Skip to main content

Full text of "Variety (November 1920)"

See other formats


& IX NailL Ncw TOOL onr. rantAi. mo ^ttm «Pi • GER'S NEW SHOW MAP r. 1 A. ciiAMZs ns Rv-uwa 

AMrrnNG KHRING 
T«»Y< 


H li tto r M A Mv ar 91 I 
smsr. 

miitiRnns 41 NEEK-STUDS: 
i "TIIKS" 
R. K. PASSBKER KEIW 
■AT MCREAS BM6ACE RA1ES 


L ^ BflA w^telv tsv cnsll woii 1 ^^^^^^^^^ ^^^^^^^1 ^^^^___^^^r r TfUUnFOMIlM H • t«r«i «M feV A k ritl W •• •U !• ilw III 

ty !• II 


mt IW A4 
llMMI M II nil Ito BrM»«l 

ihAl a 

A i M l— l y II A M A tor«MitlK r» 
•»««t«l «C ilM Miv 
vMlUrrv HMr 
llN" ••««« ■lOWM I llM» t 

•m ilw 
t 

^wtty Mi« M ri 

• l«Mt kr H • • rrMl MmMliSTflB Part A. R iw r 

««>^ llN^ 
IfcMI W f|l» ■< #■!■ I^Wl W4«r«« 

•1^ A R A 

A t^MM 

> M •« « %«il» ci iir A r. A 

•«» t« i« 1.% w«t»»Mi*«>n A ^ A 
«*il t||. . , « !»•• •1MB ••-«-* IIm flVWto •« Mtti» 

It V«i M p m i • MIA «—|Bi r !• 

•r ill* •»•« -tMY MM car 

94m 


kl llM a n !• 1^ l«9 Ml •IM M4 •• tl AIM « N< in HmI aMrlMii 04 • f « • VtMNi •#»«« jlMi 

piar* I* riMM» • C*Im* > ' • fpa Vw**«iS Im%' lit l*««|| tm H'W T«f%. Ilia i«« «M IIP in* 
i« « ap litova 

••• TIM p»a«lM 
Iter f.| I— rvMa 
MHXNCSS RCACNIM ■. Y. -,•■•■■ .-. -J *. r • 
M T «»< •A* rtvar. I f ^ aAMi 

a^>«4 b« IW •yr^r^aa. N. T, 

Am mmtrnWUmm ^« U.«i«4 

t ^ prrfar«M4 Wva Ual «••* Mi 

li i9i^ •• *M«»f«« «%'•! M»4 ibaA« 0iMI- > 1 • •! ^M««»«^ 

*9«»« •• Ilia At r 


f VAnmrs uniooii omcm CABLES M NAMWAT fr.. 0r, w. L ENOJSH ilCTORS BEGIN TO 

aotah for tLOSED smr far Mmwitmi Ti MRAKI AA Iktk Hall 
■ ItlNr WofliiM WMi It. II ii MtMl flf T« k« t* IB t^ if^ m^% m 


•I T< M^PV^« •f «l* r»*t iv tiM ly •« »i. 


IM •I tM •t 14 •f • VADDEVIU KRUN VOGUE 
HUGE SCAU OPENS NOV. 2 V. A. F. STMM mnuL a. II li \r af mmi^w to 


rHIk •cvtvc «• ri I in *. •« M»^ Is l|4 tiM 


•I tlw l«i • •••it**««** 


M Ma i«li IB apti* "^AtAT tOVta- MiMUt tTAA 

▼iMlMM Mm feMaka to aai wi. **^^" ■ iiotii»«« aw ot^ ^i» 

— r^ [^ vT_ J.J A \^ ^.TTLJT nrwii Ai*ti»r«. •%«^r>iteMi8 ami i^ 

^■»F iwlto Ja^»« to ptot«« IHV _:!^' ^^ ■•■^ • _ ^ ^ 

_ t^f^t&W • •Wf|r V«M« wmUUM 99m w9 •LtAtltoC TtllftV re MTIAt 

Km t. •r 9U^k anuH ommAs 

T/UK UMM CMCI 

•MT at Lirti. Wylto A Tai« tmmmt h 
mmh M i 1 1 1 Il k M«vf«9 A •Mrta !• ti M fi 
It ev-wi^ wink in* 
tl !• 


Im ^11 fl«««V«tlk«t»i 
r^to^-w 9i Ikto t to«M »rvvt*p4 
■cH arttof ilMli tfniy aitaa^ mm 
i\m Uf mhtth h» to «^lto4 
^n w M»4 mr^ h9m Mma •II--4. atttf J. L. Ihr !■ Ilw arvMiivatiMi J. r L*«4i-« K«v I >*• a«4 r»ai. Vm WMiBto.'* MatfciiM l^»«« ll*«K|r it k IMC mmni •4 tli» IMi« •< 


iito rOI Mrto4t ri»«i BiliiMl Ai»-rt^a tli«^ir«ral 

«l^i««« M M«r««f*^M Jf. •■« 
■l»U« I tiH^ W Ma« 

to« «W l<IMt I f f . MM toto Mmv, t- 
r»l«br«^ to •• $9wSmi 
-WM Tm ktoa !!•* ^ Ot4 M*# At tiM m^ far ia«ar>><to faria 

|^»4.« IM t 
rXUDCVILLE PROP OF LOEff EXPLAINED AS 
DOE TO ERROR OVER USTDIG A44U, Cmfkml ^m^xi 
m »Mii %9W' II !• lll^l «wy #r I « >»««|S>ja" IPANTAfiES UABU TO HG FINE 

niROUGH VERDia OF V. N. P. A. to ft^iofr •• fWjr ar fif. Z TIHR TO NOir COURT TmU ilrJTL mti St Mtr ar«i%4i «f »r ti ••4 IkMI IMli !• If ^ to • •fl«r iMvl •• a tritfe lNtl» » •! >4 mm Clrt tr. !«• •t ««• •• II tiMt tl M m vMfe It II m tliir« •• a<«i»i« ii 
WW* mt Itit N !• ■•%vi • IM l< 
••r II 
Tli* •I tlM iMi tiM iM«« m •.*«.••• IB It ill llM^lrv «llll >#«• IB T tf B taHl *• V. H. r. A. M I* !•««■ TMMMT PMEPMlllfi TUML 

IB tB to V< t BT V M. r. A. lv« m «i _ _^ *•*•• ••• tor VB^STB V«B #«M% BBB v«BB •ftvAH wor m rAMiLv act. Ih Bl ,t«|i r«^^« •TOCK CBCMAt - rSTt: . -2 '» » '5> "^ 

W f itfc— ii% m iti» % Al IA» «f Mi* li«r« rS^' .B s* « « . 

«*rf^«M >«• M% ■% V% • % 

^.0^9 Iw »B« » (€%••% iBb 

tk ttt» 

4m»«-i iwii yl m Iter BivHi. 
ktms li«v«i |«B«« •%•« Br tli* l4iM» «s^« tl» fiBB Bms *«t 
•• lii«l Bf BB BVt'tl* Mi 

*• •■«» wf •♦••^ • «• B' 

^* •^ < • trti pvMlB »«W • 

■•"• 'B^^ir* « ,^ tin* «B^ • •«nti mI »*•■ ♦ 

■^••••••^ ••♦• *h* p-99* •# t|». 

^ '*• f t^ HWBi Ir ••>•« II B» 

«. m^. *"— -^ % t^ ^ 
THt CUHS • » 
Al II ffeffy «•««• •• tl n 

f»ttil IB* «i 
M !• aaiA i« l« bb^< ooourt w ftcvuc 

IB 4K« M Ii tB« IB^ l^if 

•«• BBW B r4 M IB 


I|i»Ab I 
k? I 
Nwry C^B«f«M «BB BBBt Wm^k m Wm I Hm rBiB Ifeti WMll. «M t«k» « .rB 1MB A f NORTON I r< I Baa mm m^B *<«*»Mai4i bb4 bM fB- ' 

i BIBJB *.»«« Im^- '--^tlBVlBB IB »*• < TH* M f 1«B H BB •'•«l««««* a^v M 

l4w« IB B»^' «4I Bl«B t*B«l^u* Mir«»t| «mB Ito B»*mB.««B*b MBH*4 

il laB ■»< i •• IB ft«i WBB^ *• 4»vl««4 M« tt^K l'<MrB "!• »rt>i*»i 4 '•• >..•%«■ f- - B ll'vr A AKt4>Jt ii»>M«ft-«t mm» I 

I ni ■OTBL MMTAOa «M» l.wvttir aBrt^B €'«B*U^<»-4I «•«•<•»« *^ V'tB 

f.. • ?1 IB ^' - «• 

W >tB lti«< . -4 ft l» H-'^tsrm . Bl " *» fc !• » 

♦ •CB i*- B "4 It^ I •* •••. I 


VAUDEVILLE IN LONDON 

•y IVAN r oon 

IN PARIS 

VAUDfEVlLtE «CIS FROM PRODOCnONS RACE 
TO BK THE AT O RA1E 
Ahm miuio 

10 PUT AT It m 

•alaban 4 K«ti to Cai Ham SAT BK UK AGENIS RAD 
SnUI TIMERS' LET OF ACTS t M* R«ibO««r. ^Z^S^'^Z.J^* fcr^r imr^ iBfto llir ' tow %tm MM aoinnr cuua. Ilc« Ml IK*^ K»«ili 
|Mv liMi M p»r latana • I HOYAL MtlimL MMAGCIt TvffM Aw«f M P^imIih W HiflMr CUM*S CAMW PMTfONCO. 
• c II liw I. •r N«y< villi « tli» aitair* •! fto» •Mt m llMl TtLEOO MVtU-PKTUIICt •»» 4t •la" tiMt ll tl •a tW VI miMK II tlw II 
Willi It IBMI 4fTtl 
|l«r«M« A KrsM I, ULUMMW&rmtiet. 

Ilw Mm vr III €»««r Wr» IteH M< ll«^ IMI 

T1i» rmmm %m M i«rF* 


r¥f MlM ^ «c ^- •*' 'I' »** ''^ fM FAT 

•• »>>— < A« r.<Ni 

«i«i»»«w4 Iwr |wt 
•I Iter Mi%9r««4* UM ••»« 
•••«• Iwr !• «• l« l.iiii« Ik *it««i iM-r »• • 
•tvram on roi ntAEt 

■bM Kir lbi»«4i» K*^ II I— k»H« 
•>»V fr*-«|| ^MfMllMM fW III* 

ii''fc».:iiii fktm mi^ 
i»i« ^ •• Uli M I4ife All 


• •< llrll^ 


N« •'II ar «««» 4 •>•• rt l» ncnrtn ovlt at tii KOSEKESSNER #CII»ATlLt CCCtftttmC CMAMACTtll CO«tO«t*lftlt 

VI liA iriii^a 4 «• • • • «* 4 •! -^« I t !• I 

Mt«« ICii»in r Imi« f«>iMr»«4 %>• ^ ' A««» 

nm-^f^ ^^l^p.^ «» 4 " . t»0i**« f« I • i<M«» I ■* v;fte 

!• -'••I nrTN AW 
iMm. i>. ii-»» mv.li •?•* At klJTII l» V\ %.-||iN« 

•» HflrviaM4 Tl»»««t«. « lit MM A»| « vv^^ > « i»Kiwj »ri 
Ami »'.• •« ta awl • fka»t«r9 par- 
t -.ll. !.» I . . . ItolMi^r iW« 

viMcEia Lorcz AlftlOA o# MAAtioivy 

t««#a la ••«••• «!• ••% • ■ 

fW»Mli».N WAH ^AT AOOlVty 

* ttei* m**% «%«• I «•##••«•% % t TWt HAftlom, MI WVUL 

TAa I* • Hmwmmm §m4ftm 4**4 

Aar a^lM ••«# tNM a« «|»» H ••••.« 

TiM*.* *v» fiMB m Cl«a mmt * 
M«9«Au «•. la MM ApvI am «««A 
!•«• MMi liU rw TW iMaar f ««at » g< 
T»A Mi4 !!••» •'« •• r* 

• v*Hi Imt in- 11 atl |» 
It Ml f«-| • t • VarA, yjs. u C«« aa.r«» 0'*#a I ••*• — a»y 

ll' !•••• •••I«i9 MP 

. Ii««*^ iw ■» piawali mt •' lt<«air 
( . • ttm •'««r ••'^-*«« ^«a» i*^ «« 
4 « ii A I *••!»««• •«• tA« 
• 90** — fA» Ai A AmAP « ' . • ' • 1 1 (>• .» aa I A •T' VAUDEVILLE INSIDE STUFF 

on VAUDCVttXft OBmiAMES ▼ai vttfe lUr til NMI«0 HI •»« Ov«. ft Si kis 


A* M *■ li M XACsr kr tte Mti» «f Nt* w«*^ n »wl H 19 tii»f >ii I 


rw* tiMiA iw n •■Mvti^'As w A «< I AUSTIN C KYLE r^i, uS !• t4 H« •r ti •V«^ ►r- A itnt 


•t tk» 9f ▼ A rii* Iw «*i m, ti IN» Vaftrty m tWf ••A ItCLVIiXt r«»< •m4 V* 


••Mt lltl tIM »» •?• iiMi rv«4 r^tm»9 MMt If llto BaAf* 
IflCNC LA TOmt 

La Taw Al»4 Cte^ ffl M 

» A'lB«t|r J. of ^v «iHB «r «■ v^ mmmmamaww Ul «1 CMAfli.CS I 


fr«i n. «f ri JUAM 


M • K«v T< t. M# It N« Um •i » «««k lis t^ rk •* *4t terfe I»l*l9 Ul 
11 TW 
ka»r««r 

IM ••» a4%«r. .4 ••• »«!» MaklMS M |l ft 

§«• |l M aVm fl.. «»»|li Ml «l 
»«4 M^l» ailisf aia* i# |A .•»«• ttbiVt 1^ 
M^ Mm wm mm 


fmh iiM Mr A-l I m • tel tat Of 
»l*i Mii I feai to HM •■ tto «# vlife It W«M«I 4 W< II «i Wi 


i ■ ■ ■ '.. ' iuurm «ir« uita A»y «» • • 
tiM •'t !• ^« ll«ai •!«• • __ ^ __ _ ^ ^ ^©v^w V ^^^Ca ^^»^W W^B« V^B^ KYou 
Doat AdvwtiM >iv I 


VARIETY "\- Dtm\ Adwmiim T«« 
mmm VAftimrs CHICAGO omci Chicago 


• • it llMt J4 *rr ||<«»«« IW • ^ flilA ttiat ••• ttmmt f«r to frrt t* 9««^f •%•# !• ■ l«lltf •0 Aflrv tl 1^1*- •b'tH an • trvB* 

BAlItTK OIICAM 

f %aH^«Mr ^ • Ml -^ a MM ; t« Tip^ •f. tiMI t| MliV Mils* •^ lll»> T«« rllr* •fH I 


Itw Kl itei 4m MM]r •MH fiiat m m U tmmw m mntt •••^ 
tiMI »M • •v«>. M ■tl 


•«■ II 
Ml MMtalMMi •€ m'lM MOWAT. »r tl IHr •►••tfc •MoibIm TWjr Im%# • •"•M •*• •♦mMh MM MHMkar 
Iferc i < t " — MmMi mm ••m •« M • e««4 ,••!•••« Mr iii» MMM mmM 
H^ feMM C^lMNr4 mM iMtHiull rmmm "f^mm tit tlN^v •«« «m Mtf^aH pM COMIIiG Wmm : IM M» ••«Mt* mtm^ mi %V0 M^ •• P^ k^ J«M« • N «** :^ - •lM> MM««4 iMi 

iM •««• ^^" lk*« H* *>•• ftv* ll«« Mi«r« 

L PERI30N iSmST^ mMM^^ i^hJ^Ti 

m u, tTATt •mtcT, tiiramMrr iij. ;-»^- •^•^rjl! 

t. ..>>,. Muir • *»»^ •!*» «0«Mii ^41 H^ t^ Terrace -.^r^**: 
Garden 

MMM#»» •••• MAVttVM 

Mmm»«*«i latitM IH 
Mir* Im-^m*. 11 

♦ -•■rr-^i** vtrl »b-. M . ^ . * 

iM»««r> !• «M«. I tl. m wmA%tmm JJJJ* ^SL^^jCl! ^ ^'** •mmi iMill »!». IWr -KM ^^ A IMM fll« M llrtM •«««^r« •. ktr||#4 

^^ {•WV IM • »•«« «Mll • IMI i> 

• ttta •» I^MMi *>mMi 4mn« ^ rt<«» Hm ttw %*«M^ Ml t||» titrv* A 4m> mM N w t MAYtEcLC 
SMUT SKOf 
tMSTtlN mm^LM% ^^ ^^ — ^-w^^» « v^»« j^^ ••4^* «^M t^ *---' » — - ^ I"*'" •♦•• Mt A mmm i " '^ • r«^» fvrtk mm mII»m»4 1 
A!i»Ln>«ti;fi » Ml n V4SN V • rMMi» HIM ••«•««» a «m4 •»• » r 
MM t«* VM* IM Ill*r4 a^M. •Mift#<l RAINBO GARDENS /\H A M yoV# \ ft A 'Sh U9. 


Mllr 

> 
NEW YORK COSTUME CO. 

CCMTlTim i^AMCtt corruat fZOWNt 

lit W. WA aAJM AVL CmCACO CmHIni h 
IVIO'S 1 AHit I) HfU ^ />/VN//P ( Ml( A(J 
Vf 1/ s . X : %RNBY^« I22a** ■ISS SOf Hl£ I UMCR *iMfltrnOiiitMUIIitkiilM- 
AGO aomiit 111 ImTviiS mm • I %mm f A»% * a !.< . i •ILLV JACIC 
tcogo 
TmCOVBUWIM 

kmnrm i.'j NUnCS CU8B TWO 

mriffECAMEn 


tm fkit% Tm 


t Oart u««» •• rmfr ^S j-w^mJ i*^»>**- P^ I!^! •'*•' '»>*^y* •'^ — ; •♦ •« like tailKMW. k«l !■ •v»Tf IB- 

N Is ■V%a»*x4 ikr«« t.t mm- IW f* • t«-- vM? ten. MHl ,1^ -««w«' wmH 
T«fc»- I AflMtMllMiL «•••* «l ••• • %'«ttMf •r* ia.r l«^««^ ti i>i •^••l • •• %Mll«i «lr4 Hi H I* 1 !»■■<■ r *< tW "J 
if «|i» |H»f fl -•4ilM« A *«■ 


CHICAGO NOTES. k»r.iM •! It ru Airs SvMlv^. tav fW I 
fwmn «it^ 1^ W %' M A 

m f»il- • »<■■■ li ••>« rv viw )t»« rw% m«t 

ll» Mrf VMta ■AF 1 1 rMH tW Ui ^$ l« %4M Val ^«MI» !• U>« Al 


tmmmh mt iTIwi 
HaMwM. ll«Hi H «•• Ik* ttvirt «By f«< SrORTS 

MM4 .r«-M 1*1^ f I 
Iii4««l t« tl tW rItaiMi 
IftrwAC l«t ■ Im •« «f •*» n 

•^ mT Ilk* kMH •• 

MB Asm v« IB I 

ABVM «r.4rr T*-« 
tftaa at t%^ <l»r#«B r« II !• Ul% y to ••J^ t» tw m*0 mmtmm ti 
lUi tntm %md ii ■ttr»r«| L r I ~^ j CHICAGO MVOMXS. ^^tZ^yZ ^»|'BI>^OTMl SpMI* 

p Hw h«»4 at It «' Wall EDGDiCOX 

SCeMEKY 


!•!»«• •W artl^a «b fv«fli 
MAirr ^MCiMrr 

Un A OuLLfVAll 

MCHA WT TAII Xm mil J J la ts K««« »MB Us •• »««MlH M«^ V< f tr rua. 
Ite iMIrr |l«.«M M •«• i^ 

lk«B llP«B Jr Al >»■ " ■amis k ftBtf Mr* 3itm W .••rr •• IB HAZEL RCNE 

RATti • GOWNS • COflTDMBS A. I. ir . 

T^y^. flH«U«^ H^rW Jr. •«M 
z 


••II* 3loo« %-mm09 H IB 

■««wt flf Hi» iPJBilta J •• '*»'«» 
W* llMP bIt' 94? »rrf««4 •' •««# f •nd LARGEST AND BbT EQIIPPED 
POMSr, ROOMS IN THE COINIJO »-w>iiiil •# t^' r^iB«« •• • 

IB IIM LAIT BECKER BRQSi 

iCSIfUlY b tfb» UST til TNC WEST Mt OUOMT ?• Ml 

wr» »» AW a# JACK LAirm mm4 eovkt wooi.rotii*t THE 13th CHAR* 'i^ETE^Sot* 

N«st llMr to CalMW IWator. » W. BMid^ m. 

Ci»CAC;o 
IKE BLOOM S Mli)NiTt FKOLIC If.A^ «'••»▼ TmA^O •«»Hi ^i^vB mm W p f »B»iil i» «r 

! %m^ f H99 T«ft WAB «» t rATfB VA * IN « TMf 
BURLESQUE BURUSQDE REVIEWS 
TOWK SCANDALS. |2^ -» r*?— * >» ^"r^Tr • •••••••••• •••^••••••« 

>•«••♦••«••••' 

»••« •••••••••«•••• 


MMUCTIM SLUMP f • I' I !■! Ii » m tHr 
»• Naalry •• tiM > tfc t l 
•V «•* «liiBl«y MflBllV* 
B Mm>««« fuT'"*! I**^ WBt M tlir 
«« Ilk. fllBt at'r^fjiHi fl 
t« r«r% lMM>r»-aA Hrt 
rmm ««^ M MlB Sm*n « ft* at #aAl|«a 
r thr utt«r IB • lkBt4 1 • fwftlB tHr art iHv «ft«t «l %*4I iim tliB •!« •« tlW 1 

f^la li • 

•B IB HMf H*T It lp 

* Willi <liBii A C 

Wb4 MMaC W r« 
kaafe la rrv^it*^ t« tHa f at m*9% mt 9m m ■ ■>• 4ii—i 4 M • k^ SM^ »<t^lH| iM4f i» 


tlM Bt^> i •« YW t' Ml II •• II II • I N 


» M •r flt^Mli It Miay r»« • k^vy 


Tli» AflB^Hran «lMirl «t ikr 
4M <1» tWM t< CW yiJBUdi 

m->>Kmg»«tl ••• ••«« way •« IB M»r fUMJBinVIII 

cosroFUfsmi 

CxIrMM NMlf tm Mm tl> * pt«**4 i^» fw rlran t«»««l r«t ▼ka Aw i»i»a ll.aHr^«B wUbwI 

Ma 9ia«a« in* Oiliiilii nttBApM. 

» ) Sta«a« Mi IMr • tHr^ 4Mf trtel a^i il l*a:fia«- «i news OF MUSK MDi '• •» lU aatai 

rvy RllMa IM4 ilia MiF» H i^ II .-yl i^rli I tilt Mil m4fh • w^fiM Ms 

ltB« T«tr»»r •■t*««aa 1MB »fHi«« I M ^0 wMa IjBBVM^aa Euv^^hvma. a ^a^^Hi ^^ ^^a^B Maa ■• Bva^OT^^a •iBl** aC ^^^ k^^^^P^T^ - , .. - T^^«^^^?^ Bi^ . ^ >. ^ . ^i^_ _ "^^^^^^^^ •▼'^b 

I BBW M^BBI^ Fla4 aMa iSMP>4 IC Mm • I ^^^^^ •^^^•■i •• ImB ysMi, ^^bmbm^ MMMMia a m4b •• .^.v 
MMI «i» VAir aatf ^^ i iMai 0aaa «HM Mm 
«• iMM m mmtfthmm ••» It Mlrat*« •MM IMb MM IkM •It MM«4b VBnr ara4*i«M«r ilMfMn 

ET SJ^ y^ JjM^ iMfclMJ a Ma JMB - 

JtSX 

tiMa M«M9 

W9mm iMai Matat ika l<a*»ty afiBT iMb ^i 
IMb AUflMa »•«• iltei VMM 
|kt% MM ttii lBaMB4 BBcy w^H. mmIi «Iib bm iMr MbbI B^< 

•Ha 1Mb — M l Bf ik«( 
#M« > lliaMMlM la iMla a»% • .h« Ut 

OMfM 4M M*B M» t . «rM*i M b • « •• 

it4«»»B B( U««r> 

^»4lB llM 

^1 apf««B. M •• lAMArc b %IM^I t aatir IMb * n tfvfMB •• ri M tl 1Mb Itoyvl) 

8«i»«b4 M mmm m ^m 
MIM IB Mbbi •» Bsa 

ivbibbJ A'*mn iMrf 

MmMbbI 

AM MrfBB Ml N*« tMa pail t«a II rMH IMBy Ma«B • AlBtMiB. 

Httammm aatf wnM 

Mtl f M rl l— i^B •B«i li MB -ftl il»r«B MM r< • I tl a# Mw I^B)* vCa. My Ma IM WarM. la ra^««y ■ ^ WM«t IM 
«lH Al IM f B« 

M«Mi aaai^tB«»< i« b 

■i WyMMa c'Br«»i«ai ««' >»ya. '•vt BM iMa C 
*•« IMa 1Mb IMa A II A IM»«I WMbm IMb Ml- 
MBB< B*. M 'b4 VtVBB aa ^ffM Batata* 4 ••» \b« %t 
mmt k afiBB a ff*«rt»4sMt b 
Ml 1Mb Mbmm aAvB im ii »rB4 r4 ti 


aal4 ftm >».» al VIHta. •« IIB* atliti4 t« «r«lB4 BB 

atBB atl^*^ tW »f»iP4 K 

Ml A ^aHI* |a|l llW NMM r JaiMi lf«««r mmA l^aMM «*raMla«i f 
it«a artiBtB Hbb 1Mb \ i^ibt 

VVta^ asA antM iff '<•«§ i':ir f tMl MBl%B«B Ul 

M« I » Ib ■ Mil A iMr BB* - 
a»fMB»« Mr 
»!• lUtV* Mr«-U» 
«« IMa MBttry Itafv MM(i CiMlBty « 

k Maaa Mf iMa tl 
rtBT yMbm fair ti»rtr«AB l«B>Bai Jr. immmih. 
B# 1Mb liar.- vaa 
■^^^laatMA IM WtM 

Mkb IUrB% fMBMBBBly Mtv^w 1 
Wbb %a ar .a r.Bt»-» ifa !• Mb«< lar at tto C n r ■Mr-vat flAM Ml IV* « ¥< m AND OUT. 

aa t«* %'ara MttM^a _ 

%aABBAM HMTBtt mmm «bc«M «■* it 

la ABlBMitra Mill Ta^aABV A«a t* My IMb %BBa «liiii» MM«t<^ %BBa «liiiii» MM«t<« ^^ I 
AM Bit ^—B m^ 1*^ l"^ I EDITORIALS KtETY 
T» «• tiwi »••••#••• • • • • • ••• 4 ty m TOIMY'S TATTLES •f THOMAS X CRAY O. !• WMlit<^«tt. c» iM9MiH«4 A •«! cff a p9 


ntH tte 


!• tl wfmw 


i%» ff*r*k*«r«*«'» t<^*« WHO SAID "SEX"? ««k ■»• |i IM If 'wi tt^* tl t lMir« X«-tii ▼•r4 mi«i- tt.^ •^ tf«4» •€ r««Ar4i«9 tiM hit«i« •if ll»# A«>14 •Mtf t' M«« m %t^ m«tM. T»r T«fic •»«•«• - 1- 9m S m \ »jrT m • i> c !»•« • tl »• AN ir? t«*iy I. r<«r Mm«*<^<-« r^lr^ %0>A* A Ia^ taiV «•• H «4 rtcrT i#»«if ■tt. f«av afl^r 9««r 

iMfr ••• tto tWM 

at Iter I-vmHi aiitf J««p 

• MM^ •< •••«»« •VMM • ••!•■• •€ in* fNM*V 
til* ««*t t« tli» •iii iy t*M«« I 

•f «lrty •!»•• Ml Ai 

J«iw i*»n wiM te« t« <«r N«««k»««K. i»a %( II iM»« ' at tiM C%tl. i«« 1ft. 


N W« rMh tt r**m»k tte» »t« tl • IM ««ter«« «l V« ri«ll llMt Ml f%9 ••«Wl» LMtW «I«H mt*U* ■M«r «( 1^ II • •»« 


tt »ll !• ^•••«r« «wl Vfttte •• •••rt mil 


tiM ri •«« ii^*mm ar* yl«yt«« • 

^« r«c |ii^ »*»• ■■•■^ • •^•c II ■ IM9 ir«T« M« I «— • ■ "^ "• ' ■- — ^ to •» f Wl« »■"« r»f w rilt t|M ftH fr«i«l Itl tiM r«« «••• rW »• ai»4 •^♦^•e t« AI 

• •!• ••• I 
irtrvM OH ft. Itl*. •• Am tl 


•r %«i«ii»t«» mm 

lliy^ll tte* livttA •Ac*. 
••I Ortll IB te« tf 4» i-* l« tl ft»^u4 aftiA ilM 1 
%U >■■§■»■ a i *^ tl r* t » ifl H • )««-«l CABARET rlM^ •! tJ tA* !• %•• V'<rA ilit« w* |l«tr.4 t«^ «• t«' M 
rp^r«,r%>/-4 tl 
J««A «'««» r« »m to •«•< V>^'*** M .h«..*«|i llM l»'t tv« i« MP M •« MiA TW ytolMl^ l« t A» »r »Hi ••< Pr*" » ■^jr^ A tT T ton' 
•^ «■ •• A t ir f -*' ^,%lff jtw^^ €24 •^ •^.^rtTl^ 

— , lai^k •• ••• ••* *•* • * "^. 

•»9 Hiy. tlw K-«A ,.^ r t« •••«• • 

"ct .»» » »i»r. aaiW^ Aw 

t.r |»>,\,.4»/* II* 

PM « • ir^ •• r*- 

A» f ia t - ..4 Aa» ' * 

r«« «• H« • « *• t« •* 

IB «*-« « > •! II !«•> j 
^» ^-4*4 >4»l>* JMA ^m, tA« « 1.. ^M a^ 
I VHA I^m»t09 mt 9%9 t-^^m^ 'mg. .f lUi tIfA. M %. Ml t Wil •»« «"• •• ir«^*j»tf 1 


« r • • r • I N •* a# W 4 Mi WONA M*.^ 


»l* ru**^ »t Mif #, # # t\ » l»« H »« • • .•• I 

r 
I « V # w ' - « .^ ■ •T f • w * ii.i« t^-** — .^■-•. *-**-^ •-■ :-^> 'I I 
t LEGITIMATE FIDQiTY CHARGES EQUrnr 
6 VI0UT1NG tUUSE SDT TmWIm A.WL A N IP •• «M A m A «!»• A m. A. If •**^fW« •^ rMl »• f** A. m A ; J < A IttMi IM kM> rlMHTi 


ir ••••••♦ M it *• ttMl Ml totli •i« fv tl» 'wmmmmmr 


c m te li rUfW mir lit It a* «• ^•^•^•1 Ai •• |llB%»4 110 tOmiRT ROOT SHOWS 
GOING OUT: DUIRENILY hm:i PdiKi#li«l far 9md Ti «-i« wrMtMl 14 r«r« tiMi H f» tiM W*%09 mi ^-IM «l«Mry • 
STAS 

lED doss Mi cm 

OrtM (w 4004nO •r«r««i af Ai T«f%ai 


tit. ill •t iU l|M avm AM At II 


llM MB a^VvUl 

r Malti • •" *4 al fu- 
lfil it !• ft t«^ Al 

llM l«««l II u !• tM» 

• IM.7A4 Willi fAm rr«t •# %ptli»r 

•••I «l>«rlk 

fr.'.*l %( 

#«r»«i«v« m ff«»w af A K A 
W^ A iMtar iii^ Unt. K«i •• fHa i«v ?%• II li r*«4 l» Al •ir. f kiMA l» • II ■I* Ite Mll» A U H»iNn>M WIN •». Is ItA^tv ^ ^««l tlBM f« tlMi* 

t llk«l M» -mMtam 4k- f«w I MitwiMr* 
■i4«(«4 II •tor« VfH M< lll«M r%tt. jOLSors uzsn ■ k. c 

Ta^M AM »«• V*lM»t •I ll»» 


A K. A >4* W* 
|r«« «# Ilk* 40'*^ 
raMi fW r M A 
A If It. W» 

f •# at ra%^ II a# nA»ll«f ar iti -A«*Tn||^ ril«MTf Ml 
>«t*<r«rtf A^ AinHari " 

a« (fc* a^pMstaaaal af A»«Nrlia •• «!»»« i««a %lMli ^N-a 
•« fl !• flM. WMA w-r 

•a« ait n i. tlto aliav •<^r«aA fh»i*4»f 
a«0lM •• •'^mm fCAM amA «i«Ii tlftv 

|^a«»Mm laaAa^ llA« v^a^**!!) 
I af IW k«t te.«li Wi •■ I til a»4 TIMM A^> 
•« a«A SW f*Wilar iipar < a I n«||«« ^0^9 to»ii»r 
Ika A r A A i«*r t» •<•» -# I tw * • • Ii • 
«aa a«A«^ r« t a* ty *« IP* aiff-«< •• "r at ti»r f JraaA «••• r 
•4 fft.Ma «»# »a»« *av a.i l»^l • H** av« N«Hr I 

4. «>«l aitli t«M af In r ■ 41 • tafav 
U*9 tt-llMttf lir%«t^ »aiw«H iMVMIf 
iNv a i »> aaA ^nr# ^Umi^ ^ mm fAt 
lK»*li a4 ••rA t^AaC ^•thr %♦»? tritH •« «n4 |« kttaam ta W li 
rtli»« THa «?H«-r*« aav 
l» Maw T«vA 4aiaa **tMEflT L Ur UUL lAa Ir^i .4-1 ROCK REBUILOS HEVUE 

W*H Mav« •••« "Aitkm mm4 Am>% 
l»f B'«»ay llaal Xmm fivi tAa n»A II 
t^«n af tbM «^f •• iM^ar Ik* pi 
*«*^ c^ntaAMBla MHi^MiMk l*i 

laM «i» W-ltai ail>Y»4 tl 
liianii« i*»a*ai. Ims • a'wlMl* aoi* 
wy«^ a«A !• h kl tl atifil lia v^^ 
nmm^A Iti*. W. pay A«a Mm 
MtMpv aHvav^ la !»»• ^«ltla» ^ 
lUSMi al fit* p^ 

til* viiaw fArwMcA t^ li> ulk. S» 
rl>iM>i ili«i |ais«i« *aitHl ta O ■ 
ftai a«»l> lM« • M wAI W aM 
l«irli iMIy II \«a 
• ai^ti mi"" i-«WiiB ■! 
r« viWk ■ y 

TW plara A •m «t« IM^ AV«iv« >•• 
KMI*A«r«A V^**!^ ftrMA Itar vk* 
avat IAmA •*•• 4n<*il>r -taaAa «A* 
•A*« iMa I* •« avratflas f^4M 
I* %«t •• I Ma ^c^i ••aMv. Il»4 

*li«. fM.i . MiA m^A lAa AiB 

>>A<«f |NiU a«« 4t «M»*«aiw 

WALTU «tMia«««. >lt>% i 
1A«r«r |s^»««» prr^a apavM at«4 
aMMMT'/- wMi li»«» !• tli» MM«r»«t 
«€ Aaaia !>»•« a^a am in A la Mu 
****• A- l%vri«, Mf AMiM fli* Matn 
«» i«A#« ST. Al t9 Mali .Vaoia «'<« 
lA.Araf 

Til* »>c«ir ieA i<^<a vn iw • 

A«^-Aay In 1 niiia. afiT mli^A 
Hr lH«iV4a cLoiaii npii TivMniTB. 

l^a-O^ ItarAilA l^wA Wli*« ^0 H* 41 r»ra 
■Ni« apaMkflt M «M»r J Naf«ia» 

»»«»^i 4 AaW* la Ilk' «%»•■■•• 
**»t^^mf i''»^«n l»^ ! . Altf** 

4»\ *U»*% II 

'%«<i.»^ aiiA tiN J 

•t.r*.l fiM«i til* l» IN H rii a r i Nl lAfl 

•••Mir. alMallaiMMriaalV AvtA9**A f 
•••.4 la »l»' llarmaii va NanMa« AM 
'•w * «»<li a wniarf far lA^ Ar» 
• *M««a'. 
|.«ll«« IC»«^A«rr a*i^ fa< i«4A MA 
|l«»«Ma aaA M»a« 1^ ^-SmL LECm UWER HOT PRKES DESPni 
H6 EUCnON NKHT BOOST Haw Ywr^s £«• R»tm4 '. A. IMS MVR 
lAliriiQUBr •I Ortwt F( At • P A rt.irr c:. l«iuu7K svws iat TIW'Ti I»t144. k«»* •IMl 


!«• 


Ml tl m Mttt 


*• tn;:: icmr FWHiinn •^ IjMlbilii i^i* mi %t» >«««i It «• • h»^ 

i» !»•»•• far 1^ r«^ •! 
L««% . wbu li Lr^ !•• 1. I. A T a A. tar V. ■. r. A OHNtUS EOnmr RACES DDES: 
3 VI TAUSTOFEW 
:o:< itia 
uomio 
run i« 1. 1 SMI j:r:^jx-rs r r •iii>« f ml iHsk rvf' A MtfW •It I k«at 0t IB •• •§#« 


•MHftrw e A A. «ff •Ktia C R. "^ A pv«i«M MM mm lMP» tav •MuMi. 2* 
9m ■K0Mill plKV ili •• ~* tlto« •i • I l>n** tf»< • f.xfiCDJiiuaii 

** RMridKJAI. lu riAT sua cii M* fWF ll«4 T^ Mil •J.9M. It f- llM Pwi4 r^ • I > iMf s^iVl 4««^ 11% I Tw«M» 9^u% mt^mmn »w IH««4 M 
»«*Var«4MM •! IW «««^ • h«> -f •UYS -HCUJDAUXAIIOCII/ 

MrlMtr* mm$ %%m^^h 9 w^mm 

11« IMtr^w TW««««. <i«4W««. •« AS M» ftM ri S«v t f?i iir •■ •! ••rtitf tf iw •»4 fr*«*i^. M !• ^,^v*- •*.»... ^^1 »^ tte» r«#« Sti iMfe F. TNOMAt CO— Tin. ^ >« •t|r«r«l ii>««i 1 »t» VCTEMN WOULD RCTNIC. ■ABBtU BDMC II % ikl^M f«r vMliti v««4«!\'« %<irli •■ "^ • #«*li^ia« 

••• m»4» far 'Tlfc* Ki0ii« M«»i I « r«w»r*»> •# ^ .* . »• f-ir • imv •# 
IM « it*«li« w^9 %m^^ f r ' ffcr m li M i . *^y »* •• •»-• »W^«* 

!!• vM a^l l«M' 1 «• Ito' r««»« 

# M •ft4 VIA k» •«» tv« 

m W^ftl V«A MP*' At !• A p4V*r«li »«i t« • f^ i m «m4 
TW Jw«l A<p^ 11 " «re« 
»l rlk* UNWr VM »aii>< «» 
iknr ^«r I'm- 9 n«M#r" nt«»« f^*«t««^ •• Ml Ml ••IIR* I* K«... •« r CW— r . It •• 4tmmmm^ 
f|. .* •' il>v IMP* mi U f mkMm^^' 

I iM r •• IP •*• M^« •• mm*^ Wf N 4-KOftC FRENCN FAHCf 

trM* '»• H«^ Om 9^ WiWH WMI»*i* K. 
L^ltalr* li*r« »« 
l«4t«s 9*4r tai tbvir ^••^«i»»4 »#^ 

iiwi^pt* •# « r^v^ii r«i># Tiw«««i •HA lA* 1»< f •# I' 
%*«isftf Aar» kM« 

«l«l» !«• ««l«AM^iM4 plMI^ ,4m 

M « HAKfl W^m" mt Mm iim«i««> 
Mr <l«rfl^«Al 0ar« •• In r*«*<*« 

JAI t t ** I Im»*«i niM !<• mmI* 

tAa«i«rr r««ar^N«0 cif «*iivv •»• 
»««IIM«»« Wa t Wr I A««« IHr I i« •anuTi fAMK wrvL 

Th*- M«>«A>rf« A«v« aiATWi^ I 

Mt lA* •!• l»Mm^ «f tlk# «>P««*«| 
|-« k HiAmi Jli-»4>wiy •! ttA Av^«^ ««^ iMIl »ir«' : t<^ 11 
«lM«lr>- Ml IW mt*0 

f« I* •« w I -mt^^m LEGITIMATE AUTHORSr AID lANACEXSriEW STANDARD DRAMATK OONIRACT P«IT< Draws kr Allilinc QfT Dnn tofSlMr 
•ai— TtMyOMl A.I.A.V h AM. M AL JOUON UMUE 1- itfti«« 


t»^ tll9 A. L A. trwpt CvelM 


l# ■.AIM 

in* 1. !• »l| «f «li» tlMY mm^ m f «AF« IM 01 OCFENM NHTEMJUn. fk»l » tiM my M.h •»4 ^M ■ijirif^tr 

4 fra 

»# •••t* pi»«i<— 1*». at to •4 tH* |> M— yHi III 0t Nk« rvlttr tlM« tin* ^«r1 •€ < TIM l>«t*r Ha» *•> 


cotcnssT/utsuT ' OtfKm W9lf% 

m hmw9 «i II to Mr Cmr^ u 

I AM^ to li*fl rMli Hm MTATIM STOCK STMS X.* 

4 Ma^lr* •t ft • r- m U» "W tr«tli l» titoi • mm 
%h0mt99 ■■!■■ to ll«« •>• •»<» •• W toft*M ^ l^*i^ ltar» tllM» tiMt •! tlW 

vmi Mr t*terr aM 4HMIi> iM( T» AnI rMk II to tttli* •■ < 
Mirtir to tiM k«r >»• •••r Witt 


WAV » M »4«t|to IVtoM tW JMv flC Urn MPto- 
to^tiL la 11^ •««•< iImi ibto to tort 
«■•• iliv ti««Ma at «to pUw rvv«^ 
!•• tW MiMMr. wml^^ W »ir.>«M» to 
lto« mm inpimi ■ «« Hm sm to-^wvte 

i^Wi»> M Tlito la 
««l»« fia>a**y M «Ma la 

H Tto'f «• ••«• A^to* •! llMr 4ala at 
llM Aral 
I rw4 af »« • 

• %««l IImI 11^ to««Mc»« 4m« 
Hto »to» Ito^ iW •• artty m N 

lra< «!•••• Ima^ wm a toajarfly 
fito Mi44W «lw««r« «-N»*« 

tf aavtHtos H 
pm9r%ttm to ffN*i^ r» tiM to •#%• %»i alar 

RC-WMTMS ^VC* hm^^9 ««N<«ato4 aa M la to n^m totti-« 

«#^« l> i»iir. f.'T 

toto-t aHaylatf • Vrittr« 

totoB Cla4 f laal to Arrtl 1% laff r »f IJN- •■€»■» aa aiwto atxtear m 
a4l»mto««i« »alirv to vltoli 

|»4.r raraaraaH VU llto ■ kt t^ aviltor to mr^* 
a •'*ai aai »ia<a ttoi Mto««- l*f»rt Mm K« itlf»i M f F» »• ^ • « rt« tlw <f ^»>at»4 iitW a« tfettos A i*M 
kf . to katos rr«>rMi«« aM ga t aa i bf ll< r 

n vm p«« •• ilto aitoar villi 
U* ItoM^toife r«^atoMiB tor 

to Ai 
to Oiy 

to^vny af atoto 
!««»•«. IH» »• li>toai>r»| 
|»^tiis^ to tM »a«% •• 
ilM sl'Hr «lrlto •A«r**tli« a# Iim 
» vavll artoliMN9 I mccmncN tncatrc opcn •UMKCT CUMt FtMNT Aa a»t toU to a« A B. A tka «1 %il lira mh Hi tt^ttiaa '««ra to rM a» EOCLSTCH PMOOUCmlL l*M Wmto Atla«*ir CMir. Itov t 

to V«i 

•I mi ••tto#yM9 III rito II -Mto 

fiMav. Ikat ptoy to 
««« aaMc^ tor Mm ^.^ ' Mm A B. A 


II* rl«« N tW ^ MArlalea • Mil a m^ «i a rvt. • fflraa ■h riMkW. Jm« C«mV 
afltor. flinM>< AM It! >»i 1.EGITIMATC SHOVS IN N. Y. AND COMMENT (7tto if%h fM •* ai^iMhr villi tli* m*\ 

S mm mm hm» •• tw III 

M% Lillll 0Mi« fiW tlir ■*« •ttrarti M m All I 94. •» ••• Mitf wn»r. srosw 

QKilfiDRKOUl Ill«f llMV «• flMpv. b«t i*"^* ^•^ ■■m ••'•r «l».^ fk^ at«r«r«iM» Ar. It« iM i_ rtlOlllll •« !■«• (•tl. «*^ri«». »M •t«.«W ««•%• «»»«tlM< — i»4>i ^krmt Utt, I 


iit< 


•IWl V«W* l^flr fl « 1 1 M»«r*« 111 
• Mtli »• ai<mgl all 

II 
l^r«^M» IftTlk 
I t^% • W II Ci r«< III «l! l^r«^M» IftTlk rat »Mi^ «K<^I|7#«« 
^ M«B ikAa #^M "TW Bto^^* T^»« ite« ««^l I 

fir VI* rwi MM* • tl 

y» fc » Til* iMi»» t.^t yi i ip w*^ 

I M*-*^ N»«irr il 

^^ v.NMt r>iii»^* !«>•• '»• 

«|l^»4 w^t thfrt srvtia^ *^* VMfe ItM tf^M 

«rW« •• «f ly AM ••I 

•«^i ll«« Ii iy i < ftat*^. tW 
ftar«Bl ftor tlw n m J ttat Mll» )••% tiv f«lll ^IT •mm »r«>« •• ItM •II IM til* rftir« •f n.la tta»r 
IMlk »«^i4ll lUl 
tkf» II — --Ki*?.- •••r •it( II — l»VMMM»l# vMH fl»^ J lHi^« — bm 

■M •« M«Mi4 $mjm9 HMtor 

' \liiilWtl <Mill ««np4» 
A sHIflVl »l »«rf|r ^rrlaiHI- 
^%IM l»«| llMB^ ••• l> 

•& !•» rlr^tlMI MgM. 
Ih» iMi i»iw%* i ••r« r>ife mil 
il»li »«• tftiii tmm •^vMVi. 
Wh*tlto# M vM turn «Mli li» • liM fl9lli • It •IM» 2J^*-J tl^ ll»i« urn l*«tr*fis O »r> a r^, k m iiy 

IM !• M •! I 


W tW A«««r »»M •r«^. SMti^ N III* 
W«i af ftpiBfci w ter M »■■■< 
lB>^Mi SWA l-Uv«4 «• iVIM 

!■« I»I«|M «l •I l«pk. 

•• Hi* ttfiMb* W n it B nnh 

mibll* llM» •tIfflWWI IMS 

s 19 •• II M. 
•»UWlB MM M kcr M •! IM r«r M 


ALwm 

!•« wMlk lr«*« l>«*kll» 
•I llw 4ll«ll • ^ffftf Um f mmt tw ^'' ttammu ' it iltli | Tlw BlfciW IMT rMir» vhM* • WmJ* *4nr^ lt«»|w«» Ha 
J25f ^_*S ^ -^•"•■*^_i •*' •• •mill !• 'l^^' ••%*•< rtPMAlM » 

l»«^ »*^» 4i« • M • -. ^^ ,.. ,1 f Alto** ri^«.r*.f •• ».»4« WMTS mour* 4 wtew ^ SAIAfil SAUC 

TD SS IDMESI flAT ^^"^ —■— ^'■w ■ ^ wwr r"-- nn ^ ^ ■t«« fa •I tl llw ■nr * ri >•« ▼. Att« 17 If OM M«-«rr w itef kHr f tik* 'XNAaPmr HAS MTL J. r. iff •I Ml* ^|tk»V« tMiltl llw •»« pIlJBltl ■ 
^ M »diM» l*B*t«V. «%• to 

^^ Mrr«t*»«> ••!• to«%# It Mi • r« (I 

•I Mi fv II* Ittli J. J. unrAUB. t'Uu .r* • Mil • lf«l •f l^Mtto c>al ur (*• WWW PUf . (to« I. k%« *• «f At il»» r**«)r%t vtti A. E A. »*(il> • I ••- !•«<•• N«*« • 
|tr«»« tr P Vl«i't^l: ■«|.fMM.**4 •> 
. 'IM %• !,!•■ My Tlto^t**. •••ktotirf , ixcrr piuccs. fl< nto««A^ tH* 


» 4 

Mil •tM T Wlii I <r« 
• * 1^ *lM«i iw ■!» » > m^t* I Tito »r« I to S> mt* i4 

%■•*>««■«'." f .« .-ff lllfli • » I>ii»iit4 !»» M«r; . MMUr kt»«9tt •• ■••« •! wm ■^ f — t» »>• »• Il I i«.ri H*r r to^^ii^Hi* 

i*\VtoirSUr * * * ^.tii h^^m" ^'^wHnmm ^^^mw^ ^ite^« ^^. TT.^ ^^ ^^ • **• ••■*■ ••*' •••••*• ^ 4r« t^ 

^^P^. KMik. riMrfcwy fif «rt«%i' ^«-« «• — ■ Mk^»« m^ I^^ Ito- 

••• TIT M iS mZ im^M^L »^ ^ •'•^ •'•itoii. I»lf«» AMa. » »*ii •lit hf Mr* (tiftAt 
.... ..M far ifea f, 

•I »••■# ^ ttoAM fllvtec it# 
r4r%«i«ir* 9m4 IB *A4.«toa ami 
A iMpi M try * il» ih» lk«« 
to>*«i r«4to*r«M« lli» pmm tw Af^rfti* 
«a4 atll ft» M^l AM ^ f< 

A \<» • Matr" to 

to <»*•.« ft«.«*«ty 

•MMMit tVf N- 
II »'«• k:»*A- •4^#««^ »«4«Ar«Al* %l Tito t%<AU«« ito«# L , t , . - J . !•• LEGITIMATE 

BROADWAY REVIEWS 
JUST surpost •i It;:* 
IM It li A 

INSIDE STUFF <fcti iji J ^ > y%» vM •^ f Mr f^*^^^ 
ttai« vli i«r kaw W«n rm«-«~«t**t • ml |itM|»« t !•• **« 

%m htm ^ht*^ m tik* kr«4 hw Umth P^m4 'ir# • fl»uf iMii* Wm m ^tm v^M ^«ai #«^^ ,4^. ^^^ ^^ ^, ^^^ 1^^ _l,^ ^^1^ ^ I, ,||^ ,,,1, 

BiHr. ^«^ ■ HMii** •• ff • aiM I i^iBtoHi -Ii« hHiMmi wiii'li ttik* pa« Ni imIK !• VftH'^vt •• - t«f li^ 

Nwlim II* ^ litti ll«>t«'» pr«r». .•« ^ir iK)iiifl«» wn e H ^Hi Hmi tn* mmrt «» 
Ml«|| •>.•« At mm liMMMMik .OMIW^ ili» ••• w»tv «mH^ •• • I^mm-^w^p wmmw -^rmw •■•■■ ^^pw>«--v^ wm i 
krtntf 1^^ IMr fW ■a^l'ClM ^ f«tt tH illir*tv K r* Vll 

Mm r4»IN»-^ Aii^ Mr K«tr. 
UfwmS la. IW H^v »m 

r •§> •9r*«>«ftl« ^* llw •t tfk » • r* %» km TW 

T«« ftM.v.- la tv kiia«9 tti* i««tf r W'«ii cMti« AiHi^ nrvii iiv««<w. 

• Ii^ II Im.# • 11 rf ^r^ •M • 

fh» f » V «# th» ftri all •• 

Tw« father* .H«bM.« IM |MV*I ^trt* 
•klifiMiatrv siMl i«i»« <*tt»W %4««i> 

If M» M.»- 'r»r Mr SAatlr* 
f ttr^ It'^f IM» 


•r w^wmmfwmw m^m it>*f im* 
#■■>. Tli«i la Ymm Kr*-* 
telir •ivift ww> Mi- a -M«if ut »«• t iWf wiMi •• MMrrv 
MiJ t«r» IW ham* 
r» FOREIGN REVIEWS LEGITIMATE MAISON AH* %r IIM te IBM •■ Al to • Ml 


^^^^^^* ^ ^ - ^^^ ^r^^9 ff^^fltf A^^te # ^^^^^B^ M ^V^^ ^^ ^Ww ^^^^^W ^m ^VBV ^M^B^^^B W^^» Ag^ i^^P fl^fltA^^B ^^^^^MW tf^tt^^^ft ^B^^ft^^^ 11^ t« Ma stfp A«4 

•■4 h» 

M LE PAS DC QUArmc. Cirt. VL 

•«^^ br 111 !• Mb li #^■0 IBBlPVw OT • • f*w i^^w^^^^^ ^ ^M^M -^WB C^BBBl 9^ tflW 
H^ kv ftp tntt Ml B##MM. ■* !■ ^p- A^^ ^«» ^tf^^flV ^ fl^« tMft^ 
»l 


Ml •« ^BH V^B^P V^B^^^^^* ^^^^F Its. LftiF •£ wm Ml rK»« M»< Mitlrviv LCS AILES MISEES. 

Or< IS. JKrXIMi. I( lto4IB0V IbM vbbb B^Av kM Aral ttmm m 

*iM 4rM Ai 

A* tW \ tllB At tW ApMW m0 M« »•• a ••4 ♦«•«• far Mr 
»rtt«*«i B ftay r«tri 
Btr^ Bl la !•• »r«rf 

rl tlia tal MB M II alwaia m 
Nmm«4 tl IB tW € Mm 

lBl« B PBf«B4r*V' 

4i !«• M tiM V«B 

tkB r««HM I* BtlS V •C IB r ralM af kr «%i ^^^^P^ ^^BL JA HHBB ^^^bSHV 


an «i i»«-«b r A4lrr •€ iW raa iliMr 4«f jr !• tmthm hmm %• %%m 

•IM *• If tk» 

Mr 

9« tl 

«■• ri««> Bitti 

•• » •« 

^wttH**- flMt Ma4r A4lir < 

.•^k P**"^ TIlBt B« 

^M«»4 lw«# Mii4 K ir« ta BBB 
«•! an a« 4«r M tlw Tl44Mli ll 
•a B tritiMr to Hw Ib%« ^ir tl • < ICI l«B 


\ II. BS krwfty 4b< tlfe* ¥•< M «• BIM. II IB • |||2 
P«B4 Bt * 4MMI4 ^g^ ta B>ti»<a aMMliM iB« Ni«l*afla« la 
tk# rvl«4^ m tkaf IkbIm la ttkmtm 
TWf ••« B g4 W tm 

•• a«l !■•• a»rir«y k<it .CL' #4. m%t^ h VBB • 

I C«»3 ^^'^ *>>» la*t. r ' . •••«avy Tti«>v wMlMlfav •lilM «li» 
ka* •• |l«r»H Mar« > t««a k^**' >««»• b*4 Bra |l»# «^ 

tftm rvMi finapic »• • f«»HH>i|il4l>i M-r« 
«a wr^ MIH*^ !c»-rar Wll4» • . _ ^ 

B^ M m flti4 !%• f^antflr 
IimI Tl«ry ar*^ Bana* k far 

_ . ^_ .. -. _„ •« ••aa^lMikM ••»<•« I rw 

^«^' t • M«t«r«» I f . N ri«ilH-r |»r«>«t »a«M Imm%hmi4 (f*«B •• i*^ <»*«. 
ftv at rv4wf ^ 'fin l«r«^ -^rf B*»4 ••u| |M> Wa kr^a4 %«*4 «<»»>» a I Ma ^ ik^u ..« IK*- atr«<M« a) Tliia4 

%«r9 4l«r , .. i.m«r« aaM ta .li ip Ib 

at !•«» ■ lar rr -»t«*iMk af te»« Mia ira tl r^mm ^'**^ %K» af tlia a«i 
III tra< pcnr ANGL 

AMa A Miiil Br U tB r« A %'< r^a s Marvt 
lipriaB I • f Mbt-iI 
«)«fMI IB BtaMBTlMI tl»a ■»rri^ >«>M»i» 4va %a b bUb- <• (W Badlkiir 


^ 4 t«» 1-^ afli tli*> »IM« 

• • .% M'***'t I - <» ■ ' ' • a B 
^ '.«* )•!« > 4 an ll 


«f la B>^ Bl»i ^ *t«- * »•«!«•• 
-f fvi«-»4* 4*<«^»»-" • i i • 9r. 
•^V Kar Ml IB* ' 
il»«l kr««9s ir«rv i *««••.« I «^ 
t .«i I' u -^ a aa^r 'K^t r**«iM Ht< M»a»* «# 

•• •< • ■! a ff"*' « '^MtM*^ 1^1 vf*^ Ml 

u-' ** B^l^aa. aii4 1^ •• ***** •* 

• ft4^ aiHs^ ^ «- t %a« ' i • • )k> r« *ll* ff«i'* r M—lii# MM «« I B » 
I *• 4 »>^- I M tl»*' •, 

•"^ ' «« la« IrM' .^ - , SS' «« la« l-«|' 
i «b4 tli» 4. t • 
Ml lM« flit l« 
ar* Ir • * i'*-4 K, •• 

B«4 V •• •••> li'vW It 

fttTTir fMi It la f' * 
li^% »4aB'a i^^i^MAa t.. I • ' • ' r riM«R< w 1 • ♦» • 
• tt •• •» t**-! T«» ♦ 

>i<^ J •••4 
♦— .».*.♦, %t ••%» I 

« M awi <—.»«# ta •> - • 
• » •«■• !• M**!* ■ ff*- • ai^r"* 

» .!• a ■•• I -1 '■- -«-* a »• *9t *r . 

• r I ».«• IM* • 4r» «M la *• Nw I'' • tk» i BTt af tMB MWlB rMI4 tikia 

4i»r 4 M IW ■•*>« MaBB a# !.«•••» %••• 
r%* aa^ l^riir t l #» » >r B»4 1^ **ii#4 

•••M^r tlm 4>«*^ '•««• a# Waaia f t ^ 

>< •♦ »r^ak 

THE HALF MOON. » -rir I 

•»^ .: ^'1 a • ii 'i^ Tti • II. r M « • i< tliBl IM 

IbPtt IB flMI 

rotaHy a»»ata4 ^ 

I- 19 W 4m 


• • » .f I. MB !«»% >4aB'a M^ai^wAa 4a * ir i !.«• IM* • 4r» «m la *• Nw i^^ • 

MM a rt M M lalH- M«aaMM SMf «^*> i *- v »m^«»- «4 iMa ^va Ba^r aMD 

**^ i4 ka 4aai« bb« fc i ■Pata t* a» • » >- a*!*- TIM* !• r»«HaM Mk4 !*•«>» 

JMt •• rannm , MMka H- MwM «J*b- »a*«all»4 Mara ra«MM>Bt« !••>• 

rtm^9tlf^ «|| r:«^MM Ib4v ra«*»<*> *^ ImMMBV- Tl r« la b* r*«^> r IM* 

P^ ^' *^ Mai Ml afMaaf a rMiv* •»•* B«4Mttr« l« •*.«raM>4 f«« • « 

fl^^ BMMBrV aa4 rW«#« 4«itr«v aA^ « . lMa4« tt • »•»!«# tB i« tw aad 

•• ••» 

r -fcf Blaa pa«»> 4*^ iliM tlw 

I*- !•» ff 

•!■»' f«i^ • I •w-4 i« ^ ^11 at»4 

aa ^ * - •«Mi •• il»r iw-rai la 

an • iHaM^ rav Ml^l 

■Wa t*<a4 aVfraataHi M ««• 

••«4 ' If IB* Hb» liaa MM 

•••> aaa tli>a*rt«-al <« aar 

f**MI » ti«<Mlar 4 a^a 

r !• Jmmi I «4 flM- 

• ^'^ ■ - t- • •:«n4«i 

•4.«-».» • 

« t la*' |» ■• » ^ 
a»4 rta«»e M«itr-ry ■!•* 
^ M-4i M lBl4Pr«f«-4 i»y 

<^«^'^4 l Uill l IP tart JACUB r. AOLIJI. -Ik^ara Mr tli* va>ali» •mft^ Umm 

hi •« af J •» -B f* -Mi iBira «< il^ |4ar A* 

% • ■- « . « la 'Bv M • .«^ i .. ■ : arafepv 

> I . t*"! If A •••.Mb f 4«i ^ 

• It. p*t% «# tB • " • "^ I #»«4 B raMI «•! 

B>at' 'an % ^•r4 f— * • •• J *»i* tu*^ ra ri^». •♦*4 t« •*•» X ^•laf »i^„ __ .^ 

" " - - _ - '^ » I |», 9B^ ll tte ^«Bf 1 *B-^a. aa>4 laa xtr 1^ IMa IB Ai MM IB •• XVi a*4 II 9MIB IW«< ta tl #«»• r-.^rl4lM »tM 1^ ^ IB tW i« Ml wrtti IB • i».«^ 9Ma 
trallMhtf laiMiB t . Mii Mi Mut 
iIm b •'•# MmM Iw pmn 
Ub^M tiT iBa fi NEW ACTS THB^WEEK 

•^»»i«i '. «ifii "Iff « • • ••« _ 

; J* '^* ' •• tiMr mpi^mtnm ami* »# t«»» Mtlf 

• ••» fc** • ••*< a^ Al 

^ . ^' • . r ' - ; - ■ ' ■ ^ .. ■ • -■. ■ ' . . . •if *> 


I #*•• 

rAMKTr^s »Am nAma$co otficc i^n :^ramt!Bicd 9mm yrm 

%l|l*«c • l»t«* 


•^-. » V— 1 ♦^ ^ ^JI ,fc- »%^^ ! * J»ti^tHil ttwi > >■! 

49 Mi MMI«M li«p»« atit^**. ^^ ^^ Mti,.^ »«r^*iw m Wm\ •««« ma. * mmmi AH 

n£ iTOMon licmt 


••« fb^^n la «r«tii« r. ' > T •«si«k. A J. 0» >«m m €l 

At • * 

r, J. r H.^iw «l 
Al TNC CIIIDOLl 

^« .-:-. t « SMLiSH OPCM* COHFANT .•« Ai 


MIAHQC/A^riM 

GREEN ROOM CLUB Cafe Marquard 4n4 Mi«M^r •O^ H NT V»»* •>«•' »■ r4« Mi> $09t §m 9Km thmm 

THE DUNGEON ^ T( « C*. »ft|r 


♦ 4 #4 •• « 

17 \nnm Ism K Mte, alme l*«iica 
SAN FRANCISCO MAtOtl ••o Rcvut riATuntt 

SAN FRANCISCO BLUMENTHAL A < 

REALTY BROKERS TMtATIIt ' ***^ p W%- *. m «• Mir I 

T'mmJkii^'^^^t^Si trtCiALlfT« |l« TMffATniCAL PiMANCiHO. tCAf 

IW «•««. COOltTHUCTlOli IN tHft WtlT. M SUTTCII SmCCT SAW r uAwci scj SCENERY BY EDWIN H. FLAGG STUDIOS 
cRmcs AMD atmam SHOW REVIEWS 
Krv 


•• t 

ri.M«. f MB •«r lui«4« A« N» tit* fleara f.f.-i I tt MM ^««»t<^ IM ' ««kW 4M ll» «<» r»« •! WiM •• • •tt|r« ftet m fk«i PALACE. tiMf « tfl» tv ■ m il*— « «• |M^«M» I v««Hi a*^ 0Mi4 Nflks «f »• 

» iFi—> H lMk«4 •«(!■• Mm» M ill •• fl^ Am*! wviaa brw cutj:; If • 


•• tn* r«f% •t • A«» rf«r ^^^l^g^ij^^Z^ -" » r»» k«» r-«i*ik • tk* • i» mnU mmt lUVCItSIDC 

•f mtu tM •t t« ti •» «»• i)r »«lli Waf An Ar««» l«H flaw W tW tfp» 
HtiilWtiB U y l« tl^ »« • •• Mw l««iiia« •• Ml* HmI«*w 

r.r* r«i.«w» 

«ww^ in* tmrm 


•23 CT^tliTI !•»«» ••• • air* I 

It mmm w%m ALHAMMtA. 

iwail^^ *lMa ««w4. ^^h 
iMmtll f.< »iiiini>Hw 

rw fw«i !• WiiUttfli t Tin Mfetf c>i 

la *^aiw rHilM I*PL' •»! tl» •k«lk»r 
Is J*«li liAits #«a4r«MM| %«^*««i«« mi IV «« wa »l»'<«fi ■nrt««a tl»« «p mn% • Ml«» %• r>'>mmmm lt«4 


itir ^# ' 'H* •m«I««Mw by «• »•«» *' i 't»a» 

1^ j«i*Mia • prtwatw mm 

liw t* '** **• Iw *^ 

^ »« hmmm «K W tW h-a.*iat "^^^^ '[< 

• «-»wi» flM«« rv*-4 ••••K fw r:*7 * T**^ ***' 

Ww^ l»M« !• ^mm tHiW »»^r j^ >•<• ^t**** 
J»* » '.»»#. riM4ir4 an wt flk» • t » ' ♦ •« liar T - 

»*wt»» . . ,^ naJ •iAw fc** •• ••»•• • • 


Ml ••»•• W 

w m »*t a>^ ' *<a\ •• --• iat».«ai.«. . Tli»r» • *' * "^ •♦• • »*•• 

•W rmut- iw* ^n-«_t m'*m ^* ^air •«* i * »• . 4r fc* mm •••• ri|» la, 

!•«• Mw »• r>t^a-««a «# Mb* gMH» clMnw««ri mmm^hmm-it mm •« ^n T%w 
»•« W flw wnilA 'Pa**^ 

I r» -.««•« t taw lMar«laat l»aa» 
|v». |w^ tiM> «»wr«fwi • f irm> 
A»m-*w aaw ta* wHm W «ib» MM 
i.r .t4'4 Mr l^>* I»avi4« •'^«- Mitf 
%• • M*^ iMA taa »r« ••ta 
•itw« la iwv \vi«ip aa4 
Wv^ f»t«f •■■» Ifc** • piwa^«at 

' M » 1^ W<« 
r« !.•'.«* f« 
I Th» •»•►•» !■ I .. % rimwmr 

4 •trnm-'^ aril mt»tt U*mm 


COLOMAL. Ili« \f wttirw^ la a saM 4» a- 


aak «l wan %mm tlw 
Ito V t* aa4 <>M*ra. a 
''<rv».-a «ar««i4 aNii • 
«^iaii • W«««ifTMia mmhrm. aa4 m- 

*tm^mrm4 tia ■■I fH t Mt 

« «• a ■iiatw af fii» ••Ml atwwr-awlagr rar* witli ll» •«•• 

'^M aa ta» «n#r t^m%m tWa w«- 

r«|'»*>4 a ^Na t« ra 

■ **aw ^^atw^Bwaawai I4f. 
•«-«%•• liaiia i i fi'Wan iw « 
»*•» » »««ilN anil l.#a«w Ia44* taail •tiisntcrr to««i « l» l»a •a li*« f»rai' r «ra*r|i aniat lien. I" ii ft » BROADWAY. kv laa 
ran a bfWM 

ay awn f^ Mi •4 i«iti ■TMSTKETr. At t aV( •varvwai wm raaiP m **v> **■* -• ^* 
a**M» a* an* «aa» Tli* <aail a«« i«*» «M«>a Ma 4 

A«-«a> • 

aatawaHi aMii*« •« 
aatk r %a4 •••#• 'fc* 
ArwMi0 lava •» M*ia*«aiv 
a riMp av4 (aa m^-4'<9 mtm 

an aai 1^0' a^a ^ww* ^ waa 
atwa^iap a««li ••k» ••4 «# a 
. f .aC • a W •• •* at tM a«aa naai 
Ml •a^iiiwl a a «i 

la *la ^nn i^aaaa. J 
«*a«*>a 

• -a- • **<n TW» tial aa IM . .^«. 
tarat' waaa. la %m0^ i»aaia aan M* 
'^ Ha aw Mat t« Mw waaai A> 
l»«>M Mia< iw Altaa MlM K»'U W* I ^ »aff f aal Hi» aM iiakw 
tli»w alaa aavaataa t«««ff ilk* 

aa4 f«w«w»* 
•a aaa «• ta« 
iMIi Mi««*i .n* ~aafr »ar« "t *Um 
tara tallMia « it^fla fciiaj •• * •% 
TIm* a»4ali Ikr I a | i<ia»4 «if» If t|w 
I"*)" 4>a aa*^ f^^ raw n#li tan 'aa 

ff*«« la • u t-wi ) • •*•! 

. »*« a< 

NaK Hrawa K»Imm MaM T». r« 

^ r»a >aaa aip^i ai*a «l> • va** 

»iaM ■« ••«• 
f f wtm. ^«M til ■ IM»» »*a«l» *• ti^ Mrtil^ K*« 

i»rv Mitf ••^<Ma> laa^*^ «»N |i|«^ vrW*^ 
Hk •li*l» tli» lii<iii mmm tmm4^ m^ mM iW !•• aMtvtlKNL 
%i«M <lwl» tVlilNv MMl f|irM»» «•• k>^ k«M «!»*«» 

•4 Ik* iMpa ••til • lM(Pv kW at iW •ik» ltoi«i wMii rw ■ • •• ^mm tlH» «iik ^^ 

p Im4 iIi» p«iv«» M in—r>i «• tt li—-Mr nw I •« ili* 
• iNivv |^« «aM*r •# lan—i. •iili • *•<* Imi< 'W I • ktl» li« u Mar tiMf MMf^ 

___ •* tll«Wg <l H MMtaitttlAM Ma 

farf«irv m^^mmm Mt in* M<l !•• «ltk r««Hi« of ir* • •# %»iwt iW— •«•!« vera mmm mm^ •ti**^!*^ p««0VM»xtf «• H MH»r mi 
|l fa#v«\«4 a|tl« 111 •! tk« rtar at ftev r«r«««M 

l^. # ««-ll»4 «M|i sraf HM0lB«i «••» «*«• «i fM» 

»•• Jtti^y is >>»•% ■ I t liiai «»ii» mmmm* ••«"•• r» k.«iiliMl at 
toy alp* f— B^^ tile i»i I iilr I — 

)t i«M»« ' M i«it#* vf »IMI«» aMl f«N*« ij^^lrf fe«4 l*W«k 

«t» toavi^ iW >*^M *9«a«t #•«• ' ||j|S:^ |lto'4*t« ti«i« « Maat mit flf gpBy 
m^tm r*i^^ l»Wli «!•«• aMi ta«i OPEN LETTER TiifW B<K>KlNt. >| WAt.l KSOF illb It I- kKITM 
VMIIKMIIJ IXUIAM.K Uc »itli %m f w^kmt w mm pmm f^ mm m% IjUi A- 

I ION**- l*4ir^iM->llM« Irltr? •« inirnilrtl l<if tlir ry«» •< 

r«rk Mi4 e%rr> *mt v4 llir KnitlrnM^ 4r«tfii«lrd abovt. 

•• il >^*«. »ki» 4rr pemMHf it. arr »M um «il IImii ImMf 

rrirmm U%tm rwmiimm Umllktr I hani % <Hk PH«I TW MlMtrrla 4^ r«ir!y «•« 

flia« a mn 

T%0 Ivari r^w p*r4e4 iMm«« ta^ 
•n*r tW t»t<r»>l ••4 k«M« •» ili» A« «r »rrr |p4iif t«i %m\ , ^ia|| |o cai^lw«i/r u»m 

fMMfH St«r> Imt II %«iii arr ihm inm- rW tfir ilka»e »li> ilu 
>«M ortitNNir rrm4mfg* It 1411 1m- «*| mt tivfrrr^t to )u« 
MmI i« %mr »n»H*)ing to ««% tKr lr««t . Mb«>"*t»nf o^n 
«MW*» I. «r M^. lli.fcMkA. 

A* «r «rrr tr\ iit( !«» ««% «iH« m ^» r«Nl«l> intrrrii|»fr«l. 
mt m—k to r«ifflu«t«r I Mi. ««*mm iii*«i . >••« arr nut «Mir 
««l llkHir ^Hiliifif MHMHigrr* «si lAlijr 4«i*l y««« 4r%i«f t { '« |iri%4tr iMiil i% iw«( t»rnig tt rr«l!\ •f ff«<l aa:«l ral «•«< 

#i<R'4 »*K a-' f m^^m ^m >< •* |t«H4« 


Wr #(p (titriKlr«l l«» iMi% . ImM Uw thr c«iiM*tiitrf| inft .' 
I, i*r «i%H * ? ; i»r i%i«|»— mc »i«|| wr r»«iM 
r nw c ilw r i^hat^vir wrrr g^iNic tii M> Imf H^tl av* »^ 
ran't rrraft If « a^ fl«rli a g«««4 fninf t—» I*«^Imi|m «ir U 
thmk ij4 It « H4 n « c lia%r mt»rr ttme, %*mi ;• » ffrm-^ fit 
un<lt»«ilifr«ll% fi%r «• |ili*Nt% «»i ■ tie/' fir 
N 'iWr* \rt\ If'.j'" 

faiJNaEN 
141 Mr 

••iTATBr StT M»T |.a«f« 
■^^^^^^ XASIITT 
«HK 

wnx ISSUE Its 
ANNIVERSARY 

NUMBER DECEMBER . J ■ . , .■• f 
NO ARTB1V 1 


'■-: ^'■^:^\-^^ Event ■ 


MANAGER; \ 


'■'m:,: rf :: 


AGENT OR \ 


''m- dM - 


ANY ONE -:i::t'.:' ::.i::::^ ) 
CATERING '"■'^^■•^■-'■^'^"^ 


i Uteatrical 
\ Year 

^^ ■ "•■1 ■■• ■ ■ 


TO PROFESSIONAL 


^^K 
^^^ 
^^^ 


TRADE CAN 


: \ W0:-%^ 


AFFORD NOT 


M:\W^^^^^^ 


TO BE REPRESENIliD 


4h \lj Z ' . • 1. • : 
' .' ' . #^ »« A RI «- -a BOiJS NEXT WEEK (NOV. •) HAM &f. 


