Skip to main content

Full text of "Titi Petronii Arbitri equitis Romani Satyricon: cum fragmento nuper Tragurii ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ ^7Z Digitized by VjOOQlC Digitized byGoogle Digitized byGoogle Digitized by VjOOQlC TITI PETRONII ARBITRl 

EQVlTlS ROMANI 

SATYRICON, 

Cum Fragmento nuper Tragurii 
reperto* 

Accedunt diverfbrum Poetaruni 

Lufus in Priapum, Pervigilium Veneris , Aufonii 

ccntonuptialis, Cupioo crucifixus, Epiftola: 

de Cleopatra> & alia nonnulla. 

Omnia Commentariis, & Notis Dodorum 
Virorum illuftrata* 

Cbfldmiante 
MICHAELE HADRIANIDB. 
AMSTKLODAMt» 

Typis lOANNIS BLAEV. 
M DC LXIX Digitized by VjOOQlC T 1 T&hi\ S. Uwrerrce £sta^£ Digitized by VjOOQlC 
Clariflimo j Dodiflim^que Viro 
D O M I N O 

A N T O N I O 

MAGLIABECHI 

PETRUS BLAEU 

S A L U T E M. 

I Um multa peregrinationis bo- 
lOa (int, pailim ab au(5fcoribus 
j depra^dicata^ ipfbque u(u com- 
probata; tum mihi nuilum ma- 
jus, nullum jucundius videtur, qu^m 
qudd liceat virtutem eorum qui utcun> 
que aliis innotefcunt,cordm intueri,ma> 
gnorumque Virorum favorem aut anai- 
citiam demereri. Alto fedet animo^nec 
unquam fine gaudio recolo , quanta co^ 
mitate Florentias ante 0(5i:ennium me 
fuiceperis, foveris, quant£que voluptate 
ab ore tuo pendenti perfrui licuit. Ne> 
que hxctuabenevolentia in eoiubili^ 
tit i fed 8c quidquid Dives cornu copia^ 
t^lorentinum ubivis locorum hofpitum 

^ 3 oculis 

Digitized by VjOOQlC ocnlis imparti^ar , - ejus tu me haut ini- 
munem eHe voluifti , ufque ad venera- 
tjonem SEruN""^ Myvc^i £xrvrj^ 
Pvcis, nec nion Sercn«»i jC^rdinalis 
L^opOLDij&Sereqmi Cosmi Magni 
Etruriae Principis/tlnde mihi porro oc- 
cafioaffulfit,ut,qum nuperbjs Wem Ma- 
gnusPrjqceps hanc iirbeni luftraret,ego 
jamnon intcrperegrinosrcnltores, ad 
delibandas fbliim oiculo manus admiC 
iiis , fed eam Utroque tempore gratiam 
8f munificenti^m Sercn'»^ Principis ex- 
pertus fim, cui quoad vixero devota be- 
peficiorum recordatione humillimifque 
f^udiis refpondere mihi inciimbet. Cju» 
tvia tatita cum fumma doi^rina con^ 
jun^a. hum^nitas , Sc in advenas favor^ 
^de^ tjbi eftproprips, utvelhocfblo 
nomiqe in fiininiprum' viroruni recen- 
tifTimis fcriptis fummis laudibus jureme- 
ritoquc eyehare ^ iiec quifcuam fe jami 
idone^ Florentiaiti vififlc exiftimet, qui 
te ibinoninter prsecipua Mufarum de- 
coravidcrit, Yeri^m quodmcm^imd 
i^eledta^ , quodquc inter praecipups e^- 
<:ur|ionis mca? fru<5tus numcrp, eft com- Digitized byGoogle mercium literarum per tot annorum 
fpatium non interrupto .curfii conti- 
nuatum: Quare non potui non in me- 
moriam revocari propofiti aliquando 
mei, dicandi tuo Nomini auAorem Pa* 
tris mei typis & fumptibus prodeun> 
tem. Qupd cilm impraefentiarum facio, 
veniam forian prxiari dices neceifum ^ 
qui tibiPetroniumiv^lgd mal8audien^ 
tem conciliem. Fateor, fi quid in com- 
mune adprobatius & diverfarum len-^ 
tentiarum fpicuHs minus obnoxium oc- 
currifTet, id utique tibi, cui longe majo- 
ra debeo , haut invidendum. $ed pra?- 
terquam qudd temporis ratiohabenda 
& confiiium tandem in efifei^um effet 
deducendum , etiam hoc non reticeam, 
foecundam rem efTe errorem, dequere- 
conditioribus argumentis ferd in tranfi- 
tu judicari. Qua in re prsefatio ad Le. 
d;orem me fiiblevabit: juxt^ tot inu-- 
ilria virorum nomina Gyraldi , Delberiu, 
Brajrtcatd, Murefi, Palferatu,utriufque Doufie, 
Bmgarfiiy Rittersbujii, GoldalH, Hord, Goth- 
[aHi^ & quot non aliorum, qui omnes in- 
terprascipua laudumfuarum ornamen- 

*4 ta. Digitized byGoogle tSL , Petrooianas reputaruot deganUas, 
dc Scaligms quidem Catale^a veterum 
Po^tarum , <ju^ inter Priapeja, cum 
commentariis debemus. Ut ita vel ob 
bos non difplicitura fit dedicatio Ope- 
ris, magnis conatibus, necmiaoribus 
fumptibus demum ad finem perdudi. 
Accedit peticio mea , ut, queminalto 
eroditioqis gradu pofitum religioiiiis 
adeundnm |am ant^ faiTus flim , voto. 
riam baoc tabaiamNomini tuo dicatam 
adgooicer« ^^etis, Vale Vir Ciarifli* 
me , Do^(fime. Amftelodami , x Ka^ 
lend. S^tembl^is M d c l x i x. Can- Digitized by VjOOQlC 
Candido ac Benevolo 

X E C T O R I 

S A L V T E M. 

Nter omnes quotquot Satyras fcripferc, BX# 
■ vixquenquam lepidids rem aggrelium , ma-« 
I jorique ftudio & animi canoore pertraftaC* 
1 fe, qu^ hunc noftrum T. ?• Arbitrum,quid- 
quidetiamejushodic funereft , ferib deprehendo. HJc 
enim adolefcens ( quem fe ipfe audor fingit, ) fenili in-* 
ftrudus prudentia , omnium pererrans cw^ilia , fcholas 
atque puipita , forum , curiam , templa , convivantium 
criclinia , peregrinantium denique navigia atque itincra, 
fpeculatorfegacifEmas, tandem nobis quid ubivislo- 
corum in grandi Orbis theatro obfervaverit , in quas 
perfbnas & exempla inciderit , ea ingenii amoenitate, 
tide & infucata verborum fimplicitate refert , ut in 
ipfummet ceu primarum partium in hac fabulaado* 
rem omnis redundec invidla , confefTum nimuiim qua-^ 
iis ex.Mundi contagione evaferit , quidque pertule-* 
rit. Qui cum fit principalis feopus hujus Operis , utut 
^paucis obfervatus*, quin potius aureum hocfcriptuiti 

i)ro nefeio quo purgamento , ipfequeaudorpromale-* 
ano Epicureo ex cujusore&calamo nil nifi obfexna 
& turbida fluerent , magnoerroreiprascipuis quibus- 
dam viris , habitus , age hic prima flatio efto« Dcinceps 
vifuri, An quid certi mdagarif^de Mt^ qiu bic m^ Vm^ 
nius vtxefity Quomcdo legmduSy & Qt^ inbMedmnefr^itum. 
Certum eft audorem noflnimeffe PecrOnium Arbi«- 
trum , fbli^ de prasnomine Titufiie, aa Cajus , & aecatc 
: variant. Lil. Gregorius Gyraldus FeFmrienfisde Pe« 
tronii viu : Ab Eqdxmone & Libanio xkm Ipng^ ab^ 

• y crac Digitized by VjOOQLC AD LECTOREM. 

crat Pctronius , Arbiter didus , & Maffilienfis ^ plcris- 
qucexiftinaatus. Quotempore vixerit, quodve infti* 
tutumvitacleaatusfuerit, haudfan^ compertum: in 
declamationibus tamen verfitum , ex iis quae exftant eli- 
cimus. In Quintiliani quidem enarrationibus , littera- 
tores quidam [ Rhaphael Rhegius,.] eum ante Quinti- 
lianumfloruifle fiilpicantur. Sed Pkcidus Lac9:antius 
illum vult Statio pofteriorem , ut i, quo verfiis fiunpfe- 
rit & fiiis inferuerit, ut illud : 

VnmminmheDeosfecittmr. 
Non alium quim Pctronium Arbitnim , fignificaripu- 
tarim iliis Apollinaris bendecafyliabis : 

EtM^tBenftumper bmos 

Sacrifipkk Arhiter colcnum , 

HeUeJpontiMoparem Vriapo. 
P. Pithoeus I. C. in Conje<Sfcancis de Petronio Arbitro : 
Autvaldcmcconjeftura falltt, aut hicipfeeft Petro- 
nius, de quo Tacitus libro xvi Annal. fic fcribit : 

C. Suctonio \ L. Telefino Cof£ intra paucos dieseodem 
agmie Amutus MeUoy Ctrudu Atiktm , IR^ Crtfpinus y C. Peiro^ 
nius cecidere. Et ciim de casteris dixiftet, de Petronio fiib- 
jicit : iUi diesperfomnum, nox offictis & obkSamentis vita tranft^ 
ffbatufy utquealiosindufiriay itahuncignamadfamamprotu^ 
lerdt : habebaturque nonganeo & prcfligatory ut pUriquefua hau* 
fientiumyfederuditoluxu. Acdi3a,faSaqueejusquantofoluthray 
&quandamfiunegligent'tamprd^em'ta^ tantb graiksm fpedcm 
fimpMtatis acc'fiebantur. Froconfultamen Btthpioy & mox Qm^ 
fid y vigentemfe acparem negotiis ofiendit : dtm revolutus ad vitia, 
feu vitwrum nnitationem , interpaucosfam&arium Neroni ^um^ 
ftus efi elegantta Arbiter , dmnihU amcmum&molle 
d0uent'Mputat, ni^quodeiPetronius^probav^. Vndeinvidia 
TsgUini , quafi adverfus amulum & fcientia voluptatumpotiarem. 
ErgoaudekatemFrinctpiSy^cuicateralibidtnescedebanty adgredi^ 
tUTy anucitiam Scemi Petronio objeSans , corrupto ad indiciumfer^ 
v6, adefnptaque defenfione , & m^epart^famSa m rinctda ra^ 

pta. Digitized byGoogle A D L E C T O R E M. 

ft4. TcTte iUis diebus Cdmpanlam petiverat C^Jar , c^ Cumas 

ufque progreffiis , Petrmius illic attinehatur. Nec tulit ultra tiniorii 

autjpa maras : neque tathen praceps vitam expulit , fed incifas vr- 

nas, ut libitum ohhgatas , apertre rurfus., & dLoqmamicos non per 

feria y aut quibus conftantiagloriam peteret. Audiebatque refiren' 

tes y nM de hnmortafttate animit &fapientiumplacitis , fed levia 

carmina&facUesmJiis. Servorum aSos largitione , quofdamver^ 

berilms affectt. Intit & vias yfomnoindulfit y utquanquamcoaSa. 

mors^forttutafinulkelfk. Ne codicdlts qtudem (quodpkruiueper* 

eunttum) Neronem, autTtgUinumy autquemaHumpotentum 

adulatus ejl : fed fiagttia Vrinctpis fub nminib. exoletorumfxmi'' 

narutnque & novkate ctqufque fiupri perfcripfity atque obfigna^ 

ta mifit Neroniy fregttque annulum, nemoxufiu ejjet ad fa-^ 

xienda pertcuU. Ambigenti Neroni quonam modo noHium fua-^ 

rumingimid notefcerenty ^erturSdiamatrmunuo Senatoris haud 

ignota, & 'tpfi ad onmem hbidmem adfiita, ac Petronio per^ 

quam familiaris. Afftuf m exiBum tanquam non fibijfet qua 

viderat , pertuleratque proprio odiS. HaQtenus Comelius. 

Atgui C. Pliiiii codices quidam , lit '& Plutarch. 

in lib. De diicr. amic & adulat. Tkum vocant. Sic 

in lib. XXXVII Nat. hift. fcriptum cft : T. Vetromus 

Omfidaris moriturus , midui Neronis prmctpis , ut menfam 

ejus exheredaret , trttUam murrbinam ccc H5. emptamfrefft, 

Petronius alius , cujus Tadtus idem meminit librfs 

XIV & XV, eHPetronmsTurpdlianus. Sic enim apud ip/um 

legendum cft lib. xv Ann. ex Plutaicho. Eum vcr6 

nonfiibNerone, fed fub Galba periiflecertumeftex 

lib. iHift. Petroniorum famflia Equeftris fiiit , mcmi- 

nitque Plinius libro v i P. Petronii equcftris ordinis & 

priefefti Auguftalis fiib Augufto ipfb. Ex qua etiam fa- 

milia fuifle verifimile cft Pctronios qtiorum Gennadios 

presbyterMaflilicnfc honorificd meminit in libro dc 

viris illuftribus. Scd & Flavium , Sabinum , Probum, 

Maximum , Primulum , alioique , quonim non apud 

fcilptorcs mod5 , icdinipfislapidibusmQnum^tare-* 

• ^ ftant: Digitized byGoogle AD LECTOREM. 

ftant : itemque illam qui juflu Caracallas ante templum 
Divi Pii occmis k Spartiano traditur. Sed Sc jurecon- 
fultum Petronium , ad quem leguntur SoUii Sidonii 
epiftolas plures, Sane Petronium Arbitrum Domitiani 
tempora pr«ceflifle , ex eo etiam intelligitur', qu6d ejus 
Terentianus Maurus meminerit : fi modo Terentianus 
is eft , quem (uo tempore Sienen rexifle Martialis tefta^ 
tor. Is igitur , quifquis tandemfuit , Petronii fic memi-» 
nit, ciUn de dknctro lambico ckudo agit : 

Bnratkmvidimtts 

Verfusiemishiqus 

Nufquam locaffejuges^ 

At Arbker di/ntus 

IJbrisfulsJrequentat. 
C. Sidonius Apollinaris Anremorum Epifcopus in 
Narbone: 

£r teM^pBenfimper bertos &c. 
Vbi illi MaffHimfium harti (ut hoc obiter dicam) non tam 
mibi Arbitri patriam fignificare videntur , quim mores, 

2ui ex Plautino proverbio , & Athensi hiftoria notati 
uit.. In veteri libro Defloratorum , qui fuit lohan. Bi^ 
tur^um Ducis , non ufque ade6 vetufto , Petronii 
fru£i hanc infcriptionem habent : Petrim ArhkrlAfra-- 
m Satj/rkiy quod probare non pofliim. Nam ut quas 
de Amnio Quintiiianus fcribit , inquinafle eum ar- 
gumenta foedis puerorum amoribus mores fiios fa{^ 
fum , de hoc quoque Petronio dici pofle videatur , 
long^ tamen alium ab Afranio fuifle certumeft. Pi^ 
thoeoacceduntcikm tot alii Satyrici interpretes , tum 
P. Daniel , CI. Binetus , 8c L Doufa pag. editionis hu- 
jus f i8 , ad verba Nen hene olety &c. & pag. 5^24. ad, 
rrmms in erbe deas — • quibus adde pag. 427, ibi : Tres 
tuleratfmuna dmes. Ge. Erhardus feu M. C. Lundorpius 
in Symbolis : N«i hene cUt"'. Aut memorifil lapfiis eft 
Hieronymus , aut verfiun hunc Martialis ab Arbitro 

Pctro- Digitized byGoogle AD LECTOREM. 

Petroniomutuatuseft. Exftat enim ap. Martialem in 

Naevolum. Hadrianus Valefius in Dillertatione fiiper 

Frj^piento Tragurienfi : Quod ad Petronium noftrum 

pcrtinet, jure meritfeque de ejus «tate dubitayit Lipfius, 

Sc Petronium, qui fuit aqualis Nerms , cum Petronio Sa- 

ryricorum aiiftore confundere timuit : citoaniniad« 

Tcrteret abCornelioTacito in lib.xvi Annaliumne- 

lata de Petronio , haudquaquam Petronio Satyricifcri<- 

:)tori majore ex parte convenire. Cert^ ambo & no- 

Tuinibusdifcrepant. Prior didtiBcAogmPetranms, aut 

Jt Piinius & Plutarcbus vdcant , Tkm Vetrmm , & M^ 

^aucos famHariim Nnm dlfumptus eft eUgMu arbker , quoa # 

io6bos viros in errorem induxit : fed ArUtri nomen non 

:ulit : poflerior feu Satyricorum-au&or , propriis no- 

ninibusappellatuseft Petranius Arbiter^ quemadmodum 

i Fulgentio in lib. ii,& iii Mytfaologiae vocatur: 

ic nunc fiib Petronu , nunc fub Arbkri nomine ^ Terentia* 

lo Mauro, k Diomede, k Servio Honorato, k MacrolMd 

rheodofio , k Mario Vi^rino , ab Hieronymo , Sc k 

Sidonio aliisque laudatur. Prflsterea Cajus Petronius, 

Haua Tacito ndes , Proconful Bithyniae , & mox Con« 

(iil extraordinarius fiiit ; iifr^f)(i»r«(Neroni Aug. fam^ 

^iar0tnm: magnasopes,magnamfamiiiamhabuit: ho« 

mo ignavus & defes, & otio acmdlitii^ fhiens , eruditd 

luxu ac fcientii voluptatum acceptifBmus vitic^ Prin*^ 

cipi. At Petronium Arbitrum cilrmmulti laudent fcri« 

ptoresLatini,veteresacrecentiores: nemo tamen ma-^ 

gifbatus eum uHosgeffifle , nemo divit^ , nemo attii- 

cumlmper. Neronis fiiiffe , autjufSiejUsperiifle me« 

morie prodidit. Bibiiotheca quidem Vaticana quas- 

dam Petroniana in codice fcripta fervat , & his lulii cu« 

jusdamepigramma prasfixum , in quo Petronius (brlNe* 

ronis amcm vocatur , & Arhker arUtrio fm di&m ffi ferciur* 

Sed hoc hexaflichon ut incultum eft, corruptum, ac re- 

censj ica nullius apud do^bos in M)oriaaudoritacis4 

Deni« Digitized byGoogle AD LECTOREM. 

Denique Cajus Petronius paull6 ante mortem cpafiaiti 
fiagtia Prindpis , jub nmmibus exoktcrum fenrnarmufue & no- 
vitate cutusque Jiufriy perfcriffit atque obfignata. nitfit Nerom : ut 
Comelius Tacitus in lib. xvi Annalium tradit. Quid 
habent ifta cum Petronii Arbitri Opete commune? Caji 
Pctronii femofus libellusbreviflimusfuit: atPetronii 
Aibitri Satyra grandis atque verbofa , vel juftqm potiuj 
opus exftitit : Libellus Caji Petronii pro codicilHs ha- 
beri poterat, & noftes ac ftupra Domitii Neronis,& ir 
eum ccetum admiflbrum atque ad.omnem libidinen 
^lfcitorum exoletorum feminarumque nomina , quic 
%^uisque ibi noviffim^ feciflent , quid pafS eflent , paucij 
cxponebat. Fi<Skinihil;omniavera. Contra Petroniui 
Aroiter M. Varronem in Satyris Menippeis imitatuj 
ex parte , pro^ oratione variis carminibus mifi^ fiib fal- 
iis nominibus tamqUam fiib perfbnA mores hominun 
notavit, ac vera astatis fiias vitia carpfit : mod6 eloquen' 
tiam, piduram , Dialedicam , &C defecifle queritur 
modo TrojasHal6jQnverfIbus jambicis defcribit : rta 
yigantium etiam rixas , naufragium , fabellamque d( 
xnatrona Ephefinanarrat : interdum regulas carmini 
cxponit. Sequuntur verfiis de bello Civili fere 390 
& elufi captatores. Qui non videt ifta fingula ac univer- 
& nihil ad Caji Petronii libellum , nibil ad Neronis fla 

g'tia nodesque pertinere , fed meram efle nudamque a< 
uplicem vitiorum & defidiae humana? reprehcnfio- 
nem , fale & mordaci aceto conditam : is plan^ nec ir 
literis nec in uUa alia re quidquam videt aut judicat 
IanusDou&, ut Petri Pithoei conjedwam de aetatc 
Petronii confirmet 5 fcribit duas fententias aut paroe- 
mias, viddicct Nonbenei^y qui bene fentper^^ Scln^ 
gnnojaffdaefty i Martiale & ^ Petronio ex xauo ufiir- 
pairi: aliam item gnomen , Primus in orbe Deos fecit tlnwr 
Statio in libro 1 1 1 Thebaidos cum Pctronio effi 
commimem : ex quibus tamen fcntcntiis primam Hie? 

rony- ® Digitized byGoogle AD LECTOREM. 

ronyrausinepiftolaadDeinetriadem» poftremam Fz-* 
bius Planciades Fulgentius in libro i Mythologiae 
( ver^ ,an fals6 neicio) Petronio tribuant. Quid tum ? 
Ideone credemus Petronium Arbitrum Neronis Aug» 
^equalem , & Statio ataue Martiale vetuftiorem fuim) 
ambosquehaec hemiftichia Petronio potiiis , qu^ Pe- 
tronium ambobus debere ^ Nonne Placidius Lutatius 
putat , & difertis verbis ait , Arbitrum hemiftichion 
liiprklaudatum de origine fupetftitionis 4 Papinio Sta-* 
tio accepifle ? Idem plan^ dicendum de verlu y quem 
Hieronymus ad Demetriadem afHrmat apud Arbitrum 
reperiri» Igitur hemiftichium de odonbus Hierony*' 
musnonMartiali primo au&ori, fed Petronio; he^ 
miftichiom alterum de (uperfticione Fabius Fulgentius 
non Statio uti facere oportebat , fed eidem Petronia 
aileruit, propterea qu6d utrique hasc apud Petronium 
lcgecant & legifle meminerant ; apud Statium & Mar-^ 
tialem aut non invenerant , aut Mtem invehifle noh re« 
cordabantiir , nec mult^ curabant an ab aliis fcriptO'* 
Tibuspriiis(qu^^ Petronio fuiflent uiurpata. Quare 
facil^ & libenter accedo Henrici Valefii fratris mcilen-^ 
tentix, qui Petronium Axbittum principatu Neronis 
mult6 recentiorem , ac iiatione Gallum fuifle , atqueSia 
provincia Viennenfi finibusdue Maflilienfium Graeco- 
rum habitavifle credit, addudus hifce ApoUinaris Sido*- 
nii verfibus , haut &tis hadenus examinatis inteileftijf* 
que, in carmine XKi 1 1 ^ quod infcribitur Narbo. 

BteUaffJknjiumfcrhmos 

Gf^iujfnhAffntercoknim^ Ita enim emendandum vemm medium frater eziftimaty 
ciim legatur in editis Sidonii exemplaribus , 

Sacriftfkis Arbiter coknm^ 
Nec dubitat in prifcis Sidonii codicibus fcriptum fuiile 
Ctaceffm^^ feu Gr^i ce^itjs: quodciUn non intellige- 

retur Digitized byGoogle ADLECTOREM. 
retur i legentibus , in ficriJHpkis perperam mutatum fitf 
QuaB vulgata ledio haud dubid vitiofe eft , ac ferri nul- 
lo modo poteft. Quippe fi fiuriftipitis nomine Priapum 
Kgneum defignare voluiflet Sidonius , (Simulacra enim 
Priapi cuftsbdis bortorum ad eorum oftia coUocari con- 
fiieverant ) Priapi in hortis Maffilienfium pofiti cdmm 
Petronium Arbitrum vocaturus non fiiit , j(ed ciAoremf 
&c. HeicvirumdodifiimumPetrumPithceumadmo^ 
dummiror, quifibivubriait, abSidoniotribusverfir 
busfiipr^laudatis nm tam Arbkri paMam quamm&resdefi'^ 
gnarif Maffilienfium moribus VUutmo proverlno & AihmA 
hifhriinatatis fimillimos. Quafi hmi jkaffiBenfium mores 
cbrum corruptos atque degeneres indicare potiiis apud 
Sidoniumvaleant autdeb^nt, qu^Petronii Arbitri 
domicilium, ibivoluptatibus vacantis , ac in hortis otia- 
ntis , &c« Pr^terea Petronii ftilus non Romas natum , 
&d Transalpinum hominem lapit. Quando igitur Pe- 
troniusArbiterfloruit? Qjaeret^iquis. Equidetoexi- 
fiimo eum potius circa Aritoninorum principatum vi- 
xifle, quim (utfiatermeusarbitratur) GaliieniAug, 
sequalemfuifiie: ciUnqubd elegantia Fetronii inasta- 
tem Gallieni , hoc eft , in feneftutem Imperii Rom. 
flc velut in fascem linguas Latii^ae cadere mihi non vi- 
detur. Marinus S^atmus in Apologia fiia pro Frag- 
tuento Tragurienfi mlpta : Petronium paul6 ante Con- 
ftantini Augufti tempWa , cert^ longd infra Severum 
coUocow Hoc mihi perfiiadet altiflimum dc illo filen- 
tium in fcriptis vetuftiorum audorum , Quindiliani , 
Suetonii , Plinii 5 Prifi:iano demum , Diomedi , Vido- 
rino , & S. Hieronymo memoratus, Nec fpemendum 
^eftimonium ipfius auAoris piSturAne vejliffum qmdmre^ 
iquum effi doientis , cui ego crimini fecmo Neronis nul- 
lum omnino locum reperio , cilm ad uique Commodi 
Principatum ftatuas egregio artificio perfecSbs adhuc 
nftare in Vrbe audiamj! C^^ilem mniliter qui Pi- 

thocuiQ Digitized byGoogle AD LECTOREMi 

thceum (equuti pro fua iententia cauias adduxiile y nec 
iblam nominis umbram hic nobis reliquifle. Mihi 

r' lem quae D. Valefius de ftilo tangit ac in Notis 
riiis diducit , vix ^ quae ver6 D. Statilius adfert , 
praBfertimdePidura, cum Arbiter idem de Eloquen- 
tiaatquePoefi aflerat p. <$, lo , plan^ tanti non vi^ 
dentur ut ^ cctomuni recedani , quin potiiis pro hac 
confirmanda facere videntur verba p. ±i 7. Ecce beUi ci^ 
vt^kigemapusScc. ^16. In Ajimijumn a Qudfiiffe fti^^ 
t^pmeduOus, 311« Zeuxidosmanus w nondum vett^atis in^ 
juria viiias. 268. InauditQ more pmi f^ tecumbentmm 
mxerunt, Qiuefiexpendanturadanttquitatem audoris 
fpedant : hoc fbliim dico me in toto Satyrico quan-^ 
tum hodie quidem ejus exfbt nihil tale invenire , quod 
•Neronem & ipfius nod^ prodat. Ajunt Neronem fiib 
nomine Trimalchionis t^i : {cd Trimalchio ab Ar* 
bitromitisfeneic, calvus , deformis , fervus quondam^ 
ex Afiaoriundus, qui Domino tot annos ad delicia^ 
fuerit, mercatordemde, &conjux Fortunatas^m^ 
bubaixquam de madrafufhilic, inducitur; qutquas^ 
fb hasc naturas , xtati , flatui, & mtoribus (Poppae^, ac 
priori) Neroni» congruunt ? Nodem quldem /cu no- 
dornam dd<^(f]tationcm habemus in Satyrico unam p* 
47,feqq. fed cui non praefiiit Ncro, fi Nero eft Trimal-» 
chio , nec nodurnus grallator nodem ambiit , fed 
Quartilla juvehes Encolpium &Afcylton in flabulo 
ultro accefiit. Hxc rurfiis ab ingenio & ratione agqi^^ 
di Neron. longiffim^ abfunt. 
. Accedo nunc ad alterum membrum > Q^ tatmi 
tetrm. ArUtet cum fruSu kgmdm, Vbi praeprimis exi-» 
mendus fcrupulus , qui multos torfit , multos e6 red-« 
egitut infbla amoemtate, hunc au£borem volviendoi 
acquiefcerent:nimirum Petronium opinatos fedlae addi- 
Aumfiiifle Epicureas , n^afle cum Epicuro providen- 
tiam Dei A immortalitatem animaB,tum finem feu fum- 

mum * * Digitized byGoogle AD LECTOREM. 

inumbonum hominisinvoluptate quae fenfii percipi- 
tur collocaile , adducentes pro fiia lententia verbaSa*« 
tyrici , atque fragmenti p. y 24. 

FrmusincrbeDeosfscutumr, p. ii($. 

Irgp mamus dum Ucet effe bene. denique p. 482 . 

JpfepaterveridoSusBpuMUsinartelifftt &c 
Nolo me ego hiC immittere , quae veraEpicuri fuerit 
mens , inprimis de voluptate , c^ legam apud Laer- 
tiumineiusvitacirc^nemhaec: Oi* EmK^i^et ^ dx^^ 

(^Si , oTov fi^oJd. Eplturus autem fiUm at virtutem a velu^ 
ptate feparari mn-poffe ; reliqua vero feparari , ut mmaha. £t 
paul6 p6ft : Ovk Utv ^iim^ ^v , indd rS ^foftixuf i^ 
%»KSf. Non Bcet jucundi , ni/i prudenter^ atque bonefte vi^ 
vere. Breviter foliim repono, ad primum ceu fiJcrum re- 
liquorum , allegatum nimirum contra Providentiam 
epigramma : Frimus m orbe Deos &c. Potiiis perledo toto 
carmine Arbitrum dicendum , iupeiilitionem & mul- 
titudinem deorum pro acumine ingenii iui ezagitare» 
qukm Superos negare rerum humanarum curam gerere: 
iuadet id ultimus verius : 

lamfilnqwfquedeos avidocertamnefiac. 
Mir^que conibnant quae I^untur p. 49 , & foo. N^ 
fra rego tam prafimibus plenaeftnmmnMs , ut faciSau pofps 
4eum quam homnem mvemre^ Ecce dms aureos pono, unde 
fpffitis & deos, & anferes emere. Contra immortalitatem 
animas nihil objicientibus Satyricon fiippeditat, tra-< 
hunt huc folim verl» Taciti: Audkbatque (moriturus) 
refrremesy nHnlde mmortaHtate anmt & fapientmn placitis, 
fid levia carmina & faciks verfus. Quas nihii aliud probant, 

2i^m quid l^etronius ( uve ille nofbi operis audor , 
vealius) tunc egerit, non quid revera fenferit. Dc 
voluptate: Omiferandamjucunditatem,quaBtotama- 
Tituoines , & perpetuas poenas , eafque in dies faevio-* 
res fccum vehit ! jam inventus ludens loris csditur , 

jam Digitized byGoogle AD LECTOREM. 

jam amafiiim iilqiiireris dilpoliafur , ^undem infeliciffi- 
mum praedicat , ipfe ad fiupendii neceffitatem redigi* 
tur , Tryphsnam fiiam damnatam mulierem & in to- 
to navigio iblam verberandam claraliber^que voce pro- 
nuntiftt , hoccine voluptatis prasmium , Epicurei fum- 
mi boni, hn quo ii vivere & mori cupiant? Vix mihi per- 
fiiadeo uUum tam dementem inter mortales unquam 
exftitifie , qui in momentanea corporis voluptate imem 
hominis collocirit. In talibus igicur audori fidioagno- 
lcenda,ct^m fiib fchemate hic omtua agantur,Epos u ex-^ 
eipids belli Civilis P. 41 S , feqq. fialofin Troiae p. 3^4, 
& fi qvLX hujufmodi , ac fententiofa per totum fcriptum 
(par&^ quae qu6 fpedent continu6 liquet , inaliismi-^ 
mum componit nunc ex re , ' nunc ex p^rfbna fifto fem- 
per gaildens nomine, nunc ex utroque,ut qu6 coUineet, 
feltem in circumflantiis , non perinde obvium fit. Lau- 
d^t quoquepijtfS Epicurum fbmnia condemnantem ^ 
non ceu magiflnim &exanimi fiii fententia , fedargu 
mento inferviens> quemadmodum faepiffime etiam Se- 
neca euildem Epicurum pro fuis placitis ilabiliendis ad- 
ducit , cui tamen de caetero non adhxfit. Vt ver6 unor 
quafi idu Cadat Epifcureifmi objeftio , & Le&or ab hac 
frivola opinione minimd prasoccupetur , eccc verba Sa- 
tyrici noftri pro ProvidentiaDeorum p. 3^4. mDeus 
qmdm bunMHatum rerum arbiter perulenti excuffifit wSaunu 
p. 372* Deasmmwtdes mmhunmarumrerum agere^ futQ 
bitellex^* p. 429. 

Jtfrmbumanarmdimarumquepateftas 
IerscuinulUfLKetmnmm$Jecurap$teftas, &c.p.43i# 
QuareageTm^ muta pacatminfretliavultum 
'Rinnanrfqueciey acnofirudafumareffiis. 
Hasc Pluto feu Dis pater de caitiganda luxuria Roma-* 
norum id. Fortunam , quam Epicurus plane non ad- 
mittit, ut vel ex hoc uno appareat, Arbitrum ab Epicurl 
dogniate alicniffimum fiiifle. p/43 ^ Casfar ad lovem. 

*» 2 ^^^. Digitized byGoogle AD LECTOREMi 

ji^keromnipGtenSy & tuSaturniateUus 

Amisktamm Tefior 

Udtc ubiperfinmt de ccelo DelpUcus des 

OmnaUtadedit. 8cc. 
Vto immortalitate animae p. 43 3: Fortuna ad Ditem ^ 

Fande a^ terrarumfiiientia regna tuarum , 

Atque ammas arcejfe novas : vixnavitaPortbmeus 

Si^cietfimulacra virimtraducerecjmba^ 

Clajfeopuseft. t 
Pro fine & fumma hominis felicitate in adione confi- 
ftente virtutis , invi<9:oargimient& ex contrario fenfii, 
& ore ipfius Encolpii , ( qui ibi Polyaenos audit ) feu 
audoris p. 449 : Di y deaque , quam male eft extra leffm 
mentibus ! qmdquid meruerunt femper exJpeSant. ut fileam 
quod eft p. j:2 1 . maxma rerum -^etaSy&cc. QuaB fi edi- 
toribus expen(a melius eflfent , procul dubio erubuif» 
fent cap. 3 editionis Frellonianae , & Schonwetteria- 
nas ea ex quibus nos praemiflas eruimus objeftiones 
fpargere , fcriptumque in diferimen adducere , quopoft na-' 
tas Mufas , ut I. Lipfius Epift. Quaeft. L 3, ep. a loqui- 
tur, nuHumvenuftms y nuUum argutms exJHtk. AbeiGletmo- 
d6 nuda nequitia , addit ibidem Lipfius , quam alii impo- 
dentiam & obfeoenitatem dixere. Sed cui Hypocrifin 
quo nullum peftilentius malum in toto mundo , in 
Quartilla Sc Enothea i&cerdotibus , ac prasprimis in 
Eumolpo philoibpho , ita extrem^ vexare , qualis ne- 
mo majore nifii atque acumine vel cogitando facere 
potuiflet , tum inconcefiias Vcneri^ yAvxowixpo» omni- 
Dus deridendum praebere , animus erat , is nifi aper- 
t^ locutus fuiflet , facillim^ in aliquo o&ndere & fine 
fiio firuftrari poterat. Obfeasnitatem cau£(ntibus re- 
fpondet Martihus Hayneccius in epiftola Terentio 
pj^aspofita : Verum qua, ilU nobis obfamtates narrant } 
( '. VtinamnemnenuireEdenOy obfcomitatibus 
^ IrfeSum A mo , bumanum cecidi^ genus. 

rti* Digitized byGoogle AD LECTOREM. 
Vtinm nemvita, in h&minum ufu ac cmfuetudine univerja , in 
adibus, inviciSy tncompuisnoflriSy obfcosnitatuin plena omnia! 
VtinamneinanimisnoflriSy in fracordiis mnium obfcotnitaxum 
ftabulum ! cur non lernampotius dico & fentinamperennem ? Hic, 
hky expurgati opus efl. Hic plenis cadis exhaufio opus. Nam quid 
polituray quafo te, fiecuU agaSy ubi in facie faditas mfedit? 
Speculum expurgas : ab ore maculas y verrucas , lentiginem , le-^ 
pram qmn amaves ? Infpiciendomfpeculum temety utesy vides: 
famwfusfrrmofumy deformis defomem, SpeHariy audire talis, 
quaUseSy nonvisf Defmmtateme carpm ebte ; fatditatem ex-^ 
feUeanimo. lanus Guilielmus Plautin. quaeft. in Epidic. 
cap» y , de Petronio : Hic aBSs apertierfm^fis efl, atnon in-^ 
honefiior. lo. k Wouweren in praefatione : Sciket tanti 
pudicitius compofuit , quant)^ apertius i namque id genus omne 
occultarepeccantis , promulgare ludentis efl. Dicerem ego Mc 
pro ludentis , fatentis , ciim plurima au« in hoc fcri- 
pto narranturipfiunEncolpionfeuPolyaenon, hocefl 
audorem eoncernant. Atqm plerumque martales ab ocuHs 
auribfifque removemus quapeccamus: verba funt Eryci Putea- 
ni in epift. ad Goldaftum. Vnde tu mihi nunquam non 
permagni fies Arbiter , qui juxta amoeniflimam erudi- 
tionem , & eruditiffimam feftivitatem qua hocce tuum 
Opus undequaque referfifti, ipfam ade6 naturam hdma- 
nam candore animi tui fiipcrgrefliis mihi vid^ris , ciim 
taiia fub perfbna adolefcentis de tui ipfius vitae curricu- 
lo five fingeres five traderes , annexis continu6 pce- 
nis , qu6 e6 potentiiis moneres , perfuaderes talia revera 
in vita communi contingere , quifquc fibi ^ praedoni- 
bus caveret , maxime ^ fe ipfo. HaDCs mi Leftor me- 
tam Operis & cynofuram leAionis. Supereft modo 
tit paucis evolvam , quid caetera praeter principaiem 
hunc fcopum in Satyrico tradetur , occaiione nempe 
perfbnarum & locorum in quas Encolpius incidit. Pri- 
mum itaque in hifce fragmentis ('nammaximampar- 
tem defideramus , ) enormem giorum proluviem Seve- 

♦ » 3 ^^ Digitized by VjOOQlC AD LECTOREM. 
rus Arbiter nofter profcrlpturus , quomodo de co lo- 
quitur Puteanus Iogo paul6 ant^ allegatd > in.boiiarum 
artium profeflbres , ipfplque ade6 parentes ob pravam 
cdqcationem , & inftitutionem invenitur. Mox procu- 
ratorum forenfium 8^ advocatorum calumnias , ludi- 
cumque injuftitiamtaxat. Tum in lacerdotum infan- 
das libidines atque hypocriiin invedus , tranfitum ad 
luxum conviviorum facit , quem fiib Trimalchionis 
nomine ac lautitiis prolix^ perftringit.Hinc de icelerata 
psBdagogorum nequitia & philofQpnoruni hypo^rifi pa- 
rentes atque amicos l^ri6 monet ! accufet literatorum , 
& artificum focordiamrreprehendit publicarum balnea-r 
rum turpitudinem. Poftmodum nvaritqrum & negQtia-» 
torum quorundam flve fortuiiam, fiv^ ingenium tan-t 
gens, acerrime inlevitaten^ fenjinarum animadvertit , 
quim facile adament, & peregrinos quidem juvenes ul- 
tro ambiant. Porr6 in impofturas ac fraudes exulum & 
natale fblum vertentium , quibiis holpites fiios & credi-? 
toreSjdiim amplos alibi cemus jaditant circumfcribunt, 
ftylum exacuit. Infaniam denique teftatorum & capta-f 
torum nefariis conditionibu^.fiDi ii^vic^m infidiantium 
jiotat. Et haec tantim reliqua funt hujus Satyrici c^pita; 
caetera injuria temporum nobis invidit. Hicque quod 
interpretes monent meminifle juvabit , Epift. ad Rom, 
cip. I , & 1 2 , tum ad Galat. j', i ad Cor. (J, quibu§ locis 
Apoftolus de flagitiis Roman. 8c GraecQrum agit , non 
jncli^s quim perledo hoc Satyrico intelligi ppfle, 

Supereft , ut quid in bac editione prdjiitum edifleram : 
Satyricon damus vetus , & fimul fr^i^gmentum de Coe- 
na Trimalchionis Trs^;urienfe peculian charadere fiii^ 
locis ^ p. 73 > ufque^pS infertum •, jiixta MSm Ror 
manum , fada cum Patavina editione coll^tione, 
imprdTum, quode fus^agop. 7^. & fcqq. Textum 
vet. Satyrici , Gabbemianam ( lcu Gonfalii ) editior 
nen) f^cuti» lpci$ paulu]utp difficiiioribus qualia alir 

quot Digitized byGoogle AD LECTOREM, 

quot in hoc Scriptoreftipcrfiint , cum novem aliis cdi- 
tionibiis, &bimsMSisniniirumIaniDoulae, &MS. 
Tragurienfi vet.partis Satyr. contuli,qui codiccs memi* 
ni omnes una vice variarunt, aliis aliks pluribds, paucio- 
ribus conlbnantibAs , ledionumque diverfitatem dili- 
genter in Notis confignavi ut Leaor quod fequeretur 
digeret. Editioncs autem illas IX hx fimt; loannis 
Tanktfiil$^dimen/is A.i$7S' ^* ^fi^ Batopa^lMgdunenfis 
A. xfS^. loannis a VVauweren Lutetus hnpreffa A* 1601. 
tmfilem Lugdmi m Batam A. i d2 3. Helemfokana tjfU Scbon^ 
wetterianis ca/tigationis exifhm Geergi Erhaitdi , A i($io. 
Bademfed aliquanth audm &eniendatiarliifflum m GaUus recufa 
a FouIq FreUon A. 161 f. loannis Fetri Loticlm Francofwti 
A 1629. l^geri Uermamida cum N^ BourdelotH Amfte" 
lodami Af t66^. Deniqueeditw Gabhema pofierwr , feu potm 
m$fragm^um (opus enhn nm confitmmatum ) incerti an^ 
fii, quam nos lecuti priorem nempe eiqs editioncra, 
ea annferat 16^4, VbnfeiHadBhenumprocurat^. Inter- 
pretes fiibjunximus textui utriuique Fragmenti ^veteris 
& Coenae Trimalchionis, quotquot fere exftant , cert^ 
quotquot haberi poterant , quorum nomina mox pecu- 
haris tabella edet, & quidem Fragmento coenas Trimal* 
chianas intcgros fiios donavimus interpretes , infiiper 
MS05 Dalmatici , & Italici coeli Romi miflbs. At 
quoniam Intcrpretibus multa Graeca admifirerc vifiim , 
quac aliauando rem abft)lvunt & Latinum ledorem 
inanemdimittunt, dedioperam utfi vvvn» (cantilenae 
fimt quib&s nutrices pueris blandiuntur ) ahcubi exci- 
pias vix ulium verbum in Petronio occurrat , quod 
non vocem yoce aut fenfiim lenfii reddendo in La- 
tinumtranftulerim pror(a& vorA, eod. carminis ge- 
nerc, fedmeum interpretaraentum fi Graeca iila alius 
adferijit , ubivis parenthefi idque diversis typis in- 
clufiim , ne fcriptores confunderentur , quod ubique 
fedulus prascavi. Indicem etiam veftigia fecutus CI. 

«•4 Schef- Digitized by VjOOQlC AD LECTOREM. 

Schefferi , talem dedi aualem in Petronium fruftra ha- 
denus quaefieris , qui umul examen poterit efle ftyli 
fragmenti Tragurlenfis & Satyrici dudum editi , fiip- 
pletis tamen iiipplendis , ubi opus , ut exadum judi- 
cium ferri queat. Cataleda veterum Poetamm quae in- 
ter Priapeja primum locimi occupant , quaeque nis mo- 
re aliorum editorum , juxta peculiarem tltulum , acce- 
dunt , mantlfla fimt ; & quidem Priapeja cum integris 
commentariis Scaligeri, Scioppii, & Lindenbrogii : 
omnia legitim^ ac honefto fine legenda. Quibus fic in- 
dicatis , C* ac B. L. vale & noftris ftudiis fave. 
E X- Digitized byGoogle EXCERPTA 

cx prolixis Praeludiis 

JOSEPHI ANTONII 
GONSALII DE SALAS, 

quorum in Notis mentio, quantum in 
rem noftram fufficit. 

SAtyra^ ?el Satur^* Saty ra a Graeco 2«w^, Satyrus,deducitur; 
qu6d hujus inftar laicivire videatur , dicax fit, 8c in mores in- 
vehatur » qualem fcripiere Lucilius , Flaccus» lu venalis , Perfius* 
Satura,8c Satira,ut optumuiS,^ aptmM»maximu9 8c maxumM^ faturj 
vel iaturorum , id eft » ebriorum in modum didberifsafficit, seque ac 
Satyra. vel ob folam faturitatem, hoc eft, varietatem ftyli fic dicitur » 
five isdiverfbrum generum poemata compledbtur , ut Ennium icri- 
pfifie conftat * de Pacuvio incertum , five cum metris fbluta jungatur 
oratio, ut forfan Menippus, certe Varro, Seneca in Apocolocy nthofi, 
Petronius nofter, & Boethius in de Codfolatione Philofbphiaefecere. 
Vtrumque ver6 concurrere po(Ie,ut Satura in prima fignificatione,fi€ 
8c Satura in fecundajitc non negatur,8c tetigi jam ante Satyrici p. i .b. 
HaecexVQfiio8cGonfaIto. Cxterum CverbafuntGonfalii) SMura 
nomine quid primttus fignificaretur , cognofcitur ex Aaone veteri 
interprete Horatii, ad i Sat. Lib. i , ubi docet , Lamem sSam , qua fU^ 
na diverfis frugibus in templc Cereris infertur , Saturam adfeUari. 
Idem Diomedes tradit Lib. 3. additqueideo k copia di^faturitate rei 
Saturam vocari, Exinde cccpkSatura ufurpari latius. Feftus : SatUra 
(^ dlngenui eft ex varHs rehus eomlitum. Et Varro , tefte eodcm Dio- 
mede , ^uoddamgenusfarciminis , quod multis re^us rifirtum eft, S/t- 
turam dicit » vocitari , 8c profert hocce ex % Lib. Plaut. Quadd. Sa^ 
tura ^t $tvs pafa ^ poleata, & oucUi pi$m msdso eonfperp, At 
quod magis ad nofbrum fcopum accedit , id FefH eft : Bt Lex muhts 
aUis Ugibus conftrtai illud une tandem collimat, quodqus adbre- 
viator PauIIus retulit : Satura di^genuscarminis eft , u6i demultis rtr 
busdifputatur, Ita8cAcron ibidem: Ergo di^ hoc Carmen propterea 
Saturam adpeHaverunt » quia itamuUis ^variie rebus reftrtumeft^ 
Tute jam vides , quam apte Varroniana; Satyrse , 8c pariter Petronia- 
naeconveniat Satyra vocabulum Romanum. nam quum Satyra fit 
plurium videlicet rerum commifHo, ubinam, quaeib, mifhira ma)or, 
quam in nofha Satyra,8c rerum,8c multiplicis fimul orationis efl? Sa^ 
tjricm dicitur pro Satjra $ quemadmodum 8c oonnuUis aliis placuit 

4* S ^ Digitized byGoogle H^uUnJbi 'Bl^idarM prae JE/<^/4 non femel poemata iiia adpellare. fic 
Sfi^ammatum adrifit potius quam Mfi^mfnfajk AfoUgeticus potiiis 
^uam ^/0i0^««>8c innumera alia. 

DE PERSONIS SATYRICI. 

CErt6 certius eft,Petronii Satjricon Poema eflc Dramaticum ;qua 
imitatur, exprimitque hominum mores, qu4 item agentcs indu- 
cit peribnas , varieque inter fe conloqucntes • ucet An^r ipfe iimul 
intcrloquatur in fabula« narretque. quod plane Ariftoteles in Poetica 
tradidit,8c prolixead illum variisin locis Interpretes. Dramatum igi- 
tur I^e coadhis Arbiter fuit procudere » convenicnri admodum cum 
ratione , 8c refpc^ , Pcrfonarum Nomina. Maxime autem propter 
Ipfam Satyrici naturam. de ipib inquit Tacitus : Ne codicillii qntdem 
(quodpleriqtteferetMtium) Nerowm , AutJigeUinum^autquemdiHm 
fotentiumadtUatuseft : fedfiagittaTrindfis fttb NominibusejroZf/a- 
rumffeminartimque , e^ mvitste cttju/queftufri ferfiriffit , atqtif obfi» 
gnata mifit Neroni, Sequuntur jam interloquendum nomina, & qui- 
dem difcriminis caufi perfbnae fhgmenti Tragurienfiscurrente , uc 
vocant,chara6cre. DeliisverbinterlocutoribusetiamlndexSat/ri- 
co fubnexus confulatur. ACtuMrim * 4^4 Trimatchim redtant, 
. Pag. Hf6, 

Afitts untis tSt cx ye&onbus , <^iu 
ncmpe toii(Qrem not^vit libi in na- 
vigio LycZf Gitonem , 6c Afcylton 
radentem. quod quum poftea ape- 
riret.occaiionem praebuit tot in na- 
vi tutb€llis.Vndc,puto,</£rritf,con- 
tendicBoutdelotius , reponendum 
cfle ex Ety mologico, uoi : Aiti^, 
o tIw MTtcuf THrs» , liw d^^^ftluf 
ilii.o£tim,qm cat^ptm^hceeft^ocfo/it' 
uem velanfam frabet. Aiiter nos, 
nam t/£fim iile ab lafiui eorum 
aufpiciuffl libi fecit , ezfecratufque 
omcneft, quod imitarentur nau- 
£ragorum ultimum votum, quod 
nominiAioK^ ( atijfficatus ) con- 
vcnit plane.Inde »F^^t^,fi^rmi, 
eiiTVf, •f w5*^ 04016$ , Fulgura , Uni' 
irua,aqu'day aves augunum , aufpi' 
dumyefadenrcs, 35p. 

Agamcmnon KKctor eft, & eloquen- 
tiz indubie przcaptor. Apte vetb 
Kegis Agamemnonis illaffladpel- latione Petionius infignivit ,' O ra- 
tores namque & Sophiftc M^es 
olimnominabontur, quodob{er- 
varunt jam Viri eraditi. idque pro- 
pter nationis ejus (iipcrbiam. Sic 6c 
priiis M. Vano in Virgula Divi- 
na adpellavit ^amemnena fimilem 
Rhetorem aut Dcdamatorem , ni- 
fflirum quia Rcgcm fccerit Aga- 
memnoiu Homcrus orationead- 
primb gravem ac vehementem. 
quodvir DoftusAufoniusPopma 
etiam adnotavit. p.ii . Qu« paritei 
p. 30S de Menclao Antelchola- 
nointelligenda. Idm s^gamemnen, 
p, i8i. 
A(cyltos Encotpli ^mes efl; , fiater^ue 
nequiorifenfu, (iquaeftvcrbis Gi- 
tonis, imbejufdcm Afcyltifidcs, 
p. zS. 30. Encoipius fuum Cemmi- 
iitenem vocaitf^ 303, Aft cjus no- 
menclatura ut^ Satyric; conveniat 
aftioni^indicare nccelfum cft.ajunt 
Vctcrcs Gloifz: /LncvXr^ infati-. 
gabiiit. Quodianc&opportunum 
eiit Digitized byGoogle G O N S 
«rit iDteipreeamcntum Terbo^m 
p. 3 3 7. Qjuvenfm Ltohorufitm I puf 
iUum pridU iaaperf , pofiero dif pnire. 
Jdtm^fiyttes, ^^ ilz. 

Aixienils Enco^pio ad inteiiogau re- 

ipon4ens. 9 • ^Atrienfis, & Evceipiue. 

275. 

Bare^tef pro^ator iblmli» cjui fe- 
dandis in eo lizis tempoti adeft 
oppoctunus. Frofcram vocis origi- 
nationem , quc adhuc^uero mihi 
ii^ mentem venerat,nimimm quafi 
pMfvf Ktirl<^, Grsyii catm,Ci»t pro- 
prie diceretur Petronio. & pronus 
eram, ut Barcatud, aut Baruutes (cri- 
berem, nam lic veteres Lapidcs ez- 
hibent npmcn , ficaliiks Baraubes, 
C&G (zp^ invicem mutari no- 
tum eft , dc Viri 4o^i jampridem 
ob(cryarunt. Apt^ enim Cravit, 
quum pedibui xger, idcoque adla- 
tns le&ic&. Catus item quilibct 
diveiforii prxfe^his , miniftcivc 
lcommate haut invcnu£U> poflet 
adpcllari , quum (atis ubiquc con- 
ftet, cati^m animal ciTc furacifli- 
mum. unde & fures dicuntur Cati 
non paucis gentibus figuiativide- 
lioet locutione. 3 4* • 

Chryfif andlla Ciices impudics cft > 
& ip(a impudica.;^'0t( i. c. aurea, 
cjc forma nomen mdimm. Haut 
paucas huju(ce nominis antiquas 
meretriccs oflendL CujufdamTi- 
modcs mcminit apudAthenzum 
L.U.& Plutarchus alius>qtt2 ami- 
ca fuit Qcmctrii, &c. 44P • 

Cinnamus di(pen(atDr ille e(% Tri- 
mald^ionis, quilicet(iipefcil}orus 
ac ruperbus,ezoiaii tamen ab pere- 
gtinis hominibus pafliis cft, Fors 
aucem Cinnamus ille diftus dif- 
pcn(acor f ni aliu4 in amiflis demr 
nobis hoaie lateie ) qubd in pri- 
moiibus (eivis olim di^nlatoies 
oen(iti,haut (ecus atquc intcr fiuti- 
oes aiomatioos pretiofiim «11114- 
fuum habitum fiiit , (ive einname' 
mum. Kom« in piifds (ervorum ti- 

tUliS ; ClKKAMUS. TI. CjBSAaiS 

AttG« vi»isa(^as. HTtufum A L I |. 

coKjucr. FzQTTf p.9a. 

Ciioe matrona nobilis c(i , fam4 ob 
pioftitutum pudorem profJigacilC- 
mi , form4 autem cmcndaciifimil, 
dc ipdus umcn toco , dum ilium 
dcpccit, (inc voluptatc furrci^it E|i- 
colpius. NuUo alio profcdb norni- 
ne magis deccntcr matronam ^C' 
bicer notaret ingcnuam > &impa- 
dicam. Vtroquc enim Circe exftitit 
|n(ignis, utpotc qux diis orta, pro* 
ftitit Axz in in(ula libidini man- 
dpata,Haut aliccr qu«dcm Vlydem 
illapellexit, ac Petroniana Polix- 
non. m confer cum (cena nuptia« 
mm impu4icari}m Circes> Libium 
10 Homeri QdyfT^s» illud ver6 
potidimum: ^ -rSeijyi^we^ 

Euty tfis^<piXir>rtt» ^tnOw/Sl/^ 
«m}A«i0Xjr. 

Nesverei 
teSulum i cemmixti 
InleSe, & omidtiM .eonfidMmut in» 
vicem, 
Addc , quod mlnimi vacarit vci^e- 
ficii (Uipidonc no(ha etiam Circe, 
qupd vcl famula cjus Frofcicnos 
(aga peritKfima tcfbetur hautilU* 
bentei. pag. 449. 5 o. 45 2. 4« o. 

^Hue Trimdlchieni ad nu^ta r^endens, 
179* 

CenHhertue^cenviva & lapidariu*', ^fcyl- 
ten cum Gitene ehjmrgans. p.aiz.aip. 

Conviva Encolpium informans. 125. 
Jdem cenviva & Encetpim. pag. 1 27. 
142. cenwvavstrie^effeTrimalchie-' 
nefirmefiuMntei. 144. 

Coraz mcrccnarins Eumolpi eft , qui 
& tonfor. habuit namaue pro- 
prit^n tonfbrcm pocta ille , ud 
Marti4lisnofter,acpluresaliL K*- 
^, cervm cft, qux avis edaddima« 
unde Flautus Certntare in Caiin^ 
verl^m conflavit , hoc eft , inftar 
corvomm mburcinari, acfc(ein- 
guigicace, qux omnis miniftciii 
unica cura e(t,ut (at Comid teftan- 
tur. Item » IfJ^ > rnidHue eft , aut Digitized byGoogle 4ffirft/fM , qno hoftii^m pulfacut. qui i 
& manw exterd dicuncur Lucrecio I 
in I. haut alitCT qukm benc * nam | 
manaum, qnibds &pul(arefores 
folemus, muncre illi funguntur. 
quod probc & famulo convcnict. 
mcmini cquidcm multis abhinc 
annis mc apud antiquum Scripto- 

* icm offcndifle , Scrvitia paii tacio- 
nc dominorum munw ac pecUs indi< 
gitari. Vndcipccibs illa provcrbii 
noftri origincm duxit , Es mispies i 
fnifmanos, dc fcdulo ncmpc acin- 
duftiio famulitio ulurpari folita. 
In quidcm Gonfalius , fed potius 
cft ut hunc Ko^jiu^ co (enm acd.- 
piamus , quo Grzci yuuodfij^ii^ 
i(jf^(7tmiierum aecipitres) dicunt. £u- 
molpus cnim dominus cjus libi- 
dinoiinimus.344'& corvi vcnacio- 
nibus ctiam idonci. Plin. 1.- lo, 
c.43. , pag. 344. 414.507. 

Echion, E^eif, notum ntmen ex Cadmi 
hifieria» mc cenviva, 150. 

Embaficoetas cinatdus ciat vcmfcu- 
lus , molttoi , imo tortor Encol- 
pii,& Al^lti. Apc^ cnim illi cins- 
do impofitum nomcn. Nam, nti 
lofias Mcrccms inquit Notis ad 
ultimamEpiflolamAiiftzncti t/tc^ 
^eij^etv idcm quod i^«ariFe<jr (in- 
^ediy in/ultare) undc EfiCetatt^^iTnf, 
/•icM&Nr,qaod nomcn Cynzdi apud 
Pctronium. quz xeGth omnino Vi- 
10 dodo in mcntcm vcncmnt^ 
namlic^t cinzdi alii fint ab Incu- 
bis plan^, Cinzdus vcio illc putus 
incubus ci fccnifuit,utnos oftcn- 
dimus ad vcrba pag. 67, ^luafo» in- 
^uamt dominaycerte Embapcvetamjuf- 
firai dari. Itaquc jocum , quem ab 
co iple Mcrccms pctivit,quod pio- 
miflo fcilicet Incubo icpizfentaic- 
tui CinzdttS , ibidcm non admifi- 
mus. 6t, 67. 

Encolpius. Quum ifthzc Satyiz fpc- 
cics ad mifium gcnus PoematUm 
icfciii dcbcat, in quo & Au^i^oi 
naiiat , & altomm intioducit con- 
locutioncs (jMKTw Gizci vocant) 
peifonl &C'CefIaiio Saipcum indi- V D t A 

gebat , quz Au^oiis muneie fiingi 
vidcictui. Ejus cigo vjccm fubic 
toto in Satyrico Encolpius. nam 

^* liccc poft mcdium comparcat , cjus 
parccs fubripuiffc Polyznon , ipfe* 
tamcn ab Encolpio divetfus ccn- 
fendus non cft -, nomen vcro ille 
commutavit ob mimicum illud 
Crocone com|>oficum^^2mcntum. 
Encolpius ab fyy^^X-m^, infimte. 
Quod vcr^ quidcm dc fc potuit Pc- 
tronius przdicaic. callidi cnim & 
craditl morum fuavitate fc peni* 
tus in Potcntium animos infinua- 
ze confiicvit, coiumquc in finu 
miii fuit aoccptus bcncvolcntia. 
Plan^ innuunt Taciti illa vciba : 
Jnter paucos familiarium iJereni ad* 
fumptus efi eUgantU A x 1 1 t £ x » 
dum nihii anwnum & moUe adfiuemia 
putat , nifiauod ei Petroniue adprehi^ 
viffet, Eju^cm Encolpianz viitu- 
tis in Satyiico ctiam vcftigia icli- 
quafunt. Eo fpcdat Lycz, & Tiy« 
phznz haut fcmd ciga ipftim ic- 
petita bcnignitas vcl cum capitit 
peiiailo : Ciiccs itcm , & Chiyfi- 
dis adfcdus : ut dc Gitonc taceam, 
Quartilla aliifquc. Aft in nominis 
hu|ufcc fienificationc locum fors 

j Jubct & illlud Tibulli : ^ t 

' V'^*V/ hoc novi efii quid rraminciati^\/ 
DeAm? y-^ 

Silente noSe candidus mihipuer 
Tepente auumjaceret abditm fifm,bcc, 
Quo quid acbrius Encolpio con« 
tigic cum Gitonc fuo. vyi{9?iin^ei9 
Vtdgo cft infinu hahere. i.zo. zz. /r. 
Encolpiw,^. 73 ifeqq, Confcrveio 
hic Indiccm. 

Enothca anus cft faceidos Piiapi,ma« 
g^uc infignis. indcEnthea adrifit 
potiiis Bouiddocio, '0^01 namquc 
& magi diaintui.Convcniict item 
ap^IIacio vcmlz faccrdoti, & vati, 
quippc quz & numinc adflari at- 
quc cpncipi folcret , quod genui- 
num vbcis fignificatum. fednihil 
nccefHim mutare ; OEnothea cnim, 
fivc Enotina diohthongo contrafia 
ptopiitim valdcadpcllaictuibiba- 
ciffima Digitized byGoogle G O K $ 

di&iiii anicuia : de quo Atbiter. 
pag. 497« 502.487. 

Eumolpus poeta eft, ejufque Hib per- 
(oDa adprime poetarum ingenium 
deplftum. Ejus oerte pattes ez po- 
tioribus funt in reliquo Satyrico. 
Nomen verb ei iat bene oppoRu- 
nuxn.Ev ficX^jr^ ibnat Elegans ain- 
r«r. Sunt & in vetuftis Marmori- 

' bus, quum iileam Hiftorias, pluies 
EufmipL p^ 3 14. V. Indicem. 

TamiiU TrinuUchum atdiuiumsm if S* 

Fottnnata* fiftum quoque vocabu- 
lumeft* quod Tximalcionis uxo* 
ri Arbiter dedit. Apt^ nimtrum , 

2uuiii Ttimaldo ille plan^ Nero 
t, Vzor item liberta Ade » ut fno 
loc6 oftendimus. FwtunatmtriMa 
Antiquisdicebatur, Au&oreCor- 
nelio Frontone , qui cum opibus 
nomen aocipiebat,quod mire Aftx 
illi convenit s Felix namque , qui 
\ natura habuit, ab ipfoque (cilicet 
ottu. Revera autem pluribus femi- 
nis fiitt & illud nomen. Vetus elo- 
giumKomanum: d. m. m. szio 

DlOGSNI. FOXTUNATA 

coNjux. MAaiVo. 1 a N a 
MsaiNTi. FsciT. £t (acpi 
ali^. Fuit etiam & cognomen. uc 
in Infaiptione Romana: b.m. A n- 

TONIA. FoHTUNATA. 7.£- 

CIT. PATXONJl. SUJB. SX- 

' NZ. MXXZNTZ. KZKACLXJK 

XT. SIBI. XT.SttXS. X2S. Eod. 

FairtmMa, X9S»9tf. 

OMjtmdet umnvd. x 5 4^ 

Giton fitatet Encolpii eft ac delictz, 
totaque in Saty ta peipetuus oomes, 
fijpaucosdiesezdpias, quosapud 
Alcylton, fiqua eft amantibus fi- 
des, ezniavit invitus. Pannychidis 
etiam fiiit mixnicus conjux i de- 
fidetiumvetb ac voluptas Quaitil- 
Ix, Aicylti,Eumolpi ; item Lycz & 
Tryphsenx. Thtw ^vieimu , ffxu- 
mtu fonat. quod vetbum amotis 
agnofeunt Critid ; fenletuntque , 
qnibus vicina contigit pulchritudo. 
Venm fiuii fiaipouam n ptiicis Ar L' I I. 

ediuonibusekhibuimus.£8i UiGi» 
. tom pag. 219« 

Habitttm Sevh ^ugitftdlit & lapidarittf^ 
Trimalchionit coUega acfatniliarit» 24P * 
LycasNavigii dominus, Tiyphxnc 
con juz » an 8c leno 2 q^o fic cenfeo* 
fic jubet & letum ipuiffima feiies. 
Ita etiam Plautinus Leno Lycttt di- 
cirat in PGcnulo,hoc t9t,lupm, Mi- 
xe huc fiicit locus Appulei ez Apo* 
logii : Donmt ejm teta Lenonia , r#r4S 
famiiia centaminata ; Ifffe propmliefkt, . 
uxor iMpa, Meietxices namque An-* 
tiquis ittpa vocats , & lupanar locus 
puolicus. Re6^e igitut G. Scorti 
apud Valerium no(hnim nomen eft 
Epigramm. 72 iib. i. 

£mnqtte Ljcm , Lyd$ quatiter, IdA 
tribm. 
Qux omnia fan^ pneclar^ con- 
gruunt Lyc2 Fetroniano , eiufque 
univerfz familix. Simul & vera 
fisriptura edifciturs namvaiia ni-. 
mis eft. Sunt fiepiufcule fic in Mar- 
moribus P. Jdius Lu?uss 
& P. JS.LIUS Ltcus , tituli- 
que haut abfimtles. 351« 

Kicerot coneviva fahuiam VerJtpeBit nar^ 
ram» ^.233. Ocptrrit & tUia^, nonum 
tiit ratio iU im commentairiit, 
Pannychis virguncula eft feptennis « 
cujus impuoicst , hc pnecoces cum 
Gitone nupcis apudQuartillam ce- 
lebtantut. p. tf S. Nomen apcum eft 
ptotfiu coilibet mexetiici. Gloflx 
interptetantuc lleiefw^^f, Hoc excu- 
hitm, ftrvigHium, Nequitia autemy 
qux latet 9 pal^ etit cuicumque 
Commentumnofttum confiUenti 
ad verba , ^tmm fiiatii Priapi Genio 
Pervipiium deheri [p.$8]]. Amobius 
Jib. 5. Pervipiia, & P^immfcMCon- 
tunzit. & in vetuftis Inuziptioni' 
ous fi^minz leperiuntur F^umychi» 

' det',6c apud Ludanum mexetrices. 

l Satyrid autem eft jM^oy «C9^- 

' Tim (mutaperfina) , uti Gir^, pag. 
125, Meneiaut, 30S, Lycurgm, 411, 
Derit, 4S 7. Gorpm > $ i o. quod hic 

j (atis fit nK>nui&. 

1 Philerot tnniiva,fic di^ui a (^tX^t «pvr* Digitized by VjOOQlC C A T A L OC V S 
INTERPRETVM, 

Scriptorumque Vetenim ac Recentium 
quorum loca in his 

COMMENTARIIS 

yel citantur, vel nqtantur* ABiaham. Gorlacos. 
^thiOes Statius, 
kActw Htlemm% 
tAdagiA ^ATabtim, 
^do, 

Agiditts Trchudus^ 
t/£liainu» 
t/£fihylus. 
^Aitiut, . 
Afratiiu^. 
Albinevafiu^. 
AIcimusAvitas. 
Ald. Manatius P. F. 
Alphonrus Dclbenius. 
B» ^Tmalatim Fortwiatut Trtvhnnpi» 
^mmianus MarctUinm. • 
^naerem» 

Anchifes ab Andla* 
AndreasAlciatttS. 
Andr. Gail. 
Angelus Folitianus. 
^noir/imu in vita ^ratL ^ 

Anonymvs MS.I.Dott&manui 
con}un6^us. 

A N O K Y M U S MS. R O M A* 

Anontmz Conjefturx. 

Emendationes* 
Varise ledliones* 

Antonins Bonfinius. 

Antonius Falladius, 

sAphthonim» 

sA^us, 

^poOomi 1>m Hifioria, 

^pffiamif, 

^puiejm Madaurenfii, 

^pulejm Medicm, 

^ratm, 

^rifianetm. 

^fiides Rhetor, 

^ri/bphanes. \Ariftoteles, ^ 

^mohius, 

iu4rriafimi 

^Artemidorm, 

^fionius PediantU» 

^thenaus. 

KAk&or C^pa: 

llUdis Parvd* 

Slueroli. 

Rhetoric»adHeremik 
kAugufiittus, 
KAvienus, 
^ulus GeUiut, 
Aufonius Fopma. 
B« 

Ba^hius* 
Barnaoas Brtflbniul. 
Bearas Rhenanus. 
Bernardinus Gomefiui* 
Bcrnardin. Scardeo. 
Bernaidud CaielUus. 
Bion, 
Biiciola. 
Biodaeus* 

C. 

C^lim ^Amelianmm 
Calixtm Papa, 
CaBimadim. 
Calpumim Poeta. 
Carolus Faichalius* 
Cafp. V. Gafp. 
Catale&a Veterum Poitarum» 
Catholicon Balhi, 
Cato. 
CatuUm, 
Cenforinm, 
Charifius, 
Chryfologm, 

CuRISTOFHO&tlS AlCHAIt DV S« Digitized byGoogle t K D Z % CLAUsias BiNSTa^. 
Ciaudius Futeanus. 
Claadius Salmafiii^. 
Clematt KAlexMU^inms. 

Coosz Pbtkokzx MS. T](3^cfnn7(^ 
sis. 
Pariiien(is« 
• Tilianus* 

VCCttS. 

CoMas. 

OmnwUsmsm 

C$nfiMitims Csftr , ycw CmfUmks Bdffksi 

Coniadus Heiesbachius. 

Comadus KJrteisliufittS* 

Ctrneiius CeiJUs, 

Cornelsks Hepes, 

Cerpus Civile, 

Ciuauius. 

CnmusinAjui. Sue^^ 

Cmims Fertmuaimtms. 

Curtius Pichena: 

i^fridims, 

D. 

DAnicl Heinfius. 
Demetrisss ^pammss* 
Dtmojthenes, 
Didacus Oofatravitt. 
DieC^^ius. 
Diodems Siaslm. 
Diegenes Ldhtius, 
Dienyfius HnliafmsffiMu 
% Dionyf. Lambinus. 
Diefceridts^ 
Dcnatus, 
Dofitheus, 
Draeentims* 

1« 

ENllMfi. 
Ennodim, 
Zfi&etms, 

Etafmus RoterodamuS« 
Etiicus M emmius. 
Emtherius Epifiop. Li^dmnenfi 
Emclides, 
Mtt^rephimK 
Tmphorion, 
Estripidet. 
Mmj/dehimtErotifSnfitiptort qmiirEm- 

psathimsinm.fi 
JEmfisuhims Hemeri Imerpru, t. F^hims Pi£tor. 
!tamianus Sci^da» 
Fefius Pompeius, 
Firmims. 
Flavims Vopsfisu, 
Floridms Sebinms, 
FxAKciscvs DakxxI., 
Ftandic. luietus. 

FXAKCISCVS PlTHO£VS. 
FXIDZXZCVS LlKPSKBXO' 

OIV s. 
Fmlgentims Cmlpmrmms incontinent,Vir^ 
G, 

G^temss, 
GASfAX BAXTRtVS. 

Gaspax Scioppivs» 

GeBims, 

G. Canterns. 

GsoBGzvs Eerardvs aH» 

fiimpto nomine , Michael Cafpac 

I.andorpius verum. 
Geoisius Fabriciiis. 
G. Sabinus. 
Geratd.Ioan.Volfius. 

GbRMAKVS COLLADOKIVft» 

Germ. Valens Pimpontiuis. 

Gefnerus. 

Giqffarium Danidis, 

Fiorsaeenfi» 

Jfidori. 

Phiioxem. 

H. Stepham* 

Velus. 
Goropius Becanus. 
Crntiofisi Epidmn-ita* 
B. Gregoriiss KdMjmtxenms > di0ks Tbiem 

iogms. 
Gruteri tnicriptioncs. 
Guilielmas Budcus. 
Guil. Choulius. 
Guil. Dupeyratius4 
Gail.T)rtius. 
Gutenficnius. 

*f. 

HAdrianus Inniuf . 
Hadrianus Tumebust 
H^niiijiKys V,4iisiFt^ 
Hegefimder. 
Helias Put&hius* 
HeL Vinetus. 
Heiiodorms» 

*«« ilcnrl* Digitized byGoogle A V C T 

Henricas'Bebeliaf. * 

H E K R I C V S. S T i P H 4 N V $; 

Htraclides T^fffthms, 
titricus ^ltifipdorenfis, 
Hermankvs BvscKivi* 
JHeJtodus. 
• Hefychiuf, 
Hierefymus. 

Hieronym. Groflotitii tiffdbdf. 
Hierdn. Magios. 
flieron. Merairialis; 
Hicron. Rubeus. 
Itieroh. HtifcelU. 
HipffdTchut in^sif 
HippocrMes, 
iiofn&us, 
Heratius, 
Hofpiniinus. 
^yiinus, 

IAcobksAtlgttftastfiiiindi 
Iacobvs BONGAKiiv^* 

Jicob. Cujadus. 

lacob. DaleciianipaiUf 

I^cob. Dutantiils CalelllQS* 

lacob. I. Af Sce^hkius. 

lacob. kaevktdus. 

lanus BoifTaidus. «. ^ . . 

Ianvs Dovsa f, MS. )ft ifditilk. 

|ANV5 DovJA f« 

lan. Guiljelmus. . 

lan. Lauienbergids. 

lan. Mellerius Pilmetiai> 

lan Fanhafius. 

|an. Rutgeiiius. 

Jnfirfptienes Grutni, 

Ibterpre$vetiisJ^eHii|. 

loannes AlexanderBrai&Ga^us'* 

loannes Auiatus. 

loannesBaptifta Fiu$« 

loann. Beinaitius. 

|oaim. Boicholten. 

ioANNss BQvxpstd-riv^.. 

i O^HHES CHXtSTOPHOTiy^S J^Ji. 
GBKSRillf^S» 

|o. Cuipiniantt^. 
/0. EvMgelifta. 
lo. Gtonovius. 
io. KirchmannuSf 
lo. Ifaac Pontanus. 
fo^NNEs Lyiforicri PiiJf' 
. scHiyu b ft V^ M. 

lo. Faileratius. 

I O A N N ^ 8 t i TR V I CdTicStTf ^ 

U, Philippus PoTstUs, 

lo. Bichardus. 

^ p A N N X i. S A ii iicv i, 

14. Sdresherieifs', 

lo. Savaro. ,. , 

lo,^Kikks SCHBFfETirS^ 

lo. Smetids.^ 

lo. Steinbergius, .. 

lOANNES TOHNXSIVS. 

lo. Weitzius. 

loaehimus C^i^netai^us. 
loachim. Mjiiiingeius. 
lofephus, 
IosbfhvsAntonivs Gok^ 

SAIrXVS DeSalAS. ,^ 
lofSPHVS IVSTVS $C A^bXCiX • 

loiias Mercerus. . 

lof. Simlerus*. 

Ifaacus Caiaubonus, 

Jfidorus, 

Ju(ius ^lexandrinusf 

Julius CapitolinuM, 

JuLPoUsSXn 

Jul. Severianus. 

Junius Phit4Krgyruj$m 

luilinus. 

luftus Lipiius. 

luftus Rycquitts. 

luil. Zinzerlinguf, 

ipvenaUs^ ^ 

*•• 

L^herius, 
Jja&antius 
lAmpridius, 
LMinus Pacsstus^ 
Laurentius Pigno^s, 
L^urent. Ramirez. 
J^eontiut Meehanicus, 
Loont, Mytkografhus^ 
Levinus Lenittiui. 
Ifixieon Vetus. 
Licetus. ' • 

Lilius Giegoritts Gyialdusi 
Lhnue, 
Lubinus. 
JtUCMnu/. 

Z\id'6v\casi\i\itm. 
Ludovic. DemontioiiuK 
Lttdoir. polfi^idi ^ Digitized by VjOOQlC I i( b £ fi lAtcili diius, 
LueiBus, 
LMcretim, 

Lm&atim PUcidm» . 
Ludov. Vives. 
Luiiinus. 
Ltfxttrius pHts, ' 
Ljfm OrMtn, 

M« 

M^cnhiui, 
ManiUus. 
Mameztus PatilTontas., . 
Marcilius, HpralH ihterpref, 
Marcus Antbiiius Miu^tlilS*' 
MMTcm Cdto, 
Mmtcus EvMgelifs, 
Marc Vellerus. 
Marc. Zucrtus Boxhonlfiii 
Mariangelus. 
Marinus Ncapolitanus. ^^ 

Madn.Viftoiinut; 
Mattinius. 

Mdtth^iif^iiijii. 

Matthxus Kadeius. 

M^trti^Uit, 

Metrti^mu CofcBd, 

Mattinns Sqioocki&« 

Meucimus Tyrius'. 

Melchior Haiininsfeldiitt GdUaAiil: 

MeuMkier, 

Mcnavinus. 

Meurfius. 

Michaeid'Aneelo. ^ 

MrcHABL CiiifU £^i^;' 

DO R PIV S. 

MichaelPiccaxtus* 
Mpfihus, 
3<iiwri«f Ftlix, 
Mufdus, 
MylittS. 

N. 

Nu£viut, 
Natal. Comet* 
Nicepherm OUixtus, 
2ficetm Chemates. 
Nicolaus Fabcictus Pciielcitttf 
iHtHifius, 
OBertm Gifiuius, 
Oftavius Fcjfirios. 
Ofitfuider, 

OvuUut, 

P. 

P^cuvius. 
VaSiddius FupAti 
Pancirola. 
pMpim, f 

PMnhfpm, 
Pmtlm t/£ginetdm 
PmUus Discenmt ' 
Paul. Mcnila. 
Pauptmm, 
Perjim. 

Petrenim, *- 

Pctrus Biytas, 
PctmsBcllonius. 
Petkvs DAMXitl 
Pctr. Fabcrj 
Pctr. Gregoriiu. 
Petr. Guitandus. 
Pctr. Pcienonnius. 

Petxvs PTTHOaVS. 

?aTRvs Scaxfitifim^tt 
cditus. 

Pctr. Viftonui. 

Perfius, 

Pflugius. 

Phenmitmt, 

Phill6«^. 

Philipptts Rubeniut. 

PhilefrMtm Letmnutm 

Fhleg$H, 

Phemututf 

Pbrymcm, « 

Piezitta Wi|i(cffliQl« 

PUte. 

Plmitut, 

Piinims Cdtiliut lumtr^ 

Piimus SumidMt M^. 

Piutdrehur. 

Politianus. 

Pempemm MtUn 

Ptmpenim Sdlmmt, 

P^rphyrie Htf, luUrf^ 

Pertd. 

Priimejd. 

PriiuiiHyfi^, 

h^f^^ . Digitized byGoogle A T C T 


f> K y u. 


]h^pertimk 


Syn^us ^ ^ ^^ 


tfHdaitius. 
^ 


^polUniiTyrH. 


f^ VintilUims. 

V^Quintas Septfanius tUaxM 


Suetonius. 


Suidm. 


Chriftianus. 


T. 


Qaintas Serenus. 


>^ ^dtus. 

± Terentian. Mmitus* 


R. 


n Enattts Moiquu 
Jx. Rhodiginus. 


Terentitss, 


TertmUimms. 


lt.oniiiliis Ama&QS* 


Thtederetus. 


Kofinus. 


Theodorus Wjbinfsi» 


ttMilmt LuMtt. 
s. 


Thomas Dempftems. 


C; ^lviMnuu 


ThOM^-S RElHJLSJrS» 


Tibuitts. 


S^ph.. 


Titus Popma. 


M»iiM/tei^l^8M. 


Toirentius. 


^nfio^» 


TrebeUmPeSie. 


iHViHol. 


Tryphiedorm. 


NitmM. 


TurpiSim. 


TheUriti, 


Tx^Mjes. 


SvfpltCintilit, 


V. 


Scribtnius Lariuu 


T T ^lerius Maxtmm. 
V Vaiiorum Obfeivationas» 


Sebaftian. Caftalio« 


Stmraatmbo, 


K4rr». 


^amsSMinm^matt» 


Vbbo Emmius. 


Serviut, 


VegeHus, 


Stxtus EmfiHeut. 


VeUejus Ptstertulus. 


SidmiMs^p^Uitmriu 


Viglius Zn ichehias ab AiMU 


Sigonios. 


Vsrgiliut. 


Sl/iifi. 


Vitruviut. 


SlMONAllBSGAltllfM 


Vf^sixrs. I.H. 


Sirmondus. 


Vfwdrnt. 


Sifimiit. 


/W. 


S0limtt. 
SptrtiAmss. 


yjj Oligaiygus LaziuJ» 


SteevrechiiU^ 
Stoytsut, 


XT Enophon. 
j\, Xiphilinut. 


Strabt. 


Z. 


Suidm. 


'Tf Ehnerius. 
JLj Zemkiut^ 


Sjmmtuhuu I lnttrprtt T IT I Digitized byGoogle T I T I PETRONII 

A R B I T R I, 

EQ^VITIS ROMANI, 

S AT YRl^CON. TITI PETRONII Ar- 
1 z T II ] Ita legit Lambinus 
Conmi. adLuctet.lib. IV. In 
vulgatis quibuTdam edidonibus le- 
gitui, C. pETRoNzi A&KiTat, Apud 
Scaliger. in Catal. C. Fstxokii Ax- 
siTKi Atbanii. I. Lipf.ad lib. xvi 
Ann. Tac. c. xviit. De C. Petronu] 
Sluem viri D«Si eum cenfent, mjmfr^- 
meara hodit^pmifims imfmitatk, De 
^M etiam delibere : pmt & 4e /nrMnemi- 
ne, ijifddfftdFlMn, lib.xxxvii, c. li 
Titm efdtem^ PiutdarchjH bbeUe Il£s 
£f Uf iietKCA»i% T H3>MK«k rS ^<X«; 
(^mmede pefit admtater nb smiee dig- 
nofcif) Loquieosdelioceodem,ies 
indicio eft. Plinii vetba : Titm Perre- 
nim CenjuUrit meriturm, tnvidiJi Neronit 
Prina^, ut men/kmejm exherediwet» 
trulUm mmrhumm^cte, H-S, emptam 
yr^«r.Piutaich. « rnseimitft^ ynk»- 
ttkHf Hf fUMjfi^Kuyum t^ jnmmeAm 
IvotMCemtj meaart^ Nt^w, Trr^ 
Hil^y^t^ (^»t«jbii luxufiofit &fimt- 
ptuofii tenmtm &prdtt exfTmsntur , ut 
Neronifiat T. Petremm), Lambinia^ 
nam leiftioiiem ot Teriotenitcompjro- 
bat Goldaifais. Georg, Erhsrd. Petro- 
nius aiitts . cujos Tacit. meminit lib. 
XIV , & zv , eft Petromm TmpiSiamte, 
Sic enimapud t^imi legendum eft 
libjtv Ana. ex Pi. Eum vero noniiib 
Keione, (ed fabGalba peiiHreoer- 
tum eft ez lib. i Hift. Petr, Pythmu, 
SATYHXCOK] DcSatyia appofitc lof.Ant. Gonfalius in piar« 
miifis Pracludils. quz hic duobus 
non amplius veibis complefli lubet. 
Satyra vel eft JJtciiiana in moies in- 
vehens, vel yMrroniana les vaiias vaiio 
ftylo condieps : 'd]a.fMnra , hxc fatira 
7el/atura, Ger.Io.Voffius in EtymoL 
Vtrumque in no(bro concuiiit. Gon-< 
(alius , & Geotg. £thaidus , fivc Mi- 
chael Caipar Lundoipius. Sidonius 
^poUinarii lib. 8 ept/i. iz. Niincflsm- 
mantSatyra — & iibio i epift. nlt. 
Paonim oxarjit , cum SMyricm illemor- 
fttm dentis igniti imprej/erat, Ennius 
Satyr.lib. 3. 

j&mt Peetd/klve, qmmortaUbut 
Verfiu propinas fammees meduliitm , 
ideft,motdioes & Satyricos. Sifemia 
lib; z. Hm digtms in qtum ddfeam $aty~ 
ramtaiaittmadmgerere, Inteipres lu- 
venal. ImcmTttm iiattSptia Satyrid ad 0- 
mniatm vitia miafi imemam admevent,& 
m admram , ir ttt ofirnidant crimina, 5cc. 
Erhixdus , iiveLBiidor^iis. Saty- 
riooA vero boc Fettoaii in libros plu- 
les difbibanim ftiiCe • (atis macno 
nobis arguDKntocft vetetis Gloflarit 
fiducia , <iitod cuMid iiteiatiifimum 
anttquaB fidei coftodem Petium Da- 
meiem in pablioos potins, qnam pti- 
vatos n£is iervari inteiiigo. Inde 
enior (ic qnafi ez aumario dcprom- 
pta ieftiva iiia ahle£H(fimomm Frag- 
mentoium rymbola..Vbi inter cartera 
^ hoc excmplum fub Satyrici illius 
A fpicilegii Digitized byGoogle l^- T. PET. ARBITRI rpicii egii ezodiam Peti onianis ama- 
toiibus occiutit: JLxtdfff: didtwk 
fOTonu m I Sat, Vnde maiiifeftiuii , 
hocopus ceito libxoium oidinedi- 
itinAum fbiflc. lM.DHtlk,P, Qoin & 
in veteii Gloffaxio S.Bened.Floiia- 
ceniis habetui hic locus dcrumptns 
^ Petionio Atbitio 1. xr. Std vtdm in 
t$mm in ilU hdrert tnhmU, qus Trtja bs- 
ippn €fiendit.T.D9meL Quod ex Petio- 
nii Sar|riico habemus, meia ezceipta 
funt aiicujus fhidioii, qui,qn« ad gu- 
ftum (uum in illo audoie inTeneiat , 
codem quo opus legebat oidinCf Ad- 
veifaiiis fuis commendavit ijccom- 
xnifit. Qm putant,^ monachis (ic evi- 
zatnm eile» vehcmentet cnant. Qua- 
lis hxc caftxatiofoiet» qu«, lefedis ^ 
xeliquo coipoie membiis , vel potius 
ipfo coipoxe abjefto , folas puoendas 
paites ieliqai£e vidcatox i Ccite qux deiidctantux , viz vidcxi poiliuit (alt- 
cioia ac nequioia fiiiife nis qu2 leli- 
fta funt. Imo ifta nuilam piocadtatis 
& ptoteivitatis vmfi^xU (exjiife-' 
TAmiam) vel ipfis lenonibas uiuipan- 
dam leiiquam fiidunt. Cijmd,SMnu- 
fim. Omniummazim^convincit,Sa- 
t^iicon Petionii in compluxes libios 
fuifle diftin&um , Rubium codids 
DalmatijB Tnguxici^s , Romicum 
onmibns iciiptuiamm compendiis 
Amftciodamum ^ Cl. vixo loanne 
Ludo miifi,pxoto|n^ho ibidemRo- 
mae apud Nobiliifimum Lanxentium 
Giinialdi Bononieniem fiuniliaxem 
Lcgati Vcncti lepenundd, quz talis : 
PETRONIVS ARBITER. 

PSTKOKIX ArBITKI S ATTKT 
FXAGMZKTA, ZX LIBKO <^IKTOM- 
CIMO ZT SBXTODZCIMO. 

Cmm alie^enerefuridrnm &c 
1 Vmaliogenere ' furiarum dedamatores in- 
1 quiecantur ? quiclamant, Hxcvulnera pro 
libertate publica excepi , hunc ocukun pro 
vobis impendi : date mihi ducem, qui me du- 
cat ad liberos meos , nam » fiiccifi poplites membra non 
iuftinent, Haec ipia tolerabilia eflent , fi ad eloquen* 

tiam 

Erinnywn), Ovid. Ub.z dc Myiihi. & 
Suet.Neionc c.xsjLty.Io,^l.Bra/icMn. 
2. fitcdfi peplites membra nen fitfii^ 
Mwr] Paull. ez Fcfti iib.j[vi i . Su^er- 
nati diamtur , ^hmfeminafimt Jhcafit 
in medMmfitiidrum pemarum. £nnius : 

Hit pemmfiueidit iukjuapetentin Pemi. 

Loquitux £nnius dc dade Can- 
nenii : nam \ fiipcibo Poenopcxnc 
velfemina fumuioci&ittquilNisvi- 
XX quid a&imadveitebatux. Livius 
lib. XKi z iaibit , ^uefllam jacentes vi 1. flsriarum ] Fmils agitan dionn- 
tut , ^tti nihil oidinc fiidunt , & qui 
flantioxum conidcntia paxumapud 
iclunt. Fcftiviffimumcfthoc/quod 
in Gxaecis £pigxamm. didnu,f «^2(0» 
uenjamk Mufs ,Jed a Furiis frerfits i^i- 
tsri. SuntcttimyUtillcdiaty/iMMrifK^ 
^l' » 7t£aifiiuuHf (Nen emnir fisrer 
idem). Dc ftixiis ifflpioium clegan- 
tex uxibit Ciceto pio Rofdo Amcii- 
no,in Pifoncm, & Iib.i de ll. Vndc 
tottes Plut. i'jn}ttme& ^ tjB/Ofuett 
(tmrsvmninenskFuriis)* & 'U0f 104»- 
wett et^Kit7ii$ei$ ( Furiasrum mfire 
ferdtut).^ HcUodoius Jfi.thiop. «. £'* 
£4t9Vtf n)imu»§9 (Erininyesagitahatit), 
Ettti^. Iphigjenia» m Tauxis ; «fem^ 
}Js}f «HjMff i^tim (fiiitttUt e^am vestfisedfisjhimnhuspepBtitisfipse, pefi 
cLademCmmenfemfUijpeiHveMtos. Vaicx. 
Maz. lib. ut, c. IX noiat, ^Amuhaletm 
captives Xemanes enerihm& itinerefif- 
fes» infimapedumpstrtefucdfareiiquije. 

Rd^idt co PetEomUi hk. p. Mecuia^ 

Z. XiK Digitized byGoogle SATYRICON. 3 

tiamiturisviamfacerent : nunc & rerum > tumore , & 
2 iententiarum vaniflimo ftrepitu , hoc tantum profi- 
ciunt , ut 3 quum in forum venerint , putent fe in alium 
terrarum oroem delatos. 4 £t ideo ^o adulefcentulos 

exiftimo 1. tmmre] .AlmHiLuitU^Ql^iWsmi 
Petronianum loaim. Bouidelotii 
Notis criticis, adPetronium fubiun- 
dum» ^Ritq;eroHermannidc,edi- 
tionis A. xtftf). Erfaardiu : tnwm, 
Gcande dioendi seniis, fidia ilnblimi- 
tatis ^ecie blan£ens. 

2. NmH€ & feHteutiarmm VMtfiam 
/re^m] Alibi > ^AnaudiremfeHtentuu, 
id efi * vitredfiaSA ir fimmermm iHter- 
fretameHtd. Quintil. 1. p, cs > L«m»- 
nafrjKtpme i» eUmfidk pefita JeHteHtioi 
veeamm* ^mamtHm crebraapttd antl- 
tjttes « neftrii temperibite mede earent, 
Hietonymns ad Fammach. Mere 
pnerentm argntai fintentielae ht clanfit- 
ikfiruk. I&madNepotiannm : He 
a me qttarai ptterilet dectamatienes > /S»- 
tentianmeflefittles, & perfinei capitmle- 
rnmaettta ^uadamhreviteirqtte cencinfiu 
loan. ^ Wouwereo. Sententiarumfire- 
fitmf inanes iententix , vana com- 
menta. Gleffkrittm PetrcnMnum. 

1. qtutminferumvenerint, pettmfe 
in alium terrarum erhem detatei^ Sc- 
nec iib. xt Controv. in procem. Ve^ 
ittt ex muhrtfe & ehfcure predeuntet lece 
eiard iuekfitlger ehcaeat :fie iftos kfihetit 
infnnm tranfeuHtei , emnia tan^uam im- 
va&inufitataperturhant. Idemlib.y 
Contr. Pertim Latre,cumpr§ ree Rufiiee 
Pentie in Hi^ania tUeeret, uftftte ee eenflt' 
fhefuit, ut afileedfiue indperet, nec amtea 
petuit cmfirmari,jam partetei defideram, 
uuam impetraret , eitjtuUeium exfhfe in 
tafiUeam tranifirretur, Vf^ ee inienia iu 
fihelafiiek exerdtatienihm deticata entf- 
triuntm, m clamerem,filentium , rifum , 
€ttlumdenifuepati n^ciaut, Sim.Abb. 
Gabbema. Ali^ detUmtatie, in Tcro 
fuoufn, exerdtiisfiftisadtesquaf- 
cunijue (cms ptamratio eft,ficpcrfe- 
^jaufo. QwJiul, LS|C.xo. Glbfltt. Petroiuan. fbrenfinm aAionum tne- 
ditatio. Quintil. I.4, ci. lo. a Wou- 
wcrewEumenius K]ietor.Nef m enim 
tautum me aut n^li^entia,aut cenfidentia 
tenet, ut n^ciam , ^uantafit , inter hane 
ademfiti & nefira tBafeereta fituUerum 
exerdtiadiverfitai. Ihiarmautur H^eniaf 
hkpraiiauturf ihipralufio,hiepugiiuctm* 
mittitiu;AcotSktt ad hoc ezcrcitatio* 
nis genus pedbnsB principes. Sueto- 
nius Ncronc c xo. Spattian. Severo» 
Capitolinns Gordiano : tn^thenau 
centreuerfiai dedamavit,Ciceto t Tulc 
qaKSt.Dedamitabameaufarflih.ir Epift. 
ad Poetnm ; Hhtium & DeiaheSam 
difiendi difdpules hebeoy cmumdimap'* 
fires. Pute te audiffe iSei apud me deda^ 
mare , me apttd iBes eemare. Hos iimuit 
ScnecaControverr.Moonn. Petuijfem 
audifie (Ciceroncm) iuiMe atrieie , im 
aue duei graudei pratextatet tut feeum 
dedamarefilitei y cttjnsjndiciumfccit 
Sucton. L. dc Claris RJictor. Cicc* 
ro Bmto : Commentahar dedamitaHe 
cum M. Pifinet aut cum aUque quetuUe , 
hinc quetidiana dedamatie, 

4. Etidee e^e adulefientulei exifiium 
in fihelk fiult^mes fiert] Geoig. Er- 
hudus: Qiuaconlttetalaitidiuntur, 
diFcrfa \ torenfi remm ufiitradan- 
tui^imo ad mcra migamcnta antiqui- 
tatum & fophifinatimi deficftitnr» 
Monnccnim&hodic di^ntationcs 
noftrortun Acadcmicomm , pari co» 
dcmque modo fuTcimm animos ad 
magna fuigetttcs dctcmnt afique cor- 
rufflpunt? Neinfitteriafuidim,mqpit 
Caielius , magfier tyreuem firm fihi 
ehiequentem ; ^um dOh fihi audientem 
effrjuhet : imerregandi firte d petefia" 
temfedat, fihumamefrft. Inpaulehe- 
nefiierihm,diudeceHt, diuexercentaim- 
tms: im iisjmdkUptKttt iufmmpermit' 
A» ^l Digitized byGoogle 4 T. PET. ARBITRI 

exiftimo in fcholis ftultiifimos fieri,quia nihil ex iis, qux 
in uHi habemus , aut audiunt , aut vident ; < iedpiratas 
cum catcnis in litore ftantes , & tyrannos edidb fcri- 

bentcs. tmnt s nhi t^men in fenfut itKmrtuit d- 
mmA. Pythagortu idemfedt, Hinc difpu- 
tati§nes tyrenum non minm riMcnU vi^ 
dentur , quam infruSa Mcies gruum & 
FygmMrum» de qmaPeita fahuUntur : 
AC male nevitiis oenfidunt , tjuieasina- 
de dijpntatienum ctBeamt , ^uafi ef^egia 
faanora deftgnatur%s , ^ui nec clypeum te- 
nere,nec hafiam vibrare,ac nepedihm ^ui- 
'demfirtniter cenfijtcre valeant. in Piodi- 
dafcalo : ubi pcr oiimes aites piogic- 
4iens docet , de qua paucis poflit dif- 
putaii , idque tamum intei feiiioies. 
bedamatoies auoquenoftiijuveiii- 
les, nonne eundem enoiem cum an- 
ti(juis iftis Petionianis enant^Videte 
imhithemau Magiftromm 8c Scho- 
laiium ezeicitia, in quibus nihil feie 
cx iis» quse in uTu habcmus» aut lcgi- 
mr,autyidctui,autfluditur. InLo- 
gicoium iive Dialc^icoium Ai^7«- 
A«><W (hoc cft Ramiftamm fyUo- 
gifticationcs) & fcholafticomm Do- 
^oium ineftim , quib. gcnciofa inge- 
nia velut pcftilenti quodam (ideic 
afflavciunt, jamolim rciipfit Fclix 
Fabei Monachus Domintcanus Hi- 
ftor. Suevoi. i. i, c. zi. ubiinteicae- 
tcia : Vniverfitatibus inquit, nojhis 
Orateria & Poetica fenitus incofftita efi , 
KT onme fiudium juvenum in elenchisefi 
vani/que caviBationihus. Sicperiitkno- 
his omata oratio , & abundat vana &fie- 
riiis eavillatio , quafiihilfilidum, nihil 
ddeSahiU , nihil verum ap/taret, etiamfi 
fit verifimum. Dc Ciiticoium levi- 
bus atque inanibus ftudiis , quibus 
ludibiia quzdam ezcitando hoc tan- 
tum ptoficiunt , ut cum anni ad tef- 
feiamveneiunt, nullamadrembo- 
nam apti atque idonei habcantur. 
Dequo hominum gcncre non injuria 
• illud Ciccronis dc Amicit. ufurpa- 
vero : nihilaitum, nshil mafftificimo ac 
divitiumfufcipertpoffunt , ^fum omnes eogitationes ahjeceruntin remtamhumi' 
lem,atqnecontempiam, Forrodeprava 
ScholaJ^corum & Ludimagiftrorum 
inftimtione , quam hoc loco Petro- 
nius pcrftringit , elcganter agit Gol- 
daftus in Notis ad Hierodis Ar«<« 
(Vrhana) , qucm confulc. 

I. fid firatOA citm catenis in litore 
fiantes^ ScnccsLiih.i Contr. iz. Non 
efi credibiie temperaffe a iibidine ptratoi 
omni crudeiitate egeratos , futhus omne 
fa4 ntfafque itsfus efi , fimui terrax ac ma' 
riaiatrocinantes , quibusinaiienaimpe- 
tus per arma efi ,jam ipfafionte crudeles, 
ir humenofangtunt adfisetos, praferentes 
antefe vtncuia, & catenoit , gravia captit 
ottera. S. A. Gabbcma. cum catenit, 
Fuit non modo Barbans , led Ro* 
manis fircquens catcnamm ufus. 
Quz profcftionis bellicx comites. 
(^od oftendit Hotatius faibens ad 
Iccium lib. I Od. cum Cajo Augufti 
filio, in Arabiam pioficifcentem , ut 
arbitror : 

/cci, bcMtis nune ^rahtsm invides 

CaxJs, & acrem miiitiam paras , 
Nen ante devi^is Sabaa 
Regibtu, horribiii^tse Medo 

Neflis catenss. Et ille Iccius 

intcr libeitos Agrippx , ;aut procura- 
tores. NamidemPoeU: 

fruetibus sAgrippa Sictsiis ^uos coBi" 
iu» l£ci. 
Ideoquc Caium Agrippx fiiium (e- 
quebami euntem in Arabiam. Idem 
Hoiat. lib. 1 1 Od. xii i . 

Miiesfagitta» & ceieremfi^am 
Partht: eatenas Parthus & Italum 
Rohur. — * D. Hieionymus ad 
Pammachium. Hk barbarum litus 
fiut , hkdiaboiuspirata cumfidis , por-- 
tatvincuUcapiendis. lUz autem catc- 
nz collo, btachiis retoitis, manibus» 
& pedibus injcftz.Dc (»£«»TibuUus« 

Liber^ fyimmdfitbjedt coUa cdtena. 
De Digitized byGoogle S A T Y R I C O N- y 

bcntes , quibus imperent filiis , « ut patrum fuorum 
capita praecidant j fed » refponfain peftilentiam data , 
3 ut virgines tres aut plures immolentur ; fed + melli- 
tos verDorum globulos , & omnia dida , faftaque quafi 
5 papavere & le&mo Iparfa. Qui inter haec nutriuntur^, 

non De hraehiisy Hoiat. 1 1 1 Carm. v. 

Vids eg» dvium 

Retm^t tergo brdehia libero, 
"D^mambmsi Pcdo ad Liviam : 
^jpidamyr^um iiventia ceUa cater^t, 
Dura^ per favatt vinctsla nexa EtTibullits lib. I Eleg. vii ctiam 
dc bradms (czibit : 

— Noves fubes Romana triim^hos 

Vidit, & evirSos brachia capfa duces, 
De cosMpedihHs , Tadtus, Floxus, alii. 
Lndov. Dorieans. 

I. ut patrmm /korum cafita praei' 
dant] LexeratSardoa, inquitJE.Ua- 
nus lib. IV . c. I var. Hift. mtfiiu pa- 
tresjjam/emo confle&osfufiihus caderent , 
& interenmos fepelirent : akfitrdum arhi' 
trantes ejji ,fi delirusfenex ulterim ffi vt- 
vis agat , eo quid pipifiime in fiastdem 
peceatumifue impeSaiur corpw feneHute 
p-andava tssaceratssm. S. A. Gabbcma. 

2. ref^fa in peJHlentiam data"] Ci- 
ccro lib. I dc Divinat. Vt hofiiarum 
imusolataruminfpicerentUT exta, ijuarttm 
ex habifu , at^ue ex colore cum faluhrita- 
tss,tumpefiilentiafignapercipiT Wwrtm- 
fuam etiam , fuafitfiertliras agrorttm , 
velfertiVttadfutura. Quintilianus Ub. 
II, c. z. Sint ergo & tpfa materia qua 
fingentur^fttamfisuiUma veritati : & de- 
elamatio in ftsasitum maxime petefi , &c. 
Nammagos, & pefiiieutiam, & refponpt, 
&fleviores tragicis novercai, alia^ HM- 
git adhttc faJhttlofa , fiufira interjhonfio- 
nes & interdsSa fttaremsti. Gabbema. 

). ut virgjmes tres amt piures im- 
meienttor'] Quintilianus Dcdamat. 
CCCLXxziv. In pefiiientia refponfkm 
efifVirgtnemititmolandam. SertedttUam 
patervirgmetkuegavit. Magifiratm ino- 
mfavit : mnfmehatm pefiiitntia : it9* rtsm fortiti fknt : altera immolata efi : fe- 
daxa efi pefiilrntia. Idcm Dcclam. 
ccczxvi . Sui pefiilentia lahorabant, mi^ 
ferunt i^atum ad oraculum petendtsm. 
refponfkm efi filium ipfiue immelandum 
ejfe. Idcm. 

4. meUitos verhorttm glohulos] Ele- 
gaDtci a euihx ad audimm iuavitas 
mellis txahitur. Gajp.Barth. Meititos,L 
fuavcs, dulccs. Ariftoph. Avib. ^. 
XfyXeioarosf meif, i. meiitorum carmi- 
nteim, ut Hoiat. dizit,^frfai meUa , fic 
TeituU. dcAiiim. meUafacundia. ad 
quam conditionem pu?uj^s xv- 
io(^(nteUeumf9numedenscygnus), & 
pB$Xiyjntg^Z6^tttXiif (meBeicoiorisSe- 
phocfes) in Epigiammat. appcUantur. 
fa?u09ylot, qui voce (imt mellira ac 
duld. yXvKVfiHXsxH , dulciflimus. 
Homer. liiad el de Ncftore : 

T2 i^ >a9 J^>^*«"K fdXtr^ yXv- 
scion jBfcv oiveli. 

(Cujus ah ore thymttm redelentia verhA 
fiuehant.J 

Ciccro de Sened. Ex ejmtingua mel- 
te dttlcsor fiuehat oratio. Qnps Fetro- 
Dtus meUitos glohmios , Cic. lib. i ad 
Attic. ep.ziv dizit Xnxvtitc, quafi 
dicas unfta verba & oleo (paria. & 
neicio quis ?^xv$it9 Xoyott (lecythos 
verborum). Lundorpitis.Glehuiif^lzctn'- 
tulae erant ab orbiculari figura fic vo- 
catae. Murettts. ^nimadvertit Tumc- ' 
bus,t^^ere/ in omni duldario operefolitot 
ejfe uti meUe,ut noi faccharo.G^khemA. 

5 . papavere & fefamo farfa ] Scfa- 
mum , principcm locum inter bella* 
ria obtinuiile , ez hoc Feaonii loco , 
Athenzo, & FoUuce noram eft. Nec 
papaver poftremum locum,intcr con- 
dimentarias herbas obtinebat Muxe- 
toauAcie. Ideo cum aliquidfhidio^ 

A9 ^ Digitized byGoogle A V C T 

Henticas'Bebeliaf. * 
Hekrxcvs. STiPHiKVS; 
Htratlides TarenHnms, 
JH*ricus ^ltifi^dmrenpt, 
Hermakkvs BvscRivi. 
Hefiodus, 
• Hefychius, 
Hierertymus. 

Hieronym. Groflotidi tMStkvi. 
Hierdn. Ma^ias. 
ff ieron. Merciirialis; 
Hieron. Rubeus. 
Itieron. ^tifcellf. 
Hipparchut inj^r^f 
Hippocrates^ 
Hom&ut, 
Heratius, 
Hofpinianuf. 

IAeobks Atigaftiis Tfiiiiindl. 
IaCOBVS lioNGA&iiv^* 

Jicob. Cujacius. 

lacob. Daiechampius, 

lacob. Dutantxiis Caielliof * 

lacbb. 1. 1^, Sce^hkius. 

lacob. Raevatdus. 

lanus Boiilaidus. ,. , . . 

Ianvs Dovsa f. MS. tt tlditilk. 

^AKVS DOVJA ¥• 

lan. Guiljelmus. . 
lan. Lauienbergitis. 
lan. Mellerius f almciiul. 
lan Panhafius, 
|an. Rutgerfitts. 
Jnjtpptitaes Grutfrl. 
lbterpre$ vetiis Petiiit 
loannes Alezander Biai&ca^us* 
loannes Auiatui. 
loannes Baptifta Pidl* 
loann. Beinaitius. 
|oann. Botcholten. 

ioAKKSS BqVRP£Z.OTIVS.. 
i O^KHES CHTilSTOPkb Tiys I^Ji. 
GRHSRiLtyS* 

|o. Cuipiniantt^. 
/•. Evangeiifta, 
lo. Gtohovius, 
io. Kirchmannus. 
lo. Ifaac Pontanus. , . 

fo^HHBs Lyiforicri PiiJf- 
. scHtySm b i V^ M. 

lo. Paflcratius. 

loAKK^lBS ^ETRVS CoTicRZTS^ 

U. Philippus Pardsii. 

lo. RJchardus. 

^ p A N K z ^, S A ^ i V c V i. 

Id. Saresierienps', 

lo. Sai^o. . . , 

/O^NnAJ ScHBFfS.TiF$. 

lo. Smetiiis^^ ^ 
lo. Steinbergius, 

lOAKKES TORKXSIVS. 

lo. Weitzius. 

loachxmus C^ipiieiaj^iis. 
loachim. Mjimngeius. 
Uftphus^ 

I o S B r K V S A K T O K l V S G O K^ 

SAIrlVSDsSALAS. ,^ 
loSSPHVS IvSTVS ScAUGiX. 

loiias Mercerus* 
lof. Simlerus*. .^ 
liaacus Caiaubontist 
Jfidorus, 

Julius ^lexdndriaut* 
Juiius CdpitplsttUi. 
JuLPoBux, 
Jul. Severianut, 
Junius Philariyruu 
luilinas. 
luibis Lipilui. 
luftus Rycquius. 
luil. Zinzerlinguf. 

iPventUit^ ^ 

!•• 

L^heriut. 
Jjadantiut 
lAmpridiut, 
JMimt Pacatut^ _ 
Laurentius Pignotfus* 
L^utent. Ramirez. 
J^eontius Mechatiicus. 
Leent. Hytkographut^ 
Levinus Lemltitii. 
J^cxicon Vetut. 
Licetus. ' 

Lilius Gtcgoiias GytalduSf 
Lrwm. 
Lubinus. 
LmMUf. 

LddbvlctisklbliicaiHI. 
Ludovic. Demontioiiui'. 
Ludpy. Do^ilani "• 

iMciA- Digitized byGoogle I * b E « Ludiius, 
Luciliim, 
Lucretim, 

Lu&^tim Pidadnit . 
Ludov. Vivc$. 
Luifinus. 
LuTUirim pMts,' 
Lyfm OtgtWm 

M. 

Maniiius. 
Mameitus Patiironius., . 
Marcilius, HorAHinterprif, 
Maicus Anioiiius Mifreflls* 
Marcm Catc, 
Marcms Evssigelifa. 
MaxcVcKcrus. 
Marc. Zucrius BoxhottA&i 
Maiiangelus. 
Maxinus NeapoUtanus. 
M^xivFs ST^Tiitys Stiys. 
Mann. Vtaoxinut: 
Maxtiniut. 
MsUthMuEif-^ilifii, 
Mattlutus RacKxus* 
Martialit, 
MartiamuC 
Martinns 
Maximms 
Mclchiox 
Metiander, 
Mcnavinus. 
Mcurfius. 

Michaeid'An«Io» . , # 
MiCHABL'Cil»U EU;' 

SOR PIV S. 

MichaelPiocutus* 
Mcfihus, 
Mittttim Feiix, 
Mupuss, 
MylittS. 

N. 

Nu£viMs, 
Natal. Comet*' 
Nicephems Calisctus» 
Ificettsn Chesmates. 
Nicolaus Fabtictus Pciie(qiif« 
kicolausHelfefius, 
Kicol. KlgaUius, 
Semus. 
idius GdUtlifttl. OBirtm Gifi* 
Oftavius Fexfirios. 
Omfuuler, OvuUus, T. P^cuvius. 
PaUadiusFul»^ 
Fancixola. 
Papiat, « 

Parrhf/im. 
Pauim t>^£pnet4m 
PasUus Diacenm» * 
Paul. Mctula. 
Patsfatiias. 
Perjim, 
Petronius, 
Pctxus ^ayius, 
Fctins BcUonins. 
Fetrvs DAMXitl 
Pcti. Fabet» 
Pctr. Gicgoiius. 
Fetx. Guiiandus. 
Petx. Peienonniui. 

FSTXVS PTTHOaVS. 

FaTRvs Scaifitiirimitt 

editus. 
Petr. Viftoiius. 
Perfim, 
Pfiugius. 
Phaveritim, 
Fhiltfcdl^. 
Philiratts Rubenius. 
Pbiiofiratms Leimmim» 
Phiegen, 
Phemmtmu 

Pbrynscm, *■ 

Pietitts Wi|i(cmii|S« 
Piat: 
Piamms, 

Piimms CatsSms Imtmer^ * 

Piimuss SeemmdMs MtijtfW 
Pimar^. 
Folitianus. 
Pompenim Mets, 
Pempenim Salnmmt, 
Perphyrie Her. ImUrf^ 
Perta. 

frotmtimyU^, 
frec^i^. Digitized byGoogle A T C T frtuUfiriui, OVsntilidHUs* 
Quintas Septfanius flozens 
Chriftlaiius. 
QointQS Serenos. 
R. 

REnatus Morcfn* 
Rliodiginus. 
&omulus Amaisus* 
Kofinus. Bmiliiu LupHt, S. S^lvianus, 
SMMMfims. 

Sch^lidfes ^ptUn* 

^rijhph. 

iHvauU. 

Kicmdri, 

Themiti^ 
Sttpio Centilit, 
Scribomus harguu 
Sebaftian. Caftalio* 
Sentc* amho, 
^emuSammma^ 
Servius, 

Sextus Emphitut. 
Sidenius ^peUsturiu 
Sigonius. 
Siliut. 

SZMON AllBS GAltllf M 

Sirmondtts. 

Siflmu» 

Soliuut. 

Sfuirtiaimt* 

Steewechioa^ 

Stohaus, 

Strdho. 

SuiJdi. 

Sjmmathuu p IW V M. 

Synefius, 

Sympbofiutfve Symph^mms, Inttrpret 

^poUttTiii Tj/rH. 
Suetordus. 
Suidm. 

T. 

T^dtut. 
Terentian. MMiruu 
Terentius. 
TertuUianus. 
Theodoretus. 
Theodorus Wjbinfsi» 
Theophraftus, 
Thomas Dempfterus. 
Thom^s REtKJLsirs, 
TihuBut. 
Titus Popma. 
Toirentius. 
TreheUim PoBie» 
Tryphiodorui, 
Turpiliiui. 
Tx^n^s. 

V. 

V,^lerius Mdximue. 
Vatiorum ObicrratioBM» 
Varro, 

Vbbo Emmius. 
Viigetius, 

VeUejus Puterculus. 
VigUus Zvt ichchiQS ab AiMU 
Vir^iius. 
Vitruvius. 
Vt^siHFS. J.H. 
Vfidrdus. 

W. 
nr Ol%ai^gus LaziuS» 

XEnophon. 
Xiphiliims ZEhnerius. 
Zemhius^ Z. T I T I Digitized byGoogle T I T I PETRONII 

A R B I T R I, 

EQ.VITIS ROMANI, 

S AT YRl^CON. TITI PETRONII Ar. 
B I T X I ] In legit Lambinas 
Comm.adLucTet.lib.iv. In 
vulgatis quibufdam editionibus le- 
gitur» C. pETRoKii AxBiT&i. Apud 
Scaligex. in Catal. C. Fetrokii Ar- 
BiTRi Afrakii. I. Lipf.ad lib. xvi 
Ann. Tac. c. xviii. De C. P*fr»»«] 
^uem vhi Do&i eum cenfent, ciqmfrsg- 
mentM hodie^pmipms imfuritatit, De 
qu9 ttiam delibero : patt & de /nrMHcmi- 
ne, ijuodMpmtPiin, lib.xxxvii, c. ii 
TitMs efiiitem^ Piutardi.iH bbeUe Vl£i 
£t 2tf MK^9{i T hsXak» rS ^i)iHi 
(Sluomodo pofit Mdniator ab smieo dig- 
nofd f) Loqui eos de hoc eodem , les 
indicio eft. Plinii vecba : Titm Petro- 
nim Cot^uUrif moritttrm, snvidiA Neronit 
Principit, oit menfkmgm exheredtwet % 
tnUUm mttrrhit^^ete. H-S. emptnm 
yrig«r.Piutaich. n rismmHti^ 7v»A»- 
rtkHf Hf fUKM^Kuyum i^ jnmmcJMtt 
«peJypwiF, mcon^ Nt^v», Trr^ 
nd^Mt^ (^mt^luxurio^t &fiim- 
ftuopi tenmtm &flrdet exfrmrsntm, ttt 
Neronifiat T. Petromm). Lambiiiia^ 
nam ieftioiiematTexiocem,oompio- 
bat Goldafius. Geot^, ErhMid» Petio- 
nius aiius , cujos Tacit. memiiiic lib. 
XIV, ficzv, ettPetrommTttrpiHiamtt. 
Sic enimapud ip(imi legendum eft 
lib.zv Ann. ex Pl. Eum veco noniiib 
Necone, ftd fabGalba peitiileoec- 
tumeftez lib. i Hift. Pttr, Pythmm. 
SATYHXCON] DcSatyia appofit^ lof. Ant. Gonfalius in pne^ 
miffis Pcacludiis. quz hic duobus 
non amplius veibis comple£li lubet. 
SatyrA vel eft Luciliana in moies in* 
vehens, vel Varromana rcs varias vario 
ftylo condiens : \Xiaifatrra , hxc fatira 
Yelfiuttra, Ger.Io.Voffius in Etymol. 
Vtrumque in noftro concuirit. Gon-< 
(alius , & Geotg. £chacdus , iive Mi- 
chael Caipar Lundocpius. Sidonim 
^poBinarii lib. 8 fpifi. ii. Nitncfiam' 
mantSatyra — & libco t epift. nlt. 
Paonim oxarfit , cum Satvricm iUemor- 
fitm dentis igniti imprej/erat. Ennius 
Satyr.lib. 3. 

Esmi PtetafiUve, qui mortalibus 
Veffiu pTopinas fammeos meduUitm , 
ideft»mocdaoes & Satyricos. Sifenna 
Ub; 2 . Nm ttignus in ^juem debeam Saty- 
ramtalennmadingerere. Intecpces lu- 
venal. ImcmTmm iidt,tpsia Satyrid ad 0- 
mniaim wtoamtafi Imeemam admovent, & 
uttidttratit , ir ut ofiendant crimina, &C. 
Ecfaaidua , iiveLiuidocpius. Saty- 
cioon vecb boc Petcoaii in libcos plu- 
Ns diftzibacum fttiCe, fatis mafno 
nobis afgumeatocft vececis Gloflacit 
fiduda , <iitod apod titecatilfimum 
antiqux fidei cuftodem Petcum Da- 
melem in pablioos potins, quam pci- 
vacos n£is iecvaci intelligo. Inde 
enio» fic quafi ex aumacto deprom- 
ptafeftiva illa able^hftimorum Frag- 
mentotum (ymboia..Vbi intec cartera 
^ hoc exemplun fub Satyrici illius 
A fpicilegii Digitized byGoogle \y T. P E T. A R B I T R I rpidiegii ezodiomFettoiuamsama- 
coribus occiinit: fxulfjf. didtm-d 
Petrom» in i Sat, Vndt manifefium > 
hocopus ceito Ubzomm ocdinedi- 
fiinAum fiiiile. lM.D*mpi,?. Quin & 
in yeteri Gioi&xio S. Bened. Floria- 
cenfis habetui hic locus defumpttis 
^ Petionio Arbitro 1. zv. Std vidM in 
tttum in iUa harere tskmU, f fM TroJ4t iu^ 
Ufn «/feniir.P:Daniel. Quod ex Petio- 
nii Satyrico habemus, meia ezcerpu 
funt aiicu jus ftudiofi, qni,qu« ad gu- 
flum fuum in iUo audore inyenerat , 
eodem quo opus iegebat otdinc» Ad- 
veziariis Cuis commendavit accom- 
miQt. Qui putant,^ monachis*fic evi- 
zatnm cile, vehementet eriant. Qua- 
lis haec cafttatiofoiet» qux, teie&is \ 
zeliquo cotpore membris , vei porius 
ipfo cozpore abjefto , folas pudendas 
paztcs leiiquiiie vidcatuz i Ccztc qux defidetantuz , viz videri pofiimt (ala- 
cioia ac nequioia fiiiire his quz teli- 
&a funt. Imo iiU nuliam piocadtatis 
& piotetvitatis ylhnfi%yJw (exfupe' 
r^mtiam) vel ipiis lenonibus luuipan- 
damteUquamfaciunt. Clmd.Salmd- 
fm. Omniummazim^cottvincit,Sa- 
t^ricon Petionii in compiures iibios 
fuiile diitin&um , Rubtum codicis 
DaimatisTragutienfis, Komlcum 
omnibos icriptuiatum compendiis 
Amileiodamum \ Ci. vizo loanne 
Ludo miifi,pzotoera^ho ibidcmRo* 
mx apud Nobiiimmum Laurcntium 
Gziinaidi Bononicniem £uniliazem 
Legari Veneti reperiundo, quae talu : 
PETRONIVS ARBITER. 

PSTHOKIZ AailTRI S ATTRI 
PEAGlifZKTA, ZX LIBRO <^IKTOI>S- 
CIMO £T S£XTOI>£CZMO. 

Cum aUe^enereJuridrum &c \ Vtttaliogenere » fiiriarum dedamatores in- 
1 cmietantur ? qui damant , Hasc vulnera pro 
libertate publica excepi , hunc oculum pro 
vobis impendi : date roihi ducem, qui me du« 
cat ad iiberos meos , nam » fuccifi poplites membra non 
iuftinent. Haec ipfi toferabilia eflent , ii ad doquen- 
Z . flmarum ] Tmh dgitdri dicnn- 
tur , qni niliil ordine iaciunt , & qui 
fiagitiorum conicientia pazumapiid 
felunt. Feitiviifimnm eit hoc ,^quod 
in Gzatcis Epigzamm. dicituz,^ «jsUm 
mnjam k Muft ,fed k Fmiit trwpu afi- 
tdfi. ^ Sunt enim,jit Ule dicit , fumtti 
Wl' i mlatf ifidiaf (Nen emnit fitret 
fdem). De fuziis impiozum elegan- 
tez fcribit Ciceto pzo Rofcio Ameri- 
iio,in Pifonem, & lib.i dc ll. Vnde 
tories Piut. m%mei ^ teAfven 
(mertimitmuHskFuriit)m & ^mte^ 
fvetv eifjpn^tf^eif ( Fmittrttm afre 
ferdtm).^ Heliodotns iLtliiop. ei. £ - 
e^nvif nkeunwf (Erininyet t^itdhant). 
Euri^. Iphigjenia, m Tautis y ^tfotnp^ 
Aivjr etffotf i^mim (fimtilit a^am tiam 

Erinnyum). Ovid. Ub.z de Myzzhi. & 
Suct.Nczonc C.xxxiV.Ie.^l.BrdfiicMi. 
2. fiiccifi peplftes memhrd nen jufti- 
natt^ Pauil. cz FeiH Ubjcvi i . Supper- 
natidicuntm , tfuilmfemindfum fitcafa ^ 
inmedumfieiSdrum pemarum. Ennius : 
Hit femaefiuddit hntfUdfetentid Pemi, 
Loquitttz Ennius de clade Can- 
ncnii : nam ^ iiwezbo PGenopeznae 
velfemina funtuicciiainquibusvi- 
tx quid animadveztcbatuz. Livius 
Ub. zxi l icribit , qttefitam jaeentet vi- 
ves,fiKdfisfgmimbtupeplitiiufiiue, pefi 
dddemCdnaenfemflufeinveutes. Vaier. 
Max. iib. ut, c. 1 1 notat, ^muidtem 
cdptivet Remdnet eneribm& itinerefef 
fis, infimdpedumpartefucdfdreUfuiffe. 

Ke^tcu co PcczoniUt hic jP. Id^d. Digitized byGoogle SATYRICON. 3 

tiamiturisviamfacerent : nunc & rerum » tumore , & 
2 fententiarum vaniffimo flrepitu , hoc tantiun profi* 
ciunt , ut 3 quum in forum venerint , putent fe in alium 
terrarum oroem delatos. 4 Et ideo ^o adulefcentulos 

exiftimo T. tiim§re] ^hmiddoitU.G\l^mam 
Tctroiuanuxn loaim. Bourdelotu 
Notis aitids, ad FetTonium fiibiun- 
€tum, ^IUi^xoHexmannide,edi- 
cionis A. i66$, Erfaaidns : ttpmr, 
Giande dicendi eenib, &lfa fiibtlmi- 
tatis ^ie blanmens. 

2. Nmn & fintfHtidnm vmLfkm 
/rr^n»] Alibi > ^Mtdiremfnnentuuj 
idefi» vitredfiaSa & fimnkmm inter- 
fretmfuntsL QnintU. 1. p> c.5 , Lmw- 
nafrjuipme in eiMmfklif pcjita fintemias 
veemnm. ^«Miminitf crefrnapnd anti- 
fnes , nefirit temperihue mede enrent. 
Hieionymns ad Fammach. Mere 
fuerorum esrffitm fintentieUu in clmt/k- 
lufrms. l£madNepotianum : He 
m me qusvmfumles decinmatienes » fin- 
temiarmmfleftutes, & perjines capstule- 
rmmacmta ^madam bremer^ cendnfis, 
loan. ^ Wouweies. Sententiarmmfre' 
fitm , inanes iententix , yana com- 
menta. Gleffkrittm Petreniatnsm. 

). ^itttminferttm venerint, ptttentfi 
in alittm terrarmm erhem deiatesj Se- 
nec Ub. 11 Controy. inpioam. Fr- 
imt ex ttmhrefi & ehfime predemntes lece 
dara Immfiigef ehucat :pc ifies afiheiit 
infifmm traafettHtes , emma tanqmam ne~ 
va&inmptatapertmrhant, IdemUb.Y 
Contl. Pertim Latre,cmmpre ree Rmfiica 
Tentie in Hifiama diceret, mfqtte ee cenfit- 
flufiiit, ut afilmdfim indperet, necantea 
petttit cenfirmaritjam parietet defidgrans, 
mttam impetraret 9 utjttditimmexfifein 
tafilicam tramfirretmr, Vfiftu ee injgenia in 
fihelafiidt exerdtatieiuhme deiicataenit- 
triumur, m clam0rem,fitentium , rifum , 
taiumdenifmepatin^aant, Sim.Abb. 
Gabbema. Alilis dedamatie, in veio 
fuonfii» ezeidtiisfidisadxesquaf- 
cunquc ferias ^ x«Mxatio eft,& peife- 
^imago. QgmKU* Li|C.io. Gloffiu. Pecronian. foienfiumaftionnm me- 
ditatio. Quintil. I.4, ci. lo. a Wou- 
wexenrEumenius KJietor.N«fM enim 
tantmm me aut n^li^entia,atit cenfidentia 
tenet, mt n^ciam , mtantafit , tnter hane 
ademfini & nefira iBafeereta fimdivrum 
exerdtia diverfitai. lU armantmT ingenia» 
hicpraiiantmrf ibipralmfie,hicpmgnMcamm 
immrwr. Accefieie ad noc ezeiciutio* 
nisgenusperlb&cprinci^es. Sueto- 
nins Nerone c 10. Spaxcian. Se?ero» 
Capitolinns Gordiano : In^thena» 
eentremerfas decUmamt.Cvotto l Tuic. 
quaeft. Dedamitaham CM^lib.y Epift. 
id Poetum : Hirtimm (r Deiahetam 
difcendi difi^es hahee, cetnandimagi'* 
fires, Pmte te amdijfe iSies apmd me deda» 
mare , me apud iUas cemare, Hos xnnuit 
Seneca ControTexf.pioonn. Petuiffem 
audijfe (Ciceronem; iniKe atriele , im 
aue dues grandes pratextates ait feeum 
declamarefilites, Cttjusjndicinmfech 
Sueton. L. de Clarb RJbetor. Cice- 
zo Bmto : Cemmentahar dedamitant 
cmm M, Pifine, atit eum aUqme qmetidie » 
hillC qmetidiana dedamatie, 

4. Etidee i^e admiefientmles exifinm 
in Jcheiii Jhtlt^Smes fiers] Gcoig. £r- 
hudus: qmaconitietaniftidiuntnr, 
diverfa ^ torenfi remm ufutiaAan- 
tur^imo ad mera nugamenta antiqui- 
tacttffl de fophifinamm deflefticur» 
Nonne enim & hodie dKpncationes 
noftiomm Academifonim , paiieo* 
demquc modo jnrcnnm animos ad 
ffl^a fuigences deceinnc atque cor- 
lumpunc^ N«iff/lir#fMf«H(Mi*ittqnic 
CaTeiins , nu^fer tyrimem fifrat fihi 
ehlequentem \ quin dihe pki audientem 
ejfejuhet : interregandi firte d petefa^ 
temfadat, phumanierpt. Jnpaulehe' 
neftieribm,dimdecent, di» exercent alm~ 
Wmti im usjmdidipmttt pipmai permit' Digitized byGoogle 4 T. P E T. A R B I T R I 

exiftimo in icholis ftultiffimos fieri,quia nihil ex iis, qnx 
in uJii habemus , aut audiunt , aut vident ; » fed piratas 
cum catenis in litore ftantes , & tyrannos edi(Sb fcri- 

bentcs, tmnt i uhi t4unen in fenpu incmrunt o- 
nmis. Pytha^oras idemfmt. Hinc dtjpu- 
tatinus tyronum nm mitms ridicuU vi- 
dcntur » quam infiru^a luies gruum & 
fygmsorumt de quaPoet^ f2>ulantur : 
ac mdle novitiu confiUunt , qui eos in a- 
de dijputationum coUocant , ^uafi egr^ia 
faanora defignaturos , qui nec ctypeum te- 
neretnec hafiam vihraretoc nepedihm qui- 
'dcmfirmiter confftcre valeant. in Prodi- 
dafcalo : ubi pec omnes aites progre- 
diens docet , de qua paucis poflit dif- 
putaii , idque tantum interfeniores. 
bedamatores quoque noftzi juveni- 
les, nonne cunaem ezxoicm cum an- 
tiquis iftis Fetronianis cnant^yidete 
mihitkemata Magiftroium & Scho- 
laiium ezeicitia, in quibos nihil feic 
cz iis, quz in ufu habcmus, aut legi- 
tui , aut videtni , aut auditui. In Lo- 
gicoium ilvc Dialcdicoium Affr7«- 
^io^etf (hoc eft Ramiftamm fyllo- 
gifticationes) & fcholafticoium Do- 
^omm ineftiM , quib. gcnciofa ingc- 
nia velut pcftilenti quodam fideie 
afRaveiunt, junolim faipilt Felix 
Fabei Monachus Dominicanus Ht- 
ftoi. Suevoi. 1. 1, c. XI. ubiinteicx^ 
tera : Vtuverfitatihus inquit, mflris 
Oratoria & Poetica penitus incofftita eft , 
& omne ftudium juvenum in elenchistft 
vanijque caviSationibus. Sic jferiit a no- 
his ornata oratio , & abundat vana &fte- 
rilis caviUatio , quanihilfolidum, nihil 
ddeBahile , nihil verum apparet, etiamfi 
fit verifiimum. Dc Ciiticoiuin levi- 
bus atque inanibus ftudiis , quibus 
ludibiia quacdam czcitando hoc tan- 
tum ptonciunt , ut cum anni ad ttC- 
fenmveneiunt, nuUamadtembo- 
nam apti atquc idonci habcantui. 
Dequo hominum gencic non injuiia 
iUud Ciceionis de Amicit. ufiupa- 
ycio : nihilaitum, nihil tnofftificum ac 
divimmfitfciperepojptm » quifuat omnts eogitationes ahjeceruntin remtamhumi' 
iem, atque centemjrtam. Poiio de piava 
Scholai|icoium & Ludimagiftiomm 
inftitutione , quam hoc loco Petio- 
nius peiftiingit , elegantei agit Gol- 
daftus in Notis ad Hieiodis Ar»« 
(Vrbana) , quem confule. 

I. Jed fftratas cum catenis in litore 
y^^nftfij Senccalib.x Conti. ii. Non 
eft credibite temperajje a libidine piratas 
omni crudelitate efferatos , quthus omne 
fat nefafque Ittfus eft ,fimul terras ac ma* 
ria latrocinantes $ quibus in aliena impc 
tus per arma eft ,jam ipfafi-onte crttdeles, 
if hssmanofat^uine adfisetos, praferentes 
antefe vtncula, & catenas , gravia captit 
onera, S. A. Gabbcma. cum catenis, 
Fuit nonmodb Baibazis, icd Ro- 
manis £rcqucns catenaium ufus. 
Qux piofedionis bellicaB comites. 
Quod oftendit Hoiatius fciibcns ad 
Iccium lib. X Od. cum Cajo Augufti 
filio,inAiabiampioficiicentem, ut 
aibitioi : 

Jcd, beatis nunc ^rahum invides 

CaxJs, & acrem militiam paras , 
Non ante devi&is Sahaa 
RegibuSf horribiliqtte Medo 

NeGis catenas, Et illc Iccius 

intci libeitos Agiippx , :aut piocuia- 
toies. Nam idem Poeta : 

fruMus sA^rippa Siculis quos coUi^ 
gii^ Icci. 
Ideoque Caium Agtippz fiiium fe- 
quebamr euntcm in Aiabiam. Idem 
Hoiat. lib. 1 1 Od. ziii . 

Hilesfagittat & celeremfisgam 
Partht : catenas Parthus & Itaiuno 
RobuT. — ^ D. Hicionymus ad 
Pammachium. Hk barbarum iitus 
fmt , \nc diahoiuspirsUa cumfociis , pot" 
tat vincuia capieniis, Ulx autcm catc- 
lUB coUo, btachiis ictoitis, manibus» 
& pcdibos injcdx.De c9/2«^Tibullus, 

Uhera Rtmtmafitbjedt teUa tatena. 
De Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. y 

bentes , quibits imperent filiis , » ut patnim fuorum 
capita praecidant ; fed * refponlain peftilentiamdata', 
3 ut virgines tres aut plures immolentur ; fed 4 melli- 
tos verborum globulos , & omnia dida , faftaque quafi 
5 papavere & fdamo fparfa. Qui inter haec nutriuntur ', 

non De brachiis, Hoiat. 1 1 z Carm. y. 
— • Vidi e^» dvium 
Retorta terg» hrsMa liber», 
XycmoHibms, Pedo ad Liviam : 
xAj^tciamyr^um liventiM ceUa cdtenU, 
Dfira^Me per ftVM vtiKuU nexA 

Et Tibulliis lib. i Eleg. vi i etiam 
de brachtis (ciibit : 

— N9V9S jmbes Romam trimi^h»s 

Viditf & evin^9t brachia capta dttces, 
De eempedibtts , Tadtus, Flocus, alii. 
Ludev. Derleans, 

X. «r patrmm Jhentm capita fraei- 
dant"] Lex erat Sa;rdoa , inquitAlia- 
nus lib. IV . c. i vat. Hift. mfilu pa- 
treSfjam/eme eonfe^esfitfiibus cederent , 
4t interemptes fepelirent : aifiirdum arbi- 
trantes effe ,Ji delirusfenex ulterim m vt- 
vis agat , ee quid fapifiime in Jrattdem 
peccanuu^ue impeBatur cerput feneBitte 
grandavamaceratttm. S. A. Gabbema. 

2. rejpon/k in peftilentiamdata'] Ci- 
cero lib. i de Divinat. Vt hoftiartan 
immelatantminjpiceremur exta» qttarttm 
ex habitu , atqtte ex coiore cum /alubrita' 
tit, tum peftUentiapgna percipi : itemmn' 
tjttam etiam , ^fua/itftertlitat agrerttm , 
velfertilitatjutura, Qutntilianus Ub. 
1 1 9 C. X. Sint ergo & tp/a materia qua 
fngentur,qttampmiiima veritati .* & de~ 
elamatio in ^ttantum maxime pottft > &c. 
N4OT magosy & peflilentiam, & re/pon/a, 
i^ /avieres tragicit nevercat, alia^ttemar 
git adhuc fahttto/a , jhtftra inter /bonfio- 
nes & interdiSa ijitaremut. Gabbema. 

3 . «r virgines tres attt plteres ittp- 
meUntur'] QuintUianus Declamat. 
CCCX.XXXIV. In peftilentia re/ponfum 
eft,virgtnemimmoiandam. SorteduSam 
patervirginemnegavit. Magiftratui im- 
m$fa;vit .* ntnfim^atufpeftileHtia: ite* rttm fortiti /itnt : altera immoiata eft : fe- 
data eft peftiientia, Idcm Declam. 
coczxvi . S^i peftiientia taborabant, nu- 
ferunt iegatum ad eracuium petendttm, 
re/pon/um eft fiiium ipfiu* intmoiandum 
effe. Idem. 

4. meSitos verborum giobttiosl Ele- 
ganter a euftu ad audimm iuavitas 
mellis trahitur. Ga/p.Barth, MeSitos,L 
fuaves, dulces. Ariftoph. Avib. /ei- 
XtyXtioTotf lmot9, i. meUitorttm carmi- 
nttm, \itHotit.dixit,poeticameBa,dc 
Tertull. deAnim. meBafactmdia. ad 
quam conditionem ^t)djpits xv- 
x»(^(meUettmfonumedenstygnus)y & 
pii^sv^fftf^Sa^exXrif (meUei coioris So- 
phociesj in Epigrammat. appellantur. 
paXi^^9y[ot, qui voce (imt mellita ac 
dulci. yXvxvfieiXt}^f , dulcifllimus. 
Homer. Iliad el de Neftore : 

xieif pitr dvhi . 

(Cujus ab ore thymum redoientia verba 
fiuebant,) 

Cicero de Sened. Ex ejm iingua mei- 
ie duidor fiuebat oratie. Ouos Petro- 
nius meUitos giobuios , Cic. lib. i ad 
Attic. ep.xiv dixit Mxiiw, quafi 
dicas unfta verba & oleo fparla. & 
nefcio quis Xhxv^^k Xoyur (iecythot 
verborum), Lttndorpim.Giobuii,^lzcen- 
mlx erant ab orbiculari figura fic vo- 
catz. Muretm, ^nimadvertit Turoe- 
buSfVeteres in omni duidario opere/oiitos 
efffe uti meUcut not faccharo.Gzhhcmn. 

5. papavere & fefame fparfa ] Sela- 
mum , principem locum inter bella- 
ria obtinniife , ex hoc Petronii loco , 
Athenzo, & Polluce notum eft. Nec 
papaver poftremum Ioaim,inter con- 
dimentarias herbas obtinebat Muic- 
toau^ote. Ideo cum aliquid ftudio- 

A5 ft Digitized byGoogle 6 T. P E T. A R B I T R I 

nontxiagUfaperepofrunt, quam , bene olere , qui > in 
culina &bitant. ^Pace vef&a liceat dixifle^ primio- 
mniumeloquentiam perdidifHs. sLevibus enim atque 
inanibus fbnis ludibria quaedam excitando effeciflis , ut 
corpus orationis encrvaretur , & + caderet. Nondum 

juvenes 

culfM d/Hemitm rediit,ut mtgrprMeifU4t, 
qus carrumperent dtquentuum atufkt , /i- 
centU Mque infatis declamMtiumfiterit, 
Sic Tcro lul. Scalig. leg. ex vet. cod. 
primi emnium , pio prioii , f. emnem, 
Primiemmum, habet & cod. Tiagur. 

3 . Levibud emm etque uuai, y! J O- 
mnino allafum ad proveibiuai .- Tlu- 
Qfuin fimpule exdt/tre, Scaliger. /•. 
4 Jveuieereih 

4. caderet'] Senec. Contioveir. 9* 
Prumium pulcerrimjt rei ceddst. Laftant» 
1. 4» C. X . In tetum /apientia cedderdt, 
Ge.£ihaid. Idcniy & ezeoGioiT. 
Fetion. Cadere dicuntur omnia , qax 
ab oidine & conftantia vacillant , auc 
degeneiant.Ia. Doufziutcerfm eratie' 
nitcaderet, Sic 6c de Afiatica ifia tolu- 
tiloquentia O^vianus C«{ai j cufus 
univeiTam pioifus diftionis imagi- 
nem (quantum cx ejuidem fbgmen* 
tis eftconjeftaie ) ^ Petronio poiii- 
deii , Jam ptidem fatis acceptum e^ 
mihiySaibit igttur ille in quadam ad 
M. Antonium epiAola ( Suetonium 
auftorem fequor ) ludensmaium& 
inconfbms in eiigaido geneie dicen- 
di ingenium e jus : Tuque duhitat Csm- 
heme ^mnue»an Verrim Flaccue tmitan- 
difint tibi ? ita ut verbii qua C, SaMufiiue 
excerffit ex erigjmihm Catems utarii t an 
pctim xAfietucerum eraterum inanihue 
fententiit verherum veUihiiitat in nefrum 
femtenem tranxfirendd f Quibus moz 
fuodnit Arbicer>inquiens: Huper ven^ 
te/aifihac&enermis leqttadtae lAthenae 
eXxAfia eemmigraivit , animepptejttve' 
nnmadmagMfmgentes velttti pefiilenti 
amdamfidere t^iavit, Cseteium, quod 
oiziyPetronianum fixiboidi genus ad 
Odavianx didionem iimilitudinem 
czamqfllm mibi coafonoatm vi* 

4e4, ie politum iignificaie vellent , 
ftAeMtf ( fifami fiumenti Indid^edem, 
feu duicedinem rrferens), & papavere 
ac fefamo fpaiTum diccbant. lC Ca- 
iaubon. Animad. inAthen. 1. iix, 
c. zxvxi. Plaut. Poenul. x, xx, cziv. 
A G. Ohfecre hercle ut muija lequitur i 

MI. Sihilttifilatercules, 
Sefiimttm, papaveremque , triticum 9 & 
fniUutmces, 

Petromus iniia de coma Trimal- 
chionis: Giires meHe & papavere ^at' 
ps. Idem. 

1. in culina hahitam'] Sic&editio» 
nes' lo. TouiaBfii , la. DoulaB , alio- 
zumque , ac codez MS. Tragurienib. 
Claud. Salmafius : Hattd melim elere 
peffunt , ^itam qui in ceriaria hahitant ; 
vi^goedunt : inculinahahitant, culi- 
namicio multisnon maleoleie. at 
veteies libii legunt : inceria^ pioc0- 
rMTM, oerS ^u^eii-^eiu. Gloflai. 
Petionianum : cw/yiM. Notzfuntcu- 
linaiiz foides ez pinguedine , aliis- 
quepuigamentis. 

2. Pacevefiraliceat diseiffe, primie' 
mnium elequentiam perdidifit, &C.] 
Face vefira, Foimula, quauteban- 
tui veteies , ciim quid veniA alicujus 
vellentdicere. Eaufi iiint Plautus, 
Terentius, Cicero, Tibullus,Proper- 
tius, alii. Gahhema in editione poile- 
ziorc, ieu fiasmento potius, non 
enim opus ad finem peidu&um} edi- 
tio piioc,cujus nos leftionem & tez- 
tumezhibemusAnnieftitfs4, Tia- 
}e^i ad Hhen. In hoc Gabbemiano 
fiagmento , qu^ ezegeiln, non pauca 
cnuuta , inteipolata, ut fit , qux hic 
in Notisnon negliguntui. lo^. k 
Woutreien : ele^uentiamperdidifiijyScc, 
QmntUt Lzx, c. 10. ^ ^uidem rcsifia Digitized byGoogle SATYRICON. 7 

I juvenes declamationibus continebantur » quum So- 
phocies , aut Euripides invenerunt verba , quibus de-» 
Derent loqui* Nondum ^ umbraticus dodor ingenia de- 

leverat , deri» lieimnem demiraturam irbi- 
tror, qui Suetonianum illud de Au- 
gufto Frincipe teftimonium memo- 
ziter commemineiit fatis : Genm ett- 
^ueitdi fiqmttm tjt el^ans & tempera- 
tum : vitMtitfententuintm ineftiis » stijtte 
incondnmtate, & recendifrum verberum 
(m ijifididtjfitfribiu, Pracipuam^ue 
turamduxit, /enfi$m animi ^uamaper- 
tiJSime exprimere : aued ^uefaciliud tfi- 
ceret, atetnecu^ieaeremvelauditorem 
obturharetac moraretur» ne^jue prapefi- 
tienes verbit addere , ne^tte cenjunUtenes 
fipius iterare duhitavit , qua detra^a 
ai^eruHt aiiqmd ebfmritatu , etji gra- 
tiam at^ent, Qux quidem omnia 
ita gi^ice > 6c quafi ad veium Pe- 
tronianam nobis orationem ob ocu- 
los reprxfcntant , ut nifi de Au£|ufto 
camcmoiata efle conftaret nobis ex 
Hiftoricx fidei au^otitate , in alinm 
potius neminem quam in Aibitmm 
noftrum conveniie ez animi (enten- 
tia jurati afTeveraie poifimus. Hucuf- 
qae Deufi, 

l. Nendum juvenes dedamatienibus 
eentinebantur ] In eos inyehitur , qui 
adoleicentum (hidia umbrz paedoii- 
oue icholafticoaddita, ab iisrebus 
aoftrahebant , quorum ufus erat in 
pnblioo. Itaque inducitezemplaeo- 
mm , qui dtra lcholas illas dedama- 
torias, ad (iimmam Eloquentix ve- 
nerunt. Sed quid fibi vult in hac fcn- 
tentia verbom cemtimhantur , quid efi, 
eentineri jtevenes dedamatienibus t An 
ciupcuti etant velnt viperz , aut non 
potios iaudieft haec vox fcholaftids 
noc ioeo, qu^m,qaod volebat Fctro- 
nius, dedccori ? Latere aliquid non 
vulgace hoc vecbo , ego femper latus 
(umj liob piobiffimus dodiiflimns- 
que Kitteishuiias emendatum iret, 
tfnterebantur. Siveibisaudadadetur, 
jiunim^ ttico egtesUiii tamen Laci- nam iimul linguam & Petionium 
vcrbd, augeremus non inviti : id ve^ 
niat. duftum^ tinds, fitquefidum 
ad faciem , tk ayUutulare , oe talinm, 
fciibeiemus vei^ : Ntndumjuvenes de^ 
damationibus centinebantur. hoc ci^ in 
tineas pxdorcmquc dabantnr. Quod 
indicatum tamen , non firmatnm aot 
ftatutum volumus , novitate fine cx- 
emplo teniti, fudicium eftopenes 
liteiatos : iis Ci ciudum videbitur» 
age malint fcribere , centendebantur, 
quodaptiflimumfentends, licetli- 
teris mutatis audadus. Eu/Uthiut 
Sttartius. centirtebantur. i. e. detinebtm 
tur , exercebantm. GloiT. Pctton. 

2. utiAraticm de&er"] i. e. fihelajti' 
cut » fuiin umbra fib te&e vitamt^, 
Gloff. Fetron. Graviifimus An- 
nalium anftor Tacitus lib. xiv Ann. 
C. L I II . StudiotUtfic dixerim, in umbrM 
edttenta. Ferumbtam,feholamdeda- 
matoiumintelligit. Curt.Pichena. Flt- 
nius liKix £p. ii. VeltmsmfitMajH- 
CM tibi , atfue (tet ita tUcamJ ttmbratieae 
literm mittere. Apud Plautum in Cur- 
cul. 1 V, i II , XXI 1 1 umbraticm iumi< 
mt pro homine uifaano & in umbra 
degente, opponituiqne militari, qui 
plurimum m cafttis fiib love firigido 
degit. luvcnai. 

— — lenm ignavumquite^»iamdet 

&umhfa» 
IdemSatyr. 7. 

^d fugnam fiti Rbeterica defiendit 

abumbra. 
Columella d. R. K. lib. i . Eesfui 
fltb ttmbra dvitatit intra memia defidet 
cunfiarentur. Sic Tmcui. Flaut. 11, 
vii,XLix nules vitupeians urbonum 
amatoremvocat, 

metdtum mataetim,ctnctnnatum, uM' 

braticdam. Gabbema. 
Idem in edit. pofteriore : umkraticu» 
da&er. i. propri^ Scholafticus » qui 
A4 iil Digitized byGoogle 8 T. PET. ARBITRI 

leverat, quum i Pindarus, novemque Lyrici Homericfs 
verfibus canere * timuerunt. Et ne poetas quidem ad 
teftimonium citem , certe neque Platona , neque De- 
mofthenem ad hoc genus exercitationis acceflifle video. 
3 Grandis , &, ut ita dicam, pudica oratio non eft macu- 

lo&^ 

buit } dmm ita Triumviris Remp. dgvl' 
dit , ut tamen in /ua dom» dsupartes ef- 
fint. Vbi Gruteius : dum sta cum ter- 
tioRemp, Lipiius: Dii»ita Triumvir 
Remp. Sed Triumvint. ideft CoS^it 
fu9. quod iprum, Czraieni, Crafliim 
continebat. Fioidis ut Rutilius Nu- 
mantianns de altciis illis tiibus ?i- in umbra fub tt€to & intei te^m 
difcipulos exeiceiet, hos ita appella- 
bant in oppofitione eoium, quibus 
olim juventus Romana piaeceptoii- 
bus , nimiium optimis oiatoiibus in 
ip(b foio fub dio utebatui, 6c pugna- 
xe in pizlio di(cebat,ut loquitui Dia- 
logus de cauifis conupts Eloquen- 
tix, cap. xxxiy. 

I. Pindarm nevemaue Lyrici'] Senec. 
£p. zxy 1 1 . In Hygmi veio Af ythol. 
nudum lemma : Septem Ljrid, quod 
£dfum eft. Aufonius gnpho Ternaxii 
numeii : 

£t Lyrid vates numerojimt Mnem»- 
jjnarum. 
Winmeren. Lyiicoiuffl piinceps cluit 
Pindarm. Keliqui (unt : ^kctm, Sap- 
pho, Steficherw , ihycm, sAnaaem, Bac- 
chyiides , Simonides, ^lcman , quoium 
ftagmenta manibus doAiomm te- 
xuntui. Quidam addunt Corinnam^ 
qua; fuit poetiia. Gakhema. Hic qux- 
xunt viii dodi, quomodo Pindaro no- 
xninato novem tamen Lyrici (IntBTen- 
tatconciliare G. Baithius lib. xliv, 
cap. VI. Gonfalius decimam Lyri- 
cam indagavit, fed fimpliciinma & 
veiiflima expiicandi ratio hzc eft. 
Kotundum numemm poiitum pio 
exad^o & (ubtiU,ut fbletjquod genus 
«deo amatum vetenbus, ut ctiam in- 
teidum , ciim fodalitii alicujus men- 
cio fit , ctfi unum nominando eum ^ 
reliquonim numeio exceipfifle vi- 
deantui, poftea tamen univeifimi 
coilegii numemm ita ponant , quafi 
& is, quem excerpferant , induaeie- 
tui, ficuti in hoc Fetronii. ica ut Se- 
neca lib. v de ficnef. cap. xvi . Cnejus 
^ompejus dssmeMtraordinaria cencupifiit 
impcria, dum prtvindm ut «UlM iififi' lUe tamen Lepidus pejer dvHibus armss^ 
§iuigefit fidis impia heUa tribus. 
Nempe ubi ties (bcii eiant , ip(e Le 
Didus, 0&avius,Antonius. Fiequens 
noc etiam (aao Codici. In Ann. lud, 
cap. IX. Ita venit, (Abimelech ) i» 
demumpatrisfm Ophratham, &interfe' 
dtfratresfuos,filios lerubaiis, feptuagith, 
ta virosfitper iapide uno : & reli^umsfa^ 
fius eft Icthan filius lerubalis. Atqui 
omnes filii computato & lothano 
fueiunt (epmaginta. Siciurfum: Vt 
rediret injuria lxx filiis lerubaUs iUata, 
Id eft,cxdes eorum reponeretux Abi- 
melecho. U. Fred Gronovius. 

1. timuerunt~\ c.M.invenerunt. lan. 
Doufa in MSo ad editionem Toi« 
nxfii A. I S75> fxpius citando. 

3. Gra»idu,&,utitadtcam,pudica'] 
Infia : lam iUa ^andu oratio haberet 
majefiatitfuapondm. Etpaulopoft: 
Gratidia^ indomiti Cicerwit verbs Eihaid. Com. Tacit. Gve quts alius 
auftor dialogi de Oratoxibus : Orati», 
ficut cerpm hotmmt,e4 demumptUdira efip 
iit^ttamtt eminm vena, necoffkmune* 
ranturi fedtemperatm acbfnm fiuiguit 
implet membra , & exfiirgitterk, ipfit 
^UM/uenervosrmbort^M icdeeorcom-^ 
mendat. Vide luvenal. Satyx.!. Quin* 
ail. l. 2, c. II. L 5. C 12. 1* l»> C. 6* 
Ut k Wtmttreiu Digitized byGoogle SATYRICON. 9 

Ioi&, necturgida, iednaturali pidchritudine exdirgit. 
Nuper « vento& ifthaec & enormis loquacitas » Athenas 
ex Afia conunigravit , animofque juvenum ad m^na 
{urgentesveluti J peftilenti quodam fidere adflavit , fi- 
miuque comipta eloquentias regula ftetit , & obmutuit, 
Quis poftea ^ ad iummam $ Thucydidis , quis ^ Hype- 

ridis I. vent^fi ifibsc & timmu htfUda- 
u$] mi^kii^i fublifflUoqua , & in 
dioendo fupeibat ut cum quis 

fnpat MmpulLu & fifymptdalU 
verbik 
Erhardus.Ti(r^«6» & vsna ^jMt^nm 
dicemU UetHtia, Gloif. Fctron. 

z, ^theruu ex ^fia temmigravit'] 
Ciccro in Biut. c jc x x i . ^Afiatid tnmit 
redmidantes, D. Hicion. ad Kufticutn: 
^lm ^fiamtm tumarem ^ttite fitcahant 
fale. luUus Sevcnanus : ^Hfi^uemla 
^tticermm aBi9,qm breyet o^^riBique 
fipit»&atTes: ^nimitandantbii ^fiar 
mrum iicentia , ^ui vagi &fiffi / S. A. 
Gabbcina. 

3. ^fiilenti fuedam fidere adfiavit'] 
Nonnunquam quati cx ipiis ilcllis 
xgncs dcfluunt» gui fulxninum modo 
animalia fciiic (olcnt, & aibuftas vi- 
dentuiip& ftellz deddcic aut tian- 
iiliie : quod tamen putidum cxifti- 
maic , nam in£n iftas Iubc nafcuntui. 
Hucfanci lefpcxit Pettonius. Apul. 
Milcf. 8 . Velutgravi ttnitru fretella^ 
fiderit, vel ipfi Diali fitlmine perct^ 
Afaitial. 1. 7 Epigi. 9}> 

Hec tpm efijubitefim utfidere mutm, 
£tl.zx JSp. Stf. 

Sidere pertttjpt efi fitbitttibi, Zeile, 
lit^ud» 
Hi autem qui pesculfi ^fidertfi, Glo£ 
Sidertfiit tiffyrX;^ , f 9nAftr2ac9f (tU- 
fdent), In zAiOTihaa fideratit. Flin. 
1. 7 , c 24. lo. I^ Wouweien. Ptfit- 
lenti fidtrt ^fatum^t. 1. pcftilcntia 
coneptumefle, ?el luepeftifeiain- 
ie&ttmcfle. Vndelnftinus: PefiUti^- 
tufideritvieffercitumamittere: & Li- 
?iiit i Bmdfimt famp4iktmfii^9 iBumpavere. Tianflatum eft ab aibo- 
libus , quaium Diopnum vitium eft 
fideratit , cum lafteftcntes germinum 
oculi nandine vel pmina adoiuntur» 
aut fiit> oitu canis iiocitatum vjqpoie 
novellx ftiboics motiuntur , tefte 
Plin. lib. vx X. S, ui. Gabbema in edit. 
ptfi, fidtrtaffiart ptfiiltnti, Metaphota 
cft du^ k moibo plantaium fiderati§ 
di&o , ouo , humoic pci nimium at- 
ftumabiumpto, totx vel aliquaftii 
paitefubitb ezaieicont. CltffPetrm. 

lute n(iupat pio pededione U con- 
fummatione & ab(biutionc, ^ood 
novitatc quidcm blanda condliatii- 
cc Dlacct intcUigenti : non attenden- 
ti fuidum & inane vocabulum eft. 
Tuincb. lib. zxz , c. vi. luictus ad 
Synmiach.lib.iii, cp.ZL. InfiaPe- 
tionius : Diu^fitmmaearmimtpenet 
Mtpfum Tbraeemmemerata efi. Gab- 
bcma. 

5. Thutydidit'] Cujus tantafuit in 
dicendo pneftantia, ut , teftante Dio- 
nyf. Halxcamai&BO , Demofthenes e- 
jus Uhrom odies deicnpieiit , to- 
tumque feie edidicerit. 

tf. qtiis HyperidiiadfiiMkmtprteefiitl 
Fuit Hypetidcs Athenienfis , imuse 
decem daiilfimis Oiatoiibos, snnii- 
lus qnandoque Demofthenis. Volat. 
L. 6. Plutanch. in Demofth. Gui- 
lielm. Cantenis: De Hyperidt Oia^ 
toie nanat Athcnsnis , enm dUn 
Phiynen inlndidnm capttis addu- 
dam defendctet , & videientui yudir 
ceseame&condevmatnii: mmv»- 
ib in medium illam pioduziiIe,tunL- 
diqaedixttpcliciiispeftut (quoduc 
ipi« Digitized byGoogle zo T. PET. ARBITRI 

ridis ad famam procdHt ? ac ' ne canneti quidetn fani 
colorisenituitiledomniaquafieodemcibopafta, non 
potiierunt uique ad fenedutem canefcere. ^ Pidura 
quoquenon aliumexitum fecit, pofliquam ifigyptio* 
rum audacia i tam magnae artis compendiariam invenit. 
4 Non €& paflus Agamemnon me diutius declamare 1 in ipfiitotavipedofifnmameiat) dena- 
oaiTe, atqne tta eam de moie conda- 
fionis coi^m deplorafle , at jadices 
paitim reliffione deteniti » paitim 
mifecicoidUi moti, Venetis mini- 
fitam & CMXidotem illam abfolye- 
xint. 

I. neurmtnfmdemfimctltrm] Sa- 
num appdlabant qoicqaid ledam, 
modeiatam, caftigatam,& finceiom. 
Qno {enGi Ciceio de Clar. Oiat. di- 
Ztt^ ^fiMias tTMvret mmit redmndsmet» 
Mhddies fimieret, Etalio loco, ^tti- 
ees erMteretfimet &ficeet, It, laiet. ad 
Sjmmach. G.Erimrd. 

a. PiBttra ameqttemen dutm exitum 
fedtf&c,'] Ipie Fetxonias infia : Cen- 
ptlere prttdentierem ceepi states tabttU- 
tttm, fimttlfue CMttfium defidU frefentit 
txctttere , cttr pttlcherrims turtes peritffent, 
iuter uuut fiuura nemimmum quidem 
fiUvefi^mmreRqttillet. Tumiie,Pecit' 
m'sg inqmt , ciefiditm hactre/ncdinfii- 
tuit,&c. Felix FaberMonachus VI- 
meniis in Hiilor. Saevoi. 1. 1, c. t. 
Revixtt in Germunia fiseutia & eUftten- 
tia, & ex cenfeqttenti qttaqtte itigeniefa 
artes, utpi&ura& fiulf/twra. ^mam 
§nim fe artet ha adiinncem, Ingeniitm 
fiSuraexpetit , iugenittm eiequentiacu^ 
fitnenimlgare, fidaitum &fummeuu. 
Mirabile diBuifi, dumvifftit eiequeu- 
tia\ viguitpiSura ,ficut Dmefihenit & 
Ocerenittemfera decent : fefiquamced- 
eUtfacuudia tjacuet & fi&ura. Videmu t 
fiBurat, &fiulfturai acfirifturmdtt- 
•€euterum aumituu nuBafrerfiu artefeU- 
tat , uec hemiuum , jed menfirerum fer— 
tentertumquefacies. Scrifta iBiue atatii 
fudiafuinJuefU,iueemft4 t frifiitvtre feeuUt, sAfelUm atque Zeuxim , Ptly» 
dettum, Phydiam & Praxitelem mt^et 
fmjfeeemferituuei & defiatuarm , fiul- 
fterihm & ftSerihm Derem Liddttm , 
&c Idem. 

). tammagnaartitcemfendiariami»» 
venit'] (cil. viam. Slc Cic. lib. ix de 
Offic Seeratet ham yiam ad gleriam 
freximam, & ^ M/fcompendianam di" 
cehat^e. ScneckE^.xxfii.hancceue-' 
fendianaminvemt, Vano : Hndice, 
cempeudiariafine uia feHidtudine ac me» 
iefiiadicundiadeaudem veluptatem per^ 
venirififfe. Philozenas GlofT. Cem- 
fendiaria , wtiftU, S.A. Gabbema. 
Cemfendiaria, cencifii hrexntae, aw%ftiet» 
GloiT. Fetr. 

4. Nm efipaffm ^gamenmen] Imita- 

tai apeite Laftamias Inft. divin. 1. 1 • 

C.I. SenefifaffiuheminemDeusiiHmen 

! fafientia reqturemem dituius eherrare. 

i ^amemnena Kegem pizdicat Ho- 

' meros , coipoiis proceritate omnes 

' heioas Giaecos anteceUaifTe. Hinc 

peifbnam Agamemnonis indaoebant 

DedamatoKS,at magni & oonftantis 

pationi; quodez noftro Arbitio ii- 

cet colligeie , & Vanonis viigala di- 

vina. Aiu. Popma Conjedan.ad Var- 

lon. Fieqaensapad optimosaafto- 

ies,atiiib peifonis Homeiicis alios 

inteUigant. L«v. Tonentius in Sue- 

tonU Tiber. cap. tf i . De hoc etiam 

medic xtatis vetera nomina adici- 

fcendi moi^ quaedam notavit Hen. 

Caniiius Antiq. ied. tonw i,in Not. 

ad Alcuini Epm. 3, 8c 4^. & Golda- 

flus in Saevicai. lei. Scnptoiib. d« 

VeUepGaUo. Sicinfxa : cum^go' 

memneneadjammfervcmmtu, Eta- 

libi: Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ir 

1 in portica , quam ipfe in ichola fudaverat : led , adule- 

fcens, tinquiCjquoniam^iemionembabesnonpublici 

iaporis , &,quod rariflimumeft ^amas bonammentem , 

. non 

fthnevir ^et k mMrt peifiu^/m , ipfi 
vmlii r^ii tUefioU dfpmftd in mtUie^ 
hri$ fOientidt fcertum trMperet , ofut 
etidmmm&ebre inerga/hlefecerat, Ta- 
ceo certturhMtieHem ^fylti , fili^e ver- 
Jiouem multe ferditifimdm: ttcto frater- 
nam cmn Emeipio /ih pTMeefHrii mmhra » 
tmtemfodetetem ; & viritLritunfmUfi'' 
mk utriul^ veluftMtihm inqmmaum g 
poftiexno» qtiedexrurpifimmliteinri' 
Jum jmrgMHtes converterdt , iduuUtienem 
peetM > eujm mdeeflMifims reeitdtieni 
emm nmritihimoe vero demMtii piiifft inter" 
fuernntmmhe, ne^idjrulhm .* fuippe 
fmam voemtie etinmfmeritfiihfefuettm, ex 
mtTimpfme cmptMtorii fmtentim , fMTMfitieit 
fetim fmmm fehoUJHek Mrtihm fmMptd^ 
Neque mmoi ia^ia hSta in aiga- 
mentoittmfequentiiunainiifione, de 
fMlHe loqooi^ iMtrodnimm kMrfa^Mto » 
de tmniculM ^ftylti imtMBit Mmreii flenm 
deferditM, eMdemqtuferromexMrufiiee 
qu o d M m in filitudine inventM .- de fiure 
PriMfi Mute eryftMM tmrhMto , de nefher" 
nitin /Meetonugni iMimt dei reiigienihm 
infieSii, froditifyme. £z quitMistum 
uniTeifis, tumiingulltiacile eftad- 
finnaie, ipia Iubc tantula qu« leiiqna 
etiamnum pofiidemus Fiasmenta» 
▼iz meheiciues in decima ejus Satr- 
izpaitecenieiipofle. Cctei^m oe 
eMffi ferticm habes aliqaanto etiam 
^ft. SuancdtfertiemHercmiiiRems 
M PhiBffo fmndMm extrmHM diftom' 
ciedam » caius meminit infia Petro- 
nius , obftat GrMCM mrhit mentio > m 
emjm diverfirio fi defertumJMeere immen' 
MwrfjKv^rttfpoftea. lMn.DemfM,P. 

2. Sermefmtiieififerii'] vemtfiMfer' 
momii gTMtU Md fmhiicMm^ 
/40«M. GloCFcti. libi : RecefiltefietemLyemrge ermdeUe^ 
rem. Iteium. S^mefuid Lyemrgi vOm 
^dffMXtihmifrMhi^fct : ad Lycuigi cm- 
delitatemmpiciens. Ge.Erbivd, 

I. deciMmMreinfertieu'] Non idem 

poiticus,ac (chola. Portiem ame (cho- 

las,ut in Academia Altoifitta,nec an- 

ce fcholas tanram , fed & ante pina- 

cothecas^rtatf habebanc. Infia : Ex 

hit^fmi infertidhmfiMtitAMntmr, iMfidet 

in Eeumelfum reeitMHtem MMyeTMrr.Chli- 

ftianietuim antetempla, qnasScii- 

ptoies ecdefiaftici Mmlitm vocuit. 

ErhMrd. P*nMatf » /mm ( jom vel ante 

aCToateiium) in fne dedMxmtieuet fie- 

^i«ir. Glo£r.Fetion. P«rtNMiiquam 

d.icat ne(cio,piaBleittm qniuii nec pes, 

nec capat Encolpianc difleitationis , 

in tama tam^ ne defonni Sat^pci 

iftius decuitaoone » uipiam gentiom 

compaieat hodie. Namnecde^A- 

memmoffk fitMfirU leli^unm nobts 

quidquam fedc fiigitiva oblino. 

Quid 2 quod majoiem fuferierit declM- 

fUMtioim paitem depeiiifle augaiaii 

pofinmus. lurLAtohfcemMilUtmedit- 

fueemmihmfUgitiofM EncolfHfervitme , 

eodentfme nd Mrenmm ie m dimuM to ; defk- 

gMejm,Mcjmdieioddmfi: deneSmmMho- 

fiitii cMde : de mxere Lycm eemtftM , ttmm 

tnjuriii eidam iUtii , exfiUtofme centtt- 

mulioptmigrMtione uMvigie, nec vok, 

necyeftigliim,qnodajunt. Qnidde 

dMmnMtiene TryfhnuMi de exiiief mc digni- 

tMte gm m cendene frofiriftMt de Lycurgi 

vilUdifioliMtM, Mc rMfiniice mmuu ihm , 

de MemelMe MmtefdioUne ioquai \ Sed & 

dtfrofudioptiLt, fUMtufmefimfroeme^ 

TuerMt , Gitonit mmmmfime , detj^ fri- 

tuii imfudidtiM ejm tirodniii, fn^fierM- 

ijueMC neferU eum Encolfio eenfmettidi' 

m : dc^fylto infimmM netit ioeferto. l.Mmi* Digitized byGoogle 12 T. P E T. A R B I T R L 

non fraudabo te arte fecreta. » Minimum in his exer- 
citationibus » dodores peccant , qui necefle habent 
3 cum infenientibus furere. Nam 4 ni dixerint,quaB adu- 
lefeentuli probent , ut ait Cicero , J jifi infcholis re&nquen^ 
m i ^ ficut fidi adulatores , quum 7 canas divitum 

i captant. 1. ^inimmm in hit extrdtaii^nihm 
dtStrespeccMm'] Sic lecentioies om- 
nes. Sed TomaeT. & cod. Tiagur. Ni- 
mimm i. h. e. d. p, Douia MS. ad edit. 
TomKQiiMimmum^hieUct.^Et Eihai- 
dus : L^. wmtMMiv. Nihil,4it, mit mi^ 
nimmmpetcaremMgtfft, plttrimmm p^^' 
teiitet, nmitfeftiitftr : Slmd erge ejifpi^' 
wentet ehiuxitftienedigm. Eziftimo en>9 
qus inteiceduiit:j(^f aditlateres^Jc^ 
teret» &c majoiis eiTe, quam ut jnmr- 
nRM plan^ exulet. cu^iamque ejus 
jnemoiiam vel in Notu (and^ fei- 
vaiiy qtt6£»cit&pioxima. 

2. tUHeres Peuant "] Multitudi^is 
indicio impuui , ea qus plunmis 
placuernnt mazim^ ane&amus , & 
paiemum pnceptis imlmti ad illo- 
xum inftimta & eiiores deducimui j 
^ui piaepofieia ambitione & piz- 
opitatis votls , pueiis adhuc iocis 
matium involutis, ampla patiimo- 
iiia>pnetcxtas ac tiabeas promittunt. 
Has fecuti piaeceptoies , ne aiti£- 
cium peiiiet , fuum quoque fiuoiem 
in(anix fcculi adjcceiunt , omnifque 
bonz mentis & optimamm aitium , 
qoaium inftitutoies eiTe debebont » 
inftitoies efTe malueiunt. Animis te- 
nens inildias tendunt» &^uosin- 

* contaminatos aooepeiam» inficiunt 
£c fledunt ad communes enoies , ac 
paientumimpiobavoa,&c. VVou- 
weien in Folymath. Ge. Erbardttt, 

3. eitminfknientihmfitrere'] ElegaA- 
lei Flautus inBacchid. zv, iv, z. 

HuSbufrngi ejfepetefi heme,nifi fui & 

bene & maUfkare tenet, 
Jmprehit, cum imprehmftt , hafpaget : 

furihmfuretur, qued queat. 
VerfipelUm,fiigicenvemteffe 

pe&matifipitp Bemtsfit hemt, mslttsfit maUt : utat»' 
que res fit, ita animum hdheat. 
Horat. lib. 1 1 Satyi. iii . 

puder, inquit, te malus urget : 

Injanes qtU inter vereare infanus haheri. 
S. A. Gabbema. 

4. nidixerim, quttadulefcentulipre^ 
hent.] Quid hoc aliud , quamquod 
apudAgellium Tauius philofophus 
conqueiitui, iegem diicipulos daie» 
qua difcant \ xAlius ait, bec me pri- 
mumdece:itematius , becvele, inquit» 
difiere , ifiud nele. Hic a Sympofie Piate- 
nii indpere ge/tit , prepter ^lcihiadit ce- 
miffatienem : iSea Phadre prepter Ljf" 
fia eratienem. Putean. Suad. Auipic. 
Oiat. 1. Erhardus. 

J. /eli in fchelis reHnifuentur'] Vci- 
ba funt Cioeionis in oiat. pio Ccelio 
C.XVII. Gahhema. 

tf . ficut fiiii adulateres cum ctenat di^ 
vitum captant] lacobus Magni So- 
pholog. 1. 4 , CI J. ^m fapiens efi , 
adulaterihus minime credat. Ftduemm 
firmemhus capiuntur hemines , ficutprn- 
textu pabuli hame capiimtur pifces. Vnde 
Petrenius : ^dulateresfi&i , cumcetnat 
druitum captant,itc. Senec. EpiiL 123* 
Varut Eaues Kemanus , cemarum hena- 
nmfeaater, tfuae imprehitate lingutt 
merehatur. Eihaid. 

7. eemae] Gabbemiana editio hic 
habet cenae , & paifim i quemadmo- 
dum & MSm. Tiaguiienie. Malui 
tameneditionemLugdun. A. itfis» 
Rutg. Heimannidcm, & etymolo- 
giam a Voifio compiobatamfequi. 
sAduUfcent vei6 pioxime & fup^an-r 
ti<}U^pio adel, utepifimU^o epifieU» 
Sic dicimus adultmm^o adeltmm, fcu 
adeiitum, piopccrammtatem &». 
VoiT. I. C4. Digitized byGoogle SATYRICON. 13 

1 captant, nihil prius meditantur, * quam id quod putanc 
gratiifimum 3 auditoribus fore Tnec enim aliter impetia- 
bunt , quod petunt , niii quaidam infidias auribus fece^ 
rint) : iic eloquentiae magiiler, niii , tanquam piicator , 
4 eam impofuerit hamis elcam , quam icierit appetituros 
eile piiciculos, iine ipe prasds s moratur in fix>pulo« 
Quidergoeil:? «parentesobjurgationedigniiiint,qui 
nolunt lioeros iuos ievera lege proiicere. Primum enim» 
iicut omnia, ipes quoque iuas 7 ambidoni donant : dein* 

de * I. c«;t4iir] i. e. capere dcfidetant. 
InfrBi, 

Clitnpme cemdi impctentium cdptet, 
Mut. lik 1 1 Epigr. zvi 1 1 . 

Cspto tuam (pudet heu)fed capto Mjit 
xmectenami 
Tu capt4$ aitam : lam fltmus eri* 
pares. 
Kam captare non cft ftcqaentex ca- 
bcrc, redcapciecupcie. Taliamulta 
lunt , quz Requcntativz foims cen- 
rentar , cum fint defideiativa. Sic 
prendo non eft piendo ftequentet, fed 
prendere cupio. Vendite , vendere dc- 
lidero. Ita dermit»; efiente , oftendeie 
mc in aliqua le volo. Mumto^ muni- 
re cupio. Cic. pro Rolcio Amex. 
^drian. Tumebus. 

2. ^uamid] KtodidseftTxaga- 
rienfis. 

3. auditeribus']Editio'L\igii.(Tot' 
nzf.) in vct. codice fixiptum cfle tc- 
ftatur, amrihuty quod cgo emendatius 
puto. Chnfieph. Riehardus. 

^4. '«• impefiurit hamiiefcam'] T» 
ti>M T» eiyxHfif «te4«r^y«(f > bam$ 
efcam lciKamd2xe)eerrumperentOYtt- 
bialis eft locutio» pto mfimis ali- 
quemciicamvenire, & blanditiis in 
crrorem tndttcerc. Hadi.Iaiuus in 
Adag. Ge,Erhardmi, 

5. meratur in fc^pule] Codlce in 
Yragur. eft tuerabiiiir. Ad icm SCHCC. 
Hcrc. Fui. 

Hie exefispendeHsfcepuHt , 
^utdecept9jfttfiruitbmes% ^utflsfeufittMUtpr^ 
Prasuia dextrL fintit tremulmm 
Lmeupifiem, 
, 6, parentes ehjurgatiene dtffu fuiet'^ 
A doftoribus eloquentiz in patics 
culDam transfcrt. qua de le videndus 
Caiaubon.inPeir. Satyi.i. luftinia- 
nas Impeiator in ConfttL ad Ante- 
ceflores dilcipiilis definit qninqnen* 
niom» quoKilioet dent opcram aa- 
diendis piofeflbribus, & pedegendis 
libiis conditoium juris. Eiatdcfint- 
tum quadricnniumy nec nifi qui pio» 
baflet tantom (e tempoiis lcgttm 
fiudiis impendifie , admittebatui io 
muaciumAdvocatoium. L.lubemeu 
pre tefupere» L.petitienes, C.de ^veeat^ 
div.jud. Si qttinqaeniiinm velqaa- 
diicnnium illa aetate , qaa moies& 
laia & veiba civilia fanc ccam aotio> 
la aut facilia perceptu, quid non cm- 
bcfcimus ifta , qua honeie fpinis 
omnibus videntuiomnia, qa2cun<^ 
que dc jure ab antiquis ptodita funt , 
viz tamen in eis nos tianfigeie tiicn- 
nium, pluiimum vitio paicntnm, 
qui, ot hoc ioco PctioniaSjCioi» ad v» 
ta preperatit , cruda adhucfiudia iu fir um 
prepeOuHt, dcc CujacObfeivat.1. 12, 
cio. Adieiuf<lem|;tx£it.inFaiadc. 
Cod. Erhardms. 

7. ambitiemdenant] Nonnunqnam 
donare valct contemneie , ant ei con< 
tempm rem quampiam ^ (c amoliii» 
qubd intei moitales ftudiofbs lei 
pannd» > plns a^qud pauci fint , qot 
doncnt Digitized byGoogle 14 T.PET. ARBITRI 

de, quum ad vota properant , » cruda adhuc ftudia in fo- 
rum » propellimt , & doquentiam , qua nihil efle ma- 
jus confitentur , 3 pueris induunt adnuc nafcentibus. 
4 Quod fi patcrentur laborum gradus 5 ficri , ut ftudiofi 
< juvencsledione fevera 7 mitigarentur , ut iapientiae 
praeceptis animos componcrent , « utverbaatrociftilo 

eflFode- 

donent alteiis , qus alicujus pietii 
zeantoi. Hac rcntencia Fetionius ait, 
Faties pia ambitione fpes debitas, 
filiis fuis piojiceie , aut contemneie. 
JEii/f. StMrtiui, Dmare fe ambitioni. 
i. omnia fitceie ad pompam & often- 
tationem , non nt hs bonus , fed bo- 
nus eile videazu. Senec. £p. lzxz. 
^Addtxinms ammmm volufftMti, tm in- 
dttlftreimtiimmAlerum^fi: tradidmms 
amiitiom &ftmsy edteris aque vanis & 
ifiamhus, S. A. Gabbema in poft. 
edit. 

1. crudaadhucjludia'] SiC crudavi- 
ffe4, pio nondum naatuia tc nondum 
muftea. 1. zxvij §fi eliva, ad legem ^- 
auiliam. Sic crudus i/ir, in Plauto, pio 
teioci, nec moiibus humanioiib&s 
polito. Fapinianus ii Achilleidos: 
Cruda exerdiamagna indelis. Et fiSile 
crudum dixit Plm. lib.zzix,<:ap. ii 
pio olla , in qua nihil codium fuit. 
Sic vir^ittem crudam vocat Maitialis, 
quam acerbam Teitullianus lib. de 
veland. Viigin. qux Homeio vi O- 
dyiT. 'MU^^i^ eii^finf , viigo indo- 
inita,dc piscoqua : quia nondum ca- 
loie natuiali inflammata. Lud, Der- 
leans, 

2. fre^Btmt'] Tiagut. cod. im^ 
peOunt. 

3. eU^uentiam pueris indMunt"] Sic 
Claudian. triumphi$ induit, Deinde 
pio nafcentibus legendum aut laSenti- 
ous , aut dentientibus , aut va^entibus , 
quod poftiemum piozime accedeie 
videtui advulgatz fciipmiz liteias 
pionunciationemque. Ge, Erhard. 

4 . ^uedfipaterentur Uborum gradus 
fieri] Neque enim Fhilofophia de 
^laAO adiapoceft, peigtadusadil^ lam enitendum eft. Qnippeaidua& 
excelia non pecimus aoitu ezpedito. 
Auguitinus de Oidine 1. 1, Hincfi 
iUa ratie ad rgrum tSvinarum centempU-' 
tienem rapere velmt : fedmde alte cade^ 
rety siuafivitgradus,atqueipfafbiviam 
perpefefiSeoesmelita^. Ita in ipiis ar- 
tibus ceiti giadus.Wouweien in Po- 
lymath. Idem. 

5. fieri, utfiudiefijuvenesle&ienefi' 
vera mit^arentur'] fa. Dou(a : Ita le- 
go,pioboaue hanc le^onem pne ve- 
teii Lugaunenfi ifta : Irrigarentesr, 
Fcififlit enim in metaphoia Fetio- 
nius, & maturitatem ifiam , quam pcr 
veibum mitiiari ezpiimit, opponit 
fiudiorum cruditati,qaa, juventutem de 
paicntum confUio obnoziam labqr* 
laie queftus fueiat antea,vcibis illis: 
deinde quum ad veta preperant, cruda 
adiiucfiudia inferum prepeUunt , & ele- 
tjuentiam, qunnihil^e majus cenfiten- 
tur , &c. Mitigari eigo pio mitificari 
(quo vocabulo ufiis Gellius) hoc t(k, 
matnieiceie, poiitum accipiemus. 

6. juvenes leBiene /everamiti^aren-' 
tur] Ovid. de Fonto 1. z. 

sAddeijued in^enuat didiajjefideliter 
artes 
EmeUit meres, necfinit effeferes, 
£t alibi : 

oirtibus ingeamt , quarum tsBi maxi» 
macuraeft 
PeBera meBefcunt afperitaf^ue fiigit, 
Heni. Stephanus Schediaimat. 1. 3> 
czi. Eihaid. 

7. mitigarentur] luzta Toinsiiii 
edit. Lugduneniem,& MSm. Tiagu< 
lienie irrigarentur, 

S. ut verba atreci file effederent ] 

Vctcies quiadioibcAdttiiicensrivc 
tabcl- Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. xf 

cffbderent , ut > (juod vellent umtari , diu audirent, iibi 
nihil eflet magnihcum, > quod pueris placeret : jam illa 
grandis oiatio haberet majeftatis fuas pondus. ' Nunc 

pueri tabcllis lignftis oeiatis vel ceii indu- 
£ti5 utebiuinu , quando fcribebant 
fiylo fecieo anban^ vel pungebant , 
vel fbdiebant ceias , inque illis lite- 
xasfingebant. AltecapanftyU,qua 
nempe faibebant eiatlatis acutaad 
iiibtuem fiilcum in ceia faciendum : 
alcetaobtnfa, qua fi (ciiptum dcleie 
vellent» fulcos inciiis literis in oeia 
£k€tos conducebant, complanabant- 
aue , eamque concinnabant ad allam 
icripcuiam accipicndam. ^rx^ideicii- 

Stio eft apud pradentiflimum Fm- 
entium Hymn. iz «fef n^tf (de 
coionis) : 
Jtmumtri drtum pturif mifirsUlt vi/k » 
Cwt^^ffkp^rviimembfAfigAMt fylit , 
Vnd* fi^iUMres filiti peratrrert terst , 
SckUare mwrmmr tdmttntes ffriffi- 
rMt. 
Et paulo poft : 
Jnde MlHJhmmieii & Aoumndfmu tv- 

Sfmspiute 0rms eermfmUis prihitur, 
Hsc prioi pais quam dizimus. 
£x ^«4 fiHSi Mfiees ^Mentmr & M^jums 
birti 

Rurfiss nitefiens innevntm tireu, 
Hzcpaispoftexioc. Itaadpxiorem 
aUudens Ciceio lib. i de Oiator. 
emnsMfith M€mmeufiyli /ubemnt neceffe efi. 
&Fctronitts hocloco. Adaltexam 
Hoiatius iib. i Sat. z. 
Sdpefiylumvertmitermm fmmdiffimle^ 
isfmm^ 

Saifturms, Hoc eft,&pe aliquid 
dcleasaccoctigas. Nempe qui acuta 
paite ftyU fotmabant iitetas , cum 
eafSUmmutare yel aboIeceveUent, 
conveccebant m manu ^lum,6c par- 
cemobtufam, qusBalioqnin^tabei- 
laerataveiia, ledigebantyeifiis ta- 
beilaffl. luei^o qui pungentes ce- priusfadasezpnngebant. StyUfbr- 
mam amidFignorium vide. GMe» 
ma. VidcturFctroniusfcri^fle, mc 
verbastreeifiylieffederent. i. noncru- 
do atque immaturo ftyid praeprope- 
r^adlcribendum fe darent. Jdem[im 
edit.pefter, Stylusatioz, Mumeenfiytu 
Glou. Fction. 

