Skip to main content

Full text of "Violarium Græcum philologicum-criticum excultum et in ordinem redactum a J ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's bocks discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
Personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of 
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l ilizedbï Google Illlllllllll 

6000110911 

921- t, Google ilizedl!,G00'"^lc 6000110911 

V- 

921. Dçiilizedbï Google Dçiilizedbï Google iiiiimiii 

6000110911 

27. 

9zi. 


ilizedbï Google illllllllll 

6000110911 

3zi. Dçiilizedbv Google ilizedbï Google ilizedbï Google VIOLARIUM GR^CUM 
PHILOLOGICUM-CRITICUM 

ncDLTinf n m obbihui UDAcnni' 

A JOANNE PETREITINIO CORCTTRENSE 

PHILOLOGIE GR. ET L&T. PROFESSORË 

FRO SUIS nULOL. OR. LECTIOMIUS 

M PATAfnU DHIVBISITATI. 


VEKETIIS 1827 

. ... / PB1RC18CI ANDHCOLA , it ) ej- 

SurUku ^ ,p. ,j,,.j MISSIAGUA } ""™" ïnK'H- 

KX TtFOGHAPHU «..ANtlSCl ANDHEOLA. Dçi,l,zedl!v Google .\STi ^Eiiiizedbï Google l^iihil est sapientum judicio in am^^bBaiina lice- 
rarum scientiarumque repubUca, quod licet prima 
l'ronte perviutn et facile appareat, mi)Itum taiD«> 
tempcurUf laborîs et ingenii ooo requirat ai» îis, qui 
opus, quantum poMunt, perfectissimuoi elucubrare . 
desiderant Gui porro faciiis non ridetur anthologiae 
confectio ? praesertim si immensum prope numeruoa 
cogitet hujusmodi operum, quae in Italja et alibi se- 
iecta et typiâ édita fuerunt? Veruni si animo pa- 
rumper attendent, utrum tôt quasi florum selectio- 
nes ex oratoribus et poetis id utilitatis et commodi 
contineaDt, quod sani bomines optant, profècto in 
id nobis consentiat oportet, paucissimas esse quae 
prae manibus' nostrae jurenhitis tuto baberi merean- 
tur; bisce poti«simuni temporibus cum au^idis tam 
felicibus graecae literae ab adolescentîbus excohui- 
tur. Hoc nos in eam cogitationem adduxit, nt ani- 
mum ad banc novam collectionem adjunçeremus» 
Bperantes futurum ( si modo ii sumus ^ qui id pos- 
simus ) ut labor hic noster, ain minus absolutus a^ 
que perfectus, saltem céleris aliis, qui prodieruRt 
acconunodatior et udlior exlstimetur , tum propAer 
optimorum auctorum delectum^ tum propter adi»*- 
tationés, quas et ad taedium levanduœ, et ad '«V 
Expediendum bine iode subjecîmus. 

Et in prnnî»» ut de g^aecis eoEempJaribus verba 
làciamus, ea praeponere statuimus, quae excelleii- iiizedbï Google IV 

tissima et opdma habentur; ea scillcet quae tune 
temporis exarata fuerunt, cum lingua potissimun 
ilorebat Praeterea in eo toti fuîmus , ut cujuscum 
que stylî et dialecti exempla proferremus, variasqnf 
et aimul pulcherrimas graeci oermonis formas , quai 
ab Homero, usque ad Ptolemaei Evergetis tempori 
in suia scriptis auctores adhihuerunt Selegimus edani 
data opéra eloqu«itiae flores, quos viricritici plu 
ribus laodibus persequuti sunt, propterea quod ma 
Sme lectorum attentionem voluptate conciliant , ê 
'sancdora continent praecepta rirtutis , ut aut ad m« 
liorem frugem juvenes impellantur, aut publica ai 
privata eârum vita- in officio contineatur. Quïunobren 
auctores qui vcterum Atticorum more scripseruni e 
posterioribus saeculis ftoruerunt , re)inquendo8 pu 
tavimus; quorum solummedo mentionem facimnsi 
Ht Iau8 sua tribùatur imitatoribus priïïcipis antiqut 
talis. De'huju$modi hominibi^s nùllius fere literatu 
Ttle -nimis bene , ne dicam insipienter, senserunt non 
nuUi levés grammatici, quorum sententiae tamquart 
cerdsnmae m causa fuernnt, cur hujusmodi soriptii 
-antbbtogiae abundarent , in quibus oceurrit stylui 
sàepe ridicnlus et elegantia. nimis - redundans ^ ^""^ 
etiam rhetoricae narratiunculae , quae nunquam ali 
H nisi in Tulgari eorum mente extiterunt. Ab hii 
tflmen excipiendi sunt Lucianus et Plutarchus. Quo 
'taxa prior vir mentis vere peregrinae nitet ornamen 
^ elegan&Orjs dictionis, suisque^satyris exem^o sfi 
'ite noTo nonsolum -aetatis suae^ ^d omnium tem 
porum et locorum^ vitia carpit. Hutarchus autem< 
'quamquam qDoad' linguam primas non tuWit,- ma 
~ ximus -«amen historiens , et morum praeoeptor m» iiizedbï Google -y 
ximas et habetur et est, idettque èorum in nume* 
nim adâcribi débet, qui bene de literariae reipn- 
blinae nomine ac dignitatc meriti -fiierunt. Hinc'cs 
lus -iJuobus nonnuUa nobis plaouit exonpla ' deçerpe- 
re, et quum ambo atyli ËiciUtate*exceUant, eos- tant* 
quant ûi pronao coliocavimus , ut iiadem ducîbns in 
nobilissimum graecae linguae quasi templom recipe> 
remur. Atque baec eadem styH Êicilitas, iteioque non- 
ita magna temporum disjunctio nos impulit, ut bis, 
quos memoravi, nonnullae adjicerentur aanctorum Pà- 
.truro epistolae, in quibus vos, adolescentes, qui in 
Bortem Dombi vocati estis , non soluni styli epiato* 
jarum , ' sed etiam theoiogicae ac philosophicae do- 
ictrinae optima exetnpla invenietis. Hos quasi duces 
subsequitur historicorum princeps et jonicae diale- 
cti soriptor praecipuus Herodotus balicarnasseua; buic 
deiode succedit, vir singulari ingenio praeditus Hip* 
pocrates cous, qui dialecto et ipse jonica usus, il- 
lud de arte medica volumen posteris tradit^t, in quo 
imnquam satis suam exercebunt industriam jurenes, 
qui graeci sermonis studio delectantur. 
I Atque hi'sunt primi graecae linguae scriptores: 
tum reUquos, qui eamdem linguam ad summam glo- 
riae amplitudinem extulerunt, ordine persequuti su- 
mus. Omnes anteit Isocrates , queoi propter ' suavi-^ 
loquentiam sîrenem vocamus; quis enim Ulo purior 
in scribendo? Quis simul viridior? Aut quis.illa p*- 
cundius jurenum animos omnigenae sapientiae. dcai- 
derio iniliunmavit ? Pro»mus accedit Lysias, incaui- 
*is JhrensiiuSi ut ait Cicero, non' versatus^sed 
cgre^ subtiUs scriptor aitque elegans. Hmc Xe- 
nopbontéiu adjunsmus atticorum scriptorum tamqufun iiizedbï Google fi^niferum ;* qni in scribendo habtiit pârëm nemînem , 
nec Kal>ebit in posterum; in hdc enim uno omnes 
tminenr vénères atdcfte elocntionis. 

Qaod si Atticofom disputatîonein ac dialogam ve- 
limns agnoscere, legendus erit Plato, «{ui jure' meri* 
toque divinus appéllatus fuit; quae enim alta mente 
conceperat, splëndidis et graiidibus modîs unus de- 
pinxit; addidimus bue etiam, tamquam comitem ac 
sodum, Theopbrastum , qui attici sermonis concin* 
niUidini fortasse nimium induisit. Hisce quasi gradi' 
bus ad Deimosthenem magnum Graeciae lumen de- 
venimus, cujus quidem eloqnentia perfecta M. TuUio 
visa «st Nobis vero satis erit, iÙum graecae elo- 
quentiae longe prïncipem nuncupare. Extretnns jam 
et diffictUs bujus aureae catenae anulus est Tbucidi- 
des, ffummi ingenii bistoricts, et în rébus exponen-; 
dis eloquentiae maximae et cum brevitate con)un> 
ctae. Pestis descriptio, quatn ab ejus operibus déprôm- 
patmus, tamquam Polycjeti opus numeris omnibus 
absolutum , quod ad narrationem spectat , habenda 
erit. 

Ut vero non solum solutae, sed etiam' adstrictae 
nùmens orationis exempla jtrvenîbus praesto essent, 

fropositnm nobis fuit nonnuUas quoque ex poctis no- 
ilibiis sapientiorum Graecorum sentëntias et quaedam 
-deinde epigrammata hinc inde conquisita coUigere, 
M ad îmitandum ob oculos ponere. In Graecia velj 
«b ipso ortu suc adulta fuit ac plane perfecta , prae- 
•ertim Homeri poesis, de quo vate immensa paene 
*i}ixeriin vi imaginandi etato ; illud nobis repetenduni 
es(, qi^Àd veteres poetae de Jove tradiderunt: ai 
ipso ioûipiendum^ tum ipso fimenèum* , iiizedbï Google Vif 
Is cnan ulwrrima* Ions e«l, un4« omnigéna lite- 
ramfa initiinn habnit, jonicae diaiecti, ac oiterftrûm 
parens, renna omTiHun, tiub maxilDe éi^iim fjjattt 
mente tantnni et aaiino co&cipianttir^ pktor dtvÏQuSf 
mA àemam omnium aetatum ac temporum. Botii e^f" 
te phRÎmuRi afiérent jirreiituti docùaàaà Italiaé prâe* 
oepunrea, ai sentezrtiam Qointiiiani sequoti, ia ercJ- 
vewfia et âhutraculi< iis quae ab Iliade et Odyaaeat 
dctibavimiis , eam addent eraditionem, qtme augef mi- 
rîfiee et abt florida adolescentium iogenia. Hemeru^ 
et Hesiodns aeqnales foerunt. Fertur etiam in <{xt&- 
dam certamine de epico rate rictoriam retolisse As- 
craeBd aemalua. Non est nofltrum impairere, ctlr 
hnjuamodi judicium sane iniquum aureis temporibtis 
fuerk; ittud potius cursndum iK^is est, ut exiitHo 
viro delHtos honor habeatur ; quam ôb rem spéci- 
men aliquod ejus quoque poematiâ dida^alict hoc in 
libro czîiîbemus. Ab his enim antiquîs auetoribus 
tamqoam- a^umna vim ac spiritus duxjt graeca lingUti, 
ab AwUïrfionte vero renustate^ accepft et elegantù», 
quae focilius intima animi sensu percîpi possunt, 
qoaoi rerbis explicari. Quae quideea mcorruptae re- 
nercfl «I pulcritudines postea in Aristophanis pecto- 
re tedem posuerunt suam , unde effloentes ejus seri- 
pta attiçis leporibus jucnnde eonsperserunt Hajtr» 
poai exempla tragicos poetett locandoa esse judtcavi- 
mu&, quos et quantos viras! Aesdl^iun, Eur^dem' 
tt SophocIeaSg de quoram laudiku» sil^dum potin» 
«fOKa papum dieondqm. Borum in scriptis, pvaeei- 
pue in choris, ca adolescentes reperient, quibus ità 
grandia excitentur, aHpre eà grajsci sermonid e^ni- 
tione ditesoent, qua instroctis, non erit adiuis inter- iiizedbï Google ckisus ^ ad ninteWgentîam Pmdarî ' thebâni, illius, in- 
(juam^ dirca« <^cni, in ciijus lyricis camiiniltuâ tam-: 
quam in. apeoulo mirabiliter . expressa lucet omnis na- 
Mura. .Huic «un^mo vad et plulosopho opportunum 
ditxtmus, j;ie quidimibrïione dignum praeteriûse ri- 
deamuc , brevem Aristoteiis odem addere , ut magis 
ma^M^e .juyentim, arïinii! rirtutis amore incendantur. 
Duo taûdem.in ùctremo poaiti alexandrinae Pl^adis 
Gtreuluai quodammodo daudunt; qui, ut imitatores, 
Gla88ein.constituunt.8uain,-nec îta multum a veteri- 
hus distant auctoribus, ira ut aliis adnumerandoa esse 
putaverimus. Et re quidem rera simplex Gallimachi 
elegantia hujusmodi est, ut saepe ejus versus Gatul- 
Uim et . Fropertium legisse constat; atque adeo na- 
turalis et candîda Theocriti dictio est, ut quemad- 
Diodum Virgilîo pluribusque aliis, ita et^vobis lacté 
purior , ' et dulcior melle vijdeatur. 
; , Haec.suQt Icctissima exempla, immo luniina grae-- 
cae - vetiista^s , quae vobis in conspectu ponimiu. Hi 
pi^cipes eofum omnium, qui - sapientia praediti, et. 
in -ea.niiii>^i parte beatiasima quasi sub numinum- 
tutela géniti-et çducati tanta ingenii Uice saecula ir- 
radjau'uiit. In haec. monumcnta si perenni studio incu- 
bseritis, progr^^u temporiseo devenietis, ut qnem- 
piam alium graecae Unguae auctorem assequi intél- 
ligenUa possitis. Ëa enitp spe erigiiaur fore, ut nul- 
la dies vos disjuDgat . ab hoc genece Hterarum, in 
quo estis a prima adoleseentia, quodque hominum 
afûmos ab agresti vita ad. humanum civiteiiique : cdl" 
tum deducit. 

Sed satis de immortalium auctorum scrîptis : -pau- 
ca nunc de nostro hoc opère;, quod f^iolarium -m- ilizedbï-GoOglc IX 

scnbîmùs, pèrïnde ac sî totidem quasi violas, quae 
âorum omnium delicatîssimae sunt, jn foecundo Grae- 
ciae solo natas et éxcultas complectatur (i). In hoc 
opère conficiendo is ordo ac rado nobis adhibita est, 
quae apdor visa fuit ad propcsitum iînem adipiscen- 
dum. Quafe praeter paucas ipsorum auctorum eo- 
rumdemque opemm notiones, quarum nonnuUas ex 
HarJesii ïntroducUone in hisioriam L. G. fere ad ver- 
bum transcripsiraus, aliquas edam adnotadones subje- 
cimus, quae sî iter non praebebunt adolescentibus ex- 
peditissimum, iUis tamen in regîone hospitali quidem, 
sed peregrina quandam quasi facem praeferent Uujus- 
modi adnotadones ad plulosophicam grammadcae lin- 
guae partempotifisimum pertinent; phrases magis pe- 
regrioas ezplicant, modos et numéros et tempora 
verborum magis implicata déclarant j insuper par- 
ticulas rarius adhibitaa, vocum radices, earumque 
usus inusitatos, difficiliores dialectos, leges poeta- 
rum libéras, rectas accentuum et spirituum régu- 
las, verha composita, va'am denique graecae Un- 
guae «yntaxin ostendunt; maxime vero admirabilem 
ardculorum , pronominum et praeposidonum coUoca- 
tionem notant (2), àmulque variam judicant inter- 

(i) Ad cxetnpIinnEDtlDriaefanperatrîcis quae collecUooem rerutn 
Tftiianim ab se perTectam '\mfiit noneapaviL 

(2) „ In his adnotationibut methodum sequimur, qaa naî sumul 
„ in opDScolo nnpier edito: Quadfo d*' vtrbi Baritoni -~ Pad. iSa^ 
„ Cxâ, si quid otii concessum nobîs fuerit,novuin aliquid addemus> 
„ ila ot ad novam prorsos formam grammatica redîgatur. Omnes lî- 
„ bri, qui de bac repertractant et pablîcî jarissui>t apudltalos, er- 
„ roribus rcdundatit , et ab grammatice ipraecî liascari emananint, 
w qui «dversîs temporîbus, Coatantînopoli relicta, Florentiam M 
„ contuUt. Vide C. V. Amedeï Pejron Praelation^n qusin laudatïs- 
„ simae veraioni practoint .Grantmaticae h. Gr. Augusti Matthiae. iiizedbï Google X 

pretandi rationem, et hostrum de seligendis lectio' 
nibus , deque auctornm varîationikus jadicium con- 
firmant; interdum etiam sententiarum et elocutionis 
pulcritudinem exhibent ; easque niythologiae et hi- 
storiae notatias continent, quas postea, inter docen- 
dum uberius Professor et fiisius explanabît In qui- 
bus perHeîendis nobis auxilio fuerunt transalpîni ho- 
mines eruditissirnî, qui de honore graecarum litera- 
rum optime meriti simt; sed plus etiam nobîs adju- 
mento fuerunt graecorum interpretùm adnotationes. 
Nonnnlla etiam ae nostro penu addidimus, patri aer- 
monis scientia iniiixî; ea etiam quae ab operibus 
hausimus Adamantii Goray heredis dignissimi sapien- 
tiae nostrorum majorum , quaeque a praeceptorum 
graecorum consuelodine veî Smyme , veï Chii didi- 
cimus. IQud insuper praemonendum ducimus, quod 
etsi praestaiitioribiis usi Aiimus gracae linguae edi- 
tionibus, interdum tamen nonnuïlas facere immuta- 
tiones ausi suinus, aut alicujuis summî scriptoris ai^- 
^çtoritate fréti, aut nostro qualicumque consilio ducti. 
Brevempraêtereaillustribusauctoribua, quostam- 
quam in aciem producimua, dissertationem praerni- 
^n^us , quae ad graecae Hngiiae historiam ejusque 
dialectos dignoscendas multum valet ger^ani Biit- 
tmann etangHPayneKnightvestigiisadnaefentes, qui 
tantam nominis famam consequuti sunt, quorum prî- 
mus grammabcam, alter ad Homerum praefaûonem 
edidit hujusmodi, ut eas lîbentissim'e sfudiosae juven- 
tuti conunendandas tradendasque arbitraremur, nisi 
prior methodi desidçrium relinqueret, alter auo ni- 
pïis illi digammati aeolico tribueret. — Huic fit ac- i 
cesMoalteriusperbreTisdissertatioDis^quaepotissimum ■ iiizedbï Google gallsoae inscriphonum et âteoeniorum HterArum AcA- 
qemîae niàtui; opinioni de grocici «ermonis bann(»ùa. 
Quanim doctncarum .«el^tioini (q>wam dedimiu praer 
tentuAsi» reguJis, quse mon aemper certiwimae suntr; 
,qmi*nqu«m ab ipso artis metriûfte fonte Hemianno 
deriratae , ajiiaque omUais dissertattonibiM de m^tro 
Fîndari, de quo adhuc germani faomioes doctûnnii 
Bockh, Thîersch et Ahlwardt adeo acriter cotiten- 
dunt, ut titeraturae spatus Uberius emetisia, îa e- 
thicae qudque jura îmmigrarerint, eaque fôrtasie lae- 
serint 

Ferîtua tamen artû praeceptor nostris curet scrî* 
ptia, si cujus rei praetermissio a nobia facta est, in- 
terponere, easque interserere communes nodones, 
quas u^te notas omnibus de industria reliquimus; 
sic enim quod leviter nos atdgimus , is in posternm 
rel afSrmando auctiua reddet, vei docendo filsius et 
apertius explicabit. 

IQud tandem monitos juTenes rolumus, noa ap* 
positum Lexicon latino^raecum in fine bujua Fuv 
larîi missum fecisse , eo quod ejus usus sicut în mi- 
noribus scholis multum udlitads ajTerre solet, aie ÎQ 
nostris detrânenti plurimum. Quicumque enim opô- 
mis vacat graecae linguae studiis ab unireraa linnia 
vim rerboram indmam eruat oportet , ut eorumaon 
rerborum radices, tum naturalem sensum , tom 
tranalatum, omnesque varios et communes uaus edi- 
Bcat Ita ^ua mens a£Flnet notionum copia, et legi- 
timum, aut saltem aptiorem euicumque verbo aen- 
sum aciet callide periteque attribuere. 

Qnae quidem omnia recto eorum judicio submit- 
timus^ qui in celeberriraîs Philologiae scholis inge* iiizedbï Google xn 

niuni conferunt -surnii ad bboiim juveatuti« , et ad 
liecus lirterariae reipublicae; qui si finnioribus ap- 
^umentis noatras rainerint senlenb&B r^iere, prom- 
<ptê Teia retrahemus; dummodo tamen livcwe apt 
'parttum studio abstineant ing«nm et aen^i rorum 
aestimatorM. ' Dg.l.:eJI:,G00'"^lc BREVIS DISSERTATïO HISTORÎCA 

DE LIHGUA GRASGA ' 

D£QUE JUU6DSU DiALEGTIS. i gniecâ, qua vèteres loqoebantur non so- 
lum kl (yraecia, Tcrum edam în plurîbus Asiae -mi- 
noria partU>us, in Italia itidem meridîem versus , fil- 
ciUa aîiisqùe ^Forinciis, quo colonias misérant Grae^ 
•ci, ^icnt ceteraè linguae, Ita et ipsa pro diversis 
orbis 'regionibus in oirersas dialectus îwîit , quae , 
«tsi ^ures, in duas praeserdm divî^ possunt: qua- 
Tom wia dialectus jonica , altéra dorica nuncupatur , 
Uïpote quae aJonibus, et Doribus Graeciae poputis no- 
men mutuatae sunt 

6ed Dores numéro plures cum essent, plures eâam 
côloniâs alio deduxerunt; atque idclrco eomm dîale- 
eto utebantnr quatuor Pelopbnnesi urbes Doribus subje- 
-etae, nonnuIH etîam Italiae et Sîciliae popuE Pro- 
prîa hujus dialecti nota et dîstinctio erat nescîo quae 
Vei^orttni asperitas et rusticitas, longaeque literae 
et et usus frequentissimus. Pronunciabo ipsa erat am- 
pla et aperta ; quae quidem a Graecis 7rMmafffji.èq di- 
îataUo dicitur. Ex hac orta est dialectus aeolica , 
qua ii utebantur, qui extra Isthmum habitabant, et 
in coloniis aeolicis in Asia minore . insulisque fîniti- 
mis, scilicet I^esbo aliisque. Aeolica dialectus anti- 
quae linguae proprietatem, et omnem propc nam- 
ram serravit; ideoque ad hanc magis <Ùalectuih 
qoam ad esteras alias accedit latina lingua, quae iiizedbï Google IIV 

et ipsa vetans gnene liaguae 61ia âded matéftio gft- 
ncre claret 

IoD6t antiquinu ean regiooem incolentes, ipiae 
postea Attica noraÏData est, ad Asiae minoria oraa 
CK^tHÛas miaeruDt moresque suos aifiuic rudes, }»ius 
qiiam urbs princeps et ceteri omnes Graeci, emol- 
Ûerunt ; quai-e honoris causa lones rocati fuerunt, eo« 
rumque dialectus jonica nuncupata: ii rero, qui 
domicilium in Atûca retinuerunt , tune tempOTiS 
eùam Atdci et A&eoienses vocabantur. Dîakotus 
i<Hiica tum propter vocalîum numenun, tum propter 
fere Qullam rocum adspirati(Hiein , suavitate praestaL 
Sed dialectus :attica, licet serius a<fiiil>«-i coepeiit^ 
omnes tamen alias dialectos citisaime superavit Ea- 
deUi euim flexibilis cum sk , tum illorum aspMÎt»* 
tem, tum nimiam horum suaritudinem quadam tem* 
peratione vitavit Verum quamvis attica dialectus jo- 
nicae mater extiterit, attamen jtmicam dîalecft At- 
ticae efiectricem in Asia minori fuisse putandum est; 
quia , nimirum lones suam multo autea ad absolutio- 
n^n formam perduxerant. Dialectorum vero omnium 
parens habenda est pervetus quaedam Graeciae Un- 
sua, et a remotiore origine pro&cta, cujus certae 
qefinitaeque formae inquiri nequeunt vel coajectura. 
explicari, niai philoso^^co examine. Omnes peculia- 
res loquendi rationes, seu di^oti, qufie ex lingua 
hac vetustissima, tamquam ex udo trunco plures ra> 
mi , ortae ac propagatae fijipruat , aliquem modum 
ac principimn 4piae<pie suum, aliae tamen plus, aliae 
minus, cons^r^unt; longe seeus ceterae dialecti, 
^piarum omnis modus aq principium sensim eranuit. 
Ëx quo facile. est intelli|(ecç , cur grammatici in Ho- iiizedbï Google XT 

nieri carmihibus a«olicos modos et doricos, atque 
e^am atticos passitn reperiant ; quamvis iHe omnium 
poetarum princeps «nos lingua jonica andqna divi- 
noa versiu conscripserit In unirersum , modus di- 
cendi, qoi in aliqua dialecto- fréquenter occonit, ab 
eadem ipaa nomen cepit snum : quamqnam in aliia 
qaoque dialectismodos doricos, quibus anctofe* atti- 
ci usi sunt , et atticas figuras , quas auctores non 
Atbci adhihuerunt, saepissime invenias. 

^ Praeterea etiam figurae poeticae, et quaevia poe- 
tarum licentia ad eamdem antiquam linguam perti- 
nent Notum qnidem est poetas linguarum auctores 
ac prope architectos fiiisse easdemque nobilitasse ad* 
ditis viribus onmique gênera omamentorum: nul- 
lâm tamen ipsi arbitrât^ suo rerborum immutatjo- 
nem facere ausi sunt, prb^cefto habentes futurum, 
ut id in multitudinis offensionem incurreret 

Primi tamen Graeciae cantoreis, quandoopua erat, 
a populi communibus idiotismis dicendi modos se- 
ligebanc, quorum muiri postea in desuetudinem abie-- 
re; hinc poetae subsequentis aetatis quum reterum 
exempta ante oculos haberent , iis diritiis carere no- 
luerunt Ita ex rerbis , quae prius propria fuerunt, 
idotismus aut licentia poedca originem duxit, quae 
idcirco diale<Àns pôetica appellata est. 

- Apud omnes cuttas gentes dialectus illa, quae ce- 
teris excellentior est, tamquam origo et fundamentum 
communis lînguae a ààcûs atque scriptoribus adbi- 
bitae existimatur. Haud ita tamen apud Graécos. 
Quum enim ipsi àd urbanitatem çirilemque cultum 
animos traduxerùnt, in alias atqtie alias respublicas 
partiti sunt inter sese et situ, et regiinine, et socie- iiizedbï Google tate sejunctL Uftaqufteque igihir in oratîonê tuin li- 
gata numeris tum solnta usque ad Âlexandrî tem}>ora 
aut propriam ac natiram dîaiectum rednuit, aut, quam 
maluit, ex aliis adoptarit. Itaque graeca lingua poetas 
«C ofatores jonicos, doricos, aeolicos, et attioos jactat^ 
«uorumnonniilli ad nostram usque aetatem pervenere. 

Inter omnes tamen graecas urbes adeo eminuit 
Adienarum civitas , ut haec totius Graeciae princeps, 
simulque discipiinarum omnium altrix atque rece> 
ptrix perdiu habita fuerit. Indmus enim quidam bo 
ni et pulcri sensus quasique gustatus , quem in poe- 
tis et oratory^us graecis admirari solemus, praeter 
-alias eorum dotes eximias, in causa fuit cur iidem 
non modo Rhetorieam , et Foesim, rerum ebam Hi- 
storiam et Philosophiam ad summum perfecbonis 
gradum evexerint; et atticam linguam omnibus aliis 
dialec*is suaviorem venustioremque reddiderint. 

Viri omnes erudid Athenas conveniebant ut et 
animum magniflcentia urbis recrearent, atque a li- 
terarum scientiarumque omnium purissimis et uber- 
rimis quasi fontibus veram germanamque doctrinam 
haurirent. Quapropter dialectus atbca quum ceteris 
Graeciae dialectis multo antecelleret, simul ac Grae- 
cia«pIuribu8populisinunum coaluit sub Macedoniae 
regibus. In aulam principum indiicta fuit atque in om- 
nium coepit auctorum scriptis versari. Haec itaque una 
«X illo tempore in omnibus scholis dominabatur , gram- 
matici vero et erudid ex Atticorum operibus atticos 
scriptores a ceteris disdnguendos dignoscendosque eu- 
rabant. Quod quidem judicium, temporibus subinde 
sequendbus sub FtolemaeisTegibus Alexandrtam Ae* 
gypd translatum est DBitizedbï Google XTll 

.- tYemai 'Ut <3utlcotUB attiea oommuiiis evasit, aU' 
dm intercidere . oo^t. Auctores-enim nonmhil patrâi 
sermonis sois mmùacebant acriptis , ituiBrdain edam 
pro . raiia aUidioseque exquûtta Aiticoruni > hoeaùn 
nuxËs quârnsdam magîs |Rt>prus nattiraeque consen- 
tanois utdMtitfar; vei [wo Terbis ùmplicibus et.iau- 
«tatû, ea verÏM publu juiis &oerant, quae licet 
derivata,-io-wnzi>UDaf tamttQiore, ac lingms vige^ant 
-.Grammatioi, ut ouitatioiKS hajaamodi de mcdio 
toUevoit, veterum Atàcomm exen^Iaria coMuetudi- 
itt dewarat^ ac r^rebeudendae .anteponebant, 'ita 
ut atbcum. Tocaretur qiûdquid ab antiijua liagua «bi- 
ctum et illis propriïim erat; Tolgaris vero eradito- 
nun Ëngila, quae ah attica exordium habuit, vo- 
can ooepit lingaa^aeoa oomnuifùs. Auctores igkur 
qui aetate postenwes ûiCTunt, communes àieû auat 
prae mictmribus aiticis. ■ Sed -hacc communis diale- 
ctas nilâjl rêvera difiérebat ab attica; ut videre est 
in granunÀtids , qui de dialecto attica tantum ser- 
monexi instituunt 

Quamvis autem «Ualectus atdca in omnnim Grae- 
corum ore perragata esset , credendum - tamen non 
-est solam Athenienaiom -poesim in faonore fuiaae; 
quandoquidem hi in uniea poeai drama&ca pnncipatum 
obtinuerunt. Gum rero ht^usce poeseoa atylus subli- 
mis quidem ait et elatua ,- lingua autem p<^alaria , 
idcirco athenienaesDramatiei dialecto attica uai aiint,-nt 
inoris erat in omoibus Graeraae theatria. liadexn prae- 
terquam quod poteataa fuit adhibendi apoatrophum in 
contractiones^labanan^ict in dramate rerrïuia ae- 
nariis scripto, ut eat ccmauetudo Dialogomm, tic€- 
bat quoque aUquando uti Kberis poetarum vocibna et iiizedbï Google *V1K 

coitjugationum molMionibos; qimd'îis nÛDunc dafuin, 
qni comoedia* poetico styh exarabant. 

