Internet Archive BookReader

Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd : eadar-theangaichte o'n ghreugais chum Gaelic albannaich