Skip to main content

Full text of "Typus occasionis : in quo receptae commoda, neglectae verò incommoda, personato schemate proponuntur"

See other formats


\2» ^ r> 7.^'f M- THi; iiW'vi:,<«iTY 

Cr73t 
R8te Book 
.n^ Soec. Coll. litK •C=^ 4 ^H Digitized by the Internet Archive 

in 2009 with funding from 

University of lllinois Urbana-Champaign http://www.archive.org/details/typusoccasionisiOOgall 7 
7-Z-5', 


STVDIOS.£ IVVENTVTI 

THEODORVS GALLvtVS 

S. P. 

OcCASIONEM tot Poetarum encomijs 
celebratam,pofteriore capitis iui parte 
depilam , anteriore vero capillatam , vene ^ 
randa fmxit Antiquitas. Facete,led nec 
minus prudenter : ea quippe efl: natura? 
noilra? iiue amentia, siue malitia.vt 
rerum prae^clare gerendarum commodi- 
tatem na6li, facile eam pra?tereamus, 
nec ita multb poil pr^terita neglectam^ 
ex animo doleamus : vt ob id merito 
Metanoea Occasioni comes fcleat af^ 
ibciari. Vnde ille.iero Hcet, inclamabat: 
miht pmtcntos rtfcratjt lupitcr amosl 
Etquamuis malum hoc.omne hominum 
genus iatali quadam procliuitate inuoluat, 
maxime tamen ad ^j-os, luuenes optimi, 
pertinere arbitratus fum; quorum icilicet 
mollis adhuc, ac in procliui ^taS; mag"; 
num vel ad ViRTVTEM vel ad VlTiVM 
momentum habet. Qu^ vna ratio me 
perpulit, vt duodecim haice IcONES 
vobis lubens merito coniecrarem.inipi^ 
ciendai^ proponerem. Sint igitur hx 
vobis in ocuHs, manu^ mente . V&.lete . TempVS ET OcCASIO SVA explicant mvnia . t 
I A. TeMPVS cqo,Jine quo niml ^t quoiam^ creatum ejl . 

|l J^ Jine nec adum , Tie^ ccdo Jiiera , nec Jbl 
^vreus trraJunt :Jtne nw , nec terra , nec cequor, 
£t quUjuid va/Ia. Mtmdt compi^e tenetur , 
Extstant : Sed enim , ^er me,velut omnia conflant; 
Omnia Jic rurfum , ^er me , revoltita lahascent . 
B. Ula 1^0 , qiue p^cis OCCASIO cojnita Seclis . 
fMe cjutcunque catus non JafUdiutt , amico 
Sed vultu accej^tam tenuit ,' mandata capjjens ; 
Ille Jht , conrpos voti , decora ampla parauit . Ad PRVGEM VOCAT ANGELVS, AVO CAT DIABOLVS . 2 . 
A. 9\/Grle nmia, ^rex dcte.Jrui cui mmere Dtuum 
Consveftuyxe hiur. Vohts, Occasio ,Tempvs , ^ 
QupJ^jJnv C^LO auxilium , quam molliter adflant ! 

B. fws Jelices , et amica Jarte heatos , 
Gratia queis C^LO ceu rofcihs ahhit vnher! 

A . Erao manus p^oferte alacres; quam^ ohtultt vltro 
Trenjandamjaera Nymvha comam conflriTUjite I^it . 

C . Nonjic, luuenes : deliria vana Jacjjlant . 

D. litta decent Icetos , trifles Vea calua Catones . 

C • Hrm ^mdam } hem p^crdam i date retia, et ocyus hamos . E\TVI INSTINCTVSATANiE TVRPITErTeMPVS TERVNT. 3. 
A. Effluar in rjjum TemPVS : quid rccTms jjiam 
-^tatem ^ccat , qmm luAerc , quamqu£ wcart '^ 

B. T)icm ver molle Jmtt , rapiat Jua juem^ vclttptas . 

C. Uuim de multis mihi Jit Jas veUere ;pennam 
Qefiamai capttt. D. 2>Ion ^uma hac apiar vlla. 

E. 'Mem, qtucjhh^alphjiihdam caput. €rt,nouus Attas . 

F. .Aft eao Juhstltens equttaho tn arunJtnc lot^a . 

G. Quam ^eUuctdulo ^lacet hcec mihi clepsydra vttrol 

A. Sic decet, etjas Jl : Jic p^^Jens extgtt cetas . 

B. Seria fmt Jenthus , pueris loct et ocia curce . SHMVXANTE UEM.OSL, MISERE ELVDITVR OCCASIO. 4. 
A. CHmic quo^ mmc.Iiaunes . certatvn inmdite Larmm ; 
Qmndoqutlem dat Jjantejmje OcCASI0^l}mfam. 

B. Huc Jocij ; ncua nafcitur hic occasio risus . 

C . Tro monflru horrendu' T>. Quid id efl fNumJemina,vel mas! 

