Skip to main content

Full text of "Variety (September 1920)"

See other formats


■ 
HARDING STARTS SONG WAR LOEWS 15TH ANNIVERSARY 
CAUSE FOR CELEBRATION CAMPAIGN TUNES EQUITY VOTE ON CLOSED SHOP CONFLICT WOULD HIT COHAN AND nUIR 
pgmm rtrrto- Wra awi w ■■ ■■ ■ *— « **"^ S* m% "** ^ mm/ mi mi* Mm - 
mM M Wa» * rtN T lU % aW r»r*atto f-l n waiMMi iiw at tW rt»%*a«M mm* 
tonw* fr«aa Mew T«l ■niifii .aa* tot (^«M 
Mi»f Ikt *w~laM> +4 Maa Ummn j II. aaa •»*•! W* , *V*!* i •> 
•I tbt TWwim AW \arwtaa a* a »m^ «M»a W ■•••••■4 ■^■■■j ^^^^r Iff M "J^B "*^^ ____,» B ^b ' WM*aJ *^ * WBW^"^™ ^» 


■Ml *MM • • ••aM'caa. MW TM»alt» 

!»• mwm aa* towto 
MM* a*»»* • Aa» -CHu-s- records ns ¥f. A Mm part *f <Arf ■MRKO IT CC MO*. 

I'MrM*** «*n» tW» 

IW C 

1 • MM MW I* tMM «l *■»» «• im> impn i ~w • _. ■ra*MMrMkl tiyt »MW m wat i &». MM It •aWMaaJ Hi *«. T~M W 

W> TWm IW *MaW Uittt -i ^^iE^^ilr^^ ■*** •** ■* CK * T "*• IN AUSTRALIA TW lMlf« H«'M MM lM*Tf MM « — WMtoaM »• rMwmMMJ f MW ■"••"■"■• "1. ~ *T _T T' 

f >frr ill if m r- mf erartl* •* Mw I MM wiaw» M> *4a« Kaww % i MJM MW 1 J* **a at lW Hw ^*y " fLAT », « — M • ••»•• UNll LW MMM Mato lJ ^ 9 **'* i MM •! IN LONDON. IN PARIS 

By K G KKMDftEW rww a** n a* IMT«MM W~ iMMft M *»tto 
I* »t IW • a* AM*' t«» «Nt iM» • <ww ftMIII 

ft** MM* « WW* W I'MWM ft* M. 

|» HMMMMi »«MMJ«iy *f M in^f «Ml 

^ r * »W* 4fffM^»t »l tlM UpMMM. Lmf-n AMf }M •# ••• mmm ~r* •* VMM 


Tn I "•^•- ^ >a ^—^ - 

Vmmm.- TW Mm« ^«» T«<— »■ \»-f«» My MiMWM HVk 
!•> J * M TMM *i 
MW rMMn ■ iWair* Marf tiMia .^ M> 

MM »• — « - 1 

•*-• to at* •♦ 1'ft.W Mt»tM) aval Ml 
arMM« II mm ••»! M? a^ MMMWJ iWa MWw •»»• 
MMtatM W««W»a aa4 IW Mm MMM- 

****** K v. »a» •»# ««aa«'«i Will N|W IfAt AMJO 

••••toti 

A TW MtifMlMJ •*>-••♦> MUCH L AftO __ ^ _ . Maart •# WrMaaa" Jat» n 

Omi— Nibmi »l£P»li ■5rt-2 T * 41 *•♦••• 
v MW *aM MMft*» TWaa aa4 m^ _ 

{ JJtJ |_ 1 1 _ T^*^ ^ •"* T%w «W c— t at - MMtV MW CVa>«Mi a«4 M»«»aM »r» 

iWir* 
Ml al «W #W»a« M> 

v4rWiM> aa Mmmj*' ~\ a « t tl Mat* •« f W TWair* lUyal I. • IW li ^ ato> M^a* Jaaa Mai 
<HilU iM »i tMfh m i Mmm MMMB #av4 a* r#^«*»a tMal H 

•*. »i a. li m» I r «i. 

|>4 Ml H^ IWjrMy ■ Mm iWl anv art aMM iMMf mnmi 
art aa4 ataaa to ilnati • 1mm» 

Um+ f"%Maa« »'»!•» • Itoa4 M 
fStor* W mi WmM a Wrt fWMjMji »a« »Ma*Mto4 aaafaM IW 

M I- 
• f MW MJ1MM' •■MaM'* 9m Hto Irri 

MM tVi rtoaaai 

•aM tW ta^air* aa* ** ■u- I w li ill MTHHi III IW *** MMMff tMt Mf M W flMfl I 
•'•• "••'• , *^ «a»a»*i ^^ ^ ffcr ^^ H to M aW f Ml tW » to Mto»i«M .<* IW Ik »to> ««l.iiwi 

M i* ••• 

m >ifM l Ml witM 
Mm ato>MM *' *w T •• IU1 ■mV t> • i MM I 

Wr» la 
JAW Tm*. IM* 

j«««4i at Hi 


to« at IW M- MW 

ftiha M Am* 

wlaiM.4 la 

al a4*t» MMMt 
r**w itolt 
raw aatf a** 

Ma iw'i «•««»» 

«• ar» la «aa«4M ,f».r •Ma*, i ■ 
•i at O W Am 
m«-m at »W far* w? v t aft»' 
mm* aaw»fMi (tta««a» ••# ••• fww ••* r«*^«ajaawi 
• Mtoa •• 
aart; •# ito 

•a W tWMl Ml MM IW Mi* M.M A Hwart | 

fW Ha Ml rtoiM r aW M to aaw Ml 

p IM* ara IM» -W **+••«• l4ip) TW MjjMMMi 

_f W IW A<u< AfNi n lw H i, Wm aMaM am IMi 4>*aa 

»Vr* Ammmm to n.% W«-**a# |l ••'- •> tW) iI imm 

IW Aawr'iw •»• tl ••awja A*W artl 
I miMf »M M W • «>m !»•§• aal *a>ly Mi Wtoato) aa4 
AMrV« Im«« •* •»»♦ iM# a«aw mUm 
toal •n«a#aa«#« la 4a»»Vi 
MmIibii - M»IAI Ml ••>••* 
•t ta» I v*mi Maw T*w% 

MT *• fr* l»rv«i IM MM |*l 

Mjuka mA.» af 
aw aal %•« W-a 0MM»m 

i * * aaw ia »MMJ t raaa af a* IW * •! MMM MM M MMW Mlll U a W • r— - » 

MMM a a* a^aw* 
Lmmwmt ia. 
law iwa «»arA- • ¥• • »r ■ IWH M> •«-#« .11 I - •• *'••! M« Ar«Mw WMW I 
.MMMWM aa ••-»• MMWfMM I'MMia MaiMMj rw^w*"* L 
E 

o 

N E 
R 
R 


L M A 


WA.A.F. J tV Pay* S1 1 
Actor's IMw Cvtf. Ar a a r 
It 

■ ppiipajtaaa *ay IvtWrl af 
«•• aaat Ml !• Marry 

art* a 911 |b pay 
Ma? A. A r fW ■ppM mn a BOW ABSENTEES MAY VOTE 

FULLY EXPLAINED BY LAW Bmmrd af Dwtrtcl *l 17 Day* N» S»» j « c t to C*r*f*l 12 art** aaa>«r-f»ft, aMM 
►faaa af aa* fcaatf ta> 
A- A r la *•■• T«m mmi < Mar 
h« aaaaa •ni- - aa* bf ClaWaUfct en Last Day d 

Asm* •t »• i i ■arz 0* af tw * Mi BJaarl M 

Afta* MtriM fcta ar«n 

r»4araa>a' M argi .at in» fit 

p«M Mmm'WI *at am • 
a* t aa 
taa a*.*** Ml n» la •HI 


Ml rm 

m . mt ■ la W a* Mt Mw> aaa 
%*»rr« y**«tat» af a Ha a Maja* 4«»trartj at l>a M ajt 
aa%a a-fara eWtaa rf> a*a. 

•■ • i »m+ aaa a aa r i a aa* «ar» taat FWHTMC OVER RATHS 
■ANACOtS CD TO COURT 

SftMfeerts ScitfM It ftrttmn 
Acrtbats frtm Zatffe* J MnWttMltW 
a-ca art. -» »•» •«•♦!•■*• 

^ • aart 
t mm M> MMMH 
• M MO SHOW AT PAUtt HOYAL 
IHa Maa*> aav 0* par p in Jala- I »r^-i *»-4 *a< far»a taa- *• . \p. '*•* *•*#. 

Map a** tMa I Mill II Mi raa riaraaa 
taa Maa af tin par* A } . t~ iaMy aaa»«. f-aa ta>|«~* * 

■iaa« *ta«rar« l«r 4 «M •. • .««• aa« I**'' •*a , r" Wl • r ttaa 


•f a ••» •a - * aatv vWM a 
MS Prawa l aaataty aa tarw aaya a?~a»a 
Aay WiM jm la y ataa Mar « r» * • • »»a »■■•* ■ ■■•■ 
%. I '.♦««• «»aairari »• 
»!»•• i «a aara a a*. - ••*»* 

*•» TW r*»*a BMMl •**• ' -* '— 

** x ■ « *1 « f lita •• j»i« t i»f* at 

• j»» »a» eaaattart mmM 

• •-r. ■ u rataj a rayaavM i 

Ma**M r*«,H^-4 \ .iIm* 

M . I'atk*a Mi *H-«4 ilwaa WNMMB 

If tMr MJfMAMMI m r^.« •^• (b * /" ~ fmm m ,fcr X T •" 

i«a «a l»««Ni»a> a i *mm+ ptm 
M»t^m an*, laa MM«Mrr«* 

•a ♦ » aMMk- 

yjrw ««Hatrar« aMa l**» 
••• p»« M • N 

i i pit ill MM ' »» i^f< >Mt M> al«» • • aa>« 

BUTTEHFICL01 M OfVOOCC ? ^ — •» 

party 

M Maraa aai 
LEWS AMNVCftSMY. 
LrM-^,i^ '*« aaar 
try 4 ?"""" " ,-,, ^ •**- — j LCIVNM HOC* SHMi. 

• aaa raa *4aa*aa af »H* a«4i« a* M«M^pa4 A>a« Ma^Ma#a«aa fi 
rraaa iaa *^>^ifa***a aaaaa *a •• !• H II M I Mapt t 

toWWtat a. 
* rmmm MHii narfl • «« ^. • 


tl <UM cm IR KM& t*M« siso » sut 

▼ ' r^^ r\>m UK AiVJ, i 0|m# Taa»« tml. »aa fa# Taaat« 

BREAKS TWO RECORDS ■-*- w a n IM^aaaaa «a4 la>M)awi aa*# alaa«4 ( 

iMk a ' aa«t ani|»i %• •••r Mi at • • •*. p» | 
laara aa« »<■— 4 aa 
I Mf H4 ■ 

• • - 

• I • aaaaa •■ ••• a»a«a af a*«* m m ■ aia>r >»<a . a^Mf 1PMI •! IKMWf. . a. i —-a •> ••* ^^ " " IT , ,_ A _ . 

I^M ariM atd» ia» Maap aai MM* _ ^ , , M mrj|r 2ET2L ^ J T^T T^ 

rail'.** an ^ ar* .^ -a— ft r# ..aaawa aa I •• ~* u ~ '- ** 4 ~* ••— HlT.a .7 ^^-- 

aaa W a 'r.%^- aajt aiM Ma a Ma laaw Papa m >k m . , >. ^k. pt ^^ 'V T f T ^ 

aaflM* a»ra i ■■■■ aai4 aaa> «a ' ••»• • ••* M .. . 4 . a ... ^— LI J * * 

a-ar M.aaA a «aaf »a , **^» ••*! Mr aaara taaa »-*a 

- ■■■■■-■ ■« «•*• w pa« ,.« |i ±m • «i» Iraaa It- p»a%M>aa aaf aaap aa iaa aaarpa t otraira atnnw n mi 

% n aa *•#•, •*• «f '•»« 

w ax* h •• a» aa 
'•Mi*' ara»» i 


laVE wrrrri icvikw \* - — • *-ra •w^%- «Ma* 

"»a>- aaaMaraip af iPa l»ra*al *%» • aa i **a • . . 
pji 
1 U a ram 

aaaaap Mrat 

i i*a«K Tlarf pa>»aaH » aa4 

4 ■ -4 MMM '• . •••», | 

•Ma Mr« >•«• Mr «M t. •• , ■ ptaaa 


aa a«aal| 4 aa < 

a • 

It* ts» MfM 

Mr H*raMMT f 

•Mat Sa t«aa • *aaraay I u>rw urn ▼ IM 
A miT , 4a4 


* r i. 


far a a'», aff |ar» f *4 la pta» at U • alt i •-— .^aaar aa aa* ■* 

'rata aa-mafa.pt • Maaii mTmtW € * * raa VAUDEVILLE UNRELIABLE LET REPORTED 
V. M. P. A FUTURE POSSBIUTY ACT AT SWTS, TOLEDO, i 
RETORTED FORCED M 
N. V. A. COMPLAWB jT3' LmVM) 41 and Arta*. May Be PUced U 
Principal C«a*« far LwtiMf — liMr ■ ■aaiia j Bpaa* a* tTNatir* N 
ftlir* mi N-a Tar* TIN. HrraH Ntaj W M 
VaaaV.tM* rMjaBMjr* Tar 

a/wr HM*««t 
I f im % Mr A. II ...,. r a •• •*•»." BB f*r BB *aa4r< UECANANDEDWAIDSlL.^. 
ON TAODEVUEh^ Ttam Ortferetf ty V. ■. P. A. 
t# Leave, wlrtf At a* M aa ■*•» r— 1« at m ••♦■• r 

iit» a* i 

TW MM k-n ar* a- » «.tn 

M Mn-H f«aaa w*«4j *B- 

r-Bia*!** - mum ib* a*. • (i a* taaa t««4 tf Mk 

» r a»»iariMA •• tW 
k»rfr a* «a>4 •• Ijn Aral arran«*« 
far tBat Wr<aB ia* mhb ta» 9mm m*m 
a4r m K»w Tar* 

••M Bar* M) tHat f^rarr 
a>4 la BMB'ac wSr-r. LITTLE CARUSO MUST Irr.r* 
PLAT OUT LOEW V. M. P. A. Sa •i ••« n r4 • T*» at* kmtmm — L*»»b* « 
a«1 o» aaa mmVii 4 t*aa m~t* a> 
tfcr VaaAVttttr M« 

ra*tfaa»t*aB af * 
■ T i l t tfc» art B» IW t 

tar \ m r a *m* una 

•MM Ma LarMJ f l Mi Mtl af *Mr ar •** 

• ••»• ar May taw |a»« <*arra« a •••••Ha 

•MM raaM«lra)« Br IB* «fc*r> tW ItM 

a**a4 BB aaww am ib* fir- |^JJ , j M 

Mm> ait raAattra ta • • ti J II I 
»l< »•» a m • •< SEASOTS WW PttlCY 

teuttt « Fear Crtatt 
Acts ftr Pai WmIl 

T »»* I Hi "„ ,-;' MEL RIEE IS JUSTIFIED CZTaCjVaSi 

avaw> aa am ■■ ■■ ■ n mw If (Mara ^ M . I Ttr» I ••!! *W Mr* 

a • ■;■■ -ii ii »4 Bmwm iiHlaj Mar JT 2 •••••! #**'•• ■■•■ ■■lla I n aBaaj «* %•«*»%«*• a< t« trill a* 

t ■ i- i **■« ■ *% " (^a5B i^^m n7 ^ l *a— *» • '' K^T^ wmk 

mt i a- r«a«aB rtn 111 if . H »iH W a««».4 f^r a • I > v I M r* A '« ttv . 

W i !■■■ iimm a.* k »«a| aaau>«HMi an IH— 

«*«t- af ll«awA«a M-r ■■!> !•' ' - - 

T«Ha Ml V 
*•• • 09mtmm ' >~* bmmm ik* ^^, ' K ' - '^^ ' ■** *** •' 

aZMaZ. t •TamaLjria. - . . .Mtf.aV. »*• '•— ♦»»— • *"• IrX artav r- 

f ' '' ' *JJ aj .......!.,,,,. .. ,., .„ r - . i . ,. M h ,,.►, . i^. 

ITT! .i. - - • iT * " ' » ■ '• •' ^ **" a.-ia«i ramal M Kn ia*atrr 

•■" "»•»»■ 1^..., ii ran.a » ,,, ( . S ▼ •• aaaaa mmwm a#» | •!,* Ar» 

* » ■ • »a» I i <**•*•*"* •»••»♦▼ A.MMaiwi m a-t MARRIED M THEATRE Waal at MaaMMaa r>a. ...» 
aa»- r f. t K 

la ... 

1 4 1 tni •** it MP aaAia 

■ *4a 4*4 »•*• a« ar laa a* « \ » ^ , » .' T» . I m ins a mb>iW> 

1 T^ »K— 't 9%>- 

*•» •• »» ••••'4 »a| a a a • % ai 

f«r ia> I • *a * i» a H »mnI • «.. spec:m babe buth reel ■ 

9 a M » V v •« raa 

aa4 Mt- H.«la4l I 

• a - *■•*»% a»a» 'i aj Itajaj 
i.i m 

a»«« • f a - 
Maaa ^ •*•«• a4 a ^^^ , %> a T 

*m4 TaM |»»a»f-a ■ ^* a. Mfc-X- 

ia» tawMa* , a* araajv .aa »i Mn 

,te * ** r » • ... a 

* *■■• •' I f il 

I •• *.<M» 

•aa | MM •* a#>.a»a^Mal aaM 

a** ar Maaj a4 «^*o|' 

.a>r Hm «aa> |a»»^ • ■•n I r A Maa+» a MMMM 4 lit l# jj J^J *a*rai 1 a H»r hin • Ml. PH|4 MiMMwax 30O0Q0 MARK HOME. -w ^n*. hJZET* II 
aVraM 
Naa <aa 
laaMAM 
T^i arai, " - »M 
MMa* «M*t ! mhI rit 
^aaj MmjI aaar 

aaa^MMMT rar 
Maaraa Ma* tfea Mairr a> t 

wa>M MiM i a ilaat «a* <a> | W i MM i a 
i Miaia>» laa >t a iM I 
at ••» 'ata af MHMMjr *a«M • -rt> « Xa# 

MMaMj m aaa fA aaa aaji MMiaaa Ma# HMMMiM 

• ii aal aai u r 
Ir WMMx *laa a Mil aaa ajaV ra« | 
M) * « V«r% aaat Maa%. aMa, 
a I 
■a* aaa fear a*. as 

aara Mr 
al i hii 
.aataHMMMOl rwar fUfr 
WarAr VaMa , . - ' •HMaM»r WaMI 
a •#• MM aaj« ■*»•» mm -. » «a| M 

-• aaa*. - 

•■aiiM IW *m* aaA «ama i|m« 

M V A » ^«.a« Maa> WaAH aa . Ma MMa amfi»| 

S+,4 lfHM< »• tf>Mt <■<»! 
"*• •*• r M • "I I I, 

Mi aaat ««t ..♦. a iiaat 
aM a»tw4>a1 aa*« a*a ua. 

■ 
aa 
r»r» Ira •• 

a a tna aa« »' •• 4 Tt MMk M»a»»aafa M» tW ».|taai at 

• k 'W _ i ^** "^" • aaw*a Maaa) 

•aa* taat aWr mm a* f*.« 4ar- aawraaar tna ^tr an? "| ^f aaMMm 

. ' ^^ I.«mV aM4 «Ka T r ALMXI laCK * ••• • • i sa ii. 

-aaa * 

•••* * Mj a m Mm Matt « 

r . a •» • . a» 

»••«•»• i «a4 

•a ". rl 

■ 

•raa«al aa«4 

asa rtaMii aaj I A 


M Ma a«*rft waMaaAv 

At 4 «Nr laa >? aMMf 

ajar 9 ***** p*fv 
aa>4 *• MA MMMia 
i« aaaj V • 

la aa> ar Mi i 

T. MB .1 li aaaaJMB^ t 

M raMaa4J B» 4> i 

Ml ti ara •. a4«- » ■ 

M aa>#Mj it M hfMa • 

9 MMMcar •# r««tatra« * a* a II ■ 
• « r 

aa«a t T» 4 • a4 

% I 4 VMM a BtiM, mj a Mi »a» 
H a«a* • i a 

4» » iH- a • • %« aa 

^ - i ... TID • ii«*«aa aaaaat .» 

!•»• M Mf 4|M* >«B aVBJ Baa M . MTT a , 

4 9*—t M> 
i. a 
•Bra mm MB ♦ »••» aaa 
BMawa rr f ra n raj aa I •BMB^4 a A> •• ai'B 

a** aa araaa bjm! ^.., ;.. <i , . • . a-1 a> #<B , t . 
• ^ aajj .a. t .. rrajMj aJaMMMBM » ,. »• "r» • aJaaM. r, i 

a r» ■•*^» v^a^^^^araara aa 

▼ •> O fS-ntr f... t aw.%. f***** T **" * ""•*»• aaa a «t » -r % >*.- # ..*^ », t . a^, Bar 

- - •■■■■■• wa • ai aM> » * *# ik. a- ^ .• _. 

■ „ " ^ * ■ ** *■• •*• a*aa m ■ - • «| 

**'"•■ | f ••• 4 a Im k 

• ara-4 1^ t . afl ■ • M. - ir.Mi.l .a4 *~ >««■. ur 

-aMaaata aara I>. a- aav af | M r.i...a Mr 

B44a41 ai iM t Uaa W4 a ai«a af aaat 
• mi Bar aja a 
« BJIMH ai MtBAtMar r*» mb> aa B^rt tTBMAjaa •« Mat :• aa «4Mr<aaa 

.» I«m %araa» art MB ♦ niBBj • ^ 
▼ArDF at Latin 

!'«■»• Baav 
l^a» a .art *. a til MB* M«lB 

TW laaaa mi! 

bt B*-4i«4 Mai at Ha a> 

BB | A|ti.A*« «HuM'V 

41.4 M 

Ti- at m**!' v . • awaAsM a>4> 

a ••• %mm aal 

' at • -a> .11 i aaaai 

Mr M>rr %«r% mM •UirVt TAJaltt Oaf I 
..i» War. «a ai a«ai ma >B 
tM n ■AaBat f CB . I'Bi B Ma 
a I «aa4 riraai aa 9 aBMar ^ J. 

VMM *•"• 
VAUDEVILLE THEATRE STOCKS IN DEMAND; 
FAM. PL COMMON EARNS $d» ■ ■» for FirrtSu 
IU*«f •ft 

W 117 Ala* AM 

• Nat $SJ7 
DECIDED MATERIAL SHORTAGE 
FOR VAUDEVILLE'S OPENING PJfffj att 
I I a- < 
l»«rt IB* I****!*** 

Ha I aai nb that 
•t tk* Plaaa lit— b*» lltw TBal • Ml f.T M« 
• t*B*4a* I I 

at ia* a***i alt* 
aa IH WH ba *** ar» a Wall 
In I kr*k*e ataf )wi b < hw %•* 
!*•«* aaaf Ba» * Ma-lusaa rail aa-t 

ft* IHM H »» »a 

r r«* *••« f**i 

ft aat Mlw »• a na ati 

it mm ■ ** aa4 aft** ?«irr 

> Ml trtl fa* »M<r **ar that 

a**jr Brai •«! «f.4aa» la i«-t f*-c 

tart I * %at*4 f ;• aaa ia* r*~ Man? Acl» Up Hi W#w Toil 

Bit TW 
faar 4«4 i a*ftf ywr af tai ta k»4 a*r ftf r«a «mM l«W t tar* •«•* I B*4. I • at* f*c ar »*• 

I Hal *attt*4 JMP ••4 •* « «•»• IB • ••*• I w**'4 I w*«ka *a ta*» «•*•« aaatMaj !■ Ta. WX4f Mil cntux 


If K 

f*r ta* krtil *4V* Ml N**> 

*A.li.*a4ar aara aaaajl M 
a>a«a a?tr*4 f< U tkat as ik* lark *f ***** Wal! I Mi 

»w iravrW* th ■ I »«« • Ya*> MM 

r«-« Bjr raa- 1 —<• fjat H an «ar lata i at* 

• IBS lit far ta* i Na »«■ M a* t •!•• « Bar* . *»• V~« 4r*a* a* I 

a/ >*a •«,» 4.1 a. a*a » ** I " a4a# tWa at*aa ••»** 
•B*t»- K*4 a» aa***:*"* 'fr*' •* ••* aa ■ aaa ■ « ml <:«*•» 
Br la a* a aa*r* «*!, aa*)*4 aa> Batf tB» *•» fhat • '» •-" , * r *» •*•* aa***% af an ba> 
•a*** ar* aat it* M raj at aaa LHaaj •• ta- W**rf4* t .► «'•**»■ **••' * e**r» 
* » < •«* a k» • a a*** 4* ] •^• , • * «^ :| aa ■ 4*»Bftaiaal h*4 ' 

** > tNlbilMI I Pava Ar» ya« arsfc* * H-^. • t*at fbr 

WH «a^w aaa» iat«*a »••« «-*a-4 ■ »• aa«t" W ML «ai • 

Nasaaa ivaaii mn aaay |§ Ma a«ti t at-aa^a »a4 : a^» aal M«\ »rr va» aaaax •• »•<• 

•* II.MtSSS. «r III at a*r a • • «r»a? aaaap •••► i ' »jaa> aav aj ai «a ta»- • 

aa ta* I im «aarpi ml rmm m u t? »a4 *a».. > - t If v«a) #■• ajgaa a ■tat «i4aal aa4 
tWia araaj aatt aaajiai i 

TW krHb i ln aaala a raaar 
•a*« «a WMa k i— ■ aa4 lata t aa far la 
vrfii Maa a^««M aaaat at« 
aja> tla>y a» f »4 fi»«a V«at»«tM» !• i-il 

•i -a* • • < *mi »«a aa«a« h aHarti 
i ■ i««m i- »« .kvt.1 ta*. ■ . « ■ \ .. . » 


4«a'i )«* * m •• aa • »• i • • 

a) far a i »u- •►%•>• ia« la at tw 
-. +m t 

»r*t 4m«*» r m a 
t»4 aar •»•!••* «■ I 

I m- aa* 

Baai Bita)a<a ta- 

r.«M»« ana ta» 

- . ta a la PMt 
Ta» k. ttk «av 
m •• % •«• *- %—m aa««fy 

• ••• ta* a» • • • «aatt«*MMi ft 

K iaaa *«4 faf. 
war4a •• •». » alar i aat 
aj if Ha i a*a aa4 » • m 4 Ui »> I f 

a«t Im 
•« p»«a« §■»-«•■ f t? aaa' >«t tar a i#u- • aat 

a»« r— >*fa» •• mm ki. i .aj M . a* 

— . ^«- — . £"*r£^ ^ v: %£«&£• fjwt pwiTatcs occmoii. 

■ i *ai V a»a . , ^ • • 4 faa m • • • • » -a ••♦ 

• w p»..i rr tit v ai r a 

4. I •«•* aaaa fta a a H t Ifafcaa •>■• C^a» t f»« y t*i la «a> 

4 M ajaatfc Ma all ai 4 a at ta* tat* 4 l« t »aar 

« «a*rr «a taat ta* ataa 
•attal 

aa**r ia» a» raaf 

ai af f*a4 I 

• U •• A a* naait 4 

• a* Hmhr* ICaaaa »atirr 
•a* I »•- 

•ra-^4 ta i . 4aat fit. ,• a< 

Mj •• • « a «a 
• a* Uat aalf at 
Ita* • to ta* *••• tas» 

• aa atfi 

a fat I .*aa 
¥* . k -lr «4*» toMbal a.toa* 

•• •' . I M f Afata 

* i • « a a • k at 

fjaft I i ►•'•!*< 

■ aa 

a**a • «*4 If t»a» 


1 a* aravaf lava 
"• at i a* Mi*a alaaaa I af ran aUTotrts n cnciM 

af> fVa« t 
\tr» r« . v^ mi w 

Ma ia avaa-^4 a 4t« 

faaia* T 
'•a flra«rtc*4 taa 4a«ataa 
«r»4 a>ar..> »4 aa a aaaa» aatt 

I •!#•" u .*|ajf ia ta* i 
+—* «f tfaa Haaa VaH»r 
* *«• 

■MJayafi a Hajaa aa>4 
fjftaajaa n<l at a#aajajat\ ft a H 
aajaaj a»a aatiial At l* f I 

r A ■ f ai r.« aa 

M K>abay fr»aa fRAMC ADA 

MATTHEWS and AYRES ■rnoiriarc- MLxtatHMG 

llaM.* Im a I aa 

*a* Km aajataaajl » *«4- 

• • a* M- -a ftojaiiia^r » 

faaaa a>ift a- ft 
• aa |t .* -. a?. 

1 i ■ f) aj to»«a 

■a* 'ai 

- • 
■ 'HARD fKML£f> BY BEN BY AN 

M r ««aia | Aiaaaaaaa 
« «mi ta Varan r aa«4 


■tr* * • *j . a \. ,- fjfaafj • a- »•' *• 

4)f ta%ata •• * it t 

ik< i m4 l*> I 
••»■ •*»—«• »a- Utta la tLiTBAl ilil 
M ••*• Ala aaa as 

f I aat aeaaaal fJMaf 
'•a** ••at.aa; fj ataaa* a 

■I l.l traaalr aa a 4)1% 

aratii ai lilt 
t a»a4)» a vaaaat 
i aa fjamyaaaa All • Ai> Uff*aa tfat tart a t tar aa a a aa«« • ra 

LEW CANTOR OFF ICt 

It fattt at • -4 ka tattaa. t atta\ aaa tTT K ***Tt **T 

aaa. l«aX fM'lJJVAM . taftr Ml MM aaaaaWT ■ I tatl ^ t'M H *• •'♦•• tar H» \- VAUDEVILLE — — GUS SUN MENTIONS COURT 
IN KEITH BARRING AFFAIR ASWANDOUT IS USED \ U A >«Mf MM 


B00ONCS FMI (A ■Ml B 

M» f*m tM» 


m K*m Y.bA It bb bitb- 
Mr K«M MUM «•"»« •« 
mbM •• mm* '••€ «t «A» l«ftW« art* r K.Hi |a la K~w V- r* 

MP) tlM I M j Mi 1 II 

I MMt MMM f«Ml MB»< 

by tit* *rt« r«» •! HHIMOIIII MB* 

f MM) aw tB* BMA mm 

•t» ii^ —■ ■ 

MM 10 MM* M BBAr* 
MM» MB** Ml If MM •*> BBAwJ Ml I MB Ml IM» Ml Ml MB* mm MNi • 1MB • • •4 IW p"Iw.b MMatMl Ml MM *M*|,*. »*«• iv* f- w 


AM* I* MM? >i iMi MJ il MMtB MM* •♦ OK| . ». •Mat II 

Mi> mtMj MM mmb \ 

(MY. IM>M>M»h 

• «Mb "laiip 1 6-YEAR4MJ) CUM 
SETTIED LAST WEEI UMfcV If AM CM* -M) r* for a ttM fetl Ml Al ItIC !••« M I i-*««r| *< MUAMTMt tB MMJI 


•Mb MtMM»« TMto !■••» •MB* M MM* Ml • ■«• Ml % .. <* t« » I N» II ill M» IM» KMBM PAH COHTP.ACT UPMELO PAIfTACES DWY 

mm owunczz v. m • M? Mm> M*B BB»» 4f««k 
Bit M* MM* M> B*r» Ml- 
MjAMJ AjMj bK»A m-t» MMMf BtM 
• BMMMM BBMBMj tBB BVtB Ml IB* 

MM Ml tB. MjM rMML IMBf KM) tW M.-.I t| 
tB IBBB MM • KM MbMmaI MMM CbM ••»'- *^Y iHtf HlVf M#< PMjfMMM 19 

Van Carter 

M? ttlt >• • 1MB MBTlf B .iMMir* A** PM) MAT MP»*t V M A 

MM •• < 
)B1 MM*** Mt 1MB 

Mr* *T~ Kt( II J 


IMl ■•»» Mj 1 MBBttM MMMMB BM 
r A . MMMB M MBB \«l I tm • »BB» Mt IBB \M 
f* IB* bUBM MMM? IIM MJ »• N*> fl MV DMvMl Mt HM> M •*» «B* !>•' ItM flAMt % m r a. HAISEY LOUS KEITH ACTS * M> •< • I' *»"♦ A1|AAJ|AJ_ %fBl"\# W» I • W T m r 

MI AM* lAtA* mj 

» M M MJBM II • *r» *•♦»> MMBM rMMBBBMMM •* 
rMM Tbb Mb bb MM IM> ■< MM m? ibb v m r A KEITHS SOUMYS •MB ATM || • Mt MfB tB# II r« III BMtrBsK .1 01ABTY • ■Ml Ml BM «BMI »B» KHM4 B 
Bf IB* IM K«»B TW I, 

IM KbbV aMMMMJ 
Bf *M» I^^M Ml- • | r . M)» M • hrf I 

M IB MM MjMJ I — — — — -^— — _ 
MJMMMl I KM iM M> f »«UIh4« BltM «KaI MM ~f+ M i K'fcB 
BM «Mb« I I M - • 

fBfMa* M *bmbH ■■• ' '**•• *** Me* K*MB N 

M> IK* fMBM fM MM » MamMMm Ml 

M BV^.Ilf i i MM»i II V4 

|M«r l« «B*««ffti •• ■****•• I M Ar< 
BMJMl 

it iiil *Mi AtbAmmv MMW UMj 

I • «itl Imm4«« tK- M«f •BM It BmtB • BMMrf 
B MAh B»>Ml KEITH HOUSE. FIGCtl Uf CAATOtf FXVm. MbbbA Mjb« KM* r • mrw »B 
MMMB\ rM« M* BlM Mbtb • 
Ml I B« r u.#l K-tf Bf *B« MMM ••••4. 
MM* T>>- MBBMMiI w iA MB*. M I 
l« BB »•»! »l «l • i «f bV r aw 

B tB I »• • B»B K'l'H BB*>>t«* «M AMjf B*«* 

■ tt> • • ' »»-t * t . 


fBMt •• 


B t| Ml «w 


' •*^« I 


Mb»Bt 

■M I-. ( *M 

t • Im 

M K i •»# BMMMtl. M4IMI B<r BM B IB* I— B*MMi 
MBBKMI M I •V I 'K. I. •' * AM «A 


IMl A ,• • » H T ~m 10AD INCREASES HTITING 
VAUDEVILLE AND BURLESQUE 

RUT; OUT OF TV ACT ORDERLY MUSICIANS' STOKE IN 
CHICAGO WINS PUBLIC APPROVAL ft* but PmciM AcU Al- 
to PUy Rather Tkma Ditappciint L«rg • 

Wi 
"T ^w» — P ^ '■ > ^ — • pw»«« • ■■■ma ■« ■ m rw»w^p «4r >lHw<t tM» MM***** n« 

!LTU^T £1 77 £Tmm» ! X.XJTHJ!r J^HLn^ cut compuiient aric 


\*mm. tl tW K«4M •• M W lM> K< •tf * •r ! ip- *•• UTILE ~OAROANELUL 


i ••• • •MM. I Ml »» f« •kmmf I* M»t II H. W V MA >4 M l Mft 9* U Mi ■* . I Mr •«»•>.* ~ 
rtrtniMi TV* 

ft M*t«T* »Mk M<< llltr 

mm •••••• »r 


QUA AND SOUTH «TMrt ii Utowtl •« MM 
I .*-• •«•« •* Ik* M« MM . ■«•. n.# •< im ■USKA1IT rtATED ' • 

•*• M ***•!.. ft* • t»» M»t to Dtatort »■*• ■ ^ — — •— •* m r*. to Uiih ll*tt.«H €\ M •>»•••« B4CB §• l« * • » - M? M-Mmw aartftt* TM» MftMM •- INH*« fl 


• tl Mr mt M»» t M-rttt Ik- i«t«i %•*.*• 
Mr |M> trtf> m>iiMm ••». MWtr 

■M > rm i li :~ 
*rt«ml Mr*» •»•« fr«4» N ■ 

M «-%!••«» |l 4 . u- I 

*f W-rifc p»« •.« « Mtf«f | «m4 
Ma «f |4« n •#•> STRANDED BY BAGGAGE 1AM 

M* M MM.- 
\*« T«fe ^'•^i '•■ «ri«. r- .» ** •« *•• miH MM«> MM M 
M A« If • *, f|» H M Mr I bin* •* • • • ■ *—m 

* fc~ . ../ | » t iteMM • |«M( 

M #«e» <* fNrMMar I • 0* !• TV* • -n n ■ «*»i » * iw 


I . • TV*- l« r*«M 

Mr* ¥••»- 
MM •• — i | ., r 

•* •' • %..* I I » .«„ 

* •• I »4 *• i. •#«• 

i i 
M fft« *•, \ »4«g| rf 

MM u » 

•ftrf • • 

|Mj r .. , , 

X \ i 

MJ»»* t ii Mr •< Tfc* ii* ••• » 

I *« «r »ft rMM «# Y r *' .•• | . 

j 

I ljr> ••* »'M— M pMr M M Mr* raftHrwi ftft ft»H «• if 
rMMft > ■■>>! Wii Vf tfc* f *«« 
mxi M# Mi aa^friAM i f ». ^ 


vMli IM) i rmtl lM«f %• • r 
ILLINOIS FAUCS STANO 


BERT LEVY II ■ I • 

Ml BREAK BARNUM JUMP 

• M»#« ^tftyft MM, Mat MM 
•• ftBMrr. 


\ .. | 


-rf** Mift» «»4 *Ml > iMlft) ft |, 

I I . • 

f 

>|M« ••*# * I .> |l 

"••ft • ' • —%»*<4* 

• «ftf ■••* f*ft cmcACO orrKE icago JRJT AFTER 
SHOWKON w:nosor mares good ». >• » Mc«M •• *• Mr Dry" Trilht ▼>•> *"*» •— * h.< a*.» M- t 1 felt Twm at RiaHt. • ***-««» lira* f 

I u r a mmt m tmh ••*»• 

««•* •to** n^ii • «# ih» H » aa 
a>« vrlilM aa4 a r*4a ^ 4 mm l*»a 
Kaa»l ««• !■■! • -• • K. 
••■» 4ay a»«aa»a I* f*H*4 la lolfy 
art M»4 a of «r aAay rwttr«. | 

vwirtrt an4 p*afMMJ tW art 
aa* MM*!* •• ifc» pwrty a* ♦ ♦ r • • f Vj« • »*• I 1 ■ aaa* r M«a 

• tfjaairfrai ■§<• •• »■> CHICAGO NOTES. TMa MMmoth ■ • mU mm 
rmwmmm «T«r» ASSOCMTlOa CHANGES. & Witk im# «a»*aa; 

fcMMM 


t. H •a Iter ► it ———a 

i • • •# ito Ma> • 
■r iM*f» i artaat«4 mi Ml • t Garden fc*r* f)ra4j •'- * f •■ 

?••». • »,, ■** 

rrara *•*• li«> • * a • a 4ateaaaaf 
-M»4 ►» tfc» «•«• * 

M •»»•«• a faar ••»*»• !»'■■■ •' 

.*«• ar«aaal TM»* ♦• »r a* m • +m*» 
, itt -fP't fell a# I** 0| p »i <w | 
•4«a4a«4« aaalM* fr«MM *H» tof) IKta 
W Ik* W \ M % a« Wi* a»< 
ocnf fa* aafariaa H»« aa* «►«»• 

i nm t'4 auMMi »a4 W. »a4 

taM ■Piatt i unwii 
HI M rmm • a>«M »ay 


CHK1ICH M NEW YORK. 

tr«m* U * i» •• • N IQiNM) *W iTura«» ai 

| aaa f rt i 'oi mi ia»a>tr»a. 
I. ••♦! •• >» Nr» %•#» 

• 1mm** M* aMI aa»lr fcwaioir 

• f \»r • . ■ *aVa£ a*a**i»; *• .f*t 
•4 • »S !*•• 
FUR a» *\ I \ I XT IK AIM mr T% %m u a* a A»h-r 
Ifcaatra Mi Mfl 
I aity TaaairtraJ 
I » - » r ■• ■ "i . Mflpwi ««■ ■■■• « 
■•4 Hr tHa|^, rv , a ry !• Mart N - < •• i J X.«fc 

t|N» w. % ma •»?• m TIn air*. • I x •<» l»r O ^* *2-^*** l*»*»nr M . thr ^ # mm^mt anifca •# aa»»» 

ilMM Fi»mn*« a a* aaj«wi tfja ■ A '^ ^^w — 


Itet ifcry pa Ml It Ml C«*n Mr* mt t N M»W 
fraaa ina na*y».r* 
ta tha Ha>MM»rV^ r«#a. r%tft%*a C I 
1 itli • m*m r% % u* >hail I w f * W ™ ^^» ^^^•^^■'•^•^ '" r U K S"' '*■' *r« • • la»« •t T»T.a- » • • %• Mf. 
•atf a# tftja ar»a % rWa • Max r«r«fttr*? •!'•• • ••♦ ,tr> tkta ««ajr « f»^« Har ifr* « •» it •A *< ■iainta ur **, ^ aa> raitaM* •# J t ^ Araay (irraa >m+»ttm'*nmtmn mt tla> 

« \< < •ra »Ml W 

WIN Hm a aaa» «f ttoalr •••» p»«y 

•Ml ff ••» far aa«Ma> H « • i 

ia« • laf.* I- Mlra *..«« taa ySlLZl T?, •' t a L r5u? m lai '■ i TW IM I 

• *-• 4*4 a t 

A«» a« • al Waaia Cttf. aaa aaav** »:n^ Ha t 111 pi V.a af «W W T H a 
i la arraaalaa la* ++unr tt T 
rUK WRAPS FOR THE 
COMING WINTER vttrfc, will *aa a# i* aaa t* fiaaaa |Mtfaj«t «*a»ra Maw** aa« r*aAa#«Ml 
fa* tfja aaifii j J«Maa Li aaa. araa> 9*+mm*4 a« at* 

• r»ia> • • laa» i.i • f. aajtil «fca la%i If 
Ataara»> H*>m* 
• }raaMl **•* aaart 

IAD 1I0MR — **"—• •- »** •— *•♦• 

^ , TT** ' ' Tii. • ».»aa»»a« • af »fc la»»aW | ^ .JT T1 . 

i«a N»a»A« la «'«Mif • •• j»j r-i aji Tlnirt il I ifif r ,f aa> a»aia aa ra* ra>aaaj a»i 
tfja t*«4 mt HJM> —mm-4 mm 4 •%•! I ••» a+>4a*« fraaa } "* m **?~ Waaiaf 

•«• la k*a a*.* MB hfcra »^al a a»Mj mi ft*4 «•< a mt\mmt %mtmrwm4 mmA a 

Mk.at^lraW.l.^ara.i. , ■ aMMMtajMaaj T»a «^» -a- a.a4 ifcai If ta. I n,.*..4 itar 
.MjI^h. •♦.••a* • , •• -, * •*• awfJiaal ot af iTaaf fc**a aa . 

I awjaaaa>M •• A.V • ■*#■» « %%> 


J J ■■■ a 'Mat 
|a>M M wm ^ t , ^ «aaa4a IO>nUI BETTU ::TJai , 1«al^ , *• •^ * 

waw #v^v vMB^vi 
• *m*m • * ^ I 
AaWSal faMaVaaa m> a*ta ••*%«« A4a I iai« 
m W»u«aa* Ma r «av- f + N« • •* » % •'»••* f L PERLSON 

U %• tTATf STflfltT. 
rtTTM » • -Ml -. .I s~4 a>iN mm** fax 

a Oaa«oa BfJ tfla% f ^ . r* ♦ 
t 

T» » I a via II aainAn m a I 
|aa»««Ma) iv li w rial f fiaal Maaiii^iaa Im4 

•Ma raajafar mm* > > mm ■ "• * • 

rr^, *,TX' 2. • ... LUl: vk trumbull ouits. 

mmmlmmmmn ••• «a»a*a« a 

a* a Mara al tAJlTt I1f AfKADt HOC 

•T. LOUftaV. T1a> 

•M»«a aa MjmI IV- I CMCACO THEATRICAL * il« I i Cm ««aa mmm 

■mrm •• **•♦• U a 
iMtbl MlMM»ra 

%r>..TM a*RMM Ta-a ia»» 

MJ | •41 

a4ka»t%a Ml ••• a«*aa l*» a#M 
a a "• *r m Cafl f araMi aa4 aaay 

• -a pafOBP 

i iraAvM M* a »••"•• a«*««»ta mt 

iK. <NMVM1 »l •• i*t.4 a « a« 

«• i.u ajMM !.»%•• .. • » to !»• •*» 

• ••4 iaan |Mfafj • •• • •-••<• aa PHOTOGRAPHS COPIED ©fit tAiaVftCT 

*l CAM) f)t 
» %»* fH*OTOC«Af>a«t f*OH JOJt 

OOUaMt Wtf%f«T f>< It ANf f>fHrrOMAf>H VOO NAVt 

•fN I tai MM Aaa» IKE »!.(>< »M ^ MIDMTI \ R( M IC * * 


NEW YORK COSTUME CO. 

I (KTI MrS am |»t lOITiMl I f|\% \ s 

CtfSTI >U ^ ajANurACTcntfit Ml «M1 ,# ^ ^ 
137 N. WARASM AVE, CHICAGO Central 1—1 

HAZEL RENE 

HATS • (.OH NH • l*OKT1 Ml ^ 

I •« • mm »aaa <MMMaf) aaa 
4MM> mt %m «4» » 4 ■ - • n 

■ 
- 
• »aa IM». 

R f A IH CRtCMrt > i <iw Mia agf I 

x4i 4 far ta* M aa « a • I I 

r a f- .-* • • • .. -ajM r \r\l iKmr tm i 

M Ml 'la MMk • ■•M MMM» 
a*>aM % laa* mm. a. 'I 

an. MMMrfj ata^MMaiM tfMra A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT 

THE 13th CHAIR" "PETI 

MataaV •CaWfT. .fO »% 

(HKA4;0 

NOT WHY NO! 
fALEMAI ttOUl UB w — n » Ik* sakW r«»i 


la 

mm •• »*?«« aa M«rtot ti ».<!. »trM«j-to« toMto* vtM 
4 p««ttr 


A«i It 

.4 t*>- " " " , , ^ !•*•• ••* tor ■■■t in i mm •• Mm* ■•■■• * ■■* 

*• Oi w lit— ■ » "» ,M f ^ ▼••* ^»*sl T »to I4M» tor Ito « «••*••"<• tot* 

1l««rv K •*•»■»•■ wIP •■•«■ ■ fW Ito toaat Ml kHMft «TM Kto* to t to» lto <f>«< **^ | TW Itolt «L M.^« T 

IT i i A 4jMf ■»••«* M»» 

MBftto — mw 

to*«~«i At 
it » — ■ ■* 
t*M*t «M tto> f rill % 

»r«M M < to 

.«* to t •• wNityjtiM •• mi to 

Tto> tow ■• «| r<,»+. D K«-M •• tto» 
toy ito »• t Kttojl MfNitol 1 
• tto> «■■•»« Ito | «4 to tto> *• totos pr 4 » »< «t ito i »• » - 


»»H •••■ Ml PtMWtoXfc 1. »«•♦ Tito i ■ ■«»<!■ MM* »~* •»•*•*! |i»Mj* lltjii to ! ■ »»'• «W •» 

MU Unw »» «to> «•> «l in»%~i«» mmm ■ 1*1 fto if M k»«> • ■ ■w M »to» «■ tol 
Btotito 4MM »Mtott ' . M tlto f*MI« UM%r« • • • m^B mm i flV^H^ ^PP^^H^P wkW ■n4 tor MM«My 4«| tor M Itotoa —totr br\«*t • !«• I •• • -•• Tto ■■■ to«j l~ l%^to t» I • .« to Ml r Bintoi t O* tow t«wr* Ja*m • i *•*- Itojto i •-«• i CW to** 
■to* totof 

> Itofk" i «4-«.ii tor* to iM*«fc Mto* fHWtoi ' mm&mmrnmim i CNOLISH OPERA lm "company lyu SS ^Jr.y t: It J^/Hli^SiS'Sr! 

p *•' ^ T - .,. - ' »i> - to^, »to M<A^ IMl^ » ••- f^M^iw ••.■ K.^14. tM f if Mmy 
••• t^>^ y #«r #iW to**.* » til- THE DUNGEON 


CHICAGO RCVICWS 

THIS WEEK 

WILL K POUND ON 

PACE 17 ifci* ally l««Mf«wi Ito •■• { 


'NFZ RAGAN 

Wmk ALCAZA* MATmmtB "MY CtLLAtT At THE GH I DOLE 

-••<*• • • -rti 

» ♦ i I « n A ft* t* t0M»«M»Mt^« tr| P |j l ia) | < «• C*i-VM«to 

47 Autw lane-KNk. ito»«- I'«m.II 
SAN FRANCISCO r %AM M»CM *at •cnctit 4M) VAimi r %t FASHION park 

CLOIHIFRS 

AN FRANCISCf/S 

4ta»**4Ktor« #•» •♦'• •*• •»•• SCENERY BY EDWIN H. FLAGS STUDIOS ■«-= BURLESQUE COLUMBIA CHARGING $2 TOP 
MARKS EPOCH IN BURLESQUE STABOAftO, ST. U Taat Wheal ia Tau City WiB 
Holtd... Foe 
to $15,000 •at Fint Taa City. Mr a*. 1. 
■tt) • 1>«rfc 
t*w CV«'ar> 
Ma rtty wWR Httti 


* * bam. BURLESQUE REVIEWS BILLY WATSOfTS « 
SHOW. • iaaa ■ it* a ■•w alawjaa • Mi ■*> ■ ■■ Ml ' mtmm * B» BUy 1 

»to a* tB 

MM «r 1MB • ». r> 


_jMy M.taawaaAaaa .-a.w4 rwrt- 

|l» I mmi Ba tBw Ba—a iayawA It Bww Kitty Ma*a*w NaAy 
a IBtB yawy tBw at i Bjat m 'OaaMMMi »>■! ir aaal MAAar •»♦■'•» 
|itt MM bbaw* taA I aaw — •!»• IwAw GIRLS FROM THE FOL- 
LIES. 

f*a aaa* aw* tMfBA II %aw Bw%a * BarAa-ata **»a af 
YnMMt a«4 rywayBtaa aw try Bar rtw4 tPMitai Bb Ma 4m. •• aW* ••ay v«i >«| > > I •YM A •• #Wt wy fl 
■V ^BaP • ^MAalJjya^MB •" ^1 ^ ^_ _ ^^a% g ^ 

I taw ■ f~*r mm tBw yawfaayawatai * i rwa •*• • • ■> *•• • *• - a w*wR aawwwwt la Bwf* Uttla ORAMAM AT PALiOL 1AIT0 ia 
al • • • I 
It ««a» 


ft* taw «' a • H 
I y tax* a 

a** taraj 

awjt* at tBw 


■ 3 

«Bw •«« Mb Aa' BwaaMVaaw 

aa» af tB« awt Aa*. mm a- w»tl tM y aayi 

• Mil BaM Vawj aw*a aw i a-aw- •-- •wil »t • 

>«i' ana] I a- BB>*l I MM' "•Wi**!!** —.-- 

mm,' «aar» a* A» a. Ha at. 4 tA «*••***• 
jaAfrt — a..H B,- tr...«r4 . I^SS* - , Z^L'JhSZH £mMm!S J!L 

tw air!* taw** « .t ttoraa •»••••:!■* ? * V LT?i£i ilLmi 

• na s. ».-• % atiw* itov *•*•*■. •»•*» *M* ankaa» Mat tew 

•. i« .j a wit ■ r n^n at a Aw all •• 'Ma 

~wbmAA • • ••>• •>• a» •• a a* •• 

•At ■ h • 4»4 M i — | • tt 

•f Raaac «M a 
"■wat «atty iaa« 

tMrta rraaa • * • TOWN SCANDALS. At 
la CHiraam «aa4 l 
a»*# tWaaai N 
aaaateal 

taAiar ta» Hi aj<aii faaa 

•a- W i » » .fl» Kaiw A f.r to»i«« t «• t 
ft a4« t «*•« « ■ a%J Mm 
tfc* a-aa* aat «4 
ay«a afrwaar t|Ma »ta»» 
• W aaa l i'it w»*aj a» ta t.« A ir ■ 

«.♦, Ta> » »- r v, .. rr*to.»« a.«a tNr»a •" •• ••' 
T%a faaAara at U 
•M frMtafttf taat H ra«l 
• toiaaiaar tAai taa ajytfa) « «a>r a**«« \'. »•• a ♦ 
aWaia ifarr* «t ta« a»rto ■ H» 

|a>r>«r a In . 

, • ft • H» • • » • • • • ► 

' I 
« f..t » <a> 

< A |aaa>* a * 

*a>aa 4at 


M aaytaaily .»-• •Ml Mta lit! ■ 

|af m. «al 
.\ - 

It ta»* a lnai mm • Rraa * ia>i* 
\m* ta> »•> •• taw «ai 

aH • 

•va ArtKy 

by .♦•*• la 

ftr*« • " at -a rla tfiuajitai HM 
nM • •♦ atMl Aa4 M 
lA»»alt l -» a n, aaAai* " A rtoaa 
aaiaMM/ awaajtaHal a* • « • m 
•ml «.«a»4y ••wta t«« 

■ fa y Na4 •• •«••• Ml •tr«Haj ■ a*My by Mllbal 
It 

Ml tMTM MMfal 
a.- ■ w.r^ 

aaamAl a*.y«to t i aar apfw art 

!•«#• Ml 

» »• 

41 

aiMI I «f Oaaawtlv 

•f taw lai% far MM 

Mfr 
A i«< at ttay CM* la. %•• T«4l •tawc rMt*a Ma ••• varf aval ai taw KMw aaa) tan 
MWA A tMat 

a>aw a • ♦ *■ it rt«Aitaj MMMaM MMMl 
•Mawv tar* i»« »w MM! 4»% BEUCTU IT. IUUUU GIEL ClOEITTU v 

Mra MlaMiaa M> awAa, taa a»araVi 
• MtMM Ml »aj» r.raajl faAaaaV* MMM 

. aawwa a wl aa* mm 

ItM 

taw pwMra a*»ai rtawa av atataB, • «•• m| '** fa«it» «phA 

I i«<| «taayr MHty \\ •-..♦ w.4 

| tt aw ia|i<i a M 
I art* 't>» r t I • K- a M»»| 
aa« t*aaaawt aaat la- I rl - •««• • «i .1 n.. | rt< a . r* 
^Kar' ^«»w l» <«»4 taa 

■arta ara ta*a> TA... aa. a «»•*• 

r • MMMtt M I' «n*v . 
imm t« aawwa ♦• MRAaR. 

taj^r* • awAt W»< A raMMaay ^»A MBUB? 
MaVtwMI • -A -a a ■•• 

• yaat taja aaaar |-r.» 'lay 

aaa) a* a«- aawaajA aa» 
•a |>a>a— - aayaAaaw) af law ait waaa-a atat »•• aAa>a. 

aaa IVa>Mi M«aar«i lawMtvrt aa mm H I MMMl ••'' MMM f «~~ NMj 

..•aitHaan ••■ »a« twtaaywwa l« • ta» taw4 

•**•• •••A am«I • 
a I Bar* ••>«■ — «»«*a aAA • 
Ma B*«w) t«aa 

Aat av • • I MA I •• • ••** 

mm r»f<t »fcra» 

ttaat a)aw • p»«-t • f«*r tta* 

« .. BBBJ + tt M r. •- • •-.- fWBMM 

MB aaa^awi Ml ••#•• ••WtAM mtmt 

<H»ra a M ta>' m4 Bar • avia 

•••r taaa 

law will aaMfa aA 

I II •!• 

» 

a a> >f MM 
MJ 
raa 

ABM MMMJ 
BUaB MlMaaa •• 

' •*• aAarar aa 
Br«t a ' A i am aa a 
a « toa ai*ay« aaayaal 

■A *a*t I la » rra»aii 
% >aVli-a |l. a>.«toal iBaWa a b* 

; Maw mi * *« U • • • i • 

ti awt B« a> ••■ i • , ay- 

taw araaad MrB tai ay |B B 

' aaa Uat i m« V\ ilwaa 

mm ta « a 4 I A tllaaaaa 

a* mmb aaa Rwat aaw» • 
TAa Brat awtt I- -mm at 

f^aailaaf Bwi »ia.* • 

Maail r Bw> iraj «h« Aaa»i tw aa* aw 
a aaiaa t aaal A. t«ajMBj BMMa W aa 
a yawA. aaw4h*r aaa W« B.t at B«rat 

•aj « lawA *a a bV aaal aBa a*lt 
•at wwwaaAMAJ aw». IB* **wa« 

tBAaar . bbmmM Mj taa 

aa aa araa ••!• 

mmAj 4 aa * 
a • Aaaaw, 

tiaaaftl * «ai at ■ - 

•a-il.aa; a BalAat Maw aa 

tawWMat a a* M. - m aw 

.'way aa i ltwt raltaat a^ilaA 

' •»• ••« *WmI aaa |fa Baa f H« . •«•> • 
»aj |Ba> mmmm aaa) aaBra) law aaa 

TaMWtMM • TJ tawt An 
•t If rW.#) lilt 

Maa law laar«aj at 

a Maaa Ml • AaiW MjMj MiBA i li «f MMM Ma*< 
aaa aaa JayaiaA aw 

r rwRWal MM M ai 

•ajat t*BawAw Mawawv atwwr A/aaw 

Aaa aawj .a ia> rrawt raw •€ taw aa a«4 |i4lt4t aww af 'B* 
anil taw MB 
Atiraawta •> taa 
Bat a>w« t. •%. i«a) Ml law mt l i atr ajwwBli a/aaMaa) aw 
arm « I mi mm atA-»'. « aw 
Awarr uawt art* at. 

I »Ba- MawBHw MMAwj OaMA 

Aa« Maa • * ■ " ■ »* •* 

ta §«•• Bail t«W B» a#Maj BRISK BUSINESS II I vivrwav AND SHOWS AT BURLESQUE'S OPENING 


•-a at fwaaa 

lay rVMTt Ba Baa OAca RaaWa Surpriiiaa A Fata af W. 

MMAAj Racaraai aa AM Tra n lia y OBMpMM B — 
Paar Saaw« OraWaa to Batotor Ua laaaaWatay 1 1 IB- ■af • 

MAaal aaA a 
lyr Mat aa>| Bt> MfSt Bwa aBHi'i • ••>• 
. f Bat*B Mwiaa pj Th. -a aaMaaaaK 

i^»* a« MMM Ml Ma 

taw M.' •• ajaa aw>« aajTMrAw Ml fa 
•4 *B«* ••-••Bar aawMfttaaM 
aaat taw raajMtt> aa a • a f awB ••• ftaatafar Mf* 

taw Bw4 ax n 

a Ba4 ta #w aaat 
TawaAAf ••!*• 

taaw aw Mlaaw it aa' 
lata <»wa af *Ba I iy m. BMBwb tAPaltii a Bw at rBa IB- 

MMMl jaaVwtt BM EDITORIALS it f> " *»» ^ SHOW PE O PLE S H OULD VOTE ^ 

*^"* /^» *2r # J ^ ^ '«, .^"T. JSmTommL rtVlSI'.'i-Tr^iL^'SiV'L- 'J I. • • ■ 1 UK *• 1 MS MMJjj 

< • %• ItK I t», I 

Kro.nc Trt* MV*~r» 
Ia MM aa>4 t*aMW 

Aa m 

•mw • 

I 1 K |MM«JMJ 

an - * ». i«m>w> «# Hm 
1. % 'I..«m • rM * - <t» Mj .. • mmm V m m it i||m tM* pm mimjj Mm Y-r* Hip ». 
«»•• «■» <»• MMMtatMM cf Cttl Mjjl MmM* *MM MaMf 
M<4 IMrr* aM Mr. pi, K^w T«l m IM 

■ MaM « r lit t« • Malaf a* raMMM ■MM » !■' i m m MMM mrw mi aa mm* Ii i mmj 1 M tM MrtM %a t*» _■!■■ 
r4M mmM *M *MMM M ?M MNw I* i. m«mmI im4 ***** pjBMf « fCa.te 

■ «iv-f» |a« HiaM jM * «« m tM pmM. TM wm M»a«MMI Ti w •• tM 

attj ZIP GOES A FORTUNE. 

•i ibr mm! «f Ma ttttt m 
pta a* a tom M u mM m • aMMMM Mm iMm UMN a* t*J 
iMa M fMM tar» i ■■lint M kmm iM«m> MMMtMa mm 

M m i« H » mm mm o rt a Mty : tMt mm 
ip Mp^UM t fM»U afW irp mm* •«« || I m mo mw Mim Mi mm • %t il 
iMmmmj a Fm i mm. •••> In « •i '•» MM mJ MM, -I ttaiM« I* tt.ll ••»• IV m 

ria l ■■ — i4a» ibf Mm m mipimmm i » im 4y Im «i 

•M* M*r*« IM) mmM t|i «i tmmrt* ■urni tKo ( r • •**> >r i 

NPI I* *IMM Pm »MlM»Mll Mt* '• i M« (iMMHm i»4 

IMiMmj I t-* tMa — l. i nM iMJ i Hn t l t* mn 1 ■■*• MMJ ■ 

MM MM Mill Ha m •••« 

a im • Vat a* »•*> MI aVM» O • **• 
tM.tr*** •• i i'MHi I « it% *M 
«KNar«* Will*.'. aM • .. »,k. 
MM) rAftrti 

117PM M • Ma. |MM Mt MM ««*r*«~ HM^lSr 
M7 Ml l H W I I IH IMM 4*4 MM imif |IM) 


»« in a4 WMa ai'tt iMl mm* raifta> 

• •• Hi' »i. .«' |MJ .*..♦ a MHMI 

l W- ••) «M» aa-!xr Ihr M 
I • Wiwat laTft* VMk IM> *»««-M WM-aj aM «j K»aj 
It M Ml ttBMl la) Mtt M> la> raalrvtt mm wilt Mil- rMttru t 

»••» 'fc* WMfclMJ «M« M* IM- Ml at. r , M M>rk fMV •# M»tr at i IMjIj lar 

M a KM •••• M 4rl«M» MM tf.M iM-tar aTMl* MM* M«t | 
• ■ * ' ! • Mt ft riff mi to at a a I • • r-ai *» 

m arMaMja < WlMV aM- 4 
iMa •«■ t I IM MMlM 


•m- Mat •r »f 4*»l»a»la m ia> p r M aaia n faMa «av 

MM *M> I i*4» t/MKaat a Mi |« i lata •«• M* wtt t«Mt«M*r« itMal 

Ml ■• ' M»-n ftay • a 1. «M> % •MaV-MMaMa Map gt*4««al«- Mta) a I MM-t 1*9 • f" Mj •» fi «M>« It la r««».| |M4 WM| 

Martf K»ff mm! T*M 

Ml a«l Mtfl W IMMP 
MMM MMjn .-UaM Mat WaUt 
PI *WM1 Mm Qajntav. im> tMM M Mi la> %4r*»-Mf» MpMita r mm.* ra> 
•tfe^P ftaMa la* MJ I ■•Mai >l MI M »j» ay frMM 
IImI mr* MtttMM MMttara far im> paMMaWf •••>• 
» Mas ••» I ii M M ltM> MMMt#r a4 M*« Ml aM 

kMMB »l»ai an .M M^Mm M IM> vif Ml n«M>a<Mi »••*••• 

tMM M^ll 'M- iMtH' I I A ImM ••a» All r \ MMtl M Ml »rt««M 
«V« 1m% rtt v m IMMJ T< •• a • *lt la r«M. m ■ 

• rtM mi Mmmm M «l 
rM*MaM a i'» II M) (at MM klM Mm) mm 

Ml MB* flfM n I I Mr M >|>; aM> 

tMM apfMMa f« »M MMMaT MattaM 
•MMMM* MMi Ml IM» PMIOP* tlMp MftM sN 
r«*MMM MM trlMJll HHIUMN 
M MBMMp M IM» IMMtra, MMl M MM I 
• pMlll IM Ml MM |ttr< 

A MMMJtMlM Mf I'M MP MM M tMM MM! • mt 
•"•-M MM. M • MMMMMMP Mf tMM ArlaM NmMMp 
mmm-mmJ NMi mmJ M)Ml mm Matt. I 

MM Mfctt MMJ «M MM MMMVMt MMmJ JmI IM *^ i Ma aa^att iMa>f mam m» 

4.-M M MMJ rMfi MJM *• .M*f 
Tttil M W i I MIm M'tf IMMT MM MMtt 

.M*aiMj ****** Ma MM 


l^rt M< mm iftM *« 

MtMtt a *4 • ^ Mt M.I III 

MM M PVM] ••* INSDE STUFF 

OM LtwIT Itr M< ** r m *••»•■ • M-**>M 
' *MM| llwit pavtMl 
MMMJ •*• M« llM* MM t tMM) 
* |M> MM* > .at i«« • «a| M 

■MM MM ^ • .< .. !►- MMJJ \Mfe ^ 

••M M> •» . • aMr Mt 

• MTM IM' a -»k MPt«* M»«t 

111 »M» t MPMM airiMM of 

MHt>ll *M '•M* I I M*»f*M 
aK. MMMMMJMj ftaMa I t 
MMMVI .m vV.r^ M MM tMM iraMMMtMM IM tM MUM **— I* M 
AtmmMimm !• • MMMM? Ml«-tp pa^MVMl Mj VMPMtp MMM 

M m m Mmmm tM> MfMP rt i y Mi • mmmmmpp Im • 
Mm*m) mm) ttaaMifM immmmmmm IMm mmmm mm M M) mmH M 

iMTMtf MMHaMj M % M*MM**«« VMM a« mH'MMMJ 

IMMM Ma4 Mir* Ml M« M I W IMMMM M) IMm I 

MP ft MM tMM Ml tM» MMMM IMfMal at^« Mf It 

M • MM llMftl M TMM M M) 

IMMMM) tMM MMMH MMMtt IM jl ■■ I MM Ml a M •■ Mf |l MB MM MMM 

MMjt IMr lillliMaj M>M7ta4 Ml • llM Mill MtawM M laMl i Mt MAP l|lM)l 

Ml M») MlMMt, M MM rMM M M MMM 1 MM • MM MiMMMIp IMaMa 

mt*mt ■ItrMaf • MMPtMMMir l« MMMMMM %• MBp Ml 

v «rl>tp IMM 

M • MTV |MM>%rlMj •• M 'M* t MHMtlMff 

M»M>iMJ MM M«- IM mi • .rtt allf UitaiMi4 M) •• *m» Mf M M'— mi • 

T* ml) aa»« lat Mttaa «M/a t ••••■•ttalp M M t^«^aa % ra Ma Maa 
M) • «M»M- •••*♦) •• P** •*•>>. *l^t IK. a IMM MM a * r'1 M*a»-f Ml* 
TMJT MMMMMl aMMM Pm» MiMMM-ntM M M !• ( M# p i Mt >Mt 
it Matt M aTMM-M apMFWMtMl 

I MJ ia« f MMM M »4*/Mf> MM Mi I aM Mtajr*M*> rilMM Mf *»M» • 

%m im 'M. .MMM *M? MM » I M HHU'm MM ■ IM* 

I M«a4 M»««-a MMl .a *^ »a>. M • •MJ MMM IMM MaMMMMaMtMM Mf IM MlM> 

TMM MMPp fMPMMM) MMM MlMi air Ma M) MmMJ tM 
I -MM MMJMMMP MMM MMMMJ -*laMM> tM IMmMPMJ mW/%9 

MMMfMM Ml 
MMM. fMP 

IMtaPrT Ml MM CMMM IttfM* MPMMMaMJ • MM Mjp MM m 
rM U tMi tMM At tMM aMMttp AMMMMMM M Ma MJJ aMMMM 

Mm Mi h H MMrllMa mt tM paMM r Ml M»p eMMMMMJ Ml 
•MM ft MM aM Ua*arv-a MimMi < M l> tMt 

Mi MMJ MMMMMl Mp WmM aftaMMV MMMM MM MJJ 
•Mm Mara Ml MMMa »< 
Mr*- mmm» Mi llMt IMM* M tMMf (< •• A II • • •••* #**»■• MMMJ M-t* 

*• fM lli ■ i • • tU I.IMI WaVfc aitaH ••» M»# 1m 

I . ••• » * « ••• a MaiftM MMM M lMr M- !«•) 

*>*• it ipi irMMl IM- mmtM imm M* Tat* immM t« MmtI mMm »MJ MMM M) 
tM *MMMMMl PMM» MMM II MM Mtt l M M»o%a M tMM MPMM M 
Ma 4aMMMJ ••»•! MJgJ *M mIm) m» MMMM t*MMMMj Mr *h M Ma MM 

• im MMp faa •• I » I » I . •# iMa I ***p • Ma It, MM-, ... , a< •• A II MMMM * • ••• *- MMt MMM MM-J ••>«. r»-i. 

MMMM 4 I MM MM "JM* IM mImm. . MaV. m«mmM*4 M M». . 14^,,,. fc , # . , , r iMirt M % M.a M IM r H.T " 

MM. I. ... » -' ' • •■ VV * "•••^tV.rM.Ml. . MMMM< . I . . Jal mTm M 'mm . 

•IM- f> • - - • " .•-*.» |u#t ., . tmmim ^ |fcn-j4- . , „ . ^ Mm/mmM 

»•*-»• • 1 ' ' ' lfi * * * '"* h • *t MtMMtMMM» MM 

MttttM " MM..M fMraaJ MM Mf | M MMMMJ M0. 

MmJ MP Mf la- » * " *'* <* « MM) M .• M. ... , mMI aMMa av. M | MM 

«f» t. • I fc 

M»a a i 4 m 

Mm A . mi 

MMMJ* •• » » • .PtaMi 

mmim4m# M»mjim 4 *•»• •* f 

•ftMMMM IMM .Ml l« ClirM 


t is I • I 

♦ ... 

4 M» I" 'MM H MM 

MMMa *4 mm§ 4mMAm4J ImmM i » aMattj! 
mm>*m mmm 't* a* Mat i4t M tM M»a 
I I'M ..m Ml MM M imm MmMm a ' MM MM MJ 

1 ' ' '* M tM M • . »m| «*M • ' .4 'mf i|M l*MMa«a • M 

•*H» • *••♦» * • m. MMM Mm. i • rt.^4 f.* iM mmm aaafl MV> i 

j TM MMM M MMJ VMM « M*>«« UM--M IM AM 1 MM *M»- Mp 'tM ' •"* . .mj Ma. a4 fM Mai MtMJM 

• i4 ► .»-! M Mat a I iMa ^MM 1 • M m im i 
MMM 
MM TILTING sV SHARPLY SCALES MO I LEGITIMATE OEYELAI* fOUCE 
rlftyMf !• 
BROOKLYN RAIL STRKE HAS 

MIXED EFFECT ON THEATRES > » - * to >i ii 
M 2D SEASON; it* SEPARATE (WtmON 
■ If lto> twtm 9 

•• tor m 

l A«%» (••I Ito .» lto> IM fciwdM atftoto •toti tto> ►•»••• ••* 

T«til •* Ml 

• kbli M \. • • •• « • %«** Iffftr h «•• rae. « )l ••♦< • •IT KW OFFICE WMMCTIM IT OCFMN.T. LEON 


•%» -%i CLONE TWEA. ttto* *' 


Ito to a •to**** *Am»r%. m tf •€ H tor * D m • I » tttt -* mfc •• ••«m •» »•»' POP PRICE OPPOtlTIOIl. n**- u 


•I •• *• a ».»*! to«M WOODS HAM0M8 HAM 

I4» •# • plan Ito* WIN •*•• I UtoNI II 


I «*»•• *•» COWL'S COAST BUSMCSS. • I Ml m4» - Tto ♦ ii I* M> e»-p to < i rf ] i<>w 4 fc • 
I* to •!»» *«l»^*< «• totoJ* to i w i ••• utorm *• tkt § •I »> i ■*!■■■* C A Mlh. - •!•♦• MN CWll *7* . ■•■^■■r«M — i i • toll 
rr*Mrw4 •• »to *«toJ« ••• 

Ml tol » •' m il 
in I*vmI HVflGAL III 

M* Ito OTIV to I » K- tfM(»*« p>-rMl to §*••«• Ml l^w 
■MM mi Itoii »••• «— • grii i* !•? tr» »*?l to •! fc.i to ito) ■*« 

H««to •• Piltof. 

j ■ I > ll to* AN JOt WEIER'S NIT mint M—to» tor Ito Arto 11 ■*•< mi *»« »»•• ~m t u rn** |lf l«* »»■■ to •» 

«pp Tto> i'mH •*•• ptoi«i Ito to! I A , tlir •# tto* ttir«t U.I m~*+ tii* pi n 
to tt»r»* tor* la fto'toa 
«•* 111 •*• tor ito toil It* to* i '•*»»>< M A W««l «• ito 1 1 tm rto« ■w rfc Tto lto| Itatos *»*«• of t\««i 
toH» to kMii**m »««rto4 r»to f !>■ — r towM* flto toM I— »i • •»* 
fl M Am*» t-m to >r — > »• ••*• 
AitoMl Ito «Vto* 
M4M !•» «f ito to»M*r 1**^ fUi ton ftr* Ii 
to>l» t*«* vtor* iff •l«*4r** 


lum • It too i- 
ltot« fto« •.!•! A M 
m A«u»« • i !• ••*• Mato ••• 

ito to> l*^» •••»•» 

Afto« All»««ir f*W% tto> »toM» 
mw« to HI «•»..«• •«« KiHiwi r 


«• %♦•! «ai to |to 

•« • ■ i ■■ »■ toiii i 

m« «4 fli r^irirA • « % 4illMMV«l «• IM Pimm ••«• to ito •»•• 

h«* «A to M»»r^ Mito Vto> i •to tor MUSICAL SHOWS LOOK BETTER 

THAN DRAMATIC OFFERINGS 


IM MAul 
*W MMA n l r ii— <w AUTHOR'S FOUR PLAYS 
RAEriAY RECORD 


DEMAND TO REQUEST •IIP JIHH rfMAWI LCmmm »r I GEO. COHAN RACING SAM HARRIS 
FOR FIRST REVUE PRODUCTION 
A M M tAr I A T A MMr T« imi «*? tm < mmi >» •» % •'!*«» !•« 

MA» %W.«* I fc ii l ii •• IN «r» ***m 
M)« j»m4 TM IMji ■ ilMMi ff A> ifi 
JMf, |mmi » MumImi mm *m r**i 
mA«mj 4 MMAftxA »l IW Al mm A 
1 r r— -trr •• MMM* 4 
DM let at Out Turn. r« A* II PBP 

IP •» 
Ht«m4m •» Ii Hk M* 
A»^r» M«*M.«t»l 

• 1 M*«w 

I iftMM «M~ M * "• *••♦ •' 

mjm4m •«! mm Kmcm F< Hi 


W CANTOR MAY TARE OUT 

-nunwANAjr 
VNU«r **«•*« m~ ii» l^-i at w ^ #l t |H, |t«am- 

1 ' "•* Win wrtt • -* A* Mr 

•• »M 'Iff***** , „ ^n— V i*A m it. •< • 1 tM tA~ Im» mm ' «4 il 
TAm M)*4 «•«•"• rt 
MM* «f ih« MftMr r» _ 

III Mm4 ftrMM* M) 


mMM I 

I .ft.' I ****** Mr Mt«.*4mm* *• 

il HMilMi. ««AmA **■ — 
>n ft «>»«•• I« K«w TmtA •! H 

Ii MM* •• »M»* M-M 'A 


►J ••lift* «.4 »*•• mj»» •» 4*4 M«« l#» MM* |A- 

•4 » mirth* MNH*4 iM»4r 
ffMN Ml Ml •!•. tAr* IA* l«ti~r • •• •»» » M> 
lA~ ma 1 la «p •• a I mA ji 4* 

TW MT~rM mtmM tar \*W Tm» 

MMB Mjl I •• " WW AM» ••* ,fc#> 
,M»tr»*t wall IM» N*W T«rM MmmI 
4 • tw* --*r b««4 Im iM> 
Mr «l iMft tM feral i4H Mr M i«M m* m m «M MM 

iMiil imiMM IM> I A T K 

*4* m*-4 IW Mi • < Mh M t«-M M> t« iIm r IM> fMM ¥« IM « •IM 4A JM> tl >r Ai mi m if m«i h Hllt«il II «•• CMIIM Nm! ^^^^—^^^^^ jmx^m^4) % BMA BBlVkt MmVV'VYj' * s •• »•»•• llMI AlMaHr Cftf 

ft wM •* 
wtth jioo,oao nwn ft <Mm M Mum SUNDAYS lfcr Mft W IM> ••^* WtlH tM> ftr •I Mr it rmnmmi 9Mm4 A •M tft*-l»4 K iA M ft Ml eafVft % M •« •«/ IM> 

Mi M^miIii IhI« K« « VmA 

AHr**t««ai a4«)»<4 Mrt Iw 

iMiy m»4 ««• MftMl M IA» M IMM l«k WlA* 

r A MM)N 

4 Hi-* • I 

f«r IM> NtjM TM> 
I»Mj M» •* »4 • I 
Still »rrH 

Utir>r A«hi«* • • 4«r% 

IM ■»<■>• • • •« • m| T»»- 
iMllf Ml ftJ»tu«e<A»» IHVf 
• HUH 4*|Mrir4 Ifti MHi 
KM ftA IMJ A««. trmm Iftr 
TV i.trl M lb* 
tM) kw w Ai r%—A»-r 
i* » mr*^-k * •'MA 
n«r •• IM> frwt ma Ar. • • arri 

I l«|MMt •*«! •» l»4»«««» |r«ar4*<4 

!»*•• Mm • M MMM •'•• 
ml r«M»tWA Ml .A-.*! «ff TM* W MMI M* ••■ "•!'** 

Mm r ►. »». »♦••» ArH M»M 
A •Ml» •'• Mr IA- MMM «AMA 

M ihr r««r »~4 M MM A- f« A 0? Imp vftl M (AM Aff IM> M>« •Mt«r« 
■)•« 1MB <M>MM I 

wtfM MA TM»r •»• rlMMi U» 
Lm.ia iM MAMl I •* «M> I*»»im 

rwli "M^MMMmTI V< 
iraarii A \ »IU«t i 

Mm iK»>mmmii 

lM> N»l MA TMmj~ «M»mA ■ 
TM •<** Mur MftAMa •••-» M«» ***** 
i l# fUia •»»». -.irmli I ^ ill A 

H«M CJIMV ft.oM.hr M 

IMJf- fffH I » Tllftll «■■>! 

U ill— i NmM PMKI 

(Mi IMJA'*- llAMMMJi x» i il 4) 
Lm. «KlliMt| TV I >•• 

»* Mr . ft. ' • ft • 
TM' M • 1**» «tM 
IMM IA* ft*« ft 

PMr ITAiiimM M IM h» -•• ' 
M ill I <• 'M iAl«r M IM 

Tat m*.' prrrliMj >MM 

IM fttrMiAi l AHMn4 M 1m* VMi 

M*4«kv | MA Ii-' 

IMM M4 I'M/ Vl 
* I mil r lA n ••• M rM V«t#« 
| . i<iMi AmtI 

TM *-«•*• I*mA-I> IM 
♦ TAitm MjmMm-»' «»» 

ft>« • •* «|A»iAA'»« **» "ft • • ft»ifti 4 
* «•'»*'•**• ftMM>»«a TAmmM** 

IhiikMMl IMM.* *'4 ft»HM» 

4m»i • AM MMM MAH 

% I. '* ■<+ .r * II .rr. IA M7 n • •*■« Mr « i% • UN M tar Evaryi 

■1 •i * •< AM 


IMMA r'M*> Mj •.•mi At ir mi 
M. IMpt Iff • IM) • * • §m mm iM> PAViDi t^«, MA ft M»ftl V M 

iMMMjfl 

aun oau'S plat onn% ttm V UNKMOMJ ftMPLr OFF. • i .»»• • m »•» m *** 
rnMlV rM) i ff«M" mpy ••* • M A It M i C'rft-i H* M. 

•t.l»f»«M* rvM M I I" 
U AU« IMU- rMAMMM, M n A wl > 
n| m amjmmam **•< 

*•¥ 
if M MV ift*« 

MMJ 
««A«4 M m MmAmmmi MMJAm % «-4 Ift IM « • 
ft.« 4* MMftfflM « M»>» 4 M*'ft<4 •* 
• «4»p<i« ffMfi 

ffAMr- • »'•» I'm » •«• MUtvmi MA Ml r^«^MM •" 

fwrr «M»i •wMft 

Ml M IM» VMM WftM 
Mftift MM fkftlMi STOa TRYOUT TO GET 

b^way rtowcnoii 

mm m\rm% to I • MftM I 

ft MrrkirH M Mr 

Ml WftMiM»« AmtI • 

MMlMTV BMMjf 

IMM MMiuft JwM^ •r>A • • •••r 

SHOWS IN N. Y. AND COMMENT 
mi 

aa* tf"** a4a| *••• 

a ia t.wr |l*>*aa la** 
a*a% Ik AIM at 14 MM> 
1 11 Mat I ■ | •**#.-* K 
• lat •*•>*• Uyi a »« T uf 4a> •f tM fa* ■»-• H.t« Aranai lit - 

444 teat a«*4 4Vaa> |«f *a ft 
•aa a*at aa*A 

va* Caaf MMjai.* mmm* iM 

****» M)** MMJ avar •»«t •••* Ml 
)t»* mtrmmi 4>fi 4arA toy ••»•> 
Mvaaal af TW rHi anaaaiM 
WM W MMaat4 my A Maa af 
ft* INt j Ii a*at *a*4 

19 aajM a*** MAUI 

• «4 Mat 4>atr4 MMJ »f il. aaataaj tail » trim ■TWAY BREVITIES. 

Atteata- City ftef* t 
toy at ta* fJMM Oin w l*> 
«nMar*4 Mia tM 4*a*a* •* 

aM to «w *at*at rrtal tfet -*■•- 
M*~ M* M**4a MlHMM »>•▼* 
* tlaratay Jar4aafA«a j| •» 

« a all I 4 4 ftl«al 
■Mr mmm mmmm wria tottit • n«al la r.\ « «vr«l| a* ||M 

ray. Mar toarlaa la< 

a #■*■■ a m 
mm mi laac rl CMCACO FALL DOWN 1*4 TtoatMto 

NMt.Ah **t 
• * mm taat a •an af taa aaiaiaa, Is 

an A fMjirt > J' aaM 

* Marty Ian* fraaa H ii a 1 i »" aw NEWS OF THE DAILIES 


It at il 14. •a tl llM l ll iv 4f*4 mn m m—. m Water iltta t iaiai vina Ml* iltiB MTtor Eaa*4 taa -«J i) ~T~aaaa aate Mr ilya aaara n 

fS *aaa» na» 
»r ■«•»' an taay M%« il «i r> *< Aaa. » Aia H apit 
tttyaaatr MMa J Vinar H***ar4 a* a Ca»» Oifi THE BROKEN WING. ii «• ■ » . .. I . ■I »~A» naaa OMara 
M ton* ip felly « mm 

m irtniM it* 
*4ta a 
■Ml 

llll • MaaaH nh »***> 
■H a ijh |u taa •»»r |t.ato lOan. a»a aaaai 

•m* • aaM * aate 
mmj a»w. ( »r»4. . 


II 

«4IM aMlt 
«aa««^i ya«* •Hfc •UT44 ai 

n »aa*| 

«im! waaai.i 
»*•%! iNily MM aln 
m. iMaMrti aal a«M«« aa la 
9a la iA«a *a*avr» ml ll 
2i ata 

tiMianl V4M«4 
Ma4 t il r . lata • AH ta 

MMa ana rtwmrm* WMav I • • •» laaav •>•«« 


a tl taa far tt« aval y»*c • 
*aa4*j at taa Waiiiaal 

af taa n naiawi tia4wn< Ma t»4m> 
wrfllra ay l*a«l Is- 1*> mmm- ilaa#lr« 

a* aa 41 taa i I Aiaan Mm iht 

a»-t nayM • aa4Ma«a aaa»r» 4a4 4A# 

it aa4 aa*a iM 

••*♦• M7 smm ta» mm+mmm a-t 

■a a atin a aaaai t« a* • 

Taa alary m aAaat a Mtir 
alH la M*«aa wlia i 
rMaa, mmm tm a ytiai 
««a aa4 »n»r «a4 «M> M« an 

aMa M IM> Mi flat II* a ill 
M Mr A* 4? i at Wal Kvalya »4ia a>t imm l^arMia i 

Him m 
4Ma>a n 

ta* r*vi»«i* «JM) M m a««a |«taM •Mh r»a mi Mat." l.ia-"> Ji*4 a«^ai 

mm mmwtmmt mm%*m U«t 
aWH a#awa4 lltaM 4r«aa 
M mt a ■ «•••!! 
I.* a> • » 

H. CMaara a* a 

•a«M Mr t»%^r Mata 

►a» •an a*ai4 M>\« aa- II « IHUKRT • M mi %*»•' ay iM faMa aa aiiaai M M 
•a aar yaaina aa >>! 


aa M 4 «*a*a4*aaM* 

a4 aaa la* al M'lwaii aaaj4 t. a ca»- 
Maa M «aa ra4aral Arm* ti » .".•M AHEAD AND BACK. 

nami r aaa Ian •%• a 
Maa) a taa aaaajray »ai at l 
H taiar « i a4 t at* t' »4 i ii i l ti 

aVlat>aa aa4 Maata 
|Mra af 

i#r • ara .t* al fa* 
« tM> aa>«a a 

Ma <.MI B^^w i^^^a a ta D^n.** •tral • I 
••44M aaaia MM 
m+\mm *-••+ aa> 
OCT I 

Il aaa ataia4 at IM aBVa 

Ar«a.»r Maaaai ritna taat ai 
"iaaa ai aa> ■ • 

Maa 4HM M aa ti 

%*w mwrm a4l aam a »i af 

m €> t i M itw 

rrmmwmm tlMta fWa ttaa a 

MaaaaT la* Lawttta. Ilaitta Mjaaa, 

VMy aa4 

iiuia.i faaaa iaa faaaa a> •■ 

Taa aaaaaaj aat «f taa atary a> 
•atl 4aaa *a» aa*a » ni aaaiu 

m« »a taa a*a tr^4 aa4 •««• 
I a*ta4 tMjtaa Mini art n§ • •• 
« a*a» a*tMata«aa Mm mi aai4 a aaaa- 

4Ma mmi aa mmm rmwmi mmm Mr aai 
taiaa *—— tMi* iMil 

%a la IM aaat M ai up* a lit Al 
aMHay aa tW Cayaaja «im 

I aa«a a II i m u 4ai I aaa af liaimWa CM 
*4" a«a«a4 M M IM atraa 
*Mii ami Para an MMa laaVaaaaVat af taa 


•aa cam oat tlMA taa O Hal •f ti M Al 1 1 a Vara at ta* T 
U» I • ami aaa *a 
«m%»ia> aa4 ta# m^mmm^mf w taa^aa^r DB^P^a^DTt P^w paa 

TM» ajaj aanay mi a n iraaaalia 
Mr liataM Ia»»i4 Maraa «f ta* 
I aaaai m Ma yt i aaa al aa>W l^4a» 
M Tyaaa IM • aJ» raai T% mmm mi ta* 
aaaat la nai a mi iM iMatra MJM 
y taa*. a ill aa ia» «»*• aa*., 

•41 a af T>aaa aa.r 

aa ttt«x t.-4 atravt aat aa 

»*4 taa MiMaia. af toil. 

•*t«a Mi IM I altaa. 

raa at Wraaaaa> aa4 4.4 ■**• 

-ICV0LAI1 PUT 

ia»t y \aaa4al tm tal 
atlaiau «4ia ana Taa itraaavara 

ArlM at* Mara to al 
•*>• laa' ana >ra4 
TM> attra«ilaa ayiaii 
atrajMly |aayt«a ta 
ftniy Ma tlaaMl 

■aaaaiia a»yt if 

MmMmmT ■> tl 
Paat ll 

Miaan l«aa IMKa 
JaAa rMaaatraa a*»> a aaa If. J. rtaiMt i a*, a at Al bakil aaa IM "tMat M 

A nil it apaaaaa M Knaarm 
a aaa 

rt.aA A Maart aM«4 aa. 
r>tai aa«a aaa IM tMat M tfaat' 
raaa«aay U a»>a*ta j Ml H 
ft. •!. aaa4 * 
M« M*4aajM It. a « m 
»nt l» Avt l.xaataa »a aa 
•aaaj t « ttaraatr4 •k>«»%Ma> a 
■aa at IM Aaaat* r4*MM • 
vtia m Mj*aa4 a** at ta yii aa 
It »a lUaafrM aaia M l*M«aa 
*» ii i*a ii M 
-M rafMaj taa an 
IM l*Mt«. IHfMt M Ir^Mar 
Haaaaaa at fraaa ta* | LADY BILLY. 

AlUitW **M> 
-V MMi 
mi mi »h 
mT tli 
Mm4 II HT 

WMH tteU AMMM !>•** 

***4 to itto«*r«'*-4 •**»*• T » a*- * 

• »•% map imp »o—iii : t st^MjajaMi 

l*<4 tto rMW •<€ tto T-» 
M| iter •*•* 

■ Mjajtoj Mffcifi* !.••• M • •- 
IM IM aavt » 

• I »fc M • I » *f •« 

»• .4 • • t** ' H* a>,M«M ;4m 

• 4* iMrM It w4il «*m*»»m*.« | 
• MM f • ■ • 

In IV*? dr. |M t«r 4*m ' *»« I 
MtoM« Mi I —Mil i*» a> to • • •« 
«MJr» Mlwrita ^ *■*»• » •*' ■•••» ••»• »% .• MtoM- H m 4t»«M» « > Aw immii Mi rM thai Ml 
tto to* •»* • mm**, >l*-a*r> 
_•> MM"-* M *< r N (|im 
kV*r% |m • «fittr« • • tto .irstMjM lMjrMM«»»' H • W M- f 
torMMMMT • •••»•» • «*• •■ far tto pwr« ttoM t» I »* mm-4 to I- I T** • .. . » |..»4 • • * |K* .r •• *4T — — 

Mj> ft**', am* Mi • 4 <ri4» 4 i r» 4t* ♦• | Mr mm. m »*•« -4 H**mmmM MM4 . TW Mr** fevrrMMto mm! mt~ am. •« mmM •!» *. > \ i ., Mj frr » «4 MM*'* IMr Mlttl w M Mi Ml !»• «•• •• ttoe. 
ira*H ng IfMR tor •ir^tM' mm* • 
•rti mm4 rwili to v ■ T«m~* wmt*.- 
tto uni- tofAa fjJAttor aMAin TV 
M to t f toJM MM Ml MtMM* •«!»» M*M>l« 

«f MMtoMMto MMM I HtMM —4 I I r H M' •* fl*. MS h •••4 IMI «f 
Mrv'-a*. >• .. - • *•*• In MM« 'fMj mm t|M-|<|i« MTM IMMMMTT--K 
»M--M • •> • ♦•»•• 4 «MT «» M . -m. • «• M»*rM»4) MM MAT* Mta4 M MtMll • • «l*- • 

« M »■ t«tMMMM> MM M M 
♦ M* MMUMfM MMM tM 9*4 !••» M^^f •«"*•. » «*«MMJ 
• l M . • . MMVMM*MM> «Hfc *m ,.4H<| 
■Mt* *MI««MtM ♦• faaMM IMMMT ♦• • Mt» 
Xmf^t M MlaMMC^r • Mi •" ••wl W»4- 

»•»«• tMirM* •••• MaiaMl TH* mhiM/w 
•Um .III* Mnm4 MMM1 -M- 

4 tlMi MJ«M r«^Mj«l MliMMMM* M» IMM —* ■ 
••• pr. it* •• »t)M» Mf fUM MltM MM** M 
JMTfjMJT I ItfT. i*MM nmi 

i«mJ IWMt llMlt 
I- t> • .•• tMv> *«MMMMMM «M M MTIH | I •««■»» «■ t ^ w ^ 

*** * "™* **^ •*•••'• -"*[ M#M*M mM mpmmmm mmmmmmm M Ml mmmm AimJ tlM-« Mtl.Mt « «r% . iM l MM I NOTHING DOING. AlMMMM* CWf 

Kmmmx 

m M) immJI* •f « Mewl ^MjiM »m ' 
I MtW Mi tMr 0«JM| ftMBf I 
MM 1 4- I «l-M4Mt rrHi.M] ♦•* 

M4TMI IMM MfMMMMMM It rM> M1M IMTM M «M1|JMJ MMlf tM • l-MMT Mltfc IMM » «M to DmRt HtrMM MMJ. 
M • MIII M ito HM> »«| 

>«-»M «MT — Ml mWm I*. aMMMf M«MMT« 

tto MrMMMJ iM-r M) MMi»l MMMm» 
■UlMllPM. MTMjM4>y fMMMJ» MM*! M»«f»4 


-*• Ml MM« «-4 MM !•••• IU 

«•» »»•»► M( MkMV ■ ■ *to> 

MMMM. n i M»BMla to tojM* MMtM 1 * -«M^*« 
MiiM-i »M4 M MM* Mf I Mr-%. MMMN% 
MMto^MtoMtf tor I— »lto > «M4 IMMMMJ 

Mf \»-t IMJmX mmt «4 tffj . rrf 
' • M* tor* Ml tto toXMMMM)t« 
Vto> MtWMfer •• «• toW M 
•MM I T MMil'l IMJMMMM M«4 

to* IMM MMMMMM4. rtol | I IMi|Hf MMMM 
Ml tor«> rt«M tto> 'i»i« 
•■•*•• MrtHMMV Mto ■ M I ii > MM 1 MM) Ml I tot Mf • • I kr .1 •»• < tor ft >m*m .4 iMTtol HI. Il M) Mell l*M HM Mi 
iMrk MM »l»* f«»M*» 
»r« mi 4mt I to MM)** 
rro M««4y M*l l MJMl 
*T llM> MTMl MMt Ml •» 
<U'.«I> •Hk •*» .im l*» I.. Sr* \ k*r»4 % rtoMTtotor**) 
rMtM ■ Im ••* >i*M • f-Ml r.fM II •I tl •in •w i*m m- ranvwsai roun itto 

TlM> CiM M MMTM-M VllH#*> f"MflM*M M# 
!*•• MT IMT ■■■Mi *4**MM Mf tlMM *Wi 7 mmMm ViIU««> Tltoir* Tmm* 

•9M MtoMt* Mf M*Mt I 

r»r«i«Mj mm4 IIm> •< 
•tor | MM M>HI MM * *»M«fc«l I Ml I. IMMT MjMt Mj \ ««IM*M M*4 I ton 

M |rM#« to*« mmM m fMkTin ■! Mia Mr 
MM> N««f iMry mm%M IMrir !•• Mil 

* Ib»mmi ■»» M»n tirl'MM At. 4 
ttoy ffMt MMMJto) tor r«-*t> hm»\# «f 

• M*M M»r*> K.-MI MMM-^M.I.« MrTMMMt 

.. • M«*m < «*4H*l« MJMT** MM MMMJMjMMJJ 

MM* III M< mm? Mftof K«x»*MI MMl\*>4 

>iKmmj i» • *m 4 to • rltoi tM- 

rtotfe M*Mf !«•>■»•• <*m] ik-i* i- 

MMMll> MMMi M» * I • »*«4 MMMMT 

MJ tM«M M ill MMM "»•• | •M MM 

.•4»»MW MM to MPMJM* I 

If M .1 MM I to ' I* MM > 4b*r>r 

• m I' >*m| MMMi***** Tto>i 

Uv.mm ' MMkM M4 «MMM M •flMTf Ml I to .Mil M>^« 

f«M? IBM I . I ■ ^ M ^^ »*m -- - , »__ > 

" ^^ 1^^ W«v^««i^ MjM* *• l|Mf IMS' ■*■■■ • • 


l-»l.l MM l*M4l 


• • •Ml m 
i* •#••»••' k to mmw rMr NmmI mVmI •mm *«to Mm* OS. I tM MM «!%»» M CALL i .... 

*■» . . at>4 ii«*v-to4 tlHMjr *••* vffM 

IMM ■»«••• «l M0 «l IMM MM 1MB 

A •)•*»« ••'••• ••* ^^ « Mr* Mr^rrM 
to» • to mm4m< ••••«• mm* 

MMtM MMMTMMJ !*• * M.4MV MMM*fJ 

MMTM>4] t«* *m)»* IMMI IPMffl ••* MJ 1 1 MM 
«H*. «. 1 • » « | **|- M MM> 

Mr««> *4*4 to # tMf Mi i4i • 'to 

H «f AtoM'- M**»*4ia tto)i »••• 

N V fl toMMr4 MMf *mBM> *ul !'•!» 4 ■ MM* 

MtoM kf—>4 . .« .m »i a | T'-m m. Mto «MI MMM *••* 

MMMM af tto \ •• .*• • MffMt ... *4 I ••-*»• »» 4.. * I • 'to 

I'M* 4MMTM •fti'kMf *MM r • • 'MtM*i« I 

•MM MM*mM*> 4mmM Im ItM MMM I- 

% MkMfrTM IMr MfMtoMMMMM m**«-I «• 4 

1r* mm tf>r \ *4*-r% 4m to »to m* . *Mm M t MM«4 «* * 

• Y..' 

