Internet Archive BookReader

Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd, eadar-theangaichte o'n Ghreugais chum Gaelic Albannaich