E. Yrontc capllitium jerit , aH Jiahrum ocaput ilU. 

F. !mos pieris ,J}onsam Maij exornare calendis , 
'^e^mccque infiar lor^a deducere jfom^a , 
Et ramis cap,tt ohtensis ,JatJhi omnia ]\^fhce 

Acclamare noua ; quid Ji p-o tem^ore , ^ro re , 
D-Tcec eadem nohis luAatur J-ahuUf G. 3elie. Tempvs et Occasione prvdentes stvdiose observat. 5. 
A. 7w aacdum luuerus. ; iam nunc datur che heatis . 

'Vos sapitc , at^ alijs Jpretum ne temnite Numen . 
3. 5t tpas arnor nojlri , vel Ji vos curajalutis 

Vlla tenet ; maanam paruo poH: tcmpore mefsem 

Troferet. C Et rutili fiatuet Jtqier atria Cceli . 

D. 'hGspes aratus aics. E . ^ro quam. tua lumina lceti 

Adspuimus '. F. Quiim tu nojlris OCCASIO ocellis 

Kxffptata venisl G. Quam te tardante dolcmus ! 
H . Cedo manum , et Jidos am.plectere ftda clientes . 
A. Qratus htc Jl amnu candor, jjlacet ifla voluntas. ' ALACRES OCCASIONIS COMMODA. AMPLECT\rN-TVR . 6 . ^ 
|A. En tiht , can , mei maanum in te pijnus amoris . 

\ l{hc Jl' Jolicite Jcrues , et noueris vti ; 

' !Mynus erts ^uonJam . B . Gmtes cyo Nympha perennes. 

j C . O -^mf^ans iomm , dono pmftantius omni, [ 

jD. In ^retio Jint lona tihi : deiti vtere iuxta 

J^minis inftinctum , et Ductarum tusja tuorwn . 

E . Sare volo aA quantos OCCASIO ducat honores . 

T . Qwdihet erqo suo Jvttaatur munere . G. Taxo . 

H. Ne duhtta ; mens ifla mea est.mens ifla ineorum. 

I, ^njcle , /w nosltns v/^ue instdtaheir lucris .' D:'.'T}:\{rvs LABrrrKjOCCASlONE rRowt: cAnLL.ir'-; Rh:;u' 
A. (Num- ifus ejl alws Terrarum inmfm traSlus , 
Et luuenes alios . 9/Gmti vos erjo yaletc. 

B. Qms Jiihita cdor Jkji^a? C Qumjijfya. taiidem 
Crrta tihi eft ) ;petmas Jaltem Dca cakia Ju^aces 
Sjlat aJhuc. P. Cur tot nequidfiam verha per auras 
Tcrdttis ? hvu: alio , mora nulla , receio ; yalete. 

E. ^ufu^iat ^ Jjarsos yotius pro Jronte capiUos 
\Arrivite . D. Ai '■Jvw,J]^onte Jcquar; vjln/p morabor jEdihus , ai luftam 
F. Laido aruirws , nam vi perduxero metam . 
i Dea aaudet amica. LMPRVDENTES 5ER6sAPIVT,5VAMQjDEPLOR:M^AMEimAM. 8- 
A. Q-{et mihi l q_uo TempvS, qtw Je jrayivmus hoj^es 
'Vrorivuit! B. Qiw hlarulti ^arens Occasio rerum 
n^m locujjles abyt^ C O Ji mihi lupiter illam 
Nunc Jlatuat reducem , ne^hfta^ tem.^ora reddat! 

D. Vt mihi nulla hreuis , Jine Jruclu , dtffluat hora '. 

E. O mtht delapsi Jiat Jt copta vultus 1 

A. TeMPVS , ades '. Mhis vtinam te OCCASIO Jtfias '. 
Grati eritis. B. T^s ampleflemur. C Dona jlacehmit 

D. vohicres Diui , pa Numina , adefte , redite . 

E. Vos reuoco. F. Fru/lra: G. Renuunt aueja reuerti . El4PJ^TEMPV'S ET 0CC\SI0NEM INSEi:;i'yTl'RM\V.4SSEQJ'rXTVR . p. 
A.. IrLem Joaj , quaniitm vtieo , TWn omms ademta 
Spes nobts : noua yrceteritonm alluiit imaqo . 

B. Sifte jraJum , Tempvs. Quo tam ^ermcihus alis 
Prtrcfitas ? A . Lent^ce ^recar , Twf^ adj^ice yrc^ens . 

B. yihlji^it. C. Heu 1 -velox Occasio ^ceterit , ora 

Detorquens aUo. D. Miferts quti deni^ reftat.' 

