeb ^ioAp af lonnebe etter 
ntennebe SSejtnf^eltorer og 9lobemeftere* So^rigt gjlcelber om 
Seit>(sfenet t jljiobftirbeme i bet txefenlige famme Xegler fom 
paa Sanbet @e §§ 71—82- 393 

^rttoatc aScjc ttflgcr albctcS ubcnfot bet Offentlige^ 
SSeft^tdfe Dg Silf^n, og et ganjlc oi)ctIabtc til ejcteng Omfotg 
ofl aHaabigl^eb ^aa fammc SWaabc fom cnl^t^et anbcn ®cl af 
]&att8 (SjicttbDm* ®aa\)el ^Pligten til at afftaa ben fontebnc 
©ruttb m* m* fom 3ttbj!r<enlningernc i ©enfecnbe til SScn^ttelfctt 
af bctt til aSejcn ftebcnbc Otunb er itan^enbcligc ^aa bi8fe. 
2)criniob cr bitcftc SBcffabigelfet natutligt)i8 ogfaa l&et ftrafbare 
(fc §§ 53, 54 og 57 jfr. § 83); ligclebcg maa i)ifhiof gortubet 
i ScrgL 14 Suit 1842 § 3 mob ©Ij[cer»)ttitt8 paa alfate Scje 
<?Sfaa gicelbc i|)rii>ate. SWcerleg fan ogfaa gorjiriftett i ©jcrbcL 
16 aWaji 1860 § 15. a5cjlot)cn kftcmmet alenc i § 83, at, ^m 
nogen ^ti'oat aScJ tjcncr ftcrc Srugctc font foeHcg Slbfomft til 
Dffcntlig SSej ellcr SSaubfommunifation, cr be famtlige i)ligtige 
at beltage i ben8 SBebligel^Dlbelfe faai>el ©onimet fom Sinter i 
bet gorl^olb, l^toori enl^i^er af bem ffJonneS at ben^tte aSejen, 
fDrfaat)ibt iffe anberlebeg ^aa loWig SWaabe er faftfat. Stan be 
ilfe ene8 om fin Slrbej[b8!|)ligt, f!al &en8ntanben og ncermefte 
SRobemefter i gorening meb 2 af SBrugerne opnat'onU aJloenb 
faftfcette bet gomebne^ 

SWeb ^enf^n til faabanne SSeje og ©angftier, fom, uben 
ttogenfinbe at tocere l^enlagte nnber bet offentlige SSejtJccfen, bog 
I lange3;iber ftabig l^ar i)ccret alminbelig ben^ttebe af 3lBe 
og (Snfim, fan ber ofte o^)ftaa ^berft oanffelige @^)0rg8maal 
om ®runbej|eren8 gorl&olb. §t>or bet i faabanne 2:ilfcelbe fan 
i)aat)ife8 at txere en i)irfeHg ^)rit>at SSeJ, fom ©jeren alene f^at 
taalt, at 5lnbre tifiigemeb l^am l^ar ben^ttet, er ©agen flar; t^i 
l)er fan ^Hxttn ben alminbelige i&cei)b fomme til Slni)enbelfe, 
eBer nogen Senijttelfe i nof faa lang SEib foranbre ben ©fiffelfe, 
gorl^olbet beflanbig l^ar l^aft STOen ofte laber gorlf^olbetS 
o^)rinbelige ©ejfaffenl^eb ftg iffe efteroife; ftnnbnm fan bet enbog 
af famtlige Omftcenbigl^eber txcre flart, at Sejen fra forft af er 
anlagt nben nogen ij^jemmel, meben8 ben bog bereftcr i lang 394 

3;ib ^x 'octxzt Bcn^ttct af ^Ut og @nl^i>er i ben %tt>, at Srugen 
i)at fulbt Bcrettigct, en S^to, [om ntaafle enbog felijc Otunbejieren 
latt l^a^c belt Sit l^effet iffe l^et ben alminbeltge $cei)b fan 
i>aafceraabe8 [om ©tunblag for nogen af Sltmenl^eben tjunbcn 
Sejret, et Hart, faa^el forbi 5Publifum font faabant iffe cr 
nogen inribift ^erfon, ber fan reVrccfentereS i>eb be forjljetttge 
©ruggub0i)ere, font forbi felt)e ben ftebfunbne S3rng iffe tx 
foregaaet unber gombfcetning af en SSebfommenbe oi>er ben 
SlnbenS ©jenbom tilfommenbe ejenbontntelig Met, ]^\>ilfet flbfte 
enbog ofte i>it txcre til Jpinber for, at nogen enfelt SSrnger fan 
^aH er]^i)eri>et nogen 3Seiferi)itut for fin ®aarb** — 3)erimob 
maa bet totftnof antageS, at naar en faaban ftabig og alminbelig 
Srug af SBej eHeriSangfti ^ar funbet@teb fra «lber8 2;ib, 
uben at bet o!|)rinbelige gorl^olb fan ^>aat>ife8, og uben at 
©jeren t)eb fine S)t8j)ofltioner o^er SSeJen fiax betcgnet ben font 
fin nbeluffenbe Slaabigl^eb unbergit)en, ber maa ^Imenl^eben, 
eHer SJeJt)cefenet ^aa benneS SBegnc, loo^re berettiget til at ^aaftaa, 
at ben ffal i)ebMii>e, og ©runbejeren folgelig t)cere for^>ligtet til 
at tilftebe benS Senijttelfe i famnte Dmfang font ^til**, m 
SllberS Slibg S3mg ftifter Set i beSlige gotl^olb, er ubtrijffelig 
fagt i ®. fi. 90, a». ». VH. 43 famt i ©. ft. 3—13—13, og 
mange af i)ore offentlige fianbetjeje l^ar fra f0rfi af ingen anben 
£)H)rinbelfe. S mangfolbige 2;ilfcelbe l^ar ogfaa gorl^olbet antaget 
ben ©fiffelfe, at ®runbej[erretten til beSlige SSeje og ©tier er 
gaaet albeleS i gorglemmelfe, ibet ©jienbommene )>aa ftegge 
@iber l^ar fat fin ®rcenfe i)eb aSeJcn, mebeng benne feto paa *) Sfr* Patou £)m «efibbclfe ^. 276-8. 

♦*) ©jj^rgSmaalct l^ar ofterc ixtxtt unbcrgitet 2)omfloIene8 ?Paa!}cttbelfc, 
uben bog, faabtbt bibe8, cnbnu at l^abc funbet ftit ^fgi^rclfe, fe 
^ftrct^b. 14 DecBr. 1842 (9«e«t. 1843 @. 271 fggO/ 3 SC^ril 1815 
mm. ©. 661 fggO og 17 S<m. 1865 (mttit @. 353 fggO. 395 

enSRaabc er Mcijen bctrafltct font l&emtog; l^cr cr bet Dffcntllgcg 
SRct f^lgclig faamcflct mete Mat* ^t 38ejt>ce[ettet et berettiget til 
at DiDcttage beSUfle SBeje font offentltfte, oDercnSftemmenbc meb 
aSejloioeng gorffrtfter, folget af ftg felt), eg ©runbejercn tilfommer 
ingen @rftatning, uben fotfaai)ibt nogeit ^bcriigere 5lfgit)e][fe af 
®tunb ettet 5lnbet maatte ^)aaforbre8- ®aa tenge faabant 
imtblettib itie et ffeet, maa SSejloi^eng 8leglet t>m beteS SSeblige^ 
i^olbelfe og SBenijttelfe ogfaa ^)aa bem ixete ubcn Slnijenbelfc* ^^ngaaettbc SetnBanetXEfenetet intet ©cetpt at moerte 
ubenfot ]^i)ab tibUgete om (Sj^to^tiatbttStctten og om gotl&ubet 
mob at anbringe ilb^fatUge Sing i bcteS SRcctl&eb et anfott, - 
fe »o^e af 12 Slug. 1848 og 7 ©e^)tbt. 1854 ift. 8«cfoL 29 
«ug. 1855. Om aJagbtafleneg SBen^ttelfc, SSanbg fiebntng m* m* 

§ 91. 

^anbct fom fiommunifation^mibbcL 

S)ct ct aOerebe oi^cnfor Ibctett, at i)or JRct bctragter SSanbct 
fom ctt®icttboni8gjcttftattb, bet I jutibifE ^orftanb l^cnl^Btet 
til faft ®ob8. 2)cttc fommct naijulig tilf^nc i ©tunbcjctcn^ 
encrct til giffcti t ferfic SSanbc faai>elfom t>cb SSanbct^ 
IBcn^ttclfe fom S)tii)Itaft, ^i>ot ©icnbomStettcng alminbcltgc 
©ruttbfoEtningcr i bet l&ele maa fomme til Slntenbclfc, jifr. 
§ftret8b. 27 £>W>x. 1853 (SRetSt @. 747 fggO og 14 Sftobk- 
1866 {8let8t. 1867 ©. 27 fggO — 3mtbletttb folfler bet af jig 
feli), at be alminbelige Sleglet om @j[enbom8tettett8 Ubfttafning t 
fltt Slnt)cttbelfe ipaa SSanbet maa unbetgaa abffittige SWobiflfationct 
fom golge af OJenftanbcng egen Uimobtageligl^cb for ubeluffenbe 
^etrebomme og ben beraf jl^benbe Umuligl&eb i ^axipt at begtcenfe 
be fotfljeBigc 8let8gebetet; ]^t)0ttil enbt^ibete fommer, at SBanbet 
!|>aa ben ene ©ibe I faa mange ©enfeenbet et af SSigtigl^eb for 
bet l^ele ©amfunb, og ^>aa ben anben @ibe fan anrette faa 
ttbfttaft og ufteregnelig <Stait, at ®takn ogfaa l&eti l^ar £))p^ 
fotbring til ^o^ti\>t at begtanfe be enfelte ejere8 Slaabigfteb* 

S)i8fe S5egtcen8ninget et imiblettib eftet ijotJRet megetmlnbtc 
enb eftet be flefte ftemmebe £oi)git)ninget, og inbjitcenlet jig 
egentlig til folgenbe 2 $oi)ebfatninget: 

1) 3ngen maa fotanbte SBanbetS natutlige &^h ftanfe ettet ajickc aJanbct, cHet fowge etter forminbflc aJanbntagfcn til 
anben SWanbg ©fabc (jfr. 5—11—7 og 8), - og 

2) en^i)er i^at Utt til at tcn^tte Sligetg aSa8btafl font 
SomtnuttifationgmibbeL 

2)ctt ferftc af bi8fc ©cctningct ct ot>enfor i fin Sttminbeligl^eb 
6c]&anb(et og t)il nebcnfor t en anben gorbtnbelfe ^bctligere 
blxH iiX0xt; ben anben jfal l^et giennemgaaeg* 3logen alminbelig 
Zo'o^zmmzl fot famme ]^at)c8 iffe; mzn ben er forubfat i mange 
Sln^nbelfer- 

A. Sit ©aab^ Dg ©fifcgfatten paa ©be og ^nbfeet 
er fti for ©n^ijer, forubfoetteS naijniig i fL 26 ?lug. 1854 § 7. 
®om gelge l^eraf er iffe minbre (SJerne enb enl&t^er Slnben i 
Scn^ttelfen af SBaSbraget nierettigebe til at f^)cerre famme. 
aWen ligefom bog bette H)aa flere ©teber fler meb Jpiemmel af 
gammel ©ccbt^ane, ber i bi^fe Hbet loJ>beftemte gorl^olb t)ipnof 
maa ref^)eftere8, faalebeS maa l^er be forjljeflige SBerettigebe 
Icm^pe fig efter l^inanben, og man fan ingenlunbe erfloere en 
©rug uierettiget alene af ben ®mnb, at ©fibSfarten bert^eb 
fteftxcrllggjioreg, faalccnge ben ille ganfte forl^inbreg, jfr. 8*ffr. 
29 Sftoi)br. 1793 og SRefol. 19 2»art8 1829 om bet arenbalfle 
aJaSbrag. 3 benne ^enfeenbe maa famtlige lonlrete Dm^ 
ftcenbigl^eber tage9 i SSetragtning^ nat^nlig ]^)>orbibt ben !t)aanageiDe 
SBmg er celbre enb ben @fib8fart, fom berbeb beft)cerligg)ore8. 
grembeleg maa man ixjcre ftrengere i fine gorbringer meb Jpenf^n 
til offentlige gcergefteber, fterre glober, ]^t)or regelmagflg Xantp^ 
ftibSfart flnber ©teb, o- beSL, enb l^bor Mot alminbelig S5aabfart 
Ieilig]^eb8^l8 foregaar. (Snbellg maa ber tageS noget iS^enf^n til 
a3rugen8 egen SSejtaffenl^eb og be forfCjettlge 3tttere8fer8 SSe*. 
ttjbellgl^eb. %f ^ofltlt)e S3eftemmelfer l^abeS Ingen ubenfor be 
meb ^jemmel af Z. 26 ^ug- 1854 S 7 a^>j>roberebc ^^tcktit 
gl0bnlng6reglementer. gor ©labe, fom i)eb $a8fagen fort)olbe8 
paa Orunben eUer Slnbet, faafom glfferler, f* (gj. t)eb J&Julflagene 398 

af S)ain^pfatt0jeT, er 3ngctt attft>atltg, meb minbtc noflcn [arftilt 
tiltegttelta SBrebc tommet l^am tittaft. 

%xl at ibctt^ttc ©tranben ubien @jetcn8 ©amt^ffc cr matt 
bctimob iffe bcrctttflet, jljient l^eraf, naat ©labc iffe fori)oIbe8, 
ingcn anbcn SSirlninfl Ian f(^bc, enb at Orunbejercn wbcn ?[nfi)ar 
fan leSfafte be !|>aa ^ani ®runb i^^^btagnc cHet fortejcbe gatt^jct* 
5Paa ©tebcr, l^tor $at>netot)8{bningcn ct ant^cnbcHg, BIber 
natutUgbia at fotl&olbe oi)cten8ftemmcnbc mcb bennc8 gotfWftet* 
3ft. £. 24 Suit 1827 § 20, E. 

3f0lge SBeJI. 15 ©c^)th* 1861 § 44 Ian Slmtmanbcn anotbnc 
gcergeinbtctningcr ^aa be Dffentlige SSeje meb ©amt^Re af 
^ommunekft^telfen; t SUfoelbe af 2;t)ift, afgj[0te8 ©agen af 
fiongen* Den l&ertti fotn^bne ®tunb !an felbfelgelig fotlangeS 
afgtben efter S:ajt. 

B. m SEemmetfUbningen i 8llget8 SJaSbrag et fti, 
^ar altib bceret en anerljenbt ©atning t ben fcebijanSmcegflgc 
SRet.bet ^jaa mange SBlaabet I Sobgibningen et fDtubfat, ift. 
SPtcemlSfetne ttl %x. 17 Oftbt. 1794, fe og &. om fbenfle 
Unbetfaattet8 SBen^ttelfe af be notffe SSaSbtag 25 Oftfct* 1815. 
aSaSbtagetg ©jete Ian altfaa itte Itcebe nogen ©tftatning fot 
bets aSenijttelfe I faabant Ojemeb, uben foxfaabibt faaban fta 
SWbetS 3;tb ^at t>aret ft)atet (fe f. % ^fttetgb. 5 a»att8 1859 m 
©^nbetobelben )>eb Uiin), og SEemmeteieten et iffe engang yligtig 
at etftatte ben ©fabe, fcmSlemmetet unbet fingatt maatte fotbolbe 
"paa ©ttanben eHet i>aa gtffeinbtetninget, SStijgget, StDet, SSaabe 
0. be8L, ci ben ©tunb l&an itte l^at tilflbefat nogen !j)ligtmce8flg 
gotfigtigl^eb* $fttet8b. 19 Sttobbt. 1857 (8llet8t 1858 ©* 43 fgg.). 
@nbntt minbte et nattttUgbi8 ©tnnbejieten betettiget Al at f!)>cette 
aja8btaget fot Sommetets ©Jennemfatt, uben l^t)ot faabant fta 
gammel 3;ib ^at funbet@teb (fe $fttet8b. 17 gebt. 1869, 9imt 
©. 307—11, ift. 16 Oftbt. 1863, «et8t ©* 801 fgg.). 

Wi igenf^n HI be mangeH<tnbe SSonPeligl^bet, fom t>ilbe \ 399 

ijctte forbunbnc mcb, at ^ux enlctt \(ix^ilt ffulbc ftemlDti^>e ftt 
3;0mtnet, l&at bet i be bigtigere 2Ja8brag fra flammel Sib t>«tet 
btufleltgt, at glabningen l^at t)ceret befetget for Saftel^anbletneS 
fcfUeS Slegtttng unber Seft^relfe af S^^mmctbiteftlpttet, 
^t)Ott)eb gotl^olbet b^t ^xetet orbnet tcb flpecieCe, ofte tongelig 
fottjtrmetebe, ^Ottt)entiottet, faafom .^oni)* 27 3lct)br* 1789 ift* 
5lnorbn, 2 3an. 1795 om be atenbaljfe aSaSbrag; SReflr. 27 
©Itbr. 1813, SRegL 11 SWaj 1819, toni). 16. %)fxH 1830 og 
SRef. 18 3an. 1839 for aJtangfogfett; Sont). 26 Sati. 1843 fox 
Zinml'oin o. Pv fe og SRejIt^ 5 3utti 1702 for ^ixEtf^cengjIet 
Vaa ©get m- fl* S)ette gotl^^jlb, b^iS forbinbenbe Etaft fot 
bcm, fom iffe fttoiflig i)ilbe lnbtr<ebe i [amme, funbe i^cere 
tttiJlfom, er nu tiCagt retlig ©^Ibtg^cb t)eb »♦ 26 Slug* 1854 
§§ 1—5, bet beftemmet, at gletbeben af bem, for bt>i3 Slegning 
gbbntngen i et aSaSbrag foregaar (ftaftcbanblere eHer ©fot)ejiere), 
er ber^ttigebe til at fatte Scflutning om, at gbbningen i bet 
bele aSagbrag etter enlelte S)ele beraf jial foregaa fceCeS og 
itttbcr fcettcg SSeft^relfe, og at toebtage be Slegler, b^^teftet 
a3efti>relfett ffal orbneg og Ubgifterne forbeleS, fjMU Sftegler 
bog af enl^ioer aSeblommenbe Ian forbreg unbergliDtte longelig 
?H)i)robation, ifr. ®fr. 23 SKaj 1863. Digfe SRegler er binbenbe 
for ettbt)er, fom i^ll |li))^)c Semmer i SJagbraget, og better life 
Ian 9logen, fom t)il unberlafte fig famme, ubeluIIeS fra gcetteS^ 
ftobningen etter fra at nbbc gobt af be for ben8 Sijcerlfoettelfe 
etter fiettelfe til^ejebragte Snbrctninger !t>aa Hge SSillaar meb be 
obrige i gtobningen SntereSferebe* 2)og er bet better ille SHogen 
ubenfor goreningen forment feto at jlabe jin £aft; mtn i^an 
maa ligefulbt erlcegge ben faftfatte Slfgift for SSenbttelfen af be 
til gtobttingenS ftettelfe foretagne gorbebringer etter anbragte 
Snbretninger, og gcetteSftobningen maa ille i)eb faaban fcerfEilt 
globning l^inbreS etter forft^rreS, jfr. ^ftretSb- 22 3an. 1864 
(SRetSt ©. 151 fgg.) og 20 SRo^br. 1866 (SRetSt. 1867 ©. 38 fgg.). 400 

2:i>ift om bet gorl^olb, f^'om be fotffjicmge ©tagS Statoft ftaX 
Mbtage til glebninggomfoftningetne, afgi^tcg t)eb lobllgt ©Ij^n. 
— J&t)or faabanne goteninger om gtobning fot famtUge bemb 
3ntete8ferebe8 fceCeg Slegning iHc cr oiprettebe, maa ^oBifiottcr 
mettent be forfljieHige a^^mmerejere bebemmeS ^aa famme SWaobe 
font mcBem anbre af l^tnanben uafl^ccngige S3rug8ub0belfer, 
l^boraf gelgen t SRegelen i)il bltbe, at Sngen !an ^aatoggeS noget 
5lttftjat for ben ©fabe, l^an t>eb i!n gtebning fctbclbet be Slnbte, 
faatenge l^an ilfe mobbiCig l^ar fotl^tnbret bcm. Sit en ftonc 
ettcr minbre 3)el af a^cmmerejieme t et SSaSbtag l^ar fotenet 
fig om at ftebc for foetteS Stegning, fan naturttgbiS iRe gj^rc 
be af biSfe Ji)ebtagtte Slegler binbenbe for be et>rige, jfr* J&ftret8b. 
1 «^)ril 1864 (8let8t. @. 310 fgg.). 

§ 92. 

gfortf«ttelfc, Sctttfcinbrctninger, SBa«bragene« Sarbargjarclfe. 
^otttjioner mettcm be forPjellige a^tcre«fcr. 

Sftogen alminbeltg Wet til at benijtte ©tranbbrebbeme til^ 
tommer fiaflebanbleme iRe, jfr. 6— 14— 8. 2)e Ian faalebeS 
nat>nng iffe forlange Slbgang til paa bi8fe ©teber at labe 
Semmeret trceflc ober ftanb; fun ben for felbe gfobningen 
ttobbenbige «[bgang til at betrcebe ©tranben, faafom for at 
ubftiRe opbret)nc Stommerftoffe, f^neS itte at hinne formeneS 
bem* — 2)crimob beftcmmer %x. 17 DItbr* 1794, at ®ruttb* 
ejeren er berettiget til at anlagge Xcenfcr og gjore be ijiberc 
fomobtte ^nbretninger (©li^i)erenber o. beSL) tit SelbemmeHgl&eb 
for 2;0mmerf(obttingen, mob berfor at ntfit en biflig (Sobtgiorelfc 
eHer ^fgift af 2:0mmer]^anbleme, l^billen, i SRangel af minbelig 
gorening, ftal faftfatteS t)eb en loblig ©fjottSforretning. Scegrer 
©runbcjicrett fig l&erfor, itagtet f^an tilb^be8 (Sobtgjierelfc, Dg 
efter at ficenfettS Slobbenbigl^eb ettcr ^tfttt for SEemmerflebningett 
k>eb en loblig ©Q^nSforretning er be^ift, - ba er SEdrnmer- 401 

j^anblctne krcttigebc til fcto at labc ftcenfcn inbtettc ^>aa 
^ang Orunb, mob at l^an n^bct MBtg ©rftatning fot ben @!abc, 
©runbctt bctioeb funbc tUf0Jic8, cfter JoMigt ©fj^it. 3(t ben 
engang ftebfunbnc Scftcmmelfc af Slfgiftcn, faalcenge ftcenfen 
fell) blit>et uforanbret/ itfe febnere Ian fr(»l>e8 omgjlort, t>m enb 
gctl^olbene maatte fotanbrc?, f^neS tlaxt 

%'oM^ommm ct bet berlmob, ]^t)otbtbt 2:0mmet]^anbleme 
ct ktettigcbe til ai ft<e\>e en fioenfe botttaget, naar famme 
if!e Icengcre er til nogen Sft^tte for a^emmetbriften, men maajle 
enbog til ipinbet- ®en a3em<etfning> at £cenfen8 Slnloeg fra 
forft af toat betinget af ben8 Si^tte fot Sommetbtiften, et tlfe 
i og fot fig afgjatenbc; tl&i naar ben engang er anlagt, og en 
Slfgift for ben8 SBrug beftemt, er ben bleben en ^erligi^eb 
i)eb ^jenbommen, og ©i)0rg8maalet er mtop, om bet, ber ^at 
SBetingelfcn for ben8 2:tlblii)elfe, ogfaa flal forftaae8 fom 
SSetingelfe. for ben8 fortfattc 2:ift)cerelfe; Semmerl^anblerttcS 
aSerettigelfe til mob ©rftatning at frigjore 3;0mmerbriften for 
enl^tjer gorl^inbring er nemlig iRe ttoirtfom- aSeb @lp0rg8maalet, 
om Sommerl^anblerne er bcrettigebe til t)llfaarlig og nben 
©rfiatning til ©runbejeren at flojfe £<enfen, maa bet l)iftnol 
fomme an i|>aa fctoc gorl^olbetS D^jrinbelfe: $t)or Jftcenfen ffrit^er 
fig fra gammel 3;ib, ctter ben8 Silfommenbe er orbnet \>eb 
f^)eciel longelig S3eftemmelfe (f. @j. «e|lr. 12 Siili 1684 om 
ben nu floifebe S8ingen8 Scenfe), Ian Hatlig ingen goranbring 
ftc, og bet famme f^neS at l&nrbe antage8 ol>eralt, l^toor ficenfen 
er anlagt i SWebl^olb af %x. 1794 § 1 af Ornnbejeren fclio. 
Z^ ]&er oi)l0fer gorlangenbet om ben8 Sorttagelfe fig i en 
^aaftanb om Slfgiijelfe af en Dirtelig Infratt^ §ormne8^ 
gienftanb, ber eftcr Hegelen alene fan Ir(Ebe8 mob @rjlatnlng* 
gororbningen af 1794 Betragter bet ogfaa IJenbelig fom en 
Jperligl^cb J)eb ©runben*; at ber er 3lbgang ttl ber^>aa at 
*) gaitflc fom llnfcnngelfe af Safttgl^ebet cfter i^atnetotjetig tt 18 og 19* 402 

anteflge SUmmcTlcenfct, pg f^rft max ©tunbcjerett felt) iftc 
paa £)^)fptbting i>il fcenijttc bcnnc, iitbttcebet Slemmctl^attblcrneS 
»let; bctfot tonlet § 1 ftg aabcnbart, at ben fot !&«nfen8 33rug 
bcflcmtc ^biBige ©obtgietclfe etter Slfgift" jial i>CEvc en i)irMig 
S3etaling for en 3:iene(le og iffe blot ©fabeSerftatning. — @r 
Scmfen berimob aniagt af fiaftel^anblethe felt) meb jQjemmel 
af gt* 1794 § 4, f^neg ben igjen af bent frit at funne fcott^^ 
tageg, faalebeS at 5lfgtften bermeb of^mx, og i aCe galb alene 
ben ©runben beb Slntegget tilfojebe t)trIeUge ©labe Uiiotx at 
erftatte* 2;^i l^er er ficenfen 2:0mmet]^anblerne8 egen ejenbom; 
^fgiften erlceggeg iffe fot S3enijttelfen af ben, men for Sentjttelfen 
af Otunben, og § 4 ftget felt), at Slfgiften i bette Silfcelbe 
alene jial bcere ,,®obtgj0relfe for ben ©fabe, ©runben berijeb 
funbe tilfejeg". — 3lt ficcnfeng ©lojfnlng i intet 3:ilf(slbc fan 
gjereS af^cengtg af noget forubgaaetSfjon cm benS Unabt^en^ 
bigl&eb elller Un^tte for ^ommerbriften, men at 2:0mmerej[erne§ 
egen ©rflcering t benne ^enfeenbe xaaa t>cere afgjorenbe, er en 
ftar @ag, ba ber l^er alene ]^anble§ om at gjieno!|>rette bet 
0H)rinbeIige gorl^olb* 

Sfulbe ©runbejeren forfomme at l^olbe en af l&ani aniagt 
Scenfe i ttttorlig @tanb, eller toojgre fig for mob bitttg ©obt^- 
gierelfe at q\U benne be Ubt)lbelfer eller gorfcebringer, font 
Semmcrbrlfteng SBe^ot) maatte fr(et)e, erfiaftel&anblerne ntt>it>lfomt 
berettigebe til, efter ojjtaget ©fjon, meb 3agttagelfe af gorflrifterne 
i §§ 3 og 4, felt) at ot)ertage Scenfen mob ^rftatning til 
©runbejeren efter aieglerne i fibfinoebnte §. 

©om golge af SBanbetg 93eftemmelfe fom alminbeligt Som^ 
munifationSmibbel, maa ber altib t)oerc 5lbgang til at foroge 
bet8 SSrugbarl^b i benne 8fletning beb at bortr^bbe ^inbringer 
for ben alminbelige goerfel, uben at ben Dmftanbigbeb, 
at bet8 ejer muligeng l^ar ^aft fjorbel af gcerfelenS SBefocerligl^eb, 
(f* 6j* beb mlnbrc ftonfnrrenS o. itil), fan bcrcttige benne til 403 

^crfor at ItcEt)e nogen etftatning, jift. fiftrctSb, 1 SRaj 1857 
(8icta ®. 342 fggO og 24 3unt 1862 (SRctSt ©. 583 fggO. 
gor faa \)ibt bet iubflro^nfct fig til en jlm^jel Di^rcnSning af 
Sa^bragct, uben at bette felt) bcrt>cb foranbtc8, maa cn]^i>cr l^eri 
5^tttcte2fetct !paa egcn jpaanb futtne foretagc bette, naar tngeu 
^Ittbcnmattbg ©jcnbom bctt>cb tilfejcg nogcn ®fabe> ©nbHbere 
er, - i Silfcelbe af, at Ubi)ibelfc, gortcbring o^ SReguIcting af 
go8fc 0^ ©tremmc eHcr ^anal^ og 2)cemntng§an(ceg til grcmme 
af ben alminbeligc goBtfel eCet glebning 0nf(e8 fotetagne, og 
^ongen i^ar mebbelt a;iKabelfe til goretagenbetg Ubf^telfe, - 
en^t)et for^ligtet til mob ©tftatning faabel at afflaa ben 
til §ocetagenbet8 Ubferelfe fornebnc ®runb, fom at finbe jig i 
ben @fabe eCev gorringelfe, gotetagenbet maatte mebf^te for 
^anS Oruttb, eienbom, Snbretninget eHet ©jienbom^^eriigl^eber, 
fe a. 31 a»ai 1848 §§ 1 og 7 og &. 26 3lug» 1854 § 6, ift. 
S. om ^raba^tommcr 12 3uli 1848 § h ®om Ojcnftanb for 
©rftatning fan cfter bet5lnfotte alcnc kttagteS bitelteJBcjIabigelfer 
famt %ab af birielige ^crligl^ebcr, faafom Sanbfalb, gifferier, 
®ftet8banlet o. beSl, - ilfe S)p^mt af ben gorbel, fom «om^ 
mnnifationen? S3eft)cerlig]&cb l^ar flaffet ©runbejeren, ba bctte 
il!e loax nogcn l)am tillommenbe 8?et ©aabanne 5ltbejber til 
Sommerbriftena Settelfe i SSaSbragene Ian iffe alenc it>cerffatte8 
af bcm, for l^biS {Regning globningcn fammeftebS foregaar, 
men ogfaa, ^t>ii bi8fe iffe i)il, af ©fo^ejcrne og 5lnbre, faalcbe^ 
at £)mfoftningerne ubligneS ^>aa ben Srcelaft, fom i et i)ift 
2;ib8rum flobeg gjennem aJaSbragct, naar glerl^eben af ^om^ 
munebeftJjrelferne i be 2)iftrifter, fra l^bllfe Srcriaften frembrl^eg, 
erfloerer fig berfor. 2)en 3:rcelaften i faabant SEilfcelbe ^>aalagte 
Slfgift fan bet ^jaalceggcS i)ebfommenbe globninggbefttjrelfe at 
inbforbre* 

2)e l^er oml^anblebc goranftaltninger fan tmiblertib alene 
iDccrffoBtteg til iKettelfc af Scerfelen i be SaSbrag, bcr af .Slaturen 

a6* 404 

et egnebci for ^ommunlfotfoncn* S)c anfarte fiotobcftcmmelfer 
forubfcettcr ogfaa en i aSaSbraflet attctcbc ftcbflnbcnbc gcerfel, 
og be fan berfot i!Ie iringcg i 51(ttt>cttbclfe i faabannc fmaa 
SSaSbtafi, bcr i fig fcH> ct albelcS utjenlige for ^ommunifationctt 
og hitt t)eb focrcgnc 3lntog og cjtraorbittcer ©pt^bning fan gi0tc8 
fcrugbarc bettU, jft. §ftret8b* 14 3utt 1862 (9lct8t ©* 695 fggO- 
^t)ot bcr o!|)ftaar ©^JorgSmaal illc om at fotBcbre en aHcrebe 
tiltxetenbe, men om at tiltjejebringc en ganjle n^ ^ommunifa^ 
tioni'oti toil Slfgj0relfen af, l^toortoibt faabant mob ©tunbejercn? 
^toteft fan foretageS, lomme til at bcro ^aa, l^toottoibt gore- 
tagenbet ex af SntereSfe for betSlIminbelige, og longelig 
Slflabelfe er ^er i ctl)toert gfalb nobtoenbig, fe §PL 28 Deck. 
1809 og SL 31 3Kai 1848 § 7. 

3)et er i bet goregaaenbe oftere paa'ptitt, at bet inbl&^rbeg 
gorl^olb mellem be l&er gjennemgaacbe SSerettigelfer faatoelfom 
bereg gorl^olb lige otoer for ©ninbejercn toanjteltg laber fig 
beftemme toeb nogen alminbelig ScgeL 3 bet tengfte maa man 
toiftnol faftl&olbe ©runbfcetningen om ©nl^toerS feltoftcenbtge Ret, 
og attfaa tootre utittojellg til at tiKjenbe ben @ne ©rftatning 
for©fabe, ]&an toeb ben SlnbenS JBrug !|>aaftaar at ttbe, faalcengc 
bcnne ifle Ian jKiatoife? at ]^at>c gjort fig ffJjIbtg i noget umibbelbart 
SRetSinbgreB etter tilflbefat nogen enten ifolge Xoto etter SSebtcegt 
l^am i)aa^t)ilenbe $Ugt. 3fr- faalebeS $ftret8b. 24 ®c^)tbr. 1845 
(9let8t ©• 677 fgg*), l&toor lommerejerne og ©mnbejeren 
gjenflbig ^>aa|lob l^inanben ilagt Slnftoar, be forfte for ben 
©labe, lommerftobningen l^t)be libt toeb £)j)f0relfett af et 
giffegjerbe, og ben flbfte for ben ©labe, ^ani ©jenbom leb tocb 
Sommerflobntngen, famt for ©jerbetS 9lebbr^belfc og Sl|lefj)ilbe^ 
- og l^toor 3;ommerej[erne alene bleto titpUgtebe ©rftatning for 
gtftegjerbetg Siebbr^belfe, tmn 5Parterne iotortgt frifunbne for 
l^ittonbettg 'SEiltale* — SWen, fom tibligere bemcerlet, laber ben 
Kegel, at m^ i SBent^ttelfen af jin SRet ille Be]^0toer at tage 405 

J&cnf^n til, om «ttbtc bertocb Hbcr @fabe, fig i bt8fc %i>tf)ol\> 
tngenluttbc flienncmf^rc meb tiogen ^onfc!i)cn8, nttop fotbl 
9lettett8 egnc Otcenfct l&er ct faa nU^tmk. ftlatt cr bet I 
ctl^toert galb, at ben ene Sen^ttelfe life maa fDtttcBttge ben anbeti 
aIbeU8; at 2;0mmer]^anbletne aftfaa iffe maa f^xjctre etocn 
meb en Sanfe, og at !|)aa ben anben ©Ibe S)ann>flib8fatt i 
aSagbtagene maa otbneS faalebeg, at 3;0mmetf(0bntngcn Itfe 
gj[0te8 umulig; ligefaa at IRc ©runbejeten i)eb Damb^gning 
maa ftanfe ben i aSaSbtaget flebflnbenbe 3:0mmetf(0bning (Jft* 
^fttetgb. 17 ge6r. 1859, 8let8t ©. 307 fggO; ^^orimob l^an 
jpaa ben anben ©ibe l^eBer i!!e U^zm at nebrlt>e eCer fotanbte 
fine 2)amanIo?g, for at gjete SSa^btaget Btugfcart for gljjbning 
(J&ftrct8b. 16 Dftbr. 1863, SRetSt @. 801 fgg.). 

5Ken if!c engang ben ©cetning, at ben @ne albrig er fot^Iigtet 
tit bcb i)ofittt)e gctanftaltninger at fetge for ben?lnbett8 
Zaxi), labet fig i biSfe gotl^olb, })'ot>x 3let8gebeterne i ben ® rab Mtt 
oi>er i l^inanben, altib faftl^olbe, ibet en faaban !j)ofltit) SSarctagelfe 
af Slnbre8 %ax^ ftunbum !an ftttte fig fom en SBetingelfe fot 
fel^e aietten. ©aalebe8 antog ©ajefletet i 2)om af 14 a»art8 
1863 (SRetSt ©. 343 fgg.) 2)tammen8 Sajlel^anblete fcti)Iigtebe 
til at labe fit Semmer o^)famIe og affHRe i>eb aRuIt)ab8I>cengflet, 
ll^t)il!et bi8fe i>aaflob )oat uben SWWte for bem, xmn ]^t>l8 SStgtigl&eb 
natonlig for ©agbrugene og SBroerne i ^onefoSfen t>at 0^)1^(1, 
mob en Slfgift til $<engjlet8 @Jer* ©enne antoge8 berlmob IBe 
fierettiget til at mobfcette fig, at fiafiel^anblerne, for at unbgaa 
5lfgiften, lob i5onefo8fen giore flobBar, uagtet en enfelt Safle:' 
i^anbler, ber frembeleS onftebe at ben^tte ^oengflet, gjiorbe fcctte8 
@ag meb l^am, fe ^ftret8b. 22 ^an. 1864(»et8t ©. 151 fgg.). 
»igelebe8 W^ toeb ^ftret8b. 24 ^an. 1867 ({Ret8t ©. 142 fgg.) 
Direltlonen for Sommerflobningen i SRamfen ©It) til^)ligtebe at 
erftatte ben ©fabe, fom SEommeret gjiorbe ^aa fiajegaarbenc fomme^ 
fteb8, ba bet t>ar i>^l^% at man ^eb ai f^re Slommeret frem i 406 

glaabct meb HlfttceffcHgt 9Rattbffa]&, faalebeS fern i ttbligetc Sibet 
jlcbc, futtbc xinbgaa at bcjlablge fiajegaatbcnc, men man i be 
fcbnetc Slat, ba SEemmetbriftcn bat tiltagen og bcrmeb S3eft>«t- 
ligl^cbcTttc i>eb at flebe i glaaber fot^gebe, toar bcg^nbt at labc 
lemmctct gaa (eft i 6ft)en. — I3)e fjjeciellc glebningSrcglemcntcr 
o^jftlOet t bcttttc ^enfccnbe fctjfjcQige gcr^olbStegler, og o\>er:^ 
l^otocbet maa ben alminbelige SSebtcegt !|)aa ctl^ijcrt Steb l&er fomme 
t afgjerenbc 95etragtning. S» 26 5(ug» 1854 § 7 oijetlaber bet 
betl^og tU ^ongen, efter at SSetcentning er inbfjentet fra t)eb^ 
fommcbc glebnlngSbeftljrelfe, at faflfoette be S3eftemmelfer, fern 
flnbeS btlltge og fctnebne, for at SBaab- og ©libgfatt i)aa @lt> 
effer 3nbf0 fan foteneS meb ben ftebfinbenbe 2;ommerfl0bning, 
og af benne ?5em^nbigelfe er ber ofterc gjort S3rug, faafom t 
9tegL 27 3unl 1855 jfr. SRefol 23 a«art8 1857, 21 2)ecbr. 1855 
jfr* 4 3an* 1860 for©feen8 SSagbrag; SRcgl. 13 3uli 1855 jfr. 
,8lef. 22 ©e^>tbr- 1856 for SSormen, SlegL 22 ©e^)tbr. 1856 for 
S^rifjorben, SRegl 4 Slug- 1860 for bet freberlK^albfle SBaSbrag. 

§93. 

S^anbS ii^ebntng. @<en!mng etter Ubta)>mng af 3nbf0er og Sn^rftrcefmnger m« t. 

Uagtet ©ieren af SSanbet i Sllmlnbeligl^eb er berettiget til 
at forbijbc Slnbre at bortlebe bet fra i)am, er l&an bog nnber 
btSfe Dmftcenbigl^eber ^)ngtig at afgit)e bet til Slnbre, fom berfor 
maatte ]^ai>e ©rug. SlCerebe 5—11—7 tiflob (Snpex at lebe 
gjielb^ og 5llmennlng8i)anb til at Danbe fine Slgre og @nge meb, 
og &. 28 3ult 1824 § 6 jfr. 31 SBaj 1848 § 8 ttttaber i 
^Imlnbeligl&cb en]^t>er 3orbbruger, fom mangier SSanb til fin 
3orb8 bebrc 2)^rfning, at forbre famme afgit)et af bem, fom 
forub l^at famme i (Sje etter Srug* 3)enne JRet er imiblertib 
betinget af, at (Sjieren ingen ©fabe bert>eb liber, og at iffe 
£)t)erfoommelfe etter ©ftjebmb !|)aa omliggenbe Sorber bert)eb 
fori>olbe8, og om nogen ©rftatning bli^er faalebeS l^er i«e 2;ale 407 

unbtagen for ben ©fabe, fern t)cb febc ©wftcgta^ningcn m. i>. 
ntaattc fortjolbc^. ©om gelge l^craf fan bet l^eCcr itte tWKte 
SSanbetS ©jict ferment febncte felt) at ben^tte famme, f* @j* til 
en gabrtfbtift, om enb ben 2lnben8 atletebe aniagte SSanblebning 
bet\)eb gjereS nnijttig; bog gaat bet tel l^eOer tf!e l^er an ganfte 
at tilfibefoftte et^t)ert ©enfijn til benneS 2:at»* — 2)et ct i0t>rlflt 
alene til 3otben8 I5)t>r!nlng 03 Iffc til anbetJBrug, faafom 
til $u8brug eHer gabrifbrift, at man ^aa benne SWaabe fan 
freeze SSanb afgit>et af Slnbte* 3;il S3ergt)ccrf8brift fan bog 
bet fotn^bne aSanb freezes afftaaet ifelge SBetgl, 14 Suit 1842 
§ 18, for faa t)ibt bet iffe aDerebe et anDenbt til nogen anben 
Snbuftrigren, eCer bet bcrfta ubcn ©fabe fan afgit>e8; mtn t^tt 
maa SBanbet fctmelig esiproiprieteS. 

aJeb 5lnteg af SSanblebninget til Stieh^ og fiabe^ 
ftebet er betimob bi8fe8 Sommunebeft^telfet, eftct ctl^i^emt 
fongelig SiDabelfe, betettigebe til, mob ©rftatning, faai^el at 
fotbte bet fotnebne SSanb afftaaet fom Orunb m. ^* afgit>ct og 
at i)aalcegge ©icten be Snbfhranfningcr, fom goretagenbct maatte 
mebfore* @e S* 28 Slug. 1851 og 18 SWaj I860* ©et flnbet 
faalebe8 en formelig @s^)toi>riation af SSanbet m. t). ©teb, og 
^>aa be8lige Slntog er ». 31 Wtar 1848 *§§ 2—5 antoenbelig* 
2)et famme gicelber ogfaa, om en faaban SSanblebning agte8 
bcn^ttet ubenfor t)cbfommenbe ftjebftabS cffer SabeftebS ®r«nfet. 
EanbbiftrifterneS ftommnnebeft^relfer l^ar berimob ingen 
faaban Slbgang til Slnlaggelfe af SBanblebninger uben meb 
t>cbfommenbe @iere8 ©amt^ffe. 