• #• Vm 
■r'Hi 
lAJ ••« r« «#-fl t Ai Kl « A ▼••*••• ktf It- 1*1 fT«« t» SMI • V4 
r* • 
€*• 


»ll A C IL V. « ••• * tmw" tr JAft 


li»« M lto«f III l«» 


Ml 


i« u M IMI »>»*• m It* SM «A a r»rl M ll»i« « • i • 
I *»«A A •**«* 

!'•«.»»« A WlilMI<»t • T«« %m All. M J « • If A »•«•( 1^ <»•• ft«r»« II !« A»ff ^•m**t 


«T«« •• AMI 

M A»ir III i«» 

MarWtta • •••I *• Mil 

::!fiir?. «1MM M Alt ASK 

SOPHIE TUCKER 

AKNTT 

MARYREILLY 

MWff roc/ivo I» I «• Am»i A A 4r ••- »» li AOMO eiv2L'rc"kr»: 


••••• •• I »«.« y» »■ 

ftHBA • ••« • 

» ' — — « A r»««t r* AfAA 11 A O ttmmmmt 
• •• p A • 

*« Aa Tvw 

1 --• A ▼ • 

% ••r* A • • A* A* r'»rwf A ^A vmAi • V4 ■ I'tf «l A lto» • ■•»■• («■ |o. A A*IA mto A«d OAifty 

RIAL 

A HIM rUflTATlOir A*. '•• * • ►<•« » ^ It^if • • Tl •• lkkA« A «IH 
fl «Aa#« to AN! 

I«« A*l« It IA| 
t «|.tt- )« 
• A>»- *^-»— Aa ^ 

•• A«* • 

«• -k • •• All 
t4 »' f III »A» 

li^waA<»>« 

« Haaa Bam 

t ••!•• A n^rv V 

•• AAI »• l« tii%wt^ f •>• r »««f «*• 

* >-aa>r A 
W . r*i«« «'• cr 


Tk 1. 

Ma »y A WA«<«i«9« 

•••»tf i i*«ia»» lA 

^•»4* AA«« 
«*»«r<^ A UPAAI 

• mmm t A AT *4 r« • •^•llvli- 

l««A» A «•*• 

Him. A » » A.^ 

T • « »« AHl 

'•* lUlf !• !•• 
' « fc A Ia»* T** f M • « A f I •»4..»«t A Mr« 
Mm«»*« a »• 

H«— >4 A • 4 » 

• •>tAM« !• ftii I • r iu«iA» 

A . • >4« I 

M*#A*« M*VA> r* 

'«»• t • UmAA 
l.'M • I ■— ■Ai iTA 
I %•» A «-'«<» !?•■%%•• )4%^ 

If i «|*r 

•• A ^ m»»9% AAI 4ft ■UJWORTH 0m 99 >•%' IA% >«« r* »• '4* ^^m^ A A A^ 

•• • 

i4 >k«'f 
A * ■ Wr^^ • «<J l'i H«A»r A ••• 4* m r nm r.i A *•. • 

*••■ • 4 !«•»« 
A * II Ms.'i % 11 • xtl^l ««*\ 
A»» • t ««l tl'4 ftfl 4 lA* « 

I >•«• M-^WW 

r««4 ma^ a m 

*AA»if 

• • • • ( 
A A»4 M #(•*« »*w4.i4 Ir.'M I • • < A i> !1 
•«** I 
!•« • A •»■# 

A »M* A 

• A ri^AM 

t^> » •••« A** • 

l»B»>l A l»^»^«»« T'**!* •>>•«». A' t * Ar • «# 

• ' »• 

• «I4«%«« • %« It l*» 
!>•»• A A*«'fc t^* ■•••^ k« »•• A 

•• Atii 

M A*.r rA* A v-l r.^. •A • » •' I *.« n •«k4»% 


• ■%«r%*«.\ lu • «*« EDDIE VOCT •-*4 I***- r*». 
\ J 


WILL ISSUE ITS ANNIVERSARY 

NUMBER DECEMBER i » NO AimST, 

MANAGER; 

AGENT OR ' ■ •■'■JK^' I 

ANY^ ONE Wm^^^ 
CATERING -S^^^::-l^-::;;^f 
TO PROFESSIONAL 

TRADE CAN 

AFFORD NOT 

TO BE REPRESENTED The 
Event .» -v Theatrical 
Year MAKE 

SPACE 

RESERVATIONS I • . * ^ .. ^. FOR PREFERRED 
POSITION 


« * •* J^.* ^^^^^♦♦♦♦^^♦♦♦^ »»»»»» ^ »» »»»< .. ' * ITAttlfT 
MORE PROOF OF THE NEW ORDER 

OF THINGS WHEN DATES COHFUCT MANACEM SEMDS 
FULL SALARY TO KMTIRE ULL FOR LAYjOFF » » • ft. V. Ik •M 4 » V r • -■ I. *> •< 


Ik*^ to VAN. % «. *% mm 


•». #*4 ««• 

• •• * mm a » fe "to ►« * 
•v«««iM^««r« 


•4 *^ v*^*^* fri^t vr«»«t» r r. 4iJW. 


%mm 


• to • • 


^ mm • «# ito « • » *. tt • M.r.AiMU. i» V r v^i^Av ANOTHER KINDLY ACT • • .« •• ^ »% ^«* %»«« «9 • 

■ • CMQMGAiis rma. 


ft • 

• mm « cr. V as , ■■ i AS AN ADVERT6ING MEDIUM FOR THE THEATRE 
COVERS EVERYTHmC 
. I. • , W •VARIETY** IvM been cdbd by traveltn: 

IHE DTTERNATIONAL TRADE PAPER OF HE SHOW BOSDiSS 

•^VARIETY* wwldy 

VAUDEVBU MUSICAL OMEDY THE DRAMA 

BURLESQUE AND THE PKTmE FELD 

''VARIETY*' ^Si— to cover tlieee brancliet el the theatre cpiicbelj ami per* 
linJeriy fron e newt ftandpcint 

h mekee 'VAMMDr a theetrjfil variety paper, %rith ■o wieth i n g alwayt of 
intereet to anyone connected or intereeted in the theatre. 

It abo givee 'VARIETY*' a double vahie to the advertiter, as the theatre's 
■nJilhiljf mednm and as 

THE SINGLE MEDiUN OF THE THEATRE 

Advertish^ in ''VARIETY* covers it al caurfi^ but one OKpendtore and 
giviiv the most vakie in drndation that may possa>ly be gotten. 

When adverthfaiff, use •'VARIETY." It %viH carry your advertisement sD _j- VPW^V 
▼AltSTT HARRY WEBER 
HOWAltD 
and 
Ai !lffi««>rM hi 

PROCTOR'S 12Sck ST. 
MT. VERNON. N. Y. in ''WHATB 

Act b Cipjilitiii Mi 

Not. 4. 5. «. 7 
N«v.t,t.lO IT ALL ABOUTT 

YONKERS, N. Y. 
KEITH'S, SYRACUSE Nmr. 1 1, 12. 13 
WMk N^. 14 ff TOD DONT ADVERTISE IN 
VARIETf-DONT ADVERTISE UNIVERSAL SCENIC 
ARTIST STUDIOS III »m:i FARMtf It 
HNIMKTMB^ MTMM PldttE SHIMS— M 
m CLASS FAKK SnilKS FQI IMIK- 

fIJIACn 

IW r«irrr%al Scmk Artiil S(«aio«. ol C U f lt^ 

art* f««r tlir f^n Ira >rani m Mew Y«»ck. L'^JiVtT 

•ftnitHja lu all m«»rk rrfanflc** ^ list. 
254 cMi^lMrd ur4rr» » our rrmril f<ir tlir pa«« f«rlv« NvwilWt 
ritlMHfl rmt. 

ot/ii lArisr womc 

SnUTFOm TMUTUt— 

(CWiiii't fWMt IMtm Pietert Tlitatrt) 
MARMOLO QAflOCMt-CNICAM. 
--MIL M THE LNMUSVC" 
"•USWCtS KFOUC fL£A$Ullt" 
-glKAKPAST M tCO.** 

4fflOOUCTION$ FOM RALPH DUMMTS OKIIAt* 
MXCRHU. 
■MYLMO SIMERt. 
MUTROtCRt. ^ 

WN.L HARRIS (VaMi^Mi PniMCtiMi). 
KE tLOOirS ^10 NITE FROUC*^-€HICAaO. '••« • i« i«t Ite !• I • H «• l< II II* * Vi C|t ^(fiRMk iSnntberfiiarp 
dumber i^A MkIA AS ir^C* V4 #«r 


*e *AmEfY at litt J« Bttt«l(t 
iir;;v[iisiiL SCENIC ihtist 
IIM SIaU Uk« 
n,k»mm UN** •• i «• ii»« Vartety't Ann M r it fy Nunbtr wil b« lioitiid 
wMk a tpecuil cover for p rcKnr a tkm. It will conmHi 
dM CMMsary featurtt In rcsdlng matter. 

AMmnceneota f wceifa< far Variety's Annirer- 
aary N y i her by Nov. ISCk wdl aecure preferred poal- 
tioa is tliat tssue aM XQT' may be ite dwcfa d when 
reoiittaooe accompaniet order before that date. t. .* i' . •* ■ fAUf 
V AMIBTT 

" ' 1 


B » ■ . 
1 *^ . . 
'ht*^ r shCA t *^iw.i 
1 ^JB N'>^OW KP%:fJ 
i* . ANf 4lli»^ *-' •»'l'C*l 
'^^^ G » f 
ii - ■ ■ - - 

LAST D<3i (Oct 2S) KEITH*S COLONIAL, NEW YORK ^^ 
V D IN "USim MKIEy 
ft JUST TWO NICE BOYS <IWv. •). B. P. KCITN% PNILAOCLPNIA WICII. •HOOKi.VM WfttK lAli. ff •••lAMArOLIt 

:ilvitAii» 
MICN • JAM. UMMit r. KgiT9rS PALACE, mgw rOMK Willi LYINA SAMnr low. A.RtltlA 
fm 
• «i 
* ••* • r**« SalM 


* U»M» 1.^ •••**4 rvM. » t» •! • #•.• t« • V *•« •••4 • ^ • •-■• f % - f'** • ff^T« 

r ■ MUStHimis ii!£& It 

•m Nh» If «rr*li^ ■ 
!•••# M II •• Iftif »r» « «• 


»#-- • -♦ 1119 T«««* • liilDipMiU. ^' >•»« CAIILTOM tTnfttT 
•••tilT ttllCtT te •••iff^f •• mm t«4 lt»^ %•• t^««* X... »•»• T -« • • •• 


M »4 I . lllMtlu A 

^ T»«M' II ll«Hli H^*^ • • ^••' •••^•••••^4l^ 
Iff ltClr«»4 TV«^H«« l» HUM r%.!« ■■— — ^^— — • «i iti to r««ii^ • < 

tT« II r* ipii r»ii>ai •»»■.* 

•»« f*WT tl l« 1^ M i1 IM J— pll 

^iv t riifiii i« iMtii^i II n 

II • J4 

It Miarr • ilrMit ^*« T«»% 
r«^V«* • €te9««ir l»r«r>»t« 1| • 1. O It • il«v«« IMHir • |l«« 11 RHODA 
BERNARD 

"CHARACTER COMEDIENNE" 

^LAYimC LOtW CIMCVIT * - \J BU( * TO ALL SISGISC ACTS t • t> • AAH / NPr/?/ /sHA/> .S(>>C ¥ATFRIAI • « • <!*'>: r? »'" XI » HAnn^^T rrff>ftiA_J II . Ti» • Wm^ < • I. t«« Man. II It r»vT« Ni iw M L#-««B It <>*««nr K*i €f PALACE, NEW YORK, ThU WeA (N©v. JOHNNY PEAM. LOU TISATRKrAL ^'trJA* TRUNKS 

Wmn l r m hm - Scmimry H94ml 

1^^- M 1-3 TO 1-2 
V ^ • • •••?» r 137 


•*» ^ SAMUEL NATHANS ^ 

m nk A««n% new vowi ' •»«• Hold Fast 10 Health 

Witn Tim liigiito •^REVELRY IN SONG AND DANCE^ 
RIVERSIDE, NEW YORK, Nexl Week (Nov. %) Power ol 
NUXATED l\0 u< \ m^ Afl H t ^ %Ul • ••« *•. • «••••■ 4 !•>«» •I'* 
«liftt O^Af •• MMit M NfAl m 
OM ».^ U.< «» NIAI III »v yw* 

» %' l«t •*•? •• •« •'•< 

* Ai flii I. 
w 
mm OF awiEST for wont arsis Fum tm «# I 

I 

N Only applications ior ACTIX'E MEMBERSHIP will be counted. Only ap- 
*f cations recci\'ed between Nov. 15 and Dec 15 will be credited to 

contestants. 
'■\ SECURE APPLICATION BLANKS FROM STAGE DOORMAN OT 

ANY VAUDEVELE THEA1RE I 

N 
1ft <U|rv«F It ^1 • !• 
It AVtaMI tffia 
If Star 

IMMa • l( \ #. F. KEITifS PALACE, NEW YOKK, THIS WEEK (NOV. I) 

CZIGANEE TROUPE 

A GYPSY SONG AND DANCE CARNIVAL 

rAULOUKANO cQMiitt noEN-mnT mmes 

NEW Y«fk llHaMad 
REUN 

WARE ROOM 
I 1 WfTM il 
ARidhn HARRY RAFF PrcMnU 

Tha Mother of the Fairoui Pholor/Uy *^\ ^__ 

UCAm IMIAIA V^'li*^ |. F. KaTH-S RIVERSIDE 

HEADLINING SSwST ».f. keith 

WrifH— ti IMW GOIUMi KEITH'S 
V At IIT Y 1 B. F. KEITH CIRCUIT Presents LEO CARRILO 

By Special Arran^ment With SELWYN A GO. for a Limited En^gement 

in Vaudeville 

To star in a new play by Edgar Selwyn at the expiration of the ahm-e 

engagement. 

\'aude\ille tour arranged hv M.S.BENTHAM 

Opening^ next week (Nov. 8.) at E F. Keith*i Hippodrume, Cleveland. 


'A , ' . ■ .. ^ ' 


I . • . ■ r 
•IT TMt UMCST OCAU«— tUT f HC LOWCST IN fWCC , Sf' THEATRICAL 

DMM AMD fTEAItn TKUNKS | Al n ikLt MAKES ALLMIKS 
•OSTOM. MAY GILMAN 

WILL coiiiiblirorrEJtt __^ 

Mind Readers Wanted 

I.AIlY »l»f> h»% li*d rM|« rimer •« wnhI rrA4»fic mr% t«» AMiat 
MW w art. HmU ftrmk ttjcrart feagft^li. I f^fiiMili rvr rytlii^. 

Krttll lUMwia plrMi write 
¥Ai.u€ iMJi 

MALTO LUGGAGE SHOP 

li# WEST 4M smCCT JOHNNY IRELAND IN KttH SONC& AMD STOHIES 

JMT coMH^CTf o on^Mcuii jumon Mm W. V. M. A 

D»r«flliHk SILLY JAUUOM 1 ▼ABIBTT 
UmtOOVCED BYi 

IN "BROADWAY BREVmES If AT THE WIKIER GARDEN, NEW YORK ■•.■,• . <■•' . • - .: 


THAT SENSATIONAL SONG ■•:•■.' 'v. ■ ii ■UPFAtA It Y« 
' .'■■ V 


i«9 AH •M A. -• 1^ tw \mm^% 
tM^marw 


BlIPIIIK T*# 0«rl Cm XD J«r4 K • • r • 

rAiJ^c'K. - AHlMT Al WATERSOIHIEIILIN i SNYDER COMPANY 

• * 

STRAND THEATRE BUlLDINa 47lli Strwl Midi Broa4w»y, ffow Y«rli !•■• •! MM ft l»M kr ti r|M»f •« Ms 


r* tl«. •I- r • A* 

•to»«4F »twtwi "A iterMf fliH t* N llaiMli lM« r«" 14 WmI MHi 

1 lATIOWSn, he Ijcy^^ FURS b! «« IM)*?! »l c:: N«st -V — • •Ny U» MILJCa M« Tim lil;AJtU >- - •m4 r MOfFMANfl r% m M|*^Vm^ MB tT-C 
%: tMH Ml II N ••• H.* nc •« tX M frtM* li til' 

firt 


• of » L« 


Tl^ mm «H. 
r«4 f«^ t^*«' •! CLEVELAND. 

Ka*l omiA IKM'nr 4-|*«>.'.. »v i» EDDIE MACK 
TALKS: or THE ItTl MEN ON MY USf 
V WHO SUY TNEIA CIjOTHKS ' 

RECULARLY FMM ME J4I 
*/ DEMAND FLASHY CLOTHES 

1582- 1584 Broadway 722.724 Seventh Ave 

Ope 9tr**4 TVrstr* Ofp. CmttmJkim TWaIr* feff tl^iiil#r & F. KEITHS PALACE, NEW YORK, THIS WEEK (Nove 1) 

MILTOM AiSOTT, Itl T«Mr ED SANDERS, 9md T< A • 


!• ve Mk r< EXPOSITION JUBILEE FOUR 

A SOUTHERN RREEZE OF MIRTH AND MELODY 

J. B. ■aOWW. ■irtlii t. O. HAWm. Bmm mi4 Mmmi«v 

NAMIT rmOIKALD riiiHii. LCO riTZCCnAt* ^^■^m V A K I BT Y 

■ ON VOYA Sailed November 2, per S. S. **Aquitania 
ff TO OPEN NOVEMBER 15 GRAND THEATRE, BIRMINGHAM, ENGLAND F^m RepmoiUtivct: WUUAM MORRIS ami GEORGE FOSTER • .V . ■ ■ •• ■ ' : s iWM (• tmy Imt9r f Atomt A f Aaw cWi ■r ■ '•; .* '■> 
A N D 
AMD MVmorOMTAJt MAIX AMU ALNAHBRA — I rrAMIiAIU>- 

im Am* 

Uirl muh tl H* WBOAtmAt, mm york. this week (IWv. d 

mvifiS mmw LEWIS and O'HAY >•• •■^v« t«4 llM 
>* *»^. y— ^f *^^ ^*^ ** »«« M tiMft riff N» • lA»«*l 
# **^*_ y*?^^ f^ _*^^ ■■• ■•»» ''^ •t^?** l^-^tr^ fife* 


— Ilhit fci.-SAVVE^ 
BOSS A cums .« % 


tW WMt with 

4 !• ft:. v rtmrntk «lli»«r4 pfciii g wMH Avvc J '**' 2« tirt I I. r» Ml li 

A «*«#r|r. •liMr« v far «l»«.t*4| 

•r ilk«> I . oiri 

••Ami tat • Ap«Bf !• Ml* liianwB «l likiit»r Ik* Vill 0|«« ill •Im lltlfe 

llM 

%!•.• rTt ESfrXi i!!L^ ttat^ l»y Waltrr Wrrm» tkAl Imi» prtHr««l iHr Infy M Int ul Iiib CArrt r 
liffr%t %alar7 ever pA»d in mnMivlif* 
njOVC tt UKC A 
«iMOIIMIfilC GUMY CiWl* 
IMBAMY CYKO BABY DOtX** Mmom iiutic fm. co^ aq> s^wmn am^ h. v. cNy 
A RIVIERA M»T? POX TRQT ^ALLAO; 

PROFESSIONAL COPIES ^^'^ ORCHEf^RATlONS READY ^ 7F)(>^i\ior7n^iLSk Co ^ V A KI BT Y 
A SONG THAT'S DIFFERENT 

NG " It takes three minutes to learn it and a year to forget it 

You II sing it eventually, why not now'^ Nothing like it published 

f Melody Bail;i'1s 

LOU'S ANA 
DO you UNO W 

PLANNING Sh( rm • *•• '"A^C ICC Tot Trot BaMa ' h 

ALCir RS 

C» VST Al PAi L 
COM Ai Sf A 
• • SCUD SEASON Ii2t-li21|-^r^' " I 

I l«« HPT — ^^bS 14 NEWORLCANS. CHARLES MARTIN TM€ wttriMN SAlirTOItt <r 'T n^ir» NARHY A. SHtA 

new vomi. «. v. 

FUlMniE 

OuhmCredU Wrtt« Iw Mi ••lH^Tt •%»i«M »«• ^f« rl 


If l««vl •«r«ii !TRUNKS! 

FOR TK TMEATHUL PMFESSION m^ WI&X I^ANI» TNK AM Ml «f Um Ym OUR UIOMCLAO GUARAimK MBN AND WOMEN OF TIB flTAGI tW rlhirf •« •4 («# <«r- 
* * wrtt cf IM» r««F. far f«r«l»^i*«« tlM« A>-1 A 4-1 

A«-l •• SIM 


»^le 
sair^sr^-fl $|rai4 CMMgt $ft«r JOHNNY BLACK § DARDANELLA ■'■^11 VAIIBTY '■*'-*'4 ' V/H M • imf, r -*--"- ■y ' TOOS EVCiW OILt.!! POWERFUL 

BALLAD 
WITM A 

REAL 

DROADWA> 

' TViRfLL! i poP^ ? 


ft 4 Ir n-i^'^ff i 


Vfric k/ 
BUCKNlt WIST 


Broadway Rose MAITIN riBBD 

A OTIS sraitctft 


%^c« 

»Uf.rj skj^ lis r. > f*4-t4 ht.tu 
m4 k«4 bil-Ur 

CMOtUS I ^, IWrtV a l«»f la f«ar ^ya. 


yaa ««*r taa-tf 
€WU«§aaijr*« all«« tilk^^B kaav.Y^aia a • Uc^ a^lWjr all ' f^Mjaa If, 


aalaf t^K MH Tt-flE! 14 ^a. Haaaa Ua«».ar|a«r ^ r <f rrrr > irrjc 'P?^« FREDf FISHER, 

224 WEST 46 ST. New York ^» i NOW S^w \ APTlSTS / 
\ COPIES/ ORChfSTPATlOhS 

ALL KEYS 


■, I Nelson ▼AIIBTT Marion 
erasr^- Theatrical People 

To Make Themselves Independent 
™i HOLMAN 
%. wm VAIIBTT 
AKE-UP C^tlili V- 
•• ■!»• JA%« ttAAA^ SEYMORE H01E 

HOCHUTCR. N. Y. SCNOM AURORA ARRIAZA HEADUNERS R BERT fill IT ntACo. 

WANTED PartiMr iM i I ••#! f1%^0 %\|» • • I I A •J M* T m \ -I «_S.i_» i*# ». V«r% C««y MAMIII •••« •OUWMAAl 

^ •* "I HC'CNIC HTi;iMO 

•a L Ml »M • IM M^ W« •«% Mil Ml ACTS— MATEIUAL IDf AID GMPm. 

THKATKK'AL 
WARimOHK TKirNKA 

Waal 4M JBL lAUtrw^y^iittHjp ••• ^ ^•M !»• CM €«« 
«• t«M4l «•• ••It 
V AMIBTt THE 
:^x PLACES TO STOP AT ANNOUNCING 

THE OPEMtNC OF THE NEW TREMONT HOTEL 

f rOHMCRLY SAIIATOGA NOTVL) 

DMurbom Street^ Between MadiMfi and Mo nr oe Stree U 

CHICAGO, ILL. 

2S0 nooit Hi wrm iaths 

A. SmGEH, MftMfw MMOMMLCIIATCS aiTmctv ncMOoctro and ncwly nmmmmm 

CATCRIiiC TO THC TNiATHICAL ^•OFlttiOi^ •^ .. J LEONARD HICKS and HOTEL GRANT 


Eoniondi r umitlied Apurtmsnii 
Tijr BrDTUA FUBNISHSD 

I nK Dblf I ni% APAKTMBNTI 

IMW VOUW CIT V 

IRVINGTON HALL 

Si PORTLAND, OKL 


aiipi*«Hi FURNISHED APARTMENTS PAV. C«r«Mr IK rr. •^ lit*. %f*««l •I 41 •%?! THE ADELAIDE 

m-IM nCHTH AVIMUB • 

.tnic 

^-•■■•^ » *• 

vTAN. I't^ti ijEML m/NNi cm 


MARION 

•I- V. C«% (t tea««%a. %k T««iaA.— % NIALT«» — Ummmt A Vm II««I •> ..l.y 4 K« ••4 TW i t|. 
> .* I » **4 • 

. I n^i^ ••! 1 MMMi 1 III 

«.«:l« •« A ll»rl«»»g'( .•• 

A« • ' til* tl»«*<r'-w Im«v U* 

tK- » n li^iMitft* I lira • <lk'« •< ^h*m HM Nam • « I . tMr»« t»« Was ^ 
f.r N «.Hite«v I C. N r 

I* Witt t^^v9 


M«»^ >* K*» ai %«4 t' %)• «••• -«mIi^ t: l«*tli ar* 
MfMMt •# J B riMi 
t |*»|»9 .MM* I ' 

. «#m|| 

lirtt TH# ..i4 t-rrt* r ' Mm tti'iMM TNUTWCAL DOUGLAS 
HOTEL M«v«9 Hi ■•V llTf A' K MO w 44«*- *. T N V at t hamiOol^m %t. CMlCA »• ■-#« itrA»ti%Hfc» itM rnOMi LOKiCAcnt rREDERiarS SON 

HKMC STl niOS, CU WtST i^iid STItECT 


-^j >*»- m III* • It* 
MM II •it »«Mf itp I 

t M < trt^ II . •t^> «M •> SYRACUSE. N. Y. 

wnrns*; »iri« imh amm 

Tmi.'* Willi |r««» rr«»ktUI «■ HOCHESTER. N. Y. 

•y t. • ^« W i»t»»<> 
f Yf » « \| • • • I *»-« 
OEAKStt mJ DYD 
li. HKKS & SON*- • •«4t« •n Hx -f A iMlk ila4t J-livtfcdU fOi« ' . I ) 

H to yo u r wttk ^f*«l outitif 


»« t* » n.. ARE YOU GOING TO EUROPE? •« w*i* I * AUH.T ftmi U r%fi v%t 


wy. 


BEAUMONT mf «r V on K 
c N I c A 6 o 
tot Affiatifft **NUO-ART*V 

TNr tr«i«ATlO^ O^ THA tClMtAV WOAiO NOT ^AiNTfO 
%AlLkH ri'LtV rnOTtCTIO rATtMTt rtilOlll«. ANY 
IfUPAlNCtMCNTf ^AO«CCUTtO TO rt'LL tlTfftlT OT TMf BEAUMONT STUDIOS tAW tCt TMI flt&tfn »ltTtAr ACT AMO.VOU WILL 

7 flAUtiOliT ACMIt* 

«f Attv not • ron vAuotvitLt ^aooucyiohia. AtwAvt AfAtllt WMAY YHlf LAYttT VtWfllT III t W Y O A A 
C N I C A • O 
tO« ANClLtt A Putt LINt or ATT»»ACTtvC ttTA TO AtMT. l\'^.r: :t •iv^^y BrYant»449 m^ViJl STUDIOS m ▼AIIBTT ftr. 
r. r. PROCTOR. Yk*. B— , >Wp. •it'* ""^*W)Ci[» Qmtnt Mm n i l r. T PROCTOR. VI 

. r. Keith's Vaudeville Exchange ■l p. IBTH (ACKNCY) 

(PrImr llieatre BuOdnf, Niw YoA) 

fiUWARO r. ALMS A. PAUL KOTR 

FomnJers 

ArtkUcan book direct by addraMinc S. K. HODGDON P. P. PBOCTOR Marcus LoeWs AMALGAMATED r%m%y • Itk 9hm :m JNG AGENCY 

fieneral Exsaithw Officts 

PiitiiMiBuildingyTiiiiesSqiiare 

iww loni 

J. K. LUBIN VAUDEVILLE 
AGENCY 1441 N»m Bootkint 12 C mi roT »P at « • M Ik ArtMU IWIiy GUS SUN 11 


r» •-. 


KW YORK CITT 
H T T i 
J. C MAITHKWg hi C 
a. A a< « %< vM» tti» PMyar mt! OIORPHEUM ttAATUs »ri*tc Ulvo PBIU S C»r»e^Af. GCNCRAL OFFfCCS 

PALACE THEATRE BUlLOmC 

NEW TOMC CITY BERT LEVEY CIRCUIT 
VAUDEVILLE THEATRESli* 

U C AIAE TNBATM MJIUNMC i >tlirOililtll«i rar ■•inaaliii mmt III f to 

* COttlMUtNCATt WITH OTflCt MtAIICST VOU« I 

' Feiber ef Shea 

Thcatrkal Entcrpriiict 

:>-i;:':'V^'' ■■■■'■ 1493 Broadway ''^-''w'-Mj:'-.'.; 

Ifcw Gtv 

The Western Vaudeville 
Managers' Association »y •• VANCOUVIR. IL C ^ Iter rr i 
M «f lli»TAI. K«My 

t*ANT%«;lcn %««#»«iH» 
• "VH I WNIA 
ilAI'l »- • * 4»' CHICAGO, ILL. ' ^"-*^^ u.. .•< €iM N - BEN and JOHN FULLER 

AUflTBALlAN VAUDBVUXI TOUK leea MAaicrr itkut 
IAN nunasco lirry Hckarf s fiioli Theatres 

HUGH D. MrlNTWH 

iXtr7trriiiit9 LML 

Isilraiis l«»IIIMN»X r l«N«»At»WAT •! a T< 
^^ •«» at ilb» •W II ^ Marri •airH iiimiih la to 

*t:» to iiawi, MaaM" 
Jlfm« ;~rwt ^mtt «arft l^t 

^^ M-at W99h. hm ka»f Ani»i<. aiiKR hm Ma pva atim«*fi fthm 

m W KKITNll V« 
rf:MI'l >: I ••» w%^4*y '%* r«rm.» :vY •a tl 
bl* WfHAHt%^~WWm Raft. "TH* ba« 

•^' aa4 tiM ila'-^ •# Ik* A«» 
laHM Ill»«t4 W lirifllias 
»••• ifciir ai f<nai< TW 
• tk» i»«ai I* W O a^ l«« 


>f it-« C. IWICf* AR tli9 ^■■R -f ^ In 
Mar* a At« vhR a aatat^t mt 

f*fttiir» lu ii*i • ar»f atf< 

a ^•iiRi u Mi «•!. Ml V't.^M. Vl TU«- •! ۥ. 9m 

mm H^ t 
•i ta !• ISM 


The Most Important Fostm of Your Act b a Good Curtain I 

liufe^ a LEi^ ziTwaySith'st?^ "Sivant m | .lf»— Tr 


^«tWr WlM«a Mlb •a* •«• fc**^ a*< 
•^4a «f alM«a a»a« to M^ 

% arto«» ar4«» • 


W ¥. GUY 

RAWSON • r.4tt Sail 1 1 r»rft fr««« 1 aJ «l..r|| tM 


•I r . tt Ml 

t1 I. 

FRANCES 

clake 

BOOKEII SOUD Kr« 


T.^i^ 


tW-i 
M Km 
A «t« ••M< SAl a A. »^ Knv. Jr, Y«f% CMV. iM«M m- e t t» I H J 
» J. ROXY 
LAROCCA MZARDOFTHEHARPi 
CEDRIC LINDSAY AND HIS ClQAftiqUS 
JANt 

itliAWp>CHttTWIfc 

•AB • SASIIM rill ■■■ ■ 

I'lm^inui^ <n LUBIN LEWIS Locw ancuiT ■EAUWAT lAKLOWS IN 

•BETWEEN ACTS'* 

iiw cANToa omci •LICHTNIIT MAYE HUNTsiEi mm T*« ••rf « HM Lm« CIrrail 
mrarttM HOKWm 4k KBAU • ««• • w» • WARWICK-LEIGH TRK) liARV 


^^ 


NEW ACTS LEAH WARWICK 

(HifatTf. 

KiAUt 


Gia M. COHAN^S 
MIST MAN < •Mt%% iB JEAN GORDON PUYERS 

''A HIGHLAND ROMANCE* 'm. Ufc 7*^ Um" PICrURE PUYERS 
'oADiE? mcirr *4.1V« •! MVORCES. II«HII »l V^ IB tiM MT MUSIC MEN. •C%#ry V ILL ANDIfUURCD I'l X M t#l «lvl Pl««« A t** !• ««li»tf imk AMmivuoAMr MUMBUt Of 
MAT« • 

W««ft« Ml ASVAMCl FRANCES STARR 
iB'*ONE"< 


u n t MECCA h* l»v« -Mf. IB r4i rl tfe* J*<-fe »l#4 III* 4mI tte o n n to M llM ll»>lM |r« 
• Willi Ik* mmwmtwk TIM QMS** 
n«i#«lll«« i» ti 
ArM Is tkr 0i«»4m4 !'• 
•«r««» «f IIM At«« r«lto Til 

rwilitiiB bHI k» «l^ 

» tiM mmm QUA 9m i^%m4 VMIi tW ^ II P •«! wU' "Entar Madame* ro cc nmito in tmcgmaut DO IT NOW POaTLAND NOTES A I »»» Ml ai iiM 4^1 / 1 . *• Piayl PICTURES 
THE rtt H rSMPT-t 
ICrva. • r«« 


•»*^ 
t IM* BUIM. Tt^ 't t** lte« t • < « « r ak.! 


%h0 %'i%i .»« Iw r* 


rf tfe* |4fllt» 


kttlllr W«t TWIN BEDS. OFFICEK i« fl.»- ^fm'M'^td •in** Vf^daN. ItllL IIM 'lwfft»r>4 •liMl 
!•« tl 
Uftti. 


•taWHi •« %«!%•• Iter l w r«*iii'« «^ •• «•« Imw » iwiwai 4 r*« tte- »«i 
tMMi 9^ Hw 9v<«« ••• v«r«tey mtu !%• • II l»N» •• 4LIf • Mi«« L«B )• fl«. aA ri^-« «if *tt4P 


r«i| wrait «a4 

■*» l> w ilN- *lw^« •« Wr ♦^H 
••NMilty 

Til* riMMm i» r».- ♦•♦« ••tli I IffttH fff !%» m Hmt%mm •f«#v MM* 


It III OLD FASHIONED BOY. ^ rv . 

'* ■ •• ••••* ••• IM i^. >••*••••• ••• fv^tily TW Maglr ft t— r Mll*^ 


to •• il Ml t^4l|i- Hi 

fl»» MM«4. r*>i» 4.4l « afftti ^ 
Mf- Ii» Ifav-M «At«r»ly TK* lly III* ».« •f « FOOD FOR SCANDAL P?^Jv'^ •t iw Mtto ••• Wik ^^p^^p^^^^p I to rK«i» •ter il W ^l M llMt ««|»^ kM l |«»wlll»»l Vtv^ 

mm! to««<« Mm •*! A U#y r*** 

Iter Miti *•«• villi ite* 

••Ml fte* Sm-ime fitotte*r •# *!• f%0 90m0f M Man 
Ml Tte«i* ate* li*a f* 'W.w* 
ar. vte» !• prartWI«0 iB« 
«Mi ••• A Htovt A* •• Mmw ftl •• k» !>•»■>> •witeMi«*«l 

to Bpite* • ri%«f «"«»» 

Iiii*ii4 to W Bf^ite^ * " ^ • 

^M aC ilM r»^ ■Bifliw » 

S! *^ '^'^ tt**B #i •MW N Um«»««««I'' 

** BM af ui»ate«l« *" f' 

fan ^. 4f*irF7 attt Im«» to •> to •• «9 Mi4 •••Ha i> ««fl0 .ft ffr «i Hi- ..# mr^mm f «»• GAMESTERS. '^« a^^ km »^^w to • Ao^tiTMi run ato r«.»v 
I. • aa 4ito^i#4 ^-« • 
tfv^y rr»«|l«4 to \4^ ■»•« 
lte«l ••*#«• lite* a W^ «M tto» 
t^-ra a»4 A irvtavAl* « •*•• 
laaa^Mli ••^iMivai ■a»*4 •*«•'* to 
a ^m u .a*f ai.Mit ••ft'a ••'•''t to 

. « aiitf la tor B^V^ 
rwt ••?«.■ b 

ftoM • t' ' iMn* **' ' **^ ^ to a*! 

I^aran aa I Ih« \ cM^ywa^ 

Ma'ki |'^» a a ••• •^ ' »r«to f ^ •%» 
^01 1 1 i«a tf !Uf« toi««M tittoa^ 

• .i«M«i a..M« «A»*rte li a* — a< |t^' '** 

a 11^ iiMii '^4to# (If* ap*tb*« 
teall »««>a9* tor |iia'i-**»* m m »• « «a li • •*' KID ft 7«I KK.n U 'Mt tk««» to Itea • 
# • »liaa> 9th* it%» to tl ll tor lkM»*«|f a* •'to»«iuii. aa4 4ti.i*a teana 
l%» •♦f'teaa aa >■— »■ i vliMf Mtrte ra« •«! a«««>«^tt try la I to r< 
1.^ tet |4iia«. I. 

• *• pan iteaw— te m>i«»»> 
teitte ra«Mi to.alir 

ll A**«r>«-4 a04 rsp>«^- 

M«tatealf A».»Wa a 

L all *IHa aKO* teaa to*^ «ftrar«»..«. Atol •OOY AND SOUL m^tf •!••« lw*a r«ar« 

l« ton I «r*»- y m aaa f tteia O 
iM li*«iir*« i^MtiMw^aliMti ^ 
aiarrtt« MiMte T*»«Mf' »« IMA towa«ter aarf pMlM* 
j T tfc n to toaa4 W Ur. 

aw*r toafctri <lta*. ai Ar Vlto 
i 
Gmi f. r S OF "DlTBirlf INATION.* TMB SOUL OP 
Md "DKBrriOil.* WM ^om km Hm 
citjr ol Cliktg^; «•• tMMiai 

•f C«rfto««f 
Ht IVrMtlcM for 

M tun Ml Cxi«t< 

l« ol 

is Cliitifi •! Hw ( ol*«e«M Hm Wm tii 
HryMi wa» bmmmIH lor IVf i4t M lit 
oa tlw it«r •! IIm coii% MttMi Ml i<o tiM M^fstct TW Hon. TlM«4urr kut^^cveU '.m4 C^. S*t4t ^^ ^ 

Caft SinM «M in thm I>M«oil«rt l>r|»«nfiimt. K^wMcvHt was a IM 
Ci%.I Srnricr Caiitfiii^rT. a knl4H*v<*r from tiM ll»rfipri« 

He ira^ rffyiMWHd Kir Offmcr < k^rtei. and it t^ cU*mC 
iIm lir NMar vme mf tlir frraIrM Chril Smricr C« «Mni •Mn«m tlial err? MM 
that p«M«MM Caf4. Si'4l toi wnitrti t rrral «hikn ttunr^ wmk fftiwrtv.4 ilia 
Mra ul wntir^ a drrmaitMUMi mi the order %A a l>r jry I anr rn«crfH» hi lla 
mIIv tiilaf«pl«il IB **AMKIIKA«'' wHicfi was prn4Mr>< «l*tn»if il« 

WMTa Fair at Oiirai* Kv Ktrally 
^ It tra» CM of flir 

^tamlaf pni^ttrimfH ftiat Ihr vnrii 
ewr ircM aM wtl mm 4tMm in 
m ■■ mm\ by 

Ht it a^ a v««^ af 
•f Um llliMi 
M ilM aMI ai Cai 
al Htt riral INiMia In 
TW Has. Frank O. Lawiia. tlia 

CA SaiHofCa auf at tlia \mm 
Q^bmmL TW t-.m 1 

tM 
raa War mi aarv«4 fruk 
at Hm teltW ol Rl C 
tiM WarW War 
aajr oikrr rigiawi i^ lla was <»fcra4 iW ^(»mII4iii <4 Faalit DtrrcVir al CMn bf 

Li llMffK c t laM 
^nm ol Amrrica. CafC ! 
idiaa Stan arat vary mmc^ ialarastrd m fW poaM aa^ 
lor tM paaitMMi l»y tlM ll<Mk 
Gift. ^M rratfM M 

iaf fo«r jraara ia tlia 
larfMMM. Ha travrlaa ^rf^ 
r^rfi 'vrly i« ^ F*'^* ^ AaHT* 
ita. Ihiram tiM KlanMt 
ar.flit !• Htmnt, Alaska. Ilr 
III fhr rtrtip.nal locaton cil tKa 
Mi4a l>i»irict. Hvmm U IM iMit 
iKr MiMcftt lov^B la tkr w<irl4. A<l%r»- 
t«rrr« rama tiKva ^r*^m all oircr tiM 
ficirUI alter g«4d. ffi44. <;<»LD — 
gaaaUrr, tiM wuMaa ol tha 
world, ilie maa wIm diaafad kit 

lait kliu«r«. StJi 
were iii«<W, yaa, 

paM>lMM uklaa. Tke Umird St«tet C y trwirat at tkac tiiwa kad Mt tm- 
laMiakad aajr ayttrai 'A Uw awd (irdar la l«ai ka waa l>irec!€»r Gawaral ^ 
MJkm' festival in bait l.ake Citf. Uuk. It ia cUiaicd hit fmcral^lMp 
•aanMtva aMity aiadr il»r fr»iival cka cuI<m«bI i Bcc ca a ikat it w^ It 
^kt tku««aMa and tknn^Mida ol people fnaa tW ent«re westrra 
up. Tka cwtaat anpa. p«Hi and al det^l 
tM 
tka coitrtr«y of fkr V^tmm IV 

ClMtf ard lliief al IX/ertive« Tka 

Fatwrk ef*«k ia a« coiir ly <|iif«^t^ 
%^ fl^mm flip KriiiUi tumA lie m 
Mm ta aMvder and akwd^nH/ fra 
In Parts at tke tMM ikr antkor »a« At 

f>it conrefiiian in Mtnaria i 
world tn ovrr iwa and ana-kalf 

Oak of New Yatk Cny. 
arrrrvi tniaiak liouM^ nndrr t^^rt Af«ef aN Ik** 
wa« ifit hrrH, Ml 9m9f fww yr*r»* 
d eidrd. ii|«ni tke advire of f i i i a di> JJ 
kul ^r«t kr traerle^ aN i>irrr iKe eaM0 
C'api S!fdl M a miwdiii of tkr Cmm 
mcmkaralM^ mn^ialt of ttit mn^*^ oata 
anikora al ikr world I he aalkor I «* M* 

SV ia aN parta mi flir ennntfy an the tnlr of hu aory, 
HON," and .d M kctnrca kava ktanlor ckaiay ffl 
• • 


a« In want • Oii» « w^TU mi ^mmSySTJm '^ii mm mm tm m ! ovduims IammI SteftM nwtoplBjf Cofpomtioii sf Wagi NIW YOKKcmr PICTURES i^^fnssmrr^msm SOUTH AFRKA Wf m. ■AJf^tm. 


Tivou -4J. m 

Bi^ I ft Lm* VHm** rAU « H A^H It 1ft 

4r«aM I^^ Ma«*»«l War. 

i« «« i*Mi«» HMm.- ft I ORrNKI'li — Oi. P a %9 • » • 1 — "gf^ ;• t tf-IC {£. »-lt. -Tk» 

- f »M« t*l r» tii aiar - mi. Ai lr««v«a fN^ l< l« It • « Paar. If* iftit <'^»yrt<» w k ■ * ft p«rt VM llst»l. It A 
wmi i*y )f«tot Tr« •Mt fti y ? J>l# ^y» Tly tf 

6iiA»i»— 4C r »Mi« Marl 

ftayt M lA -^f- 
!• 
55- _^f«;AC 4 4i«rTox-aMt. ift-ift <r Mf :?% VAI • f49r PICTURE DBECnNIS 

rmt ittH AmnvEMABY mmnm or 

ISSUED LN dex:embf.r 
r«a biitok* WILLIAM VANDERLYN 

'ART DIRECTOR 14. It. Ir. t«v Nwi-«*4 
KAILVAT l3i«TITl TT 

I?. It -Ha 
% 
Character Portrayal Superb" '«v r*r* r iw N««r Y«ifc pN« ckaracImM* iw wwfc •( LhmI Associated First National Franchlso 'IIh% |Nct«rt m % 4Kmmtm(miimm mi tlie Hifli q«Mlil> «4 |M^«lutlNati« o#rrr4 
«n4fr tlie Fir^t Natiuiid ffMidiiae plan TW prc«« ati^ pvMk. m ikell •« iHr 
mhtUtor. Iuv€ CMMe to f t t flMy^ f*»^ •••nK nl l-'tr*! \Mii*«i»l fi$rftKr« 
Rrft^ wkftt tW critict tay ol ir M «ili:«8 •• ptt* • •■■4 pvir^ | 

Al tkr • *•' •«»••« •# «k r I* W^* 

If *4 llMl ^* •I lOt 

Lion«i Barry more 

- "The Devil's Garden" Ik. >«4 ky IM* Af^iiAtt 
Ti«Mt ••« 
Mi «•«» tml 


t?d !^ Ml actMlIf 1I»M« lAt v»<» T<«m r* ^ tiM Mr«k »»r> ll It • CSEATO NEW CNAIIACTUt 

*« 9r»«* «■ •»<# Mf lil« flt^* 

Ml Ti»» ti»vir« . •■ 4**4 by I 


?<*►• Im .••»•» I«w 
STMHiC CNAaACmi ACTINa •I « I. riMt VMIr«f ima #■••<« 

>«* ibr* ift M i 

ml r» •»*•' 

f art •»«••••'• ••«•'-- 

in *# • 4 I- ••- »W' 
Act l«« Ac<"<« ••4 •»>i«»M • 
I 

A POWUrUL PLAY. 

H*v M^«M »i ■llfMAi !• • Ue«r«l 

COM VI Mane CNAftACTUUXATIOii 

l-jri . tm if MMilira Ilia 
• X"*h T' r'»»-l» 

ROLC or SUnilMAII. tir A •4 1a T» 

HiM It* r««l rr««i4i f*i# 
%•>« t««A 41li W- AKTIfTIC AMD VtVtO. 

|ab«aa »• H I* •^11 4>'«M- T%t^ * • 

a«tl«:. ^jt4 %i«i4 ll»«r>H»u«« Imm t 
trawl M |M0l awfH laarta ••«4 lii« Hitrartay Ml vHlg 

««%a*~H-*«» f..Hl |ft«N 
9m •* • •< 

I 

|Kr« t It l««r«««4 Ml •a Aa «"«al 

l< 
N te e TCmC DHAMATIC ACTIOM. 

•A !•*■ W-. : • . ' • • 

Ir !• « « ><t . • ..* I « .4 

ITRONC AMD SmiKIMG. 

f« la a«r«<«i« tmrmt fr«4M llM airMiii«< fw.%rl t. MT 
II M««»f-A |W4 lAa iiMi4 •• ttiili Karr^M^r 
•*M»« lM« MfHMlMMl ^»1iaCt I* iBlllwe ** • •1 « 

u M flM't* 1 • 

• t • • 


.'''■'.•■■'■ 


1 
i ..* 


' . • * 


lA 1^ 

m Diradad br KENNETH WEBB 
A FIRST NATIONAL ATTRACTION 
C/i^«t> l>ICTURES ANGUMIERICAN 
PRODOCMG DEAL IN MADNG SMu Mm«TM Ur to Hmt 
• tl te!2Ll i, II i l-toHMT AmA Jr. 

Ml • ••«k CLOTHES Di PiCniRES .,•■. ; ^ 


Ml II i«» m. Ai COAST PICTURE MEWS^Z^^^'^TiZ JST^-JJi^r^Si tmm «f CivilMi «f • AI •t •I Hit* •*• i«i«ttt mw «•♦ 


tm ilw plftlat i«l •M W ll» tri 
•»«• ilMt II A bmi% VM 

MM* livmiiHr MMtt w%m «««I4 H is Ha 

N 


!«• I< /a IV tinLffM 


tup ttttrf ft •• wiM»*«i n •»■» |M M Ai r*i Mr« C^«««r ltoH«%««i at Mt« l»» N»«>Mi l» • iMiy Mttir INSIDE STUFF 

cm picnmcs 
)lr«i m Uritoi if l« An n ACTiM 

AIUAS A 

AST iV T8B •»!!? '^MTW ttht mf9 mmm §B4aj»ti CCORCC It DAVU 
iOC BRANDT Tl»» 
ilM« Utm ^mt I 

iM* llM«Mt afwy !• fli 
• ir "W ■I ilN^ i»ft»« III 


If • M l»^tli 

• • |«r« « p f ■• ^ a imfW0 .«§»■ .4||« Hi* M l«4 •Hi* 1M«*«4* •!««»»> • pr»<if • bi- 1^ Mpft UiNMy M» •!»•» T*«Ty Ml • Am4 «a»lli 

• • lix** •#Ml Ik* at^** •*•«• 
f MmHI ••r»« I Hail w mn% If pmw * Mil •# M . . I. • tat A ii«i«i*»ff •• wmt^ 9m IM» »r»»< 
I !• -tl NMVpvvs •• K^mv^m^ " • H«v H Marry AMM l^M* 

?«r* ll»»««r* h«» liififctr ia<»l« mii«M •m4 im«««m| Is iI^ 4«»l 
•mmM«i mt m lMt|» «Ml Ml l^irt* Mi* tm • 0Mm4 UtUr ••rl mm^ • Im»4 ih« 
«•#! • M«t •# 99-mtntmm J«*%M aMtf Ilv4» t 

t'^mtf MavtMi'' ■• AM art 

• Mil ^rv t« lte« MK ffMAlL VMI ■■■•iMA. Ml MM>>» ^•k» !!»• |«*llf • k*4 lNt»» flirl *ta mITi N* !■ mi ar^ 

»My •■riMj T» «Nk f^ yMt 

I •« »• 

• r Tl»» t* •««rv 

».,»!« »r<»^ M»«ii SmI'^ V MMIa 
Ml M IVMH wUr ■** •■•« MM 

i«ai I 
II 
-11 \Uf f 
HOTl'^Lt l-IOL-fl-t IT ^^'^OOU ^ ^,^ ^Mia^M. r^l M.'ll MMU«. .«M M.M.. It« lt.4M • 1^ .-I- 

«•• ar %M f %AI • A t IA> %!■»€ «•• •■•? .. ^ •I.HM^ M..* •m4 • >»aaM^< «fe«t viMHi pm0%^ m 

■^ •«#«»<• » IMMT h^'^*^ %*»*t%»mm tlk* »«9i#rM«r»« mi lll* rMMi»>* 
9 wM aaA H-* r«M f • r« •• ay •>••• IM MA.r|i tAr *■ t|i#»«« m«« 
M>.««. •! f***^ aiir |M«r iMtoV A»<ff r^titi t* il^ #«*4 Mt*»>- •«•• •< 
.|i» • (Mffc** »f MMTV ,»M« tMl M^fiv^l INMRf^'tra* 

• •til Mr AMM-r«i •*. •>••*«( t lir aA^r M lAi* mi*** v Mil» •AlT'lH A» a*^ ••« 
AM«I lA» •l«»««^ «A* ••••••• m09 v*t' aM^ Tlb» 

f%>li P M » 4 r»tt ArAt* a».**li •• m*tm*t^^ •••»#»« 

»r >rai-<i < mm**» '^'V «•»••# ili^aai ^9 lAv »« iai» «« * 
la •€ «M IM «M* »^»»M 

la a «»€« af I •*-•• lA* -TMr M 
j TW i* r« at III • %l FAMOUS PUYERS'APPROA 
C. a SHAW TO WRTIE STORES Ir.aLiffins 

N 
IN N. Y. CHDRCHES OFFER 

aiDAVS^FU WMi AM-Star •Itl ^ f 60a000 SAN JOSE STMM. •» U**t«4 fte r r «r-»« t« ilw 


It «l r^ V 
2 tMHM CLOUS tnmo. •»!« A( «r- lAft »fl 


r*« *!••• ■^ Y?^ **^T^'*I tit's: lii« Al i* Mr l^^v Iffiirtl M t1 a M It •t t1 


•f til* r. ncniE sFAir Aims 

flUD AT 1171000 %lr». 


•-#•11 V... t t« 0111. '^ ORPHEIM M nUi ■AKCI7 if ■■■»• t«* tiMt t» !• M* «■ 

4|M««r' » f #1 tt w » ft*^ IIm^ M4 •I MI.MH vlk«l» IMS ■. T. AOVARCI tfTjOOOi 

t r 
» ii MH Ito 


VMH Al tittk kt tar II 


t^M IB^MM ti^ !• Ml una* Oi Oifr »• tl M«v a M«^« 


t* Mi^k# t| 

tM Ml %W« 4m t0»f mil Uw 


M rvwtai .aittiwiiui ;^ ll«n. lus a*trv«0 tiM* Im* 
ftMl •••»• •• IMVS kMi ffwA. 
iv«i» Mili^ tte iHil M fly 

a «rtii i m ^1 m9kutm%tt thu ••H.- !• Hw VMMlM 


STMJJMM Wtm. 

I*|«M«.M Af IMBI Pt m Hmttrm* ^ i. CUnUIVf lATBT Mi«»tii« la tlw mmiuf/m^ WMk aatf M* C A. MifltaHMi »r««iAMH awl €Wa* ^^ •••••'•■•'• *-^^ 

^ ^^^^^^^^^ ^ ^ • I !•• Iiaaa# #■ taad rM- fia ft IS Ilia 0t«t'4 Av«rf W.H w***>' i Wlr Oi*W*< 

U lMiV» W*«« ««%*4 •• Wtt*0 

a t-t»v la torl«lla0 la v^^^v iIm tr^ a !«:&, Ilnraifa Ml t. «-A*blr« €4 Aa%l#«l* wW »* .^ a i >!■ • "t#^ 
laMMMlut.lir. Ha vawl a tK i *>* ^-^ 

JliT^IlSi'lJ'^aCrS* TtrZ. ; Hu lAiT Arm uitwnwMM 

Jaft* IMI. Ha • •aiftf4 H^ aatvi 
!•« ilMrt tW f «««r* altf t«fcr 
la tW ai«ki»a fti f^ Mb ^ If ttoi VIM krta« am I h mi aiatal 
iB»aa la Mm ailM» a»4 Mr. .mIiiIm »Mt iHa C««r« IMat ■*•• »f «'»r r-«-ll lt» »Mla A 
kI 1^ Aa«>l^ K«« t. 

I*i« 4»*^ tar IT • l.iw>a»rt M 
rrtia 904 «*•••*•• 
ft A mtt^wmm tm a 

« a»ai4i a*«4t««M r«*a 

ia« taa M^ la ^1 t« •• la. IM I* » t< * •• 

a •»:!••• fta^^% al 

• aair«rf aa«t. SMifffttllr •'^mmm •« 

• l^aai^v aa la ilM avliiaal 4*ft^»«* 
•••4 »a»iriag a Faiailas rIaMM f«r 
•al Mti T M ariiMi 
«▼•> r«ar r«i 

•a4 l-aaa Halprv. p m lli U af mm •latf. 
MAtflaa # sa>aa»»4 S^m II 
piB^asi |liilMil»y IWatarr* far tli.'Mi|r«** 
Al ft Ma a»«4lF H9 aa« '•• »%k# | M.«a Wa 
•I lt«*t f«Mr »ll 
^l,aAj lat I. aa til* ariiMra>a laiar aa ATUUTTAY PItTWBB CXfii 

_^ T^ MaailMiaoi'ra Mm**»« ■ * 

ll«t« ir.Mr«ir*aHlkMra^M^v'r •**•«« • '•H^a.u*.. •€ u. .i • 
fltfl aa« ^^aif af I 
•« II A 1 am%«4 Ml M»r« alM Imv r«iwra*4 

%aa.!^«*^ 

I 0^ ! liar a# iW fra««ra« «! tW •-•r 

« * Hiiii^a r * 

la» Ml •^fr m ^mm Aay a«« ai«a* 

» a 4. ,.«r* t,r- ^ ••«*H«» -"^ ▼•*• H^ *^ •"•' 

B aa lk» ra»»« "^ '-^ "•* ►•••<•• - 

'•t«M Mr|»t .«4a.9a »••«« 

Ml*-- r - AifnjiiAfi^ 

IWrl» N«* t 
MaA» al a ••»> • (• 


.NrM arrH at Iba t: > a l«t \t « 

■i I ■ ^# Maa 

lu tiiiMn Is a Ua wnaunn ax ■a M *^ * 
PICTURES RAD mSINESS IN Kf ENGLAW AND GUV STATES Hdihg Vp. SCHOOL SERVICe Umi vum: CMlli C-r' tll«t '« iter rm 


Ife'SlfV. IK FODR'-FRST NATIONAL 
DEAL lAY GO THROUGH SOON A(rtlHB N» ■ « "BT* n. MHUTOUIL Ml IB New VflrH MMMl Si 1«lt >»««*y li Ui m in* p >»Im M i 

•««r iMM ll»««lr«« «|v !• It. H t.vw rMlirv II K. OF Ct nCTIMC HOUSE. 

a. V. ■ CUETK TO UOEWi*** r. 

to ■«; IV PlM«- «LSIt FERMftON LOCATtB. |;= 

tarri Um llM r mtth m. T 1^ 4«rM^fla« ml tli» nl • fr«t4 


r W \mm^ W«M 
•Mi cUf. ItaM ilhM (•t» •■•••I 


•^ ^ <4 »v ilMMi t M. rNI tli^ti IV Bjran tviT. 

<M«> b-«MMI« tS !•• IT 4 

K r. w«« »M« Vim • ft ft* ot iv4v 

rftr4 ^ 4rr«w.| l» Ilk» 
'• N< 

Ulna "At 
tVtilav M'Hir lf«( 
•« Ml* Ml^*r 
if CMM^^ " li ■B I* mipatifla 10 ^U%m W ,|^ «p«nsr I ||«^ A M iMl. vtm J l» twll Mlli#4 rall«4 Ar«( 


>r».f UOBAU ^ imi^M^A IU« T«r« •• ter M IV* II •MB « II Ml la !• 
«ti A ; tMPtfumwn BVtt »!»>••»<• kral ftvrtii ftM *|M .111 r^«4 yf9*€^ I AUCt L4KI. MSTM RAl. 

At»<# luik# tlk# rm $fmm • ♦m n t w •«! "wam &AT1.' 

"^ «^ ««rMR«A imm wrwrMl iBr pi iMMM xa nw TOU 

l4rlir %lry- m B><i' M •* 
IB rlMvp* «f p^^«»«»*« 
kM •#v«%»4 Bl !•*« T*'^ 
I f»«# BB •••^lAM %■!*. tv i ,^j« rMA *U *lr««««4 •• 011 ill Nr ttMl 

!••• iBilUl Bp»B»r»»t« 
Win W IB • 
r«ll»4 "M**!!? L flUTTWAT 

MI^H C1>lMi liBl «r. r-» w ptir« «•« iM.Mp $m Mm tM >r*i»*t*i«ft, |il«»* S 'r • €01/111 f B^IA n »«< -Ili>k»»' M9 
h-^9 f«««tr v«B9i 

Im« •«»•»#• 4 IB* AMt* •IBM I Bfll B*» » llBM iMlvv* 

fcilMlif BB4 BtlMV flfi^valMV* flf « . 

ciu) t r«»«ru ■««M (h iM^k ».« .r '>»•*«• mmmimm piiiB f iiMBtfB im4 C8AE1JI WULB M TSK OtMf. 

fM^»«Mi ..4^1 •! -^W IV .M. t TW r,«M4«iBt iiiBil I i to l^lf,.* ,►♦ u. ..,•, !«• |Ik«* •**rlt«irtr« Mwl I r>B ^AtiV roiHiCO TO nPMT 
r»iBi lH«(r«pifiaB0 

•f Hr I v»B. H««^ i*r rj.il*. ;;; » f»i tiMr r* ■«*« •« Mv v«9 «t*^ -r«Bip«^M 
r*mt\t*e «• N*« f«>'ll MM m^mri n at Mi* it^ 

tlk# «• 4 . 'B^ «r«t«r* Ml 

». k •l»r» ip»*^Bl 

h •** aMi »« •lr»--- r ^>aBt !• p< »Bi«« t 

• I . tf «•€ fl^ tlM> f I r4 Aai^B M ••» «'-«»« «Bp« Hmm t 

* N ' •!« « ^^ • »*rwa B«^ •** ^^ • »•• a '. »»*tei»nB a^ •!>• l*Hrlt 

*i^B • k* *A««^*^ - •*» C*MA#%i 1 .*...•-• ■• • 


- "^ ••III 9 
B*it4 l,|^ , >iB< 
M***^ ^'i«c a»«tril iBt« B p«i i«(r» rf . Ml I* U !««< ••«M<iatia« to U** M t !>••• •<*«>>** * 

I* I MM • 


^9^4 C |§.4lg9 KiBC B* fcrua- TV- p*> *••«* •**' i^*^ to« ** . I If . « «•• f — :> 

,l^^« » ♦: »« .11 a««WiA j W<^TTOI1 01 BOLT t 

\ % N* I j T • I 4W -fMi* I'. . '• € 
!• •• 


«.!»••§ Of t*' C 
'.if i|r» |i*»i BMBIB. k«l m tmm Bp t> ^ A» r .«• It \» I* • I 
I < IB* »* * f 
* lA* p^ • 

' c ft T<''<i»« »«p«««« •»• ' * 

!«•»■ • will to liBlwAi li 4 j •«•» ^'•i 

.114 »i .ajaM.'! IBiVi Blip* I »••♦ •I Ir* « t 

. t^ » ^ -J 1 

• IB* ^»aaw 
• I M. lb 
r • ••• «•!•«• «f 'Bv At 1 » «f Aaa* 


^ DIRECT FROM THE LARGEST 
VAUDEVILLE CIRCUITS 

L'. .'■:■■ • ■' :'■■■■ ' ., ■ '.■■:■ • 

Jazz Bands, Orchestras, Style Shows 

Booking Motion Picture Theatres Exdusively 

IWRnE OR WIRE iUO Olff OF (H)R ROAD MEN WU (M ON YOU JUO PROVE YOU THAT A ;ii I AGREEMENT WnH US KANS BETTER PRESENTATION OF 

YOUR PICTURES # # //* 13tli Floor, MaMNik Temple CHICAGO, f mCE 21 CENTS 
IX N«w U ■^ *!? fS9^ ■ f . i» «»f*^. to% n .iL,i TOBK CRT, VMDAT. NO 12. 
OVAL OF ADMISSION TAX V lAY fOamS. lAY PUT I KPUBLICU VIENi A. L A. UEIING DEHSSED 
lA iUa ON MMANAPQUS FORECHST THROUGH KAOE ATIBDAIKE Vh»H •€ 
rmsMni k#M*l« »NlBM«t IW III* rHr 
tlBS «l • 


. M • Im v«««4 m« •• im *1tav Dmni EagL** '•? II «•« 

••*• Aral 

tor tk* f«%i^«M •! A 
tWatrv ACTION IN ocToant tttm AtlHi 


»«• at «r 1I'«9« ttMl « 

mm* 

IMPI AMMir. » V. Mm f«L 
»|pr« Willi !■ !• «w A. A A i#- «P N 11 


FU STOCIS' REMARKAHi 
SIHENCIH IN NARin CRASH ll IB At! IW •< 41 ■« llM •m rNh •• |li««tvtittl MM M M •04i*»<y ••C »»t»wi lli# '•■M* pri%i- 

• 
«0A K«l«li« lU- 
ik« l.)f«r r«< flM#r ^«a4«r 


MM ••« V««t4r% 


III* Ml !•< jJBCn Lietif , •! t^mm vi III* f««i*r«« cf • 

v«^4i «•• ilM t09tm9 «-*••••• I 
f H* 4-. Ito* pt*mm9^ Ww tW • •• St k«« 4.4 tiMI II U i*^ t 

I t 

< II 
4 |i««» 

^ Hi liiiw 

ft«l>«4 witH li*« fNi 

M •^ti^ 1*^ ^f' 


IS ^^m 

■ ■I ^ ^^^ I ■! »^»4 pMlV«».« 

!• M9 l« ••VirpAMr In •• 
«|k^ fvff>^ af IMi 

I vt-MMr^ Kv k tik* r« «lii«» 


rMi*4 

•C ilw »*«toJi l i>4ir w^iili !• ••• 
IBJ ■ •€ 
if IW «4. lavAvr* w«* •• •• 

**ir!r.*r"..!.'VLI^ Z^ NAT IMITN LIAV£$ ClWCUt •I 

I all •« tiMl II M run < 9 •« tl m l< *j • ll to 

• ••tr^ljr • v*« IlM ^ •I 

to mm M«y Wir«li Mk4 llM Mv ^vta«« Kri*ii tiw^r— Tli a^iM*- 
tolMi •«r« M rtf«*«% «MMti avvt Mat 
»« • Mterv •»•« t« »• fl Mt vi»%to UM ll.' n»i i»4 i i^M ^rnkm-m •^•* I ^1^41,— %Ji m9%mmmu$%^km mmm 

•N in* i*«i •! iK«- li*i 9»v* tt**.!^ mi hmmm 

ittmt M«i0to •• W % «* M^ aI^* rM» I |g^y Wlvt% «W ftto i>fWI to «M ^r ••^^ •to;;^:^ VT. -^M i'^ ' »r. 1.^ to «> to -•r^Mr to •• — ^>^ •••^^ •' •• •*^'- «.lrr^ iSi. M k— toMr«l Mk il^jr Witoc «-' N»*-« "•^T*^ 
•^^ •€ r ^T Ll jJ l^Tfii -I ■ •#«« •• 4i»^^ «K- »»f>^ •« IMi ^•«' ^^« *^ * "**•* ''-^^ ***,!»• n jTf J WiiHiil •vNN tor % ilOi r-MMI itt *• V*ttli C-irr,.tt 

JJ^tl... ..^Mto ^Wif'-t .1 .iirto'-— '••.-•! ••^r.-iiitr,.**. r, . Mr. •• . •. f«r .^ f^? .c.^ ,,,,,.,4^ ^ ...^ "^^ ^^ '^T* ^^ "^ g^^ N «•• kv »*ll. A B. A MMS- 
•I lb* «•«» 


ettTTPur. viuwmrs uwoon omcs C AIILCS « manwat it, owoao sr, w. l BRmSH COLONIES PROPOSE 
REPRISAL ON U. & AimiORS Awmtmm li ATlMLrt. M 
FOX HAS LDPM) LAIt CMJID 
lU OOIEDY FN) OF Ammt IV » feM • 'tf Umi 
wtt. 


ito V\ lft*«te 


•f tiM 1 Pivftn maifcfa 
Tm% Mott It 
Lrv«r K«« It Mtf v«l to ktr* AiNT FILM STOCKS STRENGTR II tll» pt4IIMl8 •«• to 

mthu tto I *«i 


l« !■ M« wli fc »lr tto« W tto «lvl l*r««4Nti%« Mm ,lMt tto rr»ti Ito H0^%t |t««« 


i«M crii««i f*. » to9. toi tvtn !«• 


rfill Ml *4%«»r« •<« Ito t 
il tto to%r «rU* to4 •% 

I • rMTtllNI v«* ««M 

Ito to«l to«r MMl lto« 4f%#^4 

r^ •« to •inms •• Wf 

*»n «• iWy ••«« tot M»mJ 

IB0 — >irii lr«* (to* tto rv;4 W 
tto tot. ««.«l« to m^n t« •tlarl^ •t tff • •f tto Cmt wl ••4 N to ttot tto rrocic ixcNAit«c 


ttof r^ • ttt •• f !•.• to il« «M*IV ••« «M ttoir £ 
»t Mi4 Mtov cMlMilk^ Itotr. 1. Al- ■Ni t^ toi ♦ w »iv c *^ -Mto m% m^ m% % 
•*»*-«■ ito K% to* C I T«r% 1MB 

l» •• • to^», — M T iiaa^ itoi IT to . •^* 
M to iiarm M Itery 4^ Mi4 **^ Pto<«i« N Air T^ ^«rtGr.r:a It 


1 1 Cto itoaaui 
— r ti i itot a Ito 

••ml tl li M^ Itot to MM tto 1^' M It* It •# Ha ofuiflnntifTiuOT 

l'««t«, >M»». !• TNI cunt, 
^^^^'to •»«■« M^ Umm &«•» r^ ••• • •• •• %>* Itot »# - 


*•• % ••••I III* l^to IH I. Ito^«. pto|to« l ^toiai w K^9 !• 
Mm ^«t vtN Hay iv*^ |»i»> 
•to* M to r«vi<«4 M m 
toto y«M vttk 
«>Mtoiii ilMk MAMtm MMMwn uttjm. 

K«* Ml Araft tto »«i«ttiv tov. 

to mU v««^»«a tto ! ■■— ■ 
r«M M toa tto •tf«»tM« • 
• to !•« la IM. 
M Mittor •# tli» 
Mmmmw «» r I 

« %'«r«»t» «M ito I 
tto lA'liiiii W • 
■ •■wiilil 
Ito IM U«. tL tl !»♦ !>*•» » 

M«rf» r«M*r SM •# ••••••• ^j^ 

t«v Ito ttBptoii •••»<. • to ig 
toa» to»« In Ato« « * ^^ • — ^^ 
«f toiBlljH. Mt<rf>.4 M Ito «f^ 1 
VAUDEVILLE ram OFFICE PROMOTING 

SPEOAUY ENGAGED ACT^ 
IMLT II M8TQN TOWN In etfUfMl WHti ■B * MVn** KB IT 

tr < nkfl4r vitlrtB •i>tig< t» 
% •€ II III partis rtl raf a»»4rf . II •*• =^*^'-* •^ ^> •• iznjiy JuwTirrJii^t trtr i^i!^ Ikr ffv«i»iailrt *« Ih^" «««» WUmtAL Tt inuuT. 

VMwi^* N«v. I*. 
TH» ^' t*iiwl lMafMi*«'% Ihm p«^- 

•m. pli^llM Ml l*t%«a»ft • WH M rMik-<tl »«t«M« Cff t||» k«>l«l» 

***"* •• ^•^ ••' illl^t^ ll*n>\>r ^._ I — ««IM ttw^* •••4 Mr ll<irAr%. m »•• 

i»« f« tt lM«« •I»<i9 ••«< 
I* tti 111 i •"•4 4 f*«M tt« ••* * kl •«t4 t<* tr« iK» ^ tl»r M»4 •• 

t-««ia« «»«» A «• that •« kttfttv ilKir 

la m*»^ mm 9m 

m ttf-t« Ml tlW |»i«« Vila* H%V9 r» 

r««i4 K aiMtlv. w» tiMaft. ««i«v^«li 
tii» ttff«« hmmmm •^ • «•*•#? ^» IB !««« T«»% «*fi9 k«t« llMl ^« 


rKk • «•« ••• vf II IS* Itov v«« tte B# I* t* CHARGES PANTAGES FAUD 
ON HAY OR PAY aNHRAa tiM ftrt M t%» ••« ttf IIW m 

M l0 lB»*r' ••4 BMV l< 
Htt •«• 

•nr «• an 

«« to M 
•M«t^ M itt 4» •• mm§ II ttrU f«r stl «r flttti(tA«f f«r. ^» ti 
tW vKB«ir# ff^ %%m ttr< »it«i r««9 

lli llF «M« (li# IfAS *•«< m lUEATRE LOBBY SroCE SALE M II I* V. M. P. A. Omt •.«,' ni*iti«ac INiV It. 

f^tt<tt««« C'iiiMll to h^m «p to 
t^nM •« * V «• i*llf M M l«l mhm% ^ kl mk •» tttft «ttflM 

k. «lN^ t»rv»iW 

1 •««i^ltoittt ttitli 

V V > A ii gtt ii l— tt fW«« 

lir •« r«^l«4 lMtt4i4 iMitt •fi«r 

te4 f4tt>t4 ihnm m^mkm ttf A II 

^^ ritti— ■< rmmf9%. «««rtt 

) kr mttitor KttHt*. raM«.«««tt 

ttt llM Mll^ ttumma Ctrl ir K*%«4 
llk<^ UiUn hmmw Cirt tl attJ 
t '•«»•« «ir«k Ur| tl ttf l^« 

TMf«tt** 

Al T«f««to |K imvn - -4 • 
to! «« 9twam K»«f« *!^:i^«« Im 
ll*^ <ftl4 ttirt H^^ ktto tor 

llMtt »«Hl fX«V il |ti«liMII t'lMM- 

^utMr I miLii T t« :«»• V M I* 
A^ ttMl flHittty »f #v tw^^*'A tttt- 
CHMt • ir« iMHtt Ke«>f# mi* < 

iMl (ait.»«M»i V ttvt I* ' D*v 

I €li»f M > tsu «*^fc t««* ^>''« ' vtal a0Hltt« • mttH#— • 

«Ar* II I »«». I r.«t M **»• |>-«*«4 •€ V***^ 

to«*t»«»< (t •• «i <• -4 L»rr : • ' 

•to! ► . «^ , . ^iji» |,.* 

\, . . . , -1.^ rr.^ •• 

.1.1 |»..v.«* I ..»•♦.«• 

Itlttttw IC l- ^ . l tt — 9^* Itt ^Itf ttf tt*4 tor Mr% tt44i«lttiM. l«ttr 

M tMl ptoff mmw rto^ ♦• •• 

Ilit rmmmm* Vwr,m ••4 tt^ttr fNCOURAaNG." LDEW SAYS II 
ttt r«« A-I«ttf k%4 fW Ik* • *«^i ttottlar ■>! Mi>» ••* ^t 
m p rmmm to ik* tdmmm 
lUttiii^i •# l»tt.r« «r»*t<^ tor r^ 
«»vttitott0 ■»<§ ifcr wwi*99% lialai 
u » 1^ 1 1 i^iailiB toll •frtttt#»-4 I* 
«^ fibr mm\trjf 99mB •-^-mm ^••A* 
mt •.•ifcJ»»w 4» to**! ►•♦-• -^ ttito* 
liiv.f*li* A ^^ •* to n^ 

lAi-« %*—mmm9B ^m^' •>»4 •*» 

«*,«t«»**tt 

■\** |»> W totott «»«^' «V !•« ■ •«•*-'* 

i«<t* tok< A** * - • ft •«« tt 1( • l«4l €^•4 la \y» ^9^1 •^ •* ••w*^ •%%^r** tm GENE CLEVELAND -• t .*-« t*it ^^m^ • ^^ 1 1 . - i i . \ r Infi- ll CHILI BEAN •i^^w^tittttw IC I' T . i l g— v^icii *^t . . • 4 

»totr<tolA» r*'^ 4t li» rto to i 4^ I ... t»K .\v^t I* 

lCtaMM-4 M r^r l« lULA Iv/ftlh. » . » »^ • - - 

..•I _ .. - • .• !••♦ '^-^ 

!♦ .. '^j * » 

• ^» •• • ». I» 4 •!•«••> 

r ' • *«^ If 

4 

rAt , »t.*#rHi l»# I**' li^'« 

•v Ito «»A> ' ' • •: '• 
*f *. Ill* li«r« ^'•.^•• 

!•» T 

tiMt 4«» M4 «M»««««f«<« t# 1«^ 

t»»«nttttWNr«. 