1. ^medvetentimitdnydimMsdirent'] 
Aul. GeiUus Ub. i noSt. Ahic. c. 9 
auftor eft, moris fiiifle , ut ii qui fub 
difciplina Fytbagorica eflent, ab ini- 
tio per integmm biennium tacerent, 
ouo tempore eismwut (nmdientes) di- 

rent vel fcriberent . 1 Uud vnlt duDi6 
procul Fctronu dim smdire. Nec teme- 
re difapolos admifit Fythagoias . 8c 
qui eum fecnti , fed ffu0x«^^«f yr, 
i. moxes natuiamque , conjeftatione 
auadam de oiis & vultAs ingenio» 
deque*totinscoip6ns filoatquelia- 
bitufcifcitatL EzNotis Je.Pet. J>- 
tichii^ 

2. ifmedfmeris pUceretl CatnUttsad 
Coloniam : 

Jnfisiffimms efi hemse i nd fifit fmeri 
infmTf 8ec. 
Et Hoiatius de aite Foct. 
— iTom 
CeVrgit mefenit temere , & mmtatur in 

herm. Ibidem : 

Cerems in vitimm fieOi^ memi fr ikmt 

^. 
VtiHum terdmsfrevifir. 

3 . Nuncfueri imfiMir imdmmtjuvenet 
ridemtur,occ quedauifyueperpermmdi" 
fixt im fineRuteceejiterimeesvisit^ la. 
Doufa : Ezpximeie videtux voluifle 
didnm Hotatiannm , cujns quanto- 
pece fbidiofits fuecit Aibitei, teftis 
tSt elogium iUud multo Ubeialiffi* 

quo curieflim in pocta ifto Bi« lamlitecas efiacbant, cum deleie 1 fotmi feiidtmtem idem admixatuxua 
icriFcam veUent , ftylo vecfb cafaem poftca. Ulud igimx Hoatiannm (ut 

dud} Digitized byGoogle 1(5 T. P ET. A R B I T R I 

pueri in fbholis ludant , juvenes ridentur infbro ; 8c 
quod utroque turpius eft , « quod quifquis perperam di- 
kit,in fenedute confiteri non vult. Sed ne me putes im- 
probaffe ^ fehedium 3 Lucilianas humilitatis , quod fen- 
tio, & ipfe carmine effingam : 
4 Anisfemdfiqmmatefe&iSy 
^bntmqm ntjffiis afplkat^ ^ fr'm tme dixi) ^rimeie videtxu hic nofter : 
yd^uia ttU TtHt^m^ niji qm^d pUcuit 

fiU^dMcutnf 
Vd qtua turpe fmmt parert nmurihusy 

Imberhes didkereyfinesperdetuUfateri. 
, I. qued ^uifiiuis perperam difiitf in 
fineffute cenfiteri nen Wr] Fueti 6c 
iuvcnes ob ceream actatem melioia 
poilimt edoceii { de fenedute Aufo- 
nitts in epift. ad Georg. fiiium : fid 
eemmende^txi) tibiemremmeum, Nm- 
ves nofires , ty cicatrKes amamus : nec 
filineftrevitiipeceaffe cententit affe&a- 
tmu ut ainemur, Flaccus de ait. F. 
- — iaeedatertemperisaSi 

Se puere^cenfir cafiigatorque minerum» 
£z Notis hic univerfal. Lotuhii. 

2. fihedium Ludliana kumHitatis ] 
G. Eihaidus : Olim legcbami fiu- 
dium, Schedisun autem eft incondi- 
tum exemplai & inelaboiatnm. Si- 
don. 1. 8 £p.3.«>^o00Rn Fythagerid vi- 
tamy mn ut Nicemachusfinior e Phile- 
firati , fid ut Tafiius ViBerianus e Nice- 
machifihedie exfiripfit. Savaio in Not. 
adSidon. VidetamenGafaubon.de 
hoc loco 1. 2 de Satyr. c. 3* GlofT. 
Fetion. Schedium Ludiiana humilita- 
tis y indaboiamm opus & extempo- 
xaneafcriptio.SriM^ioi» de quo £ihar- 
duSyToimdianac feu Lugd.eft editio- 
ais , fihedum Farifienils ieu Stepha- 
ni laudante moxDonia, &codicis 
Tiagurienfis $ qni & loco humUitatis, 
imprehitatis habent: teftame id.de Fi- 
thoeicodicePetr. Scrivcrio in MSo, 
jnxta mannm Doufit ad edit.Tomzf. 

j. Lualiatutbumiliratif flied,^ Ita Faiifienfis editio.Tumebus prionim 
exempiaiium fidem iequutus, non 
imprehtatis , veium humiiitatisy re- 
(cribebat. Idaue Fetionianse eriam 
fententix paullo accommodarius vi« 
fum. Nam (ficutiidemaigutefiib- 
jicit) LudHusin Satyrisinterdumfiad 
humHitatemiamherumdemittehat^ he^ 
die^ue in Grammatids quidam ejus lam~ 
hid reperiuntur, Alii non LualiaHOyikd 
veio Ludana imprehitatts maiueie, 
Vcnia digni , quia Fetionium Lu- 
ciano pofteriorem credidere. Quid 
fi accipiamus de Lidnio Calve f cu- 
jus carmina, quamvis jecefit y ingentis 
Mimi fitifetidSknt Scncca. De^ P. 

4- xyirtisfiventfi qtds amalt effeiius'] 
Sic quidem utraque Gabbemiana 
edit. tumj R. Herm. & Lotichii ( de 
quibus & feqq. infi^ dariiis)!; fed 
Hclcnopolit . & Frellon. pio amaty 
habent hamat» Tornzf. inma^. & 
Var. le£t. pro amat, aiii amhit-y Steph. 
4r^.Idem monet & Doufa.Wouwe- 
rius in NotisiLcgend. hMuat, l. Rut- 
getfius : Fetronius,ut quidem emen- 
davit lofephus , divi lulii Caefiiris F. 
Scaliger,fcripfit hamat, £ft autem M- 
hamare eiyxt^pivetf y ut explicat vetus 
Gloffitfium , hoc eft, ut Anulejus lo- 
quimi , inuncare, £t certe id ratio 
metri exigit,ut pro amat (quod etiam 
c Tra^r. infedit ) omnino cho* 
reum fubftituamus. £ledio fiio tem- 
porefit penes aiium, mefaiomo« 
nitoie. 

5. priusmere'] Sic&Wouwer. R. 
Herm. ac cod. Tragur. Tomaefius in 
maig. Tumcb. tnertm, hoc modo & Digitized byGoogle SATYRICON. 

X fn^/f&tau bgpfoBeat exaSd : 
Neccuretaboreffamtrucemvubu, 

» Clkn^ueccmasmpatentmncaptet: 
tieciferdituaddiSm obruat vmo t/ HeIenopoLFKllon.Lotichias.Erhar- 
dus: fftKf «mff.Sciibeiidum eft foitaT- 
le uno vcAo frius-more: hoc eft fflore 
pnibo , & veterom poetaxum con- 
xiietudine,utapud?ropeitium, prrW- 
dtmmoy ante-empulmbmt, 4nte-iim,n$mc- 
dea, apud Plantum in Traculento : 

Vt Mte-farta demuf ff-partmbut. 
apud Teientium fimper-lenitM , d^ 
alia id genns tiecenta. Chrifteph. Ri- 
dutri. Pet. Pithoeus Not. ad Collat. 
Leg. Moiaic & Rom. 
^Artisfeverap ^is amst effeBus » 
Mentem^ue magms aptat : prins amere 
Fm^aiitatis l^empeUat exoBam. 

Et videtur idem Yoluifre poeta 
Venuiinus ad Mxcenatem : 

fafiiditfam defire copiam* 
Jj^em enim exaSam , diaets eza- 
Ctvun illud five plenum , ut ita di- 
cam, dimeniimi inteUigo. Aptifiime 
httic loco Romanx philoibphix Si- 
len Seneca : Nenpeteftftudiumfaiistare 
fierifinefrugaUtaris cura. 

I. Frugaiitatis iege peiieat exaHa'] 
Ita Frellon. Wouwer. alii, atque c. 
Tiagut. SedTornzf. in maxg. Tui- 
neb. pio peieaty peOat. Lotich. legit 
talteat. Chi. Richaxdus : PaUeatf quod 
cft in codice veteri , magis placet , 
quam ^«Cmt. Idenim (cntit : ei, qui 
velit magnum aliquod moliri , & 
efficeie in Literis, more veteram ez- 
«de colendam eiTe firugaiitatem , ira 
ut eam lem pallor indicet ex ftudio' 
rum coUedus WgiLiis. CaAius Par- 
meniis de Oipheo : 

pTmds & iUue , 

Perditus ineumhens MupspoBebat a- 
mere. 
Tenebricoiiis Satyiicus : 

^t te mBurms juvat impdUefcere 
fhartis. 
Io,}l Wonvrciea: lulius itemScvc- Mentk 

rianus : Oratms artihus neme inftruipe- 
teftt nifi cui ingenifim , &fireijuens ftu- 
dium, Primum animifit quadam natura- 
iis petentia. tum vox, iatus, decor , frU' 
gaiitai, lahorif patientia. Cztemmpio 
poUeat, nec caiieat, ntc paBeatzd lem s 
fed vexiiis poicit trochaicum, quo 
penult. pes fiat jambus. > 

2 . CiienJ^fte ceenai impetentitmo captetj 
Snpia} sAduiatoref cum eenoit dsvitum 
captant. Jmpetentium, ideft, valde 
potcntium. DonfiL P. ,ad invidiam 
potentium. Giojf. Petron. Quemad- 
modum obfemvit CharifiusTib. i x . 
ubi admonet pizpoiitionem m efle 
modo derogativam, modo adje&i- 
vam. Seivius i Aneid. Impotens, & 
fatis,&ninns,&mhilpotens, Exempla 
ii defideias,Iuicram conilile ad Svm- 
mach. lib.i Ep.xcv. Savai. ad Sidon. 
lib.v Ep.xi i . Achill. Stat. ad CatuU. 
Ep. xxxvi. S.^.Gahhema. 

3 . perditis addi&us'] Perditis, id eil , 
nequam & diiTolutis hominibus , dc 
quos afotorum , ac nepotum cognb- 
mintbuspiodignitate iniigniie pof- 
iis. Doufa P.. Hec perditis addiBus , 
Tt>maBi! in maig. Necinpopinis ahdi- 
tus. Stephanus. Tragui. codex: N. 
perdiBis ahditis, eiione^ quidem, (ed 
veiHgialeguntniantiquioiis fcripra- 
rx : ac perdi&is in textu etiam dedit 
Stephanus, non^«r^». &abbemain 
ic^iis : Kotant in veteribus libris 
rame dhditus. viderai fiiiiTe perditie 
appiidtus. i. e. afbtis & nepotibus ad^ 
hxrens, alfidnus comes,ut Fetronius 
ipie infen^s : &fithinde , prodeuntihfu 
annis, majorihus mepfseris appiicui. Tc- 
lent. Andr. v, iv, xxi . Tum iUe egent, 
forte appiicatprimifm ad Chryfidis patren» 
fe : i. ie illi iniinuat, faxniiiantatem 
ejus appetit. 

B I. piMI' Digitized by VjOOQlC ijfc T. pet: arbitbli 

Mentis cahrem^neve < pUufcr mfcdM 
Sedeat ^ redemfm ^ h^ianU addiSus. 
4 Sedftveam^erdridentTtitaniduarces^ 
SeuLacedmmo tellmhabitatdcolono. ' 5ir<- 1 . plaufir M fans ] Ineenni nam- 
que etiam pltuuUndc ad£fti. Inll* ! 
gnis eft Stiet. locus Nexon. cxx. Ne- 1 
^ue t9 fignm ad^lifuntuUs e^fris «r« , 
dhns » C* quiitqtu MtmpUms rmBia kpleie 
robufinajitvsiUuHs undi^ elegit » «f w j 
ilri/f/? in foHienes fUmfuum genttA un- 
difcsrent , Bembes , & Imbrtces & Tefiju | 
veeabant, Tacims autem eos plaiifb- 
KS equites ^uguftanes adpellavit. | 
Fuit & plandendi genus aliud, quod, 
9edbeIUrumcrefiitum,yocivttc, Ipfum j 
indicat£idiui Cic. pio M. Coclio , | 
poft mimi, aut fidiul« eiitem : Dein- 
eU fiahelUcsncr^hmt f meUmm toBitur, 
Meminit 6c Suet. Calig. c liv. & 
Amob. lib.ii. L^, Q^feliess, 

2. redemftus^^cH^redimittu^qaod 
zeiiciendum non eft, coroi» enim 
ipe^onbiudabantnz, (edebantque 
ut plurimum coronati,qui ludis ope- 
xam auziiim locabant. I. Denfn in 
MSo. 

3. hifineniA nddiSus "] Aiia OUam 
Tttlgb nmaflis hsc bifirienia. Sic hi- 
firUnales medes agnolcit in Otatorc 
auftot Dial. quen vide multis. Ga. 
BoTtkieu, Hinrioneam &oeie apud 
Tlautum. Deufa P. Tadt. de Orat. 
lam vere frepria (t pecstiiaria hujus 
mkis vitiapene in ipfe utere matris mihi 
rnndpi videntur f bifirienalis fitver , & 
jiadtsiterume^usrum^uefiudid, sjisJms 
mtmpatus & ebfeffus amnms , quaJ^ 
Itim Ud benis artibus relimiuit t lo. \ 
Wottweren. HtfirimUadmus/vdLtStt 
ludicris artibus deditns , nimiorpe- 
Aandorum hifizionum amore incen- 
fus. ^ddiSus, devotus , obnozius : 
propri^, zre alieno obnitus , & adju- 
dicatus czeditoxLv ut apud cum in nezvo pro debitis operas pzaefiaret. 
Itaque non profe^o detetius, (i noa 
mefiiis legas cum Tumebo : Hifirie- 
nisaddiBus/ide&t ptopemodum fer- 
?us, quippe ^ quo pecuniiredem- 
ptus & paratus dl. Sen. Ep. xi.vii. 
Ofiendam nobiiifisues juvenes mandpia 
^omimerum. S. A. Gabbcma eait» 
poftez. 

4. SedfivearmigetM ridentTritenidst, 
arces ] i. Sive placcnt Athenc , eo 
enim jubet fecedere juvenes , memer 
flj^itierum urbis Rema- , ut loauimr 
Tadtus in 1 1 1 Annal. Xident, eft Ho- 
zaciilib. xt Cazm. Od. vi. llUterr^ 
rum mihi prater emnes ^^gnlus ridet» 
i. placer. GMema edit. pefier. Tri- 
temdis. Fefti mutilatpr Faulus : Tri* 
tenia Minerva a ripa Tritems fiumini* 
di^f ^ued ibi prbmitm fitvifa. Mel* 
lib. I , C. VI I . Idem in edit. priere, ar^ 
ces. Has antiqui Minervx confisczave-- 
runt , quod eam mundi meotem at- 
que in lummo capite iedem habere 
credebant: five quo4xatio, quspez 
eam defignatur , Refp. 8t uxbes am-' 
plificet , ut ait CapeUa. Flaix> icribit, 
in mediis editiiquelods oppidi ioli^i 
tosxdesponerelovi, Vei», Afinex- 
V9 , (iib quorum mtela urb^ crede- 
bant eile. Parrhi^. Virg. Eclog. 1 1 . 
— PalUij^uaecendtdetarcest 
IpfaeeUt. VhiStrHimi Ideedeaar- 
dtimMinerv^dicitury nen^iadecapi- 
te levis nata efit fed ^ui^ dea efi artium 
& inienii, idee ifiafit^untur. Sihil 
enim cfi etxeMentitu iiigeme , qmppe que 
r^untur umverfii. Frobua: PaMmpri- 
mmm adificatUnem tnvenijfe^didtmr, Ge. 
Ezhazdtts. Z. Sir^ Digitized byGoogle SATYRICON. 

I ^enumque Jmnusy ^ detprttm vafi^mws , 
Mdonimque tibatfelkipedarefmtm ; 
Mox & 3 Socratkoplettusgregey mutet bakenas 
IJiery&mgattisqmiat^Dm^^ 

s timcBmana manm cvcumfi^at^ & mpdo Grajo ^9 1. Siremimqui d$fimt'\ i. Neapo- 
lis; <]iUB & PaRhcnope , quod unius 
ez Sirenibns nomen fuifle , & illuc 
cjeftam in linu illam fepultamqne 
efle ttadimr . on^ \ fbidiis juven- 
tutis hacc utbs floieiet» liqnet ez Sta- 
tii Papinii epicedio in patiem, qui & 
poeta & juvenmtis moderatoi ibi 
jilit. S,^ GMemsmretmfis. 

2. iUt ftmfs vetR^s amms ] £i- 
hatdtts : Hic eiat oido veteiis inftim- 
tionis» utpnmumPoeticamau^ica- 
zentui, ^PoSticaadKhetoricam, ^ 
Khetorica ad Hiftoriam giadus eifet. 
Videaturtamen Eiyci Futeani Suad. 
Auipic Orat. i , five Fane^i. i ad 
Senat. Mediol. ubide ftudiomm in- 
itituto ad iuyentutem agit. Luclan. 
Lexiph. >^fUf^ h >«»' aftn*9 

HOffijiStBi, mXbM snfi r^ xMftmXet, 
jj^.T5 nft^ r^j^ya&t^ iyyffivetoU' 
^Uf^ ( Vhi msttm extrfus fisms sh 
•ftisms pMtis t & fuh pffKtftwrihus ms 
UgerisytrmtpsndeMdetstTes. Cumjam 
iierumfirtuetu f«M/P emttritusjueris^ sd 
ThmysUtUs & flntems firipts iu tempere 
temtssige ; pmltumudee& iupulthrute- 
wwrrfAi', &^4vi trsigetdsA te ipfum exer- 
estfmde) .Seivius Edog. ly. Bemerdine 
fristsePeetm, deiitde Ht/Uriees , demmm 
fhiUfipbesl^eudesdicit. Gabbema. 

3. Setrittite pleuusgrete mutethuhe- 
um'] Sic utiaque Gabbem. fediine 
ullo {tsfiagio iiloiomquos laudate 
folemus, qui omncs, 5. ^;. mittatb. 
Toinxr. in maig. &Vai. left. Ste- 
phanuoi l^eie ait, Stratitum: ple- 
mi{fM€$mmUm b. gt^t, L c. fbatc. ^Exone^ 

Olojp Pefren. Eihaidus: legendiunt 
Setrsttite tfeum immittut bshenm , & 
'^^ tcmie,ex antedidis lepctendum 
79 fente, MutethsAeum, lan. GuUicl. 
legeie jubet , & ezplicat , ^ cuniculo 
poetamm , in oiatoiiiun tianicende- 
le. Std mittdt bdheiuu t v^iumeftdc 
eiegans , ut apud Com. Se?eittm in 
Am. fiexit bahenm. Metaphoia eft i 
leequeftri, 8c pioveibialis ^iuedam 
locttrio. Sodigei comment. in At-» 
nam. Deufu : mittere huhenm > Fetio- 
nio dc Fiopeitio idem quod Ovidio 
imeuittere , aiiis penmtteret &a remitte^ 
re, ideft,lazaieacconcederebabe'. 
nas. Hincpareth<>cJlocoMirf4f, non 
mutet letinendum , quod tantopete 
tamen quibuTdam plaeet. 

4. OemefihenU armu'] Qttibus vel 
petebat, tcI defendebitt. ^Arsuu di- 
cuntui , quod lis inftiuda cau£i ne* 
ceflitatem quandam coyioicenriboa 
afieiat, ut pio ils jodicent ; hinc esuar" 
mme aaufietienem dizit Flin. 1. i. 
Fianc. FoUetus Hift. fbri Rom. 1. 4» 
c. 14. Symmachus 1. 7 Ep. 9. ^m* 
tere urmufiuundiM. Vbi Inietus in Mi- 
ibellan. Alanus Anridaudiano lib.XA 
-^nefiri Demefibettts irm, Sidon. I.4 
Ep. ). Vt Demefihenet irafdtur. VU 
Savaio. Ge. Erbnrdsts. 

{ . Hotc Remaua mamts drtumfi eist'] 
Sic & Helenopol. Frellon. Loti« 
chins. TomsT. Wouwci. R. Heim. 
Htmt R. m. t. Tiagtti. c fftsit R. m. t* 
Anonymos MS. juxta man.Doufz ad 
edit. Tomciii : f. pio ttrtumfiuat, 
eirtmnfiruat, ad drcnmieucoroiiam 
auditomm reTpidendo. Erhardus: 
FOtius legendum, Hunt Remana manui 
tsrettmfiruat. i. Romani coionam ft^ 
daitt. Falma. SpidL 

B a I. £**•• Digitized byGoogle ao T. PET. ARBITRI 

I Bxaneratafonofnutetff^ufafififrem: 

InterdimfuUuSafinro det fagha cwrfum , 
3 Etfmunafonetceleridifcindtameatu. 
a Dentepulat, &beUatrucifnetnoratacan9re: 
Grandiaque indmmtt Ckeronu verba nimetur. 
nisanimumfucchMhmis^ftcflummeUrgo 
FlenuSyFierio^d^mdespeSoreverba. 
Dum hasc diligentius audio , s non notavi mihi A- 

fcylti rtm] £««wr4rA fbifan, £x«rMM. In- 
nominanu adedtt. Tonucf. MS.im»- 
t€t ftffufafaptrem, Tranflatio eft ^ ci- 
bis, jafculovel Uquamine oonditis» 
quibus altud atque aiiud liqnidum 
additur, ut tempeiecur pluxibus deli- 
ciis fa^r: veiut in acetaiiis oleum 
iiinciadditui aceto : veluc pilcibus 
ams pnetex butyxum liquefaaum ad- 
ditur fii^pis ptiei ; oftieis vinum. 
Poftloftos Gnecos Poetas , Philofo- 
phos , OntoKS , vult rubfcqui Lati- 
nos. Hincinquit, RMmdtidmMmsdr' 
mmflust. i. Komanoiumfaiptoium 
caiba tiionem vel fiudiofiim elo« 
cpientixciicamveniat, hisvelut in* 
imdemi,imbuatui: flcmodb, fxt- 
merMkUfm^s GrsJ9s t ((icenimlegen- 
dum eziftimo pio fm§ Graje , quod 
omni renfu de&citui) cum tiio leva- 
ttts&ezoneiatuseiit \ GoBcis fai- 
ptoiibus oosnoicendis , mamss illa 
RemMAfujftfd^ id eft, mtxta Giaecis & 
iiipctaddita, mmtetfsfntm, id eft, no- 
vum ei det guftum , novam reium 
pneftanriflimamm voluptatem. Hn- 
ure fiurem , eft apod Senecam de 
Ptovid. cap. XXX in ptopna iignifi- 
catione : giitemMdmeditm tet smnes , 
tsMtumfipente Mje&entm iMmrttmtf tmt' 
ta metUcatermte vis ftntittm tten mutant 
fapoiem nmris, S. A. Gabbema edit. 
poftet. 

2. Et firtmia finet celeri difiinSa 
meatn. ] Sic dc editio Helenopolit. 
CDmPxdloniaiia> atque Locictuiu. Tomzf. Doufa,Woawer. Kutg. Her- 
mann. necnon c Tiagui. Etffe. 
ajtinSa m. Eihaidus : Et fertuna fi^ 
net. h.Etcertinafenet. OmiMMithea- 
tii dixit Sevems in iCtna. Certina^ 
locus in quo dicebatui. Tacitus : cmw 
vix fn certina quifytte adfifiat , tfttin elt- 
mentis fiitdierttm imhtitm, Palmer. in 
Spicileg. paium lcto ApoUine. Sie 
Erhardne, Certina aotem theatri eft 
locus velatits ez quo ^iedittntur hi- 
ftriones. Virgil. 

— M^fi» cerHna tbentri, Anony- 
mus. Et firttma, Legendum puto» 
certina : tum difiriBa^ pio diJcinSa, C«t- 
Hna ApoUinis eft Tiipiis. Veifiis ex 
eertina nimintm ApmUnis piofefti» 
& ejus Dei infpiiatione cantati 2c 
fonantes legantui. Eam difiriSam 
dicit ceieri meatu pioptei veifus iUiga- 
tos pedibus & numeiis. Staritts in 
Genethliaco Lucani : 

Et vtnRapede veds &filuta, Gab- 
bem. edit. poftei. 

3. Dent efulm , &helU'\ Hcc itt 
conjungenda ilne diftinftione inter- 
pofita: pafcatetiamingenittmfiitu- 
ridiieiti hiftoiia, & gnivioie ftylo 
cantatae vel fcriptz les beUicae, hac 
namque pizcipttam hiftorixpaitem 
obtinent. Gatbemaedit.pefi, 

4. defimdes'] Sic & edit. FreUon. 
Wouweiius, aUi. Tomx£, diffundes, 
cod. Tiagui. diffimdens, 

5 . nen netavi mibi ^fcylti fltgnni] 
Eleganteididtun \ netarefbi. Sicin- 

I fu : Hetat/itfilnadlttnamtenpremin- 
tentpf Digitized byGoogle SATYRICON. 21 fcylti fugam : & ' dum in hoc didonun asftu > totus in- 
cedo , J ingens fcholafticoram turba in porticum venit , 
ut apparebat, ab extemporali declamatione nefcio cujus, 
qui Agamemnonis 4 fuafbriam exceperat. Dum eigo 
juvenesiententiasrident, ordinemque totius diftionis 
infamant, opportune iubduxi me , & curiim Afcylton 
periequi coepi. Sed nec viam diligenter tenebam , s nec 

quo Titt^cptvt nhsTtHttUf iiwi$fttft0» Itc- 
lum : PfximsmBeatm mHes notdffk 
fhi & lume» mter memmtenta dsrmt 
juliens. A. Gcllius Ub. zvii » c ii. 
Hseverbat fim menntttjpe pettdf mihi 
netavi. S.A. Gabbem. 

1. dttminhcc di^erm» dfitt'] lufti- 
lius 1. 2}. InhecMfiuperictUentmtutifi'. 
mtttpertm. Ammianus L. is* in hec 
iift» mentit MdpititfScc. Ge. EtKardus. 

2. tetmincede'] Sic &Heleno^l. 
Fiellon. Lotichius. Sed Tornxuus , 
Doufa, Wouwei. R. Herm. nro tetmt, 
legunt metm-, cTragur. iHertit, i. 
hertis. Erhaidus : mtut ine. Vetus edi- 
tio in hertit i. Barthol. Schobingeii 
smmetm, prx ftupore falicet, i. e. co« 
gitabundus. In loach. Vadianicodice 
ad maiginem fcriptum repcri , inter- 
tusj i. nuUam in partem me fle^ens. 
lo. Sichardus,rff/iri, i. iblus. Barthius 
tetus incender : quo4 omnes adfe^ns 
«quiparentux ignibus. in Ceir. n. 
4)tf. Palmer. tetus incedetUtHotzt. 

Ifejcie quid meditMis nugsTum tetut 
in ittif. 
in Spicileg. qnod quidem non eft 
&ntentia, (cd verum eft. Sic enim & 
inixa loquitur Petton. 

%Atfue in prnterita fe tetut imngine 
verfiu. Erhardus. 

^. ingeHsJcheiafiicerumturhu]Tia.U 
dt Orat. ^deUficntuii mftri dedueun- 
tur infienntfcheitifiicertmh <f «•' Rhetersi 
vecant. Ideo coniungit Teimllian. de 
Fallio : ?nmtu it^emtdter literarum, 
Crammaticusf &Rhettfr^ & S*phifia. 
Wouweicn. Addit £rhar4us : Re- 
^iio tamen & Advocatos dici Scho- lafticos. Ifidoi. GloiT. Itiraticut , fihe' 
iafiicut , /^ peritut. Pofticma ztate , 
i. ante annos 400 piattei pioptti » 
Scholaftici dici cofpti funt Theolog. 
& Philofophis PiofeiToics ac Do- 
doics i unde nata illa nomina , Thee^ 
legiu Schelafiica , Phiiefiphia Scholafiica » 
DeBeret Scheiafiici , quoium au£^oi & 
piinceps Lombaidus, vulgoMagifter 
Sententiaium. 

4. fuaferiam ] DttO gcneia matC' 
naium apud Rhetoias ccaduntui : 
Suaferia, quzpueiis, 6c Centreverjts 
quz robuftioribus affignantui. Clef 
jar. Petrtnian. 

5 . necque iecefiabulum effetl Elhai- 
dus : Stabulum non (blam ijgni£cat 
leceptaculum e^uoium dcjumento- 
ium,ut vulgb dicitui $ ied etiam pio 
caupona & hofpitio accipitui, a ftan- 
do. Stuckius Antiquit. convival. l.i, 
c. 28. Wouweren: Stuhttlani {\uat ^ 
^utcaupenam&fiahulumexercent, ait 
Vlp. D. Naut. caup. ftab. Sencca 
de Benef. 1. 1 , c 14. Kemefefiahula- 
ri hejpitem indicat, Apul. Milcs. Maet' 
fienit ffretie fiahtdarie perfilute , h. C. 
lecarie filute, Varro^de L. L. Ltat- 
rium , ^ued datur infiabttlo & tabema 
uhicMfiliant, A|Kid D.Lucam: ^i;« 
fi9eie/M*iietsct ret Tmthx^. Inteipr. 
Dues denaries dedit fiabuiarie. Stabu- 
lum 'pntthx^et cxponunt Gloftx» 
qux vox cauponis & merctricis do- 
mum notat. ergo non eixiete (demid^ 
iium , diverfirtum) aut fu^fcar (fiatie^ 
nemjumpiterum ) tantum , fedlupa- 
nar. Ita uiiupavit Plautus Poenulo: 
ijua tibi eelant Itabuium, Nam in ho- 

B 3 fpitiis D^edbyGoOgle az T. P E T. A R B I t R I 

quo loco ftabulum eflet , fciebam. Itaque » quocumque 
ieram, eodem revertebar. donec in cimii fatigatus , & 
fodore jam madens , » accedo aniculam quanckm , qu« 
agrefte olus vendebat : Et, s rcgp, inquam, mater, num- 
quid lcis,ubi ego habitem? Defed^ta illa urbanitate tam 
ftulta , & , t Quidni fciam ? inquit. confurrexitque, & 
4 coepit me praecedere. J Divinamego + putabam. ^ at 
fiibinde , ut in locum fecretiorem venimus , 7 centonem 

t Aumtr i Mwifims. ^US fbttiis etiam meiitoiia. ClofTacin-t 
doii. MerittrUy locd tahemarum ubt 
adulteriacommittuntur. Necpcipcram 
fiabutarii lenones dicuntui. hinc 
jfToffibulum. Nonius. ProfUMum , 
^uod Mtte ftabutum fidt , audHus dimr- 
niacno&umi gratia, Confei fcholia* 
ften Aiiftoph. in ^uitibus. K«ff»A- 
Qethi, fitc. Stahulum eigo,ut ait Vai- 
xo , quod inibi coniiibnt , uti bcfia^ 
tio f Scfiare tcGt^h de lupis. Hoiat. 

— nuUam mfi otentiinfemicefiantem. 
apud Senecam Contiov. Meretrix 
xocata es , in communi loco fietiffi, fietifii 
pueUa in lupanari , fietifii cum meretrid- 
hus. TertuU.Lupanai,coniiftoTium 
libidinum. Etfi nonfempei fteteront 
meietiices, inteidum etiam (ellis ih- 
iidebant.Vnde Flautus Foenulo : 
Pro/edM,fervHicota(,firdida4 , 
Slfta tibi olentfiabutum,fiatum ,fit' 
tam, &fipbutum merum. 
Vbi utiumque notaii vides. 

1 . quocumijue ieram,bLC.'] idem ac- 
ddit Cnemoni apud Heliodoium 
lib. 5 , in domo NauficUs fibi igno* 
ta. Ge, Erhardw. 

2. accedo aniculam, quaagrefie otus 
t/m/.] §iuamfoTadamdxmt. Cale- 
pinus (iff, vetus) inDiftionai. Fo- 
rada, afiro, mujier viBatica,quafhUhts 
viUa venatetf utfuUafiros , pipiones , pO' 
ma,nuces, olera , & hs^ufinods inforum 
defert. Elhaid, 

3. rogolf Aiodus blandb ^deun- 
fiam, terogo, cum quid ciquifituii 
v^nimitr ?Ui».rrcua. Ecquem in asigipertu hominem mvi- 
fiuterogof 
lan. Guiielmius. Idem de eo tencn- 
dum quod attexitui , mater. GlolT. 
Fetion. 

4. ctepit'] praeedereyfugere,regarefiu' 
frum, genus loquendi ftequensFe- 
tionio. Glojf. Petron. 

$. DfvtMm] pizfagam,54rrJ!i.Q,uaB 
(ciiet omnia > Pfiugius. Dicit enim 
/e eziikimafre fciie eam diyinitus. 
Tumeb. Maitial. 

Nonfi$m divinus, fedfdo quidfada*. 

Senec. de vit. Beat. c. xxvi x. At- 
nob. lib.v, de Numa.Iuvenal. Sat.x. 
Auftoi Queioli : Secreta e^nti sc 
familiaria tamquam divinus loquitur. 
Gabbema. Divina. fatidica, vate$,di« 
vinatiix. Cloff'. Petron. 

6. at fitbinde,ut in locumficretiorem'] 
Toinsf. & c. Tiagui. Et fubinde^ 
u. i. l.fecretum. Anonymus in MSo 
jaxtaDoufam: Foifitan, utinfecre^ 
tum-y deleto, locim. 

7. centonem anus urhana rgedt'} 
al. injedt , <juafi velit Encolpium in- 
ducie legitimum habitum eoium» 
qui in lupanaii ; (cilicet ut intcUigat 
fe in foinicem dedudum.Nam moe^ 
chos & eos (jui luftiabantur » obnu- 
ptocapitefiuilc, ez Suet. Caligul. 
« Neion. notum. Capitoliiius V^« 
10 : Intarttttmvkierum Cajanorum & 
JNeronianentmfidffeamutusHy utva^Om 
retur noiie per tabernaf, & lupanaria 
ohte&o capite eucuUo vutgati viateri^, 

C, Fotnuuciittus Ub. Khct. I'rv«ii«t 

filius Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 23 

■^nus ufVMina rqecit : &, » Hic, inquit t , debes faabitare. 
t Quum ego nega^iem me cognofcere domum , video 
quol^am , ^ inter titulos , 3 nidafque meretrices furtim 

t Atmf. • t XuflfiMS. COn- 

I 2. intertituUi] TiWwot intellige » 
quem plaoius escprefliun reperias 
Sat7raill& Tuvenalis, ubi ^t mdo- 
mita Meffklitis^ InduperMtricis r^ihie mh 
tentigineditamf ant graviifimtts pu- 
blicz luxuris caiHeator Satyiicus » 
quem dixi, hisveibis : 
IntTMvit caliditm veferi eentene lu^anmy 
Et ceBam VMensm at^e JuMm : twm 

wmiafapdlu 
CenJHtit smratis titmlim mentitd Ly* 
eifcM 
lan. Doufa. In iplb autem oell2 adi- 
tu,ubi{cottaproftabant, titulus in- 
fcribebatur ; iaeo Manialis : Infiripta 
Bmina crff«. Sen. Conttor. lib. i . 5»- 
perftfjfmseficelUtudtituius. TettuU. 
de l^idt. lib. i . Stih iffis hhiinum 
tstuHe. Woifreren. Tituli adpella- 
tione notatur , fhipii pietium & no- 
meh meietiicis. Senec. lib. i Conti. 
II. DedtiHaes in tupanar, aaepiftiU^ 
cumj fretium tenftitntum eft , trtutus in^ 
fcrijftus eft. Ibidem : IXemen tuum pe- 
peiuUt in fiente , pretia ftupri aceefifti: 
Symphofianus in Hiftor. Apollon. 
Tyiii : Pu^ prtftemit fe adpedes : Jtfi- 
ferere virpnitatis mea , ne proftittuu hoc 
eorpusfkh tam turpi titule. Len» veeavit 
vifbtum puetamm,& ait : sAndtU exer" 
netur, ftrshatut ei titulut : Qu i c U N- 

.QJIZ. TARCIAM. DEPLOKA- 
VZXIT. MZDIAM. IIBKAM filrui adulterum •hvotute capite , ttec eum 
ocddit : Et iioc litu fon^ Nzvius , 
apud Gellium lib. vi, c. xx. 

Enmfkus pater tum paXiio ah amsca 
ahduxit. 

Vide Ifidor. Hb. xix, c. xxvi. Huc 
' Tcipexit Seneca de Vita beata cxi 1 1 . 
Imo & meietiices dbnupt«. loYen. 
Sat.vi. 

Sumere no&umos mtntrix xAngufta 
eucuSos: 
^ Sed nigrumfiavo erinem ahfcondente 
latero, 

liitravit caUdum veteri centone Uo- 
panar. 

Teitull. de Cultnfbrminai. c. xi i. 
ThamafitU, quiafe exfinXerat , iddrco 
luda fnfpidMe vifa eft (fuaftui fodere » 
adeo ^uiafuh Vetamente tateiat , hahitut 
■ quatitate ^uaftuafiam mentiente. Wou* 
wercn. De centoiie fcqucfttia ad- 
notat Eihardus , qui exemplum hot 
adducit ex Martlalis lib. 1 1 Ep.XLVi. 

Intrafti ^ttoties infcripta timina celta , 

Siupuer arriftt, five puetia tihi : 
Comtntus non esforihiu vetoastefera^ue. 

Hoc vetum ex ccntoniDus confi- 
ciebatur,& eeiito appellabatur : eraht- 
que plurimi centones in lupanati, 
tam in quaque cella, qu^minipfa 
majoii lupanaris ianua. Ejufmodi 
vehs cabicutonim januz tegcbimtur, 
& eo ponebantur j ne fc. per forium 
limas inf^iceie pcmem cuiiofi quid 
xntttS agtretur. Sat. ix, vcTf cv. 
~ ~ Ctaudefiffeftrat 

Veld t^ant tifMt « jt^me oftia , totEite 
tkmen 

Efnidio S. A. GaWJcma. J 

I. )fic,'ii^ptit,dehetliMhirare'] i. e. 
Tcnetllitaie. MjUtial.Db.iiv Ep. 
iJtxtxi. 

Si tihi tdUt erit, ^em diteSa CatutU 
Leshiaplorahat, heic hahitare petes. 
Galbbeaift. D AIIT. VOSTEA. POPULO. PA- 
T £ S I T. A D. 5 I K G U L O S. S O- 

L 1 o y. Gabbemacx eod. Woawe- 
lio. In V. c. lepeii , intermuutos , uti 
Scap. Apttle)fim de DeoSocrat. J»- 
nuculos recent eernitts^T.fithfXva Sub- 
fcc. five adveilar. lib. 2, c. lo. Sic 
'dicebant , inqnit» itnptldioos 3 omne 
enhn medium nudeum vocabant. 
IntemueulittgOy impudld,impudica- 
ti , intercutibtts ftaprii flagitati , in- 
teiaititiy^ptati. Scalxgei ad Ptiap. 
B 4 ait: Digitized byGoogle a4 T. PET. ARBITRI 

confpatiantes. Tarde^imo jam fero intellexi^e ^ in fbr« 
nicem efle deduAum. exfecratus itaque aniculas infidias, 
^ operui caput , & per medium lupanar fugere coepi in 
aliam partem. quum ecce in ipfb aditu occunit mihi 

' «quc ait : Cenfeam potius duabus vod- 
bus, inter nttcui§s legendum , & meri- 
toiios iignificari pueios> concubi- 
nos , qut nondumieliqueze nuces , 
fed etiamnum intei cas vei(antui : 
nam ^ CatuUo in Epithal. luL & 
Mallei fcribitui : UncubineiM rnues. 
Turneb. Adveif. lib. ai, c. z8 : Foi- 
. te legend. quofdam ttrmtcMios. Alii 
alitei.Kamiiez Hypomnem.ad Mai- 
riai. lib. I £p. 3 $ > n. 5. Quid G. le- 
gamus> qu^fdam intercutules , ut intel- 
BgatmJWe^, vcl icoita maicula , 
qui ie inteicutiri patiuntui. Balbus 
Catholico : CutitnsJlupratHs, carru- 
ptus. Iftdoi. in GiofL Subcus, fuhcuta- 
veustfubcutMtus , intercus , intercutatus , 
JubtercHSf JubtercutMtus. Eihaidus. 
Tituli, nomina fcoitoium , & ftupii 
pietium cellis infciipu. GUjf. Petr«n. 
3. imdafque meretricei] Tacit. lib. 
XV.Ann. ScortAvifebavtur nudis corpc- 
nbus, CypiianusdeSpe^. c. VI. Per 
prejhtutarum nuda cerpera. A itemido- 
zus lib. ^i 1 . « 3 «^» i''fP&^'"i) vrai' 

enHfAeumnitt (///c vere teta (Verms , ) 
fiertis, isfauefilis propitsa, & quafiu 
favens). Fnilemon; 

HeiveU et'Jnimy^t(g"WsttimTfto$be' 

E'suei}iUfCfaf. 

(Siftito nmlieres qm redmat, intep 
leds 

Nudas eperieutes redemfteremfimm $ 

^d emniaparatas. ) 
lo. ^Wouweien. 

I . infirmcem ejfe deduSum'] Fermx, 
mftHeit , lulhalis cella aicuata , ubi 
puolicx meietiices piofteincbantui. 
Gloifai. Fetion. Hoiat. 

— nuiiamnifielentiinfimicefiMtcm. z. operuicaput^ Velabant &ope- 
liebant fe veteies vei pioptei iacra » 
vel (iibitam, aut defpeiatam aliquam 
icm aut malum. Fioptei illa: Venera^ 
turiDees; Flaut. Amjphitt. V, l, xlu. 
Luaet. lib. v , veifr «• accvi i . Suet. 
Vitell. c 1 1 . Vetabant autem nns pecee- 
iiariquedamj ut qusdam epinasitur y his 
uftbus vetamine , fed plerumque parte 
vefiis : Scnec. Hcic. Fuicnt. vein 
cccLV. lofcph. lib. VI i de bcllo lud. 
Fiamines, Fetiaies^ & ^ugures, Vacio 
dc L. L. de his Cic. & Liv. lib. i , c. 
ZVil l , &Xm l. Jmterateres pre JCep. 
fe devoturi. Livius lib. vi x i > c. iz. 
Cic.de Nat.Dcor. lib. ix , c. ixi. 
Tribuniplebis cenficraturi bena aiictsjus 
damnat:. Cic pio domo fui. CZlVI l . 
Ver facnsmfaauri, natos verejacre. Fc- 
flus. In nuptiis (iibens adnumerejacris , 
propter aujbida ) mvanupta. TcituU. 
lib.de Vcland. vitg. Dixipratereapre- 
pter remfubitam, aut dejferatam. Flaut. 
Moft. ix>i,LXxvix ; &xi,xx,zc. 
Nonius c. X, §. xxv. Stspplicer. ViigU. ^ 
lib.xix. VeUejuslib. poftci. Infine» ' 
refilii. Flut. in VesfAeutUis (^d/Hon, 
Komanis). quiqme efferebantfitnns. Fct- 
fiu^ Sat. III, vcil. cvx . Denique •bi' 
turi mertem veimttariam. Hoiat.lib. X i 
Sat. XIX, veir.xxxvi 1 1 . 4«r vieientam, 
Sucton. Cxfaic c. lxxzi i , Neione 
CXLlxx. lae. I. N. Schegkius. Operui 
caput. Nonpigebitadfaibcie,quod 
apud Fabium Ic^^um nobis huic lo- 
coilluftiandomiiabUiter&cit, lib. 
5 » c. I. Jtaneque iSum preba^erim^ 
qui, queem ^et crmentusiiadius ejus ab 
aeatfateretrolMtus , qtte is bemmem pre» 
babat eccsfssm , fitbite exJttbfeHsis ttt tet'» 
ritusji^y &capite ex parte veptte, 
^ttum ad agentem ex turba frefiexijfet , 
mterre^ttvitanjam$8€ tMmiiiiie reeefi 
fijfif^ Digitized byGoogle SATYRICON. aj 

s asquelaflus^acmoriensAfcyltos. putares, abeadem 
anicula eHe dedudum. Itaque ut ridens eum conialuta- 
vi, quid in loco^m,deformi faceret, quaefivi. Sudorem 
ille manibus ^terfip$&, t Si icires, inquit, quac mihi ac- 
ciderunt. t Qui3novi,? inquamego.at ille deficiens, 
t Quum errafem, inquit, » per totam civitatem, nec in- 

t Afijlm. t Xunlfimt. t AftjlM* vcm- /fjjet. FidtaumrifiimJidrUUcmius/mt, 
lan. Doufa P. Sic fcxDpci F. niii F. 
nominetai. 

1. 4f IM laffiu dc mtfUns ] Ita & 
FreUon. ac Lotich. fed Toinzf. 
Wouwei. R. Heim. ataue cod. Tia- 
gux. «. A^yStf^cMir. lapms, hoceft» 
qui ut ego abenaveiat. DMsfii MS. 
Sd edit. Tonuf. Uffm M mtriens. Leg. 
UBmMcm. Palmei.in Spicile£. Bai- 
thius ad Claudian. n. iio. veT, laffm 
iic Tnddms ; quia (equitui : psdsirtm iBe 
mMtibh aifierfit. Meuif. Animadv. 
mifcell. 1. 3» c 7. Laffmdcmeriens eft 
fcinu& laflitudine confeftusacta- 
bclcens. Id. Baith. in Ceit. Vixgil. 
n. 23tf; & ad Claud. n. 6i. Erhdrdm. 
Itaque Uffin ac mtriens hic plan^ 
idem » nifi qubd giadib^ ditfeiant. 
Atqui l^fiu^ ad lem plan^ aliud nobis 
dicit, mccoiioique antiqua le&io, 
modb fequentia > qux huc (pedant , 
plenis labiis guftentui : sh ead, snieu- 
U dedmBum i. (cdu&um. Si fiires. 
^Mci nevi f Qmnn errarem , &c. niii 
quem tuibet 4f m, qubd in lequo feu 
plano vix labamui s (cd aqm hiceft 
peiinde , itidem. Demum adjicio : 
lappte ac meriens. Lcg. Uffiu M mmens. 
Hadi. lun. in Obrenratt. hic. 

2. fer tetam dvitatem^ Non itia La- 
tini. urbem diceient , vel eppidum. 
Itaquc lcgo : cum errarem , in^it , nec 
mvenirem. Anonym. MS. juxta Dou- 
£emanum, adedit. Tomaeiii. Hic 
commodum (e offempixcipua Hadi. 
Valeiii contia ftylum Petionianum , 
^ DiHeitatione ejus in Fngmen- 
tnm Aibitii Tiacutii nupci lepei* 
tUJD rauvii pnmnin cxauuD» fiibf i- ceie : Aibitii PAuca de pluiibus Ne« 
loniano ikculo indigna k me ob- 
ieivau » oiue nec membianaiuni 
vetuftati, oc fitu attiituque evane- 
icentibus litteiis » nco libiaiioium 
in oaniciibendis piiicis codidbus 
negl^entiz , nec editoium inco- 
liz, ncc typogiaphoium inicitis» 
nec ulli alii qu^ ipfimet aufto- 
li aifignaii poflimt : Sed de remedw 
nentamvgideUbere s item, Gitenfi^ 
meli&us, tamvalde excUumnnt. Tmm 
vdde pio tam aut tdcb , non me- 
mini apud veteies (cxiptoies lege- 
le. NtffM ernm tsm magmtmfkdnms adi- 
msfimus : iaipiifTct Neiouiauomm 
tempomm au&oi , tantumfadnus ad- 
nufimus. Sic tamen ubique Aibiter 
loquitui. Timeham » tte tam ffraside 
munus fiif^eBam faeeret humanitatem 
meam. Hahehatenim inguiitum pmdus 
tamgrande.lnhihuit Tryphana tamgrash- 
defadnus. Necfiminiu^andsvexatam 
injuria, quamLycam. Namfamiliam 
quidem tam mafftamper agrts Humt^ 
dUeJfef^arfam. Tammagmm a^ue cU- 
meremfufiulit, Vttam magnafertuni 
filus uteretur. Nefiis quam tuagfmmfU- 
gitium admiferis i yhi tam grande me^ 
nus , tamgrande pendus , tamgraudefn- 
dnusdid nonopoituit, ied tantum 
munus, tantum pondus , tantum fa- 
dnus. £t fic in fimilibus. MsniugraiH 
di vexatam rnjurU did non OpOItuit > 
fcd minoie aSeftam injuiia. ^iMm 
mag^um fUgitium did non opoite- 
bat, fcd quantum flagitium. Hes^ 
fentivm effem : pco abeflem. uihfetk* 
trvum pjo abiente alibi non legl. 
SlSfkt ife fiient qnn uKumbmU eveu 
B 5 ifK»* Digitized byGoogle a« T. PET. ARBITRI 

venirem, quo loco ftabulum reliquH&m , acceflit ad 
me paterfamilias , & ducem ie itineris humaniflime 

5>romifit. pcr i amfra£his deinde obfcuriflimos egref^ 
us , in hunc locum me perduxit , » prolatoque pecu- 
lio coepit rogare ftuprum. s lam pro cella meretrix 

«aflem /iMwWr 9VM , vel etiam tvis gallinc 
diaiiitai : wvAinmmbtrt non diciin- 
tai. Si haufitU pemittHtiam emendM. 
Toentttntii culpam aut peccanun 
(cmcndare^dia poim.nitis 6c Iblemus; 
-Ttmitmiam uneridare , dici hiec poflur 
'snos hec dtbeihus. sAmHusdifcele' 
Tia vtjte. D^ier dici folct , Ut dcco- 
loT, toittCDlor, onicoiot, bicolor,ver- 
^color r dfJhterHts did non magfs (6- 
let^metibus ictiptoribus Latinis , 
qu^mdecolotias, CDncblorius , uni- 
colothis , 'bicoloxUis , veificoloiius. 
^tattedmtfatA riSui ptt> (nlMifta vel 
<lottuta'Netonts'«tatenon diceba- 
tur, necimK/^f pro domare. Nam 
TeifM prinur oonjugationis, cpxale eft 
domo , nulla in compofitione red- 
piunt i^do , fed tantiim piurima fe- 
cambe,6cpaudffiniatertiz. Tamiim 
9mnem fcMitudifiem amme tdm^uam 
henMmm Miitm magifier deferet fine ci- 
tdtrice, Itam ippeUat animi fiabiru- 
ixnem PttronidS novo 8c inufitato 
Bomine pro icabie , aut fcabritie vel 
^bredine y ^uam Ac uleus animi (ci- 
licetallbivocat. Gubetnater , quiper- 
v^l neCte fiietum qualnte metus eufie- 
'ih. SUgtmn mf(tus vel ndera cufiedire , 
pvo^ieiivare aat oblbtvare, impro- 
ptium (ft. J4«r prdteriens aH^fms trs^ 
latida mt humitHitate loftdabit. Lapi- 
'rfArrpofiiit Petionius pro lapidibils 
te^ere , ut toimait cft numd opetire 
Mreimmulaie : ciimfi{;nificetlapidi- 
'^bAs^petete. teaq^e nataUumpaerum 
'yindpuffto ar^alt nufquam apud 
▼tttres *aiios imptores Latinosrt- 
peHtt memisii. P^dte acucemutmia 
)mihim4tbupm^ehat. Jukmcemateridin 
irocat ?ttronhis acam cditalChi ne 
l^ati quidem uulogti, KAn ltC9- fflanonfitcomatoritts : (edfortafle 
legtndum cft, acucemetria, hoccft 
omatnds. lam meUiti verherum ^le- 
buti» tcfalmlefimfiHteutiarumtermen- 
t9sm,9cceiitreverfia ftntentietis vihantt^ 
hAsfkia , acfinulia apud Arbitrum , 
TCtDa fimtmagnifica, rerumacfcn^ 
fixspaenevacaa. Omittete nonpof- 
fum verfum hunc Petronii : 

Hae interfides Ditis Paterextutit era. 
Ditis Pater Yocitat Arbitro, qui czte- 
ris onmibus Dis Pater : ut hie ^uiritee 
innumtrefif^ari^toQmtis, quem- 
admodum Seigius & rort^ciUs in 
AitcafiiimaQt. 

X. anrfra&m^ OUiqutviamm fie- 
zus, in fe lecuiiemrs. Gt»f. Petren. 

2. preUteaue pecutie'] Pecutium Ct- 
iameam aattm ufiitpatut i Flauto 
in Pfeudolo. Lamprid. in Heliogab. 
Hemines hene vafittes & majeris peculii. 
Qmputdirepecutiati in Prxap. Scalig. 
in Catal. ad Priap. Peculium inter 
Romana nequitix vocabula ufiirpa- 
tum antiouis , tefiixnonio eft illud e 
Carminelibcro, 

Pulchrepenfitihi^ peeutiati : 

Vbi de vaiatis prob^ mutoniatis 
cft (ermo. Doula Cent. lib.iv, c. ix. 
Peeutium piopiie dicimt id quo vixi 
fiimos. Schopp. Escplan. in Moft. i » 
II i. PretMtequepecub», i. %. mcntuli. 
hinc pecutiare aliqucm pro ftupra/e 
dbcit Piautus pen. & pecutiati fimt 
pecQiid inflxu^i five tnentulati in 
Piiap.catmine li i .abi idem Schopp. 
in Conun. Ge. ErhdrHm. 

3 . lampre teUa meretrisf] Sic & Frtl- 
' lon. Wooweien , alii. Helenopolit. 
cdit. Schonwetteti : p. cdetta m.Toi- 
nxCprefittam. Petrus Danieiis : pte 
'fitUtncretrix. ^lifToniiislegit, prifi- 
dam. Digitized byGoogle 
T Y R I C O K. nf 

tt>{ jam ille mihi injecerat manum. & fiifi »aflennex( 

valentioh^uiHan pccnas 

omnes mihi i videbantur, 

jundtis viribus moleftum cSffempfiraus* * * dediflem. 
irnol^ bibifife * adeo ubique 

♦ ♦ ♦ tquafi dMm.{ed nihil matan(ittm puto. Mc- 
xctricis cnim fcUa ptopiic dicitui. 
Iti7cn. Sat. 3 lib. i. 

Et dmbitdt dita Cbunem tMmert fcBs, 
Deindcprtfida mcrctziccm fignificat, 
ncc fuiiict opus m^Ax« (otioi5) 
meretrix, Soabcndum veib preaBa. 
lUTcn. Sat. I lib. i. Intravit, &c. 
Doufa : Idmpre teSa. Locum libcium 
deiignat» in quo homincs.ycnciei ac 
voluptuaxii ncquam faciebam dkm 
( utinquit Coniicus ) lemotis arbi- 
tils. Hoccnimgcntis ceU* diccban- 
tui; caiqucilenis, fivectiamlcno- 
nibtts conduci mos ciat , aifis unius 
(ficuthincpaict)picti6. Incjufmo- 
dicigo rcactumie \ patreianiilias 
perduftum commemoiaic peigitA- 
fcyltos: &,ab(que pettinadafiia fuif- 
fetydatuittmpoenas, &^aidem/e- 
mtdt, paiato piae(citim,lmo piompto 
pcculid in lem pnefentem. £ihar- 
dus: pr$ cetU^ cameia lupanaii.In aliis 
le^tur Jin» preceUa m. Vnde Biliro- 
nius, ]2mfr9jedMm, cx PlautiPoen. 
1. dc I. Connub. c. 6. Poteft etiam 
ictineii ^'•cfffA junfto vocabuld ut 
dicatui iicut froJHhulum , quod ante 
flabulum ftet : ita precelU , auod ante 
celtam, qucmadmodum ecMcilUm 
didam volunt, quafi antc.c^ltam. 
In Scriptis Patram ancillasobftnra- 
mus Goncubinaium munia (abiiire : 
fcd Sc ancillam pto meiettlce pofi- 
tam : ^fKilUex»metur,firihdruTeiti' 
tulm,bct, Vtdefiipetmsadillavci- 
' ba, int^ titutet, 

I. dffim ex^erdty tuvefial. 'Saty^. 
>i. deMeffalina inezh;Xuf(z llbtdi- 
nisfbAnini, Claadii lU^. tmpudi* 
ciffima conjnge : 

Sxcepit btandi bftrmita dtfta Hrd 
^pifiit. Amoh.hh.r. CyprUVeneritdbflrupi 
i&d imtidpTMterimm, queirum cenditorju- 
dicdtm Cynirdi rexfitiffe : infuibuefl^-^ 
mentercertdt JHpes infirunt ut meretriei. 
lul. Fiimicus Mateinus de ciiQr. 
piof. Relig. Stdtuiffe etidm utfuicun^ 
fue initidri veKet ,fitret9 Veneritfibi trs^ 
dite, ttffem unum mercedit mnrim Dem 
ddret. Gabbcma. HincMv/rmteA* 
ftxmeietiiccs. leftis Siiac. c ^. K« 
refpicide mttiierem mutti veUmt mjbrth 
indddt in Idfuees iSim. Ge. Ethazdut. 

1. dedij/em'] Hoc omifctat cditio » 
quamfequimar, Gabbemiana; led 
habent utiabque Lugdd. Toinzfif , 
&PtcUon.aIue, atqac etiam cBL 
Trs^ar. 

j. videbdnturfiiiyrienhibiffe] AdU- 
bidinem cflc indtatos & innamma- 
tos ^ vi illius hexbx. Tumeh. Pction. 
infi^: Ihncpueid penidU fftod & ipfime 
fiityrei tinxemt , ^fijiten efprirnebdt. 
Apulejus Medicus , de HeiDis c. zv. 
Crtcit didtm fictyrien , JtdU pridpijceti » 
diii rermindlem, tdH teJHcuium ieperhtiem 
mminanh, An igitui cx hciba ifla po- 
tus ejufmodi confeftus , quofrigen' 
tibus , ad offidum viiile membns 
medeientuil An tpfiashefbz ezpief> 
fus fixccus ci ici £iciebat t Idem Apili- 
lcfus iKd. $i fttif rmUierem Ji^dgitdrd 
nenpeterit, herbd prittpffci rddicem, id^, 
tefittttitem dextrum « tjuU majer efi , &:& 
Idem. CoeriasAaleliaMastib. 3. Ai- 
tyridfii efi vehemensvenerii dppetentia^ 
Vecaturdutemab herhd virtute, tjudm 
Jdtyrien vecdnt. Hdnc enim atdpiertteii» 
venerem prevetantur , eKm Terttinn etent" 
tdiium partium, Sed antwtiUittit ijHue 
pdfikmt fimt 'kpdtd fueHMind^A^ifiim 
venereumexdtandmm, qtu fatyritav-' 
eant, fttdJuntdcrUdtfueintmivd, ir 
mrvk tmpfnboi lo.i Woowenn. 

upet Digitized byGoogle 28 T. PET. ARBITRI 

t quafi » per caHginem vidi Gicona in » crepidine femi- 
t«ftantem,& ineundemlocummeconjeci. * Quura 

Suasrerem , Numquid nobis in prandium 5 frater paraf- 
t, 4 confedft puer fuper ledum , & manantes lacrumas 
pollice exterfit. 5 Perturbatus ^o habitu fratris , quid 
accidiflet , quaefivi. atilletardequidem&invitus, fed 
poftquamprecibus&iracundiammifcui: tTuus, in- 
quit , ifte rrater , feu comes , paullo ante in condu<aum 
adcucurrit , coepitque mihi velle pudorem extorquere. 
* Quum ego proclamarem, gladium ftrinxit ; &,-Si Lu- 
cretia es,inquit,Tarquinium invenifti. t Quibus ego au- 
«iitisjintentavi in oculos Afeylti manus : &, Quiddicis, 

inquam , t Ene^ltku. I CfMB. X. percsliiimm] PtrnektUm^ 7lin- 
tiii. Dmfk MS. ad edit. TotnxC per 
€Ml^7iem. Cic. Phil.xii. Sluodvitle- 
hum qmidemtfid quffi per ealigintm .* per- 
jhittxerat etiim adem animi Decimi Bruti 
}SiAw. & lib. V ep. Fam. ZV. Ininfirma 
ettate, imbedUaqnemente viinatm-aper 
taii^iriemcermtur, Flautus diziilet ^ 
mMam : utin Capt.v» iy> zzvi : 
Pfeid. I, V , XLVi II. 5. v/4. Gabhema, 

2. erepidinejemita^ 'uy'ix.Crepidines 
viaram, ipfie emiaentia: dezti4 fiiii- 
ftnque, vei ubi vix conveniunt. Gl^. 
Petren. Crepide , loci cujufqiy editio- 
zis cztremitas : ux,aepido via ap. Hie- 
zo^ymuffl. 

3 . frater'] Hic^ & moz pro amafio. 
CUjlPetron. 

4. eenfedit, &C. & laerwms peBice 
•xprepit] Doda : Exgo iimuiatas, at- 
queadoftentationem doloris com- 
paiatas modb » & velut vi quadam 
cxtiitas} neque diflentaneas nimium 
iUis Ovidianis, quas lib. i de Arte, 
amatorum delidis unicos iUe vene- 
zearumrerum magifter praeivit hoc 
przcepto (iio : 

Si laeryma (nefue etum vemma in tem- 

perefimperj 
Defieiwtt, uda Immna tange mamt» 
Viideper^iccxccft» ^ii&coAdigiic f Zmttlfimu 

xdepol , atque ez difciplinx pullariae 
regiuaperfonx ferviat Giton : quem 
nmquamnon fiiiiimilem, hoceft» 
ne^uam, malumaue ac vciflpellem , 
&^ut uno verbo aD(blvam)pathicum 
& quaii Comoedicum inducit Fetro* 
nius. proifus , rota figulini vorfutio- 
rem , & in quem meritiflimb Hora- 
tianum iilua conveniie putandum : 

Vema miniferiit ad nuttu aptm heriler. 
dcreliquaqux de atgillx udx imi- 
tatione ibidem ordinc deinceps opc- 
rzpretium fit Iciftitare. 

5. Perturhatutegohabitufratr'u~\ ha^ 
hitu dizit;, modo loqucndi Roman6, 

2uofc4^fri»munivern corporis dilpo- 
tionem vocant. Futean. in Genial. 
Serm. & Ficcartus pericul. Crit. c. 
17. Ge.Erhardm. 

6, S^mm ego protlamamm'] Apul. 
Poterm faltem prodamare fisppetiatum» 
Vlp.L. 4$ Divus.adL.Cornel.de Si- 
car. Plmep ipfi , qui hane injuriam pafii 
fimt, proflam4verint t audire eosprafit 
provincia dehet. Atque ita prodamare, 
9uiritaredidtm, hoceft, Quiritium 
ndem invocarc. Tertull. advcrfus 
Valentin. Vtetiaminclamarit, ^fi» 
perro Smrites ^ aeitfidemCafarit, Inde 
ferquiritare legm , promulgarc , vcr* 
biuniiCCCmyinlC. le.kWemeeren. 

^ 2. imH Digitized byGoogle SATYRICON. 2p 

inquam , » muliebris patientias fcortum , ^ cujus nc 
ipiritus purus eft ? Inhorrefcerc fe finxit Afcyltos ; 
ixiox (ublatis fortius manibus , longe majorc niiii cla- 
mavit : t Non taces , inquit , gladiator » obfeasne , 
^ quem de ruina arena dimifit ? Non taces noftumc 
pcrcuflbr, qui ne tum quidem , quum $ fortiter faceres , + jifeylHS. 

X. mmliehu patientUfartum "] Fii- 
tnicos Aftr. lib. 1 1 x, c ti i . Fatuuitur 
tfM mmlieres psti eenfiteverunt , prdpe- 
fierii Uhidinum arderihue. I nf. «r mulie- 
Srit patientis legempefit acapert. S. A. 
Gabbem. 

2. r»/itf ne Jpiritm qutdempunu efi"] 
Pxopter fellatioBem : (icat, ut loqui- 
tur Aixiobius lib. x i , orU fiuprum, 
Xaftant. lib. vx, c. zzi i x. Lampiid. 
in Commod. Uhidinofiee, •requeque 
fUutm & confiupratmfitit. Sueton. de 
Polemone Giammatico : Flagrahat 
iikidinibus in muiieres « ufifue ad infs^ 
jmam oris. Minut. Sm medios viros 
tamhum,lihidimfi9re inguimhm inhsr§' 
fiunt. Idem. 

3. ehfianelSicthehScfipm, {uxta 
antiquam (cripcionem , ac Aolas 
rauMoif pio 9-xtnni (fcena) efFeientes 
( de quo etiam infeiius) : vci ohfieni 
^Lnam: Tel«&y?iamfaSabin6ium>2«- 
nmm^toemnum, utfieelum^tocmlum, 
MeimittS. 

4. ^uemdermna arena dimsfit'] Si- 
gnificat apcit^ , fugitivum iilum in ^cum 

pofteiiore: quem de rmna arens dhu^!u 
Intexpietes volunt intelligi gla<ua- 
toiempegmaiem. Eiant autem gla- 
diatoies pegmaies , qui in pegmate , 
feuconftmfto tabulato pugnabant» 
ejuique mina (ita enim conftiu^him 
eiat , ut fiicil^ (blveientui ejus com- 
pages) laberentur in arcnam, ubi aut 
ignis , aut feix de indufiiia pofitx 
homines fiicinoiolbs abfumcbant* 
Malo ita intcipietari : Qui ne in are- 
na feu ampfaitneatio penies, pei xui- 
namneicioquam^evafifti. i^MVMeft 
cum zdificia, tuires , alia opeia , aut 
montes paitefire eoium decidunt. ' 
Sen. Ep. zi X X . Muha interveniem^am^ 
huvidnum periculum vel prope atm^ 
tumaeetfithfifiatatstdepnatimtinaUa^ 
numeapmttranfiat. Ineendissmadfi^am 
patmt, fmflammeBiterruinasUpofiutp 
aH^uaado gtadsmahipfit cerviterevecO' 
tmefi. £t£pift.zu. ^liageneramer" 
tis^mixta fitnt. Definit merbm, m- 
cenditsm exfiinguitm , ruina ^ms vido' 
hatfireppreffmadepefiiit. Eomodohlc 
evafiiie fignificatui. Kefismnt Sue- aienam daixmatum , & cum fbcda tonius in Tibeiio oip. zl } & Tad- 
tnulieie aliqua ( non di0ixnili (che- ! tus in iv Ann. Apud Fidenas fiipta 
inate, qno afinus Apulejus) coxxunif- ; viginti millia hominum , gladiato- 
(um , mini pegmatis pnrtet fpem j rum munere , amphitheatri ruinl 
cvafifle. £t claK iterum : ergemenen, periifle. Tali caiii Fetronius Encol- 
ruini terra potuit hattrire t nen iratum \ pinm,^m fiaret nimimm paiatus ad 
etiam innecentibm marer c/<»ySiipj«if- ideceitaxuluiXi,hoce(l,adpeieuiidunw 
tpefiii , hofiitem ocadi , ut fingit , onmibus tuibatis aufiigifle » eium, arenaimpefis _ 
inter attdacia mmina, mendicm exfitlitt 
diverfirie Graca itrhitjacerem. £t (blent 
inteidum iu componere pegma & 
hanc luinams ut ii qui impo(iti, piz- 
cipites meient in caveas fisiamm : 
ibique difcerperemur. Lipfim de 
Ainphithcat. CMemtu idcmiA«dit. atque ultimam neceifiratem evaiifle. 
5. firtiterfaceres} Ia.Donia: No- 
vo, nequeufitato more diftumvi- 
detur; utiquc mihi, qmfortiterfacereM 
hac fententia nuUus alibi , qood 
(ciam,meminile^itaic : pofittmi, nt 
appam,pro » tmtliebre anmm tett/erere » 
aimii* Digitized byGoogle jo T. P E T. A R B I T R I 

I cumpura muliere pugnafti? cujuseadem ratione in 
viiidario frater fiii , qua nunc in diverfbrio puer eft ? 
t Subduxifti te , inquam , k prasceptoris coUoquio. 
t Qnid ego , homo ftulciflime , facere debui , ^ quum 
fame morerer ? an videlicet audirem fententias , id 
eft^ 3 vitrea frafta, & fbmniorum ititerpretamenta ? 
fE.c.i,i.s. t^fjit^' »Multo 

re cAput in dHqud , molM Ungere , MiU' 
rire : cujus rei inJ&mia Tiberio quo- 
quc hiicofb ac olido feni dai^ & pu« 
blicitus ^ttelUmce exodio czptobiata 
apud Sueton. hiice veibis : 

Hirau vetmim futuram Caffek Ugwit. 
lan. Dou(a. 

^ 2. fM«»jS0MffMrcrer]HincpiOTer- 
bialis locutioi pre pane rogme t^^usmt 
ideft, ftuprdcompellaie, apudBe- 
belium in Faoetiis : Monadii: 

Enfiumu hic nes tres, ves trespTep4M 
regarttes\ &C 
G. Erhard. 

3. vitreafia^a, Uc"] PlonugisSc 
rebus fiivolis dixit Martialis ub. i 

£p. XLIZ. 

Siaipalientiafulfmratafia^it 
Permutatvitrds, — — 
Tumeb. vitrea fiisQa. Agamennonis 
diiTertationem intelligit de caufis 
corruptx eloquentix paulb ant^ cum 
Encolpio habitam. unde quum fe 
pmei opinionem ftatiis » adGito- 
nem infoiandum , ftabcdnm voifus y 
hoceft, in diveribiium faitimfub- 
duziifetiut hoc faltem ooloie aliquo 
probabili feciiTe videretur, dentes 
luos dentientes , aclippientes fame 
6iuces , ventiiique efuritoris inanias 
callide , nec non lationabiliter; ob- 
tendit. Cui jam pridem latxanti ex« 
plementum qusntaie majus openc; 
pietiumfuiiiecavillatuiiibi, ^uW 
csdium illud fcholailics auditionis 
devotaie diutiiis , in exdpienda pri- 
mnm przoeptoris iui (Enoolpii) de- 
clamatione,deinde eampie moz con- 
fequntis Agamemnonis feimbni- 
b4s« ibluta pvtioi» paitijn vinda 
oxatio" armiiquevinlib&s agere tes mariti : 
atque in robufbi (utidem loquutu- 
xuspoftea) hoceft, in mafcula her- 
^e, non autem pathicavoluptate 
dedltimi ei&. xA^ trge, ac te cempsra, 
teta enim noBe tecumfertiter & ex anime 
fraiiaher, ^Apul. lib.i i Met. Idemalibi: 
Praliare & ferttter preiiare. Nec enim 
t&icedam, nectergavertam. Tranila- 
tumaremiUtaii. SicSeivius adil- 
lud zv Georg. 

Cafaradaltum 

Tulminat Euphraten be&i. 
F«T*f*r/4crf.Sencclib.i Dcclam.zix. 
^m ter Fertiter fedt, rr^iitia vacet. 
Qiuntil. Dedam. GCLZXzvii,Gaccizi, 

OCZCIVyOCCZZZ. 

I. cumpura muiierepugnafii'] Pura 
9n«/i«r,libera eft immunifque ^ foedi- 
tate merbt Campani, ac luxu iUe capitati, 
quem Molanb adfignat Auibnius , 
Lesbiis uiuipatum antiquitus : un- 
de& ?M^tet^€<9. quod difHmulanter 
innuete volemes Latini illi veteres , 
Plautus, Vano, Seneca, Tranquillus 
denique: CenpriTuerelinguam,offendere 
huccam» erifiu capiti cujujpiam inludere , 
(quibos re^ndent : mergerecaput, 
eemprimi, ere aiictti merigerari ) peri- 
phraii multb honeiliiHma circum- 
iciipiere. Mait. lib. zxEp. lxiz. 

Improbiui quiddam ridenfque rubenf- 
^ueregavi: 
PeSicita eft mtUa luxuriofk merL 

Sed mihi pttrafuit. — — 

Eodem qiioque honeilatis vela- 
snento in divenb Liiurum geneie , 
hoc eft , Vanonianis Labdit notandis 
oia Latinomm veiecundia : Exempli 
gati4 i OccuitMrefi dip^lfi tapitt, ptrdi' Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ji 

< Mtilto mp tufpior es tu bercide, qui, lU: fo^is coeiutres,. 
poetam lautkfti. t Itaque ex tutpi^Sma Ute in Fifum 

diffufi. oratipne , bi£uUin pata conoeptSs. 
Vnde 5c vitreafis^a , dcfimmorum in- 
rsrpretammamcllMXtmakb uzbanif- 
iimes ut, qmhfi»^fiiuta« dicas , 
InMHes^ in^udm, prspunm nsmift , 
Plsmique mt r rtntH a. la. Dou(a. 
X . Jkf ff/rv me tmpier ts tu hercule, aui 
utfhritctmarest peitamlmuUfii'] PlU' 
xibAshxc» &aiuB{ttcoedant, pexjfe- 
quicui la. Douu ; moiem nempe lo- 
cupletumpoemata fiia redtanthun , 
indideinquc pollatc ac pannolc mul- 
ticudinis aflenfum atque appiobatio- 
nem aucupantium , ic quafi emen- 
tiumfibi-3 nonquidemuUaPoeticat 
lacultatis yirtute, aut icientianun 
merkis , ied gcatuita dbi ac vefti- 
mettti pxxbitione. Sic vet^ ea de le 
Douia: Odiorum,inquit*, aliquem 
redcatoremintetligit, cui ftequen- 
tem auiiam o^tam locaverat Enool- 
pius, non yidcm canninnm (qui- 
bus herde nxl invennftihs ) M. verb 
multb valdjns genid ipfius Goens 
illedtts : (eciifidiim iUitd Matri^iiM 
noftzi : 

^utsd tam grmide Sepbos eimmit ttU 
tmkategdta, 
Nen tu, PempemMma Mfirts tud efi. 
oufus adipiibendx «atii \ {emet- 
ipfo impetcaverat idem ille , quem 
dico, finterAfiykiyUtpcaetecanimi 
fiii (cntcnciam inculta fic mal^ nata 
poemata plaofii eciam immeritiffi- 
moproicquccetur, Sephedes ex Eneel- 
pie 9 ex auiiaefe LmuUamm feBm fii- 
bitb. Haecenim nomiiia inCoetai- 
petas mlgb detotquebant , id eft , in 
coemium capcatons,eo(que, qui (ttC 
eacuUns lo^icw) 

Smtrumintriviuveemienes. 
U qui decenhs tdhiUqoam dtmieemia 
odcre. 6u)ufinodi \ M^f^iaU pluzi- 
mosadeb in eDi^ammate gcaphicb 
prorfiis , omnibttiqne fiiis colaribAs 
depi^los videmtti : |caBqvc cst^cis Seitum ottcmdam, familiam eo in 
genere menttiffim^ duoencem. Quid 
mirum "^tih } quttm non deeaenc 
iis temppribus homines lanti ac lo« 
Cttpletes , qtti xe nulla alia , qtvUn 
catmina fiia nt cecitaxent, affidua a^ 
nanim piaebitione auditocttm ftu- 
dia emexenc: incecdum Mfgmanim 
etiam, vel fimiliom xenim laxgi- 
cionibds (praciam eocnndem ac &- 
vtociam anwnlantcfti Exemploftic^ 
cic nobis luiictta pio omnihiia Li^. 
&arinus iUe Mactialis, dc qoo.ici 
faifilfimuspoika: 

Bmtihi,nmaiiaefi,sdtmnmmem^ 
vecmuU, 
Verfieuies reeites «f, L^gmim, tueu 

Nequc omiccenda ijia Hocatii , dc 
£emec m Epiftolis pxaBdicantis : 

Nen ^ ventefapiehufi^Ti^veHer 

Impeufis eemmum , & tritm mumr» 
vefiit. 

Qoimos noniataAns cctamPec- 
fio , mcpcttm acdivitem rectcatDxen 
liis diftis Satjxiob compelianti : 
— emUdumftispemrefiuum» 

Sdttemitem btrrideUum triu dtmu Qmbns infiipcr altccam ^n«^ 
ab Hocatio locum appingas laodNt» 
qaiin Axtc icgitur i^^iffimwf* : 

Vtprmt, ud mtrms turhtmqui e^ •^Jfintuttresjuhet ud Imrmu ar» pettd. 
Divts i^s , divtt pefitk im fkmrt Sivtrt efi, uHOmm fav nOr pemem 
pefiit: 
8e CBteca,qaas (cqaantiit» e6dem pcr« 
dncntia, inNotisnoftcis adHoca« 
tiam plhs nno in looo HhcMflfitn^ 
explicaca. Huius pcoinde iaudacio- 
nis taipicttdinem , fivc indignitatem 
vccins eciam hlc Enoolpio ( Sit f ni- 
dtm Dtufie , Eacolp. Gyt. Tcixnal- 
aon,UcStdmi ehftamdmes mfira edt^ 
tiem» Digitized byGoogle 32 T, P E T, A R B I T R I 

difIufi,pacatiusadreliqua(ece{Hniu5. * Rurfus in me-* 
moriam revocatus injurias, Afcyite, inquam , > inteliieo 
nobis convenire non pofle^ itaque communes &rcinuks 
partiamur, ac paupertatem noftram privatis quseftibuis 
* temptemus expellere. Et tu literas fcis,& ^,ne quae* 
ftibus tuis obftem^aiiquid aliud promittam. woqui mil* 
le caufe nos quotidie coUident, & per totam urbem ru- 
moribus different. Non recuiavit Afcyitos , & , t Ho- 

die, 

t Afijlm. tM,ni rn^* » mmMm,6' JiJhdSi» 
hnwr UgtmAmn wnstm , dmmu Encolp. 
Git. Tnmalch. &c, ) ol>|idt Afqrl- 
tns. NeqaealiomenercaleiefeKn- 
«faun » quod idem hand mnitb ian^ 
p6ft,¥en. 16 : //#iw,inquit,fiv4rM- 
fmm^ fih$Upid ^td tmism fnmifimm , 
mmferimmmm&tm, k/4<< capmp» , poe- 
tae illius fdlicet, tb Encoipio, uti di- 
simns, coenz natii colitudad. cujus 
liaud dico vexUis, (ed verb & nomen 
paritercummeliore liujuldem Saty- 
xid parce (id «juod ex iupenodbus 
axgumentis (atLs(upetqueantea no- 
bis oftenfiim) ubi lint ; utrum fint , 
an non> id vtio Lethen fiare oportet 
lciUoet. Namne de Ttimalchionis 
coena» qiu'& ipfiis poeta viden vole- 
baty autpeibdl^cert^ amoiemcai- 
minum fimulabat > didum aedam , 
obfiabat temporum rado. Hzc enim 
qua de agitui coena in hodiemam 
ve(peram condifta ; atalteiaillatd- 
duo , an quatxidu6 pbfi. indidofint 
( pneter ea qme ab ip(a u(que fiiipe 
intetdderunt } tot interjeftz in me- 
dio feftiYi(&mz nanadunculx, in 
quib. dies , ve(peias , no&efijue ali- 
quot abfiinntas (npexftites etiam- 
num leliquue atte(bntur. Aiguu 
potib , atque oppidb piudens com- 
monidnuculaiUa : mnferdmmuno^ 
&tm, EamveibMaitiaiis fiatifilm^ 
«liqnodes cipie(fit, ut : 
itnkilex ntsftrdert imt vUs» Item : 

£r nihU txtremts perdidk mne r»^#/« 
Foftiemb : 

Perdiderit miimn vita reverjk diem» 
Qub etiam ie(pexit Plautns : 

Diem perdidi •ftimum, 
Eihaidus hic aUegat,Radeium conv 
ment. in Maitial. lib. lo £p. tfo$ 
Ca&ttbon. adSatyi.i PedihWottwe- 
len, Plin. lib. i £p. 14- 

1. inttUigs mhit cmvemre mnpeJlei 
itatiue , 8cc. ] De fi>detatis lenunda- 
ttone Iuxifi»nfiilti fitpe , 1. ziv & 
1. Lxv fT§ Sodo, Fiebant autem illsB 
xenuntiationes , atttpei/w«ctwm,ut 
apud Synefium Epift.scLVx. ^W 
verklisjeliciter agenti , smidtimmimnmff» 
precem renmniavit } & decUravit, qned 
etimrn iOMcrynmtm fmffet , fi aUmmtm 
demmtietienem mitevertijjlet, & addit, 
Hh qmdem n§n efi mmdtimm renuntimre, 

Jed immidtm demunime. £t fimb inimi- 
dtias olim denuntiabant. de qno 
alibi. AutpeiySrvMm, utiniUoIu- 
venalis, 

Clmmat lAertm, & exi. 
AaX vivMvee, ut illo Afi^lti ez- 
emplo : aut efifi§tit, ut apud Tadtuni 
Annal. lib. 1 1, cempenit epifi§lm , qvis 
mnidtimm d remmtiibm. Ludov. Doi- 
leans. 

2. t ampttm m'] x. tentemmt. Apud 
Maion. I JE.n. in vett. oodd. tempt» , 
temptMmentum, G.I. Vofllus inEty- 
molog. Digitized byGoogle S A T y R I C O N. 33 

die, inquitfiiiiia ' tamquam lcbokftici * ad ccenam pror 
mifimus, ' non perdamus noK^em. cras autem, quia hoc 
libet, & faabicationem mihi proipiciam , & aliquem fxar 

trem* I. tdnkiM4m/H»Ufiiei'] Variushu- 
fiis vocabttli ofiis rcp«iitar opud Au- 
ftorcf . SdMlsifUm ali^uaj^do pro ho- 
mineel^antiy omoium difcipUna- 
rum au£ofi> » fi£ fiudiis culntque 
liberatiore imbuto & politis mod- 
liiuponttur, & barbaro opponitut. 
Sic Capitolinusin Maximino junio- 
re, i^ £piftola Alexandri ad matrcm; 
Time9 , nefirtr meM Gnteii mmiditiit em- 
Mks, hmimwm/kiewmfiarrewmpeJSit, 
aummm ipfe mkhfimi & fiUeher & 
fiheUfiem, sd GrMcm mmnUtmt erpdit^ 
t^vide^tm. Sciapioa ob elcgantiam 
iogeniioognoiMn S^hei^fieissttsnk. 
Scdbxt Hieron. in Catalog. Scriptor. 
Ecdefiaft. Aliqmndofimplicitetpro 
homine doAo fc in literis ▼ivente 
acdpitut, &.aun Plulofopho con- 
iunptttx > ut apvd Ittlianum loip. 
Epift. ad Maximum. Aliquaiido pro 
diioto U okiqHMCe CumitttryUt i^ud 
Salvianum lib. r de Gubern. I>ci> »9 
pratfiit. Ottiavet^in Ad?oads feu 
qiufidids Uttjp^tttoiM.ciiuaarum, in- 
pcimts seqaintttf ptKtec jtttis fi;ic»* 
dam fiicujidia.^ ^oqttfntiai hijic 
fil^ttmeftat Schol|ift»d .pro Advo- 
cads ctiam nomiriawntttx. Atquc it» 
iatcUaut Aagttftinns Ttaftam vxi 
Iia Ioannem.Item Macarius HomiJii 
Bv. Alicjuando tamen fiint Schola- 
ftid , (glio nomine BJictotes) qui ia 
ichols ambmMtiunmanent, acf: 
in fi>d Ittcem Gc CDofeQuit » SBa& ta- 
men <auifif Ac dodamatumibAs fe.^ 
alios cxcr^ent» retis miiem jUtibAn 
Bon-MSttntur. qttompdo Plin. l^bii i 
Ep. X 1 1, Smtemmm & J/Mfm Schcl^ 
eHyom » ^f «nrQr >4ic , mhil^^fp»- 
fliam atqme integri^ , ejm ii ^i i» ve- 
«r Jitikm finmfiij^ ,mHfifiitit 4g9i^ 
wfantur , multumftpe v.ei^4i& caU- 
ditatmemtr^k^. Mqpe ob bl|C:fi|n- 
pUdute ctiam in flnatnmynm & derifum veniunt tales,ad vulg^s prz- 
iertim : utventtft^dixedtl^iftetia 
apud Atcianum libb. Diifertado- 
num » ScheUfiicum ffie tmimal^ ^uedek 
emmheu dmdkuT , ^Se^li^Humst^ 
•m^OJhtf. Ita & noftd hominem 
inci»tum,im^ximm remm civiliun^ 
•'ifg^m- t(^wS)iit (pri/emk & Jrmpii^ 
etm) vocant. emea Schuljuehi, Muita 
horam etiam amiotavit Cafiuibonus 
Ml H^c* AttgaftcSGBpC9V69- ^ag. 
^f. 5, qoi [Wtema tiQf doQoc > vooeiK 
X*/^^fwo(Jcheiafiifi) primittts ij^ 
irentam h. Tneophr^fco , ,pro hominc 
)itcnxiMtt 4kttdM(9 > &t qujl Mufis va- 
cet. Cerir, g^ershjiffim^ Qopf^t hic 
fiM^kMif, Aiiiii iq||«;r«M4e ^chqiW 

' 9-*'^«f«mjr9smfif^'i^ Prmftp^ 
0dtmm» eft,|>i^mi^e<ptea4Qu for 
*fl.^WV*na> .m «w» ijrtfuttttttW!» 
SipPto«fWoft.^.v,^iJx;Hn s Mer 

Spofxn ir, 5urf. Si^ifffu .4f4ni0 » 
vifiifiimiimAl0^fim^$ mm 
ht»J^Hfl(fii^f4m4mmii^» mt, 
ii»iil»4A^jV¥iimimMBrH.0§.99r 
9m t mmi ^fem^^AiMf^m ; «w 
VtfAff « A^ipv^^wriK (f€ 
fra9d^,'4tfHt»cem fmm) ' jPiinittf 
U)>. •/ ^» xr. Hm.tp, firmmm M mt- 
nm!h,m9vnf fdidtmjmftt^iifimime- 
ff^dimmmUtf^meidm^dicei». fiic^ 
mi^iid.mlip¥m p ;PA»ttt, ^tiflh. xv » 
i».U. ^..11 (Qis)t»AM. Mififrimk 
v^ mifrm», fig fd tmm, m§mt<stu* 
IwfJ^^i^^M^ Tmttimiitdity' 
Umt* ^m^^dJrAttmpt^mi/erati ege, 
imitnP hdim •Jfffi 9itm^.rtgmidee : £• 
jgwniir.v ^fBtmmtmtfwrat , ooadi- 
cete foras : Plaut. Moft..iv, 1 1 1, xx x: 
Mfla^<h.JU.x»SV. S, s^i.-QMema, 

3 . mn berd amm mSem\ Vide fiipdl» 
ioifillAjiaiiecba» ^ult^tmturfierv» 
quxibiDoiiia. 

C i. ratie- Digitized byGoogle 34 T. P E T, A R B I T R I 
trem. t Tardum eft, inquam, diflferre' quod placet. 
^ Hanc tam prescipitem divifionem libido faciebat,Iam« 
dudum eoim cupiebam amoliri cufkxlem moleftum , 
ut veterem cum Gitone meo ' rationem diducerem. 
* Poftquamluftravi oculistotam urbem,. incellulam 
ralii , olculifque tand^ bona fideexadis j alligo artif- 
fimis complexibus puerum , * fruorque votis dque ad 
invidiam telicibus. ' Necadhuc quidem omnia enmt 
fada, quum Afcyltos furtim fc fbribus admovit , difcuf^ 
iifque fortiflime dauftris^venit me cum fiatre ^ luden- y. fsiimie^diiiiurem] Sic quidem 
tittiqQC GabbemUiia , & iinde hM 
ilaiint lof. Ant. QonfiiUi 6t Salts, ac 
i^uotquoc alne adiunt editiones. Sed 
▼iz necan<ninEi AibiaBni -lccipnTC» 
«nt ibtbefedelttiae r.dWM. Nam 
ctiamfi hlc r^fM ibl^ pro ncgotio , 
autvivendi modoiismeietat, eita- 
xnennon iatit apt^ videretnr jidigi 
Mue», quoindi fea dci dififioncm 
notat ( ficot in diiibiaho ) fignificat- 
^edinmo^difbibao. Didmeerenu- 
iu^rsmt, milit§s,eiimmhtm,Tiwt, 
ap. Colnm. Ccf. Gelf.Cic. Sie& 
nofter in editis paulb inferihs , diitt- 
Hemfttgtrmttlegnism, Lin a partes 
duAam. infiEa^nento Tcsgar. naper 
crato » m mtiUm etgitmitmt dHtt^ 
fitm. lo. Fred.GionoviastDi£lemn- 
tar opinionibib eniditi, ntiuiti dedM- 
cmMi4iiin6iMr«Mil^debeat: Semel 
igitur decemere rouiimas, niminun 
jPetroniom fcripfifle iidnefrwi». Sic 
8aet.Aagdbcn.iit. ^qtiitsptf 
hemrem t9mptrwvtt$tit mtt mimrtm mt^ 
fermm ac mgttimitittm» fut mf^pmH/imt- 
tmmdedt tc t ret. Miroi cur magnus in- 
teipxes iioc obiei?et nov^ diftum. 
Kam 8c anti^ ficManilins lib. i ti. 2. frmtftte vetit ml htndidm fUiei- 
hm'] Plaat.MoAeil. 
fhiio. Hmqmgmtdem,utiiemtfer^ 
fttmfiefimftrkmf. tem« 

Sff inmimjmtti i ftk mt etf rt tm f ni fi 

ftmm iiroid§Mrfrerfi§teemm§du. • 

Fhile. y/li» mt t u m h e iptm.e§d§ Mmmm 

Catoll. Dcm eimtmUiM mtUtsbsfie» 
rtmtg 
CtmmhMmm iBs, mfaMmm • 
^AntmqtmmMimiirpiierepefit, 
Citm tmtmmjaMege hefienim, 

Maitial. Hee tiufimptier Dimltmtem hsfisfi^mti 
^uUfite SfiiifitetAitnetiiMfimimfiiiM f 
Fr. Pithaeus. 

S. Nec adh u e fiditmemiM ermitfs* 
AiJ Nimis qolUn illepid^ ! loquitor 
eum de peifeftione in re vcneris. 
Vereor, ne icripfcrit : NHMilmeftu- 
iemptrfM. Anonym. MS. juzta ma^ 
namDoafie. 0?idiasEpift. 

Vtterierapuiet mmrme:fid emiMftmt. 
F. Pith. 

4. Imimem'] emntoiei^ei^t (rem 
kdheutem). Qtto fignificatu& infi^ 
didt: Itifiim^ptieriL Uhid.fpeemUihfitm 
dHigintiA. L congrefium ttnmueieui) 
Gitonis cum Pannydkide. GalUe* 
nus Imp. in Epitfaalamio : 

lte,egite, ejttvems ipmiterfiiiMe nt^ 
intii 

Ommbni niter mx , wii mmmiirs ve* 
firMee lmmha , 

MrstbismHheierM, nenvinennt efeuUg LmiitttfklffipimmUteetitii^gnerelp^ Digitized by VjOO^lC , S A T y R I C O N. . 3^ 

tem. rifli itaque plaufuqae cellulam implevit , opertum 

mc amiculo evolvit , & t Quid agebas > inquit , frater 

ianftiflime ? quid ' vefticontubernium facis. t nec fe fof 

t Afly/us, . t ^fHfiM. lum 

Marimian. Ecittic. Bl^.4 de ami- Ciu» pmetm iuUt imtt vefmrtuhw^ 
ca ad yeneieiii invitante amatorem : 
S^p^fttupUdf mii « infuit, parce- 

P0rat€ trifiitim & remvMteJMs. 
Sicaodpein SaidanapaliEpita^hio: 

£de, Pibe , Imd» • fpf,mrttm mtU vo^ 

luft^u. 
Et in illo MonaiUco vedu baibato» 
qacm leferunt Gardinezus U Meaa- 
occ in Pioveibiif antignif : 

iMdtre cmm SMDt res ef fergrstm 
pmeSk. 
Vetus Inteipies Biblioium pro eo 
dixit ,jecan Genef. ztf » v. S de Ifaa- 
co : Prepdem ^Umelech perfemfirsm , 
vidit emmjtcantem cmm JMeccm mxere 
fita. Et Mtterfto eemit : Terjpicmmmefi 
fmodmxtrtmafiti cmr mtentitu* es eam 
firerem tmam c^?£zhaidus.Scd £dUmx 
dcjeeari Ezha^dus. In Hebi. cil i>ClTp» 
irrideuteme, eefbideHtemhhmnftem, ptnk. 
Benoni t« Piliel i^ ^ «nlhtfit^jecatmt 
eJJ, quod^ pn?i rifit, mrrifit. lepeiitut- 
qne ead. vox Geh.2 1 , t. 9 de Ifinaele 
ludente cnm Ifaacosut hlc plane a&us 
exteznns & propatuliis « tion ^ym 
fcu ooniiietttdo conjugalis fignifi- 
cetuz. 

I. vefiicentmhemimm'] Sic Tomx- 
iius, & en w ieaui in teztu itentipr 
les omnes. Gabbema in edit. piioie: 
Eademvoce ntituz mStot feltiviifi- 
mi , fed n*»»'» Latini , Perviplii Vene- 
r» , (divetfi ab eo , quod acoepmm ^ 
PithoBO Lipfius £ I. s c T z $ edidit) 
Cttjus quatuoz tanthm verfus , neicio 
~an piiozes,I.Douia F.ut eos ab Hier. 
qroflotioliiibeo accepetat» primos 
>nlgavit : 

HemeeteHtkntentHiitdet, nemenervie 
^ etimm^ 

Bcup^^t$falaees,ecce rmd tmrtmret, 

Hmeftif^ virenu mjru m mtrii adr Nobiliifiinus Douia P. disjungit 
V0Cem,at fit Vefia centmbtim mm : ac il- 
lud pez izzifiim dieat , in eum, quem 
vidoii vttlt \ Veftalium OaiHmonin 
^uim longiifim^ «beffe. Tumebn^ 
inteUi^t « de iis qui fiib eadem vefte 
Cttbant lib. XIX* cvi. Lucemhuifi 
loco fiibminiihat lepidiifimus amo^ 
zum doAoz. lib. i Amoit ^. i v. 

Smpemnhi, dentina^ mtapreperats 
velmptm 
Vefiejjmb injeSa dmUepertgit opms. 

Sic & in Ep. Pandis dc Helena fic 
Menelao accubantibtts. Cl. Salma- 
fiusineditione Gabbemiana poile* 
zio;re: vtfiicentmbemiufm. De monftzo- 
iahac.voce &.'de centmhernie , cjiaoA 
^ZQmifi nupez me tcftimoxms ido- 
ncf' au&bzis planum fiiftuzam , e« 
VQce non tantiLm in^eUigi contu* 
becnalium coetum » ii;d & tento- 
zium ip/um five tabemaculum fiih 
quo conmbernales , Tadmm tibi» 
aub id evincam, allegabo. Kec me- 
Uorem puto requizes. Annali pzi- 
mo : N#» ebtre^ari a fi mriana* exx»- 
biatffiki tatmenapmd htrridatgentet e een* 
tmbermit hefiem adjpid, An non hlc cen^ 
tntemia fiint tabemacula militttm } 
l^odem lib. Pregredimmr centmoer-' 
nii^6^TU paulb iwiihs : Irrmmpmn» 
ctniniernia. Annali 1 5 . «^t iiU vix cen^ 
tmkem^t extraSi. Ncmpe' tentozits. 
Sed planiifim^ idem au!ft6r Rift. 1. 1 
cafiun pttblici ieivi ctntnbcmimm ap- 
pcllaviti P/y««inqnit,w«iri» Vefd,Uc. 
Hincliquetquidfit apud Axoitz^m 
vefiect ntmb ermmmfacere , pzoquo Cii- 
ticis nofttis mali^ feiiatis placuit ve» 
fiictntiAemimm\ quam vocem clegan- 
tiaittmAri>iteimeritbi^niat. Indc 
fiimpfit au&oi firagmenti fiippofititii» 

Cnm pmeiUt dmtce inire vefiteentmber'^ 

c a <;iuo<i Digitized byGoogle 3« T. P E T. AR B i t R I 

lum intra verba continuit , fed lonmi de pera fblvit , & 
me coepit non perfunftorie verberare ; adjedis etiam 
petulantibus didis. t Sic. ' dividere cum fratre nolita. 
* * * + Veniebamus * in forum deficiente jam die , 
in quo notavimus fi-equentiam rerum venalium > non 
quidem preciofarum , led tamen * quariim fidetti mde 
ambulaiiteni obfcuritas, .temporis tacillime t^efet. 

fAf^Ifi ' iXni^fims, QUUm 'nus ptodi^c, tzm fam ceftds, ^iUm 
Txie vwcre,&c.' Hacc Salmafius. vefiir 
"antuhtrniuM'» cktti fub ead. veftc ca- 
batuf. OUjr.Min, 

Dt$fr i Ita Editiones , quas quidem 
imhi ufquc adhuc iuipee^are conti- 
w. Czterhfn haudt>lacct hzc ciaa- 
&ia, & |/ro n^tnt; penubditer herca- 
li, c»^*, lcwfrim. LatctantCm^ftur- 
citics, ne Ipu quidcm Pctronlo axffx- 
inulata. Addircnim: pertUMtihUd di- 
Bu. Quamobrcm autcm> Id verb 
iion )am mei^ « yerhm hcrcut^ Cice- 
*x6nis i{riSas vctbis cnudeare cona- 
1>or. Sic enim iUe epift. 9 ad Pce- 
*tttm : Erj» «'» tr«ri» h^nefit ^hfcdnapeni- 
ymu. ^md enim n§n heneftnm verhUm efi , 
'iiviper J4t inef thfhgnmm , enite^on- 
dttintercapeie. Vnde 6c Plautus , Au- 
Ittl. ii^iv. 

S T X o B. Edixitn^hi, 

Vtdifartirem ^eniitm hichifkridm. 

CoM. Me tu-^uide^'hertithl(taM 
fraidmnendtvides. 

Si fM ru tetumme ire trir, ep&dm 
ddhe. 

Aur u.'Bttbtm&pmUafkvkrVpr^ 
fihuiumpepli. 

T»ft fi quit vtUttte, bamd nenvetis 
diMdi r 

C o K. sJirquiege ifim,^nthr4xi4Ue- 
verfkmdiicetam» 

UenifiutquedruihfinmUt. -^ 

IHvidtre autem quod 'Labirio ^ ta- 

derf hiiat. Hinc Ctiam divifiris diftl 

biUiddx, qni pullariam fiicerent lci- 

Itcct. $it4MimmmframimldQ.'i,c^ Tuqui me HvL^VikififUdrie pathi- 
co feitre ufus , nunc^^b ftimulante 
invidia ad divifitttemjkfciymiarum^ro' 
Yocafti, tit hoc 'tu6 'atamicd untfs 
fruercris,pallum Ybltis divid^res, M. 
qnandoqttiAfm t Me in turpi hoc 
aftuofienfus, cape vckbera &yrciife- 
cum dividere neUte. 'S^d BarthiUs : di- 
videre fanb rton idcb hlc im^lum tft 
'volunt,vefi&hi ut apud Senccim l.dfe 
Bcncf. C.X4., dtmcrctricc plutibOs 
le £uniliaritcr dividcntc. 

2. 'veniehaimt infiHim defidentejaM 
die, &c.] Puto'tCrUm*ftirrlVatUm fo- 
rumintciligi^ '^vticih Saburra dcfl- 
denteiam die veliafos proponCrei». 
tur, idcaro hamm fiUem mal^ amba- 
lantemdidtHorat. l\b. i Sat* 

FaStuem^fumj yefertinumque per^ 
erre '. 

Sapefirum. — A^ton 8t Totphjr- 
tio, Horatiiinterprctcs, t^Saburu 
majore hhnc Ibcuin kcdpiuiit, In qua 
vdpexifuttiwrcs resnper venUnda- 
bantur. HincPlaut. Veherijito vivere , 

S' ro, fuitisfuistitimllbipararc. Hic 
e caufla^PfopcHius vxgilaccm Sabut- 
jcamdixit; ' .' .' , ' 

Itume tihi ixciderint vifftaat fitrftt 
^ Sdhurra. ' tac. iDurantittS. 
} . quarumfidem Inale amhulantem j 
iErhardus : Jxg.Jnrem. Kcurf Anim- 
;adv. L.4» c. ^. Tr.Pithoeus : L.fdeny 
'& allitdltur fortalTe ad ambulatdf& 
illos, de quibus Manial. 

Hecqued^ranJHherinus amhitlater } 
^ paUentiaJhifitraufiaSit 
Permutat vitreis. 
Douia HiS^ii t4xuTdxsu^hltgpfida* 
• 'X.' ■ ■ " Digitized byGoogle ,;S A T Y I^ I e N. /:• 37 

Qjiiun GTgo |8c ipii raptnm hntfodmo paUtua^ detuliile- 
inus ) uti occaiiione oppoituniiliim coepimus , atque iu 
quodam ^ngulq/ lacinkui) .extreniam concutere,ii quen^ 
forte emptorem fplendida ye^is poflet addacere. * Nec 
(liu moratus rufticus quidam, famiUaris oculis m^is cun:^ 
muliercula comite propius acce(fit, ac diligeatius confi- 
derare pallium coepit. invicem Afcyltos iniecit contem- 
plationem fuper humeros ruftici emptoris, ac fubito 
exanimatus conticuit. Ac ne ipfe quidem fine aliquo mo- 
tu homincm confpexi : nam videbatur ille mihi dXs , qui 
tunicukun in fo)it|idine ifiv^erat* plane is ipj^ erat. Sed 
quum Afcyltos timeret fidem oculorum,ne,quid temere 
raceret , prius tamquam emptor propius accdfit , detra- 
xitque humej-is la,cii)iam, 6c diligentius tenuit. O luium 
jfortun^ mirabilem i Nam ajdhuc nec futuras quidem adr 
ttderat rnfticHS curiofasmanus, f^ tamquam mendici 
i^v^Uw» ex^ fa^diofevendi&ab^t. Afc^kQSy poft- 
quam depofitum ^fjfe in\cioktum vidit , & ^ pqibnanj 
vendentis contei)apl;am y fediixit me p^i4liiilungL i turba : 
&, t Scis , iqquit , frater , ' rediiffe aa Jios thefaurum dc 
gUQ qufif^jsj; ? tUa eft.tunicula adjbuc » ut app^ret , 
fAfijin,. 'inta- fim^» 4>ia £Fe gyi;(mivm vcftis ,pit 
paxuu* x^gmr^mf^, ,Cv^^. Obfeiv, 
]. iz , f. f4. Qiy Sqt]^ an in hoc 
paUiQ e^' mTfi vcl (Poqpiua » Gc;m. 
^ydin^ ff^dmfuiptment pfrten, Jifim 
infi^ VQcatux.pxtt^ofifluna.veftu. ,Er- 
iuwd^t. f^niof Gloilis xfj/armjfAc' 
yuola , 4p|iofa apeitaquepacs vatis. 
.Cic.7iiom:FJu^«r enim videre teemen- 
tem nt/Hc44 res, atm yiUiee Uqueatem» in 
Ufimafirvmttemexfecunda menfrfemt- 
«M. E^ndem vickfis L. 3. de Osac. 
Suet.Claud.Catr.cxv. Vt deJUndentem 
i trihmnali nenfeltim vce rruecarent , fed 
&JsfiHffi tegsJ^entJiniUtjHm pedeap- 
prehenfi retinerent, Idiem in Calig. Xr# 
fefnriftiit f j^cjKtfcprf»^ m uUaiU laciniM f^,fer^4deuirtt^^i^4^ndHf. lan. 
^j^cnbctf.' • ' 

a. ifecdm tiwr^m rf^icttd qmdam , 
fiijmliaru etiulit mei^ii^ Xdcit, queni 
yidiflc aUks vidcKax mihi, (juique 
(cum Flauto «fiicamyoailis meis hau^ 
^fiib ignoi^bilis objidcbatur. Invc- 
liias idem loqj^e ndi genus \n^^ : Ve^ 
p^eaunhuit^sjpufulitartt. Hbceft(ux 
di^um modo) fiucibus antehac ^eit 
(Dompluiies udii^ata. U.poufa, 

i, perfinamvendfiUis]S\i:perfona^^' 
txis: ^uaiemteinperfenapatristuigefi 
feris. Senec. perfenam induere judids. 
Quintil. improham alicui perfonfm im^ 
fnnete^ perfinam tpend^ iHff^taiis alte- 
rius alicui imfencre. Cic Ferflna in ta- 
lUiiu^Jieft&9fS^^» fcdauarvis Digitized byGoogle 3« T. P E T. A R B I T R I 

' intadis aureis (>lena. Quid igitur facimus ; aut quo 
jure rem nofttam vindicamus f T Exhilaratus ego , non 
tantum quiapraedam videbam, fed etiam , quod fortuna 
mc i turpiflma fufpicione dimilerat , negavi circuitu 
^endum , fed plane * jure civiii dimicandum , ut fi nol- 
let alienam rem domino reddere , ^ ad interdidum ve« 
niret, 

^ Qwdfadant leffSy ubifiU pecuma regiat , 
Aut utipaupertas vincere nuBapateft ? 

iJpfiqmCynicatraducunttempifracetna, 
"Smmquam nmnmu ^ vendere verbajiknt. i|iulitas, latio. maniu, provinda. 

I. intd^U akreis] Hoiat.l.) Od i^ 
JrntdHU 9fmi«nMr tb^imns ^rtb$tm, 
<^os fcU. EDjxuni nondum atdgc- 
lant. 

%, jurt avUi dimiauidttm] Imerdi- 
Gs • ut (equitox , non fant jmw tivilit 
fed jiuis pmorii. AtPetioniusprc^ 
corium civile {u$ facit , opponens ei 
iolicetjusnatunlevelgcntium. /•• 
mWomfitren 

l. ad inttrdiBum'] Hocvaldemihi 
xiovum cft. Nam jure civili rei mo- 
bilis nomine nullum recupeiandx 

S^iTeflionis edi^hmi proditum eft. 
am mute vi ad res tantum immobi- 
les peitinet, L. i $ illud ^ unde vi ) 
Vtntbi aut^m retinendz eft pofTeflio- 
|iis non recuperandac. CL fttttimiu, 
^d interdsSum v«imv, ^ft jtire ordina- 
xio agere. Frpntinus dc Limitibus 
Ikgiomm ; DefoffejSiene eeHtrovfrfiaefi, 
4i^mtMdinterdiSttm, heeeftjtire t/rdi- 
tutrie litigttuT. Wouweien* 

4^ ^dfadMit le^et'] AlU>/3(0«iff. 
Anonym. mVai. Le^. Sic&MSm 
Tragui, Erhsrdut : In avaiitiam ^ 
peeunix ftudium invehitur. Scaiiger 
in Ca(aicft. Guaithems Alcwwi' 
<lel.r, 

Jdttmit §nim knermtt rt&i difter^tiet tttmt 

Peftitttvsritid» quafeU inetirardf» Virtmum fiedes ; firef i 

jurjt 
Cmritm infteimu 9 melegti tnriMm- 

ra. ImUass&tttrMkvtivktiii^nftih Ltgaturjufttu , tUfilvitemian 
Imuftet, fict 
£tUl>.7. 

Cenfwriittfmis 

^AvertitfturdM kamfkpmiperiimnret^ 
Et fovet hyuftam arruptus mtmer^ 

$. Ipft qui Cymca] Verius eft in- 
primis elegans , quo qoidem eot fi. 
gnificari puto, qui miferb vivunt , 
m fiUquis & leguminibAs quique 
viUffimiscibanisfefiiftentant. nam 
taliseiat Cjmioomm viftus, quod 
^ Ludano in Dialog. mormorum 
inteUigi poteft. Turneb. AdverC 
1. 1, c 1 5 . Hinc C^ice vivere, in pro- 
verbium abUt dc iis , qui mifere vi« 
ftitant. GUbert. Cognat. xn Adagio- 
rum Sylloge. Ge. Erhardm, 

6, vendereverhafiient] Stephan. 8c 
Tia|;ur. MSm : vcrim fliem tmere^ 
Wouwcrcn : 
MaitiaUs , 

SeUcstipjue veHm vendert verh4 reiH 
Sen. Heic. fiir. 

HictUmefirMbieflfiri 

ItiriU Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 3^ 

^Ergfjudkimnihilefit^fMcdmerus, 

* Atqtig Eqm in cmji ^ amfidet, emftdfnbat. 
Coatia Aicyltos leges timeDat : & , t quis , ^ebat , 
hoc loco ^ nos novit?aiit quis habebit dicentibus ndem? 
Mihiplaneplacetemere, quamvis noftrumfit, quod 
^oiciimis , & ' parvo aere recuperare pocius the&u- 
rum» quam in ambiguam litem defccndere. t Sicd pmer 

unum 

% jifiylHs. t Manlfim». ItirgU pemUtu, imfnhms ksi 

Etvtrhdlicat, 

I. £ri»juii(mmmhUtf]lrhmiiu: 
Coxiupca Rxtmanoiam jiadiciattzat^ 
ttt & Mattialis hocveifii : 

£r JMdexpttit, & petii pMtrmiu, 
Kadeius ad Maitial. 1. 2 Epigi. ti. 
notat judices leyes &iniqttos, qoi 
non judictnt ex piaefinipto ioiis & 
legum» fed oouupti muneiib&s, judi- 
cioium lelifionem quaii meicem» 
vendunt : £ quibus etiam Vaiio in 
Sezages. Aufon. Fopma in Conje- 
Aaa. Vide Saiisbeiienfem de Nug. 
Cnrial. 1. 5»c I tf $ & lac Magnnm So- 
pholM. 1. 9, Cl. Ktnpeffum, mqme 
deke§ fieittie prdterire Aviditatemii^im-' 
^riemqme timefumdam legulgi»rum, fue 
jmrnveuditMtit , qmepmperesepprimmit, 
impit CMupim derelinqmunt , cumjudie» 
terrupte d^m eenjurMit, &p4lMncMfin' 
tiemt j apmd ^ems & nileris hehentetfi 
mmtes reddmnt , eccupatesfe elsmant , cel- 
lum fa/cut ebjhinpint , merhum Demo' 
fihemsfingentes , lulveiflis hanc eem^e- 
' iam Petrenius cednit ^rhiter. ^moreju-. 
fiitid neqiuufuam exdtantur ad eperam , 
Jid talpts fiffderes virtutis vexUlum ut 
iUfirteresfi^unt. Vhi autem lucrum ap~ 
faruerit, fplender auri delefiiffue num- 
mus refitlfirit uhi fitper vini & pretiefi 
muneris aderea nariumfires puifiuit , mn 
'fitmmeediees & chartai,fid trpedes, msa- 
tms, es, iii^mamtetamqmeeerpeirisfiih' 
'fiaiaidimpremittmmtt^Q, Jac. Lochcx Fhllomnfiis ptaefit. Ui Vdalxid Ttt- 
l^eriipeculttm Laicoium Germam* 
celctipcnm. 

2. ^t^E^mes m emiffa ^fidetj 
Io.Wottweien: Confilium innoit* 
Vlpian. fiagment. tit. x. In confi- 
littm adhibentai Romx qttinqoe 
Senatoies» & quinqne eqnites Kom. 
in piovinciis yiginti leatpciatoies. 
Theop. Gi. intepi. Ham?im Ut «wf- 
fe^p ^eMfSf eoil^Sf (Cenfilimmef 
eenfijfmt clarermm virermm). Xecmper»- 
teres, qnia pei eos jos (niunqttiique 
xecipiebat. Piopii^ itaque inn^ $ r^ 
emperate, mtpmtahamiisthrfamri. Vide 
Feft. Glofl*. A««59s,Iudez lecapeit- 
toi. Flanttts in Btcch. Praterrecmpe' 
rateres dedit. 

I. qmifedetemiptaprehat^^ldtUtiUtL 
hnjus Sciiptoiis mtttnavit Cypiit- 
nus ^ift. ad Donat. Imdex tfedfiit^ 
tiam vendit , ^ifidet crimina vindieatm-' 
rmsadmittit. If. Pontan. Ajulec. 1. 1» 
iy.Ge.Erhardmt. 
4. qmis hoc iece ms nevit^ TUuetms Pan. 

Suid mehae refacereleceat , egemet 
mecmmcegite: 

Siveie hmncmidfii, tites imaiiemep' 
pidefi^mar. 

5. Ifj^mve are reemferare'] Apttdlac 
Magni Sopholog. 1. $ > c. s legitui : 
Tmtims efi parve are rem perditam reem- 
perare, qmamjms amhigma prahereliti, 
Videnduf Ittictus in Symmtch. L 7 
Epift, i29.£rlMr(C C^ Digitized byGoogle 40 T. PE T. A R B I T «. I 

unum ' dipondium ^ iicilicumcjue , quibui ^ lupinbs de- 

ftinave- • z. tUp0idmm'] Sic & Tomcfius, 
Douia, alii. Ernaidus : in antiquitus 
cuiis unum deJhMtndumficft. fcd ta- 
men nbnr minas falia eft ifta fcripttt- 
xaakiu^ iupiaaria moneta. LupiBos 
autcm , ut dk Horat. docuimns , &c. 
quemadmo^um mox iequetur ad , 
iufimfque. Fr. Daniei. & Frellon. 
cait. difpendimm. Gabbema : Dipqn- 
dium icvLdupondmt, inquitVaiiode 
L. L. lib. IV , aduobui pMderibus,.qu9d 
unum b§ndut afiptndium dicebatur , id 
ideo^uod Meratlihiritpindut, Dupon- 
dium ei^ duos aiTes ficnificat , vei 
'%x I V uncias , iut z i x relcuncijls , & 
jfTc s/md Vlpiah. LitemJ!. kvi i 'fT de rt^ 
red. ihft. &§& conpet. Inft.de HertdAnft. 
vidt Viglium Zmchemum ah ^ita in 
enartatione hujus legis. ^tiai6 pio 
paiva pecunia fumimt. Cicei. pio 
Quintio : Sidupitndiuituui augeretur 
&c. inpJaryarecaprionis^iiuid verere, 
Senec. lu Eplil. Dupondiofatur, id eft, 
eziguo iiunptu. Dipondium pfendet 
drachmas duas. GlojfPefron. Nimi- 
rum quia drachma & denirius idcm, 
aut ccite finitimi. Denaiius autcm 
io aflcs varcbat &li^'cila dicfebitui, 
oubd libiam Ccupondo totusaspcn- 
oeict. luxu luft. Lipfium inac re 
Hummai. 

2. ^ialicum^t^c.'] Sic& Schon- 
Wctteii ti^elenopoIitana(Anni i6io) 
itquc cX quinquennio pofteiior 
L^gdun. Fidloniaha, qux dux cdit. 
tantumnon inminimis conibnant» 
utneqde cum Notis Varionim , & 
Symboiis Erhaidi , noimnataque 
dcinceps altcidtii folum , attcfa H' 
mul intclligenda; poftciioi Gabbc- 
miimyficiUum^uet Toinzfiuscum- 
oue iccuti cditoies, & interpp. Dou- 
ia, Fr. & P. Daniel (quem utrum<)ue 
in Syllogc vidi Erhar<di)Wouwcrius, 
Bafthius , Lotichius, &c. legg. dipon^ 
diumftcel lu^noftjUe quihiisdeft. Alii 
tamcn notante Torncfio ad marg. 
thdr^JheL Eihaidiu^tomozpate- bit, niallctpro/ee/,y6«/feff. Gabbema 

verb in Notis : ficii, Sicil hoc (£ pio 

ixdo pofitum vciimus) cft ab Hcbneo 

*>pr ichakal , quod eft appendere » 

pondeia4Pe , &umilia. hinc fbinMi- 

tum nomen ^pv rchckcl , fidus 

auod apud Hebneos primtUn potr- 

dus , ac dcindc ctiam nnmmum , 

cujus ufiisin illa geme ircquens , de- 

notat. Sidus autem , uttolibet mo - 

dofiimptus, .duplezeait: i.Ecdc- 

fiafticus , diftus etiam fidus San- 

ftuarii. 2 Civilis , etiam gebtilibiis 

hon inoognitus. prior ValeKat 'nr^ 

^i^M^* (^drachmas) Gnecorum» 

Romanonun femttnciam : pbitetidt 

pondfere & piopteiea etiam inie nu- 

mnliaiiavalorc dupld nunoi i<iM< va- 

lebat drachjhm , Gtacci Hf^xC-w di- 

cerent. Hujus mentionem &dt Mat- 

thzu^ Euangdifta, qui capite dcd- 

mofcptimo leieit exaftoies ve&i- 

galium \ Petio & Chiifto petiiiTc nt 

^^^X^ti (penfitnem 1 drachm. am 

nummum 2 drachm. continentem), Qujl- 

tcini igitui talcs fidi thalemm impe- 

lialem intcemm conftitueient» id cft 

aisenti unciam. undc non immeiitii 

GTolTa pci ficilicum , My»mf TtTK^ot 

(unda ^uadrantemyihias valoicm CX- 

poiilit. Th.Wybinga. Tum. l.zix,C.Vii, 

pio/ce/ legendum putat/a/i«0f.Sed ih 

veteii Lczico hlc habetui: Sicel Latine 

fermoneficlut adpeltatur ctrruptt.HtbraO' 

rum mmen efty habens aptid ett undapen- 

dus : apud Larimt aettem & Gracos» 

qttartapdrs unda eft\ &ftaterit medietat, 

drathmat duat appendent. unde citm in lit' 

terii divinit legiturfidut , unda eft ; cum 

veroineentilium. quarta part unda eft, 

DanicT. Nimimm Pet. Dan. ft^ 

tci fidL quod ncque in P. neqiie 

F.Dan. lcgo, CcdficeL AdditP.Da- 

I niclis : \i& Cujacium. I.1 z ObieiV. 

C^fo. In alioLezico legitili: Siclut» 

i.'e.ft'ater'^'habAobtlot zo ^ftafetfiH 

\fidttt draehmae 4, drachma I Latinam 

tfadmitt ir4«rmi«f(vctus,ve* ') Digitized byGoogle S A T Y R I C O N- 

flutiivenunus ' mercari , nihilad manual ' erat. 41 

Itaque 

0C IBt) pmit 10 iHKMf hsher^dktituir , 4ec» 
Glofl*. Pction. Sitel uncis poiiiius>iu- 
bcns fciupula 10 } ex Wouwerio , qui 
tllegat D. Bucherinm 1. % laftni^.' 
&VoluiiutaMetian. Tandem:Yide 
Khemnium dePondd. Gd,Manhitu. 
3. IttpimJ^iu] Lupiniolimnlifli- 
mum pauperam ciMrium , & alio- 
tvLta fmmenti inopii«Cynicoram ve- 
ro adeo aebettimum » ot mx nm- 
quam a Cynid pera abcife lopuios > 
contingeiet.Diogene$ ipfocum n^ 
vrwirC^ (dmxpomStr) qucAdamati 
Cynicum infttuens apad Liiriamim 
in Vit.anA.iiiquit3H* 9nM ii am ^ 

^xim^PerstibierapitMimpiinttmh & 
iibrtrmm a tt^efirifttrmm). Et in Kor- 
toor. Dial. Charon ait ad Mcnip^uin 
Cynicum infigneni : Am {«p,^ W o# r^ 
^C^'w*fi Mi». ^/nmtM 9iAMf,&c. 

(Ojlcnds qmid hehtM itividmiof Mcn. 
Lmpinmm , Jjvelis). inde Craies UKid 
Ariftot i^QM mi&St yi^ «m tShf , 

./M«nr7f ;^«iy4 (SoHinfimtvirtrvei^, m- num ^Un fit per fe amarnm » < 
aqui maceoMttm dulcefcit. Hoc 
apophthegma: qub pertineat, fadl^ 
quivis inteUigit:nimiium inter men* 
laa & fcyphos exulare ttiftitiam 9c 
folere & oponere. £t alioquin ve- 
ram eft quod foibit Philo lib. de 
Plancat. Moe, SapitnsvimmacerMm» 
fitfeipfijttemMdier, 

' I» meirtmty Nota pMpcicittcfli 
httjus vetbi, pio negotiart vd liicd 
caulmeroescmere, qusdeindccft» 
riiis diftiahantui.£rlMrdiK. Nunhnm 
abfolnt^, qaomodo 8e SaUoft. lo- 
gurch.u(iis «e Vaooa Nnmidaramop- 
ptdo loqaeni : mbi &imeelere & mtereth' 
ri eemfi»efmerm$ ItMUti gemerit mmdti Mwr* 
peles, Ali^ioafto au tintcUcftoa» 
ca(ativ6 lei: Cmterm ^m Wmnv Crmm 
fide I. prsftnte peonnit. 

s tmepmeie mmmtm fitm peemmem^ 

t. iiiji. & Captiv. Piant. Aiin. & Captiv. Serdedi t 
pmmdi, fM mtercmtm ( u 
aftivc) m mtertmetihmt» ijmedfimtim vem- 
dmt. Cic. 1. 1 . Offic. Addit Aaony m. 
de mctoiniit! Idem Cic eod. 1. 1 fiu f rfff w> • ftimt vimpera hahet & im- \ Offic Mtrmtmmtf temmJt efifif didm pm 
pimermmfixtariidm),Ge»peiimt. Madi- ' tamdmefi^/immt^gm&tepiefit^mtftitdmih' 
.disimpimis Piotogencm iUnfticmpi- \di^mmpp9rtem ,mimitisfmvmitmttitm 
ftoicm vixiftc , icfcrt Plin. lilh j^izv, | pmims, m» efi md mtdm m vitmperwmdn, 
cap. z, dumlalyfumnobticm fabo- 2» ermt. Itmqmmimerimprmdmd^ 
Im^in^t^iqmenimtfipmtlfmtemfif-deret^ Sic 6c cditt. FmUon. GnUo* 
tineret irftim , mfimfiet mimtim dmleedim : Lindun. Anni i tf t S • LoCtckii Fm»* 
^hfirmeret. Gabbema in cdit. poftct. ;corart. Anniitfap. va^Tomsfii 
Srhmrdm .• Legcndam aedidetim 1»- 1 GaUo-Logd. Anni i S75 1 cam 'qnn 
. mmm dmpemd im m fi iiieet lttpimtffm,piihm ' DoufzBatavo-Lagdan.ist3 ftmpec 
defiin, mterc Lupinos aoaem cz Hon- 1 coindderc friftimanda , juil mo- 
uo Plantoque alibi docaimnsveros [-neams Amg. Hermannids (< *sJSmiiafe nammos» idoood &Jiic qais ez tituio leaifinn BottMdotti 
locus confimiat. Tucneo. Adveif. criftimaret, led non cft) Amfteio- 
1* 191C.7. ^ ime ay m t m t Ati^/iyfwie- ^am. AHniiMi 1 & Wowreien hi- 
-cominis genus adcb amaram,<at nec , ac , ftmficns* Aani iitf 01 i ac Bittsr. 
.1 vecme , nec aUoUo am man t cpro - • Lngdan< Annijtf 23 : entt , m imerim 
. pcei amarittem comcdicai : >fi!d^- ! frmdm dtfimder^ Itm^ vel «n. WotH 
.41 maoentum,dboficiddncnmaAa- , wecen: Opcimqs codesiabdMtf^ m 
V gacns Zene, ^uidita, oiimeftctsiam- 1 mritm, humtai aosem hsc fiuit fuo 
. ffi fcveius , in convivio tamen hiia- 1 loc6. 'Coniiusentur igirax com iii- 
MkoB^l hfUt^ ie%OI>4it:dk iapi- fedqabOi afa; ^qmmHm mbif Umii' 

I C 5 ^«» Digitized byGoogle 34 T. P E T. A R B IT R I 
trein. t Tardtim eft, inquam, differre' quod placet. 
^ Hanc tam prscipitcm divifionem libido facfebat.Iam« 
dudum eciim cupiebam amoliri cuftodem mokftum^ 
ut vtterem cum Gitone meo ' rationem diducerem. 
* Poftquam luftravi ocuUs totam urbem ,. in cellulam 
ralii , olculifque tandpmbonafideexadis j alligoartif^ 
fimiscomplaabuspuerum, * fhiorque votis dquead 
^ invidiam telicibus. ^ Necadhuc quidem omnia erant 
fada, quum Afcyltos fiirtim fc fbribus admovit , difcuf^ 
iifque fortiflime claufhis,invehit me cum fimre ^ luden- 

X. fstime^didtiurem] Stc qoidem 
«triqoc GabbemUiia , & nnde hs 
ihiitiit lof Aflt. QonftUi de Salts, ac 
^uotquoc alke adiSint editioiies. Sed 
viz negandmii Aibiaain ftripfi£Rs, 
nnt fctfibece debuiae r. Mmc Nam 
«damfi hic r^fM folhm pco ncgotio » 
autvivendi modofameietac» eita- 
jnennon iatit aptlb videtetui jongi 
Mue», quoindi feu dii diviiionem 
notat ( licnt in diiibiaho ) fignificstt* 
^edinmoidifbibuo. Didmcentiut- 
iu^rsmi, mUkes,Mlim*Htiim,rivs, 
«p. Colum. C«r. Ceir.Cic Sic& 
noftec in editis paulb infenhs , di^ 
^mmfiegermitliignism, i.in a pactes 
duAim. in fia^nento Tcagur. ni^ec 
crato » M mmltiu cegtteHenes didisam 
fmm. lo. Fred.Gconoviusi Di£fismn- 
cuc opinioniMb enidici, uti&m dedm- 
€eremsmdsdmeeremlepdebcati Semd 
igitucdececneierolttimus, nimiram 
JPetronium fcc^fle dedmterem, Sic 
8ttet.Augdbczi,iit. ^^itsfef 
heme rem remfenitat,mt men mimnm ars^ 
termm ae n^9€imitimm, qmm mpeftiiifimm-^ 
fm m m Hedm c e ret. Micocaums^nsiii- 
teipies iioc oUecvec nov^ diftum. 
Kam 8c ant^ ficManilius lib. iii. 

See erit Md fiemmmm tetie dedmSs 2. jrmerfme vetit ml hrmdimm jeliti- 
hm^ FJaut.MofteU. 
fhiio. Hm^mgmt4itm,pmiitmym^ 
fettUptefimfeflHm^ tem« 

jyy tttmmttmjteemtmttm ettmm mmtf^ 

ftttum JHVidemtfrerfiit eummtdit. - 

Fhile. *Agt e u i tm hi fgitm.€ede M^mmm 

Cacnll. Dcm eimimiiim mmttahsfie' 
rmm, 
Cimtmrhehimm iBs, mfiiemm • 
^Antmqmitmmimienndereffitg 
Cimm tmtmmfiet efie hefiermmi. 
Mactia]. HictmmfitvefeterDisdMmiem 
hefimfiegrm^i 
S^fi tetm dmrtt itdfim iavidis f 
Fr. Pithceus. 

S. Neeedhme ijtmdmemims ermttfm^ 
AtJ Nimis qulUn iiiepid^ ! loqoitnc 
emm de pecfeftione in ce ▼enehs. 
Vereoc, nefixipferit: Secsdhue^* 
demferfi&l. Anonym. MS. juzta m^ 
numDottfie. OmiusEpift. 

Vlteriermfudet nerrmre:fid •mmmfiuttt. 
F. Pith. 

4. iudtmem'\ ^ttttwnifyrb^^ (rem 
ktiemem). Quo figiiificatu& infi^ 
dicit: hfiumfuefueril. imd./peemlshttur 
diligeuttd. L oongrefium feteuuaimu) 
Gitonis cum Pannycliide. Gallie* 
nus Imp. in Bpitfaalamio : 
Jte,egite, ^juvemi tfetiterfiiduN Mf^ 

du9ii 
Owmhuiiutertfis, fuu mutmttrmve^' 

prm eetumeu , 
BrutbiutmHhederM, uenvincmitefiuiM ljidite,fidvig^miiteeitthigmr9ly* Digitized byGoogle :S A T Y R I C O N. , 3^ 

wn. rifuitaqucplaufuquecellulaniimplevit, opertum 
meamiculoevolvit, &tQuidagebas, inquit, fmer 
landiffime ? quid ' vefticontubcrnium facis. t nec fe fiv 

t AJijtM. . ^ Itntitfim. lum 

Mudmkn. Btmfc. Bkg.4 de ami- Ckm pmeBt dmla mre vefikentmhm^ 
CA ad yenefeiii uvitante ainatoiem : 
S^pttimfUdf mli , inqmt, parw 
rtlmUi 
Pmit4trifiium&remvatej0ctt. 
SicaodDein Saidanapali Epics^hio : 
Ede,Ube,lmU,p0jf,tmrftmmUUv^ 

luftm, 

Et in illo Monaftico ?eiiii baibaio, 

qaem lefeiunt Gaidineius & Kean- 

aei in Pioveibiis antiquis : 

LMdere cmm Seh^ res eft perptt^ 

pmeSit, 

Vetus Intexptes BibUonun pio eo 

dixit ,jecari Genef. ztf , v. S de llaa- 

CO :Frefiidem ^iimeletbperfemfrMm , 

vidit emnjecmitem cmn Reiecc4 uxere 

/ua. Et accerjite eeait : Terj^ammefi 

miedwceetmajrti cm mentitm es eam 

Jererem tumn r^?£xhaidus.Sed £UIimc 

dtjecdri Eifaatdus. In Hebi . efi P^» 

erfmentemf eefmmeiSeii^feemttem» pactic» 

Benoni t5 Pib^ )k ^ eeMmfittjecmtus 

^, qaod \ pnv j ript, wrrifit. repetitttf- 

que ead. voz Geh.2 x, t. 9 de Ifinaele 

ludente com Ifaacoiut hic plane adus Nobiliflimus Douia P. disjundt 
vo<:em,ttt iit Vefia cenhAemim» : ac U- 
lud pei im(iun dieat , In eum, quem 
videii vttlt ^ Veftalium ^aftimonia 
^qu^longiifim^ab^e. Tumebii^ 
inteUigit , de iis qul £ib eadem veile 
Cttbant Ub. xix , c vi. Lucem huifi 
loco fubminiftiat lepidiiliinus amo^ 
lum doftor. lib. i Amoi. ep. i v. 

Sspemihi, demtns^ mdpreperats 
veluptm 
VefiefiA iHJeSa dmUeper^ opm. 

Sic U in £p. Paiidis de Helena 8c 
Menelao accubamibus. Cl. Salma* 
iiusineditione Gabbemiana poile* 
tipie; Vfifiicentubemium. De monfbo- 
iahac VOCC &.de centmberme , tmo^ 
^iomiii nupei mc tcftimonUs ido- 
ncf auAbris planum £iftuiam , e« 
voce non tantum int^^ljig^ conto- 
,benia1infli coetum , ^ii & tento- 
lium ipfum iive tabeiQacolum fuh 
quo contubcinales, Tacitum tibi, 

2ub id evincam, aUegabo. Nec me- 
orem puto lequiies. AnnaU pn- eitemus & piopatuliis , non fywitwim. ih5 : N*» ehtr^^an kfi' mbmum #S. 
leu conincmdo conjttgaiis Hso^-lbim^fikitmn •- ^ - - cctur. 

i. vefiieentmhemimmy Sic Tomx- 
iius, & eum iecuti in texm rtoentip- 
ics onmcs. Gabbema in edit. piioie: 
Eadcmvocc mitui iiaStot feftivilll- 
mi , fed nimis Latini , Pervi^i Vene- 
Tk , (diveifi ab eo , quod aooepmm \ 
PithoBoLipiius £ I, s c T X $ edidit) 
<u)us quatuoi tant^m vcriiis , ne&io 
~an prioies,I.Donia F.ttt eos ab Hier. 
<5roilotio LiiUeo acoepexat» prinms 
Srolgavit: 

Hemeetai^metttmiMdn, nemenervie 
* etimm, 

Bceep4/reresfiUsues,ecce remci turtmes, 

Hmefliftrvirente fujrtemsiumrit^dr ^ , tmuen mpud herridm^entes e cen^ 
tuhernmMemadAici. Annonhlcw»- 
tuhenim Vasxt tabetnacula milifn pi } 
£odem Hb. Pregredimtgr centuher- 
n^,*;^:. Et paul6 infcjibs : Irrumpmm 
t^ntuhemia. AnnaU is>UtilU vix cen- 
tuhern^ eactraSi. Nempe' tentorils. 
St^ planiflim^ idem au&br JEtift. 1. 1 
calam ptthUd fcrvi centuhermmm ap- 
pcUavit: P/y#>inqnit,»9«^ FW?«,dcc. 
HincUquctquidilt apud Aibiti^m 
yefiecer^ubemiumfecere , pto quo Cri- 
rids noftris malib feiiaas placuit ve^ 
fiicentuhermmm\ quam vocem elegan- 
tiaiumAri>iteimerit6i^rnat. Indc 
iiuipiit au&oi firagnsenti iuppoiititii» 
Cum pue^ dmlce inire vefiuentuber-' 
' C a Qupd Digitized byGoogle 3« T. P E T. A R B i t R I 

lum ihtfa verba continuit , fed lorum de pcra.fbivit , & 
mecoepit non perfundorie verberare; adjedis etiam 
petulantibus didis. t Sic. ' dividere cum fratre nolita. 
* * * t Veniebamus * inforumdeficientejamdie, 
in quo notavinius fi'equentiam rerum venalium > non 
quidem preciofiirum , led tamen * quanam fidem mdte 
ambulantem obfcuritas. temporis lacilliine tegeret. 

f >/9W, ' t Xnttlfims, QUUm '(Qaodpcocuiutn tfftslb eo (^ui ^i- 
'nus piodi^^^ t^ ^t^™ ctitii% ^ium 
Tbc vwcrc&c' Hacc Salmafius. veJH^ 
cdnrubemiuM', ckln fub cad. veftc ca- 
batur. OUjr.Mon, 

I. SuMUheaimfMremtit'9^ /4. 
Vmfik ; Ita Editiones , quaS quidcm 
imhi ufquc adhuc infpcAate cofti- 
«. Czterhin haudttfacet hzc daa- 
niia, & |/rO mnto, perinbeiiter herciz- 
tt, ctfjira, lcgcrim. Latctaut^mlpar- 
citics, ne ipfi quidem Fctronio cnfli- 
inulata. Additenim: pettUMtihUd di- 
SHs, Quamobrem autem> Id verb 
iiofl Jam mcis , vcrhm hetcuft Cicc- 
Ironis ipfius vetbh cnuciearc cona- 
t>or. Sic enim iHe epift. 9 ad Poe- 
'tnm : Er^o in verhit honefiit ehfidnapeni' 
ymu. f «ui enim mn heneftum verhUm eft , 
divifief Jit ineft «h/cMnmm , euitefon- 
det intercdpedo, Vnde 6c Plautus , Au- 
lol. II»IV. 

Stxob. — ^ Edixittftihi, 

Vt difiartirem tHfinklm hic hpendm. 

C o M. Me tu -^uide^ 'hercldiAe tain 
fa/dm nondsvides. 

Si 4m tu tetmmm ire vir, 4p&dtft 
dMhe.^ 

A K T Tr. 'BftHtm &piidic§ikveropr^ 
ftihuiumpopli. 

T}ft fi quit viUette, hamdn^nveies 
diMdir 

C o K. Jltfui e^o iftm,^Hthrdxi4ii0- 
vorfkmdiketam, 

"UeniftutquodruihfinmUt. -^ 

Drvidere autem quod 'Lab^rio ^ tM-^ 

dere hiUe, Hinc Ctiam divifhres difti 

biiliddx, oni puliariam facerent fd- 

licct. ^dhiJkneimframimldo.'i,t, TU qoi me iaupet 'ik -OirUdrio pathi- 
co fiatre ufus, nunc veto ftimulante 
invidia ^ddiyifitnmfiardhuiarum^ptO' 
'vocafti, lit hoc fu6 catamicd unirs 
fruereris,ptiUum Ybliis di vid^res, 6^6. 
'qnandoquidtfm k Mt in tutpi lioc 
aftuoficnfus» capevckbera&/cme' 
cumdividerenoUto.S^dBxrthhis : di- 
videre fanb lion idcb hlcimpium iit 
'voIuAt,veriito ut apud Senccim 1. de 
3enef. c.X4, dthictitrricc plutibus 
fe familiaritcr dividcnte. 

2. veniehMiiiiu infihriim defic/entejdih 
die, &c.] Puto terUm*filrtiVatum fo- 
iumintclIigi^'^Udr'iyi Saburra ded- 
dentejam die veiiitos proponeieB- 
tur, iddio hamm fiUem mal^ amba- 
lantemdidtHottt.lib. i Sat* 

FaSdcem^0im^ ye^ertirmmque pet' 
err» ' ! 

Sdpefimnh — Afiton '& Totphy- 
tio , Horatiiinteiprcties , fSt Sabuira 
'majotc hhnc lOciun ^idpiurit, In qiia 
vcfpexifiittiwies feinpcr vcnUnda- 
bantur. HincPlaut. Vehen'fi»o vivert , 

S' ro, fiirtis fuis Vitim fibi pararc. H^c 
e caufraPrQpertius vx^^acetii Sabut- 
tamdijtit; , * 

Idmne tihi ixaierint viffldas furtd 

^ Sahurra. ' tac. JDuiantius. 

}. ^uaruiufidemlnAle dmhuldntemj 
Brhardus : Jxg.fitrem. Keurf Anim- 
adv. L.4» c 6. Tr.Pitlioeus ; L.fider^ 
"Zc allitdltiir fortafle ad ambulatdi6 
illos, de quibus Martial. 

HocqiMCTranfiiheriMu anMdter ; 

^paBenfiaJhlfitratafiaSis 

Permutat vitreit. 
Doulsi>i!?.iMi cdit.T6z]uefi>:Iego}U#. Digitized byGoogle ,S A T Y:I^ I,e N. /;• 57 

Qgum GTgo (8c ipfi raptnm l^ocinio paUium detuliile' 
imis ) uti oo^L^n^ oppor^uniifima cpepimus , atque iu 
quodam ^n^.p/ laciniaiq inctremap cpncutere,ii quen^ 
^>rteeipptoremfplendidaYe(lispofIetaddacere. ^ Nec 
diu moratus rufticus quidam, familiaris oculis nxeis cun:| 
muliercula coniite propius acceflSt, ac diligentius confi- 
derare pallium coepit. invicem Afcyltos iniecit contem- 
plationem fuper numeros ruftici emptorisy ac fubito 
exanimatus conticuit. Ac ne ipfc quidem fine aliquo mo- 
tu homincm confpexi : nam videpatur ille mihi a& , qui 
tuniculam in £>jy[t|idine inv^eiat* plane is ipjfe erat. Sed 
quum Afcyltos timeret fidem oculorum,ne,quid temere 
iaceret , prius tamquam emptor propius accdfit , detra- 
xitque humeris la,cii>iam, & diligentlus tenuit. O luium 
jfbrtun^ mirabilem I Nam ajdhuc nec futur» quidem adr 
ttderat rofticus curio&s manus , ffcd tamquam mendici 
i^v^Uw» et^ fa^diofevetidiUib^t. AfcYkoSy poft- 
quamdepofitum ^flein^olatum vidit ^ & * pqibnanj 
vendentis conteuapil;am ^ feduxit me p^i4lvilMim ^ turba : 
&, t Scis , iqquit , frater , ' rediiffe adiios thefaufum dc 
gup quqtse^ ? Illa eft.tunicula adj^c » ut app^ret , t Jtfejift, 

X.. kufnJ4m^^9ffmj;»muSeri] L^ 
eittt4t 5>ia £vc ex^mi^ vcftis fuu 
nanju, k^smotM^' .Qvv- Obfctv, 
}. iz , f. f4. Qiy ffatjt aa m hxK 
pallio t^ au^ vdl (Ptuposa , Gc;in. 
Uydin ^ ^i^diafuififmem pprten. n^m 
sn&^ vocatat.pJc6t^fiiiluna.yeftic. ^- 

acuola , ^njioia apcitiquepacs vdtis. 
C;:ic.Xiiom:FM^0r enim videre teemen^ 
tem ru/Hc44 tet, mm vilUee lequentem» «9 
i4^iniAfirv4atemex/emnda menfafemt- 
«M. E^ndem videfis L. 3. dc Otat. 
Suet.Claud.Cxr.czv. Vt defientLentem 
m trihundli nenfilum vce revecarent , fid 
&l4fii^ te^SJrj^enuiinUrjMm pfdeap- 
frebenfiretinerent. IdeininCalig. Xr# 
fefrerifetft ef^efycMt^^m atissu Lec^ mta- 

fe^perpAdmiretii^ilffuij^W' lao* 

z. iiecdh mx^m rMfitauqHuUm» 
^unmUaru op^itmiujk^i Ideft, qucm 
yidifle aUks videliu mihi, «luique 
(cum Flauto ((licam)oculis mcis haua 
l^nifc ignorabilis ob|ia<?batiw. Invc- 
jnvis idem loqj^cndi genus \fll^ : Fes,: 
pene aunhm niieisfatftiliertt. Hbccft(ux 
di^ummqdcO ^ucibus antchac gieit 
icompiuiies umipata. la. DoufA. 

%, perfinamyaiddmttj]S\CperfinM^2' 
tlis : ^ualem te inpetfonapetris tm gefi 
feris. SenCC perfenam induere Judids, 
Quintil. improbam alicui perfonam im^ 
fenete» perfenam tftenda dignftaiit alte- 
riut alicui impenere, Cic, Ferfina in ta- 
in cft £^|j^|^ , fcd auarvis 
C i .qualitas , Digitized byGoogle 3« T. P E T. A R B I T R I 

' intadis ameis plena. Quidkitur facimus^ autquo 
jure rem nofttam vindicamus f i Exhilaratus eso , non 
tantum quiaprasdam videbam, fed etiam , quoa fortuna 
ine i. turpil&na fufpicione dimiferat , negavi circuitu 
agendum , fed plane * jure civiii dimicandum , ut fi nol- 
let alienam rem domino reddere , ' ad interdidum ve« 
niret. 

^ QwdfMumt kffSy uhifila pecuma regnat , 
Aut utipaupertas mcere nuBapateft ? 

[Ipfiqui Cynica traducunt tefttpara cctna , 
"Semunquam nmnmU ^ vendcre verbafiUnt. 

t Enftfims, f . E^y ^oalitas, latio. muniiSy provinda. 

1. rnr4^i>4i»r«ii] Hoiat.L3 0<i24^ 
IwtMs 0MtUiiti4r tb^Mmis ^sbmm. 
Qoos fcu. Rjomani nondum attigc- 
lant. 

2. jttrt cknii iimUmiMmX JmerS' 
Os , ut requinu , non fiUitjww uvUu 
led jiuis prztorii, AtPetxoniuspn-> 
coriumciyile jusiadty opponensei 
ialicetjusnatunlevelgentium. U, 
iW^mperen 

3. Md imtrdi&mm] Hocvaldcmihi 
aovum cft. Nam jure civili lei mo- 
bilis nominc nuUum tecupeiandx 
polleffionis edi^hmi pcoditum eft. 
Kam mule vi ad tes tanti^m immoU- 
les pertinet, L. i $ iliud ^ unde vi i 
Vtrihi tut^m letinendz eft poflcflio- 
liis non lecnpeiandac- CL Putedmu. 
^d imerdiSmm vemre, eft juic oidina- 
xio ageie. Fipntinus dc Limitibus 
ttioium ; Deoeffefiem eemreverfiaefi, 
iU^imMdimerai&mm, keeefijme efrdi- 
fmrie Isti^Mttir. Wonweien. 

4. ^ttdfacimit le^ei] Alii,/4en»ir. 
Anonym. inVar. Left. Sic&MSm 
Tzagui, Erhmdets ? In avaiitiam ^ 
neounic ftudium inyehitui. Scaiigei 
in Ca^aieft. Guaithtius Ale^candiei- 
<lel.i, 

Jdmms eidm Jtmrms reSidiJterauet ttem: 

pefiisawtritid» fusfeU imMraraf» lmUas,&mrMkv9tvft(l»l^mfih Virtutum Jfedes i firwf 1 

Jmis 
Cmmtminfmimu» neeleges tmisc 

TMt, 

JJgatmjufus, eOfilviteuriMn 
Itfnfies, flcc 
Etlib.7. 

— " Cenferinifmu 
^Avertitjkrdm kemifafmsperismtres» 
Et fwet hijufmm eerruf^ a w wm» 

5. Ifp qm Cymea] Vti&s eft in- 
piinuseiegans, quoqmdem eosfi- 
gnificazi puto, qui mifez^ ?ivunt , 
m iiliquis & leguminibAs quiqne 
Tiliffimis cibanis fe ftiftentant. nam 
taiisent Cjmicoinm vi^, quod 
^ Ludano in Dialog. moimoium 
intcUigi poteft. Tumeb. AdyeiC 
1. 1, c. 15. Hinc Cynicevivere, in pio- 
veibium abiit de iis , qui mireie vi* 
ditant. Gilbeit. Cognat. in Adagio- 
lum SyUoge. Ge. Erhmdm, 

6, VfndereverhafileHt'] Stephan. 8c 
Tia|;ui. MSm : VtrU filem emere* 
Wouweien : 

HaitiaUs , 

Sehdtif^ue veHm vendere verhd r»H 
Sen. Heic. ftir. 

HifflmefinHefifiri Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 3> 

^ErgojfiSmmmU^mfifuUcamerces, 
* Atqm Iqm m caufa ^ qmfida, etfftafrebat. 
CoatiaA(c]rkosl^estimd)at : &,tquis, ajebflt^ 
hoc loco ^ nos novit?aut quis habebit dicentibus fidem? 
^Mihi plane placet emere , quamvis noftrum Gt , quod 
s^oicimus ) & ^ parvo xrc recuperare potius tbe&u- 
rum, quam in ambiguam litem dekrendere. t Si^ ptster 

unum JmgU vendenh ht^Jbm irsi 

I . Er^0jm4liai$m mhil cjf ] Erbanbu : 
Conupu Romanoniffl jiidiciatazat» 
.tat &Maicialu hocveciii : 

Et ImUxptiit, & petit pmmrnt, 
Kadexus ad Maitial. 1. 1 Epigr. tx. 
notat judioes lcves &inlquof9 qut 
non judicant ex pntTccipco juzis & 
legum» (ed oorraptimuneiibds, judi- 
cioium. telijf^onem qnafi meccem» 
vendunt : & quibus etiam Vano in 
Sexages. AuTon. Popma in Conje- 
Aaa. Vide Satisberienrem de Mug. 
Cnrial. 1.5>citfi &Iac. Magnnm So- 
pholog. 1. 9» c I. N9Hp9fum, mqui 
de^ filentie prsterire sviditatemingiM-' 
^nemtfne fmermndam i^ulejermn, fme 
JmdvemUtMit$ quepmtperefpfrumim, 
impit amjkm derelin^mmt, cmmjudiet 
eerrmpteclrnmcenjmroHt, &pdlmnemfi»' 
timtiti apmd egems&nileris hsbentesfi 
mmtes reddmnt , •ccupaftfi clmmant , cel- 
Ittm fafait ehjhvtgmnt , morhim Deme^ 
fihenispt^ei&es , t^dverfms hanc cerrmpte- 
imn Tetremms cecimt ^rhiter. ^morejit- 
fiiti* neqmdqmmn exattmtur ad eperam , 
Jed teifit fignieret virtutis vexUUtm m 
defirtoreifi^itmt, Vbi amtm lucrmm sp- 
fmmtrit, fplender meri detefitfjme num-' 
mmt refiil/erit uhi fiper vini &pretieji 
tnuneris tidered nariumforet pttlfkrit , mn 
' plttmeedUes & chmtM,fid&pedet, mtt- 
'mss9 es, lingitmut9fam^meerperisfitb- 
JUntitumpremittmitt^Q, lac. Lodiet Fhilonuiftts ptxfiit. i^ Vdalxid T€!n- 
deriipeculttm Laioocum Getmani* 
Micriptum. 

a. l4tfueEques m ctuiffk ^fidet^ 
lo.Wonwecen: Confilium innuit. 
Vlpian. fiaemenc. tit. i. In confi- 
litmi adhibentur Homc qninque 
Senatotes, 0c quinque equites Blom. 
in pcovindis vi^ti cecnpecatoies. 
Theop. Gu uitepr. mpaAmt Ut nn^ 
ie^9 ^eiHfSv eifi^St (Cenjiiiumeff 
eenfeffits clmerum virentmj. Xecuperth' 
teres, quia pec eos jus fiiumquilque 
recipieoat. Fropn^ itaque inm i re- 
cuperme, utfutMbmmsthrfmiri, Vide 
Feft. Gloir. AjM(59()Iudez tecupett- 
tor. PlantusinBacch. freterrecupf 
rateret dedit, 

3. ^iuifedetemptaprehat^^ldttLti}!». 
hnjus Scriptoris mntuavit Cyptia- 
nus ^ift. ad Donat. ludex ffidfint^ 
timn vendit , fuijidet crimimt vinditdtU' 
rmudndttit. if. Fontan. Analec. 1. 1» 
17. Ge.Erhm'dui. 
4. fuit hec lece mt nevii^ fUmttu P«m. 

Slmd mehrn refiueredeceMt, egemet 
mecumcegite: 

Sivele huncutdjci, litit iutUiem^ 
pidejetjum. 

5. Ipmve itre recumrme] Apudlac. 
Magni Sopholog. 1. s > c 3 legitut : 
Tutius eft ptarve me rem perditmn reeih' 
perare, qusmjut tmihipm prehere iiti» 
Videndus luxetus in Symmach. L 7 
EfiSt, IZ9 ^Erbtrd. C4 Digitized byGoogle 40 T. P E T. A R B I T «. I 

unum ' dipondium ' ficilicunKjue y quibu^ ' lupinbs de- 

ftinave- ' I. dipwidmm'] Sic & Tomcfiiis, 
DouTa, alii. Einardas : in antiquitus 
cufis unuffl defhtnendum ftcel. M ta- 
men nbn minas &l{a eft iihi fcriptu- 
ia»t]u^ lupinatia moncta. Lupinos 
autcm, ut dk Hoiat. docuimns , &c. 
quemadmo^um mox feqnerar ad» 
tfinvfqtte. Fx. Daniel. & Freilon. 
cait. difpcndium. Gabbema : Dipqn- 
dium iaidupondius, inquit Vaiio de 
L. L. lib. ly , s duehus p»ndmbus,.^uki 
unum bondus sfipvndium dicAatm , id 
idio^uod Meriulihkfindus. Dupon- 
dium ei^ duos aiTes iienificat , vel 
spc I V uncias , iut zi i refcunciis , & 
'fe AJmd Vlpian. Utemji. kvi I 'if de ri^- 
red. infl. &§'& eenfdt. Infi.de Hered.infi. 
vide Vi^lium Zvichemufn tih ^ita in 
enariaitione hujus I^gis. Etiaih pio 
parva pecunia (Umimr. Cicei. pto 
Quintio : Si dupiendius tuks du^eretm 
fcc. inparvarecaptienisatiiimd verere. 
Senec iq Epiii. Dupendii/atm, id e(l, 
cziguo iumpctt. Vipondium pbndet 
drachmas duas. Ghf.Petrcn. Nimi- 
zum quia diachma & denirius idem, 
aut certc finitimi. Denarius autem 
io alTes vareBat Scli^ella dicebdmt, 

aubd libtam (tMpwde tbtusaspen- 
eiet. Imcta luiik. Lipfium inde ze 
Kummar. 

2. ^iaUeumque,^c.'] Sic & Schon- 
wetteii HeIenopoUtana(Anni itf lo) 
itque ei quin^uennio pofteiior 
Lugdun. Fielloniaha, quz du2 edit. 
tantumnon inminimis conibnant, 
utneqiie cuin Notis Vatioium , & 
S^mbolis Eihaidi , non^nataque 
dleinccps altezati& folum , attefa fi- 
mul intelligenda. poiieiioi Gabbe- 
mi2m,fieiSum^ue: Toinxfius eum- 

2ue fecuti editores, & interpp. Dou- 
i, Fr. & F. Daniel (quem utrum^ue 
in Svlloge vidi £rhanli)Woawerius, 
Baiftnius , Lottehius, &c. legg. diptn- 
diumficel lupinef^lke qtdbusdefi. Aiil 
tamen notante Tornsfio ad marg. 
M^toficel. EzhaidkSy^moxpate- bit, inal]etpzo/cr/,ySi/mf. GaU»ema 
vezb in Notis : fidi. Sicil hoc (fi pzo 
iiclo pofitum velimus) t&. ab Hebzxo 
Vpv fchakal , quod eft appendeze » 
pondezaie, &.Ufflilia. hinc fbnna- 
tuffl nomen Vpv fchekel , fidut 
anod apud Hebzzos pzimhm pon- 
dus , ac deinde etiam nnmmum , 
cujus ufiisin iUa gcntc fzequens , de- 
notat. Sidus autem', uttoiibct mo - 
doiimiptus, ^uplezezat: i.Ecdc- 
fiafticus , diftus ctiam iidus Sto- 
ftuazii. z Civilis , ctiam eehtilibus 
non inoognitus. nrioz Valdrat 'ttr^ 
i^Xfi^* (^dzachmas) Gzscozum, 
Komanozumiemunciam: poftczibt 
pondfeze & piopterea etiam in re nu- 
mn^ia valoze dupld minoz duae Va- 
lebat drachthm , Gtzci Xi^^^cf^f di- 
ceient. Hujus mentionem &at Mat- 
thxu^ EuangeliiU, qui capite ded- 
mofeptimo zefeit czaftozes vedi- 
galium \ Fetzo 8c Chzifto pctiilTe m 
M^Xi** (penfienem 1 drachm. aut 
nummum i drachm. centinentem). (^Ujl- 
teini igittu tales fidi thalezum impe- 
zialem inteeium conititu^rent, id cft 
arsenti uncum. unde non immeritii 
Gloira pei ficilicum , iytcieK Ttm^aw 
(uncia ^ M«^r4»rcm).illius valoicffl ez- 
poiuit. ThWyfnnga. Tum. l.ziZ,C.Vil, 
^toficel legendum putatycfVKvf.Sed ih 
veteii Lezico hic habetun Sicel Latin» 
fermeneficlus adpellatm cerrupteiHehrae' 
rum nemen efi, habens aptid ees undapoH- 
dus : apud Latincs autem & Graces» 
4juartspdrs uncia efi\ irfiiteris medietas» 
drachmae duae appendens. unde thn in lit' 
teris divinis leptmfidus , unda efi 3 cum 
vere tngentilium. ^uarta pars uncia eft, 
Daniel. Nimiium Pet. Dkn. pi^ 
tez fidt. quod ncque in F. neqUe 
'F.Dan. lego, Ccdfcei. AddltF.Da- 
! nielis : Vi<& Cujadum. I.1 z Obierv. 
C.40. In alioLczico legitdr: 5ir/«/, 
f. e.fiater tfuihabA ohetes zo ^fidferf^ 
\fdus drachmae 4, draehma t Uttinam 

Iundsumfadtmt : iu m muu (vctus , vc- 
IttS) Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 44 

ftiiiaveiiamus ' mercari » nihil ad manuol ' erat. Itaqye 

W 

tu) pmut to ioacMf iMher^MtMtmr , 8cc. 
Glott. Fecion. 5/cr/ uncis poiuiuByha- 
bens rcmpula lo } ex Wouwerio , qui 
allegat B» Sacheiiam 1. z laftnU^.' 
& Voluiiui& Metian. Tandcm:vide 
Rhemnium dePondd. Gs.AMrthms. 
3. ImpitMf^'] LupiniolimviliflS- 
mum pauperam cibarium , & alio- 
fum fiumenri inopi&Xynicorum ve- 
xo adeo aebemmum » m vix um- 
quam a Cynici peia abciTe lupiinos , 
conringetet.Diogcncs ipfoium Uftt* 
vrmrC^ (dmx, mi£t») queadam uti 
Cynicum inftmens apud Lucianum 
in Vit.auft.inquit}H* it^ H awt ^- num i^ fit pex-fe amatom » 
aqui macei^ttam dulceicit. Hoc 
apophthegma : qub peitineat, fiicil^ 
quivis intdligittniminim intex men- 
us & fcgrphos czulaie triftiti^m 8c 
folcie & oportere. £t alioquin vc- 
lum cft quod fcribit Philo lib. de 
Plantat. Noe, SMpiemvimmaunamB 
JitftipfijitcmfidUr. 

x. m&mriy NoOt ^pxietUOB 
htt|tts vetbi, pto n^tiaxi vci lucxi 
caiul mcxoes emeie » qaaedeinde^- 
xihs diftiahantux.£riMriNK. Nimixnm 
abfolut^, quoflMkb & Salluft. lu- 
gtuth.uiiis ae Vacoa Nomidaiam op* 
pido loquens : mhi&itietleM&mtrah- 
ri cn fiuvwm t Itniia gmtris mmiti mtf* 
tmUs. Ali^ jttnfto attt intelk^ 40* 
cuiariv6 xei: Csterm fiM vlwmm iirmA 
mtnsmm fide i. pnftote peonftia. 
.^ms tMmffMdi metesttm fm fesmi^ 
Plaux. Aun. & Coptiv. ^eriiii etimm 
fmmdi, fm merumtm ( i. euiuuc» 
aftive) k mertaterihm^ ^mdJiMm vem^ 
dm. Cic. 1. X. Offic. Addit AAon/ a. 
de mrrcitBfa : Idem Cic eod. 1. 1 
O&C Mermtmnhfi temm^/erdidmftt' 
pimrmmfexrJirii dm). GenfaUmt. Madi- ' tmuU efiyfitt tmeigM&^epiefm, mfttta M»- 
dis impims Piotogeacm illttfttem pi- | dufm^pertam , mmitisfimvmietateim* 
Aoxem vixifle , lefeit Plin. libw jjxv» | p^tieus, ne» efimbmedemm vitmpetmd^, 
cap. X» dum lalyfiun nobtlem taba- j 2» ermt, Hafmemimerimpreiiadi^ 
Umffin^Ktt^tmmmfipmlfiefnemfif-^deret'] Sic flc editt. Fxdlou. GdUU»» 
tineret &fitim , mfetifms mimia dtsletdim . Lusdun. Aimi i tf 1 5 » Lotickii Fcatl* 
pbfirmeret, Gabbema in edit. poftex. 'coraxt. Anniidap. vcxhm ToxnJBfii 
Sfhardms Legcndttm ciedidcrim m^ \ Gallo-Logd. Anniisys » ciun*qttt 
.mmmdetpeudimm/iilieet lmpimepim,^hm \ Doufae Batavo-Lngdmi.i Sts &0ipec 
4tfii», mere, Lupinos ausem ex Hoxa- | coinddeie esifiiiiiaiida • Aifi. mo* 
rio Flautoque alibi docaimHsveios .neams .Kiug. Heimannidx (qttam 
raiflSmilaie numi&os» idouod &hic qois ex tituio xecufion BoUMeiotii 
k>cus confiimat. TuBieo. Advetf. exiftimafet, &d noatA) Amftelo- 
I. i9>c7. ^Ameymtmz Alias A^fl» ie- dam. ABniitftf») & Woawetea bi- 
.cfuninis genus ade6 amaiiui,40t nec xub > Pisuifiens. Aani itf 01 i ac BatflT. 
.a vcxuie > nec aliuUo animABiepio- Lngdan^ Aiini.xtfz3 : erat , av inrmi 
.ptexamaxiriemcomediMar:.>£0dfOsti-lfr4d»iiMM la«f«rt;W«M. Woo- 
.41 uttccfatunucibo fit idtfacttiiuibo- , weien t OpciBias codex habebet» m 
igatns Zeno, ^uidita, ottmeflct«attt- [ ^mitim, Luaaca antem hac fiuitiiio 
: xi ievexus , in convivio taaMu hiia- 1 Ioc6. 'ComimiBtttax igitax com fii- 
:»tkv$tl htmt ge%iM»Mt ; i& iagi- friqribo tta; ^^mamiBt miig ikm t H' 

I C 5 f^ fi?um(Feratihieritplemaittpimtttmei & 
liirermm a tergefaripterttm). £t in Mox- 
tuox. Dial. Charon ait ad Meaip^ain 
Cynicom infiEneni : Am^m, « ctt rf 
Tti^eLtxfttSi Mfv. ^/M«f,M9*^a«,&c. 
(Ofiendt qttid baheas invidstlef Men. 
Lmpinmm , ^ veiit)^ inde Ciatcs apud 
Ati&ot:Q»ebiliif^ei^ etnkeS^t 
^tnh», %n^ hemtpuf «AupLl^ 9*V 
peetnt^eeni (Neuinfiiaviterven, «e- 
/cftf , in^mit , qmam vimpera kahet & h Digitized byGoogle 41 T. P E T. A R B IT R I. 

tie interim praeda difcederet, vel minoris palliufn ' addi- 
cere pkcuit, ut pietium majoris compenaii leviorem fa- 
ceret jaduram* Quum primum eigo expiicuimus mer* 
cem , * mulier operto capite , quas cum ruftico fteterat , 
infpedisdiligentiusfignis, * injecit utranique lacini» 
manum, magnaque vociferatione , ^ latrones tenere,cla- 
mavit. Contra , nos perturbati , [ ne videremur nihil 

agerc, 

UmitjMgnt nevmtimfrsdti difiede- 
nt, ideft» ncpnedt divideierar ei 
«veomUtis. HccHl.Soliger» qip 
qaidem cecta 8c iodubitata efle qaif- 
«|ttb Haue mentis fitteatnr opoitet. 

* X. iuUUtere], i. e. Anftionem fiice- 
fe^ hoe eft»bona (na proicribece,8c li- 
dtintibasobjioefe, fictemveiialem 
€iiqui plas ccteris obtnlent, tcadeie. 
4^iod Gi«Gis«^'^»4BCyyg«^r, 

mii^^fkperfUukfrepanhere » p4ttnme- 
mmm frmm vendere , JltbJUHtimm mdi- 
«ffv^. Saet. Iul.C&. .AmplifiimafrMdia 
mnifiAsdiixit. G^Mcmm, Ponb, ver- 
ham hoc sidUeare eftextribus illis , 
floibtts ttniveiftim Frztotis impe-^ 
Mm ac poteftas continebatur, De, 
-VUe, jiddite» nam in addicendo jus 
ibdebat. Veluti ciun in ceffionibus 
nddicebat, cum in vindiciis,in bono- 
-sun poffeflionibus : item cum ali- 

rn (iiis creditoribtts, aut fuiioium 
agnatis gentilibnique addicebat. 
Dicanttttoiioqtte addioeie praecones 
inittftionibas &piiblicislocatioiii- 
bat» tu, Anonjrmas. 

• c. tmtUer eferf cdfite'} Feminz 
«nim in publico obnnptx apad O- 
lientalcs. Gener.24* 6$ de Kebeoca : 
^tUfSemei^efiiammepermtfi. qui 
jDos dttiat hodieque apttdTttrcas& 
Feifis. Nechoneftaetantammatro- 
nc ac virgines^verum etiam meretri- 

•ces. ibid. cit, ts deThamaK ad 
viam pioftsate : XS"* timtvidigit 
Jmdm,fi^^ieeim e/t ^ mertt r iee m : ep&^ 
fuerm ^mm vultu mflmm. Fingit an- 
fem fQML iuK in nsbe GneGacoa- tigiire8c Gtsed moris. Erbmdm, 

). imecit utram^ ladmM uummmj 
Eriiarcms: lujieere mM m m , anriqnum 
verbom jttris , & qmdem proprium, 
oooties nulla Ittdicis expeftata au- 
«torieate rem nobis debitun , aut 
etiam noifa»m vindicamns : quod 
TertttUianus dizit,ffMiw iujeSii detint- 
re, Andr. Hoyus in Proverbialibas 
Tertuiliani fbrmuli^ , cap. i zj . sAue- 
rtfmms Hacetiamloqttendifbimula 
utitttt Lex XII Tab. 33. otHtceu- 
fifii, MTi/^ue dehitijudicdtit trigintadies 
\jufiifimte, ftfi deiu menus injeftie efiv, 
4. Imrones tenere eiumuvitl Sic & 
Tomcfius, Woiiwertus, alli ; nifi 
•qubd poftr«fierenttlium (,) acTor- 
nsf. neqnidemante/4^MM(,) ha- 
beant. Dotiia: Si iviwreretineamus, 
rubaudiendumvidemr,/es utmani^ 
fefta in nozia latrones Cdk tenere &- 
gnifioetstamquam deprehenfos. Alii, 
tamenr«i«re, malont potios. idque 
ad noftri httfus (eculi confiietudinem 
refe ne hand abTurdb poffis , quoties 
trium littetarom homines in ipfe 
fiuto depsehenros pedeqttimttr ac ifr« 
flagiramus akioie voce oondaman- tC»theudtdmDirf* 

5. uevideremmniiuli^e'] Satpein 
mhiit vocabttlo antiqttotttm Ittfum 
fecit ingeniofitas. Vetus cft : Nihil 
ugende kemimtmaie sgeredifi»mt, Te- 
ttBX.v§ldeettupmus tu nihil agende, At- 
noh.1. tf. Vui tu mumm $ d i eumsditi sih- 
emitfili, uihil egtrim cuteri„ Anfon. Vt, 
qmme^muihii, hm l^m \&,m nihil 
ugus, dtfimdm. qnsB omnia in ^cicn 
t9iicam»Mil&dpisfenuit > «hm flc Digitized byGoogle SATYRICON. 45 

agere , & ipfi fcif&m & fbrdidam tenere coepimus tum-^ 
cam, atque ' eadem invidia proclanaare , noftra efle fpo- 
lia, quas iili poffiderent. * Sed nuUo genere par erat cau-* 
la noftra , 8c ' conciones , quas ad mmorem confluxe- 
rant, noftram,{cilicet de mpre, ridebant inyidiam; quod 

Ero illa parte vindicabant pretiofiffimam veflem , pro 
ac ^ pannuciam ne ' centonibus quidem bonis dignanu 
Hinc Afcyltos pene rifum difcuffit : qui , filentio mdo ^ 
tVidemus ,inquit, 'fuamcuiqueremdlecariffimam, 
reddantnobistunicamnofham, & pallium fuum reci* 
cipiant. "tEtfirufticOjmuIieriqueplacebatpermutatio^ 
f advocatitamenjam penenoourni, quivolebantpal-^ 
t Afijiuu t Mwttifimt. lium ▼id. Pcti. Tenenoninm Aninttil?. 9c 
Wwt, LeftXi^.is.P£.Pkhaeiis : Pm^ 
MNM nnncmtnx» iphd fit «iiveifift 
pennls obfinu Ifidor. Woaweic&f 
Fexfitts Satyx. 4 • 
Dmm nf dtUhiu/k^M fmmaa (-cMb 
YotSmjBmm, 

5. imNmkmi] Cmt$ fttagQlnm «i* 
Itns €x diveifi ooloxis pennis eonfii- 
tnm. DiAttsnona.€etttam,(ediNP^ 
^«p (acttleos) eiifb f . G. I. Vofi*. 

6. flmm mifm rmt eff« tMifimsm^ 
Piautus: 

M,m$ mmttjmu cMwiw cmtu ^im 

7 . mhmati tmmm fmi mfhmd'} 
Exhaxdus i^. nriftimar, hmem&mmh 
i. e. qtti iamfeib &mnltaminno> 
Aem ambttlant: eft enim, tn^uit» 
«i^^vnwi {mmims) hwc paxacnla.. 
Pexppt: Sonbpp. Vexifinul.1. i > c i^ 
txadit, fftAmrpiofttxibnsdidttm» 
qttbdfic nodtt gnfientux fiixes» 6c 
atxocioxes fiixes noduaii habeantax; 
idem de ^Kfotffvtfii .- qui ?efies afcxteie 
aonabanmx. Hoeaucem ebeftlept- 
duis & ttxbanins» qubd fam advefie* 
xavciat» ttt ambi^nitatis (enfiisdu* 
plad gtttift ange&c, & mhHmtrmm 
mSmmrmm , flc noftuxttoxttm fimim» 
Tttmeb. Adv. L x» e» 7« Vide Scalig. 
CiftiaLMiCMUi.WolliivciHI) T#* is, qniotiofiisfit, nonpt^t nihii 
agexe» necqttiixxitisconacib^oxa- 
vit, nonoxantminas»necqttilc^ 
«jttod fidTolnm eft > nunos l^t. 
Baich. •dClandian. n. x59o. Idem 
tamen aliln notavit»iifM/ i^me, Petio- 
nio ufiixpaxinxoaiBttentiaotiL Ab- 
lcgmin. CxitlC I.2, Ct. G«. ErhsiJms* 

t« imtUmmvidUfmUmM9]Sickk'^ 
tim: Ne/hmmfiil, iUmmrtridehmmiH' 
vidimm. Imddiapleittmqne apodPe- 
tionxnmeft, TixnientaqmBdam pu- 
blicipii¥«tiqae odii condtatio. Sic 
Tadt. L 4 Annal. frtfitfi £m se fer 
fimtimml^iaynAsy mstximvidimm&fre» 
m wrditm, FamiHaris haec Petxonio 
phiafis. Inftk: ^mtelitm ,Afylt9s itf 
viMmm , ImmdiUm hdc Emm^lfms m* 
1«^ 8ccExhaxdtts. Qiiinftltamit, in 
fimili, Dedamatione 1799 «M^ivs 
dixit, qnod h\c firmlmmmn, 

2. Std mUb imtrefm trMtm^m^ 
Jhrd] id eft , nnUo modo , ihu ^l- 
iri#.Cic.adAttic Smdyiimegmmre 
fugre MM liaut, Wottwexen. lut Fix-i 
StdnmUgmtremmtrisdeliervii^ 3. nMKMmf] Mttltitadopopnliad- 
fiftentis» fic &ittfi^ fiumcni. Olef^ JL sMHM&nn I- Digitized byGoogle 44 T. p E T. A R B I T R I 

liam lucrifacere, flagicabant , Vci apud fe utraque depo^ 
oerentur, acpofterodie ' ludex querelam infpiceret. 
Nequeenimrestantum, qus viderentur ' incontro-* 
veruam eile, fed longe aliud quasri , in qtra partc fciiicet 
latrocinii fii^icio haberetur. lam ' fequeftri placebant, 

&ne- At. (hi QuiAtil. de Ortt. Hint l^es 
i^iiMA , 6$m tmdtmt m^fitsshmmpent 
ptnmSaatimmmroJhit» hittc 4uaifiiti»nes 
pttntimHTeemm. Fi.J?ithaeus: Leu- 

^jMiAtff t(sM • mnvne/9f iktij^, 
( bmms efk m&ts qmqite Imdex.) 
yt mala no&urm rel^avit hacbia 
Mepfi 
Tityrus, & medie fiirem fltfpendit 

'fL' 

I , tt «ideo , «xcomi&cjit. 
pini, dcl. PacuiiitL.xxi Tt- 

: NoAiinum iRiiciii Iket 
impan^ oocideze pec ll. n Tab. fic 
OTHiil halMtm L. $f » Sinexfmtmtifa- 
xit^&im sliqnife 4eeifit,jttfe oafks efie. 
t.-e. Sifur Bolhi litrtum feoeiit ,^& 
ciimtliquis-ofcdderit, &c. Minim 
veib «ft , iti hoc-captte pncermifliim 
abomn)bu«,4)aodCa|usteibtur: ttt 
t^men id ipfitm .cnm cisimre tefiificttm, 
Qnibus cz vcrbis pracclaram iliam 
ientendaffiVlpiwas ezpreiSc, quz 
fi»dimf inl^^ib» ad L. Com.de Sicar. 
IFtttem ntmitmttm fi 4fms ectsdtfst » itn 
d em t tm impttn ifi rttt ,fipnrcere eifineptr^ 
mtlefitem»fetttit. Ccteriim, prztec 
Ibpanoii» de AdvooMoivm degenete 
senete , videodii^Taclt. (eu (^untiL 
de Orator. Plin.Lt Ep.3 i Ammianus 
Maroellin. luftus LipC in Monitis 
?ot.fctotalii. 

I. Jxdex tfuereUm iti^ietmt'] i.oo- 

Sioiboiet. brhmdest! Eademiatione 
ftum , qua apad Phntnm : mtrhmt 
ii^etre. la.<Doufiu 

1. m evntrtverfinm^le] F«ie]egaa« 
fer, Cioerorii(qttimodo>pio contro- 
verium «fle* de tl^i4>rttm. Turaeb. 
AdveiCL r^r«»7.Min< SicirQezes in mentemfitit. (cribebant>non mente. 
DetsfiLMS. 

3. fifuefirt] Se^mfier dicimrapud 
quem resaliqua controverfa dijudi- 
canda deponitur. GiolT. fUgtTm , it* 
re^^t tsa/^nxt^Xtii (parmius, fui 
inter duettpM nc depofiti cufies). CatO 
' de indlgetib^s : Sinum m^et ptriretst 
htna rspiant , tMt fi fitptrfiitts ftttnt , vi 
fequefre dtnt. Item: Ki/rre perDeum 
immtrtaitm ves fe^uefire penere. Fe(t 
^leut.inMialatiae ^ixmdvmtirttu^ 
Vef veltist vidutum adptnitie^tge ftrviAei 
ilutfifimt^tttdttit,mutrireddHit. Non. 
Pri&.liD.vx,& X2 ii.Plautxadem Co- 
OMBd. Htmc ut tptd fi^firmmvidm- 
lumpefivimus.Un.'lMBukctgh. St^ 
quefier dicitui , iAquitModwinus . 
apod quem pluxesieandemxeffl , de 

3ua oonttovcdia eft , ^pofacrunt. 
iAus ab eo , qubd oGcuiicnti aut 
qcufi (eqoenti eosqaijconeendttnt, 
committitai. Lfiqm^. cxw dtV, S. 
Paulus Ith.vj Dig^iJtfef Pcopii^ au- 
tem infequeftio eft acpofitum,quod 
k plttiibus in ifolidum cesta oondi- 
tione cuftodiendumceddendumqoe , 
tiaditur. Gei. ish. xx,.ctp. pen. Seque- 
ftium diftum fciibit , qa6d ejas qui 
eieftos fit otcaqoe pais fidem ie^ 
quatuc. Idem teftatac in biftorico 
M. Vaiionis pco eodem Scuinsm poni, 
qaafifecaliiam,rocdide. Veceiesca- 
men Glofix: Satbmm9^^n$(3lpvXi^{fe' 
fuefier) Tettuli.iniib.deKe(ucce^ 
eacnis. Hie Stqutfitr Dti m^l^mi-' 
num Mppe&ttttst * tx.tttm4fmMrtis dtpe» 
fitecnrnmjfefihu Idem mlib. dePa- 
tientia: .jidte fime pttientid St^utfier 
efi Dtus^ itgtmtmdtp^fiitrit f^net cnm» 
tslter tfi. Invenitui & hoc vQsbuin 
apnd giintiiinMcttcat.ift.Jiy., fqen. Digitized byGoogle SATYRICON. 4j 

i& hefclo quis ' «cconcionibus alrm' hibcrofiflSni* 
fr6nti$ , aui * folebat aliqudndo & ad caufis agcre , irfi 
vaferat palliuni , exhibiturnmque cmftino die , adfirma- 
bat. Casterum adparebat nihil aliud quaeri, n^ ut i^d 
depofita ' veftis inter praedones ftrangulaictur , & nos 
* metu criminis ^ non venir etaus ad conftituhun. * idem 
pkne&nosvokbamus. Itaqueutriufqiicpartisvotum 
cafiis adjuvit. Indignatus enim rufticus, -quod iios 
' centonem exhibendum poftularemus , mifit in faCleni 
Afiryhi tunicam, & libcratos querela ' jttflk pallium dc- 
ponere , quod folum litem &ctebat. Ergonecuperato , 
tttpiicabainus , theiaaro in diverforium ' psecip^es^abi- 
inus , ■prseciufifqut foribus , riderc acumcn non niJi 

nus Y t i 5 ^ a^d Qnifttilfcmum lib.xi i, 
c»p.Trn. Jfiaortis Mb. X Etymolog. 
'iSeijt^fir» aft, tft> ^icerrmtibus nttdims 
"inrertmir»^! ofmd Ofdcvt ^0^ (m- 
^tfhuiUifrs, cffMiiatvr) dicinir',4pud^um 
"p^pferade^ film , djtqnetid» di€hts , 
'^md -ejUs fdm ntra^ pan fi^muur. 
Gabbcma. in edit. Poft. 

1. Kx cMonihts] tx honrimbus, 
qni ad cottcionem 6c tiubam conlla- 
Iteraiit. Plaulbtot^: O^ms qumad 
ydsuerme^uxirdnr. txinfArRsde' 
^e atfltfutH ntti luwms cencwimtH » atuou 
lUiwnmiutriuh capimus. Adeummo- 
'dntrtt quo 9ftre;ferpiti»» mififfteria»tlfi- 
rU;^tifttkitr» & ^cema alia, pro ope- 
rariis, (etvis,'ffllHffirit, tHfici(His,Tif- 
tuoflb abaliis frrauentantur. t^. £r-, 

h^dUi. I 

' "1. Jhtdfatali^uand» adeauffkt ^t'] 
TtreotifCtoptum. ttam-i^adatufa* 
'fititmsijhawdtui^trecmtfai. G.Erhard. 
3. vtfiis inttr fradenes Jhatigulare-\ 
Vwjlix ^ft,abcRfttttr 8c tecondcretur, 
'ficut ftraiigularedMHait iir arta apud 
^fcatimn 1 Syfirar. eftpeipetdb mu-' 
fasfefntc. Vide Betnartii Com-' 
'mhilt.thStat:Brhmdm. j 

•4. 'tttitu wfDiWjrj MtMf pfopt^t; 
'ct^mnlfibni uiucii » Yci pue Aaoitri- minis. ^ic crimen ^opema 6\iat Itfi 
ftiuianuf Imp-^ inConft. deconSi^ 
mat. DiEcft. $ ip. fttf ttm er a terveA 
faiftatis mmitd flAjeautt 8c& qno4 
$. 22 , eandtm pmiamfdftatis eetgmui^ 
mus,ecc Erhard. ^ 

5. tnn vemremut -oA tet^ttetuue^ 
'Qmifidioetet, urvadimonium defi^ 
reremuf. P.rithoeusSitb^iiveAtt» 
ver&r. l.t^ ct9. Corftirutum»^r<>^caiC'-' 
Hiftu aurlitigationeibieiifi ; Teitul* 
liano eenfitmie, de Pnrlctipt. ffb^- 
fiis Hanetici Vbi caulam reddit , - cttc 
cum hxrettcis non 'nt di^utandum^: 
Hee de eenfht diffidtntra^ dcc. "Retlxmius 
in&^ : Faeit inditdas vthifium , & a 
conftitina iite itfdnirfrtf.Sffaartt. ^d eett' 
fitutum vtttire, cenfiitut$'& dfiignato dia 
adjmi tKperimidtmt vemrt:6i^*f*etmn. 

6. Jdem plane &. not'] Nimitum, nt 
ipfi M2r«m : ^cnt» etHtenem-^lttbm 
vtldamm, ^ 

7. mtenem rtbihtndttml Tide tit. 
Dig^ft. dd EthiUtOlum. Erhaithir. ' 

• t . JuflrpaSitmtrdep&nere] Id eft, fis 
queftrare. Vide tit. D. Dep9ftt,& ^ 
tra. Idcm. 

9. jfr$dpittt] Kanii fcftinaiitet. 
GloJf.Fetrtru 

t. eahia^ Digitized byGoogle 4« T. PET.ARBITRI 

nus concioninn, apmn ' calumniantium , cGepimuS| 

qood nobis ingenti calliditate pecuniam reddidiflent» 

* Nob, quod cufi$y ftatim teme , 

Nic ^ viSorU mfUcet faratA. 
* * « 

Sed ut primum beneficio Gitonis prasparata nos im- 
plevimus coena , oftium iatis audaci ftrepitu impulfum 
.^exfonuit. Quum&ipfiergopallidirogaremus. Quis 
cflct, tAperi, inquit, jamfcies. t Dum Moquimur , 
* iera fiia ipontc delap£i cecidit , ' redu&que fubito 
t jpj^. % Mtn^fim. fore$ 

roftomnm ad > anmuuiveitic CanL 
PeztotusiB (iiisad cum Annocatio» 
nibus. ErhitTdits. 