Dgfaa til at bortlebe ffabeligt Sanb fra fin Sorb 
ot>er anben SWanbe ®runb er en]&t)er Sorbbruger ifolgc £♦ 28 
3uli 1824 § 1 berettiget, mob at erflatte })am ben i)eb ®ra^^ 
ningen m» ». bei>irfebe ©fabe; uanfeet SHegelen om, at enb^er 
er it)Ugtig at mobtage bet SSanb, fom ifolge SlaturenS Drben 
ftrommer til It^am* Ann er ban i bette Slilfcelbe efter § 2 fel^^ 408 

ftflgeltg fot^Iigtet tit at fottfcette ®r0fterne faa kngt, at tngen 
aitben 8Kanb8 la'otxt ttflgenbc 3orb beirt>eb fan tage @labe» — 
i^crmcb ton for a3^ctne8 SScbtontmcnbe fammcnl&olbeg &. 19 
SKaji 1860 § 3 09 8 3ttnl 1858 § 8 i)m ^loaHcbtttngcr. 

enbt)lbcrc cr ^ngeti bem^nblgct til at tnebbele SiHabelfe 
til ©cenlnittg effcr Ubtaj>ning af 3ttbf0cr og SKijtftrccfttingct 
famt Ubl>ibelfc, gprkbting ettet Sleguleting af goSfc Dg ©tt^mme, 
for bet^cb at inbtoinbc ellet fotbcbte diet afixtrge 
©labc paa 3otbemott, ifelge ben ot>enanf0ttc &. 31 SKaj 
1848. en]&t>er et i faa galb for»)Iigtet til mob etftatnlng 
faat>el at afftaa ben til gorctagenbctS Ubferclfe fomebne ©runb, 
fom at fltibc fig i ben ©fabe eflet ffoningclfe, gctetagenbet 
maattc mebfere for l^an? (Srunb, ©jcnbom, Snbtetninget cttct 
©jenbomSl^eriigl^ebet* — ©aabanne gotetagenbet Ian iocerffattc^, 
om enb iffe aOe be Orunbejetc efier aHettigl^cbSl^abcte, fti)i6 Sorb 
ettet anbte ^ctUg^ebet betJ)eb antagc8 at 'oiUt ubtoibe^ ettct 
fotbebteg, f an fotcneS om at ubf^tc ^Itt^ejbet fot f<ette8 atcgning, 
noat blot gfctl^eben af fiobeietne ettet SRettigl&ebgl^atoetne, - 
betegnet iKe eftet bete8 «[ntal, mtn eftet SBatbien af ben gor^ 
bebting, fom %otttaitnitt fot enl^^et HI mebf^te, - beti et enigc. 
§t>et enlelt iftoDeJet, fom faalebtf ifle i^at i)ittet beltage i gotc^ 
tagenbet, et, noat bette et ubfett, og bet ^eb lo^Iigt ©tjlen 
gobtg}0te8, at gotbel betaf et J>ttnbet fot l^anS Sjcnbom, fot^)ttgtet 
til, eftet eget 88alg, znttn at nbtebe fin fotl^olbSmceSflgc 9in\>att 
af famtlige Omloftninget, ettet ben @um, l^i^ottil ben fot l^onS 
©jienbom J>nnbne gotbel anfcetteS, ettet at afjlaa be fot T^anS 
(Sjenbom inbtnnbne ettet fotbebtebe ©ttce!ninget mob ©tftatning 
fot beteS o^Jtinbelige SScctbi, - alt eftet lotoligt ©lion, got 
bl8fe gotbinbtligl^ebet l^oeftet i et^^ett 2:ilfcelbe meb fotjle 
SPtiotitet biSfe ©ttcefninget, bog eftet gtabtag af bete8 oi>tinbelige 
««tbi (§ 6). femtenbe Slfftttt. 

£)m 93erflt)cet!8btiften» 
§94* 

2)en cgcntligc bctgmoegfige 3)tift ^aa metall^olbige go8itttct 
ct i 9lotgc tffc celbtc cub ©lutnlngen af bet 15be Slarl^unbtcbe. 
2;ibltgetc inbjircenlebe man fig til at ubt^tnbc 3oern af Wtt^x^ ug 
©0malm (rau8i); mtn om bennc SScbtift, ber i)iftnoI anfaaeg 
©tunbcjctctt itbcluffenbc fijtbcbolbt, l^at be gamie Sioi)e Ingen 
fccrjftttc IBeflemmelfer. 5fr- Slettertobcn for ©ftetbaten af 22 
ge*r. 1358 (2)i^>L 9lorij. VI. 238). — 3)a ©taten i S3egJjnbeIfcn 
af ©l^tiftian ben Stebje? Sftegjeting beg^nbte J)eb inbforfftet)nc 
fac^^flile IBergfoII at btii)e bet n^8D^)bagebe feltol^olbige ©I^- og 
ftobbett)cetf Oolmgbetg (©iilbnag) i lelematlen, fotanlebigebe 
bette ben cribfte SBergotbning for 9lotge af 9 9unl 1539, eg 
]&eri Blei) ben i S^bfflanb ftben STOibten af bet 12te Statl^unbtebe 
ubDiflebe 9let6fcetning om Sergtegalet* lagt til Ornnb, og 
bette et flben beftanbig fcibel^olbt fom Ubgang8^)unlt gjennem 
l^ele ben folgenbe &ot>git>ning. *) Mtxtht i 2)rontttttfi 9Wargrcte« Snfttux fot @ri! af ^ommerti af 1397 
omtalcl bet fom jtronetu ubeluffcnbc 9lct „at Ibi^ggc SWatme'', - og 
ipaa bet «Ibfte S3ergD«t! i 9lotge, fcm ««bite8, ^obbetbarfet i <S<mbf»cr, 
mebbelted fongelig Sorlening 1490 „^clcl fSilhat fom beb anbre fD^alm- 
bjetflc f«bbftnri0t" (»ttbftiWen VI. @. 630)» — t>en tometfle fRet 410 

S)ettttc Settagtntng af 8WetaIani)i8ntngcr fern Slegalict lebcbe 
bog dbrig til, at ©tatcn tiHagbc jtg ©ncrct til at btii)e S3ergt)(Ert 
Slffetcbc Sctgorbningcn af 1539 gti)cr cn]&t>cr gtnbet Sltlfagn urn 
at cr^olbc SKutl^ung og ct ©rubcfclbt tilmaalt af ben anfattc 
Setgmcftet, eg Eongetnc fegte paa mange 9Kaabcr at oi)fti«Ii>c 
ben ^)rit)atc aSetgtJ^ettSbtift, inbtil enbclig SBcrgtJoerKbriften ih\>, 
fom bet l^cbet, etilcetet ftt t>eb ©^rifiian ben gjerbeg gt« 29 
3nH 1632, ifr. JReceS 1643, 2—26 og 3-~4L SKen 'paa bette 
9legalttet8^)ttnci^> l^Hler bet, at ©runbenS (Sjer fom faaban 
intet %oxtxxn i)ax fremfot enl^ijer Slnben meb §enftjn til be i 
3crben8 ©Qeb ]^t)ilenbe SWetattet og ©rtfet, ibet ©runbeienbomS^ 
tetten albeleS iffc anfeeS fot at omfatte biSfe; ]^\)orimob @taten 
inbrijmmet en]^i>et ginbet fulb 9let berot)et, alene ^>aa ben 
aSetingelfe, at l&an iagttager ^i8fe foreftre^ne 8leglet** — 
£)t)eten8ftemmenbe l^etmeb et bet ogfaa ganjle !cnfeft)cnt, at bet 
Offentlige i!Ie akm feret et neje 3nbfeenbe meb, at J6ergi>cert8=^ 
ejeten brit)et fin ®rnbe fDtft>arligen, men at bet ogfaa frcei)et, 
at l^an ftabig j!al ^olbe ben i Drift, nnbet Safe af fin 3let. 
a3ergt)(stl3briften8 SSigtigl^eb for bet SllmlnbeUgc HIbe nemltg 
iffe i og fot jig funnet retfcerbiggiore faa ftote Snbftranfninget 
i en^ierg Slaabigl^eb, I&t)i8 if!e3;ingen egentlig maatte bettagteS 
fom fljicenlet l^am af ©taten* 16etragtcr berimob SWctatternc fom l^arcttbc til ©runbcn paa fammc 
fWaabc fom b€nne8 etngc SBcftanbbclc, og be fiobftcber, i^idcxaf man IJat 
btCiet ubtebe noget ^nbet, tdet alene om en Slfgtft, fe Matter fltSm. 
fRcci^tSgcfci^. SS 166, 226, 389. 2>en famme ©runbfatning gicelber 
ogfaa i ben cngelffe fRtt, bog meb enfelte i)(efenltgc Unbtagrifer nat)nlig 
for a;ingtuBetne« S3eb!ommenbe. 
*) ffrft bette <Bt^n^mtt bil bet faalebe« fce«, at be ^Setcenfeligl^eber, fom 
man t fin Zxt> ntetebe angaacnbe ben frie ^ergboerfSbrifte jjoreneligl^eb 
meb (^tunbloben, nabniig $$ 94 og 105, egentUg 16etoebe )^aa en 
3»i«forftaaeIfe, ifr. «ftret«b. 19 2)ecBr. 1834.. 411 

aRctalant>i8tttngcntc8 ©gcnffab af SJegaliet i>ax faalebc8 tttc 
til §tnbcr for, at l^tJcm, fdm iJtIbe, Ibemcefltigcbc jig be @ttfer, 
^an maattc flnbe* ®c celbre ©crganotbnlngct ^^aalagbc dene 
6nl)i)er, font ]&at)be o^)bagct cttct l^atjbc ^unbffab cm nogen 
aKeta](att^)i8ning, itnbct ftreng ©ttaf at aaknbatc bctte for 
noBtmeftc S3etgcmfceb8manb* ginbercn gat>c8 bcrl^oS Slilfagn cm 
ginbctlen, forfaatoibt ^n t!!e felt) i?ilbc btlije 31(ni)t8ntngen elffer 
oijerbtage ben til Slnbre* 9Ken for at SRogen, ©rimbejeren ilfe 
mittbrc enb Slnbre, flulbe erl^Der^e ubeluffenbe SRet til en 
funben Slnt)i8ning, maatte f)an erl&olbe en formelig gorlening 
bermeb fra ©taten gjennem et of \>ebfommenbe S5ergetttbeb8manb 
ubfcerbiget faalalbet 5Kut]^ung8bre\>. — Sit SSergregalet, faa^ 
lebeg fom anbetftebS unbertiben jlcbe, i)ar ot)erbraget til enlclte 
Sorj>orationer effer SRagnater (ijeb faatelbet ©t>ectalforlening), 
faalebeg, at benne Uzi> eneberettiget til al 95ergi>oerKbrift inben 
\)ebIomnienbe S)iftrift, og tn^i>tx S3emcegtigclfe af ®rtfcr af nogen 
Slnben attfaa nloi[)lig, forelom i 5Worge fun i ®re\>flaberne 
(®rei)crne8 S|5rii>. 25 a»ai 1671 § 15, jfr. %x. 7 %zix. 1812 
§ 25). !J)e ceble SIRetaller i>ar berl)o8 ubeluHenbe forbe^olbte 
©taten; men ogfaa paa biSfe Wi> SScrgtJcerKbriften erilceret frt 
t)eb %x. 29 2)ecfer* 1783 ubenfor SongSberg ©oHjiJcerK S)iftrift, 
b* e. ©anbft)er, glcSberg og @ger ^Prceftegjelb. 

©aafnart et IBergbarf 1>ki> anlagt fit famme alminbeligt)i8 
ani)ift en i)i8 ©irfumferenS, inben l^toillen bet ffulbe ijoere 
enekrettiget til at foge fin gorf^ning meb ©tot)j)robu!ter, 
erl^olbe ftior^lcr forrettebe m. b* ©nbtoibere tiHagbeS ber jebnlig 
t)eb f^>ecicDe $rit>ilegier JBerg^cerfet ©neret til a5ergi)cer!8brift 
inben l^cle ©iriumferenfen; rmn benne SRet o^l^orte febnerc* Sltte 
IB^nber inben ©irfumferenfen bar for^)ligtebe til mob Ibifiig 
SBctaling at letjere ^ul og SSeb famt forrette Sjor^ler til SBcrrfet, 
^bilfen Spiigt forft ^0Bt)ebe8 i>eb a. 1 Suli 1816 ifr, bog §ftret8b. 
7 Slug, 1832. 412 

S)e «Ibte 3lnotbntngct om aSctgbcertt^ctf enet: g^t. IV. gt. 
29 mam 1644, S^t* V. SBctgorWnang af 23 3unt 1683, 
3ttterim8i)rti)ilegtetttc af 25 Slug. 1687, gr. om Scennxcrfcme 
af 9 San. 1736 ifr. ^l 20 Sunt 1743, %x. 27 ®ecbt* 1752 
og 7 @ei)tbr. 1812, - ct nu attc fattc ub af ftraft tocb So^cit 
af 14 SuH 1842, ber meb SiBoeggloije af 28 @ei)tBt. 1857 i>g 
17 %zbx. 1866 attfaa nu tnbe^olber be |gi«lbcnbe JBcftemmcIfet 
Pitt a5etgi>certebtiftcn. 

§95. 

g5etgbcetf8Ioi)cn af 1842 l^at Hgefom be celbre SCttoxbttinger 
faftl^olbt bet Jprinci^ at S3etgt>atl8briften er ftt for aHe ©taten8 
Unberfaattet, pg at f^Igeltg be 1 3orbett8 ©fji^b ktJotebe SWetaaet 
og ©rtfer i!fe omfatteS af ©runbeienbomgretten. ipetfta unbtagcS 
alene aw^t^ og ©emalnt, bet et Orunbejeten ubeluffenbc 
fotBel^oIben (§ 8). ©om gelge betaf ftaar bet ogfaa @tt]&i>et frit 
for at foge efter aKetalatttjiSninger ^>aa Slnbenmanbg ®ruttb. 

©t>or faaban ©ogen efter attetalanDignlnger imiblertib er 
forbunben meb £)i>grat>tt{ttg etter STOtnerlng (©lj[ceri>nlttg, 
tljbjl ©d^ilrfen), maa ben berlmob .ubeu OrunbejerenS og 
Srugereng ©amt^Ife alene flnbe©tebiUbmatIen i enSlfftanb 
af mtttbft 100 SHen fra $u8, og aftrig J^aa alfare SSeJe (§ 3). 
J&t>i8 ©fi<er^>erett iRe l^ar erl^olbt ©ruubeJerenS og SrugerenS 
ftrlftltge Sittabelfe, maa l^an f^au en af i)ebfommenbe ©erg^ 
embebSmanb eDer af gogben, !£en8manben etter SWagifhatcn 
ubjicbt ©ljoer^)efebbeI, ber gjicriber I Star og 3)ag, og i^eb 
^t>i8 Ubftebelfe Deblommenbe Ubfteber l^ar at ^)aafe, at SRef4>trenten 
Bel^origen leglHmerer fit gorl^olb famt [titter ttlflrcellettg ©illerl^eb 
for al ben ©fabe, l^an unber ©Ij[<er!|)ningen maatte foraarfage 
(§ 2 jfr. ©fr. 19 3utt 1843). m ©!j[ar})eren ubettnget i)Ugter 
at erftatte al faaban ©fabe, felt) om ingen egentlig Uagtfoml&eb 413 

tommei: f)am tlttap, felflct af fig fcli) ^g ct ligefrem u'^talt i 
§ 5; men l^erunber Ian aletie forftaac8 ben umibbelbarc ©labe, 
fom OrunbenS (Sjer ettct SSruger liber, i!fe ben inbitefte Slabe, 
faafom at J&efte Ui\>tx j!j> t)eb ©fubbcne, eHet at §u8bi>t falber 
neb i ©ficer^)e]&uttet, albenftunb @!j[(er^)eren l^ar iagttaget ben 
anorbnebe gotjlgtigl^eb (jft* § 3 ©lutn. og § 4). ©traffen 
for ttlot)Hg ©fj«r^)ning er fceftemt i «rll. 22—6, og for at 
l^inbre 9logen i lobltg ©!joet|)ntng i SBcrgL § 6* 

Sit ©f j[CEri)eren er berettiget til uben bibere at tilegne fig og 
kl^olbe be 6rtfer, l^an maatte flnbc, er en ©etofolge, uagtet bet 
intetftebs ubtr^tfelig er fagt; tl^i benne ^tt l^ar ot>er]&o^ebet 
en^ber Djjbager af metall^olbige gogflUer, om biSfe enb ifte er 
funbne beb ©fi(er^>ning^ SSar ®rat)ningen eHer ©tjiOfr^>ningen 
uloblig, fommer «rH. 22—8 til Slni)enbelfe* 

3;il berimob at erl^tjert^e ubeltt!!enbe9let otoer ben funbne 
SlntoiSning nbforbreS bet, at l&an erl^olber fig ben oi>erbragen 
^eb et af tjebfommenbe SBergmefter ubftebt 3Kut]^ttng8bret 
(§§ 7— 13)* gor i benne ^enfeenbe at toebligcl^olbe ftn gortrinS:^ 
ret, ]&ar ginberen at unberrette Eengmanben, etter t Sjofeftcebeme 
SKagtftraten, om fin Dj)bagelfe i en ftriftlig, bol&belt nbfcerbiget 
3lnmeibelfe, bet af benne git>e? $aategning om SlnmelbelfeS:^ 
tiben, famt om og naar nogen Slnbcn i be fibfte 12 SRaaneber 
^ar anmelbt nogen £)j)bagelfe i famme ©gn, og l^toraf bet ene 
gjem^Iar tiiftitteS ©ergmefteren, bet anbet IctoereS Slnmelberen 
tilbage* "^znm ftal berefter t)lbne8faft unberrette ©runbejeren 
om, at Slnmelbelfen er fteet, famt til tt(eftf0lgenbe ^rcebilebag 
Beforge Slnmelbelfen og Sgaategningcn Iceft fra ^irtebalfen 
eCer, ]^i>i8 £)^)bagelfen er fleet 'paa Sjoftftabgrunb, inben 8 
®age feefjenbtgjiore famme )faa ben for ftjioBftopbeme brugettge 
aRaabc (§ 7). 

©ebneft inben 18 SWaaneber efter Slnmelbelfen flal berefter 
glnbcren til SBergmejieren ijibglt>e en ffriftlig SBegioering 414 

om SWutl^ung, Icbfagct af en Sgt^tjcftuffc, l&t)Oteftcr 
S3crflmc[tctcn ftal wbftebc SRut^ung^brci), fom ffal inbel^olbe 
3Riit^eren8 9iat>n, 09 l^bort ttOige 5Pr0i)cftttffen jial bcflrii)cg, 
famt bcT^og attflii)c8, i)aa l&t)l8 ©runb ben er funben. SdzxQ^ 
mefteten maa ilfe negte Sftogen SWut^ung ipaa nije gunb, ibct, 
]&bi8 f(ere SRut^ungSbre^e flulbe bli^e nbftebte ^aa famme 
3lni>i8ning, gortrinnct ttltemmcr ben fetfte ginber, faafremt 
^an l^at iagttagct be anferte fjotjirifter, ]^t)tllet ©i)0tg8maal 
j^en^0tet nnber ©omftoIeneS 5lfgiurclfe» 3nbe^oIbet betimob 
ben inblctoerebe 5|5r«i)eftuffe ifle i)irIeUg @rt8 (jfr. ®fr. 23 gebt. 
1861), er bet t>el en ©ebfelge, at SWutl^unggbreb maa negteg, 
faafom ^er feH)e (Srunbbettngelfen for S3erg\)cerf8anIcBg mangier, 
og fioi)en IjenDelig i ^rebeftuffeng gremtoggclfe f)ax [egt en 
©arantt for, at ber er gjort et birfeligt (Srtgfunb, og mob 
nl^jemlet 3nbgreb i Omnbejercng a?et* — gra Slnmelbelfen af 
og inbtii Ubiobet af be 18 SKaaneber, fan ingcn af nogen Slnben 
foretagen ©fjcerpning faa ncer bet angit)ne @teb, at iffe begge 
tan ct^olbe bet bel^orige ©mbefelbt ubmaalt, betage ben forfte 
Sinber })ani 9let gorfommer ginberen at begjcere aRut^ung 
inben ben beftemte Sib, falber Sl[ni)t8ningen igjen i bet Srie, 
b. e* ginberen taber fin gortrinSret (§ 9). 

3)erfom ginberen forfcmmer ben forelobige 5lnmelbelfe 
for fiengmanben etter SWagiftraten, ettcr unblaber paa f oreftre^en 
aWaabe atbefjienbtgjiore benne, er bet ligelebeS Hart, at l^an 
taber fin gortrin^ret fremfor ben, fom efter be^orig Slnmelbelfe 
mutber Slntoi^ningen, felt) om bette ffer febnere, enb Ijin gjorbe fit 
Sunb* §ar berimob ben forfte ginber felto erbtJerbetSWntl^ung 
tibligere enb ben anbenS 5lnmelbelfe, forftaar bet fig, 
at SlnmelbelfenS Unblabelfe iffe fan flabe bin; t^i Slnmelbelfe 
er iffe foreftreben fom en SBetingelfe for at erbolbe SWutl^ung, 
men alene fom et SWibbel til at fifre ftg gortrinSretten, om enb 
en febnere ginber maatte b^be mutbet tibligere; og ben blitocr 416 

f^Igclig o\)erjl0big, naar febc SDlutl^Uttgctt fommer l&etimclig 
not aScrgmeftcrctt fijnc^ enbofl at i>ate berettiget til at negte 
3Dluf^ung§btei> :|paa SlniJt^ningcr, font anmcIbeS at t>cerc funbne 
cfter, at be af en Slnben aKerebe et mut^ebe; unbet en mobfat 
gorftaadfe f^neS ncmlig Orbet ,,n^e ijunb" i § 9 ©lutn* ingen 
gob 33et^bmng at faa, ba bet bog et inblijfenbe, at S3ergmefteren 
i intet 3:ilfalbe funbe tjcere l>Iigtig at ubftcbe 3Kut^ung8brei> 
^>aa gamle, i en Sloelfe af Slat btetjne SScetfet* 

Smiblettib et bet en SWangel t £oi>en, at ben ifle bat 
beftemt, Inben l^toillen 2:ib eftet £)l>bagelfen Slnmelbelfen 
jfal t)cete jlcet, mebeniJ ben igjien beftemmet, at SBegjceting om 
SRut^ung ftal inbgbeg inben en i)i§ SEib eftet 3lnmelbelfen* 
Zf)i ba gottrinStetten til Slni>igningen et fn^ttet til £)^:^ 
bagelfeStiben, ,,faaftemt glnbeten bat iagttaget be i Soi)en 
gitone gotfftiftet", uben ^enf^n til bi>em bet l^ax anmelbt eHet 
mutl^et fotft, faa fan bet, \)i>t>x ti>enbe b<^^be et]^ioett)et 3Hutbung 
i lot)lig 2:ib eftet Slnmelbelfen, mebeng fotfte glnbet l^at 
anmelbt fit gunb febnete enb ben anbcn, i>ate tt)itolfomt, om 
^in beSuagtet jfal bci^c gotttinnet fot benne, ellet om bet 
iffe ffal bettagteg fom et Slnftob mob be befalebe gotpftiftet, 
at fjon t)ax labet en 5lnben fomme f)am i gotfjobet meb 
Slnmelbelfen. 2)en alminbelige SKening blanbt S3etgmcenbene 
et/ at bet alene et Slnmelbelfegtiben, bet fommet an paa, faa 
at man fotft anfet JDpbagelfen fot at txcte fteet i bet ©je- 
blif, gtnbeten tocb at anmelbe fit fjunb fonftatetet bet. got 
benne gotftaaelfe, bet unegtelig et ben enefte, fom git)et noget 
fafl §olbeipunft, fan ogfaa anfoteg, at § 9 anbet SJSnnftum 
ubttijffelig pget om SRellemtlben meHem Slnmelbelfen og 
SKutl^ungen, at fotfte ginbet et fiftet fot at j^tcejubiceteg af febnete 
Dlpbagete. 9Ken bet jljonneS bog iffe, at benne SKening fan 
beftaa meb &oi)en, bet ganjfe ubetinget fn^ttet gotttinStetten 
til £)!pbagelfe8tibcn, og iffe gitjet minbft SSinf om, at 5lnmelbelfen, 416 

bet JO i«e engang ct nogcn ai\tlnt fotti^bett *ft, ffal f^t 
anbcn Setijbninfl cnb font et a3ei>i8mibbd*, SWen t)aa ben anbcti 
@ibe Ian man bog letter ifle anfc ginbcrcn bcrcttigct til- gatiffc 
at uttblabe etl^bcrt ©fribt, inbtil l^an fer, at en Slnbcn ct ifoprb 
meb at fortroenge l^am, ba ifaafalb gorjltiftcntc om ifectimcUg 
SWutl^uttg loilbe tak en ftot S)el af fin SBet^bning, og ben 
Urimdigl^eb lunne inbttoebe, at af tt)enbe SKnt^ete ben, bcr 
ganjie ]^at)be forfomt jln Slnmelbelfc, ^ax bebte faren enb ben, 
bet l^atobe iagttaget famme* 3Kan et betfot t)iftnof nobfaget til 
ibetminbftc at anfe Stnbcten af en ?lnH8ning, l^iotS l^an tHc 
fttaj mntl^t famme, fot^jUgtet til om l^n bil Bei^ate fin 
gotttin8tet, uben Di)]6oIb at anmelbe famnie, - og f0lgclig 
labe fotfte gtnbet ftaa tiftagc i ftofliflon meb en tlbligete 
^Tnmelbet, meb minbte l&an betoifet, at SlnmelbelfenS got^ 
finlelfc iHe Ij^at fin ©tnnb i nogen gotfommelfe fta l^anS ©ibe 
Oft. %x. 7 &tptU. 1812 § 11).— &en8manben8 cttet STOagifttatenS 
^aatcgning paa Slnmelbelfen l^at ingen SJet^bning meb ^enftjn 
til ginbeteng aiet, men et altm en Unbettetning til benne om, 
]^tjott>ibt ]&an maa ioente at bli^e :|)t<e)[ubicetet af anbte ginbete* 

S)e famme aHeglct om Slnmelbelfc og SKutl^ung gjcelbet ogfaa, 
naat Sttogen t)il ojJtage ©Ijatip og (Stnbet, bet et falbne i bet gtie, 
ettet gjote gotf og meb Setgl&albe i>eb fotlabte Otnbet eOet ©lag:^ 
l^obe ^eb fotlabte $^ttet; bog at gtiften til at begjcwe SDhitJ^ung 
]^et blot et 6 SKaanebet eftet ?lnmelbelfen8 ^ublifaiion (§ 10). 

SWtttl&nng8btetoet jial enbelig inben 2 SWaanebct, ellet t 
giotblanb og ginmatlen 8 SWaanebet, fta bet8 I)ato !|>ttblicete8 *) @agett tx bijitttot bctt, at Sobcn i altfor 1^01 (^rab c« Blebeit ftaaenbe 
Deb ben Sorubfoetning, at JJunbet cr giort beb en regelmocgjtg ©ficerpning, 
en 8rorttbf«tntng, ber bog ingenlunbe altib cr rigttg. £)g l^ot 
®!i«rpmng if !c funbct @teb, fan £)<>bagc(fe8momentet ofte bcwe albefeS 
uBefitemnultgt. 417 

:^a iatibet fra titfeBaitten ofi i ^j^SftcttDetnt j^aa ife^ Vit 
btugelige aWaabc* Dtjetflbbc? betine gttfl, anfei* SKutl^fll^ 
6tci)et fetft b^jotrt' ioeb Scljettbtftjetelfcng ©atum, faa at 
SKiit^mn altf^a taitx fin gorttinStet, l^irtS be 18 SKacmebto: 
imtblcxtib er ubtofene. Om ^ubftfationen ftal ©ttfiUieftetkft 
fiiaj uttbemtte? (§ 11)- 

§ 96. 

©tubefelbtets Ubmaaltng. 

^aax 9{ogen l^at etl^bemt SRutl^ung ^aa en 9[ni>Bntng, et 
]^ berettlflct til at et^olbe fig tllmaalt etgelbt.inben l^bilfet 
^n Wither wbclwttenbc ^ercttigct til ©tubebtift (§§ 21—27). 
^ctJ^eb 6cteflm8 altfaa be tofale ©tcenfer for ben Deb SJhrtl^ungg^ 
*tet)et forlenebe 8let, ibet man ilfe l^t t>iHet tiBcpflge ben f0tfte 
Sinber Set til i ^t)iKenfomMt Ubjh(efnind at of jl*ngc et ]()eft 
(grtSWjltift for aJIe Slnbt^e. — UbmaaUt fomtteS af ©etflntefteren 
eflex ®ef(i^H>onitren eftet j^tnbgaaenbe n^Jagtig ttnberf08el(fe af 
getttets aSefteffenl^eb, og gibeS eftet fieieftebetne8 fotffteBfige 
gotelomft enten fom en fntal ©teimmel (gefttedtes gelb) eftet 
«ni>l8ningen8 ©Itijgeftbe, af inbtil 150 gawieS acfitgbe og 3J 
gat>n !|)aa l^bet @ibe af famme, tegnet t^tbinllet fta Sejejtebetg 
®t(enfe|(abet,bette feb altfaa iRe mebtegnet, (Sietung), - eHet 
font en tettJtnttet gitfant ^a inbtti 2500 Q gai^ne, ®tcenfettte 
tegnebe lobtet mob S)^bet (gei)iette8 gelb). S)et $nnft, ^bot 
gnnbet ct fteet, ftal Ugge inbenfot UbmaaletS ®t<enfet; men 
wi)rigt fan famme gibeS i l&ttllfen SRetntng, SReti>itenten fotKanget, 
fot faa tjibt itte an*te ©tuBeeieteS 9let betfot et til $inbet. 
got Utmtaal nnbet ®agen gj[<jelbet be famme Weglet; bog at 
aieft^ltenten l^et ongitjet et Ubgongg^nnlt t ®tnben. — ^otub*^ 
f^etningen et lewtigt attib, at bet et belt fattttot §lni)l8tiiiig, 
fern aRtttl^ungSlbtebet altgaat; t^i Icenget enb benne fttcetfet fig, 
fan natutligHS l&elet iffe Ubmaal gl^^eS; liggtt ftetc !feeje*jlebet 418 I If^inanben faa n<et^ at be ]^nflgtSm<e9f{gen im afbtfn^ Hi en 
pg famme 2)rift maa be imiblertib ibetragteS fom eet, jift. § 23, 
]^)>ct bette bel fun et fagi Dm Ubmaal efter gefttedteS Selb; 
mm ))eb Ubmaal efter gei>ierte8 gelb er bet t>iftaot forubfot at 
frige af jig feft)* 

£)t)er bet ttlmaalte Selbt ttff'otiUx ©rubeejieten ingen anben 
Saobig^eb enb ubeluHenbe Ret tilSergtooerlSbtift inben 
famme; bette er f^Igelig iffe nogen ^fftaaelfe, ]^t>orfor ber 
tiKommer ®mnbej[eren Srftatning/ og ber er faalebeS l^eSer 
intet tU ^inber for^ at gelbtet gjieme Ian fhceSe fig ub Pt>er 
Snbmart 3laar § 24 berfor tilfejer, at 3nbjlr<ettftttngeme 
if^lge §§ 3 eg 18 ogfaa l^er ftal iagttageS, ba er 3Reningen 
ingen anben enb ben, at ber nbenfor Ubmarfen itie maa giDreS 
tabuing til 2)agen/ eller Ion trceDeS nogen ©mnbafftaaelfe til 
anbet enb SSeje* 3fT» ©ftr. 21 Suni 1853. 

2)et er i0)»rigt iRe nogen Stobi^enbigl^eb at f orlange Ubmoal, 
faa tonge ingen %nben gi^r SRine til at fomme ©rubeejieren 
ii)eien; l^effer itte er bet uloriigt at o^erjlribe jit gelbt, for faa 
Hbt man iSe fCriber inb ^aa bet nogen anben ©rul^eejier 
tilmaalte gelbt; bet er. blot ©nefeerettigelfen, fom l^er mangier. 

S:il ^nlceg af nobtoenbige eUer l^enfigtSmceSjige $j[<elye^ 
brifter (©toBer, S(nnp eUcr gorbringSjIafter o. f. i>.) l^ar 
imiblertib ©rubeejeren ot)eralt ^gang, naar SSergmefteren finber 
^ntegget nifttigt; bog frembeleS unber famme S3etingelfe, at ber 
hin i Ubmarl maa gioreS Slabning til S)agen (§§ 40 og 41). 
3)e libet mW^ ffleflemmclfer om farffilte ©tolbrifter af 
9lnbre enb ))ebIommenbe ©rubeejier^ fom ben celbre S3erg^(erfS^ 
lo»git)ning inbel^olbt, er berlmob i ben ntft fto» bortfalbne. — 
^Dor faabanne |^ji(el))ebrifter foreS inb ^aa nogen anben ©rube^ 
eierS gelbt, iillommer benne fulb (Srflatning for ben @Iabe, 
l^an bert^eb maattt libe ))aa jin^S)rift; og foreS be inb :|^aa 
@rt8lej|e{leber i en SnbenS gelbt, tillommer benne i^atobelen I 419 

af bet ®pb8, fom bcrt)eb !|)aa Scjeftebct maatte Mi^c ubhubt 
SWeb §enf^n til gunb af StRctaffct Dg ©ttfcr unbct ©agen i 
umutl^et gdbt l^at ginbercn at iagttage bet famme, fom i 
§ 10 om aWwtl&uttg af foriabte ®ni6er m. ^. et fotejfee^et. 

gfterl^toett fern bet tilmaalte gelbtafb^ggcS, f^neS ©ntfeeejierett 
uben nogen n\) Sffiutl^ung at ijcetc betcttiget til at fotfonge fortfat 
Ubmaal, f0tfaai)ibt bet frembeleS er ben famme ^InbiSning, ber 
fDtfelgeg, og ifle anbte ©tufceciere imiblertib ex tomne l^am 
ii^ejen* — Qi>ox ftere aWutl^ere forlanget Ubmaal t ^oDiflon meb 
i^ittanben, beftemmet § 9 ubtr^BcIig, at ben farfte ginbet, naar 
ban bat taget SRutl^uttg t bettmelig 2:ib, bar gortrlnnet t)eb 
forjle Oangg Ubmaal, faatoibt ben famme 2[n^i8ning fttccHer 
fig. aSeb be felgenbe Ubmaalinget maa bet fcmme an ^aa, i 
bbiKen Otben SleMfitionetne tnblebet, og b^^r fKete ©rubeejere 
{ommer ^aa famme S^ib, bttt)et bet ingen anben Ubbeji enb at 
bele bet omtt^iflebe f^elbt meKem bem. 

©om o^enfor bemcerlet, et bet IRe fotbunbet meb nuget 
ainftat at btit>e en funben Slni)i8ning uben paa famme at tage 
SfRntbung; men SSebiommenbe anetlj|enbe8 fun ifle fom ©jet 
af aScetlet ftlgefom ban fi^Igelig ifle bat nogen ^bgang til 
enten at ctl^olbe fig noget gelbt tilmaalt eCet tU at f otbtc 
nogen ©tunbafflaaelfe, faalebe8 et ban til enbt>et Sib ubfat fot 
at fotbtit)e8 af §t)emf<>m]^elft, bet labet fig UnbiSningen etter 
®tuben tilmutbe* £)g i benne $enfeenbe l^at fetoe ©tunbejeten 
intet gDtttin fDt enbi>et Slnben, got 3nbmatlen8 aSebtommenbe, 
bbDt 3ngen uben bang 3:iBabeIfe Ian gjennembtbbe £)i)etffaben 
(§§ 3, 18, 24, 4D), et ban t^iftnot fotfaai>lbt fiftet imob, at 
aiogen fotbtibet bam fta bang i>aabegbnbte S)tift; betinwb 
et ban ligefulbt ubfat fut, at en 3lnben, fom bat mutl^et en 
ncetliggenbc 3lntoigning (I Ubmatl), labet fig gi^e Ubmaal 
unbet S)agen neto^ ^aa bet @teb, bbot bang (Sttgfunb ttgget, 
og bett)cb fotttcenget l^am fta bette* 

27* 420 

§97. 
SSai^MttU^aoA iet^tb til ©nmbtitrat. 

£)m got^olbct meKcm ®tunbcjicxen og ben, font ^aa i^m^ 
(Srunb anicegger ^ergtorlSbtift, l^anbler SdtxiixtxUWotni Sbje 
St^. jft. JL 17 gchr* 1886. — Uagtet cfter bet 3lnf0tte ®runb^ 
ejmbDmSretten iffe omfattcr be SWetaHer ug @rtfer, fom ©nittbeti 
inbejluttcr, et bog ®jeren af ben ©mnb, ]^t>or^>aa en ^IntrtSntng 
flnbeS, bcrettiget ttl at beltage meb ginbcren i SDrtften for en 
Sicnbebel (§§ 14r— 17). Sotom ffjclner life, faalebcS font ben 
(ribre SBetganorbtimg, eftctfom Slni^itoingett er funbcn t Snbmotl 
effer Ubmatf, ibet tngeit S)tlft Ian aabnti i Snbmatfen xiben 
tneb ®ntnbejieten8 ©amt^Ife. @amme Stet tU S)eltagelfe til^ 
tommer ©runbejercn, uaat 3logen i)U oi)tage en fotlabt ®rift, 
paa l^onS (Stunb. 9tetten til at beltage t S)Tiften tilbmmer 
olene ©iereii af ben ®runb, ]&t)oii>aa a[nt>i8mngen ftnbc8; 
ben Cmftcenbtgl^eb, at ®ru6en i^cb S)tift wnber S)agen fote^ | 
tnb :k>aa nogen SDtanbg ®runb, gtoer iSe benneS @j[er nogen I 
«ct til S)eltagclfe t 2)riften. antiSninger, font flnbeS i I 
3llmenning, bet ifle er oi^ergaaet til pxi'oat SWanbg ejienbom, I 
l^ar berimob ginbcren Wet til at bri^e alenc* ©^gbealmenning ' 
maa i benne ^enfcenbe toiftno! foetteS t>eb ©iben af &tat^ 
almenning, faatenge ben frembeleS itnt^ttti font gc^SeSbrug 
(ifr. JL 17 aug, 1818 § 34). ' $ar «j[ebcmc oerintob fKftet 
ben nteSem fig, efler er ^Imenningen fol^t til en eQer f(ere i 
piAoate ^erfotter, er ben8 Sjcre krettigebc til S)eltagelfe i SMriften. i 

®rttnbej[eren fCoI, unber Sob af fin 9let, inben 6 SXaaneber 
efter at 3Rutl^ung8bt^Det er l^om forl^nbt, erttere, om ]^c(ft for 
fin $art tAl beltage i S)rif ten etter ilfe; erfiieerer l^an fig toiSi^ 
bertil, jUl fIriftUg Aonttalt om Silfaorene ntellem l^am og 
ShttJM^n o))rette8. Sil ®ruttbeieren ilte felo beltage i S)riftett, 
efier l^an tRe, inben 3 Staaneber efter at l^atye erUceret at l>iOe 
bent^tte fin f^d, enten foreneS meb SRui^eren om jtonbitioneme, 421 

cttcr HI lo^ta^t be af Sctgmcfteren bcm imcKem faftfattc SUlaat, 
cficr ttaffet Ot>eTcn8lomft mcb Wlutf^mn tti^x no^ttt Slnbcn t^m 
at o^crbtagc fin 2)el, - l^at l^an cubnu 3 SKaanebetg gtifl ttl 
Deb DffentUg ^iittion at af^cenbe flu Unbel, og I ^LufHoni^ 
tottbitionemc ftal ba tx^n beflemt, at, Dm Sjakten iffe inben 
1 SKaaneb fra Sttflaget er forenet meb SWutl^eten omSJUfaatene 
for 3)riften, og fitlftttg «ontralt betom o^nrettet, flal l^an flnbe 
Pg t be Setittgelfet, font SJergmejleren kflemmet* — ®tunb^ 
ejeren f^ax altfaa eftet ben f^rfte @t««ttng8 ^ifgiijelfc en Srijl 
af tilfammen 6 SMaancbet til at omtaabe fig i Dm i)an, 
efter forft at liaH etflcerct \tU at i>ifk beltage t 3)riften, tnben 
be 3 SKaaneberg Ubtol^ maattt foranbte fin SSeflntnttig og fot=^ 
langc at inbtroebe fom $atttcti)ant, f^neS bette ifte at funne 
negteg l^am, Ugefom ^an ogfaa urtbet ^nftlonen maa l^ai^e Set 
til at mgte Xiljlag ^aa bet l&ojiefte Snb, naat }}an inben 1 
SKaaneb beteftet enten fotencS meb StRutl^etett om Setingelfetnc 
for S)tlften, eBet toebtaget be aSilfaat, fom »etgmepeten f apfcettet* 
— $at ©runbeieten iffe paa benne SDlaabe taabet obex ftn ^Inbel, 
ba tilfalbet benne SWutl^eten* 

©tunbejieten eUet ben, til l^toem l^an maatte ]^at>e oberbtaget 
fin SRet, et fotl>Ugtet til at beltagc i Ubgiftetne beb 3)rlften 
fta ben8 fotfte SSegJ^nbelfe, - nanfeet om SKutl^ung forp febnere 
et tagen, - ligefom ^an ogfaa fta fammc 2;ib et *etettiget til 
Unbel t Ubb^ttet og fan fotbte, at en Sienbebel af bet Sunbne 
jlal fotfellt^e paa @tebet, inbtil DJoetenSfomfl et ttuffen meb 
l^am eKet ben, til ]^J)em ffati maatte l^a^je oijetbtaget fin 8let — 
Ubgiftetne t>eb@fj[<3Btj>ningen foabclfom bet betunbet ijunbne 
Ubfe^tte et betimob t etl^ioett galb ©tunbeicten n^ebfommenbe. 