W* « »• ^tt «tt»» tlir»tt i ». to ttl 
l^tov >toiitoi«»« toto«^« 

< f 

»'«.ik ••r*«t ^» •« •• 

• >• 
Hf Itel I 

4 ti.« •tt»4 *• M tt 

• # *» ^ ^ - -^ - - — -^ — ^; ^^^^^^^ ^^k I . . tttt ilto Hmi »^ 


VAUDEVILLE i\ »mm 
M HUYLEI I "**'C BUILOER SUED. 

nOT AND SKIT 


f?l ■•ra>M4 WMk LOOTS OHAWA OKM. dlKD TIEEZtWr IB tW W«^ On tiN-ir rr tm m Am- 
Mattes ll Mia t'taH ^VvV* V^^ lAUO AD JAZZB UP 

^wmmsrim UitTmt vi Adt< n. T, •'•iV*^ •€ 

T«rk CMr. fir. I a*t tte «aUo An* Ml ••* 
to li«yl»r to k* a^ ik» It. IM9. 
It m aWiiJ i» «M titot • 
jrvarlir Imm W«« 
rtffrf^ if. M *4 tl a 91 •f tW •!• i« . « rMifl Ittr ar M a »fr« an nacMuco.'s 

TUIVKSB FtMMTI TO MLL Ua V4 Mi tl ra#r»n «i 


truer TIB m Man 

Aa •r4rr la^lf t wg alt a«« 
M.«M»« Mi tito AftH ar MstH lHal fkry I tr ViM K««UI TRY-OUTS GETTtlM tCTTER 

M. •. M. la ai tka llarM kF trr toit la tto ffMi aa ari Wi ilM pra- 
tiia aaMrIa arMk a| If 
Nar4 fttti ^y l«r«Miy llyaa 
r»ik 1^ :M»ta. li|T«ia ly^aMwr. jla>«<i>' I Dvl Nei Win Marrtoif. WAMA^ftfl ftAAVCr •ItTtll 
¥«aktra. M T. Itov t« 

4««iyr A <1. A»*-a. a€ fi tU ir a A aa« art »fi»»ai t ^ iMMy 
Naaavy to to Itova 
^bmm It atiMaa im Aa a rravM a« a i^i r i l •I to«at lia a 

•a W af Ika tott«v'a aatovtiaa »Mll tli* r*«l«rir tr. tiaiiii Nato l*«a* I > 

Tt '• *« — f>*»a>»t>* ■««• • |iViMla4 
tiimtor. to Um 4*%*4-<«i4 iM«««»ai 
•^ If • iMftii*^* »• St v»ar ata •atMMt*4 at 
ftawaaaa a*^ ttMtaaa ti»r tmii^m 

'« irM»y llMl»Ar4 la tli* prvM 

MAt* lat aflW r«ar |iwa- 

*av«Mi9a at 11 »• « la*- 

iia4 y aaaatf • • r (^mi- 

><4 toy, •«< iW M*^** U«>«> 

M««y<a ipctayaai. ■ — l iil t 4 ^ 

' r •• a»<aa trwm 
•r^ I. |9lf to lua* • U»t. Ite 

»i«i4 • I- a« tfea 
•a 11 7lf.lUi» 

* s^a It ••a.Hi I^MiC ai iia j « 
•m4 •^MtpoMMt ttofw jiito i ai 
«««a |MjlM.aa«. CWitol ai<»A. viA 

%«to»i. vaa «a«a aa lltLlU •»• 

liZl rra Aomhc IIm aaa*'** «a»a NED *Xa«llM** NORTON C%* to rWH RNHi»-rt|| Itolaa ttM 
!«•«••« ai R r 
Hm tartu itoM 

III. ••••a ft. a y»*i •wii 


If •• •I 
REITN MCEOS aAMAOCRS. toy Ita nrr^N •# 11% 
aa4a to tlM Km^m • «k na4 ' M*»ar4« Ik* s-aA 
vtlto atoi mm nMm a Jatf ftaaimlia. Kt«« lA I toM a# aa a WA 

»«. «*!• Vim 4i.to« I •ff tlia pyaiaaatoaalic to I lO*. ra«« ft! WlM« Cl«li« Ml \%,H GLADYS BUOUUDGE 

*f I.I « KKIlai^. mm4 CA*-»:t Will toa^ Itor 
mnT WKBK iN*^ tftK to mm «iA«t at g^ f »^ M*,'^^.'^. ^>»<^**— f » af Itotfe 
VAUDEVILLE taaa^emBB-vi m SONG WRIHR^ union STARTED: K.7!!^, 
AIMS TO PREVENT AND CORRECT fK rU CMKBU1M 

OIVl Mil A HfTM MIM 

Iv Afiilliif Act. A. wm ■• SEUSMTO aRCUS SOU) 
BY TAMMEN, BONREU). FLOTO E.< tli* i»»<w t af tw r U MMtiMf Ncsi TmUm A ^a** roncm 

CAUED n FQI TAUS K» A*- %••■• iipiii mmpniif iitMi 
ItCor^intli f taw t« ^v ar r^f tW lUHi fC*v 


nmf% * Cl«r Nmm4— All SdWFWl^ CMlMrit TakM A* I* r«rtiN^ I fmiMi ita It r l»ti«^ aM hv ||«««r at 
i:: m. J. N 

*kat f li lar'-a aC to tika ai>«rT m9iammm4 hw tW IE*««i->'« | aaa a* »p4 la t«» nxN^t mm iIm« mt I t.lW. IMI «f Ml k» mr0*^*4 aa tlia 

raftar iHaa tHa aa 


IB fW f nwa*.«*» It M »r«^ kMll 

at STILL m VAtOC/lUX 

Mlar t . >• tM Pr ca WWLTB TBSP fW UnUI 

Mar«-«a ll««MB trU H^ t«>rk rlMMit a «•« l^'lair 
al^ii %4-*4i^i.la 
ibM* a4v«M4 Ma 

It m^ m tiMt »M1 k*»# IMM a««r n^aB « 
T*Hi tor a ya«r ar *» ^rr t 

■• af tt^ 

iw nip m ai ra a «ii n •». 
R. Mr Hrfia flirfNPS^ 
•# »»««•« t^ai mvvl m!»|imi k«a,a»«« 

V tap*! M a Virf 

m a II ^t aaar •«« t 
r«it Kr«^ aa« ma 
mmhM mt Mita w«wli aa4 
ilw alb «a Ulva TW latiar 
I* a*4 r«ata4 tter mn wltH 

«*iar«H* 

^ alW* vik'ir a i • -'• 'ImMi «• 
ta4 ftttra f^>r aay •? i 
I • fr at ir'^fr. la Ilr« af m>«iI» 

•^*^»Mit f.ir tli9 IM iflMMH r*^' 
4 H" «**a aiti f i lwi««^ 
Biiv m p«r la rt w t. •• laa TwonxmsEs 

rEELMTASM »V«*a CMr. att latli all 
T1iir4 a lawn M toaHa 
»«»i •> laAr H tlta «B*a«l 
IB K«4tli*« iWr*r« mOBB HABAfl ACT. 

Al MaoMaa. «W •••r i^wik.^ «tf 
MBllaMl lr« Ha !• ara aaar a 
apa«a4 tlia fm 
la# awitrliiac a i$ *M«a 

'*rai Wltll J IW Ma til 

Mm s^ r#«it« «a^ aa i I ■wafr Ttw liatte«w*y i VXTOR KliniEK HELD 

af iiJ«ta r.«M^. >n t<il af %ir 
i.ir Kt Mrr lilai r^ataraa lar «aa 
m*tA i:*<4 HI ilw TlMa4 Inair^it 
M««.»<rata'a C '«rt Wi§m9 Ma«ta- 
if4i« t#^laa rH#ay laal ifcafi i 
vita • att4 laaaaay. Tka rli«r«« 

la a# Ki.« 

W.««^ li^ i» Mm Vlr««ir 

in* ■»« 
•a Ilia ••wa (Kr«^a«r »i 
r Ivatr 

iV4 W l— a lMaf«« K 
WM la H.tM ka*L fAOKflU 

nmrnui osuAL 

Msf Itavt lac at Ilia CLAMMMMTFIVL 

iprraMMIiBaB W flMI I* 
r M r A. —alB't 
»lav t«a af Mm 

MM Aat«a 

mm *i>< H at tW Ui 
fhiW a«i a hiM ««^«ft ••ariMa Ort 
• at tfea raMr» TIm lara'a aalary 

•a tlM 
-XNcnrs** *xoiic tACft. 
Jate 

4«» •• 1^^ fkMT Ilia Mr«Nal I 
tar Ilia > «Mh I : W«a ar 

•MlM 4f Ma Hn, . . . • I « ■ ' a': 
M> I ..^ 

•Ha - • H »# tW MM " alM* li li •» • * 
f -^r <iMn »t l»t»«.«« ' 

Mb* I »f«r a- 4' 
I«tw4 l*«p aa f*i« 
M riaafc HvB* HI «l9«i«^ I «* 
«««4 IWaf Mam *^«. I « Mm*. *^ • 
Ana 1^1 4W awi 

9 JEO DOOLCY 3r .< H r. SMTtra M*IMt.Tirtl CHILI BEAN , . , » • N r %*, |-r:K • ■ 

34« |i». b » .|y «li>4iMr«4 lit* fft^la ••# f»r«#ta« N* fcaa 

f ••»*.!• <i K» « a«»* ••*< i»»..»»« •%•••»«» »iaaa ••» wa Iai»i4«« A 1^ 
,.^»-» a* 4 ''^ •••« ara»t» !•• #»* * IMM tW aB> • • t*^ 

|i-i-, - - . 1 ^4 »UrM l«a* ^mMI fVl#« f VINCCNT LOPfZ 
J ■• '^ -_ VAiumrs CHiCACo omcE C|)icago STAfE4JUCK TNEAIUS 
m^m. III. M Itrt •»4 W ^NNlt^ 

•ta^« Ml A*.^ ^««»«^«^ «i«ii • •O^Ha TUCKfH M MT flMff v« t^«l «•»• ^w« al^ Ar» «•!% fiKli III I « • H» T. 

_J«»lM«| 
fc«^ »tta« «Mll «IWtl Hiill. 

•!•» urn m^t\ 

ifi Mil SM^ 1^4 m •»« 
iMH « ^» «iM««iM«ft« II. 
*«^ n '» ^ « lMi|Mr»l »lfc. 4 tmr •r«to« 

« '•• tn * «»<^«r art «^ tf 
•««*«-^ |»« •»- t 

•»••••• ^1 ^» "^ fl»» v»«^ I »*i m' wViSJ £r^ T?:i ruin ' ' *** ••!-»•. r '.w%-tk llMW 

••rli 
\i«i» 

r 

Urttmm 

« iiiiiit^t 

if «!»# f^MHH*** 

ft VI HH rK# I It 4»»«i ».»S 
ttli ft rUt**« .'* • 
• teW ll lir ■!»• "At 


|a»i.t |» ^..^ •>« M lb. •!»« a ^ak) •■ »i #% t . a*. ►*- • ' • 4 tAM •tKCCII NAT MMCC^V 

FASHION PARK 
CLOTHIERS 

SAN FRANCISCO'S 

H9B^,taf%»f% ••r 11^ 


izz.^r t^i • 'i».fctf ««-««i « m4 •• Nfli CM»C 
BECKER ' A 
» 1 ta RAINBO GARDENS** 

^ iM^Ait JOMg^-JLAUltBO 0irCJ*O/t4 

#AI». I f^K-lk e hNfftI Ai«0 A tA €*•▼• »•«. ♦ Ikf 
_ I 

ll^lf M *U. I 

!•» •# f>^ . 

|— iMfc4 IMH *«». 

4«Mi*r% fttt4 A«lf..<^ « ^« ar SCCKEHY •• tU BCfT IN TH£ WIST 

Hf O^/CNT TP HftlCW ^ AVI 
CHICAGO 1»#-^ A». a# jACH tAttt •## ••VtC WPPtrOlK't WOUll 'THE 13th CHAtR" TETE** Soterot 

Next l»Mr la C«lMiid TWalrt . M U . Rami jMi SI. 

< HirA(;o 

- ^' •^^••••^ T»r r^iiiMiftf^*. Mt^tMi^i** %fr «»«» 

m. r*W ^t*.l |»M rr»«**4 I %<«4 « la»^ «t^r«» ft.i**« %*«»«t ^^ - 
•| IKE BLOOM'S MU:)N1TL FROUC • t »- \ I.AC MMli^ teas. H... _^_^^^ 1' • iAfT U« •▼RfiT CMICAOO ►^tATR »llO#t 
1* AttlfiftaL aEAimWIIICEII nUIIIIIAttBni \ .cwcacowcwp 

MUBimiiail m fis^ooo ijum:£Iit CT^.i^fs^^ latHF* IB i J. HIT Its tor tw •! tll9 CMMti Ntal tl !• n» vm tiw c r rMH At Clllii Ml •itMt T f«»MM IN pjii • _ 


r«r«. ■ »^«r VIM tl 


to » tt«.M« kMfe- «« <n»«.«|^ iaf4 •Mt ki ttv Ntfirti bv Mm Theatrt , 1^ ;7^ i#r. tn^ aimi N AtvHI M at Enters MEW NOUSE. 

OAi «; . ..Aft. K«rv t« 

itm ai «tt •r«v tW rmmSr 

r tt ff«li ■ ■!■■ kf N«MV rtlto tT*A. 1^^^ MM^^^^a» ^ ^ifca a^mZ 
fc^ to«* jj^ •»■> Ito K*rw at ttw toi l w lA Ml I in I tWvvtr*. toi»9 to C^l dL GA14RITI 01 BA». A •»•• LTiSM94. 

•r ato^l? wtfl •f »«liliM to tW 
H* m\m W wtit 

». AMd «1M li«« W END OF FUTHOtfSf COL 

toto •! Ito« U to M M. V. A 

■r III* »toini r II.AM* • to «<>••• Alt—' 

t«v*u Mt^ tit' Wmm*^ (torAH^ ft 
•^«r l«r 14. mhtth to «•• •f tot« It T IC#» It j^ 
Ns ' s-:r:r AT i%% Terrace 
Garden N«« tiMt tlir— fc 

vMA r M to wsr •• •• %>0^ aii4 piai4 ll to to rr«it« tor tl 
li*«A»«^« 1 1 mtum Mi« 
tiM It !• Ml* Ar« <-««r « 

JVTLAir cncM AT 

<WMr ITi •••4 • ''i*i«4»ffi8 
Aftfv Mi« AwAtA tli» k« N 

I ArtftlirT AiBiMl. lAltk tof«M 
l>*«iikii«i •*«ii«». ItoMim. •• • 

to* Ml toi*tw> rVrtftiM N l^v^rr Mto 

iti arr to « 
!«• f«r in* lUrtT 


SARATOM AAAM THUTMC 

• •(•••I pm Ilk* I. lA* K*'«4»r r «».•«. Acvfti 
* itii »• • I'toa — 
*»•*•«• wtM to tiw4 •»-« %m tto- f*tar«» I* !•«■ 49-^ kat •t «•«»•«% 


MCtoAV 

^ULUVAM 

MEBCHANT TAIIXW \^ !«•* •t tlMM BITOMCK riMT. 

Im U III* 


lit « to U«y«r Lrfvr MftfVV. ilM 
mmi wm tm m 4tvm^ mn^ 
MMt lua wlf« i»tt9 
HAZEL RENE 

HATS ♦ (JOWNR . COSn'MES I«A kf A «• to> r«ito« tori 
It 9m9m*mm •€ tA» Amu 

tlia of w«i0 f»fA««« »i to* r«»« l«r. • tiK« vMA fiiitol wto -•M f«« r« 
I |4«« 
rttr«*A !• t«k# mp r«iMt>«*»*^ A 

iM . Aw (!• ■»• «>l»«» VlHl «Im If IMii 
*lMi>*r^ ^•'^•rllV* 
A« «lk« l»« • ;«IA 

•iMM^ ll«« IMrt ^m^m flrl»««»4 toil M 
I .•*..•- »m^ tm W *l^ ' K^'**9 Wf <l«»r«' 

i r tttm -t tt^ Au'Imti 

»« tli» MM** # w' ' •^<« 
iimm • ilMC tAr«aM(iAr i:* tor« rAtotoaii M^pt«* (I 
MiA l«»r»»«l. »••« •• 11 

la <'»l 

ii^>« 

iSAr* t*»l 

r»*A l« |-|iil*«l«Mkia. A«MI 11. Itii 

•aA ^'«|r«A Mk v4«»A>vtfl» ■ • 

AM* too %r».»r EDELWEISS 
GARDENS 

• '•^TA«ltotoNo%R A lltl»WAf 
• VCAV MlAtoT 

30 PIA E TUaCEK 
'V lb hmim mmm tm cm^ragm 
MSJCNiRS 
FASrKM • Ml »»«i MATA. 
tltoOiAtl ffiArjhw^E 

LCNOMt ICIINSTCIM M« « fl NEW YORK COSTUME CO. CHICAGO CMir»l I Ml r.AT KS'>r\« P«' t W) LARGEST AW BEST EQIIPPED 
POSING ROOMS IN THE COUNTRY «u Ak A<' COST! Mi:s iA*ett^ c^ATutoA i;o\iNH 

* MANurACICAtAA lA tof»T 

.„ 11? W. WAS AS H AVE. 

^ A«. to all mA 
I r«to«r Btol AM •AA»%^4 to -«^ 

* M r A «• MitoMi A-w 

I ..«» « firvfli faMi '« r « «tf Ai« f • •« 
' rr ««w4»MIW «•!!•«> • 

■ r«»«» IA» a I tor V>* ■ ■ ■ ^-^ I 
. \499m4 %m p^9 AA» ft Mrf^*** « | ^1 COLOSIMO'S 

NA 4bftftK A%r. «l lad ^« ^ ^<i^ ^^'{ HDL MANACERS OOT 

RAISE VSm CLUB HMD V* Win Gi«« GraM •# F 
PUa h BalMlf af N. V. A. JOY MDms. « 


•'••••a*- 
• ••••••• iitt l>«1 


I«a0 iM Mmv •# tH» 

M#r«l*)* Ha>«gi^ fNt H i'>T» A*- 
«ff tlk« r^nlli» Mi4 Ai 

>4 v^viw «•€» fite '■4 fw tk« »•« ILY WATSWrS SHOW 
COESTIMIMSE l»^ — ji^r fc A. J Mrtli 

tor tik* Arr*4» m % ^If %»»*««li 
lk«* •!»« At tW m tli» V BDRUSQUE REVEWS BON TON GIRLS. 

• ••••••••••••• AM •«*# ■» »r«<» AT iMC. AAA 
in* AasI ABlf flf f A» • ••• • • • ^1 «A !• fAe ^trtMi««r •! Iwif a 4 ««>f« 

fuM.) I»;«ir MfeJ B0f • •!«•*• •€ It !• 
»»friAi ty 1IM H At tA.>t t^* *rm m 4 
mm l#iA avrr*? AM AhC ImiA Awt •# 
tW Mi*l«r»l la«A«k*A|r ltoli«»tlili« 
N filr«ll> «irMiA «mK tW wMAt 
TW> Aa««- ^»«^t» #fM<«sli • 
Wl ■■■#■ t 
>• A»«A A •»! AtlM "■•■A •• ■•• ^m i«t*it mil i ^ 

f«»««« ••> ft.«t*«A t« aa4 •• • rvMiit 
••• »»<IAiiiA. lUUISflDIIICQyi 

ucim WED PUT 11 MiE mr 

MAnnaii •trswAt •M (HA AM rtiA f«« All 
w^vB^i^P' ^^ra VHN ■■rv*i^ * AT watt brr^ «AJ» a Mac flff «}^.. ^^ 

«AilnA «^MA» W«ai kl IA# Ar»^M 
*lMit «•«« «AA IA» 
b»r TW* AiaA» L 

ilto w«> -A* «li«ir drtmma H> 11 ►» » lA tA» «a4 •# 1A9 aAAV AAtA Mm^a ••w AasA 
tor tevttoi lwimi n t%» flT AA»titoA 


•tf rr«M taAi wit A • pv«>«iSMt*>it ««r* «• Am* «m«< c^q 
Av^vAPTAMMM* «t r «;atArrtt Ml tA# toU 

'4A»rii ^w«f Aar« W«n i^^t 

BaI tArft ar» miM «* iI 
vA« »«*T to»rA ttf t^^W 

t% ptoy^* If • ttlAFPT SNAPS. 

V^«» I torii'^ • "fNtofPf ~ • lli» 
«K\ * AM •*■ f ' AiAi ■ *Hjm» 

•AAA aA^At •• -0 A iitoAiA W «M 

mt ttm Vm4* '--^ i>'9imhtm 

If tofAM . l^«r A r M .» ' wiyH K Ai vm tt^h FAr tikr iMMt I 
A»rt tiAwi W W «AA r^rtmtmt* at- I il tAarpi «« IAa 
WmIi fi •titer •!•»> t«« i«»« If • !■ AM «.%♦•*» tl( )«A •• It :a9 ia# mm !■< •« 1A* 

U« fAto VAmI IO'IMA »«<•»• a* fitkt Mp knm cm 

tiiii Bay. •« M iMA f*tv 


lAttt Mr«f*4 ^ A Ml 
•4 ilM Ail 


»•• • 111 I ilia. f*<r MarliM Ihm tl 
ttflVAiMI HA* a CNiAttM Htm m III A» AM« wiMt At Ml li a O la a AM toA l f ■■ Mmb Ito- 
••4 O f^ Ai a A^^vAy ttai •%• AttI .•«»»«t« raaA a*( Af Ma AW< 

rar aaAAiA** iIm a 
AA af lA* •«(«! la 
irtai Mtia l«ra aAT^v^AAMiva to rm%< aaW u «ririA9 a»» •« IA» 

M«« r a. 

STATCt COfWCRSTONi iHv ly vmA a FMMC VAUOCVItLC ACTS la tk t*^m* WrWv^v* 
A»to4 lAMr li»f»«iilMi »»« »• A taM «Aia a»4 4«^ ai il» AaAi» 

iM Stof Hmth •#?••« lA*4i*i)« 

Itov f a# Att* *.«aa»» 

TA« Aa«*4Mi4 «a« «l '«»9 <l»rttr4 l«a a s* ' ati Im 
tia* Ito At » lAa*** *• •• A^* 
Aif-» a (^atafrt* fff a* *• ta tA« sAirtaA. 
aiiA l«A«i A €lMAa#v «M at^n ^m 
^mrt&^ tor \AwA»«iAr a#Hf lA* lto« 
f*«r TA>«> ar# to aAAHiMi ta 
Artiaar ^♦♦r ua » «A«*«|itHi»« a« an iMAaa. « 

at^to^av. 
. fW ia««aeiil 

'F* «Ai la tA* 1*11 J .4««i«« Wf AMavN tor II a#» h«« 

to* ' n »4 lA tto i*^! «.>aar« aAAMM« 
C*AA«I»* m mnmm AMA fAa CAMto. 
K tototoA ■AJiifili n ^> Ma rVM 
Atoa aA aAlta mif4m •'^* to M p 
rW'lAMa; If aa4 attMtt« M« mn 

a AMAa»l tA» 

»t «ar4 \m fa AitA Uto t) H- at tow 

tor* tapi*al A« 
•M«t a^m IM«> 
Aar raiMlAT Hwia iiom t«« immt TWa> 
Ara • AMtar N A iat to< lAra iIm 

lAr aaa iiv^v ^1^*4 tor lA^t mr^ ■ 
kr0 m m MMitv itMarir« wAw A >ai»y- 
vaiaM l"f a*\rra| A»tr«'%ai* m aAA 
aaA Aa%a a ImN ai«Ar «f.«- . . AN 
't%mm iA» aMtton ^»a« lAa' 
•A AA»r# rto% 

• A» H tr> fAa •!#« aA4 Al tW tAAr •# ^* •" " '•»«.•• rr 
toa**^ 0A* r«^#tM«; If**^.* 

AIM Ibf t^ •• PMCSIOCIIT eUCT A FAN 

a« Oaaty r«n*i* r**«a lM»4l*y to a tkN. 
laaANW >««a4»*«-r AMte • 
lAA |«r«aM* • la SA*** '-^ KM )«HiA 
«»4 IMI* a •■^4 •«■• ««••« !• Irita! 
AaHimia (• IW %asrT»f 4M»4 t* A* to 

atftttoAt A«tk*r Aa •• >« «'1iArliA 
• 'aAto*" * «* *a Ai4rfl*i««»t ^^ita^ito 
kata a« '•• MK ' Aa^ aaA ^Htoto'lANl' to 
A^rk A«fU Ito aAiAlaa te t. mm4 mm AaA Itolf tto 
toaiA A«»4 •MIA* aaAtor nU la a fa»r \mt to%*^iArc ^taa 
Awt •«#•« taiMT lAiM rAAW A VMlattor toitf liil 
toal »a'< •^ •*w »A I4A> A W Ai al 4m ItAa »liaAi« lAaf 
«|A aa*:Aaaa to attf^ct AttaAl tAaA tor lAla «aa lly atol< to *a Ato0t Pto- 
to «fA» a« lAa tliirA M aN II lA^i lal. AAA «»%#ral a 
aaA'«4aAva •«• lAa 
•a to to t^m4 att IAmt atMAtoAn 

Tto 9 ft f r%m m to ^ay ag 

to arfiiiw*. aliAOT«A lA* fAll • a» Ir Tto Ara« •«» AlMtowA a^* <4 «•• Mlt* 
aarv a IimmI I a«(- aa 

m»9 Mai» at Im . i«kA> AaA 
aCrfrt. Aaa to«4 AatarAAjr A< a 

•••4M MarA Aaa tow>ra< toto | 
af A «TaMr tto A vaA rl 
'taa«*a IPH l>» l9tof>*i« ' 
tr».««li mt lAr I^W atttrrpttAa 
•Aa la*t IS |«Ara towa iA» a** 
Ar«»4<« ta Ito |4.toa.to4 0iA«r ll 
Atra a»«4 iJli I AtrtMAiA TW ** 
aaraiaio to AH •• tW «ftiA 
aiA» a# IW «r«rt( 
IW «alA IMI • AA» IW riti0 m%^ ItiL II a«t »fr9r% aaAlv ••# iW p.^ » -• liaA< 

AMriA#4 to IW lAaia Tm*' »a 

A*r» to AH»w4<ar> IriiA ar. AatA 
aa «W ai*«^ OirA^tNi m4 tW ail A 
toiilAiti^ AAA A W4 alr»44v Ac'-aaNiA 
It atorA • a •■ to<4 tK* ^ r. inmmv 

laA flMT* attA iton l.»t*^H AatA 
toM m4 a« «li« vArtol tii aa TAaf 
A>»» ^•^■•••4 vaA aM«*r ir«a*to 
aM X A tin lA^ Aa4 to^« AM4r hmm0'**r\ m^ 
Wr* mf lA« lAacke t*«il*r« it**M«« 

Mr i^'fi rrreitvA .to » ■»■■ < a 
f4 AMa» artt Hiwtta •A«^«rAAl 
Ato ^r«a»Aff t^to^^ WatA. toM 4<« 
IW »Arr«i^« •««M-4 It t 

a «»^ Ih.. ^ I;. CHILI BEAN '^niEfv 
•firr M • TOMIT'S TATTLES ■r THOMAS i. OUT AMONG HIE WdEN •f "Krv in«4 4«r r«M»*4 a nJlMa M^ iHir •« I. Miil mm9 to i« 
• III ^ « •. r*4««i« traai • 

Mi • tmtwm'n fr^M Yli» 

tl»» i fc- ««•!« mm l> - • 

c;t> rm4 a* th» ••■■iri . ^« ■ 

ton Nr 9r«t«;«» '^WK#' ^i 


•f 4 •!»• la fv«.^ . •# 

fwT I** t««»:«. IkW tHr f». 
•rWir4 \ -« 1 rr^ »»««• BM 

»H» !•«• IW> |v*«#i««V'«8 

ihav» kpt« f« * y^ itm- tH» M tMt vHi to rt4m4 to 1^ vtoc« mm flliM to tti to« Mtoii tot •»< 


••4 aatMi t' >lw «•>• !»'• ^B.IH i« 
mi ttm-w «•«!! • 01 mmi to Ha^t4 ••r 
I to C44 liiil»»i vlk* 4«rsl to4to« t 
Mayto tte* .^ •il* i»t n,,^^ to ttiM* I toto fci«ri4 ••««#. to m%'.^ flito psM^ •• "MpfMMto ' Tito vMto toto 
r«t.-k I ••^ m4 M r*«fct kMir «M ato mt MHto to^ toto^vtoa IM totovtor was vvry Nto iftw aaa JaM If « •••• «■«• »•.«» •• ««i^to I* « i> t* > LfU ».(:« J '••« II •• I Mf a Ma^lil to** 
k- k aMrk 

• iJi to- •« i«. •-/ .1^ I atoi t»fv to bM l.^<a««a a« M. Tto^t 4 

• «*ki«» lUttM A 1^ to ito l«tto«a m^B I*' ■■! irw a«« *a •: ri*aHaMi •« ito i^to* r^m — 

I laaii t fe«r >m*; ta um | .M»«4a> a^to I ^m v >«• «»v«« 

lto« 4«4 »«« kMva I »M liatoa? 

il*^teAtoii^ «M a* «toa ii>aii>i W •«!#« ik > ^m ik^ r'«<M totoaa*la« 

aa tto IT kSMt • -« f •• ar^ at •*-to|»:« r»r« a^t^c il-t Ca«t tiMi. .to* 
#■!«.«• Uav^a to •• • . 

to a • ■ kav as a iV«l wrr to *^PMtiNi 

••^ a« •'4fk«4iaafw4 papto ivi 

Ukr • vtoxtoia*. 

tk» aar fM^ "Uttto Mtt't fl- p« fii^Mka «• »vr ail to *< aa II l%«Aki«r ••• -I* l«-to« ito^t a Ml •« k ki Ik 
.ii« «f r«*tltol ■iiii«4 •4 4««*t»aa t*fl kato^ cm 4 ikat tor 
•%•» IM. vMk ika tatoi 

fc*-- «k# slMk* % ''«iK-k«i4 kay a-a'-k." kto It 0toa 
I • *ri »iMikl»» WHk L Atol tot< Ma «ar to a ¥•«•■ •^rf. If Ito 4rtoi < 1^^ 
fta ■«•• ta Ik* 4«% to H 


^^■ tr« t Mg i»»M«« 1:1 •«ti»>«i»«'a. ' T« WatkNM 
_ ••• a kaapltol vkrra M ctooa •# Ika 
!'•■ tor 
aka aatoty It ka4 k»ak to**^*^ 
» CMa «M 4»* •4*4 k9 Ika N V 

U. H r A toim arto«r»ita« 
to Ca%«r •! Ika a«l, toH tka 

Wto »to4 IK i« Tto« aun la aia- 
•m»tka af Ika w^ly 

kr ll*arf €*tov«to«toi ak 
af ik« art atol ika toaii«r 

tka tora a4«. SPORTS At Ika N«« Vait AM •^ tor- « viik ►•I tofia ti Ito to' 9t II •• ri aa« to to^ac 
kf N«lMi I. Mk aa<t*«M 
Ito ac^t Ml •• 
ly 1^ ««•«« •«M%ira* t 
Iva v«^^r' m V . «^ at ilw lltoto 
Atuaiia r*(r. N< ary 
tTftj Ito fi katf. wttk a Sa^toak a« mw yial ! >*<r«*^*T ^^^ - m ^mm mm 
4r«toiMi«to VMH iMa Aaa Mi »«rk "^ a a«w la» k»ak«4 toto 
la^ wtora ka ai*a4 tto lto««i H|y *^9*m t»»4> a >i ■ — ry to 
toal#r vaa to «• aa tor ika k-«t ♦<•••• »>»■■ " O "**^ '•^ 
lar. Ik^ *^ - a*'rr*»4i»«fr in tk 

ir..ili« lit .• «a« •« k > •! H- 
«»l a^. ««• r4 lk» 1*1 I > « * • % «« > 
M«li«-t ' M. <•«««••» I 

Tto f«. to to Ito ktol ill 1i f -•»••. | »'• •< ^ 
f4%to vaa «ka< af a«» itoM ***** i**^!?'^ 
fekato i»a «!•»« ka4 l>r.^ ak^'*^ | V'^ ^ 
«ka pm4m'B —¥t^^ M^tjtmm •• mi|*' 
^«> ka4 taUMi Ik* » «ff«rk |W ^«i ftorra a>ka kavr 
Ito arr Allto4 'totoVit 

• T* to4Q^^*^^liil t P^iW 1B%^^^^ INtotot-* rt tav- ,....11.4 •M f --^ '^^ fck< fc*^ . .4^. »..• ;_/V '^.y,'!' J?J7 »m! 
r A Ilil.w«naa4«i II Aitoa*M.*j-k ka4 mmm4 •— ka.f a u#. J^^^-^T^^ "'T^- "^* 

- - - 4^ _»r^ ^ ^ \. ^ •«» aw^aw w« ^^ li f •♦•r %*f««a4^ M«ltoafk a»4 Walk 
9ft to r^ yaai 94mm m Sa tMi4 »•* •to** fc* 4^ ■■ » ^ JiT^, -.^ tor«M« 

tka ««.A ki* Z -^ ^^ ii«. U- Uf. ••.4 k-Mai Ito. r... |ri^r*ara»a^«»»4 to af.vaky totof 


lay ftoa drl wkk a rtoiA a# « 
«ik»«a var* b^m aarl a# 4 


»y rallatt to »*y toato tka ar««flMi 

i^aa Htory. tto sMato^t^. I tti vaa 4«^r T 
MiHi kat ttMk U'^ VI lf< Tka m» tf aaaitip r to t t»4M ■4 Ito 
ai%to. tiiik wtoto aatto tttofc* tn 
«to4 t*«M ka4a iMto wtfli to««a < 
fto» to«aaM to ftoir 4wto to tl mf ««ir«^ ff*a0» atol ki 
Mmb Mataa vvr^ a 

«M tto» I ■•! » a 
#it fa flia 
II. » I'tair* a* tto 
to»i •••*•«• «r| 4««*«<r •'f Ika 
at 1S9 Mil \ A-tor 
><to SI. Mr O 
II r c to »!••*• »• a4t !• ia«^ M • •♦ 

AMY i««w» li aaa alii« •.*..- 

a-ariT-T- 11 a* toito* «to ik* 

rx* « VMVir«y M4tl*««»« k«4 vr % «• ak» tot 

toark*4 tiMl to ato tto » af M r- r • »■ fltot»t lk4 |toi«4^ra af Ito | ' ^ 

k»4 ka« ft.arv f^ • sa aArvr I *>< ra* 

Ik rw« • Im • r«r^#k tato a#| -— I 4^ ^iw • 

' Mi r<- .^a «««4 nnr Mu*- I^m 
, - Ntoi t 

•• - • -4 k«« ftokar aa U»ft.«i«i 
•• < af Ika Hmm TMk At 

*s a« • Bi i ii l ^»toto I • > 


t »«#t'« ^ Ikr r 

Ito ••rto •» 
I at Ito 

to Ito ?lik itoTMtoa r« i lia — to» «k» la vrvtos a twto to 1 
4^kaf«». V*M^ HAT t«^ «p k*» ; arto toa*takiki»y to l.»«vMi«rvi 
r«ikav*a 4to«r« to ika M f A r ft*M«« taw to ilto ator fato**** • 
Ilia r anaaiaa^ *• Ika vto^ mut •• aikw^k- ^mm at tka* toaiittoa 
mmh tms f i li i fiaai- iVmm mm94 a» I'^mt ia» EG AIUMT 

MANAGERS SHUm TOREGDLATE 
TICKET SPECULATING ''GYPPING SI 

CniKlilALIQ 
IB tte« m I S3 


ritk aAir 


Ml AUr f»««r 


19 »»•« mm. mm m4^ !••#««•• Mi4 »ri 
Ira l^»«l N* Tl AMrf ari t 

I Mm ml ti«««»4*« 4.|i:' 

«H ••#» Ik* Mtt*«t»flr. swA 

Mk ,. ...M-H^i^^^jjr .ij^iipjr.j HEW CUiRM MAMMCIL iHSlS.:*' *" • «M*<ii»irt •# tl»r i»ui»ii|| tm iiw «a^ »*li % f*»»iw •r ilk*ir rrtsflMM f* fl^ 

ll«V t il»0 MMV lHft«# »«itt)«i« a«y *• f« •k» iir ttr 


8 t 
« tr 

•t* 9 f m »af asm tNf (If #• Ml» .-' (^ k.4 . •I tte* ar • !»• la 4mm9 fw -fNf a4»»r<i nm , ^^ . 

tar a fc»a«ir ■»•«» r«r at ^M 1 1|^,^ ^ 

a««|»« r«r lV^««rM«^ a«4 .^,,:, 
»«^* Mi p«(a«H T1i*> tiMvf 
•H a« •^^ r^ 

«>a«agi««i»li va« ra 

ri4a«t r»a«l«a4 M %h» XhkH 

ra^Vill 

• Mil W«laa« Ma Ilni#a4 •• th* ■•»» • «i %a r«w«t«4 af 
CwfMia 


iHH Ml ft««ft lMi%.t«« k«aiH»aa ^«» 
u«#a «i(|i M; 

"^•4 fr««i »«»a*«%atli« !• p9«B»aN 
!■ aMy «•> a tlM.4 m»mp la iIm 
y l aHiiMr* Ib^^Mvv a»i f^vai irfoi 
•M>tlMn« •ialpwi^ •• fm pt^t^ ^ttf a4 Ml •!»» fa 
•r l» a*f !•-« t4 
iW^'Aa ••MMli^t*^ aii4 tr<4M lm»r 
f**Mi0 Mi Mil •••) ••iH Mm r •<• "^ 

iH fta ^MttMia •■€ -^MitpAaaa at. tHe a at a ^*-*^<^«« MBI BV • l»wa< tilaa* Ma 
• rla-4 tiltl. ^I»*r« M Ml l«Mi*|r'r r»M«^ »r*%aili4 «»«i As •• mgUr^* ' m\k0^ ai «i^ %• Ml ■■• la .« 'W iaaa 
....mm^ %m •*• f«4 a^ •« <*«a HOI la Ml vvw^ir* •« Ml «#»« 
frvM N a***!! Km>L 
i« •••4 llba Um mm 
1 la^ia I ' a vmm ii ii^i t 
TM NOI »lM« w MP* l« C 

MiM l ilW I Mrt Ifc a MiMMtrM Ml 1 

Jam I. IMI. >\rr « !«li «*lk«rta« 
• • f»Mfav<a ^ *^9ttt«i»% I. 

lpiM» MMI la tlN- Hunlkf 
mmtm lk» aiav'a »|liMlrii««l 

iM« *Hm Mawlli i pala JtiMMlay 

!*»« »4«Mi^ a44a4 •• tlNr atMf <*ll^a«^ N % !•. 
Mini ■»> la a«-M* lib* ■»••• 
4 llMi WaM^ ttei*«f«> |<«ra^ 

J. J MM- li%.*^ I talw kaa ^•m 


Ita ll tkat I J Mu, M4 

r iW pt'^m mm4 
r»MiaiM M ||m* UtvMm » M««4**'a^* 
»Ma Ml* aaplaHMic a# •§«• ui f»«ia»« TaM." 

« IM a a .4 

Il4*« J m Ml alalia a— 
• r« ' I M <a aaa a Tl^ • w a lyi BW 1 1 w«a mM fllk»*<«|ti 
'•*• J*«*44i k«%iav iva •<f>i« f«a CHILI BEAN iMttiMi rilM J 
CVHTTIMATE •If "SWTTCHING" OF STAGE HANDS 
GROWS It) SnUKE MMENSIONS 
WIAT or AIMU MLTt < * »DLTU ALM HAIBID i • •# ArtM*l4 last* • I ii»w<» ■ fii « i^iii f ii mt Anmm imh • ^ iW «Ai « ' I ^ f .«|Mll9 t AMHPTlr 
flfi^ *T1w i|a** ' ^ '**4 ^' *** ^*^ I '^^'^ '*' »*«- «•• **f •f in* mmmy 
ii«.r M«««* 

t*. u » wt !• Ms 
If^l-^* TmM« •• IIM tin»ii 

•••''toMi it« pim fer 90III IT AM ,\Cr»»< r vaN far tlkM •ItrS't 
• «»<i k«( lite fe«« a^i^ P'^^afltB 


IN*'* 
••J tin am. ' urtATiM. 

f « I .« !4« r>-i« i.y<w> lutg 

!• . ...n ^ It «rr«ii Ti»- »l*««r« 
••Ml lk>i«ar «l^«<» »« 

tik.«Bii 
LEGITIMATE CARRQIi'S 'DADDY DOffiUKS' 
AT REPUBLIC SEnUNG SIORM 
WMlM'SlarM NO CHANCE FOR HAIf OF IS 
SHOWS SEEEMG ITWAT STAIDS 
^ ««.««•*« •Im* mmm tmtt kt^r^^trnm N« %«r>^ »««t«»« «t « 4.»M •«HM »•• Ml mm ^ ugtt»9 M ft M iMw Ml 

!•♦ Mif BMiiry 

I. » ft r •• fl^ H>— >■ •• tt^ ••»•( 
TM««ftiiy |t« v»Hi ft«i •• ft0»*4*% 
tikmm li»4 #u«» m^ •• iHm U. •. mi 


llfft lftM0ft VMM ♦•tiM AMw iMf^ft Wft ^^— ^ - ^^^^^^ ^uli^vttM Tli« Lm4>" *»4 t4M9«MAfr rs#f«a«iMiift 
ift« Mi»«fri'« hm rMH 1 >^ •# AN •€ tk» ''l*MI«r^ 

•M f ll» ^|MI ¥••• HMMUy ^ Ml M«« 

tli.ll MM tft ■ WMJ •• • M<iM p«* 

■I tlN-y •>«•• r»«4y •• 

•^ t»r|%« If 
y •%«»«M0 Tl^ir HMAt H 
t tUft ttmm I 9MIM« M 
•# tn* pr«Mft •! II 

triMMT inifftt ili«rft Ml rM4 •• lUft IM 

« to •• MlM OMV Nft Wit»v •rva 
• M»#*'MI« M»4 llb» •#«*# •# MMMT- 

4«y «•• IIM rMlMl.»^« WM «*M»«^I 

•vvft**! ^»«ft*ft ftrlMMlML Nft iMft 
bft« M ^rftMrtM»«H »kM«rl ftMVtt ••••^ 
Mt Ml Tlift 4^«i iftt llift Ki^llftli »«ki« !• 
»•« MM A»llMit#*f rlft>»i 

tiMM Mf J L •*§•• MT L ■•!■ pMMl 
IM flM M r«lMM •!•••• »ivttM« 

i»>m W » mi *W pr«.4«»i ik«% 

A M »ftf< M«»«ftJ •■■4ft ttf* smU 
ilM Ami hMA toMM «tM«A. Mh ik*« rlMr« M 
IJItr f-f tk« pM 
>»• • IW A.M Mf *b. r«,«,«,te^ •! AN (iHM TV^fftTIM. 
(• ^ » «* *^ ^ Mm - , «iM«« sr^ Art— I < f lir*<M«li f lir •#• 

t»ft Rm* MMA I^W >*»l4ft. •Ill MiTft , %tmm •# tlift MSl MMMM IM MfM t* 
CWMtMiA* Ml II triiAt'iiig Vttli , ||«m |||9 ifttfflNM 

M«»ti,ft K«iW ■« ~ 
SBOKS IN H Y. AND GOnENT ^. cut •••%» 


Vm^af IT JM iMt l«i tlXJM #»«•• 
ffiff m 
snntoKMi NEWS OF IHE DAILIES 

ikai. a^ai «««k • »>» « t pi I Iwi Wi - 
rvHlr. •m ft rt«il Ui«l» 
«P« Iff* ««N^t MiMV .•^•«^ ^. -• li«« k«M «^ l.-»«l «*^ 

fciBl W M l itii» i M. 4r«r »»*♦! «••• t.* tl« l«4 fH V4 »♦§*•• l^!« tiM «i 


«<»4 tw« m Ml frti • («r Mb •«< WM •••9 «nt.f 'H* 


.1 tm tli# 

t%$m -t^ *« 111 :«• 

f»M« 'tvi ^••4 H«*1J»k ««> 1^^ .*. i * M f t m tli» iMl r^^^tH 

'Tip T«0b~ ftu^ ••m «»«%* w«- t.a^i*.-« ih. *.• fit |:««ii« 

▼••r .• f JW» - . % ••««» Armat •»•« '.. •,-«. 

»ll ••♦. i»t«ft l^ft*. II -t«?i« awx-l fi**« <••« .r % 

( 1M* ' ' %0m • «k * ! * «:•!> « fS ••^ ^M ><l t«*««^* •V«r'««* .1.* ••> %> I ««ii. §?•••• U-* ««^«l BlH^^i #« #•• • »f • •• 
• U T— tn^ i ii» > «H«» -«TV •MM* Cm nm r«*y« II4. Arawi^ i*tM» tor tW IU«« m^-^ti. 

«MI %l% ft »•# 

r^*^ *• pmn U« t4%l««« tor 

A • N r MiMiilrv «Mrt MM pT 

R ftoMT t«pM4 tfT tM r«trti I* Mm*- Tl^ •r«0« MiM«i« 

ft H.' 

rtft 4 ft« K • •-*k » J < ft>> ft «■« *• «* 

,i>»tr»4 im. ft M'v •« r.vrj mmm Ufttti J J 

•^r«^- l^«4 *Mft alk 
•■4 »t«tt V'TvtlltM *.•«» •mmf%m$ ft yiift MM ito 
iiim »••« Cftftt* HHI •• 

•It Tift 

Ii« ft »•€ ll'«i >f»fti< »( (W A* 
t«r awv*- 1 !• !%«»«« t^'tN-a • v 
f>«»irai «rK«>r# «• nM ft^^vr tll^ft* 
r % 1 
flN i illfti. ttn l« «< at.1 ktk rrrftte4 ft i««r<i« Amt* Iter "iiwiifc Am Itov Tm% %m 

«0r«^v«tM7 ^ Hi* tlt^l#« 

»»^tMiii^ wAtlMrtir rwr A A«< 

4ftr PM^mTT al««A lillltftir fcMitilW til* 


rKH Mr* riHir r«i^4 Mr l4 IV Ht if & «•»« Aff»«r r«t««ft9 I ftr • . iMtM •• 40*1 «rt k^ .-. ^. I •n«M !«#• ««#ii ton in* 

•ftl i*t %#• V*4Mft 

IF toMB •>v4^y ft^tflr X** • 

tot •# •t>r%^Hi« to tM 4mmi*4 

Ulii* Mii«r to4Mft !••« «Mft 
raiMil%r Mft*tor#« frt*. -I P%** tor 
t^M « »% mmM »««f itti. i«-r •# 

l«»f*rr %lMtor «M 
ff«|rU «•<« lif II 
•• 4.<««.'f.*4 A 

*M4Mv*^ lb«4Nr* ••^^ 
l«l i9«^» TW«rMirft »«• iiM 

i^.tm « III'** lir«i«r t* •• §•• 

•^ -Ik* 

IMi^ (fjl|r«ft«V I till 

9««li «••• M^i»>r« N w«ft m 
fl^«i IMS mmm Vftft *••««€ f*** 
i •*•« to»* **pftft ^**48 Miv««f|9fti«4 

«rifti«M«Ml« frMft lllft tort UMi lli^ 
ft 

|l»« 0ii«»to. y*ri4»ft Mtikrr 
'Itotiy to Omt AUrf" 
■. 0. MtftT WCCIL 

^»«i ve %« ftM^ AH<-« Ilrft4# p^f .r Jl**t^ M.*> I .,^i» fi-«NI •!»» t rvir «kt. r«l V*IMitto^ 
IV M^^ m t«^ f r«| fMur V- *%• i if •»•»•. 

tlAC fit «•• .^ ••• ' ^ ».. ^ 49>4 f«r ■ 

I ><r rf 1^ tftw> " • *1*ft' l^«> f7r^«w«li r«|i*« iTf '; 

VMtl* A- *k ••« • ' r r • m^'*^ 1 I* • • ftj -fcn^i* ?*•• 

•t*rti« r f ^ tl»#> ' « • ♦ .V %* ltoi« «*«A4r I 

^« •<•<% "^a «iti 'K** *)•( %m ' Ih*«I M ito* Vft<^* «^ 

• <««ftft |.Mi« g^.ft I'- « 

•♦I- %»-r .frt^.ak^ -•« . i 

^ If III II'* f k « ^» 

%r4»i» .|^ ^ 
• «ftftft 

ik«* I .«« »#«-ai 

ftMl < ••*. « •*» . 

••••♦ • 1. 1 • t •%<*%! I 

0v«»« fn^ aft '• ?•« 


• Arr ll>r» »«« 


TBEXt MOW! C 

r. - . ■ tiiM»4 fti |w • J- m in I >i • ' •^'•* • -« I • »• 

•I N«rf«»;a. ^to V .•...;.■.•■■"..■■■-■.. v 

nuan ruwin pa' vn^ 

\ f^m \ * %^\ . I 

. f. -.•»»*;- - 

H **•♦ * Ii •# ♦ ^ ' 


ft« ti |'^« ••• fMM • i 
•«r«r |«. I«| •'««| «^^ - 
ftllrar taM •*••«« i« Ittli to i|f*ii •••*» 

«# ftAi r«ft4f ^" •A**%r« t*»- » ft !«^ • 
*4(ft •«•.! f^- . fJk M.r* *« «4b< l: 

• •M to Or«*| 
ft# tto 

W««ft A*Me^«« K 

•lit» « M ft* lMf<i to •«ptom«ft> 

TIM T«lMM Wfll l*> 

•••^•« r 4 ft=^«#t# fti tot. 
«t»Mi <*•«• »— i^iM to« «A. 
ft«*M» !«•« •«•« Httr«4 •«. ««4 M 

« « •» ta lift aMtoto 

• l»«4 Mft toft* v*«« 
•!»-» f«. •^4 tiM • ^ •*«. 
I M»« ta^l'.'lto %<to»-» -4 '• ••^t 

f .<« >^ f»9 t# Aftil% YIm i • •^to •* 
tf.»--'\*l«ir v*'*rf«4 to ftft tWr toatok' 

•. ».*iftto>i i*-^*^ 'Wftft ift w Hi ft to 

'•tr^ Hft to^ 

*.>• f •!«• Ml ft4toMtoA ft*** toi» 
Kf ftfil t«« 
*x i«»«V IIW ftvftAftMlM •# ' 

llOtt v*^* TW M«A ^^*** (* 
•*• k* ft'Wii to 
i.«. .•» -..« •« toft T»' 

•• •» 'iM li^rft 

»ra •! m ' m^^tk 
..« V .r «ft tfeft tortti 

4. IM««. ft II • !•• At rft« II ft«Yto. ftft 

Tl»^ >r»M» 
4I# tooHi te# ftMft IIm* 
m l««ft-9« II r«r«r«' ^«« t'lftftf ftt IH» *^ * ' ' tlLi t ftl^ tltotoii^i^ 
*«• «•«% ••ift *%» Im4p «f •!» »■> I g^figgg^ 4rto0»«^l Om* 
Tiito«». •••4 Mmi ••4 W'MMft") 
m.**'-! ^1%» 9*w»'n !%«* «lki*li W 
4 I • M«f ft. I s^*^ ftl tSft Itvv 

-•• * ' - I r*^ A«*ft Ai» rr4« * 

1*.*% « . < iwivir ••# ftit4 v««^ 

•H**i««4« M*4! to^« %1i /t-^ to 
I . f». to . t^m^ • • ft«»* («^r 

9 I »«»«iii«r » •!«• 
«i< w« « ito 
»arv •#<• ( 

v.'ft ti.r ITiit— l«ir 
ft f -ftft ■» far ito« 
K. •••««#. I nlft>fti to ftil •# 
«kft M-* < N« Vftft I If >lr4 «• witli 
•9tm '-w. r fiNM ft 
t^^m. • r »•• b« ftg t «!«• MP to 
ft »4 I. • 4 VftpP^ llkft to<-t ttft 

•^«rft •»• *>«<ft iWft iwr>ftiia*'«*»* 
■■ft » v«f i*»*« iiwir BN^fc 4 •# 

l.«i». • M Tvtft 1. 

•<4t*«4 «•»• vs Ii to 
!•• ''^ i-f ltof<» • If ••• I'^k 
Ift' 4V% . t^ i* ^'ml -^^ tr ^•#4 

Ifv*' •-! •*> 'k-r. . .•• ► 

li^ «»»>aniftnto to w 
lto*«»" fi .^«,«rv 
'tipparf«ft«f ' fftoli to I. 

' iMftftlift l i— o N > 
l4«ft«toi«iir ilto^Mi. ' 11^* ti 

.••»«. 14 ItotMi* <F— iiii A i**4»ib 
^ 1. ' l-gt<ityftft ifciilllM* f « 

^^^ LEGITIMATE OUT OF TOWN REVIEWS | THE ntOPCR SPIIUT. 

m 44« 
• ••••• ' 
• • • • < r^lrfaa ll BROADWAY REVIEWS i» • 
• •••••« ••••• •••••• 

■ • •••••• •• •••••• %M» 
rairfaB. Qpfti M tut* r» •*t\ k« • !•«« wi«» mmt^ f%m tk*( tut to SONYA. .. •' "tils,. ««t« at •t • Mr Kl«< • l«t IkAMr rf H !• It hy tl to flf ••Ihl mmmw tttf« •• • • •••••• • • ••• • • 

•••••••••••• •*•••••• 

•••••• ••••••»»•♦#••♦• 

• • •••••• ••••••••••• 

• •••• ••••••••• •».•• 

• ••• ••••••••• •• 

• •••••••• ••• •« • • • • 

••••••••••••• • 

••••*••••• ••• • 

••• • »•• • ••# • 

■••••••••••• 

•••••••• 
FRENCH LEAVE. 
>•••••• - i Afl»r • •! w T» in wfti A iilw»f|M«i l» ll^it T«4 H %m M »f»fi «H»IM oWtr fto«»- •« — i'r A v»n 
tflriNto to Itomffto^ ■ 'f» tliM If N W* W«v« Tl At lli# HIV. 'ti tl »fc» ^•••^••B b«<iat to ■•toy mw- «f r«v»Hv ••# ♦«>• #r«*M«H^i to 
▼^•••r* J««i#» rsip atoi Mi|«M»^v #*ii>»i>»tt— Ml stt M^ yton l^r to r»- • % mi ^ V*i Ua l»»vr« Ml to « 
l-r* •« r«tto# to 

fcjii'* «'•• IHMMt Ml tli» M 
•to l«r N».»»*r4 MtoH. • 4>MtWit. 
•tol ll«rv<# WtMMt. Wtl« to •4mir«tf 
W >t» 4'«rTv«»t«^ — < itoart I t*#- 

% Ito Nm«'«« w^m p^v »M «a4 otit 

to tW MH^AttMw. r-«lfto« • ^'torts !!•••«<« !»-• 
to to»4 Mit wk«( toMi* ^ 

i9 Mm»— y latofc apMiiMf • ■•• |M»*ltF to Mm 
toa f«Mi»rv. #nr vliwii jat^'v •• #b»»*%i 
►•!♦» W ••▼• t»4 afv* »»«wii M4M 'liin# ♦• ItoH to «!»«> 
f1«to^«»'« 

Ml *%«* |««*«W»««»« 
Ml* art «# ll** llMi4 to tM» Btoir Mr. NmII ly vtorli M •• ll* to f««4 I 

••tMralir i«totil« »% NmII M »«^ :r:?x: a M« r«rkrf Ma4 
if to««- •« Mlwr 
to Ma r— 'to r«r^aai«»» » «»*r»i««» 

to ll«««^ <l*ltrttJ« MMMI h i aIm'^I* 

to *to#** •iM4 * Prntt. .4 •vvr 

•• — 4»i y tor • fliMt w mM »rvMi t« 

gtoaH mmn (Itof rar»r«i««Nr l«^*««« 
to ••••» Ml a I aM i i 99 

fca tolto»»» H •• I- m4 spMrf^ M to 
to til* »«Kit'tov ItoPy. Mw -^to* 

Wrft- tllr..««ll a «w«r N waM t^^. to ilitt *w**«r 

««•• tH^f Ml* 

to to*t»^ Itoff M 

aa tttol l*a mm^w 

lltorr to arAto «r« 

a« M »'*'f»»w to«w«rM til* ttoMTto 

v*rf !•••-« H'MM«Hrl 

r«Br «r%fH« W«««tl a arvM* «# p 

^v Im«II a«»4 to ator<-^to wrl»i 

r*«»tl«lMM tl Vto *%»r i»i>M<4 «•• Itoil to«a W Ml AH ««ili Mr fffe tiM IMtl ita M • toi r\. llF. toM to fito tor^af^ aia vm vltot a^ pf»« tot all Mto Mrn lito M«l 

lito ton Tm to* >f •• tl 1^::^ wm»f^ to vtoiH Aa wm/k0 af to* 
toifi«to«>« to UaiiiL ll>v Itopa cfl rto% i llamr Mr* 
itoi to af^ilto wall-liMiMaM Ms* tW «iwl arto r ^ alM Mtova^ 
to«r*r*4 M fc*r •ft|i«4r ■ 

tto 0tot a 

W»v*r I H»> #♦•» f»4| ll 

toM i** 4t4 ttoa Ml ttoa tor toral tovalM toM to>to tto^ 
ar-«^toa W« tto itoJiara ihmhj a«t 
«# P*^m» tm4 «at M»at •• Ma^lktM* i*«itri« an c**rr» «• Al re: OI«««r MaN 

MM a ^artort r« 
Tlia ptoy la kp a 

>« MitlMP. l&Ato l» Mr| 

rttoa la rall%»ly H«i* arvftp 
•»r OmrV"* 

Iv avHi aa t« to*# »%■»• CHa*^**^ ft 
. toratoM y^^wftr^r af tm* 
ataito Mtoto* iMOtoitoa Ml* 
toavra •••* 
T1^ ^wtoa toM «Im« 4a»« H i»«f 
lav* It «aM-»n^ Ito feMaiMv .f %h^ 
U^r^mmm 9fU •€ Af^ar Mc^-rlMi 
tor4 l»ir ftaM J«a«^ Jr tor wai-n 
a *Mt>» toM t toM iMaa to aplto4 aa4 

k* tolv** an to vtoAk af tlia Ito* 

l.a«a liaiMto IM* Itoir 
f^M^iM «*4 a*l «l»* Ml' • ««t*toa to W 

v«afa. aa all aiivv* at aN, aa4 Miar If tto .♦^ 

rii •■i(^*v*ai wm4i tl. Al Aril aa a 
CHILI BEAN ^ fm ••<f 

^an :f roticteco PANT ACIS THKATSI MMLOINO 
THE DUNGEON 47 Amm IjMie-KHii. ib»** r««rll 
SAN FRANCISCO mMff •# a0lt«ll iUH't ^ •«•% Ml VwfCM A. C BLUMEKTHAL A CO^ be 

REALTY BROKERS 

ft^ftCIALltTt Ifi TNtATmCAl ri«IAflCili«. LAA»lli« Atl* 
COiitTlluCTlOit •» TMt WftST. 

SAM nui SCENERY BY EDWIN H. FLAGG STUDIOS NEW ACTS IMS WEEK 4 •UtfltTTt (1). MAflTLtV aM 


\ *h 


)»» li»*w vrt«fe« l»% Art > 


Iw III* t«« T1l» tirlr IH* pnw %ll% h^ l«r«* «r tH» *fr| 4rtx tmm tW t1^ «•« 

»« IM !• a^^vrng li-« 
f«r tW '«« lk# stw ll IW Mittilpal At 
«Htt«« Hr 
KlttALrY CMIlMIt^. AHAVvVV ^V> ^K ^V* l^SW* •fll. «« ftl ^••f»).«i« cbM MH«r*Ai •^ tW »• ••••••■ "^ •*• i*^- wil l tav Att4 A c^i pair iMik 

« A«y •* t^-^m AW Af art »rltt#« ^ riiii i TT T im. !• IMTA thi >«^y la %i Mm ^ tl l«# AW^ tn UN i:< •t mv\ m 9hm tm 

tli» tm§ttm !• 
Mr Itortlvf : tl«l ff*«^" r 


««ik tk» If H* UWA9 


tar A •••••••••»'*•• %VAlTl«ttM'V AM CO tr. 

y tifiA.t »■» (ilPAA«AlK W«lb« •«« «€ tli» «r liA •^ BiBM^Iml k«l A« It U f_ *T^ ■MN^IU. fe«l A« It r»> WtAi* lIlA •t«t9 «A**ll I It* t^t tl 
•^ A> «•• «ii »«t 


AM vmH fW rt»r I 

lA b< 

•• • 
mmh tAr«p«l 

flw AlA«r Am* W i%a 

IW A*! vMrA A«AA • 

m» iA A J«4«t| aaj ff^^ Wi m 
h^t*^9 A ^r 

rs A •« 1 «r^ 

A»4 ««!»' t A 

• A »#»^iAl 4r^ • 
|litli« tHr tl^»r N««pr MM 

Hl^A •« -«!»# ' «iiA ^« IA4 A«i 
li^ ««t fr««i lli» Ar«* *««>»»^ r« 
Mac Mb »>«• 11^ 

Ma 9mnm^r ^.aMiMi mWk IfeA "•• 
A#* 4la>ok«r:c# fe!M Ta» ca. «r. »*IIIM«TA Mt«0««. t V «»A i r««. 

• o^AA. 

•I M N«tWt • -»• k» to tlfe«« prrf*vm Aw. « fir »•••« M lA A 
AM»«ilH« If ■mi %hm, Ufm% 

% • •ril«^Atf €«•< alAa avflU .• t*i 

• •MfA m AB {•MA m w»": * taA4>v !• r>^' >*■! 
• Ill* AM • ^ l# *l»* b«* k 

At It;* •' • <• h' ■!■»>> A* 

- • I l*4k «« l««« %m aUa* ^ «A«l 
f) T h< r ft^^^ife^Arf Aa Al4 

|<i'<t ». ■ t^>» liW «t ••»*k MA 
1^ ' I '»*• A •< aarl a# ^«Af«# 

•^* , It M • . . 
•^'* aviA w^ kA 
*"~ */»•••• • IA tiM • A«»4Aly r« rvM '4tx »Hli M<«^«*«\ tf.* tr*\««tlaAi A« •€ 
r**«^ All rv^A '«*^«^*<4 •V'^ 

• Mb tiAir •#. rMlA vtlat • 

^ aAlam <l •• a Av^ato^ aM tear 

• «ili IkaaiA AMiklAA Ma appi Ar4i»r« 
te«IA*AA a ka«(N>«« a* iA* 'lAAa ^^^m^" 
••4 ■tail— Ma an •!« frA I aC atl 
ilta riMa^a a 'ai iai 

iM-a t««« vMA Miaa »»4» l» a 

A aat«A ai<A li*^ ^ttM* 
iMia a«a fM*««^ •)•• 
fbt r ai-»»*a »»liMar«^ a Ml I 
lA aa l€^Aia4 mm an fAM aiA0" 

te«« •• - •Nto- lAr A *» *4 ' aM 
aAH»«^« An4 Mi*M •« at«k a t II Ml tW I «i» af Ki 
^ 4ialaA la tli* 

I aA» Mv^*^ «« ^ir^A f««fH a !• aa^ Tte An4 tW 


%ll«fe 
iilA « t. ^ aA 

•«« Af -AM ngM M 
•t««». ii Aa l li ^ tAa ^ 
A Arrat AAA. ll aa M 

TMa M«« laak* aa If 
*- " nA# tar a imaa iMlr. aM 
~ff%i«« M*^ «l^4» !•• A'MtA ar«r» «MA Ma 
r»« t»»« Nk4ia« |-«#i Af 
iMAal »aAN«i N laaA ataM t< laan a«»4 lA»a AA a«-«»l>i' »A»a M 
A>« •«•» ♦• la«r "*1W» !•• • f k* 
la tAa »• ltaA<#«»A9 t« tM 

A»l» IA . • **ifcr • • tlktlAtl iA POM AA4 tLiM. 
tMvAily ta^A* •M OAMaa 

yt !!.«•#.; rvM <||pA«. •'•Aa^ 'tU 
M. Ou H. 

dua A# IM »M« Aaaat )fA»^* t 
iMa Ml «««A*%tf.a M AAaa 
fiara A >«llav All4i Ai>«*ttr t«VAA ^ tf ta At! AA ari.»c aaf 

«•■• af aaf^Hi',. OVAH *aA OAOai •lAl tiPllL *«M«i 

«»*rA tttva iHtaA pAi T>*rA*% I ll.^ %*.Wm' fb^AM«U ra»|ilA|t4 

>aAr« Aa* 

lU ••••• 

AMMMI •• A« 

1 ••#•« a# «l^ aaaai 
'^A |Ma%l.f ar IA, a-«* .. 

1 Aa aAppati !■■ • * » t 
•a4 tAa aAliH» ti«t •• • ..i i 

•^ aitA a tal %m^% i « ^»f . 

1 tttMiAr^ tei lAia aa*-'Mal 
« a 1 1 trr A • Mr Mi a tMAHl »r i *••• ' ' — ' *?•*•* 

ilB» .•«..i«... ^..« «». • ^^^ ^•^ aAAia aiapaat •• I'.i If rW«l f ■ 
*A WMiKt or VAftitTV -A^ 

••'• Aac ■:■• ■ 

M Maa.; Om A''^ A N#li r«^ AT MA* I 
Aii»)9 IAa kava S«%a A < 
A»>» f A'l AAA AA AAA* ^ W •<# 

p«tfm« Aaat tW l«v«ia •« ^ *«« 

Ms. AliaAA AAiT Al««AiM I AMa.«4> 

Mr 1^ Ai'Ailir Aaai fiaa« tA«> 
a aatrra a€ aalA*C««'iaA IA 
T>* l-a) ^ A*A aa at^! . »« aaA 
AVay tiA MMBMta a>'*.iA It 

^A»4 K^.- 
• lAaf WVI 
aacA M OCVINA C«^;-'.-\.. 

fl M<aa : T^'AA CpA* a: ••a#),' 
N O M. 

M*tli r;«ia It. n* a* «A* 'aaa 
''Aatri M i Ar^H* • rA*"-»J iia » * Aa4 
a < ••! r^«M.*i»f»a9 At A Mrl aa lAa 
pr •^ » «i 4«v*».*»r. aMa a Aftaa a 

»•»» aMi0AMrt lAirlt. TW r-at. . .. I •'^ r«p| fMgi ttAAc aI»« 

a*MA IIWA Mto ««n«Im^« AU^Iaa **• i '-^ •• 

I % ir«ar M»4»' • -A ^ Awl a# 

AA Aa* lArA fcte-k «. i|N»J%«t»^r* li^ A Art a*l. Airfc a 
Ir N m^%f A* aa i-^, 'm a** .^ .r.^.. a^^ § 
aa AiH* A »>•>••' 
kivrlal •« ^ 
^r la It 
-♦•r. AAA Of AM OOOtT. tAr 
«iarta lAr A*^ arte 
•»>«aaMr. M»na»fv aa 
AAta A^aAlt TWa r.>'W.«« a aaviaa 
af tpr^ L«tt*> • TIm t* la laa AM^^k «^ 
fl* a • i4*i%Mki«^ ra*li t 

Ak •!•' > '-a At«A A PVV 

'•»»»,• »*». a 

!»• !••<* ' • f 

TK« Ai»i« ara r« • '9 A *a^ 

«•• w I -• ami casiiaAiA Ma- *• 

la f^*at Ml Mr Mm^ Ilia ^^ 

|«A> AlaaAlAA aat t 
A«-«r^ aAA r»»i« a^aa Aa 

AAWi ir vmA M .< af « la Aara • 

iMA AA tW A»*a tH# imili 

Ita . Aa A 4 I • «^, a « 

te«rl|r *#•' 1'%^ !»•» Ar« a*' Aa ra*i 

•*•>• Ar^A c . • ri«.»»i«n T^':« a 

i^*''9 al •' *rf a *,*,i»ft| Ai tt aaw 
kM N lAa'i ATiaaa A M A «Ay la tia lAA Tt' fcaAjAMii I^Ar: ». t r rl 

•1*1 M a A'^"'*A ACr** y* - Altai 

il.» . r> •l-<t f^ba la r 

A Mi^AkAWH rai ••' ta 

*r> lal MA m Araa • i^A 

M****.A A *•- *l Tl*- M0 

hall la AAlaa A><m *^ .» # « • • •> fA 
4aA IMAHmA Hi*AI A>« V* •"• . O 
••aAaafAa<AA «-•• • aC l*«a tf • M* 
• A» «.« Aa *Ua f0mm* 
ih* ♦i'.rr Irt* aa a pi^.' a 
.fM *'• « » «l A*« • a 

iTAa arAI IIHAI M I »a A 
^arir A«a«^A»A Hf IM 
A^'«««» aa4 life* ^-f A i^'f 
a II A giiiWA>aii» i . « tOrfCL 

T^ AMalMMir* At tM Ai« A«a 
a»-««rn**»«a AA A fMM A' 
AlvMk' TM ptra^A I l aAf I* » . ■ 
w»»9% A ^ tM A« MAaA tlA»» AaA 

AmajA M lAMa ralM* aA »« a 
MMlaA M tM W«C «f IM 
Mao MfOMA AA%MI». Art OiA Mirty WliLIAMt a«i ^tNACH. 
OlA«iila«a 

It Maa : 

t • fj* tt -«^f^A Mb r' • AAA 
^mr* tAt*<a4 k«A • ^t»^ 

a, H '•♦a x M ^'^b^^m Af«a fi »• ••• 
a*w»Aa arir»«a»».i C/« '"* *' •* 

I A >'^i. • •• •*'• 

Mata 9»i M«% jM^ *• ' •• 
If A»IA a 4a .ItT fMN-*. *•# tAp 
Mi iMn aO A«'«t ^ 
TluA AT* laaAa A^a«A a*.^ |Ai« 

A»^'i£a« M; IM A' a fAfcf l*^'* '* -^^ • •■ '*^*» ••* I ttfv 10 te »wi» mt mmw ria# •• iter 
kw ^ 1^ ad 1,^^ ,« ,««,^ Mm fcv tM %iuj to <iv tlk%i M^tn^ III* Ml* «;«• ».#. '^ k*V Mi fji 


tL SAIIT mm4 »•*«• tlr.^* | H li.*« ; Om a^^ fJKL 

M. 0. M. 

tar>0 M*l«-fMl TM* •«« • 

**•»! • til tt«t %r*^|r wii w ««M 


r« tMif trf M*** » • i 
Tt- > *l^( ^>l wlkHli « l>*»r M« HMtt.^ - ■<-> i I , ..,.. .^ ||^ flMi* •«MMi^4«-H Itf^ !!»• • Ml tl.* M.«IM»PV •# «H I:i(H| fUtUt : i»* • f«ll «t, 

'^ tii9 Mitav av fMT I I 

f ••' ti»»- •••%• t ^« I I t«. If t.« * > I* 

k> Ma f«*>- to 4 \-m*9 t# «■» >« • 

*• # M* j>t aiif fn lit >> ! . I • r li >^ t ' i 


I • ft*« ' • I- 


•«^ I ^>** l>««ir «»*te « »>4"Mi , M M ly tottfH 

# tM« Ail. «p Hi^<>'*'iS 

•ftOADWA Y. 

