Skip to main content

Full text of "Variety (June 1920)"

See other formats
** ••* ^^^ U^ ^l> ^^y Ti^ ^ w..¥. »^fc» ▼OL.LDL Itait NEW TOBK CHY. JUNE < im 
TRICKERY AGAINST LACKAYE SHUBERTS FORCE FARBERS 

TO HAVE GARDEN SHOW f DOUUVOnNG PWjrti^ MiMfiil Cm to 
M •# llM 


i L A.'S XLOSED SHOT ORDER 
CAUSES ONE-NMMRS: ACTION tb* ■trl« 
wmMb tl 
A. It A'« . TW r««%*«v wit 

%Mi««e <}• Optfi M biflttiMal tf EIgM CONSULT LAWYIM an 

PUttSTOCAir tHrytt 
tMtfOiit. ¥< tar t ». oi. Afl«v tto N<itt« K««ft niMi^ MAf If. "- * ^ to flM pPi*trtl 
At III* tl ** *^^ ^ •* «««ir kr«^«w •« tto Ml k< r** t «M^ tlv II !• MA 

Aa atf lA A4vm4 «(i C*«tr< 

y iflMi» ?> Ilk* r 

»• IMW «9 t« _ 
iK*«r • ^ i »^i t «Nii 
l»«v.i« iM ftef^^Mi 
IB. J J iHiM^w^ Cm»«I«»<« 
tf IW raHwv* 4«« M« »•»» Ciimfii Ml iim •( 
iw «>p» «r k»<4 

• Hli alMMal »• 

mmm -^te |ii«»* M -1> 
r* Wiiw ' rATii t*-* «IM« W«r«l« llMi f r^ Ifea I»tt4*«^ •• » raf%»i» If iM%«ac iii» iMM B. 

Iftt« fU^» liMly m^m I. iMl irv^ «• pal4 I 
lMv# I u Mm ^p tl A apolal — H M.# 
Uf IT. I w ti M . Mi« • t%» tOOK FOUR NEW »M« •I 11^ r iiM* rar 

jpiiter wi^ 
^•'^•^ If ••• I I. 1,^ ,„|| , 

W4««»ft iW rf' I ,i^a,i^, Ik* MMlMfl« 
fl|p«*r«r»l t 

*»« •« III* A. R A U^« IT 
¥muammm in* ^«i> « «« 

IIMI flN^ ..rf J J ^iHy altoV" fall A»4 •• I* 


»• > g«f— 1»4 • f«li at m iiM riMllMI Ab«« 

m«mAw» 
itof tl « MiM ft« 

l.««^tt>* rtolBM at li«0« «•«• ».<««•«•« 
• viN te 4MirMWi 

!• »-Mi»»— ^^x «i^ 
kV U»r4a|F* IliiS 

iM«* IMI |M*i <i# !• Ik«« 1 «i r 
(V llta«Ai r%0 ^tm M Mm ' 

till flMI •«t «««al ••• w 

!• My MllkMW «f • 

villi IMV 
*MF fMa4 «f 


!• r. H A A« 

MM T H A I 
Ik* I' MP 

lll«t«4 Am«M I I • ff III* P M A M Ml* 

•• bm •» •« IIM *{ 
• IM itaWMIlMI «f t\ M M M« 
llM 

A R A. 

iiM r II A Mm ■■Mil* Ml •I f^MIIII MW llMt • li #« 

»r«.«4 iliAi tiM tmf *imlb9 lk^> • 

»«««M •««MA» •« 'iM » ■'•>§ WIN 

a*««v iMtf IMM !• wrlM A AMrt ' 
Mr« CmrnM s^rr* «4 alM tet^ly 

toon 1 ARTS HAS 

'TTAiioa ' RNans 


A N H 
llur Im|h M H » .1 

% i9«t« »i» iMiiiiiii 

f.«tttr« wi.ti** lit N N %'«• I tj»^rr I 

1: or tl 

•f. li 

r* 

I 
I 

iMil M I ciM Nir. f's .lk«r| IT M 

A imnm. M M r 
•iMl W HH IIm ■«•**? (M J«lM 
N l^f 

J « 

ri 4*«M«Hi O tt 
AntaM C. A win lliMpi M I in TtflM lAIA. Atr Ijtitor tiM* NMI l«A^« I- ImC* Ilk* 
HaiftMrti* 

tl !• It k-«^ i VIM !■* *■ • jaill Ma M i« ^HBMMri V VP«iB«BB«iP ■■■^PP 
CABLES CMVKIDOF ISSMLT 

tiar Aikt Nv 
lEJKT AUN OFFER pawl !• Pay $2150.000. .«..VCU. ** " '*i?!*\i2L^L *?. ?^ 

l^^****** Mm* t *^ ^^ |%3i •^^^ «(gM ¥■>>■ ^n^ 1%» 

.. ^ •-.i^..— _ ... »^ _ <•«•••.- M. «•*»»• mm rtwuk. J«amm I 


TiAf Eii Arrfpnrr 

If ,^ i-i^Mt*^ f9mm r* 

T**mr» ik«4 ilk* ftkai<M««« COPCAU*S SUCCESS -»••..»- 

W«i>* ■ ' ilMr««r ««^*, #t«^ ••r ****■ «K< -t* n# lMf« ^■^•.^ j »«^« ••••4 '• • i**r *li» 

\«« ImmmmSTk lay 

!!««• L««# •M*! ftaU4 «Vmi- Ift^ Mali* A «» il ; At Xkr Al WIS 

ifomms A lammm4 M 
lyan^Mt^M. iMv^lt Jttv^v*' c**^...* MVItfOli PCTUflES. • •IV« M»l? Ma*«««4 al «^ tlM«t l»f tiM 


om sranr nme 

M ITBJjOf ROOT i4 

YAi uDcurra 

M ttam war ••■ •• 

• • #• 1^ 4wv* 

•KH»f«*lM at MM0 

'. itM ■ W^a* tear H Mm V«)r««> • 
<liMia>«»» A L«4 M V .^ I . . « • ||y«f ,., •*"l II* ThnNt. f^** «••<> %t |« f««f iMMI M \«« t _ WITHERS "^"^■^' ClCa CI AI %!.>»• 1^ •*WHBILIGIC •f 
L 
E 
O 
N E 
R 
R 

O 

L I ^' ' * 1«^* ; *a Hkr %m i ■* %M»» «la4«fl|i a<^ past » 

!aft«^f Ml ti^ar t- kW^* 9mi* W aiMiil* tium a pa^^ 

I •»«>«i la U (-.•^. .. •«! «4 r 't . iMafir. || m tuU 9t tmint liTrt r t« llpaiiiila«t)' !«• i • i««.ak • . - . • 
t.pm^*^ 9m lto»» i^vvi II Ma 
t| IM iM raa aC 'Im ? T 
1^^ AT MAfllCIIV. 

IMMiirtui* • »•! 
•rr»*«Hi la fMw mm4 !• f^ 
• A fvira* ai III* I ^MvtiK llM 

ti4nAi>a liyaii m •••«ii»at as m 
M>*..i TaMM#»a» i» CLOM Ai.HAll«A. aiM 9 

tr Cil.P 
J K^ it fbBtL 


1. M Ml r;: tm tlilB I 
I mmi 
•I • IT. COUIBIA MDST PAY ROYALH 
ON CANADIAN RECORD SALES cmniiT looFTo jjk rni ihm *^nimr mi Uto 
OM Pal 
W« lU^ la to fW €'< a kr i* a 


c» iviiH m In t 

tins ««i 
•f IW N 

Aa to tfw l'aH«4 t« A N W«i«4i at tW 0m 
■ «4 Ik* t* AN 
f rm»< M 49mn m 

A MHfiB WBBlai !• Ii»li M l«V Tf 


tMW •# tW tl 

ASSABU f . E A. SMNU H 
i«A tiw r 

• UA 

•t •t • ti te Aflwt «f 1^ • » thm t« •• TfM. nai » BABE ROTE HOK RON 
TO BE STARRED ON IX ro3 


Offws •f m mt AwM MV Mlaittr 
■ A«ilr •« tl 

I'arAa. «iN k* 

tiMS «l»tr# It 

m r««» toMt WMA lA« AA iflLUOC FOLLIES' aCAHUP RmIA to to 
•t IMM^ • 
VtoA 

wmv^^m A • 

AM aAvr* Ato rM«r4 r ■»«A» U tA« S>« Aft. A AAA ai Aaw «« tl •nr at Aa 
i?M«M to tkM Ha af lAa *tl Vil af m 

9i lA* 
«a« i> to ham I 
Malb AaA t. aA» attif tl kva •t »» ■ »«ta lAa V*l 
»«»«• aa •Ubarata 


fcyiOiit -tat I tA««l rAf tl a< fW r MA VAA II 

af UvarAi wmw at 


kl. •«a Wal. lar 
t«^. .1' NEWEST VAmEVniE CIRCUIT TO BOO! PICniRE K^X Oa ai tAa Irtol tVMIt lAat Hatli viA aara 
•a A Taak'* tola %mm4* rM» AM 

at t|« rtoaa af lAa . 
m 9m9 toAlvliiaal •^^t ' 
ato A a rArAaf to lAa WEEK'S SIX BEST I av i • af « 
-Ya« i 
-VaV VCL* Ha to ha»h irmm iM •# tAa 

VMA 

IfcA to aaA tA« mOmm mm't AAA | 
l» a Mfa IAA« lAAl Af tAa aM 
tAto iiMiA. HatA fNM Aava ra- ' 

wA varl4 wlAa » aAH ity 

kailiaa. tAai 
aaf at 
tAa r»i« AM ail 
lUy EBMvliv*. at Hm^ af 
Km tuMk^ Bif ar Wra.'S NOflLTT 

• < tti 
Cr*** *rawto^ew« IAaI Mm- LunBOAiira. &: kla T 
I* I. rra -m Aaa Vaa •• C U • 
-TAaTllaa^ity Wa^k* 
-Vftitofiai ni aftft* -ta V 

-Mia *r« iM vaa ia « ua a»* 
tar af tAa tas 
f Aa Wat u 
livaA l« to mtkmm tii WmH la 
It ta 
M to va to %aa If 'It A riMUi^ atti CmI 
t144IOO; Ha to. iaM A »<rt( If Oaa Aaa C lA laAa HA ttr* 

at 
if A tarAftf a A 
to •t 11 tof^ 

attra«t«^ to tat af (ka 

lAa Nattoaal Va«A»vi 

• •^•«»a# Ray 
8 M li*#yi^ tAa 
r af tAa ar Urn* 
»«al aii* A tA«Hi*#aa t* l« 
to lAto • tftnm tartAva aap^avt af tA» 

Aa a rr««A af tAa iNra^i 
tAa AtiAMavAMi wAI Ui A«Hi fwr f«*^ ^ a«*^ to tAa 
tAa •itotoiv VAA I A* •••ft Mi* -f nf tK* .tfator 
A f«« ^^m apitoti tiM K14. «»4 • At.4 •• 

«^tr a'M.^ ••"♦toa. mm hmmm .>^ t. 
' ■ wAa pa^a^^ar'i ••wp 

lato MAti aA -^* topifl Jt . ig^ppi 

Ma ItoA Aatoi to**a<^ v » I*. .'raatt^l 

a li aalA Aat 9f.m% af tA» I *• ;,««to fir tl 

Af flA«^« '«•• aati««. %\ .ai 

» I Wf I 

tato ar ^ ' »— «-' r c« 

aaA •0 wUi v* a« 

to a* St V. .' f .1 tor • k#a • I a?«« VAUDETILLE 
?ADDEVniE GOMNG CLAUS 
MADE BY FRIENDS oc SHUBERIS LA.T5E DEUCAIES If MNISEAIJ 1 Jm. 1 N«mt Srt •• ProUUy Date for %»mH, Wl ===:•£ r:££ PROPOSE TO FIGHT A. F. OF LABOR ' 


M > mATURTA; 

ra7rr.j'':ri^!!:irTrt?c TBIS how tack Frtn CMtt INi- 
Old » I 


PIm •« to II t'Vvait. « \*. MIMl II llMit ^i-., M M C< |«*4l »«• IN 'r * 9m •*•• I •••< ^«t N I* ittr i>iM»« •! •*« «N 

list tli» «••»» «»!• ^ »«•> ll r«Ml «lMik « % IM 

HMi. tf It •rrt««» TlM» !!■■■ fcw— •« •«? 

M Ikii «lMtll |ir««v« »« »«l •»tf ffr*^ 1^. •• m^U MURTALSar 

toM- rlall««. A ife» 1 A. T. mi« •• a ky I <>r«. I 

*•»> UtNTSFOMML • Mil 
IT May I. ^« 


« Hiiity • U K v«l« I*l»«tli4 Atl 


^•rl va«wt< ^ ittr Ml II i«r< )• r* »-%i N- OKR ILL SVWitlt r«««i T. !.»*• • .M i«fe<k *— «ii»» M ^ p»^y « MIVI 
•rfl r*«t itMSi ftM HwWy «•• 
tlir t<»l)r mm» !• r«-«»<H Ibr l«iMllav<4 ■ 

•««Mr«> .4 •« III* M« Itwftf if in* t v T. 

A II M» ik» A r l» 111 aiiiMi wH^ 
lb* ««i«r4 Is ««0atf bt tiM I iM««4 

•»4 tlM <*•»'*• I A r u It te«« •• MMiili •*M ••• • •*? t- • •• • «' iifiM TATB Attnm 

IrvMiV f«i«« affikt^ i» X« » >«Hk 

•ft4 t «< • • • • • N 

^vft«y vttli !..•« iU#' m^¥tt •»«» 
»l»4 miImVI % IIAII**«t 
' ■ •■ 1 ■ 1 C CHARLES C SHAY 

TMK iumiiM» Aiip ma atsw ii 

1^ i A. T A m !■ 4^«Ml*»»ti is:r 

JAMES 

or TUB L r a* A. T. a a VHTJDEVILLE AID nSi EMTARDS OVE UP 
CBO CARED FOR FOR YEARS •f IMUn iacyy 4«riM| tW 
%m i^k rtMi 1 1 I UM« DGCREDriED THREE-ACT 
RESTORED UPON REFUNDING t ky J^ H. UAm Vttll J. U ««k* 11 Act Ti 

PUyac far K«lk |«*rr^ •m tm «Ci« K^fcant TWf 
«1>««H MflM Hh«t Jart nau. EBTH^ AlUimC Hr i N- •• I. •f tM ta 9m 9nj 


>*i.« |ll» W t*WN<» *!»«- 4*1 ft-# 1.4 ••rf r« «. li )«^r» Til l«Bli«^ »«t «Mi» >•• }•••• af i •< *^ Ai» %*mi^*m tmfi It* «f Jt ^» ^»« • f «r t Nf 


to ik» ai m J L. AfUatir 4-«tv Jmw t 

•l«^Hi'a Ml Hia «;af<*Mi n*r la mam 

ll»««»4ay JiMi* t in* ttPii M 

■MV 11^ 

Ml fli* lb«^^ 


Ma I tlkai tl «»MI» llk» 

1^ M •• • tr«r»*««l t( M a tl «•< rll^la II «» l« Wr» II •• ' •• • I V«** a«4. Ihr fv IW« r< llMiAtfV. »tl«»*t*i% !}«■' C*»rf «t««« ^ ilM rliAMa 

Mill «t«li Mw Biaihir IIM «m 
p.«»«» ^ tli'Mi WW* Mi* 
npM 9m %m9 m Mllr l»Wr. Hw 


f«r O lav< W^^^m w ^^^^^W , ^W v^^F ^v^V. ■C IM »*^«|« 
Mr Iiw4 tA« I »|t|i J«»|pa |..lt» h>m I •vatl Ml I iMi 

»M»i *^ « W^ fl T»- »-^-f- rttk »r>ar« '»> • •tH • m4 ti»M 

%• (iaw«i» 

I til f Hi Wr«MW 

• tmm^ »r« III* 
•aia <:«• aai^ lia 
"t*M#>»laa f-1 • MNI mmt W li*a MMi»>r 

r«iH»aH •• lMM»«Hf. 9m I 
*i «i«Mt MmM 4Im4 •' «•»»> 
• Vaa VTMlla^ Mi flMta- I Aa •«# l««^ M mM 
llM <liiM« ■«»«••• war«> t • var«i%«>4 !«• ••^4lv « 
tK- •f » >ali'«HI Ml «|M EASYGOING 

r^ i«4 fti^a t««# ^vt lUa ««pv« •' 

lUKf TO 00 IT- 

a^i» 

-OM.BYLAOY- rAV. 9L V. arv I aM4 «te» r«>#«a* 4r#«M Iimm «# i m44M» 
I » ihm4s «f «lM^ 

1 1^4 %m4 Iim»« «( i( « •?« II M *mmM mm fan •• imM* 
*lk^ PMlliafly ^»* «m4 •l««*«iMft 
Mra. n*MM«i «•«• t« m* tM« 

fci4« |M««^ ••%«r«l« i«Mk»M- 
bi>Mi« % •Ml TW !.«•» 1^' t»«f >^9n ' ' ' .,»* • 


WEST and VAN SICLEN l«^ l< 11^ •« H J ■ .. Mtia«4r 1 • * ^ S V V,Y 1 •• • toi* I Ml-I Yii itf l|^« l« »a«( V«^« •!«••• tl 

Mpl* mIm m^m^ li^^a M'»« * MMk ilVMMi^MMl tMrt «<Mft Mi«««. i 
w^ ^^p^p ^^p VAItlTT BEFORE EMERSON'S CROWD 

LACKAYE WINS ATTENinN Hb SpiiA ia D«Wt* WHIi 
M FinI— Narration of *1>^ 


ili» A. t«r*' Busily Am» , N«»4 M^t^l I »|»^ur I •f IIM ^•1 •« w^*Wy JlW A K A. filiate kf ii m« •».' •f« r H. irM •< tiM A B> A M I -t«iM« IIIIM 
••»4 llM 


tiM iiMt m »» I 


flf IMVI ili» r«- ite r. M. A. 


K v^-lf •*f t%» k«« ^ i^ 0|V#* nx MMB nnmaL IXOOMOOUAS 


lt«4 tiM ilv !• tSMtjMt Iter fk» 
•via 11 
tw MPNCMTt POP PMCCt. •t fw 


• 4Bf k|r •« l>«ritr ■ rain A«< 

Ml lli» Ml 


IS. N— lk^»«y |l«*r|k 

i|r« imm Kit 
lb* tar 9m» «««ii •• |i««r »«> !«•» %•«[«»« tll< m09 MS) tl. Tto Cmm 

•n l^w ' A«t« p«i»M« ib« arM i4.?f •« iiM 

k«aniK9* ' l»««^ II ■» •«•• tey •• flM k»U«a9 o. i< Mf mm4 MtA 
!l&. at iik.ir M f I !• W 


M« KCTMt NMJ." 
Kr lll<MtraflMi 

lir» l^kay* m«I t 

t«li« ««1»*4 

^iii«n4 ito» »:«»*^ i*«4 tiMl 

prv rwMMMic ilkv n in* »*• "^ ••••»• •» «*• IMIWI - Viklrll •MM««#i Itlllll llMl Mll^o^ M.». |||» niillB IMIWI • Viklrll fltrg ^ T ' " " ' " Tl'^^ ^ ^ ^^ ^ 

KMiyiili f f|fM« l4»<lM>r AiMl •.1,1 « ••4>\ iiMtoMl* mt iiw^b Mi4 •#• i **?^f*i^ ** ^**** fi ^ f ijar 
fc» ►•••♦•U'4 «• rnvrii — T flMni "1Hi» Mi«ifllM» favvriMMMM.*' j * y^_^y * — y— ■ J>» ^t nmumttr 

IW kl. ♦ ImJ W^h rM»«.y»4 ••» Mi*« •** ••••H- rl^mp*^ tM Mg. ! ■rMfc^^*** ^^^ ^^^ ******** *•** 

Klaart»9 NMI lfc» ISw^ «- - •"'•' '•■^•1 • »»• ««^ •rlxti t t— j ^JJ^ ^j^ U^ i» ift. ^__^ - 

l> %» ini« ••AM iWr, im4 i^« *••!•• r»-** •« M— #>ri- a«m • ?!!!?!r!L**i!^'y^^*** .'* "^T. '^ 
■ ■■I. Kill •tf««iir« •• ••«» 1^^ •^•*** • * " •"••••^ •* P^mw. y ^ ^/t! ^ ••^•^ •* ^^^ 

tai« «(f UN* Kl«%r • «tetr.<^ •» •'• • ■ »■■>'■> W#i4p^ " "^ A R A^ »»4 «• • l««^r • ««rT« II* M A »r«| «•• 4HtaM<l •»««M«w| t#^'«f* ' '*^****' "*** "^ •# Ik* mt%9^m9mm wlk* •• l^* • • ?•»« •! ••• ' 4 

fMws *Yl»< I' •||M««I4 I* pg— w af 

*N • Ml* Itt4i*»« H* t ' • •«• *»«^H iM r^MMTipvte Ml ar^i 
^»i— *■ n<Ni« ^y ***^^ I «» •••» i> » ^«Hi "i^ ttM tf 

•« rati Tli« Witi««W to • Mat •# |«4|| 
■MM* Mai m iw i>MHiiy rw% . 
i la M«i»iy. Ana- 
UtiNr la •! 1^ a ?. A. ooarLuvn 

Jmm« Mviwti hm «iii«4 iw N '*'•*»« SMI n 

V A^ la »r»%aaii AHmi C^^mi hm AH<oi« ti»«ilirr» 
fir*«B Bilii a iha ••t Mr ••«l Mr* 

* i- laMti H«iH<«i ■rMik*ta. li«f 
aa* TW talWf ^ ll» •••-••• IW M. T. A 

%m aatl tiM ar«i^ Milia«i Ha 
M W aiM kf vifb Rt. J J llavir atMl ra< > M»ff%lW !• 

Umm*^ Ijavia aii4 Jark l.aa iMf 
%w taara a«i n v««M ••r* ^^^ '^^ IMlli AM K«^ 
** ll*» « *•«•!•»•» !• W«« ** *^ _^ ^ _ 

»laaair*«»«a ilto aa»> twcm ♦ ■■"• r»*k*»< 4a»*««« W 
W T A mmHt mtn m^ Mmiaa •■•• a •*• ar* with rmert LMy r Aflo Jal»« K«la«9 4i«lBa aW la la Ji 
a aaf •tfn rvattfe AaWU Miaa 
•W la Aati« i , 

••4 mut k«^f at m. Jaa claMw Miaa La». 

a* aaitiatiaa af Wr f aa%v«l» ata*4 N^ta Tai% 

k4*» J«aftr« W%a 
*•»• Wa%«« l*la>-v» at fka I 
l^«*ar %v««»r l^itwi aatf 
Irfi ilir 11 lai 

«*W.rWa4 Jmit f 
li<^l««asiM«l a^»*4 III* 
rtatk »» f aw at tl»* «i^fa 
l«M»4«V •.ii» .\« M,.^ Hi ttrr atr«MarM|.|«*r la 
V. A. aAraa to mM 
>»pa i i Mla^ail May It 
pai»<*-a Marr la WlllM«M ll««kiS 
Xra Tar% Mav ?7 
I Miaa* 1^ lia* la Nair ll«a»itta^ 
CWhnp* May »a 

!«>>« T H*t\m^h aM 4c.r flf 
*♦ t>«L- 1. ' I Mtrfe* 

• Mai^ ^ ^ .,a4 I.*! 
t«a. tiWa. Mav If a* «# 94a\*i 4 aiwl 
a* » tWi a a«>'*^< 
W tifea ri«a H I. 
a««a ialM« hy Aiir* I tPa^.aa » ra«» 
<^ Mirttac «*U#«» rn'iii |iaaa«r 
n Ni«i<«a •L Raiaaaa 
A aaM- f.^ \jmi 
Jal) I It la aaiiiiini hm tt* '4 mm tHM9 FIODUmW KMAACWn I aa4 M'craMa^to fat 

}■-• t> '«•»«' M"a* 'lac* 

• •'h ' aa4 IWat art 

t'Aat^afi* llatvvf m tia 
<i" ■■»•' t«»«a*»4 N nr« Ml 

>>- «l.«4' a« IK» «*«atfH. K*%ta« if* 

-•»i Im m aa Ml It- • ri 

a*i.r - M« «'|k4arv * a»t^<a lia 
Ml %aa4*«tll* far a »( l^'iiatf 'N*«**«%4^« aai 
- m4$.' m \*»mM^' -^ as 
^> 

«*ar» t,k»l * 

SAIUNGS. ■nr 
OIVELAIiyS IHEATRE BUa 
HAS FIVE HIDJNNG BOOSES AM T*. Site K«i«Hy Ti iv » »< !• til* art 


k' • wsrm ttitiiii Jm» t mr« v«0r IMT kr trmtl ft»« tm Ite I A. T. a A. CERARirS TOUJESr ON COAST 
UQD. NTT RESULT IN DOUBT EatJHitftltTally R^ tW A K A 


i» 1^ Mlt-liMM •«• Hi» ft fl«» ^1 to»r •• A k^'** llMl in* CM' 
»«• mm %• m^w 


li» IF. VIM • r»«r •^ »«• Ar*«M« tit. •HI tfH trsAt t> •••t 


rMA 1^ M. r 


r^4» ff«r tfe9 m^mti$ to IMC il n tiki* fv«to tl la I9»rt towtW ^ «M 
»r» • tor«lMi •# IW ttoB •«4 • iMir p*r r<-«M rvl 
«*• ll»« W ^oly U in* Itof. 


• M^k » N« tL,m*f S.rto |»%r# • f«4 M •■» IM«8 tlto« ^»i ;«0i '• C'Miat trip to Ml v^pvti MUCT OMHM ^•F» As Ml- llMt •« Alto m^mI tA» Ai vitA< Itt ^ ff«r •f^« *i t»i ■••4 f««i ttmm li* k«^w *lii 
••M«i4 A« !• • au •••'?>. »• tlN> y»*^«r» 0^m »rt4«> kl • rtttt t« AflMf «f «, . MA0 AT IMTi ^•tik wr iiw i !• Ill* pr« ^ t« 9«r% •! flkp W»«l«« l***^* •A*«i Aaiv^ lir Iiimnv «Imi tl»» 
t Urn m»»- tmmr t^—* l^»<A«*> ' < • •r«r«« •«-r* •• li» Tli<« atf**** ««4. TH«* «iMM*MI Ur .«^ !•• 11. • |Mrt «f tHr 
••!■ 4U-I* Iki V '•f 'W a«i«IMl4r mr\ ' t» M l i»1i« Mi4 » %« f I riito ai '^ TlM- •<««« r«i4 «r««««l tfik^ li^ 

l«aitta»«> to«i vMt LfttAty *'Clli4 FAKHilU. 

lift 4^iMi l«r f^A^* l><wy n »< 

» Ml N« •»» i4 M< 


f^ rm fw s m uatrt M i*M«« tiMl •# !••• VARmrS CMKTAOO omcE Cliicago nAtUAAKM. TMiATKt BUUMl INMa SIX TICKET SCAIPERS 
BY GOVERNMEKT ACIIVITY Wartute Ort f«r T«« ," Hm^ tkc Lkl— Polk* 


a u ij !• • 4lt« AtANOONS VAUOCVRIC omRfluc Ml»« (Mky IZ ttt. ^^■^^^ ^B ^^^^^^^^^^^^^ ^p^^^w ^^^ ■ - ^^^ ^^H^ ^k— _.^^ ^fc .^^^^^^^^^B ^^^^^ 

TW •ith 


to ««>« •« Mtlfeinc •• 4» \ tiMt f1l»V «M Mt •r tiM »«la «ii4 It SlrW A. r. Mi4 Al AaiM ""^ g ^"f m ' J ? ■*&, ^^**^ •Mri r« Ml tb# Ml J»«ii IwUt. tl Ml ll»tl» Mi» Miv airsMiM aM tto 

t« k» 9mkt. Ml-« Ifl%«ar4*« 

tl»» Inn nil ty^a^ aai Mt 
by Mi 9w^fmm'% tlMC pairs t*%9 m IM ilMt Is li^< tW 1^ any 4*iu«<««» %r»««»«ii|a 
••««r Mi4 MMt WMfc. 


fttW %• MMl ft 

I* «f ««wt»vilW «l Mtl* Ml II 
■VIW rttllNIMlS 

TalMi thpiiyii Wf Tmmi 

■M OflkllMMI tirti MMIMtf • fUNIICD SECUCT WEODtM. 

t« nm •«# ItM* «m MIT HUD 


"^ MMT Al »%^«ry«liMi« i:^ I < t«»4 at .« Wt*. ^T. "rala**" a«.a MtMM 

W V^F W^^F^y aVB ^B^^ VPvV , ^M^^^B ^^B^^^ ^^M.^^^ ^ _ .. ^^ ^* 

I..VMI4 tkaf wLrH S?!?'^ ZU^ ■^•^ •• ••^ «^ Iw 

»• •€ Ma «•!«• M li I* %l a ai IMlHI kva aM4 iMiiii «r^r« •ta««l» 
• ••• 

M MWllii 1a>>t»ai Tl|k»t» 
piria M til* M ttlM •«wM lii*«r 
■p Miy aki«v aii> vIn^» im m 

"kaati 
«4 »tt|> U« ••• aa«« aa » i4 IMT af IM rk^fta la Mtrtia 
Ifl^OMNva • •!••••• aliiaaliaa aaMa 
Mr* NMatll«a a^a.a«4 a *««r«« |i»«r M*. Ml alMtte Ite »r*ari 

M .'y Oaa 

rIMii M a« . ■ Il l « I I ■ 

ocfi 

4*liH«a« Jaaa f 
lljjiH ia llN«i«*. BHi 
K^ii. WV. IMtfeiitir ka^*4 H in* 
<* (tr* II Aa#**« » a til W Ml «#»«■ ka94* 
«f in* I 9^9 %««^%»aia Aavarr h» 
giaaiag Ja»» • Tlia I •••> Aj^a > 
atea iMa Mto laAaaa lli»atrv. ||« 
r^a la«. lav a IM ««a4 TW !« 
4i«aa «*a fMna»ily 4«*«4«4 W 
lav^a llM I'aMy aaii Oaa »itm. »<*a 
N fflia laai toaN 
ttaa 
ta«« iMMMa. al Tvrrv M«Mia 
•a lU av«la !• •!§• ta^i «a» aa4 MaM fci»t«««^ • ^aM^ 

k^a Ma4 Alvaa^ to afcaifi atoaa W a alPitol tffeM aa '*' ' * ' ^'' B*^** MtoaWv aaa a 

IM '■Mlllaa MMl ?••• ull aM •**•• ** Ifcto a»aa4 lla a«* aa jv^* '••*•* #••► li»r »«»4l. 

•^' **^ *" * 5II!r'aSiil^ar i!!51jr JIT ^ jujcsnc. oucam. 

»a>i» IfailfBtoa Mara •Mfe Oay «iltor aitH Nia toato*ya tit i i ■■■' «lMM«a iaaa % 

rm^ to TW BriAal frtMrl." y». *to^% ilto 1^^ fi l tewi ^ i »>■ A I.W aniMaf «rarrai 4t0im>9mm 

a^Mlv ^bMMrf al M^ai 1^ ^. **Hl * lirte«al a MS ■#^-«Mi4 ar* •« »a4i«aiaal iMall aaaaa to ife0 

^^^^^a ^^» ^^^^ ^^^^ka ^ v^ ^w ^^kA ^^ ^^ s^na. ^nw Mia *wm aHi^ v^* w^ tia •^■ato''"ai0 Mto aaya#4 Imw«« 

ta atr»«i««^t> T%a Wiil^ to alMa li^avy to a aH tlaa* aiih tli* a4«Mit |»wf |i«.». • •• .| i « • toTr^alitotoal^ 

to r«p«rt94 tolr. . af f^tor aa^aia* >«Hf«a« «!»•• «Mli|»«M»r i|u*a a !«•«««• t 

toto^to^ to a«««4 #»««. toto4l ibitoto^ Ti*a(«a«. Avm •!• fei^^ COMT'S tHOIIST SNOW. '*> NOTES T«a itoyr-Miaa TW rlMi« to aa ''•tHfc *^ to^^ • itoal^t pir«ar» 
♦••«»*• 4Aa«««. liaM aa a I ••••»•••■*•• •^^•^ •*•*•• *^ 
to-avitfal aa aa laainM 'lii*HI*» aita f^atif » paiM#a Tim« a II 

li»f» all toaa.av 
i iiiitol «toi 11 aaa I 

il a 
at tM o 
y mttm* aaira t« a«»a •• iW 
Waii^l»MaUir auk Taytoa M. a». 
atar y ^ aa* yMatpaa^^ a^'.l >i A«^ 
llwaato'^ »««<«l tor rv«t.i»«« «a4 r» 

• •aaf**ai «■ • < » • * 
MW «• .It •! «\ r 
f a#*»# ♦a* Aa^^al I. tallM»a4 ••» Mu4««»«» 
■>avia« ta* 

. fterra-li a«« »*«• w**^ .,• IV aMM aaira tor aa# «Mt "i^ •'•»^'«» ••• »^ •**» * ' 

' TT'-T-* **^. _ ^ ^^1 •■ rm*%'^ Af'r* « Ilia ■ hm %\ ..*.*i • •••- I. ft 1..^ .-^..i.,^ 

Itor •>Maai- %!««*• Il|ia^« M* ^^.^^ T^**« 

ir liM II lit* Iw* M I fK % •a4« V .1 a 

lt<i V aa4 I* «iM t to aari* a 
•ktt. A^v ««.«.| ^ mil .t.t»a*ta 
f« raa to- ta» IM^i 

- •• 

M H »»*^ •»- •' ^1 l^tfto 

•*r*»A la .»••« »i»»«i| 

' ■• If. 

ti ' s •« ■ ■ ,.-«.. ... 4 * ai • 

••tMaa ><|ia I- 

K«M«4 a^a ta K»«» > ^rk t.i ItoflM 

•wa Laa T.«4to*« aa4 M^r^r^ 

Ctiicaoo STATE-LAKC THEATmE BUIUNMQ 


N«v in Ml f-ri lte« III* ■MV to lO At tto tj Itlt. •• ■Ml- «|ri». •■■ lavy "*f* •■*« *** w^h | ^^^g ^^^^^^aate ^U^^ ^V t^ ^^. MiAMMV Im4 
B- ••«. ifM natMi wi • r»w ••». mh ^^ __.^*,__ — — - ^ ^ ^^^^^ ^ «p tto tra4ailB«» «€ Imb f««i» 
AMmm«i am^ ltorv«l« X«ll> a >< 

■MM «r«^ MiflirtlMl Vftft A#fl A r ttl flM^r iri N» la • 
If »•< teflHir wHIi H» fl^a^Ayvl •» tH piv •l« *!••«» H C*r1 IB «< •• •«»r«» rrt^^tlMMi Tto VMS M ^ 

• mtm Mr»i«M tot mm mm H t alMM^a «l1ZI_ 

I m«i«nC to tfM ■01 tol «• • tto •« m %\ »«• llMt MMM rtUr M II 


M M r##*tttltt0 pr^tr AKfEfCAV 

••« 1^ 4 avito Mil Hm 1 

lto« MR IBHMraa «••. ! 

!•♦ •■« tto«l ••♦ M ~~' 
«»p»tor aoMvir^ to to* •l'r*«^i«* *"* 

CI »rrr • iHilr w^MtolPT .ai 9&i4 f^m» flf Hm A K. A 
trr Hm MtMto ■ ■■§< to |r«toa ^^^ j^ |^ - ^ ^- ir rl Ito r»< •n WM%|y atom •• 
Min • -**«« S^BMto IMV^^ Ml»^#4 MM* M. As H MMiis jjip ^ M M>^«r»f «M^^« i^^^^^» ^ A S'uLUVAM 

ruirroM tailom «M >• tto ■ !■• «pBt Tto 
toM Ml M«l%l*Ml M>l» 

« ttot 0MB plMMy cr Ur««M«4 vlUi Ito iMiMl Ito — '^-^^ Mtov II At Ito r'» •! ■sr* Terrace 
Garden ffttA l» »4M# tol 
M«ltoi 

ritoB «»il ••»4 tto MMI Mrt 
y IB »««i M»Mw T1 

lUITO. ODCMiL ra tl tol «f aipliBit M toa totrHaXir 
attrMM IH»% NmI 
••#4 a «a 

Aa wrfl M 
a«4 ilM-r 
M*^tal Ml 

ItoitM 
Ml wMH 


llMafc M ft«P ««•!• aUCAGOS FOREMOST 

theahucal photo studio 

QAANO piAMo nmmmmo fou all MuacAt acts 

AtL R«M Of tCCMUV AMD •rarUQNT OmiWMMVt IM ftH itoi to4 mtM i^L<><>r\ . A . r . . r. 53^1 lUr^ aii4 Ktto C'atorr «««• «• >«ti *l 11 9> ifWBl 
kM 


tik aa 

Mr« ?« Iirihi JmmIv INMSTBUCTO jmUNKS A i«Af« COLOSIIVIO S :\Hi t A /)/N N/ ^ -^ V I HAZEL RENE 

HATB -GOWNS • COfmJ^ vmy vaudevdlIe agency I -i^JSS^r 
tra tiM VI %a n AritMirttlty NEW YORK COSTUME CO. SimULIMIl 
I Jmm t 
•n t% «• . ^^^ ^ -r^^. Bf rr^ O NIMMI MMg ISTN. MAMWrACtWUBII* IM WC»T 

AVI. IMI t A( lb tuiHiw rf it hifairiM" 
Tht Uth Chair^ "PETE" SOTEROS 

M W 

EDITORIALS WHAT 6 DEAL ViUMVIU nUJ 
to MUM T** 


4»4 mmt * l i >i pi 


N r*ri «»* :•• «•« VH* W999 Mrt pATtlii.terfy U»« 

* I — liar I :o; nnUMNGTVO 
1HEA1RES IN CINCINNATI 


nfon triHMir mooosunvir 
Mm 606 M nusr WOODSY PKTllRE CUUSE 
REJECIID BY PUY CONPANY W«ir •• Vf IP* li • 


li Ml Tm li •tr»kv l> !• nNC ACTOr* CNANMt kWUK OHKT tUOD H. T. •HAMTS KLOOr •^F !• r r If. c li •I llM A K A U tt««4 !• k*v« p»«. 

Uy »r4if>4 K«^y«« t« villi 

tte — Mlfcf mi Ma* r»«l 

«• t1lti»— vW« in* A R 
A te \0^ Vot« Im«4 VIMI «•*«• 
ik^ A.^ ffrAvvv^ tito m 111 i^wllv fotifMi -cmmua** tllAl A M tiM WmII«V 

•I K«« aUvm -FOLLKt" OfCNMa. 

C««y. i«Ni« ft. (• m^^ TwrsAay. JiMiA 11 •• At- 
iMitte f'ttr flAM IM in* 9tmm 
kruM N iat« tiM K«^ AmmIvvA^m r ««ttrAi« p*M» arw » l i»« t li 

L.I, tCMl •I llM> CLotao 

UiviA >ii>nira i^ .i «»r 

Tim Umi Ii»«««lltrff' V«« tluM |t« 

m»« mtfatk.m9 •• l*«^V tli' lw( %«^ MISS EISA MAY 

n^HC PRIMA DONNA DMffTV 
*f 


I <.KJ4A! tr^li 
t^^ fbr Vtlirik »ll» |0 

I; Ttl SC%KXTfl ATtt« ftUUil ML !•• 
SCARE ON SHUBEKT BREAI 
FLOPS Wmi NEW YORKERS SURQIIIB 

■ay Act ki HapbiM Hmn Had 


" SlWtkm C TUT 
SIWS ■ lALnMI 

Oil— I 
A.LA. BROADf ArS X ATTRMmie 
USHERING IN WNIH OF JDNB ^m^m,^m^^.^^i^mm^ CMlbf HMMBiyi Ai J< >r« •• 


ADLBflBCAS •ttrttrti ^» Al 


»«• v*t| !*♦ r«r«» 


A 1. •t»ft» M» «■ •:» It rw> 


llMM ^» •» ••'♦•^laft •• »!■*•• IM* ' I 


il. •b a >» M VM A M m M^. C mutt k A Cl Ilk* At »Mlb M fl t>M aikf M. » • Ml Ti» «li»t •••••It ilMi «il It » Mi» l»<« %m «Im< 
li»»tiiw^ A< 
li»Hpy« BMi M li«« tcii* tlM«* 

If ll.»f« Afe^ 


l*tt^ l»rf Mi ■-•t4 CLSK IMM* VACATMNI 9t» IStf«^ 

■MM -^^laii ntW oti lir<M4 rttf#« llM» ^•ly • i< r — i« s ■» ^i«» Mi. tMk 
»«rr.«. iftAfafliW IliAt '!*•«• Mr 
^ !• M* li. »«*l*4 j ••••^A. Mr Mi %ti0 fbp«4«lr«| tlM0 to tw TCOOT UUm NCRC ftrfl CA«« Uirl* kiti •r II SHOWS IN N. T. AID OOMMENT 


nttn 9tr 
«**% I HM«Mi8 •r«Mi4 tW $11. 

Uni» iittik 


J«l|r • tirttwtiw «»lll «!••» W« sti ««lll «r««ft» >(•« IftXCT irCCt OMNNMKL CALL THE DOCTOIt l« pot«f <l«tll 


r^ll 


•«ti I TIM ♦ 1< 


AttrartiMt •■* ^ ri»j 


llMt f< rH» tlMr« »-^i TIN 
llM 4tm4mTmir mm^ 
If* irfiirAllr ItoMi 

»*<lMt«-t«. lit M llM •«••• ly !• »i*ii tf 


«!• •§.«•• W M fHlrh. tItM* f«r $f«.l««. attrttrll llr%4 uMtanNTtMrn to !• «( m IV li M tf • I1M» mwh \ FOK Mi Man ■ SNOW. tm %^ o li«i*» IB tlM la tl«* !• Ml #>l lAt pf«a fMli{ Til* N kik 


ir H< It 


tliw«l l^nv fliHB r«ti r fUto w««* f« k4 M tW 
||I4a«M WMVt." VMH 

HM l iiJWt Tb » >rl»^ t^ML 

rUTTBTOTT. IMNTS OF DVnWIY* H to J«M M k '• i'Wv.'t^A^ r«r Ik* TO Bnu iOOn^LT. 

IIMN «• l<( ■ to«i " A* atHi U»«*l^ II N< »«ir» •li^ >•• ft kli. « •• «« 0»w( catib »«•%». WOODS A. fc wen JIMC 21 €Mun now OMOw. 

r«Pi «# t%-mm ' 4 •! tl»» 

«• •• «*«ll %IH# 

lfi(i tl^ *•»•**• r »f.4«»«lk« *4 ««ll «r> 
■t ••»•« *•« t>.«- r«l|. kvarvAi Ml aiMiwt if 4«ra i '' 

II^Umi frMMiiai Ii«« > I 

III* lil» M^W* «|i<W l«ikii W * .M I CWf i«M& tW C4 «:ifl«« Avli>«.tf til ^ me- 

tr«-M |M» lHN.i«i •• > v %l «M'^ 

M «• A»< M»^<« I If f«r ri i< iffii <irr 9«r tn* y.v .^| ^f> j ^ «»4 tl 

Ik •t***la4l •« t|»* |Lnfl»i«ll W«)tt«M'*- * tito ItaMall ««4 tl^ T,f lu J. 

•' «• « «• tgl III- !»«'*•' !••».' . mm~,-im. 

M.««r*^T«Mt« f»r 'r f ^^m^^t^m 9^ w-^i.^ «^ — 

• •• «»..i^ f f^ • .1, ,„e ,fcp ri»^^, 

••' •! >te*»« ttf w pir-l yr i < w> finite ,.,^ , » ^M«, •♦-^►^ l> « tar 

MMl «.I W l l^liMrr. Ift U» «^i| •! j M»^ 

AtiMrtli eny A««€ ML «-«M^ Mlra^Mto !• t«>^iMa tiM - miif j «Im»1«* 
lto« ?•%. l^ibm n»r • tiM h( ■M M tito r»w* At »*«.«p«it Ik 

Ml A i^»A« ator* t« It I* llN* «M IB A 

V«a9»^ M A f tartar ml II It All tlMt villi If AA M to mm i«r l« A rvMf »• !• A* 4a«» 

«'^l« 

urru iin onL 

fmm I ••••» 
Una «ti«i'' ilw •»« HMtttoi aI r *• • 
vlii^ It^m t»**l4» «r«p*t«A ««i at *«» I 1^ Aral ^v-f* >a4 
■iM»f»'v -A- «<• I a 

C M «itf ten »aA n Htal f *^ - « '«i^« « VllA Iter •• i«V Mtetf mm m ^ .mi 

|i la IIm alt^* a »»4aJ h • - 

4«rfM« kaw Mai l»fi aa m 

lAT Ato v«i9% aa f«r aa (-a*- ■ 
aar««4 l» »la''»« tl»t %i 
M^ « m^'-f^- M- Mr r «i4« .Ma •»•■ II m9 MaiMV H PiiH 
W lt»<A.r4 I' to »*•--• i# lfnr« ^% !<■ «■••«« II HA** 

i irliftatt »• • -• 0IVMI ir 

mmtm •■ tiMp ImmA !!»•< 

I ft » Mi* an ft N«rt r« MAMt 01 • • . "^ 
f»««i tka riAMAar «rl MM i ' 
»««i It to aa«4 •-•«»> « 

U •^ I 4 

« ■ In* * • ..»•>.'• 

«aft »»•*« ' ■ A(« aato ' •»4 ' »A« A I . VAiumrssAN niAMCuco o^ncc l^att :f ramtfSco 
PAirrAGIl THKATU MnLDINO flIT ACAMST CAUO I mm-s amivcrsart ||LJQUHnffE 

snmiinfEii OBITUARY 
MAKt cotuM««A mzccnp%. 

Smmm I 
n ««M W t^ J J. HvAff MOMMrtT^^KjCLOMt. ««Mi Mi« l»iiiry ta^».r«y .f iw|»te»lA Jm^^Jmmw^ l{ ^rj?y t<J S5!^r j^ j?^ IkMH ums ¥ J» opMi Vftr* r»»* Artii Ir I 
piliilllBIII 909 Sli I 
I «Hk tito M»«^ w* 

r. I 

ail 


llaaibMvs Mrjr «lir« 2« • r< May 24 at li«r Imsm i« IM •n toif ty AMtf M tl — • — v« I l»l« k*« Hr lUMiiiliR I II t Ml mt UM ■v^eral ^ Ito mill II L%mmmm%,* -ArtI l»iW •• 

c % vmH ■tml llM iMMtli Ml I 

•ffH ^i wm» ilM<»w Awl c 

TM fV» BMM •#»•! Wttll *'(«»*IM<IM 

Ml • IflM*. »%MV 
ti» llH«B»fr*« •!« M all IiIIi4b 
•f kaMa rr*^i%iMr «irrM*4 af». 
OtM PiW»t« tll(** 
l«« Mi»ii M «l^ Mil 
tov fbvvr «i«li tl»**f 
Mr 0««r«if»i« witli • M»4 
Irf M CM IM»» aMlv* •li^*'^ l» fol 
»i»«»4 l»V MM** • « ■«MliM« 

F»flMi y» rl»«iBM* ^r* 
Nil •-•• 

4 ••k.i ifi« :«^ SirnTR %'TWMMT 

iMWWf ti mi M iif ii » •< li.*Mir — — — ^— — 

■■il. Ml4 0iMll* > IMM*V ' 'k **' > i^* I y ^^ ^^^ 

ITIWIPMI rMir. MO « a< I "■y 

AMMIM9 rr« rW»«rfl^ p««t SAVOY THEATRE 

IN TMt MCA«T •r 

SAN FRANCISCO !•«. mm^mm^mm A. C BLUMENTHAL A CO^ kic 

REALTY BItOKERS 


tAttiTt Ifi TNtATMICAt riflAliClliC LlAtlW AMI 
CO .fTAUCTlOli IN TMt WttT. 

IAN nUMCISCO w^^^ V^^^w ^^^^^^^S^F •I II nil |li*ir w 1 THE DUNGEON A M •« ttr4 III. % III t»a«> ■ »' 


17 I 

SAN nuNciaco 
BY CDWIN H. FLAGG STUDIOS NEW ACTS THIS WEEK COmilMt T1LTO CLAIIIC mmi •CHOMAM. m 


TILTOII, 

A rl Ail««»P« «aiN^ Ml m%^ H»l« tl t^ •i^-Wr •'I rhi04 V4 la aiirf ib»lr kill M !• a rNfe • Oi- ls mn mr99 ••< V* tint iai««Atl o> ^ Al rtlM •# MiHmi »• ^ •• "V ••1 !• • patr • ptet »1MI ^ Tm Affv •I %• tm- mm nfiii Av». II Hi^iM 1*4 M rr^ *fH»T •! ^ jrrw .fc.^ At tl •f fll# Afl«V tiM ft • wahiik TaMi • % f^»«*tf «hIi « in. tm >*iii il t%iit mmm. HALL. COLi 
ft Nam. Il pla>« Milia 

IIM ONk«r« » tW 
Ac til* S^r*-!*! 

•H «li*«« li • l»»»«— I* »•• <•■• •II illr •Ml kl« tH* Is An Ii»*li 

«» • !■ — Ii c«««ii •! tiM t*M» 
lii^ Arv •■« ptttmlaili mm ly i^.« •• «ftV .1 r«« A» rUll • ppli ptrii AH llM 


vouaM AA^ WMtf ttn. 

V«#*Hi antf ^i^M^. 

« Ml*.; Oiv. 
•IM tl rl' A ali^t •••• 

•lr«| •««• 4^9^*04. VitH • 
l*««*«l Ml IIm MkA TW VI 

^u«« Wwiii ria0«iiai mm4 imtmr 

■4lr« VMll CilW*! Iftnlilt Ml4 ►It « „ t»*»« II 
Al %im m ii*« l^^ar If M wmt 

• «.«•. f«ii «B • ifttlMllir siarli virt^ M • MM •! H! 