6ttbi>lbetc et ben, font |at etl^olbt SWut^nng ^aa en 
3lttbi8ning, betettiget til |o8 t)ebfommenbe OtunbeJIet eHet 
©tnnbejiete at et](^olbe ubbifi fotnaben 5piab8 til Bejre og 
©angftiet, til ©etg^albe, til ®tnUt>^ Oj)f<etning, til S9^g^ 422 

ttinger DDet 'S>aitn, til Sanbe &))bcemning og £ebning/ tU 
®ttt6emafliner 09 £)))betebnins8^(etffl;ebet, ligefom eg til at 
etl^olbc bet ttl bi8fc fornebne 2)rlfti)attb, fo? faa toibt bet tBe 
ollerebe et ant>enbt tt{ nogen anben Snbuffarigten eSet bet betfra 
iiben @Iabe fan afgi^JeS (§§ 18—20 jfr. ». 17 gebr. 1866). 
2)03 fan ber itte i Snbmatl forlanfleS uDgcn ©tunbafftaaelfe 
unbtagen tU aSeie* —Stx9!o ^aa ©ntnbafflaaelfe l^a^eS faalebe^ 
ftttt for be 3ttbtetninger, ber l^enl&eret til Setgtocerl i egentlig 
gotflanb, b» e* SWalmenS D^fotbting i 3)agett og ben8 metanif fc 
SBel^anbling (£)l)bctebtting8t)oerfpeber), ttgefom bet ogfaa alene 
er ]^er^)aa, SWutl^ung ^ax ?[iH)enbcIfe. 3Kene til SSeje ten 
®tttnbafflaaelfe fotbreS ogfaa fot 3Ralmen« gatfel fta ©ruben 
til gomblingg^ efiet «fftibning8Pebet if^lge ft. 17 gebt. 1866 
ifr* fiflretSb. 28 Cftbt* 1864 (SetSt 1865 ©. 1 fgg.)* S)e 
3(nlag, bet alene fieftjceftiget fig meb be oijpberebte ©rtferg ijibete 
metallutgifle SBel^anbling (©^tte^cctfer, § 28), tilfommet 
berimob ingen ej^yto^JtiationSret, lige faa libt fom SWutl^uttg 
l^er Mit>et ant>enbelig- 

Ontnbafflaaelfeng 9l0bt>enbig]^eb fot SSoctfet afgjoteS t>eb 
lotoligt ©!i0n, og fot bet, font afpaaeS, tillommet bet ®tunb- 
eieten fulb (Stflatning. eftet eget Salg engang fot aCe effer 
fom en aatlig «fgift Det 3lfgii)n«i falbet tilbage-til ©tunben, 
naat bet iRe Icenget ben^tteg til bet S)\tmth, l^toti bet et afgibet; 
nben at bet bog, ]^t)ot @t{latningen et blet>en etlagt nteb en 
@ttm engang fot alle, l^a^eS nogen ^bgang til at fotlange, at 
®tttnbeieten flal tilbagebetale nogen S)el betaf. ®j[eno^tage8 
et neblagt $cttl af nogen Slnben, ten bet bog ne)>^e tillomme 
®tttnbejieten nogen ntf (Stftatning fot ben ®tttnb, fom }fan 
engang b« afgit)et og faaet betalt — at et 3S<etI, eftetfom bet 
nbtoibet fig, ten fotlonge t)ibete ®tttnb afgit)en, et en ©etofolge. 

2>enne 9ot))ligtelfe til mob Stftatning at afgibe ®tunb 
m. ». fj>ne8 if^lge ©agenS Slatut at maatte ^)aabt)ile enl^i^et ©tuttbcjet, bct'kflbbcr bet, font aJccrtet it^^^^tx, uasUt Sta!p\tltti 
DtoetfErtft alette talet Dttt bett, ^aa i^biS ©tuttb Scetfet anIceggeS, 
b. e. l^tot S)tifteit gjicitttembr^bct £)i>etf(aben. ^Kfltcn at afflaa 
©tuttb ttt. as. falbet faalebeS ilfc otoeralt fanttitett ttteb Retteit 
til S)eltagelfe i^^tlftett. «t ben ©tunbejet, font gjor »rttg 
af benne Ret, ifaafalb ntaa bcere fin ®el af ©rftatntngen, et 
en ©etofalge* — 3 Sllntennlng ftjneS ©taten ettet (SJeten, 
og itte ben blot btugSbetettigebe ^Hmne, at tillomme ben fulbe 
©tjlatning. , ^tt^^ctttititttxa Sorl^olb ageoDerfor bet DffentUge. 

@om fot bemcetfet, l&at bet DffentUge bunbet S5etgJ)iettt^ 
bttften til temmelig fttcnge SJilfaat. S)et er for bet gotfle gjotrt 
Orubeejeten til $Iigt at l&olbe fin ®xvA^ i nafbtnbt ®tift, 
ba ben i mobfat galb falbet i bet gtie. 3)ette gioelbet bog itte 
i bet forfle ^ax efter at SMntl^ung et etl^olbt, og l^eHet iHe beb 
n^e ©tiftet i be fotfte 8 «at8 Sintetmaanebet (§ 30). i5t)ab 
bet ubfotbteS, fot at en ©tube fan figeg at tocete i ®tift, ntaa 
fontnte an paa et betgntanbSntceSfigt ©fjion, og Sebontmelfen 
betaf tillomme ©omftoUne. — Onffet ©tubeeieten, uben at 
fotfi>lIbe fin aiet, at labe fin ©tube effet fit ©fl«t^ ligge nbeatbei^* 
bet en t>i8 Sib, maa ^an Inben 1 SWaaneb, eftet at atbeibet et 
ftanfet, 1^08 l)cb!ommenbe S3etgmcjiet begjcete gtiftbc^jiUing 
(§§ 31-39 ift. @ft. 11 SftJtil 1856), l^tolBen fbX mebbelcS, naat 
bet gobtgjoteS, at ixjfenlige, ©tubeejcten utiltegnelige ^inbtinget, 
cnten l^ibtotenbe fta fcetegne og fotbigaacnbe Omflcenblgbebet 
t)eb 2)tiften effet ^eb a»etaffetne8 og ©ttfetneS bibete «eni>ttelfe 
effet ?lfb«nbelfe, fot SEiben et i Sejlcn- Dmfiotnbigbebet, fom 
ille umibbelbatt toeblommet fefee ©tnben effet i affe ?falb 
Sen^ttelfen af bet t)unbne ©ob8, f* % ^engemangel effet en 
langbatig 5Ptoce8, - afgit)et altfaa ingen tilfbielleUg ©tnnb til 434 

fkhf>mit af m% i\i^ ®tt. 16 SHo^h. I860, i^mt^itx tfie 
ett0a)ig ben Omftcetibigl^eb, at SSisrtet ifte fpr 3;iben tUtronigec 
SRalm fta ^btommenbe ®tuk/ i Dg fot fig antageS at ixste 
tUfhc^Relig ©runb tU at mebbele itiftbet^iQing. S)e SSeflutninget, 
]^»pmb S5ctgmeftet«tt negtft cDet tilflcbet ^'jrip, fan af t>eb' 
lommenbe ©nt&ec^ier effet af ]^t)illenf(>m]^lft ^tebjemai^/ l^^w 
bet maatte IntwSfete, - bet f. 6j* felto f njler at Di>tage (Sruben, 

- iinbergbeS Ungelig %fg}0velfe; l()tootimob beSUge @^0rg8maal 
tffe ]^0tet itnbet 2)omftoIene. 3nbtil @agen et afgiort bel^Ibet 
®rubett8 ©eflDber fin Stet; bei)«ge8 gtiften i)eb tcngelig »e^ 
foltttbtt/ anfeeS ben font m^bett fra StefolutionenS S)atunt 
Snbtticffer bet SSanbtol i en @mbt tU@labe for en tilgtcenfenbe 
(Stnibe, nm Srtfi for l^in q be^ttgeS uben meb ©amtl^Ite af 
benne8 (Sjier, og berfpm en ©rube, font et i S)xift^ bef^ceteS af 
Sanb fta en tilgtanfenbe ©tube, font Ugget nnbet ^% i»g 
ben fetfte^ @iet itfe felt j^ax fDtanlebiget SSanblo^et )Mb 
uf0tf))atligt ^tbeibe^ ^aaligget bet flbftnietonte ®xuUi (Siet, ont 
be ifie anbetfebeS foxeneS, at l^olbe fin ©tube tonS, ba ben i 
mobfat aUfcdbe falbet i bet gtte^ — Stipbetoininget pd, unbet 
%ob af fin ©^^Ibigl^eb, f uMiceteg ^aa fanune 3Kaabe og inben 
famm? Sib fant SD^utl^ungSbtete, og be gicelbet i %at og S)ag 
fta ^ Ubitebelfe. «ftet l^tUen Sib be imiblettib Ian f^tn^S, 
foa ofte be fqmme tot)Uge ^atfaget et fDtl^aanben. ^aax en 
le)»ilget Stifl ;t nbl^en^ eKet en anfegt Stijl et negtet ntoa 
©tuBen {tttet togee unbet I3eli(g, i f0t{te galb fttaS/ i flb^e 
%oJb inb^ 1 aRaanei)« foaftemt ben ilte ffol falbe i bet gtie. 

— 9ttftbe))iKing et Qgfaa fatneben fot mut^eb; Setg](>albe Dg 
(Slai^oH \m iOe ^olbeS i flabig S)tift 

2)etnafl et bet giott ^tgtottSejeten til ^igt at btibe 
fin ©tnbe &etgnt,«8,figen, b. e. ifte dmt ^aa en aSaobe, 
fom et til{ltt<3^|{elig bett))ggenbe for benS egen Dg onbte ©tubetd 
@iOet]|eb/i mm 9flf<^. tW^ tilb^flig £)Ionj>mi «ig, ifle ^aa 9^1)^ (§ 42)* £)!|>fi>ttet l^crmcb ^aaltggct ^cbtommcnbc SetgembebS:^ 
tttonib (actgmcfter Dg (Scfd^tootnet, jfr. Snftt. 80 DItbr. 1844), 
bet aatltg I>&t at befate ©tubcrnc t fit Dtftritt, og i)aa @wbeb8 
SSeftttc et for^)H8tcbc til meb Saab og attt)l8nlng at t)ejlcbc 
bcbtomtnenbe ©iere cOcr SBefl^mc i *It, l^tHxb fom'l^etct ttl 
©ntbemcS ^g be tjunbttc (SrtfcrS l^cnfigtSmaSjigc Sd^anbltng. 
SSetgmeftercn cBer ©efd^toijmetctt maa bcrfot tllc unber embfeb§ 
gottabdfe »<cte @ict af effcr ®cttagct I nogcn ©tube cller 
noget 2J«tl, ber er J^atiS Control unbctgben, ubcn tongellg 
SlBabdfe (§ 47 jft. &. 28 @c^)tbr. 1857). Scftijtelfcn af 
®nibebtlft tnaa be bettmob ftlt lunne obettage* — SBergmeftereti 
ftol eftet jDi>etteg meb (StubenS gjer elter Sefiifrer ubfcette og 
meb t^belige aWcerlet betegne be SSaanb i>g Setgfceflet, fom b<Jii 
anfet fotnebjie ttl ©tubenS SSeWlgebolbelfe og (SlRctbcb, og 
btsfe maa life angribcS ettet borttage?, unbet en aWuIlt af 
50—500 ©i^bv meb mlnbte ®ruben8 (gjer og tjebtommenbc 
S3etgembeb»mcenb tt eulgc I, at gelbtet et afb^gget og tegett 
ett« be? mete at flnbe (§ 43 jft. ©ft. 22 Ottbt. 1863). 9laat 
^btommenbe iCergcmbebSmanb toi>tlgt flnbet, at et !i)aabegtjKbt 
^bejbe ton l^abe abelccggenbc gelget fot ©tuben feto eBet 
anbte ttlgtoeitfenbe, bet famme !|^aa b<tn8 9otbttb inbfttSeS, ba 
«iigJoplbenbc t mob^t golb, f^m gotbubet flnbet RettetiS 
3»ebl>oIb, fotfalbet i en SRitHt fta 5O--300 ©^b. (§ 44). 
©agen maa altfoa, b*rf8 ©tubeejeten tffc Wl teft)eltcte bet af 
Setgmeflimn eBet ©efd^lVDtneten gjjotte 9otBub, af bet Offentllge 
ttnb€^git»e8 2)i>mflolem8 9lfg}0t(3fe paa fcebbanllg SRaabe, og 
bet@(Btepe ligget oltfaa blot I, at ^ogbensaReBemlomft ilte 
ttbfotbteS. :^t maa bog notutllgk^td egfaa flaa ©tubeejeten 
ftlt fpt, b^l8 ban IRe ^M egen ^aanb ttt fcette fig ub ok>et 
gDtbitbet, felD at Inbbtlngie ©agen fot fftttttn. %ot anbte 
SKtebtufl, fom IKe mebfotet %axt, et intet fatffltt atnfl^at fote^ 
St$k)^; num b^ (H^ Itott, at SBtigmeftetea ogfaa bet maa i^o^ce 426 

s 

r 

berettiget til ab fitttttni SSeji, eftet Ontftcmbigl^ebente gjennem 
SotBub, neblagt 4>aa fcebt)anlig SKaabe t)eb Sogben, at faa 
tt^i>ttt utitt^riigt ©tuBcatbejibc ftanfet. — SScb enl^^jet ©tube 
ffal bet ]^Dlbe8 SPtototol obet ©tiften .(§ 45) famt, fot faa ^)lbt 
ben et b^bete cnb 5 ^a'onz, fulbjlanbist «att (§ 46)- 

aSil en ©tubecjet neblceggeflttt ©tift txetenbe ©tube, 
ffal l&an, naat ben ct o)m 10 gat)tte bt^b, itnbct en SKitlft af 
10 ©^)b* nnbenctte aSetgmefieten betom 2 SWaaneber fotub, og 
ttlfitae benne©tube!attet (§ 49 jft. @!t. 3 SKaj 1846). SRaat 
©riften et inbflittet ettet Settcn '«! ben8 gfottfcettelfe tabt betijeb, 
at ©tttbcn et falben I bet gtie og en Slnben beteftet l^at 
mntl^et ben, maa ben ftattcebenbc @)|et tffe bejiabige cHet bottf^te 
noget af ben til ©tubenS SJefceftning oi|)f0tte SS^gntng, l^t^tllen 
flal f0lge ©tuben. !S)e Bt^tige SRafftnet Dg SS^gninget l^at l^an 
betimob 8let til at bottflJjtte, faaftemt l^an iffe foteneS meb ben, 
fom febncte taget ©tuben i 2Dtift, tn bet8 ©en^ttelfe (§ 50). 
giaat en ©rube nebteggc8, et b^n fotttge ©Jet enbnu i ct Slat 
betettiget til at ben^ttc ben8 aSetgl^albe, om enb en ^nben 
imibietttb fcBttet ©tuben i S)tift (§ 48). «f benne »eftemmelfe, 
fammenbolbt meb § 10, felget, at SBetgl^albene et %iXbzS)H ttl 
©tuben, faalebe8 at ben, fom mutl^et benne, beti>eb ogfaa 
etb^et^jet l^ine, og at fcBtftilt SDhitl^ung af ©etgl^albene alene 
Ion flnbc @teb, naat 3ngen M Di)tage ben fotlabte ©tube- 
®et gaat faalebe8 l^effet life an at iieWcegge en ©tube meb 
gotbel^Dlb af ben8 SSetgl^albc rtbete, cnb § 48 l^jiemfet. 

S)e l^ibtil gjienncmgaaebe fteglct gjicelbet alene ben egentltge 
95etgbcett8btift, b. c. ben SBitffoml&eb, bet gaat ub ^>aa at 
ubbinbc be metal^olbige goSflttet af 3otben8 ®fj0b og unbetfafle 
bem ben fotnebne mefanifle SSel^anbling. Smt !))aa benne, 
ciit^aa ]^))ab bet umibbelbatt angaat @ttfen8 Semcegtigelfe, et 
be i SBetgtegalet gtunbebe SRet8tcg][et ant)enbcligc. Dm ben 
IBitlfoml^eb, bet beftaot i at ttnbetgibe be ^unbne ^et ben 427 

toibcrc metaUtttgiffe Sel^anMing, ©mcltntng m. ^>. (©^ttc* 
btlftctt), flicelbcr bcrimob i)afcnttg itigen anbre aieglct cub om 
^oBritoirlfDml^eb obetl^Dt^eb. ^ertil ubfotbreS altfaa ingen 
3luftotifation fta ©tateng @ibe, lige faa libt font bt«fe ScBtler 
er unbergit>ne noget fceteget SUft^n af S3etgeml&eb8m(snbene, og 
fom gelge l^ctaf er l^cttet tRe gprlbttbct i »• 28 ©e^)ttt. 1857 
anbenbdigt !|)aa biSfe* — S3eftemmelfctt i § 71 l^ar nu, cftct 
at $robtt!tiott8afgiften af Sergbierfemc flben 1845 cr bcrtfalben, 
tngen ?lttt>enbelfe jjettcr tffc Ian ber til ^tfttt^c^tt, fom fet 
bemcerlet, ft«be8 nogen ©tiinbafftaaclfe* 

Sllene for faa bibt Scerlet agteS bre))et meb ftui eller 9Seb 
af fremmebe ©lo^e, er £)))rettelfen af ^^ttetxerler, SRaSot^ne 
og ©tangjIcernSl^ammere, altfaa ^ntog for be raa SKalmeS forfte 
Sc^anbling, gjort af^cengig af longelig aSeHOing (§§ 28 og 29). 
Seftemmelfen er nabnlig motiberet af ^enf^n til ©tot^eneg 
Sei)arittg; l&entjtter (Sjieren berf^jr alene Srcenbematerial fra fine 
egne ©lobe, eOer Un ftaffe fig famme fra Ublanbet/ f. % 
©tenfttl, ttbforbreS itigen S3ebiDing; l^etter iflc «r faaban fomoben 
til «ttteg, ]&bori>eb blot fccrbigt SWetal »ibere forcebleS, faafom 
^!t)olo))tte, ©l^igerl^mmere, ©tobericr o» be8L 

£)m Sergt^cerfemeS 8let9for]|^olb iot)rigt mctttti for bet 
forfte ©bel8L 26 3ttni 1821 § 4, ^borefter be tiCige meb ben 
Sorb, fom til bereS S)rif t er l^enlagt, er unbtagne fra DbelSretS 
@r]^»erbelfe* 2)ette gicelber faabel om $^tte»cerfer fom be 
cgentlige »ergiMerfer. S)i8fe fibfle ubfletter berl^og, fom golge 
af ben bem tillagte ($s)>ro^riation8ret faa))ibt benne ftrcefter fig, 
ogfaa ben til ®mnben allerebe er]^)>erbebe ObelSret Ofr« otof. 
©ibe 271). 

©nboibcre ubgjor ct]^i)ert Sergtcerl et egetgattigbcefenS:* 
btftrilt (§§ 61—65, jfr. gattlgL 6 3nni 1863 ref^ § 29 og 
§ 30, ©fr. 9 gebr. 1846 og 6 SKaj 1857, fe ^jlretSb. 26 Oftbr. 
1831)« ^iemftabnSret inben famme erl^bert^eS iRe beb bet blotte D^l^Dlb paa *<etfcl8 ^ex^totium, men t)eb i 2 «at at l^abe tjoerct 
I Soetlctg Sicncjle eHetatbcjbc (ifr. ^jhcttb. 30 ©e^fbt. 1853, 
«et8t ©* 769 fggO/ elter t)cb fom Itjenbe ]^o8 a5<ctlct8 ©jct, 
SBctJcnte eKet Sltbejibcrc at f^aiot l^aft Djjl^rfb j)aa SScerfetg ©tunb 
ctter i>aa bet til famine Hggenbe ^otbegoba, - faai>eIfom tocb g^bfel 
af en i a5cBrf8bljh«tet ]()jemflai>n8betetttflet SWobet/ aigdebcS 
ubfli^t etl^iwrt a9etgi)cert, fom almtnbeligWg l^olbet minb|l 30 
^tbejbere i ftabig aSitffoml^eb/ en egen ©lojelommune (©loleL 
16 a»ai 1860 §§ 10 og 17). Sefh^telfen af »<er!ct8 gattlg- 
Dg @feIct)OBfett f0re8 af ©ognc^weflen og SScerfSeJeten eOet-ben, 
^an bettll 6emJ>nbiger (ift* @toIeL § 70). — $at 25<Etfet i 5 
paa l^inanben f^lgenbe 9iat »<wet neblagt, ftitageS bet for be 
famme ^jaaliggenbe foerffltte got|)IigteIfer t i&enfeenbe ttt gatttg* 
og @toIe))cefenet, og bette gaat ba meb fine SXiblet albeleS tnb 
nnbet AommunenS alminbelige Sattig^^ og @IoIeD<efen, jfr. 
^fhetSb. 29 5ttoi)bt. 1866 (3let8t 1867 ©. 54 fgg.). 

Dm aScerlgejetcng gotl^olb til «tbejibemc tatotigt l^enbtfeS 
ttl ftonttattgretten**. — 8<wl8arbejbete8 grttagelfe for »<eme^>Hgt 
(§ 68 jft. SRef. 28 Suni 1825) bottfalbt ^eb »<eme^Iigt8fot)en 
af 26 ?lng. 1854 § 8 ifr. ». 12 SKa) 1866 § 14 

®en aSowfeme ifrtge »etgt>L § 67 Jft fianbeI8L 8 «ng. 
1842 § 12 tlHommenbe ^anbelStet et <fter ben fcbnete 
Ubtrtbelfe af ^onbeWfrl^eben m «anbet (ft. 28 @ei)tbr. 1857 
og ft* 26 SRa) 1866) Meben af minbre SetJjbning. — Cm be 
fer SetgbflMfteme gjcelbenbe foetegne SWaal fe SJergbL § 66. 

9bet §§ 76 og 77 ^<ti>zx atte celbte om S9etgi>«t»t><efenet 
ttbgi^neftobe og ^notbninget, ctHceteS be fof SetjgtXEtfettte l^ibtU 
gjoelbenbe f<)eciene5Ptii>lIegletfrembeIe8 bejlaaenbe, fot faa 
rtbt be ilfe ftriber mob ftotoen af 1842. ©eraf felget altfad, *) 9fr. $aC[ager8 DBIiflattongtet H. @* 161 fgg. (5otfctt8 ^etfoitrct I. 
<S, 349—60. @e og 6(^i»«gaatb8 $roce* I. ®. 4«3 fgfl. at loen JDmftottbigl^b, at tu^n et enbtt ^ttgoctd l^ibttl tiOagt 
Slettigl^cb iflc cr ncrt^nt i aSergtJoerlgloi^en, iCfe i og fot fig er 
tilfttccHettg ttl at anfe ben 6ortfatten;ittett ))aa ken anbenSibc 
CT b€t (Jgfaa llatt, ai bet ingenlunbc er nebtJenbigt, at £iH>en 
ubtsl^Itelig {lal l^atoe eriteret tn Mettlgl^eb i}t>i^ce)^t, fot at man flal 
funne antage ben at me iNortfalben. ^twx nemlig £oben feto 
fulbftaenbig ^t otbnet et gotl^olb i bets $ell^eb, et bet en@el)>^ 
f0lge, at benne, og iHc be betfra afi)igenbe Seftemmelfet i celbte 
|}rit>Uegiet, maa lomme til 3lnt>enbelfc* 2)ette et nal^nttg %xU 
.fcelbet meb SSetgixwrlet? Sotl^olb til be Dmltggenbe ©tunbejete. 
SBetgWBtletneg ©Itlumfeten* n(et)ne8 iHe engang i fio^en af 
1842 meb et enefte Drb, Dg bet maa faalebeg antageS, at bet 
^ele Sitlumfcteng^Snftitttt er afffaffet, og aBe be. Mettlg^ebet, 
fum tibligete meb ^jemmel l^etaf tittom SBcetfeme, nu botfc 
falbne fom ftribenbe mtb £ot>en* S)e toigtigfte af bi8fe t>ax 
t>i\tn0t aBetebe tibligete i^cet^ebe, if<er beb &♦ 1 Snft 1816,; men 
enfette beftob bog frembeUS f, @j. ©agbrngeneS $ttgt at let^ete 
Stcmbematetial (${teet8b. 7 3(ttg. 1832), gctbubet mob «nteg 
af .4>^ttei)(Etfet nt t). inben Kithtmfetenfen (jft* S* ,om ItotoS 
12 ®zpfbt. 1818 § 2, fe «ommi8flonen8 Ublafl af 1840 @. 53) 
m. ftv og biSfe maa faalebe8 ogfaa nu anfeeS ]^(et)ebe> Setgi^L 
§ 76 tan fadebeS fun faa Slni)cnbelfc !|)aa t)ltfeHg et]^t)et»ebe 
8lettig]&cber,]&»otaf be aBetebe anlagteaSoetlet faltip et iSBeflbbelfe, 
famt )faa faabanne f^>ecieBe SBcgnnfiigcIfet i §ot]&oIb til bet 
Offentligc fofii 2;oIbfti]^b o» beSL; men af faabant ftaat bet mppt 
ttogct af SSigtigl^eb tittage** — ©oetftilt angaaenbe SRorog Sobbet^ 
i)(rrl m<BtIe8 £oi)en og SPtirtlegietne af 12 @e^)tbt, 1818 og &. 20 
Sing* 1842, 28 ©e^)tbr.. 1857, 3 SWattS 1860 famt 12 SRaj 1866- 
Uagtet a3etgt)(Erfetne8 ©netet til Sctgtxetttbtift inben 
(Eitfnmfetenfen aBetebe tiblig bottfalbt, Met) bog SongSbetg *) 3fr. ©tort^. %i>th 1845 V. ^x. 97 ©♦ 24-25. 490 

@0li>t>(eil tteb St. 29 S>ecBc 1783 fotBd^oQ^t @netet tU at 
ttitte gnlb« og ffltofstenbe ®anfle i ©anbfMt, gleSietg og Cgei 
$tce{}(gjielb. %eb @»It>»(ntet8 SUtbtosgelfe meaem ftarene 
1806—1820 Oft. «epr. lOSutt 1806 09 «efoL 22 «|>ril 1816) 
»!|pfio!b @)>9r98inaal/ ont iffe benne Xet nutatte Deere bottfolben/ 
og H8fe S>i{teittet altfoa nnbetgtone btn alminbelige Slegel i 
IBetgaiwrbniitgenS § 17. SRen @0l»tocnfe^ @netet HeD Mb 
^>to». «m>tbn. 17 «hig. 1839 ifr. «efoI. 23 S)ec]6t. f. «. 
eiKcnret ftembeleS at fhtlle Beflaa, og bette He» gjientaget t 
Sergt>L § 75, jift. ^fhetSb. 20 SRaji 1846 ifUtSt @. 377 fgg.). 
— SKeb $)emmel af £. 24 @())tBr. 1854 og Stefol. 1 9^»bt. 
f. C famt aiefol 28 3Ratte 1855 et imiblettib {ivtfle S)elett 
af bette toibtlefHge MfMU ipaa t>i8fe SSetingelfet og mob aarlig 
afgift cf^anbet til ^tUwite i 6 gelbter, uttbet ubtrljHettgt 
Soibe^olb af, at biSfe itte t^becligete maa ubfb^ReS. %n 
&»h»mkt flaat i0i»tigt ^taten iRe t anbet ^otl^olb enb ettl^bet 
anben 4>tit>at SontSeiet, ift. 9lefoI. 16 duli 1838. 

£>m a3ergt>cetfemeS ^gang til giennetn $i>ilag iUnttatttt 
at fHOe fine $tobuttn tit Unbec|>ant for mobtagne Sot^at 
ttinget (»«g»L §§ 51—53 ifr. Mantel. 12 Oltftt. 1857 § 1, a), 
famt om beted 8let til at banne $t^))9telfi)teninget ifolge 
«. 17 9uH 1867 ift. gpanteL § 1, b, ]&etu>lfe8 tit «»tttra!t8= 
Iceten (jift. j&aHagetg £>Higatii>n8tet n. @. 267 fgg.). BtpttnH Stffttit. 

£)m Sagt ofl gtffcti 

§99. 

Sagten. DetU Sril^eb j Sorl^olb til ©runbeierctt. 

©runbtoget for ben notffe SfasttDbgiiJuing ct enbnu i alt 
Sojfcnligt !£ot)]6* 5—10, bet faa gobt fom otbtet, ftjent meb 
flete a»t8forftaaeIfet, et taget af be gamic iwtffe &oi>e*, fe 
@. £. 93—96, %. &. Xni. 6 s>fi 7, XIV. 9, 2tt* «. VII. 58, 
59, 60 i>i 63, C^t. IV. », 56, 57, 60 og 62 ©tutn. ^er \>ax 
bet ben ftabige ©tunbfcetning, at Sagten uben $nnb ^ax fri 
for @n]^t>eT; ^t)ortmob 3agten meb $unb famt Slnl&ringelfen 
af ®ilbte bat fotk^olbt Otunbejieten. — 3 fottlge Slat^ 
l^unbtebe fotfagte SRegjetingen at inbfate ben banfte Sagttet i 
3lotge, faafebeg at Sagten ubeluRenbe fhtlbe fotbel^olbeg ©tunb^ 
ejieten, Hgcfom bet ga»e8 fotffjeCige gotfttiftet om SJilbtetg 
gtebnlng, - fe %x. 2 a»art8 1730, ^tafat 10 ^ug. 1731, %x. 8 Wtar 
1733 ^>g aefCt* 11 3loJ)Bt. 1735; mtn attetebe i)eb %x. 5 gefet. 
1744 6Iet> aSe biSfe ^nbfftcenfninget tgjien l^oei^ebe og ben celbte 
Singeneg ©tben gj[eno!|)tettet — ®et i abftltttge anbte Sanbe 
gjcelbenbe Sagttegal^ ]^^)Oteftet 3agten ioat fotfcel^olbt ftongen 
Dg ?lbelcn, l^at t Sftotge albtlg txtte inbfett, jift* $tii)* 25 SKaji 
1671 tcf^>» §§ 12 eg 11, bet alene l^atobe Set^bning fot ©anmatt *) ©c $. 31. gjluttd^, 2)c gomle norjle fiobeJ Scftcmmetfcr om Safiten, 
i 9lotfr SoHefalenber 1850 @. 36 fgg. %xa ©tatcttS @tbc txa Sagtcn tengc fun ^bet.rtnge 
£)lpmocrlft)m]^eb^ gtcbning tat fun' anotbnct for ©totbilbtet 
(etflSbJjt Dg $jlotte), og Ubr^bbelfcn af 8lot>b^r oi)muntrebe§ 
alcttc tocb ctt ringc @fttb^>enge for Uto og SSjonu gorft i ben 
febttcreSib Mct> bcr teb Soi>e af 4 Sluguft 1845 jfr. 28@ei)t]&r. 
1857, bcr igicn cr aftofte t>eb £oten af 22 Sunt 1863, faai>eX 
fajlfat 5(5rcemicr for UbtlrWelfen af be ftabellgfte Ut>t>\>t)t, fom 
anorbnet grebning til t>t8fc llarSttber af be ftefle ^rter n^tttgt 
aSUbt, og beguben paola^t forjljettige anbre SubSfromlningcr i 
ben tibligere nbunbne 3<igtret Qtxtil fintter fig fiobene af 30 
Slug. 1842 og 3 3Rart8 1860 angaaenbe (^berfugkncS grebning. 

@ftec @agene 9latitr er ©lotenS ))ttbe S)^r, faatelfom 
gijlene i SSanbct l&erreUfe Sing, (Sjeren af ben @timb, 
^^ox^aa S)^ret ttlf<elbig o^^l&olber fig, btttoer iHc berbeb @jer af 
bette. ©erfor er ulotllg Sogt ettcr gifEert, fi^tozl en got- 
brijbelfe, bog IHe a;^Derl, meb mlnbrc S)^ret beflnber pg i 
inbl^egnet S)^re^abe, diet giflen i S)am etter $art oltfaa 
atterebe forub er fanget (fe ftrB. 22—11 og 12). 

mm uagtet SSilbtet faalebeS iSe ton flgeS at til^ore ®tltnb^ 
eieren, faa falger bog iSe l^eraf, at gnl&iwr frit ten Bemagtige 
fig b^ aobgii?nlngen l^ar i forftjiellige Rfctninger inbffranfet 
ben alminbetige 3agtfril^eb og tiSagt ®tunbe|eren en ^neret 
til 3agt, ]^))illen (Sneret gjicdber belS tHSft Sagtmaaber, 
beI8 3agten efter >i8fe 2)^r, belg 3<fcglen :t>aa biSfe @ieber 
og S:iber; 3Ken benne %et gjior t^am aittge)»el iffe til (Sjer af 
S))rret forinben l^an i^itlelig l^r ftelbet eUer fanget bet. £)g 
ubenfot biSfe dnbftratnfningcr gjiriber bet fom alminbelig ^t^, 
at 3agten er fri for cnl&i^er af ©totenS Unberfaattcr. 

®mnbetereiiS ffotretti^ber i ^enfeenbe til :Sagten et 
folgenbe: 

1) 3agt m eb $ttnb tlflommer alene Ontnbejierett (6—10—2). 
^nn efter Siom og Ult er $i(iittn meb Qw^ fri for (Sn^m 48S 

0fl ben ((Qitme Stil^eb f^neS itben Setcmlefigi^ at mcuitte totme 
ttbi^ibeS tU ®ait))e. 

SSeb Sebmmelfen af 3agteitS XittaDdigl^b sfftlbet belt 
^ttttibfcrtning, at bet olene tommer m paa @tebet^ l^toot 
^tfttt teifeS, faa at bm, bet lot^ttgen l^or ^jHtget et ^Ht^ 
er berettiget til at fotf^Ige bet, feto meb l^^uiib/ inb ))aa asibcn 
aUanbS ®rttnb. S)enne ^^tf^Igningetet (jus seqvels) et ubtolt 
i 6—10—3: ,,teifet Slogen et 2>^ ^aa fin egen IRat!, be ^ 
l^an bet, fom tejlfet^r i^t^em bet bejbet, om t)an fatet eftet«^ 

2) ©tunbeieten et enebetrttiget til at gjere (iilbte (6— 10--6 
og 7). S)ette fi^neS bog alene at tenne emfatte be ftotte og 
fulbft<enbigete ^angeittbt^inget, bet lait figeS at mebfne et 
@Iag8 Kaa^igl^ oml ©ttmben; be fal^be 9LvtiSi^ 8 og 9 
fotttbfcettet ogfaa, at beStige ®ilbtet fan t>«tt faidfige fiNt 
^bceget @natet fot fttamSfngle^ &{m)»inbet o. beSL j)^ 
betfot iOe at b^ie inb l^etitnbet, men moa Ittmte o^&8 af 
(Sttl^ttet. 2^g et !|^aa ben anben @{be (Smnbajiettn natiitttgbiS 
altib betettiget til at nebtage ^iife, mm betimob iSe at tikgne 
fig, l^bab beti moatte bcete fongei 

^t (Ktomtet SDlatI famtnen^ beftemntet 5~10'^, at ben, 
font t)il gilbte, ^Hal Itcebe @{ifte meb Sibne"'. ^etbcb mentf 
nottttligtiS ifie ttbfiftnteg af ^B^fUifdhti, men altne gotbeiing 
af Slbgangen til Qlilbte, eOet Ubfj»tflf e af Oilbf et fot fceXeS 
Segming. Sil be $[nbte iSe bettoge meb l^am, ba Ian ban gilbte, 
fom M, og Hclbe, l^ab l^n fanget; men gilbtft l^n nbm 
at baoe tilbubt fine SDIebeim 2)eltagelfe, ba tiU^otet Songften 
famtttge e»u i So^^Ib til beteS Sob i SXatlen. 

&--10--8 og 9 t»a^)>bef fotftjuOige 9<>tf igligl^ebSteglet, 
f0m ftol iagttogee^ noat Slogan oil gifiite; men bet bifet fig 
af £obftebatie8 Ailbet, at be inn et ibrebne unfeet ffotnbfffi' 
ningen af, at 3otben ttgget i ScelleSf tab: ig^jemme i gcematlen 
Pal nemlig ditlbtet lofeS om 3)«ftn, og olene g)Iba»» om 484 

Sotten; men i SDhmatUx ftol (SUbtet blot, l^^is bet U^aat i 
@elt){lub, o^I^feg beb bitten eOer til %fyinit. &t ©tebet, I^Dot 
bee gilbteS, entelt SKanbS (Sjlenbom, ftyneS biSfe Snbftranbtinger 
ffflflelig itte <^ bmne gicelbe, mtn alene be alminbelige Xegler 
f9t ben %0tfon4^, font man fh^Iber 9[nbte, at tomme til W^ 
Mibelfe, faa ot Mgelig eil^toett atnfbox maa ibortfolbe/ feto om 
ingen 9etjienbtgj[0telfe ^t funbet@teb, naat®Ubtet er onbtagt 
^a @teber, 1^))^ ingen f remmebe SRennefter effet 3)4t tot>ftgen 
lunbe lomme. 3fr. i&fhetSb* 10 &effbx. 1847 (KetSt. @. 582 
fggO Dg 19 SRartS 1859 (XetSt @. 287 fgg.). 

3) eig8bt»t/<$iott Dg )B<eber moa o^alt alene fcdbed 
af Ohrunbejieten (3agtL 22 Snni 1863 § 3). 