Av«v M « •( vMii *m •m^ mm •■^^•' >••_»•»» »4 Hs^tf M t« M. 
•Il«' M tto 1^ * ^^ ►•^iM t 

•«k t 


* * * 4^i^« V^'^^taaa •• t^« 

II' ». % .«• w^ «^ ^ r riii4^ M4 taM *«• Aria t»».-« t 

^^'^ ' Hi— ■■». f 

«•••» W«lt«^ 1^ 

•J» ••»%••• 1^ «N9I» f.Ai^ # 
iMMia<t.t r 
I". • »«4»* It 


ft MM 

f>« II i»K w^un^J • * ll fh" !•■ .' t» .1 A» *l * • 


«« « M t 

. If 
l«*M«». 4 W fc.« «M»Mr •«•. Mi« 
^"^ >V»Mlv« M^l ll^-^ 
'»>•«« l« tf •f|«^ i|»^* 
• •• *»«iMb M »•• ««MW 

* • ■ Iv* Ml* •- »• •#•• tK*( 

"••• • *■•' •^ •••* ••' r |k« » A*^ » Id, V4, t jA 

,*» •»• -' -I fr«4M »». «t. r »»,^» ^ JJ5 

I %•., V, «^K «iHr*« «§»•••• p««r -•#< H* •«ir*4 .• I« »*«r« •*• ».»<|4 H t _ 

in. m%w |i«iv 
tit U% A ff< V«1 VW »i —11'. «»»NK 
■MM* «-«irf««r« ftt *lM 
mm^*^ M'^ «#•• '*«• ) MM aW faft i • •ti<<»» •• ••»* ••firvtf 4iii»»i. *''* *y*^* v«1 


cmr. ••tirvly 

A Ml ff^f •• tM 
•« • fMl IkH. a Micl ••« ^•v 1^ •« !• piMty 9t FRUS AMD FASIflOHS 

Wf AUCE •• W tiM hf Al « 1^1 AUDUBOH. 

ana a^n 1^ «f f*** i^«> 

to ^^••r» ••r«* Wm4 'fcr •« 

r^, A». •• »f-'^ 

»*^ t i\ Ml « ■■■^y •^^-^ 

|M«» •• mr*^^ •• «M>" ^^** 

pnm »M^. Mr •> ■*• 

^ »!• •4% at* • •» 

»« S««HI ' « It ««H«tta» tM ••♦•r* -IT* y 
llaff IM >» li — » ••» ►^ •*" rmm •r*" i»««t rf* «1 • r» 


Kli •♦ Hi Ma li ►•.»• H i>««^«r !• f i>4't*^ «iNl tM var4Mi» mi A«viMit4 Kaiia « ar* aM-vi 

• • -.ffit^ ••^•v Mt r»**<» Im»^* ami% t^mt'mn^ !••• iw^^ M •-«» »« Ak 

• «k« t«t«* •-•*» ••• mag- "* • Ml H« «^lr<«A«r; fM A»»ihi i tf ■ Mmic m pa 

,••«! aii^ar ♦tMiwr .MrH i M* la 4 mwh Mw T«« l»«l^ M*^«« ftMM «« 

*• -^-rtm »f iHMt ■■■■# at *W Mh« «f «^ MM«%i» mm&tm 4»<V« •!»•• Ii H 

*^im^ r*^ •fi^ |M *h«»r vi»-r.«>«r> •!«»<»■ f strAiMM**** «•• • iiiiii«a Ml M On^ a^ al Mm^ 9m0 rT* ff "^ K« ««*fftiw ' T T^: ^ 
TM tnr ' M*r«4»^4 'M «iir»«.»' '■>'^< < ^«1 • M^t> I* .4 At •• K r«0t M«i0 M»«i^« iM^ a»'« ffri 
k»l»« rM iM aMA t«rtA«a »• %l 

>« 4i»va la m ig «h^ f 

I t«» a€ tH# ■Aiiri flfvMl •»» >♦« •»4 a* m%ii09^m9 a« *Im» fMir .• tM |'«« "TW 
IM7 1r«k#a aa tM »»aii« »• ««rA»tir la Mr 
Mlv M vva^a^ra •!» 

»» »4«M aa ilMY 4 4aaa •»• •«'! Mr M^ 
a ■•• KNal f m tHa Mai a*^ »v«r« a M' 

M«« »C 9% 

>»il M Ml a%< «• S4 ««fA ir' mMa tW aaia> Tm« a luas «a« f^;M4 m viw %m»i «aa •< 
l«*'' t ^^* **^ *l^ itmtff^mtmm Ilw4 •«> ••««» afc*M ta ••*«»••• a • 
Mt mlk^Hl NMMtt4 lMiM4 •»! !• M •%» »< Sf^^^MBM^^MiMwi*^*"* |r»A*aa» raajtii M«* a te*4 a« tW Moi •€ » Mi MtMi M «aa av^^ M tiM 
PmS^mmT'^aIni Za* MaarT^a f* ^*«9* ^""V •* M»« ivM» a« ito M^ TM aitoa a M jft *M %•« NMm^M K*»« HI? »•% • 4 «Nr«t!i Mrtli • »aA» AM Aval mpn^^'mm^ 
H^m Ta«A M ««••• aaM* 

h4 va« «»** ap I ***** Hm 
aa*t taa» •^•♦♦^i U ♦••» ar 

rvtMl'f'MC •• t* i*^ t H^ 

A*«« aaA • M« IM»* af MMA| «•» 
M'iw4 ^«*«*4r«aM« 
2ID STREET. 

^ tMrf «-A.*^4 m*^* a« 
%. «WA A*«*r M<a A.m» W4 M IM 

aM4 •'• T%mm*tm mm4 ll«* • 
(M*« A *•! l^fsaaMMl a»4 
la •»« A«^*» aa4 A ^MaA^r '0^M •%•« A t«i CAAND O. H. • «««MtiA iiM* aaa a 
mt ff^a* Aayar* a'r«i«A- 
MA *M la««««l» at l«^ imtm AM IMH 
iii»»4 toAiA> ai Ut^" m%99'*m a*^ 
;M «H*a« Tl^t ••• »M ai. carcA 
».«^ •«« IM* tm*»m «•» Mf iM a«4«al 
%Aaa'r«« fa •«•«•« TA» •*ra««4 <iA*aa 
AaaM- la A*«» a>«i • Aai^ aaA H to 
HKi^ iNi a >**^f M***** a»«iii9 

I at4A ymm aa ««aiAai. O N 

f A^a M fM*» ^la i%Ma .«a4»r 
tr Aa» aaa t»«»itoar v*«A *•>««•» 

• aal4 »•«•• Ai« -v-^'v^T a '•»'•«»« 
ai» Mra*«*« a»« • tM ••«!»« 

r» |AMa* • It «• •••rf»v*»f a«.« 

part af a*!* ^i**inA l^aa« a»«»i« a«'t t«a af rA« ita 

ar t^ a^Mat^^* < i« 

* la -•at 

>r4 raral Att«a»»« «M rraifm 
A^ aiiA Ala mm0% AA4 
'A Aa«Mr M A iMatr* . Aa» M*l 

TM raaf Aa4 paaA Mt«aAa ^ M*t 
IkM rApArWt If to lABMMIA a A^ 
aa« la tAa 9mtm af ' l.a»a • 

M# lAaagarauA M fAM l^ 
a aaaiAarA ttoM 
»>%4 K. ^Haaa M AtMMa TW 
«A«MAi aa aa ••■ * • •• 
A«a4 At IM Kt« \tf% tlaa PA'^* 
afMr %jmm YAaa*raa Aa** taA«^ A 
lAa OMitav 'ai^ ii«m*« 
lAa vai » 
• ••A MA** r««'«i4a4 
a»^«a la t Aa Wa^ f 

i»«at Ma a4nr»iAiMia>> l«a 9mmm» tMit wra aafaMf AHaar«i%# 1 ip 1 toWg 

aJ rMiA. «AmA Aa4 < M h> laMi i< lAlSi n a»*Iiai9 

IM AA«a m iM A r« M Att4 tAa a»r aMrra atf^'^t af fM rA4Mik 

* •aa laav iAa4» af iM ali«»v. aa4 ArtMAAia TM a«A«T 4raaA 

ilMfAra At Hi^ i iia AHA lAa toAg m aiaiaj Aa4ic* aC 

dh»-».iap waa A M liM'trr 9mrm Ap tM «aMaA M Ito ANiA *'4 
Art MAAt r«i*lr«^ af 'ri**« A A*4 tr**A tto A riAAaa. pAtolAiMA AMii<Aa 

mmtm 'IM l^ttm tia Laaa «aa AM4 a awarl. rWiar rAiVaa Miai A H 

aafi tor« llM A*«4. * v^a af iM y a «Im*H «aa r«r9l»4 at lAa A»a^ 
A»< .*<# H a aHpAt Aaa^Ai • > « i t. ^ali Ma<4 Mrtoia4 A li aMatap Mr aaA Mr* <' ra« «mA kl,^.' AA • •Aaat il a f«A •^tm Mv i«« >!••• M 

• tirti M tM Mil • #»^t«»r» fi4n a r«« 

• ••% aa4 aaa* a aa •air|pla«*a tM 

• i.«»a 
A«A Mi*.nr«a lA • Aaoar Aa* *M "Tmia a l.aA A«t a 
MA Ava M«la paaA'* *W ^^ 
af IM •«a«Mta 'AMa at»i 
af *M raaaA fir** aaat 
•Aa vaa rraM lAiA a«*^i«« If va^ 
4aa I »aa« tM liairii aa )«ia **a« 
«at M. a ••• A» A l^a%a' AI iM HtAmmA* 
IIV TAM lAAa 99 Ka%» -tMi mt. MMTia tAa •aAwi 

«ttr*4 fMM A VM»«A to«HMi«*M M Att apt^A aMgar iM r««lAy iM H 

m^ aiM af <'*AAiAtA U%fm>m*^ * aMA A trar^aMt aufpaat^ M M tM fMrf 

•a«»«*4. A Mil AlAift fMMMic mm Nm r^pva aAtHi A»aa Aw«aa4 r .A»« a# 
iM ai4»a af tW «Alr« A a«irA«-4 4»«an ta AM*fc 4>«*«atr4 ••• a 4^ af 
»M liAli Aa4 sAir* llla*A rM0M» «aa aa^pM MMi4 tM tAra^i A«4 

^ Arlto af AMHi aatia 

Aa r^v^^ac A»«a af 44i»f "«• lAaAn af , 
af l^tia ar parAapa N Vaa aaaait«4 t« Mra i^AnrAa i9| 

Aa aa^Ma-t* paa a a«a ^f A^w* tAi0Mi !...«». •^v •»#»y« «ii*a a i«aa*i 4avs 
lAa »»at Ar^«4«4 M a* «»r tiMa aa.< alH» M«i»*4 A Ua.a al iAa 

Mrfc a latiiA af prtaa ••• apr» at tM aa - TM • mp VtlA lA a avtpAt 

iMHa* totlMatf Aa tAa c>rparal ari4 IMrvy to' Van 

J««k« la* AMra •« ft Aak • «Ha'A k^ • Aa4 MMirr M 4a IMlra T Wlra 

AMI •• w* aat %«r» at'i . »a 

a*>* a* tM •«4 !••»••• laiMl.«4 
a**r I Aaaia •( 

ia# A«* ar' a*' «tMr Maa.»A*r« tout rAa M«t la tAa 

Mi •pt A«»4 Napar 9^m •^^•md •••.-a . t^i*. « fr««i a aa^ raiM» »f l^wV'a Mtt iM f •• A«l^ «.'»a*r« • 

na lAltar traai aA**a>4 a a****^ •»•• ••>« ai^v af H^-m fPv* . f»«>ii |ll*AAtoa'a raMiap aa4 "TM «'«ia 

I t» 1 4'Wtar Ik* t. a»it. ••••• ^ ^ *«4 
tMlrra^a 4 C>» M AP a«4 aAa«»A M- 
Bm%9 lA* toi*p t«a 'I***! 
Mftai tapa'Mr A»«a tt^ ft- « atari a**««rMr»«-a I •» - f>r««i t;r«rra rS %i 

iP P* •> Miaa) 1 » » * • ^ A«*- B r%M\ 

to A Ml4al a*«Prtiar ai^l. 

ap4 irvMa a^w«^i*.A it *• 

lAr A r«r*<*»«> ft^ ym4 af 

a arii^pa TM a* t a^ 

arartMNT » •< dtiM 

M« « *ar«aa> I aA4 «>> A 

1 p« Aap»^ 4M»a M-ra •• *• «!• '- 

IrlaA ak't h apt «•• 

^ a NA0MA af II Mift*aa -^vr 

TW »t Aaa iaa4i A« 

a aiarr aaati m: *h* l^iiip 1 

^m aa«»rml .*••»• »#» r 
*• K • .ipr ' 

'W ar»»»^a •% - ..•*» I^ra* t 
ittw •« «»!# «i^f to f>»*ava 

.%! ^ |f Aar «*'a •i-«a llto' 

ftw'> •« «n I . t Apr !• ««« 

a ' ta f.* 

• >« wf '« < vt Afai'^tt 

>••» f»*i Ara* Aa f a 

' - • , •» • !M- . »^'.f It 

I ■ a tAat 

• . <• f.. »• . 

I .t« PI t«* i4«> 

• «a«r apa* TAap "^PPAAi * N .• * '«'r M •> •* 1 A 1 %tr«4 Aa%a lA* • •ai i 

ti^ri Aa4«*«>rMNa a 

l«4 lap^r«4 •§•« an %* 

r« tA« apa Pto:^ af A«f 

tppa • AafP* t«r 

fli't-.r a*at iv%A r 
•a*»>aiA a»<A »»^ > ap pp4 p* '•**«• 
•ia4p» aa4 l^toafi a pm»«4 ii*a a if 1 « M «"»»anir»p Aia apf 
a*t M** M • .M»«ap. VW «a«* 
p'aatw 4i4 arit .a ^ i-«M4t aa* 
ap4 itAa \ a» «»•*»• M • M aii^ 

IA9 'Mf ti^l toai. a«i.>*i.«p ft 
fti* aa4 •*ariap a>«n IM »M 
Ia4 aMi IM •trapa* • ^f **•% «*<•' 

€ aa*Mr • U -m at ■ ' 

• ••4 a-Mp*pp a*-*! P«»M »av « 
atiia •«! ai»*atMai P*IA •*• 

iiiiiai f'«aa tM PMrt a«4 K* •( • PM lAr Paw P|% A 9^ «i»iaa af 
•m* apavWitoMA "Tt • t* •'!••« lA k • tarrkp^ BtoMAA > 

f*^*' .la th- i 

tt? 

It ai-*a tM tot^ » la 

fl4i . I • » 'A A« fap 

to»f ■ r%iM^. 

4a » i^ ' * x'-m \. uteT M 

r - <iii $ »uat» p»iA aatHa A»a4»«^*a 

' •• P»rv M p ^ ^1 ■Mw4 M tpa 

m4 aAa •Arv«9a««4 a* ap» 

* A* IM 

TM Asm* • »a a •> A 

KMM* Aif lAr aprlil tM > • < ' aaa 

• pa* It I»a4 piaat af tM A* .<• tai«a«Pi 

*^ • l«^a«»l*it« a»»4 AaMr fr»^») tMN 

a rrlr >«a 410 » A»-« ai •% t I at*' aa»t ^r* «Aati«ff AI i «Ma tA» rtii^a** r la 

ta4 » ffbr> p pA ^ iia n ar < :•» •« *•« 4i4 
lirraarii »»p»i n» i^t* aa4 - ■««» • «* 
M.^ pat t* 
f AAI pf iM a 

SHOW REVIEWS NEWS OP TOE MUSK 
H» 

t. IftI r«« wmH 


■0 M IB • an 

llM tMT Air M ^♦» til* Mii4 rl«% wn. mm mum uw Mb •«»• IMI •m^^ mi tl »«»ll rwii-r K «t ««l|| tW IB H^m \m-% €>• "PAL" t 9 %tT«iri t. 


ARTISTS' FORUM IM MABBlACff ll»<ty i PHtjr 

»M«aL Mpv ft. Ml Hmm tmt^ 
|i«f4«f. «W Im* kw« •• Ik* Mi« ItvMis al ii: WmI 

K«« f«ff%. •• J«INM 91^ !• !• Mas ■WTHS. 

Mr •■« atr« l^atty I •« IMt t.k( • •(• bis » «l WltLIAM J. •OCKMAV. t3ttp !9nnttierKarp 
dumber 
•a^^fP ttc 9k Bccfulcr MMf ACTS. 

%'^ l^w vifk i«««i M^ It. amc rrr\ 
md t'Mn«Mi »*^«Mite «r >rr%^ aiN» K«tt« «■— ♦>< ^ Ai (•• 


ll •««•«• IB tli* 14 )Mll St ft«««v^« •••4 til* C^»«| I lM«« IHM I iM« 4-4M M 

mrm •• Mr V- .^.•fM' tMM 

M Mi4 I «r.4# •• Hr. Ir T#*. n !••• Mr T< 1M. «• V A. «'• B 14 !•« 4i«4 •• III* «*«a4 

It i*mftmmA. uw. «ar« II. 
r^M Ite ll l«*t»i«B BkMHl. tl •R •# IB* $mnm't l-A^r 

MiN IBilMJH A* «W W«» 
«*««MHrf llBfek'* 'lJ«tl» riNi m r ft I »r B IMWI« IIBI mi i:trB i^Wts 4i»tf 
I ^•4 It >*«r« IN AND OUT. 

•tBU % •*• rr««r4»4 III •! IM J«^ 
f*r«M« M*«ti'««» •»4 dH mmn y*B r>tti •f H«»t^MB »f K Vififty't AnfiiSrenar>' Number wil! bt bound 
a special cover for prcscrvatM»n It will contain ; ^"'7 /^, Sni^*^- ^^^^^ t!n/r^w.r»i 

»B t OW Mi4 l^aMitf** I 

customary features in reading matter. I "^^^ ' ^ jiii!4!?%^rr!^t«VL..«i 

'ill and injured ^rr' -^^ -^ 

Announcements rec _ _ 

■iiltai OUMB 

IR :Nk^ l*M^*«« M^ I.JWr l«» 

r«r IB* i^« K*-iif mmmm- 

ITHftMlT |B»rf »*<p%#«4 tWr 
N*^iv •• ^iiB* 4mMiB Bf tr 
rrvi**-** 

ducted when rem. nance accnmpjnies order before -^ j- - ^i^'X^rr*: v^S'ZV^'T- uXTm 

i m^"^* ftBwi ■ • !■»• •'> iBr 

!••« ». •*<«• >*• l*^- I luMBTB NBlMtBK f«t I »»»« B | B«r red from artists for Variety i» J^nitT i-:j:' ' * "*' 
Annivcrsjr> Number by Nov \S will secure P^'- ^^^' ^y^T /rT'^-l ' 
ferred position in that issue and 10 may be ^•|*\7r^",7IL. ft WatlB.* MMBI ••««•«« 

HB MuBBl^aas rs^rvi ••• 

Mb vHI bm4 B IB t*)*** tr*iB mi Tiw f iiwv ikflir 

ftl0»« •••ImaUi |«m BMB 4i4 i^H* • IteM BBatBM IB* MmBlMHI Ito* 


>M« f «'ir«B« I4»«'S I 

H < • •• • 
. I to «BM«il B««- I that date. I 


ft«m •• •!«€•« IBB at atwB 

w>«rM > ti«Ml I i^iiM * M»'B^« «w>«ia 4««.a« • ;t*i 

S«ff i... , ^^.r.tf.r 4i^ fB« t ^ !»•...• B • <9B»«^ • T'<«klk ak Alkd^l*. 

.-. «'Km>«#m • •« IM* » BW* «tf (^<* «•«• Vl»B 

•»-•« « ^'t »«i>**4*'«B !••« B*^ > t r lB i » «*vr*B*» «#'«■« B«B 

* oi tW jyi- "Ii aMki0 ii^ ** S^ V. ■Aim 
f*4 

•• BIBTfl Bb f l«v*«l« BiMik e^l 
U«< IBB tl»^«af ffBl ^ 
^^w^ ▼AIIBTT HERE IS 
WHAT 


) By JOE GIBSON, JOE RIBAUD and JOE i '^lU UNION r i ^ r 
8T LOUIS HO 4* 

ROOCO TOOCO 

lit ■QRTR CUM fT GRtCAOO xu CAi« uo mtr insic ra oo OUR ROCOO Z IZn too CODU OQHR OT AIH) lOAR llOt BO A HIT TOU RifC 

11 oncnio rm too it oorelt zt a orcat mbo akd inci nxr futfo 

If UtT IZQRT AT THI tTATLCR ROTCL OH WAT A FOX TROT TOD OAI OOm 
to a.KVfLil!ID WfCRf I*U K fCTT ffCIX A!fD RFAR Hg OHIRP IT Gre« 

Na 
off 

Aw 
num 
ffavo 
lead AL J0I.8OI He KANSAS cmr PHILADELPHIA TORONTO 
ItSY •OSTON 

Itl T TU 


ACTORS HEADUMERS 

W««« l%m^ M«ir Ti ROBERT MAC APPLETON ««S «•» AffI 
rof*Nt»ATff»M I At. liANIi^llMj 

> pmwm^^. mm- rtfti IvAi* f»« «*»-♦ 


VfUlM 

ITM t VrikMf^ IIWA JITMt ^r •*. 
IMIM MH|VN*lt. Iftr Tin t^m9 t'lvrl* liif WARDROBE PROP 
TRUNKa. $IMt • ••4 
tia MA A 

«ta» EiWAn OMTII, hL 
nBAmcAL 

WASDKOK imUNKS COiXm CHART 

HOW TO MAKEUP 
I t ▼ A* I IT T MMmmMm 
SAYS 

ABOUT i^i^^ |U> ■'•"^ 
a single. 

I for any kind 
doul>ie act. 

derffui dance 
I". AsIc your 
te orchestra 
to piay it. 

las a copy. 

INC. CHICAGO Bttfl^Si^ 

ST. UHJIS Sl« Fi 
SAN FRANCISCO M INERS 

AKE-UP 

c. JAMES MADSION •t. » *** p*«*'*, 


)••- »•• u^^ «l 
UNIFORMS comvim •r v*^ ^^ti UNIFOI S: J3a 
ft»— iify Ymt Face 
I. F. (PAT) MOIUII Its IW^Mlly 
NKW OlILEAil 


HYGRADE 

Frmttck Clmm 

TO 

LADIIJ AMD GCMTIXMCM 

*, • ' • • ' * ■«.««•. 

114 WEST i#Ui STmiET 
Vc Fit Entire Comptfiiet 
Alio Individual riMfiiet 
Ordtn 


H&M 

<4« 


MatAlMlTiLCk 

tIS WiilihitiB Si. 

Sir. uxiis ( e s • t # 

ti a •«•» ••«» Nf h 
BILLS NEXT WEEK (NOV. IS) iL f . Knra tti»«M i*t .hwm 


A r 


I* Ml • V, rij:tn.%%» l« » Ar •«*«• r« LEO :<3i:n: I A • • I- . »4r» A* >• •*• •*««r* A 


Ml feMf It* It! 
I M totf 4I« til ■v A »»« N— r«M 

^^ t^*«%Aa«A .%L WA H*f ■•«>k»9 «'• 
lT»« •• All • &R 

RUL 

*A mtii rkiHTATiofr • • » > I « tal feA« «•» ITl «'• mC3 *•» « • <ll !•> A •»••• 

«r»« •• an* 

Mi AAtf «l* III 
i A»%i> A l< 

rrrr M kA<« (I* rti t • ««i A4» t« > «ll !«• 

«% • • 

••••%«•• •« A*l* 
Mi A* if «!• IT| 

r > •• A Mi ■■■■ 

M A**f «!• tl* 

Ii»l A»>A 

f •••*»•• ••AMI i*A»ki«*A r.'** s 

rri«r« lia>« « 
MM AfMv^A 

• %ttt1 »-A • T.A 

T A A «« li»ft*« 

MN**v #«•«»«* • A 
0M^» A M* k 
■Af%A A »«*A«*f 
I Ml *• A«'» 

Mrv%t« 

ii • A A •m ■■ n 

^ « '-4 A M.#« 

•• •♦ 
^ •• Hr^s A « 
<• Amiv Wa» I i.»f A i * A A lA >A 
«A. •* »At A til A A A rMA 1««M IAaai»»a m**tt 

1«* AAlff 
i «A • « ' It ' rA 
i« •« A !»•» • 
|Mra#» A t ^ A A«* <•! AA% %^9iAa W»>AlH A !••' -r ' 

ftlA^I PAAA* • r* ca « uA « iMA 
» A J « 

H^'iAa ^i f g «A 
l-i A itertaA 


« ••« !■»•«• Ca 
*A*A» II «A»" A r 
t*r.«r«A A Btf^Mi •# lArk rAM A < r*tt«AAA A M:i«a 

*••»* •• Mil *-W ■•••• • %9cm vm i%mm CmOCLLEA »* A r « f« 

Ar* « .«*« «*• ••■•Ar A ^^»* -f 

• ••»• M Int V*ti«AA 4 H t« o» %•••• * ••« SI 14 AatI «ll :•« 
•^•••A A *^ • • 

l.»V« A ftt 

I. ■ « • «> «« J^«A* h 
•• A»»'« 
!• • Arra i« ft.. I !• I A«t* A ''a*«**< Ian A atf • - v.. ASK : .^ 

HUGH HERBERT r*ti«AA A I •««li H^* AAm ••f * ' • A 
l-A«A M« • MARYREILLY Jj 


M AA'f #•«« i%AMa« •"A^M A rW( 
r A O «»*>n 
« ■r i Aa • Ai «• > VA* A •*•.<•• 

■'•^•»*« A m >4ai« »A • A ;4 A*.f I 

A*>*A I A i ft*«nnAA »i %A«l A lir »'•• • mi tVAlf«4« l« r— A lAAA 
Ma* • ■»••««« 

■ ' »A» A M a, >. .« I • tff ■ O <*AA ^PVW A >«*A I A A«A«i A T*A« ITVNAaia 
AKaI I TA fit If* 

r A « lA^ « •• 

■^W«i^% A « 
• •'Ik- • "!» Tr*«M t>«AAA A J 

•I »A»rA««*«» J 

-r«iA^A m 

« A r I ».« ^ 

%•< A A l*«A 

* '• A I •'••A 

%9*9 • • •t tM M«v%r* «<^ 

A M* ««• i^(t»« M*^ A%% V«%«4tA| C^A sHBc A4 r»'4 I'A rll «ji 4ar»«AA« flAit* ft. NKIIMKIIDINGCII. %m 

AtAAAAK • «» k •• «A 

»». IMii«a CA 

« T • • I • All • 
14 AA>« 

H A r iiM*>« •-' A 


I. - •♦■ r« A « • • 

^m ft* t*»A*«»"« 

•A 
HW M Am 

M A«l« 
•Ai >» «!««•• 
Ja#* « A Ha** aM 
M* < • «IHm 
J A A Air*.M 
•«AA**« M •« I 

»4 A«f «M til Ab«««* a r»0mm»t III !•• 

4 ■»• 

AAAi»» A t»>»*t^% 
f H iAilA •• 4* I 
im hmtt It* iM 

fcT' _ A »•■*! 

ttA« lA Aill fa%Mi DIAI0NII5 rA< A #tA»»i rtfv 

B. r fcniA^ 

14 A* I «•• »•• 

I li.' m 

A •^•a • • 

. ^^„ , - • • 

•^•« T<i»rj • AM I- ► . # 
l^l*»*« A » ,. • 
r a^r* 4 M 
••• •- w «H. 

«i*»«* « A I* • 

^>A'AAA**4 9'' K AA* 4 I »-* 

' «A«>« 4 ** • •• 
!»«•-• 4 A«»#4 
A*A w ♦* ♦ • « « 
!«»• I « t A 

•^•» ••• • *» « 

• li«ftr»«r 
I A • «% A • • A%o%%f|tA bf«.«i«»«f A«*«al !•» «« . 
« A«*4 A IM 

• r , •• » %A» • %•! • fmm» A N« A«A 
r^ ■ l>* • 

I i •• >*».>( 

r A A lAA 

II 

■ • "F a »»ww«« wA 
tAal t»M 
l»H«AiW« r * A A ft caicAM E r nm t4»l A* Ax ftA « • •«••• 

• r. aamaa 

>'*«bA'« A »•• - f 
« A r Aali A ^< **» • 
Mili lA A lb«* • 

' • CA l%l«IA 

ll^^a «•• •»< •* 
l*« • « 

W. ..••'.# A I 'A'fV 

ll«Ai»A A »*<4 
A*««« r**4 4*»4 
I »**«Ai 4 •*•« •« 

A 4 r lA •• 
•-4»» «•••» «A 
Mai^ i ttf 4 
I II* -»*#•* « r*« I* Ami 

M Aa f 
••••• A •« r« 

I«Am* PW4 • • 
• • ' • ' A . • ll«« • 

I A«M l» .Aa^ • • 

■ • • I • Vwa •• a 1 • 

I« ••••A M J l»a«A»-« <^ 

I V •« «« A« 
TA*« Tr« 

• •A^'A Af IMI 

• ••«• •• All* 

>••■« A •la*^r<A*« 

AM A »«<i*4 

*• » - i^ 4MA 
M^Al l> Av"* 

• MAr« A%AMI VMIJL !««. M AAii 

ItoAl kma 

»•«**•*# A lte«^ 
■ Ia<a a HAva* a«i« 
Ai*rA A ui 
r A # La«« ■•Aaa A A»A4» 

A AflAAA A».a«# A Va«#>»4 

A4WA*A« A M*aMA 

?4 A«*f MAHflV Aiid 

■LLSWOmi »%%«ll|# Ml .•%»«%BTW t^». A a Ma*a AAa 
M ^«f 
»« ll»^ •> AIJAt. A*rA) MA*At aa « 

•l« » <»««4 A A A •* 
> • •• A M«aaa' >• 

»4 I ' 
> A«.*i 

• ' A .'A t-».l« 

• » < «i« <<«A** » »«»4 1^ 

• HA.'a 

> A #•4.11. 

« f * • • • A • 

•A Aa r H. *a<M CA 

• ••• •• AAA 

•rk»f Tff « 

) lllatkct*' 

* ^4*9 A «« >«liii| 
AvavA ra«^<-< V ^•»* Ami- sa 

Aa»ffv A I m,*m% 
t ll«A'i »»tA 
AAa AAA 

A> • MA.A 
Aa»A..» a W . i«a 
lMi'« A Mart A JAM fH« 
•At T»«^ A n« »« >ii IMA%M%| AAfI )A%MA la A« r 

* • •• A !*• a 

f •«.-*^ A » I a*.* 

I • • '4 m »!#» 4 

fcMlH M«a« 

• %i.fA«M MtiM ■A« « •A a# I'A • lA%4 A I '• * aA 
A*»4 4 (•v»i 9 
M «A**« • •A VBimUl fAITBITIIXB M»l ••%|||| Ml. •., . fc , A*4*AA A '^% A «>•«• « 
Ahi a •'•*• a »>••« A «. A. a 

"••••• A lt«9 • II IA«.VM^ « %lA%ff^i %m% I 

• ■•••a '•r».«««>4 ava«VA«A ^''•*At*««»»A 
* t • ««if ' 'a a ••vi»«»«« ri^JiMam |V*Ai*« A »»«'A»«t 

^A« V^A fl •• ' *•' A r«« 

^^ • ■' . « Ai^a. A iir. <A 
^'••AaAaa A»i.« 4 Mi^ •• AMI 

Ma *»MB A 4**« -« r AaA«« A **• 
I Maava I A • «A 

14 AaM 
rAA« l« %aa A • 
• •MtAA A ••«• Aa« 
Mar«« A i > A 

I A- r^»4 « . 

i a « »l«fl m» 

< ■%«!%•••«. |A|b 

VA i. %09 . cA 

M A A I- -a 

W-AAf- . A A 
• 'A .Aa A«« - 
■ »AiA A A .•! > aA 
U A«»f 

il«aaa A i*a»« 
M »iA«Mi.4A ( a 
UaHf^Atlxa 
Wya** 4 lA^ A <» 

• Mir AAA «• 4 |i.a a •--••• i. VABtlVT rm* nTosunB,Vr< >*M • lAV. ». t. 


M^^ 


A i** ^*- * I >» « # •; »« rto 
kftl.%1 i , •••- • • 

» • ■. ; 

t *• - 4 K •:•« IIJ. t>«4* « ti«*lM«tt 

N^* •» !♦-•♦ • 


4 4 r<t l^*.*!**. 0tJ VMt*flff% Ik*^ 

•••4W 4 ^ •*• 

l*a««*v A tir,!i 

l» •> rw I Iter ■■ I ^•«» fa A l^avrv* 

ft. H**mm • • 

T4 4Atf 
iAa4H«« l>fV»9 
l«4»>«« 4 Tli W« 

f . !• f* |s*«i 4 W 

ii4«i^44 rtw • • 


•»f •« •'■*■• • • 

r 4 •» » -»♦ 

• r%iM A ••'• 

ir«A 4 « ••«*»•«« • «•• • -•*«• 4 I- 
▼•A « l« I • <^ 

« • . • «• 4 a»»*»*4 

• .W .« n* l«Aa 


«• %. r*» iiijt .1 «»«tf • •I t A A > ••• 
I a^vf^rA A • «• %t. 5S> • a>^ MM «>•*•«*« MMTtlM • .1 r«i. » * 4.4iA( »Ai« 4 BVAA IMlta * lAN^V 4 iA«*«« * Hi*- • 

l^^4 #•«»«• • • • •••• A * •»• 
f»«» 4 «**^*«A 

• , ■ 4 ap*A 

» 1^ %•• A t»*iw« 

;a 4ai# 

r<«'«« A iM M"A< 
« •• %•!•»• • • 

Mil %«Mi% rtv« • 4 % r«A— i»i-A?i«r 4At«« VA Ml .'•s 1^ r» ■ AAt r>gii A r* •« 

M^-** * l«iM*« A •' 

»'ii>4i « A A»-.<* i tVl t*AA •< t • < > 4 «i 
■Mto 4 L* ■ 

J ltaMi44 * A rt^tf « rA.ti 

< •' A T«l 9 
»~» •, • ••HI 
• ••%• A l<«9l 

« • «»*A A Ai4 
fia^tfc •••• ■ 
M A**« M»%Mi%. €44. !• lA* I4A4« 

«^ • ■• A l^%»r»« •••«»A • Mam rw 

••Af^A 4 tiv**. ■Mm ^H 9t»r 

• »!■■■! lA Ifl •• •"• v««M« 4 m 4«*A 

V'Ma • ^»«A« i. 4 « H«Mf«« M%^%a« 9%tMM rm^m» 4 r.i 

4 4 I. « 

l««<A 4 •> M •• >• «A« >l « • ► AK- 4 M» •«•• (A* • ^4« >A OA t««% • •• • T fl»A«*4* 

4A ik««r ■ •I >• M4*« 

4iA4r« •l>r<« 

P9*4 AtwA r^ fcii mSS 4 • 
KtiA4 4 !§••»••• 
|V4a •• iMI •a*Ca A«ri4« " 4lft*«41t •§< t tA' •• • *«••< »A*« ••» Smf r**»«4B 4»*<^ t'AA* 

J W»*ti^ •• If A I 4 V 
I AaaaM-M ^A.' M r 41 4 lA** Vaa 4 9t • 4. • rm 9Af|4 W4..A T t A«« ' «•- r4AA mm*fm 
•««iA 4 Mam r« 

|>Al«A 4 <W«A 

t4* ll«r««y* 
r 4 4 fNx>A« ■^-•v A «Aito« 
44«m4«4^V r^ •• 4 4A» Aa 

• ^*»« T«l4 
««*■• «« 4*<» 

r "It -' ••« 

•^»WAA «A« 4 M 
A*HM* •■A*. 4 •• 

r4t. )«%! fAVTi • . 1 It » M • T»t Mtof jEtew^ Cantor omcEs «« 4l4t«.4«t. « «« »*%••! •«» Baaa»4i • ( rll 4 ttftM t'W 

9 4 I »A AaI* 
Vt. •» • A l«Ar 
• 4 ^ » ^A •f * ftt VOGT C*«v. 1^ ^MVVAt'** • 
gf 4 4t»^ 


• K»«»» • A t^»»>>i 4 •' 

n4i«A«« •• I 
r»«4 A •' 

A*«i »~A«t 
A*'* »«A 

fA»A 4 ••VA* • 

• CAiAtAi '* •'• 
4*9 l« r'mrt fl*A 

• Ta* •• a » 4toAMa 4 Mtt^^ I f«MM •• *»«* 

C V !■>■■ ■ «A I V«Ba4 

li.4*»A* • |4<«« « «V^ 
4 AA •mA* 4 ••4-.«^« 


It* • 4*1 I. 4 M M«*««f 
• •rA, 4 •►•• i Oa 

r««ai..i 4 l*A« •A^ 

Im444« 4 4 ■ '*• • ■ i«« • • •••••••••A '«« • • .4 4s# Hftv A » • « » V 

■•A** » A r**««9 
t^ WIff N4 r»A«A. 4 • ••• 4» • •" 

». .(A A t A^« • • >.»»«»Af>» 

14 kA.f A»^- • » 


tk^CA • »»■. 


• «• M . I I » • •• » • :=t »A-» •• 


tA 4a>« 

KaAsr* A I*«»m« 
IwVMI 4 ••4MAM 
• 4 #»-*-*^* f** 

4t l4»> 

f>a>f • I ■ « 4t««i*« 4 •«•»• 

rM^' 4 t«A»* 

|A*4 '^A'*** ■ •• 
••• «•# 

A it ».'■ 4* 
• « 4 4 * v»* • A* •4 1* 

»■ •■ » A If •*'<• 

• »4 • ■ • ••• 
% A A-^ «A 

I . • • • 4»««A 4 44 rvM 4 * ▼ ft. 4 • llAr«>» r4i. IJ»A« T4>«M C4 
MA««M«A« 

K^ am r* 

• aMA 4 t ^A.A 

• It tAI 

r»A»A«>» « rAAM* 

V»AiA» A>*«* 

»• ' -^ V4*oA» • tr « 
•iA>> ti !••»•» •• 

A •• A » '>» *• 

A» • ' 4**4 • •> 
tt • • • #•• •• » • •»• C>» llliMWIir TICKETS Iff •44«« k«v* • M ML JULIAN tolli«N.V.A 441 r • %44 

tAiiAA 

«•• • ♦♦•^••« 

M»A • • A 

• •.ft. • A 

«.*, . ...» i 

tA A«.« • • 4 •« ▼»«» 

IfiWi ■■ • • •<• itt •«» A%% ANfW^ft* ,• .i.^ a4%««. c M 
1 m^* »m *• 4 «<* •4A.«% % f %•. 


r»A» ♦ .% Courtesies Discovered Wiiere Least Expected Rockestcr. N. Y. Nov \ 1090. 
Mr Edward F. Alhcc. Pret « 
B. F. Keith's Orcuit of Tkcalret. 
Ptiacc Theatre BulMinu. 
I5M Broadway. New York City. 
Dear Mr Albat: 

Tile writar wtsket to state Hi all due respect la the Managar 
of the Victoria Tlieatre. Mr John J. Farreii« ow a pp r o c ia tt oa of 
his courtesy in entcrtaininc between shows the actors who play hia 
theatre by harHig arrani^ a special screening roooi in the bnaa- 
ment o( his theatre, duly equipped with two new B Powers 
Machines, screen and benches for the full cnH>ynient and oomfntt 
of the actnii mi actrswai Instead of placing this screening 
ffoofli in his oAce quarters, he had forethought enna^ to think 
•f Mm actofi and actresses, and in this osanner they art ainwnd 
the priYilaga of sating feature prtdnctif which art not only Irst 
run, but thtrt art some which are atnt at least sis wotks and in 
instances two months in advanea of relanat dale. 

la letter Is wholly unsoliclltd, but I fed that I want yon to 

of Mr. Farran's puieroaity and ftod spirit I am writint 

letter to yon In behalf of nqr company, who cannot fully 

eapreaa tlMr opiniona of this forethought on the part of Mr 
Farren. 

/■':'■/ i^rs very truly. '•.•'.' 

Manager of the "Ainskan Romance/ Playing Not. 1. 2, J. 
at Victoria My dear Linton 

Yours of 
artists by the Jd rtotitod* 
of tht ntatrt b shown tka louk bnek ovor tho post tan or Iflaen yonrs M 

tandeville you can realiat how estranged the artists and 

managers were from each other, due chiely to outside interstis 

who pretended to r epre se nt tile artists but worked principally far 

themsehrea. It wna not until this InRuence had bton taken away 
that the managers and artists came closer together working for 

one conunon cause — contentment, prosperity and better social 

relations. 

All this we have today, and it is being dttMn^tratcd by fm/l 
such leports as you UMke of thoughtful consideration and kind* 
nets ftiniad wktre and when you least espcct It, and the hun- 
dred other little attentions which all go to make up a complete 
nnderstanding and oa op e ration between the artists and managers. 

Thanks for your letter. I ani sending a ctfy of the %Mmt to 
the manager of the Victoria Tlieatre. 

SiBccreljr jrourt. ,;■, f . r. Mk • * Mr. Tom Linton. 
** Alaskan Romance' 
Majestic Theatre. 
Peterson. N. J. 


i> V V * v< • Vi MORE HUN itm PEoni saw ■•• la PCTE JOC OPEN LETTER No. 3 

r# Im BiMJklWG U4SM.tJtS #/ «^ B, F kFJTU 
WnfyillF FXillAHCF 

\Vc l««%c Nlmt u» a Wu«f ftyruimmkm% m for 
iHtrr* %9 lilt haihinf «A9. ^lAftiWat 
nt( Mi|f Mw ast coMHYwt io peffUM ii 
( Hrl € f nnf to <Mr Ifttrr ol liil wvelL) 

I h0^ mtfgm. **if ymm 4m m^ whIi to lm%t ihrni rrftd fwo- 
Ui*M*tioii4T m ikc twtmn vrrtc Jiftct mmi mft4 lliiiiui^ liu 

It «i4HaMf«ily iw^FTf Itrafd of a WMtU ^Ofrf te^kH. 

It mm ti(w4 *Aa \4Mnr« r" . diiinl ailvw ol 
wVai. If ml %r of trmiflwMty, roiMi*! W ol our art; horn 
rm^^ ^ktf liiiii n? Vou a <ni ■ lM«r««^ hnsliH it^ 

II *«rvrf. aJPiipr MWh t nt%t, tl»rc it t'^'g le ^ s l>it 
pi "mmti" louli«t%f imt yJ^ . ilwy UHelt trim Ir fo m mudr 
vinr. Ovy ^M««l4tr tmM flkf ia it hut muidi Hiry *t*"' «*i r»«i«Ol» Detzel Carroll ou hi GUS HUJ^ MAMMOTH 

MmSTRELS at AUDTTOiUUM 

THEATRE, CHICAGO LEON OKILY ad BIN PAfiL r* A rfmm * C« • • • I • • 0/ • tH !• •« tW • I • • •. • ♦ ■'• '■■%':.■%-. * : m ■■%■'■■■• • • • !.*« « t —^ 

•«« OHi« fey I*^aa4 aAl • w 

• ••••••• •• ••••••••** • ti****.* • •»»*• I* '•' '» M • ti av MTS OerfCL V«^4o»-«» fl«#^«M«t«t .«. Acr. T w«tr< VAMIBTT 
my puitc 
mo r«t«ik 
} 

•TM MNIC BEGINNING MONDAY. NOV. 1 S > StCCIAL mEMBUtSMIf CAMPAHUt NATIONAL VAUDEVILLE ARTISTS, Inc. 

22$ WEST 4Mi STREET. NEW YORK OTY 

THE MEN ARE EXPEOED TO DO HER PART IN THS DUVE 

FOR THE WOMEM MEMBERS SENDING IN THE LARGEST NUMBER OF A^UCATIONS 

WILL BE FIVE HANDSOME FRIZES AWARDED THERE wmmm nnmn W •* \ ' nw ^mm n 4 ^ ft5. rmtfMic iMMiafinn It^ mmi $m wmaiWi Ah«. RmIi ifflicalMi, •§ WBtm m favvr^My wlH «^an hy 
Bmmmfl^ IS^VIthS TflF. MKVHKK F«>m fLnit) WIIIHMT F.XTRA COST.ani Mib saMliMils *t MMrtwM ailirr •rf^.m 
AVr IIKI IMM; Vf K K KI I l.<m AKIISI HV lt»(IS .in**; Iflll into the 0IIGAN1ZATI<>N. 1« tNr rvM •! • tie fw any •! 
fin^r« mAi f«ii« J iM rhsfM^trr llll^ ili«*i^ WfTMi #i y »r t 4 wtlt W fivrn to f»tli •! fi^Mt M tM. TW pripff Ap h ti^ aHmrr are om vw-« in ll» lii^ •! 
1 1Mb. («t lrtrrmt»ifv. af^lirji!ii4i I4«ial.v «ir . iti affv va««il.%i«r Hintfr THR N. V A. HAS AC CClMPUSIIKh 1 IIINGS* THK MOKK NKW 
HIl Gl T IK THIS IH(I\K TH^: t.KKMKK WILL HL olR ACCOMrUSHMEKTS IN Till: FLnURE. R««ry vaii.U%.»r aniii 

>LM) IS Mil-. AIJMIt NTIM\«^ \o\^ * < anfttipi aait Piiiwfcn IS. An*:, atiom afwr Hmh ^air mil i».4 
*t N. V. ilb 
MUIMUIS »•••< laa SMia fBmt ««f<» f.«i»t*i««a atf 
V%i» •••a mtmmm a ri ^t m I . > « A »*•«»« iftto' LEiTsas «iaiiijfta ilirfia* «m4 Mrt 
•* iiiiiaiaiaa 

«t a aftt « r«t XSU a^j •<• i«V*> • • -« ' *^«*t >'v!f> not 
i7-* an l«« »M 1-^ -. k 


.^f. 
ALBOLENC 
WITH dUi( CYCIOHIC SUCC1 Her Mother Is 

A Better Pal Than Mary MANY BilB^WBP WI»M 

-and then 
Ai «A t • •»• • •Jii; RESTAURANr 

Finairfi WALLICK'S 

REAL 

SOUTHERN 

WAFFLES '.• '^ I — . BICGERhANO 


COFFEE :\ cAUCNOis corrtE co. 

Ca#aa tiawrfara #ar f» Km PALACE, NEW YORKa Nwtt WmIi (Nov. IS) WILLIAM 
Faaturwl in «tK)T YET MARIE** 

nhiillw C. a. MAIMMK'K 
■AIOLTON. NEW TOBK. IMi Wttk (N«». i^ ▼ABIBTT MOW Dome A UWGiM 
THl MIMATURC 
OPENED AT KEITH'S JEFFEBSON THM 

THANKS TO CUi I0WA1IOS FOS MY MEW (NOT. t) MAX HABT 
A %*i| 
•.A ' fuZSZ J*r« tr-y 
lilUiV Ort «»«•■« • *Mr« fa* %•! >'iMi 
''Afl Ji It Ai t? » A( 
ft ft r It f- 

AL 
A» « 

H. HICKS & SON 

at nnk ammk m m ARE YOU GOING TO EUROP:? r«r« VAi CARRY !!•• ••TAM.I»Mt» FREDEElCrS SON 

8ctNK' srumoa ta wnr 4iirf stbbt iito< CM! k« •». r«* 


A m A »••% MAY GILMAN 

INCEMUE'-MUmA DOMftA 

WILL COftStDtTl 
it'< 
'••4 • !*%( 
M WUT MHi ITMIT 

iiAHowanr the 
tiavubs cbqus i SENSATIONAL PARISIAN DANCER 

I 

1'U)S1N<; THE KHOW AT B. P. KEmTf 
PALACE. NEW YOKK. THM WEEK (N«v. •) 

IWwrtt— H. B. MAUNELU r*m ttf lllA AMCBCAlf EXPIBM COMnUfT 
M • SAMAROFF MISS SONIA »4 'K4 !• tht IK THE ONLY ACT or rrS KIND 

C^vm^ t.r 4i^riUril IF VC»U WAX! SilMKTIIlNG NKVV (oc yvMir S4i»«. \ .. .illr «if CaUArrl. Uplift AND .^F.F. IT. 

MKMMCLYII fWv. tS— COLMBUM miJ HffMlfT, IIIW YOMt 

A Sidi Tmwi^ b^bn^, oat vMr. pttoi ifl rtHUnn* FfWKr %tA mhmIm^ Ssflili Affirm; f«v ^sm 

dim. •), HAiaLTOll, MIW 


MAKAiGUa AME COUUAUr 
dOT 

M C»». tt Or ft A A * » iheahucal 
iuT/r TRUNKS 
1-3 to 1-2 o# ^ _ SAMUEL NATHANS 


M 

41 


It U 


If It It 
?• 
- It It tirt It rii9ttt»a 


ATLAMTA. 
ATLANTIC I? «• 
irrtiAMn VAt'n TrlM*** 

f # Advim Hm Tkmt Hm U Mi \md Wkh Tht ImcomprnMr kitmimlirt 

HARRY KAHNR 

simmommrrs I Its Ofirmtmg 
Rh: ORPIIKUM CIRCUIT 

ThmmLit^ ny¥ IILUC * JA( I IHS Urn Ihnt Kami 
Ummf t— ill Mil y.mwmitd l» Mf 
JEROME 
REMICK 

CO. ?l ^■M ft §• n»v*tv Vf*mm tt <a»iwt9 S ■1 i' n «***««»i tt 

It LtHr ti«y««i « 
t 
M L A tt Ob»»«» 

tt 0«v«4v ri»«r»*'* 
It l.v *-«• r»i«ai II mmr A 
tt 0*vr«t |l««r«H 

ijr»*v mrtir ft fi»r»«v 

I UMiM A ^«iw4 It n» I TRUNKS! 

FOB THE THCATRICAL PROFESSION >«r* •• lk««* W* •« • <• THIfKHlL wikt* •• •• fe»> • a^A WIlX f«TANl»TMKAlN flt(«4«te» K^r4 • •tc V«« »»• 


4 ti|jta|(_$D«P riverside; new york. thb week AmJ WiU &• dmd to 5m Ymt Amy 
Timm ml lk» Now Addrmt h MEREDITH : SNOOZER *THC INTEUXCTUAL BULL DOC** WEST 4Sth STREET SNCA% BurrAua ti^. it 
ruiMCiMb MHrmcAU w^. it 

LYRIC, HAMILTOM. Dm. U SNCA*!, TOUOMTO. N^. 21 
DOMIMIOfi. OTTAWA, Dm. • 
MOfllllS A rciL •&^A *•--- «A.- M V A. CIllJUMl LTHIL, tlABitLIWtl, §*•«. t# uw tiii, mwm«i« « Z_- 

johnnV black s dardanella D J VABIBTT 

■f HEADUNING ORPHEUM CIRCUIT ^ ki "^ARIETDES OF Itir to HAKBY CABBOL CABI.TON HOAGLANU BALTIMORE. 

>li»-il Al'litT^tftll II -< 

llr«»4«ni\. anetli«v ( 

MAIITIJIKI»<>Tm 

t*Aiji«r. tfivf fSA^ flAllMuN.-i rAWlWAT — fiis%iin ii»^ 
miiH# Ml 
n«TIHH*TH *^ 141 B tIkM N ti ilHi vtl ttsrs Kr y tati T H rM O XT TKJirtJI — -Waf 
Mm Ml* \hm% !«■ Moid AIU» fierW*^«» 
«lAVKTr- t' 
r A Ml JCO- WtlllMI. 


IImC 11 ►. ti BOSTON. 
ti*r^« « •< •roixAT oLmrf A- tn^m 
ooMioirtt ot.TitrfA rvu Individuality nomiofrs rlfl9 •H«< %tUI JAI ,-ntit U^^tmmM. USATOM CNMtMAN 
PQI'AIUI KXBTieil PTH4KT 

rtiAKKUii mmu. r\:^wh\. 
HaiA- 

•• \m m* "^ 

%m Hwit 
r««| «kiili tlw C*Ol/»Mli la Xm «f c«.m«^ 
41— y i H mfm i Uf Omm Salt • • THE ORIGINAL FRANK 
I* • Cmmmif Am* Cmt 
QUIT II r^ii OHOURKE SsM ^ RAYMOND HOOGOON tf M 

T« ftB4 Ml if Iw W bit 
Superior attracticHi must diftin* 
g^iisih the apparel of the artiste. Iir 
no other establishment will this 
quality be so uniformly found as in 
the KAHN SHOP. 

Tlic best c\ iiicncc as to the nov- 
city, combined with the superior 
St) Ic and h orkniansliip of our pro* 
ductiont is fmind in the steadily 
increasing patronage among the 
smart women of the profession. 
K\crything that goes to effect a 
complete and satisfact<»r>' toilette 

can be seen at the KAHN SHOP. 

Mme. Kahn PAIUS 
IPHmmdmlm P. new YOBK 
24$ Wmm 4mk I SOriCi: - h\TR tfPKDiXJRY 

wm wM ^rmi ^j"* ' « all r^-foUr ai i 
^ Rook-A-Bjc'LonabjB Ifftmmj ^^ 

fHu -i^S^f;^ 'I^U.'^ A PRETIY, PLAIflTVB 
1^-.*^ i»^ ^ «By PICKANINNY STORY I HEAR IT ONCE AMD YOU'LL JAD •Ml W W U ll^v-^ villi «iy 


HIATSir "TIREDOF 

"AFTER YOU GET WHAT YOU WANT r YOU DONT WANT IT 
^:- OLD BLACK JOE I L. ^ : '— U A C M PATTfP -HARMONY AWHAN(^i Mt Nt *!> — All ^*tAL/^ f \^h t Ov - AH.1 1— VV,*<i ^h ,,At.. Corner IMh ami Broadway IRVING BERLIN InC. 1387 Broadway. New York b^AS S Ai T .f V. T»^fc-( fi'TH "U T AimmON OF THE IHEAinCAL PEOriE 

FM •! $IjM par Aan^ W« BUFFALO. 
MAKE YOURSELF A REAL XMAS 
PRESEKT HUT WUL RETURN 
DIVDEND8 TO YOU EVERY YEAR 
190 un CfiptiM A DOLLAR NOW WILL SAVE YOU TEN 

Below and MiJn ReMrvationt for Yi 

HEAD AMD Aff COtfVMCMD ■sTta^?^ WfvtK-'* 
•t %Mm 
Imp* < f ^<. vfili • 99wmk fmm !• BMN t8£«^»rtS^ !Smwi^lXmmSi 

ly aiu v#nr ^^rramvi'm r r «. • ^SSkTX 

m • Mffc. t»«t ,. 

WBk IVIV •••••••••••• 

IwH . ••••••••• . 

I& WOT ■•••••«• •4 I'** •*«'«M%I ^ •^•_ »V l< / m mm%m f«r • •»• •I • 


■'■ I' .-.•■ / • BttAM iMt* r Pt* tei Mr iaii vaflfei^ ^ mi 

^i^^^w ^^^^^ ^^^^^v ^^^^^^^^ ^m ^^^^ 

MOT A err MCM QUICK tCNEMC BUT AH All SOLAR MINING CO. ( J^k 

P«r JACK MURTNY. (iMAiilll M. tMALICN. Altt nip. 
ۥ1. ^. A. I«t« •• 11 


ti».|i CtXVCLAND. tM». KM lit rrAII--'J«llMiM •# 19M- 
-AN Jam H*t EDDIE MACK 
TALKS: 
or TNt itn WHO Mnr TNmi cuynm PWMi Nuxaa 
DO YOU WANT TO MAKEi >n,«,v«^^u.^ EXTRA MONEY? 

kMs !• ito •prtfM sfi^ to mma^ «»t«i all iP» rteMi >t«rM TW»t at* ar. k*«« 
VAUOCVILLt TCAMt *•§• PIAMO ^CA¥tllt AND COUMtt—TNK OTHER ONE IS BEHIND 
TNK TIMES- WE UMT HM ACOOVNT. ,.,^ I lSt2.18M BroMiway 722.734 0mum ^ru.#</i4.lV A A/fi^O/ /ng 

Ihr Irre'iUiiblc KOX TROl <'• r ioniinq Hv^-Bvc L«inii«A Beautiful Ltiik%b> 
AND 'ASK MORRIS 

ABOUT 

TREA1MENT 

of f ic K or 
JOWS 

FRESEMTIMC THE LAUCHIMC TRAVESTY 

HERRING A» CABBAfiT »• • BY JACK LATT ^V* ▼• ^M« ^^ COMING EAST! 


Jr. ftr Tw N«r. TAIf UAH* 
BCITAN AMP ■TIIA?«I» KK AWD AM MALL AJtD AIJIAllimA 


t«o lt« )l m%9 
»: 

SX^ 


•I •F MANACIK 
• • WTTH MARCUS 
LOEW vm %m tto ttiM !• • H Nwit • -Al rNk » ••H • • 


kf*« ri tr^l Ml II llM c«tf M iHl j5f Bti ^^ mSpSL 
OfflCE SPACE FM HOT AND INDEPENDENT 
CIRCUITS ir««l «•• 
trtel. tlitt »•• v«k» 
»l Hijlk •» la r««it ft t«l»t DCS MOINES. At lS4 WmI 4IIIi Stract 

A»JOIItlli« TMt IttW tO«W tTATt TMCATttt •UH^ttW 

XSTI A^H.V M PCMOii TO GCOMI MQt M THI * i ' • • »i«t ■ATS AND fiOWNS RH IK PMnm 
r ^'#f •>« rw4»9 of A N IIU«A*I 
r lai4 «»•«* '••^«» (l^ 

•.. -..-wfM .« » « • .»4 •..«w| MME. HERTZ ATTRACTIVE 

THE CRnERION SHOP M la SAMUELS MATS 


T k 'i ". .- r- An thm rHmrn fo Bw m d u m y mi HERMANN LIEB 1419 Broadway 

NEW YORK CITY NOW photaNi Uw BROADWAY THEATRE to U» fi 

"DOPE" nr. J. J. I I »* W. W. PBOCItM^ B B. F. KEITft F. Keith's Vaudeville Exchange 

(AGSMCr) 

(PalM* UMAtra BdUfag; Mm Ydrii) 

BDWABD F. ALBfX A. FAUL KBIH K. P. PBOCfOB 

Fommders 

Arliils caa book dvod bf olili ■■■ng S. K. HODGDON OULUTH. «•• iricwQiiAS-r% «itBB fl*< Marcus Loew's AMALGAMATED mSW ClARflH'K fhi 
5 c 


ft» 


\{\\\ 
ING AGENCY 

General Executive Offices 
PiitnamBuiidinfpTiiiies Square 

New Yent J. H. LUBIN VAUDEVILLE 
AGENCY 

1441 > i— d i wra]f» N«w Yerli 
Nmm Bookimg 12 ConBtcmiivm WmmkB w e t fca ia widiOMt carfi • _ • • Mr. UMi r Aniola ,t GU 
SUN «f t««t«tll lM%«^ BOOKING EXCHANGE CO. II L*Aio i»rnca •miito^KLO. OHIO WAVNC CMUltTV. ■ r , . ). J. C. MATnnWS In CWrie m %m in* t tew tft 
r'« la tlM in ORPHEUM ^ I ACIS BOOKED RY ALL OFFICES 

BREAKING JVMF5 EAST AMD WEST 
fffMM m V. 1 • 


•« 


•*♦* \HiU CtiA tl. lA-H tt ••««•€ IB t« 

Mia to -Tte** iMli •Mm A VIC a N rONWAT. 


rtt« ^ ^U" '•«t«0 

• IJUI |«AMPIIf 'imM I lA« 
MOCJ • KAHAMB I Popi 

jonn O R M. llANOIf Feiber ^ Shea 

Theatrical Enterpriser 
' 14W Broadway ' 

<I1;TNAM ISLII.DINO) 

New York Citv Kew •>»♦-• •ft** GtNUIAL OrHCi-5 

PALACE THCATRC mjlLDIMC 

NSW YoaK cmr The Western Vaudeville ACTS— MATUUAL 

h0 r%' n 
• %»ift^ • -I « 


BtRT LEVEY CIRCUIT I Managers* Association c Ml I Ilk* 10 tM rit) IB ««^r»^ Wl« . KtMO til* <*M<» 

MDIANAPOUS. 

at VoAiiOf e 9mm4m 

IplMvwi Arvt iMir. 
t«t«» * hmm tea VAUDEVILLE THEATRES 

ALCAIAIt TMEATm SUIUHWC SAH FIIAIICiaCO 

BEN and JOHN FULLER 

AUSTKAUAN VAffDBVIUJE TOl'B SOi VUm mill I rill Thmn CHICA(H>. I1J«. IMS MAMKCT STRCCT 
SAM nUNCISCO Hany Ridwf s fmli Theatres 

miCH D. MriNTOSH* i.9% LM. 

(Uiatraii ft%«t4 ttIO % 1.1 NN* %a«4* 
I'INt'l.r inrK lis* 14 ■ RfTHH ViMi 
MnAttWAr - % ««H0 

AH ««• lA«r4* I •! ete eteai -tMil. M Moral !• a^ III* Mn •! It 

Ml loot v««% •»« III* Oral 

ite« Tito^A aooo lo Tte in«» l%«4 a^A li 
llO««^ hf Ite |Hi(««« r«« ari^. 
0««r tr • iliAO OiOi 

— ■ I r [ - i : ■ KANSAS CITY. 

ay WiM n H jIlM 
Mill I(*.I:T «.«v I««4«« 

TIM- M4«^^ 

«.l(AM> l\«a« 

tlr»« •# Itlt i:iii Nl irmkm U i t$ •Ho c»t:rfi»:i n v«^ie»»*> 

«;i^iMI %•»!•« uiv 
«:%VieTT> -M»iO« 

flCNTI icf t1^ 

hKHMA.N Tti- nnoil I ' r-' 

llf*f AL M»r Mwteor" »rir<«4' 

THij.mi ►* 

•r III* N«rtO.* IIAMIi • ^ aOUWMAM 

8CBNIC ton mo The Most IniMirtiRt FMtim Mt lo < by y pm m ■ ■ • ■Ja- D> — \lMMi JiMy y— r —I. G^taM^oteH. T 

wjiB«i»1rLEwE iiTwiTSwi'sSiS' iBA YANT mmah HE 
.•X PLACES TO STOP AT EONARD HICKS -^TL — ^• and HOTEL eiUNT (•■ •! r .1*' I Th0 rip» n »< f^td m0 t^m * ^ f|a« 


SIO NllSlklipJIf ApartMltSlThe iX,!^ FwnAed Apartmcnb (Of tH« C'4 -Wtlkiii fl*«^ «f taf W9Mk%\ -«• fi • «««rt 
• :«fc 


HILOOMA COUHT >»«M t*l« VAMOtt COUIIT »• • mm ^ if a ▼Mt MPLSK THE BERTHA aSSSSS »-• J» ll cr.:^^<stuiRVINGTON HALL <%• («*• 4#*fl^ 

•14 It ic*«« W^UWm WMi f Hi 


M* ••*« 0l«M«. *'• f -*% 
liMNMW •• t1 
•#t«i 


r«»« ft THE ADELAIDE 

1 7S4-7M EMIRTH AVENie 

* ttHo*** Ma* • »4 * Ctli# far* It Hi A ^k II !• II* MARION 


r•jf^1 »•«• P TNCATMCAL DOUGLAS 
HOTEL — AM ifyt-» Mfi»:HTT OiN« to K%*ry W« •f ttM 


m>ricc 

SEYMOREHOia 

ftOCNlSTnt N. T. |M« <»«« •■IWw t« tlar *la»«lr»« ftw I '•IB* « it H* m m*n ••» •!• II«IM\ INarr 
••It kM*«it *M 
»f» MriJ l^rr > t Hir fl a»^— Hi 

^t«r* *^A li»M IM lter»^*» ^ i« 
•»r«t-4 ft ^^^f tm tHr »««.t'^t( 

t«4 4«ri It r. 

iNiVt Afll ■to»>««t TM to •!»• flkM iNai*M0 toas«te, t« ' ^ Mt tl • ir 


t«r. A«vtol ral l.4v# 

*t H n» kto« 
to^ to«« tor 
W aaitotof II ►t# ♦ - fW*T ••■4 ll#*l«ll ' -IMCAIIV lYtO^pAgY OOU." 

ARNOW MUSIC nlLlo^aS^tmmUt A«t. ■. V. City to* »«»li •# 
tort lb* 4m%t 
Hr» Tr«r« f 
to tto V^t 

f%0 •m^tiam t>f « 14 ll *»i*t T4YLOR TRVNIS 

». ««M> ST. M y at UMIMIMI ST. CliaW MLWAUKCE. WT TNI UmCST DEALER-AUT TNC LOWEST M PMCC 

VMM ri^iM^T A^D Mt^T Colirt.«TV I IPB MV 

THEATRICAL 

' WAROMMC MUS AMD STEAMU TmiNKS 
ALLMAKU 
MATrirrn'-^v 
r ' K r 
Miiu^iH r 
0iiriti:i:r 

^^^ 114. 

frnAMn T 

|H-TTI?firi.T 
ALNAimflA 

%fiwA* bA« AMf 

tot •#»< 

«0r«« At tli* Ai MMIl MaV MtoAll m0 Ito 
•MlMMlrli^ WMMlf »— >pa< 
^\sX\ -\\ OkW\w\ vx . TABLETS tb' I Haw 

ClM*«rOMllr .^ 
A«i» vrwSKA r«H» ftfiiSMt'tJtt v«* MS^TKNa. f .ti 

•uiji c»l4 A«*«« ^-v 
towi>4rf Ai VALUC. 

•t» Ai AAA^fl •itAlAlf ItH «A%-V«AaA.. 

RIALTO LUOCACC SHOP 

ol I ■ ff .M I ■ M» ■ AliM*<*' A^ liiMAl 

SM WCST 4M SmUT 

MrM« MtM%l^«'A 


NIW ORLCArO. 

S, O « tA<»«Ml 

Tl l.%Nr. ti**- Maa %*»«• • ^i«»- 
t piTitasf* l^« <^*4> m "t to i A 

lA It t^« • AM I .MM* AND mOMKN OF TBI fTAGI teri StoA. itoM4 <^«^#i. 

»A. jtoA It >yt»<;« » <■■• 

S37.80 


m A •to A%» T*.« torAt»4 •»•*•»«. 1. At 

toto tAit A 

'~ -* • •■•'to* '•^^ * •»* *<Ai ^ 
• • • •*•• 
• • :^ 1$: At-l • AA«M 9m — %* BEAUMONT 

•It «r V OA A 

C N I C A • • 
tOA ANOALlt 

STUDIOS AN INNOVATKM IN SCEN»Y 
BEAUMONT CHICAGO 
tO« A*K*t4.iA 
DCi^O DOti' 

AAr4.Vli«6 OH PuPCHAM rA«Cf 

?30 W 46tt^ ST.. ». Y. CITY iryant \ a • STUDIOS laCATtlCAL orifiTfLM 

^•e •' Atf'Ar •to* «• A CiAf 

' .,■■ , ■. ■ , ■,- : '-<.** ■■ ••■ '■■■'■■ ■'. GUY 

RAWSON 6U'^ %hmt flaia •hf iMs^pf. k«t««v ifeMi 9mm FRANCES 

CLARE 

SOLID i:i 1 WIXARDOFTlI£HASr SOUD SEASON ini-1921 ROXY 
LA ROCCA CHARLES MARTIN 10 OUCMI 


u. MAaftW 


9t 1^ ^ Locw cdtcurr vm LUBIN LEWS MA YE HUNT -lightnin'- siUMor J«»f«|i 04»l l«M Lw« CiRvil CAimr 


turn tMnrtkm HOBWITI * KEAUfl>K, JEAN GORDON PUYERS pfTTSMmcH. zfsrszszi 
'MARIT' 


JANS ""BETWEEN ACTS' GIO. H COHAirS 

•I 

HtST MAII 

in tm litKPuauc z':irL t^tj »" M tiM ■• f1^ Ml •T** ••*»«••«- TlMMlktgr •4 *l Vlii«a KHfeM. y^i vltti O— ypi iaAi • ^ tl t|.« (*i Hm ahi 


If mm4 M tm U w 
riCMT — AM l»IV — im' rORTLAND.ORL 

Bur.; M V>«< nn i- 
ijn-iiM% AJ Vi tMM Al tWf lk«v« ar^tt^w^ «• ^•r MflAf-4 •• <•««• 
l«r«> %%• 4i4 w«ll vim M 

IM •rf«A II ki a SYRACUSI. N. T. llM Ii •i nmt r I. » it^$ httm lA* WASHINGTOli D. C 

l«ATtONAt«~4N«v l> 0%kB mi 
M# la --At tto \ lAi llM».* ftvwtvaa t m MA^ vi^i A Sat t «w 

**LAD1ES* NIGHT* 


\^k I WttlCt M AOVAMCt IMtwT- •ill 1 tiiiitiiiiK 

I TT oici MMA fmAlin 

ni rif>r>|i«. I* Hon. MA 

•t IA« iA«rv«rA» r» all A ¥«• •••ffWrc «Wb i lA 


ROCHESTER. I Tt'lCUM-TlMWi— . 

cjATtrrv- 
rAY» •• tup 0N r Morr -41 A iiiiK*K - A IMF. 0«v tiMl m m tiM« ar- [*• II I^Mt iMir in Hil l AfWl*. AlM*An« K 

rAi llt.f- -IU< »yl A« i-flM^ai.t 

VICTi »IUA— VmAvvi t?.:^^ ynm4 f«ni |M«1 l'«M 

II r KKiTir* 

MAJITAIU^ nmi iMlf. fltrla«#| fTN\^!» ^^**tm^t Ml • i«fli * mn^ < 

'IV<*«'. m i»i | AM AvfVNM. ii»lt» 
fr»r4 Willi fM'wv 
MM • •i FRANCES STARR 

9 B*f C« l« » I MECCA — tl tiM t' A A llwtM • -.w.,^^ . 

1^ T. «ltl| ^Mf4 «>•«• •»4 I IMII^ I < I Or«l»««i J*rA iilltif > P^l— «>^ lA WlN> 

mrtw l> »!>«. IK«r mA II •ii^*- > HV 
!»■• ^ i«r* lAa«lr«^ arr #»tf if»« \ Ui nil •v» 
l^« 
•f III* Ititr 

If lltrtirwa 
•a A aart AltA i^imt- iw fUlv* •«r><A M «K« l*i««wlilif Ikv Ural » Mf 

« .r«>« IK Ik«l# »•«• »• «•• cmU mi ^f Ha«t% VI tr^l ««M« ^ f^«%«^ jAwB L» Mmt Ia ^TW I^««Ii 

r<>l I.Y TK. C^lMtTM IMvIa 
I4»i:n ii l'\|.«<'IC Wtl^* 

Ml Al«4»« Att^AWMM" 

f^»ft:frM I-**! I ^Hf A — tr t rv^ *f m4 «• Ii • w 
»4J pralag Vi« «•«« lAw 


IHMtM* «r»l*-» *«^ ■irlAl'**- lit MM 

ll'^Wrl m h* U 
k I ti:hI'&>. H9t» 

mTKAMIi » . ^4.1. I ii«M»ftrA it»%i.T»» 

If. ri •# « r<Mi 

M««»iiirii «;%iii4eM Itt tA ^^Entar MadRine 

CILOA rw»iiM fT*\ni fr^** ***** ArfM»f|.r l»«f »i.. « tm %m »r fc^ 
•I th* Aai^fM^afi I.I •#» |t*«>*«0 

•««-fll Ml Af iiM Tll# l^t Art |«Hai pHy I'l^yanf !• t* Im^ 

^ w mill If «4 i!ai Mata Att- •••• «p 
Mi«A« IM Ara* AM* WMA |S.««f 1^ 

I ■■trrt vAI^ riiAMiiAUi.*A «f^Tii»»f^niJv% 

M H»«t Ml 

•r t%a «• I ttMA It tl.MA 
• • .*r4 Ma MawM «ttaM4 if ptx— < fll# t«AMI« •# lA^a rl^ 
a# tAa a^Mif Amtm* «• PICTURES 
5««mt m FrmdmeHon 
Mr. and Mra« lUVOLl i*-. n M 1 •• I tit « I * 
vib»« Hbmh W ••.'• f 

•» •«MF**%r |i.#t«r*« aliai^ltMr tl^ 

!■• •# • «t^)«4i •Ml f rMit' i 

^ Ml fW ' •. .,r* 

f« Aw4«rlMM t - w.^ Carter DeHaven Bed Ym illALTO. 4t II. I. 
klv ' ^ ' • I • cAIiAa^ >. > . V • r • it mimmm% %m Iiavc an 
First National 

FRANCHISE 

Tlie New York StranJ mis crumjcd to tbr dmin 
%brfli If fave an exclusive Rrojuiv^jy KrM run of thw 
PKfure Mider Ht franchi^ riKhts 

tit patrom ImI the laugh of their Ivcv and mere 
tboraiighly pleated. 

TWrc if all the difference in ike mf*rtd in tkt 
quality and chametrr of ^uch a ctunedv and fhr 
iitual one 

Tkat'a tlie reaMn why A O tit CONRAD IN QUEST. FirtI National Attri>rt!nna i • •« t< ALWAYS AUDACIOUS. tT;:: 
3HE| COAST PICTURE NEWS I^MIf r^ r •« Art A 

•• *W ff«tlMr 

l.4>««^ "n »nj »«m4 him Ml 0w4 « f««*4 l»M4 i Mr •»•»*• 1»im«« m rmmm 
■ irn«<tt»t ftM^ •»«« ttttly !• Mr„llr»v»# ■ r •••••♦? 


WANDA*S AFFAHL if# fti THE RIDDLE; WOMAN. J^'iL*7^'ZalSJL^ 

Its fm u fft I?. • •••• • • • ^ <NI tW r •!••«• !• f%9 


n»r4 r«ti,# IB • ivvly *W »l»»« W la <*•— »t»»r «n >fta 
f**V l» f*«^ M tMit •«la4*4 

tl#e «»' • " ' »»■»»'»># • 
«•»««« I r*lt«»^ i« «li IW tl •C Hi* H !• WM fiv rarW t. tK^ ••4 rvrtaMi' 
^•4 «l»i r Ni i«ii %e;^ •M f> f4rtW« A*t «!»«• •- 

f<*>^'*««A «f ll*r •• t» 

« «»f fttt*«rt*fM^« Ni f«»* 
rai* «^ t.*r« f1i« l» w »»^<»4 •«»4 Wll 
•%»« P rmf%mHm Ka« f%» •<»4 ••r^' 

>l^ •lM« «t«. 