«»4 •vlt ««rtli wlitw Wl •* 
i( IB • f»« aMntit^* !«• Umm Mi4 V I tall— 9m ilw jlaiali Tli» 
•rt K« : w««i« w**^ «»«» »^N AN 
WAiTtH MANTtlV mm4 CO <•!. «li» k*i« l^rft •! prM»»< |i ••••» 

l» M'«» . 0«« aM rv« tll«»* l»«ll PALACE 

•%• Mi •! Hw i IT llMVil %mm •! II 

MB* f jitl u r tm i( 

r«r« liiivaii mmd Iter* 
»4 Vl««cr atMP» mn4 0»« 
il CIrar* Carr tiifi y niv »•• 
rttM ■■»• |^i«U^f«»M «li»«^ 
l« iHa rikiiw* Mmm A^t" 
l«fm M«Mr« 9a« a 
mm mmtmtt «Mll til* 
flksrily aflr^ «li> M m aw li 

I !■«■»• vaNir^ lBt« M. kl4< 
a Ml «Mli Maaii afclii Mm sli^i Ilia* (•p«a*«l». I 

«—^--^ ■■-■■■ '■ ' 1 

fr«l«#« ll««ll»ir Wkmf lM%* k»««i a I A« •MUM* •HOTMtllCb 
• li.«a^. T<M. ila 
fe a»l wIMIv •• f^« «ir« Oaa •# ilM 
1 irirka H Um 

• kaaa A ppHtr «i»» M«Miry mm4 III* taMw 

TV* »fli»r (irt a#irw a A«rlir #•* ^•AIHK iiAttfll a«4 CO v»r» »af| • w««r« Aat* il 
vHli ilw akH llMii Im4 
Il aM> !• N •14^ rlrik* IM aa4 III* t*«viMi« TiHmi r^4 M« mull lla» 

u%MNi a ••lia» i« (I MW »• •^••«« ■iiwi f a«i4 la Ml |iW —mm. lai%Hiiis W pi» "9 ** '^^ 
•arma i *^ ^ P«i>mh aiMl aaiin i l-r.*!* hmmm tai ilni> ^ ■•TTS** 
*--'- - ara«,na t« th» mi It •■ i^ I ^ •••^* * •* »h«"fc« •• tfcr •«» at A 
i« !•» a 
Hi* I 

•r* !• ^ai< 

!• Illv fallMiC It 


SHOW REVIEWS 17 
iir mmf flw«tf« t« rv«lt) 4n COLONIAL. ■raw iM« fHatftlv. fll« MKHiM 
••»» v^ »• lM«v kM« imi mi. mU 


If •Ml ««lt>4 • H •f • n t#v kt* rl A •ytB«iMflir««r kail 
ir pw i i*— fwi L#«ri >f|plMl rllirll M»ty • kM r«t«« Ai klB« •# ttus IB tiM war c2r 


itir An«r fW AUDUBON. M«l> MI h* NEWS OF THE DAUES • iMir ly •' 1Mb >• Mb Ifll ll«-r«i • ? IM Mt •€ t||» MMf« ly afivr Aar T •■« ^V fM tWM^B^ kMflAn»«a fli^ •#•• ^^^^M I^M **fl^A \hm II 
^•«ar«t«« • It t« HI itol M ux trs: 
r j^ A Aaito* lAa te4 •• i-ifct * *••• •'•^ iKimImvTia SHMa TA» aiiii Vt ^JL ^^ ^^^^ T^^ *** ••••«« aA* vmM ip** k"* •••* < fa will* li tArv » i:i_ - rNli Aa*»'^« M a < 
MlYMlvA W 

%mm at *A» BttMA Al •lav«tlf 
•f lAr likiv lM« I 

«iMi »f lliiliri »• m\ 

fW ^•tfA •# Iter 4.y tAal Aa* 

rwii«A Hr Bi m m mmm w»A« 

•r B«M M AMHHMiaA AmA «A»a 

aa« r li nH lafi|Mi# tA» f*^A r»< »n all tily •• ly M «•• 
•AM Mr 
WlM» AAA llMf ltd 

«• I ArM«4t« t« 
« a^i lM« 
TK«} InpIIi mmc r < r?«Ml r« ««•»!•• W* 

• •••^ ta«!«« tMi I •MNAlll •! 

Vlto alM At tl* m»l AA 

MMfil fA» •»«>«r» HI '••»» 

«»*»A TiMr Bftra •#» lAr •f Art All %#r9 ^r»«ty 

-iNw^t.- A 
• •r* !>• •« |A» rv^i*^ «li»« l»lliM • A* Ay lA* 

A •« 1A» MAM* IB t^ <***' 

tli9 trwilk r^A^"^ ^"T, TT TT'^ ^ "^ . ^^ • 'iiw* Ay •►A*. i» 
•••I laWpA« Ba rwfwAH •• ••€% ^^.^. -^- iAm «4 4M tl V«A rr"" "^ *" 


!•• II m mm^ rv«« A«^t«l Ailli»«*4 r»l PAM 
!»• MM •# •• • ••!• I .^^T ^^?^ wA^ AAMA w^AVw !• ••^•VV • ■■•I , ^^ ^^^ ••■^^^^ ^^^ Al^B«a»# ^k^^^> 
mtm •kirli ^^ ^^ tk« ^T U' »«tr»<l a m li •• ••••*•• TA»> ALHAMMIA. 

•Ill* It arv^-iAA i1m 
M>« > >•' H ap • A AT a#f« I M« •■A»* wtliy v^mM la^kiiw anJ a* tli» •••• •^ ^^^^ •f««A*l M wAi n i ^ ^ «*• I^M Bl r« •• a at*M0 Aav VAlaa Wy 
***^ •€ tA* £• (W •^« i -AA1«4 
^fflraAi lAa 
••*M«^ •**• r^»fBi«»% •*« ka •«• ^r«»A^9^ «!.« », 
M M 4 ••*«••• •■•»• »• 1I« M »<^ IP lA* I A»fMt»> - a t 

|ia%<« iiMi IVIA • >iai H >A l i>i M^rA !««• . i..itelkv Al»ii^ Ik4» •• 

tiMK f* k»«^ fliF avAMATY t«M<»i» •• AtaAlai l««Aaa »«4 i • 
^AiAb m lAvA SM 4miI»«** T«w an I^Aa aMto^'K 

B'a lA* ?••«• %«|MrW lA* •a«A»%ilA 
y'a K«« r«c' 
r •• lAa A jg)^ ^^B* § ^^ P' ' ^ ^BBBBBV^ liB^T^M w ^^ *^^B Bi^^ 

■wal •€ !•• a< « ••• •«Mf»l^4 Ml MX 

a gniti i»i ^x-o^t* 0M«« amA *Im 
• iiwi^a a •••■ *• m'«k» Iimm 

Tilt* »*«««ior fi«4iA*iM ttMH al 1^' 
A«<«A %m\ ««**I4 Iw IMIA lAt* a U4 
Arr lAal vAmiM «a««lt ilila aMyl 
ill ««•*« iAf Imv '!«•» iMBa. Ma » ' 
If ai-ik* «••> A«*li»«MaS IBAPB. a«4 U|i^ 
** 1 9*fl ** A MMat wt^alili |i*tiJ»* f 

feMA amA €N> • N • a « * > t 
•••••> lA* 

AlA Ml *l^ •»•! •• • 
T««M^> Ck^ara^ awl C^ a •!««« *mm 
aAy a raA a itr ttw« tm «•» •laaai 
«a«Ar«Ala MA#t 

CUH Ma IT* •• • liA in* II a A»i A 

va» n ^l»»A \m wllAA A Baa 
*A«f iiilwi* •# lAa rM< 
^■Wftr — a^«r« Al T^^m^ 
. l »<af a ttA tlia pv*^ af A lUi 
l«a« al la I .« yiari «tf a Bay ••• «# m> 

•liMMlli •••«t Mitf I^Ba wwa Ml lAa 
■nnyji TWf A«A» kil«« iBVBaB 
l>V lli» «An>i f. CWl Jaa l'.«r««| !• 
«A«r» lM» FttAAi OmI »•»»• •• ImM 
IbA !• awi<M ■ a MHAkay •( playA 
••«.(•<«»• A !• Biialaat ry«ar« ••A 

IA»«I ••If^lkr**^ •• AH !■*• 
t« r«tt«li kia j>raB<a taC ^^■^a^ 

«« J ARTISTS REaXTSIZt PRLNaPl.ES AND PIRPOSES CM' MANAGERS Wiimtt jultii V llMlbridt. a 
aii4 F.. F. Albrc c««t dkHl a* iHt nmk o| a ifiMll iJInii hf Mr 
piftrr l«jr al a»oi-(-raff4. 


M i« •• •< 


r»««« v..«M tar«iM f-iv^* *• ** *•• • ••i^av 
.w «^ -« Mr. iONM A, "^ ▼ AKISTT W it^i 
mm 1^^ .%%». i»* v« r%B. «!••• 0V. r%i.ti^ rtt» !•» A r r%a. 
It I iCm to Iim fm •• 


At 


IW a c. t» T«f%CIMr r«r 'LTir M MIS mtn mm%f mmh •0 tl aMlALTNOFF AU REVOIR 

OFF AGAIN 
PARIS lONDON 

SEE VOU AGAIN— SOMETIME 

OLOBS THBATRB MKW Yom IB •*> •««• SImbitb a N« 
f • • !• Ml II •f Aft«v til* •• rW tlgk*« ;ir» Ml 
LAUUdTA MMB I 1-1 ARE YOU GOING TO EUROPE? r*r fl V«W««I « ••«. Mt 
20tli 
CENTURY IfHIL CLYM DOMTHY BOM 

1UGTIME TO GRAND OPERA* 

COAST TO COAST— iXXW TUU 

GUY PBKKINS 
'An atUfound food alwc. TiMt't HAT m'm 

sfss-rr*' »*• 


O/^ »tlvA/t «^aa 4mw«U%! yrt^Mii* if.«* •!$.#• !'«'•■« •lay Ml lllr •«•« li 

r« !• Mfl 11 Ml %mm 
mi «iH^ M iii» XlBMAoAal IkM •! kM« 

»•• 1^ MMf II 
Al*-! I' «<M» ■ OM f 

Am^r*> «« wMHMi AM 

•W i**C- Mill rv«H I t% fiii» •«• M 
l|iV«%«« PMV v^SMI^iA^VMS l«M»<9 ANY DAY cO rt A^iYWHIPE MIST V I line m iitK A.i.». -^ kh IKl< »M)- ^*>ciopy'Hir$ - Ji»w 0**4 All* ^ 

MV CUPAN 
DRtAM 


-# ^ 
^[■I VARiETY 

F«r Hk* 

H fm TWm I If rov MAvu orm 

STATES THEATRICAL EXCHANGE 

IKTROIT fff. IjOriS mDUNAPOUi ¥\ a Hi SME MB KNT BUMPtm A LIWHl Mi W NcvTi 
CAPTTOL -SCKATCH 
MY BACK" CAMfl 
RCFUMJC ;"". 


!•<• A M 

IK MARTPOQUE 
DO NOT A ' SuB^' MAT S1-IUNB S iUNI T-IS 

POUa NBW BAVIN. CX>NN. POUU HUDGBPOBr, CX>NN, 

Direction PETE MACK 

BI1X.Y & 

A 
N 
D 

kiM 

"HILDA" COLBORN — iiiMi%fc %m 


■•i*%« 


COHAN « HARHIt 

••honey" 


ORL" 


JKJJKUjTJBOAT 


KMCKiaBOCKni '— • "• ri#4xv >— >? t CT«o m^ co^v mi iT ccam ».««€. AMI t 
^^■1* MAX HART FLO 
SHAVINGS I B. F. KKmiN ALHAMRKA. SDNBXT WEEK (JI'NE 7). rOI/>NIAU NBW YOBK 4k i» »■■ ■ % s^ 


I 

1 Op«m4 at B. F. kKIIU-S BIVBMIDB TBBAimB THI8 WEBk (MAY SI) HUCX' LIGHTNIN* .PAUL Bnd LEW ffV %m mm MisTciy 

go. WYNlT^NIVAL AI.IIAMBBA NCXT mTKK (Jwr 7> » ft Di to r< • « •••fMS* 9m0 B08A1JE MnCWABT \ f r Wdetttrt ^0iMKnK9tF\ 3 CVRYBODY CALLS 
Ml: HONEY 

* - TMC PUStiC/ CHO/IN fAVOOlTC I M WAITING FOR 

SHIPS THAT NEVCP 

COME IN 

'Mt BtST r>UHCH OAtLAO ON THi i^AtiMT fpRSTCR MUSIC PUBLISHCRJUCCHICMO 

CMICAOO MC«^VO«K 

NATMIBVN JOVCK. M.>: MlPk ASC OLHAML OKN-MIOfl MM. e Kentucky 
Serenaders 

^.tncLuann counnu giaphophonb ) 

flKOND CONflBCimVB 
KAHON AT 
'«* 


UX ARTS CAFE, ATLANTK CITY (^ WE «t«li lo aMMMce tiMt wr KaTr •rvrrrti ci«r 

E:i> ioNFL^SIlU LNFAIR FINASilAI. Dfc,\UNt.> 
nil IS 

WARDROBE TRUNKS 
A LEATHER GOODS 


•••tMCf II 


$3S» W. 4M St^ N. Y. 


» ••? 

fe M(y fmOTKTtO AMD LMHS EPtTCM IMT. ■. MT IIARTW 1. MUER *• 
• ri:ti>: ATTENTIOri PR( 

fOR %ALit 

BK\lTIFri. I'.M.At K INMKICIR »ttli t%%« l«« k 
k. I.V i;:«»r« A M««aii|tr t ..«t it.#M lUr:; -fi A|»|.l% * t. %r%- A««' J J 
NAT LEWIS k '«^« 
J K SAU 


dKMfU 4»« t ■T«<»«%«. !••«••• L »•% «••% ^ 


1 1 ■ •• . (%•«• Alt ««l ««•• ^^i »lt • *•• • V Ar^l R » lM»« M r> V 1 IATI9WSIT tt«r«*« 

Afk««f« Al 

X« 


0»««i •• t|i» |»«.«* adMi*!*-*! t. tii» 

^«« m At •• r^« HI 
FURS If f«r •«c «i MWflrt r«f I T4VLOR TRVNKS 


JKirS AND LAINCr 
In liaU^fC^ rOMSAlM 

FULTON OPERA HOUSE 

LANCASm, FA. 

seaung CAPAonr, m tt m • *M k<t TliM m llir *mkf km 
IB Mvwr 1 
4tr tiily. A 
RAYIiUIID r. YKCXEK ■^ — — ■» 

9 ►'»^t PUBL XA T K)N AN*. ro Al I si\(js(. \' / N %f Vi rNf( ^/ /vH/ /> \* •. ' * /^ 
IWglHSiHI 

FUIMTIRC 

CoMh^Cr^dU MKN AND WOMEN OT THR fStAi'Jt • • [• gfs *•• 
Aft^ • **4« HHS t to t< Words and 
Music by 

FRED 
HSHER 
PERFORMERS!! 

k IKADUNE ANNOUNCEMENT n*f Mr. C B. Dillinghai ommrt^iTt SnUND LUGGAGE SHOPS 

N. Y, •! 4nii St. "^JS MAC APPtETON ■AS AIBANGBD WITH Tom Brown TO HAVE H. HICKS & SON 


^> mTHBNIW SIMSBOW r> At WABDBOBl TBUNKS 
itm ter. MM mm M !■ 

•• HM AtlMHlr II* CWf 
rrttir t« ll«. 
TOP* »«W Mi 0M «f ML DILLm(;HAM ti. ii«< At tW ItallMMi ■^fvtef Jaii^ 
A4l«r mmA Mi TiMmH ""^M^ 

••. N« Is IHIM ^Tto l«V 4«y < ft II J \^%\ HlJ*»f- Itriar 
••MMlMHIi t^ 
HT JAMHff r 
ll€««M|. AT CM^YHriA. — 

U« ^V-l 0|«TMl-tA — 
•ar- I %w P O. OTmH 

Ml* Ar%l»ICllf M«ai M 1 


•llf'AlUI 
OOf»liAM VAUOEVfUE ARTISTt 
FOUR MILE CMli 

11. WAirr ri««, Csii 

W^ l«Ml., «po.iiiC ^ 

WliAilClfT •UILO*!**. CLIVtLAMO. OHIO 
1 1 « A r AMI. < • ft« ri %%». •••••. 
and 
IN THER ORIGINAL DANCE 

"THE SYNCOPATED WHISK 

/iii^ ill^ *.-^ ^> MISS CORINNE TILTON • • !• MCNLO MOORC mmi MAOUJII WmCLtTS 

THIS AND THAT" HARRY WEBER 
THIS WEEK B. F. KEmrs NEW YORK THIS WEEK t.-j^..^ X JL II n !>> B. F. Keith's KPWABD P. 

Artitls can book p. F. PBOCTOB* 

Vtudeville Exchange 

(ACmCT) 
A.PAULKEmi 
Fmmmders 

byoddraHfaiff S. K. F. P. PSCCTOB 
f » 9^P ^^■^ Wall 

riirromi'M KAMM m^ 

MRNIC ftniDIO M(lift«tr«l tat 9\i 


BeMttfj Ymt Pace 


t. c 


muT «»ii ■\ !••• 
Marcus Loew's AGENCY Ganaral ExacvHva Officas 
PiitnamBiiildiiigyTiiiies Squaia 
Haw Yarit 

J. H. LUBIN 11 J. C. MATTHBWft to CImtr* 

.MOSS 
^. VAUDEVILLE ACEttCY M. D. Simmons. •ROADWAY THBATRB BUIUMNG 
1441 MM>ADWAY. N. Y. CTTY Feiber ^ Shea 

Tlicatrical Enterprises 
1 493 Broad way 

<I*LINAM liriMlINi;) 

New York City wmm The Western Vaudeville IJLi ORPHEUM 29! Managers' Assodatkm 
!•• ¥^ r %MS|ll'llllN 

•m f ofi4 I Ii»ft «4 K I. If < fNlTAr i^ti# i^HUi rcMLUjcy r'*^ i«»f« .nil I'laar Hiate-lirfir BMi. CHICACn. nil BEN and JOHN FULLER 

Al STRAI J AN »:NTf:KI*RISRH o a *t»f 

CLNLHAL « I 

PALACE THEATRE BUIUMNC 

NEW Yomc cmr ' » ^« »• ***« Harry RJckanTs fivoli Theatres LMl 
Auslrafis ■r emah atorm 

THKATRK Al. 

tAkl»KOH»:TKI N 
SM W»M 4M S«r«H Ml/tT Ml VOUR WONM TO •• 

OLLY LOGSDON 


Hl'MI U. MrlNTOSM. <.«% 

••• iiOiiitAKrArrciiitd «f«flM4 V«* %fl I 

f A 1« ftlb* *•••«'• • • 


ITJ, ir:S2=:~-"=-, BERT LEVEY CIRCUIT 

VAUDEVILLE THEATRES 

lAM FRANCISCO ■ . r » »» I • 

»• r» 
m\9 


II Hh»* •« t«i^»9 t)l« •! tk* «i V» A *r V^MiB cixmAjn %i •▼Mir M« •HiP C*Tf K 
I ... 

Mli 

•mAM* 

|l9Mlwff» I' 

•^« M I I. J 1 k f» n*rl« «>• ij NA r nK «i4 V 
MAN -AR -j«»». f AiXAZAA Tli£ATllC lUILDlNG 

ALII AM I' RA- !•««» ■ I MALI. ^ ouniRrM *»>« Mirr 

Way I ;fe». 

^ T % \ li A Rl^— "Tk* |«««i* », .i. > I f rocicifc*; - Tte '¥mm t . i»i. 

|N rt "■ »ws# %i K.ttlbC ..it a ■ .^ t 


,. -ir^J 


r » • li K r !•# It A .-»-*-# H tl» 

«• 1^. • AtU*i iH •• ♦ ft. i^« 

H •^ Tfr". *' f '• Cirr«a T t. r« • 
1^ I' • •« l« 4i Ur« Ml ♦-T. 


•-' -..-••■'ii^ ••f ▼ABIBTT .J' 
THE BEST 
TO STOP AT LEONARD HICKS 

MadboQ uid DMrboni SlTMls and HOTEL eRAN 


Uftm avcAi ' n m** I ^-mmv tm fcHMtf ^ mn Hi r ■■••ill 


I •» 

SOO Hiisekiepiif Apartiii Fm Mm ftir» M8MIII count •Wi-ff %»m f « U II THE ADELAIDE 

1S4-7U nr.HTH AVKNITB 

M» mm§ tliS !■•? lUVtMV <*«4 PEARL 
BENNETT S^ T«t%| ■I tiM ►•tH 


,t. pblham heath inn 
bijckwom heath inn Ail f « ■I Mi n liMfwtl rwmm «■•«• 
«f Ui H t l . Mi« «»M pUi , T xll, f««^ M 1>«— !»•! til* 

«rr«^ tmr turn m%%rmrXimmm. tGUSSKEMSi 
SHOW •m % ««««ir«L 
THE BERTHA IIRVINerON HAL 
MARION HOT • w«gi mm iinit, n. v. c««r <t Miim i^««i 9^mi. ^ HY(iRAI>e 

r« 


«• 


M >Kt HKSTRAllONs 

ART BOOKBINDING C •• AtiM»t« fm 

(•^«aMM4 Hw f mmm tm tW rotary 
IT irtel lM#« «« 

>ll A Al • AV kAr%*>4 

i lait«r tar » l> •!••• lAtilMlMi Arr «»4 fW I !•••• Ik* lAitrr ataa INERS ..;.^ AKE-UP • I gt^twm mm 
tHAa laCMi K4 •A hm%m fAffft'A A «« 4l- I 

Mr»r »IIM. vllii A 
MM* A kl# ri»r« !• 


til* #«M«lMI 

mmm %%mm mm tiM«af« ••M I 


imvir^ r«nM»Al •f in* W«fm«VA TNIATAICAL 

DOUGLAS HOTi 

rVMMI MiW 114.. * .BliAVf % %f %A« MB %•« •P«A 

ati w. Mill ST.— 00 ri L Mmm» «Mr4i »AV» AH«»4 tar Wi 

*••• lA'> w*^ •« iHita Jl 
• m4 tiM r^tar% kimptm iflita M ii »— <l>»r A«^l 
»*•• tviABy niBlit Af #1% »«B A %•« Hmi s.\r %i»«»a^«A> S2iJS=j!L BEAUMONT (B5) SCENERY 2^5RrJ!«..4;«.3R2:r«!:.=™rs 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ \^^^^^^^ •"••■• AAAABA ■§■••• •#«& ^MA^aA •■! law^ ■■ 1 ■ •States •• ••* 

_^ _ ^ ?•€•»•■ ■■ ••■■ 1 fW tAl *_VAAB ytAt t ift y iAA BB I 1AAA ABB lA fApA^tyMb | At».tat t» A TttA MHV %m rAA M9t ^••Ai AAV af u f^a AAA^AAA* •*!••• 

- .^^- « ,^>-^r ~S5i7£~«»-~«==« UAUIMONT (BS) SCENERY 

iS CL* i!Si, "iTi*: '••• ^''■"' ''■"f ••""•• •'•■■T ..rSr.. OrPO W f t TMt W. V. A. CUIA HOW KAUMONT (SS) SCENER 

mXTmm OrrOtlTl TNK N. V A. CIJW NM - ^d* 


NORA FREDDUPREZI 
NORINE iiTiEAniimr KMBPH SULUTAN ,S itrr m. J. 

Trw tlM« I I 0M T^.^i « • •^ • H »i ALAN GREY r->f FRED LEWIS " tlAflW LIW 
OSWALD 

WOOOMBS REIIfllLt 

t I HARRY LA VAU 
AND SISTER MG 8UCXB8B PARIS 


t%a JIMMY LYOMS 

cab7age .««t" SOS (SiMMM « SkM«y) 

klOlE ai UTUt 

TIME 

MAIK LBVY ROXY 

LAROCCA WIZABO or TVB HAIP NIOBE ^ • r Walter Fitht 


■^1 ofimfiUM 
A rOtlTIVSSftflSATIOfI 

HEADUNED •• tw HIDE.A-WAY McCarthy nC CITY STERNARD 
MAINI ttW. mna, nuniu mi somm 

*1»N THB MBXK AN BOBDKS** EBAit. It« Y«ll OMf MARGARET 
HERTY 

AND 00. I • tiTWO 

mAM« IVAHt 
DENNY AND DUNIGAN' Z^:^^ ^Al ■■■■gir •€ llM a r ll«Mli» 

MijlCL-OC-S TOURING PANTAGB8 CIRCUfr •W «itM t«k« lUHr plw«. tal fife* l*w««r««. I'l 

tr4 tllrlr 
•t «l» A ay. wMli MMt. not • I IM 
CMrriiACt. 


WEAVER BROS. 4*«A« ia«<« •• '»\XSSA THE FAYNES 
•r JOSIEFLYNN ^^% ^! Acir Jt*» if f w Of !!3r*i sr-si • ••R • Arp 
»«r*«Mil Ml W llito Aif ▼ Ub l» A%r.« 0ii«filv <iib«r« RP» Ami rt •f lli* IB Ni« tNI» vail »r * We Fit Entire Companies i '-'T'er* -^^^** **^ ^:i*'* 
Also Individual Orders mim%^ mt «••*• *•< •!» •« •». T •r%Hr«l«f • Ml I « •tlHV ^Ml RU N K8 k«f rnKOTLn I N l««l Art 

l^f^ Aa aU|M t l^« SCENERY 

M.'SoilRli. Mi mJS^ 
TOMFOWEU. 1 ' •»• ••» •i^ « tMW H 
• M«Rlt« - If N. m m«#»^ IB "AIMB il 


%%~ t/t*»4f» t»i tm M piiiBR n i Ml iir 

Ml ' Ar» f «| 
MM<> • •t til* Ar*«»«»r 


•4 ^ Nm4 I WAHnHTM, B. CL 

Sy H«r^i« »l»«»« ••• 


^9 trmr^m N«l 
ttrnkmt Vm >mim b . JmAm M »%^ 9 IIMI Hr«M«Mi Tltl« A»l JAMES VAUOCVILLt 
AUTI Ir «M»Mll )*l M. P, 
mm U«M>* f^ 

EC 
• Ci ^**l« *» ,« |l»t4» f llM^K ^y Jtaa ArrlMteM «l«k 
| p f !• W MMMMt •« Alt mf m r mmm hmit 
KMW Vlri«r« "TW r«MMIy H iMir ' Ill WARIIROBC PKOP. 
TMLJNKfl^ IIMI 

m»t !»"*• ^r«*k« •!• »«4 llA A to« 


1.0m fi«l»y •m4 fH* irim m« MB ••• 
1^1* mi 
fl*« • • !• »> Ik. liMv»'« t m * • r • • • » |»%ltf ll»l* '«*ail t( AMONG THE WOMEN r-iri '••• »f AUCl MAC rMH ^«* I*." tt IMC NltfH ■ft ik» Al M 11 Ara f1 Ife tl Ktty 
• ■•< vltk •ft tiM m % la ilw "iL p yiU ,^^^ |V' **J 
M|P«| •€ tjMI»» Wl I* aft H 


m ii» br liHlp TsMi M«^ !'•<' I» « Mi •••H •t tl la •■ T«« •AIMI. U N«v •f tl OlVl Ml «W tlM% f« Sl«t flLllf AT STAC ftW* kf III* Ifctlll1lin.^t» «*!«• 

tft»^ «ri««« or •• M»ai ti»« 4.«i«.t.« 
• Mr* M tl1»B IMV9 M»^ r piifd nrrtrmm 

IV r •«» . •%••( km H'^m V«i% i««( 

• «N««L J«iiMi N Ntv' ^*n««^ «# 

■i»» ift^M%ftk«« 4 • •• • — <• mm Witll p4r««'«i« 
•ittMl II LANDSUDE HAS STARTED 


accomplialiMl in tw« 

Tftgfyiy ^e a /jgfictep gffwiMfcw^ ^^^^WWBiy« jMl nUVlRU FTCTURES f HUMORCSQUI. 

Wttt^ «»4 1 r^ni* 


!>>••« ••H wNk 
«tf tiM %«rf %n0 
»r«««« y«« wMli 
Bt Ml^ til !<■■ 


vCm 4M MflivwiM 


1 tiM ••■M tIMlp 


•ip« m '^Im dMM 


«• Wrt*** «• tto 


w^tmkm^ at^pi^ «■ 


■ tom •• li««. Mt 


•r« HMBtMTt 
f«v» 0fe» l»«i^ • 1 
• WM«ral iMMBAflM 


y !• tfHl» ••Hy. 


^I^H gf^Bi ^sr^l^iri 
tKm" m^T y? 


i«%a0»lv » mm 


yiM i.iiwi 1^ 4 


m9 ■•■ ■■ •# tlir 


■a««ii^ iii9 IB ■■# 


•IW%t« •• MMwIl 
WMNt «|t»«l|K«B. 


tttoMsH Ml Mi» «^ 


HpHS ^BVv iBlN^IV^IB * 


Mir9 to ^aciiiBrH 
^^^^^ ^" ^^P ^^^*^^ ^* 


» v«NiU*«r B»it 
!>«••••«» tor SMBB 


fttM ff.^« €l|ftr« 


•Wfi. toMB Vtty 


|l»r« wlM^ aW VM •■« •« IM^M 


«i« ttm litlif* w«< 


r« • ^^^0*4 Ml ft 


%«V liaiK Ni» •»» 


•IMM tot tor •4- 


VlflMS0" 0h9 VBtB 


rt Mfe» 1— tiia. 


9Np»*4 H hri4 It. 


iiiftii ftn pt^. 


W Mt*4 !»• 


m €m •^ i«*<4 ft 


•IHIBV Wiw •• 


ftHBMM*^ ftoS 
JUSSS^JULS 
ill0«ii to A MMMir 


tmm mmd tow tor At tto lN«Blii •« 

BVttf •• ««r ■ftFB to Ii iiftiiiit Tnttm !• tote 
•lito to r«« ft#i«v ftM ■■• Ms t tto k*4 mwm. Mb 
•In- «lto^i» «M •- *«v Mm M»» 9«t »»rv •! Ml 
^•itiAgr^^ Mtto«^ irBT«r»* ftt IB 
B lto««rvfti Bt«»«4 

IB ilk» «*«fM<»4 rlB«»r tol •• 
te %*CB li«r4M« «|M win toM tto 
•MiftliiB M lib. pal Hi - 

itoav to MMMt tl^t Mm* tl^ 
WMH ivr itot 
,- ^ te ito toM* 
&as Diiect Ikstimoinr 
Exhihtorfte^ 

and I\iblic « n%:ii 
>.iniu*^l Cv^ld** gri / WILI ROGERS 
n addition to a 
audatory review Globe on Wednesday 
makes this extra. 

special commea lf5VINff>ICTT^E5^ THE WONDER MAN. « *" "^ «!•< 


« H «« tiAri ■ ••■«4» rf »•» «y 


jr,: 


Mte 


fff li • ft- • ••< •^ VMh^M THOU ATT THE MAN. ^•^-•-^ • rtif tv •! A <1ttM • ■ • • • • Til* U««^»<% «'«r I 


Afi«« (i» r«< kl I . r* •f H t. ft pilmi 

•IM9 «t t 
M. !!• Ift Ift tmrm ml] H mmm WBoumki. hm '^n 1*4 tl» 


•1* • ^ HM l>ftf r«ii A II ft tlt,a tV ••• I It, PAUKFtt Rf AD It ««VMte LOUISE GLAUM '^\ V oa I «1 uri 11\ P\i 4 'r SEX rAI ».**• ItM t— trft <• 

M' •r'MBft Iw fftlla 

<•■ »i»r"< Hr rft« 
K *• ft Hval IB Alftl 
_ K«rv«||. 

li 4«tt< «Mtf Villi Ml«w 

r«B Mtttmlir ato^li* ft 
i*k» li.- iftHw r •••wU 

IMT. I .141 '»<«••• 

iftli^ mn i m ' !»>• rf««B 

ABumEr IMl vr r« < ar 

^ • • ' . ' • !• If vlMi 

••i» At< I •«.«•• *ft t toy ft 

gto» * '•« * • ' **>«r .9m vlMfiy of f<««l 

in ■ > riMI ••(■4>*4# A'^^V to 

|» •« •♦ T- • «r ai*^* 

4 \ 'kt ftftlla 

iNiM 4 •««•»'*•* •«*-i fir • .* ftlto ttft^* 
iMn i« • .h*^ ••-- • ll« l^«4^ft M« 

^ «4 •' I «» m iJk •■»• 9^ '^ 

|«> . » ' 

fti M|W> • I ••«< 

!•> ' •• I ' f^ 4»< ^*« 

III ■• * 1^ * «•*•<• 

' • — m iIm> 
• t , I »•• I 

%m t\A '» • m ri 1 Ml 

I • *• • fft «> fi • 

to Iw Mi» «4Hi vIl^^fMr^R % .% aiti ti 
to MMto to f »» • . l»^ ««-4 

tf AlkHit. Aft ft « • ^ft « « 

p . • «4»* "f tl** 1-^ •« Ito HMir «• 
•i • * N «« 4 .%i««r ««4 IM liA« 

o <«Mi tottiMtoi Ito H 

to«*4»f. • •^ •!» iw ^tointoy A«4 m t 

rV .1. r«p» JM|4 AwiMft •« 

r^fl»'i'«« to ft(f » • »# amJ f 

!•• '»» 9« »|l Mtfk^rl cM 

•»^*i T» •»- ■ ' ■ •'••li* • 

fiftf r -tr • <* • ff.««4* to« 

to k^ < •«•' >••• 

Til* -ftMi^ «t'»« 4t •• H4i» I U««i 
liOVING mCTURES 

tofti< tiy mm C^ 
AlBnAUAII 
IfKnT F. «. i c 
tW toll f«»Mlr Vttli Al rA II IM •■! MMIn amoL-fucEs ritH aMly •«» te» • m» II «;«• Fantasy With 100 Voictt Mt- 4rfi«v Iftr r»«t%i •I 11 i«a» ft pttjncs tMk i» Ikr )t Mb •«. 


»< II. i*i It ►••♦ 


•« 


te * »ay< l» Ai 

Special HOBART BOSWORTH 
Below The 

Surface* ten kv fiftp lk» IffMl M r«*|-t* 
awi 

MMraLinl l»4 Inm ii^ C^• Wn mt€ m 
Anotlmr Rsoora ! faiite CJMJ 17 / ITS AmOTttMm BMOCKOUT f 

mm RECORD OFFER MADE 
FOR FILM OF tXNJ) DIGGERS' EXPLOIT 'IML. DANCClt* I HAS AUCI MtADT 

gnruAuytn 
IMV 

EXmHTORS WOULD 
SEITU aiUWYN^TOli MOSS cvMNTt M tcicEi. mi HJOS UIBT Vklwy r«r C^ i m t m P« 

hun^ ukdr Aiv CwniiiiBi wa ■• 

I* Sl»ll PrffawT ti Sim FflaH mr nwmt ^«* CiH m TkM to SUr to to lb* rtlkM 1 toy fto* A* M V lar M ^m». •toy« t» 
« iMtav tto itot f l 
I*tol««««*t9 Ml f 

rwff mm mwm^ t«« ■liitna 9m mmi I Trip li M l-irtof «'«rl • • *• to«»» to*** M aHl '09m ttotof 
to» ftotiNV •« lli^ 

•til p>— piitM It IB to frrtUr ' r»»> itot a tH 
Ki fto« CifvH lasf ; ■•■»• toMitir tosaMi •« ••■ ■■«■» ♦» ryto tto m4i^9 Itotol lto#r* to* to* 
4wtolto«*mp, Ml* Ito* Ml 11 ^^ «* ffr<<to» fl»M l*!tr»< «to ^ Ml tto* IIB^ r«a»(««*Mto. MM 

tovtoM f<»Ui#to totorf atov^to ihMM ito* 
totrtwr* Tto» M*r«^«lM«i !• |M tol*«< «» %*«B9toiiMiM «Mr» ^r 
»«M toy IMM9 !• A. «l»wv# ktoT • ti •to toft«* 


T*Hi toUbr* fc^ tortl r«» ^rvto^tol !• tlir •' * l«to't H to'*^!*"*** *« »* H'*tor«« t«-r Itov r A 
to to f toii> tto lto»«ir«rtol pPMi •• •••»to4 to »to»Mii«i 
ii« tortof »«M.*.* Ato4 to««»t rtoJ««4 ■1 H >I» MMb 
rtto •«to«Mi a tmwium ym9 lyaM«rf ^^ --. ^«te#M!toHi«to l«to» M 
T«i% H VtoTMt) Tli^ ■•■§»< ftotol|^4 !*• *m m ' tf ic !r»«f«»r» to»ll toi 

r«%»^. toto4 totoM totorli «%•« ^ t^ !§• t ■ • •h^rtto l«»*t * *•< 

• Ito ImmI IHtof 4M to«rl ttoi« , ■ — "- ^ ^ ': ■ 

•to ffllto ■»!«•#. I C^Attto^ •• Hto«ili ttoto* tf 
la tbtol IIM 

ky f to<^ ^itoilMalitoto f 
II iMto «<■«[•.•€• mi v 
Mw ttoAi iif^ytm^m 
ittof"^ li«M4 It » totot lito«'t »»■ 

tto Itolur totoa ittii» tiMtw* *r 

••«itoifi«r Ml ftoi 'tort* 

t*^ toy fm «* K. A 

Al ttoto •■»«r4ltoito •# tl»r "--^ . .^ AIIEST NLATOm, TS^'\r», r^, 

SAYS HE'S iiaOR ' ^vrirLT. APHL STAIBIKS GRy. A »«r4a>* CtoM. May 7« l«t A«yi I icijt toNt»«« Ml r»to9M 

l«.Mt to»r«#M •! 
pMt iHipilll li V*tto 
I Ml !!•#< to Ito* 2U 
•tort IM fH MN^ l**^ AfttfUMfi of limt 7. fim CDOOI 10 AID? ^"li •» f Ito • 

M.r.«M AtoVl >r«i fll»««ry 
9lM»t if <i»**«toi 

ito K r «ito. 0.W 

I ■ %A4lM* !>«•'• 


Ciug^! Tryinf U Work Church •*• ' -^^ •*•• • *•' •^ 

' ' * tob* • ' Msr totoM toMi to* • to M^l toto4 


f^t9** t- ' tf tlM*r ^. - ■_ tot*' • ttoAt ti to* M^ k* to* 14 tot ttoft »»•« ^i t Fto. Mti tfy»to# •'. I I to«** V 
♦ ito- I 

•J toxtoto i» •t^tat tot t«»r • II T,i |g| f 

««to it I' itoiijil Aife« 

MMI*# «4 •!» AwritttiM* W Ha 
• iMitol A4\«^ftow^«. «»N »M»«to to« ««l '•^•^toyto r**fr»«*»^ «i.tto f»»#»r •• I lit* ttt wry %••%»# *■ r. Itorto > ••«• 

ti MMtov^ J' :* Mtft* 
^ , * toy J«i*« I f . 1ft f* • r ft 
- iMtoi « Ato^ •- • 

•.iMi tt r^ W of to» '<^ *•"» I 
90 
I 1 lto«toi I* "WtruT^ rtr tiew 

- . . I I- • t 

A in'i^T A M« v«»to mt mm^.i 

in»mm-^fy4 M«t*««t^ t 'I tlM l\'y*«T wfk.* «r«N 

¥ '9 li«y %••» • '■ ' Ito 

« IM f—i^.#«n kf to 

t««r wyto li» m*m% .u iIm Ito- 1 II >• Xlli»t4 Ultot f^M» ii 
Ito Utovto mm •mtd §m\mmA mi • 
• •»• «•*• il CiMCl MEMOirii 

1^ A«*«»to. » ... [■••••' ••' ' 

toy A» t*tori««t» tot ptmp f9m tftto m- '*'** *^ 

Ito *i^ tolHi «•« »•& at l^it> Mf.f 

•I.**'!* ••HWtol- 'r*MB fllB _ 

1 twf iL.iaji tototo ^<i^Jp^I f»«««i l»*<i-«^ •»!«•<- ta 

•-^***' ' -» Itoi* f«rto Jtoty t • ttotot ti r*tM V». M4. ktoa i €«.«»> .n » *• *»» • I'tAf^ra »tof riHi r r 
igr® Blue-jay 

EndsComt 
Quickly 

LiquM or Plaster 


RUG STORE Don't pass by 

And let that corn keep hurting : Don't paM a dnig store that 
ftclU Blue -jay if >ou e\er suffer 
corns. , 

Blue* jay stops the corn pain. 
A simple touch apphcs it. And 
soon the toughest corn ^ill 
loosen and come cnit. 

Tlie Bluc-ja\ uay is gentle, 
easy, sure. It comes in plaster 
or in liquid form. 

It is scientific — a product of 

this world-famed lahorator\. 

• 

Millions now employ it. Most of the corns that develop are 
being ended by it. 

Onnpare it wiHi old methods, 
harsh and uncertain. Lxam 
uhat folly it is to merely pare 
and pad corns. 

Tse Blue- jay on one corn to- 
night. Watch that corn go. 
Then remember that everv com 
can thus be ended the moment 
it ap|K*ars. A week -old com 
should be unknown in these '. k \ Tli« Sciciiti 

lAUCA A tLACK Blue -jay 

Plaster or Liquid 

fie Corn Ender 

Hmw Y«rS T< .•v-V'-.v ,,,t. 
NTS 

W' •^—•'-^MS''^ ^1^ rm VOL. LDL NO. H NEW YORK OIT. JUNI 11. I mr mm WANTS EVERYTHING 

F. p.i heam mnopoly wuoirsspaai cncAflo beoks sraigoc SnS EXHIBrVORS' AcnoN SPOT FOR ROODNG OF ACIS 
I nf-imciTiVT 
AUKT srai Siy Nit Httfcii Wm Mtt Fiif i A\ m Fi '' CABLES 

AT 

lumraEwai Jmm f tiM« rvf« «•¥•« lf» llMt t^? V«P» «•! ►>. IB 9mwm ml fW 
IliBBTDHU 
rM*4 


it»#y ky M •f IIM 
*■ ffkrtmm TCSTmOIMMLjO MISSCU • M *• 


SAILINGS. It • M tW »tol llM Ni^ e m 


li. It •• KVIVCt VCRIMI A tei DCMASSrS FAUST TAtAL >•« ^ ^1. •I ffkm "-ouM cnmmr isml 
M Nwmnr mmes** 

•Mtf II mm J«M 9 Ib** te 9%0 IB « ^••^ PMI -HCWIY ¥.- 

•• Try ?«• •• Hm )*H »v|i«4 to fW rt»mt*» J«lli««« »«»• tl>»w> ■••i«i flit 


AHmCAS ABTWr MUU 


'^ '•m • ••vIm IB 1MB llM^I fWHM ll*i» •• H»»... B '• tl'^r^Mtft'^ attj ill* Aiatf IBM fTBMTV 

^•••^»4air •• iB»iw Ik* »»4«i«^ ii» mnir ■ wmcM, mSER^TMCI," ^ J Aft. •Ill 


i«^* •f llto m At i i llMf •ILirtnl m i»M !• kt«4 M fITMAn Fi rtv^U !• oruu Jmb 9 M • •#• v« UBrtEir* FAILt 

t r» i«iK» 9 

r* Aii4 T«r»* •» i«MB (^ 

J ftBB A f • t* MMC«4 III |k*r 
H IB ■»« ^-it^^l I* krmm i t<» aM a A ska^ . ' lu* \\ B»y ff»%M« m l^«4aB •! liw »• Wr rW> B Bik* * VHIk CHARLES 
WITHERS 

« ttilf Mirf a» ••«» Ik •^f 
*«*«*«i lr*«« llwit N li«» ti» H 
9p«^ •# MMk ik«r < 'i.« V il «»B 8<M«| ky iBMBBf 


II IB Bll MAuoc ntiiAifit. •All tr^ • UN I «*ff^ •f tl»« 
•Ut r«MI '^VMlHtlClA.* 

^mm 9 9»i%4 M «B«B«»«lAf u. «w fSniMKPflEUH ME GOf 
PUY BEqNS lEXT 1UESDAY Dmf' m, T.I CmiiHCUHl 

iW Pliy Q 
V ^w • '••r & 
J. J. 

■atfAltarfialT FM tALVATlM MWT. •••• ^^-_ - - v^^^T^: rT^^^^^^^y?* J i. n m m rmmm, Al 


€!••• il Al f] kv J C 5 CAMSlATIOffi IVMl A 

••1 li. • •• tiM J. K il to kt«^ l« 111* 


flmcMus I •« tWH-a la J«Mf. •^^ M,fi j^^^ ■ p^^^^it ^'B^ 119* Wv%^ aIbhm msA* a tai t. R J. Vm n Mrf «l f •rtork 

All 


TilM TIM k^0w9 • IB n^m T •c tr« I*. Il«rr«rt»«« •• M. U Wm iHM IM rttrPic MM 9m mmm 
imta^ mkmM Im Ima4 !■•• ito 


••r •! ft •I. 


rwAY muu\M aotct. 
«Tt|| MrMt M 0ttv« ilM KteH* • 
11 W tiM K«>(tli •••« •• llMt Miy M !• IM »iB|r«r VMH 

P*By. HMF ■ Maf H fey Al MM ■ 

If t f I. •I ilM WMiiflr rM !• lMiv« Httf«4 t%» imtttm Jtw A 


1 Miau ^•Mv wyi. COUflVlttt in PAHltb 


ALTIR ALNAMMIA %T f •1 — 1^ tfcl AMttAMAMUfl Ml ivMti t»« IJ*>4 mm4 Write li*li a tetiM 


!• tiM imiaialNiM •# • 
• af tlM K«MA TMW. ¥ ■ "WLLMMIIO** LOSCS. •4%m T«» A !•• > I iWM lA rtN •^•r# •Urry 


\t . tlMt tl VI . i«M f 

wm H m*4 l»f 
A ft^l^ 

•I 
%*«4lr| •# •»••• alT^ 1MB Bl 

M V . ttMiMl IB* Ml Mr H^Wa §• Zi\ BATES M VAU0CTILLE7 •• k«M f«B <^ «B|r iW*! 

•M IA» 4 

•^ iZr."!r II" •~^' au»r» roMcau b 

Will Br •»«r^<4 Mm l*^ AMfi*t»- f .r> t I Hn «0Im tB rv^wrB tB T 

"^ ' f Ml «l<* liBllwgl U .*Mi H <*r«M* m^> *• t -.Igll' ^ vliBi aMBBMvr m irpailii Bsvtft^ 

r IB» It h0ttmm mt IB» f— H f » » Htc » Hrtitrw Brtr. i9 mikmm — H»» n m»«A» K«ra IW««b I> • i# 

«•• Ml ll»« ll*«««ll •«■» «# lilMiii t i K Bt^ J«.«|»« IBM B«r% vtfli •? iB» 

^rABU % m i jwt Mr« c>«»» l«*«At ' ^ •»!•«• 

Jmbm flMBli u TW «**•»•>• lM«» H«»«4 Ml avBT. I litB _ .^^ 19 

^ •«•• ar Bf ir»MM «f tiM- vr«r« Mr* C*r«B» M« k*^ b BBBk ^^_^_i_ii........ -CMtiiav* tm MUAic. 

Jmbb A «»• ■41 
Al 
l< JBMt 
J«Mf 


af«HB 

Aan^riiMi J**BBt 
• MB Bf "A MMtll. ^ • kB|»r 

i«*M» t \*» A rrB^B. 

••B n |A« II 4 I 
I 1MB llM Btl BUST OtfTWVC MJL I»BI BM B «1MI« •• M •«« 4l«B BBf Mii aBv • 


K»« !»•■( M l-«M II •« l.te«»4.M J«Ml« • 

K« fUB t»B« #< Ml l«MM* tt^*9 MBl i M 11 % * B« ««• %l •• »l • 

to AA» • %^tMfl ^ 1 li«« I 
It: V ■ «i* «•• bT IB* ^tf 
Bf IBB !•♦ A N «B«« to W tlM 
r*rf »• far •• Br**'i 
t B ^ * it B ^ A •%« Mn* A 9mm 
- r. . VAUDEVILLE 
RAT UASOirS PUR .r.U' MLT AT mm MMO STRICRB illRK mtt^t^m t «» *l in* Crflitral m •• ••%« it 9K» Cr* Mr K^tli •r Mr tiM M^ to Ml CUDinMSIOilT Finn M* 
T1i« Wq^ KEIIH QFFKE SQSmiS IIMB City 
iiiJ »i>; ILIATOm kia II •« tw tfc« •fa W it^ ftrl« <^wvi CtoT ^If WMll Iftr «lMrll M V»*«Mf • 9«v»« M * tl pa»r*ll •MH •«••• flK •I II »rrw< MM! Uft ^04 IW Albr«r« »<-« 
•w tiM U n 9m lft»y :• 34 rwm 

Mat. r»i»wr« 4«« Ml •• fi»* K^tMMlf AlN«r« 414 

Mr «.4 l» my I HMft*ll Mk liM « HELEN MUMKY WCN. f«i Ml «l^ tMr^ <«i H »a4i— ti I* } « . . • «« 1 MIMLC CHAMf rniMMCR. r«rrir wMH H A 
IIM MB'IIHH 


Ml II tm m. am 
wmw mt %Um ttmmmk 
mt hm •!«§ vtlli htm 
TMI fl CMhsHni tut 
TMi Wiy. Wiih hm M«li« in* ^* I Vl*«ll »M rk Mt W « Itto-^ rt*« Jumm l« to !•%•«< Ilir t^mri k«v •«t 


V. •14 Ibt A%mmm% .^ Ml pM»l»»r»lki» kl Ai -J^Jr* AT LMTT W WtMM. r^M«p» i«a» • rk« *ltJ» llaa iM •rl»rtr# 

'*^ •*• ^* *•••.*• '*^ ' • ' •--•% •• *iimm^g» mm iim ««tMB ^^.1 i F W L. CMWTfOV t •Ik • *!' ««*tl KIDDIMaiXT 

rf K* > will to !• tl»# I 
tl^mm M I4* OwtiKf Pri 

rnr » M«Miiir«l i«»« » 
•ll« !• Cf ifiU iMio m A?f AiKL 

«rr«4 llM ■pTtrmr mt ammi Mv-mI 
U •• ft** •r««»lll *«MHM. mmm ^fe cf kl i^fe 9m Hi 1*4 to 


«Mli WMrH 


Vtim t UJAfiP G AimiCAI. 

•f i^« » • AMI99..MI M»w TtM» %tm f» m <nH» fMl •# ir«4 Wm^rw, Matty |tor- 

■»Mi« »• #%«« «»»«i4 at a fity tHUlr 
Itof «••• l«lli«« ftMft lt^— 11 

A iRiii t tto» imviiy 

r«M A. II Wm4« 4«rit« to«yi»*« 
totv*- ih*4 li«^4 M* •« I »4 r « to 
*li«t tM»* to •%• •vrtA^a •# ••Ml 
ll*r«ir «.«i»««>4 - • 4to«* Kmitt* 

tlMM to»«tt4 Mm* «Mt >«i •«• 
*(»a»4 IWrm^A. 14; •MMitr §5 

•atinvr Itoi v*^ "f •(•» * 'Vtov 
Rtaa* •mt m9*mm*i luf ^ - • atMi 

••«• «M«MM 0^ til* *••!, ^Mt #• 

•ifi •ft«r latlHMr t^»« n »r b< 
toft* « IMM to 
•«*«i4 pap !•• tip MM M«*«l^f-^ 
<L A. T. a r I ;to mm • %km l^m C%m9%m C «k«v. 
tto i A. T • m f •« tto •t A» ' r • <>• At tto MmMc M«II IIu* 
Ml ««ira Mtt r 99 »»«f% M 
t« Ito lMtMi%tfi* aff«*^f 

Ito iiM P«*.t. 

l« pto«« ««t« IBAtll CiV* it I IlKi 

I* «l«l 
Mi arttviti** «it% 
•# «M W V. M. A. 

Ktitk MMaM M •%lra 

••« v<-v ••• MP» mt 11^ r >«■• at Mi 

f«-««4 Ml toM II ttoi 

|,U<*^ *rM Ml Ito "fVa" ti to tto MKNIS^ mON SEEKS AD 
TO CUAN OP STAC SBOWS 
9r«r« Givw kf D» Vi Ml LmI Otft in Jfn»C 
UVU MTOHCYCUIT. Jwti t PAKTACES EXPERBffKnNG I'ri: ASCHER BROTHERS WMrt DiyJiiiB •# TWr wtWJ Y«w«» • ffU kVH ftrt( Itr M 


V' D W>i m WiLTOI. 