Ceteroriim rero genemm poeaeos ac praeoi|nie 
hexametrormn in epôcis, in didascdlids, in degiads, 
exempiaria habemus praedara, Homerum aboaque 
jonicos rates, quorum c^en paasim in idiolis recâ- 
tabantur. Quare jonica Homeri lingna una cum c^is- 
dein archaismis et proprietatibiis conserrata eiC et 
tamqaam dialectas commDnis a poetis aoœpta qui aub 
Ptoleniaeis ut postea flomerunt; quemadmodum dia- 
lectus attica m oratorum coasnetudiaeni TeDÎt Jam 
lingua jonica, utpote qoae a pocmate epioo. doîva- 
ta est, proprie epioa dtci potest, 

Nihîlominns progressa ten^ris dialectits dorica 
tocum tenuit in Poesi, ac praecq>iie in parvi* qiii- 
busdam poematis campéstribns atque Ëicetis; quod &- 
ctum est Tel quia auctorum oculis antiqua exsixqila- 
ria obversabantur; vel quia m iisdeni poematis ru- 
£tici, ut plurimum, âtque humili loco nati honûnes 
loquuntur, quorum lingua unice dorida, propterea quod 
per omnes regiones Dores disperai erant 

Animadvertendum denique est linguam doricam 
appellari etiam iUam, quae in lyricis partibus aàkâ- 
betur alicujuft dramatis. Sed faaec nil dorici habet prae- 
ter fisum Hterae a pro m, quant propriam fiiiase ac- 
c«pimus antiquae lÎDguae ; qui usas ob suam grari- 
tatéflA, in rébus puMicis retentns est, nam oommuniter 
a Dbribus tantom haec adhibita luit diceivti ratio. 
Ceterum haec ipSa lyrica lingua epicae proxinae ac- 
cedcdb^t, de qùa supra conunanorarimus. iiizedbï Google DlSâERTATlO DE EUPHONIA 
UNGUAE GHAECAE. 0„ /mues popidi praecipue ad meridûm poùti, 
cum rudes admodiini «asent , neque ita itiult» notio- 
làhm abundarent, lingua vocisque Hexibus adeo aape- 
■m ae TÎolends u«i sunt , ut udo eodemque tempore 
loqm quasique eanere vidcrentur. Hinc quo ]rfDra |vo 
arbitrio înrmta arnit signa scrmonis, eo magîs vis 
itia, aut fftpaviç pronunciationis , apud omnes fere 
nationes imminuta est. Graecos tamen excipias opor- 
tet, qot- pro maxima ingenii sagacitate, ut patrii aer^ 
monis renuatati peifectionique cousulerent , . eamdem 
'semper loquendi rati<»iem adhi^uerunt. Ghorea, can- 
tm et gestns mutuum sibi officium asiica conspira- 
tione praesûterunt. Itaque Plato affirmavit â^tandi 
artem origin^n duxisse ab imitatione rerbonim , quae 
inido certis quibusdam corporis motifaus exprimeban- 
tur. Et aapienter scripaûse existînio virum quemdam 
bujusce aetads docdsumum , Graecos scilicet ea agi- 
tadone motuqiie membrorum syllabas^ ore emisisse , 
Dt rerba quodammodo s^dtarent Gertum quidem 
est, orationis figuras a varii» corporis modonibus no- 
men accepisse ; ideoque Graeci, ut eloquendi artem 
indicarent, hujnsmodi usi sunt noDiimbus, in quibus 
quaedam inest motus et actionis significado. Deme- 
trina Pbaleraens ait, rerbum periodus^ or'm a praepo- 
sidone mpt, circum, et a nomine éUç, via; atque ita 
Tocari >, quia veluti rota , lineam circulo similem de- 
scribit. Veteres hinç Rhetot-es periodi structuram mo- iiizedbï Google XX 

do athlotarutnibur^i, modosûiuoso flumiôum gyro 
comparant: alii eamdem nobis exhibent sub ferocîiim 
animalium imagirie , quae in ubum coeuntia în se ipsa 
nodis flectuntur ut vehementius sese conjiciant, alii arcuî 
similem faciunt, ex quo sagittarutn eo grarior «t ce* 
lerior emissio, quo'm^or ejusdem iatentto. Uno t^- 
bo, membca, pedes, akte, ge&tus, color, afiectus, 
nrares * deatque tributi sunt senooni ; - sed horura - no- 
m'""Tn , quae a graeca ■ lingua ad nostras translata 
sunt y plera^e propriani vim omnino amiserunt 

Graeci • non saris habuere patriae linguae vitàm 
ac s^ritum inâindere, eamdemque ad omnes permo- 
vendos affeetus aptissimam reddere , ' verum - etiam 
«jusdem liarmomae consultum esse voluerunt.. Ex quo 
tam erebro immutatus est sonus verborum, ut io- 
-numeris nos cognitiouibus çareamus. -De hac îmoio- 
•dica linguae quaà mollitie vehementer queritor So- 
crates in Gratilo apud Platonem: jï Poetae., aitille, 
» quaedam ut rerba ad theatrum accommodaroit, ita 
■K eadem invwtenmt, ut a priuio ac naturali sensu 
59 ad alium detorserint «. Quamvis vel maximos pro- 
•gressus iecerit Phiiosophia^ teretes admodum erant 
.^que religiosae aures Atheniensium, ideoque iilas prius 
demulceri et alii ci jucunditate sermonis abeo opor- 
•tebat^ qui doniinari in animos iUius populi studuisset. 
Pericli et Tiraotheo publiée <ïc€nti ob viola^as-ac- 
eentus régulas populus saepe saepîus obstrepuit. Te- 
ste vero Suida., Atheoiensibus post bellum habitum 
-adversus Alexandrum magniim pecunia - maxime - la- 
iraranûbus, cum peregrînus -quidam ditis^mus in pu- 
.blica ccmcione magnam auri -vim spopondisset, eo 
-qu«d inter loquendum uaàDa!tantuTti-cujnsdam>Verbi iiizedbï Google xxt 

Itterami omîserM, maximo riflu excepttts . ab. . omni- 
bus iiiit-, adeoiut oUatae peouniae rcjœdo .fiiol» es> 
set, iHsi- is emendatins, qaae vellct, protnlifset. 

Quod si nonnuUas veterum auctorum sentcntia» 
tamqnam : discerpta Absyrti membra aparaas hac il'- 
Uc atque dîffiiaàs animo reput^us,. ex. iîs.matara - 
perpensis et inter se comparatîs régulas , • q^na» hie 
subjictinaa, quoad'aooentuum usnm^ gnueoaeque ^ 
^lae Euf^oniani atatuendas esse .ariiitramiM» ' 

-1* Quodlibct^Terbum per se significabone ejiM 
omisaa, sicut propriis accenbhu* ita proprÎB ■ tura im 
tenbone tum reàùssîone, proprioque tempore eriit 
^bnctura; eonti^ rero in recentioribus Unguis hu- 
jasmodi mufeadones rocis non diffiernnt inter se, ^nî» 
si. in noiîs quibusdam, quae nac pBrci{Hnntiir auri> 
has,.neo ad.ullam s)^labam singillatim refeni poMont 

D* Ha erat accentuum proprietas, ut modo in* 
tenta, modo remîssailû esset, ubiconstabat de Ter- 
borum . origine. . ■ • ■■■.■,, 

3.' D'touyains-^dicamasseusfi&mMt:, nataralem 
loquendi modiun,^ et artem.musicflm dissinuks qui- 
dem fuisse inter se quoad quat^tatem-. minime vero 
quoad . qualitatem : atque insuper Graeoos.jiietirj so- 
litofi fuisse ;SÎmp^issermDnis cantum dbtantis dior 
pente ( apud. nos> di una <juhUaî)i qiiwn. mnsicae 
cantus interralla magis varia et ampla . percuiireret.- 

4*° -^^ ^^ ô«juitur,- in graecp swmonenn^ 
tiplices vocù . contentiones . et remtssiones spatium 
upiiu :«2^sy9«nfo.oQmplcaca^-fiHsae, et?accentu5.^radus 
cannes, .«^i hoc intervallum itnplebant , campreheni- 
dipse. ..:,., .■■■-.- -■,.;.;,- 

• 1 -S»! ArwtotdiB_flefltcnti«s in accentihiT? para ftn» iiizedbï Google XXIt 

fi:ia habebatur, altéra KK^His: prions parte pro- 
pfiiun erat eornradem accentaum qualMatem -vel in- 
Mntioni&, T>el remùsionii serrare; altenus autem par- 
Ùa^ ideat mobilis in interrallo gradibus praeacripto 
noâitae, officium erat harmoniam et rim primunciar 
tioni tribuo'e} si enùn aingulae s^labae accentu suû 
j(A acqto, rel gravi immutabilîter distinguebantur, 
gmdus (^oqae cootentionis tocô» et renûsÀonis opiu 
^at ut mobâis Aient et tiber. Atque bine magna iUa 
ÎD deolnnadonibua difficultas oriebatur , cum nimirum 
graeci Oratores nonchon cerbs statndsqae princîpiîs 
inniterentar. 

6." Vis accentuum cum oerta metrï lege eonjun- 
cta iMige major in carminibus erat, quam in soluta 
«ramone:, eo qood afieetus rocî poetarum, non ae- 
cns ac cantiri perreteris mudcae spiritun animaraque 
afilabant 

7/ Anttquî Graeclae musîeî studium curamque 
omnem in id dbntulerunt, ut sonorum et afièctuum. 
convenientiam, tantummodo intemoscerent , et mu- 
•ices eoncentum ad flimilitodineai concentus sermonis 
artificitMe componerent. 

8.' Ara recens ( U eonirappunto ) componendi 
musieae numéros , Tel potius concernas ille qui e so- 
no et intervallis non interrupdlB exoritur, maxïmam 
sane affert oblectatioiftin ; optime tamen Graeci intelle- 
xerunt, reram Tpiuptatis originem ab eo gustu pende- 
re, quem nobis natura suis proportionibus indidit 

9." Phrinis et Iaosus^ qui morem sociatidi can- 
tom instrumentas muMcis Aimis Hcenter omnium pri- 
mi induxerunt, a sapîentibtts tamquam corrupt(n<es 
babîtî «unt » £go, inquit Aristoteies, omne in mu- iiized-bï Google XXIII 

» sica ardfîcium improbo: artificium vero illud di- 
co, quo muaicae peritus in ludû publicîs, artis suae 
fine neglecto, nil quaerît aliud, nisï ut ioiperiosum 
qùidem, aed saepe corruptum multitudinis gustum 
numerorum quasi lenocînio demulceat 

lo.** Solum tune temporis ars musica a cantu 
in carminibus disjuncta fiiît , et quae prius carmi-^ 
num tantummodo cornes ac socia ferebatur, carmi- 
Dum deincepa extitit blandissima domina. 

11.' E^ quo itaque usus inraluit coi^ungendi 
rersus cum instniraentia cujuscnmque generis, un- 
de varias metri exceptîones grammatici esqfKWie- 
runt, cam nimïrnin instrumenta ad lobidioem adhi- 
beri non possent, quia novae motiones haberentur 
a ^ibus versuum motiones, suas loges accepernnt. 
' la,** Atque hinc etiam melici cannînis varietas 
admirabilis ez[^catur. Serrius centum dissimilium la- 
tinortnn carminum species enumerat : et ai Ëphestio- 
ni iidea praestanda, longe plures erant graecorum 
Terauum species. 

iS." Haec tamen non nisi post aecundam Olym* 
piadem licentia obtinuit: nam usque ad illud tempus 
Versu tantum hexametro quodlibel poeseoa genusGrae- 
ci persequuti sunt; nec satis liquet utrum carmen istud 
ad instrumentorum harmoniam recitaretur. iiizedbï Google ilizediiv Google ilizedbï Google Lucùnns nitione Synu , wbe Samouu , fazta Ei^hr«ti* coat 
flnmto «u, ortiu. Qniade ràcrit, omx uopnte de£(liii potest In 
hoc conveniuat eruditi «tatem ilUns inddere intra a. Ch, laa— aoo. 
Priranni Ihit caaâdkôs AntittchlK, *eâ poatea rhctonim fraudes aa- 
tiqne sacran tunem pertaetos atqne perasua , anïmom ad philoso- 

eatodiom abolit Parmidta laîfmt, tptt ontnîa recflosœL nînî» 
m fereb FaeetiSj lepor« ulas et îod* orbâplta*» acomoi iag». 
nii, dcgantia «ttica orationm aju omni temptùv mirifice conunea- 
danint At In iocû et dicttrîit modutn non nbiipie aerrarit^ atqnc 
Aristophaoem, quem ctHomcnnu in deUcUi habaiue vidabir, {Mené 
«uperaTÏt petalantia. ,i,zedi!v Google EK XnN EAAHNXIN 
2TrrpA*EûN KAi noiHTaN 

EKAEXeENTA. A03KK1AN0T SAMOSATEûS 

NEKPIKOI AIAAOrtil. 

" ^ ' "KnifWfs; Ktrf ^Ofutynroui ' 

•-*.--■' 

Kn. 

X oÛto i ix*/» 70 th; •napùifi/ai , é vtQpoç toV 
Afon-a 3. A. Il ôyemtitTttÇf e» I&iip#p; K. IIurSaPM 
0}Ty ôyeattKTùi ; KAirfKwopor ctKOucrxi; HoraAAonra xora- 
ffoçnrdi/; 3 o ê&Aio;» oi7{ î$ouXéitw a» ftaXtara oX*^* 
iày.à irapa^J^f 4' A* H^^f tout' iyittTO ; K. '£^fxo- 
A(OT ToV T^apo w^ouffio» a.'tn.vùf orra iSiffâinuor im Sa- 
WTûi 5' x^iuîpoç ou» afiStJf Tiîp ^tpcntaïav Trjwtr/iTO. E- 
2o^> Su' ffof xai trofoV tout* i/yai » SîvBai SiaBHiitti ii 

1. Siibmtdli|itiu verbunt igri. 3. Eat in eo proverbio inexspe- 
ttati eventuB atque uite non provisi significatio. Ëxplicat locum Eraim, 
Chu. in Hianubu Leonem, 3. Arte circumvetttus , deceptus. 4< Scîli- 
*** T«p«Xi«wr inthoutf ùùi iffwKa'ititt mt {uiKiffra «x*'' •'**'*. '• Non 
^ quod Toluerimt intfrpretes imminente morte , ted spe mortis. iiizedbï Google * . . . , 

?•' ^Mpo9 6 , ii> ttîf inti'ra ntettt^ikonttt tà^à •narrai 
ûç %àiLt7nç ^liXôaiit, tuxi ta àma wp^iu. Â. T/ ouv 
îiJ tmînç 7 > K. "OjTi ftit <KJt ootoj inyfct\» raïç iau- 
rou Stttâmicuif oux o75a* iyd ymîw 8 S^tt àitiStaop , 
noô riyovs ^uu ivntiaôrroi. xai tût 'E^oXao; t'^*» Tàfià , 
atnrip 7/; Xâ0pa^ v.ai to ayx-ivtpw t» ZtTiiecn wytLa' 
latmâffaç 9. A. Ou ydnVi a)0^ %m àvré» ff» tof a- 
Tiiia 10.' "UoTs ffoÇio-^a xara cearroû avrriSitiueç, K* 
"Eonca 11. Oliiû^a jaryapxjf ta* 6. TVftanwnmn profem ia publicjum, ctun plar&ug < 
Initïtntioncm htnc esM pnram, atque adeo perperam refem «d «u 
institntiones, qaaa Lex Tocat captaloriat, docet ^ynkérshoekius de 
Captât. last C. V. p. 319. 7. Sdlicet ri' tCf ii imm •vp«Ë* * S> 
^dN«. g. Scilîcet : juî vi ùyxifVfti «ài rf }iXi'«rt mrm9^9tu. 10. 
Scllicet; vu |Mrer r« £yxin-fer tùi «^ tiXtm'fi kU« x«i' mvrât s$ 
vit «xmm K«Tinw*r. II. lia videar. la. Pn^tena. 1 iiizedbï Google 


'ÂX^, •Eu- i^* Sir •jrpQnnifîïffBtti anu 1 1 €» A.t/3u à^tiviav 
y<tf> Il/Ut 'Af. Ov/ufouF* à>X tnié 'AA. OuKoûp o* M/mi^ 
SntarArrw* M. T/p($ Î" iWi'i 'AA. OiÎto; /4iV 'A»f//3oî ô 
KapX"^'<"^f* •')*• *■ 'AXi^eoSpoç o ^iXiTtirou 2 . M. N» 
A<a »Jo^/ )« àft^ripoi' dMà Tripj t/po; u/t7v lî /p/; s 

0TpaTii)«( i'fMJ* '£)«# $f » uimip œrraarti Icrcartv , oJ)(;i 
TOUTOU fkoKWf WXAa itàfra» <T)^iSop tûv vrpà $'[toO S çn- 
fii tnvtytiîf ir« ittiki^ia 4* ^* OuVoûx iV /iififi 5 na'' 
71^ wtvojtà' tfù Si «pûirof, • Aî^, Ai)4. 'Ap. "£1» 
fiif toÛto t d» M/mi{, ànxitm, ort- irraOBx itai tpiV 
'EAAaJa Çùinf à^êfMtâw 6* «^vri ouJ< tsut» vA/ok ou- 
Ts; âtiyKairéitVf, ' ^fifii Si toutou; ^a\i<na ivaîvoo <r^/ou5 
ri peu , oow n fOi&ip i^ ^X*'i ^^<i » ofiai iirf ftiytz 
iifwyûpnaaf i Sî airrûp Zûvcqih rt •irtpi/3tûAôitjtot » xai 
tt^iot -Sô^amç àpX^^* 'V^' V*^** fur ùXîyap i^opiuKrai ts 
Tur 'I0np/eaf to "npÙrop UTro-p^o; uv tû aSiA^ 7 , fii- 

I. De Buinmi Impentoris boda Luctanus hic Hannll»lem cum 
Aleztndro coDtmdentrài inducitj qui apud LùUun jfppiamimque a 
Sdpiona rogatut, qnon mariinani «unïiim Imperatixnin » qtû nm- 
qaaafaisMiit^ craderet, Atexandram Magnum nomiiUMe tradïtur; 
hab praximam P^hnni ; ae tertÏDiQ , et si Scipionem vicinet , 
primutn ae eziatîmaturam fuiSM, 2. Scilicet i ^xi'rrstr ijcf, 5. Sd- 
licet: rit vpd iftaù liwKf^Wm, 41 Prteslitisse belli peritia. 5- ^'n- 
gulatim^ per vices. G. SciUcet.- vif iKhmw fmtit iÇifi«der. Haud 
Mcessa erat hoc a Luciarui fin^ ; nam Hanaitùl , quum in aupta-ia 
tMet, Grâce acîebat, et opuscula Grsece scHpsiL V. CorneHunt 
Nepoum C, XIII. eju» vitee. 7. Non fratri, »ed mroris vira qui sue» iiizedbï Google 6 

yla^TUlr X^lcâSlnP , apKTTOÇ Kpi^u'i THai TOtff y* KlATi/3ff- 

pcxç f Aop , jLtti TecXarât ijtpÔTtKTct tmv 'Stirmpîe» , xai 
rà [iiyd^ opti imt^iai % T'a itipi 70» 'H^/Somp àircura 
8 jutriSpaiiOP , nat âvotnâroui $rmit«Fet •nvaÛTaç. véXtiç , 
jiaî rnr irtSauf 'IraX/ew. iyssfujâ^aa , wdt -jUxp^ ^ûv 

txTTÎTiTUpet itiâi iyLtpcti y. w<r it toJ; SaxTu^/ouc 9 aurcî» 
llfSinmç tnta^vtpnvcu y mat lauç itQrafLtsui yi(fup$<ritt ws- 
xpo7f. Kou Tflvra méyia «irpa^O!* out> "A/v^mn'OS «405 9- 

TR( fitiTpof dti^iuV , oAA' ordpuTrof «/%au ôficAayav , erpo- 
7if)i«7s 7« To7£ ei^MTotTaraj; otrrf^iToc^o/uio; 10 « lur/ 

fftfKET/VTCu; 707s fi<EX'fIA*TaTOiS OX^ffAoMflHQ;* OÛ Mn'JOUC 

HO»' 'A0(ilwi naraym/^ôittKs 1 1 ûirofwvywTàtf : i^t Stti- 
%$n T'/tàf itai TÛ to^iHwccPTt wapaSiiônttç tù^ tnV ■/• 
HDP. 'AAf^op^fWf 2> wtcTpfe» a'^àp 9rt^iab^|3t»f Hw^wr«« 
xai itapœiroKù' i^inm-t Jçpnrâttuos 'rn rnt rvX^ 9tn*i* 
iwii^oSf ,ivlxvffiTiy %tni 7or oXidpop t9 tJUÎP» ù^aspttof 
U 'la-^^ T> xoi - *Â/3^'Ao^ ti^aTM'tP , afrocrras 7W wo- 
7^W i^ ^pwtojHÎv^eu n^toit, Mi (( SUaveoi vit tAu- 

cesserat Mcero Hunilcarî t ei AaârubaUs oomen fuît. 8. Omnia. 
Omnes libri habent, «xtwyto WefibeU«ii» «t HMOStorh. iwtrtt' 
horui|i utarqu« iw»iva ivpo»uU: quam euvndatioiwn etianVontio 
placoiiHi video. PoteU U^nm «liqoa «udo sUre vulgftt».# n ono 
halita Ugas, f-« |M}-«a« p. „, «-, r. r. H- S«d Jodigu hvc sont 
Lneiano* 9. Varue de hocuqi uuHJomm menwrt ttenLfntiffi. LiaUu 
fimum verionia patat , ■ que teadit non fuiMs plus nodioi iuiaoli 
ïMi ferre» jiure. 10. Comparatus. 11. D«&fi^nf, 17. "OiuSp» qui 
aigoificat -pemicitmf dicitur cti«ia de hùmine. pentieiofo, «^kia tU- 
gi», tmllius /ritgU, pro àx^^Mf. Hoc tutem ooaricia jp^oAdodiC Haa- 
nibal IXirium , qnod nolla |brUtudine> aullis imperatorua ardbus e»- 
Wt onutus. i3. Subaudt iiuftitt pertasus pairU morts > a patriii iiizedbï Google Stntip futiSirTMOÉt lA iaunt^ %ai iiiHu^9Hi hf "nh 
wviaro9f9iç Tvç^lJmç, umi rvti>^»0nv en! dw^V^ tS. 

Ai|3tJii$, -wxiitç vTr^M^um, %ai limTpf «ftauroii irttpir 

rii( 'E^Xw/EJK* «ar «crc "O/u^ » ,»tnfâf aSroç , f ^p^ 

^eVn If «9 4piJ«ii (fyadjî Xf>MBa^ro(. TaÛra «Vt»> Ôf *'}<(|) 

TM-i, iwti S^Siiutn vw itf^aAiiV. &i<Sâ$i79. ig^ M^x»^ 
Soo-f «o-fM» ïff«$ luù Tiivva MitveL où. fitnv §tà tout' 
àiiiimu^ m^itr h yiwa/au nal. crf^nymmî àiSpàç. , rf 
y*â[i^ f 1' irX^ iirsf) v .riixf lUXpaiifmh M. 'P.iiiy 
ttpmit» otM «ytinî T» Aoyw^ cùS^ as. AJ^f fh^i «y* 
uwrp Wvw. £ù $if m 'A^j^atSpiy.si' vpoi, 7<xÛ7a m^a 
'AX Œ-xp*'- t'-*'^ t ** M/m*{ } /iNSfV n^( arfpa ayrtf 

instihitis desciscent. i^. XiCgitnr Ta !Sl^phàn{ Thesdnr. T. I. p. ^5. 
MtTwIutiTMr ^of ue WDM aativo. «/lud £jicif hhh ^ 4<fe«an4v^ ««»- 
«w Tij> fMi»f> t"iTihfT»ru Uwitp idett, suum vitœ genus Medif 
co Ct£u lUedorum morej commutavit, Sed non du^to quin metido- 
le amisstt sii pnepewIHo m\ anm timrm. |5< Vr* n.^i^-'iTr «on. ^ 
tivo à^XèxAfopvm Jvrrë, todcom McnMtiro, ut hic> (oam wàn fi" 
xwt DOR tantnin «d iftaufifti pertinet, aeà ^iam ad otmxvftfittif ) 
significat capere, eomprehmtkr*. ^Ejf^ -autiÀM^t^tui Km fitaïu. ir* 
9«r«Ty e*t aà Tvbpnii arnicas comprebendere ad morlcni Ik e. ùt 
<fd martem, ducantur. Gstemm ffun)i4ii0iiftt hic est nXKeetiffina 1x1- 
Xivi*, eompréhenii juhaèài, vtl vo»tprmbtnd(ihat per alias. ,i6.- Z^ï 
«nîmo maderalo ctuum. 17. Ntque Homeri camUna recitando d4Can- 
laïu. r8. Pulùrior. i^ Qui* diademùtB ^mput htd>et rtri»etvm. »o. 
p.iadema itaque nAn Penicutn «namenton^ Kd r^nm apadfi.rwi* 
insigne, lit «n -nbmmls videra est Gave ttatpwoiun tÎMc COO- 
[un^s , qtitt PerAiratn «M propm.' bt. li^nio et pcuieittifi- DBitizedbï Google _ 1 

Spùavf' /ite»à y^p » fin» SiS^i at, alwi ftn iyti fich- 
ôtkeùi t «^ if oônç Aavr»; iyimrn o^mêç Si Spa » »' 

m n «ipv}fWT« «3, xof rm àpi(wm nrafgytawpm wt- 
TM^^y mai «ùs fopia; Toû, «a«|p»c funASor, xarafa- i 

mmr x* V ^'^ ^ i » ^''^ i^Mwa 7w MgM & f iMr a^*r 
a Wfi M j iMP àyoafn ft4 <V9^'* Mm» ô virTi|p aaT«Xflnr« 

'Âeîa0 wêÙ ÊwlrtVftaaM «5, «i^Mrnra ftcyoA» fuc;^* 
sa/ n^Auiw^tfi^t mal lamioÊ KttUpuytar, nui SMç 
rm fV -arae-fV «6 ai j^ipoûftetoçt m^Bw tv/ *levwf s»da 
Aiii^T>; vmifamt pupÊ^aç «o^Aoc aT|)aTaû dfy«i». Bû^* to 
*W Taïrw «7 9 M M/wça v/uTs «orr mtouc napoùt «tj 

*^K( lOfràti TSTS TO- ou^ » oA^ ff)çiÊSiaç Sâatn^afii- 
ptusTO^tni'^miç iu tm» SMar^MÏrttt. "Km raûra Si iwfœi' 
■vm «/rt^ •KPXjpUmûm, mai Tirpamo-dsi ^mW &ti Tva 
tfw fca t «V TffM , |uSi ra w *Af0i^o^ Satyiffitftaâ , 
£ryà MOM f*fy^ IsiSw 2X9cv» xc< toV '<0»afôr o^or 
i'wemamftm mç âf^mf s8, uu •nùç •Avpavros Ôutmv. fî- 
^ y fto TlMfK» iyrtifUŒOfi'n nai Ssudo; 2i ^ ova cû- 
MtTWffmmm^ àiSfmi w vmwf0ài TOT ToMfV , iuKwra fis- 
yi/f twfDjuayJif n/ti roùç ÇiXouc tu •woiixra, «ai nûf 
i^J^fmi ifunâfim 39. £/ Jc wu 3i0f iSâwat» to7s àrSpa- 

I, Y. nutarc^ aS. ^d renuN admùtl- 

Ht Uc^ »jg wfic t CSM con- 

EL Scîlkct «W~«f «wiV «rva. iiizedbï Google 
• 

Tr/Kcy/xoT&ip tuti TO/oÛToy 7i Ti/erTiUTorTf ( ^ripi ifuC. To S* 
oup TcAft/roûoi' 3 1 , l'y» ^^r /SaciAiMw ceniBeaot , o^o; 
£* «V (puyji wv vapa Hpauata i£ DiOxm» , lutâân^ é^iw 
«r vnrHDjïyrraTÔF , lia/' u'/iototM oira* ai( 33 >ifp 2i 
■iLpaTJKrt TÛT' 'ifa\St> , fût Aiyf iv * otj ouk îinyijt , oAXa 
iroBmpiut Wi àrtttarîcf f 'xai- SoXoiç toiUftw Sit >) ^r/M- 
tpc»iç oufifV. 'Emiî Bi ftat miiZifft trS r/n^çiir, ■xXfAtfo'Sa/ 
fto/ ioxii, ofe fTTO/fi §9 Kanv* y hipat( «wàv, %eii Wf 
Toû vtiXiitou naipoùç é Savfiwtoi 7uiB»SviraBi»p SS.'Ëyet 
£fi , 9/ jtii , fin^ * fa ^tmipm hi^aç , i'nt tuf i'at /ta V 
^o» ^pfOKra, ri è» fttyee ïfrpc^x , 'IrdXiav àfouftart Tue^ 
tSàv , xeu AifSvnp , xcti ru (^ixpf T'âiuptM vTrayoiuroi ;. 
'A^' oMt> aÇio^a;(ac «So^l-fii» intJra, ùitvtnwvovra. îiSn , 
xar/ . Sêavrérrr ôfioXoyn/Pra. ElptiKO. "Sv Si, eS M/t>uï, £/- 
xa^v. 'Ixolpa yàp arro voXXâp iutî rccOra. Sm. M)î wfio-' 
ripor^ nv ^a x^ai i^oû aaûi/rn;. M. T/f 7°^ "1 ** jâA- 

Tiiyôi , ô xo^iAuv Kff^xJoptr , xai* xpariKra; A//3i>aw f£f- 
yaAai; ftâx«'i' M. T/ our xai ffv ipfî; j £• 'AAi^dvïpou 
/*iV «TTûir «7ni/, TToî» S* 'Avn'0ou âfutiw ùi iSIit^ w- 
xwas ôuTor, xotf i(vyt79 ittzra?ayytâ<Tai âri'itai. lïuf ou» 
oJx ènaiayyvTo^ wÎtoj, oj tt/joe 'AAs^û»^»» ■ afu^ÔTar» 
34» » (ftjf i SxHTTiW l'y^i ô - ffV/Knxu; abTO» f wapa/3aA- 
^dar (tÇ/û 35y M. Nm Aj" tu^Hd^ovce 36 ^, c« 
Sxinf/»»* wffTi wpWTuç ;« p *$%p/<r9u 'AXi^orSpoj « /trr 
auTo» 5f, o-y' liTa, fi 5oiti7 , rpSr9Ç 'Am0açy ouSi ^ou- 

'OS <UK«T£BÇpo'rilT05 W. 