S. Dnm /t^Kfimfrjl Hoc pa^ & 
Apuleius amatloijmy velciMi4i^.» 
iicut etiam Petcomns infi^ : DMd' 
tim lurvi paruenmt imfmo. Etallbi: 
Diimloquerk,levisprunudiUibitm: Sic 
Macci cap. i , renl^a. EtMdixif- 
fet, fatim difcefiit 4& f Itfrs .• hoc 
cA , ut alibi loquituz Petconius » fta 
timab exttemapactcvecbi diiccfiit. 
ErhMrd, 

tf. firAfiufiemed$lMfJk ctddit] Er-^ 
hsrdm: Sicvidentucanciqaocum Ce- 
XX foces occiufiiTe , ut CKempciles cC- 
fent , & quocies ^ces ceiecacencuc» 
(ec« cemovecencuc , libecaccntquee 
catenapendentes : cum non ita uf 
nunc , uipj^ibus oftiocum uncis aa- 
BxK ftcccis nziecenc. Ovid. i Amo^ 
ekg.tf. Excmefefeferem* 
Item: 

TetdfMtet demfftekjmmd mfirAferl^ 
Ideoque Nonius fcxam paibulmm di« 
zit , quod kae remets vMvs petesmf, 
Hoc eo admonendum duxi, ne |uve- 
nes cum legecenc, micacencnx & ob- 
ftupclcezett actonid* c^ ad vetecist 
non ad hu|us tcmpocis coniiiemdi* 
nem 8c memociam iila cevocanda 
iinc. Tumeb. Advecf. 1. ip, c. 7. 
Mihi (Ech.) Petconius videmc no- 
tace, Ugamiihmfacecdotem, qu« 
magico actificid & incantamcnto fe« 

KUtl - X, ethmmumtiem^ Cauiidiconim. 
In pcooem. VaSaxjat.cAlummmttieme ifii- 
ifuitetetpelUt. Donac. in Phocm. aft. 
tXyiben. 3. MultacalummmeresdeelM- 
mamUeattfidiemit & vedfiramU , ut ipfi 
frepituterream. Pofieciocibustempo- 
libos damatoces di£bi, ut in LL. Ca- 
f oli Magni. ^neeym. 
. 2.. Nele j 4iued eupie ] Qupmodo 
jpptatis votis potiundum , Scaligec in 
Cacale^.viae & lac. Magni Sopho- 
log. lib. $, c. 5 S Sacth. adClaudian. 
,tL tjo. Erkardess. Anonymus : lacob 
fco Kachel 14 annis iecvivit , tamdagt- 
jfue petitus eptatis msptiis. Genc£ zp» 
V. )o. Audi quid dicat Leandec apud 
Ovidium , cum Ecils amoce captus 
adoppofitumHelleipontilitus, no- 
^ ad eam pecidicabiudus cianacet : 
S^pe perafidues lai^guent mea kradiia Vix^ per immeifie fiffa trabmh- 

ttera^um. 

Jf « ege db> dixi , pntiitm im viie U- 

beris, 

lam demna vebis eeSa tenendadahe: 

frvtimu iUa valent ; atque adfiapra- 

tmiateiuUmt,icc» 
9. viSeriaparata'] Fadlis &paia- 
bilit. Bacch. ad clattdian. n. 2339. 
lBe,Erhard, 

4. exfiuuit'] Infi:^: Ommanimierifk 
jexfimierant. Etalibi : Exfinat cantihHs 
tetumnaviffeim. fSv;^^, ydiHx^^» 

£110 vecbo iaciduniiotioae Chcy- Digitized byGoogle SATYKICON. 4^ 

fbresadmiienintintiantem. Mdjeraatemeitatopeitb 
capite , illafcilicet , qu0s pauiloantecammftico ' ikte^ 
rat : t & Me * derififle, inquit, vos putabatis. £go fitm 
anciUa Quartillae , cujus vos ' &cra ante cryptam turba- 
ftis. Ecce ipfk yenit ad ftabulum , petitque , ut vobii^ 
cum liceatloqui. noliteperturbari* nec accu&t ertp^ 
remveftrum,necpunit. imopotiusmiratur,quisdeus 
juvehes tam urbanos in fiiam r^onem detulerit. t Ta« 
centibus adhuc nobis , & ad neutram partem ^ aflenta-» 

tionem 

t Ffjtkt. t Xmnlpim» lani tcinovent* £igo vcnefica fuit 
<^iiaitillay & ad conciliandam fibi 
aa&odcatem iclieionis, hocaztifido 
Biil«ft« BCmpe firMfi$a ffnte deldpft 
tedda, PonbfimileilkiaVitgiUi: 

SMmteftuiftKtMereferei, 

7. red^^m^ TEaguc. cod. rMMJf^ 

I. jliMnir] & Utremi tmtm cla- a. &,'M4deri/igeym^,Vtpm^ 
kittm] Ift vetcri codicc: Btdtr^ffe^ 
inqoit , 'M / me fmtMtm f planc & pio- 
biczaiatttm Tircbatar. Um,D9af$m 
frsddmi, & MS. dd ed. TVtm/. 

I . furs Mte crypt/m^ tm-htfHi] De 
Bttilaalia cr)rpta, quam Kcapolita- 
nahocaccipmndnm, habcojpcxfiia- 
inm mihi. Vctcti P. Danidia Glof- 
iaiidtnduAtttmasim^. ha)a(cemo-| 
dinobisfiagmenmm fiibminiftian- 
tccxx Satynmm Pctxonii; &tf»«M. 
JUreteeetdJimdamtet timtfeUretrmfire 
myptmm HHfditemmm* EntqncMcar 
folia eoionia Gneoas qnod tangit 
7ctRmins. Sacnimyeibnodniamm 
icpcncciafein fiwclioPxiapi (cnina 
gmU f$r^Umm deheri monctQnax- 
tUlapoiftca) ^rcqnioic icxnciitm 
ic dikmltna patxatnm inteUige. £|aa 
cnliki oei fiuiftuaihxm im relmmem 
jmuemeitlH mrkimt intcxventn tao vi- 
tiaveiant fidlicct. qoi noni.eontenti 
tanti ^emonb mynexia, qrrimoniaa» 
toiqne awftOBiin f«Gma ooiUspto* fimls- ttfiiipcta indiantffiffl^ conta- 
ininaflc} etiamanteCiypcam»fnr- 
bcilaa dage fiiftinnerant infiipecalic^ 
niflfimo & loc6 U tempoie vias pu- 
biicaa giaffiitnia fiiiinfefttthabeie 
anfi : WktcCwutfO^mfrmmimtmreetier 
AMwviatoinmiocnlia ac vcftimenT 
tisinfidiat &fieiie.Cn|ns ici teftis;«f 
tsmm fiieiit, mala mann, hoccft, ne^ 
&tio latxodni^ nc fiKiilcgi6 dkifl^ 
ab iia ipfis haipasstnm antca. Demfit^ 
Crypiu eft cavcxna, vel tcftndofiib- 
tetianca »^ in qua Piiani (acia al»* 
dita. tt^^Ht cnim eft abdcse 0c 
iccondcic. lamvcib Deommqno- 
inndam iacxa myfttcaeiant , ncqou* 
qnamca iascnuntiaie » ficnt Hom» 
dcBaccho,l.i OdciS. Sic inUk 
Sapientis c 14 » v. a) dc gentiU ia%- 
pietate» «f»^ ptvfieM^ iy mw m 
Xehfcmrm fMoifieU fimmei ). Myftioa 
aotcfn&aicana PnapiqiioqucfitfCi 
fniflcinfia dooemni. Erimdm^ Cij^ 
ftm Ncapolitana iciliaet»abi faivllw 
Fxiapi & &ata abdita. GltJT tetrm* 

4. i^fmtmiemmtX Erksrdm: Siape» 
xihs aihitiot, tffnfemmu GuUcliPk 
Plant. Q^in^idic; colt. ImbX^ 
ienttfi pto t^Ktdri aifupavit Plaut» 
Moftcl.aft. i.fi^a. QuofcaiiiT» 
tniliano lib.advc^ Hcimo|en. sfm* 
tm%fr mmti , cft qui mal6 conftntit , oC 
icd^ il» amiotavit Khcnanas. Sk 
Anonymuf» fcd vcius andoi dc Oti^ 
^S«SVOC« Bmt^fiHtstimifmuimm Digitized byGoogle 4J5 T. PET. ARBITRI 

tionem fleAentibuS) uitravit ipj& ' una comitata vungine, 
iedenfque iuper tonim meum , diu flevit. Ac ne tunc 
auidem nos uUum adjecimus verbum , ied attonici * ex« 
^»edavimu^}acrumas ^ ad oflientationem dolorispara* 
tas. Vt eigo fam ambitiofiis ^ detohuit ^ imber , retexit 
fiiperbum palliocaput, & ^manibusinter ieufijuead articu- Frocerom. Etpoft: 'nilkpoje rejponde- 
rt, mif frindpumfmrum mffentdtione. 

I. UMkcmitstikvirfftie] Ittven.Sa- 
tyi.vx. Nonpzodibmt^iic^i&qttisaB 
^koti Caf. Mnfritma t« tJU i- 

- Sefmmimttmka i» f r»x i mmm mt Ime. 
Mynm tpndiUltiiiumLnpum; «r- 
fmtmejm efMtM h ii mi d m , mtjtmt 4»- 
Mermih^fifitdfMturxemifMtm, mmc 
^iBvieM^di^eUy mxmeddteriiandlU 
^ifdtemretimt..neiaBXtmcts ^iii- 
dmtL Liictan. «flMf . -^^- «^ 
9ttS UfS, iet meit^X^ikW, «SjiK 

(meiet DLftl.S#tf muK vtiei^qudiifrtdn 
€et,mirum, vefietfteride, &^ptdi([e'. 
•efiu). lo.kWou«reren. 

a. exj^ea^mm Uerymm'^ Brlmr^ 
4m I Vtln nimia conftocnationc 
^boriri foient. Baith. ■ ad Glaudian. 
tilim. 2796. Jjtg.^taatfimm, Gni- 
tenu iii^icion. 1. S , c t. At niliil 
«leoeile clTe inteipolationc Golda- 
Hus-docet. 

. 3. ad tfiemdtientm I| ifieu/tettem. 
MKm Tragur. Erhacdoa : OBentatie' 
uem , jpio » e/itufitutm p «qoemadmo- 
^kunfiipi^,i!lfSfM»MipMi, pfo« 4^ 4. dettmiitimyer] l^^t^ktumuit. 
Sifflilitudo» eft^flnmtnilmsyqoam 
•iitet proiequitui alibi : 
' JmmduverefetimUKiymsdtlerdf^ 

ruts. 
-Otuter. Su^i<ion.'1.8, c.«. fimh tza- 
latio eil k tempcibite , quum imbcr 
ft^oimrtoiitcnMitfiiciwiiyiiMit S«i- donenils : Et aun perfet utiemi detensrep 
prociUa , in viUam remetiorem ficefit, 
Nota t£t fabula de Socrate , qui ab 
uxoie rixofa perfiiiiis : Sde^Mmy in^ 
quit , ptfi tantum ttnitru venturam plu* 
vMHk ErhanL 

5. imher'] pto laciyiois. Wottirc- 
fcn : Sic CatulL 

— trifiiaueimbrtmmUnre^mui,^ 
Scnec. Troaa. 

— irrigatfietmgeiim » 
Imherque vt&e/ubitm k vultu ed£t, 

StatlusSylv.lib. 5. 
. . f^ scuhiemeiiminjiatimber, . 

6. msmbminterftufque s4artieult^ 
rumfirepitumcentritii] SiQficTomtC» 
ceteti. fed Tragiu. chlfopaphuA 
prociSfoir^habctjB^i^v. Alii» cwrjlr»- 
iiih^liifiri&ii' Anonym^in v«r.Left. 
Hoc iiitcralia>commoti vebcmcntiu^ 
aoimi indtcia,Beoenict Scnoca lib. 1 x i 
■dclrsitlusyerbis : ^Adptemneultrum 
cre^umt, ^mmftifptmeMm frm^mt, 
itOia:libi.Mi:C. Z. Herrent nf fuhrigun' 
tm-MpUH , jpititm cts&m ^firidem^ st^ 
tiemitinMtfapfes tonfuentium/enmvgt' 
miimhmi^tufque. DouiaF. Vidctuf 
moMsiRiMC , ut hu|uiinodiiigpi« di-; 
^oKi T»i^^«^" pacaient. Ukum, 
a^&nflicum : Qrsimfmt ^c* eemrsait 
miibm, Jmhm digitiMe temfepsbst: 
bm^g^Mm^MUmt Aiftip^ipeipittnf^ 
esm. Mraujreten. Scsl^» Imo U 
nohic i&nd ^gnumfnequeii»» ^in 
pcodUiiadindicandttmf noMdum» 
auMOVooandufli. Sicapud ihlui^no. 
ftmminfia: Trimsltbie Imn i f iut m he^ 
me jdHgitts mmerepuit.^ sd pied fiffmm 
msteBMmfifsde ludemiluppefiiit.SipxVLm 
«iitcai iaud.non ifientvcoiiaiKiQOC 

di^» Digitized byGoogle S A T Y R I C O N, 49 

flrticulorum ftrepitum contritis, t Quasnam eft, inquit, 
hxc audacia ? aut ' ubi fabulas , & anteceflura * latroci- 
nia didiciftis ? mifereor me-Dius Fidius veftri : ' neque 
enim impune quifquam , quod non licuit , adipexit. uti- 
que noiua regio ^ tam prasietitibus plena eft numinibus, 
ut faciiius poffis Deum, quam hominem invenire* ac ne 
me putetis ultionis cau£i huc venifle , ' xtsLte msms ve-« 
ftxa commoveor , quam iniuria mea. ' Imprudentes 
enim, ut adhuc puto , admiuftis inexpiabile fcelus. Ipfa 
quidem illanoaevexata, tam periculoib inhorruini- 
gore,ut tertianas etiam impetum timerem. & ideo ' me*- 
mcinam ibmno petii, jui&que fiun vos perquirere, atque 

impenun 

dtdte mMgk vefirs eemimoveer'} dlgitonun ttttiuiqae ]iiaitns,red duo* 
ziim digitoiumuiiius duntazat ma- 
iiib,atezHicxon.adK.appa2et. Gc 
Mrtmrdtu, 

I. ukifkhmUt & Mteu^A istreti- 
nia'] Sic 0c Totnsf. Wouwei. &c 
ac c. Tiagui. Eihaxdus : Vbinam ifta 
mendacia&fiutadididfiii» dequi- 
bus fupd? Quaxe leg. & antee^s, 
pro qax anteoeflemnt. Schopp. Ve- 
linm. 1.2» C.2. Nohbleg. conttat: ubi 
4une exerdta /. d, Baith. ad Clacd. 
n. 24) S< Wouweien : Vetus codez 
Vhi fdbmUu etidm 4Uiteeeffkr4U latrecimA 
eUdkifk f Ita omnino leg. Scaliger. 
' 2. U»reama\ Salluft. inluguith. 
Ver latreeima fettms , fuim hetm artibeU 
ad imferia & hetieres mtuntwr. 

% » iwf «tf enim imfeuutbiC.'] Ovidius: 

O jkcres vmitm Baeehe » vel ^peMisie 

dipies » 

^metvir, qmes tmiefeimina tmUa 

videt! Fr. Fithonis. 

Videxant antem Friapi ieaetum in 

ayptaifti. Ca.Barth. 

4. tam frafimihu fiena €0 tim/mimi^ 
bms'] Mozftatim : Deermnt^meeemfiha 
preferatie m fmMicume. Vide Den. in 
DiiTeitationede idolo HaUenfi lufti 
Lipfiipag. 50'; &Goldaftttminpxz- 
fat. DecEetomm ImpetiaL de Cultu 
imaginum. Mrbeirdm, ^ - 

c. M. atatu tmagk vefira. Dcmla MS* 
adedit. Toxnacf. Ihidem Anonjrmusr 
Foxian , atatk nu^ vefita eetmmeveer , 
fmam pejmria mea ut fiibaudiatux cae^ 
elegantex : aut repetatux. 

6. Imprmdentet emm » ut adhmc ftite'] 
Id eft» ifnocantes & inicii. Infi^ ^fl» 
cedebatmetm& imprmdeiitia leceritm , 
etiam interdim eb/cura. £t infecicis : /«• 
frmdenteimxies innefirmminduxere na- 
viffum : Sicalibi de Tximakhione ; 
Pefitmfime incervicaiia minmtifiima cx-> 
prefittimfrmdentibmrifiim. ideft«no« 
ois ignaxis» qui non pnas ▼idexamus. 
Sic etiam TexentXDS : Peeeatum im* 
frmdentiaefi. Exhaxdus. 

7. tmedidnamfimne fetii'] &QmanI 
pxiici malo aliquo adftifti , pxaedpue 
moxbd,pemodabantintemplis, ut 
pei quietem ab Diit monftxau xeme- 
dia accipexent. Hi Deeaiscmiincmbam 
dicebantux. Sexnus advix JLneid. 
Imubarefrefrii die»mtur,fi qmidermimnt 
ad aeeifeenda refpenfa mnda : iUe incmbat 
levi', id efi . denmit im Cafiteiie «r rc|j^m»- 
ft fefitatdfere. Flaut. Cuscul. i « i » 
X.XI i & II , II 9 3CVI. Suet. Ve(pail 
c VI i. Tuxueb. vide lib. xi , c. vx i . 
£legantiftima lemedioium pex Co^ 
mnia gentilibtts obbcomm exemplt 
MciaixjoIisUb. i deaxc Gyma^ c. i 

D exhibec Digitized byGoogle jo T. PET. ARBITRI 

impetuDi morbi monftrata fubtilitate lenire. Sedde re- 
nieclio non tam valde laboro. major enim in prascordiis 
dolor fasvit , qui me ufque ad necefEtatem mortis dedu- 
cit. ne fcilicet ' juvenili impulfi licentia,quod in facello 
Priapi vidiftis , vulgetis , * deorumque confiiia profe- 
ratis in populum. * Protendo igitur ad genua veftra 
fupinas manus , petoque , & oro , ne nodumas * reli- 
giones, 'jocum rifumque faciatisj * nevc traducerc 

velitis czhibet , ez inlcdpdone tabelljB mar. 
moiez , Romz in Aiculapii templo 
in Infula-Tibedna inventae , & apud 
Maphxotfeivatz : oujus & mentio- 
nem facit.Cl.Dn.Bozhoinius Quzft. 
Kom. Quaeft. iiz. GMbhema. Fhilo- 
ftiatus de vita Am>llonii Ty^* lib. i . 

mux^ nfti\H- ifioAMT» |(^ -issn 
tS. A*a90ai7nS !^ rtut^ , n^iH 
• y«^ mnm f^«% ( Hydrop€ ven U- 
hvrJbMt, ir imnltinis deditm JicdtMtit 
MUot TMkium hsMst, rnide nec tjus 
9/£/citU/nw , nuUmm^mt iffifimmtfm re- 
/^fiMiir^.Woaweien. Suetonius in Ve- 
toafiano : EpUbe^damlutmmh, «r- 
hatm, ttemalimdebiliawrt, fedentem 
fTotrihmuUiadienmt, erMtesepemv^ 
letudini, demenjhrdtM^ k Serapide per 
^uietem:reftituturum «cuUs ,fi injpuiffet, 
F. Fithoeus. 

i.juvenili impulfi Ueentia'] Tadt. 
lib. 1 3 . ^uidmu per juvemlem iieen- 
tiMm,q\lxtttncpafiimeuercehutur, in- 
unemmetumfecermut. Idem. 

2. nedearum eenfiiia preferatie inpe- 
pulum^ Ne&seiat DcoiumGonmia 
in vulgus edeie : quod legenti paflSm 
patet. SicHiipaUFeiceniaapudLi- 
vium lib. zzziz» c. iz. pucemvemmu- 
^ueprecMtur Deerum Deurum^ue,ficta- 
ha Ehutii eharitute filenda emmtiaffet, 
c. zi 1 1. magnumfihi metum Deerum , 
^mrumetaUtaemmtiaret, Ma£tob.lib. 
J de Somnio SdfjC.ii.S.^.Gahhema, 

3 . Preteude ad geaua v^a fupinat 
mums} ImitatioHoiatianiillias-: 

Cmlefupinatfituierit Doula. Flinius lib. zt , c. Iv. Hominii 
gembut quadam & religio imfi , obferva- 
tionegentium. Hac fuppiices adtingunt ; 
adhaemanustendunti hae» ut arai, ado^ 
raut , fortafiis , ^uia inefi iis vitaiita^. 
Nam^ue in ipfagenu commijfura dextra , 
lavaque a priere parte gemina ^uadam 
buecarum inanitm inefi : yua perfojfa au 
J9^uii^piritusJugit,Addit Dalechamp. 
Apud Homeium iupplices contin- 
gunt mentum eomm , auos iog«nt, 
ut vel annuajit , vel apua alios pio ie 
inteicedant: deztram, ut, quod pie- 
cantui, fadendum (ufidpiant : genua, 
ut in eo,quod faceie adgiefli fueiint, 
peigant. Gahbema, 

4. religionit ne&uma'] Sacrum no- 
duznum&penetiale m lacello Piia- 
pi,^ (equioie feztt ez ritu & diictpli- 
na peipetiatum. Giojf. Petron. 

5 . jocmurijum^uefadatis] Itali di- 
cunt : diventarfavela & rifh del mond; 
id eft : dMrdirirdarrider a tutti. quod 
dicit Livius abiie in era hominum , Hvc 
ludibiium hominum. Vide Goldafti 
not. in Bafilii Admonitiones pait. i . 
Paisneticoium vetemm.Ge.£r/i4r</«x. 

6. neve traducere veiitit tot arniorum 
fecreta] id eft,ne maniiefta faciatis ie- 
Gteta, & in populum palam iiiidenda 
ducatis.metaphoia \ damnatis du^a. 
Eft enim tradueere damnatum ali- 
quem populo ^e&andum ignomi- 
nix cauil ezhibcie. HiS^n^facar a iA 
v«i;{iMfK«.Suet.Titocviii. Hosafi- 
deA infero, fiageBit aefufiihus eafos,ac m- 
vijHme traduiSet per amphitheatri me~ 
nam : Scntc £p.€iz, dc Attalo. Laur. 

Rami~ Digitized byGoogle 'S A T Y R I C O N; ft, 

velitis tot annorum fecreta , ' quas myftas vix cnnnes 
noverunt. t Secundum hanc deprecationem lacrumai 
rudfus efFudit , gemitibufque largis concuila , tota facie 
ac peAore torum meum preffit. Ego eodem tempore & 
miiericordia turbatus , 8c metu, bonum animum habere 
eam juffi, & de utroque efle fecuram. Nam neque facra 
quemquam vulgaturum , 8c fl quod prasterea aliud re- 
medium ad tertianam * deus illi monfcraflet, ^ adjuvatu- 
Tos nos divinam providentiam velpericulo noflro. Hi- 
lariorpofl hanc pollicitationem radfcamulier, bafiavit 
me * fpifHus , & ex lacrumis in rifiim mota ' defcenden- 
tes ab aure capillos meos * dentata manu duxit : & , f Zmnlfims, 

MMmhdL. In&^ideee^htmfi&derifiim, 
trMdM&mm^m inter diJa^9sS,A.GA\}h, 

1. ^ttMmyfi£vix«mti€tnwermit]Sic 
& edit. FfeUoii. atque Lotichii 3 fed 
Woowerius, & K.Heim. qttd miUe vix 
h. n. Tomziius imprelfit» f«M vix nuUi 
homines mvtrtmt, ubi D0U&9 f* ttSi, 
Ibidem Douia, & Pet. Sctiveiius jun- 
^is manibAs : c M. & Sambttci,miZr. 
c. Pithcci, fM miMevix. milU habet & 
c. Tragur. Erhardits : Alii legunt , f «« 
miUe vix hwimtes mwrtmt, Sedmale. 
Itaque legendum si^fiM. Sidonius car* 
minc 19 (acerdotes Bacchi voaxmy- 
fim» ubividendusSayaro* Mjfi^T^- 
tem Petronio (iuit iaceidotes Fiiapi. 
SeeretM veco fimt , quae aliis myfieriM , 
ideft,(acra. Stccminipfemetinter* 
pretatur paulb pbft > mfttefiicra ^uem- 
^ttdm vttigatttmm. Itaque Leunda- 
vius Motator. 1. 1, c i pto illis verbis 
in l.a C. de Sttmma Trinittre , mta»s 
h^etidsmtdfieriemmleass, legit,fy»^ 
fieriontm. £t qu« Grzd Chxiftiani 
vocant iuv9iie4ett Latini xeddiderunt, 
fiicraments. Difta antem M^«rM»qubd 
oporteat fivta 19 ^fMt (01 «tmfrimerei 
fiiere). Hmreffexii Petremttt. 

2. deus iUimmfin^'] iLicukpiiN 
icUicet. G,Erb£rdtu. 

j. adjm^Mtm^syVttxmmmun^.Sc 
Salluftiaiium..yolZitt» iaiynuiiBQMC. t Facio , 

Non puto Latinum dTc , aam apud 
Salluftium mendoiumeft. £,adjittd-^ 
tttrest vel W^m«r«i. Anooym. MS. iiy* 
cii mantt iSoufk ad edit. Tonuef. 

4. fltifius'] ccebrius. Gleifi Petrcn. 

5. deJiendentesabMirecapiBoi] Ante 
auies demictebantui capiUl paivuli , 
cinciniu , intorti, ex iUis capUlis, qui 
in ima paite tempocumjiuta aufct 
adnafcuntur. Hos fufpicoivoGariyS-» 
heles, (^/knttUt iumpta metaphoci} 
quos veteies folitos ciifpaie vecifi-^. 
mileeft: quemadmodum edam ho^ 
die pleiique Geimanix & Belgic po« 
pttli£ifiittat. VaicoFapiap. 

^ntesmes modo exfiAoiilms , psrvoU 
Interti demittttntm fex ttneinnoii : 
Ifidoras lib. zix , c xxzi . ^ntisftmt 
eiminmdependentes frope miriettUs, Au- 
(bn. Fopnflu 

6. dmmamdmt] Touiȣ,temptin 
nu ai. remperata,9A, tentmite, Woaw. fi& 
K» Hecm. temtMta. Echacdus : dent, m, 
Ideft, inmodumjpcAiBis dentatim 
focmaci, lcgit Tuiaeb. Advcciac. 1. 1» 
ci 5 . Lipfius Antiq. led.i,cap.S.Ele-> 
gaaseftJemendacio ifta* nam pe^inis 
& dentis metaphoia eft cedpcoca» 
quocum ahccnm dealtccomutuo di-« 
dtui. Ego veto nittd lenta iw^nMbqttod 
quidam codices pczfecunt* aioele- 
^tilis efi*e» ac meliosrhoc eft, moUi. 

D a &blan- Digitized byGoogle ja T. P E T. A k B I T R I 

t Facio , inquit , inducias vobifcum, & ^ coiiftituta lite 
dimitto. Quodfi non * adnuifletis de hacmedicina^ 
quam peto, jam parata erat in craftinum turba , quae & 
injuriam meam vindicaret, & dignitatem. 
^CantemiiJurpee/l; le^dmare^fuferhum. 

' Hoc am, quodfeffiim quMetvre via. 
^ JSmfmefapkm ' comenftusjurffdfleSk ; 
* £f, qm fwnjugfdaty viSor abirefilet. 
t Complofis deinde ' manibus in tantum repente ri- 

t j^Mrt>««. ^ EHntfims. fum 

lcg. S,fiuufi^s, SMmpMrttftofA- 
niter,ic ot homines (aiii (olen^ quale 
Uhid?\siVLti:Sii>ufapu 6*/€»rt9.Schopp. 
Veiiiim. .1. 2, c. I4- Alcuinus Caio- 
ii Magni Impeiatoiis magiftei iii 
Giammat. fyisfimmmfifuiis,hdeeffi 
trMjitorUigiwrdt. 

5. cmteniftusjmyUftStitl Bonam 
non inteipiecatui fintentiam » ciedo 
obicriptnxzvitium. Quod fi legatui 
cwm tempus » nemo (ut opinox de (en- 
lii meiitb queietui. Tumeb. Advei- 
iai.l. i9,c.7. Tmi^x» pio oocafione. 
Bdrth. in Ceii Viig.n.} 3 S. Quod oui^ 
dem ut veium eft , ita hic locus fane 
(apit, necuUum^tiumpatitui. £r. 
hardus. 

6. Er, qmmnjtigmlM^ice.'] Id eft* 
Contentus vicme fangoine abftinet, 
Fieheius in Ceaopiftiomachia. £r- 
hdrdtts. Alludcie videtui admotcm 
& diiciplinam gladiatoium, ouoium 
piaecipuum ad viftoiis conlecutio- 
nem momentum , non in juguiando 
& feiiundo , (ed modico coxpoiis in- 
flexuiduseludendo, atque tiaftim 
& (edato ni(u pax fiuim dilaflando» 
potabamx. Demfi. P. 

7. Cnrnphfifdmidemmiihm] Infra : 
^ndlU rifi me$ predits eempiefit mmmt. 
QaintU.lib.iz»&iix. Cemplederem^^* 
mssfiemamep, &peSiu tdderez Ma- 
ftuum plau4eBtis figoxam czhibet 
Philoitettus in Coml imagine : Hi^ & blandiente,non duia, (ed (bidios^ 
&ruaviteicompofita. Auftoiemda- 
boip(imi Fetxonium, namquealibi 
de hac ip&QuaitiUa ait Enoolpius : 
Me fueque m idem /pe&Muimm lentn 
m4im trdxit. Ge. Eihaidus. 

1. Mbmijfetitl Sic Quideffl & Tox- 
juef. edit. FxeUon. al. Sed Don(a 
MS. ad edit. Tomaefii : MUmnjfetii , 
Scaligexad CatuUi llbid4dmvMi ita 
ctiam Cic» ad Attic. locumm memi- 
ncns. ^Adimnffetii» habet & c Tiagui. 

2. Centeimiitmpeefyf^axasiCujus 
mmdem itM msjeres mjtres fimper pertS' 
Jum ef,utiravieremmitsverintfervitute 
eentemptum. Cctexum hocepigiam^ 
ma optim^ cmendavit magnus Tui< 
nebus. Clatt(ulaeft> viSerem etimu 
eumhaberit ^uitnnjugulet auemjkpe- 
rArit adverfirium. Fai quooammodo 
leneentia in epigiammate Senecat : 

Defire cenfiffum,vi&eri vulnus im^ue, 
M.tft^erum tfm/rejnt mertua Jipe 
mmmt. Ga.Baithiut. 

3. Hee mue amd pejfum fualihet ire 
vW] Maxt.Fxeheiusputat iddiciex 
fbimula manumiifionis, JJher tfte^tx^ 
uue shite ^ue velei\ de qua Cujac. Ob- 
iciv. 1. X4> e. 27 : nt immat (ctlicet (c 
c(re Ubeiam. Sic infi)^,^4fMMmn liherei 
hemims ire fne inJurU , qtik dtjtimmt, 
Ge. Eihaidus. 

4. Kmnjkmjkpiens'] Sic&FxeUon. 
acLotich. Toinatfius autem , Woa- 
^▼et. Rntg. Heim. atque c. Txagux. 
K.f.fri.Ezhudus: tHnmpmt&fiff Digitized byGoogle SATYRICON. yj 

fum eifuia cft , uttimeremus. Idem cx altera parte 8c 
ancilla fecit, qu« prior venerat. Idem virguncuL , qu« 
una intraverat. Omnia * mimico rifii edbnuerant , 
quum interimnos, quae tam repentina eflet mutatio 
animorum fada , ignoraremus , ac modo nosmetipfbs , 
modo mulieres intueremur. * t Ideovetui, hodie 
* inhocdiveribrio quemquam mortalium admitti, ut 
remedium tertian» * fine intQrpeUatione ^ vobisacci- 
perem. + Vt haec dixit Quartilla , Alcyltos quidem 
paullifper obffaipuit : cgo autem * frigidior hieme Gal- 
licafaaus,nuUumpotuiverbumemittere. Sednequid 
trifHus exfpedarem^comitatus faciebat. Tres onim erant 
mulierculae , fiquid vellent conari, infirmijQlimas , ' fcili- 

t SiumiU. ^ ZmttpiM. Cet 

w JWiwiAjjf vjnftiXfibtfvTnicn^- • 4- fi^i^ hume GOsca^ Eleganf 
^Uv 'rtuf^M^tfff9 ^k^ln k^mT- proverluum. Gallia cnim» qiue a4 
^w^timmfxit^ftsiift/pmu^wk^^ SeDCentrioiiemtoeapene vezgic,hor- 
'nfUfof 4f ««*## itv^C«aM> (R^ & riaoiem ac finriofcm eiperitnz hyt- 
■fi&mA^mpUmfumquendmihmmwut' mem.Tflrmfr. Imb GaUiam bic in« 
wjm indiget Cmms. Et dextr^ ^mtkm ceUigit eam GaUianim paitem » qi» 

tum potiffima » ii qna Cclari fidea » 
Helvetia difta , nunc Suctta five Sui- 
cia, legio fiigidifiima. G», Erbsrd. 

$ . /aUat fptrs mi»^mkmfi m7,&&] 
TietUlas voculat» fiilkti emrs mr, 
oontendo glofiema ciTe» rS c$tmri, lU 
Itiigttutejeais» l^hocmodo,/ 
^md vdUnt evntri , iifirmijums. Si m^ 
aliud» certewiiiffixm ^, lan. Rut- 
gediai. fiHieet mifi ml aUmi viriiiif 9. 
Miroi non vifiim efle » quod fitbeft. 
Itf.fiiiieet eentramim « fijul k. v. s. e, 
Piocattnaperionl. Critic c.17. Erhar- 
dtu. Si ml 4iimtvirHe»fixtueffet , ^me^ 
mmHutntm. Et frminSi. lo. Tomx^ 
fius:/ nU sUmd, vtriUtfixm ^ (in m* 
ftted iUe mueHimetm), Etpree. AhOr 
nymusiaipfit |um: d^deleo» & 
virHiffixm, gignendi caui andio> poft 
«ttifdl ficUidim (i. »} pono. Nonob- 
tnae ! Dou& ibidem s Fpit^ legenr 
dutnviriie, moi^ Flauri & vetexum» 
fioutt & ieo» neutio goicxe ufiupan- 
tium. f ieUiQ% 9c Lot icb. fi mi eUmd, 
D ) virHe fimtmifis diptisfishJMemitfimfirM veiam 
forit, ^fic vikrma mmmein medstm 
ejmhelermes te n fi m e w t, ) Geminus plani 
locus apud Ariftaenetttm,Ub.i s Ep^. 
ttbi AoomU Cydippe(que dei^ibit 
celebritatem nuotiaittm. 

I. imtm«srifie\ Cic.de Oiat. a. T»- 
temdMm, m mstfimrriiisJHsufit , mst «w- 
9ni(M#. Anonjm. iedTomzf. acMS. 
Tiagui. habent rmme. mitssies eft ood. 
Pithoei» notante ad edit. TomcC 
Scrivetip, additque : elegmiter. 

i. in hn divtrfirio ^tiem^imm mer- 
teiitim admtti'^ Diftum ut in ll. 
XX X Tab. i ir. s o. p a c tt k x a qji x 

2IU«. VOTlSTAS,lSTO. pIO M 

titm, &e. Piocaxtns Peric Ciit.czi xx. 
Sic infi^ Pettoniqs : Ud feftiemhtm 
igmm ist vieims eitemri. S. A. Gabbem. 
3 . fim interfeUtiem ] Sic & Toi- 
nsi; aUi. (ed c M. Doufs, /nr «Ai m- 
terf. CodexTiagBt.fenficiqEnientum 
Cfos pritts»hic & aUia ImIs m defidt» 
veiidlficaginemuffit tttdcmonftfiK 
biturinfi:^ Digitized byGoogle f 4 T. P E T. A R B I T R I 

cet contra nos , quibus fi nil aliud yirile, {exuseilet, 
quod auxiliaretur. £t ' praecinfti certe altius eramus : 
imo^oiicjam paria compofiieram, ut fi depugnan- 
dum toret , ipfe cum Quartilla confifterem , Aicyl- 
tos ciim ancilla, Giton cum viigine. * * Tunc ve- 
ro excidit omnis conftantia attonitis, & mors non dubia 
miferorum oculbs coepit obducere. * Rogo, inquam , 
domina , iiquid triftius paras , celerius confice. neque 
' enim tam magnum facinus admiiimus,ut debeamus torti 
perirc. * * Ancilla, quas Pfyche vocabatUr, * lodicu- 
laminpavimentodiligenterextendit. * SoUicitavit iur 
guina niea ^ mille jam mortibus * frigida. * Operuerat 
Aicyltos pallio caput , admonitus icilicet , periculoiiun 

eik viriU fixm «. f . d, Wouwer. & Ratg. 
Herm. s*n»A,vifiUt t.e.^.a. Ceite 
Doufa planiifim^ eam Tornzfio edi- 
dit , nec in Piscidaneis rS fixiie 
jnemio. tinde igitur FreUoni,aut po- 
f ius Schonsrettero,t]rpogiaphis &ac- 
tum patuit eiim^ Doiuianx i Tot^ 
nzfiut enim cum Stephano facit^ ubi 
diverfiim non notat i nec Stephanus 
htc (vidi) ttilam vaiietatem adfieit : 
ied neque tot alii > quos ptaetcr no* 
minatot luftravi. Exiftimo Scbon- 
wett.edttronem debeiiviro,Dou(lfii- 
miliariteruib, caius nomen reticetur. 
X. fTd^fiQi tUtim ermmm'] La&i- 
yientes, parati ad opas,alticin&i. Sic 
infii : Cinddui fupenemt myrte^fithor- 
fiAtus gattfkpila j dr^Hli^ue fitmn&tti. 
Ibidem: flmvtiUAtUti cnt&diufiitin-' 
filidbm dari mifi'ionem.ArtemmoiS.i%, 
-£^|s TtftUec^MXetfinlu/tiwyawaii'- 
eca tTnhixtvw mthm aihw (Statmu 
^uitfitwn^dm muiierem eftentarefihiftt^ 
denium). Rigalt. lui Fhzdr.lib.x i fab. 
atxxvi. M. CUtudvrp. feu G. Erhardm. 
2. ledstultim in pavimento diligenter 
extendit^ Cubiiia quippe antiouo- 
ram vembus & tapetibfis foliiim ttet- 
nebantur. Molta paffim ezempla. MedefithUdiarmU 
Vteritintmha, 
i.e. firagulo vel coopertori6 XtCti, 
<)uo uteMntur in concubitu, & cubi^- 
li. Lubin. Suet. Ausuft. cap. uEsxxii. 
Sefiertiavel lodicula involutus. Vbile- 
gendum y^e/7ri. Lodex dc Seseftre 
pettinent ambo ad leftorum lupel- 
tedilem. If. Cefuthanus. 

3. mitieJammertihmfiigida^^Mertit, 
capio pio mortis genere. £t ad hunc 
locum refpexit Sattsberienfis 1« 6 d^ 
Nug. Curial. cap. 3> Et^ttifytte mor^ 
tet milie drca temperafttaerrt^egleria-' 
tttr. Zinz«riing. Miicell. Ciitic. L s, 
.C4. legit millejam metihm , proprio 
militis veneiesB veibo. Ovid. 1. z 
Eieg. 10. 

u(f mihi eentii^ait Venerit iangmfcere 
motu.. 

Sic infr^ eadem tranfla(ione ufusjin- 
quit : Vuinerata eH pars iUa , qum ^uen^ 
dam^thiSes tram, ideft inutilisa^ 
venerem reddita.Maitial.l.3 Epig.75. 

^c ^ueaue mn vivitfiUicitata Venm, . 
Erhard. dve Lundoip. 

4. fiigidayvids ticulos luiis Cano* 
nid defrigidit ^ maiefieiatit. Anoiiym, 
Aut fi mavisiltcdicoSi Silvaticum» 
aUo9. 

if dmtt Digitized byGoogle SATYRICON. jy 

elle alienis intervenire iecretis * ' duas inftitas ancilti 
* protulit de furis : alteraque pedes noftros adiigavit , al- 
tera manus. * Afcyitos jam deficiente rabularum 
contextu, tQuidergo,inquit, non fiim dignus , qui 
bibam ? + Anciila rifu meo prodita * complout manus , 
& , i Adpofiii quidem , inquit , adolefcen^s : fblus tan«* 
tum medicamentum ebibifti ? t Itane eft , inquit, Quar- 
tiila, quidquid fatyrii fiiir , Encoipius ebibit ? * t non 
indecenti rifu latera commovit. * Ac ne Giton quir 
dem ^ ultimo rifum tenuit , utique poftquam virguncula 
cervicem ejus invafit , & non repugnanti puero innu- 
merabilia ofcula dedit. * Volebamusmiferiexclamarey 
fed nec in auxilio erat quifquam , & hinc Pfyche ' acu 
comatoria cupienti mihi * invocare Quiritium fidem , 

'malas 

t Afijlfs. i Mnttlpim, t J*/)'*»- % SlnmiBM. t ^nntfimu 1. dmm infiit4t'] Infticas dicimtis 
iegmeihta & limbos , five fint aiTuti 
veftibus , m foit^ •»/. vifiit ^twJe 
^m, & ar^tnt9 % . fccibendum. j^ 
v^ihitsMcce/lMmviceeedmHtinfitM, pi- 
0tms, cimfiqm ^m vtfiihm infi$$tmm, ut 
Faulus Diaconus, vtjkimntM •nutta in- 
fiitit majtributT fiyc non fint aflTuti ve- 
-ftibus , ut Scribonius Largus dizit , 
ventrem eonfiring end m m infiita tenga r 8e 
HicTonymns in £Kechielem:Xxft4rw 
^uifafiiolu & infiitis vinCtm jacuerat in 
fepuichr: lac. Cnjacius. 

2. fretuUtdejhrit'] SicGabbema,& 
Fiellon. f . depnu, Tomzf in marg. 
fma, fimilitet^K^wer. R. Herm. & 
Lotich.^.i./ir«i.£rhatdus:Legunt ali- 
«|ui defitraM mal^s Non enim dice- 
m Latiniffimus auftor, fretttlitdefu- 
ra, ftd, fihit. InSti t lUa definu Irdum 
fretutit, Multa tn finum condebant , 
qcut fecum poRait erat neoeife. Ra- 
-mirez ad Maitial. Ibi. i Epigr. 6 
n. 4. 

3 . eemfhft mami\ Norniulli , «m- 
f^uit, Kdmale,eftenimgeftusali- 
4]nid difturi» tutoiacionemoxfiiri. 
C#. Brkard. 4. ultinf rifim tenmt] Vltim§» id 
eft,tandem,deniaue. Idem, 

5. aeucemateriaj AfVd. ^^eut erinom 
litt lib. VI 1 1 Met. ^cu crinali de eafk» 
^jK^A.Mait.CapeiL criuaUt/^. Va- 
rii ufiis hx adcuiac : nam acu caqput 
feaipebant. Feftus , Cnafems, aeut qua 
muUeresfialpuHt eaput. Acu aines •fin« 
gebant,qns tfgkXetfUg. luvenai. Satyr, 
ii,vetr.zciii. 

lllefupeniUttm madUafuliffne tin&um 
OhUqm preducit aeu , pingitqm tre^ ^dteiens eefilet. — — 
Ovid. lib. I Amor. el. xiv. In Ifidoii 
GloHis: ^eut» eaUumfirateriitm. Xi- 
philmus : /StAcni, ^ m reAX/ttt ehn* 
f»9(aeu, qttaaimt^difiiuxit). Matcial. 
lib. 5 £pig«rxvii. Ifidoinsiib.xix, 
czzxi. Lucill. i<i)?«nitcM/iRMi. TertulL 
Cede aemm erimhut difitngutndit. Acns il- 
las gemmis otnabant. Vip. i. argmuen^ 
tair. de^itre& arpwte iegate. lo.k 
Wonweren. 

6. inveeare g^mritiaufidem'] Advet* 

fiis vim & inpmunfFidempipuUJhm^ 

&fidtmpl«/hit , VfXfidmm Quiritimm m»» 

pUrahamo czempla fiippejucac LivinA. 

D 4 alU Digitized byGoogle ^6 T. P E T. A R B I T R I 

' malas pungebat $ tllinc puella penicillo , quod & ipfunt 
fatyrio tinxerat , Afcylton opprimebat. * Vltimo 
cinaedusfupemnit' myneafuDornatusgaufapila, cin-^ 
^ guloque fiiccinftus , modo extortis nos-clunibus ceci- 
dit , modo ' bafiis olidiflimis inquinavit ; donec Quar- 
tilla ^ balleptatiam tenens virgam , alteque fuccinda , 

juffit mUls legimus-atclapafle eo9 > pox 
|to. Qji/iiT£ji. Incettut aaftoi 
in Priapeis : 

P0rr6(4uim quk erit imdHaf^^mrites, 

^^.^PradditefimiruUe memhrum. 

Apulei. lib. iix Met. Nec diutaU 
fihms meis tulis tPlerantM^ , 'Perre 
Smrites , predtaiuBregefivi : fid vidts^ 
twn edteritjyUahu, & literss, precept, O, 
tantmm , faneeidrwn Mevalidssm. Tei- 
tall. lib. I ad\r. Valentin. Inciwnaverit 
m esan , fstsf, Perre Qmrites, aitt,fidem 
CMfaru, Macrob. qui ex Labexii mi- 
sus citat hunc veniun, 

Verre S^mrites libertatem stsmpmses, 
£t hoc etat,^i«rir«rr.VaRO lib.v.z,.L. 
Bmn, BriffiniMs. 

1. maUspmig^'] "SonhipingebM, 
euupst^ere. luvenal. Petrus DMiiei. 

2. myrtea fitberiuitus gsmfkpiia , cm- 
gule^uefiteeiuQuf] lungerm. legit^tf»- 
fipina , ut apud Maitialem : 

Menfi vei ^uff^o pssntre gmtfapsnM. 
•lii^tfi^S^, y^gaupMs. Erhaxdus. 
Cdujkpia habetez noitiis Tomzf. & 
in maig. gaufapina. leliqui omnes 
gaufapiia ; quod eft c. Fithcei, notan- 
te P. Sdivei. ad edit. Toinaer. loh. 
Weitzius : Komz plebs fiiicis pznur 
lls vel lacetnis ibat mduta vulgb i mi^ 
lites vetb & famuli lautioies luifis. 
Maitial. de Canufinis laoeinis , pae- 
nuliive » lib. xiv £p. cnix, 

Rema nsagit fisfiu vefiitm w GaBis 
rufis: 

St piacet hieptmis msUtihuffste cehr^ 

Seivi enim eodem habitu, quo mi- 
lites » faltem hoaoftioium. Seneca : 
^uete pamUati ifti m msiitum quidm 
menviUgaremeultumfitkematii ^tis,in' 
fiwMVj t$ iJH efintnff CstenunpCT nutc illae militaies, & fenriles & ple« 
beiz, omnes dndtx, Hincapud Gel- 
lium : Figuit faltem vos pxnulatos 
cinftofque efle. Fetionius hic: qui 
gau/apinam, pamuiam inteUigit. Sal* 
miC. Not. in Lampi. p. cIxkiv. qui & 
p. ccvi docet , pxnulas;4f^»Mc efle 
di^as > qubd in moiem gaufanaium 
textae eftent. G4wy2^,piimitus ftiagu- 
lum ex ftramine plexnm ; dein etiam 
ex lana texta , viUofa : tunicae , & pe- 
iiftiomata. ut videie ex Plin. 1. 8,cap. 
48} & aliis. Vnde hic myrteagast/ofiUai 
qoam iive fuUijacuIttm > aut ihagu- 
lum cum Glou. Petzon. inteUigas » 
iivepenulam, oolocts fiiit intei fta« 
vum & nigmm. Gloftaz. & Ethanl. 

aualis firudtus myrteue matuius. Dou- 
iMS. ad edit. Toxnzf. Eft autem 
gastfife Giaecum, k ^tevnc-nrif. G. L 
Voifius ex Van. & Piifciano , muta- 
vitque gtnu5,gaetfitpe indedin. gastfitm 
pes, ify ^pa,a,' um, i • 

3 . bs^tis eiidifiimit'] Pioptei Olis ihl* 
pium. MaitiaI.Lia£pigt.5p. Hir^ 
cafi premit efeuU, Eihaid. 

4. iaBanatiamteiiensvirgam'] SicSc 
FseUon. Woawei. BJitg. Heim. Lo- 
tichius. GabbemaexTithoeo^flcfir- 
hardp : Hyginus lib. 1 1 . NemmSi, eum 
fadttnteaducees, dsi9s dracen$s impiidtet 
virgula fadtsnt f quedinitittmMercuriw 
fiteratpadt. Ejwe extmpU ir afkUta , 
^athiethet4 » legendum oeniet Ptt. Fft- 
bel Agon. Ub« I > c. xnc) & in rtii^uk 
fmjitfm^dicert^tienibmvirgulA utuutur» 
Seivius in illud Vii^. Iib.iv. 

Twnvirgamcapit, ? « 

Hediaqua, inquit, tam athlataruit^ 

quamgladiitterumc§rtamina virga dni^ 

mtsHtur : ^ prt^i&igentiwnHtirtrfiiih 

csnp Digitized byGoogle S A T Y R I C O K yr 

jui£cinfelicibus'dariinif&ioiieni. * Vterquenoftrum 
religiofiflimis juravitverbis, inter nos periturum eile 
tam * honibileiecretum. ^" '^ Intraverunt ^ palx« 
firicasquamplures> & nos '^ I^itimo perfiifbs oteo re"* 

fecerunt. 9umfiMHt, virgitm Mcd^mnt ir 
Tttrneb. lib. xix, c. vii. RdmstMn 
vteatvhgam, ^, mrtpimr, e auti- 
U^nehaleiufit, (jmaiiarwUmmcsi^tO' 
rmm eccUfidcommentacuU, ut veteres ap- 
pJbksnt. Mosilleathletartiinacgla- 
diatotum ceitamina dirimendi viig)s 
hodiequeduiat. vide Savaconem in 
Sidon. lib. ii £p.ii. Tomzlius, qut 
in textukgit ft4/flMr4m* inmaig. vax 
editionis : Alii heimitam , alii vew- 
muam. Quidfi ^4/«Mr4m«^ balciLC fe- 
tisconfeftam» qualesnobilinm ibe- 
inin, in GaUia, Batim) Cii. Bichai- 
dus mavuk hslgmaridm, ut ab aiena 
iftenanm, ^veibena, verhenarim» K- 
Aius vel halamatnm, vel halgnaiiam \ 
balzna , quod FeAo » Voffio » aliis , 

1. darimifiamm'} Miflioadvi&os 
gladiatoies peitincbat.illiQS eftdus, 
ut tb immi nrmi peiicnlo , £c in eum 
diem duntaaat lioetafennu. Liv.//tf- 
diattres danie, meiUvmlnerihuietiam, 
tnedefiae mifiliem,Hisic apod Apulcium 
iib. 1 1 M. Fods : Gr^ffarfgnaviter, & 
0psidf m tr itmr m .* hedifrnapeigna nm h^ 
IfetmiflMnenK Iniefimili, Petionius 
infick : Inhihtiit Tripbanafiieinm nen dif- 
fimmUtsmifiiene. LipC Saturn. Scnn. 
lib. ti» & m fnsi. f loi. L 9, c^ao de 
bcUo advedii4 SpuiaAun fesriUs 
mociUdnoem: Bt ^mad fith gUdiatere 
dMfe efertmit » fim n ufi ie m pmgnatmm efi, 
Ecbaidus. 

2. imrihHe Jkrwtim^i Iferrihile» id 
cft » iacnun , veiendum* & quod bo- \ & teli^ncm incutiac.Vnde & Ca- 
CttUut H^ymS* ( iionicb iimulace ) 
ifiilioec. 
Vitmagpi^ bmiihiltm&fitrwmlihel' 
iuml Sic & Pcttoninspoftclk: ErPrfOp» 
geimrmdimenta cmm ipfim natmra veri* 
tatetertantiammfimberreretra&avi, ij 
eft, noniineieligione, metuacce* 
verentia, qu« tcMs divinis debetm. 
Skherrifid, pioyencnndcapadLu* 
oet.iib. ii.DMiy2iP. 

3. paL^Mca^ qn» mocns fcibi^ 
^ue ooipotis focnutf. Gi^» Petrem, A» 
lulegunt,/Mi/«/?ri^4. Anonym. iaVaCr 
LeO. 

4. legitime ferfmfii elea rej het r m ttt '^ 
Sic 6c Tomacl. Wouiret.Rj]i^.Hciau 
(cd Locich. lecjtin» , Fiellon* Mimu 
Wouwciea : al, U^tin, L. Uiythimper^ 
fmfneUe , id cft , bfllncaci. A«c«9^» 
vas olcaiium. GloC Ifid. Leqfthmp 
ampmia eiearia. Schpliafies Thcocacis 

'nikttitn t^nfiti e# rA mtOiei^ 
f ^^ ( ^AmnmUm. Simiiitar & la^ 
thii cmtimntimU elemm mtehantminpit' 

flafirii), Hacfigttcainvctcti- 
bus monumentis & lapid^ 
bus con^ici indicium ftdc 
lUuftDsScaligec. Quodokd 
«nfti dimicaturi ,^holiaft. 
Thcocciti. Xntu(0iit j^ xiyi mW- 

«Grfff^ iiAii^rts, eitet wjetiXeiee^ 

( Pingmem ven didtpaUfiram , fnod ptH 
giiatmrieiahpriiumi^ertntm, dmnde pit* 
gnahantj. Huius mocis cacio apmi 
ClcQ|cn(. AlcK.P«d. lib. 11, c xr. 
Katf Tt^tfioieet etitni retif fti^eMt^ t^ 
THs tSni^/imflu vraAiMMr ^eUif ett^ ' 

m ptSt^Xl^ siiiMttMam!^. njf^ rm «fliK 
twj^ iP*>JH »?^pctH9Uf , rStn eV 
m ntHit ^en^miHS vv 4 mynnieifi 
wiptfit0p^ ( Etbm idtm eiemm , api- 
hm f m i d em m infi&ie immiemm efii be~ 
mimmvtn4iietjmwitf aUminpiig^m 
X> 5 avocattt Digitized byGoogle yg T. PET. ARBITRI 

fecenint. Vtcumque igitorlaffitudineabjeda , ' coena- 
toria repetimus , & in proximam cellam dudi fumus ; 
in qua tres ledti ftrati erant , & reliquus lautitiarum ad- 
paratus iplendidiflime expofitus. luffi ergo difcubui- 
mu$ , & * guftatione miriiica initiati , vino etiam faler- 
no ' inundamur. Excepti etiam pluribus ferculis quum 
labcremurin Ibmnum, t Itaneeft? inquit Quartilla , 
etiam dormire vobis in mente eft , quum (ciatis ^ Priapi 
genio pervigilium deberi ? t Quum Afcyltos gravatus f iiimtiiM. ^ Xnettfims, tot nfoeatos & Isitptgr pemt^0s in fiadiU 
-tUfirit, etiam 4nmi p9ign* gemre exer^ 
tit4tim, 

1. eematerU~\ CematerUf funt ve- 
ftcs , qoibus in caena atatiqui uteban- 
cni , ttt & apud Manlal. lib. x £p. 
haxfiii 

CetnMteria mhtit advecate. 
Tuineb. lib. xix, c vi i: Lipf. Sa- 
Cnln. lib. i, c. it. vefiei e^lares. Sa- 
Taro ad Sidon. lib. i £p.i i. Pompo- 
Htus in L. xxxiii ^ de ^m. '"'Xent. 
le^. imb eomateria « id eft, JWfrviTidW. 
Hader. ad Mart. lib. x £p. Ixxiii. 
Ethaidus. eemateria veftit. Cum qua 
-^fcumbere folebant , alias^ togatri- 
-^naris. G/. Petr. 

2. nfiatienemirifieaimttatil Gufia- 
tie, waut Miiit. gufiue , lib^xi £p. 
XXXI i: &i. III. prima pars caenaE, 
-qiUe aliis antecema , ut Apul* lib. 1 1 
Met« Hzc etat potio in principio 
incn&c , qaz Apol. anteeierferiapertie , 

-Met. lib. IX. S. ^. Gahh. 

3. hmndaitivine'] Tranfiatio ^ flu- 
ninibus. GieJT.Petren. 

^ Priapi genie tervigHium d^mil 
Cererit pervigilsa eHtekraverefifmina apod 
Tacitum, lib. xv Ann. xliv, ^uibne 
maritierant. Formnac pervigiliQm a- 
pud Sueton. yidemus in Gaib. c. iv. 
-Petvigiiium, quod apud Liv. legi- 
tur lib. XXII I, c. xxxv, coi Deo , coi 
Deae pervigilatum fuerit, non liquet. 
ut nec apud Tranqnillam in Calig. 
c ii v: in Vitel. & x* Venetis peivigi' lii meminit Plautus Curcul. 1,111» 
XXV. & pervigiiium Vcneris , Clariff. 
viroramnotis, nobiiitatum, videie 
eft apud varios Scriptores. Cenfdere- 
mue , inquit Amob. lib. v adv. Gent. 
myfteria ir iBa divina.* ^hmgenteab 
^ttiea , fanSka iUa pervigilia cenfecrata 
flmt, & famiyehifmigraves. Ho(pin. de 
orig. Feft. Chiift. c. vii. Covair. iib. 
IV Rai. ref. cxix ; ubi , inter alia, ex- 
tat de No&urMis Saais Conftantii 
Imper. conftitutio l.xvi Cod.Thcod. 
quz quinta eft ad Ceiealem P. V. his 
verbis : ^heteant ut facrificia neHuma 
Magnentie aet&ere permiffa,& nefaria de~ 
incept lieentia repettatur. Dat.. v 1 1 1 1 Kj^t. 
Decemhr. Cenftant. ^.vi. &GaHeCi^ 
fa. 1 1 Cef. Nodurna ac nefanda Bac- 
chi lacra & pervigiiationes Roinano^ 
rum , SCtum S. Poftumio Aibino Ac 
Q^Mattio Philippo ColT. lamm A. 
V. C. ooodxvii 1 1 penitiis abrogavit. 
iibwxxxix.cxiix. Diagondas The- 
banus primus apud Gtaxos4ege pei- 
petua oamnavit noftuma &criftcia. 
In LL. XII. Tabb. legirat : N o- 

CTUKKA. MU|.IXRUM<SACRI- 
FICIA. NE. SUNTO. PKJBTEK. 
OLLA. QJLM* PXO. POTULO. 
R I T 1. F I A K T. K E V X. qjl E M. 
I K I T I A N T O. N I S I. U T. A S S O- 
LET. CEXZRI. OXJaCO. SA- 

c X o. Gabbema. PeruipBmn. Sacnim 
no^uinum, quo vi^liae indicuiitui., 
quibA«dco5, dea^ecolebant. eieff, 
Petren, 

I. quM Digitized byGoogle SATYRICON. S9 tot malis in fbtnnum laberetur^ilk, ' quas injum depulia 
fuerat , ancilla totam ' faciem ejus fuligine longa perfiri'- 
cuit, & non fentientis labra , * numerolque fbpitionibus 
pinxit.Iam ego etiam tot malis fatigatus minimum vduti 
guftum hauieram (bmni : idem & tota incra forifque &« 
milia fecerat: atque alii circa pedes dif cumbentium fpar- 
fi jacebant , alii parietibus adpliciti, quidam in ipfb limi- 
ne conjundis marcebant capitibus : * lucei^nae quoquc 
humore defe(Jbe, tenue,& extremum lumen fpai^ebant, 
quumduo ^ Syriexpilaturilagenam, triclinium intra- 

verunt: X. ifu^mjunatUpul/afuerat'] Vide 
Hevenbs, ^u* injmuun repulsa tule- 
rat, Anonym. MS. ad edit. Toxnarf. 

2. Fadem ejut In^a fuiigifie perfri- 
fuit] Flaut. Foenul. v, xv, xxi i. 

Stulta M firar , es magu quam vete. an 
verapuicravidere , eoficr: 

jSi tibi iltic nen es oblitum efifuligine ? 
quod miiific^ £icit ad iUuflxamen- 
tum Petxoniani hujus loci. Nonius 
I» § ccxix. Subievit , fiffuficat iUufit , 
&pro ridic$Ue habuit , traSum k genere 
ludi , que dermientibue era finguntur, 
Idque tuipiculis, potifCmum puel- 
Its , quas hoc conmmeliz geneie ^ 
piocaci juventute affici mos eiat: ae- 
do , ut hac ouad oenfione monitx , 
defoxmitatis tuz in memoiiam levo- 
caientui.Con£imat hanc opinionem 
Adelphafium, quam ibidem ob ama- 
bilitatis fucoefmm hxc de (emet fatis 
gloiios^ pjaedicantem Conucus inr 
duzexat modb : 

- - Certeenim, quedquidem ad net 
duat 

^ttinet, prapotenres , pukra , pofifi^ 
petent9t,fir9r,fuimui 

Kequeabjuventute ibiirridieuia hahi- 
ta, quedpehferer , 

Caterit omnibutfaiiumefi, - - 
DouiaF. 

9. bumerefquefipitiombMtpiaxit'} Sif 
& Wouwexen. Toxnxf. h fipitienibut . 
(in^m^ftriptimbmfopitijp^ JF;cUon. Kutg. Herni. Lotich. h.fipitit titioni» 
bu4 p, Eihaxdus : Leg. fipkit titipm- 
butp. ut fipiri titioms contiaxii (Int ax* 
dcntibus. Gmtci. Sufpic L 3, c 3. 
vclfijfiti tirionibut. ti ti quod tei fcxi* 
benaum eiat, bis ^ libiaiio negle* 
dum loco depxavando fiiit.Humeros 
fipiri , flve doimientis Afcylti ancilli 
carbonibus pinxit. Catullus : frontem 
tabema titionibus firibam, i. e. caibo^ 
nibds. Rede Gxutems fipiti titiones , 
funt caibones. Kamiiez Hjpomnem. 
Maitial. L 3 £pig- 42, n. 2. utcontia 
viiflantef i. ardentes, piun^ ac tones; 
Gloir. Fctron. ^ . 

4. lucerna quoque humore def^a^y 
JEadem narratio de cadem xe apud 
Fxopert. lib. iv £p. vi 1 1. 

Sed neque fuppletit cenfiahat fiammk 

lucernis » 
Deddit inquefitos menlafitpinapedes. 
lof. Scaligei. Faulus Silentiajfius 
AnthoLvK. 

- - i 3 -» fiir^ intru^ih 

( - - etjamfax tertiafin/im 
Dcficiturfiamms , iffiepertfafuo. j' 
Douiu F. 

5. Sjri ■expilaturi'] ^Tnolim aihl- 
tiz nomine male audiemnt, quem- 
admodum & Fhoenices. Hincnidus 
locus proverbio : Sjri adverfut Phani- 
cet : a&isaibuntxudit. gulofirunt. Digitized byGoogle €o T. PET. ARBITRI 

venint : * dumque inter argentum avidius rixantur , 
^didudam &egerunt lagenam. ' cecidit etiam menia 
cum argento , & ancillas fuper torum marcentis excuA 
(um forte ^ altius jpoculum , ' caput fin^t. ad quem 
idumexdamaTitilla, pariterque&fuiesprodidit, & 
partem ebriorum excitavit. S yri illi , qui venerant ad 
prasdam, poftquam fe deprehenlos intellexerunt, paritcr 
* /ecundum leaum conciderunt , ut putares huc conve- 
niffe) & ftertere tamquam ' olim dormientes coepe^ 
runt. Iam&'tricIiniarchesexperreftus,Mucemisoc- 

cidenti- 

itt «waTimflm <liei portcm in oonmUs tione Cca fiagpiento vix in talia ani« 
ftbfiimant. Car. Steph. madveifum depiehenderem. 

I .' dmmfne inttr Mrgeatwm mndim ri- 5 • t^ff ftffi ] nihil eft mutan- 
tiir«r] Id eft, intei aigentea vaia. dum. Locutio haec Plantina eft ac e- 
' "' ' ~ legans. Hincilhid Plauti: va captti 
ttf, CaputautemfisangereeftTulne* 
laxe. Vnde idem Petronius infr^ : 
Hifi hsnmdt ^maffkta verberantit rmpe" 
tum mimujk , firfitM hradnti mea c*- 
fmttjmefrepjjet. Echaidus. 

6, fecMHdMm'^ joxta: Livius: FW- 
mufiemHdumamemaecepit, Erhard. ■ 

7. elim dermientet'] elim pro diu. 
Infi^: Mertm aei umfkamjam elim der- 
miet^em exirtj u ht t , Idem. 

t. trielimsrchet'] Idem Gtaeds di- 
ftus aufiietateif^ i 8c a^^^xXi- 
9^. Interalia etiam ejus muneris 
erat, potionem prxeuftaie. Vndea* 
pudoonvivium iliua nuptiale Signo- 
lum ptim6 , quo innotefceie ootpit 
lasus DoMrNUs inluftre , pri- 
mnm aidutziclino vinum adktum» 
nonvexbutbiberet, fed ut guftatet 
ttntlim: Vtautemgufitnrit anhitricH^ 
miea^uamviuumfaSam, attD.Ioan- 
nes c II. Vbi indubi^ ejus indica- 
tum fiiifte offidum animadvertent 
VizlDofti, Ind^que jam & Infcri- 
ptiones Lapidum daitre : A. L a* 

GUKA. TRICLINAaCHA. L*y4, 

Gen/atiue. Trictinarches , ^txftStOS, ad 
inlbuendi omandique tndinii cuta 
inaimbit. GleJf.Peer, 

dc" j j interaigenteavaia. 

Hocat^ifMtc^ argentifplender, In- 
Ccipt. ^pitem vafa deieSant. CSt In 
Venem : Expeuit muitMm mgtiitttm , 
tmpaucula pecuta ex aure. L. QHafi- 
tnm § 2S D. deljnfti. velinftr. leg. 
I0, k Wenmeren. 

1. dideiSamfi^gerunt lagenam'] Di- 
Mam, id eft, in duas paites duaam. 
Tmtmannm in Hotat. 1. 3 Caim. od. 
2t. Ge. Erhardm. 

. 9\ eeddit etiam menfa eumai^entel^ 
Menfs, quzabad, pofitz, inqm- 
bns omnis geneiis , ptaedaiique aiti- 
ficHvafa auiea, axgentea, ciTftalli- 
naexpofita, aduiiimfimulficrplen- 
doiem. Hzmerfa, (euabad, delphi^ 
Aidioebanttti. MaxtlaLl. iz£p.6p. 

^mttm jTfM argeHttmt nenfin^Ux 
delpbicapertat. 
GI0I&, ahaei, deiphicd. IlxvenaI.Sa- 
tjr. 3. — ureeeUfix Conmient.^«M< mt delphieam dkimm. 
Hotac. — &lapitalbm 

Peeula eum ^athii dmefitfiinet. 
Aaoi ispii Jhm, menfa marmerem, 
^uam mi delphicam didmm. Woawei. 
4. altim] Si^ Tomcfius , edit. 
Tf ellon. Wouweien, & leliqui. Gab- 
bemian. utiaque , 4/ntf .' necidfiwil^ 
diori daxemj nifiinpofteiioxccdt- Digitized byGoogle SATYRICON. 6t 

cidentibusoleuminfuderat; & ' pueri , deterfis i>auliA 
peroculis, redierant ad minifterium , quum * intrans 
cymbaliftria, & ' concrepans «ra, onmes excitavit. Re- 
fedum igitur eftconvivium^ & ^rurfus Quartilla ad 

biben- 

JgrAt] EknnteinocatScaligervete- 
nun (uperSitlonem I auiignemve- 
lut anitnaiPm aaid , ezmneucte , le- 
ligionem duceWt} fed oleo infiifd 
fatutitate, ciim volebant, obmebant, 
elidebantaue quafl ^iritum flam- 
mx. Baith. in Ceir. Vir^. n. 344» 
Adde Weitzium Indic m Dracon- 
tii Hexaem. FUunma mmtur, refmpu 
Ge.Eihardus. 

I. fumdtterfisfamlifperHMlislAfiQL I.2MUeC Peffiiaistemlis&9larmaU 
sd vigjfiM, Cleomedes L 2. fsi itt 
igm Ififu^ h^AeAi^{EB & 
tftmm tml^s ferfiumi) 0cc loan. k 
Woaweren. 

2. isitrms ^fwAtUiJhid» &tmitrepm9 
^a] Mulicies f -tmm tymbdts quatie- 
bant, pfoanalo^vocanmtgiiMitf/*- 
JfriMt, vidimolqueeM firpiutRomaK 
in fialpcaiit ^^'^^^'^ntUHfn itCMi ra mt 
e qoibtts l»cdamut : 
Hinc autem adpaiet quomodo 9«- 
h^a colliderentur. quod intelligent 
Amalarius Fortunatus, icdpcnm reli- 
quitlib. III, ciit. tjm k i U itnnetm 
tMgmntur mt finent : idee k ^mikm/Mam 
tMs mefris cMmpmrntafimt, Dioilboridct 
lib. IV tcftatur , tyrnhaU e}tts figurs 
fuifTe , qua Cotyledonis fblia (imt } ut 
& Saibonius Largus clv. Latini «11»- 
biticmm Veneris vocant. CexeniitAm ad- 
fimilat Plinius lib. zjcv, cult.Mctr^- 
hmlis liidoras iib. 1 1 1 , c zxi. Amba- 
bus manibus (eiant enim manubria' 
ta vel aniau in eztima convezitatc ) 
appichendebantui, &complo(aoon- 
cufliquc ibnitum edcbant, tinnic- 
bantqbe. Mateiia eoium fiiit ez «ic 
Lmmr, Pigmerims. 

). €Merepams aral Concrepare ele- 
ganter uiiiipatui de infiiumentis tin- 
liulit. Erbatsleu. Eadcm fex^lOCUtio 
apnd PxopcniiiBi ; (ymbala Thebmne ctmrtpmtre dtt^ 

ItemOvidium: 

Theimefkamme eemtrmat anh 
Qood 8c Maitialit iccutut : 

£t Tart^Saea eemerepat ara maHm* 
(SmbaU proindc ez zre, qttcmadmo' 
mim&crocala (undccrotaliihia)i 
fed & fifira, infirumentum tinnulttm ' 
concavnm Matrit deoram faait oon* 
fiictum adhiberi antiquims.rAl>«i^ 

4. rmrfiss ^uartiBa ad bibemlmm rt* 
veeavit] Suetonius inVitcUioc i|. 
Epulas trifariamiemper, interdnm 
quadrifariamdi^rtiebat: inientaemm 
Ut pramdia, eemat, & emminktienesytAt 
Ludanus in bis Aocuiatoait: LmmM 
efeimm 4fi, mt etmijpifirihm pratmceitt» 
Prodibant autem in (^onvivali veftc » 
oorollas capitl impofitas , coUoque 
impeiifiis habcntes, pacris przcedcn- 
tibos , qui fiinalia gefiabant, fidScint 
dcniqttc pfscincnte. Qgemmoiem 
ptoft» Digitized byGoogle 6% T. P E T. A R B I T R I 

bibendum revocavit. * adjuvit Hilaritatem comlflantls 
* cymbaliftria. * * * Jntrat cinaedus hoioio omnium in- 
fulfiflimus , & plane illa domo dignus, qui ut ^ infradis 
manibus congemuit , ^ejufmodicarminaefFudit : 

t Hw pfo(eqaitiu Fetronuis. 5.. ^A^ Cni- 
hema, 

1 . Mdjuvh hilariratem cmffiuihs tym' 
haliftrU] Sunt, qui fcribantt nmegaHo, 
contra omncm axitiquitatcm. Qui- 
dam libii vcteies,Craffy4rt«,contra Fc- 
ftnm,& Gixcam ctymologiam.Non- 
nuUi \j}my€9mmilfati»i aXiitcommifiUM : 
"k qnibos cadcm caufla , diilcntio. 
^. MMutim. P. F. Si 'i eomeda dc- 
icendcret , prima foret bicvis , Mait. 
lib. V Epigr. zvi . di^um \ icSfA^ , 
quod Grzcis nihil aliudcft, quam 
convivantium fbras e triclinio prod- 
cuntium lalcivia. Hinc xMf4.ciljHfS^\- 
tare poft compotationcm, dcLdtinis 
comilTari : interdum idcm quod cra- 
nulari & cbrietati indulgcre : quia 
hsc duo fcrc conjungebant. indc co- 
miHari, bibcrc a coena : Plaut.Kud.v, 
XII ,b[vi I : Stich. V, i v, x v: & v, i x ,alt . 
5. ^. Cabhema, 

2. ofmhalifiria] Habcs aiu^ , ad in- 
trans, & concrepans» 

3. Intrat cinadtti] A.Ti tti2.m dnadms 
^juiprzpofterc init? Gcllius: Sihilin- 
tereR, quihus memhris dnadijitis « pojle- 
riorihus an priorihus, xvsiea (proprie) 
mnliehrit fatientia fcortum, Pc^tronius 
(upra. Hinc cinadus )l kspc^ yjij ocid^f, 
^uafi pudartvacuus. Noniusfaltatorcs 
vel pantomimos primaiib hoc nomi- 
nis mciuiiTe obieivat , acoeiiitquc 
«tTn rS Kif€i9 7v v£ptet , ( a motu to- 
tius corporis , qubd libidine omnibus 
anteiient, qui choios agcntes in con- 
tinuo motus cxcicitio & agilitatc. 
Vnde mox : ffuc huc convenite jpataio- 
'madhfemorefadli, clune agiii» &c. Bu- 
lingeius de Theatio, I. x, c. 43 > fim- 
plicitciaitcirc jntfi^ r? juvhp liw 
mi^ei vel m euhm,a metupudendorum. 4« inlra£tis manihus con^emuit'] Scio 
hoc trahi ad habitum componcn- 
tium fe ad diccndum^ quamquam in 
conviviis digitis crepantcs luieiint. 
Lucianus Lcxiph. o ^ jis tTn tiut 

?ies t^^x^HT9 c-uu yiXetT* ilu!/ itr^tw. 
{^tque exinde atius tjuidem tahuiata 
afuitans hrumpendi iocum ^uarehat , 
aiius autem crepitu ac piau/u di^iterum 
iudebat. aiius porro cum rifu iumhos iafci- 
viteragitabat). Quidinnuat ip inge- 
muit \ cx Clcment. vcibis haunen- 
dum. Propcrt. at HU 

PeUidhus fragiles increpuere manus. 
loan. a Wouwcrcn. 

$. ejufmodi carmina egudit] Plaut. 
Suavem cantionem ocdpite cinadicam , ut 
perprurifcamus uf^ue ex unruicuiis. In- 
troducebant enim cinzdos aut alia 
mancipia huic opcri deilinata , qui 
laicivis catminibus , impudico coipo- 
lis motu, vencicm excitaient; aut 
pialtiias, qu2 numeiis obicarnis mo- 
tibus icipondcbant. Amobius lib. 2. 
VtfymphonicM agerent & fijhtiatoria* ar- 
tes , cantionihus nt prairent ohfcctnis nu- 
merofiter , &fcahiUorum conerepationihus 
fonoris , quihlts animdrum aiia lafdviens 
muititudo incompoptos corporum diJfoivO' 
retur inmotus , & ad uitimum cittnihus 
& coxendidhus fithievatit iumhorum cri- 
Ipitudine fluBuaret. Scd hsrc proprie 
dc iafcivia mimoram. lavcnal. Sa- 
tira II. ut Gadffana canoro 

Jndpiant prurire choro , plattfttque pro^ 
hata 

^d terrat tremttlo defcendant clmne 
pueUa, 

Irritamentum Vtneris languentit. l, Huc Digitized by VjOOQIC S A T r R I C O N. t Huc huc * conveme nunc ^ jpaxmcmm , 
PedetendkeyCurfumaddkeyCanvoUteplantay 
Temorefaciliy ^ cbtne offby & ^ manuprocaces , f EmhM/Utttmr. 

X. Hnc huc cMuemre] Lafus Sota- 
dicus. Scaligti in Cataleft. iic in 
Caim. libeio Fiiapi : 

Huc, huc, ^m/^uis es* m det/klads 
Divertigrave ne putafauUtm. 
Ge. £iha»ius. 

2. fpatdteanMdi] GlofT.cvtfTBcA^^, 
delicatusieoret^Xet f.delicias agere.WnAe 
& /patalium. Tectall. fnatius ^ataUi 
etrcumdan/elita. Spataleeinadi , quali- 
centia Locull. nutchecinadi, Wouwe- 
ren. 5/H«f«/i«Mi inceiinftmmentaeft 
luxustornamenmm manuum mulie- 
bie. G. /. Vefius. 

3. clune agili.'] Defodbit cinxdi- 
cam ^ltationem veibis fubtuipiculis, 
pariter quae ad illam miiific^ niciunt, 
atque cinaBdomm ad flagitita; utmm- 
que ergo utiique conveniie> agilem 
ciunem, inquam, bifemurfadle,m6xi' 
bium eft. Difeitim luvenalis zi, i6^ 
faltatricibus Gaditanis dcdit iremi»- 
lumctunem. Ad obfccena quoque tia- 
ducimotum cluniuma^tium, nemi- 
nemfugit. rrverr tdvocabant anti- 
qui. Martial. lib. i ii Epig. xcvj Perf. 
Sat. I, I o X : ^n Remule ceves? ubi pii- 
icus Giammaticus : mcUefiis? mcUes & 
•hfcetms cluninm metus figmpeat. Vide 
eigo plane damm dnacdis. Femi- 
nis veio fzpius a plniibus , illudque 
vocaru|itcr^^«. Lucilius: 

CriJJatura, tk fi frumentum dm^bh 
vamiat. 
Caimen libemm de TelethuOi : 

Crijfahit tibifiu&uante lumhe. 
Inde , venufb compoiitione, puellaE 
ca infignes mobilitate vocatz, retelU' 
tluma. Idem m puta dcfemere & cfle 
quoauc di&um. 7. ^. Genfal. Amo- 
bius 1. 5 • Lafirvia deinde luxuriantis ad- 
fumftk , huc at^ue iUuc cimies terfuet. 
luvcn. Sat. ix. 

- &davirtutel9cttticlunemagitant. 
Comm. ad patitndmitftufrum, lo. ^ 
Wottwcrcn. 63 'Mdks, 4. mamt procaces'] An lcgendum 
precace , ut fit cum illo quod in ftag- 
mentis lcgitui : Mamt puer h^uaeiy 
An precaces, utinpdmo CannincU- 
bcro: 

Carmims tncmpti lujus le&ure fre» 
caces, 
id cfl, lafcivos 8e impudicos \ an vcrb 
intcUigit libidinantcs, id cft, >dij€tei- 
^•fit^t & maftuibantcs , de quibus 
apud Catulluffl, Martialcm, & iH 
Priapcjis. Cztcrnm untvcrfa Theo- 
logorum natiodiftat, hujurcemodt 
mamts procaces ab Apoftolo meUes vo- 
can ! Heque meUes, inquit, regmtm Dei 
pofiidehunt, i Cor. $,y.9' ubi moUei 
Syms pataphiaftcs , intcrprete Ema- 
nucle Txemcllio , ezponit, corruptores 
fui ipferum. Qu6 di&um quoadam 
Salomonis tohere videtur S. Epi- 
phanius in Ub. adverfiis Valcfios, qui 
leipfbs caftrabant , ubi infit : Saiomen 
reprimens eunud»orumturpitudsnem , di^ 
cst: Beatus Eunuchus , fuinoneperatur 
inmanu/cetus, neque co^tat maium ad^ 
verfus Donmmm. Loquimr de cunu- 
chomm titillanti lafcivia 8e impudi- 
citia apud AnaftafiumNicaenum quz- 
ftio79 in Scriptuiam. AddeVinccn- 
tium Bdvaceniem Epifcopumin Spe- 
culo Naturali. Et quoniam rcmel oc^ 
coepi , petgam exfequi, & aliquid ad- 
dere de dvUi poena , quod non pau- 
cos fugere videtur , qui hoc flagitium 
elevaie , quod in fe eft , fhident. An* 
gcL Aretinus in ttaft . ' de MaleficUs, 
num. 5 3> cenfet enm , ^propriis ma* 
mUufiUat, peenA eapitis l^csendum^CvS' 
feinntc etiam M. Antonio Delr. in 
MitoeUan.ad L. dsm vsr nuhit. Cod.ad 
L.Iul. de Adult. loan Gctfon in Tia- 
dat. de confeffi. moUitiei fcribit , /«- 
ges publicat peenam irnis infligere.B. qao^ 
que Beinaidtts Abbas ClaizvaU. cani 
eoquc idem Cexfon Sexmon. in fb- 
lcmni* Digitized byGoogle 64 T. PET. ARBITRI 

' MQBiSy* veteres, ^ DeDdcimamrec^ 
t Confumptis veiiibus iuis, ^ immundiffimo me bafio 
confpuit : mox & fiiper ledum venit, atque omni vi de- 
texic ^recu&nteis. Superinguinamea diu multum- 

que ^ lEnttlfiiti» 

lemiittate omnium Sandoium mit- 
tunt 4id latnties, ^d latronesa dd iffumtdd 
wum, Mkios tamcn com illts agen- 
dum lodoc. Damhouderius, magnus 
ille quondam maximi Cxfaiis Caxo- 
li V, ConiiUaxius,cenfet,dum icribit : 
frimamjpecum Sednmtiaum comminum 
quictm^uefcium Vmerea Jicrete exertent, 
^ued erimen^Apefielm meMitiem vcsti 
ijKtim vere magis pnpru ma/hsprntienem 
nemimmt, Hos ita^ue ma/iMfirateres da- 
wmmt frepter Jwdam emrmitstem mit 
exslii,maaiiapgnaextraerdinariM, In 
Pcuc. temm crimlnal.cap.9tf> num.s • 
Ce. trhardus, 

1. MeUes'] Cincdi , qui ptopiitim 
meHes. Baitn. ad Claud. num. 148 s • 
pathid » ieu (ut Petionins loquitur) 
muisehis patientia /certa, Benedtdus 
Magiiler in Gxammat. MoBss a meUie 
derivatur, tjuia ingvremfexAs enervati 
eerperit dedeeetattUt ^uafi mulier emeSia- 
tur, AxnobiusUb. $. Evirati ifii mel" 
Irffue, Idem. 

2. veteres'] Exoleti.Vide Lampdd. 
in£lagab.Kr«mMr<ii. Ktfr«re/,exoleti 
dioebantut iconamaicula, quz jam 
freve&ieris eraut atatis, qu^ ut amari 
iintidonea. quodgenus nonpaucos 
cizcomieliabuiile Heliogabalum fe- 
lunt: quos deinde Alezander Seve- 
lus zeium potitus paitim ininiiilas 
deponandos , panim naufeigio met- 
gendos cuiavtt. Cic. pro Milone: C/«- 
diusfemperficumfierta , fimper exoletos, 
femper lupat ducebat. Huc £uic iUttd 
Matcialis : 

Vrbanus tibi Cadli videris \ 

Hen es erede mihi, fuid ergo ? vema 

es, Uc, 
Hued bucca efi vetuii diesue tinadi. Anonymus. Ethaidus maUet tere-' 
tes, ad compadum robui & fbi- 
mam te^iciens ; q. veteres , & quod. 
pixcedit ciune agjUts, dcc non ^ con« 
giueient. 

), Deiiacimanureciir\ Deiiadfaiat 
meicatoies, aui Delum ficequenta* 
bant} ubi nobitufimns erai menatus, 
teHe Cicei. pio Comel. FortaiJe iei- 
turexiUismoUesmultifiitiinti ted 
verii|s iit , iUic etiam veoditos i\3MSk 
eunuchos & molles. D^iacorum 
edam lalUnarierum , Columella me- 
minit lib.vi ii,cx ij & Cicin Lucul. 
Tuineb.lib.zix,cvii. Quemtadta 
nomine lepiehendens ScaUger icci« 
bit: Deiiacimaimrecifi iiuit ipadones. 
Nam capones Deiiad manucaitxan- 
tux. Deiiaeut enim piocuratoze.gal* 
linarum. ScaUger adUb. XIX R.R« 
c XX. Erbard. 

4. immundifiime me bafio een^uit J 
Luciet.lib. s. 

•Adfigunt avide cerpus,jutigUHt^uefi^- 
Hvae Oris, WouwexeZL 
CatttU. 

Suavia comminxit /^urcafaiiva tua, 
Etalibi: 
Tanquam oommin Sa fpuna fiUiva Itom 
pa, 
Scaligei ad CatuU. Epigtamm. 79 • 
Idem. 

5 . remfantes'] Sic & Tomacil Wou- 
wer. czteri. Anonym. in Var. lc- 
Aionibus: 2i, recufitntem, Erhaidus» 
Omnino ex veteti codiceXegendum » 
recufantem, icUicet« me, 

6. diu moUtum^ue] PairiCttbe \ 
Plauto mumatx MoileU. Kecerdatsis 
muirum&diucogitsnfik £xhazdiis. X. mehut Digitized by VjOOQlC I. nulmt] Jf»/Srr# fignificsrt » inixe, 
fubagiure, fic aggredi rejn venexeam. 
Aufonius : 

De^luhittfelUtt tmUtitrper utrMoque Cum dsbit Mxtri mtliter ttms , & tihi 

MMttr: 
'^fumtmm defirhf immm pmUrit §- M»6t§r€m namq} ab hoc vetbo/WMrt- 
rem didt Aufbn. MUtre tiahi ad hanc 
iignificationem padendamaibitiot> 
quod rtta mdmidhmrU rtmm teremU 
€Mtmt. loh. Bapt. Fins. Petius Co- 
meftox, vnigb Map^fter didns in Hi- 
itonk Scholaft. aailla libii ludicnm 
Vexba: S m fim m eUmfmm m urure mt^ 
itrtfKKrmit: Melere,'mtMAt^J9ctrmit, 
^UMp epere firvili «w» affigentes : mtm 
moiere eSi terere , ficut tritieum vel Miimm 
g u me m om, Hekrm tamen trddmnt , ^ued 
I fhtltjtMjetefmrt eum deirmire cum mmte^ 

rihtt rehufis, tti titteprelemrtkufiam 
fltfiiperent : nsm metere etiam efifiidgi' 
tdrt inl ctirt, & tH trsBa hMfiffnficMtie 
mprmUSdi tjmi tnim ceit, ^ttsfirmeUrt 
^ ttrtrtvidetur. jBlhard. 

L rerjutmetit pttr jremem fitdmitts 
iMMrm] Hoftat.£|>od. od.xii. 

^mtfitdtrvietit , & iptdm imsitu mt- 
mtmttt metmmrtt 
C^^tder: dmtptmfltmtt 

JndeimitmmpreptrittrMkiemfmddtrt, ttte 
ai 
Tmm tmmitt hmmitUt ereta, teitrmtt 

^itercerefitcMhtt erecedili. 
In^ke MatdHum Hoxatii znterpie- 
tem. GeHem, 

3. «aid«m/t]¥efix7abliHift.Sfie- 
m. L . . cap. 9. In tdiis regiembutfi' 
mintifit^ittmtihtr, detdUnt & celermit 
fitdes , dCC. Fmcm ptDjpn^ €k coior , 
qnopanni & lanz innctmitQt. Hinc 
fto medicainento feu colote illo po- 
nitur , qao 6cie» pbinnu, nt ipedo^ 
fioivideatur. Ab HcoBis appellatux SATYRICON. 6f 

xme fruftra ' moluit. * Perfluebant per frontem fadan- 
tis 'acaciaBrivi, &interrugas malarum *tantum erat 

crcta^, 

pmc, \ verbo hnpkde , quod eft invette- 
re vel immutare. £t fanc vera & ele- 
gans eft etymologia, quoniam hu- 
jufinodi pi^luiis vultus ac facics ver' 
tuntur ac immutantut , . ciim long^ 
alix appareant, qu^ (int natuiali 
conftitisione. Gfiifc^ lutem geneiali 
vocabttld Inrc appeUaxmir if^M^tem^ 
fpuSgk , qu6d fadont ad emamentM St 
mundnm muliebiem. Diainretiam 
^tetPyVUkdt Latini9)W«i»vdeduftam 
atbitnox. Spcdatfmver6 cerufnnty^^ 
cant ifnfifUSwr, St «i^^quod no< 
fiibimm noflftinamtn : pmpmrijfitmvtto 
de^citttXtf , cMilihiephtirAim, cu^us mc- 
minit Plin. lib. 13, C4 j nection Ter- 
tuli. iib. de Cultu foemin. ind^ di'. 
dum , quod paljpdto & fiiperdna 
venuftct. Tinto horaM lenociniorani 
eft, condliaite polcHritudiiiem ac f»- 
dem imnrataie , cjub vid^atui oma*- 
dot &tegantntvitia, velin^catuc 
meUot foima, quam ^ natura habea- 
tuT. COlotesverbpnedpuifimt,aue 
albor,quefflprzbet cermgk: aut luboiw 
qui pmpmrtffi' qtt)etitltt : vet nigror » 
itfitatus ad palpebrab & ftipeiVilia, 
quera pfarbet/^wfi. Decetaitacrgo 
acc^iendQs hic Penonii tocus. De 
ftibio autem iUa verba Cyprtani 
icrm. 5 de Lapfis : Nigre pulvert tinea'* 
mentd eculerumpingis , atm te Deut ati'* 
terficerit; fltmrt^ ettam hifc Fetro- 
nUlocus } quontam didt perfientem. 
Ethixduumamrivi. Vnguentum ex aca" 
eia qao fades pingitur ut (pedofioc 
videkttur. Gltf. Petr. V«t. Lex. sy^eacia 
fttecms prmmBerum tmmtattirerum. AnO'* 
nym. intex Vatios hk in Nods. aca^ 
aa rivi. Ideft, fiid ex aeacia fiicco 
corapollti, pet (hdbtem liquefaftt » 
maoot pet frontem manabat. Quam- 
qnam apud auftotes nihU aut paium 
mihi alioqni oCCUrrat de aeada ufii 
ad fucet aolKibiti , nihil6 iedus eum 
ei Dioicoxide Uqueat 9 acaeia fuccum 
£ ezpiimi. Digitized byGoogle 66 r. PET. ARBITRI 

crctac , ut putarcs ' deteftum parietem nimbo laborarc« 
Non tenui ego diutius lacrumas : fed ad ultiraam per- 
dudus triftitiam , Quaelb , inquam, domina, certe Em- 
baficoetam jufleras dari. Complolit illa tenerius ma- 
nus , & , t O , inoiiit , * hominem acutum , atque * ur- 
banitatis vemula5 tbntem ! Quid ? tu non intellexe- 

ras 

«xptimi,atque in lunbra nccari; item- 
que ad oailoram afifedus , eiyflpela- 
ta , herpetas , & ejusmodi ons ac fa- 
ciei vitia commode ufuipaiL^facile ex 
his circumftantiis efieStique coUi- 
gunus ex acacMfiuos paraii* quos me- 
dici iii daffe adllringentium ponunt. 
^cMcU enim vim habet adftti^oriam 
& refrigeiantem , ut audoxDiofco- 
xides de mater. Med.l.i, c. 3 } . Quod 
antemexmotu, calore, atqueiiide 
prodeunte flidore fuci abfter^antur , 
Horatius quoquc commemmit de 
anu libidinoia Epod. zz. ^msfmdw 
wlis» &c. /«. Petf» LPtichius. 

4. tMsitum erM crets] Mulieres tet- 
ra Chia (e incruftabant.Flin.lib.xxxv, 
cap. XVI. Apulejus lib. viii Met. 
S. ^, Gsbbem, 

I. deteHum parietem nimbe lAherare'] 
Id eft petplui te&o iLmato. Plaut. 
Moftell. aa.i, Cc z. Vemtimber, lavit 
p4inetes, perpluunt tsgna, Hocautem 
£t cum nimoo per^luit. TeHeria , n^ 

(m$$r9irumiKcrufiatienes)'y id fiebat calr 
ce macctata. Vitiuv. lib.vi , c.i 1,1 1 1 . 
Plin. Ub.xxxvi, c.xxiv. At te^orum 
etiam parietes incruftare» imo quod- 
cunque ad politionem perfioere. Vi- 
truv. lib. vz ,c. iii , ix. Vlpian. Lp 
fervus. ff ad leg. ^^nii. hoc opus alha' 
rium dicitui. Vitrav. lib.v,cx. Pallad. 
lib. i , c. XIV. & album epus. Vitruv 
lib. I IX. c. 1 1 1. suvuirtti albitsi. LsAr- 
thitedi Cde Excartif. & albarii teChres, 
Tertull. Scit albarius te&er & teHafitr- 
eire & teBoria indstcere , & cificmam /m- 
r€t& tjmoHa difiendere , & mutta aUa ernttmentdparietibus inerufiare. loan. i 
Wouweren. 

z. hominem aeittum] Roman.Aqui- 
la : Irrventio cum acutis homimbus com* 
munisefi. Ga. Barthius. 

3. urbanitatis vermtla fintem^ Sic 
&TornxC Wouwer. Lotich. Rutg. 
Herm. w. vemilia /. edit. Fiellon. 
Wouweien : L. ttrb. vermUa f^em . 
illud cum Sciligcro , vemiiius , vemi" 
iif , ut vulgariiis , vulgaris ^ hoccum 
Doufa. Lotichius : Doufa leg. fion» 
tem i (ed non placet. Douia MS. ad 
cdit. Tomaiii : cM.fontem. Idem in 
Prarcidaneis : "L./rontem : ei^ptscSf 
(ironice). Vrbanitas vcrnula , quMfali^ 
bus natis intra pomeeria confiat. cui con- 
traria mfticitas. nift potius ad vema- 
rum dicacitatcm alluium,qttibus im« 
puniftinie etiamindominos jocula- 
ria funditare jus etat , ficuti & mo- 
lionibus quoque,cinzdiique ac man- 
cipiis cum in ufiim przftinatis conci-» 
liatifque, quo initium fcilicet ab ipfb 
convivii pixbitote facientes , in con- 
vivas pon6 fingulos (commata ac 
di^eria viritim evibiarent , quib&s 
tantiim abeft ut perftridi ofrende- 
rcotur , ut etiam rifu ea ipfa profe- 
querentur acplaufuj injocoquippe 
& vino vem^aliter , hoceft, arzutc ac 
ridiculariter profufa. Senecalib. 2 de 
Tranquillitatevitx: Eacaufaefi, aer 
ssos tuancipierttm ttrbanirai in domino» 
conttisHeiitjfa deieSet , ^ttcrum audaask 
ita demum fibi in convtvofjus facit , fi 
ceepit a domino. Vide & Manial. 1 i o 
£pig. 3. Bouidelotius : Exfidcvett* 
MSS. zetinuiy vermtiafrentem. Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. (f7 

tus ' dn«(lum Embaficoetara vocari? t Deinde ne * con- 
tubemali meo melius fuccederet. Per fidem , inquam ^ 
veftram, Afcyltos in hoc triclinio fblus fcrias agit? t Ita> 
inquit Quartilla , & Afcylto Embaficoetas detur. +Ab 
hac ' voce ^ equum cinosdus mutavit , tranfituque ad co- 
mitem meum fado , ciunibus eum bafiiique diilrivit* 
Stabat inter h«c Giton,& ^ rifii diflblvebat ilia fua. Ita- 
que confpicata eum Quartilla , cujus eflet puer diligen-* 
tiffima fcifcitatione quxfivit. Quum ego fi-atrem meum 
efledixiflem , t Quare ergo , inquit , me non bafiavit ? 
t vocatumque ad fe in ofculum adplicuit : mox manunx 
ctiam demifit in finum , & * pertrado vafcuio tam rudi , 

tHoc, 

^ Em9lfim, t QiursiBM, ^ Xmtifim • f Sliuartii4^ % Sm$lfms, 1. cmdium tmhape0tMmy6can} t/M- 
CtfTnMt^idein quod t^QaiifM (tngre- 
di, CcfidmUre), undc f/KC«9U(9i7v;, 
itKuhus» quod nomen clnacdo huic, & 
in eojocas, quod piomifTo incubd 
xepixicntctuz dnxdus , cui id nomi- 
ms, ficut C«rM {cilTon infik. Nftm 
cin±di (an^ alii abincubis. JttpMer- 
€ems, Noc. ad Aiiftsnet. lib. z i £pig. 
aai 1. f^Cc(«B(^7W,aut tfc^»an{0irmt, 
kvcAofiveif, pio quo Latini/>cr4«>- 
imlsre, CatuIl.Epig.xzx. 

Peramhuiabit emmum cmhilia. 
Scaligei ad CatuU. dicitur fic quod 
faciat tfniaifHP ek •ms n^ii^ , infitn- 
dere leSmm , & ad libidinis concita- 
mentum adhibstur. Cafaub. Ani- 
madv.l. II ,c. s . Idcm eft "i^a^ntimK* 

g.d. viriculms, lan. Cottericus. Er- 
acd. Vide tamen de hb 5c Gon(a- 
fium in Pizludiis. GlolTarium Pe- 
^on. EmUfictftm, qui, velquafietiueTh- 
ter dat hafia, Item incuhus , qui infiendit 
pahatum, Innominatus in Notis , & 
pr. Pith. Vct.Lcx. tmbafcataa qui vel 
fuafrequenter dat hapa. 

2. centuhemalt] &atli vel amafio. 
Ci^jf' Petren. 

I . ^Ah hac vece] Infia: Statim ah ex- 
trnma parte verhi eonfitrrexit, Echaid. 
Confcs fiipc^» dum leqmmmt 4. equum cinadm mutart/it'\ Quo(i 
equum mutajfe dnadum pizdicat,ea vc- 
10 metaphora avertumnis, hoceft 
equorum dcniltoribus,& (quodpro- 
pertius ait, lib. i v Epig. 1 1 ) 

Trajicit altertio qui leve pendus eque , 
defumta videri potcft. Doufk P. In- 
equitare obfcoenum Arnobio , multi» 
que talia ab eouis ad rcs Veneris tEa- 
Uta apud Barthium Animad.inCUui- 
d|an. num. 3iip< Ge. Erhard. 

5 . rifi^ difolv. ilia] Immodctati ti- 
debat. GlofflPetron. 

6. pertra£to vafiulo tam rudt"] 'L.d* 

Cotra£lo vafiulo j Tam rude hoc , inquit» 
Se. Vafiulum, eapars^qux interrcs 
fedas nominaxi non deSet. Plaut. 
Fcen. 

Fade qued mamfifii meichi haud fi» 

tenty 
Rtfif» vafafiilva, 
Lipuus. Grzcorum im!t.itio: nam 
apud medicos ea pirs tk^j^ ("^m), 
Scalig. leg. rfr^rW, inquit , heSi crM 
in jnrom. Rudig laniftarum ac gladlato - 
rom eft , qua illi gladiomm vice ad 
pugnam exercebantur. eigo vafiulum 
illud, rudcm vocat, qua in primo 
coim , libido feu j^ugna irritaictur. 
Palmcc. Erhard, % ^ t.h$ Digitized byGoogle 6% T. P E T. A R B I T R t 

t Hoc , inquit , belle cras ' in promulfide libidinis no-' 
ftrae militabit : 'hodieeniin.poftafellum, Miarianon 
fumo. t Quum hoc diceret , adauremejus Piycheri- 
dens acceflit, & quum di^tliflet nefcio quid, t Ita, ira, in- 
ouit Quartillia, bene, * admonuifti : cur non, quia bellijp- 
iima occafio eft , ^ devirginetur Pannychis' noftra'? 
t Coritinuoque * prodnSta e:ft piiella fatis bella, & ' quag f Siu^irtiBM, ^gMlfims, f S^^tiMM, ^ Etinlfiut. non 1. in pfmulfidi lihuUfiumfirdt^ Lb- 
dit in promuifidis yoce nimiumar- 
gut^ rcoitilluiri, qax piotia&o ^- 
culiopueiiQjtonis, fignificat iliuin 
poniculum pueri , parvum quafi an- 
tcladium iioi foie ad lobunamUbi- 
dinem condtahdam'. StuckiiA. Ff$- 
mulfts autem antcccKna> ideoquod 
da:retur ante mul/um. Idem Antiq. 
Conviv. L. 3» c. i, citantc Erhardo : 
& G. I. Volfius : ialtcm mctonjfraii 
contenti pro continente. Vide enim 
quc infn prolix^ ad , promulftdari. 
Wouwcicn : Apul. 1. 2 Mil. ^ladxato' 
fi* Vtneris anteceetda. Id. ApiU. proli*- 
ilumiibidinisju/citaram, Senc& Con- 
tiov. pararium libtdinit. 

2. hoeUeenimpoft dfcetlum 4*^ria non 
fum4 ] Id eft , quoniam quidem cx 
rcntcntia pei diem totum lobufla mc 
troluptate cxplevi : ipfaquc adeo uf- 
que ad fatietatem quinta Venerci ne- 
Aaris paite , Icpidiflimo inquam^ il- 
lo Itvphalli fiorc ^ molitoiibus meis 
onuita ac plena tiavi difccfli , ultra 
mtui promuliidi locus non cft> ih 
uttira pisfcttiin ac (ablurata probe. 
cras veio piimo cum^ dilu^lo umul- 
atquc intcgiam fanicm ad ovum at- 
tufero t^fam igitui guftatione hacce 
diatutina^piimulum^uc qu^ rude ali- 
qua velitafiSzns pol in tempoie moic 
poiio meo initiabor folens. Doufa P. 

^ 3. diaria pofi a/eUtim &C ] Didria 
cibi fcivomm ancillarumve unius 
diei , quoium dimcnfa illis afltgna- 
bdntur , piout fe fidos piaeftabant. 
Gloif. Feti. & Eihard. ^fiili, benc 
|cculiati. Kjgaltius adPhzdmm fab. 3^. Id. Erhard. ^fmut» iii v)iis id auo 
fumusi fiitafit, lit extiema Cauni 
dcfcribrtoi , quod Calamitas nun« 
quam attigeiit : ideo quia liuUum a* 
nimat afin6 ofticoiius. quod quidcm 
ctiam Apulcius innuit. Doufa MS. 
Gloflaevett. Wnrti^t 1x9^ > afeSut 
(pKcitJ. 8c in deliciis maximc ciant 
arelliPcflinuntii, ut ftribit A.GtI- 
Iius.Er/i4f4.Hoc verb dicit,fc ooftlfflx- 
ta ac opipaia vilioia non dcndciaic , 
ut abunae docuicDoufa Poteft videti 
dc ihfta ad veiba, afiUud erat Ofrsnthiut, 

4. admonuifti^ MS. TtagUL »»111»- 
fti, quddpiacibt. 

5. devsrginetur'] DcptrdiOCtur. Vti- 
mi & IC. inL. 21 D. dc Off. Pistf! fic 
D. Hicionymus. Alb. Gcntil. de La- 
tin. BibL Devir^inare dicitui pto , vii- 
ginitatcm ciipcie. Nam particuia d$ 
jam auget , jam mlnuit. Ge.Erhard. 

6. produ^aeftpuelU'] Ptoducereytt-' 
bum nuptiale cft , uti de Fannychide 
Pctronius hic. & illa adnuptias con- 
cublnarias Githoni producebatui: 
notavit qusdam aiia dc hoc veiljo 
loh llaac. Pohtanus ad Macttob. In- 

Ifi^: utinplafanonaproduceretdominami, 
S. A. GabbcHL 

7. ^ua non plus qMm feptem aHno» 
habere videhatur] Immaturior fcil. 
quam hodicflntMombafixpucIIae» 
^uz ante decimum xtaris annum ad 
vuos fion pioducuntui , fed eo anno 
dcvitgittatae dcinccps cum quovis vo- 
luptaii libei^ audcot. LcSum id i 
me in Hiftotia navigationis in In- 
diam Gallice ab anoiiymo inftimta» 
iibto 1, cip.149 <U NaJXoxum (ita JE.- 

thxo^» Digitized byGoogle SATYRICON. gf 

non plus quam ieptem annos habere videbatur , & ea 
ip& qux ' primum cum QuartiUa in cellam venerat no- 
ftram. Plaudentibus e:^o univerfis > & poftulantibus , 
* nuptias fecerunt. Obftupui ego, & nec Gitona , vere- 
cundiilimum puerum,fiifficere nuic petulantiiae adfirraa- 
vi ; nec puellam ejus aetatis efle , ut ' muliebris patientiae 
l^em poilet accipeie. + Ita ? inquit Quartilla 5 minor 
eft ifta , quam ego fiii , quum * primum virum pafla 
iiun? ^lunonemmeam iratam habeam , ^ fi umquam 
^ me meminerim viiginem fiiiile. nam ' & infiins , cunj 
paribus inquinata fiun , & fiibinde prodeuntibus annis , 
majoribus me pueris adplicui , donec ad hanc «tatem 
perveni. Hinc etiam puto proverbium natum iilud , ut 
tticatur , * Pofle taurum tollere , qu« vitulum fiiftulerit. 

t %itur 

5. Imnngm meam tratdmh,'] Ituto- 
nem Genialem > qux fcsui iequiori 
illi luds piimuro fruendx copiam 
dedifTe cenfebatur } non pudicitic 
tantum matronalis prxftcs ac piaeiesy 
(ed etiam meretiicix libidini. Dou- 
Gi , Folitianus » Meuifius , alii. Gab' 
bem^ Ittn. m. im, hab, Tanquan^ 
numen pei «juod mulietes foiebaitt 
juraie , ficuti viii pei Genium. Adi. % 
Tuineb. Adverf.l. i5, cap.ip. Vtatt' 
tem , ait • vhi fito natali G^itium cole- 
bant : fic mulieres venerahantur lune^ 
nem , qun etiam luno Natalu dicebatur^ 
&c. Et uFper Genium viri , fc fer Itt- 
non. muiieresjurabant. 1. F. Lotichius. 

6. Ji umauam me meminerim virpnem 
MfiJ AdiGuiL Foiftenun in Ob- 
feiv. cap. I s i & Albeit. Gentikna In 
Vi^. led. cap. X X. Erbard. 

7' me'] Deeil inchixogi. Tragui. 
nec inconcinn^. 

8. & inffns eum paribsu inquinMt^ 
fitm'] 9-twi?uxieiret4ff cum «quaU- 
bus. £rnonhabetMS. Tiagur. 

p. PoffetoMTum toSere, quavitulum 

fitfiulerit] Adagium in tbrnice na- 

tum , uti videtui , fed quod ad ufum 

veiecttodioxem ^ommod^ to,jqueii 

£ 3 poflitj 4: S^HiM. 

thiopes Indi fuos Mobiles appeUant) 
filiabus : Ha fefiquam annum atti^e- 
runt decimum , & jam ejus atatis ef- 
fint , ut muliebris patientia le^em pojjent 
acdpere , cognati ad adol^centem quem- 
piam extra fines regm hahitantem, mit- 
tunt , qui eum multis &• donis &Pred- 
btuexorent, ut eognatam fuamvetit de- 
vtrpnatumvenire. Slmcumvettit,mul- 
tis gefiibus multaque latitia atdpitur. 
Fue&a, quam defiorofuit , eff-egiumqued- 
dam & pretiofism relinquit ctinodium , 
fuod iHadecoUe fitfpenfum emnem vitam 
fuam fitperbe & ofientabunde circun^e- 
ftat. efi enim infiffie lieentia , quacorptts 
'fttttmprofiituereettiiibet,licet. Namhoc 
ritu non peraBo , (onjungi homim nato ne- 
9mnipotefi. Geor. Eihaidus. 

1. primmm'] Abeft. incod. Tiagur. 

2. nNptiatfacere'] Hicobfcxne. lin- 
de&ff»^f4veiba. Gloff.Petr. 

3. muliebrifjatientia i^.p.a,] Vi- 
xipotentem eile. Gioff.Petron. Supi^: 
tnuliebrit patientiafiortum. laS^: <An- 
vitadpatiendumitfiientib^s. ifidor. £- 
tymoIog.Ub. ii, cap. z. Virgo ab in- 
cerruptione , qtuifi vir age , quod igne- 
ret famineam pafienem, £rhardus. 

4. pripmm'^ Kon legitux in MS. 
Tiajur. Digitized byGoogle 70 T. PET. ARBITRI t Igitur ne majorem injqriam in fecreto frater acciperct, 

* coufurrexi ad officium nuptial^^Jam Pfyche ' puellas 

caputinvolverat flammeolo \ jam 'YEmbaficocta$^raB- 

t xnMifius. • rcre- 

poflllt» (i quando fienificabimos, ma* 
Jora pcccatunim adultum, quipucr 
vitiis minotibus aftiicvcrit. Non al>- 
furdun^ vidctur adagium ad Milonis 
Crotoniat* fadum rcfcrti , qui mio- 
tidicvitulumaliquot ftadiis gcuare 
folims, cundcm uuium faaum ci- 
trancgociumgclUiTc legitur. Atque 
ita quadrat in cos , qui paulatim le- 
bus ctiam maximis afruercunt.QnLn- 
til. I. I, cap. I S> 3f//« * quem vitulum 
4tffiiever/$t ferre , taurum ferehat. Ne- 
quiter vcio mAretiut infiedit pio- 
vcibium. Erhardiu, 

1. cofifurrexiadeffdumtmpttale^ O- 
yid. Amor. 3. eleg. 

Ter JUhat offde centinuata meo eft. Id. 

2. pueUa caput mvoiveratflammeoh ] 
Sir & FicIIon. ac Lotichius. Tornx- 
fius , Wouwer. R. Hcim, cum c. Tra- 
gur. p. c. i.fiammee. Gabbcma : fiam- 
meolo. Quo amicicbatur nubcns bo- 
ni omjnis caufsi , qubdco Flamim- 
ta» idcft> Flaminit Dialis uioi cui 
divoitium faccrc illicitimi, affidue 
utebamr. ^otnxi^ vocat Syncfius 
in Eplft. Erhardus:^. e. i.fiammeo. 
Huguitio: Flameum ({eu,flammeum) 
^fiama (vel, flamma) dicitur, vit- 
tafive irffida nuptialit , tenuu & ruhea , 
^ua utehatitur nuhentet ad defignAndum 
■pudorit Ufionem , operientes vultum cum 
ea. Vnde Lucanus in z : 

l.utea demifios v^larunt fUamtuA vul- 

tU4. 

Sulpitius Seveius Sacrx hlft. lib. £ dc 
Ketonc : ?ofi etiam Fjthagora cuidam 
in modum fo(enni$tm conjugiorum nt^e- 
ret , inditum^ue Impfratori flammeum , 
dos &genialu thorus , &faces nuptiales, 
€undadeniijue, ^uavel in famhiit non 
fne verecttndia confpidunrur. Quidam 
codices hic \\2\xnt flammealo , & itCtt 
pucllxquc convcnicntcr.Iuvenal. Sa- 
tju 10, T* SedetHlaparaH Flammeolo. 
Pmdcnt. Pfychom. ^ 

Flammeolum, fhopBium, tdiadama m§m 

nile. 
Addc Brifibnium fele^. Antiquitat. 
1.3, c 1 8. TiraqueUum dc lim Nupt. 
^ofinum Antiq. Kom. lib. z, c 37. 

3. EmbafceetM praferehat facemj 
Gabbcma: Pineam tadam hancvocat 
CatuU. in£pith.Iuiiz&Mallii. Ta^ 
damjugalem idcm in Argon. Silius 
lib. iAt.faeesjugales. Valei. Flaoc. Ub. 
lA, faces UgttinMi. Lucanus lib. 11» 
tadatgeniales. Cic pro Clucnt. facet 
mptiales. Claud. Epith. Hon. 6c Ma- 
l]x , fefia^. Hx ex pinu fiebant , an 
ut divus Julius Scaliger an Ub. ui 
Poet. c C, eanattsraefi, utignememit'» 
tat minimo otidttmfumiferum^ue, quam* 
auammiferaadmodum fiamma eUdatur 
tnde. Flin. Ub. xvi, cap. xviix. Faces 
prxfercbant pattimi pucri ac matri- 
mi, qui elfi^i9»^( (f drcumvirides) 
dicebantur, id cft, intcrpietc Zofimo 
Hift. lib. 1 1 , eifc^oTifHf rvf ^r«f 
i^fTti moJMt^ , atnhos parenteu habe" 
nteitfisperftites. QoinqucySrer/ przfcni 
foUtas audlor cft7iut.(^xft.lLom.ii. 
Repciio , inquit loan. i Wouwercn, 
tamcn quatuor nonnumquam adhi* 
b}tas.Lapis Patavinns : C o s. A u o. 

PUBL. ClAUD. Q^U JK S. JEE. 
A N T O y l N A M. V L U M K I A M. 
VZRGIKSM. VOL£KT. AUSPI. 
E, P A R £ K T. S U I S, C O Z M I T. 
£ T. I I I I. F A C. I K. Z> O. S U Z I T. 

Elhardus : faees , ait , nuptiales pnt- 
fcni foUtas , quoniam no^c viigo 
dcduccbatur ad (ponfum , nupcizque 

I fiebant. H^^faces videtur patet fponfi 
vcl fponfar accendifte : matrcs autcixi 

! olim folitaspiaefcrre, multis h lo- 

ds tum Gratcoium , tum Latinoium 

oftendi poteft; quanquam Catullus 

paulb fcnfit aUtcr. Pok6 , quia tzds 

tcfk^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 71 

fwcbat facem ; jam ebriae mulieres ' longum agmen 
plaudentes fecerant , thalamumque * i ncdt a exornave- 
rant vefte : Tum Quartilla jocantium quoque libidinc 
accenlaV & ipia furrexit , correptumque Gitona in cu- 
biculumtraxit. Sine dubio non repugnaverat puer , ac 
nepuella quidem triftis expaverat nuptiarum nomen. 
Itaquc,quum ' incluii jacerent/ conjfeaimusantelimen 

thalami , 9cfaces {oiehuit feitt atdentes ante 
nubentcs ; ideo tdda ponitot faepe pto 
nupciis vei conjugio , ut ait BaiDus in 
Catholico : & Famphilus de Amo- 
re , eleg, 27. 

ResmtefMitnttGalMthi* tMJa paratur. 
£t Clandian. lib. 2 de Nuptiis Plu- 
tonis & Ptofetp. 

\AcfefM aiiofiiceendHnt luneine tadae, 
Idem lib. x de Raptu Ptoieip. 

lam vima rer; pletus adoieverat aniAt 

Virgimtas , tencrMmjam frefi^aftam- 
mafmderem 

SeUicitat. 
Panhaf. in Comment. Vide Eaa- 
grium hiftoi. Ecclef. 1.^, ci $ Vbi de 
Mauiitii Imp. nuptiis. Adde Muie- 
tum ad 5 CatuU. Hotomannumde 
xitu Nuptiatum,c.i 5-fi-R-henanum in 
Tettall.1.6 adveifus Valentin.cap.3 a. 
BiifTon. dcntu Nupt. Ticaquellum 
de Nupt. Rofinum Antiq. Kom. L 2, 
07. Baith. ad Claudian. num. S78. 

I. longHm^^nunpiassdentesficeramli 
Anemid lib. 1 1 . s^ yei^ m auiu 
elft/^ent^ ffVfiQaSi, rJ itycsfiif- 
rtf^ "iinBfirKaplt , Im m^Treftievi 
^i?n/f tieJpefr tt srgijf yuueuxen ( Ea^ 
dem ntriqsse convemunt , & msptias ceie- 
irantt , ir diem eheunti : quaiis pempa 
eumcensmvirerum & msslierum ). Hie- 
xonymus ad Demetiiadem : §iufan 
habitura prenubam , que deducenda ce- 
mitatu / Strider unica Ongua precada 
tibi fefcemiina e411r4W.Q1lintiUan.De- 
dam. cvl. Vis fdre qmSf ftnt nuptia f 
^dfprce iBam vtrijmem , quampater tra- 
didst, euntem die celM, cemitantepe- 

fuie. Gabbema. 2. ineefia exemstverant vefie"] Sic& 
c Pith. Wouwei. ac Kutg. Hetman- 
nides. Toinxf. & MS. Tiagui. inccfia 
exemaveruntv. Fielion. & Lotich. in- 
gefia exomaverant v. Elhaidus:Leg.pio 
incefta , ingefia. Thoios nuptiales poi' 
puieis olim veiHb&s confteini folitos» 
muitis exemplis daium eft. Baith. 
ad Claud. n. 1793 > & 2733. Aino« 
biusl.ll. Cisminmatrimeniacenvemtisp 
tegafiemitisieSules, Lucan.l. 11. 

— gradibufijsseacciivisehtsrnis 
Stattorus,' &pi&ovefies difainuruA 
auro. Gabbem. 

3. indufi jaeerent'] Ex veiecandia 
humaniutis communisj 8c moie nu« 
ptiali, quem tangit D.Auguft de Civ. 
iDei 1. 1 3, c. 1 1. Siuid cenasbitus cenju- 
ildiis, ^ficundssmmdtrimeniaiittmpra- 
^frripta tabsslarsim , procreandorum fit 

causA iibererum f nenne & ipfi , quam- 
qssampc lidtue & honefim , retmtum ab 
arbitris cubite requirit f Honne emnet fa* 
msUes , atqtse ipjos etiam , param/tuphot , 
& qssoftumqtse irigredi quatsbet necefitu~ 
do permiferat, Oite mitti firas , quam 
vel biandiri conjssnx anjssgi indpiat , &c. 
Vide hiftoibm S.Eugeniae. Erhardus, 

4. confidsmus ante limen thaiami] An 
ex moie veteh , auo leceptum ut 
qaifpiam , ex (ponu amids coniide- 
let, qul compefoeRt mulieies novx 
nuptx condamantes? Pollux lib. 1 1 1. 
uet/JiTtti H •m^ wft^nt (pi?Km i^ 

etfyen mg yusseSxotiS ^nS^f rtf vvft- 
^ /3o«^ f Vocatur asstem aiiqtiit arm- 
cerum fjwtfi qui feribut adpfiens cemia- 
nsantes vedferanti fper^a muliem eom- 
£ 4 pefcsst)^ Digitized byGoogle 7i T. P E T. A R B I T R I 

thalamt,& inprimis Quartilla ' per rimam improbe didu^ 
Aam adplicuerat * ocuTimi curiofumjufumque puerilem 
libidino£i fpeculahaturdiligentia. Mequoque ad idem 
fpeftaculum lenta manu traxit: & quia ' confiderantium 
hosferant vultus , quidquid ^ fpeftaculo vacabat , ^ com-* 

movebac pe/att). Ideo^tttem aodamabant ne 
:povx nupcae patientis vox ^audlietui. 
Scholialtcs Theocriti : 79 'j i ^nJwA^t- 

^ffi , '»« r 7mff)vn fiut^cfJ^ns 

( EpithdiMmum amtem amttnt virgmes 
imteHmenthaUmi, m nrus mtpts a vir» 
vim ^atienth vox cxMtdiM$$r ). Thala- 
niU5;Cbuebatui in atno exadvcifum 
janux , unde le&us 4uLverfus Fxoper- 
tio i hinc quz fteinunt thomm /4w- 
picesy Gi«cis 3!»A#^dt;rei<5f , Pol- 
lux lib.3. GloiTc ij^mtricesiuc ihx- 
^£f ywHUKMi l£mm>ui^ (iucrum 
fr^tnfmJHg4les ux^es ), probe vexb 5 
nam haium munus fteineie thala- 
mw. foit^JtcKetfA^, LatinisZ^- 
ihts gemslit diqebatui. Seneca 1. 6 
Contxov. 6. Verfd fitnt in exequiM mt- 
ptis , gemalififHe leBtts mtttMus fnfttne- 
hem. Ittvenali^ Satyr. 10. 

~ SedftHUpMMte 

fUmmeels, Tyrittf^ttt pttlkmgtnUUt 
inherbit 

Stermtttr. lo. ^ Wouweien. 

I. per rimofn improhe didtt£tnm sd- 

plic. ] Sic & WQuweien» aiii. ToinaBf. 

.f.rj.defltt&Mm (in m. didtt^am) tt. Se4 

p. Tjragur. p. r. i. a. fine d, Doufa: Huc 

/acic exemplum illud ^ Maxtifli 1. 11 . 

Obiinittir mtmm4,fiqtt4t eft fit(picio,rim4. 

PunSaqtte Ufiiva qu4 terArfmturncu. 
Vb| , cui lti,avn neus Goenominata 
Mactiali , in contioveiuam vocad 
poflc video. Mihi veio jam id ex 
Cbriftianillimo ioiptore TertuUia- 
2iopUnum£iceie eft benignitas, in 
opurculo de Virgioihus yelandis, 
^zeuntenobisinh^cverba: Simtti- 
fttefe muiieret intelUxeruHt , vertunt at- 
■fiiimj & 0Ctf U^vigrftmmnfbim- ferunt, erimhus k ftente divtsis apertnni 
prejejpft mttiieritntem, 

2. oeuium curiofitm^ ApuL lib. 11 
Mil. CttnOittmriefisocu&safhitrtbnir,^ 
paflimalibi. Wotmeren. 

|. conftderaatium ksferma vuUus'^ 
Scilicet Q;iartillz & meus , qui jun« 
^is capitibus novos nuptos pexean- 
dem limam confideiabamus. Ge. £rl 
hMrdus. 

4. comfttovehnt vtJgiter Ubrn ] Si^ 
& f xellon. atque Lotichius. TomxC 
Wouwei. R. Heim. c Tiagui. c «^t- 
ter L Exhaidus : comm. ohiter lah. Hic 
coixmiovet labia, qui laicivi ons mo« 
tuadamoiemaHicit, & fic oonfbi- 
mat os , ut bafiaii velit. Wouweien : 
c, ohiter. i. al. c, vsigiter Ishra , quod 
non impiobo. Quidautem fit vaigt^ 
ter tfiuiari , expximit Lucianus: fm>. 
A«A. i^(Ayy piiTitaCpim , uoart^ o^ 
etti^, dnt ctoiu Mtof «oC9^fpci^ 
^«0»f tu x^kn , etXb.' \la-ecfoiyumi 
roiifiSk ( Ofiuiahantttr me nrimo por- 
indeta^tuvirifilent , non ipfa modiia' 
hra appiicantes , Jed os qtto^ue fithape^ 
rientet ). atque ita vaigiter otculantes 
colliflo.ne linguamm ludeb^t. Apul. 
Milef. 6. ^cteprurus ah ipfa Venerefo' 
ptemfavia, iy umtm hiandientis iingtkt 
appuifitm iongi mcUitum. Idem Ub. 1 1* 
Jif Siits etan cpmpiexus ce^ fiofiatri, 
jamquepate^tit orit inhalattt dnnameo» 
ir occurfitntit iittgua iliifu neHareo pron^ 
cttpidine adluht^mte. TibuUus: 

£r dare anheianti ptfgnantihus bitmids 
ift^uis 

Ofiuia, 
Hocgnpiuc^ CnMativs: Cotumha^ 
tique iahra conferunt iahris. Vnde Mx- 
cenas : St ^tfit fmnuua drro crifpata la- 
hrlseoittmhattn; 

l.fier* Digitized byGoogle SATYRICON. 7% nxjvebat valgiter labia, & tne tamquam ' furtivis fubin- 
deoiculisverberabat. * Abjeftiinledisfineineture' 
Uquamezegimusnodem. ** * ^Vematjmtertmsdies, I . fkrtivit/khinde $fiulit] Sic & edi- ' 
tio Ftellononiatia , Woaweiius • Lo- 
tich. K. Hermannides. Tom^f. 8c c. 
Ttaffu.ff.ocuiit, DouTaMS. ad edit. 
Toinxfii: aibittof iegendum^/! •fm- 
Ik. Doa£t editio,//: •«•/«. in m,f.f. 
•ftmlit. Anonym.MS.in ora edit.Dou- 
iianz , ptobans 9€ttlit : Sic noftiates , 
(inquit]|^ wer^ my tUtemet een eecbsj^ 
toe. Tuineb. 1. 1, c 19. Eihaidus : / 
f. •fhtlit. Al. eatlit. Sic fiui ofculantem 
fuam amicam componit Agathias i.7 
Antholog. iic Ond. fitrtivs voimptM. 
£c}fUfisxXmMf pio fiiitivo concu- 
bitufnii, dixitPhocylides. Baithius 
iji Mu&am num. 1 8 2. 

1. VenerMtjam tertius dies ] Feigat , 
aut oiditui idem Encolpius. Hicque 
incipit Fiagmentum Satyiici Petto- 
ntani, nupei Tia^uiii in Dalmatia in 
Nicolai Cippici bibiiotheca,^ Dn.D. 
Maiino Statilio obiervatum • mUTo- 
quein Italiam exempld Pataviipii- 
mum exetmte A. 1 65) non iine men- 
dis excuTum, mox A. 1 66^ in Gallia^ 
^loanne Caio Tilebomeno (quod 
nomenpeianagramma,) inSuecia^ 
Cl.Ioanne Schetfeio A.166S7 in Gei- 
mania ^nobiliSeneD.ThomaRei- 
neilo A. 1 666 , cenfuii & Notis illu 
ibatttm , inteiea ab Amplil&mo Ha- 
diiano Valefio,& D.Ioanne Chnfto- 
phoio Wagenieilio, ^iimaiib, ceu 
onmino fuppofititium impusnatum , 
^ D. Statilio le & icriptis , Oei^inato 
Exoellentifiimo Antonio Giima- 
jii Oiatoii RomxVeneto ipfo Tia- 
jguiienfi codioe , defenfiun » & 
jiunc h6tz Komx editionis Pauvinae 
cum piotociapho coilatione , cujus 
protogiaphi cxemplum cum omni- 
bus liteiaium apiabus 8c icdptuia- 
rum compendiis , atque eo quod hoc 
Fragmentum eodem chandeie in 
cademque cbaita pncoedit Petxonii dudum edlti , & utriufque intexli- 
neaiibus matginalibufque notis(qu9 
omnia feparatim edentui ) ^ Cl. lo;- 
anne Lucio Retum Dalmaticaiuni 
fcrLptoie nupeiiim^ edito ,AmfteIo^ 
damum tianfmiiTum , accedentibus 
dodiifimorum Vicorum Komz, dc 
Lutctiz Parif. fententiis , denao im- 
preiTum , a iphalmatis typographidf 
fidcliter juxta exemplai , necnoa 
ipfius piimi luiciofi deiciiptoiis Tia* 
guiiei:Uis , ubi , hahito deledu aiam 
przmemoiatoram intcrpretum , id 
neceifitas iuifit, utilitaive fiuifit , ftu- 
diose perpuigatum> indpits nove- 
nis , vel u mavis , undenis con^i- 
cuis locis , abi id ant^ editis aUquid 
fiipeiaddit, peculiaii chaiafteie iji- 
ieitum, variantibus cxtera quoquo- 
modo leftionibus notatis. Cujua 
hxc portio piima, leliquis oidine 
obfcivandis , pistluoente typoium 
difcrimine, fubjeftoque tiiumviio- 
lum potiifimuni commentaiid. 

Vbi ante omnia , dam fic ooniler 
Fiagmentum hoc vaii^ , integiisdiC- 
feitationibils , &epiiloliis, uupl^ 
non &fpmittm oppugnatom , & leje- 
ftum, teftantibustypisMoiibeigenr 
fibus A. 166 j 9 quantum aneuiU» 
Notaium patitui , oftendendam » 
Fiagmentum id hancce fedem , fed 
vel ideo,qubd hicfpatiim,coincideii. 
tibus dudum editis , inientui, in co« 
dice VC16 Tiagui. continuum lep^ 
natui, fic aliis typis excudendo lc 
legendo, meiuiiTe, ac neqiiaqnany 
totitmfAi/t0n,fi^um,&fitppofititiMm «/1 
fi, Marinumque Statilium, quz hui^ 
Fragmento invidentur , non ex Hen- 
Aci , Hadrianique fratrum Valefio- 
rumreoentiflimisfalptis, noniteq» 
exGiutcxi» Douix, & Eihaidi in- 
teipietum, hauiiire, q\iz verbaad^ 
veiik poitis 9 fed PataviipQmum fut» 
£ 5 Petxo* Digitized byGoogle j^4 T. P E T. 

Fetroiiil noinine excufa^mendis qui- 
lM^oi»queis tamen ca qux in craen 
do tam confufo fcripto foUeitiam fa- 
piant giatiamque merentur» long^ 
pfzponderant , exceptis , fuiile efle- 
aoe genuina,chirographon unde hzc 
acprompta extra omnem fuipicionia 
notam pofitum , antiquum , mini- 
m^oue Statilium impoftorem egifTe , 
qualis totics ipdigitatur* Quorum o- 
mniumadeb facilis probatio, nvel 
przfiicionem FauU Frambotti Pata- 
vinam buicFragmento A. itf64prz- 
fixam relegamus , in qna nihil foUe- 
mnium in his talibus omittit, audo- 
lem nominat qui pczvia cum viris 
Magnis communicatione hoc quid- 
qnia ecat aggreflus , homm G. inter- 
ca Kfaodius Prof. Pat. fato fimdus , 
fentcntiamve in icriptis dicere no- 
luit , quid hoc ad audorem , aut 
Ptambottum ? ideone nos Coeni 
Trimalchionis carere debebamus? 
locum verb hi domumque & bi- 
bliothccam deiignant , ubi ipfum A R B I T R I 

bimm fuerit inipiciendo , relation€;^ 

Tituius minio icriptus : 
PETRONIVS ARBITER. 
PsTEONrr AxBrTRr 5aty- 

Kl FaAGMZKTA, EX LriRO 
Qjl rNTODZCrMO IT 51XT0- 
S £ CI M O. 

Cum alie furUrum ^enere &c. p. 2» 
iifqueadp. zd, l.ult. editionis hu- 
jus , T^MrefiupruM. Hadenus conve- 
niunt3 nunc paulifpcr divcrtit , (cii 
omlttit lin. unam c. Tragur. iubji^ 
dens poil , fiuffrwm.J4m iUe mihi — uf- 
quc, penas dedijfem. Vnde longiu s re« 
cedunt : nam poft dedifiem c. Tragur. 
habet, cum er;g9preciMm*remfinnxiP, 
&/! Lucretia es in^uit , Tarquimum in- 
venifii. Sluidfaaunt (ubi coeunt p. 3 8) 
leges &c. ufquc^rffW. Dcnuo frag- 
menmm digreditur ead. p. 3 > > iub- 
nediitutquepo{^/>r9^4r. Sed utprimum 
lythomt praparata nos implevifnus ccna 
hofiium nenfatit p, ^6f uoi coincidit. 
Difccditur p. 53, 1. 4 : inter in nos que 
( pro , imerim nos qua ) &c. mulieref protographum inDalmatia vidcri & ! *nf M«rcm»r. lunguntur p. 55 : sAc ne 
naberi potcrat , G. qpisde£deeden-|^ffc«n^»/V/<m ultimw rifum. B^ecedit 
tium ambigcret : quod cum deinde'l.11 miUeofculadeditf (coinciditp.67) 
nimium ficret, miilus eft ^ Suti- 'fi^at interhec gython ad p. ufque 73. 
lio ipfe codex Tragur. Komam , ubi , DiQ>erguntur , me tanquam fitrtivie 
sl collegio Dodiiiimoram yizomm\j^'«^'MiIuverherahat. (Colliguntur 
A. 1668, 28 Augufti , teflibus pubii- 1 p> J^interea &agmentum intcrmrrlt cis ephemcridibus adinventum, co- 
ciioem ultra ducentos annos numc- 
zarc, efli^que exaratum artate circi- 
cer Pctrarchz, quod ex litcrarum du- 
^libus & papyro iic certb ilatuunt: ut 
nullum dubium iiiperiit. Qus pne- 
mifl*a ita juxtapr^&tionem Frambot- 
ti,nndc iua tela acuerunt oppugnato- 
zes. Longe verb aJiter rem narrat Dn. 
P. Statilius in Apoiogia ( quac feor- 
iim excudendis adjungctur) , adeb le 
confilio publicandx Coenz hujus 
Trimalchianz eximens , ur ne qui- 
dem Patavinus editor StatiUi nomen 
iciverit, quem Statileum nominat. 

Stmius veib fic ad iecuicmi ufque 
Xtf tuti cum noftro codice ; probabo 
iic diutius , fada integri manufcripti 
qazlt Traguri6 Romam allatum , 
TccoapogtaphoAjaiblodami cuili- poiterius , quod cum hoc priori non 
eftcommirccndum.~[ ipp) Comproba- 
mm ftUiumUc. Difccditur, p. 2ot 
profirare nudam in nehula luna. CoitUT 
p. 3 04 : Nomen amicitie. — Seceditur p. 
3 os, 1. tf inclufa. — egrum pUn&ibut pe- 
&m, Reditur p. 3 1 S . ^ pfi^» crt- 
dit &c.Rumpunt p.feq.1.8 quam ipfi-^ 
infrapecuniampofin.CotkvemvLnt^.i 21 
lin.4. Prifiit enimtemporibm*cum adhuc 
nuda virtm &c Diiibcianrar p. 3 3 r 
Troiefacra. Socianturp. 341, l.pen. O 
fiUcemitiquittmatremUc Difcedimr 
P> 343 » I.S odmforatexi. Coinddttnt 
P* 34S > 1* 4 dum hecfahula inter aman 
tes && Migratur 0. 34P> U 4 manuf^ut 
contineta rixa, (rcditur demum p. 3 77, 
l.pen.))f<iffc ergo tttratjue ade &c.Sccc- 
ditur p.3 80, 1.7 & ne reftdua &c. illico 

jongujicuri.ulLJEx/tfMrri^a&c De- 
flcai- Digitized byGoogle S A T Y R 

ifeAltnx p. 3 84 , hi Mtere hafium itdit, 
Mox redituz 1. 1 p. (eq. eetentm eumol' 
^«i. Abitui p. 3 P 6> 1* S eoncimukatJpolU' 
tum critSm vultum 5cc p.41 5> 1*8 IC- 
dcunt : Multos inquit eumelpmjuvenes 
&C. Abcunt P.44S, 1. 8 />4Mk dubie cre- 
dfntibm indicavimm, ( revertuntur p. 
45 iy 1.7) procedentibus deinde longius ro- 
favi &c Oivertunt p. 462, 1. 6 ofiulit 
auerentes voluptatem robufiam, Copu- 
iantur p.455 Noiiefoporiferaicc Di- 
relluntur ihA.^nultefreterituJetetus 
ima^ine verfat, Conjunguntur p. 4^ ^» 
J, 7 Cubiculum autem &c Difgrqgantui 
p. 4^ p, l.ulr.yf culpam emendare dimtfi • 
Tu, Revocantui p.474. Kobilis afiiva», 
Adhuc migianiip.47tf,L2 efeulit fruer. 
Coincidunt p. 478, 1.8 quodfilum 
ijptur falvo pudere poteram conpngere^C. 
De caetero viz msm diiTentit prartei- 
^uam in flneuli^ aliquot verbis , aut 
iineolis, u^ue ad pag. 501, lin. 3 
— claufum pofiidet arca lovem, 

Qui finis cft piioris partis , rubjici- 
turque lubie iteium notatum : 

PxTXOKXZARBXTai FEAG- 
MXNTA ZZPLXC, ZX X,ZBao 
qjl INTODSCIMO XT DICZ- 
MO SSXTO. 

Poft exiguum ipatium, in ajteia 
pane ejufilem fblii , fcu veifa pagi- 
lii, iAcipitFiagmentumdequono- 
bis les en : 

VenaratjamtertimdsesScc qux h!c 
gemino imDiefla chaia&eie vulgatis 
coincidentioi^ leguntui, ad finem 
uique , raptimque tam plano ^ukmex 
incendiefiuimui, 

Diverfx lc^^iones inteilineaies 
duz roium , eaeque fiagnKnti pofte- 
lioiisj inaiginales utiiuique 4^ cii- 
citei numeiantui, quas intei noihi 
Fiagmenti ultia 24, e. g, pittratia , in 
mzt^, pittracia, ^jfentemw Mi iUe ^ iy 
dum His b^lneHm petuntnes &c. ad m. 
al. abfintem pio ^Jfentem, periiapatur, 
in m. al. parabatur. hocque ai. feu a- 
lii aut ali^s quinquies , ac foliim in 
hoc noiho mso lepctitui. Diflin- 
dtones, &oithogiaphiam, ezipia 
qoidem lelatione {c\^ le^eniione li- 
cuit colligeie > vcftigiis ftudi6 teli- I c o N. 7f 

€ds ac indiciis £iftis , fed addam. 
Initxo ftatim pnoiis fiogmenti , Cunr 
aliis &c inquietantur, qui clamant bat 
vulnera, In ^o&CTioK: Sunt veJhafiU-' 
va reHa : demum cave, circumjpieiaf, t*- 
ve majerem maledicat, Ratio metiica » 
in ipas etiam hexametiis. 

£t qui foUtdtat nufta/s ad framimm 
peccat, 

Si modefat eft mhi Vfra impune pre* 
bari, 
& hujus faiiiue defciiptocum innu- 
meia, 

Sentio igitui,deiciibentem, & qni 
nonnulla a^Tiicuit maiginalia , \ qui- 
bus nffriiapatur » in m. al,par4hMr, 
& boos fiugis fimilia eximp , noii 
fuifTe audoiem feu ipilim exoei* 
pentcm gcmini noilri Fiagmenti. 
Ratio, quia ipfe exceipcns elegan- 
tiz, Philofophiir, & Poeticcs ftudio- 
fus , fpuica cctt fcopttlos deviuvit» 
omiflis qux de firatie Gitone p. 34« 
3 5 , de concubino pathico Enmolpi 
p. 3 x5, 3 17, &c. nefanda naciantuis 
nec non fefcenninis , 

QuaUt noxfitit Ha, &c 
p. 300 j &fic3ilibiis : giavioni, ele* 
gantioia, & poetica maxim^feda- 
tus.: omifljs naufragid quacque £n- 
oolpius poft naufiagium cum laoy- 
mis de fpite hum. queiitui, acfen- 
tentiaram aliquando connexione, oS 
modb aditum adcaimen pacaietynu- 
meiatis finguli^ veificulis ne quis 
pciiict, numeioque fidelitei iiiD fi- 
nem ubivis majufcnlls configiucd, 
e. g. initi6 , verfm xxi I . dclnt verfiie 
VI. &c. £pici mutationis Reip.A.om. 
verfmccxciy (vulgb 2^5, fed unos 
in fiagmento non eft , qui in Notis 
infii cxpiimetui). atque fic letro , ac 
pbft : dcTiimalchione in phoii fi»g- 
mento nonnifl occaiione foefeos» 
ibi:Comprobamusfa£ium,6cc.p, |99,cai- 
ptis vciijculis Luxuria riBu— mcn* 
tionem facicns , ejus vcib coenam ne 
verb6 quidcm ibi tangens , fed inte- 
gram hiftoiiam , iteratis , Comj^oba-^ 
mus, & veriiculis , Luxuria. ponecio* 
l\ fcagmento refervans. De taliex- 
ceipence » qui caimen> inquam» 
unac Digitized byGoogle / 
7<5 T. PET. ARBITRI liocaliifque qu^m pluiimls, acqua 
litei deoeptus ilt. Vtmmque nag- 
mentiteeademchirti jungitur, u- 
triufque cjufdemvalorismixtabona 
malis marginalia. Demum (Utuo 
plura omnino fuilTe exempiatia , ci- 
^ne vulgata , unde de xtate prziu- 
mere pronum , propter quinquies 
adfcriptum4/.alii, vel alias. Ad o- 
mni doio miferandam fimplicita- 
tem noftii defalptoris Dalmatz, 
ip(umque etiam qualem dedi pri- 
mum excerpentem , lerponfurus bre- 
vitei ad objed^iones , abfolvo } fie- 
riqnepotuit, ut bin* fiierint Pctro- 
nii (MKJ^Mf ( editiones) , altera (iic- 
dn6tiot ipfi Neroni ttan^milTa, & 
cjus nodes pandens , altera proli- 
zioi Claudium & ejus libertos , piu- 
lique id tempus alia tevocans * cu- 
|os utnufque excerptis varie fbrfan 
commixtis aliena infupei quivifle 
admcfceii non negandum, ledquz 
illa fint, deliberandum : aiaod Pe- 
tronius etiam in dudum editis , tot 
habitis eduftoiibds , ( quid Genicn- 
dnm cam anno milleumo unde- 
quinsentefimo ptimnm Venetiis in 
hanc lucem naicererur , feutypisex- 
cnderetur ) ) non fic pur^ fluat , ut 
Romana Siren ab ejus zvi (criptore 
pofcebat. hicque ioquentium & a- 
gentium perlbnarum, id verb non 
Komz, fed in Colonia, urb^e Grz- 
ca, utrobique fer^ cbiiaium men- 
tium , dLUolutoium animoium, 
qneisveiba&rcsaptanda, habenda 
Satio. 
Obje^iones , q\iz hlc moveien- amat 8c iptelligit Fetionianum , & i tui , ad duas redigo. Frim^ , quafi 
przferthone(him,infcit1a,Vacquid- ' multum decederet pofieriori Frag- 
ouid indecomm non eft pizfumen- ' mento , qubd nullus titulus ^rzlu- 
iam. Hinc mihi teitium adfluit , ' ceat , vice ver(a przccdenti oblequa- 
cundem fui^Te exccrpentem pofte- ' mrgeminus , uterque cx Lib. xv, & 
rioris partis , accedentibus iifdem ! xvi dcpromptus. Kc(pondeo : Vene- 
ntriufque x^^s^«ts (argumentis, | r^tScc.CoenamTrimalchionis^extre- 
fndicandi mateiie ) TrinuUchio fe- ' mam cirdtet partem facere Libri xv, 
melinpriore, conftanter^ue infe-l &Librumxvi incipere verifimilitet 
c^nenti, fimilitei peipemb ^iame-, intct p.io^f&cn-^pofttjuam^fiyitosk 
nm , & alia } non qubd primum ex- I CanA lihera, divips manuhiU , Encolpium 
ceipentem ^iamenon fcripfi^fc exifti- rapto Cithone defiruarat , Encolpiufque 
mem, (ed quod imperitus (ciiba in Eumolpum novum amieum nanafiitur, 

Quid hic quzfo , erat opus Libmm 
adlciibete \ cujus non ibium ver(a 
pagini fada mentio , (edetiampars 
Coenz , i. Tiimalchionis cum Aga- 
memnone fupcr Poefi fententiarum 
collatio (c fimul pais hujus Fiag- 
menti in pizccdentibus tamquam 
fuiculus in aiboie, tefTera holpLta- 
lis, pars licii in Dolymita vcfte, litcnc 
originis , memDmm totius continc* 
batui, ut ex lecenfione patet , quod 
cxcetpenti pro memoiia non pote^ 
rat non fufficeie j eftque hzc obje- 
ftio , quantivis videami , nuliius 
pictii : imo magis ftabilit noftram 
thefin unius fic indivifi ODCiis. De- 
indeobjiciatquis, potuifie maneo- 
nium inteivenific , quo aliena innr- 
ta. Hocegononnegavi, fed ea de 
re juxta przmida lobri^ , aliaque 
pror(iis ratione ftamendum , quam 
a totumfidum tfidpvm, 6" fitppoptttium 
ojnnatu, inceptum. Neque enim exi- 
ftimandum , ex atomis Demociiti 
hzc fbituito ca(u , ante aliquot fe* 
cula fic coiiffe } autveib, quzinge- 
niofiffimos quofque in connedcndo 
multum lameie , homhemmtgacemO' 
ineptum, ut vocant, tunc potui^fe: 
ut admiiatione defixis & talia ftu- 
pentibus pofteiis jam illuderetur. 
particularia in commentario videbi- 
mus.Patet vero fic,patebitque in pro> 
greifu , non fine injuria rei literariae 
& Arbitii hancce fedem Fiagmento 
denegaii potuilfe; quamargumen- 
tum & cOnftans ordo non tam petit , 
qukm cum impeiio pofcit. St^fuset- 
iam foitita lcdcfcndetj aliquibus 
ioitcm Digitized byGoogle S A T Y R I C O N» 7T 

\l efiy ' exJpeBatio ItherA cctna. Sed tot vtdneribus cmfof^fuga ms^ 
fispUcebat, quam quies. Itaquey cum nuefti MheraremuSyquonam 
genereprafentem evitaremuspraceUam , * unusjervus Agamemmnm 
mterpeUavit trefidantes : &y ' Qmi ? w, inquitynefcitis hodie apud 
quemfiat ? Trmaklm laut'^tmmhmo imol^ 

&buc^ 

Ibrtem expeftantibtb, quamtempus 
& exafta Cn£s docuerint. 

1. exfpeBati^liher^tcmis] QaiaiHo 
dic tenio ezpe^abatui libera caena. 
Std quirnam eft hic ctma libera? num, 
quam acdpiutit, quiha^^cnusfuere 
captivi } Sic conjeftare iicet ex fe- 
quentibus , in quibus mentio vul- 
neium , & fugz. An , in qua libe- 
rius & folatiiis vivitui? quomodo 
Plautus lihera4 ades, liherHmlocumm 
Cafins ni, fci, & feq. (adde Ffeud. 
V, fc. 2, V. 2 : Poen. III, fc. 3, 25, & 
44. ) Propertiu(que bberamvocsLtto- 
gam f Confule 8c Lampridium in 

HeliogaLbalo , capiteij. Joan. Scheffe- 
rm. Appxim^ cflnM Trimalchionis /i- 
hera dicitui , tum qubd libemm eilet 
cuivis, acciimbere menfz : mm qudd 
in ea quidquid vellent oonvivz , fa- 
cereutacdicerent: illic enimoixmi- 
moda Sc Decembiis , quam vocat 
Hoi^tius , libeitas erat. leh, Caj, Ti- 
ith^menm. Quo ver6 (enfu Amplifl*. 
pn. Thom. Reinefius cmiam hanc 
liheram didam exiftimet, dica f. fiag- 
jnenti animadveiteie exit , ad vei- 
ba : Omnes iSos (feivos) tefiammtOi 
tmf mmatmitto. 

2. mm fervut'] loh. Chiifioph. 
Wagenieilius in diffeitat. fua contia 
irragmentttm hoc: Staraeiam Italae 
lingux gnamm fuiffe pianum no- 
flniin , & confido omnes idem opi- 
naiuros , ubi piimikm hos loquendi 
jDO<ios pexpendeiint. Vmtsfirvus^- 
^^i^Mffifffiw fnfrrpeAn/f^. K«» mehereu- 
Um miJ^ffMguJHJmt, (cc. Scheffeiusr 
^fftit^ firvM. Optim^ , pio , quidam, 
miiq^' Ciceroxv£p.Ttf.fam.,gMii- 
»u4m» pdcum teijMor ? eumunofirtifii- 
0oa vira » ^mpf/ha^iamftmmanipjfi. tufiplemfimummsplifimadiffatatu, 8e 
in i de Oi. Sicut mtus p^terfamiliMt hk 
derebus ioquar. Plaut. MoftcU. iii» 
n 2, 147. Iterumjam ad umtmjaxum 
mefiuSusferunt. lnfj^ ciica fihem: r- 
imt pradpue Jervus lihitinarii. Adde 
Sdoppi Animad. in VoC $51. Con- 
£ct vei6 quz infiSi notabuntur ad 
nummorumnummos. ti.,tamquamumti 
de nobis. 

3. fluidf voi, in^uit» nefatith.M» 
tfuemfiat} TrimaUh. ) pio MSi, & Pa* 
tavinx editionls , ^i vos » i. n, h, 
a,^.fiatf r. Scheifems: apud quem 
fiat f Non placetpunftum inteiioga* 
tionis. Potiusponendumpoft, e^mA 
videtui. Quid, ait, delibeiatisiul 
Scilicet vos nefcitis , apud quem fiat. 
illud fi^ acdpiendum arbitxor de 
coena , lepetenda ex (uperioiibus. 
Titcmta^ cofltiaiiiim ^ft tS fiuitcM-' 
nami quod habet ^laums inCaflii; 
liifCc 6. tgojam intus ero tfadte mt" 
hicetnam. £c CiCeio lib. xz Epiil* 24, 
ObRviJcare canuiat facere. Maitialisix 
de Selio : faHa efiioM tihs ccena. rSfie- 
ri fic abfblut^ imis 6c Teientlifsia 
Phoimionis a. i z, ic. 2. Veiba vulgbr 
itahabeiit: 

Tene ttfyshholum vemre, miihtm, atfut 
lotum e balneu , 

Otiafum ab ammo ? cttm iOg emair 
fumptu ahfumitur. 

Dumtihifit, amdjflaceat: 
Sed lanus Gulielmus in Plaatinit 
Quzftionibus ad Capciv. c. 4. Mem-' 
brana Verdenfes habent; dum tihifit, Vet' 
bo non nrnltum, fententia perma^a ela- 
gantia accedit, P i s a i • in convivsie , 

I' cum deiicia injhuuntur. Plattt. Trucitt^ 
Manef tUiquid jamfiet, 

t.fUher^ Digitized byGoogle 7« T. PET. ARBITRI 

&bucd9UtarembaUt'fiA^mimy UtfiAkukfiiatqwmtwnA^ 
yitaperdidmt. ^ Anucmmerff(Uigmtn,obkimnmmmaMm,. 
& Ghona libe^itjlfm^&rvik officium ^ tuentem ^ ujque boc , jube- 
mus ' in balneofiqj^Sos mterm veftui errare cotpimus , tmojo--' 
carimagisy & ^ cirlufisiudentfmiaccedere ; cumfiibitovidcmws 
(eaem calvum tunica veftitum 'ruflea) 'inter ptleros 

capil- u T. Jmhtnititmm'] Ad hoc inftra- 
ftuni , ut buedni det hotx fignam. 
Optime. Cicero t dt L^g. c Z2. Jn- 
UlUget , ijuemMdnt9ditm 4 natttrnfiibcr- 
natut in vitam vtnerit. i. e. infhuftus» 
paiitus. Simplex , pro compofito «r- 
mum, TeituUianus indeFixfc Ipfi 
denique harefes k PhUefiphU fithernMh- 
tur, lo. SchefiFexus. 

2. xAmiamitT ergo diUgenter » ohliti'] 
imcta MS. loco Patlv. editionis , ^- 
inititm trge, dii^inter»* AdFatav.e- 
dit. Schcffetus: diUgenter ^hliti. Ve- 
xe Fettonianum. Sic enim ftatim ab 
initio : fid nec viam diligenter tenehtmt. 
Maitialis lib. vt i , z <f . O ^mam Regule 
diligentererrat ! 

3. fM«;ireM] Ejtpedientem, obcun- 
tem. CiceroxEp.it. ^dreUftmm 
»fij tntun mtmus tttere, ScnCficius. 

4. uf^hec'] Optime, pxobecttfi 
^, Vtugb fcnbitui , httcttfqtte , qmi 
kec tc huc ptomifcu^ dicCbant vete- 
ics. Vide Vitgil. vin An. v. 4*5» 
ifaiqae scxvium. Nempe ficuti ufui- 
pabant uf^ue m», & ^ ufifue, E£t 
autem genus ellipticum , in quoin- 
|elligendum ad • & temptts, ut fit ple- 
B^ , ttfque ad hoc tempus, Ciccio de 
Inven. 11. ^h ultimo principio hujui 
pTseeptienit ufqite ad hec tempus, Scheff. 

5. in halneofequi'] Etiam hoc opti- 
m^ , & plan^ ex confiietudine Petro- 
Hii. Vtin pridem editis: adreficien- 
dum igneminvieiniacucurri. Etinno- 
fttis , infii^ : voca cocum xn tnedio, item: 
vetttiinhocdfverfirio atteiuftttim admit- 
ti. Phxdrus nofter lib. v, c z. in con- 
fieHumeoatuUsvenire* ubivide» qus 
HotAVi. Idem^ ۥ Vtos interim vefiiti'] Jnterim hic 
vel ut dilctetio folum rei ad narra- 
tionem pertinentis attcndi potcd , ut 
in illo Terentii Andr, Trifiit tntcrim , 
nonnttnfuam cotlacrymahat, vcl pro r«- 
^«ffffexponi, & rj «rr^rf jungi, ut 
apud eund. Hecyx. Primitm dies com- 
plufiulos hene conveniehat fitne inter eat .* 
interim Mtrit modit odijfe cctpit Softra^ 
tem, Vbi Donatus » interim eft repente, 

7. drculit ludemum'] Pro MSi, Sc 
Patav. c, ludentem, Scheflferus : circuUi 
ludentem, AdTcriprcrat fuo codici No~ 
biliir. N. Hcinfius , ludentum^ quod 
fine dubio efl re6^um* 

8. rujfea] Color ritleui (eunifTus 
eflrutilus, velvicinus. G. 1, Vopim. 

9' inter pueros capiBatos Ittdentem J 
Capillatus grcx pueroium nobilium 
cft ut Mart. Epig. Ixi i Ub. x. 

Ludimt^ifierparcefimpiici turha : 

Sic tejreqttentet audiant capiiati. 
Nutriebant cnim comam in^nui 
pucri, Scaliquando ciiris infignie- 
t)antur. Sic Perfius Sat. i. 

Ten* cirratorum centum di^dfuijje 

Pronihiiopendatf — — 
CapiUos namque nutriebant ufque 
adpubertatem. unde capillati pucii 
imberbes dicchuitiU' Ramirex,. Am- 
brofl lib. vx Hexaemer. Haud in- 
fdtum extat adagium-^ nuHui comatut^ 
fui mn idem c/nadua. Gabbem. capiUati 
pueri, Impubcrcs & ad gencrationem 
inepti : comam enim alcbant in fl- 
gnum impubertatis. G/#P^. Erhar- 
dus: Satyrice Trimalchioni illudit, 
qubd fenex calvus intcx impuberes 
aut pubertati proximos ludat pila , 
Acc cnim fcnumcft^cr€Ltiumpil« 
luutf. Digitized byGoogle SATYRICON. /^ 

capiUatosludentem pila« Nec tam pueri nos,quamquam 
erat operasprecium , ad ipedaculum duxerant , quam 
ipic patcrfamiliae , qui *foleatus * pilapr/j/iw^cxcrceba- 
tur. nec eam amplius rcpetebat, qux terram contigcrat, 
fed ^ follem plenum habebat fervus , {ufficiebatquc lu- 
dcntibus. Notavimus ctiam res novas. Nam duo Ipado- 
ncs ^ in diverfa parte circuli ftabant , quorum alter ma- 
tellam tenebat ai^nteam , alter ^ numerabat pilas : non 

quidem 

M. AoKlii Antonini apud BTzantios 
pcicufis adparet» quonim figmam lo« 
co dtato poGiit Mercunalis. Scheffe- 
xus adc. Ti2gax.fiUpraJindiComge9 
/^JiM, vcl/parfivM, uthabentTul-* 
eati. Non : vix Latinum eft,)^4r/FMi 
ccfpdrfitta,6c qwim titubant intecpie* 
tes \ {equorhicTilcbomenum,cni8c 
adhztet Wagcnfcilius in dilfeztatio* 
ne fua fupet Fragmento Atbitti Tn- 
gutienfi, iaudans pro hac fententia 
etiam Odavium Fcttatienfcm Pa« 
taF. F. Sic TCtb Tilebom. piUfrap» 
ruk Optim^. In Fiagment^ Acbitit , 
jam totics vulgato, fidrjiva ine^^ le- 
situt : Quemadmodum 8c nauio poft 
in eodem mal^ rctiptum eft : Eratdth' 
tem vtnalitium titulupiBum,^ ipfi Tri» 
n$dld9 cdpilldtus cdducfum tenehat , Mi" 
turvd^ue dmccntittnid intraiat, Qwd 
eft autcnm : Minervd iuctnte tenid intra» 
hat f Itaque tcd^ in hoo legtrat : Mp* 
nerva^ue ducente Romam intrahat, Ad« 
dam teTtium>ubi fcit^ fctibitui: ^£«- 
ta eji^ufiatip valde lauta. In TCtcie T6- 
t6 : allata efi gufiati^ vaide iastdatd,^ 
Quo nihil cft incptius , £c alienma 
magis a rc ptopofita. 

3. fifBem] Lcxicon Vetus: TGpm, 
mantica,JplUt, Vcgctius de reMiur. 
lib. X I , cxx. Demque decemfetes , btg 
eft decem/dccu S. A. Gabbcm. 

4. in diverfd pdrte arculi] fUsiJjh.r 
Epift.Tl. sApod^teriefuperpefitumfpbs' 
rifierium, ^ued plurdgenerd exerdtdtidm 
nit, piure/quaarculei cdpit. 

5. numerabat pildi\ Hinc non tll» 
comodc czplicazi poiTe Tidctut iUnd 

Usuaem lufiis, led juvenunL SaTaioKot. in 
Sidon. 1. x.Epig. S. 

1. feledtm J A balneo ciim ad ooe- 
nam peigetcnt, fpleas aptabint pcdi- 
bus, quas dcDoncbant coenatuti. £as 
adfetvabant letvuli ^ pedibus ftantes: 
Matcial. l.xi i £p. Ixxxxx : 1. xi v £p. 
Ixv : 1.1 !x Epig. Ixx. Exiie autem (o- 
leatos \ balnco ptobat idem lib. xi i 
Epiff. Ixxxiv. Nam in thetmis ubi 
lavabantui, excrccbantui & pili, ut 
lib. XIV Epig. clxi X I. fic Papin. lib.i 
Sylv. in pocmatc cui lcmnu , Bal- 
tieum Etiuici. Erat autcm infblens 
ncgotium poft lavationcm aptatis 
iblcis itctum ludctc : nam luiiis pilse 
etat ante lavationcm. Mait. lib.vii 
£p.xxx I . Sic Fetionius Trimalchio- 
ncm illum lautiiGmum fcnem de- 
icribit omnia inrolcntct, &piaetet 
hominum motcm facicntem , 8c in- 
tti alia fbleatum pila ludetc dicit, id 
cft poft lotionem. Ldur. kamirex^ 

2. pHa prajina] Sic codex Ttagut. 
Frioies, pila^arfiva aut ^arjtna. loan. 
Totnaeftus ad maig. fuz editionis , 
fparfivam explicat : quam in luden- 
tium juvcnum tuibam ipaigeiet & 
mitteict. VbiDoufa: c. M.. /parcind, 
£ /parteaifparjrua c Fichcsi. Lundot- 
pius : fparfina. L. /parjt -a. Vidcnd. 
Hicton. Metcuiial. de aite Gymnaft 
1. 2, c. 5. AapilafpMfivd^trigMd' 
iie , qtue parva eiat , non triquetta fi- 
guta i fca ^loco ttisono,Tel a numc- 
ro , figuta , fitu iudcntium : ftabant 
enim ties eo oxdinc,ut tiigonum fcu 
tdangnlttiii ccddcrcntj ot ex «^"f"*»»» Digitized byGoogle «o T. P E T. A R B I T R I 

quidem eas , ' quae inter manus luJfu expellente vibra- 
bant ; fed eas , quae in terram decidebant. Quum * has 
miraremur lautitias, accmitlAenelausj &, Hk efiy mquity afud 
qum ' cubitmfonetu ; * & qmd f jm princfium cotna. vutetis f 
'Etjamnum hquebaturMenelaus^cum ^ Trimalchio lautifHmus 

homo SenecaeinEDift. QM fi pUuT^fm fm^ 
pervetitrit, v tmmerare ctepmt jdLu y 
m&ttmiif, P.SaivexiusMS. 

I. ^tuiintermatmslufuexpeientevi' 
trnhdnt'] Ttia iunt in ludo pibe no- 
tanda. RMptim Ittdere , quod nt quum 
cadentes piiz e pulveie rapinntut , & 
^ftquamfblumpercufrere, &faltu 
afluttezeie , tevocantut i quod Luca- 
iiusinFanegyt. dicit, nvKoreuden- 
iemfiUm, TumDMt4timlmUre,qu3Ji'' 
ilo,inter multos in cotona vel cnoto 
ita luditui , nt alius alii pilam det, & 
&pe6dlat. namcum gcftu fignificet 
ie alicni jaceie, iadt alil , qui fecutus 
cft in choio. Idem Lucanus dicit red- 
dereflmentem nen/perdto gefiu , id eft, 
<)uando Videtui pila piztexvolatuia 
ludentem, eam leddeie eo coipo- 
tisgeftu, &membiomm pofitione 
quam ncmo fiifpicaietui aut ipexa- 
iet. l>tm<^ii^Expuinmluderej quod 
ctat quando ja&a oiii fe invicem lu- 
fotes , ne eam poflcnt tapeie , expel- 
lebant : Lucano geminare veiantem pi- 
Um, ideft teddete dumipfiiTolat, 
Siec adhuc deddit. Vatio apnd No- 
Slium: Puridtumfiitc^uoniamvidehu 
ttemd infire ante iMienst ixpulfim Ith- 
4ire, Quod naiiat de Lacedaemoniis 
In theatio ludentibus. Lucianu^ in 
Anachaifis fiib Solonis peiTona , & 
lul. ToUuz lib. IV Onaxnaft. memi- 
fiit hujus ludi. /./ expUgit lii § »/r. 
^r dd /^. w/f ^Mf/. Sed Trimalchio hic 
pt« moliitie tapeie nolcbat dedden- 
ciupilas. Ldur. Ramirex.. 

z. hMmtraremur^ TiagHt. Fxagm. 
£)c inteiferit, ergo, 

}. €»bitump9netitlptoMSi,6ctdit. 
Tatav. c. ponitit. Schc^ius : cubihtm eft idem,ac coenaie,qnoniam coenan* 
dum is fiiit habitus, ut pofito cubitd 
feeiigetent pauliTpeiy atquefiiften- 
taient. Vnde iiifra, reptfiti cubitum, 
Premere cuhitum dizit Hotatius I Car. 
od.a7. EtcttbitoremsnetepreJlo. 

4- &fttidf jam frineipiumcemdvi" 
deti» f Ei\ pio MSi , & edit. Patav. & 
0«fti j. t. c. videtit f Et. Scheflfeius : 
ic attidjam. Scribe, &^uidfjam. 
Ita lupi^ : £r quid f vor, inquit, nefdtit» 
Sicenimlegendumdixi. lo. Caj. Ti- 
lebomenus : faibendum iu diftin- 
guendo , cuhitttmponitis. Et qitidfjam 
prindpittm ccenav. Paulb fiipi^ in edi- 
tis : Sl^idf tu non intellexerat dnadum 
Embaficeetam vocari f Sic 8 editt. quas 
foleo addoceie ; piztet Totnxf. qui > 
i^ t. n. I. c. E. vocari f 

5. Etiamnum ioquehatur'] pioMSi» 
& edit Patav.£<j4«i non /. Etuaniidcm 
quod adhuc. Plaut. Amphitr. Neatte 
meum pedem huc intuii etiam in aies, 
num, eft paielcon.Plaut.Tiucui. Mthi 
etiamnum quid fit negotii , falfiu incer" 
titfifue ptm , nifi tfttia Timeo tamen, 
Scheftems: Etjamnonioqttehatur.ttt- 
petam. emendfa ; etiam nunc ioqueha- 
tur. Teienrius in Eunucho. Etiam 
nunc hicfiat Parmeno. 

6. Trimalchio] Sic juzta editionem 
lo.TheobaJdi Schonwetteii Heleno- 

5oiitanam,Pauli Ftellon Gallo-Lug- 
unenfem, lo. Petii Lotichii Fian- 
cofuit. ac utmmque ^agmentum 
Tiagurienfc MSm (nam Patavin. Tri-- 
maido impieffit ) Satyiicl veteiis , 6c 
novitei editi conftantet. Alii Tri- 
maicio,qm Gonfidio TeimoUis. Vid& 
eum in Pralud. diftum , ut trijkr tri- 
fittrrittm, tricoauus , tricorpor, Vaito- 
iliS$eJ^'Vi)igh « Tritmegifius , tripar- 

fUS^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. tt 

homo ' digitos concrepuit : ad quod fignum ' mateUam 
ipado ludenti £ippofuit. Exonerata iile veflca , aquam 
pdpofcit ad manus , Migitofque pauUulumadipenosin 

capite tut. Aptid yelierum in TCt. infcii- 
pcione : 

SnmviSut^ i^fktttTy k TeranfiUi 

Sic TertMBmt, aptid Tadtum; unde 
Ttrtmtuums^ TritnMU verb ibnat 
^uaii rfrrMT J.V.Vifinus. Eftque Tit. 
nuUchi» Afiatica voXySytiac^ iti^M» fi- 
gttificans. MenB.Animadv. nmc.l.i, 
ci I. vetus inlcriptio, C a s x k i u s. 

MALCRIO. COKIUGI. Dt MmI- 

dbMiwficMaitialisl. 3 Epig.ta. Hzc 
ier^ ex Eihaxd. Wouwer. & Fr. Pi- 
thoeo. 

matttMmfpmUltJmtijkfptfitit'] Crepi- 
tm digitwitm , vel foio nutu pofcebant 
domini vilius aUquid imperintes» 
Ci^JTPetrM. Belgz dicunt» 0^)?^ vflfi- 
^tren ^mppm. Mos utique ez Maitial. 
difticho lib. xi v Epig. czix. planiffi- 
jn6pIanior: 

• JHtmptfigr enpittt digitmtm $ m ver- 
tmtmrtitttf^ 

O ptetiet peBtx ettlcitaJkSM ntea eB r 
Vnde &altemm ejni<iempoet«lo- 
cuminprompcufitexpedire: Ub.vx 
£pig. Ixxxix. 

Otm peteret fiaram titediajam iteBe ^Arptte mttdidmpetiee Pmmehte* 
AquariaB provinds eunuchos praefttl- 
tos pottmmum > ejuiiiem quoqne 
EpigTammatarii teftimonioadihue- 
rc poiTe videor , in re & peribna huic 
|»oiiiis oonfimili» im6 etiam oogno^ 
mini , ita more fiio deiidantis lib. 
II X Epig.lxxxxx. 

Digiti erepamufiffia ttovit ettmnhm , 

£r delieatafitfatater ttrina 

Dentini hihentis ebrittm r^ peneiit, 
Pouia.P« 

2. mdteBamfiippefliit'] Titmu.cjitk^ 
peir. Hiverbdicebantui laUnopho- 
li» l lafano vaioilo. Hont» L.x Sat.5. — ^uin^fe^jumntttr 

Tepueri la/anumportantes, 
Wouweren. Lafimum feUa fiuniliari^ 
ca. Heiychius. 

9. dsfftofi/tte cn eapite pueri terfitl 
lofa. Cl^iftopfa. Wagcnieilius in dii- 
iertatione adverfixs Fngmentum Pe* 
troniinoviter repermm : Mihi Arbi« 
trurn cum Suetonio oomparanti,nul- 
ladubitandi relinquitur oocafio » in 
TrimakhionenocariNeronem. In* 
dudrur ^ PetronioTrixxiaichio iudens 
pUi inter pueros c^iUatos fi>rmi 
coxi^icnos: ninc in unius ex eis capi« 
te, poftquam aquam popoiciilet ad 
xnanus, digitos pauUulum adrpetfos 
tetgitrmoxdiicnbituris pueri Aiexan* 
drxni aqnam in manns nivacam in« 
fimdunt , iuaviter inter xniniileiiA 
iiia oanrantes. Ad hacc Uluftranda 
nxire £Kit Suetonii locus in Neronis 
fiii c. 20. Captm autemmedmlatit ^le- 
xandrinermm laudatieniUtt , qttidenem^ 
ctmmeatu Ncapelin cenflttxerant , &C. 
Petronianus Trixnaldiio balnexs de* 
kdatus : deleaatus 6c Nero , de quo 
idei&G.27. Rtfitms fapims eaiiditpifii^ 
nis» aeteiumreafiivenivatis. Benelo- 
tusTrimaichio,lefticat impofitus eft^ 
praroedentibus phaleratis curibrib6a 
qtiatuor, & chiiaxnaxio in quo deli- 
cisB ejus vehebantnr, puer veculus , 
lippus. SicSuetOXiiusc.44. Inprmna' 
famdm txpeditime prmam cmam baittiw 
deltgende vebimla pertandis fienias «r- 
ganis , eeueu kim ftftte ^tmtficum edmceret* 
Oftiarins prafinatns,qtti in aditu ib- 
bat , attuit Trimalchionem fuiiTe 
Ptafinsc Bdioxiis,in qnampropcndir- 
fe quoque Neronem e c. 22 coiliger» 
eft. Trxmalciuonis fplexidida domus, 
portidbus & piduris qus vitx ante^ 
aftjc rarionem reddebant oinata,En« 

Icolpinm ex admiiarione rapiebat in 
ftttpoxem: dcquem non illa Ncro- 
? «0« Digitized byGoogle 81 T. P ISJT. A R B I T R I 
capite pueri ter{it/%ongum erat^fingula excipere. Ita-* 
que ' intravimus ralneum ) £c 'iuaorecalefaAi, mo«- 
mentd temporis ^ ad frigidam eximus» * lam Tri^ 
malcbio unguento perfuius temebatur , non ' linteis , 

•fed liis dofflus Aurea depixdicata hunc 
ia modam Siiet. cap. 31 i D$m$tm k 
TMlath EfynUuHff^imtfiat, ^mam^fne 
TrMfittriam, mnc incoM ahfkmftam 
re/HtmtMm^m€ mtnam mminavit, & qiiae 
iequuntar. Tcimakfaioiiis giande tx- 
maEiam MsterLaies acgenteos Ve- 
neriiqae ugnum mazmoream» etiam 
ia pyxide aarea noapofillabariam 
tpfias afiervabat. Saetoniils de Ne- 
f one c. I a. Bmhamprimam (inqait)^ 
flut^ eniditam^i»mnmmfyxidem& 
freti^0tmiswMg4Kntii4dmuBtam» Mi 
CMfitoam em^kMvit. Lepid^ ttflb 
lam lufimi in Tiimalchioae Fecroni. 
perftringit» proisos uti Suetonins in 
Keroae c )o > dum cum fmsdriitgmis 
tHptmHmm/efiirtiis tUeam It^Je memo- 
lat. Fotmnata uxor flctopantaTti- 
malchionis » qme numos modio me- 
tiebatur, & ez niiuio in coehun abie- 
nt^ aut valde fiUlor , ant eft iiia ^At 
iihrta, quam (uti lubctur in cap. 2I, 
Scso) famihm aiflUt fmimjmjh matri- 
memefiiitenjmiferetfdic Trimatchio 
Focfiji adamavit: quaie intec cpu- 
Jandum aioeffito inde (cimoUe (c 
fiiofipie convivas cxhilacaie cdepit. 
Ncro, fidem fideiite Suetonio c 10» 
Tttitawt earmima Mnmedhdemi, fedin 
tneatre tanta mmverfenmm latitsm ^ ttt oh 
redtatianemfiifpHtatie-deeretaft » ei^ 
fars carmbmm ameh iiteris levi Capite- 
Om ditata. Denique Trimalchioait 
coena intet exoietoa ad mediam no- 
Aem prooafta: uti fope ^iusft- 
cifle Neroncm pacet ^ csp. 27« Mec 
abludit Tadtmt ^Amal. i tf . 

1. intraiwmm habmme^ Antiquis» 
poKquam tt cxeicnifient » ad ^»*fn^, 
a bameis ad coenam tfaanr. Oief.petr. 

2. fiideneaiefiias] Wouireien : In» 
fbleas locntio, m^kguimulefiiai.\ 
taipi^flidtrtmadtiu 1 I. adfiigiiamtxhms'] VtteMSpoft 
caldatiam, mfriiidanam^ctXiMia^t'' 
feendereroiebant, ut coipns fi^d»» 
lent. Plin.vEpilLvi. Inpresesmapi^^ 
tems, ex qme pefks rwfmt ildfirsi^i ,fpee- 
mteat teperis, Sidon.Camiin. ix. 

Jntrateaigimteep^haineateiridaflm* 
Sms^ 
Vtfiiidtteaiidsmefi^arelpmpbaem^ 
tem» 
Senec Ep.lxaxri : AufiiB.Mor.Coitt. 
Cclfiis de le Med. lib.i, civ : Sidom 
lib. il.Epig. IX, ttbtSavaio. Erhar- 
dtu, Scdmaiiem, ImtArmpefieaidif- 
rimm,ixsLS£exkhalneet auttaleqaid. 
nifi hic fi^gidam ioxu Scnec Epift. 
t } intciligamus i Uhhac, inqttit./4P> 
t^atiene 'm fiiffdam defiends, hee apmd 
mieveeaturparmmeaUa, tto parmms, Hk 
men mt antea, Parmm , eft modicaak 
fioqoe 4H< j^^S^dbib «andMir, hlc fi»iek in 
tepidanam. Wouweiea : Tces fueie 
cdcs ieu ceOx ia faalaeis. Piimaeft 
eaidaria, vvA4SMf»«iC9i' Vitmv.lib. 5, 
c. 10 7ru^4mmieAt9$ SemccfiuLi fnmmt 
in quo ficco caiorc fiidoiem elicic* 
ha«. Sccttadaeftmedia,quft&re- 
pidaria, Tertia cftJ^r^vdbM. Num er- 
go Petrottius Ifiidateniiihtgim adfii- 
gidarsa exiific , an pocihs ptovocar6 
tanthm fiidoie fiigtdd pertufos nar- 
rat^ LucemeipetcexCelfii.i,C4. 

4* iMi Trimaithie mngmanteperfiifisi 
te rgehmmr ^ lKc'] A lavatiotte tcnuioies 
oie6 , didoies coocrik iu^aent6 per« 
fufbs linteis tctgeri mocecat, nott 
palliis laneis. undc hoc quoqae in- 
ter lautidas Trimalchioiiis ponit Ar- 
biter. Demfa, 

S. iinteis] I>c linteis bafaieariis» 
qood dizi, oonfirmat MaitiaL lib. I o. 

Umeafmtt ^Afre vaatmu tkm vemmm 
UmipttpUc. 

Jtem Digitized byGoogle S A T T R IX O N. 85 

' ied palHis eac molliffinia iatu &ftis. Tm iftterim 
* tatniiptts 111 coi^pedu qus falemum * potdM : & 

fmi^Jkehau Hihc, invofaDiscocciniigauiipa) ^ledi- 
csc impofitos eft y * pnKcedeiiribiis phaleratis curibribas 
riii,&' disiWMxio, ' in^ddici^ejiistviMMff ir, 

'paer Item alibi : 

tm, 

SimluitmfinusfiTdidmAfm, . 
Vsde ooflleAkM^cos Immi dbmo 
«^ottaffe i neqnifi eafoit^ k Woai- 
tOK fiibmUiiftmci opiattiir. JM«w. 

I. fidfMx].£rhirr4i ficgofaUiiim 
Kopn^ cx lana. Vi<k cameniis M- 
nun CarliQlkOi 

». MftWttc»] Qm angncBtis Ik 
pcifxiaiomhiA«iic2««.OZ<^P<rv«i>. Ffcqaeitt eftictiiltpMgmn mritio in 
g]rfluiafiis.ci>nt vcbitiM0lici>«iUc- 
caxum , qni intct)iiomC >i wi m#< , fn- 
^gjfHNkipM ^ ptd&ttmtt^ QTwij^fktwwMiipi' 
fi. lV^Qoimi0iScncCBS^lMdBtJf. 
dt qttihai pmtaiMctcuiMli^Tiuncb. 
&Pet.JRafact. HlKvict6MrQoioiMH 
4i«rir/ fimt » qoitamen » ttt fBBcii^ 
dffltriQfiffimnm decebfct » fiAnl tctts 
. mtdicM flpadqliuflaefiBt* ftit^oill- 
cio fii6fiiagei gmnr , m i tiih i ^i c4o- 
Aifltmtc, mwdmm9%m JiflMtmcom- 
fflod^ poifett^LBtinfeaomincri. Sive 
immSmti^ nt csPBacoMdnBt non- 
iuiUis meo«sfioiii4»imonoabenc. 
CmfkHm. Villc«cOelfima]iba»ct i 
& ibi Hiefionymnm ftiikeam, «tids 
lod «tMiy.i^trt jAd>cnnB Viio Abbl' 
pUC Anchiis ob Aadla. 6bt»<Mlio- 
qisin adgeiidi offici6 finrifiui^ qni 
^^ Sca cc torenai>fifltyt; <. Jo.^ 

%. fm^kMHt] Vnlgati Mifaaf. Sod 
m^fiat ilindt; Mn caimoitifibaBt 
K fed fle c fiin d cbam, ot teqflicttc. 

e.di6bbat9 fe i^^ top&aiSeXocm- 
^iuiiBfiicnk VMct/hniflh^iltiaiBiiciii* li> necalioutebator. DmmmmmtSt 
dio loco afladPccBoninita. Fmfm^» 
fofittsu ctt abTolut^ » iit ia iUo Max- 
tioUs: 

CmMyfnfimiMtfpk^ n^mvitm, 
IOi..Scbeflcras. 

S> Mim imftfitm^ff] Dt UBim^ 
rm» fine^ & fipcmcadi Liafium Ek- 
^.'J. !,«. tp. S. U^HMmm, 

tf. pfm w d m nil mjhtktmismffitHmt 
cv] His aoB difiuniiccifiBK, ^s 
^iodiiiUitar,dicimnB; HDiantBK- 
fDimrPcaIus/M«r$*iriifI^.^its 
ScaflC.fipiftjonrttxj0aPBB!i^/tfflijft:fBt- 
^rimmtm, m iMu H$m$idmmmprMMrrm. 
M ^ mmt m « mi^wHnmufitmm wwwUr. 
fiaapn.KemB.cjEzfejirapifi«s idatt 
Auicbdnnacnfefles «o Mbtw^; 
ipfii iiak«bai«ScnBtBnbas«:on 
i4 c^Sibfltos> i mnprid.Bi AiabBdr. 
Qmfirem mm mf^ Mnn dfi^ rmmfimm 41- 
«MM • if^gnmmm mnmt mfim fi mrtimm m ' 
mim nmi ddmt. Tir. tgpMMi fMtmti 
emftrn. Scin»quiiB.«inccc£Miuil« 
doj» 7d dannlmlBal* pct atbcm • 
W,«qao8, vclpoditcsy ia-ooiiii- 
p w w c de h c m . <9ioC9BttoB. 6c 
JEthaid. cx ilciiMDBa. PhattrMti, ^cn- 
4tdb oa^ti^tBCOiphoat^pludcris. • 

7. €hmummmit] OcBasmodiiol pta- 

'wll t QBO BlCaftB'QaBQ9B SMOJBCIN^"' 

m^ ^^ioEvis^ MH 4 mniiriiiTn- 
bcbfltnr. noit aCNdab«fcar «kiioBtt- 

ik ^,: V^BBS, <St l$e#4il OlRMa ; 

fiyiMiwfc Bi i is^ tldctac 
Mla. v^4..iyf. Akb- 
ma, modicamplaufitum. 

z* d^krn^ TChebantat] lH»g- 

moit. Tiagut. vaigb> jM< * rar . «r- 

f X haidns DigitizedjDy Google 84 T. P E T. A R B I TR I 

* puer veculus, lippus, domino Trimakhibne defdr<« 
miof • * Quum ei^ adierretur, ad caput cjiu ' cum mi- 
nimis {ymphoniads tibiis ^ acccflSt , &: . tamqnam in 
aurem ali<}uid fecreto diceret , toto itinere. ' cantavit. 
Sequimurnosjamadmiracione&turi, & cam i^game- 
mnone ad jahuam penrenimiis > in ciqmfofte ^BeJlM erat , 
cm hac infiriptione fixus. ^ Hvjs^is. Servvs. sine 

' Douu haicius : idiiU^Kmhi^^ ftmi 
ti. Socxatcfl hift. £cicl.l. ),<cap. i*^. 
^Airummiffe^Anthummt puudeliam, 
iattrditsrfffefirit, Sic ctiam Wouwe* 
xen , cttato Senec. Epift. xz. Egefiim 
FhileftiviUidfiiim » dtlieieimm timm. £t 
Vix^. ^leKimdMmdnmnL ■ 

I. fmervetmlm'] ezolecas. Vide 5c- 
IJec. £p. 96^ Hi catulaftzi dicebantur: 
Gloir. canilaftez fiimut : '\ catulien* 
do. CaaiIiievetb»incitafiadVette* 
seni. wwemeperm» Om^^futy pcopcio puet 
gtandis. Adiqiuc%i^ae «»/««. 

a. iDMi»a;(«4Htfirr«mr.3 Sie tc 
Totnxuus f alii. c. Tta^. mifine» 
tmr. Doofii. MS. ad edit. Totnxfii : 
c M. egwrretmr. Ethatdnt : I.(»e, e/^ 
flrretmy (cil. ex balneo. PutKhius. 
Vulgatamtanten bomptobat ipie Pe- 
ttoniusin eo» quiiiequicttt» loco: 
InkmermmmLmtitHtf eimiffiTrimni^ 
ehiedidJjfmphenimualUtmefi. 

t. cmm mimmm fyt^hemduk tibii»'] 
Dottla M& ad edit. Tonucfl £ xepo- 
nendukn : emmmmmidtfintphenimtmt^ 
MS.Tcagur. c mmiimtitjymfbemidem t. 
Wottweten .* Ciceto pto Milone^ Mir 
le, ^mtmmnqmmm, tmmufmftmes^l^ 
fhenidcet ficmm dmaha^ » ^ mKill^rmm 
gr^em j iUe feufimtferfiemmfiertA,fim^ 
peremeleteedmdnt, tmmneminem, Ez-. 
naidlis.: Quid (hnt antem mtittimm 
£/mfhemim4t!himr Anl^gendum>MfT 
«IMC4 f ilc enim infi^ de pnetis in ffli- 
niftetio canriUantibus : Pmntemimm* 
rmm nem fmitfimii^^ tricUmimm tf' 
deret. \ 

4. mcefiit'] imptopd^ de eo qui 
▼Chiou. G4.Mrb0rdmt. $, Untmvit'] Scilkec tibiis. Erb, 
Tilcbomenus : Magis appoiit^ lege- 
tetur> bdifi4tvit.' 