0»t II •• Al •« •!.•§• 10 wrm m ft ift« Ur Hartw H# hr«k« HIS 
•tt •• !%• !•< tfe9 ti mi^mL !•• v« Att«r«M^« HI? « I»i NAMIT Ml VRAim 
r«ff% fev HI IIM C !• WMfe rAf 


*ll^r •• »Mi l» t 
lira vMlbMi tiM 1— t^ Va «ry. vImtT •k» aiaiiflr i* a J«k«* i 


• ff Itli 
li Ji CMIC« tACt ACTU 
« A r A I»8 •I Ml 

A •I Mtat iMtM 

A 
A IIM A M rtaiM !• ivrtiA. E.C/1 


l«i* f witH 
O ■ACS It RVr AOKVT •^« M ka^ Ml ♦ WEEK^ SIX BEST SELLERS 

firm 11 ir fv^wwiiw «iMi i»«piMi< 

•• ilw«r ■mniii 
A aw art ky flM ^lapli vita • i'Wt.i I4r % ••A ^•'•A l« tkr 
ritv f«r |i lam- 
**A8 t|i» «t««r« ilir< •• v««r «li 
'•V *•• •«««» «f lia liar ••^Mf» •• V I -m ••• ¥•• «c If •A* ^SSTJW I -in Sm Vm •• cut- A.* 

AM TalM 

• H4 <r W«l 

A*«i«« KiMy •l^««i 
i»?1 I » • ■ t * 


»mtw Ml 
I fMilty ABi IA« i«»r !!»• 1 i1W< «# I 

• %4ail»^ flif (*«i 

l<MM If. aitii •».« 

Il«t«| JUMV «'«»v^«««M «f II 

•i« t'ifcliili 1^ mt I A* I iMt»4 -f« Am Vm •• C U • A.* <f« 4. mm^rn IA» t 99 i' Mik Vm •m4 tMV* « f 

«w mmd II— iiri 
■a %• uiiaaiti lia^« i«i 
I. f fW 
I *immm ITi *»•< 

I* 

iraa a 

» Vaa MiA tmtm i Cm 

■ laaw WAara la a »mb» 

%t lA* l-»^ tiMa AatfvAay a( 

*AviV * '•^ 
riia* KMtA ka iAi#t^ %a i»a lAtvaL •uit» aicw ILVfl aia AaiMii^ • 

aaA H^ti>r»« •« iia* ••t'^ 
Uu«rA« av«aa% lA IA» *aay 


^^^ I taMf « ••4 fay lAal ^raAati^^ 

I Ta*i^ I' — ___ ^T__^T_ ^'^^^•^^ TNtATIIf worn tVOtM^ H V 

A a»« o It la I 
r«ar» t TAt> awpiv aMv (tNiT a»«*«ir 

• •# «#!«« « 

« i • • • faaaai 

W«iag ta flHI ll » • ••-««9a» aa fAa 

f»r4 »'»««ta«-«»«a Im »>^ tmm m V I'-H A* lar * 

••■•%•• artlr^ k«4 •••»« • *• • r 

aA««» ••»• % • •«■* f^^vA at tfMt aaas. « 

im a Va»Aa«.»la 
\9'9tm9 •ailivaa ••^ <••« laia 4 Air tki 

* lb* ' ^ » !• 1 ■ f • Ai^ I. 

• •«A»i 
Aaak«A ml tiMJaHy ^ Mr* O- »« IIM A lir, -va-r 


•I 


atlA • mmW »•»%**••■••• I a^a aaA AMONG THE WOMEN 

■y AUCE MAC INSIDE STUFF 
f>r« !»•««• mmm •«•« M tta ••«(. VMft •« f«A a^M* Mtf IriM ii4li. un ^if ^M|^N» «iM in* stw: r Tin «««• ^ "•■> Mt% Imm » n iMt< to tfc* m^j^t, ^^ ^ kaafe^^ iiwi^ffc i^ K^MH «•!• mi >t«« T«v%. io ite »«• •! Mill ^Mi N M tll9 ••A •« ito t«i 
llM iiy. •ilpM^ » 49*9 Um'k frMv« i^Na •! Mm It ^i%9i im iiM f»iiftf »m4 ^^Mitf »t II.* %^i«ai 
•tyMk A 9tvM» I I M M^ *rMMi4 llM «**•! afc4 •«• liMi M iPaMI T%» 

«4 i>« *iiiM*«« ftrwi— in* tuMt •# ^Hm iMir. 

TW liMi«i«v iWtor- VMt rlMr M>» i<» iiinti •! 
. M«««iM» r^f» i.M«i- 

) «l9tt» VIM* and JM Wd. tf M N«iM •€ IIM Or»«^* ft«i «««i«i h*«« IS ATT tito • Ml t MW •« «ll» fM *«i'*r* •«MB0*tr MaMMl ai 
flw i'mt* ^ I^Vt•k All*»*f». « itv 
lUrrT •n>MM ••n !»*«• 'Iiarwr w4 
in* »»l»rtAl«l»Mt •! in* Tato IMr 

TMHai AtuMv 1*119. IBM* !••• 


L««f«iir« WMto Way 

al P< VMk I 

U.^ i Tlai llr) ka pftratf at '• Jam rn» 

iVMia Af ilM AI»a*M«rto l^«lfa$. Hi* A Ml 

• I^M at •!• a 

r tiM a«H •iKt«iai«<< 
«AM^ 
%• Ml ^alkAllMar tte«« 


■ I- v 


♦••• •• i u 


.'■ .1 »!•■.•' \'- : fflAT IS DEAL VADDEVIU NU2 I IkMA «« «il< k* rlMia« Ml* >«cr^«m»«« tar Nv ^^In^Iimi H 

.•«, rf to^. «i»^ KHk- i-r-jj. j*--.^ji«-. 

« •Bit Ami k •€ Ar«tMr 

9mm»h»9 m f* fl**i IW'H tttrv^^ i*«^ H I r !• ' tl IkM «ita TJ 

•i««tf • ttiM lt« ibMB W iiABir ••■4 i 
^rt liatk lii*%* IbbB«4 Af»*t 

M*^i • •*i4«rv mttf iti; 

IftttA' Im • I • I 
ll •«■ W t>»MN* .n* Mat » 
'«« •# IM l^s.*» Mar f B« C • » Ml tM^ r«<M «)<•'•* 
•f llk# rir««MlMlt N^«« « l^l>«i i« II* 

^•4 »%Ml«»«ty ItoNMi B«* ••••••-• t« 

IM* »»i nw< M^ i4 Hi» M»iiiwM •€ »«»• 
rta^«4itT Mv «>■• 
•»»« * I Ml % Mm tl I 

Maai !••••?•• t« pliay Ml «•»••»»«•» 
H Iui4 ^mmm IM» ni«*«»cmmi •• rMwi 
•M AMI''**^ iw*^ 1^ i* 9«>«tMi» a# 
m M> I.Mlf rp«>»«4- Mt 


•• « i ft- : i« 

i^m, : m Nrfa» N A A ■»! 

w»*f i«M iti»fti 
I ..... . f^i, 

» •^: ■■ ■ » %i i ««tj«MA» 


Ki« I mm m^^ *ii ito T) n, iu««* r. !»•»•.. n. m*« v«^ i» 

••* •••*• •• 'M* » W I— — iM toll iHrMtir IM» •»«».• I^MIM 

|i*'Mr« I iUv* lm«^>» ••!• « iiwil m B*. A««f»« »• 

H ^ I !■■» ■l i W J Mit MMIM««ff •« llM M#« 

•IN»»« •! Mr iMt»4 kt V«l «f Ifc^r-'k!!' M^«m Ml 
II 


» kA l^f^ f» » • #f 

I* «*••% A ^V •!•» ► .1 I .. . C« f««MtlM« I ^ ii^ 

TW MrfU>iA»rtt Ba»« m»A «r aAmI J^". fSH * MMlb ftM %Im 

I . »• • - 9 • ««i • HA II 
Ami I tMWt vMftt I i.-M >««• fMDraiw BKA6iiiiyn <;MMt>k >•*•'«» • MH M» 
n T»>«« IB « Ab »bv# k«a« II nxMMmmtiB t.. ... 

^t««*f Ki. «». i» »» |li<f I Arf»« 4 . 

. ^ «A»> •A AB€ A kM.A TWt tBA Air .i^fc n^*^.*.^ |^ ..•»%.! |» 

- -_: _ l.»«N» rta«Mi,ito iHt «IB Ab A«t iB«A« •« • l««.l»%« N< » A t^ «» •m |NM%t A^B A tM* lM%Mi« * 1 HAlrr SAMABf^JA 


»r *M l« «»«n •« 
YASAATT m SBOWS IN H T. An OOnENT ••f»* 
TtmnrsTATius gigs fNpB V^cm0v4 •■! *IMb fv*^ rMi Mi^4Nmm#v k^ ft Imavv I %•■ TMbbv ^a«4 * !§• kf^vt to ^'^ kVMi ^feSBMi li wrtM p^iftnM^ kv 
itTttl'lli AM0r*r«. prviMMt •*«« •••••• 

l«MM vlitHi «««<» »M iiliMii kv ter VUll * '-M* 'teAl H««H IflltSL 

• -4^ . >*^ ^A« WH f^ tlOa 4«M otiA 

urn* •«M<^ 10 *— ii^ry Tr y4 ••««|, Alir« llr ft4y Mr«^..«. fit 
^«i« C tmmt hH. I»i«t H »IU#4 M ^Hl 

ntmr% It'll v><-i.* ^•mm'4 m itliti — ^ am^ i^r 

>***i»* <* •-«4i •• '«»•• •■* >li# a*^^- *tl«^|Mi0 Ht^M* <l^ iWN» Ttli 
* « <-%*•. t J «M« lk«t %»4 l««l »^«ft* I*^<l%p4 •■«• •< 

' r M -Hm.Hv K«« iWt- §• ftli IM ••-«i*4 m^^-mmmmmi tw «Mtl^ 

iM4 t'lMiat^k «lN 
■ , ,, |ft««i I !• i » •! Ilto I^Mi.«^& ••• 

'9 «f LivwMS JMtoi *• ^^«« Mi»«tt« mtm hum m m»w - «l Mm* prMf>« f« «|»» i^% itw « 

k« «K- .ir« air fHiM* -^ ^ , Hi«i» «f Ik^tf 

l«Mi- • •« tUv 
«lk II 


l«Mi- • m in* H u ll* It I 'wrt I 
«l»» \-« r«Hi S^^m M4««^ A 
f««4 H*«i|«Mk4 4 •• $mt0 «afta $!•••• 
•l**Ht««^ fay MiiiiMi^ «k* 

• ii**» .•• rum** »« Nw r 
Hi»-« •« lt«r> li t ? Wlula •«iiw ti 

• i>«r»t^ r«r i« tw 4i«lM mmr. ■ 
l|Mi« |^wf.^r ••»» r^r ila 


t. IMt lif Har VIM. •! 
ilMW ll Itit liM «itM»-I •«• • I »». •• f li» 4 lr«»4 J 
BURLESQUr' ANOniER PROHTAHI SEASON 
FOBECASIED FOR BURUSQUE Mmf G^ !■»■■■ i« 
•I "** MmnonifBi m* a •• ft to ti; •U( •f 


»!•••«• — tiiooo 
nr.c 
iUDQCAN TO OVE PEmm 
TO BEST SHOW lEXT Jmm 4 i«M « t H %m tl ••r tiM FM «MI At rf< • V at ttM« tW«tr« Ui0f «««• 11 

N IB Mitti fto lta«Mr mtwc «ra« 
ItMt •iiiMt !• trvv tlw llMV Mi 

IB HayMur At • f i %• f, W««M« ft *«I»«««M unnisQQi HA«f> A< !♦ Oi, I 


•• tw# atylM «r tM tt wmutiMtaMt kikf it. IW««f4 It tea «»ai «««^ lUttff. I«» Mktrnattti rH«t«v ♦r»« a**! «*!»• f mm vttti «< (HI kl> in* Hiti af ite Ni flH aC M «i«li 
•a M At tiMl 

mm tmm 9»am 

Mil O^ ^ MM My^ A •f VMW MvA* «HfA» Up •• 14 fH* Arl •« tib* Ammi, ■I tl ^ ^•rf««r«« «i| ri««i *• >• «!■»• •! r«»«»i ifei*>C atlviian' •« 


A r A 
•MA 11 cuirsTiuir • I MMa mtm w«»* 

mm mm tm» Af n .y vAb»I .^.i JjJJJ* i«L'*i '*firiir*tAr*«r!lM!li MA* ll»*i> «»fl l« tiM MMp K'l ra«ii4 to Ami to tpMt •! j MMOL MMt mmxnn AW Ai 


rt \.9m M n»< t*4 «■• 
VA« «rfAi»r« 

t^ M »ft. »aMl Lma U»«w 

IkMM A » lAM^f TA« •*•? *» I — ■ *•• Ml »W«ft 

ft A a! teM * i»wt< f. «.• * I ▼^ Ami#«I •* <l»«««aM« »• 

ll«V ■■1>««B ^r IIM AHM« • 

«•«• A«ft# A»t— i«wi Mma U»i» r« •9 r' , i» fc • r% |r« • !«»• •^^ TtM» Mtaitit* ^4i rrr»ii.» 
ft««tt n*illB4 TaArtt* of .«• 

vAA m«i Ufi 
TVktA ACALACrA AAtNiATCHi. 

Al Tyltr tr»aii^ MMniapB* m- 

mtm 1 1 1 AMif A*iMw«*i» Ml TW AftMft 

fY«^ «A«»ii tA* IMl#r A •!■■>< 

C^liiMftia wAi x IMS «Ali i*M A«t. 
Mr«*»«* |» «li««ft ft* «•■ 4«Me *i •Ml Jmm I 

M M tA» l4ttA «AM«.ft ArM*fc4* tAt 
«>M«^f Mk f«t« VMft l*t«f mm! T M T»itMBft. C. MtlttiMi 
W <ftt At 

a iiiHi I A iirfBf ■ dl w< 

ftoM^M R lUfli At 

IM^ ••#••• A M ArtAwr 
l»r i A !.«»«. tti W. I«l %m%.mm n u ha- 

A*« mmd 4M m 
ArMAt»«fl»§ Al 

lyn iftM» r A li ft < M >f H, 
I. rAliftM «•« «' N A»Mit n i # 

tr* » llM ftlM l '»« I* C>My it.* 

•MMft II If Umtmy. M B^^ U 
M |«««i> Ai«MiMrt««. 
toift» iA awf II ■Ml Tft» —•Ait m !!•• 

Ill* I «M» ■*«•• ItettA 

M' **4 Ml* VMt*« !!••«• M 

« I* I i«MM fto^i k'19 4 t**! I A SMi *rf 1 *mm »* «Mii 

tt^ l»r %««il»«aA A 
«-MArt mtttmmmft A H«ra 

ll«a lt«MklbAr#t AAA ( * |.«k«ir ••* 

t-M'l* V.% • •I IIM tl •►^•f • tfV H J J«M f |TaM MMiry « •§ V. yam 
•9 A«to»«M»i|| TMa N«A«y Mm 
•A WABA* lNMl|«MlMt ► ■ III! ■ mM 

< 'f«A*f Al ^^t^ j ««AftMA lA tft» lAli ■■ •€ IftB « Mam 
A •• A«A««A«|ftlft AM^«Mr»t €W M 1 Mii»i 

iA% A. •••♦ fl »««ta*^ iMBt A^TAB* TW ■,^, ^ .. KmMWIA ftfli AM<i ^MA 
■•■'•"Al l>H* AAM AAM^MT HM»# M 
IA««A tt^AI IW • K « M. in* A«i; ' lAAM I 

mmA^4 Al iw EDITORIALS 
u LEGITIMATE u. HiCISFMiniER 

PAmBS fill Frwn Frtiich 
Ivy 2S> EQIM HEAD IN CHICAGO 

OPPOSED HOSPTIAL DRIVE 

If IMBjOft.'S --^ '»« m Awthm 


A.E.A.WM •t tte A K A. tiM A & A 


Aa lAfvrmal 
rMltr ^m'e% •• MA 

r««r«t« at til* 
AKIBT «■ li^ f . c. AH lf«. «ltli itr«> Z1C6FEL0 AM inCt. M.I..* a t^ A K A^ y ia l» I E»y^ w^i •» fjfc, •«kfc^ na. I^*** ir't!*fci* t^ rfcarHaMa «fc«t 
k-^.t %«iA hm ««art« la W- «« ^ ^^^ m^m^ mt tha b-rMaf •^^ ** ^ •** *••••• •• ••• 


•f 174 tit af II •a«ir iFni SS0.OOO REWARD I vnt^^ «^«.rr ^', .. 

mm, CAS '^ ^i-^^ii^'i^'-:? s^ •z:^ 

^ ^ A ■_;_ ' •nraa la W fli» «fiKrail ( P'MI— IIK 
Art Thmm^t Ca. 
•a4 >V«i 

Uaa^ |4arMai Bast Hrm 
•taaa Uraaaiya aa%a 
P«llir itaaa mm tW 
ia4 la fliiraga. at tii» ^a»r« 

•^ •» a r»ti «>• la t«4 la fW aaair af ta» 
«iiiMafl Im\» ii»»« M» V a a*^ aa viv i a* paav*»ai m aia g^^ |^ laf^ a« lia aaa a 

MIMI l»aiaH|B •• tl ¥9 Mra i-^t U^ r aal !• a A> Ui^ la atoM '*• la mum Mam m* 
Fa«. Iiraa STlLHKn a*«Mi9 Mia ••«.> ••# i» ^ft* «r; t j H| CfteH to Of! Ortfn 

AM*«^iv«« ta Vm»*m\kt%^ %m raa Ar«« ta N. J •kaatrtrtti Irtr^i ^m0>^ *ai 
•aft. aaitf tiMt laa )lla»< I ¥m It* 1 • ♦%••▼ last ta* a»t< r ta raa «J«ai»«> Oa t^ Mt i««a 

Ik Mr |i«» ai»a taa MHlivataai- |^ [^ 

that ia» ta ■tifal Iwa^tiat 
iM arefrf |Ma t«,aN^f tw tA. AMTNCII PtOOUCClt 

»iCt«^ t .a «Mk^tt !«••» 9 »•• va «' 
, i^Aaa tiaaltor >i rtn ^iy tot r*»i 
i Mat t» <*ata>«MMiti afwr ^%m« I 

IB la MH^ff f%t (.rvirv*^ OTM at i«va la«t >««r 

M aaflMT* Ml M l«a« arftt»a 


»•«! »•« k • • fe» fbv tiM t«flMl iailaataa 
n^%u\4 a«at« Ml *latit «*k Vav 

f««4a *a» ftiaM. TW »«»*•- '•** *^» 

• • l w tr<i Aaar aa» a»t •« * a* >*t 
If M ■aiUia tli# mmv Vlll M atalv^ 
at aa» tvtr* aa4 ««• aav* « a .««m« 
a» IhM «»A*aa t M wtlMt Hm $*m* 
«ii1 M •••••« §4 •••M«UBa%a»« EUW^fUVI 

f «i»t.* lar iM aav «a- Hanvtasa af tik* in^fMa 
t*« aajr iMy M%»« aatltovlaMl aa> 
•ara "arm" aa^ MeA^la « a at. 
lat la Mvaat aa a«*-r» t^annit Ii^b 
M«a aMA* «« K^*« la n lafa lA« 

aMiMMl la aiM«»«« fM aM»i««ff ••> aa4 wr»i»>a ta* 
• tac n fM t a} wir> tvaai 9t*m 
tark 

"i M«f • ••• |^«*«« flAiav Urtti ■ 

J»** a«>* aara^M •aai* MMl af Hat* 
r»l*.«atMA»« a ••• •• i: aa^ a»»a la CV< 
A»«arttt«a via tIrafiMi* m\ 
•mm l«»flar r-»*» M 

« . Ii *h» aat* TVr«»ra«l 

ari»**r« llait M atfl pa 1 
a«l«a Ja^ 1 Witli tw tf r»af 
pvtw pi I w ailla« Mil* aaa^t* ai taa 
a«Ml tlfe^MraHii la^iiaai M* mvwmm 

N ta» artr* tafcaa m fmrn^ mi 4 •iMkaaiva aitli •ttva**! 

m v«a4 NHir la pm lAr.t 
a»a aita i»» m^gm at M 
•w« arAi f Wtaa^a a** aw* ialT 

taai aa ■ iiatii tar 
prw^ tm Mrt *4i»<«iv» a*^ 
m av afT«^ Ja^ 

mCC HAVLM ilt^t. i r«aa al WiWiliiiH I* r«l^ f»r 

*«^atv«*iiMi af a ' 

l»^ HW Mbpv KI«« »>• 

fp^ af trAAra M« a.u« .• • 

It viM fea iiMifiii'*! 

H*«t •l«k Imi%«iv a ttaa«a*« 

*• • ft «.«t ^ . i« sf vaa r- 

#•••, f ...... 1*; !• «►•• I 

■ «t«.ai4r t« tim ar< » J. . VOtH AT Gltftt 

I . • . ' 

A V^Ba* a w « •. » 

MgM«MMat««« a«M a. a* a 

Ml« |V«« t ra VI ii«« tA».ara fa* 

tt« mmmm^t 

him «tA ta$a<a la iAm cm) la 

il*«aal. tt»« ••*• I ♦• M««««« «i p#t *a«.i 

t« »M »«Mt«HUa It %««y . 

•-I Alaliai i ly |» • *» wi»ri>» ^.«.^ 
i' itta •».«i a* If* «^«rir laAM^aiiiai 

*l!!f ^1^9 0»afi»Maaa«»l9 iaa«W't«4 
~ »• »• aa iMMi ■-. 
(,., t». t. . — ^ 

p»ffMtaaa«r la aaaa ait Ml 
*M A r A |«*fi-v«i aiClMal p^ J ^t^ 1% taa Act 
AW« »mI« I vaa* 
■^a II IU«'at. ••14 M««i^>MMi 
•a i«a« aaay *t!*«l !• in* t< f«Mi4 ta* MIM I IAi«lta 

laHa ta* aAb^ aiat oA* r»|ii«»4 la 
f».*«r Miia A»r a«f • I 

Tlia aaaH la^i N««^*a Iwtf llba 

••4*> fa» ifciii «• •% J««4p» Al»a- 
•a«4 M *ar*«r*^ iM N< 

- • r »i wf a.» • '■{■ ETJVinv fBtOVP MISS ELSA MAY 

*TNt nUMA DONNA DAINTY fi a««« tiTaraMb- 
▼^ "Am^ • mm %*>' p«r>«at 

H-ac, •« Mt laiMi^> 4at«M# MM a -^oM.,. Ai.a« iaaM«.« 
-jMaa. Allaa Jam-a" «• iM tlM 
•f a ^lai »> m«ar4 
alta iM 
■AT M legitihate ij 


««M t EINERSON ELECTED PRESIDENT 
OF THE AaORS EQUmr ASSN MM 

Ma UiiiTitii T LMifhiflW •••».«. la » ■muiiQonsis 
at 

'IMS m FIMIl s. c. !• 9" •! tiM Wl •r m4 J. J »• Ilk 

M 19 i J. UM mr90nm 9i t¥9 if« I «t t»» nHi« »- M« rMto •• l^lhr - lBiiM« tli» hiAltot*. wNli Al llM liFATirarUTBS 
AT i »: 
AMhIi Nhm fliy- 111 iMll* fr««i lattl*. a !«• »•« ALCAZAK UAK 

M NASTT Mf WdffSAl Swu tut kf iMMll ••n. 90m la U« 5 . •It 


^ iioa I 

tf «*• la • I 
•f tiM A. B. A. i»( vwa Bd^stla^ ^la 4a acaaW cc aH •€ mm i ^^m ^^ *^^ ^a^ ^^ ^^^^i^^ ^a^^^^ 
avy aa4 aspw m wMiac *a ^^ a^^ m^^^^^m^^ ^ a^^ a^^A^an 


aaaMMMMMM llMt ll p. All 

•f llM •rtir« r M «<• Ml aiiatf t 
»la^ tfe 
VM« i^allrlp>l'^ MpaM« •# I 
■M« Ml ^ ci«%«r«0r MaM«^ 


RCVCU CA$C PUZZLMM 

flM«ll •I AtlsMM C*ll9 •! Hm ««Mi «f Ml* 
• Ml W fl«*4 ••« la Ai ir»ar A-ai. llM 

ilM Jaa* « «t tar «MA ••« IIMI t« Im n«««fl af« arraa^* »«■ !!•««• li la f«« 
«f an towHiM a»4 aa« 
■• *Miag IMT MriMi "-ncSU B" iTABTin. w'lt aaaaaa M ArtI jMMtt 1 

•• tlw PHwra A« t to la tlw tlM Mattf 
J«Ma C 

la vala 

If ilM raar A 
f — I t aa ilMi 

»• wm M MORosco oeurt xm. «■ Hit to 
UfitN •f \%m n«aMy iflaMMt flraal 

If IVU. i. KHhr aatf Wm 
%m % li»arl^ MMi wm* i«ai^ W 
nia»airw», pvaHiwi at iIm A. A 
r. laM raar A> m t >till 
^ _ » «Mpaiais a aaHtiHi 
Mtiai 

riATanflAsn tW Aav. 
I Aa aa 

iriMa af «a I al t^ar^ay* a 
aa II 

T. a B II Ml laa I A. 

A m »< It rl^ai ■ iMa. m af ita A ■ A •rtar AHA. af t»« MtaMy 
artiit plarlBS 
An ar aar atl CALL OPF 'JMKS** OCAL •I taa asat» a mtalPa la 

Mr Wm ilMir •ti«aiaa*a la ita A S A aw* 
•a4 (Miiy i« laal ail ■riii i« i I »i»« i tiM U ■ A . Wt tiM aiiwar 

j araa iii iIm •^•i«m«i •«> 

' war T^ Z, EDWARD WAUMMANN 


*tii n«t la Ma •#->• »«i 

• miFifcialaf 

y iaaa )• ai Ta* 
•a. K#ti f«ra lukl 11% WALif •i«aa Mr r laa aa# 
a tiM 
M a*« ai 

«aa M l^aAaa a »r«4«*. 'M aa o' taa f air ll 

•MatiM «'< •aa plM !• a Ml i«a 
M M a»4-raiM« il LEGITIMATE HATS SUMMER ATI11ACI10NS 
FEWER IVAN LAST SEASON Ifal S9M Lm* WMk B«ia«t It 

IfMM** AIM 
CASmfAMft^ RMrWOw k%i«^ f* ^* ' •t;ri r«»4 ily •t*a4 ivt. Pr i««ir 1 o# AMi »t nr ti iri«f •! ftiitar- V< «t «V ly ItntM 
Dvoirr AN) Asroi estaii 

M BATIU FOR flOia PRORIS •■ Hrfto «• ■• Pi OlAUfllSfL 
MKNIHMI imm m «to V< l»«i A l*»ivw uti »f • •rvj 


*t i» tfc« IMi In n^m Y«v< 

il Ttta l^n tiM WlM«« 


llMl «te»y littv* iM«rtf Mt WMkim m 
L#«*« t«^ Wkni's to • 1liwt»* TW 

«rt«HM»t Miv f«««f«. TIM* m m* Mttt* but H « Mttfik «M«M« ft.i tiw u IC0UTM8 FM LEAKi? M ft* 


t% II :1 •I Wi fitn tii» 


V«fll Mi IA« •«• •« I««l4 tlM>*.4 te.T HEHCARU 
It •• f«« i%, 'Am ¥«• i*' tiirfl. I liaM 14 Mti II «r >. »l. • Na^BHil "WK^t* to • !!•«»' 
«i ^ • %«^ fur "f^rtty K naM' «*• rfli »tof ^ M^fflMl «••# AvtlMT Afl«« nmC CLVIME M SHOW. i»i«r M mm Wmh ritk II •». •♦ ••NTH 

to w*9«' •««ip* •• Ml II •f llM DITRICHSTElli S HUT. >»rli ptof» VMll IIM •« N. N. ;^s=; rar « ari 
M Uto to«« ef t* Urn «■ II »• • 'Xiun% rtrrrmv tiiL' 

»f«**ll9 Kit - iB ^it* to ttm«« m • 
i# r%%ia» •»-« aHMMW. T>* 

--toM*<«i AilllMi.* «lk.r|l »rf*4 IM w\ » I ••« to«« 
t» r^««4 toil 4 tor ♦ iMOIrl ««% tM%'«« »• mXITAB or BMIC MBi)Df i""*"*^ nnWtBT W 

Mi4>># r«»»k«r*»« l^y H »l»«^ 4 Itosi- 1^114 yttt aKa ■■m ^gat ^^^^ 1 
i**i Ito «*•!« t. il ^^^^ ' ~ ^^^ W^VW 9 ^^H ^^B^^^^Wv* ^B^^^^^^^^H j «lfl rttfll f|M» a»«#«M I «r« 
»« »'• toe *•«•• «Mii 
I M%m rmmm^ ftJatii m lb ftW t«ii» r«i» « 'frttiv l**«t«^ 

.1 ilmi It* '*'~ VAMKTTt SAM PmANCMCO OTflCK 

M TNCATK SLUMP. Iton :f ramto It PAMTACCS TNCAnt MHUMNQ 

lOinUISAU h Willi mm OtnctnlralMf ,J 

•Mr tMM Ht %t%m m itm t«ftc« at It •«iki Ito UteAtl Jmm ti tSttM tM Ite rttt luH ft Mt IMIM •« tlltltt. 

it ftf Ml M M CM* mmi |tS.iti M •tl.IMM M *i C^< h mm iM«« Mt N«« f M«i •( tkr •rUvfltM •# Hm A B A 
liililiU fw tiM y»*r« 
!••§ Mli iMa fW» «•«• 4jMt 9Mt, tiMit » p»r«lf 
«tof |«l fib I Ai »»• 


*» Ite Vttt •>v^ M».«». mf <^i li at €l«t •Mtf M •t fr«M ilM Avsr iiti«v«4 * r* Wr» ♦•! •! rini fer Mi9» »•««• »9 «.Vi.«. V«#-Cli^«llM Lmw af M»« ^•t 
Mf •■« ••■if H i M fW fNVM •# A 

Jm» 1 TW MM •! in* •b Ti '• • «M V* 


U» r»- »»«**iM»*«» MA cviwi tt^-^ m4 •r« >Mi )Mlk C>»< ■• m •k* «1 M 0«rr » • r»Mtt ■»if MM ^rM»« at M tev« •( t»<»4 M •IM *if r CBUAiT 
At THE CIUDOUE SAVOY THEATRE 

IN TMt H%Mtf or 

SAN FRANCISCO 
Tk9 Mm9 
t4« |»Ml tW olMW M ««bN im^m «^M Mm THE DUNGEON 


47 Am* I. 

SAN PRANCnCO 41 «>• r fi»A F«tt»« »4» Jmm f 
J-M • Al M« Mit H i M iM f»*i 

*. M •».«#« 11 


I tM Mi •« f W rit k« l*ri ^r^m CL A. C BLUMENTHAL A CO^ hic 

REALTY BROKERS 

frfCtAtt«T« IN TMCATAICAI ritM^tiCMM. LtA4liW AMO 
COtMtMuCTtetl IN TMt MttT. 

-^^ m Mrrrcii mutrr 
EmaONJLJLAQfi STUDIOS ITUS 
ji Nr OwL at tIM. -M » tl • n 


•fit. EITMMCC TWnS TIOC MRTCN TEO LBRI. iwm tl •ff ft A tl ^ Tl 14 NOTES. «» l»4t« *n< NtMir ^ ._ ^ ^^ ^^0 t1fe04f^rte'A ^fVA^^tat ^^^^^M^B ^rf ^^^^ ^^^^^ '^ ^^^B^^~ ^^^^B^^ ^^^^V iWM> • h%* «i r»- Wt« H al- 
ts t9m «••» l.«li# MZC ft. 0. M. OFncct. i«M t 


!• tli» Utaat Mm «' • !• I«ll %i ••i« It H< M tMfe ft f*« «««li ft to »«ai «• «if% ral to ft 


•«• lMr4 ««tll tl 

•Mull Wm CI at tl 9m immm tint' »! am IRA !• rMli UM «M«»««« 
ItM* f Garden « «• • TAILOM n«A« Wi*««v O ft« I cm MMfMnm. 

a Cf ▼XLUk^r* LIA»U MUrWL fAunmsNOT 


€IM> •«•• l<M».> • 

n tiiMi«> . k»-«i • t% 

l«i *«»«<4 Hm • «t<*< 
*• ' IN ••• «•' • ♦ •>•««• ••«• (I t« (*r<*v« rvMAt lad r»Mi«f 

r«tt« laia ftfM a( fUl 

UtUm «f tlia IrvMia 9%m 


«l Mi» O O > iii w iiift KMir 

ft IMI ^ «« •*%ni«0 «t«li CMCAGCyS FOREMOST 

-ncAnucAL pHorro studio ^ i.<><>: %r «f rSS^ UMTY VAUDEVliX AGENCY r*>«i iMt «« tia* A«v Hm <Ury gw^ 

Vi<ll l»^ NEW VmK costume €0. 

1S7 N WAftAJN AVE. COLOSIIVIO S 11 It 


41 •!>-<» « nhf^ fta«t.*m« !»•« 

«t, h»4 ^ •••••• Mi til • #> 

•ri, ,1^0 t^tm •U4. * • |i *m9m !••/ tAlLARO-CStEIIG ^eOOIHG 

^■■•••ft ftt 4lft«r. 

• *li • (4 • ?•••» • ft 

%>-li.« HL4a^ 4 HI *l» ■ • •* '»««• •»• 

*4w4 a- 

1. *«.>*ia>«r«« «f •!* IM4-ii«««ia<> T%^ 
mt^ •# tliff •«•••« ••mh «a*«^- fHi «i 

t* a •• «# li»^« fk«<i>. Kt»^ >«wlt« ta«# »•••• 
^ I •^•Mi* «: «Mai0 

•lar u^ii «f • «•••• a«t (*1ar«4i 'V 

Umi '>. • ••• na«4 
H' m^9t «aN> fl 

•»• . th«<k ft . u«« t _ _ „ „ 

. . «. .»4 i»y f t « M* ■ •« itfMft ail 
ta»«« r 4ii*« I #«Wn 

• t«. «iui iM« irf* * . (.a. t 

I *••••• a fM t,*(.- ;. f. tfrHiiti 

' • '«M«0« MMi«<*JVft«» 

: »' . -•. ifc 

I r-mm •> trt a 

* t«»« l*J4 *i*iva4 t HAZEI^ RENE 

NATM . GOWNS • comvMn MAI •• • tft aaa The 13th Chair- ♦PETE- SOTEROS M W««4 RMUalpli StTMl. CHICAGO ftittLIt KtLLV •» llMB art rula »— tiM Ut* tU 
tiM MOW «• fciNfl t 


IflAWLNi witf %t» p»M«iW •# lattflfc t^ f^r^ tHi rt» r«a m Cm- * latfl* Ml MM Na««i«Mi fhm e«tff« r«*l «;r»«»«*ili % 


tl ««ral k»t«. A li 


Am rMk rnH • klf VM •• llM r« 11 kl • 


•• 


II to Ml • ftl««k r»^«» IB •§• c«^ m. Mii VMav cr riHw m HMf m to I-* t m t« gpi wt ii toj i U M^i i^iiiii c . tlw tito ii iillia •€ flM k«« • m •# r«tll» tlM« Ai L^^Nv •*< 
C}r»Ml Arw %i 
Itory to M •iwl O Itl )«• tiMI «» Willi M •• MH Hl»> •f tiM tto# l» tto frjto Nr •! ai Attoat* to •!< ^» «»ii«< rtfM tor N. vttH Mv C«rv^i »« 
»rtit»c li#r Tli» ptoto w ito •mttoCto fttructii- ill, 
n »Mto.; r«^. 

••H Aw. • b* i» |MI%toB to*-* tf*i%««« ttmtm IHrw 

Itofliv to VVwAi* ilwt'^iii III* mm 
»«M»lM W il» Hi m I at iiM laaw •< 

tMtoai tllv«HB»l«*Hi r*f« 
Hw Ator#«»« IMM^« • 
ilM^iV to« •m*»ttmf^tnm 
m*M m^ itoMBl»i«r r«»tr« mi fbv « 
' n»4akUf 1^ 9«rf to lto» 

lM>r Mi»tb»f. * iMitHrv pvry fcairi t 
^tmr^tm at tiM rtAM^ |M*iia A toi^r 

M«^ H^M*.) ■»pto M Ai I aatf fM 
to» » < m»iA An •«•« i»-«i«tifewf wMM 

i^%ii«A^ iii<M «ito *«• ••• ••» 

^•»4 ••« Mto 'itof»M«l> »^«Mi 
TW till 
tlir%««li all tIto 

tr»Hl* mmd N liMfts lto# a Ml 
•ii4 •# IW Mt II I af # ■—■»■• v^^ v^allir vMli 
vart" a*4 H<ra» lliiiwtogi tor 

N^ra a«4 a« •» k ^Im*« Immi4 

(k»l Afi»« a k«ar« •« tivaa «B«Mi 
•■toa ili»y A» toiMaiiMM mt rmt k%ar I IH tW «tiai9 fllrtr w^wM* 

« •«»aiiia al 

!«• ip»aiag tot* lia«« 
titmrmm mmA Man 
|ilto« Ar«»» 

P t ^ aa<aa aaU Marir ^^^^ ___ _^^ ^^^__ ^ ^ _^ ^^^^^^^ ^•••i* ^v ^n^ s B^p** w^mB ^bmm* w^p 'luia«9 

>«r. rw« 

rn« mm^ r«i 
toi N. r«M« 

to*i«r4ar. 
liaMA aai»a m Ik 
II ^t# l«^ aiM ai«r«af|r mi MM#r%al 

»'*^« ' mmi ikrira aatf itoii paa«iMalt> pMa 
I tor »<»r»— I 
iftr **atotr I H«* att4 K»«fa« ii%«4 «* to ilwto 
^ ^ . ^ rat- k Int I^iHaM m ' ■ilMiiili i^ii 

to> U r M«at ifB kir MMat totor«ati^ i ^i^t.ar* *» a^. - ^ ^^ .^^^"^PIL ^ 

^ - ^. . _^. , " ^"" "'^ torti»a to wm Mtoii i ■ toa* • a# IIm« 

•torrsi. a, toll »h| .( to »ra » i«Mi< «|j, eaa to«Ml •. »^ » rv* ik» 9mm» 
to llM a»l| »»•)** «itk mmi9 afk«-r ■r%«val »t« iril* lial at af«»r Matt4ay al 
V «i^aMl Silk tk» 
Tawa*^ to Hal ■rtoaa *r 

p M ik a y aaa» m aa «mi« -^ara* 
; itoav im r^ 94 Mm» i» af iW •fi«f i»i*ff flMk lito «4 • itoi HI at Tktoa IML fl. J .rtoNtoitorf 
--a IW MMMto a« tkM HM H Ym Dm*! 

VAUimr 
^ TT r^^ f • \\ ««• % *»•■ a'- ^-w «. !• *.( >•«• » 
t«r tl^ yUr». TTir ^<i «i» «f tiM - ■ ' 
!•»» ««> •!»« 
It r«<ift« It » •*< • •«• f . _. _ 

K * (M(«* if mmmm ••» « •»* MB»*«t Mt« W • *»«» 4, tttmm <tf« «l»«| • «Bt 

A WiM Afi4 A ¥!•» ' Mwr»l« ^ «« m ultf m Ti^ . . .!!• 

•■• ' M* t •• • f »•'« Aivatf r«i9»4v IM»>^ . « ««li firiijiji m br«90lfeff mt^ 

•••4 Mia0 l*-*r4'^ • »««* !•-«•»•*« *-r-« ^ ||,^ ^ ; * <||p »v«« 

• MSiliMllfM SMI (Il4ff tak*^ nt'-fM 4 

• I f .^ t« llir tt.fp ^. , •'•^V ••■•• •*•♦ • « • *•■• a» iff ' i w i* A^ft • 


ATTcvrr > t ■ . 

4 ^k* • •• • . f«*«. ' «»- ^^ '4 ■LLSNEXT yy (JUNE 14) ■.rmn 


It* M> «I1 »l 4 Ptov 
A A ■ ••m Ti 
JAM •AS- Mlt^fV «>• «»>M» lit ••! «•• !•> « ••♦Ml • tf Nt tMtf «I«-M> M ^ alt i»« r«« t^Mii W€ 
At. r L R« AL 
SDCTON mmm^m *m% €* * Al C% Jv O r* • 
va^ €■& ^WHBWWIW^ ^^^■■^•s EKNIe: 

YOUNG !••' •*'•«« •ii ^'^ • i« Ml « «^ A< • «« 

II c* Ssrrr >Ari 


Jftil. V •«■ 


M te«f «•• Itl cmciiGo kl> A VI «. 01 l«( ••••»« 41 MS. rAt4.«a«. «^ 1% ••»•• ti 4 I* &r • «< •••< ■ i»w^i r* .at.-^*. a»*«l 

••••»? ••« ••MM fe I IH bait M to«f M^ Ml r> Mi ai^ 

•4 l»*f (M II) •TvvM Mil 

1*4 »»« ••♦-Ml M te't 1*^ M) ifi%l • ••Al »•• U- * Vi 


»• «> • T«« M Mi) mm »»• k*« * 


•% UmU I. MCCKEI AM»%»MI^ M'fe #•■ >•«• ^ -.n l*««4 r • ►r A« 


r% r>( I •#«• >ll ^ r A Vmm«v .• "v» DENTIST.. » w».. . 

*'^" ML M. J. CAST 

W I «.^ I A A 

A-if. A •^••r A 'A« A( 


i»«A» A A*a»* a*. II 


r^A^t t t> •• |«*M A tM« «4 «< <MA1 I.Mi«»« A l«i f A m »»••«' 

«i«»>«s A •»«« 
• »«*A»>i A lii» — 

■ %iArA«. m A • •« . . A ••I L A A 

A»*f A . •* 

«•»•• A 

*«*«it A • '(i A>»«. A l«* 
t»>»» A li**4 tAI 
» r rw. • Ha !■■•»> IA»4 
M" -^ A «•• 
' «»Mi 

•kMM*« 


•% ■aAMIt.A« f • ••'te A MMI f 
A»M A >-*«^ • N.MiAA« f TT •■ « » ••» • ♦ 

tt»^ »* »«M« ri»««« 
immA a r*»« LEX) BEERS i'*7nr 

• •••A»lt A *••«« r A T M»M V t^* ' • •> ■ ..I A tNvA I *^ ^ Ml. AWW9 A « « ^ • > aft* %% 

A ' • •« 

r»fto.» A A«Ai4 • •• • •• 

• * ti 

I • • « • . I ^tt r A • • 
^* **««»4 A !«••« 
• •*•• J«ft« • » •• Am* 

% ■«« »«k«« r ••• » A A fTCAIMNir nCKCTS • A A**A I 

A M Hm»t # 

t«* A rwM» 1 


« • ir^^ I 
LEGITMATE SHOW REVIEWS TOaiOAROWS PRICE. 


r^. 

*mm Tim wrc'VMi «. < 

wlkMli •«« Hat ««.»«•.• •• llM MM. 
PVtaiC •*««lii)v. WlMl* Ilia WiiM I t— t i» tiM ••nB M fV 

•f IIM* •.l»y A« A AvVM^ )r«* ^l«tM 'icAfy |||» 9h0 
"**'*«»»Mi Mitf •« •**«• IM»M •€ « r S alHt '^^yr • U Iks *«v 

tl»l 4nMMUia«i **VMl»f " 
«riv«ilMr fh» ■■»! "rM «• mmf 9^.^ 

•IMI Wa»t ririB tlM9» »« MIM 
vnrtlMi • %^' • H I 

M »fA. N Wm^ m« »f I !• %. w 


•F m t^ MBf •• 

ir«ii4aMi il^Mi li MM •»•« i»«i«« H 
•» IMS MW9 

* H li ait Ml ****** ■••i** *• Wtt»mMw Wt^^t0*. A -- ^^M. ^ t^ ■ 
r n tiwiii «iM «^ •#«••! tiM Uii^a 


.§•••4 «ii «t#t#«t. 

• •*««ift« •»#« **4 !•« 

«lMi * «•« AM 'Mlkt •• !*• Nl MMt 

• «.« 

.•• 
IMVM 
ft rr««*y Hil p^^ «0 11^ 

^t •»v«r «iMi • «•! 

l» BIB iMtt 
M» IM titt*. 

»*»49 Ml «ImI par 

!««▼ T>^ • ftBt M9 MMmII 
^^^^ ^^^^^k'^lh,^^^^^ rt* ■r«^M !«•« M 
ft«t f«M*l» Ml • IW fc«W<H. ■• ( ttV •«ftHl9 IB* • •! • • 

V# (it. (* .,^p 

IV M#iMli ft«» f»«to«i M' 

i«Ml l^k'li f|« ftt«w«t 

•f Mi» McsMMia Mi 
Jh m i4By fc ftB »— p«i M WMI 

ll*«Hi^ Jv 
I^M»rp>» » «««1m...b iii»»«' MAID TO LOVC »• . I * • • 

l«^» 1^ • ft- ^m n ▼ AVI «TT II. f i» tte» 91% *€ It '<««*«l^« f%f 

ffMr •r *i« 4* inaa auai i i;«; TlM »■!■'■ 4m Mt »««i «• W Mil* It 
I f %m 4^%* i57 «Mi««r. ilM f«4t AM !!• 0l«n«i a lyne. ««tttl l# tHr f«>i • tw ttor ttv'liiir «rlM ptel^ • 

11 
llur^ •••f IB • 
^•r 
tmm M*« -w» CENTURY MIDNIGHT 
WHIM. r*^mr m % uafetc nnan * 


•til ft 

tiMt •!««. ■i.Mitof tbM €mJ§ #• 
tli# MMit •! Mm •• ««4i •• W cavM ar 

llw atli* to II 

l»v « M I 1 
r^« I 


to • !• MV to • 

If Btoy* M« >«» t< TWO KISSES. !• 1/^ • I « %« rm»mm h* ^ to 4«4 M« tk* frtot# r «ir1« 
wm Ite tol «Im« lactl* to4f • 
urn %Mf r«a4 iMto 

r IT « ««• to il E A «l »l» H to IMS* •^•r II r«« WHU lltos !»• itoBt • «• M« •■M %<i 


«i<FM »to 

.If 

tail to M 

fito toi* Nttv^ wik** • 11 MM 

in* ptof to^,^ 

ft |B» #^ ••« M 
1^1 

rftl «to r»4 ..'1 :ic 
It** ••M« •« r • VITM Iter n* %»4 to* H^- Ml to V. ttov*4 IVto«« 

tiBl ■ Mto r»rto M r«iMto ft 

rtol af illto* ft«r%4itof toto frito 

hto •!«#<• «# tiM fruil" nar ««• 

M «to M ft tnt *»• « scA H PAU or I Cllf •«• JWM f 
Mto •Mt" to toi 

ftl tl IM 

to ••wvtor Tft •»« to Mft»k( y iftM? to 

•f •« ilMi to 
r Mto aa^^^^^ ^M tfU»«M»« M^rf C'Vto Itoaft f^ft«al«ft*» ftto m 

ItM*.* tlM 
In **LOMBA RDL Ltd." W (fll ktf«*l«*' rrKir<l t'*c m<i i|»f»r< • **i*4l «4 K«.-tti ^ Afrinf •!?• W flit emclii%i%c (Atrrciii^i «4 tlie 
AND COtiPAIIY, Ml a sew pUMf (< 
fi'-mi wvn •• iw Mmi rttollV t •?•?• •T^ ^ -^•^•^^ •^^ •• «*«to— wSt** Aftitiftg. •• ftr rtoiH 


•f iNvHtos WiMill ft V* I r . I WlMiH 4b«Mit i»^%« 'H«* 

^ ' «M MMIkAftI ^toftiftto iJ«ll ft **^-iirw «•• •MiMVt «f 
II ll»» ^t'* »r ft«4to ft m^yir hmrm I vhH f • ^ -li p*vto«f 4 

CiflM to ^y'ft to4 

ll««k.. '^'iM^* to tto r«.t •-••-j-wlifciilit. to*«MiK - . .♦•>l»^ ••»li»'»to TMt II tto -.„ — -— ^ 

l.i.Mt^ ■ • .• fwi A>4r» n iWfc»y I ^pg^ m Hwn» ■ I i f itoM^Mii f»4 #«H«r*«i»toMit t%^tm ^*mi • 

M0«r*f L«i« ItovM ft«4 Jmmt a» ftM mi •«. H* pmrm •« ••. tMiM lift WmM to |m^«i'mmi «« 

*^*?y** r«v«l«ftM — »» aft ft ft MMl M to gw * I <to U« - %r • «9m\mm TW 

■lAtoftip !!• Aa^ tte* ptor# tai u^ r^it .»^ M^mi^ mtmm/k m-mi^y %•• *" I* »'4 to TIm* ••4«i * 

■■itotor •md iM^totoiptoto to Ntoikaip •«• ftM «v«r^ Tit itm tor- «*•« Um > to to *lb« to' «^ *»€ 

mmm to^^T. a.t^ t^# toi^i* u «% ^ «» •« ** ni^uw mn tV> to toil toi tuft viMto 'l^is -•' • 

'-•^*^«^ 4to*. «i« Ml •••* *• ••^^ !• to toftto li >•» 

^~ ^^^ Mtt» ffMto** ftl»«ft4 «# ImI •*%««• ft Aft4 

I'^to^^^ B l>fc ■ M -toM^ to Nto toM iM-m ■! ■ i l ' ** *l^ l.to«r«ir Uto ftWMlftto n. 
^ 
CLARE A. LUTES 'JW:7Z 

tl'toto C«Br Uto xiiiiii n r nm tW Kana 4t I .aLc v hAni|»liiii '•• *ft«rft rEVEMYTHINC IS ^OSSIBLT' 

CLARE 7l lutes 

M. I. I • «fe ftft4 ft li 

HI COCOCto '^ ^*^^ ^ Kl* MMto Htoi »-« M «• 

, lto# r**^ • >^ #Hm cr to4 to.« Itov 

lift*' 'ft r««««l»ta4. pto 
IHAY SIJINE J JINE 7-lt 

POLTH. NEW HAVEN. (ONN. r(HJli%WfK.EPOIT. lONN 

Direction PETE MACK - 

^ IIUJ.YS. --•.■"■' ■-■■^'•- ' '■■■^■■:. JtNME 

A 
N 

D 

••HILDA" JIINME 

COLBORN PROFESSIONAL 
DEPARTMENT 

ALFRED BD^& GO im DRAFIS CAHIS 

FOREIGN EXCHANGE PAY Pins AurrniA 
»AI« . ■■■■■■ 

MUNICIPAL mti INDUSTRIAL 
FOREIGN SCCURITIES 0ffi»ttwmihr /#r 

EXCEPTIONAL PROFITS ON 
GERMAN SECURITIES IMMEDUTE PURCHASERS 

MCAUtC or ^lltM««T RAT«« OT tRCMAIMC r«r Mr .^ . 

PftOrtStlONAL Dcr 

ALFRED BENSCHERI. CO. 

Mf Broadway; ^:^ 

f>r*»»r f'ulf^a It-r..- 

NEW YORK >■- ■ .•* % tte iMktt «|MI9 mm*> raff».lutjkt** ft* 

Im* ftMR llM 

•Mi VMI. 