^' tlmpà hic est pro im ob magnitudmem, 3i. Deni^tu. Sa. Qu«<- 

""xio 55. In deliciU disperdens. 34. Contendat. 35. Équum esse 
^enseOf sustineot 36. Equum dicis. 

DçiilizedbïGoOglc i 

Qpùctk* t)tt»* yàfi M* fiîftii S/St^atoffi^aç ftis iyeà ^tt- 
tiKfù^i t^cçii ours; Awtm; iyîptra dju^f Si éfuc » » 
xoT-'-ôVj^^awou fjwiyxa* *ç «oç as. « c . «Ti : ^mpt ^3ur 

fio^oFr *tft( ■.Touf çom'œî mî, warpoç /iirîA&af,, xonz^ 

tîvTWf-^itpvton&9iit 9kV x^jWot T»v Mcu&iMir t^ix*' 
^tpimaif'àyemSf 3 4 tiff)C*iv iitâoé» o srarilp xarAiwvv» 
ôAAà Trâtrav ûnr/^m-ar; trV yw., mai Surà my»9ttiU9«i^ 
§î ft» aTra'n-aw KfKmÎ0'a//:u, . àA/}«u{ ayoïr, $in0eiKu> êiç rif 
'Kcia» xaci 'Vte'/7f T'fKtmtâ 3 5, inpctriMra ftiyaiM ftci)(fi' 
VLcti 7IIP AvSîap Xa^uvt xai 'lenîe» uai ^puyta^ xai oAat( 
ra t'f v«ri¥ 36 ai/ ^tJ^xjufzsM;, mAÔv iiri 'lafforg f»da 
Aopf'Of xfKtfum [WpéàSttç- wtiXXaç a^rparoù aytm. ICcp* ri 
Ôtto toutou <7 , a» M/m;, u/uî'f /orv eirout mpou^ fitj 
fiiSç "îiiifpaç y,atftitffi-^ ^mi yoÛc iropSiuiii (tn £/ap- 
xftfâr/ efuToî; TDTf TQ. tnuB^ > oXXà v)($Staç Steemi^ttfti' 
i>oi)( Toù$ vnwUovs àvrût tmirXtZaai. Vicu raCra Si tirpon- 
Tw ouTc;. 9rpoxipJwiwup, xa/ TtrpeîtnuaSat à^iâp. Ka/ î'va 
<r<)/ ^v 7« fV TiifMi f ^MJ* ta ip 'A.p0K}ati SiifyKn^teu , 
aJJvi mai y-typii ItSâv nXdov , xal tàv 'Sextant opor 
tTremoiifuiv tÎk A/OC"^ ^^* "°" '''""^ «Aci^airra; ourûir. tf- 
XoD f Kcti Tfàpop iy^iipa>a'aiitiv' xa/ Sxfda:; ^> ^ ouk tu- 
xàTa^pocnToij; ôf^KCf , Cmp^aç rèv Tavo/V , im'xwTa iis- 
yaXn i-mro^uzyjd^ xat lovç tptXous tv firoitiffa, xa» tou( 
t'X'^/xx'f lî/tufaftM' a g.' £/' £s xoi dfg$ iSôxoup to"; àvBptô- 

». Viguimnin agens anniuii. V> Plularch. aS. w^tf rerum admini- 
'jtratâmem, a^. 'Aydwft cnm infinito, ut hic, •ignîficat e»« coo- 
Cmium. s5. «Ai Grmnieum fivvium. 36. S«îlt«t «-« 1» vtai» iiT», 
37. Exifutt. 38. Imperii. 99. l^//us «um. iiizedbï Google •npecyiuxTaw ttai to/oÛtoV ti niirriwrarrfE n-fpj •jtotJ. To j* 

f f p ^nryÀ wv Traps lïpùuff/a rm Bfdum , xadar^ a^jw 
«r 7rawu/7(rrBTW , itar tS^orar» orra tâ{ 3 s yap Sn 

•rmnpia f xcti ànrmite j -uai- SoXoiÇ fôiuftw £•> n 9rpo- 
fierfs ou j^y. <'£«*/ Sf /m/ mtthfft rttV rpu^, ixAiAiiir^ai 
fiof JolUJ, oîvc- i-noiii ivJS^CTrvH, irtpcuç 9vrar, %(ti roui 
ToG itokiftov naipouç é Seoi^ictoi wzBnSt/iraBêt» 35>'£}«i 
S», il ][*», (*/i^ • TcÈ 'EcTTip/ûc Sa^af, iW th'p i'm nàX- 
Xw âpy.mtti ti Stt ftiyec îirpa^a , 'IraXtcar àmifiuri A^tk 
0UV, XQU Aj/Suhp, xa/ Ta /tip^/ ITctJf/fMM' vmzyoiuKii 
■'AAX' oMt aÇ/o'^bj^Œ fSi^i'^» tTulva, ÛTroTnniraotTOc »Sti , 
xs/ SiffTrvTnr ôno)viywPTa. Eitpniia. SJ Si, eT M/w;, SA 
xa^î. 'Ixora T-af) an^ n-oA^p lurj 7«ÛTti* Sx. Mm 7rjja-> 
Tt/xv, HP fin iifli êftaû aMÛcnç. M. T'f >(^ 0<« &> /SfA- 

TJOT*} S TrÔ&tr UP •jDfîfï 2k> 'iToAit^Mf 2)Ur9r/GH>, ffTpO- 

TKyoi y é xaSiAwp Kffp;)£iiîoi« , %cu «poTiiVas A//3u&tf ftf- 

VoAa/s itéx.tt'i. M. Ti OOP XŒi ffù ifM/s ; !S. 'AXiÇapSpou 

/*»» BTTWP «ira/, TOÛ S* 'Avpj'iSoy Q/w/PWp' of iS/e^ w- 

xnffoç a'tPTOP, ïtar ^0)^7? iLitjeaaYtuta-as aV/fWî- lias owp 

oux àfttîa'xyvtoç oSto{ , -et wpoï 'AAij^ap^fw» ' ôfu^AâTS* 

34* cl AÎSf Sitinrf »p lyo'» ô- PfPiKiiKa);. ôuro» , •rrapa/3aX- 

WSa/ agiM 35 j M. Niî A/" tCyMinofa 36 ç»;, eî 

SxiiTfifiw' «(TTfl Trpâroç fup TUtLpiffSu 'AXi^apSpoç , (ttv 

ovrop Se, tro" eTra* tt Soiuî , rpirtç 'Attiras y oJS» ,oo- 

l'o; n/xora^'piiTo; «p. 

3a< Il«p« hic est pro iui ob magnitudiném. Si. Denîque. Sa. Quo- 
modo 55. /n deliciis disperdens. 34. Contendat. S5. Étjuum esse 

DçiilizedbïGoOglc 


n. Ëf toÉynov'v f» niùna Qrttt. Xp* Ou opC<>^' y^v, m JAivrar/rt 
irKna xar' fKffVo aura èmô0ht^ta , «'( iV' içf h^ià a » 

luni 'A)(jAAfù$ g lUEf Tvpu } > MM 'Ë^iVii , KOI A»Sa * 
Itou 0^ , TcÈ e^fÇ^aî'a no^A» vttxrraT M> sWâ /9W 
çjjw , Y-t' Ttpatia , i6Ît çapm9 yuftf « f aitsaa. w voXki. 
'Eip. K,tiî ftKP 4 iyuïvtt ivTtf , & srcfiTif 9I Tturrai Bifu- 
{tâ^ouct 5> TcÈ ôoTOt' <^' "'^ iomtç xjrra^anîr. M* ''O^ 
tif '£XiVhp ^i Sf7^ov' ou yc^ '^ &fl!)4>oi«v lyai)^. '£^1. 

ToUTI TO -HCfatlot n 'EXi'pl» f'ffTWf. M. E^T» «/ X'^** 

Rît/ TOoroÛToi «TTiffw "EAAiTffV^» «<w /3(xp0apoi , aoi 70- 
ffaÛTfl!/ Tra^fif àvâtrtarot ytyétactv \ 'Ep. 'AM' ou« ilStÇf u 
J)/if»7r7r»i ^âffow iw ywaïxa ïçns y^ à xa/ ou œm- 
fûffnTW - B tîvcu TOi^S* a/if j yvtattj irtO^ùt ^pùiop a^yta 
vâay^t» ' «TTf/ ' vit TU opQit ^v* "f^'i *' ^^^ (SXiitQi avro- 

fûrroi àvBij » xa/ t ^f/ thp. P£po/àr xaAAwTa i'otip. M< 
Ot/Koûv 70UTO 7 > « 'Epftn > doufM^ât , >/' 9 ftR oittiaffea 
0/ 'Ax*'w «"«P' irpéyiiarroç outb»; oXq'1^)^p/ou, xo/ /çr- 
{/âV (nroRdoûprof ttomÛfts;. 'Ep. Ou o^oAn'fM/, &> Me- 

s. PulérL s. ^uMi ai< dextram. 5, Sshnonei Hk» «c qna et 
Nepbmo nati Neisus et Falias. 4- -^^fui. 5. AàtuiroBturj dettribuat 
versUms. 6. iVon int^num. Ex Homcri JUad. }.' 7. Scilîcet tù rtùre. 
$. AtUce pr» Srt. iiizedbï Google fiop^rêp^i s «ffT/v. EiVi , J }illtH7rn$ , ou xoAXf »v 3 
(TOI SokÛ ; M. T/pfS S* KCii icri ; II/907f^, o?/taf> Xf"* 
yàp 4 TOÛTo ttSirai. N. N/p«Js ww' Stpvîrni, M. IIô- 
Tfpoç ou» ô N/fMv;, «a/ TroVfpoj o' StpcriViic; OoStwa» 
yi^ TOÛTO Sn}uot. Q. "£p /«» nSn tout t;^» , oT/ Ô'iiotôi 
•j/t/(ro/, xai ovSiv TuAiMÛTOp Sicepipuçj mX/kop fff O/iit- 
f»; in$7piii 0* Tu^; iTrpiiftf; ffiirrrWfifr niiiop^ôrarw TrpotT- 
tmâf àlOC i f ^$ •V<u > xaj 4''^'°f * oùhiv X''P^' '^' 
fHp tÇ Snueprn' "Opa ov SifO Mip/mr^, op vips xai 
lu^o/jço'npop »y^. N. 'Eftiyt 5 toV 'AyWa; , xo/ Xapo- 
woî, oç xaAXwTTOî aPM/} otto "IX^op «XSop. M. 'A^' tu'X' 
xoci ûaro ynp , aï; iJitcu , xaA^iffTOï nXdif* aXAa Ta ftiP 
ocra o/to/o: ^ to 2> xpocp/op 7ai/T)f ^ddop afia S/oxpiro/ro 
avo Toû; QiprÎTou x/uzp/ou, oTf iÛâpunrog lo aô» aAa- 

9* j!«'AXftr , x«Ti^NXhiir , fimn itturàj vel tb iritftdc ea virtate ponî 
soient «Grsecii, at sd iUos proprift pertineant, qui temere ac negli- 
genter, ut Liyîus «it> x projicîunt. Tel corpora humi prostermtnt: 
idque in magno luctu gravibnsqne malis, quœ decori habitua cogi- 
tatidnem excntiiint, to. Arcesseim. 

1. Hicce. X. Fùrmosior. 3. Pulcrior. 4. Leg« omnino> WfirtfVf 

7'p, wVxi) XPP> """• "* '" Libris est, wpiffcf o?f»«* JCP»' W* ^• 

Me Mrte filiunt Aglajae. iiizedbï Google u; xETXfïpo; ^x^»m/i, luri rtt eurà v/)^<h. A. T/ oup 
Sv ijuïpoi 7 i K> "OjTf ftit oSt wjTOi tHypet^ ittîç fat*- 
iw SiaSwaiÇy eux oiSa iym yxit 8 o^m* ant&atot, 
•roû TÎyovç iioi tTnTttaôrroç. %ai rûv 'Ep/ioXaof »X'* "^ôfta, 
uoTTfp m Xâ0pa^ Ttat to ayt-icipo» Ttf ZtKteert evyxa- 
laairâaaç g. A. Ou fioMv» a^Xa xa/ auroV tft tow à- 
Taia i o.> "Xltrrf ffé^iana narà caurtZ ffvrriOtaues* K> 

6. TVfteiwRtum profirre in puUifftm, eom ^Inrihu eeiiiiiiipiie«n; 
Inttitutîoncm hanc eua pnram , «tque adeo pcrpemn refem ad eu 
institntiones, qaas Vex vocat eapùttori^^ doeet ^'Ti^fAM^ôf* di 
Captât. Inst. C. V. p. 319.7. Scilîcct r/ ai» ià tMÛnt Svpi^ f 9. 
Saïu. Q. Scïlicet : x»! vi iyxtavp» aùf rf liXiWi nmrmmigKt. to. 
Scîlicet: tv nint r« iyxicrpcr eût *^ liXtWii ttyxm nui «vrev t$ 
T*r «xux n^rifwtv». 11. /la vUeor. ta. Prepurm, iiizedbï Google 


•aa^. 'Ejiu ■yop li/Uk 'Ar. Otî/u»our» âXk' tfti. 'AA. OuKoû» o Mt'paf 
SixfffffrrN. M. T/h{ 5* »<rr»i 'AA. Oiîros /zir 'Ant^cti ô 
KapXt^'toç iyt» £f *AAi^a»^po$ o ^^f^/'mrow â. M. Nk 
Af'a iitSd^oi y§ oft^rspoi' aAAft wipi t/m; vftlv lî »'p/( ; 
'AA. Tl$pi irpoiSpîaç' ÇtKT/ )«(> o5tù; à^iivw yryttntrBat 
ffipoTiryii ifuût *£y» S$ » ûcmp awamç Itraviv , ot/)^« 
TOuTflu ft^M, aXAa •narre» <r)(^iBot rm npô «'jitoû 3 fit- 
fit SiinyM?» 3-a TreXi/ud 4> M. OukoÛk iV itipit 5 iW- 
Tcpo; i/mfm* tfù ^ npM-o;, • Ai0Ui, Xiyi, 'Af. "Ei» 
fi(» roûraf i M/h»;, tînx{ti»f DT^ irruOBet %etî ik* 
EA^'So! çuni* î^iiietSop 6' ûWa oujf toutii ttAi op oij- 
To; itiyiuuTéftaUé '^«tiî Si toutou; ^laXiara inalfOit <r^/o(/ff 

vfW)(tipitnM ^ Si m/râf Sûrnuîr n •mpt^a^ô^voi y xoci 
fl^wi ^'^orrif «pX*S* •')*' y***' /"*' ô^ilyù» i^op/iwras l'î 
Titr 'l0np/at, TO Ttpûrof U7rap)(pç as tôÎ aSiAçû 7 > M'" 

I. De summa Impentoris hndo Laciantu hic Hinailnlem can 
Uexmdro conteadentrài indudt* qui «pud LivîUm jtppùutumque a 
Sdpiona rogatiu, qaem maximam «unïuin ImperatMVm , qtù nm- 
qum fuÎMeiit, crederet, Atexandrum Magnum nomidasse traditur; 
haie preximom Pyrrhum ; aa tartiDm , et lî Scipionem vicinet , 
primuu te exiatimaturain &iîsm, 3. Scilicet ô ittK'i*reu i/if, 5. Sci- 
'ÙKt: rmt «p» ifuv uswpÇ«W«r. 4: PrtestUiste belli peritia. 5- Sia- 
fubtûn, per vias. 6. Scilicet.- »»» iXXwiictr ^v>r i^ijiaSer. Haod 
MCMSa erat lioc a Luciano iiagi 1 nam Hannibal , quum in aupferia 
«Mt, Grfcce aciebat, et opuscula Graece scripsïL V. CorneHum 
Nepottm C. XIIL ejus vit». 7. Non /ratri, sed lororis vira qui suc* iiizedbï Google 6 

ySattàs ïi^/i»3w , apiiTTOi nptSti'i nai TOiîc y» KjAt/j^- 
paç i/XoF , nui raAorwr i%pârmaa itif 'Effwip/û» , ko/ 
rà iJ.tya?at op» Cvep/Sai j fa Trrpi tov fïpjSavop à'-TrairTdt 
8 xftrsSpafiov y nai araffrarouç iTroinvec Toeraurai. vo^tç t 

trpoatTim? rn; TtpauXaû^tii TroXfGdj nXSov* mu TfwouTOUf 

liiSInvoii ptTti^LVtpnvtu y x(ti Touf «oraftot/f yt^upivett fc- 
M^i;. Ko/ Tffûra Trw^a f'^pa^o:* out> "j^^iftmoi «40s «'- 
K^a^Ofu»!, «Srf âioi «/wi irpotrnrOf oJ/um; * » mfflrwa 
tSç itinp^i Sit^mv, aA^'M^pu7ro; êIku . àiuXuyâlp , «rrpo- 

ffTpaTt»7cni votç fxa)^(^tfTaToi$ ' oyfnrAtiiOftmf* où Ain' Jouf 
Hai 'Apt^fbîwi naTaywi^ôiUKi 1 1 Mrofnjyorràv . i^4V ^m- 
n$iv rtȈ, ttai tS To^nVorrf wttpcthiimK tC^ titV n- 
xiir< 'ÂAf^OP^JOf £> vctrpfc» apoc^' 7rap«\fl||3«»ir w^ficrca 
xai TrapaTToXu' s^rriiK, Xpwnq^vo; th tk( t^X^C oVa*?* 
iVf/5'«;» jinîxwri r/j H«i' Tffr o^tdpop «» •»Kvor ^atptlcr 
U 'W^ ^» KŒ' 'Af^n}ifiii e'i^aTiiffw , aTTOffrat '"*«'. wa- 
TP^W lift «rf}«rKUH7«'dd(4 lî^/oo, ium' *( Siarrat tm M«- 

ceswnt Mcoo Hamilcari « ei Aidnibalù nonun foit 8. Omrùa. 
Omnes Ubri habeat, «xoa^to WacibeUuw «t Hwutorh. «««rT«i* 
bonua uUrque «r«ir« reposait; quain onendatioiMai etïanVontio 
irtacaîMK vitUo. Potest tamen aliqao nodo aUtc vulgitt*.* » «00 
hlûita legas, ra fwrMh» a. v, «. v. r. H.. S«4 ûdigi» hvc snnt 
LitcwDOv 9. Varia: de ho^um «aatilonim nwamra seotoUic LUfîu* 
fimam Terionm patat , . qiue tradlt non fiûsw plm.Biadîo. Ânnoll 
isti fefrei ^ure. 10. ComparaXus. n, DebeUans, 13. 'OAta^ot qui 
tifiHGcat -peenidmi dicitur cdam de komiita. penâàotOy «fki» di- 
g^f auUiut fri^, pro «k^^hc Hoc. eutein coorida pRoaùndit Han- 
nibal Darium , quod aulla fortitudioe > nulUi inptf atorib aitîbua o- 
•ft waMoi. lï, Subaudi i^igfuirt perlasus patrii moris, « patriis iiizedbï Google cv^vovrv/; Topf «iPitof, tci nm)^ti0e9V ht» ^ta^ttf 1 5. 
'E-yc* If ff^ ■Wrac Tftc'7rat^/j»{, «ai tvê'^i f^7i?riii- 

oypf, liai NffvccÇnuwSiJi NH>auF fûyMffiWN( T9 Tiyvyfuc ^6. 
rSf 'ËXikwiiMK' (ur «t» "0/afQ$ » !Utm$f o2<r^ • ^^^^^ 

'AAf^ni$p«u. àftêimm fN^f f/as/ ■/ S* fgrr/ ««X^iW 1 8 W- 

Soa-<- so-fHv ïa«« iia4 rcrÛTa oti^pcc! . oJ: ||ttiir $;a tout' 
â/ifMm» US^itf Ja ytmxtou xaî mftfSKymmi atSpàç , tJt 
vM*fd) f 1 trX^ iwfp Ta WXf ^XfW'*^ ^- 'O.fèip 
fipmu» oàn myfm lif ^éyvt^ où^ ils Aî^f */k9$ «."• 
wrip MfvKp. S» Sf, «1 'AXf^off^t.Ti. VfwV Jtâ/ra f^a 
'AX -E^QM» fil», a? M/ms 1 ftiSfV frpo( spjfia oyTt* 

initimtù descùceni. lif. Xi«gîtiir In Stèphânl Thesonr. T. 1 p. ^5. 
MtT^mrrm, <piotfue i»ea oAb'iu mpud I ^uif amm dt ^tegmidro, li'«»- 
vw «-«f MvtiXff fMrttifTVMf ÎMvtritf idest, suum vite ^/wf ^flfe^- 
co fwu àiedorum mon) commutavit Std non di^to quin JMitdtH 
se omisse Ht prafporitio «*f dnw {/«ira*. |S> SuXJm^Sm'm' com i»r 
&n fàgaiàcaX opein Jprrt, mdam «ccoMtiTQf at hk, (otm n'iM ft- 
tMH non Uatnm id ijfiMi^Mi pertinet, wd riiuu «d ovnA«ft^«ri* ) 
sïgnificat ca^/v, 00tM;>fieA«milsr(, ^tgttffiAli^tjfHf «-«M ^hAUt-it* 
^nirf eM wl Tcrtmn), arnicas oamprebendtre od inortem Ik r. ù( 
«)>J morfent ducantur. Gatemm ffi/n^aft^Js/if hic est tu\kit(tffiinif l'jci- 
MM) comprthmài jiAabàt f ml vomprvktndtthttt per aUùs. 16.. ZVf 
anima moderato easunu 17. N«qa4 Homeri carmina reciiando dtcan- 
taïu. 18. Purcr4M>. 19. QBi* diademata ^êput babet rwimBtvm. f>o* 
piadenia itique RAoPflnicum ornamentam, Hd raginn apoétirvM* insigne, ot 4n -iMimiiib videra est. Civa itt^oeoiUD <MW c«R- 
fundas , quee Perjnrom oat proprik. bi. Ingénia el prudent iiizedbï Google àihfÙÇf' ofci-Si oS^Oi >WTH( iyîlVTQ HfUiÇ. Si OpUt II' 

KttT ■àXt'y» ■ àvrou SiM/iyxa oç wej as. £» .irj. •ngtps)\Bùi 
iiii rit vefHt^yftctm aS, %tti t» âf^m rtrapaytiétw x» 
fi(r^oi>i Kâu Toii; foMa; ml, waT/»c lurûTiAv., jxoto^ 
]@mr(t; .7nV 'E^AfJ&i: tSi &ii0aie»9 inôMiif ^ vrpttTwyQS ùw 

inpii-nm âyemSp a 4 «fX"" ifnm» o warnp lutrânwt 
oAAà wâcrop ùriffw-a; trV yw» xa/ £imw ityMV^F'''^) 
gî ft» ànârtw Kparrnvtufity . iX/yatç èrym^ infiaXuf iii 7» 
'Avîat KOri >.«V/7iFpawKâi a 5, ixpœraira fuyoA» ^o^f' 
Xa/ 7»r AvSîct» Aa/3wP} xai 'ïapicm xai ^fvyîaf, luti oAttf | 
rà ip Tniri* aÔ ai/ ^vjpou^ifo;} «XÔar cW 'ï^trorf i^ 
^ttptioç virtfam [SUpédSai tto^ii; irrparoO ayttif. Kcv tb 
aW ^oi/rw a7 ) â» M/rs;, t^ltûç tVT$ di70U( vmpot;; (*' 
^/âf iftipaç natf'tvtfi-^ ^itr/ )^Dp o ttc^^Js /in ^av** 
xftfor/ atTo7; ToVf to. trxo^ , ôAAa ç^tS/aç Siomi^Afif' 
Mt;( 7où$ woXWs duTMr S/aTrAfûottf. Kor/ ravrei Si ê-apte- 
iw ôuTof TrpoK/i'SoMUïM', xdJ TtTpeiffiucrBai aÇ/ûc Ka/ 'K 
croi /xv 7tt tv TtfM* , foSi Ta iV 'Ap0n}jui Sttfyn<rù^ t 
oAXà %aî fiiyjiis ItSâp ^Adov, xw toV 'XIxiomV o/>tf 
cvo/ncrsfMi» 7»$ ^fX"! ^ ^ * "'"' ''''''( •Act^ovra; auT^f- f*' 
}i.09 f Kai TliùpQp i^itpucri^irv' xai Sxû-Sa; Si ^ ou* tv- 
Kàrtt^tnjous caSpai , wrip/Sài 7Ôp Xâteù'p , iptxnffo. (if 
yâXtt iTrn'ma'xJttTiLat 70i)ç ç/Aouf eu iiroiMctj xa/ '^ I 
fp^SpoJ; fi'/Affaftnv 39.' £/ Si xcu 3fo; iSoMUP to7$ ovd^ 

aa> Viguimum agens annoiiL V. PIutarch< 25. .^iJ rerum admUu- 
auatàonem. a^. 'A^vr^r com mfinito> ut hiCf s^inlfint mm t^o"^ 
lemum. aS. .^d Cr«Ric«m flfAvium. 36. Setlicet tk iV «Mf» •'^'' 
>7. Exi(td4, aS. Imperii, yç». L'&us fum. iiizedbï Google 9roi$ 9 mtyytfùam t%%ht)t » irapa to itiy$Boi 3 o T»r 
•rrpecypâitM liai to/oÛtop tj •ntoTtûaarrîi Tripi i^uû» To $* 
ouv TfAïUTaTov 3 1 , f yu ^ttw /SoM'iXiM)» ôfrcdoyoi' , o£to( 
£* <V çu]^ M TTcc^ Ilpouata i^ Bidumr , xodaérriir S^im 
T^v - 9n»tti/)}irnrrbf , Uni u^orarôr orror* w; 3 s yap j» 

-TTomyt/tf, mai âraiff^la t rat Sokoi^ U^uiiag St, H Trpo- 
fw:r«$ ou'fiiV. ''£?»/ Si ^m tàniZitt thV t/ju^iIp, ixXi^M-da/ 
fco« joiuf, 0^0: ÎTrottt h Kon-uii , sTipatç wnetf, ntti tou( 
70Û •m^itau natpouç à Beofiiâtrioç xaB$iSviraBtiif 8S*'£)«< 
£c y fi' ^»f itntpcfra Eiovripia Sô^aç, ivi rut ïa /mA- 
"hoir âp}snvai fi âv ftiyit arpc^a , 'ItocX/ov àoetiieuri 7ia'\ 
t3ap , ittti A//?uiiF , xor/ Ta [ii'Xjn Tain'par vvttyo^tos i, 
'AAX' oûb' d^io/iiiii;i^ei î£o^f^M i}t.t7raf VTrvmnvnmx HSx , 
ytat ■ SiaiTvntr à itoXoryoù free. Eiipmui. Su St, cT M/vûKi 2^- 
xaÇ». 'Ixmw yap «wo woAAûr xa/ ToÛTa. 2x. M)î wpo'-' 
Tipoj' , »» ftv nfti ifini ânavarç. M. T/f ?ap *?f « ySi'A- 
7/irr» ; « wéôir cûf fpfîfi 2x. 'lTaA«*rK{ SwmMi', tr^tcf 
Ttryoi y ô xoSlAaV Ks^nSoW , xtr/ ntparnirai Ai0veif [ti- 
yâ^utiç fu^a/f. M. T/ our xdi ffv ipi7f ; 2. 'AXi^u'^pou 
/iii» «TTwr utttii Toû î* 'AtpI06u àfuivaf of iSiu^a w- 
xno^or; outof/ xai ipuytîf naTafaynâffai àrifiai. Tlài oui' 
oJx àtaia")(uvTQç oStoç , o; Trpoj 'AAs^o»^»!' ' (^/AAttra* 
34i iS A>£« Sxinriaiv *y^ * ô- tiWJKtixa); ikutov , vttpttf3tiX- 
y^fcrâat à^m 35v M. Nn û/" iû}W/iOKC 36 çxf, <? 
^■nLintim wors 'npôhoç fitv xixp/o'du 'ÂAi^arSpo; , fïrr 
ôuToV Sf, ffû'irTa, «/ SoKiî , TptTtç 'Aw//3ar{, «u3« ^au- 
70; •uHorraçponiTo; wr. 