6. libedm] TabdlA. Sicnfuxpavft 
^encca dc Benef. ty, c 1 1. Sm^mfimm 
mmid henit bbeBmm d^ide. lo.Sdicilet. 

7. Qu I s <lji r s. s B R V u s^c.] 
lo. Cht. WageniciliHs in Diflettat. 
fua : Paupetis ( quod a|nnt ) eib, nu- 
mctite pectu: ideo iile timlus vel 
ipiiim Ctaffom dytktntv ( qmi »m»- 
f iMM fift*) in cafhwmnm ibWeie 
qneat. An enim ali^uid indignius 
etafr y qu^ Trimaiahionem qui gte- 
ges pueioium' cxoletommque pec 
naciones colocefijue deictipca agmi« 
napoflidebat, itadelineaBe, ntne- 
mo ez abfeftiffimu nnyicipiis iine 
e}as ezptdlb }uflh pedemaomocf. 
fene poilct ^ Atqui infi^ £unilii! 
TiimflLichionis ne decima quidem 
pazi dominum fimm novit ) Solo« 
ram coquotnm decutiae numeiantuz 
quadzagmti; Mithxklares iezvus ^^ 
ne domuiioo jnflat eciam in czucem 
agituz. Nen^adcapitisfupplicittm 
de ieivis iiimendam Ttim^chionis 
juiTa nuUatenns } tA fbzas pzodeun- 
dum f lan^ opus fiut. Lepioum vidi- 
musinitium: fcc. Qmdiiftatuatar 
ediBmm tempotaiium e|usdiei« fet- 
vos in appazatum libetm cmmm iic con> 
ihingens \ meminezimurque iami* 
liamuzbanani» liofi in ^4^ Cwm- 
11«, de quo aftuazttts, totque latt- 
fimdiis niiticanrent ( quam vd uni- 
ct intcndit ietmo eonvivae ) hicin- 
teiligi : ant etiamfi. lii>elltts cond- 
piasiu pecpenius % ido46 benigniha 

intet» Digitized byGoogle ^ S ATYUl C O N. . 8y 

' DOMIKICO. IVSSr. FORUS. EXIERIT. AC'' 

ctPiET.PLUGUS.CENTVM. In aditU4iitf»ff ipfo 
ftahat * oftiarius ^ ptaiinatus, ^ cerafino fiiccindus cinc intexptetemurjiii^ imimc», ut etiain 
compzehendat |as in feivos habcn- 
temiDomino : onrnla tantumnon 
plana erant&apeita. ToTMmn^tT- 
T€ feiem extia palatium , nil habet 
incommodi, modo cztera leda (int. 
Cof^mmdeemrUf tot poteiant eile vi 
verbomm quot vUtt/mm i. vel una , 
omnium ver6 lervommDominoin 
Coionia oondnuie ptzftb » vei per 
vioes 9 40 iMtfM» & quid vetat nuil- 
tb plures \ modo non «d coquoc n- 
niusSeviriextendantni, 6cindiaU- 
anid exftrufttur. MithridMttmy con- 
jao Gai6 in cmcem finiSs aAum , 
niliilin^dit i vel fi eo infcio , is , 
iive ( procuiatoies ) qmy<;^tfrrNSmi «»<• 
dem dse umUt m axtam retmUrdatt ^um- 
jentefime bovtt dnmHrmit t Hc. Ctiam 
maledtcenteffl Domino feivum fic 
pusiie poteiant. 

1. DouiKico xussu] Do- 
jnini juflu^ SicColnmella. ix pnef. 
StAjeCla demuudt haUt^emhm ponehat 
vivarU lo. Scheftems. 

2. •fumu» fr^matm ] Ofkurku, 
quem tfi!M»/frii«M«wappellatLaniusa- 
pud Gell. lib. zi i> c. x s fmermm ab 

jammt Corneiius Nepos in Hannib. 
aditumobfidebat, utadmittcietni* 
mirum, vel dimitteret eos , qni do- 
minumcoDveniebant. Is ftdt cathe- 
aatus: ColumeU.inpiacf.lib. i. mi 
futemfmmutim k cathenate repm//km 
Jamtere, Jkpe neHe feraferihm ingratM 
adjatere ? £t hxc funt efiiarii impedL- . 
menta apud Afianium, icfeicnte Fe- 
fio in Timimiare, Suet. de dai. Khet. 
C, X 1 1 . L, VetaeUim Pilutm fertnfed^ 
dtmr, atfue etiam eftiarimveterimera-' 
tB catheHafltifi. NoUttda funt Sueto* 
nUverba» veterimere. Qttsindica&t 
Dott iu 6t6bim fuifle «tate Saetonii* 
£t ian^ Jongo etiam poftipiiimin- 
CCCvaUa lo^mii ^pw Coiippnm- lib. I, cathenas \ janitoie in januam 
tianilatas fuifie. Ofiiarii comes pLe- 
mmque fiut caais. Sttct. de.Vitcllio' 
Imp. latebias quacientc , cxvi. Se« 
nec. Ub. II i de Iia, cxxxvi i . Pigno- 
lius. Cathena fic ^ mc^^ , catena» 
mottllt. PoUux, catena veio abic^o . 
ipirim. Voffius. GlofT. Petton. OjHa^ 
r$m*frafinatm : jk (oloic TCiHmcnti « 
nimirom viddi. 

3. frafinatiu^ In clrco erant fii^ 
Aiones, divifx in partes coloiib4s 
diftinaas. Calfiodoi. Var. 1. 3, Ep. 
51. Tranfit prafinm, fars pepuli me$» 
ret 5 pfotedit itenetm , & petier turha «% 
vitatiiafisiitur, Vbi haud dubi^I^, 
preeuUtvenetm, ftOf oteumhit. Hino 
aurigae nomina loititi , utUUdican» 
tsaprafinatiy hi, venetiani. JPuifie Ne- . 
tonufrafinum agitatoiem fcribit Sue<'* 
ton. m Neion. cap. zz ; & Spartia.» 
nus , qui cum inlupci frafina paiti 
fiivi& tiadit. Saityric^ eigo Pctro- 
nius Neionem fub Tiimalchionis 
nominepcifhingit, quod vel extia 
ludum & circum fervos habcret^^.» 
finatos, quiifevidcrar addidifiece<f 
rafinutn cingulnm , ideft,mfleum^ 
ffa^o ppinoruinovandxfiidHonisi 
fc Clandianz di6tx.Erhardm. frafina- 
tm. Notum8chinc|eminNeronem 
Satyiicum fcomma. Nam Cajum 
Prindpem, quem penitus cmulaii » 
gloiiofiim duxit impiimis ipfiis Ne- 
io> Snetonitts teflBtitt»nimis fadiohi 
frafin» fmSt addiftum. inquiteig6 
m Caligqla c xv. Vrafina fASieni ita 
addiSm, &dedirm, ut atmaretinfia- 
huioadfrkfi^manerct,'$LC. L^.Gei^' 
falim, • 

4. eerafmjmcinAmeingule^^ABton. 
Thylefius de Coloiib.. cap. 7. Vini 
gtnm eft^ ^utddam inter rufmn. alhkm- 
que, tjuod quia cerafi colorem refwrt doh- 
ragti» ftnfiiumdiemtaii^ItaUap^ 
F 3 ' fufi. Digitized byGoogle U T. P E T. A R B I T R I 

lo,atqne. ' in lance argetitea piiiim pui^bat. Staper limeii 
autemoBweapg^bat aurea , in qua ' pica varia ' intran-t 

£]pinatus cnira mea fregi. ad finiftram enim intrantibus, 
non longe ab * oftiarii cella, canis ingens catena vindus, 
inparieceerat piduSjfiiperqiie ^ quac&atalitera {criptum, 
*Cave. Canem. EtcollegaBquidemmeirilerunt* 

Ego fmmm \ tt^gm9^( pmtm ) ita ttn^- 
mmt&. l m^t9<^ ( cgnfmm) utnfm- 
qae^colorc ejus fxudiss: iUoTXB- 
ai#, hocmifintf BOtatux. EthmiHt. 

I. mkmMmffntm'] Lahct omitdt 
C;Tngur. 

a. picavsni^imtrmittt p^tit0km]Tyt 
hocgeBei» Plinius Ub. x, cxis. N»* 
p§r, &adbmtiimenr/ira» ah^ p e mmm 
ml mhem vmfm urm tmptr$ ficmmngt^ 
nera, ^mt Imj* in^ffiei u m mi vmia jtd- 
feHmitm, Nos pattio retmone » hme 
£Kters, noiaiaicamu9> hmofk gU'« 
tulitate amabiles» nec mentitua Mar- 
tial.iib»xiv, 

J?iea hqmms wtm dummm te vemjk' 
Ime: 

Simemm vidam ^ n^M mnmf^ 
Poula F. Efhmrdm : puto vmum di^ 
ci» utapudLucxet.pleittmque, vm- 
rimvolmeres , vel , difMles , vel « v«- 
rHeelmrit» Int^tetes hoc loco coti- 
fiuidattt^wMmtr^rMiMy cum^AM/», 
(cd peipetaffl. DepicaeftvetfiisiUe 
apudGardiaetum inProveib.antiq. 

anmm ahe^ piea , nifi quid vmriite- 
netin/e. 

EtiUe altec apud Balbum inCa» 
tholico : 

Kigrieritnapice» pars altentundida 

|. Imamsptimtahat^ BeaodiAaa 
Magiftcr apud Balbum : Pica verka im 
difirrmitie vmis emp iimmm , m fcMM,3(c. 
&fihmn hmmam vedt vmitaatm, Er^ 
bard. Do his acriyondnm iUud 
Jtecfit» 

S^^pfttttptimp9iimkpmmn^f9j Pieapfme dtemityerha mfira ceemri f 
Woaweien. %<mfk^ cSkfiUve. 

^ efiiarii eeOa'} CeOam atiienrem 
dtdt» nbivinAttslanitotaiftQdina 
jamw gecebat, Kaxiex. ad MattiaL 
1. p £p. $ $. Memorii opinor lapliis. 
non enimfttvns vinAus ietvabat^ fcii 
canis vintes , ttt es Plauao diiamtts. 
Erbardm, Confervcib qus paulb an-« 
te ad efiiarimpra/hiatm Pignotins » d« 5. mtadrata littraj ^uadratat lit^ 
r4rvute6capitales vocamus. Sedil- 
lii prilcis (cculis nuUae aUc erant U« 
terae , pixtei quas vocamus c^itales.. 
Qnas eigo, ^madratm literm vocat, 
quseramus. £zSM/i;^«r»addttettl^^ 
tMf. & Oahhema. Sed Erhardmr, Petro- 
nii & ante temporib&s |am inventaB 
erant aii« Utexamm fornue » tefte 
Qjiintiliano L i, c. 7, iater qucm flc 
Petton. non adeb multum sevi tn-' 
teifuit , Qt non eaiund. Utetuam . 
formistttipometint: qtts fbmutc- 
rant fiMA^jr^. Mcttif.Animadv.mi- 
(celL L 3, c. is. Vlde tamcnCQJa- 
dnm. Mimiram hoc vultdicercEc» 
haxdus : quidni potuerint & novi- 
tex inventls', & antiouis qoadtatfs . 
ttti } qnemadmodnm liodiennm fit. 

€, Cavs. Canim] Siccodex 
TiaAix. Tulpti 9 eave » eave bis ; fcd' 
plane liiffieir unum. AaC Popmat 
VanoBBmcaidibfts. Awm» in §e eP- 
femacempmm» attfma inJeMa cmrarmm 
infiHhi: T. SeANTiKf. Hoxko 
van. DtoKTSXA. piUmdiamiaa 
erm prahitie » injamsa C A v a c A« 
JtMHmfirihijkhtft CikVJI cambic- 
Cl9^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. %7 

Egd aiicem colleAo fpiritu , tion deftiti totiun parietem 

Bcriequi. Brat autem ' venalitium titulis pidhim, & io^ 

Trimalchio capillatus * caduceum tenebat,' Minervaque 

' ducente dogiam inlctibi fblitum ia janaa, 
^pib ignoti cdiumingKeflitaiceren- 
tttr.nam vcteri moie aHu$ ad oftiani, 
non ▼iri mod6 % led vel (ailpti , ut in 
KgiaAlcinoij^ (^ AAXIMM» , 

A'd«Nr«r«f ifiv , ^ myipns i- 

( %A¥f9m hmcjpitiultt eanh » bme ar- 

gnit99u ^itter t 
gMtsDtm ipfip9Um ^pm fe frmet- 

rmsrte; 
jHMffumimi Md Dum ^Aldmi vsivm 

vigUmites, 
Hk vitdJStiefim diei > his mslU fene- 

Telpi^iinpariete, atinfbmicePe- 
^ tioniana » in qoa non longe ab oftia- 
rii oella cwKf ingens , catenlvindus, 
in pariete eft piftus , fupetque qna- 
aiatft litexl (ciiptum , C a v z c a- 
N B M. H6c uti conveniet quotiens 
admonebimus , cavendum eHe ab 
homine maledico , 8c obtreftatore? 
aut ab ho^ite (btdido , vel inhuma- 
110 , & minim^ hofpitali. 

X. vemUitimmtftmlit pifimm'^ Veim- 
Utimmyout ^ttXer^fiiieM» (firmn 
frejUntimm ferowmm ), tituli autem 
non (biilm in venalitio pingi foliti • 
ied etiam collo aptari vendundi 
nanctpii. PrQpert. llb. i v, fic v. 

^Am^mrmn tttmlm per Mma e$8a 
Pependk: 

CsUti medkemmfsUerefiri. 
lof. Scaliger. 

2. emUieem] vd ceijrdam, utittm- 
ijne i Gneco m^mutm, pads erat li- 
^nm omatdive fbedos ambientium 
udmimerwm aaeionun: at£igmina Romanomm. G.I, Voflitts. Fuit au-> 
tem lunum redum habens duos an* 
sues ubi invicem in^lidtos hs^!t- 
dAs obverfis. Scholiafles Thucyd. 
L* I . Cddsiems , virga & infigne Mer- 
cuni, Oleffl PetreH, Qapiile ad diri- 
iasuHu mendas dilcordias uTus. Hinc txa-. 
dom quod pnxedit. 

3 . Mimrva dueeate tama imrakai^ 
Tornsf. M,d,temai in maig. (figna- 
td ante tema *) f4»M.ubiDou(a Ms.f. 
januam. Baithiua : dmeente*rema , && 
Afterifcum exftitpa : tema antemfo- 
lemnes in imaeinibus, ita hominem 
tenia comprehenrum introducebat 
Dea.Paufan.Att A'9r92fec«y« eifithiftP' 
rsr feufm^rimfisftletf (^poSinem re^ 
vinfhim tania eemam). Lucian. Phi- 
lopf. de ftania Pelichi. S^gi^ifttfvf 
'tiju Kf^et>JsJu TK teiouCy (retigatmm 
cofut tatda). Paulb p6'ft : Alif Tnet 
f77 rn h^TH K^fS Ttesfm i^ 5V- 
^eifU9infis'tX>wy>9 iyidi qmendam k 
dextra Satmmi tanim eerenafjme aridm 
haientem), JE.lian. lib.ix,czuiz; ubi 
adolefcens axnans ftatuam bonz &r- 
tunae: dsetiifeu Tien^t 'stufims iQH 
fi^etf umg r» et^atXftei, teeuTVf ebn' 
JtlHff (nmltU tamufiatma devin&i& 
corenatafiijjfmm interemit). Sic amato- 
res Athenis amafia tsnils incinxifle, 
|udid6 adftft^ ez ep moie cia- 
rum, quem ad Theociitum illuftrat 
D. Heinfius. Aftedicum Tomatfia- 
num ante tenia , alia prorfiis mente \ 
Tornxfio locatum , (nimirumnptc 
in marg. ei»> , non dcfeftvs causli) 
qu^m \ Barthio aooeptum, etiam po^- 
fterior editio Gabbem. 8c ant^ R. 
Herm.ac ambae Wouwer. fiiumfece* 
ruut.Czteriim Txaguiienle fiagmen- 
fMmYia^^tt Remamintrahof. Quadeie 
Sebefferm. Vulgati hai>ent tfnis,<fi<id 
(unt, qui piobant,qttia hic reipiciatttt 
(cnatuscoxiiultnm » tjfJLofiatmmmam* Digitized byGoogle %S T. P E T. A R B I T R I 

lo^atqiie. ' in lance argetitea piiam purgabat. Stipef limen' 
autetnca^eapm^bat aurea , in qua * pica varia ' intran-« 
te$ &lxxib^f\3nei[um dum omnia fhipeOy pene ie-(» 
£]pinatus c?ura mea fregi. ad finiftram enim intrantibus, 
non longe ab ^ oftiarii cella, canis ingens catena vindus,. 
inpari^eerat pidas,iuperquc ^ quacuatalitera {criptum, 
^Cavb.Canem. Etcollegsquidemmeiriierunt. 

Ego fiumm \ v^jjtatK (pvmm ) ita ttrtifi' 
mm€£tliti^t9<^ (cgnftm) udntm- 
quc^coloic cjus fiudiu: illovxB.^ 
ai#, hecmifintf ROtatu^ Ethtrrdu^, 

1. mkm£0mx^m2 Lantt omtttlt 
cTiagut. 

2. pUavm4kmtT0KUtfdut0km\T>t 
hocgeiiera Fiiiiius Ub. Zp cx». N»* 
ftr, ir Mfhmtnment^fA , tA^A penmm 
idmhamiierfmttrmtmpert pktiMmgt^ 
nera, ^ud ItngA n^ffies u m iei vttrU td^ 
feimitm, Nospattiorctmonc» henta 
Extert, nomiatcamus, 6mo& gax- 
xuUtaire amabilcs» nec mentitua Mu- 
ud* lib* XIV. 

jp«M /0f MMT etrts d§mitmm tt vemf*^ 
Uttt: 

Simtmti wdem ^ n^M m/tHf, 
Poula P. Bithtctdm : pitto v^rimt di^ 
ci, utapudLuctet.plemmqiie, vtk- 
ritt vtiaeret , vel , difMlet , vel • v*- 
rHctlerk, I&texprctes hoc loco con- 
fundttat^*Mf»tr4rMm, aim^««^, 
(cd pcipetam* De pica cft veifiu iile 
apud Gaidtnetum in Piovcib. antiq. 

Hemen ab^ ptM , nifi quid vmiite- 
netinfe. 

Etiilc altet apud Balbum iaCa- 
tholico : 

H^rier unafia » fdrt mltrrn eandSds 

|. bnmnteslalmnktti'] BenodiAaa 
Ma^ftei apud Balbum : Pica verkn in 
difirimitievmitexprimmit, wtlwm,itc. 
&finnm immann vetk imitantnr, Ei^ 
baid. Do ius acripitfndnm iUud 
Jtecfit» 

Si^pfttnfninfndinitpmmn^f^ Pieapfne deenet vethnntfrn et tmri f 
Wottircfcn. yjmii^ eftySt/vr. 

4. ^imu oib] CeAmm atiicttiSnB 
dick» ubivtnAiuiaiiitotaiftodinm 
lamw getebat» BJuftei. ad MaitiaL 
1. 9 £p. $ s* McmDcil optnotlapfiis. 
non cttimftivnB vinfiufi feivabaf^ fed 
canis vindns , ut ex Plauao diiciiiitts. 
Ijhairdm, Confcivexo quse panlb aiv- 
ti ad efianmfmfktaitm 7tg&otins , dtt- 5. nnadrata literaj ^nadmtat lite' 
r4rvu&6capitalcs vocamus. Sedil* 
lis ptilcis icculls nullflB aliae eiant li- 
tcix , piztci quas vocamus c^ttalcs*. 
Quas cigo , ^tiadrntm iiterm vocat» 
quKtamus. £xScki/f;^«r»adducitll^^ 
fMf. & Oabhema. Sed Erbmdnti Pcoo- 
nii & antc tcmporib&s fnm inventc 
eiant ali« Utcxamm fotnue » tcfte 
Quintiliano 1. 1, c 7, intex quem flc 
Petion. non adc6 multitm sevi in-' 
tcxfuit , Qt non caxund. Utexaium . 
foimisuttpomctint: qmt fbxnutc- 
lant fiMA^jr^. Mcuff.Aiiimadv.mi- 
fcell. i. 3, c is. Vide taiiienCa$a- 
dnm. Nimtxnm hoc vultdioereEf- 
haxdus : qaidni potuexint dc novi*. 
tex inventu , & tntiouis quadtadi . 
uti } qwrmadmodnm hodicnnm fit. 

tf. Cavs. CANiii] Siccodex 
TciAix. Tul^ , eave $ eave bis $ fcd- 
plane iiifficic itnum. Ah£ Popmai 
VaaoBamciiidib&s. ibmm in ee eF- 
femaeenpmm, attfna injeheia tmrarmm 
infiriki: T.Sc ANTxiXf. Hoxko 
91«. DtoKTSiA. fnUmdiemen 
erat prahitie , injanna C ▲ v x c a- 
ir B H infinhijhhtft Cikv jt c a nx h- 
Cl9^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. %/ 

Egp aucem colledo fpiritu , tion ddtiti tbtum parietem 

perlequi. £rat autem ' venalitium titulis pidum, & i^e 

Trimalchio capillatus * caduceum tenebat,' Minervaque 

' ducente do^am infctxbi fblitiun ia ianaa, 
^pb ignoti cdiiiffliiigKefliiaiceren- 
tiiz.iiam vetcdi oioie ames ad oftittiii, 
nonnW modb » led reKailpti, iit in 
i^iaAlcinoij^ 

w9syu0t ^ 
GTtv n^Mf^ nd^ Hh^fn 

Wftffjnhssr 
iLSffgik ^Kiterifif/mi fO^eOJm-. 

f^AAxiMMd, 

( %A»nm hiticfltiultt ems » hmc sr- 

^tntetif alter a 
gmes peut ipfiftUiu igtm fe frufe*- 

r^artei 
Jtii^pmdm dd Dutit ^Aldmi Vdlvdt 

vigUMHtet» 
Hii vttmfnefaie dies, hit msBa fine- 

Telpi6biinpariete, ut in fbmice Pe- 
^ croniana , in qua non long^ ab oiliar 
rii oella MWi ingens , cateni ?indus» 
SA paixete eft piftus , fupeique qna- 
uata litexl iciipmm , C a v s c a- 
K B II. Hdc uti con?eniet quotiens 
«dmonebimns , cavendum elle ab 
homine maledico , & obtiedatore: 
aut ab hofpite ibrdido , ▼el inhuma- 
lio , & minimc ho^ttdi. 

X. vemUstituntftulit p«AM>3 Veiui- 
MriiMivocai i^^iMt^yiieM» (fi>rum 
frtftunimu firverum ), tituli autem 
non foliim in venalitio pingi foiiti , 
fcd eciam collo aptan vendundi 
nancipii. PfQpert. lu>. iv, 6c v. 

^stt^sterum tkmlut per karbMra ceta 

Calatt medkcmmfaUerefiri. 
lof. Scaliger. 

2. cadtteem'] vd cecydom, utnm- 
«ne i Gicco tenfosLHtrt. pads eiat li- 
^pnm ocnatdive fbedus ambientium 
uidmuatwrum cxteionun: tit£igmina Romanomm. G.I, Voflius. Fuit au« 
tem iunum ledum liabens dnos an* 

fiies ubi invicem implidtos hxM' 
As obveiiis. Scholiafles Thucyd. 
L- 1 . Caducetts , virga & iniigne Mei- 
cuxii. Oleff. Petreu. Quo ille ad diri- 
mendas diicoidias uTus. Hinc tza- 
dnm quod prccedit. 

3 . Minerva ducente tama sntraiat'] 
Tornsf. M.d.temai. in maig. (figna- 
t6 ante tenia *) tania.}xhi Dou(a Ms.f. 
januam. Bazthius : ducentc * tenia , 6cc 
Afteiifcum eiftiipa : tenia autemlb- 
iemnes in imaginibus, ita hominem 
teniit compzehenium intioducebat 
Dea.PaufaiLAtt.A'9r92fec«y« tlfet^Hfcs- 
ftf tmfietTitffsfifJuf (sAftSinem re- 
vinihmt tamA cemam). Ludan. Phi* 
lopf. de ftatua PeUchi. ^J^fttrer 
tfju Kffet}JtJu rr,reufitty (rtligatum 
cafut tama). Paulb p6*ft : iiiif rtftt 
f^ rn h^rS K^r« rmfitiis t^ 5V- 
0tifHfkfif'*X*''^* (y'^ fftfdam i 
aextra Satumi taniat teronafyue aridm 
habentem). i&lian. iib.ix,cxzziz; ubi 
adoleicens axnans ibtuam bonz &r- 
tunae: eUtitilfK^ TnX^f jtufiatf sfgiLi 
^tifimf 9V ttyetXfui^ temTVftlm- 
tcletn (mttitit taniisfiattta devin&a& 
ceronatJifiiffitm inttremit). Sic anuto- 
res Athenis amailatsniis indnxiife» 
judicid adftft6s ex ef mote da- 
rum, quemadTheocritumilluibac 
D. Heinlius. Afteri&um Tomsiia- 
numanterem^, aiia prorius mente ^ 
Tonueiiolocatum, (nimiiumnotc 
in marg. erso , non deiedifs causil) 
qu^ \ Barthio aoceptum, etiam po- 
iterior editio Gabbem. 8c ant^ R. 
Herm.ac ambae Wouwer. fuum fece- 
rant.Czteriim Txaguiienfe fiagmen^ 
tvunhzhct Rtmamintraban Quadeze 
Sdteffiruf. Vulgati habent ttma,<^\xtA 
funt, qui piobsmt,quia hic reipiciacut 
fenatusconiixitum , tpoftatutumau* Digitized byGoogle gg T. PBT. ARBITRI 

ducente tacnia intr&bat. Hinc queraadmodum ratiocina'^ 
ri didiciflet, ' dein diipeniator fadus eflet ^ • omnia dili- 
gehter curiofiis pidor cum infcriptione reddiderat. Iti 
deficiente vero jam porticulevatum * mento in tribu- 
nalexcellum Mercurius rafiebat. Prxftoerat Fortuna 
cornu abundanti copioia , &; ^ tres Parca^ ^ aurea pen£i 

tor-^ rtuwt JMuttrv^Jimulaemm m cmU » & 
juxtkPrindpii imagOy ficut rcfcrtTa- 
citus. Reginz quoauc ambularc fo- 
lit2 , tsnitt dttBii \ {padonum vcl ju- 
venum grege. Sednos egononin- 
fdligo. Ecquid enim volunt iib» t«- 
niit dudit? quid eft, tsaiiM ducere? num 
tehebant illas tMnM Re|inx^non exi- 
ftimo. fpadoncs hoc faciebaiit, iifque 
duccbant Reginas. Qoas ^ ^.efi^e 
dabuit hoc loco Minexva.illa ducen- 
de fiut a TrimalchioncAt hic contx^ 
fit : Minerva dudt Trimalchionem , 
cujus nulla intelligitur apt^ t^nM. In 
libro Puteani tma iegitur cum fuper- 
fcript^ lincola , <juam puto eiTc indi- 
cem ptopxiinommiss^ mo:Ltvitahft^ 
non, intTdhat, Quare fufpicor,leftio- dus, ut patcbit infi^) , (ed KovBOt nt- 
quaquam i^-annos (velenimpurias 
loqueretur) fexvivit s ut ex fine Fiag- 
menti deprchendere erit : ac ne qui- 
demRomzfiiifle» aUbidi(eit^<&ci- 
tur. Denique , nemo adeo miretuc 
jam t4hi44 , jam teni^i fcribi i illnd Qy' 
lidonttitur fiindament6 dciivationis 
\ Gizoo rmnm , hoc fbrfan paztim 
ze^icit originem ry tumA quod ^ 
raft» (ten4o),paztim fadlitatem mu- 
tationis « in e , unde antiqu^tus (£n- 
nii temporibds) •dep^l erumt», && 
& lurfiis cadente Latinitatc era p(o 
MTih taliaque. Vofl'. 

I. deinj Dmn^ut Fragnynt. Tia-r 
giu- 

a. omnUdiliienteremiopupiS^re acm cflc vcram , r»mam stahat, Fuit ^ injbiptiene reddlderat] Is mos erat , uC 
nempe primb conjunftim fcriptum , , adjiceicnt , quid pi^ca notaret, ma- 
remamitabat, inde fa&um, reTua mit^ xime rudi & impolitp^fec^6. ^ia- 
kat , poft , rema vitabat , & tenia vitor- 1 nus 1. x o Var. itt vxri^xi^ ^ X'^*' 
hat. Wagenfeiiius : Moto mihi no- ' x« Tii^ni, i^Av «^ eiwt^fffetf Hxei^n 
Tas,& ante hunc diem inaudicas cor- m ^Set , atj$ Ifn^ee/pHf eamkrig 
zcftiones. Talis,loci depravatifiimi : i ^ci^uei' rSrvfiiSst <^f*ams(I»' 
Jpj/e Trimalchio eapiOMtus eaduceum tcne- \ dpienteprimumpifhtra JiC ruditerfinger 
hat. Minervaque du^enteRomamintrar- 1 hant ammantia, utfimeU infiriberemf 
hat, Nam tenia intrahat quid effet,ne- hoc bos , hoc e^uut), lo. \ Wouweicn, mo explicarc poterat. Nihilominus 
^eliberandum potius ftatui , quan^ ut 
hocmutaiem. Eft enim fcnfuspc?- 
fpicuus : MinervaTrimaUhionemtaai^ 
ladnia,lemni(co aut fafcioU apprehen- 
fum eppidum ZMt urhem intrantepBdMce- 
hat. Subintclligam potias , quam ut 
exprinum Romam. Nifi quis fbxfim 
pacifccrctur, ut fic legerem : Uinerva- 
M tania dmcente Romam intrahat. PlO- 
mterit Romx in catafia Tnmalchio 
(nam fcivus fyi^/f^ cs Aiia oiiun- 3, mcirto ». r. tf. 3f . lapiebatl Itac, 
Tiaguiiens fcd Gabbem. Fiellqn. al. 
mento i, t. e. M. capiebat. Toinadf. mer 
rito f. I. e. M, c, Vbi Doufii.MS. meiH 
f c. ^ith. 4c f. rapiebdt, Baithius: 
Legcrapiebat. Fulgent. Myth.ye^iMX 
fifuerit cekrker nftwmpetuertaUemle* 
fiemefdent. 

4. tret Parpi] Sidon. Catm. vxi. 
^urea coocerdes traxeruut filajoreret» 

Adludit autem ad difdplinam HCr 
•^tiufcowD. Gcon. Valcmlimp. a4 
ivViig, Digitized byGoogle SATYRICON- S^ 

torquentes. Notavi etiamiiiporticu ' gregem curio- 
rum cum magiftro & exercentetiL Prs^rea grande ' ar^ 
marium in angulo vidi , in cujus ^ sdicula erant ^ Lates 
aigentei pofiti,Veneriique iignum flbinoreum, & puds 

aurea ly Vii^. EcL ^mmifm/k iaiitftlidi 
Paicaxum omina. Sidon. Cann. xr. 

fitlvd^ tnwrtUs jtuixermffiUfi' 

• rtres. Qe. EihaEdos. 
5 . Mmrespaifk'] Rcbus Ixtis ea Par- 
os dabant. Sidon. tciftibas autem 
poUa. Horat. M aitial. Idem. 

1, gr^emcmfirmm] CuiTotitope- 
zam iudlat nomen ipfinn. Petionius 
filpc bmemwUitm etecmsgMHfkpAjeSi' 
SM impefitm eit , prmedentilmt phdUereitit 
(mfiriMf ffMftMT. PnKaxiete i^ itur 
&pncedeie€M')}rM»ifuit. Maitialis 
Ub.v£pig.xcxv. 

Neefirimm HMt mHte ummM$^ 
Sed tmafipA emfir eva pertMbat. 
Veium £c prznandare. Apulejus 1. x 
Metamoiph. Mifitmte pretimti cmfi- 
rem, ^mvidmtimanteSmm esiptigna- 
tienem mmaoHnt, Taeit.vit.Affric.Sue- 
ton. InTit.cap.vi. Im6 &epifto- 
las petfeiie. Suet. Nei. cap. xliz. £t 
quidquid epiftolas comitabatuiiMai- 
|ial. Epig. lvx x x lib. xx x. Suetonius 
in Neione piaEcuxiitm nouvit , iit& 
Senecaj ille cap. 3ua. Hmuiuamemru- 
eis mimu miSefiaJe iter traditm , fileit 
mtsUntm argenteis , eanttfinatis mitliem' 
hus, armtSata&phaierataeiimMaxA' 
0tm tmha atfue emfirum^SeMCZ Epift. 
uxzvx i.O ^iuam euperem iUi (Catoni) 
num ettmrere aiujuem ex his treffulis in 
viadiuitihuyeurfiret » <Sr Smuidas, & 
multum ante fi puh/em agentem. Vi- 
dend. omnino Pignoiius lib. de Sei- 
yis • pag. 147 > ^^ Gabbema in fe- 
cund6 editis. 

z. «rMWHw] Locusyubicibaiia, 
Teftes , iibti &, fimilia seponuntui. 
Clefli Petren, immmi Cic pto Codio: 
T u m a mu m exarmarietmpremereau' 

gk tsi Idcm proCIiicnno. cimnffet m mte fihet ^a 

dttes emfirves dermiemes eeddst, Piaitt. 
Captiv: CeBmrefi-egitimusemms , r«- 
dufitquearmarim»» Ibidem: ^Mmisv 
ectlufi atfue ehfipmte armarie decuti^ 
argeati tantum , fuaatum mihi luhet. ■ 
Gaili adbuc dicunt^^rnMfrr. laaLan^ ' 
renberg. 

3 . in eums adtcuU] theca finmlactL 
Teitull. dc Idol.cS .See enim dsfert an 
exfiruaiy an exemesyfimamjfi tempium^ 
adieulam ejus infiruxeris, Wouwetea» 
Eihaxdus: Sacello, fibcrano, laiazio» 
qus ia magnatnm domibas fiiijllo 
noxavit fiaithius ad Clandian.n.4So. 
Ipfe Baith. hic: pietiofioiibas efli<» 
gieium xdicuks laciebant. Paulan. 
Coiinthiacis. Herodot. Eoterpe : lu- 
venal. Satyr. 9. 

Ipfi deinde lares » fi qued JptSahiU 

fignum, 
SifuisinadieuUDemmums, •» 
4. Laret argentei'] L^rfi antiquitut 
Familiares dii cajafque domus.Iplixs 
lAT in Prologo Aulul.Plauti: Egt Lar 
/2mi«&c. Majores cujuique &miliac» 
eidem fiiere numina. Non tameit 
omnes , fed iUi tantum , aui refti dc 
honeft^ cuinculum vivendi,^ natuit 
damm, confediTent. Plan^ Apol. de 
Deo Soaatu. Ipiiixn imitstuiMait.^ 
Feiizilib. ix. Lemmes, fivitm prierig. 
adjuti fiiefint henefiate , in Lares deme- 
rumurhiumquevertimtw^ Siamemde» 
pravantm excerpere, Urva perhihentm 
acsuama, Ideo ipibxum fitnulacia vbf 
abefle \ domo alicujus contingeret » 
fed laiariis impofitakcolebanturho' 
noiibii.«,iupplicabanturque, thme^vi^ 
ne flc cer9sAs,7\xarm docuitTiixmmm. 
a. i, Ig. 2 , V. X. &c obietvo cgo, /«- 
Mnw^Uflmant^ «diculas pcndemi-k 
?5 bfts« Digitized byGoogle 5id T. P E T. A R B I T R I 

aurea non ptifilia , in qua ^ barbam ipfius conditam eile , 
dicebaat* ' lacerrogare ^ atrientem coepi : ' ams in 
modiapQrticu piduras haberent ? t Qiada & Odyueam , 
iiiquit, ^ M Uttaht^bMdtmmnmimm. t Nwkebamilta 

t AtTunfis, t Xmnlfim» €ttM liAs. yitRtMihacfit es Ulydmilu« 
ctni» ap—aLttgAani gcpciti — w «». 
i^ ▼ oiins caiesis iaicfta tabcUaeiat 
oifii W inlaiftieae : xAsiias 
»4€mav, F. ff. B.0MAi^ ideft» 
pMc^filitM Rtmttmrtm «pad Gu- 
lillflii* ClMuliiuiiib.dcAiit.ILelif. 
El»9i. Mufix IncesBxiinagiMinTi- 
deze eft. Con6rmo inTupet vet^i in- 
(aiprjftf taaeftc inLatio inren- 
tnbiwi inctf ilia : s T. cix » 1 9 1 K' s s 

Zt. CHlfl. SllIftlTCBMaCKZS 

j^T &IICAENA. lAanM. Azgcn- 
tei iMWt taiblciittrCifti. Mnnicipi- 
bus jaihcfinia T. T A a p B M I a M zc- 
ptci« ioccc «IsA Iflgailc , l a k x s 

▲ ««BWTBCS. SE,1*TBM. SiCCZ 

snmieee Ofldbt CaUbcis civitatia. 

I. h^rbam ipfius conditam tft dkt- 
hdntl Vulgaiia acnotiifima vetecum 
conmetudo deponend« bcibx mul- 
tis teftimonii» confjrmata kCriticis 
i|0ftcis : ut ei Saet. Kecon. &zi i, de 
dcpoficione roleauii baibs Neconis. 
if^jniic» (inqiiic) ^mtdmfifimtdthMt 
tnrsr Buthyfis ttff»tlhm bAthtm prp- 
m^mf^lmt» co t i ditsm^ m mtreampy' 
Mfdm* & frttitfifiMmmdtgKruis sd«r- 
mfnm CdfittUo gn^mnt, Vide Li- 
fftuil fld Ub. SI7 Aan. Tadt. c. zv. 
^MRvei;. Atii VcBcns batbam putant 
bflic iaiBUi^ : idquc ez Maiciobii 
lib. iif » cviii pcobase conanntc 

fl, imtrrtgtfe tgf^ tttrimfem tmfi ] 
Jhn$ff*s &vn > qai4frMMi obfanrant^ 
^ oiftodiuac» ne qnid eximagini- 
b^, ftenHnatibua» ac cctecis » qnae in 
atii» OBDOflilbleaii» depencet) & qni 
flipcUflmlcm adiuflii» ant vilijtczpo- 
iiiAnt,iunHlqiic atttun omniez paccc 
ii &iutidujiiiitiit«pioai- zaat. Tit. Ptfmd, MS.Tqgur. pzo tS^ 

habet«r|r«. 

|. ftkttinwtediaftrtiMfiSmrmbdbe-' 
f««r3 Totn^JmmtdieM(in auag^mtedU 
[^orticm'], h. e. alii aMku, t.e^tmVii; 
ut idem Tomsdl eaplicat in mis Vaz; 
lt6t.)fi&mrm h.Wowet. ic K.Hecm. 
f .1.* »p«iiia(aimafteciicoic.Tonuir.) 
f,b^ f cellon. & Locich.f .«.aMiA«^'./^, 
TcagacFiasnient. f .«. mtdieifJ». Bar- 
thins: Ambitioncm ctiam mmmam 
m hoc nocatAcbicieci aam dim dc 
iiiuulis £dwlis,qnas cz poctis pi^aa 
hattaent » intetsogaiccur Mrimfit; 
tota illa celebeccima & auxlma 
opeza iibi d& ie(poiidtc:iie ^uid vul- 
ffM , (ciUoet > loquatui taati ft^tatO" 
cis nMndpiuiii. Pingi ancem &iitas' 
liiadem fic Odiffmm ceftatur cum ic- 
centinm iiio sv6 vttupecatione Vi^ 
tiuvius lib. VI i> c V. Et Qe pofdcua 
Koma ^^mmmtarmm appeilabasui*ut 
mendo a^id P.Vidoccm Hegionc 
II. Eihanltts: Jdods erat apud Ko- 
manos> hiftodas» fabulas» £c alia 
multa poctidb6s dieptngece , fiibicci- 
ptis poi^tacum vecfibiU , quos dciade 
otiou folcbaat ^atiantcs cclegere. 
Hamicea ad Mtidal. 1. 1 Epigc. xo , 4. 4c Lsmmtitf, mumms. Stn /. mtmitm 
ttim m e tm fi darmrej^fso MSi > Scfatavi- 
no> melmmtis^, m um m u n.i, mttsitMeisme, 
Tileboiiienns : me lematisgimdimterimm 
JMMMii>&c. Locna infignicec dcpfiva- 
tas> qnemicisefticttcndumeucptt- 
taism ; me dmites ^mdiattrimmmtmmtu» 
mtm lictbmt mtmltetiet eemfidtrmre .- iicvi« 
dcltoet hoccof flimecus ab infliJbis 
vnincdbiis iccilniocmocc^diaio* 
cnm aipcdanaes inocjfeirc. SAegmmst 
M JmmtisgiMdimt t rimm mttmmtmmlietbmt 
matHimttifdmmt^ HaPSfflodigioik 
fant Digitized byGoogle S A T f R I C O N. ,r 

iAm €m^m. Mi , jam ad tricliniom ^frvenetamus , 
incujus paitepritna ' procuratm fationes accipiebat: 
& ^ quod pracipue miracus fum , * in poftibus tricitnii 
faices erant cum feouibus fixi , quorum ' imam partem 
quafi ^ emboIumoavisflBneamfiniebat , in quoerat fcri« 

ptum. 'Amiyttecemeiidam&cilia. Sii(^coxi 
nihilominus , icripfifle noftmm : 4c 
imfk^ hit^iduttwrhm mmmt. Ntn Htt- 
kitmmltsitUumeMifUerdrt, Conciaaat 
atxienfit veiba (ua , 6e poftquam<ie 
Hiade ac OdjriTea pifta memoraflet , 
pex^t, ia^uebBTapoiticAspatteait 
cettti bb Diftum mmtmt gUdiatmtim» 
qitodk(edatam,ctedo, Tximalcluo 
memons caud ibi \oSSt depingi, pro 
iUoram tempoiom condtetndine, de 
qmdicoinopulbitoirPl^mA Nifi 
mavis cnm CL Gtonovio infiftexe 
teiiaciiiu ledioniyetexi,leger^ue, ac 
tmiatis, &acciperedemuneienon- 
neminiafitappeilati. CumLamatis 
Confiilis fit mentio apud Cioexo- 
nem III deLegibns,alibiqao<)ae 
orebtbnomen iiococcaixat. Subdit 
poftea Encolpins, non fiiifle fibi tan- 
tum tempotis , nt hane omnia it>eda- 
tepofletdiligentiiis. Mnltacnifidera' 
re iietam eft,ut apud Vixgilium,jiw/- 
UrelmSsri: — &Jpmtmsmt 

MmltareimSmniibJhmitur, — 
ait XV Geoig. Vbi Servius : mmita,pre 
tiudtmm,nemeH eif fr$ Mdverhio,Msdlcm 
ego genus dioete elUpticam, integxe- 
queefle, admmitaiie^etidmfifme^ vd> 
euimmlta temperai^me, cbmneni*/- 
tmm qnidem fit adveibiam, quod ab- 
unde Schoppius in Fatadozbcom- 
probavit.luad etimm te^idt fapetinsy 
m^ deftki perfe^ fdriefem, cclcrttet 
Tidelicet ac cutfim petluftmdo} vult 
cnim, etfi ita pexluftrUit, confideia- 
xeetiam iingula cnm cusahaudpo- 
toifle. De(»f^i<f4ii^ VooedijuaUbi 
adPhxdium. 

X . fretmrater'] TntmMter fi>tra,qui 
manoato domini negotia ejus adml- 
uifttac , coi-fiiptlleftilem, ee ctlhria credl eonfiievifle anftbt cft Salvianns 
de Pxoyidem. Dei lib. xxx. Tit^Pep- 
ma. Sed pfan^ etxam inalxis locatf 
freemraterims 9 quiod 8e infint legalla 
definitio : f reemr a t e r eft ^ mMdt§ 
demim,dK.LifF,dc?tocaat, dcde* 
feniox. Sic Fabios majox Dcdaixi.' 
345. Satit firvebis (tdivitet) becve» 
frm frsfiMrefirtmiim , fMpgr diffei^' 
teretfimeretit, fmed fimmiliMm per fretm-' 
rateret eentinetir, £t hic freatrettwr ta* 
tiones acopit. Ploxamos inilfM* 
)at»r. 

2. m ptfiihmt triMi fafiu tttmfieth> 
rihmt ermitfixQ F4/2#/, baeilli aUqnot 
tetetes loxo coUi^ati in modum fk^ 
(dt. Securis flc fiii^ infienia. Magi^ 
ftxatns, quibas^liftoiibusptxlatar. 
Dnumyins autem, JE.dUibus ^uin- 
queimalibas, Sezvixis (qaimamiha- 
tus munidmdis) li^otes ptaeiDant; 
non cum fafiiibas , ied nadis viigii 
aut badlUs.Ideo miiatut adolefirens; 
qoia iniblens & ptaetet moiem. Fnsi^ 
Lipfius Ub. X Eleft. c. nxxx. Wem* 
meren, LipfiasEhUb.x,C29. BacilU 
DiaCfetii Duumyixis ibUti locd fk- 
idum,qui litus ne nnnc quidem exo« 
levit in Colonia Agxip^enfii ttbl 
lux , qui majoxes Coniiiles comi« 
tantnx» oblongpmteietembaculaixt 
geftuxe,infigne Maigiiltatns. At Cam« 
panat funeifix fiiit , qubd UViti , aut 
$evixi»aibesfiunexent: utapodpe* 
txoniam , &c. Pouft MS. (adedit* 
Totnaefii). 

3. imrnn] mmw eft in MS. Txagux^ 
qaomodo &I^TornxC VbiScd- 
Vedus MS. imam Lipf. Eleftox. c 22^ 
quodaxnplexi omnes xecentioies. 

4. mteimm nav, an, 1 SchoUaft^ Digitized byGoogle 9^ T. P E T. A R B I T R I 

' G. PoMP£io« Trimalchiomi. Ftum , 
VI VlRO. AuGaSTAL,!. * C I N N A M U S. 

DisPENSATOit. Subeodemtitulb, *etiam*lu- 
cema bilychnis de camera peudebac , & duac tabulx in 
utroque pofte defixae ; quarum altera , ix bene memini , 
l)oc habebat mfcriptum : 

III. Et. dnthff-ftSffi M ttyrxvpa» (emh^lum 
ven diatnt ligrmmM quo oBl^ant ane»- 
T4m). Glofla : Etfira, tfA^eXetf, Gah- 
hema, SiuapembolumnavuacHtmm. id 
aduncuin ciat. HincinCataleiS:. 

— Pupfntadmedcueurrit, 
rxopertios, Statius, & alii,ci»n/4OT na- 
««mdicunt. Etpiopteica roJhuml^A- 
tinis, quod Gr.'i^^«A«F.£ihardus. 
BmMum, Fngmcnt. Tiagux. In vul- 

Sitis, &mb0lumCcnhitULT, Dicamhac 
e re nonnihil amplius in cuiis ie* 
cundis ILlnoium de Milit. Navali. 
U' Scheffer, 

i. G. P o M p.] Sic & Tomatf.aUi. 
MS.Tiagur. C.N. i. CN. utPatav. 
cditio i nocque veliet Doufa in Piz- 
ddaneis , & WagenfeLl. in fiia difler- 
tat. iedfiuftia: Gajus, Trimalchio 
infr^inFragmento» abaftuario,dc 
&miiiaexpreflim nominatur. 

2. VI VISO. AUGUSTALl] 

Fragment.Tragur.Smr*. Wouwercn: 
bk Iniciiptionu>us vetuftis fzpe cjus 
snentio : puzlzus. akthus. 

VZ VZX. AUGUSTAX.ZS. FAU- 

tTUs. vzvza. XT. Auou- 

S T A L Z S. QJI l. Z K T Z X. V K 1' 
UOS. AUGUSTALZS. A. D Z- 
CUKZ0NZSU5. A11GUSTAI.ZS 

VACTUs. zsT. Anonymus in li- 
tens Dn. Lucii exltalia : SevirisAu- 
gujtaUs. tiisAusnfiaUs^m^YioxtiSe' 
viri nonnunquam j fzagm. Petronii 
(infin) haud (emel : SevirgraiufA- 
Busfum. Hahinna Sevir eli. Inde coena 
Seviralis ob honorem Seviratm data. 
Gmt. 1073, «. V. Keines. ea Epiflo- 
|4 f ubi neicio ouid de duplicigencre 
Sevirprum, acaefemiaUiACiunoX' dinem adleftis, aut (altem omamen* 
c6 honoratis , flne ufu ac minifterio. 
Confer & qux Inferius xecun^ntde 
Sevixis. 

3. C Z N K A M U S. X> Z S F 1 K S A- 

T o al A&or fecundarum in familia 
filit £f^enfat9r,qvd Grzcis dOfyef»^ 
di€ta$ eft. meminerunt autem anti- 
qui tituli. szckUm. hekculzs 

SORUS. tARC. D]?SP. QjlX. 
AKTE. VZI.I.ZCUS.HUJUS.I.O- 

cz. D. n.* Item : s p a p h a ji 

D Z S P. T. A R Z A K Z. A K a s z s 
F I L Z A. V Z a G O. V Z X Z T, A. XVIZ. 

Aliud; Dzs. makzbus. #kbsz- 

MZ. CSPZOKZS. KISPOKZa 
DXSP. TZ. C»PZO. HlXKPKT- 
MUS. ST. SZBI, ZT. SUZS, &C 

quidem dHfenfatores di^i funt ideo , 
qubd olim 9es penlantes expende- 
', rent, non adnumcraicnt. Ttadit hjtc 
' vetus intcrpres ad Sat. 1 1 Pcifii : fiut 
autem afis libralii , & dipendius , quod 
hodie in ufu remanfit 5 &foUbat penfari. 
\potiks quamnumerari, unde &di^en-' 
fatorei di&i»icc Laur. Pignorius. Dif- 
penfitor, qui fervis cibaiia raandabat » 
f(bd idem & pecuniam veifabat. Woi^ 
weren, Contex qu« in fequentibus. 

4. etiam'] &, MS. Tiagui. 

5. lucema bilychnis decamerapende' 
bat'] Candelabiorum,pri{cis in cGenia 

is ufiis. Noftis tcnebtas lucer- 
nis peniilibns di^cUebant. &emart. 
Sidon. lib. xx Epig. xx x i . 

Laquearibus emrufds 

Camera infiipema lyehnus, 
Gabbema. LMeema bifyehids , penflUs» 
duplicislychni.GIolf.Pctron. U^ou- 
9erm: jMfCU» OttJiis fufpcnd^ban- Digitized byGoogle SATYRICOR ^ 

tii. Et. Pri1>ib. Kal. Iak« 

» 'G. NOSTER. FORAS. CoENATtf 

dltera Lunas curiiiin, Stellarumque vi i im^ines pid3su; 
&,quidiesboni, quiqueincommodieflent, ^diflin- 
guente bulla notabancur. Bssrepletivobftaibus , cume&^ 
narmmm tricBmm intrare, exdamamumu ex fuerisy qm 
^ fuferbocaffiameratfefitm: ^Dextropede. ' ^dubiopau&- 
fiertrepidarirmu, fiecontrapaceptum^uu^neflmntrar^et. 
Csetenlm , utpariter movimus dextros greflus , iervus 
nobis difpoliatus procubuit ' ante pedes , & * rogarc 
ccepit, utfepoenaseriperemus : necmagnumeilepec« 

catnm m. In Geftis ptugadonis Cxciliani 
& Feticis , Lmctmm muUdm cum uittms 
fids. Mas catenas innuit Stacius The- 
baid. Hb. 1. 

^Bdlii tentkrMn» &tpac4mvinctri 
mSem 

%A$j^tfi , tendunt tmratis vbKitU 
Ijchmt, 

1. G. K o 5 T z k] In MS. Txagui. 
&niinuiculis ficlixc, & przce£ns 
inicriptio legitur» ^ in pnecedente 
C. N. quadnitas exdpias ^ hf c vero 
pto GMoJfer» cum iwjfcr habetur,qttod 
Patamus, ut ant^, Oi. edidlt. . 

r. iSpngmentetitiangtabMtttrjBMi- 
Utos davos intelligit , quibds portz 
configuntur, unde buLt •^VnMhsapud 
Tlautum. Clavis autem in oftio nzis 
annos ficdies nocari folitos , teftis 
obfervatio antiquitatis de Diftatori- 
bns daiyo pangendd creandis.* Jf^ou- 
wtren. CUvi kmtUti , de qulbus hic 
Wouwexius, capifa iunt. clarorum 
umbellata, in MU modum fidHgia- 
ta » quo dxttorum sdes exomati fd- 
icbant , Interdnm deaurata. Frid. 
Taubm. ad Aiin. Plaut. & G. I. Vof- 
fius. SedEthatdus: difio^utme' huBA 
non in oftio nt vult Wouwer. (ed ta- 
bttlaaffizi, utnoshodie)S(/foiffe/^9f 
i. e. calendariapeipenui diiikiiumf 
MstMoasms' ■ 3. /hper hoi egdum'] Optimi. Ita 
Curtius fib.T;. Sthilijuvem,fitper 4r- 
mamenturitintpo/tterut^imficMr, Sic ix&- 
fiCi. U.Scheffenu. 

4. Desttro pedej Q^m beHi hae 
eohxrent cum leqnentibus ! & nobi- 
lis obfavario.N.N.ad Chrifioph.Az- 
noldumperepiftolam: Omiunovi- 
detur iftod addicamentum dc lUutnM 
pedibos aon tSe dc iMhilo^xuua sm» 
tcquitur : mevimusitextrotgrtffms, R^ 
tuismus ergo dextroi pedes. 

$. Siuedubio'] Vere Petroniariony 
Alibi in }am edltis : Sine duhit ftiMji r#r 
^imnr«r4rMfr. SeneC.Epift.99,. Sim 
d3no muitim Philofophidproficit^Schci; 

feras. 

6. nofirumtranfiretl Limen hi^inr 
terieruerat editio ptmceps Patavina^ 
quod in MS. non lego. 

7. 4nr«^M^i] tf^;>.Fragm.Tragur« 
t. rogdreaepitutfiptenAtiriperenmi^X 

Woumeren: Intet legitimos modosy 
quibds fetvi Ddsni Uberabantur, i^ 
fuit , nempe balii interoederent » n^ 
zemittezetureisponia, qaidcpreci- 
tores vocabantur. Terent. 

Nec tu urMitihi/necprtcdttirempd* 
' ' ' rarit. . ,* 

TextulL Apoloi^ degrectttres^cttp^ rimt* |t«5A Digitized byGoogle ^ T. PET. A RBIT RI 

catum fuum) propter qood pertclitareeur. '- Subdu*-' 
da enim fibi veftimeQCa 4i^ni&toris in balned ^ quaB 
yix £aiflent * )c HS* ' Retulimuseigodeztrospcdes , 
* difpenfatofemque ' in prastorio auieos numccmtem 
dcprecatiiiimus itf&nroremicteretpccnam. Supedbus 

iUc Quumii^&Muentet inbalneis fvL- 
m » ^ut ▼cftiflCieAta fitbnpaent . 
Pltllt. m KlxL — fmiitUflMtmm imh»l' 
ned4 , ihi dpn fedmtwfim ve/Hmentmfer^ 
ifmt,Tamunp$nipiwmtmf, — iti.fimtt hmt" 
jMMTii. Teitoll. de fiiga in Peifeciit. 
Jmter tmbenuriet irfitret halmemritrmm. 
& A^»44k amii UbeUvmtieumpfsde f 
Ideo addncrnant iecvos , iqui vefics 
ienraiei\tiUthicdiipoliatns. Hujus- 
nodi autcan &vri appellabantux cd- 
ffini k i|ui nottnunquam meccede 
condufti aliis esiam balneaticis mu- 
nciib&sfui^bantiir: ^nikficAsMt , 
w^Aant, lo. 1 Wouwesea. 
: ».«;iX5]cMJ>o«r.8cTcagDx.^f<M 
^mieimm. i. e. ^ thaleti Imperialis. 
Tt iaiH ex I.Lipfio pluribils pazebit. 

3. Retmlimms erge dextrts ^edesl 
Clun tedixent aliqub, undedilcet- 
letant» moiis fuifle exiftimo , pedi- 
Ims piimum dextris niti » ne oud^ 
cedeiet lcilicet , le iniej^a, oijus 
^iatii piodieiant loc6 , cum lepe- 
teie. Fetconins ita intelUgendus : 
^ermm mt msevimm dextresgrejfm, Ap- 
patetexhisyetbis in domibus ma- 
ihatulki adeb nihil non ominofixm 
Seii confiietum fuilTe , ut^adientes 
^^mdextrosfedes ftatu piioies mo- 
teteezdiiciplinadrc&oircnt. 5.v/<. 
CMemm, 

4. dsjperfateremsmrees mmneranteml 
Vi^ef^er eft , qucm nos hodie 

'ihejmrdrimm, vd camerarimtm dici-i 
inus, toti fiico 4lominico piaepofi- 
*tus : ffrecmrator memjijcalit fic ratie- 
malie, Gttxa. Reehener , Zalmeijier, Pa- 
pias : diferfiter mi crMmr aimimfira' tUpeetmiUi ^utmelim efpeltdthant, mm 
nmmerahant, Erhaid. Dypenjktar arca^ 
rim. Gloir.Ifid.Dirpen(atoie4^di- 
gnioi : quippe emi re rmm emmmmmjmme- 
mam berm credidit, ut compicditux 
FfaHxtus Afin. Wonweien. 

5. m fraterie'] Sic £c Fiellon. ac 
Lotich. Sed Totnaef. & c. Tiagui. ffi 
frecarie, Rutgeius Heimanaides Har- 
dervicenfis , cujus editioni Gloftar* 
Pecconianum dcbetui » habet in tex* 
tu imfrecarie. Quo modo & C M. 
Douue. Wouwetius,«i^fWMrie. Glo^. 
Petr. /ii/>rc««M,i. inoxatoiiofinifii- 
ciaxio.wBaxthio. SchefiexustM/re. 
carie. Sic veteies pleiique omnes , ex 
qi^o •£ecemiit9 *>> praterie, Scd lcii- 
bendumeft|unftim infrecariei efte- 
nim adveibiiLm ab in^ptecarief m 
quo tn acQe^umau^fenfiun&at- 
tollit^ fictttfitinaliis. Vult, mul- 
tisprecibtisQX&fleatzienlem. Cicen> 
fic.ufiiseftfimpIiciinVemnav, his 
vecbis : ^me tempere in tanta inepia na- 
vimm » tantaqme caUunitate previnria, 
etiamji precarie ^ent regandi , tamen ah 
hit impetraretmr, Piecario logaie Ci- 
ceionis , eft Koftii inprecaria dapre- 
cari, Hsc quidem acgie le^o tan- 
dem admittit: eft enim ingrata tzanl^ 
pofitio : 8c fnfficiebat i^ei^wem 
non aod6 logafle , nec piecamm 
efle« U^Zcdeprecatmm^e,l>w;£iX»r 
mea, ad edit. Tomaefiii nt ptxu- 
'Qtam^mpreearie etiam in dUro^pho 
lcgi, manuteftatus. Exadvmb ty- 
pcavit anon^mus, teitius qiiotum 
manusibi vifiuitux» inpTeriane% (ed 
optavit. 

#• mt] Co4idscfttxvv> Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ' ^f 

tlk &(fa^ Tidtum 9 & , t Noa tatn)i^ 
utquit,miamncg^igentiaiiec}uiifiD^ 'Veftunctiu 

nieaaccubitoriapeididit, 'aaaBmifaiiiatda meodni& 
qnidam donavexat , ^ Tyria uhe dubio , ' ied jam &n)el 
lota. * Quidquid ergo efl: , dono vobis. t Obligati tam 
grandi boneficio, qnam intraifemiiu triclininm, ocdufl-it; 
nobis dk idem &rvu^ pro quo rogaversmus , & QxifBl&r 
mabafiaftttpentibusimp^t, gratianagenshumanitati 
noftrae* Ad fummam , t &timTcietis ait , cui dederitis 

bcme- I t>if^fttw. t Ennlfimu t f rraw. Extenaado damni; 8e vidiasiiini ez- 
aggemio, ncgligentic. 

2. Vt^Himu ta mea aiwtofMl Gab- 
iMem.¥ltilon. 6c Lotidi. vefihmnt» 
mmhimid, Ttagnr. cod.ToxnxT. alii, 
^.MMe«te*rM.Bi)n8dtil: Homanis 
91111 fibftfei douiilllca f altafefcnfit} 
inier ^dom^AtoM cffc^tom, tfoam 
non &s videte publicam liioem.Maf« 
tial. lemmate^ Coetiatoria. 

ntefitd pmtmwt % mc pntt VMum^ 
msmtaf 

lipr. Satiarnal. 1. 1, c. i. 

S* mmmihnmtMipmtecmiit mnMVt 
rw] Cottfiiematttoiimamiciimi- 
tem» Scdietttespatxoms dic natafi 
oMuieiamittere : quod otolfltib fitis 
ittttait Mait. lib. x Epift. sxcn. JSe 
exempia efttfinodi ^liuima paflbn 
obria (kttt toettti. MEsoL lib. z Ep. 
mi ; Plin. llb. i? Epift. ix s Maxt. 
lib. vx t X Spig. Iziy } Ivtrtn, Sat. xz , 
Tcx£ II i Symmidi. lib. x EpUI. si : 
alii. Sic Cenibxittas Q^Caeteilio 
fiium de die Natali libtom natalitii 
t3tid6 mfttit. Sic Dtottyf. Halycar- 
naf. : {xuua 4iKi tmt^nm im^gkTtn 
f ^ timfiftvim mimmtm) fitio -in- 
daentivitilemiogam imiatalidie 
«taiidit. ^Eodem titmo Ludaims 
fmxm^iSsiftsmmfimt (dgLms^) 
ribdliafa iQSittttllo co nfi xuf i i. B«/- 
U mtfm» iaxpSd fiaitt. Kud. ir» ir, 
caxyiXy y # f^ttr ipmn$ mmttt^kii/lh uH^, Ctii«id.T,it,lln. f.»«x7 ^ 

mijirit DHitttM. w^ mttrjMft 
icdt K.S. «. A. GabblMla. 

4. Tp^afmiiAhl veftiftttidinii^ 
xia miMUtftx ac «olo« txqoifiti. azga- 
ttMtui& fohifotiita motum ; ele- 
gaiftioies ttiiiKi Au fidcii volebaitt 
eactateiiittbapbaM|Mita, iiicoc- 
dnis aut hyaclnudjits cnfiitmbebaiit. 
Oifittibon. in f etf. Sat. Oe, Btharim. 

5. fidJMmfiitiHbtsJ Ideft,jU 
MMrtk atSett.Ep.«. Vtchfe^prmtltts 
Jt^mttjfere, 8tc. JbK)» mekecfnmfk^ 
fe-mmm. S^dJ^t^fiimH^rM » h. e. iitMi 
iitsti&i^Hi ^ttance Kti ptupaxft. Bax- 
thittS^JA^fiiXApaalHietoettdatio&i» 
ftd hM fkmel /«k Ekbaxdos. Vttde 
taali ttdtt «ftimattsdl^nfiitatSui. 
lilks coftNt igttoicit, oiettfiiae Hed-- 
pioilidibi^amttOttiQiflb» de tm 
ViH^.Cmllcte; ^ 

St m^ Oiffyrw jmftmmi fttNttitiNf fc. 
f]in.L9,c.t. Woo^vtiett. fet^goift 
^ jmm fitml km hmitX^fl^^atta ^ )afll 
dmniiitei^lata, k iliflailis pukg^tfa, 
ant lefiiida» ot fi>leiit fiiUoBes, ttaa. 
gones, ecc 

6. jMlfmdiirge^dmt^tehk'] fk 
MS. ita lego : Mw. mmL er^ ^if 8MH0 
veki dim, OhfigMti. Sicqtte ififtiMgai 
¥t>!nifte Wdetox: ^md^e^f eU» 
9ccm Tsf Mw Motittic pocttds ittaglaiii- 
whem > (^oafi i^^itsfe jteHcoRim itxtsA' 
naiflct. Et iiac ieccitttie i/tfitedKtm 
Sdtefoiamitii alioxttikiqift in«idl« 
<ct«t. 

t. r« Digitized byGoogle 96 T. P E T. A RB IT R I 

beneficium* ' Vindmdominicum * nsimftratoris msti^ 

eft. tTandemeigodiiicubuimm, 'puerisAlexanarinis 

^ aquam in manus nivatam infundenubus, ' aliiique inie^ 

f xm^itui. quen* X. Vlmm JUmimatm ] lafixiptio 
Koinaiia apud ydfenim in Monu- 
ncnt. Auguftae : 

}!li^pimFMlenmm»4iitS*fimim»ma 

Cdcuimn: 
Vkn ac vaUmi de opetbteA dsmimea, 
Gabbema. 

^ 2. mimfifeum ] Hujufinodi in an- 
Ciquis mannozibus nominantuz : A- 

MAXAMTHUS. AUCUSTI. MZ- 
VtSTaATOK.TUaaAKZANUS. 
SKAS TUS. XT. AkSZO.CXS A- 

azs. MZKzsTR AToass.Senec. 
£p.slvil. tf/iw tfaw minifierim mmli g- 
irem m9dmm enutm , cmn ^Uate IttSs- 
tm, Apuleius autem lib. zi Metam. 
hacc Senecx expUcans , ptteres cal^- 
mifiratet , puUhrt indufiates , fjsm- 
mmftrmatae inpMtla vini vetufii fie- 

2itenter effereates , notavit. Nimimm 
ic fiiit muliebris omatus induiia- 
tum elTe , & calamiftiatum quem- 
piam. IdemSenecaEp. xcv. Tranfie 
fifiarnm tmham , tranfe^ mimfiratermm, 
^ferqnetfignedmti ad ifferendamcemam 
difcmritur, Poitb qui vinum mini- 
^abat, ^Sueton. C«r.xiixad^^ 
thumUvinum appcllatut 5 ab Apul. 
lib.xMet.^icx£tf0r: ^ luven.Satyr. 
XIII 9A<yathesi in veteri epitapnio 
kpetiem. Ti. C l aux>. Auc. 1 1 b. 
exATzo. LiviJK. AUG. ser. 
A.voTzoKz. S.T.T.L. AGallis 
fiantie in LL. Salic tit. i x, ed. Baf. ^ 
Gcvds teft. Athenxo , ac Luciano 
•tmfif^ Hic vinum pizgufbbat. 
Hazt. zzx £p. Ivi. Hic idem qui a 
potione, hutSc^U^ena Cca loffma: 
ccconfizmat antiqui marmoris elo- 
fium : M. V L p I o. Au g. l i s. 

7HJKi'DIllO. DlVI. THAIAKI 
AUG^ A. rOTIOKB. ItzM A 
li A 4 U K A. S T. T a Z C li Z- KtAXCR.. tlCTOXZ 9XOXT* 
M O. £ T. A. C O M M Z K T< B Z K Z- 

picioRUM. &c. Lam, Plgnerim, 

3. puerit ^ltxatdrimt ] Papiniui 
lib. V Sylv. ult. 

Hen ti^ mercatm Pluma de puppe le* 
quaees 

Delitiaty deOttmvefiti cenvitia Niii 

Infamemt UngmiqttefimttlpUikufijut 
pretervum 

Dilexi* 
Cujus pzimum vezfum explicat Suet. 
Auguft. cxcz zx. ^uareadmedumex' 
hilsratttt, ^uadragenes aureus cemitihut 
divifit , jufiitte jurandttm & caettienem 
exigit a fingubt , mm alit dattme fitm^ 
mam, qttemt in emptienem ^lexaudri' 
narum merdum ahfimtptures. ^lexait- 
drinamerces, Hiftoiico, &loquacesda 
PhariapttppedeUtia funtStatio, peteri 
u£^ptii , dicaoes , & ob id convi* 
viis gzatilfimi. Quintil. lib. z, c z i . 
lul.CapitoL in Vezo Aug. The, Demp^ 
fiermMiez tantum dicaoes puczi adhi- 
biti, (ed & adulti fervi • aliique quo* 
mm ais icommatis 6c di&eriis , iivc 
mordaci Gde ludere.Senec£pift. x 23 . 
Varus e^ites Renumus , cemarumbonor- 
rumaffi&ater, auat imprehitate lingutt 
merebatur, Talis ille apud luvenaL 
Satyz. p. 

— cenvivajeee mertleKtefacetttt 

Etfalihus vehemens, 
Hujuftnodi autem carnanim afleda- 
tores , affecttla, luvenal. Satyz. 9» 
GlofT. Ifidor. ^ffecuia , hucceUttrius. 
luvenal. Satyr. 3, hucca t 

PerpettU umites» mtofue per eppidm 
hueca. 
Ifidor. in gloiC Stttrrtt,parafitut,huc 
eelUrists, lo.^Wouweren. 

4. a^uam in manut mvatam'^ i.e. 
utloquituiSeneca, mttlta niveincltt-' 
fiv» » uffii^ere refit^erantur tUiene : vel 

CS Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. p7 

<}uentibu$ ad pedes , ac ' paronychia ciuxi ingenti ^bti- 
«^litate toIIentiDus. Ac ne in hoc quidem tam molefto 
tacebant officio, ied obiter cantabant. £go experif i vo-* 
lui , an tota familia ' dntaret. Itaque poti jnem popo«* 
fei : paratiiBmuspuer, nonminusniie ' acidocantico 

excepit : cz nive co^m. Decoquebat rete* 
inin luxurU nives eaique percokbat. 
ande nhmnwn almm Pomponio in L 
M srgem, w- de ^w.& MjJtg.U Mait. 
iib. XIV Ep. ci 1 1 : & mvarms/lcms , 
£p. czv. quibAt nives attenuabant. 
Plin. tib. zix, c IV. DMifiiuf/t aim 
( nives ) ^iuu tmx & HUs kjemmt, De- 
coAas (]uippe nivcs > & Ipifnsvimi- 
ne qualis induias » aut intuias vitio, 
xuiius in nivem mergebant : unde de- 
c«^«diAaaquanivata« quzMattiaL 
mvut «tAi. £ft autem Netonis in- 
ventum : Plin. lib.2Ezxx, c.i 1 1 . quem 
iub perTona Tximalchionis latyiice 
imdctPetionias.&n<4r«. Anonymus, 
juxta manum Douic » ad edit. Toi- 
lueiii: «^imw m m^mts.f.aqusmmA' 
«f^.Donia ib.MS. c i/L,mMihusMn- 
de liquet , Dous4 & magjs Sciivcn6 
piioiem» nec vu^^aiis judiciiviium 
liiiiles cujusfubindepiacitanonne- 

5. dlii/^U€ hft^uemihus ad pides^ 
Veteies aocubitaii manus pedcique 
lavabant. Fab. Pi^i : ^tfuam/mmi- 
lus^hufjuedMt: Vtiomque hlc &- 
^um Petronius innuit. mmptdihus 
& ddpedes M ut nuunhus & ad manus a- 
fiMm ddure dicebant vetexes. fV^tuwe- 
ren. Nos ante mcniam lavamus ; ied 
tantummodo manus : antiqui ( nifi 
in balneis fUiflent» tunc enimnon 
lavabant ) in ipib quoque convivio 
lavabant ^pedes. Vtiiuique lotionis 
ezempla m Sacds. Phanixi manus 
fuaslavabantadcubitumufque. Nec 
ibliim ante ptomnlfidem & antecce- 
nium > ied etiam pei iingulos mifTus 
abluebant manus. LiDr.Satuin. lib.2, 
cap. I. Savaio Not. ad Sidon. 1 1 £p. 
lu Ge. Srlkurd» 1. pMemthia'^ intpimy^et. Paut» 
i&gineta lib. 1 1 1. iS impeiw^ ehn^ 
9lHSf^ II t9^ ^tS^ liuffi^euf ru ew* 
X/^ amiuftifPff* (Pannychia efiehp' 
eeffus dd radicemui^iij, BalbusCa- 
tholico : Pedera » fedum W aurium 
firdes. Hujus miniiteiii exempl^ ha> 
bcs inanriquis monumencis apud 
laniui Boidaid. in libb. antiq. Ro« 
man. ezpieifa. Lundoip. (i. e. £i- 
haidus ). GMema. Varemchia hoc lo- 
co ibides pcdum non leauvia. Tems-^ 
fius, Vctam hicparenychia neutialicez 
^fimm. atqui Gnrcam femin.eft. 

ncc lepeiio ab «fvI (uniuis )» cw- 
^(^ , adje&iv^ » ied iw^^ , in 
compofitione — vx,(^. 

2. cantaret ] Antiquomm epulis 
vaiia adhibit^ oble&amcnta , ut can* 
terum^ ludionum, &idgenus. Se- 
nec. de Vit. beat. c. zi, ac Apicii & 
Nomentani luzu : Vides hos efuit le&k 
f^edantes pepinam fuam , aures vecun* 
fene, /hedacuiis ecules ehie^antes. Si- 
don, lib. I Ep. 1 1 , 4,e Theodorict 
conviviis : In hec cenvivie nihii niji/^m^ 
phenia/hepente agitur, Seivi cantoies » 
Sympheniad. Maciob. lib. ii, cap. iv. 
Deie&atus inter eemam puerit jymfhenia^ 
ets. Wouweien. Nec folilim in ho« 
eoram luzas ftetit , imb etiam feicu- 
la ad iVmphoniam infeiie mos ctat. 
'Elluhitejignum/ymphenia datur »gufia^ 
teria pariter a chere cantanterapistntur. 
Petionius inft^. Seien. Sammon. in 
ftagmentis apud Macrob. Linden- 
biog. Not. in Cataled. Ge. £r- • 
hardus. 

3. adde eantice'] Sicomnes , etiam 
c. Tzagux. Eihaidui : Pon^ tuu* 

G r» Digitized by VjOOQlC j>8 T. P E T. A R B- 1 T R I 

excepit: & quifqius aliquid rogatus erat,ut daret. ' Pan« 
tomimorum non patrisfamiiiae triclinium crederes. Ad^ 
lata eft tum ' guftatio valde Uuta: Nam jam omnes ' dif^ 
cubuerant praeter * «»«» Trimalchionem , ^cuilocus, 

novo u tdntiet. Maxtiantu Capdh: Vtx amt 
4UUt4efi, dMtirsvii. Sim$ iravit tfi » 
«itfw ex pitimo J^iritu trahitur : amtus , 
€um exjuperpde eris tmittitm. Stat. 6 
Thcb. 

Et Rtuk dures eirtum^lpMtur McUfU. 
Sic iiifz^ ubi legitur : of^ptius tuer» 
dtque ipfe etiMU teterrima voce de ufer- 
fidatie mim9 cMttieum txtertfuetr cefl- 
feo corrigendain , tenerrima vce» pro, 
grs»Mima . qualis efTe paeroram fo- 
let, quod & Wouweten not&fTe H- 
deo. Tomaefius dadt. in maig. & 
Var. left. leg. mHa , qubd aifa vooe 
eaneretur. Efto. yeriim agk v. non ei% 
atida* fedmera» foli. 

X. f§intwmm9rum\ Pantomimidi- 
cuntux perfonazum omnium inctta- 
tores, qai in (cxnis perfbnas per iin- 
anlorum aftuum fimulationes often- 
debant. >Sn^ r» laumt fupui^uf 
(^utd tmmumfimist ^ertntJ.Anonjm. 

2. GufMtio valdeivaxz] Vide fupr^: 
Gt^Utitne mirifieA imtidti. Gabbema. 
lufatit vdtde lauta. Fragm. Tragur. 
fnotts i UudMa. Erliar<nis : Alii, pro 
^jf4tMlegunt^^«/3efique exordium 
coenx, (eu antecorna. Rader. adMar- 
tiai. lib. II Epigramm.xtf. Kofiu. an- 
tiquitat. Rom. 1. St c. ay. 

3. difeuhuerant'] Lipf. Ub. 3 Ant. 
left. c. X , de aocubitu veterum ad 
menfam : Primum ^MMtiMMi (inquit) 
JHtit veteres Rtm. uti & Grdets nonfi- 
dsfe ad menfkm,fed aceubmjfe. ^uan mo~ 
rem etiamnum pterufiiue Oriens ufm- 
fot. &C. Circum mer^am tres , utpluri- 
mumleSierant, ex ifut trtclinUnomen. 
Veldutetiam, ^utd Plautm hielinium ; 
ftfieritr atat htc , amt alifuidpnule, Sig- 
mavtcavit. ^^utd eum effet infirmam 
hemitydi autllunata tefiudiriit exfiru- 
^mihvtcari plaeuit nunum litera Graca : ^uia ut ex marmerihue li^utf, iiaatat 
figma literam ut mediam tunamfiribe^ 
bat,^c Pett. Lotichius. 

4. unum ] Sic Ftagttidnt. Tzaguf. 
Pto priori, ip/um. 

5 .^rM Itcus ntvt m^rt frtntus p/rvd^ 
btKtur] Tota ratio leftomm & tri- 
diniiapud refeies hse erat. Tribus 
le^ls tere coenabant: fiiignlis lef^is 
recumbebanttemiadfummttm, aut 
quatemi apud lautiores , fi plurcs , 
(ordidum liabebatur. Cic in Fiibn. 
Hihil apud hunc tatttum ,' nihil ttegans 
flcc. Grad^uim fiipatiHk leAutit, fapi 
pturet. AmidMaaob. in copftsFon- 
tifidx delctiptione , in duobus tridi- 
niis decem modb oonvivat nominan* 
tur, utappateat in magnifico epulo 
vix binos ledum unum tenuifle : De 
lanto liomine luven. Sit. z. 

Optimafilvarum intefeapelt^que vt- 

rabit 

Rex horum, vaeui/^ue ttrit tantum 

ipfijaeebit. 

Accumbebiant autem redinata fiipe^ 

ra pane cotpotis in dibitum fini- 

fbum, infera in longum porfefta ac 

jacente: capiteleWterereftodorfbk 

pulvillis modice fiif!uit6. E ledis, 

qui ad finifham etit, is dicebatur 

fummus le^s : qui ad dextiam , 

imus. Ratio difcumbendihocfiuae- 

bat : etenim ut libeiam & exfeitam 

habere poflent dextram manum in 

finiibum latus deoumbebant. Etqui 

6tdo leftorum , idem etiam fuit in 

fingulis leftis accubantium. Summus 

quippe locus in uno quoquelefto. 

• qni nullum fiipra fe habebat j imus 

' verb quem infxa medium accumbens 

I occupabat : medius infra pzimum 6c 

fimimum , ac imus infia medium. 

I Sdiettittc zem dell&eabimus : 

MED I VS Digitized byGoogle S A T Y R I C O N- 99 

AOVomoi€,prinaiusiervabatur. Ctfterum ' in promuUi-^ 

dari MEDIVS X^ECTVS. InmedioeolloeabAtiir mcdA rotanda » 
hamilU. Inferioiuiii daideiti homijmiii 
txipct, 3c cz fimplid iifiio : l4iitiofliim , 
oittea» aiitccenM,atttlimitiAax|eMel 
inticfta : qnam pes ebiitmiB,fiibi^ taAiat» 
pnta in moditm pitdi > autleoBiiyihi- 
tinehar. 
I<ipf. Ub. I II Antiq. Lcft« Honoiadffifflum locum ducebant 
Romani mediiledilocumimumfi- 
^e ultimnm i eum ncmpe qui infb 
mediumaddeniam erat ejus ledi: 
isdabatur conviyamm honeftiffimo 
&di0iiffimo3 ideo & Confularem 
vocabant. Piaetet huncin(ummo& 
imo lefto > iinnmus in utrovis ha- 
bebatur honoratiot. Cxtexiiffl ez tri- 
bus loftis duo prioxcs medius & 
fnmmus inyitatis oedebant. Domi- 
nus oonviyii cum uxote & libeiis in 
tertio, lea imo aocumbebat> iique 
incopiimum locum tcnebat. Suct. 
Attguft. c. Iziy. Siuxoiun^noncae- 
naiet , umbtis is locus deftinabatur , 
Sc ytlioribus pcrfbnis. Aliud fiiit , 
cum ftibadi6 accumbebant, id cft, 
toro conrittuA U ftmirotundo, quod 
In litene Sigma (Q) £|uram£i&um 
crat , unde 8c nomen. Idque pro nii- 
mcroaocumbcmium* quos capciet. 
Jfexiuiiinn, htftsdimn, •AjcfiitM yo- 

cabaat. la hli » oon ana lcrie dif- cumbereht, ii ptlmnmloaimtene- 
reccnrebatur, qiii omhlum lUmmtts 
erat , hoc eft in finlftrd cotnu ftiba- 
diiprimus accumbebat , ulrimusqni 
ittfia cztetos , hoc eft , poftremus ift 
deztro cornu. Sic apiendus Teftus : 
Itn^utinomvivm filus Mex fufra csti- 
T9S ac€uhdt , ftd Didlitfupra Martialo/t, 
& Sluinnalm , MartiaJit Jitfra proxi- 
mum , wmnes deinde fuura Potttificeni» 
Alia quoque latio yidetur ^oi&c iit 
bidinio. Ciclib. ix £p. zxvi. Plua 
vide dc his apud Lipfium lib. i x i An- 
tiq. zcyi» zctx s £ Ql. Salmafium* 
S.^,Gahbema. 

I. in ^muifidari aJeUus erat — T^^ 
ham^tcclPremulfdaretCihas quiin gu- 
ftum datur. GloJlPetron, ex Uffo, Pro- 
muifidarc five fnmulfidarium mihi cft 
fremulftdit fivC ooenx piimse paitis fei- 
culam»iepofitoriamyeiMaitialix»/^^ 
terium diotur, I^XpxHl 1 1 l.x IV } Al^ 
bitxoque infcuttS. Inpromulfide nam- 
que, leu gaftatione, « efiaaiemi quid 
G 1 fuit Digitized byGoogle loo T. P E T. A R B I T R I 

fnit 8e pooikiitL Minim^ prtmmyi- ' qnod 9lus fr^mHlJhUrMm. Sicvui^sr» 

dare vociii adfero vas continendx ScvulgaHumidcm: manifeftare idem 

^uftatiem dc&xnznan 9 ut omnesvo- iquod mantfsftanmm in noftro jure: 

lueie emdtti. G»nfatim. Vlpian. L. fnmaretcprimanmmypdmarttcfalma^ 

etfi non (imt. $ aigento. D.de Aur.& , rimm, Vides promuljidare apud Petro- 

aig. leg. framMlJtdaria va/a appellat: , nium nihU bibendi cdendioue caufsi 

hicfr0»M»/y?i«rf4intelligitcibos, qui Iparatum contincie, fedvaUtantum 

inguftu, Lipf.Epift. quxft.1. 3 > ep. |iuftincre, afe&um nempc Ceimthimm 

2 .* Vlpianus vaia » quibus dbos vd ' cmm b^aeao olivamm , & lances duas, 

piomulfidem apponelRmf. Erhardus. 

^feUms Corinthims cum kfkcde. sAfel- 

lus vas ut apparet geftans promulfi- 

dem , five opipacam gufbuioAcm. 

Scaligct» Vix adlentior Scaiigero 4- 

f^bsm fiiifie vas feqttcntia verba aliud 

mihidicunt. lungetmann. in Sym- 

bolis ap. Erhaid. Exhardus : sAfiUms 

Cerinthius vas cz zre Corinthio h- 

€tumf ^forma hic diftum, dmebus 

hinc & indtfaccis, auibds ierculo- 

tum lances fic parop£des in mcnfa 

unponebantux ; cujufinodieftquam 

nosGermani^n/Zu»» i. capram, fi- 

militer^formadicimus. Salmafius: 

m fremmlfidari. Quanmm eft hodie 

cntditorum , premmlfidem volunt efle 

anteccenam aut guftationem. exxant 

omnes : nam omnis au6borum anti- 

quitaslemperhocverbipro vafe aut 

lance ufurpavit, nufquam de guftu 

dut antecGcnio dixit. cui rei ndem 

£icrt vox premuljidarimm. Sipromuljis 

pro guftu fumeretur aut antecoena a- 

pudLatinos, fremmifidarimm utique 

vas efiet, recipien<UB guftationi a- 

ptum , & guftatonis continendis. at 

freymUJidariumy non huic ufuipara- 

tum apud vetctes erat , ut aliquid 

cfcnlenti aut poculenti co^tineret, 

ied u^^ia vafa & lances fiiftineiet , 

nempe frrommijides. Sic prommtjides va- 

fa erant , quibus fuftinendis promml- 

fdarittm dicatum diftumque. 9r de 

Auro arg. lcgato : Sed Ji cmivafa ftnt quz afellum tegebant : lances ill« 
argcntex , quz afellum Corinthium 
Ctfgebant , prosmmlfides omnino dici 
deouere : nam in afello mmlfmmit- 
ponebatur , quod in antccoena & gu- 
natione fiimebant. Idem Pctronius : 
Hoc^ intimt, beUe: cras im promemlftde 
lihidinu mftra mUitakit : hodie emmpoft 
afeUmm diaria non fmmo. Vbi afeSsu 6c 
premmljis ^to todtm. nimafelbmt ut 
dixi , vaseiat , lecipiendo mulfo pa- 
lamm. lanoes quz vas illud tegebant, 
prommljides di€tx. ^JeBsu eft quem 
Grzci ivof vocant , q^od genus crat 
vafis vinarii unde apud Athenzum 
lib. IV in vcibis Poudonii , ctoi yi- 
fASms wu ( afeUi vino plcni). quod 
non de animali, ut peipeiam viii do- 
&i cenfent, fed de vafe aocipiendum. 
Sic vas etiam mulfi aielius Latinis , 
&quzafcllumtcgebat. lanxaigec- 
tea , prommljis dida , non ob(cuxa cty- 
mi ratione. nam fromuljis propue 
mulfi vel vafis mullarii operculum , 
non vas ipfum mulfarium. Indc pro» 
pmmljidarium i quod vafii mulfi cum 
fuis promulfidibus fiiftincbat. Pro' 
mmljidarium enim cft rcpofitorium 
promulfidum. Ifidorus pr^nfirimm ia 
Gloftis fuis exponit. quamvis autem 
promttlfs propri^ fit id Quod dizimus, 
iQcgc^^fUuvf ( per abufionem) pro 
ouavTs lanoe hanc vocem veteres u- 
mrparunt. Confcrquxfupr^, tnpre^ 
mulfde tikr n. KcincuVLSiin prommlfdari 
iejata» non jolmm ea continentur, qua | afeUme, &c Con^tafeUmm vas fuiffc 
aliquid in fe recipiant edendi bibetidique i cx zrc Corinthio j de cjus ufii, qubd 
famta paratmm, Sed & qtsa aliquidftf' | cifet inter prommljidaria y in quibus 
tineant : & ideofcuteUm vel prommljida- | euftatio foleret czhibcri , paritei de 
ria continerL Repofttona ^uoqme contine- | forma , unde bifacdum intclligcrc- 
Umtm. Petronius Axbitex: Cateritm , mus, tuibantAnnotationcs, Com- 
jnprtmmlJidariUc fmimifidsr$ dixk , [aientvu» Conje^uts & quicquid 

eft Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. lor 

dari afellus erat Corinthius cum bilaccio ' pofitus , qui 
habebat * olivas , in altera parte albas , in altera nigras. 
Tegebant afeUum duae lances , ' in quarum marginibus 
nomen Trimalchionis infcriptum erat , & ai^nti pon- 
dus. * Ponticuli etiam femiminati fiiftinebant ' glirei 
melle, & papavere ipar£>s. Fuerunt & ' tomacula lupra 

crati- cft Symbolanini. ^fiBMmdt^ohm hmc 
& indefiucM tmfium nobis oftendunt , 
& uamifuSi ifimmt h. e. MfiHMmprc 
•bfimc offisnmt i funt antem deli- 
ciz illzpetits longius» Corinthiis 
ctiam» contn qium volant, igno- 
tx i nihil quioem iftud ad Fctio- 
nianas. Tuxxxhifit fiecuUncts fircuU- 
rum & pMrofpdes in menfk impofit^ 
/iH^ conuniniicun tux 3 athicPctro- 
nium ptoifiis defenuit , loquunnu- 
que incompeita. Quid enim lan- 
ccs ^icerent in biiaocio olivis conti- 
nendisfabcicato? Non geftavit sfil- 
ius vcl (iiftinult, quod putant iUi, 
Unces, fcd fua boii nixus ^M^Mi /4»- 
(ibus ti^us iiXit. Fetronio igituc re- 
Ac intcUigendo fimpliciftimum ob- 
viumqnc eft vafi forma aielli figura- 
toutrinqucadfixum k fabrolocula- 
mcntum inftar iporculaB vel bulgc , 
zcdpiendis & continendis {pecie- 
bus fiiidc nf*479fj{gf ( ^^uaUter divi- 
fism)i iic ut in altera ejus part^ albx , 
inaltera nigcx olivae circumfcrci fic 
adponiconvivis potuerint. Bifacdum 
zecentioribus Grzcis ikowuit» peia 
vcl manticsi duplex , parte una ant^ , 
alteri retto pendente. Italis bificcia, 
GaUis&fi/4c 

1. pcfitm'] Ponetf oonvivale vei- 
bufla- luven. 

— ^Umt4 9fjuUtlUMfibit9t9S 

Ponit 4ipr9s* 
Idemzi. 

— natMtitiumcnwvu pcnercrmrdum, 
Tale mittere ^d Apic ic mifflu , pro 
fercuio. G41P Bsrthius^ 

2, ciivatin dltera psrte sihtu , m «/- 
ttrtinigrm'] Ovid. ». Metam. Pomtur hic hicchr fincna bseca Mi- 
nervd. 

Varro de Rc Haft. Iib.i, cap. 66. Jo J 
Wcumeren. 

3. m ^uarum tuarginib. nemen Tri* 
matchiems infir. ] Lucian. Hcrmot. 
Flaut. Kud. Nam hac ( urna ) literata 
efi, abfecantateuUfiet. ita & pocuU 
Uteratai Gnecis y^ufi^Tttf^ wnj- 
eAth ut Athensus tf adit. UrMsweren. 

4. PonticuUferruminati^ i. 0. junAi, 
conTolidati. Giof.Petron. 

$ . liires meMt ac papavere ^arfis ] 
Amm. MarcelL Ub. zivi 11 . Pofcuntut 
etiam in canviviit aliquoties trutina, ut 
adpofiti pifcet , & voluaes ponderentur ^ 
&liires : ( hac dc cauifa , acdo , ar- 
pnti pondus Trimalchionis afel- 
lo inicriptum, ut, fi pondctenmr 
voluoes , pifres , &c. hi fimul cum 
patinis imponcrcntqr t^tinis ) f m- 
rum magnitud» fapim deiicata mn fine 
tadfo prafhtium, ut antebac inu/itata, 
Uudatur apdue. Intct convivales de- 
litias glirium ufus adeb celebris, ut 
99S Ceriiria leges , princepfyue M. Scaurm 
in Con/ulatu mn aiio mcdo ceenis adimerg 
necejfumhabuerit , auam conchylia, aut 
ex alio erbe conveam aves. FUn. lih. 
VI X I, c. Ivi X j Ub. zizvi, cap. i : Api- 
cius lib. VI 1 1, c. iz. de eoium fagi- 
natione videndns Vano R. R. Ub. 
iii,C. zy. S.^.Gabbema. 

6. foffMcw/tf^ JErant fardmina (|ux- 
dam^ ez camibus minut^ conafis, 
admiztii ovis & Gilfamcntis. Haroi- 
rez. Gabbemd. T0>"^'« > pinguia vi- 
fccra. Wouwcren. Martialis lib.. 14 
Epigr. xpi. 

Parva tibi curva ar^ticuiafitdet ofeUa. 
G l OfiiUi Digitized byGoogle Toi T. P E T. A R B I T R I 

craticulatn, ferventta atgenteampofita ' <^infra cra- 
ticulam * Syriaca pruiu ' cum granis Puiiici mali. 

•In Qf»Udt aro toinacutis po(uit , qus cta- 
ticulisimponuntuxtoricnda. Radcr. 
tA Marttalem 1: i £p. 9 5- Erhardm. 
Umaeul4. loanncs Britannicus ad Sa- 
tyram z luvcnaUs crcdit ificia eadem 
eire cum tomaculu , qvut nomen a fi- 
€tmiey non iecus ac ifida, habent^ 
quam rcfctw GxZG, dicunt , qua; ut 
piurim^m jeooie & pulmone porci- 
Qo conftarent : (ed non poiTum cjus 
opinioni fubfciibere : cettum cnim 
cft tomdcuUt , Tcl ut Varconi placet to- 
xnacinas , paites efie aiiquas potd 
certo mod6 fcftas. luvenali^ Sat. x» 

Vttanun & pojuu aiiqmiv&veafque Zxt4, & tandiduU dh/ifia tomaeuU 
porci. 
Kemo enim ificia ofkn aut vovet 
X>yf. Schollaftcs vctus : Tomacuia» 
pOTcipinguiaqusddm vijcera. Martialis 
innuit moris fiiifle calida venun- 
dari: 

Huodfltmantia tjui tomMcta raucue 

Cireumfert ttfidk ee^uus fpiiAs. 
Hin^ Petronms in Tnmalchionis 
guftatione, fuerunr & tomaeuU , &c. 
1.. Nonnius dc Ke Cibar. lib. ii » 
cap. XIV. Gahhemain denuo odkii. 

1. ^] Fragmenti Tragui. 

z. Syriacapruna'] Quz oUm Latinis 
Grzd^ue,& GalUs hodie Damafcena. 
Haderus, PrMsorwngencravatia, nam 
& forml, coloie, & thagnitudine 
&&poiediftinguuntui, ciim & ni- 
gra candldique & puxpurea atque 
ceiina, hcrbacca & lutea repcriun- 
tur. Plinius cciina iaudatiora pisdi- 
cat , qus Viigilius cciea , Columel- 
Ia« ccriolavocat, Ovidius veib per 
periphiafim de(cribit : 

PruaJUue mn fotum ni^o liventi^ 

Vgrum etiam^enerofi , mfs/^ue imi- 
fsmia terat. Damafcena autem inpdmi^ oelebran-» 
tur ab indyta magnaque Synx urbe 
DanMfco , qus & Syriaca di^, qui* 
bus fiicoedunt Hi^nica , (eu Ibericaf 
quae dulciora multiim Damafccnis. 
hzc vcro facultatem magis adftrin- 
gentem partidpant, unde Dio(con- 
desaftctit, ficcataDamaieenaalvum 
cohiberes quod Galenus miratur 
iib.vi i de fimpl. Modic facuiutibus, 
ubi dicit) Kuaa Damafi:ena, tum 
vitidia tum ucca ventrem folvcre $ U- 
br6 etiam de attenuanti vi^us ratio.> 
ne. Damafiena HydremelitiinceSatfra^ 
mandant ii . ^w^w extenuanti diata efl 
utendum ; veriim hU magit atuum foU 
vunt, qui ex Hijpania tmpertantur, 
quod nec Maniali ignotum lib. xi 1 1 
mblemmate, fruna Dama/cena. 

Frunaperegrina carie rugofafineCta 
Sume : fiient dmi folvere ventrk 
•nw. Lud. Nonntut. 

J. eumiranitPunicimali'] Pumcum 
malum & granatum nuncupatums 
Ifidoro & malogranatum , ^ grano- 
rum multitudine : non a Gianata 
Hiipaniz urbc, ut nonnulli nimis 
impcrite afteiunt : fiquidem nomcn 
hoc iiii inditum ante conditam 
GranatanL Fwncivnivctb vocatums 
qubd dica Carthaginem Punicam 
urbem , laudatiiCmum provenit , 
Grcds p0i« diftum : \ Boeotiis verb 
oxlyr» ▼el fida ntmcupatur, unde & 
regioni contetminc nomen indi- 
tum. de cujus pofleffione, chmin- 
teiBceotios & Athenienies orta U^ 
eflet$ Epaminondasioeacontiovet- 
fia , patrbe oaulGun d^ndens , pro^ 
iato malo Punieo, Athenienfes roga- 
vit, quo nomine id pomum voca- 
rent : Uii ^«mci dixcnint : nos veib » 
inquit , fidam : atque ita caufTam ob- 
tinuit. ut lefett Athensus ex Aga- 
thardde. Columella elegantei aibo.* 
icm & frudam defciilnt. 

Jdcse Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. loj 

In his eramus lautitiis , quum ipfe Trimalcbio ad fym- 
phoniam * adlatus eft , ' pofituique mter cervicalia minu^ 
tiilimfl exprefEt imprudentibus riium. * Paliio enim 

cocci- M9X mbi fMgmntu fi jUrihm induit qUA mtult mittfat ttgmiiu 
grmi, 
Samma ejas geneta dao (iut , alted 

(dnrMmmm) ob idrocatttin i altett 
vci6 non adeft aut oette minimos , 
unde timifiitw (^Ap/Me HgmfhnMeim) 
di^m; fcdcaftdidtocahKc(ant,& 
molUeiibas acuus, minalqueama- 
ttt diftinl^a membtanis : de quibus 
Maitialis lib. xiii. Satam ptim^ 
in Cypio fenmt hane axboiem ^ Ve- 
«efe » Ht GicGomm teftantux faba- 
Ix : fteqaentiUs tamen lunoni ap- 
pingijui > fimflSme ?eib Ceien : in 
memonamroxt^ ejus luftAs> qu^d 
Pcoitipina k Platone rapu , & k ma- 
cxciepetita» eandam ^ love obtinuit 
ca lege , fi nihil apud Infeios degu- 
ftslAt: (edcuminventa fiuftet maii 
^flPNKigfanis je)uniam (bkifle , apyid 
Pluconem laanlit. Lml. Stnmm, 

i. In hu wmmu Imttitiit, mm M 
Trimaldfit, ^c 1 Idetiammoiisfuit 
Odavio Augalfo , de quo Sueton. 
cap. 74. Cmvivid nmmn^mdm & /8w 
«VM fyfcir » & mstitriiu reisn^mtkat: 
mmetmfivA & tmuwt imipermt friuf- 
^msm iSt difimmhrH , & p mmuu rmt 
digr^om. Ge.Eihaid. 

2. MdUttmtf] Sed U ad(ympho- 
aiam efteiebontur k cc»na. Seneca : 
P4tmvim . tff» Syridm mfit fitamjkeit, 
.tmmvimt, iyiiisfimntit^miis fi fiptl- 
Hffk M ipmffihipmwtsrtt , fic tv emU' 
mltmmfinkmmrietHM, mt imttr, fim^ 
fimtxtltttrmm hte sd fymtphmiMmtmit- 
wetmr, fi d mmm», fitSmm$ (vixitfVixit), 
tmUttmtmfiditttitttHt. Fi.Pithoeas. 

|. p o ft m fiuu imttr ttrviemtiammmitif- 
.fimtm pxfrefitt , 9u. Editi habcnC^. m 
€ervimUm,^mkso vttb Fcagm.Ttaga- 
cieAfis leftionem imer ttrvicalia.li2m vods inter (yllabapofteiioi, ^ iecjuen- 
tis ▼ocabuli piima ob fimilitudmem 
Itteiaium abloxpu. San^ nemo pow 
nebatui in ceivicalia } non hic eoium 
afiis, iedutfiiftuicLcentcapuraccec* 
vicem , dioimpofita , non fubjcAa. 
Vndc Maxtialis lib. i x x in Zoiium : 

Efmttm tfit^ , ftrieiffme fmlvimis. 
OffOSBDik tjfiUtm , atdeeo, quieftm- 
fer eos , non qui ponimc in ets. 
Sehtgmrm. ftptm i. c, m. Tali cultu 
Theimopolis , PhiloTophus tctulus 
&caa^ius in oonnvio opulenti di« 
(cipulifiiiEuGcatts fiiit: quinque e- 
lum Huwi eom menfflc compofiierunt^ 
yjmmu^M ^ieAvm^ euhJ mt" 
tnf)», mmdifma^ etmfifantts jfulvinis 
& etrvtealikmt ^ tf cui ftni i ttf :^ 
fij/iai ^vj^iiiptn tfjl^ \mwtXv umf- 
ttffit iimett^ ( mt in ttd. habitm ma- 
mtrt & itngmm dmrart ptjfit). Lmc. in 
Stmmit. Th. Heinefius. txfTtfiit imt^ 
prmdtmtihm rifiim. Quia vulgb uno 
tant^m pulvinari u^antui. Apu- 
lcjosl. 7. Et in fmmma pmivinari Itea-' 
tm , emna ir ptemiii magmit inamgmrat, 
^od ictapit^Ut. Si Encolpias nodie 
aa Geimanos veniat, Sucvos , in- 
quam , Algovios , &e. Vbi videat in 
ieftisftroem minutiflimomm ccrvi- 
cajtuili , fcK , oAo , deoem intctim 
ctiam plucium , ad oftentationcm 
laottriamm paxacocam , quantum ir- 
cideat ! lacobus Gaudenfis mona- 
chus: ^naitiHdtSfduuntmrmttdicicmf' 
fni, ad txaitamdti hmmterti apH. Ec- 
fcaxdtts. Eftvetb in Fcagm.Tragur. 
imter etruiealia mtmmitipimta, pco minmtif' 
pma. 

^ Patit ctceimet adrafimm czdalerat 
tdpmi^ Gncd Romaniqtte etpite in- 
te^o : qui delioatiorcs , capitc inoc- 
debanc paUiolato, non fine fufpi- 

idoBC luxos. Senec. de Mflcoenate : 
Hunc efftt ^mi im trihtuiaii, in rtfirie, 
G 4 fmtmni Digitized byGoogle 104 T. P E T. A R B ^ T R I 

coccineo adrafum exr/i^4r caput , ' circaqueoneratas 
vefte cervices laticlaviam * immiferat mappam, * fimbriis 
hinc atque illinc pendentibus. ^ habebat etiam in mi- 
nimo digito finiftras manusannulum grandemiubaura- 

tum; it «mni pMilif» cmtn fic dppmmcnt , Ht 
pdBihvd^retmeapttt, exdups utrimqut 
Mtrikuf • nm editer qudm in mimo Divi- 
ufugitivifilm. Piutaich. ftiperbiaxn 
Tompetani liberti » Demeaii taxans: 
l>9mi>njlanteipfim» uiqait, Mcumhe^ 

ifigUTw (habens seeres & caputpaBio-' 
latum), Lipfius. Vide Salmafium ad 
TertulL dc PalUo. Gabbema. Vulgo 
le^icai , palU» coedne adra/um inclufe- 
ratcaput j Sic vezo Fiagmentttm Tia- 
gur. Schefferus: exduferat. Hscledio 
pntdantioindetui. Quomodoenim 
adrafum vidttc poteiant caput, fiid 
induferat? Ezgo potius habebat ex- 
feimm paoliipei cxttapalUura, quod 
in me^o cemcalium ambientium 
& paQii pucpuxci nudum ac paene 
eilvum non potuit non lidieulum 
videii. Endufi^m tali fenfii adhibuit 
6c Seneca, de Maeoenate agens : /c 
jtpparuir, ut palUi velaretur C4put , ««- 
€lufis utrinque auriculis, 

I. circaque eperatas vefle cervices U- 
tidaviam immifirat mappam'] Clavi 
quibda honoiis causi utebantui Se- 
vacoies , vel Tiibuni , vel Equices 
jion erant confuti vcfti • fed fupia 
cam demifli in peftus oiqai , alii ai- 
&ih% , alii latius , u( le^e Hoiacius 
dixeiit: 

— iatumdemifitpe&ereilavum, 
Aciont ad illa vezba : Pratextam & 
iatum davum^ Latum davumpmpuram 
dicit , qua in peHore extenditur Senate- 
wum. Grad r ic^AaCf^rM^^q.d. veftem 
muttlam , fine manicis ) vecant, ufum 
fjus retinent Prindpes , injiesentes vefiik 
eervice ad peUus indumentum ex pur^ 
fa, vel peUikus predefis muris Pentid, 
veUliu, dum regie hahitu prtdem in 
ftthUeum, lac» Cujaciui« i. immiferat'] Pio ftiaveiat , ^uod 
loquendi genus e triciiniis in ciicos 
eft tianftatum. Lampi. Alexandi.Se- 
vero: Conviviumne^ue opiparum, fi«w 
que ntmit parcum , fed nitorisfujumijuit. 
Ita tamen ut pura mantilia mittereutur, 
Cafaubonus. Cahhema in ed. pefier. 

3. fmhriis hinc atque iUinc pendenti- 
hus"] FimbrialntcitA» quacveftioi- 
natus acoedunt & piecium.Sic^M<«- 
menta Dwuta fimbriata ttanu Plut. 
LucuU. K^orestiiffitftf^iJhu vocat. 
Sic 8c mappis additae £mbiiar. Petio- 
nius hic intei Tiimalchionis delicias 
leoenfet , mappam iatidaviamfimhriit 
hincat^ue iSinc pendentib^. NamM^- 
^4#quoquepu]^udl & aui6 davatas 
iuifle conilat. Cafaubon. ad Suet. /#. 
WdtxJut. 

4. Hahehat inmsmmediiitegrsmiem'] 
Mimxp , quod iii minimo digito 
giandemhabueiit» cum PoUuzTcii- 
bat Ub. V, 4sfe(3 ^f 'f^^^t^ 4*^ ^^ 
f^^yy, ieijfffftt c««Uvf J^ vpi*-» 
u^iifsik (Jn mimtno ds^ite ammlum ^0" 
fisiant, ^uen»propterparvitatemui(gk^ 
[indivifibiie ^mdj dscehant). Sed ideo 
tribuit, quianouthominemlautif^ 
fime divitem : iiam & Lucianus de 
hujafmodi vsw^. a/^. ^m k jf^ 
ei/u79snet^ffl/tfes9 ikKvPift oierm fu- 

/iAW, i^ypetT*Lu 'fjriTn^Sg (inmeretf. 
Dis^leg. Habebatautem &ipfiParmene 
amiulttm, in digito parvo maximum , ac 
muitangulum, iapiUufiiue paia tricder 
in fupfrfieie ruhens ). Wouweren. & 
expUcat hunc Petionii locum vii 16- 
oonditac emditionis lohan. Kiich- 
mannus inauieo Ubello deAnAu)* 
c^ilhUQ>mi,S,yi,astbbem, S. «xfr#« Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. loj 

tum; ' extremo vero aiticuio digiti iequentis mino<» 
rem , ut mihi videbatur , totum aureum , ted planc * fer- 
reis veluti ftellis ferruminatum. £t ne has tantum often* 
deret divitias, dextrum nudavit lacertum , ' armilla au- 
rea cultum , & * eboreo circulo lamina fplendente con-* 
nexunu Vt deinde ^ fpina aigentea dentesperfodit» 
t Amrci, inquit , ^ nondum mihi fuave erat in triclinium 
venire , fed nc tbutm abientivus tm£ vobis eilem , omnem I. rxrrMwtw«4rfydi/«3SenecKa- 
cux. qiuft. 1. 7, c 3 1 , Ex9rnammMiH 
mUis digitsM , & im mrnn mkmUgtmmm 2. feneit vtlut ficiu fimmmMtmm'] 
Vide Plin. lib. stxxi 1 1 , c i. Ejufoe- 
modi aiinulos aoceos fteUis feneU 
fermminatos » in manibus Abcah. 
Gotixi, irem Maffiliae aliqnot vidiiTe 
feteftatiix>Scaliger. HincapudTie- 
bell. Poll. in Galien: ^m-mt cm/fWU- 
Hfyit4 hmUimi r^mffe ds€itmr. lo. ^ 
Wouwcren. 

3. MnmitMmmrm] ^raMC« fiiere ro- 
Tundi dxcttli ex aigento vel antOyqui- 
bds ftimmum bcachittm cingebant , 
oznatiis cauisi. Olimeiant inufu, 
fed pei luxum. Livius lib. i de Sabi- 
nis: Qmdvml^^SM» smtm mmiUm 
m0^ fmtderkinlruhi» Uv$ htikmeritit. 
Vocabantur & ^4ci}M/M«Gizcis /3^ 
X^^ aut liHiXm&'^ , viritU , dex- 
trsliih dextre£enm» uti fus^ docet Rn- 
benitts lib. i £left.cjaDEVi 1 1 . UWei- 
txJme. 

4« thereeeiremUUmimi^emL,'] Tei- 
tull. de habitu Mui. c ii . Circmles ex 
mmre,^mihm hrmhU mtMtwr. Wou wer. 

5. j^iM mriemem demtes perfodit'] In 
. Fiagment. Tiagur. eft «/«m mgemtem. 
Wouweten : Omnia.hic ad luxum 
. compaiau^nam alit lentifc6 aut pen- 
nidemes puigabam. Mait.Ub.ziv 
£pig.zzii. 

Lentifemm mtelUu: fed fi tihifrmdem 
emS^ 

Pefmrits dcHiufemmkiMW9p9tift^ 6. mndmmmtAi/msevee.mt.v.fiimt 
dintitts dhfUc] Frellon. edit. Woo- 
wei. alii,ttt eic diverfb cfaarafteiep»- 
tet » memdmm. m.f.e. in t. v.flnetAfemti* 
vm e. e. v. jw. n. Editio Tonuefii , fiJL 
neiAfktitim^em.\nm9Spn.ty &Vac 
Itdt.iJ^f.n.ditKimtAfiHs. VbiDoo- 
fa: dimtim sAfens, Sic & cM. ezceptA 
qubd pro sAfins» mtfimtim (h.e. dimtim 
mhfintim) illiciegatiic. Sdiveiittsib. 
mhfemtivms oodez Ptthoei. Erhardtts: 
fid m shfemtivms ejfeme. ItguAfem dimims 
effem. MS. Tngax. nmndmmmHjijStmve 
ermt in tridmimm aifins mteire vt^ veta^ 
Te» fedm dimtimt mhfentivet effem , veUt- 
ffstemmibinegMvi. Pemeittitis (Patai* 
edit. permtttis) tamen. Scheftetus^ 
mhfens mere vebk. HsBC qoid fibi velifie 
non ezoogito. Continent fbitafle 
cau&m, quaienecdum veniie volue- 
rit. £t quia non inteliigontttr, etiam 
abaliisomiifaftmt. Gconovins , vix 
fiimmos, oeniet, ifta verba alieno lo- 
c6 eife intmia, iUadqne^il^. ex 
^ofik vocis mhfentivmt , natnm, atqoe 
ideooonftaeficficlegenda, mnitm 
mihi/mave erat in triclinimm venire , fid 
m mbfintivm mtera vekii effhn,emnem ve^ 
Imftittem mtihi negavi.Qwua conedio- 
nem judico do^iifimam. ^hfentime 
iett-vmvretinai ptoptei concordantes 
tot codioes , & zqualiutem leze«s 
Trimalchiamr, accoUibettorum; ha- 
bita ali^, fiqua anquam, optima oc- 
cafione hoc oom mfins oommutare. 
Sed non fed , iiec oommtttandum 
fentio. , 

G 5 I- Pff' Digitized ^dbyGoogle to6 T. P E T. A R B I T R I 

voluptatem mibi negavi * Pennittitis tamen finiri luium. 
t Sequebatur puer * cum tabula terebinthina , & ' cry- 
fbllinis tefleris : notavique rem oomium delicatiffimam* 
Pro calculis enim albis , * m nigris , aureos , argenteoi^ 

2ue habebat denarios. Interim dum ille ^ omnium te- 
orum^^ffiminter lufum confiunit , guflantibus adhuc 
nobis, repofitorium adlatum eft cum corbe , 'inqua 
t znnifim. gallina 

X. fermittitu tMmen fifiiri It^m'] | Fr. UmtUnhr^s. eoram iiiTentoieni 
c Fith. P. t.f. Imfmm i V. Scriyer. MS. I Pynhiim &dt Donaras : futfragarar 
•d f dit. Tomacfii. Erhaidus : Intei < jc Maxoellin. in limine iib.uiv. fcd 
acnam lodebant alei. Sueton. Au- Senec lib. xx de Ira, czivid Chilo-^ 
gpift.c 71* inttrwmun Utfimm yff»- ai Sapienti attribuit : loan. Saiiabe* 
mJk (ftmiiter) ir \mi & htJig. ubi de lienf. Polycrat.Lib. i,cv. Attalo Aiia<' 
tiez luSn > qui fenum eft. Vnde Cic tico , tit m r^time d$€€ret metmm exerd- 
dg Seneft. Mkit retin^nst ttUot & teSk- ' tus. Palamedem fiuit aixhorem Pau- 
««r. Sararoad Sidon. lib. i Epigr. t. ' (an. in Cotinth. mcfus in Phocic. 
Dn. Wagenieil fiipr^adTexba» di^ \ adftipulantibus Philofttato Lemnid 
f ^^ fmfkAiam tjtperfis i» aifite pmri < ia Hetoic Suidi in voce wi>A (ta^ 
ferfit , intei cxteia compaiatioBis ca- bmia).- AureL Caffiod. Ub. vi 1 1 £p. 
pita Trimalchionis cum Netone,!nxi. GtMema. I tefer^nm Itidi ei Suctonio me- 
minit, nizus communi opinione» 
cui & ego hiice Notis , juxta tot in- 
■teipxttes , tanti^t adhzieo , Petro- 
noftium efteillumelegantia' 4* acn^irjFiag.TiagMt.Piioies: 

tmt nixrit. 

5 . uj m ti mm tefiermm agnen inter Ims. ] 
Sic Gabbem. Tiagur. c. •mtiimm texto- 
rmm diSs i. /. Hinc Ci. Schcfreius 
jun arbitium , de quo Tacitus An- ' ommiimmtefiemm t^eHtt legendum con- 
nal. zvi , viziileque & interiifTe fiib { y^^ , optimum nimirum ac delicatif- 
Meione. Qupd DD. Hadi. Valefius, fimum quodque ferculotum tefiit 
^Maitin. Statilius ncgant, ic hic ' tunc impofit^ intelligens i quod 
^nidem oollationem illam Trimal- t^mm Petronto vas (crvando ml chionis cum Netone Wttenieilian. 
pfan^ ie|icit & imptobatiiub Tiimal- 
flhiiMus oomine non nifi infolentem 
nliqiiea ffrnt^irSf (icpentc ditamm), 
iiP«tiomof«fftiingiaffitmans. Quo 
de ubcrius foiian dibi. 

1. emm tshmlsterthimttmm'] Teimld 
cutalveolus, inqnem caiailosfive 
tciTetas jaciebant. Sttver». Operzpre- 
tiam eft heic infpioeie CLSalmaiiiim 
in Not. in FL Vopifc S.^.GMemid. 

3. eryfisiUms t^erii^l Mr ttm Mi i qno- 
qucfieDantplurimhmezvitio. Lu- 
can. in Panegyr. 

- Vitrmffeet^ptftunmiiteMLL 
Martialis : 

Vt^etistrenedt^ idoneum}qu6dqueW«^4 eodem ien- 
iii moz infn habeat, rtt inquit«/«Ai^ 
fhmtm ridetites tulgredimtmr, ^gmm cun- 
&a compleftitttr,r/«^4fcieftiora,elV- 
que t^mm valde leoens, <]abd id edi- 
tiones Fteilon. Wouwerii , alic non 
agnoicant , (ed ejos loc6 * habcant. 
Toxncfius : emmimm tef^mmm (ubi 
Doula : c M. teiiertem) imter U^mm, 
dtxattlium *. 

tf. refefittnmm] Gr. (apudAthe- 
nnum) tfyi^m. hinc^o mgytheat , 
leviteicoirapt^ GloHae habent anti- 
qiUK e>ie8teri4»m§4Aiim(e.ligned,^tttitum-' 
thera fttfiinetm. Romani pri(ci voca- 
Mnt ijicit^gaai, «tadFcftomfuum 
obfcx- Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. J07 

gallina erat lignea pfitentibus in orbem alis , quales efle 
^lent, 'quasiPK«fc^rova« Acceflerecontinaoduofer- 
vi, & iymphonia ' ftrepente, fcrutari paleam coepenint ; 
erutaque lubinde ^ pavonina o?a diviiere convivis. Con* 
yertit ad hanc icaenam Trimalchio vultum : & , t Ami- 
ci, ^ ait, pavonis ova gallinas jufE fiipponi. Et, me-Her- 
cules , timeo, ne jam concepta fint. temptemus tamen , 
fi adhuc ibrbilia lunt, t Accipimus nos ^ cochlearia non 
minusfexlibraspendentia, ovaqueex farinapinguifi- 

t TrimsUhi: i ««m/fMf. gUrat* obfeivavit Scaligei.Iavoleiuis h^fin m ; t(^ i t VCfpikfing • 2?MgfWii«Os 
L.IO D. deLq;it.|. Cofiuiboa. Ani- ; d» O ^^^Tvnatil H" mSf ^im «T^ 

Erhardus : Repoftmum , idem cum tlides Sjfrwemfim i§ C9mlMmtmis»fmv9mim 

to quod mox {kqwtnx gu/latarmm"» tvaptmtihm^^Kfiinmt). Pz. Pitkaeita. 

in quo antecoeninm appoBebtfuz. It. { 4. .^Mci,4ir] Giftki sJmiujmmimm 

quaevis menfii,in qua i&iuoef patina- fiutue erm w trieUmmm vnme^ Sact,T]S. 

lum cdificantut. Glo04i. Fetcon. & ^AmieiJitmperdidi. ApuL de dogmat. 

id.Eilia£dus. Gmfinten^ttimtmfi^^ TlMi,HieiBeerm ,^Mei»di*Mademmm 

«ddit Ethatdua. CmpiU «utcm pocil- Cmmdams lygms. Olim B.on» oondo- 

a, »tr«f XKi» *, quia il^i , cuiva. Gei . cebant gregea maiemrmm , eo videlioet 

loan. Voifius. coniiiio ut divitiaa 6c opulcntiam ia- 

7. M ifmmgmlUnmer4tligma , &c /4- aarent. luven. Sat. vi : Mait. lib. 11 

vninAervm] ttaffBtxa^Tnigai. i» fM. Epie. Ixiv. Imb ut ip(a laAantia fe 

nimirumMrftwmaibilineutapudFii- proderet magi», lcaiendaffia sm»ie§rmm 

Caanum,&aliosqui>{dam.Io.Schef- excogitata lunt, inqunnoouftail- ferus. Ariftot. «fi^ meif. nA ^* loium relcncntur. Sencc iib. vi de 
etkuvneim ^iannf^iam emftirf ti Bene£cisL In anla Palatina cfiuic 
emWeni^e» it Tti^rtu (de Pmfemi- libcrti, ^i eutam eeieicnt mmeiee» 
kms, Ovm fsvemtm gmiimM emelmdmmU rmm Prinapis. Olim fegebannii IjCH 
fltppemmit, f «i eet Mlmat). Fr. Pithanic mc cpigrammata fepttlduaii^ T i v. 

I. fMincubantMMj Sic Ttagu. ^ 
cod. ttupcrcrutus. Gabbcra.Wou- 
wer. Fieilon. alii , f . i»cmmkmnt. Tof- 
nxiins tamen in mai^. alii , immh m it. 
Schefferus : ^es, ^immbmtevs. ' mis^ a. cuaA. amicos ns|. 
Vttlgb, «M we« ri wi^«wr, Puto, noftmm M. Vz.piu«. Aug. l. a. ctt»A 
«flbprstieiendum; etiamhahcttfini AKicoanu. Pignonns. .Amiei, Ci. AU»i ns. AttG. xiB. ron- 

TttKATttS. A. CttftA. AMICO* 
R U M. D. U. LIBmK TO«ttlC« 
T. Ft AVI. AUO. I.ZB. VZCTO- «liis codicibtts , ot notatnt Patt£>^ 
nus. Varro lib. 1 11, C9 . i^ veiie «r- 
emket , megem plms vigmti ^minqm epmH- 
re evd ineuUre. Et p«tti6 pbi^ t evm,^ 
immhantmr. 

1. firefente] hmmjm. MS. jnfia 
Sn. Douur, f. adfirefeme. 

$, pmvemnsevei] AshtBu E*Wiyl- eonvivK, convidoics. Gltff, Petrem, 

f. eeekiemia,mmmimmsjexlitrmptif 
dmtut, evmmeexfmiamfii^figmms 
fm rt mm di m ms ] Hinc cethiesrinm niiim 
apud vctcfcs qnifttcrit, pianiiGmlh 
dcpfehendimtts. NcqQchincmod6» 
vcram ctiam cx Jiaitial. ita lib. «!▼ 
fttb Itaniace CadtUmm di fp ii tanr e : 
Sttm Digitized byGoogle io8 T. P E T. A R B I T R I 

guratapertundimus. Egbquidetn pene projeci 'par- 
tem meam : nam videbatur * mihi, jam in pullum coifle. 
Deinde ut audivi veterem convivam : hic nefcio quid 
boni debet efle , periecutus putamen mianu , ' pinguifE- 

mam 5iM» etchlm hMUsffed nec mtms uti- 
lis •vis : 

Kwi^d fds p9ttiu €mrc9chledrev9' 
€»rf 
Jfacit eodemqae & locas Plinii ex 
lib. jxvt XI, c I X . Defiii ^mdem diris 
defrecMiiombAs neme nen metuir, Hmper- 
tineteverwm, ut ex/irbuerit ^usf^uecs- 
-^fces y ceehlestrutuaue pretimtt jrMigi , aut 
m/Xem eechlesiribus perfrrMri. Ccteiam 
omnit cochUsrium viitus pio latione 
pondeiit , & areenti modo xftimata. 
atqne in hoc iplo quoque paxs aliqua 
^egaatiaB pouta fdifTe Tidemi. Non 
^qubd finnila apud Trimalchionem 
uechleuria finBiias fix tibr4t pepetuUffe 
Wttmem, udquoddeplaiiumpo» 
txui eechlenrium ittue , non autem de 
fingalis Petronium £ibulari pecfua* 
fum fit mihi. Detspi. P. Tiagui. oo- 
dex habet , filibrus, Placet haec fcri- 
muca pnt vulgaiiytfA: librut. Scio,qaid 
hic alii de ezaggeiatione jocolaii no- 
tent $ veiiim cui in hoc iooetui no- 
fttx , cllm (eveius fit in czteiis , non 
video. Sehefferus. L. ^ceipimus nes ce- 
ehleenu : nenmitmsfixlibrMpendentia, 
9VU, ^uuexjkrinupinguifigiwuta,per'- 
iundimtu. Ova enmi 6 Ubias pende- 
•bant, non cochleaiia. P. Scriverius 
m.uded.remaf. 

X . pstrtem meaml Paites fimt feicn- 
la , qnx onicuique apponuntui in 
convivio figillarim, ut in convivio 
•Coiani, quod Athensus deictibit. & 
Genef. 43 > )^- 3 3 . Majer^purs vemt 
4d Benjatitin, ita ut ^itin^ psrtibus ex- 
cederet, Non pnefenribas tantum, fi^d 
>& ab(enribus paites mittebantai. 
Plutaich. in AgdQlao. Efiiias lunioi 
lib. a (qui vulgb 3 ) » cap. ult f. 5 2. 
jyiffefi erge ma n ducate puiguifima^ ^ua- 
^ue, ir biiite duldfimu fuofue, & mft- tite munera his,qui nen hahent : hoc eft, 
paites. Heimas lib. 3 Paftoiis, cap.5. 
Cenvecatis amscis paterfamilias tuifit de 
cetnufisufense sB> partes cempiures , &c 
tjuirdiqueim eenfervis fuis diftribuit. Gc. i. mihi] Abeft haad indecoi^ in 
cTragur. 

3 . pingusfiimam ficedulam piperatam'] 
Sine pipeie enim fatui eft fiipoiis. 
Maitiai.lib. t) Epigr. 5. 

Cerea qua patule iucetficedeUalusubi, 
Citmtibifirtedatury fifiipis,adde 
fiper. 
Cereum dicit , qnam hoc loco Petion. 
pinguifimam , pinguia enim ceiea vi- 
dentui & mollia. Rader. in Com- 
ment. ad Martial. Erhardus. Ficedts^ 
U , five ffvi(siLXihf , \ficubest nomea 
fimipfi^rant, qubd iiloram efiiim- 
pens^ gaudent , veriim nomen illud 
non perpetub obrinent, fcd au^^u- 
nm6roium, aliiscnim temporibfis 
melancenphi,^t atricapillz vocaimir. 
Plin.lib.x,ap.zxix, cxAriftotele: 
^lsa ratie ficedulis , nam fimum fimtsl 
c*ierem^ mutant : hoc nemen non nifi 
attSuuuA habent, peBea meianceryphi ve- 
csartur. quod illis nomen inditum , 
auftore Fefto , eb quod fiimma eo- 
rum capita nigra fint, Alezander 
Myndius apud Athenzumiib. 11 >i^ 
eeduUu ftatuit ^edem efie aegythaU 

I lorom,fivepaiorom; SedAriftoteles, 

j manifi^ft^ Ipecie diftin£^as dicityfc»- 
iM«c, ab cgythallis. Auftumnofiia- 

I viores fimt, & obefiores longe, qubd 
tum uvis ficubufijue veicantar , qu4B 
duo fimt fruduam pomommque fii- 
hibeirima. \ ficubus nomcn traxit , 
de quo lepide Marrialis : 

I Cummeficutdlat,€iimpaffardulcihut 

Cur Digitized byGoogle S A.T Y R I C O N. lo^ 

nflmficedulam mvcai^ ^ipemoim^PcircHnidatm. lam 
Trimalchio eadem omnia , lufu intermiilb , popofcerat ; 
feceiatque poteftatem,ciara voce, (iquis nourum iterum 
* yellet/ mulfum fumere:^ quum £ibito fignum fympho^ 
niadatur, &^gufbtoriapariter ^^chorocantantera* 

piuntur* prlinam fitim in conviviis nifi mulfi 
fedabajit. Quod iprumpdndpid coe- 
ax vel conre&um adponi mibiis fiiJt» 
vel ejus loc6 fepKaxatim yinum fic 
mel, ut conviva quifquis pio aibitzio 
idtempczans mmjkm fibi conficeiet. 
Hinc adpaiebit coi Vaao fcn^iit 
lib. III de Ee Ruft. FMms vmt m , 
Mtdria , & mtl Md fnncipis emvivii» 
(r in ficmidsm menfium mdminifrstur» 
Lipfius. In antccoena mmifmm» aut 
mel cumvinoadconficiendummul* 
fiim ponitui j deinde etiam in men« 
(a (ecunda : ideo pnecedity itgrimK 
Cato : IXmicin cmviviis f«m vidts fd 
&meL £t Vaito de R. R.. lib. 3 , ut 
jamdi&um. lo. ^ Wouwreien. 

4. titmmfnbittpffmm Jkmpbonisd^ 
tur\ Fatet ex Scneca lib. debievit. 
ViLCVifVfVfA mthtrcuU horum aou fopU' 
rim inter vucantiu ttmporu, qtuuu yi» 
dtam ^uimfilUciti sKrgeatum trdinett : 
^ukm diligtnter exoletorum fimum tu» 
uicmfiiceinfant : ^ukmfi$S}ftnp fint, quo- 
modtdperucoc» cspuextst, ^umtuci- 
ItTituttfigni dstogUhri ud minifitria dt- 
currnut, Item Epiftolaium ejuidcm 
lib. zv. Trnntto piforum tmbnm,trMUf 
mimfiriOwrumtftrfuttpgnodMtoddin' 
cod. Tiaguiienfis. vulgati , f, viteBio ■ ferendum canum difiurritur, $, A. Gab^ 
piferatam, Sed videant alii , an con- 1 bema. 

dnnum fatis fit, piperato piptratam. $. gufiattria] Inqaibns jMJl«# (ea 
SchefFeios. Toinzl. p. vittlio (in m. | antecoena asponebata^ Clijf. Pttron, 
pio viteSo) pA.C* Wagen(eilius : Vi- 1 Confiri ai^e rtpofitirium. 
ttUo dreumdatam : t(gJi»0f iQ^if ffwfSf | 6. a thtn ctmoHtt raftmntm ] Ad 
(hcii & fapittiter). Hadenus lcgimus ' i^mphoniam quoque lUaufeicuUt 
piperatovtteUMopiptratatu. I ui fic alibi diximns. SetenusSam- 

2. vtiet mu0$m fmutrt'] Sic Tot- . monicus apud Maaobinm Satum. 
ikxC Wouwei. &. Heim. & C. Ttagui. ! 3, c itf. ^ppe f ta dignatione veiira 
Gabbem. Fiellon. Lotich. veietjuul' ! cumtmerjumconvivitfatro , animadver' 
Jkmjumeret. tam buncpijcem a cerouatit uunijhit cum 

j. mulfum'] Antiqiu non tcmeiel tihitintiutrojerru Wouwesen. 

l. para^ Cur potiiu mmeti ntn dedit uva 
mihif 
Qua de caui& » Italis heca^gi dicun- 
tui. necmiiumefiaveshaice, intei 
(alubertimas iccenfcri , cum (alubei- 
rimo alimentd utantui : a dbo enim 
quoanimaliafmuntui, illoiumbo- 
nitas piavitaiqs judicanda. Apud ve- 
tcres m deliciis fiiiiTc , vel hinc oon- 
ftat , quod ganez pcriti negarent, ul- 
iamavem, praterficediUamint^amct' 
incjfe opoTtere , ut auftoi cft Gcllius 
lib.xv,cap.vxii. cumpipeie moiis 
ciat illam comedeie. Martialis : 
Cereaquapatulo, ficc. — — 

addtpi^er, 

Sic apud Petionium Arbitium in Sat. 
pinguijimam ficedulam tnveni , piperato 
viteUio piperatam. Kccomninoabs le 
ita conoiuntui, cam enim prae^in- 
gues fint , ideoque in niedo , pipei 
aciimonia fiii difiigat fluentem pm- 
euedinem. In Italia maximo lunt 
honoie, nec nifi divitum & nugna- 
tum menias fi>lent adiie. laib in fn- 
gidioiibus legionibuscon^idumui, 
ubi uvx aut ficus matuiitatem viz ac- 
cipiunt. Ludov. Nonmut. 

I. piperato vitcllo dioumd. ] Sic . I Digitized byGoogle io8 T. P E T. A R B I T R I 

guratapertundimus. Egbquidetn pene projeci 'par- 
tem meam : nam videbatur * mihi ', jam in pullum coifle. 
D^inde ut audivi veterem convivam : hic nefcio quid 
boni debet efle , periecutus putamen manu , ' pinguifli- 

mam Sum ctthleis hMis,fid mc nutms mtp- 
lis tvis : 

KuHifmd fds ptins cmrctchltarevt' 
€»rf 
Jfactt eodemqae & loau Pllnii ez 
lib. xxvt XI, c I X . Dcfiii 4iuidem diris 
defrcostitiihus mim non metuit. Hucper'- 
tinetevermm, mt exferbuerit ifmf^ueeS' 
ijfctf , ctchUsrumaueprctimssfiat^ , aut 
mcfilem ccchiceribis perfrrMri, Cxteram 
omnis cochieerium viitus pto tatione 
ponderis » & ai|enti modo zftxmata. 
atqnc in hoc iplo qaoque paxs aliqua 
degantiz poutafaiiTevidemr. Non 
^quod finnila apud Trixnalchionem 
«Mb/MTM fingiias fix lihrat pependijfi 
«ntamem» ledqiioddeplaiiumpo» 
txus ccchlestrium mue , non autem de 
fingulis Petronium &bulari petiiia- 
fum ilt mihi. Dou/i. P. Tragur. oo- 
dex habet , fiiihras, Placet hacc fcii- 
ptara pxae vulgaiiyex lihrst, Scio,quid 
-hic alii de ezaggeratione jocalaxi no- 
tent i veriim cur in hoc iocemr no- 
fier , c^ (everus fit in czteris , non 
^deo. Schefferus. L. K/4ccspimus nos ce- 
thleartA : non mitmsfix Uhrat pendentia 
•M, qumexferinAfinguifiematA,per- 
tundimut. Ova enim 6 libias pende- 
bant, non cochiearia. P. Sariverius 
MS.mded.Tem4: . 

X . pmrtem mumm'] Paites (unt fetcn- 
■la , quz unicuique apponunmr in 
convivio figillatim, ut in convivio 
•Corani, quod Athcxums defcribit. U 
Genef ^iff.a. Mmjorfuepmrs venit 
md Benjdmnn, ita, ut ^tnnfue pmrtihus ex- 
eederet. Non prxfentibas tantom, (ed 
.& abientibas partes xnittebantur. 
Plutarch. in AgdQlao. Efdraslunior 
lib. 2 (qutvulgb 3) » cap. ult. f. 52. 
'Digrefiiergomandmcate pin^uifimm^fua' 
fue, & hihtte dmicifimm ^mmfUf, iy mit-' tite mumera his,^ nen hahent ; hoc t(k, 
partes. Hcrmas lib. 3 Paftoris, cap.5. 
Convocatis asmds paterfamiliat mifit de 
cetnajkmfervo sSi partes eempittres , &c. 
fui reliqtmm cenfervisfuis diftribttit. Gc. 
Erhaidos. 

z. mtht] Abeft haud indecor^ in 
cTtagux. 

3 . pinguifiimam ficedttlam piperatam'] 
Sine pipere enim htai eft iaporis. 
Maitial.iib. 13 Epigr. 5. 

Cerea^patuie lucetficedmla Ittmh», 

Cumtihifyrtedatm, fifitpis,adde 

pipmr. 

Ceremm didt , qaam hoc loco Petron. 

pinguifimtam, pinguia enim cerea vi- 

dentur & moUia. Rader. in Com- 

ment. adMaitial. Exhardus. Frcn^ 

la , five 9Vi(gL>Jihi , ^ ficulmt nomen 

fumpiemnt, qubd iiloium eiiiim- 

pens^ gaudent , verum nomen illud 

non perpemb obtincnt, fcd audu- 

xnn6 Ibium , aliis enim tempotibiks 

metancenphi,ftvt atricapillz vocantux. 

Plin. lib.x, «^ XXIX > cx Ariftotelc : 

u4lia ratio ficeduiis , nam finum fimoU 

c^ieremtftte miftant : hec nemen non nifi 

auSttmmo hahent, peftea meiancoryphi ve* 

camtur. quod illis nomcn inditum , 

auftote Fefto , eo quod fumma eo- 

xum capita nigta fint. Alexander 

Myndius apud Athenzumlib. xi xfi- 

' cedmlae ibtuit fpcdem cilc aegythal* 

I lorafflifiveparoium; ScdAhftotclcs, 

j maniiefti ipecie diftin£^as dicit)P<». 

dmUu, ab cg^thallis. Audumno fua- 

I viores fiint, & obcfioies longc, quod 

tam uvis ficubufqae vcfcantui , quff 

duo funt fxudanm pomoramque fa* 

Ittbeiiima. \ ficabus nomen tiaxlt > 

de quo lepide Maitialis : 

I Cum meficms aimt, dim pafcar duldhpt 

Cur Digitized byGoogle S A.T Y R I C O N. lo^ 

mffln ficedulam inveni ' piperato mfo circmidatm. lam 
Trimalchio eadem omnia , lufu mtermiiTo ,jpopofcerat ; 
feceratque poteftatem,ciara voce, (iquis nofirum iterum 
' vellet,^ mulfum iumere:^ quum fiibito f^um fympho- 
nia datur , & ^ gufbtoria pariter ^ k choro cantante ra« 

piuntur* Cttr p§tikt nomtn tnn dedit wm 
mibif 
Qua de cauiTa > Italis betcffiii dioan- 
tui. necminimcftaveshaice, intei 
lalubercimas recenfcii , cum faluber- 
rimo alimenc6 utantui : a dbo enim 
quo animalU fraontuc , illoium bo- 
nitas ^ravitaiqj judicanda. Apud ve- 
teres m delidis fiiiife , vel hixic con- 
ftat , quod ganez peiiti negaient, ut- 
tamavem, frdterpiuduUminttgTamn' 
mejfi 9p»rttre » uc audoi eft Gellius 
lib.xv,cap.viii. cumpipeie moiia 
ciat iUam comedeie. Maitialis : 
Cena, quapatmlo, ficc. — — 

addepifer» 

Sic apud Peuonium Aibitium m Sat. 
pin^uifimam pcedulam tnvem , piporat9 
ifiteUi» piperatan». Kecomninoabs le 
ita condiuntui, cum cnim pizpin- 
gues iint , ideoque in piedo , pipei 
acrimonia fui dUftigat fluentem pm- 
euedinem. In Italia maximo lunt 
nonoce, nec niii divitum fic magna- 
tum menGis folent adiie. laib in fii- 
gidiocibus legionibus con^idontur, 
ubi uvx aat ficus matuiitatem Yizac- 
cipiunc. l^ev. Nonnius, 

I. piperato vitello dicumd. ] Sic 
cod. Tiaguxieniis. vulgati , p. viteBio 
piftratam. Scd videant alii , an con- 1 
cinnum fatis iit , jiperato piperatam, 
Schcffeius. Toinzi. p, vitelio (in m. | 
pio viteUa) pA, C Wagcnfeilius : Vi- 
te&o cirmmdatam : ttgJJHf tfg^ nfSf 
(heBi & /apitHter). Haftcnui ieginuu 
piperato vtteHio piperatam, 

1. veBet mulfMm fnmere\ SicToi- 
TkxC. Wouwei. &. Heim. 8c c. Tiagac. 
Gabbem. FxeUon. Lotich. veBet,mml' 
frmjkmeret. 

j. timiftm\ Antiqqi nosi temcie piimam iitim in convtviis nifi mtdf^ 
ledabant. Quod ipTumpdndpid coe- 
nx vel conre&um adponi mbcis fiii^ 
vei ejus loc6 iepaiatim vinum .£c 
mel, ut convivaquiiqttis pio aibitiio 
idtempeians mmfitm fibiconficeiec. 
Hinc adpatebit cai Vacio icnpfetit 
lib. XII de Ee Roft. Favut venit im , 
altaria , & mel ad prindpia tenvivii» 
& in fieundam merifam adminifratur» 
Lipfius. In anteccsna mulfum» aut 
mel cum vino ad confidendum mul« 
fitm ponitui s deinde etiam in men- 
ia iecunda : ideo pnecedit, iterum^ 
Cato : Sunein cenvrviit poni vides fal 
&.meL £t Vano de R. K. lib. 3 , ut 
jamdi&um. lo. ^ Wouwcien. 

4. ^mfuhitopffmm fymphoniad^ 
nirj Fatet ex Seneca liB. debcevit. 
'Vix.Convitna mehercuU horum mn pofiia- 
rim inter vacantia tempera , 4fuum yi* 
deam ^uam felUcite arientum erdinent : 
^uam diligenter exoletorum fuerum tu» 
nicaefioceinfant : ^uamfitSjfenfifint, quo- 
modeaperaceco cafusexeat» fuaHtate- 
leritatefignodatoglakri ad mitufieria de- 
cttrraut, item Epiftolaium ejuidem 
lib. XV. Transeo pifiorum turbam»transee 
minifiratorum , per fuesfiffto dati ad in- 
ferendameetnamdifiurritur. $.A.GabT 
ibcma. 

5. £itfiatoria'] In quSbmgi^us (ea 
I astcccena apponebatu^ Giejf. Fetron, 
! Confi^i ai\te repofiterium. 

I €. a ihere tsmsHtt rapiuntur ] Ad 
i^mphoniam qaoque illata feicula, 

I ut & alibi diximus. Seienus Sam- 
monicus apud Macrobiam Satutn. 

' 3> C itf. Simppe fui dignationt veiha 
cuminter/umconviviefatro, animadver' 
tam buntpifiem a ceronatis minifirit cum 
tHimtintrefim, Woawcien. Digitized byGoogle \ iiQ T P. E T. A R B I. T R I 

piuntur. Castenimintertumultum^quuinforte^paia-* 
pfis excidiilet, & puer jacentem fuftuliflet, animadvertit 
Trimalchio, *colaphuqueobjurgarepuerum, acpro- 
jicere * ruiiiis parapiidem juflit. * Infecutus eft ' fu- 
pellefticarius , argentumque interreliqua puigamenta 
(copis coepit verrere. ' Subinde mtraverm dm Aethuh 
pes afllati, cumpufillis utribus, quales filent^e, ^qmare^ 

fldtfS «n^ , Mdsjuxta, OL • ^f, quia itt ei 
^nimmj feiacui. f*rdf>fa ^m^, & 
ti^ (shfaJGgjaiiiCantt Imcem e/U- 
fuam. Vtrajnqueproaoetabalofttmi- 
tux, aliqui & catinum ita afpellari 
potant. G. t. VofT. in Ctymolog. 

Epift. X ad Attic mUi hrdchii tbjmxare. 
Snet Calig. cm. HiJlfimtC JSjm- 
gmi mdln^ent. Othon. c ii. M fdpe 
fagris •hjmidretm. Plato apud Sene- 
cam lib. 1 1 z de Ita, c. xit . Tu»in^uit, 
Speufippe ,flrvutum ifium verhmhut eh^ 
jmgd*^ namtigeiTdfieT. Gabbem. pat- 
tem prioiem ex Wouweien , qui poft 
ehjurgdrttm petgit : Mita fzvicies do 
mlnoium in (enros miniftiantes,im- 
polit^ , aui non contenti colaphis & 
Tetbetibos objuigaife^in aquam pix- 
dpitiiunt. Ludan. Satutnal. f^ oi^- 

lufjiwetf, rS79^rtf^ifuu *? eUi- 
|ftr a^l^fxafiets (Mini/hdHtium dliesin 
squdm prddpitari , qud nmtStd Hepidi 
minifierii). Gabbema iu itenta edi- 
tione : Vide Lud. de Oileans in lib. 
III Tadt. pa£. 3 9 5 » «bi (enriles ciu- 
datus fii^ de&ribit. 

3. rmiks'] MS. Tx^;ax. prtrfue , ad 
ttoa^rmflu. 

4. Inficutute^] MSt Ttagur. pio 
nteri, infitutufliue e^. 

5 . jkpeUtehcarius'^ Sic Gabbeffl. & 
edlt. Frellon. Alii omnes leCticdrius, 
ctiam codezTiagutien. Sed , yeiyk- 
pUieHearim legendum, jubentc Dou- ia , ye^ leOicariut tantliper muneie 
ptivandus , capiendttfoue pto eo qui 
/upeBd&ilem cuiat, quod fadt Glofiax. 
Petton. L. Pignoritts : SupeSe&icarH 
in vetetibus infctiptionibos dicnn- 
tUt \flipeBe£Hii. KoxDZ : k £ s t o a. 

C. CJftSAKlS.SXK. GBKMANI- 
CIAKUS. A. SUrBLLSCTILrv 

y I X. A. X L. Ibidem : a u m o l- 

^ttS. CASAKIS. A. SttVSL- 

L s c T I L £. At inPalatio fuit Ufl^- 
peBe^icariUs cdfirenfa , & Denmt dmif. 
ut Indicant veteies cippi repulcxales. 

6.fcof>isctepitverrert] Httic mini- 
fleiio infeivientes plopii^ ftepdrii. 
Vidcl. 8 delnft. vermf&.lcg. !•. m 
Jwouweren. 

7. Suhinde] Deinde. Pettoniannm 
veium. Sicenim&ineditis.^fyJ«*- 
inde, m in locumficretierem venimus»cen^ 
tenem anut r^Vor. Atqne ita lods aliis. 
/•. Schegerus. 

t^qui arenam] An legendum,^ «mj f 
vLttKttqueist yei^uihus, teferietur- 
queadprxcedens.wfrr^/. Maiota- 
men letinetefiii, ficiefeire ade/£- 
thiepes j non ^ttod geneie tales fem« 
pet eflent, veium vulm fadeque, qui 
hoc negocium conficlebant , peiimi 
fdlicet coloiatique muito fole. Plau- 
ms a^ns de eadem xe in Poenulo 
a. 5.Ken. 5. 

Jtu replehe atritdt$, atrier multeut 
fiet, 

^uam u£gyptii , a/ut ^ui cortinam lu^ 
ditptr circumjerunt, 
SchefFettts« I.jf<r. Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. XIX 

nm in amftn^atro 'Jp^gfMy * vinumque dedtre mmmiu^ 
^ aqudm tmm nemofmcxk. Laudatus * propter elegantias 

dominus^ 1 . fpMrrm»'] aqul (alieet, quam in 
iKis atribus haMbant contrapuhre- 
lem caloiefque. Verbum eft rolemie 
in hoc negotio. PJant. in Fragm. In- 
cert. ExituDmff ^'y^jv* Htnc 
Salluftitts apud Maaob.i i Sat.9, ubi 
de cixna MeteilL* Shiml en^/^Mr/k bm- 
mm, 8e in lege 4 ff^ de his , quinot. 
Inf. X)ftia , sntanrttt <fM a^tuam eqmt 
Jht9p»m, AddeLip£inAmphit.Item 
rhcdium noftrum lib. 1 1 , c tf ] : & 
Suctpnium in Cajo cap.43- Vtitur & 
ailbinofter. at: Htc crmdelifiima snus 

fp^uglr fkbmda butmre fimina mes. 
ScheiBer. 

2. dtdminmMms] Celfusadeun- 
dem modnm lib. 1 1 1, cap. 1 5 • Si mi- 
ttks , mift* hii 4f «4 m ^vum datm, 
Idem. 

S. d4fmam emm nem» perremt] Am- 
piillSmus Dn. Conful B.eineiius , in 
prcfiitione fua ad Pragmentum Ar- 
bitri Tragatienfe Liftfic editi:Mttlt6 
maxima pars httjus nagmcnti Petro* 
Aio ftSth tribnitur 3 duod nemo eo- 
rum , qoi vel levem delidaram eius 
guftum habcftt, negaverit; per o- 
mnes etiam peni paginas doceri id 
poflet } idemque curttiffimi praefti- 
tom in Edit. Vp(alienfi. Cxter^ 
mangonnimaliquod, perinde acln 
aliis primx notx fcriptoribas mal- 
tis, quos gioilemata inficeta iubtnde 
dcfbrmimnt, hic interrenifle,& efos 
aliquam oartem Petroniaftxi alicafos 
eiTe, Anntrum imitari Scexhibete, 
velut in fcenaMetcnritts Sofiain,attii, 
& apti fatis , manifefta fides eft , 8cc. 
Keque aaftotem Pettonium habere 
poteft id quod le p. h. oftentat s qui 
enim paui6 ant^ diieiat , jmgret jU$. 
KMmtfinerd^Mitmit4fimm in mmms ni- 
vMtMm h^ytifiy qaomodo didt, quod 
dm t/£th^pes ttt^Uti -oimtm dedtrint m 
iRMMl/ a tsMutm uimB pen^exerit f ivi 
iiint Ite» mabtffienoriar hoi & inept^ rifitffl eaptaatis. Fottaflit 
dioeie licacrit, ea qu« ita inter fe pa- 
gnant, ^ duabus (Miam, edkie^tttt» 
(fic enim confiMvenntt Scripeoies 
feteies) in anam>Criricotam qaita- 
lia ooliigebant iaadvtxtenril , eonve- 
nifle. /^infineScholioiamtKe- 
ccfle igimr eft, at vel doas anins foi. 
nri emiirets (editiem) qood dioe* 
tiam» innnam eonfiiias efle, vd daot 
eitts Scriptores agnolbuntts 1 Bc £c 
fttns (diOu) iila Petronii ^ Dslma* 
tia, haee Arbitri fnerit j eztar enim oc 
geminam firagmentum in primhni 
corata Satyrid hujus edirione , qoam 
Venetiis pcr BtrmtrdimtmdeVitatibttt 
anno 1499 : & anno feqnente Lipfic 
ladente Herm,Bmfiliie Metmftt. poeca 
fic otatoie apttd lac Thannec Her- 
bopolenfem nrodiifle acoepimos. 
Hoconam refiat , at Ittdicmm iflnd 
mttltaeerttdirionis & finoets Larini- 
tatis liabim ipedofUm xftimaie di- 
fcamos; fedqttxipfinottfttonopri- 
mc \ feculis infeiidbas invenfnfca 
paffim obhsletunt cnrios^ 8c faga- 
dter tectttz fiiis autoribos remitta- 
mus. Hiceacetanri viri expendeii- 
dam,tres efle hajus Ccnn infignieas 
partes : Mtecetmtrm nve gnfcationeoiv 
iffkm cmutm , & tpitdpon mttttym fea 
menfas fecundas prztet issotasLfito^ 
ctfit » procul dubio in honocem rf * 
i-mhi^miHy peraftaccenlcttmaxoie 
& magna fixqttentia adventantis Ha- 
binnsj cnjttS ma)efbttem Enoolpint 
tantopete mitatus. Ante gttfttti6* 
nem manibns affondebamr aqoa 
non commnnis, fed nhrata, refolata, 
cofta, itetumqtte tefifigCRta- veiha 
Plioiilib. 3t, c. 3. Nerenis principls ni* 
ventttmeB, dece^tt&e A^uMm , vittl^ 
dtmtgtm inniverefHgertre. Quamta- 
lemaquam, minimaquidemopeti 
attificblem (qao 8c Plinii vox refpi- 
cic itnfentttm), non temece qnis^ 
fimplid Digitized byGoogle y \ tiz T. P E T. A R B I T R I 

dominus > t Equum , inquit , Mars ' amat : t itaque fTtiauUiih. ^ Xmttfims. 

fifflplici capiat. Remotis guibtoriis, 
.• oaenaturis, necfoiitana,nccnivata> 
ied vimm m mmms dttw. Tandcm 
duiante coena, & poft adTentum Ha- 
^iiuue fit mentio caUa , foc£ui lavan- 
dis^dibus. PoiTumufretiamiiciim 
pliafllme evadeie, a^namenimtanc 
fiemo porrexit. ludiciumquod attinet 
jde coto hoc ftagmento Fetionii nunc 
xecens edito» & duobus ejus quaii 
ioiptoiibus , huic equidem libentei 
cjus qui nobis hujus muneiis audojl 
iungerem , nimiium Cl. v. Mactint 
StaSlii, nifi fic compaiatum eiTec » vjt 
fimul novam opinionem de sec^ 
Fetxonii , ^uaii is paullo modo ai^e 
Conf^antini cempoia , oeitb lop^ 
poft Seveium vixiiTct , inda^kiets 

' ande is eziiiimat Petioniumpio la- 
tione Saty» iic condlio t^peraife 
ikylum jam tuuc quaii ii^ oic vulei 
heibescente Italiciimo , avt ccitc k- 
mente cjus jada,ieliquammque La- 
tinz lingux vicinoium idiomatum. 
Veiba ejus , fciipto^iias acoept6 , 
paucainiciam, ubi^D.Wageniei- 
lium in Apologia aUoquituc v/fn alU, 
inquit, mente heefuumepmSaty/iciti' 
tiAi^firiptum ah Hb jmtat , qukm qued 
^mmgena ^VMtUtait plenum esl i ^md 
^tur mirum amt decert ddverfum , ficui 
ifitia hemimtm netsreatque irridere prepe^ 
ftum eii ,firmenit vitia infiHetm , — ? 
HinciUieiffeBatiarchMfini, — . fidpra» 

« ttpfte iUdquatihividenturnevay &ho' 
dienum Itaiicum firmonem redolentia. 
^md AMtem inde ceUigu , an iddrco firi^ 
fterit fropopto eonvenire negat i ^^Muf f 
tu vulgarem hunc Latini firmonit u/itm 
tUverfis q. canalibus in Italos » GaOo/^ue 
tu Hi^anos derivatum fitbiio credit q. 
rtmat pluvia* exfiitijfi , necpotius pauit^ 
tim, & vHefientibm per intervaUa cor- 
ruptelit abufjue vetere Latio captit f 
Jn qmo etiam iUi miiut urbit cives , & 
modici agri colotd aliter tamen vulgo, tUi- 
ter inter honefiiores ioquebantur — . Cer- 
$$ mthi aUqmndo pesMttk iUa perpetua 'juiGt 

fff genere mnmmm in boe f^agmento »- 
putanti , atleo^avia vifi»fimt, ut iibraTii 
iUa negiigentia potOu , quim am&orit pro^ 
pofito tribuenda cer^em', donecadmom- 
tm apariete in Titi thermii inventome 
coUegii nam duat ar^ inter caterat ejut 
hifioriar fpe^ari ^unt hu appofitu infiri' 
ptionibus : roxUs. Olitokius. 
poius. BOARins. ^ua re acce- 
pta, fiuporem iUicodamnavimeum, ut 
jam nec cetiut , necfiitm, &C. difpiiceant, 
Imo verfisrefiatim animo cteph *** hocpro* 
prium vaiejcentit pltheii firtnonis inele- 
gantia , & veteris linguaprobitatemfit" 
perantisvirium ejfiputarem\ mmetiam 
ap. Cruterum depravationes bttjmmodi 
-generit nmitit in vodbus animadverterem, 
cumqete iutuspro iuttmt, vafe iiia pf 
vafi fi^ , hic monumentus pro hoc 
m.firiptum viderem. Uec vero uiteriUs, 
quin ttaftSum effefiatueremditbitavi, 
ukiprimiimkBembo tUtUci, nuBum ge- 
neritneutri, nec in Itaiits y necal.vuig, 
iingtuawnnominibutufitmefie. Eamigi- 
tur corruptelam pattlatim irrepfijiveri' 
fimiie eSi, &c. 

4. propter ei^antiat'] Senec. §luanta 
arte fiindantur aves in frufia non enor- 
mia, quam curiose infilius pueri ebriontm 
fputa detergant. Exhis elegantia iauti- 
tiaquefiimacaptatur, &ul^ueeo in •- 
tnnes vitafitccejfus maiafita iUesfi^uun- 
tm, ut nec edant , nei bibantfim ambitio^ 
ne. Wouweien. 

I. E^uum Mars amat'] Qutd equo 
commune cum convivio \ non magis 
hcicule quam canicum pizicpi. Sed 
Petionius ienis iioliditatem lidet ui- 
baiii(nm^,qui,non contentus famam 
captaiTe, etiam faoetus habeii cupie- 
bat. Itaque cuin omnes zquaU no- 
noie , ilngulis menfa poiiti dignaii 
vellet , quaii id ^ przibripto Deoium 
faceiet. Mars m qJI u x amat, inquit» 
alludens ad id , quod vulgb didtui , 
Marscommunii. Ruiiiu tamen ita am« 
biguepionuntiabat, ut is , qni audi- 
xet » no A alitez inteUigcxct > quam G. 
noa ■Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. irj 

' juflit ienex fuam cuique menfam * adfignari ; odMtque ^ 
t Obvii & pcr difcerfum fervi minorem nobis asftum 
fdblata frequentiafacicnt.t Statim adlatac iunt ^ ampho^ •f- Trimairhh. ^ EHi*lfi»s, rx non X <%ji a m, (ed id animal,nomi- 
naflct quo Martem inpiimb dcledia- 
riaiiint. Similem aigutiam in Suet. 
adnotaviin Tic. Oalig.cjaaciv. Dtju' 
rm ^^me cmfmitif f qitafifiuntU eiTitm 
^mtiem mfmm ahelitmrmAfAfejaBwit , fe, 
meherch efftSurmm , m qmid relpendere 
pofiitrt fTtter « qji u m. Diocbat iUc 
cjuidcm A Qji u M , ▼ciiim ita» ut h» 
cdc prodcntiorcs intelligeicnt eum 
z c r u M pionuntiaxe. MMtffff$mt, 
Gabbcma in utiaque. 

1. itsquejm^femexfmAm'] Sicquo- 
quc Toinzi. Wouw. alii. Sed Fn^. 
Tiagtti. itM^jmfiit fitMm. abHiucytf- 
nex, Schcfieius : InTcittnt vttlgati » 
/«iM9r,qnod cgo fii^icoi cx glofla cile, 
ckm ptzoedat» inmmts, 

2. 4i^^iMn}addiditque.0^V6-^ 
' dtfieffitm , &c3 Ita quidcm otcaque 

cdit. Gabbcm. Tiagui. MS. t^ignm. 
Ohker & pmdifimi firvi mimrem nehit 
4ifmmfieqmentisfmsfatient,fiutim, &c. 
pttdifimi,¥otCukfmtidifimi.E^tio Pa- 
tavina pio hochabcbat^«ifjGfiiu, ad 
quod Schefeius: Loois qttcmten- 
tanint yari^ » lioebit opinor 6c nobis 
in tantoomnittm diilcniu divinare. 
Arbitramur itaquc fic icripiiire no- 
ibum: ehiter ,ait,pddidifimifirvimi- 
rterem nebit dfimm fitafie^mentiafitdeat, 
SicScheffcrus. Giutcius jam dudum 
maluit/orff/frm , quod plaoet Tilcbo- 
mcno,diipliGCt Wagenlcilio. Toms- 
iianaeditio: Mfiigmtn. Ohiter ei * prd^ 
diffmm (in nvng. vi pratmilfi aftcriici, 
f> per difieJlfttm) firvi minerem mbis «- 
fiitm *fma (in o^.fithlata) fieifmentiaf. 
Dottfa : 4. O. * eipradijfmm (in m. & 
ferdifixffmm. v. C. fradifiimi)f m. n, a. 
*fita (in m. ftthlafii)fj. Wouweien 
in edit. Pariiienfi (typis cuia Sonnii 
aut du-Bcys » ubi Wouweiii quidcm 
ceu aoftoris nuUa mctttio , fcd in fc- 
qucnci WffOfk typQgnphns poe^- tiunculi ante Notas folvit) , afii^ari, 

• ehit. ei pdifiimi f. w. ». a, fuaf.fi in 
Bat-Lttgdttn. typis du-Maicianis , a. 

• e, e. padifimi. f.m.n. a,f.ff. qnae % 
editt. icmpcicoincidttnt. fiellon. a* 

• #. e. perditifiimi (huic ic ferc jungit 
Wag^niciJius)^ Hclcnopolit. a. * e. ei 
paedifiimif.m,n. afhtm. Lotichu». * ehit 
ei pra adifiimi f. m, n, aft, A. Hcim. 
a. * 0. eipadifiimi. Peigit Schcffcms : 
Ohiter , dicit , h. e. dum hoc agent , 
dum in eoerunt oaupati , ttt itiam 
cttiqueaifignentmeiiUm, minorem 
frequcntia iua facicnt zibun. Sic il-». 
Ittd0^fr«r uiurpat iocis quoqae aliis. 
Ut : acne inhee qmidem tam meiefie t^. 
cehaut effeie , fed ehifer catft^hant. h. 9* 
itmul , dum hoc peiagttnto^cium. 
Item alio ioco : tnterregeegttqmet efiit f 
ohiterameperrimamferitrpMilari diligen' 
tifiime capi, Non hlc ehiter cQl in trans^ 
cmitt , oeleiitei » U velut aliud zistn" 
do , ficut czponunt,auia (bquitui, di'^ 
iigentifiime, fedplancid, quoddixi. 
Gloiue vctctcs : dirjeuirdli eodem, 
tmhi,ehirer. Mintremjreqmentiafmafo- 
nity pio, mineremprafiequentiah.C^ 
quam iaoeient fieqttcntia fnJL , G. fkc" 
quenresadfiaicnt. Padidifiimi autem 
hlc dicuntut ^ Tiimalchione pec 
convitittm fttpeibiifimum : \padere0 
quafi foeipant, & cum caloic ingta^ 
tum de k. ipaigant odoiem , ficat fit 
in conilipata miba, ptzieicim mi- 
nos nitidoram. Feftus : Padides tfhr- 
didesjignificat , atqueehfii«t»t. Abhoc 
ipxuipadidi, tdtitp^^ ti difiim i , qoi ei- 
totz&Stipadifiimi^ qttod oicitans li- 
biaiitts ^Uanam di ptttaict icdttn- 
daie. 

). atupheravitrea diiigmter gypfata\ 
NucCs ptoe,& lefini^ oblita, 6c dania, 
amphocs ien tefiae ictt lagcnx pica^ 
bftntur, neanimtfvini reoonditiex' 
fpir^Wsvinumque iiigetcc. Hadficad 
H Maicial. Digitized byGoogle 114 T. P E T. A R B I T R I 

ras vitreas diligenter gypiats , quanim in cervicibus 
'pittacia erant adfixa,cum hoc titulo, 'Falbrnum 
Opimianum. Annorum. Centum. 'Dum 
titulos perlegimus , complofit Trimalchio manus , & 
t HeM/ Heu,inquit,ergo diutius vivit mum qum bmmch! 

t TrmMiu Qlfff^ 

Mtnitl. lib. ii Epigr. 14. Ge.Erhtrd.' 

1 . pittdcU trMt difixs i Eiant ftt- 
tacuk nihil aliud , qi^Liii tituli fiTC in- 
dices , amphoris & doliis ad&d, 
vini natales , originationem & x- 
tatem defignantcs. Vnde apud Petio^ 
nium Aibitium^4rtnRi4i/4r</iMf<&c. 
& ibi Geoig. Erhaid. in Symb. 
TkUamm» epmola bievis fcmodica 
«ft} Itemicncdulademembianacx- 
aSk , qua; eriam^^^cfw» , fiSmmi' 
tuld , ic memhrMuU s^pellatar. ^l- 
bmm , Seneca : mtat , Hocatius : litent- 
tate^fieidi, Plautus locis ^ loan. ^ 
Wouweien in Animadv. in Petton. 
annotatls vocant. Theed. Hefm^kc 
Confei moz iim titmlet, 

2. FMurneiue OftmetMMne minenem ctti- 
nM»] Macrob. lib. 11 ^atyi. ciii. 
Jf . 0'c«rf cibi Mfmd M. Damafifptim 
teautret , & HU tuediecri vinepefitt dice- 
ret : Bihite ftlerrmm efi amerum xl. 
kemj in^M stmtemfiirr, S. A.Gabbem. 

). DumtitulesperiHiaueu'] In qui- 
bus, Galenotefle, lcripta etat «tas, 
ideft, quo tempoie quibuiVe Con- 
iiilibiis , vinum dTet oonditum. Bro- 
d«us AiUbeil. L l, C|. Erhmrduu lu- 
Tcnal. Sat. y. # 

Ctdi Met ^Alhsmit slifuid de numti- 
hui, amtde 

Setimi , eujus patriam titulum^fe- 
neliui 

Delevit umUtA veteritjkligine tefis. 

Addit vetus (choliaftes : vim$m de 
memibux ^ibanii , irs vetui , ut uenpQf- 
Jit ex fuperfiriptiene anti^uitdtc deieta 
eepufiiauantifit temperii. Setat yocsLt 
Hont. lib. t Sat.x. Aao : Nota, idee 
^uedatttvinm netamut in iagenisf aut 
Cerftiles. Piimus audor leponcndi vi- 
«i ftiitL. Opimuis Cof. uiide & O- pimianum nomcn habct. Plin. lib. 
ziy,c. V, &ZIT. Gabhema, 

4- Hcu , heu^ in^uit , erge diutius — 
tangemnuufacl Ous itc diyeifo cha- 
rafteicadvmiMUlqucnotaGi, Frag- 
mcnri fuiit Tragur. niii quod pro 
Heu, heu, fce faM» habcat. lcftioncm 
mutilam ynlgatam t mozintq^ic- 
fciet Cl. Scheftcius. K«Tiagur.do- 
lentisparriculare^ondcrctGrcco f. 
P.Seriyer. MS.adyet. cdit. Tornzfii: 
Opinor dcfidciiri i ut talc quid fcri- 
picrit: Heu, infuit, erge diutius vi- 
vit, ^uammihemtmcuii. Schcfterus : 
Tomshiclocus murilat^ ita legimr 
incditis : Heu, tnput , erge diutiui 
vivit i verttm efi viuum Opimianum pra- 
fie ( Sic nimirum Tomxf! alii. ftd 
Frcllon. cdit. H«,f . e, d. vivitiv. efii 
[Gabbcm. efi,'] v.Cp.) i quibus non 
faris commodc ic cztriciiunt cmdiri. 
Tilcbomcnus : He heu in^uit, Ergo diu 
tius,icc Pxo (juibus yctus habet: Heie 
in^t. Erge dttitims vivit vermmefi. V- 
tramquc quis paritcr non yidct ab 
codcm fbnte profeftum ? Scd altc- 
ramfcilioetnofkmm pcrfi^ft^; altc- 
ram vcrb pciyexsi. tangemenmfaci*' 
mus. Hanccandemloqucndifbrmu- 
lam& animumrcfcrt Arbitcr &in 
icqucntibus.Quc fim^ ycrba nonyul- 
garia fant. Schcfifcrus : Scd quid cft » 
tangemenae factre f nihil aiiua , czifti- 
mo, qd^yinopocttliiquciibcrihs 
indulgerc. Qusvcrb ratiohujusfit 
yocabuii, lic^ nobis non defint con- 
jcdunt,taiiicn iupcriedcmus. Forfan 
tamememt , tcrminarione Gtcca qua- 
(ieetrrifSjfms (eat^tangtmtur) mb' 
fbmriyi $ in rcipcdu ad libidincm » 
auam proritant pooila. Ludlius, Fc- 
ftotcftc, tt^ax (It^*) otiamprp 
fkrkiH Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. irf 

Sijffetmgiimemfaammi imavmmn^: FmMfOpimia« 
num prsefto : heri non tam bonum pofui , & multo ho- 
neftiores coenabant. t Potantibus ergo, & ' accuratifE- 
mas nobis lauticias mirantibus , * larvam ai^enteaoi at- 
tulitlervus iic ^ aftatamy ut ^articuliejusYertehrasque 
t xw€9ifimt» laxa^ 

flirmtmi» cUiit. Et Plautas : Tttiiit atr 

Uam tUmmlMm. Peitia ^ptti» l^* 

propii^ t^sx, G. I. Vomus. Qwb 

omnia neqiuofe ieiiia hoc qiiadiaiit. 

Gr«ooiiiinall^celeii(hiau: K0f7«- 

Ci^A»^ (cmiAtfum M»m$Mf9tmH 

4hm»jr§inetmm ), TliMifSjff nXux^ 

tiftfSj^ttalft i ( MMms , imidiychmim 

tMftOsmmf) Hi^^Ji^tifSff it^ 

^tkti (ptulis nts imnttmtuftdiUcs ) . 

niytfA^' , wai^tsii/i , 'm* ij^, fwcik 

tUtii (bikmms, )miMmtu,ttUno&t 

umsamu ), 0<y# Ti^ji wvdsfn^tt, 

91^ ( vmi pulmtntm tintt , fit tif^t) 

Mcf fiti^t tutfifttt wrdif^sftt tt^ 

fOftM ( & ^tjmdstm meraciiu mergi^ 

ttfslttm). CaneiumDn.Reiiieiio,qui 

GnBcahzccoUegit, tsa^gmenm fttU-. 

mms (q- dicaou , tt^fifttHf &c. ieu 

eos qni madefiant) inteipolatio eft; 
niii oonjeftuil duanun oVbJWcv» e- 
▼adeie iibeat. aitque Arbitnun diau^ 
lumfiuire, 'n^fisffSjft^tt^ftiJm, u 
9mdidemm,mntemus ms. Sed hi cha- 
nfteiesloquentibu&tdbueiidi» non 
ioiptoii, utinedttis: sifiiitivus , dc 
mox ttptmtsu lauot tamen me non 
Itbcntei » ut ut fic diveifi> chataAeie, 
&daqae & iacicnda taliam in Notis 
petpetab mentione , tm^tmtmit ve- 
tert texmi iniexuiile, (edqnia reli* 
qua quat pienum fiicium (enfiim , ot 
nemononvidet, alitex non feque- 
bantux. Valefius quid i TMsigtmtimfis- 
timims , id eft> laat^ epulemui , viva'- 
mus, gandeamas, bis. Vtrobique 
uui^tmiiim disjonftim lcgendum & 
cmendandum pnto » dc ez Plauti mar 
U inteliedo vofii hoc loquendige- 
Bos efie deramtom. Stminf ftmm t^ 
ihm tffi triinttA miiAi i Ssmt luvenes 
qui pecuniam aec^ . accepj^aot^ eamque habent in maaibas > digitiA 
que contie^ant & tangont» la:tio* 
pipax^ convivaiigaudcnt. Scheirerus» 
wtM vitmm tf, Vit^ viimm <t(c did- 
tur , quia nutrit augctque vitam. 
Veniseft jambus: MMst^miimavi* 
mum, viimm Miums t$rptri tfi, £t ia 
Inlctipcione veteti apud Giuter. p. 
9 II. Vitmmftdmu^ hainta , vins , vt» 
mu. Erhardus: Vivertdicit\uvrniimp 
ttt contt^ firangulari , mtri , vtntni nt" 
ri, pei metaphonun. Kamiiez ad 
Maitial* 

1. mctirMismat'} Sic & Frellon* 
atque Lotidi. Toi;nxfius aliiy 4a». 
ratifiismi» Tiagur. c curatifiismt. Schef. 
ferus : vctcrcs habucxunt accuratifi-. 
mt. Tac xzv. AnnaL c. 21« Ludts cm^ 
ratius editts, & ficalibi. 

2. larvamargtmttam attuUtftnms\ 
Auibniiis : fimiU ut dicat ludiert ifii» 
^utdGrmci^ftm/titt vtcaverts oicUla 
tafutit, ^d fumsmam quatutrdtesm fi^ 
gurat gmmetricai hahent, Suni enim st^ 
quiiattraf vtl tri^uetra, autrtiiuast' 
guiisvtltbli^ : ifofitltvtl ifipleurae 
trtlujgtmiaiiut^vtlfialena. MiBe fir- 
marum hii fitda , £cc. Ejuimodi iar- 
vs in medium oonvivuim jacieban- 
tur, flcezilliseasfipuas, Kezcon« 
vivii ezprimebat» ut mutationis fic 
bxevitatis vits commone&ceret j ic 
piooteiea bibendum » ut nihil de 
fiuftuhuiusvissperiret. Namalio- 
quin iemper in conviviis mortis 
mentionem injidebant » & capuc 
mortui» ubi larvz copia non erat , ia 
fflenfa apptmbant » vel e tricUi^ fiiT* 
pendcbanr. Scaligtr, 

3 . Sic aptatam* m,6Lc.'] Ita c Tia- 
gOi- Prioies :fieaptam ut mrticuii tjus» 
Vgrtckreqmt Itctta vt tnmempartemjlt' 

H * Berttt' Digitized byGoogle f itf T. P E T. A R B I T R I 
hixat£ inotantm partem verterentur. Hanc quum fuper 
men£im femel iterumque abjeciflet , ' & catenatio mo« 
bilis aliquot figuras exprimeiet, Trimalchio adjecit : 
t HeUy*bmmmfiros,quamtotushomimcwmlefi! 
^ ermm cunSiy fofiqum nos m^et Orcus^ 
Brgo ^ vivamus, dum Ucet ^ effi bene. f TrimMttki; 
eterentmr. Scheficnis: ^ptdt^m ftci cciam ali^ ufiupat in fimilitMis. 
LaxatAy finedubio pneftantius; (e> 
quituT enim catenatio mobilit. Wa- 
genreilius : Sic aftatam — vertebra- 
ijue laxdts — verterentur: Collaudo 8c 
nanc emendationem tamquamem- 

ditam, multilque nomimbus pfx-i-^ ^ ^,^ 

fcrendam ledioni , quz codices in- ' &c. ( In vet. cod. pio tttmt , cschs ez 
(edit : Sicaptam — vert^aquc /ooi-| aratum legebatui. ) Veifus infulfifli 
ta — fleSerentur. 

4. articuiiejus Virteha^'] Verte- tLau- 

ffihette'] ffe beu» c Tngur. Doufa 
MS. ad edit. Toinsef. t$tm. cy. cacus 
habebit. IpfeToinaefius:Foftw/«/?. 
huncpentaflMtfiim autalinmconfi- 
miiem inteiponendnm puto > 

^uamfraffUt tenerefiamine vka tadk. 
Donia ib. ejfe hem. f. efiqua hene. Idem 
Douft in Pncidan. Heu , heu mt mifi hra geneialitei dixit ^tofiondylit. Ti 
tius Afieit. I. 2 , c. 22. Autonins in 
eleganti ofdllotum defoiptioneiHi»- 
rum vertibuiarum , inquit > variit ce- 
dffuentis fimulatnur fpecies miUe ferma^ 
rttms elephantus heStta , attt aper befiia, 
aufer veUns , &c. V ocatque vertihulat 
ctlam «^«5964/ie# , (trechleam), &fi- 
jnile. Caiaubon. in Athen.Ub.4< Ge. 
^rhardut. 

1 . & catenatio mohiiit aliquot pptrat 
exprimtrei] Hujulmodi flmulacra vo- 
cantuia</7v^m & eahoxmrttt (fi 
ipfa meventia), eadem & rd&^'r9m9W 
(nervortim tra&u artificiaimm mohi- 
tia). De quibns Horodotits ift £u- 
tetpe,&.Lucian. deDcaSyxia^ Ho- 
rat. lib. 2 Sat. 7. 

Tu mihi qtti imperitat , aiiitfervft mi» 

fer : atque 
VMceris, utuervit aliedt mohiie ii- 

Snum, ^ 
De fdb^eint^ (eu lisquiejnf- 
itiodi fimulaciaoftendebantAiiftor. 
de Mundo , Apul. it. de Mundo, Bu- 
dxus, Heni. Steph. Vulcanius. £r. 
Itardut. 

2. HeUyheumstttifqttamtotuth.nU 
efi t Sis enmus tun&i — £r^o vivamin — mi, nihil adeo minas • qu^genii 
Petioniani. Itaque fufpicatus aii^ 
quando fiii, pcncametii daufulam 
hoc modo inteipolaii poifc > haud 
paulo condnnius : 

Ergo vivaittttty dtm Ueet eSiqtte henc 

Ideft: dumperoGcafionemi pei- 
que yaletudinem litet, dumque vi* 
rentgenua , Nunc & mc fhiftia fuilfe, 
& Petiomum Tiimalchionis hoceft 
hominis omnium fubidifiimi hmrae 
qttifjuiiiM , ineptiafiftte in jooo & viao 
exprimeie voluifie , video demum 
atque intelligo , heide veio ferio, 
Itaique leoepta faipium {civetur. 

3. viv^mmt'] CatniiEp.v. 

Vivatioitt, tttea Lethia,at^ atioemus. 

Citante ScaUgeio , vccus infciiptio 
Naibons : JE.Lim. xasTiTu- 

TA. AHIUM. DUZ.CISSIMm 
t a L I. A T O K. A U G. L I B. C O K> 
IttOI. kAKXSSlUAZ. tBKB. MB" 
aSNTI. AMICX. OUM. VlVIMUS 

V I V A M us. Vivere fiepe dicunt poe- 
tc pio eo, quodeft, gcnialiteivi-^ 
vcres &vitameamdcmumvocants 
qu« voluptaiia eft. Vacro, ^tSS4(pt^ 
XafHuieis (de fervieacia Utigandi )i 
froperatexnverefueraw quatfinit atatu^ 
ia ittdere , effe , amare , & Venerit tene^ 
reh^. Ludliut: Kn«r«/«r«nw«,c». Digitized byGoogle S. A T Y R r C O N. T17 

- t Laudationem fercuhimeft iniecutum, planenon 
pro exfpedaqpne m^um. Novitas tamen omnium 
convertit oculos. Repofitorium cnim rotundum , duo- 
decim habebat Signa in orbe diipofita , ' fuper qux pro- 
piium cohVenientemque materiae * ftrudof impofuerat 
.cibum:fuperArietem, 'cicer arietinum : fuperTau- 
rum,*buDatefru(lum: ' fiiper Geminos, tefticulos , ac 
t xufifimt. • . J^cnes : 

Str»&0reminterM, nt mu indtgnati» < 

Ssitmtem^eAtt.^ Tit. Popmt. 
Idcmluir.Satyr. 7. 

.- qmifirmU is&i Cempemt, 
Columell. Lib. i. firatU /hmntet* medenes, vivite ventres, S. A. Gab- 
bema. 

4> «(^ hene'] ytftxSf (gemrntimj 
^ritamomncm volupttium comple- 
^itnr. Baochid. Plaitt. 

ybi tm (epide veUs ^fe tibi , mes ref^ 
mihiiUdte, *. 
' J>nte t ^ni bene fir , egonbihenefitti- 
hi iecnm lefidnm dnho. 

Captiv./a/ letie effttfifit nnde, Oii- 

§0 formulz , quod cui omnia fecun- 
a vellcnt , ei ptccaientu^ , bcnc efle. 
7ais lapidis BLomani. B £ k s. 5 i t 

VII.II 5. riLIAlVlS. MEI5. Qjir 

M X. » a K b: c o l u b a u k t. Gni- 
iieimns. Dnm lieet efe^bene : Scnec* 
HciCuLfur. — neviibnnces 
' Secnrnqnies, ^vaeas — 

Memeresdvi, tempernnnn^nnm 

Reditnra tenent, pum fota linunt, 

Vivitclzti. fpreperat curfn 

Vita dtato , ^ veincri^ue die 

Xetapradpitij vertitur anni. 

1. fnperqna'] Sic intcipolavi pio 
vulgato, & Txagux.y»/urf MT. 

2. fimQer , $cc. ] 5tiu&oics feivi 
<licuntnr , qui inftiucndx mcnfz» ci- 
bommquc pciite apponcndoium cu- 
xamhabcnt. Plaut. Mcnarch. 

Cerealas ceena» dsf , its menfin ex- 
fimit, 

Tantmfirnieis eendmuU patinariat. 

Senec. lib. De Vit. BcaLczvii. 
Snare ars efi apnd te, minifirare / nee te- 
jnere&ntiibetcet$$atnr argentnm^fed 
perite fimitm, & efi aB^nis fdndendi 
0lfimim^fier. lmrenalSat7i.(. firnaerAAtn,r^jfmt^eampe^i Cle- 
menti«cPor ' ^ > - ^ 

Woawexen. 


lavM^. lo. k ' 9* cfartfrjfrfMMi^Specieslegumi- 
ttb i idind k vnlgpziTativo. Glefii Pe- 
tren. Af cmineic Thcophc de Ath»- 
mena. £r. Pitiieeut. 
. ' 4i^Maiefinfinm]TtuM!C. in maig. 
(alii) bnhaia. hnhnia flc c Txagut. 
£xha£dus : htsbaia. Soaligex leg. M*- 
ia* iUttd vcib & CafiHiK>mis>teciaet. 
JBatt>..Cathol. Bnhaim , ir bnhaUs i» 
ead. fignificatiene. Vctus intcipxes 1. a 
JBlegum»cap.tf. ^ffatwiAsnhnhaUtar' 
msnnam. Stxabiis gloflator.* kl cft» 
finfinm hevis affatnm., Wagenfeilio^ in 
jdiflaR.ieisoenfiiia fiu Fi.Tcsgox. h»- 
haia. I^ondam cxat ^Mlbi/f.qaodGor* 
lekeieToxmBiius, Scalxgcx» Cafiui- 
bonus. 

. s ' fitprr' Gemitns , tefiicnlos ac ra- 
ttes"} Onnnoi tefiienlesacrengs gallo- 
mm) pai&xum,cotQmicam, vulpis 
fiiiile. nam hcc oitmia ad Veneiit 
luKuriemezco|ttataenm. Vulpisc- 
ntmceiticalit inquit , P. fiaytus, iic- 
dpnlveiiiki, & cnm vino bibtfi, fk- 
•duntadTkgseie&ionem. Idemia- 
titpdlvisvisgs tauxi cum ovo fotbiU 
bibitus. Similitei xenes ftinti cum 
vino bibid , fimt efficadifimi , pxout 
idemauftoieft. le. F, L^tickins. H I Z. Snpe? Digitized byGoogle Ti8 T. P E T. A R B I T R I 

renes : * fiipcr Cancnim, coronam : * fiipcr Leonem, fi- 
cum Africanam: * fuper Virginem,ftericulam : fiiper Li- 

biam y T . ptper Cmitmm , ttfmuom] Hoiam 
Teibomm incerpretatio fumi debet 
«1 looo Anci > ubi agit de oim Can- 
cci , Qui iu itadptt : y u d^ao^^rm- 
ivi, oTf i(^iMy^ (Cums ifnle€*Sxfi- 
fHt^ammm Cdticer), Hc Vbi vetus Scho- 
lia(tes ait : Cum Cmnur inibi efi , ta ex^ 
miatwr , mediam psrtem Ceretu vidtrt 
effufer terram , iUteram partem eecsfus 
•ceufat & ebfiurM , CeretmdrfcKmdentein 
ectafum, Etgq Cerena^txit Caticre, Ad 
cujus lei unitationem fixuftoi con- 
vivii intei iUa feicult , qux imita- 
banturdttodecim fignaZodiaci, ee- 
fWMOTGoUocavit fnpet CetKrmm, fer- 
vato in fercuJis oidine coelefti. Car. 
fafihaliiu. Nimiiom , Cwvirtf fignum 
corlefte fupia humeiumAitopixyk* 
ds. Viigit I Geoxg. 
Gmpaame ardemtit deeedatfieBa Cerenm. 