M**« itoar IMM ton •»<• Ml Al M* • . S£%'as! i 


VMM* Hmw It MMMM 

"•■"tmImV MiM MM*) 4m MM A Mtof to. 
ItmM) f m*A omtmmji IMr Mtottorr Mm«* 
•mm !• Mi I altr%it MM* • n ■ int- 

r# IM toaaluMM to «mmm> Mm* m*m— 

•MMMMrt «.«» •• .• fil fTMto to »«« * M«Mtfc . 
•MJ MMT MM*<r«MM«r Im -f«Mfi M Mr N <Mrt 
IMM It MMMM I*m> lH4.li ... .MM tot MfMlMM II 
MJ*-> •« MMM* • Tto> Mtm I M-M-i «*M«M) • MH.M> ' *t M ' I «* J IN* «l kM 

• ***** »! .m • • *»*(< M** »Ml*r- 'M "Mi 4. M)| Mm O M-4 

««MMM>mI fM fMTt •»• •• ••MM' 1 I|mMM«4 Mm'%1 ■ I r«.lM. . M1«MBM Mf Mf *to MM*TM <«t MJ) 
ll'l* MM* M *M 

• (.•«•• U J-*M Af MMM) II 

mm* art *r1Mr«. mj MM* mi i . 

•MM MMM MJ Ml MM ' l f MM 

• l»ti*>M MM tM totoM IM*T IMr 

fat 

to t i*l a mmj Mf Majiajaj fMM f iai to 
r mm 4* *ito> tort ifMJf •**• (MM l-i r.« 
Mm 

IWik «m If l*M44y Mm4 tor. 
M**# 4 ••» M # Imm« • T« 

Mi A a., i mm frajffj mmmm» 

H M- •» • Mm4 mmmt-m naj 

M IM >W* MJ I • . . t. 

• M I 

tor •••- - mt*M • 

»••-•••. ^ rMr mWmV 

CaMj*** aV .1 . | IftA* im 

M) * .«.*-•. 4 f'MJM a MMVMt •.. ll.Ml 4.MB 

IM>c*»m4 hMJM> wm '• jm M. IM 

•M<Ma ■•». IT.^ r •f ^ a r ». Ml M 
LEGITIMATE 1 1M0 


»«a4 M Mtoaaatof » - » ra 

ft I It* *•• '•«•«•« to 

M raa Mr**. •• m»4M 

amrtan* •••••»•*> •• ' 

%m* 

f*a i TV am* * 5 THE BAD MAN. • • • • • • i 

- * 


• - 
ttoat Mi 'far ayaayl 
• to. pn**i«i< **t *4«n> aa tor 

Tton fWM •*•« • • IM torat 

at* ttor Mm TNf» «*»• |tow4 

t*«m toa* y * I I nr a*4 •%•? 

M ttri 


..f to ..< » 
MnT 

ft. 

aamr Pit « * fAa • a-.-h •t It t.ry t« ml t wi a*.r aa4 ito*y 4*4 hi 4a4?i 4 *» •*»■••••** amay*rn»a ftojara*>. 
toatoml tto* Aral a** am t *a* to ar* «to.. arat* »♦ ditto fll ** toma 4ana 

•4atoft ana •ft* ». 1*** »w|«i« »** *»•« ia»4ta • »••»»»• •!•> 

teat aamrt a? tto* m*m rt aaT^Aaamaaat a ' Tto. * H * x * torra l Aai * ■«»r •» 

*• '•ai .^Bar** tanam* »aj* •• *• " a*mtr« i _ ^^^ ^*r* ^v-ra^ti^fe i» * t1»a* MV'W- 
li •*• ttora tto** taw 
a. A an* aWfc 
«a *>«-* t* «aa 
aaal ♦«--» •• 
l*»t|» atria eaaarv* to**tto garta a»'4 toay« toa \ Mam **** 
i.ttia •»•* art a • ••* tortav 

II ■inil ttoa amaan. fajaartma. fr» Van*. 

in tolly toa liar an«ar*a *• la- mrat ••• i tort. I • 

_A 

ItttBHr 

wnai 

a to*** raja at k. c 

tto* mipif ■ •* Will**** Maw- 

Jr M •*» ••***•* a • .aaaMa 

Amur* am •♦♦•»•♦►**» aa- ->4 toy 

»*4 »•*» f a» af tto* mtaaa* Aam*n 

» »mi» Ha i ■ ■• 

.,.*»•• ar- »a ■ an^Mnnl 
Tto»r« 'ilcFa ••*»•» i-.a#*a »r t? •• Mai 
I* • At tl Mr All mi toa ttoat aa Aa TV •#• T.-M. M«4 i a» »* aa* rr«a» a f. 

^ a m . — — a^ * * ^M^a^^Maak * AaaatoaV^ a» ato 

' a.!l« "" «atara ^t«a*latto «4 Ai 
Aa»ft<M Ma* It *♦**»• far 

fraaa «a4 ito«i 
m a Mi «4 % •*• •» rat 

fjrvfcal 

IMV rajal*.* 


i a* •rv ito* «a<tarHatoatlM •• aVarto r+» 
aula* a«to. » f. ia*« • a»-aa* 
mrnh'A • rtota? fAa»at> I pra«a>ttta4 attiflMMaW — ■*"■>■-• 
It «a m arrtt to-aa- I . -itaal *a« f •a**! ito* 

in.. • ••**» <af ttor tataaAataa 
■♦ I • . 

im Jt a«i ■ aiava aatot taaar* wmmy 


tM la torai ■a It a aaai Maa* Ttowtr af *m 

aa atoaik a» av '•> 

l^at-. aitto Tl »w itowl A>a | a»«*. la. 

1 lint ta Ha a M» itoltt i«-to- )wn toa« to raa. 
tto* I 

»»a a»a»to • a» 

i«a« i«m« la toar a kH -»^» rajtot 
to*« »a)«raK< * attli 

Tto««aj I « i ■ ' ■ 

to>k a> .ttoteatofttoft^l a 
..i a *tftMM« ratoaH t«rajr4 | toja] 

• to* * a •••- +' M*m liia] 

<r*aa »a- to. ... 

at !•»• i toaaV4 • 9- 

*k to- * a tot* a-# I 

' tN I 

'- A- tlato 

ft>l a » 

la* afar* at « la 

Haaaa r«a>A. *^a| toa 

arttoaa *-*■ 


..ft • ■to> aaato«N| 14 ajai to toll 1 1 tfftat a#a 
mil • mmrm Tar aA»r to».aa 4 Iimw 
i tar arttoaj •»< a 4t 
■ 4a y toMtto arm toa 

Ma% to*4jA*\ W itojtol totov* to «>a 

ar ran putot Oatory I *** 

IMMODEST VIOLET. 9CrW Y« a* tto» 4 \ < Oa f i A. CtotoT% aj atarrr4. ato«W 
«to<4 Oaaaayl fMaatia ta N^lar.A 
to ltoat«ra? Mar Aral a#- aj mm ttoa ***** Wl.ito 

• totai aw aHa i itay *a« wai 

• It to • va aaA vtojar itoat 

Mtoa a*^ttoa >»aitoili» ttrMraa • arm 
• Mto r»4 |ff4toM ttor to- to aaai |a 
atarrrA Ml ttto- araatoart^-a i« a r*4a*. 
4 a* artor ar«>^r*a imatji «to4 r tfa»< atHIJOI D0LLA1 


ly •# ttoai 

' 44 tto» atotort art ra«an an4 m II MJ • 
«4 M Hr 1 

tl, 
M 

ar*<ta»4 to. r. -a ta* aaaa 
aAaj f aa4 • toartli far I 
la«». .^aa a« laaaj aa tWy 
H»rto to» it II* «-a at44a>to I 
■Ft ' toatt#4} a ttoaajatoJMl at 
rtor«to»a ar»4 iMjatltoaT Ma4 I 

tl»»*to toa liar a it AM tor * 

U^toar lSato.ta mm m 

• • •• 

• a ••• f 4 •MltM. ta't.f B - ii- 1- -^*i. *aa**a warwwn. aajaj 
■af> a«ai trift aaaat taaraa ajai 

toWf •• ^toF Lutfe ♦v tor aati Ptoft a* ttoa «!*•-• Ua» laA tor MttW far <v< ' I4M % If" 1 * "»»4ato atoA aft* toraw 
**^" • *rar Taaj tottol far aV Mfr 4 

Atoa AtaA ^featojaMf to>#»v * %^ftj 

aa^to* mt tmm*-* a^^M* vvna 
%■ »n« a^**» ^ ■■^^r ^aft^^^aat wnai 4 N 09w aataa"***ara aaMi aaartorto'aaar ta* ,^ 

yy*. M "i. l . l> J*.? ?? -* * ^21 A atraat »«» aa ftotoaM ~~~* 

UirtrMaw «farrt •fh rit, pfAj g^,, a rtoja^^ .« aa** to toM 

aa a\ i a AtoaaH 4a4 aaatoa • I •••••■ toa« »"if * aaajr ataaaaaaraai ' m m m aW aaiai wtoa *^aa» ..m 

Vli nVT A 111 a* Aria aa4 •»•! «•*' ••• •4a-a» aa4 aaiy far „« ►. , 

Latatra aaal aaa a raaatf. aa i ' *M» 'tpl i4t \ 

ttoj ton. Mar ftort tiaaalai f ^aaV4 

toa ■ tor lAtjrtlati ataaara ito»t 1 i fltlU iraa«a»i «iv tto««c- IMfM 

■ A aan a* 
-aw# toara* I 1 1 

jC"!^^ atoto^ltotEaT '-—^ ^ 

at Ml liar Fvrt faWtofar «*f , ? .. iwm »t4ai 

totat Hat! aAMMaM tot Ml I •>• totom Ha>— 

t^feja 4 IBM k<aH^M toiftAa i*"*r • • ■at |**a-to.» paMl Hrr- aaa- 

totor a« • .. •, »• Itn !.• *•» tottoto 

Tto* *•• toft^at* af 

mt '+■ la ' mn 5 "*~ toa/ tor* toa aAaarAal* ato Mala . a-» aa Ifa* 
.a A«4 aavl f aaaj t m a rtotr a «»J 
a I toa Mfttato AH la I to- totoar* ato- 
M aa tWMttotol «f a at'Ma 
mt Mar trr- 
• lama tor* 

|i-W4 Mto t ta* 

toaaf Oart.t M -a4ay 
tto.aara aaa 
■jfatfto arrtrato toa •••! Al an to** a»ft Um toa- a4 itoa rmtarr «**tA4 4 •• •■■ • . a aaa«4 \ mm ~. % ' r T J* ' 

I" ^^ tr .,•..* JT. JIViI Mai m 

i ftftfm I-.- \irJ22 Vt*!- . 

Mas a - aantftl-. < aa.4 , **.? 1* "?*Z 

imf—^h i. • „• ' l ^m 

I - • 4 ff -1 ' *** 

a i 

I 
fa a i •• I a- •... ••-«%•• k 

|toft<*| « »• 4at> r • i 

at* 

t • • 

to-- i' • »>• a a^a a * ' 

ftpftoftr Ttoa - trtajr ama| m |t». a » aa>4 laaja> . i • Hto> arm* M4J Ml I 

4» to ar*tt v ajto i mri 
taaa f>i«r« tot Ir.a- 

•ftl A. to . .a« tor 
toarti arat »ft«p»r totoi toarA Ma* 

AtarW aWrrfty a**«^aatf 

Mr.** »«• fall ata#r. aritto 
toaa4 taamtaA « 
tto* nii atoi 4 • a*a r am 111 
mi l«% amy T • far II 

a4 ta> 
mmt 

Am »*».. iajitoi 4 a»tto tto 
of a I'tatatuatpt laaa r 

Aaa* <><■ IMs 1*4 to toj 

M«>arm. rmman-M •Mtf toaat aaai M 

al « . a^ftraml r »4Mjaatft > • *4 i to* « toav« 
Mm* am4 tm» 
rtoalftitax 
Ttoa laat art toi a aaul •..♦ 
Mkr I it 4a mi a amara . *rm* >• ta -aA 
a>trtf»»-» m araajtoi toa%* «««ra4 Afar • 

mwamta** amtaraw^r (fjawMM •m^'4mw maVaV a ^m*^MvABJ aWa a™ 

ito^a «• to**/ an At ama> am tto* 
toaat amra toa t 
.»ami ttaarl.a «'n»^• a 
to* to*»4 atari Natott a I 
aj I tor«t I^mii af mtoftaaa aaafe UA* a 
tto.* |* to* a ilfair i mt»to itoa r.aa«*m 
Aat mt tto* «a«4 Ttor «*#!• aa4 tto*«r 
tor* tM*|a |a « toaini > 

•raal far aarliaaja* «»r 


t ttor aa tto* ftAraf* • ■ taaai m am mto* to 
Itory Aatra to*, to < toftaA* 4 ' Ml 

- .* ttoa > ••* > a r%*4 • . « 

tot a*r%atajHJ a -^-aa 
l ( MiMitot to-ftv. i mraj aaam* as t*tta l> itoa 
a# ttoa fan toa ito.a m hm 
toy Urn VtUM toa •>••-»*▼• FV* a* to « »ftai*»mM 
•4a Hto tat* ammaa^aaitoftat •* itoa >>. ta* al al rtV, para M •%•* mill Itoa 
Al T>tar a§a»i an 4 far m 
to Miami > II aran ar«»l 
a»«i iftra. ar 4a Ha* • I iaiiam. A^*t to* 

I M *m ••> H* am ttor Inaaf Mtaarn 
ttoa M*ft.*t I ia toll a t.r*ra) tM a»44- 
•a4 tto* Atrtoa. *4 toy ttont Attaa 
amaaara i«r*> • to»aan4 *am mm am 

M maa ttor 

«4 tto. .toft* 

aTtorim ***** 
ata»Maj ajaaiatar* ■ CHICAGO SHOW REVIEWS 
la -|-a*a l>t •aa »W f vjr Ulla tar Maart 

M IMS t»- .-r- •• It 4aaM ajfjMj 

'•••aa H* «••< ••••y 
■ a f JaM ahy • tat-aa •«•» Mat** 
Mi tto Faf Mat la. TW> a»akv w** 
**• ra Mara 0aa4 »M fi i mm! ara all 
MM »•? a*ar at tW r«l«M »Wt it i« all INSIDE STUFF 

ON VAUDEVILLE rte* % HUs» biiM- 

rra*> tW Kff t;r- •*• Hi V 
•a* raiifaata ajatraMai •! •-•t * l 
art «rli 

INI* ****••« • 4 a 
to sit K taw *» at 
rttt, a ya r aMai a*>a» 
frat. • — nmrnM faaay r*+r vW« *••• »f tW 
•W faH. Ma » »Mr 
■*r«tir a»»*av aW «. •** v 
4 4ag tlja Warr w«K* ef t( 
TW \ar**y »nr mil 
—4 fla il 4*4 * Wiirt 

TVf f«an«*4 •« f»«r« aMa-M 
«v*«r Wx aMIiail aa4 r>HHrr« 

4 Ki m ifatal Mi ail 
UPMl aajt at tW bv •». ti m aaai aa aaaa* a ••••4 tMaajya aa 
aft-r h a*a a*tar*4 tWt tW aajaa af 

caaaraa aa Mar aamfta* far tW aaw-a r*MMj Mart i lia ) Mat 
i tW afNi4i aHln la WaaW tajraay tW fhrat 
Jay • ■a«4 aVn aWf aaaf af »■ i mm vara 

A« far aa I caa aaa. aW aa»a ara i r*ar aa4 tl 
ajialiiaii Mas MarM at aa* »4jm» taWta Mi 
il Mi a muwt aaraas war laaa Jaayaa t> •' 'a aa \r*~ T—V ^_ ^^ wa aaa arraaa/pa at a aaj aarrr a> aaa aaara rrajaa nth 
aa-r K«attaaj Mi Ifttff 

«m tW Mn •# tw Wtti 
larar j J kHit 4»4 a aaajtw ana 

a law — w aa4 tt»tiM»« • f^a IraaV 

»« aa4 «*• ti.w< tw ra ia aaaa* 

UJ^J 4 ^U!ir i T^ 't^-*-^ •** •*■"*• ^aadTaf ■'■ T7aT 
■Tl !»» •«•*•*• •* •••»» •** taa* a caamar af eaMaam haila 

mk» aaa aaaat a"/rr 
MM rtl Mar aV. 4* ^ „ fc ^ ^.^ M % , njjl / 

Tar* Taa raaar* I 
mm —--. I "Ma n trfaa ia lUmi W a rtr%| 

IE flnCaVOO ati y aair Mat ia faraal ay aTna.1 

yaTraa i W iw MM aa4 aaa aa4 Mrt »«mi»j 

aa m+r+ •** araaar yaiMMMaara »a taa aaaaM 
r» ar»'« Rt«'i\M Tl»a Maaa tar f# 4 > Taa varta aaa) aaal 
■ rk Tnya aa4 a. iia mi a a**a«j? *»raaa aa MajM yaj —•Ml aait alarfHaj •.«!• a r+m- 
iw«a aa4 a M«-ft« «•> aitli 
Mfi»rlaa>4 Maaya 

•4 t ar t tar yMMiara aa 'Mr M' 
awt a*va i • ■aaaaaa *• f 4*4 vary 

•aw •»>«•• 

aaa awaf ••• r-' It Ml mj n V OtaXt" m MMla M^ 
frtaa NaMaaM iMaaat- 
M ajMjMj ••-•*« aaaaj aaa 
iM» raaaajKM^ta ia iar» »- I-** «*. l 

tar 
• •t *laMi™ 
yt «M. 
ia> Mara Mi a i m Uf 
aMa*H aara«*4 aaM 
■««aaaW*4 Mit« taa aaaa 
aVMMa4 l^afaal iM. aaaaal mr^me 
aaa aaa .4 a* J .aa^a i 
Mart arat wiMl m\rr 
ti aa la* a4a»a It.. aarraar m a»«««^a a i*mW* mmj far 
bar faart aa* 4ava * rrl aa>%«tta^ ■ •» 
a*aa »a (• 
a 
** ■ 'ttm a*tr>« 

• a4 • aa« 
aa • • a 

4* M •• MJa 

ik'-mrm Hra\f| mymmm ***< Kaa t 
Tat i 

• ■ - 
I .r » -a* 
taar# a • 

Matft aa4 |aj». » • • TMa ff r Aaaaa rr«-«taV«>* • «*• aa«aa «a M^a Mas taVa«Mr 
I naaa tar far aaj I aaa aa 
as ta«t «»•>»• Mr fa* il 

ay Ma MaMaa'a II ff L TMaa taar 
«a> r aVy* ff Ma»at mt «ai aa Jaaaal a a* a a«* Traailia la 1*94 ~ aa4 t 
* Maai • •»* a4 taa | ««aM raa •* . a>ar»4 at f aaa aM it a> Mr aa aa>aaa a 4a ra w» tit 
.Mat a y»4 a* t u 

^fjay MarMk aa4 l«»i ay« 

aaarv4 la aaaa«'St«a aa atMrr at 
aaa ay rr*4 Hraa> * TW ihmj m r» • aaaat taaa ia»r aaajal Hwafar 
• » *** aaa rtaa aa yt „ 

aa4 a n ay 4 aa> M 
aaa* fMa a ar «M** 

aTMM tW MVa Mi Mital Ml W 
ay. Mat W aWa n i ta^a 

ayaaar»ata4 

••** aaaaa aa4 i*44 n aj 
«aaa>l la^» Mat aMat W aaat HiCiaai >■ aMari aa4 
aa iWar a»«-»> 


ta» » Ma4 aawt.- 

■at «W MJt 
la aaa tra>4 t« av«ar a.«*fi » law 
yatraaa) Mat MJ 4*4 

i a* i i ..• ( *4 # % 

• •»> M • • a I a 

aaj Iffaar mtt «Mt 

aa* r t W 4 i raa I 

*a twra 

•al>>*4i l» i •>! a * «| 

I ' • »'«l a» . n a • 

" ^^^^^^^a 4% i pvjm fi ^* Mi^aM MaaaaTia. aiMi 

^m* - Maajaa Mi fjyaai far M>aia «a4 

►»»» Mna«-Mi fa 
* aa4aa a Iaa4 | 
I PAMTMES. TOUOHTO. OfCN SOUVENIR FOR WILLIAM MORRIS 
Mj iM»f 
•«a*ati%« a4 tW 
<M. MU4 ,a araatar •# 
mi taa aa«*ar« ««f Ml 


aj «M aaa M««> aM 
la tw raftiafaj 

t <4a%a t >x • *m M«v r mi VMM a aaaawja aaaaraar af tWar f. 

• a Mr i a rt>i*«ara af tW araai ■ a laaa af tW Aa^no ♦» •trwaMay t 

- MrM ala< W>41 m9 aiaai Malta T» i 
- I a<ra araafi aa4 mm :'tm9 aaaa aaa MaaM a W «a>.i> m4 iw aaawaa 

i ' at ■ »» ! aa4 tfaaaa af • W aa> « »«^4 aa a TW Man •' ta< 

tta» i. iga lira aHiaajrayaia af «W atara aaa p al f I vi m aaaaaa>r 
a ta Mai 

.W4 iuito rric •I K t^ff.a »« • 

aiaa. • m . . i aaaaa |tn~a~ - » I 
y ax • T- •»» H ^ • ■ • I • 
1 I ajaayara fiy I 

, fMatta M*ya. - 
-» raat ▼»* tMaajaayt 

I t Mrs Ntawa* ft Ha aa«* MMtia a aka M 

aaaal aaaa «. »«t*rr 

a* tl ► II franw. rw4 If ua Jaaaa aawaaa. faaaaa t 

A- a f»iaairay»aa laaata aaaaa. I a44a aa4 l- a«a iaa> M> «ar l~« » 
laa K t M»« Mai N It* im aVtaft* Wat I 

>. ialt>«a Mjaar pv*r*>. faaraari, ia«-a M3«ra>«wr«a Ara*44 !*• 

► at • i# Mara- it My taaa Oraat 44- u^fa aa4 lla«Wa 

» • '• • I • |- ' »a 

I a»aaaa a* aaMMaar i aaaar aaa aaaa* ay rraaj Mayarx aaa aMM NEW ACTS THIS • ' CRITICS AND K T . • «• r««ICl*« Ma*A - It mm r» *M» M a*» •. >r« Mrr II wr Mt ir iw pw immI I H M*t I !■>■■ » ••ill « \*rt»«« 
fj n tajr— •• »«aa*aa> iMMr opt* an at* 

Yftrttty • rrtttr ill » Mi ■Mill wN* tAr 

•■9 ■ aM My aa* aaaa a* Vmmf'i mmW LH't. M» 


»\ a i* rvtH) Mr » tMaajll >t.4 Mi yaar »M# •♦#■• mimf »mS M 
r«MH m Ml ctmmmj r 
• Mrtar »> • At 

r.M-L*< VMIHT MlM* *•*! *vMM. a Maat A MM Var^tya •Ma ■IM Mm m II * rallte a*1 *a'M«atf T.W :» .^ • i'i i«t Mat !•• il ■M"** ^ , * W MMtaaajaa ■■■»• »•- M ft «MI "||m|||4) 

AT * t < ^AP m+M} ^Ala^AMAA? i ^*m. a *^ fc — ^ a MMT^ AMtf ft A f feab aMaM fa^BMaa.ft# A^ BlAbB T%»^mAmr+9m\. 

I II vM mm Ma tM*t a* a rr*i* A crtMr atr l*n 
a«|l» H wriiMu *aM Ml r*iaa* M-a «r Mat «41- 
rrl Ma* "B*>W »fetMlt« 

■M»> tAa Mart «• r« »i «IIW rfMM *a>4 m\ tar It ■»•*• Ma Mi — raa jM M f »l< a*4 t*»1 tH» 
Ttaat Ite* MAMj ♦••M tMa tr«iM 

t N»vfi a>tan a u Maja f wAi llv awA)- i» » •r «■ a*. II Hi* 'Mr ■»< r*A M» r»%Mr« Ml Mat Aailv Baftf M 
•tat H«t i Mr » ili |-«a»r ■»»* 

traa Tart ar WM*»«a»a 

Mi iMa M> aaaMMa IMa* 
• &*% I feat*** or *MM w f 
I - • aa* ajvl aavarajra* 

«Mw H»m **MM»Miajaj a**« 
la • itMaatt rmmm-mmtm Mil »> »i » K> aa aa 
Ml MM ffJaatlar M t H t M il. aa*. MM • Mai Mr 
fajM l aaveax iMaajftA Mia n>mM aa aala n a»af 

Ma» HI MaaaaaM a*4 Mr ru iMf Ml M*a 
•T MW NajtMi Ml 
»••« 1 1 Wli i«M «rt*ajaaajtM? VMM *A I 

arartiar arM c 

a4 a 
••* aaaaj lAa MM| ajftar 


•m aajfajai tMaa iMry mrm 
ml tmmM M tMMl MM am* M> «a«Aa%iMa arM*« iaa» t« i* aa .tM iMi 
• M-*«-r «M» raMra) ajpajaj • «tMr Mi 
llkat i|iilii ••»»• iMt I k«»»«a a«>ili^kC tt. WfcaM • !• ■rMM «f. iMa. m \m t'rMIra mmm m ~* *»■ • MMA »AAMCIA, KIMMIC9Y «aj 
C* |f 


• rtM4 M Hy lAaf •ra rilaa IMM |M» ll» \rmt\ Hill IMt • IB MM rmttmy fVa WAal* K-.i» aajal lira m T A m* AMT»rMi« 
VfjraMv M) MM arttfciaajta mt iMrar »aA 

pMJBMlMS MMMMaMM MMMMMt M> M MM* e«i \ a <*At \ JW M* 
UMiia—a) ffaw fcarfeaarajft- HM "tajaiwaaj aa>4 aMMM»« Atttarrm. 
aa •<« MMA a%a«aM M*Mj m -m*n M *M HVaM 

MMA#M •»'• pMMf AM «'(<»*mi .««a) aaj* runl M faaMl tt* att«*« 
aa Ai| • «»4 HH aM*l«4«- r«* a aaal M • * 

MTV* IMa I A M *MP « •|«a4» M-.l aaT K> •'•» 

|MMa MAM •' aa • • » • t«* ■ • •*• • ■ •» ■*.-•• .« •* #***■ a**'* 

»••♦• famr*, * 

« Aaaa> tja« Aa«a aa 

•f m 


Ilia l< MM 14 in liaaraat m4 
mm r<**\ r»i - 
mm lAar »ajf «I1 I 1 M r M AMJ I 
•€ AXrtka r 
«a TAa ia>a> l - 
• art* Mi' • » •* t*» • 4» 

»Mm i ajaaajaaajt aaj*Maa» TM»ai **•'•* a/«# aa> aajr* iM< MMM laja«t la>M laaa 
taaa) al aM iMat tMri MMMJ my f mi tar iMr MMt •••*♦«• *H •««• l a- ri#. ■ 
MMM «■» •• , Ari ••••kr^ Mi ara» " Maji laAa»aj iM> irtuK«<. «*««' 

«! |M> •«•»•*« m« . aaaacaaj aaaM it aM i J |W aajaaiWi 4aa»«. 
'•»••» 'fc»rr Tttla ■ a>MA ifer** Mj—Ii liaffMa «a* * ar«ait 

•rkt «r m*> I ib. »..i: Haji I —^ia>a 

■>' •«••«•*• ll>- ImuV n« fcaiiaM t alaat. a tela 

M n aa t a > 
iba laifaaAi ««f tl»* h.i^ . 

^Ir Mat I ..^i Mar t 

• Im4 .'I .1 .i aalla aaja«aa> c aa> MrMaa;li • 

MmhbMT MbMBA lAwaa^A ai> iMsar COCLlMt aata) MILL. 

I ■>#■>»< ati ta. Aj M ai p aj aaa la> iMa 

••«. itftaai ta MM! 

• «r • laaja Mi m». • • f * m+ 9 
..».%.» faAl 

' ■ '• • MM ••"• MMai t aM* ( 

i.i- * ffajfi Ibr MMa 
.- | t,i 4 aaj laaa 


% wm*\ S Uw »• •• •I \A* i» *m4 ia» r%i - wtii !• M t*«-> to* All ftl A*to4 

ttor»— A lA* m!4 •» A« IA» 1< 


tW •r« A At i« i- . A tm mm ito ml iii« CLir F Ot AN 1? AJMMJ ; f*m 1» kto »*a CAt Mr* V \.« IC Ti to a »*to I All 


« • 1 to to) At to Ato •MMr*A4to«MAA> Am4 tf tot MB. W< PPIW* • MffM VWBPVI HW. «■ r.to* *•• •tt< l» All tl 

»«to i » 

A* tto» I ALAI .1 T — 
Ml i. vtotto mi ^TAjAiAT to»ni U im i r « <«• 
JAaAA 'Aaa*** Ato» if to i 
MAAto to* iiiji ATtoA to*ito<4 M 


II. to m wit A t A* •a a 


II. .1 *AAI «f t*r arrtov •* tA» llrt •i • raitoar #n twrtl • •A* hay t«* iAa! w«j a» to*- I VMA MAArAAt ••* MJMi.f,'" "~" — » ■— — - 
m%m i-l— -e mi IrMMAVf M k * MA IMMt MM] •»♦•» IA» AAMjAj 

Ap Itovto •■•! •ill» A* 

*av«»I NBA INIRAINMUv 

Cm* * AitrtAt it< IfMl 4 MB 'AIO t LLIOTT 
Ti MB Iim- tMjti* mi toMAMl ito If HMM • ••A • 

AAAhAAAVMl • 
lA* A*t Al to % •f r» AlM> f ♦** am. 

iM|*Mtf tlMli • - 

♦ • I f * 

.». »»• | Mi M TN| AICAAAOA 

h*2um> i r«A •A* *AA HM AH Ml IMP I. Mto w»> I 

t r 

i r 

l If 

% 
I !•'•«••»•' I 

\* . r- • — * • • 


•r4 imk« itoa to** 

r | f. «l*r» 1*—*' to | 'to«M« 

|v I -'mm* ■Mk A A»A*to < «t4 fMAwj frMl 
ktllto fMMM Mf ito> AmmaV m«A Amm 
• * • r*«MtolMMi 

t . ,-. •• ••• Mi TUi tm i A* AAmm M 
H I «Nmm am4 Hi 
f • «. n* HllAMMiHI M*MI to 

+m> f I MN mmm»t w A I > * ••MA>» 

... 1 »». . 
■M* WM»C« •*• A« tr-M Dt 

fMfftoM 4 
I i • 

• I WM *•• •€ ito • 
,*». | •►« li ptoi lk.»|tor««A •• «M »»4 MAAN 

^1 a •«•.«« to»ltoA mM M 

•to • ••IMM»>4 M a K»M»AJMt MM4 MlAlAA !»••••:. 


i ^ • ■■ timm A..AH «• •• •'••«• At 

1 i4 i nffi I »* • 

• |.«| v**ft4»% AM ' hA iW*M> • <l.? «*A toi 

^••4 » »*♦• A* • • < l**A lto» tfA*AA AJAfl TtoM AtoMjAf to* 

AW 

4 '»•• 


PALACE. 

■Aim.mb; af lAa ***** rf ♦*» tMff»t lNVWS«r. TW» ».tV4a!M 
Xwtfc Ma».# m h. r -.-»-Mf aa-A 

•a-A IflMlpH Vttl lAa •I Bjf i flf fB» M M tW < 'MA 

aaa* +> lA-raA aM4 immm *^»«M 

Af tM. |4rA. mAm MM>iat«~a fc*»e « •• MMt f 

Arvan4 N • \.-.i 4«f *•• i 
MT» af> • • tBr »»!•"•* h af MB 

Baa 

«4 'A* BAj •# *•• MMfl'MM, 

•1i^ aaat ImmmM H**- !• • 

*M» MMM Ml a AM A Ma- M*a>«4 lA» 
fMM Mto Iter taa> p* m ' \rnrm 

ta* farf tAat lA-r a**a« far a AH 
(A* U-« 3 tlw « 

mm aAaM • Ami *m»* «aj | A»** t ***** ar - 
I aaaf IA» ikrw a Am* mbbAiti 
mm i* h tAat iA*>* a*-a ■•?* amra mm* 
•ajj IHH t»f »«j tMMa aJBra mm A** 
Mar*Mtl* .mmm lAa »»t. tar H 
•»■,,■ ifr •■mAjmi ■ tfc» JCo « •Aat ti A t Al caM » If Ml N« « Mr KT. Mi MMI 
aTM •• tA-A r*MM. N«r»i iAmj a*a AM* as >••• • *•» *•>•>. hV .•i • Mil A rffA BAbBB B^aAVa^AJAAA * laaWaaaaaM AA I f BaaAfBVa) t BaM aAaV 

■Vat BBl A*^ tk'A* BABaaAa? SAw g\ ^j a_ it raai M* %lt 

-rfAl ra 

•• ••» Mft» Ml MMA 

• Mac mm*V iA»> I •t • BaM llMlipl f Ml ItMM Ml ll 

M» r a ■• MJjatMMl lat mA riB BAM pB» After tA- BjA'a 
iarA> ABAbA**). MaVaW i 
Amc Bat > •• • AMI* at Mm la 
I A* TNMnMt 

M • 'MAtr « lit AM Ban 
*a iAm aaf Mill A a.4 Mi raal 

laaAMBM AU IB- MBA»r M • 

•A7mHM» «MM4wnAA> aAate* MMta~M4 

AB 
< 

Ma»t M> •■*■■ •■ KMl 'Mr LMM«M 

BS HA l li r MM* BaraM TmMBB 

• mb Laat «HI iNa 
▼*«»> «»«<.^ Mav|ly 

»'"» BA AABJB MBBB t» AA BAMf 

MB FIFTH AVENUE. Ami *»•« 
•MA IAAA» MMA BM> 
M MMM) •■ AAtr^** •"* 
tM^A Ml IAA AMMtl t* *AM » i ■ ' 'AA MM At* MM Mr«««r 

Mi tA» M 

A7 • 

i Um >*r «rMA A 
wmMI imAm II 

• I'M r«A 
r fAv «»;«•> H »— w» *•, M»t A** AX Ml AJM HJM| 
►MJ «MM» AA» mi • *>AM mi AAA 
iA#M»-« Aat mmA Ml AVAAaAIb MM* 
AAmA M» mm A fjM •! lAMt 

A«Mi> B»>*r »*4 I'M. MfiMi»i»A 
A •••• H » "•fAl VMM • Ap* > *TMMf> tM tAr « . | ••• ••*••* AA# a-«««fftf%« M — MMJAW/ 

"*AMJ A f^^lMMc^ .mA -k, .•.». m ^ MllA^ ••**» ATMA-t AmA ••«*•) tAMJ, 

•Vjj* -^tm^I ♦> >>,>. aa.AA „ „„ Bw 1 y| ^ r " ' '+ !? .— ^ »— >^» 

4 "!— / '•*•' ••AAA*— «•* « tAAMi •# f.r *»" •** ^^ " ' ^y * ** ""^ 

"VL n ' !•• ■t.mairt , . ...^^^ ^•••♦mi ••• ••«••*•*•* •♦'•mi Am 

JrVUSP W NA iA>4 >i, n.^ t | r M « MMf iMtlii l*|Aw, 'Ammimmm 

•A H»« %#J% !••**•. .Mat. t«4| BmmmI P* • BMifM MA* Mt tAal A H Mil Ml fM. 

^•JJ ■*»•»•< iA» M«« B K» MMrf f« •^« , *« • AAAMf fAMMI AB MMM B t l» Ara^.A mi IIiwi • iKat. ll n 

A mi ■ 

•K» S-MMi BATfAjp •# •«••*« 

•■■• •»# • • • MM A«M MAJBm a BM»f-r »A) •• IAmI 

• a A Mar 
lf»»» tA> «i*M* 
•* *A A) t«w 
Ij« <i i ••• A »Ai Bat 
ROYAl Ml AM? IM» •>• * 

Ik i I »t«MMj atl Ami. *• • 

. •• i>bmBamJ« » • ■» AMA> I x, ftaMB BA ••» • 
H 
aMj. MMM tAr 

. i | . W HIM- 

Aw ••• im> A " a«waw '•* 
a*i i A «•«> BaI mi».«mMmh w 
im» •»•»••! Aw Baa«%mi l-^i B 
•m s« i 4. I A • taMMlwr a mmj af*«-r mmx 
H»ln ••♦i.i 
•A*l MAR M I * • '»* ' ■!■■> 

« ••' •' m I • 

' ' /«A» 

BAD ST. 

I < >A I IAA AAA Ba| 

«M •MM«> • » m-4 
mABmm r ' • A*<wAA iia« 

• • (.m * i f*t MaiA'i tMAA Am? 

I Ai m- I !•» *•>••<■ I MiMil 

K*» • »• AAM M«M Ml mi 

■# a* I i 

»•• -r«» . f».i Mf»» 

. «.*.«! IM» i a*. 

IMi ' " *' 

. ^ ; Mm . *• ** . *. f. I'M 1 A ••*• 

•A' ••MMJ. TVt a** 

i« pMABtMMA • ft I • ■ 

I B Mil. i.i • 

• . aj| *#a> 

•-•7 
•A »•!••• ^. ! 
* MM •* f«*M «*t »-f Ami Imtm 

ra, tA» b»4«r aaA ■» an 

•a mi A- » .a*aar 

■ A* atakaa •*> #A7«mt1« •• Aav 

paaaa Ami —% «ft»i lua mtm) aaAr 

• •• H Am • m '• M»aA« a». 

MtAtrvawe a »A» iwrwartMMi af A** 

» • | 

«r» n w»>-h A «a*4 A. <- n a B ii » 
• Ml AAAM Ml MMi • • • •> l'.r*Mi Ml 
'•H Mi ■ 4Mb Am»«>I 

MMM) »«'*Ml NAA)*' •€ 

m m m • - A» lap a**. 

TAa tUi. I.i, a»» W •.«*«• 

•• 4* ar* A» mmi frMfJM' 4 »• m 11 m 

NlriMMMMI ••« • <'<A*A MB 

'•*• •* MA»m AA>-A r««a IM- 
lA*MAAB* IW I4A • M«M< •> MMM-A 

|u . . 1 «MV««rA 

•••A <• Am».* » rw M» M MI'M lAr 

•#•;. • tMMjl •» •• fc.ft* MJr» 

I 

ALHAMARA. 

II JA aA»M iAr 
•m» »« AmI A Am! ■ 1 t •• pmi tM pi 

Ami Bmm> mmi iAa« •• imi 1 
• af im~«b TA*> A*at »mi • MJ • *• MM M ••' »M »K« «IUM|..Mr VJ.ai ^ COLONIAL. TA** 

a m»« a. • 

A 

W f »- • -^*~l ■•■• "^. • ■ 

•».« M 
Am Mf of - MM* 1 

al 1 I • 'A^ 

. » MJ m «K-' (m*> imi ar 

»«mA ••* MaMMAA*» a *a A»-a« , » iAr • 

Hal i Ai ■ 
M« •■ imAmmtm adaxrA !«• IK* 
•4 mA«« • MMM. 

I* imm • t ' I 4i » if Mf i 4 mAmmj 
I- I I <M.»MHa 

I «m4.4 *'■ 
1mm* MIMA A» MMJ Am 

!•• MMI .aM-Mr* •• h.a 

Im »4 'ML.r <sm4 M»r«ftMMM| «m« 

N» MmIMA an •%*.m«»««m >•...»• \ • Amm I a aV 
AB ■ • a 

MMtM* • I tl 

I MM* f M • 

I MMfMaAA* • • M«Mr Sm- •MMJf 

• AAA 

IM | "*•• " ■• ' Mi4 1 • r - 

... 4 mm 
la M. B Bn ia Atat 

• . . im MMM* 

m .1 •4 > 4BAMAa> r^. »- 
•i*4 mi al A»«iA MMM 
mm mBmA Am I • 1 ■ 4 mm lAa m •• « a far 


M". * MM 

iA» Ma* • v a Ma MmAMM t b« 4jm- 
um mi lAaa fa AB MJ fBMj MMB 
•will* fMMarAa IMa> I* aM»*a 
M)- > • tM ••• hM«i(» MaMja»<4 AA 
•fMMMMMMl A* a4MM»«a4>i I m> ra a » 

la la ' v| . ,«l« r 

•af MAn r*-*«*««4 •••* <M lAa 
M Ml Mar • a4 ia>«a lAa K m» 

I«m* m • .a IA* aaajjMr *• 4*4 i*mm>i mm> I 

.f . 

MbmMMM'* im ••• i • « .1 I*m 

- ' " M 

■•♦Mi 4» a A 

HMMlaff «aa)t+. ..1*4 «4 4R m^ 

4 v 

{ MM • 1- «l 'M BraMMM>l 

♦ r MMJ, M.M) • ' l"l A 

• 4 |m «.»M»r 4 • 

■ A A AM 

.4 T«a M 
Am 4 a mm ■ 
v Ml m !•> 1 I .• iH-fc M.aaA.i • 4 II. MMM 

ra I fa ■• A II ■ r 4 M 

.4 AaaA mmi mm If mm. 

••1 4 >h/ aaj • ■Baa «>m M i Mf 1AM < 

Im 

1 r % 

a- 

AMERICAN ROOF. I 

> MAT ■ •» Mi * 1 

- fUatcr itw oiuawi • . ». 

1 i« • 1 t 

I Ml***** * •I AAA A 

a 1 ••• #4 

• • a*- • I'lt A » • M 

MB 

• AB •■• 

• 1 -m» » M«a • li aaa} 

A . ,i . 4 M« 

» fcrf 

tl i«.. I Ml MM* 
. • 4 aM4 

l««fM »INMJ1 
a A>- M a «l I 

« • •• mm • ■ a 

. I I - M« I 4 I at • 

• t 4**4 I • ■ 

•n Im amm •■ >ltA THEATRE STOCKS. • HI Mi fcrttor * M • "• IB mwrWM «■ VW « F-MMA1 MM AAJA t*r«McM <•• M. 
>•*?•'•! lMrVtt» M ■ i 

t«r*t m*1 »MV lfc» Ri>«m •*!♦*•• •*• ■» «•*••» W Mm Wr»«-t A? 
» «m»MA>« M«M> 

fjMI 'nr ' pfc»4rt f f IA|» 1 ••* !>«*•"» .■** lit* Iktrf^t Ma? 

ft* w» l - inirt MAM*** 

*»». . • €> M#* A* - • -*«a| , f r ~ - --, »t-4 «M 

«*• " r • , f » n. **•* *» «s# ir«t rrraa 

tA. h .r* *«* I >|w| 

mmmU TM- • .. »• I 

fill ~ • ' m 

A»v« »«.«* « ~- A*«>«* M*r»* A «*»••# M^rM «• tM# 

j^ ^ »l«»f "MM I ••«• M«MM- w*f» 

|Mmt v % • , w , ' * «w • i^i l it MtMw»« 

tMr *»»»•».• • •«%..•• x f r« | t|*» r» A t-4 M 

•**«• v. a r>« |. g «M*.ft* Ml I Mr 

\««* « IMrf --• >•!.«•• 'M «•!•> 
AaffRA Ml Hi 

ar* as r t» a»n 

VMk MM fMMH* «• •» w^**. •**• MT *• -*5 *% rra * 


t • • - 1% 
* 4 A FORUM It. lev**! !• W# 4 »M> to mm ▼. , 


• 

»t« KM U' "t At « V .1 JM*A < i ■■■ %*•■ 


'•i • f»» *• •) »-»*f»»* H» I* M , ik« » J 

Mj 

I mm «r . • 

• MB 4 
' «* l.«Mt R M M ' Ml*- 
i • i. 

• |!.«. •» lR» • * 

M t Ifc* •* MjMMl A*«AA M»\ •• ODD! ApAmA 
rill ers. lie's MM MMt«*rAAr •* X.MM) 
A? IA* *•• >— k >'. • ti <* SlMAAR «*i •* «# fMu |M» r IMiV •! 


. .»« II II at •**> i.«^t • 

WHl IM* •*—**** 
m M ««MM • 


--P^«» «f ff JM» >^ • 

^-^M» *• A A A .»M« •■»• ••* 
. • % • t . » -• - * 4 • 1«% 

•••* -4 A •• V i ■■•Ml 'At i \tm * «• ilw •• r«MMii 

:• tM> •• ».m* »»4 W4t*v far mh«M 
f» p^« rr«M «tf »*>•■ |M« 
IH»- IRMMI vHM !•'• r«*r 
«•■«• «• »••♦>» Rar r i'4 ♦• «iv» M «tr 
TIhH ►» ~ ■<rHp Ihiv Mn« «f » •»• 
• I'wwl »- MmM KImi <^r •» Mu m T.^w A^| rMM 


Aw • ♦« OBITUARY nUA •««••• Ml ' ••r, IM«I »•••▼ N M«M M tMAl Mf KMkfM. I«M> ••*• »' • > ■ 

Ml Cm. im »U' i» 
fWMflr* • b m N<» • 

.•NJ Ml 1RM4 m+ t •»•»•»« lfc# i •! i '«• TM# a* * I MM . i I u MMl MM* •*•*••"•• IMA* —%rt OjAM II 

• ^p9 W ■■■■% ■■'IfVVI* I 

- fUiMi^ m R»«Mt«>M«f> » m | i» 
MWM»« HflM t«M» VtiVBRR* «f tR» 
«i«M«t» •**rfc »»■>■>• HP- r1*m»\ 

iM»p? iMI»r»M>i «at M» •• «•# MmMmMI 
»f*^r «M»MMr mm »r- h*m* ■*1*mi «f tl I •««. MMffJM 

-4Nj r— Mit i|> <» r*p«MMMIlM )••' •»' 

MHRMMl TW iwr^ M t fc-r L. 

iMMl »r«H«R4 • •«• «MM •>• ••' t^tMt^f Mi MM9 

• •MftJMRMr Ar lMt« **>• » »' •»»» • • ' • ivk • 

. rm-4 Ml !•>♦• > »■ »■* «<•> MMrl l«rt. !-*•'• r»*Hi» '• • l»MB €*►»> f««N7 mmm MAil ••■)»••• 
<«— »»HM M? »«jf «•• Ml -h» •«■ 4 
Ml Mm »•»• •*• ••• •«• •» !••»• f 
» . I AMmI 


•/ ■A |»i S * i 

L\iums I .. . M »•• V 

; 
I % 

I 

I MM Aftrt ti#V !%• I»«*r»«*» • /» *t< 

;*M» M •» tPMAMMI M M » 

IkMmrmmm *%m>m+*tm •«-•• 
f M» «••% A* Mi » k »« ••• aB«tM» MMl !• M IM 

r * . »..«•«« M#t irn^rm I 

I MMl II Ml R«M R«M> «M> I 
HW Aft MM* M A 

rHM M tmmm *9 «M M M Mm MMMA C i «.< i. M Ml MMl i«jma r i. i •» A • 
> ••• »• 

I 9 • 
I « ft* Hi It- A Ml M*f «*M «• i p m • I 

«f AM wi» 4m « •• • M* •••«••• •"• 

» - - r» •• . . •■• '■ tt4MM>M •• f «MM) 

f I M • | i Ml Ti lW ' « MRM • 

I* M | '. Mmt 

•f mm + tAfmm* 

I » •» BM* 

• A Ml 

•i » 

• » 


I 

» *n«« 4*«jlM MmM • 

RAm 
i 4 • 


ARM t 
• . • f 

I 

» MM • 

• 


••* «M4 • |.. ».. NOTES at %tl • to l.w im 

pft-aaM atoy *♦ ••*•» 

*•• a*> fbr <m)'Miif 

to .«< m 


NEW ACTS. fa*« At to) tto> tatrrtaa 

•t~4 •!••» tto> •VIM 

Mart* Wato* a«4 
tot* ff M*rtr H Valla) 


*• *•* •»» MM* 
rW tart *»JMt •*• nMH/ mmmm 
jw J>r>i flaw |!S« a>aa» 

iataa? 

■ If ••<»*•>« »*•> **•»* l> BIRTHS. 

Mr •»* Mm rH 
Mm i • H«t Hal Jaaaa* • I - 
MmmI. A« fl »- Mr 
^aai ta*«*«l a na Martto 
ta» A.ita. \ * hi. «• n 

Mr »«4 Mr* IM K«m#r at « 
L+a« la Mi |im A a* tt 
Mra A«a«rr va* 
ta*r»» aa iNflM*. U* Mr A.aAat 

Mrv %-rm 

_ 4 Hr« r—4 raMaar at ttorto 
Mi Ml \ *rw« *. T . A«> t 
TV fatto>r to iM# Mr »«4 Mr* Mi 
Ttor fata** »• toai ***t»r MM Mar Dr totiav rftto rto*. arf f l C ••"•* Cto**a *•* 

• tor* to> Mm* a*»M« A* »a 
tool • ♦.« •* *W 
Hm N. •»'• mi*m» a»«pm 
ftott a* MM •*-•» 

to) I ««r« NEWS OF THE FILMS 

Tkr M**j *«•»% attrflaaav* «ff fWM 

• >*. Aa«.*« 
%— li^in •• MM 
inv» ftof4 U to) tto> IftH 

:it *>«*+ '% «%*•*» CMata 

r«n»^ MM VlMJ MM **♦•*• 

• taar* rrr I 1*21 tto> aw 

• HI to* ta**ai •»•* Ttor 

mm <* <: Mi"» 

• •♦.«! al ••» •!• atovtfc Ml * .h.» I I a»««r« •••»* 

t«iirai • •I t*» lH»t 

r ifc. r»MMj 


III •••» »•• *Ym»*» •*».«•• Mm •**• *ra«a» 

t*r ■ • .4M A(U»u aa tto> Ml 

In ► •• H-*aMS 

♦*• ■■»» M«T ii ii »**% rH to |S*A»fc »- 

m mmJmmmI »•* ■ *• *«■ „ ~ * -^ fl.»aaa i m i— 

to** «A4«m»*A « ♦•»•• Ml *a. I* C»» •«#•»••» A* HtW nMOtPOlATlOUft 

fliiiininiinl C«, >H* »i' 
!••— n h - J a to*.- < 

» A t Tkmv« C*. Mtoai ■««•«» 

• <«l —*»•**—+ |m- •<••• 
I M I • P «rf •jrv to •♦ I 

Hi>»y MtorAtf* • •• 

•Mi TV* * t* wl •■•l ••• 

I „..,». m««i to** iMJtol •» MrAi I •t !»!•»< b>^ fi *• • -»r» • I 
•a* ii »;...»..r •» M 

» . 

I t I I I 

■»«• ««*#a A tmm ••«•»•«•• Ca»a Mw»n 

I 

•if«r4 

• 

MTaM VA«* ••-••« ••-<• Ca*« 
« t>ri« MM 

. to« ' * •**• •«* * •• *** 

|t* *•*» ii M 

+ wm +rmm)*€% aw. to^M l lav** to»*«A itoMNajA *to> 

V f raiTf j '• »••#«». •« 9 ^* aaa 

K M». ^ T r - a.«*k «» 

i»* 
Ortoa^to • •••» €•»• to. 

„ • ... ito>a< •«*• •*» »' 

r r. M««- HM p,^ • • a * a. to ••«««*< ^ • ••"• Jr r F. M»«-* 

Latoartto* a.ta a^.t.X ♦ a»aaV | m M» »_j ^T * ^^^ fu> 

rto •• !>♦ toi« *> •- • • a- r M • MMMi A«- 
1 Ml Tto> Miat mM Ito Ua 
Mi Mm Mai Maatf 

*ra M ' 

■wr i » *:a> MMfff -•• * **rto»?M* A«*r 

V**«^a MartMai tm» 

•*mm ->^»..r»- |to aar J «trt 

. a M M .• • a iiraaal 

IU 

T €••* 

aartorrral MMMtJ |t«» MM#1 aaa MMM 

MMaaa U MT-toa C R r^*ffMV4 H 

• I! r , :• rW»* ••-•aw 

J^MMMJMJMMJ MaM-aAi >ama. Maa 
MMMMM «a«airi*^l iraato »f> lit r j at Over 400 retail merchants of the Middle West 
recently attended the Business Builders 9 Confer- 
ence in Chicago, where they listened to an ad- 
dress by G. R. Schaeffer, advertising manager 
for Marshall Field & Co. Among other things 
Mr. Schaeffer said: 

"Advertising is printed salesmanship. . . . 
It gives information concerning your mer- 
chandise and vour sen ice. It is the 
multiplier of indi%idual selling effort. . . , 
The character of your impression is made 
by your advertising. . . . Good advertis- 
ing will bring >ou prestige. . . . Advertise 
your goods all the time. . . . The many in- 
stances of successes which have been achieved 
in this wav should be a suffice mt incentive to all 
progressive people to make a thorough study of 
the subject. 

"Advertising is f of course, an expense. But 
so arc salaries for salesmen. And vou must bear 
in mind that good advertising w ill do the work 
of man\ talesmen. It will economize the time 
of the salesmen vou have and make them more 
efficient. Also, good advertising reaches people 
that your salesmen cannot. Moreov er t that kind 
of advertising which builds good will and confi- 
dent c is a definite investment; it increases vour 
assets and brings di\idciuk. for good will is 
just as surely a capital stock asset as mer- 
chandise.** 

The aho\e higliK illuminating comment on 
puhlu it\ reads as directl) for the theatrical per- 
son as it did for the Business lluilders to whom 
Mr. Schaeffer addressed it. In theatricals, use Varictx. TAIIITT SPORTS 
*>w Tar* at ttot a# 

m wm at tt* mi* « to ta* tt T A 
»a* tta»- to tot t to aatjft af 

■Jil ll taajaa tart Aa* •• i a* 

LMTmr tat 
tMMt a ttot- • • " ttoat AM 
af A. L tattrtom w 
iKrflfe aAVai VMk M «■ 
af It* a 
*••€ • 
with • 

mmmm tw m a 

I *a4 I a* taito* *a pl^ |ty MB far ta* X Y A to) 
»r M € i w rw tw artoa-to 

to •«? to* T. A araa r a lto 4 aa? Tto •• aa*% aaa> a* 
ttot tap Ml aaAaaa aat ia%«*i aA- 
Itomr M mam ttoaf 

«*aat HiMMf M»«<««f 

. toaai Mat. tow a 
1Mb TW 

•7 «• •!• to* A ftato V to tottgtot fraaa ft to> to) 
. .« irniuai a twltaa la €*••• 

ttoat W 

Mm 

aal Nut |9« A* toWN Ml 

laralMara At »• « - • af aa*** ■■! tMa* tar 
«• aa, 
a* Ma a. 
rmmmmr «f ton tat M 

af «aa tojr tA» ta» r mm At 

|M 
•A tl 

a»-a« tat a a* win t.aa 10 
Ml a*4 ■ ■ i tot l«r% at to 

to- is 

toaaa ftp ta fmmm a* fr«ta II It 

• •■•♦• Ml \ »< f| 

•a •••»•• Iw n M 

* t Ml 
MMt Ito 

aa% tor a t+m* 
9 aA»aaa*>r AV< • 
la**** la »ta» aata traato 

• to* aw* rat aajA af M at 

• ta> mim M II ••- ^^aM.toja» 

M tiN .ta. Ml M4 B A L 
AND G I L 

THE GENTLEMEN FROM DIXIE tt WITH FANCHON and MARCO'S 

"SATIRES OF 1920" 


aattaaattt »»• ♦♦♦♦♦•♦ 


MftfrtMM • «**• at toajM A Ito »Mmj fpfl aft aa»* 
aaittoaaa at 
a Urn aw*%a 
at to I n n tot n ali a4 
• a~ ««k *S •» « at tth 

M at If* Ml 

• Hh t«toa»A WD 

• arA I 

•arta ir 

%aa K«h 

if tar Mtoia aa 
to) 

itoa 

MM YatA CM? | :£ -a? a« Taa • toat 

• •• a 

I ath ataa 

I itoMt r. t af MiaitliMy at • *at» ito* ii tin rtiam m> a 
• ■ m aiaa far a A a to tot mm 

»». a • «%a ta%v«t«a -ttMMaajarti Uifi atai ■ i ••*• f -.• m ata 

.4 <. » " » a il Mat taa » ata af toto toft 
• »a*to •ftat 
aa ito* l*a*< alia i«a t .. | T**t fto if f 


taf arM|M| I AAtAAt* aa a ♦»<•**#•— ' 


•ah u«MM» t%«« »»•**> I 4 a*»A to •"•• ••■ a» •• a ••»• «a>»a a»«A •»*•• k • 

a» «•«• a** »aa MA I MMaj 

to**a. I* • ••. \SlH •••• k RapreaenUUve t MAX HART mmj mmr 

to a •» af tlaMa** 191 
Ma*A aaiataJ mmm 
I i mtmim a a>toato « 

Wtotoa tM A 
% • *♦• M aaaAaa) aa • 
a tail ■ Ma 
atata*** Ttot | ■ .aata! 
•Ma »*a»a*aa>«a>aa frata f 
to*4-a aaaaaf Aa»* ■ aa I to aa» ••••-* • TO ENFORCE OLUC UN »* •. atf) aa tt ato i ia> 

•«• to A »«af,. af) *a | aa I, 


• 4 a»» \ aa •to % •aaa *a 
aa* aaaaaaj 
• Mat i w<* iaa VAUITI BILLS NEXT WEEK (SEPT. in VArwnitJ^ mum 

.. m ft»e m «A*.R «A»«» Ml 

*# *« • • •§* • •••» rwrmam 
»*aa» ••»« a» 

• • •*• • •• « •• »l B F EHTl A * « • A !*••• .«-! »• Ami 


• » ►• * r*»< !••«•»< * • «« t. •!•.«•• • H. ft*,. am Aa* JAM* «*«Mw 
MftMift • "••» A r • a •a Am* ABE I .WEINBERG M.n A ■ IAN A *> • • . ••TtVtr- A At •§•« • A J ► i • • i ■ 

•• »i# '•4 .* • i «% •• »• 'A A •*-• MA A A>nj— {J** i-2T. 

a» am. a r»» — 1» A Aft. I*** , 5"** f * • i • • •AM* A» Attt f • 

T§ w< •• ••• i ▼% 

A J » A r**«V I *<AA> •- AM* 

MAA>« MJ*A < • 

RJp.1 » I ' ••** R •••« 

ft* ••>•• < , ••*•♦*• ' 

*•*■«— * nrwM r% 

• *«n« # » AMMV*«i 

•"■*■■ ■ 

~^zT~r?^ « *» a. . i «*•**?% DOROTHY JAJtDON 

BERT WILUAMS 

FRANK D.VOE 

BUZ2ELL *md 

PARKER 

ULA SHARON 

|DILLION«m1 PARKER 

, MARY HAYNES 

|N AT ALIE KINGSTON 

DAVE SEED 

HAZEL WASHBURN 

TECK MUROOCK 

VERA GROSSET 

WITH 

In ItMiili fiCKiSho •«■ WH IM If 

* A RA»» A AAfAfAfA 
• • II 

-• *» MA* 

M*»* • : »» 

T. . •• « M . *4 • T «4M»ft*IA* • 
I • %ft*A»# A • A *»«•! • • 
* M ■ «**•«• 

• %MM % J 


»*rr% Aw** 

* '■ IAfti» • • 

• •*• « » 

VAARA « • » 
* 
» A..' 

i .* 'Attn • ••-»• AMI • I li A *••%%•• I • •• *• «m AAULIM 

• M At* •***! *•< • « % • » « AM ijv^t «"* tt. t- A AAA MavM AVtaa • < ".» ^trtoi LEO BEERS • * l*».M A R'tAor • • • • %%%%% \m ERNIE YOUNG • >' »— t«ft A ■•»*»* 

A,* % %%• AM % J : t * ■ Ar. '«A TA» *»••*• 

SGAJtDCW Jk\ OtTf)BFR 4th 5S2?. : m • %^% •t M... ••Aft ^ Aft«i 

•»•* Imam i 

■*A««a • «« M 
MiM. M« A * A I 
»»•» • %AA i^<„ 

VDTUI f AVKTILU iij. •> j i i • • • •*•• »• in. •»■•••• M»llf V««A Oa i • r *M* MJ ^» >.»• • ft- ■ A>N> A AM 
*r»» A A U 
•A M A OTTO SWIII, •< A% A 1 


aI I -M 
• A- A *.iMft« rtti « % UNftl j m m^~?.Ta • >m * * % HARRY AND GRACE , „^ 

ELLSWORTH A •' • « • •» liAMjiIki 
A lOiMAM'i M AMI 

Nil'. RMNI , l-#AM> m. 

•••<•*• rh«i a 

, w> A»Mia a !»••• A A A lA A • A) I'M A* M* • • i > i <» i • • • 
• ••II A •« 

»• i 
l*«A* A W.ft* 
A A- 

.•< » 

% I M . • * 

r*«nt R A* 

• • I •Ma aba># A***.* A M. .. A.% , ' •• *A l-M RfRMJAIl AM CRA. 

A • >.» * 
M R *... R A^» 
A » ' .A-» 

• H> AMI I •!•«•» R l« » '*ftA M*M rM 
I •* R MH. • 

•• • 

• •«. I 


I A • T*#r » « a <* I A>>i) I \- ..» M A- ' A* AMI • * M .Aft* MA 1 ^»ft» A lAft'ft** 
MA»ft •••«*»• IKMINNCCJt Nm. »*•♦•.»- A RAjMAM 

i r i r-ftA» 

M»M A«Ar»« •-• B P ErOTM '-AAARAARM 
RAARARAIAR % , , >fcfcw 

Arraajr Ajr> • " 

■•■MftlMftm ) (VHftMk* A ». ' •AM.* « A 
W R M*« «»4 • i A>«^ R Aa«> 

lAjMft** TA ■ 
. .A MRM* . • 

• ••«• ft* AMI 

AJ RAAf 
A A M 

< R •••a a» Am* iApaAAA •vAaRRB 
A I § • »*..- • • A A. ft- A S..«^.i r»AA - * 1 
M»m R 

• • -♦••«• 

M »• « 

MA»' 

M H. R» f| • fty a • 

ft R 1*1 
Ml '«►•• A ••■#• 
M**a l^ft»»» I • <aA l»| 4 ..| < • • ft I • I' A»l«< 
I i •»*• R1ft»»ft .ft A 
• . -»■-•»••-•* *AAAt RA«» 

*A4 fAAA# M» ••• R A»»*vftja 

' A I* AvA. 
MftftAft I » * R A ▼ -•■A •« TftSftft 

* "l »" A kftfti 

ARM** * »,.» 

A'l An • • 


• • I R %v» 1141 
M^A, 

■ A»» T% . k A * *" fc 

•ft •• A. • •»«• AH tlMIAlB 

#a . * %^A4- f AtA*. • % %»%•• < • |AA\ 


I R • 


I «• JULIAN 
•* ▼»» R » A A f 

1. a» 

RAft. 

-.-».• aa~ » '«,^,ft, v r. 

•A- 
' •■•• •« A . A «• 

. 

*•»•>• .-ft a A*.-** •» 

• a A. 
Vt Aft>» NAAAMft*i 
•Aft • • - . a Am • >%R1R 
VA1IITY Miv/iir ■.*•:•* •• •» •• •» •i • •* 
%♦**•* a •*.••» 

AM.* A !•.». !!•• • * « • ftl Cantor offices • I «/••• r « 


«r« *. m • • » % i 

• ►;.. .. ft t • • - 
■ Mv* fc»A*p* 
••*•«• A f S ftfA M 
M»» ••■ 
J * « M.#ft «• K. . •» A •• I ... 
M.-« * I .*.-• 
'*.»♦ *» •* • 


• • r ssstts At. Alt fll r-M A •AM-AAaA* A ft. 
• ft « U \ M mi** • *. MMM A M ••►, 
HA Mrtk.M ft I '••« V, A T *•*>•» tni M »« «• Ami !»>• N< • • •♦••«* A r».*r« AM>»4 J« '»• •* * ■< * •»< • • •>» ftM« • M>» • M AlA 

••** •■• • • A I M A-* 

■ — ■Ml «• A i- « • >• • • » ,.... • • * r HW>*M| » l*j**p*A* aw,. • - %.. I«i AT Tt •>% <• ft A*>« . • » • • • - M-Aftp* •••< • - 

- *ft»*.M A tA**f • • • •* l« ■I "A « %• A ■ A * l M » 

Ik A A 
M . •• • 

•• i* A*V • ft*4 M.I • • * I v.i '.. 
• aft. ft • A> • 
M A* 

a. * ur»M» 

• A • A ••>• '«*»• 

Aa-*» MA 
M*>MBa»*ft M»» 

*•*) n%% • * • % •M MM. Al I, •A A* f • Tft*» ft. A., - An • AJAOTA. AAA. r 

••••* *> ami 

- * AiM«» 
• » '»»' l w »ii 
- A «• •* 

■ ••a. »• AM» A V A**A • » I«MTAhm>. ' <» _*•» • • Oft A •• « la****** A • *«•«*> 
A n i A I • 


•» UNh A> ». H>" wi > ■ **M*ft • '• • • • - • • HM»AAI» %•>«• % .. I| < ftl A t k% Al • «. i ATTENTION A ▼»»< Aft Aaftf 

• -aa-.* * M« »• •• 

• • -• * 
fta M . m • ft* • » 


• %• Al AMftt f ArMtl #>laMM»«ft Ifcr ••> tt MftalMt •*? MlArH *•* 

AIM AftM. ««•*•••*>• »«*M AA MAr . I ikr »»*<IM« » - •*•• » A* #f»* 

MMAMMJ A i^IAAIII 1(A) MAAtl IClJA mmr «AVin KIJMA MMt 
■A1MA \HI*> l AMIN.A <«Ui 4 w Aj1^ w -*ti • •• •» MAIM. AM* T 1 

MAM MAtm • •AIM l.% mm! ALAN KRAMER 


• u» »•• A %•• • - tAA«a» A«M ' * *—m* Ml M.i •• M • •»• > • 
ItM. . M*«« * | »• «1 A. t«A •» AAA ^ a*f«A • "~ ■ • »»•>*«• 

- MAf*IA* M • %|. .. .. A . |. 

AMMAN • * !«• • ••I. r.«»Ml »••• • 

•<• A A*.- >> 
M«i iMA— . 

r A •• •••Mr« 

M« A •%••»< A* A*M> 
A* % •*•• -•» • A 


AAji i ft An* TM1 fAA • A l<« «•> •< ... r. •>■ « a • i r ieiti M*% IMJI • •• * 

* 

<»>|l v. »*.•» :a aaM mA< • A A • Am* 
ftftAAf ft .. * I MMi -• ft M«*M»« AAA VA* %•• l*i 
••»*•«• A 

'•»• •••AAJA 
•l»-M*AMi MA I V»>m« 

M»ft *■!»!» ■ 

••ft* AMI *»M »• M • % I «VA* • !"•#«•• ■ • A « »• • ft ► 

»«A>. »» >t«H A** a M » • * • *• •»...» I *•'<«•> A A»>... ^ '••••» A l» «*•»»> AMftft>«»A AV« 

»-M-» » A A» M MI Ami M K 'AAI 
I «••««• Amm I *. M.« ♦. . 

• M A— A »»M"I M . ft Mr.. 

• m+>-m I M A»»f 

«A AmAY ~* 

J ft •»• • A ••»•>..* a r»»-« 

m- a ■ r«M-i 

MA 

* ■»♦ 

M A-M 

ft* 
•«> »A A ft •«*• 

•* 

ft « • ft •«*■* 

M«w« ft » ■ A»« 
1A«M !-••* ▼•>• 
!*>»■ M*»ft> • 
M •• A «* ••• '• 
Aft Aaftf 
ft » • •»•# %%« !•»#• I . • < 

A A M *.. 
• •«•>•• ft t v 

»hH. ft «AM 

«••»•». • M . ft ^■HA • •A- 
•••••» M**-»»» 

p »• A !»••*> • 


ft •» • . * **• | . — ••M.ft ft «A«A>ft-T A •' la M»|l ' * * *" * Aft A 

•ft* • A MAa* pIA '«#•• Aj f 

%p»*. ft-*.'*. ••M^.M-. | AM. . ft • r*AA»l 

AA A»*9 M.-A A A..ft*^«ft L^MMfttft*. • •-i • • A * ■ i (ABM A • 
I* »• 4 !««**•• 

Aft AftAt • » rftlfAMA. r%MA A* All 
» •»# Ml I . r «| • %• l»l %%( «AftJffM%l ••ft > -.i M TAIIITT 
NORTH EAST SOUTH WEST INC WISH TO ANNOUNCE THE OPENING OF THEIR 
TEMPORARILY LOCATED 180 Tremont Street, Suite 22 PHONE BEACH 1 

MANAGER 

ACTS PLAYING NEW ENGLAND TIME CALL OR COMMUNICATE We Can 
i i You Any Sunday You Have Open We Also Can Arrange a Full 52 Week Route 


CHICAGO 

177 N. State St 

5718 GUY PERKINS, Mgr j 

t KV MEW YORK 

1493 Broadway 

Bryu* S57-S HARRY SHATTER, Mgr. 

LITTLE CASINO 
LLOYD WELLS, ARTHUR WEST, AL WOHLMAN, JOHN SHEEHAN. EVA,::^.;, J 
CLARK, MURIEL STRYKER and WRIGHT DANCERS li 

JEAN MAVEZ Third Wmmk Lffkt mm* Mimm »? 

CURRAN THEATRE, SAN FRANCISCO f*ancmon ••* manco bf NEWSY A AlXXANDEJt. SAN FRANCISCO Cm* t» Lt*rtft, CHICAGO •Ha* l*«.«««r«l ft* lift* >%»» «< ■> | - • »• s ilk*. I « »*fi 

'41V •«• •• i,. Aft- 

•MB* M • ft** * 

» «m f» » • « •«•»« f^H 

.. 

i*t«T • •• t* »*» • •.♦ 4a 
• • • •<#•< 4t 

• •••4 • «mh! i .-4M. lift* *(Mlfti % »*•• I 9i 

to • » m» r > p» ••* t » ■ mm if h ••• i 


**•>•>« •>•>• *>*4 Mo*a» r* • *♦ •»*« •» i 

tW III r •*M«4»r»l«, «l«Mf ft**** »#>••• 

» l«ir | TV rrl ikMI flHM ft* H 4.ftV» •*» • 

»• * ■*••«* ** • %••» |> i||l X t* RftVil'ff MARRIAGES. 


••# IM> %«l ►**••• ■ I i I ««*»«.« mu4 M*J«« • " ■ *• ' ' * ' *** , • • i ■ • r j • 

ft* i . « »t c 

Ml OTARRELL STREET ItOtlt OFFICE 

Care of ACKERMAN A HARRIS 
A.L.MHLM1 
HAN RUM IS4 n 


i* 
!• *•«•* •» •— ^» •••• FANCHON and MARCO 
SATIRES OF 1920 rT NOW IN ITS 3D WEEK AT THE CURRAN THEATRE SAN FRAf 
»? • % N •»%*« %* * »*»-4 % * r s • -'•*) « .• • • I r4 

•J v - 

He* .. 1 

**** i-M * 

♦I < ,i tat Pot™*! Rerrr tentative. LEW COLDER. Palace Theatre Bld«.. New York 
AND STAGE CREWS FOR THEIR CO-OPERATION 

80MB OF THE REPLBS FROM LEADERS AND STACK MANAGERS • c TftM r*. itor «f Ai C Mi !• !»»• I tot** •***»*. 4 

Mi part* *r **•> 
rto> ret mm. M^iliiM 

>r»|i«| • ••ft* fes« t — ■ ibt* 
19 trt «rMjr ttMj.tr* |f m» 

■ « i m t» »«m •* m • *•» 


f XOtjH IKf «-*M»«*Vm» «M •> 
•4 « «M» «•••«•*« .« Ift» 

ftn tw »• ftor) *M lto» > -rptonn *w •# 
Vto> Mas* •*»» m m» M«**i 'I m MMMtt-r «i«« I 
M»« PM( «• MM* • M*rt* M~< f*K*>» *»* f 
«m tor FMJ* M m pii fc iH iy «mVm»- •• 
«•#*• •*•» •*» •#•••• «•>•» **-* • • I • 

•Mr to*i T*m> •*!••»« M* *Mt • tat • «-*•♦ 
tft>*>* *r» MitM** lMifVfa<N>ii «l • t »m\ «w 

ft> MM) »fcrir *•«•••♦•! • •«• mmjmi ih»>> 

tM> •"• «m mm* «#*4 t»w M*t*» - fc t » i 

4m» » •>•*■ • • *••• • • ♦•••« •••.•» *•*. 

m»»»i*»4 •*» M*»*»*fe« i*4 ****■>• **' • •* •» 

ws*>' • mm | #». A* pan • «. tj* |*»i*t 

to r f •**»• ft» *• <r *•» *• »*> ••» • — M • ••4 

ft ft-r»« •»«• *••' *-* • • « ft • *•) • • ft* T9 
•m* •*** tor* ffto*« r* »• Imm 

* Ttor •«*% • «t •» !•*■> *m m »* •***■ 
•r W W) •«MM*>rfwl IW >•« H»r •-# 
•• •» imj m —hI • *. •***»'. t » MmimJ m* •««•< 
• •••»• •»* ••» » mtrnm* f«r tW— • •-•»» i 

• »« «*4 m» Mni aN »W •!. »ni» Mtp • 
nsft* * ••* ••# tor mm**!*** mm 

•W **%• ■ ft» «M.M» 

M» I '• •! ■* A*-~ M ». • 

Mt«» • •» fto«M t»> 
•>•»■ ■►» • Ml •*«• •*•> • »to fttMMt* • 

•»•• ••♦«• »Ml »ft* • ••>#>* .iMU.h. 

> to ■ ■ ««« » ••• • •».♦• ■ 

4 tm mm •<■*«•»«* •>• »? 

■ .» Im 

_*V %*» # . • »m tor • • . 

MM* »• ««r«l ••. .1 *^k« • it its* Xtor •*•**** mm fim »• »4 ^ 1 

•••to«4»» ••t«M« a«j «hj» 
••»r« t»t ■■■M f «MJto* • 
r«t ■• t«w m>.« fM> ft* «w 

r 1 ** •» •••» • vto4* lrfr.< tfjr »n« •• 

•>» tto> r%tor» mi N. • ■ • '1 itatoto ^-to* — y t—r » «• 
"« V* fC toml frvJMto; AMIVH I* !»:• ■ ►• • •»• • r • Hr 41 »r« t* #r t>«Ml t»»t»»*t»4 i «p4 Ma ttoii ••» t*-*' tt» t»«y •• 

MM) HMT a •>***-*•*"••*> MMMl •«• r - t*> t»M« t*^ . •« « w,i.« I ka r 

• » • ****** • Ma *>^ i«r 

•*•>»••* ••• •■ # — ! •» fto»* • «mm> M • rtr 

*•%—* mmtt mm*) m » f »«' mm mj Htof 

•• **M »« *«H»> t4 •»*••••«• «•>«» »*>4 I 

• •••Jfct f.«4 t*>a 4m ti -4>tr fm 

h •• »• • »f •»• mm! * • mm —»• mm 

•* >. ~ mmmy ftotMr* •Mm fetor •* •>• 

'»**<• *• '* *M «rMV • ' • • • 

m>. mfft » 

•**• mmw mwrmm » 4 « •• • rV- -. ••• *^% 
I fc*» • tr«l • Miaf »•♦»• •- %M MjMjt| 

•*» ►•» " Nft Mr tori a » mi, i«4 »• ttMHa 

ttM>* mm •>•• tfei* t u tor • • vttoto w — 

*#• r # ■ **m^ •M»>r\MMJ tf 

tor* I ••#• MJ to* i «MMfe 

fmm% •*. - • mm! k» • r» In* 

*•,. mji »%jm ••*, » mam ^ mt tmtm 

•r> *W »»%V •!•■• »• m llHtrt) MM **mi« ♦•— ^r » . . . . . . 

» • - ' «iM>tJ 

I ••« ••» ttott a m+mr fto> tor* itMit «/MJ «•» ttott t ^J> •t Mto i tor* »4 tto 

•t mm 

t*4 ito> »rtM>* mi 
•»» 4M> MM I to»l • ,< • I t* rMjto >. t4 »-«r*| |<«r» ♦••» 

Mr^MaMTJrtoMj 
•> -r »t At 


• »« Mrtr kv%v ^r^4 
•m4 I ntJI r>»< rrrwr ttor. •*•• »r » • t vtoM 

• I-.. m* 

- i . » • 

L F A /tor # t-«r iMMt *4 t! , ,.. 17 «MtoM> i: .« 

| MM •• ••* MO....M »MI M'WUI Mi 

•tffMM *4 ••» ■•«<«••# 

• ••*♦•>'• ...... , 

• . •-. • .»w.» ,^t, MMi -.. ». 14 11 • •( tr*« Mr r. r ««mm> 

I .«• !«♦.••... 
• 1 .« k 

« •»># • •• • • • »*•, 4>#>*4 Ml rf 

*' ■" •*• • *•*• **-»•»• *M» ' -r- ••-'•• • 

• I ft? »» Ml MMT- •Sftft • 

•t4to , » M» *>«»#m«4I ».«»M' .»i 

#Ml tt>| M. • .' * K<l> 

f"T fft* MM*iMJj ttoMB 

I . •» 

•rr lr«J« t ItoMtr r> • 

f*«%**l4 tov t«Mjr 

> » !■ »■ *ft«4 
MB «• M> Ml M» :• Ml ItMM 


?•• t. r %to.» MEAKAWAY BARIOWS MMl Thrill* • 

nil tNAt%tt CHAS. 
ALTHOFF 

liaia/ ttot fta itojti Ciftrjit 
1 • • • • I .19 »< 

to*fj Lr*< 

• . | . ... 

r"Ui». •m«4 l& . . • 

i r* 

'M*MI* 

r- mm '• •• * • ••• 
• j*-i * 

r • . ▼ ,i • . . ., « 

«»• • i 
. • !•:•• •»*..!# - «*»#j 
II I • • •*•• • 'tMJIiftitr 
T •' \* . 

•i-*r*4 M Ism 
T»»n » * •• I »• 

.. 
I- • 

f • 1 .-. 

, .. 

% *. IMt ••» 

I • . 

%% n »• m# %| 

ftjjp 
i . i 

■ 

■ 1 H. . 

♦ *■»! iMtMB 


| ttMftftt>«« Jft I i 


Ml 1*04 

I MtoJ ■ r*» 


! ** 
• mt Ma Mj' 

i Ml AM ■ * I m*rm • JOHN GOLDEN IJrtTKRS I * I ft* t tffitt I % 

I »*♦• 

IMt •*• 
• ft* i I %• I • i It •• Nil I v«. I 

tf %••%•■!•»• I. 

• 1 1 ttto* %• % • • • H4Mj •% m ft, 

• I • I X I I >«• • r ». i >M i -• 4tto)4J • •» i- * 

i ». - t • * ••• . ' • • • mm «*V4» rrtft-t* t • 


'■ t •> 

SUN GUS SUN, General Manager HAS RKMOVFD ITS MAIN OFFICE TO NEW YOi.*, AND IS LOCATED AT PUTNAM BUILDING, 1495 BROADWAY Ri • • 212 Act* im f 10 TO 29 WEEKS, with PLAY OK PAY CONTRACTS 

NO ACT • • BIG Any Ml having • '* 


ArMwMht II AM. I P.M. WAYNE CHRISTY and J. W m AiMmmb. 
I n prun »«H%» *4 tM» i 
••r» «'«*!•«« MBI < 

■Ml* i w# tb#«lrr« Ml 

Hr «».•«•** M mmm Ml • »-** •»••»•> r. a i 

Iff— f**iM« «tf |M» 

ATLANTA 

ATLANTA - M OBAXD %»l«i mi 
kMTH* LlNM* -%V 
« KfTF.KH»M — Ml Aim - PINt 
UTTII NTMA*l» %AI 
I ft- m* * Bv- •• obmi k»«t» • I rtV ♦ i« tAMl rMF ••« iMit«ft t A» **• .^ | r»«BBBM» MSB Mmhi ini4 (Mr tto ' 
Mi H«*m««jft*«i Aug IB wf» *^** m»4BM> fMilr* ******** •***' ° " JJl iTlLJlLj 1 XJL x_I Bxu Mji | Ml IMto* •« - 

r A MrMilM* lM» ( 

M Mf IM » Ml M VUlM »*-.*•_ BMW! 
!*••••»« •••.- M% Mr wwT. VMM ra* IM» M)«r«B rton T«a 
«MM> at IS A«»nm «>*M*ft A4MMV <s 
■ la • Aral MM*a «f IMmV MMB, «flM M»«- 
frM !• | fMT *♦• Y«f* IB* Mi*'»r Mfl Mff BMf* — 

»li if I ML M-**«L CaMMM.1 
AMjmmMM. TWirt.4 a*a» Will 

«ap*rt •• rrtwra *»«■ BMMiIf BBW 
(Mr* X«w 1«** 
mi la CUAHAffTCEO CXCtMIVC PCHOW OM •*. *• T. i»> 
9 MW l««r ■ ••• 
*4 I M-ftJ 


tM* MMTM ******** %m*% MjawHfc. i mi I bBbiMMI «••» A »« tl *B*> Bi« 

MB»«l»«Ml *a*«<al MaMMM* Cf »Mj»J w-»»4 . 

• M •»* WaTM < ■ A* MM iM* 

•« IM -• 
TMt MMIONAUTV I . » \ • .1 tM* I #»>»M ATLANTIC CITY 


I M M*»M aav MaA»t a. • m. COSTUMES AND HATS 

•m *UT 4ATM tTMttr •HVANT Jusi 
Out Heai It .' Tiy It ' 

ChasF Ho«i M u s i c io 

Putilisher* « ftuCCCSSftl fluill u»ilv 
fhi 

tstuablr 

FoxTrot 


VARIETY N O UD E ILLE OU veRVBOP^ SA V - Sf OMG 

5C WILL VOU Whom Take The Ptoee Of MaryT • •* / t: 

•^■a ,«« tt^^tak ta Mi ^m Man. »»•>? **« I '£• fc* «Z ZZ* • K *** ■■ I ■ ~~w r> T»~, f W Ml KMII if SHORES OF TRIPOI TRIPOLI i**\ Tf l tr:-a.«|it errrsu?; £ 


• • 
WWtN WEPS A ROSE 
FROM ALABAM ' When A P**eh la Ofoj(j»JJ* A Rom Prom Alahun - r . : 


» M • 1 A •»4*«« = 3 r MSI » ■ i«m4 • matter V 


1M WITMARK 6L SONS A l K 1562 Br •»'...*. N - ■»** *9bY VARIETY We Greatest Ballad 
Ever Written. 

W ERNEST R . DOET-TWO m 9B MS — IMctod. 

WlfcK npfl w M0H oc low 
MM AT » -5 f- ««•••>.■%< 5SA;?r2i2?:^ r rsa^Sff i IB «> '%Mr » «4 • •re* *->*!* X T i. •»*«' 


m wrrivi/vm\ m. soinj*? 

BSLmv' it OCf Mil A - 

Top ox i uttmma r*» 

MUTOIf •'••PtIAM 
mUM> rKA^kUN 
■ Tl» MTMM T • 

IMA I % Ml'Alll l M %l 

PL4MUC rr\*%? 

►:ist 

LMtM Ml mm 4** 
i •or - 

Mkkie>«A 

IL4J*IT«»\ i mm| 

%• tW Mkjkt r 4t»«nf ««•( 
l.aik M *». • II- r# flAVRTT J«4tu »• *f It** »• tkla e*i 
*r Uw !>■> o«. 

»Ma M» tar IM ik**ir*« Mmm 
k*4 kvt •• »*•• kfi»k Ml lk» 

• r»lk«* M M M *UII ■ ■ M l tn OaNy CLEVELAND. 

My J mt Wm m. v 

IA IKH MM N I •*•* 

1'iMBr I y M tfc» IU»U 
■ lit RM MT COtvOkJlAl* Mo* •*4 C>» M»*4> MILKI URANh N— ti»« 
fm." mt MliaiiW **4 «*• Tfcra •I J. • •»• .i4 I 1. 1 n a rAJUt c 

MMl KkM ••* O 

MMtOm« La Mi 

MTIIXMAM -AN I .,r! * i run il ,i »TMAXt> ••* Mirrit< »r.»i ita\ 

AN ■■•A 1U mm! «*< Il 
nAJMTT- An w*** I*— if — 
fMMM 

AI.HAMMMA «m4 W\!| II hi 

0TitM»AKI» til v~k U |M 

•A Mt»A m MTM FO.Y *£A/r or SAL£ %e*%rr» «w m NOVELTY SCENIC STUDIOS 

NEW YORK • im ii I at. ik» ii • >n um»4 i«* 

Tk^r^tey TkA. • 

*^ . tr A^ki« ia ■ »a i e^ 
WVfi^L eMMeseW OT^H 

••»• VM1 k>|it*« 
•k* priwi ipa 

tkn>» «• ■ nk r»« THE LAUGHS COME FAST AND FORTE' 


44 COMEDY MANNUCIN NOVELTY 


" 


OPENED AUG. 23, Proctor*. 58th St Theatre 

ED IMMEDIATELY It 30 NM M M N M M «*•** im K.itk'. Gr**fT Tm-trm.. 

. ^ Qefce *wt»«" «W « #»•«* rNk ky F#MA»K £VA*S. H ltro V A ■ I ET Y 
• •* THEATRE 


COLONIAL THEATRE I 


HARRY K. MORTON 

and 

ZELLA RUSSELL MOW TMK MIT AMD TALK Of MEW YORK EDGAR J 
AC GREGOR ESTHER HOWARD WILLIAM MOORE 

PATCH ROY GORDON DAN HEALY PRESENT THE 111% MUSICAL COMEDY WITH THE UNA FLEMING PERFECT ALL STAR CAST 


IN "THE 
SWEETHEART JOSEPH LERTORA • SHOP r» HELEN FORD KNICKERBOCKER THEATRE NEW YORK CITY MARY HARPER if • i Cleansing Cream 

A / raaWMrriCaaf r 4PUOCMT e 

BklllMI ikr arnatt M «M 4rr*4aa] 
rmm'% »rll br f<>aa*al a jar tr tin ol tnaa 

rar« Inm.m maai, Mat crratma of Ijkm* 
llNhf^r. To aajr Haa* n •*>•«§ tal— w ^ br 
rai«r thrfttraval f«4k InaH ayfannii ihr 
lAfMitv of a ni nf care « tlar w l rcl wi of a 
* arooamaw cwsBt 

Ja+rfaj ( Ummtmm$ { w tmm mm mmhr mm*\r* 
v%k- »ip IMMMb !■ ?t <•*>!* anH »»' 
thr «4a* m »HI. krrpBHf t | art*** Maa) «1 
*«ad hrahl»% 

I at Itrautt % %aa>. ««r fayWa. 

4 a* iar <«aa#tr *rraj— 41 V» 

Mm. ».«a»a1i4i imnIt *»««**> Ml 
«W a~aaa< !«• <#a**lr «»v*«*at 1 Vi 

IMuMA'S KiH vr.4JTJV.il MVr* Kaac A P^aJ ■ . tlaat aav Mai kN« tat tar tW» 
r«n4 Hi cv INDIANAPOLIS. 

Ml' RAT — "•• Maa* •*••* 

*•**»* fa r%tavi •*-* 

KJftiUMfl "AW M*rtaa 

rARK-TW T » H »n- 

I.THM- \»«4-»Olr I 

KIAl.T" \ •«**«*» 

|tta*»«l»XX %T x .%. » 

t~i *>*!>: rwiwrm* 

^ I 

Kta M>Hfi'» \w 

*• »ira» l •»*% 

• Na a imt l wr» aft«* a a% 

imc i««r •# a f • •* aaaaft) 


• f a. a* 

r »•♦ • n aaMff nga> • *? 

aN t*» taamx ♦**• far HaHTMiW '• 


a* •«*•• r« FURS Paar* la»»i'i 


• • Park 4V 
Tilford, Pi 


* *• «a* 4 »» 
»•• N4a<« l«if VI 
•' . DETROIT 

aaat IKra • »<«*« »•• a l a* IT •••» il if •*♦•! "T4- «aa1 
at liar?*-*. Taa •*'i toll taa ON M>< J N W« 41 il 
Maaaaa a* 

• * 
at i taaaa* tfar. a* aW ava* II la 

f 'N* N«» .«^ «f 
««4 i« ItaaaHy aaMaac •«• w/w. af«r wm F£lS Ssi* ••?. -rr. UStAR LUKAINE NH «• «' ta» Moral ay ia« IVavi I k 
WaaVf i laaaiay la«t aaHi. «l ••••^ , 
I* M*-fca*«av aVaaaa*ar »4)i««r af ta 
aaaHaaa Hatly Taa n ■ aaaal faM-« , f 
af fc*» aaatal ra«a>a *aaara aa tatl I Ha a*4 •• r*9m—± »a*i *i 

far Nam aaraar a»- eai a# tW • af< warn in# KANSAS CITY. oHI'MKI'M -V, 
L4aMW KOAKH 
ul^ralaaV \ a< 
KM I'll— m - H% Jm 

IK WE PUBLISH AL JOLSOT^S Se.i*alionaJ 
»aa> 

PJM 
• «a JOLSON and JEROME H. REMICK & CO. 137 W. Fort Sl 219 WmI 46th St 634 Slate Lake Bld« 

New York City CKicafo 

orr acts in TMft miNcir al emu ra*t • * • 
la— 

mm 
Maa 

•l-lry«(«l - I ra«ti%aaa« «. 
PAT CASCY AGENCY E. K. N •ff%» 
V A IIITT 
THE SCINTILLATING MEL I I 1ST ff I NEXT WEEK (Sep'. «), KEITH'S RIVERSIDE, NEW YORK 
Week Sept. 13, KEITH'S ROYAL, NEW YORK 
Week Sept. 2t, KEITH'S BUSHWKX, BROOKLYN, N. Y. j 

BOOKED HOUD TILL JUNK. 19X1 lHmli— GLADYS BftOWM ' S«£ tK*- .»lr 


Ml ► t> Mi tft** Mftto rtty is n>| iW» ti I* f - ' ImiJ !• fftMttM 
M» IM» »HWMM MMM M* 
» ftMrci Mr* ftMitM a«4 mm rftft. 
>M «M» SifiMMMM. MM Ma 

■ mm f nn t m ifei 

HMI •t*t~* tMMt Ml Iff % ••• MM ••> tr ir.MHI Ml NEW ORLEANS. M*M lM« 4*» MV4) !• 
~ «*-r»l mm** MMM ll Art i » at tM9 «i irt art M Mf H ii««k 


Ml IMlUli f MM* MT tM» tMM> M> ptlfJUlf Mf 
IXM* 1211 WmMm* MM* 1 tftM e*» 

Ml IM*> rMrMN 

•f WftftMM 

»rft. MM* M MHlMMSii eMjr ••) mt -mi mti.***. mi *«» 

MMM*M M MrM**!^' Mf II Man Lift*'— CftWVM* 

MAXIMH rmiT 

• M**lr« 

»TMA*I» - -MMTft 

IJftfatT> rMTM 
TftlAKOM —"ft ft 

rMMta#"« • H •»••< 
!••> MJ • *♦* if»*Ml M »f « tM*l Mf IM» ■M»H MM M* 4 SCE,NERY 
FOR SALE . _ _ ^^ j MMMttfMl lertMM iSSmMi 

ft Mt fMft MMM MMM AUrw'mm iMffMM •** •»■■* •*■»■■» •»< 
> l » M M|Mi) Tf»M »ttffiM— , MM ft 
II » Ml MM * *M? 

ftJMM MM iMirlri T*»M tfAfKAl 
fiM»% • TM— irt i ftiStM A». 


Ill |ft*> «lr UHMTfl Mf li«*l MM I *M f 7 » •• •MMM Am* I* 
MMfjft Klrnt • »•»♦ • Mf*t II « I-.IT l*M%, REMOVAL SALE I l * •rnrar*. • . .. \* 


MMM IM MMM Mf »K« I eMMft- ■»«• „ . ^ , , w *,•#.* Ml MW» *M> + 

mm Oftrft mm ft* •—'♦4 Mi imt ^ t „ , , w «, t^pMjMM, mmm. mmM i 

fMMMt Mf UM> MM> *r Tr*M>MMM y^^^ MMWAM MMMM iftft * *•• 

MM*** Mi fcrr »h4 *••*•«** TliMB ^^ — 

m W ija Mjm^uiA. fill MMM Wire • -k * *!.» * 141 1 

• ftftMN • » r«fl 
• t .«•»%• Mi M*W*« f«r 
■Ml t» ftVM «#«*•*• M . . . . . • • 

• • mTam Pft 

I "•• MftMMMM ••-* MftM*4 M 
t>MM| !•• ri <■ M.« 

MMtl4 IMr rlMM< 

to mm»«- 

VftMl 

M tft* aigfi * M# IrtoM to 
U || tvto-i Mm MM 
*mI ft* ft.#MM ftr ••*•* 
tft M*4 MMM »-.•« » 
M»%f** MmtM' 1 f *M# e*MMMl y*M#* F»%»" w. 

M MMM MM Mf |M» MMMt" F> «MMMM 
MVMM M IM*) Wit- TWr» ••• a 

|HtMM> *>*4 MMM 
fftMf MMTft* Ml »Mf 

• if 4hi*m Mm im» .W<k m 

ftMMMfM ••» IMr 

IM4 IM« ftlfc*MMJ 

M V*M*«9MMM 

a ftttt* K»m 

MM4 M»<<Nfe IM* 
•4 llM . M MfCMMI. STRAND LUGGAGE SHOPS MSmmAi 

fOftMCMLV IftTt ftftOAOMAv ST| TMf ATftt 
"• 
LARRY I Ittl OMER %M )•** «f %M '»• •• M>MM » 

•.% ■» M M*»* «f >•-» I\ St r- • LAJWV CONCH— IMI 


AND THAT'S MOT ALL 

Uintiim BIIJ.Y JACKSON 

?AI 
THE ANNOUNCES THE ASSOCIATION OF 

•tat 1493 BROADWAY (PUTNAM BUILDING), NEW YORK BEST CIRCUITS OF THE COUNTRY 

a F. KETTH AND ORPHEUM CDtCUnS • AND AFFftJATIONS m 

A1SO OF TMt CASEY ACMMCr BOOKING STATF 

E. It NADELL u k* «>H hi tW Cm«t to *M LESTER WAL 

"SYNCOPATIONS BEST BET 

DID FOLLOW SINGER'S MIDGETS 
AT ORPHEUM. SAN FRANCISCO 

MSXTTO-CLOSIMC. AMD WAS A MIT 

MAX HAYES Indtwtfmm. Uml, Mm,**, MAM ««i 

WARDROBE TRUNKS FROM S24S0 UP 

SAMUEL NATHANS 

S3! SCVENTH AVE. %* urt Tndu Cdy F« 1 Retard 
JOHNNY BLACK § DARDANELLA Ik* OBPHBUM Cttt'Uir INmOta BART McHL'GH 
VARIETY 

JO PAIGE SMITH i*% LITTLE PALACE THEATRE BUIIMM. 15© MOAOVAY MEW YOKE CITY. tBPT. Irt. 
^W« Aj4u*>/*w 1*r5«<f2t\Sat«i_ /u* 


At* W 4*3 +*M~ *j % ****** ****** 9*'"*/4 £U*r4 S^ Crfr *^+Cx*<4'*< * <* dtl^ :** Mim jHmc *' f /****! *lf~** -wfa.m/i 

*>S*'1* m , m "** m *f m ** U*44fA. Jmsmm**? LUCILLE HARMON 


with FANCHON and MARCO'S A4 . SATIRES OF 1920 f? 


I I a f. EFjnrs 
fBT WEEfc SEPT.fi 


With 
RAY 


By GRACE RYAN Sole Direction ROSE & CURTIS S?£ r*4 


!• »* • ROCHESTER iumI lie f 
TKMrtJt ^)U«f r«e»,mp to 
r—r «e4 Vn«M 
OAYKTV- "IN*** • H» 

UMII.T MfMK Mrt 

r*vn TW <m»i Uw * Hht •m4 mm* *»r villi 

RlAl.T" ritaa 
Tmim 

rmuokt 

\l«-To«lA M.«« II T4YLOR TRVNKS 

ft* * Ml*. »T. M V St ftAMOlC** *?, CMlCAl THE LOCK WOOD CO 

PREMIE* THEATRICAL SUTTUU 

MIMOVIO TO Ml ftACt tT »MI|»AOI L**NI A fcfc *r«*4 Ml |l|« llill • 
•• 4rrfl •#»• *•*••• fj 

I •• tfce lltK 

rfe — U Nrli^ T%e e mm Mt X lif SYRACUSE. N. Y. vMrmwu 
* r KMT 'Nil WMeAMf , •-•• '•• «e» r«« mi >• ••■» 

■ f« <*#** «T • • i * I 

• #i M-e»* T . re* Mini m mi fen ••< »» %r 
III I 

FURNITURE 

Cath" Credit Write fee eei MEN AND WOMEN OF THE MTACE Ail ran •»< 
3 55 
Adr e t Bt f j? t» et« e» IftMf- «»IM II I •• Mill • . S&Hj •• «• % %n • •75i QfcKirj) 

AlBOLE n e 

MiKtfMH 4 ROMMS ...« 
VARIETY I i i i ACTS OF EVERY DESCRIPTION DONT EVE* HECTATE TO TH DUSK By FRANK K GREY # . • ■fjlt^*} * I* i# TV f , »»:itl *toL~ AND RIO CRA By HARRY OL5EN h'i'Tjh •»* • •••♦ :: : j • : • •• ' ;j- .-** 

ft 0tytt 3 I 1 i*' - ■ • .1 « ;-. 

Z£^> I - — f 1 ' TW 77 THE DUSK' RIOGRANDF 

ARUM A Ft** *OU CANT AFFORD TO OVERLOOK TMtt OffORTUNITY 

M. WITMARK & SONS, WANTED 

VmmdfwM* Act* W All 
Kind* mnd M\ Omfkimm Aitr 
Fm Amgmmi « 

Wriu — Win — 

uiinry VAUOt VILLI 
CONTRACTU* CO. 