3«- n«p« hic est pro Ii« 06 magnitudinem. 5i. Dent^ue. Sa. Qu«- 
moijo 55. In delicHs disperdem. 3jJ. ConteruUu. 35. È<}uum esse 
«nfeo, sutUneo, 36. E^uuia dicis. 

Dçiilizedbï Google M». n« pf toÉ^no'ov ^1 MuApr orra. *£p* Ou op^oAn/iM, w Mfev'^''^' 
TrARit k^t' •Kffvo aura èmô^'ht^w > <u( fVf t;^ h^tà a * 
Sp'dx 'Taiurdàf 71 /ori » xar Nc^x^cao; , %ai ^ipsùç , 
xtKJ . 'Ap('^ù$ g inai Tvpu 5 , «qu' '£^ft>ii , xtr/ An'^oe • 
%ai o^ , tÀ eiff^Ç^a iloX^» vr^pra» M. oWÂ /tpror 
Qpw, Ttifi* Ttpatta, iSt vofufitf )*i^4» Ô/^a va '7oA^ 
'£p' Ks' ^x*' 4 iWpoÉ >(rTii> t a vtânti 91 immai Stfu- 
ffaÇoutr/ S> TcÈ ôorô,' iJp cru ianuxç vrra^^imlt* M. "Q^^wf 
7HP 'ËAfpHv ^f Sf7^w' ou yàf âa hayvoit» •ya>y«> '£f< 
Toyri 10 Mfuttot n 'EXi'»» «or/ir. Mt E/tœ «* X^^^ 
puis W TWTo MTrTwpeii&tiagar i^ aTnjfirfi; tm; 'ËXAâJo; , 
Kttf TM<x/T9t Jiwir» EXXntîç t> xç/ (Sâfi^pot , xa/ tq- 
caÛTtit 9ri£Ui£ àvâaraToi yayôfoffts \ *£^. 'A^' oux <i $<ç, « 
MfHTTirc y ^ûffcu T»V yufarxa* içn; y^f» or xa/ ou àpi- 
fuvnrw - 6 tlvat raifS' àfi^i yutaixt •nsP^t )(fârOf ff)iyfa 
vârxii' ' •'«' ■ ^ Ttt opôa ^npà ôWtf $1 tjf (SA«7rtu awo- 
/3f/3X?i)cioV(iE ràf (Sa^îiv , afiop^a Siû^naTi m/r» Sô^u o'n 
(MPTOi âvâaî , xœ/ »X" '''''' ?CP^'à» xaXXitrrâ iaru. M- 
Oùxoû» toûto 7, ^ 'ËpitS f Bauiiâ^iif si 8 f^n cutiaa-m 
pi 'AxûîJW wipi wpcéj'ftaTOj ooT«^ oAi^o^^f/oo, xai /y- 
{/«( àirea^mifTOi natawrit. 'Ëf. Où a;i£o^'fiu, u M/- 

I. Pttlc'ri, *. i^ttori ad dextiwth 5. Salmonei Un, ta qtM et 
Ncpbmo nati Neleos et Pa]ias. A- -dtquL S. AdmiroatuFf desçribunt 
versibus. G. Tion indignum. Ex Homerî Uiad. 5.' 7. Scilicet Sm ftùvt. 
9. AtUce pw Sri. iiizedbï Google '"!,..;."/ .W'/i. ;■..'. L.. ■^. ;;!,>' 

iSotî 5a M.iPtnvoç' OjToéi i'tixâcrst,' wowpôj Wt 
Hopfortpôç s flOTjp. EiVf , (7 Mivjfnrf , ou xoAX/m» ^ 
07U Sokû; m. T/h( Si kou icri i Tlponpiif, oiftaut Ocp» 
yàp 4 toûto êéSiPot. N. NifMi>5 KSi QffxriTtii, M. Ilo- 
Tipo; ouv ô Nifxù;, xa^' TroVipo; o Qtpa-jTwçi OùSnrut 
yt^ Toûro JiiAov. d. "Ev ^f v mSh tout' •;(» , or/ ô'^uo; 
fi/t/cro/, «SI ovSfp TiiAiiioÛToi> Stopipus, iÎA/hdp o** 0/t)t- 
po; inLUvoi TUçXo; wyjwéWf a»rftg(w lù/iapçorccrof Trpocr- 
nwap' àXK ço^o; tyu, xou 4''^''^^* oiiSiv ^sjp&ip fÇa- 
fa» T» SixaKTTÎi* "O/Jût ov 5», » M(»ir7r«, of Tija xai 
tCftap^Ttpa> «y». N>*£f<t)« 5 ToV 'Ay9ixuas f xa/ Xapo- 
woç, oç xaAA/crrof a»ilf> tîwo "iX/op «Aâop. M. 'A^' eùX' 
xtti Ùtto ynt y ti{.ai[iatt koAA/o'to; itXSi;' ôXXa ra fttr 
ourà oftoia ^ to 2i xpatîw caurn popo» ôÉpa Sicai^tnrTo 
wna vrtâi 01/w/tou x^tiiu, art suBfuwrat to (top* «Aq;- 

9- (Ϋ'axii» , x«Ti^«\Xiir , /itWii» i«uT0| vel to «|*« ea virtate poni 
soient aGrœcu, at ad illos propria perdneant, qui temere ac negti- 
genler, ut Lîrios ait, m projiciunt. Tel corpora humi prostenuintt 
idque in magno luctu gravîbusqae malid^ quse decori habitua cogi- 
talionem excntinnt. to. Arcessam. 

I. Hicce. a. Formosior. 5. Pulcrior. 4. L«ge omniao, wpÔTiftf 

7'P ) niim y xp« ) non r tit in Libris est, wpéftfot qÎi*ii pcP' 7*?* ^* 

We ccrte /Ui'um Aglajae. ,i,zedi!v Google ■mStili y^e ùm'.W OM i»^S>( fx«!. N. Kai' itit 
e îfou '<V"P°»» mios »». oWïf nMFrfânuot t>Û( 

«V» f X'f' «'M'''a 2f Cil TsTff 7 79«m>. N. (X']u& ^* 
irrmJBa tùianhfit llju , tS M«nnn| H. 0£n <ru, 
aûn ÔAAk tSiOffoc înrrifùa yif à f Sou S , ui' Sfuio/ 
«va»ri{. S. 'JE^ /Mr luu. tovto jwvsff. 

& ^«naUBim. f. Sdliat W rm {<>». ft CuMduhn: fcaiceo 
À «'*r MIC* Dçiilizedbï Google ,i,zedi!v Google nùtuthns Bitm eit s. Gfa. S», «t uortou a. Cb. iio. Clie- 
ronese m Bmotia aura vîtes fini coijût. Philoeoplnu eclecticai, Sto» 
tanen Zenooia et Epioari Iwrtii iaimicos. Qaïua Bonue vmrctj « 
"tVajiDo onumentia conaaluibof aactns , dûnde ab Hadriano Ock- 
ds procorator constitatns. Pananlta saipaiti omnU aoton qiue nr 
persnnt, dividantnr in daaa Classes; [nîor continet yUas paral- 
Ulat , postoior comprahendit , Moraîùt, Plorinue Tarieeqoe ïn Fia— 
tarcho foemot lîtene; magna mlitilîtaa et fieconditas io^emi. Tau* 
pUlosophke et viitatia anair. Sljla asna est sentantjdis vctenim poo- 
taran ac plûbaapfaonaa oonatipato et tamqium floribtu pîcto. Xs 
a ntanu aoBTÎtataj ah^a&tia, ttatnrali pdcritadma» «qaabiU qoe 
verborau copM sasploa dadmavk. IQiic ftctnin est ot dïctionetn non 
aolom darinacoliB, et nueqaainkni, aed etfun obscaram aliquan- 
do reddiderit. iiizedbï Google nAOTTAPXOT XAlPÛNEftï 

'En nÛ KdufM iS/ou. 
KlficXfbM' |f . 

ittpi V» HbXot^iKt' 4 A/yàs tKtiiy ixtî maph flri jUiÀil 
jio/ "rtû ^/too «* «Xi?0V«K 'Efyiipftis Si luytiXin vtfi 
tig iip^ tporriîs B ytv^ittii t luti vr^; JW thv y»» 
ipêiroa'nc 6 a/ti^ ^ntu/iori »^' ^oA^ , toV ftàv jAAa» 
o^f^ imrXayim ifwi^ ^t^** "^' VMlMn9ir#«> «ràV 

trtàjià 'JTidtMwros ftlpidRt>a<. XfiAfT^ I» rif 'VTrofèkn' S- 
•^offdoï i^ Ttdv •TtavpiKtw, %at fVMàt Xoyov tV t^ Sii/k» 
met' oorcôr, (J; iri^i iSapvn'ttttût rû 0alFiXttîtaf3ea , nai 

To» J^atrihitt, Kfti yt^ >m'tu/ T^jjcQ^tPripoi' nJhi irpt/v^t- 
peirBài xai ftavap'xtmTtpap àt/n7f. 'AXAà toi/thp ^i» thc 
ÛTro^/av tBipâirtv», e/j Oswir Tiftflff «KryOrri; »ç w Tf- 

I. £'rat condita. a. Desideratur noiaen mensts: ob hanc can- 
sam aIÎ^îs scribnv malnît, iffSc^f ti rinrrw Vsrrv^iVtu pvnV. 
Aomiiï qul&tum inenMm proprie îiomînKbMt QuintiUt/t , qnetti 
LugtSa «DcAnt hodie Itali. 3. PiAtiAim fiaer^tmj. 4. Htob ibm^ 
a ioeo dictb Paba Caprae. S. Invwsh. 6. Qaum «ctMpasiet terrttm. 7. 
Suï^tellighar xi'yiTin I 'Gravetn i^tur sutpickmen hiStten im P»- 
tritioi, et popuhis Ut dbti^Uihat. 6. Auetoriuuem trénsfent. 9. i*m 
imKni pronomini etiim et ptrticulK omne3> qnac «dent regnre în- iiizedbï Google <6 

Keti TïpiytXoÇf OPHp iwKptxtnif Staftôvara 'Pu/iJAop 'tSttt 
n'ç oùpopor cia roli oir^o/; aPce^pôfuvop , Kai f&ipÂ; âxao- 
o-Q/ xiXiijorroç 1 1 eanop ôny.à^taQat Kvpîtop. 'Er/joa Si 
r^Mtx» xŒi «TTocTiç 13 xaTiAt^/Savs tm tto'A/p uVjp toù 
ftiWwToç à7n8it)(Snffi<r^ai fSaa-Man > outt» jw tTniXu- 
&Hr i5 xo/u$n i4 ^oû "irpaÎTOii ffvyyinpa^iteùt vttklreuu 
£iX Sri m> ri Siîttau veM^ xu/ta/nvrof 1 5 ir iamS , 
HOi TMP •narpn.tw - if v7ro\îiui ix' roO Sia^pçu Trpuç 
ffAA*Aou( omw 1 6. Où fiK9 ôAAa (ZatT^ûecBtu _■ n§? V- 
^o'iti/ vâcn nptaa» Sf )u» SiioTma-ap ovx vTrip ivSpoi 
ftôrwy tt}Xà mai yinttç ottdt^p vaps^ti liv Myinova, 
Kai yàp ol y.nà 'pMfxuAsu '/rpârot cmoiyuvavrti tnp 
moXtt f oux oÈposi^fTOP «tto/oÛito 1 7 oroAi^; Ht» X^P^i 
voùi Scc^irouç ftiTttXa^ôrrets , afiX*'* tSio^KrBeu vîiv îvi 
frfxSrit Si^OfuW naî 7o7s So/S/pu; »f t/s tùytâ-ftay T^o- 
yoç i8> «wi ToTi'ou Toû . iSawAtwî -auTeSif àmBasârr^ç 
oùx iorecTtoeraïf Trpoç 'PtifiuXop » «AX* i'îaa'ca ap^siv ftâpop , 
ouSiS a^fOUPTM> TOP ttpxwna yina-Bai trop mmût, Outv 
yop <K jœnttptyiipm nfatTTotri TrpoiryiviirBai , tuu vpoa^s- 
ntitm 19 vAiîdfj 30 7« pûa;a/ iutf\'7r^a};s)'f7p fi{ a- 
^/-u^ «oAfUf ixiiKus fiiB' ica/xm ùntp fiif m/i> voûrop 
àcTOffîa^ott "Ottuç Si ftiJ cûyX^" •'* ''"S «"«PX^^S * 
cTffo'^S ànipyœriiTai , furiiôpQv a i toû •n6?UTtv[ie(7oç 0»- 

dicativav, qnom eu praecedit tempus aliquod praeterîtùm f piosccnt 
optatiram; sicat hic «veoit m «(. lo. Mêlions, .coiulitionis. ii. I.e- 
'ige: aiVmtm «unr en^'^tffdm^ vel saltem .* xAtuttrot tîuTt't ôt^uiÇur. 
13. Seditîo. li. Advenarum, 14. Pmrsus, omnino. i5. Fluctuante. 16, 
<^(a u eroM duarum diversarum partùim. j ?■ Ferre iion poterant. 
18. Ao^ vel «aHM yuxu. 19. Et quum se juaxere. 20. Cum timl- 
titudûte. 31. Suspensum. iiizedbï Google Tcf t sToÇov 3 3 oi •àccTpixiOl VftTtnorra xat mutro» or- . 
xofffioûfunr, Bvn9 t« to7s Qiolç Ta niQfua-itim nai ;(pir- 

Xaipâf ixwiifXiV irpùç îvérma takâç tX*'» iSôxit to7s 
âfOipurt aS, xetî mpàç 70»' Sniiov » fure[06X» 7»ç î^oo- 
tf/af àçaipitP rop çdo'rw; ôpârra tHç àurni it^f/w; a G 

To* Sf ffX"M* 3 8 TOUTo TÎis opJcns Miffo^Off/Ai/ap "Pwi KfipaAaiOp «. ' AAXà }^|j «Tof pSn harttXaCnt tu Nofftâ Tfo*- 
capaxturréff ^xor^an-o 'Pif/ftti; 0/ •n^itr^iiç trapoMc^ûrrti 
fVy riiV • iSûKT/Aii OT t. TOUS 5f Ao)'Wî inotn&ara HpoiiXé; 
M/ OiîiAèwf, ^f wpÔTfpop iwiSoÇoj 3 M» ô 5îî/*oî a/jp»'; 
c«rda/ ■ TO» «Tipof 5 Haxrikitx ITjOokA^, f»»» twp 'Pci»: 
/w'Xou Aow» , OuiAfVd* $1 T<ûy Tccrîw itaXiffia 'npfmt\ir^ 
7Ùr. GStoi [tif «Tr l3poe)(ji(i $/fAi^3no-ap » o/o'^fro/ tu" 
Nouft^ mv ffvrrvX'ca àtnra^oiuttù yiyopinv 4* ">* £' ou' 

33. StatuerunL ^5. Negatia administrare. a4- f^M gerens Quiiini 
eiTatii, pro Qutrino et Tatio. a5. Senatoribus. 26. Videlicet iVi' vit 
é!rii ijiiftt, 37> Fortasae fai^ttof. 38. Hac forma regiminis. 

I. Hortaru eum ut regnum acciperet. 2. Proprie, de quo est 
"itiqna opînio in fiituram; it iwîîo%M Sr putabatur, exspectabatur 
\u popttlus. ï. Alteruter. 4. Pro tUfimf rit Noufiii t»'» eurrux'^* 
iiswaÇ*o3ca,' vel T^r ffurTUX'"' 'àavtaita yiyori'/w : putahs Numam 
bona animo accipere', et pturimi /acerm fianc fortunam. 

Violarium* 2 

I DçiilizedbïGoOglc 5(tfffi«;, TO' •ntiaat xttJ laroffrtivm. yW/wc <w5/»s ^ov- 
;^/et xc» i/^wi'îi ^i(3/«ioTOî m'ji flqPX'*'' sï^wf T^îVàt- twaÎ 

W«Tp05 «UTOO W«f ÔfTBS , Xa/ M«|lll/ W , S'WJ' ovyyttfSf l- 

v^t^tpiv €• ç» 5< /iRT* ^trrî 71 7m /xotfvr, |t»TF 
^HtiTiô* tffT*Ti va* vrnpvrTWf ivûr» vlSir a^, w^nV 
ôroia, ftireHOff^ii"- xcu ^rS/Vnw/r ije tw» <rufRâw 7. oTf 

«Ju'Amp 8. 'AAA' oJS' aS»Aif tdÎ tÂ{ /Socr/Af/os Toîf .'Pai- 
ftu'Xou tvt^iiaipoftîm Troditftatr/ff g , aîf monpor ftiif ovtoç 
eXa/it Sé^af, ivi/SvAivarat 7^ atmâp^oim Tenita^ trovn- 
fàp Si 7Qf ; o/iOT/'/io/f TTtpifmi'tiat» 10, «; àiit>pnfiivoi Cn 
àt/Tuv. Kcr/T« 1 1 'P&i^'Aop /iiv o^TU iral&a Orùfr û/xpoû- 
0*/ ^ji^etiçy X» TpoçnV ' T/pât Soc^vne àvroO incii n^mptitt 
aiTi97W) CT/ vmiiou 4 3 Af}4fO'/r> '£(1(0/ £c xa< ^9; 3»if- 
70P >W, x«/ rpoÇiî xw sra/fivo-fc vtt' ieSpânitti «& iS 
ouït ayi>oc>T( ^ )^rpH^ii'ii* TdÈ $' fTntfW^fttKt xvJ 7ffinau , 
t4 /5tXtrtXtûuil TTOf^ea- ^ÎXXvf7^ wSpfH %5^Q'V^tll7ti «oA- 

Aiî xa/ Siarpiff» -ntpr Aoyouf aV/w)';wF<rf , on. $f#oç ^- 
70î xqri avnpo^Oi itpwns ipits xaci Trpayfwrm, .iitio^ti*air% 
xa/ âvBpûvav im riftn Bwv »ai fl/AoflifjQŒyVa/c fï't.w 

5. AlUftil ex ilîius cfinw'guîtKd. 6. pericttUimm «st i.Subxnittur 
ify»K Assiieti moâo viyendL 8. Qutp si alUt tt non prœ.staret, sal- 
ifnt pfV securitale tua, aUU rationihus tfitte sunt ditffi», pr3çfereit< 
4> *9t 9- Cui conjecluram sumil ab injbrluniif tjitae flomubis tulit. , 
|o. Curavit. l'i. Pneterea- 12- IVodunt iacredibUf.nt tf^o servants /uit ' 
cuai esset ttdhuc infant. iS. Protiomen relativum it pro sut concor- 
oat cum nomineVrdpwTvr culrefértur. ■4- Afi mores vero qui in me ' 
tàudahtur. i5. Seilicct ? raji/)» iVrv^ itlfit (tifAifTet fimtfii'wtir. , iiizedbï Google (ttittir^oi- » «^f •V«^)ou ^nireu ^eeriXitii iuu~ ànftx- 

Çowflî ._ . .. ï,' -■.■... , ,„■....". tlfioX^tvti tai Stéftno* fk foi «fa; au«^ «l'i ^w» 
âf pft^ifimt ijijmtiatiU€é aJ. 99mf%^ % art «ftri^ acu 

,^ £i £• auTOf «Ït* itXùvTOu $îh Sî tairofatuap » oui» 
Sô^a» vnàpX^i KM* j|(twt»«( i^*>Mtutif éfulfffùaa Tm ait 

y<n;^(n<} ô't y tît/orti&t tm tût i« nu^aBcu -ntti ipytiv 

)«d!AAv|tp)trrç n« ^ «a* 9rpà^ tues /dit» nBftâit» xiUfw- 
•i;oû«râc« O^o/ itas TârM i<rt$f^at hrtihn ^ytfimt, xat lé. jSeorsiiiN i s^iaratûà ci aiiif. i'j. JtwofynurUt JuiptitA itpU. 

'"> ■■-,■• 

ti Ob hai coûtas I^ma feeatOnte regnum, x EtRamemi omni 
stu'dia eum preeabatitur attfUe suppliciter araiant, S.dlecte. ^ Qiuwr 
legati discestere. S. tacitantes prwatint Pfumam. 6. Uti màUsterùim. 
7. Regnum, quçJ camput est rentra pulchre alque eminenter gét^mt^unti iiizedbï Google 9p 

Til» 'Ptt/tuXou funfuip. offoSioûri reûi riputiç. tU Si oï- 
Stt il xai fnuârtt Zi^v^ TroAiftau x^fM; teratf neti ^taiil 

Si iLttt •naa^àmmisn àxparâç t^oucri xai ^vauSi itfo^ 

wpvBuVf S/a PfHpo; f^orrtc ra; nV/af, th S> 9raT|prf i w 

orpo; mXtp mtfu^ouirap . Jtal Suteerm ytmrdai; To(/r<u{ 
giponr , u; Vy*Ta/ , trnyitli t» Jipiarâ, naî tmouSn tôt 

fu rar 1 o 0aSt^»i9 %ai. vrapaKaft^oM» tdV $affth!at iiri ; X M* ftêt ou» iSittp Toû twfunoç 1 oj Aurnnrfioi 

(»7o£ »^/ou wAoTTMrdaf 3k Kaî yop a ^ÀArra vroMo'. 
T«» itttSi)(tip offTfp» xa# wr f rA»» à^fttitoûm » t"' 
T'afarT«<r« l'eu auXfWf 1/5 «oanifiop, ««OC» xixAi^w, 
4 *«i Ta» (/)^'T)iTa 5 T»» o/i/iOTdw , SiaTrrji'pimw ânp'- 

& Autifùè. onticBm. 9. Tali iegaHme auâita. 10. NemjK .- {lofttW 

t. Corporis speeUm, a. Pnscipue, potùsimum. 5. Hàhere suum 
icontcum simutacrum. ^. Alitjuantum flex'i ad sinistnim latus. 5. Se- 
quiniur lectionem ùyfimvtt qaam MSS. habent Codice», et Corray 
BMter Uudavit. Ponipejus in sua traductione maluit corrêcttonen ,i,zedi!v Google Itt»» tnoîtKTtp, TJ» St ^uxof, «s çoff/p' lî Si Aiuxo- • X-'oCç si vapa iiû XitfOth (SeariXief; irptirffuf 
Hnorras , àTtoStifUMrTOt % ^iXÎimw , ^v/^t» a- , liai 'yi-- 
»oftiv9ç^v9iiSiiç Zf "ovTiif fxùfaietcro tw- fiAafpoovrii 4* xâi 
Tûi ffii£fi> fpcÎTtifia iratSn.ap iparvfta , /inïa 'fuxp90 5 » 
ôAX' oSuvTf ftir'iui, xai ««)>«««$- tn; ont rpsTrov ivnvfBâ- 
pttrSai Sy xat vipt. àvroO 0aàiXiaç^ &7n7oç tUn wpàç tou;, 

ItnSêP tiyttoBtti TT/wi '711^ 70t> vo/So; é/if«iir' xai ftfyccXo- 

Mekîriads seqiri. Std invita JM'neiTA. Vid* ctUa ^oûttr ûvif cjm- 
men des hist ^Akxandre. Paru iSîik 4. p<ig. SvG. 6> A^f et 
rubebat in pettore maxime et in Jacît, 

I. Dum Philippus alibi moraieUir. ».HotpitaIUer ee$ ueeîpiâiu. 
3. Et consuetudine aliqua âum ils efficta, 4. Pevtnxit eos tiantna 
sua humànitate et Uberaîîtate. 5. fiec parvî tnomenti., G. Sed eum 
percunctatus esset «os de viarum lof^itudine et de modo- itinerit 
faciendt per supenores partes. 7, Fis et poteittia. 8. Et tùhili a^- 
stim£ibant iitgenium iilttd vatde eeUbratum PbUippi . aum hofits 
pueri alacritatà comparatum, et cum magnis r^us qwu- dtmoiUtKa- 
hm sf.facturum est*' .i.zediiv Google KjfoXduof Xt tioçf (Bj «Tti'Sti^iv 00 fu*pàr a^nppiistoç J^wo-totutos a. "E- 
l&o-l^p ouv TRP ta^puTivv , oôSi^iSi TraXvTiXti'aç ÇifSo'fii- 
tv;. TiSi' t/ idaAa^tiTroA&ii' t;; luiw^tur , Oi ffvmtkiéMt- 

' wpflV Aa|?«or o^nrTroo-a^fxJWî ^, T/jM»( Svofta y 9pt^*> 

,, ftovoff i! Tiiv /SamXi'aïf ytMuxa «oj itiiiAfÀ, ou 7wo« 

1 1, aaf i^vp» ntTffBai rapni /Savî^ikni S' * ùfttDux^r 
ô BeAeitêim&ios' „ 'A^Xif Taçîj j-i X'V"» »?'»'"» *• ^' 
ti-fFÛi/tÛt Jta/ T//«î : «wrthj da/ To3 wpi'worros, oùSc» 
>* 'X"! aîriâactvQai top wrotKpof Sal[iom & Xlefaùp. 0o,' 
„ Ti yap Çw'étii tÏ Ssmroîv» ^cçTtlpa,' xar /*itT(?i fff , 

M Q it^uq; '£lpo/4aV$fl£ 9* out' a vo^ovovo-a xo'cr/iou t/vo; 

1. tnur- partus flores, a. .Jjcui tnstrumcatum magnum et ère* 
ftum Juisset , tjuo patefaceret suavitatem attju^ • sui anim,i can~ 
darert\, 5. f{eveçlus etjua ad pariant : Itali dicunt: E di por- 
tante recalosi a Dario, vel: e a spron batiuta' recalOsi a Darîo. 
4-'0aret pet^us verbo ifn vel potius ivotnat' (a* }«i'fMr), 5. He- 
galium pareatalium seu exe^uiarum (expers). S: 'Prtstem sortenu 7. 
Scili«t in'Jii mK\o (vel Iripiii) vit vpcjiit «y«5i». 8. Oromasdes 
pominus noster. tlîc autem apud fei'sas Dcus er»t boiiarum rerura, 
cui Arimanius opposïtus erdt ,i,zedi!v Google *5 

„ ittroi ptt^o^inf . Tout axouran'a ^ttpiîot, n tc^- 
», X* *** ''• ''''^•S i^*î»p6i' T/*'f C7rù^(tt( irnforouç* xai' 

„ xai tfu ^iTtt Tn{ Hipirûp , fç», Tt^n; fiajuSorîÇiiç 9» . 

„ a'M* Iri oti ÏKPff^)); /)«l ût^ro; , tîtri jisi , cri/Stf- 

,, {ttuoi MidpsUTf (pus f^ytt » ^c* 8:^/e^ /SoKrAfioi', fpa. 