Ezontnxcam Scoipione, Camcr§ & 
I^eone oxieme occidit. Gnoila » ab 
Aiiadne filia Minois Ilegis.Cx6t«; 
cujus Gnofos oppidum. Eihaidas i 
Maitial. lib. ij £p. sx detuidorum 
eorotia, 

TexU r§J!sfirtaffe tihi vel diyiite tutrde: 
JU tmki de tmrdisfeSacerenaplacet, 

It. TomzfittS : Ceretuam ( in m. ) 
tttidoittsL Nam ( inquit ) ctun Sol 
C4ff£r«m permeat » coronaram fie- 
qucnsuias eft. I. F. Lotichius : C»<- 
fnam alioquin pifcium genai tiSt 
memini» quam malim hic ad caeh- 
frmm inteUigi. Sed iriz cerena cibus 
fuit. Appatebit id infi^ , ad veiba 
mhiiJmperiUitm (Cancrmm) pejki, 

t. fiiper Leenem , fitmm^fricatmum^ 
llincillufttari multa auftozumloet 
po0itnt. qui>vr«r«>l/hAaMrabfolute 
ponunt, .oontfa interpietum vaiias 
sententias. Ceimmefteniin nalias 
«lias feiai , qukm lcones inteUigi de- 
beve, PhU. Ivens in Notabil. Pala- 
finis, Bphardpt* fki ^fncanatoemr 
WMm Vacco de M^ Ub,i, c. 41 : ac ColumeU. iib.iz, cap.i s • /• f>LMidu 
3. Jmper Virginem Jiericulam ] Tor- 
naEiius , fericmlam ( ubi Doufii : & M* 
tericuUmJ. Wouwex. FieUon. aUi» 
fteritulam. Tiagui.' fiaffmem. J^tii' 
culam! Attdiamus , ut nic locus va- 
lios incerpietes toifeiit ; fic enim 
Gonfalius enaxiante Gabbema cum 
Toinzfio fericufam legentes : Accu- 
lata ez antiqais cditio Lugdunenfis 
loan. Toinsfii hic ad maigtnem luu- 
bet : Uethpe /eretinam \ ^ma ^mgmfta 
matmr^it. Seiotina incelligens po- 
ma* quoram apud piiicos agiiculto- 
lesroemiosnotumqueeft, Augufti 
menie Solem ingredi Vixginis fig* 
num. Wouweren quidem legit jim- 
cmlam : Etfi vaiiac, ait , addud pofienc 
conjeftuiz, ut defpexatUfimo loco 
medeietui, veluti u IegasrMJl>c«/4Mi 
ex perdicum geneiie , do qua fidufic 
Martialis Hb. 1 3 Dlftich. j6. 

RuJticaJum perdix , 'iimdrepat ^pfiir- 
pcr idem. 
Carior eP ferdix: pc fapit iUa tui^ie, 
Vel , qubd in GloC Ifidori : Sue-^ 
riculum , edule , vel, hijhi^ilum ; quia 
de virgine fermo : x\otat autem pue- 
rum grandiorem. tamen defipete 
puto nis fonmils vetam leftionexii 
quaEterc ; eral poflct ope MS. Ad 
Tcagur. JteriHcuiam Schdknis : Fec 
compendium (criprarz, eziftitno» 
vulvam intclligit ez fiie cafttata. 
Ceifiis II, cap. 23, ubi deiebusfto-r 
macho idoneis : Exjme, mttgula, ro^ 
Jha « aieres , vmimayfterilejifue. Ita ha- 
betvetttftifltlmaedirio. vulg&edtmt» 
vuivafuefteriies , contia mentem fcri- 
ptoris , qai probot vulvas , etiam fte- 
riles. Ab hoc fteriles apud noftrttm 
fimt)?«rrircM/«pei diminationem , in 

2ua vulvx fnm intdligendz, Heine- 
us : Veia le&io, ftemcmiami atper 
compendium (cripittraB fic nominaR 
JeriUculam haud CKdm^Sterimlm mi- 

U Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 119 

bram, ' ftatenun , in cujus altera parte * fcriblita eiat , in 
altera''' placenta : fuper Scorpmm, fifckulmn marmum: 

'iuper hi diminutivain ieaindi gndus eft , 
cjuodgenus vtlde amat Pttnmm, s 

IMa i gUmm , ghnmlm , glmmmim , 
lUmicdbu, &C. qualia bonis audoii- 
Dusinulii. 5f«r4auteni in manuicr. 
vetedbus » ^ pnieccim let medicae , 
Gnecum vfiJMi i. e. ntenis , matiix , 
vulva} indefteiicapniz5f/v4r.PMi. 
c. if6 : hTftencapnica TktU.mGy- 
»sc.caf,ti usa0«ni«»({L e. mattids 
Mcfocatio,^ci ttteto fiiifocatio, & 
iimilia. MSn^mf vulvat, ptaBfeitim 
liiumindelidisvetemm. Plin.l.xi, 
07: Plot.i Sjmp.9 : Athen. 1.3. Ex 
in triplici dilieientia i ejeditis , c!»- 
CsA«JW, qnz ejete fccm i porcaxiar, 
qus edito Ibem , f^imhi : ftexiies, 
qus de virgine porca , ut loquitnr 
Maxtial. lib. i ) Ep. stf > feu caftotta , 
▼etere Gennanicoidiotiiino mwm, 
iiimerentux. Signo autem Viiginis 
impofita fiieiat ftexicola reuuteicu- 
lus ex eiufdem generis poica » qns 
aondnm concepexat vel pqpeiexat. In 
candem quidem (ententtam ieftio 
alteta cum fiia intetpretatione oolli- 
mat; fed tum fingenda eft ellipfis 
fubflbuitivi : quod lioeie dubito. Ctt- 
t^ nemo , puto , conctpiet , ^ftriU- 
mUm abtoint^ nominavero , Viin- 
nis porcc matrioem $ eft cnimad|e> 
Aivum iftudiiidiftexensadaiiaquo- 
<)ue animalia. Ailecutus hanc ipfiun 
intetpretationem lo. Petr. Lotichius 
in fuis esDuxfionibus Medicophilo- 
fophids ad Petron. ubi prolixc difpu- 
tat, ^tlUriemUm, vtUvam fuis vix* 
ginis, ffcerilifqae, i. e. caftrats in- 
teUigendam , addnfto pro fe lo- 
c6 Plinii lib. . . c 17, de difFoentiis 
vulvsftftmU, Vmtvs ( ait Plin. ) yt^ 
&§ fmtn mdmr qummtdif, &c. aut 
ponhs intcrprete Comei. Vite^io in 
Gcoig. Mcinlam, & illo Mattialis : 
Ttfirt^ tm^ esftet de vh^percs. ~i. jUifgrs ] Propzib tmtii» fpecies 
altexa, cui oppofita libia: illa fine 
landbns , hsccum. G. I. Voffins. 

2. firthtks] Martial.l.iii Ep.xvit. 
CtrtmmiMtd dsm menfiiJirihlits/kmkUt, 
Eft antiquis nocimmum bellaxium» 

fecundis menfis apponi folitum ,/cn- 
Mm. Integiumnomenfadbilitaeft, 
ut legitnx apud Plaot. in Pxol. Poe- 
nuli: 

Dmm Imlifiuut, inpefimmtfeiifie^ 

Jmmtnmemptote, muK mmm eeesne ^tp 

iJmm mmmJermtUts sfimmit , eeemtnte» 

Sed pei fynoopen fcrifalita ^ poetis 

metxicuinididtiix, qu^fiwexcdo- 

cuit M. Cato lib. de K. R. c. UDti xx. 

Alii legnnt, firikilita, >Sn' vS m^ 

Cak y , ^uod c&ter^mere , ideo , quod 

m cucmm toiqneatnx xcftis in mo« 

dnm. Vndc nosr«rr4Mdidmiu. IB** 

sMrcft. Scrihlits, liocfolitmdiftexens 

^plaoeiitaqubdfincmelle coqueba- 

tux , & fexvcntiflima cdi folebat. 

MaxtiaLLj. 

dremmlMtm dw — fitMts -— 
Vreku mmiefifvs esiere wmm, 
Anonym. 

3 . fUcemtssfiiper Scoipionciih pifci- 
cnlnmmaxinnm:y!^&f^4r.3 Setptr 
Seerp.pifi,mmr. fc. ejiifdcm nominls. 
leftio eft oodids Txagux. Tonuefl 
pUumts: * (cum afletifto ftilioet defe- 
A&s, cu)us vigorc in maig. &Var. 
left. Deeftfbrmis, fitperfierpimme' 
jmfikm jMjnmw ptfiem. ) fitper jsgittsr» 

Schetfcrus : llego f fmper fierpiemm , 
/ierpiemmpileiemlmm,lAbaaaiis mepras 
mal^ repetitum fitrmmm vocabiuum 
puravit. Ineditis.'eft,/i^>Sn^««(m*. 
lcd fierpiemem habctvcttam Plinius, 
qni & juris ex eo fiidt mentionem , 
nis verbis: Ommmumpifiimmjmshmm 
emebt , Jed eptimmm fit i fierpiemikm. 
Wouwcrcn* & K. Httm.pUuHts: 
fiiperfiigktsr. FicUon. & Lotich. ^^ 
fitper fierpium • fitper fsgitt. 
H 4 Qttid Digitized byGoogle riTO T. P E T. A R B I T R I 

* fiqjcr Si^ittarium odopetatn: * {uper Capricornum,Io- 

cuflam 

Qaid afuper Scorjnum tfctrpUfiem fnja- 

fulwn marinumf Nam Flitl. lib. 32, 

(. II ffcorfnmwtc/hrpii voccptopifce 
. marino promifai^ utitar.Sicque jux- 

ta Ttagur. lc^ionem , & mens Tot- 
. nzfii Sciiefferianaque obttnerent. 
I. /uptr SagtttMrium tdopetam'] c. 

Tr«gur. «chpetam, £rhardus:Niii ma- 

gu placeat ofpetsm de oto vei otidc 
.inteUigendam > de qua ave Athe- 

aanis lib. p. ^wffij '"^ ^,''^.T^ 

ipluu ei»uftnfvtWAi^ i iiakStUTt iwar 

ci yyy n; J^fMT fsrsrv «fe<SM7v, yifi- 

( ^iuut €mm etum & rumiuMt, & e^uo 
dele&ari. und* fi qtui petU indudtmr equi- 
m» eapittfuottfuotvelet, uttre ^uippe 
euxedunt), Planead Sagittarium, ctt- 
•fnsmaxiflupiisequina. Sed ne du- 
riti vocabulum lequiranms y talis o- 
Ctts»& htnedidtur. Id. Athen. ib. ex 
Aiiftorele : t^ vf •m^ <m iItk v\i- 
foy^eiJ^ey t(S^ iri^ ^j^tk^ ( ha- 
ietjuxta iaiTes [ «nc ] z sheUu , un- 
M& etu4 oppeMatur ). Patitet Plinius 
lib. I o, c. z 3 . Otue huhone minor, uo&um 
majer , auribm plumeit emhtentihus : un- 
de&mmeniUi, ^uidam Latint sfionem 
Mfpellant, ' An non ab auribos (icez- 
.icrtis ? Gefiierus adnotavit. lam ve- 
rb quantum ad fercuia hzc ead. avis 
6ciat, pauca item Athenxi vetba do- 
cent : tbc j xput euhHe niiet tw (asro 
-eairumfUatuu. Eryc. Puteanus epift. ad 
Gddaft. Savaro ^«^iimintelligitde 
-lepore , fi Scheflfcro ftandum , pifce , 
non dixero eo quem Plin. lib.p» c.48 
tnemorat , ied de alio forfan , fic ve- 
TO fiibjungit : Sed non video , qua 
latione Sagittario conveiiiat,qui pro* 
fc^b non vcnatut pifixs. Gabbema 
Savaronem per otopetam lampetram , 
auritam , aurib6fi)tte foiaminatam 
«apcie ait. adftipuiatttt Ethaidus. 
Wouwcrcn: L. otopetam, Glofiz: ^u- 
ritm eifitvrni , ut canem venaticum 
innuat, quia is competcns Sagitta- 
»0. Scdpeifidcmiiugc, dcm^ut mei«. Locus , nt videtur , dc^ia* 
tus , & lauieolx Ciiticz fiiperftes j 
nifi quid effcccrit Erhaidus , cujus 
hzc fiint verba ante et qus initid al- 
lata : Lego conftanter etopetam , «ri«- 
mt^, auritm. Lepoiem autem hic 
intcliigo, qui^KTtritf dicxtuiGeima* 
nico, Phxnom. 

^uritttm leperemfequitur canu &fu- 

git iUe. 

Ncc inconcinne fiiper Sagittarium. 

Hic cnim inftar Cefltauiipingitui» 

nifi quod aim arca : at Cehtaaias i 

thyiio dependentem gerit lepoiem 

in Hygini imaginibus. Nific>c. His 

ita congeftis , inddi in Scholia Rei- 

nefii, cujus veiba ad Tragur. lcftion. 

fuper fagittarium octopetam : Loctts, in- 

qttit , a Viiis do^iifimis tcntatns va- 

rie , tandem habitus pio defperato , 

qttique exaliis leftimi non pomit 

nadentts, ex hoc Codicis Traguiien- 

fis , quem vel hoc folo nominc pie- 

ciofum habcmos , fadllim^ , fi quid 

video , poteft. Iftud enim odofetam 

\ ad veiam , piimzvam , Petconii in- 

genio & ftilo convenientcm leftio* 

nemmanu mc dudt. Scripferat/c/». 

' petam yclfiiepetam. Sdepeta, veib no- 

I vatum a Petronio cft , uti alia non- 

' nttUa ,icum infigni giatia & venufta- 

Ite oenfiimatte Latinoium inopem 

I beil^ locuplctat. Ncqttc eniin ele* 

gaiititts , ^Hf 071 ^r , fpt^e&xeeTf^ 

; t(0i^ il^eutr^t (vehementiutyfigm/kath' 

< t$iu & magit proprie ) exptimas pueri- 

lc iftud ludiottm inftramemam quo 

I giobai6 e ftuppa , fimiiive matcria 

I inftm&o , & penettante badllo ex* 

I piofo t^ (onitus ( qucm «'yf^ifff- 

wompSj/ietf [filionovenemine'^ vooant 

^fihpum, filoppum) edituiGcim. eint 

j KJ^chbiich/e, Cui Sagittario fitope- 

! tam in^ofiiciint fiitis luGCt ; nim. ar« 

{ cum httjus , quo metam fcriie infti- 

j tuit , ei icpii&ntari ; ntpauib ant^ 

fignum Libix ftatcr^, voloit Trimal- 

diio. Umqttcaaiiiu» tmf^p^^ 
tcxtui Digitized byGoogle S A T Y R I C O R t^i 

cuftam marinam : ' fiiper Aquarium, anferem : fupcr Pi- 
ices , ^ duos mullos. In medio autem cefpes cum herbis 
excifus •favumfuftinebat: Circumferehat *Agyptius 
puer ^ cUbano ai^teo panem, atque ipfc etiam * teter- 

rima teztui donaie , fi quid de cibi ^eie» 
minimimi quomoido fuper Lihia in 
fbteiadeicribiicainnotuifleL Nam 
fiUpi V03L fajus antiqua , tx&ait apud 
Pemum: 

Ha flUpi tumidM mmdu rumftre 
huctm» 

2. fkpfr Csffimrmim l9€iifam msri' 
nam\ JLach^ funt piibes maiini c ge- 
neie canaoium» ao iilis caudi dftaa- 
tes. Erhardm.lAKoSam maiinam Ca- 
pncomo ideo videtttia£E^gpaie»Qubd 
id genus adveiiis comibiis int^i le di- 
micet adecum mod6.Plin.l.ix,cnx. 
Imu§^ reptanhmm rmdifiuiumsfi mttm 
ingruat metus , rt^o ruemu, eermbm , 
^uafiin^ prmriaretmuUtme pritpiUtSMd 
ddUeraperreSis: iifiUm ereSu in fnvere 
ehli^iuUternpreeedunt. Cemihminter 
fidtmieMt. DovdAl.fitperCMprieemum 
lecufinm. c. PithoBi habet » fitpercupri 
mmuuL Scnrec. MS« in Txag)u*c e(b 
fitper eapri eemu m , in fueeemuu ernnt, 
Ueufinm,Uc Sciibo verb in qua^Jci- 
licet Ueufiai dicit, ideo capricomo 
aflignafie locufkam » quoniam U ipia 
baMat oomua» eaque fuifife.reliAa 
in loGufta iiia» qux tumapponeba- 
tttl. le.Stbefferm. 

i. fitper ^iiumium» Mfirem'^ ^n- 
i&rveteribus incexeavocabula» ^ux 
iine prxfatione honocis viz nomina- 
ca. Vnde inita Petcon. Ocaif> Pri<^< 
detidm, mifirem enmHme mafrenie ne- 
eeptifiimum £c ideo iiipez «^fMn awii 
arbttcQC anfl/rem impoiitum « qwd il- 
le non tam aquacius ahaquapuca» 
quiun iaeefta» lovis fc poUttS. Fia- 
n^ anfir. fcoiu dida dooet Anemi- 
donts iib. x» c xxxi ii ; item lib. iv» 
c Lzxxv. cucque id nomen ibcttti iint 
dooetidemlib. i»«.ni»dcmi> G(. 
£rbsrdm* 2. dues muMet ] Genus piicis ma- 
cini » mazimac nobilitatis , & gcati«: 
canci autem pcetii » ut k Piin. lib. p» 
cap. 17 memocicpcoditumilt» Aii- 
nium Ceiexem » vuum Coniuiacem 
Ciaudii Csiiuis^cempocibds » am/- 
lum uttum o&o miUibAs nummo- 
lumemiile: quum tamen, eodcn 
Plinioteile, liic pi&is duacum iibc»- 
cum pondus cacb ezoedeiet. Hoiat. 
lib. I» Satyc. 2. 

— UudaeinfanetrilHrem 
MuBunh — Mactial. 
Hei» mihipenm rhemk u m » wm9umM 
bilHrenem Anonvnk 

3. inmedUfinmm'^ Ovio» 

Et de purpmeit eMU v^fiHm 

uvu , 
Ca n didm in ntedUfimm efi. 
Vacco de le RuiUc favm »* & infi^ 
ttmdmm nmfim admimfirmm. Fc. Pi« 
thoeus. fa/mttt pcopci^ apum do- 
mus & celiuiae. Amb. Caiep. ibd 
metonymicb pco meiie. 

4« u£^ptim puer ] Athiopf. Sc- ' 
£tai:*/£gypfiaciiu£tkimes. PucciA- 
thiopes vetecibtts in deiiciis. le, jk 
freitteermm 

5. ciHamatfentee'] Inihamentuill 
piaoentis potius » quam panicoqocn- 
doaptum. DiflGtcc aiiicno » qttod iuc 
majociic & immobiiis: elibanmM^ 
tem minoc»ut quocunque vifom hu^ 
cit poflit transfexri. Antiquitusezc«* 
fitt iea opeie figulino £ecifoiebats 
poftea ettam cxfnre vei are : hic ai^ 
eem dibano «r^iiirM oicoumfecebac 
panem » td deiicias nempe & ma)o« 
cem Istitiam. ^nenymm, 

6. ipfi etiam teterrinta veee'] LegC 
tenerrima» nam J&gyptiaci pueci iita- 
vitate candonttm H S Omtks Digitized byGoogle x%% T. P E T. A R B I T R I 

rixnavoce ' delaferpitiariomimo canticum extorquet, 
, Nos ut triftiores^ tam viJes acceflimus cibos , t fua- 
deo, inquit Trimalchio , coenemus; hoceftjuscoen». 
♦Haec ut dixit, ad fymphoniam nir tripudiantes 
* procurrerunt/uperioremque partem repofitorii abftu- 
lcrunt. quo fafto, videmus infra, fcilicet * inaltero 

ferculo , f TriwuUtki; i Emtdfim. 

CtuHcdijmKUi, fmGtditdHAfitfm' 

rvr. 1o. IkWoaweien. 

I. de Ufirphuurio mim$ uuniatmiX' 

ttrautf^ Sic& FreUon. ied Tomcil 

dlr * l^fidm mini* ( in m. lafir^ 

' & minitjc, *Mt. (in m.intvr^,) Wou- 

• wcr, H. Henn. de lafiifiti^r. m.*ce, 

• Lodehi d. l. *€. €. Txagor. c ut moz. 
Erhaidus: Mimmt Ufirpitimrim, qui. 
tibiam ex caule vel radice Ufir^H 
habebat, vodezpuKandar. L^hrfi- 

'4f«m enim • «t Diofcotides faibit , 
vtterikm fmamm fiMtiit 9pinUatmr , 
^nvm fiiit^^m irrdtnefeaitem vecem , 
•dihttttm d^ttA firbitime ctnfifim expe- 
dit, Eryc. Potean. cplft. ad Goldaft. 
. Scheffenu ad PataTinum fragmenti 
Trtgur^ de Irferffianw tmme canticum 
txterjSt , MSo habente cum ▼ulgatis 
iafirpidarie : Vatie hic locus icrimtur 
invnlgatis, nec k do6fcis modo eo- 
do emendafeor. Nos hanc noftri le- 
^ionemnon exiftimamus contem^ 
nendam. Oido htc eft : ipfi exter- 
fit tantiettm mtme. qoale canticum \ 
dt Ufirpicsrie, teterrima vece. Canti- 
«um de iafcrpicario, expono canti- 
cum in iaudes laleipicarii. Uifirpicd- 
rittm id » qnod eftconditum ij^pitie. 
Lt^erpitiiifvun in dbis fiiifte OKber- 
timum commendatiflimumoue , do- 
'cet Caiaubonus pluiil>6s aa Athe« 
ttcum. Itaque ut laudcs aliatum ic* mm , Tini puta , & fimilium : fic pla- -pofita hand dubti cvedentibas pe»- 
^^ laferpitii credo cantileni txfteC- loaden fuaSt poteft , & Sansberien' "fifie. quam proinde mimns iftede- 
buit cantare. Quanquam ctun nul- 
lius mimi mentio fit ante hStz , le- 
^ius hzc acceperimus de ipfo puero^ 
«uitionem it&m ^ (t extoiquente, 
quoniain camabat voce tctemma: extorquente antem mimo, id eft» 
gefticulatione quadam. Minmt enim. 
tefte Diomede , firmtnit cttfttfiil^tt tm- 
ttt/^/inereverenti*, vtl fs&trttmtm'^ 
pittm cttm li^dvU imitMtit. 

2. frecttrrenmt'^ Editio C.Tragur. 
Patama,fifrwrrrr«ifr. SedMS.Mne 
poteft iegi prte. Schefierus : percmrt- 
rttnt, PrM«frrenmrr,habcntedtti. Ego 
temete nil muto i nam & in^ no- 
fler : iBt dhitiffm drcd nttnfim ptrem^ 
cmrrit, Perc t nttrr e r un t , cSt,€ttettrrerttm, 
Nefcio aa tutb imitari Uocat ptrttt^ 
cmrertmt» 

3. m Mltertfirctde'] Suprik, Lmtdtt' 
titnemfirmhminficttttimefi: ptimum 
icilioet, fiib qno erat altenim ifthoc. 
Komani namque Tetuftiflimi, epu* 
las magnifios binis fcroulis diinn- 
guebant, non fingularibus patinis, 
utpexpeiam exiftimoTit Stockitts,fed 
patinaium ftruidb&s. Eam frugali- 
tatem Cato pntdicat j cujus cvd iam 
tum Ittxmim riiht Mmtit mmcAmtt 
ttiemiM, De Augufto fcrtbit Sueton. c. 
74. Cemam temit firetUtt, m m dhtttidm- 
tijSimtfims prthebtt , mntnnimitfitttt' 
ttt , iufitmms ctmitMte, £x quo patet, 
quantula paiticula', tantto de luxu- ^ 
rio& ifta Trimalchionis coena fuper- ' 
fit, quippecuiusprzterguftationcm 
&binaiftalercu]a nihil icliqui ha- 
beamus. Nnmeio& autem fuifle ap- fis omnem ioupttlum eximit. Erhar- 
dus. IgiturySrc«/i«fw, vel fiunitur pro 
fingdari patina , ut in illo Flacd 
Serm. Sat> tf . 
MtUti^dt widffu ftipertSetafirettld Vcl Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. iij 

ferculo , altilia , & ' imnina , leporemque in medio pin- 
nis fubomatam,ut Pc^afus viderecur. Notavimus etiam 
circa aagulos repolitorii * Marfyas 1 1 1 1 , ex quorum 
utriculis ' garum piperatum cuirebat ^per piices , 

'qui Velpro tniiru; ac gefbmine plu- 
tiumiion modo dbomm» icdsuia- 
nun ttitm icmm > utftrmU pomps 
txittmphalis , ludoram » iaaoium » 
pio tcbos qnae mnc poxtaiiturautve- 
ImntiEr } in trinmpho quidem fimu- 
Jacia oppidotum » fpolia hoftium » 
coionacy machinae, &c it.JircmU (po* 
lioram. Sic Sueton. Seneca » aliL Sed 
6ifmuU Aaon docet eife pulpita, in 
quibus deoium effigies lepoaeban- 
cut. Qtue vaiix fiyiificarioiict hk 
iAic in Noaro (e eileient. 
. i. /iimNM]VenteiiiiiUuainfiaum- 
biUcum cumubehbua» tn delidia» 
KomxoUmhabitus. Gkff^Htrm. 

%. Htr^ IV kx ^ mmm ntrimlm ] 
Komani duptidtei dncebant aquam , 
autperiiibteiianeos cumculos» aut 
o||eie arcuato. In iftts vetb aquxdu- 
Aibos emnt qusdam icoeptacnla , m- 
]MU dida, eaque ut plntimiun plttm- 
bea » /. vmiitn xxxnx $. m/imp. ir de 
s&mu Empt, ex quibus td omnes via- 
mm anfbbfttts aqua pei oncias , & di- 
gitosdividebatuis qniqtte iftiofino- 
di caftelUs pneiant, u^hUrii dtoe- 
bantui. Fxaeteiea ubi aaux pei hos 
cuniculos ita duiStx ad ialientes , hoc 
cft lapidcs iive lapideas peiibnas,pet^ 
veniilent , tunc cx iUis per toftia » ve- 
lenda» ant aUam paitem comoiis in 
tenun vet ciftam lapideam fioiebant. 
<^tuepeifi>nc, modo M^ijf^tf , modo 
Smiyn, modb ^li^ts» nsodb Her- 
mst modb CliDvari , modb 5sM > fi- 
ve TuiH vocabanttti,/.yWiidrxvii$. 
M/lffX* sr" 4» mB, Emt, Feftus in 7W- 
/fff j luv. Sat. II i, & iiz $ CeUiis Ub. 
IX» & XIX. UWUtxJm. 

3. £amm pipndtmm'] GMMieftU^r 
quamen, qnod ei pdcibas pamvit 
8iitiq^ttitas> mi|giio iii ftgAQ cata- Sid&omanos; ejus uiiis ita inteid- 
t , ut , quid olim fueiit pen^ igno» 
lettti. IaUaaAiexandiinus,nonimi 
iiifaieUii medious Ub. de Saiiit.taaML 
aedit, veteium xmmdre aroUn » 
quodetiam^pikibttspaiators cujii 
qubd noimius aliqua fimiUmdo » ia« 
tet cavidtrpiciarum fit, Sed immaiie 

?uaiitttm W/^ «swr \xmim ^iftrmi 
extrA^imtvMrafmJi ntongmmmt^ 
piicittm inteftinis debit^ maceiatia 
Uqnamen : mvimt veib ezovisftii» 
lionis potiffimhm paiatni ac foUdiiai 
eft CJtementttm. Fiebat antem ^4* 
rims tefte PUnio , fltf^tM» ^}£taMi , «ftk 
ttrif^, fmaskjidmda^^, pdem^ 
urm^i , mt fitiiU fmtnftmtimm ftmui 
Hoc oUm oonfid^rat ez iUo pifoe • 
qttemGiaBdx«F«iivocabam. SioStti* 
i^\ya^^mp^\^utifm3ha9)dm 
aitiKtdhn^ uihil alimd ejfi garmmfrater 
fmtredimem, CoeUtts Aufelianos Ub. 
1 1 taid. Paifion. oap. i , ab oraaibiit 
dalfids anAoribttS diiTenttt : gmmm » 
inquic, efm^mem ex p^eeftmmmm^ 
Jeamm, PUnins pneilandfBmttm g^ 
riMiexfoombiopaiadattftoi eft Uh. 
xxxx»cif.vti|. Nmtic ef^f€$mAr9pifta 
lamtUripmmm, &c. Eiat antem Uqnot 
lUe non clacas , fed quafi nittlcaiis » 
nam ciuenta eiat pifcium fimies , un- 
dc ^ Qaleno n^w vocatoi Ub. i x i 
de conip. Medic fecundum locos. 
Aetius etiam meminit paipm fuKtt- 
»®- (g^ri m^^.Non bibebant^Mns 
fed pio intinftu tantiim in ufii eiat^ 
At veteics ad embammata & intia<> 
ftus vaiios liquorcs^A^ petmifix- 
bant , aqnam,vinttm,oleam»aeetiim> 
nndc ^P^^9 , vt^ppm^ , Uth^ 
£9» , tXMti^^p ( vtmgarmmt, acettjga- 
fWMi, aam^arttm, eietgarmm ) \ fic aro- 
maims ctiam concutttm mxgainm t 
4c Digitized byGoogle IZ4 T. ,P E T. A R B I T R I 

* qui in Euripb natabant.Damus omnes^plauduii k familia 
' imeptumySc ^ res elediffimas ridentes adgredimur. Non 
minus & Trimaichio * ejufinodi methodio lastus, t Car« 
pe, inquit. t Pioceffit &aiim ' fciffbr 8c ad fymphoniam 
itage(ticulatus laceravit obfbnium, ut^putares ejfedd'- 

t TrimM/cbi; t Mtu$lfims^ f^tiJtt de qtio Petronius hoc loco. Petrus 
BclloniDslib.i Obferr. c. Ixxf refett, 
aosfolumConftauitin6poli> fedet- 
iam in untvetfo TurcanuA imperio 
fieqaentiflimumefle^«r>ufum. Nec 
ikis fiiic luii & medici his delidis 
titem fuJLm inficerent ; nam ut cgro- 
cnm palaco delicato cQnfiilecent, pm- 
jMwmm^Mrmm , excogitarunt , quod 
AJtaoLin yc^r jfgikJmflla^Qf gxtutt- 
m^ 9 qui ibidem modum docet pi«- 
nuDincu* V.Lad.Nonnium, &Vo(^ 
&iim Ub.4» c*z6 deorig. ficprogr. 
MoloJat. S. A. Gabbema. 

E. f«iOT£i»ri^«3 l^tigttt. MS. fM- 
umqm§e$trip9^ Wouweren: DeEwi^ 
tc tsfos flnjEU Plinius, Strabo» alii. Ab 
co quemvis civum Emipmm vocat 
Plin. lib. X Epift. i xi : nam & lacus 
(en. £aSkf quib&s admunimentum 
«enadtcuffidataEuripi. Suet. Carf. 
zaaxz. Tertull. adv. Hermog. Civiuu 
exfirmmt thuurum , fien^ eroftdlif , & 
ftshm fitper Euripmm, &c. ita feftive 
Fetron. £Mr^«OT adpellavit, latiorem 
lepofitotii (eu patins fimdixm. 

2. imfptmmj c. Tragux. Aiii» «»- S. raele&fiimm] Cibos. lavenal. 
Si^r. II. 

CemnvMmatveeqmi mefilficmpartt, 
&rtt 
. De^idr exigmm. — Publius: 
. BemMrmmremm eefifmetmdepefiimdefl. 
Nonaliter hocexponendnm, ouod 
ciu fiiit nupeto Ctidconun peraael- 
IL CM.Barthim. 

4. ejmmedi methedie'] Methodium 
pro methodo , id eft, fidione feu lu- 
dificatione. Demfa. Wouwecen : Leg. 
metodio. #ar«r jci» , ideft,intcije- 
ftocancicd. $. Proeeftt fiiUim fiifer] Scifotem 
eundemfaciutt cumcaxptoie, diri- 
bitoie, & flnxdoie, Titus Popma, ac 
Pignorins. Elegantet Seneca EpifL 
zl V II . Ciam ad ceetumdtum difimmhimutt 
aUmfpmts deterpt , dlim reii(fmide temm» 
Untermmfiihditm cefHrit , aUmpretiefiu 
avesfiimUti ptSm, ir dmnes, certis dt^ 
Bihms drcmtf^ens mummm ereiditMm y im 
fimfid excmtit. Jnfeiix qui hmc rd mm vi * 
vi$, mt dltitid decenter ficetj tiifi qmod 
mifirior eB , qmi hoc voluptatii cdufiA do" 
cet,qmkm qui mcefiitmit di/cit. Gabbem . 
Sdffer, fdndendi obTonii magifter. 
Senec. MartiaL 

Vt^uentmmfiiteefr yonum dedifii 

Convivif here, fid nihiifiidifii, 
Pt. Pithgeus. 

6. pmtMretcfCtdanum — "] Prioret : 
pmtMres Dmimm. Quid fi DmenstX Dtt- 
rvt«l^amus( DoufiiP. Effederium ex 
MSofiuitTiagur.ubificiegitux: ut 
pmtaret effedturittm hidruale cautameptt' 
gnareir^erehat, Kihilominm, QuzPa- 
tavina editio fic cxteta bene expieG- 
fit , nifi qubd intet effem ,6ceffe,dcdt 
ac D non diiliiuceiit : mp. ejjem Da^ 
riMin, &cpioutiaedit. Adedit.Pa« 
tav. Schefreius,8e illnih.Gtonovius : 
Sufpicabai fctipixlfe, «r pmaret Beffum 
in Darmm hydraetle camatite pt^are, 
Notnm eft. ez Curtio Beffi facxnus; 
Beffm • ait , ^ eaterifadnerif ejm pttrti- 
dpet vehictUmm Datrii tiffeeitti , ira aecenfi 
teia iiijidtmt tn Regem, nomttifiime eon» 
fiJfitmvmlnerHAtrelimimmt. Hucallu« 
fxfle videbatui , plane ficut Maitialis 
lib.zx Eptgi. in Cacalium allufit ad 
Thyeftx faSonimt in le fimili , ubi 
ait: 

^Atrem Cmiimt tmcurhitarmm 

Sieitlse» qmafifiUot Tjtfia^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. i2f 

' hydraule cantante pugnaie. Ingerebat nihilomi-« 
nus Trimalchio * lentiifima voce, ^ Carpe. JBgo fiifpica-* 
tus ad aliquam urbanitatem totiens itneratam vocem per* 
tinere, non erubui eum , qui iupra toc accumbebat , hoc 
ipfum interrogare. At ille , qui {xpius ejuimodi ludos 
Ipedaverat , i Vides , inquit , illum qui obfbnium car^ 
pit ? * Carpus vocatur. Itaque quotiefcunique dicit , 
' Carpe, eodem verbo & vocat, & imperat. t Non po- 
tui amplius quicquam guftare ; led converfus ad eum , 
^ ut plurima exciperem , longe arceflere fabulas ccepi , 
' fciicitarique : quae eflet illa mulier, qu» huc atque illuc 
difcurreret : t Vxor, inquit, Trimalchionis , Fortunata 
adpellatur, ' quae nimimos modio metitur. £t'modo 

quid t CM»fV4. f Emntfim, Inpmes l^cerdt ficMtim milU. 
Veium fuadet Cl. Gionovius» ut 
pmt4$res effetUrium , pto effim Ditnitm, 
Id quod vehementci placet » pio- 
ptei additum kydrauie, cujus nefcio 
an fit locus iatis in ledione alteia 
idoneus. 

1 . hydrmUs'] Qui oi^o ifto mu* 
fico indecuiiiiaqus (bnumiedden- 
te. canit. Chffi Petren, 

2. lentijUmAVce] Apod lUmiie- 
zium in Hypomnemat. ad Maitial. 
lib. I Epigi. $1 legitui» tmifiimd^ 
an leg. UmfitBA f (ed illud magis con- 
giuitifflpeiattti, cujusvox eflefolet 
dasa & intentioi leavehcmentioi. 
Ge,EHmd, 

I. Cmpe'] Ttagax. cod. bis : C^rpe» 
SMtpe. 

4. Ca^ vtattmrj Carpm olim & 
vemmnomenfuit, qusmemonam 
bis , ant tei in Lapidibus invcai. Sic 
in InTcnpt. Ginicti p. lacix > vi cx 
uina maimoiea : s. m. c a i p o 

riLIO. BULCISSIIIO. VI X. 
AKK. II.' aiSBUS. XXVIIII. 
C4XPas. CKSAXIS. 11 S. ICC- 

zum ibid. num. v. iic 8c p. i ;>cxxi i» 
iii,exaiaiepuichiali: CAXvas. 

AU«« LIS. aAL&AMTIANtt f.dU. t C«a«tv4i I Itetum p.i Dcccxiv. & ali^s. Etiam 
apud Mait. lib.vi £pigi.xuix. L^^ 
Genpditu. 

$. Cdrpe^eedemverheveedtitimpe» 
r4i] Vocat,quia Csr^ vocatui,ini* 
peiat , quia tarpere eft » fcindeie ob* 
lonia. Carpere enimeftveibum con- 
viviale, id etiam haud incommod^ 
iignifiGans» Maitial. Ub. iii Epigi. 

XIII. 

DmmneHvitlepcremtdnmmnvitterm 
peremmUstm. Idem. 
Oirpme luvcnali cerpter , & duremme»-' 
r^Sat. S'«/4Mifjrf)i. 

€, mtptmrimd, &c] Tiagur.c. mt 
fmampimrimaejecipertm, leMesccerfire 
fehmUmcmpi, Sed peiinde eif » five^r- 
Q^, five tfc»n/«,utiumvis advece, \oC* 
fius» contia Chaiifium. 

7. fdfatioriqme : fma effet'] MS. Tia* 
gax.fiifiitari, qme (i. qux) effet. 

%. fmmnmmmes medie metitser'] Ho* 
iat.lib. I Satyi. i. -—t Dives^ 

Vt metiretmr nmmmex, — 
Flaut. in Fiol. Menxch. vetf. xv. 

Nwitf ergmmsemmm vehu demetifiim 
ddhe, 

2i»H med ii, ntfsu trineedii, vermm ipfi Ift ci^ abiindaAtii&i»Cbfic ut otdinji* Digitized byGoogle t26 T. P E T. A R B I T R I 

quid fiiit ? Ignofcet mihi Genius tuus, noluifles de mahu 
' iBm panem accipere. * Nunc nec quid , nec quare , 
' in ccelum abiit , & * Trimalchionistapantaeft. Ad 
fummam, mero meridie & dixerit illi tencbras efle/ crc- 

det. riiu adjnetiendi modus , qui fit pet 
modios, fuperetur, & pei honea 
computandum ftt , quodinftai fxu- 
menti demenii datur. Xeotes&ejus 
exempl6 pofi Darius, qui cum Alex- 
andro beliumgelfit, ad recenfendam 
multitudinem infinitam ezeidtuum 
fiioium , drcumvaliato ioo6, qui de- 
cemmiliia caperet hominumaima- 
tonim (r m;^^ fwciuifi^p [mmwm, 
fiptmm, prox/mBtvirk) vocatAiifti- 
des Khetoij numeium copiaiam 
inieie. S.^A,CMem. 

9. Etm^do fmidjuit] C. TiagUI. & 
modo modo f ./. 

X. iflfw]c. Tiagui. alii, efw. 

2. Kmncnec^md, irrr^iMrrJ Sic& 
MS. Tragur. pro quo edit. Patav. 
KmKiimdtn,^. Gabbema; Epigiamm. 

Tifj 9^ ff, ^ «••>< n Biof eihftMn. 
&, — Tei^CM wV®« 9 win9^^Sfi 
drK^iik. 

( — tmterque; 
Sed cur, que pa&e, neverit tma des, 

— ex ^, qim ratiem, 
Hee^enenmvi.) 

3. f» eedmn Mit'] Hoc dicit ant^ vit proveibiom , quo Vaizo in Sef- 
quiuljrfle, Hicenimemmaerat, itemfi^ 
cerdet , prMter , parBchm , demi/Meidem 
Semttm, idem fff^' c^fmt , Demofthe* 
nes , TTOP (MKMri^ ti cuireU (emni^ 
Heiuerat). Lucianus amoiemStia- 
toiiioes in Combabum exprinicns, 
«MCf «i nmii^ KefA^etC^ lu^ , ipjse» 
mmserat CenAahm).Lippm.^ HW^ 
Geimanico-Latino pioveibid : da» 
fac cotum. Eihaid. InTciipdo Ifidis 
Capa«adS.Benedifti : ts. tisi 

UKA. Q^UJK. ES. OMNIA. ]> B i^ 

l5is. Aaaius. BAx.szKa< 
V. c. S. ^. Oahhemd. 

5. credet] Hlc piozimi poft vei- 
hamcredit, finuds 2 * Gaboemiana 
editio eod. <»aiaftere impiefla in- 
leroerat verba loan. Sadsberienfis 
de Nugis Curial. iib. 8i , c. 7. C»- 
nsm TrimMlchienif , &c. a(que iuxU' 
rism teilebat ( eadem & tn FreliO'* 
niana video , (ed diftindis typis) . 
Pofthcc 3 * fignatis , Cemfrebamue 
foHum, &c. QuxveibaSatisberien* 
fis (vei, SalisEer. ) ^ I. Doufii ut 
Tilebomenos aiicubi indicat , ad 
maiginem pcocul dubio oidinau, fi- Iniire paupetculam , nunc beatam & ; milive 1og6 habenda , non cum Pe- 
qnafi in cetle coUocatam. Huic in cet- , tionio oiim conlimdenda, con(biH6 
ium ahiit , confine eft , in cale ^e, pio cb^iafteiis , & textu ezfiu $ locus au> 
co, quod eii , fiipra modum fortuna- tem ubi leeuntui , exceipente Eihai* 
tom efle ac glotiofiim. M.TuUius ad do , hic eft : M fMii fne rmberefide- 
Attic. 1.1. Bibmlm in cetle ef^, nec ^uare iium did vel aetdiri nen peteB, in^ibue 
fde : fid ita laudatm ^uafi mme heme \ (tefte Macrebie) plura tmfia &iuxu-^ 
uebif cunHande refiituat rem, Eihaid. j nefii videbautm, ^ficuie meihepla- 
Ad lem etiam Seneca : SubfUrein cm- • cem,& ebtinemte Imxu mapdfica appeBan" 
lumexangule, la. Doufa. \tm, NamTitim injkafiene l^it Fan^ 

4. Trimalchiemt tapauta eli'] Sic . nia, ebjidtfieuiefiie^fMpercumTre- 
quidem ex Lipfio & Lotichius ^ led Ijanum menfit infiraut j ^mem iii idee/rc 
TomsEr.Woaweien,a2ii,etiam cTra- i vecabant , ^mafi aliit indmfit animaltbus 
gur, tepaxta, vel Tep, t* iroif omne, \gra;tndum, ficmtTrejanmiMeeqmmira-' 
m imJiik omnia. Gabbenn: Vfiupa- vidm stmatit/mt, Cemam Trtmaideme Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 12/ 

der. Tpfe nefcu ' qtid bdea, 4d$o * z^luittseft ; Jid bdC 
ettpatria frmlet wnm^ *&, ubinon ptttesy eft. ^Stcca^fo^ 

brky spud PetnniuM/! p0fes i^greJ^re, &p$r-' 
^mmfcirmridaHpeffemiraheriti mfifirte 
admiratienem muitifiex iptets & ituut- 
ditA luxmrU teUt. £r muitA quidem f «m 
ms ufu vei dhu/uedsBi mumirMmur, 
tfi/kfimt Mdtmr^mda^ imk &fiufendA «w- 
jeribm, NMm&pereum nenjMmTrejdt' 
mmt y fid demefiicum didmus , & in hunc 
medum fiirtiende ^ugm plmima fedmm 
^e Trejans. 

1. f»r^fr«fo4r]qtdUii(Uvesfit.Ele- 
gaiiter ifto fenfii y habendiemnmdsxit 

. PhaBdms noftei in ptatf. i ii 3 8c Se- 
neca /jp^sphm Tocant vncus hakendi 
fmMUcTAy vi I Ben. 10. /•. Schejferus. 

2. xj^utus'] pio MSi, 8c Patavino 
fnpimus , quod pnmiun eft intei ea , 
quoniin , cea it^fierum 8c herriderum, 
elenchum icribant » DD. Keinefius» 
Valefius & WagenfeiUus}/3iAlMM»nu- 
mciant>/2«ri6i/M> bdcM/ufimtica Schef- 
fenis : Q^m multa (unt in Cioeione 
tpfo laia , de quibos nemini, ooinoi, 
aedeies , nifi legi apud ipfum depie- 
hendeies: vtdSuetiti,^To,dimetuti, 

juTMtus eB, pto,jurmnt,fiiccefik cui tw/- 
/t emnid, pmtifSimm, prmmeUfiis , purtier 
pio , diwder , ebirsitus , inveUstus, sgri^ 
•uftie , aliique plnia , de quihus inte- 
g^m quondam (cii{^t libram Stati- 
liasMaximus, qp^mSinguUriuCice- 
renit nuncupaYit . Talia oocununt 
auoque apud oeteios nott opciiiUB 
Ktiptores, 8cc. Adde,qn6dinmul- 
tis , occunencibas in hocfiagmento, 
lex analo^ non lepagnet. Item , 
qubdiepeiiaiitaiapcididiot» Philo- 
zenam,&c Aibitei in eis, qaat fimt 
fidei indnbtcan , ignota habet aliis ^ 
ut fiint , 4ucept4tus, chir^^ricus, drtu m 
tumuUtus , cHnm-e , cenfndunles , ptfid^ 
ti9,vefiice mub etn iu m,fupeBt&ioirius, 6c 
alia hufafinodi. PeiTonc htcloquen- 
res, fimi libeiti quidam , fimt Ij^ida- 
rii , fiint cod , & id genns aiii ex ml- 
gifiroe, qaibiuiiififimoc, (nltafli- ftigstique oiatio paium apc^ affinr 
gitui: TOfliintaue&antiquaplufcu- 
la eo i^eftu hic efle ufiiipata, qubd 
plebs lednentioi ficilb fit leimonis 
antiqui,8cc Et qoia les in Colonia 
finguntui geii,ideo foitaffis fimt ad- 
liibitanonpauca ez ieimoneGrzco 
defiimpta, mazimi cumioqutmtur 
ii, qui innt gentis non Romanx. Ta- 
Iialixnt^/«riff, catMhsigi, lacelegiM, 
iechdfin, & id genus aUa, numeto non 
exiguo. Qaaedam etiam defixibcn- 
tium , typothetaiumque etioiibds 
cboupta, &c Scdifispiutus. Puto (cii- 
bendum: MdeefimPlutuseft. Plurum 
poiuit pio czco. Nomm illud , • w- 
^A«r«-Ayr^ (cmcus PisstusJ &yide 
Ludannm, itemqae Aiiftophanera. 
Elegantei tamen, P/irfww,quia Piutus 
fimul auri laigitoi, atqae opum. Ad- 
de Phcdium noftium lib. iv , c. a. 
Eft itaque ludus in ambigua fignifi- 
catione Pimti, quia 5c dhritem fignifi- 
cat, 5Lcscam. Claiiflimus Giono- 
▼ius volebat, ZMpiutus , k Gcxco 
Ztf^a^y?^, vMididroes, &hocpio- 
zimum (ciipturat divalgatc. Qaan- 
quam fit in Gloflis Tollii Tiionis , 
SMpiutms, (enftt paiiii,at cc^o. T-pag. 

15«. 

3 . fid bMC eupMtrus previdet emniM » 
dr , M.n. p. eff. SitcM J ioo6 MSi , 8c 
Patav. fid hMc iupMtriM , p, e, & u. nj 
putes, efi fiecM. Schefleios : Locus, 
admodum vitiofiis ; puto tamen 
(ctibendam: fid hMciupM Meprevi- 
deteimnM, &mhi nenputei, eB. SiC' 
cM, &c LupMm vocBt pei oonvitium 
Foitanataffl, ait^ previdere i tm i ia , h.e. 
coiaie. Quomodo eft apud Velle-.' 
jum , prevtdere fispplt mtn t um lib. 1 1» 
c 130 } & apttdCciaiem, preyiden 
remfhmsentmiMmyi B. G. Didt au- 
tem , fiioeie hoc theie Tiimalchione • ' 
dum v^ poealis indulget , deniqne 
dfe 9 nbi iicmopatet^ iiidnftiilTid6» 
Itoet Digitized byGoogle xaS T. P E T. A R B I T R I 
Mdji 'bMorum^tmfilmm. ' TMum am videsi efi trnien 
* fuaUlwgtUypkApidmarif : queman^ 
mn amat. Iffe Trimakhwfmdas babet,^ quam mitvi volenty* mm^ 

umum licet,piovifione,iiifpeftione. lefpicit, 
quoaanteoelfit, huc 4UqueiUMc difim' 
pue, PlautusAmphit. iii, fcen. 3. 
J^ hk ero,aim iUU eenfihis ejfe me. Rci' 
nefius : Foitunatam» convitio hic 
dici is$pam non feram ; conmienda- 
tuienim ejus lixtseJut (domefiicAo^ 
r4^,paiitex ac infi^, ibi : ififiargentmn 
ftnpepterit, &c. Legam igitui eupa^ 
twii nim. iaudat eam quaii ^ natali- 
Ims , ut alto (aneuine aetam : (]uam 
aliis Gneci dj-jrwgifeieuf , dicunt. 
Idem Dn. Reinefius infenus, ad vei» 
ba Tiimalchionis de uzoie iaz»fede 
mstinttsm iSam fufiuU, leg. fi de ma- 
UrilU itam f, MaMUa pio madmla , 
madia. Fuerat enlm muliei \ fiuno, 
vel panico&aiia , ut loquimi Peta » 
ChtyfeLfirm, pp. c^mtof Theophrafio ; 
vcl qubd circa piftiina , intei alica- 
xios , quzfius giatil , diveiiabatui. 
Foifan ninc eiicias , eupatriam pei an- 
tiphiafin di^Um, quo fenfu etiam 
teztui inieiui } neque enim alitei ii- 
cuifTet. Quo de pius fatis dica £- 4. Sicea'] lu LucUius Satyi. vi , ut 
teftatui Nonius, voce sAhfiemiut, 

lAHificam dici,ficcam,atque abfiemiam 
uhiMudit, Schefieius. 

•2. Tamumami] rxxceflifre aliqua 
hlccenTeo. Idem. 

2. mata iifigua, pica pulvindris] pio 
MSi , 6cPatavinoM.i.^.^. citiadi- 
iHndionem. Schefiems : mala lingua 
fica, PiMmvocatPoitunatamobgai- 
xulitatem i maia litigtta, ob tiaducendi 
& convitiandi ftwUum. De ganulita* 
te nptum vulgb, itemque ex Maitia- 
le, Plinio, ^ aliis , qui loquacem pi- 
cam gaiiulamque vocant. pulvinarit, 
Valde mihi hocfufpe^him.Necenim 
cohctent, puivinarit pica, Putoiiiud 
iMf» feoifum opoiteie fi;iibi. Keli- 
quunaliiesfiogitem. MusGm-.^fi tamen mala lingua, picafmivinarit, Hxc 
ita diftinguenda funt , ut Ungmfam 
«ifiy^^*^^* & maledicam fuUTc in- 
telligasj tumfblitamde^x/iMOon- 
cionari. ?iea humana vooeioquen- 
tes caveis tenentuij ifb fedens in pui- 
vino 'jm^^itK^KKcn (firiduium finum 
edens)i juigando 6c nugas ganiendo 
totos dies confumit. 

3. quammiivivoient^T^toyiSli & 
Fauv. ^ua miivi voiant, Schefieius : 
quamiivi volant, legendum eft , quam 
mitvivoiant, lUud f «4m,eft f iMiirapif. 
Scholiafles vetus ad iilud Peilii Sat^ 
IV , V. zf , dKtf Curihut , quantum nom 
miivus oberres : Seeundum , ait, prover" 
bium : quantum mUvi volant, Quam, 
^io quantum poftiit optim^* Teient. 
in Hec.iv, fcen. 4. turbentporn , ^ukm 
veiint. Donatus co loco: ^uamno» 
eSi generis feminitii , fidefi, quantum, 
Kepeiitui eademiocutioapudCice- 
lonem etiam, & alios. Valcfius : lii- 
teidum ut fiicum iegentibus iaciat»& 
nugis auAomatem conoliet , Pcr- 
fium 3 aliquandq etiam Manialcm 
imitatur , fimdos habent quk miivi vo-- 
lant:'cx Feifio. Schefeut : Si ex plb- 
veibio id ufiupavit Peifiui ut oitcn- 
fum , antiquioi luvenale , cui non 
AibiteiFenid antiquioi idufurpaie 
potuit cz piovesbio eodem i 

4. nummorum nummot^An hcc glof^ 
faeju6,quodfeqttimr,in3fMf»Ni»S num 
potiusfcnus ingens denotant } S^ef- 
fems, Fi\gnavit foitaflis non pcifun* 
6boii^piimamealegio,&c. Qiuuo, 
an veius Aibitei facias litciaslcge- 
lit} IpfiTwuaiehiofundos habet, ifuk 
mih/ivoiasit,numtuorumnummos, He- 
biaifmum & faax Scriptniac loquen- 
di modum fapiunt ; magisilla: No- 
mina omnism reddere , tamijuam unus de 
mbis, 6cc. Wsucnfcilius : LcgifTcvel 
vetiun Tel Fimo-Asbitium Sacraa 
litcias. Digitized by CjOOQIG' S A T Y R I C O N. 129 

fmmnumm : ' afgnamn 'm htfiwi iSm cddplmj^^uam 
^quammfrrtmtiibaba. Fdmilidvm^ bab£!bakd!'9mme'^ 
HfrcuUsfmoJicumam fanm effe^ qua domnum fuum umt» 
^Ad fummam, quemvuexifiu ' bacelumrutsffbum auqkiet» 

• Nec literasyqaodiiiixatiu» egononinfi- 
qaiec. Eamin enim cogniuonem 
Ethnidsomninoadtmeievelle» vcl 
ibla OvidiiMeUmoipixofis veut.Scd 
aon opus tb (ecnneie. Ehiaifino 'd- 
h,mimm0rmm mwiMw j,(imiief e pro£i- 
nts (ciipcohbus alios adduxit» u bene 
memini » aUoibi Del-Bio ad Sene- 
cam. Adexempiumphiaieos» mmu 
de mhis : Tactraa. dizic lib. 14 Ann. 
c 35 »nmimevul^; N« N. inlitt. ad 
Kn. Axnoldum. 

I • mgmimm m ktftiMV iHiut ulUflm] 
^eotisrfmumpius^ i.c. ampltus,ma- 
jus y copiofins , adjediv^ ItaLam* 
ptidius inAla. Sev.c^i* Et^mmm 
m i mitmm im mimftme plms dmtmtis li» 
hrtsmmbdbergf, fk>cus iv, cap. 2. m 
SMH rtSe tmitmm dviU (beUum) tlscdtmr, 
fid ptms plmst ifmsmhtemm, Bellum 
plus. qu^ beilnm» eft maius, peius. 
Videinfci. le.Seh^ermi, 

xantis. 

3 . mn me^ermles pmto deteatmm par^ 
ttm^ &C.] deatmam. Sic vetC & iuxca 
21S. pio Pauv. d».iimtm. Thom.-Aci.- 
nciius : aM mteheremUs pmf dedtmmm 
pdrtem &milis ^ ^tt JLmtmm ftmtm 
mvit: Luzus vel infanis hanc (pe- 
ciem , aubd (ccvos mulcos poflidece 
beatimaiiiiimpntticnt» GisdsKo- 
maniibue &miliaiem deiccipum le- 
ee apud ^thm, Ub. tf , «. zo. C. Caeci- 
lius Claudius Ifidocus» ecii bello Ci^ 
vili multapeididi^et» feivocumqua- 
tuoc miilia centum iededm iclin- 
queie » ceftamento iii6 dizit : Plin. 
/.3$, r. 10. Etiamdeploiat L. Seneca. 
7 de Btmf. «.xo. mipmm »6 ^ptem d^ 
UdtttfsmilU heBds atuiemihit mtttjerl & 
CenfiL sd Helv, clit firvermm tmhsm, 
ftitt ^mttmvii tnt^kimdmmmemff^et. ?arens tntemContt. xx. Kenmeede^ 
lelUlu, inquit » igmti demiim fint e im m 
gngei, ntcfemssitiA itueijmrst ertifimitL 

4. ^tlfmmmtttm} Sic in editis .- ^d 
fiummsmfitttim fiietit, Sen. vit Ben» 
X). ^AdfmmemmmtptttttfCmncaptnsef^ 

festmefeemniimt mttttuitttt», Scheffeius* 

5 . laceiit in rmtdfeiimm ceiijicietj pco 
MSi» &Patav. hihdcaUe, Ezddit id 
ScheiSeio» ut infi:^ videbicui, noft 
coii^imus. Sumque haetiit q. venre-» 
ces t nomines iimpliccs » & mulie- 
loii. Scheffeius: Suipicox » faipilfle 
noiUum» htAti i fiuitin Zcc ^otw.eft 
hem, lu Phaedxus noftex iv» c. S3.)2^ 
tts prefiffe retmdi ft^erhitum, Tecentr 
ixi Adelph. s. SifiUtscflini k hercU 
efi. ViudcMJicereinrtUs feiimm, pio- 
veibiihabetfpeciem» & nocace ob- 
fequiumiexvocumvidetux» quail in 
ipatium minimum ioogx icontubi- 
quepoffint } quale occupat ciitx fio* 
Imm. Paci iemii etiaminieqnenti* 
bus cepedtttc. Idem Sdieffecus ia 
calce libu : Sed poil|amezcttra p* 
mnia communicancuc mihi litecx 
CL Gconovii,qiii ceniec hmhmmtes efle 
hauftos ez Acnobio SalmWiano lib*. 
XV» pag. X4X» ubi htJutetdi mdeltfeewtn 
memoiancu^ > pxo libidinoiis » \ fiet- 
Cet^ /ieqtttue f nmidter), vci potihft 
fitCti^e/ (adnmffenie ddmtevee ), Xmtm . 
fiiimm fbtraatum aUuilone ad «i&t- 
Air/c<9» ( efirti afi m m m cmm fiiiis ) , fed 
extoce convivantis pco itvmket s- 
X«mW ^)i/iMMi«/tiM/,|)uodeilapud 
Diodoccmxzx»c. 87» didum rmtafe^ 
iimm eziilimac. ?R.cxneiius : qmemvie 
ex ifiit haJhmeslu im rmttt fiiimmcenjidet» 
Loquituc de fiunilia Tcimalchionis » 
qu^ caiam habeac. An legendum 
hahaemiit , uc iecvos iic adpellec in flo- 
xc ztatis » foxmato noniac» diminn- 

I tivi Digitized byGoogle fjo T. P E T. A R B I Tk I 

t!Jec eft quodfutes Hlum qtAcqum etnere ; mma dmm nafcuntur : 
^lmOyCretdypfery^lacgidlinMeim^fiqiu^mSy Adjm^ 

mamy farumUlihmalanan^cebatury ^ arktesaTarentoemit, 
&*e9S<ura9itingregenk Mfl Attkumut dminafi^retur y apes 
ab AtheMsjuffit a^erri. ' ohiter ut, vernacuk quafimty mebufcuLt tiviLatin* modal6, % Gnco ^cXtt^y 
quod & B^e^uri (jaz fciyilis adpcl- 
htio eft apud ^oUuc. lib. 5^ c. s • Vc- 
xior le^io, herbeculU j berbex, veivex, 
*^i3cltns9 (viruperMdi) : pro honitne 
ftupido. BerbeculisdoUJutites opni. Ar- 
HoD. lib.4 fixntvoitripentquedddi- 
ti. Babaeuhs^qvLOsSklaa&us'^^^''!^ 
fitSatds» di^d^ihpponir, n6'niEiiiain 
titiviflitid.T. Ottje dioo inft^ , ad/c 
tiesbitruUiihe jpmnmr, TroVeiUalcm 
fSivtf ('heihi9nem)^inrm»f»limnC9H' 
jicere, intett^r^tor de moUi cnratio- 
ire indulgentiaqtfe & diltg;cnti tufto- 
dia: q. d. ha difos habetivmtilos 
fuof , ade6qdc curat tenetrxm^ , nt 
rmA folits ( nos rtfiim adhibexi dice- 
ienms ) invohrcic & in fiibftratis col- 
locare queinvh ex xftis non dubitet. 
Capiunt hJec liicem 8c rcddunt vicif- 
lim Iftis MdrtidlitHb, xi, £^.32» ubi 
Cxdliicujufdam, qui^cuctfrbitare 
vili , & inter efcas plebis vaxios ci- 
bos« &'divcrfi ccneris ierculaimi- 
tantia dapes dehcartas 8c fumtuofiis 
pto amidis ^aiaverat,uiiumque aftem 
tot ff^tculis im^end^nr, tenacitatem 
8cibrde$irr!d^,^ddehstand«m, ' 
Hiric c^lUrriu eiperirmr arrts , 
Vteotidnt vMTit "vafirfapere 
1n rutafbtiUfifCapeBiand, 
exquifita iUk fcitamenta & iimlti* 
fotmes cttpcdias , quz l ^aupertina 
cucurbita dofttflimo coco eidiflent. 

i../4»4, frrfrfl proMSi, &^atav. 
I. eredra. Scheffcni^' iana: credra. quid ' 
*ft , credra f Scribo abique dtftinftio:- 
•ne , lana eryrhfa. Dc his lanis vidc 
Columellam lib.vir, cap. 2 ; & 
Tlin. lib. vii, cap. 4« , ubi prcciofif- 
fiinas , 5c ex Alia petitas icribunt. 
lUinefius. Omrn^ ci demi nafmvtur^ aGra-^ 

lana,eredratpper. Lejgo, cnm venia, 
poledra. Prxdicat mag i ti ficeiitiam fic 
nobUitatem domini» ^u^ eflet \^- 
9ro7^(^ & aleret in pnediis iitis 
pn^er greges oyiaiioos e^mtium in 
ibbolem ; Latino B. dixere e^uari- 
timH , fiodium , Jhtedium > fietarimm ^ 
Gennanico /Ntf ^ex* P^edms, pul-^ 
hts eqninus j e& in Legm Sal, r. 44 : m 
^iemami. r. 73, $ 7 , ^oledius anni^ 
culus vcl bimns.PoUetnis iuWefigotb, 
Ls»t.4^§S. £Orccolr#A^(/wAMf 
«^MmM/),unde& n<ttttaittJohten,fl$aen'. 
Cotuims funts-forta^nthil occrico: 

2. iac^athateum'] locus, mmox 
/hnen boletoHtm. Ez Scheftbro. Quin 
etiam quod ptiliio !ac6, viz iexib po- 
ftitum. Quidenim(ut^iftfrtaoeam» 
quod quidem ^|itoq!leactia Indiam, 
ino mod^PUnii tefnpotibQs in Halia 
crevit)cft,divicils itiptaomhium tan- 
tumnon feitanaffi evefto,^»»» tanam 
nafd? Vnde ctiam abique negocto pib 
crtdra \t^ erttu. Quaihqaam in errta 
plus latcve poffit, qu^ in Lma $ iUa 
enim non cujttfvis tegionts , iiediim 
fundi.MSmtria t»tioni dKc4;znit pun- 
ftuloimtifeit6'', Palav. edlt. (:) 

3. arietes a Tdii^ ] Id cft , Tttren^ 
'finos.Tarentinerie^ ovium magna cele- 
btitas ab moUftiMi hmaram. vide 
ColumeU. n i , c. z. Confunguntut 
autcmhic, emit aTttrentWy utmozs 

jufit 4erri ah ^Athenit. To. Scheifetcis . 
' 4. fs curavit inp^egem'] "NU hic ocir- 
ieo mutamdnm. mt tfvii^ eos , eft pro<^ 
curavit.m^^ffm«eft ad gfegCm,gregis 
caui^, ut eum xepaient.7.^d^f<nM. 

5 . obiter ut , vemacuia rfttafum , m, 

a G.fiant j pro MSi , & Patavino ob^ 

iter, & vemaeula,au.f.m.a0.fient. 

Scheflcms: ebiter^irvemaeuia. Scri- 

bo: Digitized byGoogle S A T Y R 1 C O N. ijt 

aGfdCubsfim. Ecceimrah^sdkifcr^ y utiUi' exltuSafmm 
hoktwwn mneretm ; nam muUm qwdem nuUam haket , qua non 
exmagrQnataftt. Vtdes^ ^tetcukitoii ^JsHuUai nMautcan-^ 
chj&atumy aut coccineum tomentum habet. ^ Tanta eft animi bea- 
iaudol Beliquos ^tutem ^ aMenos qus cave cmtemnae. valde 

' fuc^ 

menti » qliHqaii ef( » *fi «oli ipTe t^" 
ttonins. Tempora illa ii qais cotifc^ 
rat cain hac SatTta* non negabit. Ser* 
vi, fottana mana daccnrcqifi cteta- 
tosinurbcmpedcshitnlBranr, moz 
cb cvcifti iunt , Ut dominarmur doTm- 
nufiat, Opes c divite illias cornu non 
modid , lcd ttimodij6 atfuTx. Tum 
laxus infolcns , & yctdcndi paiitct 
pctcondiquc Kbido. Cociiniiono> 
i le , coTonts digni haBtti s ^hilofo- 
, nWlptcti, & totaatbe ItalHqucpro- 
' reripti, Stabat & bbmatttctat Elo- 
qdcntia^, xacebant ingimusc artes. ^- 
I /m imtabatit , f^ajk cihetU impmeban' 
tUT. No7« fcmpc.rVtrtttwjfrfcs*qnarii- 
ttc ftudlA , & invcnf» 5 -ti^irii^ ptsc- 
leiitmth, & ctihi^i*anA^t«irioin- 
Tcntomnt t etiam mcnifttcr& , lit in- 
' cxpcrtifcitabeatamVtoplim, Csira- • 
tttm Sitniatum patttaim , Kpch^ dc- 
latos , non-vivcTC 6c fchtitt , fed Ib-- 
mniatc, cieacrc pd^Jcnt. Ti^ant ta- 
lia-, qu^klia apudw^^«ff4e»mdeaiitca 
anatc, bifallot,ie^temcmini, & 
qnaKa ftobis nartabat inVtnpiafu^ 
reftivos Bemardimu. ASkQohatiZ ta- 
mcn ftupidtflimi homincs illi ^ do^ 
yidcti : Grammatici, Philologi, Ma- 
thcmatici , & quid non f appLaadc- 
bantmirioncs , oe afibdae mcniaruan 
vel iepb' , ut iimileshaAxnt labra la- 
docas) ycl aflcntandi fluffi6, he dcn- 
' tiTcnt^cntcs. Hinc x^p^^MFf^t , fftKij- 
' na-a^i^yrifimn Sicenii gtntts , (jrad- 
'fm)lbc tota ifta loquendi Taitago, 
HacC pct fUfOic» /inritamiifiUertiam) 
fi non t^rchcndit, ttdcndo diccie 
vcrnm amans, Pettonhis rtamcn po- 
tttxt, ^cvixalttci, aat magis ftftivfe 
potnit. Nefcio cnim, an Notatio aut 
Chaiaftci ejulmodihomintmi^i- 
I 1 vius bo: •hittrlfty vertiaculaqstafttnttme^ 
liufiuU a Graculi/ fiafit, Dicit , idco 
quoguei^cT accctfivtfle cx Gtaecia, 
ut fan6tx vemamlit dofflcfticifquc , 
fcddctcnt ipfas quoqne mclioics. De 
pixftantia mclUs Atrici apumque , 
xcs eft vulgo notiiBnur. 

1 . ex Indiafemen *»Arf»m«i]Hacc di- 
Canmt jocd,{icat fiipt^ iac gaSinacetem. 
Nam bolcti ncque fcmcn iiabent , 
Hcc ez India petCDantut. le.Scheferus. 

2. totculcitat^ MS. 8c cd. Patav. 
emldtrax. Sdieftcms : culdtrat. pcipc- 
tam. cmcnda , cnldtat. 

3 . K. n.a. ctnchyliamm am cocdnetm 
twneutumh. ] lanam conchy)i6 vel 
Cooco tiTxdam,gua fiim fiifftar. Vulgb 
ad hoc pilis ciliciis utebantox, aot 
ihaminc coficifi). Schefferus. 

4. Tauta efi auim heatitudo ] Illud 
«mmifit^6hmimrhixft, gloffcmi- 
quc fapcic vrdcmr. Schcferw. ^nims^ 
lcgcndam, immm, ^lrfndfias. Scd.^po- 
tcft mancre unimi. q. d.'fi mtnlb divi- 
tiis reft^ uterettiii nabct cnim quod 
inhomanis maxirtium cft,inftiumcn- 
taviimttma. cftc6ttfs pio caufa. 

5. coBibertor «tlM cave contemnae, 
valde fiiceoji fiuitj riauras Poenal6 
A. iv,(c.2. ^inherdtcoSibertmmew 

faxo erif tfi Di veient. Schcffcrus. I.H. 
Vrfinns in cpift. ad Cl. 1. L. Pra- 
(chium: Fallnnttttj qui Trimalchio- 
uem \, Petronio inttodntem aibi- 
etantui, ut /^/»9« ^Trf 0M7»tiadaceict^ 
Sccuti fiii meres &h^emum in imagi- 
nc oftendit ; 'Kt^um itnprimis ; nam 
CUMdiiUx.\B cxpte&e : (ed 6c Uberto- 
fum, qui tum ibli tcgnabant : quafi 
diceiet Ter-Regerr Id cnim Trimaickio- 
fiu vocabuium face confiChmL Eail- 
^emyiam iagieffiis tft anftox fbg- Digitized byGoogle tj» T. P E T. A RB I T R I 

' juccofifimtvidcs illum^ui ' m mo inm recumhnihodkfiu oSin^ 
gentafoffidet ; ^ de fMb creva : fidebat coUo modofi» bgnaporta^ 
re* ^ Sedy quomodo dicunt , ego ttihilfiwyfid aucM, qumodo mcu-- 

bori ▼los de(cribi poffit? Eadein omnia 
ejuiclem aevi Viii Dofti , Xu^aint rS 
p^wrS yivftf (relitimMditrei generit), 
SenecA , ij^ntilumiu , Tauttu , five qui 
de cauffis coxiuftx Eloquentis fcii- 
pfit) & Satyiici poetae lepiekende- 
nint. Latentque intei fxculenra iib 
gemmc > quas Fetionius pio (uis a- 
{^nofceiet. fibiquevindicaietnonin- 
vitus : potuitque mala manus mulu 
a^icaie : ut kmpei funt in alienis 
libiis ingeniofi, quique mufccidas 
fiias inteimi(Geant aiieno pipeii. 

j. fiiceofi'] pinguesac lucci plcni. 
Sic appellat jocd, opulentioies ; quia 
£;iicutem cuiaie confueverunt » dc 
quia pecunia qua(i fuccus quidam efl 
in vita. Vnde exfiigere dicuntui qui 
pecunias eiipiunt. Vide Plautum in 
Epid. iXtiic. 2, 5. Nequeienfu mul- 
nun di^mili Cicerq lib.vi i Att. Ep. 
23 uAupavit /iicoirej. Vide Boilum 
ad eam, p. m. ps. Invenitur autem 
V09C hzc, quanquam fuo fenfu, etiam 
apud alios. Columciia iv, c. 2p. in 
Miiefiirpiumienenbm , ^ud firtfueTu ir 
pUffiaru Uhrifimt, C. Seienus c 6. 

^Ht tufuccefit cinerem perducito Imul 

Scheffeius. Valiefuccefifunt.zn. me- 
lius luctefi ? i. e. divites , ^^^mi^, Ha^ 
heatii , Abundantii. Piopiic fucctfa 
lana i. e. itwTnf i Q. Seienus c 47. 
Jinmidus Scfmcofiu abus, Oarup. L de 
Tehr.c, 14. Nondamnem mctapho- 
xicum iHud^ fed altcmm pizreio» 
qubd iic aites Libeitomm» &qui- 
bus fhcis , concuifionibus & i/co* 
phantiis lem faceie folebant > gio- 
piustangentui. Redeant ad memo- 
jiam illi tempomm Claudianomm 
pntdivJtes & magnipotentes (Hgma- 
tiae Calliihu, Helicon, Naiciilus, 
rallat , Polydetus, Patiobius , Poly- 
bius, MaiTa, Caius. TH. Reinefim. 

a. in im imm'] lUud imm mihi ittipeftumeft, velutfiegloilapisce- 
dentis , in ime, lo. SchefFems. 

3. denihile'] Quomodo Ovidius , 
de tenui erigine. luvenalis pofuit e m- 
hile in le iimili , Satyi. x 1 1 . 

^ufuirif^enta tibifi quit Dem , uettfi^ 
» milu Dis , 

^ut m^er fate denaret bemunm 9 
^uantm 

E nihiUfieres. — Idem. 

4- Sed ^uemede dicunt , UjcJ] Locus 
valde coimptus , quem ilc leitimen- 
dum cenfeo. Sei (auemede dicunt, ege 
fuhilfae , fed audivi J quum mede incu- 
honipileum rapuijfet , thefaurum invemt. 
Schelfeius. ^Nihil muutione opus. 
E(t iiibrolliaiius , & e medio vulgo 
petitns ieimo^taliique omnium con- 
vivamm ( Affamemnonem , & pau- 
cos cum eo u excipias ) ac ipilus Tii- 
malchionis; quos iic, ut Asame- 
mnon lideat (quemadmodhm nabe» 
bimus ) iibi moicm geientes noftei 
inducit. Feigit Schefieius : lUud» 
^uemede dictmt , fi^imuU eil ejus, qui 
appellat £iinampopulaieminobicu- 
10 dubiove negotio. Ciceio in Piib- 
ncm , quanquam alio iignificatu: 
Ificclaudm: qi^iuede ujunt, pilamre^ 
tinere. Qupd icquitui, inctthoni piiettm 
rafmijfet. mtelligendum eil ex iiipei- 
ilitione veteri, cujus hodieque paf> 
ilm exiiant leliquis , -velut inctAbe* 
net ilnt omati pilcis , quibus fuxxep- 
tis compellantui ad obfequium ui 
indicaudis pecuniis leconditis. In- 
cubones emm di£^i veteiibus , illi 
^uicunque, qui theiauiis abicondi* 
tis incuml»mt} eofque cuflodiunt. 
Pomponius Sabinus ad 1 1 Geoig. v , 
507. Incuhat^ iavigiUt , pefitfuumin-» 
venit, inde, iaeubems^ ^tti the/amrit in* 
vijgiiant. Rapmjfet » t^ , eripttifet^ ^lz^ 
nt iicuti alio loco in editis. 

OfaUax natura Deitml qttaprima de* 
difii u^Mt Digitized byGoogle S A T Y R r C ON. 133 

hnipileumrapmjfet, & thefaurum invem, Egpnermiinvideo, 
fiquaDetisdedit; ' eft tamen fub alapa , &* nonvult fibimaU, 
Itaqueproxime * cum hoc titulo ^profcrffit ; C. P o M p e- 
jus. DioGENES. ^ Ex. Kalendis. Iuliis 

COENACULUM. LocAT. IPSE. EnIM 

DoMUM. Emit* ^iij^ille, qw^ Bertmloco^ jacet? 

quam c^sti mfird^Mmdfd, prima rspk, ' 
Scheffcius: Jnemh^nem vocat Asu- 
f/f$ftt •UiJ^»9 , Laiein doincfHciiiii , 
quem vulgo e^kekUim iionimaiit» 
( Aupuftmus 1. 1 s de Civ. Dei, c. z 3 . 
Tulgo SUvanos & Faunos adpellaii 
MMMf didt ) cieduntquc cuiaii ab 
codomum, inftruiculuiam>pui^- 
xiftabuia, lumentapafd & ornaiis 
& qaxvis minifteiiomm geneia ez- 
JiiMti domino xdium, opcTqu^ con- 
cilian i hxc fupeifiitio » qua hodie- 

J[ue tenenmi noftiates. antic^uis piz- 
eitim Gentilibus incognita iniinua- 
tuiifthic. vd etiam tangimi fabula 
de Foitunati iUius Vtopid pileo & 
iaoculo 9 puciis ad cunas intei nntM 
ocoentari folita. Vtiamvis admitta- 
mnsyfipientum efle Fetxonid multo 
xecentius ultio dilucelcit.Auguftinus 
1. c ad tem noftiam nihil fadt} veiba 
ejus: FsmdtfiSylvdms&TaMMiqifs 
vulgt incubos v$uuit , imprshsfMpe ex- 
Jtitiffi multeriius , & edTMm appetiijfe sc 
peregife cMcuhitum, Sed Teitullianus 
incubeni4 mtminit. Videndum: &an 
non Hercules thefauiis infpcxatifque 
luciis,zque ac Meicuiius pizeife cic- 
ditus (quo de inteipiett. ad Horat. 1. 
2 Sat.6, divesdmic9 Hercuie), fic fuent 
didtts. 

i. fjl tMuenJub dUdpd'] Hoc pio- 
veibiihabetfpedem. Sed quidhoc 
loco, dUpdf Kum lefpicitui ad cam 
coniiietudinem, qua libertas daba- 
tur, memoiau Phxdro noftro lib. 1 1> 
c 6. Atqui fupi^ mentlo eft liberto- 
rnm, nonfeivoium. Quate cenfeo 
accipiendum de ea, quam pcifeiie 
cogebanmr^ patrono fuo , quotiens 
ludere duiius vellet ac jocari. U. 
SJteferuf^ 2. nonvukfiHfndle'] eafadcqus 
ad commodum fiuim, & voluptatem 
pertinent. Plautus Afin. a. v, lc.1,13. 
Vtindm^mdli qui mibi volunt,fic ridednt. 
Ciccr. Epifl.] ad Att, ^Ajitwio, quam 
numcefi, vlepejuseJTe, Scheffems. Ne« 
vuitfiki mdle , legi pofTet : nen vultfibi 
meliu*. licet non improbem pofitam 
leftionem. I. C. Tilebomenus. 

3. cumheetitulo'] tabula, libello. 
Flin.vii, £p.'i7« inrefimiii. Venit 
^bemu Phil^ophm , ^Athenedermy le» 
^ litulum, £t in coUoquio vetufto : 
Steterunt dd titulum, ifzijnozct ^pQK 
Tmsti(s^. Sicinfx^. Sch^erue, 

4. profiripfit'] abfolute. Ciceroin 
Orat. pio Quint. ^uBienem in GaUid 
Pubtiue hic S^mtiue Ndrhoudfe cfie fi^ 
Surum , profirihit, Idem. 

5. £x. Calxksis. Iuliis] 
Do&e. Hoc enim fuit folenne elo- 
candaium zdium tempus. CoDfule 
1. 60 €, Locat. cond. itemque 41 ff*. 
de contr. Empt. & quos ibi laudac 
Gothofiedus. Jdem, 

6. ^diBe^c.'] Hzc in MS. fic 
leguntur : Sl*^^ '^ J^ lihertini Ucojo' 
cet f quam henefc haimt f mn impropere 
iUi, Sexterciumjumn , &c. 

7. liherriniioco'] Ergofiiitquoque' 
certus li(>citini locus. Sed quis ii- 
hertinue ifie , ctt^ns peculiarem effe 
voluemnt locnm in menfa, & ab 
ipfo nomin^r^) Credo Uhertinum /ei^ 
lihertum Czfaris inteliigi. Fuiflc hos 
lihertes fzpe miffbs in Frovincias k 
Cziaribus alioram atQuc aliorum 
gratii negocioium,ies eft nota, Hinc 
eoium non exigua apud Fiovindalcs 
audoiitas. Vpde puto fii&um, ut fic- 
ut ^oixuB habeient locum ConfiiUrcm 

l i diftum. Digitized byGoogle 134 T. P E T. A R B I T R I 

quam' benejehabmt? ^rmm^rapero. ^lBefeftertimfiumvi^ 
dit decies',fed ^ male vactUavu, Non puto illum ' capillas bberos har- 
here-y nec me-Hercules fua culpa, ^ iffo etum bomo mdm nm e/l;fed 
bbertifceleratiy qm^ ommaadfefecerunt. * Citoasuemfociarum 
oUa m^fervety& ubifetnel ' res mcbnata efty '° amci di med». Ee 

(liaum , quia Is dabatut ConfuU , fi 
prxfens ellct iuconvivio , fic in Fro- 
vinciis Colonlifque locum Liherti- 
fr«m,qui dabatur liberto feu libertino 
Cxfaris, itcm Fr^mtw»,qui Prxtori, 
ur deinceps audiemus. U, Sch^erus. 

«. j^et ] accumbit. Ptobc. luv^- 
palis Sat. r. 

— VMuifqtte tvris tantitm ipfejacebit, 

Sidonius 1 £p. ri. Primus jacehat 
ternufinijhe conjut erdituirim, I. Sdief- 
ferus. 

I , hene fi hdhuit ] Tnftavit , in rc- 
fpe^u ad viftum , & fLmiiia. Con- 
trariom habes apud Tercnt. x A- 
delph . I . Ruri agere vitam , femper paT- 
CxacdMfiterfehahcTe, Schcffcms. 

z. »9» imtropero ] objicio , & vclut 
incufo. Citant Lcxicographi hoc vo- 
cabulum ex Plauto , ac extare dicunt 
in Rudentc a. 1 1 i,fc.4, v. 285 vcrum 
ibiDoufac, optim^quc Gronovii c- 
ditio habcnt , etiam vim opprohrM. Vi- 
deo nihilominns Gryphium edidif- 
fe, vim impreperae, nt anccps hxrcam, 
ncG difpiciam fatis, quid dc loco ptae- 
fenti judicare dcbeam. Philosccnus 
profc^b laudat: luproperiumyiveii^y 
improperat, ofei JV^h. Schcficr. 

3. HLeJefiertium fUum vidit-decies^ 
Optimc. Scncca n dcBcncf c. 27. 
hie ^uater millies fejiertium Juum vidit. 
Jdcm. 

4. male vaciUavitJ Eiegantcr dc 
eo , cujus fides confumptis aut pcrdi- 
tis rcbus dubia tCt fafta. Cic. in Ca- 
f ilin. 1 1 . partim male gerende negodi , 
partim etiamfumptihuf in vetere are «- 
iiene vaciliant, la. 

5. eapill9t Uherof'] infbt provcibii 
hoc cft, de obxrato, fequc ac (ua 
Cmi»4cbcntcalii9. Idem, 6, f/>/o] MS. //>/fadmarg. r;»/*, 

7. omniaadfefeceruntl^Qupmodo» 
feeemnt , jn plurali , cum antcccdat , 
culpa tihertifcelerati, in fingulari ? Pu* 
tonicabcfrealiqua, & iccircoaflc^ 
tifcumhispixmitti oportcrc Schef* 
frrus, Hic nihil dccfle vidctutj mo- 
do caEtera tc&ih habeant. Scnfus efl t 
fed liherti ( qui \iheni ) fcelerati , hi 
I emnia ad fe fccerunt, ^d fe fuere pa* 

rum cfl Latine , pro corradcrc aut in 
finum fiuim conjiccrc. Tcram mc- 
mincrimus candidiffimum pc£bus 
Pctronium noflmm nihil di(Iimu> 
tantcm , fcd apcrti onuiia prodcn^ 
tcm , cum vitupcrio , ac dctcfiatio^ 
nc fUis locis ( modo id attendatur s 
quod cft prctiofiinmum inhocOpc- 
re K in talibus non phtaflologiam » 
fca nofcendos hominum morcs fpc- 
darc , lcvitatcmque in dicendo & a- 
gcndo (qu« fc ferc comitantur) faty- 
I rice notarc. 

S. Cito autemfoderum eUa male fer^ 
\vet^ proMSi, & Vitiy.fcitoamtem, 
1 luviiTet forfan diflimciflc yfatoautemT 
Jocierum,dcc.Sed SchcfFerus;L.dr9.Ke- 
liquum cfl exprovcrbio. JSzm Jerver^ 
oiZtfdicitur, ciim amici patinariico- 
lunt & fcftanmr amicos liios. Gracci 
hoc flc cfferunt : ^« p^t/Vg^, p<^i^ 
Ai« , eum Jervet eUa , vivit aamcitia. 
iVmcmalefervereoUAdxtiMMti cuma- 
micitia illa incipit langue^cic. I<i 
quodfacile fitintei fbcios,quos con- 
ciliavit luxus , voluptas , vcl quzftus 
aiius , ccfTante ifk> qu^ftu , 8c dcfi* 
cicntc le familiari. 

p. res inciinata'] fortuna fafta efl ad* 
vcifa.Ciccr.i Att.Ep. i ,iaheratur vehe^ 
menter, inctinata res ejt. Schcfiiertts. 
10, mid de medie] puu retedunt, ut Digitized byGoogle S A T Y R I C O ^. X5J 

bbkmatmfuk. ^ SoUbatfic canate qmmodo ' Bex : afrosgiuifafar- 
tos, operapifioria, aves,cocoSy pifiores ! Plus vim ^fub mfnfam effun* 
igbatur^quamabqukmceilahahet. ^ Pbantafia^ bomo. Incli^ 

natis hancfoimulam lupplct Clccio in O» 
rat. pio Seztio KoCc Rtudede medi; 
ftfdmmtrMifigMfK Elepns cliipfis. 
qu2 ccleritatem diTccisils iilius of- 
tendlt. De le ip(a fzpe habes apud 
Ovid. in Trift. la. Schegenu, 

l.fievidesf ecceUbttumrituf.'] pio 
MSi , 8c Fatav./t vides exe f L In MSo 
figmim ( \ ) nullum , fcd pundulus 
poftexcicnit. Schctfeius i/cx^fiff.ta- 
lem.* qui fiierit tam opulentus. Te- 
ientius in Phoim. i aA. z. definM :fic 
^ingemmm, Itaikpealii. Mofteiin- 
fia. Ege, ^mdmeficvidespreffterMrti- 
fidum memm , Diis ff-atids a^o, Exe , 
coili^ : fic vides ? eue . Ubitinaritu 
fuit, Libititimyiics habiri & ab)edL 
Vide Scnec ti Bcncf. c. 3 8. 

z. StUbatficeeauue, qmmode Rex^ 
Kc^o rpicndoiCyopulentia iegii.Se- 
&CC. £p. 87. Pectmiafic in ^mefiUm he- 
msnes , qisamedo denaritu i» cleMcam m~ 
i(rr. Schetfcnis. £t mihipiancfedet, 
fab TritmaUhienis nonunc non tam 
Herenis pcifonam , qu^ auUm » fcd 
& dreuSttoieuf ffiuporem, fioUditiir 
tem) CUudU, Uberterum iliius tcm- 
poiis typhum , &. cgieflam principa- 
le iaftigium potentiam tiaduci. Ta- 
lcm ctiam Zoil^m fuum clc;;anti c- 
pigiammate dcpingit Martiaiis 11 1» 
Sz. ubi {ubfincmAfo/citfMi^appe]- 
lat , in quo cpigramm^tc muiia oc- 
«umnt , qu« cum Fctionianis pul- 
chic compaiaii poiTunt. Iftos fectUi 
Jm rmeires i« h^c ctiam &agmcnto n^n 
ilicpide expiefnt fcftivus (ane nugi- 
tor> & Ingcniafus impoftorj fita- 
mcn impoftoi , cajjus foetum ipfe 
fort^ Petronius ^on dedignarctui 
pto fiio agnofccrc. K. N. in £pift.ad. 
Pi. Kn. Amoldum. Verbommmon- 
iha & Aomina > ipfo pcn^ ibno trc- mcnda (gualia in vero Fctonio et« 
iamnum iupcrrunt ) me non ofien- 
dunt. £rit fort^ aliquis harufpex, 
qui haec prodigia procurct : Hcrculcs' 
quiAugiaBftabulumpurget. Idcm. 

3 . Rex i itpresg. e, p, antes^ C9ces,fdft^ 
res^ quot ! vel, quis acfidcrairet, fiici- 
l^e computadet^pto M.S'urexa.g, ep, 
vtfcemes p. & Fatav. rex , a,g, 0. p. vtjf- 
ceces , pifiores, apres gaufapates : gauia- 
p&contedos, ornamenri gratiS. $ic 
in fcqucntibtts habes & pileates, 
Sch^euvifiecostpi^eres, Lcg. inqui- 
rcndo > vis cecos ? pi&ores f Tilcbomc* 
nu9. Sufpicor lcripfiilc noftram, «r 
perapiftoria, avis,ce^s, ,Avis , pro* 
aves , ficut (kpe 3 in quo primo litcia 
dclcta eft 00 iimilitudincm antcce- 
dcntis. Ayes apud vctcics fuiile in 
dcliciis, ignorat nema & videat,qui 
volct , Mcuriium in de luxu Ronu 
cap. 1 5 : & Nonnum Rei cibariz cap.. 
zo. Scbefenu, 

^,fmbmerfam'\ MS.&,f^7^ fiA 
rmeiija, 

$ , - PhAntafia , nen home 1 Iq MS. 
famtafia , & iupra f. phan. Schcifcrus ; 
X^cgcndum arbitror , ohantafma, £ft 
autcm phantofma, vilus nodumus» 
iive fpc&mm, ut exFlinii lib.vii 
£p.Z7i Maciobii lib.i, cap.3 : & aliis 
manifeftum eft. Foflfis tamcn rctinc- 
ic iftoc fcnfu etiam vul^atum. Carft- 
Udcsvinrcfponiis fuis n «tf^AW®^ > 
i}uQpi^«tor ^oif^f^ Fro his In- 
;CtpXCS vcras: §lui4 hemo? Mimms tem- 
pcrufantafia. ^ei.i^f{gf> Gizcum , cft 
(.atinum /iiifrit/4. St^ quz ratio, 
quod cum yocct pluuitafima f Czcdo » 
quod 3c hacc interdum pci noftcm 
vidcaatur agitare convivia, omnique 
rcrum ptctioilifimamm copia abun* 
dar^y cum mox illuccibentc dic illa- 
1 4 rum Digitized byGoogle il6 T. P E T. A R B I T R I 

natis qmque tebusfm , cum ttmcret , ne creditms illum ' cmw-- 
iare exiftmtarent , hoc tstulo ' auSumemffcfcripfit. I u l. i u 9 
PRocuLas. AucTioNEM. Faciet. Re« 
RUM. SuPERVAcuARUM. ^ InterfeUovu tamduUes 
fabulasTrmtaUhk'y namjamfublatumeratferculum, bilarefque 
cmimamo, ferrnmbujque^fuhli^^ Is 

ergo reclmatus m cubitum, t Hoc ytnuniy inquit, ^ vos oportetfuave 
faciatit. ' jnfces natare ^ortet. ^Bcgo, mefutatis dla cema ejfii 
' contentum , quam * in tbeca repcfitorii videratis? ^fic natus Vtf^ 
xes? quid erff eftf oportet etiam mter cctnandum Phibbffom 
w^e, Patrono meo ojfa bene qmefcanty quime'"* hominem mter ho^ 

t Xnttifims, i TrimMteki: mmCS 

inii^ , ttbi lit , viimm htnamfreUtk , 
(enfaiiiiuii. Scheffer, 

5 . pifies TUUare $peTtet] in Tino fd- 
liceti id quod eos adhottatiuiftoc 
provetbio. Nempe firi^dions hu- 
midioriiqae nituix piloes CoBS, U 
fic debent corrigi. Idim. 

6. R9^9, meputdtit] Petfonianam. 
Sic in editis : Rt^e , ebrti efiit , Mfugi^ 
tivi f item : Rege, ia^UMmyqmid tili vis 
cum ifie merbe ? item : reg9^ expiare «m- 
m$t preai iicet r Idem. 

7. centmtmm] M.S. centepmptum^ 
t , theca reptfifni'] Repefiterium , 

quodpauloante/ercM/wTi, &de(cri- 
piitinruperioribus latiflim^. Hujus 
theca, opinor , in qua cibi finguli te- 
ponuntur, Schtfferus 

9* ficnotm Vfyxes] Vlyxes. Slcquo- 
que MS. de quo & infia. Scheficius : 
Nob. Heinflus liteiis fius docuit me» 
extaie hoc in Vireilii II An. ▼. 44 
hemiftichion. Inde liquet, efle huna 
▼erborum ienfum : An ego vobis 
non meliiis fum notus } An putatis 
me ttCt tam fimplioem > terumqtte 
imperitum? 

lo. Iteminem inter hemmesl fignifl- 
cantei heminem ufitrptt de lioero > 8c 
ingenuo. Sic plane Nero anud Sue- 
ton. c. 3 1, poftquam auieas uias aedi- 
ficailet xdes , quffi heminem tundem 
hskitm (ttfife, ^jeb^t. Stbeffkrus, 

I. ^firrii Tum mum nil appareat. Nequealifle 
{unttempefiaresrerumUtdt quascum 
xllis ipe^iis memorat Maaobius. 
Quia ezgo hic quoque vivebat in 
fiimma ajfluentia , fed vivebat btevi 
tempore , paulo pbft privatus rebus 
omnibds , joco eum ita appeUaie Vo- 
lebat. Cstetum ad eundem modi^m 
inft^ : dijTerdia , n*n bemt, CafuUus. 
Ken heme , fed veri mentuU, Apulejus 
ytii.vervecem,nen ufinum vides, loann. 
Scheftenxs. 

1. centurhAre'] Ita noftet in editis : 
^uipeStilumH eenturhavtt, & tihidinit 
fuafeUem vertit. I. Schelfiems. 

2. mAimmot] pio MSi,8c Patavino 
eamtienem, Schefi^ius: caettienem,'Lt^9 
aufUenem. Ciceio lib. xx 1 1 Attic. S > 
^f tihi videtur,afpeSet Bathum de aufHe- 
ue pr^fcrihenda, 

3. puhlicatii] publicb prolatis > ut 
& "k cxteiis convivis poflent exau- 
diri. oDponuntui tadtis acfeaetis 
«oUoaaiis > qualia feie ab initio coe- 
nc habent intei fe vicini. Sicpuhti- 
eate firtunam flsam , Seneca dixit. 
Schefferus. 

4. vstpertetfuavefaeiatie] iolicet 
pei iUavia hxc vefha colloquia. Sic , 
loquitui Trimalchio pei fupeibam' 
ofuntationem fub ipecie modeftia:, ' 
quafi vinurti efietvilius, ac iccirco! 
X^i opa$ htbcK^ (9ii(|ixneiitd. Vidc I Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. rjr 

cukimdkmhabmtfraxim. * Cotbisbic,mquoJmdedmI>uhi^ 
bkMtmtatukmfefigmasc^ifermy&modofifAries. Itaqueip^ 
quunafiiturmofynoy multafecorabdety mubumlana: aqmt 
frdtereadmumy^firimtemexpuderatam,*cmmacutm. Plunm 
bocfigiwfi;holafikimifcuntur,&^ arietim. Laudamus urbamta^ 
tem Maibematid i itaque adjecit. Deimk totus ccdus **Taitrulm 
fit. Itaque tunc calatrofi nafcuMtmy& bubuldy& qmfi iffip^cma. 
InGenmis aittemnafcuntwlngay& ' boves,& ccki,& qm * utrcf 

quo 1. sdfim:f(MtiiifiricMUs mAeam 
hJ^mt fT0txim\ MdUdmf/rMx, i. dalce«> 
dinem mcllis refetentem. Sic pro 
MSi,& rMV.fJ.ftrimlmfia (MS./err- 
ctilttfiA) melb.frasdm (MS. inmaxg. 
»ptraH$nem)fericulm diftum » ut kM- 
ieulm»Mcrimlm,SchtlSaas: fctft iMefe- 
ri emimjfs im/.H«C pxodigiou fitnt.Su- 
(picoi;lciipfi£e:/Mir iMeferiemlue tdme» 
hdhmt^Mxim, ?uto autem refpicest 
Vlyllem » renfdmque efle » licet viftu 
fuesJta(^erioi, tamen ufiiedoftum 
potuifle afieire grata. SerktUmm ezi- 
ftimo vocari, 'iJMe, iicttti^ hiatiie eil 
JflMdiemlm, & hUmdiemii, quod habet 
ApuJe)us : niii malis legere,)^*cM/«#. 
PrMcim , five praxin h^ere , eft tenete 
ufimi rei^icujus. Quomodo Cicero 
in 1. deFin. bMbere Mrtem differendiy 
Ccfar IV. B. G. biAere mfmm beti: 
Idem in calce fiiarum Annotatio> 
num: HlsexcufisCl.Gronovins li- 
teris ad me miflis , legit » •fferri^femt 
ifiefercmims tamenbdbuit^stiam, vel 
iraxim , ex ptologo Afinariz, uU aii- 
quando lettum S.raxu , pro gratiit, 
Ttlthomams: fericulmjia mm/,&c. leg. 
Sephifia , meUis bahttit praxim. Reine- 
Giisifericmimfta mel,ltg.Sericmlm tamem, 
Le. etfi e^ifigkjnffiredifiere inceperit, 
peritiam tamen faiabet. Seticulus, ut 
acriemlm apud Cic, 3 Tmfc. 1 7. 

2. Cetlm hie"] Ita Ennius , Varro , 
alii. Beneantem,c*/«#»utiquiPhi* 
lologiam h!c oftemet. U, SAefferm. 

%, fremtm fxfmtdniitm^ £ft iji Gloffis Ifidori , expmderatm , mpmU" 
cm , quod a Voflio , ut barbarum, re« 
jicitur. Itaque de eo ampliiu hic co« 
gitandum. Idem. 

4. cemu acmtmm"] In MS. fientem 
expudseratamycermumacMtmmt, Scfaefle* 
tus: C9nm aaetmm. quo p«tant feziaat- 
que aiiot per figucam ufutpatnz dc 
Goncentious , ac paratis alios IsBdetc. 
Plautns in Pfeudolo : frrmide muUh m 
in re fecmnda nmnc meihi ebvertat eemusJ 
Vide Horat. Ser. i s & aiios. 

5. «rMrMif] pro MSi,& Patav. ^TMTt 
«fi. Scheffcrus : Mallem , arietim. 
Adetinum, eft fimile arietibus, quo« 
modo Columeiic deer arietinum. 
Tangitlites ac contentiones eomm» 
qui Tn litetis verfantur. Tilehemeum : 
^Arietiihy (btibo : ^. i.fithJeSu Kei- 
nefius : Pimriuu hecfi^ (Arietis) /^ 
lafiid mafcumur U arieti illi. l^. 4- 
rittm. Contemtim fic vocat icho» 
laftioorum diicipulos tanquam pe- 
tulantes , feroces 8c incuriaoes i vd 
etiam tanquam hebettoris ingenii 9 
ftupidos & fimp!ices}G4/0MM 6 M.M 
e,3ye Cerdda Cemice x^ftifMf (arie" 
tum infiar mue9fes),e(}dtm ieniU dizit. 

6. Taurmiml Sic feitiv^ loquitur* 
Nempe iaudabant urbuiitatem ejus, 
ficatpraecedit. Scheferm. 

7. bevet] quare boves? an qno* 
niam & ipu jungunturbini ad vehi* 
cula vel aratra in opere } Hinc apud 
VarronemiAfiagmeaDS, hi^aeernu^ 
ta. Id. 

1$ t.mrefi Digitized byGoogle 13» T. P E T. A R B I T R I 

quefaneteshnm. IHCancro^fkitusfiim; ideo mubis petUnu 
ftoy&mmariy &'mtenanndsafoffid0o. nm cancer/ & boe , 
&illocquadrat; &'ule0Jamdiidnm ^nihilji^illumpojki, ne 
^geneftmmeamprmerm. InLeone ^ catafhagAtMJcuntwr , & 
mferiofi. InVkgmemuiiereSy&fttgetnj&cmttfeJki. InUbra 
^ laniones , & ungjuentaru , & qmumque * atiqwd exfedumt. In 
Scorfionevenenaxiiy &fercuffores. InS^ittarioftrabones,^ qm 
boUra^SantylardumtfJbmt. InCafficornoerumnefi, ^ qmbus 

fra 9. ntrtfyutpATUtts Ufmnt] Gncaim 
lefpicit p^oYcibium, ()uodeft> /b« 
tm;^ «tActff «V0X (duos pariftes limsnt) , 
oiaipanuque de ii5,qui apud omjies, 
cdam adveHbs intei (e , giatiam ini- 
leqnauuat. loSckeffenu, 

1. & hec^ &iJloc} Antique, pro 
Jmhc* &f^ FlAUtUsinMeic. nonhtc 
vlmntM imt impolit, Ita (upU > «/^m 
hec Scheffeius. 

2. nihU fupesr ilUsm pofm\ nuUum 
dbom impofui figno iilius in lepo- 
litoiio. Nam alioquin fupi^ mentio 
fit cvTfM fiipei eum, ob hanc caufam. 
Idem. 

3 . Xtfefim] -MS. ad m. ruuivitatem. 
Sehe&ms ; ^enefn ut fupii , prascim. 
Intelligit autemfammexSigno illo 
libi impendens. Nam ut ait Cicero 
21 Divin. 12: Vhn quandam ejfe Ajnnt 

ffnifere in erhe, qui Grace ^tf^oCKOS di- 
attsTy talemyUtejus «rbit una^ttat^tse pars 
eUia alio modo moveat immutetque cei- 
bun , perinde ut ^uaquefiolU in iitfiniti- 
mij^ue partihuf fuit quo^tse tempore • 
timque vim varit meveri ab iitfideri- 
km» qma vocantur errantia. Cxteiiun 
hoc modo ^enefin imperatoriam dixit 
Suetonius , genefes mortalium CenfO' 
ziflus, atque alii. Idem. 

4. catAphaga^Ufio MSi,& Patavino 
tataphage. Scnefferus : cataphaff. Coi^ 
zigc, cataphagi. h. c. helluones. Glof- 
& meies : Ka&^»yos, Nepos , comi- 
fitar , vorax , comefor. Reinedus : In 
Leone ((igno CGPlcfti) cataphage nafcun^ 
tuT. Lego cataphaga, Guccis cjiim ifS&^etyof , s(jf&^etyif (comedo , hel- 
/iM^,,piavumeft Kn^et^, GlofC 
Ganeo.AA}^o?, »a^ctyfig,^-ml^nsK» 
^fci^yXMfigtMf. £bi90ium quo- 
que fententii leo pio voiacilumo 
animali habitusi fuitjquod adpaiet ex 
cnigmate Samfonis ludic.xvy qui 
cum comedentem vcl voxando coiuii- 
mentem diceiec , /MMHiintelligivo- 
lebat. Th.Reinefius. 
^ 5. lanionesl £igo pofthac noii ma* 
gis piobum eilt Ijuiio , Unioni^ , quam 
lanim, lanii, fi quid poUebit fxagmen- 
ti hujus au£koiitas. Negavciat Vof- 
iius lib. iix de Vitiis fcr. Lat. Scd & 
in Gloftls antiquis : x^tovoiAsif tanio. 
&PauIus I. C.lib. 19 fF. delnftru- 
Cto. CismdeLanioms inftrumento quth- 
ritUTy &c. Schefferus. 

6. aliquid expedismt'] Ingcnii judl- 
ciiquc fui tmtini , puta: ideoenim 
na(ci tales £udt inLibra. Itahabes 
apud Phxdmm noftmm L iii, c. i s • 
expeSy quidfecerim. PlautUS in Piolo- 
go Captiv. hic htdie expedict hanc doS^ 
faUaciam. ScbeiFei. 

7. tntihoUraj^edantAardumtoUiunt) 
Ad inftai pioveibii dc iis ufuipat^qui 
aliudiimalant, aliud faciunt , ftcut 
ftrabonts aliud notaic oculis , aliud 
piehendeie manibus vidcntui. Fu« 
les cumpiimis notat , & invidos. 
Conftilc Nonium , voce Strahones , 
ibique Vaiionis & Ludlii loca. 
Idem. 

8 . ^uihus pra maiafita comua nafiun» 
tm] SicMS. & ed.Pat. pramalafua.u 

f^rte. Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 139 

pr^mMdfuacommfkfcuniur. inAquario' ccpmSi&cucmUts. 
InTifcibusobfimatores, &rhetores. Skcrbi$vertituty tamquam 
mla : & fewfer * abqmd ntaSfadty ut hmmes aaa nafcantury aui 
pereant. Qmdamemm meioc^emyii^y &fuferc^fiitm 
fdvuminihUfineratkmefiiciQ. Terramatereft'mniedio,qUi^cmi$ 
^corr&tundata:&ommabonainfebabetytamquamfam. iSo^ 
fbosunimfi^clamammy&fidfiatisfnat^' adcamaramyjura* 
mus Hiffarcbum , Aratumquecmnparandosilbbonrinesnonpi^; 
Donecaiveneruntminiftriy ac * toraSaprcpofiierunttorit/mqmbm 

f MMflfimt» 

firte. Cujusmodi ellipfes in progrer- 
£iplures notabixnus. Schefierus: q,p. 
m.j(Ma, &c. Puto plan^ , raipfKTc no- 
ftrum, ^uihus pTM mUifua is' €ofmts n«- 
fimitm: Pr^ yiM/e> eft,pzopce£ molem, 
ficot Plautos , prs trtmtrf, Cioero, pr« 
Uchrymit, &alii. nofter ipic infn» 
pTM literit, Moltm intelligit faKinaB , 
fimulque figurat^ malorum. Qua ra- 
tiofte Cioero quoque in Catilmaria 
I ri dixit , mali molem e (ervidlmsfiut 
dtpetUre. Ludit in stumnofbs > h. e. 
eos ptopiib , qui xmmnis utuntux ad 
ferendaonera, figurate vetoinmi- 
(eros & laborames vaciis difficuitaci- 
Msy atque ipfis cx eo> quod tam gra- 
via ferant onera , cornua nafci. Non 
profe^o imperit^ > quando & qui 
onera iftiusmodi fuftinent, magna 
fpiritus contentione cerebcum didu- 
cunt veluti, & viam cocnibus ape- 
riunt,6c xrumnofi melancholici \ux' 
ta funt, copiique matetiz, unde eor- 
nua proveniunt, abundant. 

I. apenet, ^ cueurbits] Cepe , cupe, 
amp9 } hinc copenet : qui ceu lenones 
olim male aiidicbant : patec ex fime- 
rioribus, habenmique exemplum m- 
fti patiter criptionis (copam) & leno- 
nis. £t quidhic cuaerkitar cogicaa- 
dum. Intexim ezpono pro ftcdidis , 
€o (enfii quo Seneca Satyxai fiue ia 
Claadium nomen fecic ATnc^jsieiH 
S»imtf i Claudium noa tn Deum , 
redobfatuitatemini(9A0««ii»^ five 
fmmrbit^m mtttaWB^ iadens* fttta 

2. «/ffMW»M//]'Atquilequttur,4«r 
fMfcantur. Nempe hic Philofophiam 
fuam Trimalchio oftentat, quando 
incer mala numexat,naici. Sententia 
eft Theognidis apud Stobsum Sexnu 
P9 y quam habes & intex editas )^ 
Grutero : Optimumynomui^^mtmftum 
quamcitifimmeri, Cxtt^im uli^mid 
mati intelligo» rgs ali^uamaU, aii^Mi 
mslum efficit, ut hoc ita fiac. l:Sth4* 
Jtrus. 

3. e0rrd/iMd«r«]xotundafa^Se* 
necaiv Q^N. }. FeUi^, etuuufi um 
fiieritgrMdo tdlis, cum d^krtm,cermu»* 
dari, & tvties per ^dtitsm dirit dtnfi d*- 
veiutu d^uahiliter at^tte m «rhem teri^ 
Adde & epiftoiam illiusii}. Philo- 
xenus inGlofiis : Cvnretuudat, fp^li»* 
A« . Lezicon Cyxilli. §pdlyy?J^eh «•* 
retuude ^retumU. Cicexo fic umipaWt 
fi mplici retundare in de Vnivecfo» 
Sch^erue, 

4. Sepbes damamm] nfeff,(fiipim^ 
ter), Martialis : 

Sluoi tam ^aude Stphts damet tiU 
tmhart^ata. Idem. 

5. adcamara3m\z^tt6txim. Noftcf 
in )am edicis : btfychnis dtcamerapeu' 
dthat, Sed & camara per « eft reftum» 
imb pnxfertalteriVerrius , 8c Cha<* 
xifius. fonhf fithlatifmamhus adea* 
maram hk diftum , VLtfitblatie mamhAt 
j«/ cir/MMi quod eft frequens. Id, 

6. ttraiia'] pto MSi , & Pacav. ttl^ 
ria, Schetferus : Emendo , ttraliaprt^ 
ptfiHftmttHs» ym0i99r4ti,futdaut9 

Tum^ Digitized byGoogle 140 T. P E T. A R B I T R I 

mid am ' pi£bi , * fubfeffmfque cum venabuUs , & tacusyenatuh' 
nis adparatut. NecdumfckbanutSynmeremusfufpkitmesmflras, 
iumextrAtmbmumclamarjublatusefiingms: &ecce(aneslaco^ 
nid^etiamdrca mer^amtbfiurrere agperunt. Secmumefihosre' 
fofitemmy mquo^ftfitmeratfrimam^^mtudims^y&qm^ 
dempileatus, ectqusdentibus jferteBa defendebant duapaimdis 
texta^akeracaijatiSyalteraThebMdsrepleta. drcaautemminares 
porcelU^exc^cplacemisfaiti,quaftuberibus*imminerent; fcro^ 
pbamefipofitamfiffuficabam : &hsqfttdmapeioheiretafuerunt. 
tHkterumadfiindendumaprumnoniUe. Carpus acaffit , qui altilia 
laceraverat-yfid barbatus ingenSyfafciis crmabbus ad^atus,& ' ali-' 

cuU Qaia anee torum, ideo nofter 
fvffutnmt uris , i. e. ante ea pofiie- 
zniit. 

1.^4] ^dpilieet, Erant^nim 
vcftes,variis ornatx imaginibu8,qul- 
Ms torum ornabant , undiquaque 
djcompofitisj ertuitque vehemen- 
ter,qui accipiunt pro eis,qaibus torus 
involvitar,aut infternimr , & qux 
laueul\GiX\xi appellanturj nam o- 
mnino torum ledumque ambibant. 
Gloflx vetetes, torale, ^tSs^txXiw. Id- 
dotus optime ad hanc mentem: teni- 
Im» Imgi^perpetUMjuemappM, qualcs 
lcilicet conviriis inferviebant. nam 
pxaBceditapiideundem: mapffseenvi- 
Vtt&epuUrumMffefitdrumfknt, Sicut 
antem htc fimt pidse : ita apud Lam- 
phdium in Heliogabalo » aurex. Pri- 
wnit emmum frivuerum tens Mtreis f •- 
fdlibus texit. lo. Schcfienis. 

2. fitbpferffue'] Optime iicvocat 
▼enatores dolocaptantesiecas. Ser- 
Tsus ad Virgilii zi, ver. 2tf t. Subfeffe- 
wes sUcuntur , qui iti inpdiis tMsres inter' 
vnmtt, Habes quoque apUd Auib- 
nium in pnefatione Ccntonis j fed 
verba etiam poft Scaligetum male 
diliinfta fimt: & mtrmiUe iu nrmis/ub^ 
ftdens ; vetiMter : & iatrMtis esnis. tu (cri* 
be : in Mwis ; fubfidtns venater : &c. 
&tkefferus. 

a« eiiamdrukmtnfml^vikhxht ac cum admiratione ponit illudefMm. 
Quomodo Petronius in editis: tmh- 
ifuam mendici jpelium eturn fkfidiefe 
venditabM. Idem. 

4. pofitus] Froprii, de cibis. luve- 
nal. I Satyr. — 

— ijUiuita efi^uld^ ifuaphi tetes 
Penit apros. 
Plinius X, c. 5 o. nr ^uid veluerum pene- 
retur , prater unamsaUinam. Similiter 
Horatius. Ovidius, alii. Idem. 

5. ex c9ptopUaaitis'] MS.c.dcedims 
Patavinus,co^«^W. SchefFcrus:Athe- 
nxus lib. XIV, cap. 1 5, ubi de placen- 
tis Romanomm: Sunt & aiia piacettta- 
rumienera, cepteplaccnta» epradtis, Scc, 
In Grzco hic omiflum eft id vocabu- 
lum , feauitur tamen iongiufcule 
poft , itffi^vXtfiearr. K««'%^.^i(9- 
^rlits (quod a icpV?» , (»do , tundo) 
fiacentagenus , tc ^XaxHt piacenta lata 
a ^rxii, tabula, & quidquid latum. 

6. ismnitterent^ imminentes. Tilebo- 
menos. 

7. 4/M»f^] veftis btevior,qax ha- 
metis alilque (bletinjici. Itadocct 
manifeile Velius Longus : ^iicuiam 
exifiimant di&am, qued aias nohis inje- 
&a centineat, Itaque non alTentior vi- 
ro fiimmo , qui 1 Grxco ix^ derl- 
vabat. hxc enim erat mnica , e^ue 
manuleata : tunica autem non injid- 
tur^ quod ufarpat Velius dealicmlat 

cam Digitized byGoogle S A T Y R .1 C O N. 141 

€tda * fiAarnatis pofymd « ftriSmjue venMm adtro Ums apri 
v^Kniemerfnci/ffttytxcfiju^pUgatm^ ^Paratiau^ 

cufes ^ cunt arundirubusjuerunt > & eos ckca trklimum vebtantet 
nwmentoexceperunt. Inde^ cumfuumcusquejufgjlJet referriTti» 
makhmMycit : t ^siam ^ vidfteyquam porcm lUe ^ filvaticm tetam 
cmederit glandem. t Statmpueri adficrtellas acc^nrunt^uaptn^ 
debantedentibus, * Tbebacafque , &carjatas^adnumerumdi^ 

t TfiMuUtih. i EntUfim, Vt^i 

diviiiin, &jitm vkUte? Sedfic&ia 
feqttendbus , ubi vide. SAefsmr, 
Etuun, eil \i\Cituummm, ddhue, prater" 
M. Reinelltts : Efuum videte, qusm 
pcrau ilUJilvdticms tetMncmtederitgUm' 
dem. leg. quampercus i.f, tandemc*-' 
mederit gUndem, Volebat oftentatCM: 
doceie convivas» le poccum ilUuii, 
palmulis (ctt da^ylis, non glande 
oc (Iliquis, ut vulgus, pavifle , ut plu- 
rimx in Oriente gentes rolerent,qui- 
bus ^ palmis quadiupedum,fuum in- 
pdmis, dbtts, tefte P/xm« Liiyc^ eo- 
qtteease fpoiteUis dc dentibus por- 
d fttfpenlis , pcomi \ pucris & diridi 
coenantibus juflit. TetamgUmdem, L 
iblidam, pecfeAam, nullo atio pabu- 
ligenece permixtam. Ironic^. 

5 . flvMticus'] KftivA prout In vctt." 
libb. rcdbitur,proj^/v4 , y tcanseun- 
te in i, ut rdmfAtUmfA^mirtHs, cigfms ia* 
vett. L. VolGus. 

tf.* ThehMicAr^ue,& aayttdt] ¥abna- 
rum frndhim feu daAylos, palmulas; 
ficetiamdiftinxit Gatemss i de ,Mim 
fec, ci$, ut JE.gyptias ficcas 8cad- 
flriJigentes -y Svtiacas vel ludaicas 
earyetd» Cpx nncales (DioJhr.Li, £.1,49 
j(^tf^nAf)roolles, tttmidasScduU 
ces efTe adfirmaret : quem fequuAtuc 
pleriqtte,ifr»t«r, l.xj, c.i^ & L.Kwn, 
iib. i dere Cib. ^. 19. MUltb plttta de 
tttiaque fpede Theeph. z hiB. Pidnt. t, 
& tbi SaU, CenfMt, Bedms, Geneca 
qaadiaginta novem numecat ?/iW«t 
lih. 1 3> c 4 } fed com multa, dnm vci- 
tetes non C^mper intelli^eret , vel 
pecperam ezceipeiet, digeietetqoe 
lA ranu ccrom copia , pectuibadone. cum veflis fit interior. Podus erat 
aaflioi vefiis , velut collare , aut fca- 
pulaie, frigori arcendo ab ali$,5c cer- 
vicibus. unde Maitialis : 

Bruma diehHs,feritfque Sdturni 
Mtttebat Vmber aliculAmmihi pAUper. 
Mittit altcuiam bmmx diebiis , eo fi- 
nc , ficut dixi. Czteium non dubi- 
to, quin habitus, qui hic defcdbitui, 
flt venatoiius , pioptci ca , qux fe- 
quuntui / atque antecedunt. Q**7d 
tiotandum fueiit , ne ex Vlpiano io- 
lis pucris alkmUtm attdbuamus. U. 
Scheferus. 

1. fubernatus'] vcic Petronianom. 
ut , in jam editis : ulrimo ctHadusfu- 
pervemt , mjrtea fltbemattu gaufa^U. 
Scheffcr. 

2. Parati amcupes"] Turdi ez apri 
latere evolantes non ideb,ut qnidam 
( W.) fcribit , \ paratis cum arundini- 
Dus aucupibus capti fiint , Sc inter 
convivas difhibud , ut cnidis iis ve- 
fcercntuci fed ad excitandum ddi- 
culum, & concUiandam convivis vo- 
iuptatcm : quemadmodum etiam in 
mifGIium fparfionc *vlvx avlculs tef- 
fciis inrciiptx. Imbfimile quidnec 
hodie infolens } &vidi ipfcfrigillas 
vel acanthidas vivas mcctx imnuflas, 
<iux ea apecti fubitb erumpentes , 
non ftne iucunda accumbentittmde- 
le^ationc, tridinium pecTolitaUunt. 
N. N. in ep. ad ^rneldum. 

3. cmmarundinibus] DehilSOOIlfil- 
le PlautuminBach. r, fcen. i,' tji 8c 
qaxihlcmtv (exceUentifimms inpse 
•rimr^, Gronovius. Idem. 

4. rri4»v^f]Numfcdbc&dum Digitized byGoogle 14* T. PET. ARBITRI 

y^eccmamAus. Interm ego^ qm ' privMMm hakhamfec^m^ in 
midtas cofftatknes diduSmfumy quare afer pileatus ' mtn^. 
Foftquam uaque omnes * batologias confumpfi , ^ dura^ mmogae 
iUum mterfretemmeumy qM metorqueret. At Ule : iPlane 
^ etiam hocfervus tuus indicarepateft. Non emm anigna eft > fed 
res^ferta. Bic^,cumheri ^ fum$namccmamvinibca^y'^ k f CfHViVM, 

lUrceSMt d, Empir. c. 20 palmulas 
eaty^tM ThtkMuu pto iUHem accipit. 
Th, Ramfius, 

7. sd tmmerum^ omnlbus , qaot- 
qaoteiant, convivis. SCtum vetus 
apud Ciceionem lib. vi 11 £p. i , qux 
A Coelii. Si ex e§ mtmere , qmos ex 
S, C, infrevinam ire oporteret, admtme' 
tnmnonejfent, ^mine/ttfTovindatpro' 
fdjcerentttr , tum uti ceUegium ^ttod^tte 
frimtimprdtortimjmjfet, ne^tte in fro- 
vittcim preJeBi ^JJent , ititferte inprovin- 
CMf pTofidfierentur ,J!ad numerum ii non 
ejpent, lo. Scheffcius. 

I, privatttm haheham/icejfum) I/Lsl convsm 

Gtxco fieuai^^. Hinc CK^tibacolo' 
gia , fieucKXoyiof, id» eft, latiocinatio- 
nes cogitatiohe^ue incptz. Keine- 
fius : bacalujiat. lege bucolejia^, fiisjto- 
Xtmots i i. e. inanes & falfos conce^ 
ptus, vaiiaique imaginatiohes , & 
meditatlones , mentis agitationes & 
animi nuiquam lefidentis volutatio- 
nes. /8w(9A« f eft decipeie. Nimis ad- 
fe^atum, &fbRa(Gs obtiufumPe- 
tionio^lcmiGiacco. 

4. duravi interrogarell Ek^tei, 
dttnruiy ^iofirmaviy mcipfum lciiiceti 
animumqne meum, anceps dubiuT' 
que antc , num honefti poflem to- lem ego , privatifh , i. e. feoifura, jiio ticns intciiogationibus mefe illi mo- 
me peculiaiitei. Sec^tmhabers , ita lcftuscffc.iPomponiusJMeIaLi,c.ip. 
putodi^um, yxthabereconjilium^ de ; Mentes accedentittm primo aS^eHu con- 
eo , qui quid leaetb , fecum volvit ftemat , ubi contemplari duravere, nonja» 
animo. Secedereinfe, hoc fenfudixit tiet. Sic Salmaiius. namvulgati ha- 
SenecaEpigi. iS* Tum pradpue inte hent, contemplati. Schcffcms. 
ipfejicede,cum ^e oogeris in (wr&4.Schef: 
RIUS. privatum feeejfttm, Id eft , cum 
nuilo mihi pioiiiis communem , feu 
lullo tunc habito mecum focio. 

2. intrajfet'] illatus cflct. Vaito in 
H. IL. c p , de gaHinb Afiicanis : Ha 
vovifiinek in tricUnntmganeaTium introi- 
trunt e cuUna, Scheflfems. 

3 . bataleguu] m viccm MSi, 8c Pa- 
tav. bacalufiat. batologia anxiz q. ac 
fpinofae co^tationes , \ ^rf^ ni- 
bus , lentis , fic Xey<^ latio , mens, 
concepcus. Vt /3«TSA#>««(i B«t7®-j 
HomeabalbicujufdamFimcipis, & 
Xey(^ oiatio) ieimo Batti liagus 
inftai impedicusj,hzfitantia : lic fieti- 
^>M. SchcflTeius: omnes baaUttfiatl 
2Su]^icoi, fctipfiife no&njaxiiomnes ba- 
telo^, Notum eft ex Suetonio,ufui- 
^ifk Augttftum hatelum , ^io fiulto, l 5. Ptane eHamhoc'] lU Plautus 17 
Epid. I. Tlane hic ilU eSi , qm mihi 
in Epidauro primus pudidtiam pepulit, 
Schefiei. 

6. fibi fummam cmam vindicaffet^ 
Summam.ccxnam accipio , profiim- 
ma cornz, id eft,paite pizciDua, pia;- 
cipuodbo. QuoniQdo in cditis/«m- 
ma camunis , pio piaccipua laudc cjus, 
diu/itmma carminis penes liepjkm Thra^ 
cem memorata eft. Idcm. 

7. aconviviri^to MSi, &ratav. 
conviviis, Schcleras : Mallcm, i w«- 
vivu eHiimiJfits, Vult autcm, non 
tai^Kie^ aut difcindcie etmi fuftin 
fuiw , ,quia fiiit quafi decus menfac 
atque oinamcntum. Sed ludh in vo- 
ce dimijfus j quia & feivi dicunmt ir- 
tmtti, quando inanuinittuntui , 8c 
filii. Vlpianusintit. St moriente avo 

patgr Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. I4J 

iWpMidinuffiu : ttaqUifH^tmqtkimBermmmmmmfes* 
rertitm. iDamtiavi^'ft$iforemmemny&Mhil4mpliiismter'' 
ragaviyneviderernmjum ^imerbamftoi^ Dumbafh^ 

qmmury pmjpeciofmyvitibmy hederifqm redinmusy mede Bremmn^ 
mterdmn Ly^mmy ' Buhjmnqm^ ctfr^effits y calatbijca nvascircmn^ 
tulity &f9ematadmtrttfmacutilJimavoce'traduxit; adquem 
fmumcmrmfuitrhndcbio: tDiorrj/Jeyinqmty^ bkerejh. iFuer 
detraxirpdeum aproy ' cofitiquefm tmfofmt. Tum Trmakhio rm^ 
fmd^eat : t No» ' negabitis me, inqwt, babere ' Ubermnpatrm* 

i SniOfmu %TrimMtilriu f ZMiHfms. iTrlmMliU$. 1 LOU* 

fMtgr €ir mm dmtj am deetfit » tutt tUpote- 
ftate dimijfflts en, Etiadi adotinfuetu- 
diAemYetereniK^iictt, eicqaaina- 
fittmitt^te fecvos folebuit in menfa, 
& adhtbkti6Be cOnvivii.t3aHi8 in In^ 
ftit. tit. I. •LMrinifimt (liberti) ^smt 
per epift^Utm, mu-imer smOtf» 4t$t <emn^ 
vii adhihitiene marmrmttuntur. 

I. DmmiaVf^g9ftup,m.^Sicintdi' 
tis : DamniAMt ^pet» moxim mmmmt. 
eciamalibificloqfiitiii. U.Sehegermt. 

a. -interheimfht] Ot«un^; fifliit Ci- 
C6f o Catil. t . Biemtefritri nt&e vemfi 
mterfiUemiesihM.^iJteemiitmtmm, Qx- 
tettLmy kemfht fictocavit etiam In 
cditis. & miii^ h mm J Mt t t tmHAamt. 
Idem. 

3. Emkynmtfme'] ]^MS4,&PaittV. 
EmMmm^ue, ElvMw/'. ^ibMtt fiHui, 
Ba<xhi eftebfMm^^ ^loVeipfiob 
metiiumbtil^ i9idit«dii«ndeir.bic- 
chantiiim iH» toces'««lt , t^he^ettMli 
apad.Nont.Virg.7latttumi nonob 
STa,aec. ldemBaeditis,SrMiiNM,8c 
Lyamt, exdiveiis ^dfimAii acefife^ 
Ais. SdhdfAfktts : ^mehimtmfme. apud 
liOMiam, HMtitfmy^ali^Mytft 
MMhymt. 

4. m^imi] mhil mdius» ttit etu- 
ditios. V2f|^. II A.neid.591. 

^ptmmpir meikm im hten r^uifit 

^imtapafems, mnfjga titdm, ^ttalipfite 
%fidtri 

CmUeelit»^ ^mamtafilet, — 
Setvitts adh«c?eiba: emft^diam, 
mtvitH mttHht > ^Mf 4 M ffimt9 ^fpmittttts hahitm fiaktmletat, Sicitaqnehoclo« 
co, cenfeffmt Emchim» j qui ttkit hibH 
tamejos. Schefferus, 

S. tradmxit] pecconviviumoflea« 
tavit. I«a Tacitusxii Ann.capu3tf* 
phalera ter^ttefjme, ^etaatteextemit M$ 
qttafterat, traduSa, Ipte nofterinjani 
editis : amthifhiefianaeftentatienetra-' 
dm^s, PeiSm^ Goniaiiasi itifamia «•• 
tattHi eft enim hifhie tradttihtt, omni« 
bus fadus notus , fic monftxatns qaa« 
fi > quomodo Suetonios in Tito c t 
dc delatoribus. Hett^mdmiinftrtfUi» 
gelAt aefitfiUu eafis, ac nrvifimk tradt^ 
^et per ampkitheatri harenam , fitkjiei m$ 
fhves imperavit, Schciler. 

«« /r^-^jSoicmiisfoimalama- 
numittcntis. Vide Briflbninm,item« 
queRsvasdam deAiidh>r. Piuden- 
tamcap.7. Idmt,. 

7. eapitiqmefitoimpafmit] moiemt» 
namiflotain. Seivilis: Cmmfervimom 
mmmittekantm, fofi eapitepitemm mpiem 
bam, Idem. 

t. Nen negabith'] Verbom Vilde 
fiKqnens noftro , edam in-editis, nc t 
Tryphama mmt t tt a 'megat fi imterpeian 
fimptieimm, & £c aliislodsphuibAt» 

9. IjbermmpaheM]i.t^li9cAi\xWi 
quemlNikrefediclt) quia puereutt 
«efetens, Ttimalchionisfiittfetm* 
LiUfttmtAmtti, quiaenndemfliaim 
mifenit , iibeiumqtte efle jufieraei 
Hociiladeftacaaicn icilioet» qood 
laadani, M Digitized byGoogle 144 T. P E T. A R B I T R I 

tlaiuLtpimm £Sum TrimMcbmis , & ^ ckumuntmpyerum 
fimeferbafiamus. * Abhocfcrado Trmakhio ^ ad lafantmfur^ 
texit. Npsbbertatmfinetj^anmnadi, ccgpmus^mvitarectm^ 
yivarumfemwnes. Clamat itaque phmus , ' cum patera acinapcpo-' 
feiUety Dies, inqmty ^ rMlefi-y ^ dumverfas teynoxfit : itaquefuhil 
^meBus, quamd^cubkuloreHamtricliniumire. *Etmundum 
f^babsmus. ^vixme balneum ca^it^ ''' tamen calda potio 1. (irmmetmtm puermm'] Sic MS. 
Ron Pataviniuxi ciraimetmtes. 

2. ^bheefercuW] Pecioniiis in c- 
dill$: ^Ah hMvoeee^ueimikiMdmmtt-' 
tsvit, lo. Scheilenis. 

3. ^d Ufiuiuml Sic pro codicis 
MSi , & Patavino l^kmmm», SchefFe- 
108 : ^d Upmmmy i. e , fellam £uni- 
liaxicun, ezoncnndo alno. Hoia- 
tius I Sat. 6. 

Tt pturi tapumm pert4«tet mnephe- 
rttm^tte» 
.Jti ta/kmtm, eft, pioptex lafanum, lar 
iani caais& , ut fe illuc conferrcc. Li- 
Tilislib. I, c. 7. ciim bovet qtuubamad 
dffdmwm e^tersxHm mt$gt(fent, 

4. itfvitare eenvivarum firmems] 
provocaie , alleftaxe. Opcini^. quo- 
modo Hoiatius Enod- 2. 

. Fentefytte lympbis ehjtreptmt tmaia»- 
tihut 
Semnes qtted imntet teves.SehcfEet» 

5 . cwm patera adna ^.1 pxo MSi » & 
muv. c. pataraetHa. Scfiefiems : eum 
fataraanapepe/afir, Kumlegendum. 
fotaraaeina » fto pataradna , quoniam 
pntcedic de uvis? fedquid ita.un- 
flempofeit patexam? numuteiim- 
ponantux? atveco patexx potui in- 
Kxviebanc. Dclibeicnt meliiis alii. 
Quidnia(btus exhaulb patexi, po- 
culo lato 8c patente , eodem acina 
potetac ^o(cexe 2 Id. Schefiems in 
isdcelibn: CL Gxonovius fuTpicatux 
joi^amaraeina. Ktine&us : Pataradna, 
lego , par deeraeina , & intelligo Pexii- 
fU: y.Ptiniue&Diatetici, 

tf. «ifr// «/?] pxoptex bxevitatcm 
fittffl, quia txanbtcclcaim^* PUu- tus in Milite A. 1. (61. PT. Ifiuc qui-. 
dem edepet nibitefi. ^AR. aihii hercle qui- 
demhoc. Hoiat. xi Sat. 3. MiUecadts $ 
nihitefi, tercentum miltihus. Schcffeius. 

7. dumverjktte^h^illcmegiaydum 
vertistei nifi v«ryaw quis aociptat pio » 
eite vertis , notat cnim brcvitatem 
cempoxis. Vc in jam cditis , dum to* 
queris, tevispruinadilahitur. Hoxacius: 
Diem tequimierfufft invida atat. Schef- 
fcx. 

t. Ettuundumfi^iwhakuimuelHzC 
Cinc dubio oonupca funt, necquo* 
modo fanari queant • nuncquidcm 
d^^icio. Schefferm. tmmdumfrigtu, An 
vittiXtmUtum /rf^itf*LC.Tilcbomenus« 

9. vixmehatneumeaU^t^P^XXViDik 
cditio habcbat hatnem^ juxta MS. Sed 
niii hainem apud alios leganix,qucm« 
admodumw/if/ Tquod ant^ haboi- 
mus,) notante ScticfiRBio,ap.£niuum 
& Vacxonem , eaudetahrm ( id cixca 
fincm ) apud Ccdlium tefiante No- 
nio, &c Autanalogia ftveat, plu- 
xave Goncuxiant qux dc (entencia an« 
ftoris tcftentux } cx (ingttlis litexis » 
ncdum unica litcxula compendio q. 
iccipta (uc hic haUtem , & quod foifan 
fc oilbentabit vium » aut il qus huius- 
modi^b pcivcrfiflimam MSi oxtho» 
graphiam, conununis loquenjdi xatio 
non d«botdefcii, nccquidguam in 
piaejudidum auftoxi 0sucui. Mcque 
videoy quomodopeccatahaBcinge- 
nete noroinum,ut lupi^ Dn.D.M4xi- 
nus Statilius memoxavit , iint peipe- 
tua; c^paulo ant^ habueximus in 
redo cafu repefiterium ,ferculum , tum 
het vinum , nox lubiwi in xe^o 
plum^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. rr t4j 
^r^yawsefi. " Stammaridsduxh&pl^nematmjimi rmm 

mhi 

tx eflcnt.Scheffems! SunutHttM Juxf, 
piitavt vcflesj qaas 7Qfth(iiis iile 
prxbcbat , tffe ftaminatas, id eft, eo- 
dem mancntrs ftauiMiqbe loco, nunc 
intcllifo ambulatorias cfle, quoniam 
iiiCBr«bnun «beuat.. LwHt hi voet ^mmhmm , mtmm : Ctfct finCm intta 
paudifimas lincas . occorict jiuta 
idcm MSm difile» , po-ito, mrntet fio 
mutis. Summa dcicriprohs impcritia. 
inftar ofcilli varias mirafquc ipccics 
cffornmsy jadicannnm aciemper- 
ftilngit. Sic paul6 ant^ , pco t/en«-. huiis venerahilis, p^o apephereta apo~ phoicti MS. Kabet , & talia innume- 
j:a. Schcftcius: Sufpicoc {aipiilTe no- 
ftium» vijt me haineit caifeci, PoftlC- 
inaUtcraiBVocabuloc4//wf>, adnata 
cft cz fcquenti r^Mwn. NoAcraliolo- 
co, in|amedids* ad oaem rc(pici> 
tur fona(£s hifbe verbis : Itaque in- 
travijmu balneum^ & /kdere caiffa^i 
momente temporis , ad fiipdam exwem^ 
Sic diftinpxcndA ccnfco hcc veiba. 
Mam quod ait vixma cdfea , expo- 
Hitillud, calefai^i memente temperis , 
qaodinallatoloaooGCumt. Sifud^re 
JiAAtticaLefit , quidai ctiam 64/iiMH» 
fcu pais c jus pi^cipua laconicum «i 
'uUefadat? non pcx (c fed ntione va> 
poris quem conaudit , ncc vapoi ali* 
tcr quim beneficid i^s. At fudorc 
quomodb calcfimus \ qui ncc ^ fa^c funt cx ftamine , iicut nempe 

■n«l/«X M^iX.^ ^....^^. ^^ i\^ z. a_ cicns » nec inftnuneotum caloxis, fed 
clFc^us, & calofc pofteiioi. 

9. tamen cald^ petia ] lu benc u- 
iia^at illttd r^iMM. Cato in Bimar^: 
^tavi mfiri c$tm aUtum ac cape eorum 
'verha elerent , tamp^ eptime ammati e- 
ratit, Ciceto in Hullum. Hareditatum 
ebeuttdarum causa quAm vet le^atiftut 
dedifiit , qui ad negetium exieruttt , nen 
tnaxitms epihut praditi : tamen auditit 
frtfei^e, quam gravet eerum adventm 
feciiivefiritelpefeleatit, lo. Schcffenu. 

I. vefiianmefX Locolantci, quaii 
Tcftcs pixbeat , diu|icale£uit. Idem. 

a. Stamimsna» ( potioncs ) dftxi, & 
piane matauefum } Pxo MSi, 5c Patav. 
Jtaminatae d. & p. matmf. Staminarim» 
auftox ftan^ts» reuqainet.r)?4mH 
nartat petienet demi • i. talcs quOP me 
opinione mcfifiaminit inftai tcnfam, 
ftantcm>:M9C.«eftiim «QnTexrini* vulgb Tcftcs omnes ox ilamtnc 'Sc 
fubfeminc. Scd qtiu ftainen eft 2k 
ftande, difiit, vcftc^ jcas acdidifie fe 
ftaturas, h.«. putai&cali^am & vi« 
num iQaniuium uttoloi» ^ nonc ve- 
x6 longc aliud (c inteUigefic , ac fcn- 
tiic id inceiebio eioans & vagabon-» 
dusa. plane matm.fim^ Lege> planA 
matofu funt. Matam eft fifiLraf^, 
^tiam hic jocus ineft. Hfua: /t(pTeu(^ 
tcfiitfiranemtStj Uinepteis. m dupU' 
dtcipQiGt aocipi , lcpra, fiufirameua 
fum, necitaeveaitiKSi^atpudbam» 
& pro» ineptm /Ump •tinoceBebinn 
lapdcntc. Hefycbiba. M«r4M^,«Ai- 
5j(^ , mA«v (fimm*miftr) , Olaf- 
farium vctus, ft(firittif fireifira, ne» 
^tt t^ufttam, Bjeincdns^SriimfftMdittl 
cffi- ; & piani mattm fum.: Snhihteliigo ^- tionet, ut in editis : velait^ merae» 
petienes t {equitat «ntm , -vvmm mi' 
hi in ferehrum aiiit. Legeadikin vecb 
fiatmtiatm , i. c» haidbisJabeblioiiei , 
ot^alcs « & ani{di(n&des; iptfivh^, ne- 
/KK0V , hama , amphoia , utna , fetia» 
maltJiAbiis aquaUs i cutei mrut ca- 
paz jMven, Sat. xz, pntens argemeas » 
vaspototiammajus, cfignamiitien- 
tePholo, quod vcl iumcnto potan^ 
4o iafficetet : potioncs ibmniatas 
iuiuiife, Tilcbomenus : matut fum, 
Lege mattut fum, ot habet vecaitii^ 
fimum Gloiraiium MS. noiteam Re- 
menie. Tali,c]dftimo > Gloiiario ct- 
iam K,?. lo.Lod. de ia Cctd^ in fup- 
plcto Calcpino iniiftit * ubi : Mattus» 
iiiibs. Gloilz. Is calce : 3itfrrifMi eft , 
bttmedttm emoIUtum > 4nfi5dum . 
iitbadttm, maflcncnm. HxncvMiiMr. 
;»Giaiib. 6 od Att^ J^t m. Itsfue4e 
K dit Digitized byGoogle 14« T. P E T. A R B I T R I 

jnM ^'mcerihmmabutAExcepit SeletuusfditUfartem-Altego^ 
mqmt^ non cotidie ^lavar i Balanlfcus enhnfuHo ejl. Aqua ' dentes 
babetj&arfwjfirumcotidkliquefctt ; fedyCum^mulfipukaruim 
Mwa/frigpriktcas mdko ; HSecfanelararefotm/fuietmbo^ dk nuuifi ^4fmm » Utigmlmm/km ker, & 
vUwutUk luenimeolooolibriTctt. 
omnesoonftauicerlegaiit. Sed fallit. 
Stc enim lanus Gmcenis ad ?eiba 
Cic lib. 1 6 ad Att» Ep. 1 3 . 7r4^«e m 
dU moMfi ^ftMrf. Imgmlmmfiiu iter , & 
VM d/i^^i^. ^Hsi&^ conjeatm eft 
Bofii: vi^atiooda. viainepfs, Toi- 
nsfianus vidmiasy ezquononnulli 
leoetunt» madtda, i^mcl^a, alii mtt' 
Ui^LioAimisYm madidMa, Cmfel- 
linos flc miT. Fal. refenmt * via amo' 
9a, undeIunin»iniccibttvMfr«MMf4. 
Quid jam verius ou^m vett. codices 
oonoocdare^ Schefterus infine: Cl. 
Gronovius ^to fiaminatat dtud, &fU- 
m matmfiun , legit • xemimuas, yei he- 
mimuiat ( fex cyathomm potiones ) 
& madidus, Idem«qaod pcxoeflSt m$in' 
dmmfriffUf quodquenos cotruptum 
{udicavimus^ ex Martiali oenietca* 
pcumtquilib. xxi £p. stfamemmitfh' 
4i«mamrpavit. 

1. ineerehrumahut'] Plaut. Fcrf.i, 
lc. 3 . N«/« in veficam ^utd eat • iu ven- 
trem voh. Scheifesus. Sed loc6 vi- 
num (quomodo dc Patav.), MS. 
hic vinmu 

2. lav§r: Balamfim enim fnS» «/f ] 
vro MSi » & Patav. laver , Balifcm 
X MS. Un/er h, ) «. /. e. SchefitxttS : 
jmU efi, ad inftar proverbii ufurpat de 
co>qui quoodie balneis utimr.Nem- 
pe quia proprium /«fl»!»»» , degere 
inaquis, ut qui veftes lavent aqua 
urinispermixti. Vide, qux noeavit 
maximus Grononus adPlautiAfin. 
V» ic. 2, s 7. Reinefius : Balifau fmia 
eft. Setmo omnis eft de viccute ieu 
cfieAibus halneaiom. Permaxim^ 
ibiens Tetronio otiDiminativis,quc 
diminntive tamen non fignlfioent : 
^cbtrhemUt, Jkti&mUim» tamrmlmm^ aliemlam , etmeelmm , glehMla* • lameiiei* 
Im , mtricmles tfiatmmemU , epatia^ imcmn» 
emlmm, maSriHam, Cereiimm^ eerebel" 
Imm , dixit. Legendum verb tevoca« 
ti (yllabl , quac eSiigertt manum de* 
icriptoris hatamfim , i. e. balneator : 
hoc formatum c Gr. /3«A«vddf ( hal^ 
neater) : hujas Foemin. fietXeats > 8c 
paragogicb fietXeanca-et ( halneatrix )p 
ut fiatoiX^s, fiHoi?JaTm (RexR^ 
na), 0CC. Ineoverbquodbaineum 
vocat balneatorem» * a t s ^ nnwu t0 
^ perfinafi&unem ) agnolcimus. T»7e- 
bemenmt t Haud mendacem eile Con<- 
jeducam ccediderim meam » ^ ha^ 
lifcmyicc, legaxxu hiUifimm. Quid&iC* 
lifmmf Uk fietJhiTfids tripmdiatte , ehe» 
reaf Schefierus in caloelibn: Gro- 
novius : Pzo Bmlifimt , fmUe , fccibit » 
halnem. 

3. dimtethahet'] Anodit nos , fiicit 
cofpus moHhis ac fluidius. & hoc ha- 
bet ipeciem provezbii. Schegmte. ^. 
^nadenteshahet, Hoc intecpcecamen- 
tumeffepocecitiftins HipMKTotid tf- 
hxx 6 Epidane. ^,n,lt, td^^fper 
^Mtaverax, qobd homI|ies vocaces 
ceadac diutina m aquis manfio » vel 
dcca aquas habitatio $ quod Gaienut 
im Cemna. etiam de fzi^dae^ potu adfir-. 
mat, «vm epi^eit ttuieiuA i^ytf" 
pSrrt (eemafpetentiamaimgmte&gent- 
rante)', additque Grxcos omnes in 
Afia |}«M»r^a<tpellare rif TnJtMdif^ 
fttfS^ tSiHr (mmttmm ceimtdtrt v4-> 
lentes), Rcinefitts. 

4. mtulf tmUarimm ] luxta MS. fic 
divifim. Scheftems: Mttlfi pmttarimm 
i. e. vas plenum mulfi. PUnius lib. 
Vit» C53. Editaetenm, ealidam pttit^ 
nem in pultariepepefeit. 

5 • f^g*^ iteces indkt ] pco MSi , 8c 

Patav./ Ueafim dhe* Sdiefl«cuf : ^ 

ivri Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. / i4r 

Semfimm. ' Ikmobdlus, tm bmm dbrjfambm ammm ' Ad- imldcapmdM, Hccprodigio&runt. 
Sulpicor, icripfifie noftnun > /ij^ori 
iafs htdic; Lansy eft GxaEOim Amo^, 
mutato > in c ntabtf^^, cfij- 
mifrc«,^p«(^wAMi (msfiUUt) Ctmej'' 
U (f. ll^^ujiAi«» fcfta fignificmfc 
nu^ialia, Cdmia* miniftrz in oocul- 
tioribus, ut faais , ac nuptiis j cdme- ' 
Im yero ab Hcbr. ^*»m/ . vel Chald. 
^amla), Porrb Xm^ jne/aTt^t ^ vcl 
ezitium , ut Itects ind^e 1k nundare 
alicai cxitium & niortcm. Quomo- 
do apud Tacimm^zv, ap. 6 1 . £r^9 re- 
gretU, & imUcere m«rtem jnhetur, Nc- 
que obftat , quod illud Adi^ amid 
Graecos gencris fit mafculini, cum 
nec (cmpcr obfervemr genus idem in 
otra^ue lingua , 6c ifta ^ temulemo 
hocmlocoproftrantur. Hxcicripfe- 
xam , com Cl. Gronovius nos hic re- 
mitdt ad Martialcm, apud quem lib. 
XI Ep. 59 occurrit, 

Xhuk^h* cupida dicet avaritia, 
Attj^tit, }it)CHS^^(»h ii2igere,& fel- 
late. 

6, Jmemm htdie inftsmss ] Optim^ 
fufbicatur Nob. Heinfius : tvr. Te ivi 
pi^um erat litera majufculi k capite, 
ude namm viti^m. Ire verbum Co- 
lenne hujus rei.Donams ad Andriam 
TertntiiA. i,(c. T, IrefreprieMdexe- 
fiWMr. VirpliMs, Ite, m't,^^$asMi' 
fMT.&C fonbireififwms, ut,4cc9- 
dere , vemre in fmms, Cic. de LL. 1 1 . 
TittaCHs emnine accedere fUenavMm ve- 
tst infmms. Valens 1. Si tibLff. de Le- 
gat. III, ^' «X tri^s iikeris meis infm- 
MfXMMiVenmt. &ficalii. Schefferus, 
Fminfnsms, In hLS,fminfimms, To- 
lciavi piopter confbuftionis oonfi- 
milia. Sueton. inAug.c i$, inmte- 
fistemvtlticrwmelfe, Plaut. Amphitt. 
a. I, (c. I , Nttmere mihi in mentemfitit. 
Idem Pfeud. a.4, fc. s, inpijhinum ae- 
defire, cupiamque vidcri, mtefTevel 
fittgeinfunert» l ptnyafitnehi , apud an&ores Gc eKulet, ot ne noftris qui- 
de)n tranfire queat. 

/t. HemeMUts, ttim hmtts"] Quid 
(Cfthlc, tmi$ hemssf anb refeitur il- 
lod tmit f Scribo plane ,jjtm hemts, dc 
eipono , jrnit hiiim , qw nunc vivit 
non in terris, fed interbcatos.'ir«- 
nes enim appellare defim^os fole- 
bam. Infcriptio vetus apod Gmee- 
tnm^,^7^ Havx. MBaMX. ho- 
Mo. BONz. AliainfcnpcioapadcuA- 
demp.iSs. Co^rsTAKTiNo. xr 

COKSTAKTIO. BB. BZATIS- 

frniSQjix. Cxfs. Ideft,S0-, 
nit» heatifimififme, Item pag. 349.^ 
iB.Mxx.xo. VAX.XXXO. Cko- 

X l K T H O. R O MI K T. X O X O. QjlT. 

v i X z T. A K K. XXXX. Schefterus» 
Home heBtts (i.e. ptticher, non inele^ 
g4ms,6cc) tamhnms (i.e.ade6«ii- 
lit), Keinefius: Benttm, hicprode* 
ftm^o poni, nihili obfervatio eft: 
Infcriptiones etiam quzinhancrem 
adhiMnmr , aliud prorfus doccnt i 
nim. jacet ri Beims pro epithcto. B.B. 
( i. e. Optimi ) &Beitinlmi Csefare» 
Conftantinus & Confianthis in S 
CCLXXXIV apud GTifterum vocan- 
mr, cumadhttcviveienr. Non exgD 
dppus iepalctaUs ifle eft $ & quo* 
modo nna mem9ii& hQnorari po* 
tuiflent, quommesltustrigintaam- 
plius annk diftabant? fed vivoruia 
nonofi ereftum monimentnm. Mihi 
in^wonj ( iecutiene) iftadJipfisplacet 
Tir 5«Mwv, five comparativ(b five copu- 
Jativ^ fumaturjQiUKl autem Romani 
defimftos adpelDEint ;^rK- (ctm^ 
modes ) quo oe in ^^. Rem, & Grac» 
Pittt. iftinegotio mal^ adplicabimr* 
.2. cfofitrn^proMSi, & Patavino 
i^uliit, Schefiems: ehuiixt. Corrige» 
^uiUit, Seneca in Apocolocyntfa. 
quemfbttaflis locum nofler habuic 
in anlmo : Zt Oe quidem taimam ehul- 
iiit , & et defiir^vere vidiri. X % Digitized byGoogle T4« T. P E T- A R B I T,R I 

tfi y UeVl ' Vtres 'mflati ambulmus , ^ nmofes quam mufcd fu^ 
mus; tamen abqum wtutem hahent : mswm plurisfumus, 
quambulU. Bqwdfinm^ abfimaxfiiil]^?^ qmquei&saqum 

'm I. modo, midol Tempus brevifli- 
jniimnotat. Nouetinfr^: modotmo- 
d» coUo/uo drcumferebat Mer4.Io.Schef- 

&IUS. 

Z, Heiefithei'] MzHtmt heu , afi , 
hem t utret , 6cc. qiufi diceiet, etiam- 
iiquivizemnt modb, tam celetitei 
moiiantux, nos tamen, tanquam 
magnum aliquid eiremu&9 rupetbi- 
mu$Jdem, Heiefi hei. Htn infulius hic 
vidctot fflaterialitei accipeie, q. d. 
CbryfimthmtStintttto%i quonim.ca- 
fiimfet^hacintetje^ione dolemus, 
]i.e.intetmoimos. H«f,vei6 etiam 
in Texentio iciibitui. Hei vereor ne 
qmid ^^indri* Mpportet mali» Volfius. 

). Vtret infiati'] Incipit phiiofo- 
phoii, ntrolentaliqni, petebiieta- 
tem. Epichaimus : ^mt d/)pemr 
moxai vi^vctifSj/SpM. homines rnttura 
mtret, ventoinflati. Simileeftdid^um 
Sociatic. Sehefferus. 

4. minores ^Mom mufis/umm: td- 
fM»] Hic locus m MS. ficlegitui .* 
minnet qusm mufie. fiuu tdmen. de 
fitue, ad m.fitnm. Fatav. editio : mu- 
€afinis r4fWff. Scheffeius : minores. 
maUcm,miporit. Ita mox: nos nonplurit 
fttmut , quam bulU. Hoiatius i Sat. p. 
l^Utrit 

Hec, it^uamjmihierit. 
fi nis tamen.Hoc valde coziupcum 
cft. Su^icoi, (cripiiire noftium , /- 
mu* tnmen. Kotum eft , coafeiii fi- 
mo fteicoiique hominem. £0 intui- 
tuait, videii llbi majoiem vim in- 
eflc fteicoii fimoque, qu^homi- 
ni. £t Keinefius : minores ^uam mu- 
fca :finu tamen aliauam virtutem hahent. 
Hiclocus male ianus a nemine me- 
liusquam^medicocuiabituii nim. 
leg. minorit Cc piecii fumus , ^uam 
nmfia: CmktamtntmmaU^uamvir- tutem hahet , (cil. CapiUoAtm deflU'- 
vium , calvitiem, alopecias & cogna- 
ta vitia cuiandi. Docemui a Plinio Uh. 
19» c. 6, mu/Urum cabita recentia priut 
fiUoficttlneo aSferatm aiopedas replere : 
aiii addit fimruine mufiarum tttuntur t 
alii decem diehus cinerem earum iBinunt « 
cum dnere charta vel nuatm, itautfit 
tertiapars e mufiit : xAetim Tetr.i, f.i, 
r.'iz; & Nieol. ^lex. ^ntidot.fit» 
num. 83. commendat medicam. cx 
alcjronio & (ulphuie uftis , toftis 
mufds cum felle fuillo & aceto com- 
politum ad eafdem. MarceBm Empir. 
c. 6, mttfcarum capita comhufia , & eum 
meUetritacapitiqtte iUita mire alopedaa 
toUunt. £zpeiimentumMefueiaM. 
xAnglico naiiatui hoc : Acdpe mufcasj 
exfdccenmi abfdffis capitibfis & cum 
avellanis aflis , & adipe capiino auc ' 
uifino fiat linimentom iiipet locum 
depilamm, & efficadtei oeicent. 
Piioi hiibe omnibus Afdepiades 
muicamm lecens ca^taium capita , 
pneiafis alopcdxlocis adfiricaie juf. 
lit, & ianguine eamm oblineie , le- 
ferente GaUmi. de Comp, med.f. Le.9» 
Cleo^tia etiam iabct j^tetp xi/pet^ 
XeK^i^^Mt^ehetreASeiv (mufcA^ 
rum capitacontundere&centerere). ib« 
c. 7. £adem legunmi apud Dicfior.. 
Euper.c.96i & Theodorum Prifc. Se- 
leud Fhiloibphia ifta depiimentis 
homincm iniia muicas talis eft> 
qubd hamm in cineies ledadamm 
aliauis uiusfit homini; hoftiinis, 
utibuUaB, mox cum adpaiuit diifi* 
licntis* nullus. 

5. ahfiinax'] Non contemno hoc 
veibum. Nam ut r«»«r dicimus , & 
pertinax , cui non & ahfiinax f Sic eft 
t/t^i/Av apud Piopeitium. Apudaliot 
alia, nondiifimilia. Scbefferue. 

6, ^ui9- Digitized byGoogle 5 A T Y R I C Q N. . 14,9 

^m0sJmmmnc9fjecit,nmnikmnpamfy^,tammiMf. Atplu^ 
m meJki UrnnpcrJMkrmtt^ wm ma^ ' malmfatm; medicm enim 
mhilaliudeft,iiuam^attmc9Hfiiatio. tamenbeneelatmefty^ yi^ 
tabkSoyfttaffiHibmis-jplandmeftoptime/nkmmt^abqm 
4tiamfi ^nu^pie iBmphrammcor. QjgdfinmiOam.^ ofme " tf . ^mn^ iiu iujMdm ] Diftam eft 
clliptic^, pro, per quiiufue dies, Livius 
nb. 1 1, C. 7. nutrtnA anmam , utftKrtn- 
ftmeMmlMxemnt, lo. Scheficnis. 
■ i: $n pj fuum evnjedt'] CicetO dc 
Oiat. €enj^Sht tn 9s caiculfs , fismma v- 
fee vtffm mmlhs un$ firrtu frtnmnaMre 
tmipt^cAtd. Habes infx^ quoqae : ^ 
tinpsjkumntn tnjiaet, I. Schc^ ET' 1. tamenAhHt. ^r plures medici'] 
JoflSt intelligete dc mcdicis mulris , 
tpi valgb putantur diveriitatc fen- 
centiaiomzgrotoobene. Vixtamen. 
dubito > quin legi debeat , Mt ad 
piures, Mm(kt,8cc. Plantus Trinumm. 
tl, (C. 2. quiti priiii me Mtpiurespem- 
travi, plures , funt moitui. Tide Sca- 
IxgeiumadVanonem. Sthefferm. 

3. malmfiitm] Keiao , an m4/«»i 
fatmm fcribi dcbeat , ita enim fempei 
legxtui in jam edttis. Athocmodo 
eft in noftiisetiaminfeiias. Neca- 
naiogia lepuffnar. Eftenim/Sirfltf:,)^ 
fa , fatum aajcdivum , quod pro va- 
zictate fubftantxvi , fub eo intelicdi, 
^tefteflb alteiius genetis , atquc al- 
teiitts. Atqne ita non magxs fatum 
etit reftum , fubaudito verhnm mj^m 
fatus , fubaudit6/«nm. Infcriptio vc- 
tus in fbio Tiajani apad ftatuarium , 
^. 661 Giut. Op. F n u C T U M. A- 

IZUM. MZKITOKUM. SUOX. 
kXPOKTARZ. VATUS. MALUS. 

K' z G A V I T. & alia extia poitam 
Collatinam , in ejafdtm Operis pag. 
663. ViaciKEM. xaxputT 
PATOS. MALUf. Sthejfer. 

4. ammi cenfiUtie"] Solatui ani- 
mum , & fpem itli^ctt longioiis vi- 
tc , cum de ccteio pofltt nihii contra. 
fatam. Sebefferus. Medicus mhii aHud acce* 

t/l^itamaftimiceifilati^ Non ita ho- 
noiific^ fapicnshictiiobolaiis, po* 
rias' fcuiia Seieucus cxiftimavit de 
Medicit , ut eos pio animoram con- 
fblatoribuspnedicaiet- Senfus pofdt^ 
ttt leeamus mm vel nurmca cenftlatie ; 
cpncumatos enim , rist^ iWfuSf 
'•if&s { infimgradientes ) f boiUB fpel 
figment6 ftiophis & ;^^A«><«wr 
( cempefitit vertis ) fiiftontant & dc- 
cipiunt, quiaiiteiqu^ fuc6 medid 
nomen tueri pofle dcfpciant \ hoc 
cauroethes, hos ^^etfr^^ms (afi- 
flntateries meres) medic4 giavitari COOr 
tiariostangitifte. Th. Reinefius. 

5. vttalileSe] Qmd eft leSutvi^ 
talis 7 an is , cu)us ulas fuit in. vita } 
Ita fiin^ fifuium vitale ufiirpavit Lu- 
acrins , pio eo , quo quis vivit. 

Muittufue vivaulo vital/a vincerefi- 

cla. 
Repciio etiam , ib ufu fuiKIe ali- 
quibtts, utadhibeiivellcntinfimc- 
i:e> quibfls utcbantur in vita. Infcii- 
ptio vems apud Biifronium lib. vx t 
Fomr. pag. 750. M o & t u u m. m 1 

QjlOqJlS, FUKXRASI. JUBSI 
XZIUS. LUGUBR. qJH. V X V O S, 
PAXAVI. L X C T O. STXACtt- 
LIS. FOXZKS. PXKULA. N X- 

GRis.oMKixtts. Gionovius pio, 
vitali leCli , aedit , vtttato , i. e. co- 
tonis firato, legendum. Schtfferus. 

6. nsanumifit^iquet'] pro MS. & 
P. aliquod. 

7. maligne eum fiorauit'] Malicm 
ego , pierarit, Pono , maliine » eft par- 
ci, parmm, quomodo apud Livium 

' lib. zzzxx maiiffil prebere. Maii^ni 

' omnia prabemihus fitis , mererricula nou- 

nifieentiafufientabatur. Addc Pliczum 

ad Apttl. Milef.i, p. ffl.Sf. Sebeferus. 

K 9 t,optim$ Digitized byGoogle x^o. T. P E T. A R B I T R I 

4ccepiffit f * jed muHer^ miMnmn gpm. nemni * nM bomfofere 
^erteti equetfiemm acfi ' in puteum cef^idds. fei* Mtiqmts 
mof ' carcer efi.^ hiekfiusfmt Pbileros, qmfredmarit , t Vm^ 
tmnmemiermm: ilkhai€t,quodfibidebebatur: bonefiewat, 
bonefieobat. qmdbabetquodqueratur? ' abajfecrejm^&param 
tmfiutquadrantemdifiercore ' mardicmtollere. Itaque crevk , 

caiceie» <^uo condudantut > & iccii- 
co nec xgcc poiTunt fexie , £ nuiiti 
jDaoite & eo libeientui. Sed ita li- 
quet , conigendum efle , & smiqtm 
4mor. f aocievit voci & , ex £ne vocis 
pizGcdentis, itadeinde £i6tamfed. 
Schefieius. antiq, smor csrcer, HOC 
ctiam peiTuirum feminis ChiilUanis 
aliquando cx cauiasinalium vcib E- 
nem^non ui^nuitaient matitos,(ed ut 
cateient thmfi^foU otbMntt) pior* 
fus. BexthafiliaDucisLothaiingiae» 
nupciaium iLoboiai(nifi JRmUUms eft) 
Ducis Pagani peitaela Deo vovexat ia 
coidefuo, utiiabillo libeiaxetui, 
thalamo alteiius viii non adfodaie- 
tut : O, • « dicebat , ^usndo liherdbtr dt 
pctMpationefiemlihmjus, ftmMipmwteo 
&e0rpmmeo4martuesrcer^i 5. Hi7- 
de^. ^Ahhitt. extra Biniam, m vita SJle^ 
herti Cwfiiireris. Th. Reineiius. 

5. cMnerefi'] HoecpciiodusinMS. 
iic le^tui : Neminem mhii hem faur^ 
epeftet ,tt.c. stiti^utsMtiserauKerefi. 

6. ahitfe crevit ] pio MSi , jSc Pa- 
rav. tihhm ficrevit. Schefieius : ahbae 
ficrevit. Sdibendum eii j 4^ 4^ cr«- 
vit, i.e. clim initio vix habeiet aA 
fem, h6tus avaiicii & tenacitate 
pofteaefttamdives. Supxaj d^ nih^U 
crevit. 

7. ttterdicus teUere'^ motin, ipsif- 
que adcb dentibfis. Sic plane Luci- 
iuis Sat. zzvxi tefteNonio in mer^ 
dicits. 

Merdicms pitere ntttmm e famm^ex" 

pediMt, kceaedhimt, 
Diftum e£t in ibididiinmc avaios , 
quique contiaiii iimt iUi , qui ut ait 
Pemus Sat.F, 

Jn t. eptime Mrepiffet'] i. e. CxcepiiTet, 
na&iiTct, lerpcaualimcntoiumie- 
xumquc cxtciaium neccilai. ad vi- 
um. Teient. £unu.v, fLs. ^oU- 
pit hominem neme meliits prorfiss , neque 
prolixiHs. Donatus ciuditi^ : auiiit', 
pafdt, Adde Senec. Ep. 2ij & Sidon. 
2x,£p.p. ibique Savaionem. U.Schef- 
firtts. 

i . fid mttlier , ^im mmyer , mHvimmt 
Xems J Sic MS. Patav. edit. fuamt^- 
iier (i. moUis , atfe&ibus fuccumbcns 
facil^ , nuliaque viitute (tu, animi 
foxcimdinc pndixa) poilhabuic. 

2. nthilhoni'} J^ aliijuid, vtl qmd' 
piamhom. Ncmpe m'/;// cfl pei apoco- 
pen^iubf/««, at lufciViMidiviiimci^, 
m hilum 3 etiam ne hic valet n»n , ita 
totaphiaiis eiit: nemini non hilum ho- 
mfacere ofortet , quod eil iimilc Piau- 
tino illi in Milite , lum , te nonnod- 
tiermm effe hotnini hac de re nemini. No- 
6eiinfira: Neminitaimennihil fictii ^. 
lam olim Luplius Satyi. zvi i apud 
Konium, voce , proprium. 

— Frcpriumveromlneminembahere. 
Scheficius. 

j. in puteum cenjidas ] Ita fupii : 

SiaminosfuumcoMJedt. Scd hic de- 
, aquami & nelcio , .utiiun non ^ 
piima manu fiiciit hoc loco , afuam 
aej! , & illud aquam compendio icii- 
ptum , idem viium iit cum fcqucnti 
ae , 6c icdico , velut abunda^s f ueiit 
xejeftum. Idem. 

4, antiqmut amer carcer ef] Tet mo- 
dum provcibii tiaducit icminanun 
ftudia muiandi matiimonii. lis, ait, 
qui diu un^ vixciunt cum uno,unum 
amamnt > amoiem iilum habcnt pco Digitized byGoogle S AT Y R I C O R. lyi 

^mdqmdifmt, ^tdmqumfiim. Fm^m-mntilaitmn^rit' 
qi^filidmnfe9mn,&0mM'mnimmMkAmt. ^Derctmen 
^mmndkm^qm^ ImgumcmmMmcmidL Dnr^bncujmty 
Ibngmfm^i^miia^ mnbme. Frmrejmfrrtkfim/mmcm 

mtc$ p tenties/efertiiim^tOptShBmx. Schef- 
feros : relifmJlefiliHi eenhim. Non da- 
bito» qiuiinofiec(cripierit,fctff«^ 
HSfetuUtmhm,,i, e. ftftcttia foUda 
oeiitiun. Wota pf aniiaiM omiflk fblt 
pxQpcef fspi»€«dMm pioBin^, £^ 
tenUfilida fteittm fiuit iatcfttt & plfi- 
jUy (lciitiUiAameioiiil deiit. Ifto 
jnodo /i/»4im nGnnitqr fspe in tc 
nunimaria. &nDactuitpridemcm^ 
diri iftas fdimulaai fiUiapnfrktm, 
fiiielem l^stwih te^etif^idem^ H aliafl 
id genus ifta fignificarione.J» mimmit 
imhmit. Non in (uppcUrftile , ant bo- 
nisaliis» fed paiata peennia. Idem 
in oalce : CLOmowus atftimat 
felids €enttm» aut aftedato Iblfleflii^ 
m6 dici, aut (bribeiidnm efle, fi* 
lidumeenties, inmmemh Imhtut » Cice* 
xoni deberi» qui fic loqoitux vxiv 
Altip, Ep. 10. 

». X)#r»] i. etdeMip&tton^ 
Aando e|us opes • fed conildetando 
ini^eniam ejuf • $ic dicimiis • ic ca- 
tae, derelique. Schcfeus. 

4. li^gtmm eemmmi^ temeii 1 Ego 
vexo niiul ufquam iftiufmodii^e- 
rio de linpuk cmiirm , quaxe dnhito dc 
hoc loco » poiiitan de iieiba c)iis no- 
minis accipiendus eft« Sed & de illa 
nihil tale prodimx » quod iciain. Do- 
ccant noa aiii. Sfhegerm» JJnjgekm.esiK 
cemedi yciitatem iiatxatntns» ut6c' 
pcaecedit^ venm diesmi quod enim <#• 
medittmet ei afllimiiawiir ; uri iiic vuit 
etiam quoad moxes. 

$• ^piH^jGaxxuiusydicazyxixo- 
fus. Vocabttlum alibi non £Kil^ ic- 
dum» vide infiiL Sthtfee, 

6. smiemimmeel Tcxeat. Photm. 
iix, fc 7. Selms lime mmm mm m i . 
Idem. Jn Imte fixmmpept trMpendere 
mum, lo. Scheftexus. 

I. tmm^pmmfitvms'] i. e. paulatim 
& taidi» minimiaadMctendomiiu- 
ma , hoc cmm modo (blcnt cnfcelc 
ttceftnotom. lofi^aBcafiMeimfOM^ 
^ t m ^ ehm h crtfetkatmiitsmfmmt. 

z. reUmififilidemmiitnfh ^ «Nm*^ 

vMMf] SMAmetmtmimtird 

tt^milUmp admodum hmu^ 

jar«M.(piototmillibus)i8f 

tertfAm. InvioemMSi» & Ffliav. /^ 
iidsetmtmme. Btmimi»,&iidc€tm^s, 
m i mm effici unt du m ri mm » five x dtadi* 
tmmmy cjtiibxaatgcntiudcnaciicur 
^ldtmmrimifttAfefiertimmt Mammt. 
fmmm quaceroomplc^kimi , vei ijmP' 
fesCrmtmims fiftertims. Poffb, 24^1 
lluverumvalentBxabanticttm (quo- 
xumhocttmpoxe4t thalexum con- 
ficiunc Itnperialem , ut HoHandici 
so) 10 afles unum Rcgalem, bini 
I^ibirii i Regalcffi, horum (R.) i fit' 
x^ ex unciafiunt argemi : 10 Regalcs 
Fhilippicum conftituunt. 100 nmmmi 
feu 2$ drMhma Jelidim , GycmireHm 
iaciunt s aurei fttt ex libxa 4t » Aut 
50 , in propoirione aigcnti dedma , 
ut nunc fecme duodecima. Hsc fic 
juzta L Lipfium in de re Nummar. e- 
nucleat^ ac breviter. Igimr centeM 
tmiUiA fiHdmm , 1 0000000 fcftertifim 
confiabunt , Philippicos 2 s 0000. 
Quod rdpedu aliaxum fotcium qpu 
habemus, nunc fiifiiciat} namSi^ 
lidum centies , i. centici centens miUia U- 
gamus • id in immane abeat , cum 
toto Satycico ( menfiis Philo(bphi- 
caa Senege fi exceperis^ non ultra 
triplumpofltxquaautatis, h.e. tre^ X4 Digitized byGoogle ixft T. P E *f . ^ A^ Jl B I r R I 

•4fmco^''mdMimSajflm4r*t9imfMi E^itfterkutUfmdmpdrm 
fiUrir. Sii ^ rHmreku cofUiiUimfrma yitideMk ^miMteiim 
vimm ^ rfummn iffe nlmt :■ &, quodilbusmemmffi^Mt^ he* 
fednatemMciiepk\,ex^quaflfK4nv$tii^ 'Et 

ilkftifs , dmfratrifuo trafcitwt , nefcw cm terrafiliopanrmmmn 
kgavit. ^lon^efufft, qwfqtmfuosfugit. Habuitaiitem^ orkula^ 
* . '• ■•■ ■; - ' ' ',"• fws lic imtetpiem i iiixtk bcnefiettfti U \ 
libeialem , & «m&tls libentci convir , 

>. i..NMH/^..JEfitolK imtU m4ktm'^ 

^ > & U' f. m^ f^4U»p, «Schdfei^is i 
094U4mfmm^fH^tyi^ lloc ftt^flilA^ 
depimmni 4&\ fttfptebr (crip(tfle 
vcl , miX^yatami-filmfit , yel MuUeym- 
fmrempiianK MdlMjiiidtty eft iflfmto^ 
b^funkcatk^i^tc,- diftum/iimt 
maltpfyUre, ^>fii4iiha. Fcftus; ?f- 
/Mr t* '4^ temiutme' it- Gr^te» truhkttr. 
<h4» «mm Jm§i ^iA«^ Hicmit, Sed 
IbttaiTc fuerit ntelitis, ocrc l ftiiMtt- 
la minii» teccfletinMW antiqua > h le- 
guaViS malAm parum piloftnt , i. e«^- 
lum iiiftinttic ecueKim tulmm. qttod 
eb mafpsffeieerv'- quia ibtim Mui^ 
cur, iliiuM. pmdmm' fujhdip , phMHds: 
cuivalcnte.- P/fiirls-^quafi^ttls^fttf-' 
nl&im fiiftratalci Servins ad Poiirae 
XI t. CrtH>r4s Jknfiik ir met^y^MH 
4kma, tamtusSm,^t\, 

Cem^mplerindelc^li^mdmpiiMkPfm 
4Uhermerm, 

CtmtfrmM&fabifet fipnfiemeti & 
^mafi fUisfiUtm. Sic i^ttur pihfe-md» 
Um didam lueiit , itcut apud Plau^ 
cum , aimmiam menio fugulcirt i itehi 
9s eetmmtutre, VeKbaejusfuntinMilt' 

tcA. II, fc.2. •'- 
EaeaetttithadMfalt! celmmiam mkme 

■ ; jkfiofitfia. 

^Apage , nen ^ac^ frejtd^ mUn iHa^in* 
'aSfieatio : 
. Ham M ce iumnm um fi^ tfe inaudi' 
vi harbare. • - 

Pe cxtexQ id aofter vidcm^ ixmue- «r, noniablatofuoaififlbvulttt, (ed 
dsmiiTo , tcRiiHqiw miJMneMo, ut 
ib^nt , ^btts 10 ftoiavfbaMbiat 
«Kvoto. PtttoauBcm^aat^iHHdy^ 
fnrer.ponendam eifc pttndam,ttt Jutc 
vvibapcitineant noh adfanem» icd 
Chi^Mntbiim ipfiun. SMkeffemt^ • • 
. f. recerrexit eefia*'] pfO fimpHci 
ctrrexit, Senec Ep. $^,'Si mede mm 
mumism uep$mtt.jemmifAmcipitmu t C^ 
m«ln^rr#; ^ ti m ' mdieekfiaMfrawitm ♦» 
jus.t^^aittmmtmgif^^ et^c, ac 
mxeftum'daiie>» <^ifod otite fiiit in- 
cmvumamaelnoUliaram. Vt tmtm' 
gaxe lefim hK it dftCMtti > • qm com an'> 
teambulairetprodivis» toto coipo* 
j^ cunro , ■ dcinde indnit eic^us in- 
ced^iC , ufuxpetivquc de eo^ qni hu« 
niiii^ ac dcmilfus ab imtio» poftca 
^(ius eft e\2tm.\f4tm' • • 

4. ^uantum ipfi'] Sulpicot ,'fctb' 
hcfidamy Sluanti tum ipfe voluit^Sdief- 
fems. quantum , tnteliigendam de c«- 
pf^.nondcpictio; 

5. EtiUefiips'] fiips. itge fiifes^ i. 
ilulms , plumbcu^ ; vtlfiips , id eil , 
quodmediauitibus.datar, unde ili- 
pcndium , nt fcttblt yairo. Tilebc- 
menut. Glofl«Gr.^V(^', jftjji. Pu* 
tat vii magnus , lcgendum eiefiipes. 
Scd contiarium Aoiicr fiicile docue- 
rlt. Schci&ius, 

tf. Ltfi»jey«g»f]Eiiht>cdeiumptum 
ex Satyiis Vaiioniznis , in quibus u- 
na cum hoc titulo. Lic^et autem di- 
d b<^c rn illos • qui ouuunt iniquio- 
resergafuos, iiwue pcregrinos an- 
tcfcrunt. Contraqukmcxpofuetun? 
ha&enus viii emditi.. /tiem. 

7. eriaUaTses ftrves'] pro MSi, flc 
Patav, Digitized byGodgle • S A T V'R I C O K ^5^3 

fWffirm, qmHlm p^dedermt. ' iSmqum dutm rede 
faciet , qui cito crcdit ; ntiqm hmo neg>tians. tamen verim > 
quod*fhimtmefi,qfim^diuyixit: cuidatumeflymmcuideftin^ 
tmk ?lientfmumpm , m manu ttm flmbum aurmfiebat. 
Tacieifi amem , ' idn mma quadrata cufrunt. * Et quotputas 
Vlum anms ^ficm ti^t > fiftuagnta , &fiifta. fid * cameolus 
fut,atatembeneferebat,fuff^tmnqumcmus. ^^ermhmi' PMfv. m§aiUnoif, Schdfenis; «f*- 
xmUirinfirvks. Sulpkor , (ct^filft M>^ 
•AtlUtltfndUWi * nontraemUcHot, Of- 
«errfa fiuiCTiatiit pnegtaMt, in 
qnilMis fina (eivalNuit leoentia.' Me- 
nStAymo \9i.'9L.n. pife tt^yun- 
Oitmm vmmm m »vm m , ^m kiHi^Mia 
fifmifi im fi rmptd. Hiiic ergo .^fv^ or- 
emUrd, qtii?a£iiliaTinuiaCluabant, 
^cjQ^-lfaf^it decepcttm/ i?Mito/W .* 
lcg. §rkmUri9$'firvt y' i. A^ukjs^s 
aoftnltttofei » emiflktios , per <^os 
cogBoibdtet-occulta , qn» vcflet: 
^uia feqmtnt , mt^mtufmmm rHum refU 
fmoH f M ctr» mat • ut emendatins 
habetuiifftEdltionibus. Pnecepri hu- 
jns teiicatem pcotMt fafaiila Fhsdii 
XLIXdeauiiciilaiioltbefto. Orkiam 
mmtemmmkmU eftj L. Cal?ifiHS?.F. 
Oricali M Fcfwr. 9» MLZfX. C.Co- 
funcaBiQ G. F.' Oiidilx, in Kim, i6, 
GCGXCVin. SiC infi& , ceda \ ftde , 

I. NiMifiMHttefte| Hccfententia 
«itatittfamed^ led itriisprDfMin- 
^iMw, eft ne^ma^mmm, lo. Scheflcmst 
• 2. frmmtmefil FmAum eseo^e- 
tulit. LuBilius lib. tx apud Chari<- 
•finm ; 4^ti# lum fimmfier ege, ac tm. 
SchefiFeras. 

- 3. mbiHmnU^mddrmtMtmrrmtyUlt- 
gans pvovctbium de eo, cujnsarbi- 
crio ac mifui omnia fe accommo- 
danc, conifta ipfiun eciam ind()lem 
quaiiacnatniamrttam. Qttddi^mhrmm 
•hoc eft prcM>ciimi , ncfiiKliMr,'&Ib- 
•biiia ; unde quoque apud Atiftote^ 
lem beatus eft •vrr^yi^M^ , ut quem 
«ihil fadle dcftdat k ttmel capto fiem 

giadiiL Contn,' qmc xocQndam ha* 
bent figuiami^ ijKailla lotunditatb 
figunt fua^ ' dkcnmirolvuntiir , cuf- 
nmtque. Vbieigoilludqnoqiieertf-> 
nit ex voto , qnod cttd^rc nemo aiic 
iperarc potecac , currere eleganteiu^ 
cttntnromniaquadrata. ItUm. 

4. Etqmotfietdti &c.] Pataviha", 
&MS. Et^modpmtmriBmmaitnes ficm^ 
tmiife fiptmmgmtd» ^rfkpr^yfid, Ad 
tincTiiebomettus: Sctibendnm at- 
quediftingnendumficeziftimo: Ee^ 
tjtte$ pmtmt iimm Mitmt tmliffef fiffmtt' 
mtm & fmpTA. Sthefieius : Hzc iic 
icribenda diftingaendiqne funt: tt 
^ttidf ftttet iUttm atmt fecmm ttitiffi 
fiptmaginta , &/lipfM ? An , ait, tu exl- 
-ftimes, & petfuadetetibi poffis, fhif- 
fe tam proveftx aeratis ? nempe ftf- 
nium bene ferebac , nec apparebac 
efnsfignnmaliquodinvulra, in ca« 
piliis , in reliquo cotpoiis habicu. ' 

5. flemm tmliffe'^ h. e. nzifle. Optr- 
m<b, acexfinmulafblennL Infcrip^ 
cio vetns Veions ad D. Clemenf. 

QjlX. ▼liXT.' Ml cnM. SIKi 

u 1 1 A. c o K T ft o va a s I A. Akkw 

XVILM.U.1>.Vni. ajLM. TULZT 

stcvLu, Asw XXXXVL Alias^d 
Gratemm pag. 71 r.' T u t r t. a >5'- 
Kos. QjioT. POTUIT. Seheffent^., 

6. c»niM/i»/] nucusvadveifits quem 
fhieftus paramvalciec. Cicer. 11 de 
N. D. ubi loquitui de anxibus : dmru 
&qetafic§me9leshahetimreitmt. Habes 
quoque apud Catnilttm Ep. 20. ^- 
amicerporajieeieracmm hahttii, Schcf* Ks I. •/. Digitized byGoogle IJ4 T. . P E T. A R B I T R I 

nm^obnclearim^&adbiufalaxerat^ tmme-HeradesiUum 
putomdamcanemre&qwSe, ImetumputUairmerati ^amnk 
Ulmrva hmoinec mproboibocfolMm emm * fecum tulk. t Hac Pbi^ 
krosdsxtt j ^ tfla GanymeJes :tNarratis,quod ' necadcaUm^^ 
adserram pertinet-, cum mterimnem curat^ ^ quid anmnam 
ardet, Nonme^Herculeshodie^huceampa»Uinvemre*potuk Et I . tf/. elearimm i & sdhme] pro MSi , 
& Fauv. •. o/MntMi, •lurimm, i. qui 
49l9mn fadelxat * perfe , aut alios, vel 
Vf i^debat ( Colum. iiilt, peritifimi 
. tlearii, &c. ) s & sdhuc ad illud tem- 
ous. ScheSecus : «to •/Mn»f». Puto 
biile , •lim m^i^rittm » (iipeiiaipu li- 
neolft. £ft enim m«liarius compen- 
dios^ , pio m^litrdri; M^lierdrims, feu 
'mmti«r4rims , qui nimio ihidio (efta- 
•ttttmulieies, eafque appetit. Capi- 
toUnus in Clodio Almno cip. ii. 
MitUer^rimt inter frimos MmiUeres. Le- 
situi & apudiprum Cioetonem, ien- 
fu tamen fortaflis diveifo pauliiper, 
mMms mmlierariA. Veiba fiint pio M. 
CaL Slmdrecmrfii^erecmdntemmmlie- 
rarid maims ifia de numihms emiferit \ Ti- 
lcbomen. An non •/r0r«ni in loqum , 
zc£be rttbftituccis,yw£«ffc»i f Num po- 
Cius libidinefmm» vel etie/mm i 

X. emtiis hiimrva hemo ] Ad eund. 
modnm infciius : omms Mmfk mmtd^ 
pium. Scheffetus : omnis Min, h, Hoc 
pioverbium puto uTuipatum vulgo 
de in^nioib , vanaiumque aicium 
capacc* Minertfm cx)im aitium & in- 
genioium dea, ilctttnotam. Athic 
ambigtt^ poiltum, notatenm, qui 
cumquavis viigine lem habeie ftu- 
4et. £o modo , ftcut omnissm homi' 
mimbomo, ^eormmhominmmhomovi'' 
fiupatui de eo » qui oinncs vel pau- 
cos quziic admictitve amicos. Nem- 
pe&3f'mrviiviigofingitui, Schomo 
uepe notat feivum aut &mulum , ut 
fit Mineivx jiomo, qniviiginiiei- 
vit , qui ejus adipifoends gcatia ad 
obfequia quasvis etiam ieivilia ic 
fiibmiccit. I. fieumtmiit'] ZtaCiceio de Sar- 
danflq^ iib. ii de fin..gloriatiuii 
in Epigiammatc , fi osmmes fiam iihi^ 
dimsmvolmfUiUs aifim{ig$, Iiabes£pi- 
gramma apud ettndcoi, lib.v <^ 
Tttfc. 
JiMeMKIIpMdtii,if94mHt€tfi^ii» 
r^i/iWk 
. Hdmfit, mt iUjuem tmmUd & frmiars 
roii&a, 
Atque ad liujufiifiodi akiquid Aofiex 
iftisveibisreipexit. Sch^nm$, 

4. ^] ProMSik £^Patav.«A«. 