*$*} 9 ««•« |«M'«| R.«t< EDWARD GROTTO, tic 

THEATRICAL 
WARDROBE THINKS WR ITER O f SKETCHES 
mm. jCRoatt cartir «• mm • —*• mm 
t*t*»«» 


tto J JF"# 

NEW I IO A( II 
<•»? '*•. •M At* A 

MHn A — • to • * lUt • r«» •% 
- ♦ •( to* m «• % «•••?» • PdRalDtp** b 

CARLTOKI STRUT 
MGINT ITKUT 

• W LO*l f- *• » ♦ • • • ' w v ■» ^a*"" * •«•»■»• » »«m f H Y XRAD E 

Dymr—Tmilmwrn 

TO 

LADIES AND GEMTLEMt* SI4 WEST S*tr« WARDROBE PROP. 
TRINKH. flAJt 


TT 


E F. ALBBB. J. J. MUBDOCK, F. F. PBOCTOB, B. F. Keith's Vaudeville Exchange 

(AGENCY) 

(Pake* Theatre Bricfe* New York) 

F. KEITH EDWARD P. ALBEE A. PAIL KBTH P. P. PROCTOR 

Founder $ 

can book direct by addressing 5. iv. 

• i: 
. 


" ■ ■ wlflr CIIS LOCW S ! Th*«»rLi .1 !• Wr.^riwv m *Jr t AwrtNl h ••fc tl 


« BOOKING AGENCY 

General Executive Offices 
Putnam Building, Times Squ z re 

New Tone 

J. H. LUBIN Theatrical Enterprises 
1493 Broad* as 

II ! NAM BL'II.UIV 

New York Cit\ The Western Vaudeville 
Managers' Association Ahh 2kalrl.aLe Theatre Hhfc. t UK . II I Karry Richard's Thw!i Theatres Ltd WANTED 

HI 4.11 D. MclNTiySH M INfecter 11 l'ajo or»t>-« J.C lH ORPHEUM™ BERT LEVEY CIRCUIT 
VAUDEV.LLE THEATRES 

AtC At All TMtATM mUWHC AAW FAAHCaCO 

BEN and JOHN FULLER 

AL'STBALUN VAUDEVILLE TOUB New Vmk Life MAS ■ 

0"IN«M« »•©«• •«» TO IKHT WCI«t THM To 
WMMM ACT*. 

bmak yovk wmn lib* • %• m* LUCAS an YA0KVU2 JUZNCY, PC I MARIE JAMES 

AftTttT *«MtMI§TAT1Vt 

ISbV Ml 
• • «•«! TAJ AS •%■! M • Hir» % • tl 


SCENIC tmJMO 


... n I • 

•***l4HlftA8 

lM> » *• fe»SMtl» r.*».,t) »«4 !• 

» «*• ft "•*• • « Ax Ml » . 


• • «l II ♦ . •• t * fORK 
CHICAGO 

LOt ANGllfl AN INNOVATION IN SCENERY 

I' tOvv >P€ IK lt4RCH or A »CAl HOvtl '» U»lT OC« * UO 

aso rn| i»rh» u«j«osr achi|vi«|a>t mo am* U 3EAUMONT 

• «MI0 *0 ItAtrnui A'i«% %a*«s% «so vlivl't if •. 

r*B Hltft^T #9 KlHiC IMIItllNllLS' ANO LlCMT.sC A' 
▼ Mf»f i% AS lMt«*«f S« TmaT *K »AV ANY ACT A 

• •a DV'MHO DOH T I AIL TO » 
£ M _*w g^ £» Ai.% A»*L>I*MA OA K- MA Af »>fl 

*iv I U U I V 9 2a)w.aiui$t hy.citts: BEAUMONT •IO D V'OA»»A) DOA> T » AIL TO AAA U't 'JMM •*• 

• *M»L>iH« OK kikmaii «i». s MW V OH K 
CHICAGO 
LOG AtAOttCA N.V A.CLUIHOUU STUDIOS THE BEST PLACES TO STOP AT 500 HOUSekeeiilf AiartieitS ThTEA^nd, Furnished Apartment. 


iw> %* 9 >• a«m«p*r» w»« •»••• »«*t Nl A COUfIT a »•• At AX 'AMR im*«vr 

Mt urn count matar «< sirm r 


VANCOUVER, 

KMrNKW A\ K*t K -4 I* • I V THE BERTHA II FINISHED 
APARTMENTS 

MM! CITY 
*A» S' //\0///,»s 

SUSPENSOR1I S jdjPS&S!* IRVINGTON HALL 

^^g^ ajar ^ fM mma ImA to mm WmjR Wot lly li ^rbsmr C**mRr Wi 

I <a *» a^Mb •• «RmMM ABMMMf MRSRRMJ d AM» MMMA ASM*. MMMM MRMR 4***** MM# ••• 

^^^ -^^-,-V S^bmmmm •*» AMMWRaRA* a*MMa*af aaaA mmMM at A • MaA • MaaM *»>!•■ ■■!■ «MM IRM* to 
FURNISHED APARTMENTS i ? : m4 • rr*«a*a mmm 

tl (MRI4 •••• 'AV. C«~~ ttal • i THE ADELAIDE 

im-tm em;hth avenue MARION 

M. V. C *r f Ml at Ifest 

AH fMr gRrta have to As aj »• AAtT (At* I" THE AMERICAN 

R «. t All .»» • MM- (IH, 

a* A r '— Imc ■ a* ii~ ktlr ► » THEATRICAL DOUGLAS 
HOTEL » •*< 
T«u Nil p«* IA» «•»«)•« »/A M TED 

IftIR MMm •••• • ,..., — y hi m-m < MM ■ -., 1NERS 

AKE4JP 

c. UNIFORMS »<a i » • r %*r»>«9. s»» v«*% it Iter r#A» ■Rj ■ 
I 1 MM MM •Mat M %%1 


I . • MlM i* DOG DISEASES •»• a> KM A •< at tM» 
, MMJ totM*** I|M» AfRM • HtMMr«l . 

I PA* W««l MM aAaftia *»MA If aaraji. |« (M > 

TA» m»« iiili ■ ! ■' -ira fern •Ml »i»MMi4 •• fr«*W If !• II 
>% MMjrM M I* 

aaj Mfl A»»MM II WMMI •* ■■IIITMllMEMj 

N- ' •■ Hrim MaM~" | 
1M W AM> 1**4 to »Ma I. AtMAtva 

KaMM mmA mAmmr/m tM«if>« aV.rifj I »•**. tAa M«MN 
•••alfc Ml WliXiMM MM* I 4 

■MXy MMMXM .aea.%al a* |iaa* mm* Im« ll»«* R* « I \. .t 


:& 


ARE YOU GOING TO EUROPE? 
•>.»• :s» m»«i r«#«» - -mi m M t »• •• 


MT TMI LAftOCST DCAL£R-«UT THE LOWI *T M PRICE wit _ „ ^ 

tni risi*' AMU M«4rr roMjriATTfi m«mj **t w m i mi •*•• THEATRICAL 

WAROROSE. DM5S ANO STtAMU TRUNKS 
ALL MAKES ALL MZES in tAMl 
MA Wtt> «f •*» M •«••—•' 
H. HICKS & SON 

Vi7 Ft! tli A % mm. st 

If •«• • Attlt ffriMt 4 ii RMJMR i AM 

1 n 


«M>» IM 

RAM Maw T I 

M • M M**« |»A IAmI M aMipir 
IfefMMrM HmjmJ *4 MM* W 
^S\s\\ \\(\\^\s\v\ AJRA tnilM tw> MUA<-«« t«l 

MM MMfJ MMJJIRI* RH : mam. ... : fAffl -Mm> 
mjAA mmAI 


mmm4 rt>i »A If 


$37.50 VALUt 
00« AAlC t 

MAM ••• AM%*»RA M» AMR M 

I |.|| tM lt\1MII *tR • » MJ AMR I 

RIALTO LUGGAGE SHOP 

ft I • K • • • • ' 

Wm WEST 42rJ STREET 

.1 • v I % • *•*« • 
I M. PMMMi r 

1c It I ntirc Omipantoi 
.MUm # a*:1 A ,v> InJ.viJual <»nkft| 
9CENUY, M MMAWM/ AM%r tW UlMA^f 

. I A^MAMMi SCEMHY AM Rt^M 1 ht Us< 

MMJ MfMtoT AVmjRM ftfRf MAM SCENEHY tW MMM. K Sr> f M RTRS MAi# RpV 

MJMMMJ «UrM MftTMA AmA A MMf MAAMJMRA « l> RMRg SCmMmRY >» • CMA »M|Mji> 

a\« sceneay 

JU W 44Ah At ~%Ek^jtn£ • INT 
LEWIS KIMlR.i ULATIKAt 
roo AAtt -, Ff R HWHM OUT to* M 
Tlww— tdf Pm cIhe* «t DaniMj 
Mi in FtHrtti Ptaot. • • -» v«t VERNON STILES in wt 


¥«■*»■ n» KYRA ifir* Lawton liWSWal HARRY J. CONLEY 

with NAOMI RAY 

to -KHt AND OLD SHOCS" 
IMturtil BORE R CURTIS 
THORNTON SISTERS ROXY 

LA ROCCA WIZARD OF TBI HARP ft em in HONEY GIRL 
JOM* • »%' LIGHTNIN' Nil iMn HUGHES * MANWARJNG McCarthy 
THE WRONG HAT 

»»■■» M i n i tar LUBDS LEWIS 

GAIETY IS * w»» A •« • «M W • •» COAST FUJI NEWS. STERNARD 

In TWO ^^^^L — %^^^^^AH^aav6 m^^^Bfc HUDSON STVS 5 - • loew circuit THE FAYNES I ¥• THE WHITE 

REPUBLIC SSPWV2 1 

"TW LWy m tfe Lum ELTINCE 7T7 
nj^DM NIGHT" Arvfvl it » II Mat -4 


•A*-* IlK t*t WEEKS (M AOVANCI m IRRti i« •OOTN ■» HAPPY-GO-LUCKY Mf IW MMttMJI f? r l*S. ^ ■*■■* WEffi •VttP tl *M fRMMl IE* M> MB- 

la i»» i » ^ ~|rMMRW EW t*» AMtfftfMMMMJ MMMM •* 

**"|EEi tost* »r*> !• M*« l«r%. •*•». CA»« •IEEEM 

VarWtf. 

ItlT !> R» • If*"* _" ?' " r * 


•R Tl >» 01 ViMl Mm* *»•*)••«» ■ •»- m 
MMJ Wi-lll prv »-• •* R*r •* «•• •*•• ... i Mj tRM Rf *MtM» «f tR- 

•4 mm i* 


UMN/t«* ••. » .mE W ft •mHT MMMMAl 

to Or«W' < AM t • |*>tlf*~ ' mmj S 
mmu »r « majim* ■ m|§ tRjr rt#> * 

R*B Wl»ii wM>»fc-T R» *r. 

• • HI mmd kMf4»i« •» MM «f 

|MM»SMM 

• Ra ..* »• K RWm*I. « mm* »«>r<w u • •» 

• ••*•• •»» • f • • •* tto» I 

I *M)M> < * 

1 <**«. « \ < I * ] - • •> • ! . I 

M . R I Wbii • I M 

I .i*4Mm' » • • alt 

- I **.«#►«•»••- ■ MMJfr* 

i •• i h «•# Ra* •> t«» tof.it* H I* «MAto*> • A* 

► I ♦«A> »fc Ht m mmmm v ( it. 4*»> '*%M« •• •»- »i to) mjmtt- % 

*m* i • • » wmmt,%* t f«lllu4 | r»-i • »►• « Ml fw *« I 

mi in^ »mm «R* •»« to» «•«*•• t« •%< | »M f— >m mw* i *r# lMk»l««ft .1 I LITTLE WANDERER. 

TRto> rw« »r»*«' II— M«r^a rr«lMRR 

Ml I* 

RR 

I • 

m • t»Ef tow 

TW IMf 
•M IMjRMMM? «to«4 ||M> fMMl H* 

«ak aitirr w».-^« <m> •• » ••» 

« A|w4 tMlt.1. •»• toil. 
• *»• mwmt* m*,*rf ••«• • • I -i 

toR| T»». 

MM). 

<R> Ml % f «*>« »hI «r» V- 

Rr«t ' *m* M 

• *«M*tl • l« •.. 

• ; \» •%• to H mm 

Ml Ej •■ ■• » •• ' ■ 

• n .'».•• «r 'I 

t.«r • i ' M- > 
T»» %M> I i- 

• i m*» kn M> mv 

tfc* MMi ^»«»» •!«•• irv<«* • 

«. •< R . ... ■» *>• 

• ~i I v- • Mrl»« T*»- ■■» «# 
TRr F!Rf4> «■ MM«*-« • «R 
•Mtof L«M>»*» *» •» IMI MM) •l.»MlM Ml •! MVMfc 


I - \ • • ! »■• mi «k S* fMWMM*MM> 0V*** R** ' 

« «4 to) B9$% 4 »m >\m 

•• l • i u I • wm;R • • ••L • • i- .•a 

R«««»-« * 

l • • * C 


.ton •' •*•• MOVING PICTURES STRAND. 


r« • »n*fcy mm if THE TRUTH. tVwtlfc.- mm mm* m* *m» «fWr h»*« 

ap*rt»r4 »** *«rtol w»t Hi IK. •*»•» I llM «tt«c4 HI I 
A« *W PH •»tr*4 


— Ai *••• .* *mm* wmmmmw •* 


|| VMH tfw* • rvIM • •► rHl *« Tl#»~ «i« 
Mm OTmiHI. ML •• IN FOLLrS TRAIL Um trr*rt»«. • 

■* < II • • 

f»w \ A' ^ nff« i«* rxit wmwm 4imn ••*• ««*«•»«»« Hrr* m mmr . »»mi|ii t^ ?*» « 

: *» *»■•••«» «f tfc* 0|4» *«wt *%•» «f Mr* "11 m in tlK Mr*»rtM tl ^r W HV 

*»»• Mat <'■»»■ •*» I •-•• l> i ill ah m I n pi r »*•»'»» IMWH ■ » «*• *•• 


m*~m* inIm m— < mi *< MvMr A X 
kmwm^mm Itmh tW BROADWAY. l> • MARY ROBERTS RINEHARi .•fi t» • •HI ■ * • r»i 1*0 tUMrf €» •!« I > iAi^K 

N> W TV. twfcfw** lM*t C 

ft«4 Mam* m»4 §'••4 k •••#• Ml 
*44t«»*% I* m ■••luff*' aim 


RIVOLI. 


l*» Ml IW w>H| « 
Dir#ct#d ly E Mason 
CANNIBALS! >! NOW AT THE 
CAPITOL THEATRE 
Past Performance Vs Prophecy A*— it v*. Bkwt Sky Think of the colibmr of port roli Ami 4 mm 

m) I 1'M.Ur MoMrr. «t* 4mm mwmmi ***** tmUmv Think What tkm Crew* Com do 

/ Thm Organi*m ii mm i* bmilt o#i Solidity 

Port htten of Si£-F r*»r krxn are I m yw f oa Picture* thai 

Tkat'B tkm Hhenffl be a 

MOVING PICTURES 
*? *••» I MM> ft H ■ 

* f *J* . >*»<■'»' ' - — »•*»• 1Mb 

■• •►•^ft 1 Hi* ft ItW v .. y 

Hft> MMtlM I •»»*»* ■••* #. - | fMM*ftr 

MtftftMT »ft *>\.r *..•» Kit* •*•»• t« 

•ft* i frrMMl%|(|M W«* «■> t«« **n ft»4**"f tor** ft* W •> A»**yft»- i mrmimitm W fH||n| *MT Iter pft)tf*JV 

INn— n»> Maatw I »*<*f T>* ^M »t «■§!'!»• tftft*Sp ***4 •' 

!^_ niDI IftJ' UIMr •' ••••»* M^f-f fr J \ r Sftl % DARUN* MINE. IlMtt* M.tV ft> ft «»lf.. ft »*» 
ft******** «*4v« 

T' Wi li i ftifti *ftr«-t*M ft* tft~ j TV* ft»*t *mm»*>*« 
m* •♦•» i«4Mm*Imi> Hi Mi • *■' t|iiW <i M»4 •!» 

■fttt'i lM a ftftflftAI* «*} pmr**** • -• «ftvl •*•• ■ 

i ft* tlft» ftrtW** «•*! «••• I «• Hft* ft***** r»»ft f Ml HIH allaj f*^ «* W llMtHI^ tfc* «*tft*ft«ft*| 

TW htm *«• iK* fbsli «f » «ft* J ft ft* m pmjf ffmt »t«r*. 4*~* «m ftta***- lT* r * _*?^ t ** '— * " **• ■■•a 

«•* •«...* «fc»rfc - ft — I f «fcr —ft J ft*. TW M'rfMl ft. ffW*. ft** M ft. ™» "■■*■ ftft»M»*t 9^ »•»«. vfli 

•*• r* • ««rtft iv..«Wr». 4ra*f» •■* •*«•*•» »», I — ift.i *•*■ ■«■ •■* •*» tftMM ft? fifty ftftv. •*• r*. • Him ft^Wtv. 4r— ft! — i il lfft> » *** I — i ftj.i % ■« iM iff lifH k| Hi if. 

' ^j? 1 — * •»'»• **< *•■•- i»"»"» i o wmmt M •# 4 ftT>rtftMi *xm la VfiJI ■"■■■• r»V llllia — ^ 

it** ••■• foils »!>■» TW •#*•* j tor***}*/** pis* TW #*M***jft** ft*** v ** r ^J*!*"' rtMv4 r "* 1 Wwfc * ■»• 

4 •»»«»•«•• •< « W*mtt Mai »r« ftft i n I »W appa*f«Mr« •# ft*rM« ij.j. «ai4 •** feftflkftj ft^ft M wmtM m*tm 

r mm. p*»*mj nm+^ » h< . ftn ft i »i,rf I M « «N^»»-» Nft»»j -m >r niH «# tft» PT** 4 * n " M *• » tyft^ r^ l i^ft, 

^^■^^ft^ft^A^htt ft^ftrffti ^ft^ #^^^ft^b^R^k^ft4 ft^^^B ^ ^m ^^ ^Pft^^M^tf Att % ^-^^ ttA^k^^^ft^^MM^^^^b^h^ ^ft^ B ^^ft^^ft^ M 1. r T* *-r»* WH ftfft4 ft ft«lf tmt — fti ••«*» hi mm* MiMtl»»4 fir- ■*•' ***" fa •* ,f ^• H# »■■»* ti-> m*m *" ,k * •«^*^ ♦ »•» ImmkH 4*4 • 4 mwmw w«ft 1 

*• ftftli U ^ tft» pnftj i| 1 -W 4 to»4~ • 'ft* fftrt iftjat ••»* mm — — ^ — ^^i— ^^^— 

ft» ftr«#4 f%i ft» y vft* rvtaMft»«Hr ** ,fc * ' ' "* •"•' iftiHrtin a|^ «r% ■ 

flMBftl Ilia ftftrt tfc«^ *- - - - .. ft» 9-r* « »•• atfcfctV •€ lft» t «u .......... •t*4 • > 'ft* ftftct Mftftt ««K •%♦ 
*ft» !•♦•» M>*l Hft-»r».-t» 
ft* #mt» it*, ftftttafttv W ift» 1 g|i 

Tftv i- 1 » •• !• tfc» ii'h ift» »4 
v*ft>tiM** «•# kitty > • 
t«*^«ty frw«l Ir«4ft4ft4 •' «ft- 

• ftai Mftft ?««Mft)' «• 1 

«M« .4 W«ft»«.r«.||0 l.» Ifx . 

II •»' »lftft 0ftXMftWftt.fi 4*«ft« mm* 
tal ft«H m U \\| VANKRLYN 

IRT DIRECTOR 

11 
A* ft 
>%rtm9 
• r»*ft VI mi 

• ftttlft i ftl •• fft* ftr<Mji« 4»t .-?? T - ,HG BU T UE4 WHISFCR MARKET. 

^iftjft ft j ^f** 

l*Mftj»>« iftw " *•■• 

g»"» %• " Sift I •£• •• • Tat/kw 
ftftft* Bill mm »4ft>«f*iftMt mi A 

WftVftMft^ ft **99 ftNMHUn It. • H ^N«t<l tmm o»l 
{•« mm tmmm ,.. fc 

ittft l.t.fft'h m* + rf*4 •••• 

ift. 

•r. r a 

'»><^'MI ft. I '.-I 

• *-• H* fti ftM> »«*%^« Ift* 
'» I IMM 1 • ui ft.** M m. 

• ft^. ••«% .ftft«« ftrf, 

■ft ft» *» ft- • tiaftja AtrvtMl «».! M»t0» ft* 4ft> !T ^* "• fcr * »»^ft« Hu 

m ^ m i m \ ^1 ^ t Tf m m l m r w * *»*• ft» ^ ft*- 

.*** . rlmmjm) ftft* ft *ftjft' ftte»>«*« ^ »■ ik. 

l«ft»0 ftt ft* am- mmA I .1 «• if •«•■ k * L ".' # "** rttri • f ^ w "••' * !••»• M •• ftftr MNt I'll •■ If MWfl 

itMft* VIM** fftwilif ft«# 

ftft «44 l«M* mw 1W~ •' 

ftJB Vftjft Ulr • «Mt%<ftvMfty T» 

»**•• ••» l«»^ • 

4*r.».4 lro«» *m» •i«tft««M«i 
• •»!»♦♦ MMM1 Iftli iwlftll 4 >■ ■ •Mr •■ '■•'• » 

* »•*••' I rifttMt i . *.» m ft 

♦ftft*«» * • if tt- ' . •*•* 

*«t Ulftft'ift >• ,mm *9 • 

mmmwt t*t r 'tMftfl r««il • I m |. ^ 

'«*•»«•«». •«»..«. ^rft^Mftffty •ftrtfji) I H..4+ ,.. m%mt %* km wtm % 

• * • mi turgor m H I f * A»| t 

*•»• Kftjft |>| •« 1*1,1 K*r o. •>!.«• ft Hit I ti i^gi ^^ , 

ft.. >«lt> *< »• Mft'»< *■* ft 1»J*>i— I r«t *4)|r •»• • 

•%•■ • «• « |M*>«ft#» r*4»*.i' *>•♦•• 

■Ml ♦'» •» ft H«>fl«|^ftvt 
ftftMl *>•• Ift* IkMrl* «f 
V HWftjftv r ft«rf 

•# ^Iftll. ft • » • . , . • . • 

' »»» |w44»ft **v4 • iftrtilft 
ft I .' f. . . s ., 

' •» ft* • . 
tti'tfct'l MMfft 

»!»•• ft I4TIM> ft* lt# ftft 

1 . 
•J • ft 
ftfft ft-4 «M*M t v« iHMKMftf ' ■San ft> •*•! # 
• r..| 
I ) LEWB M* TulM I • •.••%. 
Paramount' sir buckle Comedies $1 000.000 Utom •:•*•.• |A «i i» CM, i«t 


SAD TO BE BY KLES Van Curter Optmnf Later Day •At ra»- •aAv X f „ IB H Mf M W«K*V r k~f- 
• HI 


INSIDE STUFF * Urn kmj VMir ati Mf aa4 B+rti 

M* «f lM ■Aj to •■ tto Mjmm tart tto 
t#*a •#• itfmtt ami tV rf 

»Wt to tto MM ia •• r- -ftaMJ «*a 

IimbMmi ml M<»a> m» af ••**<•> HH- 
tota OMto tto to* (kr "A w tto r i • UN r«« »• Of Will to II HEWS OF THE FILM 
WORLD. • rMfr* »> f*aM. 

rwM M NUrap HMrl» 

t>«a) s*« «M~ vri'i- 
InMH L, fatAiaM. m»rr\mm t 

«»I4 to M to UtiBli b« IWI • A* 4i Ik* to %U^m Him 
t " l 

» Ml f 
aat n flia i to « »> Ml Meat TaaA to- 

•MM a • MjM aaM to irMJ V ~a 
M* aalrto* » « if l — «a.to tto 

Na*. 'W i t aaA 
• -r»v-»»-4 biH a* •to- 
ll- *~« a t»*M MM tow 
•to HV» a ftojui fraM lift Mi a. !• Ilftato «r !• tto fan tfttat t to toft»r 


lto> aitlr aaA tto* tot tor *• tow 4 
•a watHl totM tto wni'» *M»i--*> 
tto tr««i«t tow ton* —a tto sari 
Mat tlto krm« Mto i— n ■ •»•«•** to ^,4* • 
tow tor tatoal mm* ito* tto> to** » Mf Aril IM !<««•• I atiea mm" At- »Mri tto a af 
toar a««4 pli a Mm a" Tto> MM 
to) fto> attar to) iwviHUiH 

tlto aaAaitM** a> to .*4 Mr 

tow TWft to a to/At aMl 

■ to <i Ni « IB tto 

to) to> atoto »r *to> >tM tto .ta*a «r *• 

•• »Blt IBIlilM •» i • «•*♦ pm*i It *to %»i» • 
•f to)-t toM* t»«.4to4 to** *toj 

M I* tto toMt «f MMlf INI m» tto> Ar»» to%«v M 
»H m X iM to ttoj I^nto9 IP 
CtoBl to»f H.- Mi .Mil • *•* T 


t it^ A l< W ttoj nCTfll FAOL 

ito ito* toWMJ tto> «M> to 
rMir !• 4. — r« 
lifipto> Xr«i a 
Ml r»r *»*••«# tolto MM V1 Hf ■oar* sol* rto>'« Ttoj W»w 
««f» Kmj 

in mh > i «f to n ▼ m nito* im- 

I K (WM to «to* M«U«t to* tfcr 

mm* «f ■> n • • •flM tol •>ftt' %• WiMi Hi 
to m> m to) mm m • 

Mi aoaui of Diairji 

"•1 «*• H 

_ I mmV^JV Ml ll MB •# IM •»• toM totli -4 N'« Tm% «M> v«m> 
ttikwi to a M«-<MW M f*l l<M> 
•#r» hritoi «mj ti •! 1'^itM 

VI.IlM «' 'MMlU Mi M il M>M 
rto H »l< i » — < •• Ito^f a>«w *-««r« riw4 i .»'to Imi 

Itota M«ur« Mi M« • tor »• •• %» WrtlMM tM IlilfcMj 
MtoMf fMltMM ft MOON MADNESS. 

▼ ••Wm> f j AM «' ■ 

■ 

■ 
gf*y ^<* .j^-^ • f**4 W f tojMii I 
tofM> MniN Mi ttoj May 


ffai 


■ li U tto» to* 

Na pi^tvf* 
MjMMito 19 % 

IM» M'i«4a w** M *^W MAV 
MAl •* X-w T#»»» TM ItoM* 

•Ml fto> «•»» «♦*♦•? ir^nH *■ 

«M MN u » M « t M P«* to»« M •••< MHN 


i*r n. > • • • • i i it MMHIl ±, 
* «r» af HaM/ 

Tft 
•Ml *V«B*a 

.i »l 
ifev *a«<4 Hacr MM T - HELD IN TRUST. 

Ml Mrlrt ri%*« »|« r*»t 

M-« l if »w»atto 

■4 rMtl *a4 • f«a? 
aa>iH to«t«#4 m <r 
ft i%» tM v*rjr fMB 
MM f a Ml 
# Mto MVt to 
t ito* ral lamha 
Mi tM # %M trttot* <• ♦.,• a AM- tM MM MaA 
r MaMWt? t»rma#t aMl irwMW 

to H»M Mf Mf • 
IN f t e*a*» tan Nb a IMJ MM4 a>MN • «• K>« r mNA % 
A* ttoto 
•M arttol mm af tM toaal i*H 

i» Mto at mhI tl 
•rtrA* Maw w4 Ito 
af til 
ftojt iM tfttwtol to»a 4 aMa im» L «m« m» i#» iM mH«t«>« to m«m* 
•toj*i»» MM m m i M*» Am Mia aa?«wa toat MM** .• > Ito !• •!»•» M I a Ma^A aai'^^P^ MM iMJ^MI ^MMMF ^MmAW^ M»M 

to* toM r>»M wi M « i wJM 

tto» toiMiia- 

f«ito-c Tto artto 

to AAinl m Mto 

>i*rtrai K-»mI M m>m! AmM to* mi lajtot toaMJ MM ito> n MORON PKTOB DCPAITMENT MOVING PICTURES 
STOCKHOLDERS WANT COTTTROL «*" «*»*"* 
OF POWERS PRODUCTS CONCERN mmmzKruao MN9y CantiMwatiafi Ifct u 
PICTURE OPERATORS 
MS WR $125,000 BAY CTREE MNDAT • ita* toMriii »t 

ftototal «MMMMto«tf tatoM tta» ilifrtr t jw H .. 
>«rt J«4Mm> A* ipta J J Tfc» 
I* •*•« Ihr affair* «f ttar 

to) «jm«» ~f •*! tto» tap**- 

ttaat tta» ■ un — «•■*• MP* ••< S%.»» • •* ta» 

•tap 


TMs It Cat* Aa*ar1_ Say Mt Uiiiafi A« Set !• G# if 

Im R«filii^ «'tam»«Ml tatM 

tatatarM*** M*tata«Ml ttMiru cm^i« 

»«i toPtoto m 

|l M> MMl llMt ttar 
• ** *'• « 

few Mt TVi i*i«rt n pi M i > *r» 

■i <tar«trr« m tir»**rr \.w P 
•« ton tin* tUifcar l*»\ • 
MV«Mpj PtrtMt* MartMW 

I Ml N. I Art ta« 

to) PMM I * • 


t vttH 
fc»r iiJ'^%ii^rT > rrii itm^r^ — * * ***■ "«**" ti» jy GERMANY HELPS MDUSTPY NUMOftESttr MT ■ CML 

Fmpm PJhm m it. •>!• •I mt tl f. I»mi C 


II i I tl •fctat ttar t; irp tat i%» tap ta»%< >• tta»t tar h ii IT tHPPI ITWU * "A «f » rp«rMll> •* »•« MOOING PICTUHC PEOPLE 

Mm TAXES BUROEN EPMTC I •*• I m • aai itar gmiwim total • 


•m tto> to»r k»f • *♦ .•••#%• mt m ll«r ttarf • *.•» 9 I**** 

>•*• to to) MtaN 


****** tataP lit* tottf to M»Pj fet IilM. IZto Ml • 
llMtol PJto»r «mnHi tatork tar I 

I — iton *m4 iitta pirwt* to ttPP I Zl 

. Z ' !£ i '" M ST0CK F0 " cxpcmci,cc - 

to VMS Pi ' H I IHM 

ta— » * f7tata « »ii# 
» UiV?* ri**p WL mm » :; irtaMj ttar ■ • |ta* •« 


A«vt|r«« pPrtMlr* tar.tr 


totoi O II pv« *ta • I 

•to in* rr I • to ►t ftat •! »«ti totally •tai ■ 

• <«4 »•«-►.« M W 4» t% 

» " "r i ■. M »• •M0 

i**** nip »m«^ m *« 

2?**?.+ »top ii h* • -,-Ml, 4 ^ rf - ' ^ H*»ft « rmmmmM, mt to, 
• tatMwr* taM« mi pM^Mlk' Mi flM kh^M* |M Mb0 fl^ri^fe 

>t«-«» toXtototototoi .^t •»»• i»ii H,lt# *"> »■* % « •* 

^ to V« . «Mtarta»4. M4 t 

• I • *«4 fV«»f «tMM« H> If •• •>••«»•«<•« itl •«•* M Stall l-.fc il«M « «r •( Wilt ta*«« ki •••H |» % f ta*« r«M»ir«* MM] 

iMta fc»«<4 |«#«MlMi ••*••» M I tar 

J to ■■!•#— «f i »»» r«« mi 

tta» rtMMMl) 

9 ' M»» « 4 pl'tMP» t»ta-««* 
Ptaita* M ffirtrtl t« •>» m-rt T-g 

•«•*•••»••• to) tatotatat totoj -•» 
II I > • - • «M Ito> • 

ta«« ta*«a «V«tf«| W to ll«Mta »«.«*• mm* 
•»•»*'! Wltll lr» mhj MtoHtaHtol 
«taMr*tat toM» U* • r • nnx»'i MrfM to 

• •». f |mi« Mt'lvSn* t.«««»4 par r*fK»HH MM 
H» 4 Ml IM l.k4lM tl mx am liavts pax 

I^Ni HtototoMta •*•» I 
H-.«M> ta atol N V fH w «nj mm* •mm 

MM) •»• r wn» . n— MMta ttat 
toMl U 


T«M» I MM taMi ta»«M tar- 

1 ' ♦ • ' . Mtoj 

" • I Mt KtaMJ Ml I«mm» U >MMJ *».^l»«. A Mt|-«'WcM.Ml 

II taJMt I to mtmbm of (A* Hardin^Coolimlge 
2!, to pled?* 1 *M - a%at 1 4tt< 

nf a rove ft W hnhrr mar cmatrrupUte^ 
the pcr«mt 4«% **agr in drf 
erm« r to it* |Mft m art. »♦* 
aa«t iifOft^mmitar* lur rdu 
rani«mat ••■Hi •* hi mw 
mrfi ial hnfirtjitir. it i* 
reallr a erry aarttim ant fa* 
tor tn tin? artivrtNv pr-o; 

"I per* urate mam of jjNPfl 
Had ratHrr Hr rMNMt^ from 
the purrfr procr**ftmj| aanV 
a« ntinlr r t of a My K"»»t 
and apfw-altrtg «■»• •• •* vrr> 
ra»% on tHr otHrr Ha w 4. f«ir 
prartaral mind to He tin- 
ny tW hi t that tHr 

nttrd State* of Vawnrart 
pm«l< amaroatmatei* a Ml 
turn motora I tftr U it •t- a i f • r a n 1 1 T reweara tHr 
iHnini I enaadn>m of wring av tHr o liiily nf 

which aer 

part of the fulfrr 
Mr tnr hr%t in dr a m a tic art 
Moat of ma] Have a erry 
wrong at reborn to ubat a* 
|»r«iprrtt krtoun ••* bam- 
•I .riuaig. ■» | i rrall-. n»rth- 
mhttr atnge rntrrtjinmrnt 
nam a \- ■ ire thing in nVr 
imtjiI ««inimmwtn?i Many «d 
u% Had rxamplr* «d h»mar 
pr. w tn c tum tti wHarH wr 
H.lrd t«» a tert watural m 

THo> mamfr«tatnm •* «aar 
which oe a> t t hap r d ratHrr 
him «*t«4 amalt frtnu the rarH- 
tn tHr |miUk 
mH«J« THr rn itatinai <ar 
•lr- Um^iMiii «•» f r cnnantly 
rmpl*»\rd '»> *ch.-dmg 
nith* and eti« <«nfi 4 •« 
r\r*x honar »• emit nor of 
the earlv tmd« in m-% of thr 
drautatM ^rt 

RfcAL AMERICANS 

' I will a>4 tentnrc to rr- 
call mm revoliei tiiNi* of tHr 

* 

nmairnr atagr and tHr Hoaar 
nrodnrttim or ant port I Had 
thrrrm. not I no recall lHat 
aaal nf tHr atmoapnrre ol tHr 
aaaall toon ata*?t Haa coaar 
aaany a Mar to tlfaaaanr tHr 
tHratrtcal aor!4 It 


mi a YKT ANOTHER PHAtK ^^ iarrcr 
talrnt anal tHr nanrr 
imrtnmtv for •«• 
aarnt. Wla% aaVH. «f 

Ha of tHr 
n.n kn Wcnavrno 
avrnnr f-»r tHr aVaarnimataan 
of Mi^«rnantinn ro^al to that 
ina; nartnrr I aV» 
that an> uar now 
aaBatr aaraatarr 
ittttr* + hft h 
Pktnt r» arr vrry 
rtMi%inrmf tHaaaja I r<o)lr*» 

thr ar 
of t».r 
ral nriaanaftHwi, n n> a 
aajfn aijuaaaihlr agrnry of 
th. trnfH. and it Haa tHr fc> 
ciltttr lor ron%r^aaa; ra«m- 
• tMOtal truth- Hi 
thr rrwa o ata t nnffta of ttw ADDED ENJOYMENT 

•"N.tthim i« aa*ifc frwart 
a!4r than tHr rnlaffrd m- 
no mmt of tHr drama 
tHtiMif h (Mitntr Ji»trnWtH«« 
|| fa only a frnr >rar% 

tnat tor mral root- 
t% mo %rt j iHtlr of tHr 
and worn of nnat it 
aao m+* not lo or takm aa 
• **ry cirdttanar rmamolc «d UFT THE STANDAKM 

h •! Mill not arraa oot of 

naarr, I want to comr% 

to yunr naanr 

% aronaa ac ti% ttira of 

alar it age oorM I think M 

navr orm niakwg n*»tal4r 

or«ojrraa in tHr atta m mrnt of 

hta^i «|iMltty ao«f tHr rlr\ pa 

tnan of ataaxlartU I oooM 

hkr thr Anarrtcan atagr to 

hr hkr Niorman «itiitu»Haa\ 

tHr Htot m all tHr oorM I 

tin iftoforation for 

hr« na r**t Hf tnao 

tHr atat«dar<l« row' - - Hal 

HojHrf It i% ratrrnwU nr«* 

raaary to naatnana to rlrvatr 

tor at anna rda of tHr atlrnt 

dranaa hrcan»r or arnd thr 

oft tore Mane to all the pro- 

|4r .ii tkr I mtrd >f 

it r« of common aaajfaan that 

•i* aaaW* »iu%t Hr tHr %rrv no t r\rr Y»r on rtat> ajain. on thr M>r 
anal aarainM narrow r%\ 
tMoi oHtrh dr^trora tHr or« 
tratir mmt of a or* 
and tnr rral lr%a«m inti 
on tnr ntHrr II 
thrrr •• ftothm< ftu raartt- 
tial Hi thr H in He ^ t art that 
H nrrd Hr o5«n%ivr t . U 

mil A OEEAT tlMILARITY 

* \\ n Unit erntorftaf to own r 
tHr **t\ familiar rrfrrmcr 
to all tHr w.irtd — a Ma*r. I 
Havr Hrrn think <nax latrly 
ajaat thrrr •« a frrat Inxroraa 
betoeen mditarai InV n n drr 
(•••polar f»nrf r note u t and 

|»r«Mln<-t»<*n« 
Sonar of tnr 
antra I Harr rr^t wit or tar d 

tHnar arHrrr all 
ft) not neeted ma 
K«w raamole. in 
nam ^ jnlma 
ohwH attracted tHr 
of mora of thr 
aawroaaod talrnt of tHr atngr. 
great actor wonld rH u aar 
anrtray tHr cnaractrr cmf 
i araar. aoothrr aaay Harr 
raartrd to aUy tnr mart of 
atiaf ajftjtHrr tHongHt 
Inr raar of 

of thr 
C 
u(r . UNSEEN BY PUBLIC t*9ty aftdotNn ajottr na 
naarntial m tHr modern aro- 
dmtftm a* the actinf cj I 
rnhnh mo«t o*irk with »|*rit 
i *t^Mi an*l ohfth the 
nmaaj %rr% I trier to 
nVnar hr Hiod tlw unirt, tn 
HVaar wk,» «|rr%% thr nirtf 
ittf r thrr *j»4rR ar 

Han 1 to tnr 
I no want tn riminl tnr aaan- 
nc tHnt nn tHr atnfr. aa aa 
Ufc. art rvei thr fmthfvl 
an tor atnfr Tnrtr 
•THrtT arr naanr playt. ra- 
perially nii tt<n fur mrtablr 
aura and tHrjr Hare aoronar 
largely rrnaclra for onr 
geotn* aa tHr mat THrrr ia, 
of foarrae. a faarinatmn in 
tHr onr lead drama. Hot it 
tnr an r c tat nr onTT 

ftfnaaC! and if tnr atnr 
aaaotdd Hr mtanarrtatrd for 
im rrnaon. thrrr »* mrri- 
tahlr a>aaaoamntmrnt. 
tHmk it m I rrry nract na t 
thing to aaajge-t that .or 
\mrrft ait |**>|KiUi K»\ern- 
namt oognt not to Hr a onr- 
lead or a ane-tfUf drama of 
nvnlern ct\ ilitaalaal I nant 
to roaanaend tnr mdary of 
rak aod e%+ry *me nan ing 
hi* part to play and o«* aft 
m»i*t |.U% will' rnlluiMj»n 
m urder to prrfrrt tnr omdr 
pe«Mfnctwm 

DEI PTI NO OP LATE 
Kunnnag •mrrr m m* mnad 

nf tnr rrcnErctnana of 

1 rrcall two aaayt 

Wm WWtCM 

nTfl anno amBn^^w^a^aamr VnoaaW mwalni 

l^t fnrgrt. rnarriarly m 
Hearing on tHr nrraent 
of Hnanan afa»r% 

-In mat r o rHra EcaHrrtanw 

Sard tHr leading rnir. ' I Hr 
nong of tHt "IbtrJ rloor 
Hack THe Inning if m tnr 
aany nrgrd 

family tnr goaprl 
•t> and Himraly 
idiftg WitH a rare 
m and great pa 
>. n ith nrf 
a 
natn^rii ik uin»iKitini n« 
ft »«l f •» lir«l . .»•><! 

putrt+y. 
an end to Hera oajl and art tnr i«»wrra 
«tf ffettom aHip a b lo o m \\ e 
need the lr%«m thi* Straaagrr 
taught, m onr Antrum 
li%ea and thr«mgh«Hit thr 
norbf Mi« waa no radn^l 
tr tilling l.i* «%a« mit a hojH- 
ly dramatic or »m«atftMial 
raamptr . thrrr rrall % n a* 
not a • ■ r \ striking |on»« h in 
a thing th^t hr %ani. Init th- 
Stranger nnt •«««tHmg and 
helpful and riwinarngnag anal 
ii|4aflnag and Hr h-ft MtoaHinr 
uhrrr tnr »Hn4nu I i . glvnn 
had aWi nrd, at»d »»« dftl it 
ill t 1 ii. path 4iftl 
aaay an 
Mananrbf* •oprrH 
tmna. \narlrt V. 9 
m t m o r y ia t ntrtc t , t 
ularfy reeall a mnap at 
tHr night beforr a 
battle, and na I rrcall it 
tnr king met aaanr Has 
garb and c lad na a arnanW 
aawanaf wrnt anaong hi« 
armed f«»rrra to Iram tnrtr 
ferltng«. tbrtr omaanrnrr. 
tnrtr frar% and am r n ame d 
on tr rnta of enoabty 
ttmary onat a 
mtgHt ne%er Hate learned in 
any otner aaaj And Hr funnd 
tnat tHr heart of Haa army 
waa right Hr a 
cerning tHr mo rrow 

and fair tn hr tnr 

*<i a king, and trtg.-ther tHry 

nrngM io triumph thr nrat 

not 
A EETTEE TOMORROW 

**1 Here •» m» kingaHip km 
thi* rr paint* 
h \ rry parrnt m A 

plant! for Hia ton nr namgH 
tec all tHnt hr 
more Tnat ia nrHy 
ia gang an advancing 

"Hot mi 

of 
injr nf 

rr raprnmrnt TW wmld 
can nnt Hn aanHakaod am 
drram«. hot can br atranard 
by rtidrnt trtatHa It ia a ntr* 
frrtfar normal Hnmam t y 

in a nrw atn- 
aaaly m t y a 
hUtr 

aowSammaTa 

It ia brtter to br anamat tHnn 
anrfritrd. 1 Hr nrw thrill ia 
MOjgnt <m tnr atagr and ia 
ting hi rvrrywHrev m Hn- 
atait Irfr. Sonar nf onr Pta> 
plr lately Hart Hrm oi«ning 
tn Hrromr "citirrna of tHr 
world 
Inatta 
nf VaTgnam, 
Htm jnitiiil Hi 
Har origin in tnt nnf I 
ion nam nmrmg Har 

^^>aa^aw nnn ^nn^ar« aa^na»n m war aa^at 

tn Htnr Har any. 1 m w 
Hangar am Anaaritaw. I am a 
cmamm nf tnt wwrid ~ Praam 
ly. I an mat an universal. I 
rrnncr to Hr an 
aawt tint aant, 
tHt 
•- SEND IN YOUR APPLICATION FOR MEMBERSHIP 


HARDING AND at • THEATRICAL LEAGUE 19 Waat 44th St; New York AL JOLSON, PanaHmw 64 W. Raiufolph St, CHICAGO 


PEIC1 Zt CENTS 
r tt. i*m m* m* Km mm imMw mr. i vol* IX N«.I NEW YORK Cm. FRIDAY. ii.i » Pi 1 920-2 1 STARTS WITH BOOM BARRING ALIENS FROM ENGLAND ALL I. Y. VARIETY STAGE HANDS' WALKOUT ENDS MAY HIT AMERKAN PERFORMERS HOUSES FULL Wy Vtrirtr If Arltoto 


Or IRr f~«« •rtM •*•!»%' A r >!♦• .••••• ii •• Raw l**c*A 
• ••J Rv LMnIR 4 A 
|R» a***** (•«• *f to • Ml Ml l MtotR •* 
*•<«* tut* iR* 

t* iR* r«p**-l «f tf 
Mtofc RttlR |RJ1 I a At* 


n* •4 IRr t 
lk>. |» R*RJ i«* Ml «l •r* A> i 

►♦) r 

tor IR» m~m *«>tal«Ml *m4 iR* ••* 
tRftf to»»*t4 MwH »••» l*p H t 

n» RmR *•• *»••*•>• *4 ■•-'•*•• R»ec 
•** . A»*«i>«« tew A* A • « • 4 

» . •* AMMm • •*.•!- PALACE MOW LISTED 
FOI SnOAL TtTOUTS BURLESQUE POPULAR •HI tfc» l«R# VAUDE AT CM FILM BOUSES I. I rHR iR ilMMll «»* • f 


DOUKJNC NUTTED 
I ■ HOT WEEK? Hi MM* • to* Al * >»'»r '•••4 • • 


•« ir* c *•* 

w*awa«. •".««!. •• •# tR •• . rVact** trfuft Stmt Tiii K fi tahiat 

•*-- •«•» i«k f*» «UR rtoto | ^ -* -. ^*«- - • * * ¥ 

nrjRffl L.A? Wn». r« R** to* » ****«4toa 4* •> 
••*• Mi ttojt 

R»*«i flR*** * 
•p** to* |i>rfwm>' i * i* 
<R~ t- « kM4NM M. 

***•«• fc4 R>«4 ■ «R* I 
th* R «•• A» •RM tOWCftY SEASON ;.,' ^J; - ! 7. S *-•• MR 
twtk Ml _ ^^a ii^^ toflta te *tf_ M !#•••* •••A R4k<w Alto ••■•» to*#Vtol 

•RRW« >l fU • Rt '•? ■*T #fc * ?•• . .. . 

RH»^ RYU*. tR* ,*~ ^*.' JL^RwijilW Ri^ • .• > «W !>*«• i«lik Ik* »R to 
•• Rm i» 

!«•■ ' •■-••mm ito> to«ir «m #4 

tofR of %m<—m Rw< —4 »» 

•* RR4M •«« »Aa» » 4w* t* • i4l R*W iR* "•» SUE FOK yONCY AOVAUCEO wp N 4*** flM 
> ■ I R»»» Rr«« 
• « IM«>f«M* IR« ■»• «*4 4 MR« pto 

ITl»*« 
• • • 

V« '. 'to- i# 
' M •!..• I »|» . . . U» • N • YhtA i. Rtoll* 

■ to ww 4 

N »• M- M« 

%mtmy% !-• tR* ra • Y... 
|ftM*C W «» W »R •■ • » Hmrr 

'N mi < l» . Mi AR«4M 
• km* 09 00mm 4 •• tR* «••• l 
*Rr»« PRto «R R)A W » Am* mm! M% . 


CABVM WCE WW tt 

T • •* 

»«toto •" 

i« •• Una 

mm »Rm4 m 
to* * Twltoi •TARtoAttol ••••• tiM- • tR* A R • «•» wMk •« • ••• **• ARt«il « r*. •mF M* S rUO « TNUTK. 


tR* *4R-« IM 

ttto4 R* 
»*»•• f • *••«• to tl •'*• to 

t 

RMi 

iit»4 mwm*t ■9 **4 tlM«* RIRR 14. s.. SAUK BANS FILM LOANS *m i 
• «•* •g'"'". JR * 
RRRMMJ • i * to 
•*• I »r 
• 141 TO TIARSFBt CF IDIITT 

■AJESHSTHEATKE'DUl 1 
WILL JOIN GILLESPIE - R 4 Launtv* Cant 
TAw Title ML IN MANAGING MOSS EMPIRES 


/UBKANnOWCIKM 
"WEDDING BELLS" AMONG PLAYS 
OPENING NEW LONDON SEASON •• LAAt Fi tAa 

•» a 
!• «l MANAGERS BREAK BIG FIVE 
BY WATCHFUL WAITING GAME Murray A D»w* MB NIT AT PAWUM. farta m*4 *•• ¥•** 
•« taw fAiAAaa. At a I .. %• lAa fail ar» t**a ira. A C K 
Va»4A Tr«a aVa r*>*J 
a i»t« w * 4 A»r 
A Utlto A»»tia *f 

h> AA*I earUMA a<-a.~a 4Ht ki Ta>aw *+*• Al 

PHI «M«t| j Ifc. 

|Aaal». A §*••*»• !•• Art *«M 
lA A All A A arwiMut » MiiA iiau At |M If FAta •A • •»! m 


ASLEEP FALLS OVER CUFF. 

**« T. HA » il MAfA." A f»aa ■ A.i .« r. lEECHAM MNftftUTT >i ***** *»•« AM 
• M 4* • »>*•! 

•W-ll . aM 4 HAAAl 
tAattwr a»aa»4 A»««i<» TW • a* 
a •>•'? A»-- ■• «' 'A* « at 

*»»«• fa* 

TW t*r»A> • I * » 

AV|>« I a«» * »4t «A** 
a*w'*l awl A> W*n»afc*«ie 
a+a* MA » | * Aaal 

««*<«• tMtM I"* M *•.«•«•* «a* 
fATtttMrf AA a *•••••* A<m «in 
« A«.»a r» .. * MM «*f a 

IA»rtt« Ij»i»i HriaW •• tA* 

«-* A . • I «»*■•• 

AaA»a • a- * •*•• »<af ftitl .• hum AtAA> 
TA> WaaaVcAaj N ■ at lA« »»• 
*•»< • TW fcAlllir lt«f !-**» 
Al tW A»«H> *Vf* II "TW lw^| 
•I ta# *.ac-w*F LWa4 14 a**t A 
Pa*t »4 ■*•• tti w«**« W|* 

•A KaAA«AA)«« fa* • »> aa* pr»%»*«a 

W | « A* 4 •«* T* U» Mm »•». AMAv^vA a* II. VAUDEVILLE A MELANO A» rV«a AvriM »A» .ft* *i !.»< PARIS I BIT 9 1TO tOO&n, llM • I AC tW .«*! ABjl • i y uirns RfTtBE 

I****.* A.,' • 

l>.|i> Aji Ku A^«* 
• A* .•* af Jib *•• ki lW Mm« A** At 
TW ****■ fnt AW W' f*^ '••# 
A***v*4m» «f MataA awtA»A*rA* Mr 
•9 lit A*> l*>*a»< *« l^wi- \ 
MB afcaa M«M« \A»#f fl 
taAa**' ••••«• T *W »*4 I* 

A.«4lA> Aaafm 

1 Aw 4> fAtt* ■ A M»««i aa* 

• *■*.< I ton At* mm A* iA* Aral 
•aaaAf a. M**t**l , n Aa aAAl 

*•••• •» -»rt» . . 

»»■ ■» TW t* Hi 4f If r» 

• M«»*r« «A f". ««x. imIi 
tfaai i •» -tiA naaaAAl Arrr • •• .# aM**** AaM 

•M %.»*♦ Aa ' 

l"» A> A**A tN«a» 

• >f a Qatbtli •!••» aa4 AaaW AI%mt 

1 I .'» HW M* IA> 

Aaaal riApa m r ' .wri a» Aa* ralAar 
•4 lAi ■ *a-4 i "W •»•.«! ■»-.) 

». a***. • . «• • nr»»« 

• mm«i i a* • »tr*a> 
Ama fr»» • |L a.aa: aa»«< a*a vava 
99+n—m* a* ta aWaahj ia» taat i«at> 

PAACA » a»-a»4 at tA# t' •4 tat At ajtl tAa avm 
t*AAra>« fHaHf MfM AlaAir-t a1i«a-i «jai 
• MtAaaataaMi aa Savi Ka»» tltAAa Nm Ai 

»AAAaAAAAA A» \.- > ' -••» t 
lUrt. rvaata* aa4 -• -%.» A«r 
AAAAfl - «• 'K. rraiian pwtH n •A rAAA St » • • VAUDEVILLE YORK MADE BOOKING CENTO 
BY EIGHTY VAUDEVILLE THEATRES 
■ ■ ■ ' ■ ■ • to «m w< 

ORPHEUM STOCK 
TO NEW YORK far hi rtri — an m~mm mi UltlilM >«ta|ftt M««4 j r. J. * i H f . a«* ■ to mm* iu w«i 
Ml •* *• U 

•4 »»<* • «*t« H •• * mmmrm i« f.t • • MORE COST TO BK TM HIS; 
Sim OR MORE EXTRA WEEKLY Ml»w •• •t • » ST* MfWliM 

*• H »f* J( 4(toa A •»*a 


>M* MM . 
VAUDEVILLE HARRY ff. SPWGOLD BARRED 
FROM tWS BOOKING FLOORS 

wa soon STJUMK fADDEVUIANS' PREFERENCE 
IS NEW YORK PERMANENTLY »* ■V 1 utka 

TOWU 
cumus tan m 
tn T«i 'UN 1 »*%. MTU 

W9 ft* MTM«»I 
tftift «Mf ft* 


IW 41 U UPSTATE LBMTS ■UMfCO. I w I «r« •• — ■ f 


t ACT1 PUTMt TNCTHER Z~T^tZ ii 


PMC THE FOOL KILLER i pi i*» • .< CAIMTAL 
$100 •• «i • r*«fer« fftr I, ttw •• • • •r tfcftt 


Ar«l*4» la BP tin mx 

»■■ »»m Uk« Bftjf »MH rt* •* 
pMClty r»Uu>4 TW*) ft«ftft» • •• 

*>r Mr* J H M.m ••• plat • i. i. 


A I* •» •*•* ft* k • •-* *Vft» 

IA1X01 wrn A<T 
pi it mini ftp oi WHtMM Artft— IJ*>*4 tfttf Vlr I • ■- . . 
f »•>•* DONNA MONTRAN » ir»>ft«IA mi v 

*-. m ft********** « 

% a* •» r > VaJI win *m* VMM fftrtft" ft**ft«. i . TbrsuMrMK^ AMONG IKE WOMEN. ft *• KEm OFFICE STOPS 
SAHjOSKY I MOIRE Hi 

VAUDEVILLE 


MANAGER? ROJNGS CREATE X IN ENGLISH SONG WAYS 


fat 20 OPEN ACTS OF THE SHUBERTS 
MAY FIND PLACE WITH FOX 


Cftfcago M SALE. 

— • 
EUGENE COX 

SCEMEMY Garden IY M MUSH 

SESwSSFiS ."SSfc 

I M. =£££ fU|$ BEAUTIFUL 

to • 
4f mmthf «tf M fMM «f W 

mum moo YORK COSTUME CO. AVE GOWNS rftfc 
SIIAftT SHOP CUSTOM TAJLOM •BTTW PHOTOGRAPHS COPIED •MB)- am| HAAaVaHAY i*/i' f > tt It' HAZEL RENE1-35 HATS • GOWNS • COflTl MLS tttt ■ ■■!>■■■ IW •*< aft* A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT 

-THE 13th CHAR" "PETE" Sotwo. 

N«t Dmt * C«fcaW null i, » W. IUh^Ii ft. 

CHICAGO 

IF NOT WHY NOT? Ikf BIOOM MIDMU IKolIC 

— w *— m '1**^* »« »>" ■ «*•« •••• !• • •• . «».«.,. • ...•*• » M«i •« lnwnia *•• ■*-■>•«• — 


r.w «•> «w #«r f*# 

• • I u< 


'NFZRAGAN 

*** A*< 4/4* PLAYim THE DUNGEON « • • ».- 

-• 17; SAN IANCI9CO . 


» N . -«».<» • •• it.. '«•«•« 

!•»• « H • ... 

' ii» ■<— •■■• •feat ♦•» • 

>*Mf • It* • »»l«j» 

| lb | .« • « • jf t I -if r ctLLAtr 

1 ■ ' M % •»« •» tw 

MM* »■««••-*• 

At I Ml CJtIDOlt 

• • • M • M«a»JMM 

•• • •»•*% •mrrv %*•« SCENERY BY EDWIN H. FLAGG STUDIOS » 
flERK MAKING INSPECTION ROUND 
COMPLETING GALLAGHER'S TOUR ARE against cuts BtPtMto 1AP.NEY 6EMR0 SUES. mMS ««-Af •*• A m> BURLESQUE REVIEWS GOLDEN VICTORY BELLES. ■ nt m to im •f lk» MllrM NrlLNtM 


» » • H M «*»* r mm .TT— _ ^^- Tr i. _ mmim *M |i,w; Mf Ml 

Mi iMMf •• 
Ml II mm •« •I tl Art**- w«4,i« m •%•* OmvmmS * •* 


•N r • •• i 
mm #%*cy %mImm Mf tM> 

•M • fM>W .• 

Amm it u t* it m 11 •I tM I 1 • M<Mrli*M H M m »H» t< ffHtf HARRY STEPPE MAR ES - *~~^+*J^*LE* SZlm'JL V? J&\S£Z 

•»» mmimmI ImimmM 4 m4 rw mm- j ft*,* «* .*, |, 4 »., «.,* „ ^^j 
'■*' ■■■_•* iMmMmm iw ni i.m ;»M inm -mm> • •* tit i. ••>.! 

MM ••• >x — », V « MM, 

- m»mm ~« Tm. i 'MM AIM Ml If ...» LTCXVH 

D C mm* A H4rn 

«• mti «b tM I • ,l " *•* |I,M) ■* ,n * •" •■"• r1 

to (VN« Am« i« 
m tto|«M» rf> «*•*! K*'kr»« 
I mi tM »M* n4 K •»« iMm** m iMt wM 

It m to M»r Ai m — 
i* m mi M MMMi «M l*MM. MMM I III Ml II INSIDE STUFF Mi II il I 


i. mmm •*> mm |rs 

to* m m M»«ftMfM 

eMtoM MMMJrtlf »mm» IMS 


ll»' mm) W Irmi* IiiiiHw mm 
mm.im mm mm UinrM Mm»~ 

TM MMMMl IMflMJ* M- #• 

m«mi* m> m Mm kiMt • ftMM* •# l%t OmMmMMM MM 

MM Ml M/rrtMM Ma *»•* «V«M 
mIMm • » r>MM «f M*<*f M»cl»«i*» 

MARRIAGES. 

H~m IM»tr mmm%»mjm mmm mmi 

M !• JMMMJ M* M fM-M. MMM ■ 

.1 m* fair it •>« Mt rw* 

)M «*'.ilM MMTMI -I IM MMM MR 

M CM*.*. ft«M AMM ItoMM •• Jmmi *■%•» TV* 
VlMMMfcl MMli • • < HM MmM 

7 »...«. ItoMlrAMftl M»MM.««« ••»* 
MMMM> Ml <M» MlH I MJI MM »~« 
tofi UrlHI M« lM4tf • MMM) * ' ^..y ■?*?** r> " 1 J «**M*' Hm>«II • • HUlll I Ml 

• M MHMJM M MMM »M» >||# .j^*. 4r»**lM»«-*« TM m- MM 41 M*MMM*| Vf^lli Mm* 

MM) «f IMMMIM TM» Am MM IMM M 

MmmAmm MMM ffMM •• »i»r \arMM* MM 

i Amt Mm> *mmmmj m^^i \m MvtM i!m»* mmm t m«m \ «r»ri% m mbm 

MfMM MMMl tMl •#« fMlM •• MMMMl §• MV M M M# NMM fMMMM 
M» •• > M ■Mill I I TM* MMlMr fcwMMHB MMI I MMM IMM M»»<>»r 

• UMt MMM M». M IMM •MMMMVMW MMJVMMM f'M MMMMMMlMMi MM »Mr 

Ml i Mmm nti MM IImmmmjM mmm mm%« mM mm M m mMm Mm mj 

»M»t MMMTf MMMMMJ MMMIM» M * IM IMM M< « «(M ■ MM 1 1 Mil Mi 

MMMV WmMTM MMM IMM If IM* Mil MMMMj Im M MM Ml I Mr MM MmM 
-%MMMM •••< ' MlMlMJ •••> »• #■■ MMMJ M M lMll MM)M Mjt (M MMM m-- Mr fM |# MMMMM MilMM^ WMIMM Mf 

•M m»IM« mm WimmmM Mnn«i, W 

IMF r»M KlMJM TM 'MMM Mm. 
rMMM MMM IMMI •# VlMMMMi f^MMM 
#M It MMMM M 'MMM M IMM M MJ • •Hi MM MM MMMMM MM WrMM M MMJM M *MM 
imjMMT » I ****** m ►>•*•"•••» Mf |7MM M«- 'MM 

■mmm M»iM ».»• • *M 

MMM MMM TM« MM»MI M • MM 

MMM Miar»M4 M» MMIMMT lUMMlHl 

»••! t*M* Mm mmA MM>«I 

Mf IMM Hi l| llM U iMMMJ 
TM) MMM MUM M • M 

Immm* MVftMt K rry 

MMM VMM «J» • MMMMMJ 4 BIRTHS. I ftffll Ml ■■MMM Mf 

(M T f» lMMj«rM «M>MM)MM. MM 

Mil fMl) M MMM tlfwl MMM rtMMMIf M« !«• 

• MM IIII M I. iMt IM« MMMMM* MMM 

• Mi MMM l«!«r m IM •M M t Immmm IViM MM 
tmirmm)* «m 4Mf*r 

M MM M««V fMMM) M M tM MM M um M •* It I* mm IM M Mm A I M •• M M M M MM* MMMM •mm Mm M ff.«M.< ROUND THE TOWN. 

MM IM MM 3= 

Tmmm. - MMJMM MM MMMM MMM 

«• Ml U MRlMP MMMl« ImM MMMM II 

MMMM MM MjtMMj M MM* MB MMM • MMMMMJM km MMIM 
II MM •« IM MM* M MMMMMmT mTmMn! » WmMM> MMi lUfff MM • 

MM* MMMM) MMi y -Mi >, »* * ""A *^ J " * 1 ' * .* 
MMM* M M MM | III HI— 1 1 M l MM HMMMMMM.mM If f M MmAT 

IMMJI1 Mf »mw MMM MMM ' * M,Jr **» * ,>4 ,M> Ut * rr •• • vvrv 
B*t ■* «.« iM^I r.iw*^. MMMMMry HiMi M MMM H . MMii M M mm mmm iMt 

>•* MUM IM 

M mmmmmmIv 

MMMMV Mf !»«••. M O IM» -%«M. U ««M 
MMMM t TMm mm |MM« mmm mm IM «IM<M* mm*m— m>m M mjm MM MmM ifM^rM»«MTMAl MTTli^kAl MS 

M MMMM MMI AM MMMMM Mm MMMM M M M •<•«•*•«•»•) »••>!% MMM |l*>ViJi%r\JM\ A I lUfli. M «•»• MM M««» 
' MMM MMMMM MMM MMMM 

1 M> »*r«i Mm imm mv» • • m fAM MX MMMM M MMI- -UMMJ MM HfM MMI ■*M*«M««-* Tl.. 

tjMM M MMM MMI pMMM II M ImAMMJ *M* MMMMMMi IMM M)f« f>MMMfM M>M| 

AbMMMMM Mf MMMM M • MiM MMMMJ mHMM iMMM MMi MMMMM H Ml I H H M M IMI MMI M>« MMMM) •• MMM MMM IMM ■ MMM »«M M ••• MM* MM 
F MM M«M«I H)W« «f IMM M MMMM IM MMMMM M MMM MMi MMM M 
MMMM MM IM IM MMMMl MM M» ■>!••) I MMMM '• MM MT« M«*l MM 
IM IMMI M M MMMMM MMMMf MUim i mmtt -I • Mi Hi I MM M 

iMMMt M M M MMMM M MMMJMmM I'ul I 

MHMM Ml •• MMMM CMf.. MiMllli 

rMlM Mm mmmi^mmj |i# 

MMM I I* UMlrf I M#IW r • 

IMI UiMMIM) CMM. MMMV 

M-»;> •» | MMMl i |>fM«»« % M».« •»• 
• Kii'l>«M Mi M*M llM 
CmMMM »MMf »>M#M II 
MaHK.it m MMM MHMM ||M 
MM 4 V N MMIMK H fMMfr** 
J Ml • MiM H«l|l MMMMJ* IiMmIIii f I MMMMM C* A MMM 
MM «* MMi A M< 
f «MMl I ' lUl 

MmI M •lMri»»»MMi > i i 
%H IM>*MI MMM MHMlK.ll TMm MMM IM Mkrf mmm< • EDITORIALS ftK/ETY Jr. . • • • ••••< IX It* i 
GET OUT AND VOTt i aa la Aa to ta •• II af >— ar* a M«J4 Taa (feat hiiif OH tf l* io Ha* • IB*> Bjii I mm flaw w<fJ AraBA f«l • •****» a*a« 
JaW* BJBB? 1mm aaaf la II NfWT atoi •a» J »» Ja-A r m *— I la T« rwv >■■ ■ mif awa^BMaaai ^ — ~~ " ~ — 

»"•» I ■ ■!!— MarA ••lT*l tr " t> •** 5 VWW ^R^p ▼f^VaP^^^B^Pvaa^a^Vp "a^V 

•r» ar« nH a* aaafwt «•) aapattox* 
a*-«a a* tto» ■ . k«4. * ararato* •a*Ai a* totftoai ito-a? BBtoaAs 4a>«-« la» ana*-* 
ttotoaja TAai a ttrnj mm Ito bAp^Ibb) «#i*i»4 a r«at aa 

'•**« aa ato ■» af •*» g rt aa'r air Aaal ■ ■ibbbmmIbb ftor% aa- 

• ..# •*.* I* mrmamm «*4 aa* 

■afcai tottA Mai a« alBaa* W a4 M 

•!■• taa> **"4 «aas WAai a- at * Tto» « m «ii a) as itor 4a Mr fa)«a>t I •* 
aaaaA aaaaea vr Aaaa la? B»ra'a« r at aimaa; Aa a mbj i AaraaBj lAa* law 
pAaa »A»a» 4aB*a»jr B*aat«-r» aaaaa (Aa* lAa* aVaarr to) paia** laa im » 

itaaa to) aa»A aa fa^aaam. itoajaa a*4 aato~a ala» aavarA 
Iraaa Nto pmlaat* mi lajM • •aaal f a» Aa* Ma ••» a» 
a wajafj «• nHi< w —an aaSftjaj aa Ibbbsb) »a tto> I* 
a*j Ito i*-a t**a) • I War** 
■PA 
% ttoaj toJ b>bcb atorA fliaaa 
a f-a? Aaaa Ma aaaa to> eaa 
ia— >* aaaaa aa «a»>Ato aa «a* aa as 
A*toata I'M, a>to>H aaal «W 
A* a iall>r af a •- 
aa>aajto <*~4 • » | 

•a »« • aW»aa>'a Naaatoa «»v.A<a«>4 
a* ifca At*aato* Taraa«a 
Nto« a>aaA faa a ti a^aa 
ana] atoa fmmm4 t-* ito 
m I »n*4««a atoaajaarraa^ «aaa 
•••«« ila* MiHaaata ajai TOMMYS TATTLES By THOMAS J CKAT tajai •• aaar ii »• »i HaraV 


a# M «r ^aaa toa a I Mat avaa> aa m»^mm> m^m. mim^ ^A A^_ mm - * ^ ~ - . 

Y ■) Tl ^ <f v # |ii«nii»u * % »v4 la Taauto* At4 aal vta*t 4<% «• M*aaatoa I ^^^ ^■■w^h aa ibjb f vBBBaaaBB toaaji 

aa)4 M a a aaiaajX la a«ira«« aM^ •• la aaaji if la? ISttawa 4ai • TaaaHa^H!T«l wZm^i^^T^Hmm^mm^mm^ r *m n % t m4a-> «aj4 L»»»- aa ikui i m i i 
aaaar4 »!»■ — » tort. »f< a • 
B0A toaaa- fr««aa llr^^* t aa*-r> a* 
toa# tor« *aw*aj4#jw toa* laaa* •aaaaaa 
h • a •waaaa-d lnaa I BBpi m*t* 
n) * • 4ari *a a i •««« 

a« ■»! In ill <a»auw4 I 
af . ■» *a 

a# a»4 aa) la- tbaajt * 
a • •*«»* a a* »a» «••••* al»a , % a aaHiaaji aaT aa>«ai *mm a*a« 4a» 
aaa aVattoJI a«a«4 «f toan ••*>♦• • -a>»4 W arftowH «bm ito aa«a ■ 

faaaat atoiii m«i to»iaj »*«4 itor aaaa>» M» • aa»-t r« a4| AtoJ 

4aaair«ai Aa4 •'• •)- « i utiia a* to*a M toat la> a m i MPati »«a- toa 
4*4 I laaaa ***** to-«#4 a.aa aaj aa»«aia« tlaal raaa4a>*a< ••• la i <ia>» 
tla> artiiia** » «4 aav a4 »to* 4«aaaj to- a • • an Ha) 'Hira I aa*» aaa) aa •••• •» N % aa aaal laajM i « ****** l»ata»»4 
• ••««) ppaaj mi $» at 4a>a« ito» 
■ 4 <a « | M »•.•»»«•••» Aaa*a law aa«*4 • .«a i •« iia*- Aaaa 

. a.«.-t alaafl . *aa# •# ... r^- •'•* to Ma Tto» atotraatoai a«4 

.,-^. ... I «a i aaa<« | toaaaj to* a>a»« to | »-•,•• ««>4 I •-•»• i .aaal) AM a* ttoa «wto bm 

i t by af Ha> to a H.4.a# Nar, A aW 

. t l^aafaaj $l«aaaAa» •••^mmi 

i:^aaa> aa4 Maaa | af i a» aaaatoji I aas a*4 


H w .. It— a »».aa« »a»4 ***•♦-• tof» i«t a-. raa>4 « 

. . ii^ m« .«, i a* r*M< «raaaa i« raaaa?aa Paaa •bjbb aa* 

aaa »toa t r» 
iaa •• naiaji t Ttoaar ia*» ri ai»4 aa »a* • •»••• a*aAaVa 

• »«e«« aaj AtoaavMtof/ l^ara? a ^ ••• m*t*mt araArt tar a>r»aa 
t«a?ia«ia Ii a—i * aaal K a » ♦• • «a» aaaato«4to aaaaaj 

aaBaaaaa aa tla> atoaa) raBBUaWlMaJ M> a) Uaa Ha. a aaaato *• aaj •••». • 
l^4a i 
• •rriito aa 

.4 M~a4p a 


a aa to *a4a> ■ 
IK t 

f 4'atoaaa. la»«» » HMaa* aaat t. aa M» a>a *—**mjm9 aaal toa»r to 12 LEGITIMATE LEGIT STAGE HANDS SET ON 
GETTING SAME AS VAUDE CREWS Lratr, Pr-j***** •( I. A. T. S. E., m 

Wkk MtMim-IUiM Grmatcd m V< 

«* of EaUaa 
"BREYITIES" SET FOR •mIW a* a rmtet H «ar CANTON OPPOSITION r*T, ACTORS' ASSN. BREAKS AWAY 
FROM INDUSTRIAL COUNOI * * « < It •— l^*kr ^l4r«t *f tW I A »4 l< «'**l — t a * IM re***- »• • .A. I A •fin •f tA* AM** 

IHMtiH laiM lift.. 

Aft*** ftt»ft •* *V*I ftt* A tA*' 
It* ****** *»M ftftftt H tftj 
M« Ml tftft** V**A>%t*M kM It "ftf 
>* M**-fttjr Aft4 A**to««ft* ' 
>tAa ■ Mr **T tA* Mt*** Ma> *« P«*s It Is 

Tftft »« *r*W fft* «*w4V«i!%9 A*- »ft*Ai >».*> tAftfttr* I 

«t|Mf«'«rr*«<r|M^r^ AttPPl **m Ay H M *f»4 »l 

Avtpft TIM* 


i.'cr: ".JTT, ABTK Wli STAR 

mrz ..irzpx s iall w uar 

trr~ tut^rr"" *** i •»»•• *-»** •* "imam ** 

u^.« M *. ~- «*J ani Tin •« ' 

•* At. At tar IM •»•-• 4»-** •** ♦•- ( 

tftAmA tA* »** •* tta> ■*>• •»**> art % •*«• I I 
Aftft **; •» i* |*At I* ft* — umr ftau m am 


1 Uttrf 
Tip tar Nil i p lr OtMAi CVAMft tft**tr* M ■»€ ft* 

** tft* A** MV« «r*»» mat ta> | •*• 
•t It Ml l IrMI r »•*»■*> •»•>••/* lmral«rtltMMiM| Vtaja Ua iM PM»t Mttt 
ta» ft** tta> all iter Mm m«« iMiftta taw* ' am** **l*ftMt** tar rw Acta** A*. i umtnn I* tta ^. - i ftAftft •* PMftft ■"•▼"•••"ft H M ••■■•* r • I .... ♦ ••ft- •*•• A "MITCH Y KM" LISTENS. na* a- **;*•"*;• 

»**»! *»*•* 'A*l «*• A 
■***• r * p ft •» ■tort ami *.. 

pftftft ftf ♦•* BftA*t t %•*■*• ■ | 

•ft* ftf ttar A« Ift**, IImj* 1% 4*» M** ffAj* 

f** 'A* ftf* •*'•*■* 
ftajr Aftr tA# •«**•«« taftji l ft ftf tft* 
A ft A ftt A> U».*«l*ft *•**•( 
« ft ■ 4 «*.| tA*w **•)•> *f j 
ta« ift* ».«•■•> u « t 
• i i. i •«*« *** 

•A ft. * tft» «*|tft« **• **. | 

K A ftt • «* *r» «f lift* • f***ft 

' •■»(•* «* 

Ift ftA*itft» 

taM * '.►^♦»*-« •* i A |A A K A 

AAA) AV tai* tftft ftftM • ft*At ft*. *ftA* 

•I t«w t |4* ftf ftN ta« M «i> mir 

I •*•*•*• ftt A> ft 
r»ft4t) ftf tft» A it Ml tMM» 


II ^ ft. 


*l UPSTATE CHIT COfES 

M V**ft *t !> >***** P !• r* ftt ,r ftttA *>»•- ft) WN 
Ml ft V**t%ftt ftf 9>ftit«*ft> K deal m unu M T-rft 

AH <••* *4tft«r •€ tA* 

4*»4 ftt A** ** AVU At t. i»M IIm*I 


•ft tft* aflat**** ftt ft)»>*«<4 ft* AAm) 
^^ •**> -.ft. *ft Vw*9+r Hail ft gta MftT 
t«* •*MMfl* a l| •-«*«» 


II R W Atft*** •*• ftMlAftl ft** 
w**A«<J •«** Mr pBji A*? S* mm- 

, vfl»* Nm ••%>*«• • ftj—M flVMffl ftatftjA M—iftut tft* H iJf*rf A 
S Cmtpmr .t •*. tat A ••rA *f 

• i • •♦>*» i**» n it •• Mr Aftjaftftflftf Mt IClft V«*A •* 1**^ ,p * t * >r t iljr*'»f ftftM .!•»•• 

M*l*4 tft** Mr*A. •****« tft* ■»* J555 ^ * mm * m '** Ptaft ftftltaJ 

Prftftjftr* ft*«| ft..* .. .* ftf ftp Mp PflftftV A V Aftjftftat ft»>ft*A»r MMA 

AMiata Xfftf'M Ar-Ml*r *K- t »4 ^^ * " , ^'_ U *** *^*"* % ' f^* * 

•<ii«*«^ Aft IP if i Ml *yMM tft* •*••' * » ,K *' — ■ *• ,<h# P^-l '«ltft-* «vf>*« kMvIn* Tft* M«*.» 

* "^f **•» Ha* 'aa ■ ^ _ ^^ 

L'?v".Si!? "" ""''* ^l' ^°t* A"LL*C€ TO STM. 

• f WMgT AtMft •■•••■• Ift* 

•»• A**««#rrA«p* || | 1gJ g 

.. ^-** am I |*MJ 

Afttft. tAft taftftftft Aftft A*»\MMI 

*M*4rM ftl IMAM) TAft l«Ht»> M) |r«> J*** ft) Tft*M Aft* 

•ftftftp Aft MftJHAftftft) AM** ft Aft f* MMA, tftft* Aft*) ft~* 

M ftMftW ft Ift %•*# Mftft* ri% »4 Mt** 

i^ FAY aURSE ASKS Klf7J7 j£», y—.^y ^ ?T .^"^.^Tl^Jl^. 

Mft* M *** jMMllI I .. .••§ 

Aft * •«*«*|| M ft**** ftftftft- tA*t Aft *** «jt«A tft* mm 

MgftAk^^ft.** MM ^raftft^ftM — — Aftftftftft^ftftL. t A *m^ft*A ft^^^^-^. & *. * ^^^ 

r«> AI*rA* M • rw •* •*• !*•«-■■ •» » "MM ftftftft tiftiA ftttA tft* PA« 

«•* M ft pAAtfAl •—— -APt MJ tAft l^ttM ft** ftMft AAA Aft* tflftft* *f AM •*• t. ... „ ♦ ^_ Tj ^^_ ' mi ft I 

UM A «M)lft PtlllfftAi ™ At ttA »ft* M. MM t f AftftftPl— AM 

at* p-t- i VEK5I0-J tA» t*«« ti 

tft* Mftrft ftAft ftftfl.l i*l| I It** | 
A** taftft 

A>'Li* 4 4 ft **Mtr 
ftlM Mfty *••**•* ftHA tA*' 

»*t ftt Ift* l^ft#«> r* M Aft* ■ i 

^ ~ ^^^ OPEM MANAGER STMT*. PATCH FRAMES 20 SNOW. JACK LANTERN •I 

Tft, I P-ftfl A 

All ta* tA* t.tft. •««•***) t- « •» H fttaftft ftt*. 

tft M AMMMJ Tft* •* *W 1*1* l**r>*-A tiftift* « 

«••■*•*. ftf II iftft fc- * Aflift •»*•• r«* • %i*j || 
tn^inT * " 50 " 50 LT0 G0 "* G 0UT - I ft*r ft« tA.n •••• > 
tft ItMlwiA A*% i ftM *•) .* * 

MrArtrf ftftM A*M* taAMftHftj tA* r^. CLABI'l HI MUSICAL H.ftft* t*ft«*M 4 

I M- N 

Ajarft* 4 MM 

ft* r^ > P 


pita rpcotPtcn tAft tl r* Ifta I' i* Him** I j 

* A»M Mftftft *l ftfttt APMjAftft*] Af tft- » AV r***«| . 

PAftta . - Aft* AAftl 4V*>«« *| |ft» « AMI TW ft*, i -Ift* **» 

iiw*a» a At.*wtat \mm Pf I P •• "> AV TA* ftl. ..• Tft*-^i«^| • i • i | t>l*4r*l •• v *> . 

tTftfft Ift* •>•*• .«*ft^« fl«*M t-MMt I H.rl-» I'rMtArM * ft* |rpj |A* 

'" <H# 1-AMM AMI •*«.»« . MAA 4*9 ATT m ftftttHM mm ft*-rf tft* ft»h*.»rMl A> ftj 

A>« 4 ftftaA- AftM Tl»* > ft>^«jrftl *l IM- iMft* A 

PATAJI AM . . I * .ft* 4 tft r«»rt * AMAftMftMJ ftft* | *** aftM Af Pm* P f MifflrA ft -fAft* 

AAATM* A* fl A.*ft #**»• **.(*• ftifft AM • f. AU.« I «.*4 r*M PAift) «4 Itlk •»•**• **l AM Aft Ita • ftM ftf* 1*1*4 HiAt.lt**4 

•4 *A* AMtM A* ... ■ M t*ift«4 ftA*ft A ••**▼? OftftAw* Vt«*Mi UftAM*4 

7*r» •*»• H .1 *•»> ,». * • > i» V: 4r* fflnft* «* A-M I 

«* ftp jp**M*ft»« I** m > m> i i ft\ . «.«* AftM P 1^ — r P« ****** AW*»r» •»>• ift* *t *• •«* t • 
¥•• M lwift.ll MA ~l 
41 ftMft** A* fvftlrjtfl i i 
LEGITIMATE SEASONS FORMAL START 
TICKET AffiNOES SCOTTR DE LUXE TOUR 

TO BURN UP tm IN FARES 
If •/ •«* 9*9* SHOWS M N. Y. AND 

•«H vttfe tto Vf «• w i ¥ltbw REVIEWS 
FIFTH «M»- I »*!• 0JFMM. Uj>»Mmi M *• 
It* 


• . o • • .1 MARTIN* AS jjj U~n nj •*-? (MH Mtf MmI A* T W.Mm». tM %mmWM*» 

MM* MMM*** »M» iMt Ml I I'Wl Ml ! IJIBI •*• M •» bimMj •*«*■ •>*••» 
fa* H > CaM • r*r*m |Mm a~Mt m» 
^t fMMl Ml ^M^a lM#| *Mf*. *r*M •Hi 
IMS MMtMM.4 I* MMMMM »!»•« M w»« • 
.4 «H Im mmmxmmm* 

■■Mil i *« ••<•€ •• M» 

Ml IM* MMM Tfc • j -M- M»m» 

kf #4 MM'M CMMmjM aM»| rt.««H • »•• 
• MMV ««tH M»Mt |» • 

► n • ■ 1 t l.««*t • •»•*»•»•» 
I fill l« «• 10 l» 
M «r % «f It A«ir«MI MM- 

tMM* finMMJMJJ Ikr M~f*» •*••• 

llmr M^«F Mttlv !-«V» T*( O M **• LEGIT REVIEWS. HONEYDEW * • M» \ t- •• 


Hi M<i tH* • AMI Ml M il • «**! U'4 iK.t iM •# • 
!>%. ••• Mt* •«••* tM*l MM- < f«M •»! Ik MMJ m«I M'« 

MM I* «•» • •«• MM »M •» • •- •# *M*n« • ♦.. tfcr MM* M Ml* 

hmh i» • m Cmjm aMM • »• • MJMJM 

•f»#r ta» 

WM J ««H II •>*"• H-W (ITM)»« !*••* UM !•« M il • M«M «4 *M> !>••« MM MtMlM? MitM IMt> MMM MM* M» .•»! »M-» fMJf t«f TMmI 

MMiW Nr« TM MJl 

•M-M M tM a%r 

••MM* *M«I iM V h H4 Mrt m l» 
|M*M A«*ai a 

M hMi •• ImmI imHtM TWf 

MmM MMM Ml •••»* f«M» MM M> 
fa'l> »r-*^4 23D STREET. tM> il.er »•». » M • •» • IM* M * r»M»l» «m4 «aa 

••*!•**•••»••• 'Sf..»« »<' |NMH Ml 
Ml. MJl Ikr mm* MMV4M M«*4# *% 
M.h|l| K M ae»# w»lr f» 

l»ir« MS) PMMMM4 «M*'tMM MM 

■ MM MX M«Jl »Nk IM> 4Wl tMMl 

•4 IM» ii«MJIMIH« «M* >*•« * lltM 

Mr M>tM>r« «m4 Mt M.M M 

• M fell* 
• MUM 
«U MM ' Mil •• MVM4J IM> M>IM1 
«l MTftM A«r «^lMf «f»««MlH 
MJ ■ IMM I < tM» >**• «f *• 
»« It M »M l * » M IM> 

MM W McH «bm <y a 

M« MlMM Mf«f IM 
Mli tM* rMMH II Mi f*M* Ml if ■ ■•> • •n** Ma m Mm mm* mm Ar» w i'i M Ml»l» I M •!•» M*« 
f «l M~.. 
IW fMlirr prM«IIMJ •* 'IM MMMi t%n IH«<^« 
M II •» ll M M lM-«M»> lf«Ctf MM • m«mj mM J »■■ ■ MmI •• «»m% ImMmmMM rr»r** '►♦• » Mm mm*m 

i iMl MM •« MMlk 4M *«I«M«*. IMMI • M» «iMM • %• «M*MIM 
'H.M~««Mj Ml IM* M^ tM* «f «M» MWH1MJ •• «•» *•••• Mfr «U | 


A MAM OF THE 
FCOFLE. 

tm r»4/M a 

M <f »• fc - • M • MMt Mif 

•Ml 

M>W alMt -M MMi H ^ MM • MMMM 

•Mf 

*M« MM «M 
• •«M*«HM* ••»• »■■■• • •«•• 


M II rMM MMi «MM all •HA MM M If m? Til Mn* • • • .*.« *^. »*•< • i* Ml «M» INiM • • 
••■p* MM/ I •« IM* 1 

• »>••• |^»*MM «M*« r» 

IW.'NH •• •» 

I* | MMM ** tM* 

I • MM K*M •»<»M»* 
l'« « •*«•»• • MMM 
M k«M*«i •^».«4V« Ml 
AM«I> • w I *1 ' • HM Mk* 

*»rM M M •• M" 

<« Ik • » *>■• 
1»- ♦ 

• M*> l'>|*f» •# 

I* -<4««1 •• «M -MjM M» ff«*«'4 j •>•>• M • •»»•) Ml 

M>» MflfM Mw« M* Mt f M** ««|M MMM M 
IM M) • IM) •• • M «»MM' 
MmM m> Fm m> .' 

I »MH1 •• M*< 

■ 

M Vlk«M 'M* N 

M»*«. « Mt 

• I 

MK^t •» M 
•Ml IM» MMjVI M>f» 
•MM I 

r <*>! «*| MM 

•Ml ••} tf 

A f >•• 

•M IM I MM *'! I •«*••• •» » • 1%|#|| ^MgjMMMJi 

•f •••» »«|m) M/MM MMM , ti ^ ^ ^_ p-a 
MMM M*|llM> fM"Mt>Mf M»« M AmsA 


VAIIITT BILLS NEXT WEEK (SEPT. 13) iai 1 a i r «\ it I « TtiAAT*«ai 

■ • « fc I* *4»f «M>tl 

• 4 <m 4.%. — — i • # A- 4 | | 

>A— » »•<«•» AH* « •»•• «•-■ i r ran rtv% 
24 A* t •• l|| 


*» tat 

tAAf «l> Ml • i« ••» sS?S m ttut r mm a • *a it. • • ■ • M • • am a. ♦ « • i A I ••#<%• 

MM A»M II. Ill 
• * A UAb-Im* • •M J «■#*•» 

• i •• M> AMI 

. ** ** " * 

• •a A Wam* .in • r >**%m**t i ••» i*At» r» fmi« A*»* t^ 
• * rw«i 
••. A ■•*• 

•-« •'••• * f »»M 

M • m a m> a V •r i «» 4 ■**«•* a rv» 
•mi at.. Ar»*4) A li»A ■! •mrnii r% • » « 1 W— •» Ami • ••4 * 

• •••? * • A wi»m « • Mil JT" r • • * J*?C • «.« 


it «"» ' A •iiWH * IfMAa 

• « *• r*#«% « i • 

I •• «• Ami !•«■ #■«'■•» %• W%%\ STEADMAN * A*. ■ «-, 
• • « • « • r4»0 BCSw*" 1 "• «• 


>M BT4, * •*•»» •4. »a. ► . I *»• •• Mil r « a mii ii » 

A •<*•*• A A>A»«A 
• 4* J ••• 

IHltl lit ••» 
1 <»>• •• AM* 

M *•* ••• i — m am» n * I wiwr * • 

w »»4%»M A !*• 
*4>>A M t*<M) 

■■if A tw-| •«a%n • • • »-1 « • ?<•!•• S3* a »••• 

»mm — 1 A ••»*« ERNIE YOUNG SOPHIE TUCKER m«*t* i • ►rMA A »»•%•• r»t «l « 114. %•% • %* %N4 KV • •• •• i %• r% M A»4 •*»-4#4J ■*•*. 

•*# ■»•**» t • 
• t *..*■ — 

'«•••• A l»N 

AA»»»«. ?••«•» « 
•▼•• •• A n I- > 


%«* • v M A** .♦ iff 

• % T 

H »• A •• 

• » • 
• A *A Am* 
• •• •*•»* I 

* I»«k»«w4 k« • 
Ai A*«f I • ft 1 1 

• ••* •« A 

• A. •^A» A !••*•» 
•*••• »•! A I »««AM)» •«t< r A « 
I *-*■***• #j i. 

MA«M« 
l«*Ai •) » —ATI 

- *» » 

rv«»A *Ji«»A 

fAW.. tAj* «•#• 
■AIIJIAM •%••» • A. ••••••> •*•••• I 

Mi A* ' 

- • A ►••• 
«%»■ igA » A ■ 

»• •• #Jmi 


%i * •»••..• f»««wl ■ 
A*Hf,4> r«M«* A 4>A**n at M tteff kM0l*AV * ■ * • ••• I •■ « • !«• I. a a *** 

m umi, ■«< •^ • •. ■§ i^a rmt ■ • A cucim b r im » i r-f i • n IVH«f •*» 

• •• •«• A !*•«••• LEO BEERS 


• mtjiAii •-•• • • %« m • a% a r»«i. ■ • 

A* * •»• A A lr% a«| 
Nfi>< A AbAIi* 
•*AWf A !*•••«• 

• 
>• M> • 

*«• A.K I • t ». ••- A 

•—-A AM*** 
• * li »A • • IHM A 
»•••» A* I 

• IfnifAm 
l4APAAtt«A A A »*A« 
« !»■■» All !•< • MA* 

i A. •• 

M ■ • • ^ i •win • • i.t l» A**# 


• AM . . , 

*•* A . • » A •- «. 
- M w- 
• «• |< 
w .. . . ■ A ■ A •• • . » A.*Ai A I 

• A •A»i>iA» 

• AS ••—* m\ m ■■■ ■ — • 

* r •>•••» A«« i r ran • • •• M»» 
**«' A ■• I- v • «4A*«a A I •»••• 
A »•*»•• fl 
Ar •»..♦ A »* 12. •••I AA% » A * ' • AAA 4 «ft Ml Ml • II «HI • »f nil 


ijm m «i •»•• • • *■ I ■ 
A"Nf >»■*•> A A' MA** 

A ilH M mi 
• Aw A »»• 

•mAaa A •*».••• 
•AyapfAMi • 

.tlArA-»ll • A A4»**4) A I 4) •>«• 
!**•!< A ••••••• •- ••• A Maui ««.a*» 

A I •• • i«*f A !»••- • At ••» r»««»»» a v 

■>••* A •r*»w 

ItMAA !• • 

kM«l«#4MI m a r » 

«A»r— 4i A v A».«. • 

• •■ »Ati » fA>***« 
••• A * 
•*>«>«r* f» <*•• 4> 

•«AAAA ^ 

•».».«t^a r •«»^a 

AI\4«%rA4A 1 1 II • • ■ • A f • 

. 4 

■ mm ■ m 

•••A A A>AM 
TAw •»•*>••• X IM% % A' 


• •v%l m * - ••%••*• If I 

« ■ 
mm •*• A • .«4» ■■ 
VAIIITT 


B. F. Qini VAUDEVILLE EXCHANGE B. F. KETTH CIRCUIT "BF.KEmr 
til W »«tilMM Mtm lf« A» «• MM 1*14 rl ■ 
M ••< 4 •• •*♦< |m»mM (MrttMMJ m «*mm *• 

». M 

I mil M llM Mt« «« IM» ••••«• 

Mm • <.>•«* IMmiMv. Mar 
* Mi ••» • Mi I. II- * *»'t • 
' m A».4m Immm> m iW ••• rMM 

. ««» Mwrs I MM. I »<■■■> • to H"» • ** 

n \.-»»*. M». h i wi I •« tMr T»>.«»rt 4» t*MTM 

» • J Ml o Mff v MlHi Wa4 to 

i »mi k'l M| I I M M«il 4>««- 

4 Af«- v • *•»»» W« f !»♦ '♦M t» i« |M TK* «*r» «M \ • . »• %l *»■ 

IMMJ t«M> MM • • • '««■• 

AMI >«•» M. 
Mj| •• M.M 

^'^•n i"g* r ftW m »«^4h 

rMMM M4. •• l"Mrto k , „„ # ^^ne * . 

0MM1 1 '•»* 4- <!•• 4 

• tin M lii m. •** t -rr . fwrs'^r t« »»Hf !• M * r««v «.« Am> mm ►» M • to J«m mmmm»» |M •Ml Mm4 aAMiM Mi tM» MMfMM 
I MM I lurMMMT MM A M*"**? «• • •>. M«MJTf fll llH • rw • * . lip -f —- — '-- ■—— i' rlr T . M.m M s 
Mr*. U trMMMMl *•*••«*>• 


.«• it*- ai«rf 

m> Ml X <** MMf mm* 4* i 

MM* MM jM MMl ••trliirw 

JM Ml rmmw aifc'Mii M M t tf 

M) M»-M> ■4tlrtij| •* 

IMMJUI it. MM M) *M tM 

it MM tMM> *•• MMMMM !• If AM) Hi mm • t< IMMMbJ MTlM*«M II 
Af>«f 'M •*< 

CM-MM «J# MMl 4 

■MJl 

It M 19 Ml • • * • • *»♦**) MM n « » mm w m ,*•... H| i , i .,« t>* Mi--t «' <M« r*MM* 

™ 4 Ilk* »»■>■ A MM). »»M !•••• 

MMMW MM 4m . Mfr % aMtM • • •* it m «r» 

tfer* I 'art mm Mf MM) pM'< I • I ••»* •» *•! »# •». IIW l)flMjl •ttri . • MX Mm A CHAS. 

ALTHOFF • *•*»««• VM %mm —4 »«-4 « MM* 

I «• » « •**»• Ml Mm M*-«mm 

M M*MFM# >■ " ■ " •*•«-• M ••*•» ^* 

VMM BNJ I MhMM, tH» Ml • MM H »■ ■ I M4 t* * m« It Tit ■■•m*'41 *f 4m3 .*tfc»Mp»»»tMi twgMi 

■MMini h- mmT i mi« «4 • M>MM . n M>i«r nr 

TW • M • .MT J — •vMlMM MJ Ml I »M* r*<" ••# t« • 
ant « .w— s A* mm •••• • * M . k It* r« 

t>4 MMIk • i M4 J .MM IW MMM 
*• »••• •«! M . »IM IMM •• I AM MA • «M «f • •• M«M«« tl>»«i M . H n* MMMV I 

t. • 4 4H*%* ♦ | ••• •• • % m> ' 

MM inn 

Mmm M 
■m««« r|w»^« • 
mi lr>MMJ MMl MM AMlfM 
•■Mtrj CMUMI mmm Mil* IM« < 
IMMIII MMMMM •«» 
m 'M»ry M* MAM) MM rtMlt 
*%mm mi Mmm MM tir H M M 
«M> Ml Mmtm m lUrUM tMM MMM 

It • A MMMF MMM MMl MS** IM 
fMjMlMM I MMM' Ml •*«/ MM K« : 

• MW Mmm* rMMf amJ Mmm 

• Ml MMM» tM Ml IMtT MM M IMM 
mtm M»| M«mA Mlrfi Ml IM MjT 

iMMMMl MAM MM- MTM »*4 Ml» 1MB* | IMMMJ IM 

MMl M IMM MAIA Mf MM7MJ It M 
MAMMMMt M/IMrMMMA mM MM 

A MMM MM MM Ml 

Tmm 

MMH fMtMkt%| MMM 
MM MMMJ Ml 1W~ M 
I fAlM t« MtJAMl t| IM» klM •4 mutrm M-«»m •• • ••••M- *»».«*• I Mtn 

• ». ^m4 Mi «fcr »«m^t .rf ' Mm! \ 1MH> MjiMMl " 
Mf MMM A MiM Mf 
• ■ I M MMl M Al 


I •» • »l mmTmCmmmmj^mS 
The Passing of the Signs Back Stage 

* mtthml A««l It ft Wiur 

m * • v M. r. A. m ft* tt 


HM« Ctm+nc* L. 
m* r • #4i£0#« 
TH i^»i U %*• Y«A after • (w-rw Mr «f Ike Kritk 
NOW PLAYING BROADWAY, NEW YORK 

MAX HART THEDBCOVERY OF THE SEASON MISS It i- 

APPEARING THIS WEEK (SEPT. REmfS PALACE M*fW ofnwd is Htm V«l m thr *1« Sttm a f 

4 Mnot f cwttfKt h* tfcc kvcttli Ai 
hrr thr tag hrt of thr 

4 cn*tc4 mdk for a* •nth ft* fr »mi *r «»f la raai art a iwr of Yar*i) PAT CASIT 


PbbI {Tm> ■»■•• «iM* ib «■» 

■&••■• ■»• vfc*^# aPB ••• aaOB- 

WVWl ^H^BBBJBBBBJ BBB BBBBB fBBBJB) ^pB^BBB) 

•fl. - % TMI J * 
«r Vi 


> M* * 
1MB •*«■■ wmmmrmiwWB m »■■ 
tart ««*•<%••> U M Mi 

^ ^ at r ft :i GUAJtAMTtCD CXCLUtfft 
COSTVMU ANO MATS 
•Till AS •••# 
Sateen Drop (« wtufl BILUNGS V A ■ ! ITT a F. Keith's Rii naMi Tk»i Weak (Sept <) 

THE DANCE DUEL 

EDWARD T1ERNEY and JAMES DONNELLY IN LONDON A«*T |t 
\, %*m* m- MUXATED 

IRON* 


A* I preareea s3 *>*n • %i ILJ? SB «**•* ft* S»e** r & vsu se- •r • 
T*a •sans Mttte ptoytM •f • • W Sl^^S A ABaA Sa^#^f ifll^ Sse d^ftflfl^ B^fe4a 

Lr«*Ts piifwai an •# tto» ad 

It WIN IM« ** Ml *S SMll MM ) S» >*• •t m»u •»• ih» piasemaa el tfc* »»• 
••» flafAie •# tk# s»ev*as4 « If ?•** TMf KCIT • • *S ft* to <*• Back in Vaudeville After Several Seasons in Grand Optra 

SEPT. 13 ROANOKE. VA. 