^ ftiî Ya ftttpÔTaret fâ» Sta-Tf/ptr; «^/c* xmûr , o/'x- 

,, Tpémprt Si Çcfirii; ^Trifer^o^p ,. xai /xfAAeo et xorr* £Î< 

„ ^/'oEF iiu9WX}^lit> t ^F^ '"■^^ maj^ffcoim ittpmiaivrti 

H yuMpMi ■f'>«Xf T^$ «oraynit mijtfSôÀaiàv 11 ; '£ti 
Xf'yoïTos mrfa.î;, juera/SaXiûP . içVi. tous WSaj T'^ï»( auVôc * 
/Wt(uh' fûçHfiie/p 12 , xoTi finV 'ÂAi^arS/»» jUsKêtr iS, 
^irrt thV Tidnûo-o» a^^il» xaj yi«arxa xaraio^vp» > 4 > 
^nd* oÛtoG thV fttytarrm , tj'p inraniv 1 5 » àçaipiîvBat 
irafa^u^ica > to Sox(7> utt* âvSpoi nrrno'dai xftf/rropsft iî, 
xoTa trV àrdpfinr/vnv fucrn 16.- a'AXa: xai Baufiâ^iiv 17 
'AAiÇorS'poi' , bî; Tikilota raîç Yhpvvt yuftt^i catppoarv- 
tn» 18 > H lïifxra:/; wiSptiar SQ, iirtSiSuyititof. "Aftet 
&' SpKôui Ta ^pinaSuç toÛ 3aAa-/iTr7raA!>u XJKÛn'oj ûnip 
ToyVajr, xai TTipt TBj cÉXAnf îyTipaTilai *ai ^yaXo^-f- 
;if/aç tÂs 'AJlf^tâSpou AîyowOf, s^iX9wp wpo'î TOuj iTo/- 

t). i^cfu^ fif Macedonum sujfragaior. to- ForsUan ne miseria 
nostra non minueret dignilatem, si vîctor JùUset barbants et crttde- 
lis (et non tanta hamanitate praïditus fiicut Alexander ? }. ii.Deeo^ 
ra officiorum vicîsvtudot 12. Vt ntelioribus verbis uteretur. iS. O/^ 
fendaL i4- Dedecoret. iS. Suarum calamitatum abjue arumnarum. 
16. Putare se a viro vinci, ijui magîs superiar erat kamanœ nota- 
rte. 17. Miretur, 18. Modestiam, 19. Virtutcm. Dçi,l,zedl!v Google H .... ■ , 

tViu^aro. „ 010/ yipiBhoi xûj 0affi}atoi a o , fioAwrra 
„ SI ftiV ffiai SiSoixTi riif Iltfiffàv . rvX*" t'6 op9o» 

„ Anrtî» , y va nparnaaç a/ii/4«fuu toî 'AAi^opS/wu j^a- 
„ prraÇf ^p lîç fa (ptXrara vnaîoaç «tï^op 33. Ei '5" 
„ ofKrT/s oJtos n'fic^ns a 4- »t« ?CP°ms> «p«iXop»os k- 
„ ft/ffii s 5 xaj fura/SoXji itaûaar&ai ta Tlfpenàr , ^n- 
„ 5fi; aAXo{ ifBptùitm xaBiv$in i/( 7op Kt^xw Bpéto», 
„ vtAh» 'AAi^a'p^fxiu . Tauva fxit outu ymaBat n xaï 
"hyBfivai ifaffî» o! TtXiltrTot tup n/yypa^iù», 

30. O 2>ei fU( prasUetis hominum nataliliit, et Rege* tuemiiu. ai 
Potitsimum. 2x /n «o rursus tublimi gradu ptsitam, quo trot cuiiy 
«go eam accepL a5> OJficia tjuœ, cum vîctus fitissem, ab Alexan- 
Sv pro capitibat mdii carissimis açcepi, a4* ^ "^'^ dtentum. a5. jbïGooglç bï Google ^f ^ ^ , 

S|ii'fff«î » To- itihai iufi liiTCffrTtîoM. yw^f a»5pas «ot/- 
;^/9 xo/ f/p»!! i3e/3;»woTOf wj <^X"' ''■^**>î rpimp. ittà 
yfytmftms W^'V^ '""' cWin/Ç)!/»/»)». "^•J'il' ow» tmÏti 
•irttTpcç «wov 9r9f éiraf ^ xa/ M<^/iu | 7UP <TVyynâv i- 
» s 5 , «S »» nôffa (*!» àv^pimhou /SJou /iïToySoAiî , 

fui^-mô* ictt/ta Twir ^ecp^rw, twtv vûSiit- ^i}», wAiîc 
ôw/a , /(irsHoc^ir. x«# /ii^/Vriw/r w tw» «VM'âdtt y. ojf 
x^ e/ tinStP iftpaa tTfWtiT» t lâ 0t^aivtfp^ Sioififitt 'rmif 
aSii'Aûw 8. 'AXA' oui* ffSnAïf Tof Tflf fStKTjhioi rois *P«- 
fiuXou fiKfiaipoiifm nraQi^ctv 9 , u; Tronifxnr /tùr outo; 
eXafit Sô^af, iiti^ouhCctti Tftï trwâpX^"^^ Tot/m, woi'a- 
paV î< ToTç éiiori'iioiç TttpiiTMl.KTtr 10, «{ auppniiinç vit 
auTttc Kff/TO/ s « r&i^DAor /iip outo/ vaiJa @»Ûr u/xpoû- 
cr/ çiî/ta/fj x»/ rpo^f- ■ Tira- Sat{tânQg wiraO inai trvwntfiar 
OTTirTM lin vmtîau 1 a Af)'Ow». '£{ko/ 5f" xa< ^«cs 3»ii- 
TOf t'trr/, xa:/ t/mÇ» xa/ sra/Siwr/fi vrr iv^i^-nm, «& tï 
dÛk' oyvottTt i ytytfHniv» lat i* iTWKU^tpa toû rfioTrau ^ 

Xk xa< tictrpi^i inpr Xôyovç ànpay^mNXi ^ o'^' ^Jvo; . *^- 
79t x?/ evvTpapç; ftpMnts tpstç ««i wjwyfwrrftw, .«w^f'ft&ff, 
%ai àv^ptùwav tV/ t//4h .9f«i' xati ^tXa^f^iaûpguç. tt'crv 

5. Ali^ti ex illius otnainguïneis. 6. perîcu.lQium est. •j.SabKxHtw 
SfyuK jéssiieti modo vîvendL 8. Qutp f/ a/ta /v non pra.staret, sal- 
térA pta securilaie sua, aliis ratîonihus ^iiœ sutt «fitfitv, praçferen- 
^a est g. Cui conjeeturam sumit ab injbrtumh <j¥0! Jtonmbis tiilit. 
ÎQ. CuravîL II. Prœtereff. la. Modun incndibU/e.m qifo servatns fuit 
çuM tsset adhuc infant, iS. Pronoinen relativum jr pro «Tt concor- 
dat CDiQ nomine >vÂp»rvr cul refertor. i4- Hi mores vero qui ta m» 
budahOtr. i5. Scilicct : wipfv iuru itifit n%KKtf7oi 0»aiM'ufir. iiizedbv Google àu^o '9v»iéffà>H •Ta,-^' mAt^ Hoâ'. ffôi/rouf 16 ytofiym^Pre», 
§"on<5 -.» ■■■ 1 ■-■■.. -■ ; - . . T. riy3aA|t£>m( Ma Âft^tfw« ft fin «fâi oudvf 4/1 jrrârif 

êf eft^ifmi tuwiKTMwf* W. fftmiii ..S art «ftr^ ko/ 
Maji»HiOEt ixtîvtùtt ^tnaàfrâynm: 4» ihif vsfonM^xm, 
TQV Nu^ftftp S •wiiâoi' . Ji^llfH'ddu ^uvet tut' df/o» ^(u^f. 

H Ëf £• ttUTOf OUTS ttAâUTOI/ Jtn ^J itÙT(tf't.*iaP i DUT» 

^o^ori» wiràflj^i Km ii^f9eifê*vt «ftt'AÀwic^i- lifuUeosa 7iîv aV 

^oJf«»i, of y' an'mti&t tm *cÎié «V iw/ff3ai. xa/. «ïpyiii' 
friîr »v £ro( roffauVim SntaiOrumi' f ^m ^t<yr » ^^ à-nû- 

a$ti p.Savtt .MU iaxtan itvfwtoffftoutiiptt» oin.Tov fc/w- 
ïoiîrrOf* O^oi Mti ToTitfv «rïi^^afr w-nJlw nyfftmc» nai 

16, SeotsiaM f stparatwi ab atiit. if]. Jmndt'^tariat Ju^uîta {.hpU. 
ta). ■■.>■■■' 

I. Oh hei eaataslVumd teeusà/tte tegnum. X EtBoiu^i omnt 
ttiidia eum precahantuf aUfue suppUciier orabatU. i.Secitt. 4>Q>*usc 
legatt dîscessen. 5. tactiantes pritfatim Numam. 6. Ùti miaisteriunt. 
7. Regnum, qupd campus est rerum pfilchre atque eminenier g^smfitfK^ iiizedbï Google vM 'PttffuAûu ^jf/MP- ànoBioSjfft rtûç rtçutîç. T/j ti oî~ 
itt (i liai fmirrt Sti[u^ woXifiou icâpoç tarett, xai fuerôî 
3pK^j3o» v,cu ^oçtlfMdP yiyopâriç, iytiiôtet •Ttpàot naî- 
&'xiif iraîpof . 6 ■ 97/ tùrofttu xai lîpnji iroBaùaa; lî Si 
£« liât itiaréatttan «nparâç $)(ttuirt xoi ^avoMi «f>0{ 
TToXf^w , &f wJXi /Si'XTiOP à>}>fexôfft tm op/*iiV ôurur 
wpiniit, î/à X»/(»s •Je*"''* '■(Tj iî»/as, t» 5i veirpiSi nat 

7i;po{ véXff ôx/ia^ouo-ar: naî SwacT»f ytviaâat t Tovriws 
«potrnr, eff Xî}''^^'» çii^/fJTi ^norà, mai omuin rûp 
voXrrwi' , wt t^vXoç , ùs iTruâatro thh, •irpur^uta 9 , S>o- 
ftf mr 1 /3ttSt^iJf xai- mapaXan^ÔMtp nî> ^etnihitt» irti 
tuamalfi neti avyïtpâfft.t t(m> voAiTM». 
■. . i^ ■" 

1 X iiii ^»f ejr îSiav toû «ralftaTo; 1 0/ Kuo'nrwtioi 
ftùktora û rêSp àfSpititnat ifa^înurny vp nS (anu. xai 
autos "Ç/'ou ^'XoTTicBat Z* Kaî yop a. fur^iora ttoXAoj. 
Ta» iittiop^w uavtfiwf luci wp f />Mf aV'pffotwra , tnV 

4 MU TRP u^poTHTn; 5 Twr o/CfUTUP ) ZiarstiproLn àxpi- 

& /UMifîie.afluciim. 9. TaA' tegatione audita. 10. Nempe.- Iisfci'w» 

I. Corporîs specîem. 3. Prœcipue, potissîmum. 5. Hahere suum 
iconicam simulacrum. ^. Alitjuanlum Jlexi ad sinistrum latus. 5. Se- 
quînur lectibnem vyfirnr» qoam MSS. habent Codices, «t Corray 
wuttr taudavit Pompejua in sua tradactioae ■ maluît correctiouem I:,C00'^|C ûu'x tfUinia-exTO 1X9 Xpoàr t aA^ ^euôripw xsi n-iwipu- 
/isW ffro/xo-fp. H' £( Afuxof, (u; Çcarn M £•* Aiuko- 

■KfoaûmttK ir^fO$"ffui>i(dii{ 3, 'bt»7t)f f^i/fMKnrro Tn- fVAft^poov'pii i(j kcÉ' 
tû tttSif ipâin^a TraiSmof ipueivoca > ^nSfl )in.p9f S « 
oAX' ôZtêWTi fitiKn, Tuu inpfîvç- TMf on* Tpenroi ivnwBa- 

Befyfitt^iip inii'tMjuÇf naî ni Xiyofiiftiir^tXtTnrovSêiréTrrec 
ftnSit iyttoQtù ?jpo( 'tdp toÛ •xcuSoi ôpuné xoi ^lyuAo- 
vjKey/toovvHi '8. 

HexîrîaoJi sequL Std invita Minora. Vid* ctitm ^witt Croix ftxv- 
men d£t hisi. it Alexandre. Pctiii 181 d. 4. pàg. 5a6. 0. jtfAor ci 
rub^at in pettore maxime et in Jade, 

I. i>uni {^lippus alibi moraiatur. luHorpitaiiter^ tes aeàpieiu. 
3. Et consuetudine aUtpta éum iis effiscta. 4- Périrait eos sitmma 
sua humànitate et liberalitaie. S. fiec parvi momend. 6. Sed cum 
percunctatus etset eot de viantai loagifudine et de modo, itùieris 
jaciendi per supenores partes. 7. Vis et potentia. 8. Et nikili te" 
stimabani ingeniami illud valde celebratum Plnli^ti . cum hujas 
pueri alacritatà eomparatum, et cum rru^niV rêfruf f M» demOMlra- 
bqt se. facturum éff«> ozedb, Google Kap^Katot Xt p^Ttoî aVo3â:POua-ii; ip fj^n i' kou tpimpoi nr àmâ^if-i 
voif «î' iitthi^t» ou itntpàp à^Kputfiêvç j^hototutoî a. "E- 

po;. TttP Jl* âaXa^n7roA&>P Tiç ivvoiixt»' j Oi oiMo^xti- 
arop Ta7c ^waî^o * amjjp^ ixtolI rrpttronéSottj iuc< 

TOP âfifroTOP M/f£ TN{ yupftfli^s. '0{ £• >jrXit%âiti»c( tm 
neçïzA» «fiu apmTLasuo'a;* » ^^fû toû Hifirétr, ''*<p^> 'W- 
,^ fiovoff t! rit /SmnXiMf- ytMc/xa «au oii^ipÀ, «u 7«>i>ov 

< ,t irap' SiiOipor xiJirBai ra^ni /Sos-j^nt 5* ' ùftôktt0àf 

f^ÎFÛifu.t MO!' T/pT; ; {nrcnrn; nai Tobf wpmopTof,' oùStP 
„ c^"î alrtéffwxQat top trofnpav Str/^opcc & IlfiiKWp. (Xi- 
„ Ts yap §''"'''7 ''? St<r?rqt9n ^rcçriîpa, ' %tti < [itnfft a^ , 
n. uai TtHPw;^ iV^i' 7 rtup npôr$i9 oyadttf» W kcc- 
.,, ^p, n To ffop o'f)âp ip«f, S TtoX/p fltpaAa^ï* ^a^Trpo'i' 
à mifuoî "iipoi*!ï'ff!5"( 8' chÏt' a'wo^awwffa wcrfiou two; 

1. tnter^ partus dolores, a. .^icut inslrumcntum magnum et ère-' 
ptum. faisset , quo palefaceret suavitatem alquç ■ sui anint,i can- 
àarein, 5. ^eveclus etjua ad parium, : Itali dicunt : E dl por- 
tante recntosi a Dario, vet: e a spron battulo recakisi a Dario, 
4-' Caret perloSi» yerbo i^^^ vel potius t'veinatT (0' tvlftat}, 5. fte- 
galium parencaliitm seu ^xetjuiarum {expers). Q. "Frhtem sartem, 7. 
Scilîcet iii'Iii iKKo (vbI iTipiSii) TM» Tpésiif «y»3«r, 8. Oromasdes 
Pominus noster. Hic autem apud Tersas Dcus erat bonarum rerum, 
cui Arimanius oj>po9itus eiiit. ,i,zedi!v Google «5 

„ aftoipti ytyopir , ci^Aa luti woAf/x/oip VfTi/zirfsi imtpu^ 

„ Sttfoi }ucX''ti**oi . Tout âKouo-am-a ^aptiot^ n TEtpa> 

„ ToV lûwôxw ifSviipto vSs e-KwîTf averyecytit' „ E/ /*){ 

„ «ei (TU /irrà tîs n»pffwp , ïçd , Tiîj^nî itaju$mÇti( 9, . 

„ a'AA' ?Ti (TOj SioWs-)); ^ ûftplîof , 1 7n-j lai , n&i- 

„ fmo{ M/%>«Ti Ç(Ûs ft^, x(c/ î^tà» ^vtXtm, Sptt. 

» jti! Ta ^ttpétjBetct T«> Srarif/jarç x^/v luncû» , o/k- 

„ Tpôtipa Si' ÇWiiî fwife^opr » xw /(«AA«r <?? xot' of- 

„ ^/ar iSMm^KÎfMtf , cjpâ )L<xï cxuâpoTra vtpmtrôvriç 

M yuMnwi <^L^CP' *''V^( TiONi^ii; ffi^o'AaiAi' 1 1 ; '£ti 

jK^fuip ivçii^rtr 13 j xor/ ftflT 'AAi'^afSpo» mSmup iS, 
ftHTf TNi' Tidwâ^ar aSiAçiii' k<ej ytaaîjLa xocra/o^upt» i4t 
^lid* ovToû TAf n*yitnnt , Jr tTnantv 1 5 » àptuptlaSai 
irapecfwBîeit > to (oxfîr utt' a'vS/»; n'TTna-dat XfW /ttopo;, n, 
xoTa Tur àtQpamin» (pûvtr 16.- oAXa xa/ dob^a'^fi» 17 
'AAi^ofSpo» , »; TrAf/wa ra/; Hipowii )«Kri^f fftkif^poav'- 
»iu> t8 > it Tlspaaii âfSpiiar tQt itnStSt/yiiéfOP. "Aftcc^ 
i' opuLQUi 1$ tppiuiStiç Toû ^ahxftimôXou x/iwpto; ùnip 
TOuTUf, xa/ TTtpi 7m; ôÉAAnf iyitpaTêlai xa/ /HyoXt^i'- 
X'Vs THs 'AXi^œ-S/wu Ai)ifl»TO{, f'^iXSwV tt/joç tooV ÎTa/- 

(). Factut es Macedomim suffragator. 10. Forsilan ne mUeria 
nosUu non minueret dignitatem , si victor Jùîsset barbants et cntde~ 
lis (et non tanta hnmanïtate prattlitus sicut Alexander?}. 11. Deeo» 
ra officiorum vicîssitudol la. Ut melioribus verbis uteretur. t5. Of- 
Jèndat. i4- DedecoreL i5. Suarum calamilatum ati/ue tenimnarum. 
16, Putare se avirovinci, ^ui magis superior erat hamaïue natu- 
ra. 17. Miretur- 18. Modestiam. 19. firtulem. ,i,zedi!v Google f eu; ^apiioi ', xai X*'P''f àfarttvai .itpoi lov . oûpapop 
f 9riy^«T0. M ©10' yf«'-9Aio/ jutt 0aci%ioi a o , fta?Mrru 

„ 3 1 ^1» iftQi SlSotnTi THF Tlfpffà» TVX*!' .f'Ç opBof 
„ aSSiç craSiïvaw aa, «Ç o?s iSe^e^w oyador^, otto- 

„ piTaSf ïJp »/'{■ Ta çArora vnaîaaç ïn^o? 3 3. E/'5* 

„ ftiV» s 5 KttJ /tiTor/SoXS itaûvoffBai ra Vtfpffoîr , ft»- 

,, vAilr 'ÂAi^ap^joou . Toûtoc fti? outa ymaâcu t» xal 
"Kty^nvtti <pacri9 oî irXttinof râp m/yypaiçiaa. 

Ao. O Z)ci <iui prœsidetls htmintim natalittir, et Eeges tueminL ai 
PaHasùmtm, aa. in <o rursus sublimi grada positam, 4juo trat ctim- 
mgo eam accepi. aS. Officia tjua, eum victus fiiissam, ab AUxan- 
dro f7x> cupitibus m3*i carissimis accepi. a4> A sorte dtcntum. a5. 
Dirù\tK uhionU ilizedbïGoOglp ,i,zedi!v Google Basiliu* Magnus viu fnii ccepit A. C 5i6, et defunctus ast A. 
C- 38o. Artes libérales wlripuit primum Antîochiie, deinde > duce 
Libaoîo Sbphiata, Comtantinopirfî , denîqne AUieni*, HUncrio et 
Froacresio BMgiotrïs uaïu. Itniwe in ^^ptum peracto, ia patria 
6ua> Neo-CesoresE in CappadociSf primam lectoris, tum diacmi» 
deinde preibjterî proTindam administraTit; tum monuticam sccta- 
tus vitom, ia Solitudîoem seceuit: denique ab Epiacopo EuMbio 
«ocîu> mnneris «dsointus est» coi A. G. 371 aucccuit. Vir probus 
ïuit et doctus, et Gregorii IfazJanzeni fainjlieris. Non înfrequensXe- 
noplioati» imitator dicitur ab Hemstcn» îo , et pater eloquentiaumos. ,i,zedi!v Google TOf EN AflOIS nATPOS HMÛN 
BASIAEIOT TOT MEFAAOT 

'EttiotoXo:/. 
Tlpos MoPd^w #Ww^w«. 
.^\.atpiif jih tt> Ai}'0jup 1 f ô't/ oux icti ^aiptip 

dJk hrif^fTat ^00 iît 4-»i' xetpStav to tnA^koÙto» âriini- 

yop W»S N TOffOUTIC ffO^IOC lUtTITrâBlI 5, TWÎs » TOffOUTH 

àuplfSfia 6 }/fAu5ii, wo3w II roaraûrn TuçAftWij' ftrttf/iXf'* 
5ii, wtâf /«Ji» T(î ffuVo^op mana-ttç , totaûrw Mi ' to&coj' 
•xnv à-nti'Xttctp •\A/x,^i ilpyâffa. .£/ ]/2/> aAndi; tsûto , 
■TTapaSiSùiiutç naî tni vaurw 4'OC^'' ''? ^w^? 7 » >"" 
TraWùip Twp tfjtoooWfiW tw wi/Sstav tout» to» tomi' wa- 
pAwœj* Tw w/tfTip ^Birnaai , roû a)^wî toC uaAoû 
lîffToJ^HOTïS 8. Ai<j a*Av« «TT/ ffo/' 7ro7of yop ''v'^î «- 
xowW tV/ cro/ oy 3pw«<ri^ î ttoÎq; (HuAw/aoTixos ou xo'- 
ïTSTo/i woî'oî ^ai'aof oy o-KuSpwwa'Çe/ ; ^0*0; ao-miTJiî ou 
vifâiî j Ta;ça )UïJ ô îA/oj iaxéract» im tw o"w wtw- 

Omnis hacc Epistola ad Monaekum detapsum ingeniose atque 
acute texta est ex loci» dîvioa Scriptarœ conlatîs. 

I. Saluiem non dicimus. a. Inter in^ios. 5. Si modo. 4- Sic 
res se habet. 5. Aoristus passivus qui proprie gtutîre vel devorare , 
aignificat, et mctapliorice, siçjit hoc loco, omnino perdere, amilleré. 
G. Tain exacta vUee prioris disciplina. 7. Inferni pro/undo, 8. A 
■leo/jo boni certaminis aberrani. i.,Coo'^lc gÀn^ .nul ]at Sot^ntii *raj oupotau f ottAfûdihra» r^j tn 
o-jt àirtihKt ■iSânpurav xeù oî àpecltrâwroi }l/Soi iiTt t« 

7ÎÏ; . ànfi/aç <rou. XI ttoXA»; wupâffêiaç , a Smnç u^n'x* 
To; ! Ou @rap iipof3tl9rç' tHM avBpâTravç iSiirônç' où (pA 
^MUf êptrpenrnç g. aAX'o/xoû itœna ivauâynaraç^io, A*/ioû 
viénei tavXnBuç, Sto •nahiv àXyâ ivt trot icSXtt. 'O TÎTf 

«w. MOCf£ ^'/Smt 6I10U àitin^t tm p*^aV<^'c°v* a 

Qy/uoxipni' xn^VoiGHi , -ivaynt §upînf la. q iTri «xTif- 

7f ^^aw , xoi cvtfrpt0ti 1 3 itt/ tÎt; y»; ;, vanoç aitoûot' 
TOf ii;i(mru ta ài^rtffz otTa -t vnu; ô Nal'upaîof f x- 
Aa/ÀTTur. wi^-JcpwiV, frK«T{Ww vwfp «T/StAwi T/oV 
Zrtw Tt|i/p;s 'Wf iyimo mtÛof ^scpnaTOfi Ou « 
fitni/tii rtS»,3ittif ypa^w vira •nârrur $Xa)^t770f viifapor 

OTTruAsTO, froAivou: , vro^uïr^oRi»' a^ofrtta ùpyâffaTO.u 
yap apeXnfttnti vtio t»; ?h$ StSeunoXicti , i /SAcÉ/Sno-av utto 
T«5 (rn( awwXf/af. oi t«j «Roas 7rû^**9lPtfiî <V/ t» crji 

g. Médius Âorûtiu ab ùvfm^tm, Hajos v^bi significatio apud v^ 
teres erat t reverti in se ipsum, ex qao ccmtno^ert , curare, et con- 
Stniebat&E cum Genitïve. A reçendoribus constmilur etîain. cum 
AcciUBtivo et babc^ significationem reû «i'ffx*''"J'^' fàere, pudore 
t^^u 10, Omnia Jacto naufragio , perdidlsU, 1 1. Regni Tiei. i2- Q"' 
w'ftB sandimoniam prœdiçàbaf , tcelestus deprekenderis. l5. Contrit 
tus est. ■■','• iiizedbï Google 0/iA/ç?, t^po^tt» Va »ra i-nt tv On ^o^iai 'Ry» Si 
Bpmîr , xaî mtuSpttjra^A»', kxi traptifitPOi vrâfroBw^' 

y» ftw iw/pp74at > ■ ToiauTtttnt V>(icA)/uft 5i*Ç»f^(ï(Hr/ 1 4' 
/mAXw Sa iniretpîauç ^^youç avtrwramv ^ dTMpcÉbtArrOf j 
xa/ ùâtpawtmos'- SiemTvS.t on wapmXncrtç- ninptmiftà éiti 
T(*r 9ilK9a^fw>^i»u> ' Kttf oJ» fort /iaX«}^ ^^dt/rtu-', 
ouiï aAâ/or ,-oLfxr itdTa5to;pu('- icn y^'M-uTcuY^f^'-ii' 
Sûmpdi-voSn la&nmftxui Ë/Tiï'o^-'în iXon; U7v^/4i-f«' 

i/t/î Wdo{ Tw» ^iXAMrtiw Ecy«<9wi^> w-wf ip^âïî tof- «-■ 
diKraulp/iT^i/KUp -xoA«s«w to/v (q:MTaMrro<; -16s -éiân^iVr 
if rttxteaç^ '■ t-mtpw tous op3(ï/\^ouj (Tou - w { - »l>» ■ oEÎjxwiM'.; 
l'ASj fij cvfslff&wTtr iS^^oÛtro» «W Tiff wjWflp/aftrou.- 
(«roci/ffû» -thV Tttpfxy^tiàéf <roi- (ttOvr. • ittafctartt t^-mt--' 
raiScûâiri cti' t<r)(ij&w in ySç^ fntt p ttnnvtu ■ ftPwV.&iir/ • TOti' 
oyadoû iP9iftinîf vrt nairriihman ^T'.urai vv. /ôvtiti&fH' 
mr-oTTo Toô Tpai^ar/attWjO'i*- ftniffôiiTi' Toof wxT/pficft)çi 
7wï Skoû , àw &fpcemûu ■ iXttîa-uci ■■o/pto* p«' ens^Iinç' 
Tii» mnnpîear. àfâ^fit rit {infiw vHf yiypamtimtè'- \'^-, 
071 •nimu» àMtrrareu f %at , ô âifwrpifUf smarrptipii.. 
irf3rAii}«*$ ^S^MnrnifTo/ , 3iquedbi7V£ TTif/ymra/ 30 , 
ô i^a/M^you^Mp^ oM ôntuSE^AfTaï. Ou dA» yt^ ô Ku- i4- AeeenMo. i5. Dèi neordatio i (ui'iu wtpl vi* &tàr dieitor per 
penphrasÎD pro fitifu vwù Oteù > qoemadmodom 'g «-«pi' mûrit' tlptri 
pn>««pi>rv mi/ro(i% i& Si guis inetiu supplicionun , (ptie impoenîten- 
tibus reposita sunL 17. kestpisce. 18. Redi ad malt eonscientiam. 
■<)■ Résume mamoriam eorum <}we scripia tunt. 20: Superest , ser- 
ratur a morie. iiizedbï Google ^ç»* (fa^p yap fWMTfMifCfV «TTina^iif « tôt» «"wdi^jt* lo-r/ 
>(¥p #it 9»»*». û)«ia > W f^ i^pÛTUt trwuupîa, "Opte ttSt 
ftûnoif _ ffiipBpiuti 09vX4iA»oi tawi ^lAorriiii , *i^a0^ 
Sftf i-wpftj- ^oi>. exM^it^ ^û , ^{ tiftoXayUaai iwi' THvt- 
Xvr ft^up(«r* /jji ouf ji« T^f >^«r^C àpBpOTtlsç^if. 

â^iî^' t}« â^i^EVi uortf. l'yu* v^i^; aAoï'tiftt» «vi tq 
«rûiT^fifKr T'ns •9w)taTf»$ TOir yi'wufiuu, ««pTf{ » '^^oi>- 
T4M4 miÉ»7f{o-0J ovftTroriiffQUr/ /i» crv(«rdjllj; sS' ItfMrdwtri 

Ta;s ■'/«<. 