4) 3 ^iemmatten, * ]^)»i>tnnbet maa fotftaaeS ©aarbene 
meb oBe fine ZiOiggelfer l^jjemme i )93l;gben, altfaa ilfe alene 
dttbmatten men ogfaa ^jiemi^gen*, - maa ilte nben ©tnnb^ 
ejerenS ZiSabelfe KenSb^x, i^are, S^int Dg ^n, ^arfngl, ^ien>e, 
Xi>)>e og Xa^lftroS famt Sbberfngl ^a nogenfoml^Ift SKaabe 
jiogeS, fongeS ettet ^aAa, rat enb ^nnb bettil itte kn^tteS 
(£.22 3nn{1863§6). Sb b er f n gl maa J^JKer iRe nogenfinbe 
fangeS efiet brffleS inben en %f(tonb af I SKil fta freblt^fl 
9Sg^ eOet S>nntf(et, og fta 1 9l)>ril til 15 ^ngnft maa iSe 
engang 9togen nben (SjierenS eVer iOefibbetenS Xittabdfe toSne 
@btb paa foabant S<er (%. 30 Ung* 1842 § 3)^ 

2)en ftie dagt er attfaa for be t>igtigfte SilbtfotterS Seb^ 
(ommenbe inbf(r<entet til Ubmarlen eUer Sjielbftmfningeme, 
og maa ncefien attib foregaa nben j^nnb. — SRen l^ertil 
fommer, at Sti^eben til at jiage ingenlnnbe*mebfj»rer en til^^ 
fbarenbe Ret til at begioe fig inb !|>aa anben SRanbS ©runb i 
foabon^^enfigt* Set er'bet ifte ftrafbart at )betr<ebe en^nbene 
Omnb nben l^ns 2;iaabelfe, meb minbre bette enten Rer faa *) lUfM famine 9toM«tiittt8 font mdleiit 5— 10^*8 og 9. 436 

ftabigen, at man fan figeS fatnmtflebs at tage Sejl effet®angtH 
(fttfi. 2^—10), tUtt bet flet ^aa Snbmatt !|paa %attttb, ba 
ffljcrbc»>«8t flnbcr @teb (®JetbeL 16 tWaJ 1860 § 39 \\t. 16). 
aten bette l^inbter ilfe @j[eren fra, ^)>iS l^an formaat bet, t>tb 
^ff^xettins eOer Sagtl^olb at fotmene Ubebtomtnenbe ^tbgangen, 
Dg { etl^toert %att> et man uberettiget tU at trcenge ftg fijlenitem 
UnbreS Snbl^egninger eg at jHge o^x ® Jetbcr, iiagtet bet l&eDer 
iHe l^etfot cr fat nogeti ©ttaf, faatenge ingen ©labe forbcIbe8» 
«eb at ftebl^fe fin ©ienbcm Oft. ©ipotteO. 13 ©e^>tbt. 1830 
§ 24) fan Sieten bettmob ilfe i ^Iminbeligl^eb t^ma nogen 
ft0tte Sefh^ttelfe mob ftemmebe 3cegete, enb l^an fotub f^aiobt 

9t kmcegtige fig ^tfx famt beteS Unget og 9Sg i $ibet 
eOet Xebet maa bettagteS paa felt)famme SKaabe fom ben egentHge 
9agt 3 $j|emmat{en et bet faalebeS lige faa utillabeligt uben 
(SninbejietenS XtOabelfe at ^I^nbte ^ate^ eHet 9la))]^0n8tebet, 
fom at fitybe ^tet eOet fta)>]^0nS, mebenS f. % @ang^ og 
SanbfugleneS Stebet cgfaa bet ftit tan ^^A^nbteS. — ^tt maa 
bog fom Unbtagelfet m(etfe8, at ©tunbejeten Ian fotbel^olbe fig 
(Snetetten til »i0tn, fom ligget i Sintet^be i Wi 
®m, t>eb at ft^fe bette ttl Sl^inge (fr-10-5), famt at ®timb^ 
eieten ligelebeS t>eb at ftebliffe SScrt, l^^txpaa ©bbetfuglen l^at 
Mebe, fan fotbe^iolbe fig ubeluffenbe Xet til at tage SUg og 
Dun betfta («. 30 Hug. 1842 § 1 og 2), StembeleS, at 
Salfe og $0ge, fom'l^at Slebe "paa 9logen8 3otb, b^tet 
©tnnbejletcn til (3—14—38 ift. 6— 1&— 5), ]^t)Otimob be natnt- 
tigbi8 ttbenfot «ebet ftit fan fangeg eBet bt<ebe8 af €n]^t)ct. 

9 «lmennittget et 9agten faaDcl meb fom nben i&mrb 
fti fot (Snffim; ligclebe8 flaat bet en]^i)et ftit fot fammeflebs 
at anbtinge ©ilbte og anbte Sangeinbtetninget af aSe ©lag8 
(5-10—10 til 12, bet maa tefe8 I gotWnbelfe). ©ttengt 
taget flulbe alene inbenbt^gbs SRcenb ba^e 9tet til at iage meb 
$ttnb; men i ben alminbelige flntoenbelfe tagtf bette iSe ^engt 

38* 4M 

It Umenttingeii tt fDl^t til Si^sben eSet til $th)atiitanb, Ian 
ifle j^lfoiot dattfril^dben; tf^i Jtjiebeten er ifle ®ttmbeji(t i 
egtntlig Set^bning^ «g Kbnenningeti er iffe ^ ®alget 9)>]^0tt 
at t)flrre ^Hmenning/ mcb mhtbte ben er folgt til ben IbruB^^ 
ktettigebe %Imue felk> og er bleDen ubfliftet nteSem ^abeme. 
Sjitfrn, fern l^ar fit Eeje i SQmenning, maa tunne taged af (Snffl>tx. 

3f0lgt Stegelen mn 9crf0lgning8tetten l&Ht^er ben, ber leD^ 
Ugen IM ^aget et S>^r, faalcenge l^an folger &pextt, 
I^rettiget tt( t)tfxtt, nben ^enf^n tit 1^t>or bet fcdbeS, eOer 
]|)»em ber fcelber bet 3 9e fib b elf e af £)t»ret iommer imibfettib 
SflE8<ten f0t{l,naar l^an birlelig 1^ bricebt eHer fanget bet; eg 
at f<ilbe 2^ i anben Wtanit ddgt bliber falgelig iOe ^\>^id, 
an o^bobebet nogen flraffrat ^jietning (fombfat, at :giagten 
itte i og for fig er niebtig), men bei^irier blot, at S^ttet moa 
iiblebm« til ben, font bat)be reifl bet |^ar ben, font rejifte et 
^tft, miftet ®^oret, nben bog at babe o!)>gibet ^orfalgningen, 
og en «nben bert fter f«Iber ©ijret o^jfHBer 5— 10-r3 en for(Ij|caig 
Sorbelinglmaabe, efterfom S)l)ret „Uhtt af fit rette £ob ub paa 
anben 9Ranb8 ^o&^ eller bet ,,Iober af SStibefU''; mn benne 
Seftetttmtlfe, ber er fremlottmeA beb en SKiSforftoielfe of £ot>en8 
Jtilbe, er olbeleS meningafoS^ Canbfl^nlig^iS »ilbe 3)omftoIene 
i bettt libet ptamflt Xilfcetbe aMb bde »l^ttet lige mettem 
.b<gge 3«gire. 

£>m et f«Ibet bilbt 2)l»t tibligltt bariSIigen fm beret 
tfttttttet, intn otter et blebet forbi!bet, fan man ne^p^ tiOcBggc 
ben iibligere (Sjier nogen S&tibagefigtting8ret, mtti maa tApnsi 
^e ben romerfle Kegel, at <$jienbomerttten til tcemntebe t>ilbe 
^tft goar tabt, noar be atter antoger fin iii£^ 9tat)cr* 

ettaffen for iSnbgteb i ®rui^iertn» Wet Mb utoMtg 
dagt l^aa i^nft ^brntcertef er btflcmt i SM. 22--1L S)el 
fotft(m fig, at ogfoa l^et 9te^ieme om Sfor^gnii^ftretictt lommc 
m VsDetbelffv f <ui oit bet «iene togeS $eiif)^ ttf^ ifaa ]|tyi» 487 

®tmh 2)4tet et tejift Uaax et pcoL oitben atattM (Bmtlb 
ttlDt)Hgen tejifl S)^t fcelbeS paa ^cegemte e^n Omnb,, wm 
faalebeS ben fulbe @traf, Dg ilfe hUt be tingete Sabet for 

^ itloi^Ug 3agen fomme tU Slni^enbelfe. S)et f)^ne8 enbbibete Ilatt, 
at bet fun Mbet en enfelt ^otBt^belfe/ om flete S)l;t fcelbeS 
nnbet famme ^agt, naat be aUe et tejifle SfM fonttne (SierS 
Qhrunb; )ft. Stxtl. 6—11. St be fmrftleSige a)i»t betimob teij^ 
paa fotfljieaige Sjietee ©titnb, maa ]^t>et fotnonmut Orunbejlet 
htnne antogge fcttfKlt @ag Dg fotbte f<rr{Iitt ®tiaf itviit fi»t 
be )>aa !|)aa l^onS ®tttnb ul0k>ligen tejifte 'S>tft. 2)eltaget ftete 
:9l(egete i ben itIo)»Iige dagt tontmet be olininbelige Sttgfet om 
Detogtig^eb i ^Dtbt^belfe til «lnDenbeIfe, ^iHet ^ttnUi^M 
t)tt kbe m, at famtlige m Uitoe fttaffebe font ®jietningSin<nib 
(Jft. ftrll. 5-3, 6 og 7). — ©en btotte iitot)Bge £)|>fiurelfe of 
9angeinbtetninget !|>aa anbenSDtmibS ©tunb et, foalomge :3iilet 
enbnn beti et fanget, alene en fotbet^enbe ^nbttng og niebfimt 
intet @ttafanf)iKit, fotfaatibt iHe 9xtL 22-^ et gowt fot nm 

' Deb (BtnnbenS SSen^ttelfe. %i fcelbe SM^t i iiAl^egiiet S)Virei^ 
eflet $att og at tage 2))^t af anben SRoiibS ©ilbve m Sl^l^eti, 
ba S>^tet \itt aSetebe iftefbtbet fig i Cjlttenl SBefMielf^ ift* 
3agtL 22 3ttni 1868 § 8, ttebje i|^nnltum og 5~l<fc--7* 

ISt ©tunben bottfott>agtet, et bet en SelDfvIge, at 
iBtngeten, fotfaaoibt tntet SRobfot maotie t>om tebtoget, meb 
$enf)^n til ^agttetten og Sbfottgen ttl at ij^aatate .9fnbgt€b 
beti ttttbet i W^mvA @teb, jift. %t. 8 «tij[ 1733, fe bog 
3— 14r-38,betfotbe]^Ibet<Sieten9aneog^ge» daOmittbeligl^b 
maa bog ogfaa (^eten anfeeS betettiget til at beUage i 3agten 
meb ^unb, men ne^^ til at gilbte. gotfoatiibt imiUeitib 
Sagttetien Deb Si^toen feA» et begnmfet m^^enfi^n til IteMBM 
af be 3)vt, font tot f«dbe8 ((ElgSbt^/ iS^iott og ^Met), maa 
bet ontogeS, at bentie Set, fotfoaDibt (Sjieten ifh lAtttflMSg 
eVet fmtienbe ^at fotbel^Ibt fig fosime (iDiOet ^a nogfe 488 

€it^er ffol tHite alntinbeligt meb$enf)^n til Q\ottt), ubelttOeabe 
nuKt ttObmme Stugetett 

§ 100. 

9«f fi)beIoegg€lfett af be fEabeligfte RoDb^t )^t£otoett faftfat 
^tftmiet Oagtt. 22 dutti 1863 §§ 1 00 2), nemttg: for 
8itnt, Uto, Qkmt^e og d<ni», fomt fotjStn Dg ^enfe^fg. 
Vroemifn ttbl^etoIeS af ben SmtSbmmuneS JtaSfe, inben ]^t>t« 
Onenfet S>^xtt er fcribet S)e lobbeftemte ^tamier et i flere 
Xmtet )»eb %mffifi>nttanbp[albet8 Seflutning fot]^«iebe« — 3)en 
jDmfteiibigl^eb, at £DDen for en oiS %tt XoDbl^tS Ubt^bbetfe 
i)» fo^fat $ramie,mebf0ret imiblettib i fig felb iitgen Ubt)ibelfe 
of fltttlm til at )age famme ^aa ftemmeb ®ntttb; at jiage 
dttiD meb l^unb eSet o)>piae ^egehtte ^aa anben SRaitbe 
Okunb er fooItbeS itleDligt og mebfotec @ttaf eftet AriL 
22**-ll, nagtet angjttlbenbe, for l^t^ab f^an fanger, erl^olber 
Setoiming af bet Dffentlige. 

aStb l^enft^n HI en ^el S^el af bet n);ttige Silbt l^r beri^oe 
fteijen, for at beimre famme og beforbre bet8 gormcrlng/ inb^ 
{trcrnfct X«tten til at fange etter brcebe bet belS meb ^enf^n 
til Xtttttl. blI8 til «ar9tib. 3agtL 22 dnni 1863 §§ 3—11. 
!^Sfe 9tebningSbeftemmeIfer er iSe minbre binbenbe for 
Ohnmbfeieren felo enb for gteiuRebe. ^llbeteS forbubt er bet til 
tn|oet Sib at fonge eSer brcrbe Sbbeffttgi i S:mnto @tift 
famt i SofenS og 9tambakn8 Sogberier (& 3 SRartS 1860). 
Sf <SIg8b^ og SttDer maa 1m fielbeS 1 og af ^torte 2 
Ofit floret )^ b^r f <erfHit ($|enbom, og bet tun i Sbtanebeme 
Itttgttft, @e4>tember og Ottolfter; bog Ian jtmtgen, efter 3nbftiOing 
fra bebbmrnenbe HmtSformanbffab, mebbele (Sjiere af fterre 
®io!»flroeininger SiOabelfe til at fftlbe jiere ^x. d @tat8^ 
og 9b0bealmenning beftanmeS bet af Jtongtn (bog for iBi^be^ \ 499 

almenningS SJebtommenbe efter at ^mmmtUpftdjmi og 
?(mt8fotmattbjIat>et8 @ttt(wittg et affll^^cn), ff^otUitS bet ftel 
fotl^olbcg tneb Sagtcn cftcr (SlgSb^t, ©jort og a3«*)et; inbttt 
faabaii aScPctmnelfe ct affli^en, er Sagtctt eftet bttfe U>ijt i 
^Imcttttittg forbubctt. SPtit)ataImcnninfl maa bctitnob i betme 
i^enfeenbe betragteS f^m /^fonrfEHt (Sj[etlbom'^ og <$tmn af 
famme Mgelig uben SJlbetc ^^xt berettiflct til at f(rlbe 1 
SigSb^/ 1 SSoe^er Dg 2 $iorte aotlig, eSer flere, b^i9 Jbngeit 
bertil gilder Xiffabelfe. £))^e¥en8flemmenbe meb ftegletne f^t 
gotf0lflttlng8rettctt forbtc8 bet fttn, at 3)^tct jial twete rejift 
^oa (SittmS egen ®tunb, itben at bet tommtt i SSettagtning, 
i^m bei er briebt ifr. i^ftretSb. 18 SMit. 1866 <»et8t & 
780 fgg.). 3 ®xau maa iSIgSb^r og ^ji^rte iffe fange9, ba 
bet ^eb benne ^angftmaabe itte et nmligt at e^liftilht ftotenS 
Sub ont, at tun et )c»tft Slntal nma fangeS« S^ttfe dnbfCtait^ 
uinget meb ^m^\^n til S:ib og ^ntal gj[<elbet bog ifte om X)^t, 
bet D))bolbet {Ig paci S), fom et oifelt SKafibS @|ettbom, eKet 
t inbbegnet $att og fom folgelig aOetebe fotub et at bettdgte 
fom fonpe, ligefom StebniugSbeflemmelfente obeti^otrebtt tuft 

, gjloelbetaSilbtet i betS ftie Xilftanb. Sotuben be ooeunoskmte 3)t|t 
ftebeg enbbibete fUtnihtft, ^ate, Xtut og 9toj[, latfugl, 
^jiet^e, ffttf^t og 9ta!t>]^0ttS en t>i8 Zib af 9[atet ligefom 
bet et albele? fotbubt at botttage ^ af bi8fe ^gle. !J)e 

' i »oi)en faflfatte gtebning8tlbet Ian fot enWte S)i^aet eftet 
finbtagenbe fta beblommenbe ^mtsfotmanbffab faabel ubt){be8 
fom ittbfttitttleS af ilongett, bet enbrtbete et betettlget til cA 
anotbttc ^ebning af ©emfet famt ubflebe fotbub mob 
t>i8fe gangftmaabet, fom macitt i)ife fig i l^oj ®tab obe^^ 
teggenbe fot Silbtflanben* »tuget af fajl (Sjlenbom et bmttiget 
ttl uben Snbfltcelning i Xiben og llntaffet at f ange og bt«ri&e 
j&fott, Sce^et og ^tt i j^)emmatlen, naot biSfe 2>^t beftabiget 
ban8 jgaDe, %et, ^g tUtt ^\tmfo^\ i anbte Sitftelbe betimob 4iO 

ttim ben OmftmlDigl^/ ot S)))nne gji«t Stogett @tabe, ingen 
0«¥te Wet tii at f celbe Urn. 

CH^extcdbelfe af SrebningtBefiemmelfetne fltaffeSvtneb Bthtt 
til SftttigfaSfen for l^Mrt 2)^t, og eii]|)lK^t S)e{taget t ben uIi^Hge 
3tgt fltafftS nt^b fomme )6i>b font 9«lbeten. Sfi^cmbelfe moh 
tSer iibtH Sebetlftg af 4)ate eQet ftebft guglet^bt er forl^nbt 
i gtebningStiben, og i £))>ettrttbelfe8tilfielbe flraffeB ^ifl^nbet, 
Stis^t eSet SKobtiget ateb famme f&ot> fom Strlbeten; l^botimob 
fSldii^tt, Q^tt, fd(im og 8ten tU enl^t^et Xib ftit tan afl^otnbeS, 
noar be fun et ferlbebe i ben tiOabte 3:ib. (St bet ntoiE^ttg 
^^Ut Z>^ (SIgfibirt, ^jiott eOet Sa^t, aifalbet S))>tet eSer 
bits So^ ®Yunbej(mit/ I&)»i8 benne iRe felt) 1^ fot^bet eOet 
bettaget i 9ocfeelfen/ mm i ntobfat Sfalb gattiglaSfen; anbet 
Sttbt et bftimob doegeten bei^ettiget til at bel^Dlbe, nagtet bet 
ttloM^en et f(tlbet (St :3agten ibaabe fhcibenbe mob gtebningS^ 
fte^ntelfetne og mob ©ntnbejIerenS Stet, f. @s* l^DiS Stogen 
i ulobfig X^ iaget nteb ^mb ^aa ^nbenS (Srunb/ ett^r fcelbet 
nogtn af be fteb^e Silbtfotter i ^nbenS ^jiemmatt !ommet 
fM^ft ettaffefoflonmelfente i SagtIobenS § 8, )ft. £. 3 SRattS 
laeo, fom i SttIL 32-11, ifr« £« 30 «itg. 1842, til %nbenbelfe 
beb ®ibeit af l^nanbtn, e^et fcnilitt $aatale« 

®lttttelig UmiMa, at nagtet 3agttotoen ^a be fotfliemge 
®tebet U^tim fig af fwffiieBige Ubttijt fom ,,f<elbe'', ^^fange", 
irbtal^'', i4<H)^/ f^ttt^e eflet brftlbe"", ,ifange eBer ttctW, moA 
bet bog i offe Xilf^lbe anfee» ligefoa lobfhibigt at fange tt 
ftebft S^^t Icbenbe fom at bt<e^e bet« 

SM^t, fom finbeS bobe ^aa £anb/ felb om be et btftlftte 
af en Inbtn, naot Blot iRc geelbeten fotfolget bet, ttlfalbet 
<9ntnb4etin og 9ittbetat, l^tt fot bet ^Ibe (&— 10-4)« (St bet 
Si^i^b^t, fo« Wi Ubt^bbelfe $t<imie et l^ftemt, et natntfigois 
ben^ bit UMlii Iftat btod^t bet, enektetttget til at ttau Htcrmlin, 
om inb SHnbomStftten til bet bobe 2)«t tilfal^ 9l<^^« 441 

§10L 
giftenet. ©tunbeierenS mttti%^tUu 

Udfltet Sift^e i Sanbet, iRe minbte enb Silbtct i ©toDen, 
ifelge fitt 9tatitr et J^emtofe, l^at bog ben £)mft{mbig^eb, at 
®¥ttnbejlenbom8tetten anfeee fot ogfaa at omfatte felt^ Sanbet, 
mebf0tt/ at man i en fletre Ubfhcelning l^at anfeet ©runbejieten 
enel&etetttget til be beti i^cerenbe gipe* — Slegelen et ben, at 
alene gifEettet i ©al^et et ftlt fot 6«l>i>et (jft. Reftt. 23 «4)t« 
1728), mebenS ©tunbejeten nbelnffenbe et betettiget til giffetiet 
t getf!i>anb famt ]^i)ot bet tottldt fta«lbet8 Sib l^ttiltommet 
]^am (5—11—2, 3, 4, 11 ofl 13)* (Snbrtbete et Otunbejeten 
Di>etalt enebetettiget til at tpfjtxt faftftaaenbc gangelnb:= 
tetninget ij)aa fin ©tunb (5— 11*-14 og 15); ]^t)otiniob ben 
Cmft«nbig]&eb, at glflegatn og anbte lafe gangetebftabet tllbelS 
maa faftgjioteS i ©ninben, felDfelgelig tCfe et til ^inbet fot bet 
ftie gif(eti« « 

®om (Sjienftanb fot ftit gifteti tan bog albtig OftetS 
bettagteS, ba biSfe flbbet faft «)eb ®tnnben og altfaa ot)etatt 
maa anfeee fom benne tiH^^tenbe ^aa famme SRaabe fom benS 
0i)tlge a;«0«jtet, ift. ©fttetSb. 26 Cftbt 1854 og 29 @e^>tbt. 
1855 (Slttit 1855 @. 41 fgg. og 784) famt 17 £)(tbt. 1865 
(Ket8t. 1866 @. 2 fggO* S)et famme et nn ogfaa ubtt^Selig 
forefhre^et ^m $etlemueiinget, £. 7 duni 1845, - mebenS 
biSfe tibligete tHtt anfeebe fot SRegaliet, %t. 28 SRa) 1718. — 
^ummet og Ateb8 maa i iutibifl gotftanb benfdteS til 9i|Ie, 
(ift. S»ejft* 23 ^xa 1728), nanfeet at be natutbiflotift taget 
et Snfeftet* 

(StunbejiemeS Xet til fHfteti et inbbt^tbeS begtmfet ^aa 
famme SRaabe fom bete« (SjienbomStet ol>et felt)e Sanbet, nemlig 
Ittbtil 2»lbtfttom«liniett (5— 11--8 og 5). «eb bennee 
Sejtemmelfe fhtlbe man altfaa folgeSanbetS toitfelige !£)^b eDet 
9lenbe/ itte bett f i^nbate Dtoetfiabe, ba bet egentlig et (Sjienbomt^ 442 

tetten til ben unbet Sanbet ixetenbe ®tunb, bet btaget Sanbreiten 
og betmeb tiKige glfferettcn mcb fig* SRen itagtet 5—11—3 
etibog ligeftem f^^neS at tilfige bette, ibet ben fotefldDer^ at 
enl^t^et @j[er fCal nt^be %xflit ,,faabibt ffani dotb ^aaUitt", 
f^neS ntan bog for SifletettenS SBebfommenbe at l^a^e fat Jig 
ttb ^ewt>er, faa at man alene tager J&enfl^n til £)t)etf[abett* 
S)enne Dj>fatning et ibetminbpe for et af be toigtigfle ^fijfcrici* 
Sebfommenbe lagt til Omnb i Z. 28 Sl»>til 1866 § 2, ^tooreftet 
be gifleriberettigebe i et SaSbrag Ian forlonge a»lbt^»m8ftnj[en 
beftemt i>eb et ©fjon af fienSmanben og 2 £agtette8m<Bnb, 
l^Diltet ©fjen t>ti inbtrabenbe goranbring i Sli^elobet atter fan 
omgioreS. 9laar imiblertib benne £ob betl^oS til, at aRibtfhomS^ 
linjien l^eKer ifle fEal Ibeftemmee ttgefrem efter ^ffianben fra 
Srebbcmc, mm at bet ffal iagttage8, at ber paa l&Der @ibe af 
famme falbet faatibt ntuligt lige meget af ben S)el af &bmt, 
l^oti Sas anta^ti at gaa, - ba er bette en ^>ofitit> gorprift, ber 
iHe maa nbbibeS til anbre Silfitlbe*. — ©bor Sanbet iWe er, 
fom &— 11 fombf«tter, 9ia ellter S5<rf, men %\tm etter Snbfe 
af en mere runb eUer firfantet gorm, t)il ©rcenfeme for be 
omiiggenbe Serritorier mobeg i et ^nnft i aJHbten* ©er f l>nc8 
bet bog rimeligere at letragte et ^t^ffe mibt i @0en font et 
gotaeSbiflrift for famtlige ©jere* 9 be florre 3nbfoer ft>ne8 
man enbog at ntaatte anta^t, at ber mibt i famme, l^tor ©tranben 
af be tilftobenbe (Sjenbomme ilfe Icenger laber fig forfolge, maa 
)Hnt et 2)iftrilt, l^t)or gifleriet er frit, ^aa famme SRaabe fom 
i @oen* 3;i^i flottn l^ar intet{leb8 fagt, at en ®mnbej[er ffd 
bcere eneberettiget til gifferi oi>eratt, l^ioor Sknbet er ferft, men 
taler alene om @toe, %aer og S3<ene, • altfaa nHo^p Sanbe, 
l^tor be mobflobenbe @tranbe oteralt laber fig forfolge, mebenS 
i^or gombfatning totttimoi er, at ber iBe I SSirleligl^eben giDe* ♦) 3fr. @t0tt^. iPtl^. 1863 Vm. ^t. 61 ©. 9 ifr. 1866 IX. S. VU. 443 

iiDgen (Stuitbejet. Smiblcrtik et bet i)cl toM^tmt, i^^tfoiht 
man Dtt tM)t)e t bette $ttnlt at fotlabe ben i fig felf? faa f!ati)e 
©Ijidttett mellfem getft^ i>8 ©alfe^^aSanb, og t etl^i^tt galb maa 
man l^er fctuge mcgen ®atfom^eb* 9 SRegelen i>xl ogfaa %\ft^ 
^labfene ^i)etaft, l^^ot giffctiet et af nogen SJoerbi, fta gantmcl 
Sib af txaxt betragtebe font i>i8fe Oaatbe tfH^^renbc (Jft* JpfttctSb- 
21 3lo»Br. 1842, «et8t 1843 ©. 175). — J^bor ©tunben et b o 1 1^ 
fcftet, maa gtffctcttcn, fotfaatoibt tntet SRobfat et i)ebtaget, t 
3ttminbelig]^eb antage8 at tilfommeSBtugeten, jfr.3— 14— 27 og 28. 

3 S[lmcnning8i)anbc et ifolge 5—11—1 aCeS^benS 
©aatbbtngete flftebetettigebe, og ©taten citet ben pti\>a^t (Sjet 
fan ttte tilegne fig nogen (gnetet. ?lt beltage i giffetiet f^neS 
bettmob iffe at funne negteS bem, jft. c»f* ©. 182—3. 

®et l^at t>ietet ^^aaftaaet, at ©tangftffett if^Ige ben 

ifisb^anSmciSfige 9tet ftulbe ^cnt ftit fot Snl^^et; men benne 

aJlening l^at i!Ie't)ttnbet Snbgang toeb ©omflclene, fe ^fttetSb. 

8 gek. 1842 (»et8t @. 234) og 1 SRattS 1845 (SRetSt 

©. 636 fgg.). 

3 ®alti>anb et betimob glflerict ftlt, itte minbte paa 
©ttonbcn enb i bet aabne $ai), Rejft. 23 ^pxxl 1728. S)cnne 
gtil&eb et bog ot)eten8ftemmenbe meb @tat8tetten8 alminbelige 
©tunbfcctninget inbfftcenfet tU @taten8 egne Unbetfdattet, fot^ 
faaijlbt pi^vdtt fotegaat ^>aa 9lotge8 ©etettitotinm b. e. inben 
en ©0mU fta «anb (Rejhr. 22 geh. 1812) jft. (banffe) «ef!t. 
12 a»aj 1696 Dg 15 S)eebt. 1758. 2>en mobfattc ttbtaletfc t 
Sllejltij)tet af 1728 em ©nmmetfiffetiet maa betfot bettagtcS 
fom en eneftaaenbe Utigtigl^eb. — S:>m 8tu8fetne8 9let til 
Deltagelfe i glftettetne nnbet Slotge? Stq^zt, fe Staft. y'^ CIttt. 
1751 § 12, aefhf. 10 geBt. 1747 og £. 13 @e^>tk. 1830 § 4b. 

gti^eben til at fiffe mebfotet imiWettib Hgefaa libt fom 
3agtfti^eben nogen tttfi)atenbe 8let til at ben^tte ©tunben. 
Siftnot fan S^eten ilfe alene nben 9(nftKtt kttcebe ©tunben. 444 

mtn ogfaa Untfttt ben til ittpaa at tonbbrage fbt Smgft Dg 
fa^gfete fine gifferebflabet, ttben at ©tunbejieten betf^r Ion 
fDrian^e ttogen SSetaling; l^botimob l^an natuttigbiS tilbmmet 
etflatning, om nogcn @fabc betDeb maatte fctijolbeg* SKcii 
^aa ben anben @ibe er Oninbcjetcn iRe alene bercttiget tU at 
benijtte fte ®ninb eftet gDtgobtbeflnbenbe, f. (Sj. D^>f0re 83iijggcr, 
^ale^ctxl S)<Emnlnger d. be8L fammefleb*, tm cnb gij&rict for 
5lnbte bett)cb fotl^inbtc8, - nten f^an maa ogfoA ^fter £)tnjl<e«^ 
bigl^ebetne J^aH 8lct til t>eb Sagtl^olb, 3nbl^gnittg d* beSL at 
ubeluRe enl^^tet ltt)eb{ottimenbe, altfaa cgfaa giftete^ fta fin®tttnb. 

SlI fcfte giftetict inbcn fit ©etetrtltorlum tlltommcr bet^^ 
Im^b ©tunbejeten intet gottrtn for enl^bct 5lnbett* ^oUiftoner 
]^er maa alt^aa tofeS ^aa fel^famme SRaabe font mellem to 
^emmebe, nentllg cftet ^rlotitcten I Sib* 3)enne ©atning er 
ttbtdt i 5—11—20, ifr. fL 24 @e»>tbr. 1851 §§ 13 og 14: at 
Mn flal fia\>t 2)r«ttet, fom f0rfl nbgab fit Sang", - jft. $ftrct8b. 
7 «!|)rtt 1848 («et8t. ©. 536 fggO, ^t)ott>eb er antagct at ben, 
font i>il l^atoc gortrinnet, maa l^at^e gjort et forfoarftgt Jtafl, 
faa l^an t>{rfe(ig Innbe oente gangft og j^fheteb. 15 9Raji 1850 
(«et8t ©. 576 fggO/ bcr antagcr bet tttflrceRettgt, at ben «Ke 
forft l^ar bragt fit Sang ilanb, ont l^n enb life er begt^nbt at 
ttblafte fftottxL 

%Ta Kegelen om @altbanb8fi|leriets gril^b gjialbt imiblertib 
en oafcnlig Unbtagelfe, tbet ber for bet t)tgtlgfle af ^rt iantfi 
gifleriet, Sorf(eflf(et t £ofoten, i ttbligere Sib l^abbe ttbbannet fig 
bet gorbolb, at (SienbomSretten til giffetxrrene ogfaa omfottebe 
(Sneret ot>er ben til Sceret ]()0renbe {^at^fircebiing, faalebeS at ten 
be, font Befab Storbob i giftetxmt, anfaaeS berettigebe tit at bribe 
giflerl fammefhbS; bog bar Sarejieme for^ttgtebe tit at nblejie 
be lebige Xorbober for loobeffemt Setaling, og enbog til efter 
gogbenS XlboiSning at bortf«{le ®mnb ttt ftorbober og ^jlalbe, 
faaftemt ber »ar ^labS tU flere ©<et paa ben Smet ti^0vei^ 446 

^t)fh(clittng, enb bet tar SHotl&obet paa ^axtt WUn l^ele 
urn &tt^m bleD i>^^t>et t)eb £. 23 SKai 1857, og ben olminbe^ 
lige ®runbf<rtn{ng om ,,frit ^ab" ^gfaa l^et gjjott gjicelbeiibe. 

S)etimi>b et bet t)eb gammel S3tug i{|>aa mange @tebet 
inbt^mmet ©titnbejieren en l^nbel i Ubb^ttet af be kti^beligete 
Sifteri^/ f^nt fotegaat fta l^nS ®runb/ unbet Stabn af £anbS^ 
Ub« S)enne ^fgift bet aUetebe fotelomntet i 1636, fbateS bog 
tun, l^bot 9if(ettet pTet meb 9tot, pg i Xegelen alene beb @ilb:=^ 
^flet X)en f)^ne« MbelS at ^be fbt Kob i ben enbnu ^oa 
mange ©tebet betffenbe (Stljienbelf e af/ at IBeflbbeten af ®ninben 
tiRommet en big Sotlafhet; tilbelS l^at ben bel ogfaa inbbefattet 
(Stflatning fDt ben S3^abigelfe, fom beb Stotbtuget alttb tit en 
bis ©tab maa tilf0]ie8 ©runben (ift. 6—11— 16)* *aa ©runb 
af benne 3nbtttgt fees ogfaa ben aOetebe fta 1679 ^aabnbne 
8 p(tt ©fat Ofn %t. 13 2)ecbt* l'746 VI. % 1) at txtxc ^oi^ 
togt Jtaftebaagene, bet ^aa nogle @teber ogfaa et blebne ffttftilt 
fl^Ibfatte. Sknne ©tat et imiblettib fta 1837 af o)>^(ebet 
ibet ^etligl^ben fbilbe b<ete taget i iBettaglnhig beb ben nbe 
aRattifuIettng (& 17 9(ug. 1818 » 28); men bette et afene 
{leet i be t))enbe betgen^nfl^e %mtet. £anb8Iobbene @tmelf^, 
bet o^tinbelig ganfCe l^bilebe ^paa Sebifiegt, bleb fiben fapfat Dd) 
SHeftt. 27 SRattS og 18 2>eebt. 1796 fot @0nb^ og SKotbl&otb:^ 
tonbS 9ogbetiet, ubbibet beb 9lefEt« 21 S)ecbt. 1798 og $Iat 
10 9lobbt. 1801 famt £. 7 ^ng. 1827 tU l^ele SergenS og 
(E^ti(tianfanb8 @tiftct fomt 9loQtfba» 9bnt, - til n\p. i, ^V 
^i ^^^ ^ <^f Songften/ eftetfom ISaagen bat fCattelogt, o:|)rbbbet, 
ktoem ettet nbetbem, i ^bittd %i^atnlni fot ben Deb giftetiet 
fotanlebigebe ©tobe !|^aa Sget og (5ng fbtlbe bcete inbbefattet 
$ot §ofen8 Sogbeti og ©ulofen bleb £anb8Iobbett beb 9t. 21 
2)eebt. 1792 ]ft. £. 14 3ttli 1842, Ufimt ttt en ^aafoettetS 
fiob fotmben <$xftatnlng fot ®(abe ^a 9[get og ^g; men i 
^asiS onbenkls man ogfaa im ate^ttj^ of 1796, og bet ^omm 446 

tKit 3:ilfiefi)et paa anbte @tebet t 3:tonb^j[em8 @tift (f. ^. 
Kambalen) Dg i dtorblanbene (^D^tS^l^^^)/ inen itximoi ilfe i 
ginmarten, ba Oninbcn l^er t>at ©tatenS ejienbom. — »«b &* 
23 SKaj 1863 ct famtllge WSfc aScftcmmcIfct foranbtebe berl^en, 
at£anb8Iob ^eb 92otflfIe fFal erloeggeS ))aa ben l^ele A)f ftjlrcehiing 
i e^ripianfonbg, SSergenS, Sronbl^icmS og SromS* ©tlftet, 
itnbtagen l^bot ©ttanblbrebben l^eter tU ©tatSalmenning/ og beu^ 
@t0trelfe er anfat til 6 !t><S:t. i be to bergen^ufifle 9imkt, og 
eSerS HI 3 )>(£tv af goitgften, uben i^enf^n til £a{lepebet8 
Seflaffenbeb, foruben @rftatning for ©fabe paa ^get og (Sng, 
^)>iUen faftfcetteS beb et u))aaanfeUgt ©fjen af £en9maitben og 
2 £agrette8^<Bnb. SSeb Baarfilbflfleriet ubgier £anb8Iobben 
ifolgc SL 24 @e^>tbr. 1861 § 36 jfr. fL 28 Sug. 1854 § 2, 
ooeraft 3 j>€:t af gangjlen, mm uben Hbere (Stftatning* feanb*^ 
tobben tUfalber OninbenS JBruget, forfaobibt tRe anberldie^ 
meOem I^am og (Sjieren er ^ebtaget 

^ mange ©teber, if<w t bet inberfle af gjorbene, anfee8 
enbog meb ^itmrnd af gammel Srug ©runbejleren, tilbeis ogfaa 
anbre, enefcerettigebe ixi gijleri meb attc Slnbre* Ubeluttelfe* 
©^Ibigi^eben l^raf f^neS ifte at fnnne negteS/l^t^or SebfommenbeS 
@neret ^irtettg l^ar txsret anerQenbt fra %{ber8 Sib ; t^i om ben 
cnb IHc ligefrem l^ar l^iemmel i 5—11—2 og 11, ber »ct for^ 
nemmelig alene l^ar Serfli^anbSfifleriet for Bit, faa ^ifer be 
anforte £o»ft^er bog, at fibers 2;ibS S3rug i biSfe Sorl^olb et 
retgfliftenbe^ SSeb ben alminbelige 20aarige $abb Ian berimob 
faaban Sneret iSe erbi^rbeS, ba <Srl^ber)»eIfen8 ®jien{tanb, SnbreS 
Ubelttttelfe, er ncgatt», — Dmt)enbt Ian ogfaa Orunbejiercn 
meb ipjiemmel af gammel @<eb))ane eller anben foerttg llblomft 
^aa mange SSaaber tonre inbftrenlet i {in gifleriret @e faalebe§ 
$ftret8b. 23 Ko»br. 1848 («et6t 1849 @. 66 fgg.) om »ete^ 
t^anbet i %orberl&ot»; 24 %^ril 1852 {MMt ©. 404 fggO om 
£aseflf(eriet t Satenetoot; ber btil)e8 for et 3ntere8fenl|pal8 Stegnins, t>i 11 maxti 1856 (Kettt @. 375), bet antog ken 
enfelte ©runbejier itbetettiget tit fisrftitt ${fte, l^^ot Siftet fra 
gamntel 2;ib Me^ brevet i 3(eQtg (i Steenetoen)* 

$aa famme SKaabe er ^aa mange, Dg bel be f(e{le ©teber 
£a{efifteriet Dgfaa i @0en nteb ^jemmel af gammel ©cebDone 
Met>et ©tunbeieren ubeluttenbe fotlbeltolbt Seffe. 23 «H>riI 
1728 unbtaget ubttl^«eHg fra bet frie gljleri „&ah f<J»t f^flw 
)>iSfe @tebet, f))^UU ftaar i a^tte@Iat Dg @f^lb for bet @lag8 
Sifteri", ]^t>ort)eb flgteS tU ben i 1837 D)>]6(e))ebe 8 ^et @Iat 
(gr. 13 S)ec6r* 1746 VI. $. 1)*, - Dg famme gorubfatntng 
ttgger wbtalt i &. 23 Wtai 1863 § 11 jfr. 12. 

@traffen for nIoDligt gi^eri er nu, Hgefom for ntobttg 
3agt, fun a30ber (^rO. 22—12); er giflen taget i SnbenmanbS 
giffebam eCer $art Uiott bet naturttg»l8 Z^uxu — 6^r. V. 
&. 5— 11— iSfcetegbe berimob alt uIoi^Hgt glfferi meb Sv^gftraf, 
^^Ulet iSe alene tar uregelmeeSfigt i ©ammenligning meb 
©traffen for uloblig 3agt i 5—10—2, men faa meget mere 
yaafalbenbe, fom AUben alene l^aiobe £anbnam80oben. ^t gjierbe 
ttertom &o, og faalebeg tilegne fig al gif!en, (5— 11--6 og 
12 ifr. £. 23 a«aji 1863 § 7 og ^8 a^ril 1866 § 3) i>ar 
berimob tun l&elagt meb ena3ob af 2 £ob@oIo, ibet ©jerteren 
^cr forubfcetteg feb at ixere gijleierettiget — SSeb ©iben l^eraf 
forbifbeg i 5—11—14 og 15 at f^>ilbe anben aJlanbS gifEeri, 
^tiorfor ©traffen bog iblot ^r en S3ob; tfttozi meneS alene 
a3efFabigeIfe af anbragte gifteinbretninger eQer anben mobt^iOig 
gorl^inbring af gifleriet, og faabant )>ilbe nu Uiu at anfe e^ter 
SxU. 23—17. — m gif!eriet8 Sjer i SRegelen maa flnbe fig t 
ben ©tabe ^aa gifteri, fom forooIbeS i>eb 3;0mmerf[obning og 
2)am)>|Iil&8fart i SSaSbraget m* K eUer fom foraarfageS t>eb *) 2)et fittbe9 t £attbet 54 f«c|ltYt fA^Ybfatte i^eflflmer nteb en fomlet 
®f^lh af ontttcnt 66 ®h^fbba(et* 448 

ea^iS eOet anben Utenlifil^eb fra ottenfot liggenbe 9)tug, et 
fN^en UoKtOtt, ift. ftetSi 1845 @. 677 fgg. 

3 ben febitetc Sib l^at bet Offentlige ogfaa tntffet 9i>t« 
aiiftaltninget til be «ble{}c SiflefottetS ^et>atelfe )>eb at anotbne 
fvebnins af j^nmmet fta 16 3ntt tit SO @e^tit. (£. 29 
9uni 1848) og of »as cfl @»etTet fta 14 @e|ptbt. til 14 
9e6i. (£. 17 Kug. 1848). — S)en fibfln<et>nte Eob tiKigemeb 
benS «Bag af 12 JDftbr. 1867 et ifljeit aftop toeb «o»e af 
28aRaJi 1863 og 28 9^til 1866, bet ogfaa l^at gitoet fotfTjIeaige 
anbte ^otfttiftet Mbbrntntenbe &>;=: og @0ettetfi{(etiet, ibet 
StMflen of giffctebffflbcr, bet et fwbflHtttelige fot Sngelen, et 
fotl^ttbte, ofi 9{f(etiej|ettte i et SSaSbiag gii»ne iCbgang til at bonne 
Smningei om 9lnf«ettelfe fot foUeS Slegning of Of^f^n Mb biSfc 
Sifleriet, i ^»iltet 2;ilffflbe ubettnget %inhuh mob 9ang{l of 
gngelen inbtweber; Hgefao et bet giuct Sleglet ongooenbe «e« 
flentmelfen of SMibtfhomSttnien fot bi8fe «tfleriet. 

a)teb ^enf^n tit be oMige ntinbte 9ifletiet l^eS ingett 
f«t|«tte gotfWftet. S)og et itongen ifrtge «. 6 3iml 1868 
ibemt^tbiget til eftet ^nbtogenbe fto bebfommcnbe jtomnmnes 
feep^tdfe og 9lmt8fotmanbff«b ot fotBljbe til f ifteti i (Sbtt og 
3nbfe« ot ben^tte foobonne glebflobet, bet anfee* ftobettge 
fot 9iffevlbcbtiften. 