«l«fe A TW Mrfr «r»lirrt«c Wt mt •rtl.tnr 
IB rH* MHir* fl%^ rv«li is tW tmirw- 
Aw^lMS l^MoiMri •« tW C^^atiM Tafti r iUH- IB Vm A«f 4*% «M «r 
!«• li^rr »■ ■»ati— W Ji rtvu ■Aii •• IMV ^••t M IW I'Mt f ma f«k« THE BRAraNNG IRON. Z,'T!!Lr::S a» tlk«f 
• •••••••• 

• •»« • • a • aa 

r ••a • ••••a * 

• ••• • •9 • a • 1^^ 
a aaaa •- - - ^1 
••••••••••••a* 

• • a a*« •#••»••« • vJ 

•'aaa '.•#•••-••••• ■ » tlM> 

»ilf f«lr •• 
!«• af tv» tl»r« M l« 

Mto • »fplir t<^«i<v H«« to via* t ^ aa ill^ -^41 I lilfe SWrH aff N.'^ tiM 

t« mtn H tto» stlMV II 

to «-«Mf I If l^^maM WaPtiPr-a 
t«.4i to Ma ■1M>*y v •• W 
•HI %• % f*aiv^ %»• «fc« m mmw 
aitli flaMviB ► pvW 

VitM. Tltova »• anafaalir aa>^ aaltotol 
toilMl f* raAw-M «. Ha .Aaaf to H»* »lto ai Ma li f^« »-iripltoat 
Ml fairmiv mm 

•r» •■ «nia4 •• |i»v^ «r«ta. ■• 
ito !• ••» tHaf la v»rv 

Ml • ■aflia#»^<i<f 
M to a tyvtottJ #< 

»a 4a«M. la fW •«a€toa4M 
to III* »a«'«a «aftlii# 9m a 

»# li «■» w%*^ 
Hmt 1K0^^ to *««M 

•na Ito Ml I fW a a IIT«H4 af irai 
lialai III 
f«»«t «> .toaa N alt 
••m 4iali n 
«*«Mtol^ «r 
•«arT li«» Mr 
«H»a4 a»4 k««< 
•>a»«a HI aa %f9mi0^%'9 Afa«a«MMi atvto T.- -« i«r. i»«li»«»«^*ly ««aa*rli "^l»«- 
• to iaiiiilil>la4 mi4 aN to 

«• a« »»pl*a>ta»y t»««a f« f%m mm»»* THK GILDED DREAM. tika al Hal* !• Ito«» t ^f!^ 

r«^tiim a rMi ##1 •I tito •ita a Mitta It M to al 

laHiwaitoa af fi 
M %*t^ WMH tlia A r llM4i •••••••a*** aaaa • 

> • a a a •« a < 
••••aaaaaaaa*... ■ •-^y MmV M to at 11 f !• •* •'^*ar aImSL r pSl'ttlit !f^**'^iatol'*^ Was vMli • alMStoaOTto aaartna a(^ 
•"■• •■••_?» ■! tl iiaai % • War •a a K*«va Wvwaiy «M Mr Ma4» Mf« II 
nmm Taara Mav" H * IW ana •# n Ma Yoiruss 


to tl r»' •fc*a '■* to * ^ *^ia »»ll»»l f»Vi« to Mi^to'i 
4 W 
»*«a«a« M««#i to •Hi fm ail ■■pa 1 1 ir %ato 
f*^ •aavrfa wtof |l IM« tifv-L-aB •«# «r «a« tolM Ma^w • 

^ I wa»i>aiia •.# tW a»af^i,4 

■la <to*»»fa'toa^ •• *ar# Haa flM. ai>^« 

"^ '• ^*9 MtoWMl mm^ m^ • 
♦•• •^-la« f»af I I * i|t a f*f ^•rwa*. ^ ^•' 
r iWvliatni «««»r k«-ra Tika a*M« #HHI H-*' 
fl«adll III f^rta fM«nr«a«*i •••• Ma tot« »ail Mir T»to to a Pa« ^^«««^r%a H < "• 
viHi l t< | a»a |^»»p |^<t^» % Tl»a 
i*«rir Mto If la tak»«i f^aMn a«a Ml fMr i»tor fa* I fl»* tmm mw%m9 9 %m9 a •# vaaataicaia Msat 
Nto 

r ua aifaM a 

to la Mr r 

*Ka tara «f tK» ■!» airr Tla^W^y mmm M Jatoa 
Mf toW lib laat ri la w i aa^toa rOi itol N«rt Wi at IW afi«« a tmm 
Jaaltoi aff tl af aa H-a h» r»»« .^ Tft*^ | **' *^ ""•■'" * 
tr*«4 la ■ aff Maraa AWa 
HI tW Air flarr 
m li^ lirM.lla Air 

a« ««li fW I'ai «laM Wt la luaiaa n |i« n^a -n * 

Atftf^^^ft ft#^^t# ^te^a^^ta^^ ^^ ^^^_^^ ^ _^ WW 

•wfa af a ' ••* U, |^ ^Ifl la at^ 
Ta l^af Wa a«t Ma l«««^ Ik^ a^ • ra< ▼• Ito^rr aa«« 
W aira« m-^m^ 
•wa? a««Mr« vM tlM^ rr»>at« * 
''•«*laM •ll%« li a f»rr» r ato r to i* 
t* ^ rafaliat|<«« ta r«r« aa>ira aM i>Mai 
•»» Wa M«^«if MMrTi.4 W a f«%a 
■ •^•alaaav %»4 tV-a r«»« a««i fr^igfc 
> •*' •••'•ta llTka-awM^r Wv>.«- 
•J^all aiMa Tiiipffli 

••»to« aMaat t%« t.4». 
^••» • •^*M«a fK'«««ii 
tort aff a #aMi ai«i l<a"*y atar^ 
iiv»a ai \%kl Arvyto k». alM* 
-nw f^mm Miiiito a .4 iW A|i«a AmI WmMM Crv.^ 

SiSrH^:?^H *noi pucnc i 

TWto to^ ^SLT "* '*'*'* I wwiWr jW r^ 

Vat»^f rarv.a4 sWm' I _ _ ^T, T ^^^^^Q^^ _~ 
=* -i - CWTLANDT 4t00 WILLIA.VI N'.ANDERIAN 

.1RT DtRiCTOR I PICTURES 0«CATltML MKt INMO LtffW «MI TNEATNE MSL-C K. T. CO. AOOt t80.000. ENIMHT ASKS STME MO.I NOWNt ftOT1M?ftL 


41. 

•tic wmt^m. rtvl.i* l« X* 


Ojohies w picniREs TiM GrvatMl Month In History fVtvm tnr rrlra«c mi 
ifcinf pr«tf1t»ii.44«ift tliMi Ihmw cwf br 
ion |KlHn» kr^^. In rvrty ffBility 
tlif pf^Mrt iiw Wrf h^»r%\ Man4 a* cvrtaM THOMAS MEIGHAN 

WILLIAM DeMILLI-'S Prodocti 
"Conrad in Q«Mt of Hii YMtk" 

«9 Qttm l*ri*«i W, t.M«i 4 It 

• o • • • Clr . •f 1^ A99 H tB % «Mtf tb<i« A« 


IWI 


« A rati . I M«» Uw trw'li •• • Ik Ite ly vliMl It V9lrO« »«-f ^« '•• »i^*# IIM DOROTHY CISH Jr V • • o •, • • Ht U^t^ • ROSCOE TATnr ARMJCKLE 

■» Art .»*c Mil ■< witH i«« It W Wi The Uft §f tilt Ptrty' »• •€ 0w 


•uk A ii..4 • Al«a9« Aii4o 

A v*|v«t lr«<i«>«af. wttai c^»* IktIU ttm clM*«t 
-4 ««i^ 9mm tmmrf i»f«« «f tiM mi 

•I « f Mllll— >ii kMrl 

tbr ».>««« iMlf •< •b.*ll li •# nvlM 
y«k« «*rk. wuh »•« Hrrl»« •< lfc» «Mlr*MI«0 ma 
»«il» ■■■»■ •« liilfrii ■»< • «Try ty — r«»«ir 

a flBAft 4rr«« •€ wttM p»^li MMtov *l iIm« U N* 

B«rika» fteo elMk oa*«i>y. mm4 f«ai «•• *>< • »»* ^•^ 
iHi* ««• wuli k« ciN-k#4 •««• »M»i« for ifc» •* n ft^ • •W«k«4 

rMto »to»ii^ jBB> tlMftl 
Iff p*agM» f««**c 9»^« •> 

•Till* 4f»«o !•%»••►• 4 Ift ifco irM% 
U« WVttl ?• fftfAM^ t«»rf. w*** •»•» ►••< %m0m^ • ••••• 

' -HFr,'ioTfK>f>r' A ( • • • • • A LOIS WEBER PRODUCTION 
'To PleaM One Vonun" • . • • • t. I »•« , '.' r »., T- BRYANT WASHBrRN 
**An Amateur Drva** WIUIAM S HART 
*niM Tcsilfit Block** S lUrt rr««il«ititHi 

*"" "^"eNIO BENNETT -«■:■ -V MOnON PICrURE STUDIOS 

rOK KEHT MMEMAII IsV^VI THEa C YOUNG, Af«il bilk Hmlery- 

II In- 9 VtmUi- 

• ••••• v^ I you ever Me fiich a lit ol pfo* 
tuTM in jrour WM 

Paramount Pictures 
PICTURES LABORATORY f NATIONAL ASSOCUTION !• • r*< TImI f'k* i«« ^•t N» |-«»Mi K* i1^ •« tir# rl >t • ttmrn \m fl t«*l SAUSOUnOOK ROWLAND OTHERS \);i fwti C»li ««i •lir f ry * ; T $ • « « « • •••«• l«t««» f^p li»» 5Uit< <.>rr<«-r»4 tll» K IrarsI ti«» r •••••••••' I »«**ai«««4>««* tl tiMt tte« r»»» ri »«•.• I«ll«*^ af ilw latl^ |< •••••*••••••••••••* •* «^ ^^ I ^ f^W^^ IMAM MS^ir i rim0. rir* •! ||»» I 


r£ssrv.:::r::::: SS anCTIAII tMUT 

•••• 5!*l WK 9UM VH SnRKU 

>•■••••••••••••••• • •* * • •••••••■*•••••••••• '• ^w 


il •t l^«v t«^ m PH M ••! I« *M r ilk« fan II 
MriKt IIMA 1 'lift •• Attaftfi • n o r K«v I*. line W an ift* itetti iii^ n^tii ii»»t rr« •«vi llMl •r» •t tl •r W«t»r. M pviiMw M^ii •! H Is M • BMMIM !• 1 »*l^ »•••« 

«ff%iie lft« iM f«i fti Mw r%\m •€ tap** «i 

Ia ^%0 II M Ili HMiit 
■■• ^•«««v«^ IB MlpiiU'*^ ti^a kl. 

h9 M»^ '"^ *« •►♦ •••• •• •••^ ••a J •^"■* ••* •^^ 4^laf.^ Hh«t 

MM IMU. T%«» 4«»« Mini I M« l**^ l«r»«r M« • »i.r»4 l«.t* 
M«v 1*«f • l».4>»>«»4»tt^. L>ftiir ,«-««*Mrt«tW «f Ki* m^^mmfwmMk »tiiti t «• Mi t« ift» i« ^' 0111717 %'i »••• tiM Mily umm tnt^PATfCHT. fV%l m^j^mm»m*mm tar fli* vAlr 
•r tif N**!!* iK^tttr* ai •»«•«* 
H^* . l»f ft r«««^«ly •p^aAM'^ r»- 
Ur« fcrvii r Wiplillt, C* il 
«f Nm Ar«i mi turn A % «•« ^ ym^% pmtiitm la 

r iM Ilia r*«« I* i rir VUI 0#MAi« tlMt Mm 
*t «ik«?i fta • MU ia«f«>» *« 
lA. Itia fta^ ili4l> U A V«a M«rW#« —m 

vaa laH*« tKr«# t»«r« mmm •! % 

'• Aral %*« ft» aiM la tlia 

*lar 

Mr. J.H^«. «^ 4 fliat M r»«ftrl« 
» ^ 4» %l * ft « »i fary far ii»r MMaaa 

«r««^ ft Hr%*^«li« 

i|0a •••ia^^ tiM ii»aj>« lar 
tlHia Taa •»art«i ara*law»t 
a# aaMa t»rm I laa aali»^ »a4 

a Iwaf taaa u< trtim mn « a talia« 

r«<*%ttr» *•• 4»Uy«4 larmsil a rr- 
alMHi nr%'i t9 9m4 ftflrf tea Iia4 
vr«*^ «i*a >«a^ra la a < <«•! 

Witt fc f a g M ay taa c*artia» Arra* 

>U— ra la rtaa*«tioa ttAtli IM 

«%aHka A4r%«ari t^ara^ 

mf€*9^ a«»ft«4 lata *«r «•« trt^tr ifvs th' MMa la ka^ «a» 
laa p r— IM aMiu4 ta 9arv» 
tlww taa pipir aa taa ftt4 Ar a 
rmmnm af ika •ft*it»<a*at »K*.«i fai. 

w««^ t'aa^ia a»witii^4 a M«a 
f • « « r aa4 >anf lari »»» 4 iMa raa 
4.ilaa a^ arrai aa -4 aa ^i44«al 
!!•• B»4 tHaplMi ti«a laatrwr«a<i 
ixf aiiattw f liaaa i« atarf a^ilaa 
•tai tlia CHirtlP* 9^9^ ^-r ilw 
•ira — ar M m li*^ » • •aa^ ■ 
:fa •aN J^m a 
Tl*a Ma« aaaaal aaH •€ iHa !•■# 

la la M l^li al tW M««rl A. 
laa ft. 1% la t« W aa r«it«^i*ji 
»'4 kail aa4 tWaa «• %h& Kmm li faw «i 

ity la ilw UMia t tkaf ta airii Itali 
aita titlva. 
r iai4 (•lira at l^/a at latK lira, a 1»« I aV aval 1^4 rui • 
I at tlw MHliaAr aff ^.^^TT^^^ ^ ^^ *^ 

va la MBfeittSft^ to >^^^^^^— . __ ^^^^ ^ ^3 

to^B Maw Mipa> aAbAbA v^* ^ai^ia^ t^^ ^mmmta^^ 

•^ ^ ^^» ^ • i^h* ■• '"^ ta^ aaa aaaa ^iMtaaia ^ 

■av la iB^^» iM ^^iv ^ I •■ - _^ _ ._k.« _• ^^M H arM !• M vlH W aMa ta 4a If llM r»4 i^aa"Mil 

«br«9^ kaaaaaa Naly kM »at 
%^'^m^4 lA l»r ava pratfaa- 
ilaa a'livlMaa ilBaa Um »ar. Tk»f 
»■■»■ » a#«w4 (• pay la Aa . ira A 
af lAa falaa tf 
la • " 
aaa r«tara 

a |^Mt•i4• 4ta*ria«t*«w a«< 
TjMt Ura. TiMa a«*r«f ka» t «ll DCPUIED FOI 

Mttrt (PMyrtt) ftfitf Mifril 
Bttt CjMk Nas CWm. ay lla:r« amA 
ria CWal Mrita •». «ra 
^ailMa fr«a Wmim^m flaf^'ra. ali«^ la I* la n ala saA I4parltt kail , 

•a« #• raiW 4i« |a4 ibratr»a At | «flar m Wit«MA W 
tfta rt«#f«M «»•# a# rat . « 

TlMa arkaAr4 a priMl Vm^ 

•• par Mm a I -11 n r —■# 

I ia*fa r 
•# ii»a li«Haa 

Nm #%I4» aAvaa MUm 
ta'araMiiaa iliai tka r>a«Ma ••• 
Italy ata <aat p ii ^ m arMaM* pre 
mttUf !•< tvaiMi^ AAMM. TWr pr.t « 
*AS a< aaa la llaiir u « ^i ii.*- 
lalr W atar I •• a«4 Pi f awim prf 
aw^»«. alalia tfta Aia^f .*^aa ar.«<t 
• i*^ft«aMa al a>a m • lira aa« i« 

i nn ■■ n ail— miA Awty i«s rraai lAr4l ia la fta |i4l laia Lupi tal IaAma IftAI 1^ la !!• ra »i • 
m r«#an»^ ia# 
4*««4>4 
la' la. 

Tike riaa*« piMftIt* Ir^aAl M 
4 I 
tir ai>aia tar f«r»««ai praaia«a;i*a if 
«!• I 9" c.»at r>nan a «ii> 4*a*!«i-r arf«.#ii| flMT ^'«««ir 
•taaaa im r^ria aa4 Mm Aa^ra 

>>■<■■ •« •% t IM P^ll MM** 4 

r •« • w -^ inaa aay t «ai la 

M la ^r »««4 ll» iP*" -. ^ 

' .xta »i4a fW a^^ •€ •'•^5 

ar •• •. I -^ *. ta 'I • I W 

i*«-ai. al.<Ma prratau |*'«' t ' •B 
^•^ lAa ^a^ara arfar* tl ■•^•^ MonoN ncTun tmtAtmmn-rAGn 

PICTURES »T0» _t-i 
THEAIKE OWNERS SnUVE TO 
CHECK RIVALS CinUNG RATES 14 ru £ vm^ to» Am^ZJTTTr. MUST DEFEND C R. T. tWT 
>••• ^-W »*f»' -W«k kf UadlAAwlM.!. 
b (My 
IB llM i>w n-,,^ „ ifc, ,*„^ „^ . STOCK 01 PMIKCTt. 

N>« Imk tea iiunv^ m4 vtrfs ar* V** • It4 '•*▼ •t at • II llM !•«• •# IIM »r iwui N lM« lt«« .^ l( M. Vm »»4 irf to c^wMt- r^fm ■■fi n — tii» iiM* ■iiifcim. mm4 iff jii itii t.;»*^«»» rw»r»»< •• •iMi M» ••••♦ 
r i" ' ' ^f *»i P«'i>'1^ i»i< f l»<4 |ia»* |%w WW 1^4 mtt^mdf r«l •• If^ •*•• ••*'' •• •■»• tl ttt*^ 
■T*. " * ' ' ' ^ -?* '^ ■»■>■■ ••■•» r«-«-» tIMr »nr«« Mtii afMr «m lll-j***' »' ■ •■ " ^ •■ < *•• tw 

piniravf !• b#r fi^mM tow rt^i* I ^m ^^f^^ ^^ •««• •« tw fimry ^ . ^^* ■^' "• •♦ "^ •^^••••^ •»• 
•^ •^ •• — i'fl •• > il W lMI flf H » ■■«rr4 f%M Iff III* f I ^ — »» »"—'<' priiiiM; N N ) m V9 BEAUTY PMIED 
SDCOED OUVE THOMAS 
IM 
LOEW MARES IT OUAITTCT. 
HB nOEIflrS RESKNATHMI SHOWS • law • 
lit* tmmm m :i t II u^ ft*1 aff fir*** r X*>« 
l» •« •»> 

A- N»« V*Hi »>!• Ilto •••• ^9*i 
k^ Will *^*^ '*^ *** '^ *^ ■— >lr% I 

ttei tii» $f0.000.000 F. R-L LINEUP THRU FUi •*NA«UT.' 


•t kM». nil 
lif OM II J •• i«atrii 
•ff fflM ftr** Tat M M •ff tW If «NI feri«0 •t V«r t* ««• l» ««ltlty af H* 
^ ^ SEE MOPt IN aOV. DAVIS ', V««li Mi4 M»« 
VlM.ll •■ !• W 
tet fVttH M 

WW mm9 mm K<* «pi»« >lv rftt. W I ait 94 >«*••« ttelkts 

i« »■>■■• Ml* ^Wtiiljil pt^td^* 

Villi llM I *tU« »irii— . Tlw sr 
«Mil Mi Cm»m« c^ ^>in« li 
•t m m tU m' 4. ilir«««» <»>• raNBi ••• 
|i»ri»ft Ml afli^utiMi «W« !«• 
vvVMi.M. «ff Ur J«%)n Mi4 Mr I.1* « 4MMIA4PB « • t .1 I «i(tl^ 
••4mi« mi tk* ► n« Ki. •« til* b 4H • *•* ••'*^*— ^< 

^•r> »r»»» <»l. 4 « •«>')• ff» r r *lk 
lv.«»< t<^ ' M M »• I I 11^^ 

tm •**(•« tflAl« Mt rMV^s^-- !y *-*» 


ttff fW f«l- 
f •» « II " 

• • Mf • CI la ! 

■■ii^» iiftr«r» «4 M.«M.«ii tl r»^i««4 ht liii^ naB« !• k* •! • ft Wl tTtAansY Ttr toLU 

Tl»« T«<^ H»«-«4 fr« » ««<»«t«l 
l^* ll'^^an •« IIm •« 
H .«4r4 J IMMHll 
•li» larv«^«t H^<«» 

IW B w IWltf^wf* X*»v ?t I *l » 

•ff '• 

m»r* s ■ 1 «Ni |« 


i«ii«H Thmmt • :«» Ml 11 

•4 9hm t»mmw4 •ff i*«f««i 

r.aM««l%v r 

»M**« Ml C •• «lM>ll «9»4 t|k# rn«# ««Mff l|ft« « 
»«••# *•••*»•«■ fito 

Ml r r u 11^^ f 

lM4i4«»«^«4to 11.^ . -'9*^i 

tr Miiaii !«.••• « » ta 

f4l» IW rail Mi lte« 
.«•!#«•» Ilk* IH I.4MM* tteiM aff • »*«r l«««r» ini>« ti Ilk* Sj 

l>i»H— Vll^ll liM |«M 

IB tM n«»4 Ml ■>■■»» H99 t«rfc 

».» •»4 vMfe !!»• 
C'lw4. H»« C> 

,mmm %9m mm»^ 

f<«%^. M N . Um r< 
••••■ |r«9»vtf ca «l ••«•- • Ml IIM I K I W.| trM |S'|>«MM 4 4.««<- 
.4 « M» Hwl 1.14. 

I A> •••»• H n i M if ll» r*^r» 

J»- k Ii;».rr« 4 , I* mf»* i ♦ i i . x - !•.« i .» . . i 

f. »«»»*4 t«M- Ixmi • It^ I ' .r«. tiiM • 

.1 ar«L«| !!«•• »*«i > . Ilk* »i« - K'W HM0te»4. IM O 

>^<» • |«l*'«»*.«« 4 •«'«#••••«• |f. ^ •■ •»- ! •«•• ilw tTm* 

91 *Mf'4*>' •• •»( 

« IW 9w> (-ff 

. f^ 1 f 4 *••!• •« »-4 tl. .* I»> iMi.*- ^ !• |t1«V . «MHl M !• MM4»r #Mi*r4^ 
•V »Mf Ml^H UlM n«0l Na- t%%9^*m Ml *li« M«tf AT* 9*m' j li ^ •!• * 

.4 rv*** HM*t n >♦•• ' fc^ «• • »— k • - ^ •••*• 

mmnMt.r •m M MllM— Ml !»» »0*m. , ^« 4 »-- -#^t»# t* M Ik M^ * ^t A* 

I* » % I •• *tar* I' 

I ..*...« «f IM* * 
r« I • 4k ««ff f>. pt r N» inr •»« 
If •%4 |> t AvtfMi^ ^ 

i . I ft k flk« 

4 * ■ — •ff ir«t r«M i»r»«4JL I ««» 1 #««4 M l< If * I >*mm^ | .. • i I" 

• »U *l»!lkMBM« llMic •l«M»*|. lM«i Um|**4 l«k««iklMf •«4 ^ ^a^i^ « « i- k [ ■ *■■ • > l» ^ CV ▼AIIBTT tt. c/f GQ(pWYk nPICTU^E 
tlmii ttory J^Mf fa ? 

''.'• ** 1 ■ ■ / REGINALD BARKERS 

PRODUCTION OF 

BY KATHERINE KEWLIN BURT 
ADAPTED BY J. C. HAWKS 

DIRECTED BY 

REGINALD BARKJER OVFR three hundixtl nc\%HMiptrt ran "'The 
BrandinK Inm** at a tcrial —which 
mcam that three hundred cditon, with their 
keen undentandine of the public*! latiett 
chute it at the nv>st fatcinating tale of literally 
thoutaiKit of works f>f modem firficm. 

THb picture it e%en lErcaur iluii tiie 
tMNy. AikI hox-<iffice receipts in fint* 
fiiin h«Hjfes all mxx the country pnnx it 1 NOW APPEARING AT THE CAPITOL THEATRE 

•I ',. ■" ■' I ■■■■■■h 
21 CENTS 
v.- 9 9& t9SV 90 t^0 fv" flflW 90 McV a f NBW YOtt CITY. nODAT. NOVBMMR If. «Pi PUNISH 
CHEATERS VAUDEVILLE PLANS |M I CHI CI I UN TOURING ARE NOW le UP TO FOX IWOLVED 
PREPARE TO WAR ON KHin SHOT Start WMIi 
••4 II ii« t«9 ar- 
x^a ERCUaiiaATIOII ly A-L A. •• »•«• *• tl knr « LOCAL BUREAU ACTS »' -r.!^ IB • trw Mr 0» AllMi •• i» |r«iilMai< my 1 


Utr%l M D»- IC tj •«• MU A DOCKtTAOtlL 0«B pionr i I < OtAffTDAKK 

Eimizjooii 

FirCtfit of CtvMT 9hm r m A 


••«« 


• tiMit r»N T at. A B. A •4 •• emtim mt 

•i •• MrH At II N A 


ll«V If 

M<t«4 iintM ki •iMt • •ttrftr«l>« »M|| It •« in* .^MftlfV «f 
HMiA TIM •-« •!»..«• 


nuoMi fit iVABmi. «• Nm II li Mti ilW f^Nv 1 ▼. ^% Uf til* I Ip^ W NM A |fc«r4««4l| 

•lrvl« 

a 

tl^Mrr Ml K^« T>««% •« iA.M9.«M «iM liMtM* r«r I* tl CLSK JAWS RETUflliS •!%< M f K.*« If lO UIZEO M DRIM CmtSAOf. it fc*4 vi«ll T«*«»i«f 4MI i»A» a «l »f» li fr**. • |mI-. t*»^ 
rMp. mmi liM ■Wl» ki4 4A>*« •»* 

«»'tiim itoHr ill fa 

r»M»l» pmmm thfrn *M • •• Mr 
%a9%~ My* «l*«i 'a*^ tluy'r VMt'l 
ig^PMH !• »<t» H *>«• It •r^«M4'<M «« iCTKY MVGrra at iim 

^•w It »Mi ri » >' 

■ , W^^ J#irf« Km rrf«nM4 •.. U^ M" W- -^ •- * i. ..w» ,. 

CAITOi POl rOI IMK 4.« «fi.« • «aa«flMi» mm^v u** *> » » > »• ^^•« VtA i» • 

-., .. n II.. .♦.» ^htH Ifr^'K.r* rr.*r-. |«»l» •^ ^ •^^'^^ •< '"^ '••» fc-« •• 

■ITa. rt Mn^ r^ «».•»• r»»a. ••»».fc wMW ^^ ♦•--♦, I •"» Atwaar. • m ri-H».4 a««4 k.» 
i tli» u|K* '*^ ** r.«i« Ml ilN liAoiart af «> •I M ¥1*^ rtavnii a»««i«M -I N «fill»M««r|af a »>44i^ n^tor-, aiA av 

^ IM» |^M»«MM* lMI>« «> k <.' •»4 a IN MM • 
Mr* |ff.4i|^«M M 

M«i«Mi >V-k »• «l 

\ . ..• -^ tMa arraa* a r»*4 a •# 
If* 2Mt 1^* * 

I »- M..WB» ••• taP Mt ir«|»l ' • 

• n4 » • rv« ImAmc piar n *mA t-*^-^ 

• ». *M« MMAaaA^iNMf fc*Mi « •»•»• » 
.IMwl 4M»r»#i«t|MM i-r f^ 

iC |M <i# |mi« «ti «»y VM fa«ft^ la *i^ CABLES M NANWAT ST, OXPCMU> ST. W. m RomsMGiniY 

PAID RUSSIAN OPERA WilliRMtel«r 
MAD OiT AffESi mU^ WTIH FU HATERS 
SOL LEVEirS PALACE m PUT DANa* ^mY wmm mm^^i It ^1 li< t« ROLU kummm. It. tte -7f,000 lM««rvl • f l«d llj IS Mttl 1 a IN PARIS 


II 1*4 •• II. • •• t*r It. U CmmttmmiMt J U ««f% te rilM lllllir lill |«AM» *t llM fllilfl MtrlMi — j j »■• ■■■MM_ p«l«f •< in* MU» »i. 0*T»« T||9 It III feMMMl. CAfAunu invinM 

frm N r IT 


III • ■H« S r«i»>'«U »»4 tmmrmt* 


If. Il»l »», ••At#J A«H>tM*« 

••4 pft rm^4 ft^99 f' •• tiM 

■ttfl losi iMt- TUv wta^&f ««i0ii0W| A f Ml 111* It- iiira*4 !• I*ttr<s aft^ m 1%.^ >Im(Ii It to to «f<M««4 M r. IT-I RIM* rc< 

trt|» rmm§ ft lB««tt4li •• tlw >»y*il— f /f y »i^ siftor iMt 


Tt pnn« cAfremi 1 1 • Mft •« •MMT Mij 

I* 1 • M an ••«•) iM tr««t 
■I«M1» V9 4*Im4s T* * f T * 
•••II A^0U tlru. MAS l^v m4 r!^ 
M si< i i^ Ml» llinBAa ^m*r ^^'^^ 

tor*. H I f — mm4 n m%mi% Pt^ lM» tw . '^i^iAiai «#•!»•« IM« •■•< m 

•M U )i^«« sM WlklM«. M» «4 ar t ' «r. ••. i«ii It !• HiHJ |Jm« ^ m 4M 
22S^ *-*l!**.*^*'*'"^ A*t*%.4,v.u.^ mipprl^ ^.^1,^ tali* 

Ol9api% — J«a» in«vf|r. MUr. Mmi. | "^rs •m«v •ti0r mi^m W** W^*^ 
T*^ ^ iWr^i Nw v.. Al«««»« «• «li« "<.c«Kli^ r*M • 

*!*^ ''V^*.'^*'*^^*'* **^'*^l TIM PtoMMM |i«V««M l»« 
Oapsi A«4» 4m Mm m.HiniL «*^l ^~ .-- -^ ^ - 
HM I * «»'** iMw t<» to 
VAUULVILLE 
fMRSn 
iLlSOttATnUK 
«Va BEARS RAID FAMOUS TO 45; 
REGULAR DIVIDEND IS ASSURED 

AS9KUTI0II BOOID 

Itoi HffHi fwDr: CLOSES MVDn 21 k^ , — - .^ liMM9 IHPVi^fl 19 tUMW IjMI l^^T. A« iw mam <to 
t« «< •€ • asUrT •# I'M wHi- 
N«> Ml tW M»«^ •• •^>»t •*•• 

if srt >>Wi»i of ffW • • Ki tela 
t U f iW W i J tiMt ffW 

to sN^^ff^ IB M^ «f«lt»tM« 
to WM Mrt tor tW l>^ «« Ift^ t« IIS •^ ^^ 

.Is Tte» pt^xmtmm mm f«» »* 
v.. t&S to^ »• 

rMB» >|i«w «i|«4l X 

irtr 4H»«^««^i» <»%ii III Mf •? 

r|fer« t%r« »»«« Oil 

latii »<• «*r* •«• tik*- r#M^ ttoii 

■rr*— *^«*toNi0« •*•• tyamtmm •* 

"^ ft »•».••• f»l^<% «i«i Am iwf 

** pi^rfN ■• III* r«l< tif irt « altair* 1^ 

•rt»r ta**^ sMrf «i»k I m *mt%m %»«^-^ilto M««M«.^« Ai UNQUE »T ftM It. ^ A.-II m V. • 4 »•«• !!•••»<• Ill tk* ••••'• •%^ 

«k4 r - . n^m k«^ k»«« ttop ««t»>4l Ml tki 
«||> «.«*l|M«skf •• livl^*> 

»*4 f> #1 liiii •! M 
to pr>iwri ^%«*ii« 

|i*«vi<i« arts • I ■•^ •♦•'••^ • •■•' •* •••♦ to«« 

> ka«t« Iky— I— '««•• 
Hk ^v-tw^wiw^ Hit 4r«# •»•« ••'M lf«>« 1^*4 Ml •*' MHl *k* l< 

iNi'il tl wumtk mi ^ mmm 

m »«tiW mm-rw lk*« Ml k 

At Ili4» 
• •«4 f*\ • kikii 
f^ j l^« II f a littto ■ii4i r >• 

Wt#««4 k»rV M ti •!»« 
4 kr-k* f I M • tk lliv A fV ti mm^mgm •••M»»itkMk wt^k ky »•< •kr Nto >iil tkr knoka •# lf«« tn ha* •«*~< t| IM<« lk«V« kHBI 
»• kw« Mkplkt^s i» «kr fit kwt • Mfto 
p» «« tW i^klii Ik t 
k>«r4 i^ t|.« It Ib 

•f tlN^ *«.«4.«»ito •«! k» 


i«« «• Tl Mi» fkit 

»»i»to» »*V !• rvi****' I . f • •«• p w iii a klt a r*k*^i»*MS '4 tta 

»% •« • k* k k** hmm pt t m lk< Ak< IJOEW CUTS SIOCK PRICE TO PATRONS TO CI PER SH'JtE •• A 

itof «kiM lltof 
■fii'* *toil w m Miy 

•ki«K iktrr to k "• fkk krt to lALAftT M. T, It. A* tkki to^A at l^»««^^ li *• hm Ik MM «v^ 
»«%» kfi ■ Mi4 • f% flU? lAMMt lATtt f? !«• M IB- TMrM 
Wm9 •f IM •4 t Na^i fkt« SONG WRITERS' UNION ELECTS 
VICTOR HERBERT PRESIDENT 
!• Sif« Onty IWw 
fWw BMif FfAflM^ — Pmi 
pmml fm Ti«-Up WMi A. F. •# L f#r m^mm l«|tl »*« • ttl • »ik f k« 

to4t«^ tW 
kM tW 

k^ k Ml 

fkl rkar«« nr «• t« l.kkk i & / 


.s»« «»ti«A«« N » i; 

I^^^Wky MWMH <MM»**r« I 

•ik«« 4«F 

JIlZi:;*!^^ ^ i TAtS lUYIIIC OLD STUFF 

V«kra Ht^kf after k tovw* I 

^•99 a^ aMvrMil 4al«»<Ap t» 4airt kv Ca" far •».,«« ^r^ 
itf liv«4 vffk kkkl tora w mmm^^m^. )«*«atw 

!• aikat^^ »«aiM«klty aai *»9m^ 1 
a fliaar««. ^ • •• •-« a» KAAia 
9 a aiH«rf^i«itf H^MMity Al 
af M fkr ' I ^*n M IMbt < .•• Ik* kis a«Hi at flto rk Mil f ••••k. I 

it 1 '■•• •ft 
lM*«i«Mi •i(k tf^ 

A«'««iff > f 
•••a I 4 Mia. MaMM« i^ pM»Mi« «ir l.i. I ' *. t^..4fH*ja w.Mi ,. #».•»,« •♦- >««««Mto ri^lr k». M »r*:*^' "^ "^ •"• •-'• - 

!«««• .irr^ll, al IkklMkt rmt ka«.r|«^*^ *^ •'^ ••* •»«»*«•« tor».^i^ Ir.tgar af lto» »44r4 Mta Valwa «• "tw^ A«l ••• liliiraiMi lai« «• 

i«af v««ft Mm kk aa •••••^f^-a m'* '*^'« »• •"•^ '•• • •♦^♦^ ••,^9 M i H W '^ ••*«A Tto^ i> t Ml '••H»» t^iP 

r»»»toa ff»«M 'to aiaa«- "^^ *• * '*' ** •**• '^ *^^^* ^1 "^ *' •■* •''•^ rf-^ia^ '.•►-.• atokw iMiiii ■ vmI ika' tk« 

a *^* ' ' •••k f i>ini»4 I9«a» ' - l*«tot« •• ito» fiar. !«ir»««>t«k*aMa. to^to^ a4>^«4 tik. f ^ nplt ULLU HAUm t«4 kaa 9a M u If at tka r< 

aa*« f*«r 'k* 

ka««-» $!• ak4 I'l w»« 

aa tha al'%«««a aktra r<Ma« a« 

il 
« pa« 

kl9 ^»aMai af •' mm' 
tl « »! Iky |«« pr»vt 

A W««»r «9»a •« Ik* 

«M*i |« tlN» liarw ikvatr** «»*lil 
• !• kaaa n r«a4 ^t^a tto^ Mapr Tk* *i •!«• ara ?♦!*> ••4 %» W :«ia | 4. 
to 4 1 • -T t* * i* ' *««»a 
l^a' mmr^ m%rt^. Aag «. Ikai. «9il> *• 
araa lif M fm^ ril ■■ • lk>'»^ •' 
Ik f^ai rrili «k »9«a4«»f M« 
»»iirt la af tito h^'m ^ " i' ♦ < !*•'«• 
k««M« laf**^ >t filMlr m»%k «k» 
ifc - af 'Ito Wiai'^ f^kri k V»« 

mmmf kkM li Hi'likf 

!* T ," "^■■' - - ■ ,■:■■: .f^: V I '•! I • — iia l t fMaAl 

I |Mr •••••• ••^A Ik^l 1 *** m p* 
ki* •* iA« I •• lto» «i«r. I «ra*«» Ar^trcruufTi 9M*« 

ft* ♦ a ♦• 

• r 

^ 'I* t«4tf Mf 

\4. . vx •ai'^a i«r - 

fkr oiH* I ••••»• wiia— »f Aial 

«■!« *iMai • «a*f •*>4 MM a* a 

M» t« > I * a« ' • <«« fka I.M. a ••* ^ -i t iag kfi 
• Nk tt»» prwv «l «k» 
•t •;• Kai •••fBrtra* 
»i«m| la r t« EATE PlOUfAN VrrS 4IU 

f •• m \..» wiM paa^a la * kipA- 
%•»• ^-% ♦• aifk li ♦!• I>ilkaaa 
tafeMW atiAs** H«lk-t ato#» la ik# 
•«■! Alto wilt k««« 
kk ip «te A ••• • w «##•• ^ AH Hl» t^a#« Il 

• a*4 a 
«•' am m^mmt$mmf k«r • 

luajik 
•r» •» ia0 k«^ iMMi^i*! awak* • • »*9.#« 

'•a ka flto ^ taito • •«*t4 •<« 
lto»« ar9tk akii 1 «••■ •« . 

a kl-4^- t»af 

adlk a# * 0mm* f » * 

Ar««j Aa*»M»* • 4 

•«-« »a A«»* 

•«'»««»• At htthmmm^ •»« 

i ai»4 a4- r^mm m • m m 

•^ai t* tor 4»«tap4 m • 

-atakatf Ibr tto«i a>.* . tMra r* i«i-«*« ^» ►' t 'ata* f <a»49 »^ %i»k«a INi^vrt. priaainit. 

• ..f •«». ai^ %• •« • . • *^m» kTCNkr4 kr '••MM 4*tork* ato* p n wi 1 I. 

pi' %mJt •• t •i*#4.4 itor J» ► I4a4^* i» !*• r*»t «Aa» kawa Narf ••!• I^fa»a ar<*tr«ar« a* 4 

,( . # •^ •«• ^" -«^" a ^«»»« k»<-« ^a***! * l*» I'' «• • kftMk* 1 t'^^Ma Mirar^ Ift^avar iNi^ *'k k ^ «^ k^ ..^ ar'-f «a'a| l4»»Ai» Im**i»4i* A»*««f«af| k«« ilaw ♦ • I. «*«a* VAUDEVILlE 
nAOSIRAUA 

If Erie It Gsrrkk. Kir MM Mn ALA CK - 
TfViHJ 
O. O N 


A O Mifli cmiw¥Mi. rAi^i ic MAit TfVCiO- 

• ijor r r r- ^ ,^ ^^^ . J ••4 WmM Ai'tim»iiit' 

MAJSPffC- 

OI^THriA Wirtti* t*irr«0 A»< HI* "* V— af <f la M •• p*% Cl«» H M«r# 


5r#« T«ffli Jvhr 11 to M» IfiA «M«i at tW Crti« 
•fr» la tlM» cMp^Mki to 
!• i«pa 111 Tbr WM » • 2il««t Mr r e. p. «.*t MCI FIIIJ2 AND FASHIONS Mit Cf iirt* H IHltotto l« ilito ly Mttto to A« MAJMPTT 9 — 

»ir «] talii Wli'to-9 »« »•• 


if 

M Ml AtMlff •t t« tiM •f M 


rMb • rMk tl r»WII NAM J. \my K»«M aM ri €' r r r •^ii« c In Ny aiiilMv^ arr •^ •• rt«*««. !• il»v 0lai»-« l>> r«ll O N iM aPttaifMM la glllli t Pi ««>A r« « tU M.. 
' li.41>MR •Hi t« iW a«t» pr>^ . •# Y<« r»ii*' at N*f M« i*«l> • iltoa Nf «Mii«« to 
•f MAW. mtm Mty M • M llw ttft At 


V% »l •« Wy A uitol 

•f Mlv*^. «««v^ to •! tto «to»«« toMll A MVA •! f«l» p ' 

{m *^CtaVto. •life Claytow 1Ali«*| 
mi >M »««r a tMMiBMia af MmA aaito Ur*f «i 
K. Vita ilw >aii iMMSHw Wtov tiMr to in TIm feai 
A aaav II smA* «f Ma«A aaiMi wMfe iK* arna m 

1. M Ito4 patlk* r«A pmiato at «lw toAa. af ••«%« itr-a totoMlMV ai ili* aato« aa a 
««w-tiar atf**^. tl 
A ita*a iMaa at « 
at flia Avtol ItoaM raa v' M«a aa ^ Nia- f 

rr tW •iMA 

r a rrtt*v a 

m^m fUtrta a# i9r«Ai «r«^i a^^i* af ffirAto. N«r feato. «••>! ^««<«b*« af at-* 

rr«^a MUtoi to 
aat%— a«rr Hm a^.^f-« af fito fiati N. V. A. COMPLADrrS C^ «•) «* L. Uto kto« H iJla* AtoHl aM 

rm%f ■AaiAPt lt««if»*li •Ma4 !»- I« 

IM>rk«r«>« a Ai AH tlto *• ^ai li to- 

f^Nk«ia# M» tW atrto at tAa IUr%- 

tyr« aa4 r^*a a* i ftark«»tt 4^ 

I v^' f-** tik. 4 .•««A tofi>a a »a» m aa 

fi« «f a r. 11 <»a r^ya tl«# 

! yi«r ' « A'HKt *r««AA»a toif» 

liM l"r f ?«r kia JEAN • • *^.*.:.:*-y ta AHMIi' to^«t<*to 
1*1 lal la lllr«. |M« kraa 4iMai 

f».a»»*aA aAH. V. A^ 

4%«a T iA«aa ai 
M. » h «^Bia»4v V 
lto> l.y^ili 
laa aa Ar< 

Mil» a»»4 a« «if 1^ ■Mf'^toi at 

A «;««»• 4i »( •iaito. I) •' k > -4 •• a«»<^ ilto fHto|aa4 Mi A ail% ttto> tl 
a«toa aaA a '-t^^m •«> to af I fr*«iaaA aa ^ ' . IK I •• (I •^%A^«^ Taw«' toaa 

1^ a o M fe^ n o !• ♦ miaa to fi». 
Atoa f^Mi ato9ia« fA» t^to •4 ia'aa aa4 ar 

to toty al»«« r»4f. 

|y«aa aaa4»toto. to a Atov aator** *4 aaai ta^ ^••^ HmMii af H*r 
aa laA*. fW Mito rtaflaH 0*«l. »tta . Aaraitog. aa4 A to 
to«ar aa»«.aa aavtoi Avw lMa4li4 iW ^arf «ita to* r» 

to m^f •«•«> toaawiAi t MM a f*a» a^' taat Mart • rta. 

IMIAMtoa W 
r aHA Kalto a»«*ffal aw*ail*a fe» 

KalM art VMi ^ »»4iia*4 Har* 
■ata aa a ar«Mr r«Af ta «lia tiito raaa af <Wtty 
Altoa I ^M ««• AOJTOOPn. 

laa lAa • *• 'r«-««*** a«M Xaa » at Ai l^r«»M^ 
VAUDEVILLE GUS SUN UNES UP ISO HOUSE 
CQASMMQAST AFFEIAHON far « Mw« TWMrat. S«U •• ■• 
TiM C i rt i— An CMMlMatad iMmcoBiiMr 

ICAMSrrAR i« fff W««lil«9 ASTOUi ISIDUA, 


lATEITSOWR I o •Itt •rf • I. 4 t « ••Ml IL • 

ALfiANY-BUFFALO C'JT '^ 

T^» X T N.^ IT. I ^*^' ^ *^T ^ r N Miip« •• ti 1 V «•.!» Jt *n4 \r9% I^W m n*m T4 IT «li» MilM •i« w«ir Ui tte 9irt«i* \h*^9rm la ^A^**"** in • •yffc. IVMI* tW L rytl y ^-<P ■■ > >'» »AII« A ^UVLie MUVtAMCC 
V*a4»f ^ ftMi «!■ «^r«««* «•»* ^''^ * A iBH4i mi It •# r»-««MM« of 1IT«U ANt At ACT 

TU«i^ X«« If. »• II ^» \* »M*« I- 


I ft* 


f.A»« »lMi •• ••r«i«M alMMiahi ••• 
ti«» » kt<f— aa^ ilt ng ta« It %m 

!• VIM iWrt tfcai H*» |««t^ IM* m r* • •••IaI *<m m» t« vATlir l» II 
wHaa III* Mtifrff «i«i. .1^ V M r A 
pia ll IB r**^ **• *' *** "^ "^ '^ lit II «•< '•►• N (|M» I SttrifTS MAKE n. 


» .♦ r H#r»t|f |fk# «■*#•• **•<• i«4 ••t«» .• «rM* II ..'• I 


VINCENT LOrtZ 

. V W'tli ^AT IIOOMtv TT • •■«' ■^ vAMsm CMCACO omct Ctitcago 
SPORTS >«««li «« «• tiut A. e 


IIMSQ.BIOUai 2 ;ii » Aa»ri M»4 «i» ^«. }4m St nm %•-{ 0%* Wt tai tWrv W « M «•• •! 

Ml •f».r •k«« «« mmm at t%» «««• ftir tte» Iffto I !• •• !-« ••« •iB 


4ft m It WitMa r. «t ••• AiM 


wiMiii win ^ A « ?^ TW I'MtiHi »iiMw MOT* «««iiw«f !!Z7T ^^- -— . !• 


tiMt IW 

»•• M • r**'**' 

CHICAGO NOTES. 

«*Hi. .Ml*. N« * It. 

|««r« tiff 
■A* t* r> 

e^tm A AI«Mi IL R . •»< ««4I 

* iipiiMBMi la tw i<>i f ■ 90^ftHmm m^ marm r^miif hm^m ■pp« m t>4 
10 HitM pr^ i twmm ftai ••«r ililili* •• tlli* m% • aMipw n pii» n >»«iM - mi t»» «" 
tlfe» 4mr9 *^ **^ otHIav •ttnMvttI «tf nwawt i« ti — «i ai t%» 

1^01 aa* fc*Hl •«•< «ir«^H«^ ^W t^M jfTMiAM* tW«trt«*«t tr«4Mtw««. y.'^r ritll •! t«t-*«tt«i4 •« Mar 
MAVt VOU MM TMC 

MLLL MAYKLLC. Ii •a ft< 
tliaa «lMt>-ft p»^««« vMiM«* 

r«MliM.a« tk«t t^ MKfe •« tW 
««!• tPM 14 U. «lH>r» OMfllK iMrv 

l« IW EDELWEISS 
GARDENS 

tVUV MI^MT 

SOPHIE TUCKER »Win k»M« «Hk MS 1^1 ^« ■■■■■• aw •iM tt« K*ll» m4 Jm« M«r HAZEL RENE 

HAT8 • (;OWN8 • (tMm'MBS 

m%sm >»MNa »^<» ••• ■ N««ar4 ft if cipAl f^aiB*- 
•-=5 ^ .^- 
lKf««ll •J[-mmf. whm fW Ih4I I* IW 
n«r »itP ifwm^ ••«• W ■•*< l> MIW Ma»WIW wa. r an.4 •• »-• 'J^^* ^J^ !!!!!!!i*mm!iZ! m*tmti 
■i^N* 
"RAINBO 

*a^. AMI Mix.! 


GARDENS" 

0AIS» »ti Hi ^ I tt A 


1 flia lfM«ralai« 
\9 him rfMirv alMMMHI %• *l 
tlkf^lMi iMrta Mr 

\9m m Cfttfttia f'THE 13th CHAIR'' -PETE" Sotaroi 

Knt Dmt to C«ImW TImUc. » W. 

CHICAGO 
I t^taH aM CaarrM. t 
* MMI M^mmrw^ tm mm i 

iw ^itfca m m iMft i 

Ito *Mrtj«l cf AM T W •AkOWtMt War* m, wm CIncaso 
S£ 
If t\ \m W%mt m 

r ^ u*r« t^ ».t •«« 
V^teMli 99^f IMI» Ward Kppp« ll»^ Hmvv I mmM «te« ••«•» MM « lAI I ••4 fT 1 ' #j •' it*i< IB • M «ltfe A kl4 IB «w nan 

lyi HOT M TEXAS 

at Fair. I# rl flMI • %M««» x«v IT. 

k«t«r %fi4 %Km IrtM • M %««7 pfVttf MAAn K«v^V ••••Iftr ir«»«« 
•••4 v«r^ i|k< ImN *•! »^ L.^*. »« • ■ar ^^^^^K ^^^^_^ ^^4fll ^k^^^A M^^^A ^p^^BH^B^^^H^ SB^^^^^ W^^V * ^^SW« ^ ^v^^^^^v o» )«•.* l*lMaai«» ^«*« IT 
» l»«ti»« «f tito- Mn t^i* 


Ml tr-^f^ ■•■MIMI. k ftH*M» a vl ilir lterr> ritli « 


• lit«v •-I w«* «i «r % »•• 
tW«<t«r«l i«a| Al Ml atotw vtm • !▼♦ • ••»? !«• 4»l Mb kM f««t trMfl NW!^ f^«» t«l» 

lag «f H^ r«r*«MM Mart 


MNB ■■■ VM ^BB^^B ^^bm^^b* wm^m^t^im ^^mm^^^^ «M^^. I* B »• «• IVl» t^ til »ft H rB A«IB»'« %#••■« 1. IB *fll^ •«MI»f II bHB •f « '•mf BMB <>■ ti race 
Garden • tl lYtVtffB itt» ll M «M bm4 4MI* B» B«i B» wllk Hkm 

BB< IIUJI gPjJ* •'^ "^ I if IIBII. BW^ByB • TiM Biaii 

llfr. BB !■ llM 

It* arl tottli «««ll ll ■*IBB* MMi vi*B • t-****^** •« ^^^^m B^v ll^ • Bi»ltliM ABBtBtti^. UVMIiW • BMMBl r9«ttMi». 0*t4|BB ■■■ BW ^W^^VB ll r§ |p»v ^- 1. 1 •^ iL 

* m\mt M • «to«»i»^ «»« MbIi 

VI Mil t^atrfiitt^ If *»i. titrm 

^ A % w w A ra* ■ «ai»^««' » am htm • «rl f« 
««BV« BB •» t«plii4»» iMte »»««>|Imbb r>BM f »4 to . toBB» 

Ik ra* M mmA !»• b <*!»* (^m* J* •'>«•# • 
!:.».«•» r«rr aa^ «*«* *wm ib^m ttB4 

« Btv> to • r«M<^« •* .« »m fuM 

•••• to-«vir 
>i< ki tk >to« I B mtmmm to n in n r •bvtt mi4 

tlM BB l«-»tll Ito«ar4 !• b 41b 

ateMi ^H- •»« atoBBtf to tto> rvBr «f 
tlir AmT to II IB i< tlMM«B BB iBr 

■l««r iia4 Im to4Bji»-» aa r rjair a a»^ 

«it» «!•«» M la a %#*ir 

MM %%••• ».• BBto IBr ham 

*a4 «• « 
!•• -^ l» Hl^ 

- •• t#^ B»» 

MM BT 

ri*,*^ ** Hfi^<4tfl#a« 

Ma 1 ■b4 i.tia*. a t^m. ■ * I •! ciu Jk Out l-^Br «••• to-«Vir toBBB* arMil Ik*. | "* 71^ 
f k. .k >«•« lb» kHBl IB. ll^%M«l I***' ****' 
IMa INM ••»«af4» Ito tIflV 

UtXIVAM i VI •lata Lak« V'^t C»>.a#a.lll ^la* «liB*^«ato Ml a to 
• ««4 a* 

« • ■ ' ,4k* •«» - 
• • MB ^** «*■ * 
«« »B««iaB f -r tB. If. |«i# IB^ tr V M A aft4a»aa4 Bi« aa tB» l»ar« lk«a B' »— b»I ali«^H1 l> tteVBB. IB* 

iM^ BBra la^Vaa r» 

BtoNM ft p^ r.a« •«# »«k» B^ 1^1 B^ 

raaM laaBi BB 9**% »BB»at aniaai 
■toaaa. aa^ • f rll #■ * aHl» SlooI •tai 
itra** af 
I f '»« .1. * •4 H'^.'- kawaa f«riatiM# *f KaajM a^WtBtoM** 
BtoviBB aa4 4«a' •»<# ^ira— -4 aa^ 
«BW vav fa tW*r* aa-l l«.f«Mi «li» 
A' •• !•• ai>i«B BB to BB voM 

I lM«. TVr B^B«*4 ai'H 
toato*' *ai4 bbbbb •«'«•»•* a 
a«N| tlh»« Bv« »'«4 to 4a a 
ri i Waa aBaliBB a'* mi mmm t*..'.-^ 
• ••MM Mf Ito* BBr tia» tUm*4 ti»« 
aK«>« TB' iMTBiiaa •#*« IB ar* 

•It •»«« BBMMato« a^ tto art Btol 
|B<*r fc- ft •W ♦•►• ^r^ B*»«a«» B*Wl<M if l^ii#«a i 

liill»4 lt<4ly Wi •M 
ft • FASPVHi ftoiaa^M I 1-1 -a 
MATt. 

ii«i«c«i« •• *«B ««to laa •-•aa*. 

»-Biaa CBBiaai ••«• 

IMYKwLE 
_ Zmkni SHOT 

L&liOII£ MUMiTClN 

lU « tu«% NEW YORK COSTUME CO. 

117 N WABASH AVL CHICAGO Cm^fbIIMI I ATt ST »J«J URCEST AW BEST EQUIFPEI) 
POSINC ROOMS 1.N THE COL'NTRY «. r A . t «• ♦• - • t •• f ^ t. ». 

II- COLOSIMO'S 

v^aOaah A%c a( 2ld St ( MICAC 

TAiL£ OHOTi OlSNiK # fc. > ^ M I / S^ |l« *• • (kMI BURLESQUE BURLESQUE REVIEWS $I.MM>4MM> DOLLS 

♦I tt — 

r 

u ! KEWPIC DOLLS. rOE^IMAIIAIIW 

OTB SUttAT SnW •APFMJJO. FiNt l«"*9 • 


l««r-^*- ^•^ It 


^ 4»» «^wta« *-f fl tiM-a Ml iW 0m4 iBr tW IMI tw^.tkir^a •« Ml >?— g,** IkAir llkt •«*? t« A •t-mc vtart vitli MirvfT «?♦• M Miat at tb» «it9M9*r «•»»• m**^ tm m 
•p0-tttmtm M rhr lB*t t«« ilMt im«v 
t* that pa«M. H te# 
ilMi. m • t^mt rum. I^t iMt-^ •«• m M« MM- 

««««r4 tli» #a«r lialf •• 
*!»« IMmI ««r««Ni 

ffltet •!• tlt» f>M»^<^ 

•M M»%*r * !*» «C ar- k« • hif ilw «v«*4 •! ••Aft %m tK« r. rMll It* I t tli» al-^ ■l«M k« tiMl fl 

fMMt. Thma at* %lr rtaM. Ilk» IMI Cf t1 •t4 Amm i^-:: ««N f l i Kty 4riftHic Mtlli« ll 

•r N. hv W*if«0 «p M PM 

rt*^ ••« tliMi m 
rftH «|i» f riw ipal %.< rMH tl IHH Mi^v Mi4 twr 4Mit 

A M «f tlw llM>i Mfery p»««M ^ir mi »■ IQMIWIJ Ml »^ U.I ICN«IM«^ •• raSV tl I l^l^y MM* !• an •« tl» V«»4r% ItllMk to !• lM«t m ft*!* VM >•( 

r»*«l«r arts. «• tli» rMvlM 
Ki4i' Hi-w «M «l«Mi at 
AM «f fll» iMAt p*ppr« H Fa a^ratl— r4 tl tw rlfH ll Ha !Vr« T«Hi ra win f t^ 
MIINr A».. i« $%.2M. 


Maaa. M til* Ai 

i*p' • r< Mi M A U. l%»t !• 


Ctoi«^ ir • A •« i»t*«^ mm» llM ai»< Ika WATM TO SK M 
CiMCDJOSTW 


it %m iMlaii % fli»«lr» ^J^TSLTl Oirtctl LifSl Actitu •URUSiVf FOR FRCEfORT lAa c. •€ raal 

if HM lanaf >^^ ••* t^^m^mw «Ma«rr 

* •»«• l««y wan M T 1«^ It 
>M« ilM Mtiaa af A. J MM tv* rlM N !• raa • M M aM llMi lir Wai 
MM a rr* ii^Mtti V Waiaaa Ma«li Ml m^ 
aliMi Mr MmIl M »• 

lat M^ alMw 
WMH UM a4 ^•» kl«a H iMr BMCM***^ af- 
avM9 iW *l»»a'r» Tlir««l« 

rtlll •J><**lMI (M Iria «■ al- ii^ A«»ii«.4»iMi rii » »^ TV IJ*^ ** i^ir ^*^ .'^. '*•?!! 


t. • l»r«< AftM a»4 ^w •rra««M4 M tiM ••«! Ill, 


M a^rr tlia Alv 
r^Mva raMrtlaA la MM 
fAto la •iwiii Ar Mr I^A <Ni 
- ntir MiAAi lA^ 
^^MiitaA la Wmm iia 
flM tA^aif* On MMMaf 

A h» mmI lia 
Mr iWfli t|k«f ralia A<r * I 
r f*M IN •a tA«a p4aa Wi«l4 alM» Ii»r1 
Ar«« f«v »Mltal aa «««l M 
lara IM tA» Pari a^w» «*Agi 

TAa lAiH 1^ rHtA'a 
rhiA Aa««a ««*Ao«tf fH* tA»««r* aA 
|MM>l ralto Air aa a«tlar «f fn* 

Hr r»pria»aiaih aa a€ Mi 

aMlaiAM «AA a %1 
MA IT iHa rittor tor ttork't Attnef i 

A Arai vas L H. tra . vAila mad ^tr^^ mM >4m aA ef L ■ l«. kA 
M ft* V Mr m, waf««#A al Mart 

aMi ••»»« lAa HMliar 
4 M liaM at Iraal fraM 
•AN af rW>« Aa aai4 A* 
«trr«>i«A tUfM a r A M^ Aflar a • I 


Af lAa l» I'ate a 

la witli I' < #« »%ar 
ittar Im a't' a>% aa 
A ■»« H W mA-r lA ttaaawr*. af U 
CI»tM»Atl ttfiaiiUa Mai It ■ ^ ■ »»•- * • • w ^ •«4v* • 'A ^a»^ Mil- 
tr «t tw A A*al Ai.Ma af Al ^v<a •ar 

[«t«f ^ ta I. Ia«r*«ir# WaWr $f9m 
I lit A Mai' r m.A»r M A«(H'«» 
> w«Ml Wm« fA4* waaA l*a««aAk t^ 
•A» rhu4 aa* an^rAvA iIm^ M*lwr ^lAACA COMWAV IM VAU*€VI4.i.A 
J«Miy J-arA.^ a*f|. » .l#r« ^ Ih » j^^ tvaaav .......% U.t^.4 

iLmMv rtB r taa WMAm nM^, | ■■■* * » «■ o^ '"^ I ^•^ •»•;••• il»» 
Mlyl^rrAMar aa4 r««r ftAilili 1*'**'^ * •' ■ • m ' • «#»►»• «*««aM [a^MTAa ^a 
|*-fwk a Naa' I Aava «ataa4 tAaj *'*'««^*** «^ »*<«•«' ^a«^«**** «»»«k I TW MMI MartA l%a- mAm Mani IM. T • a tW Maa I 

TAaaa la Aivar a# aa A»»rt.a- 
lAaairr la lAa a u rAAi^A^iA a# f^-M rr:a ii JACK LAIT-HC SAYS 
UNION SQ. IS ROUGH 

l^i»«taai i f««M rasa • * 
My •€ iMi>a lAat Mi«Ai feaar — iM< 

aii4 r 1^ .rAAaa al 
rMT HaAi Mitf •A»Aaa*i 
• Ma Aa«9 aaA ri^rt|. a 
n ai i ai<-a»< aH tiM girM a< 
aa IIimmA tl»ay Aa«l Maa ka.A' ■( 

<^ -*«4 AAr M#«Maa l«»aaa 

Ai • r^.^ ^ aM«l aaA aaM* €HA»r* ;;;:; I Mfea aAai H AMa lAM 4a^ Ai«trw^ 
*•• tiia lt*M Ai^r ••« i 
^■ t a iMa aH* MAM ••^T 
*« a«| .iriBi4 tU t'iMaa «*i«< 
T" Aai a *^A 
'^ a t-r. aara •Aar • aiarii i, 
•i»A a* llN. l0i 
Ur. af**r fara 
»aa M^iA»4 Nr tAa WtWr 
a la A«A k-aal fcw An a •..«a4 feava W^ iMi tAa 
l^«ra • • • 'i^ papa a*taailaa •^ 
rtaAT a*> v Mi»r ««fa lA'rv cr 
MavM a • Aaaa Af^^n Aa aa<W>' • 
a%^ arra aiH%»A %•• aAa v* • 

aa'A aa*tAia« aaMit MM • 
AaAliaa far MmA f^KtETY^'--^ THICUIIE FOR »ICUtATING »•••••••• » • • •••• < l»v. ••« to aHI M at 1i • th-t L «w b«yi^ * THiATMCAL TO rUBUC •>». »«^ •!•. «r Um ««J Mi«t atl #««4MMIy «f « ««4l trffliv to r. tltol !• Mt nm U 


mmB mm vk t»mh to «#i J 99m aistk iMTk-l ••»«#• IMW X«« fvvft to • rirtt^a ^ ttor 9--«i«* Whi* WIMI fflto toll v%jr m tmVf i 
to •at ito • ItoM iito»mr < to to^ IB mm4 u to • Ht? nh» iMy 


r. Ii^r^ ktHiA r« * >1 lto*« «i •nyil 

■« ll V T »<-«* 1 1 •i m. «» rr cr FLOTO •f ttor M. «i r w. Hit ■l r •r iBi «f r ■ AUar TOMMY'S TATTLES Bf TH0MA1 i. our *«n ftM 'Itor^ by Ik* K»»l 0T tov ft li U>*^ If M »^li« •• ite ttoarf it^f to^ k 0ll •»! > «ti«( tf (ito 

■Hi-lMto WkM* to «toto MMtf AIM tiMt ito MM •!» p«t« 
■Mv »*4 Um Mh* VIM fmikM ilw itoftif to* »toii»»4 to •• «l 

mto«b to ■to tmmkm^ it •»tii tIm >■■ to ka« f « f •f • ri 


It rn^fi tol to auMi^r^a «1to «*toMr«l fito to ft^to to ito ttrto 
M M Ik • ■■ toii rto^ to.^ •• •*• •••^ ' '^^ to* •• li 
11 ttoali tto V ftr* «<«ftii to ilw y«»4 • itMB tlw to-Httft I 

— 1 4 to*to toi< ••ii* fiifw««ft « m- 

«to «f tito Lmb^^h'^* liitf«Sf8Lf j tto tot tf»>> «to««li l»%4 ^^IJ^^ tlw Di to^to* • J ft' m^h • totoM fto^r JU.k^ L»^** l.it^i r«to o«i|« •• t •. §♦» !!•« Tto% «Wttir« to tol •iu« T*««« •• wtm M to rii . «r« 

p. .if !*•» J«M.« ftto* r Lm iiiiiit^lto* «r«ft. jtoi** to to*i ^-m«^ I •^ • 4i*-«rto LCmTlMATE nSINESS OFT; SHOWMEN LOW 
FOR minSOVING REVIVAL )tmnw fet 9i atti rasTTia 
miuiMow 

PaM Thtttrtt C«t •W Mrw T< tiM«i*iir $m,9m rHk M $iMm m tiM It's tlMAll piBr llMt lMV« «MM l« tlM %' «i« !• tev« %h9 C* Ifr4^rtkr. Wl «£IIC* tTAM AT CNURCH. 

K. T, mmi If. UnU WHOPPEr OOIPANT 
SntANDED Di SAN Ml tk» rtk. ^.ry !!•%< Ii«#r FrkM Willi lATB SHOW SnilS 

M 11 

CmtM VJBOO WHkly. 9t%r« •• k^ IB llM 
AHl rst4 ly •! mti >AHIA. fer tiw II to • pAtr •t IIM rtr«t I'M! n kr *inBi CM 

^ 4 * « .m III* liiiin. •!'• ATM 

1^ aa aC • •«« p u toii n TW alw* 

w% tar «M fcllMBi •»•«• ^m^mm ^ 
W'm mitmr »« i9<a> < avHis la^pM ai ft M 
n hmm W«« »«••« totoiy ilMt tW 
•ftl.ia« •« ka« Mas Mava Ml k»i- 

M Ir^ arr lMa««B rtiaw a- 

•ftlPlt HFii^ SpM vaafe vitll 91.9m 
*«w» TIMi •tirarfiaB la 
M aii4 raa 0at •§••«• vraaa < 

li • #a«ala«a ttt*^ a»4 a »li tka !.»< aatra •• aav«rMy III aa • aatytMa M 

■toil VrM ta •w? «.iii W««a»ii fl«aM smi $t1 — far 
k»*i m*9h T*- «^ia flUaia. tlalaa- 

vafili) • pia> i^-^ 

«arf ••«. 9Htii« tia. 
• aw*!! 

TW Kms la «« 
>f at tlw na»l • »«fe la Tito CM'a tmm.' Ii 
aMa»4 aailraa iH«i MW ra- 
a In* «♦«! la haU i^ia< A. N W««i^a >>raa»a a# 
ria IMI atf ^THa ra«rtti#a ClMa* 
t«T aliJiH feMt*^ taaaa w ^a al 
«IM Aaiar vaaa •lai M ^ iba 
Wi«<4a aflka lli«a »aa^ ftUr«ta 

H aaa ar«a la tea •%m Ilia vMIUra 
M «aa -a i laa n i n II ^la»«4 la It.att Mia Im 
II laat It Ma TlMla M lY NORTH M PUT 

%a rim WktM la ta 

Mr. fimtfk 4aaan«4 i» 
%tm mwmm aa%aaal >^«i OUVC THOMt MICTMNL 

tol» al ■•■111 
>T«a f. «U1 ^ li»«« la tte 

it ■■■mil Marlia al III W 
tM atfaa< w«f Masiay aa4 TMa- 
*iv aft PBiiii iMav. tS-Ml al t 
r M TiM aala la 
rvriiaa af Wall 
•atralar af Um Mil IJtfIa Pa^. I vliaa II 

91. I, aa^ iMa plaiai la EanilC IKEOt SHOW Iftf *r.«a ta aaarH $t%m$ C»»^ aaa "Ji ilM filMa aaa ri Asm tiM TIMM 
• ta.'ii VUl^a II at ikm IT a«a% wlNa ito aiai»4 iIm 

•4 H>ai aiiaay Im4 A»« iai»>< vitli 
•fca r^rw p-m 01 mmm af 'I** 
a4 ilM Aa^Mariaai. Xaa Taak X^ M. 
»:A«ar YaHaty: 

A alai««»»at «t«raa aal ^ Um At • 
tkar HtaiBiiMliia aAaac aa4 p«^ 

•taa %km mmmmtm iImi I «m avar- 
•«ala«B la MM vaparMy at A. B. A. 
Aipaiy vita 
•araalliaart 

Taal atai4 
tert WI M ana ia» »a f >ilBa m Ilia 
•a aa^aral mi IIm laitav 
»v4 la ■» af Mm aUaiilii 
aai I laaa a» laa aMitaa a»ia Mar 

laa aranrallaa hitm94 aa4 I aaa 
aaafiii mw aalary lar iHr aiaai la 
aaaa(i*4i a« tlia A. li A raMa« la 
taal ■aijlaliif aia^ b» o. r Al rill 1*1 •i^fMa^fa mi • 
taat Mlaa 
aa«ll aNia«*ia»r aft^r flit« aala va« Antrurr. 

I. Kav. II Wnaaaa hm4 a aaa«vart 9m tl Mt 
«*-«aiy ana fa» al^'W lav Mm raa «C a •'III l« AMI A K A |w^a*» AtnOl AfTMt*** 
Ki riiiia H 

af taa Mr«l !• laa r. a -air SHOWS IS CITED U4. ei: MIWMlnOpaaltp UntI tlSO DAW CHARGES ERLANGER AN) 
ZKGFELD FROZE Hn our at Hit a t. Mti At mt llM M.*«««i 
Why H« SImM IM Es- 
14100 a 1 LA. TUNS DOWN OM NattoAppMl to If. •f IIM Cl 
?%•• A. H A •r La IT 


mil tiM ti hf< lr» r 1^ A t«1 -III J«»HlfliT iHMiUCT l«»< tir Mat Ml l*r A« ACTQCnMITT «f a ft •• M »•• ■•m i at • *p^imi 
li nt i^ p W iM A. r l» MM iiL llw 

TW It ■»• nAiM H lM»r4 

•Mi M« li^ • '^ li 9»to«* Htiiiwf l.» ml HrmlMOi l«a in^irr 

•Xli- CUNM OHIGIIIAUTY ilTZf""*'*' 

fi, nr •^ <MI«« Vv »«lHi Vi r«<>i ClUIICr OOLOCN VCOOIM If. 'Ifl «. fflM Al 
I* kMl f I u •I in* H^»l HflArt lMv« toMi m%t4 VMA lM| 
Mr «>MM N« A»^ 

Mr« "Ma |M«t -I W ^•^••■•f A9 A^ A#<»v flkat V* 
llftv* iiiag tiM pmm !«• ar tM^ 

■■■» AflMrWww pfViAvrv** •• A"**^ 
WV »4«W« Ni r«frai«» fVMB •r*>4 Mr 
•■•• ••*!• •rf»l»'»rf MtrmrflMM •|iir*i 
^ kMMV paiiiM H il f «tl| IM* ••«<« 

IB • IMS |V» |i«vt4 CAffTOL lAUS AT t4.4a bf Mr tnmwrm til 


»»r f . r iil>ip «Mk A U 9%m Aa fH* tNiP *4 %hm 1*11. IIM It 


Mr c » 

ra*«rr «l III* H^rl »»4 (^altf«*n 1 1 unu WAun w^ k^ !•• iliafliM ll«»«^ flf i< 

4**1.^ IMlliilitW tiM l a^ l i lMi4 

far tHa vAAtMff 

Mm« Waik^ la ii» atiti^ •• iW r»|«r* rftiail** •! lAinrunxT. 

Ifaua f-'T II 4. ••»•«« li.4a t-«*»r *a 
^ •*««r 4tr^ • r i.f M .. t««i- 
»^ a# Atta*- aM MM* M*v H If mi llM U»i Al 

fm t 

NmTvII riMiu ili» 0trl aar* 
<lba MIMM MMAar Imt ka4 TkM IIMm> 
li» waa «• . •• P*n far fiMr«r Aa>a 
B«« W9m »^W«aa4 #!*« fcl MH Mr«4 

Ito ^raa>«*« iMa W«tt !»(• at**« 

M»*Mt MM^ y*4 a 9Ma*4 f< < kaV k«»« 

f^ 9m Aara ilw cMav<4 va« Ata l» A. Itlf. M rv^arx «HB t| af aB-H K law «• at Al *a «MMa N • «• l«taM 

•t. • f Hfea MaMl fl Wm 

,•,.4 • «' •. <lMy 

«!*• |f><4M Ik* 

frM«a t|^ t^««*' atavfalC* f*mm 

- .a»4 •«. 11 %M it Al MM 

BgBBAia rUT ^ r » «;. «W '1' l« -I bf tikaf ^ ^a»«< 

ii««TMi« mm mm^m hm Al 
fwliaA af l^r«(« III iMiiil i*. - ••• 4 M# (TAGE HANDS' ElO SWnODNG: MANAl ^3:< GRANT ILJWI LEGITIMATE mm'wr •f Wi •f L A. T. S. E. 