5. meeadmlmm'] Hoc dc eoufttr- 
pami, qtti dc le neq;iini utUi vecba 
ncit. Vult, feiQianef dedefiuiais, 
& qui deficnnt inter nos vcriaii, eile 
fi^peivacuoe. Vide £ralim Chil. V, 
44. Sehefereu, Uarrat is « fuod nec ad 
cetiunhnecadterramportinot^ i. e.aUe- 
na k ptof^pofito , abfiudaa inutilia, 
mee^hievam, Lm^arms «b Pfimdono» 

yif , ^uit» »71 a^y ehrifSfiJts 
( OQo mihieracmU mifit , mepie ad cet^ 
lmm,mfueadterrampertinenti^^ Hct- 
ncfius. 

tf. ^midannenamar^'] Fia MSi, 
&Patav.f. «MWMiMri/cf. Maluiiftm 
feie : qmod ^nnona marjirt, £t ibleo , 
debeoque non foliim litciis , fcd & 
iignifiGatui inhneie. Scheffcriis : 
fnid anmn(nmordet, Sciibe , f mi/ «mm- 
namartet, ^Annonamartarevilat^are, 
eftciamcam£Kcie. Hin^4Rn«iM «r- 
S^Cw apud Suetonium. 

7. bmceampanis] Sic MS, pro Pa- 

tkvinohm^camp, Vnde ScheiTenissW- 

campaais, Coniatthuceampanis.nuA 

& hoc modo faiDcbant, m^ huctlLa, 

G\oi£z Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. jyy 

qmnod^? ficckasperjherat. jamannm' efmk. AedMmmak 
evematyqmcttmp^hnbuscollidimt: ^fervame.fervabote. Ita- 
quepafulus mimttus Idarat -^ nam ' i^nkgares maxiU femftt 
^Satumaliaagunt. OfihJkremus^'^kms, quase^lnck' 
vm,cumfrmumexjparem!lHud^eratyipere.^^9m^ 

interwr* Gloflsveteies: ^i(c«A«,<4^*^«. Si- 
miiitei xepenas in Cyiilli GloiTa- 
do. Apa4 Suetoniuni t£t hmetn in 
riet Ai4ufticap.7tf,/Mjf btrMmprimsm 
mHis dMm hmceeat mM adufg yi prius , 
fiMRft IH^» aapenm, 

%. pttmL Et ^MomatU f fieatm'] Pio 
MSi, 6c Patay. ^r»i, iSrj./: Schef* 

cflc dtftingMcnda. Et tfmmodo r ficd- 
tmperfivera, Ism smmmofitrio* Qao- 
nodo, att, hocitafie) ciitnonm- 
veni? Nempepeifereiatficcitas.di- 
coat iili annonx ilageUacoies. 

I. tfitri; n/£Miihu'] MS. UmMtt- 
MW» tfimio, fiut, 4dHes. 

z.Strvmmt9firv0k0tel Solcnnta 
iftiusmodi GoUuroium dida. firvsf 
cft , ad|iiTa , pxomoTC ics mcas. i««i. 
StbeSerm. 

3. ifii m ^ ertt mmd&^ An legen- 
dum i)9««*piopcei fe^iiens meoaiUf 
vix opinoc , qttia lefpicit sdiles , po- 
tiuiquc eft Syliepfis , ut in ifto LiTii. 
tMpttAteetjmmtmvirg^ttfi' LSchef- 
fei. 

4« Smwnmliaagmt] lam^ ac ooi. 
ptffe ocenant $ fic enim fieiMt in fefio 
S4tmHMtimm. vide Senec. Epift. xS. 
Poiib i^ereSatmmmiim, ttt nffrefirim 
apud Platttum,«sffv dUm tmtMem apud 
Tuiiium,6cfijn]lia. Schegirm. 

5. iSet leents'] IuinM:Miw^»- 
imefidemmleenes. Vnde conpcio , pei 
ieenes inteiligeic hic anunipioropti 
coidatiq&e homines ex vulgo,aui an- 
debant conauexi de iftis^ iLailtom 
in|uiiis, 8e aa poeaam eo« depofceie. 
Plautus Mcnxch. v , keiL 2. Vt e^t 
hmmprttermm leemmGeftmimm. Schct- 
fiei. 

tf. trittvivert'] tum omnia iuam- da lautique eiant. Sic iUo vivtrt na> 
ftei aUbi eft ufiis in editis. Erge viv^ 
mm , dmm liett effe hem, VailD in Sar; 
Vc Vi6lis : Preperstevivere ptter£, qmtt 
fitdt Mttumid, htdere, efft, mmeare. Pio 'H- 
vere Plauttts ica ttfiiipavit tfltMm in 
Mofteli. III, foen. 2 . intm smtehtu trst^ 
jnoK nobir emenim bic txddermmt, Idcm« 

7. SimtiiimSidUd ititerier, fidlmrvm 
fe ifims perite MptMhmut'] ploMSi, 9c 
Patav. S. S, i, &> tmrvm 1, ifi$t peridepm» 
hmm (MS,pere9l$ptikuit),VmtqaMtin 
aUqoid fitbftiettciidum ^ fed |am ixmI- 
ItmperteMthm/m , aut tale quid : nam 
periti & irMm vixalfidcilt. Tilebo- 
mcniis fi>ppedatatPiautin.Mriri]p»#- 
hmmt. Scheneius : Simeiiim SteiUm iute^ 
rieret. Locns £aedtflim^ depiavactts, 
quem tamen pofle fic leftimi , exifti« 
mo. SimUisSitilid skttrier, Sedimrvm 
fie ifim periti s^mhmit» mt iiitlmpittf 
trMmfitffet, Hocczcdo,valt, fixmUa 
pcitiiUiirc Siciliam , fed fiii^, qoi 
iftis fimus pabiicc audoiibus iienc 
obviam nu^o aiiim6, eofquc oom* 
poncient, vclnt fi Ittpitei larTaa. Sid* 
iimimerier, qttomodo apttd Ciccv»« 
ntm^fiiemimttrier , apttdaUoe, aUa 
ciofiaodi. FeritempttAmit, qttomodo 
apod noftmm in editis : demihmfiHm 
emietperitefpelist, Illud4pfi>r#qaoqtte ' 
nfiiipavtt in |am edids noftci , $c 
ouod hic nocandum eft , pecnliaxitei 
itimrvit. Poteftqttevidaiic^cxifle 
hocloco adifta. Lmrvamai^gentemmp 
ait, sttulitfirvmfiemptmttm, utmrtimii 
ejm vertehrd^ue iaxstm in emntemtmtr' 
temfteBereutur, Voluit, opinoi, aice. 
le, fiecifle quidvis ez laivis iftis in Sl- 
cilia, ficutfolebane exlaxvis Ulisin 
men^, quandoquidcm penemtos 
minis attdaciiquc fua , fibi habebant 
ob« Digitized byGoogle Ts6 T. . P E T. A R B I T R I 

memr. fidlarrasficiftas peritt aprabant, ta iUis lupirir iratas 
.' ^et. Mmim S^Mum , tunc halntabat ad arcum vetmm me 
pmo i ^ ffer yimbiam. Isquacumqtieibat^tmamadurebat ^ 
^dreSuSyJed certuSj amicus amicoy cum quo audaSerpc^s ^mte" 
nebris micare, Incumautem ^quomodo?fiftgulosvelutpHastra^ 
SUhat» * necjchemas hquebatur, ^fed dileilum ceu ageret. PorroM 

faro. pba<Nii«fr. De lanrb iUis AuTqiuus 
ia cpjuftola Centom picfiza » iicut 
eiB«ji<tami ^ Scaligero : Han/m verti- 
Msntm.vafw cti^mmatit fimuUmur | 
^9fkt miUtfirmdrum^ elepbdntm beBtuh 
MH 4^ k^4h m^ervoUat, 4y mirmmUe 
in armit fitbfident : venater: & UtrMt 
tAnif r^mn & turrii , iretartb^rm: & 
i4i* htgutmedi immmenAiUum fiffers- 
fmm, fus sltMt aiii fiiewtmi ttariegtKt. 
Kimi aedo loco .hoic intelligendo 
ap^ius. Nam utlupitei» peiitus le* 
xumomnium, nelcio quid nonpei 
iram &€etet eitaU laiva» (iciftiex 
aAnoBse flageUatoTibus. 
, I. ^et. Meminil FioMSiv&Pa* 
trf.e.Sed tnemini.Schtff^rasz^.Sedme' 
mini, Futo,iUud ^td atmndaxe,hucque 
tiansumptum effe ei poftiema fy lla« 
baveibi pnecedemis. 
• %..f$per'] piopteiafpeiam atsem- 
^e idkendi libeitatem. D. Hiero* 
ajm» cpift» ad Euftochium-: DtUcede 
srhmntafaeB, ir^^aadam, meitsdi' 
tam» pijparit mtfieritate caMdita. Item: 
Jta^Hfi mt te aU^md,p$perk mardetU. JHx- 
btt fpeciem piovcxbii. Quomodo 
iap^ids/cordia,tunh9tite. Sch^emt. 

3. terrMmadurebat] Pulchie. .quia 
pcxceiGt de planta , ideo maact in ca 
lo^uendi latione. Plantat aamque ac 
£ltiva quzdam mrere vel adurere terram 
dicuntui, cumeniaciant easfeivoie 
fuo. Virgilitts i Georg. v. 77. 

Vrit emm iini campttm feget , mrit 
avend. 
Colnmelia xi, cap. 14. pmtdtaliUfier' 
eerari &jmvari agret» alttt rmrfttmpermri 
&etnaciari, Addeicliqua. Plimusde 
eiceie xvi 11 > cap. 1 2.. ideefiittm mrit. 
Idcm. 4. mtenebriemicare'] Miearediptit 
lusiU g«nus> quo lepente poneftis 
digitis,cenantium nteique nmneruni 
divinat. MeminitCicxdcDivinat. 

$, ametmede ? fingiUet velttt.piiaetra- 
^abatj ptoMSif & Patav. 9./: veipi- 
lahat , troBahat, Scheffeius: qitemeda 
fitigmiet^vel pUatat,tra&abati Sn^cor» 
iciipfijBrenoftittm, qmemeda.fii^gteias, 
vabl pilahat', fequens «atGOktraBmhat^ 
pGCCMentis piiabat inteipietanwA- 
tum efte , acex glofta inepfiire cen«* 
feo. ..Biiare , c& nudare pilis , calvom 
facere , ufuipatuique hoc loco per fi« 
guzam de co t <iui aceibe duritexque 
alteium traftan qaomoda ^calvare 
uftupaxum. Feftus : Pfi4t , pU»t habere 
incipit , alikt fro detrahit pHos* Keine- 
fins': in4!mria a mem ifmemodA fingmlos 
volpiiabati traHahat. Defcllbit mozes 
Sabinii,unius^ priniatibus Colontx» 
nim. Adiiis.} £c hinc ica legenda 
(iint & diftinguenda ifta: In Cmia ««* 
tem ^momodo? icil. fe gerebat 2 Singttte* 
veimtpHat traSabat', i.e.veiiabat,vesa* 
bat , agebat > ftrebat, quoqub vellet, 
jaAabat inftai pilamm, tanquam fibi 
obnoxios, \av9;g«<eiyf & in manu 
poteftatev« fiui pofitos. TiaAum id 
proverbii h prologo Captivomm 
Flaudnx v. az. 

Enittsvere Dl nos qttafi piiat botminee 
habent, 
Id eft , ludunt in humanis , 6c de ho- 
minibus. 

6, nec fihemm ie^mebatmr'} MS. & 
P. fisemat. Sche£ferus : Mallem fihe- 
tmat , etii & altemm pofltt ftare , cum 
in talibus h littera qnandoque omit-^ 
tatui. ut, in/ccatf,pro.0'»;^^, in oremtt 
pro Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ly/ 

^tf, fic VOm vox crefcehtty titmqum tubai ' necfudarit unquam , 
mexjpiut. ^Puto€um,nefcwqudAftatUihabi^. Etquambe^ 

Mgnm ptoS(;^K. 5cfe«iiM»autcm,proycfcew4- 
r« • qaomodo Plautus in Prologo 
Amph. tg9 hmfTuefifc cum fervili 
fihema. atquc ita ctiam SactonHis, & 
aliL Ipfcnofter in jamedit. rrVff4«- 
dOa , p9B tamfiiiidtim/cema. Vbi ha- 
bcs pafi rationc iciipmm , at in no- 
ftris. SchemM vcro Uqui, eft ambigu^ 
& latcntcr, formulifquc oHcurls ali- 
caiconvitiam faccrc. ProquoSpar- 
tianos in Severo afurpavit fi^dta di- 
ttre. Ita enim Cap. 14. Dasmnahtuawr 
pleri^ • Mii , cm-figurata dixijpent , ut, 
^tied ^et Imferater veii mminiffui, vere 
Tertin4X,ver} Severut. Sic hunc locum 
lcgit Ca&ubonns. Quod dc fchemis 
dixi , ncmo mciius docucrit Quinti- 
liano, qui fic lib. 11, cap. 2. lam ad id 
gcHMt , ^uodfiequeatifiimum efl , & exr 
peSarimaximi ered9,verttendumefi : in 
auo per ^uondamfii^iamem, qmdmn 
dicimus , accipi velumus , mn utique con- 
trarium, utineiroma,fidaUudlatens, & 
amditm q^uafi inveniendum,quodjamfere 
filum SCHEM^ a nofirie vecatur, 
'Addecartera. Martxalislib.iii. 

Schemate nee dmbio , fid aperte nemmat 
iSam. 

7. fid dUe&mm eeu ageret'] jpro MSi« 
& fntzv.fJ^tmmageret. Dii. ftadeleff. 
Schefferus : Sdpicor, fcribcndum cf- 
ftffUdii^nm eeu ageret. ExiiUmo re- 
ipicete ad fcveriutem adhibitam 
apud Romanos indilc^u. Cogno- 
fccbanturqaippccaufzcttju^ue, an 
militare poffet , vcl non pofiet , num 
jure Uberarctur \ militia , ncc nc , & 
qa« alia funt ejusmodi , &quidem 
cuca fiimmi cltra mctum vci adula- 
tionem. Ntfi mavis intclligcre de 
dilcftu Scnatomm , qualem infti- 
tuit Auguftus memotante Sucton. 
cap. 35. 

I. necfitdavity necex^mt'^ lic^tvoz 
crefcerct. at in illa ip(a contcntio 
ineflet fimul fnavitas , quod cft lanf- 
fiiaum; Schefierm. 2. Pute eum i nefiie quid ^fiatici ha- 
huiffe'] Sic Rcinclius, pro MSi, & fa- 
tav. P. emm n. q. afia dii (Patav. Dis) h, 
Schefierus: n^e^uidafiaHithahuiffe, 
lego: nefde Sfuid dafiadit hahmje. lUud 
dafi , eft Grzcom ikw, £c de conten^ 
tione ac vigore (piritus afiirpatar. 
Hinc cnim 6c apud Gnunmaticos /W^ 
auiat^p(Si^i qucmfpiritamafperoai 
Tcddidcrc. Volt igitur , cributam ei^ 
diis fingolarem ncultatem vods (pi- 
rituiqttc , m nunquam dcficetct* 
ctiam cam diatillime , ac mazima 
cum contentioiie loqacretur. TUc- 
bomenus : icribe , pute eum nefaeauid 
in .Afia eum Dlt hahmffe. Keineuus : 
nee fiuUn/it wnquam nee exSfuit. Put^ 
enim nefiie tfuid afia Dit hahuije] . Hoc 
ver^ Pcttonianum tffi^u^^ (fiafiu* 
lum) eft , fcd ^ manu nula fuedatana. 
Auftor icripferat ; Fute eum nefde ^M 
jifiatid hahuijp: itaque legendam eft. 
ILefpezitautemadPec&squi AiTrm^lt 
tSv fiien r^m^fimrny i.e.vi^ ftu- 
gali » ibbrietate S exerdtiis (anita- 
tem 5c firmitu^em corporibus ', ik 
m nec ^tis , nec iudore diiiluerent^ 
nec fiatib&s turgetent, conciliaile fc- 
runtttx. ^htir^f*), inquit 5«tfi«« * 
7r97SbM wlvetv y^ HfHf , ^ i^pevjlt^ 
(Cavent multkm ex^uere , mejere , & #« 
mun^ere). Pcriat propter exeicitatio* 
nespuerUcs modicas eamiiintcon- 
iccuti cotporisficcitatem, utneque 
ipuercnt, neque emungerenrar, iuf- 
ihtovc corpore efient : vcrba font 
M. Varrenis in Catonefiu'de Uherit educ 
apud Hetttum rn Siccam. Ptimas id di^ 
xerat Xenephon in i.^Cjropacd. A'«- 
e^f fSfi ^eea rn ^ ryrm Jli^ows 
'/^ 7» Xarwr7««>,>§ n '^pev^tit^, #§ 
7» ^ans^tfis ^curt^ (TuTpe ete- 
nim hodienum apudPerfitt hehetur exfpue^ 
re, emungere , &fiUit infiar fiatihHs ditj- 
tineri) . meminit etiam Cic. 1 de Fin. 
& s.TftiM: QttOtidiaonmPcrfis Me- 
diiqttC Digitized byGoogle ij8 T. P E T. A R B I T R I 

tagnusrefalutare, nminamnmmredderey tamqum ^umade 
mbis. ItaqueiUotemfare annma^ frolutQtrd^. Afjepdnmqum 
m^ nonfotuiffes cum altero ' devorare 3 nunc ocuUtm buhilum 

vidi difqiie iiv9r^^/K|(>(cttaiiientimi (ea 
edulium sAyrtMu Aiit concinnata ^ 
|K>rro , naftiutio U aliis ; SmdM i» 
4,^v^. ponis aotem & naftuitiis ca- 
|e£idendi , iiccandi U eztenoandi 
vixtus fingulans , eademque quae 
aauminibui aUio f ccpis» laphano, 
crucar, ilnapi» quae de ncultatibus di- 
ftis commendantur \ medids. Tale 
eft Uhkd^fiMiiatm Fetconio teftitu- 
tum. 

I. mimsdemhis] Sicnt Cicero,wwi 
dtmuUis, lOfF. &Hotat. Car. iii, 
od. II. Sdfeferm. £t noftei infi^ in 
dudumeditis: Vt m* , mnter prdd^, 
tsm^MMm mmm ix fbilofiphis intuere^ 
tw, ConfctciuatfupAad^fiwiwBMWtf» 
mtmissos. Maiinus Statilius in Apolo- 
gia fua ad Paties confctiptos Reip. 
ltteiatix:Stiu&uiam hujus ftagmen- 
ti, multb qul^m hoc cjus exemplum 
yetuftioiem effe conftat. Clamat hoc 
jnendoium defoimitas U multim- 
do: clamantoithogiaphiaBpeccata^ 
Schefteio animadvena , aliaque fai- 
pmix yitia nlnca pznc qu^ veiba « 
qme neque a veto au&oie piofefta 
&nt,neque impofton homini(ii qui- 
dem frans ulla in hoc negotio veiGi- 
ta eft) minim^ mdi aut indo&o con- 
veniunt. Sedcitca loannis Saiisbe- 
lienfis tempota , quib&s.^coena Tti- 
malchiana tam etat vulgb nota quam 
nunc Ibifan catmina Viigilii aut Tul- 
lii otationes, fiaus ifta committi non 
pocuit : vel fi jam inteiietat , non- 
flum inquifitio tam anzia, nondum 
inventio tam de^tata eiat,ut extte- 
mo fiippofitionis confilio locus ulius 
effet. poft Satisbecienfem verb ^qui 
feie ieculoxiii vbdt) vcl infdtia& 
batbaiies late legnabat , vel fi ali^uis 
Tetiaicha aut Poggias emeifit , hi in 
daiioxcs fludoxes abimciitttviadi- candos, non in Petron. nugas cuden- 
das intend fueie.Quid nunc P.C&c. 
Nequeo tamen mmi tempeiaie,quin 
ad ea quz de Idquendi quibuidam 
fotmulis petulantet & abfiitd^ ja&a- 
tivideo, pauds tefpondeam, non 
contentus iis qux jam de totb hoc 
geneie inmeam adMooenicumepl- 
ftolamcongeffi: NonplacentCiiti- 
co illa veiba umssfinms ^AgMmemnmt 
ms iuterpelUivit treud^uites. At pla- 
cent Tadto, oam, dixit > eodem mme, ni 
mature fiskventumfiret , muudfUumut 
mdadu, dsseerdHs , urmifi^ue dvilihue 
Xemp.fereulijfit. {lacet Ciceioni* qui 
di^tatione de Oiatoie Ludum 
Craifum mmm putreutfmmUm } in Phi- 
lippids Matcum Antonium mmmgla^ 
diatorem m^uifiimum appellat .- eoque 
ioquendi genetc miultis aliis lods Ii> 
benteiudtui. EtiamCatullo placct 
Gtti novus hic 

Suffenus uuus edftimulgus, &foJ/er 
videtut. Hequiiitcenfotnofteipuii- 
tatem Romani ietmonis, cum audit, 
tdMijuMm unus e mhis , hxc tamen ca- 
dem ufuipat Plinius : Vmsmfi iUe e ne- 
bit, & boc magts exceUst, ^uod uaum e 
mbisputat. & Cioeio : Xs^ me-Diut 
fidius ita defideratus , ut fi ^et mms c 
mbis, 

2. pr^ luto erat'] Tam vilis, ob pte- 
cii fuiexiguitatem. Quomodoapud 
Plautum in Tmcul. £* i x , fcen. 7. 
^mtaor bonafitaprofiercerehehet, Ita 
infi^: aurumfro luto haherenms. Sckct' 
feius. 

3, devorare'] honefti. Sic Celius 
1 1 , C. 5. ^ui fine uUe tremere fihrid' 
tuns, deverare/aisvamfitammnpotesi, 
Plinius x", c 50. Pefiis exorta , opimae 
eves , &fifopte ^erpwe wi&as dtvorandi. 
Idcm. f . ijuot$- Digitized byGoogle S A T Y R I C O K tfp 

fdt, tMqum cctU viMk, ^^ Sed quare ? mm babmm ^lem trhim 

caiP' t* siHiiMip^ hdeC^Unidrehrtvtr' 
fut erefdt "^ Pejus (i. magu, vehemon^ 
tids) MSi eC quod PataTinus omt- 
fetat. Sdicffems : retnvitfks, Inte- 
gie pto eo , aiuxi contiade ml^o eft 
rttrwfmt, ninquis exiftimet divijfim 
retre vetftu lcgendum , quomodo eft 
apudDonatum ad TetentiiAdelph. 
2 , icen* I > ubiait : rmrfiaie » eii reno 
verfitm 9 ut ftetfiim 'y frimverfim. Ci- 
ceto in Paitit. Idem ^ttafi furfitmverfiu 
retre^tu dieahtr. CaKeiiun retreverfiu 
crefeere , eft tlecrrfcere , nmnm j qoodqUC 
ie^uitui de cmU vit uU, jod gtatii ad- 
|iatui. SeniusigltuipaiGemi«:H««, 
heu qtutidie magis hde celeniA retrever» 
fus (fic ut amds vituli,) crefiir, i. deert' 
fiit, At de adagiis hujus Fiagmenti»& 
phiaiibus iic ILeineUus inpnfatio- 
ne : Hetg^ftAeiiSf ( freverhiaiium) 
in bievi Unpto magnus adeb mimc- 
xus , ma joique multb , qusbn in toto 
Satyiico» quantum hodie efl^poft 7a- 
zioium toc coileftas (^«MfMf^ « le- 
jpeims £iceie poteft , ut Peaonio » ne 
tam in Oiatoiix Iq^es ipfe dicendi 
magiftei^peficiiit, mfcnptionisge- 
nus eliUts tcfmpUdter ab|udiccmin 
Eaveib ipia qualia, quxfo» fiint? 
Cctt^ nec antiqua nec apud rocdi« 
«tatis laiptoies Latinos Gixcofvc 
le^fed pfetiquc ttaAa \ vulgo fub- 
roftianoium oc ^ lano ftve medio 
five infimo » ^tu^ s^ otiis^a (mr- 
refd (y putidd) , infelidcci aignta , Pc- 
ttomiveiouibanitatc 2cgcni6indi- 
gniffima : Celems Hm aefat retreverfiu 
fir «mU i/iTtt/k chm cam pnoie fiata & 
fclidtate ezddifle & dcaeviirc dicc- 
xcvellet} cwrris, fitifes, fittdpt tm^- 
qu4m ttms inmMteBa, n^fetmi^umte 
tsiut , 8cc EademqttC plan^ xatio cft 
TermuUrttm *^qu2 cicbcniffls occui- 
xunt, non^w (vimimhefdMeeiim\ 
{td vult Tff^ fiiigtudms vefi^um) 

ullam Ytmftatif ctuditse icfctciucs. verikm exfttocs exangacique, &v€l 
adulta zibte ftigentes , malique ac- 
ceifitx : Scitis qttid diatm $ tsLcee , quim 
rmfimedt^m^, chm nmlta fc ptc- 
mcie intelligi vcllet : Sed,tace linffia , 
funem dske. Ita fittur fane fism , &d 
Sche£feius in difleitanonc : Excuifis 
onmibAs, quisnegarcaufit,aliqua» 
nec ca pauct hic cmue , veii dbfta» 
acc Pctioni6 indigna. Hucimpiimts 
icfeio,' quod habet de arensfmfiem i « 
theatris , de vitedi le&e ^jtjtmieficeitstit 
temfere, tdmitis deerum fedibtts, ttrttmin 
llsdidtere,exheredatiem cttm elegie,fri4^ 
fecumfiufjAus infinm, VengrefinAem, 
acfimiiibns. Necin di^oncmintts 
funtpoliumulu, degantia^do^ 
Vt, umufervtu, pio, aliquis j i^que heck 
pio, hucufqueifofitusfi^ hec eigicieim^ 
pio, cei^ittitiu 'yfithf^jeret, pio, venate-^ 
res \ cei^effus Euchimih pto, refirms eum 
habitu i ficum tuUt tetmmes, pio, viMr* 
&idgenuspluxaalia. Moiointegias 
aficixe fotmulas,oonnciioncf^Qe ni- 
hil ab andquis, etiamptobatiffimis 
fcnptonbus leoedentcs. Defreverhiit 
fidtcm dicam , in quibos plciifoue 
non opittoi 6)ic quemquam, qui un- 
ccium contincn vetttfiadt gttftum 
non ttitiD itttellcdtttQs fit , c£ pxot- 
fus pauca coxttm doftis'viris aat^ 
iuennt notata. Qaibus omnibAs e£- 
ficitttx , ut non xgie patiamttt peifiia- 
dexl nobis , cfrc in fxagmento hoc 
aliqoam mttlta, non habcntia aiinn^ 
qu^m Petioaittm Sttftotem , atqoc fi 
quisptxtexcttmcft, qttiillaintcx& 
connciuit, ettmloiigeplttia,qii^ 
qttz nobis ha fte n ns innomeiant» te- 
liqua ex Pctxonio habaifie. Addc 
qttse infn D. Stadlitts sd veiba • d^ 

z. S^quarefnMhaiemiu,iccJ] Sic 
difUnxi , pio ptioie : fedqumtn&n ha» 
htmttt adilem | cam u ani m » qm. SdiC^ 
feras ifid fMdtre nen hdh e m mt^ Iftgc pa^ Digitized byGoogle t6o T. P E T. A R B I T R I 

camemm : qmfibi mavub a^ , qum ykm m/hm.' It4que 
damgaudit : flminilie nummum accifk s qum okerfatrimQ^ 
nimbabet. imffiounde acceperit denarios milleaiireos; fid, 
^fi nos coleos haberemus > nm ' tantumfibiplaceret. HJunc ' popu- 
tus eft , Donn lemSyfifras vulpes. Qmd ad me attmetjm panftos 
meoscomedi, &fiperfeverat ^hacannona cafulas measvendanh 
Qwd emmfitturum eft, finec DUy nec homines ^ ejus colonia mije^ 
rentwrf * Itameosfruntlcar,uteffputoomniaiUa^ adiUmfm. 

'Nemo to dc legenda: fidqtkm? Honh^ht- 
tmu sdUamtTwmemiKartm, Caunes, 
fuiit caficae i. e. ficus , ut nos docet 
Fliaius & ColttmcUa fine libri x. 
iilttc trimm cMmeartim i!»«MM,{xcut ^ud 
flaucum in Poenul. A. 1 1> ioen. i 6*- 
9m tntboli , de co , qui eft pietii nul- 
iius. R^iiiefius : Sei ^udre nen, leg. 
Sei efuaref nes habem»s ddilem. Tile- 
bomenns: Sed^ttMrehenhsbenms, le- 
gcndum : /^ ^mtre ms haiemus, 

1. fines ceiees haberemus'] G. eflemus 
viii. PerfiusSat. i. 

. HMfierent,fi tefiicutipMs uBapaterni 

Viveret in mbis, — 
Vel ut alibi Auftox hic noftei»Sf ^nid 
iMenmfiutguinis hdberemtu. lo. Ca. Ti- 
Jebomenus. 

2. tantum fibi ffUceret^ Petronia- 
suun. Sic enim tn editis: Nete tibi tsm 
^fulde pldcem. lo. Scheflferus. 

3 . pepuUu eft, Dem leenes'] Hoc pro- 
irctbium hx Giaeco tiadum , cujus 
meminit Plutaichus an Sylla :^ ews^ 
Af«r7ff;> 09 ilsvwd^ ^' ei>Jnmtit 
^demi Uenet , fitb die imlpes). Confule 
JErafmnm Sehefferue. 

4. hMcannena] AmxIocS^ (demen- 
froive) illudl»4cacdpiendum, pio 
cali» tam ar&a 6c cata. Idem. 

5. ejmeelenia] MaHlemceOyhujus 
mlema. Sicenim & in pnecedentibus: 
hm eelenia retreverfiu <r^if .Scheffeius. 
lEjus celenia , eft hujus coloniz s nam 
bic & » jam demonfttativ^ jamrela- 
tiv^ capiuntur , quod multis oftendi 
pofiet. Suffidat Cic unitiiun , pio Sjtla ; Nifue enim emd tB dtfenfionie 
ratieta, fuspefita eB in eratione. eai. 
hdc 

6. /MmMij^//£tfr3Vetusjarandi 
foimula» piOyitafalTOs mihihabcam 
meos. Sehefierm. 

7. 4^rW)S«rf] inlocumMSi, & 
Patav. d.fleri. Schefieius: ddilibmferi. 
hxc inepta lunt } neque video > quis 
hiclocus fitxdUtbus. SuTpicor pla* 
n^ , fcripfifie noftnun, d cdlitibusfieri, 
Tilehomenus : fleri,leg^fieri. JicU' 
litibmfieri , nimis eft generale : nihil 
enimnonmodo odtto^Deofit. £z 
{criptione nihii aiiud condttdas:MS. 
aedilibus,celum. ddilibmvethfieri, i. in 
difdimen cedereq. obcuipam ipfis 
imputanda. obculpam : i, qubdcum 
piftodbus colludant. Deinae,etiamfi 
non colluderent , fed annonz caritas 
nos revera ob ficdtatempremeiet\ 
ipforum tamen efiet ap. moium & 
reli^onis andftites, omnem operam 
adhibere , qub caufs ficdtatis (im- 
probitas vit«) quantum pote cefla- 
rent , & calum piecibfis ezpugnaie- 
tur. Sed qninam ni funt o£diies? exi- 
-ftimo curatoies in Coloniis maxim^ 
dvium Rom. quos noftia Gizca,lin' 
gu&, &moiib&simitatui, ampUtu- 
dinc Bc divitiis zmulatui , ac fuperat, 
munidpiiique pet fimilitudinem & 
qnodam vods aut dignitatis Vrban< 
aoufii,curatores,inquam,aedium facf. 
lei fnimcntaricaliarum (ut in urbe) 
xdiles did potuifie. Ncc putq fcr- 
viun Afianujii deMagiftiattt uibano 

hxc Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. . t6t 

'Ncmofwm coelum agbm putat, nemo ^ jtjmum^tr^ 
vat, nemo^Iovempififacit; iedomnes^opertiAoculis 
bona iua computant. Anreaftdldt± ibant nudispMus m cb* 
rumy p4r^Ci^i$ytttmibuspurUy&lavmaquamexwabant; 
ttaquefiam ' urceattmplmbat^ mtunc, autnutaqiiam: & 

^ omnes hxc effl&fle : t/£Mlihus mali evernat 
I^onhAhemut ddJtem 3 eaunearutn. Si ms 
€tlt9s babtfetmtt , nM tantum /tbi pla- 
met, 

I. >rrffMMfM<*«rf«MlHaet7erbate- 
gnnttti in jam editis , ied ifto modo : 
temo aeluttt pttiar» nm^ jusjitrandutu 
firuaty nem» l&vefffpiuriffaat. Ccefum 
putat , eft aE^imat at coriam , \ quo 
hxc hoiOL ^ovenMat.Seheffer. Erhax- 
dus : nem9 aeluippmt^ i-e, fata 6c pro- 
Tidentiam , qax ccriitas deftinantni. 
Infi^ : yahf iattten fud tetU imputem, 
fi Hesfata ctnjmueerrnr, 

z.jejumumfiroatjoffimt^^c cnim 
folcbant in ficcitate magiia. Adfcri- 
bam Terba TettalUanl , qux tiiire f^- 
ciunt ad inteUe6tam\liafusldci, tk^ 
]il>eUo ejas d^ irejunto': Sed •& mnem 
'mttHte^Qfnertt ( totimi demifiionem) 
eihnici ^gnojcunt. eumjhptrcalim, O* 
sret umus , nttdipeddhitifenuuciAntttt/ 
Mt^Jhatutfmrpurdsj^t^yfafiet tmi 
Jevtrttmt , precem ittde^JtMf » bofiiam ik^ 
Jtattraut. ^pud ^qUf^^La» vero CohiiUt. 
prateretk Mimo riiufic^t vtUti , & cinere 
eon^pidaitfitirmi^itPfiippUciJh c!^-; 
Jidrnit, hainett'}t^taUrneitU(a i^noniM 
Uf^ue dudmattt.^^Vtlks in pubtice spik 
dpud »M^ aefuu nec'iti tithcibus, ^imviti- 
iumcredejufiitii^^ ^lid^cum certejeju- 
fttum ubifueceldfotut. i{abes,ecoe,hic 
Jtfunium rolenne'/ ex;^kdifta caulk) 
habes qaoque mtdipedaiid, de quibut 
ftpud noftium ftatim in iequentibtts. 
Sdsegerut. 

j. /irwwwpili^itti^atCaullus:»»» 
feauntpiii cohmtm. Itique fraftra cx- 
ponant iUttd pluth , quod eft in tuI- 
gatis , quaii intciiigendam fit cuni 
I^efttt. Scbeferut. 

4» •pertit ecutii beuMfitdtotuputam'] Non refpiclant ad hanc ccelonim Io« 
viiquc iram , unde ficcitas ida pfovc- 
nit , icd ad opcs tanti^m fuas attcn- 
dunt, & ut rumccre pofllnt,dant opc^ 
ram , at quoquo modo aiigeant^ quo 
fiant parcs ra^endo famptu!'. Hoc 
cft comput4Te ifto in loco iplanc at ia 
ifto Taciti 1 Miftor. 22. chnUdutajaste 
& rumore, fenium GalbA &j$lvcntam 
Othtnts» computantium. Siait hjc,rt»»-', 
pntartfenium Calhi, '&Jlive>itam Otho-^ 
nif, eftconferrf intcrfe,iircafcufatio- 
ne vid^tcquW fint ^pitUriiccom^ 
ptit^rybhd , numetandQ vidcr^, num 
fufficiant, nuih fintpjftrU rebpinc- 
rtf&riis 5c ttfibus qa<Ki9iams. Vulg^ 
aiitcrharCTcrba arpottunt jTed lian<; 
tikpttm toruid pt^o tire Tcram.' 

"''5 ^' UTCMOim pluchdf, ai^lhhd dtitMtn-^ 
^uum r& emnes ridehfiht. Mnc dii,tam^ 
ftiai»'^fj! tta^ue^ VLS.U.phvehat» 
d^:"t)khl. it Mtm^tMm, & 0. r.utd. t, m. 
Sie^^VixAV. nifiqa6d;pialbmeliu« 
diftteerh. Sune dii fHhi^uam tmtree 
^chcttftoocipenduntttr) f Scbeifcias i 
ufi^J^m'plevehat. Vruatimptuere cft» 
oilifi pfenh uiceis eftafis: Quomo- 
d6'a^ud Apttlejam Iib.iT AfinTlc^ 

fifiuidtimfimum excutere.. Sicab acer^ 
vut , cft dcervdtim , a cuneus , cunedtim» 
'PiovSat autcm,pro//«f^<>^ficat apud 
Mutdm in Prolog. Meiiarch. ifam 
rtit ut ibdt\ firti ut muttttm pluverat. 
matmc HzcScftripta, Scdiftinaa 
mal^, fic cmcndo , utc^atim pbvehat. 
^ntme, aut nuti^Udm itd omnes ride- 
hantirr dii, tanquam mmis. Kunc , in- 
quit, in hac uccitat^ , adcb dclcitum 
Hcft^ponfuctudine acpictalte vetcri. 
t/mquMmmeires, puto diftum in refpe' 
ft u ad iUttd vctas , quod habet Hoia- 
L tiui Digitized byGoogle j52 T. P E T. ARB I TR I 

omnes fidebmf. liitmDntmqummweilltaque^Llttpdtt 
lanatoi habcBt. qma nos rel^wfi nmftmus, ' ^jacent, t Oro te, 
inquit EcUm ^ centenariusy ^ melius loquere. ' ModofiCy modofic , 
inquit ruftkus 'y varmnporcumperMderat. ^ quod hodie non 
cft)Cra$^it; (ic vita truditur: Non me-^Hercuks patria melior 
txdnim. diciy tias in de Axte : Tmurmnt nmtes, m- 
fcetuT ridiculus mu4. Uoc vulcpon ma- 
gis aEftimacideos, ^u^ muies, quo- 
zum liam rifu ulciicimur. Coiuule 
Athenstun IjUk xiv, c^. z.' / .', 

X. t>U.fcdeshm4tos'] L^auUes habct 
MS. noii quips Pauvinus . dedeiat/^ 
•i/4r«^.Schc0^ni«:Optime N.HeiUiiius» 
Unates. $unt ZMXcmpeda la^itti, quofi 
coni^i^i vinoilis . peitin^tque hoc 
piivatim auli»eiie&deoiumf Locus eft 
Macrobu,qui iatc explicat^ lib.i Salu 
cs^. 5« Satutnum ^peU^dmu 'Attigari 
eut per mp*m knm vmcuU « irfilvi ad 
tUem^fibifefium > f . e. men/e hec DeeaO' 
hrif at^ue inde fxeverhium du^um», Dets 
Unees fedex haBare.. £jq hisvabis li* 
quet, i:<iff4irox M^/elTe vclut conilzi- 
ttos, qui tai49.veniunt,ied.pQitiem6 
fcamenveniuntA.dignoque fupplicio 
aificiunt fpntes. Fioveibium hoc in- 
tcgrumief^rt & Poiphyiio ad ^ioia- 
tii II i Od^ 2 , fiUce vciDis. 'Dii.irati, 
pedes hahent Imaies, ttbi ^mul cxplipa'- 
tionemvide., 

i' a^joifentj Squalidi nimiium 
Acdefctti. Vitgaim m Gcoig. '3,$^, 

Stdjaeet agge^Ht. niveii iiiftrmitir 
ulto " • ■. . .' 

Terrmgelu lat{. Scheffeius./, 

3. centen^riuACimiihiccentetimsuf 
leguntur in lelctipto quodam Con^ 
ilantini centenarii, quos eiudiciilinu 
viii ezponunteos, qui oenteilmam 
hzreditatuni cxigunt. Cenfenarios 
cxponit Salmaitus ad Capitolmi Per- 
tinaccm cap. 2 procuratQies , qui fti- 
pendii nomine centena fefteitiaac- 
cipiebant. Sed exiiiimo magis cile, 
ut intelligamus dfi co, quicdnfum habet centum millium • quomodo 
liherti eentenarii legjAntu^ jm 1. 1 tf ff. dc 
)axc?2t. Idem. 

! .4. m#/fi«/»^»iKre]j^QZmuIaabomi« 
' n^ntis, Pixezat Ganjrmcdes deos la-. 
neos pede& Xd hic ajbominatui £« 
chion. Eftantemeadcmhxcibimu^ 
la cum iUa > fnelius eminare « itcm honsk 
verbu , dc qua pluiibus BiiilbAius* 
Id. 
. $.. if«ii/i>i«^y&,acc3P.&MS, 

M.f,m.f. f»f «rV« Rufiicm v. p, ferdid^ 
rat.auad. Sche£ren^:iiMi0j?(cm.jCnupa 
les ieie ifto Imbentmodo , nunc rur- 
fumalio. Sedvcdamale fiinc.diftin'^ 
^Scut cen^eoUlc eoxEigcnda: Mcdm 
fic^ modofc, iHquit r^fiicm : varium^per^. 
cum perdiderat. JBft aUniio^ad ^bulanii 
de quQdam lufticq , qui pcrdideiat. 
poicunL &ciimxecipeicnonpoiret^ 
iftis fefe confolatus eiat. veibts , qux 
deinde in di^^ium vulgi aUvercA 
p^Tcum vofiuf» appcUat , . qui eft noi^ 
unius coloiis^ ^ci cauisa» & quia 
hoc genus. «Utciius ha(>etui. Oiuil 
tanta non iit .haec |a$'iifa, ut oc ca; 
tantoperc qucratnr .G^i\ymedes, Var- 
ro II de R. %»^. J^JfuMm^egem^ 
vulthabere {dqnem^ ^iferAopmetpri-r^ 
mitm ho^a atMe,>ficunifi banafirma : ea 
efi cum ampltitiiine vtemhrerHm, pratac' 
juam peftibus , f^ie , t^. coUriipotius, 
quamvareas^ • ,^ ,/. 

5. qmdU9di^nf^eBfikf,*\HxcCcsX'^ 
tentia, lit & duae aliae fecutui;«»alteia 
ie aptbus puo^euhbue^0:tixfinjefuperin 
hac Tf Mti vinchur,&ccl liabentur ctianjk 
in ame editis y ut &^ittbm€ii[^c^ typo^ 
lum diveiiltas» ' .' , t. pojfet. Digitized byGoogle S A T Y R I C O R td| 

fttd. tmdibermdeUcatiejfe: ^ uiique medius cctlus efi. TUt^fi 
aliubifueriSy dkeihu' p^cdsccapsatubul^te. EtectihabiturifU'' 
fnusnmus * dcc^tens mter duo , dieftfidy funulian&n^ lamf^ia^ 
fid plurm Bcrtu Et Titus noftermagnumanhnumhabet, & 
eft • caldkTy ebrms 5 authoCyautillud^erit : quodutiqt^e : nam illi 
domeftkus fum. noneft"^nuxias. Ferrumoptimumdaturuseft, 

fine MS. 6c Patar. p9ttB»f, h. h, Hoc eft . 
annons dUficaltatein. fterilhateni, 
itnpietsteiii in dttUuxl yocaxe feu ne-^ 
saxe neqaeo ; vn eniiH lijl^ danutt. 
Sed certum eft , ft hocnines ^obitati 
ftuderent , ^«m« did mlivr i. optati 
ft\xdotmnf9ffit»bic. Nwtamen^- 
htmm defpeiaxe ieu mnns ejft delicati 
mhhnt tmtmn witdktm «ff«(ea pioviden- 
tta Dei jtixta motes incotaram pto- 
Tentus dUpen(at , foztuna variat. At 
SchefFeras : /? hafmntt halberet, Illud 
bomiiits ftcnificantet pomirar, pro iis, 
qaiprobe ac hamanitei cam aiiis 
verfintar. Hocvaft, non poteftdi^ 
d patria melior fiiifTe fapetioribttS alinm iix locufn , p^nde illnm te* 
prehendes , nti honc teprehendis , dc 
p» ifto iniris modi^ bane attoUe^. 

5. pemt e$^0s MtthmUre'} ttt io- 
<|aunfat de tetta ica tegton<£ beahu 
Volant ibi nEk ave», iHtm piices to^ 
fti,ihmxina vehant meUa fit viii«,6ec. 

6. exteteni^paMS.icr.ejteeOtnte, 
Sdietfetias : excetertte htter dOe. Cdim- 
ptum hoc eft , ft fefibetfdam , lited^ 
lens. flIadflvr«f(AM«ccnfeoflcdr6lam* 
ficot dicimaa inttrtmifMs difeftMi. 

7. fioMlia imfm^ Stc atrj^lat 
eam , quam hibibstnf htrfifo' eih- 
ptam de liiam ad bds {taidit^t oon- 
ditiomsfuitfeivifis, &ihmtutatali temportbAs , m^m nunc eft. Eadem t fine. Saetonitis in Atigiifto ca^. 41 
inanet codi indoies,eadem teiiz fei- | lanifarumfkmrHznn appdlat. Schejferm* 

t, ealdier'] plo MSi , Sc f. ealdicer. tiiitas , fi modb homtTres humano ' Tiveient mod6, necut ferz fe mumb 
fa avaritiam , dt rapiendi libidinem 
dilaniaxent. Ital fapt^ , diftetdia , nen ' 2. nee hteflut] fc eiUpA, pxo MSi, 6t 
(. n.hjtcfha, Schetfeius: nee hdefita. 
▼idemr deeffe qnidpiam. Fort^fcri- 
pfitnofter: mebtefitsetttpa. 

3 . tihi^ ntedim etetm «/?] h. e. eo- 
dem ubique modo fefe hkbent res 
iiamanar, ftuftraque conquetimai de 
moieftiis in hac am ifta regione \ fic- 
ut, obici3iiftpieftierimus intototet- 
zaittm oibe, coeii mediam paitem fu- 
pxa nos efle iitteUi^mus. Schtferm. 

4. Jidlinht] pfo MSi,8c VMV.fi ali' 
etiht, Schefieros ifialicuhifueTit, Mai- 
lem egOfOlitthi. POtO aatem effe hanc 
fent^ntiam ycibomm ; Ta fi Tencria ^ehefenis i" tjl eaitBetr i ehrhit. Sttfei- 
cox, fciibeiidutt/ cjtidiik , dttod habet 
Vano qaoque^pto edk4er,dt etpono» 
vehesrnntiety qtii non h6iJk lemxttit 
duod piopofait. Vide infiS std: eatdm. 
Reindfios : eaidicer , /^ 6fAtft»f, caldi- 
edis , caidicordis ; ^^i(^^^^^#'> 
llfyfft^, A^Xey^^ (^JmtM & 
acri rra exedhde^), 

p, erit] efleo|loiret. RiYfcxdrai 
itofter n I , c. i r. iHt tiiHtrm » qtterit 
per teeogntverk, Haatas MofteH. ir, 
fccrt. i.Phii. vU«nerti1t. Vhimt^ 
xiitti^t/lt. SchefiSet. 

xo. mixim'] pto MSi,& Patar.imVr- 
ax. Schefteius : mixcist. (^efcio isi 
non fctibendam fit, Mf>//x'»qaoftfodo 
didmi^/fA', unde«i«^/fjc, ixtmpen-' 
diXt & permxf & imeliigendtts is, qoi 
L z mittit Digitized byGoogle i(J4 T. P E T. A R B I T R I 

^ jtnefucoicarnmfm * m rneSo^ut amfhitbeatrtm videat: ' & hd^* 
bet smde. MiSum eft illifeftertum trecenties ; ^ decefpt illmspater. 
MaleutquadrmgentahrfendatnonfentietpatrimmmilliuSi & 
femfkernonmmnabitiff. ^ lammamMs abquQthabet ^ &^mulie^ 

rem mittit facile. Mittere namque pro- 

pric dicimur gladiatores , ciim diicc- 

dendi eis concedimus libeitatem»nec 

depugnare ad mortem cogimus. & 

fequitax ibtim de ferro optimo, 

Iteraque carnario , unde haud diifi- 

culter ifta conjicias. Numpotiusfa- 

ciendum mixUt. Hefychius : MHuf, 

c fuyfvwt (mifcens), quafi qui nil mi- 

{ceat,fcd aut hoc vclit, aut iUud. Kei- 

neiius : Non eii mixdx. Novato vo** 

cabulo defcribit hominem infociabi- 

lem, inadconmiodum y incompoii- 

rum , iingulaxem , fui fcnsus & juxis, 

qucm Graeci cle^anter ifUKiv^eUx^' 

f(*l^7 »ff04«C«^, einft^d^ns^yetiKS^- 

»*ry9%r,& vc^fisv adpcliant. Malim 

aurem pro moni^oio i^orcponcrc 

mixtilit vel miftHit : x-enim huic fcri- 

bae pro / pingi folet. Quod aucem ii- 

mul pro vocula tri^Uaba diilylla- 

bum dcdit , iau£kum c& ab clifu litene 

i inultima, qux cum in unobrcvi 

vocabulo ter occuaetet , femcl ab in- 

cuziofo negleda eil } re^c autcm, ut 

puto, revocata. Mijtile, mixtile, ut 

textile, textile,nexile,mi£liJe,ilexile. 

Sin Ubxario de ejeda fyllaba nihil 

imputari dcbet , utiquc ncc ncccifc 

idcil, 79 n»Arax commodc cxponam 

J^mijcut, ^QX^mifciius &cmijculus, \ 

1. e. vulgaris, f(9<r«f , populatis : non 

miicus, eiiisive^inl^ , non fenticns 

cum leliquis , nou ftudcns in com- 

munc, icd iibi fuifque. Contta i(^y«- 

Ufif<9ffwn ca modeitia, modccatio & 

▼irtus eil , qui quis communi cum 

cxteris jure cenieri zqiio animd pa- 

tirar. 

I. finefuce] pro MSi,& Patav. yTyi»- 
r«. Schefferusvult, /r/«^4, propcer 
pblatum ancc mittix , iic cnim : fine 
fuuk, Suipicoi , icubcndum ciTc ,fine \ fugA, uc iic ienius,non fore locom (u- 
gx , omnibus pugnaturis iine miifio- 
ne ad mortem. Senec. Contr. 29. 
^bfaffkmifiiemgUdi^iter , ^u^mttrm^ 
tutfugeret, mtdue infequituT, 

£. inmedio'] Ovioi ucamphithet- 
ttum videat camaxium in medio. 
^mphitbeatrum , pro us , qui ^cdant 
in amphitheatro. Schefferm. 

3. O- bsbetugde. Reti&umTBsevittt 
di^um, pro, habetundetumptum 
faciat in illudmunus. Tcrentiusil- 
mUimodo xn Adeiph.i,iccn.2. eji,die 
^atia, & utids hdcfiant. Plaut. Captiv. 

IV, fcen. 2. Sciebme ejfe^fi fit unde» 
Idcm. 

4. decefiit iUiuspster. Maleut'] pro 
MSi, & Patav. d. i.p. male : ut. Schef- 
ferus : decefiit iOius fater male. Hzc 
peipccam diiUnda puto, & iic emen^ 
danda: decefiit iBiuspater. Male ut qua» 
dringenta impendat, Male ut impendat, 
licet impcndat mal^ & in rc non uA 
que adeo commcndabiU pecuniani 
iilam iniumat. 

$. Iammatmos\ minmequibicvio- 
res. Sic pro MSi, &Pauv. manies. 
Schcifcrus : Quid hoc eil, manies ? aa 
fcribendum maniax f Aiinius Capito 
apud Fcilum ; Mania dicuntur defermee 
perfena. Scd mania niopiiib , quz & 
tarva. Martianus Ud. ii dclcmuri- 
bus ioquens : 5f amemdepravantur ex 
corpere , Larva perhibentur ae Mani4. 
Quarcfufjncoi, fcribendum, nanos, 
Eniabebant aliauando tales. Statius 
in Domirianiludis Sylv. i , vx (Kal. 
Dcc. Satuinal.): 

Hic audax fubit orde funulorum, 
^ups Naturabreviftatuperaiie, 
Nodojitmfemel inglobum tigavit .• 
Editnt vulncra, conferuntque dextrat. 
Addc Lipfium Satuin.i i, cap. 4- R<k 
n^ut f Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. i(Jy 

tm ejfedaiuan , & dipnfatifrnn Gljcms, qui deprehenfus (/?, cum 
' donunam fum deleilaret. videbis populi rixam inter zjektjpos , 
&amafiuncub5. Gljcoautem^* jeftertiarmshmoydifpenfaerem 
adbeftiasdedit. Hoceft,feipfumtraducere. Qfudfervus peccapit , 
qui ^ coaSus eft facere f liddgis 'dla ^ matella dignafuit y quam 
! taurusjaHaret. Sed qm apnmn non poteft , ^patum cadst. Qt^ 

autem wtfim : l£MiM,leg. mmmsi i. e. eqaos 
i&iiiotes five pmnilos obeaqujtfe- 
quuntur, nmUerem tHedMrutm \ talia 
cnitn divitibus delicias fiidebant. 
Vocabulum \ Gallis acceptum HwMr- 
ti§,Stmcs,Plim9. HUren.inEtdef.cio ; 
& fmUnms tp.sd Stvtntm de Melania* 
vulgb hmitti yocari^ (ciibunt. Buti- 
chtts autem eft fie^ • ^^ Cyienacos 
afinum vocaie adnotavit H^ychiut: 
hoc ab Eht. oipna Mctm .• inde /5»- 
e>*X!^ 0^^'y in&iiotis GtxciaB, 
non vFVuijc/!^ ^quod communitet 
eft ri^s) , ut putat Vit magnus : & 
fivp^;^tikm , ^io fttatis equomm 
mannotunive, inttfiam. Crifg.NajL. 
& Chra». «/tf/ey. 

6. mtUitrtm effidariMm'] cx eiTeda 
^vehiculttm id fuit bellicum) pugna- 
tuiam. VideLipf. inSacum. ubiil- 
mul habes plura de mtOitrihm gladia-. 
toriis. Stiujjtrus. 

. I. citmdtminsmpsMtdtltBarti] In 
MS.eft, csundtmiiuon /kamddea^trt- 
tm , compendio omnia 4 verha lcti- 
pca; intetqueea, vnmrj dele&sret 
affiaom potius , qu^ dubprzccdd. 
m. In (ententia quz jam lequitui, 
pto qtsi Mfmtsm , laipiit f «m ftnttm. 
Vnde dimcillimum eu , ex tam infe- 
lid manu auftoti (blacdrmos,ac bai- 
baiifmos impingeie. Patavina editio 
dedit : ttim dtminajka dele&sretm, Sed 
£ nequitci eft fadendum , (etvi po- 
diis deteBare , quam-rr. & de hoc di- 
fert^ in leqq. qubd ctsHm fecciit. 
Sche£Feitts: dtminafuadele^sretm. i.e. 
xem cum ea haberet.Dr/r^tfn verbum 
peitinens adiemveneteam. Apule- 
;us IX Af. fner ddhuc sdislterts iffe dele- &4ns, Fetionius ip(e alibi : ^At i//e 
mn indeledaius neqisitia mea, Atquc 
hincdelida, apud Catulium &alios 
(aepi (fi me. Ohle&ari fenfu paiili ufui^ 
pavit Teientius. 

2. fefiertiariui htmtl Sic exiftimo 
vocaieeum, quicen(unvhabet,ilve 
patrimonJum»millc nummosi ica di^ 
dum,iiCttt fupi^ centtnarius^ fefteitio 
non nummo , vcium pondeie, quod 
valebat nuounos mille. Quxfumma 
cum fit plane vilis , ifto titulo homi- 
nem & inopem > tc in illa paupcitate 
miie aitogantem acfupcrbum indi- 
gitaie exiftimo. Sefiertiarii vocabtt' 
lum habes & in Gloflds Tiionis, 
p. 57. Schefer. 

3. \a&us ef facere'] Habct inani- 
mo (Imilequid illi» quodHateiius 
apud Senec. prxf. iv Conti. dixit, 
cum libercinum reum defendcrec,cui 
objidebacur, qubd paaonji concubi- 
nus fuiftet : Impudidtia in iwenuo cri- 
men efi, infirvo nectfitai. Noftet infi^ 
4n (imili aigumento : nec turpe efi,^ued 
dominusiubet. Illud/4c«re (enfum ha- 
bct amDiguum, ucfere foletnoftei 
cali modd ludeie , & piopius fpe^ar 
ad hoc negocium.Alio loco apud no«. 
ftmm : pungere me manu capit, & dice- 
re, quare noafadmus. Icem; fi quid vii, 
faciterum. Scheficius. 

4. mateUa] Sic appellac piopiio 
convicio impudicam mnliercm,qua(i 
quz fubdaclecujusUbetUbidini cx- 
oemendz. Idem. 

5 . tamusja^aret. Sed] juxta MSm, 
pro Patav. t.jaBarts ?fed. Schetfcms : 
Etiam hoceft ambiguum. J44.?4re faiw- 
m/didtut» quodcomibils infubli- 

L j mc Digitized byGoogle t66 . T. P E T. A R B I T R I 
mm GlycQupindbat ' Hemogem fiHam unqum banum * m- 
tumfaSwramf ^ IlUmlwvplantipoteratitBgiiesreJicare. ^€0- 
lubra refiem non farit. Gtjfco^ GljcOy ' ikditfuos ! itaque, quamiiii 
vixeritjhabebit ^Jiigm4m,ne€ ilLan ' ni/i Orcus dekbit.fhifibi qmf 

que me tollit acpxojicit: habebant^ue pi- 
Us in theatiis co fine. Maztulis in 
SpeftacDom. 21. 

^am^ue ffntvem ^umm mnmfit ex- 
tmlit mr/itm , 
IdBat mt imp0j!tMt tamrms hidfira 
pUM. 
Cattemmutpilasifto, ficlxpeftras 
«li^ (eeum eommillras jadabatyUt te- 
ilatui Maitialis idem in eoiplb li- 
bro. Q[uta igiturpixceflit apudno- 
ftiura , ai^enfatotcm dedific ad be- 
fiias, t.e. oertamen cum beftiisin 
amphitheatro,ideo hlc fiibditur,mu- 
lieiem tftam ixnpudicam memifle 
potius eiufmodi wpplidum. Eftta- 
men quoque toMtms intei improba 
vocabula. Diomedes lib. 11. ^mphi- 
helo^iafit & ptr homenymiam , mm did- 
snus tdurmm^ & nefciM, mtrmm de armen- 
to, an ohfccmam corperit partem dicamms, 

6* Jhatmm atdit^ veitem avit pel- 
lem, quz infternebatui equis , ante 
uiiim iellamm.riin.vix,cap. 5 6, Fra- 
tios & firata e^juerum Peletrenium invo- 
piffidicmnt, Eft autem pioveibium in 
eos , qui alios puniunt , aiios poena 
illi digniores a dellnquendo qux- 
xunt abfteriere. lo, Schtffenu. 

r. Herme^enit fiHam] quamnempe 
Clfco ille habebat in marrimonio , 
iDia ifta,qux le letvo fuo fubjecit, mo- 
ih defcripta. /. Scbefferms. 

2. exfr»0»/t^r4u»] bene ac hone- 
&h adfinem ie^fturam, &icciico 
elevenmra omnia feiiciter acdeco- 
r^. SenecaEpift. los. Exjpe&arentvi- 
derentqmcy ^mem admirator amriexitmm 
faceret, looutio vere PetronUna. Sic 
enim ftatim ab initio : FiOmra qmeque 
ffff» alium exttmmfedt. Schefferas. 

3. lUemilvo~\ Hermogenemintelli- 
git. Eft autcm di^tun, tit qpipor, in eos , qui nimium axti ac ingenio fiio 
fidunt , & ob id £ifturos quidvis ic » 
etiamquod impofilbile eft , putant. 
Ideo eziftimo, poft rvySMre ,pundum 
intetrogitionis efie fGribenaum»qua-> 
fi diccret : num putavit fe fii^rum 
id , qaod fieii catione nuUa potoit } 
Scheger, 

4. Colmhra non parit'] i. e. nOA eft 
difllmilis filia partntibus. Convenit 
didum Theognis : i f^miMa ro/a non 
nafiitmr, amt hyaanthms, AddeHora- 
tiuminOdis. Scheffeius. Colmbrare-^ 
fiem non parit, les. fi/iem : hoc enim 
pofcit oppofitio duonmi inter fe alL- 
quk fimiUum $ eademque eft apud 
Matth. VI 1,10. Reinefius. Etiam in- 
ter refiimU eolmhmm «ft oppofitio fi- 
miliiun k foima petita extrinieci » 
non ad ufum cibi , ut piias » ied 
aliiun. 

5. dAHtfmos ! itofme'] loco MSi, & 
Patav. d.fmai-j ("MS.pundnlum habet) 
i. Schefieius: dtditfim. Putoplane, 
legendum , fmos, Intelligit enim & 
diTpenfatoiem ejus , & ui^ cum ipfo 
conjugem , quoium illum quidem 
dedit ad beftias , hanc veio ad peipe- 
tuam apud omncs in&miam. Sic 
enim dedifie hicintelligendus eft, 

6. fiipmamm,i.'] SicMS. nonPata- 
ymwoifiigmapnec i&am, Schefteius : nee 
iliam, putayfexTMiR. quomodo fiipik , 
fcemat, Sic Labeiius: Pjtbagoream dog- 
mam, Tilebomenus : mm iMam mfi 
Orems delehit, Sciibc : mc i9mdnif Or- 
cms delehit, 

7. nifiOremt] Pluto, five mott. Et 
paulo poft : neciiam» mfi Orcms delehit. 
Petion. inedit. polftfuam mtae^hmt 
OrcMi.lnfaiptio Giuteiiana pag. 6 1», 
4- Qrsmt eripmif miiii, SGbeficcus. 

j. eripia$ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. i6t 

^uefecM* SedfiibofMio, qmdnobis epubm datum^MMn-^ 
md',bmosJenariost^&ttteis. Quodfihocficerit,^ erfUtNor^ 
hmo totumfavorem : fiias oportet , fknu velis bunc ' vinHurum. 
Et revera , qwd ille ndbis bonifeck f Dedit ^ gLuUatoresfiJlertiar'u>s, 
jam decrepuos , * quosfift0aj[es cecidiffint ; jam meUores' befiia- 
fws ' vulL occidit de lucema equites.putares eos ^gallosgallinaceos : 

alter 1. eripiMt N«r^wM] foit^ tt6tihs , 
eri^, Hoc vult» noii fic ponb publi- 
c^ amatum iii Norbanom , ut htStt- 
mu, fi taliUbettUtatecommendaze 
ftievaletMammea. Sthegtrm. 

2. vin&mrmm'] aut xn&mrmm, pro 
MSi> & Patav. VMdrMriM». Ratiomu- 
tationis levitacdefciiptoris.Salvo ta- 
men acpatulo (emper in Notis fbn- 
te , donec intet viios Dodiifimos 
cunfta transa£la ftierint. Qua de te 
ispius in feqq. 

3. £lMdiat9resJefertiari9s]f9xdh alL^ 
terponunturhlc, gladMeresfefiertia- 
rii , ac fupr^ (efertiarius bemo, Sunt 
cfiim piane hic, opinione mea,y?/?«r- 
tiatiiglaJ&Meirest qvdfiftertie , vcl mille 
Bummis venchint iiiam operam in 
arena. Vbiiimul,quiahosoeupe(n- 
mos viUflimoique ezagitat, nonni- 
hildeipibrum predo oonjedari po- 
left. Jdem. Seitettium pto miUe capi , 
opoituit oftendere. bint qnidem ies- 
teitia ( ^r impeiitiam piimum vul- 
gi , pio mna fefteitiiim , fcil. miUia) 
cotidem miUia notare novimus. 

4. ^/)P/ffjl4^/)(ptittu vehemen- 
tiore paulo adifafl£s. Loqutmr ad U- 
hmi pxne modum,quo apudPlautum 
Altotrogus: quejustu Upenes dijfiavifii 
fiiritu,fusf!ventusf9lia. SchefFer. 

5. lijharies'] HinceigoicireUcet , 
deteriores habitos beftuirios , qvihn 
gladiatores. Scbeferus. Legendumne 
vatts, bufuuries f non abnuo tamen, 
befiaries. Tilebomenus.&«^MrM/.Leg. 
hufuariesy quianteiepulctavirorum 
illuilrium placandis eorum manibus 
dimicabtnt dte inferiamm. Reinefius. 

6. vsS.9teidit de lucema e^sutes. fut.] 

Sic plajitffim^ jnsca MS. pco Fatav. vidi,0. d. l. ejuites fp. Vt UIud«.^.Ae. 
intra ( ) qtiau ceu itvitx ambigattm 
capiatttff. Scheflems : itf /iKvmA. Hoc 
di^m oenieo, pio, ad iueemam, qud« 
modo Plautus Moftefbric a. tir» 
icen. 2, deexem^e «^/«4r#dizit,quod 
vu%6 ad eseempium ibkmus.Sic de ter» 
tia vigilia habet Livins ix , c» 44. nbi 
vide Cl. Gronovium. Intell%it au* 
tem cos adhilMtos in convivio , quo<* 
modo Hoiatius, ezponenteLipuo : 

CadimuTf &t9tidem pU^s eenfimu^ 
tmubtjwem 

Lefite Samuites ad tumbMprima dueB». 
Quodaddit dtEquitibut, manifiedi 
tangit Netonem. Vide Suetonium in 
vitaejus cap. la. Reiuejtsu : eeeidhde 
lucema equites, Quomodo qui gladia* 
toresiiia impensldedeiat, eofdem 
oociderit ? Im6 ieouitur emuespofiea 
fe^esfhijfe. Legen<ttim igitui » utin 
membro praeoedente DAfir, ita hie 
\Addidit, ^ddixit: vel quod icripto 
propins Esebibuit. Arenae vel gladia- 
turaeveibumeftAWctf«> parinotio- 
ne Cum verbis dedere , tradere , eaput m 
mtriem irfkims arena : Suet, Ner. e.tl, 
h<fc idem dizit , esebibere ad ferrttm. 
iQxid delmema capiamus interimde 
tempore, mionim. lychni iblebanC 
inftrri , ic de oonvivio. Equites quid 
hic factant nonadparet, pijtferrim 
qui pio gaiit ptUnateit pugnantibus 
baberentur: ftint a libiario } verafcri* 
fmtzpedites: pethos autem fecuto- 
lem & letiaiium , velThreeem & 
murmiUonem , f hxc enim geneta 
gladiatorum foleoant in arena com- 
mitti) inteUigiffiUS , quos in plano 
eoniiftentes , eteftos, mclines, fiibii-' 
dentes depugnaflenotameft. Hune 
L 4 fcnfum Digitized byGoogle x6i T. P E T. A R B I T R I 

tdter ' gurdtisattdytilter krtpes: ' tert'urius,tmtmffo imtiUf qtH 
* bdm nermjrM^a. Vnm alktqtts *ftatur<tjm Tbrax , qtd & fenliuiiefrcfv^Arf PetionUnx, ma- 
nifeftiflimum adparet ex iis , quae de 
acu &.loripede, nim. malepedacts 
fequuntur. Decepit autem librarium 
conceptus ille quo putabat Neronem 
Jtquites Rom. Qixiaentem ^ Socipto- 
f e h|c taogi : <]Uod £tax& eft. 

7. i4^sgaltinaeeos] pugnantes in- 
tei (c » quod fitequentimmum fiiit 
^pud YCteres (^ftaculum. Sdieffcrut. 

I. gnrdnsMta] pco Patav. &MSi 
hurdt^afim feivanda ry burdubafta, 
«iliorumqup in maigine , aut Notis 
memoii^ perpctuo , ii quid moHu» 
DCdriciic, &ut conftet d9 0ligine. 
Schetfems : burduhi^^, Numfi:riben- 
dum» kmubatar Feilus, Buttubata 
"Nxvtut fro nugatore pc/uit, itocefittiuUiiu 
digtuttioim, K.einefius: ^lter h gladia- 
(oribus inujiecatiis burdubafia^lter lo- 
ripet. Vcia le^io fiierit > gturdut atta. 
Subfaonant gladiatoies pugnz in a- 
rena , a4 quam emci ciogatique fue- 
lant , ineptos ideo , quia eifent male 
pedatij nim. ii^Tatta, voceyetete 
^bina , ^ ri eiT^a» (k/ub/iliendo), 
qui piimis plantis vei ctiam talis am- 
Dularet , & cum tcrram leviter attin- 
geret, eo ipfo fubfiliretj alter loiipes, 
qui dura pptius tiaheict feiperct- 
^ue > quam giadeietu; ; qua: ccuium 
yitia 0^705^^' ere{ium &: ficmiter in- 
i&tit folo impediunt, giadu a. fagile 
ftfoveri , quod imprimis cavendum 
gladiatoribusyquippe ut wn^eiin (ta- 
Jes qui loco non dfjicerentur), cifcnt uni- 
cc cuiantibus , iaciunt. De attis ii^a 
doccnt Fejlus & Grammacici veteces 
alii: ctiam Cajaub. adSuet. Tit.c, z. 
<ie loiip^de aota res eft nequc icftat, 
quicquam re£le iic emendatum ciic 
Pctronium cique fuam cxAntiqui- 
tate elcgautiain ledditam , duhii . 
Quod a^tcm iimul adpeUat ^«riiam 
^o animi vitiuin opprobiaie ei videii 
B9^c$ s guidos eniffi ^io itolidis ac- cipeie vulgus ait ^/n^f7./.i,(.9.8c ez 
Hifpania duceie originem , idque 
hauiire potuit ^ Labcrii mimo^ Ca* 
comnemone,quem laudat GeB. /. i5* 
c. 7. 1/!d. in Gi. Gurdus , lctttus, itmtiiiti 
^yBrmiu,gurdu4. KotaTiromt: Fa^ 
tuttt, morio^ gurridut , CXtCIlib YOCa« 
bulo. 

z. tertiarius tmrtuus] Dabantai, ut 
nos docet Lipilus , gladiatoces , quov 
lum altec fuccedcl^t aiteii intcife- 
^o. H inc t^tiarius , qui fuocedit cz- 
iis aliLs duobus. QioilaB : f^s^^<^ ter'* 
tiarius. £t quoniam fuooedit cxib 
antefe, hinc ait fiiiflfe illum/r^ ;iMr* 
tuo, fubilituium fciliceti ^4 & ipfuoi 
moituum , piopter ignaviam , & id» 
quod iequitui. Schefer. 

3. ha(mtttcrviapr££t/a] HaJbuitJ^9 
Patav. & MS. habet. Sche£Fcius : ner" 
viaprad/a , i, e. ncivos. Veiilm vide» 
numlegendum,ficn/M«^«c^. Vai- 
10 : fcietitia doceat, ^u^tit^dmodtum c» 
pfhlterio tendamus nervias^ Itemalibi: 
ejut nervi4.s tra^are felebat. EgQ nil de« 
ceino. Nam in Nonii codidbus qui- 
bufdam pio nervias, nervia cft icpeiiie 
inVanonisiiiiceyeibis. F^o h^^ 
btf^fficiibendum. Ideno* 

4. /latura] Sic MS. ncc Patav. ali« 
tei excudit. Flatura Giammatice k 
/iator quomodq tibioen antiquis vo- 
cabatui s fed & aurt, argentique funfi 
flatores. Fiatura voce utitui lul. Pii* 
micus: Faifariot qui pecunia4 puhltca/t, 
autflaturarumadufferos artificet imitet^ 
tur. Pii^ius conflaturam habet. Schef- 
^nis: alicujutftaturajuit. nonhi^dc 

}»io^iitate coipoiis zqdmoftaturano^ 
ed de ihtu , quein obiecvabant gla- 
diatoies, uxftatura ejff hoc in loco fit» 
coniiantcm eflTc , iiaie poife, Nam 
opponit hui^cpximum ill],cajus eianc 
neivia pixciia, utCiare nonpofileti. 
deinde caeteris, de quibus fcquitur, 
fui^ mera^ I^ue ftatur* alicujut ejf^ 

iia Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. X69 

^'ddMatspugnavki 4djmmamymmp(fiea*fi^fm, 
adeodemapiatwba ^ achtheu aca^ant ^ fLme * fitgttmera. 
Mmm tamenjmqmtjtilln dedi. Et ' egptibifbHh. Omifmay& tM 
plusdoyquamaccepL ^ mamismammilavat. ViderismihiAgam^ 
mnon dkere : Qtgd ifie argftt^ mokfius ? Qsda tu, ' quipates bqm, 
mnkquere. Nenes^mfirafafciap &ideo ^pas^mrerbade-* 

rides. lia diBtttmtGait uMu hmd rfi^StMms 
idem eft , tcfisii» , GsatfiriptM dc firi^ 
ftmdtmmfip & meiifuraJo.ScktSuas. 

I. dddUitt^ h. e. ot opinor» non 
ipottte &Lky &d piottt unpcfabAtus 
ipfi ^^^btoiibiu» qood fnitpio* 
pnum gladutorum ignaFomm. Vide 
Lipf. IX Sat. c 22. Scheferus. 

%, fMfimt'] Qoid hoc eft ? nnm 
idtxiXt9A,vmingr4tttfimtf numlegen- 
dattk^ir^frfMfimtf Plaoet alteium : 
ficenimpiopd^ locuti de gladiato- 
ribuf ▼identur, eiatqne ptoprinm 
kttic ludo , ut poftyiAwnM» iflam im- 
pettarem veniam. luvenal. x i Satyr. 
— • SergiolusjdmrmUregiittm^ 

Cmperst • & fi&» rttfuiem Iferme U^ 
eerti. Idcm. 

3. Mc hebete aceeffermit'] Pio Pata- 
vino &MS. mMeteMeeepermit, Schef- 
fenls: mMete seeepermit» Suipioor» 
iciibendum eile , mc bebeteMoifferdmt, 
Dicit » non fuidOre gladiatores fele- 
Aos » fed vulgaies ez turba gladia- 
toittm»eoiouepeffimos. Reinefius: 
demegimtwtseJheheteMcepermit, Le- 
gendum, iithlets oeeelerMt, Pnepoii- 
tio de ispe abundat m oiattone pnie 
Latina s uc in iftb Ter, .Ad, a.s/fi. ). 
id de lucro effe, Sic apud LnKrffMMi fte> 
pucntei & CJtuBmm » ^puiejum, Jjae- 
pridium , Prudemium, Symtikkdium, 
Omniom 6equenti(fime apttd me* 
dicos femiprilcos Theodnum Ffifiiu» 
uum , MsrceOum Empiruum , Giuenm^ 
potum , qui zquivalentem Prspoii- 
tioni eum inftmmentali folent adhi- 
beie. 

4, fiigd mers] h. e. qui nil poflent» 
DififiifUC. Sic Ckexo»Kw«Mr4cdi* stt» liK Tt Att. E^ }. S^*Pilf* 
fuedUheremf mmmshehetmerm 
• ScheBKms. 

5. ^ tihipUde] applaodo, Li* 
qaetantemexhocfoco, inmuneti^ 
bus plauiii pioieqni conTueviiTe mii* 
neiomiilommaudoies. Seh^^r. 

6. wumm mmmm Utvm^ Ab £pi« 
chaimo» vei Menandio 79 Xm^ Xl^eSl^ 
rnrtt Xei^)ce*^iailH (Mmusms-^ 
immluvMt,mauusm,fiieet), aocepit: 
etiam eadem aetate Semca m UuUdt 
merteCUmdis, Hu|ttsnsds giatii Ga* 
Uhus I de ttitt Pait 5 , auptp^fifft uus- 

m. inqttit.^«»tfijj»r pmf osioi o«- 
y0ktntti Sf0i TtuH^ itepvifgai» Mf 
(Matmeuaturaad mutuamfihi uavau* , 
dam meram fieit ; aitera emm aherim 
gratia » & peaitm iuterfi a^uales ). Th« 
Reinditts. 

7. ^mpetesUtpu^ mnU^^e] Pio 
M&* 6c Patj^. f . p, Ufuere , um Ufus, 
Schefieius: fuipetesU^ueremuU^uL 
Oido verboium \ libfario iiiptn^ eft 
turbatus. Sadbo , ^petes Ufuip mit 
lefuere. Scheffens. 

fl. iw/lr.«>Si^'tf ]StcpraverbialigeJi 
ncrevocat eom, qui eft alienns ab 
ipibmm confortio. Vmmfiifiia diaui* 
tnr Mneris nnins > ttnins focietatis» 
ibtntan , qnod in militia i^um mU 
litateeiietfiicia, onam deinde baa« 
dum appeUanmt , ibciique ibtent ae 
eonjuii&i inter & , qui iiib eodem 
railitabant figno. Vioe tamen , imm 
legendum fit> fitriua, PetiGttsv, f. 

*— aamfiseris uefira paute amefierina^ 

Schefo.MwM ttifirafiifiiaM. noihs 

L $ iou Digitized byGoogle x'7o T. . P E T. A R B I T R I 

rtdns. Sdmuste^frdberis ^fatmmefi. Qsudergiifti^^Aliqiu 

(k^tef€rftudem.yinMlviUmvemas,&vk^ fonis 7 geniturz 8c cducationis 3 tia« 

^ ^um ^ mote in^ntes &lciis invol- 

vehdi» vel appenfis ctepttndiis in- 

ixgtiiendi. Graece &m a-^Tnif^attn, 

2uod' eft apud PhUcnem de liherr, ir 
t ^hrah. i. e. 4 /4^^ , ^ bulla in- 
4e s idem cumillo >sn^ /S^i^r » ' ^ 
«eneEis» k caniss ahipiacunabulaxi 
vita , ttt ioquitut Dmdo j^i^. fraf, 
Karm, o^^}jtH%, tuynrBm , col- 
ladii, qui idcm lacutteianty «/k^ 
com^»^, ( mnipimf twm de tc ea- 
dem cft anud Hmu /f . ia sA^Sinem ). 
iirdem £uciis invohiti, iifiiemcie- 
pundiis omati , iifdem cunis agitaci. 

9. p^M^emm 1 Pro Fatav. fdmpen^ 
rmm. In MS. cntm tfk^perermm. 8ed 
&paaciffimis abhinc lineis pto dtf- 
fifme f»0Vft t in MS. exftat dif^are 
fM&Mvit, quflc talia centena Vatietas 
icdionum ob oculos ibtuit, ut quir. 
^uis ca videtit , vel invitus largitu- 
xus fit • viz qoidquam ex hnius ma- 
Bueontra auftorem qoll diccndiar- 
tem £nnitci poile condudi j a <]ua 
furpidone (i eum liberemus , mitius 
cum Fia^ento agetUr \ pixicttim 
habita latione dicentium» hominum 
ex Aiia» nuper fervoium» & eius 
commads. aliammque dicnmilan- 
tiarum» utforfaninptogxeiruma^ 
enudeabitur. Tilebmenus: Vmpete^ 
nMMui mutandum : lu cnim ioque- 
hantnxveteres. Schefous: Mailem 
CCOf pMmertermiem 

r. prm literu ] Vatav. editio, frs Ht- 
term. MS. fre Utterm, Scxibo autem 
Uteru, t am^ f u dm, &c«piemendo in ta- 
Hbus veftigia prioium editionis Gah- 
hem. feuGonfaluy ne vel hacpaite 
inoonftantia ac; lubixdtas defeiipto- 
sis» me adyuiore & txaduce auaii Au- 
ftori obfit. quamquam tn taUbus mi- 
n vaiietur, etiain in eadem editio- 
BC. Sckefftxus: Scnbendam zSt^d ii- 2. fdhmmeJTe'] Ludit ambigoitate 
vocis, morc fuo. Dizeratruperiiis ad 
Agamemnonem» poiTc loqui, etiam* 
ii non loquatur. Id rcpetit hoc loco , 
additacauiH, quia iit inilru6^us li- 
teris , & do&us. Sed repetit vocabu- 
io ainhagao. tdtmm enim eft , U qui 
faripotei^, & qui eft ineptosftoli^ 
dofque. Onminoenim>^«fvozho- 
neihifiuXt itaque omnes difti funt 
iniddirnr», nec hi tantum, ied& 
pueri , qui didiciftent fan. Voiune 
veibaVaixottisiib.vdc L.L. Fdtur 
is , qui frsmum b»me fffiifitdbUem ere 
emittitveem. ^hee^ dnte^tum itdfa- 
cidot y pueri dicumur iufdntes . ikm idfd- 
duut y jdmferi : ckm hee veedkuium k 
fimiHtudiaevecitpueri, defiiruus, fari 
^fitdiSum. Itaioibo, non f^i id di- 
I 6hm^, uc eft in vulgatis. Sententia 
eft iffca, puemm iniantem did,quam- 
diu non ioquatux, poftquamloqui 
ac&xididicerit> vocari £atuum. Ta- 
tuus ezpo, qui fcit ioqni. Donatus ad 
Eunuch Terent.A.v,fc.t. ^fk»tde,fa- 
tuue didtur. Sed quia ieri^ , qai lo- 
qauntuxmultum, iiint inepti ftoli- 
dique, hincdeipilsquoqneuiiirpa- 
tam hoc vocabalnm. Quo proinde 
luditnoftet, nec modb litcxatos io^ 
quimultapoifeinnuit, iedexiiteris 
quandoque ftoiidos fieri. Idquod 
provexbid drcumiatum intelligimus 
etiam cz ifto Fefti ad Paolum AAor. 
cap.2tf. JJtfdnit Pdule , multd te liters 
ddinftmdmeenvertuut, Scheiferus. 

9. r«^/8«A^^]£nniusapudSer-. 
vium P. Danielis. ^uu te perfi»afit f 
Vide Mexolx Fxagm. p. 39. Apuiejus 
lib. IX. Ttencuxeremejmfiidfi, de de^ 
ni^ueperfikifiifieederetpauitUum. Idcn» 
paulb pbft : identidem fitddehat mdri" 
ttmt, temperiue ^uieti decedere. Non oh- 
feivaxunt etiam reccntifnmi edito- 
xes , ideoque ^ttfuddehae , peipciam 
pofueie coiiUDa.Ad euiidcx& moduia 
veibo Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 171 

inmimusquodnkmdmmus : puUm^cvd. ' BdUm ; etimfi 
mnMhocanriotfn^eJiafdi0if4repararit. ^ Invemmus ergo undc 
faturifiamus. ' Etiam tibi ibfcipuhis (refi:ft Ckaro nieus, *jam qua^ 
tuorpartisdicit^fimerit^ bdelmadlatmfirvulunk Nam,quid^ 
quid mi vacat, * caput da tabula non toOit : ingemofiis cfi, ' & bono verbo fimplici eft ofiis Tezrallianaf 
in de hab. Mul. Tu es > ^us tumfu^ 
fifiit fum disholm ^^gmH muvMuif. 
De Eva loaulttti , oii manductrio- 
nemponiiaiaboliispeiruaieiat. No- 
fiei infi^ iteium : f€r/i$4idt9 h^^itwm 
mfirum. CcteiiUn » Mrj^f^iMW yide- 
turpofitum» utapud Symmacbnm» 
whihesmi apod Sidonium» tuum, 
indiulitm»^ gmdum, fudtmu, U id 
eenus , de quibus confiiiendus Vof- 
bus 1 1 1 Annal. c. }4* Kifi quis «xi- 
ftimet» poft» mfrmt coUocandtin tfS^ 
inteziogationem » idquodnuhinon 
dilpliceiet. hSthtfgrm. 

X. BeUewit'] iie. nohis. Yifemns ja- 
cunde ac hilaritei. Sthefmu. 

2. Invemtmm erg9'\ lUnd«^0non 
piacet. foifitanicribeiidamatquedi- 
fiingnendum eft : nm»nMM> Imie m»- 
dt faturi fmmn. 5ed niliil definio. 
Sdh^erm» Erge» lefeitUK ad piatce- 
dentia:^«AmRp« «va BeOierit. Etiam 
panio aiitci diftinzL 

3. Etiam tihi dSfiipulm er^'] Ra 
iupii : Etismvidete» ^muu fvrem its 
etmtderit» Plaut.AuluI. i r, fcys . Smd 
Huuef etiummibide^embsfiUsmi Ort^ 

/tit tihi , ut mox evadat tuus > ut tu 
cum habeas diiapulnm. Noflei in 
tnjamediris: PsfiituriuOiHuxihi,g4i' 
imjpddo, Plantus Bacch. 1 1 itCc,9>Mihi 
difeifulm,tikiftdalumtiit. Schcfiex. 

^jdm^pmisd.} pMtit^ fmtwis^ 
fgrtts, MS.&Patav. jf.4^rti(f. In- 
f^, centum fsrtts ditt, U, dtftm^* 
tts didt, Nec icfeit» qubd hic^* 
tie, ihi parttsi qataiatiavegalasva* 
fiaie iicet : & diTezfi loqanntur. 
Schcfieius : Infi^ : dtum pMttt diat, 
luque hicicribe » fmtk » i. e. fmttt » 
quomodo fi)lct etiam in aliis, Scd qiuenam (unt hae paites qnatuoi^ 
Exiftimo dc pazribus Giainmaticx 
(cimQncm ciTc » quas fiiiflc anatuor 
apud 7etezes docet nos Gein. Vof- 
uiis. B.einefius:Ii«if«MnMr^4iTf/^r< 
n>. Loquinu dc Cicaionis fiii apud 
magiftrum Latimimlitczasdiicentis 
in Gzammatica pro£edu. Sic inft^ 
de alio puczo : ditau partts ditit : li- 
brtim A teult /i^V ; itcmquc furtts ctn^ 
tumdiet. Hiiic intciptetor inicriprio* 
nem apud Qruterum % DCXXV» qnc 
cft dc C. Teientii Fiufti A t t i- 

C9 t LZTBIATUS. 6 X JK C Z S 

XT. Latzkzs. LzBXAxzns 
Paxtxs (fic cmcndo quod edi« 
4^e P • K T X s : liabczcquc ita lche- 
das K«r<Mannotant) Dzxit. CCC. 
Pcrp4irr#/non inteiiigi poiTunt pac- 
tes GiammaticB vcl etiam Ozatio- 
nis : fed fciitenric paiticulafcs 0c 
yfttfAtti^ Ittei Latinb veibis cxpzel&» 
qasB ritonibus pio cxctdrio Gzz- 
cc Linguae cdifiienda pzoponi folc 
bant. Idqueadpazct ^ Bhriidetetare 
G rammut . Dtpthei uuigifiri trihm 9 uri 
dizi in Defimf. Variurum etntrs etufit* 
fmup9etdL,f,p€, 

S, hdbthis ud tatm'] Hoc itadid* 
tnz» ut» habthis ud msmu, Bene autcm, 
sd Idtm » fic cnim proprii de diicipii^ 
lis. Cioez. in Lzlio : E^t k patre it4t 
tram daduSm ad Scavtlam , fikmftavi' 
riUrtgJi,ut fmadptffem& Hetrtt,ajemt 
lattre tma^asmudifctdtrtm, Schcflreius. 

€. cofm de tabttta ntu UlUt] Pcp 
pt oy c ibi i modum de afliduo imizpa- 
tur » tabttlam feu libium continuo 
infpicit. Similfter mamsm dt mtufa tti" 
iSerrdixit Vano 1 1 Piometh. J^m. 

7. btmfih'] Bonafpcdeacfotma* 
Lnctet. lY. 

Sunt Digitized byGoogle 171 T. P E T. A R B I T R I 
fihy ^etiamftin nave^marbofuseft. EgpUlijam ^ tres cardudes 
Qccidsy ^&dxxiy quod ' muftelacme^; memttamen ' alias 
nervias; &libertt'^tmepinfft. Caterum jam Graculss ' calcem 
impinfft y & Latmas cctfit non mde afpeterey etiamft magfter ejus 
fibiplacensfit. Nec uno hco confipt , fedvemt ydem keras ,fed 
tmvultlaborare. Efi & aker ynonquidemdo^ y^ fedcurkfus , Stmt i^itur jdm fimurum ve/hipd 
€trtA 

^£ vmi£t vUtsmt pihttU frtdits 

fili. 
?lautus Merc. iv, C. 4* ^' fiitwn 
JUum mmlicru. Confcr Gellittm i, c. 
^y & ZIV, C 4* /«• Sthtfferus. 

I. etutmp in Mve fmrbtf/kt eft"] (ci- 
licet ^muuf» mecum firte mare tngredi" 
tmr, £nnt eiiim mcrcatorcs hi libei- 
Ci, qualis ipic oUm Tiimalchio fin- 
gimr : & ubi hzc contigerunt, in co- 
ionia intra Italiam Grzca . urbs ma- 
ritima fiiit Ancon , autNeapoUs. Vt 
in TCteii Satyrico interpretes do- 
cent. Sicveib pro Fatavino, etidm- 
f tum ndves j & MSi , etiamp in naves. 
Schefferus: etiamptumnaves, Corri- 
go: etiamptamnavui, Sententia , li- 
bet iit tam dUigcns & afliduus in li- 
btis , tamen bono fiI6 eft. Attendit 
ad id , quod vulgb lucubrationes ni- 
nax. pertinaxque ftudiumpallidos & 
madlentos reddit. Reineuus: etiamp 
tum naves morhofiu efi. Lcg. etiamp citm 
nau/eatm.e. Bona corpoiis conftim- 
tione & firma eum efie didt ; fcd 
cum naufei & inadpetentii laborat 
interdum, morboii qttid&(ufpe&i 
oftendere. 

2. morhefiuefi^ An hScabeflnega- 
tko,nenmorhofiteeftf Schefierus. 

3. trescardusiesl Patavin. & MS. 
tardeies. Scheffcms: Viz dubito, quin 
TCftum fit, tret cardueies, Sanc cardue- 
iet ctiam apud vetcres Romanos fiuf^ 
ie in deUdis , artes varias effioese , & 
imitari voces edodas , .Ucet hdlh ez 
f jittio coUigere. Vide lib. vi i, c. 42. 

4. & dixi» ^ued muft.] OpCimib. Confule Vof&iun in de Conftr. ctfz. 
Sdieffir. 

5. muftela'] Fro MS. & Pacavin. 
mufteSa. Schctkius : mufteBa. Felis, 
ut quiden putat Rigaltius ad Fhx- 
drum. Sedpoflumus de mufteiayetz 
hlcaccipcre. Muftela dico. Sicenlm 
maio » quam mufteHa , ot hlc legitur. 

6. aliae nenfiae'] i.fideeydmHat. MS. 
& ed. Patav. ^ nervae. TUebomenQSX 
leg. nervia». Scheftems : alta* nen/ax » 
& tihentipime. Corrigo : aiiae neruae .• 
puta, cardueles. Scquitur deinde no- 
vaperiodo: Etlihentifiimepingit, ubi 
£r,eft£rt4M. 

7. calcemimjnr^t'] dimittit eas \, 
fe : quafi jam fatis didicerit. Eft enim 
hcc per fafiUdium rejidenns quid- 
piam confiiemdo. Schefferue. 

t. fid venit , dem literai ] Subintel- 
ligendum : fii venit ( petens ) dem /. 
Tilebomenus :fid venitdem literaicfid 
nen vuit iaherare. Sic Icge & diftingue: 
^cfrf , dem literae , fid ncn vuit iaherare. 
Scheficms: fid venit dem Hterae. Mn-> 
tUtts hic locDS eft » nec divinando fa* 
dl^ reftimetur. Tamen nefdo an* 
non id ipfiimconcinuerit, quodfe^ 
<nut\u,/ai nen vuit iahorare, Mihi ccr-- 
te gloffam fapir, vel proptcr iflam in- 
condnnam conjunftionis ejufiicm 
repetitionem. £x verbisigiturTile- 
bomeni ( etiam mente Schefieri ) fic 
fisretlegendum: Neeunoiococerpfiiti 
petit dem iiterae , fidn.v, L Quod pla-> 
cetj fcd tantum mihi in haoprima 
poUtura non fiimo , qui przteriignii 
noantia verba . & qualem qualem 
fenfimi ieit nihU fpedo. 

p. fidturiefiie] Dele^ami vooe hae 
Fetro- Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 173 

qmflusdoc€t,*quamJiit. iniqtieferuttisdulmsfiletdmmnym^ 
rey &qvkqwdd€defkcmemusefi. EmergonuncpmoaliqM 
^U^csrubricdtes, qmavok'dlumyaddmusratkmem,aBquidde 
jureguftare. ' Habet bac rapanem. Nm * bteris fatis inqma^ 
tus efti quodfi refiierit, ' dejiuiavi dium artijkium docere, aut ton^ 

forium Tctronios frcquentet , etiam in edi- 
, tis. Vntim iociun adducam» noftro 
non multum abfimilcm : netiMe ef , 
mmmI emriefitm sliquem exHmefiat. Eft 
hiccifrie/m, qui noviflc qiuerit fada 
i^romm. Sicinnoftris,qiiinonqui- 
oem do^us , fcire tamen multa & 
xeoondita, difcer^^uc paiatus cft^ 
/#. Stbegenti. 

1. ^iuvnfiit^j hcc joco dicontur, 
ab hominc cbrio. L Sdieffems, 

2. li^es mbricatps^ pro MSiy & 
f^ivf, libr^rtshriuUd. Schcfferus : /i- 
h* rubricMtA, CoirigC : Ubres rMbricA- 
t9s»vt\TMhricats, ut fubiudiatur « /r- 
^it , Gtqac ita di&um , ftcut apud ju- 
venalcm Sat. ziv, f.19^, ponuntur 
rif^4t/42M. 

' Scnheptur, tmSktMg^, firlt^a 

TtthrM 
M^meml^es. — — 
Forro rttkrieMta leges , vel lArt ntbri- 
tsti di&i itmt , qma capita & tituli li- 
bronim juris mini6 niemnt notati. 
Vnde mbricamm frequensmcntio» 
& apud Ferfium Sit,y»RMhrs(Mjdn- 
fitriy fbipta Confultiftlmi ejus viii 
luridica. 

3. HtJftt bM res ffntm~\ Ad cun- . 
dcmmodumiftocdicituri ut resh^^ 
ket •ffenfienem , ptriettlttm » fretium , iw- 
jfifm^& id senus. Sidonius v Caz. 
Otiaf-iiMs habent, SchcfiReruS. 

4. literitl Pcculiari notionc, Pto- 
ut notant (cientiam nonnullamlcri- 
bendi ac dicendi^ez qua literarttm no- 
men , oppofitum ermditerttm nomini. 
Sucton. in lib. dc 111. Gramm.cap.4. 
CerneliMd Sepes in ItbeBn , qtfd ifii^gmt 
hteratttm *h erttdite • litenUes vttl£e ait 
sppeiUiri e0s, qtti aH^Mid dilsfmter & 
MMteJaenter^Me p^fiiiUtmdi^ff tmt 

ftrib^. Idcflk 5. defsnavi iSstm Mrtifiattm docerem 
mt tenfirtMm'] MS. & FataWn. d,i, 
artificii d, a. eenfireismm, Tiicbomc- 
nus ; cetifireittum. icribc > tenfirinam, 
Schcflfcras : artifiai—costfireitmm, HaM: 
vcrba iatis dcpiavata ilmt , 8c, ut cea- 
ico, flccmcnfknda: defiinavi,i&Mm 
artificittm decere aut tenfireimtm , am$ 
praeenem , ficc Defiinavi , doeere ibtm » 
cft , dcftinavi , ut dooeat iilum. nam 
defiinare hic cft abfolute poftmn^ , pny 
cenfiitttere apttdje, Quomodo Velle>u& 
XI, cap. XI o. parsfi«ufidihtu»rafidiMm 
ejfi , defiinaverat. Sed quid iUttd , /mn 
fireimtm F Futo eftc k fnfirinm, & in- 
tcUigi tonforem , quem fic cciifco 
vocatum, quodfitintonftrina. Sic- 
uti cttpididmts cft in glolfis pro co • 
^MtcttpidktfiincBsmt. Maitialis Ub> i v 
Ep. ad Lupum « rationc non multiuu 
diifimili .* sArtes difiere vttit pecMmem 
fie i Fac difiat eitharetdus , aut chora»» 
les, Keinefius : defiinavi iSmm deeer^ 
artifiditm attt te^eimim aett prannenK 
Videtur pcodftc lihrarius tranj^o-» 
fitu vocaUum « & i • legendum^ue 
tenftrineMm , fiibintclUgendo artifi- 
cium : tonftrincus \ tomkiina, ut ipi> 
ncus^lpina. Tenftrimtm pro tonfoie 
dici & accipi poiTe dubito. Scd mihi 
ncc tenfirina, nec tenfirineitmvUcmii 
iUudidco, quod difticUc hicfitlor 
cum pro artc capcrc , tum qubd fiibi^ 
tb dciultaiet conftru^io mmim e- 
jufdem a cafu gignendi in accufandi • 
cum tamen utrcloique poifit cfte al- 
tcr horam : hoc vcro ouia artificiuxn 
tonfi)rium non eft tonftnncum , L c. 
ad tonfizinam pcitincns , fcd tonftii- 
na pcitinet ad artifidum , e&quc ipia 
tonftiina conocmm q. cx aite ton- 
fbiia» ut animal cz amma» homo es 
huma. Digitized byGoogle 174 T. P E T. A R B I T R I 

fmmh Mfracatim, aut certe ' c4ufuliam,^$i9diIUas^en(fn 
pefJitniliOrcui. ^ldeoVlicotidieclam : Primigeni^ credentHns 
qmqukldiftiifibiibfcit. Vuks PlfUeronem caft dicum , fintmdi- 
dic^ety bo^fimem k Ubris non abigeret. Modoy madocalhfuo 
^ ckcun^ebat Onera yenalia : nuncetiam adverfus Norbanum 
^fiextendk. Utera^ thcfmumefl , &art^ciumnunquammo- 
ritur. t Ejufmodi ^fabuU i^abant , cum Trimakbio introptt , & 
t £Mnifuif. ' deterfd tmtnanitate> & iftncmien alit. non 
fic (pina & ^neom ; liec fie conibr 
& azs qttemadmodfEitt tonftnna 6c 
iis , qizippe ars dt tonfot ( unde 
Grammatice totrfbiins » * , vlm) (iib- 
iea6fimtidem. 

1. c«»/7</cMM»}DiftniguHentmFa- 
btus 1. xri, e. I, foienfem atque mei- 
eenariam litium adrocatoiiun 6c 
eanfidicomm Tocem , iertb , k fden- 
tia & virtttte Oratoria. Dffcere cotem 
prdconem , c/tupdkum ita drcitut , 

rmadmodom diltdt eithartedm , aur 
tueies ex Mattiali proxim^ ^ 
duftum. 

2. Ideo iB ecfidie efMn»'] i. e. &e- 
^ueiiter dtoo> inctno&> iwAs^. Setr. 
ip, 27. $ic ittufe me dttdi, t/mjmtm 
foeetm le^tur, Ste, Clam miMipfi» Th. 
Keineiios. 

3 . cirmmferehu enern vendlia] Qwt- 
siajn erant ilb <mera l! Fnto egoba- 
ftilum fuifTe dreumforzReiafionias, 
ejufqne resvenales circuamililfeper 
flateas. Nifi malis, eferatrniaBa-, nam 
meranon&!n5yhaes.Scb^ms, Med» 
coUie fiu arcttmflrehat tmeravemtiia, 1. e. 
eratin oidine in&no latiMriomm , 
(^ofTt^etszijcm, c tei ei}eiytfi(^ cm 
tpeprietf jUfHncf , (pixflum faciens 
kajalancfis mercibfis. Cfnera venaHs 
funtfiaifces, farcinat, , (coiira! , man- 
ticac, valifcr, & qttxiibetvolncra; no^ 
bis BaSen: co{16 yel loxis C0II6 de- 
peirdentibils ferri (blita. Reinefitir, 

4. fe extendit ] Puto divitem, mul- 
tilque agrisrnfllra^am inmtere. nam 
extendere fe hot I<WO , ficOt ego arbi- 
tror ) prefirre res fitof & ampiifcare. xtAdverjmfit lierbanttm accipio, pro c 
regione efus , ex adveifb ptzilioram 
Neibani, rioifii fortaflis hujus Fhi- 
krdnis , atque dtvttis. Je, Schefertu. 

f, ihtfamrMm tf} An hoe cet inen- 
dum? PlautusAukil. xi^fe.2. 

Creie egejaHt iUttm ituutdijfe , miiu tfpt 
thefattrmmtiemi: 
JdiiMat, 

Scio , Voffinm eenfece. iltud li hXe 
pont pfO'«iM , iicfitalioloeo,Tecuni 
niludfitisfikett. Adiccibam, quod ob- 
fiMvat Bactfaias lib. xni Adver. c c. 
Didt ibi« codicemfehabuiifeFIaic^ 
ti Mf. qui Taubmanni quondam 
fiaeiai , et ed tfa nofat : ^«n tiupM^ 
rumclamommtiintaediefoee, Mf.gief 
fam ifiam pir^m z Ktta, thefaatntm 
netetfegenere diei, Satiefktilem nen ejfe 
pm», & refest^eadfBtki, ^uedfiffti^ 
tm-T Utmf ma m indkare id filit velmt 
fite. Sed&tertieiee^, mHviii^ieptmr^ 

r^eufit thejamrmm eemmenfiraret fi^ 
Mf. qttatit id theputrmm, S^deg» 
interpoiatmm ah iit arbitrer , tfmi verfitm 
Wifdteti fcnptmra ciamdicare pmtavermnt, 
Cimif^erkisfit, mere^iamHM, & Co- 
tmee-im etidatmr, Hzc, utdixi, Bar-» 
tniics ', 'tfB9 non pacum noitcft fir' 
mant. sdeferus, Cect^ in noftro pro- 
togiapho finale compendium hic 
non aliQd quzm m, 

6, fabuiavibrabaat'] Tilebomenus: 
fcribe , fiduiat vibrabant. Scheffeius : 
w*M*^ neutialitet , ptb,hincinde 
[aOatarfonibant. Ele^ns & appofi- 
tumveibam, unde vihrans oratie a- 
pndFabium. Std & noffer adhibct 
txt talibas , nt conflat cx jam ant^ 
publi- Digitized byGoogle S A T Y RI C O N. . Irf 

' Jktirfafronte migunta , matm LtvityJpanQque tnwim interpofi-: 
to: ^lgtwfdtf min (tnqmt) stnndy mnltkjam.Mus ^venter 
mbitmfefPinidit : ^ necmMfemmkon. jfofmtmihltmen % TtimMtthi», 

publicatls. ' £t ifi re alia paiifi mpdo; 
^U hnr jamms litfm I. d^er/kjhntf wiguent9 » iMHtfttd^ 
trif] Nonutis hoc intelli^o. Quo- 
moao enim fxons detexgitux un- 
suento } Alibi £t fpongii » vel pal- 
Vlo apud noftnim* non ttx^g;uent6. 
CxedaictipiUre, dittrfiftnttmiriie»^ 
tLDetctCo £:onte , eft , terfb de noa« 
te. QHomodoiaedios: finUdefitn- 
i*sf3aT£ verba, pio > fiuidcs de pe- 
^1« Piexio, Item., iktrdxit humeri» 
iadnUm , pio« tiaxit de humtiU. 
$€heff^mi -detffpk Conftxudio in- 
dicat aliter hoc veibi legendum 
^u<99 podtum. an acumine Hebi«o- 
Tum> aliis.pundisiigiuntiumrecus 
quac legi volunt 2 Nimixumdfrin^i. 
pMig^f^/. (ab) «. > idq|uc ob^excefliim 
nngMenti > flc inodium } acleqttiitux 

«A* y^^f ff^ ««fi.rfjfwMr» 1 nOB fe« 
QX offifiura ruum * noa eziolvit <ie- 
bicumfouiii. Tiafta latio losueadl 
^debitoiibnfi quictMaQmitttmtfa- 
CW' ^oddebeac, mnrM^^ndtrsdir 
caaWi-.Cicyvi £p.a. Fit fitfm^ «( 
i^^^debewf, men reSfotideMHiidtem'' 
pms* Qi^U^isaquieventei<ieatlubci- 
GttSt iM(C'f9B;iacbat cibos« ilcuto- 
poimciat, non ie(poadi& dicimr- 
Atque iaibitt^ non incommod^ ex- 
plicaielicetiftavexba. Aiag^ taaiMi 
incUao* at «Biiiimem boc iupofi- 
tiUD-ji nt afttd Suetonium» vi£tmm 
r^mdet, Extant vciba vixi lulii C4^. 
ViiUnmftAsd Mi m u m ei refemdemt, 
Fttiois apud Seo. Cont. 9.. iM pim 
fmt edvMntmimpMmntumef^^ mmp 
^tsis^hdi ^ i rt/mda. £aodsas.i£- 
pift,4^. mn rfHmidmtidmterHmmyat 
Sche^exua. 

3. necmedidfiiiKVemmitl^Benei o- 

pinox. Medid ie non mwniitnts c&m ^mBmilt mederi alicui • fed 
medianam nullam teperiunt effi« 
cacem ac idoneam. Nam vocabu* 
Inm medid figniflcantei poahut , 6c 
cum efficada pio its , qui le veia 
medentui , non foliim illis • qui 
medcndt pxpfitentux axtem. Quafi 
dicexet« quaiiviire quidcm ratis&- 
are nomini ac pcofrifioni fua , vo^ 
hiiiC^uc ipib opexc mcdicoc eife» 
Cid n^ pxaibxe idpotuiift.Sic hunc 
looimexplico. PetxoniHa ia dcbci^ 
loCiv. 

^ ^mmit fh nmms, ntt imftmt, 
Ovid. £pift. Sapphfia. Pm/tiimmmfide*. 
ierinvemt. Sic catm ibi habcfc Mis 
optima, Gxonoviof docttit. &ttxicitts 

Sche^exus. nee medidfi invenimm. Vim 
eleaaatia iftiuaoptim^iatcUigemtta 
ex hircc M, Senecsprefiit, L 9 Centf, o» 
bide dcdaaaroahus iolttdotironi- 
bua: VeUtt sdfitet9d4ifiirdiie^mm 
hrAtnrpmAfithdUfime mm feffimt» mm 
imhremfigre» nmkfilemjaimt : vi»fk 
imvmmmr, i. ccafla diicxti Q»o adbi^ 
tii5 cilent ianaque fepu fcbolx vca'- 
tilaatcamaanam iptraieat, nihilau- 
aiis qu^ diiexeoa f&afie agpoicaat» 
8c viz mudiint dictoxiid, cum ia 
fi>mm venetiat p^pntttxL HtQmedi- 
d fi nem invenire dicuatux» qui dkm 
medidefie U ftaxepiimoloo6vel^ 
feipfis vel }l vttlgp ptttaccatiB * In axc- 
nam , in «groram cUnas pcotxadt 
?t^y9f)uepiAi (im verbie iMe^AhiUs ) 
fimt & cum iapoftoxiamaloquca* 
tia promiilbittmque auilta cafigiao 
& aaabag^ iaroltttQXiua vaoitatc aoa 
expediimt » qaod sgsotia fit niai « 
aallot cxplicant, Wmaminvmtre ca? 
jdcmventtftate dc iaaatinatis dixeic 
qaoquc veteres : deieremfiiievenirede 
eo > qui cum ant^ noii ientixctu^ , e« 
micaxe indpit & gliicctc » Qvid. x^ 
Zp. Digitized byGoogle 17« T. P E T. A R B I T R I 

^fMEcarutmy&tada,exacet0. Sferotdmenjmventrem^ pude-^ 

tey mftlnimjfoint i aRcqmndrcaftmMchtmi ^ mMfonat, putei 
taurm. Jtaqueyfi qm veflrum volmk ^fua recaufa 'facere , non 
eft, quod illumpudeat. Nemo noftrm ^ foltde natus eft. Egp nuUm 
putotmmagjmntomentmejfey ^ qum contmere. Hocfolm 
vetare , ne lompoteft. Bides Fortunata f ^ quafoles me noSe ^ defo^ 
mnmfacere. Nectamenintriclsmullmvetuifacere^quodfeju'' 

vet If, Her, ttanfiundqae cftiftaLati- 
nitas in noftram etiam popularem , 
cum eum (e invenUe didmus , <jui 
quod ant^ nefdte ridebatui > e|us 
Bundfefatisfcium eflc oftcnditi & 
cum qualitatem r. g. fapma , •dffrcmy 
honitatemy malitidm , fe im/emrc , qux 
«nt^ non obfeitata nunc (e erigit , 
exfexit & eiumpit. Th. Ranefims. 

1. miUictriMm] Pro MS.&Patar. 
nudeic^rum. Scheficrus: mnlMcomm, 
& t^da , ex dccto. Scribc « malcicorium. 
TmU decote in aceto meminit Pli- 
nins , fed contia dentium doloresv 
non hnnc morbum. \ 

2. puderc, mjikiimpofntl ptoMS. 
& Patay. fmdoremfibi i. TileDomenus: 
SperetMmenjam ventrem, jmdoremfihi 
imjfomt, iiclege. Sperotsmeu quodjnm 
TeHterpt$dotemfihiimponAt. Schefferus: 
puderemfihi impomt. Stdiicot 9 pfidere, 
tiifihi imponit. Jlhldpudcre, poiitum 
cftabfolut^« Qt in illo Cicetonis r 
deOiar. ^uem mnpmdet, huncpema 
diimmjudico. Sibi imponereventiem 
didt, quando non continct^ quia 
novis aliis atque aliis * ipsique in- 
gtatiflimis lemedils ac podonib&s o- 
nerabitur. 

3. mihifinat » ptites tMmum'] fali- 
ttttfinare, & mugitum edere. Kifi 
velis legete , putes effe tatorum , 6c po> 
tuit ob literarum iimilitudinem ex- 
cidifte ifta rooula. 'Ccter^ fic PlaU'^ 
tus , crepitar mihi venter vacuus , cropant 
tihiintefiina. SchefFciUS. putes taurum. 
Jta^ue. legendnm : putes taurum nm^ 
lire. jta^ue. lo^ Cai. Tilcbomcnus. 4. fuarecas^a] Illud ati^a, glol- 
fema videtui. Suare , eft exfita re , 0« 
miflapnepofidonc.videinfr. U.Schefi 
Jerus, 

5. faeere^ icilioet, quodnatuta cxi- 
git. 5ic inm : anitadfieSatfaccre. Su- 
Ipicorficofiiipaiie Plautum xv, (c. 7« 
y. diiubiait: 

'- tme etiam cuhitare fiOtui ei m 

cimitpuerf 

' Sl. Sdlicet, B^. etiamnefaeerefllitiig 

es, fa*f qmd Uquar f 

Novi , alitci hoc expllcaie dodos, 

fdltcer ut tui^culum quid denotet } 

necrepugno. Tantum-iUaipfaverbt 

ambiguitate puto ludi » utnon xnfie- 

queiis eft PlautQ. Convenimit uti- 

3ue i cuUtaie in cunis , atque.^Ksir« 
io , qno dicebam , fimfu. Scheforus. 

6. filide natus efi } fic compaft^ » 
itt nihil intus fit ipintQum^i qni ihb- 
Inde defideiant exire. Ver^ Petronia- 
num. Sic enim in editls:- Ita^feros 
inquam ego , tan^uam flUios oMgatu^ 
rus*, ijuihus nen fileat venftr mjunam 
fdeere, ^eheffer. 

7. ijuam rontinere'] abiblur^. Ica 
mox: medki vetant conrinere, SiccoU' 
tinemiam abfolut^ pofuit Suetonkis 
indaudidcap. 3 2. Dtdtur meditatue 
edi&um , ifuo vemam daret fiatum cre^ 
pitumque ventrii in convivio emittendi : 
cum pericUtatum quendamprapudareex 
eontinentiareper)fiet, Idem. 

8. defimnem facere'] Edpete Aihl 
fomnttm , bombis tuis. Sic depilu » 
deplumif^%&sit22^dilio9* idtm. Digitized byGoogle .S A T Y R I C O N. , tff 

ivt tfPH^Vftantcminm-y velyfiqimlplHsve»k, ^ mnia 
firdsparataftM: * aqua Mfanum ^ & catera nmtttalia. credite 
mhi^ ^ anafbpmafis fi m cerebrumit, intotocmpare^flu^um 
fiuit. MnkQspioficper^^ydnmtiolunt^fibiverumdicerctGra* 
tias agmus bkeroBtati^ indsdftntuuiue ejus^ &fitbinde ^ Ci^igmus 
crehrispQtumcuHsr^um. Nec adhuc fciebamm nos inmediolauti^ 
tiarumi ^quod/^unt^ cBvo laborare. ^Nam tum mundatis ad 

' I. mmm)W4#} ItafiipribDffiHf/M- 
tiesyfmuvulpes, Etiniamcditis. C. 
wferfirmtmtuu. lo. Scnci&ms. 

2. 4K^«M, Ispumm j pio MS. & Pa- 
Uf,M,U0knt. riJtthom.L44mt,lu.U- 
«4. Schetknu : a^tuh L^ffsnt, & eaterM 
mmtmtMlU, Scribe , a^uh • Ufanmm , & 
utetAmhmttUU. Per m mt s t Mlia intclli- 
sitdimaiia, tiimUgnum, cumad- 
nxrente fpongta • dc qua Seneca Ep. 
fo.Liffmm, ^mod/ul emmmUmlM •hfc4t- 
naadhdrente Jpotigia pefitnm eft » ftum 
inguUmfiafiK Suht auiem minutalU 
di€Uk minutMl, qnod fignificat mi- 
autum qualecttnque. habefque nu' 
nsftnlU etiam in uloffisTironis cip. 
2o»P^5i. 

. f. muithymiMfs fi.in eerehr$tmtt, in 
Me^ MS.nnathimiam isfiimeerekrmm 
itintete. Fatat. cdit. anstbimUisfii, 
€.it,&in twf. Schetierus ad Patavi- 
nam ; Mitfe hatc ounupta fimt. Scribe 
confidentcr cnm CL Gronovjo ,ana» 
thymiafis in eerehrmm it. ^vefytiumm 
Giaroe, vapor eft» &eahalatioquje 
hk de venttis fiatibus inteUigeiula. 
Jm tnArmm it , ad euadem mMum , 
ficut fiipf^ , vinum mubi in cerebrmm 
eAOt, lUinefius: anathymiafisf in ee- 
hntmit. Gfird hoc dicunt fiXei^i^ 
>in ^f T& Mia tigmfiofUMm (ladiaS 
anathjnuafi vini ) , ^then. l, 2. ^na- 
tbymtnfis vet^ pro vapore (en eahala- 
tione mcdicorum Latinitatis cormp- 
tae Tocabulum eft. OQav. H&rat. /. 2 
Emferifi^ e, l. £kAm ek anatbymiafi ta- 
pmtjmerit kojmietatmm, C^uanmpetms Pe- 
tn> Damiani sqnall lcculo undcci- 
in6, Liraf»mmitCi^.Zt fict£«W Jtexjtema^ fi»erit aauttk^fmiMfitin-een^ 
bro-y & /. 2, c. I «. ^nathymiafii efifio* 
maJhir^lmtioe^fiumefitate. Et fircnlo 
terti6 decimd MaHh, Sihatiems mesU 
deSalemoPandtB.eji^i. KAMtbhftmafisg 
antitmafis, deUtitfiKmifitiJUfmafioma-» 
cho ad eorput. PMlo dojlitti ptoxi- 
mut ab hoc loh, .Arittia, ^JBmpanns i. 9, 
Ep-.J^ Dienm mwKei, itgmdttmefio-» 
noaebifbmS , qmtm & Gt^atianaUUmiafim 

' votant, 

I 4< flmeimmflndel Ifg tlbpmm il- 
losflantumdifcUilbciim bdHtU fe» 
mugim , fiuaftmtti * iMfttf s dif(cf ibit. 

/. Schefer, 

S.fihivermitttt^'] tltfHlrttiftri- 
bendum .diH: Mi tittiiiwMflAe- 
re, nolmntdicere^^ermmjfbi^ l\kulfibi 
elegantcr potiitUr pm ^t tpwA ad 
ufus commodiquc eorumf MtftrSen- 
fiiseft; «Aamfi ftmiAiity miM eki- 
gatoamra, n^liiilt laiAeftl&ttilfirt^- 
ri, acficpal^dioCM ^MHHfi^ itkad 
ipfistaineflibfc<ift)k. SOOlftmi, 

6, eafii^anUH orebrfi p^HntbmlU fi^ 
nmm^ Etumpetifei&tiilltWlnllsWi^e 
impedimus.' Eleganttft StatiM li^. ix 
Theb. de equo loqUeffS: mAs & cofii^ 
^atajmbarmmiibirtaii IdeM. 

7. ^mod akmt r/fiw] PtoMSi, & 
T2tzv,amo4^mntdivo. Scfat^eiUs: fM* 
ajunt» divo : N. HcittfittS t tjmod e^unt, 
dfvo. rcdifiim^. POfte UlbiftMeinme* 
dioelivorei, illediettAr, cut pars ii- 
lios maiima fiipeieft eonfieiehda. 

S. Hamtum} Pio MS. & Patav. 

Namemm. SchHfeMs: lVii*i ciMi anM- 

datu. Peiperam. 'Lc^tn^m, vamqut 

mmndatis, aut qutdftmitd.'Prosime 

M « • •abicii- Digitized byGoogle t78 T. P E T. A R B IT-R I 

ffWfhotnMn fnenfis ' ms dbifm m trkbnium addu£lifiM , ^ cd^ 
fiftris > & ^ titttmabidis culti > qmmn unum bmum nmencuUtor 
ejfedicebat, akefumtrtmum^tertiummojamfenem. Egpputa^ 
bam petatmjiarios intra^ , & ^ porccs.ficut m circulis^ mos efi^ por^ 
tenta aliqua facluros. Sed Trmalchw exfpeHatiane difcuffa : 
^ Quem, inqmt, ex eis vubis in cxnam ' ftatmfieri? Gallum emm 
gaUinacetm ,.^ phafiacum, & ejufmoiU nmas rufikifacmt : mei 

t TrimtUthiu ^^^ abienmttsk£ctipeuxa vcteri, filega- 
inus , tum. 

. X. tresMfius,Scc.'] Etiam hoc 
pro (upercilio Tximalchionis rcm 
xnagnificat : tali cnim colDtc fiiifie 
fuem Calydonium cft in Clcomcnis 
Meleagro ^piui ^the», /. p. Vauco> 
lores nabebidmuz pro detcrioribus. 
Cxterumpompa iftay«»fvtintinna-^ 
bulatonim an ut e veteribus Roma- 
nis una nefcio ; poterat vidcri ad 
XII iUos D. Afltonl didos , cnm tin- 
tinnabulis pcr vicos Lutctiz Ubere^ 
vag;antcs , coD££tz efTQ s nihil tamcn 
adfirmo. Th, ReineJ!ia. 
. 2. r4gi/Nf] Adorarcvindls,qui- 
b(i8 poiicnt , quo eflet lubitum , de- 
duct. Martial. lib. i Epigr. 84^ 

Paret pmpureis aper lapifiris, lo. 
SchcfFerus. 

3. tintiiiabulisl Ad coUum adpen- 
sis, quibfis ad Q>eftaculum ipramm 
vulgo traherentur. Hunccnimpnto 
fuifle rcopom iftorum tintinabulo- 
zum. Ita habcs ailnum, ttmindhMHs 
•perargutis cxertuuum apud Apulejum 
lib.x. Schefferus. 

. 4^ perwt/tcutsfidrculitmosefttper^ 
tentAsUianAjss&seres ] Ludos, & CUm- 
primis ultus admirandos per rotas , 
& id gcnus, qHod alias peuuriftz 
xpfi facere. coniuevemnt , & furnim 
dcorfum pcr aera (e libzare, voU- 
tantium ixi.ftar, perque orbes cito (al- 
tu (e tranfmi^erc. De quo ManUius 
Ub.v. 

^d numeres eti^ Ule det cognata per 
artem. 

Cerpera , £m vaiidofaliuat excuffa pe- 
taurot ^ltemefijue dent metm : datui & 

iUe 
Nuncjacet, atquehujtu cafkfitfpen* 

sUturs&e. \ 

Memhraaueper flasiumas 9 orbofjue^-i 

miJlaflagrantes 
MoMsterutli^uisUsperhumumpenuit^ 

turintsndsT, ■ 
Delphsnumque pse per inaneimitasais 

motu 
Et viduata ^fUust peunis & iu sure lu-s 

dttnt. 

Hsc crgo taiia iatezdum & qua- 

dmpedes docebant faccre, populo- 

que in circulis oftentabant , qu« res 

duravit ad noftta ufque tempora* me- 

minimufque nos cquulei , caprx , ca« 

tulorum , qui liac arte plcbem ob- 

le^arent. Jdem. 

- S • flatimfieri] Grandius, pro para* 

^ ri , ma&ari. quomodo viftimx (H-> 

Jcuntur^m, cum ma&antnr diis. vi- 

1 dc Briflbn. Nifl malimns , cuUnaze* 

' vcrbum eflc , propri^que de ptaepara> 

tione ciborum uuirpari , quod mihi 

iplacct. Vt inteUigarar, co^nfieri, 

quod ttfurpat noftex ixx fJDequcnti- 

bus. Flautus Aulul. zxi, (c. 3. Cotiui^ 

te, fadte^ feftinate mmcjam^ ^uatt^ 

ttsm lubet. Male corrignnt nonnul- 

li , fardte. MartiaUs zx 11 , £p. 54 dc 

petiu: 

Ceretanamihifiet, vel siss^ iicehit 

De Menapisi lasstidepetafonevm 

rent. Idem. 

^. phafiacum'] Vt hoc^tribuspzo 

MS. & V2tz.v. penthiacum ciigcrcm , 

permovit convna in MS. poft galU^ 

nacium, TUcbom, peathiamm. lcge». Digitized byGoogle " Sf A t Y It I C O K ^^ t79 
'4ki eAm ifknlt^ ' «nb coSosfolentfacere. t Contmuoque cocurH 
'marijttlfity & \toneicfpe£laa eklhm noflra maximum nmjuffit 
0cddi: & clarameA Ex qma^ dicutiaes f^tcumilkexquadra^ 
gefima r^^otu^ : t Emptitius ' an, inquitjotm natus es? t Nm- 
trum y wpuf cocus y Jid teftamento Panfa tUn reBibisfum. t Vuk 
.ergOy dty^ut Mgenterponas ;fi nmy tejubebo in decuriam viato^ 
tumcoyicu t Etquidemcocum ^ potentia admomtum in cuTmam 

fEMnfpHu. iTrhmUtkh. f Xmaffims, f TrimMidiu» ^vfO-- 

t CMM* ;^ TtimMiski*» f Xnnlfim, ,qiiincuplus» quintuplez). Sche£Faus: 
ftnthiamm, Hocqnidut, noti alTc- 

2uor. Putes , penthicmm fciibendura , 
cnilmaceojang^ndumeire^ utHt 
mBa^ ( lugtAHs ) gallinaccus, for- 
te qoia Nofti (acer. B.eineilu$ : Ga/- 
tum tmm gmSinaceum , penthiamm, & 
^ufin^di ngfttM rufiid faciunt, Supet- 
misjaftatot iiur culinx lautidasex- 
toliit^qux in aliomfti,etiam Kegum, 
menfis ^ temotis locis petita ponun- 
tar> confpaic fic depicdat. Quem 
fenthidcum diox, evim h ttdjtetk pha- 
pseum eile patem; (c. gafium: zquan- 
tar cnim phafiani genengallinaceo 
nlendi fiicultatc , fa^te prtftant. 
Idem Petrm in editis quoqae ce- 
lebtatar mI^s Pha/tads petita CMs, 
Quod propius abfit a (cripto ; quam 
quoddedi, ezcuffis onmium Coeoa- 
ium denchis , m reperiemr. 

1. M (f^M ] Pro MS. & Patavin. 
WMCB&9. Tilebom. & Scheflferus. hu- 
JusTetba: Mt cofi» f»lent facere. Pcr- 
peiam. Scribendum : 4»« ceHesfoUm 
fkctre, Sicinfeqaentibus: suA co&m 
firet, lllad mie» t&aem, ydsheno, 
Quanqoam & in Ifidoti libris occur- 
lat enulmm , e fimplici , ab hoc ene £yt 
etm, Sdiefieius. 

2. Ese quetu iecmriAesi cum ille fi 
tx tfuadTogeftma rejpondifet, ] Artifi- 
dim Collegia habebant fuos Patro- 
nos » Qainqaennales , qui & Magi- 
fiti': Decuriones: uniuscujufque et- 
tem eorom Corporati in Decarias 
^iftiUnitieiaiit: quQd«pliixa Mdin- fcr, 19 Cl. I. Transferti veib ex una 
in aliam modb honoiificum & lu« 
ciofumj modb ignomiiuofum non^ 
minas qu^m fi militigradusmuta- 
retur , ut ^ dignioie loco ad ftatunt 
Equitis fcu Tiionis leuojkcietui ^ 
eodemque modo minatui hic Tii- 
maichio coco fuo , fi diligenteinon 
pofiietit, fe eum in decuriam Viatorun» 
conjeduiUm. Cenfenda autem ifta 
funt Ad morem Vibls , in qua tot co- 
qaomm Decurix } in Colonia, ubi 
leliquaagifingitPetionius, Coipo- 
la tot capituui , qux quadiaginta De^ 
curias impleicnt , fumc non potuc» 
runt. Reifiejius, 

3. iut,inqtat'] MS. 4» inquit, Pa* 
taV. edit. inquity an. 

4. ut dili^enter p,"] ut d. fic MS. Pat* 
edit.ffromifit. Schcffcms: dili^enter 
penat. Etiam hoc culinaie TeiDum » 
peitinetque adcoquos, pizparantcs 
cibos. Mait. lib. zi £p. 85. 

Hinc exit varium coct minutal^ 
Vt lentem pajstamffahamquo credse. 
$. potentia admomtum] MS. & Pa- 
tav. edit.por«nfx4. Tilcbomcnus: Et 
auidem cocum potentia admonitum. fcii* 
be. Tum quidem nqurn potentia admo* 
nitw, Schefferus : pctentia admonituj^. 
h. e. potentei, valide, vchemcn- 
ter,ut fit ablativus. Veiilim ego mal- 
lcm, potentia admonitumf ilto fen- 
fii: fiiiife coquum.admonitum pex 
ifta hcri vexba pot^ntiz , quam hc' 
rus in ipfum haberet , metuqueejus 
adad^um, uc fiimma cuia expediiec 
0Und4ta ejus. Cic.in Top.N/ veni Ve- 
M 2 liamy Digitized byGoogle i8o T. P E T- A R B I T> R I 

ebfimm duxit. rrmakhwMmmti ' admvnku relpexk: 
t Et vmuniy inqmtyfi nonplaut mutabo , vos illud ofoftet * honum 
faciatis. Dcorum beneficio nonemo, fed nuna qukqM adfa&vam 
facitinfuburbanonafcitureo,quodegpadhucn9nnori. JHcitur 
confmeeffk^Tiiractner^bus/&Tarentinuifmcconju^ 
SicdiamvohyUtcm^ Afik^libueritireypermeosfinesnarigfm. 
Sednarra tumilnAoamemnony qumcontroverfimbodie decU- 
ma/li. ' Egoasttem ficaufasnon^y m dmfionetamen keras 
didkii &^ nemi futes 

f TrimMtshi»m 'a, tres biUiothecasbabeo, 
unm UofA tUAque & tuos vidi^ aimonhm hu- 
jm ATUdlienifnM dteffe ne tadtA quidem 
JL^4Uiem tmt, 

1. adnes vuttureSftxit'] P(tronia- 
nuiik Vt in edids : rejpidens adEu- 
wnlpum, lo. Schefftius. 

2. b^numfidatit] Sic & Martialis 
lib. ▼ Epigi. ad Ttuaniiun : 

Vhmm tufitdes hemtm, hihendo, 
foimolacft, modeftb czcu&ntis te- 
nmtatemieiappofitx. LScheffer, 

3. TarMdnei^bm'] HS.tarradmen/!' 
hus, Patav. ed. Tarradnentihm. Schef- 
fttasiTaradneHtihm. Nmn legendmn» 
Taradnenfikm f Pomponius Mela 1 1, 
cap. 4. ShmeJJk , Urit, Mtntumdy Ffir- 
fuiot Fuadi, Taradna^ Circes damm. De 
Neionis piofufione in pixdiis in- 
ftmendis dilaundifque , quadeagi- 
tuihocloco, Suetoniusapunde, & 
plenqueveteies. 

4. «^/f«aimrre1 VtAigum.Phoim. 
Cbremes clam hahAat Lemni uxerem. & 
Cxfai : Fempejm Cypri vifm eif. I^fU- 
mis: Cypri exttiare, 

5 . J^« autem'] Hic autem , eft em'm. 
Quaie quid & y^ud veteies luiiscon- 
fultos ob(eivaue (e Biiffonius com- 
memoiat. Inf^ noftei: InanguJHit 
amem amici apparent. Scheffeius. 

6 . Ji cauja4 ncn a^o,in divijiene] Kon 
exiiUmo fe bene hzchaDeie. Quid 
cnim , in divijiene i Scio , diviGonem 
paitem eife cleclamationis , ezex;citii- 
vc apud Rethoies , & jam piidem di- 
xiaUqua inopuTculo deStylo. Ve- lum ca nonpcitinct ad litecat > fed 
caul&s. Puto igitnx opoitcic difiiiv- 
gui : fi eamjae mn ap in dtvifione, tamm 
literae didid. Caufas agi in divifione 
puto, cum ad divifloncm fadam fln- 
gulz iUaium cxplicantui paites.&^<JF> 
firm, 'E^OyindtviRme, liidaliqtta- 
mod6 analogia phxafe«s fcnct» iic 
dicimustji«rR9,M^^^,&c fiicil^ 
pio carptim, intratUitUt fimilivcca- 
pciem. ut c^ fcnftts : aaantum pcr 
statcm & fbtum licuit, ftudia attigi» 
non£iftidivi. Velctiam: Mgpjfat^^ 
fa4 non mo , aptus tamenageic, uvc in 
foio , fivc in fchola ^ in &dfene % — ^e Uterat didid , h. c. (paitcm pxaect^ 

' piototo) Khctoiice 

lam auiium & linguae locavi, do- puamponendo piototo) Khctoiice 
opeiam auiium & linguae locavi, dc>- 
clamavi , eof<|uepipgiefrus fcd » ut intelligam quid m contiovcifiafit* 

r'd pioponendiim : hoc cnim eft 
ftoms , ut habct au^oz ad Heicar 
nium. & iiteratdidicife , piopiii dEt 
^cute fcientcj^quc diccntium,aut fcii- 
bentium , ut Cl. Schefous pauI6 
ant^cxSueton.docuLt. Sedjamha- 
hitoMSo, video nuUum cflccom- 
ma intei e^o Scin, poffiintquc hae^ 
pio cujufquc captu ii^tclligi , atque 
diflingtti. Vttiunaocipias, inim/M^ 
a^ere , aut difcere , paium ad guftum, 
Nam cattfati^eTc, p^u^ incmdit ^ 
mnes paites dcdamationis, &e, 

7. ne mi putcs ftudiafafiidita] pr(| 

MSi, & Patav. ». me p.f,fi^iditum. wd^ 

z& mihi. ut fzpe^uuv^ qttod defciU 

ptoii Digitized byGoogle 1 ;«^TT Y R I C O R f8r 

dkima(mut9UL t Cm ibsi^ ^antmmn. t Vauftfy^ > ^ 
vesimrmaerant^.ait T^rmakhkyifiwd^ftfattper f ^ fr^^nf, i»^ 
^ Afftmmm r& fiefm qummKtr$mfiam eaepofm." Statm 
Itmddm : H«r, inqtut.fifaamifi , €9nmmfia mh ^ yfifa^ 
Hnmsmefiy^-^nMefi, tHac^abaque^m^li^hnnfriB^^ 
fmfn laudatmibns , iRogf,inqiut,Agamennmnubicar0me, 
nmquid dmdeam armnas Herculn tenes, autde^ VfyxefabuUm, 
^^umadmodm UliCjchfs fol^em ^ fenicilhextinfitj Sokbm t nmnifims. t apSmeamMh f THmkhis, i Smtlfim. f TriMtkid: 

fitpiiape&:.dmtus fita^iiiiiitut, qtus 
ioiMtriBonfiiiAne eantkocndyiire. 

5' 9thil «/?] contfbmfia nempe. 
Nain fi xereca ita faaiia», ficut tu 
nunfiinemoias, qutseciillociis cen* 
tiovcifiae. Pofinlat cniinftafeinda- 
biam, five in pcdb A 9 fiw i» «empo- 
le, fivetnloooy ^veinse q«tpiam 
alia. Ateuifiapxofeny^tHHpianiin- 
dubijs» Hunc puto effc locileiifilm. 
Piaut^papciT. 

^mhU^, igimtnmr4uiHba0mittt^ 
Ujtfermntufiant^ Schefier. 

6. Vlyx9\ SiclilS. dciriit^, eiditi 
Vip;*s ff mritu, non ut hle PJtav; 
Viifi, s cftim muiamx iliA i . ut v^jLmV 
exAiWf &C. . < • 

7..^fft«iA0] MS. &rata^r. ed.^^ 
awb Sdiefiexus iptfridtn, Vlyfies^i« 
«viic hic eft , opinoi, abantiqtto p^i* 
m, pro 910 deuide dixeiiint ^f^«, 8e 
^«rr^o ; qnanqium» fbic^ seftius ^t 
pm i tmM , quomodo \ €mb, eft tmlivmM 
zUffc ita acdpi <k eapoteft^ qnt pot-* 
lexit qtxtdAiam Cydopi , vinom foi^ 
th jiflnfiLbiila» qlisni xefpidc, ignoti 
eft , neca^ud H omexem' esft^, quod 
oum his oonyemat* Foftiei»o ctedi 
poteft, talequid fiimiiie Tiimal- 
chioa, nc folent pisfideiites ,. 6c ja- 
ftahtmdi>y liobt impeiici xemmy ba» 
dc qUodiequicui de StbyUa Cmnana» 
all^ UOD legicnx , Cc moz in/Umtid 
TximalchioiitsexpKisi nocatux. Ti« 
M 3 lebo- ^oritanmiH. diffidl^.tiihuam;q 

xiovimna > & In pxogcdliimelius no- 
Cbemus. .. 

.. z. Wr^^tffL^iiiM^pxoMS.&Patay, 
^tTMmlMimmh SGbeffcms : iUfermm 
iMitimm^, Mallem» Wrcr^f tatitim, quia 
iermoeftdebibUochedfitnbua. Ti- 
kbomeUus : tres Miithem bahm. Ut 
^dmmhihtiithtcmhMkmu . 
V a. ptrijisfimdetlmmasitnis'] MS. ^«r^ 
ijhfim, intmJfMrtmmfimitimB, Schcf- 
^nis : ^ibtfmrHf, joaas & mrihma» 
Scgimenfa tnoCaiitv uim ea omnia, 
qam ad peifonam» xtm^ locum, tem- 
pus > modnm, caui&m pextinem ali« 
Qi^ heti > ut oftendimus. in Notis 
adAnonymi&hethorica. Eko, d»- 
Uftftrififin dmlMati^vaX eft aliad, 
qu^ explicatt . icu ensxxaie faftum» 
cBsii.<imliibttS fuis dicUmftantiis» de 
ttuo iiaben<Ui dedamatio« Ideo &i 
ftatim p6ft ficincipitAgMietimon:. 
^mt^tr divtsimMaenmt. Vulcnax- 
naie &ftum, flt iic txadcce si^lQmcnr r.^i 'Vm»pm 4t divm iuimici mrsnt'] 
farquenttaHn^ in lioc axgumento, 
|iiiimciciasam;Divitis 8e Panpeiis ex4 
pexitl confiaewpm ftJsetioie» : iie 
^mmtiLdedmm, VI ifiXy XI, IftanOf- 
ftii xefiBtam 'ad* M:, Semem s€entnv, 
iecundam*' vel eiiam ^tincanK Tk, 
Xme/im, 

4. rr(W]<]nidim2quiapeihoc, 
dm neCdxc ide ait Tcimakhio,quid Digitized byGoogle rff^ T. F E T; AIR B I.T «. I 

chw yqtitdaxMmUU^atmyukH: i Ergf yin^,qmtam 
tnaU mmBimn^ddm mlarillm txentera. 't^tciptdtacm ittni* 
cdadmmatrifaut y ptffciqmvmnem' lwc,y.4tqmMnctmttd4 
mam^m^iiecnmay exftagtpHderii incfmaAme crifcintibus;, 
*toomuLicm^huukegufafmt ^lau^y^ ff^bac.Mmatwltk 
-f^Trimdtkh. ' isnn^mu' fandba 

non fcfcllit, quim caitrt ^Uir? 
Quaii legifle Sattsbecienftm 1101% 

3ucat fimia, &c^ Rcin.c%sinp^fa* 
one : Saresbcricnlcni ali6 laltem 
leaccfflplari (Ive.Gallio^ (i¥d AngUca- 
n6, nonhQcTiu^iiaB6,quodDu* 
fant & fupponunrViHHoAii ulum^ 
p0^tan4cind£prcK^Ad9uNasnlib. g 
c. 7 cum qui jdc. porcp Trojaiio , aliis 
aoimaribtts giavido v f iixCis causi 6ar 
rato & illato ir.cnfiifv'a6cert vclit/ 
eanamTrimaMjicmf dputtfe n h nmm m^ 
greS)uhct',at cjus g6neti!^*porcf}ih ne- 
queeditionesPettotni', nequeFtaz^ 
mcntum hooce tt{q6«im vcl' nomi-^ 
nant , vcl delcribune : quod camea 
petfuadcTC nobis vblnit Frambtttus : 
nimirum botolos habcns pro auima- 
libus , & turdoswos tantilper dau-. 
Ibs in vcntrc pbrci -ptt) hujus Eirtura., 
Idcm in fcholiis'xtwHiirti/4.ciw« hotutii 
egu/h fimt, l^oTcus botuUs. fitfftus ,* 
itemque aper iiipr^ in cnjns' ventre 
mrdi vivi claufi mcrant , mDu^eft por<' 
cos Trojanus CJairitium, de quo pro* 
vidit Lcx Fanhia, y. Macr:, /,$ SatJti^ 
fcd inftar ejus ; neqtie idem cum i^o fatavlno htc extenterare, Schcff^fUS : 
^'temtr^Kff Cotxige^ txmttrart , 13$. fu- 
pri. 

' X. ^/Wc <(/^^»tf riZMA*] ab hac atque il- 
la pane< f io^s iv, Oi, Trtcentn am^ 
fUm rmlli^hipcyel iUinc , ffrater 4*x-t/M 
Hcgum. Sclieneriis. 

. a. tomacula cum hatntUi] MS..«t^4h 
matul^ eu^ bqfulcut., Patav. tdi.toma- 
ruia c, betMf,hvk ^fhcfFcru^ :',Cdr- 
rigc, cum hiHlitj vcl bateSit, ftoftili cj^ 
intcftinis:. Itaquc jjrxbcb^nt Ip.ccicm 
porci noii citchtcrati. ^rant autcmiii 
deiicns apudycjfejcs,utnom^; Pau- 
}fis Eramoomis Patav.iiii prxftitlohc : 
loanne»Sattsberh:nfi auftore porcus; 
Trimalchipnis. aliis.auin\^fbas , at- 
que eicfs grdvidns , in hoc nagmentq 
lcpid^flun^. d^fciibitur. Tilcbomc- 
fius : pofctqiia- ventre fmacuin cum boj 
^ulii effu/a.^oici iftiUs, ut ita voceni, 
Trojahi, quiTrimalchionis mco& 
apponitur , meminit loannes Saris- 
berienfis , Eprfcopus quondam Car- 
notenfis , Lu^ovico V 1 1 in Ganiis 
rerum pptiunte , Policraticifiiiiibri 
Oftavi , capire feptimo , his vcrbis r 
Canam Trimdicionit apu4 Petremum ^ fi fnes in^reHere, &porcum ficjravidari TrXn^n UffW 7rvXti£f op^^^r (porcmi 
poJPe mifafteri^': r^ty! ferty admirdtionem' \ ajfus fronum ventrem r^uitorum Bonorum 
muitiplex ienota V" inaudita luxuriatol- \ pltnum ofientans) ex Hippolochl 'Ma- 
iat. lod. Lud. Prafchius in epift. ad ! cedonis epiftoia , qua Caxani nuptia- 
Chr. Arnoldum : quod ajunt , narra- le epulum defcripfir apud ^that. 4, 
fionem cadu infilicU iUimt vttreorum va- cap. i j neque iUe fcmiafllis , fcmic- 
forum arrificu , & porcum Trimaichionit lixus , ior^»i^^ ^fM^of yflif^ 
aliu animaHhus at^uc efiis gravidum, (injuguiatustgravos porcus), apudeun- 
hiscontinerij qua ajoh. Saritberienfi ac- i dtmlih. IX, Eft Cnim intcr no(cc flc cepimut P^rofiiMTa effe f hcilt vcl CX 
GeUio fchis , iih. i ti Noiiium , c.i 1 1 , 
qua; fir vcra in his talibus judicii nor- 
fn.r, Dcin, <jui$mali^hinc?fficcrc. iftupii Romanorum vetemm plufcu^ 
lum difFerentia: ; id quod fraudi' fuit 
curiofitati Sareshertenfis , qui /, 8 Peiji^ 
erat. caf.7, dc potco iu coena Trimal- 
chlo- Digitized byGoogle : S A T YU I C O N. t«j 

'patiane 

eft mitmMtm ileitido cod, qaod Ipfe 
propeio mlHiiAiiv neniineMteme» 
antfitggeceiiteftftepefit. Gloflcve'^ 
teies ttadkifRmti aihi/^^tffiffi^' 

piecantur TfHnalchioni , hoc enlm' 
pnmomeii-eti» ^t. Neqne idlcei^ 
habent pn4i^ edici. Inicriptio-po-i 
itis triclinaris » fiipt^ memoiSM.' 
G. Fo»Ts-To. Ifem panib^pbft: 
G. N o i 1* «> « (itt habent libn VC^ 
teres con(en(b-nmimo 9 nonntno^ 
fter,CN.); Semperpwtttomcn cfiii' 
per G. figmiwr>quo<l G^/Mm denptat^* 
Vide Probtim \ Cl. Ernftio pubiictu' 
ttmi. Totae <faidem' lanus Douza t . 
Prace. tf ,'- CN. ^iitrobiqae oportere 
(cribi , quia Cneus fuerit Pompei Prae-^ 
nomen. Sednori magisCnif » qate 
C74f, five C4< di^i font POmpei,uci li- 
quetexlnf^i^ibnibus apudGnite-^ 
niJn Iktis multi^- K^^t finiftra Mc' 
d^utationeco^afeur. 1>c Felkirtrt'^ 
Briftbniosvidctidefaipt, Scfhx&et» 
nofter 7, C4p. ft. G^ij© fiiiater^amtiii^ 
mtuit, Stattlius tn Apologia: SaAs It-^ 
qnet , P. C. ex iis qux ha^^nas dis- 
pu^Timos ; qfttdti fic ad iententiam ^ 
de hnjus fta^etfti* ftatu ferendam , 
qubd mCnd!» (k barbariTmls , ttcx^' 
teris feimonis vltiia.iiiqatnatamac' 
defbrmatum eft, eiim partim ea Titta' 
deinduftriaadhtbica, parttm fbitni- 
t^inap^oftendifflos. AgevicifBm»' 
quxintegsahtcvidemas, quxoifti*' 
gata , qaz ttfbimitttis , & d^aatiar' 
plena, &'8dPeti0niani palati ft^- 
rem per^Aa, nnm k barbaro & iii- 
concinno illoramftvoIonimexooR'*' 
tari ac fingi potttefunt,quomm (i pla-^ 
cetttonnal&i Infi/niora in medium 
pioieram. Dmifsls <qa« doAiifimua 
ScheflRHos (fitpA) lecenfitinaddo «r- 
ttam iiberajfk, fmeres etpiBMet, eanet Isee^ 
ffiees, firrumHeirkMm, titnlimmSie*- 
tm,cifiemam]Hxid^iridmi /ffenfiemt p^ 
vecMimm ^fif/rsfimtefmeimk^eeit^ chionivfic^ioqattnr, tuiqttMl Tio)a- 
nus Lfte fuiiTet. Qood n cui durum 
fideiu^ «i nismocis» enamm impata- 
xe , alienum & quidem iniegtius ex- 
cmplAc, qttoTrojanam iftamfepe- 
secit, com Mitafle, probabiHtectd- 
iirmari poteft. De sufire , ^m inh-if fi 
Ufitt eet/!e^$iM l.pco mf>id dc smeupU) 
frmuUi , i. e. ohis, ifidatttfiH tuidam,' 
tmtotem » alits ares , Poett auonj- 
inni:*' 
'Hm^fiiifuaeeemimfiffiireia^edpf^' 
Ckpeis &feiipdi imertdelhdmM^ 

mr • & 

Vhd cAph tetJu imfifit iekd Hdpett '' - ' 
'-^(ec^tnimadtctto I>n. keiiic- 
fium efficacilfim^ hnic Ftagmento 
patroeiBatKIn (eqqi enim dicet:v«ifi^4 
nefiri ex Sarisherietifieff^fidfiHeki. Etgo 
nOftet tMif^enfcm logiA vcdia «e 
zcs inde mutuavit , ut (iiam tnteipo- 
iarCt. Qutigitucfit, qnoddaiim- 
tienfi!^pottsim noiis Tcoltfnomtot- 
atits animalfbib g^vidum In^nA: 
Ttfttialellioms pcomittMejhic 4aos 
qaidem apppnat poico6,fed pirioil vi^ 
v)s tantilper tfudis clauiiiiir<|Hedlim' 
voiaptatiacaoi^ erampcfeAr6e tcicli- 
BinmpeiToIitatent : altetobottdi»- 
9}\km diftentD. N« & flOftck^risbe>'' 
rienfem legifet,aUter vel altertifttiift 
farfifletporenm. Vnde mthi firmitet 
pftfiiadeo, ei nunquam Ntteas Ctit. 
Ssisbei&eniiiiViias. Qoi'd^<f eti^ 
fit. Et«.sdl:hius : au^ih^tfefitk. 
Stofidt hoe eflbt non cautt, feibi ez- 
(ccibere ,• <e materiem fiib (nia tutif^; 
fim^ lateie poifis fii(qae 'deqttc ha«-' 
bere. Qub ex Gellio tendi^ aii ffHg^^ 
mentum moribus ingetAi itqiie 
KntiuePettonii con(entiit, adtalia 
pamm rerpondetoc; necnbnpMilb 
snir^, velohfiunmamatqaillflNiteffl! 
ftyli,vexba ftstgtntnti ex Sarifberien*' 
i«nonefiefubIeda. 

S« pefi bee autemattms] SicMS. 4i»> 
r«iiMriMr,nott Pbtav. -^ dten. Schefl^ 
lus: Opciffi^. Intelligendiimautem: Digitized byGoogle %U T. J»:Bt: AU B I T R I 
*piaione omau$. tfi^twn * argenudxmna^ fHiflumifik. m Lmce 
. ^ accepk hsrfdem funSf^mretfv:^ mjhpt^ p9d€$ 
iXHtum^ magrKmt^ttmHi^f.pedet^m' 
^mj adde moremnlfme-S^pi^icio, in 
firves' oKimadvertendi , £|p. -tquo d geme 
DminiymatddicdrgxapiMtefi^. Quid 
iilx notioncs vocum cxintinaola- 
tiaitatis penu do^ompcse J famlia 
pio feivis^ ^anr»&dM^Mpi6uxore fei- 
Vi^ maii^ne pio paiui^ >fr« rtHqHafuA 
iafoleatia, non juxt^ rcl. «. i. durartn iih- 
rifrtffkrrpiorulUpufcujnXacito (de 
^)i)gi^o a M nuiUuttm^nJtm/kertp» ne- 
€f»^dueajU€)i pf^^cMuartiJi^ium pVO.ie 

cju^cftuoia cum A{anUl« rt^rf^t enim» 
ail illCi difiere vultpnuniffatj pracenem 
f^e vei archite^m'yJ$rtvnafiUus cum* 
I^iatio i imperafe^^iQrc3CCtccic cuni 
Viigiiio, ubiiile» ... 
t^ertet^uefie^iM^ teUurtm at^uc ir»- 

feratarvM. * 
htfinio Vifdum rtafof ^hfonafPr^sfutt^rtt, 
wudtcipnem nott^vul^tem rapit^qb^ 
fym^m pio pir(ib!Us.<)U4iJk1?ci sn^ 
])^j3oanam. Izmprtfiriberes i.e.venum 
Cxponeie> \2mcafii^are aebris potistn^ 
rutit rifum , & lion potius cociccie s 
l<. interpe{iare pco impcf^^e 'jfujnrnatus 
pco iniliudius i fuprtmtHn. dicm obire 
pTomeri , ad (ummtun euim baibaius 
obire (implicitei dixi(rcti0]f««i«rtf pio 
difpUccie. Qmdid]j} fHundtfmliter^y 
foc^ndum ftatuami ah hoc epi^rammate 
pftaxtem ceipit ejfe mentin i ah hocfercula 
Trimaiihio ad lafanum fHrrettu > noD^e 
iji . Q;i^dio L^tio yid^ui |iau \ & , 
•dipieime, no.n pptiiis. 'odi maximc. 
Quid illiS adix foimulxminim^ vul- 
gares , (r faciuus indsgaj^Tiiy aii^uit ovil- 
lam ^et ttsnkam h^beti ubi notabilis 
dk antiquoium lanz fiequentioi, 
Quam lini ufus , & ipie non admo- 
4um vulgb notus : Uera , . ubi Tii- 
malchio in coqHunVr excandclccns 
QbiiYifieretur , iwjuit» aii^ftis porcum 
extinteraTeiln quibus<^ foimuiis Ma- 
coAianam muiaQ\ clegantiinme hunc 
ipfum a6Fe^uju «ufequenteai agno- 
KOt cuixi ait. Xmie pttNfemmpetens alipiem indi" 

\gnatm «h suubrit . 
Mertaiam inftrnit ad iitnimi fisr^ere. 
vita. 
I^* jilla tcanfitiones ' lepidiiSiaar 
Qmd mttit^im maitk «#« ffMrfr...it. 
ubi convivas oicitantiatft coCi da-> 
miunte« ioducit , «quoidpotcumMa 
c;^cxii^mpiiti ipfeqieke-dipi^i v^ts^^. 

herc^tjmifmfcereM > fipif^P^'- 

iffet, ftatim uibjicit s At non TriroM-: 

chix).» .qui celaxato ati hildciratiein 

VttltHj Erg9> inquit, qma$an.mai4 me- 

meria es , paiam nobi^ ilium esfentera, af- 

£n^haicilittdVixgiUt, •. . u.i 

HacProtem , &.fija^mndedif a^mr 

• inaitmth-: ■,.- . '- ,!• y n ; ' 

. ^uam^mdedttfimi*ieitmtipdm-fil^: 

, larfiee/vtjit. . ^ » :,r . . . 
. ^t non Cfram,iuimque tUtt^fgatet ti" 
o .. e^entfm: ...;;'*'."• 

AMdite :roliqiia hu)Us fiMf ft^i^itf ^ & 
niii lepidiuima funL, &'vecNPetCQ-. 
niana , me Ucet impoilo^ejQ. » ^ pia* 
num ,. A; hpc fici^ncntum fuppQj(ki-t 
tium ) & adulcecinum >udicatc^ fyte" 
pta tequm ttmica ctiitrmn arripuit > ptr^ 
a^tffi vtntrem ttmida mam^iJfcmf^ tfte 
nuret,. ex piagit penderis iffiii^iem ite^ 
foenfibm temncufa cune- b^tuiti^ *fft*f* 
fuNt,Pli^ufumpofi hftc amo^natonfdmi" 
iif^dedit , ^'Gajo feiidtfr comiamapiff 
Q^d elegancius , quid expfcQius » 
quid Itpidiifimo , icrip^ci 'Conve- 
nientius^ ^xcenta funthujusmodi, 
?. c;, <^^. Ql yelim eni^tnc^^e fingu- 
la.& laud^^ejpio mctito^ i^ttUum di- 
ceodi finem Jraciam, &c. 
■ ;X« potiane oneratus ] mallem ego» 
Ijanorattu , 4ioc enim quMbomi po- 
tione iiU, non ut eblius eva^^cet. 
Fetionius in editis : x^peUo iypani mo- 
ttonaxefi^exehenwabat, VcEeQcae hoG 
vitium lecunat in£:iiiis , ubi lcgitm : 
oneratttfqm aiiqttet ^oronis, Quiafequi' 
tuc m^nfejlueate, ceu iUo ^pfo tcm« 
poic, Sth^erm, cnerafUf, risiUt dc 
fcivi» Digitized byGoogle : S A TYTR I C O N. t%^ 

liffepit 'Onitttbia , quaiAxm Agmemrmfrifitis an^xiiraet ; ia$ 
trmuJdjw: t Sobisfum^favcra CmnthiahJfem. t ExjfeSabdn^ 
' «tf pr0 rebqua infiienud diceret yfiti vafa Carmtba adftrru SediS^ 
fne&is : Bt ifinfitanyinqinty queris quarefolus Cemtlna verafoffi^^ 
deamf qmfi^et aratinsy aquo emo Cemtbm vocattBh^ qvid^^ 
tfidutem.Cemtbutm, ^fifipmCemthumhaheati tt^ neme 
futitis ^ mfifium effi; "^^ vddebenefdOy unde frinutm Corini 

•' fTHmAlthh. ' 'tSnitlfimu f Trimtlthh,' "'tmn 

fctvis oneratus » qu^m bonora^u }. Sc loftMi c$fU flm rgptfitvm e/t wtimti^ 

hic non (blum potioncV Hid 5c aliis, *- •/•_.-_ .•„ -c. — i. i..t.^. ^..s 

litiequimi, acceptus. 
. ' ' xV wimtA cmruk ^ Qu« hsbebat 
foUa ex asgento. Piimus xx x',' cap. } . 
Ct^iu d^ f f i m m -mpMt^ mfStfktfk- 
lU.imitMtm > ludu fi4'» €$i^»m d§dit\ 
SchefiieTus. 
^ }. fom lmm^ Mt'] potionamj Lma- 

pcid. m Heiiog. Demtfme iuttgenersf»' 
cultrmn mtte HeiiegAijUum n4n tegmitwr, 
I>emxSiaito, pulefaro, j8c fiimlibus 
Tinis loqttitur. Eft ver<S Petroni^- 
nnsxi. Sic enim in ftagihentiseditls { 
4d libidinit imitmi$mum mj^inum f§ 
poculum hibijje. Idem. 
.1. Bxf^Amn» «r] Ptorimele- 
gantes. ^enec. Ep.ptf* Rufea9JJh$i 
ut manducata pemmtur, Idem.-' 
• 1. m/?^» CmnrWi ] Tuto cmen- 
dandum, riifi ^ma Ceriutbmu. iiona> 
liam ob cauiam vas dicitur Corin- 
tbiitm , nifi ob eam , quia quid ha- 
bet ez Corintho. Tercnt. EunBch. 
T» ic. $ . Kn duhum tfi, ^mm mOti ma- 
gmaneubacte fit mainm, nifi ^niane- 
eejgt fuit bke fatere. Sehe0«rus. ^«Mi 
efi autem Cerintljium, nip qnie Cttm- 
thum baheat, lege. f «ii efi C^rinthn^y 
nifi Ijui CeriKbium habeMt. Cstetilm 
eum fHecnm ip(c reputo hundlocum 
Petioiui ; atque onn hisr- oompaio , 
qaoe 3fex)cus Antonius Murctus e- 
BarraK>:de xie Coxiiithia y varkr. 
LeAio« Libri teitiis oapittt qutnto ; 
libettter contendefem , hAc'<iUnm 
meatem & ocnios advetttflc , ac no- 
viira>iAad Ftagmentitmali^iBconfu- 
hiifyiTiiet^meam,. Citifiipr^ia 4fuam quifqMom i» fvrtunit hahei \ qui 
totpedibiisftat, tet terra marique ^fii-^ 
deti cniinfi^ > fuftrfiui tmo dk inyif^ 
taminfrnurjejiertiimcenties, hevesdi»\ 
mantur 4fuingekti i qui SicUinm («iidl 
pcFfocnm» ut Satyrsxatio n<»nab>s 
Hdit) fitieageOit c$njutt^t y utcitmlA- 
fieam ttbuettt. ire ie fer fit^ fines na\ni 
get 3 & jam olim plm habuit psim^ol 
tapatria, Qttidni, inquam, isqUo- 
que Cefinthmib tiitbert dicat , ailt e€t^ 
ta fic intcllfgi velit I Hssomte ^t^4ia. 
ka^mik^ mj^nifioo fenm, caj^enu 
da. ^tUd efi babere Cermthium , iiV&df 
fabr^live ab urbe iic diAnm, nifi ^m^ 
Corintbum, Corimholve arrarios , vef 
xquipoQenB pofiidM, autveromutA» 
magii epes utrbi Cofinthe paret. £t h<X 
efl illnd metim ($ed iSe meiim) quod' 
praemittitur. Dicerem quidem (im^ 
pliciterintelligi Corintnumurl>eM'f 
qu6d h!c haud dubib fub noraltiei 
TrimalGhionts de Principe a^turr 
)i|erpa<, aut Claudio: idverodra-^ 
matica tra&andi ratlo fcire , non •<!& 
effetre permittit. Mectamencaiof- 
fidant qu2 praMcdunt, 8c fequun- 
mr : pro rtii^UM it^lentia. a fu» emu 
Cerintbtu vccatur : qtueque de ^nnihjeS 
let&are Cefiktbia admifoentut. intCD 
hsceniftine tegirar aut dctegitur»i 
eftque aurum »ri proximnm. < 

3. nefapium } Infipicntem: ficuif 
dtcimr, nefiius» ntfarim, & iimilia.» 
Laudat Salmafius in Exercitationi^ 
bus Plinianis hoc vocabulum , M 
fcribit , ntfitpw. Atque ita Scantns : 
}ie , ftt mn^ pofitum efiapuianNfUes „ 

ut Digitized byGoogle tSa T. T EiT. A-RB:ITU I 
^ ffotdfiat. Cum I&MH cjfmm fft.^.-Amdtal bomvd^'; ic^ 
*'nMgmfcelm.mnesftatuas£ne/i^ &ar^measm 

uMmrogmcofi^i^y&easmettdk^faSafimtmu^ 
fuHanea. ' Ita ex bact^keffi^drifi^hderumy &fe(xrunt catiBoy & 
far^ftdis, ^ftatmML-StcCarmthUnatafunt exanmSnu^ mtH 
numynechoCymcMud: ^MftetknM^qmdixaozeg^^ nuhuAi 
vitrea. certenalimi;. Hmifi nonfiat^erentur, mSem mihrquam 
mtrum j nunc autemyHiafmt^ t Vaberfuki qui ^ vitrea yafafecit 

ten^ 

f Hifiti" ^«ifi vitri imHitit e» iMUiSe Sgrisieti«iifi,k Xmu9 Dmfd Satfriet 
^^—r eM hifrTU, 

twktaiMh In «catrali pioHimctanduin. 
Sthgfftfuu Vt ^ftama eft fimcuiitm # 
TcEtulL adr. Gti. i^tmrnitmetkjtmtk»^ 
Uwrumi^Cf ^TDSLg^ftattuiaUmm. 

i. inunum'] Puta, mixtts ▼«! oon- 
fiifis r ue^lQ ant^ > /^ fimt in w 
nmn. Senec. Epift. 59* Ceguntmiu»^ 
numptpcreu Schdfetus. ufntjrtkdet ptrptttfutfaffimfyndev. m» 
p^umtntfitpms^miwfapiu Stdhoc 
puto nm^ analo^ar ponyeiure,iqib 
aefiipimlcgkofonetc. It,'Schef*rm. 
...i^.VAUt hteutfiit ] Cic. j&vEp. ho, 
Deiiijenie ejut v^lie exififm^^i htm. 
V S«heier. 

• U , v^ffme fieitfo ] Fto MS . & Pa- 
Vk\^m*fcfiit., Tilebonienus:m*)cr/r0. 
Hflmknicnmit me tfoquam apud bo- 
nos^aa&otes^ quidouam fimUe huic 
Yooi vififle , fk ut atDiner , vice/c^- 
lie r faibeaJutti e/fe , ardptjt, • ^am 
Quod de voeeycW/MWfromiuabat qui- 
ocm , miatts pbcet. Scheiletus : »m- 
gtmsfcelio, Magnlis pncd4>* ^'cc/» Gns- 
^mwxSv y^mfi^ (prsdtr), Kifi 
matisk0M;A(^, ^r«i4. Qqoiiaodo 
tbWX«rtibia, £aiQxsekmtii9,t'Ai%' 
cen, quod in Gloflis lcgitur. Hei- 
neiius : 5(«^w, ki^fctiereqltodCict' 
teni 0d ^ticui» m&tteninc. ^Teien^. 

in£«n.a.4»>^-7« 

, xritf netmle m^fnue fp . ■ 
' 2. ftitMituU') toibc » ^ftMuueu' 
itt, Nam ii> Miiftino geneieextu*' 
lit ' fic Cf pciami». Focuitque jfacil^ 
deletilitefapoftiema* pioptetfimi- 
Um rubiequentem. Video tamen d-. 
tamm Yoffio in GloSi ex vita S. 
Coacordii: Vementcsad tumptteUitts 
atmftatunmlo levii. Vt hlc foite nil 
filataadoii^iit, licc rejiiciendttm id 
iaaalittluin) de ^que in nominativo 
^fa^ik9«- flatuneuius , in malculinoj 
geaccc* quod facit Voffius » iedjiis- 1 4. aui ] pio MS. & Patavin. f «Mf. 
Scheiwias ] igntfeetk mihi» mtiddiMert: 
VixdubitiOyjGiipfiire nonmm» fns 
d^xett* Adhstfit.liteia p6ftxeBUi>» e» 
proximo vocabulo. 

%4 mMltmihi^ Textull. de fiefini. 
c S^ .< MWa mibi fiUmem . pecuteris, 
;Scheffer. * 

iSi feberfmtquivitrtdjtcc,'] Hsc 
nauatio codem cum Satjtico chara^ 
aete in cditioneGabbemianal^^ 
batur, at divexfo ia Schionwretteriana» 
&TceUoniana» omnibiu tdbus abf^ 
quc titttlo^ unde fluxertt. Quo der 
conqttcror in progreCu. Hic verv. 
connexionis» mtra fupeiiora» me-* 
mliiiifc tttv^it. Oftava dc ^nulti^ 
ma.portio Fragmenti nofiti incipie- 
bat ptoxim^ poft veiba > tenelmu effe 
credet. FofthfiBC» fiiblatis non-PetEo« 
nianis, Saribexienfis illis tribusli- 
neis : CeriM» Trimalehienit fi petts «»• 
ff<eiere^ && micantibus aliquot de* 
ftdtta ftellttlis^ fequitof iil editxs s 
Ctmprtbmmufadum , vurnque fermene 
garriums , &peeturum€ttpiteffementie'^ 
&c. SubyiciaiEtBi verfos, quocum pri* 
mus: i>t«wM rii?* MtfTfw & letiqi uU 
timns Digitized byGoogle S A T Y R I C D N. . : r»^ 

tmtkSk tantdb, ut mm nu^, tpim Mr€avdargimid,fian^ei^ 
tur. Qumngpfhiabmb^ufi^ &fob,Mt 

putaUt.^ dignam C^arefabricafjet, cumnmnatfuo^ Cefarem 
udkmadim^tfi. laudataeft^eciesmunerJiy commmUuma^ 
nmarvpnu^ acceftatadevotwdanantis. TAer^ utadmiratmem 
mtuienmmyerteretmftufarem^ &fibiplemmff4timcanciliane 
Ifnferateris, petitm demanu Cdfaruplnalm recepit > eamque v^ 
u£mprfjecit'm parimemm tantoimpetUy mnec fob^nia& 
cnnftan^ffima arismateria maneret hiUfa. Cafar autm adhac 
nonmaffsftupmt^qumexparit. Jkdkdeterrafuftubtpbialmi 
quaqMem nanftaSaeraty fedconRfa, acfiarhfuhftantiavM 
Jpecimmdi^. * Drinde martudm de finu profirem , vtnrm 
corremt aptiffime y & tmqumcont^ianvas anem crehrhiBA. 
repararit. ^faSo ^fe codm loris tenere artitratm eft , eo quad 

fani^ 

timiu : fMUm ^JUr» mhtU IftiM. 
TanGque mnltis b^tis afterifcls it- 
canimm nods, inapit : fMberfiM ^m 
^ec Qtuivetbiiciiipnoiibds,^7er- 
bis : CtmfmUmufitttumy &c. Hifto- 
dam hanc da6kilis vitii anteocdnnt > 
caincodioe Tragur. multis interje* 
Ais, eamfeqttuntor» utmozleftio 
det^et. Gaboema : Plin. lib. sxxvi, 
capjonn ttadit» TihtmimptrMfifeefeeo' 
gksimm fiufevkritemfersmewtmmj m 
fUxAUeegkp &t9t4uneff0imm m^M» 
BJm dheUtam^ Mrm^genti, miri metsl- 
StffrettMdetuUmreKtm'. nonofidnam 
modb , fed & aitifioem fublatum fe- 
mm aiii : Inter illos Ifidoius 1. xrt, 
c. zy : Dion. lib. z.vi t» cujus ▼tfiiigiis 
inhaaens Ziphilinus » yerba ejus in 
Epitomen £iam iiidem ac totidera 
vmk ttanfialit in vita Tibeni.Frag' 
mcnhim hoc Aibitri ezftat fipad Sa- 
xisberieniemln opeie Pofyoadoo. 

I. DeimUmMelmm^jii.mmmlmm', 
epio modo leBend. cft» vel mmrteimmy 
qaod in Glo£ Benedidi «^fv^ vcl, 
mutielmm, pro> meUmium. lunger* 
mannas. Probo, mmmimm, nam hmt- 
teBmsy medioctis maUeusetponitar 
^ Papia. U in Gloff.ria,nco>Lat. Jto» tel,miMttOmt, Hinc Oc KaroloKaroli 
M. Augufti avo nomen MmneOie fnit » 
qnodhofies (uos in przlio, ntfer- 
rumiaberinincadeidomaret. Gol- 
daft. Alamann. rer. tom. i. in Glof- 
(ario «d Burddiaidi Sanftsalleni* 
Cafii^ c. 14. Brharims : Cooler qu« 
de his moz recurrenr. Decepritan*- 
mmnoninterpretes, eziftimaiuntie 
Petronium ieu Pettonian.vocem fto^ 
pcq^iiate, etiam KaioliM. avumia 
liinfidiam aooeiiientes. 

t. fi tmlmm Itvis femre mrhitrdtms 3 
Addendaeftiibpfoverbialis locnri» 
(imilibus ab Adagiogtaphis )am coii- 
geiiis. In€eUmm4Aire,meml9eJJe,-^c 
de homine fupra modiun ielici uihrw 
patis. Sic iiipt^ ipie Petronius de 
uzore Trimakhionis , & inltt de^ 
Sncolpio iivc PolyamO': mtmsemt eeth 
pefitmmMditifimstfskeMs. idemconti- 
git mifeio illi aitiici, fed ^uidem 
immetit^ Sic nnnctpes Lanni ier- 
monisilloavo loqnebamur. Inqait 
Seneca llb. i de Bancf. tziit. De 
Akzandio» Tamt^mam eeslmm , ^med 
mmuvmiififmmeemfieMdtmr, temret, 
Iof.AJtt.Gonialiiu, 

T. ^dmifi Digitized byGoogle f x>o T. . P E T. A K B' r T R I 

fanOiarkam C^^^ ^^ ommmfi prmeht^, 

credibat. Sedfecus acddk. Qu^ivk ermnCtfar, anal^fiiret 
banc condituram vttnirmttf Qmd quum negaret^m decottoAfra^ 
cepit Imperatar ydicens : qmafihocart^ickimmnatefieretyatirum 
& argentum vdefierent quafi bttum. t F«tf tamen faber qmfeck 
phialamvitream^ qU£ nonfran^batur. ' AdmJfusefffCafarem 
eftcmfuomunere.dande fecureporrigareCafarem^ &iUamin 

pari- 

t £ddim hifinU ie FMin , frtmt legitmr imFrm^menf h$e Trmpirienfi , 
rMtmiti A. 1664 frimMtn i» Ueem tiite. r. ^dmiJlkf erg9 Cdfirem'] AnCcri-* 
bendum ergo ad Cafarem eft ? Non o^ 
pinor. Ita enim (blent veteres, omif- 
la przpoiitione > qux eft in verbo. Vt 
Horatiusii Sat.j. 

^hfinrntvimHxore&tutti^^ 

Lucilius xzvi . Su/petKUtnefe, emglo' 
dium incumbat, Plautus in Pfeud.Nwire 
■edee hanc edeBfnem hip onimHmMlvor- 
titit cmnes. Adde Schoppium fu^ed. 
.Le^. II I, £p. 1 5. /«. Schefferut. 

Z. feiit reporrigere Cdfitrem^ Pro 
.MS. & Patav. Cafari. Schefi^rus : fe- 
eit reporrigere Cafeari. £menda> repor- 
rigere Cetfarem. Plautus Trucul. i .K. Z . 
cerdA amare facitis amantet, Idem £- 
•pid. III, ic. 3 • Vs iUefidtcinamfedt ne- 
/cireprorfut, fe effe emptam tibi, Ulud 
reporrigere.diCtvinxcA, ut apudCioe- 
zonem, repromittere , apud lurecon- 
fultosveteres» recendncere , redaporta- 
fre, dcfimilia. Tilebom. deinde feeit 
jreperrigere Cafari. An cifiliusicriben- 
dum^ Deinde petiit m reporr^eret Ca- 
far. Ante hoc tempus, duii^ilis, & fle- 
dioerei Vitn iftius Petronii hifto- 
xiam , ftudio fic operae lani DouTx , 
•cx Saxjsberieniis Policiatico eam ad- 
duoenti debebamus.Nunc(quod Ma- 
ioribus imputare [ure pofliimus} no- 
bis ez ipfo fonre licet haurire^Reine- 
iius in praEfatidne : £s eo , qubd hi- 
ftoriam de fabro vitieoium metalli 
duritie & dudlilium Uh, Saretb. Pra- 
JUl. Cafnot. /.4 Poijicrat. c. $ k Petronio 
repetit , non fatis£rmiter colii^tur , 
hoc ipftim FxagmcmuA viTujxi Caz- { notenfi fiiiire : quinvecbano(b:i.ex 
iftius efiuils iiibftri^a contraAiquc 
non eodem tenotc elegantiique de- 
currerey fedarchaifmo barbarifmo^ 
quc inquinata & reccntioris feculi 
auAorilque elTe , cuivis comparanti 
innotefcit. Non fi>llicitabo fidem re- 
lationis, etfi de ejus veritate dubitet 
ipfci nan!! & apud IJiderum /. x tf Or^. 
c^is: & Petntm Datmam L 4 Ep. ult. 
P^g» 3 8 S> diilimulato tamen nomins 
Petronl (fortaifis , quod k quibul^ 
dam fcvene fiontis ob nudas.neqoi- 
tias & accuratam iputcitiem dainju- 
tum norant) legitur. Saresberienient 
alio faltem ezemplariufum de^re* 
hendo. Nam lib. 8, c 7» eum qui de 
porco Trojano,&c. ut habetnrpaulb 
ante hic in Notis. Quoque minus 
conccxiam, fnnp hujus naztatiunculc 
ad Sarisberienfis effigiacam,ac noftrt 
fubihifta& conttaSa eiTe ezipfius 
eftiifis, ied illum potius fentiam, lu* 
xuriaife, verbicrae au&omm cnm 
aliis (in quorumliibtnde manus no- 
fter incidit) inibr nummorum ex fui 
tempons nlu «flifflaire, acpxo prifct 
auAoritate novam non rarb annu- 
meraiTe , fiidt jequabilitas ifyii Fiac* 
menti hujus pet totum , ubi ubi 
Trimalchio, coUibertive loquuntur, 
brevis, &trivialis. Condudit Rei- 
nefius : Sed dehocientiat^quii(jiie 
quod volcr, eift^enei^iH ^ n Af|if 
TH Ue?cuic^7<KS (propendet enim di-^ 
Hio Polyeratid in utramque partem). 

Sdwfious in DiiTeitatioAC : Scd. nec 
qux Digitized byGoogle ' S A T r'R'I C 6 R tpt 

f d vi m f Um frejecir. Cdfof^ nmfatevabdm, qumexfaverki 
atilkjiiftulitfhiaUmde nrra : mlifaeraty tamquani ^vafim 
4Uiem. Demde*martulmn(kfinufr&tulit,&fhialam*atiabelle 

anr- qux de vitreoxum teDacUIiinonim 
hic artifice habentui , magnificc at- 
tollam. Ouanquam ea Sarisbeiien(is 
confuetudo fit, ut bonafide aliorum 
pieiamie, iplis etiam retentis veibis, 
tiausferat in flios uius. Cujus lei fi 
quis tcftimonium requirat, nutronx 
Ephefinz faftum ex noc ipfo defiim- 
pmmapud eumlegat, ce cum Ar- 
bitri. nanatione conferat. Neque 
snultum difcrepat etiam Ifidorus> 
candem meniorans aitificb prstdid^i 
hiftoriam , fiqux habet , ubi contra 
Sarisberlenfem convenit cum no- 
ftro, eafere meliorafint, & a Sa- 
lisberienre mal^ immuuta. 

I . nm pote vaUdius , ijuam expdvc 
rit ] expaverit , pro Patav. expavit , 
MS. efl. SchcScTusi netip^tcvalidius, 
quam expAvit, BUipfis elegantiflima, 
pro : n9n p^te efl validius qutm expa- 
vefiere', qkamexpavit, NonpOteefl, 
i. e. impofllbiic eft Varro in Ma- 
nius : vtgct , veget , ut p9te, plurimum, 
Tetcnt.Xunuch. V, fc. 8. Hcnpctefa- 
t\i narrdri. 

2. v^^umaneum'] Plantus Tmcul. 
} , ic. t . aut a/i^iued vafum argenteum , 
aut vafHm dlinum aliijuod, Sic Lucre- 
tius , Cato , alii. /. Schefftr, 

3. martuium'] pro MS. & Patav. 
martulum. Cum neniinem conttadi- 
ccntem expcriamur , hiftoriam hanc 
du^ilis vitxi cfTe Fetronianam i Ted 
diis atquc aliis verbis & ffylo refe- 
rcntes utanmi , hic maUtum , ifte 
tuartielum^ ic marculum , t\\\i% va/cU' 
lum, &c. habet: miror fummo viro 
1. Doufx icdigenti in ordinem Saty- 
rici abfque titulo &c przfatione , prs- 
mifTam hifloiiam tabri ex Sailsbe- 
rienfe , vocem prorfus dubiam , quz 
^pud nullum prztei Saiisbctienrem , 
aut viz ipfo antc fcculum ... adulto 
}uQ Hifpanifmd , pxatfiantiosem oc- CQCtit, placttifle« mihicomnautand^ 
vifa : qui talia fcqq. temporum idio* 
tifmis , ac apoerapnis tribuo. Andia- 
mus , ultra luperiora, ientcntias. 
Sche^exus ad MS. & Fatav. m^rfic* 
lum : Ita fUnh legituf in Sarisbc- 
rienfe, licet ibi notent , innonnul^ 
lis aliis haberi,m4r(WiiiOT. Quanquam 
vcro ratio analogiz pofhilare videa« 
tux,marteolum; cum Iceamr, »Mrr#//nrs 
tamen ego nihil cenleo mutandum. 
B.eincfius : martielum de finu protulit^ 
Iftd. 16 Ori^. c.is , mallcumvocat: 
martiolum Saretb. L^. r. s. e cujus 
fiiiffi(dilHone) cfligiatam cffe noflram 
proritts adparct. Veteres marculuni 
dixcre : Phn. l. 7, r. $6: Mart. l. iz, 
Ep. 57 MToritrum marculi. Ipd, 19 O- 
ri^. c 7. Marcus , maUeut major : mar- 
ceSms, medioait : Marculus, maUeuspu- 
JfUut. Marteilorum vox feculo fepti- 
md recepta fuit; ad cujus formani 
fecerunt »Mrf;W0x. Petrus tamen Da- 
miam in cadcm hifioria vafiulum 
dixit , /. 4 Ep. ult. ubi marculum icSt^ 
ceponeraus. Voflius : Martuluf» mal- 
leut fahri ararii , qucm uti & fotd- 
pem, ve^emacincudcm, inihfuJa 
Cypro , invcnit Cinyras , Agriopz fi- 
lius : uti teflarus Plinius lib. 7 N.H^ 
t.s6. Quanquam apud eum in libris 
quibufH.cfl mATculum. Sedied^^ve- 
.tus Mcdiolancnfis martutum : nec 
difconvcniunt , in quibus efl martel- 
lum. San^ convenit lingua Galllca » 
in qua vocatur marteau , ficptQpius 
ctiam Hi^anica quz appellat martit- 
lo , & proxime Ital. ac Lufitana , ubi 
vocamr martello. Et vcriflmilc cft 
ficdici abinventore. NamficCapec 
cxtrcmo lib. dc Orthogr. Martulus ; 
inquit , \ Marte. lo. Lud. dc la Cci-> 
da in adoinato* fuo Calcpino : ^Mar^ 
culut, diifiinut. ^ Mitrr» , inquitFc- 
fius. £ft etiam AOinen infhumenti , 
quo Digitized byGoogle 192 T. P E T, A R B IT R r 

cmesdt ; hocfiiSofmabai ' jecotlm lavistenere. Vikjue , pofi^ 
qum dli dkk. Nutnquid aSusfiit banc * condkuram vitreorum ? 
' Videmodo. Ptfi^uamnigfavkJiffitdlumCaJardecollan ^qm 

enim mo hhn aeraiii uti fblent. Plinius 
lib. 7, &c Et tamcn Capct Gram- 
sutictts (cribit Itartulut a Af4rf^,non 
tnMTculus, Ergo illo au^oic mdrtulus 
diccndumpromallco, quod vulga- 
rislinguarctinct. Iam> livclanalo- 
giam & (imificationcm ab Ifidoro , 
ac 9«pia mprjl fupDcditatam fcqua- 
mur , ut MMrau oat nuuuhu mal- 
l^um minorcm , & hic mdrculut mal- 
lcum minimum : SlcMsirs, fnsrtelbtg, 
fnartulut. Vbi hic martiolus ) Nifi 
quis Erhardi martiUum pro msrteUtun 
lorian apprehcndat, ind^quc quo- 
quo modo martiolum formct : Scd 
quamdiu prxtcr Hifpan. martiBe , nc« 
mincm vctt. B.omanorum audimus , 
Erhardum hic non audimus. verfa- 
mur quippc contradiccntc Kcincfio 
Sn tcrminis ftriftiilimis, ac (cpaia- 
mus nova, cavcmus fufpcfta. 

4. etie'] ptoin9ti9fj>erotium,qaO' 
modo vcrfum Phxdri noftri lib. i, 
cap. 25 putabat emendandum Rigal- 
tius, quamlibet lambe etie, Scd igno- 
to , annon & hlc rediiis lcgatur , 
•^s, Qualc cnim pofTumushicin- 
telligcre etium , in przfcntia Impcra- 
coris, cvcntus cxpcd^ationc fulpcn- 
fi ; Potiiis fciHnavit illc , qUiiquis 
dcniqucmonftrarcartemroam. £t 
iifurpat iUud e^yus noftcr aiibi , in c- 
ditis: ut, oc/us firat exi , &c. Nihil 
tamcnapudnoiltummttto. Pzne e- 
nim ad eundcm modum Apulcjus x 
A£ Hen uUa tamen ego ratione centerri- 
tut , otiose grandipimum iUmm calicem 
nno hauftu ferhai^ : Priczus co loco. 
Otiote , nf^fiSI^ > fecure , quod cft rtStif- 
Cmum. Schegerus, 

I . fi cetium lovis tenere] MS . celttm, 
Patav. editor coleum. huic Schc£rc* 
xus : Coaige« cttlum i ita cxum apud Satesberieniemlegitur. Sencca x Be- 
nef. 13« calum tenere , mente cotnpleBi, 
Ciccro, ar^4iniii^«r«.utinvTurc 
sAlia enim divina iUa longe tate'(jue fi 
pandunt, catlumqueattingunt, & 11 At-> 
ticEp. I. ^ofiri atttem princi^s di^iti 
fe ceelum putant attingere /Ji nuUt harba^ 
tiinpijcinisfint, Confcr quzfupr^ad 
hoc idcm Gonfalius. 