II r^ 9n^m0 

tm tlM Mm «I»<4* im 
^1 ••• 

1^^ H»H« mmA I m mmw Amm 

up IIM«I M 

tii»% mat MM « Mmi 
^'B to*« •M ^'«t itb-* lai tri 

HMt af tii» 1% Mill • Al M r*« cf tfc* ii tilt rtiW Apttrt •^•-ttl LANCASTER THE VERSATILE SCOT ORrnErM. Oakland. Nest WtA (. 14) 94 ttm Wttk ft ^N wMk la 

ft»%*tftl It PAULINEJCOOKE 

Acts for m Wodn 
Wiln Bunctqao ..^ «•• »ita fte !■■ Mat rikira M N 


• m wMMIft II •H !«• va.rft rftif f^ ftaar* §i f%m fflrii •< 

•• iift%« i«iftf«4 !■«• rw*« ra«i* r«iteM 

p« rifi* »ftiaf»4 Ml ai9*. staviu ' SV »J«rr»*te« a< 

i«.M Maiftla^* •• 1^ fear* '^~ 'tStT 

rmM* •aMtHr ai i>faai#». tii»r» wav ' ito^ 

ft a^iMt^t »f iita« ftrte »*it.t*^ tall i J^\ ^ 

tialM at^tn «iHi ^mmmmm •«••# ulL*« ' »•« 
A*a»* 
«>»<« k t%ate« as mmlmm la iC ai ftN feiH-* • «• '•» 


r«>r«i lat Hia faM a# tw 1 
l»«pa •! 1^ fell mmm *( 
ft« a «•»••# aia 
> AaiM4i «a» a# 

*m^9 lll»> »aal iaf» iipatrr 
*to a«r iTftii ftfli4 It 
iiaat M aiti d N« iMa ta# at 

9K»t 4 r*< liMt wfty fmm aM 
tM\ fti. vfaMft^ laiaiaa tmmn% aiA* IWiis AIlM Ma 
{•fftaM ana IW4u la iM«i M ftll 

Til* »•«• m tm "!•• 
•trfti m9mif la r^Mffft*! !• flk» W9m* m4 
iMMM»a It «•• !■§»■■■ i •• fea tW 

i»r tnaif «• aai Mi* «!•• af 
p««4ai»u»a a»v mat if alM 

>«a am « '^ ■»• laat a»aM« TW in«« tfaii«4^r taMWy 
1*^ taav aat a—i l i >» ••!• v^r* «mi la* Ufa o N 
f'** Mtf^a w fear Ta« •> ^ «^ ^ j ^^ %Hi«>«» f».« 
• I .1*^ »«ii»« «Ha Lft > • Mt iiM» ifiaaw^ aia^* « talilia "^W 
«i.« -•• aar-raigai *»• !*• • MaaMi Ta«t ar«H*a %> K K 
^;a» I >i»4 witfci ^ aawaiaai mamrn^ 1 Uta o aAtr**** t i n ai laa IIIvImhI 
IM •%«?%• v*tHi alto «aa fc^wa | Wft»aaf a <»> »•< ai>a> at 'liftv- 

iirat»«* xf H i littAais a «iiaaatM |Mm hp» mm ^ m mi r> m a» TIm» 

afti^« I n wa IT fi>i i a »>a aaa a»ai t»»«a h 

TM r» |» a «te<r«ft IHM la lk» I *»' ** " ' laiai»a«f 9m mm 

«iiHt« flMv la** «•» Mi« lrt*>* «^« M «M ^«.<«a«ri lit«^i»va 

r^aia*) a« tW l^t •! ia» Kr.* *•« •'>» t*** •<• •-' <<^ v*^ 

Mftaa 94 lairMUri Th»% f* *•* _ _^ __^_. 

a«aa fa^ft n^m aaa w> vM • •_' **^ Ma««- ti > !«•»• tr««»a«i 
Iprkk? ««•*» MM iMMMi •# » uM.Ni |??ff^?*^|;^ ITT ***"*•?." *lJ!I^i ill i»« tiaM c^ Haia C a iMir 
it •%•«« I* af It 

Tt *• ^v^t ft *firfta4al»" aaft aM 

•« tM ana M 

f»^lii vaU alaa4 *• •»• 

If aMif aaaikaf m \w> m«rfa» at 
aNftfi«» M Ml* aaaAartMiy af Mm 

la ka la* »«i«aa 
MMifr« raift *^ A IM 
af aaa i»rtiiat» 
•ia>« aai« tW 
•ft llwr M»r»f< ftMIt* ft 

IM •»«*r*ff. •»« iM vM « 

Cia« #lftiv« ftt iM Hb« wtM^a IB 

••vv ^lft> ft^'w* tUftf It rMM-wf ft ftlia at 
• •••iMa»« a> A Aa ytal ft Aftra 

iM ftif*ft#ii. ftf ta* laiiavias a^ 
kift* tafti tw iv« 

Nftftli llM mm%^ laa al»» aa » *'«i«»«»rf'' |» ft pB^a 
•a* la« fa* ak>»irri ii •• aa4 «aaa» 
r IH ANYTIME 

ANY DAY 


c» ^nr ANYWHEPE 

JUST A I IT fU fV I ItK ^.i/* -^ SOMIBOf « 

*^y ruPAN 
r)Rf AM -'••Wh llMt )S|)-'»" - VAUDEVILLE ARTISTS MUST BE THEIR OWN CENSORS TO VAUDEVILLE ARTISTS: 

Tliere iMVt toeti nuny Icttert received m the 
H Ike artisff Hiaf fMner <w liiter ii won*! rest wiik tlie mail 
in i t ly o«f of their hmds The artiste believe that the MM 
The^ letters are printed that you may he advitcd m H what to 
act of an undetirahh mBturt Let as hope that the artittt wil 
runity la the future t«> wfitictae v oonJeftin jMe J^ im. pdnlad halaar. Tte ■MMgert have endeavored 
to eliaiMla unJesiraMa ramarfct and 
are arbitrary mi (UK aHfla l aa la MttiAg 
ta the vory Mar fatare if yoa have aa 
to it that the auMUifHi aad the toesplalii 
it wi he wM have ao C r. ALBEE. Fram tlw Moral Wall are and Cemor Sodaty Mr p. 9. Aftf^. 
Nrw Y<w^ lay. \>.u.«tiie.«i II ( M»f u. t^^ « I Imw W«ti ffifMfilid !• wriN ifl faMMOC*^ **^ vaaArviar c«nitH% •• *K^«lf 
al Ok Murai Wdtore m^ im«if S^idy We «»|.^^jm4 ymt iMvr ^ntrrf 
•I ft Urfp rWnirt We ftrr Mt imw%t^M m wm f ^m^ w^r vit^rlrvfllp md Wtiti- 

Winr hM to ^ttMiy t^fm me mmm lM«r ilran ^komr%. 
llirjlrr^ rt* di^.*rf^rt rft«r« «r#l aB .nrrMft MMI he ym Ml 

ft* I jr aft ■nrvMy •» cn p ce ni ^ 
IH^MiC W va l%««r kfMV c«4ifvr4ii«» ftM4 i|ii|ir*Mr«l 

Vrff Iffi4f 

yPS INN 4 M' fffVf If 
Sf^ N jflii Dbftfhym .Si . ( A LaUar to nia MajriNr Nrw Ymk N y Mat fi. HM lf<«i W H < 

nvftr Mr UMfm 

A »iit«ef h 

«l 

I «k *' !• otv a^frtitwM i« rrfrrmiT *o Mf» l.iiflff^ft 
,lftfvd al d» — — — 1 ht^atrp in Lmi 
crrdu fW KriHi C tmril with a arwre !•• ffve cttaa Mvt I pan » c«i iHi •! iHrir f«c«« I 

■ ■ . mhn mrre (lU^Nif ftC the — 
la ipprar lyaf, or liie liauM armM he 

ta cf 4if iir, aeina MiaiViaaa hi 1 itMl 
■Z '. Am Incfalait m Lytm Mr K F Albpc. 
c/a • h KcM M^r 1*1. rtai Viaaiiilli f:a« Nav YaHi 1 rtf . Ilefe » 


•4 IW MH iMitl i rail jfw« y »» *r r4«y 
TWalrc. IV. May 17^. H *l*e 
•I tknv 4ftr« ti««»«l«f 
^ Mr IVfey. reftfeMaaiaa Mr^. yaa^ir i»air«MM 4»f tlw ( a«MMH^ 
mt Tareatv laar. wliidi •» i|if»iir«t- f -*w lli« k »•• ^fi^^ir fke lia<rf i per- 

ai Ly«iii 

•n llf% Kiltie aMt ia lit* m^mmm ilte art «aaA alii^c 
M« lie fweaMai la pvlarvN 11^ m .^^xi^^^i Ur% Fj^kr. 

villi HN«naii»*im ant la al^tv file act. to n yar agaia aa 4ie aagt 
•r Ik wnmM Ha^e tlie tlira*f% TW aia n i f > o^ ftn»«i« «reve 4tmi'ii 
W Mav^ i>f«aif. ta l» di4 laa H» flie wiia^i «v«r tke mw9 N< 
•4 any kNi4 wm a n aN n d frmi *lie May«r. aad aie anaafr *hm hmk fkt 
arMli Mr% Ka^ir* vW*. «^<«^ aNirli fvf^aaauM an lAv |Mfl mi tlia 
»• vtrf» *Ue an Im^w^i ^ckI 4 ««• tt r mg i 4 far *lie art la c«va 
lr« Kaflef. Iff*«fn>-«<ir Mcl^aagMai ftfi4 ^mw 4Krf oakial. 
Afier v«^«a^ rile ait fti S a'cir^4 Ut% K. |«« hae O K mi Hir art. Wat 

itt^ffi .tr Mclaia|l»Uf« i>««»iaa 10 4w MRf Ihi. ^Mie *•*- Hiiiwa a ie4 fi 
llwaMi<-t»al«>tf<4«illto'aLt. m»4 titrv mrrr |a I BMll 1 1 f iai^a ••• »l«r»c ' — Tlieaifv IP l.jraa 

WMe 1 kmwr !»» 4^ 

artNH fvlia«i I take 

teM^^MW tlir raiif4 

Maie« I itH tiMi. i« a cate Mte tlif*. 1 a« aai fainf wVii ii4 tW btJuaO* ml 

|»eipfn<y ia MjiJaf la yaa that brf <r( an artnt h .ml .. i av 

I ftaa aaaav teaniaiea I tue atafiaaee aMaia aave ii^ra c* 

attavai t« rnmlifT or eta <>«i tlie ohfectitaMlile features 

Y(M kiHMr. everriHir dtv^n*! afwe oa wImI ii 

»mm ^ Ma*«ai'lMi«nift faee aa a4ver«r wrrawl la maiertal iWal wa« cat aai 

•4 %n act ttaa «a« aaart i « ^ wtrart t«» Mr kritli. wIii^mi* «e aalH ••» »lie per 

that W aaHt eitiK cm! ma tlie aa^aclMMaie fiart W Km act ar ^wc ll<> 

[ wall file aMiefiaL aad Ike artMt ««e4 a« fae a awel i 'a 
a «•» aaraae<« la Wi* faaar ; ia fW imimmrm ol tlie C4 
I aitfi4 
I4ie 
anili Ike t to ai ft mm <la 
fta act ftai 
«. if Itt 
liaea^ Im% art wmM eaaiiaae to^^aie 
ai aie taaatee% ai tae \ miea 
I tfiMl jFaa taia mctwpk Ihii Iftler ia 
flit art«a% a fi«r «laaar 

af ariNaf mm t 

Very fm tlv arwca m la areiHea ^ t. a , ( 
l« aa^ Kftf /Stfit^l a p 41 Mayar't Oftoa, Oty af Lsmn, MiMiitimaHi 

c Hf ii^a. f r«Ni Mmi. m i> :^. t »^i 

Mr R F Aaire. l*r-.^|riK. 

a. F Krtili lirtiMi 'W THriira^'''^;-'' 

ISM rtf^tadvftf. iir^ v.ri i itv, ;^■;■■■;•^ ; \, , .\,; :V•^^■ -^:^V■ "'■■'■■ r;-^^'^-':;\'^ 

I am m nw a a af raar W<f<^ "il Maf tlai. la refle Ih aie .aa 1 

traakAf la wall aaadrvlSe It la <Mir txfttrwnce tkal tiMae «lia t Ji<- 
arta liaer la be woMhad vary daaHv •« iImv mM aaaeaalaie 
aarf afiar thnr ava ad^d la tm 4»^rrrmn rtaiarlu Hiev fna a ai 
• Aa aapatd hecai«e. mi awh iai4-rpi*Uti«i. aa4 arft% inly f^naHi ^ t« fa 

ward aa tlM« 4iyii'ti aiiMi f<*aiiif« Itenic r1iaiiaalr< 

I a> wdi aajr Unm ai l^an aw kavr tna^ ta hanat ilna tlitf^ ttifaagk 

lact« ape have Wm an taaiMt aurrfji witk tlit* — ^— .-^.^.i— 
ftet caatMNMUy luvinf tr<a44e 1 caaaai Mp taMkaig tiMt if 
oHn-t ttira la tfi*« "^a**- H^ hern c^-m^wM the aray we iMve eeaanrr^ It I 
U Nr *»•» iai«ftt»>«fi m M i*%ai'lwi«<rti» f<ie a xaie Cf^«ar4l«if» 

Y*Mar« e^rry Irnly. 

ff 4f ff K* !i V ^r ii#/ r 


••»^l « •• ar-««a • v< *«•«« pr4 «««l mt II #MI I I) f t «i « r M« «r tiN> ta* <arMiM«i t« !•« li«v 
a ti 

1. i*«k» tM m* Ml A to All llM vHr IB a 

»>»a ^.Mk <«i*~w««a a^«4 4»««r 11 
y^mw ^ «i» ••••• Taa 

•«« fttev4 ^M MW«H»«t m^. m 

^m n»^ hMMv %mm0 m- Imw I 
Wl« fef l«»«ir« V 


Tfc. r«l'' «« mVVi Ml la* 
SYLVESeSCHAEFFER TU Wkm LM Hiux CT mt mn 

»••• !••-•*• »^ I ' ♦»* •-«» ,. • . 

I awl ^ aa a>f t^^ «f ia» A* • 

«> M* N|04M« f«ai» ora*«« »• 
M •••# ' • V ^»« Til*- *M^ «M lEiUHJMNG ORMIEUN CKCUIT 

KNMNc; A aour hi (ri>xsf-i-i. roira at ijou an«.ixkh. jink i« 
TO BE FEATURED M UMVERSAL PICTURES i^mm aa 
arA >V¥.\ A DECISIVE 
ACCOMPLISHMENT 

iT IS THE PMIViLEisE OF FINCH! EY TO 
AFfLY A RtFRESiiiSi, AM) ACMEMAMLM 
STYLE METHOD TO THE DESiCNIHC AND 
EXECUTING OF CLOTHES FOE FMOMINENT 
EEC AD WAY THEATMICAL SUCCESSES. 

THE TASTEFUL AND COMEFCT MANNEE IN 
WHICH THE STYLES FOE THE MEN IN THE 
OEIGISAL FEODUCTION OF "lEENE' WEME 
DEVELOtF.n EY THIS ESTAELISHMEST HAS 
EELS THE MEANS OF SEl f'E/XG A COMMIS- 
SION TO EEDEESS THE llMFANY AND FOUR 
ADDITIONAL 'lEENE** EOAD COMFANIES. 
THIS AND THE DEESSISG OF THE 'MAEY'' 
COMPANY. A -V/.ir ii>IIAN lECLUClION. AND 
THE 19.^40 dl IGF ELD FOLLIES. EEFkESENT 
AN At iT^MtUSilMf^T QiF JEhLOUNUED MEEJT. 

CVS TON FINISH WITHOVT 
V IHE ASEOYASCa VF A TET^M 

EEAOY'TO ti T ON 
i tAli^EE P A T FASHION FAEE 

^ IRlMMIlliBir 

9Wo«t.4%tli. Street 
NBWYORK fry lk»« •! 


flM IHM •# A »i«r ftl III* fr4Mfe r« Ik* 
M. iMi^r III* 4*r<rr* klll^tlr ^#1 •! *^>«^ •• a i4aMl»-aMi4»4 OH* * 0»«» rifif. •!» poMto^vvi «•«» i«* «^41i»Ai vri M« •• * CffOm/S CMU WAffTKD Abe Reynolds Revue 
"Social FoHies" 

MAX SPIEGEL'S ENTERPRBES Ycffcrnr WAHTED FOm 

CMm I. 1 dtat 
TtMl •r ••¥• TftAT CAie 
A MOVSkTV ACT OT *«rv MM 

A4*«> CHABUM ■. WAUNWN. M !• Ml • rl kf Ito HI? ilk*rll r« tl 


Wll«r% II to r«i«r •• lM%« k* I* r«i»l •• r). uu* >m*^ • ►*i»> A* gr^ "y. •••nr tili^ k«t All* a p» IB II MiwiB f» wHfc in* •air*! •€ •• „»* T^"^. ■ ■ ■ ■■^..'■— ^r: ^ r^^ ••• •• »» « y ." ^*; "'■ f^« Mfli Plk^ •«« la tto Afwl aat 

T^*^ t* Mt ^rnnk^ OvtMM whai Ui%r«^ iT% U%« a«»mii. Oftt*^ ito iurii»i im« #»««••< SHira ti»B •• a«««M« ■■■i< <i»*M v«*« T^**"' ^^mn aZSkam. wiiA aiMa ir tHM 
^'■^• W ^ia Ilia kMk a a a ■•y* taa<l Cliaway M l» lw» IrM »fc* a «tyy aM» iMtieilaa j^ m* »Maa a« ayt>a< aa w^ iJSSSm * Jj? 7 *— *^ •• "^ l yya si* . lHo till* •<# a f^kri 
ly «♦- to a»r ••• art -ma I' 

^ t " a Nk 

It M %•-»? lnMlaH Mit '^ *•••" 

J w l-'fc«»» fc»*« ar* aa lai 
ipatHa Ml MP a rr«»ra 
Har^ilto aa4 i*r««« •»• M*^ l»»l r»« )Mi»a* at tiM 
mHI •»*I W*^ k Ii 1 

1 >iili Maaly >"«i lP> VHi alwT IMI Mi Mi teM i.aa mm Ml vf^* •# »*• i*«li •^ 

*4 A aHf atyl 

la fcfiag M 
^ att« la 11 ULUAM 
BAXLEY and 

Now PUTint ORPHEUM CKCUrr 
SSiTS'iL'^***''^'*^" *™EAGLE a GOLDSMITH 
• « 

•fMalMt la Vfk*^ m 
k»«*r^ «i f p»iair>t 

•tM*.* A»f N* 
mmmmmm SHAPIRO, BERNSTEIN & CO^ 

-> (^ _ 
UMjn THE FLOWER OF SONQDOM 
SIMCEMS 

w 

A 
R 
B 
L 
E 

1 

T 

A 
S SCENERY 
B 
A 

L 
L 
A 
D ' 


R 


O 


s 
DANCEKS 


Ej 


COMEDIAMS 


S 


o 


M 


T 
E 


F 


A 
K 


P 
E 


T 


w 


•E 


O 


A. 

8 


M 


A 


H 


L 

A 


■P 


I 


U 


E 
P" 
G 
H 


T 


X 


W 


U 

N 


O 


1 : 

T -■■ 


E 

•* 


N 


:;:;,;> H 3 


• " , . ' ■- '' •* . ' " 


■ '■ ,'■.'■' ■ ■•/'■■ ' ', ', ■, ■' 


' i. ..■■ ■■•■.■ 
s 

music AL ACTS 

A 

H 
1 

T 

O 

N 

A 
N 
Y 

I 
N 
S 

T 

R •.'•;.■ %' Q E 
N 

T 


••• m> kivtiiv 
KRSPR] 

%«-• 9^% CM* Lyric ky " 

tALLAUT «*.OONAU> 

kv 

JAMCS F. HANUT 


r- K THE WONDER SONG % % CAIItTOtI iTHttr 
llt^CNT tTIICir 

•. W, LO I IBBW SHAPIRO, BERNSTEIN & CO MOAOWAY anHln, STKCET 

new ToiiK arv • • '• • *■••> t r« • 
joe uoouwiN. ARE YOU GOING TO EIWWF? r%« I ?%>•».# — m •#«« ir roc/ 114 vf oei^ riMf iriirff 
STATES THEATRICAL EXCHANGE 

iRTROIT gT. IjO I W IMHANAPOIJg NCW PUNCH MODEL 


FREE NOWTOMAKK-U^ 

CTEIWT 

nAmSP INERS 
WAROROBB PROP 
TRUNKS. $IM» ••«• »««• mm4 Mtm 
••4 Hal Tr%aik% rttri«9 PImH HYGRAUB »-|At AAl VASlSTt 
ti> 
esL= A tiMIW. Sir' THE BEST PLACES It) STOP AT LEONARD HICKS 

RImHmIII ABP DBAfflKMPII StKCtS HOTEL GRANT CHICAGO rt»v kit m • 
500 liiseleipiif ApartMits V*f« •§!*• «•«! T%« l« A« «»lf 
PROmRIONAL flNCI MKTKOPOIITAN 8TI IMOS MCHiN THE ADELAIDE 

1M-1M BGBni AVBNUB •: • . I ■BATH OfN 
■BATH HfN » * * The UWfty 
CatkmCrtdU 
tar C A «. THE BERTHA at. 


llAVl IRVINGTON HALL MBN AND WOMEN OP TBB STAGE r •>«& *i tm 


El m A»-] toM«« piftM •« IkM 
•• tAI 111. 
MARION m%9m^ mm%m%^ FURNISHED APARTMENTS Ar%i ti^ rflf .Tn^^ "^ frttSui?SSfl THE LUtfcWUUU CO. 
PREMIEll THEATRICAL SUPPUtt 

•H ftiOflTN MAIIAMALL VfRfttT ^HltAOtl^HlA. ^A. 

Mmp AbM •# All 

r« PIOFESSHMAL FtiaSS •• • • »*ri i«( 


it #MMi« !••« w/< r^» THEATBICAL 

DOUGLAS • «•» ff I HOTEL >*€*•«' WAMMtOBC TRUNKS 

A LEATHER GOODS ""^'-=^ •3S« • rM^ WMA tJMM 

IIALTO UNCMI 

MR W. 4M H^ N. Y. «.*!•« i. >♦• t !*«•!« ( •♦• * *.««b^ tt* .t* • ♦• 


1. 1 — - •M ft^*« THE AMERICAN i • M • tmm \ .4^ . «4*'^^t t*^ \ VAKIBTT 
II. 
r T p • » ► - • i KM* ■ < T J« bl r. Attention 


- r«» ri m Aiy Uttt» lr««-»( Jmw U 10th 
Anniversary Sale SPECIAL SALE OF •t ti tm A« 


•r • ktlW >ir UBERTY iTitCWT. A UMES' JAZZ OtCHESTIA vim •f A $451 SUrtt radond 
and Oil SKirli to SUI 
to 12.40 At90 TAKE NOTICE r A ^m %^i • Gimj wrra tnc pef •«• or ilM^M »i ktti ^x\\\ \n o<\^w\ e 
TABLETS f*n TugATmcAL ovrnrrKM, mABsaoAUiMii 

AMD HATTUt ItTt-lMO 711-n4-71t Scv^Mli At H. HICKS & SON 

tt7 f¥lli A 

Ma«« a KMte fr«li 4 

it 

ARROW MUSIC PUBLISHING CO. So&r <0i 
hi»4mt ai 4f». »•« 1«MMI 
MfV BVtO OABV •Oi.t- (^M tPitl) 

It HiV MOIItllMO 04.011 V #IIIL* ( 

pi—lDlK i n iii. M». Mali: r 
AliO VOlf -0.« •••« »•*# 1 r>< PERFORIWERS!! 

A HEMIUNE ANNOUNCEMENT 
HHf'HKirr TMii: rwM 

t tlM 1M9 

A 

MAJi;j«Ti« 
A T^May - Mi^A* Mam * 

UNKA a Miri^»l*fll>lllt 
AlMA JUMMf ValiaiMW * 

UA«Tf . — A(*.%li|eilT — 

«»i.viir«i* m% Nap* 

llertA*. I llMi^ t> Mk« if 

LTNH 
Ww9Tf am4 N«««Imv*9 


rAMIt.T-- 

•IM 1>( tiM OAfvtr CL MA I rAMif 
•I I if •#« ktV a !• «f ta# At «iaa H« t«a pi%m taHJI MUtf M 

av*-f««r tiM tA 41% TNftATMCAL VOU CAM SAVt 


It 

Ttllilt STRAND LUGGAGE SHOPS 

r, N. Y, at 4?lli St V«9«1 
METURN TO VAUDEVILLE BILLY l ILSOI EsduHv* Sooft At the Piano BATI DUGIN ▼AKIITT TTENTION 

IBS PROFESSIONiUJ 

lOtti Anniversary 

Sale »« rmmmm n I" •UTfS? !»• iltl *4l^t III* 
^1i»« II »« • rsNqr styr m SPECIAL SALE OF « Vmmky Fmr mmd Vmt Km9Um\ 
Fimtt Ihdimm SM Vmdi Vmt-Bi •» *< at AilMtIt City. t*f |« ••t GEORGE WHITE'S 
SCANDALS OF IfM Ml •C^ tiai ir msATfta •;4 »«»«^ 


Emi Gray Hair 

YmHmt — ^#tfi&oc&cr C/mmi SmiiM 
and E t m mlopw 
m *ti* flM« ** • 


r MARTINIQUE V^^^VNV ^B WMMMI^ teaa^^B A n HONEY GML •I 
fMt Ml*, f f »'■ M*JmH, v«#tti9ry fewest 

if I la tiM fMi ilM "fitat^i^xd TMgATmcAL annrrut^ mABt^oASMKR 

AMD mATTEM 
I tw .ii»«< •••V I « *h0 


THE MGlif BOAT 

Tc s •«k la Wmil CARNIVAL conr MAn. I TM« «•*« til* 

IM firr** •»«»«« fpr Ik* •'^t ISTt-int BfUwmy 7l2-7l4.71t 
f»f >.fl>% ||«»t |«|, M« lAMltt^'Mi • 
1"^- H<MI Pl«)»r« »* 
^tm.d T»«tli * 'Jin niuifl^- , ^ , 

£lL *' ^y^' L»^^ M aafcm*. Mvtt* 

■hr^ ^rff?!!' wZtP'* * **** 

n*^ rAMK- lUrr) 1*m. JMr* 

^firM Ml liig Mi4 Lm II>*w 
r Mi4 )C#II Vm km 

•^ :i I \i X - AH ••^ SUNNER •«i tl M«CUt AS W9mk 

w*»f - 

UTANrAVtf^^AII ««'k t 

fluff««r It <* **•• Tl uik 

4*111 NK* H-Ail •••> -Tk« fi^irTT -Ar w^ii Nit> 

MAtX Mk4 AUlAMMiA- 

\ nJcurnkmocu mrn^ 

M 41 TO- |l»«rfl M «M r< I r I k>«4l I* t l^t « lv*f« 4*i:> 1 > 
lOT 


•»««'i*l l»i»»— 1 It tW ^r*« 4«rf| kf V «^ ^ v««i li .t Ml* ll»« %m ity f*-ri«»» A<<««»fH. LIGHTNIN' t9t II *tr«. «| «• tK« fOU SAI£ r««l« tk«f l^ra I •Mil M I 

.mr «tel Ik. i^W •»• J!!-. ...i i 

ll.«l 

A. RATKOWSKY l^.^"''^'^ "^ 94 ^r 9C€ 94tll Sif*##€ 

NEW YOilK CITY UNIFORMS 


III mm KAtirrl> Nrw Sarnry 14 
ISS SYNCOPATION" 
With kf DODO ACKKmiAN 
SAM MIIJ.KR 

Utmikmmg fm MK. MASTIN lll.< K 
by MME. FRANCES OtNK CASS ," '■ J Diieclkn MAX HART •ttif • •k«*I J f ev PAUL CUNNINGHAM. Al DUBIN 6 IRVING WLILl TRIPOLI "^Wm f 


• •Mfli P»-«*# «i»«*m- • M f i ti ifH^Tihr-iii it^ 


irTTl '^•. 


'r.^^ Icy* J 'l;''*lr"'-J /y^W' yP//^^/ Prof Copies 6 Orli W! Vs 

.\c\. TriOi' QuAvtfts F'' * C;' ; 


x' /<?. DFAVTirui. 
V\'\!.7Z 

- EALLAD 
; WITH A 

.NM:i.ODy 

VO SINMMJ: AND 
FLCWINC ANyCNC 

CA\ •sIVJiT IT 'at ili't 
f I itl -.L. , 


'*tr]Tf r k^ •» ^dMnW f.. .• k 

I i • ••I 


M. WITMARK SONS Al ( CM)K lVi2 Hr A(1*»«> 
!•■ > • ••< 
1 EDWAID GtOmi 

f TNBATWrAL 
WARUKOBG TKIINKH SCOIRY m SIUE m MNT 

m ^AlilTtO tATttNt. ^U^Mtt. VCtVCTf. tTC. 
•#tM- Wt Fit Enrirc Com 
Ako Individual Ordci% . # IIANA<;i.ltS ANI> A(;i£NTH NCITICB 

MAURICE DOWNEY AND COMPANY 

WM R* at UMSW^ AMKRK'AN TIIRATRE. NF.*V YORK. Jl'NB l»-l 

UN>k IHOVfcR. BEAUMONT (SSJ) SCENERY ^S-^l-iSiy?! It* « K • MIt'ttI • i«»% •« • .'• ••• «•• •it«(«« aviit ■••« •*• M*> *«4 !« •«•! 

IM WEST FOUTYSIXTN nWMMT 


BEAUMONT (££) SCENERY l«««f \ULlUf 

THE N. V. A. ClUS NOUS& u. ▼ASIBTT 
e r. la NORA 
NORINE u>^ ACTS SULLIVAN 
HiPREZ 
iflRLv9^ M^ ft Mto tat ft Ar*. cr 
^eor mmm ALAN GREY I— f A KtOT or 1^1 NIOBE • f 


•r TMC IICAI. LTm% MARGARET 
HERTY 

NDCO 

OSWALD KENMIJ 

L. I. • ROXY 
WBAIDOr lUIP 
IW Wii 

fal 
HER HOUSE 

t M Dirtjr 

SNowmc 

ioffir cucvtr McCarthy STERNARD 

hi TWO 


M^ •) V< «OT II «' rw Vk« tlM* M all ••» 1ta|kt by 

Sawa AOMA AttUZA nmni. iumu. 

«ON THB MBUCAN CAN MNUNOr I 

TBiM, Itw TMfc CWy J MliCN 

McDOUGM. and 

riwter's Fiflh Af«^ Nnr Y«k. N«» (, HARRY 
nODLER 
!•-») rvfti ■ft! ratit»< pt«- 
!• Ilir t«( Mtii mM*t%itm *ta ^.. . _.i: BEW. IttEViW 

»- ■--- -riL- ■" J vioumsT 


»»r i»«ii pin«r»« •in u ••* 

•f tm^^ A>M«lMr «««A 


• M' to ft »»*#> l< !%•*••• B^fVAC t* IIMS Ml« mj M 11 Milf rftt •4 ^ Mm r««% pifvi Nail- V. T 


» AMtl.f »< 

VNTf>MA 
HIBilftllT • t*«4 All Uto CM M ii»lft < iC «i Mm lft< M !• *»M» Al 
MCRCEOl-S A44 If • « -M** 

It* Laru, » III. «ii WMA t»« j WAMTID 

fil LAMES QOAimn El. ; 

■Ml INiL TW r%«« lt»*HHl^A« 

n r KMriiv v««4»«»iii 

tflMM'SirT tut R^ ^M mm 
iTTIIAI 

lb«lf I 

UMi 9tmtm U9mm> m9mmm> mmmm- 
•At>. tiM HgHHi^ fei »■*• tiM 

wmf^ ml toe ii««MM MMA m mw^Hb 

tW^U^Al. MM r4*< X)8IEFLYNN 

THE FAYNES 
WEAVER BMO. 
Imm FriAURf 1 '*• 52^ t«>«itf • • <« 


MfMfM* |N*i M»«l« Imp • C MV««%I F«* • • •• 

^IM ^« MM * I •rfSf* Sf«i"t. . ... .. » Vilvel Drtp ftr Sik Wi)k«« «4 

««■ »all 9im9i »t» 

tur Mnn^riw A.« rt Tlir* 

v« I to < l»»tMr«> • tto»< •^^MMfeR iR i *»« t > — f#« «iM>r »»»t * I • ill v«'V Tto 

»t*i R9V« ftttif 

Tar - Tt »»i • €*te*a K 

MAI IV N«»« N r^<wg»» dMi»T 

I<M;»NT r«rt«#»«. A«iI) tlM»i|«i N«* %M«» kiiflkl»«M Mi f«« 
•4 llM Hmm^ I4tft« 

Amcmr Mm Mi«t* VWir M 
TiM A(»«* toft Mia»r^ • 

r«MMii<ti«-* to'MA*^ «fr Mm'Mmi 
W«H« n lil*«M *• tmmm m 

••iMM « »ir»*tM ftAi*«i%Ai •' 

Attift •« ' • ' • A«*« «f Ml'*'-* Aft*« •• ^» «••.•• 
•toaal •« •'^•i *«« M Av* A to >if< ••■M m Willi A i«r«Mt 9^*% I 

*K UM s.r. J. J. MUBOOGX, I I KRfMCMMk B. F. Keith's Vtudeville Exchange 

(Acmar) 

' (Palace lhmta% BuUk^ Nmt Yori^ B. F. orra EDWARD F. ALHB A. FAUL 

FomtuUrt 

Artkto can book dfanact by iflrbmrfi^ & K. F, F. FlOCVOft 
• I 
Marcus Loew's 

AGENCY 

G en era l Execothre Offices 
Plrtnni BiiHdinCtTlnes Sqmm 

new I OTm 

J. K LUBIN 

.MOSS 
VAUDEVILLE AGENCY 

m. D. SimrnOHS. Ctmtrti BucvUv* 

mOAOWAY THCATIt SITIUMNO 
1441 MWADWAY. N. Y. Cm a. c. *i * * AM» l^llltfM l^> T ■ l^ N K 8 rRKOTLtft 


A% k^ r. 


lii»V %!• Ofttly II Feiber ^ Shea 

Theatricni tnUTpriscs 

«pt;is.\u III ii.iHxui J 

New York Citv i^n.i Hit \ nfHi 


JAMES ''^j?:;^^' 

MADISON -4jr^-' ■f InI« ».♦■ « x-k 
«4lfHICf M A t.t 
rANTA»;»'^ f»n «>»/ ••• #^»l ir* •■ t J. C MATTHCWS ki CiMffit The Western Vaudeville Ul ORPHEUM 22! Managers' Association T |M«M 

•.«»ii*: 

ii4i<*%i»«r%r !•« 
vii;u mati«m«ai. % »- rf 'Jf MARTtil 


N msu 

»9L -t«4 M«« • %p^ tilll «• •« 


•m i riiArti. a RHAT 


ft ittNWAT «i I.ASI %s«i!i uniit t^v 

II l^%MAMIC i Ik^i^ 


CHIC Ar.o. IIX. BcMttfy )Mr FaM O II l^llAlftM 

I BEN and JOHN FULLER 

Al'!n«AIJAN KNTERPIU.SE8 • «.»#• PALACE THEATRE BUILDING 

wcw YOUK cmr 

* MutT %ct voua waaii to ntcotiiitMa vou 

OLLY LOGSDON lany HckanTs rnraii Thntres rH*-» «..) »!•• ^%» ^ «*«i«4rr *i>^-*e 
»••>«••«; wa«ia p**ve 'it* il w i r •< ••^f^*^» LM. 
I HCt.H D. JlirlNTOHH. (.•%«>rnMC I«»w«w I *• «-" -•* t^...^i— ,.» 

Y" ri u »i«MaMaM»«« ftiOAtf AM iCrrt«l|3 A««i r-im't ?•«« fliAi .n..^ ^^ ^^^ i,^^ t^^maa «i|| ^»«* *%.. 

\ I « »• •m4 tiM r aniw ■> ^ 

I ••ti rf» t««4» Kita iftHlBeA Htr^**. % ■Ur">4 r«M ftMr** 'mmm |i«r •%* t*^ # •W'«r — I ir BERT LEVEY CIRCUIT ^rJE I. I|(t4r • >t • ••4 |l»r« M- I v»#a» iwpt wiMi tii* f«'.4«# fiiMi* 
ef M««^iqe «i»^fl» W ».v««* 
•rr M • ^avstMS laHMM •«*<•»> I 

■l«»»««»«4Mp !•••• fl«M 4«i4 •» ' 
^M'twrvw ar«t. TW« • «iMil mi i»-«4 *«.*4 te^' rt l»40» I J. 

««l ■■ h A >f w I •• i 

•MBS «ll» l«Mr4 '4 

. * "^ " »•>»•»• 

I . In •»»• H- 

I '*- m pg •^% f - . » » .■ • ■ I ' I 

• «■•»• I •' »!•.'. 

• •«ll «lll tmt I*** .^t «x4 Im«< VAUDEVILLE THEATRES! >i^NK-%'rm »••' I ALCAIAR TNCAme atiLOING SAN raANCISCO *« • "^^^ • « ^ >• • * II it • \ iu^ l» •(tl ^ Si'sprNsoRirs I f « •«• »v«tiaf« ••. vat ^^iraiiw A lU.- . • 
- If. • • n ll« »• r« In *•»« r« >•• ■ w e M •«•• 
•»4 Am wii^ >4» VM^' . L rf A «i '•t^t !•* •Hi mt^ m 
*4r MM A an «<r« Ai» tr»»«f-r af • r| ' « au ' 

Ti--9* wan ^ \m^ 
■ ••• -4if 
r - ii'f»eife«aM««fi >»•!< 

;r»i/-| •til A«vi» It I •*««»-« aM rA«Mr«ii p«t A%«Mk 
• 'k*** ••!( («« tA^Mi tm It r«««, 
vK A *«»r»<it ■ •!»# W«r lAA TA« 

»« % ••« aiwM ta tii»— A«rt« r »^f 


I '1 sL ii ^f iwt «r •» **> * A^ A »■«•••« I « AIM wiH Mar •> 
■WU M » Ai« K««r *« 

10 A>i««i ••4»v«4 Av «^ 1*^ 

•••»a »< 'M MMTsaa rf rciiroftftiCAs WAirrcD 
MA C ApRlE TON 

ri ^^ 

'•• AVI 
FUi WORLD 


m:::,^ 


Bvi«*l m I wilt riteap* 1li# tM)« tftl — ^ ^ . -. ,. .. ».«i M k^ sbhaii td pmwx iK^ Ik cf 
tat ift* Al tLm/^' ^^^"••'" "■ Ion •4 taw 

«;«iM Artlivr 
ti % COAST PICTURE NEWS •«' '» A fHv Ai«»vi r< Mi»« •« NM 


•tH 


r* *t II I* -^11.' ,1^ J r. f%. I kV Al •f fW MMH «IM l^mlk T m 9m mt ir«( Irvaa ». 

«>•• «n iiitoif Aipi—fw M. to* i 
i»'>''*^ t* AMto»f T*«0aA) • vtatf Jmtk Tu%%m m •»^i9t ««lt i« 1^1 •• m VUkf. >t Ml 

to a Ctol«V9« 
HattM Kat« ^1 K H i»««»f «• i I* 
r W>iirmii> ito M IB Ml r4lt •tart 
l»MA*r tl ffU Ato* IaIi* iH* to m at M il i 
^to uiipiiiw tun fcl••f•l> Umtn Amm to liMi* 
iiHi ihm r^« ^i«ff» ft 
I 

I* Ami* l>tt|» ^rm w w »i tor rfttlt^. I N» IbA* VITM*^ ft «<■• ri vi«|| tl l|*««r«4 ItorvM C^H^tol ItoB •*#• 

IMIM Vt*ll 

_ . Ml A arw 

ifiMi. *r»it) «« ito Stovm 

Mff.- 

iai»t»«Mir f«« 

flftvMl Atol ft 

n to%« to** 

•f tiM AHMlMftft 
ri»1| •# CtoMBfttftpta^tovft !«•« lA Wff ft*af rftM»r** 
rti** •X»*fi<i II %toiik fti ftiift ito *ri 
•ft Aw*«t»r L«»i il Ito M »ffft p*il«f». "f^ttflAft •# f^t* * i AtliNMMI II 

1*11 ill a wkk VI 
il«f<»4 Vftrlvv ^•lI wAI k* Al CiTfirati^ii •! S 
Fywwi ^ Nathan >rH »»»*i ftf Ito W« A Hfe^t •r Mi tito A f «t lAVft If Jam It ft w»»f I t^itoi. 

A. wMA « r^lr* ||«<^rt|||r I* Al T«*r -Ar* AR Mm AMto*" !• «l 
t»ll» ^>r Tto A'afto Irva tli* *««ry 

H 
^^^^^^_ ^^ ^ ^*^ _^^— « tf^La^^^ AAa iHftpft WBA Aft VAftSI Iw*! ftaft 

fi*« frf A (-UriftiiftL JlTr^rl^ tiiLift r^n!^ " SMM to 

w »*i-»ifti'-» •« Hm Oft»to^i I i?^j|^ ^i!y^^ uT^'^inftMii ■ ft«i*4l «ul to ¥i*lft AlW«*ft 

Aarrtof **A«ri» vnii*« to 

€*llftAiA*ntoA ftnA r»« » n f If 

Alton Sto A» 1^ V *«• «• 

Ito ftrvi^. 

rrftnA llpAM li PlftAlt 
AKftA/* AHA *ft al! M*r Atol A^MVl** I^AA ftAW^M*w a^^ 1^ I ^^^ Mftft AA^iAfttf AAA A WftA* ft^AV 

toiiA'iV AiAii#^ lAAt to wm to»»^LT?* ♦^•'•^ H^ l *-' *ftlft«r TW 
ft AAftA A»al ftf fcift tAAft Ar** Hi »y. f ■ ' P*>*y • r»* MWftA *te»« Aftf* >. fcA- 
•fftA^ Ift rrlftCA AAAftAftAAftoftNM 1****^ 

— • I MftV KAitoA AHA AlTMaAr* €to 

ftT. Af MiltoMftJ AmIhAf •««» ftftAI WMA A Aft»^ AfTift Mfttto^ Itoy ri% • AMi| »»»iftl vAft lAftMM 

MR^ »*«ll Aftft toM ANtAwftI Aki»A« Ito ImJEw 
Alftl Ito WvAtft l^iA- itoi VM 'TipTtft, ftof K^ Wipm ft»i CW WftWftA N«toi 
AT* ftftlftft A# Ito OtoiV ftMivv* ftfv It II N*« VftvA to IBIA tor liM><iAfti Ar 
tli««f *'*'**V''' **^ **^ **"' ay»«ift 

iMi lA AlAftMft.- AAA AMn Ito MA «MA ftft •*• 

.' to i a «*** »!• *9si ft A»«AMlA Tli» «*««r«* ftf «^r fl»*i«^ C 

t« • »« .« |M«« I ' t ftft Hmm m t 

rv*«ft l«i» ift |i*ti«** lMi« *«^. ftAft** to k.'^i- ^ M^ . SI JftBft 1 ! •« ftl tA> AftftA M Ar* *«« ^ 

**toftA ft p*0»t|*« ar ^wl>l«> •> »••» Aa •»»! AM«rf. . ..: i ia<»» if>ft ••>! B**^ "nM* •-» * 

A^f ter tft* |b«r tl iliMiai I • ■ tto i -^ I • ' ♦•» •^« *♦•••» 

ftrt Hrl atoA • i ? ft •«. .. »* *♦ ftf 'to l|-«f A- 

• nft'i «Ar » ■ ♦. . . *«. 

hi* M>.(* 4> *• M«- rwft ftA l«^ •»-«•«•««• A«waw*»^ ^y 9> m 
f T?* ""StlL *^ ^** * ftfc*JM •'' 

*y ^'AA atofti fto 9r*n **^' - ' 

^^ *• JftWfti^Bft^l •*i ^ 

^** to«r|i| aavfi MAI •.,^« j«a « 


>••• If ► 4» ■«• lUitA to>t |.>.«, . p-'mfm} 
»J|M»«r.,ta«|%* ^ .1 HI 1^^ f,^fc 

"•^ l^ft Aft»<» ••• . itoftAft^r T^»»«f 
«ft •if**««aA IA» ttak^AMkA ••• 
jj**-* AAA ««A ft . Ml M*ft %. • .k T«><«AA Mftft A t*toft«-* 

Av ftotttrAiA MftitovA a 

«*^ I^MMI* tl^«Mll*«l ftfkA ^ > 

I- VI ••^' ftaraft* Ui. I* toi»i« . 

«* * -Atf :A* A.*«« 

• AA i : - AJ • i ^ 

y%i n <» T' •••Nt fto r«i»« 

•••*f fti Ito I « • « 

■• ' « • ** M^*t^ iu^ii»i\ * iL« •* ( 
*«r««t fttofT-*^r ««^mI» 
I t^ ft • 'Ito ■^«<* ^ '* *" rAftftftA ft««if««r* fto I Am w*ftA to» 

- t^^ .. H- IM.II li^^Aggi. ftMf Ito !>«« |i»aiA Iton 

•• •• • ►. to«l« toM> %i^,H#f • T ••!*• ftM Iftfttor " TW 

» «* vA**« i'wra^. A#fttoA«*t««A . *4>*.....*.r -^ tft* #«« r^ Amcm 

- - 1^ >>-^- •• :to 1^ ' f^ft »**• AAA ftl«li 
MAAiiAlv ' ** ftfft— Al Ai«M liMift •A A»A»ift ftftft ftftft ift l^<«f I • i« • I* to ft 
••tAAA ^Tto I* 

TftArrvftftA* 

iiy iftiA Ml 

- t^ mlhf •♦••»• to* ! '^ ••■•»• 'to^ fta* • MMfttor ftf 

• •• «A* l>««a !* ttot fAA to •»mm lii»lnt 

^ toMftftAlftAj- I ^* 

I • V A«*1lj' * '*^'' t«Mi|«.nc *n iftl tftH— Mft •»!#«-•• 
" . - *- a* 4MI a««if |>r«<* H •• f 
MAMMH WU» n TiVl. 
iftA" 4Mft «• Man I toft Alftftili O ftraAip M t Jmm* A 

IA*»«ift AmK _ 

f *• J«4Mi liiliw < ft r»ai»v 

••* liftftAA »ai » HAMk 

ftf Nr« TftrA a«a*A A. 

imtI €*!ark. AM>»»r*^ Af *aA TW !!«.••) Na 

• •<- ■ ■ • 1 

•••'*• i «a AMM • I* * N«*l 

. - ^ in* ^irt -. 

' Ito l*«Hiift 
t* . -Hi »• ' nAa*Mi« 

r»»# • 4i«!i^ * fci .1 • -' » «r 

%*a • »rf*« • M*a**r •!» 

r ftftA fft* •*• Tto I* rMW. TA« 

rr<MM *to altov 
fa, fto ftto M**^ 

AMA*»I* * 

•fiMi to*fH aaA KAi ft»to A*- 
aA»rt4 ft A«*l Ay \ • rUi 'ft^t 
A to •Aft* ft«M AftA»ftft Aft«« 1^ MM» «•• toat«*i> 
AAift L2a AApviiA ftAA M i* ftAi Ifttovv ^ftft A pfftfir m^t . 

; toaUAl Kftliifft ftl -to •*» u. r iv 

TaA K«»f..*i»# iVftA ffVftftftI f ftifta 

h*A*aMr.« fftr is<*tA» la«4 
4Mift«*t toft I'MMrA pH**9m 

-•inaftri*^ *^ ftftttftift ^itoft 
!«••» I«A .1 aaA AatA It. 
» !*»••• vAAi'ifta to 11^ •^•-•Ht 

>r MMftT vf '— tiaaWy «'•••* Al 
tto r r I. ift »Y.*aA tmru , « 

►•rr • *% rof-rrvr-ftlAtlVft fft* tto ^- • A ft «,AAUtotoi fMtH li ft f faAftAl« ft« tAlto 
t1 TmSUKFACE • ••««••** r«rt< •■■^ llBto Ml J«M t. i» im« r^jx lt« IM« II to •• it n.^mm ^ • 

l«it «««li % "«»v«r« 11 « te>»*«*- pftrlf »»4 bow )»» t» «<l. SCRATCH MY lACK. 


•«••»*-«' 


lam tk- ^ImT flff <Ato#«%M |». <«r>^ 

»««!*•« flt Map M 

§9 at^ ir OtoM4t «»4 !*«« «* 

ir tor%, Wm aii 

^M »^ |ii*«*«4 *lt.* #« •• i»«4i»« 
'^ •t^^ » !<■ f •« « to •• tr**li 

•4«..^«9 <i ^ u ' lift* •*<»? m 

liMTt .^_ jto^ »»» < f^ m^. A f««t< Al it-* 


«r tiM to t 


Hi«« Everybcxi^ in Niewlloik ^^hudsA^Ro 

GOLDWYN 
Notice to Applicants 
For First National Franchises It ii rapidly toiMriilg tvideot tkat it will h% impi sviUt m 
grMt Fr — cli i ta t to kimdrt^i ml t&liibiton i4o liavt applied for 
TWrt can bt bat mm francfclM teMtr Hi eack hm. Wa 
m yoM that every ipfJicaWoM la gHroi carefvl. Impar ti al 
itMi. It la bccaiMt w% 4aaAffa to be perfectly fair fa 
eauta— and at ttia mmm Hmm aelect tha exhibitor beat fvalifled 
a nanberskip in tba organiatlM tkat w% have goiK •Mrlf 

ig the award af FraadUMiL 
If yiM are tbe laadlst exbibMar is yw aasa. kava m faar-^ 
vM Ittd It out and yM wM fat yovr francblea. 
To tkMe disappointed onea wlla fad In tecnnnc Francbiaai^ 
can only tay— The beat man has wo^ 

Yifur^ tor fjfmcta, 'y:\::f.'-z':':^^ 

Asaociatcil Firit National Picture^ Inc. 
qhgnfB be a fkuKAb9 asseusBbess 
MOVING PIC1URE.S 
■w It k FAMNJS SroOOIOIJtERS HEAR 
^ OF PROFnS AS SroOS RISE tETTU MtCM SMT. rLAR T 

•f F. P^ Nmt Fi«« Ti tilia m n At fll» f««r N Na It «l 
M J«lF «• ft. M li H M m t 

M 
•I' 


Amw »«r#v^ ««4 ONw T«a rt«fe If* AT' 

««ii ri ei^ 


j«»»» f 

tHy PliUtft^ tmr tiM •i v«ll W iMd Wsliii to 


•etcnrirtc 

N t.Fi»M 

%'«fll l« M 


INSIDE STUFF llM MiiivAt «f 

til* aMi»F >-r» ^«*vi»>« «• *tM 1 t«M tH* •«« 1^ cf IftNM llMt III 

<lw l^*i«« •• >•• N«rTt« Mi4 il»^ AMMvt^AR r««4 "WlM «m»« V l**» A^'St f M%4I •itwr^a !•«• mk 
It* MF !•*• ft «l«r l» fir^VPM U r< 
te MM*** •«« TIM A»ctl flM 11 (^ Hour in Paris, and TKen— 

HE wpent one hour in Paris - learning enou^ FrecicK 
to aitound the honie folks. 

AikI then home! Did he mIoumI lkem> He did. 
but not %ifith his Frmck. 

Things henn to happen when that little French girl 
droppe d in. Things tKat*ll keep your audience laughing 
for a solid hour. . i<i 

A THOMAS H. INCC PRODUCTION 


•f T»wili' »«t«r« Ml tk* T*ilr«««i at •• ML i« mm ^ rrU •4 II >• «•• ii«^« ti»%, mt IW «0# •# ilw (til* fAUF Hf K« r L. Mi Mi mmtkmm^ 


WBfWMML WTTUIAWAIA 

«*ii*rlM Al tiMi^ to M»««aMiMi mi 


Umm0 ilifti lli^ 
IIM l< "THE ISLE OF DESTINY^" 

FMm rmt ^onsuut itcmmcs or macic amthvm 
A CHARACTER PICTURE 

PAUL GILMORE 

:.;S::^::.;::;,,,,,:.. NOW READY,.^,:v^,■:::: ,a»; 

Film&J amud tkm bmamtimM oi OrimtUmI ItlamI, ^kmwimg temew 
Motrm v i ^ mmd mi tkm ^crmmm. 

A hit, iMtal 9lmiry that mrill er mmi m dUcwMmmt tvmtywhetm. A 
dmctiom mi indwiJmalily k a vimg mil thm dmsirmd qmolitieB: 

::^-: ... .■.-::■ A PICTURE TO SEE ■:-^^^V^' ■■■■'^- 

CHARACTER PICTURES CORP. 