IMS ft sj» * r. e * r k< sli r r § t. SPECTACULAM -VOCAL 
VfOu 

umsTtr 
a N • icwsa .#« Vmc* Rmn*€ mm Emrth 

I* Mtm D 1 In 1 1 f«r SolM New York Theatrical Exchange 

__ T*a» Sen ice FAV ▼ A1IIT T When You Shave 

Soften your beard this new way 
NOW AT ■ 

h fir*, tm 1 60 WEST 45th 
Tkte new method does 
hot towels Mid 
In of lather. It 
loo 
irtMg. 

Hon. No drawn. Hrtuhod 
feeling No need of 
Skevald *a fad to do 
Mm oeefd It 
too htm for a Kr*Hi n »i 
Stmptf apply a 
coating of SnaraJd to At 
dry ooard. Fori Hi e. •oft aod okave to TkM 

ttoto to Ho 

Aafacc. 

too 

*!»J k !irta J !if!L ,t ^* y— ***** t— w * 

■we mm mnp. ^a attfaW^Bid it wav it . two mof glides eoer the 000. 

No Inc. \ MODES Aftor 
old, Aera of* At Ala pro- oaay Quick, 1M W itt weot *» at t to 

Year foot feek Shavaid i. 

A BLACK rUw Yorfc T< AF EDMEBKELOW • ftAMIUM. PA LftVIM MAO IOC W 
li * Uowtto. brtoftly 
If You Don't 

Advertise in REMOVAL SALE 
Don't 

Advertise 

STRAND LUGGAGE SHOPS tftf V Wn OQOAOWAV. OTHAMO TMf *T*f SiHLQH 
JOHNNY BLACK 8 DARDANELLA oanuuM cmcurr DhiiBio BART McHlCH ^H 
TAHITI Tnis Week (Sapt I) B. F. KEmfS HAMLTON «rf OOLQMAL (Sept. u> KEmrs :*».'• Sofcd 

**» 

A Reel l-nrr 
JOHN CORT'S 

JIM JAM JEMS 
-•« \r£."£ TW Eccentric Dancinf d PARISH *Ntl PERU, two 
WAS CAPITAL -R. S * Haiti 
Mr PARISH assal "Aanncaa 

lr. PERL' I. 11 «i»«l • ffeciahy c4 woaxUrful 
icau is ta* cnavat a* t TWy n 

u« Hat li • arj; 
■f 
rsy^f ss& 
TWO LOCW STATES MA*T n. A lATEOf SET J4W, SUMMER 

FURS 

<—B—m>\ Cm «TTk JUTt a«»rt 
WANTED - CHORUS GIRLS SINGLE AND DOUBLE ACTS 


••i. EVELYN BLANCHARD 

"THE STUMBLING BLOCK" PUASE GET MARKED 
-fEACOCt' AUET" CHAS. and SADIE aUcDONALD HM VAUITT Hit of the 
at Keith's PALACE 
IT* Week (Sept. •) 
CQLOMAC ■ ■ —» TOM 
ADELAID 


THE GIRL AND THE DANCING FOOL" ALLEN 


THE STALL BURLESQUE ROME 

HUH! 
r-a- » it it 
SHORT 
VAMP 

til II* 

It cw* m t. n 

ti I » Ml 
tt-tt Ai 
it Aptiy *••» 
It 

M*» Hif» M«rr»* II 

N«W T~% ft l 
1f»e eerf ftfte~ it 
ow» tt I-**** Ai>» r 

M 
TeZtt fi& : «• 

EVERY 
HUE 
SZE TRUNKS 
It It 
- il It 

lilt il 11 Oev»«r 
i«f II 1 1 ilii^ Jeiw ii— ir* il itevetr 
*„" It SHUT 
YQUR 

MOUTH €> *s#r it < l Test It C il il !«••• It IMM It V It 

g 
At 

It 
•?• 9LW TRVNJ$ 

tt t AAtlOOC^H tT . CHICAGO i TO* OFF WARDROBE TRUNKS FROM 124 JO UP 

SAMUEL NATHANS 

•91 SEVENTH AVI. 
H. HICKS & SON 

at M* 117 I** A* 

Mis ARE YOU GOING TO EUROPE? CALL M» POST" «» JINK. AMI* UIJSII A 1Mb CM Fsf k lm**i 
• • 
• &tar 
n-jr 
■vO ^PB^I^^HSB M0Pv ^^^ ■ 


•i tw rMk A* •at t*a» tteat t*-T *r* te 
►•a fraafcty tat lf*« •Utah th» taa uH . H iia tlast 
• t»a< Sa> Ikt •*• «- 
Mme 

HITLAND ANNOUNCES! 

Tm* iMr M «!***» 12 W tft*t s>r* CBITIC PHOOT/* 
whose reputation for conceiving 
exclusive and distinctive gowns I -Ytf II JUfT ABOUWB TVC COBBtB PBO« BXATtJT 
1 TV 0OD0 TO TOM MT BACK M BBOAPWAT** 

<aa4 Bead Cat DtiMlaUteJ > 
t. -flMITf^rT KLK1 ill 
4 BOTT BBFAK TOfl FtoUK TO »~ 
». fWUT Y1BTEBBAY 

• *» tm i abtbobt nu nam nvm *- 
7 tutu mr a uttul bit too KArnm 

0. ' BtlAXT MMUTti BUW 
10 flAWAHAB BAIBBOW 

ii morr mr 

It. 'MTT CBT ABT ■OBI" 

THtY AM ALL FULLY MOTICTIO 

T a ri aaan i»i fc»>* I • a .• t» ■. 

■■»»• «•» •» • • • *«• • ••• a* a* tt»*» 

• tin«N »i 

-8 *»T »l»tNT •*.?••*• *•■« 

» »- • * - srrrw • »• 
■a ••• m*n •'• tMi *a firmly I i shed, has re- A TRIP foTtTTLAND" » turned from Paris on the S. S. \ "OLYMPIC" Mme. KAHN 

has brought from Paris a mag- 
nificent collection of exquisitely 
beautiful creations developed by 
the foremost courturiers. Each 
of these models represents a it •i it i> * is it 

r» C 
II 

Kassst (i(f. 
it ftay««y T» ftctar^l 

tt (k)Hy tftMiMi 
vi imi fens*** it •'.4>h< si 
tt mm A «as*t~* <1 »M " 
-WVarl -at Mtnfc- If It ttraSNt 

II It r»#% Ia44iii> ilf 9 

tt «t tsWv • K»w YAT* 
M«4H» ii tUMty PMs> 

tt n r»rA tun i » 

tt ft 


raaan 4 

a* * • • i • «M1 » • < At • r ►*• 


.i truly brilliant example of the .'•'; • <• it r., .' »» • latest and most modish of Pa- 
risian silhouettes. 


Than*?. 1|lil 16*. Mm Kate WJI JUd •I N*w C 

All In* fw A* B«wfa «l Fntwa Addkiottcl Ntw Styim As Ship* Arrmm From Pi 

390 Rue la Paix 148 W«t 44th Street 

PARIS NEW YORK • » • t t, I •» • ttes M • •teaaa i 


•*»■■• % » i •% «•■ I ** t rvH 
Naa*lkt* Na«*M> • It 14 I 

ill* •»* t !• 

t ••-•»•»*-»- 

* UkM II ► ' %•• 

?• I II • • 

a Ite* I J > HMN ■ 

t* MNfef^a9a> A*te*> 

» «# l(M U . II 

tftt !• IN*>- - I 
»tea» • •«■■ UUArteoNnf 
IM IS AwK» lN |1 M In .( \ 
P ^Aj t» tStar T r 

IteMt* II V ♦ -. list* 

:• Ivsmi t II 

K-« V«««i t» 
NHMl rtellte* It rtetlf Wa**MV 

Um 9m T?«raA»r* fteiaaaVI»* a 
M—tel Ma^Aa II LfttJ I •* 

«H|1fl llailM . 
»<«m »**•.« II <**»titry Km«* 

• . If !• I «r*w«at At Jaav 
t> % m«tfmj WiAmm II 
tt l.trt. I'. A«*»> I »'- II I'.rtfc A 
14 fW>«.f.* 4 II A ai fc r4 |« it 
•••rH IW * •* — ■ ■' »^— • «i A 9*tA»r4 II II « 
l« I te*Ma 

ti ll< aaral 


Pteaat hm || fl«|a>t 

.*• » • '•» W»aHina;<iia f NSRI I taaj 
T BUNKS ra- st PN. KOTUCN 

AH t» » WM '-« •*••• 

a.. . ( 4 

ALBANY, PL Y. 

m N»S« I . »l ..* I » I t 

m 

'te 

.mn*t»i« * ouand -rm 

tralte ttetf !•*■»> 

I-Niif TtiM A M A A M AM'i 
III I %a kill MaVLi. V«mA»%iA«. 
V .*.- . «* M *)*»a 


■•••■ Al II laa>*4j ItejAaaa t» 

'• Itel 

Akr || I | (Itet.Aft It 

t Kaaawaa i 

lr. II NavRur. 

!• 3* l*r«aja) T«-rra Hm'» 
■Murnpiln 

ULUM Oa>n, OA AftT UATINIAII AND MOAT tUUTifUl OCtlCNt AT AAlCtt lOWIt THAN t I tt 
WMtAt. trCClAL ACTt ttAOC TO TOUA IMOtA flTMCA 

FOR RENT or SALE 

«M .fcMlf.x* 1^ MUM* ••••.*> (IMM*M< ril>NM 

NOVELTY SCENIC STUDIOS 

210 Wait 4Stk Stvaat NEW YONK 
ttea U«4 4 tS>« I 
A«* •• ara • aaT »••» 4*Taa • 
•• • « A % ' ia SW« 

ite> a»**a •«• M. »teir» a* iVt UteA 

- • . . K ttw \ «a 

' *f» • A Maaa> aa '*< te» •*» II •tT THE LAMEST DEALER-PJT TNI LOWEST M PACE THEATRICAL 

E. MESS AND STEAMER TRUNKS 

R HTTLAMrS TOhTDY SONG" CANDIDATE 

wu wa n a lunin orLAios udor < 

RM» fltlUJH T*M* M-RRR'HJ T»» MPYRTMMP. 

r"«*1 *mr> ■RfP m Ai mmmJ aw* mmm4 #*▼*<•«. 

RMR It VA4.UC. 

OUR RRMtft. 

••«• a* %«%%1 

RIALTO LUGGAGE SHOT 

l-***R • 4MMR* »* TOitm 50 • • c %% WEST 4SW) STREET VAN AND SCHSMCK 
HARRY HIMSt 
ASM AMD HYAMR 
TOM OILLRN 
AUt TR A LI A N 
STAN STANLEY 
H ITCH Y KOO CO 
MORRY SENNA AND 

DRAM 
WALTER KAUFMAN 
JOHNNY CAMTWRLL 
COMLIN AND OLAM ma am* %< IN 

MADAGASCAR 

LAND" 


BDDO.COX 

ROY OORDON 

DUNHAM AND NASH AND 

m 

IAI Y LB VAN AMD 
OH EARN W..I 
Mr P/mmA<* 
A* ■ MA *»•• Amtmmrn 

» • M» •• 

• Mi MM. 

RM At»*R«R MMi 

Ml RW •R) P*Mt «R 

PRMAV pi* 

AT 

HRftt 

r •* • Ml MY BUDDING ROSE CLAM Rr L WprV OtMin WILL WIN OH fNlCR MtftlT Mt All RRR WOLFE GILBERT MUSIC CORPORATION 

ITMIT. MW TO«« P P P H Pli •- * Mrrtt Nf Mf (Rl «R)lf tM 
•f t> ft* 
• MAM • M-K 
* MMlM •OSTOPt 

M IN \ • PT J A MRP r*n*»^R ram) %r< MMRRR p«MJ AtAMAAR MR- -. ol.lJLY «M.t MP! A RAM 

»"» •#*** RHAPIAI M IRMJIRJMM H IPR 

(MJiUMiNA «Hnil1\ ATLANTA. 

TW MmmVmI M/MMt M I. rilH VrrwV >•••» 
MMfMf RIAI.TO K«»M 
PTTPJ. RTRA»l» VAt iMTTTr. »:.«r* IA» v 
mi t iriirlf Ml R*'M p* 
M» « •• R t«MT < 

<MC RM RVf* t tMR Mr* ArM* !• A pNPtK A IMNTKAI. RH#t APR PR* V 

J it 
• M» R-* It 
Ml *>A> YrtA ft. •« ARK 
Pi R* < O.N 4 OHM AN 

PTflANIl rHANkUN 
ITKR PTRRFT 0» 
R I I. R I R — PMMTlM VMPJ •# A |„ 
MrP Ar m rmi MR MM MMn4 

•f I Mr- ^^|^m f^MA p9 ^^^« _ ^ tRM* « i . MtPA lJkN« %»TRR WAI.- |r#tmm0r« PPM to p~ttMpj mrw cm 

rwMtr ui.onr »»n«o ••*-- {*• mm* rm4 m~4r %*ri i mm mmmm It " m >^f mm 

».#• n •».. T»i»a. Ml I'AHK 

PHI RKMT Aft#r ■MP •- M INERS 
AKE-UP 

C Mmmt bar • Ar r»-» «»T »♦ **TrI 

MR VI 

MMT •••»» » •» 

|r MK W Ik' Nl AM* 

r\t#» IMMMMP M iMR* ' « »NTTHIM.K lr»«l 
■ R MMMR »• r «••»<* Rf M»< RMMVtt i.trpt — 

YP U AM Rf R RR At ol i MlORH RR RMlMPMl I 4«t« I «*M««4M« M) |H 

■• RM «MMI Pw MM 

l> •• t 
AiLrr. 

•«r mmirw 

MtrS««M» MT MMMMMI pwcfi 

• DM-* MWf Mmvi »«« . 

Tr» A«MrM»l •-• •»» PmP «• Mr»«h ^^*^ 

•w«r fr<MR IR. ajf mmoii »«4 ir^ • RM«m irm Rwmrr • 

I'MMtMHtMNi r. «RMR««l MT PtTMMJ Mp i ••***• *** VT* **^ 

• •» Mlttrr M«4M« RB |M.tRR^ »RM I f**** ,* >> ^*t **i* i.7^S M **•••» MrT» tM f M R A u pR AA t w 

P MpjAl M*tR M. 
M't.R A—* !•-• « ••••! r!T «R T. 

e* _ 

RR4|| tRw «M» W'MR Mf IMr r*R 

o. » • i. pH 

•Mt 
MARMVt iMr V R^RI RR R 
*Rt «MMM RMRMi R« »■»■*■* MTSTRM. 
M MMM MM K lRlMP M RmMMT MRU i 

Mtl»tHM Ml *Ml«r !•••«•* 
«R« M^lMpRP I Mol TM 
» trth Mr*. Ji — 
WAKTID QViCK 
^».T« ^TT^Jlrti mrrr v . Aho Individual le Fit Entire Compintw IRtRRH 

Ofdcrt i*«* ARRMl 4«*WURRR 

n M««RliH A'- * R* «M* 1« 


*•'• A» Ml MRRRP MRH rALSMGEI *f 
Atlantic cmr. S5-S £^"?'si trr:. 

•» RMMWMJ kmswcr £1"— — ""^^ 

»^< TWrAjr »»»r rmr«mmi i<| ARLIKiiTOH • ikI/mR 

'•P»> ■'••«< A*i» At I^l««r4 R>» m| |Rw mbmmR»€ r#«« ••* m+mmm m At* R 

Rm* r MiRa»» pi M i ■! iAmm Am* R -»» Tmtr «• IA» NwAt mPmA i- 

rM4<MRM ••» |»«M |«MRR I- RMM M* MP • Mm) MM Mm| R * -•« MOM* 

4RA R^^fppRMJPtRp l» «A# PMRTR MPI lH •• of a KR A N M 

• A» m*m PrN »«*# A- t*>R<iMg »M« — A' 4mA 4 4f».»« A*r» 

•• — •*■ Mi n >|« »|m* — i - ..( AMR>*oi»l*- MMT MJ 4 »M M» 

Mf A- >»R M* «I«RR Mill A> ^ __ 

mi 

f^nth" Credit I AND WOMKN <>l THK HTAGC A* MPMl •#•«• • 4 W iM*- •*»« 
r^Rp-«M .1 Mm H •• iRp M.R4 II VMM 
• «4 Tmr RA< 

Ami mi if »» RR > <•< 
inn; Ji i 

ia A ^j>«ajR # A|PftRMTPt 
f lllf 

LT S24i Mmm>4 t »m) w Am) •••»•■» 

m» a iim v 

• ClRV RiRRI* CR MM • •x 
HI I5 r , A | rpppj IpprfRit 

RMM % 41 • • 
RRRRRf PMM RRJM. 

»—■!■—■ PPPRP At I • an a f7M IMPROVEMENT MEANS SUCCI TMt LATUT TMt ATRAC At CRtATtORt WE CAN IMPROVE YOUR ACT* 

PJCW •CRtCasR a OR Tmi| CRMIWR PtAROPJ OR OtRPLAV AT 

STUDIOS 

M V A CLOP R-RtOaSt AtVAMT %%•* T A I I t T T MM •• J AMES MAOBON ST= rtULM Al n« 
ISLAND. > R \ ( \V ILL B 1 STR N U 

is • • A mo r i r a /a\m fctof miM fix* aai 

*./ g fra-i a/ CaW 

A tiff FcAtA't Fa* HifK CIa»% % •». *?•%#• 
am Ma***J la At «i» ^ nithNit rei AA«a aa» or. HffttA 

inciAi v« iimi <iiucimim M S ^ S W \ 


'•• »•• »*"*» i '••■ vmv a pSHI Ml AAA l • r *»f *A» »•*•«■ CLEVELAND. •**- ^ fc ^ ^ 

[A HoiPtC \... < |A«A »t «K^.iM *.«*. «»*.«» A tAt> 

AW~J <• It It T M y •**-* •» S»Al •* •in . .1 a~A TW a*a*. DETROIT. ?A*TNE* WANT tD mm? it- *m~\ %% wm%*%mm m 9W% 

L» • *%•»••■ •»-•»••# • «.%.)*• •« l • »to Awa." (ImmI 
• •Hi la» iai •» ■ « m -A* • «•*•-« i 
Going Over Oar mi*k*Q**i*« 

11*% »%*- NlONt Alt* §if Iaa* aa* OfiRtiiii At mm •!• tat irn 

aa nor iv feagvt*, \lu%»«jl rati MU0 Aawlki Uhm« 

a4 C» V* 
m MrAB Mr* Aral A •"• 
Marrr*-. SAM r0.\ HI H c «••! ■ **"' '" — — " r ^ -fA»*Atoft» AIM 

K*~,tAA*i to aaaj *Mtto4 Ml pS5rT?5»r I*- a.* **<*~ 

m^a. L nm flAtortMAA* mnd fAAAAAA inar- • •" - - _ 

p -5 * _' ^ natay m \HttAM r r« a-.c 


■FTAH 

IMMN» 


M .. OviMaa % C* *4 ttoj •4*1 to.tr. n* IIXA t AUK Al toNM AA* """I •*•*•* 
«* MtoAA I**,*.,. |ft> (W. -A. M.Ma to fc» • »*»A atoll Iwr 
•4 tto» toft |A»ltMA tov »*» «*•«» )• • O Kf«»flM W • I4I» A i t.^A 

iTa 

A I N A to I A A«>J 

•»A II. , 
• T A* I HI A f^ x *i\m*mm f-*#A Uwto». rly |»A«*Alto J 1. AH 


miJtow Ail a«*>A 

• lAT*t«9l«tM 

Ito^H-ITAM AMI NTHAM 

-Am -»~. rwi> ■«* m a aw 

«to IH ■>•!■* 
•Alr:T\ All «•«%. -PA>^m. f|. to 

•• i tin m ah »••+ itoiM • »l Ha* All iA* .• s. • >.. f«r Atfl A A AJ '■*-»» A«%# 

tAAitl tor A*»*«- Mito rW*« v« i i. p .^t. A--A-r-* •# *Aw 

iiaaaI r»— iAim At-€ »A»t» ••.!<. Haa ---to lAW MdM A4AAt 

r- Mif «*-r«vtAA .flK • ••« At. h Ni X. w T«tol 


l—i ■ r ■■••AAA A»«-4A»-y At J 
A M-AWAlA* »» BiAtl-i* A«to a«— fAi 
•# IAA Ajjll I I— '»t«» CA 

ami r •*••** AJ It AA«I IfJl W 

Awl AiAAriWp IAm to AAtoAAAA •*•*• »Ato 
i A -Mlrt-Aa «mM At 

lm%* •»»»»» Af IA»* «*4» 

HAMILTON, OHIO. *i' > .^ml^J^X" , JyS , • T»«i A> I A** Ail A* A *M t-A*H • < A -M»l't • U.«a> *nn 0^4 f,, M * %••!••% M.Ato 

• '•i tar-N •■ it AAto O lv«n» Naaaaaaaaa mmm AaA« «' I 

toMiA J»aa i»-Ato'A ru>*rA I«aaa *«*«»rt> »f M»i •%«• TAt«if-«i Or 

AAA I^A» AI-.«* M-nl A4A* to »*»» l-A> • -A)«t» 

XrW %NffA| K r.etA A-M tMMl AA 

i-»wr*« Ptoy •• »«h«> •»• HaaaAab ••!! Aya • 

|Ajwa.A» a AAA «*-*%•« TA« »«A* • AAA»f« •#• 

ATHAM- AN A«-»A i A*rW. Ato» llto *«to « m. to «AAA> 

TA# \ .•» r» *A«-AA AAJA TW «AAAtA>* *Hf-A • '«A 

MB I * * • • - »-»to •*••••»••• , l»AAll»» »••« U»« AAT INDIANAPOLIS Ml NAT I « IA> 
KHUIMNM I.m 
l.*NN* V«<li-iHA 

HA 
HIAI.T«> \f*A A> 
N*H»Al'a V V-^ 
• IN. I » I .- .... » • I . . AJ 
H-* It. ^ ***** ** **"* —* 
AAA AAAM.Mft - 

ijU ■• L • ••• i i BEAUMONT Ntto» VOIR 

C to I C A 4 • 
LOt AtotoCLit A HINT TO NEADLINIRS 

|AA,0 TftftOAA WHO «K»nl AC if iH|f Uftl T»«*A AtoA 

•TMUO-/ARX" 

IA-OT AAlNtfO tA'tffS BEAUMONT HYGRADE 

Irene* Clmmmmr 
Dymr Tmilor§ H I AT VOII N 

C to I C A • • 
LOt Ato&tlfft 


LAMES AND GCimXMEM 

Aft*- -»* AaAtA •*» A- ^*A> 

214 WEST Mill STREET »•••• LAVAAT U« AONT ACMftfvtMtST -s «r-Ato*f f »•§ 

AAAtoAAAtAtl ' AS ATT -AJt *• •• * AfNTAi »M«KCI 

STUDIOS »V4l»sVlLf\itoTTA^ S I UDIU #>,**ah Aft* -♦>-.•? 
• AvAft :aa 
DID YOU GET YOUR NUMBER? u YOU ? FRED FISHER'S BIG NOVELTY FOX-TROT BALLAD They 

Material to Suit Any Act 
for more! Special Comedy and Political V 

CALL. WRITL OR WIRE 

Inc. 224 WEST 46th STREET. NEW YORK 

JACK McCOY. 


* X TO STOP AT 500 Housekeeping Apartments 


IHC WlffTEH 

§3ffll 

L PERLSON 

m ••- rr An •rn«tr. 

rtp-m run« THE BERTHA PUBNBWKI) 
APARTMENTS 
• • *»*ni FURNISHED APARTMENTS MARION 
• V- IRVINGTON HALL 
THE ADELAIDE 

7M-7S4 BGRTH AVENUE Ml v. oa» • TMCATWCAL DOUGLAS HOTEL c r KANSAS CITY 

a. 

AMERICAN AT 

MALE DANCER KT, 


cr * 
■v ■NNMAfllMf ■«• #af%b MSIMNMIRIIS «. • • 
PJ\o|J of Nm FREE 

KOWTP 

CTEINT * l» 
tin I K OH* h 
NO\0UTl AMI) 

tionai h< -inn 'AH «'«MfNi» 

Mt Import int Feature of Your Act Is a Good Cortata w Btn!^^LE^S liTwiTlsth "sSUt 
VAtlITT J. J. MUKDOCE, F. F. FBOCFOB, 
B. F. Keith's Vaudeville Exchange (AflBfCT) B. F. UBTH (Palace 

AID F. ) A PAUL F. F. PBOCTOK 
can book 
by • reri Marcus Loew's «* WA I BOOKING AGENCY General Exeeathre Offices 
i < EXCHANGE CO. 

Writt, win «r s *»m* «t m km* m 

TW wpeeMleo aai <«4f. e* *m*% ■«» ■jio ^ Aa Theatre Bldg 

a 


New York 

J. H. LUBIN 


e ? 
a--- SYAACUM. N. T. 11 
J.CMA 
liIORPHEUM™ Feiber tf Shea 

Theatrical Enterprises 
1493 Broadway 

(PUTNAM BUILDING) 

New York Gty 

The W est er n Vaudeville 
Managers 9 Association CDCAGO, ILL. 

^F jaH W ■■BW^ ai W , a9jlBBHHHBF 

fany RicfcanTs full Tbutres 

HUGH D. 
I n»s« I AT. BERT LEVEY CIRCUIT 
VAUDEVILLE THEATRFS 
GtNEAAL OFFICES BEN and JOHN FULLER 

AUSTRALIAN TAUDBfUU. TOUB 

Da IWH 

saw nu ncttco 

TAIIITT STRAND 
.a> 
tuTir i*>« ROXY 
LA ROCCA WIZARD OF Till HARP 
Lawton VERNON SIMS mmAm m GfO MANftv KUHN GIRLS 
§m at* *# v« 

II* toR CtaAatrr rA»Im to kf At L1GHTNIN' tat TT *JT 5w**a 
mvbsoh sr^r:^^ > « TW La* tf At LarV yir/ircs rr McCarthy STERNARD HARRY J. CONLEY 

with NAOMI RAY 

la -RJC1 AND OLD SHOW 

mm un%r m attar THORNTON SISTERS 
• vana LUBIN LEWIS flUCHRS A MANWAR1NG *HETWEEN ACW 
LOtw cstcurr 

A a* WIIX* IN lOVMCI SOOTH THE WRONG HAT R «r» M i A »r»«l» Mlk. A • HAPPY-GO-LUCKY 

-scramKed 

WIVES" %%» 41 II CAPITOL. A* am R1ALTO. THE FAYNES 


THK ROUNDUP 
A* • 
CIVILIAN 
totoi •AR Mtto If. "HA R 

a t n Mi R * »•* it* «t w m carR>«4 •*•«• tW 
•mm* 4> ••« pi ■! tt>| »•! #»r *•*•• 
it. toto • *» Ato>«r4 rtar* Tto <to* r»* *•• 

* <* ! ■ Rf •*«rilMm RjRft* ••# n»*«R« 

• •%.^ Al mm* R*Ar» T»**»r »•••*• 
'*» »MAR llf Rrr%-#>«| «t A *RHf 

• ••*• •• tR» +mjm»m • •••* . i to»it 

* — A h pt%ipitwy Rtttol tR» 
•«•••# iRw r» to «R ••*• a 

I*** fW Rag fcr wi ' t i Aim I -i« R» A «l TUrCTJT it • k AiR— RI»A • • AAA** |ArR toft 

rn mm *m to»« • *♦• * RJ *ft AR*> 
• »-«»•*• i» •*»» to mm* «Ra 


kfiMff I. ::•:« MOVING PICTURES 
MILESTONES 
» » 
err JXtS 
WAT DOWN EAST. 

m 

• ••* 

the family 
and Sfcleyi of the of the of the different with an U going 
"MBsstonee" hat 

at the odor of Baca, It 

pathos, 

has a story that w9 
people, of al agee, 

SAMUEL GOLDWXN 

pr» — n t > > .« 

BXARNOLD BENNETT a*o EDWARD KMOBLOCK Direct %d by 
PAUL SCARDO* OOLDWYN a t 
MOVING PICTURES 
Ought To Go Bie With All Audiences! Annette Keller man in "What Women Love tf WATTY COMEDY 

at oogfct ta m Mf mith all 
'Wfcat WflMt Lett' m a vrnr 

At tfca Etiaai. N«w Yarfc. n 

at aoajaaa af afl liiL typaa it «i 
at well and imm liilm is aaaat of taw 
it wi i ifitii a Najjar Wit TW 
the thrtllt ■■«■■■! Tlii« 
#>l rwtrftaiairat, art to tke tunc «4 
ta pretty aata •! rea>»teri«a; wttk all 
It's a Tiifyj latailr wit* t*e Mar m i 

atavaV 

CACAT MAW WC QUAUTY ■ 111! ill I 

Sssn •• • >»...« 


> a 
ainwjm »■ •• to* mm* • •*••• 


by SOL ftp N«to 

li m. r. 

v* Kr«f Nmimmul BIC Sfdml 


<There'U be a Franchise everywhere I MOVING PICTURES SUa SEASON PRODUCTION 
HTTS CAMERAMEN AND ACTORS 

WILLIAM VANDERLYN 

XKT DIRECTOR LIKE GOOD MUSIC AND JUST 

AS NECESSARY TO YOUR THEATRE 

YT OU don't know what photography 
can be until vou have teen the 
Paramount Poet Nature Pictures. 

They are not teenies— they are 
I * moving harmonies of beauty; the 

rarest and moat enticing aspects of 
nature triple-distilled into a feast for 
the eyes. 

To open your program with a 
Paramount Post Nature reel is to rest 
and refresh your audience and pre* 
pare them for your feature. To closo 
your program with it is to send them 

from your theatre in a happy, peace- 
ful mood. That finishing touch of class that 
you have tried to secure. Post Nature 
will give your house. See them at 
your exchange and you will under- 
stand their appeal. 

Paramount- Post Nature Pictures ~v 
] 


atom 
MOVING PICTURES AND STONO MORALS 
AND AGDfTS INVESTIGATED 
o 

HEADS OF G010WYN Wk lMHM^MH With K H. P. WORLD'S NEW EDfTOft. T»». -* Ck^ft •# Artier JjiMn H ••• immmtiI 
•t * i»mf Marty ***••» M tA* ««m • • ARAB AS P Aim IAOLFUED 
SIX PUYS M ITALY 

fey Ampt Prtpital Frta MMtfMct %• U* | *MM1 
ft**'** TMTM* • H«tM* *Ar It %U*' **m 


• P ><« t« • ».«. Itlt. WMA tA* ,H tfc* m>*< 

«fc» ••»! OiHna M M> Imvh iM« 
*m OmImI mil »«Mr<ty •** *f I nr li 

i***« e t «*4 I** *mm atfl Hjtfr *t fit • *~* »■— tAf i Niii — t** I »*•* AMMf r«r ^jL fT 1 fi' i_ J 11 

■MT **•»••• Mi W4*1 • ••*•• *•• ••• MMf""***? . ^ ,__^^ «tefc. ik< m^m — ■* , 

- M -^- -^ #fc— • _«• >~^ 11. «•!, ** — - t_i_i* ■ — -. irMMMMj WM I** V«tr* «i«m« 1 in i* « r A fk*fl Afcri 
»**•! «• • ImW MM< •Mtl i' m turn** ••* tA* tLJT iHAttOTS DEATH iAIES DK IBOI TO HEAD 
$2,000,000 FU CORF 

M» wm m*** o«m* € ■■■■■ NftLMt *• ii«i'i t*4 I *■*•»*•» ■*»»•♦ IM Mr M B VmAm? I'iwmai 1 1 ■■***** • *'»»4 li««r •••! Mr ••** 
•# tor mm* r«MM>«*> 
<«•« •# J m Ml • « ITS »©* CAMCt LtATlOM 
M Mm 

■ *M».i.h* • ft«*t«r» •* »*«* * A*- 

+0*4 mmA)«A*m*I ■> r«*rt»4 Ttor 

►4 • MMllW «B*«r»M»« »tlfe» Ii««- 
I li*ii W >< Hvfll >*•€ «M iWMMl 
■M» «MAi*N» Ml *M*MMI Ito 4*^4 (NIC GAME FINISHER 'r 1 M. 0»H • 
M J.«* *•»- 
rMW. 1*4 PJMi mm- 

M««r« Mi Aim* AMMl. 

r Mf A ArwMlt>M MM*- 
VTMlM* * M M«I ■»!■?. *«- It* M*Mt M9 *Ml M •* **f MM 


V 4 is the corned* sensation 

i *? ^ r 

comedian, who is anm to 

'KcdtoKkdsgndMjtedJkm 
>ilU , where for years he 

urns a number of the famous. 

THREE KEATONS 

Jatly UnuckU has nominak 
*ed this nimble and^ talented, 
ymnQ man as his legitimate sue* 

cesser in thejuld cf short comedu 

subjects-. % . Ohat's what hJ 
thinks gf BUSTER, 

his nu5T s™~i&™»° JOSEPH M.SCHENC* COMEDY — FRI 5 ENTE 

WrUUn. ajuI duvcted >y BUSTEH kimulf & EDDIE CUM~ a ONE WEEK which sUrt$ him mkts Im WrSm w W 
kupacM his fat tmwmdmkftd mtk aSumdU of k*nd »** *W that 
wUlsH ytmrhxirvKS LutghZ* until (jftk*iwm\r **m) tk* Will drvpout and iktcr waist' IhXMds will "skimm. Sfb#°* 
ava^L^MMMMV 

mtim M. im •« mm Km o il i t ■«*> ?-#%. a ? . it > t CITY. FRIDAY 
REPUBLICAN ACTORS SPLIT 

"APHROWTF HITS CHICAGO: j IMflTHF R I FUGUE EUROPE Wli SEND AMERICA APHRODITr HITS CHICAGO; 
DOING $70,000 FIRST WEEK PWjrt to $14300 « 
ii i* 


m* a* iR# A 
m bm.r i ti 

$!• |.*> M*M> R» l> tM ••• ff «%♦ !»♦» p •> » H • .!» •RM i 
4IWMN (Rmi 

Rfl 4* aw 

AifcmUti- MO* R4) R«e. Hi 
4* •• iR* MaaMaal > • • i<4R»m- 

»» M tr*M* it IR» 
MJat tor a 

■ 'I p*av R» ».im-«m ImjomR 

•♦••MJ Ml »Ra • 

a I ••* 
«■ —lirr »•*• A>*«.tte* l«*i 

i m m R*«r MUl i i i R.^aM 

A A W Ai ■ ii WA%«c *• %!*•»• Mm* 

• i m\ 

mi lA«» RM> CANTOR WITH SHUKXTS 
AT $1.451 1DD.T PAT MMkfMt 

Taa Y ANOTHER LEAGUE 
FORMED EUROPE WILL SEND AMERICA 
WEIRD SIDE SHOW FREAKS A» pr+4+ ta4) m I —* w~4 l \ hi 
flty. K4»i 4*«flM«r ia > m l— iR* 

»> MMmvm«« mmm M R? «*» 

• •*.* 

r mmn •€•!«- TA* *»• 
•a* mm.m*V IR* rA-a». I »4«m * 

• a I MM) RM ■ •• 9**9 1 « i»r I il 


ifc-*t tit* K i <ti m will 
J** l « •**.» far tR* 
. » i i- i. . 

R» • a, M Ml II REAL ME MUSEUM 
!N PHILADEIPHIA r • • •-. aa> a f«*f* H f <M» 
4o* l«MI M Ml Iter* *• *4» 

• *iii«r M4I •»*»•>' m. R Mr. 
IM* »R m <*at |- p M M #A» 

lTMl*f t.aiaV* * • * . M 

amR I- %• • • •• IK. •tHHHAROT TOUR OFF. 
«4iaMai F m 

Rat Na SailLvat far BALK AT PIATWC EVE 
TOO MUCH AU ENROLL 3.000 HERE tli» A 

IM till. a* iR. IH»| K- 

M*.*** t|. MT* K 1 M J » •» 
tR»- MJif RMI T H IMJMKIW ••• MR 

IM- f-MCfe. A~M» »4 I* * 

•t. Mi IM MMM Mf IIM II* 
M»M*MA *Mil RMJI 

WR- II *rmmm «W»MJM»- T1»- MM 

r * •■ M Al i -»*-«M I* M» t *K*M«Al ClMRMiRW •(•••• 

O^l Mf V Ml ll.M •mfham Hold Front Tfc 
C#rvtiM by StaiOet C#- 

4> I .41 

I-MMm Mr«« 4-. 
•• »lw» I ••• A M * 1^ • . 

. • -4 «|M M> !• ' x # IM A«*«mm Hi mmM H *m 1* *«m» tM 
MrMMMMt alMMM kMMiVa* • t • toHMJHJ 

• H »|- MiwfeiU M*MfM RPMVMI 
MkM.» mfmfi M>MMMJMMJ !• «IW A- 

ff 
•MS ' 

I iIm» «***r> MR R M 

. tMMT »»f» »m4 MmMm! 

MM *•• i-MMl «' MM<" 

r, m »»v«.i •...♦• 

M>4J «M I PIE THROWWC BIZ 
IN BROADWAY SHOW R It 

Prtfeflltft. I«N> 

• ti4M« vn ■ RMMlMJ 

■ Mum i« u M pr 

A * » M^M ••» tM IR< 

RMJ MM4 TR* fTMif Mi MIMl 

mm mHRM m -ut.4 R| 

I MMf R AaMMMJ Wi«R» ♦ 

lM« 
I • Am A X OU.MMM, 

MMJl | 


PCCULUi SUN0AY NIGHT. 

IH Ml 4MMHMR RlMMMMy ftr^HMi t 9 *« • Ml aiMMI (MM M> I 
R-«» IR«M l*MM7 MlftMM] 

'.MM-' > IN MR f # Mmm ••*•».• iM 

Mj iMMftj LMt|- IR» 4 If i Aim 1 «e«0 CM 

I.H MM» M U4. %N ^«m IRm »* . ' . 
RR Kmm> Y.m« mjmJ €mm«mjm tte * 

I . I . ..r« 

HO MMm ••»• «im ••• I %l i» IR» M4 Mr Mi iR»M»«»l • H 

< • ...» me * •« t MIS** ■ •■ mm \'*m «4" •*••*• R> 


•»' < RM»lM/ *4 I 

Ii •• ■» Hut' CMMAan Oott Stunt, 
m Scan** ol 1920 v MpiMMMR 

nui t» 4 ♦• ■ I«Vm*R ••■»#• I *4 MM M 

romAIrm 

IHMMJ •' tR» JMMI*- 4r fMW IwilR • 4 11*4 !• 
\i^t».«|if •> |« aiMi^ mm4» *4 mt a*MM> MR tr*+m ' II 
• >««ihR»> VI I 


.t * ll • 


1XBIII iTAlIIFd TA W M*< n 
* • M ••**' * 

Ml Mr *4m 

I •> •«< 

"M »m* 
% . I . ... .- i » .i. Mj OR *M* 


• .at w !.>■» \ »Rm I 

«■ II m*mmRM)0mR * «• V AY DOWV UUrt BIMZBT MR. t . 

•Mj.tiM . •» 

i • 


I m. i a •#••»• i» 

AMD IUrK AT ODD* ■■■RR 

•MR »( .r>4 •>«• aa*4 
iMaaMi Raa PASS RULE KICKS tUCK • I VI I V M. MH al Ml 

i inariaav m.H RRMj. i IR. MJ a«l«Ml MMA «Mi |.4a 4 |l • 7«4. I \ MTW »• . 


♦.. ii Ii mm4 

■R Rfa* • 

• MMf>*Mf II iM 

■ ■ • a •»• t *t m» ' 

•• R 
■ 

Mj HMa. >*i 

i ». « i. 


j i M. 

Ml i • >4l MM Ma»« - ••mm* a 
a I < «. • —mmf *R R "MMa fMt *Rm •••mm ACCOUNTING DEMANDED OF 
ALLIANCE FUJI'S BUSINESS 
ran to was 

"*** AID MWT5 IN AUSTRALIA 


Allege FWcUat* af BriUtk Acton War Mi-reara- 
taalca - Much PnmiiMJ— D* Frac* aaa* Da 

Mftttrier 0— — Wi 9m ■MJM #1 a 
'"NCH MtOOUCERS *U$> 
c*n4if «••• *>* a a4» n m m 

Aim A -at «mj •* A«t-»-aa. 

I r|a My* I* 
AtAaaay M • I. Ma*. 

r* H. M a* • • i • . 1?K*JCI 

nan maiimtti- *•— 

W iAm tt. -Will '« »f la?** fay Aa* Va*w*y Ar I'MM at* mall - r»< 

•taa W-aaai 
I t.AllfOl 
fl O II I 

rtum 
an TM«trtr%i im|H| yai*4 ^mh i 

aar. a*> 4 fa* tW AM%MMff4 Ma- Vt» • I Urn t • ii 

A ft aaa* A a»>a*t*vaj M* m • 
4 tW AflMi»M- 

aaa* *a a» -*> 

Att***. • t-a* W«a4 tlM I 

MMI • '-4 i-. . . .„» aaiiyAj ii< h M 4i 

A M AHm»> t -r i ••<• TW %,.. t * #r» Kia>a |« , Ur« 

J*%r ■>•*/•*♦ aa4 1 4e 

•»*« »*»• •* ^ • tu-t : «L.M*a 4* lUmi a aat 

• *«»>•»« •*-•*■* "•••■ A4A| M„ ..!... af* . '.a* a **»• Mi »A» 

•^••r r-amaa iiMif, 

• nn * T trnm ia AA* Wa4 l*At-l tar* 

Utic* W* -a*ay Aai Ma4 far im 
T» AAV h»*-»^t to | m»»a .a*** ay a aim »Mit<*« La 

. Ml tAa A '*|n.MN» ajyM Ma 8 t*ia»aVt %a4r>va 

*>« *»,- r «~ • ••> ♦ *• »» »a* 
lil« A« taat 

* «Mt|N| r M*4« M M A. fa* 
MaHMlt a A | >«** Iter--* MUm 
» a»t«» aa* * r»a. Ma~ B«M ■ 
Writ) W i> #4 fYaajta T a a— a M l 

. !.»• arryaart- I - 1- 

* I Vai I Ml%a> 4a 

•4 »i.. • *a * ••%. - 

„ „._. k , MAAAM M»»»-i It. u - l 

« ■ • . . , r ^ .»• m, • vat mm 

.A aa MA -»a4 tr. |#J « Alf7 . r * « ftl | iu.»% 

mMAM »t> rr. 9 at- a 
4a4 aattAaa* A-at t» 

a* fit r A ■ H»t • »• I iar«. 
■MPAM I "a %i+urWT 


.4 •*• tat I I 
I. I. ALMTYCN success SHOUT 
mm 

pMM i a»Ut «t ' pji%< 
«r • • i » 

I* «k • - I ••• 

«^.^ if- r« !»• — • aa i» ia-^» i a*4 « 

aaMAal «>at aajai • 
. a» a*r*a«»» 
MAfl»4 ' WAaTE&UMI ItW OTtl 
laajaVA wtmM it 

•• a • r Pa-ipi 
i 

M 
I 

I • I 

a*A I- 

aa « 

||a)*«r *f I-. 
%ja imt* I a • 
AAjaa ia« a*wajl • 
a*- -• 

|i • . • • i •»« I 

I • • a' 

i I 

- i Ina Kit 1 

a La** 4 T -m M a§ 

I A*4«Mt«a - II.*- m . » wai 

« i • • »• • i% a. • 

!*•!•• la 4 f.r 'K- •# tfc» *a l»r Ala*n< FETTERED DEATIT LIKEO *""**. it 4 »M ir» ••««•• a 
ka4 tia> t«fi 
pj n ia f f ni:iu J«a)< Mail ^_ •«- *»«4»" aa4 TW 14-4 raja^rr " 
***• HATMAUKKT- rMam. "TW Caa I l»<t II at tW C 
Ma aaa 

• 
TWa y»4»»p»4 laarK la a 

ANA fj*l»a>trv«| *4a» 
a4»a a*^ pMAaA If 

». . M .».• Ih-. 4 •.».,.« |»» «ir 

• »a» aa« aaa* anaaA *a» tv«««a« • a»4 
|A> M«t «Aa aaa IAA Wa4 aa4 itan 
f4*4*«r«A fW |4a% 
•afjajaa I*- H 
t m- • • •►» , • *raii rrr* i 
ia» ta- aa>ta« 

M a aaaji nwaua aunici: duld 

I>a4 ti A*a« It 

I*».» a **4 AaA AAi • * • •'•*••» 

a* %• ra I ) « aa aaiaaaa)' ■ 

LONDON NOTES. 

Ar Uaai Aat».«a If M-4. 
Ht»tTA— riAax Laav* It la 

Aat XI. TV x •Tfjia t4 HICH HAJI'4-TT 
Aajtiiraa <»f»ra t*a 

k*»>AL- >— larV- «A«4? fl. 
TW furl aa tw Taaf 

KIWIIV Tim «a 

Tt»A N NAt L JaAa 

Tivt-i.1 NMh» 

I KIAJi'l— A Aaa «*a la TA. 
A- *urm 

n Ill-HP H»a«i fftarli f»t 

- l-AAHf ***** Ca 
At I4T«44II M r.»a*| 
I ANA ,T- 

OajaaaAj it if* v* 'rjrr\ a 

m\* \ MAM. Af«) 

•aara 

itA idHfJaT AK4> a 
• .. rma- «*h*r 
la A aa AT>aaw> 

l t KJ« I ..',♦«•-• % At !A*4 
• •I KM A II* M Aat t<H < 111-M 

«•. T*..t»«.r .-»4 T» »^r V. ..t4 

Ma. n 'AH raAara Aa? 
•Aa> n -II aaa arr»*« at 1 . Ml Aa* i H A< aa Marry Tart* M A •• ».. 1 W-atAaa Af I 

am .i l^ataAar4 « • • t 

a4a> «-«*a«'< • W» 

Ur aAataa la »a**rt 

... A a aarat *a.t if *» 

• aamvt aa* M • Mm aaafc 

•4-4 9«a | n 4a *a*B at tW 

t a. aAi t« w • AAAH au* a* 

taAl Waal a ataA' • ••>aj* a' 

n* «af Aaa A*«tr*« ta tW 
•4A tWAaaaAaat t'wa4 lr**a>f7o fJa. 
aa a iaja «* taat W a 
i Aft A a. • .f*w aaa** m w» a* 

i la 


v, -« i . ■ 

i wta 
t.NA ••!• 

I- « I aaM r - Haati ti fVet.* • •■ k al i ■ I aa I . at Ttta* tfjafl 
J«a%aa a 4A*ti • *k • ♦ ♦ r«4-ta>»4 

,4 i.^a •- - * 

a •• . • 

• laaa »'f«a4-4 tW r-aa 
•4 it • aaaa 4» >ata. ' TA> 

a*- j %• A i fr. aa tW 

aj »4 a. • i.ia« taaa>aaAa4 ia- aj . T.aa»ia» aa4 QraAaaa 

Aj-tra* aa%4j i*t«*»a»4 ftaaa ••*. 
J aav' Ta»i ••« a»#ir. « •. 

••I p. f.fajtaa.«> | *~. 
af -W^< . , - 

K9 Mtrr a UArrjomtM —* 

gai ■a aat ana ia- «-</iitra)l at 


aVa •• ••• 

a a. i m- aw • 

ttw a .aa af 'a* » a*. | 

«a4 *K* Aa* i •• .a A< 


(AIL lOtfi a aT.W OfttA. 

V+»wM I p 

TA* i 4i iWaa pit 

• • •«• • «^«aa •••«' 

i air. «t H*wia mrti A-at. 

I I aata. • iM A^a>< a »«• a 

I r. 4 . i«4 aaat 4» aiftaaa aa . 4 f r 
n%« a.ayi an at a#aja m 4 a 4-«al 
* . ^a raaat •» 4 *»r i- an ti - 

TaA •A, I. MM 4a4 artt-taw ia II- pf ivaaal 

Mtt AAVA * WaaA M AA *-a 

mm . a aa a <«a Mjay M « «t • ^ Htaa> I 
'•a* ft> 

•a .. • l^aUin COaflM 0T11 


A 
• 4 4 la» M«ar 

laata* a i ■ 

a*i » • • i I* n 4» a aw-p* |A 
a % .M Ai 
I) «a> a aaa Ml trla ataaaat C \* • ^. • . . Ajfaj II 
• • aa Aa i i WM aa» 
a* • « *a' l.^raVaj tAA* *» |wrr M* » , . i . -|- na* aaatr 

I raaaa- r« a* . A , •»«#• • «•» t»* %rtiata Mat tW a4aaa 

•AT € aa«a> ta. - •• a. • f, .a ta> rh 4 • 

««.*•»••» *aaW>« 4 

It A Jrvi 

a i af taa tiaa I a-- ta>*a, «••••«•• t* M |AA >a W 1I4I ^r •• 

aaal a M.at ai«aaa»i« ajl «ft, ( «.-.»• 

>4-a MA »!.» a ... ftwt 
.•a ?n 

t-.,.. II 

I M>tM .a a 11 m Maat 
|MH ItvM liar Aaa^i.a M tA» 
l4»a -W*>.m MA 

!*»«>4-<a. Aaaa It 

A ■ ii.ar->4|a> »4« art 
a 1 lAa M a. K.*M AAAiaaA aat «4 »W n 

l^ai <r» >*a * »♦. »• « a« 1- .*• • • *ci 

a*a K»i *l» la*\ -^. taaa 

ta»o .-4 aAf at 

it*> k aa aa <i« ***■ aa»a» - l« ta 

•aat tW* *W a4l •*■ ■ 

l> aa TW taa «tr . 

r f«* tW taa>\ .• «AI M a» l» > Ml 
1.. aa) Hfial 


.•r4 Mi a»aa *ai 4 H 
.«aM4At IAaat«ai m 


TW Ajntla 
••4 a» A 
r*»4 r%*a at 

toajta* 


a « 
•a A. ail 
1 •*•! 


>aaj a 

M. 


fa lajp A* 
Aaa* 4 a* 


aaa 
a h 


a « . 1% 
••a* a'aa)* 


. i *. ■»■• «v«i lata prj 
fafjajr M a Ma » a* tW taa llam r 
•JMM. M TI ! A raf IW Ta>« a ' 

HaA Jawatt a« laraH M IM aAiaAy MaAAta a. • A MA '■ ayaji 
A aaAAaj***a • 97*4 w+i m* 

aaa- • war Am* 1 *a lata* ta *W »•-»> aaa iMafaart 

a k- . • » . . Ma«-4a 

Heai.a* *-t«t Mir i++rm atM 
Aaj4f. a V » •« t» n-aH «4tta 
Mark. 4 a#|>aial U tajaa aWaAt- 
IW a*t<4i. - ■ aaAtfi 4 
Aa? ti. ta>*«i 

* n iia4 1 
I aj aa ^1^ A,!«> M u .rat IM|' ,V *'M Ma tAaaA.4 «N aa n an M 

tt Ta . • 1 \ aa M- . •*•■ A 'I*? ^ lh ."*Ma •» 

■ _.-.._ , Af.-iat4ikta>4w.iat.aiA 

laaair-i j* • t» r. • • • § 1 •» ■ • • ^ ' a It 
»r> a 

• a A>.r 1 Wtaaj af 

•a--4 My MA> amI ta4A Aa 
M »-at>a ia Ia |a*M 4- \ a«»t tai*» fi4 Aaa at t|.#» n 

A>t Mi aa4 tW r* «a» at A-aaa Mf a#. Aat Aw * 
• aa •••♦»? aa Ma a*fat ta! 

m aa> tW aa. 

• • ftaal M Maaajy 
l*a-aaa fl Aat 4 Aa- a.«t 1 
a •.«■ a aa r- %•*• t.- ll«.r» » tlaaatt Aa4 tAr Martaat »f 
l Wert Traa Mat 
A *aaA Ala> fAtf .'^ fit* It 
•*aa raaaaaaaa 

Ma I 1 » .a at iM 

faajct T' -4 Taa A A I. 

11 .1 t- j Ti.. • I i» aaA 

a*t<aai% M fAMAAaAtJ at ti «a a- ataa 

tm Aat Ml r 11 t«4 a4l W 
|.i a4aa 4ajrttM> iw t 
Ma AaaA i». 

|My aa I « I . i.a « 

W«a Ma-, a «*••»!« taa Wtat 
Maat TM tAaAAl iwt L 
E 

N E 

R 
R 


L 
VAODtVlLLE STATEMENT SHOWS 

EARNINGS AT RATE OF BiZ 
M - 


la* "• A* I raJaw aafl aa*Waa», 

CABARET MEN PLAN COME-BACK; 
DEPEND ON COUVERT REVENUE a« • for Oo U 
t a» ta« N ¥ Pi-** *•* *** •*• aaaawlaa mm I •ate*! a« IW taaaajaaa af tta» aaa 

P***r ^ m ^ mm -- --- iviMirf af *9m aajarw a*aa»rt«4 ai *** r Ma> rajaj»aai MM| ••• a> a 


• « H a» Mti^t tfc4« M • 
1MB. M •■ M'iMI^ • M Mt 


M •< lltat •» «• \*%»nl ■ •» a»%< 

ft aHteia) A 

• • N« Aral ••"•-* 

N4 arat afrrajrtaA 

■a |i Hi a tPal T» !••! «W lra*fc mm- 
•*» to) laiA ia * tor aaoaOa 
rarwra) •• ll** a»aaj aari i: i.. 
SSHssie MATERIAL SHORTAGE CONTINUES; ™55SS£ 

rS.^rr\Sri MANY ATR ARF NOW MUM INC Jrr^rr; =--rjr -• 14 *. »• ItfPJ* «*«• MTaal tJM ta»> t*«r< •n w w>{ aa> lha If M atai Ml a 
i!m> aiar%. A taring trtMl tW aV»a>y»a a* a» IH vllIUU ICO I - — , ,,,, m — t i tm i«J 

MRU DBA b O) F«i F«jR 

Wm OMatwt Part* •( t«. >• ll k.M* It !<••• rw ra».~i. *S *SC *R jt at 

■■> IMv ■■% ttaj tMa} r. »•*• X-« 

I* Iter 

to *r4a>.l r«** t 
*■» Kmtth Jta, 

Mat tfta* 

I U |M w«M mi ta» mU ll A « - S ••*• FOXMLLY YtttttX II - . 


**" fM TCt • 9 It t%* -!■■■■■■ , - -* M. m! !«Ml 

l_. I.. >«» M% MS 3k. - % •■• #MjrM*ia MA* *M« MS a*j» . WaiM 

•»£»•• tS • », «JIM Ctoaala aaal Haeaaa ar< T%a» aatav fto» ra>. i. its* »•% % 

Stl ft If . \ M H< TMC CUIM •" mti «t A par A»y Karl MMaj lAa Ifev «. iM) % i •• uinoiis compromise: ajtaaa Ha* i» a ••• • •—• • Maja !.•• i 

'•.^".^ •*__ • 

taa> tftiaa^aaaj ajaaaal a» r«*««aT 

w+mrH M)*f r<janaa tk»« rat« 

allaf m 

tajaw • ■ aaji«i at ta» «a«% Mat la/ 
tw* «a/f*v mm a>aajat a* i aininai 
mw" ■ • •.»« mrlir iiaa* - *a« | *-4 
A>i 'W>t 1 1 i ajpai at iter « «utaaa »k*i 
•»•• a • nH iar> >n i ■rnxal »a IMi 

«j« •>• •«•.«. «« «|m> m*4>iiC fwa4 fir 

«>mm.< | t T trtar aa»* a* A«l . ... . 

•■ •• ■• i«-«a* . p^ Tii iiai ii aa»j.» ia« •*•> 

• *rv«-a- 

A> tal •< • • »iat r ♦•**> MtiMtr • 

#i«tj ppaartval • a Tt*» ••••- •**• 

• aa « w. « ll l I*** • •** ••• *• i ' •« iar • 

i. .. I •*** aaVr«-4 •!• »»"•»•• laalk ••#. HtoaH *• fm — DUFFY MCK IN VAUMVULC a* WW •• at la* . i • at aajaattas •• «Aa i . • . I • • ». 

• »• aat law e«M* mi *A Ite* 
» ■ %»»«• Iw |» l «^fj .. « ' ' I* 


Wm •• aMal € . ■ «•- «• ••»•• ••••» a^aa> •«« M a i« 

IMJ a.«a a*4 •• raajrtJ aV»*4« • j»»ajt taairai I •aaia Aaaa »a- a irt 


It • • « I ixa^XrfMa'WWr 

a^am & * - — aj ASATJA Sh^m 

mm Mt MM ■■< ajTaV t « •# VAUDEVILLE MOSS-KEITH \.wx AND FOX SMALL TIMERS IN CONFLICT 


ray Slaw U ** «i 
►**. >•»» »•*»*< *f OPBKSFT at 1 

pttrtatattt •I r*m UFTEO. r«a ORPHEUM FINANCIAL •* IW up* A R— Mf O* •» IMS Mr n J i Mi 1^4 i^i Mft*** I I V IMM. mm§ 1*11. Mat flM.MO F**V, MR&. 

qMMJ* I nn w^a^bp^pw ^^^My »M*»»»> *^*^Mpn»»W MB*n*^*a*nNj ^***1 

J*** 1. Itfl. 

ItM Umt^w J*i» x mi. 

AMM*MHM €*>.. jUMR 

*» jm* i. imr. innw «r ficaa* *•* 
» a mmih ©*. $nmmm « mv 
tn am * *»*r m j«m» itn. m 1. H0 iiMwifilr ■ ■Mm, tfc» an in I ^J** n . ^ 
jTfJltr***" 1 " *** ** "** J *»*t — « M* wiMwy mm* •* «f iMt Ml* *T* ft* 

i^->«« h mh wi pmi m« —ta 


• t • R«ttN > m MOWrt MJEMTMW SWT, •i urn •*• MM* RaMM. Maaaa) *» IM aa IN AND OUT. Al art afiar aav IM«tM • I tl • l< v*l I — 

tTmmSm 'tit/a r iai 
* r •nit 


Mr* lUrrirt UK WITM m »i ILL AND INJURED. 


i i**ii i » a**a 


it •«• «. 
an M !•• »< «4 •f %hm putim lira 

A fa**> AMJM ••• iM I****- nil m 

1**»I|m*J U*a** |*«t ft.** Til 

Tl'itncil it* ArflMpr il ll in in# •»«!»** r>*i* A ■ • 

• Mil a 

• «4 *■■* IMBMm Bl IM* a»*ji+*> rr«w 

laiaii a aa n aiaa ra> mm! wM •» I III M*MM %i Mi 7r^ JS£ Zm7 ww mZ ^fwmwTmm S rn^mm ■»* «** 

«#*J m»-* ***** ••** •**■ i- ■*■ - •••• •"• 

ti*> r*%*» 

oDHBiimaii 

« • » ll««*« • Mrs «l *ap* A** 

tl* H*0m • • *• **• M*»* m « ***• lli*fp> !•••»< R««** III* 

•t ••*> • **»% mm • •• 

*.! i« ^»*.v .* I *M **4 *» 
wiMW |2Wi fbr « Ml 

A I M*a* * >ll •» 
** !•*) «4 IN* NPHto »^i i*ii* ***** 

JAROON IN VAUOCVILLC. »• % I tut* * m fc i 
J«r*B» m 

aai ana tw i«j •***> 

• • - r*%j*)l«*«* *i |l *•• N to 
!••*** W iN f !■■»■ **l* 

l*rm+m f*r ifc* »•*» ana «a*> at OANCER TO PRODUCE AMERICAN THEATRICAL HOSPITAL *» *•**> till* »»»*■ *f aMMlrl* •N***H»« l*a n«X Tllt»H»K 
MB r«Arf *f 4MKRM AS THI.ATHN Al. HlMPTfTAl. « *• 

•f llllill *l ■*• * n »ll*l ill »*■* !*>** 11*7** »*r%* W*++ 

MMJl RAIL KIMfl nut M*a KNAHr^NJ aillTNKY OiL LAVRLJC 

aaa ■ lmomarii. mum hh ui nnv » mm cmmmmuib. mmm 
Mta <a*ft •# mm***» iptaw ntanijcy ni max tmc*m» v »a 

TNH IA Hl-MkR MMM W1IJJAM* 

luajn. mm Mr a r R4IARR i\ a**i r< I Ml i. 

VAUDEVILLE GUS SUN ACQUIRES 4 HOUSES: 
DENIES DESERTIONS TO KEITH ORPHEUM CROWD SEEKING 
BEST INDEPENDENT HOUSES Mmfaity for 10 Yaar*. J^2 *^ in W, • fall • Mi tl •• IW ir-i VICTORY 
COSTS 3 KN JOB 

I Er? 

Cute 

»■ HpM It It HI (fat fa ?W l~ar ami nai • I mmai i i ■ ifaAir* ■■*»» CMjpfcaMMM- tMMA m Mfa MTrAi. | ^^ aAAAMAAMMl frAMa Mil Mmm> far 

MMA ■■III ■ VNh Iter HlllM m «V 'am4 Ma4 r«| I I ■ J t iNtrr !• fr j J *~J J "j '^" _JJ 

^a^ra^as. ^^aaaWi am AM Av A Bh.^ ^Ba^attaTa^A^ra^Bam ^B^V MiMA..<jBaa^BX 1 ^^.^afa^a,^ ^aa# A A MMVAA M ^AMa^MBa^^MMHk a^^b^ £ 1_»A^MAbA MMMA^M^aWPr^P^M V ^M AMA^PA^B^BMPM^MjMF M^M AM w^r ^PH^ 


»♦ II It MMW MM> Hm» r* KATEMAL SHOITACE r A MMl AA ■T. VEftNOi SCALE MUSED. ..<* •1 T*p far 


Ms «•%< MM* Ifast ICMMII • • II •*M» I'amIi A. R A. h 1 i itb* w*M tfa 
*•• MViti " ~7; ■■ ■■■■• •^■-•a^a •■■•■■• i ^^ i»ib»bjbbj n*«VMiv V*w IMM ■■ f^p JAjoMMMAl MAtM* 

tfajt tfa an Mr*r MaMMM t«H MM* «fal •• ,. t «M» Mr AM •fanrMal AaAMMArlaAar I" ** *** •mmmtMMMm. •*•»' ••*• ••*> 

. *^i^ *V J CmAmmjm ***•« • * »»m •* ■" •waw»mmb mmmmmotimp 'aMmtw mi IMMt tfa> aahab4MMmm • maaaM 

• MMTA PMMfc* llHlMI fc»M MaM *•-•* THAMAMAT __ -, . .. -. - ^ V .. -. . - - . r a» „» a>* . K K. !• **•>•, a*. ,,♦ ""WW •» *■»» «»w ^^^^^^_ 7 " J - 

*^ ^^ " — - »^»" w •-»» ■ — - - ffaaAll AMbA MMMV Ml IMr UlMr I awr*ra ^m — ■— ■ »» aw aa ^***aa^n?wv «»• Ml Mas^ IM*> IVM^MmV MaAr* aA* 

^^ ^^ ^^ •••■' ■^■■C AA^ » •■^W ■■ mT^a^w***** ••• f _ ak^a ^a *A A Ja. aa * ^ v . < a* tr ^b^p> ^^a •^•IMMI VMll rlVHHS Wf^^^ MM1B Mjpy 

^ 1 aaT aMBA ^ ^^ ^ _ »*^i^^^ ^^^^ ^»^^ ^^^^^ ^^^^r^ ajaj^Ba a vai la^V "a^^a^^p • r^^F^a a ^ar^a 


farvtfart Mi 


t « llaa AlMMtl*. 
!• MM A faM KECFE BOOKS VM CUHUR VJa)«* MOMaMaJ %K%m WMM W 

•V tlM> VM CMTfar At 

•* V M PA<I J fa iMVr C II II AM iat •f i»» I fa jA M r r«Ai 


Aj 

«iMWal|MI Mftal faaA >t. *Hr* 4 •»» A 
f«MaT IMAI ♦** IAMA»IH*A AC 
A.lM lfa> IUf-1 •»* 0A* ••»«# I 

aaMAm*a %«•* a Ma atv aI«m mm a* 

MMTA Aj IM. r^| 
•MM - Mr OtAMt >H l i tM«l IA# MM 

'Mr r* MjMfa *' • » •*% Ml |.«iM«hi. 

•#)•*• fa M>«4 tfa-M «Mr m-» m ».a» wf r *rl MnAA 
<4-M»%MaV 1m M» AAtair I* 

MMaaja a**«« • AMI "K. • Mi <MfcAf Xr4< 4» 

aVM**A4* I |4 % A»Hl • •«. I 

«M«AaV4 • -^» ' .*« 

. - a 

. , r 

M> v A • "AA Ml I 

»• »♦ i4a 

faaT . • Mam 

M MMMMJ MMt HMM m» ia i MCEOWQ OUT PLACE Sat \}SlJ!^jS BC * MJTIT1, CUVEUML fa II u tATAAVM IMa> lfa| Mi k A M 

M • • IMMAAi A M*<»A*rk 
rmllAMMjig M»*«»AMI M ft+tr mm fa MM MM) IM 

M ■ • A.»A A 
AA I. Ul. • I a* I fa fce.tt HMMfcMJ l< P M> «fa AAAAJ ■Mth IMA* 

• tMTMA. MMB Iff M* fall J C 

mmj At M>:M) 

iAA 4 M*M fa Ufa MAfar «f I 
•Ami )mAjmm> At • 

r«fa AAA* A.l« Mj Ufa AMMll fc AA a « A*-- I ». % • If fa MM "A* «4 MA 

AJM) MATI>< I I . • » aA] A 

IfaA fa Tfa A»l- r Ai*A IM- faa>.4 

M *MA l*MlW»aV MjlMM. AM4 MIlM » 

I .., AA*i A IfarMM 
I MAJ I AAA- M| A# S •»• • »v ..4 MJM> at. MM |» 4 <a AM 

I. MMM « MM »-•• » r I fa I A* «M4rr f% aaj, 

US RESUME DATES. MM fc«aANM Mi •• MA«A MA rW« MfaA fa 4MAMjAjAfa4 M Afai - All IftiMiU* »M MA 

far MfaA •*•' Mpar* 44 AAA* # »..ll «4 kiM - • •» faTAaMAI-4 

• • Ml | HaM| 'Ma>l MM) <|M«t4 .. I I !»• IM | -«aa 

f- • < HarfMi • i •*• » 

•-IA \|pA**l WaA)A !».• »»-»A 

•a I «| - *a4 MMl MM) MMl t %— aa •• n • *•• '• •♦ • I •* A faatWi... I^aamt 

••• * I r AAA I fa MA *•• * • '- , 4 MM*. *«A m, 

MMMl s MMM9 IfcMM m i«^»i fa*M • AA 
fa fclA* 


• i MM 

»♦-*.. I • fa MM> tfa 

I4MM am MM>P M 4 

♦ « 1 1 - . «g 

MA • I I ami r« 

II fMMAfc 

fa AAAAAT #••» Ifcr 

aMm 


• MM- ««A i immm 

IrAMfaA O MAA I 

• a A M MA mj • • 

•4 ««• « I # « • a 

fc'«» I a .A4 IMM •• « I I 

!••# %amb1aa1IIa 

A a • l *4 I T» •• 

« H.«A'I. AA lAa 

a a ' 'A? 

; •» ■» %•• : # • •>•*» ' 

• I ***MV 

I -I Pt'l 

•MlrAA I • A*fa 

fa> » «• Ml IAA 
fa % * ■ ■ • 
•^M orTtH* AMONG THE WOMEN L*U» IMa o*r »*««*« ta* ffciiaii 1 

+mk~4 •*•*« > taMl tar life 

k — > iHHf 'Ims ttatt. mi >w car OBITUARY 


ftaa* * rata tnaaary Am 

rtl M «Majr Mia MM !• M« rH Ml 
II >Mk >•«* 

^^ *■ |^B ■ ••• ^^"•C%* • • •* •""* •*^fc»« ^*B|'^f tfctf MM ^^^^^fe» ^M^M^ a/ ik. 
n. •f ita> 
Iftfi M« >*4 ter II « gta^fc* m^^* f^^MM^avatam Ml k is^^^MMftata^ ^f^haM*jB> A^tafl imaA* VamaVA fata* f F ***^ ^^# *gf Iktl Ml M a 1% •#•« 


•taW •<• «ta> trip •%•» 

•*r# mi tta> cwpMt •# 

• MM aa~aa I «ta> M ta ft »* vita «aa M MM* ta H » *•»•••. MMiaaMJ*! «f tta> 

•w) • nm— mk »r ta • •t-» .«••• ftaw T< 

•t*. - •• ti m ita "tl a4 * tail* ■ •ta* tan •• **»•« 

•a ta •• ••*•*) IUM«»ta 

A tara** lta>- !*>•• » »*>MI Mitt *••*( mi ta * ta*aaW<* i 

Ml IMM) *• Ita) tar««Hi «•>• 
Ml • %•• •* Mta> taMl •• «•*»•! 

itaMnMjfc«*r Ml a |ilta 

Ita Mlta ta a Mi ll m « 
al « Ita a»ra»a»MM> I 
mM» Aiff^ftM I tail M 
v a*«ta ta ■»»•*•*♦« mi mm«m tar a 

«f • '«Mt MUM W«MtaMta> •♦•» Mill II • 
taMT> tMMMJ If M rirrMl T*»a ••• 

mh ■ iHiril ftiapi Itar •%»•*•* cmmm ••• 

MMMfttt • *• a i a*) l »•«■!— M4i»r«l 
• •MM •«•• MMM Ita MM •••I • H AW C •• k 


■ •a« 
TOMMY'S TATTLES J. GHAY 

T» *•• MV Mfft ••«! MJ ita n>a*Ml Ml ita* PMMMMI ••« !*••? *•«* Ita) 

tata- i« rwri •*»«• •«* am».hi taM •*•< aa*MMta •»« It •! •4k Ml • • MJ»ta* 


M-«ta • •»• ita) ItaataMaa* | 

•»• .* ttaMMjlM lta>| ••»• fMM M >* r»rt «* • M -• • • . Ita »# »« • %4 n • •• )H Ita MMJft Itaf Mj M IU taMJ Ml •al >•# 


I »rM «•«• Ita tal •i *»■■■•» 

• •€. MlMMMJ 
tatl M»M 

i «4ta tlarafcta. atfta rwM »*mt >•« 
«mmj mimj ta •!• ita lira** aj * 

■■••ta* MtaMMl ta> tai ta *f • trtal !• i taM ••# tal ita 

•H mim+ ta m<I Mtar »m4 mmmW A«mt.« « ta MtaMt ta «ta 

tata «M in 4 IM taMl mbV» mmI pMi . 
!• Itait ••« ita ««r vmM *•*• ta«« ptai 

ta* fta#. J> n iM >l|M» trmm ita •»■ mmm» italilil. mmmmt • 

• i«'.«*^<»l In MMttaj »K. I«»t MM| *«» % Mw |« . ••«•>• • 

Ita mmd taflv. !♦ mm* ■•«• ita .taM taMN ta i •«* •*••• a •• 
r*« ••«• afi«r 
t •« ita) lr» lli Ml MMMta« ta tMftMn a Jtar tar •«• •»% • •*«• tataia ita I 
MM) ll • • MiM> ItaHrti at ita)l »«*• attar ata) Mjtaa ita MMatai Ml 

>ra •«• l^taMata •*•) PaMal Mmmimmj Hta m um ta«a r*' * *< •' 
1%. aaMi n* aa\ ata) <iatai|i< talMir Ma*ya*»a4 ItaMi mi tar mjm a- ioa a«> B in itaf K** aawa4 tta r^nUi ItwrMaaM 

a»g Ml ataMlM ta •♦ Mar aa»f HJ 4 • • ••a m • i K»ta aW«Ma |imi '»|l !•••>«• IiKMM J Imm ta fc*a ta mm •#• a*. 

• «mi ata att M fatal I mu taal ih«mI. TM)M<ka» M a* ■ ■ .4 • r fattar ia luv 
i« am | I Itar* M* aW^I M taM 
taa»r ta fta« Yarn taar MJ MV iicriK C 


T»# *MM>fM»1T M*l •I a i . ... r. r. aa . aa) i« SUM 

WINNER, MAY CHANGE HANDS Two 
DIRECTORY \+w Tito* *y* j 
*•>! ♦ «» >•» lit «i • ••• to It to tot Mi Ml tto II tl#4 14 toft* if tto rati «*<MM-4MM4HHir*<J f Ito II M T & F. KCTB1 

>■<■» ■. v rtm. 

KBTIIM rAUlT ktotor* toy THEATRES I AfU»'«r A< 

(i n Tl to » R R T i a to ito«A IRITWR HOI »■■»■— trtu* *• l#to all KMTHR HI tt*. CMCUS CLOSES OCT. 27. Ort tf to 
•AL TMMHI WfttiJWl H •• i •« OTTAWA CMIl Ik •to tosto iw M It I«btll4 in 

H»1 DMA liH I r J H [Iter. U.BtoJ-4 1 Iml- 

to» r4M *• It* » H<A 
to A«» A«4».f t| to fM il«»i ♦4> l ltH 

nrm Avamm- ITRRir 

to «Wot~ 

M^ i MM ! II Ito* « 
( Nrtu i « to ll to to Ittuli » R T •*«r M I n« A4J» A N V. ruAt-ir*! AW to J ■ .i T» ▼ 

A«r».. !• Itoffc 
c p*p*m tto 1M Wit* '*« •< «|V+ 


\«. w •• •• tto •• 

Ml ITM IT M Mttr* I* (to 
•••Ato to ito fiiritilw to % toW tto vi Ctty tofi It Ito fltor. Marry M 
T M M A N »r*i to !<•< CMHtl Ti ••Mi \< 


to u 

I'tRrToftA II RAT 
flt»r *to 

At in* O atoi ■ Ptoe 'to . a 

u r • A«« Mh4f •«•• Mw taitori M»4 
. tkw m.mmi ttoltof ftot too '■■■ l 

toJtojto to m*h» r<M» Nr m* ■% ft*. MToW || 
to to JAMf llt> Nl KMTH » Hi miMit k i--. -i t 
!•%• W«to M«i Ito to. 
Mot r«M4> n At-*** *m**W9 toj 

^ii^^k^BtJtR' ii>^m R^R^t^Mtto^P V p R4W)W^ 

totf to»fc I«n«*i4 

rMR «miiiK« at k~*.4 to I 

iHttoj itojt A K«4Wt ^^* *^*^B# ■14*"^R 41© RlH 

•^*A,r -nitor M Lrmrmmmi n~m <i Am i.- im a T» to 

I A MAR* 'TSto J ■*•- 

Mtoto R II «| 

to. to 'mil ■ T ** 'totottotoi flton 
•t* ir«<« to Or4Mto ivt.r ,*m 

•44 Ik to rft»«* atoRi ito>v toto . . i A»4» VAMKTTS CMCAOO OFFICE &an ;f rancfeco ««. aiM LISTS TWELVE FRISCO NOTES. 1« eW%»rM/ B* II •I N»H l«al» Ofjr IB* '••€ M m it* tea — nywi 

i r iiiiii 1 A. T 1 I •• 

■mi If lAtfM ^B#fttaBBa'. • ft A C !»• 
V.fh f • r at m m* ra*a> Mb** fM H r f l 

.Mr waB HALT* • »» it * *, «i k bwmbbmb «aas«r- 

r»M Nt SM» IrtN ft* Ib ilw art rtax al tlMl 
a* wttH ki 

!• Ma* • lc4 ftn VB v^p wtmmwM i«*r. «w »i^ w-*w • Mil tfc* pTHtr * • 0»KB>lBMa .11 a*4 rlMNl «• flMt HI .<* rjj» UMiiiimi-iiuiL bv | Slfai mi a* «m» on IM» VbMBT Ml« •i ub I 

BMt l» Mr>«^ai •» a* ifr«nli tn4 ui \BI N»J f «M a* 
iBAfcfcMB*. m FaHrTaWB 14ft tib miii kbjbj 

ftB) #»*• MMBVttf. * U 
Nil ft B4 fW IBM *•«* B^r It •# #««r« i» *4 iftwl |. ll af'.e B)MM B)BBfl IB Bli MBtftaft, MaBB) HiBjIlf 
pftBf* • •** 


•• <afet • 
U%*9 MM* M4 M .«■>! **• B| \\9 • el 'it* BNb • «*• 


IK«« II EMUSM Oft** COMPANY INEZ RAGAN 

Wkk 41X414* FLAY*** WMfc B PTMty BMINBJ bbj4 b *bmbbAb «T Rbj m Nmmimbj afc* 
NXBtf BjMMfV T*a WaMaVr OM» ■ a eat* »NiIb 

fftrt IBB U BTtB « >»««<MHb BM B B>aft» 
• UN B aa>t*|l> B* I* MBJ ••< 
bmbb) TIbB t*fta «Bft« «•«*» itBBM •! |Bj» M«»< '•• NM At TNK tlM> BBttaf t« «BB af Ilk' • * r Ml K*BBj» AM** tU|*a 
VMMlBtf TV* I 

b) t« aa»i» fair ******* A* «l 

•b*BBBM> M*ll INI fM* 

*-%."» •* IM» BBMBMM I May a***/*) •BByABMaMBt I>B< MB*MftB*) !• M* 

WaMaa* iBji WbMim BaftM t Imb I 

I ft* - _^ : ^^n^^^. ^^m*w w«i 19 CV»»iftf Iff* ftflfliMB^P n^fni 0MWiK9 •BVte^ff^ tfc^W Wff ttMptev4*4 

.^ i^ w I ••^ — ^ ^^^^^^ »^mm bi m. A * AW9*t^^ I i M p# A WtA A •••^ f#* ■•!•• ft f ••»*•- ifi ^* f IMC I bm ••••»^^* • 

^■^^^^^ a _ _ a^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^fcfk^^^,^^ ^B^fc^..^ _^^^. • vvbW m^P a^B^ ^^IBP^ ™ ^B^BP ^W ^^^^Bb Bl ^^^B B^> a ^P^r yVNH BbB^ * ^N^^^Nr B^Ba NJPa aal BB BB » Ba^B^BB 

a^Ba ■ b^a a. m ' m. aaa^. ^ -^WW "■* 

A t •» BMB * ^a^BiaBV«jm flBM^B^BB^B^Ma^B^BB^BY^ 

■ n BB u B wftBa 4^bjbjA Em—b MmbV m Bb<b n iBi iBj pbmMM mjbbv t*M« L#IW1 IIFfOBMU. -» ! ti i Iibj -- ff — r Aa M BM IS TbIbBb Akraw fMBi CtMiMMa. 

% 1MB MMNBB *9 » $ 

•N BJBBAB a J J 

• IB) 
at O i»M)mbV Mb mi.iji M mM«B B»«M mmh *• ""^••" * n * r •■• MBBMfBM. 
MMBB Ml 1MB rMf * f%0 Y* * A ^^ 09mmm ' 
FASHION PARK 
CLOTHIERS 

SAN FRANCISCO'S >♦*• ^mmbA. FbW Mrjp THE DUNGEON j~ i Mbmtt CaialMaa aa4 lr»a» M 

BfMaa#J tMr.r a« I !•»•• a»«a B* 
B»BJll»l WB> fer fM» H- \ M ft 
TtBBf MlN « M M f 
ABBNbT !• IkII* 1MB A B I a4 a. C • %l < r IVmell 
SAN FBANOSCO ^ 
Y BY EDWIN H. FLAGG STUDIOS 
vAiurrrs san fkanciaco ornct Chicago PAffTACCS THEATKE BUIUMNC 
ANNOUNCING 

THE FALL EXHIBIT - Thm Initial 
DESIGNERS FASHION At* t>T*4AA COWNIc MAT*. 

[%. iiNAimi £• mijA Tlr Vi Ti i — A^ OH ANN U A* A 
An* •A~«A»t AA> • *>• pr— i » » ',. ~ ^ - hm J r T\ VTT"? j 

tmmmt Ni*^A* M wiN A* r-tMM>" , e4 Ay o/ WINTER FURS « CfMirr * •» | «i thr Ana fur 
rradafy aMTMitr iW *h\ ««*««*• in nn iVannn, ImaahcnI *#• a-mma 
of nrAAfifuJ n»i»Wv r*iH a realty »-tti«rkV4r | i!»m» i'— mli i aimm* li •> aaVi rKai %<m* iNm NJniNrmf rarl* jmmI « Iammm* roNir ammtiIinm I >k< * ••• <lwtty fjhmr 
v»N*«rd Ni >\V aaMaJ tai f i AMM/thf i«C VfW ATT 

HtNl ihiNMV T4AJ 

*% pNK* Iianm! N< fW will KaH f rrr of i fttargr 

BE ECONOMICAL-BUY NOW 

HiaUaa Sral OH* SlOurt ajaV J» mmtA MajnVmm S*aI « .«•. |nUmn. 

(Ik) s»iMr <oai if Nf 'Nr Art 
•AW* «l Mm» II H 


I MAYOELLE 
SMMITtNOf 
LENOUC BEJtNSTEIN • •» A. f Jhr*fi~< SOPHIE IN VAUDEVILLE. 

• at Tims Tmmj lonHrfly M»S. ant lUft Saw cmm in— in^l na Matina. yjmnH 
ne llrssrrv 1* ' *Maatia HnaJ«*m» Vsi I .mi. t.NTitArrH $4/5 naaaf 
*MI tWwMMl >|NmrH (aK IWInan) M.mJH tb m'^ Urn*. 
i«rvjrtU *50B. avha $*■> 

GROSSMAN & CO. 

Maker, ot FURS mi Qwmlity 

•OITt f* MOMTM «MMM »UH. W 

M N*. fttato StoMt CHICAGO PALACE CDCAM. ■ fM« |At 'Ar 

Ar 4*4 IliiNAA mm ffcaiAMii — -- • I »MM mm lk- •••*- A MMt.f *»• • ««J 

NI *4 ltM> CA)^«A« f»-A--UX ,^ *+*»+% at abibicaM ramAL 

Hi t« • Afrt fS 

M »« «A» .%■*•■«>• •m Ta»-« • 

M<«NM«Nl ««A^r t i. X - A A* PI T*|^-*l « M » N JW 

M*» TAr^^A •#* *A» f<rfW«N« Ar mjSwm- I mm t i« -•*• im <Am» t* • 

• • n» Aft U» M i > i mMI 

{-•r* ^NWAII 1 A NI »•» ••«> »«AN* m* 

f «U- Mi «*»• AN1 A «MA «A*« 

-•»-•» I!VI »Hh <*A«#W Kwg TA |rN^»«triN 

• M«r)««i» tArNHry TA* T«*% j r»% ■•• «*^ • ~ ** • •»!' •••• f*«i». I t m l mm« 

•*. A^i li IT* NA^r«t^4 .^ I^^A r-^A-% ••• •• •-» *••« H% M N w ««4 AM« ■ 


fr 

%I«*«*«AJ 

fr*4n • u.« T * krt m> .A |mm* t •• • •*• • t.<4 «*• <*-4 !-• 

I- 

T ■ V i i«irfi,R|M M *tw^. ^^-.^-^..-. "T ' ""■ .U«M ANN* HA N »««M] Hi tl r.n l«A ••-••» ««m4 % l.r« 

mi AAAAV^MA A»r> Mo*«tr »M - M ^ , " , | , " f " ' ,' ,^1 • • ' • -' •••^« ••»• •«•*• At kNl »A* AamA M •< Jij| .1. 
furs KAimt :: UFT SfNMOLO IAN. 

•Aw»*r» •4 tAr Wmm»* I -• »• 
■t ««^A •• r^ftla •A* AJ( 

• \mim-m •*+ -mm tmr» «M <H* A«*» AA»«p r»H pNBll 

■ AA1II I li # »--«'* «-NJ HMAt « ^AA >^ ANlw A*l N>T #«> 4 • NA< Af 

• » ilAI «Amh AAwrv )jm» «A* kali N »«N) "t>f t II rar*i« *t« HOLLAND FUt CO. ^- J-. J rr?E5 

rmVNA># »1 A AJ taipAB »%•« A gu gmg ^ _ W^ Aw* aa# -W A/^Av^a^^ 

MJ0N » ITIVINI ALn>nX. r"TT *•* K# *7 ** rte «* 1 * # ^ •UN tA» «H J * 

•• Aff««r |AA« i • «4M»te»f »to4 ••• • MA Mat ••*Am»j ••» • 

•A» two ••»• M ♦►» H*NA • 'A-^ • • 4 **4 A)«^A» l*Hitt«V f«#*M »l 

pA»* »A* «Ar|iAi mm lAMair* AN ff»M4*» TA» •«•• 4t*« tmm nmI> i •4 • O^AJA Terrace jl ^jrfL S 
Garden ^- 

rAAANf AN*«ti#«i 


Jnna W«njn#A no* IJNNAJA OanA A« NN nnM ••• Mmm IA**«»4 

|«Af AA*9 »NI *m» m « Mb^Mr*! .«. A «"NAAf Ar««M% TA-« »^««rr« •• 

I \*» A«N>Ar. ikMH J.« I Ar -t-M» Wi 

tl w M» » Urn* mf A»i » — *»* Nb«AA« 

•••r»r«M«* tA%l ww IA» m«« A*f» ■ mfmjm .. As Man !••»«• 

SELF- DEFEASE TO 00. 

\AW 


A •'• f-MAT N)l 
rrrtft an* 

NN • • l^f- 
Ml A Sullivan 
CUSTOM TAIIjORS ,-^— — 

LAAN) BAAJ CA^pfMX HI **»* A-^«NM •« "DJ'TW Jancat • S*« «4V »*«A N A*«NI «a4 • •»•! 

in»i Ai m wnj «a» am •••mi 

'«« •!•»•«• i«» po iN 

h* ?An> ANJ «A tkr mmJBmm ttm , m<m 

i %mm *mM>m 9*4 MAnb Ni^Mf • •• Am i », ^^n MtaNtt 

ANPNlr *4I »A» Air MAT •# «'<«■ k »»4 I •• H I M~ l««r 

VIA MMA -r -T ■ ^^^ ^ j^., W|||| », <-fc# f . • . M«A CM fAr 

ft*** NAmp na UN* PAniH i— i * " M li urj n •■•»•. «• »A* t m «m? »w •*« '"* 

MWAlAa U»~4»- M|tMA WmjAmmj 

r »AAf ni h aa v n a; h. n.,44, f.,^ „^«, ^^ ,.. a ••—i.^ •'••*• 

M>l*m »«4«M 4 f«.«MM «*AAr«N>M»4 % % ^-p,,,, -«t I ,».» JmjTJT^. ' *-* ^^ # # " '* 

•N? 1**1 |- m **4m»9 i Am AAlVBrr* •••••»•» w «• A *njm -*- • .< .. «4 Ms im . ».. .. 

p»r»iM»« • A4NA-4 • -ri4» AmM) N"*N A» NMAA 
* * • MtMM r# Ng.— ■ ■ fc..,, .. «w« mm A m i 

r * %1 ^ VT M •* 4 ,M»«MA AJ*#x«H Ml »44AVn«PI »•» 

AjNj i^., f< || w , ^.41 „, , 
IAA rtM 

• «NA AN»«NNM «» 
• ANM* 1% « MM . PHOTOGRAPHS COPIED ditoi 

I14 4M AAfM 11 *«-»•»»• 4 !>.»•» r 

■J Mir # % 4A • A«r«* M l A» » t« »^T>» 

l*MAj» J«Am««*m» m MAj ««rrMM AAAAf M» « NJ »> n Aaii^l 
i'mmm i «m4 ANA M ««w ..»m» 

tNNfNI ■■ 
AAMfl MJ 'A» < MN«^A TN. MILTON BERGER ,il< . I »l«flc« | ffi liMII I H \ \J > 

x -M» *%»■ «t«M NlH 

KRAMER A LEVY tftint M •» • • « » • • M 1010 HW4 AMOTOOAAAMt ro#J •§» 
•UnXICCT OOU«H.t WtlCAAT AAA«A 

Al CAM Ht#>flOOUCf AAJV AMOTO«AIAI>M VOV AAAVI 

r A IA%AM*f. AAMM«MMMtAM« ANA! ••»-«*• % » « 

i — .»i^— — — ■ . WU t . CHICACO R , . «* • 

i i«*4V«4t>«> i • «« I *.« i 

« l^>« .4 «h. I. 
r T» • n Mi| ■■ OBTAGO THEATWOL SME CO. Inc. A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT 

THE 13th CHAIR" "PETE" SoteroA 

NrM Immt to (Mofiwl TNcMrr. 9A W. RimkAN S« 

( UK AM) | 

IF NOT WHY NOT? B,RTHS » ■ » .•• , • * I^AMANfi *•».- M^MMM> • • ***}*" m * 

tMAANA A) Mk«i.l» «m«*mj»-« \. ** . • AAi 
W AXTH A* !> »ft 
IKF BLOOMS MIDNITK FROIJC 

» » » 


i i flNMNN% f vm 
• ■ 
t « «-««»> f i « r mm NEW YORK COSTUME CO. 

| (AWT I Ml LA*Ct%T COATONtt | ilUA^ 

(fFMIMt.. AJMNurM.fl •€••• .AA AAI«t '•^^^^ 

13? H WABASH AVL CHICAGO Ca^ta I I Ml 

HAZEL RENE 

HAT* - f-O WNS - C'OHTI *KS 

AAA mn am m • BURLESQUE REVIEWS LONDON BELLES. 

• araaaftrv l» v !■» . 


.ft rf tft* i.»ft * Z m jwci nmsQUE MM* alM fta a ip>.. a»l •*•* tkr 
rtMt I Vlt Jm#i apMfttaftl 

•.. ft-a4 m. 

>>•*•** It tftr ft-aaa. 
a|»t4.»a4 MM • Kra.ra fttrta I* nth ?Mr tatrl Mi ft COME BACK TO BURLESQUE! r j ijri aM aft* ft 

mmr IftJIla* »llft 

•t aaa Jitflttntr •t War*. Ml ft* tMr 

tafciaa n» • »»i «i» tilt ftrtf ft tftr Tip 
iftarft tftr art -4a 

■ M i • • •• Ml ih» 
af • •• •- aaa Tfta 
•Mat 4*4 ihi iipm at »ftr | nlaa 
•taaat fferar4 ■ M— MM 

tft-.t tftr taut ft*4 
•;. t i ft ■ftflftftj aa4 •lift • 
>«l mi» tftr pflftvf i tft. .*T »*>•'• »•••« IN ■■■."»* r» Tftr I •■■..«■■ m>mmm »ft» a4< 

tftr ftjxrf Hr» ir iriiftfitH »4 iftr wurt'.. lft.*r ft*** fta»ft-»,aa ta tftr Wa»a, 
«ft». ft «r^r«r tftr ftrra-rfc. 4fta»ft.t **• *4 *•*• •■«»•< ** 'fta tr*aa M •Hftaal atraajM* 
aft* Marftftt aai •Itr fi •..art «a tftr r*al *4 ««Nft)ft Ifttft 

•f rf 
U •« tft. I .art a Hi* Tft- 4a ft>i M frf aaat I 

>la Tft«a|l.*«ia iraaliMc ar-at •# tftaa* Mm 
aaa* | Ikraar4 aWa aril «a*-*aft hi t ■•' 
ftat aft* M a* tl»r<p wMl. r»«a 
Jmh li-*ia iftr nag tag attaMMl 
M-tft r«aa4 aft vftrft NftHM a*4 tall 
*•«■ wftrr .1 

Mt lla>a .»4 ft «r. I) iaatt.4 11 
afta-ai* Iftr .1. . «• - ftuiM mm ftta 

itH'i a*t4 awl ••tir'ic •« 
«iaar If It aaar 4 trrrr ■•«•« » t i 

ftr f«aj tft** ft*-t iHtBrnl af lift -.a 

ft. aa ft*r4 a • «*»«*• •• tt*rrr m mm 
tftr Maar Mr i4* 4a at*. r4al atat 

1 •! ■ fa'U tft.t twiM a ba» 1 1 
fttm fftr«*ftjft aa4 tft-r* la %rf| atarft 
ft* ftr raftt m fta» fa*.* aa a •••»••• 
. .«■■ < u> ftMt ft»- ur )*4ii mk rr ■ .tftlrttr 1 r «»Mi 

I rftr' • ftin« ••• 
4 ra«ft *4 .la* »»l tft tft- • 

ftr «ImI +n •• ftMa tft tftr I wi las %< « l- Ift tft* I 

N 4. .' It 
Mi «m1 Mi ft* 4 r « ftr ftart 4«r >ra«» li 41 »» r4l tftr aftf %\ 

t tftM>Bft( •*• !«••*> Tift 
i«r«r«a at a»a»ft «f tftr 4ftift<i 
• a>ft> a it m> la 
ft. taacMl 
. «fal It W. tftr rw wH i« a rarr 
laavV-t 4 ft«»4 *•***•* ttmi raalftrr 

Ml aftr I n— ■ ftftat ift) t4«< 
«a4 fft«ra M ft* tftri Mfta 4aaV*4 
«M tftr |«ftr ra4 >ajH ■< aaMta all 

•ftr *la«r \ mm III Mm a»«aral tftftra rfirr Ira4ftftj 
Tft*- #4ftrr Mi ift a»rfti 
ftrr« Ift • Ift ftft »«4 Mftat Ift- 

l 4 fM»4 4 ra4 a fat- •« 

•a ••••nt rftaait ft ftft* rMaftftrr mmM tftr 
• »•» • «••• r 4-a 1 iftft •«>•'. 
amft» 4 v-ftMaa. !«■«» aft4 araf. 
, m fan rta«* «•*«• ••> «m*4 
n.. *•• • «»rr«" 
• ftr ft «Ma« 

• *r If tft. f*r-t aact* mmm* 
ttir a Tft* ftaarr ftr* 

. -i\ «# •*• «i a 4aMa# t»»ft 
arfti. ft .ftatftM fti*r iftr P%m- % AI M —* 
vara* **• • ftft rMftft 9ri+r*m tftr fW* «-r%« 
ary ag> ■ tft.- at »l *r* Mat 4**a t •ft »ft* 
Ui f | i \ It MMft 

aali I* • - 
Ift lotrrat tu«t «.r4 S. «. 

MtftftM rft n »<aaB, ••«• ftr- 

«ft af ift.«a IftMMWMfl MM ■*•• 
t tftat ft. tan ftr « ■ w n ■ fturmr tftr ftn «4 «Mr rftr>« 
ftraar Mr.iftrtift aia ftun 1 ift. Iftwia« tftr aaaaaarr ran Ml tft* 
|m< i«ai •• Mini atrrrt mr tftr rr- C>ftftMftftfti ttr* f n w n M" M.«a lft>« 

m| tj «4 *ftr t ft* r»ft -m-+ mmmm aaa rm ••*rrr4 • I * *a 

Ml »•> • m k ftft..ra« • Ni'l il to I • •••ftaaNr**. r> 1 U> >aa* fti4 to iiri*«i - »ia»a»»- J ••»»• • MMfta IftM 

• n4 t"ft4>rfta »>»*• far I ftft»ftft ftft ■> n 11 M rftft 4 MMMl 
►.•a**. MftMa HBl Kl* Mra4 I- 


•afft. r «- ■» 

r»4 « aMftaJ ai .• I «a4 f 
• 1 r«. a rlart 

ftft tftia«. aft art ' 

• -. I ■ «.. 

«ia- 

I a#* 
a»«N ftr 4 nm 

II. a, 
IMS !••> » Ml 4 

ttlM ffim*. • •• arart. 

■ ft.* « ft. ai 

fvtMjM Mft> aft>'fta« tart I. • 1 UNION SQUARE t« ~«».4.. -ft. »ar af tftr ftrr4 ft- 
lUda Ml all aaat Ma«> Int. 'ft* 
ir» ta. »a MM \mrm% «r 

MN§* ' ^MM^P Mfft*4^*ir ^M w *mm^ •* ~ 

••a M* Ift. 4- ft. a art ft* ift.tr aftM4|r 
ia tftr rtr a Hilar Mar aa4 tftr ratft- 
prtrat Mftt M •t.aft tM » ft ift ftV 
raaar4« itiMilaai M«rffW I* tMrrtti 

tr*a»a*f 

tfttii • « amftMftr tat ta MM 

MMM 'ft* mm Ma* MraM M**a > 
>aa) Mar iVajarttl Bart ft t».f Tarr 
• i«fti Tft* a.«fti ftaif m 4i 
«m**4 tat*. Ifttfta mft l TV ftr * la 
• fail MftMt M4 4 i» iw t. «ft<ft 
•Ul Vrtft ataft* tftfttBft. tftr ar»«*4 
a amrtfti 4t«r fti ••» «ft4 ♦•»■ «fttr4 • a* ..*•.? rf th. »i •• »» ft M tritft a Starr tt r ■• ♦• 'ftr r»» 
M»* a aft.ir a IHllr ftaaj 

aft iftr ftaftj aar 

MtMftM 
aa tftr liar M 
tftr ftrat MM) atftftft A4. w tar- 

MMft MM* 

f tftr «»rM ta ift-r t ft ■> • 4rr*r- • af 

Tftkr Avar ai*> ar. • ' • 4 • a «•» MMHftf fttvtr tftr J aaft rMMftft "l 

aarara fta«< *• a ft-aft I Tft* 

M«ftai4 mtm% Mara a tft • ftara* 4t4 aa* 

ftart rMfttft* ■ tftr taaiftniit ■ftl> r ft) ■•-!• Hug 4fttr aft rft. rMftftt ftft tft Iftftt •*•/«•» Tra. a ■ a>«i aa4 —rr>r4j 
,1 aaasal i.a«aa mm ' Mwa%_ Tft» tMt^ft ftj|i» fta»a «*--4 

.4 tftr Aftrkfti ftft— aftarr ». ftMitiftj tH 

. .. a.. . . t, M-. V* rftftft* •4 .r* ftn 

ft-* 4ft H •- r»w ...... arw »a 1 1 

aa4 it •» • - 1»»* » j . \,:: mm 
•»«r • » 

■ 
MftM«*l*4 ft* a«aaMa*t *>( 

a m ■ •••**.» 1 1 a 

M ** x • <l 1 * 1 ni 

•ftMft 

I . VI . 