>r. Qtterruu/fFioi/bnt uf contvrfotu/' ef viMC. s^b >btr(a a ur inifir cam 
Pem. a5, A«> rvciw J^wr»»* «rf w»*^ >^M M>>^ iiizedbï Google Dçi,l,zedl!v Google iotniiM, ob ori* «ORTbateii et doqnoatiK vin Oujsomoibui» 
cognoBÛiuitiia, Autiochife in CKleqFri* iMtiu art A. C 354 , et A. 
C 407 diem obiit tagnmuau Anniun XXm «geu • Mdetio ben*- 
ficio Imcri nligtonî chiwduuB initiatiu est. Detnde aiipremaBi 
dignitatem eccleûasticaai Constantinopolî adeptns eStt ut propter 
dicendi libcrtaUm in emeodindis et vituperandii optimstam r\- 
tiisi mimere exutaa, îa «wliom mîosiu Hb ^ PrsecUnu fiiii The»- 
logos et Ontpr «ni tenporia diwrtîssïmu atqns elegani; periodos 
amWt bcne ■tnictu , ddectatnr «*— ■!Afi« pnritatc Scd luxam rtr- 
Ixiram Aû«tîctim sectatnr , et BMJor filiale videtar gnaataticu 
quun criticiis atque historicos. iiizedbï Google TOT EN AFIOIS nATPOS HMUN 
lûANNOT TOT XPTSOSTOMOT a». vSit naifoff .oui» ttintMOit vtSXi^^ûnm • ôSai- 
tma oSot cTTinj^tfptTo'da/ 3.' •niaurn yap th; apiTtif 
"' ifuriÇy Trop&H* yifilf lUEt iSparetr y tiri/SouXut xfti xir- 
Sûmf' oAA' M /<lv oSo; TOietùrv ra Si irrsvQif S crt-^ 
ça?o/ 1 /3paf/9ira , Ta owop'piiTa a)^Sa 4 **" tiAos oux 
t)(orTat^ TOUTOi; To/pur vaurof Tra^jmtiéXii 5* xai yap %<n 
if uiff/f , xsi M â^/4'5 >> Toû ire^rros TrapoStutreu >3/ov» 
xBi auT» 701 /3i&i (ruyxara^u'tTflu* ^«£fr .oit*'/ui5i «xi/"' 
tut ^ufftrrttf {iiiBê tWTtm •nrmipw/r» yiat averrtXKtiaf 9" 
yap apKTToç nul3spfnrnç 6 oûn ir yaXnin ^ourovro/ , ou- 
Tf f'v ytipMtt tapvnrttu. tout' eO'v */£»; veifeaiaXtt cav- 
Tor, %at 'rrapaiivSi'ap tirtvBtP KCtpwiÂ/ Tnp ftiyi'crw. Vpâ- 
Çf ffvnX'^î "V'" ^<^ ^'P' 1*"! vyiîaç ns cnj tl yap xtri 
miAAw TU /tiixfi tâ; oSoû SnipyôftiBa 7 , luu -ttoXi^ vw 
7>if i^^tXttaç 8 aVfXi/fidii/i» x^oW, ôAA'ou r»; aya- 

I. Sj'mmacho Pret^îero. TX^^vrtfnt sBitiores apnd Ecdciîa- 
sticos dicantor Sacerdotes taculares, quoniani hac di^itate pan- 
^i atqas aanon fruebuitur .- unde Tlftt^TtpuT Pres^Urium di- 
<itiir Ecdeaiee .locus pro Sactfdotîbns coiutitatas. a. JUiniau ito- 
ran oc pnBposlenm ^ ai u ipti angustum iter tenet, pretuitur. 3, 
Port outem teqifuntur. 4> ïnmffabQia bana- 5. 7> ipsam consolare, 6.- 
G|(6ern<iA>r nor». 7. A'Iqm «ui /on^ iliaeris inieryalla dis/ungimur^ 
0- Scilicet: rit ififuXun vev, a tûa suavilate, 
Violarium, 3 ,i,zedi!v Google 84 

^dÇ<Kxrai>j ôVou ?Tfp &» ù^u» t i-ntî TTêp 7Qiav7H roG f- 

"/VAAo/ /ikr (TOu tÎÏ âatiftOff/ériiT/ l mot rnç ôm- 

liîui , xaj THf ancrpp^oTiiTOf 2 crt;i>ii5oi'Ta/ , iya Se àuTol; 

«V xaTtNoV/£iiorai', cîAX' tyLea^iM^tam mapa <jw' êV9tSn uu 

Te/( frtcps')(fiuffa t OUK ourn ttq^' ijuîtof 'Xsqi0ârooa-a. ta 1 
fia toÛta ou^s» ^rpoe-f^iiVa^îf tu qn'?vrfia tÛt tu •mptm. 
S. où&i fâpavt nrpoayiyoti wAi'o»* ou^f tdV "^Tiafjçof it 
xtti "Tmatcif nfitli Çi7ioCtti»t oA^ roV St<fVoTnmou Tor 
iiupûirarof 'AfBifuof , rw mX^nç ftir <n>tî&su{ , n«AXÎ( 
fil yifiorrti $tXtn^'aç Ztéct xai panapî^onêt , «vk imi- 
Sn Vf»; Tof âp<HW OM/Sn; toûtov , a'AA' i-nuS» ia^Xënt' 
psa iXa/3ti uM» n's tq' tvv cCvtal» aou Kat tut ç/Aar- 
^^puni'etf îiTittt^acSat ' nai re7i àStK,oij{tîvaji irSian <run- 
'ioftiSet I tÙ «tAotup d'Où )^fitvu TA; 4^X"Ï éparru, fivpia 
SvMtfuP» yZveit vovâyiat xaj toJ; s/'; to^arop xhitoivUu 

9. ^f ROR a tua caritate. 10. CiKum/erimus : nobiscum ferimus. i\- 
Nam kac sùiceri amoFK aatara csl. 

(. Scîliceti ri imuitM^iétUTi tav. TS>i , fui ef admirations di- 
gnuis Lttînita interpret habet solura: iHn, dum fit dMsfutfMVvrt'fiv 
ntodus eat diCendi, sicut npud! lUiIos yostra Ecmfleiua , ybstra Si- 
gnotia, a. Contulatus atque Pngfivtarm namint. 5. J^iV tMgisiml- 
eus, 4. SubinUDtgïtur cutiiù(M,n gmtuhr. 5. Antori ergs te nosiro. 
6. Nikit enim tAi amplius accessit. Neque nos Pneftctum. *twufy«. 
11. I. idem âc '^tttfx«' iiizedbï Google" 3S 

■Qprnr tH» iitMpiaS^ofttvatf u pat n^i'^oirtf » Sf xai àvnt 
nJp enroXobpjiip , oiiu/av ilSoriiv linr/ nSîftiptu 8 t«i> cwi' 
KorropdMfufraw to fif'yfdof. iiizedbï Google Iddonu Petaiiota , Abbts fîrît VUmhdianm, qui prope Peloshm 
îa JEgrpto ÎD clattstro qooddsm coBJuncti Tizemnt, et cire. A. & 
if 49 probabiliter deaiit wen. Hic inter Ecdenaatico* Scriptores ele- 
gantiai cspia et vto-îetatc tam rerom ^am Terborum multum «la- 
c«l. E pluribiu, quos exaraue perhibetur, librû, inpernmt dno 
inillia et duodecim Epiât de interpretatione diviiue Scrîpturs ' 
quie in quinqoe Lîbros dittribaUs MUit> iiizedbï Google TOr EN AFIOIZ nATPOS HMilN 
ISIÀOPOT TOT nHAOTïIftTOT 

'EwiOTO^ar/, ^ 

V^i^dir QUTu @«tf TrfpiffwôuSotTTOp 1 , ttf ayâtt» 
Il K» TLai ai9p6Mai yiyout *^t l^'XP* «^^ktou vrrnKOùf 
s. Sid toÛto yap xai n vpuTii wAims tu» ^diiTWf au-' 
Toû , àSi^vpoi Svo ytyÔKWo , irSi^afxirou Stà tôt irpoof 
ftlat ivBvç 8 Toû TTDcM'^fou' SuTripâ; , ort vârrai Tffuç 
fiadnrcÈ; auTOu àSfX^Tttîi cvvôhntaâat (Zwjikrrea. iryaTTH; 
To/ruv ixnZiv jîyeifuBa trpori^tôrtpof 4 * *>""*? ffwhî 5 Trar- 
TO , xai ip àfiania ov/iÇipotwii çuXarTii. 

Ôiwr* 

IWa^i xar TrAouTfid iitatpi> 1 , cJ; «OiM , xai 
70:>E aAAoff vipKÇpûn7ç , of; Toûra otî TrpofftffTir , mytotir, 
ttii ^opTo» «ixotr/iHtfai Tcr^u fmpaMitiw » itaf &>; uSûp 
aijft)^ni Ta ^^M/xatff, a^ou; »Ç aAA«w wr/^or, wr/ wa- 
^r 9r/xi$ oAAou; 0Xu<mxnf st. Ji 'to/k/p (d; (nuét , xa/ 

1. In prath ast, ttuàiase eapelitum est a. Et ad mortem usqut 
fiedkns. 5 Stotim per ipsa initia. 4;. ^ntepon^fuJu/n dueamiu. 5. In* 
ttr se devineit. 

1. LRtinaj inUrpres vertit gloriarisi sed verlxuD iwaipofim hoc 
loco si^ificat, arrogantem et superbum fierî, insoUtcere. 3. VerlMi» 
0^tvT<if»apo invenitur apud Lexicographos. Nottra quïdcm Mntantui iiizedbï Google 3«r AaAAwto» >tf p 70 pi âftapTtlp use/ v/n; 6for ip^o» 

vrpoTipou »ç a&mçrou' vorr»; SinitecfViç , 70Û Svrrifiou ai 
SvncToû xai pifS/ov ÎTrtfuXTiSnrt , ftmrvri tn i Tvpanoç 

'£ïpimi ^teaûfu. 

TOUS Ôt^»S J'ioncoXoDs s , mai eiç àpx^rrai Stiotutrai 
Mtî fxiî T« S/a Tttr ayant» iiûtûtn jor fo/3or , [tn rt f «a 
jôi* ^V^ov futaufmjp TR» àyâitnr» 

^ùcra&ia tlpiff0VTtpiif* 

Apn Tw /itp ?X^' itiuStift ypâ^w, '/ta -roxf^i 
aÇaf/ÇiiTa/* 7»ip îi ffX/a» »/{ '^oXko», îm: 5/0 «oitos 
fèi^ta *at aK/pi)T9{ SfoerufmTaf* tîSi , ^^» çr; ï «po{ ci 

- derivBtur a 0t,v» J^to, unde ^xujfû et flxuff«-«>w. 5. minimum adjice. 

ÀXe> ioTtt ( pr0 «xw ) *nvT9T» i Longe <ftiUtem putcherrinmm est 
floA pecean, alque a Dca non procul reiaotum. 

t. -^érof mdfistrot. Pfoninilla adverbMi, û aflîculim subsc- 
l|u«iltur> habsDt locum adjectîvi. 

|.. Scilicct : iJWWt êr fnV. iiizedbï Google [uaiisâeu t (tout» yàft aux «9' iltîv f tout U va/ o^m- 
)^a»w' Ttmii'yeÊf rfânm.^t mfioro* imfm rtù çau^tw ^- 
tnûnai , &o kqi 0/ af)4iu «urà tWoriiffai ) V dAAai ftn 

Sifwrj....: ; 

'rx ^v àprrn nai tnV iùwfiâfuaa kv/. tw* ^f^f»- 

J\îaf doufuÉ^Ai , ciVeik nffXfur •npcatmà* xai an- 

Tnti /iiv wenriif ÂXix/af , i')(tifticrocT9 St tiàffo» o^/of » 

wTa/o-ftara Trapiit fu-yurra orra, xai nQtyiM/iiif TroAXoKi; 
^f/ÇOfs, Ta TW» TTi^aj eAAaTTO»a otTcr» woAXam*; J» OV)" 
1' Taïuptam prmnde in porona delrimeiUun acceptitrian. 5> lïu* 

1. Doctrina autem. a, Scilicatf T«f f4«r ivil(Mpi'«t 5- Prœclan 
» rei hatrebit 4. 0;>fimNin mim «sm, ^nam videri, m* tjttidem jn- 
àice, prastantius est. 

1. Cruciatum. iiizedbï Google ■4o 
ytûfitiç^m , TttiXimfteyyLmi' nat Auwj/Tor/ ni» iripi tÛv 
oîtitUtv ?iOyt^ôitfMi , ôyeM^nm St Tnpt tût àTAcyrpiar 
SiaTityôntfoi' lu» -ff to va tÛv tt^Xaip •no^jjTrpayftawfîr 
nai xara£/itaÇi/r SoTm^ to» o/xfîor ' Xpo''»*'» it"' iavrii 
(tip liai Tûf M^ ounif 3 thro^ttytai Trcpî^rratr^ût H 
•nXtifftow TrtxfOi earapaiTWTOi nâOirrat Snuarrnç , x^t £o- 
xo7fp ecTToXoy/a/; lu'Aoyo/; 9rXoUTi7i' 3. p(pii 70/i>u> tou'e 
/Sou^fxirou; BfpOTruea iâ to/out^ iTttnmvtu nanfucTt^ 
rrpiipiiii to tÂ; 4*0^"$ o/i/ïA ano rm àâOvoFtpîaïf im ri 
otKt'a TrXnnntX^iiOTCt , nat tdV y^Tra» iBî^tif ftn xa- 
TcÈ tiÛp ?riAa(} a'AXs xod* iax/rw itarapopouiç , "Kiystv 
itX/Tn itSr yàp Siitatwpjnf ùtmi {Tiiyt yap uiî Tas âftop- 
»/ûrSff9U Trpâror, 'ita SiKaMadjïs), iWm 5b /ii/^wa xa- 
•tmpKTtf 4 it'vfti ' Siifw yap , xoci TTiM-iiî oTOw/as «Vi- 
ximï 5 I Toi){ /isyoXo! wratwrai , To7f ou JiV , « fx/xpa 

a. Falsas. 5. Affluere. 4* Condemnathnem. S. Altpte àbsurditatem 
omnem excédent- 6< Succensere, ,i,zedi!v Google ,i,zedi!v Google HHodotiu seouidma Larchcr lutai est Ol^mp. LXXIV Halt- 
carnassi nrbe Carioe. Suaniàmom ^ingcnii sui monutaentum reliquit 
Hbtorimim Ubros Dt^ lonîca Krit>tos. Frœcipue quîdem expoiitu- 
ras erat hiatoriani bellomm qooe Ljrâi et deinceps Pemc cumGraeds 
gessorant, exotsus a Gyge Ljdoroin ttgt^ sed occasione oblata mi' 
re digreditor , et fata atque motaUmies nationnin , principom hami- 
mimqae întignium, atque nberioreS regûmum descriptiones utilit»* 
întexit. Frînceps est hbtorîcoruin : suarlter et fuse uemt , aimplici 
ratione iuu& Fîdes quidera illiuS hittorîca onuii tempore haud pau- 
ois fait Suspecta; et, etianui non omnia loca justam plenamque 
admitlerent defcntktaem ; tamen excusarî et roiltis locis bonus hi- 
storicus vindicari potest iiizedbï Google HPOAOTOT AAIKAPNAïZEilS 

'£x 70Û a. Sifi\iw 
rit 'Apîùif m/ SiAfifof ^mx^ i""' tattnpof. 

X M.tfi'eo'SpOi Si Sf Ki^'Aou Treûi t oStos â tû» 
dfxnrtV^buAu tO' pç>wmij(uw /Mnicnt;* iTvpdtÊtvi Si o Ili- 
ptarSpoç KopipSov' tÇ Si TJycwi KopitBnt (o/toAoj^iôuo-i. 2» 
(TÇi a Af (T/Sit/) ip Tûî /3/^ dûuftoc a ftiyurm •napaff^»)mi. 
'Aplora T0« Mndu/xpaîw /«/ jfA^jfOf i^mi\Bina S in/ 
Taîtapotii iona 4 xiSaptûSov vÛp lire tâvjia aùSnè^ Si6- 
Tifxw* xcj Si3tipafi0of f mpûrof àtBpaTiar tÛv i^i7; /£- 
/i» 5 , wirarra t* %ai àn^éaariçi ■ itai SiSa^awra it 
Kaphâeê. ToÛtw tof 'Ap/ota }Jyouffi > tov voAAÔr 6 toû 
^mi Siarpi^orra irttpà XitpimSptù , ÎTTtSmûcat «r^û- 
0-0/ 7 t( 'iTo^utit 79 Mai 2f»A/in>. ipyaJKfiiPm Si ypn-. 

Heradotus quoniaro lonica utitar dialecto fère nunijuam contraMt 
vocales, sed cas airapliciter exponit, «eut; JUftimt ^ iitixu t P*^ 
Uifoit , ÎMUii tenues littéral x, «, n >»(« Vocales aspiraUs non 
mutât, sicut xm' iauyiii t if'sWftfW(> ubï alii mutant tenues V el 
r in affines aspîratas d et f, Nunquani etiam adraittit 9-è a purum, 
xd id mutât in « . quaiti litteram sxpîsaïme ponit pro a sicnt : 
etfU pro a«fig, Generatlm etiam mufAt a ia e ante vocales et 
consonantes liquidas , sicut ipitvgi pro ifiwvt » iptfvr pn> ifom ; 
iiegligit flugmentnro temporale ■ sicut «xevsr pR> ixowt ; non ïdStidit 
KrbMnun hiittum. Denîqoe pro i^lativis et demonstrothis pronommi- 
bus articolis utitur. 

t. Sfi vel fffir Datirus pluralw per syncopen pro rjuVi; hU-' 
que adsontiuntur. ». lonitum pro dwfM 5. Pro iginxdi'mr, 4* ''''* 
itrie. lone» formant a verbo tu , partie, imr , sobjnnct. iV ^ optât. 
■ «ifji pro ûtf i, ■*«>. 5. loiiîcum pro tffttff prima pers, plur. ah 
s'ttt.ô. Pro ji tûXÙ r«/ ■)^pi»w, plurimum temporis. Formatio «eX- 
A*( pro «oXi/i lonum est. 7. tXm'v pro «XiV fermatio lonica est. iiizedbï Google gp/xàtrdâri /xi'p h>p 8 vx Tâparroçt viemûotra Si oùSa' 
fio7<n [ttt^ot II K.opirâiniri- futrSâtraoSai TtXoïav àiSp^f 
"Kopitâii» TOUf S$ if 7^ Ti'f^a}^/' nti0oiiXi\jtir , top 'Â- 
pi'oy* itL^à^MTiii y tXf" '''^ >yitfiûST«' -tÔp S( t mjvitra 
toÛto, yJcottrBat Q, yj)i^ccia {Uf ffp mpoi'fWa, '•f^''' 
£f «optKfTio/tfPO» lo* ou)iw 11 £m miSi» a'uroV ^<h^ 
T0/«' a'AAa xE^tMir ToiJf wopS^/as « (ttrt-ôV Sia^ifSaSa! 
H» 1 3 1 U( eP Toi^»{ ip yn tJ;^ , i •VvitSérp i $ tr» 
BaXatrffoP i»t raX'ff''»'' i3. àtrtihâina i4 5> tar'AptOfa 
sç ivopiw i5) itaptxnmaaâeu' i6, iwtttn ij cipi 
ouTjU 5oxfOi » •ntpitSita auror >'p tIî oitiuii Trcttf» arâma 
i» •ro7<Tt iZaXi'oHTt i8f àtîtrat ig* àiiffaç Si vwiSittt- 
To so c&iû'top si nttrtpyaffaaBar xa/ 7o7ô-i iffi}iSf7v 
yap n£op)îp 32 , •/ fxiA^o/fp ôxouo'icr.dfu tou àpitrrou ât- 
QffàTtMt 9ai8wJ t. àsttXc^naui «x Tnf Trpu/iP»; e; ^g^o-tiV 

S. n/r «t particBla poetanmi «piconim et tfaglconiin, ncc non lo' 
nom, pro oSiî igltur. g. Verbum poeticumi ad preces confugere to- 
Deprecatum ii. lonice pro s:/x Tel oûxtut. i3. Accusativus lonicus 
pro ff[iVaV:'unde «iVo' f/j» va!et' je ipjum. i3. Scîlicet x«t« Twr <r«- 
X'^nf , îâqne pro 7«^i97a! i. t///co i4' Redactum i5. /n consilii 
inopiam. i6. Orasse. 17. Quandoqaidém. 18. Pendent critîci înter 
îiiihaiffi et j)«Xt'em; sed pro valgata vocabuli forma façîunt Suidas , 
Her^chius et Etjmologus. ig. Qinerv. Ë verbd mi'}n contr&Iiitur 
comune ffm, 20. Pro Jrtli'p^tro polUcebatur. 31. titCrii tonicum 
pro iKuTÎl. 2a. Cilm vulgo in -otnnibas edïtionibus , conlïnuo te- 
nore post x«i} nulla diatihctione interposita, x*l vetift iaixtût yif^ 
•criberetur> vitïi suspectum habuere critîci. Sed hoc loquendi genus 
«uni aliîs, tura Herodoto imprintia âuniliare. In ajusmodi locutîo- 
oibus particula ^-^p prapriam notionem caussalem sibï vindtcat, et 
hyperiatùn, ut graninialici vocant, ideit trajectionem aguoscit, nein- 
pe caustam enuntiatam ante rem cujua redditur ratio, Ita fit, ut in 
hujuamsdi sermonis constructione particula ymf eamdetn vim ac 
itiiSàt habeat. ilizedbyt^OOglc _ _• ^ H^ 

70 THi ludafiM , arâna iv ralvi iZtihionrt , £M^<Xdi7v 

fjji /; 7IIV daXaotTttv imirot , u; «tp^t , <rup 7» onêuii 
»■(»■** luii TOBj juif enrOTrAff/f 15 Kojur^M* toV S»-, JïX- 
f j»t Aiyourj wwilumSwrot ai <^w«fHai q{ iW Ta/ne* 
por, ttn90âtirec Si ovror X'^P*'*" *'< Kapr«9ar 01» rjï vwujï ,- 
W ogrAÔfiiMV OB-ir^înffdau vat W ^fera'f. II^/a»^Mi> 
jf vin àtriarii^' Af i»tt ftiv «V fuXtntjî «}£•«• otîfafm- 
^;W7« 96 ». à<)pi»c..l« tX"' ^^ vnpS/iMW 97» «{ S» 
ôpo! Tropimt/ «nn'oùt xAndtiras' icmpitffSeu sft it 7» 
V)w» ^1»' 'ApioÊop, ç^iptiÊ. ii- «Whwn'c •(» t* (Wf- 
inpi ^7eAt'm t 3""' fi'^ '^ mpMVOfra AJiràrt» f'v Ti^oa»- 
11, im^fwat vipi 70P 'ApJoMt » «raip ip^r ^nratii- 
tri 39* xa< 70u( , W7rAayw7a( t oûn <x<* î^t i^iMy^a- 
(4i«us àf»iiff&eii 80, .v«àha pir nw ■Kep''®"' " «/ 
Aiff^Mi >tyouo'/. «ai 'Ap^rof iWi avoSir/tcc 5i ^o^Utior 
eu pt'ya «Vf TofPi^ y t9ri .. 5iXç7vo£ * inMt «uhdp«nraf. 

33. Scilicett xt(«/fu(er : carmen, qùod orikibn vocaior^peregUset 
fil*M SpèiM CMttos est qui voce elâta cànebabir. 34* Etcv» ««m' 
accepisset in donum. sS. lonice pro Jojrxur. 36> iVe fuo produit, 
37. Casurum curam intenâisse In nautas. zS. yerbum qnod, accîpi 
potest ' psssivB m>tioae, qocmadmoduin nf^riwimix née pronomioA 
■WoJ* adjecto erit opos. ag. Eodem cultu ijuo in mare prosiluerat. 
ïi>< ScJliceti x«î MKfXV'*'"' ^'^ ''X"* '" •'J'UWrdMt* C^NffOUfflM 

'wn potttisse ampUui ire injiciat.' Si. Donarium,- Dçiilizedbï Google «8 _ 

'Eh voû ^é Ht^iou* 

"Hdit JkiyMnitm mm hf â na aintUr yp^f^aenc. 

«f)i« Aoyw /iJ^a* t mapi^çnat 9p&( irSavn J^àipap t. 
d(^ v«' iu/MPw n» xaw* «pv'of inw inpùitôf mt ff 

àf^fili^wfft mOu iwnnAn^un -^* q/ 5a »5/i*( , x^' aticctif 

tyrfunii'- .« j âiitrrH 7 , Atyi/imu ii, ti&rtÊ, ta ^Bia oî 
im Sê^ 4m «ttv uiçàKém 8 ^^«w/, a* St >umï- 
mai iwi TM i^pHN»* 9Ôp$totN, «t .pif yutaîniç, ipSa!' 
u if ùSpêç , xont/Mn/' tùytttpin Xl^ttrtai 9 iV To/ir/ 

eiç 7a ■ liêv aiç^pà , àmykaia Si , irV ôrroxpuçW' (Vtj 
imîêip ^HW* 1W â« /iM MtrxP^ > tô'OSpatSéw' ipènai i 1 

I. bmiciun pro .imi'^m. a.Salioat: «^s^faMwfti'fv «pM v«ff«« x^V*'* 
hoc loco Tf^r virQ.habct ooa^wandi, a ncmîn* He^odoti interpre* 
tvn pbae intellccta. 3. loaicnm pro Stmm, 4- n vaXAjê witr» >1>- 
«olute et «dTcrbialiter poôta fbrnnla , ut r«' vsU^ ideia valeat ac 
•f f ri vtfXu' , pUnurujue , ut plurimum , ^'ma «x parte , et adjeçto 
vocabulo mdrrmt longe plurimum, longe plurima ex parte, S. Insà- 
ttaa. &. Forum fretjuentant et mercantur. 7. Tramam supemt adi- 
gentet. 8. lonice pro jt(p«A«'wr, qnee est femifetia perantiqua rw ni- 
fMmf. 9. Alvum exonérant 10. Rathnem rtddentes 1 1. lonicum pro 
îifirm: sacerdotio fungitur. iiizedbï Google 4r 

yijth iti> oùSifttn min -ïpatto^ ^dttô f «yu diiAni( a a 
avSpti i» f itœnm t< «c/ vuttim. Tfiqmr Wf TOK^otf 
70»"/ fup ffanr« wStiun Jivff)*^) feu fâMÂa/nKUfv' vmtj 

TÛr dfutr rit ftf r oAAii 1 3 xo/xf ooer/* fV A/}vnT«i 5> , ^ 
ftZrrai To7n ctXAo/(r< àfQpnàTrourt fo/m; i4* «V")^ itii%i' 

wTio/ 5i vvo 1.6 TOUS Sottrrouj àtmat rai vp/X^S «<- 
^iffSa/ , Tas Ti M T« xiçaAîi nai tç> )4niV i ''■'■•î '?*'- 
ftmûoi' 'mlffi fur â^KTi M^iWTOMri '^(iipisAtfi't4 Sîcura 

yMTBr nrr/* aAA« «tr* »Aifi«» «OMlrrtw dw/a 19 1 nvc 

ww/* Te» Si iniKif tjw-/ X*f'' *■' "^ «^po» «W*- 
pfWtri 9 1. Tflî diUîa iSXkat fiar Vhm «f; «yVytMOr frAlîr 
é'iFv ftffo TOÛvMr ifio^^w* Aîy/ihtvtot Si inf»à^m0fah tt- 
liora t Ttàf [tit mSpû» îliucffriç ^tt S^ tmp Si )iuttr- 

nia ôAAoi î^oBit vrf)OtrSi«)Ci' Aîythrtm Si» ■tov&ip' ^pâp- 
fiartt aa ypâ^oatft %ai T^oyl^orrai 4»?*»' *'• "EAAiwf 
ftep OTTO Twp àpitrripÛv i-ai to SiÇia ^if»rt*i 7W X''" 

la. Sobintelligîtur nome;! pracedens dm quod est communis ge- 
neris. i3. Sdlicet x*Pf' 14- Scilicet MftK vWi : ItfUttnUum est. rS. 
Crilic! subintdlignat pnepasitioiwia »; legont igftuf /( «Wc ^. 1. 
ifi. Pnepoftttio vn pMÎM eat pre vipi' , et ttfttpas indicftt. 17. £a>- 
yn lenicc pro « «xnw per cnuîniX^wn * fWi» ^ntos par fw ^«. i&.l9iiicani .pTD »tér ^mt, tg.PaHem tt aHa Jarinaeéa. so. 
JionmtUL ai. Manibta tollmnt. 12. LUerarum elenuitta. %5. Cakttlit 

conpuumL iiizedbï Google pa* A/yMrTiof 2#, Ôttù vtir t^tSt iiti ra àptaeripa nai tifmtCi fimtkivif MU âfu^( 7Mt/)tt T9Û7or 'E^f'nrf. ouv^w IIfM»Tfa iîpot. Toû fur Tifmôf a fW/ tt Mi'/tf 

wpoi roTov ow/ov .XM^wo». 5 mpiotiuautrt Si. to TifHvof 
TOUT* ^e/wiu( Ttyvoj. xoAffTOi Si i X*/^ o^to; d oum* 
vsf» Ttyi/w ffTpara^Sdr. iot/ Ji fV t^ ttfiini •roû 

TÎÏMtTtti 6 /^ W 4^^*70' ^'/'Mf 7 'AfpoSiTItf. Wlt/SâX' 
^OftOi s .St . 79079 TO //>0r i/M/ '£XfJfN{ THf TlW&tpMI} 

xa# rô* Aoyw mmo»; <#( iSiarrnSn 'EAirii tti^ 11/»»- 
ffi/, aaj JM lu» OTi g ^«/rxf 'A^SÎ7aç i'^amifuéf im' 
oaa yàp oAAà 'A^Sîtkç tpà tort, oùSaiiâi ^thnç iitt- 
naXivrat* "JSAi^i' Si fa/ o/ //}i<; Iffropiotri toc vf/i/ 
'ËAfViip f 1 o ytnaQcu tSSu 1 1 ' AAf^arf/wv ipTrâraviit 
'Ei^int <x Stk^rj, àiroTi^Jnt >; tup itùxiraO. xa/ ftift 

a4- DupUei génère tcripoirte. 