2. condituramvitreontm'] pttta^va" 
fbrum. Ita (tipr^ : ego mihi malo vi- 
trea, Scd Ifidorus, apud qucm lcgun^ 
tur cztcra , habct hfc vitrorum, Vcr- 
ba ita funt : HocfaHo Cafar dixit arti" 
fici: numquid alitttfiithanccondituratm 
vitrorum, Etiam apud Sarcsberien- 
(em ita Icgas : ^dfivit enim Cdfir, an 
alius fiiret hanc conditttram vitrorttm. 
Vcrum utrobiquc forian vitrierun» 
cfl fcribcndum. Pctronius in pridcm 
cditis: anattdiremfintentiat,idefi,vl- 
treafraHa , iyfommwum interpretaman-^ 
ta r Ponb conditttram Ifidorus m prz- 
di^i loci vcrbis przcedcntibus vocat 
temperamentum , n. e. (iiccum , (ive a- 
liud qttodcunque deniquc , quo im- 
bucbant va(a lib , ut lcntclccrent. 
Vox cx mcdica culinarive rc dcfum- 
pta. Columcila. zxi, C7. Hatomnia 
una ceaditttra tQmmtdifirvatitur, Schef« 
fcrus. 

3. Videmeda] Verba (ixnt CxTaris 
comminantis, moncnti(qttC, ne quid 
dicat prctcr vcrum. Plaut. Mcrc. v, 
(c.4. Ly. 4r qttafi hercley etiam vide, 
Eu. Kon mihi credis f Coelius vi XI Ep. 
2 ad Ciccroncm. Vide modo 5 inquis. 
Konmehercules, Idcm. 

4. quia enim ] Plautus in Amplutr. 
1 1, (c. 2. AM. ^f tihiifiuc in menteno 
venit? SO, quia emmfir9 advtnimtts. 
Itafzpe. Idtm. »./ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 1^3 

t9An'fifiitmefit, * amumfrobaobaberemus. * in iotgm 
fhmfiuJ^pisfim. HdeQfiyphos ^urnalesplmmnHSy qumad'^ 
modum O^jandra occukfibosfiws , & pueri mmus ^jacentfid uti 
vereputes. HabeoUapidemy^ qu^mreliqmtpatronusmeus, ubi 
l Dadalus Nioben m equum Trojanum indufit. ' Nam Herme-^ 

rotes 

I. fijafmm 4''^'] ^ divnl^tnm xit> ^tutt piUrMMmm, & paulbanti» 
fuiiTet, & eandemartcmdidiairent «r^«vvrdttpiid fupi^ compendioex- 
alii. Terent. Adelph. 1 y (c. z. Dum ornavit, ut ipib non contradicente 
id re/atum iri crtdit, taHtiJftrcmftt. lo. pojfif legete, rx/Mvrnrj expapave- 
Schefierus. rit» vel ezpeiiavezit » aut Q. quidii- 

tfr» luf haienmut'] Si- mile in mentem veniat ; quale qui-^ 
dem vix xatiifim^ obieivo , com- 
pendiis confignificantib&s. Hscve« 
rb ad cognitionem noftripiotogta« 
plii&cittnt. 

8. DAitf/M«Nf«^]Dizianti,Tri- 
malchionem hic nogaii > merique 
commentaruapiofene, per&inia. 
lentiam, quod nofter ipie nocave- 
xat , & ebrietatem. Itaque hicfiniha 
<}uidquam ezigas ad nazrariones a* 
liorum. SA^erm, DdtUlm Nr«^ m 
efwiMi TryMum incluiit. Sine dubio 
Trimalchio hic nugator decumanus 
t&. , & fabulas ineprioribus fabulis 
£ucit. Scriptor le^xit id qubd he- 
loum patcris flc poculis varia anriqai 
opetisinicttlpiconiiieverint. Heicn- 
lei ciateris qus fuerint anaglypha e« 
numerat P4pimm /. tf Theb. v . 3 3 5« 6* 
y^f f. nim. iigilla exftantia Centauio* 
lum, & Lapithaium in nupriisPi- 
lithoi fiipei meio pugnanrittm : la 
Adr^ phiala Peiieus cum capite 
Gorgonisfi£hiscrat: Neftorispocu- 
lumcttmdavisaureis ada&is & in- 
fixis quatttorqtte cum columbis de* 
iciibit HomcT» II. A, explicamque 
Grammarici apud ^then. L xz. non- 
nuUoium aliis fignls fueie chacaxa^ 
u. Alioium etiam exemtilibus em- 
blematib&s feu inieztis omata. Vlyi^ 
ies & Diomedes ezant in phialx em- 
hlemate Falladium fiuripientes -, fe* 
oezat Pitheas : Pliu, Lii,c.ii. Nezo- 
niicjrphiduo» in quibus catlatacaz* 
•ixuaaHom«ri:5«<t.R.eincfiu5. Id.in 
N ptx- militet Ifidozus: mdumhoccaffutum 
fierety mirumfrelute hMberetur, Sicin 
fiipeiioribus, ubivide. Satesberien- 
fis inteipolavit darioie » ut putabat , 
iententia: uurum & arientum vUefU' 
rent, ^udfilutum. L s£e£fez. 

i. InargentcpUmefiudiefiuJum^jfto» 
pudmiii, Bene. Quomodo Gellius: 
ffuisinearefudAst. Schefiezus. 

4^ umalet plm minus ] qui uznam 
didter capiunt magniwdine fua. 
Schefer, 

5 . JMcentfic , uti verel ptO MS & 
Tuzv.j^ficutiv. Schemusijdcaity 
fcMti vtre putes, Cozrige yJMtnt fic, 
wti vereputes , icilicet , jacere. Corne- 
lius Ncpos vita Dionis ix. his dat Me- 
^etium, ut nd Dienem eant inermes fic y 
tu onmmgnii ejut gratid viderentur ve- 
ture. 

6. cnpidem'] Memineiunt hujus 
vaicuiipiaEteiJFeihun, Plinius&Li- 
vius , qooium Livius quidem juneit 
lituo, flcficad iaaa peitinuifle de- 
monftzat} Feihis autem poculum ap- 
pellat. Eftaatemomninoh2Cai^«, 
Ula Neionis,de qua Flinius l.xxxviz, 
cap. 1. Sed Sere, utpar erat principem , 
vidtemnes, CCC feftertiii capidemunam 
paranda. Memerandares, tanti imperntc 
rem patrem^ patria bihiJle, Fatet ex 
his verbis , poculum intelligi apud 
nofbum opotteie. Sch^trm. 

7. fuam reliijuit jpatremtt meus ] 
Quis iatis miictur ftzophas Dalma- 
u Aoftn? pro fUMmrp^fmu, pin- Digitized byGoogle 194 T. P E T. A R B I T R I 

rotes figna eflent verkatu m poculis. Habeo omnid ponderofk ; 

* meum enm wteUigere nulla pecuma vendo. t Hac dum r^fm , 
puer cabcemprojeck; ai quem rejpiciens TritHidchio : + Ckojmquit^ 

* te ipfiim cade^ qm ' nugax es. \ftatmpua ^ denuffi lakoorare. 

t ^iutlfims. % TrmMi: f £nfttfi»s, At prxfat. Facil^ oredidezo Petronio, 
ctfi minime omnitim nugaci, oenfoii 
autem nuganim & vitiomm achcu- 
\o y excidere pomiile aliquot inful- 
fos ficigidofaue jocos , petitos \ tzi- 
yio , nuUi cmditione conditos, 
sneptas recitationes & «n^ptinm 
( hifttruTum i^fmstianet ), deNit^^ 
qu0 Tr6Jam inctu/k k DddiUc ^ de wigine 
writ Cvrinthu fiih JinmhMU i Mdthemd- 
ticen Trimatchienit , Philtfiphiam tjm , 
hyficen ejufdem ^eSsi mpj?^ (de 
grepitu), nairationes rtdiculo(as de 
men/krts fid dd candeliArmm & un&iene 
Ubri de tueema ad barbam ceieriiis 
producendum , de fitSe ex hemine lu- 
fe» defirigdrummdl^diteireacuuuiin- 
Jkutites, de Hemerifiarum urguTuente, 
deefiturfindcumit. Induoere enim ho- 
minem tn(iibidi0imum,decumanum 
A«9nr&v (JMBsterem) Trimalchio- 
nem, nequam (eivos 8c mulierculas 
cjufdem nrinx , \ quibusioyino5c 
]oco nihil ferii, honefti» comti & 
dofti expcftan poiTet , propofuerat 3 
Ht 'pruPQtfuetJSp ( fareemiacerum > aut 
pareemtaiium) in tMceyi (czipto && (ut 
fupri. ) 

p. NMm Hermeretes figna ejhn veri- 
iatit m peculit ] pto MSi , mu^ hei 
retit tugnaffet petranStit in pectdisi Pa- 
tav. N. h.pugnaffeHt petrahu, Schefic- 
Xtts : Namhemeretespugnaffentpetraitii 
in peculit. Hsc vcrba defperat^ (unt 
cormpta. Neque (atigabo me in fn- 
ipidonibus , quales manebont ta- 
men, cujuicunque genetis (iierint. 
Reinefius : Hcc prooigiose cormpta 
funt , (brtaiGs infuper etiam mutila $ 
extundam , quod veroiimile videri 
poflSt & reiti exhibeat: Legerim, nam 
hermeroteifigna effent veritatii in pecu- 
h. Dehcnnciofi ne tantiilumqui-' dem dubito i nim. fimultcram Mer- 
curl 8c Cupidinis ab artiiicibus jun- 
gi folebat: (ic ut MercuriicumMi- 
neryz in didb Hermathena Cicero- 
nis. Hermeiotas Taurifci Tralliani 
ftamarii laudat Pliniut l.i6,e,$. In 
poculokumigitiHromatus & czlatu- 
tas adfumi potuifle miium non eft. 
Sed cum ignotemus quid potiifi- 
tnum illa Mercurl dc Cnpidiius con- 
jun^iofK ipeftlzintyeteies, neque 
enim libet niccommini(ci quicqtiid 
vclis ; neque ladatne (criptot hic an 
ierib rem agat, diVinare facile iit : 
tihidverfr^fivquodliterartiffl in fcri- 
pto dudtis flc fiuniliaris huic libra- 
rio literamm trajeftio fuppeditat , 
tolerariinterim poteft, diun aptius 
aliud ezcogitetur.Foitaflls in iihicx- 
latura hetmerotimi &aiiis profimdi- 
tas haec , ut fignificaremr yulgare 
iftud , In vhie veritae : Pisu. f.t4, c, 2Z. 
^then. lih,2, Hermerotes Keinefii ab 
E'^^ Mercurius » 6c*ipes(,etj^yZ- 
mor,Cupido. Apud Plinium,de Ope- 
ribus loquentem artificum in mar. 
moic , vetuibB edit. Egidii de Gour- 
montficlego: Oeeamtt&juppiterEn- 
thecM : Hippiades Hermerethes Taurifii 
TraBsatn, //r/r^Mdr/fimtftatuzmuiie- 
mmequefties. 

1. meum e nim int tBsgere'] SimtPer- 
fius : fiire tuem. item : veUefitum cui^ 
^ueefi, Schefierus. 

2. teipfimtade] yetbera; num po- 
titts, occide? Purotamenaiteram, 
quia fequimr , fiuiiee, k te impetres, ne 
psnugax. Quis enim (uidendi locus 
apudooci(nm) Nofterin editis : «- 
mmofueHifiaumbiiieum ceepit lentama- 
mteadere. Idcm. 

3. nugax] puttis, putidus, inepms. 
GloiTs Philoxeni : nugau, «m^^V. 

Alic Digitized byGoogle S A T Y R I C O K ^ fpf 
AtJUy^ Qj^tney mqMytogas f ' tamqiumtfftitini^efhiifim t 
fttadeoatetmf€tfes,nefisnugax. '^Tandemergoexoramknohk 
'^n^lJumemdeditpuero. IIUdhmlfm<ircamenfampeft$u:kmt,&i 
' Aquam foras , vinum mtro clamavu. * Excifimm urbankatem 
jocantu y & ante omnes Agamemnon , ' qmfckbat , quibus merau 
revocaretur ad coenam, Caterum laudatus TfimalchiOy bilarim 
* bibit. EtiamebriofroximuSy'tnemoyinqi6tyVeflrumroga¥or^ 
tunatammeamy utfaltet? creditenMy^ cotdacemnemomebuo 
ducit. t Atque iffeereSis fiifra ftontemmat^ Syrum hi/hw'^ 
nemexhibebatyConcinentetotafiumBa: ^ ^ MaHia yferite ! ma 

fTrimMlihi: ^ZMet/fimu fTrimfkkM, ^ XuetifiM, ffmiMM. Dl4 Scncffeius. Alix.glofix 
^Mx/fKdms, lo. S< 

4. tUmiffh UiT9 ttar§'\ proPitaviH. 
d.tMkr£re, In MS. eft («trirv > veltt^- 
vtre, fimilirve menda. Scheffienis: 
demiffi Uhrare, Ciedo (cri^fiiTc, demif 
fiUkreerart. Nempe folcnt thfles & 
yultum, &001I08, & os dimittcre. 
^oitb Ubrwm , pro Uhimm , rzpe apud 
noftrum» ciun eft feimo de hommi- 
biis. Flinius xi, cap.3 7, de lanis i in- 
fmefeUhreiemifieultilMhesejicitm, 7« 
demifi ita habes edtm apud Teien- 
tium Eunuch. 11, ict }. tremmlus , Id- 
hiis demifis ,gemeiis. ' 

1. tmnfumm ege tihi mseUfns fim ] 
Petroniusineditis: tamfmdmimerfity 
p er it m m m eerpms tfua ratie cemjumat, 
Tammam meliui ignis aed^at, Etiflfti 
illud m e i t fim s allU fic ei ufuipatut , 
Dtoeo, quimalumautdamnumin* 
teny uttjmmSir vnMsmelefimmeeiH 
tem^pmms. SchCuerus. 

2. miftemmdedit^ dimifit,inpa- 
nitum videlicct. Itetum nofter in 
editis : juffit imfetieitms dari mmfiienam, 
Schetfer. 

3. ^ytifmamfirm'] Hanc puto fbifle 
fbrmulam folennem » c^adpotio* 
nes meiacas fe nmtnb invitaient. I* 
dem, 

4. Bxei^mms'] auicaltaimis. Petro- 
nius in editts: Converfutademm, ut 
flmrimae xiiftftm » IdKttu 5. ^mifisehai^mibmrmMritisreveeare^ 
turadcemam'] J?rv0C4rf eft itcrum vo- 
cari, altctavioeinvitari. Exceperoftt, 
i. e. laudaverant uxbanitatcm jocan^ 
tis Trimalchionis convivc , tnpiimis 
Agamemnon , qui adulatione gra- 
tiam hoipiris ODttA^tL fic obiequiA 
novcntj czfpedabatque iic alio quo- 
que tempote inritaii. Alio ienfa 
Phadrusfab, 16, dizit revecare de co , 
qiii ante vocatus 9c hd^ fucrat» 
quodGnecc eielmfjOieh , coatravoca'* 
xe. Th,Reimefius, 

• ff . bsbit, Etidm ebrt^ pMOttmmf > m^ 
«••] proMSiy 8cTM9:?,b,e.e.pr4xi' 
mems, Nemse, Scheifenis : 4Ham ebrpf 
preximms. Nott pnto ifta benc diiKn- 
gni, ficcnifflfiitoieoriaibenda. Tti- 
malchie hiiariiu bibit. Etiam ebrie premi-' 
mm , mme , m^; ifefirum,Ut, Ilhid 
friiiiMficururpatqiidqticahbi, iniii- 
pcrioribas : EtiamHbid^dpMtmerefiit. 
Btiam videte , qmkm pifrem iie eme* 
derit, 

7* cerdaetm] SnKttiOliis gcsiiH hi^ 
&ivam , fic ideo probtoibm , acc fe^ 
r^ niiupamm.niii ebtiis. Vi<ic MM- 
fium in Orchefinu Sehejfermt 

9, MaDi^y ptfk^! mmViu] pt9 
MSi , & Pitavin. 'OmdeU , ferimadeia. 
Schefieras! mmdeU, ferhuadeU, Cor- 
rigc, nsadeiaypenti, ma deia. Gnr- 
cuitt cft , /K9» ^« » h. c. pe^ lo^^* 
Demofthcncs : » /<^ r vf ^m ^ Sk 
N » Vf Digitized byGoogle 196 T. P E T. A R B I T R I 

DU^&fTiHlifj^inmdmmyMfiFmtmata' adoitrmacc^s^ 
&,€redo, dixemnmdecmffa^itamejmtmhimttkst^ 
VMautmtamkkujualeerat : nammodo Ymtmatam * fuam 
remebatut , modo ad naturam. Et plane mterpellavit ' fabatwnk 
bbidmm aSkuarm , ^ «i tmquam Vrbis aHa redtavit. t VII Kal. 
Sextiles infradio Cumano^ quodejt TrmakhmiSy natifunt ^pueri 
XXX, puelUXL: fublatainhorreumy exareaytriticinnttia 
modiumqmffnta:bovesdarMtiqmigentL EodmttieMitbridates 
jhvtuincrucmaSuseftyqmaGMnoftrigmofnaledixerat. Eodm 
dieinarcam relatum efty quod ' coUocari nonpotuityftftertium cen^^ 
ties. Eodm^incendiumfadumeftm hortisVompejaniSy ortum 
^exadibusnoHevillicu 1r QuidfinqmTrimakhio: Qumdomihi 
Tonfejanihortien^funt? ' Annopriorey inquit aSuarius , & 
ideo m rationm nondum venerunt. Excanduit Tronalchio : & 
Qmumquty 'mqmty nMfundiemptifitermy nift mtrafextum 
menfmfaeroy mratknes measwferriveto. t lam etiam ediSa 
AeJSbum remabantter : &faltuariorum teftamentOy qtubus TrimaU 9uEf (mnper Dm & Dfs ). lUud, 
pmtt9 folemie vexbojn eft applau-. 
dentiiim. Kcinefios : MsuUU , peri , 

X . sd mtrem aece^^: & erede, dixe- 
fff>] Similimiunilliyiiipridemedi- 
tis : ml mtrem ejm PJMh ridens Mufit , 
^^usemdixiffety nrfae fmd, SchefiiD- 
nis. 

2. fikum reverebMtm : medeMdtfAtM' 
T4Mi] (cil. reverte^atur. pro MS. & Fa« 
tav. /ham revertebatur ,m,d.H, Scbef- 
fenis: rfvertebstur , wsedeMdtuaursm, 
Omifliim aliqiiid hocloco. Scribe: 
FmumUMm reverebiUur • revertebsuur 
wde Md mtturmu, Similitudo utriuf- 
que vocabuli e£(ecit, ut altcmmo- 
nitteretut. Rtvern^udnsturam, pro» 
mi inciolem antmnmque fiium , ficut 
Cioero x Epift. zS. ud itsem ummssm 
tmeum reverti priJHmHm,Tt^adtat hoc 
loco mtrum Keroni&ftudium f^tan- 
di, dequoDio> U Suetonius pro- 
lixe. 3. faltdtiems libidinem aSuarim^ 
Poft libidiuem poni dcbet aftecilais , 
eft enim hiatus hic vetfuum nonnul- 
lorum. Schegerus. 

4^ pueri ee dieiOt fueUa 40 mtti'] 
Vere Naturs confultum egit Fctro- 
nius , dum iftud in Aftis privatis ho- 
minis fui Trimalchionis pexicnpcam 
fuiftc finzicFerpetuum enim e£^pla« 
res nafci femellas» qwam maiaiios. 
7%. Reinefius, 

5. ceUecerimnpetuit'] impendi ad 
ufiis villz neceftarios. Tafit. vi Ann. 
45 • MslUesfifiertium em smmificentia miv- 
Lecatum. Scheftcr. 

6. ex adibsss neHe viUici ] Tranfpo- 
fitio ingrata , mallem viUici neCte, N««- 
& , pxo , deneSey i. e. nodumo tem- 
porc. Noftexineditis:>^«rr«M^r)i 
publieumveluiftis, Itafxpc. Idem. 

7. ^nnefriere'^ qukmncm^fuic 
illud incendium. Cicero i Epift. 9. 
Slued de Sl, Fratris iujgecie firibis , d$ 
frieredftste^uedmserbeimpeditus in Gi- Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 197 

dno ^ cmeloffo edyeredabatur : jamnmmaviiBkmm: &repu- 
ikata ' a circmkere Bberta , m balneataru c&ntubem» Jefrebenfa : 
atrknfis B^as rekgatus :jam reusfaSus ^fpenfator : & ' juSaum 
rnter cubkularios aSum, Petaur^aru autem tandmvenerunt: 
* baro mfu^^pmus ' cumjcalis am^k , purumquejuffit fergra-^ 
dus y & injummaparte odariajabare y ' circubs deimde ardmes 
trar^rey&dentibusampharamfiifiinere. UkabaturhacfobuTri^ 
makhw,£cebatque*ingratumartifkium^. Caterumduoiffem 
rebus bumanky qua bbent^fim ^Saret , fetauriftatm, & ' cotur^ 
nkes:^^reBquaarma6a&0Tamatatrkasmeraseffe. 'tNam& 
t TrfaMir»#i. conug" tsoMm nm tnmftrit, tmtfitire mn ptimfi* 
lo. SchefEems. 

r. titm eioiU exhereddbatm] Quin- 
tilianus vx l, C 4. Hommn^iuun etimn 
rem h$e twtmtpmmmm imftitmt,p exh^ 
rvldtum k ft fiiitmtpster tepmmfmrit 
^ogiL Eilaateni«^ytM»qiutauiaue 
dcnique ezhciedacioni« auila, (cri- 
pc6 ugnificata , & hoc quidem loco 
ca > qux ad iaudem Trimalchionis 
pcrtinebar. Qmdes interdum propo- 
ni coniaeriflc cx eopicFabio aUii^ 
qttcnotum, pcidcmqttc ofaictvamm 
Cft. /. Sehefirm, 

'2. kdrcmmtert] Pnto hic intelligi 
cttftodem villc , ad ciemplum co- 
mm , qni ciroure urbcm folcbant. 
Sthefferm. 

< i.jmUeimm intereuhiaOMriesaSmn'] 
Ua pfin. IX , c } $. Pjff ^f» V*j^ 
tUeimu i^ehstm. Schcfier. 

4^ hmehipUfi/Kmm'} BMremm^mo 
ftoii^ ttliirpavit Cicezo & Fciiius. 5. eumfcaiitempitittfuermHquejtif 
fi^"] Oonveniunt htsvciTusMattialis 
ilb. IX Epigr. s$. 

SS^fip*^^^» VMT petdmri 
XmfitmmjmbemfiihhreLmUmf Idem. 

6. •dmia fiUtsrt] Quomodo Ovi- 
dinsvTiiiL^. 

Carmum ^MpimefUtmimprs thm' 
«nl. 
admmm,a. Gicooeft. Gloflk: M- 7. eircmles dtutd» 4Btimnes trgi^e'^ 
Convenit Manilius v. 

Memhrmime per pmmmm , erhefqmt 
mulfafiagrmites. Idem. 

S. mgratmmsirttfieium\ QnomodQ^ 
chm mox idcm dkat , ic hos artificei 
libcntiffim^ ipcdatcCtedo if^atmm 
hic afttv^ aocipiendum, quod gra» 
tiam non leferat anftoci fuo, tantam 
pou, quantam Tximalchio volebat 
promcccrc, qttitzanfilicndo iilos cic-' 
cnlos, immittatieindircrimenvicc 
manifirftttm. Sidon. xv Ep. 11. Hmm 
jmu»meSiiBMiHmmUmmm»eimriiu' 
grateyid eft^gratiam mn reiatmtynmaam 
cmHdimm. Id. 

9. 09h»nircii] pioMSi, & Pafixv» 
cafnita. Schcftous: ctmiees. Mum icri- 
bendum , ctrmeims ? non arbittor • 
quandoqaidcm pracedit,]^«^4r«f. At 
oocnidncs non ipcftancur. Qaid,fi 
cermcesf uc fint li cermr > pro qao vul'* 
gbcfnuMv. Itaiupiitfiiit,murcix*vcl 
utcgoputabam» mittix. Putoplan^ 
eetmrmtes ioibendum. De cotttcnicum 
cectaminc , ficut gallinaceocttm , do^ 
oet nos abundc Pollttx,6c nec Koma* 
nis ignotum fiiiilc teibtuz Hcxodia- 
nns. Ovid. 11 Amoc. 6. 

Eee»,tetttmitet interfittt fraiia vivmnt, 

i o. reUmtm mhmiia,& erMmsta,triem 

merm efe] vioe MSi , fc Pacav. r. a.& 

crematmicm (MS. Cr,) m.e. 'O^^fl^^Si» 

res qttAvidentm , /peHmmid. Aiperam 

N I inicid Digitized byGoogle rpg T. P E T, A R B I T R I 
micBdo$ /mqm , emeram , & malmillos ' AtelUnamfacere , &, 
ihoraulemmeumji^Lathtecmtare. "^Cum maxhne hac dkentc 
* G/^o "^ fuer Trimalchmis delapfus efi. OmcUmaritfamitia, nec 
mmusconvivay nonfropter hominemtam^ futidum ^ cujusetiam 
fervicesfraHde libenter vidiffent , fed propter malum exkum cma , 
ne nec^e haberent * alienum mortuum plorare. Ipfe Trtmalchio ctm 
gravftermgemu^t^ ' fuperque brachium tamqumkfum tncu^ 
hwffety concurrere medki, & interpnmos Fortunata crinibuspagis , 
cumfcjphynuferamquefeyOtqueitifebcemproclamavtt. Nampuer 
qtddem, qui ceciderat circumibat jamdudtun pedesn/^os^ <^ 
^ m^ionem rogabat. ^ Peffime mihi erat, nehis precibus perkulo 
aliquid ' cataftrophaqudreretur, Necenim adhuc exciderat cocus 
iUey qmobtitusfueratporcumexenterare* Itaquetotumcircum^ 

inicio ^iritum non ezpieffi , imita- 
nis i&alas , iiiCQlarque magnsr Gtx- 
ciac tcfte Quin&iliano , ubi fete vet- 
fiimatacGonytvimus. Sehcffems: rr«. 
mttmu/i, Hocyecb monftraaivctbi 
quid fibi «ircltt, ego non excog^o. An 
Kribcodum : ammalU at acraamatatn- 
tas merat J Tiicz^ fimt ics viles. M at- 
fiialis ziT. 

^untapina tncaque , & fi^md wUm 

ifiu, 
1. ^teUanam'] ptoMSi, & Patav. 
«^rftf£M». Scheffcms : ^tteliam. Scri- 
bc, ^tnUattam, feu ^teUatiam , & in- 
tellige, fabuiam. De ^/f^«^Mr habes 
ptolixib apud VofHum in Inf^. Poet. 
' fonbfacere xAcekafiamy&cat apud Lu- 
Cretium fiieere Itubtm , fa. e. ludecc 6c 
igcic. /*. Schefftms, 

2. Gaj» ^jmer'] * defe&6s. pro MS. 
8c P. Gaje , p, Txlebom. Ctim maxime 
hdc diceme d^ , pner, dicente Gaje, 
(crifac , diceret Gajiu. SchefiRsms : Poft 
puer . puto deeflealiqua, quatfigniii» 
«abant lapfum ejus puetiin bia- 
chiam Tnmalcfaionis. Eft etiim illc 
pucr, qui fuprk juiruseft in fitmma 
fiaUrHmparf adaria fabare, Aquibus 
b|c deiahimt . 

3. p9ft$dum2 pio Patav. pmdit^m. cere 

MS. pMditum. ad saaig. ptttidmm, 

4. aiiemtm mortuum ptorare'] Lucl- 
lius Sat.zi de Ptcficis eodem modo:. 
cenduHa jUirt alieno in fmwre, StatiuS. 
quoquc in Epicedio Patds: mnjkafu- 
neraplerant, SchdSci. 

5. /uperbrachiumtam^tramU^iimin» 
ouhuijfet ] Pctiontus in cditis : Nm 
fiuerit hu prada , JUpar quamfiim in- 
cumhis, Idcm. 

(i, mifienemr^abatjytCwpAimif'' 
fienem dedit. Scd cur fMl/fwiism lOgaC> 
is , qui delapfiis crat \ An , qubd mo 
cafufuolzferatTtimalchionem} At 
de ea rc przccditnihil. Quareputo 
intcr ifta duo vocabula.» dicente Gaje^ 
aliquidabcfrc, tui-dizi. Idene, Sans. 
ioquentia indicant occafione pueri 
Trimalchioncm Itcfiim. nec hujus 
causi aftcfifcus antc poiitus, Ctd. ipfii 
ibi conftraftio fatifcit. 

7. Pepime mibi erat,Be'] MetttCbam. 
SchefferM. 

8. cdta/hepha] pto MS. dcPatav. 
catafhepha, ScfacnSerus : catafkrepha,, 
Lego , kliquid cataftrepha, Senliis cft : 
timcbam , nc idco inftituerencur hae^ 
pteces, ut carumoccaiione peridi* 
lum immincns mutctui in faaud opi-> 
natujs j^udium, fioK aat^ aocidcrat. 

I, €9nchjf\ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 15^9 

cm trkkmm cafiy mperfarietm mmnatim akfu^ esafet ; mi^ 
quep^qumferm verterari cotpit, qw krachmm dmmi centufm 
alba p0tm^ quam ' ^mubjUata malyerat lana. Nec kngf abcrror' 
vitfufpicionieay 'mvicemenim^ ccmavenit decretumTrimalchw^ 
nis,quofuerumJuffitliberumefiy nequispe^tkere^mmnvirum 
effe * afervo UJum. ^ Comprobamus nos fadum y & quam in 

pracfki 1, twiAyliat» tana] i. e. conchylio 
inarin^ , murioe • purputl tinfta. 
' Mofter fiip. culdtM4 habert Umentum 
£»mhyluLtmm ; fcU. tanqnam predo- 
fius. Ck. 4 Fcrr. mhil nip widr^lA tm- 
&um : Pliii, lib. X 2 , r. 7 » cmKhylio infk- 
&am Umam : & Suet, Jul, c. 23 conehy- 
iiatam vefiem dizit. Seculo quarto 
uH^pavit id voculs P/nv. Val0r.hi,c,9\ 
fa^is infiifionibus in auriculas do- 
lentcs« «Mx» inquit , /«M «•nc^/r^Ttf 
•htwrmtda fumt. SequitUX hunc Mar- 
ceUm BmtUtiU, quem Empiticum 
vulgb adpellant, c.9 jubens mnrem 
cmchyliata lana claudere: moXfUua fmr- 
fiurea $ item furpura \ & Uma marino 
conckyli» infeda. Qubd concbyliata td- 
fctia e Plauti Pfeud. a. i* icen.2, v. 14 
petere polTe videntur , id vero nihil 
^ft. A Camerarii enim conjeftuxa ve- 
neiunt ; veteiesvexb micx. membra- 
nz eb ducunt, ut potius legamus 
con/uta : quod etiam ^fidfo a. 4, fcen. 3 
de le eadem Editioncs veteies fer- 
Vant » probammque a Grutero & re^^ 
lecept^m ^ TamAimwm ampledimui. 
lam qubd conchyliati pocius qukm 
albi , nigia , val pulla lana biachium 
Izfum involvi Tiyphon volueiit , eX 
xatione &£lum , ^uod i(U coloii ma- 
gnami adeb autoiicatem incuiandis 
moibis peihibeienc i quc vanicas nec 
dum ezolevic. Audias enim medica- 
fiias » etiam in aulis , promittete cre- 
dulis podagramm (bluciones , (1 tez- 
tis e £lo laneo lineove pnrpuieo ti- 
bialibus crura obducantui : &putaii 
jnajoiis eflicaci^E emplaftia fi corio 
puipuieo vel nibio inftiata adplicen- 
tuisgxoMs: quicnof enonintelle- 6tA fnci Scrihomi Largi medic, l6j, 
emtn Hifr.Merctgriaii obrepfir> ut /.2. 
Varr, c ult, fanicium Inteijpretaietut 
dealttta coloxispunicei, cumFm- 
cMiMeolocofit^MMMiAr, <pi9uaie9 
^^W* (Pbomicimmcerium), quod k 
Phoenicibus feu Fotnis paxatum eiat. 
Poenoium enim iJbyum & Caitha- 
gincniittm fiv^nh^tmtf (coriaria) 
opeiamaximepiobabantur: piobafi 
de Gtxcis in da Ungua Punica cap. i x , 
n.S, &p. Th. Reme/tut, 

z. omm] Sic & MSm (cene), Sed 
plancleg.piito^4. Patet ez piaeoe- 
dentibus mifiionem rogabat.pefiime mthi 
erat. nec cmna, {cdpoma , flc iihertm op- 
ponuntur. 

3 . afirvo lapmo'] pto MSi,& Patav. 
iibtratum » fnmmoxumque viiorom 
vuirieratum^ aut mutauone pncceden* 
tis puerum in firvum. Placuit autem 
la/um, quod anteoedit,ut 8c centufum : 
quac quidcm iadl^ in tam delicato 
patiente in vulnus coire poteranr. 
Servm verb mide dominum liheravitf 
non \ vulnere : nec &ltem a contu- 
fione : quia hocquidquid exat,rexvus 
non almulit, fed obligando modb 
cuxaie ooeptt. atque id impeiit^ ianam 
albam pio cmchyiiata applicando , un« 
de etiam vapulavit. Ncc icio , an un» 
quam tttxpe fiiexit habitum , etiam 
ipfis Stoias » dominum in difaimine 
conftittttnm \ feivo libeiari ; ceitb 
iadk^ dcferi, prodi, criminifempex 
datum, fummumquefttitnefas* £c 
qaoifiim concmrrere medid nifi quan- 
tum pote ut Uberaxent • domiimm 
non pex modnm benefidi , fed mini- 
ftcrii. Qwunquamnccmcdid perlc 
N 4 amox- Digitized byGoogle aoo T. P E T. A R B I T R I 

fr^ipiii res humand effint vario iermone garrimus. flta, 
/impm TrimalcbiOi tm opartet bunccafimfine mfiriftume trati^m ; 
^ftatimque codkilUsfofofiit^ &MmiUu cogtatione diftortahac 
recitavit: 

iQuodnonexJpeilesextranfi^erfifit, 

f.tfiiper nosfortuna negotia cwat. 
' Quaredanobisvinaf^emapuer. 
t Ab hoc epiffommate coepit * poetarum efle metitio , diu- 

i TrimMUkh, % Tiu^lfitu, f TtimMltki: % Bmttfim. <][UC ^ morbo libeient , M per aoeidens $ 
dooenteAriftotele, flcufii. Scheffe- 
lus : dfirv9 iibersmm, Quomodo » li- 
btratmmf Puto» vMlmr^rwffOpoctere 
(cribi , nam de eo Drzoedic. Primam 
iyllabam abfumpiit nicima in voca- 
hnloyferv. Idem video & N. Hein- 
iioplaoere. fLstne&vu : v§mt dstretum 
TrimMtchioms , tfU0 pturwnjufit , &e. 
ejiifervoiiberatum, De ^tinw ifta non 
poiltmt intelligi s nec enimadparet. 
qui puer dominum libeiaveiit. Viri 
tummi uc de puero exponeie poflentf 
legere malueiunt vulneraxum% atqui 
nec hoc adpacet : non entm,quod vi- 
denmr putiiTe , in dominum ez aito 
ceciderat puei, multo veco minbs 
▼uineraveiat -, Sed Trimalchio pueri 
przcipitantis cafu conftemams/itffrr 
vraehium ttuiquMm idfUm incuhuerdt, 
Quidigitur} Fiarviaj legamus,/^- 
vumjuptliberumeffii nim. eumqui 
medicus doroinofuctaclan^quc bra- 
chium ejos involverat. Quod autem 
ifta manumiftione tumultuacia cive- 
le feeziftjmavit, ne a fervo benefi- 
dum accepifTe dici polTet , faoc ^ Sfoa 
<lecerpcum eft 3 intec cujus placita 
etiam hoc , fervum eo loco condirio- 
nem fiiam pofuilTe , ut nihil cocum, 
quzcunquc pcxftat , fuperiori impu- 
tetuc ; minifteria eile Krvi , non oe- 
neficia, non oificia} nifi aiim plus 
przibt quam ^ fervo ezigi folet , U 
m adfeftum amici tranfiit. Accuiate 
czciiticur iila mvsJm (auBoritst) k 
L, Sen. iih, 3 de goirf, «jp. i S > (ffi^q. 
R«inefius. 4. Cempnhammnw'] Hzcin ant^ 
editis , tum & fn^mento Tragur. 
priori fic legunmr: Cemfrehamm nes 
fe^m, variequefermenegOTritmut 4r 
feetarum ceepit effe mentie , tUts^ueJism* 
ma earminie penes Mepfism Thracem nte- 
merataefl: denee & qux iequuntUTt 
coincidenria cum TragMrienfi frag- 
mento poileriori uique ad verba : 
"nudam rnnebuia. divecik leftiones 
notabuntuc. Conunentaritun habe« 
bimus Variotum. 

1. .§»«•*] Helc lod intec iS^iMrtf, 
& pcxcedens emat, Patavinus mfe- 
raetat : Diiticon Ttimalcionis ch 
cum eleso iiio t ^«Mrr,&c. Quzqui-r 
dem veiba etiam in MSo , iMtamen 
ut quale quale ichoiion Intca paienT 
thebn leguntui. Sche£ferus : Difiicen, 
Hccvemiiintdelenda, irrepieront 
enim ^ maigine in tezram. Reine- 
fius in pixfiit. Stupor etiam ibidem 
nocari poteft defcripcoris , qui gno« 
men allatam pro diiUcho , & penta- 
metram pro elego oommendat j ne< 
c]ue adveirit fm» ifkam, DijHehen^hcc. 
in autogitphi margine jacuifie, ad 
ocationis veio ieciem nihii faoece: 
Idemque aiibiquoquepatcatomede 
iibece fufpioari iioet. tAfikhen tolera- 
bile; dicirai enim ^x^ veififde 
quolibct erdine , militari , planwxni» 
linearaqi icuveciliuminlibris, pe- 
cuiiasitec metcicoram.in fuo Hege m« 
volvit aignmencum, Slujsdnenex^e* 
&es, &c. 

2. peOtamm mpit ^mentW] Per- 
fiusSat. I. — £«« Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. aoi 

que fuirnna canninis ' penes Mopfum ' Thracem * me- 
morata eftj doncc Trimalchio : t Rogo, inquit, * m«i- 
fter, quid putas intcrCiceronem, & Publium intereflc ? 
Ego alterum puto difertiorem ^ fuifle , altcrunj * hone- 
ftiorem. Quid enim his melius dici poteft ? 

t iMxwiA^riau ' Mdrtistnarcent mma. 

l TuofaUto cUufm pmpafcitur , — Ecteuaer 
ItmtdiddfMttm tnerpotuUqiumnt 
quid diap9fMata noT' IttT«iial. Satyx. 6. 

— tmmdifiHmberetapiU 
LMtdatVirgilium, Ga.BarchiliS. 

1 . fenes Meffltm Thrdcem'] Al. Mer- 
fkm, SuntqmlcgaiitAf-n-/iiiw,&in- 
teUtgont Domitiom Manum , cajus 
Ovid. & Sueton. meminete, &de 
quo Maitlalis eft vetfiis : 

Qu4m ievm in teMH^f^*^^^ 
mde, 
Contad. Geibetus in BibUothecc £- 
pitoma. Ge, Erbardm, 

2. Throfem'] M$Sa fiagmentaam- 
ho tracbem, 

3. memeriitdejf] 'Lmimmvrfitdef, 
Lipiius Epiftoi.qttatft.ub.3,ep.2.fbit. 
temerM kt, ut habet yetuscodex» 
probo feufil. G, Erhardui. 

4. Rtg^e , iii^uit , mAgifier'] Indubi^ 
alloquitut Grammaticum criticum. 
Nam Giammaticos Af<s^jfrox ScPre- 

^pfres appcUail folitos docent veteres 
infcriptiones, & iiia apud Sueton. de 
Ilbiftx.Gramm. in Falxm. V'u tu ma^ 
fter t quetUs , fejHnMtem alitfuem indes, 
Mgurire > £t in Probo : Hunquam ita 
decuh , ut ntagifiri perfenam fufiineret, 
Wonweren, Polymath. cap.^. Idem, 

5 , fiujfe] fic 8c Fra^entum pofte- 
rius, prius ejft. 

6, honefiieHem] elegantiofQm, me- 
Uorem , tertioten^ Columbanus 
— fermenit henefii, abl Goldaftus In 
Notis. Erhardue, 

7, Luxuria ri&u] Slc fuperiores, 
Tia^.rir». Vciias Fublu Syri Mimo- graphi in luxam Romanoinm. Scalf- 
gerinCaoleft. Invehitut inRom* 
laxus. H. lunius Animadvetf. lib. 6 » 
c. is. luvenalis: 

— S^ifjiretifiae 

Luxmiaferdes T quanta efigula , fUS 
phimes 

Tenit apros, animal prefterctnvhiM 
natumf 

Tetna tamen prafknsy &c. 
Vndc Varro quoque Satyiam W 
iha-f(gLw9 (de eduUit) fcripfit. Fu- 
teanus Genialium Seimonum Ut>td. 
Erhard, 

9 . Martii mdrcent menna] Nemo ex 
interpretibus vidilTe videtur metnia 
vcteri lcriptuta aMr»M« hoclocofigni- 
ficare,ut qucratur Fublius Martit nrn- 
nta Komanis antchaCf dccus & glo- 
liam &cicnttaAuxuiix viiibAs ptora- 
ta torpcre. Si cigo illud vulgare ma- 

S*s arridct Marti^ metnia , nulU du« 
um quin Remam fignificet. Sic (C 
Ittven Jis Satyr. 6, 

paupertae Romanaperit — 
Baith. ablegmin. Ciiti&L2,ci f ; m« 
juspofterioiem expUcationem com« 
piobamus. Idem. 

9. Tue paTate daufus pave fofdtur'] 
Tiagui. cod. ^topafdtur , habct 1»^- 
tur, Eihardus : Lcg. latitus pavo nor' 
fcitur, Scalig. in Cataleft. vel, Saneiut 
pave pafiitur, Chm dc iis rermonem 
inftituciit Fublius,quz piocul ailata» 
dcquc longinquis legionibas acoet* 
fita luxuiiam R.omanoium inftiue- 
bant , convenientei Samium pavenem 
nominat ; eos autcni ab Samopeti- 
1 tos haXt fidem fecentVano Qcie 
1 N $ KMft. Digitized byGoogle ^oa T, P ? T. A R B I T 

' Tbimato amSus aureo * Babjlomct : R I Hiift. Ub.3, C.5. Bazth. acatias,qukiii 
probabiUhsinam pavones otim caveis 
incluii» ut hodie afireies inGerma- 
nia , pafccbantur, quos ci!im Romani 
in deliciis quidem , ied extracibumy 
initi6 habercnt » ut nos hodic p(itta>- 
cos , ptimus menlz inferie auius eft 
Uoi^eliiius. TertuU. de Pallio : Prd- 
adMngulam, quA Hvrtenptu Orator,^i. 
mmx fitumn. M ^mtk patmt ^cddere, 
Gabbema in 2. edit. claufks pavppd-- 
fiitftr. Malunt alii « Lautus paw nafq- 
tur-, rel •atlofus pav9, vel Samiuspavo : 
jiempequia tSmo (ubi intemplo 
lunoois Smdx aleb9Atur)- in aUas 
transfeixentui tenasj ut ^ Menodoto 
Saoiio apud Athenxum lefeitur.Ma- 
fui nihilominus retinere lediionem 
cditionis principU: puta PariiinaB an- 
91 cij 13 XX [cUufus pavo pafcitur'] 
quapMSumfideoptimaexpreflit, ac 
iui cailigationcm ieU<)uit eruditis . 
Planique cenfeo , refpici^ Pubjio ad 
oxnithonasi in quibus alueref4v«- 
ne/ « tuttures, tuidos : ut indicat Vai- 
xo Ub.r I X de R. K. cap.x 1 1 . Vofljus. 

l, Plumato asni&ut aureo Balyloni- 
wl Jn T^agur. eft auro, Gabbema : 
£0 jam proccflerat liiperbiz modus , 
uf ez plumis avium conficeient ve- 
ftes > quz deUcatioribus in ufu. Ter- 
tl^U. de PaU. Pavo plumdvefiity & qui- 
dem cataelitis , imo of^ni concbylii deprtf- 
fior, qua coSafiaratt , & omnipata^io in- 
atn^^r, qsfatergafulient, Pnident. in 
ttjuiuitig. 

— hunc videan la/aiait prapete cur/u 
. Venasitumtumcatfaviumqtsoquever- 
ficoiorum 

Indumenta navis texentem plmmea 
penrns. 
Cihardus : Piumatas igitur veftes in- 
nu,it, quarum aitifices ;>/i»m4nW vo- 
Cim , qui cxplumis avium veftimenta 
conficiifnt, aut acu vaiiegatim pin- 
^nt. Pancyiol.de Magiftiatibus mu- 
nicipal. c. ult. Wcitzius Not. in Pru- 
^?9tuHam»tig.vcrf. zp^t^ ^ureum. ' GaUittd 

pro pulchro & (plendido ; onde >m;- 
mi 'Af^in, aarea Venm. Sed U 
pluma. pavonis ejaculantui fpiendo- 
xem plan^ mreum, "Etaureum, efte 
pavi epitheton, ek Officina Ravifii 
Teztoiis didicimus. Gabbe^na in 
(ecund^ editis : Vide G. I. Voffium 
Ub. X i X cap. Lxxz & cap.zcvz i de oii- 
gine & piogicftti IdoloUtrisj Salma- 
uuminnotisadVopifciiocum: nwn- 
M. Pticantes purpura , plutuatuk diffmi- 
tate pernebiies, ubi multa pizclar^ de 
hac arte. Porr6,^v««iintei voluaes 
fbrmx palmaiq non folum natura 
dedit , led & intelle^^um ejus , glo- 
riamque : laudatus enimgemmantes 
pennas expUcat , adverfb iziazime fo-« 
le , <juia fic prxdpue ladiapt , ut gia*. 
phice Ovldius : 

Lamdatas homim volucrltJunoniapaH 

nat 
Explicatf &forma multafuperhit 

avis, 
Petionius Aibitei^hujus volucris ver- 
ficolozem puletitudinem, pauqs vei- 
bis elegantei czpiimit. Tuo palatf^ 
pavo, &c. Hanc alitem cum apud In- 
dos Alexandei Magnus piimum vi^ 
diffet , admoniiione commotus, gia- 
vi pcena vetuit nc quis pavoncm oc- 
cideiet , ut zefi:n i£.lianus lib. xi x i 
de nat. Animal. £x Baibaiis ad Giae- 
cos ven£ie, in Samo autem piimi 
fiieiunt cditi & educati; hincina- 
lias £uiopae legiones dedu^; qua 
de caufia Samios monctam fignafie. 
pavone, au&oi eft Athenxus, utin 
Gizcia mea nupei docui. lunoni au- 
tem faaavit vetufbs opulcntiac Dcz , 
auicum hoc aUtum ^us , unde 
in antiquis numifmatis lunonis fi- 
gnum dtpavo , cum lancea & pateia.. 
Primus Q^Hoitenfius , pavonem Au- 
I gttzali AditiaU coena pofuiifc > au^^or 
t^ Vairo, quod protinus fad^um, 
•' tam luxutioU , quam fcveii boni viri 
laudabanti quem citb fcquutimul- 
tia cxtuieiUAt conun prcua> ita ut 
ova Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 

' Gdmatiln*Nmidica,tibi^gaUi4sJpado, 203 

Ckama ova denariis vtmeantqoinls , ipfi fa- ' 
dle qmnqaagenls. Maaobiusadin- 
gens hoc pretium exdamatlib. 11 1 
Satum. cap. xi 1 1. Eat ret nm Mdml- 
rafkU/itiim, fid^mdemU, mttrvd^mf^- 
fiumqmmt dendrnt veneMt, ^imffdie 
nen dicmn viRuf , fed e mmn e nee venetmt. 
Sed tunc tempoiis tanta golc eiat 
infania , at refeit idem Varro , M, 
^i^di0m Lmnemmfkfirm fixagenA MtfV- 
/MfffOMNP^, m mme extavMmm^e^e 
•tepifft. Hoc eft mille ocmiingentos 
auieos coronatos , ut AlJus Manu- 
tius fiippurat : nam qui ad Millio- 
nemrnett, nimisextia oleas abit. 
nec nimis hoc mirandum in iiloie" 
cuti luxu i primus etiam ille , fagi- 
nam eoraminftituit, ciica Pyraticufl& 
betlum noyiflimum. Sed non'oafet 
admiratlone ; placuiflfe adeb Roma- 
nx luxuiix hanc avem , cumejusca<' 
10 dnra , 8c fibtoTa fit : quare ftitiifi- 
m^ ab Horatio di^um : 

Vix tmmen erijriampefite pavenie , vHif 

qmn 
Hec petiifs, ^fmmGatin^ter^erepd^ 

iMtum, 
Ctrruptus vmus terum , ^ma veneat 
uuTe 
■ ttarauittis , & pi0a pdnditJpeBatula 
taudac 
Tast^namadrem attimaf ^ie^mam 'y 

num vefcerit iUa 
guamtatiddtplumuf ceBe nut^ ad- 

ep hemrtdem f 
Galenusetiam tit deAliment-^- 
cult gallinis duriorem efTe payenis 
carnern , ftbrofam, & adeoquehdam 
dtfiieilem. Vndc luvenalis Satyf. i' 
^ucritur, ex fimilibusepulisrepett- 
tinas mortes induci , quodnoncon- 
coquantur in ftomachp. 

PmiatamenprMfensi eum tu defonis 

amiSnm, 
Turgidm & erudum psvenem in hal- 

• nea pertat ; 
Hinc fuhita mortes & inte/tata fine- 
Out, Itaque natuia quidem iis penna* 
rum pulairadinem tribuit j eami« 
bonitatem negavif. Simeon Sethi^ 
difficUis concoftionis, & mali ec- 
iam fuoci ciTe aflcrit , |us tamen iUo^ 
rampecaliaiiproprieeate pleucitiooft 
ianaie , pntfeitim fi pinguefit. qua* 
te pradentiores xftace trtdu6 ant» 
jugulari|ubent, uttenetior^vfiMM» 
eaco evadat, hyeme ves6 qttatrit* 
duum , aur e6 ampli^ , iimulqut 
pendentiuffl pedibus , lapidumonuS 
appendunt} eo pondere dutitieitt 
carnistenereicere; far6 noftratem<» 
peftate menfiis iiibeunt, nifiibicn* 
nibusepulis, idque masis ad oculo* 
rumpompam, quimadplaoandam 
&mem , cat6 afli vel elixi (nifi IbrtS . 
puJlitquisvcicacur) pleramquearo^ 
matibusconditi , arcocceis indudun-^ 
rar, quodttatenetiofesevadant,^ 
aromaram beneficid, fibrofa illa cartf 
tenerior reddatur. Nennim, Vide Voi^ 
fiom lib. 1 1 1 de Octgiiie 6c pcogteiiit 
Idololatcix, cao. xct i . 

2. Bahyteniee] Plin. lib. vi 1 1, cap; 
xlvt 1 1 . Ceieret dherfis piBura intexer§ 
Bsbytenmuximeceiebratm. &maxim^ 
Batljlonii hocartificionobiles. Hinc 
TcctuU. de hab. mul. ci. Mitefi evet 
temteteut , ir Seres arkeres nerent, 4t Ty^ 
rii tinguerent,& Phryges infiierem,& Ba» 
hyteuH imexeretit, Luaet. lib. iv. 

Tum Bahytenita magnifice^tendtre ri* 
gantur. 
i. ftcagalx veftes, vela,tapetia diveiit 
aoiocis fil6 texta. Elegantec vacios 
coioces in canda ptvonis Baiyteni» 
emuy vocatetegantiatam AcbitetPe^' 
tconius hoc loco. 5. .>f. Gahhema. 

I. GaSbm tibi Hunudiea] Tciagal- 
linaram geneta enumecantuc ^Var- 
cone de ce Ruft. lib.3,c.9. viBatiea,rtt' 
jNc«fiveagreftes, dc«y</9^ir4. NiMi^' 
«iMaucem eftparSw/(/rfM, interCx- 
iarieniem Maatitaniam 8c Cacthagi* 
nieniem i^onem.G^fifM igituc M- 
midita , ttStm eft » quam Vano prx-^ 
diftis Digitized byGoogle 104 T- P E T. A R B I T R I diftns ^AfruMim vtxnt. Sic autem 
cfidaB , qubd primum in Italiam ex 
Afiica funt tianflatx. Hx, ut loco ci- 
tir6 ait Vano , grandes funt , vatiz, 
giblioraB, &^Gzxcis meUi^ridet ap- 
peUantux. Vulgus hodte vocat^^^V 
JiMflndicas. Videndos Vly£fes Aidro- 
vandus Ornitholog. Ub.i4>c.4- t>im- 
tiymm, Intet peregzinas volucres, an- 
numcnmdde (unt etiamj:«£m4 Nifim* 
^d yth A&ican2 , Galiis , p^uMes de 
^MM#dicunmr > quaium olim Ronue 
aMgna giacia , hodierna die rarb in- 
veniuntur. Vaaonetefte,eiantgian. 
dcs , varix, & gibberz -, gallinas cot- 
poie yiz eaccedunt , ied longiora illis 
canua > plumis variis , quafi guttis di- 
Ainguunmt , quod Martialis brcvi- 
ter & eleganter expreflit. 
' Etfi^Af^erdixyNumidiutiMtpitts, 
Sunt enim penuK ejus nigrz , albb 
ncds conrpeifx, tanu elegantiiut 
^eAatores adferapiat. interlautos 
dbos, nefcio an ob novitatem,veI fa- 
poiis natiam referebantur, undc Pli- 
Hius lui aevi gulam reprehendens , 
qnod obviis &:pcaclcntiD&scontemi 
Bonefient, aves ultra Fhafidcm a- 
miicm» & e Numidia petcredicit. 
Iiinc Manialis fiih lcmmatc Numi- 
dicae: 

. tAnfire Rcmatio ^§kuirviffitm Hsmti-- 
haleMef, 
Ipfi fkM tmn^mm barhdrui edit 
avcs, 
Multi cafdem , melcagiides vocart 
ocdunt, ouodcx Vaaonc coUigunt : 
CaUinM^fiumdpmt grdndes, VMridtgih' 
her4, ifm4s fiiXMye^iks itppeUant Ord^ 
cf, hMtievifiim* sntridimumgMneMrimmi, 
intreienmt e culinM , preplerfifiidium be- 
mumtm, venetmt prepter pemtriMm mm- 
JM». CoIumeUa tamcn manifeftb , 
mcleagiidas ^ gallinis Aphricanis di- 
fiinguit lib. vi ii, cap. 1 1 . Viri do£bi 
mcndum cfTe in Vaf ronis vcrbis cic- 
dunt, atquc interpundione fola Ic^ 
gitimum lenrum eruunt : GalUnM Ji- 
frteMna^fintgrandeSi varia^ibhera: ^ttas 
wieieagrides appeUant Grad » ha nevifi- 

md, &c Scd PUAius vidctuc mihi commodiifim^ totam litemcompo- 
ncrc ', is cnim ftamit meleagrides gc- 
nus cilc Afiicanarum gallinarum , 
qvut nihil communc hjibcttt oim 
Numidicis $ nam quo looo agit de 
mcleagndibus, ne veibum de Mumi- 
dicis. ItaenimUb.x>cap.xxvi. Simili 
meda pitgnant , meleagrides in Beutia* 
KAfrica htc efi gaUinarttm gemis gjAbe" 
rttm, variisfparfim piumSs ; ^ua nevifi- 
mafimt peregrinantmavittm, inmenfie 
recepta, propteringratitmvirtu. Icaque 
nonagitVano dtato loc6dcj^ff» 
Numidids ; non cnlm fiint giandcs & 
gibbcrx: fed folum dc Africanis,quas 
mclcagtides Gnci vocant , ut diteic^ 
monecPiinius. Numidiea cciamnon 
fimt grandcs , vix cnim ma joics fimc 
vuigaribus gallinis. redmelcagridcs 
gcandcs fijnc, &^bbers. &c. Vide 
Lud. Nonnium dc Ke Cibaria lib. 
I X, cap. XXV. Gabbema m demte editis. 

2. Humidica'] Sic & Tiagur. Fcag- 
mcnt. poficiius, prius numida, 

3. gallitt/pado~\ Capus. H. lunius 
inNomencI. Hicnonnuili confim- 
dunt capumcum gaUe , cum taracn, 
tefie Varcone , in gallinaceo gencre 
viIIacico,a^iySmMMr«i dicantur,qnbd 
finc caibaci. Vnde npn finipUcicer 
iaBus k Fecronio ufiupacus « (ed cum 
additione di6^ionis fpade, Viyff, AI- 
drovand. Omitholog. lib. 14, c 17. 
Pofterius enim vocabulum toUit 
pcius , ficuc cum dicimus , virge eerru- 
pta, nummui aduiterinus, Erhardus. 
Quia fidadifimum animai [goBus'] 
laropingueiccret, poftciicaunrc il- 
Itid asgiefii fimt> libidinis abolendac 
caufilA femimaccs capos c£Sscemnc» 
Qui maximam gloriam in menfis paf- 
um obtinueiunt. Manial. Ub.xixi 
Ep.tfj, 

Ne nimis exhaufie maerifier^ inguinM 
SaBus, 
^mifit tefies,nunc mibi GaBmm erlt, 
Pctronius Arbicery^jitfnff vocacMac* 
ciaUsIib. xiiEpigc. 

^lius teaJEtes nen amarecapenes , 
Etdenamatntmvimineefirunt texte» 
Quia cnim caftcaci fimt,ulum veneris 
neici- Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 

' Ckonia etiamgratOy * peregrmay hef^a , 
' Pietaticukrixygtadlfes, * crataliftria , 2oy Avts Miciant. Caftiatione enini,caio illa 
fibco^ & dura,humida & tenera effi- 
dtur , ade6 ut exuta calida & fioca 
teniperie,aoquiiant tempetamentam 
pconus xquabile. VideLudov.Non- 
nium de Re Cib.lib. ii , cap. xzii. 
CMemA in rtcnpu 

I. Cic»ms etuim iTMts] Scaligecin 
Cataleft.edidit. Gr4Ms adfimptici- 
tatem pcifcam didum , quae omnia 
tianiinacina. Grscs putabat : placet 
taroenvulgacis kftio. BacchiusAb- 
legm. Ccitic. I.2, c. il. Erhsrdm. Ci- 
€miit noAio cv6iieniove(cituc, ob 
paftttiii»qnem es iaiiis»lacecti8 6c iec- 
pentibus cmiunt . Thefiali etiam 

Snondam iUis abftinebant» iedalia 
e canila , qnam apecit Plinius lib. x, 
cap.zziii. Honosiisfeipentumezi- 
tio tantus, ut inThefiaUa capitaie 
fuecit occidifie » eademque Iqpibfis 
poena, qu« in homicidam. Pcinc^- 
tu Augofti incepecunt Romani ils 
veia , & gcuibus pnctulecunc » ut au- 
Aoc cft Cocnelius Nepos apud Plin. 
dtato locd,cu|us cei aiiftocem,feront 
vicum Pcstocium fitifie, quem aUqut 
Sempconinm vel Afellium, alii Ruf- 
fiim vocant. Hocat. tib. 1 1 Sat. 1 1. 
TifTiM trst rhemiut , ttifmm dcotmA 

nidi, 
Dtttec vt mtBtrr tUcttit Frstwitts, 
Focphycion (chollaftes, cefectRnf- 
fum Prztocium inftituiire ut cMmM- 
rttm palU mandecentuc, iUumque, 
ciim cepulfiun in Pcamica tuUflet,tale 
cpigcamma mecuiiTe : 

Cictmarum Ri^m ifie ctnditer, 

Hic eii dtiehtt ei^mtti^r ?UmAt» 

SnSr^jpemmftttietm wtm tuiitfi^emp 

CicBmsntmpeftttitt ultm efi tmertem. 

Sed bcevt ilUmun gcatia defiagtavit s 

nam xtatePUnu, nemoillasintci- 

dininm f foepit i cames enim oonco* 

Stn funt dimciles maliqne fttOci,qui- 

dam 6c peftilentci cflc ittdiniuiir. 2. pertgriiut^heSfita] SicficPhsdcut 
vocat ciooniam per^iuim velmcrem 
lib. I fab. z6 'y quam Vacco advenam 
dicit de ce Riuft. 1. 3, c. s- BittecshuC 
in not. Bacth. Ableg. ccit. lib. 2, &i s« 
lcg.grstaper^gritwthefpita. Raviil Tez« 
toc in Epithet. velime diftindione^ 
grMtaperyine helpittt. Ccinitus de ho- 
neft. Diicipl. tib. 4, c. 1 9 , Douia hoc 
loco» Kob. Tit. Afiect. 1. 1, c $. Scd 
pcocfus inepti, ait Erhtirdut, 

3. Pietstictiltrix , griuiiipet, cretsU» 
finsl In componendis diftionibus 
nimio plusfibi induliecunt veteces. 
Hinc incttrvictrvicmm pecus , & rttdett^ 
tifihilm apud Pacuv. repsndirefimm 8c 
certitiipeteat. apud LuciL Labec. de 
Acieto: redpretemem, lanicutem , vefiiw 
trekmm, ManriusinAIceiU, trific^ 
nem, dultienlequetm , Nefiocem adpel^ 
lat. OonpiupPdephMtectutteUt dizic Ltt« 
dlius, tcanfveclo ocdine, cz hipmcnm* 
pe, elephanto, camelo. neque ab loco 
alienum e£t Hegelandci antiqnipoc* 
tx Epigtanun. in iophifbs. 

O ^^eumarttwdf , ftHyi(Sfini^m 
ieyimet, ^ ^ 

Ihtiptu^^af, 
r/((9(3uriM^C«i^niA<;ngQwCAs* 
TnXetet, 
K»KltXn%eue^ei^»wi^t/wui^ 

MM^^f^mrM/, t^aoX^mie' 

Aeiefig^TaeMW^ei , ^«S^ffWM* 

Quod hoc modo veitit Scaliget : 
Siienicaperemsp vihrifiafperememi , 

Mantieeharhiceia, exterebrepatiiu^ 
Piampedat^ueiMctmitui , fi^arcin^ 
miai, 
Ne&iiatentiveri, NeSideiefiudii , 
PeUhpremepit^, futeiacaptietrica, 
Rumigerauctipida, nugieantriaepe, 
"Lmstnb.Pietaticuitrix didtuc,ficnt jmn 
meritmlsws PhMdxoJjfivicmiirix CatulL Digitized byGoogle %o6 T. P E T. A R B I T R I 

' Aw exjidhiemisy * tkt^ tefidi temparis , 
^ Neqtitia ^ nidumin ' cacabofedt meo, 
Quo^ margaritacara^ tribaccalndka? An Kittershuf. Not. in Fhzdr. Depietate 
iictttU S. Epiphin. Phjrfiolog. c. 25 : 
V» ^^ 6^69 tSt» t irwn^ i^ ^;&# 
ftim^ aihrS djoAeim. Jmvji^sitam ^ 
^^60x4 ( Hm avis patrem &nuUrem 
admiranda pietate iHfine^ute slit), Bar- 
thius Ablegm. Cht. lib.2,c.iS. Non 
dcfunt apud TCteres , qui teferant 
ipiam dconiz inuttinem edculpi 
oUm tolitam Tuper iceptris Kegum » 
qub eorum pietas atoue juftitia indi- 
caretur. Illudeniffldeingenioatque 
pietare ciconix e^a parentesvulea- 
tum eft} quodetiam D.Ambrouus 
eonfirmatlib. 5 Hexaemer. Remam- 
fum ufU piamnsvocatmy &quodvix 
tmi Imperatori Senatus een/kiti deiatmm 
dititur , hecifiaaves in nmmum merue- 
runt. Adde Ccelium RJiodiginum 
lib. 23>cap. 34- Oe. Erhardus. 

4. cretaiifiria'] A cretaiit ficdifta, 
<{notum ftrepitum imitatur, crepUante 
dcenia rtftre^MX Ovid.6 Metam.(cribit, 
& luvenal. Satyr. i. 

^ua^ Jaiutate erepitat Cencerdia 
nida. 
Vbi Cencerdia nomine , coeomam intel- 
tigit Satyricus poeta. Exiftimo au- 
tem xtate luvenalis » in faftigio tem- 
^i Concordix nidum Gcamarum ftiif- 
lc: ut & hac xtate, in quibufilam 
tempiis aliquando Lutetix vidimus. 
Erhardus, 

1. ^vit exfkt hiemis'] Lt^.exulhie- 
mis in nominandi cafu , ur ciconiam 
appeillrit exulhiemem una di&ione , 
ficur icpietaticultricem. Crinit. de ho- 
neft. Di(c. lib. 4» c. 14. Idem. 
' 2 . tituius tepidi temporis'] lu lunius 
cmendavit, cum antea efiet trepidi 
temporit. Animadverf. Iib.tf,c.i5 . Ve- 
ris enim nuncia ciconia eft. Ambrof. 
Hexacm. lib. s, c. 14- Caftiodor.l. 2, 
c. 14. Claudius Mamercus de ftatu 
Anifflx, lib.i, cii. Sidoa.1.2 Ep.x^: ubiSavaio, titulum pro iadidopo- 
fiiit. Jd. "^ 

}. NefiffrM] Luxtirix in epulis : 
aliU in vencre. Erhard. Ne^tiaAsai' 
di cafu pofitum videtur. /. Doufa MS, 

4. nidumirtcacabofidttuo^Sztyncc 
di^um adveifus luxum Romano- 
fum s namque ali^ dconix in altis 
cutribus nidiun ponere folent. Ovid. 

Gioterat immenfi de turre ciconiajro» 
Jhi. 
£t Calius Calanns Dalmata iA Hift. 
dc Attila Hunnotum Rege : Cictma , 
fuatum natma eii fitmmis in urbium 
meimhut nidificare , 8cc. & 5 Confiexit a- 
ooniai, pta inaltis urkis turriusnidi' 
fitaverant ex more, reportames putos 
yW« , 0CC. Eihard. Decito ni arumcondi- 
tma , vide qux ad Hotatium notavi- . 
JXttlitTutuieratrhotubus, tuto^uedco' 
itUnidoDonec&c. Doufil.MS. 

5 . cacaho tuo] Tragur. moo Termll. 
dclejuniis: ^pud te agape incaeakis 
fervet. Paul. L. 1« D. dc Inftraao 
vel inftrum. leg. Nm multum refinttin- 
ter cacakos , & ahenum ^uodfispra ficum 
pendet .' his a^ adpotandmm calefit , in 
ittis pulmentarium co^uitur. Exquibus 
verum ejus ufiim haurimus. l.a Wou- 6. margaritacara] Namdrcamar* 
garitas ardebat inUna muiieram fu- 
perbia,de qua re Rigaltius ad Phxdr. 
lib. 3 iab. 51. Erhard. Margarita)\ic 
inpluraliacdpio, ^margaritumve- 
teiibus. Doufit. 

7. tibihacca] Sic juxta ntramquc 
edit. Gabbem. qux tamcn in Notis 
relerunt tribacca, & Frellon. cum Lo- 
tich. Sed Wouwer. alii , codexque 
Tragur.rri&4a4. Et Tomxf. in«i. tihi 
haeca. idqueveifimi mclilisexpedit , 
qu^ trih. Hadr. lunius in Notis 
Gabbemx : m'&tfcr4. TrrWacm<itxifle 
videtur margaiitam >.quc tiibus hae^ Digitized byGoogk S A T Y R I C O K 20^ 

Anutfnatnmamktta^^Meris^peUgis 

* ToUatpetks mdoma mftrato extraneo ? 
SnMragdm^ad(juamrm,virklem,fretkfmvitTm 
Quo * CarchedmMseftas ^ ignes Lfukos , 
N^ut^fiintillent? ^frobftas^ftearbmculos. 

* jEqum efi tnduere nuftam ventm textilem > 

,'PalM as nnionttmfque iaturi infertts oon- 
Ibbat : fQleMnu enim binos teraof- 
que elenchos ( tta vOcant maigatitas 
in longum £iftigiatas ) aUtea braAel 
conjunftos tuxioQs fiiipendeffe.Quod 
non teticttit Plinius , ouum Lib. ix, 
cxzzfiicait: H«€d^mfiifpmtlgre& 
kn$t m ttrms mtrMufinm bmmm gl^nA 
efi, At ka4xMwm appeUatio ^o unio- 
nibus, Tel in iUo Viigitii elucefcit : 
9$i§^ tmmit bMedttim, Wouweien ; 
Dihtit infgnem hmcum* — Hoiat. L» 
6at. }. Ethatdus: 

N«c tihi trMsfifis JuftmHt iWrrMf Sliui etmpatparem pendenttt vtOster» 

hMCA. 

Aldmus AvitHS dfc landibuf Cafti- 

utis. 

1. fhaUrkpelapk'^ kieron. V^t^ 
eeMtm de numrimm preem^ eMd^remsr* 
gAritoTum, mbrimarmffefmidntefM» 
timm , fhsdragderum virere , eefMtmmem 
fUammt , hiMynthermm peidge, &C. Bmt- 
thim, PhalerM pelagid , ocnamenta ma- 
Xlna. Gleff: Petren, 

2. pelt^s ] Manil. 1. 5 • 

Vix ^fqsiam ef ieetsptet» eemMtm 
temipnfi$»di. 
Baithius. ?r»yM«, id eft» 1*^* Ano* 
nym. 

3 . Tt/Uf pedes mdtmitA m firtte ex- 
trdnee'] Doula P. mi/«Mi>4, i. neodum 
domita, yelfatiatalklteititotactam 
afliduis libidinib&s *, hand quidem 
in iedo maiitali, (ed yei^ in ftiato 
extianeo,id eft, apud adulteios. Bai- 
thins : Indesmita, id eft ,ob libidinem 
equx indomine fimilis. Hotat.de e»- 
demlibidinc: Jnde m km u pnftrM rshiemfidmre. 
ItenimDouia: PedesteBere, idem 
quod Mait. lib. xi £p. lzxi i. reeedmst f 
TtQsmtmiinepedes.-itmeJieitugrd' 
vis, JEt : 
— Jiepedemfiifmtity hk tmsueMsm. 
Cic Ep4 1 1 ad Atticum : KeH i im^ 
qmMm,demnopedefieeriifSseri, Jieetet* 
tiam aitterism teBas, 

4. CvtMmwf lEk AfUca» Caitha- 
gimenres.]0(^VihMw Caithago. 

5. iffies idptdses ] Fulgoies gem« 
mtium. Clandian. 

— tmesfimpet, igne menUH, 
Maitial. 
Mtnstti^ otythsems vttesitts msm» 
Fiammsi Impiter. BaithittS. 
Ma&il. 

Pheiheis eertamis Itn Ctm mt ^mmqm iti rtuhaittes AwMs 
igmr, 
Clatidian. in iv Hon. Conf. 
Snttjtmuat iapides efire f ^ms mufiak 

oMMffit rtsv^mtse mistis T *-* 

Hietonym. ad Demettladem. ^jk^ 
ditmes gemmm reddtustmr pjiitms, WOtt- 
weien. 

6. femttiitiit ] Tngot. cod. fa»- 
tiiet. 

7. pr^Ms ifi esrhmnettlet'] ttt hm m 
eules. Sic&Fcagment. piiussTofte- 
lins-Haf. Theogonetiis: sw^U H itpu- 
fttfi^ ( Sapieutid ayfiUm ), dc ip(c 
PttblittS : Frigaiitm efiinfirtafimmthe' 
iM. Jnfirta,*ipiC?^/b(0k. Eihaid. 

8. t/£^ttetm efi tndstete nmftdmvem* 
tum textilem ] Sic Gabbcma » fett 

quem Digitized byGoogle ao8 T. P E T. A R B I T R I 

' Vdmtr^fiare nuddm ' 'tnnehuk Dned f 
Qupdautem, inqwt^ puamm fecundmikerMii^cillimmt^ 
m^aumf Efffuto^medkum.&nummidanum. metkusy qui 
fiit qwdbmunchnesmtrapracor^afiiahabeam , &quando^fe^ 
trisveniat. ' EtiamfiiUosodif^me y qmnMjubentffe^ ana-^ 

ttnam qnem is quoad. textam (ecatus Don 
lof. Anton, Gonfalius de Salas » I. \ 
Wouwefen , & leliqui. TonueT. le- 
git » t/£' «. «ittm duum n. v. r. in maig. 
c/£. t. mdmctren. v. t. Pithoeus. Stc ut 
Pith. c. etiam Fxagment. Txagur. 
prius, altemm pio vtmutf^ habet 
ventrtm. I.Sambuais:MM^0iMi^4w. 
Ita leg. fuadet latio caiminis. vulg. 
tndmcere, Eigo indmure antiqua le- 
^io s neciatio carminis obftat» iunt 
cnim ^mbid ComicL VtpioLAn- 
diidt: 

P«itd cum frimum mmum ndfcrihen- 
dmm dppulit. &c. in <jui> 

1ni8-«v, vth- , pedes alii tialatitii. 
Wouweren : Ventum textilem. Pio te- 
nuifiima wefe. Hieionym.. ad Helvid. 
JngrediumuT expelita libidinum viBi- 
m* , & tenuitnte vefium muU oeulis in- X. ?Mlam frefiere nudam nekuU U- 
meu ] En muliei cum vefte nuda , a- 
deb amicula olim fiieie laia , adeo 
pellucida. Bell^ Athenaeus initio lib. 

VV< A» yfft9e^ ihxet , *aKbM cAs^y 
«wy^CW^www. EtSMuhucampuI- 
fimtes Rbedut ^uddmm mmlteres , ams mi- 
hi ^mdtm videhantur nuda : ajebant mu- 
temmeHmtai, tunias indmtm fittJle. Vi- 
ireamtegami inquit Vairo. Talisve- 
ftis amiqmtus et^)^9tilHf dicebatur 
Oraeds , id eft , aranearum telas c^ux 
imitaxetur. Obferva ad Euftachium 
lib. II de Amor. Ifmen. ubi tempe- 
xantisB defciibit imaginem: A'^;^«{- 

^tdjnSS (TmmcavWgm arauea cSeris al- 
tij. & Liv. Ait igitur nudas pioftaic 
vdftibus illis , quod. & meietricum 
iuiflevulgoeft. L ^A, Cenfilitts, 2. in nehula Unea\ Sic vet. lib.vulg. 
luna. I. Sambucus. In neb. luna haMt 
& Fiagm. Tntj^. Sed hac legione 
quantitas foiUm oheft. Tonizfl ic 
Lotich.in».^4. Gabbem. ieu Gon-^ 
fal. Wouwci. alii abfaue in. Sequoz 
hlcquod eft fi>nti propius licbt noa 
limpidius. NehuU linea , pio tenui a- 
miailolineo, quod nec panni cre- 
britatem , nec telx denfitatem , fed 
nebulxraritatemzmulatux Tumeb. 
Adv. i, 15. Er^i. Fulgent. Myth.'!. 
\Afiiterant ita^ ^frmate nehulefe ludd^ 
tema viragines. lo. "i Wouweren. 

3. medieum&nummuUrimm^ puta» 
art^mm. lo. Sche£ferus. 

4- fehris veniat'] Celfus xii , cap. 
12. Incertum^, psmndefihris ventma 
fit. Plaut. Capt. ixi , te.4. IBicifii» 
qui fputatur^ merhm mterdmm vemt, 
Idem. 

S. EtiamfiiBes (medicos) edipep- 
me,quijmientanatinamparari'] Lege, 
anatsnampararet ideft, lufcuUsexa- 
natum carne confidendis operam 
impendere. Plutarchus in Catpne 
Majore , notat illum fiimiliam (uam, 
ubi zerotaret , ez anatum, nalumbo- 
rum & leporamcamefiiluDriterale- 
re confixeviife , quam ajebat xS^e» 
iteu 9(sii €St99^p9 tii^fSet (levem^ 
& convemeuteminfamantihus J. Inquo 
etiam Catoni cum Medids male 
conveniebat , qui ailerunt id genus 
dbi mali efte fuod j durum ac ftoma- 
cho alienum. Nifi repofueris: A.- 
grotantibus ideo prodeiTe, quiapa- 
rum nutriat , nec per copiam natuiae 
ncgotium faoeftat. Ttlehem. Abhor- 
lent plerique medicos , quod tctii 
(apoiis medicamcnta propinaie z- 
groiis fblcant » ex abimthio , centau- 
xio. Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. lop 

tinm paran. mmmdarm.qm ' per argentum as videt.* Nam mu^ 
t£ befiut laboriofilfima baves y&eves: baves , qtwrum beneficiopa^ 
nem manducamus ^ oves , qma ' lana ilU * nosghrwjos 'facumt* 
Et facmus mdignm ! aliquis ovittam efi, & tunicam habet. *A- 
pes enm ego Mvmas bejiiasputo , ^ quamel vomunt , etiamfi ' di- 

cuntur 110« gentiana, aloe, colocytithide. Ex 
iftis ctiam Tiimalchio adiiiems dul- 
rilnis mellitifque , oCot amaionim , 
ctfi falubrium * cotrupCo judici6. Ve-' 
lim igitur , quod ez edito commo- 
diflim^ exit, legere Mtimm vel M^ 
ticam, & fubi]itelligeie^«ftW<m. A- 
loen enim in ufu quotidiano habi- 
tam olim haberiquc confeivandse fa- 
nicati » roborando tono vilcerum , 
humorum vitiis corrigendis , & pu- 
tredinibus quibuTvis piohibendisSc 
expiandis notum eft : V. Gal. i. 6 de 
fmpt. Med.fac. Pdulus l.p c. 3 , 6- 4 5 
Minder. im aloed^tric : Freit. L 2 tutrertt 
Med.c. 5. Th.ReinefiUS. 

6. onMtitMm ] Hoc fufpcftum mi- 
hi. Scio quidem apud Plautum <»^«- 
tiMamfirtwum $ veriim quid huc fa- 
€iity nonvidco. Magisforikn eft, 
Qt accipiaiAas de medicamento ad 
tcnendum anum , ^vc alvum. Nam 
de co iiiit quidpiam in ptzccdcnci- 
bus. J: Sche/erm. 

1. per ofitntum tu videt'^ Novit 
Bummum piobum difcemereabim- 
probo & fubsiato. Idem. 

2. K4m] Icge,5»»r. lo. Caj.Tl- 
kbom. 

3. ImA ] cafus ultimus , cum lana, 
pcilanam, i.e. yeftes^lana. Sehef- 
ftrut. 

■ 4- ff* ^ioriefeifaeiunt'] faciuittglo- 
Kiaiinosillis atque fupeibiie. Plau- 
tus Pfeud. A. II, ic.3. ^tque e^p mmc 
mtutitmefiimfMiam. Idcm. 

5. faciunt. Et faeums iwdigmim ! uti- 
^uisevilUaueltt&tumemuhaber'] pTo 
MSi , & Patay./wiNiit , &f. indignum 
a. 0. effet t. h. Schctfctus : eviSam «JJk 
tsmieam.Sctihe totum locum if^o mo- 
do: Et,ft(iimifidiffmm!aii^it9Vft' lam efi , & tunicam hahet. Diclt ; rem 
indignam clTe » qubd in cibum abu- 
tamur mibi\s , cum iilx velles nobit 
pr«bcant. 

5. A^its e^edivinasheJlia^puto.SccJ 
Hzc a compares cum vcibis , qux ve- 
lut cx nannagio ciepta& mai^dif^ 
poiita, inA^ leguntur InFngmen- 
tovctcri & jamdudum vulgato Pe^ 
tronii. Vbi poftquam dizit : g^d now 
exfpeiim» ex travjverfoft , &fupernos 
Fortunane^otiumcurat. Cubdit: ^pes 
ideobuug^unt : ^a uhicun^ue duice efi , 
ihiO^adduminvenies. Semper in hac re 
aui vincitur , vincft , &c. H«c inquant 
u conferas , non dubitabis profcAo 
pnedicarc ilioo > non altciius Sctlpto- 
ris, qukm hujus ipfius hocopufcu- 
lum c& & haberi debeic. Tilcbom. 
Pratcr ArifloteJem & fcriptorcs dc re 
ruftica apum nafuram diligentiffim^ 
ezecutUS Plinius i. xj, cApp. qttindeam r 
poil hunc infiniti alii. Quimitianui 
Pcttonio <p^Kdjwi ^tSk^ ^AXterSii 
( de natura apum Jiatuenti J proxitn^ 
aocedit, Dedam. xifj. CumingeniaM-- 
fra^ ^a msjciiicet amhitiojr nojhri afii^ 
matores prexima divinis cridimus , ad 
pereipiendat dijciplinae multo tahore de* 
fudent t nuUa apit niji artijex najcitur t 
fUid eredae aiiud ijukm divina partem 
mentis his ineffe ? & quid mn diwnum 
hahent, mjiqsiodmoriiuitur? A.cincC 

7. ^a mel vomunt 1 Plinius xr, 
capjf2 de Succo, undc mel confici- 
tur. Inutercules congeftus apum ( oree*' 
nimvomunt ) adhacfuecofiorum eorru^ 
pfus, &c. Scheferus. 

8. dieumurj MS.didtur. Quxta- 
lia Pacavinx cditidni plurima debc- 
mus. Vbi ver6 nihil intctefrc vidc- 
tur , necrcrbo moneo* 

O J. uje» Digitized byGoogle 2IO T. P E T. A R B I T R 1 
cuntur iUtut ' a love adferre i ideo autm pungunt , quia ubi- 
cumquedulceeft, ibi&acidum invenies. t lam etiam 
phibfifhes * de neg^tk dejkkbai , cwn pittacia tnfapbo ckcumferri 
cetperunt. Puerquefuperbocp(fuus<^uim* apapmetarecitavit: 
^ Argentumfceleratum : adlataeftpernay fupra quam Acetahu-- 
la erantpofita , cervicdly / offla , colaris, AdUta eft ^ ferifapia , 
& ' contumelia dxopha^ , fvmd data funt & cenchrides ami 
i Emi^fimt. malo^ 

hmls» &firpi€et, ^^uealU U gtfmt » 
tituiit •hjcmk & Mtmlniiiis, Id. 

S. tffA^nlmit^ SicFat.edtt.MS. 
ab(aiic(0* Ofim^t^o pio offula ab «jf» 
fieuftam cunis» jus, poltem > maflain 
iigDifiauite.C«Air»»a«i8 oluls tliilque 
rapacibus iaimica. £z(culpat quod 
quisvilct.Cogitftrenm ftliasc«A«rfViM 
vincaU gouis^k aOMtm, Plaut.Captiy. 
Hte^uiigim hmd tmelefii^JtJMm , ^tSki 
ceUm eeOaria etrtt. Scheffeius: ofM, Itz 
SDok: egUm 4r tAtUm, ic aliquantb 
infeiius » crmtM efU. Mum utsoque 
loco cox^pendusn > effmlM f veUfs ns- 
>^tm (tafii^tuie)* SiceBlmptttetali- 
quis fcdbendum » quanquam in ipfo 
codioefitc9/M,nonct^«. Vtvalde 
dubitem % cUm Maeiotim hi tituli fic 
iintfbtmati obicui^» utnilceiti de 
iis did queat. K«AiMif » aifiigatio , 
peculiantci lefeenatio affeftuum. 

tf. firifs^ ] CoajeAo vikm po- 
tamfirHMt'uami: didum, ut fii* 
pt^ ferifdpime pCD infipido. Seriffim 
vesb potus f se^ndet appoiitz cen^ 
tmmetia arephdgiA » edmlie lcilioet ex te^ 
Ik. -Sic pra PaMV. firifiifia : in MS. 
entm ubo veibo poteft legi. Schei^ 
{txusifirifiipia, Su^icoi,(ciibendum» 
finM,fifm, Seiia^mcftvinAiittavcu- 
iua meraifiit Teientina , ColunieUa ». 
alii. De iifa Vaxip i de Vlta S. R.. 
Sapatm ^^peUabmnt^ fteed dt nmsfi» ad 
iittduii»peirttmd§iniefmitt, 

fimtf&mndtHdes'] pM Pattv. 4ccr9^lw- 
XM. fititdatmfimif, dteenfii^ & MSi» 
aecrefkd^finidatifimit,& centmtM Quid 
areph^img pnMUmi diftttfll. C«iw£ry- 
det .1. 4/«ve4^(/^ff]PeitinethuciUud 
Viigiiii initid iv Geot. 

Pretimu Mrii tteeUt mlefiim dtmm . 

Exe^mar. ColttmeUa ix, cap.2. Ec^ 
themterms pelits diek» cretremihAs &(eie 
geekmmpet, ^mmi Nyimphm PhiyMeiiides 
edMCMVerint , meex Di&ee iheem lettit ese- 
titiffemutriees, eap/mepmbMUtmmmereDei 
firtitas, lo. Sch^ffenu. 

2. de m^etie dejiciebat'] Non pet- 
tnittebat eis iiuim hcctc ncgociHm » 
ied id iiimebat fibL Refpicit qujc- 
ftiones modb k Tiimalchione alla- 
tas , de quibus PhUofijphi ageie de- 
bebant potius » ut ad quos piopius 
peitineient. Didum autem hoc, 

2uomodo apud Ciceioncm , dejicere 
tfinmeme, Schefieius. 

3. apephereta ] MS. ad maig. f. re» 
flitata, Schetfeius : apeph, muneta » 
nominata in iftis pittaciis , qusB|ion 
ibliim in h&o SatumaUoium , (cd & 
alib, quotiens magnum habcietei 
convivium dabantui. D.Ambiofittt 
inEzhoit.adVi^. ^ad ienviwm ee 
fmt^gmitm knntamteer , apepheeeta f ett tm e 
T^ertarecenfitetmmmt, Idem. 

4. sJrgentmm-fitUratmmlQctaXtm' 
iciiptum uni ex pittaciis Ulit» tiittr- 
lus apoplioreti * quo fignificabatlii 
id, quod iequitui , perna icilicet 9 & 
oeteiai ftd oUcur^b , ac ambigu^ : «t 
ibiebat aUquando in taUbua. Sucton* 
Auguft. cap. 75. SatmmaiiUt, & fi 
qmZide aliks lilmiffet , ntede mtmmera £" 
videbat, vefiem, &attrmm, &arffm' 
tttm: mode lutmmes emtusmets, ttkm 
veteresregies & feregvimos ! interdmmHi^ 
kii , prater dliaa > &^engpat , & ntttt» Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. aii 

nulo, pafth &ferfica,fiageUmn, ' & cuktum. * accepit f^es,& 
tnufcarium , uvatnf^amy & ml Attkumy ' ceoMma & ^fnrcn^ 
fia, offim, & rahdas : accefit canaUm, ' & feide : iefm^ &fi^d 

eft 

des KCnns accipitrum , Aliks tmmncH- 
ii, ic mjhmmli : ntchiscamJUgel' 
h, litftOimm^t rdtut, ficc. attequi- 
tur, mil^ oomrenire exiftimo. £ft 
Irerb aliqttid ponendnm pro nihilo > 
|tt fic ?ia fiat 9 & cciftts de^eiate- 
rum vox deinctps non toties audia- 
tur. Nec invideo gloriam , quibus 
ad talia > habituris juzta tot Interpre- 
ttfm fencenrtas, nol61e|amidttLtni- 
dikim eoUationift MSi , Ac edit. Fa- 
tav. plus mediorum, & tenmoiis fu^ 
pedt. Sdie^ri, qtlod h mppedita- 
turus , oetsftim pro or^f miei^ in 
Lipfienfi editiafte , eilm ^ Tpfil- 
lienfi ant^ utei«r , expieilttto iiii- 
madrtnS. Sedneecooftraftiofavet, 
licet fimHt ddta l«^am«t ; (entioqtte 
vefbo nutneri fnoltitifdlAis iKymcn 
fKbiedunt^ltt^lmflVi ttfnt^ Ink- 
0$ qilOd crr^ w6Unt4k»tt tfdft Ct- 
rafiim , ( ^uMod* fi ^k emend*- 
n aftdeaf, fiiliiflqii« «MiAf «pef ine 
licet) acinMSpoftm4/« (,) fit< de^ 
»de ol»6Hftffil qiHd kfeirtftfb j>m/« , 
•cricaii9/i»^i, H ptrjfeit ieti Perft<> 
ntM mtpnm. CeciclMdes tei^am^ 
& poft confimiles fibi partfas qnafi 
h^Upyiat intMuftt. TflebonK «rr«- 
ffkr^ fitidtt» fiu/ii Aiinon lcg^n- 
dCkJAm^fHMmfimtaimM, t«l ocrM^g^ 
U r PMHmt &emfmmaiM. qjuid 
hd€ kx* At^y «MKuoictia ? Hoiftle- 
gttidum, M^nnU ikf M«ica fiuA 
genu» e# Uaa i tt opefisf , neftfimnm 
quoAd^m apnd 'Ktumki^ , ot ex €a- 
leno, fauleiMif^, ti^eSopA A^ 
Vimte. S«dnliiefinio. OHHpheMim, 
paeiMta. InMtnffttAlflttarecititUnft 
novt tp ^plrt icfi tMka», Ac pd- 
ifi)Uft aM dmsfimf, 4)ftift£Ehft I 
oeteiii tsdtfntf foibctfdum, tit i6- 
i^olldea(fiipeii6ci>4lk«4<rjl. Trocs- 
leris ver6 nefcio , an legi poffit , Mre- 
fhdgim hy{0, vcl potittf » mefm^ leocfum , nt illudy2r/c fit, nefcio auid, 

2ttod tltulus iftc inntiebat danaum. 
rnnfm, FortH^endum» Mr^Mm. 

1. ir oi/frwi»J Ergoai/fmwquo-' 
queicdumeft in neutro. Citant&* 
it Leticogitth» koc fine vcifum 
Propcttiiexlib. iv £l. 5* 

CmmfeJMU mtp petice cultrdfirent^ 
Sed pro eultra apud Gryphium eft 
elmfirs, Alii Rabtfnt clmts, quodflc ^ 
Sealig^ieisiHdt, qnl iBMS.fiiole- 
p ftit cm»s. Miiiqiie vit citftna kicus 
eftiniU^rvcffti» n^kircfeftknotiiam 
sbh mult^mvilleet. ^c«r6 tMhien 
ia smtiqut» f^trfBii «itolA d6 Ferta- 
raeiitis : CnmMW, Msh^ttc^. &iii 

tTM{tift^), HdkctquoqM-Oleifla* 
rium TyronbSc ^eiieei^j-fttft^^^nt. 
S<Aeieras.'MM-M». kl etffilnet«um 
Aufif \h MS. aMqtie diHiiil^ione. 
petft acctpttM, ftiM tBhif nique 
Itd (.) poft M» : fird ^ililftulft^i MS. 
^ (•) e< f>)figtiifidiiit. qoofafti vix 
a^lum (toft «cc^^irr loQun trabei 

2. cuhfum. aecepit puffertt 1 JffOh 
hibetitltid M^/ , quo pofRf ^fetri. 
Ergo fnucilum & hune, deftquen- 
tcm ji^hm hak: fimilelh elHRfuo lo- 
com. S^Mhn. %ttStd pco Mivitt^ 
(?) , ^n^nm. in ksf . iff jtA d2xi> di- 
ftini»io nulU eft. 

i. tfmatma'] ft:. veftimenta. Fe- 
tton. m e<fifis : iiuu^wtid fipttimits, tr 
iitfrtiHmmttigai dtiiiMimi. Adde 
ItetiiL Afdflffi. ti^, Sch^t. 

4. fntnfid] tx hki^lbmenta fiint 
iiifeni^ndi. Stfetett. Attg. 73* £» 
fiHtfid dKitim , i^tdcett mik^iUtmfien 
iwtra eutiaUnm hiAnk. Adde 6c Calig. - 
17. & Coktmetl. Jiii, c i . /^«m. 

5. & fmlaie'] MS. ScFatav. ^«.m- 
<£«ifM. f<i4/i :ftbiiMfj(0iySn y itU^m, 
Glofl*.Fhilox.i.e.qttopedes exteigttn<>- 
tux. Xa GIqC Cyrilli : it^ttitfislytm 

O % ftddle. Digitized byGoogle ^12 T. P E T. A R B I T R I 
efi adUta : muranam , & ' litoralm mttrem cum ratu adHgamm , 
fafcemque beta, , diu rifimus ifexcenta hujufmodifuermt , quajam 
' ceciderunt memoria mea. Ceterum Ajcyitos- inten^antis hcen^ 
tia,cumonmtafublatismanibuseluderet, &ufqueadlacrumasri- 
deret , unus ex conlibertis Trmakhwnis excanduit , is ipfi, qmfupra 
me difcumbebat : &,\ Qffd ridesyinqmt^ ' berbex ? an tiin non pU» 
cem lasstmt dormni mei ?tu enm ^ beatior es, & ' convivare mehus 
foks. Ita * tutelam biqus loci habeam propitiam , ut ego ,fi ^ fecurt* 
^dum '£um difcumberemy *jam iSi dapm dum duxijfem. ' BeUum 
t c^hirm. pomum. fedalt, Pedale ef rocculus aai pcdi 
inducitai. Cornel. Fionco dc Voca- 
:bul.diflcc. Fedale mcnruiaciipedis. 
Pcdule vcib ouod pcdib«s prxftat 
ucilitatcm, ut icabellum , pcdules fa- 
icix. Dcla Ceida. Schcncius : & 
peddlem' C^md} pedMem. Anic&iitS, 
.pediflemiC& cnim hoc intcr tcgumcn- 
■tapedum. Cztcia» <px fcquntui, 
.planc mutilatafunt. 

I. literaiem , icc adli^Atum'} pio 
MS. & Patav. lineram, — atam, Rci- 
.ncfios: UterammmremcumranaaUii^ 
tum. lt%. literaUm : hoccnim gcnus 
xanis vicinum citAUudeie autcm ad 
fitileS^^f^^^MS^j^"'^ (rMiarum & mu-, 
fiumPt^gnam) Homciivoluiflc infti- 
tuto hujus apophoieti^ ncc iplimi in- 
ttcdibilc cft. 

. 2. teddtruntmemmamea] HocF^- 
.tavinus fiozit e MSi , cedderunt me- 
.morie mee, An ut dicimus cadere cau/a, 
i. ^'cau(a, fic cedd, memoria, pro ^ 
jnemoiia } vcl potids legcnd. exdd, 
tmemariamea, vel memeriamea ? 
. 3, berbex~\ MS. in marg. f. 'uervex, 
Schctfcius: herhext hoccft, veruex. 
XSloiTx: «C^^&r>M<jr. Hincha- 
bcs herbicem ,'j^o vervecem in liblis 
.opcimis Vopitci , vit4 Aiucl. in fine , 
(]Uod Salmadus notavit. 

4. bf^ier'] opulcntior,ditioi.yt 
jlpud Maitialcmx £p. 73. 
. Sedfnenfiatt ^uadrante beatier uno. 
Itcm. 
^ Certens muncr ibus beatie res. Seneca £p. 45* Beatum vulgw ap' 
peUat , adauempec$uda ma^Tna cenjluxit, 
lo. SchcficniSb 

5. convivaremelius'] Tilcbom.Icg. 
convivari. Schcffcius: convivare Tueliuff 
convivia Utttius faccie > fic plus im- 
pcndeic in ea folcs. £nnius in Sar. 
Malo Herde fui magno convivat , fine 
mede. SicficaliL Sdxfferm, 

6. tureUmhujmlod'] Deum tutc> 
laiem. EftautcmrMt«ik/9cidi^a, ut 
ri«(e/4ffi(v/^Minedicis» Infcnpcio ve> 
tus apud Giutenun , pag. 105. 

P E O. T tt T X L« G £ K I O. J. O C X, 

Idcm. 

7. fecundumiUum'] jaxca» apudil> 
lum. Petionius in cditis} deinda itf 
remetis emnibus femndum invitantem 
confidi, Id. 

S . jam iUi alapam dum duxijfem] pio 
MSi, UVztrr.j.Lbaiatumd. Sehcf- 
.fcius : jam iUi balatum duxiffem,. Coi- 
ngc : jam iUiaiapam tum duxij/em , vcl 
dudum duxijfem, Ducere alapam > habct 
apud Fhxdnim noftium v, cap.4, c«- 
tciofquc , quos ibi notavimus. 

9. BeUum pomum] Suipicatur N. 
Hciniius, pr*mum, placet ut iit rcrpc- 
€bxs ad libeialitatem ampiioiem , de 
qua fupii. Schefferm. BeUum pomum , 
qui rideat alies 9 ^vrv9 f plantam, ho» 
nunem did : , uc & diaiedo noilia 
eig \|/d^ir f wtuperafuU animi) , fiu« 
dum, esnefrucht: fed hic pixfciam 
Jcgeic ^^tSl/ec^KSs ( ad iudibriup» ) 
pioUtum , BeHum Hmum i q. d. re- 
divi^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. aij 

pmm^qmrideatafws. ' lar'fiiganefcioquitno3urnus,qm^mn 
valtt htmmjuum. adfuwmam yfi ' ctrcumnmxm illum ^ nejiiet 
quafuffat. Son ^ me-llercukfoko citofirme, ' fed m moUi carnc 
vermes nafcuntur. Bidet. qmd habet/juod rideat ? Numquid ^ fatcr 
fottrnn etnit ? lamiay eques Romanus es. ' & ego Begisfibus. Quare 
ergofirvivi/H t quia ipfe me dedi mfirvkutem; & rnahti ctvis Romar 
nus ejfe , qt^ tributariui : & nuncjpero mefic vivere, m * hemini 

JQCUS divivum Motnum » cui qnofvis car- 
pcie & rideie Iblcos» & ^tun/ii tUi^- 
HnetmBu. Th. Remeiitts. 

I . ImifugA 1 Mallem , IndfugA , m 
fTdnsfiigM, NiliqaisexiAimet,/4n/w- 
gam accipiendum , pro dcfertoxe la- 
ris domuiquc fuc , vagabundo > ex- 
lone. Je.S€hgffenti 

z. rnn valct Utiumfuum ] Oprim^: 
quomodo Vairo iv de LL. detum, 
V ^md denot aris v/Uebant. Eft autem 
quafi pioveibiali geneie di^um de 
homine nullius precii. Sch^feriu. 

3. drcnmminxere ] Paulo pbft: dt 
iUe chrcnmminxit vefiiments fiu, Sice- 
nim conjun^im lcgo ibi , ut hoc lo- 
co. Nam & in piidemeditisPetio- 
ntusadbocexemphim ufuipavit dr^ 
cumami^m , eireumttnpu , drcmmt nmm 
UtMs,6u. Scheffei. 

4. me-ffercmie^JOccaidtinMSome- 
herculest & mehertmie : qucmadmo- 
dum & ap. Cic. qui tamcn pofterius 
pisfeit, deOiatoie : Lihentiits dixe- 
rim Mehercuie , qu^— /«. 

5. fidin nuii cnme vermes nafiuntm-J 
h> e. il nimium fumus icmidl lan- 
guidique , pcidimui. Meiis caire , cft 
fiacciaa , & humoribas abundans. 
Quomodo cerpmmeib Cel(b uiixrpa- 
tui. Vt lib. 1 1, cap.2. fiAiunt itppitu- 
dines, twminMy fAres , maxsme'^ue in 
meUierilmi eerptrihus , ideeaue prdcipui 
in nmtieribue. Eodcm moio petm mei- 
liffimum, ovcs appeiiavit Columella 
lib. vjxycap. 2. Idem, 

6. paterfigtumemit.LumSye^uesRe- 
manmt es&'] Patav. edit. p.f. e. f La- 
na e^U9s R,is» &. MS. iiipia iana ha- bet^ vei iena. Schetfeius : paterfeetum 
emitf iana. Piava cft hxc difttndtio* 
quidenim, ianaetfuesesf Itaque ilr 
ludi^iMConjungendum antecedcnti- 
bus. Ponb feetum iana emere hicpo* 
niui pio , lem €iceie ineptam ac li.* 
dicnlam , cicdo, qubd bnatum cau(^ 
si foetus hab^tux educcntuiqttc. 
hic enim fiudtts eft oviili pecoiis , 
ut notum. Tilebom. fenum leg. fif' 
num. K.einciMs: LanaEaueMRemanus 
es. lepLamia, &ficinm: ubi defc 
relana. Lamia cognomen iEiioium » 
^Lamoiegc, qux Fotmiis & Min- 
tuinis impciavit, dcicendentium : 
Hoiat.l.) Od.xvr. L4mf4. Intcriinca- 
ris MSi le&io ieva ( forian iana ) fii^ 
pei lanay emendationem hanc noit 
fiftit ', nam infi^ in fimiii , pro tanaf 
nec iava, nec iana locum habet. vi- 
dentutque non unius elfc hx ules 
notae , qux non fcmpei fibi conftant» 
ut ccmfcrenti patebit. 

7. & e^»'] Ifta mihi ledio non pla- 
cet. ScrifcK>: ^t ege Regis filius. Scn- 
tentia: Tu gloriaris, eficteRoma<r 
numequitem, cgo vcio nihilo fixm 
minoi, dim fim legis filius. Sedob*- 
jicies ibitaifis , atque dices , fi cs le-» 
sis filius , quaie eigo ieivivifti 2 Hoc 
radiun cb , quLi civis efle malni Ro- 
manus, quam lex tributarius. 6dNr- 
ferus. 

9. mmini jocns fim] Hoiarius IX 
Satyi. $. 

— R^cmeacuraefi 

Ne ^d tu perdas , neufsJ9eiu>^ 
Cicao Off.pioPlaooo:NMi»/fl0i^»f4-> 
tis,fuibmjusjnrandssmjscut efi. Idem. 
O } i. inter Digitized byGoogle ii4 T. P E T. A R B I T R I 

jocusfim. Bom^mterhmincsfws*capkeaperto4mbub: ^af- 
femararmmnemmdebeo. ^ conftitmum babmrmqum : nemo 
wMmfifndmt^ ^Heddequoddebes.^ Gkbulasemi,^ lameUulas 

patavi : t. inter hominet fitos'] Sciibendum 
Itbitror, mttrlMminesvos, feiiruscft, 
non ^ninas homp fum » quam vos 
eilts Illud hamt (ignificantet de libc- 
XO cft politum i ut lupr^ » me hemtntm 
iuur homints voluit effs. Scrvos olim 
viz ia hominum numeio habitos , 
non tm» loco Sencca cooquerituj:. 
&addeM4cieb. i S9t,£,\i, Stkef erm 

2. ciffff#i^«Y»]lit»Br^»ucmecon- 
(bic«M poiSnt atque «ontucri otnnes. 
TUut. Capttv. I iit ic.i. /n trihu npgr^ 
u emkfpmei ctmkmumt ms. Vult, 
cotndmnareUbBii , abfque Yeiccun- 
diavtlmtctt. ScflcWnt ncmpefl^i- 
cioli, pen&Ttim ver^ feivi, obfla- 
gbtft notJtt in fkonte , ▼elarc fc , 
qaoquo poflbnt modo. UaGitan& 
Saoalpios finguntui ^ui^Tc crines 
ifto fine, in jan publicatis. HincEu- 
molptts : SiM ntctutti, hmidefytte ba- 
bekmtt cttpeBM , jnpi^ttakrem d^mnatis 
tmfem, fmttl nt nout ifutftte litetAirttmy 
iien tuktmhrtita etmstum yrafdip » ttta 
eulteitt^sl^atiitmactedttBent. Advocati 
«pud PJaamm £i6iuat id vcfte , a. in 
lc. 4 Fcsnttli : Ag. ^dtfie tpteifk Ad. 
^tiippitii f ftiinf voJet Operire cdpita , »e 
nes leno neverit , ^m iHi mal* rei taatts 
fiummtiUices. Idcm. 

9. t^emsrarittm'] MS. pio Fatav. 
. M^dratinm. Sthaffcias : afem dratietne, 
Hoc non intelligo. Suipxcor fcriben- 
4xim , dtffem yeertUiMn^ quafidiceret, 
non aflcm , im6 ne ceratium qai* 
dem. Dc ceiatio nummo habes apud 
Honomannum RciNum. p. iis. I- 
fln6 potias , affem atamtm , arbttror 
lcgendunL ^fis ararius d\citm , (ttt 
apud Cicezoncm pio Quintio , araria 
ratit ) is , qui cft xrisaliciu : unde 
arati & eharati dicimoi. Ciccionis 
vcrba hxc funt : Htc ee per te agehatur, 
4ftiedprtpter arariam rationem nen fath 
eratintaiuiie in^etaffe, mf adCaferet quaffesj ^uatttum/ilveretur, Sicut hic 
na^io araria illa eft dc alieno crc, 
quanmm folvcndum : fic afis ararius, 
qui dc aerc alieno , pccuniaquc mu- 
tuo acccpta. 

4. con/iitutum h/Aui nmiquam'] pu« 
ta , diem, quo cuilitcm intcndcrcm. 
Cic in Ep. ad Maiium : Si ^ued cen- , 
fiitutum hahet cum pedt^ra tfat in aiium 
diemdtfferai, Schcflfcms. 

S. ^edde qued d^es'] Rcinefius: 
Forratda cft apud Senecam % de Benef, 
c. 1 4. tj^^fima vex eft , jus geutium 
prafe ferens , Redde ^ued dehet. itcm 
Ep. if. ApudM^^ /.7»f<ai , Py- 
tha^sictts adrutQriscuiottamoide* 
naiios dchcbat moitui taoeinam le- 
ver(iis. llh tihi vivit, inquit ad fei* 
pdim, tu iUi redde quod dehes , infciait- 
quc pcr cloftmm dcnaiios , czigcns 
^ (e poenas improb» cupiditatis , ne 
alieno adruclcerct. Vfiis cadem ier- 
vus , rcpofco accrbioi , apud D.Mat* 
tbaumcap. 18,28. «W^^/K9«#, ti 
e^iietf freddemkqueddehei), 

6. CleMat'] agellos. luvcnalis Sa« 
tyr. XIV. 

— Saturabat ilebuU talis Vatrem f« 
pfum^ 

Apnlcfus IX Af. Jamque totumfiu^ 
falitate jptiiatum , ipft etiam ^lebutit 
exremuture gefiiehat, SchefiFcrus. Cle- 
huUt» i. c. tcnulas ,1.6 C. Th. depa* 
trecin. Vic. &i.itC.Th. de Oper. puhU 
(at.yi^ee, poilclfioncs, tcncmcn- 
ta : nobis landerey. Inde glcbalis fun- 
(kiOi praeftatio, pcnfio > munus glc- 
bale , i. c onus qaod (c^chatur gie* 
bam in Legibus Codicam ; Vetus e- 
nira lus Romanum ignorat hoc vo- 
oabuli ei (igmfioaiione. Giarcietiam 
mcdiorum fccnloiam /9*A«i appel- 
Innt ; undc in luUani Ep. xj\ & Synefii 
JSp. 3 8 'jtpLfft^ee fiieXi^. i. c. pcxoiiun 
(ettcafiuacntum patcfnum. Antiqni 
glebam Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 2iy 

farari: ^viffmveiitrespafco,* &canm:c(mnAermdmmam 

redem^ 

im^jfmifnntn ( medmm firvMre ) , ]. 
Mhet, 2. niin. diun fbniMt Oiatoiem. 
Reaufim. De lama (eu lamis tmde 
Dn.KeiDefias Um eeuUt dedoctt, & 
nefcioqnifciis non piompcis foxmn- 
laiib&s ac Legendis ftagmentnm hoc 
paflim in diibimen non neoellarib 
addudt, fic VotS^a in £tf mol. JU- 
MM in»A«#W 'mrw , iit intetprccantui 
GloffiE Philoieni. Simititeiqae Fe* 
flns: LMmm% inqott, mMmeeMeSie, 
mum M U mm m Mtii imjhmm tUemit, 
De ead. vooefic vetns in teipi es 9d il« 
lod Hont. Epift. I i, 1. Y. 

VtrHmmeriifercUvet, Jbmehd, U^ glebam dizerant, tenam ligaum feu 
cefpitem cum hetba. VirfpMer Uxi- 
eus mMmfcr. dc Verhit rm : Ifdnirtu gU- 
hsm ttxrmit V9CMt\ indefiehenes : i. e. 
ynirvfi, tettioolaB , rdftci > acacores. 
71b. Reitt^ut. 

7. UmeBtUdt pnrmril lUas ego la- 
mellulashicnoninteuigo. An fcti- 
pfit,ffy4Mi aitslm pttrttvi ? Num potins 
tegendum, .^«ini^^ ut fit dimi- 
nutiri/MirAtf diminutivum, quomo- 
do mox pedtceBttm ufiupat. Sehtft- 
rm. UmeitUde fttrttui, Dediminud- 
vum UmseimU \ lamella, lamnia $ hoc 
^ denominativo ^«MM s lamavetbia- 
cns , ibila , aquarum conoepcaculum, 
vel coUeftaculnm. 1n fundoinm oen* 
fii etiam laa», piicinz, vivaria etant. 
In antiqttis piacum Ttadicionum 
chaccis fimul ezprimuncuc ^m velit- 
riMet tertm , tenrs msttiris atm cmmpii , 
jmgerihm , hufUfy de prMtii urrtdd ctme 
xmttit & memltii , viii & imviit , ettitihm 
&reditihm, fsfemu , filvit , tifmii, n- 
fm mt um^detmrfihm \ mtelinii i emm dt^ 
tmihm , sdifieim emm e m m Am tuffiuem^ 
tiit, tmmmtamtifiii&emumeermmfitmel^ 
leBiie t hMC enim fiinc qus viliam 
fimdumve peificiunc. Gfebolis i^^ 
rar vel tems emcis eciam lamas ad^e* 
ctt TctmalChio. Moie fiio, qnotte- 

JiuenterDiminutivisutitttt, de quo 
apc^. ectam hic ^atilehmlmi, iMmel- 
Imim, Scmoxpediceemm, Eomvecb^ 
Scoioonun fi»ioia aceepitfe videri 
poteft , qui nc recum mediacttm oon- 
cemcum aliis pecfiudecenc ,^eciam ol 
qn« magna MicaienCut tHf we)tMS 
(mmititmdimi ) 6c ezpecibilia , adpel- 
lacionibus minocivls cicemiabanc. 
Hinc illa apud Epi&etmm , & m iihrii 
Murci Imtf, '^fffi&uit , mtf^^miM y eU^ 
^iwf , •>*#Ki«i; > eiy^Af, eimiikeef 
■tu"jaie4»* hlXtie4t9,i^eie4*9 (^- 
muim , eerpmfimlmm , pmgmtmlm , ernmm» 
emim , t^tlhu , de m t mmem U , efmmlmi,pr' 
vmim,gierieU). Alind (peftavic ^- 
fitteittlfa^a» ia taUbns iwfetTe^ inqoic, Imemms mu^eretem^ 
timemtet tu/ttmm, pitttfium , fcc Ennius : 

Sitvmrmmfaitm , Uteirm, ismuUmm^ 
imefiu, 

Sed mihi non vi4entnx ImmetuU 
noftnc efie l lama, fedpoiihsl/4. 
mtms, nnde Uumtim, hinc Umeetuimi 
lamina antem qaemvis metallifini- 
Aom bcaftei cc^iis in laticudinem 
dnftnm fignificac , poflencqne hk U- 
ime§uUpo anentds , «feis , 8c idge« 
nosvausac^pelleftiliaocipL Ouin- 
cil. 1. 4» cap. 2. Temmem ismtuummdiieere 
mtuum edistmm mitier rmmpm, Victnv. 
1.3, C S> Speemlum mrpmtwum f^uim U^ 
mtetm iuBtuu, Sen. Msjerem diei pm" 
tem tm urmpmepi Ummm emfitutet, mc* 
qne hle Tiimalichio loouicnc , nc 
Reinefins tcadic , (ed aiius Sevif : 

i. vigj uui tt mt nt pmfie] naotns ftt- 
siA.i*ic.2. Hm u ^ mmmmm^ifmum wm»- 
numjmet , mmU^mut^uumm puttertm xnm^ 
tretfmt, $en.E^.%'j,fmiieefi,pi^ 
re pmtuH vemtret, SdtetfMOS. Vigmti 
vemtretpmfee, hoc de k |adisat, qni 
her^ icivus fiiecac; ali^ fimilis De- 
niecrioPofflpeIMagmLfl)exco, qiii 
vriv mirtmt , mttr^ eiweif , et/hei^ 
wt fir Hefimitee ^iiaCAniimtt , C^ 
^fifdkimfdfiemy p^ imf tui^ 
O 4 ▼? Digitized byGoogle ai<J T. P E T. A R B I T R I 

tedemi, neqm in illa nMnmtergeret : mille denarios pro capite 
filvi: * SevtrgratisfaSmfum:'^ fperoftc moriar^m nwrtuus non eru- 
befcm. tuautemtamiabor'wfmes,utpojitenonrejpkias? malio 
f pediculumvtdtSy inte^ricinwnnonvuUs? tibifoUridkuhvide^ 

mur ? vj }ifMfiSff(^ ( tunc umu > ut it^ du 
aan » omnium hominum Pomfteium Ju~ 
Jpicientium, immeriio tum coUkat , md' 
^na pbi tribuens ). Plut» Cat. min. de 
^uo Smeca de TranquiU* an, c.9, numerm 
ilU quotidie fervorum t velut Imperatoxi 
exerdtui referebatur > cuijamdudum di- 
vitis fjfe debuerant duo vicarii , & cellA 
iaxior, Id. ^p.xvil^ Turba firvorum , 
ad quos pAJcendos tranfinarinarum r^io- 
num efi oprandafelidtM. 'FadU ejl pafce- 
repauces venrra & bene inflitutos, & 
ftiinl aliud defidtrAHpes quam implfri. 

2. &canem: eontubfrHalem &C. ne 
^uisiniUa"'] In iUa^ feu eo quod efi 
^orpofu^juxtavecerpHt ejus, MS. &F. 
^ pasvm fontub^rnalem,n, q, in iUius. 
^chefferus : in iUiut masim tergeret. 
Abeft quidpiam. QuidJfilegamus, 
invUlu iUittt manus tergenet? lUud viUis 
potuit omiiTum ciTe ob (imilicudi- 
ncm.ic.quentisvocabuli, iUiw. £t vil- 
los memoiac in <»nc QoIumcUa vxi, 
Cap. 1 2, laudatque cum > qui cft am - 
floviUcfequepeHore. Foilbcrincs vi- 
cc mantiilium Hiide' conftat vel «c 
alio noftri loco lUtim initio , ubi 
ait .: digittfyue paufuium adjperfos in ca- 
pitepueriterjit, K^nefiu; : canemcon- 
$ub.^ff Miiupv n CfntuhfrnaUmiAe 
eanem habuit , in ai)ud villis manus 
tccgeii poflent. A libiario iftud cft j 
nos legamus> Canimcontubernalem ha- 
buiiTcpam ledemi^e , ne quit in iUiue 
fopite matsut tergeret : (hoC cnim Cole- 
bant dominivhocTrJLaulchio in pucii 
capitefecerat fupia) » mille denatios 
pro ea folviire : nim. tv capite lopo 
fuo esciderat , i^ eumque tevocan- 
dum eft. Canisy Ktuns auremq.d. 
^eveUaj mujicbre iiomen ex hifto- 
{i^ fHmtiMn. f uit hoc nomine Lib^ i- ca Antonis eique ^ manu, dilefta 
Ve^fiano ,* Suet, c. 3 . a i; & Dormt, 
c. 11, ^nt^^KMu (conatbinam) adpel* 
lat Xiphilimu, In lapidibus notavi 
Cznidas, t/£liam, ^Jimam , ^ure" 
liam , Flaviam, Vimciam. Viginti ven^ 
tres pafco & canem , i. ultra 20 ho- 
mines , etiam cancm , feu tot ca. 
ncs : jadanter& ThraTotticb di^um. 
Quamquam in MS. canemcuin con- 
tubemalem conne€tatm , iic (utprat- 
pofui): canomcontubernaiem, Diftin- 
&ionumvcib caiamitasin hoc MS. 
e^ omnium maxima , ut iis non 
aliter qu^m (l id contextus jubeat 
fidondum. Sic ant^» iana, credrae, 
piper la&e f,aU»naceum. & quis agmi- 
na dimunetct. Quod bic dcnuo c-^ 
rat monendum. 

1, Sovir^ratisfa^ue/um'] Quore* 
fpexit Mameit in Faneg. Refertur mm- 
tius, CenJiUem me creatu Jineimpendiou 
Anonym, in litt. Lucii E.omi, 

2. ^erojrc moriar ] pxo , fieroy quod 
Jicmoriar^ peiclliplin. Terent. Heaut. 

z II , ia.z. Non ufum veniet^ero, Schef- 
ferus. 

i, pedicuium'] ptoHSipodiclum,Sc 
?ztA9. pedieeUum. Schcfeius: pedicel-* 
/«Dv. minimumpediculum. Sic \ ca* 
tinue eil tattnulue , contiafte catiUue, 
indeque catineUw. 

4. ricinum] piioii utiaque correr 
pta, pio MSi & Fatav. ridum, Reinci- 
iius : in alio podicoUstm vides , in te ri^ 
dumnonvides, Vt latio oppoiitionis 
iibi conikt Icg. ridnum , quod inie- 
^um canibus eorumquc pluiimum 
auriculispeitinaciterinhaerct & faur 
guinemUguiit, tineacanis. oH, Ho- 
rar. l, dc Phyffc. ex emendatione no- 
ftca. Gizcis K^twr : ^rifioteli 5 H. 
Ub. c, 25. Jt^of^gii^i 3 ( ^»07 >«^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 217 

mur? Eccetnagjhrtttmyhmnom^ar' natu;pl4ceimUli: ^tu 
laUkuhfus,nec mu nec ma argutasfvafiisfUbUsyimo ^ hrus m aqua, 
lentmnonmelm. ^ tu beatior es ? bis prande y bis cetna. Egofiim 

meam rif KVftK mUmiro atfis/^ eiurvf 
[perfimdmntemm ums fiu^mintm ipl^ 
Tum bibentes ]. 5cW. Hem. ad Od^iz), 
Infeftat etiam pccus armcnticiuin , 
nujus faediuique pedicul6 ; eoque 
iignificatio proveibii eadcm » qu« 
iliius apod Scriptoies iacros Matth^j» 
& iMc, tf de feftuca & tiabe in oculo, 
ubi i(9if^<^ (fifi^) de minore » h- 
n9S (trabt ) de gzandioie vitio dici- 
tar. HerstiMtcoacmiJcnCuverrMmU 
X/Aera oppofuit : Seoecd L de Vits bes, 
paptUae & Mieers. Idcim delra, S.4^ 
iietia vitia m eeulis habenmt ; a terge ne- 
fra nshis fitnt : ouc ^t}^atntst ( afti- 
mdtieamervefiii) hominttmcft. 

I. nattt'] h^S,natus, 

z, tHUSicitlefM*,necmmne€ma,aT- 
gMtaef vafmfiHUis'] pro MSi & Pauv. 
tM iaticMltfiie, nee mnnecma argutafitafMe 
fi£Hiit. Tilebom. AnnonTegendum 
^pro mMnetma) Menechmaf Sche^rerus: 
laticMlefits. AtmtSimetMSymeticMiefMSp 
ita&^/4/M/, taticMitfitsf nonexifti- 
mo , nec eft iimiUs analogta . pmer- 
ea (cnfus quoque inconveniens. Cni 
enim Afbyitos dicamr liic libenter 
txtari^Puto plan^ iaHicMitfits effe fai- 
bcndum. GloiTz vetercs : XeiTreye- 
Xectcj^ iaBicttlariui , laBicMltfus. Phi- 
loxcnus : laiiicMi»fits,?iH7r9^Xcuil(^: 
£ft autem XetTn^^ieUj^, ficut Xet- 
7mf«(^, quem recens nuperque 
lacdefUtuit, qui ab ubeiibus coepit 
fubmoycii , erratquc Laurenbergius, 
quando cxponic/i«^rwme»i in glofla- 
rio , ciim hoc contiaiium denotet. 
Quanquam cum huc induxeiit Phi- 
loxenus , apud quem ia^igul«Cus , 
pro ia^a*l9fitt lcgitut. Qtiod ciim fiat 
C in G mutato , fiait fzpe folet , ipfe 
vocabulum a laiie & iMiofi compofi- 
tum puubat. Scheffcm^. laticaiefiss. 
Senfus quidem non eflet inoonve- 
i}icns',fianalogiaicrpondeKeci oam hicAicyltos . fMhlatis monihus iSi^t , 
ad laeryma» ufqne ridens. ficdumnatc 
aguntui* Gffnrifkm diMcen^reJfumm 
tandem effundit. Vt patet ex antcc. 8c 
fcqq. Placet tamen ia&iculefMs, ob 
pntoedens magifter » U majer natu, 
Peigit Schcfeius ; nec m M o eq Ma . Scci- 
bo divifim, nee nm, nec ma, &ez* 
pono d( eo, qui nil poflit, nilva- 
leat: qaafi dioeiet » m quipueres» 
& viz ablaftatus , nec valet quid- 
quam, audes hsciidcie. Mu6cms 
itint (yllabdt fic ^ fbno fbnnat«, quas 
infiuitespiimttmedunt. Hincm«^ 
cere, quod Chaiifius exponit Mwffrtf. 
Lucilius s nen laudare beminem fMen-^ 
^uam, m^ue nmfaeereun^uam. argu» 
tafUafusfi&Hit. Coriige : argutasr v*. 
fusfi&iiis. Illud argutat , hiC eft ab ar^ 
gue, pio, tiaducis & aocuias. Nae- 
vios : queuide ad ludes venit, aiii eitm r*- 
eent, tetum diem' argutatur , fuafidcom 
da. Plaut. Amph. III , fc, z. Stupri, 
dedeceris avine argmammee. Atvafits, 
habes in antiquis glolGs s metvi^ • 
vafus, vapim, vafa» 

3. itruiina^y ientitrnenmeUer'] 
MS. iecus i. a, ientier, n. m, Scheffcms: 
lems I. a. Petionius in editis : lerum 
in iifiM , mn inguina haket, GloiTc VC- 
teies: Ifi^thahena^iermtcerrigiaphH 
ierum, 

4. tu heatier etf h. p, h, €,] Sicm- 
ttt (})f juxca MS. no Pacav. 1. 1. es, 
his prsuuiehis c, Scheneius : his pTand*- 
hiscetna. Peipciam. £menda:r«^4- 
rieresf his prande , bit cema. Situ,ait, 
cs beatioi & opulentioi, c^ bi$ 
prande , bis coena ; quodnempcfico 
li non potcfl. Videtui in animo h^ 
bcie illud Hoiatii i Sat. i. 

Miiliafiumenti tua triverit areaten- 

tum, 
N«fi tuMi hpc capiet vmterplhs , quam O S I. flNf- Digitized byGoogle 2i8 T. P E T. A R B I T R I 
mem mab, quam thefmot. adfummm ; ' qtttfyuam me hispifpO' 
fea f Annis quddra^tafervivi , nemo * tamenfclt , utrumfirvus 
e^yOnliber; &fuer^capillatusinhanccolomamvem: adhuc 
BafUka non eratfa^a. Ikdi tamen operm , ut dowino ^fatisface- 
rem^ ' homm malifio, & diputofo , * cujus pluris erat ungmsy qum 
tu totuses: & habebmmdomo,qmt^^ pedemopponerent hacjd" 

Uc t. ^t^uam meUtpo^Jat'Jl Poft» 
p0pofcit, piiiiftam imenogacioms cft 
icabendttm. j^iir^iMM eft,<pir(jttaiii- 
nti tnqttirqiuinl Yicgihttslib.xi. 
Mi$fiM0m mtfwtwfwwtKimt ptttfitm x^T" 
^ f lUttd f^eMokaioam eft , pio 
pecomtm , aut nttinimif pofbere \ 
qood «(iinpt?it Ckefo in Vctiinis: 
jfiMtftVMme i)#mi#mnM mmmrmmx ^ppwfwr. 

lo. SdiefRiuf. 

X. ftfi\ pfo pciori/cf^. Seheffeius : 
timtinfik, imllefli,/2rf « h. ^.fmttfH- 
vit. 

3 . MpiUtm 3 Vtclerat hic, qniaifl- 
que denique , {nrobtie Tclk , domi 
<]uoqtte pco ingenao fe hd>iCBm. 
Mtm Tttlg6 iemis notrite contm 
nefis 6hc , quod ytm elii noeliunc. 
Sttbeft camen td fjttoqiie , qaod fic 
cftts erga Tftmalchionem oftictiim 
dcclaictur , «juandoeMite' feie , qui 
eiamtndeliciis. Sehefirrmt. 

4. fithfaeerem'] Latct neqintia, dc 
qaa am^. Petronius, in editls : regM' 
reeeifi , itf patentur fdtiefitri phi , & ca- 
Hrs, fmm Ukide 4i/ierftM tUHst. NoAec 
infr^ : ijffi mes demitid pstisfiui^m. 
Idera. 

5. ketmitmiteta^0, & digtiitefh'] pto 
MSiac9tta¥. h. maHifteirSgiit^. 
Tilebom.conigc, tmMffiifee & d^nif- 
fme. Sdieiieitts? heimiin tmsti ifte. Hoc 
oornipcnm eft. Ssipicor, faipfi^. 
msUfie , i. e. mtxlmo , \ fiisL^tr^. 
digirifefe. Phlloirenas : dignitefkf, «&- 
0fi(fibl€itAf (im digmtMte tvnkitmtm ). 
Reioeiius ; hemimi mmH ifh tr digmtef. 
fo. Iftarcivasdcdominofao: iatel- ligemus qttid dicat, li legeiimus 
MMC4n/». M«i(yid45ir vocat opulcn 
tttm & Foctttns bonts ornatttm ab- 
ttndtntemque , & et re ab omni- 
ttsprsdicandum beatttm. Talis X#- 
mj^. in Mfel. Seer. e&itefi(0Uf0i^A^7U' 
7^. Digmtefkt cft qui aliis diVmrw- 
rims Mnemuitiems , ede rixi, eim^ ^ 
XeytJ^, VtttttC ^ldhelmms de Imtde 
Fiij^r. e. i< pio eximio , iinealari ; 
digmtefk emeeeemtiM pdtmM ; ttbi oe Abe- 
lc. Vt a vocabttlo digmtdt dtgiiitefms 
ieqttioribus iecttlis j ita a d^ms di^ 
gmefmt, m digmetie digHdtiefitt fomiave- 
le dixeriqtte pfo arftimtto , hono- 
cato, Golto, mfms ft%ra. Dignatio 
vei^ pio precio, xftiaMtione, ho- 
noie , gndtt dignitatis , auAoritatc , 
purz Itrinitatis voctbulum efttpttd 
Cicer.MdsAtt, Piim. iik 14, e, 7; /. j 5, 
c, 10 .* Sen. Ceiitr. 2: Tm. 1 Hijter.si,^, 
8i.> Smeten. GtUhJi cef. f: Symm, l, z 
Ep. 61, 67: 1.9 Ef, 110. Eimed. l, t j, 
Ep.it. Pre digiiiteffe bcne rcponi pof- 
fet digiiifimte.&d indttdts ftdt Gram- 
fflttictts Alexandiiiras , laadaras 
Seheftero, Philoxenus. 

6. emJHspjmris eret mtiptis ffMW,&C.] 
Similc huic iftnd Rabbinomm pri- 
{co9 ad novos cftimantium in l. lema; 
tttelier efi migmis friermm , tfttkm venter 
pefieriermm. Th. Rcinefins. 

7. pedem eppenerent'] (iipplantaie 
meftttdeient. Ovidius xv de Ponto » 
El. €. 

Ferfist enim FerttiHM tenaXf vetifqtit 

Oppenit nefiris hifidiefkpedene. X. HM€ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ajp 

iMy tmfim(gemiBmgratias)enatavu ^Hace/ivera: atbkiam 
'mingenuum nafiitamfacHeeJiy ^quamaccedei/ioc. Smdnmic 
fti^y ^ tamquambircmmercmialia? 

t Pofihocdiilmn*Git9n,qmadfedesfiabat, rifitmjamdk 
con^effimietiamindecentereffitdk iquodcumanknaipert^ 
verfarius Afcjbi^^ conntium mpuerum :&tTu amemjmqmt^ ctiam' turidescapadrraa? OSatumaba! ^Bogfy f Rafl^m^ % C»niihfnms. menfisDe^ 
cemher I. Hdt ^ VifA : athletnm H inge- 
n0mmnafi$]^tOf2XXf, HMfimvaraf 
MbUium u f. ir. 8c MSi , bie ef vtpo, d, 
$• i. ff. ScheiSeius : Hsefimf vers,dthU- 
«Mw. Scribe : Hm fimt verd dthU. 
Nmm, Ue. «3a«c, maneTa> qti^ vi€to- 
libus oertaminum «tblieemm da- 
bantnr. Nam ptatoefleiatydc fapplan- 
tatione* m in g em m m im(H. Nefoo»an 
piiustnabaiKiet. NamfcTeitttU.de 
Caine Chi.C. 3. Demmifii intsmem 
•mk^f SttetonittshacfDfmayii^^tf 
infirves dizit , ▼it& Titi cap. t . Hse efi 
verd €d]iett/enteHtid , nitie , iktndtie, 
fimiUre guid. Vt fiipi^, ^hmfrd 
mdUflsd ((c. fifte) «ermsd m i p imt m . &, 
UbetMt bec temfere fe»fid\ nee hee fisd 
(essifksj. qwe najttsmodi vocum de- 
tentiones^ intempefttTx ellipics 
idiotis pfoprise , tttpeKbeU^inTliia- 
fbne apndTeicntittm oMeivareeft, 
Botanfe Famahio. ^AtMetd , hlc qni* 
libet ceitator , homove g^iavus. Sui- 
das : «9aV7w Ti9)^(Mt9, ami M9 Jkeer- 
tdt. Qtti in aUqtttbttS leiMM » caetens 
anteeeHit , at pvobat yiAoiiiB 1. 24» 
C9exVaironisz,&3. 

£. fmsmmtedeiJ^^JfniOtefM^' 
dttrn» ftsmHeeceAefeifiH. Scfaetfwos. 
Tmmfisdieefi, tpskmmeedeifiee,, i. di-^ 
Ctttdeeedtifiee. 

3. tdmfmmm hkem mm tw imlUl ^ 
MSi, fcPatav. mmtcWm. Seheveias : 
trn m^ssm m hirom rmercm&m. Qgid hk eft, 
tmerctslur Sttbdttbtto annon loerir, 
Mercmridtid. InTenio enim Meremris- 
fo,pro eo^quod Gneci vocant i^jMM#r, 
aeeivttmqae bpidum figniHoaf \tk vin 
pahUea, velfiuaim,qaoiiidtgitaiai re^um ittr. Sieprovttbiumeritde 
eo» qui ad rem ignotam ftttpet. 

4. Qiten'] ^^Hvav , vmhm». pfo MS. 
& P. alioiamque Gytem. 

5. Tumitemi.etiamt.fideseis^ek'' 
retm ] pro Pauv. T. m. i. e, t. r. «epa 
pirrmd f fc MSi , T. m. i. etimm tmrdee 
«e^p pitrdtd. Cdpmrssm fimt capiUa- 
menta,iea citri '.caps moidaocs 1 htnc 
dttplex convirittm. TUebom. firrd-' 
td, leg. fyrrhdtd. Scheftems : tm dtttem 
rides. ApttlefttS ix. tm dmtem, uifmit, 
tdm mteim de tener , nssslieres dpmtss f ee* 
fdfirrdtd. Hoceftpredtnttllias. An 
(enbendam, eefdcdfitdtdf PUitiiu 19, 
cap.tf , uhiloNqttitatdecems : «/4/re- 
rssm getmse emfkdtd , qssd 4* dqssim&id 
dmQmmmsfiritnr. Num poriiu ^nr^ > \ 
GiaECO W(^ h. e. rmfis. Maliem ege 
eefdpiperdtd. Reineiius : eepd pktdtd. 
TiajeAus oonfoiianrittm c & ^ in vo* 
cula diflyUaba iadus klibrarioefts 
Petronitts icripieiat, pied ear^r^^qaod 
eft oonviciam geminom in puentm 
iaftum ab irato ^ aiteium \ motibos, 
qubd ciTet garrolas fc impoitanas 
blatetos alttmmicalturctthabita* 
qobd cirroc geftafet : utiamqae ado- 
leioentibtis ichoiafttcis pcopnam. A - 
hktj(jhtt {Utpsdees) enim fc Uben-» 
tet nagasgaxriBit. Mertidlit hocdi- 
Qt oe msdtsstim med^sjtrs etrtdtd eetervd 
Hb. 9 Eptgr. 3 o. lidem ^A^^^imi & 
AiAMCfr^, etnoa amabanti fcik 
oiiUn|aeba]itar abignobiUbos , vol- 
garibus : ideo «irTdtes , dixlt Perfimt 
Sdt. f ( V. %9. Sont aiiiem ciai ciines 
plexi tottiqiit tn l> o tt y o ac m coUefti 
fc nodd iu m tk g toUgsti, Giscihoc 

ornst^ Digitized byGoogle 220 T. P E T. A R B I T R I 
wnber^? " Quando vicefimmnttmera/li? * Q^faciat crucu 
4iffia l cormum cibaria. Curahojam tiln * Uvis iratusfit ^&ifii^ 
qmtibinonimperat. Itafatwfanefiamy utegoiflud^ amliherto 
modono-f alioqumjam ^ tdn defrafemiarumreddi^em. ^ Bene oinat&s capillitii ^m» ^>li^f , in i 
fcEmiiiKf(9 v/e^«v,ihvixis x^tuZvXtfy 
in pueiis vk^^Tnn nominarunt. 

6, R»gOyDtc«m\fer eji] DcccmbEi Sa- 
mxnalia agebantux , quxnihil aliud 
ciant quam pnvatac publiccque epu- 
Jbe , & continus inter omnem licen- 
ciam lafciviamquc comeiTaciones . 
&en, Epif. 1 8. Detemher eti menps , ^ue 
maximi CjvitM defudMt, lus IhxhtU fu- 
hltcsdstum eft: ingenti Adjfaratufitumt 
9mma, Seivi tom libciiime agcbant : 
V. cundcm £p. 47* Th. Reinefim, 

i, QuandB vicejimsm numerafii^ 
Quxnam hxc viceiima 2 num menfis 
Decembiis » de quo anceceifit i Futo 
pLane , quia illa die Satuinalia finie- 
iNUitui. Vt fit fcnfus: quando tibi 
undem deiinunc ciTc Satuinaiia? 
/•. Schegerut. 

2. SlMidfaciatcrU€isoJpaUcJ]?ZtAy. 
edit. S. f.c. t.c. dbsriaf MS. citra (?) . 
Sche£Fcius:Ncicio,an rcfciibi debeat: 
quidfaciM aucis effls f cerverum dbariaf 
•ffla, Id eil,ojf«/K.Reinefius:crMd/ «ffla, 
nrverum cihariaf Conyicu fiint in ho- 
mincm peiditum pcidcndumque: an 
anoilibaccepta, quitalcmpatibulo 
vi^imam & coivis cicam dcftinaii 
«liaunt i PUutus tamcn fec^ calibus 
ufiis cit Alioquin iila mailigiac ce- 
mulenti inve£liva cuCbca , infiilfii 
procfus&iliibcraliscft, lociTqucad 
obicaenitaccm uiquc peculans : fpai- 
pcfimul znigmaca,nim. ciim iheco- 
ncaii incipit lupia , quibus quzien- 
dus Ocdipus , fi tanti viia meiint. 
Ad ea vexb u]cera,qus fanis libraiius 
adfriaiic , alius pelvim & ipongiam 

Sofceiec, ne icamaie oohzreucibus 
tffiuus & ditfra&is concinnandis 
opciam ponece cogamr. 
a. l9vis] hiS.yevispfminst. cafus. In margine. Scheflfecus : Jovis , ica 
Plautus , Apulcjus , Manianus , aliil 
Vocabulaxium vecus, ciculo, Deocum 
nomina. levit, ^tvf. 

4. c»nliherte^ pco MSi,& Pativ.rwm 
libertc. Schcficxus : cum iiherte mee de^ 
no. Scribe , cenlihert» mee d^ne. i. c. 
ipfius gratii cc nunc non accufo,apud 
lovem. i.e. Heium. lHo&u injam 
cdicis : quic^uid erge eSi» dene vohJt. 

5. tihi deprafentiarum] pio MS.& 
Pacav. de frafintiarum. Tilebom. Vect 
unica & adverhialiter fUmpta hecsntcUi" 
gendmm. Sic apud o£,mil, Prebum « feu 
Cemel, Nepotem , ^uem Muretus ap* 
peUat mundifiimum & c^igatifiimum 
Scripterem , in Vita Hamithalis , ioplz-> 
fentiaiumyi»iin>f(r. Ciim hocinquic» 
exhauiUs jam patciz facultatibus, cu- 
piunt inpczfentiamm bcllum com« 
poncie,qub valcntioi poilca congrc- 
deietui. Et ita Cwneliut Tadtus , ^ul. 
GelUusf^lii. Sclieficius : Quideil» 
de prafentiarum f an formacui ica , uc» 
imprafmtiarttm i num faibcndum» tihi 
idemprafentatiitmreddidiffemf PUutUS 
MoilcU. XII, foen. 3 • nuncfiratfix ta^ 
lenta magndor^enti pre ifiit prafentaria. 
Ita alibi, Scd de prafentiarum habcs 6c 
infeciiis, ut nU cemeie fic muun- 
dum. 

tf . Benenes nen hahemut^amt ifii Geta^J 
pco Pacav. & MSi , B. nes. h. a, i,ie»it 
(1^%. geuge), Schcficcus: heneneshd- 
bemms, Suipicoc abcife quippiam , & 
fizibi opoccere » bene nes non hahemus, 
Mtt, Quomodo Maicial. x i Epigc 4- 
Ne vaieam , / nen, 5cc focmula com^ 
minancis: auc male agccui nobifcum» 
auc hoc cificiemus. Seneca Epiil. 24» 
de Scipione iftrrefi trantverberavit, & 
quarentihus , uhi Imperator ejfet : Impe^ 
rat§r,inquit,henef€bah€t. Benenosnon 
hahe^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 121 

m fm habemtSyOsu ifti Gera, qui tibi non imferant.flane, ' qualh 
dminus talis& jervus. Vixnuteneo; &fumnatura ^c/idus: 
ckerajuscumcepiMatremnteamdtfondttnm^facia. Reiie; r/- 

debo h/Aenms , hic aircyerantis eft cum fto- 
macho. Fonb Scheffeius:^«n^tf. Hoc 
quldiit, haud excogito. convitium 
latere aJiquod videtur. Friufquam 
de MSo conftaret , poft Schefiferum : 
^ffw«. HMm^an^rMd? aut fcrvile apud 
Atnenicnfes nomen Geu? an vero 
proptet ridun , undc hoc convitium 
procederct , quafi ^ensi^i* ? GlolT. 
CengihU « ixtt Mflm, extsma pars tUn- 
tium, yi^aivi agrejte cteris^enusjiaphy- 
lin9feuffaftmM*/!mtlu. p^/><As| , mus 
sgrefu. >i/pf I) tibiAftridulA , atque mee- 
fi*. ftriduli cum riderent , mcefti cum 
incrcpiti filctcnt. Conjeftiuncul* 
funt, ut aliis rimandi anfaprxbea- 
tur. Reincfms: ifiigenge^ijuitihinoH 
imperant. Minatut non puetocorri- 
xanti tantumj fed 8cdominisei'us, 
quos ironice vocat^^^^^i , ^itnMits : 
nlii Piuxalis jaoct pro Singulari. Le- 
gendum enim , sutt ifiigemui , atu tihi 
r»n imperant , i. e. qui non prombent, 
qui indulgent tibi , ut te mihi oppo- 
tias. rtneu6t» rtpfei^ufy {iencr^r) ^i~ 
cuntur cum (ale, ut Egrcgii : eadem- 
que figura qua Jttvf(g,aitf ( admi- 
TondumJ Syne/iut , Sc^)ta3riai«p (dsvi- 
num) ThfphyL Dimcc.inEpp. t(^Xet 
(hwmm) , & &ei4fAUtoi (heatufh) alii» 
quem derifum.carptumquc volcbant* 
adpeliarunt. Cetd/h.c. (crvilis ac ftu- 
pidi ingenii. & fubintellig.yW. 

1. ^nalit Dommu^ VideSidon. ix 
Epift. II, ibique Savaronem. Schef- 
ferus, 

2 . ealdiu : acera jus cum cepi , &c] 
^ro Patavino, dcer ejus cum capi-y MSi, 
e. e. c. cepi. Scheffems: caldus. iracun- 
dus. Hoiatius i Sat. 3. 

Caldier efl .• acres inter numeretur. — 
tietr ejut eum capi. De dcerc fic Pli- 
nius lib. 1 1, cap. i z. Cieeru natura efi, 
ff^ieumfalpla^ine,ideofhiumurrt, An, 
quia bocproptiumcicetby ntfiium mat , ideo hic > deer eapere , efi mate- 
tiam iiammhabeie? Vixpeifuadeo 
mihi , & de led^ione ifta venementer 
dubito.n»tfrr«OT meam dupendH nonfacio. 
nemincm reipicio aut curo, ne ipfam 
quidem matiem meam. Ita Plautus 
Captiv. 3 • I • neque ridicuiosjam teruncii 
faciunt. Reincuus: Vix me tenec^i^fum 
natura caldut: cicer ejut cum ceepi matrem 
meam dupondii ncnfadt. Frzdicat ho« 
muncio fui animi generofitatem , 7» 
iinTtf/^f , ftrenuitatem & feivo- 
rem in onmibus , etiam Toif «yo^Tsif - 
(fiultu ) , quem aelccre fibi dicit i 
fumto jure cicetis ; hoc enim iic in- 
calefccrc , ut neminem timeat, refpi- 
ciat neminem, ncmatrem quidcm 
iium. Sic igitui conftimcnda lc^io 
eft: CicerijutcUm cepi, (acccpi.) Ci- 
cer , Cioera , JKxAi^y (dupiidt infiexi^ 
ttts) , %->^Jtrs%KSf (inplurali) cicera , 
cioeres. TSdceratuxaff (infinfftlari) 
utitui Colum. iih. zz , c. ix. & icrva- 
mnt RneUius lih. z de nat, Stirp. 16 s 
Brujerin. 7 dere Cih. c. $ : L. Nonn, 1, 
(. 10. £jus faailtates pnttercrtera. 
genexaxe flatus, valde nutiiie , eile 
l^ti/tttilxlM 'f tm^t(^ , i. e. Caccie ut 
intumeicant carncs , (ecundum Dio- 
dcm apud Athen. in 2 ; augcre pto« 
ventum geniturx, & Vencrem ftimu- 
lare. Ideoque pcrorigsc cicer folcnt 
objicere equis admiifariis oit «r^ 
ix^ei^ ( in afiu) , ut co obam lobcA 
rati opeti fumdant : notavit Galcnus 
I de Alim. ftcultat. Satis pclluoec 
ex Arbitri genio hujus coeni nequi- 
da: non opus eft limatu. 

3 . fadg. Re&eyvidAo te inpithticuM : 
mtts, imo terra f«ifr] pio Patav.^V .• 

re&e videho te fiu puhlicnm mus • 

imaterrat. MS.fadoreBe. videhoteiu 
pnhlicnm mus ymo terre t. inpnhlicnm. 
Pro, in publico. Plaut. MoilcU. inpe- 
&m cwnfilta tnftitni. i. in pe&ore. vel Digitized byGoogle »22 T. P E T. A R B I T R I 

deb0 teinpublkum :mm^im terrx tuber. tfecfurfim ' ueciieW'- 
JummfiM^f^damimmtuummrutdfoliumcmjecere: nectibi 
parfiro, bcet me-Hercules * levem Olpnfmm clames : curabo, * len^ etiam aliquid fUbintcIligi pdieft, 
frodtumtm, &C. Tilebom. rt&t vidtbt 
tefiu* * pHblict$m Mtu : Im» terrsti^ 
ber,nec. Sic putariin id clTe legcndum. 
re&e videhe tefiupere , puhlici mm , ime 
terrA tuher, Nec, Schc£feru$ : terra tu- 
her, fiingus. Fetionius alibi : at mmc 
Uvi§r dre,vel rotumU herti tuhgre, Max- 
tiali memoxantux fxequentiflim^ . 
Keinefius : RtSe videho tefiu ,,,pu^ 
hiicum, mm» ime ttna tuher, Lego. Xt- 
eterid^te,fiuprumpuhlicum, Culci- 
tam vulgaiem & muliebris patientix 
snafculum fcoxtum didt \ nun mus , 
ctiam hoc in oontemtum^Mtfri» enim 
opici ficcurantur^nemines tantum 
&nt ut obterantuc i liceat tamen 
Ctiam inteipretari lutum , limum : 
iPNM enim tciia : Ifid. Orii, %o, c. j. 
terrdtuher, velpiofuogO< quitexrx 
^U^nfigt (shmivum ) potius^uod- 
dam eft» qdun verum '^^vfnw 
(nermtn) ; vel pro vomica & abicemi» 
qui coxpoxis naturalem «yic^F (^t^ 
intdtem) & litfbitum defetmat & vi- 
tiat,capipoteft. 

. I. tiec^eerftuucr^cdm, mfidtmmuM 
iuum m rutitfilium cmjetere : ntctihi 
parfire , lictt^ pxoPatav. (cMSi, utc 
deerfipu mn crtfie , nifid, t. in r,f. nen 
ttHJtdt: nectiUparere, licet. Scheffe- 
xus : ntc detrfum nnt a^ct, mrfum ibr- 
mula , fub execratione fiu commi- 
nantis. Itaque neptive debet acci- 
pi. Vt in illo Viigilu £ci. i v. Seume 
etrmimbm vincet net Thradm Orphtus, 
utn ctnjedt. SenGa poftulat, ctnjeci» nee 
tfhi ptr tre. Interxogationis Ifgnum 
bic ponendum poft ffr#.Quid,ait,ego> 

2ui dominum mum coexcui > ^ob- 
iqueutem mihi ad omnia feci» an te 
comDelleie ad ofticium nequeam 2 
^ii&ojxi. RutAfiliummn tenjecit: ntc 
tihipar, (cxibas vclim : rutsfiiium ee»- jectrit, nec non tihi pdr. Keinefius : nec 
tihipar ero. Lego nec tihi parfiroioxanlA 
enim ifU minantis funt. 

2. Icvem Oljfmpium^ Sic MS. pro 
Patav. Oljfmpum, Schefferus: Oiym- 
pum. Olympum aliquando pro love 
poninommeft, fednklcge, Ofym- 
putm, 

i . lot^t tihi fit ctmulM tfia httalit ] 
Schetfexus: hr^etihifit, abfitabste» 
c& caieas , ei piiveiii. Maitialii 1. x 
£pig. S7, dcNovio: 

Tam Itn^e efi mihi,^UMm Ttrtntiamts, 

Qm ttunc Niliacam rtfft Syenen, 
IfiatetaUt, hoc quid Sbi velit , aliis 
QOgiundumielinquo. JScf4/w, an de- 
nominativum \ hetaf httix^rt apud 
Suetonium in Auguft. e. I7. /mjm- 

fiere, effemnari ^ fic hetd homine^ «m/- 
ies atque emadt PiOgcni. Vnde Ca- 
tttllttS: 
' Laaiuiditr tentra em patJtnt ficuls 

htta, 
Nam hetaceus , quod hodic adjefti'. 
vum , pio parva heta fiibftantive ufiu- 
patuui. G. I.VofT. ex Charif. & Fiiic. 
De Dupendiarit,^aod fequituijhabui- 
mu^ fiipr^,5c xecuixet in Flagm. fine. 
KeineUus : euraho lenge tAtfitctmeUa 
i$a hetalii : i. e. fadam, comatule ca- 
lamiftiate, ne ulti^ tibi fic placeas vel 
fiipetbias ob cemam iftam tuam ^- 
milem heta i pofiumus intetli|eie vel 
cii^m (confundit n. hic ioiptox» 

2nas medici accuiatb dtffifi^unt » 
jtam 9c bxaiScam : hujus medem 
quandam aifbam vocant obtolium» 
Tlin,lth.i9fe. %. vd moUem,dii!ufam, 
& pendulam i <juo fenfii TihuUus z 
El. i, moUes capUIos : & Mart^ lit. 4. . 
Ep^z moU«s comas dhduBeta etiam 
viitus pximaxu moUixe. Sin le|amuft 
pedalit, piomillam illam U muUe- 
DxoB iAtexpxetabimux. 

i. Redt Digitized byGoogle S A T Y R I C O N, fti3 

ff tibrfir catfuda 'tfta bftalisy& dmmus dttf&fiJiarms, * MeSk yenins 
ftibdmm^asaeffmnmnoviyam^fmitrMis^^ 
aiffeam habeas.^ Sagana tibi tratafit cwabOy& qiu tepfmus ^ cm^ 
docefecU : non didki * gemetricasy critKaSy& alvgus nanias,Jed ' U" 

pidarias 0e« eft vere, omDitto * fewcas. Vtin 

ilio Fiauti Bacliid. i , fcen. i, iMeeB 
0ntTMtu$ TtBe, & pttujt^ti vekit, At ve- 
nirtfitb denitnt iUe intelligitniyqai in- 
€idiciai(atttia,5c motdenceni. Fen^ 
illo modo , qoo Angnfius effi/itk «m- 
xiUit dijdt apud Sueton. in Tibet. 
C zi. Mifirttm ^fttkttt» tUittmtttmf mm 
fith tnm letitit mmciik erit. lo. Scbeffe- 
rus. 

X. fiM ierid^ii] aUolat^. Texen- 
tius Adelph. v , wca. 3. Mic. Dmde» 
fiirttttuau»,fttiifi9CtmiH»tfu, Scbefie- 
rus. 

;• HeetyarhamttttmttmbtJ^'] i.e. 
deus fis. Kam deoium fimulacris 
batbas addece ibkbniK auseas. Sic 
habes bastiam aumm Afiatapii 
apud Val.Maumamiib.x, ap. x» I»- 
▼ts, apnd Saetan. Gati9xap.5a. Per- 
fins commnBces coBmemoxat ift 
omnibas , d qoadfitfideBtgima 8c 
honoflc di^iam Sat. a, v. 5 <• 

PrdaftA,9iiti(mte,ftftteitmmmm 
htttU. Idem. 

4. S^tgmt^ pioMS. tcf. teMs» 
quod irsepnt ^caadaBodum pco 
veiuAttkt^ VBittMtif» MO tA age* 4M«p> 
altique foifan fimtfia oodicfiaftica. 
Sdfteflcnis: &«Mw.imacn mulietis. 
Reinrfii ; SMtumnbi mtutfittmtA»^ 
Srupoff LJbnoHft Sataaam oo^tavit, 
fbiciffiapafumiMenoiiieiis Dss* dt 
pen^nobia, «cDstraamimlMmc»- 
tCK CiuniiaBof namerasemflS', pcE> 
fiiafinat. Sad bamr hjbei makeiiBa 
fiaripona $ fiass i mUKaiaMi a acM»r Mtnacnr ftm alMBci icas dc 
maleficxa y i gianij qos vciicfica efat» 
potens niaixum wrwmtitr » verfitre m- 
ftte vtmaAt \mm»m \mmm » ipfii qiMH qucoMpoiibiMiafi^ncnona: txazif 
Boc Pecronius tLbHertuie, qniSaga- 
nam Camdiac fatc non minas &- 
moic & tenibiu (bdam jtmgit i. 
Sac 9'y flcEpod. s. 

5. ettttUafiat ] pto Patav. dem^ 
defidtitcMSideitred. Sdiefeus : & 
fM te mimttt dmere dtfteii. Hxt font 
peffiaoe coKupca,nocqmd fibi veUiir» 
miiiccxoef^to. R«taefius:favfv^f»» 
ntm tueered^ttt» Mg'* c^ ci f av> te pti» 
ntm tmH o c e f i tit , ItaxiMik Ciiim, ut 
^ct i leqq. augsftco Iki|ui difcipuU 
mdigaanii, oi qoi alem fbrsiatfet 
oam iaeoaciimia monbns 6c pctu* 
laacc liagiia.Ift aaMn TcibRm iftud 
digmiiii Fctf oniAy ^ti^f^ Chttwu in 4 
T^. 4r X dttkst* 0. i^ii^ntam , tela* 
luiBqae ^MeideM, a s. qnodlibra'* 
lina coaapit fic, wx CMXica vcnc le-> 
aioBia ttuaAMM wftigta indcpn« 
vata oMnacripDfcK. &^u ^ 
mttect m h e t ftiit . r^ct, tUKtmi aod 
dtufiia, aibftflf iiati a hf i fp tor. 

•tf. gttmetrkmt aitmu d^ ^ ff ^ tm* 
mm^ya^twam.smmmm y <mmtt0 4^ 
t th^ wteai m , UWiSL^gmmmtimirA 
gmtttettHm ^ itompcumo caim cmo* 
dam Tsi fiiprii fiftnar) c«ui.«K Scaei* 
ibcBa : gmtttmNtt^mthtt» ir Afjm me^ 
rnm, Qgid hoc eft vetbioraiic 2 An le- 
gcadcna, pmitmnemt mmiem^ & ^Oepie 
mmimL. I>c CcomomMmt potBdosii 
fcs.cft nocaCwteafiinitfidmfac mcn-' 
daecaqac pnoceibio 1 4/9iariiitra#.VbK}MC<dc vctsii»ac bpM 
iM^itfiirPrsiiBHaii^fiisfirnipcv fimiiia 
caoftic .TfwmnhiBy atatb fiarbariM* 
xtemftu JBgamiasam di&ipliamm 
coatctnpcmn, adeoqne moics aban- 
tsqois mntaios peflSm» pexieqaendo 
atqne Digitized byGoogle 224 T. P E T. A R B I T R I 

piddriasfcio, * partes centum dicoyod asyadpondusyod nummm. * ad 
fmmam : ' fi qmd viSy ego & tu,Jponfiunadam ecce defero, Lamia. 

lam atque depilmendo : IlUc , po(lquan] 
Eumolpus pulcherrimaium Artium 
vicem doluit,ita emovetui & quziit: 
ftbi eii Didediea f itbi ^Jhmopua ? ubi 
SApiemisconfkltipifM waf^ws un^uam 
vetiit in templim , & votumfedt , fi sd 
Elequentiam pervcniffet f ^uuft Phih- 
Jhphid fvntem inven^et f Ncc mnum : 
tum iii 9mmbus fwntefiw maffkaurivi- 
detur, &c Hic vero, hoc eft in Novo, 
cafdem Aites fubiannat puei feu Cci- 
VU8, atque Geometiiam & Ciiticen , 
ac gloiiatui fe Upiddria$ tmitum fcin 
Uteroi , paitefque centum ad xs diee- 
ie,adpondus>adnummum. Itaict- 
licet & eo fine ni &Uoi » fiebat » uti 
PfiLncipis & Amicoium fiioium vitia 
lateient . Liters eniwt ( quemadmo' 
dum lefeiebat quidam vii do&us , 
Majonim tcmpoubfis ) /unt ^uadam 
veluti fpeeuU , qmbui Malerum vita 
ebverfaatque admota» cMm efi turpity 
flagitieja, &fcelerata\ talis etiam cen- 
^idaiuT, Hoc eos malo habet : atque 
hocpetifiimum nemim JJterat & Litera^ 
tu mn modo dente rodunt i veritm etiam 
nmnibus machims expugnant, Namviri 
btni & abfiinentos , &jufii& innecentes, 
& integri & pmi litoroi amant ataue 
ompleAtmur: Literatitfcfuentacfitffra" 
^OHtur. Improbiy injufiif pradones , fi^ 
tarii, avati , facrii^ , impuri, 
Omnes hi mctuunt veifua , odeie 
Foetas, 
imfuit Rerat. Omnes bi iiterit & do£tis 
hominibus beUum inexpiabile femper indi- 
€unt. ^{m ma^ts , inquil Tadt. ^nnal, 
^ficerdiam eorttm irridere lubet, qttipra- 
fenti potentia tredttut extingui pojfe etiam 
fiquentis avi memeriam. Nam contra pft- 
mtisingeniisgiijatatt&oritac : fteqtteii, 
mmalevixerunt, alittd nifidedecusfi- 
i , atqtte iUii gieriam peperere, Fonb 
Critice , cujus hic meminit Petio> 
nius, ad Giammaticam pcrtinet j cu* 
jusquideo) ties Gm Faites: pnias t ftxifiitfi ( artificialitJyooitVLt: if^e^fi^ 
( hijlortca ) autcm fecunda : tcrtia U 
^j^ti^ ( magispropria). Et illa non 
omiiium , fed pauciorum eft«--Neque 
in quibuflibct auiloribus verfatur , 
fed in nobUiifimis , ut aiicubi difpu- 
tat eruditoium ocellus luihis lofe- 
phtts ScaUger. 

7. iapidarias literai\ Eas, puto, in- 
telligit , quas lapidaiii incidunt ^xis 
ac lapidibus. Schefferut. Fei iapidariat 
iiterat quid veUt hic Au&or fi qucrat 
aliquis. dicam, meo quidem judi- 
C16 } nihil aUud nempe , qu^ Bafi- 
licas , Domos praedaras, Infuias, VU- 
lasrnfticas, Nummos & fimiUa id 
genus, Ulum innuerc. U. Cai, TitM" 
bomenus, 

i. partetcentumdico , adas,adpen- 
dus ] Integta hzc c(Ie vehementer 
dubito, fenmm oerte cxtrico nuUum* 
Scbefferus, R.epctc qux fuprkKeine- 
fius ad veiba , jam 4 partes didt, 

2. adfummam'] FamUiaic hoc no- 
flio , cum daudeie vult feimonem 
& pixmiflis cumulum addexe, le- 
petit adfummam, ?iin. i, $ £.p, 6, In 
fumma: Marc Empir, cap.9 ad Jum^ 
mam : itaque Sen, Ep. 3J[ • ?• J ^^*' 
Theophr, 1 Hifi. flant. c, i : oh»s ^rifiot, 
1 Rhet,Ludan, tn bis .Accnf. itcm )(9i9*- 
Air, 79 ttXdjriMor avftkim' C9 i^m^" 
f4.n, Th. Reiaefius. 

'3 . fi qttid vis,ege & tu, fjfonfiuncuian^ 
ecce deferoy Lamia ]pto f s^v.fi q.vis ego^ 
(f tu, Jponfiuncuiam exi defero iana. Sic 
&MS.nifi quod ianna,Yci iamna poffit 
legi, compendio inaunbeote fuper n, 
Tilcbom. Eg* & tmjpenfiuncuiam exi 
defiro ian, Hic nequc pedcm neque 
caputanimadveito. Confuia omnia. 
£ritncaliquidlucis,fiiegas} Exitte 
&egoiponfiuncuiamd^ey Latia. Qui 
ciyyi9Mt(propin^uitate mentis,& fiUer* 
tia) pispoUent vegctiore atquc pix- 
fcatioie, fiimmainadhibcant. Schcf- 
fcitts; Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. zzf 

Jmfiks patrem tuum mercedcs fenkd^ ; quamvis & Bhetarkam 
*fiio. Ecceqmiemmhismffnmo: latevenio. Solveme,(bcam 
tibi, qui de nobis currit,& de loco non movetur : qui de nobis crefiity 
&minorfit. CumsyfiufeSypttags, tamquammusm^ fnateUa. 
Irgoauxtaceyastt^me&oremmh^mokfiarey ^ quitenatummn 
putat 'y * mftfi mejuikas ^ anulos buxeos curdre , * quos amica tua 

mvoU' ienis :/ ^uid vis tgo,&tn. Corrige » 
ac diftingue : / tpnd vist egt & tM, 
^fiofifituKMidm ecu defen. Smu » jsm 
faes, Si , ait , vis , ceiubimus ego & 
m intei nos, deferoipDiiiioneffl. Dr- 
firrejpenfienem putodici, utdtfirree'- 
ptienem. Alteiom habet Flautus Au- 
lol. 1 1, (c. I . im^era ,fi ^nid vi§. Item 
f ^nid vis , regA. ijamA Bjeinefiii eft , 
£c haboimus fupii. 

I. /cM. £cir« fuidem mhis les^e fteme: 
Jatev€fU9.Selvem€,dscam'] jaztaM^. 
plD Patav. fiio: e, ^. vobis lotig: venie, /. 
venio , fohfe me : d. Veiba ^orioil & 
Thrafbnic^ fua pcxdicantis, 

^n uefcis iongas regibits ^ mamfs ? 
Hocat. Schefietus ad Fatav. eece^eu- 
dem vehit. Kon plaoet iUud ^eudem. 
^ulpicor fccibendum, ££<-«, ^tUdem 
vehis , lenge venio. Illud, ^ dem vobis, 
poniturambigud, quoniam pcaeoel^ 
lecat & dc (ponfione , & de pcpnis $ 
nam & pecunia, 2c malum dicitur 
Cuidati. ionge venie* ut iettgefitm, a- 
pud Ccfarem, Viigilium, Ovidium, 
alios. Vide Muietum xVar. cap.4« 
Selve me : dicsm tihi, Etiam hsc valde 
funt oUcora. Puto autem ante illud 
folve, ponftum opoiteie fciibi, & 
J110Z comma. Solve me , dicam , pro , 
folveme, ficdicamj iitumerolves, 
dicam. ^f/tfidicicuchocloco. utopi- 
nor, qui ciim ante teneretie, ncc 
loquecctur » pcovocatur quacunque 
<ic caufla adicimonenL Itaifelvere era 
duLit Ovid. iMct.v. iSi. 
' TaiihtssindetmedU erdindigfumtiafol- 

vit. 
. 2. maXeUA J Nonios in de gencri- 
bus Vaipmm .- MatiHa* 4ffMr/wn vm, 
lo. SGheffen». 3. pselierem'] fbrtioccp:!, valentio- 
cem. TacGcc. 3Z. Excipitfiiius , nen 
tu catera , maximms natu , fed prouefh' 
rex heUi , & metior, I. Schetfccus. 

4. meiefiare'] Viuipatut hoc ia 
ftagmento teftamenti vetecis , quod 
laudat Modcftinus lib. x Rcfponfb- 
cum. Vide 1. 20 iF. dc Libcr. lcgat. 
Gloifat exXesM inquietOj melefio. Schcf- 
ferus. 

5. ^uitenatitmnonpittat'] i.e. oui 
te hommem non cucat , non xlti- 
mat. Natitm pio hominc pofuit Sc 
Flautus in Fieud. i , fc 3 . ^uifuttm re* 
petttnt , alienum reddtmt naro nemini. At 
putare^Toxdimzit habct Ciccc.DCo 
Kofc. Seminem pra fe fmtat. Nofter 
ip(e in jam cditls : nemo coelum putat. 
Scheficc. 

6. niffi] Teientius Andc. (c. 3* 
aififtidefit ^uodfujpicer, Etficalibi. 
Tectull. de Fuga in Pccf. c. 5 • i^ifi fi 
vis cettfiteri , fati tion vis, Idem. 

7. amtleslttxeos'] anuios. Sicvece* 
fcs. i. amuios. Schcffccus : lu pei 
contemptum , amttles buxeos puto 
nominacc auceos , quia buxei fint co- 
loris. Quomodo Varro in SexageC 
anates appcllat , huxeis rofirhpecudesm 
& Maituus , putidos dcntcs , buxees, 

S, siues amicatttainveiafii] cripui- 
iH, fubduxiili. Gloil^ vetcics: /n* 
velo , xXiyrlm , furer , inveie. Schc£(e- 
rus. atmuios ^s amica ttta inveiafti, 
Sicinfc^ , lamfirigafuerum invoiave^ 
rant. Catullianum cft hoc vccbi )l vo- 
lamanAs dcdudum fiirandi fignifi- 
catione: exticit & apud Vitrovium 
piooem. l.vii; fcd coimpcmnt in 
editioiiibiu » legamus pg^ac : ^ui 

P snviditi Digitized byGoogle 116 T. P E T. A R B I T R I 
nmL^ ^ OccufonmfT^uan ! emmmfmm, &pecunLu 
fmauemm. jamfcks ' bocfemtmfidemhabere. Vd) ! bella res efl 

^ volfk midism&rihus alUns fcri^U imnUMtn 
^/«ri4iirNr}ptul6 vaiKfiirMtes dixeiat. 
ReiMffitts. 

I. OccHpwiem prepitkim'] Piimoa- 
fye6tu mihi vifus cft «»mit(^ ( im- 
mediaAilis) hic locus: Sed cum poftea 
jnente lorolverem , aaanta Kmper 
futftet Petiofito ptoaivitit ad no- 
vaveilNi eadatda, ftatim potavidi- 
ftindionetantnmleviopttsedi^. ita 
leeendo:* Ottt tfen em frepkmmt emmtt . 
TilCbom. OraepMtmffvf MM» . fc riK 
»/r#. cfuomodo coi optaibant levem 
propitium. Poro Occm^mi hic acd- 
pio pco Deo eomm , <)ui ^d occu- 
pant, foditan & acquixunt fiirtd , vi- 
detuique hoctognoinento celebiatus 
Meioirias , fiiium deus , vdut mi- 
cioie ac honeftioie. Ac quia fiutd 
altexannttlumfnbduzetat, hic eio- 
ptat propttium Mercurium Occupo- 
nem , ut piodeile illi fadat , uTum- 
queipfius prolpei^ fucoedere. Stkrf- 
firms. Oempmem prefntitme. Ceitameft 
Mercarium, qui fbro & meidmo^ 
nioprMfle, fuium etiam artes fb- 
▼ere & piovehexe ciedebatur , hk 
defignari j ied Occttpemm. diftum fi- 
^mque k Petxonio viz ciedideio. 
£ft enim hoc vexbi petinde nt fim- 
plexMpfrehoneftittt dtdelicitis ple- 
xuinque inteUigituf , eoque adura 
▼itioiiim & infiunen fatti non teDtc- 
ientat. ExiftiBiemautemPcttoiii«n 
incujtts omni fcxmone mBii^ffie^r 
Jd^ A'^^^'vv «rcHiM (mtiftmgnam 
& Verms iffiertfiit)» k Latino Vetbo 
«/<;^«rr venuft^ fbtmato nomine^Ct«^ 
^Miem dixifie , quem Gxaed KXrivim 
ic9)Ji/9f\litf(fknm). Merourioenim 
Deo fwt toratiinc five fUrattino 
hancadpellationem impofiiifle Gtft- 
oos , vel inde patet , quia Pana, fifio^ 
Meipurio iatus haberetur, ttkesfm- 
latf^ (fmnmp^urefetmm )^OGiMtt 
Thcifritm, JBtle^unigitttXy JW4f«MHP prepitium! Cert^ exdamatio abefle 
nonpoteft, fic orationem mir^ pef- 
ficit & exornat. Si quis autem ciepe- 
tiem accufare velit tanquam vitio 
aeatum , ei alia ejufdem formae a 
verbi Fizfente duAa , propria « orna- 
titfima 8c optima, bonis autoribus 
ufttrpatafndicando , puto , fatisfece- 
XO. Diiecant.<i^f«tff}iri» eemiebttiettes ^ 
mlems, mm^dems , ewviwnet tfahiUo^ 
ms, tmubmies, imrevms, tttachimnes, 
m m id u eene t , imgmes, psUpenes, rspe^ 
nes , Twpefiems , fnfierrenes , verherems» 
iiitnperwms. Ip&m VerbsUe nomea 
ciSifffnonignoxafie Latinosfivevete- 
res ave medios e feculi undedmi 
Gramoiatico Gallo Petre HeHsi audiie 
jncttJidttm eiit. Ejos in Lexioo me« 
tiico manufci. hic veifiis eft : Vult 
eUpeftermi: elepe, ciepfisj eiepfidrdds^ 
ci , in quo Nomina ia Verbo manan- 
tia txia i primum hoc ipfum Fetro- 
nianumeft$ fcdqaodinvttlgatis^e* 
cttlo dedmo quaito Diftionariis ma- 
l^ , altima vocali in fibilum cortu- 
nti, in c/«^f mutamnt , fbitaffis ha- 
oito ad 79 K^e^ Gnecum refpedu. 
Rem^us. 0«e«^«m hic iic^t non pro 
iiifaffiis & vitioC aAus pnxfide , ied 
in b. pttitem aeciptanun j qui tttiiqae 
pex ioulttm fa6buo matiib a moneta- 
rio iuniend« pecttAise, illiadfuum 
auveuin annulam , huic ad fidem 
feiiei propirioa optatur. Sic textus 
fitnraxur, 3caaalogiavodfavet. 

2. beefirrmmfidemhMhere'] ¥et Jer^ 

rum , annulam iateUigit fcxxeum »' 

qttem faabebat in manu , eum com- 

' paiat cnm annalo alietius aoxeo. Pli- 

nittsxxxtti, Oip. 1« memetia ^evenme 

meuti , PvMwd meemnt jmiKt , infirre 

eenfenuerunt^ Etaliqoantb tntl : fini-^ 

Jhummeimmm um imiim t m eeneUiMvere 

j ami , mn ^fuidem Remmu , ^MriMff me" 

\refemmmdwrM* Ita habent librive- 

i texci. fid^ Imime inteUigit apud Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ±±7 

' votfis udd. tta luarmnfaciam y & ita bene nwrlaTy autp^ptdtts pet 
exitum metm juret , nifi * te toga tdnque perverfafmv ferjemus. 
Bella rts & ifte, qui te hsc docet , ' muftum non ma^tr. * didicu- 
mus'y ^ dkcebat enim * magfteryfum reftra : Salve, reSa domum,ca' 

re menfaiium « qui in foio expoiitos 
habebat nummos , ut daret mutuo , 
accepta fyngraphi , qux fuhGgnaba- 
turaonulo. Sdjefferus. 

1 . vtlpis uda] pto PataV. v§lpifmU. 
&MSi, velpi/uda. Tilebom. votpis, 
Scribes velpes» pro vulpes. SchelFerus: 
veljrtfuda. Divide velpis »itf,i.e. madi- 
da vulpes. Sic autem,velutproverbid 
vocat eum,qui ab adverfaTio mal^ eft 
habitus, viaufque erubefcit, & quz- 
rit latebtas. Velpis, ^io velpes (feu 
vuipes) e tranfcunte in t. Foffan ut 
olim in iingulati amest non canis, do- 
ccnteVarronetf deL.L. &aliaquz 
congeflit Vofliius in Etymologico. 

2 . te t9gM ubi^ue pervefjk jfisere perfe- 
tutns'] QmtnzTti nic^tei^aptrvera? 
Mentio fit vefiis ptrverfk apud unum 
Senecamlib.t delra.cap.i6. Vbide 
tdminiftratione fuppliciorum : EtR 
pervfr/kiHdmefuU M^giftratui veps , & 
etmmrdndA cl^o tvrtcio efi ; procedam in 
trihunal nenfurens. Hoc loco vari^ ex- 
ponunt vefteto petv«i!{am \ Muretus 
accipit de piztexta invexfa , Xipdus , 
Paber, &ca!ii, de veile plebeja , tu- 
nica , togfl fbrdida & pulla. Quoquo 
anrem modo aocipiaft, non video, 
ut huc pertineat. Nam nec inverfa, 
jiec rotaitla pullive veftis quicquam 
facitadpetKCOtioiiem. Adde,au6d 
hic Afcfyti adverfarius non viaetut 
fiiiile in Ma^fttatu, &conUbertus 
didtur , in przcedentibes Trimal- 
chionis. S^i^fmo. Hic noundum 
Aftjrlti advctfaiinm fuliTc SrtArMm, 
graxufaBwu , at habetur in antecedd. 

Cztera fatil^ componoittur. 

3 . mujlum non matijter ] pro MSi , 
& Patav. «Mi/rm/ (fic, non muftius) 
n.m. Scheffttns : muftius. Hocquale 

fit , haud lanc dixcuja. KciAcfius : muftius n&n ma^ifier. Si editioiiem hi^ 
fibireliftam & uti optima maxima 
eft fcquamut > redpi«jiiu(que muf-* 
tium^ fieri alitet non poteft. qu^okut 
pericopen hanc a Veneti vel Dalma- 
t2, uniusexillis, qui de Turcaium 
religione ritibufque undeciuique a- 
liquid cognoverant, mana efic ad« 
firmemus. Verum abfit ea fimplici- 
tas, ut fucum lufciciofi Lihcarii non 
agnotcat. Vnios negativz tra)c&u ia 
fuum locum tem compofiieio , nim* 
filegero, ^uitehacdHet, mnmatfieus 
marifier , i. e. noa flovidus « yM- 
nojetp , non impcritus , vulgaris , & 
pergulanusj fed vetcranus • trcbax, 
tfticei^tf.u^. Valcattantundcmhzc 
conje£iuca » quantum xnctcri videbi- 
tur j mihi ncc temcre ea nau eft « 
nec facile dimittetuf : Fcrronium e* 
nim mihi leddit, quem \ Librarii 
illiberati facinorc amiieram. mitfium 
n. m, Mujium^ non foliun vinum, <ve^ 
rum novcllum quidquid eft. Nonia5< 
opponicurquc hic magifter (ipfc f. A- 
gamemnon) in feqq. ironicc intcUi- 
gendis, quafi noneadi^a^tdilci- 
pulo quz ofiicii latio cxigcbat , cea 
rccentfor & ineptus ipfiqac tiro » ve- 
terano & fubafto ac idoaeo OMgi* 
ftro. 

4. didicimus'] Futa, exhoc hSto 
tuo« te non habuifte tdoneum ma- 

f;iftrum. Sic acdpere verbum iftoc 
lcet. Quanquam raihi locos iftc to- 
tus valde fit hifpc6^us. Sch^er. 

' S- dicehat'] Sufpicor, docebat. I- 
dem. 

6. maiifier tftint vifra : $ahe,Uc.l 
pro Fatav. magijier : ( MS. [.] habct) 
funtv.falva: re&a (U.%.freHa:)d^ 
mum : c. c-at : c. ScneiTerus : Junt ve- 
Jhsfalva, Pato vexbis iftis contincti 
P z pix- Digitized byGoogle ^28 T. P E T. A R B I T R I 

ye cffcumfpkiasy c4Pe ' nkgarem maledkas y * aut mtmeres mafalu. 
^ Nemo (bipandkm evadit, Effyquod me ^fic vides,propter art^ium 
mum Dusffotias ago. t Oxperat Afiyltos rejpondere convttio , fed 
JrrmalchiodeleSatus conliberti eloquentia:^ Affte,inquity^ fcordabas 
de medio ; ^ fuaviter ftt poiius , & tu Hermaros parce adulefcentulo : 
^fanfften illifervet, tu melior efto. ' Semper in hac re qui vin- f JEmm/^mw. ^ TrimMlthi: pixceptaMagiftri, qas daie quoti- 
die difcipolis rolebat. Eigo (oribo : 
Sunt vefira , Sdlve , h. c. veuium oifi- 
dum eA , occurientibus diceic , Sal-' 
ve, necftaie ac nagaiidiu, veihm 
te€t^ oontendete domum. Salve, &c 
Non tam hzc pneoepta Magiftei hu- 
|us opmione tiadebat,qdUn debcbat, 
&itqtte inidoneus, ut agnitum. 

1. majorem malediau J Pctionius 
in editis : tmUedk iUam verfiUis , ut ha- 
heat pudorem, Imitatus quoque cft 
Tcitullianus lib. advciT. Piaxcam : 
>f •/ mtem dicentej Chrifium crudfixum , 
mn mdiedsdmus iSum. lo. Schcficius. 

2. aiutrmmeresmsfalial^ioJf^t.ie. 
MSi MU mtmera m. Scheficius: aut nu- 
weramapalia, Sulpicoi fciipfiile, fc4M( 
nutuera mapaiia. i. e. ne fingulas pci- 
Hulas in via infpicc » vclut numerum ; 
omnium dcbcies iniie. Gloffx : Ma^ ' 
falia t j(s^v€ctf. Alio loco : i^^iAvCii , | 
tafa, tugurium, pergula, 

' 3 . Nemo dupendium evadit ] pro Fa- 
tav. & MSi n. dup^ndum e, Scncffcms: 
Lcgo, neme dsipendium evadit.Voik- 
quam ictuliiTet ha^cnus , quz (Int 
mceptapiobiMagiftri, &quomo- 
co ad ea le componant dtfcipuli ido- 
nei, (ubdit, neminera poiic cvade- 
xe pucram nuUius picdi,qualis nem- 
pe iit Giton > qui lifu ac contumelixs 
omnes aificiat. Sic Flinius , trvadere 
firmonemmaiignerum, uitiipavit in E- 
ptft. 

4. fie vides ] Plautus Amph. x i, 
Jc. I. Sicfitm, utvides. Tcrcnt. Hc- 
CVI. III, fc. S • ^ifcfitnt , hdud mul' 
tumbaredemsdjuvant. Schcifcnis. citur 

5. fcerdaUai'] lizas & contcntio- 
nes foedas > qiudcs cffe folcnt nauta- 
lum, cft cnim ^ ffnse^hty aUiumy 
quo ficquentei nautz utcbantui. Pc- 
tionius in cditis fic afuipavit fiierdali 
vocc: rcdditaque fcerdalevice, GIoiEe 
Pctronianz: Scordalus , heme aiUatufj 
& iUuvie fijfualorei^ue faedui , fwdidu* • 
impurus. Bcnt aUiatus» ut dixi, & vo- 
caoantur ita ciim alii , mmprzrertim 
nautz , qui cum a£peris ciXcnt mori- 
btb , hinc fierdali, terociorcs quicun- 
que ac contcntioii. Ifidori Gioi&c : 
ScerdalMferox. Ad cundcm modum 
aliud Gloi&iium, Tumcbo lauda- 
tum. Cumpiimis vcib eos denotat * 
qui litigant intei pocula. Vidc Scncc 
Epift. S6t & S3. itemque Senecam 
Rtietoicm Suaioiia ultimsL, & qux 
ibi Lipfio , & Sctivciio notantui. 
Scheffer. 

6. fuavfter fit petiue'] Sitis potius 
hilarcs. Idem, 

7. fanguen iUifervet] Ixacundus eft. 
CiccrovFin. Huptuftfuifque efi , titm 
mors appropinauat , cui non fugiat timi^ 
dofangtten. Id. 

8. Semper <Scc.] Qullm bcne hic 
quadiet & apt^ locau fit \ atquc ex 
diveifo in Satyiicaveteic, qu^m ma- 
le abciiet hzccc fentcntia Tiimal' 
chionis dum confidcio : mihi nul- 
latcnus in animum induocic quco » 
cmditos foie onquam , qui negent 
amoeniifimam paiitei & el^antiifi- 
mam illam « qoam excutimus, ca?nx 
Ttimalchionis dcfcriptionem , no- 
ftro Arbirro acccptam ciTe Tcfercn- 
dam. /. C. TiUbomenut. Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 22? 

citur , vincit. EttUy ^ cum^scofOyCocOy coco. 4tque cornon 

* hdeas, Smus ergo/fuod meHus efty ' apfrtme bilareSy& ^ HofnerH 
ftasjperemus.i Intravit ^ fafhoftatimy * hapjquefcuta concrepuit : 
ipfe TrmaUhio m pulmo confedity& cum Homeriftx Gracis vcrfibus 
' coOoquerentUTy ia * 'mfilenterjolent, ille canora voce Latine legebat 
hbrum. MoxfikntiofaSo. t Scitis yinqmt yquamfabulam agantf 

• Dunnedes , & Ganjmedes duofratresfiterunt : horumfiror erat 
Belena.Agamemmm Hlam raptuty& Diana cervamfubjecit.lta nunc 
Homcrusdiat , quemadmodm interfepugnent Trojani , &"*Pa- 

fMM$lfmf. iTrimMieki». rCmt- 1. aon tffes cd^ y 00c»,*c«w] Lege, 
«^ , tM, €•€>• y quam pofttcmam vo- 
cem habes apua Seztum Fompetum 
m ^riUttr, Tiiebom. €o<o , coco. Ciim 
cfles alterius aetatis genetiiquc » tuo 
ifto tonc iiigeni6 vivebas. Capo eft , 
quem Petronius in cditis appellat 
gMUaam f^iuUnem. Is voce utitur non 
gallinaceiibnd» fed gallinx, quem 
lefert illud cm». Subeft pocro quid 
turpiculi his veibts s oftendunt cnim 
llGcntiam c)u(i;ikodi concellam puetts, 
qualis Afcyltos hicfiiit. lo.Scheffenu. 

2. kabtdi'] (cribe, boMdt. Tiie- 
hom. Sed, dt^ttrtwthdbau, elii- 

Cric^ didum , pro » 6* ^usfiottn, h. j 
OC, dejStmtnr wnfkperesfufrdM»' 
le/centmli$m. Ctriapicntisfedeseufti- 
matum* 

I . apprime hiiares ] pro MSi, & Pa- 
tav. iprimittt h. Scheneras : kprinutis 
hilMres. Hoc pritnitit eft nihil. SuTpi- 
cor , Mpti , tetstes , hiUres, Probe, aptiy 
h. e. fbdales , qui fe jungere aliis , 
▼iver^ne conjunfti poflimt. Ci& in 
Comit. Obeittinemfefssper^tssdemmihi 
ssptitm, tttmevereetiamrtsssvem, Tiie- 
bom. ^ prisititst , leg. 4 primitm , eo- 
dem modo ac fiiprk de prdfeutissnsm & 
m prsfentiartfm. 