17 WEST 4U STREET » " ^ Muvinc ric to 


LM. Am 
EXPERTS REPORT EARLE METHOD 
INCREDIBLY SITtENGTBENS FILM t%9 »•«?•« M Ml nr»«C •II t • ^n •• r. R 
M r Sm N« TW Way Ui I i Hiilj kTcUFi moooMaiOJMiiT ki I 3mm» • 4ir«rr« »«• mm)IU II M Wviisnvi rwvi VIM* 9mm • ii«f«« 


»«r •llttMi 

•l«M w •llttt •Ht. im 


KTRO SIGNS SEVEN MORE WMTERSFOR ;i3 WORE ^^Ss^ ^v^atvjfy I I rmm m Fiv* OHghil Mia »« • ll«» hmw0 ^9 


«M« 


M Ito «t 


Tvffe I* 


fcf « •vf llM rill te «rfi« SB SCBUinS TO 

T«fv Twt 
BW vi0 SUUflll Af« «f L. L. 


11 t»« !• • W. A. 
T«v« rtty. wrro iWM • ttw MM M H At tlw nSf TAX CMflCTM NH OvMT if tapM ThMirt >«M*. 


CAIPAMai TO STAMP OUT 
THE HOVE 

• IIM avvl pArt llMt rill ilM Lav AM ilM 
r*l iMiAt • VffttI 

I vhMb Mflll a44lllwi •• I 
flMir* U TW I 

»rl»>« 


%HI >»tll 


NT r m I • 90 r FiMk p. 9un WW Cai f • V t« 


l«f« kaifePH A %Mitm4 «f«4 •••i««i« 
•'^li« iMfS •!■• Mi* 

in* WiMl* y M l*«ii««4 4«i»ly Wy 
tiM ftrtlal aaJ •• f K4M«V %'MftMf . 

T«Hi cf llM te 
art «- T»#|r M#. r «4 tl 

tlili K««ly I 

tli W«l-M»». Wl 
IM tet* iUi^M L«Hi 

•I 
tl I «•• Ml IM9 l< ■•t 

I III 
rri W„ I mtkmd ilMs vtMl tMrf rM ^*4 
t« M * i^atflit * Mi« ••. M »tti4 •« • 
•• llwtv ■§»•»• AM iMrr 

«M tll9 IM4 «f — 1^ t «*»4 

l< r<»«i'-l hM 

TMt> 

M Vi«M All iMr CMM. K^* II. MOnOlf PNTUIB DBPAmBlfT-r AGM » TO » 

MOVING PICTURES Miummm muyiiunni ROW IN CONVENTION DUE 

TO MAGNATES WTRIGUE |iO,M^ CQUCEIN Ri^ Hm F( f T1» «*•*»•.# t|k* ftl^ ••• !• mwm rv*« N#« l««% iImI J»i M L. I ^ MOTia TO s •.. I «l# k' * •• 


I ^- fcf -^^ ' II rAtlBTI RIDE Wrni us TO SUCCESS 
ON THE HMWiVniA SPECIAL 

WONOeR^UC U/ALT2 SONG »"*♦< • • f .. "^^'^^gr^^ \ III r^Hp,, ' ^^iir ^k^t 


vr^ > / .- •^AM i ^ V £ ■»ite;i«iMiiiiHJL- -^ "^r ":- / ri»»*- rrrfr-' CASTILLIAN FOX-TROT J o^c byNAT.VINCENT.NoJOHN ALDEN THE • %1 BOSTOH 7M l^momf Smtf A^C MACINE 0-.^, ^/A_ SAiT UMi ciry «• fMlCAU>-«M l»Art iMt Aim OCTtOlTOT IMlUN00tl-JZ7IMM«M»» 

fiMnMngSOO tttM/mtr St 

tof mmfMBribwri ERICE !• CENTS 
\ fw* m. f^^ Niw roBK cnr. juni it. im. BIG PICniRE S1ME COMING REE UMCH SERVKZ NOW 
AT FDEUrrS OJHKNISE IMr Fmm itJt i» •f n^ r t-.m !• •. tmPmmt-t unnions 

f. lift. 0. P. Aflrr 


tiM tor tlMvirtrai «it 

Mil llMt IW •l» Mi Hll II A 
LMl In ■AOtUSWCttWeOAST. mM Tm M.«k. 
VlUff. 

nuB'wi0fir 

•« Mm Cvtm •r r< I* 4m0 !• «i«r^ • r >l*l •• w«i Jmw I« i» VIU plAf •!• flMf htm t«M- vtN aor fti« (EiERii: m-vp 


RARRTIORE TO PUT RKHAID 


BUE SEPT. t 


OUT NOR HKS EMB lEEl 

■♦•'■■ 


S«M -y Hir Wa ■• Gk. « Ahumxli 


IMH»la«i«dl lAllia» 
dtf V^^^^^^ ^ • i E^^^^^ 


Omm LmI Wliiw — Wm tkmmkm 


ll»«l*a«l Aim MmI* 
Mr ll"lh« «« Ttada 


$tB/H§ Em 


M hLMk 


LLLommkm 


-« **. l.-,^ -.^ 


■KIM ORRSB 


!••« •! Tltil PtatM flHM VHto 
iMTtM taM to NtM ipOTi 


ZJTu:z*z'zzz 


4INIONS cmgitiiT 


IMM; LMkai*. tl JOai 


^•^ (Jir^dn ZTT 


A J r n li^..^^ ^ «M^ fc^^^rt 


«• .^IM*. ml M* u it_ ••■ 


M H »»»il>i«» MMMB Mr B». 


«f Ito pIvtVf* tallMML •• k» 


^•■a* lBiin< k* <h» iHiiMMiS 


"*■*• MHaM atvaar tv •»■■■( 


b»Hi^i ataM ir iiiifcM «t Mm «»- 
^^^^^^^ ^^^VW^^HH^^^^I^P ^^WIP^v vlB'^fe * 


"^"^^TrS^'ifT?' 
--'"^''^^'Tr T in 
iMi tMM^aai m fe» fea^ill iv Mw 


pv'v^Mit piia. Artkvr N«i*iaB v^» 


mm'l!"'!SL''J!TmlSSl!**t!2^ 


— — ^^—^^^.A A_ ^ — »_ ^_ _ •>_• — ^ ttA 


Lj-ift-U-A ■ * >a flSft. 
SWWBW 19 ■■■■■■ 19 • iSi •■ ■■ 


«4 1 iL T. a a 


tM^mm wm ^>nti i%» taiik 
CMif MHi^ tiM #nnBte cf lfe» 


«f itoB «Aaiy aavM feiAiM Mkiic 


i^liMl- ISf ■MVT«MPI^« ftiMlMt«4* 


HaHia PM0V OMftiBM^ vMik 


tiMt tto «!■• to iMpaMiA: tft 4»* 


W al^ittvaai vat* Im Tli* J««t' ««• 


^^B^BBBm^V ^^^^^^^^^ ^Hfl^B ^^ ^BflM • 


1 "li fc^ ■•^ ••^ •^ ^ 


, ^ \lu, jL^»*rr rry j^i 


toM •«atfMlHM aai w^m mqIb li- 


*4t##i4 Mi^illA vtoA ptr nMc 


^f^^^mm •aflmpi* Mitf Mt» miMps 


MiH. to ttal •PMV IbA «f aiB kMI- 


izjr«-^'*-^«*^^*^*J!r M 


1SE1/ Jtl X!I^«l^.'XI!!t 


•^ •r »»• II re. III* "S^' 
^^^^£?5S?rJI 


^^^^^ *^M^^fe ^^^^« 
rsiT^i T!f !■* .riiTKJu^r Lu^ 
'iB^v 9"^0M NB Wv IBHflv^V* 


irtlMi Mm ttaaiH*^ fiiit asAi 9m % 


«<'«M««4.»rw.i»> 


^^^^^^^^V ^^^^^^^V ^^^^^^^^^^^V^F ^^M ^V^^^V ^^^^^^^^B* 


■•"•^ "•"*•••" ••• 


ACaP.OtAIHK 


lOMHAUr OOB 
AT«T«IA.IMM 


^■^■MMi^^^V 


-^^fzj^tt^yr * ^ 


r ■iMiitntwdit^ 


■uriMiM. 


r7**i*^ r*-i*Si!Si£ ** " ' "" 


■ , tiartint Mmm, :.,;:.■»* 


miiifi 9wm IC 


•£r -^"^^-"-'""t **—;,'»• 


^*"^"" ■ ■ . . w^ 
^. tr^ijnjisr'- "^"^ 


HW IMI iHlBftM % I^BiAHI MHIMa* 
S9^v VBiW^*^09 99^BC^^P vPBHft fW^ft* 
K-t: asr.'ra 


^■^^vm ^^^^ 


ta^Vitlfl tha tHiS iBflBa tfB0a tBt CtSB* SWnCH FOR MAJKHESTER HOUSE 
RAISES ROW OVER RARRED ACTS 
^EiOTIIWitrMT. Km H i«wf mh WHEN REFUSED ADHnANCE 
TO PALACE. RUSSIAN SUES ftftk tM« C jVjaJMjl Sir AMw4 cvf iiMAe» f 0t llbvM <l««ffiHl. Tfffir BFisr 


iMIi A mil fltlkrvt llill»f !• MlMt ftt ■ • Mi 
•r« IB It •• li Mt • m «»• •« %ft«*«MMlal«« • »*»«f ti»f iiM). SS >. 


»> tifiiwH J«M II CWr« tTMS ■ LOVDOI. 


lOTl ». i»lf t. i^«« L iir Hw ti»l ftMB*» *l H»VM» •• »• • l«^ IIM )«« Mill il OLD 1%M It f««i%«4 m» f •• »mm 14 •« t^mt llM to 
llrlMi*^ r» «^ Vm lr««« m IU1 
«t Mm l.«rkt ||4 vHttI * iil«««ll ftMB llM fttl K«l <« 


lly» B^tm «!• • • Jm It • 

i«M If. l^«tM I 
f M« tot tl VHi* Ml ••'* 


• 4 JtoW M • i«M H) «Mll 

Ito •»« Nip aitov «ri«Hi0 to f**-m 
TtoH. mt4 Itef ««rt to iIm Mi4tit> 

«M Ml» II to llM *r^ ttoM U.mm »«••»« pto«^ r« Al • J«M II II »Mrtti ClMirW* Ir^Mft Killy |W«m9 
(!•»• li«Mi> M»« ritoiaii N««rv 
Jwiv It^ r««Hi lto« f«*% $m 
I iti » •* -VvMlr. aM#Mt»A Mil 
Irt 'llv« r»*tto rwto^i Mrs Jamm* 
a iClMrvi M« !(•••• «#• CI I 
!•«• i*>k Ijm «M*« €1 

Mr* |^« *v« libs Mta^lk^f 

r) <ilf M«K*«r«i !• Mm* M.I 
r'» mmu * » 

i: rt«to li«« Twk fb« 
Mff *«4 Mr« |i« «U« L 
E 
O 
N E 

O 


■r««p«p4 M •'flbrY flUMI ll*f 

to pvtoAi* Mf* M.M k«l*i«0 
to Mb* vto» •• IW Nip9 9V«*Kct. 
Ai i>MM%iitok. •UI'Vt COO^CII CMtCAte mi • Immm •! ||k« »t*Mf AtoT 

JiMM It r>«to» Itoto Vto« t* !.«« 
«tott M«a «iai«4Ml MtoMto* ainI 
l^tttvi i«iii t*«v«to «Mm* mhI 

I'MllBl 

J«»» I- r9m» Mvto fMH tor I.MI 
toi M ■iiiiBto. M#»*«4 l>M 

II J^ itoMtov ••« Ivf 
• M«« lto«VM| 
Vto* tot Mt «r« ■(lit •! «to 
•• «»pt)taiM4 Ml Ml* 
tto ftvM puimlif llMkl tiM III •f II 4« ftoiiln Wtltert* CHARLES 
WITHERS -' Ml* m m pm99%n Mito to»"« m 
4* I ii« MM «• M» H Ml Ito 
»««•»« lv«fh tiMM i« lu»» lb* •! 
r^« M M**4W Mto^t Hktiif 

l4 ^ 
WAUVEVI WAR DONE CZKBOSUtVADA 
HASGONE 
TiUntlRM Attrac. AmP< VAnoorPMnn «C tW M- VAUDEVIiE PRESS AGENTS 
TAU OF FORMING SOdETY P. ONdi •! L] O^tas M r jmiu offFom PKi ..ijrLr. tiMi II BA«^ ^vtm 
•• • 


« Is 
B.1 •"'^ J^ m %tm Am ik»v« •»• ii tf M. •0«V tj|» •••f Jvlf ft. I«1C t m m IIM M< r «ff te«« li •«• flf *• •rfl 


littl* •• 


.1 F4I9 UA?m 

W9 ^ r«r%i 

» •«« IIM» 
4. H. VMiB M 01 ACT. 

•«•* I. ..^ aa4 Xr4 !>■■ r ftr« 

*^M mm lM«« •■ flf IIMM »» W ««4 Minaa < .««4 «| 

» Ml tiM^fv mm % 


l4P4 rmw mm ctncAtt fwcsscm uwte IN«t«4 •■ %%tm II Mil «< IIM< M li I I ■ iB»iHnii. H 

•*• t«^ •>«• 

m i«« tiiPMiity^ «ff iiM 0r«iii iMiii« 


tbr r T.*»»l«> f*. mm mmm ^gttimmaimmmi 4 II 

I . c •*• 9fi0mm ♦ 

tm^m m MvMi 4. 

N.««4r% ««««.«*«^k4 ^ Ti ill n m !• •»• If IIM i«H<y !• A livy«r. tmm mm «kBalH«« Maflarf HflM «« r»l»t. SUSPCNOCO FOK I WEEK rm %l tiM Al M. J«M M^ tlw •« 


rltH 9 Ml tiM pmmt With it f^ »ii« MiiiiMiMi f^ I t . f*!** ^^ -^- ** ••* '^ 

Hmmmff4 Uw^ r»*rfNH» --rny F ^?t^^ ^^ t ,> In t i^^i. • - mn i«^« !• I« IM r* «•«••• 4 •#!•€ 

«f ••r»-»«« ii li % it 

«• U%mm Ti4li- «r*iii w . •* •• '• 

Mr K . t .fc*. > mm* 

ri»«i.% ap •M» a r K««*k % r «••< iiiti 
VAUDBVILLE EFFORT TO OOSTL A. FRON 
A. F. OF L PROBABLY LOST 

LOEffHASASCBR WX FOR BOQIDNS KXr FAU. Om h »«•• !• i*«« It 
TW I A T • 


«*«( n » mv swis FA to VAM AT ILACKMUt. »lll .11 imufiisnr 

sr/kcs LMfll II IB At tlw f«««t i A T • K ««• •»•«•■• m H •»ff«-^« »««ld lM«« |l A. T • H 

iJ » MM tto •»«■ «iM» ••»•• 

I A mm^ «lk» H r I* kB%« 
ii» AllMN*^ 'Vl «»• B U M «€ tll» 

ji r k u*« »•«' '^ 0n««< 


rHA mm llMI H •«■ iipaiiii m n*^ T«r» *ii» 

••-ll «lM4 •» Hk* l>l»>a fff ite ■■ 
0wu'i%m «•■■■ a •« llw I A T ft 
•» «lkw ' HV tlN^ ••Vti lMI«« •«•«• 
• «ri-» iiAi %• I fcti li«» Iter a i«i»» 

to.«tw« •« • 
Ml* I A 

h% m» ■■■■■■■r« IM« li 

Wl^ m fhm Mw I Mi in* Ctif 
•lj« t1 MMLCTTO*! URML »•• 


»«• • JtYCrt MMH IIOUSL i^^ •n A^ Itfe#e •« Al^ ,p^^ ^, 
• k0i«l «« Ml 4 itor •*»» i»» ^ fcl !• NplM II 

•I •*• I A r 11 R •! tmm \h* m r V i> • 'I liAfMBI «f fl 
llM I I .l*W 11 IB^K^' 

•••il** Aa— ■«^«i— *»m^ ^mm 
mm^ ^wmm «m| mm^*^ ^^ ***» r»l 
fr««i tlh«« • % t9# ^91 II li*« m^H M^tt.tfA^ T«*«rliiS • i^«M %•« T«r% i» VMM 11 MA VmJUi BACK OUT. i« »■ ^ ■ ■ • r • i«v w^wr •■ •• W. ? ■ A. T H A 14 rm I <l A«H I* ^u« df tiMi lA MS *• ft r. 


•f Varl»«» .• tiM lMp» tiMi 
n» mi lM» yrafi*«»iMMl fri^MAv 
ly hm%9 »■••• Bf"SB tiM #■# mmit •f •!«§ fiv ilw r« -■- — «« As 1 1 Bit i l«. A*** I '-^ l# t>4l «A«iA *hm <1 H i«B> #••• Ml ft» "f^H ^ 

» 4a«* 

««« •« t A. V ft m l» Af« •*#»•»« «lw •••• 
%••*«••• htmm A 'A *A0 ••^*«ii%*« mi 

M^ '• - r As< • 

fA»««ACII»l A l*v«*iA>M L ■■III* 
^Bttv \mkmm¥tm »»» % Ml r«lalii|| fUr i.mMV t< «!••■• t« «i »*« pl#>i».( •»••« af ^li^f •!•» Am4 « til* 
•A» ••ftA«i«Mi«MB «%^A #<»tMM«' •! 
llw«A«» p»( ••<«».««Mr«» 

It «*l| •4hI«<*%«« •• Krt«» '^Biiftftl^ 
«««^ «4 lllB •^"'•i* ^Hl 'h- I ft 1> 
4 Mi^MMlf M it*«MMlA M«»4%*f« 

4*«<p* HMaa*. »i.«*A >« «• l«4M H*"*^ 
•M immm i%. tA« ««iA Mill A^^ «• ' 

TW i«»mI 11 ««»««r -A* 

Ml »* ■ r I i'l • .1 \ ••^A •# ««tMAlAft A Ar««-A mmr* 
tA>»» \««l»*it« !<••• •*»•• « « •««r«| • » %.• V>*HI af'-f •»••« 

• •iMt»« Iff** *ii» Lmv< 
fi«l» 'A» «av4 4 dir • ar •• tA» A i A •A*« Mtiti»«i A» »%*«l« «*< 
•4 •• »•#« •« lA* 
■t i rtAwi fri •«!* A«« » .1 UJLMM WUIff AW 

M*Mt* • ^^« •• ••• %^k rti»*ll»* |^»«« IWA-A. «AM 

• •tA 9.^•^•^9 •Ml Al 

• 4 Air I A«'* - -i 'A* •' 
IM tor Aa» «»• 

wM «ar •*• «r •« K«i At<A«r I t%m*mtu «aM I<^ K .•«•• 
• *N «if»« a* •4fti9 Ml ■•■••• %m0 
I. i«^« 1^ toir f w nrfy «(IA 
!•«'<»'•• •*»! Ar >• rAar^>. lllv Nrs* l#«i«4av l AiAi fVtow 
Maai' •« 'Aa LjA» rf t 

AOAMOlIt fttOftftlilllft 
\* mm ttmm to !*• t pAi 

A< itA \«M4»«tN»- •• tm*if 

9wl» |V*««« !•». ■ .\\- •: • A4 T«toMI llr< lilt *«rv*iarf RAA rM« f««»4 itA « to !••« ft* to* 
*«r<lv • A»*torily toM^ »*«rAMf^«f«l TA* 
4l*«9 ••MM tolot**! ■« li^«>f • «« ^ • 

Mi»iil v^A U M Atod>^.ito«to 99^ \' rt«4. *Ato A«ilwr« ^ 
VAUDEVILLE KamntnciD 


STRIE DUE JULY MINLESS 

MUSICIANS GET DEMANDS |Mf » it %• 
IV tii» U% wm AMONG THE WOMEN r9« Ml « m c. 0* •« AVTMMWt i«<i |M««« • •• CMH 


III •I HM n^t 


ritli Al Mitr*'! 
Mr llrm«« »• «!»« apr-Ml WfM«r 
•l%«r J«lv I •! tW r^0 til % ft 
• 4Mr AT li«0 «MM« y M ii »m > tM»^ « •«*4 viM» lia«MW i§l • ^M9 ^^r WH ^^S^« ^ I. vt«li •MtvmAiHrv «l • 

■ Ifc ^ MPif tW lUltlBHlt 

• pm emt «K*w^# %flfe«i4 bv 

»«k# •!»# fMr «« vlM* .IMS i»SM • 
••«« ••III t|»^ ii<ii> r —l ^v 

•# in* r* 
••r |l« «r^^if I 
•Vl«0 Mlv tlMtt II • vlTt4 pi^ivv In IIW (i • iri vMli a teakv •»''4 
''^f P»Mlf 
< M iiBi | Mi« OariMil li rt il ^AMHf M • 
tafWMig ilM flkirt 
A rtaak vw« f w 


TH«i» l>m««M M fW itk 4v* <ttr«« iMlfi *• ■ iN— • 

r IMHl 
-«« •*ti««lk«r4 •H m— AttAMOy il^ij iHiil mIvw Ur* furti tiMM» l'««»^ tli» 
h0 ««rv • ilMH itovift «« r«r«l M»« ■■«« vUli tiM fcaii i r«rv 

r •«H(M «• M tlM aiAKai vim • sMii af pMA ••^ «•• • 
Mi llM flk«««^ Tk9 M>Mi »1 !!•• •«• 

IHML Vim IMV BV^-«a Of 


• f % m « ui^r 
l.«mii^ Nv 

ti tiM Uisa «# H vi« W ^c lUri HAMY HOUIAN «• ««*«* <JMi# III K'>«il»'a 
•«» N «« »^«« «!««» til fir 
N r«i fc l»» W««A im»* tt 
il«l Ml n^««i* Jam I ftti •• 
<rwi«4 llMl tl €'. 0» h^m %«r^^ •• f»«» 

$im ff^m Jm I t« April I •m4 |l« 
• vrwA o««f« ^«Mi A««4 f •• !•»» 
M Tl»^ M P«V <*«>•• »4rM»<*« A» 
Ml fUr fciiH ■<■■ liBii in Ml 
N*v r«r* »■■§< IvMW ili^ 

^f #• m v-««>v. vi*i» 

!• iil • 


k#^« M IM l«M - MV W^ M It f*«t«r«« Ik* MM9 ••••r tW rMit 

• li fliina •# Mim A mmH vm wiMi* t*p4 iM 
«f ^ awMtra Al 

A «p«rl MMI VM >> — ilW < IlM 
rt jf MlHif, V«% Mftnfe r«IV«l tafMMMg III* j *Hl«« wlk^ll Im4 a **^ iKiriM llM Ml *l t« lia %| IlM kiiAI«Vl Am • f > •!• rinr mtt -lirm MMirtiU m 

»l«ll III* mvl MlMM. IIM*^ 
I in* M«r«f<w4 r«vlr*«t«4 i^«HI A 

iiw^«i M«M«4««*A W*li»« llr<Mi«« ( •«*t«tf I'l •# llM l«0«l« 9AtMC MP lli« ^* fe M«Mn4 M 

• l< !'• LEW CAMTOM Of flCft VAUDEVILLE 

BEmMNtniEni GOLF inu 

CONIESr ON AT IT. VERNON 

CIIU 

wmncuuata IDEAL VADDEVnU? «l»«l«Alt %t^ 
lARDAlIIIA' ACnONS lAT i 
lAQ PUBUSHERS ACOOONT 
(Za WEBSTER SELLS ACENCY: 
REHRES FROI YAODEVUI CtAiA %MXA. rA» CAflBV J iTAiumrs cmcAGO officb Vuitny DAVCWtllT RESfGNS. %iii ttlvMAM •w Mm rfttlNf 4i«l W. X HTIR 

ispuicm ITATI4AK1 THIAIBK •UlUNflQ 


li M 19 ^>Mi*» l»«t«r«« 


»»> «< 


Ml A MM» at mm 9t tiM 


•VMl rW<^ »M» «««tl kVM- • «vl»4 «• Mitf «m4 • pmttm* 


II • wMli ilM aw iM to A JwM tC mtl 


Ml ft Ii2iti rtMi* tW • ivrll M I* 
Luu FOR moTEcnoi. 

Tate vttH a • IMAV? 


TlW «M« IMM •« *M N 
m m mm M Mi 
mmh afcfM»t Mr*«i |Mi« l» cmrm it lu «*ia .■#« jtMM i« 

»vttMI iittmm Hm NiMi i«m« 

» jM»f !• I^MM flft» r»MM«»* 

m r««iM« •MpapMM*** mi Amb 

M wl^t* W •»« flMt t«* iHb r« fcM^y li^%« lir»< m4 •lM« II •« iMf 


»• O'Mmm^ # tn *V1W JmAt T« 1MB I »>• r»-'*l( ■"« ATAMItlCAV C» Artl %mw9 If AM 'ti Mma. tart 
MA SuXtVAN 
CItKrOM TAIIjOM I llM 

"t^ttto v^^wvBW IbI*V Hfllll Mm w •«• ••• CHICAGO^ FOREMOST 
THEATRICAL PHOTO STUDIO :0 FOR ALL MUtCAt ACTS 
ALi RRIM or KtilCRV AMD RPOTtlCHT OTCliOUNOArt oo lAI Mfc -H «^. Mtf M««Mr ImAa ^f Mi^w cf liaa fttll 

K I 
? VlMr» «»lf «l 

•I <ll<lli. r ^MMiil AT* llM 

*«l lllli« Ml IIM VWM ^Ml «te It tl 15 LOO A FKo€^« kAn<i € UNITY VAUDEVILLE AGENCY 
c« 
AAA mn NEW YORNOOSTUME CO. 

C08TUIUW MAtN/rACTUAIflt m WCBT tiOWN8 AVL CHICAGO It MMA^«f II r 

MMI a* At H»t Jmw M 

Imw«i 

• • 
•ft 

tfcry |M«« W« t*AMJ ti 

•^*»A M #•%# 
tlM«r pMflMHI MM«V aM Attt MNkI **** •*^«MV 14'MM i^f» |» toW'^ 
at^n* mmk 1m Mtl • aA^I raAVM ^ ^ ""^ *• «•»*■» AMI |«aA*«I IA* 
Ml lA* «»«« M4 lA* *««A.My •• '"•^ l^^ * ./^ "y?.^ ••^ ••"••• 

•l^t M r»ifMM»«< »%#t» MMA aIiI if*"' "^^Hj MIM M |»IM< aA< a ABA0 l»«W«(#»ITy 
• M »M •IM* VA«« A4M A A«l |Mt> ^«t «ftA 

A«MM *• M »«^ M M I •• "^ 

C^ - .^ tAAl -^- .^ ^ ' ''^ \ "" """ » • .. I .• '.4 «#» AAiA , '^ •* • «*"• kail Aft 

A*^Ai I^Vl 4 A ••! A'tAf A ••»• I li It lil I lA A Im«. A*%« Im4 Jit r>ALli AflA V«l* 4 
VAVrrs CMiCAOO omcc Cdtcaoo f 

NG i ^i i ^ 
CUICACO NOTES XKMPUir FtUB li J«M H •t • «f i«ir 1 ttMi tr Ai wmt If IBAVin 

CIMr«0flL J«M It 

^^•<~»« ll«f»»«ll. llM 

r. ■p»ii 4 • 


1*1 # ti 
•I tif Cm. A h h— I« N I« AI • m* OBITUARY 9^ 


rtat««^ l«M •« V af Mm f^ imm» M U km CUff% (Ol 
* ••»»«Imm0 Mart |it<i>w m * Mft^ •-« 

••»lr« HI tll» 

iMr4 MtA tiM •ilw-r v«^v «iaBt4. k«« 
• k-Y %tmh f«N •*4 *li* •t»4»>-«»'-* #»t« 

ll«r*«« ll«r%4M ^•r^r»4 •« tW •MM af Jmi^i 


V '«ik# -*Im«^»- i«v •Iti i# lib* m-mH Cto 1^ UALfft 
!«»• I« fTM^v • -1k«l VMiTM 

• tmfm4 aMMIv «■••! Nm »!••• 
lk# •-« •»! It 


«f tiM o». HAZEL RENB 

HATH • GOWNS • COOTUMIM^ ^ f 

•H t* «• mm Ihi loivvni if At Mmm" 
TheUthClMir^ 'PETE" SOTEROfl St w CHICAGa BURLESQUE 
Ml «1l« CI II. I«. Jmm II. 

J. fM8« 4 14. ^ #99VtB^B« vBi^ BlBttBCVl9Blfl0^ * Mfei^Sfli ff^4l 
M tto Alrsa«i4Mtt N»««i l^« It. MlMMV l^%« • •! 


■ J Mmi CBTvaS Mi4 Mavry 


«f «i 

•t» •r^ tlMli<f Ml CM«l>r«i^ 
EDITORIALS u LEGITIMATE NEUIE REVELL'S »:oi :^) ) ^r< 


oMsr 
»i.MJ CLOSES TOOT litB i* It. II Wl m r J J J •I tw t««? IP Aikt AM tf iMVtf tiMt t1 M il Al tiM tffm««l m m ktir Mf tftal mm • •< 


>«• ViMill IM •M1M vt» CUtN OVER ftown. rwf t%« in* '••«tM tM H*i»r) % 9l 


IHROOa EEVE? DDUW A. I. A. ttrt «f rl •rst iVr rl •I A •rv*MHi« A xmM^i ttr* LAt«« ^iMtt Krt«» *«IMI »«| At mn It >• *t • t fV%ttv Nitrl 
OTAM lAsl AA» •WH m M* |M I ^* 1 It «k*Hl %• Ml M Al II k««l •CRT muMm mat. TKATIEAD 

c:iu"jjrr..rz.r :: i um jor is en rn u IIM i t%«» WI0lAal VA9 

•Ir •# «» cf Ml* wL Mll8 i%»r*l 


«l»li •# Nm* <IaI9* vi« play 
IB "llcArf* W 

»fNr liA«lA9 «A«Hfti*lil» 

F«4»it».4»^ tlv iivwli»t ■at It Miii Ii 
Of^tf Et !%«•••• 


tH AI«a«A4w iviMMlAttt to I If tW -VIWW fvf* AWA? ««B •lA'f*^ ^y Iter lAtf»« Aval !• A«t IB* I • VAlAi HkAV W 9%9^ rk Ii f» IW Ifc^Atf* tlirl •k* ^A THiwt W Mvl»» v»ll »A»t»4 to ki #9* to prvvvAt lli» A0» 

k«l to VAAli hm%* fto 

«f fca w toj k* Al«Air* WOOCCOTT S mOMKIlT. *A- B«A«4 By flr*Hrv fL4Y IM MnS. Iks ■■!!> By Mav toAhM ll»a^.«. A4Ar am«« VBArB 

It* AOif •iN aIva a*««ma* a iNkJ 

Tkt B«r«^ Apm »M 4i«| AHK tBr 
JrwtoB IBili tto Artor AAtllM Ito* 
B«pA lirv«««tor* I4>M4IM A»tB B««« ■Anuftai Vict Mf m 

«*»••« >tAA #«A> M 

tl%««A» 11^ ••• .f«i«l iHto pto>i< IB* 
lr«« «MB 
ir«« Ba* 

»w«r««» ••. • IB« A H «»• 
fl**A> H«> •! tto «|< to §4 rB •• to ••«( ('•••^■M AlBrtf StotB %«• «toMa 

IB««B Al re«^r«t to AiAA «»tB 
«*tMi«Av»y fMr««|. Hacw^Ma" «a«i 

piB u i <i» A » m0Hhm»^ By AtoM 

IU».« M.4#B %«.» tUBtto lAi MFATB kWly HAM to toA a« pAyi AAA lto«to •»[•••*• ••#<«« ••ttl IB* ^Utmmwtt^ 1 M> I^t4« rt •••«•• «B»B ili^* 

AA to rtay m tm Atuut^ «My f» 
■It It rai IAS ffAitm. 

Um fVvt • r««-l.««fAt4i At *flM 
#««A »«Arto llBiAl— *>■ BTAf 

I amA I* MBaAAtoA iBv IB* 0%9% 
>ir» A» ito« VAiA IB AtmmM. 
LEGITIMATE BOOER SEASON SrARIS Win 
TOUJESr AND GARDEN $1 1* $4 W 1 1 

scMimfiiur GOVT INSPEntNiS AFTER 
AH lUET TAX \ir< ^ Ci^ YitflMUfal ITiIS'l'nr flMTS 9m i\ ^ i-z o^ •• ti 


Its %m • ntmm M U •M af tH* < < X «f l*k !•«•• T««% H •• U tm%» IB las li c-j:: • •• Hw M !• llM WMH WHH •I IIM MIH U •! 


UTTU COUIU ACTMH. !^ lAILTII 


rmrrttm^ • If •ttM. -Nli Chtmam WWtr i\ 

<Cl1l<|i. MAftMMVMr II 


N««I4 ■•AinHUrS tttjBQ0 %. t. A#«l ^ArtlMV. Ii»« wm k« M MMA IB ito Nl ^9 «^ !!«• j«ir I N< ite C «f o ^ »«r« r«r •« » f» llMl mm.^4 ^^ ''-^ ••^- 


•t llM 

m %h0 IB 

II 

•f I f*94m9. til* 4ifMHBt«^ 
l« W«^ •# tl»« A*l^ Mr 

At tlOrmf fi GALLO CO tlb*« « M»a« r«r lt^> 
«;««• fip*^ Ob BB B 


IB IU< AISAl^Li H 

B» IHb tMl* «f Vte B*« l%9«B-B«« 
•I alkw WU«rY llsat wM gtBf 
ABilB HrM Jr. IB IH^gl ■ M«B 

rrt«rtt« Ut S^m ?••% fraBi iIm 

«*B«<4 IB ftrlVl 

MmI lk««# Br««»B •*<» «flflM l«»B»« «| H A 

1% • bHI m^. m VlBr^Af • 1 A I. ■ 
B B rBB'^ Bf HNl«tf •« •HlBBB-A MBBBf r*B 


LEGITIMATE SBOVS IN 11 T. AM) CONMENr «yttii Vw 


i0€ •!( 99» >•••' •ti«ly •Ifftar itoftMl K*« 
Ml iMt t» ^ IT HE 
t« t M *hmn 
I^AfM «»«^ • ••«lll HrttMl iff«r«Bf »««l AS 
4111 J«M IC 


ktv <ti wv<fc» A ^JJ*JJ l»«l*y tl trtl|Ml««i*> 

_ • i»if If i*ti III* Ml Mil MM 

L. iMSfl* #«HI9 < 

il M«ai «aar ttH J c IMBMBKUSR llAvi4 «l« t^ VI ••tj II •irt#< vwH •!•( A • «*«4 •■« mhI miwifc ptHbtd l«fe i«i««) •• si mmmm • r<HM4 
<l^rYM-% t|T«l» vv^k i«W 14 IB 
IM ««^* >!•>« $fm fi »itr »**««i «w«i 91 it la -t. ^ A N rt •••% 


■•Ant •««rf Hmm OaillM MAwMt 

^9 I* ^IK*. 

I'.* «f'4 A^^A) IB »%-••• 
«4 •••? *«• r^Wl 
»• I t^M Ml« CakMi la tf*«««MiC 

«i« «4 kM ltm» •• AA AA^aratteii) 

ikiA mt tiiAi lAte ..." - m H. 

' A^ It, B^m; "^Hs 
|«nr at rui*/ OH ik, Afltav. "Tito 
WImAOmI.- Mi TW L«« Mi« 

*^. LH#to.-* Jgd - Aa y l"*!^ 

Up.** OM . "^Ito ^W*l •■ < tAima* TITLE W IHOJ i BmA AIM AA AA 
Ml llM IIAAI ««. mNI »a Nm »lll tf 4t A M 1i«*4« !■ Hi Ap»« Ik** A« 

«^i»4 iw m«AAa tiiniii. Ml Jitif ft 

i^«^ PImA ia Af TH* taB«A ainaJ- 

ttm •• AN tfi» r««<«»l«Ary •••^ 

TW MrttlAl A««r»« f I 
MM* vma M tA* Aa« AA» Al«t 
P^ » A* < • * 


^« •«Ai r. ^#«ff«IA«l lA ill l«»aA««i««a 
^99m A aaplf ^ «MA IB Al «•►! J O !•«• la i< W»N LEGITIMATE INSDE STUFF 
IfABlBTT FAIfTACCS TflCATIIC SPORTS 
-if r crujur* 

At TNC CKIDOte 

« . « SAVOY THEATRE '^''^"^^ rwS::* 

ttl TMt NtAIIT or 

I SAN FRANCISCO n 9m 9k0 fltrf mrlmvly MM •»•« k«t r4« ^i^ THE DUNGEON * •«•( «T At. C 

SAN PlANCiaCO C BLLMEN11IAL A CO; 4^ REALTY BifOKEIU 

ITMUCTIOM Ml TMC WttT. 
.%iWTTI M»4 Mim m tmm ' T«« 4 •!• 
!• « toUMi wMli iMlf • 
r%lBlM MMI 

II iiiiMii I M «lb«rli •«IMit«. M«i«<^ Mi4 WlMirr«4 •%«•? 
• *»-l ll««r« VMIl Ml •M rr«»r« ««4 «»tii hm • •tb »^« l»M Ml tllr 
«l liir I A |# ^ WW l l l^l* ■« *ll» 1(4 

l»^1 •* mf r««l 


IrvMM fil (k •r iaNP> f] III AliMl t 1.4. %W r»viv«J flf iM fwm m %rm A VattatF 
• «••! Ml -I Ham 1« r«rf» tr^ I 
i •'a •4 IW 11 •I llM t'>*«f«a ••»4 r»« 
Iff n fi f — wi^iiry tiM^« k •«*MIC ikM •• « 
I lM%» 


SCENERY BY EDWIN H. FLAGG STUDIOS NEW ACTS THIS H \^\> ttiV CO. O) 

«4> r«ii Htttil JtAtl I o«« ft . r»M tim it». I Y^» ■»• Mi4 f«» VMM 


a 0»M Mki M«» »Hwll rwli. tw tf •« at sC ftl I »^*i ••1 k«tV 


*• ni» tm • MariMt* Mk4 tK«| •!» • *• 

r%« 

« *<«»f •# Hm (Ml ••m iw •f tiM wliirli tiM Mm lUll »F. M tlW rM% • rill 


kttrra ara at II i* kt* a «ay iUCAt i*» r4a»«4l a •iJtlJT ^UUiy A CO. it)t 
ii i^*»>: ^vS iiin •••MiaOi 

Mn*^ flav til* naMMia ^M ^^^ftii 
ttawva Ml ito« Vat* rtty al |NMt 
Ha* arfiaa i. umI la f|» mmt^ »«rt 
•< >»l» *t tito %mm m^mm tW flili 

>f • 
af •*» t*i«tl tlw k»4 y 


al lwta*«a III* aa •««« «••«! aa tl Mv I* a a-'t ^^ aa M *» «• r« •a t*a la a ■r a lyr*««i a« t aia M. O. H li«tia M>. l> ai kvf !•» tf ait to laaMili Ml !«• ^r«< ^1^ •AflfA« CCAIOO. rrv^atli l«M»»v ».•-« iMt al I W 7 %aa t .iwd aaitf r»««MaMl || «• ^aai 
*• «aa laaM*ai a« aay ^m0% la ta* 
"»i 'y ▼*• ■■■■i l • »rMiritiall) 
^ta*«*. ifev aM ia>llii aWa ta CI 
^aa a awOlAav af ikt aM fata aii4 I TMAtf WtAtA AiHtik 

* ' *A Va««^* Ha Am*v- 'M - 
7 ••«• 0»a ti.'i f»«t •!■ at >y Mm art »a «' >Ha TWO CALiroOMiAMib M. O. M. I^aaa M). TW M •«• WtWf iflfAra r^rrtt 
^•mI Iam««« aM ;^« aa »< ll «4 a 

a aaar aa4 *pa*t aa » a aiMiitf la iIm 
f««i a*»a at fliw latM alMrA 
v«aai«r« tiMaa lata laM ala0 VtfIA •AAtTCW. 

V. V*»a tiMl III ■ ipiiiil AMAiMll Tfa «lvli 

Bwat •l»%«i ilMa atraop. aa4 

>• aa paitiaw a»ia tM attaaa^li 

I ktm a4 Mm cmI* tua^* aan 

kMMMiy ^paa aaaav a 
attfev.' ai»t«ff >•• !^ fw^l nay" aa iIm 
SL. linaaii la a va4 « aa aactllraf ••« ta a kl aa« aMaa««a aa AaaM Mm aa^ 

lUr A«f ««• M 

Baa«a aa»alty lMl« aAr M. O. M. 44«M M>. 


lip a lfala«4 •MtTOM 9m^ MAVt Tii»*« aa* aa aaiwa 
aiiM If ^^ irfM la m^mm m 
flaaa f^an ta* %tt^^t\ a»M %a 

trat Hmm Hia* » a f <aa a I AiCitAAC WAktV. 

t 

TaM«r aMa «a 4r««a aaM at A«*« 
|ai*i»a aai aMi ataa lAva 
faai iMT aM«>^« l^aal ta^a aa aar« aiwi iIm* •4»ia |k«M a la mtm aa 
*ta»f •*• ata** a» iM I f 4it>^ a«ai< 

^•V *Ma — x att Wf Aui«* BMM 

a A«» lata 4mk^ atta a 
Ml.ff taav 9a laia 
Wt vWa ia«f IM 
Imp H ap M«a aa aM»aiH at tito 
a4 a*r«%**M Aaaiiaa ffUIICCtt M VAUOCVILLE. OMB^kaaM 11 la a saaA 'aa*ra#ia 
aal taal «MM Al alr»1y lata %m^ %m, 

aa4 a* ««rt rty a»« aa AS 

M la'^M «af* farT^M 
TW> rlaaa4 Mm Hc«4 paat 
>a af Mw flay a^ • a 
•ai»« 1 4MI a# «Mf a Im»« iAm 
R%« M»«ffir% «f«a Al ii«*«a a 
AaaM^ff aa^ a laaa kaarf af 
wat «a wan a^b* a^tf la bmi •a» Mt»««a aiM a 
'<**«' a««^ waaa 

li«». »4 ay ia» aa n t mv ■»*«a«» p»#< 
•MMdfy •« fa# ytrl 

lia«« Ktaawv tot* af Ktaawt 
Maraaa mta iara M»ylr aa »«ia 
■Ma la f>a < fcia MaraftM# 1 

a» >«a >li< l>y H a y A I a Wiwi 
yvM i^tta i« a*aat^ *%liMf A» 
•^rv a* IMW aa tary la a aa»^a.# THia k.a4 af a< 

aitf fa-aiaa*4 aa4 a»« paar^ally tea* 

av»4 •• Arat ckaM l«a a ^1 lAa* 

airr* 

liataiy Maria ^*^ frr ■ il l n aaOr 
a riaajii aaaial art • !• «»«• taa Mii^. 
ff^ia* aa at II at. *«< a. M i a* 
aaaa laiart aat4 aAa aa.na.^l J MVERSIDC 

la Haaaa M»«-'> »«a 

mnmk—\ ai a* •» aH»( 

> Am ia« aanoMr Al IIn Aia*#4 

J*i*« aaa*«at|y Aa^ a»ttv« aaa*" 

ll^a JiMta larat Vaai MflM aai« af lAt ia«a» ira« 
kviaa ai aa aMtt#r at llM Ml i« a 


••••• ••.ai ini 

iMa I life ! It M CAAMAM. 
aaa Dam •« A ta*ai 
k* t «^r «kf 
pa«a«ta » It A la 
MMa a aiaalu af lA* Itaaa ac«i 
aai«4 Af Mm «a«itfa 
iMa A hm»^ aacbaig 

"I I alv««l tArat** aaaata at lii»a it i» 

riaii ■ «MA Mm aac a at at^M af Mm 
«Ua«aa af llM taflvaa ra«atfMaL M 
IMllr TNI IAfl4.tt; tat *ai 0«a9)i 

a« H Atlcaa Ai«it« a««i! «k 

MM a MitfaAMfAaff 

tA*y aaa««lM4 IIm a«<.al 

caMi tet a a«Mf Am*. • 
•aat aaA aafA r*t««a at 
lr««tA aAttt TWy a 
ai* t*A AAA iaia H ( MitA a 

ay af aa a«f«i 

y a#« aaMifr a 

' aa aA«a a 

r«4l |« tiM 

a l0aa» • aa a 

af llM laaai a#« aaa« «f la* 

f«^ tia a aAaft 

ia#« laa raatvf af Mm 

avay la »« n a H A v|r« 

lA aa MM kA# aa4 iiaa* 

a ta^ ra««tMM 

AH » A «iAi lAr a iiaM ^m 
a»faa«a rtta^aa llaA4i««N 

Mat Al««a a Taaal cHaiMa 
I y«ara aaa 


>i«a taa wMi 

AltA IMV >al INati ia# ^« aat*^ Ay 
•y FiCaCNMrS SKETCIL 
la Mm Aay af r»al 
tal lAat iaav Aa 

aatiAMi/Iar*' ** ^^' 
TlM Aval writaa ataw CVaaia 
t*^ «t alaaa » aaa IM ally la •••••^ 

a AM tet IIm*) aartly pAa—il TAa 
aMa Aaat tlM n a aa •a««Mra« 
tiaa af paf mIai 

V 9mm la« tl 

Ir Mat la a H** «••• aaA aaatar. 
• A'Alvaa laaa a* laa a^'Mi* aa 

<t HIM a kka« ««MvM lAr m-^ 
Alfv*A "a^ m^ la iak»« a Aravy taM 

M4«««t Matlatt aM) atill Aa^a 
.«^ Mm alliayla anA 
a l aaii aaa a% lAa acaiiaal 
aal AaiAt aaw tt laaaa iMm •* * 
a«t M*alA ia#a«U A>*alBA aaai^« j 
IIm aAMv aaii ymt****^* 1 ~~ 
la* •■aip<l aaf« ^*^ aatt 
TW Mi>iaa Iara «lai«%a<*4 

lUa^ra amA M. . • 
m t^tMiA ata« TlMai 

•a «|M a» -.auiia mi %%m laM IMA 

"TlM ll«^«^ Ma^i aa^aaaaayaA 
a t^«al Itaa MlM»a «»• wv a^M pa* Ma aataMA ■■■■* i^Ma SHUW REYTCWS •f tftlL* um • 41 BlUGHTON Ml to tto tUwrw I. IM 14 


oic« 
i|M« tea bt I— iHi RMittof «a4 Ivy 

Mr r»<-tit*'t». W Nt «■ Star ia m af tito • mi !• I? •« Hi» part li^«-««t«i 
ry v.-li ^ iM«» Y««r 4«^' Al N*««l »M li 


ALHAMMtA. 

»»tii %U— irwk ^aM* aNMlH^ ('MV «M»M4 Mr Ijm^mm IM M Mil te4 H 

tBi« tiM Umm* •« llM Y 

•1 • AvlMiMtrt^ tar tiM M>— 

4 VMa^ «f 4 PMMM * -1, 4* II 
li« 4 

II m tu 

t|k«« IllM ii ftft Ml «4» pi tiN* Ml v»-«iy •-l»*t»*««r iMla fM-r* 
«•«••«« flf itpA*" Ml <!•••♦» •r«''t«« 4«a* kf (*lMr 

|ln«Mil M» t « tl br AfH •• MiVll# • ««l IM •l«0 •! 


f«»^«ry • f«r^«tlv 4««l #• fl V|IU«« «l P^*^W r«A pt«<iN<4 il ■!!> t«« 44 Cil •■4 fciiiiiMk (4r !uMr«^ TW** (%« l%fll cSm? 9%^ 

fl«ia4. «i«4 MIW m liM> I*** M H ri«4 4lv«M 
•ai 4UMi •• AiMvfir iMr% mmS 

m^m sililMw ftrC TW *v«l p«H ritli rM4 •lU M ^- •ri«r M«r« l«r«lMr Mi4 
i« «4b« til* T^9 hmi • 4«r4 afM* aM^ J •i •»•* M « tiM %rl 4y M« fiM«t»y •»4 M •» 
HatfcMrfi M*i«v«^ h«« MlPV mm^ •• •V liMti •«»«**- m W*« 


4 (r«i •»!» 

^^^W^ ^^^^P Sk •ii^ •••v MM HI «ll» ViMT* ^ 1 i !• 

im«*«» kM#tov M 1^*1 ■W'^ 
» • 4»»y t«i^ Imv«« ««4v 
4* •ka* «it4 *«i«i *«H»- 

'•MT l« «•<• MlWllN H a k* •I T« • •A9 Vltll tlHV<« •«|4 p4«v -4 liv 
I <>• If Mr WMtf «■! 
r«Hii4 • MM -4% Ml «li 
•« M«M M4r«A« M 4i 

•«»* Ml*»««T»«l M»Mi M'-t^ ••« lo •^ 
Ui|»4 •• • r<i«MMi 

N*«* fM4» |tet.*.« wfHi rr«*ir 
^^ w^ 4*'! *« A^lt* (4«ii 

4i>Ml •• «, frvMi liM ■■■Mill «»rftM ■ •»(«#» «rii4 til* 
,41 -W.^ •• •« »tt^m0 hm r^<»4tt-4 4t» 
^1 • !•••>«• •*..«« I •«« af « r«»« « 

•P • 4 '« *4# tMam** •VPliM'*^' - 

•^•••'^»" ' ••• Ml m^ »r«»««MM •!#• i4m Avfll 14 

t] 

•4 -r hmp4 tm99 ?«■ mi »Iw Mm» 
<»I4 W»y - % •«« «f l»4» TiMi 

4#4I HMi liM»<M«HP pipllx HI r^« 

4v iHr w«r M MM r» 
»•« f«««4 itglHy^kly 
lli««lry t«4 Iiir4*^ ta iHb 4«»- *^ 
•kMT i»«y MH« • "MMlm^Air 4*< 
■mil *l»*^ 4Ma4i» ■»! »Hir» 
'»*H«H t* « u^ •# v«r«My iH k4<l»MVH«« If^N • 
••4 ««rM>4 • MM tr( M •• •i. I '•HI 9m fli« ff*>«i«r« •• AMERICAN, K IM¥Cm WITN KAIL r*«r««r IM N«i 


NmI( «f Hm 0i*r«L • •• 4i»» '•• tui Mr*! iMlf tlN* '"MM «# < 

A'-M^hr 4«vMitf I*'— M Im44 4m 

, ' • •• .|* ' •« *^ ii«* •* -W tlir 4 

• • •*. ^ ,«• ■.,#«■ Wl»v ('liMi9» T* 

• ••f •■ ••■4 |»y llkr- fM* *•«• f «y MS « 

• • •4* 4lHI 
I* vr*^ (Ml III* 

«4* Ml* «MmM '^^ • >•«•» 
•#I«V t9» " *-'^ _>i^ ••• •ly 
Y4>^# v««« f t|» 
**^«l iHi^ til <i»ii4p w •• t4» r«M« t '*>M **^ ^ ■^ *'** ^' 

■4»*«MM ♦»» »I M 4 I <N •P>-f«MM ' *4» !»•«« «y* alMMl I 
f •••«•«< k «»4 «•« 9»W9 tW tM «.^4 «« »te» 

4 m -<» » » 'iMiN M«*4 4«4 ••4I» ••m* I J Ijj t| 

"tNM • •cinal^^ 4 1«>»«|M Ml «4* 
I IrvMfe Ik** Uyli 4«PM t| 
« T4# «Mf ••« MM! I* ft«« f|».«* <»..•, M « • ««v^ •«! . .^ |M(iif»iM4 tM4 MmI t|»' 
lit *|^ ««Hl |« '-•%•# t4-M , "■ ■ •" ■■■»• r^y wvMi 
'*•** V4y wi Mfll JK I 1 1 i4ii ». f 

t4»« 
* Ab* »4* M» r«M«««4 IM « «( • k«« 4-M. 4* •••m«>4 •• > 
M f All** • »•«• ■P'MMiH ««HH 

fr<Mi* t. . -• '^^ W««r'lM «l 

f*«w-l •« *h^ 9*-m ••-• kft'lMM MHI 

MM4 • l'«wl M«m4m'4 4 M tk* >*M»4 ^Ml 

Ml4 «''<*• i«IH> mt Vfe. f«l lMl« 

T» tr «f4^ ••••• ■!#■ Ml Ml 

•♦■ ■ % < •• f •• •« ••> 

■ « --m^ • T4^f v««* 

AM» r •»• *« (Ms^ Mb» Iftr II •< rHI k»*«< I • ^^MM r- HLLSNEXT 
(JUNE 21) &f. ami tM Bl C^ • *!•«« O «i» ••I III »• t <M »» « «M m * » • A J •^ « A tB4 .•t •> tM I M featf •I1M9 r«N- v« • • III lit ••••• k«« « «% 111 
M mm <• I lit >•» «f f:» r« 


W« NIEMEYER 


■l V. ir^ 


ii»« r* A A t. 
Ml A*« 


III »•» >*• 
*• SNi »t • r»»t %li 

« * N »* kl« if itl Ml !•« ffti «l4 •• I A «<^ a JL »ff «"» • m JAKS J. IRCCKCHIItOGE A t 9kt ■!••*« 


I«1 M t »• A l» «««A«4»rt« 


M ««*fl9 A Hmttm 
*«•«•• AMI 
M !%•! • «( ll».« 

< %m9 

« ••• A :•• mtmif . ji TTi 

t. A r ■■<#».> 

»»M^ A t^m4 

• A • fMS 

• • I* aii* « u 
•it n» f4 a»> % * B •••«fi*« A Al 1. LAB A A L ERNIE 
YOUNG mtSF 1> CnCAGO 

r ii^4.iAai4 r» i A C A rami A Hi ••«•»« A Or»*ili 
• •mA lN«*»f A 


)MAA ••«r%« fi*liA A S 
•«•«»• A «^»«» %Af 114 %^* A M«.i 

rmm A ■••)•« 
*•«• m A*i» l>«« J B '« A A r A I A « ft*4A i i« ir« iO«» • II.VB i»" I'tefv 0» • W> I. »«• c^ m^ito A ■ l^«a * H^mtmm» ► #• •*•••• A 


o» lAI r^ A cri ttir •'•••• A r*r««« 
A«<« B»M fl^ 

» • A r»«M A*-* A rttmm 

N- •• lia«*«i| 
tl*r^«l««^HM««^ 4 ■»! .« ::tt -•••AMI A f—* ML M. J. CAKY •ABI % ^ m. CAt. »•*•! ^ftt ^B0V «B«« I ^JU^^TS A A»% •^ * •••Wff 

^•A"« T«».«« A 
rA» MAI** 

•WAV A 3i- LEO BEERS r%i vw MAIATAB. B. B •'•A** I 
I ««»• I t«« 

^PVV** BB^fl0 

MA.4 

B*^» lte««ftMA 

t •«! !«»■»■# «\|| 
*««»v •• AMI •^**«»* * •••••. •^••>ft y^iAv AA»M A • A * I* «I%A| i»»*^^ A Bi. 

