Internet Archive BookReader

Tiomnadh nuadh ar Tighearna agus ar slanuighir Iosa Criosd air a tharruing o'n ghreigis chum gaidhlig albannaich