I. Scilicet.- Fi/u Sesostris. x Delubrum. 5. lonicom proMtfif«* 
4> Pulcrum admoâumjf exîmie instructam, 5. Scilicet xii'fti'" 'f*' 
N««f «n(wr Ttù 'HfeàSriiM 'Iipeû. 6. Fro II/Miri'iK. 7. loafcam pro 
(■'ne fenerit hospitœ. 6. Conjicm. 9. ttmûfuof, ■• q- iwmmiivt, scil- 
V* l'tp». Etiam Pindarus iV«wjum .pro commuai irtitvjMt usurpavil. 
10. SciscUanti ijaœ ad lielenanC spectanu ti< //une in modum> i.,Goo'^lc _. _ 49 

càç iyivfio ' iv tw Aiyccità-f i^ocra/ 1 2 . avtftoi sxfSâX- 
?iMj<n ëijo'AîyvTTTtOF. nîTistyoç. tpSiCriw ^ (où yàp àrîn 
là •nptvftara) thrnm7at îç-A^yvTrroPt %aî AJyvTiTov 1; 
To pOv Kaw/3ntoi xoXfu^tWP cré^a 1 3 : TOÛ Ni/Aof > mat 
«ç TapiXft't^i' »' ^' •'"■/ tÎi( àïauQi, «a/ tnir àtm^ 
'tipcoûifoç ipôf. iV TO M xaToÇuVûî» oÎmthç oTttâ 14 
apdf)U7rw ffVi/SoXirrau (rr/yfuera îpà , 1 5 im/TO» , SiSaùf 

tÛ 5<« OOX «^«TTi TWTOW .O^"'*'"'^^'' W^UOf.OlÎTOf ^/OTf* 

Ai'f/ •6ti' ôfioiai HfXpi *fuv i0.tm ott àpyinç, toÛ ^v 17 
?il 'AXg^ofSpotj tmamareu 18 d^xÉTroPTtf, 7n>9o/ifpo/ roV 
TTEp/ TO ipop i'xorta vôfio». îitiTat Si î^â^tat toû 3«oû, 
KaTii}/o^Eoi' Toû 'A^i^orSpou , /3ouXé^i90i ffXaTntn àvroif , 
TrâvTce ^éyav i^nyfûfitvo/ ig w; «5^» Tripi tiip 'EA(Viip t» 
vai 7)17 ff MfvfAseup aSiKinr. uarnyopêo» Se raCra Trpéç 
16 Tooî tpiai xartop toÛ tTro/zaroî toutou ÇuAanw», 20, 
tÛ oufo^a 3 1 HP 0Ûpj;. 'Axotxra; Ji toutup 0' ©up/f, 
7r6//7rf/ tup TaJc/trrw »s M«/*Ç/p Trapa! nfTAiTfadîyyiA/nPi, 
A»yowr«p Toie. "Hkm ^iires, )ffPOf /«V TtôxfXïf, •p}*' 
„ 3e opoV/op l'p T» 'EX^aJ/ i^pycpxfttKç. ^i/ppu ya/) toÛ 
„ «ûwtol! j^aTroTJiVas tiip yuveûina , aùrntr» vavria ay»v 
^, nxf/ , UQi TToAÀcc xapToc 'Xp*iiccr<t , ùitp àrtfim 1$ }')Îp . 

,} THP CmP CTTTgpfp^df /;. HOTE/MZ 2 3 f KTO! TOÏ/TOf ((Û^IP 3 3 

>, àcnia sx-n'Xinp t » aÇEAu/xidcE Ta 34 '«X"" iTAdf } 
» 'AtTiTrifiTTti wpof tbOto! 0* HpttfTiUf AryoTTûÇ toS*. 

12. fhlenti ex adverto vtntî. iS- Ostium, 14. looicum pro avec. 
i5. Sacras tibi imptmi notas curaverit, 16. lonicuin pro ifuù : ad 
meam usque œtatem.-ij' Pro eJr < igilur. tS. descUeuntt desinentia 
hujus tertiae persopœ plaralîfl ab îgTmftai, Iodîc^ est pro «ri7T«'«T«i, 
et communiter àpiffrinai, tg, Ffo {^tryoûjaroi. no, Pro fcX«x«; 3i. 
lonice pni ofofitf. 22. Pro T«Vip«. a5. Scilioet fWXti Tvic iw|itr}..« 

Violariiim. 4 

Dçi,l,zedl!vG0Oglc „ "ApSpa tçZtw, offTii aOTi f'ffTi ttsiata ipyexviiivoi ^lî- 
„ nv a 5 Wp ÎM/ToCy ffuWa/3oPTi( , a«rff}^T9 w«^' ijji, 
,, 'ira *iSti éVi xoTf luzi At'^f/ . 'Ânoutraf £i Toiùra 
Sâfif, o0Xaftfiôati top 'ÂAf^spf^, xa/ 7a$ «ôï 

3 WtOÙ lUtTIfXi'' f*^'' ^7 ^' * i"^i* 71 TOUTM a»'- 
>*)/# l< MtfifiP} IWti TirP 'EAlflIP T( no/ TCt ;^li;ttï7«' 

9r^'{ lit xor/ 7ai)f /xfVaf. àtcaiioittaâiviuiv Si yrârrarf li- 
pwTtf a8 »w 'AAiÇop^op o n/Horfiif^, t/; il'w, xa/ om- 
3fp w^((u 3g' 9 Jio/ Sd nttt 70 yiPôç lucTiXi^if xai' 
7H^ TrârpHi EiTTl To out>o/za Kffi Jii xa/ top ttAocip aVii- 
ym'aYo oKodfp tiXioi (HTa St , o FTfUiTtuî itpeSra àt/itt 
«xo'Sfp TK» EXwiiP Ao/9o/' 7rAaP«ftl|rOU 5» TOW 'AA(^»- 
Jjpai» «p teï Aoy^ 8 i » xa/ ou A/)^)pTOf tup (»Aii5«/w, h* 
Aiy^^op 3 s- o/ yfMffBPo/ htTat t s^rytôfiipot •narra T^ôyv 
rot* aiiXMftSTOf* WAo; £> Jn (rÇi Ao'yop TotSs Z 3 ix^îm « 
npMTiuf , Al)*!' ?»/ „ %yu tt fin mpt woAAot; iytvii» 
M ^A fiiSûiec Çf/fcop XTfi'pf/P, ifffOf ûir' àséfiop »Sn àf^ 
„ Xa/iipd(Wa( 3 5 n ASor i{ X'^P" ^'^' 'F"' > iy^ ^ " 
„ ÙTitp 7o5 EXAimif ëTiva^n jf, « xa'xforf aeSpût, 
„ ^nfiiM n^ipp 96i *p)4r ânv/eirarw ipyâirao 3 7- ^'■i' 
„ pà roô mMurdû ^«/po^ rnr )«p(i!rKa nAdf; 38. xa' f<>' 

»5. Scilicat wpàt (lînr. 36. Formitio lanîca pro rwf açcus. plnr- !?• 
J^MR. Quottes preepoailiuDcs non regunt casum aliquem , hab«iti>f 
pro adverblîs. x8. Imperiêc^ a loofco lîpvja» pro ifv^mu et t^wv<^> 
9Q. Pro: n'( jf W oVe'âtf îwKu' Evenit pronominibus inJefir""' 
ilEna qood dicton ut de particulis. Vide Plgf. Nutaee ViUiq. cip' 
H, not. 9...> 5o //Vi, sed $i hoc pronomen circumflectitiv e! i t""' 
signifiât sAimtt ipri. ii.Dtviéinle in loqueade. Sa. Coargadaitt p- 
Haac saHtetttiam. 34- Nisi irumntt dutxrem. nyivfun vere lon'c^ 
pro »yWpfr. 55. Comfmîsi: pro «vMtAiWir, fonlça fonnitio «J^' 
aon luitati mxehmfifim. 56. Hospitio exceptas. 37. Fro liffâta. *°' 
^rf h«* hospitii uxorem mtrasti. iiizedbï Google 5t 
Aa ToîrTaTo/ dJh ■ M/ntscf } ctAXcè àpcnmpâcaç àvjnv Sg, 
ot^icu 4o ^<v' •xx^*4^$' xai où5f laZrâ rot ^oGrcc 
îlpTaci , cÉAXa xat Ta o/x/a 4 < tol* ^cou xspaiVacf 
43 MXf/f' vÛr oip, sirtiSn Tripi TroAXoù f^yn^ai /j» ^fi- 
MXTOMUP, }«parxar /zi» TauTHP xori ra J^pji'fxaTo: ou rot 
vTfwaiù àirây«rBait sA^a aura iyÀ tu "E^hh ^f/v^ 
^uAoÇu * (f 43 ^^' aÛTo; f'^Swr StuIpoç àwayayi- 
ff&eu iSthi' ôuTOF £> n xoj reui ow; tfu^7rXoou( rpiUK 
itu^ttt vrpoayop^ n tn; t^îïf yf; •'{ oAAiir T/mcf /it- 
Tùffit^ic^i 44* "' ^> f'K' * ^' Ti^ljUiow; 9rfp/t>}'f- 59. Ciwn eoin tuù nuwAinaiipiuftuf Muscitasstf.jfi^ «vmi: fennatio' 
aatîqùa rw «Xf> 4i' Accnsativus plur. pro vif wxturi 43* ^™ 
«am prtaàatMs esses. 4S. />(>fi#G^ 44- Pro ittdtHw'^^tffdM. iiizedbï Google Hippocratcs nttus est OlynpUctis LXXXanno priniou- Obttu) 
vero anniis est incertus;. lllum 'quidem alïi octoge^mo qninte wetàlii 
sus , alii nonageaimo » alîi ceoteaimo dodo decessisac tradunt. A 
pâtre HeracHda ïpse tneâidnee ailis scicntia imbutus, poatea Hero* 
dicnm > Selymbriannm medicnni , Gorgûe rhetoris fratrem , haboit 
âoctoreni' ' Itmei* medidoee caossa p« Gnedain aliasqne regtoota 
otiliter BiiMepta, illum scientia mire auxerant. Quo btcpXax «st, uC 
non solum iqniâ Perdiccam Regem aliosqne in summa esset adniira- 
tionej sed etiam vivos ab omnibpa veluU prœsens Deus haberetuif 
et post mortem divinis adficeretur honoribns. Artem praedpue >n 
Thracîa et Thessalia exercuit, atqne Larissœ, in Thessalîa, diem 
obiit tujpremuni. lonice scripsit, mcre antiqao et wnplici. iiizedbï Google innOKPATOT2 

Mnrpintif Tf^^vff&ip ^ip nacim icrtv iirtifavttnôn» i* 
5(0 5î a/ioS/w itirie :')Q»ufttvus i out» , xai tÛp «/"itili " 
3 Too'î TOiou's 5» 4 KfiMfTw»' "5, woAw'ti 'no.tfim *ln t«f 
lïjfiriup oTroAi/TTSTa/ 6' if S§ rap Ss ■ àftapTciç Ta./ia'Awra 
f floi • SovLsti i'Xeip aîrhv^otmSf'. TrpôimfiOP 8 yap turpi- 
Mî pflui'nf l'p Tmrï woXffl'/i». ojff» «pyo^a/,. wAiiV àSo^Juç 
air» -Si où vtTpoîcKn 9 tous <| àx/ritiç trvyiuinsvouç 10. 
o/toforoTU yi^ ■ilvj?- ot TrOÂOi St. 11' TQio;/ . .trapuc<}cyo[iÎHn<rt 
•jrpoaâTTOKnp iv TÎffj TpTfaht^ti bt; .yofi >a'xf7M/ crvâfia 
pv, Kori <rTOÀ«P} tffi :9rpi>i7iira-»p.Û7roiip/Toîî- ^owr/ti, ouk 
f!(r; ji uTTofcp/ra/ , oûVû> xoi 0/ i'nTpoi ,■ Ç»i'/iit. n prc, 

XfJit yop, : ooT/s ^*AAii inrpiitnî ^ûviffit i5 a-fpi- 

M»S apfiô^fvâeu i4» T«p £(' /tiv i5 t-nîdohat. \Q y»- 

'Kr$atf (pucTiOf, £/£a:oit(i:A/iif, TOTTOU tùipuiof 17, TtatSo- 

(«S/nîiS, ÇfXoTrow'ns» Xpwou. I^xÎTOP ,/zip oJp itétritn» 

fifï çiiVioç'- ipiîtr/oç yàp .ài>Ti7Tptt7Toû<Tnç 19, Htpia 30 «a»- 

Ttt' çyVidf 5« a/'s TO apiffTov ôStiysouffnç 2 i , Si^avmaXi'n 

'"X^*i ytfstat } DP /xira ' (pportmo; £f7 Tripnrofno'acrdâ:/ » 

I. PTteclarissima. z. lonice pro ^^p^oftirar id - est j^pwfM'rw» : co-' 
raoi çKi exercent. 5. Tt/reere. 4- Taies. 5. Eorum <jui judlcant (et 
pro medicis habentj. 6. Inferior est, 7. Potissimum. 6. Poena. g. 
Proprie lœdit, afficit, cantingit. iw. Car, ^«i ej: compasilo parsonam 
ipsius induerunt. 11. Hujusmadi medici , 12. Fama guident et no~ 
"tine. i5. Scientiam. 1^ Siôi vere comparai. i5. Pro rw/TMt àurôr. 
16. Compotem. 17. ToVec ii/'fwifc «st A>cuf studUs aptus. 18. Institu- 
'ionis a pttero. 19. Natura enim répugnante, xo. Pro xtr* (Vriita ai. 
^< ven> natura ad optima vtant demonstret. ^ iiizedbï Google Si 

iraiSoiiaBia ]/ii^fpiu> f jr rva^ , iiu7o; 3 f ' iù^viiç irpoi 
fiâStura ïffTai. "Kn Si ÇiXoTrop/np Trpoa-BpiynatrBat 33 «f 
')(fotov 7tov}i.up 34* ohm; a.fub&ao'/; nv^utriuâilfra 35 Jf- 
^/(»{ TS KQi ivdXSiaç a 6 toÙ; mapnovs s^tPsyKuTou à- 
TLOin yctp rSr iv TJt yji ^Mfûta»^ Qmpivt lotn-Sf %at t>{ 
iKipiMi i peiânvti, lï /i» 'yizp fiûri( -nfiMW , aHUt» 1 

ffnépfiecra n £« '^auSofiaBj'» , tq itaB'.vpnt 38 ottra 29 
invfîf ij( vtiF apoupav' 3 o o & xoTre; f- it ^ n naâ»- 
ciç , DKO/op «X 7DÛ Trtfuixpnoç . litpOi- 3 1 7^n |«n^fn 
TO/**/ ^/tifiuffjr. - il Si -ÇtXovntn 1 ipyairÎK 3s. a Sf 

TfiuTa B?p 55 XP" •? "' ''wpnuip W^u'' *»)•»«• 

[tipovit xeri aVfjfKifiif ouTcns ]r«Mt(»r Aa/Sorra; , . ouTi*; ^ 
Ta; woAict; çofTEÛrra; , /m Ao)«u ftoûvw, oAAa aai ffiy^ 
impwi po/x/^f(rda/ 34* 'H £1 ôamfin vomç dHcaupofi 
Ttat ' TneaiùP laipaiikiw 35 rsîtriv tXwatp aùriwt nuit otap 
xtti î/nttp. ivSvfti n; rr wai «uffmrumf âfivpoç 36, &i- 
A«M{ T< xori d/>aov7«TQ{ riBiSfim 37. A»A/« /««r yop a- 
.&jH^]» o-npai'i»' "dpaovrHf Si àTtj^îiiit 38. Am W» 
§7r«rrKftn ts xfti^^aSgj a» to fttp iTrtaroffBat froitH, 
70 5i , àypoùp' TK Si Mpa «owœ vptiynçera îspoîatp oV 
d^froATi- Sunurai t /Si/SNXoiOV 40$!^ ou df^; 4-^ f 
TTfjp « TBXKr-9(âa-/p àpy îùtan i7Tt<rT»ftni J^2. 

». Fro •fl-OÎM; quoiis. a3^ Scilioet«rM«iH)>ii«fd«3N : ^nVtibpre apor- 
tet. 2^ Pro vÉu'r. aS. Proprie i infiata. a& Cm/» j^r^c^if. a?. A'e- 
Au fijw* «^f^ a6. Opportuno tempore. 39. Scilicet.- '«■« «vj'infur*. 
S*?. ïit tuvum. 5i. lonice pro tl%pM- 33. C«it(i/w. }^ Pro t^t. 34- 
Haheri. 55. SupelUx deposiia, 56. Expert : «diecLivwia «-tu «*»;»'»• 
37. Ntttrix. 58. Ignorantiam artit. Sg. Opùtia. 4o. .Pnfiamf, 4.1. /«^ 
^« non «(. 42. Priusijuam sciealias orgtit iniiieniur. Dçiilizedbï Google <jf 

"Q|a«. o. xar/ 'T>»/«», K«i ïlarmasea , x«i @fAti^ ?rB(»*a$ jia/, 
TTffg-a; '«TTOfw; i Ttottûfupoç 3 , fVfTfAMi: 9 wwvtiv ,.. 
xOTot JuKtfiw M!i HpiVii' v^ilff» «jnw TV & E«i &y>f>a- 

Xnt TawTW, îira yivirftrit îfMÏffipf m' /3/ott Koiw'«ff-.. 
5<r/ xari ^ûr '}(p»'i'^oi>ri fOTttSwrjt po/n'ffWi^W* »«/ ^f- 

Ta juKE^r xau »pSnw ft^NV. fV/ SnXâan .Si itaî ôj/x/ir 
«ïf^' 1. 1 âwm Sf où£« 9ap|<(nu7 ou3f ri aînBtli doc* 
fa<ri{i9rj ouSt v^iiyvcaiiai ^f^(3ouKlnp. to/dp Sf* Qyt.9.it»i St- 
«îSi yvêami vriff<rof ^âôpioi i9 . Sâca. 'Â)W( |i xa/ 

I. TfsUt. a. Pro rwo(*'f«»w- 5. Pro tvirtx* perfectumi iviriM* 
(èjHw} 9tiiinn intagre semaUirum este, i^ ConjUtiatlDn»^ contcri- 
ptam. 5, £(u îtcoi ^i «j; eo najf sunt..6. Fnturum : fxo iwiKfHHf 
judieaturvn. 'j.Absîja» mersede et pacta: 8. Sutûntelîigftur y'oifi. 9> 
Q«i miAi êcripto caverint^ lO. EtmtdUo jurejurando addiçti JuerinU 
11. Scilicetc npg« W« xt^ftn'Tw iiMur^My*!'. ia> V&n^er Lîfiden 
■Qlerpretatut ; talum vuiriB tubdilitiuiK ad conump^ndum coi^c^pnm iiizedbï Google Ï6 , 

qV/û>î Siai'Mpnffu {2lat top f^oc , itai Tsjfpw tjip i^w. 
Ou Tf/tKA 3e ou$c y.»9 XiBmnraç <l3. ix;i(c<>f>^u Si tf- 
yârwriv àfSfuiirt tt/îw^/os riii Si i4' *''f o/kIocç Se ônoVarî 
£p ttrîet f ieriXnivoitai iw'eô^t^nf xoppoirr&u' , «kto; «up j 
w^WHi; àSntiiis iwauaU'i' tutî ipSopiïs,' tmç-w oAXiiç, xai 
à^poSiatm îffyatt im 71 ymouMitop «raftarap nuai àfSpâm, 
f Afudtjoup T« , xai ■ SoûXm^ 

"AS'oM if Sspœnilji i5 S ÏSuf n cnioucn» , ^ am 
QtfaTtîinç wxrcc /S/w «»5jDûwra>Pi a /i» J^*» woT»- ixiir- 
PlfW^i f^u, fftyMOfiùi, appma 1.6 n'ysv/tHo; t'*'» ts 
•xtuàura. oputor ftsf qup fiot rôrSi iittnXsa voiéonfi, wxl 
fii ^uy^torrif ' tm iiravçiaaBect 17 xai /3/ott . vuù i»X- 
SHÇj Sa^oc^ofiffa "napà TrSeiv àtBpûttoii liç tw. alti "Xf^ 
fot , Ttapa^aitorTè S$ Tuai- iirtopiaûvTi % lafeuntot i8,tou- 'l9rTr«iif>erT)i( 'A0ttpn6a rX 0ovX» %ai tw Siiim ' xalput. o Ku j ■xa! iTi^i ToV souffaf 2 tSç pâ^Sou « aWA»i4'f 

tS. IVêC vero- calculo laborantes secabo. 14. Sed viris (Chirurgit) 
ofterariit ejus rei Jàciendte locum dabol i5. Inter curandum. t^ 
Arcùna. .17. JFhliciter /niîi- )8. SabiatelUgitar- pracedens «"«:' '^'^ 
contraria eveniant 

I. lonîouiD pio 'AfuMM'ffCTfl'^. '3. Efenit pelaecidit uttum et- 
jeL la talibus drcumlocutionibus Tcrbtnn-irvy^swcoilstruitar *cn- 
per CDIB pftrticipîo , sicQt: trvx'f •', fV(0-X*'wf" «ï»'»' «»'«'"■"■ ,i,zedi!v Google . «7 
ï « ■ iVs/Wf tÎt ■ lî^ipji ,- Kfli èrwTtdç ioffrn , a; /«tt» , 7r«- 
nyvpts njup , xa^ vtoitTrti TroXtns^tiç > s; T/Onrép/évov , £p 
ï3oî àiâyttV' roîi Tér©ew 7rp«r»'Koiw/p 4- '£^*' Ss <nrou- 
htt^tif imui victi i% nàv Xoy«» «a/ t'x t«V wpwo-l'/o; 5 
'Afi^Xiwïrayopiif, wew3f/f ïwgp wp, sttslyttv to srpïîyfxa, 
àtiytm 7i v^foif mr aTfitfroAn» i xo:* . iQavizatra , ôV/ 
TTEpi tpoç .àtôpeùTTou t taç s/f apSpûwroî lî WA/j , 3o/n/- 
/Ss/VSg- 6. -Ka/ ftaviâpiùi ys ' 7 5î/X9/ , - oxwro/ " "oTrci tous 
ayorSous asSpaç i poncera 9 eûJÙVw», xa* ou Totîf 7rup)wr, 
oJS'r rà Tti')(ta.y ôAXa tro^» aùSpûp o-ofo; ^^w'^^;. . 9 

âpeiTrovi Se spya -^vfftQi (ytai t*^ fSfisa-m-trt aripeç 'A/T- 
Sirp/Vai), ôuji; t/uâf ^ôréû», . aXAa ' çoir/p mninv maXieiv fit 
à.viâmcaâ'ât^t i,a ^oinfta- ituGrvç , xu'&wûâP uvro pocrou 
hcmsvsîv^ àuTi Trpôf viiiap 1 1 «]'&> fup çuci/ xai @(o7; 
iJwffxoiÎMi' .o^fiîiw vocéavTa Aji^OKpvriw /«Vatfâa/' eï Trep 
Su «a/ TOWû poLio-Of «o-T/V, o^a /*« ÔTtâr» oveTtiâ^scrSif 
ovtp fu^o/ior/* xa/ yitnno •jrkto* Tnj i» i)/*rr evvolai ttniin- 
piof xeti Ttpoi VTtôtfiiav retpax^nicu 1 ï. 'Apyup/op S^ /*oi ipX°* 
f((Pù> oÛ't- apçuff/j oλt' a» &toç vrroayatro' ûurretS ftiîS* 
ûfis/f, avSpîiA0St\phai, ^tâ^su-Bn i4» œAA' iSn iXevBtptiç 
Tt')(tni ï AsuSapa xa* Ta «pj/a' 0/ 5î futfBaptiûmç 1 5,- îoùXf w/p 
ŒïayxaÇ'otWi TcÈf tiri<fnr»iiai, âtmep i^anSper/roSl^wriç âu- 

5. firgœ assumptio. Dies festus in singulos annos, qao aacerdotes in 
iosula. Cos magna pompa Cyparissam -pér supplIcat{on«s ferebant. 
4. Eis ^i dieati sunL 5. Et ex dspectu, 6. f^elut si'unus homo 
esset ipsa- civiias , turbaminL 7. Pro^eto, 8. flfuniinêrtta, g. Conti- 
lia, 10. Scilïcet.- i/e tÔ «rxaiiausSxi ad conservandum. 11. Prœ'vo- 
&i'>- IX. At^ue Ktinam sit hoc uberixts veatrœ • hénevoUntùe sig/iuin, 
(juod etùtnt ad suspicionvn turbamini. i5. Quart. i4> Cogàtis. i5. 
Qui vero mercedem capiunL iiizedbï Google 5« 
■^ùacurza au àç ynpi nfyâXni VMfoau , xa/ âffrnSttu à» 

/3/o( , OT/ 2' oApu ou tçH' 4 7 f «s «8f û/za )((»»^fw » li 
oÇo^MTOs çAof/yupi* SiaSiSintiu 1 8 « <V "** ''^ /xâAPuiv 
aTTcarTii tmpot ^vi'iatfv 1 ^ iXStôrrii àTroBfptfmiOaai , 
Xàiâvtfnpm ittaitiç vo^ffw , ot< xal ixaxapi'^tTat s vaj- 
ffoi f outra Q, i )f^i- luntoûcra' o^ ftat Si a 3 «ya yi U-ai ta 
t^vX"! voutru'futTa 9r<^a itof/oi êJtea «ipjppah «finofoiltnii 
^o'^a; Tira; Hai ^Ktrrafrîaç tu ^jy/^/iû 23' (£v Si â- 
p)T»{ àvoLoâapâiiç vytéi^fiat' iyù Si , lî •nkovtiti» f^ 
énranTOf 24 i/3at^i)[ttn> f al S^Spis 'A^Stiplrat ^ oùy, ar tf 
vi%a 3 5 Siiut icû<dp7U9 Sii/^aaot wpaç ù^iéas^ a'AX' sti 
TOC /xe'yaff ap^t^nr ITfp<7f&u> 0ttff iXia, itQa oroXi*; ô^' 
•jtftaaUaat s 6 f 7»; i'^ àtâpeâ^m» tùSat^mni "ytyn^iKtyki- 
vtii lûfit» S' a» TO» imlvt Xotiiot àirrm aiX àwnptnaa- 
fim «'^dpnr iXTuiSi X^P"" sXivSepâffat kokh; rouo-w' xa- 
yw j TO yi sw' »/*o/ 27, jutT(Pû!0/«^ow 3 8 Touj jSop/Sa- 
' pous' «X"" S' alir)(ûtta) toi» "napoi (iavikiai ttAoÛtop , »o' 
TTarpi'Soi iX'^P^" ^epiovrinp' wep/iHe/(*iw S' ai» truTa , «ï 

fXilTOXii 39 T«{ f^o'ÎOî UTTOp^tW. Ow( (ffT/ TtAoÛTOS TO 

Trcaraxââtt ^(pniiari'^urSai. MsyoAa yap /'«pa t»ç ap»- 
Tiff tCTiV vTTo SiKCUiXrvvtiç ov yLpwtTOjiiPa y aXX fft^eom 

1 & f^t: priare Ubertate. 1 7. Pe/- (oiani ipsam ( vUam }. 18. Dititi- 
bvta est et penetravit 19. Pro çutiftaM : ub'nam in unum <:»mwiii' 
rent 30' ^tiam, laudtttur. ai. Pro wV* sicut alibi notaviniiu> si. 
Enim. a3. RmioiU. 34, Onmina. 25. Pro «fuw. 36. Scilicet wpeeUf 
ittû 37. QiunAifli m nu juisset. 38. Chfse expugnaitem. In hoc 
verbo MTiiW/HX^' (aicut in sequenti u X" ) subtntelIigituT »' t 
xeTttevuâx^* '" "■■ ^9' ^'''^'<"'i Grœcite devaHalor. iiizedbï Google 59 

oiiTO. Ici 3o oJk oii<rBf icor ifiâp-rnfia . *t»eit vtî^tn 
■!nÀt[ti'auÇf xai ç/Aoy( tâtrBai luvôoO 3 i ; aAA' oûx ^^» 
iX» Ta iftinpa , u Ait/u* ou xofmoûfttu St watitroui oùSi 
SI fUX"f 3> iKoutra tm Atytoxp/TiA» S3 vtttpcoLpfiuatv 34* 
jf, liTc ùytaîniy (p/^Of Serai, ut KVffîsi, &ipœn$uBiii 
irJiiûp wreif^it 55* frvtiSâtoftttt Se œnov iyi^ftQia xai 
(nfppov Ta rtBtet, xoy 7n$ vnêTépnç vôXioi iôrra xotr^tot, 

5o. ^n? 5i Scilicet : '«rr J Tel tnxK furdov:' me^cfldff. Sa. LAêJttêt, ,i,zedi!v Google I«6cTiitet Olymp. LXXXVI natos, obiit [rt-opemodam centeni' 
iMto. JEtate provecc^s a inUDOribas nipnblicœ abstiaiiit, et eloqiien- 
Ha dKcirïœ, <piœ illi valiJe^cUosa fait et qiueatuosa,, operam 
M diligeotiani addixit, docuit enim mercede ârachnurum raille^ et 
nomenis discipnlorum Bubintlc *t^ centum asqne excrevit. Conctanî- 
tBtïg pBla% structurœ , perioâornm perpetnitatis , et jucanditatù 
maxime studioMia >. suctor figuramm numeritjue oratorlï , ita ut ab 
IsocniUs tenpore nova rhetoricea ars sit nomeranda. Ferfectus ora- 
tîonis ardfex , interdam sublimis , fuît bocrates et circumducto gé- 
nère scribendi nsus. Idem tamén nimis anxios et sedulus in elabo- 
randi» ontionibns fuisse, et limam nimis attrivïsse videtur. Hinc ■ 
Mterïbnt, at' seepe i[Anwrïto>''J8m notatnS «1. jbvGoogld 6i , 

ORATIO IN LAUDEM EVAGOR£ 

Propositum. Oratio funebris est, scripta in' laudem Evagoree 
régis Salaminis in Cypro insula patrisque ejua Nicoclis, cui dute 
«tîam orationes icrîpise suât ' 

ExOBSlUlf. 