*•'•• * A»*4 VAVKTIUI • «tt4JI Mi • '•■>• ••■ •HAA«*^« 
l««* A Bi»ia« I"*** M<i«M« »«». •! fw 
N .•«,^ • , . . . K. AT MM 1^ Xoa* ^au a .^^ Uf%tm% •*• •#«•»« • -NiA* •( 

*l' fci > A £4 &.i« « .. iM. >wm m • » A i « Al 


QTTOi SMFTB, Ip. 


Bl ■! »^ * H»«a»«4 
I «••• * *•*•• •4 A«lf I** • AA( A flt*w##l w»««* »«i lA A<»*«-4 » 4 a ■ . . I ^ % t«ll VABI 
»•'•• n. JL «v«rA »**Ml *•*•« «^ 
t*^ o» m%s tm til Ol •"to AT « « ^^•< ??7 
iti 1^ I* ft' ■■MSA<*»1 iMttl f A • «•« t»| Ctt.t»| !>••• r. CAS. »««■ • • A I* «^ JEkiv^ Cantor OFFICK8 %« « t. r> ftf ■ A A ••V I • I w:i I r »^«K IA«< »••«•*« •0t| 
•M tf » 
M A««i « K I A r 
C^ WAA^ WA< • «• ft* (te«it«»r • Av ^lat»r* t«*» ^»«iB*« Ai '•» 
%M«8 uiiiisiAn 
M. GOUWCRC 

CAM AtWAVt AfNIAl COAST PICTURE NEWS •FAttr" Ai ■• ni* 4M*Sr«MMI 

f. »«AgiiA Wf W«M«V W< 

if Uma CWbHi «NI 

MiA llMCv vM A« A Hri Av iai» rw«9*i»« I* 

tit" Ari^ »*4» •f -IVIly WttH A 


Af IA« A* Ma>^ iIm «*« Aa A«a I Ma Win..- •m I t«»«tl •I II TW l^<4v Al«*B IA*«*rM fU ' 

•r««M»« •• !• A* — laiJiA Ay lA* 

» af r|r\*« r«<««M tw !•» 

A» « *•* «<«ry mmmmu !• lA* 
••r«»i t«rr lM«iH«9 n%m tf«»v- 

•fi«iA I^b«Ami M«rAtt. !■ •«• 
ii*A af A •!«»? A H %<» MiAnM«» li^nrtAy ilMk. IA» ♦ r Aa0»lMi «»IA lAf* !!•*• ■*>*« i A«i> 

•y ««iA I A. A*«9«l *<• 

r *•*•».» 

lAv 4*««> llm mt « lar«»<«» 
ll«ry AIA»« Ami A><f» •«•• 
ftor "Mv* N«lr%^" 0«A»t« ar* MirA 0«Al»9 


%«k*«t| IV to M il C AftMi Mii>iil. «• MHi^* Ata »«MV Amvwi 

—*tfm^tj »•« vir^* aif ATI fUlM lArlaf til 
Wmh-AHI flANtA* M*t»« M«A«ir««M .11 •f vA«iA to r«»? !• lAr N < •< M« A»««i BiAi I to «A* II*** 

Ur««W4« •• iA» Nte»4« tAMil^ toaA 
»teir m AAV AMAtMtf afWc Ur»« 
MAft • «M*r««l «l IA« a im I' !•«« •#•> AaM iminr «r«>< IIMI Af Virt»r ii|» * t ;* 

Al «A» 9W tto* P*r« OmI K^«Aft»' Hill If ^r«toi : COHM UTTLU FM $241031 »• Airiiir« U "tW rr«i« •« 

HI wAli* toMi L#«M) 

«r|«4 MM Mf |ft» MM 

i«%MA mA •« Aa *r^«*^ 
M f «r •»< »i il •I lA* ll»AI»yA WvAla 

to IB Mi $9^ IB fW 

Bf lA* M«t«rABy K%«»i*«« i ba if t< vhA Mitf m IBM ««to VHA AHpAt m prm>. { liiUJiB At fAttoi. topAABBfli •••4| 

pir< H B TA» rrfiAB Ml flw «AMt A ' HAlto.* Am* ii|BM«^ lAt toAV Y^aL T%» •*«! lAv tll» « 

to II ABBt AfpA. AlBf A BMU. '^^ ^%^ TW»iX, M>« 

H f IB l» > • BM^^ M« HI 
B AVMAll ll«fry f^iAM *««»fBBA is MA lA 
ry V. Bm4 Oi«>AB a Jmmb If. 

^*AtoBA AA II 
• A«t9» A» Am4 iMtt AstlMip Ml 

MMIMM IAb IMBMM •># H 
A>«A lA* «AAMM««CBM tl 

AMdi'4 A«A ta«^M AAA iGAAmi 
Mm M«c*r« OAM piMlB< tftMt 

Ml Hmm V*i€A tttMM MiiA»( 
S»4 »«AlMMI» •«• f mmA rraAMteA 
•MHA A*^*^ IAb lA* ADVICE TO ARTISTS 

PLEASE READ YOUR CONTRACT BEFORE SiGNMG rf 

ON EVERY CX)NTRACr that is tmutd through the a F. KEITH VAUDE^ 
EXCHANGE, in laree type, is the followine: m 4 SPKIAL imTKE.-llm IMmmmt m ^rmmm kr l*> mammf 
clmmriy ^mdor^Hl m mmiling mm tkt fmem mi tkm cmmi rmct . 
Much confufHin ha§ ckiMix} in rhc past l>y bonkiiiK manacrrt and artitti* rrpmcnfafivn making tiafcmcncs as 
Id the poMtiun of the attitt 4in tlic bill, and cither ctmditiont which were not (iven consideration by the House 
Manaftr when the artist arri%i.*d at the theatre, as the contract which the artist had received did ivit have any such 
onderstandine written therein and the nunager had received nn such advice. 

'To avoid ctiniplicatMins 

PLEASE READ YOUR CONTRACT BEFORE SIGNNG ff 

and have all ctrndtfi^ins stated tticrvin. as |kt abiive; notice: otherutse. arti^t^ wilt pmviikc a cmtrtHcny with tlie 
Ilnuse Manager, who lias no ahcmativc than to live strictly up to tlie terms of tlie cotitract which he has rcccivcil 
(rum the Booking Office, as no pnimi%cs ffun booking managers or arti^V ri'previifjri%c^ will Ik Jicc|>^'ni 'jimj mi^umJi^rsiumdittg mu%i he im^ried im the cumUm^U .'(.■■■ ■ » E. F. ALBEE 
MAKCHCT EVANS w^m t|t4 i» Ar*! • MAMIV WA4.K8R Ckas-AUoff r% *A n 
It rl. «ff MM ?< 4 9»9mm 

rv*Miiir« ltr«N << 
.41 tiM flt imm% ••»• Mr fw iW tlM TO RENT 
Offices 


ATIENTIOri MUSK PUBLISHERS r«<k A Mn»- A KAL OUNCE 10 nnr aQKi m WW ••MOVETTf «• tl • • I UPF ART SERVICEI 

Jios CAST M fTwn; ■. y. OTT '. 

YOU WISE MANAGERS! GIURAN .. 
MARGUERITE NOW MUCH WHAT Mf NIT YOUHESTTATE WRY? WAKUP! M DO SO NOW 


• ■ • iWwui— MAX HART. 

■Mff. NEW VOIUC VABIBTT GEORGE WHITE'S 
SCANDALS OF ItM « «vt*tt CONM A HAHmS >• m h'HONEY ORL" Before Lathering 

Apply Shavaid 
Softens the beard instantly •••F laat THE NIGHT BOAT 
SHAVINGS 


LIGHTNIN' 

GAIETY :-• — ••-*•• €ln«r Mifl fmfisrfilly C#fltMi 
Mil wiliiwg «|> m hm4 mi li» 
•km ll licri*^ It ICtt4rf» BNl 
Mftvr 

mn rr««ii»« wliy llir 
•I tlir SCLWYN • n 

CD. WYNNl'cAltraVAL ft «•«» ir -Mil* •• il««« a«« Ik Mr Ml •r«l«« •i .•• t«-*< 9t m mm •••«• lalMn** af m%. t\tm •ffrt A cliwr 

««mI lirrfM tlw tliMi ftffi 
ll - tlir Y«« CMl UiAyt rfiutcf. « 

t w •! AAtl it IT Willie 

TW cwtirW !• 
te«l Tke lace frrU vrl- 
wfy aad ttilt. 

<»l 5>lia%«Hl to tkc 4ry Uaf4. 
I lira IMC ymm favotttc 

NflV MB0V(. MCV9 HH it4*tMy. ri 

Aa4 aftrmar^, IM 

Ii4i tmd fffr«t«rtit wff •! ^p^ ^^ W««i 4Mf. « 

tHr Mvi^ii UHk ji4l/^\- •MWHPtfMf 

r«f thr c.atmc .4 J^wfJI^ *km •• ^tm md 

Sk^\M4 iM*4 <■«•) Milt 7<i«tliM w li 

Shavaid \ BAUU A BLACK 
IW** T«v^ Ti I i« H*t **M aa«>« *fl*f l%» r»«l»^« W>MI »Mll 

f limMA-v tHiBiB mt Ai If 

> II Aril «I«N l*»MI It^ m ^«»li*«t«r •« tiM ItoMlir Hmjt «*»«*4 lfr« 

wiMilk ia»f »#« ■•« m* 

vtoMI AlillA 
I i».»4 tr<«i l^* It I 
to !*•»• tm »■§•■■#• L |*rN».^ A •li*l •Mt •«« kl«4 I. wlifc tot III* t 

IMI •# rv««ii«9 •« tiM l>»n* H« Vi 


tm Ham ti»*i*4 ••■>• ft IB ft«l 1*1 t|M A| 
MTlf VII 
. - , pBlBr w*^*> a 

Btti 19 «HI • ^ BW »r >— tW AM ««*■••»• 4 

«i -wm nit'B 

VI lMf«Mi9 MMl 
B Vv««ffMMk WiMt ll <>K( H^STHATI()^•^ 

^ T BOOKBINDING C nlMrli mmm r»«»i%»4 villi 
M B«» vIvvraM ««w4 •• |i 
llM IkAlf mt vMra «itf m tatti IftB 

I ta* ikm^mm w-m^^ ^■■p v-^ 

■ ^M«««*« MfcA*r ta* tflrv'ltaa 

I h«4it4»i««<M(« B««Mk0 ••* Jair 
It »• a^tti* BiKiivi |Mft»ti« ■#» » » I BiftBBtt wmv a ^1 •# WB»*a af I B« «l^« MbI •• • »r»*a li'^^MB' A*. «i4*f* i»f« «.• fi 


iiiia* vi»»^i» Ti>i« 09%^% 

llM 'it.rBty iMa* tlMV^pa 
l» la* ■>■! •4»i>» H m» »«#. z^'z!] wiiTD mpcDUTar 

>aB— tifcOOO ACCOii^AilfaT %mt w^mf \ 71. r«<i>t4t 
a«*% • tli4«4 Af 

I • •< «• «l*«l Itarf A%B M V « PROFESSIONAL 
DEPARTMENT 

ALFRED BO^&CO DRAFTS CABLES 

FOREIGN EXCHANGE ITACV AV tf 

MUNIOPAL mmi INDUSTRIAL 
FOREIGN SECURITES ImV r EXCEPTIONAL PROFITS ON 
G0UMAN SECURITIES 

•rrtnio t« 

IMMEDUTE PURCHASERS 


r«rMr raortiMOHAL oiPA«TMCirr ALFRED •r\''K J &C0 2IS Broadway 
NEw'ToRk 
Ar«^«ia» 

■ II 

ir J H I tt I. A««* • 

■• U f»al 

V win w 

-w I 

%f^mk tl 10 «r« •»•! • Mfe 1^ *^ «r« iMMT m • 


▼ABIBTT 
.1 Hi 

A tl 


# • tte Va«4r« itlr. R» in* tWotr* r u 
t 

fANt THE RATIONAL 
VAUDEVILLE CIRCUIT Civctaf Sfodk, ttjtmfiOOM ■ATH.LEASON. 
I. M. HAMUa, 

M. J. A r. K. GOUMMrm. ttmrnth \mr 


If 
i« H, SnViCS TO THE VAUDCVILLE MANACn 

YAH BQUITARLE PLAY OR PAT CONTRACT 
• A STANDARD EXCLUSIVC ROOKING 
C. FRANCmSC I wSl>CHICACO PITTSSURC RUFFALO R08T0N ri -•- c; WiA mt ilw IW^cTI. Mr N. «• >«4 VMk Nia 

» .1 Iir« t« M «•»» ifli Iwr ilwttt 
• •»• 

I ••» RM*- 
IWNI iMMll t« IIm I 
t« It titv «• tUrt ino-21 lit • b* HATtaiiAk Vi II.IR rnK-vrr. «• rVMllA MNItT Al N r«« r»«t« MtMMMiAafMiv r«i 
tl •• MATfwrRt. ^kttntnt%%m vtw '• «fc* *••' -4 W r Ami T % %i*«4nriiJi 1W llNiMal f «iifli Grol 

Ntw YORic cmr 
•• <• H> »«• V •MMIH A 

<*«iiliiR « M« HmR 


If You Don't Advertise in 

VARI 
I 

Don't Advertise 
ANYTIME 

ANYDAY 'O o. ANYWHEPE fll^ III fM I IHC 5 ^OMI M>| » 


s< > I I \l\i IKf« >M) tf •i* ••••£•••«« ^ ■^' * «. • • r -m ▼ABIBTT PACE i HAHDY BITS 

nCMNMNY lOSE roHYOM 

OOU0LE OK ouAirrrr. a 

THAT m A MATUML EVEIYTHIN6 IS G0IN6 UP 

thutn TNAM ramiv. ALAMNMivcnr 

A HEAL Af^lAMI QCTTtll AMD A tUK. 

rwc wrr. tv tiivoo Y • talrmo amitt iviiv. 

CIASIN6 THE BLUES 

BT AL PIANTADOH 

IT'S YOUR MOVE NOW 

TW CNUMM MIOC iV Kirr MLUAMt ON TNI 
COtUMMA HCCOMl W VOU NAVOfT GOT TH08 
MM ITS VOUH HOVC MW MCAUK VOU MO 
IT MH VOUR ACT. TMi QMATCtT GOMC CVtH TIHE ACTS If T^ READ If Vm «i Ul ON Ri SIS EAST CHICAGO, MJ- 


STRENOTH 

AND •i r« «. * Cir^tiiv.-T niNRllE 

OukmCndU 
AND wo« or At-I A4-I rov roi/ Pm« a Hm^t MmIc C*^ Im. 

ky <C«irt| 1%— <r» ■!%.» N«v Y«vfc CMy USF IT ANNUALLY 9m 
XV TRUNKS 
A LCATHIR GOOOt At 
AKE YOU GOING TOEORok? 
■S-lfei * a. Ai 

H You Don't 
Advertise in Diractioii PETE MACK vs. mNNB HALL A 
N 

D COLBORN 
. . ;•■ Don't 
Advertise V' •'HILDA" 
¥ 

VALUABLE mFORMATION ! ! ! 

Farmmf * I w«S t i iflHe failvr^. I*UaU wrre tao tfre« to 
MfJBi reMOtA. J Um a it it I wm a Ftwrr4 (ailyrv. at oiw fcat 
%mmw^ VkmrmMf mam \o he mm. WRITEKI Ye«, 1 %triKli 
it rifM. mmi 1 urn n<lH «lirrc 1 cm write tbe Hf^ wntiac* 
for tlic nfM ^rrfuf«cr«. I m riflll. » jtm |tt hgK Mi4 
write MC in trr«l 9FW9 f%lil. 

SPECIAL MATBKIAI^Ii a MiMite. jret. GwaraiHee^ I 
I »«Unll a ThratrKal Koryci uy e^i a , coo tiwif MinMrrl. 

Jack 
Mtt*ical rmacJi V«*tlrviltr mi4 flvrlrtt^we M f t ri a l nl • va- 
rtetr Ptirt far l«uk. $1 It Adarr»t--S f N»ei««. V»n«^y IM Wn* HHi Nrw W'Kk 


»«Y*f 


WAROtOn TSUNKS £; '^' * f 


<llidp t^oi the Ike • vtM4 if««t t%«r 

ft !• I«f«« If nsrt>JST Zn THE nCUREHEAO. •••r* Iw tfl» (I ^•^ «• til* 


«• t( 

M IT -»- - • •cri 


wtta l«l MMlV • «i«rf it i»M^ 9m SS7il It !• «a 


nmmt4%. iu^ Cri tf tl tii# •ir^i »•« • Ml Atti ^ M^a ^^ ••■•••^ ffvMO#-Vpk OOif^ IIIMPS m ^i IMf W #*«l M %m •«» otia i«r «• BEAUMONT (SS) SCENERY gSg«^r^ ^l g HliS^ ' 


••Vf«OC «»tvt BEAUMONT (SS) SCENERY Am»r mniCM — AMY V. cos A MAMi r9mr9t 
i ter *MUMi .r ; T 

n I T Q V RYBODY CALLS 
ME HONtY 

▼"Mt PuSLIli CHOIlN fAVOOlTC rORSTCR MUSIC PUBLISHCR.IIK.CHICMI I M WAITING FOR 

SHIPS THAT NCVCP 

COME IN 

THt fttiT HtH ClALL AO ON THl MA.l*t T ITT M yrArc r« 

ASSOLffAliatltl icAfMM^N . jorcs. fcv: mipH "STEP 
LIVELY 
GIRLS" 
POWDER REVUE k. lAmw SIT 

SUMMER 
FURS 
3 OAOSIUMX CHJDMHA OIMm ATRAOIONS Ei 

ARTHUR PEARSON 2It WEST 4U STREET INSIDE STUFF 


mt ilw lt> •• HIQiaCHT 

*gjmm^ H %hm AM«tt*r 
Mf to % 49 mm at 


•f %mm i 


M»*^ tlitti M • 
VmT WHil •• tl I t 
I t %**»f I to tW 


H wvmM •«! OnflNH Mt|» I VMM 


••f •« «to a vm n»«« toM ito 


tiM II 
IMI. M 
tto«tv«« Mil iiaft • fWH» »•«* • U m < tor tottw ■»« 4 
Mi4 tto wll M f«« tMi wM AL HERMAN'S sJl ,. Greenwich Village Follies 

"THE WIMMEN WONT LET ME ALONE" THE GRCAmn' COMEDY liUN<i EVER WRITTK^ IT IS NOW RBAOY nJR \OI CALL. WRITE OR WIRE FOR YOUR COPY \m w. 

NSW Van Alstyne & Curtis tT7 II SUfr IL 
CWCACO •ittV T H >My^O»» 
VABIBTT The Greatest of All ''Mary" Soni^s 
T I M f H\ P WW ' M'^ N( f \-K Ballad. That When Sung. Just Twines Itself Around the 

He^^r-t Strings of Your Audience 
Pcdutitul— Either as Solo, Duet, Trio or Quartette 
M^mm^, 

i4Dte/.^ ^M dB 144.^ 4 i«<l 
AMJ A£^ e^ MM ^IM Ml^ ^ >^iUi »f?1 ff^ litlUl^f ^^-"J 

( .'p tf\i] i If, h« ^Ir^l n»fw J dkt \(1\ ^nt M. WITMARK & SONS Al ( (K)K Srw > FOU SAU >l€te ik « CAAtTOai tTIMCT 
•taCMT fttlltf T T«F N KB 1 1 •A«f •• rn KOTvn IVt«t« *V« ■USKnUNTIIG 

Vc Fit Eniirt CofnjMinies 
Aho Individual Orde rs THBATKK^AL 
WARhROBK TRUNKS WARDROK PROP. 
TMJNKa, IIMt 

• O StSSSlLJfVlJSSSJTL t^ r»iii»»« tr«ttk% §•• ••4 lU A •»« '• Waal li«i •■ ■••Vm^ «'M9 hy(;rai>k H iFrMKli CiMMr mmI 

I 'ititu'Si.^ ^''^ Dy«r FKEE tlU:'J 

NOWTOMAKB-V^ 

CTIIMT 
• C*«flMt*« C< M INERS 
AKE-UP MOVING PICTURES 
♦I. THE 


Wll- at ti» C^l ■to* i«l9 M TWir wm^t^ to«« 4^«ry Oat I «^» 
Ort I. %mg tHr Hriafv niNMTOM tOOK nttZi«.riJCMMJ MM PUeN •< Ti Ilk*v4 at fli» kf . I» m* Hfc* •F )itll €1 II li rifH Utm^*^ 9m rr>^vr« %4,tX$ »r« ««Hi iMtal turn llMv4 try •• 

•f* r^ It riMP 

9^^* mm caMMiim if Bar^* ttet 
«iNt» fiM^v an tTfMOFWJMM M OOir • ■If A« ■I M 


<*l 
It '••• H ■< pH Aarl It I VHfe »t * *^'^*>IV »*IM(I» t»«v^ i"» •( k»ll^ tlUM ll tW ifsv Lr«»«- »«r||. •ttH t^^ M<«VI 

•lb* ma ipai p^rt » 
-Ipm Harvy. aa Hir r«l»«« mi tka piay %^. f«-r k* t A« f I 


til* ri at a wmmmMrf tai it tiM ttn 
t wmh iiM kM T« ft m m\ m a 


lAfl. te -rai >A rM c 


tiM Atm^%tmm Miy. M a a tat mmm k«« vIm^ 
kry mttk a atriac at 
i mm aMi 
III lian !• 

TW wtwy 
tiM Ivtal* aa4 it 
f • lat tat afttf Ma Ir-v* a^tiir* 
)ttll A iavy mi »rv«t» «mi«. M,«a vAMt ta vaplait 

tiMi mi ilM NeyvavtH fMiarv na>» 
Iftr Vta «iP^t«r» a« Ik* a»« aaoi 
p*»f ara CV«»| N«»»avtli €*«#iaMi 

f-aal KMM»*rlK#, U » B **4 ll««- 
MNiM Wav^a. 

llM ll«»«*r«|| lki«to«ii 

•a Aa»t«*. II '» W<«t4. a« MiMliadk ^^f«Ma •• A«ii^^»« ptrt«cr« trAniM Tarr,t»#-|F 

H •ll««M» tM lUI 

r«««t»a*4 •• N«« 
Va9« tlk*« v«*a afirf a tavt al til* 

tWiMl •aalk^apv* TIM aalf tovt* ktvly to »MI fcilto n 11 ata mmmrwmd, vMfc IW pfrl 
If an* alM«li rtaMy fttMl W tnrty IB |»a« «ttii Hvr 
at ilM mmti mi a Mi*r alH 
teMa aatf Mi^ «« Mva W- failMr ^M*A ^ atr«r I* lla^fciha i . at l*a«M. m a 9f la kl lUSTWC iOHNSOH, STML *: •«aili Waar«^ III* latt»v 

!• r 9m r. •^>. Mtt4 

lU»i«*M» M«lfe«iM«a Ik* A«m«*. 
Mk kaaa» vlM Im« ««««i*4 a r»^ 
t*lMtt Ml fkw «<.«Mry aa a 

Hi^ttB iaiy kill ly at An*ri 
llto lart ikAl Itoa ■9 a«r Al 
« aaly a«liit«J la rt a* Ik* •«» ikMi Ito MM** *^ *^ ^ Jaaa !• Ia« .»,, •a W» >-!•»>• r ••ay rr>( l*rat«ra aa4 pm ti ra « M«« titt* f^i ^^^^^^ |^><*t*« Naif »• a^^''**'*^ 


ia i — »t ky Ik* WiM«Mii r^a 
tvty TW kt*« I^AtiWt Ml Vklvk 
•=•' »^ Tka Tkwf llkt ©M *^W Ikl kM- ^ ^^ »^ V kAr-« a**! itMMaa»«»t«l 

» tkr pit»mim as fk* 

•»• ^*( 4a»«Hi*- kNM •»«( 

r- 4 IfcrBii jk ii , . MtHM ' !• •vaayi mwmt ia»*.*i» 

k«ika rMa mm i 

%m» •99**mm %m vikit 

A«i.«r»'a AlMt ka alMHkl a^ Aa»« i»« i«Mi» u *• *»«^ M W a M*w 4 |J««^^r«a» l*a«a I «M^« p^%,»amm la# • •>a4»«t* M - k «• •§*«•!• 

, .*.. «.r*.iM« af W r lltoiMa pn^^i « •»-, «ta^««M •• i ^' ..:. •^^ ^k* » .«.* 

••a I ^» >*Tv^^^ ^ ^ .^_ I » • •• •< lib* . fif Ik* *«al. llMk«r« <v-« 

tk« k*f«-Mii laa*a yx ' •• 

kat H"* la ktty •i' >«*»4«m 
■i<ai > Ami wagtk ^» tk* t 
a« I laa* Ika k« -I •^*ra'l*ff 

*Sl!y Ito ▼ A «.r. 
B. F ar. J. J. HUBDOCI^ C«Mnl Mhmiw F. F. ffSOCfOI; 

Keith's Vaudeville Exchange 

(AGKMCT) 

(PklMtt ThMiIra BibHb^^ Nsw Yorii) 

BOWAIO r. ALMB A. PAUL Omi P. P. PBOCTOft by 
S. K. 
• i:m I ■Vi Marcus Loew's 

BOOKING AGENCY 

.MOSS fiMonri Exaoitivo Offices 

PlrtMn BuiMhfy ThMS Si|iiara 

New Yonc 

i H. LUBIN 
VAUDEVILLE AGENCY «. a ■BOADWAT TBBATBB BimJNNC. 
1441 BKOADWAY. N. Y. Cm 
11 J. C MAfnKWS IB 10 ORPHEUM ^ Jit Feiber ^ Shea 

Theatrical Enterprises ; 
14M Broadway 

(PUTN/tM Bl'II.DING) 

New York City The Wettem Vaudevine 
Managers* Association CBCAGO.ILL. iHi —. i ii9MHHii*< m m, roKWAT 

\i::i Ham J«HiN rfHJjacn. 

tk 9L MiMANoN BEN •ad JOHN FULLER 

AirSimALIAN VAUDBVILLS TOVB ocLAcaon pnoto stmio 

cnuRsmsMf PALACE THEAHtC ■UILDINC 

new Yomc cmr tiU^T tftft V Nmy Hdorf s Fmi Tkntres 

HUGH D. MdNTOeH. LM. IT ••■ V«W« ««■« TO ntCOtMMMO V«W 

2i- L y.LO C SpON . 
v*v • V VP 


•Alt Hi • a I. A i SI 'i{.. 
Itat^i^iu BERT LEVEY CIRCUIT 
VAUDEVILLE THEATRES 

ALCAIAn TNEATEE BmUNMC SAM nUMCISOO •«tv « >«»* t»t 


rr< »s. »£: 
<>*«»t 1^ i Mtri •••»•• DOflTLAYOrr 

MA C APPLE TOW •14 aaA tMli 
U»^* 
«« Mates iiAoi»o«t'ft A— weeB ■»••' I. M^* Wr«* te«A CORItCSPONDCNCC. MAJaitK* ii— nil. «"%< 
•>Mr« Ml Ik* t.«4 aft^t t 

11 N f • • K ■ r T iH*ic r^^ fu# Mir 


«*■! • I 
J 
VABIBTT vr m eaf 
T-' 
rc^ 
THE BEST PLACES TO STOP AT LEONARD HICKS 

RmmIboii mo DBBreom 9liO€lt Mk> and HOTEL GRANT 


um CHICAGO 


Cf. 


IH'tJI lft» A« 
AlMAM9mA ipLro- -nam^ l»«r Marry ' 
VMll It •(Ua<«lM«« at ltftvrr%lr« Lf MC - V< 

TAT— ^ 
■iim 


f«*% fvr >a 3 FOR SALE «n RENT 


yfmm THE BERTHA 
•f l» WAiUrr 
pMiy. •■ tryin g >• ••< • m ^AltlTtO •ATttlit. rcU^Httb VttVCTf. CTC. lUMPUS A LBWIR. t4S Wcil 
Hlwft, New Ycfli 

Ml«««t MM H. HICKS & SON 

H7 UMi AvtMw, at Mill 8Ipm« 

M*«« • kttli fruit 4*liv«r*il to PERFORMERS!! 

A HEADLINE ANNOUNCEMENT rai IRVINGTON HALL 
ite«MM» •• 

»■ MARION 
J»«^f<T ••M|%« l^n W IIIMMM rirti •• I •rt MB «f MS 

Is AMmi iHiMi's *A 
«r4* «M 0IVMI Ms <lliH f i« sr* 
■»«•«• •! llM C?lrvl» IMI «Mft «Mmi 

li FURNBHED APARTMENTS «r%Af tift^v«- « ««CA %«« m^tki • •!• •• «■ SOL R. APARTMENTS n*w ?•*« kMttigM iw • t1 M W««l ««• I * • > 47S TNCATMCAL 
VOU CAM tAVt i»Ji •• mi A 

al l( 

«# l1 !• •• THE AMERICAN 

MM. I. LUSAM. Pf9». r*« AI«Ml« l*»i fM. ..I'.N-r^ 

« A4A n «M STRAND LUGGAGE SHOPS 


A>«Ml«4 fv 

■inj" Ai i» r 


W«4»tt -t." •• »^* mm •ti tHil 


• ••» TNEATRICAL DOUGLAS HOTEL 


•«I1 • r«*r »f »f (4 • A «*««!§» I* M»«l '^F'^iBBPi^iP^r— '^'■^m FREDDUPREZI NORA 

NORINE 
ROXY 
LAROCCA WItARD OPTHI HAir rmCL BAMtYMOItE 

wmtAmm 

m. IIH«« awl ■» McCarthy 

ULUAN 

STERNARD 

hi TWO BBIIS" 

MCRCEOB OATMAN 
MAmCLCVY 

p. CiEORQE NIOBE • • 

SULLIVAN rmm ki 

« ntnT '■»r t •wrma 4frn MARGARETIRED LEWIS 
HERTY I I AND CO. fisiim 
Walter Fitlitflr 14 H • ••? . 
«• Mi « «l • 
8CINIC av. 
• 9. & M.^. MIOOIU.YII ■miEl, IMNIi «i SEROmi 

•«N TMB MBXK'AN MMIOMr CW»M*II I •J IP litlt iMI 

CtTV »«%%« ■UBaiSAUTB WEAVER BROS. 

OmCINATOM 

THEFAYNES 


.♦r^ •! V. JOSIEFLYNN « l« »ff I I** ll •« M f 

41 VMh tlM f« 

r« «• W ■•r«« «««r •• •l^l ll'M» • <l I*. KtirttMv AUlilTliMMII If. I jlM H Cm ••^*'^ • » fAIVTA*.!;* % Mi«»v«k Mi4 p*r 4NBI4IIIMA ~*thr»« 

UTAH Tw rw-^ 

«:|^l«lil. («ll%Nli lf«f|IMAIIIit 
\MlM4« NKV. No%'ri.Tf. AMMR 
to AN NATKIMAI. I** •«»«« I. >V !»•• ••rt^l 


•li •« fliv €\ 
i»f*«^« tar flw I • (val Mi4 <«»i NBW nUCNCH MOIWL 
b «l tiM l*ts«t l*^f(Ua4 Ml |«t l*««ll» 1.1. r^MH>«a rAMfll.T M< 
VMTXMtfA 
MAI TO -I f«i • vatfi. . x.i# l>*4 ffi NliMll lar l< WiM* 

r»«i#i» tiM« Htf ^i^ ■awiiwitl» 
M iiM l4*M«f %*4 piftt4««« at la* 
T' 

)«v •! Mr m4 Mr* »Mwm4 lA lAMlrv* •Alt LAEI CRT. 
!«• rm llir *•■« i*«i» M 
l-««4 Win V'-M^Mi apr •W Ka 

Mi !•• Av« kv« Cir^« r*l«r rv«r«Mlt wf«a •»- IMi«M !«>• •»! ■Hil M r 

l»A< •!•••. 

•••^•t«»r# ««vr IMM Ml •V»tM« I|hm 

• ml n 4^ i< 

•r«M«i< Utf. ••4 M •• A 
«AAHm« t« *!»#> A»r>rtma«li— tA*« 

Hill ■ r*« !• ■••«4 •«« •• tli^ •-« 

KiM<AA 

II r KarrNs -v 
rmmitM v _ 

MA A 
«f r*ir W«»rtt* *«•!» H«««»4 Ari 


Mil 


N«r*tl» A. 
pmm4 M tAa 
••4 ailMr 
:rat •MMTAU— ^ 
COCtfMMA llMti^ OfirHIM'tl 

Km* M« 

rAMTA< Maui - Mm 

CUtXMflAI. ^THr R^lM «f War* 

lM»MiNI<»M Nts H<MW !• iir* 
Air 

MAII^ l.««.4r AMflfa 

i>A«r' 

HtMiAMHAV I'MINCMMI. rAIM 
%II.W KITl»ll.AK«» ItlA 
i.M %Ni>« li;«lr. I«ATI<>W4L. N t. M«'A«< 
a tA^ i;««i V-ft 

Wr !•••**«■ P^Mti 
AH miik ikk tMi MMADWAT 
n^w Ycr4 Olr AllraiHwi •! 


RES » • • I 
#••••*•• • • -^ >••••••• • II* Miy tfp* ||r«;r«lk. M 


!• R«Hl hp Hmrrmmm fW« tlMIt %f« Mi II A pttTl llHlf «•«■ kt* 
■• .'^ C»«t llkAl 


^mm ■••• ■•»••. ■■■^ ■••••■ "^ 
tHr r««« lMk« #«trttrt*4 *«W|i uiy » IMW HN*** Oi^< IIM *A rt* 
THE RETURN tlk» •m%mm m !■ Ito»4iv a^^ w te •• ki) • •*t #•>» rv( •« I ftarf Ik* •«i«M« «t ~ltf l^flr tlfV Til t«< iteJ cf 11 
4Hat«^ tiMit M «« 
tHk* •« MM A terf 

k««p« tlir %^ t^p«t«l »y 


m irv* !• TiMi l»«<l 
lll»» laii Ml O MrM> it «l 
• •••«• < ••••••• 


•••••••••< H ai 
•r«>ri N !■ •rMl» rl- ^y Mil r.*:j: Illy) «liilv ilirf ar* 
lli»lr kMC mh ly llMl IH« la«ty mh Ll»y< l« l*^lMl IIM) iMty «wii Jw^ nm 

•m^ •» tli» May N to «■« A «lui» 
•f • ptt^mn mm yvAttgrr* «• totH n •■ 
« miVlMy ^l»tt«.as iMilt y rrtaw* 
■i«»l »«!% ft jpsv^ ■ f ry Mi»»^f HI- 
Mi0#y isM TW ttv««riBAliMi i»*a 
*rM««4 ^ Al OvM Mi4 C H Ml* BMlMMt •# ti ~* 


'» ml ■ ■■■ «»■ fl***» M 
IM k»f Ww fbvfH lto» i« »lto^ lMi«( mm II IW 4wtv t«M •# flM 

tiMB l«M« m» IIM 

Wll%«»«** 
»• 11 hm liik* a iNiiy ■Tz^'r^i'rr .n -^ 

Mm te^ k«« t^a PillllkM^ Ptey* Ilk* '«i> I M to y wliMfe 
Tr^%i NVMA RAUY MEVm mn • •f w»«*lly !• tt to Nto lt«^ • -I «»i Ili» iNit «»• ** 
• •I M llM ^f III* 
irli •« •■MMMlMtoMrt 
-n^i* Ito 

mm to «ltto»V 

rtol ky 
M. MnUUCK ORICIMAUy KEDFOIt ONE WEEK M iy^ wi n i> w to>* ■ — f M 

it Ni .^rvll cf Ml ytoMty mut^mtk Iw ci -AH .4r 


III* kMirf llMii to fin rH Bl Sl mSS: BROADWAY TKATKE rM IW iMto 

r M tolai HOMS. r>«4 Ml «lll|i|l 
•m •*» 

» »• *ll«|*llN flM * l^rin ^MVy :• rl I piiia M y IM llpMl 
•HiflMi* W Miytlto 

JMWr« N*«M, *«tf lll*l 

•# IW A«MfM«» t*MkM»l try P> JMpy 

AMwvMin M«fw iHMM H»y« IW 
Im4 ihi m» l*itklM« «Mi« ft»lrly 
••N WMli toiMM Mill to ■iri^ Kill tW I-MI AMi'llwt tai )l k> llM M« 
IM P I. »■ 

Mi4t«il i W to • ••rftM 
■M»< tratoi **•! *««* 
llt»«M« !•«••«•• TIm 

n to lAi4 MM kirwto \y ■toto«»^«l I %!■.•«•«« lUwIr) !• *VlM llufclB 
totNi llta MrWrtRl Ml avifli « I r«< (•»«4 •^•wvlirMl fMte.««4 •• «M •;<.••«• ||«4hMiMi •#• flvcl viAli * «tot M to «r«« 
pa«« Im IIi»%«I«« !• 

Ml 9«totey «•!• M l II Mli^ • 

tl.i*^ 4|«». •# *ll« tottat I 

vliili llto kMHti^ feHii • 

llM »«««l««« A r f^« «^««ft« ^-M* • rM« l> Ic l^«'«W« • •«« J^« HtflMMtl tiM J««M»M H* 

7f** !'»••«••# I't.^ toi* lw*4 •• • ^ J»«l» 

!• in* Itow^ mt 

rwmm . *• I ft •••I • 

'«•« ) . Ml •«■«»•<•*•(*. iti ••# llM I* 

» llM T|l«*«rM» ^ ••••• !!»•• •<•• ^ _— _ _ IMtM UM 

^''^ ^«to» ii« |«tlt %t^t V! IW ^^ is «^ «<**ii« «4 ap-*** Im****** to*« IIN »»•! M«M AMI 

. •• toM MplH •« MmM •# 
• 4iMl )« y«i(toiklf «mM •» ••« 

IM «»«*M0Mto to«MlM« « MWil 

.».• »(ltt4»*i ««*.Mr« ••«*«»• 
f'«»>.\« ^«« f*«f MP** Tto • ti^ INDEFINITELY ito ,•■'./ -4 • • ', -:: rE'r.JH GOIDYWN DBIWBimNG CORTN 

469 rif TH AV£NL*L. NLW YORK V. A V« 

»r«|MHl p*a}»ii k» 
4 «.r« « . .•* 1 •« a*^ llM ^ttL NEWS OF FUi WOKLD 
wi tk* T«rk llu« la II fer t. 


Aft. Ik • :4 to t^ MADONNAS AND MEN. »f*^ i»^ l» lli» Mr Mft4 Mr* Cvtw H* Na^«^ •• vteiW 
»M* • *••••••••• • ■•-« I I »»♦'• • »»> , 'ii>*»«« TW H A 1 


r«taiy< to •• • «^«.i r^F •! Hto 


• A or tiM to fei II IB Itet !• 
All llMf )»* « •i •! ■■ tl !• «l «li«va •to* ff«r 


tliat to •*•» iNtw f«^ti tlM< If m •r fall «i« IH- pMfcli M» rv 
III— fci»i»4 'H^ rr.«i«r« flir MMwrttt tttm fllM »•• ^r«« «•««• 
!• llM» ■■rv*^ Mr D W i;«««tli to 


A TOKio smca rifM »r «rt# •iiat<« to(i« ta «• L «w tol4 to •mrtmm 
•tlwv to M«« T«Hi « 
r. w«tli tl^ Av* ivMM tr*! H«» 
to tli* ••'»««l MM •• Im«» N**« *r4 ttvttov CN.^«it vnH tiMt 

rtos M««»4» «f iw 

|l*r|f f« aink^lNl r*^ «| !• « llrr 7 Il*ll '«. to •Iw •rf|«r«4r ««■ 
ito« «f Ilk* H^t w •«*<w4.«« to 
Wr^mm •!«# ItoaJFJ •«« at %t^ 

•w to ••<••••«• !<• 
VMM rtor% m — < 

to A A C'*«««^ll. lto» 
I VM «MW kr i i Kii^rr. 
••• to B. A. Itolto vlM 4i- 

f*«r«M« •»4 rtortf llU'ktoT. Wit 

llMM C) «to«n Vtt« Iter I. Il*i*.«l ill- 

fv«-««r Tli» »r1 mt9* ' mr% aM I to 
fiito srlt^ aat^ IIm ■ imi »m Mip»v%» 
toff llto raalMBM ar» ato» »»«i#4 
TIM MHy tot inytoMfc >l » .• iltei 
lABr" rMI«V f ilBtofcit «l ^^ ^jut ^ **** * 

fito »to«» w«««-^*mt 
•• l-r .to Mr 

Cto1«« li^ ll«»r« f*>«i«r» Tvto «# Ito »*itiHM^t«ri • to«i^ iMtoiv 
pri»4wii».«« m«i •ii«9»wi«4 a *-|-|% 

rw« tk •««• iiMi ito pir^mw mm 
Ab fte*f totov »ri#»i<Nr« ««« tteuft 
II A IW*f» fi« to ik*i M s*v«« to»ai 
• to"» •• ••• ailsMy tW-v*^ W4«R»» 
tor Ito ai^vra Tlir Arvi m $Lwmm 
II6M1N6 FttTURES 


A big mmi mtmmdml Thm/lm OvgMii'atioa whitk m at 
t» •fRlist€ wHIi •■« fai4ipta4cttt exhibitor in ewck •! 
vWvctMM. We win cz|>«ct tsck tWstrvi i» pay casctljr 

0«r TtmMm for wrki^ tlic aftttatioa 9i a tMHiitf •! 

•tal^fify €>t mm M^MiicJitM aai tariBtM gtfnMy. Wc wtH 
mtrrsrIiH fMWML 0«r pn-ft^ttto* will bear tW 

C>«r lufMiy ImMs a ■■w lu r ol 

ol tiK fur 

»teiaa 
•I iftih M 

icga. it CM SM te il» iM ifw« far ■iirfYttgat 
attractive cn l rac ti i wttk pnidwrra. wImcIi a« 

•I e»lubtiura vlkjaa tlaa^inc aA^ isaacsal wmmfuum aa «■!% 
ataiid Hivotigatintt. 
banirii^al ray «« r -. MM li a fltra%lit avt hjmm KiiM jr la JMi >oar ttvatfa 7' ■ft-:'- ■; 
MOVING PICTURES RM» • fair trW •< cWmb oI MMldl 


ffwa BfWY I^IVI^I^ ■ ^ Yo«r ilvalret aw MfcfvsriM ^aimc tlit7 wM |4af 
If iIkj |«, m Hvjr »« mr y«i- .f ■■• Wcfhi fiM «rilli jro« Mi4 •• ol A • «« dect llK *.• ir« is a lOMiMMi lo mv4 i Tliit it «»il>nil4r<fl)r tW lint ptn^iitiy rrtt 

i4vaare 6rfotk%. Aii)r MHK|r mh «p ^ mi tmkJbifkm wM bt far 
•al pirt «^ 4ulUr for «k4Ur villi liiaL llow c rr r . It it mv MUfvliHi la OM > i tl > ca fta«Kc al 
iiMMMr k 4iMaMM afw*f tkr trlil prrML we «il rrkmm !• Him flir monry he Hat fiaij fnr liaclL It 
li ike MMf «n«m iImI Ii A&t% i«r o««. It it a firarlKal li««i%--aiii iIk onlv |if triical anr u|»m »tm^ 
|ir mt«al ytmifi. U it iwl m ctort !• "tev «f* att cilArtor !• a pr u ^M i iw g 4tat Aati^g t aai f ita. It 
tiMWMf t<^p<lHr for fW;f > ■ la fta^ aa a fair an! t^ali i i l r Utia. A grfvl aiaiif 
vil rrfTH f»< KavU« dmv la wlira mmm mmit far wgNtd e«li«Mtar ia tfic^ iMMt Itat W-atra iWai ta it. We ki 
mmi iail !• ai is otdrr la Mmriae. We wani iWaae «l» fais at ta Make at aatili n i wf y •«! af iIk af ri 
Witli f>l at la lart. Tliit a tia^ f^i-rV af mm Fr a aclii a r V%m. Write any Fm •( Natiait^ oiW far 
Fim Natiaaal PKlar^i. lac. 

^^pi^f' ■UVIRG PICTURES DRKTORS 10 REniN 
AsmtmsH S* Hi^ 
1250^ Cwt M 


f mm D T»|rlw I May M. »• PHI fb» r< »••■ -Aa 


•im« m»i 19 

iMcusnM M« k( w«i^lk 


i«M It. • l« liMn IB CMtB ^d fhe Spectators LSkedit 

"Hicy liked itf t'' . - f» «f •• »»f rflMV. 


■M-«l If llto '•*it 


Hat n^ Scratdied 
dieB^dLoTdie 
New \bdk Tunes. Stroi^5oifft 


«i« lasise ,» • !•• m» I ^^ H»9m9 K» Wliia M » •••.'^ i Ift ft^ ftit !• ■AtrjMB TftlAL IBT wnX 

I'M* A«p«b«. Jai.« :• 1 1 

^> »!• ^^ «« »f|»»»|-t V.llk Mr' Tkgr liked it ! ocLDinrN couon/OKm MOVING PICTURES 
J K' guns AS Ra sra VantiM. Sht IrMln 
Flirt- Tmt Clair Mt FAMOUS TO QUIT PROMIONG 
AND ONLY MANAGE imiKES 

YlMf Cm Mto Iv^' 
MOIION PICTUIB OBPAmiBfT— PAGU U TO 

MOVING PICTURES 
I 

Itov It TWt *»» ft^a^'f «f Nft«» !• 9 
• ••• * • » ••#•••••••• 

• • • • ••* •••••••••••• RA.M.«^f -VOT. MYDC ATMITlt tcmtli OAAliA* 

•• ito ■■■ I ni «i i.T art- •#«. BEYOND DOUBT THE QUEEN OF DIVERSinED SONG 
%ty n 

4Ml«f Hal wimmmii 

Mfm r#r* THkmme. IJon Ho« 

l«<if iMfvm «! IJoTB H«»#- v^n^ Ib e«t 

•ft pnvrr mt a rral artiM.— AmImi laalHiMi with 

MMk ^fMv IWA fe t ^rwwf Mml. Hew l'«rA /; 

Mba Llor» HotfoMa at aiw« w ft a li^ a Irnrai -«^ u^ iu ^ a^^ 

•f MRk NaiMjr thai M Irat MirM I* •■ lyncsl ilCAO OF HCH mSMOMEMAL SUCCESS lit 

EXTKAVAGANZA 

I Hfltf— k^ MTV 
y ^flSBr ■• any mwwsi hi i 
1. km CiMHiffa." V#v Kar* Ti IJora H 
a fi ta i rarirty atf i» ol lynr of Imt arark ia Imt »iHi a 
al Mrlr Miaa Uora llatf 

•fi 

r 

kM I* Miaa I 

hmik iftHit 4a)ra«l I 

i« Ilw4r ^TMBt. TW ««iat ia «it «f 

f«By 

MANAGER'S PREMOION NOW A FAQ 

B.F.KciTHVAUDCyiLLC EXCHANOB 
CITV JUj !•• If It 5K aMtt >»f Itaa* 
a«rT«Vli01«7» v/ 
*■» 
•» ,• , / i»» nai.kiad k%Mt.Vi • X VMiy ja/n ^ 

;iHUI 
DAVIDOI^ CKlt!E 2t CENTS i 
■•> v^tv fOt^LOL N^f raw TOM( CUT. jura Hw mri G. 0. P. AGAINST WSX TAX aWELL A» LEHSOBN RACKED 
BROADWAY SBOff TIAT FAUD 
► «. t 'r 9m tt to « ••• t'.a» 
at ■■• tit litii P WIMM tl»* •I llM 

I V 


It: It m t«tr» 


• ? ♦! M li tl •I n IILL MIKE IT IIOR GQUTT Mli KETES^ 

(MliaiSMEpARROIIllBAWRYIIIIIIIRr V«to — CAP. TO T«Y OUT SCHCMK Al 
t« FiM hHS «nr. M •• M 


IW •••MS A Mf af trgl «#«4i oaiM* iliMi t^ 9i»- 

ff«r «v • to « It Wt*ll •• r 

tl Ml M 

«t » I •f III* v«n tii««0r» I carciTAM oaiMTcs. •1 t« 


tar «IM Ai i» A I 
I 

r •ktti to* at at 


ATfi 


rcHumiAfBr • fk«i* •« 01 


RBSPAiniMMII 


IIM A ■ A '*04 H 

PM 19 iM^fto ito f« ii .-♦..• ■* II ar 

r l^«t» Mm* I^«^ fm^ •'•9^ to 


It M »• •• 4 tat Mir •lv-««»tr*i -Ak^fff 
« Ito tor* vft^v •» l4 '• ammrw ♦ , 4 «1 


NOMSatTiT M fi ••• toi 


kiMl «f .-•»*4ic •>.• tol.^ 
y «* •ariv .• Jmmm m mm 

CABLES lATLBUESriaK pcMT r»cL msKusco ^^ </lte«l 


ritti f •« 
1^ At • MMitll* «*r*li im It •f • •« tl » to IM AmrriM 

Ml ADB IT Hm ElvttoF •to h \m* mi* N«kMl to W rTMto 
?«HI Mm* O 

Ifft Iwv 

tiMl MM* €, iiM « «•«!« ft 


r« toitft 
IN LONDON 

ly IVAM P. QOM. 
y •« fte 


r 

tiM 

ftoif •t H0*«tM«r *M SMT M tMCCtt. HKM ttot toe ai t r«M« N 
to • «i 

• «torti 

ito pMirt At pvto»l f «• • • •' 74-TEa M lOMIT •ICrafiFi TwatoWM tol 


PttCCM Mi-ACTt. -II IN PARIS 

* 

By B C. BmDBBW 
II. 


ft«4to4 M Itokt •« N • 
«*4M*^1 •#ii*« tort ftovv i» »• cto» 

toii > <t» •« %tt0 rM«ii#fi pttvty •! C • 

tos to««» iw ri«t«ii • to wiMiii II Itll. •to •!««•«« ^«H to 
• €4 iV llM •«« «• Hi tw It 

• •»^«MtM« W liM*ll 14 

lfi« rvtoti«* to i«i#«ifto»i MM 

>»4 vto*ii r^«M«Mi •€ Mto 


A 
r*rfy to 

tnm^ fitoftto*. toMn »to to A |i»» •f tt»rvi« • II4IJ 


AvMli »»M»>«I. Ito4» Aft^ lto«l # Uivnltof^ itoi 

•••(•«4 llM Arm v«.«^MIy •• A '11m 

mtt tto »•* •! tliv •fii 
il«# fC«#ff to*«*«l AWA** M 
A4i««^ $m lAv totoy n iAiM 

'•• tr- |r«f AAto* •iHt • Avrv •« 

• AM* tA« tor •' -«! 

to AM4 AM tA* t»*t Tto §••« 

%MHMi 1>— »»#^ •• ••« fMf« 19* 
IIM »tMm4 90 mm^9§ •» toMi 
Am%« to »«€ «» ••••• »«• A«fr« toi«i 9to>«4 Ib Mto 
•«» ilM sM *fitor wAi 

#ll««A mm- Mt to«»%toB to A t« to A»»NA 

to t^ ••«twaMk to A ftr« toMiii^i 
ptmt 1A» tV*kMH| |*fMM«w Ml 
I ..f ItoMvf f* v«f f»#« Tip* * ' Tipv't 
./^t iMM c»*a 4| IA« •A* »«fAM»«M« r«A m %9m to to 

A* «AAAa4 M llM •••« Ivlviv 
TA» »f«to«««rv •# r^lin toi« to 

AttiAMMy to At«i •A- mi»mm»9mm mt 
CAw MM*«A •■ )a»r« >»M C 
ITA I 
I 

< Itotof ». 