% 108. 

en fwegen fiemtogenbe *tob« Wonbt bet ftie j&«»flf!eri 
tnbtoget be ftote gtftctiW/ f«i toIW« tilgotWel fto bet minbte 
eDet foolalbte boglige gifreit, og font I «egektt et Inbfftanfet 
til »l8fe Xibet og ©tebet, ^ot gifkn i Pote a«8fec f^got 
nnbet Xonb. S)i6fe giffetiet ubgiot en of aonbetS toigtigjle 
9tciing»tUb«t, og fogeS of «ii»lcngbeSKentM{tec^fi(0 ofte longt 
boitttggenbe (5gne. S)e et betfot i en f«ttbd(8 ®Bflb feleone 44» 

®j[eiiPanb fot Sot^t^iHiiseinS 0mf«>t8, k^er tt gaaet ib )Kui at 
lette 0^ tegulere ^tgangen til 3>eltaflidft Uxi, ti( £>)moae{fe 
df t)et'{}0tft mttlige Ubl^i^tte fot (Snl^i^eY. iOm mgm Ket fn 
@¥unt)ej[ettti ti( at iottDife ellet ))aa anbm SRa^tbe fotmene 
9tegen tt)flanfien til !S)eaageIft fan bet feti^Ifl^g )^er olbcig 
tKtxt Siale. 

@j[en{tattbeii f^t Ditfe 8tfkriet^ et uMuttenbe Siotfkn eg 
@i(bnt. Xotflellflet folbet igien i 2 ftove ^ot^ebafbellngtt: 
gifferiet af SSaattorffen effet ©ftciben, fom i Wegelcn ^oxt^ 
gaat notbenfoY ®tat i SRaoitebetnt 9tiftrttat og SRattS^ og 
©eififfetict, bet fotegaat tilaffe«a«8ttbet fang» flotgee i^ 
Sefif^ft. — @ilbfi{let falbet ttgefebeS i 2 ^DebftoSfet: »aat- 
filbfiffet, bet t W^elen falbet f^ttbenfot @tat i SRoonebettie 
:9januat og %tim<it, !0g ©ommetfilbfiftet, bet fotegaat ogfoa 
til anbte ^oitStibet og longS ben l^le SeflA^fl^ 

^Oe biSfe gifledet |at txetet btei^ne i 9lo«ge Uge fta ben 
tiblig^e OlbHb. aRen alnvinbelige ^ftemmelfet «m ^mm 
inbel^^t be gamie £0^ tun fot. eiSbftpedetS aMrtomwenbe/ 
f c %. a. XV. 6 og 6, S». ft- Vn. 48—51, Cl^t, VI. », 44r-48, 
bet et ftilbetne tH be IHf^atenbe »efleminelfet i !feo4)K 5—11- 
— 3>a @ilbfl1fettetne i Stgen i bet 16be |[«i^nbtti)e antog 
foa ftote SHmenflonet, ^t abfoxfelen fta Itatflmnb git 0^ til 
et ftbantnm af 50,000 Jtejlet aatlig, tieb bet af Wegieringcn 
nbfeetbiget ftebfe nbfetligete StegleBnenlet fot biSfe mtbar ytam af 
aRotboget, f}i»UU l^mblebe om ben£)tben,bet jlulbe iogttageS 
beb bettc gifCe, gangftenS Sel^anbUng, ^fgiftet af famme m. \>., af 
12 3ttK 1561, 26 Oltbt. 1575, 3 ©e^rtBt. 1588, 9 fOWyt. 1584, 
7 JOfftt. 1585, 26 ?lMg. 1586 og 24 ^t^tbx. 15«9. Sobtigt 
gjolbt bet \>iftttol lolale 95ebtagtet fot be fotffjeDige IJiffetiet. 
aSeb SUnitbx^ 4if, 27 SKattg 1564 bleb mtbo^m fojc Bigen *) @e £). ^. mtxQp «9V9e« «l||i»iev, di^.ft lasi. . 

SSranbt, SinaSrct. 29 460 

itb^bet Al at gi<elbe for giffetietne i Sergettl^ttS £en, oq unbet 
24 %iig. 1639 ubfcetbiflebe im^tntn £)Iaf $ar8bei« en ubferlig 
Sliiorbnind om ©ilbflfCerierne t 3:tonb]^j[em8 £en, ^tUfen blet> 
ftabfti^flet af Kongeiu SRen om 3;otf{efiffertet ubfom ingeit 
alminbelige Sejlonmelfet, for ®am^eriet i^at fommet i S3rus 
mob ©Itttninflen af bet 17be ^arl^unbrebe** 3mtblertib blet> 
bet iange )>eb fyrebte og Iej[Ug]^c^S)»ife S3e{lemmelfer/ na^nlig 
tiI£0Sning af inbtrcebenbe SoKifloner, og f orft fra anben Salt)bel 
af forrige ^orl^uitbrebe fl{ man fulbfl(enbige ^norbninger for be 
forftjieflige gifterler, l^t)oraf ber febnere er ubtommet en ftor 
SKflengbe lige til be fibfte 2:iber. S)e t)tgagf}e \>qx %x. om 
gifferieme og Sijlel^anbelen norbenfielbS (b* e* fra ©tatoanger 
«mt8 tUginmarfenS ©rwfer) af 12©ej>tbr. 1753, gr. 1 ge6r. 
1786 om 9if(erebf(a6erS ^eftemmelfe i £ofoteng, ^elgefonbg og 
Sefteraaleng gogberier famt @ilben^ giftn^ng og SSirtning i 
^elgefonb, mUt ©ibfte (3b)e JffbO. ubl^ibebeS til I^ele 92orb^ 
lanb og ginmarfen t>eb »• 8 g?6r. 1816, gr* om @ilb^ og 
S;orf{efl{Ieriet i gofen af 21 2)eebr. 1792, ^^i8 Ifte £a)). ub^ 
rtbebeS m ©ilbflfferlet i (Bulofen toeb &. 14 Suit 1842, famt 
Ifcoto om giffetieme I ginmarlen af 13 ©e^)th. 1830* 

3 ben febnere 2;ib l^ar man ^b be ^et^beUgfte af bisfe 
giperier, nemlig ^eb a$aar{UbfifEet og ^eb ©treibflffet i J^foten 
inbfort et af ©iaten feto anfat O^f^jn, nbrnftct meb ©^rigl^ebS^ 
ml^nbigl^eb og lebfaget af f«rftitt be{!i{febe gifferibomme^e. 3 
gotibtnbelfe f^ttmh er gifferilo^giDningen efteri^aanben blet^en *) ©ambntget t>cb 3:orjIefljlet Utt> ferft (xagt t ^ntenbetfe af en ^anhtU- 
manb Stiau^ 9ltl9f0n paa ©anbm^te t ^aret 1685, men l^abbe I<enge 
at f}«m|)e meb SD^obftanb fra be fatttgerc afi|!ere8 @tbe, og font nep^>e 
t ttlminbeligt S3rug fw et Slar^unbrebe febnere* ^aa fanraie SKaabe ^ 

wobte «0tebwtgct toeb ««bfl|W, ber aHerebe toar fommet tgang t>eb | 

aRtbten af forrige ^(arl^uttbrebe, en l^eftig SRobftonb, ber enbnu iUt 
ganjle er forf)>it]ibeit (ifr* £. 6 ®^tbx. 1845). 451 

teJ)iberet l^i^omb Wlt\k)f>axkn af be cclbte ®l>edal*eftemmelfer 
er afl^ft af enlctte alminbdigc ©oi)ebtot)e. De for Stben 
gjoplbcnbe &oi)e pm be ftotc gifferier et: 

a) S:)m ©ilbf iffcrierne: «• 24 ©e^Jtk- 1851 meb ben8 
SiH(E98Iot>e af 28 Slttfl. 1854 og 26 fBtaxti 1860 fDt aSaarpIb^ 
Pjlet, - og ». 25 5H>t« 1863 for alt anbet ©ilbflfic, ^t>ort^eb 
itttet cffentligt £>p\tfn er atiprbnei 

b) £)m SEorffefifferternc: «. 23 SKaJ 1857 forSofot 
Pftet, - og fot bet eJ^rige 3;orfteflffe i SBorblanb og gfinmatlen, 
^l>omb offentHgt S)^^ttn itte er anorbnet, S. 18 SRaji 1860; 
t>eb @iben af flbftncctonte &t>t> gjctlber enbnu for SorjIePerietg 
aSeblommenbe cnlelte 2)ele af £♦ 13 @e!|)tbr* 1830, - natjnttg 
gorjirtfteme om £)!|)fJ>n8moenb og om SRu8ferne8 2)ettagelfe i 
Sijiet* — gor be etjrige 2;orPEefl|Ierier gjcelber %t. 21 S)ecir. 
1792 11. om Sorjlefljfet t gofen, &. 1 Slug; 1821 om SBaartorf!^ 
fljlet i a3orgenfl[orben )f>aa ©onbmore famt £ af famme ©ato 
om Sorflefljleriet t>eb @htbe8n«?* 

c) jDm gtffeng SBe^anbling gjo^lber 9ttftc. 26 3wlt 178L 
$ot>ebformaalet for benne &ot)gii>ning er at orbne giffer^ 

feebrlften t bet $ele, og at regulere gorl^olbet meOem Slfferne 
ittb^rbeS; ©runbeierenS aHetSfttlling fom faaban fommer l^er 
futt'libet i aSetragtning. 2)el8 maa ben ©nfelteg @jienbom8ret, 
^i>ox bet gjoelber et aSelfcerbSanllggenbe for bet l^ele Sanb, 
n0bi>enblgH8 trcebc i aSaggninbcn, og bel8 mebforer glfteriet 
for ©ruttbeiereti felo faa ftore gorbele, at ber om fra l^an? 
®ibe at loegge famme ^fnbringer i aSejen eKer at ubelulSte 
gtjferne fra ©runben albrig ton txere Sale, ©bor berfor 
gifEelotoene feel^anbler ©runbejerenS gorl^olb til gijferne, gjcelber 
bet iffe faameget ))oftrtM at ftabfisfte blSfes'^SRet ttl at inbflnbe 
Pg paa iStebet for at fljfe, mzn mere om at foreft^gg^/ at 
©runbejieren ffal ml8l&ruge ben Oijertjcegt, fom gorl^olbene i bet 
ipele gii>er l^am ober ben fremmcbe gijicr* Sit giffern^ l^ar en 

29* 452 

iibctitiflet 8let ifte dene tH <tt bettoebe, men ogfaa ttl at ten^tte 
©ttanbbrebben, og bet ubcn $enf^n til, om aSeffabigelfe flnbet 
©teb, fonibfcetteg o'otxalt, og et ubtr^Welig nbtalt i 5—11—16* 
Xt (Bibte gipfelobe gal) enbog gifferne fotmettg 3*et til t for=^ 
n«bent galb at forbte ®tunb afftaaet til Slnlceg af SRwbobcr, 
»0fier, giflel^jflelbe m. K fe gt. 12 ©e})tk. 1753 II. § 7 m. ft-; 
men biSfe aSepemmelfer er i ben n^ete giffetilobgii)ntng ftott^ 
falbne font ei^erfiebtge, ba ®tunbejieren8 egcn gcrbcl fotubfottteg 
at txere tilfttceffeligt SKott^ for l^am til feft) at anfertnge bigfe, 
oberalt f)i>ex be bel^^beS. 

giftelptjene ct faalebeg i fit SSafen ipolitilo^c. gtemfut aXt 
et bet beteg £)i)gabe at tegulete SBen^ttelfen af be fotjljicllige 
3lebffal&et og at foreb^gge Jlonfttfter ntelfem be fulbfomnerc men 
foftbare og be minbte fnlbfomne men btDigere gifferebflabet: 
©am:' og &tnebmg i^eb Sotffeflflet; Stot:^ og Oatnbnig i)eb 
©ilbpffet. 2)et]&o8 inbel^olber be en SWcengbe aSeflemmelfct 
pgtenbe til at oberl^olbe Drben t>eb giftet t bet $ele, og at 
aftxetge floKiflonet meKem ben ftote SIRcengbe aWennejIer fra 
fotflieDige ©gne, fom beti tager Del 3 bette ®jemeb er bet, 
fom ot)en anfort, t>eb be Bet^beligjle gifferter, SSaarfilbpffet og 
«ofotflf!et, anfat et offentltgt £)l)f^n, ber er ttJIagt fulb Unber^ 
o^rtgl^ebg^ og^olitim^nbigl&eb, mebenS giffcriet foregaar* Scb 
be ebrige Sorpeffferier Pal ben pp^nbe Sllmue felb af pn SKtbte 
nbtocelge bi8fe D^)f^n8m(cnb, ber l^ar STOijnbigl^eb til at anorbne 
bet gomobne beMommenbe SWaaben, l^tjor^paa gipet pal foregaa; 
i>eb ©ilbpperiet Pnber faabant £)i|>fjjn berimob iffe ©tcb- iSn)>^ 
Hbere inbel^olber Sobene gorprtfter om Sel^anblingen af tabic 
og bjiergebe gtperebpafter, famt forPJeHige Slegler, Pgtenbe til 
at forefejjgge Dt^ettrcebelfe af ©cDlgbagSanorbningctne* — Sdt- 
pemmelfer <iingaaenbe gipenS grebning l^abeS ifle l^er, ba faa^ 
banne iffe alene i)ilbe »«re albeleS nfomobne ipaa ©rnnb af ben 
uubtemmelige 9ligbom, mttt ogfaa i Pg felb umulige, ba biSfe 453 

Siffetter neto)) meft fotegaat t 9ot^Iantnin$etiben. !S)etinu)b 
et bet forbubt at fotbcet^e 9if(e))Iabfene k)eb fammeflebS at 
ublafle S3aSaft ellet anben Utenligl^eb* 

5lttfiaacnbc gifteioatctttcg.SBcl^anbttng 09 Sittmbninfl Inbe^ 
f^s>m bctt (Elbrciaoi^it>ttittfl,lfatafta2@e»)th. 1753, forWettigc 
aicgUr, jlgtenbe til ^t ^^puiS^olit bcreS SJcerbi font ®attbcI8t>ate; 
men alle biSfe et i ben n^ete Siffelto^gi^ntng Q!||)]^(iebebe. gor^ 
tiben gjalber alene S^eftemmelfen i «effr* 26 3uft 1781 jfr. 
& 1 ^ug. 1821 Dm atSiflen i»e maa ait>itIeS \m Kunbfifl i 
9tomSbaIen og )fCLa ©enbmate uben i ben folbe ^atStib^ til 
anbte 2;ibet fun fom, 9lotf{}<et (ftdfet i Sftt^sgen), - famt i & 
23 a»aj 1857 § 20, at ©frejbcn i fiofirten i«e maa nebtaflcS 
af J&i«Ib fur 12 ^utti* — 2)en ttoungne aJtagning (gt. SSKai 
1683 11. m. fl.) iUt> o^)]&(Bbet t>eb «* 15 ©eifttr. 1851* 

S)e @0inbnt]Ierebe8 tibUgete @nexet til S)eltagelfe t be 
ftote Siperier (gr. 3 Sunt 1803 § 4) cr, fwfaa^ibt ben i«c 
alletebe txtt bottfalben ^eb gr* 23 «))tll 1804, nn l^^^et beb 
&>i)ette af 13 ©ei)tbt- 1830 ^§ 39, 23 Sunt 1836, a}<emei>liflt8L 
12 Ottbr, 1857 § 62 Dfl 12 SKaj 1866 § 88, jfr. fib|te«tontc 
J£oW § 43. 

§ 103. 

goruben Dm bet egentUge gifCeri tnbl^Dlbet fiDDgi^ningen 
aSeftemmelfet t^m %ans^tn af SSt^gbe, $^al Dg @cel, ^'oiltt 
©eb^t alminbelist)i8 btitlbeS ^eb ©tub. 

Cm SSrJ^gbefangften i fenbte Setgenl^uS 3lmt If^anbler 
%x. 24 Suit 1801. 2)ette ©lafl8 gijieri et ftit fDt (StiWx. 
gDtDtbningen inbel^Dlbet alene gfotbub mDb at fCmmme eHet 
fDtjiage ben SSt^gbe, fDm %nbte et i SBtgtelb meb at fange, 
famt 9leglct fot S3)»ttet8 S)eling, l^ttDt aStt^ben fangeS )>eb flete 
giffeieS a^iftanb. 464 

Om ©toalflflefattgf ten l^anWer ». 24 Sanuar 1863, 
bet aft0flc be gamie Sleglet i 5—12—1 ttl 13, \t>xllt mcb for::= 
fijiellltge $i)tt)attfhtinget )^t tagne af be celbre £ot>e (®. & 149 
09 150, %. ft. XIV. 10, m. &• VU. 64, 6^r. IV. ft. 61). 
SHegelen et nu, font fot, at @nll^t>et l^at Xet til at fl^be ^tntl, 
uttbtagett i>aa @ttbei>aa8 eBet ©ttbeftotD t ben 3:ib, ©ilbflfle 
fotegaat. &tgelebe8 et nu (Sn^^tt betettiget til at bemcegtige fig 
igioal, ttb^n $enf)^n til @totteIf en, font ban finbet enten i @0en 
eOet 4)aa £anb, font iffe et i nogen SlnbenS @ie, @tatealntenning 
betunbet tnbbefattet, fotfaai)ibt ^t>aUn iffe et faatet eDet btcebt 
Deb nttttfet @fttb. SinbeS mtetfet $att>un i $DaIen, tilfommet 
benneS (Sjiet en Ztebjiebel af benS SScett^i, og flnbeS nogen ^^ol 
^aa anben SRanbS ®tunb, l^at benneS 93tnget og Sinbeten Itge 
Set HI fi^alen. ginbeten, SRcetfeta gjet og ®tunben8 Stuget 
tilfommet faalebeS b^>^ en Sitebjlebel $t>i8 ben, bet bat btcebt 
ettet fnnbet en ^t>al, f0tet ben til &anb fot bet at aff^xeffe ben, 
tilfommet ©tunbenS SStuget i ftanbSIob 6 ^@:t af ^^alenS 
Sietbi. ;S)et i>aaHgget bet^oS i&t>alene Sjlet fnateft mnligt at 
aff^Htffe ben og at bottf^te ben8 &ei)ninget, naat faabant af 
jgenf^n til ben alminbelige @unbbeb8)>Iej[e maatte ))aafotbte8, 
og 9[ff!k)(efttingen ftal fotegaa i SibnetS Ot^et^cet, b^ot bet 
labet fig gjiote nben at ubf(ette fig fot at tabe ^tftttt 8inbe8 
Qatfun eSet anbet %f(i))elfe8tebflab i Qtxtkn, fCal bet be^otigen 
oj>ft>fe8. ' 

. Cm @«Ibtttti>efangften b<i«M« &^^** 5—12—14 til 
16, bet et taget af be oribte »ot)e, ®. ». 91, SK. ». Vll. 65, 
(Sbt. IV. a. 62, men albeleS fot^anftet .3f0lge be «Ibfle 
£oi>e t)at (gn]^\)et betettlget ttl fta ©oen af, men iffe fta ftanb, 
at ff^be @<el, meb minbte @cden laa ^aa en bettti o))b(Bmmet 
@algtttnb (6 latri f»vi, er stilli er til hla&it)« @tji0b Stogen 
betimob ©oflen fta ftanb af, ttffalbt @«Ien ®tunbeieten, og 
bt)o, fom f(i0b @<rl ^aa anben aXanbS o^bammebe ©celgtunb. 455 

eSet fatte f[t ®atn t anten fDtanbS &<tl\>i^t, maatte betl^os 
B0be Sanbttam* (S^t. IV. £• ]^()ei>ebc gotbttbet mob at fft^be 
©ccI fra Satib af, 09 gicngat) ,,oipbaminet'' meb ^^ftebftjfi'', 03 
bcnne ®jcnflit)el(fc ct Wfeel^olbt i ©l^t V. !Bot>bog* SWcit bcnnc 
^at betl^o^ giettoi>taget gotBnbct t be ceftrc &ol)e mob <it jftfbe 
@«I fta Eanbct af, og ^)aa bettc @teb cr ,;Oi)b<emmct" gjcttgh^et 
mcb „]&oot ©ilbtc ct tagt"* 3)cn l&craf oi)ft(iacbc Uo^rcti8:= 
ftemmelfe labet fig ille lofe paa anben 9Raabe, enb toeb ganfle 
at fcettc fig ub oi)er Sorffjcttcn, eftctfom ©celcn ft^beS fta ©oeti, 
cffct fta fianb^ Slegclcn Uii>zx ba, at ©oelfangftcn i bcggc 
Silfcelbc ct fri, fotfaai)tbt ©tunbcjcten lite l^at ftebl^ft ©Ijcctet 
Oft. Sltatt. /g Dftbt. 1751 Ifte JloblcU § 12); t flbfte galb 
tllfalbct ©crien Otunbcjlcten. Qax bctlmob ©tunbcjctcn tltttgc 
lagt Ollbte ^aa ©ficetet, cHct ^\>i9 SHogen fattct ©atti I 
9(nbcn^ ©cBlt>cj[be, ftulbc angjlcBlbenbc, fotuben at mlfle gangfieti, 
tlttlgc bobe Sanbnam; men bcnnc ©ttaf ct o^)]^«t>et i)eb StxU. 
28—13, og til t ben8©tcb at ant)cttbe SBobct eftetitta. 22—11 
cttet 12 et man nej)Ve betetttget SUt Sngen ct bctcttlgct til 
at o!|>fotc ®lft)tc cffct anbtc gangctnbtctnlngct fot ©«I paa 
ftcmmcb (Stunb, fdt> om bcnnc iHe et ftcbft^jl, ct en©clt)f0lge; 
men nogen fcctftllt ©ttaf, nbenfot gangflcnS gotliS, fi>nc8 
bettc bog IKc at htnnc mebfote, mcb mtnbtc ^U. 22S fhilbc 
OiBtc gaact fot ncct. — !Dcnnc 9lbgang til i)cb gtcbl^enlng at 
fotbcl^olbc Pg ©netet til ©crifangfl ^aa fin ®tunb fJ^ncS {0t)tlgt 
otoctcnSflcmmcnbc mcb be ortbtc &o^c8 S^anlc at Butbc Inb:^ 
fttanfcg ttl faabanne enfctte ©Ijoct og ®tunbc, fi^et ©oeH^nnbctt 
ftabig foget l^cn* -^ gtnbet 3logcn en ©<ri, fom en ?(nbcn l^at 
btabt (mcb moetlct ©fub), ttlfalbct ©^tct glnbctcn og Scibctcn, 
]^t>et fot bet Qal^t. 

at ttbWbc bl8fc »cflemmelfct til anbtc Jga^bi^t, f. ©i- til 
jgt)aIto8fc, gaat nt)f^t an; mtn Sttfcelbct ct ]()o8 08, tbctmlnbfte 
fot 2:iben, neppt ^tattx% Sctngften af bt8fc S)^t et natutltgt^ls ftl. 456 

9ittb«8 faabanne @»btrt b«be i @0en, uben at i^ceice btcebte 
)^ mcntlet @{ub, titfalbet be Sinbetett SfittbeS b^rimob ©(d, 
atatft^iti og anbte ®«bl^ exb ^^l ^oben ©tranbBaKeti", til- 
falbct, 11^9 be finbee ubengjierbeS, 2 2^bj[e)>attey, og f|t)t» be 
fitibeS inbeitfljieYbei 3 0jie¥be))attet€)YunbeieYeti/ Dg ateften %xn^ 
bmn (5-~ia— «i7)« %t itnberflaa be»ltge ^unb maa fteaffeS 
eftet «rit 21— 14- ®9tteitbe mmt 

§ 104. 
!De for|!ieI(tge (Srl^t^erbelfe^maaber. 

Unbet ben fotegaaenbe gremftiKins af ^e blgtigeve ttngltge 
9l6tSfotl^9lb et ogfaa @t>0tg^aa]:et out 9tettig^benieg @t]^t>et:' 
belfe iebitlig bel^nblet: faal^9 Stli^toemlfen af gftugtetne af 
tlnbreS S^ing, ben ^orr^Selfe i be oelbTe og <^tiftelfe af n^e 
@iettb0m8^ og anbre tinglige SletSfotlfyoIb/ fom tnbtr«ebet ^eb 
<Sammen]6Ianbinger, beb $]»>bttftion og ^atbeibelfe af ftemmeb 
&tol beb 3o¥b8 Ubftiftning af ifceOegftab/ toeb S^ergbcetfetS 
Slntog. 3agt Sifftti m. b. 3 bi8{e 3;Ufcelbe er bet imiblettib 
tSe faa meget ben betunbet fDtelommenbe @t]&t>eDbeIfe !|>aa ben 
ene, Dg Sottal^elfe af ftettigl^ebet p(ia ben onben @ibe, font gibet 
^[otl^olbet bets mefte iutibtfte ^nieteSfe; VMn benne ligget t 
Xotaliteten af bft fjrorl^olb, l^^ovunbet Stngett (efinber fig, og 
l^botaf ben ftebflnbenbe a(e^eip]^t>eirbe]lfe tun tt en enfelt ®ibe« 
S n<etb(erenbe ^ffnit f(al berimob be^bleS be 9ot]|^oIb, l^bot 
felk^e @it|)berbelfen o^^ttisber fom 9t>^^^Ibete egentUge atefultat 
og font ben n(emePe ©ienftanb fojt bets tetlfge i6e|lemntelfe. 

^l @r]^bet))elfe er enten felbft<enbtg (ottgin<er) eUet 
a f Ub e t (betibattb), efterfom ben inbticebet uaf ^o^gig af 2:ingen9 
]^tbttIb(gYenbe iSjienbiNnSfotl^olb/^ ettet; alene giennent en £)ber^ 
f^telfe af en tibligere be^aenbe atet yaa ben nbe (&t^^tott. 
S)en oi;tginirs:e ^l^bemlfe f^get gn ©^Ibtg^b i fig felb; ben 458 

bettbatt^e et ttKige bettnget af ben tibUgete 9let8 ©^Ibtgl^eb, ba 
otbentligbiS 3ttgen Ian o^etbtage %nbte mete fSttt, enb l^an 
felt) beflbbcr. 

3 aiegelen fonibfcetter ben ottginccre @t]&i)erbelfc, at 
SEittflen l^ibttl l^ar bcnret, ettet ibetmtnbfte anfeeS for at t>ccre 
l^erteUS; tl^t bet f0lget af ben retligc Drben, at naar en 
2;tng engang er anetfjenbt font @ienbom6tet unbetgben, fan 
ingen n^e 9lettlg]^eber i famme flifteg uben teb Dt)etf0teIfe l^elt 
ettet betotg af benne Wet ^^aa et nt)t ©nbjeft Ukttnget neb^ 
t)enbtgt et bette tmtblettib iRe, ba ©Jcnborngtetten faattbt fom 
nogen anben 8let et atfolut §i)ot ©taten fpt jig felt) ettct 
Unbte hcel^et Singen aff!aaet nben ©enf^n ttl @ieten8 38ilie, 
|!et bette i ^taft af en «et, bet jlaat ot>et og ligget fotub for 
©jenbDntStetten, og 6J^)to^)ttation ntaa faalebeS t bet $elc 
beH^nbleS fom en otiginc^t 6t]^t)ett)elfe8maabc, nagtet bet t 
gotmen finbet en t)itlelig £)t)etbtagelfe ©teb (Jft* obf. ®. 87). — 
SKen ogfaa ubenfot faabanne Silfcelbe fan Sftet fttfteS t ©tttb 
meb en tlbttgcre Be^aaenbe »et, gjennem benneS ttbjlettelfe, 
uben at ben blteet ot)etf0tt paa ben n^e @t]^bett)et, ($(et)b). 
®et tlbttgete Stetefotl^olb fan ba t>ifhiof ftembeleg t flete ©tt^ffet 
fotMtt)e flttbenbe Deb SCingen og ]^at)e 3nbf(tjbelfe i>aa bcnS 
tetlige Stlfaat; men fefDe ©rl^Detbelfen Mit)et l^et Ilge faa \tVo^ 
flombtg ]&t)ttenbc ^aa fig felt) og naf^ccngig af ®t>Iblgl^eben af 
ben JRet, fom fottrcengeS, fom om benne albtig ]^at)be ejiftetet 
(Sn 3nbbeling af be originate @t]^t)ett)elfe8maabet t ^)ttmitlt)e 
og esftintttt)e et betfot tffe afene libet o\)It>fenbe, men enbog 
ttlbeW t)ttblebenbe, ba ben ftem]^«t)et et SKoment, bet i benne 
gotbinbelfe iffe l^at nogenfoml^elft Snbflt^belfe i)aa gotl^olbets 
tetlige SBeb^mmelfe. 2)en tibUgete SRetg £)!|)]^0t et nemltg 
90lgen af, mtn iftt ®tunben til ben nt^e 9tetS @t]^t)ett)elfe« 

3 t)i8fe Xilfcelbe fan en ceftte «et bottfalbe famtlbig meb 
ben ntjc 9let8 6t]^t)ett)elfe, nben bog at t)cete umibbettatt gtunbet- 459 

i bcttttc* 3)ettc fler )t>ti> er]^t)cr^elfc af gtugtctitc af StubtcS 
Sing famt gjcnncm Scarbcjibelfc af frcmmcbc SWatcriancr* 
SScggc 3)clc cr origtttCEtc ®t]^i)ctt>clfc8maaber» SReit mcbcnS 
erl^tjcrtoclfen l^at fin ©runb t, at Imgcti tocb fclt)e fin 3;tC&IlbcIfc 
font faaban inbttceber fom en S3cflanbbcl af SSejlbbcrcnS gormuc, 
ct gortal&clfcn af ben Hbltgcte Set en Solge af ben gotanbting, 
font Stngen fotub er utfbergaaet/ og l&^otDeb ben i jnrtbijl 
gotjianb er Met)cn tU en n^ Xing* ®en tibligere 9let maa 
altfaa bettagteS fom opf^ext beti>eb, at ben^ ©jenftanb et gaact 
tilgtunbe, og Sletten ttl ben nije 2;ing font ftiftet gjiennem benne^ 
»eflbbelfe8tagelfe. 

3)e ajlebebe ®r]&t>ett>elfe8maaber bel^anble^ l^enflgtSmaSflgft 
t be Dele af ©i^flemet, f^ioox be ^anblinget, gjennem ]^t)ttfc 
D\)etf0teIfen af SRetten flnber @teb, afl^anblel; - altfaa be 
frtt)ittige (®ai)e, @alg, «aan, aeje, $ant) i CBttgationStetten, og 
be ti)itngnc (ttbteg og ^Iffcetning) t ^toceSfen* 2)et er nemftg 
bi8fe ^anbUngcr og ©etingelfcrne for bereS gcretagelfe, ber 
gber Slnlebning til be ffefte Unberfogelfer; felt)e ben berigiennem 
er]&t>ertoebc 8let falber, naar l^ine er afgjorte, temmeltg af fig 
feto, ba ben i »egelen alene afl^cenger af, l^rtllen Set £)^tt^ 
brageren l^ai^be, og i ]&t>tlfen ^Ubflr<efning benne tiljlgteg etter 
tUjlebeS o^^erfort )faa ben ntje ®tl^^er^er* Og be legale 9nb* 
Iftcenfninger t flbfie ^enfeenbc kl^anbleS ogfaa betoemmere i 
gorWttbelfe meb ^anbttngen8 JBetingelfet cnb meb benS Sftefultat* 

Si beffllceftlger 08 l^r altfaa alene meb, be ortgttt<ere 
er]^t)ert)elfer, l^t^or bet ubeluRenbe er 2;ittgett8 eget gorl^olb, 
ber begmnber ©tiftelfen af Ret i famme, og af bl8fe t)ll 'ox 
fcerftilt ombanble SUtxsst, SSemccgtigelfe og ^Mi. 460 
I. Slltcesi 

§ 105. 

9latur«g Zil^ctit. 0^>f!^I. fjoranbring af dlbcl^lb. 

S)ct et en ligefrem g0l(gc af ben tinflttge 9iet8 SSfffen, f^m 
umibbettatt fluttenbe jlfl til Sinflcn i ben ©tanb, l^^m ben til 
cnl^bct 2:ib Ibefinber fifl, at ben tiCifle maa Dmfatte atte be 
got^gelfet faai^el i Omfanfl font i aSarbi, [Dm 2;inflcn efter^^ 
|)aanben mobtaget, albenflunb bet frembeleS fDtblit^et ben fomme 
Sing* ^bab enten biSfe ^ot^gelfet olene fl^^IbeS SlingenS egen 
otganijie gremtringelfeSetone, - faafom naat en ^Iger eBet ®ng 
ftemlbtingex ©tebe, ^bDt S)l^t ettet planter Di^jer ellet giDet 
gtngtct, f<>m enbnn et fotfinnbne meb SBlobettingett/ - eBer be 
et en galge af anbre natutUge goranbtlnget J^ebSingen, faafom 
If^ex en fafi Sjienbem enten t>eb at Sanbet ttcebetc tillbage eEet 
t»eb fttfceefit)e £))>{I4I (allwio) ub^ibeS^ ettet naat en Gl^ fot^ 
anbtet fit £0^ eHet bet o^jfiaar Set i SSonbet, - gjar i benne 
^nfeenbe ingen gotftjel/ ba t atte $ilf<ribe Singen felt), - 2)^tet, 
^lanten, ©ntnbft^Set, - f oti^Iibet bet feti»famme« S)et et betfot 
Dgfaa Inn ganfCe negentftg, mm fan !albe bette en &x^^tH\it 
i tingHg gotfianb/ ba b^ n^e ^illomne l^et tfle 0)>ttcebet font 
en fcetpHUXing, men alene font en Siloceist til ben o!|ptinbeUge 
Sings Satbi, bet i \ntM^ S3et^bning ganfte maa ftitteS t>eb 
©iben af ben Sotogelfe, bet alene et en golge af fotanbtebe 
ftoninnttutet. ^t gotogelfen i be l^et l&etotte Stlftelbe tilbelS et 
o))naaet gjiennem $[nk)enbelfe af ^nbteS Sing; faafom l^bot Slogen 
]^t neblagt f temmeb @iobning eOet f aaet ftemmeb @ieb i fin 3otb, 
]^t>ot 9h>gen8 %»l et o)>fobt af en %nben til t)0{en ^ft 0. beSL, 
- fan faalebeS iRe i og fot jig gii)e benne SInben nogen 3let 
til Singen; 5—8—13 fotubfottet ogfaa, at ben ^a% l^botmeb 
ftoen gaat btoegtig, til^otet ^en8 ©jiet, om ben enb et at>ltt 
meb en ftemmeb Ztfx. ^botk>lbt ben, gjiennem ||t>i8 SSitffoml^eb 461 

en 3(nbcn8 Sing faalcbeS f^ax mtM en Siftcest i SScerbi, l^etfot 
fan !mi>e nogen ©tftatning, er otjenfor fcetett (fe ©. 63—66 
i)g 128), og ^cbfommet iffe ©Jenborngfotl^olbet* 

S)e l^ct nbMIIebe Ornnbfoetninger er ogfaa nbtafte i &ot>h 
5—11—6 (bet et taget af be albre &m, ®. «. 85, %. ». 
XIIL 9, Wt. fi. VIL 48 g^r. IV. !£. 44) for bet 3:ttf(elbe, at 
eii) eDer Sla foranbrer fit Seb, eCer ber ep^aax Oer i aSanbet 
Hegelen er, at faaban goranbring, ben ^cere nu ett gorbebring 
eBer gorringelfe, iffe |IaX l&a^e nogen Snbff^belfe ^)aa ejcnbomg::^ 
retten til Serritoriet; tl^i S3unben nnber aSanbet til(]^0rer ©runb^^ 
ejeren )faa famme SRaabe fom bet t^rre »anb, og Serritorietg 
©rccnfer blit)er be famme, ]^i>ab enten bet er bebaffet meb SSanb 
ellter iffe. 2>i6fc Orcehfer beftemmer &oy>m, f^'oot SJanbet forlaber 
en ®mnb, fom ben l^iMtl l^r bebceffet, til ,,mibt i aiaen, bet 
ben ranbt ret af gammel Sib" (STOibtf tramSIinJen)* ©rcenfen 
meBem be mobft^benbe @ienbo^me jial aftfaa iffe brageS 
mibt efter ben bem abffiDenbe (Stoi £)\)erf(abe, men efter bennc8 
egcntligc ®^b etter 9lcnbe» §i)or attfaa @tranben ^aa ben ene 
ffircb er flab og ^paa ben anben brat, HI a»ibtpr0m8ttnj[en falbe 
ncermerc benne enb l^in* ^eHer iffe |fal goranbringer, fom. 
maatte foregaa meb Sft>elej[et8 gorm, l^ai)e nogen 3nb,f(J>beIfe 
^aa ®rcenfen8 aSejlemmelfe: benne ftal altib forbttt)e ben g ami e 
SWibtftromglinje* ^tjob ber ligger paa ben ene eBer anben 
@ibe af benne, tilb«ter b*>er af be mobft»benbe ©tunbejiere, 
l^Dab enten @Ii>en ganfte eBer ttlbelS fortober pt ifeejie, eBer ber 
banner- fig ©er i ben, og bet ©amme maa gicelbe, ]^t>or ben8 
fteje f oranbreg i)eb %ih eBer gfraftjjlning !|paa ©tranben. — S)et 
f orftaar fig imiblertib af fig fefi), at b^n rette oi>rinbeIige ©rcenfe 
mangen ®ang Dil txere nmuttg at ubflnbe, og SSeHSb^rben 
maa ba efter ©agenS Slatur ^jactl^rtle ben, fom ^>aaftaar en 
mere ubfiraft SRet o»er Sterrltoriet, enb ^i)ab ber til enbtoer Sib 
ttbt)orte8 fremfliBer fig fom l^nix $bor berfor ben 0))rinbeli9e S»ibtpwm8Hnjc ttte labcr pg ^ot>ife, maa ben uMtxtrcnbe 
aWibtftt^mgHnjc I«gge8 til ©tunb; og f)t>H I>cBer i«c benne 
laber fig beficmme, fJ ©j* ]&i>or bcr cr ffete Senbcr i en>cn, 
maa ©tocnfen o^pbtagcS mibtcfter aSanbet8 f^nbatc £)^>etf[abe, 
]^i>ott>eb man bog altib maa i>«lge ct 2:ib8»>tttt!t, ba Saubflanben 
et faa lab, altfaa bet omt^ifielige gelbt faa Itbct, fom muftgt- 
Seb [utceSfi^eXUff^lninger tan imibletab feb bette bli^e t>an|Ieligt 
not, ba @^>0tg8maalct ifle lettelig ^il o^)fiaa fet eftct, at bi8fc 
!(>aa en af ©ibetne attetebe f^ax antaget en mcetfeUg Ubfhrcetetng, 
og bet ^>ra!ttffe Stefultat toil Ifrer toiflnof fom oftejl l&litoe, at man 
tiOoegget enl^toet @iet alt bet, fom l^cmger faft toeb l^anS @tranb, 
og toeb meflemliggenbe SSanb er fRlt fra ben lige otoet for liggenbe* 
£)m at o^foge nogen aKibtftromSlinjie toil bet faalebeS ne)))>e 
blitoe 2;ale ubenfor bet i 5—11—5 ubtrt^Relig oml^anblebe Sil^^ 
fcelbe, at @ltoen fotlaber fit fiob, eUet bet o^ftaat S)et i famme. 
— got »aseftf ferierneS SSebfommenbe gitoet &. 28tH)ril 1866 
§ 2 f<Btegne 8leglet angaaenbe SRibtftromSlinienS IBeftemmelfe; 
mm bi8f e, l^tootef tet ©tcenf en enbog flal funne f oranbteS, ef terf om 
gotanbring t (gltoelobet inbtrceber, fan aafcenl&ar ific nbtoibeg til 
anbte gorl^olb- — SWeb ©enfijn til ben Ubfhtcchiing, I>toori be 
tilgtcenfenbe gjenbomme flal tage 3)el i be inbtounbne ©ttoct 
ninget, er bet for bet gf rfle Hart, at llle bereg aWatrifulfft^lb, 
men alene @tranbbrebbeme8 Ubftroehiing, Ian IccggeS til ®mnb. 
aXen forfaatoibt aRibtftromSlinjien efter bet ^nforte iffe falber 
)^araQel meb @tranben, Ian bet tooere ttoitolfomt, l^toortoibt ©rcenfe^ 
linierne flal brage8 lobret ^aa benne eller !))aa l^in; bet gerfle 
f^ne8 at tocere bet naturligfte, ba bet er bet paa begge @iber 
af aRibtfitrom8ltnj[en liggenbe 3:erritorium, fom flal bele8« ^t 
fortfcette ©rmfelinieme meHem be fammenftebenbe @jienbomme 
i famme Sletning fom paa £anb ub otoer SSanbet, inbtil be trceffer 
aKibtftromSlinjien, toilbe albele8 ingen Slimelig^eb ^atoe, jift. 
£ftret8b. 24 @e))tbr. 1856 (»et8t @. 682 fggO- 463 

2)c felDfammc ©runbfcetningct tommet ogfaa ifalflc 5—11—6 
til 3lnt>cniDelfe meb ficnf^n til ^H> ettet ^a, font h^ber inb 
^aa StogenS 3orb: ben ejiet ^aen, „fom 3oirben aatte, ber ben 
bt0b": ben famme Oxcenfe, font i^ibtil l^ar gjcelbt for Orunb^ 
ft^Hetne ^aa &anb, ftal frembeleS blit>e fljalbenbe, efter at 
©ntnben et Ueotn bebcettet nteb SSonb. £)m at o^[0ge nogen 
aRibtftr^mSttnjie bUt)er ber faalebeS l^er iSe £ale, mebminbre be 
oiprinbelige (Srcenfer i SibenS &0b jiulbe gaa tabte* 

$)>ab l^er er fagt om @ienbjDmSretten8 uforanbrebe S3ebbUt)en 
naf^cengig af be goranbringer, [om fpregaar i)eb benS ©ienftanb, 
gicelber naturlig^iS ogfaa aUe 0t)rige tinglige Stettigl^eber. $ant^ 
]^ai>ere, CbelSberettigebe, ©ert>itut]^ai)ere m^ to* l^ar famme 9let 
otoer Siltocesten fom otoer ben o)>rinbeIige Sing. 