4*. an »a4 a »tft « ». 
1 .at I 

Tftr a* » 
Mftr - 

\i 

aiat* «Mft. • at 

!*•« ar a»a' 1 * 4aa » I • m.. 
#»■ M • 

" •4ft*m • 
ataa M aV.aa 
I Mftt4 rh 

«■ MINER'S BOWERY tr at'.ftrt- ft* 
Mi 


1 


• a*r>4 ar. 


1.. 


• 


• 


a l 


, ra». »-l » 


• ft* 
Man 


t 
a. . 


4 4 
• 


•ft 
• *•• *>t 1 « t. 11 


» 
• 


it. r . m»r* 


mm»* * » • . . . • • raMM 


iraaa* aa \ 
S» • i 


MM* tMft. at 'ftr Irrftft m 


a ftaft 


. . > .-• p • ..4 4. aaVI *aat r4 . t 

• • aaaaft aa** 

la > I a 

' - • a ' - « ftat 

1 .1 ^mma ROSELAND GIRLS k 
.... » 

Mftft. 

.... a 
tft*- rtaa4ar4 »r» t. T llaa ft 

1 Mat ft-t la t» 

.at at .«raat a4t< < 

a** »••♦♦• 

Hfttti *4 *>l a • m 

iaalr aa4 * M*4*aa aayi la t > *~**4^Ht 

kf 

. k . ■* t r 

. 

\> a 

•at I 

« a Ti.r 1 . « v* . » ta < •«• •*m» a . »^l ■ * 

•«arft laa 1 t ... 

• ar. 
II ft tft*» ra • «■ 

« 

ftftat* aft) a 1 a a4 araa 

ft a . 4 

.11.4 «ara 

r4 it* *ft • 

«4 M * .« a «* ift** ftitf * •*• 

t l 

» • af 

mmmm M* ftaf » %* Nrm.4 lai j • > • ft 

I »r« Ma*' 1 1 * 

• a**4 IH • • r ■< • * a » • ift 4 m— fti 

a • - 'aa».l: .1 lata ta 

a 4*a *ftr tr.< ■arfftai tart tftaar a... at mm a aft ■ 
4 aaa rtia* 
fat • ft*-4 fta I aatl n .ra»«.*l tftat tftr* ar.atrsl 
lartftj rr |... a Mara,, a a. ar a* • ira 4f r ft a n ♦ t » ,.. . I . . .1 r.. I 

a** 4 t*r*a4a>- aaa T 

•a a »• •> 

4MI .l*...n M.M,«t tftr . raar. 4 

• a* rr* 4.»*>,«r*t Utr • 

<• •■ r Ma ft. t * t a a a*** 
■ i<i »• Tft*> a«4§ftft* 

1 

:«a .1 

I to . • a» ft W aft., a . r*4 !»•*• 

4a*>* *r4 ' < • a • 1 aa fft» V »• • i*4 4* '»aii « 

Mi aftaft ■ a> art « 

■Ml a a. ft. •» At tftr • ... I .1 
laa.**i 


I • KIETY 
roc i J* \«» • M'«rM> mmm) M--ct.«l 
M lite N*« tmm* Hmi .Mr i 
*<m | * MaM TTa»M~» < h I — a a*MJ»M 
iHva«" 4ato * Ml tto TM 
H« It >r«ra •■« w ■ 
Mat «M.i atoMr* •( IMa r 

>4 MM lfa«»M. Ni m » 

N !-*••• W1>< | aMf Ma r aa Ma 

Mw4 f-MM ■!— ■ A^k 

•rt. m— at tto H*> IV«a*>r - UaaM* 

IK . •• at 

r%w#i mm* 

If M ■ .• Ikr IdTI 

rHMH ••• IterrtoMM lilt • 
I I Hi i TAKING ADVANTAGE OF CUS SUN. I 

TWHktkttMlMkMC^lMlnMKfVrwtCll) Mt« MMkrtVirv' Ttoj 

•to tort. mvmmI «f MM «a<Mn«i mH . Maat u ay, vHk Mm *r» tafcMjj lto> m 
M)M«M at? «Mr 1*4 it • 
M aam aa 
llM Keata 
aM tto k |» MH. o«M mt Ito KaM> try MM «M 

-alary 
a •• to aa^-aaar* 

II M MM fa M mi MM* 
■J I.) Ilk a* 

ar Mm art MM Iter laiiapiMa) Ml v 

•r at* 

If tto 
wH f) ta aMattl.aaj <*•• %r tMr 

Mt mm +w t»«r M> Am t m.»4 m»MmJ 
Ml MM m »tfc «:«• aM at a%«* l to a 
Mil Ito ••-• THE DEATH OF OLIVE T. OMAl •mm Mm 

•I ArsiM Mr IM 

- • «rA MMM aJ Ja.fc f»M M M*al MMM | 

MMVa n mm m* mrv* » M m l*a*M \ <rH| Maa* 

■ «M te« irM 
irarrl Ml a I 

. MM «hiM I ►*•» la mm 

•ta*r 
mmmmn M tto r mt a a 
•a, Iht- M*H*t «M*r Mf IMUM M MMM a« 

MM ato Mte'Mt.MMi M iMa B«r aaa) tlaa 

Ma* a*« • awi> iMia • • * aaai mimMmj '• \ *r*r*% 
f. . . . • to to - !•» •* % • ■ tl • ••••••I i|MI r*« kiMl ■ MM IM* *. i >f jj, , , r iMarMjdi ta .a>-t»t * 

Mm »aar I , | , «, MM* 

Mr ii MTaMM «k4 IKIa.rt*. K . aMMMt mJ a> mm*! imk M a a. »*«»<. 

M Ito «-Ml TM> MMM 

MUry Mr M M Mm «mm 

•*«« MJjMjaa ia MM MlrMTf *a Ma* a •• «H*< Mil m M Mtot MM MM 
MMM la* AM4 lM -a#*M mi mm I m i M m mmMM m .•- a 
|M> f« M^ •'•»• ••*» MM MM iM IMMr MMMiMJ "M MMMM IMMr 

MMM M IM MMM IMMr MMMMMM MM » a» * !>•• Vte * M»» 

m4 Ml ••• «» • :laj *t»h - «M Ma Ta xm:i | — t-al <m i|»il 

|«m MM M» M.- 1 MUM tM* IMra • M» M#J «»lM-M Mm»*M1 BmM MM 

W >!«•« *MMT mm v» Ml J* • •*•<«* »t»^ I«m>. at 
AMI MM Ma> M M IMa 
HMMMa MM IMMMMI M IM tMai MMMf • ra«i«-a m TaaM 

ite» 

m a 
a a««li Mia>< aa 

mr mt %th wa" 

• M «M J M < •«» M 
Mfj MMMM M 
IM |« . • I M M a M> MMM MMM> It. « • • 
I a. MM 4 '*-» •■ tmmm- «•> n*. v a«M ff mm M»"a^- la a»-'^ra m »<M laMi m niwa alaaarn » *" ' a— ^»f ■■■■■ — •» » •-»»> 

m« r '««a I «m* iMa> • MMMM MM Hmmm MaM m mm> Ma MmmM < ■ Tfc * *>MMi M Mm» Ta*M« im a MMJMJ 

• M^r m » *a «m«>«I m May mjbh if .*»•» . .. •• -#^*U •> -..a n« -•'«•» a) IM <aMiaa«»«ai 
4 aT M ara- a>aa »«4 tMH mi 

t .a !« ' MaMM Mr I •■ «••!..»• at |tr ft aaatVaaMM> * IMmM Ma* 
aatrt 1m ttSMa ajaMi 
Mf IMr afM Ml II * ' • '..••I ..•tlr IM MtMl I' !*•• • *f«M>t M ^> Ma'tM aaas Mai 

MaarM M Mt***** 4 r'MaMBMty MM MMrM. MM M •«M t M «< 
aVal U all afttajta MM MM p «4 MM MMM I H 

Ma4*af atM tMr **.•» 

iimm tMraa MaM* 
»*• h ia-aa» aa wM Ma ite r«Mfe aar mi IM V 
Maratra Mu M Mar lat I t« |K«. 

Mat MM M» Mf Ma* MM MyM 
MMJ "aaa , » MM9 Mas* MMM Mf ttea P*aajMj 
|M«*er Mf TV Mrraaaai naa a rlt 

MM viM Ma fMBMJ atyar MM IMa Ma MM May ta Mil 

■MM Mart 1 v WHO CENSOMS VAUDEVILLE? 

M aMM Ta4r iMa rna<« M > EM MMM 

iMaa M---ra AM M •Ma MM MJ M 
mm> Maay MM MMMMMa Mm iMm Mmn < mi tMiiaaaV a>arM MM 
• ••M IMrM ■■■! ■■ a» aa f M MfMMr MtMia, iM} MM 

mWmWmw mmPMJ VtaHHMMaVVaM # MaMJJty mmmm wmw* m% tftaaV IM '• mmmM>Mb •Vm*WvMJ •aTrffMjV 

Maaa a * Mr a Ma ata> f*ras aa> aa M Mar. ta a 

Mt aa aWra mm4 aM- U * .«>|. MM) M MMMM Ml MM t***f«aa«l Ml Mt 
I ataaMS »at*Mr IMM iiMilHW MM ta • Ml M ta 
•IkMic IMmji M) Ma -It laa M M IMa MMMM 
I) a>lrM< Ml 

il» at«r4 IMMl IM- % mt9 aMMM 
M m mtmmm aMMa**rr M- •»!» MaMaaMi 
•a tt Ming it..., la at MMMMM aaal g .• • BOLSHEVISM AND THE STAGE f Ma »vai. MMa i Mi a\ It '< r. < Mr M IMa IMr-a«i \ ««••>% aMaT 

I'atM* a>'i*a IMr 

MM » !• M ftaMM M a* * •**f J MM« .. aaaa «aM a »-a> MM M««aM Mil «Mm4 Mrwfjrtlt MifM MMaMa-vtMi M I 

l . I • i a ... inM w'**«a» l: '• H 

aaaa«MM7i • mmmmTm •»•• mMMM m a MmmM •» mm M Ma mm 

I Ma MMM** 4 - tk T** • .*•••» »« MMaMayM* «at MM IMa aMMMM 

TMr a>arti aa MaM' •"* tori ta iMaMi 


It a • « Mj 


MmJ »• at T*a rm^m^m.m toaa .« I tatar*.* 

I • • vi- rt . I m*M Mara a 

rat*!-r MMJ - ••M^iMtf MraVara- 

I Mrtata i - aaM Mail M»a 

fMMarrall naa4 ' ■» » II* w«Maa>« a 
IM I'aaajMiaM *Maa t**« t an lar> JaMa 
MMiMMay mmT m«»-- Mr la. a a 

•Mr • 14 ta-m 

f-tfaMt. Ml *M • 

>- MMaM i» at. • 
•irmnw tor a iai In i aMMM 
Mat tor TraaaiaAamtMr 

Mi ArtMar Mp i ' m> • a 

yarra Maa Ma* a Maatt.v !•»«. I -taMaraa 
to CM* mm* •*)*>. aanaVI 

Am/ It a l i ana m aa a 

IIMM M»4MI M«t». MM'M atM IteaM • 

aa M M rartaMIri »» iM najm ta I 

•r aaM a • • Mr MtatoMy Mi M tor a 

IMMta «. ■ MiriiiMt taa M aaM mMm** aM at a aa—* tM. 

ato Mr iMa | aaliaM'aaj mtm mmmm m-*mw»4 • a ',"" 

* bV MM MMCaTa MM* ara ••a»«t>4 ••- >•■ »•« aa M 

a MaMajM Itot- aaf M •»••' t» iM M> *m.- *a-ta 
at aa iM* •DM aa IMa I'M _ 

**• I —p li IMM ayjg MMMB m^rn, %mmW ^ij 4^*,,+, \ m lyjraM **.«r 
.r*ar« tMa a*4 MHaaan aaM yaat mm M paajM faavjaa; aa a 
•MMM MMM MM MMjl Mart aa «aM MMM M M'aMM«». a aa>a> • aia* m 
•MM IM . Mtarta tM. aatttaa MB Mtoa M MMatM tM t Ma MM to IM1 
a.N mwmmmw M M ito a mtw mmt tlaa 1 1 Mi I 1 

•»•' »ka taja MaMto » aa "l 
aap Mra MMM MMa« mt mm 

a amp t% . . -. TM* -aMMM' aMMM I .J- •! T a J^ J" J!T^1^L^^ ** '* *— - •» 

aMMM*. Mto. aa.-to- to • . MMM l - ttoM M- - Mai- MMMJ 1 .. aT^- l!a 5 ' ' * to*MMt» im .Mr MMMj r«M a • 

MMM*Maj M M-t r. , • MHttM aMa*. JJJ r - H,N * •»» "•••*»«■ » 

" ' ' " m ** * ' .Tm f" ****** *" "**** r y* 

M I . -%4 MtW- r Ma a* I "* latraj «a> . a »r # 

IMa M"aa It MM MM** a '* aajf »a . M.MaJ»«»»l 


A a V M «*M«lMaiaa 

•at m ^2 ^ r o 

M fto*Mr>« 

, . ■ •.a 
Mil M tMr 

1 IMM «MI a>- -ar aar 

M a «fct a*** »*| 

)« t»Mi ... . • , — » ■ M MMM 
a •• ki> t. . 


I .a 


MM I K.aM 

aMMMMl M. M rMMMMVaMM 
I tto tata' 

« •• # 

aaw I « IM* M»»«i ■- a aata 

aS 1 1 l . ta \ 

aa> ••* tto aM. a .la •!.•« 

• ft 
••Maa* • .a 

m Tto MM 

Mf Ma a> M*»aa 

•a- M 

MM4 aa> 

MaTMl V^aMa MMJ MMMaTafATj 

•a •»*.»#•» «••' IMr mm 9 I*mIM i «taa» IMa 
•t M M aa, Maajaa M»M to. 

- . • • • • .. 'a Mat t, at > aM aM4 •r* rn-m m •to ta«Ma 
* MIM» aa Maa Mr. aj |»>aatat. 4 

Maaaaa M" 


f-- |. . ♦.,. ^ . . toa 1 M Mai atral aa a 
aatt . .... , |iMI 

I -Mat A CM la. Mat MMMM Va*aj»a# 

bmMm mj>* *mm ' 

»• ta) I 'at % fV M 
a»..i. «*toarw-« C| |«> 
tol a • MB MM Mai NaMj 

aaaa» M*im4 afar taia>M lit 

• "•« ny^rta Mt to MM 

M"raM M«aa« «tl*aa> Ma at 

MM) Ml atoMai 
MM a. >a Mt MiaMia at IMM MmM NEW RAILROAD FARES BLAMED 
FOR LEGITS BAD CONGESTION SHUKKTSK 

the nan 

VwMlO'tfNl TKXETAGBKI5 a* Bad *» After Ac ton* Strike Lart »»r , tw »%•»- . ■ -w GEO. M. COHAN LEASES HUDSON 
TO HOUSE "MEANEST NAN" u*; u 

nope Open 


Mte*"« \ NT 

In w ah* tw •*«* * *•*•♦ 
iaa) M — »M IX mi <-u* «4? 

l«ri4JIMtoT •• .»- ftor «*% «f ikr 


t*4» at A>i.a»>M a* »t *».« ill.- 

• .• . h0 »• t«r« 

•*tea*»4 fc«*««akM4to lit 

to. to • aM tef 

• re X K 

i *te* *toa A H to . 

♦a • . «- «rt «4 mm *mm teaMA* mt HOrMMStCAL HAYS i: 
QWTTWC MtOADWA • •« a.* • ♦*? aHir »M. f# 

•MM *4 iW ifttlt Urn" May Ga to • Biff 


• »it!tr Patter" Soccretel 
Cave G»r at UnfMrc . RICH ADVERTISES "HO 
AGDKY BUY PROFTR" 
try Pimmf A *•>« •!•*.• t*** 
Ihm^ • »*> aa>a*« •♦ *mM •»» *M 
» • .4i*«* T •- n « - 
MM* a*4 IMa •••••4 r> 

r awl #•« 

te« . 4 ft *M) »lto »Hit •*!• 

I ?*»•• tof »a .a. ^I M* i l -toM »«i *M 

MM II te4 **4t Ilto *AtotA »• 

a MMIM tetter t**mm *m» M**i I ■»**•.»* 
••••*••■ . • «•> tfcr I 
•#)•»> * '*»•* a c.r +M M AMtetear »4 •• - Nis Sjpw. it j Rim 

Maxtto Mj 

r«lto Ite ■ teti«wt1 lOir ttor 
t to» tfta *teVct Mtetet MM tteto- 
*»••*.» M »* « ■ ■ «, Miy cmtra 

*TM«fe tw •»*» to? 
•f ttrlto t« m% m pi ■!>■ 
«•>«• •*• rn tte*»teT ttotoMJ 
««r»«fct to>« «An 

rdi«r« MxR |M t»m WlttolM) IB I 
iM |MM4»te M IM MJi Mi' I ■ #1* 
• tef*4 a* a. Ml ttete •** *MM. 

•W a r>« -to— ru»*4 •• titSMj 

■MM te~te M4 M t- A 9 

«M4t «r* itoat 
■WJ Ulllll MM M ~g ftoaMirr to 
rto*4 ••*> MM** Ta»Wr 

• I MM* • a~( tHaa t|* feteM- -^ _ I «**>»• • * •> rr.«M •*%• w*n "Mr*- . k. « «# w m*mM1 •■** altoxir tfcr 

m m^. ^ mm^m mm ^m m ?~t ^LT SmZ^m- - •— ^»^ t^ TT ^ t^Ti^ / T***' "t 

> n v ^^ «... »fto 5T5l«5i ^ ^ -• •* ^t^^i^tt^JTiF 

♦ " »•-; ^^«., McBR.OE SALES lOHUS. 

• • «4 i « •»*»*«»•• ti«». *• I 't*W Ml *»*«•€••> «*«lto* •••■•I ■■•■■r •*••/• ■"• | i|lil •• CAUTOH AHHOUHCES 
fLAYFOI EDITH DAY 

fc.« H« «MrW* Mwar in 
■arttotenat't i* • •» % »'«•*' • • • . ■ • • 4 . •MVt Mm. «• •i i*H I at*. K. «*Mt •• ■i 
GREAT lUUSIOM.'* A ». A.--. 4 Ml rrOai^l MM* ft! 

I to- rv4*WM ♦• !»!• totto. 
HMM. to -. I tot • 

i f 4lMMtoM 

*^tVr 
I M»M M ■» ffMjlM • Tto. 

- m i •!••« 

. ^ «ft •! ♦- at '. i mmw 

■ * . .Mt 

itinf SUNDAYS. 

. . » 
MM M TWHEY'S COHOTTEE 
1 — CTXLEAOI M tsrtteti MMl •- T i 

Ml Mj Mj» «|« m m M 4«» 4 »H* '* 
r W. %MM* »tt»« fl*MM • -r « . .1 

' M ««•< •*• • -^ MM" ■ . 
Mi • CM*Mt«X*l MMJT »4 •• to MMl 
I . - M» ' - * 

! »■ M li M> 4 A M 
(*irr«.(*«l M tMJ MJ MMH i • % i •4 
\4 M M M- 

M) tMB«M 
MtoM t-» M 
• te» iMtoi I »' "* |ft# I* .. . MJMMJ l>to ••*. 


TW 

• i 

•4 I % *i »*4toM M 

M> r* • »4Ml 

MJ **•• •BW ) f***' *4 **» 
MMl tl**l tto» a> Ma . .JtoMT Tm. •.•*» M^MMtl" ^ i^' * ^» ' '•• 

•#>• Tito* |»ti •**• •>•*'» i " '• ** 

Ml «Mr HJII Tl^-v NfcMjVJ ' M • - « ••*• ' 

(M. m* Mte 4 tin* !•-• 

I M> M.M Mt« «M rMf 1 fMMH '• *»Vr 

• «a>to * * ' '*•■ *•—• •• 

'•••^ • «te4 4to«« PJ 

M HM * ! 4TmT^mm^mw mwJI ncsetT show postponed * IM »*- 
r t\atiM) toi 4 »• * »M*Mi » •♦•♦• M». Hm 

•to to-AH 


• I •« MM4 . ^ #4 • * ••• ^"* *• **-■■*• •» .M» #4 

rmtmfmmmi mmu • » *•»...• 

\ » ..•],•■ 

• MM ..«• M • . • • ' 

MH > m i ... MAJM «tor.to» ' 

L.r in i - i m« M.M • I ••! NURSING INCHANAPOLtS. M «>to •«»MJ« V*to IM) 

-. . i . . t»r* 

««4 I a| f • • tto f rat rtor m w 
~4 9m ' r I to? M •■ MMAt Mm lto> Mato »Hi' a. • 
ttor Mtoto* pillMlHI «4 I •«- 
Vm*mj MJtoteMa. *• law »• »M ptoMto | ^ 
.•^ — » 1.4 to* iMftto «»*m4 

l.teal «4 a MMMMlL- 

» . A ft . 4 T . 
4 la> MM* I r a "jr.-. «• M mi 

m !'••» 

• A* 'Ma i**r*aA) M*t 

a . | • *4 

■ cbmI MM MMl. ■ ■ • • l#J 
• *a»aMMlMi •'•«M»to>4 to»aMp 
M a «,.»a « I •- ••» •••• 

• m« f*«4 "' *' 

•to* mi prMMJ 'MM 

■ A *«-. vO« I *«4I t. t* toto 

a*i .AW •'«•**••• vA«« Maai ata4 
».• •• 4|»<4 
■ 

> M» toaM a*a4 
MAMMlH iMMMtotot 
» i. a »•*•< a4 *■> • 
to-r .|m !«. AtoM«» 

Mm , • MTto a 

tto Imaw.^iI A,'t H ..M MM4M 
M MM I ••*• *• ••* M 

to> apt i*J »a MM 4b**t% •• I ■ •KlUCMLE suns • •M fMi* • a 
Ml N t . .1 • KMMJ T a.l ^ 

•• •- PEARL RE6AY ON ROOF. •. » - • A** 

H Uto ■** 

' ton toto» ••> 
M*9-< * M Mto W aMl 

lA#ll .» | A Ml tMa . 

MJMM |altof f»l.M» »»a. , M«»ll 

.1*. *•* MtMMfMjMra tto » » * to* MTA> 

r ito> M>. • ■ 

> -•# At 

TK« • ••a.-aax.:' l/srar tote* • an'ilAf a> .rr la> r • t 
T*«> MMttt a* IteMaa • ate). 

lte» tot* ^ •4 tl ■• • i P imm 
A. •M« Mi 
t*tM • t . I « » 

1 raM » 

• » • 

to 

a M/4, 
U r ' • a 

I I AVtof pte v 

M 

Ma a .• A lat to .. 

to A»4 WAV*!!** M 

. p *.♦•» M ,1 |««te » r MJ M t*M MJ 
ia| |M*Air* >al* toM tto RMtoMJMMJM A M T 

-SCANOAL $• RECEIPTS •f M»-* • t» 

p . Ate4 • I iM A ■ MjiHaaM *Jla« tea to 11 M . 

|A«.at •-..». I ^ I UK f ALHl E AT II 

i 

••te* . • r |4W MJ I I . t. • . • .-tea * 

M • • «• • to,* a 4 

»••'.»»»• I • 

i M 


%m Cmm—Aw m .. «a4 IteAt i 
Wtekfj A»4ii mr to N IHI LEO MATrtLLi 01 ■MTTTAL 

M • I .A* 

•a* *miit«l AAara 
ttete. i • I *»• |(.r a..to«to « 


• I 


tot IM ft *Bi ml M*M I | f 

a >>4 ia • a «aa l> 

a . * a- • lrf * »tote ... I .... |MM • M«M M*M Ml A C 

t P*| aftjft.ftl I ft 

i « t «a«ato .*» a> aI «to 
.1. A' ♦r. ~ . ftH 

aM .. . • . ..4 lAktoJ NO TO ALt.TPJAl.lA 

to arrft. to*- a«MJM| 

H WpMjM A f<tetoa* la. | 
to . . ^tete • I . 1| te* I.. A 
• M • **4 • f Ilto ■»•• , . at Cart. M 

MJm Aa~( aJM «tote4 Ia 
A »•••'. tea: a rnM»liMI Mat 4 • 
Jw.. Mfttea AteftAt.t^ t.afti 

»Tf AiM «PteatA priM I 4)P*M 
«*lto>rtoA 1. Ha|M> laaf f.fteftri 
MMtf. iMteMjl 4)Mto«4 MrffteMl .•aft 
AftM % a •«*•? \ . u I Tl^ ••••» 
M» tto fatoto ' Ia «.«• M ♦• tftto m • i TM> l«*teT «4 TtoAtert 
PfcteMrt to4A#. »AA a •% mm toteH 
»•»! •»♦» . IKa KlMtfk \. a Vat* 
■ Mate It 4Al |t»AA. .raaa. MPMPH IM> 
> *pto«Ml M tW to>- 

iturtr* tto'. »»•• '.««*» 

• at ♦.!»*• \\ +*t 
Mtp M te. I«*.i t .. ft 4* ' «*•* 

fWatotel IKriiMiM ttea M*te*MM««to*»t 

r « *M«Al>te tA) tea* « * M C 4a teft" AjftV 

I r ■ «J « A « AA a f •A« !•• tto. »4| a4 I tea teteteJfJMfc 

I •^te .to*) Aateft A III I J M^Atteftf teff a J4.ato |»M. Na.teai If. LEGITIMATE 

TESTS CUTO EQUITY MEMBERS BITTERLY RESENT 

DRIVE FOR FIDELITY RECRUITING Ahm «•» » ■ is 1MI WW, TV.* Say. AcbmI m 
k bMikfto 3aMa%s*MMj rla%T | MJtp > vMP Ms tlOAMf AT KEflTV rfWt W st Uaa Lrvtr las u mi a ' 


tksi st ,if. 


HeNAiWNTOII I* Mbb|A I A ■9jS*> M MtMTlMl 

a*T »«»r»l -rUmmm' k» ••*» A I Mi til 

ft/ Ims trmii •• •*cv ikst tka> -k*j 

tkar* M s ff+ssaM* ••* 

asassi IW tk- 

TMa r.-* a«xi Sk» a* ll 

tka- a**** a* s*~ Ml WM|M MSB) II 

% » % m« vw 4V«4t« ft* js*» sua ■Ml • •» p •*• .a* tit '•#•» tka a*l *a*4 kaa • •#• Alet « 
• ilk Mm MM>lbH »* »MM A • • •♦ l« sb*- ♦ «r«« ikr RETORT OUT OF TOWN 

AS IAD «• sk»r ki »%a 
M ■*»*■• m> *mj» a* Mm M* • «•!•*•* a**^** Saar 

«*s fast*** Ms* tk~ Cvtn Baf Cft*t Fallal 1 •■ » at -t*a*j I* tk» 
rw Mr • •*»«» 
tk»»w ?*•# ka .' ••< ttti »> • !• a r. a 

aVr*» as £~ fWIIK AlUT omubi Miiui*i* i-^.w •**-•■ *•**• "V^ 1 '** £ ■yrr^i j >i srw rjjr ■ ' ysr .ivi!, SS£?*jSi^Sf£ 

■m * ^_ & • ^^^_ ^^ _ - _ . . a . ft. ^^^^ ^^ a^m^ .^^^^^^—^^ ^h^^ _^_^^^^ft. ft__^ a «> ft ^^^ ^ _ A ^^ ^* ^_ ^j ~ ft^^ r» Mb P* • M # Ba as9 a SS S* SBbjb^ MiH^P 

i —> ^ »_ b^«m ■*•«■• • t'fta^|. A^fi |^^ _ — - - >.,_ . ftA^ft* MMBkmv kft^ai- i^^ki * bbMM In maw^bbbbbb^bi te m^bt VMBm IjAn MMl >|jf1 a **asa • • »•••• •• » i •*ar r 

«^»^ ^^_j ^ _ ■l^»»^ft«» Bf ^^ ™^»^^ • «— ^ Aft*am at^ftB^Baa>a> • ■*■ ftftftk.ft> ■ ^^^ftA^^ftax BBaBavfe I MBBBk ^WMA B^ftft V tM IbB 1^1 *^""^r* ^* •M^^^^B^^^^ k^kjSHk> 

^^ a ftSftft ^ ' a>* % ^ • 41 H|B VfMtt ftAMtfBttfl|B 

^ft^^^^^ . j^ ^^—^ft^-^-^—^-^— ft^ft, ftft^ J-— ^ _ ^m+^^^ 1^^ ftB^^v #^^^^^^ to* I ^^ ••a^^h aAjftftJ Wm*ImA(C^ Mfc ' *r4 I - ■ ^^^W " ^ • ^VW^^H^^V 

VMftftftfl . ^_ i ^^_ _ „ . _ ,ft^ ft^» ^^^^^» ft^ ft^^ftk I ^ftfl^ft^^ fffttftfttt #fttf^^^^ftft^ftf ftft^A ftf ft^^ft Aft^^^tf ^^^'^w ^^^^^^^^^"^^ ^v W W % ^W^V^B) * V91S 

_ _^ . » ttfc« a^B^t-ftfta^ _ _gg_^ftft _« tks ^^AfliA TIm ll«m ■^^B ^h^^^b^m WlvW 8B * 

^^^^ ^^^ ^^^w ^^ V* »• ™ ••^••■■1 ^S%» ••)• M JHBB^Bm^ ^fc^B^k^k ^4^>S .wti»i ^M^AbP mat| f ^ . ^ kSBB) BfB«BB#B kB7 BJBSBB) SB* IkBWB) S 

^ ^ ^ ^ ^ BB)I»BB I A •* ^ S^^aBm* ™ •*^B) IBf ^^B« ^t^f^p-"w^ ^^^S ^^b^ ft^.ftj » s^^^^^^^B^ ^^ fl^^B f«MI ikk Ifl Htf *Bl IM-S 

■ bjb • vskStki kBt » *ktBl I Mkl 

I* M Is «k« sn«rk> s»»w»wi t « 

Is r«B.««>*«l iBBBt Mr 

rBJS •»••• k# BS)<M^S*4 AC 
b*s m4 Ms> M'»A»-t bbmI 
•r HsH syssjsl sf sksk 
I B>SB S SB BSk>> !••••• 

W ■fHrskj xwihi •• Mb 

IbV BS BW^BBBBBT^P^^^BJ BVBW * ** •"• * • *• 

rr«»jB »kr«> | «« M •■•-»•. mmt4 

^BBkBfBB ) • * •' • M»* 

BBS IB) W Hi 

I-BBJ Ht—BB S4 I 
.1 I BARRTKORn T sT 

A» LEKI'S. TOO * «BB |a»«-«jB) WNITTKi MAT bHIC 

Ms sf rkSkB 9**r* SB) k u •BWSBS kl 

IMS St Ik* MBBtkMI 41 LINCOLN PUT FOU W€ST. 

I "B»SS si ik i.. 0BT1 OITICl AT CUIl IT 

Tk#**«Sk %• MS Si r>lBS*lBBBl BTMS) 
J J BkBitBVil MjSVBBl I BBS rsS 

I* is* CkMkM)| •'• ' »••• 

*• IW . *Ar# ko MM •MB***) 1Kb* 
f.-rr Ik MkBjk* • •••■^ ik* 

t-t><«i>H i «jm a*? Mai • . 

MSB* k* i««S S*« •• •»• •* »B S***> !• SSBH 

kjv OS ' *<«S rr«»»»s »k#r 

Ml J01YIA MOWlAIi BACK 

jMBrtMB) •]" . 4 IMI. Sll 

TbbX Bill ABMAD 


s* «l BB l l fl l ktBM BS 
AU..BBM I.I SSI BM BBBB SBJ| kWBM* 

sAb* sAbi«-4 ' » ss ksurli «s t%mm " 
It bb bmbbWsSsbbI ks m n» kv A 

• ••SbmtsIbmm MAmbMJ » »■>■< f-r iksf 

Mr BBSS* HMb- I MMMM 

J * MM1 .-. t%kYMss»' kir SS) f«M t< iM-ni S»4r«Bl fas Ikw 4^< KKLMI FUbTUS ubc 4 M • las> Tb)W» W 

- mm Ms v '•• 

AbbS) .».. «pf *T%ir lk)«A • •• - • » • 

• •»• IB • | l.(S*>a •»• |>mA^m ««n4 

• r«-\ IB) f. . I BB) 

II. 


si iks Iks i ••• - • * • •B SMB SI I^MTB) i -B? SB n nw toik 

i I »••»• i •"** %l ' ••»••« • stsassi 

I M M Ml af lk» tlaA) |.| .... 

m . BfBli- 'wa IM M IkS MSSJ ASbM< 

M»a ks Mil "•> '• ar •» IM MjaSaAsi S*aJ la w»-4 Haaaa a>« p*« tkv « as spa> .Ma) « 

- .. B« » • 
aUTn atw 

\ . . . • 

aa-M M mtm m ssM » •%»••»• m 
■ Tss>- Uiifr imsss larsr »m Ik* Mmb Sa> saafl l*'k^4 iI*bbb vMk % • ■■ i bbi bi b— j » • »• t^m 

• 4 ai as fa i-b, k mbbb-m* SaS f.«as Ksaakks • aV»k»#kMj w |»a a- kV%s* «aaB *W«aV«f-k sas 

M LEGITIMATE 
WEEDING OUT WEAK SKIERS 
DOZEN NEW SHOWS BY OCT. 1 SHOWS IN N. Y. AND COMMENT 
•ar lM«*a*a aMMtoaa Mr It* >•» m i ■>■■ a* ntr* at Ito* II IM Cuff's i Ml %, rw T«r« '.♦>* 

wtfll "A ? af •< 

MM — ■ ■itof !• iter to 

to* alitor, ttoat *r» toll* 

•to* tttrwiiMM tpiaiay laa 

itor* •*«• a toto* af atoatot to m mmmmt I"b.»mmmmm ■*# ^fcl»rfc * **** lfc»f# • •-» A N| •■ 4V«*>«a* tt+ 

to*^»^ka» **- * ■— * tok **■ — ^ fta m%* m ^4 * I ^^^* ^^ ^"mmm P^M* "■Ww^* »* * 

'tLiIi'taIn ill JiMr Maa~, [ tmma L *** ^^l^JZ. tm ,fc * hmmm 
i mv m ••**• U a*a»~4 to pa *••••• ,fc * •***•#••• •* ■»• PAarr • a*r- 

fto* Lartr POM* •*• Aat* to* •*»• I"*** 1 *' ;'***** Tfc# , ^ r? *T' N * ** 

M twl «*Mr* a* a atoM. a I Tto» iton lr»«*4 *#• U»*Pj Mm 
aaP ttor** a. to AMrvitoM • .*••"*•*•* t' irtotoai a i., »•«.«** Itoaf 
*L tMl ttlfMl" iMfM Ito* l^*** * •***■** *•»'•» MVananr 

toi TV. »^» ••"* ll^r-i -fto* lu4 Maa' 

• Ito* n» >to» I*. >km 

Af r«M** m P*f*l. "lMto !!•*»».• 
>AtM A anaPa" totoato ' »«m« i Pr a aAato «f IWT Itfa rt 
>t»4 »»ll 
•f Pi HrrMu4 • 
< ^ ' Hi Ca Mia tot tiriMt L**« 
wi • -• *rriv«| few*. The to**tM- 
Ma* •€ 'tor raw** «m toiajii m 
toto, at H a t to* •> WiitoMM 

••>Ma •tfi|«iatofito Ito** I'Mli toar* »*,«*. T. ttor 
It" L Ttoratt., «j«M4 «** catoa 
A ill i a** *-•* Mil '~4 to* np urtor* :a 
• »»»• Ami 
■**•■ aa a gtrl < inrw Wtoto aa- 
■MtiMl tot aa* ■ ■« g I la Marry tor K»pM *> to** Majam r* • !!••»> •^••a • «MlMt |"S> %JQ04 

Ba«* ' M a M i^t, | U»tto> Mw «to iaj Ups v«m irt|— w iai 

TNkM to. ••blm>». raMly ito 

Maai MMt TImmj <*to«to»t 
€Ja ito* . v^ r»i« Nat a»r« 14 al- 

a jiaarai m> l«r ito* Witon- 

9 Mataw* lirtora alaaf 

tw «ara af I Mlija, Or«a-«- 
tra aaaia a«r« ••*«« •.< a M»a 
rNa»l. <HU»« 

I - r 
•I tfU . ,», |.. r I 

NiaAa ifntf ito««a« 
irtortow) t-Mlr w tto» 
«Mi|iMli T»^ lN»w»air Hm 

• )m<i < Tto» c^toattoi to toaaf • 
■jP— > l^»«to MM X.w Y ■■■■■■•Ii V.Maaa Paltoam 
ra-to %uu#* «M wai ii « p. |AtfJ 
I itoftiMf r*«4 fta««jto MM lira a<r«r< i. . 1 . «• tota^i tl «M aal ft tot UnaikH «4M tv^at 
I la>«4 I* Msarto fltAto to.« ttor rtotra MatMM* Iwk 
to* Pa> aMl itor MpjM Mtora 
ito»i 4a v al a liAay w-ato 
MiMaj tto* Hfl M paa frMto 
Ito* rvfrnto* latoaMja «€ ar*a«4 I 

af ttoa Lama.* Hiatal* <*«ii 
vp* • mmmS a*> a* »« ii aa • I* *•* a mmi 

* tojMMa* •••►• •• ki 
fM*ra af ttor a*to 

to*«a at tto» to*« aV a»4 
•f»*ri»* «;•••.♦! »t lii laa 
-t-Mia MtM Ctoar.lv. 4 IktoMM « 
» Aa a* i 

Itoi* atti «• i^a » 
ttot ■•••••m! «•••■ •*• avoa toaaato 

to » ' ' Mr Mjatoto>«f totoMJ 

• M •• • *»a*^to W>M mi % 

MtM Ik toi to Hat mmvI 

• MmJ par 
to* *«ir*'*i 

Mar latf to*f r rttiaa aa« 

M imj»H Ma Ma* a «*•• • 

a Pa* »-•■ . i ,ti SEVERAL 1 OKAGO 

aTmc ota 120,000 Starts Off Fal 
U* Mm. «*a^«9» av*>* 
Maaia atojnra «*t *mk ir ito» p M *l n *•»«•*« i*. 

fMMa Aaton^n. tmmmmd am 

fUlMTfl -II.MT •• Ito* 

«•!»*« • fTI M fit* a a*" PM*- 

rrira afw.Ml 
ttor kMMM 

MMa 
MtotoMftto* far •»> • toll ito* totoja f>a. 
LEGITIMATE HITCHYJCOO I 

I • • • • 


KaaT M la faiif. aaaa 
fatal aaai taw tart taat II la r t Z 


■ JIM JAM JEMS. 

d c mam. »va a anl il !• a- 
a* at*. to* 
taara ■ 
feltiaaa 
at M If Kr ll 


Naa? T, • t if -M .1 l« U va> Aftar ■ •< af »H* «»«>«#« 
a** J«« .a* 

wtrl la a MaaT at »♦• a ti '•£ 53ST J t .J?~Z2*J? m JSr MAID TO LOVE. P?S - JU •-£*••* * 

^ ^a* a%a9 ^^ ^^^W ^Pa IWan v^^^Bal^avva^aV^B^^F ▼w^a^a^r^ nnn^MnW^hAn^^ flf A a^^^^fl^Hftf^ t # ^FWaft ^HHB 

^^^ "~ w A ^ ^^^^a—.^— ^ ^ _ I ^^^^ ^. ^ ^^^^^k ^^k^k^^A A^m m aW« SHaaaVa^a aVBav a^aj ^aT^^ Va^aar a^a^pw 

. aaal a>*«a*Bl i« i*»r*4i aaal fern. Taa» ar taat m a> ai«aaat«ty <<a i aai< t« t , j*TTm i bwji *aa aaaSTll It W- 

aaa tat* •» ••» •€ ta» Har«a ta n i a atoaaaar aaa lajaa lajay TW aaa? aaa*ar » mi tmmmm aa aaajpaai aaaa II aaaaaa aaa Jowa aaal aai alia 4* •aaar. aa K. afraaa. aai ta» raai 
l| M 4 tl* iaiaiaa Mlaa 
aai ayit af tW 
• wfc aar ir aa »a aa ••» aa i< la taat H N aa a 


gmmmmmm* aartal aaaa***** < itTS53tS?aaa3K ^^aT^^ ff ~ r»Z WELCOME STTUUJGE* jaa ^T,^ ^ 

^^ a^^« ^tm^m a^^ ^^ ^m a r^^w^M b^^ i ^aiial tf^ra m aa a, aaa t* mm waa | ..^^X. ^» a>A imKm^Sm ! ^a*^a^n* aaa taa aajraata aaM a-*a « !■. Tk* aaa) b**^ a** T»«**a*» •'**TT** f*rr» | 


M IVaj paaa ^a • fcaa« ftly tall Mu •a aatl 


at* *^##i • « amaa Ivaai aa 
Taa aaaaa at taa 

la aai aa la aaatty 
aara Maaa ti at ataif km m I 
aaj ia- a«*4 aaW ** Ua> «a«« •• 

ir«%«M» Taa NaMfw» wi •*• 

ta* Birani ar« H* »»«• •.« »»«« *»*t H*#i | l«**a*-a mm 
• a. fcma I |i «m4 •*.«* •- > 

.. . . u •• aai •* M^w-^tii 

mkm 

aaaftai 
pmm !»•• i««m* mi k«a 

4 i^>a» aw» aa m at— t 

t«a« it i.. i ia» aaaH 

t« »a »at>»t tla)< aal?« M aa la C.IBL n rtif ATE IOOM 

At .• +<y* II 

ptoaVk. I ^>'h mu*m nifh 

mI ii»> ••^«a^« f 

«» aw^ »i 1 1 aa « *i 

•a* 
i<ia>artiaa »ai» •» »••♦• *fc4 Mart 

« a*al af •*- • a»-4» 

aal Maa I »• aaaaa 

■ 
m • * 

!^»^. •«« -i 4 • ••< '*• a»< 

• i 

a"r»*»- a^»' a»i «a ,k 
l^%» at* a * . TEL*- ll at ^•aa^'^aSaa rtt lif •! ObImmi • tiaaaM) 

n . a aat It 
a>t*a « %mm *aV« • 


<k !-•• • a»a»a fr*aa l»w*aa •.. lit 
aaa »•» ik> lattaj aaa«aa af taa ran \ 

•• I for Maa) 
T ■ ^ M« |M •i im r** *4J !•#» 

f«a f »* *aat« t •* •»*•• wtu«- < 

'•*•» a* aawMhMa) ta*t 
Kjali«4 f*w 
••i af a a>** 
\\ ••>! «irv«at9 as*»( 

««arl«fl|M. »»» r •• 


f •* t aaj a>M^«»«-« • 

• i •• . i-«4 ••! aa I 
Ml w«ai «am aa. ACTS THB -vW tft»«lr» 
Mm Mftrt 
Mwimj ••!♦♦ yM)r* 
w w «f M 9*m> tW ttAftifc I* 


tft»» Afttot ft* mm ri mw%9 
Wmm »Wt «M»H N«a«lk IMS a iftA tl 


Ift C Ml MM ft* (h* M«r m -•- " * A**' !»■«*»■; Nttft arMi ••Ml r*»» Mliitl M ••fc» Am 

I apr^MJ ••*• «M> 
!•§•« MMA lk> M-r- M* • AMI H M> «Wt tftftr 
tM \* » ft. «M~.H M»h trilH 1 

MB HMH ft) MM] fftMA tft. M« IW ■ 

••MtitMft «4 Aw. «Mi Oft.* thirl 

•w » *** A«Ma mi tw 

ft) «M.. I pi M*l tW (ft* M It 

♦• t» MMikMg %m nil an «w At • • i»- r«« m» a • » 4 Omi •»» MtW • •I ■Mk-r »tn Wtb«ir( •f * » i«ii« »• ftMLLIAI ••• »» ••( tM> • •••»< •Wt •Mir AW«f ftftft IN • ftA llM Ml ft* i» UNll MM CO M> »). » «« M, i'» TW •4 »W |M • •• ^MMrV »!!■* If MM NH 

' — '■« Wft. «|t» • BMMl UMi 

•4 »W Mf VM) • llltl M A ♦ / m^m. r«A r •»< A Km MM HitM| •••MM* MM 

mm «r mm mm* Hi kMf. tW -Uft- 

ftft| t*W» M MM iMilfll »«f 
CLIVI LAMO MM r AVI 

CiMiftj Tam«mj 4 Art vMU> 1IW 


TmTm> I TmTmT LIaHA* MAY MM Cft •». 

It AN ft*** tM *• • •* At »• Mltft a 


Ml • AftftA CM* AAA 

AW* • fc«»-Mftt M* ttw ti 


MF M> A Af II IN« IN Tam. Af tH w tw 


t#M> Aft •• Ml AA Ij ll ir M llM> '••M «fUf »MM fcirftMM 
AMNf MWf ft? MM 
»> ttiAftftt*' ft* » •• * A • »• • *• « flM X* t ft*** I |M' N > HI' 

• Ml !•• »M N*M1 I MW 

a . .. «;*«* ami «Mf ftttft) Mft*l* *MM 
N«f TW< • »AM MMJ« M iW I 

ANA ft) M»i"< •»* "«M •» • 

Am MM »N4m m? in ••• * ft»« 

M Ift) ft«'t*M » M *AJ 
ft* fW | MMMV • » A» MM •am mmm tmmt f«H» TW 0A?l ft> 
A fAir ft»*»r MftJ •>•»• rMtft*» 
MMl HftA tM> Mftfir ««ft*rft) Aft mi iftft rAAir H M A 
MftlM.lf M ft MM| « CAM 

imm tftat tft* ft»is Aftl «A«r •mJTam Ml A AMAft Ml M .MM ftttft il T— il m^rnr^ NH ftftM*M- ■ ■lali< 

It mm Mft NftMMMI AU AMfcft»»4» 
iMMj •• Ml MMMl WmWfm M» IN 
rMM«f «Ml IM> #ITl ftAMMJ VM « 
Ml ft Mft MWlAtftM •«»»# Af'«f < 
UN) AM M^ I H' A H M) MM fty MM 
fftr A lltlM MA •# M M jrrff MftJ «K# 

All •# IftM AlMl «M 

MM? TW f4r lHI ft*»ft) MftAftJl 
••ilftft Ail IW M NM III IllMM J 
tW MftjMjA ftMftf if W ••• • 

I*«mI mi mm maay •• * «WfA TW 

(A AMI MM MM? ft) M* IW M ft ftM 
• »W>t IW 1 r . f|«. t M fttftf. It Mm t«A W»« »F im W nM U%< •• ftftftj ftf II 

ftMft Mff AA MM 

iitir • AA* mm • m 

mmm4 iMr* IftM Aft| Wft • MM) 

-MM IftMftM] HAA »•*' - ' * 
l4M^« JmI «ni4ft|liA W>* lft» 

AftA Mft Am>* mmA Aftt MM 
A Wfft HMf (It I M.i M »••• • ii CRITICS AM) CRTTKISMS • B* Vl VMW| II ♦■ • t«l« IB M> If IB Vi 

Oa VmbXv mM .**** % • > lis «r»i*r If I 


»•••»• » U 

tinil^rtMt BIMBJ t««aM Ihr 

**M II It MB* M» at tB» VM ► »• Mr Mn^i 
MJfBM Mb M*T* •«•» I** ft*Hy 
A" I MB IBb fB*l MS • ti »ifH Mr Katlf •»•*» 
# KM** *bJ *«M Mtt • • tB*> «*>« 9t 
Ml ttftrtf ft *M Mm4 **•*"* »«-t •** 
«* KM 

MMMi 

•*B*r*. iW > i — ■ ft • •» Ma: 
MM a-iB*** m» 4» b>mB tl 

iBmm B*r*|.« «f IB* MMIBft. M 

tB«t aw* bm m 

Ml * M M 
ii I A»4 bbbmi «r«4B all Mmb i b b m mbb. 
a *>**" a»|aMf Mj atari fBaaa wtw p*Bt Ik u afi*r IB* 
Mr fraa* a 
ImfM^ 
MM Ca 

BM* mi 


•• t a*. It'taB M>« Hhii. « la Bar 

Baa mi ••!••! «<r**at*r MM»- 

m pr*t«i*r tMftt Ai tW r \£*+!L!*' JE"i Mat-* >••» IV* It M * Ml 
•^JfS?*.** 1 '^2 'TS Mi !■■*■»* afTL pi ■■! 

*_^y «■ tU*i^ •**■" •« MM MMMB *»MB B» l.i «Mlb II 

aBB*a MBBMB) I mi an «r it 


•I II !• -I'll II "aa ••♦*. bbH H 

*»•* M im m^HbI • M* 
3 *•;. W T-ET ">«mm«m M n n 

Tic JIH ^MMMtW IBB 

MP* MMar aarB Mi Mm BBAfB MMMft MM* . ^^_ . a^» ^^ . ^ • ^f M^M 

Ui«lM MM 

rw Mjiliif MM MM iW iri af tBaa M Na I PMP«««i MWMPMJ^. »W MM MBMft aMftftMMJ 

'•t fJrtMvC v m>% *m/ rwJv ^Bm^Bpww fa* IB* L* (irM wMB tl '• • IM •( 

MM «l IBM Bl •C ». Mr r«lW« aa to » 

-MM IIM «B ♦• M • 1MB M ft* MM MMll B 1 1 aim M«B Bf 
ift* «Wa *'• •r» • I ».*ar «M MMl 
MmMbi 

1*1 BB%« •• t IB* »w<WI| *4 B !••••••• B« COLONIAL. A I Mi IBB M Mm M IBB nctr a I* • •TB M 


-••B t«MI MM MM 

MH" ««*B> MB* M MMBMg BBM I 
»B*I IB«9 ITIM4< |l « tmm [ 

Mr Mwm MwmbMi M«« M W mn > • Mm !.!■».■ *•*««• I 

Ml tuM »•%# IBBMI IB» 

ilMBJ ftW'M ll • • «««M>«ilW 

. iim TB*r* bbb B** 

MMB IB» afcMfM BBMMBMB 

!«*• 4 »h# mB *• -#*»•» < IB» W 
!•• BBB* Ml Mil B MlKM 
1MB Mt MIMIM II Ml MB 

I If* < •» 
II- ► «#*••«-• MH* 4 MM IM> 

I • .» MP Mr* MM -MBJ 

• *..! »**.•• ».«■!■ IBM* j™* •**• 
M Ml | wmMli •• mm IBif*Mf»' H^****' '••**'• 

BB IB* *r«»*Bl «T4 « I •"«• •« V. 

M Bu t IrirB* M IB- c%> . f •» Mb «.Mr*a •* I I-* r* 

Mf M >H B W B T,MB*M «B* « BM l iMJ i A* It Ml 
B*rr •! B»*« « laMrB «^ 

TB* •*** BaB *** ^ fn 

CM !-%***• MMM M*Bi*«J»* «tM 
I 9MMIB Bj«B» j» •« '^ wmm 

I IB* M» BM> •*•! # MMI'M^- TB*- MB *BBM I TB* # 
M*4 •«• • . < ll l lf Imt* r. B J*WM* 
If IBAt Ml • 14MB IB»»« VmmbS MiBvtfM urn ROYAL. BBBB* BB BMIMB MMB Bar MM MM J lMl B M< IM* M» 
I b» fW fMjMM MB «r*B> MMB * T M* MM BMf M MM 


■MMJ B Ml 1MB M*B IB Ml MB*» r**M« ft. C M B BBBBbIbMBB 

^^V^^V vV VVv^M^v ^iv mat kr r r «l Wtt'^r t ' 4 . ... I, . •• •utrss 


•• MM MB a#»«^ »■ BMB) MaB*r • «• M 
B» BrM B* 

B» '»^l -■»*» •»•!•» %M 

m»»- I B«M rBftiB MB*i 
IB* MB «nt1 M »♦»■ I " M ••»! « ' Ba*r** ••• I* »*B) 
M IB* AlKaMBaa MB* 1 •** **»* 

1MB irMMla T M r A 
SHOW REVIEWS WOT OTW MM w^w^wmmm ^m ot a^aw •■ »- 

aaMAto toHr*«t IM Mi .a* wna aa at 

■ llll *M MM* to toa 
•Mr Mac*. VMirli* Ma a <itMrj»««4ii W i kJliM M ra « 
MA* atf MiIWmj a* »*» MatoA to I If mM i n M Mr MM*» ••* lM«fe 
AMfcMfT MnVU tM vrMtm M M Mi— 4 a i»i a pfi«»i rlrn tM A* at M> Ml rttft tM <H«fc» • HH srit. tM Ml MM «M> a M Mi a» MM" M • to> • at II FIFTH AVENUE. 

a at «M rmn At 

«r tM ««**. 

HA A MM a* «W Tm If la N* 4. ■—■mi M| «f 
««tt9 Ml MMtfAj BrMMj MM Of • 
I M ■'■■» *«H 41 t^a • ***> 
A. to "A Mtoa tAava' V«At " A«*al M)lM t Mml I i—ii ■ awl 
rtoM MfWr ~a aMM StTH STREET. Mir 


it#* at tM kMMAMM) JMVWA Mfe 1 1 to A\ ■ ftMiBA A)VmMMA . 

"r^ !?. ^^T! ■■■ I • MMMJ fM MM MB 

AJI AAA*MA*toto MA MM tM ] L A""*"*"* 

IMA tM PMttlMj «f A Ato MM* MM 
MH» Pi Mini mi MM> mjm! maA BROADWAY aa M at. A* M> a*Mty aaaatf Ml Mac tM Ml M ••* 

If Aar A af a* aMUr* MMA 
MMA* MJTf AlAMMM MMh 
1 ArM MM) rtoMJ I* tMl 

r* «r M An >lr 
MA 

Mm* A*a> M a 
• •• fM> fM IM) l> M»a A • M Mill lAAtoa a*4 Ma M Ma «M*M Art a I a 


t At ir* Ml ta a Mil tM l%? totto AAH M Mm MMM»Mfc AMERICAN ROOF. M»«4 MA A tot MMM LMMI AMA 

mm N* S TMf fM to MM 

MMA MMMAJT MMA A 
mmJ M>aa •*•• AfMi a 

* M»a alt* a 
il a«Mf mmmHmj • • t ttoto 


— mr<~4 O A* tojt tol 
* MM mmJ a**** • ••% AM) Aa? M M MJ t A to* iirImj M> MM HARLEM O. H. 

MAMA MA Mt~l» Avr.MI MA lltMt a»%a*al AMMl 
MM TM MtoaljA •toy flMto m> m Mm fa atari H 

tM MttoMMM MMA •« * » 

■ Ail MJ MMA TM MM *a»f «f 

»M> aAVrtoA Aaa tojt Ma mt »to air ■ 

Mtotor. Ma #>ta a*att> mmaM ■ 

a Mm #AmAmmm TM art mim* 

MM fMMM ***** I MM !■! M il a' 
tAMt iMt Mi .11 . •• mm- 
MAM toa -to-* tM aat ra~jN Mi to* Mj *«. 1 I i ratAjr mt- 
MJ ♦Mai MAM) At UMto arttA MA Cto»i •aM a t«M tM M> ASMJI9 m K a M f iM 

a tM ■p m lM a aaaat«M* 
im.».# l>avaAj • *• • »•• •*••* i. « tM • ■ ttiM'M pnlaAli taato Ma) 
aa MMA AM toMjto Mm Mvtoal m 
MM «aAMA#Ml ta l»M tM mmtb aaM 
■ AaMaaMM) *M* ta«t MatMa H m ^£"1 kitty LOtW* VtW MIXAM 

\ « ••••••M M*M IA 

i^ MM MM MT* ' Mr at L«a« • 
MMJ t-mm ***M>a« Ml aft r)MM>r«, aa 

Mia Ai ftoraM m Tk (laia MM 

Mm «wM •» •• 
iM>a t m> **•»< 
..H.MMtW MM. 
I . .1 m*4 NnI.m M to N V FALLT KA' tor A. MtfMMi I 

t car la ?A4 ML 
M V 
«»LYMrt< 

Mj •iia I X M A 1* .Mara Aim a A IfaM • •#• .Mm MM * 
mTCMm 

••II MMIA >Mar J 

Mama i Wato aaatA mi M»%aMtl 
v %a M tftA M 

IM NTH. A MMA MOKM tMjT L P 

mm ta IM4A Ml iMaj a>alfc tM 

MINKaiA MMinx Mar Mm W 
MM* i ajmma f%ra M aAaar Ma 
ta IM>iA Mt tot aaM mm t'AMlN., u f r Jaa €' MalMti mm* \ 

totoaf la Atlaatar A\ 
t MI1IU. Mam Jaa M CVAAto I 

raajrilt A 
»4it M ail M ajjt M «**a*t 

IMaj MrMMtMaf Aaa t« Ma>«»» 

Mat MM Maa» TMitAr 

. .1 % %•» I. Ma- i*a«a A fMMM 

MaMJMI '* IMA Mt v>ai«« ••♦* 

Mmmjaifm. 
OATRTT <4r l«a-Kft« 
faaartA A«a Matovay 
A) nHiajj, M CAAM4 Ml HMMAa 
toii ti) 1AM ta !*»'*•» a 
»T*M <Mar MiAM)^) M 

av ffAAi i •' H T » ta 
a IIaM PROTECT YOURSELF FROM DRESSING ROOM ROBBERIES! 
•rjr. It m mp to rarnr omr »frr to keep a clear watrli aajd aeVtar lUe 

to lark da? wJiwi (arr*?*e thro *** tee n bo h ) aaai alaa aVw cWv I lat 

so * it o» to Ae arboli to |*«aect atarar brlawafoaja. If aV ratn— n 

y amsefajaeiirat lla? artaal aiaaaaVJ report t to da? oaaooorr. aod if liV for Aria let Irlf 10 iSeae 
atatoja *h*l **•!» ■ ao,j§n» a* wfl oot be Phii uoieMM. Pa. 

\\e.|ne«Hv Sea* 1 !•**• 
IN** Mr AaVe 

Ao abaiilaii i »f «r.«l*i »♦«**» Mr >.^g4t I l o aajb r riir. waaa a a y r *f 
mmmt* < .raaaf 0|»-ra Nhk, ITib«14|«au. K Uo .|4ure *i not 

of lb* i ' b ft i f O erouk* artNl ore. tlir <eie oHn lad Kern |4*it*|ertn4; 
room oi vai»lr\<H> lum^ in 111 Ia4rraaaam. r**%\+tr» «»tk 
of aVttarV *<»ctri «»( mar«lr«4V. »eartt*c a|«,urel att*l •ahre 
irtiiK |«r»*,*m *»f the rw4rn)lr im«t- 
Toe*Jav. A» u p a a i •*•. tbe tVWi e?tiete*l «4* «lr*-»*aiag rwon. taking 
tttoag or |«i i * il. a**l c*afiea1 \\r nm • rbNajto •*■ »«*•*! 
m«Mfi 441% of our oar4r«4«r Mr\nti«l hi «r r«-«»Mte<4 Oat he** 
•u ibe oaaaaatfer. Mr f l***fl<eti% «lm li%e U#u» . * • i»4 *m.U lw«rl 
iibrr-il o w abr ar ml at*l I* -If «l the colora m jail. k»o al*« rec*«ee " «l all 
the k«a aane! rr-o.»re«! amr to rt« «»«oer 

Tr»eref«oe. oe are teea trtaoltul *i Mr ) »~-i4i |a.if**r» n ,- 

*»4 004% a YeY% abJclhra" il M«at%<r» bail « |wa'U a «(•«■! a «l ' KMN 
Mil lie krr|i m • 1m* *•■»! »• *• »•* *«*r* to em | I f*e ! a I «*•- « 
feeat oVal ami • J ovvet W t«*oarare a* o« 

H«o«aar, »r ^ ••€ rwoi r 4«l. • wr n oaa m 

Hi- rta'rt*il nmMk 
•♦w| » 

JOS. McFAXLAND *mi JOHNNY PALACE. '• •••'* • •»' Mi eear \l 

lo aaior e r to \oay« «»l M^ fi'Aet 1«« ' 
••I Ha? tWv % ttiaa Ka* la^ro mfev if tl 
tHratr«^ ao« ae*fi t*nf*<4 aaitl mil Ite \m* 

^'«irf<i> poaa 
Mi I aru. d «n4 r-»^- ^ * ALBZE- 

Iirail4 IHrairr. 
Pa Vf»«t«4»n • 

p i Hi U**: 

r^. *a» I i«e» »«e etai'o«e«l. «vho oa% ike iALam ar • »boi «eee «W 
i » ••*•» » * 

v >,«ii^f.-l» ran ». 

aaBara)| 

E. F. ALBF.F 

XI r )«»vj J m«if !•«-•.. 

MaM N ♦- • I * *Kta I 

IttAvftr t»Uta »'a Mr i M*"". 

bra 1 . ■ '. 1 1 aajc. eitia i'm ^i* I •••*< , !, | the lt< .♦ w i Hear Mr \aa . 

Ha*4«» • 

I lir vtiiof oaao at ii i4«4 a«»e il 

N I Iitii NUMM )«• »"^ »'m| «|M«inf ihr merk ol 
ab • law roMoaa ar knit «i*»4w> I i^% ke%% ao4 Ki»ma li 
I a# I or^U\ ^^Of m 'f pi tin* weefc lie i war n 4 lav faaa of %\ . I 

. m •• tt rl«.* fhr«it<* a***! l«»4 ad ilirtr arli«»f h^- r\ce| 
I I««a»r4 m »»a* ili. «««k ••! Man«r #••< a rfa Meal around ihr II 
and aaaea Ab btr ma- itai ••! imi and tomag in tbr neiflaaorbno4. We 
arra«f««l oak a •k-tr«tiire afrm % ami aVrriri oaro to 
U> .i iIm trfliMlx"*! i on oW n »%e? i d ibe 

« ajo laaa aoi^w rtt oion al«* knew |H % km m% —f/kM. aa la? ko4 

wrkrd ••••• »h an |4« ••« •••• ko* a «*l I 
!»** II. 1-1 Hulkni^r 

Hie b» a*l«i**ied all iWr r»iaaert • ao-l i% *• ibr «•***> pti 
• «• « i»«f > or^ti U roan*. 

JOS. C DOUGHERTY. ■ ■ — Grouch Rag 

— aS r 

at-- ■#/ 

/• a* o.t 

al teatort art Carraji m 

tl Ottort art Lttt mi Sttaan AaMMtf. SHOWS IN CHICAGO. 

«• «»■■!< f««*i vaajp i 

-.!»•**. ticaaa ink .4 i* h* 
oa# *•#*■«• «o«r *a • ••*• m~«» 

M««*ft>4Mn0 ••# >*•• «aar<* r n »!*■ * 
• 4 !•• *«-«0« «*m • itk<n4 •* '• 
hm%0 aaat ri* r**-*ta *^ Im* • CHAS. 

ALTHOFF 

■•odliaioc toe fao * Tto ihMi" • i • i ••• aa 

*l*r i*i hi" l^*rf*) a»^4 ••» 

a>>»m o>*«»* ••••• 

*m M«a«<o« oa A4IMM4 

I ^ 

I * •«• rt«i(«| iUm «>«>« *>*aMr 

tOr b»«a« 
»•• • ?oS S •«* a%eoo*T raT««»i»a* I at !•*•! at— ■ i :.i »^r» * l»»« «* i»' • 
,» 4.« -«■- • lr«»»*^« 

• tea* *■»» ^ f»— ^*^ 

iw'tiwaV* I* ■■» ?•• *••» i* .i •< •• «••• *■•• 
<« •• • 
» «* * « .» . . 
JOHN COLDCM . ••• • i*a*a ••* 
at t*««aa n «<o«4 •«• —*• a* 

*•• «««»i*P' , -a • •••> •• pn/ttm** p h*Mt 

• »0* 9m 
• •»»• «a^ • «*» Jm» !»•-«•• i • 

• < m« k •« ••■a«a •**# 

or •tf#ni oaa*** Man aoi 
•»aa» • « ««*4«oa*a 

^Or r «M»*« C*«« «•*" «!•«•• m\ k«i» 

AwNmv - if- *k •* 

- !••» <te4«t §'i aaa 

• it • om an 

r*>4*» *tt • *» t eM » • »i» < 
*aao a a*i •• im*« 

OO . ilia* • ««• ii ii j 

iiftr^a m i to •*•• » ■» • «-•• ii • 
*««••» i*«»ttMi •••• i« a** 4 MaW ♦^•jMato^a loaj • toM *at^ 
iioiat let vmi an ia 

•••« Q*t * W 11b* aOv* l 

*«*r »«•••* r «r i**** 
4 4 m^mmm i* ii 

|i«*j 

ii* *• aa •~ a*> •«. aa sat 

Tm^MjT ii^*»r*aa\ -4 wm%< PASSION FLOWCK 
,•-•.-• WArTTED-SKAU • ' A**4> UCKirtGN k.io»o 

i a>:* tt ar H a m 
€% AMERICAN 

EXPRESS 

COMPANY 

way Wow Yor* 
S n§*rB. D ncers or e4df Suitable ior Cmbaret, Immidititty 

SlfAUY VVOM* IM Nl W YOUK CUV 
r m. I'm S«m Ck~m» C rf« CHAi. CORNELLS PROOCCriONS N?w Y.A The*t^ Si J; . !«0 B'.n BBJLS NEXT WEEK (SEPT. 21) m unr it i ■ mir 


m «k k i 

Eftft AAMftaAt a *»a^4 
«»»•• t* ami 

t* *•* «tt t*$ ■L 4L 


, ., * ... "r 
* • » •-< >• k • K A M • ••*• 

N«*»«4 A A ■ AAl i r 
\-%« A «ft 

• ■>• «• mii 

H9% «• -*«AMk>« MMMI 

IM Im f 

•>• • «* k •• * n\*i lw k 
••»• «*4 V •■ A«M 
%-#•«•* A MaA 

• MMAA •«!•*• 

■tiim 
r 4iNk A !•» •«A« T lUr r* 
W m t O »A— > A A • *? • it «m« • mm o» >• * » 


•A ,< ■ a *. • MA I*. • I* Ml 

* • •#* h»«i aa 

%»•#••• • v »• • 
• <**• i rt. >*am 

M>» ••**«« I-***" .« 


if • 
» ill ii * »»••»»« • '•• •• ami 

I* A.M !.*• til 
«•»*»•* A. AM 

•*.... AAA . . 

«•• r.t * . 

• MAMMA ft** M 
•••*A»r» k» •••• MkAA* A^g 

MtAAr • !.»„. 

Tin Mm 
* •»••. M »— » %iur%ftftM% r % 


..,,-. M- w 

. IN. .> « » tl T A ■ •• • \ •► • . * '»ir. Ma 
-All* 
** A* if i. »%% %*% ' • • !>•».. a » m i 

fW4 •) Om4 Ik 
UbImA 

TA « »■ .■■»■ . I IM r 

» MAM %•«••-. 

A fU«A« 
A** » A la»*A 
' %• !• AMI K -| .ft, 1"Aj» A^«^W. I I * A* 
\ « • A •!• Am' A* •• - %• % •••*• *• a r VIA * til KJ | 
k-k.. »,pm 

•w> *• AM* * . f » N * • %•««• 


Mask-. •*.. 

■•» A M •*•«••• AMI 

ft.. AA» A A. r *• * • » -• M AA* < 


l i t u * •• » r « 
»•» • - * • A.A * - M l« 

«• A- 

♦ •N*. I« AA). 

• AJ m ~» •, A • •• « 

r AATi.A A AMA 
II ft i 'Aifl «"• 
* » A»M * !■» i.A»rt 
Itkl 

A>A* ■ •»« . A »♦#- 
Hill' < A lt.H M 
>v • ««A 

Mm r% • •Mr «• • AM ••%••• ft Av *•»« 

•>•• * • "-mi 

»-*•• A ••!•••.*»• 
w ■>■ ■ « * » %>♦» 

■ AFft A| | 

• r ftAAjft* 

••.► A)—., 

MM -A. A •>« 

■••A A A r«M« aaj9«m r 
ft r %ft»» 

<0 * »ftf 

A 
Tftr •* ft» lAl 

• * i ft» »ftt%4. r % ^ I ••• »to-» 

• A A I 

• mm tft» « A« • 
m A^« »M • • — AAAi» 

I * L 

m • .-♦ a M rt ktniff rw • • »*A ••*•• •• 
*»Al« 

■•«A * l«« 
»*••» A • lM»M 
A*vA>r I. •• , I I.W%«. •< 'A A A Al i»»ft. 

*1 « * •■ 


A V ■ A I T%* % « t «♦ • • • %1 A C •MA>' ft % Ml x. »•.% 

A » ftAA)A | ERNIE YOUNG XMai a. < * Ant « %•*%•* r%ft. ■ ■ n»ft M • '• 

I M- « ••> A r*UA* 

««a» rA SOPHIE TUCKER JsV GAIDENS ll|l» A % A- *"•« OCTOBER UN ■• «•• r~«*A • • •>•**#%■« 
... 

» f • • AMA X* » K mi ►>••'•• ■ •%%! 

ft* A V IM>4« 

ft t *.»r» a A I • .. 

• a— *• r«A« 
:4 a«a? 

* l< l~*~9 

•••A A •• 

. . » ►*"- I 

% k !«.*•• 

Fir 1T~ r •••» «a Aj|» 

I A«»' r» « • >**•**• c %t» • I *A*A«» * l*tl<*«la|| SMAkBA A •••( 
• A* ftrwaiks 

A#« - »% 4 

• a y*»i »■# * l»*k« I ► • . r AXaAj • 

** * A«« 

A «A- • ■ - • mm* 
• .. • tft» EDDIE VOGT 

H*A*>*A.«t«; O^k A*MM C 

• •• • %M>* Ix« i A' i A • I %ftftft%4 » I A «• ■ 
■»A»»*Aj»h« Ik. A 

A -k- 
M • •• 

I 

lAMkA- I «A 

A.M V K XI « H«rkA A ft lAl A • ..A 

• m M«» • » 
ftk— II I ft A ■ !*•• tJ» ft%«* 


»» ft- M| 

- | %» k OUCA00 i r KUTI ft%rti a • aitft ■a a A 

AMI At * 

• I i< ftAft»%A Mil m*mm A • .< 
« ..4 • • A AM • M . t. 

fAAMft ft»»A ft» IUkM 4%« A< ft %•»•••«• 

t » 


LEO BEERS 

\ T»A f < ■ I »• I Mkst ••- A*Aft% < AAI t I %ftft %A« • • - I%*A • • » % • 


% \x/..i |ftf| AAA . 4 • A 
. » 

At %Aft%A>* X | ' 


A* 
ft%% • 11% Al. M MM Al - NtIM 


% A 


• xt.i %\ « r «M •• 

A t ftAAft • i •• . .. mii • A. • A » » A M.-«' mm 1 «*>•%« 


I ••% f •> A < »Wl»| 
-A •>••! 
tiA »•• A-.AA sr:i; |X^» \( A %l \M%/< 
AW ft • 


. • MIX « II |«. 


* • * ftmil YAUPLTUXE AkAA* IaA* 
MA I It Ml I • ••• ■ 


• %%•««*«, MM I* A ft I m TWm . t A ft 

ffttAI II 

M|«.M 
I W J A M *-■ 1ITT t* Mil * L * II I «*»«m«a man 
»*•• a i — »» «. •• AMI *•*%•« C*T* ML JULIAN • - JAM- % ffV«. i% • Mil. Ill m, mm*, ijri %Tt M A *T SAM I* Ml «• I •- •• AMI 

M*M» A» M|» 

• 4 AaM 

* -aa* 
AA#. A 

' *-awam*ai 
*•» • <•* 

• '•• A» AIM ■ *_ 

« ... ■ 
• * M. ■! 

►••• lM»l J >t<fKH K ■■ 

4 A fnMMA 1 ' M«'A Miwj • ■ H. M\A«. %« MA»* 


'*. AAA. M •• 

»*% M *• •; ►••» • • • «• » • »• M*a»A A |t| m« l*A» • BMM • • %l «a a% ni.«v 

ABE I. FEINBERG %m A ... ».. f% 

<»%• » «• •• a* * «* 

.4 A»tf 

a»»< * r«* 

Iter »• • •%••*• A < 

■ ♦• - Wnn a a ••• ha»*mt» a «*»»««*» 

» • ♦•» ik •■•■•«* » mm M»«4r 
• f • • to> AN* •••* I- AA* • A t~»MA I ■ * 

'*** A MA«A 

• » •A-r» ■#-•• A limn 
•- * A A •« ,-. ••• IM> H» J A I AVl«« A !• I %• • ••• AW*«M A lAwwAj 

A*>A»* A I A< . 

* 4»l *-» Ut«4) 
!«••» ••• AMI 

.4 A.lff 
MAT*** A *'«» MA t 

h m»i a ■ 4 r«4 
• MMIamT AAA M 

!"••» A fmmUm 

• •A • • A T Nirttf A-AAA til A*f r A « Ib«A1 #1 

M A V Mill | YA- M»A«r»«*»'l«MB 

m» «•• • i 

AN... t^iiw T% A 
/ PB 

AmimAm 5l 
A»l.t A rAlim« 


I. A •• _"■■!•?••• • ■ Ml A M* MM. «» I • «•»*» A tmmm 

H»> *. AMI «t...lM»M ImiA.m £feiv Cantor ••# W*"« • A« I I KAAUIAI • * ••* •• AA* • «M« i- v %.« 

•• A ls^« 
H. • A Ar»t>4 
At 'A* T— » All' 

• • I . * w A»a» •*»%^ % « otto sunn, Mr A« ». t. 


Ml ». t. ■ . i *••»•» r.. i 
• t^, w AMI 

mhmi •» Ami • «>M 4 A AtlttNA 


• «i Aaaa> ?*^ •••• 

TwrJST^ *-ataa* •-• 

»'MAH A — rm ,, * — ' A 
>*«4 ; • .M «M % H • • »• A AAbAM • K 1 WAX i ■ A ■» Mi— 

'«>'«.• I A 
A A* % A ««^ HkU4« ?tt. mm .■ 

*4 A*M 
». A • I- 1A 

-«■ 
A !■•*.•• A» m A »■• f A »• •< A • . i » • • • I 

r» • 

A •• ••'•• 

. A— . . — ., ,I%A • • * • L HCMMCMMMCUa, 1m. * **m III! 


•. HA I 
• » ^'\M I • IM. rtNAMA M 


• 


■ 
• A44A H 


M 


t 


Wm 
1 
M 


» 


■ 


1 


1 


' 
. 


1 
9 


•■ M i 


* » • 


it • 


1 


itMMkia 


• 


AMAA 


- AAA? 
•^MAwA A A»«» 

1 «<»^ « A.-.— 


MAM 


A> AM* • ». I x . « i . 


I • >l M . V • • «. • I^A> •*•••. 

M«#. A, A A. 41 
v «»•» A M»>AMi 
A> • Jl— « M I AMP* 1^ 
' ■ » ■ '< > I • i«A« A l,MM< 

...AM. 
A «• A A .«•* M 

r*«. ••» • •• 
A • •* A • *» 1 

M A •» V-- * A •«• 
n Amm«*» 
M> • •••««• MAMA* 

I A«AY »i M <*•-%»«• iMlM 

••^a A l~**».iMJ * • *>•»•! * . 

i#An A -.«• A I 
■A— AiAj'M • • 

I ... 4 * IfMV »••»- •«•• • %l • »l 


• «A »M»». «. t • « A M. |» » ^i. • «1 . • aj*aT« 

• * MM 
4 A A M. l»*»n 

'T»« •• AMI A » A»H I T%t» • • •»• »M» • %• 
^t< A %' M« A.M M»l •• • •%% AA»A I %• tfc. \ l^« AtM A rv •» A * » •• • 

A.- • * !■• a r*M I !».< A A A » MMM ••••• 
r.4*.«. • i 

«* i 

r*4>* t 

I A I I >mMM 
A-f MA«A r act aam OM9TT 

MA %«AA MBA • AA- * 
M «• •• ♦• % • » 


• ». r*% 


MEAMSHIP TIOCETS i • • «l. %A% . ^ \ • . • •« .«.. 


. •» »• %l I* ••••• A 


M I Ml % — \ I »% | • 


• • *.»*• A M • Mkl %M»iM % I I I I V4. »\l M%x. • . . f I .1 • - 

I •• • 

M»* » - I I. A* M M « i 
Mm! % x It Al. • %% 

MA*«.«a» t ... « A • . • 1#— 

A»f MaMMAj I •• » I • • • 


•• 

Totmrnod trotn m ml the follomnn g countries ENGLAND. FRANCF. SCOT1.ANO. IRELAND. ( ) DENMARK. FINLAND. SWEDEN. NORWAY. JAPAN. HAWAII. CHINA PHILIPPINE ISLANDS 


mi the Pa l m di mw n , London, and Alhm m brw, Pmrie. mil kille in England r HVRRV BIRNS « RAY HOIH.klNS HARLEM OPERA HOUSE OPEN NOW fAtol t wm- so« /f 
•• #• • •»• 

A A «. 

• • ••* • *>•«. 

Ft ••♦ r» ■» ■»«»■ I • •• A • I - • • 

« a * r + . , 

•••♦. • I . 

»tt*MM« M f to > »to> « ••»• «• « < » »•• % • %**.% • * •••• r i 1 a • t «••»»• • 

' 1 -*m H a. ii' •• 

toixxirt* • «M It- • • 

■• 
to. A to* I .mm 

« II -AT MILES FACT 41 It i» - . a •>•* to. • \%% I %* 


* ton Hi n • 

M 1 4 • • 

I W. A w 

<* ... 

- it 


* A_%.«~ » ». A ft** ^to» • •* toi 

• • » *• 

«to»» !<<*>«• 

- to . 1 to I A » 

A • • r 
•M) i«..>r « w ••1 H~ — % 

It, - A ft 
» » 

1 ► • V« • 


» »• 

» . 

•A •• *•• f %••% • *•••» .. , • to* to ommmu Cm 
Cm I • •»•• •••>•• 

I %♦•*•• 1 *•• *~o 

m cnctiT •%«•.%*. to A I Wto»»«to 
• «*> • to — ■ 

• A • tl toOtotto «•% H A to •*#..% 
• *>* tor«o*>» 

• -4 a r t iiim •• Ato Ato« w to' 

At. 
• O 

. I ► ♦. ?Aft A I* • A I ■• • 

t^»»i »H » • A v I •»"?•• ■ t • • *•••«»• A 
I ••< S«A 
»•• A 

?4 Ao* 

« to »•»- — r« 

MAI % \m AoAf 
totoAj % sf,.st« 


Lx>rresponoence ATLANTA. • ••to» Atoi ATLANTA MtoAH 

I .»».* Hl.H4M» % At 
ftoto«»r» tottototototoi)* 

kl.lTH ■ l.fHH* \ •••»%•< - 

«-nrrrnM»N mtiMfTtf v%r 
utttt m%i.n» r»«' ft V|»iM 
to A ■■ A 
•» . ' » 

m» . w ■ » < a •- 1 
A«>*« A • - to»«to 
• •v tototo? A > — 

V9V AMMft MM* A 1 11% — ' • A I •« A • • 

-•At 

A • •*••• BOSTON. ii. .,0,. x «»r» ha Mm >•► i a 

• tor » «« r »n r 

MJot P*tot 
MtRlKHN I mm, *a 

irtotoj4 tor^ tof r»v 
to Worn* m «»»• tof 
lto# toto j toto • m j ttor •»«• 41 toA f«T 

l4«lto> WlAAtort AAtof V 

Mftj 

ctotot _ 

RftJto WAf Ifttototo ft'^al " ft 
TtoA* Rtoto atoMtotol to» mnot m* 
m l u iltoto X*to Itotojftiiiil rfttf 
a«4 wto— »l ft* • totoj 1— py •***«« 
WII.HI It TV AO A -.^i I 
A Aa4a fAAT %m ho Iftj 

I •knit MpAilAA »Ato ritoto>A*t»w 
• A» llto*A«r» t « t iMiAAto • • l« UtAA |>Aa>A AA 
••ifttXAfl «l 

RAtoAf V/1 •f ttoto It ftB 
ftmmm 1 a* ■aIiaRi rMftM a« 4 1 

•**«k HW« AHK - Nl 

XtojtoA A A t t A 
BUFFALO. 

%iijTti. rw it«>Ai 1 II HT Tl • K TW 
rnMmo wtiR Pto ii toA 

H ftJftAAl to* » •» AA » * mm r i-toitAA^ 

tof Ttoup H • A 

W ittAMto Invito ■■ftAAto 

■ ■■ ■ 
AND 
-TIE BOY FPQW BELGIUM UNO THE FEUOW Ml LOOKS I IRE PBESIOFNT WILSON" 


IN THEIR ARTISTIC MUSICAL ORIGIN AUTIES 
Stcpp n« the AtoowA on the LOEW CIRCUIT BOOKt.M SIMM) t NTH \l . ( HIRTII Hl.l MKM ,1 II 
▼ A 
RESULTS EARNEST EFFORTS RESULTS 

I Am Pleated to 
My AmocmtMn With the 
(D 

a> 
I would tike to hear from the biffost and hmt m vaudevflfe. To tuch I can 
gfiYc uncnvKwd Attention. 

Booking exdunVerr with ihe B. F. Keith Vaudeville Exchange and its 


PUTNAM 
ant RESULTS FAimFUL SERVICE RESULTS 

at Hm> NEW YORK HIPfOliRO 

•CRT SELBINI AND NAGLE 


-- - - ». k^a k<a a^ feaa A to aAA A fci — l*^«W» ^» «• Wtfl 


THE BUTTERFLY AND THE KAT 

INrtctiMi N. B. M4RJNEIJJ NUXATEDIRON 

r H " • 1 I n SUCCESSFULLY PLAYINC ALL Of THE LOCW CIRCUIT 

•CRT 
iNnctiMi BOB BAKI.K AN AUTISTIC MVUt OF MCLOOICS ANO DANCtS 

MARIAN 

SPECIAL SETTINGS 

sr* l«-l»-ORl»Htl M NEW tORK S«p« .^.'J IIMOIN SOJ \KK. NK* >oRK ? DID 
A GOOD BUT WHIN MB PAD) ? 

sunn ANNOUNCEMENT 

I*).* MBIA. NEW YOBK, WITH BOS SYDBLL'S "LONDON ■ • •• 


IB At mm •»• 

INDIANAPOLIS. 

T AlMftTtB MKK- Vm 'AT— 5 STERN & CkARCNCC J. MARKS IfrM MOADWAY : %sf 10VE IS LKE A BUBBLE" 

THE BALLAD BEAUTIFUL 

*V»LltM(* »V 

amuow music PUB. CO. nk At l« IB* DULUTH. 

m jf virtiii 
oRami*— ^n* a CIA HI « ti •fin* 
W **• HtV 

B* £«. •F i » lB»*«ri. «1 »•- 
•• IBJBJB* 

BMI IB* »» B 

-mb Hmm T«t%. 

«• M|MMMI« •!. 
•ft IB* tB* l.f •• tfcat bub*, of a j. |B^ feUg B^Ib^B mMa^mai^^ OlBtBa Br^A f«f »w «r»* >. fM "TW Unruly-Wed* 


M ar* arat Y< 
Maris Dor* Hart(witk Wm. Rock* ("SUB. ) Billy Van 
HI ALL KIVI 


ttrVttl hYiTMRK * sobs 
NtwYtrfc 
i • 
• a> J AC* 
^b^P bTWb^Bb^bJb^b h) ^**b ^bt^'bbbWbbvbtVtJb^ H. CHARLES Ail bilK CMtllfBrt. 

H. CHARLES GREENE 
CLAHf MCf A. STERN4MARKS 1 |*rrt*MMB« lO Mr Uf M) IrtMUICftJ -ff ail% IMU»I t«Bf tHtft Mgi 4l«Pr bh4 bR hbaiI ♦utrivlr.J 
Um «f tftfeBBBi he bhbVwbb*4 Ml thai Ybt* Crty 


(WARD AND GBbOCNB) fAIIITT 
>rt Mi i T KANSAS CITY. 

M0VT - il rKitt ii \ li««l OAKH KMHnPR Nl 

«MTRTf Tfc# «UcA» 

• A 

romm *«■» mh 

NtWHAN 1HMM C 

I. Ml • '. Ow«< Jt »• •• N.w ?« r l*»A*tf INppfi *■ it* ■ IV w«* •# W •« 
Cm+mCredit AND WOMEN OF TBI HTACC tf • All Ott mi 
11 TRUNK A*' >■»■!» «f 

• •• . 

NT *•«♦ ««m-M MM* SALE - Hfi T«a» CMy 

At I • ■ — • ■ A* » I . SAMUEL NATHANS. S3l St*nm* A till aiH. tfcl 
«*4 M'HlHM teW «r «A>tlf »M»**r 1 1 NEW ORLEANS 

• r O M JMTBOVftMCNT «tr ANS SUCCESS- WI CAN IMTftOVt YOUfl ACT. **t LATIIT L C*fATi • T< mm c wi UV AT 
TUDIOS t ii r* mi TM • fiifcmr a* ■*•» «* 

> •• • %ir%rA* *t 


•« h*V I tW i AIM 
—. U» '*»*»» M> AJ V A Ctt* Brand New Act-Actual? "angle turn, 1 in 


1BAL NOVELTY OP VAUDEVILLE fa fat -MUSIC AL FLOWEB GABDEN" v**i I frmai tac thr Mr of omt quality or 

tjf tl>r«m»jft tar MfAwi •€ favor- 

ai a fcur f*r4ra tri. TW a> oil mrl.Jtr* 

ft»r lifttftw^ ^ i»l| M •»•••*.»_ 41 iftA^ftftftftV ftftV MAftltk 

mtmjmb wrr m MNn rncM^, vino 

that. a uM — i d villi aa tlW Oafe. mm**, ami af trr that 

aa? #1 ai* Mrrv. girt 1 tHr torn ar mm tarvMajMuMl tfctr nn, |4ayrd oortoK br 

• cooMnrwitac tomUi **mV to tfer aaa*V •■• (tf Hirm Tfal Mr W trrti Bat it It 

■forty tatcrcMaaj at tar mjaat cnrr il It', M M Art MTM 

Air Mk lit tttttfaar. Tfa It it at a* a* »• AmoVo*. Imm Itkrrr m l*w 
l »»lr«fr tar aa.fr 
Ai arr atao-M mmmi by mmml Thr •if fait taaaa tarwi If tary ar* 
H^'fta^baA 

parrmar, m arrfrcfiy •efare it it 
am. tar tmttre rtajr aa- ■** ■■•■ •**■ He aaa 

at jamMmaJ KajaAt ■ trry wei aaal m ratfvtlr* la a 1 • *. a • •» s« J r 


M-t >*• It AKia !■ MM STUS U ft A m W«m 
i» ai M1N 1 
rat to 


■VMftT «• H '•••« a tn MTTSBUrtC. 

fa a ftfftffti •1 •*» an r !'•* 


»••! 

•* Na 


tw •#•*» ai ta» slSt 
afMB ta» ki »# r*** 


•1 t< 


tfeMM| Ift M J M Mm 1AM- %i«toki\ \ » 4 MILT m * a irtftft«j t%n Mir M? ROCHESTER, N. Y. x« OATMTT— "J 
FATTtV 


t»> *» ia» bawl m# as *»** » ■ •• •! 1 A* ft »«•# »* »l •♦-WW cwtotMi «r ta» a r *>. • omm «m 
or at • 74 CK KMNNtDl tsra. *' ta» ■»*••>•* aa « • • 1 KANSAS CITY. — Ghas. H. Waldron Aoto»*r4»««>rv ftN*M»Mr fc»t«- ■* fttft* 
Aj • M* K— lUift • cirt Ma MMl 

MM- »•••>«> a»y ♦—> »».r» •<■• « - WtLMUM MACK B F. Kith* Palace Thamtra. Now York, Tkm Wmk (Smpt. 13) "BOSTONIANS" 


PtUCY •r OAKES A N D DE LOUR 

A lURl MIT OAJ ADIV MILL M A MUATOM FRANK FINNEY 

AMI AN AU.-STA1I CAST 

In the Mmm Mmmeml Bwr t ttm EntitM 

"FMM HOE TO SHMHUI" GARCINEni BROS 
ii MONA ff 0»«r BBaNAAD AUAKS PH day» fcpfwr IT, MOO 

CT 1 fAllITY 
omtmwmuT 
A. Ratfkowtky, FURS » 
IM .1 
CAtcaair, JjU. /L THAT NAUGHTY WALTZ a£& tto Janus -& alo4 '*<ve<y touts 

w au**P ol /btaytdj u+f/fa '' ?ft iumiJu "audi* 6*J! 

ASK THE ROSE 

/fond, a, run/ tuaJtty to/lad afltatf stiff* t mtJitk 

LOVE YOU SUNDAY 

-uimjUu, ! f Jt *ti fat a dun* idea and a /stack $f A /Ct>'1fot' C/uuta/ StSaJahhtnttb ik SHI ET AND LO W 

Seem* fo 4c 'n+Xmfmim tku *m,. sAc/duHk, 

4ncup a, f+&d *o?ta token </ fisaAi &u andt&o 
fiMi< jbic&d tAa tit*, it-picJto off n*/f**f* ' 
&XafJLy*L ttu, and all. **/*/] VL% t 

■ORSTER MUSIC PUBUSHER tCOOCAGO 

MftW VOAK CN IC A A O 

■*0«> AITOt TMCATM •(-•* lOO» IMM.M ITT H STAfC »f 

KATMRVN JtYCI.HML AM Ok NAN SI* 


WMTU OF SKETCHES 

CAMTt* ru* WRATS FO* THE 
COMING WINTER 

■MS m •• tm »*T •a'LCf *■• a. t a ... 
• m % I. PERLSON 

M t« tTATI ttnitT. 

► T«l » . - 
%«MltM «<II«MI> IMMl.tv HYGRADE 

French Cl—mr 
Dymr Toitort ilat-JZvu [mum* s°g ■ 2rixsi LADIES AND GENTLEMEN '*** ■— —f 

WARUKOKK l»ROP 
114 WEST M«k STREET | TRUNKS, $ ISM- > . » 
- Mi» •*• i • **/ • • - • •'• •• 4 • • • 

J , a*4) Wc Fit Eottrc CoaajMuaiao 
Aho Individual Otimt ' The Most Important Feature of Your Act Is a Good Curtate 

Mk»y a r. ~ad act ia »a>atl^d by a pear cwtaaa. Daart Jiaadicaa) year act. Gat a 0**d •*••*• TWatraaal aaa 

variety a# daaaa>» mmd t alari, a* vallate aa)d paaaaad aataaa. Far aala aad ratal. 

BUMPUS * LEWIS, 245 Wait 4Sth Street MVANT .«• 

— N VAIIIT t TH BOOKING EXCHANGE CO AHHOUKCtS Opening of the New York Offices 

Suite 212 PUTNAM BUM*., 1493 BROADWAY THROUGH ANY AGENT 

MANAGERS DESIRING SERVICE GIVE US A TRIAL J.W • II • ■ , wwwf rVlfr. Act* WAYNE CHRISTY, 

Mgr. A. W. JONES, to *e Mm**? ei •*• immi *c iii* f*ti ■ ■*«—, . * 

•*4 Ik* fl^v* «MHB •^■^■^■^^■^■J**! S ■W*w^ **^**^**^*»^**T 

kOk Artptt****) 4*****s mih flfla******flP*i *^^BB**l * ito me I. 

r««*. Bin m i «r «*- 

)•*. PtaaO^L^ aa 

>«4 M at tf !'•«•• • fejr e 

UMiWlilNll pt*> 

e» «to » >■! » i— 
ftmiiilfl 

■to SYRACUSE. a a** •* *** A«v«e *r im§ •« r '** **•*- 
fW i ■■•Hi. eto «M efcPB **f • !»•••• r •r. • T*% • •• 
rw* • t*« MO* t*t* •My fc» ft 

•• N • ••» •• 
wirn! — e — 

*f ?** i a Ml* i« (M* AT UBiKTY 

EDMEBHZLOW A roue p 
e e c muuK r% Gems of Comment With John Cort's "JIM JAM 
JEMS" and the "Vaudeville News" 

H AikiWjtmn TmH." Stpi IV 1**0 

PARISH and PERU 
mi |t*r krM r%» rmfit a *#*l a« reaaata- tr im m tier \ *r«eier*. 

«*Wr4 ikrtff <4«m*li) (or one of ihr tuM jj^Jeev I 
•I ihr ft? 4 Mi 
M. IV«f Mf I 'arte* — 

\\r srr tmm+mmmmj Itoto !i , ■ *>. hn! 

N 

Viiuff I I tievc U.«»ifli« lunti !••«•.»• a.. *a>*V 

*#nmi a 4 to *ti il«i.« f<«4 to ttrer free* 

H ■••♦•»■• a ee> Arc 

CeWfM CtWeWI, Mi ANNOVNCEHENT 

TO OUR FRIENDS 
PERFORMERS AND MANAGERS 
Mr t 

I* " M2 A*b> I** «36*» AN M«k^ •»♦ •••r* «*) lm< *»•** •* AMI 
M» HI*NT M \I'TM % \. I « TOL Strand Ciggif « Shop 

far f gtipy *a«^ *>*• <• I **m . •*. 
i ••«■«•! ail na •«»*«%% «?•%%•> *«•«*■• •«— 

AJMSTED BY 

MARY SPEER B. F. Keith's Palace Theatre 
NEXT WEEK (SEPT. 20) 

Direction, HARRY *:>> 


■'■"■ 17. IU3 V A t I £ T y 

- ^v FOLLOW THE LUCKY HOUSE* i_ - 

«? T H A R H Y VOX TILZFR*-* 


w ^ THE/ HAT 
.0 • *• 


M> r m as v onJ 


\ HININ Mft N 4 HI «nrani» A hb/ 


It o 


^" 
Rl 


■ I * .r CAROLINA SUNSHINE SILVER WATER 


i HARRY VON TILZER MUSIC PUB. CO. ": S t e ':* "••' Rr S R ' <t 


N * yo*k A V ARE YOU GOING TO EUROPE? 

it-. ^\\\\\ \sC\\\\x\\VX 
INN. IIISK W -I 
AM Hot t« F~4| 

• '»••» ft. •••• r% mm 

• • «* I «■ »■ — » •>•• ••• _ / 
" TABLETS M 
INERS 
I AKE-UP 

r,E^. Ilrnr> C Miner. Inr MAR IF. JAMES 

»HTi»T «l P«t«f MTATivf 

m.naci a *•■• raoouin * •••• 
THE LOCKWOOO CO. 

rUCMItt THEATRICAL SUPPLIES 
VltTOSI «ACf tT RHILAOIIRMIA II. HICKS & SON 

i*7 Fifth A%ma*. at l«tk strrct 

H-ve a httk fruit tirhvrted to tato it •• your w*rk #imI outing 

• ft ft . •A ■ VamJeviile theaire 1 1 

•*• * • .. . • i» ■*. i 

•> ■ "'"Oh ■ i • 

h* f^OM*- * « •»* !.••••- •». • < • |M ft- A»ft»l. I • ▼AttlTT IT. 


Jill » Mill 


CATTIUUN MXTHOT 

ax 

ALOfrN *v 

VINCINt iinuii JU/T LIKE! 

A GYPSY 

MOftA ftAYtr S8* *«U4 AVALON 

J III I • • I I ■feSSBp en m» 
eomtr 

NOW 


$DJ&^ AVALON UNIFORMS C'OMTI'MI - 
ITNIt 

■bmc Ar?AAf*4 ••• to 


!«••?. «*<••«•«• Tk inkh 

ALL MAMS 
li< autif.t \mm Vmtt Ml ft** %•• % 1 | 
&MM* SB*** 

NEW FRENCH MODEL 

•u ii« 
W. L 

Mill MM.*MI Wilwit 
•• •' % %( tAI to» M to % %l P i Mil Don* Ct. 

CAALTOA3 •TUt IT 
Ml tot NT AT At t T 

• W« LONDON 


•• •»• » ri • sr HNOTL Us 
SIMM NSORJI S 


VM toj« ••»• > -% 
to i ••• • Ml %m -m mm- • ■ 


• • • •• '• ^ • SCHNOTCHCO %•■»• •• • •»<*. • * ♦ PH. KOTLU 

mm* mmm m*m •■«• to* EDWARD CROPPER. be. 

THKATKM Al. 
W AKDROBK TKt NK» GRUrTS CYINASIUM 

2*2 Watf lit* to*** 
NEW YORK JAMES ic BEAUMONT "NUO-ART ft BEAUMONT NIW VOIR 

CHICAGO 
LO* AUCllll | NOT PA NTtO •ATffNI 
THIS •• TMf MOIT CNlOt t NOVILTV AtAuMONT HA| «| T 
OfFlMO Tm ^HO#II|ION IT It A HfVtLATiON - A 
AALAAT AOOtTfA - AH INVtlTNfNT ILL IN ONI NIW VOAM 
CHICAGO 


TTTTTT »•» UT f\ /^ C i'»t«Ai TCAtft OTHCA ACTA TO ACNT £ T I I l\ I g\ f 

O U V \J & 230W.4«thST «.Y .CITYjr" 0». N V A CLUI HOUSE ^ UIHU9 

«• *• '" ■■• r—mm j. j. MIRDOCK. Coml Hm> *■ r. nrocroit 

B. F. Keith's Vaudeville Exchang 

<A«.I MY) 

(Palace Theatre Building, New York* 

EDWARD F. ALBEK A. PALL KEITH 

Founders 

Artittt can book direct bv addreuinc S. K. HODGDON B. F. KEITH F. F. PROCTOR out %uh Mowtn Mttn mmm cmmmrt *.«.mmi 

Marcus Loew s ii gos sii iooKim euhangTco. AMI lte» ■ **to> • mm (r*+mm il v r» to*-** « m ito»- 
v* 1-1 tefttf. Hri**M« l> 

J At Iter K »■» ■ l TEUrlK % 
• I irrnAxi* ratal BOOKING AGENCY 

General Executive Offices 
Putnam Building, runes Square 

new font 

J. H. LUBIN k««rttti|« Act* U* In mm trtt ^fc twrwtv mrrfc*. Pay 

• < II i% t « attract « \«* act !•■» lift. Si*** < »ycw% 

*•***! *»fh \\ tile, wire •* |*i»««e \i*m i Kfcrr New Ktfgcnt impIxv 9ldg« 
BOOKING HEADQUARTTRS 
493 Broadway, New York City 
J. W. TODD. nr«»i %n M t! * I 
I Feiber &? Shea 

Theatrical Enterprises 
1493 Broadway 

<it i \Mi nrii.hiM.i 

New York City — ■ a amu mmi 

PCBNIC m l>IO a « w» • a, a. ••» Iter ««>r<Hto*Mfc a t» » •# ia» ana 
Tw tea H. Bctwrteti 11 i'IIM'a o ornci J. C. MATTHEWS te The Weslern Vaudeville ,„, Z.« .- 
Managers 9 Association '^^J^^l T : ^L_ JUi Ft— c Stato-LA» TWtrr BMf. CHICAi 

■1 ORPHEUM "2! Harry Rickarfs Tivoli Theatres 

•cnx i iw te it»«aia »«»*T M pinoM. n ai »r%i HMMtf ._r — — — ■■ ■ — . — ^ <hk:a <». ill. 