«AAAa»». I. >. i>. 


I -fto«M«r «• 

yvw-to Vto«|- Alt f^ iltoAMBti. 

AW) Bl ilto i t« Ai« f^ ••» rA 

) cto aimI m lAftol 

iBAtoMl 
AA >. AMtol if i»» ft T 

ft < «•»« •! lA* L«««Mi mt 

kf tlH r%*«rA «tortrMMM • »fA to A^« art- ^T I. 

«l Ay tA« Aai*r« ••St i«w IS tA»y Aaii Mto4A»« '!%« I A* •»«lk 

••« ttf iMf to mmmml to itokf •! 
A Aft* MM tto«pA« •» 
AAy »w« iAm -riM r%i to^wto if 

to to to mm^ «m» toAA '*f4B 
A<M». * towi 4>l ««■»<•> •nil Mil* 

lAa TAM»lff« M»tot toiw t*^««k»%«t| •^••^••►^to * * ••f»-i>.r. ti 

(to wmmtmm* |A»**t i* ftcpMNtoaa • • 

!«*# ^to«« Ml tA* *ftr«ft0ai«k iM»t ■ I^MMAf m wmmti vA^aiif* to fe 

ft witli a ««t^*«y •« M» to* Mfty^l. 
AArt I M ^m C*Airti> 4 
C 
O 
N E 

> ■•■i O 

L to »toto«tH%ff 
A A wai WMf VIM IkM' »M«| «« I 

A«%« fto t>Mi»f t. *.. I. ti^y f,^ I IPe«y OTIdl 

I «••* mi lA* M-««i#»|i. 11 fV4lw« AAr lu> IU4 «« r Af Vto* 

i.^ rm^m n. •*« u* SAVOY THtATBI. f«*A«. 
• »A A»f *«ki «M* «• 
»t lAi I ••to* **ftrfi^. Ifct Sill Bttt Ttiiw§'* 


>« il AwANr li-*\>«9 to^MAt^ ft 
iMiMt to««i •€ lA* ABiAto% <A 
I^Mt 1^ «->i tto t*«*ttv Ay tl 
MM \*t«r ton lto«f« 4iMl «' 
toK%« V*«IM%t4 tA* lft«t*i* A 

^••*'* «!•• » M^«l* f » W tW »»« <k*«Mto I tmmUmm^ m totw 

■i.»«r ti.# t«««M| «a« 
« •• lAt Is • W* *f* 't»i> vf IA» 

•A* M. 
•m* itokl 
«IAto< 
>«M»*<I MM •! tA» AH 

ftl fA* 
'A^i«»« 
') • > toHA 

to- « IM4I** Wiltof* 

CHARLES 
WITHERS 

N« m m A*ffto«l All I* ^mo • mt 
^%mm A^M «• hmA mm Uto 

N«*k lAM tf toM MM mt- 

I M to*ft>«y tf^tor I l^< ^fWtttf^* J^tKm ^^ I^^V VAUDEVILLE tAIPiyGN B SrARIED TO 
WffE our CARNVAI^ UPSTATE 
ADVERHSING ON VAUDEVIU 
BARRED BY ram OFFICES 


tl 

II 

••Ml i»« ik*4 ym^ N4I ll«<f Ml 

«v4 •# tm H*« I I. 

Ttk>»% H«« I ir«94 Ate«M VMM vMr '^irVM<«l ^V^"*""^ »"^ «ir»»w*«i ■■■I •« I _-^ ^»^ g. ^ naif fliiW yt i w^P^MiP* 9^m& "«• 

i^MHia* «tll^ tV%««MMIM Mil**!- •-i^ »Mllrr*^ • pt i pMM Ml » M •r- !*••• !•• K»MMIM t^ "^ •* ' ^ 

*MM4f«r«MMi III tilt jliT IM t«r'«ii« IM « r I, in TY i» Itj |ltv«ir#«l M« k#«Ml» * ***^ f|^^ ^'^ * ^ 


• ..*M. »r« •> 'v iiiMn i «# 4«4 »««4 1. f A. 

^ HI stjim wiim?» r *-••"•* jlM ^r««»M« Kim l»«%tM0 IM* rl*» 

m liriT « -UMIAJ W rMMTt 

• iHi 19 i><*«* M*lfe Ik* •( 4 I 

IU«IIM «*«Ntrir IM 
1 •n m mm kM( < _ 

»»« *^mm^ Mf 
r4 \ II i«MM ft. 4mm imI I -^-M> UftT An WUMBkM AfiAfll UVn fAITtlT 
I 

Uliilf'MMf |>"» 
• mM fbr I^MMto « «i»^t I Mr 
• .* II II tt 1 •M" J«M» If fur MM Al • 4i • 'I It' rf «i«t« %r« I WW IMVi^V PMMM^M IK* 0«« Mf tMM k 
•t tk« <*««.rt tk*a M •I ?t •f tk« r%«« ••rf M*« 

IM 4A» « i%t If ■Mi* ^ rcfi • %« 1t««l#Mf !• 

SIU KAMJOCra ly— Stftlie Thrtatt I <'••.> ••M*4 «« tm^ ^riMt MiMy •• '♦i' • I #••«•* m ••»*• i«*y 1 •« M P>v «' If •• If) «t«li ii»%««» VAUDEV1LC? IMVIATIflr 
KFOID TO CMIK& CA Atmrmmm REVUE 


rttti«» I At lh» «MiiriBi««MiMB»'»> OlNilfrNIMC 
■RMUMII •M •#»« HI A«ir«i«« »#>»•> » »**f •f Mto I. A TAB. Ml 1 A f.Liii 33i 'WAiDuirsHnr 

UnSIAUfUTB 


•Mi 11 tlit R*«t«i f%» Al C AfMW I Tm I* ti^ fll9 


p>MiM>«l ts rtiiMM of in* I A 
•«M«w4 fVWM M— In III Mtrly HMa 

ST ttTK 

OpeiK M Tmm My ». «» M m III •• I* •• r«<««i • f'^9 ts «9 an l» tk» tt^ti CMCus Lilt tiMoa ZJT »«» At !»• Mr »ii^ tli» •«••« ' 1^ 

SITtoJl TC Ti^ r«iZ*tr:: kn. mack amcsted tlM fV«4 


•9 ^ 

• •«* mmm A»r«AM «• |i , 

latM^ M^Mrf «MfV «^ »«* I. I** 


tW tv 'M llv««*»i« tl AM M fM ••« I 


•0 lte»4 I »«#m|I|| ■ »»»««»*• »««ll llw « 

A •■I'fMIl «M WM ••■•*• 49« •Hat. 
^ ••«»»• li.^!^ ,, * — '" "^ " 

«• ^. I I.. H I A *> 1^ -«— • — — - 1 

MMBiili Ul l«AFDI K ^H(*V !••«•• wtN w f*«i (cv^ iw«f M^— n •» 
•I I*. 4 -r. • . ' *»-«*»*«^'« <Aa4 •»• f «•< llM tito lw» 


«»^«»^ »♦• lit* f 1«,««*!^ 

to* ma ^Mir* r/unm irtMUfl n cai 
• -•♦w^ «^ %MHii^ «^9 JUS , f 


WlHl 4r«l»«r l^««« |*»>»i4 0« 


rM». rt«|H-« ••^ f»tm>^ f«i ' •*•« >t% ill riWp «9« •• k* fr*** '* * 


rv !• H >. •& MUCUi •r« f'»r» -**« ta ll** •• It 


fl ' ^ •# Ik ^^ /'^ — 

, M* « M lM»««t» *>• ti» vCi • • 1^* L£W CAMTOll 
Hm f«^ VAUDEVILLE Aflmsry FOKUM lU fk*^ mwH »r • •» Aa CrmM4 Art. Lm iEAL VAUDEVUE? tjfiu mmh tiir 


tlw %^r9 H Ml IB T»«M *« MC pAjr *^ •••— ■• for aH tHr 


m a»tii II !.• •••!*• r^ Hr tli» W ri|r.«^ •r i r fwwi ^ Jr 

I • r • « • • 4 iwii— Ti l> t« II itt«r • li«*l«li r «•• aatf it« f««t«rv !• VI • r • • • • 4 M mm km la Ml llf •WY • •« N. V. A. OOMPLAnm. n rttt «lr«n«r «ff M «ll« ^r MtfW VAfw «^ aarr«« fit wi Uto 
t»lM fm Bvay wnk M %m All MIM Sr^tt l«» A »l»VtB8 ft 


M 2t rr-4 C( tai VI t»iii l« rf «ll» »a«*>r 
« til III* AVM Is to fl 


l«M tt. •• \t»^9 ^ 9mm It ••«• IMM II niATBITAI. it'Mtll I > -».%*^MM lUH** H la K N«0ka« WillMMi I«*«ftr4 fk— r«r» af M Ml 
Mra tiMt tiM •Itl FRANCIS RENAULT 

Ht.Tt l:M» WITH 
KNTITl>:i» 

*A rANTAsnc Mvur* 

Umf »M^ (i«M» »> •. I ■>» <■ T1iMii«. M«« 
ilCMIl iACulHi^ r f aai aBv«aMii«( •« K<T«« Mr* tl»t «Arli 

r'« l1 I ••»• M IB lB«Mt|pi«t«i« 

un N KWIM li •« 

ii»«t K#y^ tar 
r wHlHi an* •«« 8*t • mtm Ml |M« MMVH 

0affK»««J lairtiife li IB Oto V4 
tH^Atra llMf II •••-I 

I* »«#tMi iM 

a Biiwfc M H in* 

tl 
IH *• 1MB Key** »«»*«€^IB» 

•»%• «» B •••I _ 

t« te«« a r^BtrBrt A MtMlM 

ABA rt Bi K»f#« BB iMa VHH la IB K»««« r«p«r Bsi lto« 

kM«B IB to Ba»MW B« Mi ^to 

BB^ff tHa ara|». 

»%»B BBtaraJ 

• teiHi rlBa*4 aliBpiiy vWb IL*»»« 

tr««»i BaBi«4 «• iiiaBi i^ ••«• 
••4 B««t f« !(»»•• «« 

^"^^ Ml |1* H«^ at « aMIBavBatiM Buri 
#«»«•«. tB»| «^, ^t ^ BMiMBMB •# 

9** • •••ii. ttlM* k tii»y iiijiii «||4 

«• krmm llM I 
■m^^b a R a 

Ib MI%B8«|0MI^ IHa titot •#B0» Ca Ibt itff «t 

€l«a NM. IBT ^ F i li>»lr tM • 

«At. fl€ A Ca B^CbbA. a W««4 f7«:tt. 
rftMi. jBflWB U'^^rm^f 

dm. IBT Ca. it«4:« 
Ci. Mt9T ** 7 A r^at r B B « V*f|i»iif «i«li MrliBvIN mK KaUy Ba4 ViB« 


t«« lHa tfr' ' NbbpmbI kB4 BiHl 

(^ » tB *^ip4l« B «BB«tlBB 

»«B in* Imb^MbI 
• riaifli «»Bl»4 ky k» KaiaB BM Mi B«i 

••»^ ••■•. If tfcBl Biwll. IB ap^ Ha Ikaa SB riBk 

BB cMk •# f||« iMiBfB 

mmrpmmtmd. bb 

■•€*•• B# BB9 

*■ •■»>»»*■> kla ai^a •# iM 
*•▼. tka B4%«rflili NtirM^k rv««9B*4 M 
»•• T«r« MiTBiBt upr mm M Immi* 
*^^ *••< v^vv iHa tr««iBir«ii iM lHi4 
rpr^%r^ ^BBi K^«« H9 mK »lMi€ 
•(••VM Im4 n»«lMitf B« IMSI B*^ 

•0BMi«« lllfli lllfBBll Ik* lMM«9 BMB* 
««*«i»Bl iMlMt lMBBf««»4 IB IBk« 

aw^y Ma «Bf4." mm4 h^4 alMMt*^ 
*kat k* «K^»M| B«»M .iMSBfbB 

•■■K '^N B« *%m nBB*«f •lAf'T MB 

'tvv VBtk f% Ma Brr««at "MtafB wmm 
T A tlBTT SBOWS IN R Y. AID OOHENT 


•r a IRtir •tl fttii Igy Cii^* Ofttifc 111 i» V r 1^**^ ..^ ^ • . ^ ^ ••••k- »•• !!*>•• «!••* ••'Hll ••H kF •! Wf^tl J Vmw NEWS OF THE MUSIC MEN ♦•»• lf«i»i«« ••• «| »•- !■* triM^ vt«fe »•-•« t r»»«l*r Afi*«^ !• I*r«f«tl •< t • 


■i •< 

l^tli m Mi«^-^ ■* * « *. «;i »o 


w »IV •• t** 


VTi,'^ n%m 91 '•» ^W «^^^9 ^^i^^ ^^^ww ^^^ srUi ** • !••• 

• <i 


►•r •• <> u< 


II ri i«i> «**«tarf 111 


4«t4 •Hi I* lavi (J«lv II I^Mte rlM* MSDE STUFF 


r*f i( INSIDE STUFF 

on VAUOCVIUX «l4 •w^w I W^ an «4«liii« v«li «r«i«r«^ Air. t • tm in* A4 t|i«> ••»• ••• •H $4 fW •« 1^ ri«b f«r Imp tar f tM •• tl m$n 


N* Ml W llA% • •• 


<!••» I. U «l «!»• I' llv N«r*«^ 


H M • »# l»r«l«r jitt— i<i vv-r 

tf I- t IMS -f fto U 1^. VflilMHi iRvriti t€f« liiir ft. ^^»**- "i* ••••• WiMl flpttC^MM 0W4MMS Ml !•• •■••^^i^ MM MM •••■••• Vw#*< PiMn^nS'V ©^W tW MBMV^ rw**^ Vv ^^ •^MIW^^WM^ p^€^w>MMI *• ||i» M. ^ ^ ▲ ^^^ ^ ^a^m ^ ^^ 

A«*«tf wHir IM I iiiliai li»« Hk*wmm l»«M ^M *%» r.».««4«i •««r4 M ipHv '^^ •••rtlMi^ !• liwlr pff«4BH T«»« ito^ •iVatti «l *te tea* 4f m* mmmiii %^ mii^imm TmSSmtf'SmJi 
*««<» <i«a '-MMtm Qmi Mi« 1^ «^ «^& MM)» M» c^MaflMv Im4 ! ntmm^* W ilMv •««« rM»«- •!■»•. t lMa» " i f •ir aM v«« a^ aaai tagi »iiaiMMa« iMaaa kM W« ^m« 
«*i«M M^'oi* •«»%. wtta 

t tM|i» Mi • II •••!• tx 

•• 4IBil«> * *t^ ft Ml •!• 
» Mi l»i« «iMl 4MiP Iv-'t v^ai .— a«« vr ••»f Mti^gaiAtMa N«> a**** ■Ma' it*-«i« 'M ^^ ••«f»>-^« 
f^ <te t aa4 «lal»« la lMr«> Im4 •••mi ■aM l apr T» • ••<» <a^»»Ma 

^'^ ■*'• kM kMli iMaa lav hr ••« * •**•* w«iMa ff^« <•• » ,*aa-* i« i»*«« 
* •^M • kM llM way to ^ • ra- ii««»'a • r4 »• M«f IT aMv aat ka vaMMMi i^a 4- • t«^Mll < 

Ihiot» vrta ?a* aMiMr*rf M g»r«aa t« « rat* Tla*i rrM* 't» i9 'Tl 


M- •• M««* rift- l»-«t.4 IAN nuMCUco orricK §Mm :f rancutco TMIATK BUUNJia HI mC HAVES l "^<^^^ trocn PMCEt ill l» ftA«« Mi H Prtiiii •IAKF IB tlW kf»v ■ta r t mmtmm. i«B» ft- |l Ml tiM 1 SftMi 

•«r- April I 
•»- Cpatty. i*««li !*if«ii«t?. •!■■ II III alMaf ?»l^ir«y rUf !■* a=l 
J«M ItL ll VI ^ Obi J. ll«r%rttaV« >k li •I all at III* 


mrm ry li «. r M0 VHli 
iBt#r«»l iMv tf h« r«i J«MI» tt 


row. CMy Ml* D»l Lai itf« «*«y •! • m imm m l«Wti M« l««««li • r«««» M tW 

tlMiir* H rw ••4 Rf««« t^4 jiMM n OT ■ MVBw ar •■«■•» mrt vim tiM 
■Ml«rtAl iWy te«<» TW !«• priB. 

****** *•• • MrBlllH UMIBJ flM 

Bm4 tk* ^M^^^ ^^^^lA^M^^ ^ 14 riBMti n 4 p liH €*«•» 

B* »lM«rtr«n> I«|M«^ i«BB ta SS'^J^IS'i? ••'■^^ o-w* «^««iTt. At flIW )li«ir bb4 

»y tasaa i« pi** il tiMl #«B» n rit^ Its >«*Bf| i»lF t II «M Bf tte Ir. Bi «ir«r rKHi Bf»«r ■iMiBa B BMA li^iaiM Bl tiM •fBrtlv^y BH hf ABBB r^i BB 

HbHt iBVtvli 9B«B AaplBy 

tVBMty^ ta«ll BB4 Til I 

pall»# lB|9r««4 IbbsIm ' 

BMll vlHi llir«B v«o UbBaibM* stria ib 
•bImMbI Vl0« bb4 wikti« |^B«« pBB 
lB0 iipilagi TIM 0iHa rlw* ib««» 

BB l«trtra«« NMklBB npiMifl. tlM« I* 
BBiW llM iMa kOBBtifnl Ml4 pTBi^ -I 

•B 4m%»^m BB IPM law Bii« bwmwmv 
B«t. T«« bT IW 0«rl» 4» III* 
bb4 !»< 
n il! B bb4 aBttlv kBVB -'Mr CMLLAr 

A BH •# B^*» • »• ik« ■««n 

Al TNt CIIIDOiS 


bn !**• M Bt lllip. «B fair BttMBi^ LOCW MAO SHOWS 

rMy , mm mm rM«( rill BM w^i Baal iB Hbmbb vmIi 

IB. •r«tlBC lB«t«il» BtlB 
piBBt« 
WMll B f<aB«iA* «l I BBBJlllB Bl IIM pAMM BSi 

Majaifcar B|naBr«i« feataAi 

Bl Mm aBwIi Jm^ i*ar^« I SAVOY THEATRE 

IM TMt MtAAT OT 

SAN FRANCISCO THE DUNGEON A »! B« 44 r. IB tWlBB SAN nuNoaco mm A. C BUJMENTHAL * CO., Inc. 

REALTY BIfOKEMS 

•MClAUtTt in TMfATAlCAL fliUUICIIi*. ttASIftM AM* 
CPWT>UCTI01 •« TMt WMT. 

ISO SUTTU STWCET tAM rKANClSCO 9 SCEN ERY BY EDW IN H, FLAG C STUDIOS Cdtcago STATE4J^KC THCATRC BUIUMMa TlMii Wsy. 

>0m Mr 
fw« Was 
Iv Va 


ImH MMT* ttMII «lf tll» Ult«« 


•I •N Viru 


lir«Hi • lMt«« HI « 

IMM TIM ffl* t«ll» r«vl • INMTV •« t Mi •! utnrr MM 
« »^M litilr f^. Mi • Jv^^M t^^k ^A.^v4 4^9 llttS fW99 kfli0 U««4f 
•iMt IM liM fMm Ml fMI ib« Kr««ii w V. T ■ ii ll«.-Vitfv 
tir I H H«t 

r# fv«M KttH Mm. 
A M*. VMIri. tW !• %• Mi ISM HAiM inKHCO 4i# M vMH r%*t I* ti't'^-^ % Ctrl r«B H •HAf^^-fa k*4 Ml «# •• 


r»««ift t1» Vw li«4 4*4 fl 


Terrace 
Garden If t( »tlli>« r>ii4 Ml f li» wi •Mr VMH ftir rlMl^ H^r«c Mi *^ <*• « •% flirai «<ai an « !• • vM m • T« f«»«y 


•f ti •H « » H e4f fMM»«hr »IN| • r 


rMH « 
BAUM Kit MTCItSTATC. 9t %km %m 
Ktrl N« 'V lb kmkm »tm%w^ (*• f« f« 

TUTS Ml* »(.»lMi»* li ^^ 

M a ii i •• Mtf •if tk* frp* t* 
wtMfMi ky MHIi»r< IM« 
••4 HIM llMflMI fM w tl v*ir« m t» r^ 


%• tiM n rM«OT« v»< >f«J rH«H IH Mum A S^^l^VAN 

ClTflTOM TAIIjORA 

.t«li« a4a CHna—, Ml 1% titk r*W Wm IMMI «• • Ml*! •««• *•• #••»••• ••« MM *••••• f«« CAtiat fM«f •*•« ««»• A PETE'* SOTEROS 

-I3th Chair"* 
V^hu 
COLOSIMO'S v\ • »> •«M if *• f « UNITY VAUDEVILLE AGENCY 
• %M»r M«»«V«%M i»»,4i — I «-• 9* H ••«• NEW YORK COSTUME CO. ^^^^^m^jmma MJuturAcruiisiit mi a 
It? M. WABAIN AVB. CHICAGO lUltSnC CHICAM 

^ia la* «» Ml M«i HM te«i 

!••«# tt * iH ««<•« Mi'^i* 

TT «. , .. % Um* •«i4 *l^ 

• «*»4 •'• •»>-«tl»*f 
n* M « I .- •••• *•«• pr<-*tf 

> ' ••••mI»! •- ««*-4 -* -• * .i»f<«ir« 

,.«»., f It If* ' •• laf • 

WH-» ••• I ••« • 

• ii*4-' r-ir • 

?«*«*• f«t*' « #Mi Im*4«. 

t Bt »!»<- -«•• «m "••••Mil 

l««»rv l-tMw4>«l llt« •••#• #•*•-« 

r- - t *l . • 4 > • • • It t|»f 111- 

*. M «M ' •*•« t »>M l ^a Ml 

^ f »(»f • «4M ••• l*>**4 *!»•« 

Till. • « I ^m" 

.- ^—.1 f tm ••• I -• w-^ »M« l« / 4«i / /> /#f>// /)/%%/ C HK A 
^ 1/ ^O HAZEL RENE 

MATS v<;O WWH > C:<WTrMIW ^ 

. . • , iMMS M m mm i r^v 

ii%»tit ft«M«ri I 9^»tt 


CHICAGO^ FOREMOST 
THEATRICAL PHOTO STUDIO 

GUANO PtAMO rvMHKSMCO FOM ALL MUMCAt ACTt 
ALL KINM Of SCCNCKV AMO SPOTUQKT OMNtUIMMVf 
BURLESflUE mm MRNEY ORARD ORfiANZDiC 
WHEEL FOR PiMnC COAST 
un«rMni i»PWf at Wi* to It 
«• «■?•» €f TOMTSTATIliS J. CBAT. D e;- 
a* t%p« At mm Um <M« i»> M mM to 


-rtuT 
• Cf 


ifc«» »<*• ^M^%^^A tti^AA#V ^^^^^^■''^^^^^ft ^^^#^^^ ^^^fe^^M ^^9 V ^B M«r ky tto ,1^ T.r% •• •• to r^, in* »•••«• tkiv^ «f rH m 1 «» fat ft« ito W««f#«i 


ty to%t Ifev T«v% !• 


»!• wii to«« ^ tto !••• c •wr tl 


fm^ it M vM tf« Ai • «# Ai ifw r«*«4.M# tff*-fiMi<i •« M »!• T. Itor t. «k«*9 a *t 


«U M CHMtSTEIIt. I Btoto N»Alry W«li| ^«*^v ** lr« Il»«tlfe« «m ^ 
i«M »>t«ii rt to !• » — -w 


HiMi «««k » • N 

Bt.^; m turn — >•« «. M»Ui» T^i Air. II u-t^ nxm M i. ltMi4to. Ai««l Airs •! O 
^ -« a M A iAMnif M ir* ■AnuM lA&u t apwi 


An tfT. ••SI 1 III! I ' ' 1 N^I » *t«l« I. 4 . • ^t K«Mi« 
«••• ma« M^.«^ l*liM 
••J .IA»« . « i»l »• 


•rSt »iM t. fKOPCCTMl iu«*f rmh, tm 
Mm D»^ii- iM W* 


EDITORIALS 
12 LEGlilMAI f, ^^^^la 

:j 3 . ; i; MfU H§n wkyi i»n $30,000 

t79 Bilittity tv Lilt. cir« UCKAYE NAY APPEAL TO FOUR 
A'S ON RESULT OF ELECTION K'X S.7I1. irvERiui'' miio. 3 V) V ^h0m m Ma*- IIN«^N 
1^ •mi •< IIM •ttf 
imi III •«r%y rwY«>v «iiM 4 tit* 

«|M ■»* HlM terl ■»•« 

b ft ite it»* ft %'i •m • IB«»| mt Mil 

tt«) tM am «M 

Mb •! f fiiL snor scH 
vTiviiwrun DnmiC TQUUET 


tto Atteiittr City try- Ifu riv*4 MS aife t«^ |< llM tw N«r iMi R**ry Al •I tlw •««ri )*li llM^W VtltrH ty •! a •• I Ottr tt»r tiki* 9m ll l» » •I tl %%» tfi )»ll mWmm AU »«>«r Aa «Mi "A ^t»m to 
Mil «•«« iwrtirti vitli • to top 

lly ai li prMlii««^ tto 
%iii y^ ai* '•• •« •^ »y 

!• %■■>■■ PiArttaic « 
tor tto lyiiiag »iyto I 
•a^«M MM ra«*4 CHir NCMIAirS AVTO ACCKKMT. M4 tto toMMtrt MM 

r • #«itiiw ^ •^ mm tto 19 atirf IB WIMU* rto» to to* 
• to tiM wtotoMtf ••#•«» Al 

to to»« t« !«•> t9«f rl r««« •f tot ywM««t»»« B tot) to«« 
M« iM* «to tM^ to*« to l> 

»M« tlft«l* M« toi«« Ito M Y A AT LEAST 1C FttNTi. 

•f ito -1 


if tl 1MB Ml tto t< 4«Miy tito to <* 
Ctofl •€ •»-• »••. tlkAflM 
VB« rto tli » —fc to«i0 II 
• to«to4 «M« atot« vtoB ito 
m Mtli« MiAit m4 h » Umm 
kA ««*Mi« IB f^«Mit •Mil toai 

Ito em tt^M >*tll ii»#B*tto rs^tir^-ii 
CBstoi 

to Brat 

toM^lk tA» 
Bft4 4*« 
Urai*«r« •• B 
Bfly ••• mrn 
«««Ml tl '• toll ••ttot |Mlto^to VBto M 

liiy ilMit <■• ■ > tof« B»t «»« UTTll 0*m SWT. .v« I. I J- i..M^ .«»«'«»< -• 

, li^ ItaMt to tto ttiir«t»« OtvaMMV** «"^ MM Willi H ••• MatV^ mi 
M C «l*t. |lft««« BfMl Hi* 

r -r * T| ^«.«»M A ai 

t ^t^ ltoftar*t *irtl 
BB4 Ito MiMtofI Tto»(iiiM 

elBMB BwMl» ^y €>«••> lv*«i» 
toBi i*^ ito> "Tto aito* 

«iMi ll aa««B itofl • •«• 

■BMfto« i»f*iB>i* Mi to* ••r^««vM 
«tf B ptoy MH MI i< 'l«^ tov-^w^'^ 
to Ito »wW r»toi « «* MAiff Ito 

iMil 9t -WMlMNM A «Ml * 

At Ito ii«M« ili«t |to««*f «*'<t i« I 
llM »»«• to B at W««A» 
fi«*«i tto y#«tow«f 
it Ito totoJ f v»«M 
IB tto t M fct ttot 
iti*% 

B'twtt •*• 

. to to«M*4 lto««i#M BMtf toy * 

|t^ll^..r ricrliAB »<f<Hy to» W*<«^B 
i«l« l«^4 to^lir%««l NiB« tot 

»to to ••t««Ni r •• «ft 

Bt B BUM' .^ •• .1 'I* 


to«««*« tto —m mmm to Ito a^toMw* wMt tl 

to It Tto to««*r«r« «»«• toto 

li«*tli mmd J«to C» ray Ito Ito mm- 

mmd t*liMiM ItoffM BMl iMli 

to« to* ttoftirv BMti 

> •*• <l»toi4 to »M BMI 

ttott m^-t* It Bi»B Ml m sM* 

•r m*» « iM* • 1 1 

A«4» 1 B»«ti« ttofik l^f 

tfl»4 •< tMRpt 

tto PMM* p»t^%t4mm vto iBnytx to 

i«*««M to toBB H vvvV Mvly Pt 

llet#v« Awltoi4 •*%< ifc* »k 

«^* Bl l»«M It Ati*V« A«*«i«<g tto 

y*M*. . MmMA niTiiori MAfttnep Im» to to Ml rmk 1^ ""*■■*'" I ail* lMt«i |-»i* 
to« Ito to*« to»M •#ij._^ ,,,^ J *«KACL£ JMIO JULY 4 

r to toto« MiB tto 

[• W |i*^frf WiM BMtiyiy 
tto t^MMtol toyift*.*^ J««v • t»«4 
Tto aaitMli ItoM B %ir«M Ito* 

*iBto at to»«« tttt% •»«««l>«y a^ to 
l» (to »<»M »r* t«MM to«ito« lto< 
Itorlly totoMii liMto^ aiMy M*4 
toMit i*Mr« fi 4'««<«» a^«i Ptoto* 
h 

#M* lattvr 
i-tol toHlBBi< BBM a 

to*to< toll ami BMto«f*<M ^•«4 «i Ito CwMiM«tofl 

a*M B to B < Bf to* totf«f 

BB4 BtllMKil toM»**MI Ito C*to*f%»l«f 
toBto BB Btoiif^ ItHB. tii lin y Ito 
MttA Tto C'MBito^lMMi Mito* Itoi 
to tot It tMBtoiii B* iBto to* Bito* 
Bftll«« B ttorf fk«« totoA Blii«*M> 
tto y*Ml A* tto nirtiB bm wto 
•• Ito m^tid H %^9m»4 r%«r BBrf to 
Ito* «•» t»r«« Bto tto t«v M*« to 
tto toBr M«« Tlii^y vvr* bI 

to aa»«itt' *i !•>>•*• !.•«• MiA **iM 
to ato« t«mb to !•*•« a»MBMt totorA Btotoi^ b» mi •«•■ !• 

l »Ml*«<H»ty Af|«f tto ff-TMBi 

toirty toiA »«««.%*f««l mm rf tto r« 

«ltoA tovMA 9m9t»f •# tto yttt^iif [*••••# il «r CMy tto 

^ yMMMBi 
•• Ito B* Ito took Bt 

Br«»..rfk»A aiaiH 
l«A B«i4 tto Avitof 

0M ttoir •«*• r««*tvil .(tl 
BB y«rmAiM«ttlt i«i Ito toBw 
bbM itoit atotoy to yvMtoftlBB 
«M toiiMtoiy B OMtoH toto I 
**• Br#«M •>4fy*M*«l to kA«# 

toatoa noiipi v h *»bh 

lA to toiB* •' r^^lto**. 

N to atoi Itol to* i»B« toll 
» t'avtoy ArM <«tl«.| to« 

«*BBt«iy B*>4 aat 

BBri to«lB**4 to* 4*M>tofy 

Btor* BtoBMi 

RCPERTOmE RECdllO. 
Tto totMirt Wi 

!•• ytoin y*t( to r*« Ito Ito KTWA ' I ' •• *• u •■«. .« 

IrtM tto* IJl M . . I 

•— . ^ - - 4 f. . ». 

•it to r^ ii— >. 
(••• Ambv^i toi» iTMtonw to* 

M» Atoll ll I »%•« 

fe •A*.!.** i«i« as to M 

to B to* ftoi*** Jt«*M : 

"Tto to.'i«..»i.i • • ••liivy 

•M !»•%• Ito l« »■.•»«• ',»if 4 mfm% 

tto tototo ••til *y«« totoi iMkt*i 
H.|f I 

to«n.««ir Mi^tfito tii*» t*»wipto«»* 

• 4 •«tok*«« BM»*^t«it t^»md to •« 
wy N r*||«Mi« B Mt#l yir.«« *• 
ttott M99 to^B» to*M 

••to to»B»«« yiw>«f« 

•.^B B^y a<»« 

Thm ••«••• . . i.iy 1* flfito 'to tot««* •. 

to^^ M* ••* % to* f* ..bA • • • wto* *t 

^ >•»••» «*«fB M* I • •«■« 

•* to *•■ ••••♦ •• Ito 

'^!« '*-» mm •'i tto B»«> • Ml** yr»«* 

to«ltor 
A «•• ff< H to ton W^itoff iiBa B«to tto 
AMMktaA to* Ito r«*«to M li^to Itot 
«to«y«My ai«-to .BiK (B^mA* Ito rHy 

t ltorii»A«u 

air to «to*y*B »*M » fi ^ i»y piiMBt* 
M* M«MiA M»« y,^y M tto BMtoMM* 
— ■ — B tiki* «**fe M 

I 4 ».* !>.•* c> 

4^*««l ••tf»»« «M aAiAt**A p^y* 

tori«*^t> l^uiwto 1r«*to •^vv^v to* 

tto* tic^B to •« t« K«« %**B toto«« 

to* ••!! M^tH V Ato to 

Altor«MMi» V • ^,*| 

* i«k^ to « I b«« tto. < • • f . r«iyB^« 4 

Ito ««*«H«**>> iM to<«y A •i- • I . . « ^tow vv^Mtot Vt *tor t 

4 to4 to<« f .. Tto titi* ri^'ib t« ai^ywiA %••' 

**^* ^«» •» tlMM*ii9 v.ia|i>* • t- ' I • • aBm H «#| 9« to 

**<*•"' ^ > ••' * aiy y«a*«i^ iMto 'l.tr.) «|M to ipa*»* 4*- 

!««<<• tr »«««• . 'r- , aaM«l*ato«i bbA a !• a£* totofSB tototo toto aaiM m0tm%^tm^ . ^-^ 
A to to* ytoto to Ito B*to A»«i to| toi 
LEGITIMATE II 'SUVDNS: CASE MIAMST SAVACE 
TOimRE CHORUS EQUTTY REFUSES NOW 
TO KRfiE WnH PARENT A. L A. 
•f in* c% 

Mr At 

I •''««^* far • r«»«t imtar !• ««i --r 


tn liT" ULUfftt I 

I »<a>4 » Til* HW " •MWr^l A ii^ •)••••* 


ilil" L4B0I MT f «tf ftlwwh^ %$t Ai«^ ^ 

<% !!-'%•'• tr •»«• t •'* rMir •!! •••« Ml - 1 «•»• V«« V« «f <4 tv« r*. ■• • •t %i ' »■ %«#>«i« ' ]«»t4 ••tit 
% M«i^»ri •»4 gt Ilk* • »••••»«« far fl^ f^mk'^ rv •"^ f%* 

f* pll««r4 •• •pi ^*«i#* -*'t^ • liNt 
r«*« ' ••t^«r i*W *K^ a^ tf T*«»^' 

,il»» .* Vv^f •• §-.«• M H !• I 
I • ^ri|r HI tK« rtt r99 WHI lli* I itUAi mo or PL4n t« l*»t| .« «*->f '!•««• «• III* 

« * * ^ .♦ Hi •%' 

T*^ t4» t^ tM W ■■■ 

few t'^m M lUirm 
14 LECITIMATC SEASON TO BEON A 
EARLY WITH 3S It. tt li 


•» t^ 


»«**r ». ^ M» H»r ««^ •• 1^1 rMii ttw A IV 


It to 
ii vr JOIEttVIII 
II II ktit ti^l il^y C ■ 99m h«« A»^«*t«'iMi T« t PBva«« Ic ••*< * ••• (k«l •< * •f A iir«i )«• I. 10 Yi Mi. It ^ At tiM 


la««4 tiMA If <J k« i^ lUM itCNMU coarucT dates. H li It >tfl •#•'• « 4«» 4w ■ i««riMiv J«*l« I r«»1 >.r«i VI tfllr k«lk 99 tm m tr«rii • '•» !•• •»«Ml 1) UfTlllATt 


>Mll •?•»• Itox totvli tllM* f I 9m lu *• •n; Ml tiM ^um^m ^•••y *• ftir«*.«y HM to • Ml 
r ttttli MB trv •«• tli»«r 

• «i«ll •••r^MMto M tli» 

F 

f« • »Myy **d 
••VtMA «lft»«>4M» *«rll •• «*ll> J< •t fli» «M»» tMa» !< 

*f l U Mli l»M 'IMS »*«t 

ry i«4«i»«^M ttw !«• •• M0*to aMi Mm 
toi.i »i**>«r««ii» Tt* Miia «p ift IM 
^••* WAS Ml mr* »d»mi •• tK* tot 
•»« * 4m— mim tiiMji i vtM^ t« m 
tiMi tlw tto«»«Af Mliart M«ft«. 4t c«« *..r. , •; Ml tMM» M prv««*t llir f l| ■»• 
Ml»«l •! tW U»<i« <l» «M«» M •<«•• 

Ami mah htm m(kma4 

m paatf #»«l at «««4 tt«t«««^ »a». 

..tMM ffVtol tito toMi »•••* AIM 1MB 

4lka».iMw««l Itoil tW K'f^'m •*'•« 
*«» rr ctoa» l» tW to*« to Witt • • ir? tlw«» ••t •»• «t t , .4a 

;r^':- •.:::toiv .'::i^Mi£:' •• ^ •••••-- - 

• Mt pM4l*^« .1^ .!»« ^^ "■"■•^■•- [•••^^ lto«»r* to« •« 

Thr p un l^tt MM M«« fMlMl M **** ^*'* 
«•!' t-to> »IM Ml»»» It Til* «rtrf»i^ V««fe r«» If tM M tM C l^lli MtoB Cto»rttt tiM 
< UrM to— liai «ll»v lrM« m r«» «' - •»! MiM iw •••««• !• k» p»«t mt « •»-«••# II 

««^^ |.^.^ to# t*^ ill I fc *•• «»• ^a««iti «Mtto»« tiM MiMw« 

MM«»ito l« !••••• ti** »*««it»«ir« Mi Kwi M«« !• M IMVl ••••»« toWl 
<*•»• ff«^ l»«^«i*»« M. Ap»ll •«»^| 'l'*^ *^*'* A*^ Mf* •<« 
f««r M**«li*« TM t««« 04 ilk» l^«i« «lll««ll i» t4tt)Mi« III U«» M»». H.. M^ii «««.^ » J«.,MA, lbMM%.«.tM 11 

« I^^MT ^«»IIMM 4l^« M«M •W.il^^ llM GAVE 

il to 
li * w- rum m ftt h BMir ZICCFCLO FOLLHS. MTt. wWa ilwf «m« 


rMH m !• • • • • »• • • • ' ttr *%ll «• «MltHl III • cr*JSE iMftiw 
VMH 


I Sr«r M* H tl. u c« ■9 ai Hi* Av«l pM^ ••Mini * IB •• • WAtll 


!>» imJS 9i tli» y^ H^^ ^TTi tl» tl ir« * Wi ih m • • t ••••#• • • I If. ¥. C«" * Mltti • ••' lli» 

llM If. Ill» \mm i« «• lllAI tf m l»--r« ■<»■ l«*«4v •■• f 
f 

•I tl *•%• ftMi mm t^m m ^*t 

( I M • \ tmm frmm lt« -4 
«•««•■» lMv» ;• M«rry MaW. ii^«« k«laMr i 
r •mUmtmm «t|«»4^ HvHmi* I^ov III' 9mti^ 
pift|« III* ««««m I'*-" I'*** ««••« Ml»« !«• ••r* K' M •• •■■ 

•• •••♦ wtk«l»> iMtrar t« a«^* •^ •' • ••*• 'fc ••••■ «C I 

t K.* -• K. I'- . - .^ •. .^ triiav I 

K^*4i#»« « 4****' -4 •« Ito 4 •»lr<4 tl» r^Ml I 

• ' ' . t .«»« feM»4 Wrwialil t« IMM. 

u*i4a#i tik- AiM^*- ' ••4 tav ' 

_ ^,1 Y^n iMflli * ■ tk i«4 U« 

t^ •• »n1i|r» i ' • • m |»rMii»f»« Ir *(' * t4« 

«• •! vwMiC ti^vm^m^ «*•* <** **^4 • ^€ I 

tkrar 4«ik»« II wMi tm ^ *»tii |i «4« ••••• .•» n* « 

fe iMttiH ll#i w««1l Ml *lir«» * • ■» wto- «« 
;35^x tfl9 mmm IM 
Ml !• lis ^Snbs at mm lis 

fcjijk' Ilia yT^gto wUfct iM^- =;=fe^r »• <• • * v^-a • I »«•■ • 
'•• **mt» m mm %m m^m Mia m 
v«rv- N« Mfa *1 

INI I f«twi ra» ^M aaa aMW *■ w tsaava aM- taai m 1^ 


^^^ w ^^w^Viy ^0wW^0^^^^0f l^HHBw SUING THINGSw 1^3 * K< It. 9fV««Mi^lF NV Ml 

« iMa af CA^ ^1 1^ 'V*^ 

rtik .»^ slMVI ta* 

•»4 lM#<l (• Mi|»V II »«f ktU» ••4 tl i«a ••# «M •« • •«^farti f i«r Mr T fc »«»% l > » • h»*9 m* m 
^ *l I* tl pti««r» 4irw^«ri ><«i 

*-nt •• a iiaa TlMiMa Tt»^ ii*- < •> 
itt ktiu^ •• tarr*. aM« »« • ft tmtm 
%«»• f'««r« iB aai mm^ §mm9%tr^. f«r 
; r«r 
ft 


^^V« BM* B^P^^ B PPW #B^PC# 0S niVB ^^ ^ . ^^ ^^ _ ^^BB ^^^B B ^■■^•w BBB BB BBB IBB# % blBMVlC BB IMB (BA^B Ai^M^ •• t^M '^^^'•^ ■■l# Bvf US H 

w BBB^* BBMM WI^B. BBAto BB€ A ^ ^^ ^^ I ^^^^» ^^ ^MBWB IBBB^Bb bUB*. wvMl ^^ ^ ^^tflW fl^^ ^m^>^ ^M ^^^^ te ^"^BiB^ BtBBtiPBl fllHBI >*r 
•f •!»• IfeMty Bit It? LOWl. tVAlit vi4 trtttA. 

M MtiiB.. Abb <ipB««B< •p>bpI. 

Nlp^ VHs IMV« B M bT 
c«r%«r BMiiiHBl •iMiH l^f «• bbI 
9»« tli» mmmtk mm Bf TiM INI kt|«9 n? 
ciHMMMT or ruii. 
■iiii iiii •< Btl tl taM tB«^ M 

HI lllB tWfM «• HMte • r««l Mi H 
I JBtriJM ^4 l'- 

rt»9 B»«l it^»mmii Bltk BB fBlfB4»«««ry 
BM^« lk*W k«»» IB «MMMr BW«<« 
t§ •*r*m ilA* 0* r««i« *m IB»tr feBM- 
M0 A*^ Btlt-k «• N Tlivf HbBB • gt Vll^B piBfB B# »r« BB4 BB BB III 9«Btl#>talS B.tll «» ^ B ipBr«Bl|M».«B |V« ■ BB f ■■• B 9B«n«l»ll v^WI BT BM 

If Bt tf« ktB<f Ml iw -■ Bill mi 

MB •« B BB 

llBll U BIIIlBil l TiMf feTMlirvB Bf 1^ *1 tllli 

• IMI Br* T l ><iB g ty ||«^ 

•f toa» •^•liif. II IB mmw m mm*\ tmmw mil |lli4*r^4Bl*4 
«« li<«li tmr mm tB Hbbs ^ hBt mtmp BMll iBBlhtr r«B«»rti i^TB • MB* VAtl tlCitW. »• ^ 14b V Vim B BBi^ 

• ♦ ■' ^ 

Plft. tPlff *4 • SB- te 

IMI«<I ^ B ^«l «f 

VBIIPIB^ VHlU li» piBfB B 

VV lifclBg BB Bt(«Bi^ al Bi 

^Bl ptoB*iMff Biftl 
^^ ^^W ^^^l^^MBBA B« ^BB >*4 N * 
Bf r^WlfBl I 
«IB# II.B. VbB airlBB rMMiBB BB 

MiB ••••• ki^iw MM «lii!« IM 
♦■••♦• »*)HBrt cbJIb 
T«9 


Slr*^ t A -A< • • -»-.t •• •MbM Hla«Va« f^«ai i«9 ^H J^i '^^ ***** ***"* ^'^ **'"' **^ >^^ ''^ 

>^* aVpvtiMii^y tar ^*** ■■■ r«« r< »» •t^ 


tl M< 
It ««• • tl ^•S • m«l 
T«a ItMlM Vi « r*9**imr «M ^ f I ^^^^^^^ ^'^^^^H^^^^wwi'^ ^P9vs iVp^H^ I ^B% ^M^4 ^vlHHB^^ ^UBIp^ ^^^^I^ ^| Wil* JIM wtfH •IT' V«l COLONIAL. 'r • MVCRSIOK. ••4 H4 tn t»« • CHICAOO. JUNE Zl. 1^ AT THE CROSSROADS! •t«i 


MAMTfli aiM COOl»n«CV« te * rmm i •.: VAUDEVlijE 

km tera very (cneroys to mm. km fnm aic 
MittMM 8MtMi. Mofi Jnviag to a cloit afiw oat of 
ptrfect iMft mtr the perfect QrflUMi Orcttit. m^ ofori 

Keith Homoi^ attf active cosfrada 
^xt rear aiui aH dnhiic tiM iMWiier if I elect to play -- 

THE IXGmMATE^ STAGE far eftic04li RM flqr ckoiea of two 
aaHRMta, oaa is 
York to opaR Ir JrIt— liRJer 
M Aotnai, Mi ■ 1 ' V«l tl» ffv •tl4 ::.:;;:^;t:'^^':;f.;?;:-';-^^^^^^ MOTION PICTURES ^^-^^ ■■^\/^^;:'''-{;:-:-;'^-^ 

kavR lafteriRcfy liald foclli a alallar «ipporfiiRity anjer ilie guid- 
: 9mm of oRe of tW fbiooMat dlreciofi attadied la Ika artitlia 

and executive acafa of Iha freatc^t pictyrt pnidRCHig iRMitiitMiR 
Ir the awKid. 

",<i -:..;:'■ V It ia ai vRry beankleriRf ''l^r'' f^ ■';'''''•■ -'-^^^^^^^^^ 

'■■:■''■'■'■:; •oJ very c^atifyinK . 

-^'■■'./\':''-:-^.''y'-':'-y And I aRl very nrjtcful ^;^;^ ; 'x'^.^;.; ■;;••■ a'^^^' ;'.;v ; ■ 

To tet Miile the oMiqr reports nrhicli bovo keen 
ctrcuUtod l e gai d hig my future acthfitieo 

I Je%irc !•• ^fJt: rirher to CRRfc^> ihit I diall take a br.y "if 
J? fhw* mJ 'if my pr^Mrnt vaudeville t »ur anj \*JI then tuk. ip 
HIV iiiifiJ Mcan\ftliilc I have wiihhrlj ^•unmittin^ my^f icfin t 1/ 
l«i jnv fiijnji(omefif »fi anv SraRch 

SARAH PADDEN ..* . . 
AS AN ADVERTBING MEDIUM FOR THE lUEAIRE 
:■% 


-■-'-'■■''''-"-'^^ COVERS EVERYTHING ,v,,--^^^^^^^^^^ 

''VARIETY^ hu Immi oJM by tnivvkn: 

HIE INTERNATIONAL TVADE PAPER OF THE SHOW BUSINESS 

'^ARCTY* wMldjr covvrt oomplctoljr: 

VAUDEVILLE MUSKAL COiEDY THE DRAIA 

BURLESQUE AND THE PICTURE FELD 

"VARIETY* aimt to cow thatt 
ticuUrly from a nc%vt tUndpomt* 

It iiuJcot '^VARIETY*' a theatncal variety papar, with tometliing alwmyt of 
interest to anyone connected or interested in the theatre. 

It alM> gives ^'VARIETY** a double value tu the advertiser, at the theatre's 
publicity medium and as . -■•'^,' ■■■ --:■ 

THE SINGLE MEDIUM OF THE THEATRE 

Advertisii^ in **VARIETY** covert it al— causii^ but one expenditure and 
givinf the most value in circulation that may possiily be gotten. 