§ 106. 

Sottffl^ttelfe. ^bgangen til at lebe ^anbet tillage i bet9 gamie Z9h, 
gorlb^gningg- og 3nbb«mntng«ar]&cib^r. ^Ibuljion/ Sorbflreb. 

2)et er inbl^fenbe, at be ©rl^toertoelfer, fom betoirle^ toeb be i 
5—11—5 oml^anblebe Slaturbegitoenl^eber, ofte toil toocre nega titoe, 
Oi enbog ofterc mebf^re gorringelfe enb Sorbebring af ©runben. 
®er i>^)Paar felgelig bet ©iporgSmaal, om ben ©jer, fom liber 
@{abe bertoeb/ at @ltoen tager et foranbret &0b/er berettiget til 
at omgji0re bet faalebeS inbtraabte ^D^^Ib og lebe SJanbet 
tilbage i bet§ gamle Eeje^ @fter nogen alminbelig ategel laber 
bette ©^)0rg8maal fig iRe beftoare. Ubetinget erllare l^am 
berettiget til at gjicno:|)rette bet tibligere gorbolb Ian man ilfe; 
tl^i umibbelbart toil beSlige SSegitoenl^eber toel altib mere eUer 
mtnbre l^atoe mebfort ©labe for begge garter, og &otoen f^neg 
at ^atoe fombfat, at ©nbtoer l^erfor jial erl^olbe noget SJeberlag i 
be 9<>tbele^ fom ben ntft 3;ingene8 Orben til @liitning toil *) dfr. $Iatott, Om Scfibbelfe @* 263 464 

mcbf0Tc- $aa beit anben ©ibe fan mdti \)ifhtp! l^eDet iffe af 
£Dioflebct8 Uktttj! ,,cj[ct* uMebc, at bet et ben8 SKening, at 
titjgctt ®ienbom8et^t>ttbelfc umibbelbart toeb aScflit^enl^eben |fal 
inbttiEbe, men alenc at fafifcette ©jenbomgfotl^olbct nnbet Sot- 
nbf cetning af, at ben ntjc XtngeneS Stljltanb fortltvet ben enbelige, 
nbcn at nbtale jig om, i&\>OTbtbt ben ogfaa n0bt>enbigDi8 ffal 
Miioe bette* @agen8 egen Slatut f^ne8 ^tx at tale afgiercttbe 
for, at bet iRe fan Deere ben ©fabellbcnbe ferment at ov^cet>e 
be aSltfninger, fom ben tnbtmfne ttl^ffe l^ar ntebf^rt for l^nt, 
nben ©enf^jn til at ogfaa Sfnbtc ^ar Hbt ®tabc teb ben famme 
a&egitjenl^eb, naat l^an Mot iffe fptet btSfe aSitfninger oi)et ^aa 
?(nbre. 2)et er ogfaa fun „bet f«ebt)anllge Sob, font SSanbet 
l)ar ^aft fra Sllbetg Sib'', ^btlfct 5—11—7 forBifbct at fotanbte, 
og 5—11—8 og 10 pger ubtr^ffelig, at SJanbet ftal lebeg tllbage 
igien, ^\>ox Sttogen forf oetlig l^at lebet bet ub af fit rette fceb; 
men i Sorl^olb til en!^t>et ©fabellbenbe et a3egiben$ebcn Ilge 
l^ccnbelig, og maa txsre famme 9let8rcgler unbetfaftet, i))oat> cnten 
ben et golge af en Slatutbegitjenl^eb, cHet af en $etfon8 ftie 
©anbllng. SKan ft>ne8 betfot at maatte antage, at, l^Dot bet 
Snbttnfne fan omgjotee f ttaj, tnben bet nije Igotl^olb l&at faaet 
Sib til at ibefc&fte fig, og inben »anbet f}at bannet fig et blrfellg 
n'^t og flabigt »ej|e, fan be eotige i^txt iffe mobf<ctte fig bette, 
fotttbfat, at Cmgietelfen fan foretagtS itben at ttcebe bete8 
3;ettitotium f ot n<Jet* — ?tt afttig ben, fom f eto f otfcctfig elfer 
nagtfomt l^at bet^itfet ©It^ebtnbbet, og fom faalebeS i eti^t&ett 
galb Ui^n etflatningS^Jligtig, et betettiget ^I mob be Ch)tlge8 
^toteft at fotlange at lebe Sanbet tttbage, figefaaftbt fom i^an 
fra fin ^be fan mobfcette fig bet8 Sirbagelebning, et ligeftem* 
$\>ott>lbt og I l^vtffen ttbfttoefntng bet et en ©Jet ttllabt 
t)eb fotcB^ggtnbe gotattftaltnln^et, faafom SPceiei^tetf, 2)<em- 
ninget o* beSl at beff^tte fin ®tunb mob SanbetS ©beteggdfet, 
uanfeet at bette fan bebitfe, at ©fftben i^wtfeteS i)aa HtxAm 46& 

tMa (Simhtet, - i>H ganfle aflftornge of, om SkmVetS f <tbt)a«Hg« 
&0i zlUt aRaSfe betioeb fotanbte» tUtx xtt^ 3 f^e S«ib 
cr feet nbtirtftfelig foT*ubt i 5— 11~7 og 8; i anbet 8f«to ^« 
l^an ligeftem ^femttt^l bertil i ^ CljieitbiimSttt %t i)yf0» 
ftemf^tittgenbe S)>cemiringet eflei: at titbi^fiemiit<DeIt af 
Sloblqet 0g faakbeS faminentt<enge Sanbntaefeii/ f«at^difom at 
ubi^ibe f^Iobleiet t)eb Ubgtabttiitget, er fiilseHg tifoDUfft/ itte 
minbte tiaar bet ffer fi>t at aftxerge @tabe !|^a ©intttben, eiib 
max bet ffet fov at itii))>iiibe tmu £anb. !S)et:linQb tan dnge» 
fotb^beS fi % t>cb en ©tcnfeeflcebniiig d- btft, b«i: i«e tager 
D^ o^et £)^etf[aben, at befl^tte fin ©tediib, fete mt bertoeb 
bebitfeS, at benne, bet ttbligere |iar btubt ^j^Ig^med 9lagt, :m 
taUt benne (Sgenffci^, faa at SSanbet {ommer til at f^ieee tub 
!paa ben nebenfi)t Uggenbe. £igelebeg et bet uixMxgt i9^\S>amf= 
mnget o« beSL at fotiHitbre faabamte £)b6tft>0nttti«Ifet^ font 
regelntce^figen inbtciebet til iDi8^ Stbet/ max IBmibet i 
Bflomtit^en betbeb f0teg obet !)>«a ben ^benSSirnnb; l^bmimi^b 
foabaitne "S^o^mirnQn er la^tige, ij^or be tmx ontotitgeS ttl 
Si>teb^ggclfe af tilfcclbig Dbetfbminelfe. ~ S^fee &, 81 
^ai 1848 fan invtbletitib afie beglige ^ranpaltiikeev iter!f«tte8 
faabel i ^enflgt ni. inbbinbe ettet forbebte fom kt ofbatge 
©Itbe ^aa 3^ben, noar ^ngen bectil ntebbeiet ^tQaMfe; 
men i faa %att> ftal bet gtbeS fulb (Srftatning ^r bem @t«be, 
f^m fj^tetagenbet maatte mebfate for Slnbtc* 

$bor nogen ^tntnb fiegMnfeS of i^aDet cKer af ftaifte 
3nbf0er, maa i^lftnof ®titiibfad3iingtme i fig felii iKrre be 
famme, fom f^wt ben begtcenfeJ oif ©b ellet %a. SDlen i^eit 
t>il[ bet b^g iSe let lunne OJ)>ptoa ^QiftMet inutb (Sjieniioet/ 
men a(ene meb Slaboet* 3 Iftegeleit pH &mvi>^m becfoc i^er 
l^abe abgang til faabel beb Snbbamning ubenfot S^^fletne at 
ttbi^ibe ftt £anb/ fi^ b^ ofiel^nbe 3i)ir&))ignto8Satbejib«et at 
befl^tte fin ®tunb, fotfutkriM iKe J^tntietolighkiuiigeii bexfot et 

Sranbt, Singtvet. 30 tU ^inbet Oft. ^ml 24 Suli 1827 § 16). @elt> om faabant 
moatte I^eHrte }D|>gtttnbtiing for Stal^oenS ©ttanb, f^neS bet iRe 
at tunne fotbl^bee, albenfhtnb SBanbet8 Ztib iffe betbeb fan flge^ 
at foranbreS-.— SKib ©eafijn til ejenbom^rettcn ai £)cr, 
fom maatte Diipftaa i ^abet, maa ber feeS l^en til, ]&i>or 
langt ©tcanben Ian flgeS at fcrtfistte fig unber SSanbet; ti^x 
fitn foa langt fhrieRer fig ©tunbeietenS Slet ^bab bet digger 
tonger nbe t S»^bet, bliber naturltgbie ingen Xilbiest til 9togen$ 
®tnnb/ mm i^enel^ft. S;etritotium, og maa f^Igelig, J^biS bet 
falber inben «tget8 @0temtortum (Slefft. 22 %tbx. 1812), 
till^e @taten og blibe ^In^nning, og l^biS bet ligget i aabenl^are 
@e ubenfot aOe £anb, maa bet »are ©ienftanb fot ben farfte 
O^bagetS frie SSemcegtigelfe og bttbe en Colour af ben ^tat, 
l^big Sotget benne er» 

&aa!lk fotfEtettigt fta be l^et bel^nblebe 3;ilf<elbe et bet, 
^bor et ^elt@t^{{e af ben ene @j|et8 3otb tan ^aabtfeS at b(ere 
loStebet og f^Yt l^en til en anbenS (avul&io), eller l^bor ben 
eneS Sorb er ftj»ttet wb ober ben StabcnS 2»atter, ^bi«e Xilfalbe 
ifle er inbkfattebe nnbet 5—11—^*, bet alene l^anblet om 
6liHlej[et8 gforanbting* at ben 3orb, fom t bet ene ettet anbet 
Xtlfitlbe otganifC forbinber fig meb ©tuiiben, abfotbeteS af 
bewie og tilfolber ben8 gjler, fi^ne8 Hart; t^i 3orb, bet fammen^^ 
UanbeS nteb ®tttnbtn, maa bettagteS fom unbetgaaet fom f cetffUt 
3;ing. SRen paa ben anben @ibe fan man l^eUet iffe n^te 
S^tbenS (Ster at liente tilbage af fin 3otb faa meget, fom l^an 
fan )Hiabife og naa, itben at o)^vabe ben Unbend ©tunb, fot^ 
faabibt i^an gjior bet betimeligt, inben bet ^le faoIebeS l&at 
fotlftttttioet fig meb ©tunben, at en @ammenfmettntng fan jlge^ 
at l>abe fnnbet @teb* ©runbejicten fan imiblettib iffe betbeb *) 3fr. fi)tflcb9 ^aanblkg IV. ®^ 281 og ®ram9 STittd^ret €. 204—5, 
fimi bog onknks l^irilef paa en a)ti8fMt««elfe; 467 

fotl^ittbteg t fin @jcnbom8 Sen^ttelfccBet ©Vrfning, om enb 
ben 3l[nbcn8 3otb birt)cb Mit>er neb*)l^et 09 fammenm^nget' 
faalebeS, at ben ilfe fan. faaeS ttftage. — got bet fjelbne 
Silf^Ibe, at ben ®ninb, ttl ^t)iKen ben SlnbenS 3orb faalebeg 
t>ar ble^en fert, itmi maaitt funne ^aat^ife? at f)a^t tjunbet 
en beflemt 35<wWfot09eIfe, HIbe man muHgenS ttltjienbe 9ctben8 
ejet etaSebetlag \ox benne ^08 ©tunbejieten (ifr* ot)f- ©♦ 119); 
men i 5llmlnbelig]^eb t>xl beMige IBegiDenl^eber mebfere Zai fi>r 
fcegge Matter- Sit bel^onbfe SHfiaplbct eftet Slegletne for ©ammen- 
blanbinget og faalebeS bele be fammenmcengebe ^Drbattet meffem 
begge (gjcte, ^\Ut KatHgen ilfe t>cnt tigtigt, ba ben (Sninbejeiren 
till^0tenbe Sorb er en ©eftanbbel af ben fafte ©icnbom, og 
altfaa intet faabant ifetgeHgl^ebSfDrl^cIb, fom teb SBlanbinget af 
Ufe ©jienflanbe, finber @teb. 

3 et^Dert galb er bet fun ben t>eb SSeglbenl^eben toSretne 
Sorb Jom t>eb fin 3foi*inbelfe meb en Slnben8 (Srunb abforbereJ 
af benne, Jpeterogene ©jienflanbe berlmob, faafom 85^gninger, 
©jcerber, SErcer etter Snffe, ber maattt ]^at>e fnlgt meb ben 
l08ret>ne Sorb, maa ©jeren alttb funne frcet>e tfttage, ]^i>i8 bet 
fan f(e uben at beffabige ben SlnbenS ®runb, tl^i nogen Slmal- 
gamatlon meb ®runben er l^er umulig* — Dgfaa beb be fufce8fit>e 
aOutJtoner maa bet 3:tlff^ttebe, for at funne betragte8 fom en 
%Uixitt til ©runben, ibetminbfte til en t)i8 ®rab txtre cn8artet 
meb benne- 3)et be]^0t>er i^iftnof iffe at bejiaa neto!|> af be 
famme Sorbarter; mm faabanne Sing fom ®ulb, 8lai>, Zx^j^ 
ftl^ffer, for ej at tale om ^un jig jenftonbe, ber maatte o^fft>0e8, 
fan iffe l^enfereS bertil, men t)llbe, l^toor iffe SHeglerne for 
SSrag eller $ittegob8 fom til ^ntenbelfe, blit)e ®ienftanb for 
fri Scmcegtigelfe* ' 

m bet t)eb fufce8flb ^Qubion f(ulbe ftaa t 9togen8 SKagt 
at^t^ebife, at bet til en ^nben8®ruitb oi|)f{)>aebe 3orb8mon t)ar 
fommet fra l^am, er ntppt {tort mere enb to^nfeligt ©fulbe bet 

30* 468 

inbtwffc, httibe man m)p)ft nejjtc l)am at l^cntc ttftage igien 
faa tteget, l^n funbe naa, ubcti at bcffabije ben SCnbenS (Stutib. 
%ti\ than ^ar ingcn ^icmmcl til at ctlloerc SttogcnS ©jcnbent 
taBt, faalopnge l^an ftembelee tan paat>x^t ben font faaban. 

n. SBemcefltigelfe* 

§ 107. 
^meftf^ Qim \ Xfidnbcltgl^eb. X>ere{inh>etet <!tob9. 3)ttt)t9mmer. 

Sing, font iffc et i 9icgen8 Sje, maa ©n^tjet frit htnne 
tage og fcel^olbe- ®cm«gtlgclfe cr, font for bcmcptfet ben 
etl^Wrt^elfe, l^iJotDeb al tjcnbont oi)tinbeng\)i8 et fttftet, og 
l^tjoraf al febncre Ret et nbf^tungett. Sit »efftibelfe8tagelfe fttftet 
eienbont, fotfaai)ibt ingen tibltgete Ret flaat itejew, et alenc 
en ainbcnbelfe ^af ben ©tunbfcetning, at eti^^tot fattf ff gotl^olb 
agteS font tetltgt, naat Iffe 9?ogeti8 bebte Ret ^aatotfe^ (res nullius 
jtirt naturaJi cedit occapanti). — ^^ab enten Jingen ttMlgete 
l^at tocetet ejenbom nnbetgitjet ettet iffe, gjtot fotfaai)lbt 3ntet 
til ®agen, naot bet fun etfjenbe?, at bet iffe tengete extftetet 
^ogen, bet et Setettiget til fantme- 

Sta ben ©«tning, at betteloft ®ob8 tiffalbet ben, fom i 
ijenflgt at gjate bet til fit, foettet fig I Seflbbelfe af famnte, 
et bet imibletttb gjott i)cffenlige ttnbtagelfet: 

a) ;S)et et en afminbelig flatStetltg ©oetntng, at alt faf^ 
®ob8, fom ingen Slnbcn ejet, K^^ter ©taten til (fllmenttinj). 
atetritorial^ojl^eben inbbefattet ogfaa ©JenbontStet, l^bot iffe en 
aft etebe tilt)«tenbe pxi^at etetibomStet tto^bet itjejien. ©cetningen : 
res tralliuB cedit occupanti gjictlbet aftfaa fun £«80te» 

b) »oi)gii>ningen l^at i t)i8fe SEilfoelbe, nbttl^lferig ttttagt 
tJigfe $etfon<!t fenetet til at Bem^gtige fig Vi8fe l^ettetofe Sing 
(res jricentes), faalebeS Sobgitfttingett om 3«gt, %ifkn m. t), 

e) enbettg m SbbgiWringitt i rtSfe Sflfftelbe ^oiMfmt 469 
@toteti elKet t>ebIommetibe ®rttnbe}et m 9inpaxt af »i|(e 

S)et (unbe imtbkrtib ogfaa tt^ifte^ om ®^Ibig]^fbeii af 
felt)c ben i @i>fefen fHttebc Stegcl, biet tnt^tft^S ^o^pt ?r 
ttbtalt af ^<>t £otigik)nin9. SRan tunbe »<i<tf^a, at ben fl(mh 
^t aSemcegtigelfe af l^ctrctafc Sing fttftet (Sjenbom/ iRc IqEiniet 
fan siieKbe, eftet at Q^jienbomSfotpl^oIbenf i @taten eng«?i0 eit 
blebne regnl^tebe, og at bet ba er nistutttgetfe at ant^ge^ ct 
@tat)£n felb, font Ste^t^fentant for bet i^eXe SBbnneffefamfnn^^ 
maa ^cete tnbtraabt i ben Stet til at oftu^ete ^e l^^nielofe SEing/ 
font tibttgexe ftob l^Der (Sniett oal^n. 3:ingeneg Igieflentmelfe, 
lunbe man 9ge, et at tjiene SBenneftene ouetl^o^ebet, tfle bet e?|(e][te 
Snbt^ibnbeluRenbe/ font tilfcelbigt^i^ l^at fat fig i JOefttibelfe 
af famme; tbet vm ®tbiim ttd^bet til og t)eb fin ^netljifnb^fe 
gi^: ben ^ti)>atretlige (Sjenbom bend S^iU^^telfe, ga^t ))i{lnot 
ben i 'ptitz Ojielblif esiftetenbe ^efibbelfe obet til-iSjenbom; mm 
l^etaf falger ifle, at ogfaa fot f^tenttibfn ($j[enbot)t Ian fj^fffS 
pM famme SKaabe* Slatnrligete fnnbje ^et betfot. fiyn^ |i>t f^e 
bet o))en o))ftiIl(ebe $tinci^ om ^eS o)>};itfbeUge Xige 9let til 
3:ingene i Uben))etben f^^Ibaftgjiott betigxennfm^ ^ aKf; ^e ^i^g, 
fom itte till^m nogen Q^nfett, tilQenbeS (^(^atfn fei^/ fiV^rb^ 
be netoy til lomme l^fle ^amfnnbet tilgobe. — IW^ iUj^t 
benne SBettagtning tfnegtelig ^^t'lebet til^ at ^\^n i be 
tigtigfte Sitfcdbe ubt^vSelig ^r ^l^gnet % en t^\^\^ $nb4 
t j^eti^lofie 3:ing, bilbe ben bog \m ®tun^ag fot m alntinjDelig 
^m^ f^e #n]^^.et$iemmel foM^el i ©ag/^nS Slatnr foipi i be^ 
j)oP»« ;6ot>gi*ni«g- SE^i bpn ^toilft i fig \0 m .^.^^ Wf«»« 
£)))f^tning ^f $titato)jenbont^ Ubfyiping ff ^ 3nbiV9t|neIfe 
fta ©tatenS @ibe; iftebetfot at ^eijt tx ligefwip gwnbfj i 9Jif^^ 
ftWfeig^t^en fM S»eniie»et, foip et ftit pg fpwnfitfgt |?»fen, af 
at 1if^H et fthet gelbt fox ^WM^ *g f#f*¥l>li>ige Pj>ttff)?«i, 
P$ fWl^l^ alene tiUifenjjw ^iflinn* ^n4tli^|tbelfe, for *t 470 

Bcflaa. Dg t toot ^>ojlttl>e ftotofltotting ct bet cnefle Silfcrfbc, 
})'ooiA l^ertclep ®i>b8 et ttffagt ©taten (ben nu oi>]&oei)cbe 5—12—1 
lift. 8, fe 03 4r— 4 —4: og 3)* »♦ 5—9—3); faa f^)ectelt at tngcn 
Mttbenbe ^Inalogt betaf laber jig ublebe, faa meget minbte, \i>m 
aoi)gitottlttgen i anbte Ugnenbe lilfcelbe ganfte l&at igncteret 
©tateti (fe 6—10—4 og 5—12—17)- — SKcre tunbe bet fra 
!£ot>gibttlngen8 @ibe ftjneS at l^abe for pg, at anfe ®tunb:= 
cicten, ettet @jeten af ben 3;ing, l^bcri ben l^errelefe ©jenftanb 
flnbe^; ettet meb f^MUn ben er traabt t goxMnbelfc, om ben 
enb Itfe et at anfe for tn Stilbcejt til famme, for eo ipso at 
^abe erl^betbet benne, ba be flefle Sobflebcr, font bel^anbler beSlige 
gorl^olb, ttbtr^ttelig If^ar tittagt ©runbejeren en Unbel (f. @x. 
5^10--4, 5—12—4 og 17, 5—^-3 fgg.)* SRen bette t)ilbe 
t)«re en bilfaarlig og urigtig Slnbenbetfe af S5ejibbelfe8begrebct, 
I)trortiI ubfotbreS mere enb at lingen faltiji beflnber fig inbcn 
9togen§ Omraabe, nemlig SSebibfll^eb om ^orl^olbet og SStlje 
tir at ben^tte fig beraf ; l^borlmob ber unber bor gorubfcetning 
Mot flnber en S)etention ®teb- 3)e anforte ftobpeber maa 
folgettg 0|>fatte6 font Unbtagelfer fra, og ilfe fom Slnbenbelfct 
af en alminbelig Regel* — ^t>i% man aftfaa maa ertjenbe, at 
l^erretefe Xing i ^Iminbeligl^eb l^t^erlen {an tilfalbe @taten etter 
Orunbejeren l^elt, Ian ber faa meget minbre txere ©^)«rg8maal 
om at tittoegge bem nogcn Sin ^ art beraf; tl^i bete bilbe bette 
oocre tottlaarligt, bete bilbjc man fabne enl^ber Slegel for ©elingen, 
ba be ^)Ofltibe Seflemmelfer, fom man l^er maatte bitte *enijtte 
fom ilnalogier, o^jjHtter inbbJjrbeS forftjettigc Slormer. 3)er 
bttber faalebcS intet ?lnbet tilbage enb at tittcegge Dffujjanten 
ben l^errelofe Sing l^ett og l^olbent, l^bor i«e fcobgibningcn 
nbtrifllelig l^ar Bejlemt noget Slnbet 

©ette er imiblerttb ptcet i be flefte 2;ilfal[be af pxaW 
aSetJjbning* SWeb ^enf^n til faabanne Sing, fom xilbrig tilforn 
]^ar o<eret (gJenbomSret unbergibne, inbel^olber Sobgibningen 471 

^jofltlbc gfDtjhiftct tm Sa^t 09 Sflftcti, famt m guttb af b«bc 
fianb* 08 ©^bijt* i&otJebtcgefcn t>U faalebe^ l^et dene faa 
SlttJjcnbcIfc ^)aa faabannc Slatutgienftanbc f om ncbfalbne SKet€Ot=» 
jlcnc, i>pft\fM 9ta^ 0. beSL, bet illc fan Utta^M fom Xttto^jt 
til ©tunben, og bctfot frit maa funne tagcS af (Suf^Hx. — 
SRcb Jpcnftjn til %xns, fom ctigang l^t iHEtct (gj[cttbom8tet 
ttttbcrgibttc, men fcnete maa antagcS at ^cttt MeDne l^erretofc; 
f otcjhit>cr &i>i>m fcto, ]^t)orIebc8 bet ffal fotl^oIbeS m?b jotbfltai)et 
®ob8. a»eb ^enfijn til DlbtibSIet^ninget, fom iHe et jotbfunbtte, 
men f. % flnbeS l^enliggenbe foft )>aa Wtaxkn, x ^amU Qu^t, 
SWoBIct 0- be8Iv l^t ben betimob itte ubtti^fleHg ubtatt fig; 
mtn bet f^ne^ ibetminbflc meget tt>it)Ifomt, ]^t>otrtbt ginbetcn 
et (etettiget til ^aa egen j^aanb al flatuete, at ben tibltgere 
@jenbom8tet til 2;ittgen ffal onfte8 fom- bottfalben* £oJ>en f^ne8, 
beb unbet en foeCeS Xul^tif (5—9) at l^abe k^nblet gUnb af 
2;ing, fom engang l^at tnetet @j|enbom unbetgibne, aal^enlbatt at 
l^abe fotubfat at cnl&bet faaban Sing, fom ittc fan anfeeS fot 
jlotbgtabet ®obS, flal bettagteS og bel^anbleS fom ^ittegobS, 
altfaa iRe agteS fom J^etteloS, fotinben (SfetenS mnlige 9tet 
eftet ben beftemtc ?Ptcefftcii>tion8tib8 gotirt et nbflettet ttnbet 
benne $otiibf<etning faat jpobebtegelen faalebeS alene ifnbenbelfe 
^aa faabanne ftototegjienftanbe, fom Sfeten l^at betelinlt>etet« 

3 etl^bett galb et bet en ©etef^Ige, at man, i«e, feb om 
man ftit fan bemcegtige ftg, l^iwb man finbet, et betettiget til i 
faaban ^enfigt at o^tabe *9[nbteS 3otb, fonbetbd^be bfteS 
9RoWet, tt«nge inb i beteS ©ttfe o» f* K ift^ 5—9—7 og Stti. 
22—6 og a 

@n Zing, fom beb ^atl^nnbtebetS ^ta^^ et anfeet fom 
®ienftanb fot fti Semcegtigelfe, uagtet bet fhengt taget baabe 
tfat bcetet og et bitlettg @jenbom8tet unbetgibet, et bet faalalbte 
3)tibtommet effet SRoelbeb i bet notblige 9totge, jft. JRefft* 
10 %thx. 1747 og ^fhet8b« 30 Wtai 1854 (KetSi @. 412)« 472 

aftetgtoirt<8l9^git>niit0en tx x fig fel)> ittgen ^)>enbelfe 
af bentu ftoete/ ba @rtfetii€ ex k^irtelig integtetettbe S3eftonbbele 
af feU»e (Bmnben, men fern t)€b ubtr^ffelig £ob et unbtagm 
ffd 9tunbej[eEbom8rett<n og gjiotte til ©ieiiftonb fot fti Se^ 
mcegtigelfe unbet ^ftgtlogelfe af biSfe fo(efb:e)>ne S^tingelfer. 

S)etijii«b bmtnetc ben @<cining/ at S3em«egttgel[fe af l^erteteft 
Q^tU i H fel» ftiflet (S\tai^0m, til ^n)^nbelfe Dgfaa i nogle 
af be i)eb S;9l>gi)>niiigan nbtr^Relig fra Slegelen nnbtogne SEilfftlbe, 
foTfaat)!)^ ORn^nten ogfaa l^er unbetttben tittjenbeS @j[en- 
btfmfretten Dber ben togne 3;ing/ uagtet fdk>e jDHu^ationen ^t 
ni»m^ ^tte 6t Zilfcelbet h\> umUi 3^flt 0g ^f!eri. 3)a 
£Di»giDiiingtii nemlig l^et fnn unbtogdfe9Di8 Ht anotrbnet ^n^ 
^f Oti^rt til SPtbel for ben fi^tutettebe ©runbeier (& 22 3um 
1863 § 10 jfr« £ta« 22--8). og man ingenlnnbe et i^etettiget til 
at anfe bet ttl4>^lig ^ngne eKet f«I|Debe ^tfx fom noget, bet et 
<i>ninbeKfeii untielig ftataget, tan man ubenf^t be nbtrt^Selig 
lebbeflemte iUlf<elbe iKe negte ^ageten eUet Siffeten (Smni^mi^ 
tetten felt) til ben nlottlige Sangft £)g ben @rftatninfl, fom 
maatte bliiK Qmnitimn at tiOo^gge fot ben ^eb dagten eUet 
Sifl^iiet tilfniebe @ftAe^ ^il ingenlnnbe b<rte ibentif! meb be 
fon^ebe 2)^id Smbt, ba i^et i et^mt gdb et ^i|k ukrift, om 
bette, #ttiS btt iflle »at ul9i>lig fanget, neg«nfbtbe ¥ilbe traete 
Imnmet Jben IBetettigebe tilgebe, og altfoa 3^gten ettet ^ifEettet 
ingenlnnbe fan l^ettngtc^ fern nogen b^efte 9otmne9formtnb{ldfe. 
SdD niDDttg Ocmcegtigelfe af bobe Di^r og jioti^gtaibet &M 
i^<Abe« betimob bet 3Ri>bfatte, ba bilfe 3;tng fot^am ij^oa fin 
$lab8, og folgelig beteS nloblige ^otttagelfe et et nmibbeliort 
dnbgff)^ i belt betttl SevettigebeS 9t^tmite, felt) om l^an enbnn 
tib l^anbe nngen Bmis>f(A om ZinftenS a:ilt)(mlfe. 478 

§ 108.. 

Sbet t>i nu gaat f>Hx til at oirtl^anble be SStmcegtigelfex, 
^i^ototti S^^gtij^itittgcn inbel^Iber fceregnc goiftrlftet, kmcMefc* 
fotetoMfl. at b«t CffentftfleS Wet ttl faft ®^b8, ^m i»e et t 
»rit>at eie, ct bel^anblet ttbligcte, fctfftat>ibt bet iltc ^eret tt( 
ben offentlige SHet. S)ct fainme gj^lbct em Saflt og giffeti, ba 
bi§fc aRaterlet mete l^enl^etet ttt a<etcn om be fotffieaigeSitns* 
tetlige aSttfaar t SllmtttbcHgl^cb enb til ©tl^ijet^elfegmaabetne t 
@«tbele*i)eb. a)e %i^(sih^, i)i [aalebeg kl^olbcr tilb«gc, Wm 
aU\aa faabanne, ]^t)ot Singen tibftgete ^ax beetet Sienbom 
uiAetgi^n, ubeti at btnnc 9let af ©jeten feto forfcrtlig er 0^>gtt)cn. 

©ftdoenge bet et nogett ®tunb til at antage, at ^jieten^ 
Stet ftembeleS ibeftaat, fan ben iOtttft<enbigl^eb/ at S^ingen et 
bUun feefibbelfegleg, ifft i og fot fig mebffte, at aSemorg- 
tigdfe af ben fttfter OgjienbDm, men aUnt at ^inbeten 6tt»et 
ktetttget til at tage ben i fn Satetcegt Dg, eftet Drnftcenbig^ 
l&ebcttte, ctl^e&ct en 2DeI af ben8 ItoBijttc. ~ &t>^^. 5--9— 1 
Dg 2 feeftemte altm, at ]^t>Dt Slogtn l^at>be l^ttet Sloget, fCulbe 
i^tt oj>ajfe gnnbet, Dg ben, fom l^fle bttcfter, flttlbe flge Sjcnbttegn 
beti>aa^ SJeb i&itteg^bS i egentlig getftaab ktegnc* oltfaa 
bcfibbrife8l0p @ob8, fern ftembcIeS moa antageg at l>a*e «n 
©jiet* i&i^otteibt ffiieten H^be ftunbffalt Dm, l^ot %x%tm 
*ef«ibt fig, tUet Dm ^an i SSitltligl^eben l^or tait tm, ct 
WgegJ>lbtgt; bet ubfotAnreg alene, ai ben ffal tKm Bef{bbeIfe^l0«/ 
. %i>iVkt aflcptget af famtlige be ^e Omftenbtgl^et, ^t>immbet 
ben fDteflnbrf Oft- Dijf, @, 4»-44 og '67-^8). ©tDet iCfe 
D^tftet a:tngen at Jxeiie ij^ittigi^ beftoeb; at ^inbeten l^t 
^unbftftfr m. l^^^em ejeten ct (jft* Qpmi.30 San» 18^, 
««t«t ®. 171, 11 3an. n 21 «ttg; 1856, KetW. ©. 231 og 
649 ^Hu \mt 21 Smt. 1866, «et8t» «. 782); betimub *il 
innne 0mjitirttbi«|eb MtuiAtgHS faa fin 3nb|I)^beIfe ^aa S)m^ 474 

gangSmaabctt* — Stt cgfaa ^cngc bibcr at be^nblc fom 
§ittcgob8, uagtct flrcngt tagct ett]&i)et Scfibbct af biSfc eo ipso 
bctragtcS fottt ejcr, 09 bi8fc felgcUg albtig ffulbc luttnc tagcg 
i SScfibbcIfc af aiogcn i en Slnbeng 3lai)n, cr forl^en tcmarfct 
a»entngctt i 5—9—1 mx itbcnWt)! Hgcfom i bctiS «ilbc, 

a «, 1. 112, ift^ ®. »• 144, g», »• IX. 12, e^t. IV. &, 13, 

at ginbcrcn, naat l^an l^atobc tilbetltg oj)U)ft fit gitnb, t>ar 
bctettiget til at britgc eg bcl^clbc Slingcn, inbtil (Sjictctt mdbtc 
ftg, t l^t)tlfcn i&cttfecttbc imlblcrtib ttigcn ^tccftri^jtionetib \>ax 
faftfat, 9logct ubtt^KcIigt ftta^ i>"aa gittbcrton gtt)ct &ot>cn 
^am tifc; l^tjotimob bet er en ©cft^f^Ige, at J&an maatte txcrc 
berettiget til ©rftatning for be Ubgiftet, fom SEingcng ©coring 
bar mebf 0tt, og l^an^ Sfnfijat ot)er]^ot>ebet beb^mmeS efter aegleme 
for negotiorum gestio. — Seb ^t 8 3tttti 1811 og 5 2)ecbr* 
1812, ber ttbi>iber $1. for ftjcbetiljat^n af 28 @e»)tbr. 1767 til 
ftjebftflfberne og iftanbet i begge SHiger, er bet imiblertib beflemt, 
at J&ittegob8 ffal bet)are8 ^^aa 5PoIitiIammeret og berfra oj)I^fe8, 
og at ©jeren, naar l^an inbflnber Pg og fra ^olitilommcret 
crbolber uWeberet bet Sunbne, ftal betale en liben S)uc0r i 
Sinberlott efter ^olttimefterenS SSeftemmelfe, foruben Omlofi:^^ 
ningeme t)eb '93ef)enbtgi0relfen; b^^^^^^/ ^^^^ ^^9^^ ^^t 
inbflnber fig inben 3lar og ®ag, bet gunbne flal falgeS for 
?PoIiti!a8fen8 Slegning, og finberen git)e8 en Srebjebel beraf t 
gtnberlon. — 2)et falger ^raf, at 5PoHtiet altib er berettiget Iff 
at forbre, at gfinberen ublet)erer ben funbne SEing til bet, for 
at ben fan blit)e bebanblet ot^erenSftemmenbe nteb $L 1811 og 
1812; berimob er bet itte gjort ginbcrcn ttl ^ftgt felb at 
af(et)ere Xingen ^aa ^olititammeret, ba $lalaten ifle er rettet 
tit Hm men HI $oIitiet, og noget @trafanft>ar mebferer Unb- 
labelfen b«taf altfaa iffe, naar ginberen blot feto beborigen 
o^)h>fer gunbet (jfr* SttU. 21—15)* ©erimob maa «eftemmelfen 
i $L 1811 og 1812 oiftnol mebfere, faa)>el at ^inberen bliDet 475 

uBcrctttgct til at btugc 3;tn9en, og i C^etttoebcIfcStttfoelbc t)tl 
luttttc Wu at ftraffe, fum om l&an l&a\)bc unbctflaact ben, uanfect 
at ^an fclD l^ar D!pl^ft ben (ift. §ftretgb. 8 3unt 1858, SRejt^t 
®. 494 fggO/ f»>ttt at ^an8 Slnft)ar for Jingen, i Silfoelbe at 
ben maattc forlommc eCet forringe^, t bet Jpele maa beb0mme§ 
ftrcngere, albenftunb l^an uben SiobtJenbigl^eb l^ar unblabt at 
ci)ctgit)e ben i bet CffentltgeS SSaretcegt 

Den, ^cm flnber 5lnbenmanb8 3:infl, et natutltgbig i!!c 
fori)Iigtet til at tage jig af ben* ©at l^an berimob engang taget 
ben til Pg, blither ^an ^)Itgtig at bel&anble ben ^aa lo^befalet 
SKaabe, og l&an tan tttc unbgaa Slnft)at faabel til @ttaf fom 
©tftatning, om l^an enb attct btinget SEingen tilbage Jpaa bet 
@teb, l^an fanbt ben, - i atte §alb naar bette ille ftet nmibbelbatt 
eftet gunbet 

$t)i8 ben funbne Sing enten albeleS i!!e, cHet lun meb 
ufotl^olbgmcegflge jDmtoftninger tober jig oi>beDate, [aafcm S^bc^ 
mtblet etter le^enbe S)^t, maa be natutligiJiS lunne fcelge^ for 
(SjetenS 8legning* SWen JBeb^mntelfen l^etaf Ian nz^pt bcete 
oiocrlabt til ginbeten, ber i faabant Silfcelbe maa txcte ^Jligtig 
til, f0tfaai)ibf bet labet fig gjete, at o\)etgit>e Singen til ^otttiet, 
ifr. ^nflr. 15 a^til 1791 § 7 ©lutn., «efot 17 3uli 1818 og 
®jetbeL 16 SWdj 1860 § 31. 

