Internet Archive BookReader

Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd. Eadar-theangaichte o'n ghreugais chum gaelic albannaich