When advertising, uso ''VARIETY." It trfl CArry your adverti«eme«l all 
over the %rorld. 
CABARET «M» ^«t iM III %m «4 f^. 'Urn. «l*f>l ««i .'• % mtm* *• fl|k.««r« « «i m ll«l«l li|Pv«to«« f«^ i«r»« TWi« 
tl^ffv •• l.il*l» Mart i«M» f»«ai €%«• 

•mtA% h ■ ' I . •« ft riMiv Mi4 ••il 
> #< >• <l t|r W4««MM * - rt«« 4Mii0 • 
«Afc^ fe liarm. VW «A.. . «• «• I* kMl> i«i»«« «i«% iM r^>^ «»»>^ • ^1.^. «i«4 «fc*t# <«>ii^ ••.<» t^ 

•«rt my ^ ^*m.,». II <• ...» .,•••* ti.i .. .,M . .# 

•lh» V 

• •• « 1 • • • ^ ••(k !-« 

I«'«MM«^ • r* ^l«v nmp«« •( « mmmI* kMTli ' • ••«ib lit te • iIm i » ,^— I ^ *. •»* I . • lr« pa4 fW 

TW firvt f«#« !• y«tt wtth rrMt 
«'«Nr«r ti .•• ilM ftr»i »• r^^MM*^ Ifer 

il. t • It t».. tM»« »f llM iU*>lv« 

•HI il>* » <m*^ f« Ml4 te* M(H tw 

• at • Ml lib* ••*•«« 

l>*^ a» • xf* iktintrv^ tlk« 

r«tfa».- rU- r tl««Mi§li |««alt«4 |ia0V« 

•4 |IWA»« |w4'««f ^«t9 ••» 
« M »i 

• , « '• r« . ■■ * I 

»• ' r !•.«• I 

► mam %m r^»%i r»«i »>• I^V flMf II |-Tl« fliMI»»i T AL COOK 

1j^ ^ Broadv^av. Nev\ ^ ork »t t.. ►'• ( 


wm 
^%^^^^ 


1 t^Mi^ lur. r**k in* »« * r 1^ •t,).!* ^ffrtrfl #i««i9«« t#w 


Ml •flMi#>a M T r? r 
• • Mil pit^ti ttmkt*'^ far »«0b«* 

I*mIa*« 1lf»tal li»««M 

M MN i<n»ir»>Mii ft f : .« . « ti^t 

M«^« «k*«« knV^ |«* '•* *m4 • ••» * 

I f »« • • • t^i ««4 fiMr fb'^i^ Mi4 •ktl »•• pMir titoiv ftjMltf •# lite CAlkM mm4 99- 

y t v4*l Ai ■ ■■ i nn %m IIm 
4«4»»«. TliM *••••«• MMait viM 

H r i ■»%i a^ r«»44 fcn w i <• *#« 

^ •• 0M ^ •»> • »' an «» 

• .1 im^f fbf 1--.^ 4ftiM| pnfl ■ • A4if . M ••• t 
> •# It; kl» mr9 


« Mh. II Mil • It^ « • •• ■ 

mi h^ tm I htm 

It*- 90m m tr«ft4«i A* • •»! *« *i J S • •• 

«Hlb»# til tlM 
kl I ••^ *« • A ••41. 

• ■»• 
lut l'^«il« •« I. ««i^ 


«. I •i».*« r.rlv ni •• Testimonial to NELLIE REVELL 

COHAN and HARRIS THEATRE fi««r V^IIK CITY SUNDAY EVENING JULY lltli. I NEW YORK. Mar 21. IMOl 
No douhf rM have heard of the aad pitght of our mufiial 
friefui Nellie Revell. wh.> ha^ Seen for the last twalve mohIIm 
CMlncd to her bed tenoutly ill at St. Vtncetit'a Hoapital. 
New Y*yrk Miat Revell ia aylertiif ffMi a aenoua lUncaa 
of the ipMie and htr convaleacetice will no douht ha vory 
kMKt covering pi^SMbly a period of several yeara. The ex- 
pfaci involved are heyond her preaent retoyrcea, which are 
ahout eahaiiated 
•WGHTOIl Ve. a committat em^frnti of those whoae names appear 
M thia pate, realirmc this and havtnf heen friends and 
aasuciatea of Miaa Revell durinc her theatrical career, are 
nrfwigint a teatmsonal to be given her at the Cohan A Hams 
Theatre. New York City, on Sunday night. Jyly llth. igjO We feci more than certain that yoy would pers-mafly like 
la assist 
and 

convalescence and relieve her frmi what is the nioxt aeci'Hi% 
of all worries in her p^Hftion— financial neoda. 
DIXIE CUP 
ssist in tome wsy m relieving Misa RcvcU's present needs j 27 tS? viSS>y'tU? Jj^^St 
plAce her in a state of mind that would aasist her in her ' ST? #n«' mLX ^iHrSi^- Nellie Revclt has been one of iia. for many years and has 
ircry often in the past as>iited thcyie who were »n financial 
naod. Wc fed ^utte .crtain that y>a wid agree with us 
when we say that she was at all times one of the first to aid 
thuae in Jistresa. Anything yiMi mi|{ht care to subscribe should be lent to ,'^^wm i w ^'Tm !^* a^JUJSr 
Mr Sam H Harris treasurer of the testtm-mial. Cohan A m!!!^ir9i!^!!!itm\^ tS^ 
Hams Thoi ft West 42nd Street. New Y m* City. 1!! iiliiSrJLZi Z:!LZ'^ tSZ 
We. of the theatre, have always in the pa>t Lnren ready and U^ tm «IM willing to aaaiat whan called upon to aid any worthy cauae ^•^ •■ n i»ia 1^ •m ^ um* 
and new that one of our own is in trouble, we truM that : J||^*i?? ^ ^^ ???,? » \ fir? •■^ • 
cveryiHie appealcj to wiM §a the limiU / : I "^r?. ffft T i^^** • >m — i J? t^ 

•. o »^^ ■■■■"■■ ■ 'I%«»i4l 'tar^ VaaaAft* m^^ ^^^ Sam II. Iliirris SHOW Reviews. 

«i<«i»« X 1 f' •«i ^•m* It I 

«• «llir4 T%» *■ I • MMMig 
•MV rt <Jif« til* fiVllw • IV^ak 
«'• •««• 4rMM#lhPt ii|» ^f twrnam %hm 
Ii«r«lli» I 
Mtti 1^ % *-• ♦- -^ha 
m K^ r*«**MM Wiiig •« - I M9 t«ir f«« • p» #4w f Ma. Mi4 i Mrt lw««li*iv V««ll ll»t^ IA#- 

Mia ■»« li l«k-4 «IUI. A W« 

• W«t Tili» «*«HI Mli tw Mt 

It M 
ALHAMMU 

*«r« lb>*M •at«i«« «li«i tut 

y^ *a_yy •^ • *2L7*tS.l^ 

•mhmtmm V«l mi • It «««r «lfe« V •< 
. Cllf *f I 

f «ll M M HM P*ft« •«ly » iw Me wftH t I Irvi It M wi«* Mie ftH* TmST Mr iThdS iM^ «f. H • CSpMWS liuma*UM^ill!r y 1^ m^^^SSmT *^7'" i »«« \.^m^ M.»w ▲.-««• •1^. pJTjiJ ACTS 
KEITHS ROYAL THIS WEEK ( An. 

AJ^D COMPANY 

IM4.1 IMN4. ELEANOR ARLWCTON. CARL L TAYLOR, and EDWARD F. HENNESSEY 

tm "MISTAKES WILL HAFFEN" 
>*MMMl DiNclM MAX HAH ir AVtBTT 
" Vaudeville Is in Hs Prime" Says Thb Artist Mr E. F J' lltw Ymk, H. Y. 
My 4mr Mr. AlMv: 

la ftmUmg orwr Irflert vrittc* !• fMi, 

i^tfM pt f t ct iMt Wm madr by Hit 
I i«i the aWre r t f crrrd !• Wttm m^ all to rtry tr«t 
(ctffCMMjr •• vlirret er I pl*T^- 1^%^ ^'^^ *■ Tvlva wtwrr I ^yt^ 
year* igo e%rrytliiii^ ivaa •» clHnga4 I kanlly knew Hw 

cof tw i ; • 4iffemit I rr l if 
tW p t rl u n ir . ataii 

»« were, «i4 il iWre wat mi} ttiiiif Im 
ia. I letl yaa. file arti«t 4oet aat kaow hmm kKky Iw ia 
ia view al ttieat a«iiltk>«««, flMikf to yvm 9m4 Hie otiier 

Wt caa ga aay amd everywiieffe aaar amd aot hmrt la amff 

«aaM, ai«iH«lra«. etc. leery Wi43r ia 
tryiaf la 4a wliat tlwy caa far Hw Wtlerawat mi Hm y r ul c u faa 
aa4 lofianlt laktaf ai feel at Iwine. mmi I kaaw al aMay caaet 
arWre tW Hwatrical aiaaafrri h^rt faae la tlw iMlei 
aai irie4 la fet at raiea. ^HaaaaNy. I luvc ar%er keea aa 
ia al al aiy Hwatricat career, mmi wlale I iMve ae%ar Im4 
^ I caa feel that Hiere aeeer will ke aay. lar ikt llMaire 

mi Ike artMt. aa aelf a« tke tke a trical My4earHaM: 

Vaart mi Jaae U re% eieai. We ftad tke iaipwiManat ia ri 
eiMe M aahretaiA^ia Tal»«. OMaHawa. aa mell a« St. jaka, N B^ 
Seattle mr aajr aHM pmim mkete vaairTitle ia flayed ia Hw Uailc4 
States. Re^arta atanlar la yaar W fit f caaw frnai all ^aartera. 

It ia eery frati/%faf mU ae are »nre tke arttala ariS teally 
tkat akat ia keta^ 4aae ia the way c4 im|»ru«raM'at la 
mi a reaJ 4eaire €m ikc tmrnni^^rT^' pmrt tv UmU a auM 
tiaa aa4er eaaiertlle. 1 kaee keard it mnarke4 ky a freal 
tkat tIaa aiaet mm tke part mi tke aiaaafrn a 
iyiWf it ia a kaaiaaaa ia<f. I caa aay far 
far aiyaeM. tkat it it a kvaiaeaa aaaee aad a gi^Ml 
far Ike artitta and tke aiaaafrra. It aieaaa a pUtn. 
ataa4i«f~a raatjpaaiaaaioa af aldtinie ca^dttmaa ia vatMlevtlte: 
it anaaa a k a tl t r aaitniAaJmf betweea tke artiat aa4 the aian- 
aBrTa aevier caaavtsaaa, a inaaaai waere aoevaaeea caa ae aeara 
aatf aettM witkaat laaart ta aaart; it aMaaa tkat ia ifM toart, 
iaMead mi dii H iaf wttknat aay pappaae. there i% faiaf la ke a 

tkat will aalffaatd 
aria krip tke airk < aa IRTaat 4^tk Street, New i( 1 aaa aaly add that with afitatiaa 
la la ila piwai aad tkat tke artiat ia 

TkankHif yaa. aad thrr»afk ya 
■May kMMaeaaca, keltrve aw la at 
aad it iaifre««ed with tkt aew 

n^rJially mi tke war. n r%illt cofdialle far an Hieir 
rka fovea kia frolr««M>a BOB HALL, I) £. r, ALBEE. JIall. CitT. M. criii •J laif aaf^. ii Wc a<dk rvpiadUcad leraaar mi «i €^m ia At laif lia ai rrd«*i AD VICE TO ARTISTS 

PLEASE READ YOUR CONTRACT BEFORE SIGNING IT 

ON EVERY CONTRACT that it itaied through the a F. KEITH VAinFAIlJE 
EXCHANGE, in large type, is the following: SPECIAL MOTICE.-Nm almlmmmni m prmmm ky tim 
•r iht mrtitl cr hit i tm >— wlafiiw imuBininM lA* mrtitfa 

m mmy mthtr thing wktiftvr, tkaU W 
ehmHy wm d m rnd im mritimg mt tkt fmfmtOh •a* fM0 W&Ht 
Urn Much confusion has ciistcd in the past by bnokinff mmnRKers and artins* rrpiTtrniafi\cs making s uicm cnis m 
•a the potation of the aniti on the bill, and other condkitms which were not given consideration bjr #K House 
Manager when the artist arrived at the theatre, as the contract which the artist had received did not have any such 
uiiderscanding written therein and the manager had recei%ed no such ad%'icr. 

To aroid complications 

PLEASE READ YOUR CONTRACT BEFORE SIGNING IT 

and have all conditions suted therein, as per abcne notice; otherwise, artists will provoke a cnntnnersy with the 
House Maiuger. who has no akemative than to live strictly up to the terms of the contract whiih He has recei%ed 
from the Booking Office, as no promises from hooking managers or artists* representati\es u ill be acxrpted. 'Amf uHd%r%lumdimg mist kr im.ufied im iht' lomtrsct. E. F. ALBEE I 
aUS.IU.THOFF 

"» /. •• 

4 % There's Elbow Room at 

SHOW Reviews. tar • M •«l 1* •• %l .t 

.• m-mtm^ Willi 

H. I Ml —In ■ *• vH* Mi l«*r«^H t^i 

A 


«« ■ -» *< 
RIGHTON 

H 

*V'-^ •i^l*' WM » 0W «• I ^ Trv •■<mm Iti • r •-••Ilk I !• « rr««ii r«^ 
•^ l»«l 


««r^ •I'll t|MW 

MM *ii» r«iavt«r« «■•• Wv tw iMi«»t*« 
«f ti»^ ••<• 9«rte pv«M«4 %• W 1^ 

« *lk^ hm4 M •■ tUff^ •«« w«v W-*-«i- t Mi4 A 19^ 

r • • • »•#* 
#•«•«••• 4< /•rj|«i* 4' • # I •! •• 4 4r Jkm iikttt tiinril I tmi • «0 ••4*« «fli*4r OTM llkttt f Hivf I — IMi f^rt of hr^Miitiil wKctr »Mr«ih 


imiCT iMlAlin^ e\^fy 4»f M f t*^ Hitli lk>«ar ftif f I ii»* <* i> > rtrnntt t K i\\ HI** k Ma i ltiiMtK« 'ifirratittic 1 1 M %» ■ttllt^ » .Nf««rtiMi% I^Mtn«'(itK M< Tim lt» (A« ir«ri«f ^ lte» •4MIW flW4 tfttf kM W WBt flf Iv^ VVVI VM* ' fi ^J|i0a| Ml tit^^ 
mt Liw*» ^ ^ - . '•^r 

«rili«« tta^^ tkA« «<«ni«^ IW 

IfcaT't^^*-! » Mtifc^iP"*! 1^ 1 o»iM. mmm ^a^ 

H- jjjHi ** r, ^« • T^^T*** ^** I i«»n- •# ^«rr«lMi« 

It rill i t iVMic • MH r tiifvar*** r viitli •# J«r« ••«••»« ft I fUl— 


• ftr N I Ik* M I • r ■ •fii i««iTM 8 • MftMMM NATIONAL VAUDEVILLE CIRCUIT. Iw. 

r «ft ' ••» 
WISH TO ANNOl'NCK THK t-XHiXIWINC; ■OUTK l>XNI 

and F^IE3^X>S 

TWO iOYS TRYIIIC TO MAKE A UVmC 
<' I 
* V 
•9 

m 1- ••- * 11 

' * fi 

ft Vftftftf »«ftt »< tH » •4 tfl I* 

I • 

• 14 • » 04 


••' tttm • ••• ••• •*«* 

• ••■• ••« •« ft. . SAtf fftliftWI* •• 
««• Vf*«« •• ivfia***!! ff««ft fti* 

• mat citw •«••• •••«•• »•%•• ••v^ 

«*ftf « NrM W«Hi (J«w »). KimrB OOLONIAI^ NIW YOBK CtTV 
t, CMAMLU mKMMY. :£ «•! 


kitol !• N««r«vr. t» 
Vl«ll •lt4 II •• OBITUARY TcAGMy Mr. tm tM A1 m • ^ .^^ ^^ ~^^ CHICAGO ITEMS tw Tm ««« 


i* Tm M |Sw««i^«^ 
MV » iSt 


iwttir llTt» 

.•FI^ r*r« la Ml l»««>rx »9« to Iw. tto 
««tl Al J«M tl. CAPITOL :.VL^ 
tf«i tftt »f «i >• OTI • 61-r5. la • tli«t r»««r» Mw VIM Ml 
^W «»M Mtw tkli« I* •• Hmh 

^ WW MM lil^^* NW ^B mMW mi* W 
^M MM» M»4ltlMI* Awl tow IM« ^ tto c •t II %• I m r o n B D 


M •^•1 J«*^ 
tt witH i««r rail M* Jmi \mw^ 
VMM Msir cp** tli#r* »• tto tell FRISCO ITEMS. .J 

' HM V« tJ^ny M ?l «to« iJVto* am 
ttt« Tlk 
Am I •MH ilMTlirtt* « 

I*" wMdi mm 

I tom M fitokiMtf MWl M«4» ti»V 
Ml at %» Lito««jr aaiir ito «•• 

.laa af ta tl»i« vKlaiijr lui*t 
to «i4 telr to*' M Ito i> ki ry Al 

Ito »tl%i »Mll MMr^MM* N# la tota to Ma 
■It Mifia 4m M*. a*4 «!«• I to M Ito kMa^v 


ar* Ito iitii •tot |Mall«aM»f*. 
Ito liaAlaw^ GEORGE WHITTS 
SCANDALS OF ISSO THE MGHT BOAT Ml tea a t«a LIGHTNIN' 

GABTT ST. ^ ID. WYNNCAKMVAL rii an«r A af tto 


HFF! HNG! BANG! CRASD BOOK ft«af 

I Vftta MMtOTMl I 
tto rf*IH*M Aa4 i 
taa If la^ aant a I arfl Ito 11 

It. taa* ^ti^ iAC« 9mt{ 

jr aiik Ito •Ht M Ito Atoiaar Ii4t K*« Xmk JUST A PAIR OF EYEGLASSES 

WOWCINC 

OBmUM COKUIT toMfti If FAUL DUBAND MMM A REAL COMEDY ACT JEAN (CMkk) MALPN McCOY and 
44 HMk«tf SaM-ljllKW mUL m A PMW MINiniH WITH 

OUI.JA. ♦♦ iHiifftkm JAI'K IHXISDAM CHARUE WILSON ■■■ifc W«fc( 
NMrYwV • • X H 1^ O O M U T • • JO PAIGB PATBTaimi i NEWS OF THE DAILIES ••«Klil«l« St IT •« J«li« M 
TW Nr«r« » II Mt !•«»< >r««# l^rt«»* Nv t3(« Ki^ ««»ll l*tt«l ••! Mi A< •to Afri ky Bi. AM •MT 
KANDY KIDS 
LENA DALEY fl !••«.• •■ Ik 11 |%««r Ai (« la • II t« to • rl !•<«■»« ••• WABDBOUb TRUNKS |ttt«ltf Cl • Uv] •»ttl» tt Cm PUm RmI OMtw GM» at RmI 

B. DALBY. IM-IM 
i««V M cmw. n |« t«»<» ml ti k«» tlir ll» Hi 
•^ II 111 vt«li • Ik* r « •-« ht «V N H( tl HI rllk fl r i«H^I* ffl»» Tmv IMN't Hslte CsbiiM 

c6ney bland 

PBANK COURT 

PROFESSOR JJ^HMSBURG BAtm Ai 


MANAGERS - ARTISTS- AGENTS ■■Ai «fll «»«« "hm Itol i«lr I <• f Jwlf f 

vim 

I Mac !• I ^»* •» • r^fc 


«•' STATES BOOKINfi EXCHANGE 

oriAATiiic TNK roLLOwmc omen 
TIm W«kiter V 

M W#gl ■■■iilpli 

BILLY DIAIIOND CIMCAGOt "^ IKL BlAxAV^ MIDMIK KKOlJC • f A ** I C A ' I • 'I" »* »* *^^»« »» BROADWAY AMUSEMENT CO. OF CNICA60 »mANK Q. DOYLE, (i 

PRODUdNG VAUDEVL LE ACTS OF QUALITY 

W %VTr.D-IN«|4r hw vMi4r%ilW jhi* ^ >v r lUftrer^ PnmA r>.>iMMft. CuMnliAiift. If Mi* U 
^nl•t• Mm4 i KiWf^ ltirl« Write *9€ i»irr Ci%i«c <iill fMiriM uUr« •• %m inM wlial jma 
M(^. Iir«flit. i*Hif|»lr«Mii. wrifflif. etc . «ir fiKeti in i Iih i||«» rail amd MV vt. , 

IS7 N OCARBOWil ST.. S«il* Ol, CHICACO ANYTIME 

ANYDAY ^•5-:°^% D iy ANYWHERE 'fill •^. I J r K r c \ ^ ^ r .1 Uh IKk »sh 

AND 
B. F. KEmfS ALHAMBRA; THS WEEK ( 
nx> jm riuaniAiv 

NKW TOIIK 

THB WEEK 

(JUNE 21) 21) 


M "A DASH OF CLASS* 

KTB MACK • r ^Vm, srr^ &t3 
%"»« »« A4 
finm SAtt'cmrriN !■««•« If Ym Dmi*I AJ^HlM fai >•• 

TNC • • I ca Ct>MEDIANS AND ECCENTRIC 
CHARACTER WOMEN %%»m ulifcialli ■ mt llM »•» 


•I 
H. HICKS & SON m Ptfiii A fli MMi Mf^vit 

^KtETY DmI A<K«rtiM My Usual Double Hoader 

PAIACE (JUKE 21) COCOf«AL THIS wnx THIS WEEK ,A. t ." NmI WmH (. i> V < 


I: BARNEY GERARD'S 
FOLLI 
OF TH 
DAY ff Ml HIAliniAU.Y EMtOKhCii AM» PWM f.MW.I) THB llMt^-HWr SHOW HOCN IN HAN FmANClHCO IN YRAR8 WHAT TUB CmriCS %AiO. mono AY. MAY »$.§ 


!. • • • I 

*%» I »«• F - i**m «•< • ?••» totoM 


I - *• !••*• •• » rivw • Mm ««»«••• 
• • • - «t tW f -• • TW a^ • »• 1 ••• 

* lk<Mal • ^140 • 

■••ft tW I . 4m ■ —a a- •ilk««9' t 
»'^'M a • * ' > 

*to* «•> *U^tA # 

•rt •' »• I fc»^ « » »f t^t >••*•«> 


• •• 


f t TRIH I N?lKTtiyWT> » hirrBW WAH HCOWMI WITH TAIJi >>IT, jM gfT AWI> Ql ALTH. IN^ITEAI) OK l|l AXTITY 
UtIltY* GnAM» •■***'**^ ** *^ *'^' '**** ^^ rA__ili T1bOTii«*l«Mhi« "^^ Hiw' YOMl CTTT 

.%^«f«l • Tkt wmt ttm Ml b to to IM wrt Ml feR frMi ■■ %*H« WAL. OOMtESPONDCNCC CmXTHAI. SQI-AIIR 
— Tlili CTOI»IIAK 

irmAMA rmAKKU^ 

XBTBA aTftKBT PAKK — *t 

w I L • 1' m^' TBBMOWT ^w\\ \n c\\K\\s\e^ . TABLETS FttUKH CLEAMEM AMD DYEtt 
214 WEST Wfdk STREET. Nmt BroMlwAy 

SMRT AND NECKTIE HOSPITAL C« v» KTiLSM -Ttr ''^ "S^tll P>Bi9 «■ «f A IIM l«4 • > «H %• OTttlt IW Br i. WtfMs Bm 
OPRBA NOi-BR-Mrl. 
Oirt cf in* Rl I* !•»• MMlffClaa I f n9 H«1WWI«| SHW-H^V ■■■ «HW •~V«i J*** BHiWMta mK i*^, Xmm mmd 
<;na\i» N4 M'XA PABK-fltor* LuNifta Ml SDNHER 
FURS JmI tl »>• BEAUMONT (£S) SCENERY 

WB ALAO KNT. T 


t«t« •9 > ♦— < Mfti 
At f»C tMM #MM AABt* flttt ftfv r«a tt« v«v 

^ AMA. A 

ffiAiA fm«« ?•«• AvtA 

m « ▼ 4^ CUB BEAUMONT (£S) SCENERY A. RATKOWSKY 

MWmI 
C^QVonderfkl UMaa^-lftiKz. J 
.1 t . >KKMLSy MUSK* €9a 
f , , . .■• • 4flr?y. ■TWP" 
1HE BEST PLAi »>; STOP ONARD HICKS -^ HOTEL GRANT III UMI DMUfvOm StMOTB iMSiliipiif ApartMits ''TtaKMlniaf JMcl Mii»Mil|' CHICAGO 


•A tkt »»t»l tttt tM< NILSOifA COVfIT 


COUftT I* Ml to tiM TNUTRICAL TNI Ml^LtJI • • vw 1C DOUGLAS HOTEL 

vrnAT - 

IP - 1 

t.THK* Vai 
MiOArWAT— V4 

III A LTD — V< 

cniKn-K-rvii rARic 
rAiMioirr iaaa ^ 

^ I AM TtMMTIIB HYGBADB DfW rail §• i n B f Mi., mm •■§ Ani ni STrJ! THE ADELAIDE 

1M-7M nGHTH AVBNVB 

A«MMM«t»— iM •• :;. PBLHAM HEATH INN • : : • m mATH INN MTI- AMCRICAN •«« •vfftif 9Mla 14 HM 9^ '•M ll^lvtM*. «• ••• 


Mi4 fW L4 M A i Edmoodt Fwiiiiliail ApartiiMiits N9«€»>» ■^SX IJt RttTT •- 'n PTHRfrr ti« f«i* t^-ri- ^%S FREE .•!••! onriiiu'ii 

ktiy to flAMl CTEIMT A%l •%«»r« riTRNIHHBD INERS 

AKE4JP 

c. ARE YOU COOK TO EUROPE? HE BERTHA apahtmentr ,•-»••- 

k f t^^ji ^gi4 A*r« I 

litW VOII« CITY ■ ^ *r« tlh* m%%%^%mmm M lii^*^* RVINGTON HALLl*r «i f *.v* tiMiii life* oM ■<r«ipii« v«< 
to at WMltM c-^nmm ,*9^ M |4l.« • Al 
IIM r«l»«M^ «tt|b llM ti ^in<MMi^ fi* tor ARION 

n. V. City Ifl Mw^s ••*# «•«• jAavm A 4iiiMi%« THEATBIC'AL 
WARI>llOBe TRI^NIUi >3 FURNISHED APARTMENTS 

1. C • airt • aaMi at ai tottiA IIM. nwm ■«M*«««»«v 41 Hr-M ^y tito tt^t « r ti m9%9m mm%m r»lr W»*A «llMr4 w««A 
•# Aiir«v«» TW VAito AMt Ahiv af 

••I II If mm vIimIi 19 •* to a It r FOR SUE AND RENT 

tto ^AlftlTIO tATtttlt. nU«M««. VtkVtTf. tTC 
••tCitlAL lOtAI UtN^Ut •€•••••• 

BUHrUH A LKWIH, Ml W«il «illi HirrH, New Y«rii 

toatoiMM ^^ tt»«BaAHMv Ml% %W MM 
tATnA WAMMIOBE TRUNKS 
A LCATHER GOODS 

••*• *•*«•••§ •• tat ••«• MAf 
toMAMt 
• «««A •M4 t«^«Mr« t««i <^NI ttto-W>«»«tf. SOL R. APARTMENTS! ^[^2t^ UALTO UKCia «•»••-»< fcr^ t***« ntiTEicAX. orrrmiii ' ^mw^m 


•»•«• t«- f »«% I »i ' ►* Tl- I WARimoBf: I'ROI'. 
^ TRINKK. %\%m X 

* * ■ te-4 A^^ "^ •••»« »••• mmA aim 
'••• •»• ••« Hi A !•• 
•M0 •r«*#««. V»»A C^^ lA to»*l w«^A»r» I Ni ■onm I A* M «» 

i V . .- • . Tt f>m m€ mt ■ 

i< MEN AND WOMEN OK TlIK sTAi.C i*« k l«i|l«' kVr •< • AfV^h • t» A 


i%a««fl ^ «t ti^ to •.. tf • «•»» • «-M > « tft--m M •• • i|M*l •! < 

I k* «. ( • f * • 

• •« I Mai 1 1.< 

wf |IM !«• !!•'•<•• i * .»« M '♦« . , |ti^«. «i.to« 

McCarthy • »«...■ ' 

ijOTor caop 
OATMAM 
MAMCLBVT GEWE 
MINNETTE PHILLIPS. Jr. 

MCmTUtTCMIUII wmrlmm -am %t JOSIEFLYNN •ILLV RUCKER and WINFRED e^ iAFP.CtOL-S 
MTEI, IMNIi mi SDNBri 

tlN THB MmCAN 

&ri>6ritNI PKATT 

Hit 

|BI*I 


fw tl ^ . . -J ' 
V.'.» KBNK! UniDIO m V. •f 9999 •!••§• \9 •^«M»^ « l««ai SHOW 

NBW nOENCH MODBL 


••rigr 


to 
•I ■M »•• %m mm »•• llb»«« ff«i0*v4.«« •»••« 


PERFORWERSI! 

MEADUNE ANNOUNCEMENT ^9^m4 • • • Mttl •t« IB • T*V*««««B tlM«IV# tW lAU Im l^t j M | «i timm 
47f TMLATMCAL 

VOU CAM ftAVt OTTiatlTVWCVf SnUND LUGGACflHOR 
»r* 1.1. li o ».► W. W. PSOCTOB» 
B. F. Keith's Vaudeville Exchange (ACBNCY) (Pakn ThMtre »r. BOWABO P. Artirtt CAR bodi 
BuOdiiif, 

A. PAUL 
P9mnder$ New Yovk) p. F. PBOCrOB 
S. K. HODGDON ^^^»^ Marcus Loew's BOOKING AGENCY GcMru Ex0cvtiv9 0Hic6S 
.MOSS 
^ 


Plow YMiI J. H. LUBIN VAUDEVIILE AGEftCr m. DC Simmons, ADWAT 
1441 HWADWAT. If . T. CHT 
11 Feiber ^ Shea 

Theatrical Enterprises ootrriATOfr 
MAC APPLETON 
hathmal. Cm IB J. C MATraBWS ki C l Mf ii l!£ ORPHEUM SSS s 
1493 Broadway. 

(PUTNAM ■U1LDING) 

New York City * WB Si MB ml 


MAMOM GENEAAL OFFICES 

PALACK THEATRE BUtUMNC 

HKW YOftK CITY The Western VaudeYiDe 
Managers* Association CnCAGO.ILL. BEN and JOHN RnXER 

AVnmAUAN VAUDBVILLB TOVB 
mvr Ml vow* wo«m to oceewMtHo vow 

OLLY LOG8DON 

^ - - MWft Ma aeT«a«r asMMMafativs •4B taaa^wav • t mw 

^k fwa »i3m«. atvAMat •«• •• lany Riciurfs fmi Theatns 

■DGH D. MdNTOBH. G***?! 

••MAN 'twWttPtt^— LM. BERT LEVEY CIRCUIT 
VAUDEVILLE THEATRES 

ALCAZAa TNEATaC aUIUNIIC fAfI FaANCItOO L»»^ f'T^r U I'M 

al 1^ Li>«*«M aa li«'M4*F. ^ Tl.« 

. «i*< Itai4 l>y .Urtsa •. r^trta •# v» • 
Tarft City Jhm w wmm • «■•« t? M rr4>fi#i af fw A I «OTiy 
^ i\>ta ll*r| 

. "■ ■!■■ an f t— * 

E« Fit Entire Comwinics 
••^ IndhrtdMl Order* 


|. MM i %^ • 

l««A ai^MMr* Ma* <^t a -'^4^9 •'•^ 

WhM« 
H%mm 
msn 

HITEISE »• *«•« •<« • I . - 

«• I « • f • • 

g « r 'i ft M « i .tfti •# la 
a 

I ita actfiMM a«a 
Ml a M»w liw^ii»fw 
rvilj-^ Mil 
I -to tfy m <xN«i'iiiif A 

it<«<j «HAMI*A|J.M lirT«l«»lX>IJTAHL 
IP Ivav •«# «Ml 4^^ I 


fk« • r r af ft 

V f^ r i». •I mm 

I • I •» IliM #•*>. I *.<«•?»• TW 1 I* !*«. • •# lac ••' • *A« r« • I* T« I \K ■ ALLftlAKSS 

ia». JKJp * ^ '• ■*** 

ra'icoTi^ 

wi sf vta*a 
MOVING PICTURES iMHll . Jt INSIDE STUFF 

ON PICTUMLS «•• tiMl to —I |M i«>WM v«^' t^«p« rv •••■••v •• •«* lliifc W w «• tMS v« 

if «M r««««»«r WHITE UES. Mtr ttiMMgtH !• W #i«il •■•«« Ma r 
<«r t««i0*v TKM «l( 

IM W4V4V tll%M tl 

T%0 9Uw T.«t% tli»«lt# l^M rti . AMON G THE W OMEN j 

»w ■RviHBiOTV ^•^■■^^ ^B* 9m W^^^ ^VVH^ v^i^^ ^ w^m ^V^B VI*B Mit 
--•^ 

.»«M HI *W* »*«tv M •t«l V *li«t rtitw )v« V •«• •• ^ a^^ ^ ^^ A^^ ■^^^^^^^As A ^^ "te^^t^ ^flVMHB^ v^A ^•Ww ^^V^^^ ^HHV^^P B'^WV^V ^W !■■• BP^^^^fc^a VWm ^^^A^^ ^i^>^ ^B ^^^V ^^^v fvAf^k ^tf ^A^tf^h ^m4 ^N#te A ^^^^^B • rri A 0». ffto If Hi* I* «• 


tVMilMr v««M MalM • •••« p^^m* lf# »it<i'4 «*• ««i» Hto •• •! 
•!•»•' TW pr» i »rty m tlw m«»^ »•« »iwi. <Hk^ -i«««<^ tiM ^»i«« if tl 


(^ At in* t«< rif% •I iiM nfin 
«i «i^ m h9%. am Ikalf m Am* M«» i«C«4a 9«^ mn% Hm r« tt t« tiM IWi« Of tlM ll 

vttn t1i9 f«# cf • A*tr» ^aAB INv 

in* li«J fe^^ Tfmm. vrtk l»«9 I 

•«•• it lA • ritH tH* tl»9 0l4«M« ll • IMt HalM M tft»< t*4| l^>« liiMM t# tlM 

iar««^ Mi tw r «■••«»•■• AiNv If* •«• ••« 
^ff» iPpar«««^ *t«r *t»^f r*^ ' • MilA««»« %m • ^««# tli*l <f lf««Mv 
V«iL v««* ilM «ii^^t««i«i ■ 

(Mi lA«t •««« Ml u 

•r »! U Biii %%0^ rM*M t< if llM 


Vfl* ^l»«l tiM IktMW «lM« <4 SPORTS N I. If 'A* lA V«A Tis pi— iiwi !• T-MB O Uf «»-l J«f Ml •! 
if *«4 WiMiMM VmiL M !• WiA<«»'«M4 

Ml ^*m t« • ••••««- 1>« tf BiM»«#« •M'A • 

• IB «« •««' t|i» «>«AiAi«OT « • 

r« ii»Mrt TA« M»r«TnB if •» to H«« M %*%mf4 mm ito« 
Ito«ft4«%r ttoiiBNi« i«« o l.«»^,iL IwM It 
A«toi M •• pr«4iv« to p*.* 
t«w« f tr 4«««% M« M SMi •! 9«to 
i» T«»* ltr-«^ «f tto« T««. 
•••A ll«r«M Mtirf. t«r. to M V <^ • cr#s«t«i« AfAt wto« toia 
l*-«MMMto »• rwito ItcVito liMik«4 

Mi4 M to toMM« lM«r«>«tor m4 I •#! •• •••nl W ll tAi U«t«r r<4M»« 
H u tmtk m mm Kilitotoi tototo 
Ato* At««^ hm 0* l.«< r»H I. ft «m! Mw «• •• 

l«*V A.. V»v.M M WlTl MI. 

ta •« l««-«^ -««« Wm m^•*^^^ !•# toriM a«Mt 

l«ANlt*M% «< tMM ••# •« ■ 

4«* f*< •• toMtAf^ii^S N'>i Ik* to !•-• 
t*w<^« r lAiiiii^ l.«v «M»«<«M>«i* 
w H««».«^««^ " «A# «IM <«■ I ilito »«*•€.«« tM Otoi^ito J itotMr » ^ M« •• ••-♦ ••«.• ;... 4/ «i«to ; •••»«^ fto# fA«r«to»i«tf « A«M»(rftiaa •<»««• •! r*«*« ••• »*l lto« 

to* 41 «M*« A^ 9i«*iig«4 •*# MAvry •f d^<AA 1 il1 # toi to-H^ 

• «to» t«4 M tA# totfM •• toiWi-to M to Ar««Mig 
ry04 Wm^ •* »«•» vi*toMl %• »^*« ^ !>••• 
M«C to«» M«r#«« #• J<>to«Mf |MM»i« 

ito M rtototoAi W i4f • to m toMB to«to« *4« sf 4A 
'«'' tv. tto» t ^i A«M«« vttr iM* M 

!(«•«•• 4*M#'9 l««^<^ •»*•«• 
««NitoA«t axto ?A» V< toi«A tor r^ taito I. i«<*i»«»*« Tto* 

I ■ %l^ -§#• I'H t 

•« > laliiii 4if '« ifli 

MliiiB*<4 • fi •• ti»t «4 

W ••vw'A tov • 
MOVING PICTURES •A:' :'■■:(: ■< 4 : ANNOUNCEMENT 
EXTRAORDINARY Oyr ytlicy of bigger and belter picturet. inaugurated to 
fttUy m 1910-lftiO win h% CMtinued and txyanded for IMK 
IStl. Approximalaly 90 Mg pfidu4.t»uiis vUl h% 
wmkk of tlofy, directtoii, octUig and mounting, at 
rioty and ganoral ticeUeoct, Aoy will be tbe greatcat ever ofarod 
exhibitor and public. 

Tbt ganiua aad en erg y of ovr prodycing forcet la our eaatom 

vettern atudloa h aparing settber time nor Mooex fa aoko 

Irameodoya faaturea tkt loai word In box-oSoa value §mi b of ■J oofeen art 

Ig 

I 

all to aix big apaciali, to be uuMfc by 
d alart« there will bo a aerloa of aoper 
coata. .. The good will aad anocoaa we have earned %y our 

with the oxhMlor will be oootinucd and cc ma n iod. 0«r 
pictwfoa win bo raoiod upon a lot rental baaH or. If H la prefoffoC 
tho percentage plan. Wo have 
lot bvo-* axea to grhidl Our policy la a p oli c y 
picturea at a price the exhibitor of coa of ord H E T R MOVING PICTURES UMDON FIJM NOTES 
«*« • p 111 ■ «f % • i« tmt Kuhi/b»*m^ 


WW ^••♦f U» 


A* 


« •§« 


«• li 


'•"• "^ •*^'' "^ '^•;:^ ••^ ^'Ir ^m^m T%flr«-«» • fH* 


'••« «• •• w% • 


4 • •r%rt i9 m % 
i At IJ M 11 <«*«'«? to ft •< i« ti • I**-* .«r« •»r«Matf if ttw H Aki &e. tor Mia i u «| 
to Aiii rtr% n |il«««*l Vt •!!•• • >pll*l ..a % iv 


D •' N rUto Ml A •« w^ti f«r •»r<-«M Ml Um Brt«*«ft A •«l<« •^ fti A r nmmtm M»4 fW pr«i »f «<««k .M ••••9 V* iMiW •• M !»»#% ft I. 


W««i «< A M'tr* 

•• A.«- M^. r A t#4 « ««% 

I* N •W ftvi^ M N4Vtr I K 

A 11 • • Ai ft* i< » 9^^ rv^ Ar •^ *i^v ««• tW f»rt HMt •« VM fli « K T«« 


•• *1 «*« *v t«» Ml* imv. fr«M Iter «««» .««pAB» In M • 
%m§ A '» « . »• •• % « f«r r. 

»>! » AN M^ AMAo 


Thousands Turned Away at Premiere 

Of ''Married IJfe'' at New York' Strand 
■i> Grral Tribute to Mack Sennett frtmi PrfWMwl Publie . ' ' / • -v A Super Gimedy ^ Rollkkinc Rc«l« ^ 
flc^tr^ 


M iM as 4ir f-lifiMl 1 md fLt P>AliM PUr rV Mm YM Cff alM»^ # <: ■ A Ftr'%1 Natiocial Atfr^«rft<^i ^JhereV be a Franchise eyeruwhere MOVING PICTURES CAPITOL. tlMl 

mttm. to ««ir* Mi ••• 

mt fSTMi^ toiii***^^ P^^*^ **^- tmmmm ml mt 

lT af« ta«ili« •• !•««• tto^« t^lliiii^ I 

?iM p*t-f«r« toaMra appt^r to "*f** ^* * **^ 

1.^ t^ Mi* of tito lM«0»« ifc^r avtorUMi »•• 
tWatr* l« »■« a >». 


^Ww ^* MIBVV VHfV. BMS ^'■B€ BH^ klU to Hto ff«^r tlraj^ tW «f>^ •« «iw tovt pwttoWMiiw^ tto^ ai fc rHto to iwii^to g Mii mi. cf wliirli totoga Itoa ««»lili '^r'lnU I pmm^ to Ito* Umvl Wtatlwr iftat 
Taf tto •cHitotr* Itot fH» r)* — >to<4 to W • rtoiH l>r«««»« tto» ^••totot to •toft b*r to t to i tor tto ttos to toi»< H* toi4« lito »ft^»r«> ••• •• •• ^9pm»»4 «■■■ ««a« toM ^. to to Hk*^ ^ fto bttrv «•• pr»-«t|r 
errt^tol) 4l4 


ito*<«B •Mh NCCLECTCD WIVES f^- »( tiitoaf mhf 

««M« vttk %«r)^to«M ItiM H 91 el H «i to N la 1^ t«i riM te%« 


to tito tNr« PB»tor« •« • p 
to* AK-«wr« fan •»• fHitoto Ti kir 9\> STRAND. 
tto^ %iltoiM •MvailMi ttHlk ftliW tiM ptot|t«« 
Vm «to I kM« •« • ttoif wlM« C^toir* flliitnr> Im4 

■Ito ■■tiHto n tiM lMt»v«4 AfMN> 

l« la W Ito toflMia to«ry Mm* 
luHto I • r««» !■ Mi» HMt «ar« im« 
v*« •%*c. mithmmtth ilw ■ppwiaMiiln 

rat In t||» part, ahliawti vary ^r 

«f Al Mart r«M to m § wim4 aa 
totos tr«ta to tf p» ton to toa 
II to •• laititii M wr If 
toa ttea M aluMli to. M 
rmmm^ tto p^ t»rr af A paJUti >| 

!« IIW 

to • ap* M tfpr iIm» 
H« Ttor 
to la attMtoa to llM IimIIIpm 
^^•to tW •♦•fcf mt %wjmmr4 M •#*! THCGUATAOODCIfT am a^ vttH an ttoa. toit wtu alua 


a tol ALIAS MBS DOMS. DOLLARS AND SENIE 
• a • saaa • •« 
• •aa«aa« aa« 
> aaa* saaaa a • < 
• •»aa«aaaaaaa < 
• •••• • a#aa«aaaaaaa • - ^^'^ 

^ •••••••aaaaaaaaa* •wlRy "»& It •• M^ a^'te.;;; II Jr ^ Aa 


1 

irit r^pui his i houet Societf m kerf Ig^'pgrPassers By C. HADPON CHjIMBERS. 
PtOmtd h I STUART BLACKTON H, to»r»««4 a ••ary 1f«i^ ^ N»m*a»iMi M* •»»• ) 
ftmm %u «. • Itotototoa iMrl 

'••• I' mm iBii ti»»l) Itoa i 
•«»*»ifia fto* to Iia4 to 4a m all rm m^H 
«!»> al r««« 

_ Um%^ 

l.aa raaa« >i«toli la iiaii iaiatl» 
p*w ••«« Aft^ ttoriaa Uimm « Avai 
••Ml »^v.a aiwr^ !• aa toaa«4 

>*^— l y pfctoi'h a %rp$mt mi ito 
fli^ a%arap» a ill !•» • to ri yk t ' HEART OF BUND YOUTH. ' BBL '■.■' ' I JjN. ^ '* toi«a •?J»< to aINlMl 

^5* toaai II • -1larv^4 I ' all.. 

JJJjJ* •^««r» aa*lr ttota *a a«* « • V tora»«i ^_ RlALTa 

*a • •«i«Hi M !*• «»«Mi rva 
•»^ '»-•• »««a to pii 

t ••^ - * tto ^ct< r-4 aa a 
»• - rt ^Mrmm^w^r r I. . = w-*.* 
•f TtoMi Art Ito Man •!»«• 
Mv^ri af JB %■•»■■•« 
t'. »*«r i|lrrM»«Ml iwa 

at*ll Ito lM'«i«>r« arf a |to'«« to^i 
mkmm ' - « • •"ir. v 

It . > tn fit* • laaa a# •L*!* 

•••t* ^Hifiirv* to9i aa •a«'*«4 a 

. toir«* •artataa to wtoiH •to p»«r** ! 

af a )a^ •<«•« ara h«»«a *• to^ 

•«4avMl mtnh Atol a* ••«»*« '*•• ^ •* "n^ li«.# tok 

ftet m *kM f^-^mm Bi'toa^a a • «**^ «*««^4 «ii4 1^*4 t ♦••••••• •BBSBaa ^^ 

• ^- ••••••••• < l^ m € BlaB la ttli JCaii 
• p^^vra mm 9M M 

aa N. NH It a llttia koMt •! to Mm 

•lai«r«Mltr 

h wil bhi« 

■M I* iw k 
h M BUrkioa't bril. mi 
il ■ qnr of lltr Pathe I , .'■ 
I •! It ««L «'••» Ml r laa *mm wtHi fl^ Im 'Jb tf 9laminai«n[^!l&«3n^ ^t^^ • •«••( •»•< 


IH^ ' at !•••• •lir aM« ftar l'*f««r f» I HkM Itr 

laM« •> ,. « 1^ 

V M k, M» 'i^^cMf la #a 
• »••«• •« 

W ■• .... 11^ 

1^ ••• wttaMM ta 

•MM VMli *!»- ^^•••.i.**. 4 

Mi4 Waal II la •«t4«M il^i II* 
!»«• »aMtMit f««ai ai I 4t«( [ Here** •n Ad for You! N O 


«Ih« Rw^r 

«**«aMj let 

How-oa ill 

RES A. LYNOi nvs mo I AWTNOI AT mTCRTmRI rriCOVERIIOR COOUDGE VETOES 
lASSAOIUSEnS CENSOR Hi 
A tl Anodier Mc Hoisc ^filns ! •mS Uwft 

IMi UTTU ■ i«^« II 


• M fM tew al I kt PtMiBtV M »«C I te«« 

mS I 


•mm »^«* t 

•t l« •iMit t| 
SailHKl CciliWjm /Wania 

TOM 

MOPRE 

HE GREAT 
ACCIDENT MOVING P GLUT OF FEATURES PROBAIU 
IN FAU ODEPEIOEKr MAREET BimSis Wf Spadab 9m ft ^vw9vl^^PMH&9 I w I IMPWi 
fe» IB !• !• t« k9 tl AH TO RESTORE 
WAU. STREET GONFIDENCi ••D* PMbto r u *f •••- OfBPQXOO. 

X T Jm» tt. D »l. V«MI »t tl !• tl 
MTAIT CUB fOJi •4 tM KMITICDAtt 
ft Tt ti 


1%W II ll«^ II •r* !• •tAly Hr llM trjrl tJrJLli 
••••••••••••• T 

•••••••••••••• T 

•••••••••••••••a T 

• •^* ••••••••• ••• 9 

^^^S ••••••••••• f 

••••••••••••• V 

••••••• ■ 

• ••••••••••• 9 fVT OMi oomicr Htftert C 


PIUTliU fW TUIL ••••••••i -.i^i 
»i II WIIJJAM \ ANDtRLVN 

IRT niRICTOR MonoN ncTun '-PACn tt TO » 
TlMfl GERMAN AND ITALIAN TRUSTS 

MERGE TO FIGHT OUR FILMS 
I <x 


^T* Start* ^••li« i«4 i«.ir ft 

•• Ml #«••» •iMMl C*»tll»lftr Hm I^Miril «« 

%h0 ftr«€ liMa 
ft M****^ • ■ >i» H l 

» M •»• r m aii • 

m^trn^ Iter €*■ 4Mhfa»««iM«l tW «M- 
Hm l*Mt^ IM«f»tt, MM •• Ml MM 

m«t«4 f««M4 94 Vm9kmkm «!»••«•• 

M*»f •• Ilk* tMMit Vitt*M« %*t ^ 
4«** tiM fclM li** Hli»«» M *« f •• ■* IM«»4 • *MI«««al «( ^^^^^^^^^^^•' ^^ ^ _ ^ ^_ _ ^ ^ ._ _ ^_ ^^ P^Mnv t *••• 9^^ W ••(• MflMI0taBM4 (Mfe ftr« lM«*«^ 
_^_ ^ . tm Htm l'Mt«4 M«t*« ft 

' f |i lU Mt •^••i M #ftt« It m 

t in • 


li*x«i««itk |g|M ^ l.r tiff I * — -« — »- -^ ^ ^^^ ^^^_ ^^^ t^A A 
■•«« r^^ IIM r«l*M% fIBM* •» .!!'•••»•»-••« •• •^ fMP»»« f»» 1 

fciT iK nil 11 — ■ !••• li*^* wi^lfc ta^ 

HAKC'HO^SCIIEII IIIWCST 


It 
lk» •#!• 
hf A»««f A 

Ml M mm tiMit 

M»* Ml* ••••»MMI 0t 

mm^m «f liii»fc 11 ibW«Hl« 

• •%•«••• «• •* ■Ml»^IM#*«t 

I lawn 4 tiM » «« 

»>t MMM9 |l«.^t*>.^ « ^M ftM« wss CLAUK retumhiik;. t« D"M«* •' •^^ ••II fV«M» fe»le« §•• 

•* ••••*«*« |» ic lta»«« • •--> < lUU HAS M COAtr 

1^ A«i».l»« J • ••Ik ImH» W ^^ a* V*^ W««kly • 1 9^90*'*% ••4M««A 
It. 


t liMJHUr V*tMa« lil«^'- **• 

«iaff *«^a»^ti. c^M*.* at *>tM«<4 •:«*ti^«.** » 

. . «•«« ., fc»W»» I . . •■ •!•«•'< 

4*» ».ll* •• M««MM» •-•♦•» • ^M**^ t« u.. . 4 « ^*<»' ■*» * *ill I* 

» •* tlM • ••• tt 'W* 

|.. M« <• •^^^k t«'« Im « t«t .. T ai . I > !«• A«9*li« |«M |# 

>^ ll*'tr«t «4t#* • !•■« »f f^' 

'*• - f ■ • » 

I |k.<»»> t|M TIM4M .! r f '« vuT iKuiai nui ■ . ■'■ I ■ ■ f ■ If 

I • .m H • IM li#i€ 

» i^ laliitiiii m 


»« w*#* to.vt 


/^ t«.>»f • *«4 »»»«•»• « mt I W» 


» 

« IM t •«*• ■ • < • «• 


• *) 
THIS 
and NEXT 
JUNE 21-28 At B. F. Keith's 

New York City 

AFTER RUST PERFORMANCE MONDAY 
■-■■«. 
AND HIS .... ♦. '...1 SYNCOPATED SOCIETY 
THE SENSATION OF THE WEST 

CAPTURES BiK>ADWAY Oot in late, afftar an off tba othars, but g»t 
;tiiam good Just tha •ama.;^\:■^,^/:•:;;:^::f «•::;-■; r:y>y:::'^^^ ■■':■• ■•■ . '' ( ' ' •. ' ..■■l; i':'-' mntMon, ROSE & CURTIS Scanned from microfilm from the collections of 

The Library of Congress 

National Audio Visual Conservation Center 

www.loc.gov/avconservation Coordinated by the 
Media History Digital Library 
www.mediahistoryproject.org Sponsored by ;•..•: Department of 

.'.'^r- ^ -_ _-^-_ ••r Communication Arts ••*• • University of Wisconsin-Madison 
http://commarts.wisc.edu/ A search of the records of the United States Copyright Office has 
determined that this work is in the pubhc domain.