$i)ig en Sing maatte'txsre bleben utettelig be^anblet fom 
©ittcgobg, forftaar bet fig, at naar Singen eftcr sprnffri^tiong^ 
tibenS ttbtob etter far benne Sib af bet Offctttlige er bletoen 
realif crct, Ian ©alget ille omftebeS, og ©jcrenS Sinbitationgret 
til Singen ex felgelig tabt Eigefaa Mart er bet^ at, om Singen 
enten af ginberen etter spoHtiet maatte tJoere Weioen ubIeDcret 
til urettc SBeblommenbe, maa ©jeren lunne Hnbicere ben tilbage 
ille alene fra benne STOobtager, ber i Slegelen ^il boere jlijibig 
i 93ebragert, men ogfaa fra Srebjemanb, ba JBefibbcren i begge 
Silfcelbe bil fabne loMig ©iemmeL 30t>rigt maa ^olitiet^ 476 

K It f bar t faa^anite XUfcelbe kb0mme$ eftit Kegletne fot (Smbeb9^ 
l^ottbUnact, ]&iH>«af t>il f0l8e, at bet hin i)il ijHgtc etftatning, 
]^t>t8 bet ]&ar gjort ftg ftl^lbiflt i grot) g0tf0mmclfe, mcben^ 
ginbeten, ber aWb l^ar bet i fin SWagt at oi>eriabe ^faijptclfeii 
af ejenbem8fi)0tfl«maalet til bet OffentHge, maa be^anbleS t 
fitgl^b meb ben fonttaftmcBSflge SSefibbeic af SlttbenmanbS Ittig, 
ifr. ^ftretSb. 21 3att. 1836 («et8L @. 60^ 

§ 109; 
gertfflcttclfe^ b) gfunbet ^bocg^ c) Sjetgcbe 5i|lcrcbj!abcr. d) SStag* 

@<et1IUt, meb ^enfi^n til i^ittebe ^efte og anbet $))<eg 
beftemmcr 5—9—8 03 9, at giRbeten, l^i)i8 l^an tttc licnbcr 
©jermanben, ftal o^)Iijfe bet i bet @ofitt, l&t)Ori bet et funbet, Dg 
]^i)i8 (Sjeren ba iffe inbflttbet jig, Ian l^an fore bet Utm til |tg ; 
f ommer @ieren inben |[at og S)ag, ftal bet ubletoeteS l^am mob 
$itte^ ^g SoberUn famt Stftatning for Drntoftningei^ne. SRelber 
gieteti fig ifle inben 5lat og S)ag, tilfalbet bet ginbeten* 
'X)^nt maa ittt f^ireS ub af @pgnet eSet bnigeS, fet bet et 
o^^Wjft. S)i8fe ©efiemmelfer, bet htn gJKtlbet fot Jfeanbet, et ifle 
^^l^d^ebe, men ftemmet i^l^ttgt meb $L 1811 og 1812, olene 
meb ben gotffjiel/ at ginbeten felt) fan o^jltjfe gunbet og fcel^olbe 
bet ^ele, ]^t){8 if!e (Sjieten melbet fig, famt at l^an et betettiget 
til at (tuge S>9tet, mebenS l^an l^ bet i fin SSatetcegt -^ @n 
meget tottete ^tafhi^tionStib/ tef^. 2 ettet 4 Uget, bejlemmer 
®ietbeL 16 SRw 1860 §§ 26--33 og 38 for Sofce ^Bet gj«ttt«, 
fom ttlotoligen tommet tnb ^a ^nbenmanbS 3i>tb f g bet p)>toge^ 
af benneS @j[et eOet )93tnget; men l^et et bet SSe^ngelf^n, at ber 
tillommet O^^togeten @{abe8etftotniitg/ og bet et betfot ogfaa 
tngenlunbe nobi^enbigt, at 3D^ af fin <Sjlet fliil txm tabt 
jp)»i8 (Sjeten iSe melber {{g edet tnblofet :^et, ^at £))>tagefen 
tmibletttk iHe ft«t til nbeni^ibere at be^olbe bet (fom ttlfotn eftet 
3-12—21); mtn bet f(al Tealifeies, og £»Ki4teb^ft ubMaI$8 All 

&f^ttn, cBcr, W9 bennc iffe fjcnbeg, Ui^anWi font XUbtftk af 
folgt ^ittcgobS, l^tooraf altfail D!|)ta3etett, ]^M8 ejietcn itte melbct 
fig, tiHontmet Xrcbiebclen (ift. ov>f. @. 884^-6), 

5lt gfnbeten af botttommW fttjceg tife er for!|)H9t€t ttt 
felt) at obcttaflc bet8 fD^l^^nin^ og S3ci)ating, men fan oiperfliJ)e 
bet HI $oHttet ttl »el^attbWttg Hgcftem eptct 5|iL 1811 og 1812, 
ct en ©eftjfelgc/ifr. ©icrbcL § 31. 

5lngaaettbe tabte gtffcrebffaber, fom bfetgeg tinbet 
be ftote Siffettcr, meb till^^rcnbe gangft, beflemntet 
gtflelotjene af 24 @e^>th- 1851 §§ 21 og 22, 23 SWoJ 1857 
§§ 17 og 18, 18 5IKai 1860 §§ 4 og 5 (>g 26 «^)til 1863 
,§§ 3 og 4, at be fnateft muligt og febneft tnbctt 48, eHer t>eb 
Eofotflffet 24 Simet efter i&iem!omften, ffaJ antnelbe? for >0\>^ 
fijnet, ]^t>or faabant et anotbnet, og i anbet galb »«b £)i|)f[ag 
effet 'paa anben JtugeKg Slaabe bttnge? til offentttg ^unbftaB, 
unbet @ttaf *fom for fjotb^lgclfe af Jpittegob8* 3 ^enfeenbe til 
Sietgelonttetig @toneI[e fot^olbeg eftet bet ^cebbangmceSflge. 
^t>i>x £)^)f^tt er anotbnet, ftal SBjetgelonnen for be JRebftebet, 
fom anmelbeS for og affe^^eteg til bette, fttaj nbbetaleS SSjiergeme, 
l^tjoreftet £)^>f^net taget 8«ebflabfcrne i Setoarlng og btinget 
S3ietgningen ttl atminbeHg IRunbflab, og efter giffcrietg ©Intning 
ubfoprbigcr en gottegnelfe ober famtiige l&Jetgebe og itte af^entebe 
^ffetebffaber, ^^itttn beljenbtgioreS ^)aa ]^ettflgt&m<eg^gfle SKaabe. 
SKelber @j|eren jig t>eb »aarfilb|lffet inben Ubgangen of ««ft^ 
folgcnbe 3^It, og beb iftofotflffet inben Ubgangen af n«ftf0lgenbe 
gebruor SMaaneb, nblet>ere8 be l^ant mob Setaling af JBtergeton 
og ^origcDmlolhiinger; i mobfatgalb fcelgeS be til gorbel for 
®tat8fa8fen* S5eb be obtige ^Iffetiet, l^b^^r offentligt £>^)f^n i!le 
er anorbnet, jial Siergeren, I&bi8 ingen ejfer mefiber fig efter 
ben fotfte Sefjienbtgjiorelfe, afgib^ ^nme&etfe til ^ebfotttmenbe 
gogeb effer ifccn&manb, og be bjiergebe Wd)fftrtfer bel^anbleS ba 
fom <3tlmittbeligt^it!tego%«,Ta^ atSBJ^rgmte fdtfelig, l^iJ (i\mn 478 

melbcr fig inben «at 09 Dag, ct^Dlbetben f«bt>anH9e ^iergclen, 
08 i mobfat galb en Srebiebd af Ubbijttct 

3^ ©enfecnbc til@!ib cBer ®ob8, bcr t>eb ©0f!abc fommet 
itb af fin (SietS a3eflbbetfe, inbel^olbeg ategleme i @0fattSL 
24 a»att8 1860 §§ 84 fgSv bet i«e foa flatpt, fom tibliflere 
Siot)b. 4—4—4 09 5; ftjelnet ineBem fEtfcbtubbcnt ®ob8 og SSrag, 
efterfom ,,bet er lebenbe gcK ]&o8'', ettet itte^ aSietgeme ttl^ 
f ommet nu alttb fun en af Slm'tmanben eCet af ©etetten ieftemt 
)>a8fenbe SSjietgel^n, )>eb ^i>xi $[nfcettelfe Omftcenbigl^ebetne i bet 
Jpeic ftal tageS i Setragtning. S)og feeftemme § 91, c jfr. 92, 
at, ^t>t8 @ftt>et t>ax forlabt af SKanbRabet, eHexSfib eBer ©obS 
flnbeg ftjjbenbe paa®0tn eBer funlet i famme,.bet aSjetgelennen 
beftemmeg noget runbeligete, og tf!e lettelig f<ette8 labcre enb 
en Sjietbe|>art, eBct Ij^ejete enb en ^albipatt af bet SjetgebeS 
Sottbi, — 3laat @Iib eBer ®ob8 inbfhanber, er ©mnbfeejlbbeTett 
og anbre 9lcer6oenbe for))Ugtebe til at inbflnbe fig ^aa@tebet 
for at liiQtlpi til at Merge, og ftraj at anmelbe bet 3nbtrufne 
for )&en8manben, fom, naar ffan tommer tilftebe, l^ar at anorbne 
bet gomebne meb fienfijn til SBjergningen og. bet SBjergcbe^ 
aSetjaring, og nabnlig bibneSfaft at outage en fulbftcenbig gor^^ 
tegnelfe ober bet aSjergebe, i^^xlUn ^an, tiBigemeb 3nbbcretning 
om bet ^aSferebe, ^ar at inbfenbe til gogben* aigclebeg ^paaligger 
bet ©nl&ber, fom inbbjerger forlabt ©fib eBer ®ob8, ber flnbe? 
brioenbe ipaa ©oen eBer funtet i famme, at anmelbe gunbet 
for AenSmanben, fom igjen inbberetter bet til gogben. gogben 
]^r berefter at trceffe be goranftaltninger, fom l^an efter %\h 
f(elbet8 aSejIaffenl^eb flnber l^enfigtSmcegflge, og ftraj at gjore 
Snbberetning om©agen til Slmtmanben, ber ^ar at obertage 
ben bibere ©mforg for bet ©jergebe* J&bi8 ®ieren iRe tjenbeS, 
wbfccrbiger 3lmtmattben en SBefjenbtgji^relfe om be bicrgebe ® jien- , 
ftanbe, ber inbn^SeS i be offentlige S^ibenber. SKelber @ieren 
fig inben et ?lar efter fibjie SBelJienbtgi^relfe, ublebereS bet 479 

S^ietgebe til f^am, mob ^ttalin^ af SSjergeUn og e^tiige S)m^ 
foftningct. SKelbct ^ngen fig inbeii ben anfertc 2:ib, blii>er bet 
S3jiergebe, l^biS bet itfe aKercbe tibligete cr fleet, at bortfoelge i?eb 
Slultiott, og aScleiet, meb grabtag af JBjetgeleii og Omtoftninget, 
at ittbfcctte i Sttorgca aSant ^etfta fan bet. enbnu af ©jeren 
fotbteS tilbagc inben 5 ^ax fta SSefjcnbtgi^telfen; men eftet 
benne Zm gortob tilfalber Selebet ®tat8fa8fen. — S SEilfcelbe 
af a^bift mettem a^ietgctne inbb^rbeSom aSjergelanneng %0x^ 
bettng, l^llbet benne (it beftemme af ?[mtmanben. ^@t a3ietg^ 
ningen foregaaet i @0en t>eb ©eiljiib, tillommer betteS SReberi 
©ato^atten af ©jergel^nnen, max et ©Kb et bjetgct, og ettetg 
en Stebjie^>att» ?)en 0btige Sjergeten forbeleg i bette iilfoetbe 
mttitm aSefoBtningen i got^olb til (Sni^berS j&^re* SSjergftonnen 
i^o^fter ^ad be bjiergebe ©jienftanbe meb $rioritet enbog foran 
aKanbffabet^ Qtfxt. — 3»t)tigt maa angaacnbe benne SWaterie 
^ent>ife8 til iS^tetten*. 

Sing, fomc)>flfte? i gctf fbanb, gaar ifle Inb unbet be ^er 
anfatte SRegler, rmn maa bebanbleS fom alminbeligt ^ittegobS. 

Unbtaget fra be alminbelige SBeftemmelfer om Jpittegobg 
er bet faalalbteStabagtemmer eg SSunbtummer, forfaabibt 
^ongen ba^ gitJet ©em^nbigelfe til, at famme af 2;0mmetbiret 
tionet, SlebningSinteregfentffaber eHer ficenfeejete fan anbenbeS 
til gotbel for aSaSbtaget etter paa anben SWaabe (£. 12 3uli 
1848), aSeb SWebbelclfen af faaban S3emJjnbigelfe o^pl^orer nemlig 
%0mmmt at o<Ete beftbbelfeSloft og anfeeg, i £ig^eb meb l^bab 
bet gjiflbct om alt anbct i 61ben gaaenbe 3;0mmet, for at bcere 
i be o^er famme S)i8|)ofltlon8bcrcttigebe8 SSeflbbelfe, jfr* ©ftretSb. 
16 3an. 1856 (SRetSt, ©. 189 fgg.) og 22 gebr, 1861 (MetSt 
@. 272 fggO* a3emi>nbigelfen jfal imiblertib bcere beti^get af, 
at bet gornebne meb ipenf^n til bet om^anblebe Sommerg *) @e ^atftgerS &mt €. 251 4m 

©itrgnttta og afl^eenbelfe, f«mt thibenbelfcn af bet bcrfor iib^ 
bragte $3cl«t, faftfcrtte§ ^cb a^^)tD6ctcbe og fcel^^rig hinbgjcrte 
Sltgltmentet, l^i^ilfe ftal inbel^olbc tiejagtige gorjWftet om ben 
CmgangSmaabe, ber jial btuge8, for at gii>e bent, bet moottc 
fttmte gebtgi0rc jin ejcnbetHStet til facAan »a|», ipaSfenbe ^ft 
til at melbe Pg, fot at erl^rtbe ben ttMe^)eretv — 3 SSaSbtag, \f^t>x 
faaban SSem^nbigelfe i>g i ©ettl^Ib l^ettil a^>!(>tebetet Weglement 
iffe ct gi^et, maa bertmob ^taUi- rg Sunbtentmet ftembelc^ 
blit>c at bel^anWe font alminbettgt i&ittegDbg, fetfaaHbt bet iffc 
nogetftebg uttbtagelfe8irt8, nteb ©jentmel af fccbDanSntcegflg 9let, 
ffulbc anfceS fom til^etenbe Sici^ente/jft- ©ftretSb* 5 SH>riI 18S8 
(9let8t. ©• 369 fgg.) og 18 9i^Til 1842 (Sletgt ©• 398 fgg,). 

§ 110. 
Sottfftttelfe. e) 3oib8Vft))et (^obS. 

Seb jorbgtatoet ®ob8 forftaaeg faabanne iotbfnnbnc 
a5<Etbigj|enftattbe, fom oel i fin 21b f^ax ocetct ©jcnbom nnber^ 
gitntc, men ffooxtil bet bog mri) S8t8]&eb fan tibe8, at bet nit 
ingen ©Jet git)e8, eller at i alle S^lb 3ngen fan legitimere fin 
aiet, - aftf aa ,n<etmeft Dlbttb8Ie»Ringet. Om be PnbeS i Sti^h^ 
ftabjorb elltet ^aa Sonbet, maa wxt ftgeg^Ibtgt 

Slegleme om jotbgraioet ®ob« inbel&olbeg t 5—9—3 til 7 
jft. ^L 7 «ng, 1762, ^Hnbeten flal loioHgeH. o^Jlijf c fit ?funb, 
og bette bele8 ba mettem l^am, ftongcn (Staten) og ben noetmepfe 
£)bel8manb til Sotben. ®ii)e8 bet ingen ©bcttmanb til 3otbeti, 
altfaa ooetalt l^i^ot ©ofcfet flnbe* paa ^o6ftabgtttiib, tt(A^x benS 
@j[et i l^an* @teb, St jDbelftnanben frfi^ Sinbet, tilfo^nmet l^m 
2 3;tebj[ebele og ©taten en Xtebjebel, men l^ijot en iffe^obetelfeetet* 
tigct ®tnnbeiet tilRge et ^nbet, ttMommct ^m fttn ©alt«|>atten 
og ©taten ben anbeti igall^f^att $t>ot ©tatwi fel» et ®ninbej[er, 
og ingen £)bel8manb git)e8, faat ben natutligi>i8 2 Stebje^ttet, 
fe 5—9—6 om gunb i 5llmen»i»g {ift. ol>f, ©♦ 1«8 og 199), 481 

f&tgttUt „iotb8tai«t &i>W fdbet iKe ganlfe fammcn meb 
bet banffe ,,S)«icf«'' (dfciar-ft), bet i gt. 22 aKdttt 1787 
oiitcntifl fotWtcg font ,,al ©fat, font S^Hflen fleubct fig t>cb^, 
]^i>ori)eb SiCaJflgct: at bet ,,flttbc8 nebgta^ct efiet f^Jorget i 
a?w*, v@toi!>, S8atf, ipuS c«er aiibetfltbg" were flaat fwn en 
nat»tl^ gortlatingSgmmb til beu Omft^nbtgl^eb, at <Sj[etibem9^ 
tetten til fomme er gaaet i gwalemmclfe, enb font nogcn 
»etin»dfe for ben nacmeft af gewbalfjoa^olbet ubfi^ting^nbe 
SReflel, at bet l^em ^ongen alene tiL — 9 ben notffe Wet maa 
berimob ben JBettngelfe, at®obfet flnbe8 i 3otben, anfeeg fw 
albeleg i^afenUg, l&^Ufet ftemgaat af ben l^ele Slnotbntng ^ 
gorbettnggmaaben* ©aa fttengt Ux man bog ilfe tage Drbet, 
at man foxbter, at be[t egentlig ffal Ugge nebgTat)et;l^ottmob 
Dgfaa faabant @ob$, fom .finbeS i ©tenl^ol&e eKer S3jietgftofter, 
nnbet |(abe ©tene paa SKatlen efiet i l^le Zx<bx o* be8L, 
toiftnof ior ktragteS fom jorbgtai>et SKen ®ob8, fom flnbe8 
gjemt i gamie ©^gnlnget eHet i WttHHtx o. be8L, fan tffe uben 
mUuHx ajtlfaarfigl^eb l^nforeg bemnbcr* ©aabont ®ob8 fijne* 
ba at inoatte Uffan\>Ui fom alminbeligt ^ittegoM/ ba mm 
n^pt fan ot)erIabe bet til ginbenen ^aa egen jpoanb at ^p^Ut 
ben $«<efnmt{on, at ingen ®jet tit ®ob^ fan esthete, o« 
faalebeg tUegne fig bet* (gjeten af ben Sing/ l^Doici ®obf<t 
.flnbtf, fan i etl^bert galb i«e forbte nogen Unbel i fommc* 

SReglem i 5—9-5 til 6 et i)cb *L 7.«Hg. 1752 M 
>Dj)mttntring'', fom bet l^be^;, faalebeS mobiflcerebe, at ben, 
„fom fbtber gantfe SW^ntet og «nbet, fom fomcbelft pn S«lbc 
eftet f(etbeie8 SSeffaffeni^ af nogen Slatl^b fan: anfee»'', og 
inbfenbcT famme til bet ©ffentlige, betfor jlal ni^ fHfb JBetal^* 
Steningen l^eamteb et natutlig^iS Uti, at ©toiten i i)ette 2;t{f ii^be 
xtmmmx paa fto Ket til gotbel fot Sitti^eren, men iffe at 
Dbettnmnbm eBet ®imnbejiexen berfot ftal Ut»\>tS fin 24;ebjie^ 
^ )>att; l^^oximob bet Vli'm glnbevettf ©og at g0btgj|«re i)mut 

^tanht, Zin^xtU 31 482 

l^ani Unbel $Ia1aten fontbfcettet i>i\tnt>t, at bet er ©runbejeren 
lt% fom er glnbet; men bette betettiget bog iffe ttl at antafle, 
at @taten8 «tn>art, f^^cx be et to fotffiefftfle ^etfoner, ffal 
bele8 mellem bem. 

S)et betot imiblertib !||>aa ^inberen, om ffan M inbfenbe 
Sinflen eBet il!e; i flbfle Stifcelbe ton bet Dffentlige naturligiJig 
paa\taa fin f^axt ginbeten. maa otoetboi)ebet, fom £)IIm>ant 
af ben benel^fe Sing, betragteg fom ben, f)'o^m Xxipo^iXon^- 
tetten ot>er S^ingen tilfommer, og ®tattni e0er ©tunbejeten^ 
8let gaat alene nb ^>aa at etl^olbe en Slnbel af ben8 as^tbt- 
Cm berfor Orunbejeren ffnlbe mobfcette fig 3nbfenbelfen, l^t 
bet ingen 3nbpj>belfe, ba l^anS ?lnbel i ttf)t>ztt galb UxHx 
bam ubeftaaret 5(f famme ©runb maa ogfaa, for bet Silfcelbe, 
at Sinberen og (Stunbejieten begge maatte onfle at bel^olbe 
3:ingen, mob at ubbetale be 0^tige til famme ^etettigebe bere^ 
3lni>atter, gorttinnet tilfomme ben gorfte* 3lt betragte ginbeten, 
Otuttbejeten (ellter £>bel8manben) og ©taten fom ©amejere 
og lofe %^i^m oi)eren8ftemmenbe mcb 5—^—51, totlbe ^«re 
ftrtbenbe meb ^oJ)ebtcge](en om ©tiftelfen af (SjenbomStet tit 
betretop OobS* — $L 1752 gaar io^rigt fjenbeltg nof ub fta, 
at beSttge gunb bor inbfenbeS til bet bet Offentlige; men ben 
^ax bog ilte gjott bette til nogen 5D)ang8!|)ligt i Siorge* 

jDmt^enbt tx beKet ifte bet Offentlige fori)llgtet til at inblofe 
Xingen, og ^toiS bette iffe fEet, ton ^taten fhengt taget forbre 
iin 3lni>art, uagtet ginberen^b<tt gJortSllt, bbab l^an fotmaaebe- 
3:^i $latoten giot bet til a3etingelfe for ginbeteng 9let til at 
etl^olbe fnlb JBetaling, at gunbet an\tzi for at t)(ere „af nogen 
JRatlf^eb", og bette maa fotftaaeS i gorl^olb til ©tateng ©am^ 
linger, f)t>ilUt natttrligt>i8 ingen Slnben enb bet Dffentlige feft) 
ton bebomme* Sttoget 3lnbet er bet, at ftlogjiab og Silligbeb 
tiljlger, at bet jDffentlige i jlige 3;ilf()elbe ilfe gjor nogen gorbring 
paa ^nbel, l^bdb biftnof ogfaa $latoten f^ax tcenft fig. 483 

Sfelge ®xmtmS 5Ptit). 25 aRaj 1671 § 15 ©lutti, ffal 
jorbgtatjet ®ob8, fom flnbcS inben ®tct)jfal>et, ®te\)eme ,fcl^ 
og ittflcn Slnbcn till^erc* 2)ctte ^titjilcgium er !icnbeftg ct 
Ubtt^f fot 5patrimonial]^0j[]^ebcn, og bet er l^er en ubelutfenbe 
3let til Sunbet, t«c l&lot ©tatenS Slni(>art betaf, fom er tittaat, 
®re^cn; ginbcren f^neS enbog mp^t at ]^at)e Stxa^ )paa %\nitxUn. 
$rit>ile8tet maa gaa foran SobBogcn, og om 5pi 1752 fan ber 
i«e mi>t ®pfdX8maal SRen ^fter ». 1 ^liig. 1821 § 6 t>n 
^riHleglet bortfalbe beb ben nntxerenbe ®xzui ®0b. 

Vtttttietfning. £) bellman bens [Ret til iorbgrabet ®oh^ fjenbteS 
if!c i be (tibfte notjle fiobc, men inbf0rtcg )i>t\> SKagnug fiagab^terS Sanb8lot> 
VI. 16^ og ftncg motibcret beb ben ^etragtning, at ®obfct ;nuTigett8 f^ax 
tU]^0rt en af ffan^ 5orf<ebte** 2)en fi^ne8 berfor fun libet at }>a8fe meb 
be febnerc 2:tbcr8 forte ObeWl^aJJbgtcrmtner 10 etter cngang 20 S(ar. — 
2)ettc $Pribt(eginm er altfaa af en ganjie anben tlxt, enb ben ft^rrc ?Ret 
tU funben fibal, ber tilfom ObelSbaarne ifelge 5— 12— -1, IJbiJfen t)ar ct 
lent ^crfonligt 5ortrin, og faatebcg tiffom @nl^ber, fom Befab en iffe 
t)r«|!riberet ObclSret, ligcg^Ibi^t til l^bilfen (Sjenbom, og ligeg^tbtgt om 
fiemere eller narmerc DbclSberettiget. SRetten efter 5—9—3 tilfommer 
berimob alene ben ncermefte ObelSmanb til ben 3orb, l^bori Sunbet er fleet. 
2>et er forobrigt flart, atWetten iffe er l^abet beb DbeM. 16 3uni 1821 S 32. ©traffen for at itnbetjlaa funbet ®ob8 er beftemt i ftrllf. 
21—14 og 15, jfr* 27—2**, l^MKe ©traffebeftemmelfer angaar 
aDe gunb, fom ginberen tffe er fterettiget til ubelullenbe at 
bel&olbc, altfaa ogfaa ftranbet etter mccrlet $t)al og anbre bobe 
®0^ eDer Sanbb^r (5—10-4, 5^12—17, &. 24 San. 1863). 
S)en ©I^lbigc taber naturligbiS ttKige fin JRet til gunbet, og 
bet iffe alene fomginber, mtn, t>eb jorbgrabet ®ob8, ogfaa fom *) 3{r. ®. fi. 148 ifr. 144. g. £. XVI. 1. ^aralb fiaarbraabeS @aga 

«aj). 59. 
♦♦) Sfr. @(iStt>eigaarb8 ®omntcntar II. ©♦ 375—81. 

31* \ 484 

(Stuttbejiet eHet DbcKmonb (5—9—3, jft. ^ftteteb* 26 Sunt 
1833 og 11 gebt. 1843, «et8t. ©. 858 fgg.). — &t Zin^m 
funbctt t)cb ufeetctttflct ®rai)ning i anben SWaubS 3otb, et 
Slnberen |lmfjl#ts eftec ftrtt. 22—6, ^t>ot]^o8 I^an8 9ltt^tt 
font faaban ifolgc 22—8 jft. 5—9—7 fottti>bc8 til forbcl fot 
ben fottttettcbe ©tunbbejlbber; wen i0t)rigt fotftaat bet fig, <it 
©taten og CbeWmanben iffe bexi^ fan tabe ftn «et til «[nbel 
i bet gunbne. 

§ 111. 

S ben celbte fttiggl^mg kttagtebeS gienben fom retlag, og 
]&an8 ©jienbom f^Igelig fom ©jen^anb fot fti »em«gtigelfe*- 
3)ette batbatrtfte 5Pt{nci!|> er bog W<mbt aUt c^^iUfetebe ©latet 
fottcengft afffaffet, og bet gjcetbet nn fom en ©runbfcetntng, at 
^ttg foteg nteCem ©totetne og tffe mettem bigfeS Unbetfaattet 
fom faabanne* ^miblettib tef^e!tete8 bog efter StutibenS golfetet 
nnber otgfe Omftoenbtgl^eber itte gienbenS @jenbom8ret, mm 
flenbtttgt ®ob8 tan gjoreS til IBi^tte. 

*t gjote ®^tte er nn dbtig ttDabt «nbte enb bem, ber 
l^oret til ben ^ceBnebe SWagt, l^erunber bog ogfaa InbBefattet 
organifetebe ^attigjangere og ^jtotet, ^^>\i £)^tt«ben et 
ouftotifetet af ben fttgfotenbe ^tat ^Ke «nbte bettagteg'og 
Ibel^anbfeg font Slobetc* 

3)enne ©cetntng l^at aBetebe Jcenge >)cetct anetfjcnbt fot 
«ijtte tmanbS; mtn tUfo* ^t i^t Hge Inbttl ben Hbfte SSb 
t)«t^t etljenbt lobRgt,at be Itigfoten*e SRagtet mebbclte igtii)ate 
«ttltorff«tlon Hi at ^jute fb\}tU i>eb ©«te, font be I bette i0Jiemeir 
fot egen3legnlng'nbtnftebe(Sal)ete). SKen i)eb Sgattfetttattatcn *) Sfr^ Gaii Inst. IV. 16; fr. 51 § 1 Dig. de acqvir. rer. dom. 
(14. 1); fr. 12 pv. Big, de ctfptivlB (49. 15). 485 

af 30 SKatt* 1856 l^btofl famaigc euto^eifte ©totmastet, at 
Ra'ptiA fbdht ^u afftaffct, og bennc Seftcmmelfe ct febnete 
tilttaabt af famtUge citolHfcrcbe 9lationet; af 34<>ttge Dg ©mige 
t)eb ©cttaration af 13 Qmi f. «♦ (Sn^t ^mx t>tl ff Igelig uu 
Mlbe at i^el^anblc fom ©i^wm* — @t pxboat ®iih fom angtll^e* 
af gicttbeti, er naturlig^iS bcrettiget til at fcette fig til SKobixjerge 
(jft* @0fatt»L 24 maxti 1860 § 69 fflx. 6 i>g 12); men ^^i« 
SRefuttatct af Stam^tn bHiJct bet flenbtlige miH S)pMnstl\t, 
bettagteg SJ^ttet fom gjott for ©taten* 

3»eb ^tn^^n til l^^ab bet fait gjjoteg til ^^tte, gjo^lbet 
betimob en t>cefenttig gotftjiel meKem SS^tte tiHanb^ og tilf^S. 
3;inanb»gj[(i^lbetbet nu fom Stegel, at be ftebeligeS3otgeteS 
ejenbom ftal tef^^eftereS. S)et anfee8 ^l iRe ulbetinget fom 
ftribenbe mob goHetetten, men bog mob cii^iliferet fttigSfetug, 
at ben ipoiftftefalenbe i cscei>tioncBe 3;ilf<Elbe, f* % ^eb Se^ 
ftotmclfen af en gcfftning, fan gii)e 2;ittabelfe til alminbelig 
^H^nbring'; og bet tx albtig fotelommet i be febnefte ftrige* 
2)etimob anfeeS ben higfotenbe STOagt krettiget til i gienbenS 
£anb at ubffri^e i?ontributi4)net til Slrmeen* iM^Co, og t 
Xilfcelbe af biSfeS Ubebli^elfe ^meb SRagt at tage bet gornobne. 
Sienbtlig $ti^atejienbom i.eget li^anb^ maa altfaa faa meget 
mere ref^)eftm8, og ben banff^^norfte KegjieifingS mobfatte ^anble=^ 
maabe i 1807 (%x. 9 @el>tk* og Sefallng af 24 Xtcht. 1807) 
matittt alene Bettagte8 fom en SRe^>re8falie* — SDetnaft anfce* 
fafte @jienbomme albtig fom ©ienftanb fot jttigSift^tte, l^^mb 
tnkn be til^otet bet Dffentlige eUet $ti)^te* 3)en inbtteengte 
Sienbe et Hftnot betetHget HI at ftstte fig i Sefibbelfe af al 
©tat^eienbom paa bet Ibefatte ®tUt, og ai ]^t>e alle ^nbtcegtet 
betaf i £ig^eb mcb be anbte offentlige 3nblomftet; mtn ©jen^ 
bomStet beto^et etl^^etbeS fotft ))cb ben enbelige gtebSftutning, 
og enl^toet i 3WeBemtiben fotetagen SlfN^nbelfe et nl^jiemlet — 
2)ettmob anfetSSj»90i:egjienftanbe, bet til^atet ben flenbtlige 486 

©tat, fom flcbt f&tfttt, nat^ntta ilriflSlaSfett ofl alt 5ltifl8matcrtel; 
bog anfeeg bet itlc tittabcligt at gjerc Jtltfernc8> ©tolcmcS 09, 
telgjetcnbe afnbrctnlngerg ©jcnbele til SBi^ttc. ©ttbclig.cr bet 
ttttabt at frataflc ben Dm^unbtte glenbe l^ang ^ef t og Saaben; 
betimob iRe be ^enge Dg ftoftbarl^cber, l^an maotte bate 
fioi Pg, meb mlnbte l^an et brcebt, i l^HKet Silfalbe ©ejierl&errett 
anfeeg betettlget til If^etter feft) at tage bet, enb at bet fhtlbe 
bltt)e Uggenbe ^aa S$al))Iabfen. 

SEilf 08 et betimob alt flenbtttgt ®0b8, pxi^at fom offentligt, 
unbet flenbtligt 4JIag ftit S^tte; l^etfta xinbtageS alenc giftet- 
baabe og ubentt»i)>I ogfaa ftibbtubent ©obS* ©oltigenS S)j[etneb 
et nemlig tiOtge inbitefte at ft>ceffe gienben t>eb at obetogge 
bang ©anbeL — S)etimob et bet ^eb SPatifetttaltaten af 30 
SRattg 1856 jft* 2)en. 13 9uni f- «. etijenbt, at neuttatt glag 
befhjttet flenbtligt ®ob8, og at neuttalt ®ob8 nnber flenbtUgt 
glag iffe maa beflagtegge8, - alt meb Unbtagelfc af ftris8^ 
fonttabanbe* — Slaat et StlgSftib gjot ftanbgong, blit)et natax:^ 
Iigt>i8 ategletne om SS^tte tiaanb8 an\>enbelige (^notba 10 
a«att8 1813 § 1 ©IntnO- 

^un faabant fQttttz, fom umibbelbatt ftatage8 ben o^er^ 
tunbne eOet fcrtbebe gjenbe, et ben enlelte @tobtet betettiget 
til ubent)ibete at tllegne ftg og bel^olbe. %tt anbet SSijtte, 
altfaa etobtet Jttig8!a8fe og AtigSmatettel faa^elfom ©fib eKet 
®ob8 paa ©oen, anfee8 altib fom giott i ©taten8 9labn, men 
JotbeIe8 af benne eftet ^i8fe Sleglet meHem Jltigetne* i)e 
bettfbeligete ®ien(tanbe, faafom ganet, Jlanonet, SRnnition, 
ittig8Pibe m* i>., fotbel^oIbeS altib ©taten feb, alminbelig^i8 
bog mob en biOig ®obtgj[0telfe til @tobtetne. 

(SjlenbomStetten til jttig8b)>tte anfee8 ftiftet, faafnatt en 
beflnitlt) SSeflbbelfeStagelfe l&at funbet©teb, ]&t>iKet eftet alminbelig 
Sebtcegt antage8 at ocete ffeet, naat bet f^ax t)cetet 24 Ximet t 
(Stobteten8 ]!BejibbeIfe« 2)ette gjidbet faaoel om fQ^ttt tilfaS 487 

r- font ttKattW Oft. 4-7—6, jlr. Sit. Sdt. 9 fOtaxtS 1683 § 134). 

12 aWett betl^oS anfceS bet t)cb SBijtte, fern gj[0tc8 tilfeS, tt0b^)cnblflt, 

[• at @tobringcn8 8Setm«8Pfl]^cb ftabfceflc8 ^eb en fotmclig ®om 

:;: af be t faabant ©jemeb otganifetebe sptifetettet, bet ]^o8 o8 

It:: fotl^en ftob unbet Sl^p^ef til Dt)etabmltaKtet8tetten, mtn cftet 

::: Mefol 18 ©e^)tbt. 1815 til ©ejeftetet. $t!febomme affifleS i 

: ben etobtenbe ©tat og tef^)eftete8 baabe af SJen og af gienbe. 

3;tIIanb8 et 5Ptlfebom itie n0bi>ettbifl. — ^onfeftjettfen af 

r: bi8fe ©tuubfcetttitiflet flulbe ttgeftcm i)«te, at, l^twt nogett af 

r: Sote ttlbagectDbtet faabant ©ob8, font gienben omen8fitem* 

'z mcttbe meb itti98btug l^at etobtet fta o8, maa bette tllfalbe 

:r 9lefa^>t0tctt og ben fottige @iet8 «et beflnitii)t \><m taht SWen 

r meb benne ©ttengl^eb giennemf0te8 be t ?llminbelifibeb iRe; 

■I ]^t>ottmob be fotffiettige ©tatet almtnbettfl^i8 tnbti^mmet fine 

Unbetfaattet ^ilbagegiijelfe af beteS fta gienben tittageetoBtebe 

i^; ©jenbom, mob en ft^tte ettet mtnbte itjienbel^e til JRelaipt^ten. 

. ' ©aalebeS Beftemte a3tjtteanotbningetne af 10 SRattS 1813 fot 

©^etaten § 1, c og fot Sanbetaten § 3, c, at bet ^ongen8 egne 

ettet ]^an8 SUIietebe8 Unbetfaattet till^otenbe tiftageetobtebe 

, ®ob8, bet enbnn ilfc et ^)ti8b0mt*, ftal uble^ete8 til ben fottige 

®j|et, mob at ban ubbetalet 9lela^)t0ten en 3;tebie^)att af bet8 

. aSatbi. — 2)e ^betfl uHate SSeflemmelfet i fto^b. 5—3—46 og 

49 angaat, b^otIebe8 man enb »il fottoWe bem, alene bet JBijtte, 

fom gienben b« gjott mob 5lttg8Btng („®ob8, fom fta 

©ictmanben t0'ott ettet ftjiaalet et")* 2;»ii)Ifomt et bet bog, om 

£o^en nogenpnbe i^at ^ittet anetfienbe gienben betettiget til at 

gjote Sdifttt fta o8 ttttanb8. *) 2)ennc ^etingelfc cr bd tf!e ubtr^Welig ttlf0ict t S^ljtteanotbttittgett for 
@0ctatcn; men at bet er Wtmxmtn, fremgaar atbete« fceftemt faabel 
af ben ttlfbatenbe Seftemntelfe t ^notbntngen for £anbetaten fom af 
9r. 5 dttit 1806 00 ^l 24 ^tpttx. 1811. 488 

99t0Dtifit tftnti^ttt bell ncttmttt Uto^in^ af betfne Mttffeiidt 
aRatette bel8 M goHmtten bel8 tit aKUUftmften^ — Uttbet 
jtrigen t SSegf^nbelfcH af bette ^arl^imbtebe fif man, forubett be 
ntt albeleS u^ralttffe og i^eb jhtnbgji* 19 gfeBt. 1814 o^]^tet>ebe 
S^ftemtnelfer ^m^erfatten, fotfEjieOtse %itDtbniiigeir •m ft]:is8- 
b))tte «g M8 S)flmg, l^otaf iftet fan mcerteS 9t« ^m 3nb- 
ftfftnbinget i Att^ttb af 5 ^itU 1808 Dg lad^tteaMtbttingetM 
af 10 ^^m 1813; men b^fe »t\lmmd\tt, bet itigeiUitftbe 
ganfCe ftemmet meb 9{]itibcn8 Solferet )^tl t^tfhto! t XUfo^Ibe af 
«rig blte€ af(0Pe i^eb anbte. ®e enbtjibete SM^^xtitUtht lif 
9 aWartt 1683 ^aj). 10 og 8 ^anuat 1752 Ra^ 80. 

m. $<Et>b* 

§ 112. 

Slaat Stiygen i 20 %at u^aataU ^at kfibbtt en SEing f^m 
fin, ba iel^Ibet l^n b«i fot efttrtibitn uben anben «btemfr. 
2)et famme gj|<ettct om a3tiig8tetttg|ebct ettt llnbteS 3:itt8, 
fern f^n yaa faaban SRaabe i^at nb0ioet 5-^5—3 Dg 4. ©tt 
falttffe %nff0li irtnbet fa«leb(S ^^ SibBfettobet t begge ^n^ 
feenbet ben tellig^ (Si^bij^b, bet ntaatte mangle, fDtubfat, at 
intet beb felbe ^IblomftenS Jeef!dffen|eb et til ^inbet for faaban 
(St]^bet«elfe. 2)enne Stl^DetfbelfeSmaabe falbeS ^oe^b'*'^ 

i^i^Binftitetet et tnbfommet t ben notfle )Kot> fta ben 
banfle (fe «^^iftian b. 3bie» tolbingfe Kece8 af 1568 %tt. 50), 
ber igien l^at oi)tag?t bet af ben rometft^^bfte 3let S be ** ♦) ©c »0ntemarttt8 ©Ittfter V. @. 405-416. ^efftcte SSMferrc^t 
if 130-140* «i«titf*!t ftrieg^re*! «rt. 132-158. *ctetfen» SWili- 
mxti M 1&3-156. gamie ttDtffe ZoH )Kit @ienbem8]^(eM) t ^ ^Iminbettgl^eb 
tttjienbt mtbtogen f^t StMznS Sebfommenbe; betimob et bet 
(B)fox tU, at man i aOe galb i ben febnere Xib l^ar Bettagiet 
£)beI8]^t)ben oflfaa fom ubflcttenbe SRanglet i?eb fetoe ^b;=^ 
tomften*, ttflefom fetjIJeBige S3eftemmelfer om ben ^jrweSfueHe 
gStiiePtii^on tAxltit til bet SKaal at gi^ en Sefibbelfe, bet 
]^)s»be i>mt en ^i» 3;ib, tttolfeligl^eb. — $(H>b«4nflittttet t Den 
norffe SHet et tmiblettib i ben ®tab fotftieHigt fta bet tometfte, 
at bet om at o^^erf^te ©tunbfcetningetne fot bette )>aa l^int fun 
meget Ubet Mi)»et S^ale. 

$()rt)b8ittfttttttlonen ^t ^n @tnnb i 5>l0bi>enbtfl^eben af, 
at ben Xilftanb, font u^atalt l^at l&eftaoet gjiennem lang %ih, 
ftembele^ oiptetl^DlbeS, i>8 iffe omft^tteS, alene fotbt en eBet 
anben aWangel t>eb ^Ibtomften eftet en StOfffe af Slat oi>ba8e»- 
2)en nktingebe SSinbifotiDngtet fom ligget i ben ttngUge 8tetS 
aj«fen, ttlttcenget en faaban SWob^cegt, fat at ilte SetStilpanben 
ffal fell^x aftfot ttflflet**, 09 enbog toeletl^t^etiwbe Sctttgl^ebet 
»otte ubfatte fot at tabeS af SKanflel ^aa »ei^l8. . 