Vmiim tmi L^k 


I ate ^A^vfl^^B M§ Ma^^^ UURCTTC TATLOrS PUM t 
piMUcmra iiT«p rH«r« •# a & •f tto I A T H t ^ 

» 


I. Mr iH ^ CCNTUKT MMF TO aOSC • •ti J. UMB uirr tll« M tiM Cr«lr*l 

r MJMTr tTOCR CNMNEt. CKrm wum a tACX TOQCTNCIL I t« t ten H M 
l«v Tip Ti^ •« tWT MMf «•■ W lt«V ttf II %•••••» !• aa fllr rmm^tm M Al i A. T a R. M CiTl— lA. M««v IT IW ^«« T« 
« tl ff ll» St. 
I litk c roiitf !• tiMt •l«» «M4ly to t%0 

%hm n m. % Li m 
t994 tU .« lite rlk(l«« to PB9 tfA* !■ «•• laaMi ruTiwmMfA ■I % 

r r • Ml* Narrr Ttmn^, 


Vafc • f J. U <ir.« t^ .'*np^ ««««■». ftnk ilto AlteMI* (Tltf . Mm. If 


in A •r« 4* tW%*r». •■ <lultrT'« n*m Yi nm MM H If MP i99 im rtTtA A If «# fW K« V OrU »•»• N«fv 
4 «|i IT 
*tMl| 
4X«Hr. tt) to Mr r t<»»<ii< « «f llM 

a 1. 4»tlvvr«4i|r nr» w^v «r««l*«i ^ Mrs 

lir ♦I. Ir« r #«|»ir»« T% f hmwm 
•iw Or^^*M» far If f«M tSa a««M.ii 

Wtmmk TftMMlktII Mi 
MAI to mriim a cJCvtt vitA •t V tlH 

to « mt ito vftft ■OtTlflKST miOTr rtoto to 


«A. II li 

Ilto I 
r? •to. M te 
t« Pftolif If 
til t1 iM >hr At Mm iMy. Itov If. 
to dto \m. If U«^« iMi 

•ir4 «Mfe ilM aMto »taf to fW SHOWS Di R T. iUO OMHENT ««»<■ fTlH If. kr Ki NEWS OF THE DAILIES '••tt4 At At tiMf 411 •• ••!. fti* ittm ' Awa Mw >ttrTtt— «■• I IM II ««lli i«fe V ^«*»^ • •••••••••••••• uw * tm hf %m. mm 
m It' •tu O r n«Ml»t tea r«««t«i»4 !• ||^ iMfli rys .^?* i**t^ ^* ■•* **>• ••*• % ^*i ^••r." |>tffir tUh •^^fcv j ^N»«' •!►«• AflM. tli» V<I4«^ I 

§»»••• • r f ir^afcl t"^!!! •» Lyxc* ' ^ ku <t.|«Mi 

•* fc» I*' ■— I w- •*«•' r* ••»• -i^ 

..,*if ||?M» WvIkU 
TW Ait " ^« w» II . . : t»H «-»% I A ••r» Tliu r^^ tlial !»%< »»« mil ftr tM i»^ 
nitu «Mii> 


r««li • lilt »l« ' **• nMI r«.««4 f-# It *-!!«• r««miM •• 
<ll ArtlMT II 
MUMT f»l 3 MM «Hl» tW «Viw« nMN»HM 
i« •« iM Mi4 CtttM t^Mte 

l« MMI f»ll «»«ll vrr i« 
t*«* illMli* i^vCB IMI 
•Wkl mi* •HmWii fik»4 «•! 
•> pMtlva A •Mi ■§•? #MI«M -rtr^ 

fv« t II iff l^i la •*• »>P^ tiMAir* 
AiMMii ti 

•# tlM MMfllrai li»*« vtfi rlN •fan II lirl li>M I Afl«r • ¥9 %m^ «• k ft fiMf«r tKaii •!• M* irt* 


• 14 iM llaaltv *■ m hi TmTm iMft »-• UN b« «««f^ * ^JV Ami Ml »fti aia i gr>— A 

l^<« .iift*«ftr<r« A»r**« 

' •r'mttm A Nar 
rl« «l*«li vriCi |Ib« aAW* Mi v 

|tr^«ilvHi« •! apn^Hr' k«| «tl ,9*m l»^ flMl 

^•'Hll l''^* '.*««|!*r A^v •rfMlMC 
Mi*^ Ikte ftt'r«««Mi t*^ % 9mn 
#«v«. k«| H a«p« »4t ii,.«r>lttf 

r»*«*«A»i ffi»«* •«<»% ^ «»<itMr 

hit « ~ 

•ft' M •«!»«.* »:M*i«» «U»li ««p«* 
> Mt« ••■as %m ftig l«Ml«9 IM « «i'N ll*r%«« •■•■<# ••♦HIM ift i««« ii (». 

k' •iM'fe Will N«»«v« 
l« vtM r«aHl pr< 

rffii'«« ky r* vff«tl«« VI t 

► •••^ ••«••# H •• Mr r 4»«« iM 
• iMii^ir 

ld»«« U tK« «».-..«k4 p^^ ^ Iav 
r<»«i« «^*.^ wiu. Iit%« ..^M !• 

■•• ^JSf» •* •'•■• ••** •" •• ■ " ■ M aay •!»• taM Tli» m»mm m^ 

mmtf MM iMM«*r •r«M- r»-»^ ' ' m TIm - - "^ A#'-«^ ■• « art I 
I r 

>*«»«iM>««. At il %mm u!> w*a m%9 
• lIM* Atl ► » «' ZIX ^"^^ WWfS WWIIf . 


- T^T 1 iT rrTt - r <^aCK FAM» lAlLD 

▼W Na«N4«a ^ t » 1. 4 . • n ^ n 

i« j»ii tiirrp r»^r*«** i.«« ► n . • «. 

I»«ll |Mt»« #IM<49' •• • •• r 

•^•<«#» ><>■ ■•ll<i 

l**>> ••>*lb« m** 9^ "4 Ml I..M'. 

••■**l» VN*i tHm •«!»• b-^ v»' Ir^Ml U« • • ||m iMlilitfk^W ««!»««••• fi 
• •!•«» ««««i* ItravMi^ U-««ilf •« 

• ■ V ' ■ ""^ ••^A»T ►• - »aiir«» 
!• il2«*« w^iy l|«» • Hft^l t^«i ««•! kw* »«» PWf> l>Ul»|i» 

AtaM*'.* iu*^« •ilMik •«•*• TWO Wm BY tAVC 011L 

M ••'••Hi % I ; 

«n« Mr A<« ««^ %• •II Ni^ It ««»•* «i f • • '•• I («*C .m : II •-- i^m m>^$K9m *^»9 m9^\" ••^'•^•»*^" 

••« ' -« •» • %'mm »m Htt l*^-* %tm» '•• '* ^ 91 cioftos flrmij irrAOi. 

r« Ik ? Hm>9 If 
I^Mpmir* ••••'■•M4 to I 

iMTt M«y aA*« m-*m. 

»*t»4«< r pmH f$p W99m 090m 

' *»-».♦ r H l|.«At«li» 
C — ••••4 (M>y V«-r# Am 

■ a«4 «MA»«tl !«<• w«A« aatlTi 
t it*»«pMr«ftiMa fcarfc •• ttmm 
t«vA I.VI tl» wwiii^ir r» 
Ati««'« 4>- 1«»«4 lA^y Ml «if «i 
• « i4 II- «»*4 lb» •««•# I r t; V •• I' 

A* T»w VI '• !•»*«•. toMwi 

' >• ••rA VmA. VWA kwl»«t«» Ni 
IIM li»» 
»•• tW !■*• iWtttf* %*m Wn ivm > '»r*vi*«* • If •<a'i«4i «;< our OF TOVN REVIEWS LCGITIMATE 

ITS UP TO UUCHT ANGELS. ri 
•••••♦•*• • 

. • •••• • •«•• 

^~ • • ••••••• if^l 


A L L»k«< 


cv7m'7 thy name is woman h» an Xrw T«Hl I r»«ii titv if »I9M. L-MlS "^^ •« mrm 11*4 H • ^ * THE CHAMPIOM. |^-'tt»k»'<k «tefa» >*t 


•« H v^ « 4 r fca^* •»! Kl 


Mi« l«rY at tl > •••••*•••• ••••••••« tf •• li • iX9 NIB l'» I* Tm" M »t i« •ift«# A«a »• v« It at • »• ->^ •?»• #•• •n ^JiJ^ I lil TBATKSSKB. 

r«r.« o«t Si. II 


rM«MiMi.'*i«» t« li.% " mmM ttMi ••^ta 


|fei%t», ili» ■M«:li «iVMi •riipt. wiM ^ffT*** •"^ •*. '^ itm Cmmtttm K«lfel 4m« ••il vmH 
■•• «lnp« «*-!• •• Mr* Kkt^r ••>4 ••• 

M T» . 

ii»*««v#r. ton* to !■■ 

r» !»•«» ■■■|i i > • rl> «•'!• «« r««MM k^ f**f *"*'^ af»*v a rlr%»y #iai« Mi vm ^^^^m^^^ tW i^ man •# llMfv^ •»h4 Mat •« MP* th» 9M« taM^i ,p, », |^>ir a» *»4 vmM a^ati fH; 
a>t' ■* Ma a«» •m4 #m »f _ hm^bmm§ 4lv«a«va %* pMM M* W- THE YOUNG VISITEKS 

H«»aiMa«>.a DC ?( v 17 
m •/«« A. I»MI) • »»ii4wrttaM •< 

ai *t0 MHik»vt «Urt«rfe 
itt 


far MMtr% alilM 4»««rlk'ri*i 4ui rttH af IIW iMfpMr 
aM iWlr «'«'rW4| r*>4i 
r ■ f^Mi H- 
hUn^ «»u# wa* 

«i««^ aM NMpaM AM 
|l»«Mat4* « iii«% mmm • 
4t;««lil. wiMN Wvr^fi t«a«ia |» 
wttttky at i»i I Ml M»ettiM*« W«a'.a» 
«»r bM i»ar^«nMaMr« •• Mr ft. i. .«« 
A hval flaHv*) air I M>»* 

• ^ mm t i m^s ai*>« lsmi« If^r^ 

• •^i •««» •f4r»4«4 aapi^art. 

a« k«t 

w a MAS.** ai A 

MMmt. «# HmmIMi Mar* nf* • 4 « r«iM« Ml IMi»r MMWw • Mt^ •Mt'« •'••r* af k«tk|»«« AM4t 

Mw MrfM^ IM.- r-«»trart , • . • « ULJ?^ mJ^ZT • ■•*••• ■< 

I ''.fr .'. . 11^ IniMt M lMk« tM« l*^' " ^*»< Hi llM Ml <li< |f 
••a a aM^ m|I I^ m«^ .«» «t a: . I --^ «f |.».tr "*"••*♦• -t n 

a* Mi 9 Mi «tttT.fi2r4^ «••'««• * a* J fWMta ^r 

IT M a»r mrUimm 

rr la a tfiNitj 

MaA IM Mr t' 

Mr Walla, tb ^ m tm W« M 
tak.- ;;2I 

>^- Mi 
MlMir aa «a i m %m Um —!■■■■ MMi 

ay ar%Mt ifeaiiMMMira «fl| IMMI w' M !• a C2I* IJr^ -Hi»y faMfctr iy 
a NHf IM M^ MV IHBM • MM9 

' <9 MMM Mir ^MS ^MMm ^m^^m 
Mtaa Maiiii. Ma aa « rtlai» l»f« ■• U a •€ tl 

tW r* %r 

la UlS MM4 tK" rt 

*^ »li> **. at Au wi'«| foaa' 
4*>a««t«M a» AM 

bMafU 

• 
vara N ■#%•• Ml* «Mara trr a 

talM H M l fc»< kMMkii«MM««. 

«a Hba H»T tf aa ttir lr««| 
^ •»»»! Iiaa a »••%.• Ml 

IIMI |i» M»lX 

•a Iter avAlrsaa * aa- 

iHsr:^; ttM. »tar Ma 

Ma^y a V-*iMi^ Ma •*« HW* 
V »• 4*^11 «HM Wr-« mim99 

■al af tw Mi^ arr r«J Mw*'4 aa4 
rpa a»Hi»4 H MiarM 
•a^Maa Mat H«r* trtkr^a il 
rati«»lr t* « MMkAv 

t* ta«lk# f»>* ai%»« a# tliM 
fMr mw^mmm .««tb mi4 iMmV al 
• * •» • !- - tW M».» far 

I «»• *.' :t ^ aakMUttai^iiaa aM 

••^^ •^»*» -? taf-i •a4 .•'•I 

^•a'iMMaii> 
Tlwr» la a .'loaMr arr^it: rf I^Masvl 
II •• %<■•' 

• » wf A »L _ 

a* •tiM«t« pa»«tk**i «a4 iMir aMaa 
fatMt aaiy t 

•^>tMB. f»i« ^* a Tara tKaa mm •lr«««Hia% «M*r» 
.t la aMA»« t*^ !• Im tti«4f aNMlM a fMr M*« 
J»*44«a »> o M aMa«M MMto Mpw* .trvar* 
' t.«i% «%afi tlla aM^ » i i#. 
«^ MM* .^brr tM» tf«iW 

>••• k«i-^NicH«« atlJ fr*»<»i|^ HEICHHO. a^SmM ' » ***• I* -• ♦ r' » rfMca 
»a' t« • laa'»f4 Mia r« '• « ft , r ■ aa^asMt m f 

••• i»it I rtar H' mt 
»i \ 'f H ^ amv*a 1 

■HaafiaMa •a4 th* t 
*« itk . • 

t4a ».^4 

ra#or M.«f 
hm%9 a mM 

ai'KMT. !• M tW 

Ii4 •< t.r • I • .•«!. ••k4 «aa arttfa« 

4tfVMi0 Mai -,(««€ aHi i iMilr %artr«a fpaa piM^iAlv pi imM 
M a ^r Ofct Ma. .I*^ fitea •»- ai f ■ 

«t«> ar«4>4 aa a'aa^ M 
•riMHtawa- Mfa~ Ml *V «a4 a««« ^ a« 

n aMaM (lM>« aail ta« ir aVli' 
•«• t* Mt%« lllavi a r»«aMM f—* **' 
A. C BLUMENTHAL A CO^ Inc. 

REALTY BROKERS 

•rtClALItTt IN TMtATIIlCAL riMAliCttMb tflAtlftlC AMD 
CONtTMUCTKHi IN TMt Wt«T 

ti iurnBifTmErr »aw rmAnctsco Tkm PUp %^9i im %k9 THE DUNGEON •ton %m4 IMM* «rr 

• t»« * ^%mim Hmi9ikm%*^ ^ iM «««i 

AM at lb* ■■ f i I MB ft 

•« «» tl^ If A Sit •• fr 17 %t C 
SAN FRANCISCO \mtm Tr««*«> l«« % U Hl^ fr.4|» -« ^ft •• ll*» jfiA0OC/A#riiis 

GREEN ROOM CLUB 

ri • • Cafe Marquard 


•••» I «A !••' imd or^it/ UttVUC riATUMf • 

SAN FRANCISCO THtATMft SCENERY BY EDWIN H. FLAGG STUDIOS 
NEW ACTS THB 
[mm 9»^m>^ Swr w%n ta^ft 
«f «»«i4*\itV lift M mm 9i M* - It tl» mv^- tf II 


Ml IkM llv r* *•« rl^' la • I* thf CiMi t«> •tat *lMi 

tlM« • l«« «f tl f"^ •• ft •r NAVttM •t ft 4iK««-riv« Ift l«4P MMTft tir th» U 
.* lllftA rrrU 
•r M»v T«r* CHf. A Tl rlrli ri Cft <fl. t^rft" tft ffl«ft «Im g^»ft«f Ite 
II u rftjr. «tt1l M 


Ml «A«V IM. kl 
IMHH 

KIM tevv M It •rt H • If ftlU ftHlf Mr rMfe «Mft <l^ A^** 
wMii in* Tft» »««^ ••• Ai mil ftftftt %»m f r«ft tl • m 4«l '»!•• KiHftnac «i A '^•■•ift.' 

WMM^ftT VHH llM IV* k»f 

ftft ftiriwiMl vltfe mm •< WILLIAM t. aOHfllt mmg CO tt> 
A tftTM aA^H w«t* t|a« •• ft rHlw« •«« ««H «M p»«ift 
tiMl BfertlMi Diiv ftMl #••« IMS «««# 
9'^^mam Mai«rir «^i«li '^Iterr ftrv 

MllltMMft W ••«ll#f Vftia ••til tl»# W«I«V Ml4 iMi 

frli« !• Ill* %md»M*r*m^ «• '•^s vtf^ 
•r«M0 ftf il»«fttv ft« •• Mn 

tW M»4lHB <4 ftii«M It tmu !•«. a* II ii« ;mc iMTCAcrt in. •»4 III ftf Hm Mt rftvtft wtili villi t%' to tl IV lito toto. «Mr% to rftti it. Iltov. 1S.I 1^ Afi«r Ito ftrt lUft H ritH lATTlt Ml ft cVr-AlBlit fti<iir g » 
i^ «Nli ft •«!«•. W »•« 

tto »«■» —lypift B •« W^ faff wH^ik 
•ft A<ii>ipi f«w«Mi tft W H*^ tor«9 

A auto liV ftftrll f«lk'«l« •life Ulr 

••iM«li» ftM4 »%i W-1. 

Miril iW «*4iMa ft toft ••»- at*^ 
a Aftt«9k ti«l^«toftok . iliMftf 4i '« •f • i Ift ftMMMl 
!• • • lift to ftf kir to ftft r|«ll ^iMllttoft ftl»«ft M •ftftftf Kll lftlC» 
1«IC 

to ftfttti tl 
k> r «« ft»4 aliftvij to 
r«| Mm ft toftA Ift llw ksili tftt4 I4ftt »? mmn 'h II !• •« flkr '%pm «t»4 tliv^f toi«ll 
mr^t m ftirfl "A*- •-.^^ir^r 
if fito AmmA tliftt ll«ftftr< Ift ft $mmk^9 tfp^ ftf vftrtftt* 
1*1 •»4 «Ataftft4 '9«4»ft«i«r •«>r'ifta to 
•#lt»MC rr^i^lfa fb4i • Atoftft I • '1^ tol •IIOIIItT mm4 

n it.ftft.1 r«ii I III iiftft. fttiitf to ft , _•«•#■■ 

I*i«i41to# tr»*-%ft M 
^rM«r«4 vftf •'«* * *-*^ 
firl rmrtum tl ito«0ll VKli ft* iMfti fttoft Ml mtm h^m4 J%*» *^ 
IT 
P^ t? ii I* •< 
I* m 


th rm»i «a« ■l Bat M «•*• tW IQ >»»• ,<i» far tiMt •»««■» ttm Iwit? 

MM Iter mt^m im 99^ *I»-«M i *«■ ^^^ MM «*- AMONG THE WOKN. ktirr ri rr*r«4 la • IV* l< M »rttt rv< in tl It H iKT «r«« 
inr It M llM •IMI %»> WMll lto« •«l •trlB A Mr«> iHtIr k««d 
«*•. «ilt«^ «l r «lkf «^ tf««. w «• mm mma i^ r a m |f'« tUt aMttrr «€ ••vrsi Mlil^ •»! wtili «l 


•• 1^ •••llMi St**^ M rtlt-ml m^ OMl » • 


MtW Ib • M «■% tl 'ripM iMir «*r «• *i i*f •Mt A lit I « «l ttv* !• II 


•S tli» tr»< IIM l> a*^ »4^ I* Ma n« iv«n< •II ^aiB TUMtt «y* Th,# i« « \ •r««< |I>4p p»«4«> fmm mt Ai •ff«ii ••< •«»«» ii >f p I I— my It 4 MM w«t|| ««•«•< SBSMiM 'MH 


ilMty Willi a II n tl t«« •TfPH|9t«*r4 tllUMlttLt* 1^— •- f«M 

« ^ llHM rMra MMikrr »•> 

[M» iiw^ wKtrlk filMl» iMt • 
«> f^tfh «••!» tlt» fOTM**^ •• It 

•• 4 4rt*Mi '•• r«««ll •• • ^••* »• TMt •ciiALO« ai» 

O M 

A 


•■# tiMt mix 


i|» •» lri«ii A^«r • Ml A • t (Ittf^ 

■Wit* 4^' •••• 

in* A« •# tW 

Mas a^A ilM «#« !■ v»«l 
A Aral rai4 N«*«ir ter 

V^^ ll»M*«'« WMll •• »»i i l Wat 

<^ If • ^'* t Ift Ml* lir«*»r 

•-•- . • 1^ A to XOCA OUO 

Atr»A M ><» MIA v*«T *rtr|i« f9it»m r«i NviA • ft ■•«#» «•« af ^•M ^•.1. tv- • aMwA) »>r«4Mi*ii rwtitt 
TW mmm Hl«^«* laai* Am 

ttW i*lk»nr »|^i «*t»«*« «• 

.^ Tl ' %«A ■A HatiAA T» » • < » ••••«*^« J WftS Ml— »* .fM^II* • • lii*»». '•* AATMUll •^ ttAH AtiLC 

IW villi flkr l*«M< i •'•A j. ^^ pi^,« ).'4.^ • 1 »».4 ' ^ . Vn%r 'm_ rtl 

fc^J'** lAr r«»»i»-- !«• , - •' I* -t » li-t** r- I . * j n m,^, O^ 

ilH •••Iwt A •• ^ ^^^*^ *» '',**4^^ • •M ^ ' ' 'rUitini Ow It. 

^ Pf^u ymt • • '■]■■■■■■■■ . .. ...■..;■.••■■»■;■ ;-t'-* ., . h Aait I 
Tl»* ^««tu*« «.t^ « 
VA I '•♦♦» •»»«• •♦ •■ li 

^ AiMi m 

Wt^ H i«fc i«i •< «• •< 

^ A • «rfAvi» " * > ^ ^ * 
Aft tit M^flp T* , U«MV<l|tfTy 

*f AI «fr 
C49. CMAi ttltiAll^ •«4 CO t9>. 
Am^*' »m»4» Ak«*«^ 

« Ak««.i A«A Apm. 0*%m ^ 
M. O M '•• V • '«:>rA : \r 


*h II •••C r • 
•• lA. a « I !'•• #>*A I A AiA* 
mt % iar«k«^ • • 41 WAw A«4 A'* •««•*" 
»m>mm0»'4 Ak *tM H*t *• • 'f-^m 

TA* »t»»»4a »«»4 « f : t--«»4 w •««« *m* 
f^ fM . <• • • • ir«A I 

H-%«v tl.» «<«^«. %f 4 >■■ li*f»4 

I .^ M» « « 

f - 1 f«*r > • •••• • AftM' 

*-'•*, • • 'I* 

»|k# .itaAMM ■• x^C •'»* A* 4Mk4 IMS* 

, . . ■ ' I 

« f t.« »iu^ •!■ Ml rt'v 

• t - t • I ^ % WiMi •*• 

'«:•• I4l'»f»* 'A 
r |i»».#. ■ ' ^ ■ . ■•:• '■ 

I • y -• •»-4 €■»♦"' "^ "iiA ' M 
^'-1 l# 4 '*■' -^-A^artf • "4 1^1 

• •IA4-«A U A^OI r . - ;ai toouac rtl. It «.«•.. r«A 

O M «ll9v. •> 

• •'**'A Ml «•••«« '«4*lMAflA 
«•#!§ r«Mi Hi iM> 4 
f A«t.4 aiatf y»l l»r« Ml t< ••i«4 M« 


M llMt tj Ml IW t»l MMT* Villi i— iHi B^ «*r« 
•««iw4 "TMb TBf * It 

47 ali^ ««0 •rr*f««4 »t lH* |lt%«r* ( •«« ll«.f 

1^ an***! ••««• •«• ••4 fe»«li 
• vrv a l.iin«W> * r w pi « W «PttM^ ^^1^ r» • ^S«« A«-i«» m% ti COLONIAL. ti mnthmm. vmH tlir 

1^ k fHiMtac «••« III* 
4»l • t»il «t •-> f>>M«i« «t«li »«* «ll» M»»«kl««C ■#»( •■< all tiMt 


itfaiV Any at 


f||» 4»t«^ ttT9 il fttit H^ Mir • .v«aM 

»^««Nl •r'.isiM 

l»Mh« W««^ tlM« tli» ariglai I lli^ 
l4ft«r r»tt tt BlBirt*«L TW »r»«»f»t 
a«« « Si Ml 

Uf. N««^f4 k*a mm mm t 
9h» m^ ym hm» W«t Ml •t ^rirt* tWr •»*«•• •fcMl mm ali^Mr a »alr •^ ~ wa« a ^mmm^ f X W tlMui ^%«T r*Tw 

tb» aai vri. 1*4 ••r» it»«>rv • a l^it» " A« rr*«^ •hft 


r»- Mr N»i k%r «lt|l llM 
N- alaa 

UaaH v«« iMa »aHaiMi«— vf in* 

»*tli N« M*4 li» 
li«i m in* u«4li mmd iImi »!•% Iltf« li^r 

intjr aa4 MH< 

laS liitir aimat»4 a« li» If tli* 
riaMk aa^ik «f tw 

t«^*.^ TH» vNloaai 

• r>«*« «tt4 imt$. •«* awHMiv A^ 

H« "^-^ __ _ t aik* .<-|i mm* 
tmm H Am« I* -Ai Mm- I*. 

k|r ••«» r««-*iWMf a> n «ai 

f«*H^r4 4i«aaHi a w< ikv mt^% 
MM TV i^Mk la a Maiilir aaU 
■to*»V «lM mrm ■■■%!■» HI ■ 

avrT««tir Ml lava «Hi 
V a«4 I 

AM«ll*r «MI A laasli M»«<r afi4 «li»r» aa« a |*r- 
f»'ilaa y feaMi ai iIia ftaii^i 

Ht *AM HmfiM PjM h » " •■■•at«4 m% 
rrmmrmm ir«l»» »n.l «l . C. WM»i« 
i«awim»4 !• ■»* *' tM» li'MrMA ••aai- 
•«■ Ml Hi* •Ari> i T fiaa IBhIi* aa 

• Tirtr»<i ^ an4» <-l4M fia« a va« %• a 
tHTv aaart fiitli I Ml tft»« tittly Vaa- 
4i' r» ■*• •-- •»»• f»*«0« |. n •^xwry • 
il»H>» ■ 'iM« t mhMtt feMtf fli» aa 

►^ I ml •».♦»« rMf^*«i. Tlaia la ••^»- 
• lA t tr«* Af •«*» •«Msatf%. la a 
iaMiii U« ttiili IVMI lUi.«» 
A'^ravitivaftal. 'M Ui*'*r 4wva a aatkcr 
ka« tiMit la r«i|i«T '*«a lav^va^fr." 
a«4 vlii^ In ■•*#«ir'" » laillaJ aala 
4lpa> vi» Afiv- * * ttmr.* 
tttfl lM«<rrA m9*4 Ma 1 
«• »•« 'In* —imI r a^'r Miaa %'mi- 

** tfc* Him- 
• fNMM aa«r |aa»raa» «aflir r%M« 
Il At hmr a«Ml ladU it IM-r IMm^ ta **^ •M*BI|fMr **»» 

.»• A mmM,' m^ 4S»». .•• tMa? MtA» \a >«««4 * !• » ••• lk«M tito ir if^ KIM t^ tWtr 
l« r t - • » 

■M»* M* r. ASM ^* 4*Mf« !■•'«» !•* JrZ Ma« Mr«.. •^.^-•I5i''?5 A*^ Mi'^r AaAtAiA^ ^r a aaai- 

iriA A«»4 «lMif lM»ka MMa • «ar- 

Um Miar %i^M MMMMM a€ tMa MMt 
H w a Im« A<t. art* tiM "••una thMi 

iMa lli« irMali « « r^ MAi 

*r «i ^ :!«• Aiav •■# fMA 

ftam. At «iiM tM» aMlf r»Ai 

fMia a«i»rt«ia* m^*m Hillrt 
a«l alMiv att4 i*t hf faa« 
Ma. Ha rMl iMi»-» l«t ••Mat tMaa 
tM*« t^aa «■!* Ml* WM •• VaiMiMH 
VMM *«• vlr^A aaJ iMi'MAliir Mai to 
Mr>«4 lki«i«»lf m 

TMrv ^. lA M>M «Ma «Aia«i pa*' 
mf»9 tK« -TapM «•• Ma4 toa« #«• 
IMif ttpval «^«i»4 iMm MK«ia« ar4 
MAfi^M aa aia Aaavias naaaMaa 
MM HAM* a rtp^la. A PM"M>ft*a avi- lly lA My La fMiW vara a»<^ »:«.'V: MET^ BROOKLYN. |;^ 

j^ TM-y Ma4 a raal «ia 
At tM» M«« IM- Mrai alT Ml I 
aC tiia •^«va« t^Ata <l*. a Wi 
tAM Hm 1. a MM 
>MM % ItM 
IMa lattrr atr^^y atl«i4 a- « 
«-M a af>4 a > i a i . Mat ^t 

WA* t^At 

i»aaiM m 

tM^f «*%• tMA ■iartAMMa«-fH a ti MM V tM.^ ^Hi MlM*^*^ A 
tM» Mt44W mi tMa aMrw Ma Mv«> **^ aMI^Mitf a Ma a* at i» IMMB Mkr a rai Ma Mit TMa <iri»«»tAl a* 
>A M Aa»4 4mI ••• rA«-»M« Aay 
••*urA Mat vMa wMM mi ti I Maa af tA% |p 
14" aa laM *May MMMAtral 

ai<aft rifM !«*• a V t^m mmt%L JaHI llAfM Mrat ta t » aai a > a»M. rmttmrntt^ %U^ 

mi f MAara %m MM aMaw M far Ma^Mp 
mM* A Ma aHlM4 aaiBa tiijl M i«»»W 
to ^ aa* 4 vMaI M» «aa talMMi^ akaMt 
9V mmmm^ Maalf aaa a Mi aaM 
^WMaI a* iTMi ca y aa lan^ aa tMrv 
Ma* lA'MMtiic.'* Kraaa^v ••«• ^a* 

E> m4 iwa aitM IMa M««a a 
Mi«A*il» aa llati' *m m*mm^ mKI- 1^ r . H 

triiA M*v AA'taMiw-r ttMA laa t Mvt 
a»^M*^. Mai a |*«t aC tMr 0tf1a raal 

•^ IM* M-M Aa Mat 4^M Mr4 TW 

twA Mat • iai«Hiilai>aa« aa%« h 
fr«M aa»n ■ Miag t 
ki*A« ra4>ia lA AA ar«iA« a 
m Mr •A«MMaai4if^ att«^tiaa 9m tMi« 
«*-rv Ma4 Ha>lrt tMaa^gM iMa ar 
•IMry a4 
aaaai mIaa. 
Af!«r M 
•ntaitWiM 

aAAMi*^ My hM r%m*h^ 
N«9-.-« C-M«.rW«i 9*^>rw L*a Min«am 
ipaaaMa*! aim! Aatf* la Wmmmm Maitt 

«h4 r«M^ * KartAa ]aaa Uaat 

•^AiMA^v .ac M«« liaAA a** • h 

• «««,>r»Matii9 a 

BMaias a ai^i 
«•«»• ty Ma«Mr aa4 aa »•• iaMi* 
ri»>a«lMMa ^AMt !■ tA tMv raal A 

aA*«M aa4 Mwa»»4 vM* 
lava aaM» t^ar*.* 

fia*^!} a*« aa* 

tAaa»lf a»tM 

r« aa4 I 

1*1 •' h l>ir > .( 

CAaal «4r t»« Mil 

Mf«>l> aM4 a^f* K.ru*A»4 My IV tM 

•M 

O C»' Af ♦( 
' 'K* Ml aarA UROST. aa>A TaAA44y aatMi aAA a^a4 TW 
aMvar Ihm4 a^ a«N. ^mttmm MatfA. 

aaar aata vara aAAatf lataaaM ia ta« 
nrfinMaaii' aa4 mm m t^ rW A i%>a 

Ma at tW t»r4 IM 
aa4 %kiila»<« !•• % CITY. 

T* •!.*> Aisa • rAiA 'irtaai « 
iW arAr laaa af tW lavar ttaaa. M 

aplipaaa tW ar««>a-art MM at tl 
IMiliaat fciaii. 
<lM% t«a af tW l«raa 

•«•- >«l<«c fyparal mm^i 
a«i aM iMiliii ■■artly ft 
Ra*vM IMt.* aaa a# tMa 
af tMa i'^iiftaiii iMi. Mami tMa 
tap Itaa laai H aH aM4 4i« aMavl aM i 

tM patWrMT ItoiM^M lijCT'iii I 
aa la *M* MHTMH Ml tW ta a^ I 

a 11 ■ROADWAY. 

a #••*! niatk- ''-^ 
^.i' -wi^iia tW A* 

• Af«l 

tAt*4 •»•*>•• 

tiMiit a*l tMA aA» 

tl,. 

• Ma t iai 

lA* A' #•••* 

• « • A AA M a»»4. aM Aa4 Wa • TMa 
) m%»t mm HM •!•' Mr*At tA*M« 
§••• • • «a aa» «*M r* * *f^a rtiaaM*^ 
All ia* tMM wa^*' 4 ay la* 

All* f^^AA* • AA*i ••■^- .« « AA aa 
aa*-t^ A A«aa« a- im iait. «a*A My aM 
ia« *Aa« mi AaMa*>a •• 
lA* A A* !• a«A> Maaaa- a ^4i«a tv«>aMa VMM tMa 

aaa «iiM tW 
Mm WilMi94 

■ iM» fi*«f4*«ativ at lit f>tan **flA%r»A » taa •• A»a ^ •♦•a «i'«i<^ al M^ I 
*MI M f^M MMa a 
•^y aaMMir ai iW • 
tMA Maai af TMa «mM m I 
Iv'M tMa AAa iMat • MMlaia ff«M| 
•M»«r siattWi aa4 tM» a^MMvi fMa- 
ia«at M) Mi«A Wi:ia(4 atAHM al«a«* 
'■•«»aa aAi4l 4^) art'r^ « M*«rt> 
••u** Ar«' 

t' «»a ar4 \ry4l I^Mi ■ I M iM* 
a-«t tA •! MB apal. AaM>itw (M- 
• HM«^i»rA a aat*M faMAv TMay 
•rr MM IMlMBf^W^ atatiM ^. Mat M 
a a |A( 

at aAM SMttAy |a p^ 
A* IW AairAM^c IW aM Mim*. M. i 

T««a» liti fL M r »a»i i> « 

%MaM tW ilaalir af pmi ' 
«r> « arvyr4 % 

ii> aAMM oa W laiatt 4. lf I mt\ 
• • aWt aM t*' €*U«M k*t • a MM tW la« 
IMti «aM9»«M( 
arta. «Mitlr af lii H i m . wMlto ONay 

laM Ma.MA4 M A »ra7( 

WmM a «*Waia Mai 
Al tW WM af Hm t< • MM tW tai* 
'» Ttm <^«w A«m) Na t 

i« aa4 Liiaa M«AatA« aMi fV. 
f >■•■<>. MW4 W liM tW Mrt«« 
V I* 

f MIMA 
I 'itf 

Aa 

*• • r 
I • • ai t; A H aaiMaa 
•a a -A f-rMMa M 
mm a4lMt taaaaa^ r ^*Ar.«« t«a a 
'• Ai«a A.4 

IM« iMra ff aai «a Jraa \. ^« aaa f. • a«4 M* f . » ilt-ti MMt iM^ arac^fttl C^ H iMau mtI 
a4 My iatr %'AMa a«« ^aal 
art la a 

Asa* MM f 

tW rt.f.«ier« M'AA MMf M 
A a 

lalM aa« a« ''•^ 
aa«a Matt aa aAa mmai af tM» • Kai- 
*«r ml *K* • %*MiM 

^*'i iti^ a aMia aa4 M< • Ma «^m4. . «l» u rti n aMM tM> 9mm* 

M» »•«* »M»», TW 
at K rv*. ittfra A»Ar ««^t«irtMM* t aa«M af 
Mrf Iam4a <ia4 iW taA Mvya ara 
rW«<r hmm4*rm «Mr af tM* mmIv* la 
a riAAaf piaatAt Aa4 aaraliai aa waII 
• AMly 
liktaM aai fvii» WI4 
v.aa WaiB M tai*M a MaaMy la tMMia ai i«t|rA TMa aM«i aMM- a aaat aa- 

a 
>AMa» tMal la apWM 

4«a4a taaa tor aft Mat aai af i 
I 

f:<*iWI AI.4 l»>'«ari lM*« A.«ai 
ira*4 iMa aMMM RIVERSIDE lA rt Al AA> 

If 

M ^ I 
IT. IMMar- 'W fftrry 

IW WMli' mr^ tar ^iiMi I * *• Aatrir ^mmi mi 
«>• a *^r« ~ I -caaa ^tiAr 

•«mI >••••• Ma ^1*4 a* 
•«^u« . arW aitli fM 
atrt a rlAan v-r ^ 'i >•• r |*«r*r«Ar« 
>uAalMa Aa4 # 't I .A '. taa 

• •t «aMa«4 A *• t !•• Ir^a 
>A<t aa> Aa4 *«*ai* M M> 

• Mt*A l*Aft •• • • At., t M*» IMI«« 

Mr* a fmm$m,um*!^^ fvf a«»«.» ya^ 
•l*Ma MvtAAlto tltoM Avtal aAM 

41 «. '■ Maapa aaaaMW M 

H M* . •« Artat 

M4 AaM Im- m^i' t 1^ ^— « 
A«i*l al tl» IMa • 

« »*• - •^•fc lit tMty aMi ^*« KEENEYS. BROOiaYN 

Th* r4ilA% I* A»l«r% 

4«* t««aa' i»^4 • 

• a«At AA «a» •it«-4 
»aMAa4 A< 4r«%MM 

M«a« Ma Al 

• «atoiM4 Mf fW to«l tMal aMH» 
K*ra>» a tA 

N 

••tirtiy aitliiA iWt 

laa. aanaaiy atMAiaa a taapt 

raatA^r af it aMi»»aaa fvaM MM 

aatlyiaa «W*riita aI IiiimMI>i 

»• •alt^^.M a inip »^ «iM»i aiMt 
laaa AMA itowl Mi Iam IW 
Ta «ia> aigW tmmm t*y 

A tAMir^^ •Haw *»n *t 
Malf Tva A- «•. 
Aa4 NAa av4 A I.- A • 

a«M M •'MiM ^a i la >ji* vjj 

itiA A I «AMA- M aafaaaMt faaaf. aAa* *• <! 

aay •*• " '^M 

af iW t» • M* 

taftMM MTi. IMM taa' M rm*^- ••- 


▼AltITT BILLS NEXT WEEK (NOV. 22) ftrnm 


<• K«l 


▼»•««• a« *« 


«>• Oi t*^ 9€>m r%w M %am lit tt» 

« • I. m^m 

«<1«W«» •• SMI «••!•» •• Mil 

»« ttt-ttf '• <*• (T«« •• All VW4 * AMUy HMKY WATSON t»si^s;s2ua*^ 

r*.«* NA4. « Or IKmc 

V- II. N. »• r« M hm»0 « • *ti 


r% • #•••• •• •««• ft t«t IM iM Cm »*f tlA-llf 


|40 * l«iy «»« A !■»«• •• ttii M O »■ « •••••r4 * VI •t r» » r. Ml A MtAVVMI (!• M-tI| 


•Jx. «» •• iitt ■■m AMvHM 

(«*•• •• Ami IA«I 
•»• A ■*>■■»« 
A'lk.<« A »"4 

r ' i*v«^«» A r 

•••.• r !•..-•• r* 

•fWH**. •• A* • 

A • f ^ti 

< ••»«#• •• till 

A««4*€ A i^Mi«A i^>'A»•• • 

T«A« A I. 
Mv'k A«9« 
•• «• AN! 4< . •«>»••• apMI «a%Aii A«^r«« * H«t*» 


A ft. A<i« 


A Lm 

kM • r 

• i% l i| At' l> 

■ll«»Wk ». II 4« 

tAM%«%| 

m r »■*>* A • •• ••"• 
^ .*•♦ A 9« ». # «!• :i» 

«1i«* «i>ii *m 

• ••r» A t»»«%»* 

• 'i*r% A % rAl 

«<>'lk*«« ** (Ml 

!•■ A*lf lit t«l 
« A I » . 
H>4MrA A «•«• «« It • A 11. #•••» I-' • k>«AB 
■HAW A l*«««| C^ 
ll*«M9 A »MM# ■ •«*••«• A4 !!•%••. A ''^»3 A C nnri— i. r nmi ASK 

MAX WINSLOW 

ABOUT 

MARYREDLLY 

umii roc/Mc 
i0 UEO 3":»:k 1« V iwwhi t« »y * A Hal X»« rtftA A< rf o A A •• Aai grw ELREYSBTERS MimRAY MCIICNEII 

AT T«B rtAWO 
^rAtJAi^ I^UI WAT ht4 t"\mm A •••taw ««• a^iMi AAcmi <v<^ •• Ami 'ST«« • CA CA t*%(^ Af E. HENI.MtNDINGER. Inc. 

R%ctffniz€*d Jtuelers to the Profrssiom 

DIAMONDS 

Go€mIs Reserved om De^sit 

AcCMHMt < ^prtird — lAfth l>i<^«»untA .\tVmr4 
TrI f:i J.4MI a Hm Strrrt New Y«irk City tA«. AAMk« A * « 

!••• A-** ' • ' • 

«*• BAWW* Cm 
I-. «»«»««* A ri«««« 
• •*• *• •«o M A»t« «!• Ill 
•I * A r»rA* 
« A II !■ mir 
•«wA*«» •• All I 

lai hmti « M * <i 

■•«r**A A liM^Ai 
««wA*«» •• tni 

M A«i« «t«-t«l 
• < *A»p» ••AMI riito AAA OAity 

RIAL & r SOTS. T»-#*».« A M •<• ••»•«• A N*^ <*• A ■«•• r%i W«f •• |f«r«k« A « 

• IN*.-* !•»•• 
M Asif •.%%«. «( *« A A( •Mk-.* TmA 1 • i A i •» tei. IWVltl f« 


r.iA^ A tru 

••■«• •• Ami > • »< A L tt^S?^"^ • A< o» J • MI9 A •'• •»»«f '^f ••%<»•• r» 
t.»«A A VAtf'^ A««v 0» 4 

1 

I i If «lttt«r» ■•«•• 
*<«tttM A AAt V i-%Aa Wi'«4 A 

f A * V ^''( 
LtV VABIBTT 
cT«* •• ani ■ r, 


««l Tr»%m t««- T.<*4» 


GmDELLER 

A •' » • •^••i !••%• • « T«« « Ot«* ••I *•••' A I'srti 


■•Mft itn. AA r»»i» «••» •• Aril »»••''» A 
H mwr tmmm 

• »M« A.— ^ &A! 


VAIA«Tt%B «•« 1%. It4. 
• »■ lf'f-«H« K*Nt A ^ ■ •«»•••« • MAS A I. »»i •• An» JAM •«•««•« Mteif 

▼■•A A «*«Wi*» 
T»4 KM* •« IM«- kV A rm%«i ft* A « It Cl !• A M • •• 
A 0«^ % 

P^ Mar •« « • 

I^V*- A r«t^ 

M A« ff !»«•'• t»< !•*«.«•• o» i K • IE VOGT 

cmv iraBB «•«•. »»• AV. r%i t. M A*»f 

» ftNM. A n « ••« A Atw <« !••««»• A MMtaM 

rMM t 

Pw«A A rMA 

f«M^ N»*A» 1^ 
A^ITMA A**'? • %AVft T««Bf A rr«**« 
MAI T»t*** 

M-*«r4 A L*«« rAii. t«it<^ A 

• '»•• H»rt «^• 

•AAV •.%«• <«» l*»t«« A *•• 

I* A Aa « • CA A I. ••r •> V •<• « t I^VftM* A i«»*' V • «»»• * M»« I. A A !••»«< k« %1 £kiv Cantor OFFICES MAMIV mtt aHACK 

ELLSWORTH 
t!« «t«« M Mil A l> l«ftM !• ttll lA CWV ■yw A WMill 

«•««• A iiM» 

Ctair A At«MA i^« rr*«« • A L ^9**C »••»■§» I » a A>*«*« 1 
r*««»« A 


(i«M«M*t CAS. •tort* <M M» ^^ *r^^ V;** Ck» r«>w»> A 

K*<»i«A«t r« 
MA»tf A r • Tw« «• AMI r« to T»» •• AMI M«»-« A IJ»M 
Al o »rw« mm* A r 
t« T«« A vtm^ 
«*»•• •• Aili 

lA. tM. fTiAMSNiF Tiaum kBi »««aA' 
M Mltf •• r«» |btttlM»* lir-4 A r^'*** 

•«lA f^ 

A%4V*%a«AA.I%» A»vA*«»-« A V»**« 
■ i^il A ■■>"Al I 
A4 Mwai* «*• A r%'tm A^««>« 

•••* ■ H9«« 
• <'*'< • I 

• %rf«r ••A t- • M'fiHA< r\» it*» A ■ i« • I f Avr»» • • 
• Ammmmm »a4 a I •^ hrm 
»AIIAA t»»»«i «4I tM 

!»• If* >*l I A I ■ • • MAP9 A T^AMM «f« ■«! I* l« II 

«r ..•»« A M«A*»« 
III • A N r«M« •••''•A * r HA iaA 

lk»*« A l-iMlft 

T«A ••l.««A •'• 
i^A»MA i»iY;iir M> • A *>•• A I. 

•A A ik A ft« 

i»— r 4^AAM « Mil MiMM. a M 

l4»Av Ai»« • • r*i« 
« A ■ ».«»«« 

• flA>t* tt^lMW 

!•• A«A<«« « A 
A*.4t-« r*A>A >•• Va 
AAA «< t»l lit CAAf sM VfAf « ttMII«Mt •% i A A 

>»AA A 

ill*vri i 

X- %•» A» UM 

H««« A Ft* MA 

H*.'A» • 

• «••« t.. AM» 

14 AAtf r» Hti »*!••*• I>A«I A A i> A • • • a » •« 


«..•■» A • •• 

«••>•« A I - • 
1 A o.*^ ' A LOIW CA» AAfl 1< 

If-r* .•«.* A • ••* 
twmmtA A »%rA»;4 
AA»«« A »« ^ 

lA Cm 

^ A A» 

ftV A *•*« t iifeAAt«A A i^A t^^* •• *'* :j I. f ,• • > • < 'i f - » At A • 

«lti ••> A * •'<*** 
•AAA M r-v 

«U4 A A»>^49 A*«A*« i4» • i t«« >« •b • »%«f«»A 

Wa«4 a *. *f Aft • M % kl««ft AACSAl A A* • 

•• IwA ••««M«I# tat ft %A • .A ••. , I 
». 4 » ^ ., 

***i^ A »< 4 
' •' A II-.. r* 

« ''#t A »A4»»A* 

«A»r|>- 

-*4 Aa# 
\ •. t A ' Amftf A I «»« • l^«%A %**A Mftt'^A 

A<«A I A I 
AftlA%4i f !■•.•.-«.. « **Al 

I ••••'••• •••' ••■• 

l^»*» A mm^ 

<Wf »-i#A A 

A#« »"■ AA> r% ««M A %»«A 

» *-A A Irw «%%«AN «l •• Al fA t«A W l«MA • ABC I. W %A A I > s >• • A !■■• 
A «»-« •- -•>•« A J 
A •• « » • V t*9 

■ *' » A A ••<••'* FCINBEIIG 

MMTC JHUNSKB. 

AIUN.VJL f IMI tt« A«« ^ a »^ •• • - • •■« 

» VrtA* A A^^ '*» • 

• AAIW.T»%. St L« tV%M A«»«» i»l «A» 

• .Ai. A A*Ai 

• li«*«^VA I ft %%• A »<■'» • 

M* a^ • ••••« 
H«A*»« « ••'• 
»<«#•»• A >>••«« A 
• •■449 A •. 44a 
%^ m •• 4A« TV %M »«iA^«A 4 
••t A Mr* • '•Ml HOW ARTISIS' TROUBIES ARE HANDLED THESE DAYS 

A splendid euaiplc of flic pnicttcal worklftc of Hm co-^fenitivt apirll tai vaaOtvifc, m ctrrlid ml^hf ftm NifiiMl Vi 
vdk Arttfit, Inc.. and tkt VMdrvilk MaMfen' Protecthrc AwKlatlott, li fttrniriiad ^ a cate raoiathr KttM ta Ika 
of tlic two oaaiplaifiing actt. 

The corr ci pow^t a c ft is ftie caac, Iw r i a i tli reprodocad, la aeir-cxpbnatory: (T E.r. VMiCity. Trma«» T ) 
WKMII \ r\IJ^. TT.XAS. IX 
1 EhdM. MiMa*f of Otoa Homt. WkWn Mb. T 
Im BKtra «tatct wr mm sot W pMii lor ^)r Mintd. 
•I tliif Wind iml ai4 aMst. 

HoijtES Md !.£ r£/r£ 
5f / iv/^/ «w dfoytm iw » tf«l U Mr A»tc ril W iW V. M F. A. ftnH on Cfertnirr JM tW 
I a» iKralf^ whrrt thr t««» art^ m ) ZTL 
• • - •. • KKW YORK. K. V^Oti ifty-Avc tiling ait (k*IUn 
mAmrj for Ims vf oar dqr «l Wlwlii. Trxat 1 viW I 1. F. i«/.il^a. f 
Mr. M. P AftM. 

[rjlibw AoHMflMai ioMBony: 
a\LLAS. TEXAS. Km. a. H iiy Mr. to Mr \oa PlHd «i acMMl o4 tlic for U Vm WiHi •_ * * 
I AIBT A. CUOVTHAU. Jr.. I Mr. B. P 

New Ymk. N. Y 

rMi 
Wc lUM'STOX. TEXAS. Mfn- 4. I Mating mr 
Tc«M. » whiril m w ■cna^aaM of fitt artMi* If molir* it w « for iur ytmt Vmimf^*. oc arr. 
Yo«r* v«r% tiirH. 

HOLMFS mi LB r^M. MHKK >lk kCM t TO MK i IKHTrEAlT AS POLLOUS: 

SV.yi YORK ifTY Ki iirfin 1^ tf0L 
M^ dear Mr. t Imomi 

Yow Mirr fA Sntimkn aih. «itli cHrck fur 9M <>S rvcvmd. and 1 
lo tW V M P A.. 
ihot il» to do Hir f^aM 
kia llAiik» for 
l^fWV M P. A, ••carry 

r r iMtrF 
It > llir w v% 


►•♦fc MABBIAGffff r EDDIE MACK 
TALKS; TMCm AM ivn "BUT DBCSSCO 
ACTOKS" ON THE AMUUCAN STACI^ 
I KNOW TNHK AKt THAT MANY— 

nm \99\ ruBCMASC tmem cvomm% 

PWMN ME. 

IStt-lSM BroMiway 722-724 ScvmiIi Av« 

T» 

I \ ..MFi % -r* iinlv. 


> ifoii nmu «4 ■» PA(^ 


P S-.-l^ol»..«, 

• m TAIIBTT NEIKI OF IHE MUSK MEN ferts S t ss yy<jij?si 

«f tiM a D. »i^ u w< 41 


UllWv« tf HM ^f I Ik* Mi arri^^i • pin AN 
• villi Mi» L. W9tt* %m- ml r* Ani ? 1 

llMI 
t#4 •• tlw Strprt t« llM 
ilMt ili9 f i p alM 9wirt<-ny «t 

•f tt A ijllf win W r«t •r 

•I flM •9 M 


fir mm% • tela U tw lr%lmr I 

•f If 
Hi U' lAr Al vttA Ui rilA tk* • •! 


itn TW Haft I A«c«r 

Ah hi tlw ^•v>t*4 «l«*»«i 

••*.lr ■■Ul ff^^n «Airli r M 

• t« A* w— > la 
4 «^H*«I N IMS •A^-^ 


rmt«« 3 C^«U jjrw YwA: CA li«l^*l^ O^ | CAk. 

A lA 1. 


•»^f is« Ir^H Af • 
ir»4i«« «lMli 

At MtV llii«l«« bMA At4 

tTOe« ■XCMAMAC. tft*-* lAat 
ifA tA» 
lA* f»«^« MtaM « «*AlfK> 
•» 4^ IA» Hm e^-mmrxm- 
MlBlty mk* mm •• H l« fel 

• n4 fft^ AM •*A fAi« t 


c r f «• *••• 41 •4 til* I ttk^rlrf IT Wall tAat tA • Atlr 
At 

i^ N t* •r |T% lav ar lt% ir '•!»• ' 
«-A 
■» '"^ «NT ■aAWiiia aMKia tA» ! * ^« ff Ib-i ••rffta.aai 

f Aa- , Mflpit. ft »•• $mmf aAatltor 4*ril> ii>1 rai>r< itw h il 

W rtt«»atr«rA ,iMt Al • aaiva af aMMa »!•«»«. H 
fWv»*M WAMa ^^ ^ 

Otta A«»MkA«rf ' r««iiiM •• ^ar at 
I r»*riMa « ••iw-rTSC^ ii R ff* l^^• 

• «» • ^^ 

s* a r::« 

Aba t^^ I. AB| A» «f « -«| 

'regV, ' ** if^ R " 1 

i^^aa. •■« iMa» 9^^ a^a. C^ .^ 
»H fc • 1^ £c JMi. MaalFtA » «»jt 

TM€ eUfWL 
^W I ^^ M^h !«• Lm* r^ 
Al lAal pa«M. M— r | 
Aitoa a«t lAa ala^ la-a • ll»» •«» Il tt^ tH^ ak^a* 1 tAtvaat Aaa tarrwA tAr*»« aA mm^ *A» 
hi ''A REGULAR GUV 

it^ Mi4 PmImiiI by MUCH HCKSCirr 

NOW at tk» FIFTH AVENUE <NW. lAtl) 
INnHIm JOB MriJJV JUNE ULL *AA«A%a vrtAM 

RESTAURAirr 

F«nBwly WALLICKS MILLS 
« • 
WELSH 
RAREBITS Bwk ia IW I . & A. tfwr a mrnmtwt HOI Jl> M lile A. F. KKITH TIME, TH ANKK TO i:i>l»IE iTtSuNV:. We agate Jaly lal far a fhe-rrar 

list. 
AL ARNOLD t*Mci*ki.v •itMOce Bv 

CAUCHOU corm co. Of FICE SPACE FOR KENT BAYES AHD FIELDS •*THE VERSATI?E X)HNNIES- 

- ■OOKEO SOUD ■' ■■ 

At 1S4 Wett 4€th Street | h. m. v. A^ ARriiKiM. ja, aai A r. Kr.mi f 

iNiM Tat Mfw MCw •TATt TMCATNc •c.io.'.c ^IHrMlUii JESS ^AIIKMAN 

APftv M rttow TO Gcoacc ^acc on tmc pacwiaca i Nf<t Wcf4 (X»». a). oKNIKI .M. siwi* C'Hy. t JOHNNY BLACK s DARDANELLA ^a^ i fc- — ir Vnil lilAMT A TiirAT '^"^L) AT IHL SAMt TIME ENJOY 

■ ■ lUU iTflfl I h\ IKt/-ll AUONDri^FUL RMMH PFUGHTrillYPrNnFPFD 

step into KlITM'^ fll-^' SUM 11 IHIMRl m ur^/( nv M the OPPhllM U(rA or 
\ovcmbcr' 2Z^^ — or PAnCF TM[/\TR J ^.^rrX rV \(n(W/M'r 29 u 

r > N I LUMMM 1^ 

SI««iC Mm lATlST \>D (.PEATr<iT 
bXLLND i>tCCf ^S - t0 HOME SWEET HOME f i A • Cfs^lL ^»« ^Tf^Hi, ALSO ReSPOM5l LET IK REfT OF IK mORUi ۥ 

Tne GP£ATCST BALLAD hit 1^ TAg OOUmOV IM. VVIXIVI ARPe & SOIVJS 

CHART 

%%» Bi 

HOW TO MAKE UP 
m tTtIM COftWtTiC CO THEATRK.U. 
WARINIOHI TKINIUI 

ACTORS APPtXTON *«c • V c AWfl«9C# V« ■♦»# 
A^ ILLER^SWJ 
Ve hit Ifniirc (.ompinicv HEADUNERS 

M*v« Ti»«»# M«*# T ••!««• •4^ < '•• f«-^r l'*H^ < 'MMMM-IAr PANICIMfl 

»li %w.««MStC1 Mi P H^ A»«. M V. »«Mn tr*^*.* - '•• ai \\\\ II f 


<% • • c tt. I' l««t •'€ • ' >• lt»f WAEimORK PROP 
TRINKH. lltJt 


!••'• »•«• •«>4 A'«i 
Direction PETE MACK EARL 
New Yoric Appej AND ARISTOCRATS OF SYNCOPATION 

MACK 

CORA !!•«. li-17. I'RUCTUR'8 iMk ^mUkT h«». l»-ai. I*R(MT0R*S YONKEKI 
f AIIBTT itmmkhm 
I HAVE ENGAGED 
h PaOnSSKMAL MANACCR te ck«rc« 

in N«rtk CHICAGO omcc FORSTER MUSIC PUBLISHERS, INC Ttr AM OLMAN 

••% :asj it« &l «ii# •»4 l^fli If MSJt A ly Ml tiMAtffV Mwrtt MlltMtf >r i^« II «• Ml* 0f^i •« 


•« M •t i«Mi ptey« !• l&.Mt to 94 1*1' «] ■iMi«li« •« IM W*«i Hi% It tfr»- » t 

U^ gX4^l/v4/wXU^ ■Mt«*v flf |i»iilir MVS •Miir«r«« ^^^ ^ 

y Orv. CM«« I, ^ «a4>«>»«Mtf ail yJMt ii wm \ rg^ Alt M o FOR SALE GRESSY SKEICHES nm M !«• ■!«•> MmI mmm ^^ mma) . nik*!-* imr 
A* ••^t •Ml W «*4» M !• flM^ ^ ^**^ '^ 

ita« IM .M *.i-tM« ». -••'^!^,«,4rf arr 

U4IMM 

__j« Bill I "it I I'lMp I ^^^r^ ikMir. ft H tfttWkfv tttn»r4 

rk« »«^ pfM'-'iiMl flM » .^ A •*>«•» 4 t9«^> f^**** Wyr ilw 

•I tlir 4iiii. 1 In 
c«IhI^. wrU- in Hm like fyiM it 4w« Ml i 
■Mi4>f • rmtr^ 1^ rnmf { ¥' 
V^m^rr i/AW> H >r — w ii 

Tim I»!Iv«i«« « • u*« «f Hi* N 

M««« «l^ Ml II** 4 ^'BILL BVFINS'S BABY* 
THE WYOMING WHOOi 
t)NE NIGHT ONLY" 
-AOTYCASE* •MM4 ii»*|l»aMt A nanMTM tiu««lrr Wjr 

HtaI fhr am. Evvry tiMr )f«i 
afi|4v ilu« 

f \'Mir )r«M 
;*«M A r«A( 
L it knfv 

•i4d Ml New York W«MI%r« 
Kavt inrd nrr« fWr MBil 
%ivr f»cr f«*w4rT« mm lllry ca»» 
iwif Imy A liTtirr |«*fi4vf i^ Ia* 
mmf9 AnywHrrr At AMjr |Miw 
Thtrv t^ aKo a I^ mav lakiMi 

«fiirAtHM •l.aMTf Ift^. 9 B 

- N ■lilytt tK* # I CRESSY mmI DAYNE 

••« Is «■• «■!»•• Ml MSrir Cr •Ik' I • »tM m • I 

•%l% * tia« m*^» »>^4« I piw I o<»»^A wmm 

wtdn »i»*Jf riia <'«r9. 

•itA 

I'M ring »• Al 9ii* W TMi MMk (Mm. IS), ftwricjii, Nnv Ytrt ani PiMbi 

Meyer B. North 
*A*( M «*• fTiSM 

vf.l* «*Nl» •# I. '" Vf.l» «'Nl» M I^Mf i 
»W»> I iMA <*• . llH* •#» tor ••Ml* "«ifc« MMtT •%•% - iiM ar-w »»-•• •T^!???T •^S'— •?; •" '^■^i'^^ T^^' ^ fl^kA 

«M»»« ♦%. ,»f.,. ,t* . . ♦— k..». •*4 . M i >«.ii •-*• ^^'•^ *-• I ■■€.'.?* •^^ • ^^» 

A »• k . ^'^t M4 ». • % M^'*t ••• '•• W »<^»»t A-^ I T%»^ 'A^** •••• |lAr.ffM.» ^^ A ^ 


• r*M • • < * M THf r«lCI or tACM or TMttC ACTA It 

ONE THOUSAND DOLLARS CASH 

•» •»• « %^M ••••• * r- 

MM •• l^** A*A ••«* «M» 

WILL M. CRESSY ^ 

N. N. THE LOVE UWYER" 

Bf A. DOUCLASS LCAVITT 
MiiMc mmd LyrkA ^ IIUS£Y COWAN 

h^ tM '• iOtW C*ACUfT« 

MKU.K H. NOKTII aki by>»k^ llir f«lli»«iiif: 


« ftw 1 v*^ 


• »•• A • •*4 •< r* S?Crs3F VABIBTV 
Great News! Happy Tidings! M' A « ' ^ • •• '• ■ 


raOM MKAOQUi TOTMK THE FAMOUS 
STAMDAItO 

THEATIUCAL 
TKUUKS lAUJ • MAM BY THE HEUCUT A iwuNK ca or ST. uoim Bar 
m •¥ CAN NOW BE BOUGHT IN NEW YORK CITY MrW mt Mm fW N * M r«s<-tl|r »A it -9 SAMUa NATNANS 
SOLE AGENT OfJi 
FOR H « M TRUNKS 
IN THE EAST r. O. ». /Vm» Ymk w0f wm9 ^fwi 531 SEVENTH AYE N. Y. C ^m^^ Any One 
Gui Spend Your Money 

Wt ywx alone am carfi your 
Cheques • K4 I* M!f ir % * '^ ««»<««iiij 


J b »«*•• f.^ « t«V»^ ^% ..« »i M«#»' *«• til rM« ■«• t* fwmm « |«Mr 4 *•!••« ARE YOU GOING 10 EUROPE? 
A L ifti r« # ■*.« •f r*^ 9^^ 99^ •M,ttt\. BANKERS TRUST OOMPAffY I* r«r« VAi 

i 'TltAtt^ !ۥǥ •• •■r*€«l « r-4i»fM< H. HICKS & SON^-:^r^2,^T 

^tMmoiATio I •7S lYlk AvtwK. al IM HtfMt 

Ha«t • kttl* Itmm 4rliv«««4 to v«w MAY GILMAN 

INCENUE^UmA DONMA 

WItX OONSIDUI orpcw / I I 
▼AIIBTT VI ANO w^JS^yass ^jS^^im.c^f«m 
USUAL MY Na IT »0»SI 3 m THEM 
rVE GOT THE BlUES ^rn ^h^ ^y ^ ' P ^^ 


FOR MV 

KlSTUCKy HOMI 'ikm 


'^^*i MY HOME TOWN i ONE HORSE TOWN UUT IT IVIC, f^<>llC.M low Ml to • ^ « ^tf 
AWif«K i^lii;' IN MVVITIVIA.I^K «. SOrSIS i*«« iMitV • • IV aiAi 


»f •*?! »« « I- ••A 

DOG IHS»:A8eS MAY JAMES MADISON 4f t*«- •f INERS 
AKE-UP 

Hranr C Mtairr fur TTTTTT TRUNKS 

FOft THC THCATRICAL PROFESSION 
«• •*. )< «•*•!•«« !• 


Straid Cigaage Skop 

••: fi»«TM Avff% t ftlT«r€tl« Miti a*^ «t»»> •TAttT FURS 


• »i ii IMP* priaai •# ..«■#• Hi' A. lATIOWSn, he • •• ••4 AL HARRY 
and 
TWO TONSORI AL. yVRHTIST'S ]S«U Wfri ( W «>. 11 F. KETTH-S >*li< sTRITT ^ ^ ^^^^ t. KKfTII-H Alt! 

r;^^^^ ^v^^^^^' ^^ \i : -V ,., Tli*alu to iW f ttm of Wirlh-BIummfteld fo» Eurupean Offers NKW YOM6 f« I THANKSGIVING GREETINGS I 
MOtK 
AH At tHe Pteno 
• I KED SOUD UNTIL JUNE 1«21 

B. F. KDTH— ORPHCUM A INTERSTATE TIME 
YOU 
A !■«»•. tc% NHISQQE tOUIB 

It 

ti-tt Ai 
Sir ii 
ft n«»-*- r«Hf«ii 

01 J«« l» fte)^» Mil ■ ^iHi 
fir i«f«^ CMf ft r^ttk 

ry^iutfti I •wiittiii f.« n ?? €iVMi4 Aki •itr ^ 


Al L MttMigPiDmCMI, 

fivtitv * " **■ r%tita St t*«>«^i s«« 

?? Na>aM»%*4 til 
■•• f«Jt ii ^mf^ T^rrr^ N*««# 1* i 

"•- ft • 
ft Jir<«ii «r»t< 

• li Ihar 41 «Uft^ 
t«i«» ft tin It M ^ balumorc ftJ^O ttO«f THE tft .^i*-t!:t It 3t^fiar«t» fii ^«i 

rt o«fvif »♦? •f •! •f tf-#- tt »« 

««Mt af li») at itoipiv* r» 

r ft • »* Ha ft nmwmw mt lam" t? «l*«««y K«i 

•M ri«v It L o 

f^iiiiittiiii ft fni* Htm 
NH« A n's- ft <ter««y Wi 
••» it u«r««y 1^: ft 
N««M» tS ff l-»r« 

i«rwt'Cltir It ATLANTA. 

«TI.%NTA — Walk^ WH 
iMtft. I>««lwr'« 1MN« 

_ f 
I.? 

mAi.m r m m r T H jt»%wi»- Itl Mr« 114 K»i«li • l.|rT«» 
•»l*«rB«i 
4Mit|| m 
M%m fmm Claude Golden 

SpmtwMy EacAf«J ^ Mr. E. V. DARLING 
fm A UmUbti P^vl^. OpMJMg Ib !!•« Y«rk l>»c. • 

cUm ttMlgltt wmm Wf •!«. ttjiMif Aiw rt Qar«tf 

AlkM iyfc- It CM] 

■i It fi»r»tr 

hr« ti IM««H» » At 

m cn_.-, 

-•ii» U««ir QiHr tt atr««i 
rm jMgli it I ri0k T— M^f i 

-»«M « rMlftf* tt tVia««M« 

rmHilltiM ii Um^mim. Mit^MMA. 

I^mtt k Wmm^ym" It L. O It Uat 
•ty aPMhlym 

^ r«- tt — ilri N< 

!• Al '• la Ki ^ 


ATLANTIC cmr. 

%9 ^ _^__ tfc»^» t» «r lin 

M« ««v«a"V liM %*««ilMa fiv 

•llM It 

ii 


iM AiiMititf on* 

■I N«« Y< PALACE, NEW YORK NEXT WEEK ••1 (CUS) to U«v» 

M f IM A»»l •» «« tl STEWART 


I *«lte^ W« Ar» V««m 
I Hm^tr^ Hu^ *Umm» I 

' Ai»a T'lt iM« wm wmy 
m%kk mm H«« 11^ Otol» 
"• ••HI •• •rT«n#i^ Tte» in «•«» | 
(STEWART) 'DAMCIMC rrCFMTMCITIEr* 

With ED--^ LEONARD ■ff •i»ti la«r %#•«. • OTl :^I3 I VAIMifV r %• 4 ■OOKEO Ih «» *if r ^ jr r^Tii. HAY, itti 
VAriri%'t KmmMmMty Hi 
will he l» i«ifitf| w^h a ^w% lal 
for fwr^mraiHwi 

AwiwitHic* n Willi ff"r^%^l n 
•ft«il» few Varirl^'ft \wiu%< 

N'wmIWt Wifl MCWrt |iffrt< ^m Fiw^^iw'""^" ▼AIIITT THE 
PLA( >x STOP EONARD HICKS and and DMUffioni Str«eU -TI»K HOTEL GRANT 10 liisileepiif Apartieits n 

ACAimiT Urn 


XJTJ 
ft «M ^ NCOiOII COVHT TIm Edmomk Furniihtd 
•• »•• W M • !•« THE BERTHA :fr.3»^g^^:iRVINGTON HALL 

•aft* t^ m mm9 Mitf^ m^ ^ •■* m|^^ A^m Bta^^. 9^^^ Am^^ flMtt • '• rAV. >*•» 111^ •• MARION 

Oi. V. C<% (t 

4 ^ *M li 
TNUTMCM. ttOTKE. HOTEL !■ mill — %^m u». um--^ •#• V A n A •: o >< n •t ttila »|l|r 


tifer I 

rt. 

rAiuc j^if'AOiii « «it|i r*« 
•# alM to rc^. • vltk II lMr«»v ritl • • COt^XIAt. MAATtJUCD-Vi trr Mr WaN«v 


ritk % ugmcnMuMVim: 

njOVE it UKE a BUBBLES 

■■cnl.( MT TN£ UM£ST OCAUR-tUT THC LOWEST M PWR THEATRICAL 
MtUt AMD fTEAMEll TRUMKf **• TO 
rAUKWAT - A H^y*'* 

C O L O Ml A U- UttHl 

hr • ttr »« <— . ttHI 01- -A« T«i 

AlilJ?W«>T«>^- OIlBiMt •ttr«r«l 
■• ter tiMi rkB^-WMr f%» H*>« Ml *0k« iM k» tik* itr* I . BUFFALa ■ Oft'OIOIOIT 
»•« M «il1 W r*ll k» •• •r» ••in • •I lib* ■ Mlfl*— CLEVELAND. ^^^ 


flw H'ftNvr It JMY LOR TRVNia. •f •»»« 9 9\ 


II wALUl. 

ninoniE 

CmA-tOmI 

AND WOMDI OF TMB KrAC;B 
• r»«« lUALTO LUOCAGC SHOP 

WtST4MSTmUT ^ S3T.aO 

IBIV fW tA« I m Miy 


■06TON. 

filtl ItrHT »• • W>*- '-n 

»* A»a MAJKi«nr i^«» ••.. « f 
44 tAttS 

I37S 

1 [51 is; 1^ A« MAM 9^ •m t< n|0 BEAUMONT MtW VOOIK 
C M I € A • O 
ton AII€Cl.t« 
BEAUMONT •It W VOIIM 
C M I C A Q O 
tot AftlCftttB 
TUDIOS 2»W.4*li»T,«.Y.CITt •ry«M»44t m.U^ « ■ U U I W «|^ ^^_, m, ^^ t^ 

DID YOU 
YOURS? M-14 
.T 

rr 

UNTIL I • HALT or TNC STOCK 

VAftimr. NOW, LSrr. TNK KIT NAVIfiG BSCN 
YOU GOiNG TO M TNI out OUT THROUGH OUR AlK 

YOU PUT IT ovm I 
WATT! ' 

DONTDELAY! 

DONT HESTTATE ! 

im 9km ^KtffOKWWTf NIVCIt KNOCKS TWICE" i 90I.AR MfaNG COMTAIIY. 

^ i P. O. BOX Mil. HUXIIA. 

fl^p ^HB^y ^^BB^B ^^P^^BB^p ^P^B^B^> IB^BH^^B ^A.flBSfl'^BA iRi^Ai^p'^tf 

I ik .*. - • 

• ciw ........................ m^ • NTT SATl f IS QBK TO-OT MB! t«ff. ■I t?M N ««• tl M>% Ant* Lr>^ •ii4 Hi* riMJ ■Bl» <• liff««y. YOU CAN MIY STOCK FROM $IM AND UP— AT fljtO PCII SHARE EACH. 

AUO WBtTE mt imFOmtATIOm about WMMKLY ^AtmUtT MJUl 
OUR HONEST EFFORT TW « Mil Ml «i jilwM, mm a blur-tky mmmt, hmd mm pm mmi mm hmmtti 
9h hm^t tnr|1iiii|f «t «f «t kivt. Wc waal to tkmm jiw rifl« from tWr 

Ym kww b te ttli 4qFt mi % mmm^ft htmkmg tlw wt. Ik uwd lo take ilif «««4 ul thr mrtiM 
l» Mt w "tlMM.* Wilii tiMit Ik kntm, Ik f^ wIhi tfiry mid Ih vwiM, Wk witli tlie rm- 
•f fkm teifaww m mrnmy mtm acli cmrt immmM llM Ik bffM to frt *1rinoMs'* •<> mnv a nem 
\ ■■■! W giiTMi a tkmmmm Wfire il gHt twm. 

TiM't vlKtv «re ilaii4. Wc kmmm wt liavc tW ''9M4i»" tK^ wmM a thorn inf. Of roKnt. mt 

A mkf tKc mtkm !• asHi aKP oi ymm, %m wt caa ^kom yon mv crr4f«iial«. ABiatitt MMm to 

a U. S. Cmmmimimmrf, mme irmm Hk Maaiaaa Mminf A»«ociatiofi. tlx hiflwii aatKority m 

StAir. «K mfHifrr. Mir mkli a ««»cl«l wmIp rrpnatioii. and tW artaal Snitlirr rHiNM of fJOiJOO 

•f mn M ^p 4 fraai IIk ^innfiifiilrT Mmr. So w twwf u ty vanC la a«ibr Ma a ^ Ml%cr 

^rtly ^ o nf d K% «lif»v fr*Mi«. ma W ikmm UtkK afi4 iliow f<iAit 4rniriaf flif proftift. 

HOW. ARE yck: i.-iin<; to be <mb of its? REAL FACTS ■ ■ w» tew Ms 
SOLAR MINING COMPANY-MUiOIIY P. a 1012. PA^Ut, AFFiOAVm, MUBWMM Mg.\'^ ^'^ 
TVmn. ntOTOGMAMIi. CWCIWISrS r.iiM«M. 
MMPOMT, O0K snCimMm. CM fl« *•'••«!« 

MM M 

r-CM ^«t. Mmi* a«4 a»>i». r«fttac 
rtiiiM iijj^ ii««ti9 ai« 

ORAM' K aTii.i.aAj« — ;i<'Ull.^nBirf •TAli -'r%»«>«« •# lite i^Kr 

HorrMAM^ rALACi 

«ami. Mm MTAMnAltlr ~ -ft 

iMK.i M ->«HH «f iw ai TtMi m»« Ull 

M OAINTT- r 

MAlXMia ALJiAMimA- Kv«ry iMi « 

« III iTlTli l.ru« DCNVDL 

T. M. 1^4 JMS llrv«r' 

l«<Mr |«ll I Hirl 
t flM « Mil ••*«iaBti«« ta»f ImII %Mllt mt th0 III 

Uaa > tea ml llM la^c fike 

til* 

a ft ai 

IM 

I rvai^if •f ft«yilkl«« «f Na aMi4 
C*ftl tr» «f r*«i ««. I «f «HM» «f llM 

ma latir tiMi ^^ 

a# trftsi#a OMnfty ovtti 

Ml tii« A«ai 
DCTRorr. Cm 

c ^ y ll«^ft« •( . AI 
if U At tW Mr WftflllMWtMl -A V 
MftlMllr. ti atmm hm %m ■•art at COAST DEFENDERS aad U VAUDEVaiJA^B HEADED WESTWARD 

ia i« diarfa af COAST orncB )■ , ■- V. IAN nUNCISCO 

FORSTER MUSIC PUBLISHERS, INC 

-. Pw ABB OLMAN -:. !» . tr AKIBTT 
GUY 

RAWSON FRANCES 

CLARE 

BOOKED 80UD LUBIN 
to-«wrr- 

'WAMO QIICHMTII A STUior 
%A» LEWS • • SOUD SEASON 192|.mi Loew cmcurr n^^yifwkM wk CHARLES MARTIN 

TMC WtrrCllfti ^AiHTOiiK 

NAMIY A. mCA 1 pr^** «« lis fl^i 

MiLwAUKEC %i %i»jrrH- - V 

I - j% I . %«*r. - Vam^ « Ml*. 