LM. HAXTIS I M'K • MM 

•me j« III 4.11 I). MrlNTOSH. •<*•«* •S3 ■I B MIAT M'»Nk»IM'l .T I 
KOUTTMK* t PUIL^M^WMII l«v 
I I \J I K \N % \l> « l"|« a II mKWAT >^«* I O l: M If Aim* 
4 km* I HAi OfflCLS 

PALACE THEATRE BUILDING 
NEW YOUR CITY BhRT LEVEY CIRCUIT 
6 VAUDEVILLE THEATRES 

ALCA1A* TMCATKI OUlLDtHC SAW FnAfCISCO 

BEN and JOHN FULLER 

AI'STRAIJAN VAI?DEVIMJt TOUR 
%te» m-mn ' 

• i I******* 

im ten .••^ tej 
ter-t te.il I* . 

• r i*i8k« ( 

• « i , »««*•% n««i 

\\ •. W. 


4CJ DtLCUt at DC. IOOS MARKET ST*FFT 

SAN FRANCISCO .. i ,. .1 w «M I 

(•Ml*. • • •»' I \'H •tr* e*a 4«» rug 
►•» »• M • 

tttm . I«t* 
• *•♦••».•»• WHlI lM 

■■ r itei . . «•>• 

»• iter H« • ir % »iu-"« • i | J,, | iii, i „ t uf :r 14, 

••» •••te Nte» 

«f tter 1 ha y*-. Nami 

■ 

i ite<4 1 4sm si^e 

M *a< „^4 

• «, ».„t •«*•«• tiiiiiiM !••-• 1 * • •»■ » 

• «<♦...» ... •... v .»... -. «.• I I . » • • ■•-« ■ * I ' ' J ■ ||,l « 

FREDERICK'S SCENIC STUDIO 

Z AiBt I • ■ - • mm* •« 1 . 1 

T».« • ' •■ «• I<m iteai 'A A \«« %.•-• 1 •••• •• 

*» •• «• • ^ AWMr-a te» a^ja « ate^ I HI MH » * I -Ml •• "*» - f»- Loacacrc 1206 •^ We *« 42 d Stoeal 

EVERYTHING FOR THE VAUDEVILIE ACT 


— ite* 4«»ia • 

•9 !•• 1 
Mtov l^.to* Tl 
to«ter*4 !•• • I .Mr Wj« I te] NiMI 
I'toj*-* •• to* ►•• — MM SEE US FOR PRICES T/IYL«>R TRVNKS . -a m wtew tt. ti v rt c • Ate 001 ••h tt CMiCAao JOHNNY BLACK s DARDANELLA VARIITT 
4*iMlMft*, IT. • «•»♦> 2ft > I *T* 

aft ***** MriN ft »►. • la 'li- 
ra llui • « 


• •»%«* Ml Mk 
M 'I 
It MB I. *»"*™*aMai™aBa«^B^aaaa^aMMM* • -^ftftlft^Maa^MWAvMa^ftM*M^ftaftaM>aMftMMMMMBftft1ftftr^MMftM^ft> ftftft*ftS^aMftftM^ft^M^ft^^aM*iia^^a^a^a«ai^^BMMMMMiaaa»*^aaMMMMMMMMBM 

THE BEST PLACES TO STOP AT 500 Housekeeping Apartaiits (Of Ma. TTft-M. |7 rj t . ■ l_j|_ |7lMIBlI«|| ft ll /■ in ■ ■ •■■ ■ ■ I 

i nc cxuTioncis runutiMu /\pu uiietits • • ■ •i A COUHT tamo** coout * • r • •• << 

fta«~~iii-i Mimm count 
«•*•>•» • ••* • • THE BERTHA 
FURNKIKD 
APARTMENTS *4 •*. «• •« «a ' «••• ft < !••»•* 

f«l »m« 4*4 ft *•*<. «v« t\ 
fttaftaftft* ttft I « i a • IRVINGTON HALL 

ft*" 
OHM. 

A-tostcr 

FTJRNLS^ ftft>ft«rt«ftTJrff»— < 
fitt irOAOWAV. C«*ftft» tM R* 

• •• *» .♦* •*>« ptM*aa • •♦* ft* a ftfta* •»■•* 
li MM ?••• ftftMft %• ■% THE ADELAIDE 

7M.7M EIGHTH AVENUE 

Mft» •-• I 
i*a u •• 'fir I r • ft MARION HOTELS _ 

V C If <t fclftftft* frftaft PXftPM tlfttaftftt Cam mr •*»*»*••»• ft**** -4 f*a? iftr 

I M*aa*»--ftM mm4m*m a*aiaMftMftraM>» A ••••a iNmj •■»•»•*• •**» ■*•!■•>. • 
•ft a«4 m |rAa**4 » .. •MM* a* ItW. "MaM. i 

wtaiift % caiMftft mmmmm 7 aaa a A«aM M. I*i>ra •aal M. aia I Ma ft «.■%■««) 

— » TNCATMCAL •mi • Aftfttr Mi 

\ *>n . > .IT V) 

•#•■••• ♦*•> *'•«*••* | (n*i».«» it*** • •*• i*ft*aa» Ami 

a*T»rial 1ft- |*W tftr , rftx liifll 1-ftftLBMMl H«ft1 #i IK> 

*.. . «* — ■ ftlfttll— Ml lbr«HH«Mir - - m?! . M**ri**r{l«rr»r^ftV.ft\^ 

Mart. f*V whip I !•«.. ©••«• Ha. -. ift »\ • , : mm%<4 J,,, „ , J^EZ B58 SE 

i» •«•••** ♦.*»% • ft •**» W iM« »ft*i TaW •"•»«••» a M a** iMIM»*< i _'V > ?.j't*|Tl "^ 

ift*> 1*4 • ••»< «V»«i. mm ft ■■■» i * Mf r iMU f i l a ift- tt.tMtna tlm *• •"" r««** r*—w •fta » -« . - *•»•••» I . -Mfc «-fftjaft » » 

ft* A law •* 1*4 It** •**<)% 
*T** Ml '•* 
A 1*4 ft«*ft*4 IBM Ift 
ftftft M(HW lftft*H 
IftM Waft TMPft 
9 ftft ftftft • •ft? Tw- %\ ~ 

BM«r lft» I 
l# I • fc A mm Tmm I • • ••Ml aw-****** ift* Yr\ 
• •iftft «• SMft ift* l>« r «i ftVf 
ft* i'ft »Mt mm!m«M M ift* •» - __M> »• I' DOUGLAS 
HOTEL — •* ll HWM ■ Mi I 

■M Ml SMHMMS* »»« — ' I MMJ •*> il«*y 
I • M«Mr« «Nft^ «»4 iMft 

PJM Mf -Tift* Hmm» €«K" vlftft 

• »♦• «s !•*> 

V*««i#M« «itrt % ♦ 

»•»»»■ MMft «M»ra*»4 *M iMft tVM* 
I ft « • * MM»tM{ Tft* 

Ift tlM> MftM ^ V ' ««»lMi I III i iMJft 

• M*rfMr» Mf !• • r ft. n*» *ftM> ft«« mmj aawft «^mb mi 

» ft**** Ml MlMTft M ftMl - 1*7 W 
1»»»« ft> IIM- IfcH ft I I^MfOMir « 
M — M«MMft ft ftft ItM »ft« 
« fa%Mr««* WASHINGTON. D. C iM»«t« %*rm* • •*» ik* 

• 4 II - \ *^4-. 
Mlft¥ NATIONAL ~JMMM r«rt • 

• MJBH - MM.* JMJ 

MJM/ M 'ft ft* ftMIMJI MfJ »>«t 
Iftll Ml Ift* • 

• ft#r* mi I • *»r» Ml •••• MMK 

VANCOUVER. ■ C t «w hm r muAM^ •••• 

•^•^^^^^*' w "■•• ■■ ■* I MMtftM \ *#»MM» MM4 ArlftMT Mftl Ml 

• r M. • WliiMirry. Marl «mj<m Kft Ift If MftM y «MftM • i»t ft •ft» I IftMMj l>M««r Mart aft ft«J C* Iftvtw^ A«im aaM fcftMMV imtm tm r al acm - 
imcw m rou MHIA Mf ift* ftftftft* ftft^ rall-fftJHM 1^1 lft« It .MO M»?l !■)■!■ • 

Tft* « MMMMMft la« M-«ft ftWM* € I PHI i:rtfT IIAHHNN - ftMMftjr 

Mft, • • UMr« ■• flM> N ■ m \ ******* ^ •». • • . • -I •** 4 •- *'•• ^Jllil* 1 ,l M.*rri TlM^llMnT^ 

fti '•••*; ,Timm. rZ-MfT * *'*" My M*%rt • Sr L* ** •***! -fc- 

1VIM a* V-- - ... I'OtJ »t Tft- ftft ■*• MT ftj M Iftft mnnmmm miai.th 

I-IIANIIAI.I ft M w.. a\i:m r I 
• -•4 lav Ui» A i mj aVa | p 

•MMjft* r4ft4«r «^» • t*aat ftft«aj4*'»l wm m\ MMftft ftftfi a a< 

,^ ♦ l#il* H'« 

,, , .»*.'r 4-- Ml ■ 
ar 1 

Ml I ••ft I M MMft* a« ift^MftMJi PJaft 
• t»a* *•+*-••> ■• 

m y -*. ^ m 1 *i»' , * aMrftftftft. e ...I ♦•%• 

•r»aa«T-ft>»«<« »MiMta»a4 • II 

« a K ftJOfatum II A R h I M Tftft 

i a-# CMft" IM.« | 
> 
' iMMftTftWft ••• lit V fr«M* 

r< KMartftMMl ia«4 H»r.a a «*•• Ha- \t» Nal 

• • il.l ft T>* ayaftl «r ftj ft • ft* 
iMa im»MI »MM« Mf I ft Ml MaMH a 

UAiKTr turn ii 
i irrf r 
»i » 

f.arfta •••#• Mftl 

^ ■ W •^••aj ■■ ■•• ■ j _ — _ ftM^M> ft aft ftftl a 

• •411*111 I M y«<M» ftaal Mim 

, M- riftf»»M4 Mft>4 I t »<aa V* o •« aa>4 

• eta* ►.•♦ ft »a 41 law mi MM •#•< I. L%( a fttaa ft ai ll *ft N»m T«r% MftlW Mr MjmTI m> ftaaal • *NT\« »4I Ta4 Mft*a»a *««» • mm -a | . 

■ Mr *•>•«« »m4 M • 
if in* **aMftiMft M»» " i - »a 
• a % • ft 'MM 1 a>- I • . 
• MM iMftft l*M»* t— Iftr •« ftft i aft*** ll NOT THC UftSCST OCALEft— MIT TNC LOWEST M fftCC 

*/ftft riftftWr AM* ftaftftf « «»Mri ftTTft I •*• «*•* * |r» I *» I fWaH 

». • » «a>M> • Tft«-a i < 
FOR SALE THEATRICAL 

WAftOMM. MISS AND STCAMUI THUNICJ 
ALL MAKC5 ALL SIZES 

Bmi. Mi At 
HAMILTON ftftai JtrrrNSON Ikrftlrrft. 

!• caaMMjft «l ft«4acft. TWO MOCLLtR OH CANS' 

M •nixaia m>wi 

B. S. MOSS 

Aftl* «»MIM T»*. ^I'MMftMMJW T»i MfttMTMBMX 

m»» Mft ftftft arenu* 


i i. i • 

VALUI. 
OUR •ftJftCt 

MIMU ■MM i 
l(f aaMTft $37.50 1144 IfftAftM* • M I » » . *>• • . 


r Ml ftftMft 
ftftii. • • aft » ..« « %> • « %•• aft* |a aft ftftft • ft* 

RIALTO LUGGAGE SHOP 

* «« !••*»« • AftMMM » «.«M%ri« I St wr.ST 42w5THt£T lift ft Mjft % — * ftlft\|ftft»«i * 0^« VSD Jos V Stern Co J ii v 4 

Oui Meailr/ Tiy Ii ' 

l&ypsiA/v 

Publish. ©^ NutirsNK, n ll Oulv 
C Ha 

Foxlio l TRAND GUY 

RAWSON 
FRANCES 

CLARE 

SOLID 1:1 « MttTMA 


V f TN A nrnmMft cast LIGHTNIN' HUDSON IT 

• mm 

TAYLOU J K TW La* «f tW Laa*" M lJUNEVMGHr'" ■«•!»• G°°°T!" NATI ftCLUM l»#MT 
Wft«t M AOVANCI ROXY 

LAROCCA 

% 

wizard or m HARP 

ROMS 

McCarthy 

ULUAN 

STERNARD 

In THO MOV 

— tHA»« gggjg 

LUBIN 

am 

LEWIS 
Lawton BARLOWS rm ««■%< 
J» Na] it tl HARRY J. CONLEY 

with NAOMI RAY 

hi "MCI AND OU> SHOW" 

1*9 um/mrm mi AM 

IKrcrttM ROflR A CUMW THORNTON SISTERS JAMC "BETWEEN ACTS' LEW CANTOS OFFICE LOCW CIRCUIT DEWEY TRIO 
THE FAYNES THE WRONG HAT A. - HAPPY-GO-LUCKY • mm — Rn • m 

••» a aa*. $m "SCRAMBLED 
WWES W •%• i» ••• tt» A*«l MbW ■•» *■*•• • tm • t » 

HtH MiMM P ii ■ 

FRANCES STARR 

in -one w . :.:.:: 
• ••»'•• A***' • •• 
•»•••-• H. 

• •))« A !••■• 
• ->A «» 

• A I •» f AA«#f 

►• r. 

>B9 Mr K ••♦ m i AW«»t H*<A» I :: ra • * »l A* . ' • p • ■ P* ■ *•*•• A-*» • 
Pr^# H- • 

I 

mm 


• • '• !•> » .. At >••* ?•»*•• ■•< A . I . >*• rsin t • «*»!*•••• A <*»••• MAM urn A I' i»- •• A4 • T 

i ■ r A ' .» • f A I. »..— r»»« a r 


• • ■ Mr** *•■•• * 

A ft >#• •«••#! 
ft«» PlAA»»«r m 9 

• - *~m» I 

« 


A '♦•• t»»« at t*#4 in 

AN Jaw* tt«« M 9t Hifi | 

rm*i f% «A*»«<r t»At*«*~ 
A f Ai tfc» Ta>«« ft H«j»A N< 

•if MR lt—mm Tna i w H 1 «•#• H n «r«»w| Twtt Ma<a*» It 
I I-atA 

»*••■•. Tt«A* fi a Ma 
ir« h i< Nr < :t rt a »jiaat r«« f irti o 

m u*» ll»»«*VM t am nit ai 

Avfcwa i ? •.< 01 * ft» *...».♦ 
Watch the Hit of Her Latest Picture m 
XRAN 

• • 19 CONSTANCE TALMADGE fcf JOiSTM If. •CHSMCK mi "GOOD REFERENCES" i •iw IfLJ. BATH k, DOftOTMY PARNUM fey ft. WILLIAM 

A FIRST NATIONAL ATTRACTION OMmmt t, *» Und- in ASSOCIATED FIRST NATIONAL FRANCHISE tmaaft ptlky W HhereV be a Franchise everywhere lav r* ■ - Mttto »■ iw IW tl >IK Ttom iv m» p« • II 
Hi ftor <to> tottot »•• ■ - * m MM) pv»«t * 

toto* • •** »■• FELIX ODAY. (,"• Ik* «Hf I* • MMrtjr 'W il l lM tototo to it ton* 

••»• MtMtoV u~m**m to* a e**4 I 

«i>rif> •* totorv l^tf ^ ^ _ 

of tlap « » I ► n tMr i ■■■ ■ ♦ m lr» 

IMA nMMM rVHti *»J**T # ** *™ m 

tto»« ra*aa s««r • *■ r>IM« •#> 

rW«« f ■ »■ to* ttto trtoM tort INM 
inHl tof tW aMpua w »•• f •*% a •*« tol • • 
GUILTY OF LOVE. *» - tto « >.«* to) a tour • • tto. to to Is 
• »• Mr1*» ► • t!.*» *VS« at tow* !■ ■ wm 

it. ikt vMik to*** iff MASTER MIND ItoMtor rw«t tt ai UtoMtot «l It. N toft • tl ttotora to ««• 

* • '^ *r -> ff>fftti: »«.. ^^ 


•• • 
Lot* ot Fish 

With a little RmI! . • •MH tto* r r u Mtorr' ■»•»•■ to« t 

Ml IMM 

rtoM fcf Mi ll y Ms»rfc«r 
MMMMsi •#••» MM* ttoM> 

>•• mm ito»e»> to latolf kt* tl WW* •toJU- 

a»to*totott*> « ■ HONEST HUTCH. ••0 »• 

TW ito i U to; Mi |ii«i ■■»-—»» 

MY WtortMr MM* tfct IMiwUn. MM 

«a ■■ IsMna 1 •# ttoto w— I P 

f I « %-*• • •**» MMM toM •• THE MISFIT WIFE, 

• •• _^^to"v • « ^^^?^??_ ^r?!555 

M . -* ItoaM PtStototoT* 

g^ (1 ■» ft- to 0Mfe l4»s^pBto4l 

Tto* |V - tor Mb MM^toa* 


>H • i. i Tt «•• n to**ssK«'i toS to mm* 

M.« r. to>a« I., I to. nssa- sW 

Iton. toM»*«rr to 

l to to> tojtoft rtototo 

» M tosto »«stf m€ a' • »»* 
'•» *• . • fto^> lto«l ••■••• »Mi 
to Mi i ttojt Ms assstot* m rutoa a« A* •« tof |MM « ■•»« • II. »• rt -n U ti »••> urn >i • ti C-^5 M» to totot 

•tot •»• I 

nM W«M« 

Hi to ■ to) f A tl M W toto) . <•» MaflMMMtir 
»to» totoj»a 

•to H»'»^«a4»toM ftovMltoto 

• ■ttoiir A r > i • 


Tto> toto ttorto s* • • »• r "to»." • *JMto toA 
•a* «l » into to* 4* r> - •• 

ritftoftotol** BMto4| »<»■■■•»■ " 

to tetWtol a 
• a toss • ♦ • . I 

•to tat* a ••••».••" \»'»*t to rto Hit -to»»toto> tos ia> *• 

. »*% |n>i "m # «st to« arr* *«tog toM* •• ••» t • •»*• 
T^HE eskitMtora wko allow the 

«!> Minting regularly will tell yen that 
is the one reel feature that brings the people 

iae there is a genuine appeal in 
item of every iaane. 

The cartoona, for instance. Who is 
miss seeing the exploits of FeKx the Cat . or 
Bobby Bumps, or Bud and Susie v or any of 
those Paramount Mage tin r characters that are as 
real as life to a million people? 

And the special feature*- those visits to out- 
of-the-way places, to unknown corners of life, to 
the workshops and studios of 
women always unusual, always up-to-date. 

There's something in every issue for 
m e m ber of the family. The first magazine on the 
market, it has continued to be the beet. 

Your people want it. Give it to them! Paramount Magazine 

MOVING 
A FULL HOUSE. 
fa* »r*a J< 

4 mm m mtmm* B*— 
!«••«* M mm* mm N 
rt.. r*H r»lB fajfaa m Ifat l—ltol pew<M i «wm of * 
••fM of ««w »•» Artlw 
T«* —4 Maffe*n Lulls ar» pew- 
it Is mi — m*** •• b c a 
• r HEY ALL $10jD00 HIS 
0IWBI 

OM fa MM; Oft • 
farlWa • MM MISTER 

ROBBER 

Do You Want 

To Know What 
To Do With Thi* 
S 10.000 Bill? §m% m •i fa*«l W " m tto» IMW ferilM |» •— 4» •# Mfaf ItMMl 
TW | IgMlfMl >B*— • tttMfa Ifai M • 

Aft — . ft— • tfe* —»*• b»«*t 
TV • * ii— I r Uin — tto» — ~ ftftMJ %Jm^6*^** m m^ m9 ^^^w Utm wwm mi Ufa* Ml 

to ■ ' n— i «f ■»••• fWlfalni l—i 
§M —4 mm ir~m *t. 
mm It • ifcto ito»« ImI 

4b— » •* *» — rri tfai —i of — 

•tth*r • mm n^i »■* »n*in 

«Baw fa« f U l falMi «4 ■ !» — M— g. 
tfa* ■— II— wf lto» 4#\— *• '— r is 

tm k« —tot o— b#»— il' mn to»# 
4 ito» ob#— •*%— W Mb 
mh • to tto> I WH i i — • | 
-mptMmmj » >■■!> Itoflftt 
P— 4 faaMiMfaf B*r« •• ••>- •«• r« 4 ». • — ttor «t4 I ***** Cmmm 

w M IB* •"€•*—••* » B#«i r 
Mil — —4 Bto— I «* • I ii m i in HadThe 
Same Problem And i:i in If You Want To Learn. 
You Will Find Alfcket 
Waiting For You At 

The Capitol Theatre 

Box Office . Call For It 

Will Rogers in 

'HOMESTHUTCH" 

Will Show You 

Week of September 12* 

. COLDWYN PICTURES 


MOVING PICTURES 
r. u HUTM 

f 


t\ sr M «««r» bi *• vMa • Kbv V«v* •• Mi* ib*I lw 

Wto Ml ii»» IB II W 9 


•r *• r 


• • 'I 
II 
in NEWS OF 

Jm M 


■ l*BBMl a II' • 
» ton* 


o 

t«H» •• Lm Ai 
w*b •• •#•* to Mb? I* BM*to» mb>» 
torn. «r |Vto f»afc. PMmb L^fto* n I %•»• ttttrwr* IB* Wan W r«M II 


» l m i l l •*• 
rf ibbI afc* m NHr Am to • 4-4 tfcrto *•>• 

smjPi i 

H #Mi torn m ito ««• 
«m«« Tto »<«bt» * B»»>4 < 

• *«*• •** m «bb1 to •«•* <••»••• •»«•* ».!*. Ml J«B««ry B* 
IK* I • »•• 


I.I l*» II. 

MM* lto» 1MB* V trB> to V.» tMkto Aa 


Int. , fin .. M*» •• 
* ■ *■ •« %BMBBBJM «M»B I 


' A Big Theatrical Manager 

Said This: 
*>«• 


• •M»«f -NotYm* Tk-k-JW 4m 
M* •< «fBt k **Mj 
WINMI MKk (MCKSMHITI Associated Producers Inc MOVING PICTURES BRADY RECONSIDERS (HOTTING 
NATIONAL ASSN. PRESIDENCY F. L Wi it • lUtAKD CLAM ^ •! I Wi A >i> irM< KM M i ll * |Stt»|teM» 
v«Hi «f «— »r»t etotar t'a*r»r«*l| T»» •'" tar WMM Yorfc to ii » il 


• !••• «~l Mw» P»»1 
•• TW *»«•«« Ni 

•»•» -t I 
U AW llMM II Kf*r •f tto> •••rart! i« tor tto> It ttortr alar I CAANOALl SELLS STOCK. •f ft *• a«4 I* H r« !%*• tor J< i« ■•< •t !*• K< «r*li 14a Hj^tr* - x/sl wom "^ nm • nt 


'tMi^a r* itt •«> •* wltaf of llltuM* I •l*M*i «f S rjSTi i«i*^ PROTEST ALL-NIGHT FNJW ^ 2 NMttt CHANGE HANDS >»• »• MWMhM SUCS FUJI CO. II* r%w* > »• tftw I . I. pMM*<u4 aft** ik» 0'IMCrS WKENHCL VISIT THREE ii ►• * l»THl"r K M I» '4 (fr- 
it H« I «•*- ll ■fectofr ft< fr» I1»l »MH. «to> *»••*• 
Ml HM uni H tofrfr »r J«Mft~ 

ftof Ml I'lNJ 1 frfrfl'WI €**Wtl Mf« »• c ittt »• N < >•' |. . I»t • ••»< 


»«*rta aM N CtNUrtW t' Wfc*fr> Ilia •mm! «•**• f«* im» 

•«M«t chi <to> Ni f to i y 

|i a***** M il tfcr* 0* >*fc •f HA 

UNCLE SAM OF »U RIDGT *»4tfy 4» «•«•*•) bowk of tW >e*r ## ••4 IfcHwifc m % toal 

LtiMi •rtv-WJ vita 
lt»-» tor t» •*»«■*• %i !»••»• 
•»~»r»t~4 I •• l ■fj STATE HOT TntlTOtY COMC FAST WIRE NOW 
HARRY LEVEY PRODUCTIONS 

2J» WtST JHk 

ttmm Y«rfc City . . » »■ 


SftACUS 

BOX office SCALE UP 

iHrtaMi Pai Mtf NUk Pta wvii •" MOTION PltTlB DKPAKTIIICNT-PAUIS 34 TO » 

MO VING PICTUR ES 

NATL ASSOCIATION ON TRAIL 
OF TEN STOCK PROMOTIONS TAJWI OF UTKATI8H 

out IK UUnTA" 

Marcus Utw I n.ted at 
C#>#ftfHUfH tut 7 tomato. 
New Vigilaaci •• ■ Scot* of * 
• WMDMrict 
Sdnili," Tot*, in lateMt to Protoct U o W ri't Good N« 

• I SCOFF I rrtM.mwu, or« o4 B«t AmalgaMatiMi. 

INI ox.w.WOTo 4M4- | w ■»" 

14* Ik* prwmm •.* W | 

I I.O> IWOTttt-r •' I «lt«.»RMi<l> 

!• 4f*» 4w| 

TW 4*4* \ . • • • 

to* >..•«•». \ - .'WW W< Ho KM o*w • •« IrMwo". L« 4 

irii. • rii^« -.i . , i w*4 

• M* *■• ♦■ «r> t i — 4 

In »iw mi •••» ■ 

Z P*i» E4W Cam* FiMl to- ' - ~«- • »MM iSo mtm I -W M4Wo tW I 
«/ « | CM) CMV *•* •• IfcMwOTtM* 
w*-»M Mi ■ IMjg f j 4 « www •€ I1»www • •• •♦•to 

•f Mm Hw tit i Mi tW Mm •OLOWYir* KNEouLL jrLZT.o^m!! . »r _ ^_ 

^ ^ 1 — L - »__ ^. ' It •*• -*»»4 •* W 4 HMwOTw** «••»>»• 

■••?••*••• r,t "*» •*•• OT-rwitwo. 'W t—r+n mtrntm M Mt% w* 

■ Pi liLlI til 1 i ■till f IiwmI fMlW 44JJ M>4j—» •"**•'" *** * ^ > T *^"fc* f o" > rt -"••■• 44w4w4M. Mi AMp^ ff?4t •># * 4jMj>4 4 l*44» 444*4 4# 4444 |H M4»t 4« 

**_!** T- 1 " ** I***" *^TV*V •»••» >'»4« Wi W44H4JL It » ■ ■■■!< 44 4444 I44> 44rM * • tarn Mtw 

■jtMI^M*> *w iM rMt WOT •• 14* aiototl " ■** •** • ■ ■ ■ " w»»w »^^ »w «— — «^— - 

. Jlfh . „ nH Mowotw \ TW r-rH •4*tw* I ■••••»' Wn.r« l-rfi »i WOT M tW ' wtwI.w«M «4- .»4 owOTW, 

^t/lw^V TW l^nV.-^ I ww fr% * i r "* HM> •*" >>M " ■• »- 1 - * f4»»-M 4*-4*MM» 41 IW «r.4w pro. ww*«» •• • 

•W vlV h 4rLw* -M ; Li •■*■* ******** *"•» •■** »■•» ■»• 14- 4MI 44444>4to« Mi 4 14. d+>*f fit 1 • 

o ^^^^ »^44^4f 444/ 4^4 4ot4^4j 4V ^^B w ^™w 4044^44 ^ _ ^ , _ _^ »^^._ ^ ^^^ ^^4 ^ a ^_ A o. 

^4jV4M4) My Mi* • iou^^^i M^ M( - t |fc _ ,. !•%,•♦ •f»*^^ " 

W41^HSHmV 44B 444^B *4^^^^f 444 44 ^4 • ^^4V44^4^0 ™ ^444W ^^ _ ^^^k^^.^ «k*^ _ ^^^^^^.^^^^_^^^^^^^ 
! iMiS »- M»MM |l>(i>l llMalMj 44441 44 44 tl 

^"ikMi. Ui«r ViH4 ••-• ■••••^ • 

M 4M44444J »fc» 0MMI4J I •"• 

o| BMl , , . •I«4 l4o Ml 41 14 C> 

m M44«T •? 444M444IM 4 ri4M*« ' 4jMt4. 4# 

llM 4MMM4 * "**» " ••* * r ••• * 

4 114 MM4 

MM4B4M4X 41 M' '■! M 


•4M. WIN W a 
»4J «•)• 


IH ARIZONA . It. rofjlp 44» Trinl-r 

' t<4J44 4J4«tr« t iH«t 14* rvrr% M r«M 

M a 4 4n( M4M4X444 fr«444. II* M 

f4»l l4o rr.»«4i «o«iMf •!•• 4 wm.'4 
• M4MTW44* 1444 14444 4M»I Ml Ml M*- 

4J44M1 -I • .k»M4 |.-o>... My4j 
fl44^4 44MJ M 

I* > M j n H r 44MMIM) ito art 

4 r«M«MM 4M4 • »#4« 40 

I 44 bMjk 

M«4i< 14o f» «• i . iMl 
41 M44XMM14MM1 4f t4w 4» - • 44« 

Mto»M44V4MlM4jiM> 4V 4*rwMr«. TK» n# 

14M rM4jMH) 4M« I MMl 44> 41 tfcr ,m\- ~* 

fMlMMl M44rH| 41 14* lrM4> M»— !««« Ml 4MM47 «f ll 

I Mo 4M) 44444444*4 4«4 M 14* 4\«*ly 4t*4 • al'ojf) tl4M tW 

!• 4T4 ■■IN 44 

ro^4) MJIMM 4m*4M4M) M4H- 4M t4o i p u l 

%«rM« •• Im4 « 

MMVff 14V M«i 

itfiM P44l>4. 44»fc MM M I4M» *44l 

I MM 4M1 444»f MmMW %Y< \ p mi IMM 
M«« 4 444M 4ky tMW M> 

M«Mt«> MM4» T4M M M 441 »• IN 444444441 

MMtM4C4> 4f M '4t4j MotM 4f • 44J 4< M t«M> 444444 IM> 

MMMIM) M*l«l*oM I JWill 4MX- I** • M» 444 MM t4«» MMH4ro M44 

. MM4 o#.,i« «K4 llM U4M 44) |4» 4M»4> 4*T* *tMl 444 4-MI MM, r •• Mow » TW S o« 

TMo Mill • • 41 1 111 4 4# 4Wf * f-r * W ■**■* * N * 1 

M«.w 4J '- I 4MN Ml op 

4o-wr llMit tMor* I M4 4»M4r 
4MAIM Mf 44 I MTM M*0> 4 4f 
I |m? (Mm foto* Mat 4>w> MOT 1 1 *o« *l ». .. Mo«M t.40»#4 Mr»l.- 

•n '•»• 44 4 3IM 4 <« 4* r 4o«i4 Mot «*«MMl 449 OT44Jllli. 4MM4 

4MJ Mf 
M* * l''t' ^W J I .* (k-t'i « » •<• . »»• •»' ►*»! 4i >i two w 4**' 4444N 

4wMlo mi » itM p M IMl |M 04M 'www* « 44 >M> « » * • wMw»l mi 
4JUI «Mo| ArtMwr MwilMki Iw | h > w >. , .«w ••-• 

I4wl Mow* lOTMwVro ,| | 44»o MwMwmMwoo I 

t4 M I4MM I MM 4 M 4V44 ' f* I M 

! •• MQ4 I I M 4 1IH m IM !4o> f. 

"OATS OF ST. PATmCK." - i otm 4i«wot« r4jM4 M *4r pimp M 4w4J 

4w44w4l 
iMMMMtt w44w 
■41 l| MUM I Mo MrtMM M# « 4M4J M 
•I.M44* M IM* wMwSwwVMow) 4wrt«4M 
MOT Mot* 4»\wtow I** MltMlMM 
rt rtM Mlt M III *•- * OAHUNO 0«»EIIIMC SCT. SSmTTw."V. wTl 

" •>•• ■OTOTwor 4441 M 4>w» MM 

•wMM »%Mf lV 9% 1M> 44M two MMotI M> M 1 <T 44* t4» Moot 

Mmw I *• •'* ' • * • . r o *■ 

TW lo • • -w.w lUrtw m« m OTri««Mfro 4W 

4441 » flwo io M «K*wiwMl 4)44 IM* i »M«- M ■ *.*» 41M4M C.«» wH Pm 

■ > ' I 4 »M I'M % I mm* Kinwl €fj4j 
fWl*4. M 

M- • art |» • wo Iot • mi 44 HvtrwM ■ 
•Wr4 mm mm o4 mm mi «'m«»ow 

A OH H mi im N M 41 I A.M. I IN- .otw wt wf >Mt I'MotM. 

■44% Mo 4w4 41 «l 

l<4M IfMMwl TMww i4» ir«M 
rlMMoM 'iM,t|M k •M iMk' mm 
• h w««otwM • f !!•♦ 

I »> -4 (MM 

4M4XM • Mm ... . 


IMM W.H Mi 
44J mi IW M4M m'MlilH I t. 

«4Mw1 ImiMotMiSI M 4wot«o \,..«ot 
• I i | w mooowojof ttH.fl 

MO CASTU Wilt. *••*• 4M)4ii \ . 

., rar>|| w» w» M*t r ''ojcot,., M .». - I |»... % 

M44 TM444M w,to.w 444J ***** • ' — ' TM 4w. 

4MJ «Uot o« «•«, •" • Um-MM J II 

441 . . oot ootMoto . •. . oi »wo ^ ' ' W 

X«-t \w.« M4i. »..r IW.wr MM K -**" 1 * ■ 

IMl 4 .w.*.MOTt. ,i, • ' ' ^ ,M * 1 , ^• ,,, 

ft,.* • » . » ncTvin.T IW4 H I » 

N-* 1 ITOV i o ttwU • wMV • 

a j 

r l«<4o*« 4MM • tow* ■•m Iw. 

WtMl i H4j * iim^MAjI m.. i ... m 

■ liMJ MJ IJI P4 44 PWJ4444J ^ m m ^ m ^ 

Jtw* ••tMMMTM 444MW|r Wt 4t»»'»wc 

TM »r% Ml Mr «MMM)M| rwtwVMtOT IMM 

»iw«MMOTV tk ft MOT w«wl 
Mo»l 4J 44 144 »4ot M# IMM 44vi tit H .w4 04 |# ^ »oot#o . 

IM No IMOTM »S .MllllIM M' I ' 4M WMM4. IMJ 

No* M .ttfj rojim i ot4ot4 Mr «HM M>4 W Wo4 MT»r»tt M» gW MM M? IM ot.».. 

M IHttr 1444 H 

M)<.tff> *4«M '*w».- 
I»'M* 4 W 

Mm)-?-*»*oh» tMdtl M 41M) - IMI 44M i" • w M lW kwf M» r <t -4wtM 4444 *4 4 M FotH 

44444444 4441 Ml IMM »4w w# •»•• Ml IW MMM) Wo | M44M 

■ || w I Mil »♦• M4>>|.M '•• I*M4. 4*o4 o4*J M) 

MMot 44441 Ml II M. 44 4i 4 ■••wM >Mw 444? 4 pMtMM »4Jl U 144 

N M4 

4 41444* 
, l>4444 'i Ml 4 

^"•wotT^w ll\ .Tnr lV:* -** r close fou cauoa rw .4. M 1444 • • ** ••• T4w> pw'i I • • •■ • J 1 < | \ 444 Ml M*to4V MM4t 

M iw •wTmw4mV .t -.. .^M.llow U« .OTM-.twI. , ,4 • .Mo , ., , 4M4MM 

m. Z>m\T A4Vm Mm •»• '— *•-» • ,W * ,|N ■■• •M4ww44f 4W4MM m^i ^....oto 4444M www 

moM \4ki1 ,. 9Mmm MM>*'t4 wI^m |VmM44M1 • •# IM> rt 4M441MW • wftM f 
Ml Mfwww It Mill M'llMpt 

4441 MlMMTM M4 tW M444trf 444) F » 

- IM fwot «4 *4ot M IM 4444 M»M mi A — Mtt« I' M 44 

•/ otw». .MM M»tl» 144 . wf I ir.44M M 44o 

.•.•••«• •"•rrMt* 4MM IM* m t 4U4.44 hmmm 
4MJ44) 44 M/MM (M i.fwwM M? 49* IMM WM 

to M#w |W «W4M#M ••"•• ■■ 

TM) MOT • WW IM twfj 448 

•401.911 Aft 4UB0E1 oVtwl 44. MO- M.t WM I*- 

/• Ml M* »-•♦• 14M«Ml*4 ^^^-- m OTOTWOT OTOOTSOT 

,-, M wf*Wl4> -TA* TIES 

» w »- r» •• 

A»Uw. wW wwo Mtl.W 4l»»-t 4M» l*t 40MM, H Mo. 4 4 

■ •••••»•' ■'•M* > Moo M M MM » -• •*w» • • 41 

fM 44MA4 '• IW mmta 4Mm ' 44M4 4 444 444 444M 

1 1 

■ CW LOtW . 


» o lw«A WW 
WMl*. MM* to f»i|jr I «OT^'II- » »*o**l 

Hi wWotIM w»4 44MM PrwM) IW MotM . M| ..iwwM *f 

4<M<| w.tM • MtfMjTM . ArtM4? * Km* • *• M«i IM| M >ifi i*> M 4444 
Wow tl«M4 M* r •* ll Ww.4 M4 I 

» - MJ4M4 IoMM IW r**, t.it 
ft* I, Mr W* ••iMil ; 
444 til Mo MM ioi BAD SOSCS ART A I TO VOL h U I 

HIT WG5 Vi/// SHOW \ PROFIT 

G£7 OS THE RIGH1 IDf Of- IHl I.ED WITH < >l R H ALL PROFIT AND NO I ()-.> 

OLD PAL mmiwmmiw i 
I 
• 1 1 ► I iHh n m< i i m n Far tin SOI ND AS A DOLLAR 

WHEN I LOOKED IN I«IMl7TIU 1HA PI r A f U 1^ R Al >(>l K K< »\ i >F F |i 


i* A GILT II >U INW.MAH NI 

S l > S V I AK IN II 

Bl I KN * I INI -HI > \1 LIKL MONKY IN mi HANK 

n IENCE WILL GIVE YOl Rl I ' • H N IUI "IM I KIN A VMSSf H 

I f!l ' ER I 1 IM *• Nn IN IMI R 1 THE 100' HIT 

LOOK WHAT ) VE DO!\ I I THAN PON/I WILI (.IVL I A I 00 APPl 41 

PROM I 'V.IN<. I AT( H I IM "> N HI I A GUARANTEED HH //// \ ILL AGE VAMP" 

in MPS THE AUDIENCI IF MORI LAI IS THAN YOI CAN 

R' A' I AM- 1 R SEASON Wll 1 I ND VM I • Rl • HI T I Al INT BtlLI « ; a broa; o * *» PRICE 21 CENTS 
«M»M, — m Ml ■ V. «r *~ + W. mm i 

P I ■■■ I ML MM to* M» •»•** M»H ■ 
▼OL. IX Nil NEW YOU ClfY. FRIDAY. KIM m r. LAY AND PAY' KEITH RULES JAM MAY CHANCE Mil I U.B£E*S DECISION NEW 6 STOPPING 
F FULL PAY FOR LAY-OFFS SENSATION W^ 1°®*® ! 
LOCALLY 
If ■ i. IIITUl 

BY TYLFJt-MSSINC poo.ooo sttuxext PrtparattMiM) mmiq mH t# wt* 
•trt Pm^HmV Optrttt*. 
•CMEFF-S LOM CONTfUCT. 

A |« »■■' 4 r fCau. 

m MM* H 4> - • •♦»•» TwiSm* « Mto'' 4«tjn_in^. I* »■ l» *• 

■ • % 

>•"-» • H 4 l« I 

•*•••• . ».,| , #rT I Mr Mto>*m« * ■ 

f« •« |l * to. . 4 | l«4» Havmg 
iff 00.000 .4 Tto*to«'« 

*ll !■■ Iltoj ,. t*lf..4 I I 

MJT ^*-- MM tot • H «•«•« 

• tort* . • ■»#! 9*.-m4 »•• to-- ClMjfM» 1TM»I I ■ ~»*4 !• » »»l to. 

M> M» • V«rfc W ItotW* 

Mm 'Mm Ml • •-« ••■« * 4 MM)* 

'MM oMMMM 1 ^ I Ml f"H«p 

• MM MMJ '• MM *4i*r. 4 tof • 

M AN 4 II. it, |tM»4to» | N M1»MB 'to. It. MM •* ••' 4 tfc. I* MM . .*». T» 

i n i P Nmmmm I ■ULUY SISTERS SltU 

mm win caw 

let Nat Al Tow CmnMM 
«»» Oftot limam it. Kf 41 *«4 •*•-* 

M W i M» fc* Tm» «mM »*«» MMJ*MJ Mr *•*.. r-MMM r » . Mt»4 
MM >l |l Ml 

M to .« ..» « « • MM 

Ml • Uaf tot**. 

M»t l^t *» 4 » ' •(«<•■■ to« 

M. • MMMM • 


I ••"• M«« r^to i Mi 4 to* tlto> «•»*»»« 
•»tot MM • •••! • *4 

M ♦ » r» Mr* MMM n I « ,_., ttojg?> f|i«u • to»» 

HMW )•«••»» MMi Mr AM*- •>• * to*. 

• to. to* I** • to. ^| j[ iil^ 

| . *,r MM tol « ,(n<H|. to- 

M» •* tojalftv • -4 ... I 

Y i< )i y. to**/ t »4Wr Mm •> CABLES U> IA* PLENTY OF MATERIAL FOR 

U. S IN EUROPE, SAYS AGENTi «^"*"^_ THREE OF BITTTS THEATRES 

GO TO MOSS-EMPIRE BOOKS 

O* A. £ ^M BA • BtMl * Mi I ^ft> 

Sir AfffVfl Ken* a in* Ciibii hmbh oti MMttff^w •# 

tF^V aT^BjBj • ^^^aa» VWWiMIMSBV ^pMMMMBJABMBt BBbm^Bma^m ^^W aAB^*^» p *B^w ^^"^ ^b B> tare Clarict «:«• • a * *• rBBJW •JABB^BJ #VOH K COVRVN.LE ON OWN. 

^W*W ww^ mm mt a ■ % At •*• ImaI OmiBi a *l 

BJM*«*«*J Bft 

• a* » » A *M 
»aiifta« am* m AlfM* MMTl 4 *j»a*ai af 

IB BBB tJBMH? A< iBAa'i N-M ?t .. 'Ba A, »M • •• «•« M fll-* «»-t • 41 •B» %bbi af At 'Bat H BAt* B* • : i •I BBABAA BBBjBft. Bat 4ftM*BA 1 '• IB 
tra«a Par* B»r* 
Bar -bb w a n aan at Kwl Abb ~ r 
• *MB AW lr««^» 

iBaf •trtkar la* KBlMH*"*. -»aM 

BJ »u,wi Iaabmj 
IA1 m>aa bbM i*«» I J *mb r tlw« t« a *< 
****** IWBJ ft, • .. nutUT UOtWBB. 

I aaaAa*, BVft* ft 
At*» • to'M •k.hltB.^ 
f MA • iMf A**>B» A* 

•I *# ._. - I ■•» BAja Mft Bam MM r A ■**! frMM 
11^^, .*■» rfc A. Bfft BMBMMj Aft MtIB* Bt 

r') ft* • i B |M>« • 4 *~r A rata Ml 

t'arV Oft"V «ai |f» AMM*-a) t« aa* 

Bit *•-• Tat* *»*« ft | %j—mr 

Hi'«# faV'Mvv IW . •♦• ra»"Ba»tl • J l> 

•m \m A* tWa ••*•* «Ja. • **# • * IBB 
am* r**A » J* PB •t taj 

• Ml lB» 

af TM Or* M 
•t IBB «*MBi B) B>pt. ft. 


BB»Ml Bt t*aa*aa *» BVfM*Mt 

•«*BarrM>*i r i r aaA A »»B» M«r^»*»i 

• •>• r»«t%Ml 4i IB* IKTVt FOt IBT1SQ 

t*rf rM Brf 

►• (1mm IN LONDON 

By IVAN F OORC 
■Mt 
Mr A H l ■< f%» »*mi *B«B 

«bs /Ml It H *BI mMbb b. r- • 
■ai » * . I •• m» • «« 

»M> INMJT MM Bl IMJ * o«f 


M ••• •«« • 

MMmUmj i»b 

MMMl B* » mjmmmmj •%• •%•* ami H> b JJ - ^ J t> rr|-*iS!i ^ V ' ^ T N MTrl 
Mmbbm bw ft MB9 Imb. H fcf ||fcr %#> im%0 j^ | ^^ | BB» B»»H - %****•»«• * 
AMvt« RfMJ > 4B 

r«MM ' 

» MM K^» ^ «*4 •B» Ba «IB «alt 

»♦• Tl«Mi Mi B- U Irw* 
«»>t 4 IWMhf W* Ml IB* !-• If-fw# *B NlffM « Ml VM 
• B» tA •»•«>«/ «i«rB»« B>M> ft «M| Hi ft 
MB M»i H M TBr . i Ml<» %m I l»«t» 
AMI BMMBy AMI «Bf> l%rtr« »Ml •"••■l* IBM ft 

Bf Mb> MrrB* •€ iB# *>«•••'.** 

BWMBB ptAMlM i Bl 

•fc- I.I". ^ 
BBt Hl«l# 

Mi ♦• *Br •*« pr»«*J • 

Bt. 

B •' 

MB •mri Bat) BmI 

Ml M M IB* U'k <• • •»> II W 4 
• ,m 'B»«»r»< »M1 B« •> •« »Mf 

All M 4- «%o mi m*~ A |B# IBBB 
•M) tB «J. M •! BBt 

4*4 «wi > *B* •* B»r Ait 
• B» J» ••*»• •• t ■ »>#• 9 m *B «Mm>- 


I IMJ tBA 

rhmrm* *f tBt> 

% IHA A» •*#>!•• ••»* M« 

- BfjAt f<A? 'Br> • #•» •»••.• .♦ '•« at tlBrrAMj 

AM) -.'»^« II 
•-. AMI 

Maam 
a. m ••»• M ■ I Wit A A I 
M «HT •• 1AM) <*MI IA* « 

Imj*> B»a IB* BamI HAB 

'•"•AH W MktA> ••• »• I BBrBm BA«TtlMi A MB *B> Ajw Ma> >•• B* t »Bt»A AM tMAt 

mm ia f«rt««*-« «Btl A 

>*•/ AMBlAAJ mt .1 MI MB ABIM/r. 

MM N'MMkf MAA «l IB» tiftllHB 

A AAA> A)Bk*B MfMln. -ft •!••.«<> ft »>/•* 

• ' mrm, [mm m»m IBMB Aft IB» m**+m» »• Bf* *t*» i4ft>rv« •■# •»» 
*Ba A~'«* -fwit «#>• M» !»• m~ 
fjAYfl itftT pi «BB 1 1AM l Vk 

» «* -A- 

IbAm BmI m r*A%MA* Bat tMr A piiBBHiMM •# 

A AMI *f 1M> •**« M > 4 ft AAt 

B»liA)» < At tAm> B-^ 

#ja mmirmnmmjm mi tuft **t am TBI 
41 Ml tlw Amaviaja Ai A B4J • ■/ <l il MM Bat Aft MJ BAA 

Ar« « WB*»m r» « «• * I MBB m f*M^» 

•Mi N.«* VmA •• A« » 

'i ♦• ^Mrh M * w » n< J 
• la* tBAt 

>Bt« T.IBA 
Ba«a apfA»MMftl m iV A a#»c rfsr 

A *AtB* H tl AA A* •#! IA. ii ».. . I Mftfta I 
B A A' ~ t 

ab BaB# Bar/* 

la 

At IB A«A •t Ca«b»* 6a BMJA. «• 

tat b# B i p t« t| r»- «•. ta tr *«*». AAAAfttBV AMI BA MMaHatAAB tBft l»t»ft Bft«BAf BMAJ AMIB4) 
fft««rit« a* 
ABA Aft BftaB a mm* mi •». PbbjbU ' ri rftj -nam ^ 

M) |MA>* MM III * a5| "Bttft * Af mi I I4A1 i t « 

BJ *A» «a«t af MaBj m»%m a 
• IN A«« • Aft mm»%* 

• »a »a »B» A 

wa 

%l*,ec 
H MAM ftft»ft BAAj IMJ MMi>BM. « Aft pr« 

B» Aa MBMjaWft Ya- i •/« «aa a..l M 

m Bf aw MlMMft*4 Na? ft * a*» | 
I'll I 

aaa* •*• • '• a* 

•**• BBBl A , aA A - 

• •J aa B«4A ' I T A pft Ml ftftBM* A 
BB M-MTa t 
iraVBJ It B»t A- A l» 

• BBAI' I BIB B** A BBBl I- 
BBBt P. mi B~«a- BJ 

-• VftB a! Ami • -B 
tla %Mft.ft» BMAl M 

»B>a>Bt«r % 
AAftutl Ht*m M Mft •4 *Ba a »a| fa •» 

B B> II • . »Bf A. > «^*»» *•*•• M 

^j aA*. B ami* ftfta> *i <la M A»*ft «»f A* Important Notice • • *a> ft| 'mm AUGUST 2. im, iIab ■ BB" ti'-BI • I BBBftlBii Hi MB91 

MB A* •*• HpAj A* ■ ■■■■a ■"- •■• mw *m ' • « aapaw . 
fBaftM IBB At BAA IftBAJi laitft B> ' 

mm atwr rtaftAM-iT. aak* Mam 

** IA .•» I|««MMJI ' ERNEST EDELSTEN, Ltd. 4" tAiaajft 


B BMMJ MM Aft IftMl BB rMB «f I 

MMMMMa* B^B^t-B^aj • 

Bam t ab Ia • a iBat 

Mm la*** rrtat 


r%ll M«AM%% ft V I B)%M». | |A ft BftAAAA A % |AfL 

lB»»t ^rr»M .•• Ti ifftk ■ B ■■• -J M-. immmt %4 mi t 

**»mm9 B>»« M BBNBar BIBMjmB* fNaM BBBBt MMMBB BBi 

Aft i— i«i aa 
J » BfttMtB Auraaat aMBftAB VAUDEVILLE STOCKS ADVANCE 
IN A SHORT LIVED RALLY * uncnirs «w rur 
wiuu mi 

v^MWawy Piatt 50tl •!» L#VC '"'I' 1 KEITirS STOPS DOUBLING"; 
TOO MUCH DISSATISFACTION FattMjT't Ifcttrtos TAa r li mn Follow Trend of Q— | Lift* — 

CoOMMt Promptly With HlfflMT 4. % 

•vyn Continuot WcoIl mr iBurarH *tta 

ttate Ih. f »-«r<* ft*ata*l to M* ff 1^ 
i *■ p| lata i a* | f> m at 71 
mm W«t pr#» aa** lAa » 

•M** to t*a» Aa*« Ma* A " ■■ Mr «a- 

a «-• a*** f«i i»« « 

AM> 4 2»S I 

i a* »r — I at ! ■ 

a 

■**■ *■■■ m« i» j* 

I-. *a* 4*4 *a* 

H« krH O] 1 1 a Aa * • ••»». rmm It* 

tiM- !■ ■ ■ m i— i •* t*a viator •C* *r. I 

I'jr a* t*- A« Mild to II 

tata aaatattt 
•*) M *• a 

.»« -*ia •• **%* *» 

I 

— *•* r* 

air*** 


€ IM Ttaaatra 
•*M*r*'a«J At 

m aMa*. 1* ««A « aa* 
a* Mr*ry Mart r«N.tbto 

ikjium M4ittV « 

t!4i i 
• I t*a 

*• 14 A? Mftrr* Nmt Ar 
It* a*. AJaAMtt** ftft>4 Ja** 

»*v|» • r.- 

*•• *r«j)ft*A*M 

Aft* M ♦• J— ft) to Mt«n to lAa a»*l 
Atoll) rmmmtmrrtmm M ft 

4a . a •» i to) 

to t*a \ •< E44m Darliaa L 

Work Hi* Man— by Praraleat Practice. AlEEN •ftONSON S CANCEL * 

•to mm to 
*..♦* A 
fttof t »l I 


I f Ma* a t • » STOCK t*XM 

to) *)«•» '•*» i 

■»>• •. .•»-» tr* ii\ ■ 


to* F 
■» /» to t ■a t»a*r*Ma 4 A 
ti- • « areata* MM 
•I lAa r*la to •IT • .«• I 
•i utA tAa- *arttra> ta» tAa r *r%«*ea i« t fay ***** tto** to tA*» mm 
tutor* I at4 iKr Matoy I* r, i tot n M - s 

• •• ▼a. -••♦ 
l*~<m mm ajft. „ %_ 

•» •*•* to* to* • % 

» •«—•» It 
to* m-* »*•«•*» •% aw •••* *•*> 

«•»*• ••» •• <♦*«. an • 

■ • * • ■ * »•« r— 

TH| Cl'HO 

ft> - «»•*— ••• . • I ..« IM 


I 
ito» toj'pl Og % A »% S 

ato a4««ar^p T 7 j *< ^ r _ | _ ^ ^ *^ a*a tara»» iK- toi >ra. Tto>| ▼».»• i* a tajtoto *••>• m. tn mniT nom ftajM r— ii ..rta a to atato at tto> 
rtototovf im pj MtMa« !•» prv 
toa*aa tkara to lAavrtft «;.at aa4 r 
Har tVfttotoarA ft # M^. . a* i*r1 « 

9 Atotot* Aaajto At a*>to I 

aa) «A 
» axato lAa ii«M lato It* Ufa alart «riM 
Tft lAa Atoato Ato4 I rv«alar r. % ua a — Htoft ] aVtv* 
▼A *a» •aajatoiyatl ••*» aaarf> aajttal 
% >a t** ajartaaa a> l tojatota ata» Aa 
•aa*a iAa>* toi^r •atita* 4^a>a la a 
Aaafttaaa to a»a* .aa a>i A tAa rato to 
•A* i a* M# a* *«l« nm toa • a«aa 

• •• mi AatoA AtoaOai Mtoj «a.«A« at 
ttoaa aaja aa> a* lAr aiAaa 
• *arA •> «a aaara artira fAftto 
tar aaaaa tajajr •»••€ TAa 
Afta*ft af DftMfttR aia aaara « 

MJ MAtoA M<aato»» 

(Aart a . o y a a m af 

mt mmm AtoM ftjtoj 

to IN htoA»Ai to 

a . » ^ 
%ra 1 

i A 4a ISai ■ *va toafta 

Aiwiaaa lAa a»« '-*. • u> •-. a* 
a**»aaa; #«•*•■• 

Aa 4toaaatoftfta> l VMff ••• • 

tmrmw to toato 
a*> a* w A aalM 
MinXTt It fAUOITIUX 

rto ■ • >! ■! la * mm to KatoA • 

HHW »« it 

ajfttoMM Af tAa 
irm aaal •* far 
•I • fr *1 y to Ato 
Ml JACK CUHTIS SUES. tAa tAaal M tAa at 
Ato tM a« tto 
H to aaajrraN* 


«MI- to Art ajafttaraat 

•a tAa KattA «** • •ato i 

•a i 
aa>a? toto ■""^ ^a*^ — .* ^_ _ -- - -» u _^ i aa ff *tar ttoMB atoito laaiftMiawftAB to) 

u._ — - - ^- - , m»> i«^4. i Aai "»^*w a*a] aaa aaft aa»aar> A to to* | "^ --— »^^^ ^^^ .^^^^^^* 

M mmm k far Ma? fiuto-l lara at Aaa. Ha aa- *•• •A»*iraa» lajtoii MM Aaj. ato- 

toaj toaaaa toj fc^ MtoAMJ a«JI ,^., m mmm% m .^„ w ## m#4-p MaN ^ raa«M) rato to Mtotojaj ajaj 

toJAj Aaatotoy •At'Ty Arw •» aMaa> ^a^ „ ifJ|B g,.,^ ^^ ratoMaj AY feato* toT to 

ai aA m A Atol 4 . *. *^- to>a*^k«amA 

•AAXN'S OAOSS UtJOOO '••" -•• — »«■ 

faaaa lAa ***** Mtotop atoto Ma. aaj toat 0*aa« ■ 

#to r.toH M AAA 

A .^. Ma AMI | i 

TAa Aaa* a .!*>■ 4 Imin aa**t« • "• 
a Mjaaj fajtoj toat* T*»> Atoj to Ma> AMP 

tla»4 n * *nA T. • MA %ar4 UN at tAa Of t**a a— aai r tto* toata rmrmi%mm m^. m aato aaa* *r*A a to — 

a*7 mmm tAa ta»tP>A n a* t*r aaas « Um i«r tAa Aiiiir 

l»a 
V I 

Aa tAa 


ii M tAa n Ullirlnl to III AAA •* tto) 
mmm t Hark-a T*aili > raaa*va*l |li 

7AA aa>4 Jaa Waatoaj aapto v# ^ ftavra "^fm 

Mr*A> 
I *Ma M^ataAX Mto ICSSCL REVUE IN 3 ACTS 

M.r, « A» *V| Oa V, 

Mj I BROS. APPEAL AGAINST 
FEDERAL COURT'S DECISION mmm* •« 
• tA*A*4] ra>Mina«- 

• a 
•• • -a a • 

■J Mf . • 

A>afttoto t 
M*j 

Mi it 

a*. 

a*> 

Aw«»iaaaja ^ k »4 

to»'to to • tn 
la 
i* .a % 
• • 1A4 

1 - 

A .»tA I to a.t», , -( 
AMU A l*V« 
Atoa-4 

MAaai N * .'fca ml % i f«-««a* JaajsM M> % »•• a< 
aai AAA* A t*r«a art 
• ••A toftjaar 

Aaav^aa) LaajMj A I 
•Aajvw aAaatoaf II. 

AVftt- tia» AtoMAAto** mmt ato iti 1 1 .« Am at«aa **««v-4 la tA* r%»*t t**f tAa AVajl 
• awaai mj H- iMftiali r- mm * Mam* 4»*to ato ft*> tto a n *) A mm- Af l«aj tl «m mm- fa)-*«* I 

ItMa^'totol Mat*. ■ S«c!% lO ReMAAMfi Wltk ZlOffoU PoA*dlM4J FmaoI RoJlAf ' ^Tiaa^JL TaMi^NT/'a «<• !••■ by Hiibar Tribaaal -Sbabart 

1125 Salary Wbile Ztcgfeld It Paytag ■AftJK CaftlU a» MORRISSErS INISN PUT » I 


a 
t 

•M 

Aft*4 A ^ , «, ^ „ 

m^ • a • »• * 1 , • .« 1 • ^ • * a a ft • , atoi at* —I ta«* 

• ••*• 1*1 a a4)%*ajtMJto to tt 

' it ii 1a tiftl > aato *»«**,* t*a*ji Ml *aj» 

•t •' toftflto N i<r«a*«a t» *>« mmm a*) *a*jr 

' 1 •• HaalarA AM 4 tAa tt*t*« ««» 
■ aaai *>i to • a4A*M Aa* M" 

*—%1mmi M »*«•»< 
I -* . a • . - •*«•*» 

| M »*•*»•> *t | 
"»»4 w> t*a* 
I •• 4 • <^4) tt t 

« ' • a 

. | '«• . 

. IMjffJ ► .- . • • »• •• taa 

t «fa«a 

4 >*atia a Ha a • •< •»■ ^~ •» *»"^iar«aaj wawwa «v araM' 

. a> A ^^— ^. .^ 

»-< mm i • .* ' 

aataa ft) » • - «|a a mw -, ^. _ . 

r*«aa a • ...a "•""•* • a .« ftMt •«*••* 

» *AM ftMMAto t*a J* aa. 'T* talll^M Hm^ZZ 

»-* aa^aaTa»2 a 

■» .fc.h k, n i nn mrti -«r ti I •t*A>4 »laa #<-> ^v 

A AM •• • •••«- 

*«aftK*.l 1 »»• i- • 'a *a 

....... 

a* »r.» a ..« |.i.i . , •,« i., i»,. ». f ^..^^j •affftta 

NTOH 


A'« ftl* a* *V4 *al 
•Aaa • 

I. AM* Ato ■ a*.»a*j A AAA* VAUDEVILLE MANNED PLANS BROADWAY 
FRANCO-AMERICAN REVUE Af*n! T, af F» 


r j: auia of poixy 

AT EwjM Ato Mi Nature Fam, .» twi* m •«§ **t • M *■>• tM ASSTI REINSTATES SPINGOLD 
UPON J. J. MURDOCrS ADVKE *»• W to, -.•?— 'llfflfUf on IfM^ \»l •H-. 4> fl Maaatr* l^air lur 
ftoaa tto k»*tra • »• At tto fN|«- tto r*» ■ ta» m**** «r t#> 4*4 M ■ Ifnna a* iiiu una i * * '«- " •" 1-Mtor 1m» ••*■ ■»» ■ 
Ms PMtoMlial ^HT Tto «aafM aa«r»at»4] to M iaa tto Maiiiaaa 

^^ "~ w ttlr MS a4 ■ w»rt Ar* alawiato fi^ J. J. A Ml aa-A II 
until H T r»f iml to haw 
to tto to<t«* Ha I - MM^ fW^S^MI f#*t t^TT aRAaf p^l • ^■•^•W^^a*- ar^'to ^a T naw tto X< T«m tto* Mi 

mh inw 

to 

a-totto 

!••• to IPIt 

I Mat— J a»* FOYS NAVE NEW ACT ttoat tto 

I tto aaaf 


■» » af —a . 

MaV • tto ~ 

• t »• I* A 

tojaj. Hi? to*** • 

•to TMaa 

to nay » .. i ■ I mmmm 
to>t > » A »^'" •**«• •** *•*» *» IW * M I lllill tto K**A toto* 

i * - -- ^P*W*«m aa* aaaaa^ft flaa Aaa* aaaa 
sirs s^r ,i ~ 

la a.»l 

***' "^ i-W'j to to* ato il 
Awrttoa litAia « a tto ■ 

%tor ttoat •■ to n ii ato a»tp • Ato tMto a>a»Aa 
aatoA to e*an- . 'tot-tap* tto m 

Wa4*aa »•• Vtto 
aaj Ml «•**< ttoit tola* to» a | 

• i to 
to • lal 
tto .Mil *» •.ttoi^to KEITH YEAR ROURO AT A. C. a*«< A %m» 

is» to* aca to •toar tto K|Wto>f toto 

a> M Ait*, i- CMf toa»« ft 
ra« mm la» tto. to*. |\.» »tM • ill to M«r.4 *'> nil at |l 
l aaa* .f |t M 


COLISEMI SJNIST MLL MUCKERF USS BACK. 

la) MatoA Ftoto Afto- to lali B«rr«t a** 

•toto ttoto U. It lb# mt .^ ^. fc 

•ton w rmmm toa« ■■Mi nn m ir Kr ,, fc v.„4»to 

••■♦ Mi •••• > 4, T A f«M 
COHFUSIO« OVER DE KALt. 

if trtrto to 
tovtoMjr a it to It rto« tto •■>■■'■ ■■ « MA, N tto v m r a Mir TA«f At FIRST THEATRE. tolto4 tor 

K. «UMt •I 


toiaHar «a>M •• tto> M tosaMtor to _ ^ ' "*" mm - 

—* ^"^^^w ^ Wftot la tatoto tto> toM roatotoP 

|to>a.t %»• ■•••• n» toito f%> Mjmjtmj tto ia«V wftli m | | _ti" 

toMto to lto> ratorMt. Tto) »n a> ^ „ Mfc - — *. _i, ^__ ^^ usmehs malt pawc -*• ,w — ^ 

l» l —lay to tto ta I tto. a a* toaaA) Cra>ato »m 'J Aaa<i 

ra»i»» 

t tto aa toi. to Umm* jaMtoA MAMMA ££££*££* ""V^llTiLi* W ** 1 ^ tto> rtottoaw 
rtotoa Mtoto a IV 
•toto) I •a tto toM l 

vto &MaW ' 

to it** a Tto 

a MiM a. 

M% toitaaaj 
to aatotjr. tfto* tto 

to trarto; 

6AA0Y ACMSTATCO. > an 

•to> f*«ta to tto 
tarfitoc to ttoir a««ta a tto IM wtota aaait. | tto ajaaj 
tA* in* to MM atorr ito> « 
M to; Mm *>*ik 


toa tolta>«.a« • 
•«AT •Hit tiaaatal ♦• 


HATAtlt •MAM fO« I VtAMt 

Mto K.iato to« torm M*. to «a - » ^ |fcp ^^ f-fk -f|| 

ato >gaMfr| A» tlaartaa ltolaa«A«aa 
fto iAr«a >M>ra. toto ••• tto iMato 
M rAaxAa liaii > «i ato 
iaa ptov toiaic ma r 
MM aat*M tto A«MA S»% T«A 
r««aja»4 iraaa tM • i il to *tofir TMIATM 'OH •MAirajfAl 

W \. toto M 
to *anaanaa»«A > 
Hra« AiaVi T aapli Mm 1 Aar»M.t 
Arator lartor Natoaa to tto M»»f» 

Ma mi a tofto 

to a*ia ttoto 

a* MM ar %m»4 

ito MA Itoialu Tto- Altai M ai »l €to»«. tw» Miaa» « ».A a 

a«tt«toa1 ftoto tto K*«iA faaativ 4* *' •'»tiato»t«A ajaAta>aia to 

frat-aaato to»k. t* iar ., •** A .4 «» K 4 Mafjaato 

»» mi h A«.a. y m to a - ▼** atoy r «%• atoafto a? a a 4 »to 

Ml AtoM • »i • — i a **** ,f • *" •• •••^»»»ta> ^4 M? 

ia»»aatoai aa aaaaMAW **** * iawr i aara 

A**»«tor aiinaaa) to tto CtoMar ** •• ' r»Mataa1 to 

«tot B w ito tola, Aa.i, 4 ar. •* toato a« 
"t ** «' IMM MMtae.r Tto 

M ] »AMl to pmrttmwmm aviaa i«# a a Hiaajl { I tojaj « . . «W4 ta • 

» A«* aaNr% torto«» ia «< i jaara *n 

-•toi to/ A r«|i ai ttoaato- I | VAMj, at - 

M-tto Tto ttoatrv aaal M MS 
ajom »•»*• ''^ !•* Maa. Krttn M — 

• ••».. • . ».■ aajaj .if 

•f aa»t ttoia i AM 

Tto a«t. aa to i toM I'afto 

•• a a *•••«**• ar* tto Mtlf'-ta 

• •• »* toaav «aaa •*•<«. ito a«A.r 

■ to tto toto* •« aa tto 

rt • • i it ■ to tot '* MM aaaM a44 tar 
•art ttoatraw t* Ma ctoato 
AM ttoav a»ll to Mtoto" 
Mi r raaiiaia) «aM H«li«a CM. «.u • aa mmtrnmrntm m • »» • i .•a ti La* • aTAMJ • mi IMto ai . > • .. r , aKkii^ m t a>a a aft a AA 

5* ?J'JZ'£L'"~ m •*"*** VIMCCMT LOPEZ 
-±" ^T ■"T * «? — ~*« » «i«aa aa Zmmm—v SUPPLYING ACTS TO PICTURE 
■AHOFMMMnB St M UttMaltriiL ** i*»*i ivt^Mac 

mi rarta.Hr • t»*w act 

*T**m f TarQi a." Imi aOX 

HflftaHtoftft t* INtitoHai • • a* •• ~M-**to-ftl HOUSES PLANNED BY AGENTS 
Arthur Kl*ia li FimNatioMl •• Split W«k CARNIVAL FOLLOWERS 

Haflftrt-Off Picfcto 1 Up * 

at 

T for Artiot* to a* ttoat M t« ••»». ■■mi a*4 ik* IM to th» VM 
Mi at** ta.t it • a* m 
Or** mr« r ■■i li> l ton — , »M) ft* fa.ll »i»l it**. r*«! I *■> •! Itr I* tto* V MB I* 
TO* Kin* inlUM 
IS** Hit a nip! t« ax*l •# »a*!ttor* t* ftata.*4 to* to* 

Wlatot to) **.*«*« HJ a*r.at hi Mr |aftH*toft*f ,««*i to* nitHjOii tto* *M- 

to a •••rjr Itot m i •**«-! »r*tt) li ■ *!■ A f**j« 

t«* *r • 
fcl art* toa* *%H 

MMt'»r i: 

A»m.4* M* toa. *~rftj # 

ir» M %*-ftra r»**r<« IK. lh- , mmmmm llw ^k* 
•f to. lit* ata4 sr-w \ r%mm> % %mm * , 
•• ilirli^i It • • *H» fraaa to* i* »i • ' • «!%**. 


•t Ito* avrvtr* H r*f i» to*** to* Um» r*r*« Kfti toft tto 

**> at 
in iter tratfto tl N. V. A. COMPLAINTS. 

•f DM ■ •• a«4 to) aa •*• tototo* a, HJ t . j rt > • **i r a> • r —lift! toft* ttoft tort II to) •C ft r»i L.." ttoft ti 


toft r** toft ttoft n v. 


LOEWS. MEIIPH.S. OCT 4. 
•to*. Oaa t Ha** Pm v. mM ,.^ 

•f IKJO Cft****, REPORTED SCAIOTY coincochcc hi $uic.oe DRAWING ACTS TO N. Y. 6 << Wrmmm O*** 

t.*« o>ft« r. 

Aftftft |ha», a M OUAJKMA PROJECT • M awrt i.ft n af m****-*** o»** mj. riockj From Wctt SjmJ to M Vr ^ %«,% **•* *•»• #***. •• •*** 
*■* ,r T ■*■ ■*■ m * Afii^ifig—Otny -Scarcity.** 4^ w ft^w»i t»* io* •»•!*»• •• 

■J to-t# to** toft*. 4*4- w , M**t*». Ito-rtoa f* €***• Tltaftft*. •*•♦ OU» .1. UMK 

AttoftfK Oft** 

> K Ariai i mmmmml ***» 

ttoft Ota.!*, M« a 

Ito .4«| 

iMtfti toft Ifttoft HT« 

r ttoftft IWft I Mr A 

to.*. tofi.tftto<4 ftriito tto* giiaton Arfi «tng — Dtny Sctroity. 

UriCft»-« Ito^to 

to**m 

M I > tti m «ft*« •»«. tai K.r M~« ItoH . ••»» t« M«« T«r% ftftfti 

Ntofftoy «jft«ft t ft- M%— -f fk# j^^j ^^.j!^^ wmk 

H-.^t ■— ft! — toft K«-« T «« tojnt* M.rtM ■ ftftitar* ftrtrft**. .toft »n I • li 4tlir ftt'rftitoi tMM 


to.«to*« hi Iftr iH M An T01I1 HFTTIF 

.to ftr>4 T'< ^ft toft «*tftHBHNbft to* Ira. ft*4 
' I | f>rtto«4. to«%*rt totoftHij 
OftftH toftjftl *»ft4V«0>> Hat* Iftftt HftftU » • « 
lft»«ry M««»«.»*^. 
» W— r. 

•I «».» "nli mm 
to) ««.« . | at |t)r«. 

Ift* ■••# Oft. rrftt 

toft ihh» onto 

| <r ftrft t ' >*0 

>toft> fftf»<rtft «f aO ftWt-flMOI- 

Mtof *h4 MftftftO t.sftft '« 

»• i .••• •»»• ' i .. t || HHJto Oj 

aw« . . itofttft ••*•• 

..^...v I • IC»HO • 

t r«H»*rtoft to* rvftjtof f>U • any M«r.HftWI to) 
mt fttto*r i 
t to ft Hi KA1IV11XI OCT 


a»at wftHl at tto# 
• Hto a taajr mi 
fa RiOiH II O totoj t.aaft Oftva mm* aV-i^M ll "* fl«to*r toaa iO ji U 4 an «r 

to.« rlaaa «f at i ito* rnri»>tt tm Mn M*«.r O 

mmmm' at | i l l iH to to to* %4lfta«r» lUrt • •> to* r. Hy ttoft to)»**-r «UI ffta- 

tft rtoftHfti Ttoa •aaali mmm OaraO r^ftOHHj la a m*W Majrlftt 

Iftftt* JM*t to* a •• ft* »«• to t.r- Ml *««•*>«. II* 

itoftt •• ■f «i .** a# • t aft W«M»aa * Mra. Mft)rrto) Ml a* 

• ta to* •<*'•*: toft ttoft)l toftMl. j i to* ft • UN HI Ito* tortoto* mi |** | H| 
tto*air* OftHftJ I* tto» ft* I** mt 

I* • «Oi W*fa'a OaMr 

• rtoft* .ft \ • • \ 

» *a «s* 

• 'to Ito* 
Tto*Htoaft fftftVtoftl 
l" 1 «•» tto* r *•>• » . «« to m 

«a Ito 0ft4fttoa«a toa tuunj 

Ctoftftfta- O^HHJ tNrftft»aft> ■ 
■Hft) ift* Mftftto •#»*• 

•ft*** ».• laftV I. M 
• • OMMJ IftftfMaj tto* p»tr*M 

•IlTHa 

ft»H 

I 
trart* %)ltto tto* 


'* HOI '•»*•. .1 • • to» t.trftH ftftjt aa tto* « I Haj M OfttoH to*.taft..*. rtHHj tfc**»tr*!VH4 7r"lftO> ^ . '»•* ..f ItoftiTf Aat HftO HM 
At to* ■— a t ift* |(..t»l to) ft>U>maT 
l^arnr taaaVvtO* totitox 

Tto* «*aOftl toft OftftHftr* ttoft ***** 

MM * •*•■• **»*•*«• •* I- •! rVHMrHHaHt at Oft* • r« 


tofttofft* • f». »« cl IJ.i.ft A.tor*> !• •• tftMto *l ru. avp auuEO. 

IftjMMHl *ll| 

tto«.r i*«iU *l tto* tl*] Otr**« 

hOjhj a MOJ BM atM to)i 
to* tto* HI* iii «f li**. I Aftto «ft4 lltaaaa tea** 

I ft>t«ftftt *c.Hk*t. !■**»#*, MftVHto ••* 

toa •*!»•'• HO) ,fc * 4*OOl Aa? 
a***)* •• Mra »B4*im M te*****. |a**» I'fjtr t y a*4 • toft to tto*y toft) 
• •• Into**} ftftftOtoMftlv til Htote *• -I ***** !■■ fttH.4 vrtto tor* t** ***** - t. LIGHTS' CLUBHOUSC AND GMMINtM 

' HI to* •*••»•*•* *4 Ito* < 'atoOftHMO H*ft1 

»» It* i«a**i >*»»<' *• • 
. I \< .- -. i u •«• • • I 
t. rOlHOaooo'4 

to** Of 4 • r«aa*4al 
Ito* > \ A. hi vtoftto to* «t. .!!*••» a. 
a Oft>.»t» Clrrjr *tota> at tto* 

A-**>aftaft kftftt *)*** tftaft • i aO 

tr*4atoto> ft*4 to f« fa* I • 
toa IW •* •*» ti^* I . 
teaai**/ ifaaat** a*wt |%. 4*4 a* 

af tto* anfc •«• Oil •* tto* a*Mi«t Ma 
l r i*4 OVftftt «aa mr 
► toaaHHJ a**t 

• •**) 1**1 *****t»ftftj aait aftoaf 


ttoft* •• tto* .**to>a 
t* aa* toa. IF.ITI KatPLOTII OaTfja *f Mtoa**ft 

Mftrry at Nrt4* a*4 toa* 
■f M llr»4*. • 
ftra aft tto* *!••■ - M «.. 

fr «a toaiNft*. *r*at«ift*4 t* • I 
t"*4 «r*«to ** rajral* to» ft* J«M 
s m MrffVt4» to*4 to**'* 
ivr*4 artoito 

VAUDEVILLE INSIDE STUFF 

ON VAUDEVILLE ARTISTS' FORUM to to* r « tf >\ m mmv|»4 mrmmmm at • tafe mt J«ar am 
n«4 !•» tat* i mm*- 

MM ' • < • far* tar 

to 4 AAt«t • Ittrrinr HuiUy tof«r* 

at a 4 »U<ama4. fto a Ml a-lrer- tataa*. aMar>t.<r m 
Mto • » pi i> h |i. aa>4 I 

b» aH*%^4 i «". M be* r T*a 

- Mia. Xaa tot *vrr mi * ■M tat*r> a»«a>a> toa. to *f a 

b» it**. hH i':m 

Mrw* II- r*Ut~4 Ma* fa* aft«m 

U4 fcNa I • m th mm N-- 14 


!• Maa* A 
im«i haH 
tto arta* aa n • •t taa M ll» Mr -JaM T r. MaaftaVaTM 

T T tmtmwv « 

A H MM I n MVfcirw 

f *4» 4«4 M mm toatat la 
ralav * T to** ft. >l Mia Om«4 mmI a 

Kaawa *• • rw4 

taa* imiih af tor BaajWeA i 

Aafva baava If r an4 Mr* J«* 

ili ha Ma4 »»%ect*ree a t a l a aw*.. at 4 

aa •••> la Jaa »t*a fWt had e*atte4 ar4 « 

Is Maatoal raa4atto«a aa4 aar mtfmr aM» 1MB ta ••« Will At tli* ana • l t.aae* aatto Ma 
it. 4 aVa* tto hm a*e ana af «a*t laa ta fa 

• a* w» a*4 to ato*e to Vartot* 

tto aa ••# ato H ' l ' ll a* 

aa M>ea ttoaa** aa faaJ'a 

I to Mt • Mill Mi |.l to Ha> aaaV- I N fti < 

r+4 af X~m «**• »m I f ••• 

• *4 •* tto m rftoatat "aa mi aa41 art* aa 

SSSr *t,irV.u j N •• •*•♦ *• ■*•»*• »• > -•* •* f * 4 

r a"'* •* *to •*• lar* r w l»~4 toi* waaa, • Ita t>i »N» to 

a* to araa aaxatrat ea4 nto . to*'. ■to a* W fata to \ t ■ ■ l» to tto areata. • • ton 
toia it ». trft »**• Mr ii a* at. 

tto toaafj | iia tiar. a* n *tor» » 
■aa tot- w- — i| Hi 

to toaaj a4T ito toato *r«i4a '• f a»Ae«a far tola a> to ««• a»« 4»4 aa4 aa. a« !>"•♦ af tto? 

la a « ■ rttov aa4) tto »itw> ato>a mt toaa — nafal la ta* ar«-f»«pt » - nt.a>. 4 to a*aj tf 

• M« mi tto*M^a tto> to*a mi tto> »H«* 4) ato 4>-a»« 4»«a an«f m+vA % •••r.- , ^4 Ml Ml 

aat-4) tto « •« wttor* fat a aMafaaf mm ffaa fc totoa ImmI to tto> Mttw* •'« W* »«« •• r»«^tv» 

»t*4) n Maa viMa to to Mw a- • \ «a* toit«4 ato» to> •« »»*4 4 utoi •hi* t*tt#r m» to w a t t 

H ■ an aaay •.!•»» i« r'lai M ato m * Ml'aaa • n \ ■ to* ratov 

tJto ataat Ttoit • jmm wtoi* to *la»- toj ato c*«aa ■ h m fto 

h*4 i I I WHk Ml Miir* mi toatortol 

• !*•■•• %r«''r^ af hi aa n r f INCORPORATIONS. 

Da, Maal 
••at aat : 
■at J 1 C 

m v A Tto ■ tot ai 
V.ato.'taa Hato. R iM A MafM% 
I WM>ni WrM fTtfc at< 

Maaa^ fc Tin Ma 
Hfto) 
M 
Mm 

n«# . CarMw MaaMattaaj 

| laaasa |. 
•• • trana. Maf l^ftojafto 


iM OBITUARY a. «. 

t aM fn il ajttk *to 

MMM toaaM »f tto> 

• 

M/lrtll. tto W-a-4 af tto Auv .ttaa PfM aa4 tMaatrtoal Itoail, -to tora to MMMfM ftaav** ff v to 

Mto. Mi 4aa ai Haw Yar% MtoM ato a- at af taa > m>. m to aaj *~4 at toa toaa* to Maaaatra mvm 
MA Mat «aat Mara «aftf to tto a «r Mr * nto to i toiig Mara i *ftor Ml aa**ataM to AarM fa* 

MaatM Africa Ma • »»»»*' < •• to> *a»» af ffto a^itoXlMM aa* to tto '•••*►* ato»-M to H.4 to.^» » »»Ma 4 

taa to-* Ato aamrtiMat to >• Aatoralto to fe 

rMB af Itoto 4> w.atoj Mto ■ la araa» toMtoM 

to Mtoa 
K aa4 M H. 
v k Max Ha* I iim 4toa» 
l*«*'i MM>a Mtrarf Cara^ Mi itiU 
. at an I taat a« a*rttoa% 
A m , liaaaar. u I | Hrraitto ff. 

!»•! ftoMtofw* 


Mr lama ■ • . 

•*t artM" to i-«t rn- to W"«to. M. faft 

ftoarjto 
MtoaMMrM J Mr Wteta a .« tto> 

toaaft aa»«a>4 toat w -to K« W ato^ar' a I • M tto 

tart atortot v ■ toaratt a«.4 toM »aM Ml aj luMil fat 
a* tto Mas 'ato «• f aaaMry Mto | n laa lf My tato 

ttiMMtot a ta- 1 1 > i i i frMM) la ii ih.«m 
a4 aa a«'to >to« aMr Maa mh Maf » iat»lr» Mto 
tto I far MMM MMMMIi aa a#Mit rMarr^a flalto r« toto taa KaMM affVa 
aa* aaaaajr «M ai-rt «at « m«jto a-at4 to — « m»4 far tor u lara. Mtaa Mr)*' • ar*av*^aj Ca, M aaai* 
*^4 Mtotoa to t Maa. » a« tto Mr»M-v i^p, m 
- ».!• Maa 

af II • Ur 

• atoiaaj aatMVaMax Ttora ara aaaa 
I til m^4 ito a a»ata4 • • a Mtos 


Mi Mr after. Taa La- » « rraM to to- iiaj M n ato toto aatotoa af aa4 aa- "" . m aa -' """'--- 

ir«Mary f««araMf af I • *ato r»« raajir Tto toa>« iaVt *a aato ^ —aa. a a- - - . 

ratoatoj Ml arar ito r«MMfy Aa ar«-to Miaf tto atMM 4a r lav Itoa atoaa4 ' ~ _ * m Ito 

aa^M^« tA*j t^B* ^rAii.. iA. «j-t ^«^to *^a _iii M eaaaaaiaaaaa anM I MMMjattoa M 

a. ' r r m • • t> • mm 1 1 » rt *» • k^ a • l f» a^a.t TMto fMHto t^Mto^M4) Mi Mtor ^^"^*" ^ »w^ » ^w^»^^»r ar^w IMJ MCMCMV Of? Ol'K f>AL 

aajo ratcfffj 

Fred Belcher Mar Maiara mt tA- i . « to***** faaaator ta taal aatoa atoar. to 

af a a"ar4:«a; ta Mto Mt l to l 

«aj A Laa a n Hiftt VarM I ffatr Mtojtoial 

ft • mt aa4 f^aaaatoa aa at wl toaMMaaa Mttorv 

to a— bf». MM ft I 1 1 to > a Mat atoara tto •• *t'H 

i T»^ w •4-a ara aaato taaaaato 

rr 

.eta At ■ 
k . aaa to at.A4 aa> MMM ito 

aatAa aa4 a ara. a ra»a» tto a » i i mmi» |rar 
tora«4 Ito* AJ I *Mfra a U4 4< 
Mata^uaa, H. I M MJ t t4 
• • I. afaaftoM. n C Mall 
\r*aa*> taatof A A M «*»%! 
W.o r 41 

MaAiraa ftoaaa UCto D aaato 

toaa. f MryaaM ra ra to Mam U I 

O.aa MM CaMaj. ■■■iHU M , Mtoa 

.i •»•••* J taraav O. WL 

CHMay. \ W J •*.. I atot 

Uratoaaaa lift BMM mi 

•tota toato 
taa fattarea. f taM. Nil 
N «l M»— •» M %H«a. HTt M U r r aFa U-atMl MMM 

laM |P aa to. 

atoaa Paal 

Df L AWAff CMAMTf 

Ifaaaja! fitoaan 

ito to I. a I 

^rriaiifi 1 

T I t'rMeA* M A 

1 a r IMJ u .aaii Mto a 
ta toraaM m 
to fr«aa tto 
Mfaral to M 
af MM toaf ta Mai '•■ 

ttofto far tto 

far laaf M w«rt fa It 
a. fa ■ 

i • s» axaa •• 

atw4» to 
m - - « < llaatltaa Mat aia . ae. 4 A aaeetf aa aa » Mm>4 a 'a, ito aa- 
ItoaJMar Ml tMa MaaMtof toai*a«Ar rata af a* «a4a» to Aaa < 
tttM MrilM atoaa to artoj M aetr ato* tar Ml > a M/j 
ftoto Maa a'aaai Haa ^ atoet aa MMM> MMMI 

Mi a Mattol *a ^an»«^ttaa tut t *t a«»rM» 

I ^ fa 
*a anntoat af 
• I. I tor %i 

to y . ■ • w.: II. i lar 
*to to»4* t 

rtra] Marrataf* tf 

« a ta 

• ra aW H • • •aea AAfa A> ♦ I • a. 
t .it a alto a> ajaaj aajAj#a Mtotal M !• 

9 I to UI4..I Ta 'itafL 
• • . i Tar at* ■> t* r^pmt 

» 

MM* Maiai aa4 ItoMtto ♦ VMM SUN BOOKS GAIN 12 

WITH LEGAL ACTION PENDING 

Eight i* FowUt 
la DrnMrn Tal* af Da»k Naaal 

If AKIUUS LEAP; HES 

— 

Was F«Jaa Lacttear Oate at 
tyrasuat Stata Fair. !m DECLARES EEYES GOT EQUITY a a FUND fern SIOESHOW MAN JAILED r at la* P Aali 

At aa •I Show for Actors 9 da* 
* Oiet, AMI TratiaWs ?• 
Farad to Pfey War Ta* SEEKS SHOWMAN'S ARREST ?• ti X T J . a 


f« riMtr 4 .Aary— ttaX A» 

tta» rn r aai»a » i A*» %ra« afraaa ta 
I tla-aa ana. aaaa mmm f**r**1 aa 

•-. 4 tfjat taar* A» aa*a ••» raaa , • •*»** Aa ■*■" •■»• ■••* * ••• •**' 
I lr» a**** aa* M) tHf -«a ta tfc W tW MMil MM* liar 

I|tT ^a ^^ •■ ra^ait a^aa *^aw , 

Aa 1n—n f • •• r IVaajfta r*t«ajl 4) la* alary 

-a Mat* ' *• taa* aa*'«a» at**** tiw- aaaa»*a «m 

ifltal % aa I •*■ «•**' ••* l'i—l«'*M tW ra**f •# artaa-a «a'*-4 !• ai 


a*« taarn* aaarA Wall 
•mil aA#aa raaaaa* I IjaaarAlaa m la* taar4 Tart 

• if t-aa. TBaaai m -aaa. H» at* r aw 

ttw» tra* 

MrUMalm • taaa 
1iM aaaal Jaaaaa 
« aara4 ta#-a a<*at* aaaay aaaa* taAtf> a* will a r> rr 

Mm aV N tMaara ■■ af Nr« laaa 
4a*v Caata . *•• a i Ma> a*a t a aval 

I Mra r. tl r» . rttat at. 4 It af ¥ Wl a~a*- a! l n ti iH ttaat 
» a« an r aal aaa avATaa 
at**, ta* aAVaal aara. aal 
•**t<-4 aa aa* Aa4 a ea*il-*-la*a af 
» aaaa* aaafcra ah*** laa laaal mm 
rM .4 aa faallaaaa a "1 Aaa* ttaaaa 
4.-*aa %a tta* AW%« f t. — *al aaaa 
Ml Taa a I tara*4 
a— I araa afra 4 af 


atari* an«a tar Maia 12 250.000 LOEW LOAN. Ufa li *in an 1 1 artta Wi f«r a la ttaat m ik. •t>*»*4 I i « • a* a* i If 


at • *S mm aa v< J. J • M*«a*J %a attt 
Tar* la mm? Mr AI II u. 


nar M . emeus CUTS EXPENSES .^ 


Jan i al K lata*** al a aal aaa Jan A Aral u han >i. I H aa >»a arr JarA It coct will eottTtr on 

laa a at gaaliat m*m tta> |laM i tl l«r Pj iwii r rw ** r 5-^ w i r% !^ * **" !•*»• •mwmmwm »> a>«a i aai 


la> Waral la II 
Mr* Ota* aaa. Mra Mary Malr* 
a# lltlrafa Mra. CiAr a atrra. al- 
! ■ aaa laai Dr 
AWiaaa arar tl 
-%mm aaiaaa la W .aj 
aa4 artaal far Mra OaV aa • aa aa a tat r aa Mala* tar. aMaaaaya laa* 
(ran aa4 Taaar<-4 araa la Am 
am la aaa aa««aiaaaa aa arttfc laa rarraa C 

l «aal at aaaa aaa rajtat aaA 

aaff araa taai aaa aaa* II* 

wi laa * V A Wan* aa af laa A 


AM ail a ri Ml fraaa tar KrMl 
laa taa Aaaa iai*r««ta • aa i aafit la AaraaV A*«a«4iaai I* 
taa KatiA lM a tearaar araaV af 

.aa) taaf a-4 la 

al alary aaaa mm aaaata 
ill* nm*— It ana. Aaaa a* al a %a I i aii aa 41 
" rrral Mat • arrrafiaa aa 

mm 

— aaa Mra i 
aaaa <ar« tl »«< Maa K 

««»A MAaraa l*a Ataj a 
• • .a «a4 Ma a art f*a Aaa aaaa AMI at .i ^ i»« 
laa \ a tart >. a f.ar a* '• arlaaa aVaaja-4 •« taat laa* 
aaa . i tflat af lAa K »a» 
Aa raa «a • ar r a *a4» » 

Aaa at*.«aa H •• .aa -4 a »a ' TU \ *. iar«a. aa. « ata 

•4 arar- »a raa It ant aaa an> k a41 it* h . «at 

Ma aarMaaa aa aaaaV at iKal faart i i- UtraaWaa •'• *A Ml 

■ *^ I a lira a* I •** t-**mnm 

ia aaaa aaa aaaa aAa>4 laa t aaa 
a llr A aaaA ara aa4) •*•• ••••aal 

rawaa*jajajj. V- mm aattar It aa a 
la mm* a* .i . •AAMAa a^*^AaaB % aSaMaafg^aaaa aaa 4% aafJaaf ••• arafAT § MMaW«49 PaAaf*** • • Mriaaa IfaAMMj MJ^ W 
VETTE RUGEL 

• aaA* >PJ|| Cia^a^aaVAtMS AM af . ft *» | 1*44/ at • *%•-♦• - . \ irai » »-. •aa laa - a»a*a« 

Mrajatf la ataftat* aawt 

af f araa aaa; a ♦ Hat* a tA M 
aaaia at laa ara» .-*.!. a«* 
"tar aaa ■ .a ••• I ••••- 

tlaat A* A%4 I 
•Aaaajlf ta aaaa it faa la* A 
lata »a». I «r>4» af 4»m». 

>.a a at > ■ .aaA aal U> a i I 

tlaaaataJ ta aafartt fay raa* 4»* • 
. lla* VARIETVS CHICAGO OfTtCL &an Jf ranciBto PiMar. t ulii* i M. 
STATE-LAKE THEATRE BUILDING Mttfli HOUSES CUT *m«- aw ticfPTitt 
TO FOUR SHOWS A DAY Few tf Ctatn «•» G*\ 
Hm PfflT mi wet t , a«««*t« 

Hmim»m1 ntM 

IMAWftA IMM 4* »Ma * >»4 m »♦ MataVA *n tMa M«4 
Air w<>r *»• «Amm 
m • vn*e Mmm A* • • t*a aAa>fe Mmmj *rat«4 IMa l»?4-*1 

Tm> H*t^« ana f*Mt— - 4 

'h* pr»aaa*a*ia*k n4 <;»«r p » %4* • 

•f im* u i COAST OfCM mospcus. 

Mara f< oRraimiAB AM it'll ■w Mi Ikr kali 
Marir * Mart 

>•■ A 0», in MM M.' 

■ I'll aanMaafal 

Wf MaM4MlfMM ) AM • •««■«! a* a «f t>-t tA* M/ftra mmJ A «*• MJ Ay III- tJZ m%*r MMM m ir- i lto»« ««4 II- 

iMMfra!* •'• *• 
mm WW al t a I' aVI%*tM vfc* |>»fca «*m MtM ••»• W a 
4M*A« TMa *^« t rm m r 
HI Ma nm .»t*4] aa4) n ■ •» | . pa*. 

TMm larH^ 
MMtajrt as lUrrr \ a* 

wiriMMM a niiWiiii i u «i*« n« •i.. i 1^. AiMJrU* Ml tMHr i 
II MnMM «M r»a**f«tf m Ifca 
avaaa IMa tumrm TM»* *» **M n \ m—» I Mi Mall *aA atM" 
It* l> .♦. % WW** an? limner r*»taa> a . »a 
NMjr iMJi laA Mi M«*a •** M)l Mf »Mt La* ^^ TM- MM«I KMfl* cam** i*m M w* ■ «»M *•*> M».n »»WM mv kMMMHill *•< 

*'*' . il» h i A anaMlTL MMl" •*. ' "*** •* *?■' Tt# ** •■MWJ fMM at IMa |V 

I** *^ * •'••"• ** *** ^ M»«T» I IflAlaW W*m 4nM»a>« 

■MMji IK. w M a|pM w^» tOAWJ ^^ /• 4 /■■■>■ ^^ LE6S F(M TNC ELITE amI Ml •4»»f «mI ■ rwniiiUB. c%|pjvi i*-ti 

tf«4k»» M«t |f«M» HMJ Al 

STMC NANOS MVCN RAISE FAFTi rMM 
■# »• MPT « 
M «M> I'alnlBllll «WP M^ mi MJMJ U4^ M 

Mi «N»*» mtimpim m W* ttmit % m m ^,, •ttrsctr** • t 


M llH.Arf 
■ Ml 0»v% • «' «>»••« Mf M»tH MlMNI 

•M LaMra llaU K« «ttf MMt Al I 

irMailn Wimmi 
Mm Mm\ •■r^ in • t< 


Im «n r* J»<f M l M* 
A*«m«4 i«i BM| a#r4 1 ,4 "- m~ ^in * ran- » 

»».M»n I 
Mi* *rnn- •* •« MM • . . -H ^ Mr « n,, M 

•»-^- -M» , , , , m . ., 

PMMjp mmH MmV' » «• *, .-^i MflMttMi MM » 
*•••• M M* •M-*.- •• Mjr«««l >.»«w « «iMi4i«« 

«*«m hm - • — ^; 

„ »• IM»» |i 

4i i » %.*m*mm< *tf* 4 I M-n i •• M» ^' It 

. • • K«MI «.M an mm*~m>. Mj • f I I >MMJ •# IM piffl ll ■Ml»'IK* r«» 
H Mm |m( I* ■»■■!< > MJT1 MM *M lit! 4ft | pMMM» v»MM»Ml*- M«M 1 «. •*• 
fA»>n»M*»l •« •§• »»■ m4 p^jn^MJ MM IMHT MM«Ml » # ■!. 

•* ■>•♦■ f MMn MMS M »»_^^^ Mtn wIM M# ||M|aMl mm» ; • I M f < •• 

l •»•► • 

0i i A •• NEW ACTS. 

Ml M>« MU»! ♦ .. ■Mj iAt.im fm otirrr j ••» 


■i *»• 
• « ■ • • ••* • #■ l^nn »• •• <Mr* SIL 
llM f*M Ml 

Ml MM A H . iM»lllllf Milk 

Mj*«i* Ml • 4 JMM1 »»MM» pM>MM MM# 

inA) lM> IMMM MWflMf VMM MM 

MJ m *y mj* M)tr 

• «r*>« » 

r ■! |M> MMMj ■ »■ ■ a 

.••H-Aa anA Ca^ la I w*« ml I^Mjtl TrM» I 

M.».A ' l IMl plMl MMI 
aMM- MtyMJ •••> 
a **M atmaj »> 


Mar> M • m A ' •. . i mm wm* 

Wa* > *■ 
ffc» < «m I" •» »• • •» *** 

ran mjvmmJ mam • • « 

.•a anA Mi' „ M 

Mr Km? a to Ml « 

A«a BMJ M 

•4 >iMAmi 
» IM ■ «»n laA»a Ma»« «m |H* 
' «a 4 44 .4 mm «-a#. MjMMj 

9 *a m«m«i OaAAaa* . a; 

"** rM »>. a 

m I m <-> r*a^ ^ »a 
•1 l'HAtf4 W- «MM 

M»« • ! M .a« MM. • .»-4 >Mr I 

I jAAn a-V ' 4 l>» i^aai - •% ►. 