4. Hemerifim fperemtis ] MS. pro 
Patav. H. fpeSemm. Schetfeius : He- 
mertfiM, Hi funt, qni armina Ho- 
meri redtare vocc canorafolebant in 
conviviisy i7/M^/Si^ietiamvocati, ut 
ex Atheiuu lib. xi?> cap. % coUigimr. Diomedes iib. iii. Rhapfedi, sfued 
partes Hemerid cMminis in theatrMit^ 
drcutsf cssm bMcuie, id eft virga prontsrtaa- 
hant, ^ui ab eedem Hemere di^ /wit 
Hemertfta. 

5. faliie ] catetva, multimdo, bo* 
no feniil. Feftus : Faaie» &fa6iiefu4, 
initi» henefta vecahula erant , unde adlme 
faBienes hijhiemtm & ^uadri^arierum 
dicuntur. Schefferus. 

6. haftififuefcutacencrepuit'] Livius 
prcpofitionemadditlib.xzvii I, cap. 
2p . Exerdtm gladiis adfcnta cencrepuit. 
Schefferus. Sed Ovid. $ Faft. piane 
uth&cufurpar: 

Rmfm Mfuam tatigit : Temefaaqua 
cencrepatar^: 
Et regat ut teHu exeat tsmbrafhis. 

7. ceSequerentur ] Fmftra forfan 
hzc ezigiraus aa confuetudinem 
Hoffleriftanim , quando M alio fi* 
ne fuemnt addufti , ut iiquet faciie 
ex fequentibus. Schejfer. 

%. mfeleiiter'\' izio. Cic. delnv.i* 
Evemre vulgefeleat , tu infeltnter & ra» 
re, Idem. 

9. Diemedes & Gmiymedes'] Sunt 
hxc rurfiim fupetiorilius fimilia , nec 
cum hiftoria convenientia , eamob 
caufam , quam ant^ dixi. Id. 

10. Paremini] Mailem, Tarentini, 
Schefterus. Tarentum magnacGrzcis 
in Itaiia nibs. Pareutium unde Parentt-. 
ni , Ifbix- dvitas. Ptoi. iib. 3, cap. 1 . 
Ifbia autem & ipfa Italis tegio , lU 
iynco contermina. 

i P j I. Vicif Digitized byGoogle ^30 T. PET. ARBITRI 
feminl ' VicitfciHcet, & Ifbigenkm fiH^m fuam AchiHidedit 
wcorem ; pb eam rem Aiax 'mfmn , &ftdt'tm argmentum expHca" 
btt, i Udc ut dixit Trimalcina y clamoremHomerilidfuftularunt, 
* interquefamiliam Hifcurrentm ^ vitulus m * lance decumana elixus 
adlatusefty&qmdemgaleatus. Secutuseft Aiax,ftriiiaquegladiOy 
tatfiquam 'mfamret,c&ncidUyac medo ' verfa, modo fupmaygcftkular^ I, Vint fdlicet'^ QaiiJ Afl Agl- 
jBcmnon \ Num dccft vocabulum 
ilUus , qui vi£koxiam obrinuit \ /«, 
$€heffert44. 

X. intwrfiumlidmdifcmTeHttm] SicQk 
PhaKlcu&noftet: iHt»r maamfiihlatm. 
Schc£ftrus. 

3. xvrif/atf3 Q^^ vilttlus» &!• 
tlixush2capponitui} Ataui vicido- 
Ainorant, apudvcufesntiilexaiio- 
xemvituIinxufiuB. Extitit piofcftb 
olim Conftitutio Valentis , qua pro- 
hibebatut popalia Oiiencis. Hieron. 
cont. lov. II. ImfitrMter V^» > Mtpcr 
l^em per Orieutem dsderst ^ ne ^ vi- 
tulerum eMnHus vefur^tur , ntUkati 4- 
gricuItmsprevidsMsSt^ hxc ipfa Con- 
ftitutiofabinnuic» non fuilTe pcni- 
(us ignotum, (altcm pci Oiiomem. 
Ciceio quoquc inentioacgi fkit vi- 
talins, licet afTz. Itaenim lib, ix 
£p. 20. Itd^ime ufqn0 sd ^um vttuli- 
^meptra.pvrduatur. £t inveceiic*!- 
loquio nominatuc vituiiuum , ^- 

ro9. DeniqueapudPlatttumhabes 
maceUo , unde compaiaie fibi 
qujciit Euclio ad filix fax nuptias. 
Veiba font in Aulultiia 1 1, (c. S. 
Veuk ad mMer Uu m » nyr» pifitt. Mii* 

(Otlt 

Cwres\ 0gum4mt0Mm', cMrsmhu^u- 

Um, 
Vitulittam, cetum, frnmm^ — 

4, Uure dmummn ] De u mmauemz- 
gnus ; uc , «^NfMiMMMM , dc iummm a^ 
ppenfer» dcc. Sic pfoFatav. clunmia, 
tc MSi » teAaote fimu! Vaiietate le^ 
^ionum Romi mUTa dtmma , in- 
cmbemc infupexiikimo^ tus 

diolo q. dunariam lcgendum fimili- 
vc modo ampliandum, ncc tamcn 
fiipei rji pundulo confpicuo, Tilc<< 
bom. In lance ciunaria , icribc : in lanct 
cuiinaria, SehcflPcius : lance ciunaria, 
Quznam eft haic Lmx clunaria i num 
\cUmhm fic dicitui \ At quz dciiva- 
tionis & dcnominationis hujus la* 
tio} Su(picabac » c/«m4rM , quafi qua 
duma fepacaii poAit \ fiumento ^ 
vanni inltac. Nam & apud Nonium 
efteiiMM loco^^iMM, uc \ cluma fit 
clumatiu^t quemadmodam^p/MfM« 
plumarim. Quin imo apud Pniloxe- 
immcepeziQ clunar^ mc^Jus Xintv^ 
(giumaherdei)f quodcum leftione 
piima quadiat opcim^. Sed veieoi , 
ncdchicc/MiMr(cfibi debeat. Dcni- 
qveapud ipfiim Ftttomamineditis 
eft imu argeutea in quapurgatur pifum . 
i foice non mulcam dimmilis ab hac 
noftca. Reinefias : vmUm in lanu clu^ 
naria elixm aUatusef, SciipCU2Com- 
pcndio fadum Ciuuaria, expiimen- 
dumle^ione Centenaria. Nim^ C li- 
bcariohic eft notanumeii. Omnes 
alic aciolaciones vanx (onc pix le* 
£bione dau. Anie bellum Syiknom 
laBoes c cente&islibtisaigenti(upet 
quingentas fiiiire in Vcbe auftof ?//-> 
nius /. )3, cap, 11. Elagabeliim va& 
( coquinaiia (eu eicaiia ) centcnaria 
aigentea haboiCe, Lampridius^ 

$. vaia, mede /upim, gefheuiatuts 
mment, frufiaediegit] pio Patav. 1/, 
m^fpumagefittulatm, metcrene frufimc^ 
MSi * verfa made fptema g^. muerem 
frufirac. Tilebom. >^«MiA leg. f«/i»4c 
ScheficfUB:mM£9y^i0iM. Emenda, 3e 
dlftinyiefimai: mnUv€rJa,>mUefu^ 
pina. Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. z^j 

mfnmmjrufta(M^,fmranHlmfqmvksdmf^ Nec 

Mumiraribcmtam ^ tkgaKtesfltfifbas , nam tifeme UtcmMrid 
fonate cetpermit , tetmnque triclnmmf mtrenum. CmtfUrnam eff 
exfurrexi , & timm neper teSmnpetaur^arim dupm iefceniee^: 
nec mmm reliqm canma nurantes erexere vubm^ ex^eSdntet qmd 
ncvi de cctb numiaretm. Ecce antem * didudis lacimarihsfubite 
crrculusingem, decupayideketpandiexci^md^nmitMy cifm 
per totum cfbem corana amea , cum alabafiris unguemipendebant. 
Dum bac i^beretajubemurfmnere , ref^iem ad menfam , jam 
illicrepofitariumcumplacentis abquoteratpofitumy quodmedium 
Pruqms a piftorefailus tenebat , • grenttoquefatis amplo omnis ge-- 
nerispoma, &uvasfufl'mebat^nmrevu^ato. Anfyssadpompm 
manm porreximm y &repente novaludorum renu^ bilaritMem 
hicreftcit. Omnes enim placenta y ommaquepomayetimfrmima 
yexahone camaSa, cceperunt effimdere crocumy& ufquejul nos mo^ 
kftusbumar accedere. Eatiergp^jacrumefifiricubtmtamreliffo^ 
fo apparatuperfufimiy confmemmm abim , & Aug^fatripatrue 
Teliciterdbmm : qidbufdam tamen, etiampoft hanc venerationemy 

poma 

& Phumutus Priapi , lefioHtit •mmum 
frm ^mm mifi eUM H Mi^fiim, EtapiMlPi- 
fonciD in de Nummis tntic|uis Gal- 
lic^ conlcdpto commentaiio habet 
effigiem ipwis pcopci^ ac pecuUatitec 
huc£icieiit€m. Sdt^er. 

4. fiHrmm effe fgnmlwm ] pi o MS. 
& f atay./T r. ^encftlmm, ¥euaUum»^9 
fermlmm , noftez etiam ftlibi ufiirpat. 
Sd:ififftvt$:fiKrmm^epericmimm. Hoc 
non tiTequoc. Puco plan^ vocem ^er. 
iemimm » pfitccdentis fiicrmm gloilc- 
maefle. Hocatius n Sat. 3. 

— metmmffmt nebia eienui^t fih 
fxmm. Schefous. 

JStfff exi^fmm m ^f^periemlmm tmn r^ 
lip0fe Jperstm pfrfmfmm, Pecionio» 
quippe rfi>Mp^f/ttm (amtifmi^ttit 4W«m- 
ti) convenit ot iccipCetit fixiculmm 9 
tx hoc pbft fecerunt n^ ovyn^lm 
( ptr temifiemm ) feremlmm. %v& pU^ 
MHf4 & pemm quie exhibebantux pro 
lccailoccaAt. Smmm vexo (Uat ob 
P 4 ereemm. pimd , lefiimUtmt wemcreeit , frmfid 
fft, Collegit fiufta, qux jacebaBt, 
alia yrtiSk , alia fiwina , muccone cul- 
tri, quem fle&eoat in gjrros • atque 
huciUncqnemovebat. C0li^«r«, opi- 
nor, hic t&fimere, i. e. congerere 
decenter partcs , & cuique fiias pne- 
bete , unde UfirmSaret , quos in edi- 
tis fiKere alios \ fidUbrious Petio- 
nius videtur. 

r. elegimaei firephm'] qnibos fijb 
petfona Atacis intxodndns in tcicU- 
ninmSdfloceft. Seheferm, 

1, didmBisiacmmtriktts'] pcoMSi& 
Patav.MMAM/. Schefiema: ifnai^ 
iaemimrHmt, Comgt fdidm&tu Imemm. 
rihmt, TangivtdemriUud, qood eft 
apud SuctoBinm Neionis e. }i. C«- 
mitiemes UfmMt ^ tt^mlit ehmmeit vtrfitr 
tilibt^ , mtfieres ^fifimBe m mt^mmta ds^ 
fieper f^mrgermtm, Tiiebom. /tfeiwMrM. 
icribe. ts^mmria. 

3 . fr mmjmfi i He ample ] Memisit Digitized byGoogle 132 T. P E T* A R B I T R I 

fmarapiemibus , & ' '^fas mapfas mpkvmm. £^0 fraofue , 
qiu nuUofatif amplo tmmtrepaabam me onerare ^ Gitmtfmum. 
Inter bac , tres pueri ' candidas fiucinSi tumcas intravenmt : 
quorumduo^LayesbuSlatQs ^ fuper menfampofuerunt : unus pa- 
teram vmi circum^ens , Dii propitii , clamabat. Ajebat autem 
unum ^ Cerdonem , alterum Felicmem , tertium Lucronem vocari. 
lHosetiam^veramimaffnem^fiusTrtmakbioniSy cumjamonmes 
baftarent, erubuimus praterire. 

Pojlquam ergo omnes y * bdnammentem, bonamquevaktudi^ 

nem frocumj cajas oius in (aais & ad pul- 
vinaria DcoramobfiagTantixcxcel- 
lentiam. Th.Reimfim. 

1. ipfa^'] MS.iifim, 

2. Girouitjtnumj Sic Patav. cx MSi 
Cytonis wium, 

3. cMididM fiueinQi ttmau'\ Ovid. 
xMct. Si6, 

Hudiigam, vtftem rituJkednSa D/4- 
UM, lo. Schc£Fcrus. 

4. LATeshHUMXos'\ Quaii lares ipii 
culti bullis fucrint. Sane bulias lari- 
bus fuipcndi folitas docct Fciilus v> 
y. 31. 

BultJujttefubciniiu laribm donata pe- 
pendit. Idcm. 

5. fi^ptr ] MS. pto Patav./i^A. 

^. Cerdmem^ A Gizco Xf p0^, at- 
bitror, ^uod iignificat lucrum. At ve- 
ro (cquitur Lueronem. Quid igituir » fi 
icribamus Cfrr«ir«m , k certando fbr- 
matum » quia oertavit vclut Trimal- 
chio cum aliis , quos deindc fupera- 
vitielicitatc , atqucluao, unaefa- 
Ctz nomina fequcntia. Quc cum fint 
Latina, vix hocGrzczoriginiserit 
flataenduro. Scheferus. Cerdenem. ^^ 
xiphtf ( k^xi^^^i iuerum), Moxa- 
lius hu|us farinx Luerovtl Uterio » ca- 
dcm fignificatione. Nihil impedit 
autem ejufdem domini fetvos alte- 
rum Grzco , alterum Latino voca- 
bulofuilfc; eoquc nihil mutandum 
eit. Quin etiam fratribus Grzca£c 
Latina cognomina impofita . legimus 
«adem poccflate, ut alttc fiqtyches efTct , altei Fclix. Dc cognominibua 
Cerd, &c Lucr. eft in JEpenymelogiee* 
Reinefius. 

7. veram imagtnem ] Ciim non 
nifi vcii & ad vivum expielfi cffi- 
Aique vultus dominomm in ar- 
madis difponi , tum promi , cxhi- 
bcri & ciicumferri in conviviis fo** 
lerent , incpta locutus fiierit P#- 
troniut, fi lc&ioncm ediumfequa- 
mur. Necelfum cigo eam corrigi ; 
veriuiquc vidcmr , in vocabulo ve- 
ram latcrc nomen materiz , b qua 
formata imago ; nim. icripfit , puto* 
Petromut: Nos etiam eeresm imaginem 
ipfm Trimalehienit , amt esm omnes b^ 
fiarent^ erubuimut prdferire, Ejufino- 
di thoracz, ^^yautu^ ^%eMt f. 
429^&^Mw thoracetenus effigiacz b 
cera comitaii folcbant fimcia genti- 
litia » & femper defimfto aliquo to<c 
tus &mili« cjus , qui unquam fiie- 
rat , cum cclcbri pompa po^us 
aderat. Reinefim, Exiflimo udtum 
convitium lateie in rS vertm, Ne» 
quc enim de Trimalchione pcrinde 
honorifice nofter loquitui % habui- 
mus : HondMm efiaverMt tmtuM, pro reii-r 
^Minfoleutia. hzhchimva i dtduxit uf 
ijm adcdme^am^t ^irium, ebriettue tttr" 
pifimdgravit, & erat deformis Tci- 
malchio : fupia in dudum editis, puet 
vetulm, itpput, domino T, defermior, 

S. bomtmmentem'] Sic folebant vc-» 

tcres in finc conviviL Notavit &xi^ 

(km Vcfinus in AppqMto ad Giac- 

conium Digitized byGoogle S AT Y R I C O TSr. ajj 

umjUjidifWmt, lYmkddm ad Nkerotem re]pmt : & t Sdlebas , 
mquity ' fuaris ege m cmvi&u; nefdo qvid nmc taces^c mutis. Oro 
te^fkfeUcem me videaSynma iHud^udd tiU ufu rerm. t Niceros de- 
leilatus ^abilitate jnuci : iomneme^ mqm ibscrumtrmfiat y 
fiifijamdudum^gmbnonioi^Jihoy quodtetalemvideo, Itaquc 
* bdaria merafini, ^etfi imieoifiosfchelafikoSy nerideant. Vi^ 

t TrimMltkii, iSuntfims, f Kieer$s, (Utttm conium dc Tridinio p. xn. U7, ed. 
San^andieanae » quam icciico vide. 
Scftefferu'' 

1. SMm^ in^Hitt fuavis effe &c. 
rmm: taces , nec mutls 1 Pio MSi , & 
Patav. S, I. fitavius effe &c. nec taces , 
nec mmtes, TWthom, fuavius ejfe. Lcg. 
fuavUrem effe, Schcflferus : SMas» trt' 
^uit,Jiunrius ejje, Iftzc puto fic legen- 
da : Selehai , inquit » fuavis ejje in ctn- 
viSu, Ifefao^md nunc taces , nee.mu' 
tis. Nefcio, quzfitcaufa, curnunc 
iic t»ceas , ac ne muflites quidem. 
Inftjll: & fiiehasfuavisejje, canturire, 
Kelneilus t SelAat , imjuity /uavius ejft 
in cwvi&u. Non £dlidiam hanc le- 
Aionem in faiptorc ardiaifinorum 
& rariorum quorumvis amante & 
curiofo. Ejns enim formae A6jc(kivi 
iix)a7U ( iuarum terminatienum ) ob- 
fervamus elle ; hinc fiiavis, (iiavius 
( dixere etiam fuavienem, fed fubftan- 
tiv^, alioqucfcnfb) induftris, apud 
Dudonem m Norm. aliquoties, t/^- 
mtum de vita & pajf. S. Canuti cap. 26. 
Mich. Scotum phyjie^, c, 10. induftrius: 
limis, apudiAmm. M. /.20, limihus 
eculis, limus : dapfilis, dap(Uus : lc- 
pidis , lcpidus : putris , putras : opi- 
paris apud ^pui. opiparus : icdeftis 
apud Pauiin. ^auii. i. z conr. Felicem 
Vrgei. Ep. fcelcftus : auftcrts , in Notis 
Tiron. auftcrus. 

2. ^audimonie dijfiiio'] Illud difiiie 
accipio pro , hinc falio , ut dijcedo , 
vclut durare nequcat in eo loco , fed 
eogatur exfllire. Apul. vernbuli ojfa 
dipiierant. Sicnonnihilinferius: Te- 
licstate dsfillio. Etiam Ifidorus poiuif- 
fk pco xaobilx videtur lib. x, voce^4- vis, ubiait: Gravts pro €»nj!ii$ & cen- 
fiaatia diHus , tnua non iervi motu difi^ 
ist , fed jida confantiagravitate confSfiir» 
Nifi malis poni pro rMm^r,quomodo 
Tercntius aixit,riy» emarior. Gaudima-' 
m«M fic cft diftum , ut fuerimomum^ 
Hierbn. in proemio ProplK GaMdi-^ 
meniumejuseritiHluBu^ Scbetfcr. 

i. hiiariamerajint'] Vutomerahlt 
valere xnna. Schefteras. Ego hiiaris 
( orum , plur. propti^ fcmi Matris 
de&m) iynecdochic^ capioptogau- 
diis; fic Ac inffil: interdi» Jevera^ 
nunc biiaria. hiiaria mera inteliiflo 
gaudiapura, his adver(atur quod lc- 
quitur ne rideant. ^^ yi^ yt?mw 
rS aixpS fiiieiMP, i(sM ^fW^f^ ^ » 
^^ta($f. efi enimridicuium aii^iue pa- 
i^o peccatum , ir turpitudo innoxia. A- 
ziftot. Poet. 5 . Ergo fic rideri eft tur- 
bari , Sc metuere hic ne rideant , ideiQ 
valet qnod ne mera gaudia turbent. 
Dificrantque hoc pafto rideri, &i/r« 
rideri tanquam magis, & minus. Qui- 
bus nihil obeft^ quod CI. Scheffemt 
in (eqq. notat. Nam quidni,^rif9r et- 
iam ex turpitndine innoxia otiator , 
& erratum voluptatc compen(etur. 

4. etji timeo ifios Jchoiajlicos, ntma 
rideant. Viderit ] MS. &J! t.if.n, m. 
derideasrt. v. edit. Patav. &JS t. i.fih§' 
iaJHc»s, mderideant. Viderint. Tilebom. 
ne dgrid, legend. ne rideant. Scheftie- 
nai&Jltimeo.. lunftim cft icribcn- 
dum, etjitimeo. Texionius : nee minut 
iiherjkm, quamvost etjspauperempa» 
ter me relifuit, nederideant. Seqocntia 
oftendere videntur, quod hic rcftum 
fimplexfit,fiiri0ir. nemerideant. Ri- 
dere alifiiem , commuoit^ cftj deri-' 
P J dert. Digitized byGoogle ^34 T. P E T. A R B I T R I 

dnk.Nmabotanm,'qfMmmnMai^,qfuridetfSaiuseJl 
' Ttderiy (pkan detidert, 

t EacnbiMa^deibi — 
talemfabulam exmfus efi.\ Cum adhuc fervpremjjdkahamm in vko 
angufio (num Gav^domuseft) Ai ,^ quamodo Diivobmt yomare 
eofpiuxoremTermtttofonk: noveratuJAe^amTarentmm.pd-' 
ebtrrimum ^ baftballum. Sed ego ' non me-HercuIes corforaliter,^aut 
t Enttifi»s. t Kictut. fropter dire, aliquando tamen fenra inedio 
capitnx, ut idem fit quod jSic«rf ali- 
Cttius di&s. arridftuU exdpere, PUut. 
CapC. ic. I* a. 4. Siuaji mutifident, ne- 
fM me ridmt. Viderit , id eft 1 fi vel 
unus eociUB ncqttioie {cnTttiideat. 
COTcat 

I. fiMi«i/i»»ii»4ig^]nocet.Pe- 
tC9l|. Nnm 0Mfiti dl Axtem dMmaaret 
mhilMfeirmtem. lo. Sche£feiU9. 

Z. fideri , ^iumderideri'^ Difount 
liatcdao^ quia pdu$ fitexvolupta- 
se y poftcf ius ex anreiiationc eoxom > 
qu» dicunuir > habctque aUetumia- 
Torem» altenim concemptumeiuts 
obquem xidemus. Dc voce dmderi 
sotumcfi» & docent Teteies Giam- 
matici./?iim' vexbo ixt uJGu tSf. QuJA>- 
cilianus UK i| cap. i » ubl a^ de no- 
fcendoin^nio (Uibipulacum : Hen., 
ait > dahit miln ifem bons iadeliu fm h»e 
imitandi ftudie petet, Ht ridkatmr. h 
Schcieiui. 

i. Uat uii di&adeditliEfkhean- 
itichioa Peuonianum j Uc eaim c- 
ditt: 

MaeubidiBadedit» datstra etym^e' 
fedaatram 

Cenaute, — Qnanquam ante 
cum u&ipatic jam Luciliux , ut ex 
Nonio * vocc Panfa, movimus. Er^o 
mallem ieocfiun , admodnmheml- 
ftichii icribi. Puto autem plane ex 
Vixgilio defumpmm , qui ilc lib. i 
Jtn. Haeuhidt^bLCSeb^trut, 

4. ^uomeda Dii valmit 1 ncet^ » ac 
cum xuu quodam illa nic adhibita 
eft fbrnmla. Supia : quemeda dieuat. 
> inf. quemede nefiri. Xdexn. 1 5 • hafihaUum] pro M Si ha^ici haOum, 
& Pacav. haeifaUum, Tilebom. Bad 
haUum, icg,BaeeSum, Scd quid pez 
&«ti2»»i imclligat , ut aliis uepe non 
expiimit , nec ctedo haedum vclle » 
quod paffim habemus , explanatum. 
Schenenis: haeihaBum, Hocquidfi- 
bivelit, aliis lelinquo cogitandum. 
Keindlus : hadhallum, lego gemino B 
in di murat6 cafalhadium i. c. iconil- 
lum. KMom, nffoa^eLt KSIf^teJif > HSI^ 
^eis na^oiip^ , i^aua^ , apud U^ 
rifi9ph, in £»cAi|0i«^. JC^mAbfle^* 
apud 5«wi^> icormm (ignificat } c> 
jus diminutivum n^fontkieiiket ut rv 
A«/M^Kf , XnfaftmJief (parva lam^ 
pat , fiteula) tS ^at^^oK , mXtiec^e^ 
(pd&adium) rS €it(^, titis^op (q.d. 
vicefimetlay ^ numexo vicenaxio ) /- 
eadium in faxis mulieiis propxiuoi 
nomen, rS^iemU, AootjAw ( pa^ 
teBa, (t. eUuU). Foctalfis ctiam ^ 

focmata fiierc figt^fXiiiat (mulier U- 
fiiwtJa)y ^^fi§khu (eurjiter, it. 
erreneumfiartiUum ) y ve/SeL^vt ( fii- 
^iut , indomits libidinii mulietca- 
Isc), xuKXeeJiw (retunduUtm, erhi- 
culttt): Puto vexam ledionem de- 
diile , nec uc ad iihid in Not. Ttr.fo' 
fiinahttittmyfafeinaheUttm, quamvis nec 
iacptumhuiclooo, tranfcamus ne- 
ceilaxium eiTc. Bafiha&um , vel hafiho'' 
ktm. Bafihoium6i6tumctty vX j^f^- 
««Afl» locus unde» aut qub trajicimr, 
A«^CaAof Ilgniun quo Icpoxcs ie- 
riuncux , )W*b<»A^ xocem fpax- 
gensfeufundens, &fimiUa. B«cai- 
b«A«y^/3«0vfiiIcimentum, &^«tA- 
Ai» Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ftjy 

fr^ftn res venerias ctirari;jcd mags, qmd bene nmatafmt. St quid 
db Ula fetn, nmquam vM negatmfm : ' i^yfem^em, bdw , 
* m illwsfinum demandavijinec unquam ' feffeUii i^umJiujm contu- 

hemdU 

gon Jwf/t(gta'. eap, 4 •^m «^^^mSv 
(firpetittt ctiiutites ) diiit. 5«^*' H 
P#iif . R, ferm. de Divrtru : ^varittM cV 
sh ^(aiiiacoribiis fnii)r»ag$t dtiigttur^ 
autnu^ittn^etttr, & cttrtt fuis amateri» 
bui veueratafuerir. GL L^tnM-G.Haga- 
Boenfe, Puher efi pueir ^ ^jamhahet 
pukem, vel ifuijam venerare potefi. Sub- 
k6htm tamen hoc e Balhi Catheliceyin. 
qao melioie ienfii generare l^tur. 
venerariait. Si hxc, fimililqae fcri[»ta* 
la non eft (bllicitanda, jam Fragmen- 
tum hoc iis in paitibus de(erimr , 8c 
feneftra tantumnon ad lejiciendam 
tomm aperitur. Quandoquidem to- 
rb Dn. Conrul , nanationem ip(am 
totque alia in pnecedentibus ename- 
iaca»PetroniaBa efie ciedit;ram fiipi^ 
cz marti^e, VTO maitulo, aat marculo 
pofito conftet , talia fiUva hiftorix 
fabftantiil in Aibitram • haadfbifan 
abfimili moltbm ratione,atqae glof- 
iemata magiftroram in raedatum 
Hyginam inepfifTe : quid caufie cur 
hic , alibive raentis Latinitatis cha- 
ladeie. hah larione duendo, dien- 
ti , leique communi tam gravitec 
pczjudioemus l quum atique Aibi- 
tram nott tam ex fingulis veibis* 
(nimium quanmm lubiicturi libia- 
nioram, atvel ez hac ip& notatio- 
hevideM eft, leioliiqae obnoxiis) 
qo^ integiis periodis , ant iidtem 
«hiaiibsi, ficuDihacitlo, lo(]|ttenti* 
>^^e indignz , aelibfaiii vitto im« 

ritarijatitefTefraasdctegi, flcfana 
taifi» diibemi nequiient , k pturibos 
^o temports ipirio judicari , h. e. 
fa^ofiritia, fiqux talia , ^ genuinis 
hMiaiionc iepataii cupiamus. 

1. i^giim,fim^fim hatui^^if tOyfi agrimf 
fifetuijffemhahui.BtftC. Schefferus, 

2. iHiBiutfinumtUtmaiid4tv{]Kamm 
genus loctttlottis.de quo amplihs de- >tf figo , )acio , pono, immitto, con- 
do. Fulcherrimum bafibolum , ido- 
nea rubjici. Eandem vero & propias 
hafihaUum dicere iiceat , etfi analogia 
non peiinde favct j in hoc tamen qui 
fiholafiicesjvrfimriluresptxhtm, taJia 
fcienda. Quamqaam e^haBus ^ Gi. 
3(gt9ei»JKj hoc ^ j[^3ftC«»uir , ieu Do- 
iicoi(9»^b«Ai»deibendar. Voffias. 

6. tten tiH-Hereulescarparaliter, aut 
prept. res veneriae cteraafi\ fed magu tfued 
h. meratafiiit. S*] ptoMS. nem meh.e. 
autem , autp. r. venerariat t. f. m. f . h. 
mariarjmt , /. Ac Patav. n. mebercuU c. 
4mtp* r. venerar, c. s. m. ^. h. teeeriarf. 
$i. Sche^ius : eurperaUter. Vfaipavit 
hoc Vlpianus, licet ienfiinonmhil 
diveiib. EtiamAmobinslikKV.CM'^ 
ra&ter prehihet univerfii nas eMJe^m, & 
Teirallianas dc CameChi. 11. m^ 
terperaiiter axhiheretm, re$ venmmim. 
Scribcndom, resvenerim, otliqaet. 
^mdhenemeriarjmt. Totiis hic lociis 
peifime diftinguimi. Sic autem c- 
mendaii dcbct : fidmagit^tfuadphene 
meriair,fi ^uid ah iUa petO, menqttam mi- 
hi negatumfuit. lUad hem tmriar , fbr- 
SMftla Ittiantis eft. Sic paulb aati: iM 
hetie neeriar, attt pepttlue per esatum 
meumjmet. Reittcfitts : jprepterresve- 
neeaTiat^ Res venciaris» niiet ILvweA- 
^t^'fp«i, in eltUar iTff (ineerti aetBe- 
rit) iA.i sAmhel. M i /de ranophiia : 
)ucundx Vcneiis les, Luc, lih.^.. Noa 
follicitanda ek icriptnra iftavtfMtm- 
riae>, nec cximenda iylllaba ra, Bft 
Cttim cadcntis Latini«atlsvcib«m ve^ 
perare , pio co quod vcrecund^ eene 
ftsre dicum ttt Latitti, fic Gnta & 
Oiiencalcs. Eft apad Hi jy uu m, cpicm 
ciofiematls magifttomm iccolis iti* 
^iorib&s feedamm ciTc icinws,F«Aw 
75 Tirefiam paftoiem dracoiies^ 
neiatttes bacoid peicttilii^,eos ^el- ieder. iih. 3 efetf avfunei^er^ , Pf)/e- UbciandOm. Stbtfferm, fUcct , deTi- 

beian- Digitized byGoogle a3(5 T. P E T. A R B I T R I 

bmuduy ' ad vtUm fufrmum dkm obut. itaque ' perfiutum , 
perocreamegfagitavi quemadmodum ad illamperyenirem : ^m 
OHffiftus autem amici adparent. Farte Dominus ^ Capuam exierat 
ad ^firutafiite expedienda. Naihis ego occafimem , perfitadeo ho^ 

(titem benndum. JnfinumiUiciiJMteonfUgere, 
Ciceionlannin eft. Valeuiu in dilTet- 
tat. iua illud adfefKemnt , ftipik , ex- 
plicat, in/fnum/immcemecermtt, fimi- 
leique foiian alibi analogx phiafes 
iepeiientui.DffnMff<^«rff,e(l c^mnutrere. 
^. fefeUit «ptm. HuJMcontubemalu 
sd vUUm] pio VilOLV.fefeUitMfum hu- 
Ju4 c9ntuhemMlu, ^d viUam, & MS./»- 
feUitus (in tDAtg.fefelitw)fiim,h.c. ^.v. 
ScheiFeius : fefelUtusfum hujut. Scti- 
bendum, ac diftlnguendum c^bfefei- 
lituefum. Hujiu ctntuhernmlit. Veiiim 
iXlSLd fefellitui haud mihi quidem pla- 
cct. Quid , ii legatui , fefeBit ufum ? 
puta ejus ailis » vd femiflis, i. e. fecit 
doio , ut , ciim neceiTe eilct , uti eo 
nonpoilcm. FalUreufum, uifdlUre 
fiem,f4lUrejudicium , & iimilia. fefel- 
Titkfum. Huic emendationi obiitaie 
▼idetui» qui in margine ad(aipiit,ye- 
filitut. Sed fi is ut putamus, qui infi^ 
pio affentem. ieu affentemur , in maigi- 
nealios^^T^nrcOTlegeieteiiatus, no- 
bii^ue idem , ut faceie folet * ialtem 
reiiiimilitei peiiuaium it , ne'is op- 
pido iallimi,ut fuo loco liquebit. Sic 
intcxtxipervenerii, itemad m.perve- 
furit, niii quod utiobique diveiiis 
compendiis. in texm , pittratia. jevit. 
inm. fimacia,yevit. aliaque, utet- 
iam in lanaleva iiipik ta^um. 

1. ad viBam^ in villa. CicFhilipp. 
2. Pecuma utinam ad adem 0/w maneret. 
Idem Oi. pio Koicio : sAnamaeidarat 
buttcfic , ut ejfet in agro , ac tantummode 
mlereturadviBam. Vaiio 2 K. K. ii. 
^d cajat injirumentum fervare poffitm. 
Alconius ad Cicei. Divin. ^d urhem, 
inurhe. Scheffeius. 

2. perjiutum,perocreamegoagitttvt] 
pio MSi & Patav. egrt^navi. Tilc- 
bom. e^ragmaw, Lego, egraminavi PUut. Varro. iddk, \ meniiiia & tc&i 
via difceffi , uti inteipietatui Geoi- 
gius Alexandiinus. per ocream. iciibe» 
per eeretu. Scheffeius : perfiutum , per 
ocream tgr^navi. Q£id iit illud effra- 
ginafvi,non ezcogito. An iciibendum: 
ego agitavi f Cttltius lib. vi ii, cap. 5 - 
Sluonam modo cmlejlet honoret ufurps- 
ret', cmpitofftare. Reineiius: Ita^iut 
perjcutumperoeream egragmavi , tfuem- 
admodumad i&am (^amicam) perveni» 
rem. Scutum Sc eerea non miniis qulkm 
peiz,baoulus,ampulla & zona, Piaut,- 
Hehat.a. Syfcen. 2,v.S4, 85 funtvalk 
& in appatatu itineiantium. Tum le- 
go»^*^»«M« i.e. piopeiaviqu^ 
potui mazimi. G/. Latino-G. ^ginare, 
fefiinaro. Idem, xAgenatvr i&e eji ^ui rem 
fuam celeriter p^t^it. Foimaiuiu e 
Gizcis ei^9eif,et^9ei9,aymaMei9, quz 
funt ^MttfHK^fnufff, vel paiagogicarv 
iyti9(agere). 

3. inat^ufiii] lebus anguilis. Cic. 
inLacl. sAmicue certue inreincertacer- 
nitur. Schetfei. 

4. Gi^4m]pio MS.dc P2tzy.Capua. 
Schelfeius : Capuaexierat. Mallem, 
Capuam exierat j nam loquitui de iiio 
domino. Is autem eopie commoia- 
batui in oppido > ubi mm ieimones 
habebantui. Quod liquet , quo« 
niam piaecedit » hahitahat^ut iu v/« 
co angufio. Foifet hiCeritff^r abiblu- 
tt intelligi ; ita ut non Capttam do- 
minus czient, ied ut C4t^ aliquid 
ficiet. 

5. fcruta fcite'] pio MS. & Fatav. 
/. fcita. Schcficius : Jcruta fcita expe- 
diendan Sciibe fcruta fdte expedienda 
PotiOjexpedirefcTuta, c9i, venalia pio* 
poneie. Ovid. i Am. 421. 

Infiter ad dominam veniet dijciniim 
tmactm^ 

Ex-p9- Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 237 

fiitem nofirm , ut mcum ' adqwntum mUiarmm venhtt : erai 
dutem mksfartU , tmqum * Orcns. Afacdmm nos circagalU^ 
ciniay (lu$dlucebattmqummeridk)yemmm'mierfMnmienta^ 

Hma Expediit mercts tiam fidtnte fim ^ 

Sl»^ iSa infpicUt , fifirt tU vidatre^ 
reg^it, Schcffenu. 

1« ddqitmmmmiUimim] Suet.FL 
Vcip. cap. z . Md fixtum mMdrium k 
NmfiA Spetetum enntibm, Idcm. 

i. Orcm* ^fcalemmmtcireA^aUi^ 
aiM, (ImiutlmebattamqMammendie) 
v^mm'] pzoMSi. erchm Mpecmlammy 
mscirclia^aBidma (ImtaLt.m,) vem- 
mm, & Patav. ertm apectU. Kesdrca 
gaUUittia » Lnna 1. 1, meridse , venimm. 
Tilebom. apeculamm. Pci andphiailii 
hoc di^um cxiflimo } auc ceite dc- 
xncnda cft paccltula a. Sic uc legcn- 
dum fir ercm pecuUtiim.qaod non ma- 
U a Galiis noftiis vertetecux unfiua 
vin. Nifi velis hlcrccibi: Orcmepm- 
lenui , Fefim in Epelenes. Schefeus : 
Apeculanius. Hoc quid fit> nonafle- 
quoifacis. Sufpicoi nihilominu5,lo- 
cumtotum ita oponcie (ciibi , tam' 
fuamOrcus. ^pecutamusnendrcagal- 
hdnia (Lunalucehat tan^uam mer^e) 
vetmiMs inter menumenta. lllud» apecu- 
iamut ms , iic dicicui , ut paulb pbft : 
ege me ofjecule. ^pecuie^ cft Gcxcuffl 
"^mxv^jM, avolve, asnevee ^ remevee, 
Xivius liclatine ufuipavit lib. i, c.47. 
faceffe hinc Tar^uiniesy atU Cerinthum : 
develve te retre ad fiirpcm. Itaccnfeo 
legendum, noa divolvere , quodpa- 
lum convcnit cum piacccdentibus. 
Hoiatius pio eo pofuit» remevee, 1. 2, 
Sat. 6f ifto veiftt : 

Ergeuhimeinmentes, &inarcemex 
urhe remevi. 
XemevittH dmKV?iiau,apecuUvi. Adde 
eundem z Sat. i. lunalucehattanquam 
meridie. Hxc vezba patenthefi indu- 
dcnda. SenTus eft, lunxlumenfe- 
ciiTe tam daia omnia , tanquam me- 
luseiTetdics. De pbcail tamcn fiogi- tandum>quando luxu utique meddie 

nonlucet. Puto/wM efle ablativum 

cauflz, ac Imehat poni abfolut^. Rei- 

neiiiu ifertis , tauquam Ormt apeemU- 

nius. Compaiat conviatoiem fuum 

militem Ozco : 6c cum Oecus, qni & 

Pltttus , fingi foleac cccus , vocat ape^ 

cuUnium i. c. oculis captum i takm 

PetrusBlef $erm. it , 6*4) ehectMsam 

dixit, m»eu,fj(g^e, quem imitatus no- 

fletnon nociblttm, fed&veibum» 

uti videzi poteft , apeemU infin finzit s 

qoanquam in phcaii, egemeapecmle, 

quam adhibet pro ahee \ fimvuee me, ^ 

cenJpeQmmefurripie, cllipiis vezbi in- 

teUigi poiUC. Eigemeahecml» (c. sio* 

vco ivitanuddemedie, icil. iiigetant. 

Infims bazbaziei iiU iunt & mavilu- 

dium Pettoniailzum iapinnt. Idem 

pbil in Addendis:i^0c«^«iM/. aes.S^r 

tius videtuz iifat fic difiingueze : ^pe* 

cuUmm ms i. c. difcedimus , icex ini« 

mus. Quod enim de Ozco caeco puta* 

bam, nunc difplioec. Intezim i^ ahe^ 

ceUut & ahecuUre ciufdem fcCttU , ied 

j non Nczoniani, vczba eife coniUntet 

I tenco. sApecalemus nes , ^i^g^iij^fSift 

I nfifii avocamus , indtamus , move-. 

, mus nos $ idquc ideo poiiu, qood ia 

feq^. habituri fimus , ege me apecde » 

, i. ^^i(^A*, won apecule , ut ibi Qota* 

bituz. Diftin&ionibus noilzi Dal- 

i matae,vix tantiUum fidendum. Quod 

, non intellexit, aut nunquam audi'* 

, vit , letio locavit , a voce cognita iii 

' ceptuius , aes.drcha, Sic paulo anti : 

: difiiee pio difiiie ,firepba4 ^tofirepbaiM 

' efigeniam pio IphigeniatUj 6cc. peiditio 

hzcliteiarum ! egrcffium veio fuavi- 

\ ludiorum Petroniafiium , bazbazo- 

; zum , rSnt ei^fffsuiiti^ists wS^* 

1 pi^esn , erdinevadUantium, fiUedfief 

> rmm, nocatoicm. i.yw Digitized byGoogle 238 T. P E T. A R B I T R I 

H^momeusciepkadftdUifacere, 'fcdegp camabundus ; &ftellas 
nimtero. demde ut refpexi ad cmkm , ille exfwtfe , omnia vtfti- 
menta^ fecundnmviampdfmt. MAimammo/mnafoeffeiftabam 
tamquam mortuus, at iUe ^ ctrcummmxit veftmtentafua , &fub^ 
ito lupus failus eft. Noltte mejocariputare ; ut menttar , nuUius 
patrmonium tantifacw ;ftdy quod coeperam dicere , poftquam lapus 
faSusefty uhdare coeptt y & m fthas fu^t. Egp prtmitus nefciebam 
^idneffem: deindeaccegi.utvepfnentaejtistoSeremy dlaautem 
lapidea faila funt, Qm mori timore , nifi ego ? Gladium tamen 
firinxi, &* matavttatau umbras.cdctdi^ donecadvUamatnica 

mu bendum»/e^ea eg» c$ntabunduSf i.e. ex- 
pefto ipihm,Scheffems, Patavinus poft 
tMtshundms, inciltun ( , ) omiiicxatj 
f oteftque jam intelligi^^ , jl« , vel 
tnced: Sed vix (edcbat; fequitur enim 
fiaham, Reinefius : ere cantiAundus & 
fielLunumere, Pfovezbii vim habet 8c 
capitui de hominis otiofi labore in- 
ixtiii, Sc in quo nihil proficiant; (iipi^ 
dixerathoc, numerare mapaliM , quod 
Perjius corwos.zycSf ledaii. Grxce 
7* ^eit&fttf hmujHf (veUmtem perfh- 
qui.) Coroebus qubd fludus maris 
numeraret , traduftus intei ftnltisfi- 
mos : Serv, ex Eupheriene. 

2. /eeundumviampeput, Mihiinani' 
tme in nafh e(le:fiaham] pro MSi 6c Pa- 
tav. fituu dum jampefuit mihi i. a, in n. 
^e, Staham, Tileoom. fecundumjam 
fefiut mihiinamme htnafi^e. S^nfiis 
nullus. Vnde fic libenter legetem. 
Secundumjam pofuit. Ismihi inanime, 
mnt^effevidehatur, Sche^nisr/reim- 
dumjampefmt., Atiy ficundum viam pe- 
fititf mihiin anime. Ante hzcverba 
cenfeo abelTe quxdam« qux oftende- 
bant mutationend ejus. fiabam. Virg. 
inA.tna 

Et Mavrspnmsy & catera turba dee- 
rum 

Stant utrtnqne metu. — Keinefius: 
mihi in antme iu na/h effe. Perfefta ora- 
tio oft • ncc cogitandum dc lupple- mento. Hocvult, Mihiinanimeent 
(csi ^piSi^^6ry oin^sivjfif, iXoyt^Wj 
xWn^Tv ^i, putabamj infanum effe \ 
nim. colligebat hoc ex abfurdis e[us 
a^onibus. Mihi in anim«,in nafi (lci' 
licct agre) ejfe cupit , vel M. i. a. i. nafi 
a^^ (Cc. effe cetMt) f etiamniic nejfi 
ceepit piane abfoiet ; pioverbii habet 
ipecicm : ^ quo non multum ablu- 
dit Germanorum : Es merdt mir gar 
kalt K.ur nafen,fcc.Qux abfurdx adio- 
nes } una modo ; quod fe clam co- 
mite nof^u fub dio exfuerit. terror 
ver6 Panicus hunc noftmm occupa- 
bat ex infblito hoc uno tadlo , ut is 
rigeret , moituoque fimilis fieret. 
t^Egr^ eft mihi , pro dolct mihi , aut 
malb mefaabet, frequens ap. Plau* 
tum. Si quis malit abfque in , poteft 
dici 7« m vacare, ut fzpe. G ellius 1 . i , 
C. 11. In memeria nefira deBipmus. Id. 
I lib.i s, c.4. In eo tempere, Sueton. Ca- 
' ligul. C. S2. in crepidit (ptO erepiiis) 
I caicearus. 

I 3 . circumminxit^ pro MS. & Patav. 

circum m. Schcflerus: Mallem jun- 

' dim Icribcre,arcwi»mffxfr. Sic eft,cfr- 

cumamitire , circumtendere , apud eund. 

Petronium. 

4. ubi ejfem'] Terent.Heam.z,(c.2. 
Vhifimnejde. Scheflferus. 

5. matavitata» umbras caddi'] Sic 
plane MS. edit. Patav. mataritata u. c. 

, Tilcbom. mataritsta, Sua tulit etiam 
l Latina Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 23^ 

medpervmrm. ' IbiJMuamintrm; femammmdMmifu^ 
darmHn^perb^cimiColabat: oculimmm : ^rixtmquamre^ 
feBusjtm. Mfl^ameatmrariccepity quodtamjeroambularem: 
&,Si*ar$te/mquit,ven^sj4bem^nobuaJjuti^es'^ lufmemm 

viUam Latina liagua, quamvls gtavis, fifti- 
tia cflfUtitiiquc vcrba : Qu« aliquan- 
do qttidem Istitiam & animi cxhi- 
larationcm fignificabant * ut duobus 
in locis exptcfs^ noftcf Pctionius 
pci voces msdut , 'perimadU , & fium 
infr^ gingiiipht gcminatam : Non fe- 
cus ac Plautus,pcz fuum ivrMym, Ali- 
quando veio , rcfcmnt lonum , aut 
imagincm zci quam geiimus 5 ^ 
a&iis quem agimus : ut ciim tubz 
dangoicm Ennius fuo tarMtmura: dc 
Kic noftci nudum cnfcm motitando, 
vocc msraritsua. Schctfcius : matarita^ 
ta, Vocabulum peflimi coiniptuffl. 
An rcribcndum , malt vitatat umbrat f 
nura potius , male irrttatat nmbrm, 
Rcineiius : Mataritat>aMmbrateaadi, 
zcfolut^ fn ezii przpofitio m ', & l«go 
igitui , in alacritate : ezcogitavi, puto» 
quod in lem eiat , ncquc ^oi. Ha- 
liet autem Pixpofitio h. 1. peiiphca- 
fin Advcibii qualitatis j ut apua Ebc. 
^ 3 6c 79 c« apud Giaecos. In aiacritar 
te, i. c. AlMi^>alaciiteri ut 0¥ hpfifti 
potentei: c# «{«i, gloiiose: ci^MMiA- 
^'oij, eiultantci. iMtf4vir4iM» ionat 
quaii /K^ , iK , /Sirm, 7»v , intellefttt 
Latino : Profe^»tMa(res^it0r^) vi$a 
tam , fiil. liten r in militia viulis. ut 
5-moitis indez. Quiimulcoqgnie* 
KntfententiaB TikBomeni* & m^gU 
fi /H^ pei aphxidin pco ifiif^ aoci- 
pias ; intelligeretaz enim: mea $ nM 
(res falkctpatieUtatm,) vita r. 

I. Ihijamatmimrafvi^ pzoMSi^Ac 
Panv. In tarvam 1. Cic ad Qtt>Fz. fw» 
intmamfamHiaritatempeiiitms imaitnt, 
Noftei mox , Impms vi$am intravit, 
Schetfenis : In Urvam intravi, Saibo, 
Jamiam intravi, Petionhis ineditia: 
heftemo die mmiier tftudam hamd inmita 
\ uanMt. A4<i« rhsdnun 00- ftium. Reineiius: %n imvam intravi, 
leg. lyijanmamintravi. 

z, ftr bijkremm cviabat'] pzo MS. 5e 
Patav. p. b. velabat. Schcfleius: Bijmr^ 
mm eft,qaicqaid in paites duas,velut 
fiiicam eft divifiim. Quomodo Co« 
lumella lib. 1 , cap. 1 1 . paftinmm appel- 
fet firraneemtmm t^fmremm. M hocne- 
icio qoid £K:iat iftoloco. Ideo^ae 
ceaiieo 4eci& <)aidpiam, pizftitua 
cua Mc ftesbum v«ime coaveniat fk- 
doiL JLetocfins : fitdvmihi per bifitr^ 
mmveiabat, Acoaccpto teitoze fiib- 
itanco» ^ laboze etiam, fiidot manaze 
iblet. Mifurettm vesb adpeliat utrique 
femoza & cxuzav qna( in hominc fiir- 
cam adiimwlant. Tum lqp>c»Z4^s 
i. e. iUlbbaC»dtflaicbat cx habitu tan- 
quaoi pez colfwi tzanfmiiliis. £ft 
enim hoc Vedn Uquiioziim pio- 
ptinnyntcribMri aridomm. Colabat 
autem pco oolabacni, Aftivo pio paf- 
iionis ^gmfictfioann habtAteVer- 
bo: dcquoelcgantix gencie^MBlMtf 
iA,i •« cZ2 .* Sehepp,z Verefim,z : lura- 
tm»4U^ymmm.iii,%Ep,<^s S^Vmiar. 
tik$^€,iup.Si4yS%4, 

1« vmem^mam'] vis taadem. lilud 
«vM^wMt iu uiuzpaxi apud alios non 
xccozdoz. Noftez iniiaittr£am: vist 
ecmbmtartmaemipsam itmmami, Sche^ 
iefiu. r»f»0a«ullofettaliqaotei»- 
pore. 

4. «Mtf] prihs,citii^.Tezem.Aadz. 
I , fcCn. 5. N#«w tpertmit prafajfema 
mmi, Schciatac. 

$ . meiistdjmtm^ts^llt^eayhiM in Chd- 
(kt d«ante Donato ad Tezentii A- 
d^h. Prolog. ^djmtamihi, Schcffc- 
ms. nohii adjmts^a, Aivhaifmo ifto« \. 
Pacuvio vmAk , uiiim fiiilTc Petro- 
nium, prxiertim lttdentem»facile ad- 
dttooi ttt cycdaia* ObimaAS enim 
I vctcris Digitized byGoogle a4o T. P E T. A R B I T R I 

Tiff^m 'mtravity ' & mnia fecara : tamquam lamas fangtA'- 
nmiUisfmftt. nectamendirftt^ttiamfifuffti fermermnofter 
lanceacollmnejustr^ecit. UdcutauJMy * (ferire oculos amplius 
fumfotuiy fedluceclara^ hucnoftridommnfiiffytamquam^copd 
con^ilatus: &poftquamveniinillmnlocumyinquolap'uleavefti-^ 
mentaerantfaHa, tuhilmveni, nififangmm. Vtverodmum 
veni yjacebat miks meus in ledoy tamquam ' bovis, & coUum illius 
medicus curabat. InteOexi illum * verfipeUm ejje , necpoftea cum 
illopanmgufiarepotui', ' nonfi me occtdiffes. Vulerinty ' qui hoc de 

abter vetctts RoRUB cam Ennio,Catone,& 
Comicis iftius feculi libcntcr loqoi- 
tnr. Eundcm amirunt (cculis incom- 
tis malc-Latinls j fic ^leuinus lih, % 
4dv, EiiphMitie^ft*iMmf 94^. edit, Fd- 
rif IntarftamigwrantU caHpnem irrt^- 
hmtdut devoiverit , ut ea ^a tuit fine 
duhio fenfihus centrariafimt , tuisetiam 
foTtihh adjuvare aftisnaverii. nifi vcr- 
naculz ruxLatinamattcmpcraiTe in 
«alibuspociiis dicendifunts namSc 
in noftri puriorc tertium cafiim ad- 
lcifcitycrbum helfen. Th. Reinciius. 

1. & omnia pecera : tamquam — iBit 
mififfet'] pro MS , & Patav. e. ; pecera^ 
tarufuam (pepiflime ctiam r^M^wtfw « 
VX proxime t.Orcus) — iUk fmfit.Tilt- 
bom. & omnia pecora tanquam lanius, 
icribe. & ommatecora tmhavit , actan- 
^uam laniui. Schefferus : offiniapecera, 
tan^uam iamus.Vo^ pecora (cribendam 
fteUulam puto , dclunt enim aliqua. 
luil mavis illa , tanquam minusau- 
ipicata, rcticcri, quod mihi rcdius 
videtur,atque ideo mox, mtfifiet, (cri- 
bi oportcxe. Porr6 fisnguinem mifijfe 
dicitur , quia non necavit (ed vulne- 
xavit morui : ficut folcnt lupi,cum in 
^egcm vcniunt , neminem invulne- 
ratam relinquunt. Facile ignofcct 
nofter notaror ; paulb enim antc pro 
fedy ^uod ceepiram. hThct, fid ^uod ^uod 
eep. & pro ehulUvi, ehuiivi. 

2. operire ocuios'] clfludere , contta- 
num rtf aperire. Petronius in cditis : 
0culis opertis hena fi$4 tewepunuit, Xo. 
^effeius. 3. huenoftrQ pro MS. & Patav. irtf# 
n. Schefterus: hae noftri demum. Snfpi- 
corfcribendum,J!>«c. 

4* e^pe compiiatus'} cepe,t& eaupetit" 
que ita etiam apud Ciceronem ha- 
Dcnt vetcrcs mcmbtanz non nno lo- 
co. Philozcnus : Cepo & caupo, i(flivnt^ 
A^. At compiiatus dicimr , qui fiirt6 
ladlus cft. Nonius in vocc, Suppilare. 
Suppiiare eft invoiare , vel rapere , a pHe^ 
rum rapta , unde &fiirtumpafii , cempi^ 
iati dicuntur. Solcnt autcm hi curfii 
ftudioquc pcrfcqui fiimmo , quosex 
hofpitibus man^ coznovcrant fiir- 
tum fecifre. Qubrc^idtur hocdi* 
fto. Schejferus. 

5 . hevit'] MS. ad m. Nominat. cafits, 
SchefFcrus : Scaliger ad Feftum voce, 
Aireres. ,AxisysAxeri$,ut flsis,fiseris'y lo- 
vit, (overif; hevit, hoverit. Adde Varro- 
nem lib. 7 dc L.L. undc fixa Scaligec 
deftmifit. 

6. verfipeUem'] Propfi^ fic appcUaty 
qui exhominefieriloletlupus. Plx- 
nius S, cap. 22. Homines in iupes vertiy 
rurfitm^ue reflstutfihi falfum ejfe , eonfi- 
den$cr exiftimare dehemtts. Vnde ttmtem 
ifta vuigo infixafitfama m tantum, ut in 
maiedtHitverfipeUeshaheat, indieahitur. 
?hiloMnus,verfipellse,;i«tli^^u}iiet9 s^ 
XvKff^^et^'^ ( chamaietn & beme^ 
iupus). Scheffcr.-N 

7. nonfi] Terent. And.4< Kenfi 
capiundes mihi fHam effi immicet emnet. 
hemines. Id. 

%. ^ui iHt di Mitet in^fhttem fimt : 

«0 Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. . Z4I 

aliter in Ofmonefmt : egpft tnentm, Genios veftros katas hdeank 
t Atmitis admratume unimjis : t Salvo, mqmty tuojemume, 
Trmalcbio y fiqua fides efi , utnnbi piliinherruerHnt ; qmfii9 
' Ntcer(aem nM nugarum nanare. imocertuseft, &fmmu 
* linguofitsi nam& ^fivobisremborribHemnarrabo. ^ Afinusm 
tegalis :■ Cm adhuc cafHlatus effim ^ (namapuerovitamchiam 
geffi) ipfiis nofiri delicatus dec^^-Hercuks margaritumy^ eccritus, 

&omm*' t Xufltim, f TiimtUtkMi. egi] pro MSi &Patav. q,h. dedUH 
exepinijfent : e. Tilebom. alihi exa^- 
ftijfent. Libentex cz Fefto , inpoftlim- 
m9t fcriberem: aHter in opiniene Jutit, 
Scheffems : ^Mt hcc de alihi exoptniffent. 
Hzc corrupta funt , nec quid iibi ve- 
lint,(ati8 diipicio. Keineuus. Vtderint 
^ui hocde aliti exeunijUentAc^. Viderint, 
^ui hecde dlie effe opinifcent. Latino- 
Barbamm eft «^'mycrre , «pfm^T^tf « (& 
opiniffare paragogicum ra opinari : ) ^ 
quibus illud Defidetativis , hoc Me- 
ditativis adfciibendum. Bene tamen 
Latina hujus fotmae & antiqua funt, 
petijfo» expetijfo, incipijfo. 

1. Nicerotem] pto MSi, &Patav. 
iJiceronem. Sic Tilcbomenus. favet- 
que etymologia a nn^ vi^oria, & 
\ptt<i A»/^ i amot j nin hic malis a f. 
ic H^9, «r(^ , diffimuiator, qui ali- 
ter loquitui acfentit: NKerotemhz- 
buimus in przcedentibus. 

2. tin^uojus'] garrulus, A«A^. 
VfuKpavit hoc vocabulum Hietony- 
mus tali fenfu £epe , ut docct Caiau- 
bonus in Charadcxibus Thcophia- 
fti. /«. Schegerus. 

3 . ^Jinus in tegulis:Cum adhuc &€.[] 
pro MSi , & Patav. ^A. i. t^uli$ , cum 
adhuc capitUtus effem, nam a puero vitam 
chiamgepi ipim mofiridelicatus. Tiic- 
bom. ^finus in tegulity &c. Sic diflin- 
gucndum atque legoidnm efife aibi- 
tioi hunccelocum, ^J!nus in tegulit. 
Cum adhuc capilUtus eJfem.{Ham k puero 
vitam Chiamgepi) ipfe nofier delicatus de- 
rcfiitf mehereules , mar^aritum. SchefFe> 
rus : vitam chiam , delicatam intclli- 

go, moUcm, jucuadaiD, quomodo U rijks dnus didus efl pioveibid , de 
quo» qui Adagia compil&runt. /rjfii>. 
Puto fcnbendum: gefii ipfimi. To ipji». 
mi ufUipatetiam injequcntibus : /e- 
minaipfism domino/ui, uoi vide. Gefit, 
^ <£'• Quomodo B. Cypiianus in 
oiat. fiib Maityiii horam : Tibigratiae 
& laudemgero Deus. Livius 3p, c. $4» 
Heque iUot re&egefiijfe, fuum in Italinm 
vemret^ ItaOptimus Gionovius lib. 
4 Obf. c. 14 , ubi vide plun. Plautus 
Pfcud. i,fcen- 2. Sedtace, ot^uehMie 
rem^ere. mojhrideiicatus. Scribo , nojhi 
delicatus.Quomodo apud Spaxtianuoft 
in Adria. c.4, delicati Trajani, hoc cQt^ 
•I tpsifSifm (amafii). Vide Cafaubo- 
num eo loco. Reinefius: ^finusin 
tegulit. Ita pnrfciibit pioverbio ftbu- 
lam, quam uariatuius ef^ nim. lem 
novara , infblitam , iimui hoiribi- 
lcm dc ftiigibus '7nuh7»t»7iieus(pue' 
rorum fttjfocatricihus). Vidcxt tamCA 
etiam fcholion maiginale poteil .: 
quale etiam hoc , Ecce , alius ludut » 
inlta. 

4. eccritus'] ^toVnw.cacritus , 6c 
MSi cacdttts vd carritut , cf vel rr ttlta^ 
alias litcias zquali du^u in iublime 
piocuucntib&s. poflerioies tamea 
Dn. Lucii , & collatio cum piotogra- 
pho. Roms iteiata oon£imam cc, 
Scheffcius: cacritiu,&omtiiumnum0r 
rum, An icgendum» caritui,& omnium 
numerttm f PofTct caritm accipi pio 
eo, qui ex ceia efl fQinutiis,ut nc no- 
taietui pulchiitudo eius. Numpo- 
tius cfrr^rtti^quod inveis^ pofits nie- 
lint littctz i ut intcUigatuicincinna- 
tasycomptitliis. Talca eium amabant. 
Q^ Yidc Digitized byGoogle a42 T. P E T. A R B I T R I 
<^ mnium nunurwn. Cum ergo iUum mater mfdla plangerer > 
&nos tumplures m ' triftmfnia effimus » fuhkofiriges cotperunt » 
futarescanemleporemperfeqiu. Habebamus tunc honmem Cappa^ 
docemy longum , * valde aitdaculumy &qm^ valebat Javem iratum 
toUere. litcauiaSerfiridogladio extra opim^percUcurritmvQ^ 
btta manufinifira ' curwfey& muHerem, tamqum hoc locoy * (fal- 
vumfu qmd tangp) me&m trajecit. Audimus gnrntum ; ' atpla^ 
ne{nmmmtiar)ipfasnonvidinius: baroautemtufier^mtrover^ Vidc Scnec. Eplft. 9 $. IJwner^im , eft 
vnmertmm, Omniiun numcrorum 
cilc dicitur, qui habct omnes numc- 
xos , i. e. pcifedus atquc abfolums 
cft: (icutciIebonsindolis,&habe- 
xc bonam indolcm ufiupamus. Ci- 
cero de Oflic i. iBmlMitemaffidMm, 
qtfd reSnm 4fpe!U»t , ferfe&um atqite 
ibfelutum efit&tett iidem dicmit, omnes 
fmmeret habet. Nofteiinfx^: DttetA^ 
men vitid hsbet , f iM J? mn haheret , ejfet 
mmiiitm mtmerentm. Sicenimleeen- 
dum ibi, non mtmmermm, Reinebus : 
€dcritus.leg,eccritus, f»x^(^, pro fc- 
lefto, ezimio, egiegio. Phile aquila- 
xum pullos eos gui contra lolcm 
tuentur vocat ^>S^k ^ wxeArus 
(utrifimes &fele&es),ScheLRhet,^rifi. 
i.i.et vtxe/Kiei ^ A^tTwXSf fimt pro- 
ceres,fclcfti JS.tolomm. Helied, lib 9 
k/£thieb,c,3 dixit «9^(9^ fXJE^@F f^ rS 
^^fiSfl^ l^fmhas^f (virttmfele- 
^ttm, & reoere eermrit eximiitm). 

1. trifiimemsj In vicem MS. & 
Patav. trifiimeme, Schefferus: in trifii- 
«MffM. Scribe>rrf/fffflMm4. Nzvius apud 
f eftum in Colaoe: Trifiimemsm detur^ 
imt ex mime. 

2. vaide sttddculitm'] le^no, vdlde 
etmUieem, lo. Ca. TilcDomenus. 

3 . Vditbtit levem iratum teHere'] MS. 
valebst , peterat jevem i, t. Quod eft 
manifefhmi lcholion in textu depre- 
hendifle. Sic ctiam aftum dim aliis. 
fi qax purioris latinitatis difficiliora 
iis viia , fimpUciufve fonuere, fiibfti- 
tuu in marpne > obvia» baibaia, qu« deinde textnm nivaferant. Scimus 
quid in hac ipfa cditionc , quamcz- 
tcra fequimur , Arbitro quk hifto- 
riam Fabri vcrbis Sarisbciienfis in- 
tiodu^amaffidum fueiit. Schcffe- 
lus : levem toBere, ficut taurum teUere^ 
Petionius in cditis. 

4. ^rt<flWTir]Perci«T«,occuno,ficc. 
nunauam aut laib piim. prxtcriti 
fimpl. ap. alios geminant. Voffius in 
Grammat. 

5. cufiefe'] diligcntcr. Pctronius 
in editis : deterfifque cieriese mamibtu 
incUnavit fe in lAum. Loquitur au- 
tem de manu involuta vcfte , dypei 
loco. De qua conruemdine Petron. 
Interte drca brachittm paBie , cempefiti ad 
praliandum gradum. lo. SchcfFeras. 

6. faivumfit, quedtange'] Formula ' 
eft cjus, qui avertit omen, quod in fe 
ex narrationc mali alicni valcre pof- 
fc pertimefcit. Itaque hic parentnefi 
dcDCt indudi. Nam pncedens hec 
teee dcmonfkativ^ debet intelligi» 
quia fimul cum his verbis intende- 
rat digitum infiiipropriiquecorpo- 
ris enm locum , in quo coipus mu* 
lierisfiieratvulnetatum. Idem. 

7. at pUme Cmnmentiar) ipfat] pro 
Patav. &pl. n, mentiar, i. MS. &pl. n. 
mentiar) i, Sdicfkias:& plane mn men- 
tiar. Mallem fcribeie ac diftingue- 
le, atplane, nenmentiar tipfaenenvi» 
dimm, 

t, intre verfm'] Itl MS. Patav. e. 

intreverfiu. Schcwctusiintreverfiu.Vi' 

vide» intre verfitf,nmpe intia ofHum, 

extsa Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 243 

fusfeprojedt in leilufn, & carpus tatum trndum haiebat^ quafifta-' 
geUis cajus, quiafiUket iUum tetigerat ' mala manus, Kas clufo cftw 
redimus iterum ad <^ium ; fed dum matet ^ amplexat carpusfiltt 
fid , tangit , & videt * manuckluni deflramenti$faSum : non cor 
habebat : non mtefhna : non qmquam : ^ fci&cet jamfiriffs puerim 
mvoloperant y & fuppofuerant fbramentitmm ' yacum. Eogo 
vosy aportet credatis yfunt muberesplus 'fcia yfunt ' noSurna , & extn quod cucarrerat ant£. quomo- 
do reiT0 verfam aeiem dizit Horatius. 

1. nuUamMug'] veneiica , magici- 
que arte axmata. Sic malitm carmen ha- 
bemus apud Plinium 5c alios ifto 
fenfii. Infcix^o vetus apud Gruter. 
pag. st6, Qno. TXMPoitz. VI- 

▼ EXE. DllUXMUS. A. MArA 
MAKU. DISPAKATI. SttMUS. 

Plaut. Amphitr. it, fc. i. Hme hemi- 
m nefdo quid efi msU m^iU ehjeifum ma- 
nu. I. Schcffcr. 

2. am^lexat &c. 1 pro MS. & Pat. 
amplexafet. Cztera oene habent; pri- 
mnm tnopinatb tatirit , deinde videt 
fHartiexSiMm, Schefrerus: ampiexaret. 
Poto melius fic icribi : dummateram-' 
piexat, & €orfnufilii fmtangitt &vi- 
eletBcc. Illud am/>iexare aftiv^ficpo- 
fuemnc alii quotjae^ interque illos 
ipie Cioero. 

3. nMiiMfto/biw^piito &faculum de- 
notari, nte elfe nmltum a mMiUie 
diverfom, qiiod in Gloflis legitur , 
Grzc^ue ;c#f ^^«y reddimr , hoc eil 
jiefcio quid , repurgandis pavimenti 
parietumqne (brdibns aocommoda^ 
cum,uti \ Polloce dooemur. Sehefferm. 

4. feHicetjaiufri^es ] Sic & pattI6 
Mth XtpifHitefrigei, pro MS. & Pa- 
t9C7.fj.fir^a. Bcf.ftriia. MS. utrobi- 
tjiatjfri^. TiIebom.j^4.Lege,yfn^r/. 
Diicrimen enim lucnlentum eft refe- 
rentc Scaligero , imer ftriges & ftri- 
gas , lic^ pleriooe tUa confimdant 
& promiifcu^ uftirpent. Schefteras : 
fiilieet jum firiga. Metninit Petronius 
ineditis: S^afirigestemmederunttier- 

To/ tuet f Pozro ex hoc looo fiifplcoz. icribendum tffefiriies. Quinquam 
&PhiIozenus: Sfri^a, ynn^etpfisi^ 
uU (mulier vemfiea). De ftrigibui 
hikt habes ali^ non pauca hucfp»* 
ftantia apud Apuleium lib. 1 1 A^. 
cui poteit addi PiautUfc Pibnd. i r,ic.2. 

5. vaemum'] pro MS\ vamattnem p 
& Patav. vaccatoftem, SchcfferUS i vac^ 
catetiem. Sic fortaftis \ vacando di- 
etumi quodef&tfacaosinaniique* 
ac deitirams inteftirib. Lic^voca- 
buluni hocalias Koti leiftum nobis 
fit. KtineGmiVattOteiimilt^.vatante* 
neni, yacanto £tici4, maitipultt», cen- 
to, vdlucmm ooiponealiofacuum: 
vacantivus , fiet^^A^^ , Vacans. 
FortaiRs re^ihs dixetimus Vacamie^ 
nem \ Partic. aft. ut Ctefcentionem, Ser- 
vantienem, Vatentiettem. vaccatonem, 
/5«w(96mC^. Hic plenis vtflls in 
Barbariam navigattir ; ftd dixi > iu- 
pra , propter fingnlft verba Fragmen- 
tumhocnonpo&deititUi, qui hoc 
j^t inte^as icntentias 6c narratio- 
nes proictibat , me mlnhs pagnam*- 
ro qu^m pro fingnlis verbomm. Vi- 
deo MSm: deprehendi fabricatoremy 
Sc promotores Hiip. maniSiitu man- 
tiois (dolus autem vel q. quo iubtilior 
veriqae magis i^em przbet, c6 
odiofior) pio marcuietat martu!o, 
quid ni ead. Vi& vaaatonem produ- 
ctum ftatuam ? Qiue mea mens de 
finguUs. 

6. fcia'] icientes, doiftse. Pacuvius, 
citante Priiciano : ne^ite ^uemauam 
invenitfiium. Gloffz vcteres : «J^V, 
fciue. Mempe ficut dicuntur faga , k 
fagiendo» quodmulia ftntiant in* 

Qji tclli- Digitized by VjOOQlC 244 T. P E T. A R B I T R I 

^quodfurfumefideorfmfacim. C^erum baro dle longus , poji 
hocfaSum, mmqumcolorisfmfuk', imopoftpaucosMespbrene^ 
ticusperut. t Mirmurnos, & partter credimus -^ ^' ofcuUtique 
menfam rogamus noSurnaSy m ' fuisfe teneant, dm redinus k coe^ 
na. Etfanejm * lucerna rnin plures yidebantur ardere^ totumquc 
trkinium ejje mutatumyCm TrmaUhw : t Tibi dico, inquk, ' Plo^ 
crmendfUnarras? ^ vMnosdekflarisi ^ & folebas fuarisejfe, 
* canturke , beUe ' deverbia adlcere, melica. Heu, heu, abiftis dulcis 

ca^ f JStutifims. i Trimsl€ki: 

teliigantque , iu fitM , <jubd multa 
(ciant. A/c«oeftduniiiuuvum/c/«/itf. 
lo. Scheffems. 

7, m^ma'] Sicappellatfpioptet 
{actamagica, qux nodu folent cele- 
biaiej aitemqueipiam,quamexet< 
centnodu. Schtfer. 

1. ^md /urjum efi^ dwfiimfuituitji 
Gtxdimd duut. Mnepmadtiu in Hif- 
potropheapud^then^Lfi. '7nLrjtfyf9' 
hf m ^sl.%mr etw , fcilic TmSn 
( emnes demeftid p ^msfitrfiuu ^ deorfiim 
fadnntj, de fiuniiia diicuiiantc in 
domo & fatagente. Senees ez paite 
£p. 44, Omnia ifta lenga vgtnfM mi- 
fimt, &fiiTfmmde9rfHmFertmuveTfa- 
vit, Th. Reinefius. 

2. efiMiati^ne menfium ] velut rem 
faciam. Sic enim habitas fiu£[e do- 
centpaifimveteies. Schefferm, 

3. fiuffetenennt'] ^iUz^finilms, Ci- 
ceto III Fin. 3. Stuar* ilUm quidem 
dimittnnmt, & fiUt fifinibm tetterej»- 
hamm, Idem. 

4. iueema mihi plures videbantur ar- 
dire'] hoceft,ebiiuseiara. Itaenim 
fit in ebtietate. Hoiat. i x Sat. i . 

— fidtat Milenim, utfemel iBe 

%Acafit firvor cap^i f mufneruf^ue h^ 
cernii, 

Habesfimilia apud Luaetium at- 
que luvenalem. Id, 

5. tibidicoPlecrime'] tibidico, Fox- 
mulaexcitaatis. Texem. Hecyi. iv, 
foen. i. ' 

Sluid aii, Myrrhina ? hem, tibi dico, 
Sche£Feius. Piocrime, leg. Piocame ad- 
ptlktio fcivi hzc eil vcie Romana» nota ^ Xapidibos : doceo in Epon. Kei- 
neiius^. 

6, nihH nos deleBarii] DeieSor non" 
nuUi deponens ciedideiont > quia 
non admitut ablativum cum pcaepof. 
^, vei ab , onmibus pailivts commu- 
nem. Nos dele^arii , ego toleiabile 
judioem oonihuftione & eUipil 
Gtaeca. l^ii ms deio^arii f i. «^ n- 
fiff > propter nos , vcl causi noi^i » 
nobis, qui 0c i^Czfoi^aifiiavii effe , ut 
iequitur, canturire,itc w^ ^ds tt» 
deie&ari alufua r«. 

7. &foiebae] Mailcm: atfoiebar. 
ScheHems. &, Id c& , imim, ^uia. Vii- 
gil. inBucol. 

^udierar, &famafiut, — 

S. canturire] £idlis eiTe ad cantus, 
Plulozenus : canturit » 4^6^^ • 
Sche£(eius. 

9. deverbiaadIcere»melua,Heu, Scc,] 
pioMSi, icVzUr,d.adiceriymeiicano 
heu heu i ab iftii, adlcere ett adjiceie % 
zblCds , abjiiiis * partii • paneis , vcl 
paites. Schetfems: deverbia. Hnnc 
totum locum iic conjicio legendum : 
belle deverbia dicere , meiicave. Heu , 
heu ! abiftu duicu carica f Qiuriit , 
an ahiviftu carica duiceif Caricay piQ 
re quavis giata & fuavi , quia ca» 
ricarum apttid veteies long^ mazima 
zilimatio. Duidi , eft pio duices , iic- 
utfolet lodsaliis. ^ttftisftoabivi^ 
ftit, deiiitis, ceilailis eile. Ciceioin 
Epiiiol. IUa mea , tfuafiiebae antea iau- 
dare y abierunt. Deverbiaiunt Comtx- 
dianimpaitcs* quaies recitaie con- 
iitcvciant iji convivio. Diomedcs 
Ub. Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 24f 

idm, ilmyinqmtilleyqtudr^£mu' decttcmirunty exquo 
fodagrtcusfaSusfum , alioqtun cum ejfem adulefcentulus cantmb 
penephthificusfaSusfum. quidfalrare f qtid deverbia ? qmdl ton^ 
firmam ? quem parem bahmy rufi unum ^ ApeOetem ? t oppofnaque 
id os manu ^ nefcio quid tetrum exfikilavity quod poflea Gracum ejj^ 
adfirmabat : nec non TrmaUhio tpfcy cum tuUcinesefJetimitatusad 
debciasfuas rejpexity quem Crctfum adpeUabat. Puer autem lippus , 

t PiKTimits, ^ EMf/fiMt. jOrdt^ 

KHdUf ( ctnd^nentA Judvia y tmtrimen' 
tum vsrium , caryctam ) : BdfiiiMs Cs- 
farien/!t ' apud Thetder 4, hift." Eal. 19, 
prxpoiimm calinz : 'Zit Wi «i? t 2tf- 
^Sv j(0fnuetf ^^rTt^Hf. tuttm eftjuf- 
cularum cenditwsu curare : 8c Nilus Cen^ Jib. III. Diverbia fknt partet commdi*- 
rumf in ^uihut diver/hrum perfina ver- 
famm. De Comoediis per partes le- 
citari iblitis in convivio, res nota eft. 
Melica, Lyricafuntcarmina. Keine- 
fius ifeUbott canturire , beUe deverbia ad- 
jicere, meVtcam , heu! ab iftis dulcis ca- 
rica. Legam , mditari : heu , heu ! ab- 
tftis dulces caryca ! MeHtari faftum c 
Ctxco fctXtT£f (meditari ) : ^sArnsf 
vero funt excrcirationes rhetorum , 
. 'dedamationcs -, Indc melttari idem 
quod perorare , declamare , recitare. 
Diemedes 1. 1 ^ Phnio ( cundem iaudat 
Chariftus in prim9:'c]us librnm terttum 
'Aitis Gramm. Greger. Turen. praf. 1. 1 
Vit. Patr. & Salamon Ep. Cenftantienfit 
in Lexico paflim ) docet meditantem 
ejje fecum co^itantem ; melitantem voce 
■dicentem. In reliquis deplorat fe ju- 
cundis ejus nanationib&s nunc care- 
rc : q. d. Vfjntt . IXMXont dsit^f^i 
0Vft7tnUn^t9(ffJi c^riy4c(gt^muyfi0hi 
^ -ytMut j pciiiftis , cjux nos cxnilara- 
rc folebatis. Vocat autcm id gcnus 
pcr*metaphoiam car^cat, \.c. (cita- 
tncnta conditanea. Pioprie KMfvten, 
Xj^KH», i(eff6icdjfis/i. Hippocrati & 
'Galeno eft cdulium , intiitum , (cu 
-miftcllaevariis condimcntisdelica- 
tis adpaiata, cVe nsy^Hsifan a^it^^ 
TOi' <nnU)kapoi •^oreiuf^gkT^ S- 
9^. Erot. Lydomm invcntum cflc ^ 
Timonis Sillis rcfctt sAthen. l. 4, & 
12, & fciiptoribus ^ o^AfnvkKSf 
(artis co^inaria) cdebrati: ^omi- 
nat Lucianut in Conv. x?fftif mnifc- 
f(g^ yg jQ^MXdW. (faporet & mijfus 
^ forifceae J i HAxim. Tyrius diff. 1 1, ftantinop.mexSam eti(0^of, fimpli- 
ccm, «c^^^n}%y , fotis olcribiis la- 
diculis & hoiaiiis fruftibfis conftan- 
tem discie «xt9^^<^& KSH titttx^w 
( conditura & arte carentem ). Poteiam 
etiam dt caritis , quz funt fiocatx fi- 
cus, i%ie^f9 dulci (apoie commen- 
dabilcs mazim^, 6c mtei mitioies 
cibos piimz omniam leceptz ^ mor- 
talibus , exponere : ied quod dixi vi- 
detur eiegantius & Petronio ^tXtX^ 
Xnfncot^ro» ( Qraa fermonis dmantip' 
mo ) dignius. 

1. decucurreruntl Decmro,^toamOy 
pfxc. excuiro, deeu^nri, 6c decui- 
li, &c. 

2. tonftrinam"] commemoicm (oli- 
cet, aut talc qnid fubintelltgendo. In 
locum Patav. tonftrinmm, quomodo 3c 
MS. nifi fit tonftinuuK Schefiems : 
Tonftrinum,in quo ganuli ac loquaccs 
folebant conveniie. Docuit piidem 
Cafaubonus ad Theophiafti Chaxi' 
6tttc8p. ffl. 243* Noft quoquc olim 
ca de le egimus ad JB.liaiii noftri iib. 
viVai.Hift.c. 12. 

3 . ^peUetem ] Lege sJpeSemy fi VC- 
lis. /. 0. Taebom. 

I 4. uejcio ^uid tetrum ekfthilavitj 
I Vidcn* Arbitmm in oiatoie fiio tc- 
tium fibilum notaie , alios lifum A- 
i gtmemnonis jegi^ fetentem, (cho- 
J Qj lafti- Digitized byGoogle i4(f T. P E T. A R B I T R r 

' firM0ms deniibus catdlm tigfm > ^({ue indecentn plnguem 
• pra/ina moMat fafcia , fanemque fenulJem ponebat fupra to^ 
rum, atque ' hoCy naufea recufantemfaginabat ; quo adnumieus offi^ 
cwTrmakhio*Scylacemjulfitadduciy prdftdmn dmus Janu^ 
que, Necmoray mgentufornuadduSuseflcaniscatenavinilus ^ 
adnumufqueofttarucalcemcubaretyanternenfmnfepofmt. Tum 
Trnnalchio ' jadans candidum panem : Nemo, inquity in domo me^ 
tne plus amat. Indiffiatmpuery quod Scjilacem tant effufe laudaret , 
cateUam * m terra depofm , hortatufque ut ad rixamproperaret : 
Scylax^ ^ camno fcilket ufusmgenio teterrmto latratu triclmtum 
mpkvity * MargaritamqueCrcefipenelaceravu. Necintrartxam 

tumultus lafticomm przcaventem inttoduce- 
re 9 &c. Nunc ittendesis, ipfe ad nos 
verba fadet , fieiidei^urulhe quid 
facile , utut fic fn^us 6c luxatus , 
?etnulam ejus eloquentiam i 

1. fitdidij^imis derttihus'] proMSi, 
& Fata:r. fird^difimus d. Sphetfcrus : 
Scsihe , fwdidifiimis dentibms, 6c dt- 
poero intelliee. 

2. prafitM J MS. in m. /. viridi. 

). hof'] (c, /!#»«, vel /)4iirnimirum 
tMtuIamf pro MSi & Patav. />4c. Schef- 
ferusquid hicvelit, non (atis aHe- 
quor: RatiOfinquit, requirit, ut (pro, 
hactuusfiA.) icri«atur, bMtiAufea,^z- 
nem nempe i^^. Futo autem hic 
deefteea, quibus faginaverit catel- 
lam > 5c iccicco poft rscuftntem afte- 
lifcumopqrtere lcribi, S^itna Mar,- 
^aritd ( hoc catelijE nomen ) eratpa- 
• nis • fed ^rfan autopyros , poterat- 
que accedere>us ; qua ratione invita- 
tus Trimalchip , tDoxScyUcem^ligi' 
neo excepit paoe. 

4. Sc)tacem jubet adduci, prafditim 
dwnusfamiliA^] £t mox de eodcn>« 
rtemo meplus in dome mea amat. Theoph, 
in.Cbarah. hominem rufticum dcfcri- 
bit , quod vocato canc & roilro ejus 
pichenso , Sn ^/pvKcuxr^ 7« z^e^ef 
ttff^i llw Hsueuf, t^THS fiihv (hicle- 
tum , domum , & domefices cufiodit ) , 

dicat. fxpieflit i&m advcifus ca- . nem , comitem domini & focium in 
venatu , humanitatem Hotmus /. 1 6 
Diati. ubi Liber fuum przdicans : 
£101 / inquit , f(sU ^ o?tv?ieUion9 c^ 

Ttluu Tnft ^f^K 
( Efi ^ue^tte metu catulis animum 

queis lupiter ip/e 
Humattum dedit , humanafed veee ng" 

gata). Tli. Reinefius. 

5 . jadans candidum pattem ] Fhx- 
drus nofier lib. 1 11 ^ c S.fiufiaja^at 
familia, Dicam ibi amplius in cum 
fecundis. le. Schefferus, 

6. interra] Fatavina edit. MS.x/i 
terram. > 

7. camnofiHicetl MS.pio Fatav. c. 
fuhiret. SchcfFerus: fanino fitbiret ufits 
mgeme. hcgo Scylaxeaninofiihirateu/ut 
ingenie , i. e. nonnihil fiiitiiatus pr6 
ingenio canino, ilcut folent canes 
ptscfeitim talcs f^ciies irafci. Vfus it^ 

gtnio y ut apud Fetronium vulgatum^, 
ufus benefide , confiiio, virihiu. Curtiiu 
VIII, cap. 8. Slui mihi permittunt uii 
ingeniemeo. Reinenus:j«^«r. Emen- 
do converfa fyllaba ret, & it%. fi*hitery 
i. e. fubito. Adveibium cnim iftud 
(iib eadcm iigniAcatio^e teiminatio- 
nis geminz, uti alia plura. 

S. Margaritamque] catcllam puc^ 
ci. Scbefferut, 

|. K«n Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 24;r 

ttmdtus mftitit , fed canddakm etumfupra rnenjm everfum » 
& vafa omnia crjftaUina comnnnuit , & oleoferventi oBquot con- 
vivasrejperfit. Trtmalchhy nevulereturjaduramotus, hafiavit 
puerum,acjujfitfufra derfum adfcenderefuum. ' Non moratus dle, 
ufus equo, manuqueplenafcapulas ejusfubinde * verberavit, & mter 
rifumproclamavit: bucca^ bucca,quotfunthic? Bepreffus ^ erff 
^iquamdiu Trimalchh ^ cameUam grandemjujit fmfceri, potw^ 
nes dividi omntbusfervis , qtu adpedesjedebant , adjeda exceptione : 
t Si quisy mquit y nohurtt accipere caput ilhperfunik. interdiujeve^ 
fa, ' nunc hdaria. 

t Hanc bumanitatem infecutafunt ' mattea , quarum etiam re-* 
mdoMme yftquaeftdkentifideSyoffindit. SinguUenim^allinaal'- 

t TrimMu. t Emflfims» tHiS & Fatav. N. m, i. ». Scbefiviut : «M 
nwatusiigmfiue^iM, An fciibeii<laiD> 
noa mwMus iie , & ufkt t^ t cquum 
intelligoTxiaialchionem, quiaiuf- 
fciat putxum fupift doifum (Suun af- 
cendete. 

, 2. vtrhtr^wt > ir inter rifum frp' 
^UmMvit: W»»^.] pioFatav. vcr* 
hnMvit y iiit€r^tt€ r. p. Bmcot h, & MSt , 
v. inter ^uem , r. praLmutwt, h, h, Ti- 
lebom. Buee^, huce^k: anidetmihi : 
Buc9, hue», ScheflFerus: Puto innui 
genus ludictt » quod hodteque paf- 
fimfiequentaturpnieits. Clauduntur 
uni oculi » cseteii palmis.fetiuntiGa- 
pubs, moK digitum imponunt « jur- 
bcDtque divinaie , quis ut, poUczne» 
nn indez, numaliusquifptam. Sed 
pioeo» (|uod hic di^tus imponitai» 
vetetes mtcando ufi videncui , id eft , 
ficpzotenfisdi^utis, ot oimc hunc, 
jiunc alinm lefenent numemm, 
•quem cocebatut divinatc is » qui o- 
culos habebat te^os. Cxtetum il- 
litd^iMMquidfit, non definio. Po- 
tcftvoxfoimaiaioc6eife, utintali- 
bus confiievit. Poteft&fiMnamde- 
notaie. Quomodo apud luvenalem 
Sat. XI . CuTtim (r liftke huees legun- 
tur. Nifi putes huec* fctibi opoiteie , acdptque pto ftulto. Quomodo apud 
Pkiitum in Bacchid. v, (cen. i. lunt 
fiulti ffipUdi yfiitui , fyr^i , hitrdi , hltm' 
niy huecwcs, E^ciftimo auftotem ve- 
lecondi id diceie s pucsain non fo^ 
lum fisapulas Triinajchionis plen^ 
manu puldire , fed & buocam teti- 
pSfk , fimulque inteaog&iTe : hucak 
( quia in buods lingnt ) jmtfimt bUf 
Vnde & (?) poft bic appoini. 

3. ergesli^umuMuTrimsielfif} MS. 
pio PaUV. erge Trimdieie. 

4. esmeUamgrmdem jufis fui/cere'] 
Tilebom. Confentaneum magis:j«^ 
fit 0^}trri, ScheffBXns : jufiit mifieri. 

Compkti vino. Vitgil» i, Geoig. 9. 
Peculmjfue inveutis ^chelei^ 'mJjcuii 
uvis, 

Maxtialis lib. xi £p. 6, 
Mifie 4Umidies puer tritntes* 

£t iib. VI Ep. S4> 
Mifitriphi ffeitums immcat 
Sedcrehresjtshet dtifuett •»— 
$, iMMK W^iMJ MS. admtig» «/• 

tmacUmis, 
6. mdtteM'] beUaria. Meminit & 

Sttctonu]sinCajocip.}S. Mamcilm 

vnlgb ibi legant hmSta, Memmia- 

ntts aliique Ubxi leftillf 1 

tM. Scnefotts. 0^4 Digitized byGoogle 44« T. P E T. A R B I T R I 

iUesfro turiis ' cvrcumUtAfmt , &*ifva anferhiapileata , qua ut 
cmeffenm * ambitkfilfme a mbis Trmakhtofetut , dkens ^exof- 
fatas ejfe gaHinaf. Jnterhxctrkimtivalmliilor^percufftty * ami^ 
Sujque vejle alba , cumingenti jrequentiacomilfatorintravtt, Ego 
tnajefiate conterritus Prdtorem putabam venifje. Itaque ' tentavi 
ajfurgerey & nudospedes in terram deferre. Eiftt hanc trepidatwnem. 
Agamemnon, i&ContineUe, inquit , homoJiub'iftme. ^Ha^ 

t jlimemn$m, bmnOS t. etrcHmlatn'] MS.pcoPatav. cir- 
tulat£. Schetferus : Saibc , drcumlM- 
ufittit, Qqanquam i£to xnodoficin- 

2. 9va anfiririd bileMtM'] Quomodo, 
pileata', An, UXmpl\aperpileatuseet 
appodtus } At hoc vix convenit in 
«va. Sufpicor hic mendamlatere, 
liut etiam abefle quidpiam. Sed fic 
habes quoquc in£»» utfitampltus 
COgitandura. S^feferut. Ova piieata , 
cxplicabit Reinefius pulcr^ de aibu- 
mine» vitello, & farina ili modom 
pf/tf»/»coagulatis, inferius. 

3. ambititffSme a ff#&» j Dfo MS. 
Se Pat. amhitie/ifimen. Schefferus:^- 
bitiejifiime nektt Tnmaichie petiit, Su- 
(plcor , abefle prxpofitionem , (cri- 
bique oportere , amhitieffimeanehis, 
Eilipfin profe^o talem obfcrvaic 
xion reeordor. 

4. exHilfatas'] Lucretius lib. rv. 
^tijue exefjite det emni pefterefiu- 

&ut. lo. Schefrenis. 

5. percupit] virga, ck morc, ad 
fienificandum magiAratus publlci 
Mventum. Habes latius apud Lip- 
fium I £led.23. I.Scheferus, 

6. amidtupfue 'vefte a\ha ] Comir- 
fator Habinna^ , Sevir ejus Colonix, 
4tt mox audicmus, vefte alba ami- 
Aus, proptcr feftum , cuiinter&it, 
convivium. Horatius: 

lUa repetia, natales, aiiefifue dierutu 

Fefies albatm eeiebret, — * 

-CioeroOr. in Vatinium. Siuumipfe 

epuli Deminus ^ ^riud aibatus ef. 

fitf^Q, E&mm4ib4Veftit^KWn$^ nova, nec fordibus maculau. Vid^ 
Lipfium I EitCt- cap. 1 3, & qux nos 
olim ad Pacati cap. 37. Scheferue, 

7. tentavi affmgere] Alibi : tenta^ 
vit muliercula dare doum, ^JTuT^ere > 
eft , loco cedere honoris grati^. 
Quod fic abfolut^ufiupavitquoque 
Cicero de ScncA. Hacenim ipjafitnt 
henerabiliay ^ua videutur ievia at^ut 
ceuemunia } /aiutan , appeti, decedi , af- 
furj^i, Sche0er. 

f. &Centi»ete'] i.e. manc. Bon« 
auremcMifwfe, quia volebat fiugete , 
& fic contra prioiem voluntatem il« 
iam manebat. Terent. Phorm. 11, 
fc. I . Ruriferife centiaebat. ubi Dona* 
ttts: Centinerejfe didtur , 4fuicentrav^ 
iuntatemjecentinet, Idem. 

9. Habinnat Sevir ] MS. pro Patav. 
HabinnaS, Schctkms i Sevir. Qnalis 
fuit dc Trimalchio, ut infcrtptio ipfi«- 
115 tricUnii poftibus affixa doeet ia 
jam editis. Fuerunt porib Seviri^ 
magifhatus colonici, Gucm in ho* 
norem Auguftomm faoiendis prsfis*. 
^i , atque ob id xAugu/Ulium elogi^ 
omati, creaci^Deeurionibus, fiout 
•docent vetcres apud Gruterum in^ 
fciiptiones. Et qnia magiitcatus e^ 
lant, habentliftoiesfuos, ficuthic 
Hannibas, & inprjcoedentibusTi^ 
raalchio. Ad Uftoies enim tefinen» 
di fafces illi com iecuribus in pofti- 
bns pndiftis. QuaJKjuam hoc ab 
ipfisairogantermagis, quamcxjure 
fa^um fucrit , ut in ante indicato £- 
iedonunlocoLipfiustcfiatur, idam. I, idemm Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. i49 

^JsSevfreft' idemqtte L^arius y * qm rideretur montimenta 
optmtefacere. 

t Becrejtus hocfenmne repofut cubitttm , Habmnamque intran^ 
tem cum admiratwne mgenti Jpeilabam. ' lUe autem jam ebrius 
uxorUfuahumerumfofuffratmanuSy oneratufifue abquot coronis , 
& unguentoperfrontem m ocidosfluente , * Pratorio bcofipofuit , 
continuoque mum , & caldam popofctt. DekSatus bac TrmMlchuk 
Marftatey & ipfe capacvrrempopofcit fcyphmn ^ quafivitque qm^ 
niodo acceptus efit? t Omnia, mquitjbahummjprater te^ oculienim 

i EtutifiM. t Habintuu. Wl T. idem^ne lapidMritu ] Erant enim 
Sevirif & Decuriones \ quibus illi crca- 
bincur, in Coloniis 8c municipiis 
infta DuumvirQtj hi demum quod 
Romx Confiiles feu iiimmi magi- 
ftratus > Decuiiones idem quod in 
uibc Senatores. Anonym. in litt. lo. 
Lucii Romi : Honoies quandoquc 
cum artis profefnone fuifTc conjun- 
6toi , habemus in lapidum memo- 
xiisap. Giut. 1067, S. ubi pafiteide 
Auguftali , qui vefiuaim tenuiaiius 
fuerat. Vide tamen ibi ieiiem, in 
Atellano lapide. 

2. qui videretur^ T\ito , videtur ^ 
faibendum. /•. Schegerut. 

3. IMe Mtemjam ehriud Mfevrii /ks 
humerit imfofuerat mami*'] Thefmo- 
polin philofbphum corariviojntei- 
nituium , kmpctHf^of t^sff ths eixi- 
Ttut (jkfultum ajkmutit ) fingit Lw- 
djiffw. idyerb ^ (enio & nnfXeiet (r^ 
tienfoaletudink ). In' fbcminarum lei 
lautr fiunnUtio eiant lawfdi/kf. ^- 
the». lih. 6, Tcl quod Teiius videcut 
l«w^<«-$4A<- , iimutrc4af , qvut do- 
minabus terga humerofve ftippone- 
lent ; fuccollatiices. Eufiath. /.10 de 
amcr. Ifm. Stftrati/iiiam Ifmenfs ancil- 
Ix matiihAs imuxam venijje narrat. Th. 
Reinefius. 

4. praterie lete'] Scheffeius : Sum- 
mo , qnem occupaie Frsttor in Co- 
lonia Ibiebat , fi quando efiet prz- 
fens , qua de re fupi^ quoquexfixi } 
^ttaiiqHam nihU talc obfcsvUim a- pud alios , quod lecorder. Giono" 
vius pci ep iftolam , locum praterium 
inepta imitacione lod cenjularit ap. 
Plutarch. aibitramr dlftum. Praterio 
Uee. Agitui de inepta fiftione led 
pratorii , quo conceflb plura foifan 
ruerent. Videndum igitui, an non 
locus prctorius faltem in Coloniis 
idem qui (Iimmus , feu in urbefic 
ftiiAe diftus confularis. Initi6, Pr«. 
teres onmes magiftrams difti ^ prx- 
eundo : fic jam iynecdoch8 genetis 
pro fpecic loctu praterim pro confiilari 
liibfifteret. Deinde coionizexurbe 
\ Magiftram craducebantui ; <]ni ma- 
giftiams fivc unus , five pluies , five 
collegae , five diverfi , non alio aptius 
nomine memoriam Coloniz lelin- 
queie poterant qn^m Pratorumt qubd 
capita & Duces Colonix fuerint: un- 
dc Pratoref f«pe pro Ducibus , & Im- 
peiatoiibus : ind6que cohors praf- 
ria , i. Frincipis exercit&s , fcu Impe- 
latoris. Ita Grzcis Prateres, A^h- 
ttf , & 'Str^rti^ Porrb fiiit tem- 
pus , chm poft captam piimo bell6 
Pun. Saidiniam tot Romz eflent 
Pratffres quot provinciz, qui in lo- 
cum Confiiium rebus partim uiba- 
nis , partim piovincialibus fupeief- 
fent , jus dicentes. Hi Prateres & in 
Coloniam autprovinciam venirent* 
quid ni locum habuerint fuo quod. 
juie fijmmum , indequc pratorium di- 
&nm. <u 4. hn§ Digitized byGoogle ayo T. P E T. A R B I T R I 

weibkerant : &m-H€rcules ^bemfm. ^ Sc^afacrummven" 
diale fervofuo mifellofaciebaty ^ quem mffrtuum manumiferat : 
& * puto cum vicefimarHs magnam mantiffam babet. ^ qmnqua- 

ffnta 

fflOftui ne ^uidem fiftionis , nifi fi- 
€tio intei vivos letiaheietur i nec ta- 
men fic aliis uUum jus pareret* 
priulquam dominus pet epiftolam, 
intei amicos, fimilivc modo id Cc 
kdCCc & facere ratumque habituruiii 
teftaretur. Id verb Arbirii non erat » 
fic nude pioponeie. Bene autem ma* 
iMMnf/2r4r plufquamp. quia^domino 
hoc non peifeftum. Nifi (enfus fit: 
quem nuuimmiferat manumittendo ia 
aiticulo moitis , nunc mcrtuum. nam 
fi plan^ ad jocum hzc fpediarent, pu- 
to dixiilet mwrtuum mMnumiJlt j fi ve- 
ta & piopiie loqui voiuiiTct , diccn- 
dum fuiUet m^rihundum vel mcrittt- 
rum m4numifit,yvi manumilcrat. Hzc 
fic in utramque partem ; quia vidco 
Dn. Keinefium tantiim de alteia co- 
gitafie. 

4. putoeumvicepmariit'] ploMSiy 
& Fatav. p. €. vicenfimariit, Sche£feius: 
Ifta lego ad hunc modum , &pute , 
cum vicfSmmi$. Intelligo de Scifia, 
eum ait liabeie vicefimaiias , & una 
cum illis mantiflam magnam , puta 
ex bonis manumi(fi Miielli. Vicefi^ 
yMfiM ezpono pecunias , quacdepen- 
debantuxpationis ab illis , qui eiant 
manumiiu. Quomodo & apud Li- 
vium occuuit surumvicefimarium, At 
mantiffk ei^quidquid addicui lei piin- 
cipali , ut hoc loco alia q^svis , pi^x* 
tei debitas illas pecunias. 

5. fucniiudiinta miUihui txijiimant 
n*.! putant defiin^kum tot millia 
poiTcdiirc. Exifiimant, tCt afiimant , 
cenfint. Ciceio de Oiat. NennulUdum 
eperam fuam magiiamexifimarivelunt, 
Schefieius. auinquagiuta miUia CdL 
icfieiti&m,einciunt Philipp^os 1 1 $ o. 
Hoc ciicitei fiiit pcculium fexvi , ca- 
jus intoitu ceu fui juiis contiahcbat , 
lemque Domini augcbat. I. kerwjuit'] icii. n«to, qnotDodo 
apud Plautum Meic. i z, fc. z. baie^ 
tibi , quanquam ibi foimula fit ab- 
euntis & valediccntis. Schefferur. 

1. SciJPa facrum novendiaJe fervefue 
mifeUof.] pio MSi, fcijfa laucum noven- 
dialem — 8c Patavin. 5. iaeuum —lem. 
—* Tilebom. fcribes, Scijfa, feupo- 
tius , SyUafacrum novendiale fervejha. 
Scheffcrus : Cenfcofcribendum,5c»/^ 
fa (acrum nevendiale fervo Jko faciebat. 
Dc iaao novendiali in honorem de- 
fixn&i habes abundc apud Kirchman- 
num. mifeUo. Hoc crcdo fcrvi nomcn 
^ilfe. Exiftimcm fubcifc ironiam -, 
quia icquitui, ^mnquagintd miUibut 
exifiimant mortuum, Cic. ad Attic 
Meum Cicer^nem, cui nihil mifiUo relin- 
quo prater invidiam & iffiominiam nomi- 
fiii mei, tuere quoadpoteru. Sed B.einc- 
fius: Seijfalacumnov^n-dialemjervofuo 
mifeUofecerat. Icg. ScilU , vel SyUa ^ (a- 
cium novcndiale cum MyfiiUo: hoc 
apud-M4rf./. I £/».$K 

3 . ^uem mortuum manumiferat] Cui 
autem fini hoc, cum ncc dominus 
iPationi nomen adipiici fic poifct, ni- 
fi quadam fidione , ncc fcrvus fen- 
tire bcncficium ? an cenfcadum cum 
reliauis quz magno numcro nugan- 
' tur ifti convivatotes morlbusRoma- 
nis infolcutia \ Cum fuum \ manu 
Demctrium moribundum manumi- 
fit Martialit iib. i Ep. loz, inde & e 
domino Patronus hdtus eil alter , al« 
tcr i fervo Libertus mori potuit. Rei- 
nefiud.^ Videoi mihi ingenium Axbi- 
tii noldii , hic videie i lufiim. Manu^ 
mijit', quiamortuus. vicefimariae ac- 
eepit ; quia pccidium tot millium ad 
dominum dcvolumm. Mantijfa, ad 
.zcliqua aifingitur i vultque diceie , 
peculium hoc plan^ libeiumaddo- 
minum lediiile , nullis Adioni- 
bus giavatum. Cene manumiifio X. Tamen Digitized byGoogle S A T Y R I G O N. af t, 

gt9ta enm mlHbus , exiflmant tturtuum. Sed ' tmen fiuvita 
fiut y etwnfi coaSi fumus dimidias fotumes * fufcr offuula ejus ef- 
fundere. t Tmen , mquit , Trmakhio , qmd babu^ts ^ m (csna ? 
t Dicam , inqust , ^fipotero: non tam bonx menmiafum : utfre-^ 
quenter nomen meum obbnfcar. Habumus tamen ^ mfrmofercU'- 
loforcum coronatum, & ctrca * kcanicamy& ^ gtgeria optrniefaSa, 
' & certe betm^ & ' fanm-autopjprum defiwfibi, quemegp malo, 

t MMifims.. t Htiimua, qUOm . "" I. tamen'] optim^. Scncc Ep,9tf. 
inicio. T^men tu indi^^^rit ^liquid, 
Scheffcrus. 

2. /uper 9fi'cula] MS. vicc fMY.fu- 
prat. LcgecamameinM$. ^uncuU, 
putabamquc ab antiquo ^pm-^ fed lc- 
cunda coUatio Rom. dedit qpcuU. 

3. intrnia'] M.S. in ceenam. 

4. fipotere} pro MSl , & JPatav./ 
potuero. Vidcoenim in hac.ipfa pa- 
pnsifirihilita piofiribU(a,fruftrMm pio 
firufium 6cc. icripiiirci qvudmpefue' 
ro , pxo petero ? Tilcbom. / potuer» : 
yion. "Legcji petero : Kam, 

5. inprimoferculoporcumcoronatum'] 
pco MS. & Fatav. i. prtmo porcum pocu- 
ioc. Schc^cus: inprimoporcumpocu- 
/«. Sciibe:/n^»M^9mi*m/rrf«/0. nam 
fequituc mox : Se^uensfircutumfuit. 

6. lucatticam'] pco MSiy &PataT. 
faucuncuium. Hocquidiit, zgc^ di- 
Vinavcco. Scheffer, Saucuncf^ium. Di- 
phchongus jacet pco fimplice : au pco 
u vcl •: imo in pconunciando iiccon> 
fiindcbant} inde Ciaudim, Clodtut: 
^ulm^ Oim. Lcg. laucuncuium , iucu»- 
culum/ix. lucanicam.AliasIucuncur- 
luseji y>Mi(j^f79i^ ( dulciarim) (ciii- 
cct afi^ (panu ) vel 'dhetKUi (pia- 
centa). ^pui, 10 Metam. poncs au- 
ilula, lucunculos. Reinefim. Lucunfem 
(cdulii id genus ccat)^ ita dixccc, 
?i4^xS»ik, vel A^xinr<t?^ , quia. ^- 
zina , qu« aiba eft , aiupccgeiecux. 
Mcminit cjus Vacro apua Nonium* 
Ind^quc lucunculut, Ananius f cacxils 
apud Nonium : 

Piftori non : atcur nonfcrihlitario , 
Vt mttatftatrisftiio lucuncuios f Lcgas hc apadTcrtuUian. dc Spe- 
^acul. K«/?fW. Sicuinonp]acet/«K»-* 
nica , quam Dn. ^cincrius ftiggellit,' 
isaliquando aliud, modo in lcgici- 
ma fua (ignificationcfubftituat, /«-, 
cuncuium Vieco opus piftocium huc vix 
£iccce video , cogicavecam alias cje 
Catonis c. 84 dt/avioio {axfavilio. 

xxria. Schcffecus : ^fx.«ri«. Mallcm» 
pgeria. Nonius : Gi^eria, inteft$na^ai* 
iinarum, cum ifitiit cd^a. PcftusiGi-» 
^eria, ex muitit opfoniit decerpta. Qttod 
non puto rcpugnacc , £iirumve eiTc , 
proptcr ilfitia , ccupucabac Scaiigec. 

8. &certehetamj Sub ifto crrr« la. 
tet vox altccius cibi. Schefferus. Foft 
cnaccata tcia pcaeftantioca pcimi miA 
fus obfonia, pecgit ad ulcimumf 
ipfiimque tandcm panem , qualis is 
mecit,tcaditi atqucait: &certehe* 
tam , ir panem autopyrum. q. d. &. 
quidnibabuerimusbetamf cibum non 
minus communem , quWfuavcm* 

ftczfcctim juxta aHaturam ( porci ) » 
.anguidum , & tcncmm 2 «ccandem 
his rcfpondentem mandimus pa* 
ncm, eztricicoiibixclido, fiufurc 
non adempco. Hcincftus : & certe be^ 
tam. Sub ifto certe lacccc vocem alce<i' 
rius cibi rc£^e vidU Nocator do^ifr 
ftmus. Xmo vecb latct , fjed iiib utro- 
que , certe betam : e quibtts jttndis Sc 
^lihrarii corruptcla, vindicatis exit 
A>ihi cicerbttam. Ita adpcUant fon* 
chum qucm inter iha^t^ ( efcuien- 
ta) reponit Gai. 8 deftmpi. Med.fac* 
X^e^* *^ 'W <<^^A^' (viridemad^ 
buc V- tr trum) 3 & Piitt. /. 22, c. 2^ 
Thcfco Digitized byGoogle 2y2 T. P E T. A R B I T R I 
quam candidm, & viresfachy& cum mea re caufafacio nonplm. 

Sequens Thcfco pcTcgrino ab Hcrcalc hofpi- 
ta Attica adpofitum fiiilTtf fcribit. £ft 
aHtem nyx^ veecnim , qiue hodie 
laducella, ^ fucco quo fcacet , inter 
cichoracca Gu. Rivm ad Diofior. lih.Zy 
e, 130 dc cndim OiHcinaram expo- 
nil. Rue&ius l. 8 denat. Stirp. cAp, io\ 
& /. 2 , f. tf 3« fonchum adpcllatione 
cicerbits in Hctruria hodi^que no- 
tum , ne^ue k Latinu ea.m ufurpari , nec 
legitimA moneta percmffam , nec e prijco 
Latimtatii penu depfomptam ejfe (cribit : 
quxfortams non fcribcrc mcliuse- 
ixt. Extat cnim in Nothit Diojeerida , 

gnzTocant, id cft Synonymis hcr- 
amm Diofcoridls libro ante aliquot 
iccula adje^lis , Romanos fonchum 
Afperum nominarc jUKif^iiit etcart- 
^9 : & teccpta fiiit a nobiliiCmis 
Botanices fcriptoribiis Cordo, Ma- 
nardo, Comario, Matthiolo, A- 
mato Lufitano , Lobclio, Bauhino, 
Bodxo , Marcellns quoque Virgilius 
Floientinus , Comm. ad Diofcor. l. 2, 
• t.' 1X9,2. (uit cicerbitam vocari icribic j 
ied non circ id cju9 antiquum no- 
men : in quo (inc dnbio fallitur. Se- 
culo enim quartd cognttam habuit 
ateriita nomenclatttram MarceBusd, 
Emprr. c. 8; qui ad dcntium dolorem 
Icnicndum commcndat mafticatum 
fadicis ri rer^f>4 (mali in Edit. legi- 
tur cucMrhita ) ^uam Grxci fencbon ad- 
feUant : phcftar^que id poteft vi, qus 
i^€\ tribuitur (ubadftrineentc.Etfi vc- 
ro Kotha illa eii)i<rmi^ unt & inccrta 
«tatc fcriptoris Grxci cum gcnuinis 
Pioicoriacis przpoftero hominum 
ihidid confiifa fucrint oUm , qua dc 
rc quctuntur Marc. Ver^. & Dion Cor- 
fonius praf. in Diefcor. non prorfus ta- 
mcn , poftquam (eparata hodic ea 
lcgimtis, rcprobanda (unt , quodin 
iis multa fervcntur , quz ipfis verbis 
apud tlinium^ ^ppulejum herharium 
(Sc Onbajium rcpcriuncur ; agnolH 
quoqucpoteft, ea fubindc ab Ara- 
w^\X% Serapione , Rhafii Sim, lanuttfe ctiam & Af . Silvatico laudari , ut s>a« 
tc hofce ejabocata fuilfe nccefle fit » 
cileque vctuftioia au^ vulso pu- 
tantur, & cognitu aigna , ctb fafti- 
diofa & grcgjaria ingenia in fummo 
natantium onc eU ^cL^^ c^iut , 
liii ^iXjoKQ/kfitTw S tttouS-m ( »«1 
in fTo/muUim intuentium , neque e fu^ 
trihutaUa dijudicantium ) fcce ncgii- 
gant.* 

9. panem Mutopyrum &c ] Locus 
hic pciobfcucus. Vt igitur lucem ali> 
quam illi commodcm , fic lcgcndum 
puto. & panem autopyrum quem ^0 
malo,oinamcandidum: Hic&vhesfa^ 
dt , & eum mea rem caufa , facio , nm 
ploro. Fftllituc porro hic Habinnas 
dum putat , viribus comparandis au- 
topyrum panem candido , fca fili^^ 
ncusilleiit, feu fimilaceus, przre* 
rcndum e(fe:contra communem Me- 
diconmi omnium fcntcntiam , qui 
mordicus tcncnt non tantxfirmim- 
dinis alimcntariz autopymm clfe 
quam fit filigincus aut umiliaccus. 
Confirmat hoc Corncl. Celfus dc re 
Medica. Uh. 2, f. 17. Ex tritico firmijSi- 
maftli^o , deindefimiiia , deinde cui ni- 
hil ademptum eft , ( f «m^ etM^^f 
Graci voc^t ) irfimtior efi ex poUine , 
infimripimus ciharius panit. Ita cnim 
qui laborat in editis , Celfi locus , 
(anandus cft. Tilehomen. Panem atno- 
pyrum , faf^um ex farina , cui nil fur- 
ftlris eft detra£bum.Mcminit Plinius» 
& quandoque icrmentaram fiiifie 
oftcndit lib. xxx i, cap. 2 5 . ^d onnia 
autem hacfermentatus , aui vocatur au- 
topjrost utilior. defuofibi. SicApiciuS 
! L. 5. St^wuUsjusdefitofibi. Itcm :fito 
fibijure pertanps. & Cc zlihi.Schefferus, 
Foterac videri fcholion r? autopyrum. 
■ Frovehituc Schefterus : cum mea re 
eaujafacio. Supri : fi tjuis vefirum vo- 
lueritfna re caujafacere ; ubi nihil cor- 
rigcndum liquct cx hoc pracfcnti lo- 
co.' Me4 rt caufa , eft e mea re , velut 
caufa, 

X. cd- Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 2^3 

Sequensferculmfwt fcriblitafiigda , &fupra mel ' caldum 'mfu- 
fum excellens & Hijpamm, Itaque de fcribiaa qmdm non mini-^ 
mum * edi. De melle mehus. Qm tetiff c'trca,cic€ry& lupinum^CaIv£ 
arbitratUy & malafinffda ; ego tamen duofuftuli^ &ecce^ m maf^ 
pa adligata habeo : namfi a&quid muneris meo vemuU non tulero , 
^habeboconvitmm, Bene ^ me admonet dormnamea : "^ 'tnprofpe-- 
8um habumus urfirufiuftum , de quo cum tmprudens Sc'tntillagu-^ 
ftaffety penetnteftmafuavomtut, Egocontrapluslibramcomedi, 
namipfum aprumfapiebat. Etfi, inquam, urfus bonumcumm 
comeft,quantomagUhomunciodebeturfumcomefie? ^lnfumma: 

babuimus 1. ealdum irtfufwn exctBens & Hi^a- 
nufn'^ Sic&c MS. abfque incifionej 
lcd^io vctb Fatavina: caldumy injk- 
fUmexceUmte (cum MS.) , Hijpanum, 
Schcfferus : exceUente HifpMmm. Ra- 
tio poftulat , uc fctibatui , exceUens & 
HiifMmm, 

2. edi, D« meUe melius. ^us tetigi 
iireA , dcer , & lupitmm , CaIva arhitra- 
t»y & maiafirtguU; e^etamen'] pro 
AiSi, &Patav. edi, demeUemeufque 
teti^icirca dcer » & lupimm ,c,a,&m. 

fingula:e. t, Hujus lod cluminatio- 
ncm , otio majore fruentibus , & li- 
teurum flumine ampliori inundatis, 
relinqno. THehomen. ForGin ha:c tam 
coirupca, ilc reftituenda iiuit. De mel- 
temeliut. Sla^ ^^fiii drcay dcer&lt^ 
pinum, Catvd arhitratu , & malafingu- 
la. De melle , ait , melius aliquantb 
edi, quam de fcriblita } nen^>equia 
CKccllcns fiiit : quc tetigi ex dbis cit- 
ca poGtis , cicere videlicet ac lupino, 
feci aibitiatu Calvz , qu« mc orabat, 
non qubd mihi plaoerent. Nempe 
intcr viliores eiant cibos. Vidc Mar- 
tialem lib.v Ep. adTuranium. Ne 
eigo videietur dedignaii, Calva Hc o- 
lAvit. Schegerus, mala fit^uU, Id eft, 
iinguiatim , nnum non plura iimul. 

3. inma^a~\ Maitialis Ub. 1 1 £- 
pigi. 30. 

Hac cum cendttafhnt madente mappa , 
Traduntur puere dtmumfirmda* 
Scheficius. 4. htth^» cMvitium'] convidd mc 
piofequetui. Petionius : Propter mo* 
rumdifferentiamtdiumh^et. Livius i» 
C S o. N» pareatfatri , hahiturum ivfor' 
tunium effe. Plaut. Amph. 1 1, fcen. 2. 
TumagmmmalumhaJhebis. Scheffcr. 

5. meadmenei] MAlicm, admonuirs 
ut leferatur ad Scintillam , quz jul^ 
feiit eum ifta capeie hoc fine. Nam 
Scintilla domina Habinux , id eft, 
uzoi, uti liquct ex fequcntibus. 
Vxoies enim appellafle dominas , e- 
luditi ptidem docueit. Quanquaui 
& ieivata iciiptionc veteri poifit in- 
telliei de pixicnti admonitione , qua 
logabat Habinnam Scintilla nairaie, 
quz fcquuntui de cainc uiiina. Schef- 
firus. luvi diftin^ione (:) ante in. 

6. inprojpeliuml pto MS. 6c Patav. 
inprofpedu. Schdztm'. inproipe&u ha- 
huimus. Sufpicoi, inpro/pe&um con* 
jundim iciioi opoitcrc, utilt, im^ 
provijum. 

7. Injumma: hahuimm cafeum mcl" 
lem — &Japam , & cochleat finguUt , & 
cliordafiufta , & epatU — & ovapileata 
— &finapi , & catiSum congUrium ,pa3i 
Palamedes l & in alveo drcumlata funt 
oxygonia, unde ^uidam — nos pi^no fus' 
tulerunt : nam perna mifitonem^ pio 
Fatav. & MSi : Infummo h. c. m. ~ & 
fapa , & cocleae s, & corde f.&e. — & 
0. p, — &fenape, & c, concagatum (MS. 
ff^agaium) p,p, & in a, drculata (MS. 

drcum* Digitized byGoogle 2^4 T. P E T. A R B I T R I 

habuimw cafeum mottemy &fapam, & cochleasfinguUf , & cord^ 
jrufia y & epatia m catillis , & ova ptleata, & rafam, &finapi, & 

catillum fircttmlataj s.exiconnna, Vndetjmidem 
(MS. unde tfuidsm) — n. p. Juftulerunt, 
itam ptrna emijSionem, Qux mcz dc his 
cojijefturx rocrint, priu(qaam MS. 
(brtirei , oftendent fcquemia, Nunc 
Inter cattera ^io congagatamcXz^con' 
parium , nc ^ notis litcrarum longiiis 
recedercm. Exillimo autcm catiUum 
hic minime talcm » fed vaftum cati- 
num fignari. Quum & ali^s Pctro- 
nio dcminutis pro primis uti fami- 
liarc, ut infr^ cereheUum pro cerebre, & 
plura aiia, q'u2 pleraque congelOt (u- 
pr^ Rcincfius. Quippe alveo impofi- 
ta circumiata fucrc , plurique plures 
indc ceperunt 3 & novimos oftieacca 
inajus fer^ (patium ooaipare. unde 
^uidam. ^idam, i. e. ex oxygoniis 
illismuricei, echim,6cc. (perS^nthc- 
fingencris, nonadvocem, (edfen- 
fum refpiciendo ) utque q. intcnto 
digitd hos monftiet. Potuiffet ctiam 
manere quidem, Salva (emper melio- 
rc fentcntia , in his omnibufquc aii- 
is. fapa. Sziih^tfafam. pax, Paiame- 
des. lucem nullam hicvideo : (cdnc 
adhibco, ampliandum.^fm^-emii/fM- 
nem, mcndum typograpni (ictollcs , 
f^rna mipenem, Tilcbom. fapa, Pli- 
niujs lib. 2$, cap. 3. Vine cognata re$fa- 
pa #/?, mufe deco^o , denec tertiaparsfu- 
perfit, Sed quomodo hic fapaintcr 
cibos \ Mallem legcre , rapa , nifi & 
de his taox (cqueremr. Fort^ fixit 
fapa intcr imbammata quoque , non 
fola poculenta. cordefrufta, lego, cordit 
frufia. epatia. Homm mcminit Luci- 
lius lib. 9 . Gigeriafunt , ftve adeo hepa- 
tia, Futoitadi^a, quod cxhcpatc 
^titxit. concagatum, pax palamedes, Ex 
his nil idonci exculpo , nifi quod id 
pax Palamedes , rcferam intcr exda- 
matiDhcs, putemquchicadhibitum 
proptcr anem & ingeniofam cibi 
prxparationcm. Palamcdcm inven- 
toxum raiitate cclcbicm fiiifTe apud vctcrcs vel ex proverbio c(t hotum. 
Hinc crgo paxpalamedes fuerit, pro 
paxfit Palamedes, hoc cft,pacc ma fiat, 
pace ma dixcrim. Ciccro in Somnio: 
Ne me efimno exatetit , & paxfit rebus, 
SchefFcms . CatiUum cencagatum tan- 
tifpcr intelligo congiarium, Neque 
qucm terrcat deminutivum c4rriZ»m. 
Nam (i catinum Gloffx cft vas cfca- 
rlum immcnfum , quidni catiilus 
congiarius } Tres vcro congios uno 
haufhi (iccavit Novellius Torquatus, 
(peftantc Tibcrio. Piin. lib 4, c. 22. 
Aat conchatum. pomit enim ficri,uc 
(altem in margine varia artc effct in- 
curvatum : qucmadmodum vidc- 
mus, va(a , k propofita fbrma, quoad 
exteriora,miris flexibus fxpe fcccdc- 
re : ficque un^ via ad conieduram 
CI. SchcfTeri , quod (equitur oxygonia 
pro oxycomina legentis munirctur, 
qulppc Tfif conchatum alludcrctnr fi- 
mui ad formam, & ad cibum. Novi- 
mus enim tot ludentis in conchis na- 
turx fignras orbiculatas, mucronatas, 
cunicuiatas, rcticuiatas* dc quibus 
Plin. lib. 9 ,c.5i, velfimplicius coth' 
eharum, auamm delicias defcribit A- 
thenzuslib. 3* In quibus omnibus 
locus ingcnio Paiamedis , is ad^o 5c 
mcnfiiramm rcpcrtor creditur. Harc 
fic in rapido transcurfu ab occupatii^ 
fimo. £xpc6lo vcro novos Machao- ■ 
nas , Doufas , Wouwcrios , Erhar- 
dos,&c.qui po(%przcIaram Cl.Schef- 
fcri operam idem in tcrgendo hoc 
Fragmcnto przilimri, quod illi in 
parte Satyrici dudum edita. Hicenim 
plurimalaureolarcpofita. Rcincfihs: 
j cafeum n9oUem,& corde frufia. Caf.mol* 
iem, i. e. X^,^^ sArifiophani : Cai. 10 
de ^lim.fac. M^ c^: Paute /.3 fjwto- 
7^ ^HS^^^KS^* itcm «e?r^*7®- 
iib.i : recsns , viiidis , qualcm maxi« 
mc pr6bal)ant. Tum lcg. chorda, Xo^- 
iii intcr cibos apud ^then, /.3, ex ^Au. 
• tiphane 3 Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. 2fy 

CdtMum c^nguffiim , fax Vdamedes ! & m aheo circumlatafunt 
Qxjgmia y undequidam etiam tmffofnter nos pugno fiifiulcrunt : 

nam 

Plin.Ub.p,c3tf»&C33. ReinefiHS: 
9xycomina.lcffind\xm^Mnunsi ea vero 
morafunt. dciis Theophr, 6 hifi. Piji 
& ^thm. lib. 3. pu^ ms fi^uit' 
«Mir.Scheffcms:/>i^irtf »./. Puto innue- 
re , taftu przilifti cibi quofdam ^if* 
fe laefos. Verba quomodo emendem 
haud invenio. Murices, conchx 
aculeatc; aquibus przdi£bc machi 
nulxferrez ucnominatz. Innuunt 
id verba Flinii deconchis loquentis 
lib.p, c,3}. §lmhu((Um vertex murica- 
tim intorttu,7nargine m mucrmem emijft, 
Idem de pemx conchamm gcneic 
lib.3 2, c. ult. Cibum vemmtuT, deatos ia 
drcuitu mMriitmm hahent peOimUim fpif- 
fites. Et nomm quid de Lacone A- 
llanus lib. 3 echinum unl cum acu- 
lcis deghitientc , & conquerente re- 
fciat: Ofielefimm, cxdamabat, edu- 
lium , neque ^o nunc te ceu meUu animi 
dimittean , ncc fo^hac iterum fumam, 
Non igitur fmftraconchamm oftreo* 
rumve (pecies unguium , pe^^inum» 
pinnamm, muricum , erinaceommv 
& id genus nominibus infignitz} ni* 
mirum, quodquaiipugnoimpcritc 
aut avid^ vefcentes totlant & rcpcl- 
lant. Cechlea qu« prxoedunt cx eenc- 
le (unt conchamm , domicilio feic 
)am ezfcrentium « duobug coiniculis 
protensis, |am condcntium. Plin. 
lib.p, C3 2, 3 3. Linuues dicunmi Vair 
tonilib. s de L. L. & Colum. lib. i. 
Aliis Ijmaccs nudz funt , non con- 
chis indufae. £tiam infi^ in ante cdi- 
tis eamm mcniio fiet ; quin & in hoc 
Fiagmento in epidipnidc Tiimal- 
chionis : Ingeni^fm cocueincraticula ar- 
^tea cochlea4 attuiit, Ofirea (inqui- 
bus foi(an edrinus feu eiinaceus^ , dc 
concha^diSemnt tantiim teftis afpciis, 
& glabiis, utiaque duia , & gcnctali- 
tciidem. Ovid. 

Ofirtaque in cenAii tuta/uerefi$is. 
Gloifx: Ofireum» (enehyiium Ql cencha) tiphane'y& 1.9»» Epicharm§.Cborda pro- 
prie intefiinum , vx^^hti lei^^h ilia 
ha:doram,eund.ap.cund. Athcn.l.7. 
dcindcjSe^x crinteftino illocontoi- 
to&arefado. Peigit Reinelius : eva 
pi/eata ; quae & fupi^ , inteipietoi dc 
ovis peimils fic utvitellusunacum 
albumine efiiifiis , inipeifo fiirime 
momentd, dica putaminisgloSam 
cxteiiiis coftuii cogatui Sc conae- 
(cat, ipfique putamini uti pileolus 
iniideat, idquc contegat ambiatvc. 
Alio feniii aprum pileatum dixit iiipt^. 
catiUum cencagatum pax Paiamedes. ma- 
iim legere congelatum per pelamtdas . 
Gelatiiue cuiinaiix anis noibis quo- 
que menils notz funt , t^m ^ caini- 
ous & tmnculis , quam e piicibus fii- 
Ax. Tlii>Mfitf h thynnomm geneie 
thynnis,e qua delicatiifimi dbi paia- 
li roiebant,^r/itf». /. 7. S . exicemi- 
M. Schetfems: oxicemina, Suipicor* 
exigonia , & dc ncfdo quo aculeato 
gcneie cibi , quale ttt , quod trihulus 
vocatui, acdpio. Tnluiut , herba 
aculeata duplicis gcnciis j dc alteia 
Ovid. lib. 5 Metam. 

— loliumtribuiiquefatigant 

TriticeM meffes, 
£t Viig. z Gcoig. 

- Lappa tribuiique interque nitentia 
cuira » 

Infelix ioiiumf & fieriies dcminantm 
avena, 
Altemm nonniii in amnibus na- 
fcens, dc aculeos condens. Nec credo 
intcr laudcias quz hoc catilio oilcn- 
duntui,habere locum. Confuli Plin. 
lib. 2 1 , c 1 6 i & Dioicoiid. lib.^,c i s . 
Sliii pci tribuies murices intelligamus, 
xnuiices non eos quos Gizci \ tiinis 
cuipidibus ^tCoXtts nuncupant, ma- 
chinulas videlicet fencas quaqua iiii 
paitc pioieftas ties aculeos piotcn- 
dentes, ied mmices concharumgenus , 
qui & bucdna. Voifitts iAEtymoL Digitized byGoogle aytf T. P E T. A R B I T R I 

nam pmu miffmem dedmns. Sed narra mibi Gdy rogt, F&rtuna^ 

'taquarenonrecumbitf ^ Quomodo nofii , mquky iUamTrimalr 
chwy nifi argentum compofuerii, nifi reSiquias pueris dmferit^ aquam 
inosfutminonconjkiet. Atqui^ rejpondit Uabmnas , nifiilla^f 
cumUtyego me ' apocah : & coeperat furgere , nftfigno dato Fartu^ 
nata quater amplius a totafamilia effet vocata. Venit ergp * galbi-^ 
nofuccmcla ^ cingih , ka ut mfira ^ cerafina adpareret tunica , & 
perifceMes tortx y ^ phoscafiaque inaurata. Tunc ^ fudaru manus 
% Bfutifimf. tergenSy 

inuiex,puipara. Keinefius: Vnde qui- 
dem etiam improbiter ms puffwfujiule- 
runt, leg. unde qu4tdam nixn.dc moiis, 
etiam improbiter nes pugn« Juftulimus, 
JmDTobfttr , i. e. aviaiiis & lapidius , 
quam modeftos convivas aecebat. 
P«^tf i. e. ^rvyffi^-. quantum pugno, 
chtxfvXvf oxjyiikHailconfiraBu dsptis), 
comprehendeie potctamus. pema 
emiponcm. Schencms: pema em. lege, 
pema mifionem, 

X. apocalo^ de quo fupt^ j fic juxta 
MS. pro Patav. apcculo, Tilcbom. me 
apoculo. Veibum hoc novum eft, juzta 
cum multis , qux habenmi apud Fe- 
tronium. Quoquidcm fignificatui* 
Tccedo ^menfis dckpoculis. Czte- 
xumquidmiram, fiRomanomaxi- 
m^ vigcmc feimone aufiis fit , Sigmt- 
tum prafente nota producere nomen f Scd 
obaudio quofdam hic aliteifentiie, 
& de nna voce duas faceie , cum £1- 
lipfi , ut loquai cum Giammatids, 
nempe figuia , Aibitio noftio perfa- 
miiiaii. ^ 

z. ialbino\ viiidi, \\xX.zo , x^^ * 
Hincapud luvenalem , aut^albina ra- 
fa. Salmafius pioiixe dccoloie hoc 
in magno opcrc. /*. Scl^efferus. 

3. annUo\ Philoxcnus. CingiHus, 
^pc^Wy ^eifiOf. Aliud Lexicon vetus. 
Ctn^iUum» ^anei^f. Legitui & in 
Gloffis Tuliii Tyionis p. i s 8. Habes 
ad hoccxemplnm vafiilbtma^j^vidM.Si' 
crobium, pro parvo vafc. I.Sdiefferus. 

4. cerafna^ Sic in cditis cft cingu- 
lum ceraftmm oftiaiii. Ctrafimts autcni coloracerafo,ut^ceracsrinu5: l pra- 
fo , prafinus. cft vcro dilute rabci. 
Schefferus. 

5. pheecafiaqueinaurata^Xpto M.S.^ 
Patav. — iaif — ata. Schcncrus : phce- 
cafia^tie aurata. Mallcm , phacafia^ue 
aetrata. Grzcum enim gcnus calaa- 
menti cft. At his eft fodt^jiaicw , ut 
ex Hcfychio , PoUucc , ctiam Plutar- 
cho novlmus. Qui poftremus facile 
oftcndit, non nioilo tufiicum , ^uod 
Hcfychius volcbat, fcd & civicum 
urbanumve fuifie , quando tiibuit 
Antonio per Gymnafia un^ cum pal- 
lio ambulanti. Seneca commemo- 
lat in philoibpho , eoquc Pythagori- 
co 7 Bencf. cap. 21. Appianus in Sa- 
ccidotibus Alexandrinis , ut viiilc 
ma^s, qu^ mulicbre fiiiircappa- 
leat. Quo cum convemt,quod in Pe- 
tionii cxcufis lcgitui. 

6, fudario"] Quac hic dc perifcelidi- 
buf, ^fudario contia hoc Fia^en- 
tum objiciunmi , quafi cx his unpo- 
ftuia, & ignoiantia moiis Rom. elu- 
ceiet, cis fic obvio. Pert/ceiides UXz 
amplitudine fiia utique poteiant cfie 
fafdz, Cc nihilommus aifpulx & 
toitz i qux talia, oredo, Italid, Gal- 
licanive ingcniiinventiones,in mun" 
do mulicbri hodienum facil^ cond- 
liaicnt. Scd, non cft opus co lecur- 
icte. Quidauidlamm eft, & cedit,id 
fi foiGin fuomanibus plusminufvc 
toiqueas, fic fic adhibeas, eatcnus cft 
tortum. Talcs fuciint hz pciifcelidcs, 
longitudinc compeufantc latitudi- 

ncm, Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ay/ 

tergMSyqmdmcoUohdebat, adpBcatjittitm/mqmScintilld 
Hdmnd (UJcumbebat uxor , ojiulataqueplasdentemy Ejl te, inqtut, 
videre? Eo deindepervemum eJlyUt Tertunata am&asfuM * cr^xf^ 
jimis detr^et lm;ertis , Scint^uemiranti ojienderet. Vbima 
etiamperi/ceUesreJUvity&retkulumaureumy ^ quemexoirujfo 
ejfe dicebat. ^ Notarit bac TrimakbiOy julfitque aiferri omnia : & , 
ividetUyinquit,*muBeriscon^des? SicnosbMelideJpoliamurs 

t TrimMtebU. SCX ncm > ut fic cmia tam oommod^ , 
quam ornat^ moreRom. &Gizco 
involTi tegiaue potuecint. Kef^ 
cnim Dn. Valeiius» cujus haec eft o1>- 
)c€tio, Grxoorum Homanorumque 
^erifcelides non ut hodie Gallicana- 
tummarronarumtottasfiiifle» aui- 
bCa hx poplites fubligant » (ed faicias 
quels cmra involTebantuc ac tege- 
bantur. Qubdver6 eadem Fortuna- 
fa libertate uia matris&nilias , lauti- 
tiafque ipfo aditu (uas oftenfura fo- 
ciz Scintillx,yi(i«n« ^ coUo penden- 
te manus lotas dignatafit»qiiafi dice- 
re vellet.eodem pretio manus fiias 5c 
colium haberi , tiocaue fafto ptocul 
dubio mantile id pedifiequx reddi- 
derit , aut alia fini circa menfam ha- 
buerit, nihll eft abroni. Sedumen 
tecolendum , Arbitrum hxc, aliique 
mu)ta non ta^urum fuiile , fi moie 
communi contigifrent,nec fpecialem 
luzus obfervationcm extotfuret. 

I. erafftflimis 2 Sufpicor fcciben- 
6nmycrMfifiim4i, nt refpidat, anmUM, 
maximc ctim mox fequatnr de pon- 
dere.5d»<jf«ri»/.cr^//&1^'j /jcertt/.Quid 
nitalibAs! ambubaja , quam de ma- 
6ttz. depfentem TrUnalchio confoc- 
tcmafiumpfit. YtinfincFxagmcnti 
liqucbit. 

z. muemtxthnifftl pro Fatav. f . «. 
fikriijfiu & MSi , fibmffs, rtticulitm 
quem , quia antiqnls diccbatui retk 
ram m. qu^ f. gencrc Voffius.ytut 
vcrb fiipck habnciimns rctM pi&a , 
non poteft tamen fctiptoc fttingi ut 
eadem fem^r chordi obenet , quod 
quidam Sm objc^onibfts veUevi- dcntui. SicPlantttsdijitr«»#,&r«f% 
aliaaUbi. Retiatlum, cftopcrlmenr 
tumcapitismulicbietextum. Schcf- 
feius : txfikriiffk, Lcgo , tx okughy id 
eft, 9lrysL». Attiiobiyu,velutoptimi 
pucifiimiqttc mcntio fiDequcns apad 
idoneos aud^orcs. 

). NHmnthMTrimdldm] Pioifus 
Pctionlanum hoc fignificnrione fpe- 
ftandi, obfeivandi, animadvcitendi« 
Sic infx^ , & in cditis , wu munnmihi 
^fyltifi^dm. Ita Vaier. FL z ^jb^nu 
V. 312. 

— /tmm/ vididi/ l^emmn teudemi^ r«* 
fms 
sArmd nttsKt,'^ Cle. 3 . de Om. tiht p 
Ep. sd Pdtum i6.de Devinst. Ge&, /. 1 8# 
(4^. 14« Reinefius. 

4. multerit cemfedes t Sic mt heeU 
de^eliamur^ pro MSi & Fatav. mnlie^ 
res c /.a bearcaUde^$lUauur, Conigc » 
mulieris eempedes. Sic ms Imcelide^th' 
liamttr. Dc vooe W/« alias dixi. De^ 
fi$liari quo<)ue nottti^ Fctionio. Sic 
cnim in editis : de^etitUtes erge retre ad 
diverfiriumtende.VeteempedcsiDdipiA'' 
bunda iionii inteUigit annttlos di- 
ftos. l^nUittS: 
JEtpedehue niveUfldflrmit aeereaw^ 
cia. Schefetts. Baeeii, ma- 
gnx qnidcm fbtttis» fed fiulti 0c 
muliciofi. it. impotentes , aut ca« 
ftcari. Sttid. & Hefych. ReinefittS : 
SienesharcaUde Jpeliamm. Tnjcftio- 
nem fyllabc he commifit Ubracius » 
utficcqttcntec, & ^ vcnofto cmdito- 
que monftraofumcfiedt. Verafcd- 
ptuia herheeuU : q. d. Tcimalcbio : 
Sic AOf fimpUces U mttU«raiu *a do- Digitized byGoogle ayS T. P E T. A R B I T R I 

Sexpondo , &fclihram ' Met hahere , & ipfe nihibmmus hded 
decempmlo armilUm , ex ^ mUefitm Mercurii failam. t Vltimo 
ttiam, ne mentiri videreturyjlareramjuffa adferri , & ' drculatum 
odprobaripondHs. NecmeliffrScintilla, quAdecervkefua^coffel'* 
han detraxit aureoktn, quam lelicionem adpellabat, mdedm 
' crotabaprottda y &Fartuna((tinvkemconftderandadedit: &, 
^^xnt^fimu Dommif minabas noftris » iinmodtcoram 
fempci affcduum , iopeibis &fum- 
taousiiludimur&emangimui: adi 
Thddrntn fah. i 3 . Quin ad augendam 
tttipitudinem nomine fteminini gc- 
jieris herhemU ufus videii poteft 3 
proiliis ut Foeta /LXfi^^tit cvx cti 
A^^^exss* (^chasdM , feu ^chAM aut 
Gracof mulieres , nonjam ^chivos) ; 
Soflius Anrigonum regem ignaVum 
vi&um & (uppliccm A iU*^nw (^n- 
tipnam), & Hofat. i Sat, t Pedarium 
£quitem mollitic in£imem Pedatiam 
adpellavit. Vervex » herhex, verveculw 
herheeulm , fupi^ , •k ^^tr/uiSf (exte- 
theandi, &inc9ntemptum) denoniina- 
rio eft , ut & pecue , obliviofi , ftupidi 
& ftolidi. Talis apud Plautum in Per- 
fia,tj fien,2. verveceum caput, ^ha:c 
habet etiam fignificationcm mulie< 
rofi, exoleti tamen & inefficioli,quo 
icniu Plautm in Cafina a, 3 , fcen, i ver- 
veces vetulos dixit j ^meh,lth. 5 lovem 
vexveoeum , ciim Ubidinofum 8c ftu- 
promm adulteriorumquc flagitiis in- 
tentom velkt , notavit. mutieritcom^ 
•pedes, PhiUfir. ep, aduxerem: O*^^ 
ifSf^Ssnno-fi($f CTBUg^y ( cultM in 
romorem trahit). & eii j^va-ctf^i^etf 
^eiil^, j^ A*e/^p^y KSH ^'^- 
^(^ ^x^/i(gufak (aureapedica Thaidif , 
^rifiagtra, &Laidiivenena). 

1. dehet hahere] Supeiiora requi- 
xunt, ut legamus , dehent. Scheffems. 
Loquimr de amnUa in finguUri , umt 
forfan collcftive. docent fcquentia. 

-i. miUefnm Mercurii] Hsc an alibi 
millefimae occuiiant , ego ine nefciic 
fateoi. Delibcrcnthiceiuditi. Schef- 
ferm. exmiUeftmu Mercurii, Mcicurio inprimis devoms eiat Trimalchio j 
patct ex fupeiioiibus, ubi Cleponem 
propitium ilve invocat, flve optat. 
Exeicebat enim meicamiam & foe* 
neiatoiiam , in&i. UlaB igitui mille- 
fimz Mercuiii te6^e exponentui de 
ufuiis iniia unciaiias , feu minimo 
foenoiis modo , eo nim. quo miilcfl- 
ma ibitis pais quot mcnfibiU folvi- 
tur , ut in centcfima pais capitis cea- 
tefima die menfhua pizfbtui ^ ^- 
fa^ofS/iM (ufurat pendente), L e. duo- 
deni annui pio centenb. Seneca 3 de 
iTa , r. 3 3 ufuram haud miUepmam di- 
xit , qux miUefimam non attigiiOrct» 
effetque ideo omnium levimma. 
Quia veib aimillam , & quidem de^ 
cem pondo emillefima pancforris 
confe^am efle ja^at,eo ipfo fnmmx 
capitalis pecuniamm aliis ciedita* 
mm immanis dominum fc ofientat. 
' Cui enim b milleflma ufuiz , quz in 
mille menflbus fbitem xquat, 'dc- 
cem pondo exieiunt , ei e ccnteflma» 
Iquz in centum menfhus pai fitfblti» 
; millepondo auiipiovenicnt.Hocde 
millcUmis Meicuiii apud me ceimm 
efl , de co exiftimct tamen quilque» 
ut lubct, licet. Reinefim. 

3. circulatum'] Hic egiegie£ilfus 
fum,aut vice circ»/«tMm ponidebet^n- 
gulorum. Tilebom. Circulatumttotwi' 
dum, ciiculiin.modam foimatum; 
vixputo hic circumlatum leeendum. 

4. capfeUam'] capfulam , uc didam» 
ut apud Flaumm dfieUai unde nomeu 
CifieUaria eftfaftum. CaffeUo/i habcs 
apud Vlpianum*Iib. izff.de Inft. vd 
Inftt. leg. Scheferm. 

5. sroeaUa] OanamcnufDaigaritar Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. . af9 

T)mmyhiqmyfimhen^mnmobdnmlma. ^ Qmdiinqwt 
lUbmnaSy" txcaanrixj^i meytu tiln emerm ^fabam vitream, Vla- 
ne, ^ fipiambiAerm i aurkidasillifraciderem. Mulieresfinm 
elJentyamniapfobttobabermus. tmncboceftcaldummejerey & 
pigdumfotate. ^lntetimfmdkrts^ fauciamterfiriferimt,ebriA'' 
quejunxmmt efcula : dumdteraMffntiam ' matrufamikeja^ 
Uat : aberadekias > & mdtd^iam viri. dumquefw ' cnhsxent , 
Habumas furtm confitrrexit , fedefque Fartunata ^ correOos fttpet 
kSum iimifit. * Au,au! dlafrodanavit, ' ^Aerrante tumaftifer 

t nahimutt. % Xnftfimt, ffUUa mm , qux coUifu foiiiiin genotant. 
vid.Plin. lib.p,c.S5- 

I. excOtitrnuifit] pio MSi txcata' 
rijfafii ad m. txuu^uriKofii, & Patav.«x- 
yaattdriffkfit. }l /^g&ut^w radidbds ^x- 
tno , Vei , ^ nS^ff^ dcflnzio» t^*^ 
foii^6fiaf catarrho laboro. Fotcft verb 
utrumque haberc locnm & excatai- 
tHT. 8c excatarriz. iUud ojigini pto- 

r'ius, hocfit mutationery qinjf, ut 
'jnti^tify (pacrem imitor feu) pa- 
ttiilb , ab «'HtKi^tt AtticiiTo , & alia. 
Tilebom. exeattarijjjfii, VetbumPe- 
tronii. i. Obtudiili , catanhnm indu- 
aufti impoimnis tuis peticionibiis. 
Qnidam fortafn: 7c]lent,excartiificafii, 
Comids poHtis vetbum familiare: 
Aut» exanimafii, ruis iciltcet qnerells. 
Schefferus : excattari/lafii me. verbum 
hoc , ut fiifpicor , fbrmatum eft a j(9&- 
WfftSet , id eft , ladices ago , ut ex- 
tatamffare^U ladices extraheie, hoc- 
que velit locus , tn hoc impcndio, 
quod faciendum mihi fuit in iih 
CTotalia, omnes pecuniaium vires ab- 
fiimfifti mihi. Nifi malis deiivaie ^ 
nfyffiat (dtfim) , qnafidiceiet, o- 
mnem fuccum Sc humoiem iniguum 
abfhlliire. f<t\nt&xiv.excattariilafii me, 
Familiare hbc habct (aiba Dalmata 
X pio c , ec,f,S pineeie Hic fup. mix- 
iix, 8cc. Hic igitui le^m , Eece barta- 
rifafil me. Bi»T?*fii^r eft impeditc 
loqui , gaiiirc , eftntiie , quz tegeie 
opoitebat : otirai Cic.6 ^tti€.$ . quod ^>j^f inconildeiat^ eloqui : fi- 
gnificat etiam fiaudulentei agere. 
Bceoartf^^S^" , /3«or«(e<<f , vulpes. Hoc 
autem dicic Habinnasj imporcunis 
tub flasitationib&s esctoififti, Plauti- 
no veiDo,cxtcicbiafti , vel etiam Hn- 
guaaifentatiice, aduUtoiiatua arte 
eo me perpulifti, ut emerem tibi ifta 
l($QHS^fHA (pneUarum crnankrtta } 
nugalia, pccciofumvitmm, fupetius; 
maxgaritas, quas^pertufo aiuiculx 
ld6b fuipcndctcs. Vid. $en.'jdeBe* 
fief:e,.9, 

' 1 , faham vitream'] Sic pei indigna- 
A6n'cm quafi vocat erotalia pnus di- 
^a, nimimm maigaritas, quz colUiii 
fonum cdebanc. lo. Sth^erut. • 

3 . ftfiliam haberem, auriculai iUipTd- 
dderem\ nim. oncroix iiimtufuturz, 
fi auiicuiis utiinquc bina vel tema 
patiimonia , fecundum moies pulHi« 
cos volct depend^re. Th, Retnefiw, 

4. Jaticia] vin6 , an , qnbd magis 
cicdo » his Habinnae (Uftetiis tadae 
Izrxqoe, Schefferttt. Ant ctiamySnMxW 
amoie. 

5. matrhfamilia'] ^to MSi\ &Ptt. 
matrifitmil. Tilcbom. & Scheftcius. 

6. eekarm'] Petionius in cditis : iw 
fic ceharentet maligmer fiuSttt difirahe- 
ret,utntm^ue x,ona dramvmtnni cinxit, 

7. certeBei] SCaht,eeirreftet, Schef- 
ferus. coUeetet. lo. Cai. Tilcbom.- 

t. yAUyaut iltaproclamavit'] MSJ 
pro Patav. ^n, an. Scheftcius : Coi- 
rige t^b,ah ! Habcs fapc apnd Co-- 

R X " flUGOi. Digitized byGoogle atfo T. P E T. A R B I T R I 

^nm cmfefita. Erg> mffeim ScinfilU mdecens ' imam rubcn 
fackmfiidario abfiimda. Interpofito deinde jpatioy cumficundas 
nnnfas Trtmalcbiojug^ adferriyfufiukruntfervi omnes menfiu,& 
oBas attuleruntj fcrobemque crocoy& nwm tmSamfparferumy&^ 
quodnunquamanteiidiramy exl^idefjfecularipulmemtrititm. 
StatimTrimakUo^iPoteram, incjmybocferculot^contentus, 
fecundasenm^babetismenfasifiquidbdlihabesya^. ^lnterim 
fuer Akxandrinus , quicaldamminifhabatlttfcirnascitpitmtari, 
* ctamanteTrimalcbione fiibinde : Muta. Eueafntsludm : Ser-* 
rusy qm adpedes Habmna ' fidebatyjuffmy credo, a domnwfuopro-» 
elmavkfiAkOy canora voce : 

t Interea medium Aeneasjam clajfi tenebat* 

fTrimMiiki$. ^BxotfUtt. fServms. T KUuUS snitioi. ^M interjeftio eft ezdaman- 
di, & iUentium impooendi. Teicn- 
tiiu oraipat in Andi. & Eunuch. 

p. ahtrrMntetmucd, dcc.'] Tilebom. 
m^oHtt timica. Leg. iAerratm tmm- 

I. rmsm rmherefadtmyro imamft^" 
wam cSt. ScbegiTut, FoiUui M i. inci- 
jnhrmbtntem. Pofletqueetiamiicpet 
Bnallaffen inteiligi. FiocedeietTci^ 
nugis lcnfiis, il legeretui : Ergi imgrt- 
MM SdmilU indeuns imi rmhentemfistUm 
fittUriS^utfluUns ahfierfft, vel etiam 
eAfivndit, Reinefius : indecens iniMm. 
leg. indecentiffimam * i. e. defbi- 
mem » aliam^ nativa ob intenfiim 
Xuboiem ei^i^nii ( inoenvementem ). 
Quidfi \f^nfi(C%nMxm yel incentu^ z, firehemnme'] Legendum,y£o5A»- 
qme. Lampridius in Heltogab.cap.il, 
SetkemsripertiemmflrAvit & «v«nfi« dc^ 
iem ^mod ne» peffet & eieHri : sd^fMejre- 
qmenter f smiemnqtse fidt iter pedihtis. 
lo. SchcTCXUS. 

%, hnhitis menfimifi ^misH Foft, jmh»- 
fm, pingendus eft aftcriiois. Defimt 
hlc enim aiiona. Sehefferms. Foilunt 
licc fittis intelligi, ut patebit infri. 

4. clnmante] Fueio imitanti luici- 
Byt 8iliitotPiit ut boitatoi fi*"*?! ic coireptoi» ut canat melius ^tX^fuXt-. 
Ktirt^^ muta , i. e. emenda &c me« 
liiis. SicHorst. x S^t. zo. 

M eemis Tr^^ mmtat Lncilime Jk^ 
tlf 
ubi ?eTpkyrien:Iimt4itpf mmiM. Tk. 
BLeineiius. 

%.fidAt£\ Atieivotum pioprium 
hxLXyfiwe. Sen. i de Benef. Sgrim» f«f 
cmiumtiddpedesfieterat, Sed nimirum 
intei ebiios hic omnia confiiia,ie£vi- 
quelibeioxum moieminduunt, dc 
quo Ciacconius piolix^. Sdteffierm. 
Anonymus Italici foli in litt. Lucii : 
ndpedtifid^. Qubdietro&pon<b 
CQHvivantes dominos fvrt ndplmtewm^ 
ut loquitui Sueton. Cai.c.a6,aut po« 
£6Gua ledi paitem pizfib cilent , id< 
ea dUpedes vocaa. Snbjidam hk e- 
jufdem judicium de hoc Fiagmento. 
Eilo naiutiotum de h. fir. judicium , 
quod non paudminantur: egoin* 
teiim ajo, picxaque illic auftorem 
piodere , fiiiumque lefcxie genito- 
lem Fetronium. Talia ipfi linea- 
menta , tales dodlusin Sat^rico rcli> 
quo. fed multa quoque fiucordifli* 
miiia , qu« li mtu forfim manu 9 &c 
Italicum ipirantiageniumieimonis. 
Sed recordemur, &c paudi&ma qu« 
addit«ir4/M4. fcidkn^mmfirvme ^^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. %6t 

t Nffffi» finiu umqudm ' addnf ferci^fit ames nuds. nam, 
fraiermantisbarbariem, autabjeSumy aut dmumttum clamo^ 
remy nnfcebat^ AteUankosverfus; ^ ut tunc prmum me * etiam 
Vtrgbisaffmderit. Lalfustamencum' aHquandodefiffet , adjecit 
Uabmnas : t Etnumqwd iMcit? * Sed^ego : ad ctrculatms 
eummittendumau^batur. Itaqueparemmmhdet, fivemuBo" 
nesvotet,fivecirculatares^intttari. * dejperatusvaldeingeniojus 

i. Enflfimt, f HMHnmMs, i^ Xunlfim. ^ft» nMnmmif. medki fi mn imwfttmt. Ye- 
r^m ftd talia fais locis reipondetur. 
Meque tamen omnia Fetronii ori tri- 
buimus » ntnt foifan cahmo, alterius 
iubindc dcprarata. Poirb » sd pedes 
fideh^ut. Valefias : Sueton. Claud. 
^dfiUcTA leihmm liheret fites cum pue» 
riipueSifyue neMihUe vefientet Imhehdt, 
ftomachaturque nimis in dii&ttatio- 
ne, quod hic finms fideat. Scdnon 
tam referre videmr, iub(ederintne 
aliquando feivi, praefertim in Co- 
loniis, ac municipiis, addo etiam le- 
cubucrittt, averu lefti paitehumi, 
an eiefti plemmque fteterint , qu^ 

2ubd iicponicxcubantes adnutum 
ominorum pnefto femperfnetint, 
ilt Anonym. prozim^ innuebat.Qnin 
etiam non interraptK ac legis vim 
obtinenti Confuetudini hse tales ax' 
cnmftantix derogaient : demimii e* 
hrim tfirvm demim Mma/me, ^mempset- 
lef^ithafiat,&aUiiisdetmt. Sicinfii, 
firvi TrimMlchienit , emms in cafitm mer- 
tit demini tefamente ejm fiatuliheri^ jure 
quafi Uhera ceam ceitfiwmntter, demim prts 
fiUcitate m gmtdie difUimite , ipfitmpte 
S^Ucem (amem)invitante. imo,fi Rei- 
nefio fiandttm , feivomm manumif^ 
iionis gtatii hsc cetna lihera diaa.&C. 
Sm initii cema cenvivit ah afiufirverum 
cttventfinguUt fttam menfiem afigetvriju- 
het , nunc fervet nenfiitmefldentes , fid 
difiumhenter firt , movct Valefius . 
Quid ftupendi ? cam ebtietas,& gau- 
dium homines fic immntet , nt vel 
cx hoc qnidam nvoenim^ , dum hzc 
Amftclodami fcribo , Broxellis ob- 
tenu ca«ia judiaali fitbttamostefit abreptus. Miror hujusmodi duUa 
Doftos fatigare. 

I. addier.] ?etroniuS in editis: ^ 
ratifiimue puer nentitiniti mwttddeca»- 
ticiesccepit, Schefferus. 

a. ^r#lMib'tvr/W]6ibolaram pi9- 
vnk Atellanicamm, les fetias in ezo* 
diis in riiitm venentitmi » ficdi£ka- 
ram ab «^rrln Oiboram cintate , in 
qua piimiim coBVttt. Cem. ScreveUus 
ad Ittvenal. ex X.abino^ aliis. 

S. ut tunc piimmH } PetroRttis ite- 
ram: ItatfueiueicfrimkmBeridavetm 
amater tentempfi. Alibi : tum primum 
henafidepuerehajhtmded^. Scheftet. 

4. ettam}MS.&, 

5. alifuande d^figet'] pio MS. 5c 
Patav. 4. dedijjet. S<^6fferas : aii^uan" 
de dedijfit. C<na%t,depiffk, vel defijpit. 

6. Sed ege: ttd dfwlatetes eummit-' 
tendum audiehatm'] pio Vit. 2c MS. 
Sedegeadc.e.mittentleaudiehaHt (MS. 
aetdiehaur), eum mittende, Hsc coira- 
pta itmt. Qutd }B:Sed egeM dremU' 
teres ettm mitte. CxtCta non eluo 6c 
iequentiateibntar, e^e mutila. Or. 
eulateres funt , qui damore magno im 
ctrcalis mi^mdinis carmina reci- 
tam , aut res venditant. CloSz : dr^ 
culater, ixMyee^y 0Ji»pn9, Scfael^ 
fettts. ixi^y' tnrbarconcttator,agyr- 
ta. EzifttmemficdiftingttCRdttm,Ac 
leeencbm. Sedege:sidrtutMereseum 
mtttendum mtcMam. fta^ftteMe, Qnte 
eftxeiponfioEncoIpit. Srccgoame-» 
qnam MSm nomz «uKietui. 

7. fWr^ri. *(de&dib) tkferatus} 
pto MSi imitari d, & Fatav. imitari. 
d. ruto» De^atut Uxn tSc no« 

113 Digitized byGoogle %6% T. P E T. A R B I T R I 

pium. Dtwtawenvitiahaba, qudtfinmhaberet ^effet* mmm 
numerorm : ^ recutttus eft , &ftertit ; * nm quodfirdo efi, non 
(uro. ^ ficut Venusjpc^at , ideo nihil tacet : rix * ocub mortm un^ mcn. Schefarus. Eft abufio vo«is tU- 
fieratus , pro immodernte aut cffuse , 
hujus rurius pro vehementer ; vehemen- 
t§r vcrb t/4/i« eft pleonafinus. Subcft 
tamen ironia lic^t ex mentc Habin- 
nx qui hic loqui denuo indpit > vel 
{iergit> non tam iit nequam quod re- 
liqui dlcunt, qu^m ingcniofo pro* 
pior & domino carus. Nomen hu< 
ius CtzviMaffk, utinfia advertit Cl. 
^chcfTcrus. 

1 . onmif Mufk m^ndpiuml Sicut fu- 
pr^ , «1977« Minervdt bomo , de eo > qui 
Jacile artcs difcitquasvis. Scheffler, 

2. omnium mtmireruml o.mtmmo' 
rum MS. & Patav. Sckc&rus : Sai- 
bcndum eft tumeTorutn,vLt jam monui 
ftpcriiis, 

3 . recutitus'] Cui glande reieAa cu-' 
tis; qualcsludzi. Dicuntur quoquc 
£c rupti & exulcerati. Martial. lib. p. 
ffrc rt^ts recutitA coUa muU, Jntercutiti 
verb , funt valde cutiti icu vchcmen- 
tCT fiuprati : mares fti^pram pafti, Fe- 
ftus. Rcinefius : recutitus. Non habet 
locum intcr morbos mancipiiclTc re- 
cutimmiquod gentilc Ii;dzorum na- 
tioni; ncc dtiatercutito oqgiundum 
cft. Lcgcrim &cerritusefi &fiertit: 
quo pofteriori alludit joco vitium 
prius. Ccrciiti,Cerriti,a Cerere ira- 
ta pcrcufG , lanatici , Ac ^ommotz 
Tncntis. Ccres ai?tcm cadem quae 
E'6<FFt)f , Foria. Nonius : Cerriti & lar- 
vati,malejani & aut Cererit ira aut Lar- 
yarttm ineurjatione animo vexati. Vtitur 
flautut ^Amph. a. z,fcen. i, v.144 5 in 
^en. a. 5 , fcen. 4 , inter morbos rc- 
^n(et, larvatum,cerritum eire,veter- 
num, aquam intcrcutem : item Cic. 8 
ad ^tt, 5 : Horat. 2 Sat. 3. 

4. nam qttodfirabo e/7]pro MSi,n.f . 
fir^honu^ e^ fc fata?, Mmquefiraho' nus e. Qujl enim agnoicerem huie 
ftraboni ftrabonus ? cujus tot aliz 
ead. p. dcprehcndo mus emandpium 
pro ptufa m, vina pro vitia ; preter <r- 
rantU barbarie : indUigentiam mariti, pro 
indtt^entiam m. &C. Schcftcms : nast^ 
attefirabonus efi. Lcgo , uam qttadfiro' 
bo bonus eil» non curo, Strabo eft,cujus 
oculi funt diftortijUt notum. Keine^ 
ilus: namqitefirabonus^Leg„namfuo4 
firahomts efi, Non habct pro morbo- 
fo , & qui ideo redhiberi poifit fcr* 
vum fttabonem > fed comparat cum 
Veneri, icil. qux pacta fingitur. Idem 
verb de ifto oculorum vitio reipon- 
dcrat ICtus Trebatius , referente Vl- 
piano in L qtti davum D. de t/£dil. td^ 
Strabut, 5cfirabo, intcr ^tcX^ (ea 
qua 2 dedinaHenum) ; Sttabax Comi* 
ca licentii fi&um 3 ict^sikT mtt^taw 
(per extenfionemjfirabonut. Seculo Ca-i 
tolino iblebant nomina ino punim 
maiculina augere iyllabi 3 hinc qui 
SLmcfirabus H firabo, h€tusfirabotius : 
Sic Otblonus, Ebbomts, Babomtt, Drugo^ 
uUs, Walonui , qui concifiiis Odiio, £^. 
bo , Babo , Druoio, Walo 3 ad eandem- 
que formam fimilia propria noixunft 
plurima. Tamen antiquos etiam ita 
confueviile in quibufdam axguen- 
dum ind^, quod Centttrionut, Cttrianusm 
Decurionut antca di^s fiiit , ut teila- 
tur ¥efius, qui nunc Centurio^Curi^^De-^ 
cttrio. 

5. ficut VenusJpeHat'] Habctocolos 
Vencriilmiles. NempeVenus quo« 
que putahatur ftraba, quamtamen 
honoris gratii dicere malcbant px- 
tam. Ovidius Artis amat. v.65p> ubi 
agit de vitiis oculomm : 

Sijttafiraba efi, VenerifmUitifi rarua^ 
Minerva. 

Sic <nim vedum exudite cotrigit 
N, Hcin^ Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. %6i 

qum iHum ' emit trecemu denarHs. imerpellavit hquentem Scm" 
tiUa,&: iPlane^ukiuky^fMnmmam^iciafervinequamnar' 
ras, * ag^aeft;atcurabe*ftigmahabeat. BsfitTrmakhiOi^& 
* AdcogMfco/tnqm/ Cdffadocem : ^ tMlftbi defraudat : & me^ 
Hercules laudo iUum , ^bocenimnemoparentat : tuautemScm'- t SeimtUtg, ^ Trimalehi: N. Heinfius , qnem 5c de ftraba Ve- 
iiere agencem ^luribus ibx vide. Var- 
xo apud Prifc. lib. 6, Nm bMe rts dt Ke- 
titrepdts , firabsmfadt rn^JuX^f 
(ifdrii «cnf/tfi twrqumem , &> fuaf! mtiM 
t^im fenefM htmm exdpiefitem). 
lo. Sclieffcnis. 

6» «c«/« marfiM^ ccco 9 nil ▼ideme. 
Sic , iaeerti finit athleta mertm , apud 
Ciceronem in de Seneft. Schefferm. 

I. emit trecemit'] pro MS. & Pactv. 
t^retentii, Idem. 

• 2. Plam nen emnU mnifdafirvine- 
muam narratl Servum qui ad magi- 
ftrum micteoatur P4«/m ) Senteut.y, 
imb L. 7S O. de Legat, } . dicitftu- 
dendi gtatii alio ttancferri, deoue 
aitifido ejus , uti & peculio , ut plu- 
xis venderetut, non licebat venali- 
ciario mentih : id. lib.a, t.ty, Quic- 
qaid dominus prsftare fervo deEct. 
non eft bcnefidum $ fed cum in- 
dulfit, libeialitereducavit, aites, 

3uib&s emdiuntuiL juvenes , tradi- 
it. Sen. I deBcneficiis , cii. Tb. 
Rdnepus. 

|. ^^^lAnpotius, harpaia.Ti' 
lebom. Suipicoi (ccibendum , apaga 
e^ , ab dTtuyHf , pro , fiu cft, aufert, 
abducit (ccum»qttod potcft. Nifi ma- 
lis agapa , d^nn (amtnr)y quia fcqni- 
tuc ftatim apud noftrum , SdntiUa mli 
tjdttypa effe. Porro fic innucrecur do- 
mino fuo fiiiire in deliciis fubinde. 
Sdjefferuf. Invenio in Gloffario Plan- 
tin. d^^,fuafi9ntefubje{ius, addtt- | 
«01/. et^yi^ (ActicarcdupUcacionc | 
pro etyt^) eenducere. Quxhncaua-; 
drant , ut ex fec)^. liqacc. Rcincuus : j 
agi^aelt.intclUpximfS^f^calUdttm) . 
0c vctetanum mancipium, omnium- 
qao iittiiieiotnA ». & coofamma- tx malitijt. Ipdero agagola, agagula eft 
lcnocinator , pantomimus. Sttecrtio i 
^nale^. % , placuit cfic Germanicum 
^auckeler j fcd vcriiis cft formaffc hoc 
c l.zxinojecuiater majorcs noftros. In 
Conftitttt. Cacoli M. cectoarii , itcm 
eaueoiatores cum malcficis & incanca- 
coiibas nominamur. 

4. fignU] M.S.fiigmam. 

5. ^dcognofco'^ Philoxenus: ^d^ 
Dtgnofdt ,\^yi»etcu4' Schcftems. 

6. Cappadocem'] Synccdochibe pro 
venali mandpio, Ciccro poft redimm 
in Senac. Cappadoeem ali^uem akre" 
ptmm de grege diures. Horat. 

Maudpiis iacupies eget arit Cappade» 
eumrex. 

Cappadeeum rex i. mango manci- 
piomm. Phuit. Cuicul. Cappadocem 
pro/MMr#dij[it. Cappadoces itcm pei- 
juriis 6c infidclicarc infames. Vnde 
cria peffima K^ Kses , K^p»dox, KJ^ 
lix. C.Schrevel. ^ . 

7. nihii nhi defraudat ] rnhii , i. e. 
n§n » advexoialiccr. Tcrcnt. in Andr. 
mimefaUis, Sibi, daciv. cft pcrfonsB 
nuili non Vctbo apcus. Pofucram 
2ntt,fedejr. fed nulla ncccflitas co- 
git , nimimm pio MSi , & Patav. m- 
hii fibi defraudit. Schcfl^cus : nihiijibi 
defraudit. Hoc vctb cft nuUius precii. 
An fctibcndum, nihiifihi detral» mtditf 
Auditlaudes fu«s fine fiux> plen^ in- 
ccgteque celcbrari. Sic joco potuit 
di^hmi cife. 

S. hoe emm uemo pdtentat'] Hoe^ 
faibc huic. Tilcbom. Quid hic eft 
pareittati Legcrcm divifim, pa;t ex- 
ftat, hoccft, hac rcncmo cft par, 
ilii ncmpe Cappadod. Schcffesus. 
hoce.n. parentat. Hoc cft ablat. caufz , 
valecquc prnf fcTM. Niminun» ofM 
K 4 A<'^- Digitized byGoogle Ii64 r. P E T. A R B I T R I 

tiUano&zibtjfpai^. Cre(kniihi,&vo$novimm. ^meftlmn 
babe4tk,tueffJicfMmiffmAmnteam' debatme, utetiam 
dmim fujpMretur y &ideo mem vHlicatianmrelegarit. Sed 
* tace UngUa , dabo panm. t Tamqum laudatus ejjit nequ^pmus 
firvmlucernmdefinufiSilmfrotuk, & ampliusfemihoratubi^ 
cines anitatus efi , fiucinente Habmna , &inferius labrmmanu 
depfimeme, Vlttmo, ' etiminrnedimproc^a , &modoarun' 
dinibusquaffiscboraulasmtatusefi, nwdolacernatuscmflagello 
^ mulionmfata egt; donec vocatm adfi Habbinas ba(iavit, potio^ 
nemque Uliporrfxit, t &, ^ Tanto meHor, mquit , ^ Majfa dono tibi 
cal^as. t N^ uUus tot malarmfinufi^,nifi ' epidipnis ejfit ad-' 

t Buttifks. t H4l«inMl. f Ewflfmi, ^^ > 

5. TMt9 ineHwr'] Teieiit. Heaut. 
X 1 1» ic. 2. TimfhercU meiitr, Sche£Fe- 
nu. Tmu m§li$r, mqnit, Laudandi 
focmulam haac piimuf apud Ovid. 
14 Metam.v.tf s 79 obleivavit exaftis- 
fimos Grnmvim , & (imul inepto di« 
(Uch6, quod nullus manufccipcoium 
agnofoebat, Poetam exoneiavit/. z 
Ohferv, c. zi. Adhibuit eandem 5«im- 
C4 /. de Tratiq, m. c.i 5 • LamUmm I»- 
ties diffmm UttdihAs , & diuamtt , Tmh- 
te fiftiet , tM^e fdider ! ^H*^* "^ 
btumMnes , liverem , morjkmn, Idem £^, 
1 1 . adsmitaber & dtuiuAe , TMme melierf 
fitrge&r^irA. Keinefius. 

6. M^ffa^ proMS. fic Pat. mdffi^ 
Schefieius : Maffk, feivi nomen. 

7. epidipnif'] ultima pais coenx, 
Maitiaiiszi £p'. 52« 

Hinefirai e^i^idm psrshit, 
Sehefiecus. Kcinefius in pnefat. Per« 
penfiiis eogitandum pioponoDoftis» 

2uo4 ob(eivaie videoi in oeeonomia 
ve di^fim Cotnx hujus; eife in ea 
aiia qu«dam«quae Aibitei ne quidem 
ibmniaie pomtt. Poft leoenfitalive* 
teie Petionio feicula , tanquam fo- 
luu ooenl , sp$r frisns magmtudimt 
adponimi , moxflit ingent temsmiii & 
ketnHsfMrtmy tkmApephereta,a4hxe 
vituim eiixm, 6c mattea, bL fkuuda 
mmfa, Ciimatttemmattexultimum 
caens conficex«nt i poft cextium mif* 
fiim» fiJiefrMuJi^t ineppim diddit , neueft^i 
juf^a ferfehM. aut: mnfefilefdifratt' 
aire , f «f ^ffi panntat, 

X, ddMneeB] pIO MS.&Pat. de- 
hattner^, Schetfcitts: Gladiatocium 
eft hatuere , fitque baoalis pci tmagi- 
ntfiua cacttmen. fiueton. Calig.i z. 
Mirmiitnem i iude rudihnt fieum ha- 
tmmmt Hi&c ecgo dehttuere, utdc- 
fuffHire , dtheHm* , ae fimilia. 

2. (4m£ki|[iw] pioMSi,8cPatav. 
t, iuauam, Tilebom. Tneeiit^unm, le^ 
fp^fidNHtlit^mun, Schefoui: Ka- 
Cio poftulat , ta€e Hnrua, 

r. etinm] MS.S-, 

4. mt f Umw m fata ^] i.fertundm 

vita^gpmt cm fiJhiUam reprafentamt, 

SicproMSi, ficPacav. meiienumfata 

( Pacav./ir« ) ^, Schefierus : mm/m- 

numfiifept, Sufpicor, mnUenemfate 

ept. lUttd>Qrtvezplico.feimone,io- 

quell» clamoie, nifi malis , fktu, 

Mnlas vooe agi nocum eft , & dooet 

dqsantei iftos miilionnm damores 

▼el uniats Claudianns » in Epigi. do 

mulabus Gallicis : 

..^Mfmtit lei^mqu4 valent pracepitn 

magifirt, 

Hsefifiit rafidM , kMprepvntef^ 

at. 

lofuajuheti iave dedmeunt iimitegttf- 
fum: 
Mntnuitfirepitmm, iitxtmtTnp^' Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. . a^f 

lMa,*fmdisfiBffne,it9Hf4IU,micibulqu^ Infecmfimt 

CjdmtUenammdA^limcin 

dem rum , vftt^y f^ 'minf tivft^/Sipaf 
( & ptfirtms 9mmum ntferrentur) ut cx 
^that. lih, 14 nocttm eft; ind6qne 
Molpis Lacedxinoniiu f^krlvm ex- 
ponit i-^hi^fi^eKi qui faftuni lu 
( hlc ) epidipms # ramiu fdutisfii^tw , 
irvfx pu^» &n$uibHs\ e ^fdenUs cm' 
fixisffimst anfere altiii , drca^ue pifces 
&eimmummfinmgeuers demufnadfc- 
ntui \ Non ckUc in Petionium ea 
infcitia (nifi fi eam fimulace dtcere 
lubeat » ciim omnia hlc fub fidione 
a^tur ) ut tres m#«^ei( (eu mif> 
ius cuju(que CGesx , « nrxter hos e- 
pidipnida , quod patet e ilam, iib, s 
Ep, 1 2, mattyas antem 8c epidipnida 
eafdem efle ignoraret s fiint ifta ab 
interpolatoie, velfemidoftovei^ 
X07eeteyfJ(99t(!udesamMHte)Ue. Re- 
ipondeo.Quamqttam tpud Alianum 
Moip.Lacedsmoniiim /i(^T?i^«(r, i- 
nuixif hii 1.49C.sex^nentemlei- 
«im.L 14 fiP ■»» *Njrwi#wf, r^^m- 
^rtf ^^ttpeif , 'v^^fiiH^Sf' 9 tteeye^ 
?aa , &C. fynonrniiM pfo meupt Je- 
cumU , Wx fffWN^rrW , oecuzmnt. 
Quidqaid tamen ejns ^ty c^ di/cri« 
n^n «M f fy^riw i i , ^ eputifimdis f^ktm 
coneeptfiss ilUsmateries, hactem- 
pus indi^tatnr. Kes verb ita fe ha- 
bet. Acwdente de coena facci noven« 
dialis magna cum frequentii novo 
hof^e Sevixo Habiimt oollega 5c fii- 
miliariTcinaalehionis, habinfecum 
icintiUi , dim jam coena libeca ad 
apophoieta, Acmattyas (eu menfas 
iccundas, imh ipfum difeeffum & 
valecUftionem ofeilumque imaginis 
Trimalchionis eflet petdufta : invt- 
ratur, poft panca, in boram na- 
tiam Fortunata oonjux Trimalchio- 
nis quc haftenua non aoeubuetat , 
datur non exiguiun tempus mutuis 
coUo^uiit, oftentandisiauttttit, 8c 
pocuiif , uiquedum Trimalchio men- 
fmfectmdm (noA alias , novat ) i. mac- tyasfeubellazia jnberet adfeni. Sic 
apud Vitgil. I Geore. 

Keu ^e te Diis & umfitacceptuft» 
cundis 

Tranfierim Rhedia, 
Horat. z Serm. Sat. z. 

— tum peufitis uMfetuudae 

Et nux emabat mcnfits cum dupUcB 
fieu, 

Cic ad Atric L 14. H*e ud tefiripfi 
Mppefitufieuud^tmensM. Plin. 1. 9, C3 $• 
inferri menfiun fecundam jufiit , £t ap. 
Alhn. mattea 6c menfit feeundaftm-' 
perxquipoUent. Dofta fiuniUa,quia 
mattyx jam ant^ obrinuerant,dc pais 
forfan in repofitoriis ante oculos ad- 
hufiftabant, akiHum mmirumgalih»» 
tumpreturdis, & everum atferinerum 
pileaterum, menfmfieuudashoceAno^ 
vas menfas ftibiatis prioribus omni- 
bAsadfeit, & infiiper/bv^ minii 
aeereci tinSam Immi /^argit, IbiTri- 
raalchio • Peteram , inqnit , heefereule 
( aluUum gaUinamm, & ovomm pi- 
leatiim ) effe eeuteutm, feeuudae emm 
( tevera in jam nsutaris , 8c antb ap« 
pofitis bellarus ) hahetis menfat : atta- 
men eo^ue ) / ^uid Mi hahes adfer, 
Sicque m fecundis menfis , nova 
quaii , efto in uno mifiu , in Itono- 
rem maxin^ novi ho^itis inftruitut 
ooena. Tandem fequitur epidtpnis^ 
qux qnbd reapfe ultima pars coenx » 
actenovatsconfe£baiittm eflct, in- 
qne mttitam noftem prottafta, ac 
long^ prioribus tiapmaris magnt* 
ficentioi , id nominis meritb pix il- 
Utmerait. Siceco, nbi Dn.Reine« 
fins infeitiam fedicat, tantumnon 
fiunmam attem ipfiflimamque Fe- 
tronium invenio. 

l. turdisfiligine'] proMSi, &Pa- 
tavin. t, iiigine, Tilebom. Scheftecus, 
&N. Heinfius. 

1. fiertis'] MS.farfsuttiqah, un» 

de f0rfitrA\ nifi pottiis pxtulo fibia- 

B. 5 Jfio Digitized byGoogle ^6o T. P E T. A R B I T R I 

^nuacimftfitd. Brgomgenw ScbitilUindecens 'imamridHfre 
faciemfiutarioabfcondtt. imerpi^to demde Jpaiioy cumficundas 
menfas Trimalcbiojulfifjlet adfmrkfiifluleruntfervi onmes menfas^& 
oRas attulenmt, ^fcrobemque crocoy& namo tinSamJparfirunty&^ 
quodnunquamantevideram y exlapide^uUripulveremtrituhk 
StatimTrimaldfio:iPateramy mquitybocferculoijj^eomentus, 
ficundasenim^babetismenfasifiqiMbeBhaheSyadfer. tlnterim 
puer Alexandrinut y quicaldamnmifhabatlufcimascii^imitari, 
* clamanteTrinMmne fuhinde : Muta. EcceoRusludm : Ser^ 
yusy qm adpedes Habmna ' fedebatyjuffusy credo, a donmofuopro* 
€lmavitfubitOy canora voce : 

t Ittterea medmn Aeneasjam clajfe tenebat. 

fTrimMiOni. i Bitcolfims, f Senm. flSUUUS snleot. xAm interjedio eft exdaman- 
«U, & iUcntium imponendi. Texen- 
tius ufoipat in Andx. & Eunuch. 

9> Mbirrsntetimiea,Scc.'] Tiiebom. 
4terrMHtt tunied, Leg. aherratue tmri- 

z. MMOT rmberefuiemlTo imam fiA' 
vum eft. Scbefferus. Fonan fW i. mti- 
^ermbentm. PoiTetqueetiamiicpei 
Bnallaflen intelligi. Piocedeietvci^ 
magis lenlus, fi legeietui : Er;g9 ingre- 
9me ScintilU indecens ime mhentemfkekm 
fkdariS aut ftuUms abfiergit, vel etiam 
abfiemUt, Reinefius : indecens imam, 
leg. indecentiflimam » i. e. defbi- 
mem, aliam^ nativa ob intenfiim 
zuboiem si^nni ( incsnvemgntem ). 
Quidii inrcnfiffimam vel incentir> 

z. fcrehemaue'] "L^goadamtfiohem' 
que. Lampiiatus in Heliogab.cap.si. 
Scebeamriperticmnfiravit &atteHti, de- 
iem f «W nmipefPet & eleSri i id^fie- 
epsenter , anaamqtu fbat iter pedihns, 
lo. ScheTCms. 

3. habttis menfafyft qm£[ Poft, mm- 
/w, pingendus e(l ailcrifcus. Defimt 
hic enim aliqua. Schefferus. PofTunt 
h«c iatis intelligi, ut patebit infi£ 

4. clamantej Pueio imitanti luici- 

iMfti f^sitoray uc hoxtttox fi p^H l ^ coneptoi» utcanat melius ^iX»^>^ 
nettt^y muu , i. e. emenda £k me» 
lius. Sic Herat, i Sat. xo. 

KU cmUs Tr^^ mmtat LncUimt sA*' 
tlf 
ubi Per£hyrien:2£mtatpre emendat. Th* 
Bjeinefius. 

S. fedebatl Atfenroium pioprimn 
fiut, jl4r«. Scn. % de Benef. Srrvw» f m 
cenantiadpedesfieterat. Sednimiium 
intei ebiios hic omnia confii&,icrvi- 
quelibeiomm moieminduum> dc 
quo Ciaoconius piolixi. Scbefferm. 
Anonymus Italici foli in litt. Lucii : 
ad pedes fedehat. Qubd ictio & ponc 
CQOvivantes dominos five adplmtemm, 
ut loquitui Sueton. Cal.c.atf,aut po- 
ftiom ledi paitem pixftb cifent , id- 
ea adpedes vocan. Snbjidam hk e« 
jufdem judidum dc hocFngmento. 
£iU> naiGirioxum dc h. h, iudicium » 
quod non paudminantui: egoin- 
teiim ajoy plenquc illic auftoiem 
piodeie , iliumque xefene geaito- 
tem Petyontum. Talia ipii linea- 
mcnu , tales du^kusin Satyrico icli- 
quo. fed multa qnoque fiueoi difS- 
miiia, qux ^ mtlaibx&n manu , &c. 
Italicum fpiiantia gcnium ieimonis. 
Sedieconlemui,£cc paudifimaquaB 
addit J[I4/m4. ftuSkD^mnmfknm ^4- Digitized byGoogle S A T Y R I C O N. ^6t 

t HJullm finm umqum * MiMor perct^Jit aares meas. nam^ 
fratir errantis barbariem y autabjcHHm, autdmnutumctamo' 
rtmy mifcebat* AteBamcosverfus ; ^ uttuncfrimumme^eiiam 
Vtr^ksso^mdmt. Laffustamencum' aEquanJodefiJJet, adjecit 
Hdmnas : t Etnumquid Mdicit? ^Sedte^ : ad circulatores 
eummittendumaudiebatur. Itaqueparemnonhabety fivemuBo^ 
nesvolet,fivecirculatores^intttari. * def^atusvaldemgeniofus 

X EnflfiM. f HnSintua. % E$u»lfims. */*• Mwnn#0tf» nttoict ji tm tnvtfiiMfit. v€~ 
rhm ad talia (ub locis lefpondetur. 
)/eqae tamen omnta Petronii ori tri- 
btumus > ntnt foi&n calamo, alteiius 
fubinde depravata. Porrb , ad pedes 
ftdthiBit, Valefius : Sueton. Chud. 
^AdfiUcrs ItHtrMm Ithfnt futs mm puf 
rkpMeHifque mhilihiit vtfcmtes haheynt, 
ftomachaturque nimis in difleitatio- 
ne, quod hic ferviufidedt, Sednon 
tam teferre vtdemr, (ublederintne 
allqnando fexvi, ptaefertim