Mil I KN ¥•« 

I » % \ 1 1 ifM »M Ai v< n. fifll HfCMT. - ^mtimt IClll*NNML->0 

m TTKiir L f n.lGHTNIN' MAIAWAY BAKLOWS 
t m ICKMKBOCKBK 

%^ m€ mm 9f—t^ • •••?•«* OBO. aL OOMAirft •AM am4 OOLMI 

HARRIS t4M BIIOAOWAV 1CW VOUK. M. V. MAYE HUNT £23; »4 1 %m -. % <ltt%« «IIK« mpvBuc 'vmnMBT 
LTIMCE S^m 
njLblO* NIGHT* •vtivtt It ••*«i( H^B^P 
MATS MLLiii« 
WUM •« A»VA«Ct !• li ■I II M«ri Iff* B-iwi s»iM uiwctiMi HOBwrra A KRAU8 r'Vart::'^: ;: ' ^,;^ J 

■W A M /UVM%/VM fM AVPIh^ fivM r««i» NMiw irncAMM He Mam^iM." 
TmV - TW M«pr. 
AIJ«AIIMIA fl*«n ffC • 
l*IUM.*«MA— t imm mttt »f •• JEAN GOiOION PUYERS HiGHLAfl> ROMANCE^ JANS 'IKTWEEN ACTS'^ 

Ltw CANTCMi orncc k A« in* «r at Iter «l tl Mr* IJ rMB 1^ It III M«lt>i«»ll |l>l» r «i<B. «W««li r 
Mil ' rr M M «»• m4 tikr KW«r II DULUTH. PRANCES STARR l« » t MECCA m m^ 99 tm " ** nAllllH*K 

•M ' MmL. 
I YHH'-nr 

I . ryf ^mmmm 

rriiANn— I tuAftioM* n mifh tw 
!• M « It •!•«» « I^N •«jh* N*» A«i 
Um M. Ai nm 


»■ i«* ^r 


Ml «l MNNCAPOUS. »»*««i I'^iiiim^^ 

M r«"»« ImN t« lar hmk4 IM9V Mw. |A 

• til Ik m*— m mto la b MB Nt M frooi • fv»f» I Hi imp li «tai»lMaui -i(»>l B«tf. GILOA 
VAMSI • ■m 


KANSAS cmr. 

mil lii:iCT- Hmmm umm TW 
nfii*MrrM %«iiA»»ifi» 

Cll "• p. -\ «t»4r ■ tw 
I !« nAMI VAwlilt^a 

RMI'KMPP -Mt*-"* •> •««• •• 
OAV8TT -^ Mrntm %niy^mg 

CfOfTfltf ' tut! ^^mm tw IM- 
Hot 41 -t-iiPtMa- 

SKW Twia-rr* untinr 


Va#I»w aai N«^W« 4* f*«i CHARLES HORWnZ M« l< Itlfctl. 
WANTCO 

fb« k^ flM* IW i*»«M« BH B" 

ALTIUU* NARHL l^> »M 
MA/VAGCilS AMD AMTISTS 
TW WALTER J. PLIMMEK AGENCY. I %m m^^i^P- % ■a%%4« • •% BUFFALO 
""palace, new YORK, NEXT WEEK (Nov. 22) INA^CLAIRE 
■ '■: <. and 
I-. f« « /V«i» Cmmif A€t ky LOUIS WESLYH 
MANWABING ** BIVCBSiUE. NICW. YOBA. 11* W«ik (»•». 1»> « ▼AIIITT QUEENIE NAZARRO NAT NAZARRO, 
m 'STEPS AND NOTES^ ■1 ■. MIDGIE MILLER AMm Ruth 
t.otcfrm 


k t 
•I •« 

If 


««i Iter laft mi- 


Ir r II.T LTCTlM'li mmmtt tmrw^ t glMliM «Mii »Ui. UAirrrv fui 1.^ m rMii» mm$ 
4»rM '^^^M^' AM ^iim TK- rAVl ^ ^^ ^^!^ li '^rr^l M^ 


r^«-»r«4 !«.• $m tl Sat* %'NTi»HIA % AMD SffTETIE OF SYNCOPATORS 'A«;l lati >4l I^M•• MKOBNT «Ht*Ar*r. tuw ii«tik to tter riilr m 

fur fiw 


NEWOI ttJAN S 

^^Bfll •«t««A»ar» »l tfe» €>r|lli — Vttll tf.9 )Ml tiMt ml •r i It tb» tl TlM kvyv «•-•« tr>i ly •»-M( r« •! MH 11 «|IW e«*«ir. kM Mrt( Ml m iiiMw rUftrli tn ti l*- ■M r«tr ••til t%mh9 mmh t3 H& 
IKUNKS 

AMM HOW SOLD IN NEW YOMK BY 

iSAMUEL NATHANS. S31 7lk AVENUE 

\Omi% met SAME AS ST. IjOUIS HERKERT mi ST. LOUIS. MO IKIM .r-w; littW « $50.00 REWARD 

For the best reaMm why you 
are not usinf; 

•BROADWAY ROSE.- 

FREDFISHER. 

N. B, — ^Thif offer is only good 
for sint^ing actt. * a*^!! »Y# III* «»>ly HALL WANTED 

I f cadliftcr h sum hall to rrlirarac thai 
fmi ballad. 

"BROADWAY ROSE." 

FRFD FISHER. OM* II 
PROPS FOR SALE 


FAV Ml 'Mr At. rs>ifrr»T M5:r FOR SALE W%'k#f ft! »l ■•w ««a« Nl •- • M«« rAV ONAMt orCflA pmiiA rRAMCHC A Co. L.r K ' fUBR WMTTt A no A^ • •n A ro ^^ - i- Jia»r> PERSONAL 

hooK; brwif tom of 

BROADVAY ROSE" and all will b« 
fufgivcn. 

MOTHER. r«i TESTIMONIAL TO OR. FISHER 

«i«li ^iftf-trc ft., w^. ik .r4 th« !«.•% «•# »i< M t( i-» . « j rAl.«* K -A«*( _ 

f fw 4^v »^IM W tail iiap^Mi 

I MhM* iM» hb»m -h* i«i» Hill 

•• ' y> ' tll^ft any •^iNf fr**Mi 
^ •-• >'fMr%« aM ClA BBik < A nioMi.>fr>fT«*«»Mi:i4 4v iv^Hik. •f* • r* t J' • •? « l»«4 APARTMETfT TO RENT 

. II nmh III I ; •••• T« I -^m ««>mf tfifii vau'lr- 

v.lW !• iMic *WM>AOWAY Mir* r** m 

%iirr <a| •i|rrr%* 

MLMi AI.OiMI-MYin^AII. fi VAIIBTT 
PBOCTOI^ B. F. Keith's Vaudeville Exchang ■ir. ^ (AGENCY) 

(Pakct UmaIto Buikfinf , hfew Yotk) 

MWAID r. IIHI A. PAIL KEfTH 

FoMnders 

Arlirts can book dnct by addraMoif S. K. HODGDON F. F. PROCTOR larcus Loew's 

BOOKING AGENCY 

General Executive Offices 

Biiilding,TiiiiesSi|iiaiie 
.Mew Yeni ^ ■..:?■..■ 

J. H. LUBIN 11 AMALGAMATED 

VAUDEVILLE 
AGENCY i« ik» t*«* af» • mm WASHINGTON. D. C HP \ • t t'*^ Mf • 1441 
Af^ii^ Booking hi^cht : 4. aa ||m> f«<^ar«4 Ha%«v Tli iia »r» !• <• •r» NM >a»arit» n «ta f M «A ■*r •*• «i|| i*«t* • • mil MMNT Hr.i Am^u <-^ --m 

■ t •^ la II* r > aaM^ I • * 
If »«alM ••* aa •• !.«■ |i-*'*« 


Feiber £^ Shea 

Tlieatrical Entcrprise!i :<■■ '■ ' 1493 Broadway 

(iniTNAM Itini.MINi;) 

New York Gry I* i< TW«»a»«L Al 1^ MtiJil «AH«I •«« 

8CCNIC (frUDIO I •«• •« a « C ■ef)ae 01 ORPHEUM 
PWtt. WAiiK^*^* OT 
The Western Vaudeville IRmm H»^a THrv* Mr Ha* a ftiit t-rNT •i«Nftf«*K af«*« 

10 ta«^ *a«« rtiigpi fa» • «*< ItflMJ ft KAMAMS I Dtfd. cr>%«rAT r»»*> •■< «M IflMII O 11 M. MANOH 

A«4ltMM GC^'^IJIAL Off ICES 

PALACE THEATRE ■UILDINC 

fllW TORK CITY m M*^^^ w w ^^v«^«^« •• w «ia an as « w ses^^^ 4i.,«» i, am^ f»» •m^.ii ••• Ma 

ri"*»» *^^ t>ia« »MA<i< a<X t-^ aa^ 

Managers Association ^H^^^r^^;^ 

^^ ^__^ ^ ^ , ^ ^_ ^ ^ f !■ 11 > aj> »t Mr* O iiipf >f««. 

faaii 4« ^lai^^ vaaaiaaa aiaaa^a^* waaaiaa a« va^aiaaa* vaaai^a ^Raaa^av aata 4§a4 IBaffaaaM IflaivflKffaate Na^ 

sai hmt laiiiriii nmii M4i. ciiirAr.o. nx. 'Tn:? •;r«";::''N:xrr «« ciiirAr.o. nx. lany Rickaif s riNK 

mica O. MdNTOSH. 
««AV 
l.t»» . •!( 

■ «*'^%|«ifl liHti* farva 
lr**>* la "A M«M ai V< LML 

Aystr alia ,\' . , :;^* 
Bf% >smiiii5 '^Wi *l BEN and JOHN FULLER 

AUflTRAIJAN VAITDCVlLLI TOirR ie« MAnicrr STVfiCT 
aAN nuNctsco 
BERT LEVEY aRCUlT 
VAUDEVILLE THEA1RF5 

ALCAXAR TmATU aUOJNMC AAM mANCISCO 

^AUC SOilOflOli 

a^'iaa^ aatftvaa^i *Tiva a>«<*i4i TNa* im ff«i < u>. *>. • 

ifw r»r ai I* ••« I 

• « twl • ' 

AV|i ||«, , If 

Ml '••«*••» « f*«« 

i»f»% ii«»a 

H»a»y pan 

M ..3 M A«»<«t »a»a ^li«rf.* rvtai 
ft r KMTII A- Va«4-««lte 
ftA«T%*(i>: r«r^« M*f *A 1*1 lr««4 at »a4 r. A. 

ta ^ r J la* •aa«^'(«*< 
a*«4 »»i»ff» tika SYRACU9C. N. Y -ufr.( *'-"••• lltt ~ All 

wiiin af tfii t-%%Mm • I •»*• ra« uat 

TKMriK %'aaA»«aia 
WTfl^Nn r%al part. 

a^w— 1<- 

aAV«»Y n»«l pari Tfc» Narfli 

t«M » .*■« aarf. ft w 

I •«• •• r M«#tMi 

r *a> »jaaM* Mi* »>• • 
a aiM pf^m \ ^ 

M.rtaw IUmI la t«« •«•, 4t tn« 

t*m*wwmm m**9 •taawf ► . . aa 
4«t fW •■ w»« «if v^ P*««'*» * 
ir«fb A.>t Tti ippi «^ f.«« Mai 
Mr M »a laa ^taa «• 

<* Ta««4 >r a« i^irwa rAf.A«*r 4*i»»v. 

la A« «»«4 ra»ai..i>i 4 >^* ^ 

l^»»:wa !*«••. I MftfA 1^ 

*!•>«' • art" «Ma llttr«aa Iv«*l9 
a»il • -I* Ma«k»*>a 
V » a HI V - • ^<t«w«. 'M^p 

ti*i«»M»ra 'iAi(i*»:^ — 

Tik'* v««A'« ■Ni#'<al atfr* •( a»«9 ff»«i lA* aftavts af aft«v t a ai 
y w wi»a. ^at-a a*« 

ii« w l« 

a • i» »■ .f *a 1 

vat)r •••1 
«tr« M 
a*«' *a a* ) 4 <- M^airippi « • m la tla'«r -a • r ai4b a 
4 ta» avHi af |to«« tUfflCN • C4HT% rk9 Orig^mJ mmd OMf 

The Little Home Dining ft«iiiiita |iJi i«^ toTl' Wrsr eitlT STREET The Most 
Feature of Your Act Is a Good Curtain Mlb ky* CMrtAMk •At BUMPUS & LEWIS. 24S West #th ina. Fat aal* ai*^ m^I 

(frMiS UYANT W»S 


ORCMFSTRATIONS 

^RT BOO^Bil^DiSG CO 
'119 «%iST42u STRt^^ 

^ St<*F ■»--•» -*. PICTU IDOLS OF CLAY. Pl'V^ ******* «r4M» 4lrair««^ Im 

UMbs •• •• ataa^ is rrm^ mmt «<!«• 

5iu. ^*« tot prt f *^*^ ««%•«.• -.4 Mtw 
I li^ «k t^y 9m ^m B in w «li>«0 Mar- r«a 14 •f lifer v» cf in* 


at lAr toi»«r vf tli. Aail. to sfWr 
•«r laii mt PHi»«*« ■tr « ts#»f 
MM* T«« 
•II Vrll Ml tr»i Tto., 
tir ^« • r- •• •• M •• tfk«t K «l I.MIW Kli« rit« mm wty •IM.H tlir r««w** ml 
§!».. r«tf IN fW 
Mr M •! tftat «r4 
IM nral. •• tllr W ♦ , • »> ^ 

Ma ■narimiwt t« 4«r««^ 
••4 la*«f Ni f*%»r»«r Em M tHr t-rmtkr • r«i tV% • ••? r» M \' tl». r«i 

f » If fcl' MM 

^ f%ia C**^t«l 
■wtr^a v«^fr nm fi •« Mr M m*** n At 


«t4 «»««i Villi It \m ir4» •■r> ( a* t^^mm Mi f I ^/,l Hk- « v«- an* THE PENALTY. • • ••• ••••• . HI 11 It tiM M M •f in* fiTiMilMi raira m TW MM 
arlr Ma* THr •»••««« lM« CllM<i «•• fV M f li r f ««l «i |r«-tMii Ml iMi laataT' aa r««»ry 

•liaaiM«4 ta •%t.t.aa fcai i a| cr 
ait*.«4 •• tK'>«Bh «K^ waa •••MiC afl^r 

•at mt llir H»twrr It'a avfM* taHk 

• at- 

M*i <*laB»>«^i la all ndif ta play 
aa ■ a-ttiaar^ f««'9r^ If aal tli«^ THaTLESS WOMEN. 

KBse M •Mil %iaiM 

ibf ^i** •!>>•«• HI pat-f vrr 

littr* riMfla IHanT) •< 

« %n*^ pr»-4i* n i'fNi lHa< i« •ill t-lr^r 
ap lla«4«Ma« '*** •* arr «'r»-«il» paat •ir ifc* IN^ IBf»r p*.'tarr I iMrr ^^r^r ] m .^rrtr kv tw 

iMMHBf awtf a^a Vy iMtaMlL I 
Mfr 0pa«pMm a»4 a ftarr aai. 

vim 

*^ mmt'_ 
fTT*^ ' •• •<rrtr»«-aat t^ rail 4>li« *j;iTSi;jri!ctfrJ6!:i ^hjoomiucht. 


mti WMH T. ' 

|it«»«>4 aitli 

mmd vR^a VNli tl 

• tftamm • •« 
fHi»> If to 
^''^•^•rr Mitf M • Mi 
I f^ Hi fifer |i»»t|| at ti Ir a 

m^ fiiiiii. r I n il i l l la • 

0lr1 Aa la *W> llp«« af f|i» 
iMhtv MM»a Mm*9tt it" la wliirli ||» villi •ar vat •• % 

ar ^ativr ra 
^«t^«H aa • ral W«>««li> •• Imp •'^••rai*^ Kwllaai a I IN 
Hara4 H ^> Tarrr aa tl ta pn ^avi lirr *'*'«^ Mi •■Mipa af 
tli^«ir«rvJ pv-atar* Mrt* aii» M a 
annpir 0irL ia»iii i !•• tiir r*««« «f 
IMa a* 'aa* aa m9^ tKa 
aa iitiM-r tM«i*«t«ira 

ai*li l»»r kar4 ta t%^ n 
i ir« « * • avtf I a«a4 Hr tto alKi a^a Aa4 tii« |p Mt M Mavtfk^l M 
aa tWkM*r«. HI a ll »l 
BROADWAY BUMLS I mimm tmt k»c% I 
■at aa HIT a< tf«t Ha • f rl«» far tHr tH llfia l«r • Mil IH9 

r tl|. It •Ma* 

me^ mm i^mtf r*4n> a«t Mr #ara a^t 
^ »--..— .^ •••^l'*''* aa kr *»^*h' t« fte# tavipaai Mm 
** ■**^**v ***" I •• Mavi a HaH' far iMr %mm 9a« la 
I m** 4ra«Hi a n a H aat karr faiMiif IBpi ira 

rirfAta m^ t« smM fll^ aliHiara ^ »• 1^ tt^ "i* ^-iMap lar artar ••a* » m 

« *?^ !k! ^^^ *^ ""T: :*— !.-•..» tM .».•• aa Mr 

ri^.g,- ^ ^ ■ ata a Hr*t ••>r«i,«#ia MMtar aa4 a»«*«^ i> 

MH^ am M^ tito avr tZlitla ••*••»** *•*' Mtiara ••?••*» a9 

*1P*^' IIVrtiaMi l^»fl^Ml» fli*>^tek* ^ Vat« Hmm »ir» Ma 
•••• . «r alMtoapa 

!>»< • aavr« Hi * T\ 
a»at'> rr«r«fe»4 
f»- V Hi*. •«. 

• ••atiata la 
{^•*7 '- ••. ai^^iap iMat la «akM 
Mta4 ••MM«Maia >a> 'at ali»v^\rr 
riHHi taat l« f all »» MID-CHANNEL. 

A C%*fa KHH^a ' •!»•> 

--*-<i IM Ma*r« «.«* wmH 

»>«*Mii. MMMta Ml ika |e. ^jr •• liava 
■V ••M •.«• «p W .^ '♦*^* ^ 

Ilia* tM» HMMaat naiifc»va m ipii^- 
ilf MMt M Ito r«tlM-r 4i*»^*Ma Im4 

l«Nia r^vaf *- ' * •«« |f>>l 

f**'*^^* a^ a « • •vkHia 

•»«*arr Aa m m u a jaat a laa^ 

f»v«nr rl» tMi 

^ liavlf 

la 4».^Hl« Kr Kaa 
totMP aHiaaa* •# Mtta 
•aM Ito •<••'» TMr ra 

Hpi HM ali 'luaiigk M M a«t 
irMa iHr .tarfr 

r^artrirv* artWat 

Tliia aataral 
••I ai- • tl>*' T«^ 

I* 4^ . H la • *»*ii J ' ^rs.' a« *t^^i»*%r la •f^ 1^ 
iMi t*««^ pr • ''"^i «r 
1^ M'-a*-** r 

•aaki>» •«• If* 

|r>«i ■<m ¥ lM« l»»»f aavto* af 
•»'•*.<< at tea llM* t».» fa lla 4^1 pai 
Pptt- tii%» Mm*'* a«a .%%im ta l»|i*<^ 

ra » lapl^ !--• » a»f»»» "I 

!»►••••• •! aa aa> 1 1 * 

III* 4*r«ir«iap af ta* r 
Mki' •• aat "alrtt * aiv. 
ai • I***! tlhaf v«< |ia*r l^« 
tWMrr4 ta iHMP^ai 

la a 
M4 «. t T^iAC ¥ ^* la ilw« ^4»tw 

n •• af IH* . -«» 

rw •••« ta^ I r l> 

• ••«• tr. f 

•a% a mMI«> r ■•«• !.«• f'*r arr 9n l« • «rT«>»t H Maa ar>4 laa 
a Ilia Vila YOUUSE 

ndVint 

nOURES 

IN IK mi »H|| la CJETi. aa»*i raaa<a ta 

aair %• 
klaaa4 a> llto> 
IHP My 

M la laaaa. M •tpfcc af fa«. ta aniArlatrty Wf H laaA rwl ar« ■ 
lap la Wi4pa M. Mr Kh« Wr Ina 

aa4 Mr Wai 

• aa fea&<v aa a r >fiaia iHiataay 

Mi« CMltBtli a •*!•# «lalHN-J!L »T 
•a iMr iiMi 1 1 ai atMa af t|ia !•.. NE USMKB5 l»*r. IW , .- 
laaHHi piH Wt in* rlMTHi aa4 | f I 

^ _ r a •• 

aa«a af ik*^ r«*via«««» 

•■f a»«*i| alar* awvira w^a 

•ap »• kar mm9% ^m A4ra^.»i.. - _, 

4.* (iMa r»^«*ir>4 awrr cf Mi^ . |^'> 

• ka^i al|< ka« » » r •!».>« m U u f wra *a t 

f^. » '• •< a r %. u-.„»,. %%• li.% ' faa^-a-a 

aa 1*.^ aa • |<« «'y «•« (OHfLAPiVT wumfifJM 

MMIMJiV SuiiB TtttI a «»••♦••( ^ It* . aa». !»••«■■ 

• • TH» •••■•'«••••«• kl»>*ai» 

I aH« a • •!'•• • ••4 f|»» .«. 

• ri«^'4 ai*'r>.^ y^.t Iia»v laal a« 


f» UWB I ••--▼ '• »-l » 4 li«>. ^ **rl. *a» w aia|ia ••• •«# 

* la 4» «ik •HI ttr Mr ' ' 

• m^rr > k»v •!# aB.! •> 

^< « . . • . .4 •.. I- ^ ^igf 

aal alamf 
M*4 ilMaaH ap •« ifcat ^Ma* 
•4 aa^4a ft up tl 4 at* fv4* aMpp 
H. titaiaiaii iap . |»i^«r«-f. « M M la HOXBU HOE^UY^VOOD 

f » a»aa»#%a ia ap fMB%faapAi.t •ppp 
Mt*«l Yt I M^ It. !«• 

OMnjrt tCTTLCKMT. PICTURES •I la 


r P»n i«r m€ fart IIM 

Mr _ CLOTHES IN HtTDREi 


•• !•*«• ft * 

> •HM to «» tlir M«i» MpMfiitf tiMt •ten ftM •»:.. r 

•way I 

M«rr«f «ftM Mi K 
Is • U^rHw mtf^ 

!!*•• Umtm9 

•• • • It IB • -r* 

' •• •••• ^»-«« « *«? .«. '«*• 9^ av'^^f » 


• ••' .^ .^ t|iT« ««^n 

•«« aft**. ff«^ r«i«t 

A li 

In fhm *«^«r Mm r^trm ^^m.^ 
•4 «<'* li«<« vvt^ • 
A %.^ prrt*> ai.^ •«« ll.44tf» •» •*< 


M»4 r««« mt ft u 4Br% t«li tW 

•I a 

Id muh p 

W r«>«c it r«.l « 

W *' 
III ?.<^ I '1 «Hiiy ft w. • • r 

ktttr «MiM k» aftlt 
•«• w^- •• tW k«M lw» M« at tiM »«««. A kt««* 
^»«M9 a^ilirtii fc,4 .Mil A^A^ ^^^h^ ^ a^a • ^'^ ^^^w ^ ^W*^ PvOTV WHA 

ll«rr«% «».• »^ •#.!•»#< ••4% to tiMi pttt^, •««• . ^ .». !.• f z 
•TATt 

UtOMTt 

OMLV •9 AM TlM» 

'mow III KAMjr ^Quf^ » tfMi.t |M.TMr« Tib- It «l %i«««Mi w^ ^^ I y^atfraff li^0 ftvl am 4. au 
rik l» a* fW »-«. *l II [4K1W toMp toav«i Mvr 
^ l^tMa M.wr aM «Mlto 
tot toMM. ««*to AnHm flto« 
*• Ci N li Mitt to» t,% 

itil»4 am ftoa Mrc« IMH. 
Ml vai toa 
ttoa •••«? mt 
iMIa tov KaitoaHaa Madto 
"Tto» flrftf»^a« lf«M m Vm 
O Mttto^ MUMiiW 1 tto» I 
k ttoa c^^^wrw tnmw «>• MMi I 
fM »a«a 
•f Laa l siHta. to M«f. 

It TW Al 
■ra»r«to Jr i» nUlll M t»ra«.- Wtoto^ • 

fMtorWv f^atoa tola* Aira-^to^ 
"• "TW MiM ii l tol Mmm; •• 
Ml Itoto •aato • mMI ^M**^ 
TtimTtiffto. C"«Mrto LaaAM 
r AIAa« «MI to* to Mia rmm %h rt tor H« 
im»^ toy 1 
iIm> ••'^toitf ft' * 
tM* 'TW H«*« •• aa tto«a !•*« * «r* l« 
»MI toa a» •r«^l ^a a im « 

lto» alMM^a- < ^*4M t^a * ■■NM9 IIN> alMM^a* < rrt^M ira ^ > 
•f Artto«r H Ka"* n*«<««» M »<to«r ^ I r%tanr «# ttoa raait^^ * 
mi iwu- t la aaatotMi0 m • 
Caaa alitor* p- «i. •-f M fl*«' ' 
tor a«0tof v«-%rs wffto 11^ N • 
I iMail af K**^i>»» Va lb**. StoWitSr i^ l.:.^t k<»*to la rtoiMiif*# IMAaa ^tia p«w- 
Mat to • atoi "7 

^ Al to ^ x toaakrar* » >* 
Pmm*" ^vtarr Ttoa titof ■•<> «^» 

iM« • «^lto tor If to? Nr ttoa 
•f ito«>«r •«««to» to tua toaii< 
To Please 
Qne'M)man 

AjDoisM^ber PRODUCTION 

AMfGlfTl' riHMkrii AiiKTKjii cirjiiii 
fhjf it full of i%ir>thint! iImi br iiii;^ 

1 hrtlU. iKarf a|i|MMl ^iimI rial life drama 
ill kuih .iKiiiuluiKt ih.if c'vc*r> c*tn«»fi«»fi %'«hi 
lu%i* i% toiicfHcl uith iriiiM fultMis itiUiiHiM jj/ f^mmoaat Qidun 


r 
VABIBTT 
EMINE 
AUTHOR!' 

#.;.':• "• COUVERNEURMORRIS 

GRIPPING TALE OF A TWISTED 
BODY AND A TWISTED MIND Directed BY WALLACE WORSLEY The face of Satan, the bnin of a 
genaiM, the body of a momter, the 
•trenfth of a natter of men. 
That %ifat Btioard. The most re- 
markable, the BMst fatdnating char- 
acter ever presented to photoplay 
followers, dominates a picture that 
amonf the gr oa tit ever 


PICTURES 
nans: FDJ) LOds 

BAD FOR THE WDEPENDEim AM FOR CENSOR FMNT. mm4 O 

ttlMI It 

IB AlfeMiy tlita ««n«#r t« v^ « ^_ -- ^ .^. 

«rH* tor ftiM r««.M^Ukip l^tiii* « »--y_f W 

•««f Ml «l^ trial tv% «««r O^v 1^^^ k ' avvt W9** to 1111-— fW «tt««ti«i. 
^^ ----- ■• I WMte t J^ iiw w ilwi .x«il»« MM- iltof 
tiMt •m mm- 

P« is VtM 
MMIBt at ItH* «' IMI »tll M tl. •in MWKKLE MMIIYMS? 

Itaw IT 
t« til* 
WMH •■ llM» M tl» It 
9» tl LAaOA SACKS tUiiOAV riLII 
r r»¥lAii»» R I N«v IT 

Im* OiH wHIi . I«r»( 
p«» ar tear r«*^ ^ *• 

•# fli» o >ixrai A« ji tl 


A«Wvt • •f tH^ iKto T *-Lr LAMtVTfl.' t«i%*> 

ff«M»r* ka ifcirffy 4'%*>'*4 t« | titli N«8MMM (HI**! t««r II .r« %«M 4*1 I At • » 

li««l liH4 •#•^••1110 IB Ik* 

W«Ml»«»n« iB h» Pitf Bt>< |B 

fW«rffBl AMiWMy Bt Ita ~ 
*t«t#. «»llll tiM •r t 
••4 MHmbbmi «bb »«•> •m^ fm 

ikmm. vtm Atf»v« •NN-tiB^ 

r IkMBll llr«r 'HiV iMfC rB V*« lUi IB* Iii4 iJrTJTSt tBM tB9 wtaafi •• •C • rli«at-# 
It's a Regular Whirlwind •f • pictiir* Ikftt open* S — Jayt 

MARK 21. at iIm 
StranD 
mi ^kmWi FRANCHISE km lii •flertfltcm %• B« B«r M ii t«ll«^ t« BM^« tiMt 
a«l ^ B tettW M Br Marshall Neilan DINTY IHTW iB«i \n C*i|if>^«i»4 »• *!»» 
• mmmnktB BM'^m. *•• 

t»iff«« «*r* m IB* »,..*.«9 
•f ««»ar*« 4*4 
»f<tr»«^ ImM ta 

*»«^« • v4«»<ftt««»«l. m*-. Til* 
Ml Bi tlt%t XhtfTf iMv.' •*.♦ 
aa4 ^ii*«-* » 
feai iBarr |A> %m*m iImb ** o 

ABBtBcr •tlN^r »Btl Wesley Barry ^ At iiii W flMr f1««-«ttti9ti 

All lb* ♦^"W* .1 lip a(»d «ict h 
All iKr r.«.,^« bIU Olt! K- -^«^- 
AH ••« B^vcfitarr 1.1 TV R«%rf % » I 
All flir f>wu»; «< n* I c il't • 

SctMm Vy lAIION FAMFAX AH »y ky DAVID KCSSOfi 
DftN CAMIC A Fim FUliMd AttracUoil 
piCTUim FAMOUS PUYERS COTUNG DOWN t«w 
IN WEST WITH OVER 200 LET our 
T««l^ • Ymt— T 
T« ttt tl.lS an Hmt ia Tti 

M tIJi 
« t* HI » 

•*rt«4 fey <V<i* u» ll»a*. sMl ii. T9 mxr ittv FMi. •^ r 


!•♦ t*%l9 C*». I' Ml- 


• K4 MKOOCKLCVT ma DCAL It 

Ml Ik^M « rttv 

i t-9 

% f*^ trr tll»«lr» «»ll|r^ WHl r*«t 

f>tNi i^t Mii J. J ii«t 

pM^rM Ml wUfcli tl». ||.i«OT «ifl kr 

tt» r' •< «l t« m^ $mmim0m4 fr mi 
M. |i«t*Mi mim ^»mmmm§ %m M^r« ft •4 itet i»r •w •i>«rt|y •fi.^r vw trM cf tli* A t*>4 vtik tccK iicEo fcnmct. •C tte IIM 

1W t tori tik« 11 » ^ 
ii Af Mik^ 
««lt Is tt U PM it«l». Or*. Ni ««M 


«f« Ml « 
J r*«M ciMii 

tftMt IMmT ft«*< 

ti ttMl •II M9 Ml 1250000 AUEO FOII PCO. 

A CHAFUI RECEIVES SNMiOOO 
FROIl" NATL FOR TK or 
LIZZIE MM nU IT. II •! • tl N* ■. A. NOLOS FMEHO 
« 

WMll M lUMlrv M«i In M 9tym i««i MIC mt tA«v««|« TailM •! tlftCM K»»K«A I tl tll# f %h9 tW pMlMM IM !• vrrMitf •• 

tiMt llM rli I It 9W iWw •^fl^^ 

•iHltair 

fr«4B «lM»%*^ k«>* 
lll*> »IH MM WM hw tiMI 

MLCOMTCMT MKB. KMT It HM CM • timjam H^^rf A 

Ml Ml 
C •••tM^* • M— 

M«. ^ K«ft Ml Public Auctkm Sale ;<M ••# k «» I 

•I.«t«pni wMllli Ml ftrvtt «f HI. 

IvVft v«>^A Ihft* •.•*«!• Mi f 4Im% 
MB •••*4«|« W^ir» «lil# MMiM. U AOnm LCATO THA 

<'lii. 4C«. N r IT 
AtA«« ■■>■<[» mi tUv %Mft. 

fr*4M tli«l 
HI lll# 

• UMif *•« llr CMi««^ 

119 ««• » M« 

• A taMftI vitli •# tlW or TNC crrtCTS or OUYE THOMAS IMA ttF4tATr» 

A • 1*41 •* 'Ml •• ■ • • <u( t : . •*•• a^A II u I'teii kAw»i 

• -•A t* « •« •• •! • e«'«wi j|ir 
»•' • 

•« t**! iMr l^*< ^ «» l » lA '^ .!•««♦«.•— WTLUAV MTTi Hr^ 


it *»-l lff««i 
••4 tW TMMtrM riSM 
)f witir A t* !!■>■ k 
MMrAlMta l»t«r AM. •4 in* 
»IMB t UDOa TAUAB EWCT 

t > >. mmt. ir 

Artili««9 IIHAni t • «««A lifMirlH 
• •w^ !•••«« •■•r fM tml,.mm 

Mi>r tiM 

t%«i iMiAvr |M» rMitrttrt t»»» . 
•««lMr IM« vtfli i|Mr»i»# IM prm- I 
4«rtMa Cf tlM plM» #MiM 

• -f r*i«r>ff* «ii*MmH tW • 
M»««» ••• aM flMf Ml •• 

M*kil«9 « f A t*^**>'* * ^ W r wmt -.— . — ♦ MA rmm 4««4 iAm «^<A fWMi 

M»MM •• IA» ■# 
• 9f$9 ••4 t«« A. H** M.i# «»ter«#M A lY ncnru rum. l^-^ li««'^« .V**» I* 
inmrn > iti^. ••A A* Tli^ ¥^m 

«*«fM9 M>4m» IP p«<'«r«« •HH 
!»• «« f AMi frtrnmrimtm %m^Htttm 9^ • 
lu • . Mi> i»|r 

f« M Ml4 Ma liA* M0»a4 %itk »f 
^^ *•• f>-ftl«9«« |r««rff. :'..."<;..': 

rAlAM^ Hf«lt«A «CO^€tl« 

lUa rrMbcl«r«^ Mov i: 

4* *r«>t4 Ay Arr f> ^ *><*» tW .»» « !|»# I « f Willi* m^99 
m MMf i*^» 

rr»4 ll«t4 »• Bttlltttc •MH Av 

w««rAw •« flM iAAf a prrw4Ml rrfpr' 

HABKI. MEMAflB MTTU 
M.WI .\ 
• .lr« iipr aai 

l^«t ««*4 l|t»« .\ 

«!.>• •*» 9m m KltMMa I 

K*<»ti«A« Ml t «-yai ia4 »<«ii •I M r. 4 

iwf ai (^* M«M •••It ir MONDAY k TUESDAY. (NOV. (TiMliT tiM DtmtMi ul NATHAN Bl RKAM. A4fiii|HMrAt.ir 
ai Hit F.AtAtc of Ottrt ThnMMi r If r T %m r •« iIm A*mI af M«l 4Mtr« «a M tAa ri«> 
■« II»v1«m4 Ur** M «•• AT THE AUCnOM l»OtlS OT v 

SAMUEL MARX, IIS WEST ZSrd ST. 

iwrt Will n# 1 rtni ir KxiiiniTiov oi tiir K^rctAAS 

^\TI KUAV (Nov t»>. Fn«i lo V \| u* « P M if*4 
I'KIVATE KMIIHiriON BY HFQlfiST 0<M NDW 

iMtiiKlni m Uic SaIt Wilt fW • l.fM «>MMf||| F. WD 
4 MHI.i.XC- ALH»M«»ltli K sF \ I k M. >K I > Of H R^ 
^ud H R iONTs aim! iHr IKWI-I.RX .4 tWr I ale fV nic^ 
Mar. liH-lt«4ing a I'K \kl. N Ki Kl.\4 ¥ i»itl« (••! ft* Xkl S, 
IFWKI.FII WVn IIKS. i M.VKKl l¥. t \>« ^ | \li| aa4 
^MM'IIIRr \HKLA«F.S. a SI\K\RKI IHNM«»Nn 
RIMC;. lllAMONII aii4 PK\RI, RIKTA. 1-^ f tmnwfi ncTt'KB imr AUKB U TU 
PICTURES 
CARIBrSVBMCf 
lOMSTFU J i" TMOrini rm itMi 
UNCLE SAM TO EMPLOY SCREEN 
ON BIG SCALE TO SraiUNRESr RUUR funoii-fK 
■all Ditai Ik^ •f MM l'Mt«4 
nST NATL CMiniCB D C. X^ IT. Ma nm CMCUIT FM TOl. iiri C«a to vMk KaiI N •«••• Ui. H. Mi mm 99 If M !• W •« 

in af tlw "^^Hi !• iliv #■ MMNBTUiTDB fii«ii r #^« •€ iliv M.4IMI nr««ffv ll»«C 


R. Fm t> • !•• * TDVCMaCMT AS KFCM A»«v< Wr«ltllT lrJM»r« «lv< -il If •• will h» %k0 piniin iiM it 

Mt At H iw t II li »•< 
wm to iiB«tr f^««i ««■% to 

•r «totlMV Km» «4li%» atotr 

to tAto l»9 Ito lMM»r4 «*•> 

At tto r»«« •€ toto • w*«4 
ttol to «rv«« w*«te 
r Ito iMMto «ilk I 
«# !«• HI Ito to« lfi« •c l«. IC DLD-TNiE nCTURC SHOW.* IT |^»« • V«tMillto wrt 

tofftrMf II kr Wan alPM^. tot h% to«l iw 
I IM^I tto«tr»a kl te^lf Ml* r to mJ«C MrtFttLmmi • MA to»fv««nito( i t« ftoMtl flM 
to AM fc^ I«i4 
!•• Ito to«« 4 • • • ito». •( IV. to! to %ail Nl« 


A toto. A iMttI to^«a<i 

w» ««« tost la fto f»i €»««• llrfi AltH ft 
M AiMt tl Ito OmiCTD 01 AflRIMAB. 

Aito»> N T X^ 
. T^ ) T^*- M««i0ito«rT t*«M*«i» <;» 4 
. ^ J««rir Im« I •# KA««rA «*»## 

_ «fc»^« '" — -' Ami«»»»«I-«m« N T tl 

lABS flTAVPni. 1^ AAMMlitoi «• i.irl* to »A*ttr« It I lto« IT 

«f |S4lr» 

rA N •«-fi l« t«* Ito Ml f«Mi« eff »«tfc«V Ito to«to« •# k*« WfMUT TAf ATA TMf ftlttkt 

■•II I lto% If. !-•«( 

M Vmi l^•^^ MH mf*m .*• ■ ^%l •» 

•I vto «> I4H4 !•• t- ■W ton FM fTAl. 

!-••• A'-K' « • ■* * it- 
»• N. T»tof aitto €>■«• h«a t«* fto mw99m9. 
m Arr«l«M^ to 
fto« I' H r<i«Mi»i«»w««r i^.«r •»4 
toM Ito II to« ton fto « to*'v»> 

H IB «•«« TS«#r A>rt»f*^ to «to i»« MiA IA»I m toA to«p. tik 
tMM» to wmm »ttoto'< W A. 


RX. AMD ■IIIWT(HI»_ ir to tto « to« KvfVfptt* ^<« fto«Mr«« »«mI 
Hw*' I ••'«• Ito w^talA 

■twc inuxi 01 couu. 

Tto •ft*<M>4Nit« to«r9 tolA • Ar Ml«<ttoaA to 
• ••«*• »l tto >»ttoi u« to«r I* t>* •*■» ator. vl 

Ml Ito toto >* lM«»A0 k 

fto lM*>«f Miff*«MHA Ito •« f.f. raM»f«| ai ttGRS LAOr OUM >t f^ •«rf» A« vvf* A '^totolAA !• I 
•1*^ tto- tMrfktiMi A la -to CSOOm WITS T 4 P rr itK'«ft*> U*« »>tk ila miW t 
I A I* MA* n I. « •nXTCSOK TVB FltMiO 

A iwjitototoito. to»< 

4t — t» to A n «•• •«• 

»•!« to toa lAi A. Ma I 

!•«« A>to r tWlg « f^t*** «'< 

'•• tto Atoi» •• ' "Ito** at Ito «ip*ra m av^fWA 

MscoM IT vtua. 

U« A" • N'V If. 
f > » to toi^M to 

i*4 I u H M»«ifc^:-TMM t^f ■« ' '.^A • r k*t^« • 't 4*Ar*»«MM« to Alva 
tav Ma aMAivttoA attPMtMiM 

fOJinMUMI 

1»fctota> «» » l» «' Nw. If 

Tto> rSMMMii '.««•••« «tf Ui« III 
•«Ai ralMiA • to^i^'^'4 • I .« j I v 1 ». 

Ito ' an '^car'Ab^M at # A ratoi »*ta r^aa* a«^ at fAa f rato I Atoi «- 

fliMA ar* Mtor ^r ' u»A a-^**:--a Ham* to ■ 

Itor* .' »••'«• ^i^ a'|.*ifitr ••• f*** al Ato 

ji iM-jia AMA to^^MTlMMA #0*r*Mt '''AM Ito 
r k ▼ AlIBT T m Amomck^ the AikMoii of NINETY-FIVE Htm Tlmttrm to tlM 

GUS SUN BOOKING EXCHANGE CO.'S CIRCUITl 

GUS SUN, iVwidnt 

or Vaudeville HouMi, SttM Mr. E. F. Aim's OuMdbtioB oHMr. Son's Contract Witii ti»l 

^^— ^ ■ — ■• ■ ■ B» F« KiiiHi nocihhn 
Now Offering PLAY or PAY CONTRACTS For More 

A SeasorCs Work 

AN UNBROKEN CHAM OF THEA1KES REACHING FROM COAST TO COAST A COMPRKHCNSIVC, CONVCNICNT AMD CFFIO 
SDtVICE FOR AKTISn AND MAIIACIt^ ALIKI NEW YORK 

WATMS cNnmr 
aia CHICAGO aPRINGFICLD. a KANSAS CITY. MO. BUFFALO 

J. W. TOOO 
WASH. SALT LAKE CITY SAN FRANCISCO 

LivTcncurr PITTSBURGH THBSE AME THE THEATItES WHICH HAVE BEEN ADDED TO AMD NOW ARE BEING 

IN CONJUNCTION WITH THEONICINAL CVS SUN CINCUTT 
COmOUOATMO 

AMtusBrntmr co. ■t1TWt.t>. <% ■•■I ■tBCTIW. Km- Wttkl* 
irr cm^ 
IWJ. IIAJCtTIC, tteAoib M|liM • B ^ M tutr 
Collf.i ¥At.LB- MMiief BIMCiY. Bitfe. IMioi ¥¥«• IM. vtiRntiC AiHi—^ Bw».i I 

.1 Prnm- ^tttUlL WtHiiHk Me«t.i 
>«^l oeoin. ImA.1 MAMO. W 

PI- ujftmr. >■— ■> Mni>*; u 

;o».i iMn. MeHOiMfBBTY 

M. mmm^im%%mm P¥f^ m9^i Jvmnni voBT.%e«^ ^**^ B«gft » ttPBBrV! H fcyiL^pfe » bJT 

oiiki PlAB* Mmp^ CoI«#.j CALI^'OiNilA. PHle* 
:t±ri^^.»: 
C#Bf.i AliCBlCAN. 

I AMi>^ C 
W Bflii.1 BAftV L Bl Lowioloik wonl.1 A M BWiCAII. H90wm' Beotl^B9M.i ttAfTlf. 

Miin.1 IfM^ liMU 6il^Mtu«L Bm^ Up. ttMA, W* !.«*• Ok 

flliATOBIUli. Be« t^Spi Me^ IW« i ^ALACB. ^sH 

BTBAWgw t iHiiiib MeatTMrHBUM. MA. Ver.wgiia^ Nov. BrntAMg>LH 

* •. < OmIW i^ieirill.t OtSaBA. 
lerwiiawol roMfb M4«^i PMIBIf «. CM* 

W« MARtOW. CH l^ii BTATt COM* 

Cll«w ITiijui MmAtd OmI •! 

rrOCBB. Boot Pmtfkmiw/k, ^ -, MVBTIC 
TAB. y«r%. Bio.1 FAMltV. Ltjawin, 

%md.t LVBIC. V m. ImA.1 

OwTMABLdmL J«iM» W*l4 fi«l. WoiH 
tois Ou. MUMCBIC WmM ■■!■■> I«A| 
iTAB. R^l»««W. W. V«.: TMtATRB, 
iii» M. V.I TMBATRt, Owgi^n, M. V. ^1 BMorra b^ i rH£5£ iiJtC /(/Sr A F£W OF THE STANDARD ACTS WHICH RECENTLY HAVE FLAYED OR 
—-— — NOW ARE FLA YING THE CVS SUN CIRCUIT -———-—— • • • • • •#• .»••••••• I. • ••«••••« • M C^e>f AM^ 
Pmm D*««*«o a 
Me o>i4 O^ee 

rSU T 

re»f ■■ 

Fereel m 
C«< ie«^ 
Ai ••«#• 

HC« mi til* M »ri • « •*'«.••>»• • 'B 

• • '• ft'* ' M 
H Br««M« M.«M «••••«• B UMe M • ••••••*•* 

' •••••• 

• • • ••••• • • 

• ».■•.•«• • • . ♦ -M«fy Ami- tf II 

It • 

f • 

It • 

• - 

! ": 

9 : Pi 

m. kr ■ ■ • • . ••• •••••• 

• ••••• • 

. • * • •• • . • • 

• ' .••••••••* • 

• •••••• • •• • • 

■ «■••••••••.• 

• • • • •• ••••• • • 

••••••••••••• 

• • • • ••« •••••••••• .••••• ^Veoov OMv snt^o • . . < • • . • • It 

I 

It 
II 

J AND MORE HOUSES ARE BEING IJI 3il TO IHE ORCUrr EVERY WEEK 
f RICE II C£NTS :>.V'%-^ ■V Ml IMS ^ <i^ 0%M flBM ^ Msv UO. N«i 1 NBW YOKK CITY. PIIDAY. NO^ II mn COMBINE BORN ANCE SAUS FOR SBOff 
Sass CORES T0UI6ER CROUP 
DEFIES CZUS K. A I. FRIARS^ DINNER NR UT-Onsr 
FURNSHEDBYTKlORIinDr BMBA Iw ^^BIBf M T ■AT PAH 

iniiiiviu.n 

■. MiM Ms 10 antf 
1«»«lll|WMk. 41 IJ 
W <•»• llMt IImt r^. 
hw. •ttH •«'«urt H&I9 MM 

ft iTtM •• 
•lit to MM H* Vry 

Mi« iw •• & 4. <ri •!.«•• •• tiM M«« rm% »Ml X«Vft^ Ml 

# •■ l*llv«i|r IIATNWREASr 

f AT VM flSr Si 'JZ-TS-r ST JS « tf M 


V V«Mr'« •«• « 4m . «« •! >v# tV^ st^K to M^M. st^ ««iM s**^ 
I r.mtr»r» t«* ar tore iri*«a AiM j^ ^ tn • > »• M i»W tl mh W4 ::£ A* • 
I SHUKiT^OX T«» ^4 »».) 'I nJIMIKJICM i «f HM tt Vlto SM • It lU c 
■AMWATflr, U m PARIS . »'. %&•. ffFDt TD 1 CMm % IVAll F. i». 1). 


.--*• I. 
%rs 
<s*|f Want 
II. Tf •fEMS lUSCH CMCM. ta ti. at I. 1> H to Mlt*r»^(«Ntf tllAC OMHiMfe ic«v ;t .Kjr •fe*i tlif •I •!«• Ml tew* W iMil ii.a 


%^*i tor U. t. SOVn AFRICA %» tNiT Mr H I fp !§■>*<• 

TIV«»U - m^mk €>rt It, IMMto sarf 

AM mm4 rir lH l> »'l »t44la •# B-i-.l tl «.H«M» rilai. It-Hi 

r !•> . ft-xt "Tw 

I ml N Mllll»«»« 

d NMtl *rt 4mr9 tlMs y».«r • ^Mai«^ li pr^BT^P^I fc** • I m/f m Ctrl Il^fi* fer 1^1 


T«% to iai >•■ rm atlv •• to m4 K^Arrs !• « 
irparUtot M« Imv* lto«« ■ iii< I nm MAJIttfT^ A 
Ar««to ••ivya •»! •«» N IUrrw|«r««li fiH It t* I 

IMvya aa4 4r«li«r •«rli l»r« II <ftr« t« Tfc# - " - ' tfVAmAlU^ - A«»» •'•4i , k49r ..^ . !»■ »- ♦*t4€V to 1^- > > " m A M«i i i«u <». i It II j^ 
; 14 U 
Oct :«. U«**Af4 E». m*^ (tot. II mOta^^ »i 
m P9 mtk A. I to^ Mi< Miito PEGGY OHEiL 

SAVOY TNKATM. 

mmmm 

SriBPUITIAII 

CIRCUS WARS LOOM FOR 1921 
WIIH BAUARD-MUGQVAN POOJ 
su ifitafiFfa»» i» Um h Or* !l4 
W i^B. B. 
tit in nir sDTOi'rsx; star It Try 11^=: I 

SUCSEOWAROS I ini^( tiMt tl AKT 

*•« tiM !«*• I- c Ay«Wa»i 
•« ftM ^ ■ TWt STATCt tll» •! MVOMI IVIf •• ^Mi Ml ■.f. A. \ai ltv« IHEAIKE I Hi; LAG AS LET kMi t\ TADS niRN FOR THE RETTER 


■ttl-4 MFFALO MU TITLE %*• «l IIM l»lt. ««■ fttllMt 41a 

f^«fll M« flstirAAy AmbI »». M* r aM* !• 4lVt nr; !•• 


r*4l tf »«« •« lt> « Ml lBMlW««« ffv«ai ili» iltr^^ 

mm M' 1^1* «• 4 
tli# IW»l« HiTt tM- M't 

'DM IMW** WILMM. 

la r«#«4«> r» »<il»Mia •*• «^ M Tm A A m lAX HART AGENCr EXPEUID 
FRW Umi BOOKING OFFICE Om •! V4 •*! syNj' • III •••• la lM«9 

••4 f n H«i9 t|t9 •«*» 
tm in* MmH I - » Mm f AiW 
WMTClir CONTMCT 

Ml air* tHH Wi^. «ip to w«4< rrt: ft » lUn »«<l vltl At Ml* K4 If* win It > M »• Iter H •^ >«. *» »< ' — »• H»» m^ Ir tW IC»M% %iMl • *v»«r^ !• • ■• « ^•^ .'■'T;*Tl *?7iTt *?^ix7 • AMTOHK) CANSINO «« win Vl!. -4t«« *l It,* «.i«4..lkil «k»'k I |te« T%«li ••• »•«• !••« I AIU«» i» •!» failM^' m MM 


II »••« ^•« ••a la i^' VAUDEVILLE 
m /AUOEVILLE 
rUUI ORfiANZMlQN FOR OfERSEAS ENIfllTAODtS DEPARIKNT STORE PUIS 
MiM UCHANCAL 
Ik- •!. f» €Mam » 

{ t v: 
h > HAZEL RCNE A TW«»^.Di, Skmm rUfrnd kf AM 

•^J^THE 13th CHAR** "TEJETSoii 

Hilt Omt to MmM Thtairt. ID IT. b^^m tU CNCAtt COLOSIMO'S lAlTii OMOri v/ft wHiCAv.> 
? r *1 $1 '0 

FASMQNiPAlUC 
CLOTWERS 

SAN FRAtfOSCOS CfiuajD 
t Nm N|§- ^ 
a » t»»» to TMll W T, ».• II* 4 t»r H^'mn Wyi U Alt I* a II 
mmm 9LW, iminiiMM TOUT'S TATTLES ■r TNOMAS J. CRAY 
«nf k ttm 
Hi «( r«i • »• 1 mmn • X«v 1. 


• « M nflk*) tM 
«• «» IB II tl • as Ml • m I !•• 
#«r • Ulli#« !•# I ML « Garden 


111 hmw m ••; 1 


rf««4 «» • • ik*v V«** OHf ani I C •^Mr«l 
11^ •• Nl» Ai * SuUJVi VAUDEVILLE 
ACTS AMD ktV NEW YORK COSTUME CO. 

197 N. WABASN AVE. CHICAGO I Ml 
PRODUCERS tVMLLt AW D 

SR1MS AT •»»^^- WBT IK 
i^LOO,"^ ^■► -. k LARGEST AND BLST EQIIPPED 
POSISC ROOMS IN THE COUNTKV ftafe>^ VaH»«f « K • • •< 

b«v«« Hill «» at 1^ 

■Mtt»f it's ft gy t 
9^^ I rMl aril K W in* 

T««r «9 MM Ivoiar • 
AM vr««> fli^ 

fc* *M»r li i««^9 mh tw sf ANN RAINBO GARDENS N^* 4 M ff 4 ; \ « I •« rtit nii BROS. •csnnivi* ^ ^m^^m^t^m^a^ wm^ BURLESQUE ^ HIRLESQOE REVIEWS ii LOST raSDESS NOW DiCTAIES VICTORY BCUXS. • •••••••••• • 

• •••••••*••■••« 

••■•••••'•••* llMi m '^%m \ |rMr> 


tvi REVEDK SEAT (HARfiES DOWN 0«llfii«Vi t^ Ml ll»» •f in* c»- 


lOTSIB fin CBT. M •I Art ti <4 tw ■t>l» wltH flw la Ma ;: ROSENTHAL Wrpt COHAN. tlM« fairl* •^ !««• t«H W r«. wiM Mly>Mly M M •• f«^ •! II M m 


MM* Ai 

fer Mas •« M. 

aripai tav. ••ly 

ll»» I«IM« llMl I 

wfth ilMt |i»f «|i mitmr v«4» It «l I^IMI i«4« wWlMvl Hiai liiriw> •«< •ROADWAY RCLLCS. ^^»^ •» ^ ^ ^ ^ 

imm4 PtaM^ aM p4ftF rlto «mmI iw^ 
afl4 tKr«^ 4«|r ••••m|» • f«g|| mmmh 

wmtmm* tW t^l A Ur«lli • fv> f •%• *^ ^'- SRI NATI LOM Y WOTO t. 

••■4 ••» •^ ■M'artsl •#» r»Hl VMM ^f^«f«r« Ttev ct^vr 

If t^ ••^^•ff rr^ f^rtfcit •■ t^ iM 

• flM «t tliMt fri 

m. m m m«««iimi Mi«f imf toaMi W ^i«»«4 Tli 

e •• tl» tawtMapr fill «iw^ 4MV lM« mm «• ta»«i f. 

AM wliy MM* ^W MipMl ImmIi- TW m4m r«««» -is ti^t It flMMCL «i r< if fcM*< 'li.«t Ii IB Ilia kit iHa !«-• •>* tlMT •• tl •t M far- It. HaWm •.&.#!• 
•a «a win »»^w# l pay fl^ rW»% «•» tii«« pMa^«4 aM tiwii %um awt a< 
IkMlali. aa4 m Al«a»a ■«r«>-Ar« ''•••^ ••• ••••< •■•••*•< •< laaH Vaafe rai >%•• I ■•• All 

*r* •• I I'll WaMllta^t^ ^ »••. ai laRa M r « iw rralatit l*aa li^iMr f^ -trlliliw 4r*< 

It •• Imw w^iri l^il ItaH in 9ir«*tf« >«• •• aa Ai flia .%aw m aa 

» ta aiiM llM a<*Mifiaa •€ a4 A • 

ll^ r«hatf *. V •».«• t> 1^* A* ' •• |*^|t* 

»a« af ai*Hi !• aay «>i*f alMHi iNil^ MM RUST PUT M PAT. !• Riay — I ^. ili^ m Ram •irti Hr !*• Illal *<•« R«^ rr ». -^ a»4 
It •a4 laatly hi aa »lf • mm 
a*«a Mt «Nli a rail aa k^ a»a»a 
ap aa4 a •■Iri Mto a pampas N* 
aa* aRaat aa * # iai»a«ta a* J««'R 

m^ lite p iia Hmi^^ <}.W«-ia 

IHRR. «ia fla^W^ • IteN 4a>.«. 

att la rl*-*- %Mif !••«. 

IMT • Ms ••«a»aa aart l»4 
rai #ttli » i'Mkt a Rl»a> U^ |Ntr« ».«,^ Hr IM II TO iNAMr* e^Cfii 

» H <iaa 
aay la 
••» ^ ' r4 M»»«a» »«IH 

l; «» a#a !• Rt-M^pala mmi a 
. iMMi^af't r*« -tr MaartV la ptov 
M19 Hi* >»^»4 <vi*li H^a l^ani M* 

T«4 KltlMa la tl^ iN«ii Miw n^. It 


Ml t||» aa4 alwa' Alaa II la wartR r» 
la aay alau «r Mi a« 

!• II nv liKrIl klifea al t|br 

liaM w««li Rrr 
Wfwia aafli 

MvrtW Al 
aialr RtMii la*! • •*< far Ilia v«i» fW ilia t*f«(< a H ilr«« t% mt iHat ak»* «• Rm« al lik# L A. T a L LOOOA 
L A. T. a a. 

M« af Maw Tarli vaa 
a« Hryaat NaR la«i 

■ Ik* »aM-«ii 
I aa«aa la tl» 
IvR 
» » aa >iiiM>aa «# tRa l«a MH •! Sr A aMa'4 lat aa la r«r%ra aa4 vira»4 in a^«»»t|| *Ha av'a. 

Ar« I* . |, «,a-i •^•.t>li Ml a fiM 

•**•• 9^. "(«ar49 !fe M Ailaa*lr 
Tik* f*aitflala0 «ff t%» fi. :'." f My TbM aai itMaaa »«« Rra. 
•ifti*»a tliirialiii vaa Ri •k^ »W lia^ara m tfcaJ 4. p.%r*mm9 

>*lN^ awraa* T' • i.«aa<-« | a *^«««i ai*«« R ''RMifMH^.a 

m^t* ai>4> • aar m^ H»*.a •«•« 1 t « ap aiy 4i Imi aoa •^ 

•IPm« prifias mt^* n i*^ Rf Vk i «» fm %«*- ai*li a ' 

M «tia il»iMM««k •h«» •■«lMi aaal •ii^a ap" iani '!*•«« api 

aMR Rar ■vaM»**r t^ I T^^- »ala Rapi 'Rr a rM*Ma aa4 MM 

Mw MaaiB Or Rava •«4B» %m a aa»- 

r I aiiiiR VMR iRa M r r A R » iRai II 'If »i Ry tRr . »aA .1 •f 1 •« I •' Raf iRirly ^ ^ > RlaRt i«i RaH a 

af —'tm* mt fRr Aw«a , K««« a* -R«» ifa«.| aMtt |U Op|>*a 

la apt** »R» yirvta* * . - 1 j •«alBi A f fc a* 1 . * -I r •pally 

M« ti«» Ri <« ari «■>. ' . . iRiaa «a4 .'x f \yn.^^ .• a #nt^ 

•Hvaa ara aaly fa> Th« » •#* falllrlaa •# aRal fR*y Rav# •• pR-a • • MR R. . -# riraa innap iRvy IR lAa LitiMi 
'<^KtEfy £?= rATioir A. I. A. 
•i 1. 1 M ift» r tm cf tl li M llMil %artHy *• A m A. M ^ ili» A. ■. A 

T^# •B 1^4 4 mt m» lJk» il f»r««r.iw !»'«'( W^ tm ak-.wv^ li»^ tar mm tl 


u**^ f •- « ft Mr •i«ir« M Ml uimm tl SELUNC LIMOm AT PUU. PUCK i \ •t It >*• «iir M III 
TW rr«^ iM Mb* flMH Ml •O*^ f^ fibr^ Il A H M«« 


r»«« •*»■ X J M. tl • «« J«»»M L 

>«• in* M -%»tt«4" %'i l««ltf • i«» •# v^M.«a Tll» A ft. A. Ml tlH «Ml«VMi lt« 
kf|i»W MW» ■»!■■ •««« |MIV» M»««V Mi^MM 4. N M^y Wir» W«M fiV •« NT 

•r It MMf MV* W«M tli» #«t«r«Ml Mil^ • «• tlM«««H pm*mk,^'t9 

-Mine Ml HMCI <i« ■ ni*M«M A^*»»«MM MT^MVM M ^^r*^ fH, 1. i „„ y ,«m «. i. ..w 

• MMT ^miv ^mm mmt •y i< tM >M> <« iii Umih » t^. mw ^^ ■ ^•J* ■^*'L2* • ••"• ♦• **^«fc ••" TlMr* m 
tl»« A B. A or MMv MWMitPr vf »t ikMi «««I4 W i<I>mm> tar tiM I m%4m»*«« I .v* •• A. C llMr Mnk* llMt M feM4 fteMft«4 kMi • »*Mr b»f«v* tar ••• . ^tiy 4^.n« iM* A.r ^1. >l^ MM ft »<• P«M. tiM 

A y«« \ «% •IA<« w%MA Wttl 

» • ««r r«rt •# ife» «!•• Mktf te tl»« iMMkMMtf Mf 

r«t«M«*'«. 4i«4 M Km Mm» * tai* 

IM« • •! «4 lU* 

^•nii »*ft «••-•*( kv ik«^ rv«««<M i»«i 

'V«M Mat. >• |--..-ti«ta ' A^ !•«• V*i .««y •• M 

•< ll^ A B. A. 

let ■ J rri«»tr«l •€ 

•f tlw A B. A. ttrltaP. IM llMi 0trlk« M ••i»tlk.n« If k< 
•t p«l*U4ii»4 'Til* 
[ tar tM» MrtuM. p:Mr« M tmm h.*4 mm wLrp 

TIm a. C a. MkAjr U Mk Mi»ttaMM 
A» vr Mir MMjtfcMi^ M4 Ml Mt lAal 

ABA wmmm fMr 

l«r MB •• hmmm m%am rri A M n • «i 

A* Imt mm tli% pti— Mt €■»• MtiVM 
•AmiA ilivf m»m taltaMM^ IAm 

•C ilw lA MincMl R A. Wta«V« bM MMM MS IM «• VMB %Mr«MrM MM 
«#«M t« IM A B A If N wmmmm Mmm If M A^«m t 
« rM4 fli A. IIMM IH il^ A B A. r«in«»- Ai X*M VmA IM AiUMUr Cnw H • M VarW4|r-» SMALL TOWNS PUSHING PICTUItCS 

ta it«« «w*«<4 n POACICN flLMS AS COMPETlTOM .J'J 

«^4« MM MMMitM a*. «fM*Mr« •• A4»» ^«M ta iji IfM ri^iJM MHMM- I *M MMM «tf k«^l 
iiit^nn ^m4 m M^ nJM «MiM«tMMfi • I«mI I^ * i. . «• ^' •• Mlpc MMA ••MT* I 

' « pM *>< • 'Mti Am* MMi» 'MM Am|i t v^ !.•%• M^-l - ~»Ms« M It«« ir« »M-« >• %«• Mi»m<« «|w'fl^ •.•M«tM4l;tl^''iM> IMM^^ tiM 
t t'lMtf « It M • mmm |A t^^* Mk^vk 
. rwMMt Mr • Ki«li r« • •■'^ ' •» 'W- A^'MT* ^ * y k A m i iM 9 M9#0l M »^.«i« Cr«4M «M iAHm • 
m lAMt tM »ir«Mr> r«MM 9»t M 

■TV pruMMri r« M lMr«i rvn i> — >» Tlita 

fl«. A 4 M A. r»«M Nto f^ ta«'« M4 
««m »• til* «* M'M * ^ ll^ttt I • t*'«l tttmm^ W««Mr H M •>«! 

ttfn-4 '-t P'Mivv I A rtariA tAr v^Mm M Im • Mttif r'vti 

BiMM»4 MiM li*y«#« •*«• • M« lilita* m^h^m tA» f«M •! 
•4f •«• L.«»« I r^-^M ||9# • •» Mr ••^ ^, fr ** « -^— MiDiN AGAIN FRIAR ABBOT. 
RETURNING BY MANY REQUESTS 
May Tain TW> r\t^CUk rrt -T MinT Off, urai 

wiorrfi''BSU cniiw 

•fti •f tW L A. T. a B^. ft OFFERS MNET BAA ON SHOWS 
JN TOlfDO IF D6SAT1SFIED Wwy— W T»GmtL 

BfKtt 

KIAIi IflTATIOn !• J Mihiff •« ft IB 
• I 

Bl •It** 1 

4 ■• L A. T. 1. 1. tW l*l«lr Ai I f« tiMt I ten ftf ito 

to W ^ tiMt 

I «ff tiir I A. r as •• IM«« IB«««I^ llM W • air« «• tte r««ltll \t «l trttJ- i^t-T 1 tUffCHY AMMYEIL 


€»«•• V » r AMat « I « 


»t* • IB Ml * IMV« •f fl» I A T a R 
•I Mw Tl0t y. A ir^rtoi ^ ti 


Hit* at tf* IIHM tl 
ff« «r«MM tW mttt Harrr 9I« I 


III* 

ly I «tr1 vim tii» 


SCOIICO. •t tl Mt I • 

l»«S IW l«MH ll • ««• 


flMl ft tiM 11 IMI M 
*«A S A 


•< llM «iri 
M t* a •• f f « ■ Ml tiM r«ty t*«l f» N. 

•I tlW 
9rB»««4 Ml fi ite A m A 0»t tw •<ll«4« !• il» <»**#hr llM M»« 

lv» Mr II •C MWtlMV IM !•» UlMT II llMt 
IM ■ €M in* i AT* 
M li» r.«l« !• W y>^ tl ■UUKS IT M tCCWIIT. •i. 


MMS MkaM »i««ii«i« 

rt%«lMB •• llMrlN««ili« 

■Buy f '•••r J »• •.tlM l>V til.lM M«.«VlM M 

IMIMII • l«r T1l» aMI l» Ml Mrt 
«r< Win mt m ^iM nm i m t v^vr 

f.« rvMS A4«V. |»r. tHT tW tW I. A. T. 9 K- ImM • 

M0fet •• ««ki*li all •€ Hw A. C« STOCK CLOSM. 
f *" ^^"^ M VIM In* 

A*l»«*lr cnty. iU<r « | Wwy k«v»tt 
«Mili« (•» ••r M lUr ft»M tf«ly «ll»r» •w' |r^^ 
' M^t «»tfli 

tiR fM MTALTT< 

ClM^ l» * AHrtA IMV •• ■toiMNT fmmc CO. •ly. 

i^« Wr A4l«v. Im> . tiMt tl 

•M*. l^y«M« i M^Ma. Im> . «I4 ».« 

,i^^iiam mi airy <hi «r4 t*«r% Imt. 


imi ^ III* <*«M«r» •^i*l •MnMtlB« vvv^ly IM*r««« ». Ifc* «▼«•• aa^ 
w%mn b* iim^-T ilial r«i4 «H1 ifciig n Iw «•• wt pmt^ Mb ri»>«i 
«M« |I».»«M-^ M Ml A»»«».ilr *Mf. !>«« Mr t^ «««%• •« ttrpi. M»«t 4 II Ml« It 10 wrM^ lb- ^Wi>*« K A 

Im«A %irt«MlU 

I. i)#«y. mm 
f^Ht M IW Ml* ntiM^^ M* i**^^;f^V^»* ^ 

•f a li 

ITMflu H i»*>«««-^ I M«»4 tiM M M i, Thm tolMT I 

vtalMi ffeM alii 

'HH C1M« M Miy l^al y M I* iMt l wr 
rlMM*J In tM pmpi^rm 'f tmm SMl by 
r^Ha A<lir. %mt ilMl 

•4 .« Ik* lk^4«* 
«•! llM ylay 11 
01 v« l^*« lM%l I*. I MC^AIMII 

IM> Is lb* V »i 


1 I b lb* pr • i« imiMM !• lb* «llMC»ry r«*a A4W^ l«r. nW TAKl Mtn TIAIL Hai N^v Illfhrl«l»l.* MM»* p««» al«««i aii4 t IK J«» < 

-CO M lb* m •lalibf 

lb* mm^ 
r^irMi. Mifb b» »b«» %m 

\ Ml til 

« II fttti 

4 ibM liy N4 tti WMItr ruM AfBAItl 

AbM«|-« M tba I S a i l •%•« lb* aartb- 
M tbM IMW !• 
WIM l%i4B !• Ibv 
H «•• 4iM«itii toM f**^ 
ibM tbM* mmmmit % lib gl i Mt l> . n««m< I 4*4 f«w 
^rff na «•»•-« >»< tbr 
t t «*<irt baa Hmmi*^ tbi 
•b «*«b At tba C^vt. M tttm m 
tm Cwt • 

• baas* bl tMI» aH««*< l» lMtii« mu ail 

M mt thu uwm m Jl >. am a^** M. Ny lfM4«i« Tark 11 ibB«l rtfi fMaa. tba 
M iW ii»*airaal y«a» la tb* 
iCt Rifb'v va«A»«llM mm e^m- 
> ia>iW af tba WaHaaai* J*m tbM fail tba » 

4 ^ ♦ tba -JIM JaM 

m tba >«axa. t AT UOUM 

abfb fTAUISACm 

iAMi«aija r 
fir^-a^rtw ta ar«> Nm« If 
aait aa> Mart**! 

aa A< M aNb iba MM»atiaa 
I a»a«a tbar*. tiM 
y af f<aa4 aitrar lay C >y..MMMafU M.|4|-a4«7-4 
VIM km naiti Mba 

9im Mii ft lai *«a •• tl 

Hal) a avaat 
af Iba I fra«t •• r< ay •M'VMi mSRS FKHT TO PREVENT 
JDGQJNG OONIROL OF A. E A. AmTs Way f« 
SCA1£ BOOST YET 
MARIS THAHSaVING WEEK «l Frf a. •« tn* tW •*:*>itr iMftia Ma •f Ik* A. E A ilMt aAapt- 
t. •• Art 44» T wttli aair r^w^ • tiito «• tiM rWiM rf Dmwii Ob to Sw«l TrM fli 

IT D iwm r 

94 MS l»%^%«4 *ty 


»y« ►-Vi iriB AM tii»«ti VVI I IM«« M<v« toMl«4 VHll crt^MT «■!• tiitPi »:«i< otr •Mil *-TW rmtmm 

h^ wm% tiM irii «i ti KNI l«li i%* i> €1 •I • I* tf MM in Ito A S A H. A mil m r >. l4 •• u fl tlW 9^ m Afllrl* I. At H **suN vAurr a.cut 

Tmt ArtlKir ff« 

M V*JW» 91 to >Mll tOOOWM iCCOUNTMt 2 •M^m. N C. Ai 99^ h»h Mwmt aai nmwf •tfi 


!• •« Ml 
L II l%ll M»« Urn •K ktA N 'WNM UtirjFUT OUfTt. 

riiM in «' thm 


mtu !•• •MM. «» ilt«M mm tlw C»r« M lA ly Ml MTl • »r. vMit Ml* fiiumwif •rll VAAHtML* T9m pi • !• H«v< *«4 tri usnuBT M 

Ham) • Mtt I.MI Wr^ X*-4 Wai 
in* aiMW «lMl» n «•« ^i«|[*«S IW II •T CQUITY AMUNGEIIEirr J to«A tftoM^ Hi» H ii n aMry»MA J 
a k>H ••^ ^ ^JfJ^J"**"^ ■•■'J a* tf •tti I. ft firm flBOLTIVT. ir-M If *♦••«. »<4 t't . •• f 


-. , ^.^ Wt ••^^^ 1^ -^ 

T«-« • <VhM. • I —Nn IM« !• tfmm to««i ••y obmi 

V TV* altaiv •IN ■• mmH^mw «f •" ia* ^.twrT pr^^ r.mm « «* m ■iiiii't ^" ** "** J*!' ' "V ft. t. 1. PM LMIT 

^^.••l MMH IKIM 9^ fA«l H>r |«AlrA I»-mI KiAl t^r^m m mm^o ^IjTJZlT -^^'^ ^ »•« •••^^ •- •►• W^m^^*^ - 

^PB^^^^V^^ V^^B ^^^^^^^V^ ^ W^V^ ^^^V^ ^^^^^ ■ S^^P VA^M0«M 

piiM»«i«4 tai «v»«.«i« I* tM r^^T, K«Mtt» *l»r !••• lA •tomrw ••••• nr^-r i"^ ; __ _ ____ ••^ »• %mrt • If IW r.l !• vAa MM tv lli»a««^<* • tiMI slM to Ky KteM* m M vha t 'i f • \ • » 

««alk 

i4 A<«n €|iAi t* Tm vM ^«> « ^ 
a I « %l < Kim4 «» • .. 

m •■ -^^mi^-m ir»«A L 

»A» IW« • ^ •t Nto f •~ AI HM I* •» 
««*tir|M M^ IA« ««fA «i «l# 

V«fly K»«A 

'«««a««AI* «'»4 

f*« « m ^m^m% pHy •« fl 

K*«« • Hi !«• •*« M«>« 
. .A Mr ft* rmiifcl Tito V«aiA8 

TIM. 