4^ H» \ . IUf-« Ma n ajila UaaA f 

miUmj aa>a4 *m »m>i 

. aMl MM M U • • MM4* m 

^^ aa M » ■ 

"^" M»n »M* 4 « «MM U< U .f J 

"♦• »;i««m 4a4 an •M»f«f|r m 
' «ww»a» « • aaa««4 ■ 


a. ♦ • r^«*i«a WMA Aaa i 
i m> ! Mm »h mi a i i «i ■MJ 

M im> J u A j M al 

I m AV l-|a r*m* 1*^ 
pM» lAMrarM* Im l^»'t 
«aA KAaarA •% mmAV. Mjim 
hfii«Mf « % - tllltTA 

ia la. . 

I...M> I-mm . IIWM 
k.l«M >m l«| . 9 >ia.MVA. 
r.af At r i MMaa m 
Ur K r ♦^MJ* mj a*»a>. ■ «Mi I 1 Mi mmd ' ■ ' t | f ^^ , ' ^ , ^ ^ * ^ * •» ' A WmAA M m II *mm l>» Hm» *» fJ>MJ M • ■ • M • 

a 'rv^air? ajBM^'MT^ Mtol !?aa^iMiiTi i !■» | ISg?? V •wWjmH Mm|Mmj » , fc ^| ^ ^^ •^ |MM ||MM 

MMillAJ Mr |» MjjMI lilln 

I MtMlwn*. 

MJTI AM e»14»4 ,. , ,m 

J • * AM MAa>M M>M M AM IIMMJ 

■ 4 |«aiTAi 

•-f »••*• -a-> a» a,", 

A« 

FRISCO NOTES. 

ffAM) fliitoi aVf^ ' 
1 A MIAMI y mm»iM» Ma« MaaxA Mm Wii'mVi M 


I • • • 

imi »••« M '• • 

EMM.ISM OfCM C0MP4NY 

» .4 •• 

**•• • i •• • Ma>« A*M 

JJ IN(ZRA6AN W«k ALCAZA* PLAYltt 
n* MAM)'* 
» ■ aaA mA«m 

. 1a> laa 

- #MJ 

MM im tMi i«t a*«W 
Ma • ia •* *A «aA «>na a# iMa 
•> * •!.** li Mr aaj4A*n. a AaJTifM 'Ma • Ma, tan I* I Mai 

■Mgai Ma Mia Mtoate "TM»| 

iMr*>awMa*a)t aMM 
mm >na)*Ma iKt<4 fMaf 

If 
• | *a4t*a44 

» • M - • iaa> Ami -Hr Cf LLAK 

at •»•♦ . • • « 

•4% llO<HM 


•M • «• MTMJ 

• ii iMMc r aa'* im 
#• m*mr+ THa •a»4> 

<am 4 i • na? an. mi MAM Al TNC GatlDOLC 

nEMTtlM t • 

'• • « 1 1 ■ r mam Pi 

«# IMMJ- MJt VMttl M % nttMMM I MilAiMA A 4mm r m M 

aa .mam mMJ m> mewmJ IMa a* Mara. •** Aral. A Mm «M»r 

M i MJMJ ■ r vii MPMJ • . -• • l Paa* taM 4a>aM .-Mar**- af *m 
• aim al la 1^4*. i • . f 

I l«l«M M MMt.aar mm»* H» THE DUNGEON 4 • « •♦ tM»a »>i>i Traaaf*aaAa4j m CiH la^a a 

MjMAAaaajMMM) **• inn a> tM -tr^at«aa" a •*'**• 

41 < M4MI t i. l . t at 4 ■»>»>■ 

4? Anna iMf-EAk. akave I'omrll 
SAN FRANCISCO 


SCENERY BY EDWIN H. FLAGG STUDIOS Chicago STRIKE SETTLEMENT TERMS 
SEVERE ON THE 
Terrace tfc* 


Mm 1 t*. occur — — n i pruwii »»» »i «• »«apri v - fc . m o*«|. 

G-^ -m Jl **± «*to *•** ** "*> , * "* " ilB ' " l**r I •». lite fc»il«» •*« 

B T (16 1 m " 4 — t%mmm ** * ***** *" , <-rm^rtr 9*»f* »* «-H*-W KMMI 

r» .«•** OMMJ •*«*'" e« far •>,,, »,*•,«* imt ■ i ■■■w trmm ^1. S. - * ^ * H.. 

>|*«IMI ?•€*»•! _^ «^*V M rMMMMJ »• •"•• ■*"• "fr* 1 

MM* to»r t*««» mmmn M» MrW«r»«eM\ ^ ^.^ r.**,**,! i •••rwe #•« 

Until W«ll CUm i«*f4#i ^•^•« ihr, Tl|m m x ^ t r" r> - i i m« 

jj ii, j in,, ■ •;»—• ' •^"•• |,M » * »»-» j iwt» •• •*♦ «*e> **| r , „ tmi tm »iji mutt UOMM-Meewi mi ' •• M IM *)*t I' MMffMjfc 
rw tlN- i... - > 
(Mr Am*ilr4ii TMlrt^l 
• MM >»»i ■ •« Hie ft ML W. t BALSKOt 
coming wiirren 

L PERLSON 

m •* tT ATI ITMIT FURS BEAUTIFUL 
HOLLAND FUR CO •-.'i-.Mv.M I •• EUGENE COX 

SCENERY ■ Jh$~<l 
EZ KEOUGH 
BUS A SULLIVAN 

CUSTOM TAILOM 

IKf RI'h.v MIDNin f Hoi If « HtAM (^ MIU I AMIIU IO0WC MZNa 

THIATIII HOT t LA. CLUtl ■ T C mm* %m ■%«• 

117 • 4*4 AMM> MM CHICAGO nm «m audr *r«iir mm 

Net! Dear M> CetaeJe) Tkeetrr. » W. ■■■ li»» §t 

CHCAOO 

will w«tf to play Chicago HAZEL RENE 

HAT* • GOWNS • cosrtnoK 

M» VMk f*MA MM) NEW YORK COSTUME CO •4 MAI 
Mtf.Vr.i: »M» 

to* tMe 

Ml I Me MI.LE. MAYBELLI 

• In t'HM'A' •» MolMMTT 

MM* **•< • \*HloN i»r. COST! Mr S *>**•••? COftTutlt 

MANOf ACToMtMi IN vet* 

137 N. WABASH AVE. CHICAGO GOWN* 
I IMI PHOTOGRAPHS COPIED 

•>•-»• PMOTOCIlA»H| roil eJM» Wl CAN ACPtlOOUCt AMJ> •HOToMAfN TOU MAVt 

m»m> ••••-e W»e • •»£■* 

MMI IMmmMi *•** BURLESQUE SECRET COMMITTEE OF SIX 
TO CENSOR AMERICAN SHOWS D*9tifMMft# 
dtEWSGET HORE 

A*jrt€ to 17 * « «*» Of tto» Ai a, I N MT* Mtoit in ml • i • Mb 


GOOO IMTICES' EXPECTED It 4«r It Ml Cm. to S * FWOS IUSMEU t II M-r* •f fife* #4 to >»amlr.y n •: !•«( It s» M' l« 

HtStMiMi Mi ito way at 
■timi Mr Maafi Ml* aaoaf 

M aOl BMlur la to iIMMMJMpbJ to> IDIT 1 T. fill lit. 

Pra» t#r toa N«« ajMaaaM 
>imi t «f -*m> tlarvty • i Hot! tar 

.ta4 toj :• ►i% to NtA mrSta tSJM aotra fa* •* U * (O »> Bl HOMES CO. CAILEO M. 


M» • • BURLESQUE REVIEWS BIG WONDER SHOW. 

MM atoaMaam • Wtta 
M tlmr onM *»t am im* to •*• 'TTi.**"^ MMif om« toM Mtorto taay MM> 

rTotoCK *»!■*? «•«••• M tMi MOM OOto >• m WTf aaaa 0* Ha 
r tOB*> M will to aa 
af *to Mm*'MJ* Otoa< a4t f*t* Mi atotaftr Ito MM I •* 
'lurtolii* • «rt m-4 mm Mm- Mm! ataa4 J Mia— MIMMM to*a 

«*•*/»■♦* a*a> • ••* 

a i i av«»» Mf toaa Ml JCato 
a.iM Mr ll*a«r a# iMa At Otoo Mm*mm» Staaj Tark OoVt .Oaarwa Ma- M~t aMMi>»ra to mm*mmj I tOjay MaOa'aa** a\a *• M o OlU i af 

\" 01 WOJO MOMaa) iMa I n Mil Mta« aj ito •»•■*> aOT Mat ut*r a« la* M»rto . n i It mm4 tow Ml iMJ Ml at* to 

'* r ° II Oji i a*4 MM) MMyara Ma* aa»a 4aaM «a «m4 aaT •»••» aaaa*--** fta- |^-rr mi «tor fator Mat tot*>* f- 

m _ % * t*»wMMJ if rr IMa l 01 ill aMMMM ba4 OJMM | TM MM My M Ito* toa* M at 

' a Ma ***_ V*** ** f*. y ... MM1 H MMr.l. l« an ♦' '' totac* ?to • a «a •*. r *a O0> 

mm ,*, ■■tof rMMBa as mm awm aw laa anaa mr ^ Mm f „ ,* r*-«*r* -a*- rtoM f aa« *»« *• f ♦»a#ii f*- 

- .^ AfcrMM. •MrOit* r. niM Mi a* 4-aa Ojim-ma afl toa«« •aam^toMOJ tottaf II. • • ri»t M*«**rM»l at a h~ mi af *m»- t*a* 
M V >«MMI mm 9mWtr 0>M»' Ma aTO IftVa M»r 'fto Ml »> 
J«ajMin«i* K» ••» Kaa" 
iMJTf !«•. 
MOM Mamaa' 

M .Ml.. 4 

Mr i Matotj ttoat Mm OBMB- **••!«■ H Mrt fi »M ito g La% MaM» ,,,. m ***** fMaaj tto» ajMjM u 

MMMMl raaM. * M «M N) JMaj* »»•-»» Otoaa af •■• toaiMitaj 

i« mjmmtt t*W Mi imp !■ <t MOaa ! M^ 9 * WaOl ri f Ja* mm MM Hariri „ 

aa4 raaMMa «>.««»«• >ia a« M 

mmi m« • * 

• M aiit Mrnra •• TaaMltt I0^a*ro 

MlilMBi V V 

■ **»** » AOto 

• >»^«a' f. . f . t f . >«f .h»I .^» tlM» W«»»0toa " 

. M t0>- t-»i •• ,( ' x x * •' l ' 

Mia Mm ^ J^y ** 

OaMaaa) MMMsa«M «>a ••» IS* ft 1 

0>Mr*M.. ■•!» I 

aaaaa #1 llaani lM « M>- Mi 

*•»• ttoaaa a^aajMala4 a«-ya . 
a Mi ■ a— W aw i i all i bmM I CMPMOMa to «rMaa fW Jay tlMtor* 

MO »^ w »"^ J^^^ ^^ ^^^a^^^Ol a»J^^Pt»#M 

Ml IOM0MJ tfcal MM A. Ol A Ml **" ••»• ■ »•"• 

Otoaat) M »»»M a l i a i Mai M M ml . 
^T^Bato Oato^^ 0B\.amaSa> 4T Bb^MMAx AMMaV atoato taVa> aVaTMaf 

MoTll. aMIaTM^ Jo BtJILIltin IMAXEMlafn 

OMMaS Ml MH i Matoxa aa M Ml r»^» to MtoJf MMMto 

aajot Mr II ii ' i • \ . 
■MlMOJ •*• *%*f ta 
• ..all. «f a*« art a* 
a Mj<a>Ma 
"M* <m4 Mai ' otoMO) aMiaMj**- •♦-■•.. 

mm #ajrM*ta4 •• «ff MfM MM* Oft It to al- 

MJ * 4»af mi -a MMtof H»0M 

i Mil i t ta'.l mm«M MM*ra th.aa in *0 iraaMM'r aMMOO* 

«a« Maar* .« m a K •«»• a ■ at* n • af a 

A |«| # im4 •' n k f •mmmmM M««**t f«M 

», I i 4M4 Wf* •.. » ••■fSr «*f a t- r»t»f%i 

n OTl Ito* t«M» 

•a :> MMa o *.,.• .•>« M 

Oaal i* MmOm t a>M «• 

M» 0>l ***** I "Ml» lu MM! MMa|i TOJM 

. >% M N ■ » ' a • « at • 

Of Ito O«0t MM r-lMMJiilMa* MiMrtof Maal 
Mil MM "» a a flato aMaMMl rtoa n 

llMMa. 

• 
» '•* %t l 1 

i ' 

M«m-I M Mm n 

• I 

i 

Of Ito I 

IK* v • Ml 

'«-» MM tM* MM 

•iaji r t ■ 

MOtol M» MMOj 

\» M I «l- » 

I I af ito |i 

\ • K- I - • 

laato 
•toaa 

..« • 

aaaaa- Mhp «m4 I Ma tto 
a aaraaa Of taaa t 
iraa SMat tto nftOj Aimio* I 
»r fcav. ia Mm* aaWOtot *aa I 
" Mm* r a»> • Maa 

. .i '. flat m« . i I 

«iM»aM Nmtif in i atJMf I*taa4 
* . M*a ta m aMltt an t aaa/ I * ato 
«Ma mmm> > a. tl Maaaa v i m. ( • ix • MM %*a> »«mb v*jia a • »a- 

IIIVINC YATU 

•-• taato ito a. »0j iO V i MMtoMM 
Ctoj . Im. mmo mm> •• Mo 
Marf M lawa ff # , Ml 

M.:i aaaa Otoa>^> oM IV 

MM a a. . I>a afti MMOaa 0U'»jr r\*Ma>r •* 

* f. .i -1^ atoaa 00M 

a a« .-M « f « par w*«< 

n aato* mi ^ 

MOM <!#«■ M. | •• aa MraaMa*M> 

•4* i • ai MiaaT aajaa/ • •«• 

• •# !•*•* ttaajM Ml.a -•*•••• 

• . m |fc- • tto »•♦• 

•a •*• 

i aaa ••# • art -Mit. t Mr mi M. N,i v '•»•• - 

fttolMMB«a- »l • IB ,W ' .\,*V - !! 

aiOatMasa aa- a.aa 
Hi MM — •** Maa^.r 

la a X MOMtoV i 
• r 

«.a*4 

BatoOt.M Tal « avt m#i to 

, aMxM «t«a>a> . "^toT^M MOB » OMar mmbI •^l* . ..♦•I i . a o »»••• 
•a4 -M.IH* m» tor 

I aM» 4-1 ' < I 

.a *to Mrat » .if «> ' 
>. Oawa »at MMBTfiBl m •>•». ■ 

• •hi i 
Mbm>» • I MM *IW MM" Mmbm I 

« . • . 

af OJ .aMMMJtaa Mm i i 

Ml* tot< «a> 4t 
MOaf i 

' **•.*>. MM 

|4i» wm» m '•»• • 

OjBMt tto 

a r»i 

• .. 

«aaa>4 Mjaal bj %»% II - ., 

• MiMMa mmM4 «*BBBBBajM*aaT 

» a«* 4 <a4 

a»a 

aa Mm aaa *>f •4* IM« aaaai ' ■ ««*M 
M. I • 

I ifW.r *.. ml- 
f».aa • I\. 

♦ 4 ^M- 

I n 4b *b>I a *»'\ l«a 1-4 

«r a < 

T' .« .mm •«*•< • • * aO 

.. 

I • 
» f . 

»• . 

if.., •■ 
• - ... + I . v 

faa aMM Mat • 

• a #at? - » ■^•^p^- wwwir»« ibivi bi. b w wn •BBaaa Tbbbb 

M** >,, 4 a» raaa*<4p toy oto Mbm» Mb- fMaBaaa M *M.a MaaaaaaatM*** Mofl 

, ^ •» ,, » toM ttoa m imi 00> oajt m a* a ^^ « r- ^ ' _ w 

A* Mayar b ay* -h.mbj aa -ato %mm M»a»> toa Majrto*aa aa- ra , • * "*• •■■■• f MMMMar a 

aan. «i iMaro/ aMMaaaa. iMao Pal i M M il tMa I- ■ -~- ttato I oCmmOMmm 4 aa r. M* ' 
TORIALS ''"""-^^■i GET HAHKOAf) DISCOUNTS BT VOTING. 
>ftH mm* |h»t mUi «•*» mm 
•Mhr • 
ArhM; ft»4 A 
• fftmfftf tfcftt IftftN* Hft4*r f 
*«■•* i -*»* » fff^trv k A 
* ftftft* .-4 ft*** TOMMY'S TATTLES Jl'ft4» Mv» 

III f t mw ffc* art ftrft* 

•I . A 1*4 ft* : pi .«4I tft* 

*«* 41 

Hm< ftf lM.r*.««4 ftrtft • *• « gfftftl 

• •ft l«w 4 f «Tft r« ft- «m> 

■• l.» < '~«*ft .f ■ 


H 4 •• *•* 'ft- ft- «« «f tfc* 

tftfttv • 44J * IIV «ft4) 

•4 •• i Httftf Maajftftj li • • il • ftaft A •> I 4* fft) ft ftf j 144*4* § 1 1* ftjfr ft** I t f I l« Aft* !*■ t ft) % w^t 9* 

• •* •*•»♦■ atftjfttft «tftfl ft%4 ■*•«• - •*— m»~4» »ft4 ftft* I 4* • *ft«4ft»« , . f , eft*ftftv « ftj ftfl| Lftftft fcr •« ft*4 •'• ifc.t f 

s* iftft—ftlfti iftVn «4 ft *%ftj»>.» ft» M ftw i t li • mm ftiftftft> fftftftv m | , 

ih»4jlii ftUHtf.ft.^W«linft MM T.. ■ ift»4 fcf a» H. IM rtmt. ^mmmm»m^ mmmm Tm%^ 

^»ftft »r tM ****** «* * *?**'* ■ U llW H i « 4 44> t4ft« "^^T^I TH^ f M |hl»t4mr|»lTft»«ftftMft4l|fftllfhrl«l' 

It. tr» MMftj M to ftwtM< •*••• •• • • . •• • 4 m '»• •*■*«» Vm r«ft fJMftj %|, -• i in B 44* Xmm If**** J44I IjjA M> ttftfttf* * Tft>«« 4i ••» •» 

tftftftft Ift 
••• *• Ift** •f ift* ftTiwl *ft »rt »r* »«r4 / »•#• W«* *p ft» •►*• %» 
HH •** — i iftuftaTi 4 ft* im IP444H TWi»- mi ft* i ■»> **l * — I* M »ft- 
4wi *•#« l« • »r*ft)ft** ftftM *m « mi ft ml i ft' *** •« ••* a f» ft | < ■ •» 

■PW 44 *4 • «ft» »> ftwft^»*»^p ^^r^^ 

M ft ftftftt ftft r —fill Itr tftjal lft» arftft* «**»ftj lUftftft • !«• iftMftg •# . "I - •>»•••«■• 4 r— «*■ *»*4^ Mftf «ftft> Iftft* ftftft* ft 'ft4ft»t PJ**) ftft • 
M ftMl !*•** m~ littte* •«•• ift MMHift* tlftai aftftj ftf ftft ftVfti ilftftl rani ift J i»»*r tftftrr ftft)«Mftj ft rtftt 

Tft»« « *m l*ft » ••• •••») fc» ftftw Mfti ft** fftHNif 

e» ft>ui»*«» 4 ft m\ ■ 
M U ft) II «ft» HlMt* Ha •r? ft» aftft ■• « m ift» ft-ii 
• • iMftft n I#ft4 ■ » • • **m * Um ii« !.••»• i* lift* ft PRESS AGENTS AND PET ADJECT1\TS ••ft fttf ft** ftftftf ftftftft* ftft^l *ft«ft 4ft.. •- kvftjl *■■■•»! • V **« »' | !».««• ftMrft- ft» «»44 •• HltJftj ftflftftftft ftHft ft»«ft>ft> ftJWftft 

i inn « rat) •« pr* •■ •€*««• ftft an Him ftp iw ft ftftft — ftft>r An .^ AM| p,^.^,, m <pI , ^imi, , awa 7i <<<M1 u -,7ii u \ - 

•■■■■■t »«•• • « » >'" —■ •••» *»^« •*• ftfcftftt-ftl ft^ftftftfftftfti ftf | %|J- ^ 4V#}% , pft^pftj r mm%> mm4 mmm t4im ^ 

Iftttv^ts »it i fti^ft ftt ftft««4ftt» ft4 j i i m il ••• «ftftft >ft » »ir •••ft ••» iftftft tftjft4 
«ft>*4*tft« ftM««ti»« •€ ftjft I ftttft>«ii«- • I «r ftftftftwnV. ft —rf 
"• ••>.(»•• V r »•• *ft»f ••!•««• 4ftt • Iftftftl ifctMif Wl ttV 
ftMjftft •* Ift* Iftftft] IftHii rftftj jftftftft pir fft lt ftrtfti 4 iftftM •# • 
fc>'» AftftiUfti IlKiftjH Nil* I ♦« ■•> Aftft4ft ftf pfty *• *'+ ••*!. 

.♦-•» ftftjMfti Hft mm ■ *«•»*» ■'■* ■ •»••••»■••••■•• mm mmm* 

OMn,i ft ift ift* .tfti^ftftrt • iftat 1 •*••• »• » ••«*• ftftftft>P ftft It** *•** 

j^impVi. 1 V 4 ! •**• y .'tTftftm T ^- ff ft .iTt ttT/ftT 

« «»lftj vftV r ••• « I ^4 

•4 iftftT Iftivftft. M*> \>« | c 

* r*' 
ftp ftft •« •»» iV«r ift* rmr •#•»# 
>« » > " »ft4 ftvftft 4 . • M 

•• •*> •»•••« •• r*ft« • 

•*ft 4 Mftftlftg ft»4 • ▼ftft Aftfti ift* ft Mki #.««• PMftJ ■ 

T »»* Tft>«4ft ftjMI »rt.«MHl ft^rftl r ft) *.*4ftflftft ftftft •*-• RftJHJ 
*** *>ftft*r ••44 lft» %ftft*ft fft |b«t#4 iftftft 'ft* lft*ai»«v%«-ft l« I ftft* ft* mm*** .4 **.* AftftftJ ft ftlft *•• •• "* *'••■«€ tft y#t 

•j ft • ftftpft* •' • h •!• Tl * »' • »— • •*-• t ftft 1 

. pi » «»~l . ♦ i-» v^ 4ft ft)"**- 

■ ftft • 4 • ' ••* • •• • 

ftf)ft) ••» 'ft* •»- 

•>•« «•*• » hi«ir« || a* «M • ftftft 

•ftftft ftft •%>•» 4* «"»■!> < 4* *4 •• ft 

4ftft* ' •• f.4 |ftftft4 • «ft Ift* ftftft ••».» I» 

ftf It. 4 AftfttftMi ••*# ljftftl>» 

1 4ft 4ftft«- • I ** ■* ••«• ftJftftjtft 

»'«4 i*t •a**** 4* ft* •«•*• 
«ft* ftft*Tft< • ft- 4 ftftft BJri *m»«v HJft) B44 ft-* 
•> ••• ftftft* ft 14 ftftft> **4 •• ftftjftft • oaitwft »ft» « ftftj ftftftft Vftji 

«*44> ft* |ft4>ft4ftr mmmm* r .. « ft* • ••>•• ft f*« • •**4> »••• ftft 4« 

. • I •► 14 •*<•*>• ft M .. »r . • »•....— •. m: . I. I • 4J ' ••• 

• f -I .'»•%• *ft» ft^ftftftj 14 I f- • *. ft* # ftft^l •« 

Ml • ftk*4 LEGAL lirFCH PREVENTING WORK 
ON JUOUARD WILL FOUNDATION m H«*a of ■ i i 1 1 m Uft F 

AM Y««Nff M lih ■ i Hfl Mm B* 

1 
WABTtAliAJCONCDtT inwsnuL suv affects 

MANY ATTRACTIONS ON ROAD 
fa, 1 * ^ SHHKTS AOpSH 
KLANdYMPMLA 

Maal taw- ilM aaa4aaa»a a a* Ma aMaaV «w«4 1MB MMVa araaMari* •• MMMI M> 

^^ ILuj- M C^aaaaVa Ma<ra» •MM^^ ^»»^^»w w« w ^mw «wv« »~ ^ „ __ _ ^ ^ _ , 

^ _ M •^r^MTMJW MMJ VVHW MP M^aa^^^Ba^ ^» ^^ 1 - ^-^^^^^^^A • a* - a aAV *^L^ ^ * ^^ k a^BMfe ataVVaY I a9 *a* ••^1 E^M'^M* 

^^^ I ItMaMMMMMal mmm* *• Mr Oillifl • ft»taf» "*•* Wmmm 1 mMmmmm*! •* mmmmmW MS ■■■• ■• ^ - 
COVNTtT THEATRE 

rum is i ) 3i MANN PLAY AT AS TO* Entitm* tf WtrV • •«* ik- MMa* 

MM KM ••» Miii—i' % f . M 

Maiai ■!■▼ at IM» L*<«*M« MM» tilftr 

fMaM* a* « 
nil la iTMWi «av» H • Mi»» •*••* 

ti «• • .♦* i*»»m la tWaa a 

v. 
*.. . OH. WILSONS SHOW QUITS. WAITER at ta-> j la aaali4 
a~f On- 
' Ma rmm 
a- aVMal ^EStCNS M» ra>a) a* »Ma i»a»a jM , •« 

Wni a>«ar Wtr Mr l*.aV:- a 

hj jf 0>««a Ua Mfj_ Tiar !-•••••• »•».*"*• A#.#r M3 V«a»« )MM | ra«a« «f tMr iMr 

(#fc ^ m TTii* •• laa. •" ■"••• *l aaM *.!*•• M. Ma)*MMMl • 

aa^^^Mal a^Ba^aaaVa> Aaa a *i **. * ■ aa 

• I •**•? far M r ,,* ,i. -t m 

Itiat a la. a> 
«as la* 44* U I* ■»« airi< M In ' v ia* 
• t»*~ « u«t MMaM Mi MT Mi 
i 

r*«»a«U«aai aaM • Ta* *«~a~f«' T* .aa | * y ** «* 

••. lu. 4 a> • "■** A **« tawMi-a « 

• MafaaMat aa* a**aM M Ml 
!(..*•*♦• '• ** ' " " a#aa)a*«4 »< SURE TO OCT BAC 

aat MP r. MMJUTUltUi — * p * l l ^a^ 

ua MM«aj 

LaiM raa 

• ***** 9 MMaiM rwa ■» • . ir« It aja«M V a 

MW Mt fMliraiMi V J 

■MMliM Kf MTil n i IMJr aaj Maj K00 AT AJVTUmmJI M# Km* «a> *a 

al iMr M a) * • •M^al ^aM ■>< \ a M HIU^LATllTCAIiOOl ia* at II ta* i Mr » t- >cl # . 

r MaV mW •% Ml a MMaM t«>a)a M 
•a>4 •» ••• • ila^^^ra il i ■a. 
% M »a 
• I »a « Mar** a* « •4 «• 
«*. inlir it M»«a» 

a la | . •>' 


!»• • •• aas aa *a • 
MMM MMMk a* *a 4«'lwf a#«» 
v i | l~» • VMM I 

• .M • • -. a» a»* la*4 

. tMaa««i •! w>»i «<iwm»I *44MMMa*«^ 

MMMa> M*aMMal i *J 
• »h| i.« MriaM ikr -ItaKr Ma h lwa>* I ii a ai l t y M) aa»* « f > ■» iM» # .| ft «« ■>'•*' 4 


POOR ROAD CONDITIONS 
WEAK ATTRACTIONS ITWAY to Sim. Hniil by 
Tm || is ■ * t « n «^ pBBt H».« • it TM at tW i • 


111 r*ae*r «• Mi— ■*■ Br *• r** •tt< «W M U W 14 f tl Pr ••» •• «w Ma tl no 2-iur 
riAT - 
M Y. Til t m r OCCLWC THE. •- « ItoBto** rk bb rj f.; , tl > -^oiMcr- tmjm 1% vml s; TT It. f«. I. *•- •tir ••<»••« la •*•• #•< 
toto* MMMH 11*1 • 
mm •♦ Bay «*•» •*• l*B • «P 
to tW • to) II '.w !£t cttTOt mm <mev:tb:s.* jj- - •tt * •a hlto la» raP bb r T«H to T 
at «aa l.>.to> aaa* II 

Btaa M«to TW» 

•n us bihh n»« ii 

•1 tH •flrC II • i < 


l« £5 •*•* PW WPP W w^a» aa^p pp a^aaaator^B^Haj^ a^aaaa^ay Pi ft b> • < -• I A BsMb i«Ma Aaaaa 

PppaMBa*. fj|y|k vAa»\ wkm\ aaaaaaftVaa- ft* t« W ^ B9W w •■ ■■ ■* w^» »a»- bppt*^ p'pppbPPbb' avapai 

^ » m\ m mm* • ^m B BW At to a^l ••*» PWwJw^^T H0BPaaBB"B) *• 9* V) BBB^bPJ aP**^ .~. w- ■PtP aa»*« •»•> BtertBJB 4tHM«9 

*»(■ $t tar 

W »~t - MaartBVa Bf I to. ( 

» «•• BBto to~B itor I 


Pf *to* to- 

• • mm* to !• ••'• I *«•# tB> • to»> a# ttor BBB] •■«• to) B 
•BS A*««r» I BBBIt BBBt Bto a nBB «f ••• pbbb edit -trrz 

NPjtfBP •• • ttoM * WI m,C • «<*«• M H CUT. VETEMM AT CEtmiHT. ^JT^ totoS ftMVto *•• MP «B>fc to»r*~« to.. Al II >a» H BVBftoi •• %.*• ito « V «i Maat 


>B«t • » • » •»•■ llto tojBB« B*«MBMW| »mB 

* " ■■ ** lU * ltoi««totol> fto* to»» f.« |<BBi> •• Mto Iw Tto. 'toanto Mr 

m^mm ~ ♦* n.** mm > •! »•-« r*. V •• |w-| *%Bjb*~ ^«*» ••« 'h ' <PtBM. to to* » 

•»•■•» » *•'■■» • •• itor«« t mm »-r^»to> 4 toBT* •• r^lto toftofl • • 


r«M B» «r- •I 

• ht- B 
IBM • — tol I 

to to « •«! to-^k • «••*-«• «B> §1 BBS 

A ^BA B totoM to- .^ 

Ptato i toi Tto* Bi.' « . 

»—Bf«-M fiJlir* 4««i. 

I Mto ««M x • » •" 1U" 

Tt^toto p. ItHvyBl 
v ml t 
Bto tost ■« £***•"> BP* • ••4 <4l Ttor 
B toBJtol «toB Mi^«t<» toywBji*^ toi 
PPT BtoBtv toto U •t *• •" '' ■ '• toBBtottoB ** fl .tB to... »«.tol 

|* ^ . — . ,• ^^ , ( „ mu ^ ,. ^ 

*** • ^ »' P*i» l"**4 MW B tB» toto 1. M lIPPPl . „ Pi m , m to 

■•• ' niBBII MBj •• P|PP« W. BBtoB iBI m 

\mrmm+* .H^.» iMBNVto. • 

1 ' Ptto> I 4i| to«Bl* ♦ *m Um u+m tm (to* 

▼»• ' ' ■•• •• » «toto IpBBJMtoPri mi b» !Pr PI 

.1 <»4 MB 

T». I» to) « *. PpPflBt 

I « . j M - « I. i 

^•^ U ^ «BfB .. , I Tl . i.«MB» Ito- -*-> ».«• tH. 

toto« %| th» Bt«r« toto.^. ^^B^ | 

• •*"• * ' ' v toTB« M» .• 4 tHm • I* - 4».» «4*» to» 

** Pptototo4l tsm* ■ Itotototo 


tPt/*)»r- IP f AHAOA 

' M Pa i I • f*«tto»»< 

•»«B«ltoi» ■ » .. ■ | H 

Mi ttor Bail to»f Mto* Bf*< » ♦• to»« Ml 
MtoJpBri »r«B* • «BtoB«l tm ItoBl r«f. 

■ PtoMtol. PttP m Mmpi ItoMi Ppp 

•toB BtoB \mmri MtoB) IBBB ^ M SHOWS IN N. Y. AND COMMHfT LEGITIMATE 

HOWES IK SAVER 
FM WAY FLOPS :« Hm OF THE DAILIES ma- •* aaa** •• •-tier «k*< 
•r a| 


AH • »• kfl'l^ k-r %.H 
aL-w t ir t*i« 

M mi mm mm 

- ••». ft . A4 mm -ft i rrMira -a A M» atAA- I 

-•t. m art it* • r • kit ton a*J 
tort a«ajfM fta prt 
at.*** L.ttta t^ii #J*rtX*r»irt f l rik 
r -ttiailfaM fcaiMaj ftakia: Ik • 

fAftaaa t • ajMtk IfA-Al 4** •••» •••* I— « »•*- MT 

AMWr !•■»*• ay **f *f ifS TiTV ~~* ^ pmTmmA H? 

^mwWmmmy^Xm PJ^PaWp 1 •■•* m m^mT^^^^^B. pjpampj vmv^mwm ^^ ^ ^ ^^^^^^ A*^a» ammm^m l'.l-M- • t*l* 
Hi irtj M» Iter 0«mH «*-■! 

■Ml ft •• li Taa»" 

ii ■■»!!< Wtrtft* ran. • i 

•-♦fci T*4a torn MM- W«r fej 
Matty -rrt%-l kwrt -ta*- attractMMi raa tW 

«— •— «k »• At* 44* ftM star* 

r-.*r* a k'aa r^Mle eAV* atf 12* *4* 

am M U • _ — jpBfirO»n »4 

ki« l if t w rMa* tfwrt Kayln-M • «4 »ft- 
at •«**! Mi to» ■p l w «• a*M* Af A 

tr» «•— » t»- * ' t 

Mn Hy m« l«rt I 

Ml MAI •• . •» A*- 

<ft - T ••a 

4 I 

May IM 1 1 iimm m%t n 

\+ Mm 


Mr* M. n PMAar<t ft — *a» t rr. 
t««f»~J fraa» »:••-►--> •%••* -*4 

fa* tM- •. M imp «— -'•!»• 
| «*am««A lay.*** 

■JL Mtft* rf) j *«• Mar' ->mm ■ vftM tM- aha* MirakJ MbA ■ ; IWMt IVmm It. *tM rfj i — Mir' 

t«J«> •MtMABM MM a* J— M Pft « ■ »■ t I #• Ma«ta» II 1 tM~ AAA* •* 

aaat ttoMi *,m»H— a mi a i iMjm ■ «f Uf l»«y -*Sa 1. 1 ft , * Ml »k- M^*rfc. tk»-t iMtl M r • Ml *•*» 
tk* A«M> ««»J IM 

I \ 

urn 
»• ft • 1 1 mm* H» f ftl> I* M*lt Mi ! ^ 
1m IM* • i tfc» ft M M t ' 


■•> 1mm « 

• ■•• at !#»♦ >kt»m|M 
f*4Miii •tlra.tMNi «k - 
T*%r-. »»tk A> 

t>MM|M*'»' • a»*MI «••#• r«i% »rst 
«MMk. T-bMM)* •till rftw ft* m |MftM «r ft- 
V»MMfM * 
' .m IJMM Mk»««H «•> 

•4 rtkMlill Mill 9*r« 

Mi mhmmt H- 

• •*• *»* *ll •• •** •• MllftlAf 

w*ft« ft\ i»iT1; 

Mtftra*ito« mm* mm 
mm-mr mmr* HT ftMM 

» ^M»MM« ftMMMMlir MMjfftt 

ft* iMfty." IftMiM IMI 

• H f iMMi «Mr 

MM« • ft it |. 


ft* 
ft* 

•«•* fJMM* feMM Vwll l« mr.< 
Ik- MKMii^l Jly^MHI • r^' 
Ii mMK, -Jr. n ^». mwv ifti M «4 

TftMMi 
Wmm mmd mhmmmM 
•• • Mr* M*4 SKETCHES EXPANDED I HXIK V? IW 

Ml^MM-Ml'llMMll t»..«^ LZmmJ • • T J«MM 
tlrMMMJr .* r.4 *• A M«# 

rftiMw. ■ l ■— 1 1 i m» »». 

•f Hftt BMi MMf- M •! MMkW • tf>m I m 

•••n •i'h iM- At rt •*•* »r • -m n ■ 
• l»MM> TMai mv%mmt tft- m- 

if «Mt l*r-4Mf mi W M» 
1*.««IK A ««Ht- AM 
•«■*•• ■ rtt 

I •.«! M< AHMMTT |70 t 0T0; 
Mr H Mlftt MMM m 911 mm • «4iMM«rAl W 
Tift* mtm i r »• or* «A t a 

MM 

*»■%• II M».^fM 
• *J ••-*• I^m« w.^ft BAA IM. 
fwtl «r-ft <M IMM) g^ w „» |) mi *Mt» r.^. 
♦•tlfji AftMAft MMA • ••II 
•M- 


T* ^^^M^Ay« V 
••• *•»• •€ J-«i«Ai ft»l.4iy AM 

IftHdM f» C*|ftMAAM> AMI 

r Ift- «*«A MNM 

M«A«*MA MM IMMI W—ft % ir 
fJMMA r — ■■> a%4 AM 14 m l-r«l- 
• l tM» f>i» . — Ml*. IMM- |a tA- 
M »M ' *m+ \^m |M-» ft I- • Ml H» M H IfA. Aj)tM •• ft4l MI4 

•MM <'.»fti r» 'fta «m IftMMMJ 

■••• M«« »hm»-4 a 
»MMfHa«»l h-f ..mI »i In 
w .4-> raa>f MM* tarfi M #M 

• «M» •f IftM) •»fft Ml A 
i MM fjM] f-« HMM 

■i a • -m niiAi 

a k rift X-. 
Aw CM-f 4 -A pa/ 
•ifttAft fat tM- 

Umf i«* Ma» | 
ar— Al fVI.*4 im-mi Mj fta IM» 
MJM- mi ft* MM) 

"WlllMj •• Mj- ICHAa Tin «*•*) 
Naa avi »iaMM) a m-mA) »#Max«M 

t»MMX 

•wft. Tftw Ami ftM M»'t-4 Mrft 
irii ■•■■■ Ar««Mas aa*«a» M Ma» 
A^t.M fAMT MMt •- km t«*ft*A a« 
Mj i«- ma M~*» I-mm •>— A • • | 
«^M>4a mm f*>ar«A »MftMH a ••- 

•i»Mi'aM>-A «m IM- MaaitaM* t 

• »*"■« I «4*a TMA* mwmm MMA mm 
ftal ajMrtia— 121 444 

iMk'ftMwM M 
IMM I* 5 5l *l' tfcfW , T^^ Th ^ ?r* *■>•» •* «H- ft.. A MAMAA Ma ft* ft*»- 
I^AIa^r^*M. %1-retMM.t. mi Vt 4M€ r^r.iftf - ***, aM. a 

• Mik u^ma- s V-*— •* -«^ m.1* «Ma mw • al IM- N»«AaaM«MiM; m CM) 
t«a-r .*hI »M*rM mm* - 
AkMi l A MiMarta rtft-ff- k «f iMat aMMa- ' 
IMMaJ MPAMka' mMm fta 
I »4 f^ aaM »» •** « k 14K0TA MO CALL •■■•••»■• ■■a -mw »mi ammmm^m AMAa fat mi ftf *— ft» m>m# 
a*"4Mjrae -a)4 *• WM ^ _^ CaUmi PLAT OCT 7 p i» MM f«* .•»* .4 p tf^mmmmm 
MM •— A • Armmmm •••4Ma am 

Aw» ft» ftmav aa t«- 

mi .aaaAl W MAMjj| 

. <«kf •• »md afunatM «M- 

•*al 4M-tiM n a Mm CNAMAaMaM la>* 

war im-mi I** a«iw 

• •»•» ftl »IMM« fW-— || ft* ftrA 

aaMAAAlfAA^ *~" 

I4fk 

a <-*i Iiiraa Imj- t- ir^%r <». t I 
tttaaA* lAft ••Hn VMtl Ikat !• Mltf AaaM M ' *^ ^^ pi ■■«■■« •« ai •*• »i^' »ww i«r«irrp 

M*a Imj AMaa f%. mmmi «tll try par ^ '"' *"* aAMMk fta AM iMaj *Ma ata«- . mm A^A M» K A f! *a4 AftuU 

# : AMkMa»*A«M '•!•- .1^ AA A-, fai ^ Jjj^- > »P k- rreaA I^ M IM U VOIT* MIS MT. 

ftAMM aHv— mj »i>ina.M «m IAa- ',^* | ^" Mt ++* ^aAftjay Mrr n,. N 14 t4a*r*» 4 ,. .*« ajftj aaaa* 
a« tk- AafAMA MMA tkr r«iM Am TWmi a U . - | m- m I Ma MmA. all tk- AafftMa, taiik tk- 
aAV- A 4 UtAfA) 

*■••• i#)4j P laaia -* 
r*a>iral SA ar— A . «mi M. ap aiMj 
A ft- A -U IA. • 

MMfAa* fta i*ft« a 

IM*> •*»-« «r Hft»«tra mmIA ». I 
raifn mur oumii 

• "MArM* lt<«a IM- ■»«••«. «| 
• M« A*r*«-i«<A Tk- • 
tMAMje ra4M-v' ft»H AfMM tM- 

m iA» AAai ii al ■■< | 

•a MtlKMIM •• IM- ft.- 
•Ml k a n | 

iaaJ<i Aw W a Pva^» 

— - • ••» HaV 
f/ r*a*t • • Smmt €wt***,mmx 

• IM-k» HJAA MMj Aral IimA aui 

aJira-tMMi ta ••». r ftMja ik-t^ t* « 

Iftaa A-.* k<ui*Mr NMJ • -an 

mi iMa AtMtMM • *h« TM- 

**• pal P* PtA Mi Mar a-iMw 

■a Mil ii a4 Ail»» • s*m k-« k— ■» 

ifAAaat m I ' *-a *k- -#»- • It «*-«%A • 


rMAf O rtaa I »a 
At tka INSIDE STUFF «-%!< At KENWINC. 

M M* * v fM?M>f •••••• IB tfaa ra4a ta Mr as a aVaa tsaavaa at MrNai 
ataara N n Baa aaa* I mm* aa IYm»> |« •In 


***** Civil War Ba>a t»rr »aa 

mi Mi n i 

i« tt#a ami 

irfi^ Mfe aaaa*** »«4 aaar 

taMfwtt It l*»a~ s>«*tra»a *%•> 
Baa im t ipt ■ !'■ Mi lta» B*a af l»» 
BT*Mt ■ aftaiir-— tBa caM a* rMBaam«M4 
W*** Paaat mB»m ta*> «*ivtl War 

WMM !hfi«(«1ktM a*M*B y>—a Mt** 

aa r ll'l I«m* at M*ra»*"ea av**T 
aVai*** attB Mm Mm«. ta-M * 

BBS « 4MBMSW B* -•••• f M* tfe» irKV 

•* \<vilKf« UtHi4 fa aaa ttraatt 
Ma ta*> MtftaVea»**<> m*. • iB» *41m* ** 
4m t.....e.t- |. i» > h —i tta* «mm4-4 

(• rmm SaraBs B» r a ta 4) a aVaaaa 
•M-r t% n • aaa*j m* aVaaaaiM* •» 
. 4 »••• ft #a>4*M- «r* !• fmrtrBt » • 

taiBBtal Ufa Mr in*** Bat »• 

MM 
ta* Aaaa* *aa«Mj *•"-> 
as I*'** aaattaaral tfai n f—a far Mr. 

I 

at ti«M !<**• mm* a *»• aa •. »»•> as tBa r* 

rfjr larB-4 a»4 aa^aaar mi f»itt-r 
Mat >T4 a» auiuai U a>*-4 

•rv %r«« m*» •' J M* aaa* ;• »• aaarS 

MB »»»|Mr l H*> a»«« •*»• I 


Ma ft; 

A* «*-ll ! <■ ■■ liar aAa? aa- 

•Maal aa • >>%at« mm**- 

r»* >«ataas aaaa la ta*> aaaa* at aar- 
*mm ia»> ••.•as aaaa B 4 B*» a a aaaa 
•a ta*> !'.*»••»- a* ««r Bat a Hmm t**< 
Mar i tfaa w*4l B* fca4 aa» -axB 

•art ajinaV ft** «m*I» *mmI Bat mt ttaji 

ait S .tM* ata* \>.if J i nan mmmm 

ifaaji s*<«««a *t ia> Wiiw a* «a*a a» 

•Ba» |Mrt k.^H AW* #mmmJ »•»* 

NitiaaN. < » a 4a ja? aam aaaa! 

aaajiat 
aa Varfatf ra U !•' IIMI IM) —If i f *• *a«laa4 

■«*■ iaf Wan «uaK IM9 It 

I MkfMMfV 4MlA4Tfi0^ MMi 4MM) fB4*f)^4VMaft bv^ I 4*49 fM * I t MaffaM^ ffftsa> I iaMfM^Ml MfM ftl 

tfMMajfM fc* taaajatf a>a4« %»a a» Ma ajafla4] faaj »> • »--4 4 »mv4 aajat aa laara m «Imm» lairr ft mm* ta flat 
af iaj» <>t. •*»•«* % .laaaa llaialra aaat ffai«r4ar aavf* mPm 
m -iTTifM ' rafWi ■ • *aM»«> «•• a. Mas aaaul w*4 -•.'Hkiaai 
a*.4 • «aaai mi ■— a n a «*r« aa lla» fata TW J«iaaa) a»aaa 
ilaa fwurr Ma n mi 9.tm*n aa%«M4 tlaaaa frets • §««4 4 far • ffar pjsf ■ mrmmtmmt ftmi if 
> ^aa las * a»aa4 Tfa»ra aa •• 
attr a4 aaiaaaat || mm»- 
Vvalifr. aa Ifaa asa aai paaj 
•4 tfaa aaajfli aa4 »r« i 
i*««a ta tfaa jtataiaa a 
Sasaaa. tfaMta fa Mta» mi Iter 
•a Ifaa aaMfra airartara «f taa aaa> 
H mi •*» l^>» aa la tK r.ajaf fl 
ta* a*-tajr* «tsst laailaawfaj aaai 
aa»»% m# Ma fava a«a aaas faasj 

aa ffa» sa«4a af a»r ••»« r arfar 

aaia* kaa^a ilraaaaaja Tlaaaa 
l># *s frirsi ai saly r im n i 
faaatr raail Mr l»a«a faaa a 

—aj»a vl«fMMj« is ailaa aatiat M 
«afl Mini aa * a Tas% — mm — 

MM PfTTllt PATTER. • Has" as 
tlM> MMsat l-«»»r la laa a#»S i*«k Matimi it** ■ 
at tfar Ktiavi auas^a a ■!>■ ■ »« a«Mj| ana ta*. - 

iaa> Mfa>4t aaa a4a* A,. • .» t—i •• - •» aa» «f ta* ■ i 

« 4a»*t« aUtt taa •»•••• mt traasaari t«Na % • i 

lf»MJI t« '■.■a—rf M . • • «« . 'I r«»r. i, 
■aarat sattl < aa Mvf «4aji t'*4 tfaat M 

aarf | 

N a fat 

m»'« *a* m4S h #4 a- Hmimmm Hm«m» v. mm ■ ••*••! *»m| aa«a aSiaj* aaaav a sm4 *v vk«k ta*>r 
«^««-4 • »f ■ u mtmm l'|(t«r • •aar- mmmrm aaaaal aa aaa aaaaa laa *«m! a.t H- VSSa t ..m« tt.. -«• *••• ' Jg • •*7*« r ■•'»•• r^«aaa 

♦ .. aaat jiijij ,a. ma.raiai ft i 1 a**M ava4V •m4 •*- .. .aru xt.... ! ' ^ ltN> * ,r * •*»•• 

»f wi fJaMVa f f^sMHivpM fJaW Wf^fi ■swai ' r fs^ts** ■aap*^ fjfar^ at f^faa^a^Br ajaWM ■•a"*- ■a^faa^aai Ma a^*aa aaMM>aaMaT Maf ftama* asa>a^4MMj aa I aV«i-aas»«f •►*■ »- l» a •• a • I • 14i«»t#> l« • ».«4 ai «• iS4J -• tffra aa4) a Baf4at t 

H «»»a tr«* I. mm ifcirK. att«r tl..- •r4aSMas '■! " 4». M im# fa • « •' I MSS4I M «••• rr 

.. i . . « aj • a>raj.«J at ta* faa *aa) m*«4 

>a a "mt aaaf) tt THEaURACF. 

«*lM»ta « *.** fff. 

I MM«"aa» fa n 4 awas aaiat »• mmjm 
aa ataaa %'•« •» «-«.«# at 
M*»4m «fc»i'M it 'mi a*t Mtiwit «>■ 
mt« *-*»i im Mat * a#» «t«4 «*ra 

«m4 «m a a ai4i atiM- Ma> 

rasa a**» ar aa* * m# aa artaa »•• ^mtj •mi laata M^ra- 

Mm» Maa4 L Mr l aa aar t . mT^hu/' 

M- aVfassas a4a» TV aaaarlr a 
*>* a> M all mi ■- -- - MM! Blsaaa tiataaf m rt.aa.lts aM 

M' 9m m mm* «*r 

M \ 

TK» »tarr W an im mm aaaraar 
afaaa «f taai MM aa aaatv twa-4) 

i M >a>Ml aa aaa aaaar 

aaHaai «mjIW-4 (Im* m| lajssa 

Ta»* fa*fa aa aMraaa 

• ••», ast M 
(••*•» a aSaaMt pant a»a*>« 

ia.i mm ••«m4m aaat aaai a 
h ■ mm* fail* M faaa ■ Mm 
• Mi fan M**t a >mmmj i 
t . . t 

• a«Ma4 fas* 
faar «m Ma4 f.M.t tsfafj Ma a laSalti 

■ 4Mak« mt ta* afirMfrt MMtf 
••«. Ta—* ara taiaas" taai aaaaSv «%•* a4Sa tfaa laaaaaa •aai •a M»< »••••• a a 

! ' » t aaf Mj.^n m> Aaaa I 
faaa ta«i a** Mtaar aaaatti 
aa aa a a ia- «r\.^» i 
. mm* «f aa«a 

tMM*> mi mhmm mmm| 
t ii ai aa**r**tMM] taa« ifaa aaa* 
fa taaa Ho a* •««*» ...mm* la a«»» 
•a*- a- rt. • • tax Mf all aaaa> tarn • •• . • a • ^m-m 

a •» a aajw »t*4 a**'*Mta • ta ... .» %,.• ■ 

'• • "aat ..«*!-. HSi 't^i 

aaaa* m*>« t *ala a— < » *i v M»MMa' a 

• i af i 

■tM^ag I |M ai ., \ «., 

•Mtaa* i i ifaa aaai taaj aa a I 

•- as m*-* i aa aj •.,... aa IM 

■ ■ • i » t *a«r i,«< Mii- t 4 taa aaaa «* • • ta*>». 

aaa t »■• a la«* | m**> 4y aa*J a»aa t%a-M «m4 att-4 ! *» 

m ... a t a.M»a .1 aaasa- M .i • — Mf || MM •a-* aaar mi II m»< 
• •• " a **>*• k • • m 


' »tt» at- mm 
4 '»*r ia*> aaaa aaai M *l 

i- mm m*b 

* . • 
■ • 
■ ■ • ••. ' W.aaa f*M«aa*« • aaa 

* I f «M*f»t gm i a* Ito** • m» aMiaa .. 
*»a. •~*m- • i ifasi »t.- i 

' - • MM«4 | • 1 
»•••• Ma aa« a»a* 

m i»ih a .« 
a* *4 

aaa a**t im.'.. ... .,,.... . ... ... .. „.„ .... , •. ^ ^r'j/t^rgg* 'lit' "■• -^ ."t^m S^ 

Ma^M?MMMM*7 .»-. !::tSj £ *? r^VraV ?y 
NEW ACTS THB WEEK 
Mi * baa afta rata tar girl la aat 11 ** array lb* atat* 
1MB* *V- NtMt A*Jt I 
• t tfcr I? A M** ttaaf 

< aaa Ml to ^t: Haaia 

a#A»i 

t* tlM VIOC1 

11 M> ». cn Mtrr la>»* i« *-*.utaA Mr Artarjr 

ta» r ii iy 

•a** 

af A 

•i^ 1*1 i nlw— i i »(.-•• ta* Hi- 
torta r** « earfta** Am*** i ■■ 

•• tar iti i Mi 
tumr Aat.«ar frara ia* arrtaat ar* 

aal raa An i« a* A 

la a- 
far i Mia' ♦ ar * 

tar*r |nM ataaa ta * AA** 
rtaal •**> AW* ar « 
ataaa. ta* % mi at ftow***** kwtf 
a"*«awj tar «M laar at. • 

<m i aa N to iaala*i« at ta 

ta# A»< Him itato »a****e4 ta aa rata ta 
at 
' IT 

I al 
Ai k a lb* at WILL M K«ll< taAl toAtr aaa a aaA a*- w • r I 

tar tara a»A ar Atoaty arm- 2a»*aaAMlaLr * rtTi r^j. I_ ^^f 

*a»# to <•**-*• M !<«•» tar tar tara a»M ar AaAty 

» 
•4* | t- ILMAMj CO. 

Mai r«i * M-aa: 
tore •• Art I >a* a* tiara* *?arto 
• ii * Mat • 
I «»ta a « 
aa4 a a»«w 
ta**r lara at 

ttaat »hm ta avi*J .. 
•»♦ ta* act • •*• tat* faal aal 
Aa*a*»*>* »K aj TW Utter la aa 
ir»«ii(» art aaA aa tra»at mi it IW all aiaaiaa »•• 
Miaa t*MMa*n« MaMjl «AWt aa* a 
taaran aa a*r t*»* ana ta- ataa a* 
aa aa*t*t*ait Ta a 
4mI »»•« '> » ••"'•a* a" a 

ajtrta. a aaA* ar a» 
<a t*raaaAaB?*aa tatort 
• •• a# tar aarta aaA ta* aaaa 
T^W«a*a] 
OaftaaaaaA ta* 
JiHi I f*a *• fat ta* 
ta» aaaa. ta* .. ♦ 4*4 *a*«*rAaaji> • 

alua M*«a» aa* «a**»t t**A aa 
at urn ilaaji Mas t'.iaaaa aaa a* 
ataA a*r *a afc*> faaaji at aaaaatarta 
aaa rat a>*>lt aaA aaaa apaaar* 
•ar* •aaaal aaaaa • .♦*. »a* rtoaavr 
Mavfr arr aiaraai Ta* r*a*taa> la 
aaA. arrarat'A >« a 

ta*a 

a • 


•CTtT T«Ol»l i J* Ni«a«r«t VWBM IMV« OTW ■■■■ •«• Z 

aa? a *A*t*M at tiaaj a •• u a 4,r ••**»» .ata 

• Maa»i r*,n 

ava aat 

■Mat aj 
tajaarAaaj aaA rlata a a^rli Ta* I at 
t»r to tar atfaaaAkaa) at ta* « la* r it trta*. a taa a»aa 

4 taa i lAf| .fjfa,^ 


la*a Mi a 
aArai ft aarraa far taa aat 
mi ftHaa l.artaMn ar 
%n' *w i TWa tata f*Al 
'a* aarMi aaaaMaj ta>r 
t«araa Miaa L-rraMii to 
ararrA fa •hat maat aaaaai tarra »r* 
•at i 'rr a^ra; aaar. aaa Maara *f • • atra to a 
to aat 
ar ta* t mm aaa i..H 


•Vf>t>V TMIO 
tv | Mart aaA^a #M aMAT, if Kl 
T*a >•*• 

ar ta ut • aA taa 

>>••*- a a a 
taa 

I at tl ia» • tatt«f 
aaa *• aaaraaa 
a»» %ia»ai ta«t to 

"tf am* • N*4iM«>f an Mrar 
I pf t aalf aa paarMa* Attlf 
Ta* ar a* a fAmn 
aMarto an at taa 

aaa aaaataaai a 

a aaiaM ta^t mm lata a aaat. aaat 
SHOW REVIEWS ■ 
V. A. F. OF ENGLAND OFFERS TO RECIPROCATE 
FOR CONSIDERATE TREATMENT OF ENGLISH 

ARTISTS IN AMERICA TV 
k» work m pet fort of ■ftl* > f* bcfwpwi J^f /NavCTt Voycw? 

atofca 

too* of to Variety 
of to •I welfare of to eaorlrtrdU ike part of to 

alto Mini MrLF 

t a*d artatt of tvw 


Of oW ■ die pre»« of belli 

« _1 Ml af I _ » _ t_ _■ * _§ * a ^a 

■Oa p^awaojCPojoo in ▼oror. nw*r<ri , 01 trio* • M^^ervoQ aOvt^rt^nj io ff»^ 
ol rsckoo#r ol t iMli nn taweta Aflmioo aod Ejojlioli -tlaoU. ood vice 
to*! at hot froa. Motors Albr* oafJ Vooce. aaWr* it r 
b. r a Ja#* 21a* !•?• Yaar. COj. I H A, 

M. Alto- 
« w tO-t.. y« faar r«» l-v** 4-f4 3mm SO* 

OP *• • P fifiig MOM 

po loot ofo »• -o» 

m ito V A r -O 
pO* Ito II \ A 
It Itoai M 

I OOP* r~PTo mi J.ty ri.t *«4 ajpOj tO-t ypp I 
p.y Mrlloc of Jpo* fa**. VhMl I toja- 
to. « to- • I Ml |IH III ■ l<oot 

af N toa*l» to patrtot OtojtoO orta-as of au- 
to to>* »r> *toar OtopOfcap at t»v> to .p 
OJb| u, , aaypppa fpwl 

If r-to m*m\*m> nt fW tto to • i i . i p < 

Wo • . tot- ■■ aoXl 

ito Ap u « O p» OPatv*- «• to lO»tr OpOpp Ol f-oj 

ALBERT VOYCE. r 1 I-: Mr. K. r 

it r Km* 

rpQui Tto-aur 
IWM IW,i» 
M«« Yap* « 

OJ \*%» «* 

I WO ft to tto ppl 1 1 o Hw of »«*pr Vt»«r «f JuaBr to* ft U 

fttot I to>«- ta*«p tto IpWty -f OOOOjp' mm* m 

••of I ftof «*>• •*>*• pay 
ALBEIT VOYCE. I 


o 

K*> I » 4 . #» « 

PO U «. - 


E F. AimEr 

OVA** AMD HI «m o*n Mwt "•>. ■•» mo" irr* POO. oTOAOItoJ 4*f »•*? 

ilaiwlf Oi to* 

tto OfOOli ■ mi 

i|ii i> Tto tottov 
Ol:H OOl m» i»*»»lf mm! 

■oo> • viooOiooj . a • iwlri My toot O MOlofo 

to«t»r oMtottoo >•• 


if M«.i i to) 0) rUnag tto> O ooOj,- 
A •ooyii W -oftr %• 

N 4 i |m| 
OO OOtofoOOa Oto)Mj a*4 

r «trv«i«t'> ■ »«i»'ii»f» 
h . f m n n 
«M»tJ» c .»| o Ol CAotOOUt >«•» 4«- OfO Oto Jtojc'itoJ mi ftojf Moojoj 

m-mm mmm mi • u« n* 

TM| VAMOOI 
Mi t i gl a 

• 0)HM. 

ft. Of 

Otoj 
— hutoF *0 tto »> 

»«»rll Mk 'foOHOOl 

• ■Mfi k p)»ri f o*00 
tor ito «f«*^«- unto tto 

I vtoa tto? Miir «fl 

••tor »•*•••- r m ),**f m 
■»m»< tto mmmm » • - 'I «m4 

2 «• «to> 
/ tto OOl fofl 

IO.J t 

of PALACE. w • to Jt 

iMt ■ 
« » . •toy 

tto rip •4 to 
« Umo OMtM» I 

T.o. - to. H !■ loiii • of. 
■O -»c» v.lk v.tn • to ?»#■■■■ -»• •*-»# oo) A U -to to i. v# o !• »•"•»#. 
•01 to i • r ■f.*—*- -»••»• * ^otit if uiiaf 


MO 

■r m t.'l l 

Ol l>> m il O) o otooot • » | ( *1%r 
It * lOfoO tojMtoooto too 
Ttoy oo A MoM olof 

•f ■Mtit Tk.io I. a ni t 
l- ■ riOtil to to» niMj «o trf tto* 

toM« k> toM •olCOMOl OfMl 
ltol< t«Moo MC % +4 >^^!».r. Unt 
oo Oo. •us .I 
o# • 
•ft to AOtorl |(. ..f, 
• olo*>i 

OBOtvf ««omI ia 

html 

■OJ ■■Oafiii • to) «M»»t 
Bo* oucn.a 
OOOOi » «• mn ••* «i ^otuw aynn aM 
■ o ioH mi »h- h to aH.14 OW «vt ww 
,- . rrooi t».. .. h f ,., w . . r>».t • 

O to OOO tto>t . vtol 
Hm+mm lt« a«». , 
«> aaw •o a f- .a)t lto> rot 

.Mai tit iioan • •■*. op 
omii to '.4 I M~ .Oo ~ttoo» i 

* art 9mA • » A .«. im«t 

Mo' mi ito> |^oa»a#4 ■ 

Mr o*«««fl ►-• atoOffOOOOJ »• o SHOW REVIEWS CRTTICS AND • . «r»« * H..ti fr»Mn •• •■ t i . |^f 

Mm * 

■« lto» l 

*•»«• it | la « 4»f»tf I *»«? K-4«m> 
ito.. i- f*, »•»«% • 

• M>«»MMt '♦ »• _ 

• • «# **» •• » hum* 


'- • < • »• »Mw all Ito* toto»c» «|Ma»lul toil M» M| I »MH « •-••I |» |« M ,, few* f,aft «•».! •• ■ Mil— J U 

• -ftilt i ••» W nM » - •*• rw • i • •• to . 

..f thr mm .mm! to~«lf r*mm to • ■ ►»• ^ f|.. , a TW «*t .1 • MMffl JwM in» to**, %MMM**4 to*r 

ft— 1 1 •» k».» |» i '•«•*«*' .to * |r»— | fit- * «•* •» •» «Jt v to* 4V*toM (feat tototi** «• •** »«■»< 

-.•»« . . W <B . !• •»• it rte n l • ••» ?•••• • ♦». If lift. » i »■ M |« * ftowMMMf M !• Ik 

*■*»*• I < #*•<•*< '*m! ito* |. *j Km lU »MMrt 

• to* •*«*» !.••»«• u-4 •••• m to ,r * *•*•»•> wrf to* r Ma 

» m •»• *w is —••! » t iitux • «*f ■». » «• ♦>•••»• •' > ■••<• to* pMftiM* 

« i». .»'••«• ■•• tiMt to** »» *4 

•Ml ♦ • .^ tl»* urm to«tf ih» Th-r. »*« *h» rr«| few 

imw KrrM ill •«•••#.' .»•• « .ftnl itoM Mai- «r*« Tmb4 

4»MM»r • ' •••«• •** ••»•• • i»>*»l mm — liji < I »"4 «»»• 

r*«t-l« 

•(MMtoM III** •*"• * JfctoM****- I It* - 
•I Ml llMlt 
!«• to* ■»*■» wiill •*» • ** 

• lit* ff*4M «4 Ito* ••Ml » I « 4 wa !»• »• ito* wf- tkiMj m* i • I 

•» Mm t «» Mil* « 

•• • *» to*M» fcWW — ■ < IMMM rl HI* r**4 W IV» •*»••• «to* tot 
• to il.« |l.«lill n « 

i#Mtof »»t*e •»«• r«M»MM -MM* 

I <•*!•>? IMA' to* rMM'*M Mtol 

I.. r>|ft) II II. ♦ ► • *♦••• * *♦«! i-.. 

f«M> wi tfcn ^M#Wl> «*4 Pill «•!»• I «••>»• »MM» MlWMl MM W»l«> A* «M«4i Itow »MM tM •>* |» •«** " »4» V Mil MW itlTlTti f WMMfW Ml to 

'•r»|r !••» «m4 "* to* to»»»t «»4 pH • ••« II .ij il r <«(MM> M»«« 

ito* »*• I «4 to '• «•*< • w>l »^ lrw» l .to ■ .i !• *M«t^ to #"!».« «l m»«l 

• - • ft»f tSt> m ' •••«*• toM Mft«« mm4 » • I 4t4to MlftM? ««4 -*w «rm^ tto*w-j. 

*•*» mi ito» M' ••' , * ►•"• **** <M? Iimmi r Ttor wait •««#* !••••»•»••• ito* w»#J.»>— «f Vm» 

N Hi Kkr* ftWMM **fc-»»l *U»»w «-M WMto»»ltoMM| wmi» K* *l4 «M I'M* -to* « f> —**• MiriaMjtotor U MB 

•Mi lltotol »t»«l tfttito] to* Ito* tM «"•*»•* l« *••«• % tow in* • •« ».fl«»4^w 1— t «t «l»«rtoj 

«Hw %to«rt ««tM* mt*m m •* Mtow I f«*.to>M«MI f*M Am* T« •••#*•• rVMi 
I »•♦* .••• pw 
|«K fttoktoto* Iter* •• tor* to tto> 

'•toMtoto »H.rr ttoer «a* m mam 

tall* M> ttoj ItoMT to «a*r 

— ■■ *■ *< »? • •**•» I 
-Wtowr • • ttfilr Ml rvti 1 
■ r^ M * ••*•• toast * (fW Ar^tto •• fMi > irtiHift ••«••'• ••< ■«• l»«tof^»^ \ .» jf. .. t •»,.*..' » .*•» I fj |WWMJi -4 - I • m X .«r^M RfBtoJ Mffcj Hlih td • •»* Mh ftftrtwr* m . # . 

— — - wmm ■*>-»< •* *•«•!• m Mm . ••»«•*• h m- Mtojfj t»t«»to«j i p ■ ttotr j rtto totol iifji ni to toj«v Mi» i 

"■■in n to* ik* ■ flLi. to flu m«nm»' a i—Wjiia, to tto) iipn *"* 4<i " »•»•»•• *• •* •* *»-« l ••»» aftttoir Tto* f-to» WW MftMJp to»*r» Ttojt 

^^ . ^^ ^ ^ ^ w ' «■ ' % Am* #I«i»'»» 4 Mfc* - ftfcSMArt aat ftMML WftT ft!*** tftK *• t«V* W* **• ftftW ^IW sTa^H !■' 

_ ^^^ ^_ ^ ^ ^^ ^^^^^^»^»^ i ^^^^. ._ ^^ ^^^»l ft«. at i I -a* I1» WT» t '*•' r»>PBf»* r^9S • •> ta* 

*^^^^^» ^^^^w ^^ •• %ft»^^ft ^^ft^0 ■ pBV^^^V^Vfl <>lll i^ftt) ▼■ MTv IPv MIW wvvv T UPtAA ^h^fta ftft * ft ^hA ^h^fttM ft^^^^ .^ft^fe 

hw. 4» -T ••totoatototf. to* •• ft*ft«a «to irtin *• •*•» Mtototo •* I " ••**•• >*W* *» '•>• • m<h atol tto *•>••*• «f tto> pwto a«aa •* -• ^ n. TTuii W*a*aaM **-p wfM 
Wto tor* «# «to ator *to> prto. a*** «• tto »M«toM toaailu pMMajfMi ~~' < •*»«•*••#•* • ••* tot* aa* t««irtoc tiatpi ■ ■ tWat a*» ra Hto: « ! fwm i a . r— to ttojt part at tto* *to>- 
totfctog Utof Mtototo. •*•• toipn tto mi riwj aMf atofta. tto mmm «W •** ' ■■•*! tote to) atari *■*» aa* toa*. 

tto> pto> «f totolM i«M» tr 4 tiM. ftorto if Mil— •# tto to«Wto#t ""— i *•* •*• •" , ' ,fc * tw * •••• ^'" W *• 

MWto) •# wm in |i »«i «w»i tiu — • Mto» fin ■ 1 1 •# ju_j iminii x -*••*• tojr»tt +••+•* »i*if mi > 1 tow to ••< tor rtoto l« -fto»rt»i * Wto 

«a. k.. - •• ... - _ ' <• . *-- A I^m a *-!»«• » •••* a^»«rli «f tk» utollttH atoi toMto r«M — . 
t l-^IW tort if tto) 

..4 toil 

«W ■■»■>!• ton to • tow •* to • WJtoj 

pmmt %%mm %m» toMtol • *to>«t «•«•.«• ftto'l* 

»t «M »«rt»*wtof t»(tot tit ^««)tol «mI ••Hi ■•«« •» • • ••>• 
• Mf ito «*tor «n* ••»• • » 4«f • t*f um i ♦ % «f •• • 

»!»»• »«r» a 1 - «tt»« c»» i»f •*••» «tot ^towW r> T .»• V9 ^V I •t-'. ' • I »i iifl »'— » to »r#»» p •#»«»••%« «• 

«4««. f) •» '' ft » » M»i»» . - ft . ■•■ r ■ 

to** % W h! ft- ftfttltof ■ ■ tftfto 

»•»•••%•, • > »>|*ft* i«4 »*«ft.* -»w IfMtoW 

I HHftW .' • . - , . . , . 

t . •> •. . ••-toi •ft 
• 1 - %t ««■ «»»»«> to I 

m fp4WW —+»« aa^ftM • ft-, m. to*- ifPif* «««#-4 • » .ft.' «w4o4t) >»i 

toJ •••• Atto»«*> • ai toftto >to toil* %ii| 1 r»«ft>4« *4»*« tto »• 

to Mtoto tofttovtoJ Mi to> to********* Ttojrft •*• % mm* ■ | «l IF YOU DONT ADVERTISE IN 
VARIETY - DONT ADVERTISE ftfftt to ui 
tor »««srft .» Tift. s.« fetor.** tto.' 

• «M»« • I to)«* A ftX • . •*> Ml 

t 1 I •*» M.i I* HtortNfj • 
to f*«*ito •• • ffttoftt im 
t- »»ft»fti%t toJ llft*«' to « 
• m to 4 to*toiMMI ••! 
••• M»n« 'ft>». ••rr alt totftft 

fttol tM ftoRfM«ft>* T« 
• Ml ftftto » • '••?•' ftft ' • ' , 1 -.- ft# 

.#. f.. . f 
rat lift* 1 » I 

• r M.to>t <-f 'ft* i-ft.^ r . tft « • . mum • ' 

«!••! I *»4 iiMwt Mi tto •*•»• »• 

l.wftoi* !• ftT*tor* - • • •*•• 


I II I MMM ft* WMi 

caa* II* 44 It I • Iwl 

•to th» 
Ift* • si-isrvaf I? i • • i I^IMMMJil RM *l Rft MrA-t MIMM Ikt FIFTH AVI. 

MM at IM* UMi Al IA* it~etol >«* r% Jtoto I MV tl AMftl »• A HI* MR* A* • fla n 9mm n mm • Muto 
•fcf la *• Mftt 

• *M» Tip mm CA> AAMAM) H •t t. . 
•* -t-^ ta. i*»m«m) 


•• M> UM T« i I •••••■ ■ • M A >•♦ ¥*M * •• | Aft ft f"*J*» I ft* — ,_ . - - - » -» »-- - - k ivudl *. ** iKf 

ftftto ft f*Wt*** ■•— ^ » ■• ^^^•- w . *■ - . -^V_«--. ■*». 

^^^™ "^»^*^ tAVM ■*'• ■ «•• ft*M WW flMSM RMfRRft*M> (Ml tw* 

^fe^^^A — ^ M ■ '■ * ' ■ * m". .1 tl »•• Itovto *•*• 
Mtl« CMH Imm) 
Kr h ftM- tai ^t- »\ (A* » fh Aw«» M HMM Aft 
»•* •• • *•! ift* mm>« 
• «•• »* tA*l *.*»•►.• urn— mi 

I pi Mj IMMM M l.ftl 

k^MMM^ki AMtfft^l^A Aft^kV A******^^** AfeftY A *»■ _ » # • i 

iAr«MjA IN* IftjAi MAw 
•A* •*••••»*■ ••*) 
IK* MMN« •# Ik* AftftM HI M« M> 

**»•***•> um rmn A **»«*> AM to 

• Ml Mk*v«l <M*l>lilt IA* 

- I • I i'< • mMAAm ****** Hi. 
t' to MA tik. '» I* Am 
M- ffMM IA* r*iA A%**«* 
mm «V* toft M M AM 
MAM tow Mih to ito* •*•!«** AMERICAN ROOF. Ito rtofM It CM IftK 
• ft*ft**«f 

AtAAA I ►%•"* M MIA « ■ IM* HMfM girt* MMMMM 

|R* AAM)H MM** imrm »to IM M t i n mh im «Ht tft* ••- 
MiftliMM AA# AM f r ip iimm 

• ift* Amt- 
IM I A* Arto RiN 
IM» « M M M m««A. nmd immmm Iti 
*ft*A «IM m ia* 

»«<M M? Ift- 
'ft* •A-viim* 
Af UmA AA»m« »iM Cm 
• «4 
M • MAtMt *T Ml I mrmm lA* 

AM •# IK» A « I - MMJ A»I4 
M^llf >» r 

'*** MMtoM M Wft^V Cf 
• •-« «.l rfc* wl»M- «»4 Am*' i «• » AM 
AAm Ma mM ffit A ' to •» 
•«A N ' i M i r A*4 I 
IMM m^rnArn Hk^ I tA*f 
<*- •! AUDUBON. 

MMl IAMA AM • 
M m »MjAA«Mmm1 
MA IA» llrton 
MT»» •• AM MR- MM - 

•to> ltof mi All II I RIHI IM Nil 
MR* MA IA» rmmw T himAi) «MAt. 
• A«« MARrMy Willi tA* »» Rl to R 
M ft aMAll fmmt mm mi %m» Aftb^if if mmj4 «AI 
ft* it MMAl Imm» A»'M ltof AAA lA tA* tAe lAftft »ft«Rtl am ram I 

AM mi II As«< ft li ft«A (AMI •A-» to.t m JJ RHJMMJ 
IrftM* «*M MM 4 

A AmMM. AM 
Rr»- |«|« r 4ft)«M» 
to ft«MJ*f MM MMj 
M' • A*«l r » 
«MM'» AftA> »»l tl Ml W ft 

MAM AN A»*M» 
toA A»t ■Ml mi A .t -• mmj 
MA RfRMl R «r«toR ArMi 

•» M »M M-« >• MW 

•• TIM -•• ***m »ti 
•Am ia* mum ,. * i. .«m 

MMRAMM ■ WRf MM I 'h m't 
«• 
Mt T • 
Amr rmmI A MIA It M »• -TmjO My Mr AmMmmA* arm to 
»r«ft. rftcA At* MMl m«<» tti 
Is «A lAr«ft mH« IAmw 

ft RVMAAft MAIRmJ t 

I ftMl • mm mmrm 
AMfRM M? ft MAto M7 
lb V r| S«trl 

Wl. • Mr Aft to I tk R«« H »M> A MM • it. ttMi IA >MI< • RMl ftftftftMARARAAAS Rft MAI AAA 'ATS . •!• «MA «rk •I RMft*A Ift* mM Aj to 
i ■»» i Ami • t • « 

ito Uto *Mftx r« 1 
Af Ito. Mftto •..« 
AftftMMl ffW M 
« tolMJMM ' ft INK 

IN f | Ml •« . M 

mm^Mj ft* •< «r* 

MA rM tM4 I* 

R* MA AAf 

MAJi IAR 
Ata) mMRVMmi ♦•»•« j'A%Mi* Miinr* wmR Am 
R«fti4« IA IMM Iwr Arl»M| AAVmI iMtMl 
(Aft MAMA IMM ••• M n IffUltoMMM MMMR M IA»«r WtlHi ft 
MNJ • f> ' t 

Ift 
Ajr M*iiM* 

ft 

MM tof RA MM MM mi I A* ftwjl •• «m*fit ««M1 MM Aft»« Rb «pM 
M U MMJ I MRIIIMI ftl *A ■ 
• fAMW M| ft HMMMR MM ll •AMI t., mm mmrm Mft>A ft* MM MtM- 

•M M 4 Tftto *4 TMR 

CWtoft' vtoft mm mmMV ito» mm «<A- 

«M«*t| .« Mil tA* VMM* !• to lto» 
MBit - 

i ft* ft A Al A* Ririiiiil tmt imi 

I'tHK I AM M «M« ift* ftftlf *• > ■ 

MMl I IMMM IAiRR, MAf MftjAAl'l 
AVf torffc ft*** Mftrrk 4 tA* itoAtoM am Mmrm •• »m 

MAlto l*MMl *lftfMl ft Mi 

IA* • «*fttiM •••*«k4 Aftrft M%v*M 

Aft MAMMftl « M*M'«MM fM ftM 

> — .fft .4 

ATM I- l M M' I I ♦» •»!• RMlAf — 

M)f KftM^I iR Aftft «itoli«4 IA* «*jA- 

A*i»ft ' n« «n#U AftTlfl*! 

I II •». ft* . ft A*ft»* M 
MltrftMM H '" mmM M WM 
•A m w*A«r Mt*r«MMjA Aftftfft 
M MMft »» > ■»» R to ftM OTMMJ 

Tl. • il*M ftM •»•» |4r. to 

• ••i I \»f « Ml "M !»•»-• •►». 
•• -••»•».. «mtM1 I •* • n 


If 1AM M ll M MA MM 
iM« *4 ift* RMft •CSi 1: 


K.. %m l**'f*«tlH« MMMift* -r^l -k ■ ,■ m to* «ftM rft*,ft. h,. m»M4 

ft* «m mmA- «m i » f. %f m* f*t«* l|« I* tto» 

•A* «-l» »fti TA* » 'it*! fm.i , a tft* 

A k^A A** toM*. Mt*Tftl *»i^^- pftmft 

•#*** tM* ftftal **»«i«m» toi«ft MRR-f MftVft A-.tA MAAMft •l«M*l* I *•• ftito 
N*k**«* 
Mftfft A-.tA 

• lif M/f* f |m MMl 

•••»"• li r atowRft «m» M 
mmrVmRJm tt • Miftf Ami Rf«f*«r*4 AMJRM RR MftT mi lAM 
AABR ll IMMAI A m mm rtiRii AM 

MRA A A MM iril MJ Af JmM l- « 
• Ml MAM I Ml l ftl MCRAMi M«M« to? 

!to «M>- MRR •4«fM)*^R !• Al 

t»f •*••! A**'.* ft'M MM 

'• N»ft»ft** 
M# K«.* Mr II .M %»4 
IM R«M) •• I II* ft*. f*A 

MA RMl *>ito ito* ■ MM 

Mft Am RAM) 

Mftft 

\ MmM ftftM A* 

f 


•* M*n I •MMMArAMjff^ 
t*M* tfc» •toft* MM !•• ta N • l.*l MJMJ 

TA» to.** M* • * if f*al -W* f tof a to*** «* «• w» **»tor • i* 
TW Mtra to • M 
II «f« *>• tPM Mttot t«» a**, r 
• •* *m1 !* * .*♦**»■» •! 
ft* *»#•« A*. 

*M* *••* **a m - < ***> aw f>*%. 

to* m»»v »m *••»»• •• e*« 

•*-** *f»r Ilk* *• 

• »»»• •«nw4 A »••*•*• * ItoM | 

•rii*» rmnurt* *i«.f** iK*i« *im' 

rAjtot. fit to* rM« * 

.•**•. ■ .-•« ♦ *.t v .. .1 a»*t 

t*>« m 

>U% a* to** • 

iBjMMMIavM AM *%•* 

to*t fM*%«f rt| 

• a> • • MM pm\ Tk* 
•»f Ito At»»»i • «m % a Mir 
mi >««r« a*** • . - HM Ik" 

• ■• i «r *•» 

•Ml WWl « %*•**• • I Hi »'4»rf 

•*»r tof» TM*t to *>••»« • 
to a»>. ik» *«% a ***» a* I |m% <«• 
If M l lull *•> MM *4>V. t 
>«*•* MS MlAtoM 

■ §M • *ajjf* *f 

M* mm* a t** 

Ml IT 
H **• f«ll *f MM*! 

• MWfto* totor 'A**** AMf Ito mj« ir . • to a 4. t MM* 

a*) M '• I to cka*# I 

• I ,h MM* to 

to>h Ytoar **f MitMr to Ml ***** " < mj« 

' T«H ito- f m I 

I 

tto 

Ml 

• a* *to "ftM ff»|a 

*J "' • Tto a»a%v* At tto « Vttttrf 
Tto*tra> Mill m« »«#!» to Hi Into I 
• If It <to»<-k A 

fto %»«m 
to Ortof 

» • •• M .««! *>* I*** I MRS C1APUV UUM. 

'«t«lM4 ft/MM MM* 

•f i • •• t »«ii ito hja 

•f !**•« M . 

•to »«• ••»*•? fto 

•tog •• *to> toj UrMry J A Wtot MM fto*. MM t*ftV*j MM- *f 

•to> »••>* *M M)>ttoJ *M tto) »I«H 

-••CMMttVlMI •** f*At»* | tM to to» 

• M*fM?« 
I BMM* ttoM* 
«-*• »*r«M MdfJ f*to»l nwt or m liiun 

•mm f*M«f> » I • MMMltM 4.1MJ tot tto • •#• 

TKlHOll MM'tl *to #Ml •# tto toMJPtMj «• *-»• M». .+*4 ftMJ • M>«* pMMjMJBpM I 

mj m# «to injfl to I >»r ( «MJ Mi IM> k-« 

tto ««t r- » i\ t r«MM> Itoto* to* ImjV tor • ~ ' ^'• , 

4«.ltfMr S. • to.-» r*1 ■ ■■< \«MMM|I tof to MMM* 

tor* 
•I Mtoi It • *ir» I •• 

. t« *> • ?•» If I to • • to •» toMto 

mi • w.m rto% 

I to%4 It «M1 »««• to M*« Mf toiff tto »to»l HM M MJ 
to M>» «to« M»«Mi tV^MMJ. toJt 

rMtoltoJ to >to too to mm to*4 to > 
toj tto » » .t 

■ *«t M»> • * ' • * t\w 
I i«r? MJltoi Tto KM 

*k> t* ,« MjM M) •*• I»*m1 |j| .^ I 

itojM] 

toj ttorto • • ••■• Ttoit 
tto t • r—r y>to*^4 •»«• ito mm) 

m>4 ••*••! •»» Ito titoMjl 

• h.- ft m * tm 

PttUlMJ jirwi | M)M« 

• i ttoMMJfc) tor 

' Ml *tto«to»*t«* MUM*< ttotorr iHiatii to to* m* 

tort totof to Mr* *to ftoA* fto? to- 

mmmry tol Hr to«««M rt*r*l to • 

••** fMWtt/. ** *f*lMJ MK »-f tto M AMI 

Itoftof* t MMjii tftoMtt* I** m »* to> •tot 
tlMJ • • tto*to** to ti.M) 

to a* MJM M* 4 

to ■- - 

toM* • 
If M* Mjr« 
•n a* •%•?••» M Mj**M) >•>.- 
M ftfttoMj****. fjtMi itarM) I torn .** )«mj ••■ *tM< Ito »-• 

e« MM tato* •Mto**«* M*» •» M 
*M) tor r«* «ja«-** totf to>*> 

• to &**m f»to»tor •• Tl to •Utatr. .*r ttoM MjMjtot »;▼*•*■*»" fMM*atof* mj tfj 4 ,fc. *g> 

MMMr MM*%. IMMMM • • • K.4 * I m ^ . .. • • 4 • MM tol*f tto 

M-iito mm) tk.» to»t *M»t mmI • *«*V !*"T . •••*• ■»-' •» 

■M If MMI4 MM>r4 MJ MM* ■ •► • • •»•▼•' ^ •»•» 

wto * Ttoito to i — ■ — 

*tMMf -i- ••< *- lin totoMto't i toj %mi' 

«V«M M •• 

•mmmjmwm tor ♦*»[#»..*. «t. .*• I . m H ito. i 
« MMttor |.MM*MW to 
— - pIPlltoM * M%MM t-f 
I •• MM MJt r **M) to MMtr *M| Itoif 
IM ■ • ttoto Mltlt" •' 

II* a »«*> M r«1 •«• I.. MJ*a 
tottof 'Mat •,.*'* w f • •• .1 a 
Vi Alt MttoMJ tol* I .* Mtotaa iM? to»tr* a»»» M>f»>"» I 
Ttot M*%a MS MM* tM#M»r. • * t*Mj l *>• a* **to ttotofr •• m to *-tr* *ft 

Mtt. fJH I I- to tto a4M>. M» 
raa*ta •** fto I 

I M» »Mlt tM* t to ••• A* ■ ■I ••» it* MJT 

MM) tV**t ft* MM |n • 
Ml 
•M*ji« 

T* *« 


t* N 

>• I*** M. ta> ft." 1 1 tM» MMtato M 
rtoltl MX* ft* tot Ma* 
•itoMjMMMJ 

Iff, Utot r«j> i*to«4 ■» I tof 

•to tor I ttoto* tto MMt Mto4 a • 

•M.ta all toMilWJ to* ttoM I* ♦•■ 
*tol>« fto ft* I a 

TJtotf Mjfjtol *** | MJJMJJ fM fjfjl ^ I 

MjfJ Mat | Ami mjmj kn» -a torn t* 

*rtt. * tot* w n fto lto r*. tort i 

MB. ttoal M> '*r* ftojMj*** I* Mf» •• • 

ito* I Mtl ( *a% atoa' «» 
i m *to tota> fto I aAjr 
r * M»K 
* 'to I 
** rMjbto tof mJ m> 
r *mi UmI f tf 
.Ml I stoa) I ttoMtoto a4 ttol •»♦ 
**a* t*Mtojtot U if Ato) to 
A** I Mtoftto 
to** n* toto.- ■11 
rtT* Ml I IBV fa»"*»a^B»«» ^^-m^ — — - 

Am> «••* • ••■** **■ * ***** 

pmamm* JET*lllJii m 

■£•"«•£* jsst*t*» m v a MM** A-t Aa~«» ••< A^mSTS 
m tt* » a a«M a* 

*m4 AMMMAaaM 

mnii *< • 

rAa-MMifi t*» tte< 

mm*4 t«pH m AmH 

|:uf« •• *fM-r A»|i*T mm* ■■' * AM 

k*r * *-» MMM Kg ' ■•» •• •* 

. i* I f *• Wrt M CAMMMV 

iVMHi .•«•*** -hf Am- • « ira mmm •♦ »< ih a lift A •ram 

. | •> * -r l« r*r »«• fM rltft. • '- If • 

r^r Aar KM 

Par tlMtir. 
- Ti f in ^^ ~W fMM MTMM pay »>»■-■»-» unOTM -.».«- BY V M a *«-f ■■■ rw*ajv«- 'xn vw ■•■ ■ ^-r^ ■ »- 

-a^*- •*«• m» mBMTMmmw i^aaMamM m raw ^^ ■■_,-, ■«- »««•> ik# %■ M""C Aaf I? M 

MM -^ - -- -« -^ aaVs ^a^Maaaaaf .MB laMM BMM Mai|»Mf BMrM WM W^" 

mm* *■*' * • •**■ ,# ■•? ""Tr^S »*>aM aa* imm* Mara. !• tw Am ►"•* tAMMti»» pftvvtaa mAmmmm 

.^^ tMal ■_rr m4 life a*4 MM Ml tAa AMt 5P* ^M ib^m -- — - -> •• «"^ r« »~ 

>^m »»■•» ■■■ ■ "a™ •*■* ««av aaaaa •«■ i t.. a»»^«» ta» a aaaaaaai a»afetlt« a>.^am»-.tt *aa tMa» a^jaM f.j* a» At i tM* MMMMMMM aM. - 

•m _ - — - Ma ■ ■■ .a mb ^Mttinai IfM Mmb» M • m*"*m pwi"| •"•^bw^mmm vmm frfMaa^pr !•"» PMM" V M m^^^^^w •» 

■iB^^ak ^L^^^"*^^JJ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^ ^■^ r ^Bi •^a^a^ha» B^B«^ia*^aMHA tk ■■■ • t ^ ^■^■■Wt^SHft #^l^0^A tt ^s^» «T ^*^^^ 1 * 

M0P-B g,^|,^» ^b«A^PV^a^a# a^a^tf ^ A ft €*+ ttaftaft ""^BaPflT V--^4-r^ MpT V B*HP---ViS W^ V-^F*^B % VV^al" W^^ ^aW --V*aa^^Pf Ml tit mm mmm*w°' • W M .1 I- t. •» »i iiaa wmmm m a» » » • « - ■' aaaap- ■• — «- -w ~ -» - - - - — . 

t*>; > ••..» N» tlw »•♦» k»««iK«*i- * tw»w«-i aiwirial t|-a> »r t mmA 9+* »• llM> St*- pfcv Ml »t tei«^ |r«« tto-* !-«■ f«r* «wt»».«»« «**!• • «rturt«Mil 

t p# pmmm •• I-* 

4^» • *»** 9m l 

« «rv«H tjMMi-t t«Ml«rr-) »a>4 >«• »r» 

«fa»fr it** tW MMjHl iMBTt tef t«a> iMlp 

N» r ^ • «r .. k, la» y l f aWJl 

Ml) ->f •!»» Mf •-»• !■■ »■» ^^ 

M tiU • uMt Ml tfcr MUM l»*T 

Mi rl*. *«♦•* Mft««*«Mf Mf Ml 
•Mi OtfgM M» HM M» MSMM 
MlMf M • ral M 

IU M«M 

ft* 4 »M Mt •. IM MMal 
XlMafMPr ^MMT Art. iMt M* 
■MH—lllKl M fiMMMlflh 
pAr ■;••#• • AlVMrMr Mf» It 

li lMl>a1> MAI •# • -*r*Mft Mf 

Mi Ami M > Miff Ml »»4 h imiiA- H. IA» MMi MMt MIMMJ •3 Avrv Ami AbI Im A nl A>f UmM> • *^ *A> *L1T^ T*_ *y ntniT- fiT- — t MM ilu *MtA» at 

li.^LfTi «m4 Hi —ft —4 NM»' M ^' < l '> fc , , >M ThBt *^ "^ 
^ A» | M< •*• r«M-r«« f«r IA» ••«•• • JJ»* TLJ^* _. . *_. . •*w4 IM«% 
r«f.f«- { > 1A» ••«• 
M • .• 

• MfMT r» •• air 

• I Ml Mf/ M f M 

• HMfM M«rMf*rA *IM l lll ■*» * I- ' 
Ikt4 |M>i4i4 M>M fMM « •• I 1*4 M> 

Mflaf »MaS M-..I' ' « • 

• ••M»i •r-4 • I •(' Ml.- r-VW •• 
I-mmi'4 AAA»>ri« im«-mH tHrr« 

faMaffM-T IMiiM H> fa* ♦ 1 • •» 
I'M*! •- (• r lfMPA« llMl i • fl !■• M> 

M*«M4 TW !•»» 
a« . x .'•••«• • 
H |M Aw ti ArtMMr jiamli 4 

l • • alffA Mkn I »4 I f lA-> M 

Afmt m i *i m4 «MMf> Imtm 1 H«i I A 

■ -Mf» » f» 
• li • » ♦ 

.. rw«<r>«tiff i •<«• 

*4M MMfMP' I • 'Ml 

1 a*a4 l M*B.T «f tMr 

. • Mr 

pr<MAj-*t M) I* • 

r ••*> « . | . fr>fM) MffMMi !►•• 

4i l> M W iM« 
. .• I 

alaaaM ' •/•*• f» •!• I *lf* MM»» 

rffHrf !•* A ■•*«' 

I IMi ' t.» f*r 

MMMMA* I A* * fMliaMaVr • -r»> MMif - 

!». iAmm 

r • la) I »r «MM f>r C*AMMta»Mf|MM. 
•«MfJ». aaf <M»*r ••>•» I MM* f»^f» •!• 
•MM*!.* 1 >•»••> la* MTir " »• I 

• Ml -m • iftrf lMf> Mmi Am- I •» 4 
Imk ».M'M4 4 t»n4 A M« Mai •• IMr 

• ••I »M Mt Mf lf*Mf> mk tMr 
pM-Mfi» MM I r MM#f*»« Ml «m4 Hi I 

III f fJ«fMf4 ii Mt IM M> 

f M»Mf An '«ft « %rrf fMifirvti r n »^i 

• M4 •! IIM- I MM Alt MlaffM •m4 I A>H ft 

♦Vf MMaA IMTM fMMM-4 • «M# MM 
IMM» AW Ml IMr A-4AM A 
ias'i TAM MtMV K-f4 !•• 

Ami im m«* im tMrrv «m 

A-t Afaf 1MMT i«r lK.f. f r«M MtPMf 

• i •« Mii ri Mf tMr AsA Mr4 mm4 

fafal «M4 MMaAr % MMPmA Ml 
«Ar lf> Mm IMr 

»'«« •* *>r M mm n ♦ Mr M4JV Am 

iAr imtm* Ami Im 

A M* Aaaf IMM> fAfM. 

•>•»» #.«r a>l IMr AlMr I I • • ♦• 
llMir 'Hi TMr f*«M fyAA • M» fa 

I «M IAr 
• m 

Mi Ml* • , . ,«, «~fc f.M 

I •% MM PA • ••» 1-ffMMJ M*» ■ 
t I MM I *• -MM MM* IM r*.«liftMtM 

mm Ma) rt> **A tM» i Ami 

MMMMM |t Ml 

a] | (hMlMaf M>t MMI Mf MM A MM 

Mf •■ M M tA ATmA m J! DONT ADVERTISE r-J?T JLT^-a. CHICAGO NOTES. K%rt»M 


MMtMMl I « IM 

»rr •% 

-t- Ml 

IMMMJ A4A MM Mrr M •MjMf/ MtlMV mi 

mt A*-* r^Mfy. »« • M^< MM MMMM A i<aB» m . • 
Ji-M M»4i • —• M fMtMf flMMa) MM* MJMMJ «m4 

•• IMMMf «M) tMr I Ma. Mf t 

♦MMr Arli MMM fM.rr fMM> 

r r MMf IMA MC MM* Am 

m- I.*. H A r| MMvrMv n 
♦*•• IM rW . mm 4i«r • rnliff f 
MtfMj MMM Am »f #r a |4*laal 
•Am mA Mm> Ml mmmA immm a» mAm tal an M4 I«m m mmi 

lf*Mr Ha**"* Air 4rM I 

TWr -« I i MM 4 iMt aAMM mm 
m hJ Am» • AtA IMM MlrA Mf cl MM • Mil itM al M M«M am • aMt Im rAMA II 
IMMM tMrw mVmmAI »•»• 

Amm a-rr r*al . 

JaM»a ■tarni ara • Ittilr 
|. AmI m* MMta immm mw i »»f» • ■ m « «wi 

IM ar I I f..». . 

r « MM4 IM-> MM*-* • mm MMta a»*r MJT |AM» . 

Mr W M T A DONT Avm ■ 1. *4A» MaraM f# 
MtA laAr imii* M IMm 
MMt Mf tMr « .*«• |M>N Ha A MMMJ 'STaT IN Ai . ADVERTISE if»» mmmA •< \M .• Mlh rrrA ii Ami »nn a tAMM# m MTMM M>H Aaf 
a atarMl fMrtaA f l Mtf AMI al MmA mmb 
P9 AmmiM tAAa MMMtra. a Ai m m* 

a al fwM 
tr# immm 4>a at ay Aa«r iAmA Amm? 

• wt iM Ml MAa mm wm* laar 
•n Ma a M»M-f» Am>i- 

MM. IM Mti ImM #4 -f AV MA M A IM Mar mm f 
i» m TMaMp !■ IMA1 

•MMMM 4fM MS MV 

at IAm fM% Nat* Harr I mAmi Maa rr* «m-4 vm 
CMMrMMl Mi r • y*a# •»«.•». 4M 
IMM m * . • A I MMM M* MM | Ml aMa 
MMMA aM4 all ilat |.l»\ #>ll'aM mi 

T*ri * MM A 
I 

«ImA Ml IM- I Ml 
• •• M«M •MM Mff MMMM at MMMA IMMM Ar Mf AmmM AmAj fAl«lft\ MMMM Mfl IMM MM4 «M» MMM MIMj Aaf MMB LlHlMII IMM filllPJ tMr a- MMM' 

f**? *< —+*» MrMMj MMiara ffMM -. U al fMM MMM Aa MMM M pMf MM MMMM MMM Mflf MMMMM MMAMJ tMM «•« Mf tA* I Ml- *«M !-*'♦> 

•"•Ml M IMM MMA MMM AMf MMA- t*f iAmm fv« at "MAW* M MMM MAM MMt Mf Ml ir|tAMM M Hr» Mm m««Ammm«I r mm- I . 