JBo^K 5-^5—3 figet, at ffyi>i» @ob9 og (gjenbom SRogen 
l^at l^aft i ipaanb og j^<et»b i 20 $at, ntoft og nfcnt til 3:^inge, 
bet bel^olbet l^an uben anben Stblomft at ftemtrtfe, meb wtnbte 
bet bei>ife8> at l^n l^ai^be bet ©iten til $ant, eBet t gotlening 
eBet i %0x\tm'\ SJitlningen af ben t^t>eaattge aStfibbelfe et 
faalebe9 baabe^ at^efibbeten ingen anben Jlbfomft be^ot)et at 
ftemDife, b* t. i&oc^b et en feft)jit«nbig Slbfomft, - og tiCigc at 
aSe^iSb^tben benbeS om, faalebeg, atJBefibbeten iffe bel^o^et at 
beHfe, at ^an* S^e^beife egncbe fig til at begtnnbe J&cet^b, 
men at SSinbifanten maa be^fe, at ben leb af en SKangel, bet 
gjot §cet>b nmnlig- *) 3ft. UfieMab for eotor^nbtgl^cb VL ©. 63. 
**^ ne rermn dominia in incerto essent, 9tft. 'Sltfl* U. 6 pr. 490 

Dc Slctttgl^cber, font Ian er]^t)er^c8 i)cb ^oebb, et alcnc 
©jcttbom ofi ©ctt)ittttct. 5—5—3 figcr, at Seflbbctcn 
;,Bc]^oIbcr" Stittgcn, og naat ben 4bc Slrt» tilWct: „man Ian 
faat)cl ^aa SBtug fom j^aa @j[ettbom fangc ^cBt)b", ha frem^aat 
l^craf flatt, at 8*cfultatct t Um 2;ilf«H)c cr bet fammc, og 
at ffltttflStettctt ot>cr 3:ingctt faalebc8 ogfaa feli^er ipcet)bctcn 
ciettbommeHg tlll^^rcttbe, - m» a.£>t Scftbbercn kl^olber ben 
fammc fftzt, fom l^an i be 20 3lar fafttj! I&ar ub0^et, l&ioab entcn 
bet ct ben fulbe ©ienboingtet eKer en ail(0ft SSeftaubbcI af 
benne- aRen l^craf f^Iget igjen, at fult faabanne S5nig8== 
tettigl^cbet, bet o^ttcebet fom fetoftccnbige ^jettbomSgiettftanbc 
(b- e* @eti>ttuter), fan t)ccre ©jenftanbe for ®t]^t)ert>elfe t)eb 
$(et)b, Hgefom ogfaa fun be fan befibbeS (b. e. nbot>e8) af 
SSrugeten i eget 3lat)m — ftejeret og ot)er]^o>)ebet aKel^aanbe 
tzm'poxctxt eller aflebebe ©tugStettlgl^ebet fan felgeltg Ific 
etl^tjeiDee t>eb i^oetob, Itgefaallbt fom SSrugStet ot)er JieSete, 
ofl tntetfoml^elft 2;ib8fortob fan afl^icel^je SWanglet ^cb faabanne 
3lettig^ebet8 ©ttftelfe. 

2)a ftembefeS ^Mi et betinget af Seflbbelfe, faa felger 
l^etaf, at fun be SHettlgfiebet, bet fan beflbbeS (gjennem 
at ub0i>e8), et ©jjenftanb fot ©tl^tjet^jelfe i)eb Qm\>, altfaa fun 
be ^)ofltl^e @ett)itutet** — Siegatlt>e ®eti)itutet fan iffe 
beflbbc8, og l^ettet Iffe tetteftgen bencei)ne8 ^SStug"* 2)en 
Stt^te, fom Slogen i $cebb8tib fan ^H btaget af ben Sllflanb, 
l^trott en Stnben8 (SJenbom i^ax befunbet fig, f, ©j* bett>eb, at 
]^att8 aWatfet ]&at l^aft £ij af benne8 @fo^, eHet at l^an fta fit 
§u8 l^at l&aft ftt Ubfigt o^et benne8 ®tunb, effet at ben @tte8 
$u8 l^at ^cetet flettet af ben %nben8 93)>gntng, l^at alene ^<etet 
en golge af ]&an8 eg en 6j[enbom8tet og iffe nogen 3nbf!t<cnfc= 
ning i ben 3lnben8 SRet til naatfom](>eIft at bt8i)onete o^et fin ♦) 3fT. o»f. ®. 134 og 147. 491 

®j[ettbom cftcr gotgobtbcflttbettbe, f. @s* ^cb at ticbl^uggc @Ii)t>ctt, 
beB^gflc ©runbctt cllet hebttt)c SB^gningcn, uanfect ben @Iabc, 
^in bertjcb maattc libc, ifr. ^fttctgb. 23 %zht. 1843 (8«e«t 
©. 169 fgflO* Si^lgclig tan l^cKer ifle, l^ijot en faabatt ncgatib 
gorlpligtelfc Htfelig maattc t)cerc lontraftmoegflg oi)cttagen, multgc 
aWangler i)cb bcnnc Slbtomft afl^jcel^)e8 bcb nogen ^oe^b* — 
Slttbcrlebcg bettmob, ]^t)Dt ben Sft^ttc, Sioflcn l&at btaget af ben 
?lnben8 ®jenbom, iffe ipso jure ttlfom l^am i ttaft af ^ani 
egen (SjcnbomStct, f* @j* If'oot Sftogcn t §cet)b8ttb l^at l^aft 
aJtnbuer tnb til SlalboenS ®runb I be Sijet, ]^t>or faabant iffe 
anfeeS tiHabeligt (jfr. o^f. ©. 99). 2;^i ba ^il 9letten l&ertil 
funne l&cetybeS fom -en ))ofittt) ©etijitut H)aa benne, bet for 
fllaUtn t>il mebf^re en tilfi)atenbe 5|pligt til iffe ^eb SB^gning 
0. be8L at berei^e l^am £^[et* 

5l5aa famme STOaabe fan albtig ttb0i)elfen af ben fRaabigl&eb, 
fom Si^^en unbertiben l&at tilftaaet @n]^\>et oi)et SlnbenmanbS 
x($jienbom, ligefaalibt fom anbte ftic SSen^ttelfet, bet ftaar 
@n]^t>er aaBne, f* ©j* af aSeje, ©abet, (Sang o^er Ubmatf, 
gifteti i ©0en o. beSL, nogenpnbe t)eb ^cebb gaa oi)er til en 
®ett>itttt, bet fan l^inbte ©jeten fta ftit at bi8^)onete i>Ht fin 
2;ing ; tl^i faaban Sen^ttelfe ub0t)e8 iffe fom nogen ejenbommelig 
Slet, men alene )faa ®tunb af ben alminbelige gtil^eb, og intet 
3;ib8fotl0b <an git)e JBenijttelfen en ftataftet, fom ben albtig 
l^at l^aft -- Sloget Slnbet et bet, at offentlige ®abet og aSeJe 
iffe altib fan nebteggeS eltet fotanbteg til ©fabe fot bem, fom 
]^at tnbtettet fig ot)eten8ftemmenbe meb bet af bet Ojfentlige 
engang etabletebe og ^)aa ©tabigl^eb betegnebegotl^olb; tl^i bette 
fommet betaf, at bet i Slnloegget feft> ligget et S;ilfagn til biSfe 
fta bet Dffentligeg ©ibe, fom iffe igjen i)ilfaatligen fan bt^be§, 
Ift. i&fttetSb. 24 ©e))tbt. 1857 (SRetSt ©. 713 fgg.). SRetten 
til l^et at mobfoette fig gotanbtinget et betfot l^eHet iffe betinget 
af, at gotl^olbet l^at beftaaet x J&oet)b8tib, ligefom ben ipaa ben 492 

attbett @ib< Ingcnluttbe ttltemmer (5tt^t)ct, fern, om enfc ntt 
faa flabtg og Icengc, l^ar beiujttet Oabcn eficr aSejicn. — Sit 
l^cttct iffe ^antcrct eCcr anbre tingliflc ©illetl^ebatetttgl^cbct, 
UgefaaHbt fom ^anbelSret Ubflibninggtet ellet Ugnenbe blotte 
©cfejclfcr, Ian cti^twiDeg »cb ^t*, et en @ctof»Igc (jft. 
Di)f. @. 40)- ©c Dflfaa J5fttet8b- 23 3lobk. 1841 («et»t 1842 
©• 105 fsgO* 

®rttttbbt>tbct, aiffliftet ug anbre gotbtingcr fan nahirligijig 
tifc ]^0Bi)be§; tl^t be ct l&berten (gjenb^m cffcr S^tng, ettet ot^et^ 
l^Dbebet 9tOQtt, font Ian BejlbbeS* ^t en ^otbting er Inl^ttet til 
^aanbfltift^ gj^r l^eri tngen gotanbrtng; tl^i 5Paj)itet ct 
alene et SHceSforium til gotbtingen, og fan itie ejeS af nogcn 
*lnben enb ben, l^toem ben cWigatoriffe 9let tiflommet, Mgeltg 
ilfe fcetjfitt et^i>ert>e8* 9laar man l^at DiOet gaa ben SWibb€l\>ej 
at tilftebe ig<st)b ^aa ®j[eIbSbte))e^ men meb ben 3nbflt(snlning, 
at man iffc beti^eb ffulbc Miioe bercttiget til efter famme at.frcrbe 
a^etattng af ©ebitot, meb minbte man l^atjbe en t Sotmen 
g^ibig mimnft til ©jcftgBte^t*, ba ct bette en Utgcten of 
5Pa^>itet8 ©genftaB of Sing, fom ganfle fttiber imob S|ptinci|?ct 
i %t. 9 gebt* 1798, og beri^cg i fig feto utigtigt af en boWelt 
®ntnb: f^rft fotbi man betbeb betragtet gotbtingen fom 9ihti^ 
f otium til $a^)itet iftebetf ot ombcnbt, og betmeft f wbl 5lbli>mftcii8 
@^tbig]^ t gormen et en ^bbSf^^tgSmaafet niiebttfmmenbe 
Omftcenbigl^eb, albenftnnb bet et git>et, at btt i SSitleltgl^eben 
ingen g^Ibtg ^btomft esiftettr- J&iH)tbibt et ©JelbSbte^ fom et 
lommet nb af fit tette £«B, Ian fegeS tilbage fta fin ©eflbbet, 
eSet ilk, betot ^a bet ^etfonlige gotl^olb meQem $attetne eg 
Ian itic afgj0te8 eftet SingStettenS SReglet* a»en i dl^tt 
S^ilfcelbe fan ingen Slnben enb ben, fom Ian gi^e Itletatotif! 
Stoittzxxni fot Ojelben, i?<cte ejet af bet 5Pai)it, ^)^0ttil famme •} <Se ^teteu 1. c. 6, 143, ifr. si>l @. 26* 493 

In^ttcr fig* — Sit Slffiiftct o^ anbrc gorbrlngct, bcr ct fn^ttebe 
til ctt ©jcnbottt, |<ct>be8 tiBig^meb benne, f^tpaat jig betimob 
of fig fefio. 

SReb belt nij8 anf^rtc Unbtegelfc et tn^'otx Zin^, bcr «fter 
fte S3cfte|fctt|€b ion i>im ©jenbjom ttttbcrgii>cn, ©jenftanb fw 
@T]^t)et)>eIfe gjiettnem ^eeDb. %a^itlig et ben Omflcenbigl^eb, at 
en Sing ttli^eijer ©trten eHet ^itfen, life til ^inber for §(e»b, 
forfacu^ibt iffe bennc ben8 ©genftab i Pg for fig gjer pxi^ 
ffiienbomtoet t>Hx Singen til en Umuligi^eb* @e ot)f* @. 171—2, 

^t enl^^er SgerfDn, inribiji faaiwd font fijfli|I, Ian t)inbe 
$<ebb, er en @eliof0lge* ^t be ferfteS aSebfommenbe maa 
(Sr]^t>en»elfen natutlig))is l^et f om eOetS fDtegaa t)eb Ste^rcefentant. 

^ort)b et font tetligt J^iftitttt gonjfe ferffjefligt fta $t<e^ 
fftil)ti4?n^ ibet ben f^tjie et en ©tl^ioet^elfe of Wettigl^bet 
fotmebelft bereS fafti|letlb0»elfe, mebenS ben flbfte et goxtabelf e 
~af SRettigl^ebet fotmebeljt 3ffeub0)Delfe. £)g man maa I^ICet iffe 
of bette tilfjpieitobenbe SKobfcctttingSfi^tl^oIb labe fig fatlebe til 
at o^fotte bcgge bi8fe Snftttutionet fwn'fottefl)0nbete«be, ffji»nt 
be i>iftttoI fDt ^bel l^rtlet ))aa ben fomme nDmot^etiffe Otunb; 
t^i be et faai^el i i&enfeenb« ttl «€tingelf et fjwn i fit «efultat 
ganffe nof^cmgige of ^inanben. SSeb ipcei)b etl^^ec^eS @jfenbDm8tet 
eftet JB-tnggtet til en Sing, ^g bet er gan#e tilfcribigt, ]^i>otH>ibt 
nogen tiblfigere 9tet obex 2;ingen bet^eb ubfletteS; loeb ^rceflti^tion 
nbfletteS Stettigl^ber; men ben Dmftcenbigi^eb/ at dtogen bmeb 
Dgfaa befrleS for en gcti)ligtelfe, kgtunbet ingen aiet8et]^i)eti»elfe 
for benne, meb minbte en fcetfCilt ^blomp ttcebet tit ©etingelf e 
fot 4&ai)b et altib en p(^t> SJicffoml&eb, fot $t(effti^)tfam ben 
hUtk U^teffDml^ob. $t<8flti|>ti0n6iinftitutet til^mt f^Igelig 
metmeft Joen cl^ligatoriffe Sbt; l^uotimob neto)) be Kettigl^bet, 
fom (t (9j[eti|tanb fot -^ti^m^tlH i^eb ^(sbb, :i sanrnibeUgi^eb 
iffe fan ^^tUAtS tteeb sptceftril|Jti<m. 494 

§113. ^ 
^cebbSlbettngetferne: ^efibbelfe t eget 9{abn. 

aScttnflelfc fot^cebb cr aleneSSefibbcIfe af Sltiflcn ettcr 
af SStttgen i eget ^ta'on i en t)i8 Sib. $tn)tt)tbt bcnne 
aSefibbelfc ]^i>tter »)aa itoflen mere eHet minbte g^Ibig Slbfomft, 
et ttgefliflbiflt, ba ben i)Uttbne ^cci)b felt) et tWfttceRelig Slbtomjl; 
bog fan ^blomften, fotfaabibt ben o^Vni^ti, faa en ^ocfenlig 
aSet^bntnfl font Sdti>ii fDt »effaffen^cben af ben a3e^ 
flbbelfe, fom ipaaftaaeS at l^at^e funbet ©teb, og betigjennem 
3nbf[^belfe 'paa SKffli^telfen af, l^^ot^tbt en Wet et er]^i)ert>et 

Jj^ab bet ubfotbtcS til at anetljienbe et gotl^olb fom SBe^ 
fibbelfe, et tibligete ubtoittet (©. 40 fggO* 3Keb ©enfJjn til 
fafte ©jenbomme, l^bot, fom fot temcctfet, ingcn total og fceftanbig 
3]^«nbe]^ai)elfe et muUg, fan bet let tccnfeS, at flete SJSetfonet 
nnbet ^oebbStiben l^at ubobct en ftabig SSentjttelfe, bet l^ioet for 
Pg maatte anfeeS tilfttaffelig til at f^Ibeftgjote gotbtingen til 
@j[enbom8bejlbbelfe, men uben at be toeb JBenijttelfen et o^)ttaabtc 
i gcellegflab, faa at cn-gc&tte8beflbbelfe fan figeS at l^aoe funbet 
@teb. 2)cnne ftoBiflon maa altfaa ^aa ®tunb af Seflbbelfeg 
ubeluffenbe SKatut lofeS til gotbel fot ben ene af ^attetne, 
og ]^et Oil bet attet funne fomme i afgjiotenbe SSettagtning, 
l^ootoibt nogen af bem l^at Slbfomft, og faalebeS fan tiloeiebtlnge 
bet Beffte SeOig fot fin Wet, jft. ^fttetSb. 10 %tbx. 1847 
(3tet8t @. 423 fggO* %^ SHetten et ogfaa et gaftum og oil 
fom faabant faa fin Snbptjbelfe faa 5Kfgj[0telfen af @i)0tg8^ 
maalet om SBeflbbelfe et tilftebe. 

$oot ben 3lbfomft, bet ligget til ®tunb fot SScflbbelfen, 
ftaat i ©ttib meb ben tilfigtebe SRetSetl^oetOclfe, et bet flatt, 
at ingen ipceob fan inbttabe. Soben flget felo, at Seflbbeten 
itfe oinbet ©ceob, betfom bet ,,Beoife8, at })an l^aobe 3:ingen til 
$ant eUet i gotlening eHet i gotfbat", og at bette Ubtt^f I8e 
et ment at ffnffe o«te ubtommenbe, mn jial l&etegne Sejlbbelfe 495 

t frcmmeb yta'on i SHminbeHfll^cb, fremflaar af 5—7—13, 
bcr cnbi)it)ere ttlf0jcr „£aatt cttet fieje"* ^(e^ginftitutioncn 
flaar fun ub ^aa at tittoeflgc aSeflbbclfcn retlig SSejianb ofl life 
^aa at foranbre bcnS 9ltt» UblcegJl^aiDeren, Sinbeten m» to. fan 
faalebeg ifle i^^tobc Singen, ba be tngenfinbc l^ar fcejlbbet ben 
fom ©icttbDm* 

Sioflctt 3^ttb|!rcettfnitt8 i ben aiegel, at a3efibbelfe I eget 
SRaton efter 20 StatS goricB blitoer uroKelifl, Pi)ftifieT Xotoen 
iHe, Det fotftaar fifl imiblertib, at en aSepbbelfe, fom er 
fttftet beb en gotbr^belfe^albtlg Ian begrunbe nogenSHetg^ 
etl^toettoelfe, og at ben af fiotoen felto ubtalte $ligt at ref»>eftere 
Slnbteg aHet maa tocere Itgefaa binbenbe fom ben tontraftmcegftg 
toebtagne. , 3 nw>bfat Salb toilbc enbog SSeflbbettn i fremmeb 
SKaton, toeb at unbetjlaa 3:tngen, efter 20 ^at8 gorleb ttttoenbe 
fig ©ienbomSretten. SWen Sotoen Ian umulig anetftenbe gor^ 
br^bereng SSilje at befibbe i ©trib meb £otoen, og at gotbrtjbeten 
negteg ^Ibgang til at l^cetobe, et faalebeS en nebtoenbig ^onfetoeng 
af feltoe ©traffebubet. SWaar Slogfe berfor bcit mtnt, at 2;ijtoen 
toel ffttlbe funne b^^be, altfaa ctl^ioertoe ©jenbomgret til Siingen, 
mm uben bettoeb at blitoe fri for @irftatning8i|pligten/ faa at bet 
f^lgelig ftembeleS flulbe paa^'oiU ^am en l)erfonlig got^)ligtelfe 
til at gitoe ben tilbage til ben gorurettebe, mtn iffe tillonlme 
bennenogen 38inbifation8ret ligeotoerfot 2;rebj[emanb, og benne 
enbog hinne tegge 2;^toen8 a3efibbelfe8tib fammen meb fin egen 
for at nbbtinge $cetob8tiben*, — ba et bette en albeleS totang 
3lntoenbelfe af SDlobfcetningSfotbolbet mtUtm tinglig SRet og ^>et^ 
fonlig got^)ligtelfe, og en gotnegtelfe af beggeS tetlige ftataftet. 

2)et Slnfotte lebet bog iSe toibete enb til at negte, at ben 
lotofttibige iBeflbbelfe nogenflnbe Ian omftobe ben toeb ben8 
©tiftelfe fircenlebc 8let Sejibbelfeng Siobfttibigbeb i og fot fig ♦) ©e (Bxam Zm^xtt ©♦ 163. 49a 

uUlufttx fooIebeS iffe ^M)en. 9ii Sefibbetfen er fKftet )»eb 
©elDtcegt, er eftfaa ttfe iibetfatget ttl ^inbet fot,$ei>b, men 
tuit ]Da/ l^^t Si^rtorbelfen tc f«ro)^ ntoh ben, I^t){6 Itet t^b 
^t>ben ffnibe f^rtemge8« ^ iRe bemie )>eb Soi'^i^belfen 
fimtcennet, men ©etotogten er for0t>et mDb Kegen, fom feli» 
ingen aitet l^a^be til at mobfcette fig a3e{ibbetene ^jieribome^ 
er]^i)ei:t)elfe, f. % I^^m ben, fom i geb Iro t^ax tjlebt en Sing, 
egenmcegtig toger famme fta ben, bet l^abbe loant eOet kjiet ben 
of ®«elg^en, meb benneS ^amti^Re, ibli^er )^{ibbelfen felt> og 
ben t>eb benS (Stiflelfe forek^ebe 0let8lr<entelfe uaf^omgige af 
l^inanben pg niaa faa ^ne foerfftlte Siitlninger. 3 bet anfarte 
Silfoelbe er bet nemlig iffe SjetenS, men S3tttge«en@ %ttt, bet et 
fv«nfot, og ben f etei^ebe @el)>t<egt er f aalebe« iffe . til ^ber 
for, at iOefibberen )(^ber ^oe^b, tm ftjieBet febnere maaite l&eflnbeS 
(A libe af en SRangel, f. @s. @a^Igeren8 Um^nbigl^eb. KnbetlebeS 
bcrimob, l^big be* ^ar ©«Jgeren feli), ber l^obbe negtct, eBer 
^aU^t fl^ruge^en ^t negte 2:tngenS Ublebetelfe, men S(\9lmtn 
oSige^el ]^a)»be taget ben; tl^i )^b l^er at labe ben fliftebe S^ 
flbbdfe cfter 20 tla-r Mit)e uroRelig, t>ilbe man ligefrem fogalifere 
ben kgaaebe ^^rbr^elfe. 

$aa ben anben @ibe maa bet ^oere en meb ^enfl^n til ben 
drtltetHge (Srl^Derbelfe Hgeg^ig Dmftcenbigl^eb, l^iwirfbt i^en 
lotfhibige aSefibbelfeStagelfe er l&elagt meb @traf eKer iffe; tl^i 
©(rtningen f^'oiln alene ^>aa ttmnligl^ben af, at Ufetten beb 
»0get Zm^oxUh fan Mibe til 9let gerfaa^ibt S3tfibberen 
ertjienber, eOer tnaa etiienbe, at l^an beb fin ©efibbelfe lr«nfet 
ben Unbend 9let, og felgelig er ubetetttget til at ibefibbe, 
er l^an altfaa nbeluHet fra at i»inbe $<e)>b Gfr« ^ftreiSb* 15 
%a>t. 1860, »et«* e. 244 fgg.)* 

2)en foKeS @genfteB t>ei IBeftbbelfe i fremmeb 9{abn og 
loDftribig aSeflbbelfe.i eget yta^n, fom gjior bem begge uffiffebe 
til at begrunbe ^(sbb, er ben f^be ^bfowften >t»ebS«^enbe 497 

%ilhai^i\i>tlUipltSif ber Him lige hlv^nU, |tab etiten 
ben ex itbtdt af felt^e £Dt)en, effer tonttattmoe^flg uhk^tn, ot 
fom ^mlen i t)et ette 2:Uf(iIbe eHer i bet anbet fan hoxtlalU 
t>eb Zit^otUb^, ber itte Ian f oronbte 8ot|oIbet8 9rt, men alene 
gii>e bet S3eftaaenbe tetlig (S^rlbtgl^* 3 iftegge SEttfcelibe mangUf 
faalebeS egentlig fetoe bet fatttffe ®TunbIag f^t ben 9td, fom 
fEulbe etl^t^etDeS, nemlig SjienbinnSl&efibbelfe. 

SRen bet anf0tte f aret betl^oS ttgefrem tit bin AonfeAient, 
at obetaft, l^bot [elbe SefibbelfeSgtunben mebf«rer Snb* 
fttoenlninget i S3eflbberen8 Itoabigi^b, enten tf^Ige £ob eOet 
ftonttatt^ blibet biSfe beftaaenbe, uanfeet ben bunbne l^oei^b* 
%^ fatn meb biSfe dnbfhttnentnget f^at S3efb)belfe funbet 6teb, 
og tun faalebe9 inbfbccntfet @j|enbbm8ipet et Mgelig erl^ber)^ei 
£)g bet famme gicelbet om SSl^tber og 3nbflrcmfnisiger, l^borom 
aSepbberen i a*kt af ^«t)b8tiben etl^olbet ftnnbflab; t|i 
fta bet ©Jeblif, ffan maa erftenbc bereS 3JlIb<weIfe, Wibet ^an8 
SiQe ti( at fotnegte bem re^^big, og ^anS SSefibbelfe af Singeii 
fom ttbeb^tbet folgeltg e6 ipso {tanfet 9it 3nbff¥<m{n{ngen i 
$at>b8tiben i!fe et gjott gjcelbenbe, og at ©eftobeten muligenS 
enbog l^at forglemt benS Xil^atelfe, tan 9k gi)^ l^am n^geii 
ftoYte 9let enb ben, l^an i Sitfeligl^eben l^at beftbbet; at bedmob 
gotl)ttgteIfen mungen? Ian txwe jjttefltibetet (5— 13~2), 
et en anbcn @ag og t>ebfommer ifle $«bb«fJ|^0tg8maalet* 

Den £)mft<enbig]^eb, at Snbftrcwifningen flnbeS tnbfott i 
^antebogen, fan imlblettlb iffe i og for fig gjote ben bin^^ 
benbe for ^enbommenS Sejlbber, ba ben iffe feer^eb bllDet 
inl^rent oeb Slbfomflen eltet nobbenbigblS bel^ober at fomme til 
S3eflbberen8 aunbffab. Sel l&ar man ifaoberaabt fig ben Orunb^ 
fcctning, at en fafl €ienbom inribijf toget *eftaar faaban, fom 
ben8 goUum i $ante^)rotofoKcn ubbifer, og at bet i afie galb 
er en, Sob8fortnobning/ at bbab ber flaar i $antebogen, er 
©bermanb befjienbL SWen, foruben at ©cctningen t benne 

9tanbt, Zin^Utt 32 498 

*KttiinbeIifi<)cb ingenlunbe er tifltig, maa bet ctinbrcg, at netoi? 
4^(e^Hinftitutionen er uafl^cengig af bet l^ele 3;i)ingl))8ntng8^cefen, 
9i f0fler fbie SBetiiiftelfcr ubelulfenbe i bet faftipe gorl&olb. 
5—7—13 flger Dgfaa liibtrJjHettg, at et i)antfat ®Db8 Ian 
|ft)»be8 tU ttt^el^<eft€t (Sjienbom* 

er beriniDb 3ttbpt(enbiingen tittige ^)aaf0rt BefibberenS 
^IbfomftbDfument [om @tinbring ^b betteS 2:^ingl^mng 
(ep0ttai. 1& @tpib. 1830 § 33), ba ftembtinged ^et^eb en 
faa fi(erf gDtmobntng Dm, at ben ogfaa maa i>«te fommen til 
l^ang jtnnbftal^, at bet ma<Mt o^ltf\^ ganfle fietbeleS Omftc^n:' 
bigl^eber, faafcm at £)oIumentet Pen 3;i&ingl^8ntngen albtig 
f^ax Dcetet i I^an8 SSietge, eUet at l^an l^a^be g^lbig @runb til 
at anfe 3nbf(tienlningen aHerebe futub at »(ete D^)^0tt, for at 
i^anS $aaftanb om beSuagtet at f^aH i&efibbet S:ingen i 20 ^at 
fom ul^ebt^rbet fhtlbe funne Ummt i SSetragtning. 

S)en@<etning: at man iffe fan toinbe^ce^b i @trib meb 
fin Stbtomft, er faalebeS alene en S^lge af ben t fcl^e 5— 6---3 
wbtalte Wegel, at SJibSfortokt iffe foranbrer SSeflbbelfeSgrunbcn, 
mm alene ft^xhx benne. S)er er faalebeS intet til ^inber for, 
at man ^elfan J?ittbe$ai)b nbenfor fin ?lbfomft, faalebeS fom 
bet ogfaa ubtrJjffelig er fagt t 5—3—28 jfr. 29. X^i ba %iU 
ixrrelfen af fcBtftilt Slbfomft Dt>er]^oi>eb er en for ^«^b8er]^»er^)elf en 
ligeg))lbtg £)mft<rnbig]^b, og ba S3ejibbetfen af bet SKere iffe 
nobJoenbtglJiS blitoer loioftribig betJoeb, at 5lbfomften l^ber ^a noget 
SRinbre, t>il bet inbfeeS, at bet alene fan fomme an ^aa, ]^i>ori)ibt 
»eflbbelfen af S)ifferenfen i og for fig er jliffet til at begrunbc 
j^(et)b« &aa beftemt ubeluffenbe fan t>iftnof ^bfomften ^cere, 
at ben fan afgil^e et aJibneSB^jrb om ttloi>ltg]&eben af ben 
nb^ibebe SefibbelfeStagelfe; men bette t>il fun meget fjelben 
JXBre Silfielbet § 114 

Sfortfoettelfe. ®o^ Stp. 

2)en o^enfor ubHIlebe ©cetning, at Sngen tan t>inbe $cr)>b 
mebSSibenbe om fin Uktettigelfe^ l^ar man alntinbettgt^ie ubtrt^tt 
faalebeS: at QoiZxd er enSSetingelfe for $<e&b. S)entte 
Sttegning rammer Difhwt ogfaa ©agen t bet aSocfenlige, max 
man fun fafll^olber, at ben gobe %xe refererer fig tit Seji^btlfeg:^ 
grttnben;imiblertib nbtr^lfeg bog l^erbeb et anbet enb betSegreb, 
fom man eBerS pUyzt at fprbinbe meb ,,gcb %i^", rg man 
maa berfor ^cere ^arfom meb at fcette benne fra ben romerfCe 
aiet l^entebeCmffri^ning iftebetfor ben af aoben8 egne gorffrlfter 
ubiebebe ?lngibelfe af ben Seffaffenl^eb, fom Seflbbelfen maa 
]^ai)e for at begrunbe J&(ei>b* ©imb berbeb ttbtr^tteS, er alcne 
ben negati^)e gorbring, at gjenbomgbepbbelfen iffe maa inbel&olbe 
nogen be^ibft «et8lr(en!elfe. 

3;]&i om enb a3e{ibberen ben bele 3;ib ^r toibft og maattet 
Deere Maut ^aa, at bwS JBeflbbelfe funbe omft^rteS, og 
felD om ber ^)aal^biler l&am et ciHIretligt @rftatning8anfbar 
for Singen, er bette ingenlnnbe nol til at l^inbre l^am i at t>inbe 
$otJ?b, ba bet iHe i og for fig gjor l^anS »ejlbbelfe uberettiget 
2)et er ingenlunbe nobt^enbigt, eJIer fombfoctte? engang, at 
»eflbbelfen i>ar obielttb retSgijlbtg; ifaafalb bel&obebeS jo 
ingen Jpai^b* »igefaai)el fom Qct^im erflatter ©abnet af enl^ber 
Slblomjl, ligefaabel afl&j|(eli>er ben faabanne gejl beb «[blomften, 
ber iffe nbeluffer SSejibbereng Serettigelfe tit at beflbbe Singen 
fom fin, faalebeS J&iemmel8manben8 ttkretttgelfe til at af^cenbe 
Slingen (jfr. 5—3—23), gorfommelfe af at iagttage be forejTrebne 
gormer i>eb er^bert>elfen, f- % Xl&inglljgnlng m- t)., - efter 
Regelen: at ben gtjlbigen jHftebe (SjcttbomSbefibbelfe efter 
20^ax gaar o»er tilgjenbomSret — §bon)ibt enSWangel af 
benne Sepaffen^eb bringeg til «efibberen8 Jhtnbflab, f. (gj- beb 
en $aategning om mangUnbe ^jiemmel beb 9K)tomftbofumentet8 

32* 500 

S^^tnfltijSntng, et ganffc ligeg^Ibigt, aftcnfhinb fecit crl^olbte 
iluttbffab iffe 8101 SSeflbbcrcn itBetettfgct til at fortfatte fin 
»cflbbelfe, 

mtfaa: IfgcfaaUbt font SefibbetcnS Ukljenbtflat til be t 
felt>e ^ani Slblontfl inbel^'olbtt Snbfftcenlnfnger UcA'ptt t^am, 
liflefaalibt fan i^ani 5htnbffab' om Hbfomflen? egen XUxlfttcOtt:^ 
Hgl^cb ffabc l^ant, ^J>ot ben ilfe gjiet l^am uberettiget ttl at l^cflbbe. 

SJeb ©^)0tg3maalet om Sirfnlngen af Sefibbereng SStlb- 
f atelf e I §ettfeenbe til fit gotl^olb ttlStngen, maa bet faalebeS 
forft og fremji ffjielneg, eftcrfom SBlIbfatelfen angaar aSejlbbelfcnS 
©runb ettet ben8 (Sjcnftanb. 3 f^rfte Silfoelbe fommer 
ben t)am iiBetlngct til @fabc. %^ Slblontften, ^i>a\> cntcn ben 
fogeS i en ^nMt Slftale eKet t felt>c &oben, maa IceggeS til 
Otunb faaban, fom ben I Slrlellgl^eben er, iffe faaban, fom 
Seflbbeten l^at forftaaet ben, l^bilfet flbfle alene fan faa 3^b' 
P^belfe ^aa bet mnlige @tjlatning8fi)0tg8maal !J)en, fom bet)i8Iig 
^ar mobtaget en Sing tlEaanS, Ian Iffe ^inbe i&cebb, om })an 
enb ben l^ele S£ib ^at flaaet i ben maaffe meget nnbff^lbeltge 
Sro, at ]^an l^at faaet ben til ^at)e; ligefaalibt fom en Sltbe^^ 
faftet, ]^t)l8 iflonttaft, tigtig fottoKet, alene l^jemlebe l^am og 
^an8 eftetfommete en SSrugStet, fan l^oreS meb ben ^aaflanb, 
at l&att 1 20 Slat ^ax forftaaet ben fom et i)ltfeHgt ?(ri>ef(efleffj0be. 
— 9 f Ibfte JElIfoelbe jjH ben £)!|)l^8ning om bet fanbe gorl^olb, 
ber forjl fommer om 20 ?lar, fomme forfent meb minbre bet 
bet>lfe8, at Silbfarelfen ))ar Sejibberen tilregnellg. I)en, 
fom beb en gejiftagelfe l^ar taget en anben 3;ing I SefibbeTfe, 
eKer SRere, enb l^anS «[bfomfl l^jiemlebe l^am (jfr. 5—3—28), 
Holbet bet altfaa efter 20 3lar8 gorioft, ^m bet Iffe feertfeg, 
at l^an l^ar gjott fig ff^lbig I nogen f&xeit. SKebf^rte betimob 
felbe ®eflbbelfen ©rfiatnlngganf^ar, fan ben l^eKer ilfe 
Jegmnbe i&(e»b; t^l at bet ligefaalibt t>eb tiltegn^Hg ttagfc^ 
foml^eb fom it^b @t)ig ton DhtbeS SRettlgl^eber, er en ©elbfolge. 501 

3)et m^tt 0nttt)iftebe @))0td8maal; l^toiUen Snbjn^belfe bet 
l^t, at IBefibbmE i fialbet af $(el>bStiben bU^et t)ibenb£ Dm 
fin SRattgcI paa aSctettiflcIfe (mala ftdea superveniens), f^neS 
eftet bet *[nfDtte at ntaatte bcft>ate8 faoIcbeS, at, j^ioig ben 
et^^erbebe ftunbflab foranbter )33epbelfe8gtunben faa^ at beu 
tRe tonger Uit>tt ttenlig til at ftifte^ce^b^eHer gin SSefibbeten 
ttkrettiget til at fottfoette S3eflbbelfen i eget %avn, enten ganfEe 
eller i famme Ubftroebting fpm l^ibtit - altfaa l^i^iS ben )>aaI<Eflger 
iCeflbbeten, f^U eOet i^MS, en S:ilbagegitoelfe8)>agt, - ba 
et ben fi>rfaa)^ibt til ^inbet fpt ^a^b; i mobfat galb iSe« 
S)ette i^il f. % bcete 3;ilf<elbet, ^^iS 9logen t)eb en Sejittagelfe 
eOet SDil)esUng i^at taget en fremmeb S;ing iflebetfDt fin egen; 
tl>i om enb gejUtagelfen »at nolfaa ntilregnclig, 6lit«r Scjlbbeten, 
faafnatt ^an etfater bet rette %oxl^o% ^ligtlg at berigtige f^ejilen 
eSet bog at berate 2:ingen paa (Simni SSegne, pg altfaa i 
ttfy'otxt %alt) nberetttget til at bei^olbe ben font fin. gtembeleS 
^t>i>x 9logen, font i gob Zxo f^at et<>bemt en Sting, bagefter 
itinget i Stfaring, at ben utettelig loat ftalommen i^anS egen 
SKt^nbling; tl^i font SScerge er bet l^avA $Iigt at ^aatale benneS 
»et, og ^on ffal iHe mi^knge fin ©tilling til at ^<elte 3;abet 
oDet frq fig )faa f^axn. (StUt, ]^t>or 9logen btinger i @tfaring, 
at en Xing^ font l^an i gob Zxo J^at)be paaU^t fin S^jienet at 
Ijok, af biennc iftebet et ftjaalen; tl&i j)aa ®runb af 3—21—2 
et bet ^uSbonbenS $ligt feli> at fCaffe SSeftjiaalne 2:ingen tilbage. 
aSibete |^t)ot Seflbbeten unbet ^<et>b8tiben etl^olbet AunbfFob 
om, at bet j)aa]^t>ilet ©jienbommen ^ceftelfet, ©etoitu^et/ £08* 
ning^tettigl^^et 0. beSL; tl^i fta bette S)j[eblif af iU^x l^n, 
fom fot 6em<et{et, nbetettiget M at fottfcette Seftbbelfen af 
gjenbommen fom ubeb^tbet* — ©etijnob UiHx hm, fom i gn>b 
Slto l^at et]^t)ett)et en 3^ing, ille bet)»eb alene, at l^an febnete 
etfatet,at ben oat ftiaalen, nbelnftet fta at l^ceobeSingen/l^bot 
intet ^nbet ttcebet tiL Qan maa oifhtot o<ete belabet 'paa, at 502 

Sjcrctt t)ittbicctct ben; men bettc ct life tlnbct, cnb l^bab bet 
ogfaa fliceftet, l^t)Dt Slogen l^at ^[eBt af en UtiUjnbtg (5—3—24) 
eDet af ©ufhuett itben SWanbeng Sibenbc og SSiljie (5—3—23), 
09 faa lopiigc bette tffe ftet, er l^an betetttget til at betragtc fig 
fom 2;ittgen8 gjier og bebbttbc at Bejlbbc ben font fin, og et tRe 
fcr^)Kgtet til at Btlnge Ilngcn tilbage; l^an Ian jc tt)ettlmob 
fombfcctte, at ]&an8 ©jemmeKmanb fotliget fig meb 2:^t>cn, faa 
at ]^an8 S5eflbbelfe enbog nben ^an8 SKebDirfning Ian bitec 
ntollellg- Sloget ^(nbet et bet at SBeflbbeten, 1^^)18 l&an fotftlllet 
eflet fotb0lget Singen, og faalebe8 gj^t fig til 3;^ben8 SReb^ 
flijlblge, fccttet fig ub af ©tanb til at bcet)be; tl^l bette et lUe en 
g0lge af ben etl&olbte ftnnbffab/men af ^ani febnete Di>f0tfel*- 
Sflaat SRogle l^at billet, at eftetf^Igenbe ^nbflab cm @t^ 
]^t>emlfen8 Ug^Iblgl^eb I etl^bett galb ffal nbeluRe ©(Ki>b, ba 
l^at man gaaet nb fta en D^)fatnlng af gob SEto fjom febflccnblg 
aSetlngelfe fot $«bb, bet Ingenlunbe labet fig nblcbe af &ot>en^ 
Sot »oioglbnlng8 enefle $<ei)b8betlngelfe et Seflbbelfe af en bt8 
©eflaffenl&eb, og fun fotfaat)lbt ben i)aabltlet benne, Ian Se^ 
flbbeten8 Sto lomme I SSettagtnlng; men man Ian Ingenlunbe 
altlb fige, at en Dmflcenblgbeb, bet, ]^H8 ben l^ai^be txetet tllflebe 
beb got]&oIbet8 ©tlftelfe, t)llbe l^atje 'gjott bette ug^Iblgt, ogfaa 
bageftet flal l^at^e famme Slthtlng. §ettll lommet, at ben 
SWenlng, at eftetfolgenbe \ftttnbflab nbetlnget flanfet ©cebbS^^ 
etl^beti)elfen, bttbe lebe til albeleS utlmellge ilonfeft)enfet, ]^t>ot 
Ilngen I ftobet af ©<ebb8tlben ]^at>be \)CEtet I glete8 @j|e, af 
b^ille Slogle, men ille be Slnbte, bageftet ^t etl^olbt ftnnbftab 
m bet fanbe gorbolb **♦ — 3foIge ben tometfle ?llet t>at mala 
fides fiuperveniens a lb tig til $lnbet fot $cebb; men l^etaf Ian 
bog intet ttblebe8, ba 8lometne paa ben anben @ibe fotbtebe *) 9ft. @(^ti>etjaatb« ©ommcntar I. @. 227 og II. @. 356. 
'*) 3ft. ^latott 1. c. @, 124-5. 503 

en t %f>tmm jj^lbtg aiblomft [em Setittgelfe for ^att^i eg 
unbtog ftjaatoe og fotft)egnc Sing fta at lunne ]^J>be8* 

§ 115. 

^ce)>b«ttben. 9ot3^olbet meHem ^efibberen og l^anS ^iemmelSmanb. 

S)en til $cBt>b8er]^i>ett)e](fc fornebne Sib et uben ©enf^n til 
SingenS SefEaffcnl^eb 20 Slat, tcgncbc fta SeflbbelfenS t>irteHgc 
©tiftelfc. Unbtagclfe8i>i8 ct bet til @t^t>ettoelfc af «iettbm8tct 
tilStt^Ret af Sllmenning i 3—13—2 fotejltet)et 30 %at, 
l^biHet et en Scl>ning af