C. Qmd vetat tnieSlis manihus rttinere Ju^acem' 

D. Ferte numus . Q. En eluftata efi.yefle reliftd. 
Trende capiUitiimi , et proprio remorare capifiro. 

E. "Ueuljero /apmus:Y.P0ST EST OCCASIO CALVA. Qisiyri DAMNixj^yrii^y rERTcru c^it Occasione f:. to. 
A. iA^, -vc vos fertis , pon cs c Occasio calm 
Eccc , capiUatam obtmio , qatuiete , tenete 

B. ,Ad haratrum , ad haratrum ,Jk Jic raptentur inertes. 

C. O Jlultum puerilc jemisl D. Proh vam luuentce 
Consllia ! IL. Jerd Jemper meliora Jequentes '. 

F. Ehcu me miserum , cui ver cjeniale luuentce 
Frujis mops ahijt , Metanoeaque Jola remanfit '. 

G. 'Tarce (Deus : tam vesard. nos jjoenitet orst . 
Ois. Quam dolet , insajw Jic tnJulsif?e Jurori ! 
A. lam Jro Jpitis : non Jl Jes vlla Jalutis ■VNGE I.VS PIABOLO PRitmM EXTORQyETAP POENITENTIAM . tt. 

7- — ^ 
\^ 
A. Ihtw , hmcjveda. lues 6rchi,Jera. pe^ima,ad Orcum: 
CNon hcrc tam Jvruis debetur Jauahus esca . 

B. ^i^ek , Jide comes , noftrceque Jalutis atnator, 

(^u^so j tucre tuos dcttureps hac leae clientes ; 

■^t , licet ad nui^os fofthac OcCASIO honores 

Et TemfvS mjeris ^erijt ; tamen illa fupejit 

A.nsa , patrocinio veJtro , qucs rite j^iandis 

Commisfis fatis 'Jse queat : ne morte luamus 

^terna , et nunquam liceat J^erare Jahitem . 

.-.. Faxo , modo Jaciant ■prcemjja ^ericula cautos . CaPTAEC NEGLBCXCQ^OCCASIONIS DISl -KK E5 FXITVS . 12 . 
A. prtas Juprema , et inenarrahtle dcmum 
Latitut '. Deus alnu , tuo ^twt fonte reJundant 
Gaudia .' ¥bi.ic-es,Qvibvs :est Occasio corbi! 

B. nTmpus ijt ; dum vixi OCCASIO fjn-eta recejjit : 
'Vff nunc JJultitu^ poenas mjlranda ^pennnes . 

C. OrGi quanti conjlas OCCASIO /erdtta ; ^uanti! 

D. P^ canis : duplicant Jemper lamenta ddores. 

E . Me miferam , quantas pant hcrc amentta chdes ! 
Propterea homhdes infelix incolo Jlammas . 

F. 3ero Phrvaes Jafiunt : PoST EST OcCASiO CALm. 5ALTATOR MViVDANV^. 
.^ALTATOR ^PIRllV^lAS 
'uam maana midtitudc dmceiii7us tiif Domme. 
Mors lud XjHors Clmlh, T . Tmtis nniiiJi ^.cjlona Coeli 
S . Et dolor iiiferni ,Juiit nieditanda libi . 

I . Ftnje a ta urpyn' Jni , 2.. a la iiwrt Ju_ Sauiiein 
3 Au Jol inviidain -4 

l.Vdoot. 2. 

^-.S^heniels alone 5. der lielleii pyn , iiioeT ay- ijeiuicinicii syit 'ol iiiviiJaiii 4-. au Ciel , /. // iiiJenuiL' Iw-reiir 
1..en Clirijlus Joot , 1. en I n^erelts vulsclie /rliyii 
els alone ^. Jer liellen ^yn , iiioel Jy cjeilaclifich i 
Dunm quod cmdat (rterrum.Felix (jKfl^eaiafe/yuhs. 

^i jnerte vcndent; mors a z>ita; hwc a memenfc, elufc,pcnL'l'e 

_ femcl, ietenium eff: ,t i/..//„.^,v> 
J>i crnnui ijru conjidero niuuiiiam aaudere polero. 
juveratus eir, huius et jeruiis es~t vcccati . tt a auo auis 
^" seruiis esTr. /.,, / ^.v,t.i. 
Qtta! mala cunaue ■premantjatus hoc citus onuva, iiLn tc 

~Oiscenhus Fiefas nutnet lysa (uis. 
L.ors aue haiu aes po'j aune roide temyesle, 
Tu -ueus chercher repos, prens icy ta ren-aite. 

r L ^ c.j.jui..^j 
.onuemens tyvus esl , anima; aitcis unnu jeinu', 
■iJ'^ '■'^lf'^ -^«?,^//y vilis, averca vivmnmas. tirma.mali ^aliens, viftri^jemveraue fidelis , 
Virtulumjue^ choro raJians', menlisaue reluceiis. ■nti Rf CIPROCA SPONS.£ SPCXSli^l 'K JDHORTJ \^n M IN V1TATIq\ 
^POXSE.VEXi:TVrS EXTE DEGENER JNVOCAT H0RTV3. 
SVAVI-AMARVJS ET HIC TE MlHl. SPONSA, VOCAT. 

rjfn nieiller, chn' ef^ous, lesjmits de ton partare . 
Mau oue ces aiqre-dous aiiGy ton cueur en-ferre. 

i CJ_ J ^' J CJ.M.U..,/^. 
ANGELl MINISTRANT CHRISTO. 

^tms iiebo, quo Ja-imtur ciln. Sedet Chnltus vratidet; 
Mvijlrant- Anoeh . -" ^ ,j,_-^,^„^ r m if