•*• AfM a tr-Ml n ia j r mmc TAa fAMl at> a Ai M IMi nHMia A «# tAa iAmmm Ma» Amm vAm pM 4 aifliai I aaMArM? a*4 Maa mm. 4*m»- m» . X > OA»»»AAC« NEXT (SEPT. iw ▼Art^vitxa 
«ti ^B •* ft»».C1 ft *..*- 

fctlHl * v • • * • • m«»« * « •*, » . . < • MiMt • • • • • •» * • • If* Ml 

AM •• 
«**> * it i» %•» t« « - 


M fcft* ft* *•» tat ft** «*t m »»• tl * • «t1 »•• r.v- i M nm*~ 4 
E F. •• AAi 


nf i, ••* A»t* (ft #•*) 


>«*•* »*•*.• 
'*« %. r a*. a. v. a A* • •"* T«Mfcf> • • >.f» • • r. » • • "M ■ '•• A * « • ^•■n * rA 


••♦• ••» .... »* .rt m» • «w * v 


■ mi . ^_ > •< •^••^ r • • 


EKNEYOUNG 

BABE RUTH LA«T WIIH AT 1 j CHICAGO • • * %- n» • t ■ mm H 
••«•» •» AM* %l 1 % r\ *m*t4 I* 
»•..-•♦» • • 


r«» • •.,#>« •• • »•! A 1AT« ♦» •%••%•*< i » • ■»••»»• -•« 


_ _ ^ _ _^^ — — >Pi IftAAM. ■ •Ft t»» II 

• • "ViMtlMal f< EDDIE VOCT *••« « •••• 

il an • < 

•'••• fc»«A 
»S|MI|t * i»V 

■ m i—i i . ••• •! % ■A • ••' «« • • »«• 


'• *A» M*«l • • fc- ■ • • i • r? • %*%• ii. twi tv k * r»*» • AAA%%» VAT ?A H f»«f»tjt> 

- % '**fM* 

• rtNlUr a ■ ■ • » • < %• r%. 


n~wm*4 • » .•* M Aalf 

AM. Afl A** M,« r i< otFHFiTB cnorrr *^AHHV MMt OAACt 

ELLSWORTH 

Tt»% > *tA»r «Rt «%%»\ • > '• Kl 


IT" AM • 


• » Htm i. ■■■■ 

l«<ki w »• tM«l 
Af Aatf •» Mi 

■it a « ••••• 

••»•«• H«A * • • m 

- flA» ■ ••••• •, m » 

Av*#Mv 

ii dm •• fc-i* • •*• • 'Ml 

i.#~« . if • . 

• •••:•« A A>tgl 
«,, f«%«r*Afc« III CARL GIRDCLLCJI 

•»••««• • • • * K«f)« • ■ 

•^ •%•••»•• rkvri* i wi »« 

♦ ■ Ak 


• "M* * » ...» It %— <llk % % \f f 
I* Mil 

M te*f IW> » • %% 


\ ... . ..« • !•» » » 


• « J V •*•»• •• Am* 
M*A » •* A A . #w. » «• r% • » 


•'•.•fj I M « •< 


I * % '—rnmrn 
I — m Tt>«f •• ••• T 

• T%« *• • • • • «r. «*• > ft* .« i » I v" *, STEAMSHIP TICKETS •If !•- 

•*« ««mA> «i f 

.■Am i •••••» 
•fw I *•• 

nua *■» ■■■r «t f' AAj 

4 »f» •< • • '••«- ft / | »f. 


• • • • u 


f»~ * »-•. . « 


*mmm Twrntmrn tr» • ■•- - - -' »* • •• • l*f* 
A—* ▼%-.- 
fmmt I • «• 
*., * «^ • •«• ^ A»* • •• ^•" •« SPORTS • Am* Aa* aw- MM* fc 

ft »at A tMa) a* at ftaAM ffiaaMJ 

WM > I IBiiM 'A* *-+* 

4 rawa m Am fo« Aa* that 
*r*mm t*m> Im4 *m • mm 
Mat Mia ta M A ■ 14 »• that op AttH tea* *-• rata mm) •*•! at iMlMHl « •t. 
aaw Mum. ||M| ixt ftataal Aar4, Aa* 


ftAM* * tAa> ar« raV a A*, a 
tha Ar-t 'AT** M>iaaa mi raa-ft 

>• MMl T .nA« MM * ♦'•••♦ tAra 
UtA a • . -a? *ajt>*a mi ♦ —■■< 
hat rtj^tr ri f tiy» rtajA wmn 4 *m~ IM !• 


I ft IB * At Hjw tla*r lUt t*V.Maa* ••• 
atrtr* aw tW Aaaal Aa « aalrAat 
Mid tAr*.«a Mr Carl M • \«r*H« 

*«M aa mw i N i apart* matt 
tr4M mm ft M ■ ill rt *• 

Maj T* » P a A » • *aa) ft**** 

• a* — far »* I. a M» ^ 

iAtafar H 

tat* r.a«a« • «■«» jtMAA ••** 

•«a) at ta» I i far ti«« al CM? IHm at It MM aa* at it*. t>aj> r J la mi 


MMal an 'I After ♦** < • I 

n *«»*-4 that M MMl mm ft* .raa 
•mm %+»f aA? r»4 ~ta» h*-rt 
I ftaaaMMJ m . ., % «f a «t •# IN* 

Ml |ft »M H Mfti at** I K* m IMA* ' 


f • 4*4 Mat MMl I ■*•*»> Mjm H 
MJl IK.-* * a «i i. .. CABARET 


t i r» ratr—r- 

tA a tar** at iA« 
Aavt«rMMM N | 

'Ha IV* Carter rat - fti-har 
la a a mm at •t ••»• «r*- a» «-r ♦♦ .a • -#%. 


»a-» a* rft* AAJ »a.« i • a aa 
* a Tar* M«t a^#* ajAAj I 

■MNrth aa a •■•imiii ar» m***i» 
•can MM] M AMJ* MAj A>* aVm* 
•lait feMMt aAara iraa 

af Ta* Wm *m4 •*» t w tail» ar 
a*j*F»4 tA* fatMaaM ar* »»a •*aaaM 

'aaaa far tAa » *»**»** lA* 

4ra mmm %***» a **• m>M af mm mm 

*aMl rW *a»« raj aaarr •• §*+*+> » 

a$>-«n mi MaMaitti «a- »•••»* 

-*««ftM tf mm •►• •» a Mfta*r m»mM m 
r a»arr» «-raai4 I Map I I MM 

■ ■ '"i am |tjta raaar*rtV 4*«r» »r4 Tftw ' a| 
a- m #a>- j«.«. ,| |^ ^ |», 

at faW Mfat r*aa n r»»4 X f I MMa>MMM>fl Aaal Hm* < M«« a> «a» ■ faati 
Mar* «•<• aai I aav -\*t mtmm» 

• « « •• a««ii aaat •!«»«• • Utah 

m » a».« aVaa Mi Ma tMa » 
% Mrt* !• mm a» aajp 

•r •• ar* aa Hv%* a a. .- \ 
aa»r a 
iMr MMMr*aa> fAt MMt 

MmM» ftjrajat al Im> 

TImm H 

aa** aaMM* ti m»mmi '> ■ h.**m mmm»- t ft 
■MMl •• m a •*» aaj ftaMaa •*••**>• a 4 M*a^a laaa Ma « -»l an« Mr- 
• < I taita* aa. » «mj • •**"•*■•• •• •*#«• mmm^ TMr ta*»r» ara 

t aart aa taja I «• M^rfca I *»aajrr| A 

Ann aMMJ <mj *laa* '•» * iixaa tiraat V ai'.r~#^ • «4 ImmmM 

aa *»^.#. Mi«a> taat m *nm>— li mpmi* H«nu • r - • art^a m«m% 

■»•«»• aaa'w • r a »*a> » 4»i !«-4 a 

#ft>ft* »»*a Saa) a •4a> aai Mar i9art LMaaVfjpr 


C*MraaM Ca»aa%, aaataai M> ftaay 
at Matart Imm ..Mr • at* mi M *aa) Ml 
IMr M.». atraan .taaMBaaa M* ••« 
toftaa) MJ iaa> Mr mm) MtraaH T1mm ml 
• a ta>-ta*ai mm ---» *....-, nuimr 

a al fr^Ml ?. 1 ,aa| • a— *K^ * ,.*• . N.. , 

. .«wl aatfta t«M aa» I Hm f«« p at r*««.'-Mt ^«*. • 41 

M MJM Ma 4 4 i . 4>( • 
aj- auMj r ftaar MM I, 
aaaar Vmpmj aaaa mm arataar -.-4 l%#a>aa*4a% iMr* 

•h „ I TftMa. MJ> r • • . «aaa ta* r. , ,• - a .» avail Miaaj m m Mm 

••mi • «a 4 » »«at 
MMMaaaj a a»# . a 
••• r*ar»i» 

MM^ti • %Mf a«a 
a 4 «. ' a 

mm M» Mm « a 

• » | Ijmmmmmjj aaai «'wr«art MM> 
» %• i.m mM) # i1 a | M • 

. ^ - •..• » , ^^ 

ft. • a>aVa fr aw 

MJMMMVt ■ m 'M m 

% • . . » ar mi- 


• aa .. . I !W - ' 1 . 

A' Mt t » » MfM • 

•M %mt |mm> ^ «•»• aa- .-• Mi.aa •• « r» • 

■T • •> M *>'«• *' ' »• M *»|>M» •« • l|| # |l.r . VM|| 

» MM ■ -• iaa> I at | 

• •a »> mu t Ma> « • a>#* ' V v 4) A 9% fja> I . .# 

EftTin crirrrr • • ta»a m I l 

MMJ ■- * »* • » • m- mmrnt- »»M ■>!*■>» • 

• F^'.'i aa iMat . | |* i . 

' aa rkMip<ai 4 • • »4V- • • m aaan • r 


. i aai •'••»■ r a>r Mu t MM A I MM fa Maaa . — - - 

.* •!.# |«a>« a>%A# Mj • I bM 

M/a aa» MlUf.f MMMf« #*• » rt *f •• 
ft a< tft r^ • 

a»M»«M ! » ■!' mj 4 i 

Mr • ..* 

taa>4 I m- 

*/1 i I i i i 

•MrraaW mm) Ami H f taa 

a «•♦•«. : i4» a>t>* - la 

- |m>. *aV> ««» 
'**■ ♦ - j*aaaM« Maal - a I » fart a*** 

a tatax arMA Aar r •»■•• •'(•a «a MM> 

A tat HaaVJNJ M ••«•- »f Hi 

Ma>a. KafAAaa* ■ imm 

•t M • • MM) IA« trial *A«l 

• «•■ a»r« •«•««• a aa 


* a ••» 

■ i awM - 

• aMj « 

• #r , t .«4 • ».• %M« 

Mmm |.« 


• . » aa • a rW m> aa «i Mm MaA mm ««a*Ml | 
MMJ MM MMM M- C«MJ B*-W* || * • • 

' • fa« #au# 

• »• »a» * «Maji i %\ a m»> 

' » • » » ^. • 

• i*t Ml \ • aaaali Kaaftaa iK* It . • Maa 
t • MMM9M • » % 

« • ii .J Mi raal a- Ml. 
M) 
Aa« a aaM» Ml 9A# 

•Maar » to taa m> 

r *»«» *Aa> VaMAa | tMM>t. 4 M»t>M> •*. i m 

•Mr » a»M ) m i «9> r MMM •*• 4«r*fi MJ fcaa aa>« Ym M*« as 

at MJ • ••♦ A>m immt 
ftaaaaj aa*a#>i Max M m 

ai a ' • c « ' a4 

•«■ r MAT 4aa4*T Ma k — MJ ran i 
• a»M ♦a aMaafta mi taa 

a) it a an atr mj 
» It Mjnaaj iVara M 14 M« • % f » • • • • f »t ant 
• • aa MAM tMr TaaaAai 
laM) Mi MAAa> a rata I 

V i i ir I n. i a_t ^-- • " *attiaf m4«mj. i iMt lar^a.MatMj t ijaTujJTui rn>tt|iL • " '•■*•■ 

' '*'*4 4aaAj C a aaat M liaMMaara m**m aMMaa taaa \ ■ * - -* -*-- - - 

— • ' A^ * aaaMMMM ppMjHjHjai traaaa m**«t aar aara #Aa mw'mbmM •# -»»• »a*-M > ••»» m • ♦•*- • 

A\t I * 

• .J MM 

•*• •» • 

4M- 

• ••»•• 

■ M»« m m 

mmAm r at • m- 

M • • r » « 

'M u m 4 a 

• • ( 'w. »■ 

4. 
»4» • 

^ . a %• > ■ a« i »a « i . a 


• • • « • •• — « 
m a» » 

»• a • a 

. 4 ». 

it»« i« at • 
a%a %• la\M t i tn • 

MMM 
tiaj MM 

• • a r -»• 

• 4) 

•••*• *• a 
t » • •• • %••• 4 a Mar 

a«»» a M • . .«« 

• «•• m. a •• 
t *.<*. 

"Mat %. i 

► . • i 

•Maa mm • a ■• >•• , 
•mm a mm tt la%. Mai % 
•ILLY BILLY 
TRIO Singers—Musical Acts 
Musical Attractions UVEY STEPPERS OF 1920 •( IV NEW lORK KKITH HOISE8, 4m ORPHKI'M CIMTIT 
EASTERN KEITH HOI'SES 


T. *' »'■■*» It * Mr«Mn»lt M»%MMJ« 

«.m n *»»••>• . , .. «..** ran igpr, t «« *•** »• THIS ••»*» Ml pd»M% *J» If f . r '.-> ■*•«*• • »»• ft »•• • 

HiNriP' • »•• r» • 

«m» » »»»4 •# •H*- i • »,»•» 4*4)4* TH#*» %m fc»4 tfc#» « 
I •»' « 

it V h fc» fe* H •« 
»t *« Ik 

Hi • 

4 • Hh» «Im> «tar • -• •- I •• »^ M) %Mtt'«4 I ptofj > > < m W4« 

•<.*NmH ft* »a<i HU»4 AN* l*» • •»• t«tr»« »Mt I* •»> «•»*» •»••• i t»f ••* | 

%rmt *•!•»» »*4 W • i* «• r <**• atMhrf mi «m» »-K»fc4 TW m» « h-M 

•W H»> *mm Iter p**y t»»4 *•«# •• M'«n4Hi tfcr «**»»• « In* 4t~4 M 

•«* tt »**r+»4 »4J ».t1 >■•— » Hitfii 4«* »f b| bN ImMH i-m» 
T4V T«f »»«!«« »•**»* 4 t« fc* •%» ••»• •••* !• •»• r*rr4 far t»> tin 


I, 
»«MM • ... ♦• . »..! 


I l« 

i#w r* h *m4 MMtri 
«• li »• All » w*» 

A* !*• •»••* MM > M» MMT* M*4 »f« • •• If I • f «* I » •♦ »M# •<#! 

r t^ . % • tmtm 4 »»«h*p» 1**^*1'' *•' • ♦••• *M- 

^, , • •» •*••* «*• H) |«i ta* » •, 

t tiw Nudrni ' tutor »•» * * • • '• • •V« « 

» • i. x .i r . . . I mm • h §M fr*«i i Vi - i 

fc I •• • 

■ I Mk-fc.tr.* im .' T«> 

• -i.|.4 ifc - 4 1 

Nifc l M> N • 44m 9jmmM9m99mmmm 

•*} «4 ti *■ ••*«•' 

^M • 

•4 * I Mi*< .n I* ^4i Ai?r 7A^ Better 
Motion Picture Theatres ANNOUNCEMENT 

TO FLRNISH A CONSISTENT AND CONTINUED BOOK- 
ING SERVICE providing a variety of recognized talent, consist- 
ing of singers, musicians and including quartettes, trioa. duo* and 
"♦»ingks f " as well as instrumental organizations, miniature "lazz** 
bandi. there has been organized 

THE MANHAnAN BOOKING EXCHANGE 

THE PLAN OF BOOKING HAS BEEN CAREFULLY 
STUDIED, with a view to meeting conditions in the "average* 9 city, 
rather than the metropolis. It is the intention to hook only takat 
»hftch h proven, mhich has a 'reputation/' and which cm realty/ 
entertain audiences. The exchange will not serve in any way aa 
a clearing house for ambitions amateurs, or untried, ufiproven 
talent. 

THE COST OF SERVICE WILL BE FIXED 

It will be no more or lest for one theatre than another. This ex- 
change ia absolutely independent of any film-interest 
is financially responsible, and the bookings will be arranged 
supervised by as well-known hookers as there are in the 
of vaudeville and theatricals 

SERVICE UPON SPLIT OR FULL- WEEK BASIS 

That is, a change of artists twice each week or weekly. Bookinj 
will be varied; for example, the first half, a male quartette, 
half, a single* first half a female tno, last half, a small "lazx" 
band, first half, a man-and-woman piano and t in gi n g act, laat 
half, a concert tenor, and to on. 

ONLY ONE THEATRE BOOKED IN EACH CITY 

lr must be a reliable and responsible theatre The tcrvioe Is 
Mn experiment, but a proven success in every theatre which 
tried it out It is no longer anfkicnt to give your audience a 
program of pictures alone. It must be broken its m«>n«>tony 
interrupted— if it is to achieve a maximum of entertainment. 

BRANCH OFFH I I mil I HI OPENED in principal cities to 
euard against disjppointmcntv as occasion warrants: but all 
bookings mill be nude in New >ork Otv. from talent that has 
"made good ' hire and is known to be of excellent entertaining 
salue 

1NQI IRII s Akl INVITED I MOM IMIRIMI I) IIIFATRFS 
which wil he promptly respond J t< 

- 

MANHAnAN ROOKING EXCHANGE 

ARTHUR KLEIN, General Booking Manager 

srPAND TMEATHC BUILDING, MOADWAY a 47th STREET 

New Y«rt Cit? • 


• 
■ 1 % 


1 • |#« *.«4 •»•»»• I" 
• 


• *0k% 


r%+* m%m m> •• •• •• • ' •» 
• 


|4» • • —» 

■ > 


• • ■ 
i 


»• 


MM* •• ' «4 »•»♦ ►»• 1 * 
9 • fM 


• 


• • >•!••* • »•• 
M 


• 


• • 


1 
■MUM < • W r I 


i 
J*M* NCW CHICAOO OWLY. 
<*»— tkwp» :t i r— 4 i- pfim* «m4 — M «r. . 

Ur T>f IiimjTmm ■ tmmtmmtl lMi»i a • 1 n m* rk-. • 

rXw mi »«»»«M mnA mm4% TV $•%> 

• tM tm»m 

M • 

<«V «f iim- mx% 
••» Wmmt# Ok. 
»•• m\\ 1 1pl# •• ft Off •»• 

or ec*T MATcmiit ano most acAunrut Dt%«oss at r>aic r s ie«n ?• i si 

A-IHf tMf'U Ut| OADC TO fOO» >»Ot« IiTMl« 

FOR RENT or SALE 

NOVELTY SCENIC STUDIOS 

W«M 4Ctk SMMt NEW YORK 
VAIIITT XELA MADCAP ORIGINAL MADCAP. ffEAYTRED DANCER wttfc JEAN BEN DINTS 

TWINKLE TOES" 

THEATRE. NEW YORK. NEXT WEEK (SEPT. ST) Off 

A.IATIOWSIY FOREIGN REVIEWS I 
PALACE, NEW YORK, NEXT WEEK 

(Seec. 27) 

Jefferson, New York t This Week 

(Sept* 2§) R • MR 

r um %-m * v 1 r R*r< . 
rr>b •* 

^lYMtr^li wRfcR Rf MR* u 

iHf E t-> t» r»w 

E-*t*l kf Mr MRRfl 
, jir i «f «R) t i mi l Al RR l It • *• R» 

-•%•« .lMM.ll MMfM^ #'.*» ft* R»« " « " E R* >— 

• ... fc .1 i A RRj *r4 I. .....•*"'• ■ g"j 

ft-RRtt~« R* re mom t»R — »*i I *•_*■* E»rMWE» 

RRttRE Rr«R IR* R*M*r %m ll«T LEXEY - O'CONNOR 
I I* IRM 

R s^^T^s^rvaKa, *. I ,>•"•—• ir^asrtsjs , jMART SONGS AND NIFTY DANCES" 

RT tutu nj |i.. iii «••»- mi Um> •* ■*" * — » R'^yJ^ * 1 ?** / »"*'* 
RRRR U ?»RtrR «• R RjitR ■ l»«Mr •• *» % * tfR\ ••*?»«•» »• ."'^'j 1 ■Rl I ■ A r*v«tr| «•#*» •» tK# «!» ' Tf T~T1T 
rhhiRrj iimi $m immrtmi »t eM "■• * 

mm mmI m iRiiiMf mi r *•••• |E> ^ r rrji 


r »t*R Mr kfft 
««R Rt f 


R*tw 
tR> f ff*» mi etr m fi 
ATTEimON ! t t MANAGE** ARTISTS 

CORDELIA TWOI— ALBERT JAMES 

•*■»• a. » aa . ».. a. ^A^ T<RE TMR4TRI 41 R* Hs»..fc %• IM MIII lR KEITH'S, WASHINGTON, OCT. 

ROYAL, NEW YORK . OCT. 1 1 

BUSHWICK. BROOKLYN. OCT. 

ORPHEUM. BROOKLYN. OCT. DtrtctiM HAEEY J. rTrZGEBAUJ 


MO«l ' 

m r dm it— Am MILLER 
MACK, 


FRIENDS CAN SAY-1 TOLD YOU SO* 

AND COMPANY 
TOURING THE OUPHEL'M CIKCLIT WIIK M*T M PALACC. M11WAUKU 

WtlK MPT W. OUPNIUM. tT LOVIt WIIK OCT « OMMllM NIM^Hil 
«||H OCT It. 0**»HtUM. NCW OHLIAMt M S. BEffTMAM, i should 14 r so. most riro good rotors am stcmiunc us ove* r##i atic r/M£ FirK Mtk. JAMES B. DONOVAN •I »to ♦#?» html t»> tto *•- 

Tto Vtoirr iH»n aa** tto «r 
i Ol! I*.*. re* VM. • «►• • • » ** to —m reaill of •»•*• to I t? < Hi' m m4» »•*•» S*»« 
toMI • » • •**>•' •»«• •*•%» »to ltoa> 

• ~* l*«to m T* T ^ 

• to till** Qit ft 


'A Ke* -4 t*mm T%m» te i In If* ».a«trefV' #*> » "GIRLS OF U S A • «4 i^M. <**%* *>*^toA n Jl AJA.^ *^ftk^ YpmAAmam** . Al^j - * ^ > «a * 

■aato ■*#." to A A M.to a***> ttoJM .# ■■fin to* * 
. L i. aaa* toaa to ^' i^.M «ae~» >*to» 

- ^ M ^ _ _ 1 ll** — ••"•••a to '» '* * • e»t i ■ ■■ at ito UHl> - 

to4 e*to* ^0 SHOW. r«a «h ito I 
• to Hat** 

M a i |%i to*A «'«to« «f 
a* *•»• l»»r»«e* ** ftttof • •! •# 

aari ftto»'» War*. toa»t v •* 

• Am M*r*»r*< « We mM 

to> «er*J Ito I *m H — 1 | tto* tto> 

mM eaaety to* •* toe ta>«to Tto» 

«f tto e-e- •m • •to e* • I *M '«.* •>« Ch». tt. •■■■■to SIS I* tort* «>»t« tto* 
TRUNK All MAMII 

ACL tllft SALE ea» •* a lto» aar* 

PI* * •••^W *» **• to mHI ■ • ■Hi 

Hmlmxmm Wmtrnkm $*M mm Otkmn $UM mp 

SAMUEL NATHANS, S31 Seventh Ave. • t| ito tola *i *• • ***** H tot Ito A Little tot * to WtoJ 

. Ito»a». M*'|ii«»r« » Hr < ii f e*4 to>» 
{toe* ••• pretty rare to* eeiae e A 
•• ■>■»»— tto to««* t» »to> MM »t*A *m 

• toJtoT? iMtta fltt <l toto ••> ei«r» »«| 

«r •*#*•• ajto4 • • 
4 e.i itoilli tto tot* • • Mwtot mil r« •)•»» tto 
e«rl« MMl to* * **^ 

Tto »<to 9***— ** 'to «Immv to IF YOU DON'T 
ADVERTISE IN LULU 
t 
DONT 
ADVERTISE In HELLO HUSBAND" BY Wm. Anthony McGuire GEORGE S. FREDERICK art CO. 

In a Scenic Spectacular Comedy 

THE CONDUCTOR" IU* * U* UMfL ^ F ALACK C MIC AUi OMfUAtM TO IUUAI*A , to« 1 ■' »■ 

▼AIIITT m Hap Hazard 

THE WIRY NOMOLOGIST- 

Music Men. FOX'S AUDUBON NOW I* M »• mm AHEAD AND BACK. ilk tta Ttt+ hArff *mr. tajp t«kr« 
tfc> • <« rtvMi* •• 

***** Nr M> M»4» ' 

IlllUli I H» tike *«*ta* f-T tW I- IK auncisMs. *r Wi- rt lr% «t limii wm+m !«♦•»• ••* Cm. r—tmmw Tf twi r j r « «#n Hi t**»r^» « M »r«. Jajr 
Mj • .tart, tai tta H«^l^taM0 

D^w ■ r*^w» ^^ — - » ^^^^^-^» 

I t« tta m r v a . - 

irrA Jt fro** tta H 
It taH DM ta*D • wi H taA Dm % pjy CADCTOH DTftCIT • w IK ■ kl.ftr rltH »ta WnJtrr Ita X« l*»rlf« W »HI A Tat tar t:r»i m% Ml A. v • Al It l» Ml** A »• 
ih 1«A MMik tta *• »• • ■ i • <■ WANTED. CHORUS GIRLS 

mi Mriatt |irl« to *»rk hi 4ah« »tig n'lfwW T. fi Balarr 
rwAjaf t tatDt N|*Hjp ••» lately. I ^afcr^* H.-imb it*. 

A BIG HIT AT THE HIP 

AT LIBERTY /or VoWrWfr m May. 1921 

PEMDCft. Ul* «Uw« at tW 

ID 
TAKE IRON ^ TO HELP BUILD UP • A B AP; •t 
If You LWt 
AchrertMe m 

VARIETY 

Don't AbWtk* 1 WORLD REK OWNED TROUPE OF GIANTS 

m$ J .mem? aaArr Mm> saMMM**** ' - * t Ck«rw« O** JPlAVJI At N 

1. ik «*M| \ - *••• m« rt I 

SOT A ATAOt MAftACtB* 

■m«u #n# Matt, MvtaMM tta 'ftMHM* 

r«taj«p •••< •*%•«• 

«»« f t»r« Mh — J.lgl 

i t ■■■ ■ Danr'acta* «r MU»>«« •*■ 
«• pv> •• H Holt* r ■ II • ** • 

• It p*«r»4 Mr •»•••« 4 »«j4 ri pAW p-i (•«**• in 

JnJPjM •< TW« TM- i 

Mtn* n*4 !*•>•.• M«n*tan*~ .t'M* T«» 

li , • «Mt »'• " • •' HM N ..*••* 

iMt<' I ll'^IX «Mr »«•** nf 

fc> A.«Mf •»• • ••*»*•! I MU*r ftajlia 
I «M iMM tta M %rrv Mttta* « MMM> 
PMMJ^ Mf 

.4 «*4 

K M«i««*|.r 

If l«fJNx 

Tta Mr- ' ANNOUNCEMENT 

SAMHEARN I WM J«a*fAl tavlWi. €M» %r P *r«4L • J « • -P. 

MHta 

«•»»«*» Mi Tta Ht'f M 


In a New Offering 


MAXIM P. LOWE. 

140 WmmI 414 
N«H» York CHy l^rtal 
I .^ v *• tta C ♦»«^» 

• ' '»•*• K .« M 

•.. .♦ TpAmtM IAa M»l»< » 

-4 J.I.B IMM in «h 

I 
•rli 

i , i U UNCLE JOE 19 . . O DARBY AARONSON l: a*ij - MMH 


JOHNNY BLACK s DARDANELLA VAIIITT 


PURE HITS-SURE HITS-OUR HITS-YOUR HITS U u i DOWN ON THE BAMBOO ISLE A A . A * * I • A -A V • 


AS AS >(>U DON! VK \M ir . * ' 


I * III M \ VOl 
(Mim) Bobbie 


44 m% jm>. mi 
ATL, 
N 
** FELINES AND • • * AT PLAY * IHwrtt— LB WIS A GORDON 
Iff You Don 
Advertise ir 
IN PARIS E 

Mi it my Ml *B» «f ClrU •I ta» faMM **»*!. •t II tw i It* M titer. IS ■ • • 
•t**ra •iiv* i« Hb iitaaif aa?aar at Hat • • TW a»w r*»t»» far iIm te'tar 
•ir tea la Baa* 
•fc» Oaf at taa> 

• i**na «** Jaaa" atej»*4 at XUJJZ aV Jta 4m m Cm 

•Hk#r faraii. RaaTtea. K B 
aaaaai. fa** faai ana fan Mara 
*■*«* *« t.**f ** | 
aa#a>» La laaat aV 

•i «>■»** a«4 (lamOaaiaW t' 
MaM. K ilNvta ML Start »> i 
■tea** • Aaaa 

■ ■Imil Tall: La r 
•an H i \ >aamiaj| 

irnt# K Miaiui l^t AmiMit* 
law R. • M k. :• r.i a*M jla ete it la a* I 

MjfS IB Ha laaa mi 
a • iMImb at aa mm* Don't 

Advertise Ma#a4»; Mala tea N« i • a a 

"iW. 
OaBamali. oaaa* 

K >lfaapli it (•TMrajCa> 
i *.*» «ltejaa*t». M — i«ai <Miar 

M i i n l ln n <TtaMMm». r*aj- 
^XHI (AlBarl I MM IIM la at caaata • i tl ft II. ral 4 xquisttc taste, 
:design, 
simplicity of 
£& ( style, finest 
:: quality of :: 
material and 
:: real 
reasonable 
charges max 
be some of 
the reasons why 
ladies of the 
stage **4 society 
:: patron i/e :: 

Madame Kahn 

148 Wen 44th Sc. 
NF.W YORK CITY • > 1 mm aa rfc r#- "•»>! r%aia 

it aiti no i » r. 
win TjOVE is lke a bubblf 

THE BALLAD BEAUTIFUL 

AMtOW HUSK PUB. CO. 
Tib Arm. new voaK 

KANSAS OTY VAUKVlif AONCY. lal 

MW VOftK Lirt aM.DC i w saaurtiT i w n ix 

KANSAS ClTV. Bttt+Of*' • •«•• •*#« AC fox a J PAUL f ••■—■▼€■ C/eaf m BaaW^a? 
HING BAY HODGDON P( In m Tlm Mmmcm! Fl, 

' and CliiMj in "Om" 
16 P*ckar4 Anm Lt— ■»■■. It I. wttriDN 

YOl'NG WHY I AM A SKEPTIC By HARRY HOUDINI. Ifcat kM I wtB try ,Mmj - MjMrtttaa-atk. ■ 

M i *• «y taat »• tBe An* 

aa MM Ml M il II 
• II «f ta**~ 
Of »H MF IF •* 

Mj itt*r •• t ftf 19 IN BM* B*t*>«* Ma|N» tHy »« IK« aMfc 
It la Baa ****** ef 

•MM taat Ma* rtaBWMMl «r •» 

, •«*- wiili taa) ia ram I M tr. r 
ihr a mwm it I an* M • B IM> •!»■■< aA a* My mm m • » 


• lu: •II 

• II tm taal 

at mb 
i* ai*a .*• Ml all 

•f Bar tBe ca< ■ ny 

•a- Kit aai tl Br*n Brat*** ta»t I 


e4*B - nHf •* I r*a lr»ee mj 

a* eaaaa tBa 
I t*4 AeMraaaa*. ta* 
aaal *hB aara *«B-r , • ** B I Baa* I 

By •»* 


%* are* r*ta*-r an IL ea»e ear mm B 

II* *•* a avaaaaaai — t*tl l 

xr4 tl 


i ta aa n B •^•w ■^^»^»w^. w i*>^y infTw invir I •■*»*r am^ ■** ***4M*r •• »■* t*^r* 
fMaTaatvaaa int* la* ta *** a*>n*r r fw aM*r *a taa 


tta tl 
tBr* •»Wlt I r» aae * ** At kaal I «a» iM» ta Be- 
ai y a a a ie Ma taala aa BjiiBj tBat a* 


•traaaw a Bala tBear #•«•• It • •• 
taa tana M 
arte* tMa aaavlrf aja At aa taaa M ta* r taat IB* t**t B* fart tB. 
•••> 
••4 I 

*im~ | ,, tMit I eBB* % W ta* r«*«tt i 

a>aa.> My 
•# ta* %• ll^flt mm i ^ MB* I " ™» "• •f *r aaaBr l l Je* I 
Mataaafl r*t 

BB taat if Ba I 
at a 


r MBBflBB 
IBM 
ta* •# B**HB. Bata> i.. into BaaMliBee aa* •• ta* i 
reavra taa aaawty ef ar r' I a Btta> •*•*» tl 4» I ia>»< WK» ta*— I ■*«-« 
BVBBBBtf I 

aa * ir«aa\ a»t | a^*al 
»*m4 aai r,** ^^ 
Bto *r Ma VttB 
MBt-Mr tritf •— aMMaaBa » f aM»r «nB I laaaaaa Ba- 
lw»»a B»BM| BMM, r*«4 naM JJJ i%M« Ma a*a t». MB a»-i Bftar 
aa Mi Bart, raa ta* **j»m rmW9 m ** uw fc> "* '** •■■■ f 

tB* kaaara BMaBaaMta a«a !*•» ^^ M» •* 1 ^ 

ia* ••!«»*« «a •Bat I tBst , M*a i. a r 
•* ta* Mat kt i Bar* a««B ta*a aaaaa. I Ba a** »• *•** %mt 

a*%* ta%t a naalmi *f aB iu '•*-T pi ' 

BBBMVl Ghas. H. Waldron 
ii BOSTONIANS m IK* at i** w w-wm wwi ia>aiaiii a ••-# a* an*a » »*B ana 
M* » •■■■■ ■»**• J a B'Mif *»ik> wr*a aaar* rvttifcii • r? ib^f 

By p 
Ba »-•« tBat taaa aa 

■MB ft I ia«a a n- .• 


pmm a "traa tf ■ ■ '^ ^ I \^' m m ^ WITH FRANK FINNEY !• » «i •• Baa>B» MM I*** 

••» • • * 
•4 IVa«*A . .'Ha*i I tM «*i • . 
tn#t **• 


BB B MtaaaBBay M IB* i mi Mj *mi 

ta*«4waff*Ml 
aaa la I J. O 

a> — a MMa M«a * >**>' 

a IBM aaa* I r*t< 
•• tM* COME 

MANAGERS! ATTENTION 

HARRY WEBER 
a?:** FRtD AND AN ALL ST A* CAST MWmiCmm L9mW*€tt( LA FRANCE *»• KENNEDY "FROM HERE TO SHANGHAI ft . *l %l X| II. IN THEIR OWN Oriti**! NEW AIT 

TKe Party of the Second Part 

b*m »«eB. *%Wmmm\ PvaIam'* 

• B »^^ ^^^^^^P V ^^» ^^^^* ^^*^^r ^^ 

■■ ^^ * * " Bja^BrMBal I MM 
f WIYIU4 ii • Ml • •C r»* •. - « to « « •»* ••r MM mm M I mm- i ""f ««v CM* 4-4 f 4-4 l->^ It i*r««« • I 4 «. tMrto ft it*rm«rfc*i r It < arete f ••••• 

HeeliMl *:wW :T mac A U«rt*» 
CT H C4M M 4 «Wr«4» |iHf*« 

■n*** jmi tt ■*■*«. ■ i%»m4#mi.m 

4%m4»I Him i ?: mm f iiHIm 

I 

J iM lM. I |M* »-*»■ 

J* I OiHr jn r\.M 

•mi I «ftr*Ml Me***** 
mm* # rmmrm ft Jt K-m 

v-« ■ ■«■ < H ! An 

*4«~ « W W M . I W II ■■■MOT 4W PMVM| I a^^. aW^^n M » * %1 M 

. ^ .__ *~ fW ^Mm INS NiplflMr II ■ 


II IMjl I »1 tfc»« ») l»> ..* t« I 
Am l%m nmm>~ If n>r»I !••!•••• 
■ ~ | II . «M«rllM CMMII 

• K. T-4»*' I' Ti» »MP» 
« M4K<lir *.» .*•«• 

I Hi Motm N»w Yer* 
rej»" *A:T «.*«*4 T-rre 
H«W h»t !■•»•■>»< m 4 

*H» T»«M W«w.*»«« K. »*• * t««r it rvni. im- 
I'm* rf.ej kmmmtf h 

>%•»!.' MM ' 2. i 
n « rmi*" i i 

Km T«m • . HM?«u i 

• • m 

4 \t . 

BeeeefM :•» •* 11^4 . ••• i*> • v cirit mi v m av n%r*f m u 
i ■*•# a QMwr<v*ii 

tM4M I'rwl^ ft « %*mm n»iM 

mm* 4 Merit* * •>■»■> • 

I^ M<» Bl iMjt *t »•» *«* 

Mmtv •*•*> r»*.l Y< 
Ore*** AHm « 

Ma» Nm> NmtotT IT M.jMtff 

■h 4 rwtn a»im) t r THREE 

UNIQUE AER1AUSTS It •• 4> Hue* tT 

II.. , ln*r1> f? oi«mi» N *o Tore 

« X*»4»Mtl 

'Jam IUInh IT Be* -4* *•>• « luiff 
• »MftH M Im'« 

»mj«*' rr €*•»»•. M^ifMjj 

4 l»(.if AlMM 

>*4*n -• •* itsr* n imn" wmfc 

tr« I IVmMV • I-HII4VI. i+ » 

« lt*.»»,. IT M-«4)r4 Nma'MI 1-4 
Imm II JMri Pmm N->«f*«4 T t 

* • * I 4. N.»*e 
K •4V«> KM*' II Mi»I.H m Ln*. 
I I MX M l lUkfJMjB • 
K. i* I.. • tl «.»«*4 II MJMJI • 

I ...- |im4M II MMJ4 N«V 

lM M) ? « Miri, > |- |--' pa| 
4 I I HiMM 

1.4 | (*rr« ;T * mmt** V* •*' 

4 i '<-:«4*4 i'Skmb 

A 4«lb MJ 

!«*• 4 <tffN 

4 I'MM millilllM* . 

AM-C4--4*' tt Hit I TW 
4 I *f • l>«4 .t- 

• •»» IT Utt* 4 ! f*i 
4 4 fir. T4MM«M4>«« T t I. 
AfcMM 

MiHmm lwl«r l—i+ f t # 

r«^%»4» • -«• ru»#r. 

' IhhMM 
■J*"'* •"••«• , -*r^' R vw«*m 

•»*'M • IV*4t I VfM 
V a «««>*r S.«4*M. . ..Mf »V 

r»M I •.«%-*» Mmv**.^ 

«•«• |K#i. fT 
•M • Ti 

M4 *4>»»T IT 
^»« l-^4j • 
l*4Ml llri 1* ft (kTrii H«M4M4l 
• t tUmmi Tim 

TM Rita |»m~ tT AiMtt ClMrM* 
4 VKtart* rniMiMiBli 
WIMW ?f 

4 iiT—r Mi 

i 4>4immm* rr tufiti 

• 4 MillMt P,»MJ, I f 
I 'fc*. 

T4»|| (VMtrt UUA4»~ ft «Mr*4f 
KMM4M i*ur II" n r. Mm »•*•< 


►••• ** r« TatMlt 

Vm •• , MMBMT IT CimW*9 TM4r«M] 
I MHM| TMMt 

w%4H «f nirtji- n 

(*M I I 

ft Q4FHF »>M»lMi I iMTSKtT 

tT II 4>. 4 «*4»»»4| 


• • Lfrnuoi 

I MJ4I M t • • 4»%l t « • « 


*<4k^rv*'t> V 

4y»«> • «* 
r§ «•« •• i « • . • I «• •> •» fli*Mp*> 
I— I. H.r»r •MV* •»• MMfl 
Ma i i l if fv» % • 
HMD • • «■•• 
*•++•** Par 

<!»■#»»• v .»- «• 

I .• 

4<»» «%«M RUBEWALMAN 


I (HAS NKI S4IN Booked Solid: W. V. M. A. and Keith 

Wostern Circuit *• FRANK LAWTON 

'hi O«'0'K*L •. m> y l<u 

in M THE BELLE of New York" 

^lATuHtO T«4)tt C044»«CU?iVf M«IO«l| 
l« I 'M>4«i m>| |Kif |l.r.»«Agl • || ., , ,4. 


'•«• 4<44»tM* r w. 

1. (DMt^il 

• mV" f 
4 1 HFALVS GOLDEN GLADFS mm MMTMI 

m Mf 
'♦/ t % 4 

I WIRTM. •lUMLNFEXD 4% CO *• *M>4»I f>« M t»4M 

MAX LOWCNSTUN WITH KELSON SNOW \ CHARLES COLOMBUS In -LOVE STEPS 1 TOlEINi; ORPHEI T M CIRCITT 


*■ -•A 
• «-• I «•* . '% m AA- • » •» <* a»» •*•** 

«A» ••* 

••»A»«* *• •• 

•A *« ■•» A> • • 


%Mi' i: •««• r AA AAA» !• **» f*AAM TA» f»«"M A' • >'««*f— i 

•* t mr . 4 nrfnai • r .arA » i » wt*t> 

i aaaV t • .. • ■ •.. » f. • ••>- « « ^f. 
•••A *4 »•»• •***> •> A • ttr«| 
«•*• ■ W f rg tn* fr.fl 

r. | 

»m . N*T«»N often A WiU'P K Av»f r**l> a It* AA»» » •* ' i mi v*av r* ia» mm 

T** »* »*m «« J>«HM •♦ »*» *M % wmm •* *a4 •# 

JMjAAi «h ^«*JA« — aaa Ja. \ «N «trl» 

'•»••■•*•• ••< -Ml.** »aa»a l—n MtlnES^iMl 

a- 

• *•. r»-A**j IA II ■ oi-r^ — j M> L*-A *.«*• • 
AND — — . — 


1^" «••■■—• -—••• ■•■ *».**«»« 14 WWfTwTIIIIWJI. •!. AA, 

' • J* ' 4 « .**•*.' Mi aw*..? * t • i^-ri.^: * •sr,*^ ** •*••«* •« *•• «*•>• ***.* 
Irrv ,, " t # » **.• mi ♦*•**••• m Mitt ?!> VT ^ * tr t * . ^ . yv * *— - ,»*" w 7 

I— i<i «f«i • •* •> r*mm ««M A* "" iamm aMAn TV ANn Mai a*»a 
II !•»■« »a 'MAI . llM» M»A»1 . • 1>aMa*»A) Kn* Aaa Aaaa aa^aMHAM f 
%•••-» «f -*» •*■ Man*** Ma* » aa AM- *•••*'»• • »**• *•* tl« %i%»« 4 | • . a • ►. • II #4 MS *•■ 


9.- m* 


i «» • i ■ • ^ ATLANTIC CITY. »*-. ATLANTA* » nv « •%-• I • •• fl *•» ^ • r A ?:• t. I 

ft \ I • . . *• 

v 1 1 4*f in* ■ • «l •• • - • J* 


1 • .11. I K ••> • *%*< l» 

• n Ik AlWn 4 «•«( «• 

I » «m i!m» •>•• r W •>».< -'J 


• • ■t Mr *«■•• in . ( » •< •> i tn* \ «imm»^ »•• * •«• 

i A H \ +* 

*•*♦! f* H» nttetr it • ■ H r • m 
r «| |a.«« r t»««nA- *»rf.»» •»• • am 
WrAMTt PAftTMC* 

COOO MA HO FLAT** 

MISS GOP DOW 
MS W. Sltt St.. N«« Y*rk •I 'W Al 
•A HMUf PA0» M ♦• >N>WA<» 

fetlHJ »«■> 

MMl •>-»< I.. I M 

I »r iAi4i>f« tNM>i»mr » ■ n ii i nt» 

ft* «H.I.A\ «»1 MIMA I • p m i a r ««4J9l|M»N i:AI. Mrf» AM- r f #7 | | ^V ^ a IN**** l>^^OK It M MAN 

1/ ^ fl Mil MM« AUC ITKANU ►MAVkli 

W ^^^ ■ W^T ^ w w-t_r»j-u_|— u# VVWVV1/ '.KlMini^HA <fv< v , *to XJUt i"tAXC J^uKta^t. 

f|IM<>t IAM)I»4»««>mMM • f I AM* I »f«.»« 

Mil r T»«*« 

Wm At« »am 
T» » m«. i 

•M*A« .•«#>• f « 

•••» »f •*»•!«•• «»«•• a* Via • *.' «M It 


». % 

H •■mvM • 

AA) fA»l. !••« TAA • 'AAA 

'AnfAMpiMt «««A*4 <MM W 
Mj '»* mn m ' • « 


|:*M N toKA •»••* - • «. AA) W> 


•a A-.r» MV9JMJ ^ *■• •••I IM'll'ii- 

aaa Una mat* La «m» 4 *♦ fSi 

•AMI » . i A I A- HMMor *f MaI M i. Ni 

^H I I »♦••► A.H A# ^lt>A » 

ai tA-t' w • »- • rm aa>mI aaa •• •••>» a* r* 

•AH Ln AAA ••• A« A*««t<> AA )«Mt , »»«»li »X« r • i • 

•♦»* Af %• AAth ■ > Ml Al 1* *M r.-.n HMfAlAMtRAl « Ml »•' - •-••A f*.*. • ■ -»• MJMJ m »l* AAAl* 

A>Af» Ul MM Tl.- ..I"'- *• •" | 
••A ' .• III.* 
•H***M| AAA 'A* Af< 

IAL 
a4 K,<1 • 4 

. <# . . , '* .lAMlMAA^MM 

La AAAJT »•»••*» AAA AAAAAA9 I* 

' AA A«A 
• f a • • *A ' '•-AAA »*•«• AAA A "*M 

» A ■»» '• •-. %A»*» " -r. AMAAA 
M A* A |«A| A»K« I ■• • . i«| • I 

Ik A*» kAAAj 0j Aaj 

' f TA» M n A» M ii«a i.< 
»• * AAi»r Ma a 


NT»l-i*k.. AilWIMrttuL IMIIMTII «*|-»««C Af M 

*"* > ^V* '^"fl" *" ' '"* > _ > " f Maai » • !aa*»* 
Ait.uAtr •»» .» A..*»A»r aaMjEi 1»A7 iat IMa • M«**t i Nojv r/k4?y £a</ ** gel • •ft mi **r IMA ii caI 
IALACK ROTISSBIIIR it a 

•I will «4 AH 
'»a> PAL AC (K8IB. 

Ii AM 

Palace Rotisserie and 
Restaurant 

141- 145 West 45* St., N#w York City 

*l* SALViN. •rAM Air • it A r 57 AMD, n>. 1 
VARIETY ATramoN, 
I.U *0 \ JACK 
ALY 
nd 
The Wi 
WhirUnd Wizards" NOW PLAYING B. F. KEITHS 81*1 STREET THEA TRE LOOK US OVER mm i ll BUFFALO. AM I HIT n. t— r wt — 

trf t*Hr mmm U tmmjrtf m mmm to> "•***■ ito.--»tr*« 


J •to- ur to* tto* Ptoc tto«*trr« Ml !*•«•* CtNCtNNATL Ml* • H o\ faKr ■■— — f •■ ft* ii-» iv •4 tto* I 

|M» wtl 

wmtmmm mmm ptorttoS • to«A 

•r ■JM Karmie • !»*•». DETROIT. 


• i >>• rKn. KHICKIIIIUCRM IL to) to* DULUTH. ■a a Si r«rJ \m T M ft © ■- flTAH !• lM%« 

■ tortof t-i ji tliM w*j*l 
« • ••• »l (M«tot «aA t» *• •#!< r •'!■■ ■■ ^TM«Bt1 ■OTrra0B. SMI. Wrw Vorto •* H P""t F**tow*tB pI'Mfll a# ■"' j^* ■»•? • rAMMMMM"* 41 far NNN 1 *! a , «j4^»4» ' «• Ifc ■ "»■ ^^ I Wilt twa *a*m 

™ a^raf 1 * pt«aM* »i» I «r I. K V^MMt I fM^_ # ^^__ « ^ . 

tjbttat* ** ••*»•*••• * ^ ^^ J tir«v wtftto aa^A+aaJ^+aia AtCaai *• t^rto"* a» -r aaA •T ClMi ■* Iter U'InmHit. at* 
•4 'law* mmmM" Ammmm U ■ 
fra** aa»Ma« »lw I? ««r> » • 41^.1 «n4 ■ to* It »•• "aaa* •*•»! jra • • • t*.^ 


f toj Tii ■■>» Mm 

tto- Mwa»n i i* •tor Nan 

• n a# ttor mmm ■nannl ■*» .» in* mmm art— nj. ^~ •>• '»• Hi »toa— «to.a»rr to> toa* 
■*•••• *••• ■! H'— '•»- •*»••.**, — > m„ . 4 toM • .i a>toa «a> J mmt to«r !.*• Aagitor aAtota • a* < 
Ta».- A*.- «m> —i WtoMtoW • toM »a «aaaa> |»>i..>« mm j ••>■• •*"* -AW *** >»» t ^»4 

y ^'i •-» --*» •*• h*»^.i ?•» " —■7*" m!/ r«VttoX 

(|A<»« •• « »^4V«i- < 

to* ►.. Tto- tom*»l % 


ito» ItonW 
tmmmfmm .44 « M M««kVi(^n mmm mmmm $\— , 
"M*r*t%| f . «r> A*)* »•»♦»• »*wtoltoHSfJr Tto» -fjmmmmt ffNli •••% ♦». if -at* i»«vn, r f4riw n j w f» mmy • to) t>» t t Afci i Tto» 

totoi »* •»• MMtotol Itotofto- ' to*!**. A ••• r.m*um>f<4 mmtm H- m* 

*w -Mm iVftj.. «»r%» f • Tto* *•#• atoi^A At*.- «»4 f** •»♦ r. • -ft ••» v At t irrwr i ■ 
«A •> UrtotoJ* to** I to- '••* •• >••• • • < 

r • m* m • m+mmmm 

mm* lil> i " ' 

I «t ■* i l«i>» r « •« ' mi tto* (4k 4 «n • 

JAMES MADISON TAYLOR TRVNKS 

M «*••. 4T N T Mt «A«lf>0«.4>M «T. CMICAW) 
ANftOUNCLMtNT 

TO OUR FRIENDS 
PERFORMERS AND MANAGERS 
v^tM $42 so ■■' " .•36^ MAIM ••§ tlmFUV A.' 

8TUDIOS 

€ mWft\9tf > «l Returned From a Successful Tour of England-Efehteen Months at Cafe Martin and Rector's THE ORIGINAL 


mtA^fNV OF TUT »*Z7 BAND STYLE OF ENTERTAINMENT 


With G I LD A G R AY OPENING AT 


FOLIES (Atop 

ERGERE > 
SATURDAY NIGH 1, b£PT. 25 HEAR OUR VICTOR 
. » • \ in •m. m c a. *ui R K Aussl a a* mi 
M ry INDIANAPOLIS ra. 

tltawtr II : i • Iik % rmmrn C J« ■»' y *..■§ S CM 


»Ae*. 

a KtTMii %■■<! ufe 

LI** »iiiml» 
»>KUAIiffAT -V a tS« 
HI ALTi 1-VtsAntti • irr .*» mot .1 fl %n« A «■ •• fey 
<; > r« 


#4 C* 
C<nh*r Credit KANSAS CITY. 

•* WILL a HUiMfl MEN AND WOMEN OF THE STAGE i 

■• i *r» tutt 

«*M»*H» I M \ 

li«U H i.ANURN V 

►"* Mi j«*a» m 
MINNEAPOLIS. • ••• *• »• •*r» Mit *a«* t«i 4 H4. »a»- Tasaw ■*«» ta maiMi ' 4 fO«» Ml P^h5€-5b^=^ ^sfilffJSOJSBHL =**& : 


A 4 • est a W75 ST HOB 

•• , •••- 

b6s • * A • laeai i|lrtiiit 

aiee» miii 
H. HICKS & SON 

fcfWM*. at 44* Strwt u 

H»*fc , M ... * __ ^ - SOT Fifth A 

H«v, a knk frail 
KW VMS IS tfPLAUMN THE* FEIST HITS A TANTi TO TAUT- CANT SIDE TRACK THIS ONE 
ITS A REAL NATURAL HIT V : CROWIIC MORE POPULAR EVERY DAY wrong with 
any 'Frist 

Son^j HOW IS THE TIME TO SHARE IN ITS POPULARITY LEO FEIST. Inc. 

711 ith A\< V * rk .•► * 

U Fit Entire Omp*t\m 

at Orders Abo Individual 
'Itat^c^ »•% c «. wABonow mop. 

imtTNKA f l«Jt HYGRADE 

Dyr — Toiler* 

LAMU AMD MMMH 
214 WEST •*» SmCCT n»— »» <«»♦ INERS 

AKE-UP 
c. 
IKX. I • lUt 
EDWAM CMPKI, Ik. 

THEATER Al 
WAADWHME T*l'NK0 
„, tti-tTrr V r% * •*•* Mi 


I %t «•«*.! • W- I fcHurt 4 roW Trk C#. ST. LOUH 
FOR SALE lis • i:«n m 7 li-'l* m V A I I I I T THE BEST PLACES TO STOP AT 500 Husekeeping Apartments *** r*m+) The Edmonds Furnished Apartments At mt?» mtmm mat MtftHf COUIIT 
ARM«I ft THE BERTHA 
FURNISHED 
APARTMBNTB 

AMv ^**Tf. 

mm city »m> •• 

tk* m->m •!»>!■ «im t?M> 
*• A* im rmmmm+i 

m M ■ M • Mat 

r»«t 9m 
*TftAM» I i m 
»W4" JlWtUrIM l». f»r ik* IRVINGTON HALL 

mm *• mm «mi ti«t 
FURNISHED APARTMENTS 

I. R. R MM < 'AV. • » !••• %IRR ■»M..«IM II THE ADELAIDE 

7*4-7* EIGHTH AVENUE MARION 

ft. V. €«* if k» Watt." ftr»« 
Iter* «Mli lk» THEATRICAL DOUGLAS 
HOTEL 


$m 

m MJ»M fw—li ik* r**M> 
tor ik* *irm***m* • IMMI 

I* M#r«t r**~«*tf r«a^ 4mm frMM 

iiMRwmm i« R»*i tfc» mull Im* AM) 
»*•%• mm 

in* « 


r«rt. ■! • ••( •*M>ft M — VI •I II PITTSBURGH. 

fe- rn •I ife* % mm *mk 

flMkn I ft>«» 
I* pity • M»»t. •*!»* 
IW 1Mb *m" *<m| <RMt HI H» 

MMt t|M •• im> m»m Immv r*» H m*~ 
ikMRir* mm) mi • *• * k*i i. •■ •' • » r ik» 

kav» mt 4kt A* 

fllkt** (Ml M 
• Ml J. 

paniMj M" J ft *« <• «t«H4 «mM ft 
• «iiM|iiw M «• •c»-«Mr« •«i *l Ik) HMH «4 \.r« f- m-« «• MM I • ' v • n •* k a ' m> Mm 
i • • ik |t-*.t 


') fcM)l*A -I *M»>» • • MiMJw ftftAl »r M IM 
•> *—m »t ik* r*» ' I 
I- f * I » H. || t*M»t" wk* H »««UW 

»> M • 

«kr k> MTik I .1 J, ROCHESTER 7L2Z iKkiM wii tim rut \ 

• .%>»T\ MMm»%.- .*»*■>••• 

OiMISTMIAN l^kilto^MI 

rivn V *•! rtrkM « - I 

k- > »• Akt» • •"•! 

_ ,_^ 

r»» |>wi V i —im «*4 K*akf 
, a t t-*i «m1 ri » t .» 

•4 • fcl~4 •*•*• «Ml M-kt* 

^ mm* ^^ ^^^— M 

• t\ rwM k-ir t ki 

ii'. • •** a 

. • M"«*«r m -JMMf M> AM 

• MM* Mm. Im 

• NT mma T II to aim m» 
A • • >« TRM> 
MMT Tmjt WM> 
MAVOV 

Im>»* ST^5r^k*-5 •iti*> mw »kl 

Al ' » • rMf ^ MM IM> l*k» mt • MM I 

W I M MMJM) MM 

.^•.1 lk( MMM 
»*rM«k •• «MMMI 
«4 «mjt^ ImJ 
IkMkMM) Ik-- \ 

-r !• M««TmM m 

• HI lk-t »MM M>( 


I MM VMM <M«M< 
tMlr |MA#M" k* ft r •• II •«• •**# >!•« U.. F HOT THE LARGEST DEALER— RUT TNE LOWEST IN PRICE 

VMM PMMBrr iMM M»»t <»n MTM • in« #M» 

THEATRICAL 

WAKDROtE. DRESS AND STEAMER TKUNICS 
ALL MAKES ALL SIZES 

Nmrt* 

Imdm 

.ii 
Ti i *•*•»».-• 

mr* M«k m iMrM 

.f» TK* CI M • Mt M IkMMj 9 k • if IUNKK MlMltMl 

m IM»f mi 

mKOTin 

l»l»IR MM I I « N rkMM. I MMf • MfMk * iM • ANm m »•» i T * atk*n MMkl rH* MMri ••H i|>»I MM1 k*» If ItMfN** 

837.50 • lb** Tttkt km AMMi* 

Ikr Mif m MM M M . » • m 

>wh •Hr>««4r ftf lk» MM** mM» I. ...•, 

IM> M 

«^M» Ai»4 IMF M»i OR( HHSTRA1 

Iart BOi - vAitl MM Ml 
OLR MiCI 

«M M • • %■%*!•• •• %•••■ 


RIALTO LUGGAGE SHOP 

» « 

2M WEST 4M STUEET 

••r • * • * » • * SYRACUSE, N. Y. 

I Ml II. I K-.ll j«i Im 

.1 «.- I • il 
m*m IMI ktirrlH»b» Ikk* 
• .tl |m««A^*«»m«I Ml fMtg 
• M N 

• > mm imi kk 
»•• i. II %... , %% ^ m ^^l^mm 

I • • I ^M til f M>* 


!• K »4» kjf m r*«l M4 - 
Iki MVH1 • |w . U« IE 
M»«* I. • >-•» MM1 W- ».». . • i »• » 

A Mil %••* <•« •>'•$* .Mr MM Ml kM •. t 
k* •# lk* ••>•.•*► i IMM) ••» 

Y«rk M Mw« *MM»IV MtHM 

• Ml A* \ 

l*f Mv.-'MJ 

MM •!■ I MMM. TV* M«« M« 

►»• *MR. Ml >«M • t tk • • 

k M mH 

i \m I 

•>l » m i II %MTAI I.I I . ( rr Ik* M t MT VOI H 
C M I C A a O 
IM AMCtLt* 
BEAUMONT "NUO-ART" BEAUMONT 

(MOT MAlMVffO lATICHi NIW YOln 

TMit Ii Th| VOIT UMlOOi MOViLTV II'lHONT MAI VfT C M I C A ft O mMmM <m> 

OrrtHfO TNI MMOrttfOkl IT •« A KtVlLAYlON — A Ltm AMMtLftA **MMM mm k.» mm 

lAURV MOOATtn - AA3 iMVUTkltAJT ALL IM Oft* M»M ■ ft ■ftv ^ft t ** V< 

STUDIOS mi'imvfn.y city rr 4 0pfVr«!aM^ STUDIOS «• ». v< MJkj 
t«*li ITT B.P. U MURDOCH, F. F. FROCTDR, B. F. Keith's Vaudeville Exchange 

(AGENCY) R. F. KUTH (Palace 

EDWARD F. 
Builda* ; New York) 
a. paul ami 

Founders 

by liiiiilu S. K. P. F. PBOCTOB It* a Artists can book direct I 

Marcus Loew's • ftlMIIfl VANCOUVER. R C «>~l % 

[AM* •«* Muwai 

s< r NIC STUDIO 

• I 
I'M •tt oar*upm -▼ 

f Atrr/uiMi -Va ri 
.KM - WANTED AGENCY 

General Executive Offices 
Putnam Building, runes Square 

New York 

J. H. LUBIN AMALGAMATED 

VAUDEVILLE 
AGENCY 1441 Bmokimg 12 Con**cutivc Wcmlu , v« MIAt 
I 


11 r 

ui le vtcMMty. OUt UN HOA1IA MtfA THE GUS SUN BOOKING EXCHANGE >«a A--U tW fr^a T»i !• T» * C'.-aoatAS* WrM». Wsr» «r l« • ff t*a* I* c ta» RVatit ftraa4 new nccurr theatre iNcriELD. a J. C. MATTHEWS ta 
WASHINGTON. D. C AR* ii* V%»»V%iNa 

K A ■• N A I ft*«a Waa 

«MRAas?w*»-* ia mi II ana • 
Paaa. la 
SwAfi 

A.»-*«rta 

awi la MM kl Ar M4MM »«•* 

DENTON Mi WOOD 

Slack *•* tan eo. 


LlZORPHEUM^ MARTIN ■MMtAIA 
■■»■ IJI f 

tow 

I Al 


AT N I «*t AM! 

h K 
w JOHN 


OHM MOi .in 

Al GENERAL OFHCE5 

PALACE THEATRE MJ1UMMC 
NEW YORE crrr BtRT LEVEY CIRCUIT 

VAUDEVILLE THEATRES 

ALCAZAR THEATRE MJUJMNG BEN and JOHN FULLER 

AUSTRALIAN VAUDRVllAR TOUR Fcibcr & Shea 

Theatrical Enterprises 
1493 Broadway 

• PUTNAM Rlll.UIN(., 

^ New York City 

— ■ ■■ — ■ — ■ — — — — — — ^ — — m 

The Western Vaudeville 
Managers 9 Association CHICAGO. ILI* 
«»M IV» I 
ANI»-F*» « 
TMT7 |a»» rirt i i Hw«w iisii in a" 
UWWH 1-Al.At i. tasa. 1W Lofcw * t"i- vim n»i 

M I A L T O - • Wkal SX UAlCltTN Altaa* SAN PRANCISCO 

liani tojr rraie A top 

RMRR 

•N altow V%tora ?W- 

IK* a i *%# toar a* if 

ar* 

•r * •* • IU ar llaii tone* L. 

At t M «A» IK i« •*•• plain. t *•*• Cat 

M •a* r« all • WVaff • 
•a Mat stosaiinwf a* 
*• MAJJy*toiito»aMF 

%**•*., J *v r a ft** 

aifir f aa» AW 
a* a *f»a Harry Kickard s I rvoii theatres LtC HUGH D. MrfNTOSlI 

"7 IV 
• »hi- » ■ k »*. TROY. N. Y. W PaiMa •*•*«•* 4r«r 
• ■A- t to TW II 

pa>> »« ia* »» ■ «a Ta* tort 

•was •» MA ia* • • »Hr 

» . < . I •» Aa* ' I ..r Mi s» tar 
f fc»« ar r t faar m Rva 4 

♦ a. a um to 

•a »a# raaA MaMia <'«*a*M FOR SAt£ 

at«» »*4 a ««»•• 
YAAJ»rat» AMto •%%€•%«. vsii% •-» ra* ■«•« ss »«••!«» a>^» RH 

••«a »m •. ■M taa SAtoR IMT laaf a MM l«t» 
VAI1ITY 41 RAWSON KYRA wm% LMwa stout and 
FRANCES 

CLARE 

ROOKED SOIJD i«r 
Lawton VER !*? NSr ! LES . 
- €•*«•*« ROXY I KAIAW AY IARL0WS Rtw«a»» MAI BATM 

KUHN GIRLS -WECOK STIANGER ■ . LA ROCCA i U«cIm «m1 TanR*" 

rati wt»t i. tt»«fara R.hR *a»tiR HARRY J. CONLEY 

~~~~~~ ^^fcNA OM I RAY 

fa -RKTC AND OLD SHOES" 

EDO! E •» •• * •' ' * * r • % 

— ■ 1 u riDTuv u**mwam * vuwm_ 

** * m*Mkwf? U» JLT. MCLAKIHT | >• •■• •*••■ mi JaR? Tw rr» 

• aa« ft' it* t-«tf « "MRR • 

trm Ml •*# at < 

tit* few. «J « v 

•• » s» • ^ I Tfaa m 

R-rR* Rajt an • • n far* 

4»r»ii' awftRRl «#•*•« t • •< 

■ t— tan I aaaR 4 aa Wanr *-- 

Cat*** I ■ la a* H»«> • « RjRRR) 

aa-4 a taaaf aa»'it - aaurv 

he a»aaa ttaaa 

■Ji •» » • »*•«*• rmmmtmm IW ' - Wa»» 

• «*tfr 

paaaar fa Rfaa l*«lRja.'a -•*« aa* aajt 

•Ma) «aat a« aa Raraa*r 

MiciY nmii WAIT* 

Ma>raa4ill Jtattaw lata ai fan ft 
"• *a4 l» •> 4 M t V» 

•Rajr a tat far 

I *«- nhmaaaa RRrRa «■»< 
r «*tara a • Rat RafatafMt ra< •». la t m% «■* •r M « ia» Ml • LIGHTNIN' 

GAIETY &sr*& •.• lit , BfTI CaUTTtBTaW JANE 


mudsoii arts 8 t** 

TAYUM HOLMES b 

fftinrr ULUAN 

STERNARD 

In -mo BETWEEN ACTS" 

LEW CANTOR OFFICE DEWEY TRIO 
republic :r.-"«.*-j:i 

-TW LWy af tW Uaa LUBIN %N( HELEN BILLY 

WHTmn CiaKUtT 

a% t— kiHRI 1 


nta LEWIS £ lt i n c £ :-i':: 

■ajjajMRfj • a aura aaa> aattaar > a 

"LADIES NIGHT" MAYE HUNT 
itRR »»•!•• « At* 

• 1 LOCW CIRCUIT Taaraaj law Uraaa 

Dkirtim HORWITZ A KRAI/HE %a i MM ••» »*aR qooo pans ■ •£■ ».ai i 

t 
I UaflAM) *rJ HALEY ^-^...„^^, . 

THE WRONG HAT £H^ f^l THE FAYNES '::rr^ 

RBR I RUM* « 
p> N M OaaRaM at? * 
I* < aR*f »» tl H • IIATI ttLlltR* 
RfttRR m AOVANCt A ~m f * 

EMU A MWI • SALT LAKE CITY 

Y ••# >a ••» . a « .mm k •• •>•* • I 

4 - Fallaa 

•scSrambled 

WIVES" 

»a*i %%m »a* aa. At • •• «t» •»»» 

■««wm ■■■■»-•»*■■»—■■»» — I ra>aa ti. •I aa>«ti*aa> at*** 1 * faifaara 
Taa aaat • » • 
ia- •» i Haal a>f 


• • . «,f »•• a» »• Ta. * % m I 
• tfaa* »«*a) 
a4 >• rata^a aaa 
ajKai f|a> |Ma> -» | H«JH iav taa ( 

aa.ii.* ' mm at- N. faa • *«a» #«•«• 

«• ' -a mm ■ aa»M »«♦* Maj 
1 
'« i •%»•• aa-4 f ft 

•a I I 

f .a «a*) \*aa»ta*i*aaM THE HOPE. 


a«*« »«aai •aval •« la i far aaa* a»*> • 

taaa aai Rat fcta< «...tv*«| •» in*, 
fa»*»a»» af »aa mi •-»• a \* 

il fa>* aiMvi • m-» i a** fcaaai 

a- • • iH at mmm •»• «R« tlaaf aa**a 

«•»• ' • -» aaat aVi • 

a fa» <« •»>- •• » •> •« • fM. • 

•.§»»»*••• - tfa» •>- 

| Ma] aaN a« M*4t... > Tu . «• 

# « a a | • .» |br | *»•• •*» •• av •- ««>«aal I -a» gMi *a aw*ffffla •*-> r. * m 
mt tfa» a. cat •• I aaua •«•» 

•a -I... . tX/'iai*^. '• - '' - -I 1Wa| 

.« •»»- . m t4 | .„ Haaai a > a** >iia>n< a* * 

MR • . m aaw> . r*>tM.«a a*a. aaar ' •*•' •' * ■"** •«->•♦»-' * • <**m aaw • aaa R'«*a) aaa> ra§n«ta 
I fr«R 'a* «.»*.. •• rVfeaaaj 

• a« taa a»i a a a m a faa aa T,,# faraaa .«•• * M. •- . a i> Ut«a 

r*. <«aar »* at 
Ml I 

a>aa 

M. 

• trtM aa • I aa- lax 
fa » H . a> ►. . • • • 

4- v ta -Mi a« I a*» aai 
| mrnrn 
• •aai «f>«v ta 
N %aa tfa. man «• 
faaM • %*»r « 
•*•►•**• f>a« li n a< ia | 
•«- aaatatMaa 

•a » I a . « . v . larva mt**- • • * «• 
M» aM I -fa^.i MgJpal a i.i » 

• ■•*■• mi .fraaar* ♦•»• «. • 
•^•■Mai aaa» •# it, «• ««^r« a •» 
I Mr I I fcaf t ■ I mi * 

v«* m» aaaa? Ha>a.a •» • . ' **• *** R-r» f »tMl fa. •- tfa i aa» J 

•a* i — iifT^ i til faa •#■•"• ' - * •*»»»••• a ••> * •••»«• \m 

I , w . ■ t a»*MRa • t aa*»r»>«il 

««• taa» r— • »a a.<rf> fa> I •# I* • 

• . I 

r f»at-jl • aa i|.. 
, • • aSlJaajl rR • 

I*> WiRRMl H l MR faRl»'a IW »M 
> •»••• . ->a ata>r««-al M 

* a>«> R«*a*l> 
fa* . ••«! M*a a ». a »»Mav«> faaafat » a~ aaajta tat* aVaavfai.r faj 
• ••• afat »>» aa mm> m»y aa4 
ha4«a aa a aaartr. 

••» • I'aaaaMl 

r*4 LaKai •Ra - 

l **»•' ■ 


■Mi a> ••»*•» 

>-4Vrt »• *V. 

♦ •^ a. 

- «aaa>>. 
i . •V • » 


I a rjrjr ■*. aa i 

4 m—d - • a..- 

•I rR r***I R Rat . Rai 
♦a Ra.. * a* *» • • • .«^*» I *a .1 i* ..aM ifa» •- I Tk" ■ i aa# n »ata>M .a 

W%aMa aa *m -al .1 *«»t r 

• aajRR • f*. •»-•!•• 
> a'^laoM «r •* *tf • J - 
• * Ra« Rar% **,*% 

•a.*> ' • • • . I »fa> • mm ftwlrara-4 •a *• .( n—± I I *»» . i aflBjaa** 

• «al a* i 

9- Ml 

aMR 


« 
• I ««• •..» fa> ». .. . ■», 4.^ na>* ■* aM» I -Rfaaia-a • "^^« 

»»«fa | v.. aaa lRjr«aaa mm I . Ka-4 m»~ .1 • - «« aa>- | ..• •-. tfa* A r.a» a« «a Raa ... mrr R- I .V . * 

***» R«Ml I mm mwtxm a a- 1 aa* Rf a**> ► • • V R » • ' • • 

*» ••"■R MIR "aMRjT Rail |jj I laaaf R»Rr ■TRRrI mm R» taaai LRaa uRB *aaaaaRaV*R» RR RMJat RR «RM ipajRiy |aat iRt naaj AajJaRR tfa» I RRaRR RaRa.«MaT. -a R 
4 *■•• ■ •»• R 

aa MOVING PICTURES wvou. >!- Wiliaaai it Mart fraiaa 

**)*> flf Cn«r.«t 4 aa H 
t( Hm M >tM 
Mara I" a 
»ith aa*a iwm mm 

a* aiajiaai mmnmm • 
Ito *r» at »•»« M fr«M« Li 

tMa a*aj ajaa a***** ffcr ■ 

afcf*. B*tt f«»«f1fcr'm Ml 

aaar* a*ri«rfc*l TM* a*r 
•4 S» * «|| fit t 
B af aMMa>aMl r««j 

a*** JHV a»»a»«i*4 a 
4 aa a eeMaHlf .»lfc*T la •»«! . f »»i ilk Tm ««.«■• ttH MaSa> 

Pa rraaaa. M I T -a II i> WU te 
taara •Will A TMH 

4. afta* tw a HTM I Mir. It* 

•a a** 

nnw > .«* i M»eal eaeajip th 

flat* Total 
a* the ****** 

ua» far Baae. tVmT? +m* eHaa |T i t A a\v». 

«•' |Vlll»ll«Mft(l 

aae «f MM fipmr UmI 
wr 111 real iW Mr OffM • • tl CRADLE OF COURAGE 

■ ie*»# " 


• ••*• fc.»fc» II- M tl • IMC a*** • J- mi ** aeati m • • • •* Uv« trmt U Kl at lee le*a ef IN hi RIALTO 


••*• ♦—a mm! mm m 

■ raaal ptNrH * Mtl a> 
eaaaa tea *M4 A tf» IM* Wf*<« wm • *# «*r< a» 
, mt'4 mm a* tae MM 
**4 aa-at e>» •*♦ ell 
,a NM HtWM • ?«ir» fce*W ■••• a r.« it part la IX FALL OF A SAINT UK ink Marti a> 
aa la tl ^* laa, aaaa aai if II 


aaaa 1 e>* a* 

Keftf. tMr aaai II I* mm~* 


eerteeaa e*a» *f la- , «w »• a-** la »rat r» In a ••41 IM» pi Mil 
»**t««r»j ai 
laa aaaaa «f lav er«*-e • 
aai •*• earaeMtr •#; eaaV* ia< 

m ee»4jta)»er ee«*t»«-e m i i piM a* M al 
♦Ik i» «**• a* ia oar* < 

Arerraft n ■ nan a ' a at»er Hail la 

i at iW Hi* • Ta» ai in eaanae a*r* l%# am vaanac aaal area*** eaaa'remi al af ta* !••< a i>a>iti4 aa M al aT«ee1 etejea» aat« an 
i ■■■ ii Mi atili^ al art | aaaa tea aa i aja aaai 

Mainaal 'a# aaaa aa4> H*mm%m IW «4? A Ml !•» tna 
hS • 


T"«' •••^■•av awa aa aaa> aanr* 
ia m^fcaajii af. MM i ja#aM a laaaj war 

fcfca aal^a r t Miaa j a i aa a «aan 


The Trail of the Big Grizxly 

ftmm M» Nortli W 

MARK 

AN 


a a 
Ii aa a taai la # 

as ra*a» 
mm*w ai tl W h3i a liar 

MHMM4 "Maai- 
aaaaar alar m laV a vaala »M4 
|a#a i. ^ at%4? a%t ■■»» I vtea 
aW aaaaaa iliaj ii laaafaa l H 
fJMMM Ma»» aaaa Witaa aa aaaa In 

paaafraaaaal 
You will %m a tcore of wild animals, each playing a unn|na pm In 
another MMJhaj ptetyre of tkc Northern wild*, presented by Jaiwet Oliver 
Oafwooal aMfhor of "Back to Cod 'i Country 

'NOMADS OF THE NORTH' 
fe.N~.lfc, James Oliver Curwood 
a aav tma a^MaaTaf tlT 

mmmm 
Maanii> 

E «*».• '%»•# Ml 
I>t DAVID M. NAaTITOatD 
BKNBST IHIPMAN 
HEADIN* HOME." 

Ml laa ItaKr Ha** »M-<»r. 
M T*a Mjr%ar4 la aaajafclttag 

aaaa Sa/aara fl«ta« a »a^ avaal 

Ja>ajMHJ fr«4a Ha atlaaaaaara 

> aajat taa al MJ aa»aia4 

ral aaa p4ra*4 anmai r r .*« A Thrilling Drama with 
the Tang of the Wild 

Another picture demonstrating the high Jim production* the Strand ia 
offering its patrons under its new 
tpve mi laa 
ASSOCIATED FIRST NATIONAL FRANCHISE 

A Faal Mali— ■! Attnctiai Jaal aa Maa rr a a i> 

mm* laa a* U 
ai MW eaaa afaar 
at aaaary 

Hhere'JI be a franchise everywhere • • I 
• • • * • • •to** tor tfca 

I liM 4*| IIM II to m «fta THE LIGHT WOMAN. \Z&J?ZS?Z % 2r JZ.'ZZlZfttZ.l 
it*4 »ft* to tl ro^'Ml m 4toVr.»t 
». aarf tftta ■ latoa » • jr to> 

faftMav tor <■■ » 
irmr»tr tto a*rt»r» ' m ia»in»f t« t»i, a# tfc* «•>»» Tv 

• torvl af totfc» Mn *•»-• Ito) -•*••»«• **w*t to/ R 
aaj*. tor* a« * ,. __— ^^-^^^■^__^^_^_ i* a ttoaf t« W aft-ftrt ♦ ** fr~at to th# rr 
■fM fa tok* all ttoit ttor* to ♦• ' 

m to ft tjra*r*| M*^r iw ».«4 
. ton tftftt to atoMrt all 
19 WrWi n m « rtowa 

ito ftato* «f tto» to* ♦•*♦ tor toto 

ftoNto P *pa»M «« •• tto> -M MM 
*•%» a *•*▼ »»«t .«.*»»« *•* r«e«»f»Tt- 
1* a*«4*Hl |» , to > i«ar» M •«• 

■M » • r^ •» •***••* 1 *•*> a 

*«ajrfc« to »to »• At IW 

!•*'• »- « fertol r^t '•ft-* 1 

. r h».i 1 . I? . . . 

•ff*<iiv tot* •# •» • t iravaltoft to ito urru w» ior.i.1 105 

« <H» Raalla > 
tfeat tto 
Cfcrr a«iM,. I 
aft* «toa.«toft » 

ff M a~aj lft«i I - • ~l4t<;. M*ft* 
to a n«to apftMaM all r«'< 
to? rtory tototoc 

II M aria aaji *• ft aart to ■ • ft »naa». tl •all ntft ft 
ft* ft toaiftfai •••t tftvaatt- ■ hi it • • in 
Mt« ftoi .•» ■ilia *t #»' 1! a H ai* fltoi to> toft totototol Htfttvvf, 

ftft «aaaa«ajtotoft WR» ft ■*«* pr*. ltol*r» 


m ft ftftoa Mtoto ttf tto> 
Itotto ftiiri tor mm •to> a%< it a»rt cf •r-rtai «i 4<« 
raO trltli ftft ftwtorftV^ 
li— n iftto totr ift-wr* ^ tft* rtrl ftaa *# * s >r1 »fc«aft ift~ lHaa n 
**r «•»».,. *t r».»ir IU I 
* r.. .i»» bam* it to**— to ( •». HELP YOURSELF. 


H •»» - trpa arVft to •• fft* tMto h*r «irl pal 
* 9 • tto- r* aa ■JJjJf * toft t ltorml 

ftr tto wtoH laipiii a» • •.<», aft tto> m toft 
a r%l fftoaja rajM iiiirtiii — *«•• | toato a* m*a < Mr 0trftw> tors a* C W& the, great METBO 
Productions are Like no 
oilier pictures in the world PICTURES speak a universal Ian- 
*• Kiage. In every country there is .1 
demon J for METRO Pictures. Popular 
delimit in these marvelous creations, 
both here and abroad, is growing by 
leaps and bounds. Why? 

The Story's the Thing! 

Thar is the hig idea under l y i ng the work of the 
most complete enteruuunetu organization ever 
brought together. 

Stories are not built around Scan — but Stars 
(is in the days when the American drama de- 
veloped its most delightful art) arc secured to 
suit the stories. 

Thc»e men and women of genius and charm 
are directed by the wisest minds In the Art of 
the photo-drama. Back of this is every device 
that the Science of Motion Photography has 
perfected. There is, besides. Soul in the work 
—the Master Dominance of the iJeal— that 
nothing more artistic, more beautiful, more en- 
chanting, more thorough shall ever be pro- 
duced than is achieved by METRO. 

See a METRO Picture and learn that what was 
Commerce, has by this organization been lifted 
to the eminence 4>f Art. ac csHT 

ETRCy 

HC1 •TW Motfey at Aa 
Elainnrc/* Jack Lcmv 
don't tmt ssa 
with sn All-Sue 

M BUekasaU 9 19 

Vk4s llsns. 

, Hoior mmd 

with sn A^ 

Star 

The Not of RgJsip- 
tkm," starring Ben 
Lytrll. A pkmrtantai 
of I. A. K Wyhc't fa- 
mt»iis novel, -The 
Temple o4 Utown. N 

TW Hope, 19 wtth M 
All- Sue Csst, 
Jack MuIJiaM, Rat 
Stonchousc, Frank 
Llliott and Marguerite 
u€ Is Motte. 

," from the ft. 
pto<rf tto ME PICTURES 

CORPORATION a tnrrtng picture, I 
tuHng litiuae Peters. 

The I our 
frtfnthe 
Vincents BLulo Ibsnes. 
tMara } — fei«« lias M-r* >ass It K •a?rr<«4 Nr 

af rasssaasUr a< 

aa> Mfttr «•* Ma* ** M • 
M Ml afcaMSatlr M iWt ra**l *Mat Mr «'• 

• M • 

a*«, *aaa 9~* 
a*s4 **»-*. ■•«■ 

M» «.r<« an arMM ft trat-l.tas; 
■MM a* -r w to WPjm* la* a****rssra. 

M**|r »•.*• *,tfc |>aSS I* Mas »a*SS*J 

*••«''< N «K» rS>raMs> 

m* •*•»* «a**l a aaa it rfsVr a* 
ajMf Ma • M*a M fc» pas A SPLENDID Hi 

AtWa fssraa aaa as*srta4 a Mm 
M.«..«iM atarjr Mr tMas fcaAMfs 
ar*a+ arara M ft * •*•***. 
^as^aa ^^■^■■p as-w v ■■" n ^» F aa»»»aaa«Ma«»a^»w^-r ft*»,a^a^as I 

i g| Masa«aal MaASA^^^MSMMt ftMMM ^^ ^ ^^^ ^^^P^^ ^PP^BP*© I M 


Hast «f I 


la i n aaa j at it My>a ta» Aaaar. 

'»•• f l »»< lMr W tfl l *a* «l 

•p — a> H. last aWsr mmOt, 
■ft •«* 4a*raa*s, im* rssrtt Mart af lis* »r» a 
• asil TIms aaap iMv* Wars ftsss ta ti»» 

> I tar* M »> »-*i Karl as • Matter tM tMa • ««K»r JiMji aliaa f» 
I fiat «C %*•**. H rsSMS 

• ft) t.H n earl y II* mm! aasa 

• fc»r* If f 

■ -tart 
am* • iWt «ff 

•» {Ms* t 

af lit MrtaaM Ml r i l—MM WMfc trMTa Ml >««* 

MMI af 

» I | 

MMP 
Ma* r4fart MM tfcr I t MM.f MM 
r ■ ■Hilt «M WM I 'Mr h»i t • \r - •* •■M. Mt(l'M8 IMaMS •MM Maa iMMt Mas aaMrart at tla? , aari'aai as? tMa MMM 

H«*M I ■ *MSJ > P H I MM» MMi TW |»* ^M (n Mf l« Ml' tMaPlHt •»• 
W^f-JtlMM iMMl ft I iMMfj j FMf llMia j a* H M> taUr MM» IMMf a* r%-S»ir« 

mvs MMH Has m*«* mimmV4 Karl «** i»# aassssr*. II piilini ara< •• 
a*4 raattasj aft a faar »M»*«r«M0 r««v MMi»MM| •trMMcMl Nr ^acMaajrv a 
I •« !• M 

Mi Kart ffraaa !*•'> 
•• a taatM mi K^a 
Mi t*» ■HJ Mi H at 
MV»a MMJ «*» laratiMi 

■ ■■ipmI pa '•»*• l*t«Nr . ' .r 

kilV^4 mi a MM** a«4 •»»• Mi a 

At i* » MaavaaV Mi ita Hn 
a aa4 rajr tMiaa ♦ WILLIAM VANDERLYN 

.//?r Dl RFC TOR m tMa i*M# tMat MW a> Ml fajra la Mir iltMrnaJI aaa««4 i, art aa 

IU a^aar Mat r*a*arl»4 « imp aaj' M a>aa a 
► r»Ma*a aa if «f 

a» I 
Mm tata 

»•» Ma» M 
■a pt*^^aa 
a •.. i •»i 

Ml 
l» 


aa aaa iiMaiH*r 
H«%*^ ^m aai i f MIL CONDITIONS 

IS KEEPING MMI SHOWS OFF ROhO LOVE MADNESS •*■••*". aajM< as r»«M. 4 
Maa ran -m «t#> i^raa mm 
laraaaaa tw Maj aa- IMa «Ml A II 
rari^ 

'• • 

araai MiMMMi>ri> 

ratf a* • i»»* hi r-»aaaa af a I 
Mf«aVai*MMA i lam Mr In- «aarajt la 
r» •a M) la* alavy Mr 
aari^i w.»* I a»r# •f»i aa tae M »MMaaj»aC 

Ma mm* MaMM aa S 
IMM at 


• r 
I* at t- i »«t 


mmMb THE SECRET GIFT. 

MmJ a «l «aa> laa In laaaMi aarM 

la attrar>r*Maj •• Mi f iaal la* 

a .1 fraa Mr* Mwar. MMa as a 

• a- aaa V iaal la tnari. aast a 

l»«aa taa> arias Mr as mmmmms •• Masl 

te•c•aaW^P^•vaat^«; ^TJ2mmi •* ••• bs,,l# w » il# Ml - ^ 
aratMMaV %ZZaMj? rtasslaZl '***^ •* »• l»««raaa) Mi Has aMasaj 
% ea-fa—Mr a * a>.»h i«a> immi ■ I ** ,lt# ■• rl • 
"Tan aaar> aaaai m u IMa ••** — 

AH im* raMliMPi as 

M MrrfT»» 


If It MjM) *al aa^^r* ^■^^^^••i — ■ "" 

■^ ^^ i ^t_ ^"^^*i i »iri i ai iaa 

^# r»«_ ^T ^^^^ ^**b aa tar aHar MS tar T . T?j5f •^ ,l «» *f iMr , a»t 

■» a iwrMla >r%ra aftar Mart 

t> %> * r <#v *■•* P ilia* laa tar as 
•a rissrMai aasi Masai aaaal tau * asasj Miaiij far a frar MaH 

Mat aa> stifr <Mas (las aaa I aUI! 


A' It a* a# 

ararisarajt aMtMaasjM Ma 
aVsr+asMSMM la 

Mia* i ia 
A al fir* iias farassi MM Ml art 

raaiaasstlf 
MMJ aa» rssara* trr *Im> aaasssssta llM> 
g ai n aa* a C*mm* It •« • last a 

lias m tMrtlr ||. ms> IMa ata#a Tssa 

•Artarr Mara jja a*-«*ra aa tlv 

IMMI a ii Jaa~ a* a Ma» Mi fata* 

MM I 

latap. M aVrtapia 

,r4 Ms ii»4>a Wal 
•Mat asM>at« a Pi asuar as 
la* !•»•• aa m mm* al tar 

2% asaaartaa mi 'a'asaasssWra** ••• i 

Maa* i i ass aJMPI a a iWr Nta)4 al 
r* I Maa 
a* taat iUJJalf DMasJf m iv *m*m\ mmr* mm wm^. • • i lomM Tucm ft majimjci loutiaim j 

M IHd MACK tiaNWin MAftfaUtt ilaUAil MM" 
atasst a • . • 4a*raasata Ma 
My at a rtaar a* t • t .aat taas I 
rassMtf 

MMM 

aasfl assa aaa\ • m>s 
arts aasi ast Associated Producers Inc irajt aa4 am >rr i t laas i i aaassMV-l mm4 
i aaa mMI «ai«a ratasta«<«aM i« a" I INSIDE STUFF w i m ty trjse it* •i ft li *• tf W »• It HOTEL HOLLY 
— t, tw •• w%* n tl *•«> NEWS OF FILM WORLD Mi to tw t Hattt t-n-y to , lit*.' I 


tor' vii W ••tototrA to iW tr->A» Wf* 

• «i tk* IM«)« Mr l^\*r «M 

] billt-jtol to-fi'ltuA *Nh tW to- 

1^.- ■■■■■!■■ ••** •* •*• Nrt»» A tv H+W to Writ* •••• •*•* >. t« f jf <>! >■■ Wl 

W W Mi-MM » t . r »*••_* mm! n t* vafcy Mr—a- tw «♦«•* T»««'r* |» 
AftWar «W. m»4 vtN «w» rt tor 

AafttjT WtW* AlltoHlMM 

Wf* H Hrtoton* ww 

t*«to C* •£••«*•«* »w» to> to*l • a»*tttft* in* toll tor » ■ » r*» 
j tom •»••> rw*»A tto** ««>•'• • **• 
ft MMtMt *4 .«rr*»t •»•• 0V1E OTT TBBATU. ~f A.U», A*toto». «to *-* ft 

!>-»••.• a PpfcatX Itowr* • A.w*> « to, m A n >A» A **,««•< 

to •• tw Mrw-kA-M* TWWta ti l l ) it—M atrataM W«a Mfem »tr**t 
aft*' ^_ H » W a*A «» fto> a..*- i tuif lfcr ».-». m ^,. mm%~m H»- 

Utoth aaA rtoary W-Kltorl toto iW , ^"Vt lu t^ft nJF ^ nu ^ Htot!T 
■toAtaa nalr fvto. 

_____ m itojto »*4 *«Wr aaatft r**r* «t»aa 

i l**ift-r Ka- • _»M.*I lllll-l • 
to«-_W far* I. *JH* Mto - N-41 tolMH I 

Mw «Mf 

4 ito K^*toto to # ••- at* 
irwt am* <tonat*araa* lira*. ■7 ♦»«• .•*•»«* tar It **»• a f*m 

> ArltoT araf a* tat* fWlar- •*•• •*• '•••» • ■—* ■•• a •*»■ 
MM to 4»r*«t.«| by J.-»- . Ya»WJ tot •• tt»*r«»MHi Tito Asm taaft 
tW A i ''•"__»*•_ l*» ■ -to M to — I U toM i -U W*t a* tlto tol— tl 

HiWJ TW I* Tit* \M»r. % *4 J7-Ir/ fc ** ,,rfc ^ ,mii, """* % * to IW ■Mto* T 

to tto ****** M 

ttor l>> K_hk«i !-'• t Tto- I « K»toi 
»4«»r4 -NtowAi-i l to • tM r»« 
latto >■ ■ aito-n to | 

Mr I-m»i riM» •*•*• •-- » . f ito 

MtotoMi i rf mm 4 •■• Tnit- 

to»n fc m » I fr«-to K , HM_to*av« ••|.*-*» •»!• a to_to«^* Aw 
-m ite* arr • n .._,,., 

_4srV _4nyi /.#;# Tkfyl leil i ham -» -Hi. r« £m A/// 


fpammount 

tMack Sennet t GcmoUies 
Arii« l^.« arr 4*W Mto r* 

H tl w Air-. '.A by | itoWtofa 

l*bni*r-» * 

l_«-»i..| Mm Tto 

•an# M-totiil ■> 

•b4>c __*• mi toirtil 

_________________ 


irrt rar 

• nil • I 
1 •• 

■MBni% ••» •»•• • 

REND QUITTING FAMOUS SOON 
TO PRODUCE FOR FIRST NATL 


T~ :ur*r Irked by Wall Strwl 
O. Frwi 

LmI «f OM 


-ro sAUw/ut Ts 

TO CONTSUE GOLIfYN M IW' r»« I - I* '!»■» • «• H Uf» « To da y DMpiHt Law- o «*«r» »** 


!• >«» »H at tW II vftk t 4aJ SaAara Mr 

af M If !• W*>«* 


■ORE PiTNC KMM.S to Hnk JCMCT rHOJfCT. 

• »*|. m 
i ?i m m an t ra Caw J< ftwfh •«r tW Ml I* 241 BRITISH EXHIBITORS 
JOIN COOPERATIVE CIRCUIT C A. CUm. Ft • Ob fm OtJECT TO MUCK FMML' WAm r« eaAAalt r i • i. 
Ta-aai llM» partar* r !•• A*r« an* 


!• tW >%♦ mm* Hi * BOOKS COMEDY CO OF 22 
feat A* r w ft «* • •• A«Mf •H^.r« to |v«rl 

toy c«a« 


■aVvaA* WfA W I W *•*» » a* 
r«a* »wa la iipiiii i *» 

» ALL* U STSCK FlAtft n. EDUCATIONAL EXPANDHM. 

gf ii »«*tfe fW»? fM Tit a>%«*»tli a%< 
•t a rrwiaf af fc*t*a* Ha »M»i*'>«* MMlt'H 

m ant wu mi iw Ana 

ft** Ih.rH I 

HAS at» al to«~~l IW f| • «» w ta« 
aaaifc w*w« m 
»im ila an* ****•«« aa tM •W . 

■r avaMaai ITALIAN DEAL Off 

ar W* 
pp«Awna*» af ta# M ia»> 
hnnlil a» w an t i 
yvar a* ta» tr>«i An 
af Twam. fa\ai . W4t %*• Y< 
4a? a« ttoat w»* an 
air Jn»a> Ja.~w 
la aaiii ai iw Mai ♦ •to 
< • Ca ? ataj. I II K ■ Mj IW %t CHI 

**** a*» t 

in t ft* 
tl lar la »w i 

a« la ibat %•% *A tW»ir» af IW %«r. ri 

• t.» * Ar« . ar far nli ■■■ on f THE WORLD BEFORE YOUR EYES" .a tW SAM FRAIL LYCEUM M OCT. 
v**.^^ Ca****** 

N V. Kn» I. £%&.! a wi* I :: ■ai 
a Aaw 
•ftn> iawa> af lAa Ci 
taiaaya la Mn* T«m Hal n a CANAOIANS OrtCAHlZE 

M iOifcj r Attout AAtct tTArr 
■ >>»»■ l aft ••ar** a • 
la lAw \*w ¥«m asam 

Uaaf 

»it a iw aYaral » »» i -«4bf. aW i 
Aa HiHaai aaal Fiaa 
rw Haltoii 

• •• W MM «a*a> tuai K 

!»*• A>aari a»«a»a*r •••♦ tW I a* •••• ?r A #>m 


!••• •f *« «• an» r>--a ava4 f* 

t i«W| M»y Wi tH«« •*v 

af «*%* i4m^ ■« i 

♦ •to vwrmi at CArrroL Wat ffanM^ai ««4 1^ • t a* 

a arr •!■• fcM«>Cr«l«4 «• 'S^ . Mto' 

a*"p Aa «aaa*a4*Mi a>f*a 


4l a? 
AWraaM «f i w I »*«*4 
I a .•^♦rarl a>r tW ♦w t x^« f «■»%. aa tl ito»4ti«- 

Maaa • •raw i iMiaiaa *••• 

ar* «f iaa I i« f» w paaA % iraav »• w am* ti-^r , 
a*av «af% mi ik .«a«f |f*»« •# a ia« a*«« r «.r «a« a^ • PHILIP 

Ajl Aft t'l fMH 


COHEN 
afA ••Will A*4MT aiAATiajiouc orrtAio 

iw — r»«» •«m« a> ta* i 
k4«rtMM*j*» v«aa a*** ««4 m> 
k«ii>H «a.« »*<«a ana iw a* 

• tM* ant ta* a** « 
• ApAtHMj »A» af IW aal 
I ai A. 


MAC 

< aaif tw** r«drt aav 

-r Mi •••**« IW i 
M Hk.lr H I | Iw Af«-r •»«• m W i arrv i i«n Wja 
pari af Aa 

•• aA»«»' • « • 

tW f •# |^i«4 «i 4 A atAiaH 4i f. 

i ■ 

IW » 

a? 4 
tl«p • rac— ■ * t • »- * PATHE NEWS 

It it H supreme today as during the 
years it wai alone in the field 

It ia still alone in the daring and dash 
of its cameramen. 

It is still alone in the speed with 
which it reaches the theatre. 

It is still alone in its first and em- 
elusive pictures of great events. 

It is still alone in its infinite variety 
of subjects. 

It is still alone in the favor of the 
great motion picture public. 

It is still the unequalled, the in 
imitable. the original Pathe News. 

INK K \ UKKK PATHK EXCHANGE 25 WhI 45t:> St New York Cky 
MOTION PltTUM D»l»A«TMt.NT— MOB tit TO 4ft 

MOVING PICTURES nrunsiis 
dOA twist rums 
Tc* FfWMll Trail •« THIRD DISTRIBUTING COMBINE 
MAY BE PATHE, FOX. GOLDWYN 
TO BUY rCGATIttS Ste Way to Cut town 
*• fcr •*» » Im<«4- •( rf.«i*t* 

M imi t» tfc. i m» M* •.«*». J»« 

■D LOTL " tOOI •» Af 

**»*» *•* U • r»» M«»»^ -*•• ♦ •»♦ t u t mi i 

• ■ •» M r |fc ||4««4| M JOM 

!*»« a • • :•.«•» i.r*i \4(immi tm • 


Ilk* !•%•*« 1-4* |r i*. * ft| Tltl 
IB MilH Mi MB 

**•, Antar Km* toctafi • «m— r * ■ 

•wt •»«*•!» mi tfcr Imw «f tin iii>1 O r — #» Di Wafcir H» '-4 

•%' ft* »>.M N A 
IIMMIM »*4 tor A»mM *'•>» ft* I i—i » I HU • it* 

> bt»^ mImIm— tM«t|lkHry •«* *• ••« ► • ♦«• *••«•*( lfe~ 
*rM (!«• «**r | HHO«M 1 ••« •••■*• i * »ft> *mm HMfe 

•»* 1M l«i| «4ftl J***** I r%«« *w «i«l ^H tllltf rwB^t "EARTHBOUND" BASIL KING'S 


• • 
r.% 
werful story 

ofthe 

unseen world 
by the 
ton 

•MM* «*• tttm itmtlmtm- W IS w^SSB WSfli 

OB? the . Boail Km«'« "Bwthboumf' te • It tea etudy He to • of the veil WMO •r 

X baa taken tn 


NOW APPKARINC. AT INK < \IM I < >L THfcATRK 


PRODUCED BY GOLDWYN PICTURES CORPORATION Scanned from microfilm from the collections of 
The Library of Congress 
National Audio Visual Conservation Center 
www.loc.gov/avconservation Coordinated by the 
Media History Digital Library 
www.mediahistoryproject.org Sponsored by .v.: Department of 

>*'-s" ** - _.- 


Communication Arts ••*• : University of Wisconsin-Madison 

http://commarts.wisc.edu/ A search of the records of the United States Copyright Office has 
determined that this work is in the public domain.