. »»'l 9n » «»4 T( 
I >■ LEGITIMATE «*1:l« • • IM^ " ^ INO MONEY FOR CASTS FARES 
'ADRIENNT STOPS AT TRAM inu rmkiu 9f 'WMT SHOWS IN N. T. A» ONOIENT 
"5"* LEGITIMATE 
BROADWAY REVIEWS DADDY DUMPUNS. JIMMIK 
> • • • • ••• • • 

•••••••• ••«••• •! 

•••••• ••••• •••••••• ■■ 

• •••••••••••a ■ • v^* - •••••♦•••••• •• • • • ^ • • ■ 

••••••«•• • • • ••••••••■ OoU 


•f J •« in* Ammmm mmA lb* SBlwyfi a^ |li«|«ii 
J»M. TW Tmm «i|«Mr« wHAHi ,1^^ f|^ ^ . \%^ Amtttm. Ml» ll» -««• I ^•.H|«M^ A-«^ •• • •"^■i«ir-*«"^« H» !►♦•♦ art* j /irtlMr ft «■ ■»■ ft*-*!* •% ^^ mi kir •• life. ^'4»4 tlH« VrM 4l4 ,^ nH 
■w«<K Mi «lf lta4MM: SAMSON AND • »r>># tllv Ii4 N ••^ Ml «lb» Mfli at 
r 1^ «M««^iMi «f ArtI WMat II > 1^ tm¥ AH POT OF TOWN REVIEWS | HONORS ARE EVEN. t* • WMH ^ t^ tiMi m »•• N» 


MMMPmIMV^M IM tks BVMl Mrt tfMI tt^ 
tlK ,fc. .rf.. W ■Mtlly tk» ••» til* H»>«V« MM 

wM* MMv* A_A^ M ^ -- ft. .^.^ — iMMMy m^lHl to -^ ^ FIB* •• ■• • #*•"•• ■•■I •■ *■* •■■I- ^^ 

«■■ nw w^mmmm i^^ n^ BiMrM Jmiv^ Mmm^ wImk. Im p*x 11 M llMI •W%|r «Mll UlHi f^ 
IM* MMI> >i M< IImMb 

•tf IM* VMiW-« Mf MM 

HMt MMtll 9%m ■! i M< 

Ml Hi* kMft ■•«•» Mf !• UM ^ flMMF iiViVtiRtliiC pMft «li>«>ii afc# I ^ A iMiMVM iM^iwyy aasMnMMM 
KT^ VMM llM llMfcto (taitk^l Mf 

m % I Mmpmi tyr««"Mair bM«»*« 

Im mm tMyiMR • «iML im ikB IM Hm iMt art. ImM mi IHV AM 
iM aM4 aua IMM Ml 1^ MM Tlfe» 
tk «r f Mm«»I# %mm l««i Ml IIM "J ■<■■!> ~ KM 

I WtaH I WTm « QmiipM-- WkH -In • 

MtM « IM«« * •• %l 

••>• k>««i cl»%*f at kaaJMRfl tyf I— 

I^Wt •• • rMM^r^miMM wtm 

*•• 't** kMT<«# a «<>»% IM Hm t 
« 'Hy. aaa a tai»-«a«<^ •• I 
M !• li 'It Ua t If ar4 ta Pa" »• kM 

Mr MS al > H «. IWI hM l»»* 

tvitM -A IJitW- I1a«« af a«f It MM! N IB iMa 
ate** I h.m »4*«er 
Ml** ial«i»« lifta HI hi^ r« i«'ii • t»<>a 

nMa t*<MM» • 4aM«vt Rvat a. Ii aa 
^ -Mta M)l». <i>M H»tMv *< *( 

41 Ml tli» Rr«t a't attli *^ taw 
nwMi^f* *a4 a 
aar«> Mary Jai 
la a ClM* «Ma wa 
•r«^t ir I* Ml ••« 
csrui: 
ii«r )MI r? wm wi Alt 
f^MM *a liaatM •* Rvmi 
la I* a itaMilJg rrttir » tMa 
N r*K«r« IamA* as »«• as »»•• J* llM M Im4 M« 
I* fM» JtMlBJl Art 

aa« kMa ll» ■«*« 
•^ar«4 M f*ir 

aar«4 !•• 
ly »aM . «•*» •a « 
'iMi tli»f» la Haia U Ma- 
W« A»a "iniaM aMi « 

flial II M 1^1 tiiiM a 

V to ky 
(r. <M M I* 
4«aar» « ^AAf •# aat aaaMtitf Umi tlir 
ar«M«9 Ka« MhmH «t iNt M It 
tMt*4 ky •■■R»a af aH i«a 
r to •<lt*a rtovatMMl. kat apa* 
•ily oa M« I^MM^M* mi 
a--t to r 

M illaa to til* Rtm aa4 last aMa k 
Mhaal IM* 

•a 
li»a N»a Amm Im mrIh IM* 
^•^ * aw af Wito»r^ ta«a aMa. « 
a^ HMipirtMC tiMi vttoM Ii 
IMf aa tM» ». Ii 
II 
•t • 

fif aM tM» 

Ii Ii ■ WWa «!« Afa f< 
tiM RHBI r*RalailaM mm a»a to 

l^ia -'■•aiMaMAa W M to toil • 
^iriaa*- aa4 paaMmMlf ^MMpaM* M 

Mv riw*«MM ll«lM« VMMMlMS iRia AiM 

».»•». iM^y taiMR* H to ^MMiy a 
mm*' mm flHbl IM» a»Mt— i4 | laAi «! . 

ilM> M» I V«al !• «• •-•-Ht *■»» tMM«^ . 

a«>«k4A«i. |i«*«Rta»«ia[g ^f* m* Im** 
la *h0 kaar^iaa l i la n m • «lvl 

p*' mpmm Mk lNr« M»«f »• aM*v «# 
tl»» aMM«Vaait|r la MM*r* • 
'a 4«avi»t«>t Mat M* 4»> 
fbvaf ^ iM» 

mm ta a^^k la •! rM A« MR KaMHi fc 
iM!2to7t ^vJ^STSKImSJH 
I RR4 Ml rapir f al li^ 
teMi« WR I^ tRa >r*>> "» jl •R« 

■im RHiRt MtM piv«4 

iiR9. TIM play to aai 

MRpyl arHI !• Ms 

••r Ma aMMa RrMw ar' 
N to iRs n lMMM j afiMl mt iRa 

Rm a * ript ilto «^4MI iRat mi* 
tRa sawtl «a m IR RB ta <%>Ry» |to| 

i^an :f ronctsco 
*if r cMUJur 

Al TNC CIUOOLE 


•t VtVtVvVt* • •« ••I 

• liiilWri |««t - • ««| f. r ■!■ liw *« Mil •|»4rri 
•9<»«*t> tK4« tH* «•• t» I A. C BLUMENTHAL A CO., Inc. l£?.IrJ2i?3?Vj REALTY BROKERS iTTI^;., fc, .*. I^O tI*%**iC A»»9 f t^lCIAllira IN TMCATniCAt Wm^HT . 'wm m i^»r. 

CONtTMUCTKM lit THt WIST ' «ti4 . •4^».a«y. « 

jurrcji smccT sam fiuncisco "•^^ '- • mmiw m lHti« ^^w list ^^^^^ CMLISM OfCM COIIf*«f Tk» Hmp %^m» Im tk» 
THE DUNGEON 17 AwM l—f Eifc. •Iwvr !*«««■ 
SAN FRANCISCO SCENERY BY EDWIN H. FLAGG STUDIOS ACTS 
Orr •w- twc r«M (-» Mr •I tl ««tl ite ri 


H li 


afMV • 
Afl«v rrc-oX tw 


U «llf N «M i: -V. ftm tlw ticit «f -MwH mmmwr W tiM kli fr«i 
lt«« tl «rit •€ II 


It •u rUr rl»M<^ li f« 
> mi 9ktm t«r« 

If tVr ka<*^ k 
■ II tkM V«f. 

««ii» •!'• t^ ■■ ttt^ffv^ M tllAi kl liW Mr II 
•t l»«r^«^t«. 
4r*i*li« T 
r*4 f < tW MMi^ AtMlCY •«« DirT»ICN tt*. IMW H •• tl • M.«i^t T«^ •»! (>«• 
ratttf M >t»i il A k -^ TOM MlirM. 

14 mm^^ 0«» 
Tmb VmHIi «M»*«Ii 

iBfr pM* i *ii4 iaA tttra «l«li • 
• 1 li» Uli I • Mr fl»ii<ai A«»rial rirk Tlfe» fltli-t mM r<»wt Mw* 1 ■*» >« li « • Mr 
Ur V««r« tk» !«»• ■■mtel 9m trirk ; »^«Mi • ' k TV Tf '%«4 g«i«a ^ A«<»'4| «»• Vitll IWB mmI rM 

^•*«r<^ T^•* V • ttf •« tii» ; •rt«r •-• k W4l M 

tl» ftM^ A'*^* «ktl» • J I* • « I wiaalut pr-^^tmmt 
ImUM vr • uI ft'^ !»>#'•• fi^ tk t# 4«l«0 M. t»i«k a 
ir | >• ! Iv *»•«! • f 4 • ^ .•>.•« »4«49 Mitf aft. to 
•*att «r !«• ~k» k*^ A«# r«a0»iw«4 •■ 

t* • •-• f Mtli 4 4M» « S-9^^- s. »« |« «. Ml ^ ' >•• #«4 •« 

«•• t« 9» •• ftrv- M»» I • . •«€• » »«rk 9mr « tk*l ritk rvat4 rltk M tk 1 M4 Mif. Ofltftt tkM li 

ik« t«« ^Mta-^r 

W««knr iKr«i«iik 4»itt9 ^ .«Hi» THi 
prii M* Umtm lUMk. Mi^ May to ikii vnk Mi 111 tiM lk»v» !• k 9fti- 
tk» krt !«• ftitl iHk mtii 

kitl H mahtim •I II ^ a* 
^A#t ^f f ^^ ^flW#^^0 p ' ' ^ kis r^ ^mni w f lkk0> vVk 

r^ iMvtv «a>!L r^ • '^^umw of tk« '««», ' ».i«««. tMrtk8 H 

-f tk« l«r» "^^'UT^^^^ 4^17 ikl ^TimS 

Tiw ttH !• niTi- 1 tar %— —iS- kk4 1 ^''^ "^^ *** **^* *^ ^ ^ 

••?? k9<Mi4MMi«« II •«- *#l. • ' ••• '^'•^ 4«»-^i iry ter «■! 

tMt A.w,. ,..,€%»,!•'•••? I^Wk liftPi* ffci 

k. .1.. :'^'^'< m M -ClftAII 9011- tlMOtAV. 

n Mm*.: Om^ A atfti • kilr 14 M.«i» 

¥«•■«• Ml k 4«rikrn«4 ifMr^i vk* ffL9A llVAil .M »y k^«k«< k«4 vkrikirty 

kk «M aitNy II 4i H i»t»4 k«i pi- >r«f rtk A v#« 
»4ftyiM tl 

rr««»« ■ 

••«4 « 4P*«><^«t*^ k Ik* »lrl 99» 

r-* •* r* <4» « 4»i:9. 
m r a atr* « rh m fii' m* 
plk>*4 . ii -• J4/ *% 

ik-4t 4'> •'>--4 tk»m m 

*^ I 4l» • 4i >• in^ I • kirk ll« 
tiM lMt«r vitk 1 «P «." p Ar«M» %«nI :•••! i#> If* 

Tt|» kf« k ••€ ik* I 
^•r»-fi^ •••^ 'IM i«« 

I»f4 . t • 

tMtk CM ^l*«.n« tt«#. tt«v.MI Ik* 0»n •§>■ u r»< 
TMllCt tlAHTtLltik 

•* 

km^m «i^» ««Hi»«fl tlK** •# til* 

A Wi 
IMi • I* 

rfrttm m-mm ar ••» rl 


mmm^^m •--^ SHOW REVIEWS PALACE. %m» !»•««• ICf JS?^^^ *iss vn! nmTm tl tfcr c »IW| i* IsMMt A< •*«r tW Ml tl t'w 


t« TW »«lt WMll -«rr«l ^ftt h WM ZTllfl * »W*>» WNif^ If «W IMM- !• tl M« kmi HI «'• 


*| tiM- »«4 mtth tl »«t Ci»« Kir*. tlMlt ^ lit N«««^ fW MMIPV •€ tiM rHk ft 


M-t %mMk 0B« W««tia k«' H mmm tttm Ml Hi» CtMtar 
it tiMM lli^y •! ftMt ^t$m9 tU* tim*^\mt U«mm4 •f»4 ••M III* •«»4I 

*fl^^^^^ ft^^k^^ fl^^^^^& ^ ^^B 

Ir« Ik* «f • M «f •t tfe» O K IB II tt «•• tt ton ••» AMemCAN ROOT. •« ai 9«i- 
»l. -^ SPORTS tatt IB -nt HM •ir II •f««-r Is • 
N to tliH T«ri fTH AVE. ••4 N««vl 


IBMM la • Hi*««B •• a 

f»i» pw^iiw II tlMt W iii«»i < «•« tlk» rm III* •I • la 


» S.'Sl MVCItSIOI. 

t«« I b*|i^ikr4l «lai|0 •« t||» 
• a»v M — j a y »% wMig. P 
^mmIi»4 IIm tec 1^ I. sHIi Ml* f# 
•**M vTMia f««r •tt«-a4am-«^ TW MM 
«. • IMm4 ««» t .«»» f «M» f< 

lli» «iMt4 »it«ili»r •# l< 
l^ftr'-^ Tli» tM»» •( ■ rW IW «l««»»-« COLONIAL. 

l^«0to mfw H*Mi««l II 

llMMWlll Ml *Mfc l —t i •MM «# •• «i«>«t|ir# ttlNrll •« 
iHlpi l»*H Mwt •t«*«»4a»^ Ni m^ s 

tM» #V» totlNI • MI'*VMli»MM-*>i f«ti^ 

r ••4 »•• r^r*'*- '^ **r H> ii« 

• «»••• aihI ••«»«» a»- 
H» t^ • lM«4-t« ltoM4 riwIiM ilbat 
••«ll-r4 ImC iIm«i vImIv M*>MW til. 

MM** 4 ttwM !• ^i^M Mr«|y «« an 
^ I ■ l^t «i»ii i aj ■*« ».•••'•« 

« f- • •« ^' • Wf llM MTl MttMi «•• 

TV ».a^.«tt.^ 

4>f»' « •«. ■»! r4iu , ^_ _ tM cSiifMfta TiOmi II» 
kM« «» mmfH IM^ tiMMi Ml 
illMi*4 *• t«« f«r«M 

• Hm «••«» «y««fM4 i|i» Mrr« aPr "VlHV* *• • ^Msrirf r«H «f r»M ~ 

«»««l til* mm 

Hi» nffH Ai n Mf fMii 

rstlMr l»««M0 M AB 
imm lk*t rMvM lM%v Mvtt MHil«4 kf 
Ml.* iMbf Ma4» MP lt« »Mi4 tte 
My •• rtm^ li««M» fr« 
Hi -IM* Mmw tk» 
»•! ?*««■ •# IH^ Hi ail il M a y r«r MM 
Qgifn Ml III* tradic tli^ 4c«%«-r 
«p •••4 SIMM IMV* MM^ • 4 

•ii*». MM in* ««» fcm» •• *M 

M HI fM-vr^ tMM* 

II ilw rifvH 4%*ata» Ml H* 
mm f»-t iiw> 

•t«r4 !• 'M >wMli 
|M« mm iKa 

Til* r«m MWiV lM««4it«>frt iii*«i M«M» 

l|l# Mr>. W- r*«i» «| MMIi at r ll««r «*4 O a «l 
• l> mwii >l* M li»r 4i4 4 
■ii M 4Mii wHli MM fi ■ im rwi 
»MW f tr •li^«4 mi ti»«- MteV 

|> I.. ••• fUr «MV PPM HM l»^ 

W«l«*r« »•• mM ««mim« vmMviM 
TWy •i-«M«>4 »« a rt j wMr 

•99 in* tiaIHa 11*4 VMir 4wtt« siwl 
a««M. vMlk Mr Walirra Im«M^ a 

H !• i^mm4 mm 
Yhm WaN'ra ii<«^* a p/^mmtrnm m^« 
•My Mr AM a«^ M N« iMa* It • mm- 

•mtm M v^m 
trlM^MMMk MM M* MMy wMM Mi» 

f ••Mil It ni«tA • AmmIm miI»«4 ry- liw ♦ IIm^ tli» teller rM< Mil iM Ci • M €*»! U«4 tiMl t||p#» f-Ml mm m 9m» • 
.mm iM-tr 
• Ml •«« f M» MW (IMTL** 

IMM Mf IW« 
iM.t I 'Ml I 

U ffrMM < tM M«f rri-M4. tM v-rtr***** Mf » • M 

M*««t«M*««l •ifl**!*^ tl 

Krmh r*%Ma ••f»i w 

^- rr4a 4wMm«'.4Ii» * • 
'• twM'lf* «' tM iatrra M 

tlM tMa r •' ••• aRD STREET *• *9p^ M fMH>ly a^ iMr 

M*l» M «a«^vM*» Am4 M 

MI'^mMI %r«r«r«|r «lMil M«M 

(•ttflkt. m» f mm*»t oirM 
li «*MM«4r •%-** h . 

MMH a MMM**- T»4 »• ••••?«» am! 

aMTM ^ M 1*11 M 0i« llir %iMi^ 
M«i^ Mmi m^ •«4 ••••>• Mr rMM - 

••MM (MMaMt) r«l*M^M«. J<^ IM rNta ll 

tlM^Mr CMM.^ M* tllr •v^vM'rM- a*^f-. 

IM- TM4 Mi tiM llMil M.m A 
MaM»MB»ir lArwiM Mr lw«l 
■M %*r? ffMMM> Ml Iv-tlMlM. 

^MM TWy MMR l«Mi^««Nt MM* li 
aMt%«iha aurMMi. VMM • )MMli. 

TIM MTl aii|a i IM* fl||»« Mm 4 

IM MMV mI w iMi>Ma t rli^ra m*^v 
Iwi mm4 llvflM t ^ aM f JL Mitll MM 

MHfM'Ma 4 iTM MM atMBHMl am^ 
^»iM B IMCM. liMiM^ M^ MMll « 
<««#• ^rtl «4 flMIMI MfMMM raMi ■ < II 


iy M Mit N M o*** 

M tUMt 4lrMitlMi. m4 M U M I ilMr alfH r I Mif^ 
• Mfir IMMM^MT. kV rMVtl 

Mm. t«M^ M M4ti» K*v<laM0. It 

M ni|»« Ml *Ma r^Mi^ 
t |» M lMl4a M ih* Hm HMm llr • i 

_, . a|^««4 maHi 

|M4 Mm iWy I'M n«4 at tl^ M«r ii; tl llr •» fHAt «J M r*M MitH I' 

w%«*»i ». • ' !• 4w • « M»fk •■€ 4l4i^ Ml •! iM •m4 II M Wtt»r «MM IM II tli* Wi •99 iiy ri Mrai M rl • pMMrllrMlly lMa hJT^t IM* MMH i«»1 v^tVM kMMi M tl 
tHiM r*af«»«l M MMMy l«Mr4 IMTMM M llMl M wHli Ml VI \%w 11 >t MMIl IVH IM IM fw«r«<l a ■■ •! •• Mfrt«« rtM «<"%»' 9^ rmt*, NEW ACTS TMS j:t atmcs AN) atmcBKL ■k. tf»t« I-4I WMMv^tSMMl ««"• IT I ■ • ^^^^^W. VOT-7 

Mi« vHr Ml* It) tt. »«lyl». • I — """ '^ ^~ ^"^ ^^ ^~ ^ < »^»"w»-^» •■»w •« K.*ii I .- II «M . M M tei tlMt , W ll^i^ V( IW l«4B •• IM l|r«t •• f%* T«lk< !«• T«M »•» «• tiM TMt iMOC^mSSIIT ■a* •«• IB * papav tktti li j ■•*■>• t>ti •C Mfrm^W 


lUv< ^ t 


•^ «« • n\% m >y f\ |R<«I tt "Al 


¥«nrtf — If M«4.tti trri It !«• M' >ll' It mn m ««•« •• iii# ti » < iir jiw< ^ ~ j>__ . I ftNtox^ 


lliai iM wlMi-li tW drt* •!» VM» •*<^ Nr II to iv WLLV DC Vtf r*v mm D*%' r«Ai or t'-viH If 9t«f M «9 l»« •• •»%•«• «« »4 pit NV Ml* PMM«i« 4 «M^« V<^ ' A ^.•^^ t»>i. • «|*p»r««itl» 1^ im ^H !._ xjtfci^ fci > •4 Mk^ ««li r» r» "^ 


M« tH f« iPt. • »f««f wftli »l»- •• I • ' i-» l^ . 

« M»» •! I- •» •* -# « ► »•«»«. Pawn ••W T«Mk. 

-C M IM 3Mw 
■ ^r <=«« IU«I " 

*«^ «M*r .M Mi A t1 B<« cw ^ • Vf «BM •-• i. . t*! 


u SHOW REVIEWS BILLS NEXT WEEK (N0V.2f) VAI 1.1. am m •■! 
I «r • ^1 


• M< !:» tr* nm^um A ««MfeM» •• Mil nHi 


C» I A»«M«| Ob cv* «« i*ife A «>i A 


mw^*^ 11 •AV%1 «j«< M» A C «t»-tl B. 1 
* %•« 
LEO BEERS fWt ** A # o 
Aa»« * A • L •«MW«» t» till 

M A»lt «t »» 
««MA»«» •• Ami A V K**i ■•••f 

fiM*** 0A«« 
^ A I »M« 

KC*m17-a • A ««M • *r»M A H^f — m^9k 

•I te.f It* tl 
■k r« « >.. ~f < • 
■»««<««» A V*«l»««« 

¥»« i ••Mf 

••■•^*« •• Ml 
4 tetf «t ti 

I «rf f M* HIV <• I 

* A <*-w*4 I 

••Mli»»«« I* Am* 
*« Abi« «•» II 

Tmmm A rwiA» 

•l«IM*rV A ••••'^ 

•«hA»«9 »• AN| 

M W>f •! II 
H !•»• A |»»l»»«fl 
||»M^ J #ifi» 

•••vA'** •• AH» 


liJI%%t AVI %AT% 
^ Iffte II *<*M •• AMI t«« II w A«AM1 A W pn 
••••A-^w »• AMI A W*«Wv • «li«IM« '♦ t« A%l » «'• A r»i M<«'arfA9 Aw 


ASIC ::;^:;: 

MAX WINSLOW 

AMMIT 

MARYREILLY P 

Mmt roum: 
J A n r«tBi rvrtA A«< «i< If* k%A1 l^«v A f A*-' * A 0»< r«*< AHMandAlm <A*»a» li«A»M A t* 
li*'<k« f^9mt «'« nn csm j t w. mwnm r» irrf « •*« *'• A • !*<« A Alti^ r A • «•• A%« C^« 9 r • «-»• « •*«vW% A A A. «•« • - rTi,j 

^ i* * mrt AA A r«i A.MN.t A »• M • • I 
LAt( E. HENIMLNDLNGER. Inc. 

Recognized IfMreltrs to the Profession 

:.¥i DIAMONDS ! 

Go4pds Reserved on Deposit 

TrI t:i JuJM l 44 J#lMi StfMi New Y*iHl City 

i A r fc i^ n • I «V «A«M»«. A « 


A r vm»««.m I a <«*A 1 «A<ai • «Mll»*« * SMI 

i«« ^ r tm II 
AW** *•• ■««■• t • 
TA* !<»•«••«•• 
«o*fc*r« t« AMI 
M ^«t •• 11 

*«• • ««9 A W**»»tf* 
««MA»f« «• Aiil 

ft«*%«llAJI lK»*«**Mv «0I| •^•AiMlAM 
^m aaw ttt ti 

■« .«rtt u l.yattA 

• <*.•« •• AHI 
M AA<i _«l t » 

i« • A>v* •• (Mil 
A%*«%M.|« « !•• •• Ami 
■ •••w Aw A MfA^ A •»« A C t \i •• Aai 
ii A»tf It M W*«A A «t«rt«%Afl NtM A 

*.99'^mm A ll*«( MAM A !•• AaV 
%>*A^ fc Ifc^iyi* 

Aamva a w*9I* 
A 9m r i w— 
i«r*«* A r *Mi M* A«A A H»4 
rV. VAVA K%rt:5::S: B»l A A * rfAHiA %m. A«#rf n 

t»-r«» A — •£E- 

M>i»A«A JAB A rr^i ii»i A o» RIAL i« 


A mmm rLi«T4Ti •AjHga r^M A «••*% 
!<«*«•««• Ato A r^ U A»«»fc» A At* 
««*iA»«« «• All* 
M A*lf 

I'M"** * lA ■■ I It ■•• t^A CMf 

CA44»A«t. tAA. «•••»•« A «i«» 

*»••• A»— M*»*«i«r* A»i »• • fAA» A «»■ 

B»v M*r»»A ^•fM- f^>*l k%M% 
k«a A «rtf «T*« •• Mil ^TffJ ri»i «r«A lA AA» ROSE KCSSNER IM T«W 4 ^ A » 9^ m r A « JAM r» 
JAM ii*a^« * •«• I* A •%. 
f • A l» W*l • Ai i«»»«&1 f* •«> r A B It* «*• ▼•• A fivV^ A K»r««« ^1^1 


K>«« |»p>l^« A «* 


M*»VV l» « ri^ti »• A M teif ^ A Al»»« 1% rtTV «•< •!•«•»« A • • •*«•« Al •••M m m m m^. »%1 r« ILLSWOKTN r»«A A A T ■ 
i»>-<?i«r •X tr* 


•«■ i'fl»« i«»i 
K*w !• AMI ■• ■ « f X 


FARi '<\» l|to»«^ A r»»«AB W T«« V« fA W« r t mAmi 
JAM M«v%«M 
• • N » i^tto ri rV A •:w rl »•■» 'I'M** l^«v«^ H «•#«» 


«!*«•«« 
-r I — T»^< » •• I A Irvww rA 


■*••«* ■ < — I %\\ ml ' 

99**— A r»»«*. • 

« »*.«.• A ■•••«A M A»« (•• tl •A- «^ ^ %&7 '»•• A li %ltli.*M* A I 

rw« A ••»• ^ M A.lf 

PW*»M. A»A»^M A 

«»W« A |MM» I K >■! t» A tU* . r I CMAHoitflWMT « %AA»««V « A«. ^v ! j^kw Cantor offices Tk«r^»« • A< 


•Ar.'RY^B&7 A •- • » • 
«Ofe« •• Alt I TW «(•>« I. »i > 
•> > A !••««« 


t l< _ > A teJf 

Mt n A Ar.A 
|*.f««AA ■■><■■ < « 
IMMV Imt* a <••# • 

|t|l«« !• Al4| • • t. ••> # A l**>- * 

» ». f . ^ \ •«• ' I 
r»«>«itt A lk«^MA 

i*«A •t».A»ry • 
Ma*«» it »-• 

mm t 

•i%a-«AtAI» « «• V%<a ■•%! » A I.^A« Smt i«4 n A » 


''«*A A «*•!»»• 
»«r»Av A rt««a i*^*«A A lto«M» 

• '•' ^ A ' ■ n ^ ■ - A V '••• ^ 

f r !•■ ».«• !• 

A lf*»««f 
»• A ^-A.* ( ■ A f^*'*« ■ %«•• • A« V«''««* • <• A ••*•' » • 
mm^mw A A* • k • 

A •••I « N>t* ||.A~« A I. 
I ^^9 «•• M«rA •V IJH fti n«A»rte A '**< 
l»«i«« A t*^ "tJtfto I. f !•« |« 


M * I f-.*«A «•«■« A 

M A I T»I«>A 

M*»»*4 A l^w 
• •«A>« «'• 

AAt.V !.%*« 

• «Mba 

A*««ai !•*«»• 

A»HA A A**^!* 
in* A %••« 
<N A • F A t< ^ ML JDUAN r«A/» A i4«»« * ABCL PtlNBtllC 


*^i*-»nrw« <>• ll^ ^-fc«MI»» •itA At « V«««%^ I'r'M* A «i««A 

A«< r»»«if *• 

i A M r««^ 


»«^««« r< A%« •«V»#« A 
VAIIBTT FRIU^ AH) FA9D0NS Ir AUCB MAC m.'lS: 4ttm. 
NEW MOORPORAHONS K.T, 


m. T. 
MUM jj iiiiii «api' V"<Ki| -If 19. wlife tl WMll • i» %m IW Arr* It cf • 
M • r«««r» fi«t fh* mt\ .tn * '»•• . n ?*j^ »^^ j^wJTj ^ R^ H ill ■ I i ^ ? y ' ^ ■■^.•r; t' «f kM Wuhe 


•HJ rHv»t. •• alrA kraww •! tM. «M It* T«»lw Tw 


•f iHi 

Ml • iMBiy I 

b» f^«at «f ilw iliivt. •i»«.ii ••• 
r«0 %mt%m Hb*« «nii t^ aiMft •€ 
i ilii n •••I. ••tH rlMH «« aa v«i|i iW SO, rr HAS COME TO THIS, PHUPT 


l«tl Ml r|r««ii •Wllto tT« 
»««!• • •• IMt A 


w 4vitai ■«rA9^ vli.l» Ar fa i l — tW vilirr 

ft ito 4a^ MmH f^.««» i>na**« tiM fi^ri 

0»li kf«i'^«i9 Ovw tlii* »*• ««r;W^ a^tar 
INaa aaikMia a 4»>aBr«' M a 
iDatfl •a4 M«*»al ft^l t a*»a »• <> t a 

aC ^ac r«ai • If • t Tli» ft*< mmm mu U , m0 
I«a4 af i*>. Iitf ••>• 4 tktf kttm. 

mm im • ^m^ flH«ia« «In9# wa«»« 4 itli y««M at Wmp Taift. m,iii la fMMlL 

II 
»a«lia •a CI •c ift» f* lliia II ItiM raai«a ar**-* a mifciii > ^ aa af 

Im4 Baa MT^ at I- Mm* 

4i m^ 4 twmm tfta a« ' <a* rmmmM ta tt • I 
i laiai I a »<»tty iMa*^''. .d4 ftift*. 4 Mi a»^«**«^ !• Iia«a a^ai 4tM «iiy Hi 

rar Mta* CA«<*»r» i^«iali« fllM* aara . 
twa tf^m af ir aa« 4ra»iaB tft» «• •« . iH 

•vli'^a atoa4.«« ^ aft a« ilto r««k »w ■KooKrsNmi a |Mi«r'a • t«» II la ttm Maft M «Hi «4 tii^ ra Mi« BIB ARTISTS' FORUM 


\n x'^ X f , Its •• M lliM m '!» •• 


il II tlito M 


SL^^urr I r«( *■ 

t« ^ tW N* r 4 ar !• tW K1 ll#y t ..-^.^ 


in ilk» «•« T4 i«i<» f«gMft «i %. At •t •< Mr <•••>' MM* «i«M 

il •«« ilMi IB •• t l»fl. M* 

aar M«* ^'^ ^ »« 


N»l »». N.TlCltS •II vtrii ia^«trjM tBT 

»««r tk» MOM Itif til at it: Mb UMffir Mi •T^CH tKCMAI > •*» i^B I Hto IB m 9^ ♦^ 

•TSSff "C m « -s V 

l«r« N. )«B !• iH •!% • % 

••55^ f*\ ti K% .1 

mmmb* — 

r** ^M I •» • 9H « 

i^*« !«' §f» tr^ tt 't \ 

rgjr- « « S. a;^ 

^ii ^ fc'— *» fi^ ^ s^ X it 


•; If 
%m ItMit «M#B IB •.-♦ Ih •*. in* lU H iwi M f ii«. •tjtti P09 r o. 11% I )\ r. C^*« BMvBtias te •v*»«itr 4«« IB BV^^^B^Mtar B 9B*4 
Nm^ B« IW WBf «r Itt 

rltH pPBtty wifc •■ ttM Utar IB 

IMVB B flpBr«||BflV# fBl. ft aft4 tt IMV* k »»r«B IT . \m0 
V«l| BBllM^i- «»«/94«|B t ri f fct ft 

NbHi VMH Hi* MM* III 

• r«%*V ii 

HlB <;nl4»>B • «|i.t»l. 

«M Bf III* «B« »• fBlVMB« %• r«fl» •« 

AlrBrtar* •HI |>v«iiaMy fj««^ % •«!«> 
llMr »W«BHii HmI Ii HIB 4r . 

»-«t* •«»^ tll«« K> ifirf •* M 

lar BP iBWi •B»i>i> WlMi 

IF kB MBltf to fll« I — if B< I ft BB B W^kB T^JSj^pjCTL 


rft« IB II IC^BCf $9fjtm%m m % BlrBl«i«i ••Ml iWmi I'M MMfcBBM>_H H bbM IMtf fpa^i^J BvrtrBl yf-BTB Mil BB M0k •••11 «irt» ki m$\ III 9 • m f^*.m A Lft* «^ »•• If B %«%iW« i*«*w« A U IB (^ m If >i tlM^ nr •• H' 4*4 »*•« «'«r» *• 
««»«i«rttrv B««l-4i 4«r*ii«« tl^ llfe*^ 

>f III •■ Bf tIMB •4-U^I|iM • Bt MB A»»l |i|*i# t 

r tB*^«r t 
•«i>'>«Bi l"lar«rB 

«l« B l l laii b€ 

iipB»y to «Mi»* Bf 

» Ml H Bf fll# !«• Bl<wk« I.44 

liiibr !»-«« tliriniaii a liaiM bT 

• iBtftrtBla" !•«» W ifc«ff^|^ t««M4. 
n It* v*«%H l»M»r Bf ■#" - t 

M»fBrfn«ti«B to rm 

•ll.^ t B( llto k«»r ll^ alMiVB feBto IslltiM MB to f«|t| • «l«»4 t'ter* • «"• i'*ri i^ • « '■ w» rmttw t'»t 


vrnaf ATI cncfiT 99 fmrrfmi II VBB > to Mm •••> -<« Bf fll» t»i< tBB ^^*» **^ •»•* ' •♦•^^•^ - I . SSTa V4iB 
!»-» » %•». IT, ■. ^ MAIUtr^ 

MIB4 Ir^to l*«s« 3* B to' i- A r wi — ^ 

H^r^MaB4 W»»«« r* 
Q«*^«»« B Mftrt* • 
Tm » ▼•<-« ||*v«« 
I 'Bi B B« • • ». f BM H«^« 
«««i«» r « r»« A ^^H^PH ^m^HHI^B ^^V^lv * ^^I^I^^R ^B^l^k HI^H 4* . • ►%. ^wm *. « «• A W Ik*' 
K«" B »«» » *■• 
I • > • 4 • «. 
■> 'Baa A rwA 
««r»«« A f»»%>r 

l« lt»>l| ••^y A 

•■•••»«• • 
ir»«» i« A 

»*■ A»t «*r*« A 0(4 ••* 
• Hi*A«m A V ••«« 
t'« • A r»to« rA »AMB l^U IP l»MI P if 1^- tlM« • tlMf^ - •« till • Mil U 


It. iLfl •• !• AvttH* t. »l iHftc Airrici.t VII. 

I. Tlu« •t Us Itl » tfl JM «•« lit it. vim ist* 

IMI •«««> tl.'.M 
Wf« tt4 UTS lADLY IN OKIfll 
— % 

M b*i* O'.tttaMbif Oraat ••»•»• nta tiM ftrvt « 


•^ • Ml •. « •l««M •m> 0',0m tUrt IHI«« W l*f« -ALWATC 


mm f^t ttm U*l« llN>^ lhA%*. •i— H« |lll»> 

»4 W«>.^» Iil»«i N NArrM «•• 

rMH K. 41 K Hi* vaI) MN>« •ll.l«« I. 
M. • V< !•«». »! r^-r Sl'-jtS A •« > * • t «t N •• mm lit* 'tii«f4 nvr«M ' «m«« cimoi VAfi umntT. r>«« fp •« IIm 
•-r»«»i« Aalii«« Mi«^MM •»i«lMr (4 llM m ^•«< •f K * » «»F nuunft haly. at* *to^ •• «it» ilk^ Vw<«r «>» to •»at M*- far m 9^m\ !«• 

«iita •••411 Ml* 
» arr «ir»«^ly ad !»• iWm alar httttwm f^ 
9Umn Httm mm4 n*«f» 

i«al.* lT*li f« T-^M ta mT rai lw« 
tlw apa4>« f»» 

a^ti%« • liir i> «i •II It IN • *J Di C. • llM «! atf Al lata at iW af aN tliAi t^0^ aivlMa. •T<Hlt*« OAAMA ACCtrrtO 

Aa««« •■....« kaa a* - , -4 a 

Wlap^- «v.it«« ter Winiaai 
•rlMla «••! •««•» tiM p**<a 
Ika fcaliia> •» It vtil fiaf tt Caalar «Ml CALL8 HA«M A llr*4y 
It la a a«kai««tiAl hit mt^ 
m ma^ttm a»ly MiiMr4 tur 
•ta M ailat »M*li »ia a tPtet r<Mi« Aeciiev. 

K I.Piw ^ I %jaal II* .Hb 
Ijf^hmmtfm it««*t a^r^a 
U lata aM tiiliflf > a> a «rf«^ •»tli 
tiM irtABiuTin^ «a I** <*i r« ' • mm» a#. • Ha H H a «liiM 
Atea taii *v WM CAiiv outiCAai mtH% 

• ••k t«« tii a li*^a A«» Av vr**!*** ■aMi a «t»# 
ka>a A f*t».4 MmI 

IM- Wr«««t- Utp Kv^««t*4 llH» <« 

aa^ Maw h>» m at* n»i>4 a •!! i 

ai A»a««*a » t ' Ut4 


ffiiVk ltar%9rt'« 0«r« •* • 

*««*ai%.it' It) • aa**' Ik •<# a' 
la llMi a#- » • * (vvr ar*lk tt^t 
•a tb* I* A a" M^a V V' OPEN LETTER \^ ^OMCIMG MAN AGEItS OF THE B. F. KEITH 
VAUDEVILLE EXCHANGE: 
▼A»IBT¥ 

HABRY 


MAimr MAtTtlML JACK 

•m4 CO. <«». li^f i^Ai«y I It «.»• •M4 PmlL *%%M 


BOBBY DALE «• ExpvMncc : LOUISE DALE atSong 
Zr ELSIE LAMONT asDuice 
GRACE MASTERS ai EDDIE MACK 
TALKS: ttAe« €t#TMB». r Tli«V AT TM« OIjMB m A«9f 
•UVNIO INO OljBTftBS AT Ui • • IStt-lSM tiMt 


0« tte* pr 
tW !«• 4m ♦-••♦ Wtlfe a M*i ••< ar* at wHi mi ri«tti*« •VTI1 llMt tC Wl • f« 
••r«- ily A »t«I t« tl»< »f «• |0 bvl •»•• f*«« ffaM llM • 4 i» «M»flt««« *-*±i __ m in* fc*^ IW «l r ^i 
ftAfftM«iUrto 4 ••-It llwMi* 
fcl i^. ^M «A 4m9 BM I-mm M« k« • Ml r^Mlf Hm !«• %m 


Ztr»>«H»i^ «i«li III* rmm^m&^mf HH 
t^m rrvlpiMM •# a til r4— a pf»- gto to i< jw tit > kni 
^ lto t i»y f«Mv«*v iv ■• 
tK# «| III tllr Cb.. to ii# Ml IW UtI 
to«««i« «rMli M< 

to |«lii Umsi to • sitoltor r« If 9^9 r«r << M to 1ft 0» IM to toto Ibltoto. vMk ffv* cf 

!••-••«« Mi4 Kr«ft 
tlk^ «Mli • towtoc««» Ml Kaa- 
i«toatito( to alkH»*- iMivv *0N WnH THE DANCT KBATT »•! ft <••«• ^ Mity T..w«- •4M «tll* f '*«««•«•» • AKi Kf•^ aMtoiff^ ^ » KrWl C* IM. a H»« ' K.*^ r o i M ly ffi 
nr«A««y •«!•*« Ik«v» 
ra«Htoi«fM» %« nth teto HEADLINING COLONIAL NOW 
Next Week (Nor. 2f ) ALHAMBRA. 
Waek Dec 6, KEITH'S HAMLTON 9m 

to to 

t mi 

to _ 

Tlito W Ml v*^ 
m^wry mm 0m*9 to 
Alto* T»«i ir«t« lito flw p«#i I lif fi^^^? feltr '• '^ 

MA '•k . • •<■ 

ilfrj • •* -**MI » «• *«f « «X I»l4 tito Ml flf *«ttos 
ito« • to4y «# »rto.. 

TW Mily tUtoc m*^h w>tkihm l» Hi 

^»» mfmftmm ■p4 W »■ ••^ »*rtli 

rMto, %«>vy to»<i M> '.m fito fMr ♦^ • MV ilM _ _ _ 

I iMk ltt.f ** Aite • « t lUlk- '^ITT?*^ ' e**^to)t • ,|(^ , ,^ n,^ cliAr.^^ M f to 9 <»< 

•.•M.«rfV TV 
Lirmuiti * • 4» Iff • |i« « 144 •»T^I ■ ? • • % I '% ••-f ▼AIIBTY Mile. THEOS DANDIES FEATVUI9C THE BALLOON BIRD 
Pl«AYINO U. m, O. . Anniversary Number f^Sfr OHt In December 
Varwljr't Aamiwmrmry Number wfl be bound fw 

■Foni mrvttM f tVariely't Annrrcnery 
•a.* 
• .1 

0V l«l 


I* fN*»V 


AM*' H«* M»l.« l^j? eL*t*« • T» if SSTT A '4 jj22ii'^s^jy 
ll«rtlMe 
HEADUNING ORPHEUM CIRCUIT in «^ARIEinES OF liZT t» HAUnr CAnOLL mt CARLTON HOAGLAND 
NOTICE i I 

NEW YORK OFFICE ^ 

HARRY SANTLEY, Mfr. 

112 PUTNAM BLDO, 1^3 BROADWAY CHICAGO OFFICE: ItSW.RionrMSt i Item 
li fterHr 

til iMw^w f-ii f It kU. te»4 ^ t*'«M Mftti • V0mmm • 0i«iBkvi ill New T«ir* I 'M^mp^ ttet:. • IU>«li 

r tt MM^r • IW«»m. : • • 'Ira** T«^-«N«n • »|Mi I 

i9€ , W«r ni »r • Ui IT— • Ms 


AMI • U«|r< O m •• !• •! tll» «ltt>V«V ■l lli»%«tr« 'ki-fc't* >4 atiy ■Hi** vf •! •-• M I I. »: fi ti*^4 w<i» 

' » ■ liUjliim «« •§•» " 
I A Ml ^^IJU'T -MA* 

ifJIIf lix—M II > Wtf*" 
irrti.i «|%\ Th^ r^rw.^ - 

«%|J. AM* %I.II%MMR% 

«« tl»* l|r«f* 

|iT.%M>AMI» %^«-»« •» ^ 
!•»♦♦■•• «i T» I «•< Ml il^ •••• R tl llMl < A\ miUB amuB h^ •f "iN^iMiM i> rtofii.r 

••• iRTjmI t NV TIM f«^ ly •< kirv at tW 


• II 

*h9 lt«t Uteri 


m^Mrn'm 9m% R k»tl^ •ttf tRMI 

AMERICAN EXPRESS MONEY ORDERS CLEVELAND. 

A O I'B fc A Ml ..^v',. III It Ci*r«(9 T»' 

• <tor»f r HirflalB. 

Livvtr OIHr* ft t P^Mt 
t-IOTMlR Akff«Pt0Mi 

R rai 

• • A 

IR-II IM9V 

mm9^*im^ ft Clty««) 

• <it)»^«r Mm* TflvR. !«• ii*ll AMoncA?! Express roMrA?rr 

« MIOAOWAY yNii»^l>r:^v«J *-\ . t If I » '. • CVMitry Kmmm OMf , 
"TM MM* •« l»J» It H^vafi 

MA #.« M9« > itlH N«« 

• 11 Ai^tiMf RRRMMtm. 
RTiaRtf- tt 

A «•#••• |l»4|«Mt 

«*4»i«* It Nunic R 
V t*fR««irpR»<i» I'M 

Il^i4«* It M«>««> 

r« AM^AAy 
-r»Mi4M T*r« M 

^MtMf lte.*W. tt CaAIm 
»ir« • Wi»li» N>«»rR 
• tl Mrt <jf liR<R-^ tt RtftT 

l*«t » \mmmm rftrltwR t — Ti RESTAURAirr 

FanMfly WALUCK'S 
• way. ■•«. 4M A 44lk Su. 

DELICIOUS 
OYSTERS 
■'■■■AND • 11 tUFFALO. • tt Il MvArfr a 

Rill fiKUT Tar*K - My l^Ml^ 
VMll JttrR tf«rfi«rtR ■ RPtCiACtV RI.RMOCO •/ 

CAUCHU corriE co. 
I ORIGIN AUTY PERSONIFIED 
I 

ou 
AHR 

in»>1ftl R p. KdR OpraM 

Krmn J«MlFM«lMa40 I U PHII. Buta rABIBTT 
MOVEMENT TO BEHER VAUDEVILLE 
EMBRACES ALL DEPARTMENTS STAGE HANDS' UNION EXPRESSES THANKS 
FOR MANAGER'S KINDNESS TO HEMBER 

l#r. Alhet kss often $md tlutt this movemrmt for ketter com- 
Utinm s is mol comfmed to mmj one tm4tn or set of mem, hut has 
tkt kemrtf cooperation of jM the mrnnsgers in the United 
^Mes snd CsHsdm, mmd the improvement is not for any sinitle 
pml of the Imsinets. hmt embrmccs everf department in vnndr- 
viUe, St ttte foUiMiing letters indicate: 

OXVELAND. OHIO 
N I 13. tfio ,., 

B. F. KmMI t I lifipoCVfNBr. k UUlf «f Lml 27. •( *e 

I wall I* «ataad I* jr** • «< 

ln^i^irtii Bm*«. WiUmm E. W 

Wbii I dl 4n nmy kmi »t»t 

Lim "^ .Ji * -- Im L^J 

•f LKal27. HELP THE MANAGER TAKE 
CARE OF YOUR MAL 1 1 kmwt im iP i4 vttfy • • frw Mr. M 
1 

n tW U ^iffsdtd lo BffvSbff ^r RMl^ i»a waaUbe* lbf«l» tf*iy If WiU> /0/#^ B. FtTZCERALD. a oa|n ol thr Uamk 
Now tiMM wr In 
• R4v«r al 

thrir OTiW llnr d 

thrr MTT fUTMH — iuf lilt 

artt«t». tkat tWtt mmr frcr«r« tlirtr 

nrilfwr Id 
It iMft ff**^ astray Mail ia % 
ihtMtrr mhrr ilht arttat hmn \tH, 

%lf aiivkr to artioii it 
TIm arc al a^taactil for 
If yM Imw 1 fi «XJ«Mjltl alllir Mm Wv tW V ^rALBEE. Al DUurriL Al^AMI 
cape's r «i<i ^ ^ •■'••I Ml m al all inrtvta laMtfw ir 

•! Ik« _ «<«ki» «- ki », -ift»«a Ml Wia. IIM •«lr»r«i Ml« -Taa« M 

! • ill Btor tk« f^^atk. ia# lam 
I »iw kmv n aM ta» iMt«r 
•It •t P«tUM Mi a MTit m f% I* •( (b* l.»rtr 

a i U ia«M iMfmt^ ifn II «'My M«» 
N4 
tm W KANSAS CITY. 

Mft m^HT TIM npi •# r^ ^im ite%i4 

UlCW-0 OAtUHCN 

rilitim V>»i iMii 
OATBTT lUrrr Na.ni^'a r«lto I €?«jrri •!¥-' i#«ife« 9^d^ KOTAI. 


iK«»« at. ftrv ki>ta «■■■■■ r»i* 
:«a4 a-^k *r»4MU« «tf tw i< MS MOINCS. AM lla« • « W*"**** ««■■•■% ^va^rvovw waa^ r av i?rt>3c/u4^%' A l^ncorinq 
The Irrr^istiblo FOX TROl 
\ Nation Wid# Ht 

Cortnns Bva Hyr Lur^d- A Baautiful Lull»bv. 

•BtiS.^ tt. vt f Am m0 Ijti U. rm im%9 GUY 

RAWSON 
mm prf4«MT k» •• i«- wilf Ml*! Bjto Aral «ftr« •• FRANCES 

CLARE 

MMNOCD SOLID ▼AIIBTT JOVEDDAH Af« 
Ikiiiv •N It II HARRIS BAW <m "Av fW Yi b: IBEE? KENO •IftL- ai «ii 
ft mt JfLiTTnlL to ZOLA DUO. 

t lttfl«.: r«if •.■' MILWAUKCE l^^m" in IIAV1D0OK— •«• WANTED 

ATTM9iT§Omf *'*r 


"""^l Tt'iJiiiS-w«ai LYHIC CHORUS GIRLS 

A^v • Harm t««nl i limm I It's Cal i.%« MA YE HUNT 

riag Udr CmT 

Diwrti— HOKWrrZ 4 MUlT g 

JEAN GORDON PUYERS ^HmmSLTmTi'S 


IfDjCOK STUMRT L WH : "A HIGHLAND ROMANCE* ! 

•'^"* cAimf EL".isir> tea l 

IC « f C JC C « • O C K C 

IN 

IN 

"BETWEEN ACTS'" 

uw CANTOii omcc I Umi %hm tvttrfe M J •s:.^ rmm w 

iMtto <)•• •r II <llj|»i •f %' |lf« «f«i tiMir ■MM«fT vpiBiitf •^ii awii* t^t 


•t N«« ^\s\\ \n CkWvwX c 
r ,- A TABLBTS i4«» , w. .^ Mn/myw «f a mm4 «!» •# tW lH*lir« I 


^PVIP HUDSOH }S:ZJL MPVmJC l30D|Ulilnpm "Ml mm mi % \i H. HICKS & SON ELTIMCt TV 
nJUNES* NIGHT* <7S FVHi At 

Hmw% a li«tlt IruM 
MAY GILMAN 

INCENUE^RIMA DONNA 

WILL OMsibui bFfXRS 

ARE YOU GOING TO EUROPE? ^^^^^WB^^vr^V HMflik ^VS% A aiA m FRANCES ST. 
in ''ONE''.: 

CEWTUtY iiV.V/ 
rAtt v«i«t» • asii »M THEATRICAL PEOPLE WANTED CMiI» l.i«1i •^•^ ■»« <4 »« »*^ 
A Wr^r^kii ^ii«i»€ ••'■■■' •*< 

ipplg to ^^— • •» W ^♦«*^ 

PARISIAN FASHION CO. 
!• W#.l 31>Sir»«t NtW YOMC CITY TRUNKS 

AMM MOW SOLO IN NtW YOtUC BY 

;AMUEL NATHANS. S31 7tli AVENUEl 
ITRUNKS! \Otay miCE SAME TttVMiCS LOUIS HERKERT A NFISEL TRUNK FOR THE THEATRICAL PROFESSION 

UiatJAII L »>TAN|> Till. AM f«»C •# in* ^ • •>«M»« r MA 3;E1 MEO l«ft 1 <» «• ••«• r«.«i "Enter WUdumtT •tm CILOA 
VAMSI 

nam 2«=u2£^ •w * • M tj 'trdl the *««« ••^ LYCEUm TUMATM LOUIS. MO. $ir«id Cig«a|c$kop V^^ A CLAIR V AIIBTT 
ALBOLENI SlspivsoRiIS rMk • ■* ■" »>■ •jTiltM ffcrry 
t a • t. «L »tti MELISSA at tuc r*«, rMi« mm UMi •• lit •f Iff*. wUt «vt 
MAX 
PORTLAND. ORE. M •• tl !• MMTMAfl 

CTUMO 
IIATIOWXT. FURS ••tt MIM at M 1^. tw 

ArnrroMrii • tf 

WaMlMM to titMata." 

ctUff-Nri'ii vi MAC APPLETON CASINO MARIANO OPENNGNOV. » 


■ V «. avfti :: SEASOrfS GREETINGS TO ALL kTMCAL 
WABOBOK TBUNK8 tlW •! Ir«« lif 
««rlr I rtiia wm tM» fliiMk#v'' 

VMH Al WltHlWI fr««ur*4 H PMl 

«. II to A W ■ Hb> • Lw liiwkiiain 

i*llr«l Hitir* Willi •M|ir«i !• Willi PITTSBUIICH. V ,^'Sf r Ma -lU mm |to««4«ay Iv «# 
IMII» Mr »— iir'<n»— vMl 
t'laiiMlli'' M Mbv 
««>«4 »• tlw AHm. «»!▼■ mm 

CXMX) R CHA RT 

NOW TO MAICC^ir 
-V LTMC Al COiATMl c m •lk» WIN IHI ri ifM>l«fr4 I* 1Mb 
■I llw VI ■I 


at Mir 
LLER^S^iS Ir ^\u : •#tA«. 

Wt Fit Enure Cofii|Mfittt 
Ate Individual Orden A •»• ^«i^ 

«M lM«» • mm 

If MS A»f • * W*** 

kftrfV r»^ %i^r> !•• 
>»l»»'iwi w^ li» 
!• till* rilf •Mtf III** »3»r1 r !«*■ in* y i«lMi Urttl Ut» •! tiki Ww Tvrli 

*ll« iBisI ••r««Mi0« f«r I ikovr**! , 

r W Tv««H ^Hn «MM«i Ml* EVAm^ri -tlirls «liM tt» V«ii<iiMN. 
I>- P^«4 l l^ II. Mart ••4 
H«^i«^i». CMI Itollrir lto». TarlM 
•N4 NmM rsivvn •»< iiiiM«»0 

^NTUMT - rMM. -Tii» NMiPV 

tffmAMIi- ^ 

M<»i»l.l(S TW N»v VMr% M 

^JU ALTa -O M «i>^** • . ' Al IIW < • »u n II** «i 


N. T. STtf ftr • i» VAI PJM I tTAStT 
VffMCT A.r.% 

TRUNKS 

N«wY«riiaty hwu€t \m9mt ma mi I >•* tAtf 
Umi Ufdrwi IMrd^P O H. V Y T. i^ii* 
i«fi«» SAMUEL NATHANS 

PROVIDENCE. ^^ IT SOLE AGENT FOR HAM TRUNKS IN EAST 

221_ I OBkkmtk, Um^fky, Imdemm^t \ . . r^r. « ». //#rf«M««, « %%v»a»->4 %»iNK» •'«» |f »•• • •I ft«« •• S31Stf«*A! I Ysrwussw.\ m.. ■. 1 . 
VAUlTf ».P. 
JL Jl W. W. ffBOCiM^ B. F. Keith's Vaudeville Exchange 
■. rami IDWAIO P. ALHl A. PAUL 

■ , I 

Fmmm d t n 

ArtMs can book dh^act bjr Mm Yflfk) p. P. PBOCTOB i 
S K. 
I IM • KmLT— MM » ♦; 


&JR?V.^.««. ivrii HEADUftEMS 

rober! «.v. »1 Marcus Loew's 

AGENCY 

General Executive Officet 

PlHuiwBuilJiHg,TiwM Square 

New Yeni J. H. LUBIN AMALGAMAe 

VAUDEVILLE 
AGENCY 1441 
11 a c is 

ia J GUS SUN 
e e EXCHANGE GO. J. C. MATnBWt ki ui ORPHEUM 2SI Maw veiNi aiTY 
leaMeM. Mt^ wavmC eMatervTa^ 

ACTS BOOKD BY M OFFMIS 

BREAKt/fC JVmn EAST AMD WEST 

IM D»ft M»i m KANAMB I iSJ I sYRAcusi. n. r. O a MfM Feiber £^ Shea 

Theatrical Enterpriiet 
14W Broadway 

(PUTNAM BUILOINO) 

New York City » r IUil1iMI-A4 
rHU 4 
KMTN tf -V «nk Mil wHU 

Jk r. KMTI 

Smivamlm ••» ImW at «■• Mr . 

TW iiMW la iM * CENCRAL orncts 

PALACE TH EATW t BUILDING 

VOSK CITY * ^m WARDROBE PROP. 
TRUNIUI. tl»M ^inBEN and JOHN FUILER 

At'SnULUN VAVMVIUJt TOW to T-««.« •!•••«••• • l»« i«P •S.t ,-;•-«. f,iv I BtRT LEVEY aRCUIT 

VAUDEV LLE THEA iR S 


I ALCAtAM THtAT«E MJILOINC lAM FaANCttOO 


I 


The Western Vaudeville 
Managers' Afsociation CBICAGO,ILL. 

tany Kckvf s TinK Thntns 

■DVB D. MdNTOtH. 
iir( "r**? Cflk» k>T »ir*« »lb# T'» I 


!• W •far KrMiis r»l l« th9 rttr Oil Vlr»- 


a- Ilbr Mrv «tov«» Ml4 AllMVl A VM 

AM«i««. •€ His Tpii'i 

!• til* 1|r«, IM,^ h( HKSTRAlJi The Mott Importaat Featiirt 3 

9 ▼AKIBTT 
IHE BEST PLACES TO STOP AT EOfURD HICKS HOTEL GRANT and l^w 
AMJK^ '^^iMMti* May M ».«r«y* 
MAIM^K UCJir §• W III UNk's MURENA MOS. THE BERTHA «'«««» 

new VOUH Ct^V 
^•2^^^^ IRVINGTON HALL FUIVBHED APAitniEiirrs rAV. THE ADELAIDE 

iM-nt Bic;imi avkkub Marion rv a lUtMISMMf 

■•^i^ My HI 
C^H^»>(IALr- ia>i 


Irk 


•« tll« A«< UNIFORMS i 
» V !•»> 


HOTKt OUGIA S 
HOTEL 
HOIeL fert^r^i^^ S 25 ^ T<«»»«« •W lMB»«nr 'f H^ 4»«l- 
««■» •« t*-*^ ^•r«lr« ft- A«4 fff 
«1 !rr<«»« I »^«-^ tll» . •! •• n tli^ 

• »»• 

«fM *lM* M n. y. %%t0^%99% 9m 


•t • in* «< i«»ll ts K»ll> •( KtaMva 
JAMES I < • 


MC«. «M|| ««■#• •• fkv fiMtat V 

VANCOUVER W C 

» Ml' 
!•<• At. «»*l I ***4 l^«ri»« % I * 4 r^'«lf« 


• Wt 'MH • •t r 5j.r'& lalil«0 N9 MlliVC IS BMUMViMC 

njOVE b UKE a BUBBLES 

H Vm •••n t»li'ii H. ••! • Cmv. 

^ ,,^ Till AiK— b ll#w Tt^ Ohr 

liT IM UUIttST OCALEK-WT TNC LOWttT « PMCC • •• ■*»• m tli» rliM>f ^r* • t<«part 

rial fr«»«tf ••• tli# ft.* mm 

■# M^ Wi «| IT f O R ty>«»» ^^'^ li 

IN»rAl, Krtit • ri 


i TAYLOR TRVNICS THEATRICAL FUIMTURE 

Caah*'Crr<''t MKN AND WOMRN OF IDC tITARC p m m m «ALU€. S3T.OO C 4»T f < 

RIALTO LUGGAGE SHOT CAS wisT4MSTmErr j:\\\ M INERS ■^ "■"■«* AKE-UP 

■rt. H— >y C. >HB<r. h •l art**** i. • » »« A« A 

• *l«9 $37.1 '» « KEEP UP WITH THE TIMES BEAUMONT 

I LM AMMill ^ ^^ 

tSTUDIOS LV^iiitrrrran iWMM m.^JLJ BEAUMONT' C M I C A « STUDIOS 
■V9B PICTURES m CUrnES Of PKTORES y 


THK UPC or THi 
PARTY. Ni a tut MtlMT «f tWlaifMI tte J»«ff^ tn • <i»1 ♦ . s « «#r tl '«» liii>m< to A 


M*^ mm fmt m r«i M«k.t « g||«9 IT rrlili 


t«»» toil tl<«r» —I I |Bl-«.«% 
raltl lM» tli^ V«lr •€ • to tl to toOtttf VMH tii# r- mi&mi^9 i* 
■Mto s^r*? to rtM v^rf ■9* »l M» Ti>»'i tn i« I !»• a a^ Mnl«|M9 Bfk tor llP>ii*« tU>i>. toft* V«w« I 
to tlir ff«to cf MMH 

Ml aPto"*! to ttm tmmm Urn % 09 t« 
toptii tW mmmm tor in* •«r»»>«|r «i*ii l««<f «» to tt Narv r«Hl9 IV to Ai Miy IMI •« • • %t fe ff tli^ ll«k Tri t » r«. t* »•■!• M«» 


tW 41 i*>rfl >K* f$ JmIm Fayr to 11 MNTY. 
«M !• X* Wilt. Jmu m ■ ■miiai «MH» ite UBi toy»i tois ferr «*v to ilMt •• to» 
f p«iiH tto»* M ft»M «# HMM-atoic- vMtoir il» sMi •# li^ tilita ikto toitto^ totfstofp 
tos aatf all iiH to 4a»>to-w«i iMr itotli«r iMiWvtt Ml ««Sv •■# 3S TAe 10th Anniversary "•»». It ^m IVv • Vllfe A ^ Ito MM 4b -r» I r« toMMV *»«M Ml t^ m%\m\. to»« 
t«to» wm m tto »«i<^i ••! >■•■ 
rarfiiC • %^#ri li*4 Mmi4* •« A iMTiaNlC Ml I 

• • il««4» fl«yw 9to|r« • 

«»«rMac% ipvto TW to>4l<« «M •< litoui itor« m*M. « »4k • 

4 ••• •! »••• "tortl H^t«4 Ain •Mk III* |ttr4«« »•• 
m IrvM jti i-r^g Ml iM H aK n ii ▼«•• • "^^ «•« • 
riM VMfe (to iMt ft lwrn<«l <i9 atfjUr »til'-W4 vhIi wtol*. 

A* itoMi« toto* W»H« « • tot r »•* M«M Mit f ■ ' ^ 

4 •• (••.■III ft !• ri«r a r«rtf ItMft clrrwM Mr to «|M HMIi «f ft »«|i4l <4 HONOR BOUND. v':s!^itrlzrz'Tz L >«Hl4» " l " i tit**^' f-..^u-J 
«•« »Hii—ito \m Ito to. I'^V'Tr^ 
rr^r. 
il» •< liMt ^ i«Ma» ft In Ml Ctoft 

fr>Mi ito 
•. ftt-J 
|i|»t> IB «4aif«<>4 li> lli» »ft^»»>*«.* 

• kMNI WMIi to» t»« Ml* llMAkM 

All4 MaI^ MMIlMi } rft- • 

i«< r i# ai> Ito^ l» ft tol ftt toi- 

• ••«|| \^* M»|» ll^ 

■wrfft«^ Mf^. aM«^«l<-f. 4 
«li> t. all «»»« tw MMAr 

• •«MM M* **•'* 

^•••to «— J- . pum •*•» fttt •> 

tkiiii •%' .M0 i}«i I i«-rr ^ 

• l>4 to4 il4» 'V 

»M ll4M ft toMi erf ftH-«4« ||«^ .. 

I^^**" r »- ' r 

••*• Vill'>M.t«> !••(«>. r I 

litvir r « ' M t'> 
llto* toft m •> I. ^ 

f^l*^" *«• allliipMrt Mb •»• . 

Mr N'Uftto •* • ^ft», •»«. «| 

ftl4 ••*•# «Ml to Ik** !>•• 

Il«a »%• • toi4 l*Mi «Hf .i«K 

H Ift pftto^to* lBM«r»»-f. I|M« ftlM 

»v«v I«Ib4 •!»• |Mt i«r« 

ft pr»i*r r«««Ur ft« 
»<«MMvtfto liftftB f«v »torft *•• • |»<4 pathe: news I am the First 

I am the Fastest 

1 am the Most Complete 

I am the Moat Dependable 

1 am the Senice ik the Pathe New 

Ten >'rarf of achicvcniciic art cuticcntracrd 
the Ailfiivereajy numberi of The Pali 
NeH t. Tbe>' are youri and your paci 

I ha%'e given to the public ttiday the pictui 
^ recofd of the crratett e% ents of the 
An education it in it. 

I am ti^ inc to the piihlic the nioit remai 
cunbinatkm «if the past and preienc ev 
•crct ned. It it available nov% . 

I am thtming srunf picturcf such at ha^ 
furvcr been rccorilcd. The> are the ul 
^^ j^^ in thrillfi. nc^^ and entertainment. 

Ten yean of tacriHce in the ten ice of 
Pathe Ncu s ha\ c made ihit |Mitaible. 
Iie%t in the %iorld is %iiurf. I ;im not onl\ ten vearsiilJ, hut f am 
Years xoiino:. 

I Am OM Rclial>k' AVr*/ uni it^rn $4Uij^. 

The Pathe Newg 

if% fir •» 0M«t#r p»rt Wmm mi4 t**tj tH*«« •nr. m% m M0 «f w «f 


Hi 9t tlw «*at| 

•■•4 tiM Iwiir— JM—I «irw« sf Hi 
LEWB iito> !• tlMT •-•••l •« »** 011 

»m tito •irt«»>if*«l • - ^4 . if •« KITOLL •< «i II ff«r«4v«4 iMWtf 


ritk ••«. ^ • n^W •Jr«' la 11^ Willi Wmbfii «r»«t>l Arli«riV la 
las tlMs ••(MIp4 -a •f kl III) t«r» ilMt vtti IMf A PICTURE that rxcels 
anjrtkiiig Hart has ever 

kl heart intemt — 
In thrilb— 
In intensity-' 
In romantic a(#peal-' 
-it is the biff star's finest 
Men and woinrn alike 
will thrill and rry at its pathos 
its mif^ty dramatic If H '1 mS U^t 


*. ^ • « • .'j^.-l' ^srj f tiM ti wmm • kM THE GREAT LOVER. 

^tit • -^^H^ *• 

l^BHSn^ ■#«•■•. -••4'*>- ^MHB •^•▼^ 
• ••••••••••••• •• l« 
««t% iV-. ♦• V •-^' 


r« ««« < •< f »."''■•:; t K i a 


! •« iA:isc •« t^ M • • •• II II rm tl •* « «i^ tar tt» «BMM«I % ••«•«%*» Ml m.Hta» l 
IM* p**** lMV« kw« rmm 

•f«f ««Rt ^ tW lt«i«>| 
flMI tka )I4 IW pes Am^mp t fc >ai#» •«« f^ 


•f I. 
N*^*.*^ !• IB W^rn ¥ %• »»llV" ■ '■ • . ■ I Tesdng Block dQcunmouiUQkliire 9 •*«• •i|»#^ pm%*Tm 

••^ fc^ Irfi* A«flv#»«. m9^9* 
MM T^M.- •§»*» lt«a |^«» »• 

It IB ^Hll»Ml • ttK 


►•r Urn %tit0 UMmm la m^ tmm^ •»••« 
tfc r i aa ^« «il lb*»i«a npt»«« i* ti 

• « .1 . . •«4 H •»•« 9* « «|k H " ^ ,-3 "Wf^ Tl»^ .a Mia f*«r •a'Mtni 

•♦ vtaclra at y»«ir •« !••*•" a • r I 
!»• §•». ^ • t| PICTURES 
MIQIUIIPLT LilfW ^MRIS Wft WKiM 


EXHIBITORS^ TANir SmS 
NEW YORK MEN TO COMMENT tinr sua ciVAm M<i Ar* Vwy WWi 


• •< 


ll*« »• I •4 


cr.'i t^t »«•« •r • u'* IM« ^v# r» !• tl 


p^tt^^ I ^BIK iM W k*»t 


•••« •• tll» ■«< li • a «4 


•t vrllli 


01% r •«§ I'w fMfl llto 


IH» • 4 t*%Xim SlTLwf J g i..,Tr _ gjHy e tkr r*«i llMl il 


tf *«' fW t«^ i» !• tiMt If YOUU •LLK TWMMS' AUCriM 


t«« »t«< 


'». tl ^1 M« •w to «ltl^<«l afli •UT 10 CMAFLWt »«• SETTLC aiLUII SUIT • fiti 


••fit li^n «f |M» raar •• 4r«*r« 

•ii* l«M M«M mm^*ti4 mk^'9 «»4 t|i« 
« 4 4- »• aaL •• vtotift Ml* Miit- 

MiM M uf iiii < li»« 4«t*»'-« jr. Iter f*t^t 

fiaM« •<• !• t w m l «n*f»*i 
t« kM filHiNi 4i lur a H iiat !»»»*• In TMMt FCTUREt HJCEO flt««rr «f fll»P 

n w lHt|» I** t AtfTNORt TO MKC PUR r%m )-^ Ml • M«M ^' » WHM Ai 
1^ ^tt^m t« i»«»««w !•»•« »««••«« liMt aa^ fW T-r^ ' I ^^ ,11, 


Ml iai» Ci • ^ •# •>-• th«C «€ all i »*«»r jUmBH MCviC «« sun. UK K.LI ^ piotTBE R U«M I **r. 


»* W> •■«< ii k I «• tiM \mi ». «W« • '..• IB M* •: 4i^ nHL 
4«4 teH •vMir t«r»-»« M»» %mmm iBkMi a^^^ Wy 11^ i 

•«*r wt tto* l^»l 
l« ^r^ I tr««'>ry •• fl 

i«C r«»MWy v' tortk te*^M- 

•r* •• b» ■M4r ftt't f Ml flM WrM« lta»^«r Wm «•• , 

9t0 d^-mmm'^ l«*t«r «i^ •i«m«-I 

y*ttfliit# pvl* * * • li»«««^ ♦ OUEUSBAVHAfl AACX. 
PIONKRWI 
COKPORAFION iMMft ALMA 
RDEENS PIONEEP FILM ^^^^^ i9ow«fT4«.n • 'J* -4 ■OVIOM PICTOB Acmurom PICTURES UnENSnfECAIPAIGNFOR 
PARCEL POST FOR FUS tIET TO CUBWW1I 
IBT COAST SHMOS p. L i»Odir*F< •ff Fira A.II. Tin hiFvNriaial A IMV^ n %*m h9 Dm 4. MMf GEST-REMHNBACH CLASH ON 
fMEKN APHRODnF FU SRAIFOtti T»lai«W'a WWtM V w •t. I m ft. w tM tiM AaMi |!U •*! tIMa l4 


!«• if '»«^.lil# ttet STUOfO AT CM. ra« •• H« ili^l I^^^^^^^^^^V V^^BV^^^^ I ^^^ tf^B^B AAi4 •■ Ito* T<«% M- ifl. CI I Mil !••« 1. T. STATE ■ nm TMOC WtM Uw Itto ttm o 


••rt** »«« 4 ; ^ ti^ !.« m ]««« v«,« |M««« ntii AA ttH •• t* W«Mr r4 t«ll It^ r«««S tiMt 4 to • ••14 »ll« I tm M* «•« r»r4 «• U to p»>ifi» mi ilM 0i«i» •i# •I to llMt II ritt •t Ami Txm «i» til* Ml llM ««•• «tf litl* •rtM f Uw 
•rttNy IB •»M»«»« iiHM wmm • 

tiMI tte^ k*4 •• IM 
Ml Mv«».* TWI« Itll •••••*• ^^•r«l»lv NsM awl ll « wy^ MV li^MW ««to» kV tll# 
flW C«Mrr«ttllMI t>m 

•m4 r^HMItf !• %ll tl v^Hias fa^lv^, • •F • torll kl HM f»*i4t» i# IIM »t|n« f«f ft # I Artr tVY^ !• tl tr^-4 ••« •#•••• '■Hi»> Ml (In alMpr. ||>»»-* 
H MMfll ffHi^t .iT •». -• 4 ^ »iM«-«^« "^ fi*^M ••III 

•t»»t9 !• ^ at »»w >^« II llMll llM> 11 I • llMl <i if tl '••••t ♦••rf W^r ^^^^V^« ^99 .^Bll^sy ^^ 9- ^t^^^^^ ' ^^^ ^^ ^^ ••••I CMUIICMU AU CCI m tto I**! ..«l «||rir »** »« I' PAT] %•» t tl •t^- |MI« 

»«l%l| Ip I:,, •»!?»«# mV •WtlHi 

H^ f^.4a lb* »i ■■»!—>■ «# ai-^l « i«» ' » • gtoia 

^^1^ ^, ^ ^ -■ .1 %f.,.^^ i-«m|. f.I««« aiAifiv^ l*y «H* 4* I •>• A«i 

m^ r««pff« I. • •• ••••• • * . t^t . » C%MPr* !• •#-*!«»• ^ Ik 

1^ •• *»|.^«f|M« • \ iri f pi-Mi* « Un •f • fW#l 1^ ) !•• ^ i«i« l»«a#«| vHS «<«ail#»l ^»iy f« ^««» 

*iMM •«# » nmnhm «v— 4 )*»< 'Im4 A«i»<<« M «9V*%«I fr.^ to • Nr»4 r. totk 
mmf^m^^mmm ▼AltBTT fU TO THE ACTS WHO CARE A 

Combine Pleasure With Business Inc. aPEND YOUR Vtnnt MONIfB M 1HE V 

^ 
CONSECUTIVE TOURS ARRANGE HOttSE-MACK WRITE WIRE PHON NEW YORK : I.; TON CHICAGO 

inN.Stai»9t HAMIT tMArm. LOUU LAVINt. M( GUT mUUHH Scanned from microfilm from the collections of 

The Library of Congress 

National Audio Visual Conservation Center 

www.loc.gov/avconservation Coordinated by the 
Media History Digital Library 
www.mediahistoryproject.org Sponsored by ;•..•: Department of 

.'.'^r- ^ -_ _-^-_ ••r Communication Arts ••*• • University of Wisconsin-Madison 
http://commarts.wisc.edu/ A search of the records of the United States Copyright Office has 
determined that this work is in the pubhc domain.