L Orator ostendit laudis înr genne «xodlenlftlB » «am campa- 
rando cum (tinebrinm honorqm pompa , qnlbns raMnorâta patria 
prosecùta est I4tcodis pietas. IT. Da h!a conqneritiir qdi priscoa- 
dorataxat heroas celebrabant , conten^tqne egrègioa atiam' son rat*" 
tu rîroa a scrîptorlbiu eSM celebrandos. IIL Demoiutrat qnandiffi- 
dle ait oratione aimplici summos Tlra^ landare , _i]o*atoqiie majora» 
ad td efficiendum facilitâtes habeat poesis quam orati» Laudatar Eragoras tum ab.ns'qnœ pneceaierunt rtgnî ncn- 
perationera ab îpso fiictam , tnm ab ipsa r^oi reciptratiaiia , tmii 
a prœcUra ejosdem adroinistratione. L" Ab ïis quae praecesierunt 
ragni recaperation^m ab ïpao (actam. Celebratur itaqoe : i. Genna 
Evagorse; memorantur îpsïas majores^ et în hEs Tencer Salaminiae 
emprise conditor. i Fer prœterltionem varia nativitatia prodigia. 3. 
In jiir«ntate optima indolas, modestia, pukhrïttido , robnr; in vi- 
rilï œtate, ibrtltodo, sapientia, jnatitia; IL° Ab ipsa regnî recupe- 
fatione prffidicantur t i. Jnstitîa virî et omfidentia nmul in susci- 
pienda re. s Fortïs et alacer animus în exequenda , felinque exitus, 
3 Comparatur facinns itlud preeclamm, cam aliis Ëicinoribns ejosdem 
generis , ac prscsertim cum ea ratione , qna C^rùs Medornm impe- 
rium occupavit. IIL" A prœclata regni administra tîone laudatnrEva- 
goras. 1. Paullo fusius cxponitur quîbus artibas ille rex paraverit se 
ad regnandum et regnaverit. 2. Enafrantur facta regni pradpua , ,i,zedi!v Google 62 
qaoïnodo feras et aiperoS Sslamiaorum toUtuq'^ Cjrpri iiuuls ma- 
res mansnifecerit et expoliverit, quam strenuam operam Canoni 
innctoa navavcrit ad debcUandos Laeedienionios , atque hinc brevis 
ia Cononîs kudei dipessîo; <juain invicta virtute .univerus Penid 
imperîi vires aiutinaerit , nec corroerib 

Conclnditor per TÎvîdani «t nagai6ciin omnigin Eragorae gc 
stomm repetitionenv 

Ei^lagu varÎM pwte» contiiMk 

L^ ExaggeTationem felicitatU Evftgone n^* i^iritu plenain. 
SU' ExouatiqMm ontoris imbecilliutis. 

HL" Sglertcin rthonorificam RdhortaUonem KlNtcodem filiwa, 
vt paUrnai «t avïtas Tirtntei îmitetur. 

Vidrtur scripte hiacoratio aano «nteChr. 574 Iwcntia mUtiâSa. iiizedbï Google I20KPATOT2 

H O^ Ppûn , tS tiiwinXtH f **iMt*â ff$ rot riiipdf "nÔ 
va-fpài y où yLévop t^ mT^iSii %eci rû xaXXii tô»? Îtti^ 

yâcriPf tri Si irpoç TOwroij /srwû» Ti %ai ^pitipup o^/A- 
Atn/f 1, Kot ^u'-nopret ottSifitaf 7£p tomrrup vtnp^àknt, 
liyMcrafiiir EJoyoporv * tÎTtç itrrîf maS»ffti to/$ rrriTauni- 
xo'n ' 9r#(M Tuv »pdi{ S« y/yponifvr , niftiy^ fttV aVoï^- 
XttrSta ntti recCra , utti X""'?"' ôpûpret tra tt wtpi aù- 
T9» è7ri(tiXttea , Mi tm enff ftf yoAoïrptn-ifar i wo^' î*(î» 
tTi TrXttm X^P'"* * ^*''ï «XXo/; awaattf *t ii$ Stwxdf/M 
Vf)}/ r£ii i-nnnitu^tâfitit àvrWt nLat tûr xipStMt» ct^/ai; 
hiX^7p 7VV ixtim wivrpayfûfttt. 'Evpûtroiitt yap tous 
ÇiAffri^ooç x»/ ^i>«Xo4.uxoyî t»p àvSp£f ^ où |to»w dm 
Twff to/Wt<w snaiPtîc-Bat l5oJXofiinui t àt^X eant tou Ç»r, 
àvoStWTnup ivtiXmç aîpov^îfouç y ■ xai ^Mov «vpi t»; 
?d^»î « Toû ^/ou ffwouîttÇowffî 1 Ktti wrarra wflioûwaç , 
OTrtof aS<niaTOf tu'» wfp/ Ôutwp ^nfiw xoTaXi^^ûw-, A/ 
fiïv Obi' SctTrâpat T(Ûr /leV TOtavrem ovSfP t^ipya^opratf tou 

h 7tX01JT9U ffMftUBP (/V/V Of £l TTt^f TDP ^OtXT/KIIP KOfl 

tttç aXXai àyan'ai 3 om; , et (itp raç Swâiitiç avrett , 

I TVtremium certamen , cui simile alîqufd habebat Venetonult Hts- 
ffUa. Qoo quidem certamine aoiiqui un sunt, non solnm m funebribns 
ludia, sed etiam aliquibid featis dîebus 3. Pio magît usitato àyii*f. D.nzecll!, Google oî Si Ttfs Ti'xwî i-^/StlS;âutm , ^r^f àvroùç irrifioripoui 
TtarêcrtÊffoP. o S9 Aoyoî) a/ yuûiaç SnXâoi raç fiu/pou wpa- 

B'. 'iij^âir /iip oup ncti Toùi aTOiouç s'nain7ii, twî 
tç' iax/Tup afSpaç àyaSavi yiyfvtinivoui' "va 0/ ts Simâiasoi la 
tÛv aAVp 3 . cpyçE xoafulrf h' tîSôtrt 'Ttoiot^fvoi 'tou$ Ao- 
yof ;,' raïs àXttSetcuç i'^pûrro -nipt àvTÛf ^oi' tê nwVfpu 
tpiXoTifiVTipaç SifnSiPTO npoç trp âpnnv , stSolii f oit rou' 
TWf ivXoynSnfforrat /*âAAop ,. <Îf fli" àfti/pavç irçâs ourouj 
vapâtr)(tixri. Nw îs r/; ouk o»- ââi^fitiffi/» , otû»' opâ 
Tou; /4fV 7rff>j Tcc TpuJ']ia, %ai touç iirimtva yiraftirouç it 
v[aevns»ouii xcu rpocyuSouiii'imjf , iavrw Si TTpouSiy pS 
av UTTf/vSoXnTn Ta; fxi/fw df)iTa$} /znJfsroTi 7tuou7m *' 
•naifu» à^ttùBnvéïitwv ; Tôurtat S' aiTOç ô (pSévoit a Taûro 
^opop TTpôatvnv âyaBoPt on ftiyujTOf uaiiop Toïf ïX""" 
ff/'i» iVt/f. 06tû> yap,Ti«s 5u<rxoAa»î w»Çyita(r« , «o"3 »- 
Siot iijXoyotjiiipap ccnoutip, o£(S ouk t<ra<nt il ytyôvuaiv, 
H 71 TayTac, uip'tJp (u TriwopSoTes m/roi Tyyj^opotxriv, a- 
7ro5sji;io'3a/ 5. Oo ^hp &)oAïUTeop Touf yi wCp ïixowos 
To;; ouTtt) waxu; ÇpoppCcriP, aAAa tJj* /ifp TOiObTUP a^f- 
Ahtcop , Tou; ^f aXKaiJZ »Bia-7soii ànovtiv , ^rfpj (Sf xai 
Aeye/p &ncuÔ7(pô» iinu , aAJiwî tj xai tTisiBn ràç eV/So- 
c»; opâfiif yiyvQitefait 1^' t(Ûp Ts^eâ^j', xa/ Ttûf àXAuf 

3. Omnes habeat th vif veXA«f , et VolAus vi vif rmtMmi' Se*^ 
Corayus noster scribere maluit vk 7»i «U^wr , - secundum veterem 
vuigatam Latinam versbnem j Aliomm Jacta. 4; Intclligit cos qui 
vixer^. antc bellum Trojaniim, Herculem scîlicel, Tlie.'ieum, alio^uc. 
5. Ita ui libtnler auftiaul tionuin opus alû/uod illorum, ^nibuscitin 
vixerimi, et a ^uibtn betttJiLtii offccU Juere. iiizedbv Google ÔTrârràf, où Sià 7«6i innâfdrrai t«7; «adiffTHcriv, à)Oux 
S/a rofjç inapopSoOrrttif %ai to^tûrrai 'eru t«* ntnî» rû» 
fin %à\âç iyérrw. 

V. 0?Sa (iw cufy an j^ttXfTToV itrr», S ft/AAw ^ 
•noifit t àrSpoi apcTilr Stà Aoyui* iytafn^ia, • Siiftrroii Si 
H§yterrQp' tnpi ^»r yap 'aX^7 in^^t %at vamSaantr 
Ai^if To^^o*» 01 nrfp/ TNv (fiXoav^'ia Strti vnpt Si 
tÛv •nioûren ouStiç Tramorf etùrS» m/yypa^a êiti')(tlpn-. 
et. Ksf «vX^KV auTOff if)^b> <ru^yM)jfXii»* ror^ /£■» yàp 
•noiWTcûi wo^o/ SiSopra* xoV/iw' xtu yap vXwriet^iWTas' 
70?$ àrSptàTnti Toù; 3iot^ orop t' àvtorç iart TrojÂo-ai ^ 
xou £iaAf)«^a'pouf, %at avnrymi^ofûvouit o?( » /Sot/AxSw-^ 
a-i , itai mpt - TouTow ^R^otti > fii! fi^rar toi s Trretyiti- 
roiç 6 if^uern * ôAAà t(J ^*v ^iMif , fcf £■ xauroî; 7 , 
Ta f f /ifTofu^î;, xft/ ^»$«V vaptâi^eiTth , aAAa nâa*! to/s 
tiSevi SteenomtXou tnp woîn&if tu; St inpt tnuç Xôywç. 
oùSit i^ttrt rnip ronért» t oXA' aTrorofcuf itai rtSw opo- 
nœrùtp T(M5 vroXmxoTf 8 j xai ' rup ipBv^tn^terw 9 to7{ 
vfp/ ftuTir; Ta{ "jrpôl^tii àHcym.etiôp iart ypittâtu, ÏIf»r Si 
7ourùis f 0! (iip (tira /xiT/xw *ai pvSftûp œneara voioS- 

Cip' 01 Si oÙSfPO; TOVTW XOlKMVt/UiP a of VOtrOtPrflV >)(f/ 

X'ip*' t 1*^ «f* "«' '■? X«^' «a' TO/î ipSoftiiumP «J^ii 
xax»; , ô/ui; Ta/f yi tùpu9[tlcuç nm raîi ovftiirTpîatç > 
4yJ^a!}«)^y(r* tous oxouOTraj. Kora/uido/ 'S* «p t^ç »xi7- 

6. QutB ujitaUi megis sunt. 7. Foces mxvocabula extranea eVf'fMTt fi'i'i' 
alterins sunt lingaae f aut (tialecti ; q-« x«l«. Tero sunt verba noua , 
noD adhuc admîssa , aut qnse novam sensutn ac^piunt 8. 'Orofutru ' 
nXiviXK votes aunt uiiarue a civibus coghitàt » efcdem quas nuper 
•rtT^niiM voosrit. 9. 'Erduft({MT« nhetoresvocant, (ut âistinguantur . 
ab 0HfM7«) qu» Dialectici 9i/\\eyi«ftH''f appellarc solenL 
Violariunit 5 

Dçi,l,zedl!vG00glc 6S 

B%r liw JuM^tf - «v7Mr* m yâp iii tm IXoiM/iaTA» ^m 
tùSmttfiMrrùn Ta^i* . ^*n|4«Ta W, t«( tianltti luruùû- 

iîtvmiparior . .ievi r£r T^ôyag, h' mi sure/ Sutmrorrtu 
Totîç <r)MBfliot)îi arSpof w. Atyi^y ftiAV >fi7^> f^» «p toÛç 

yifoii , —itmrTiw m lOTroyoïvi ». ■< Mai '-^XW/ vTpatnî- 
VTtoTatf-Sowttifioi n^TTW lia/ ;(/«< rûi' aMttr «Hiur 41 

auTM xcd' ftgfîcriàïï wapaSuyftér^ilf > tWTU^ift^MifMt.-^ oiÂ- 
£fr TitfitraSmffTipoÊ ■ covrof c'iu/mw 7t9^i&}(tr, iQfi«HcyiiÎTgu 
fiif.yapr roôç àvi ùnOi «vyuffrâfaitç ^âf. ifié&itê» >st- 
vtu môrm Si asùrih w% tcutf o(tt*s où», ar AimtSaç 

. E'. i^MQ-o:^'». >^ Aîeaiis. Q AfOf .ft» tx)*»;.» 
^mi ànâpêîvH itai^apôna^ iwnS» to ^y§^^ tw; otyx- 

JMw ^ Wm^ ili SnbntdîigiEitr .v«««r iiSfwmim $mdmn, «tt 
guid aiinila. 

Dçiilizedbï Google «r 

rwnjft«V-4^;!ÈK»/roû, >r(^Mrrap tvpscQai- irtipà-râf Si^r 
rar li^M^Mi xtnudv aVoAAftyii'p. ZudiWif Si ut/ ti^o»< 
^^ âv«^<V*' ^i* îBi»^tiagf,^îtpi» ti it Âi'yitH xatecrrR- 
«'orré' xthryti- t«v *EAAii'hm>s' 9U9r*^ «jurDOï >Vojrn<retTO TUf 
*ibc"'»- . Kff'.lt'W'* tHm» litB ToV 5(po'iia* , ■ ïw; ^p /ut* 

il fiiTtfAAaÇ» Toy /9/o» , Xi'yiTai tto/w HAa Jtm*^ , ««/ 

C> 4 «/TâO £f i 4^ . «au2i{ nVap ' T«Xb^V liai tlit- 

^u^ir ïfi 9rp«$ Kwttti^W àptcntiaat, tai tuera »*)i?Mjç 
«AAou; h/pSu'poW tôSonifiiîoatt OiviSt vjr NiywVi -dDirrèf ow 
ôdu**!^ «tÏP^Mc/ TUci -ftôfou tothw <favl ir£r mpoyiy*- 

Uu'TfWc^ rytiWditt TXkXmç Si 'A^^AAcùft «? fMyjmor 
su irafia*rafTt0 tXvyxP* 'Socvit t»ç -aiAuv àfvn^- w "^ 
SI Taiç aûrâr •nohan i-np^svcaP fcénv » ovSi êv roîç 
^nmiç» «* aitf xa/randuf^ qX>m trrputsîui tr»; "EX^iKr/p 
hri Toùi 0i^ap«fii yfra^'viift xa/ tto^ûi' ^iV, «xârffMV- 

i5. 7«tii^»liNrt <faaà utiauiat voeattatnr, ab £ico heMCi; «t éltmm 
fcWi que i» JEvà lM»ior«n) celebral^uipir. 14. O^ràir ad illa qaœ 
nprt dîitîti rw«v ft«V V*^ Ainx»* ac si diceret> vvôn.Sit vif 
fins ifmitirt i Ttii*ftiTt( x«( !!•«'•(, ♦ (*iV tV^«. ttt tS. Genhi- 
vn dariis'' Est hiM dvobus, t€. tMriii^, tum-a pana ÛrtfCQmMf 
tum a /Kirfe Barbarorum. ,i,zedi!v Google ^8 , 

StnwrykfVt Aisci St (isr ixtlpop tipi(Trivvt' TiUHpoj Si Tns 
T« Touraf tnryyirn'aç 0^*05, «ai toi» aXXati ■ cùSmi X$i- 
ptùv ytKfiim , iTTtiSn Tpoiàt cw^tî^iiv , œ{i«o^î»5 t/ç 

irponpoir oot« •natptZoç ouff«î , na/ tû yiroj to n* /3û:- 
o-jAiûor xarrAi^f. 

H', t. à Hit ovf «^ <ïpX"î Eoa)'rfp« •irapà râp w/»- 
yo'w» wTTf^otwa , TnAmaÙra 70 ^lyéSo'; «ot/. ToÛtof Si 
700 rpo'wof THf 9roXi«$ cîttKrBtîerni y %arà {tiP ''fOC'^S 01 
yiyowTfj ffîTo T(UK/»o thV 0izci\si'af fTxo' )(pôp^ St 
iitntpo* à^iiiâii§pùç fV ^/p/k»; àfnpÇiryàç, xai irunivStti 
îmo Toy /StwAiuowof ToVe , xa* Siaotffrts'àç /iiyc£\a; A«- 
/3(ap , où X'V"' *ff'X* ■'^i''''"'*'» dXXa xaitof piF ^/iMfi*- 
P05 TTipi T06 JwoîsÇalf/tMP, Sfijos 5i TTpàç TO' wAwmxtÎÏ- 
c-ai ,- 7oV /i/» s^)6/))'(+»1^ e^i/3orAsi' , ecùrvç Si rwr /Scan- 
7>iîàf tîffTtayif. 'Att/o-twi» Si roîç •nsrepayy.iiioiç y Htci (Sov- , 
■^ofuyos' ttffÇûtJlwj na7a9év9ai 17 tÀ «rp/ oûVi», tiÎf t» 
TToAiC i^ff3apf3âpa0f f na! tup fîtroi" ôAw ^SoffiXl? tu pi- 
yÔÀia- xaTiJoùAwffiir. ■ 

0'. CIôtw Si Ttàv •npayitértav xaBlCTtareM f ■ Eûa- 
yyas y/ywTa** wsp/ oô làç y-tv ç^fiai xa/ Ttt{ ftavTtîaç 
ko/ tï^ ff'4'"S».'''05 *'" TO^ç' VTTtoii ytvofiivaç f e^ tJ» ^s/- 
^(w ay Çanln "ytyotàç $ tLonà anàpeMov^ aipooitai' Htara- 

1 7. In • (ufo ponere _. Henr. Stephanus ait verbtiià xtTKTÎStâiai suniî 
' fetitm pro verbo xadiarâtm y et tixc eB^emiMcrati» vflriia in «xem- 
phim àSert; sed optime COray propaRit.[VO «V^Xâi xirT«d('r9«( 
scribendum eSSe <îirf«XiW«T« Sia^M , aut aV^X«t x«T«tfTàff«i : , 
niitn citD videbhnus ita dicere audoreni: ««'«ff^MXnV x«v«rTiî««; iiizedbï Google . -^s , 

.ru fftrspov > OTi TQcrouTou £e6> 1 8 •n'Xcfftà^itfù^ tlirftv Tf 
.irepi ^m itiitca itiitpay^iptiw , ûorf xeci tÛp Ù7ra(S)(év 
TUP of^n/ii Ta* TatQUToc, n-gpj up o^i]>0/ t/vi£ f7tta7aP- 
11X1 y xal /i»î wi^iî oî •acXÎTcti tjvthoffitr "Ap^o^ai S» 

!'• llor/f ^îir yop ap eff^* xoAXo; wai pdîitnp *at 
trinfpo^w y OTTfp fruit àyccdûp TTptTta&ttrrard to/; rnXi- 
«ouTOif ig «crr/. Kai rourm ay 7ti itâfnvpaç iroincai- 
To, TÎs /*eV (waçpoffurjij tous ffuiiTituSsi^Sirras tj*» woXi- 
.T»/ Totl Sf xoAAouf, âfwapTciî touj iSôvvaç- tiÏî 5f pw- 

^TîwiF 30. 'AfSpi Si yivonipta , 7au7(x re Ttatia- aupwr 
^Bu , . Koc/ Trpof toiIto/{ à»8pia TrpoatyipiTO , nttt aopia » 
W Sfltûr/wrtîint* xa/ Taôra ou nîff<ai , oiïSs wjwfp tv 
srifKtti.rtaiPt oAA' irooto» ayTW» wpoj ÛTrip/So^fî». Tocrot!- 
7V- yàp'.itOi. T«7î Toû (Tu/iaTos xa* tuÎs . tIÎs- 4*'X''î '"'" 
fUTsT; ' &iivfyKf » , ûWf , oVo't« ^iv aurap ép^$p o! toti 
0affi\ivoP7$ç , ivmKitrtaBat %ai ço/3i7(rdai .Trtpi tÎ; ap- 

X*î» «yOUftIMOÇ Oy)^ ofoV l' tiPai top TOiOUTO» TW" ÇVCiP 

ip iStârou . fiif^i , hta^ayiîp _^ i' oVots 5i f/{,TOL(S Tpo- 
srou; oTTivSAt^'aufP dut» trçiSpa mvrsvstp , ôtorf :t *at sX 
71S oX^; ToA^'n TTEpt a'uToJf s^ct^Mpftâvm t m^/Ç</p Eua- 
yopat» aûroîs^ sviaâou ySonSo'p. • - : . 

lA'. Kof TOffoÛT» Tiff ^Q^n; , Trapà^txyytovffHi ^* 
îfTtpou TObTuv i-^wrSiWtfp* owTï yap îStârtii ap Sivtb- 

18. Tuaïunt ofroim. . 19, lit. ^ui /toc <u«te sunt , îdflSt piuris. 39. >S0 
'i^eriorein exhiMt, vicit. 31. fifen^.sibi, prifatam vitam dusere. ,i,zedi!v Google ûiiaif rcâîra fis» iripoç hrpc^tVt i'^ «?» >» oîét r ^r 

^f p. E^c )ap Tup âufffpTfvp'rrev 2 9 iin0oiAttj»ai , tw 
Ti Tvpafpûv mrfX'Titti , %at (rbAAa/Ss/p EpayciV"" fV*X*'- 

»/ ff N x^Wrop fit TTp&BP 'TFoin&m »8. ûfaapiTS'i' W *» 

■ttuthp ysapip fffX* To7f Ta7s toifovTff/î ov/tç^iî Tripi- 

ff/p' Wftpf St lîç TOCFWTp ^lyff^pÇpOffVnfS ^A9f v , «f<rTi 

Top aAAsp p(peW tSttàrnç wp, (rVi^Sn ÇuytTp iJMrymM-dii > 
nipavnîf luVSit 5»7p." K»' touj f*ep v^apou; wu's ÇtiyaS^ 
xoyf» Kflti To 5/ hiptùf^mut i«t iMÉ9eSop , xtf/ Sfpop- 
Triuiif Tbùf d^roC OC"P''''î > (mptîtn' AurjSwV W «nîrw 
Tifp <^K)p/znp, ÏPTTip ^' toJj ^Cctlhh I5v^»iifnuii a- 
/UÎpîçrSà/ Ha/ /in •ffporîpouç ùitâpxtiv, xoi irpatX^tuto^'^ 
V tUcfopSweraç Tiyappç/p, w Stàftapràp qvo9(m7p , wopfls- 
uoXiffaç etàSpùiVoy? , «'f 01 'wXi/Jro* TlfydtKri , w(p/ ww^ 
TBuppiiô: # jifTot' ««■«? ^àpiffMWïÇ'iTV TronterBttt nv ko> 
^Sw. 'O^- xa/ nâXtehr' a» V/; t»V çu*w Wp' *x>iwii-i 
xai Ttip So^op , jfp (?;^s 7rap« tb/j «AXâ/f ^ &$t^no'us' 
ft$?XmTt yap 'TXtîf ftnà twoutw »w/ TiiAfxauTiip wpà- 
^p ^(f ftryiShç 34 » '*** irârrw râv ^iiar •frM^i'or 

as. Diodorus Siculu$ ait , . hune Tyriam fuisse » Abdenonem nomi- 
*»& a3, *É« Voîwi' wvinàM stgniRcat de mefliof'toUere. à\i. ■Ctim Ab- ,i,zedi!v Google mm-i WT'iiUi9$i»&v}tn<nr, tu** r£9 nofÊuXnBinm 

«^ >Gi^ tfWKitoXaudiiMtnwf , &wmn_ti f t^iMw» tm{ 4^«- 
Xùytniitoii'. é Si ûavipn arpccrvntSof *)(vr MftÎTnÊ rûr 

àniwî^p, « 7rpQnS»s to nfn{3Hv4[ttnf , outm ittntno 

IB'.' Miiï^ £• ME TWv ffyw* wmfAK yàp ti'c rw 

tù» itakvràv aùt*» fiou^itrooirn àX\' lùBvff vçntfi *'X'» 
rauTiif 7»! wivrpf» SitX*if Toû rti^(mjç •avltjitt,. %ai rnU 
n TOUS lÂtS' iavroû Siarycc^ , -Trparjfiâii* irp^i t» ^r 
fff'iXuot'. JECai TouV fi*)* diyiui8og( tou$ f» roîs tomuto/s 

iHtTpt(iuii~\ Ffpo^^Wf ¥ avrtà TÔt ft». tHp/ r^V Ttî/wr* 

Snri; yi^ TOU- fiiV'Titv (^*ip, Toû Zi tift ■ Qpnnf , tua*- 
XÎar «y.<»)t ou Ttpâitpn tV^tPCoro ^wq^ajiHv; «»./tâia( 
TpàsTro^oiîj, wri ^w' ôX/yw Trpo's «worras towj «p^âpoof, 
«ptV «Aûw 70 /SowiAf/w y H«< TeJ$ ■X'^P*^ «VifMipiiVaTo» 
xoi 7tûi t^Xpiç iffmSvrif.y ttt St ?« vim ro; Tijùf 

IF', 'Clysô/uu fifT our, •/ xa/ fiiSm; aAAoei fti>ir» 
3fi'm , oAX' «Wovdcc KaraX/wo^i w Xo'yop , pf'&w ÎV 
i5. Online iaverso; quin clîcer«t jmi rif *«p«t«XiMt r« tMm'ttû^ iiizedbï Google H(ytS« Tiî» ««/«y imrfp^iiimr. Ou' (<»'., «O^" Jt, y, «^ 

SnAutrriii, _ 

lA'. io90ÛrA>r )/(^ TVpttMW h anasTi rûj^pû» I 
yr)nnitîru> , aJSii's jŒra'<rw»< t«'» T<(iit'» raûrti, xôWi» 

fVl/MU «T1WJ^|»«. E/" /«'» .«J» jrpoV fWlM ffjrâ» 70! 

Trpà^m TBt Eu'u^fou 7arf«/3sAa//ui>, «<t' ô» o' Ai))»s, Ïmij 
TO 5 ô»oii(îu<r/p (ifiiMW , . oût' » ô 3ÛWMS TOt Xryoïiimi 
ÔfJ^iviii^' iap. ii vr^Tlôixspv loùi lyStntt/itnûriivç y »W 
TowMr mfmfuy, oJS.V ^,V x«(>o» V?vw , m\i Si 

lE'. T»» («V çj» -rit inrtfnii (3arMas irapa, 
>ii0ifrm, T/'s W» « TOUS Eviqxi^HU ur^ûoK 7/io|i^/ii«»i 
Ou'S«/'( ifttp in» «Ira pàSufu!, cmt » WÇsffs m. 

}m, H iimâians. Mai, "pnf n>7Kii,- roTsitaul 
rots ftaj7W.%VTa>inrti»., 

15'. Kai (iw tmV y» wuAiluf» xit3o'&» ouTOi 
(KtAjoTs luinujiovet/i. ,. Ss irctfà lât miirrm movciiff 
ofrorT.i^' mitimm npuytyatiiîim t« xaMiViat »'- 
ju» aVoyj/i'AAinxrw, oMa ttç-/ n-ap mrSi xanif evm- 
Siimr. 'AM' i'/tai nùSti't aùrât la/tuSM-yiaup 3 j , IV- 
T/j ovrai SiiMus xai ço/SviouV nrpmréi^iKf iupSwoui, ih 
7M iiai^Qi'. MTÎASi»'-. «Ai' 01' fu» jiAirdToi .iTrn<^!m7m 
96. Oinc lucuiilatai, ngtiUm. 17. Sabinlelligilur <'il^ , ;™, aut 
qaidpMm siiDile, ad «jnpd relèrtur prononien guod scquitur «ti(. 

DçmizediivGooglc wj^Wf -jnpryi^tifvoi tHv i'xSpUF. 

IZt'. 'A'X^ ftnp tûp yt ênuTa yrytntfûnav , icui 
Si nai lûip àTtâtra» , "KZpat to» Mn'^ ^ùv à^tXâfiiwf 
itr o^nf) Xlipcaiç Se wnKretiUPor^ ' 0/ TrXiïaroi naî ftâ- 
hara Sàuiitt^outrtp' .ôAA'û' ftt? tu ïïipmuv arpanoTrihii 
70 MmSut 'iviiuim» , ; sroXAoi ' nai râp 'E^Attrav xoi' 
7»' (iaç0âptùv paSt'uç av wuiinmi Ô 2« f/a tms 4^X^( 
Ttf{ . iaxntlù KO/ vou. iftifunoç ta TrAlio^a piperai ^Si> 
•afOf/pniiiftav Siawpa^tififvoi. "Ewe/ra fit ^«v TÎf KJ|Wt> 
ffrpcpri/ai ■owfu S»Xta>\ on nai' tou; Euâyopbu xwSt/Poi;; 
m Ù7ii\ttne»' ix Si rât toiÎtm mirpayiuMit' aita.at Ça- 
»f>of , oTi p^Sitii ap hÙkiIvoiç 7o7$ «p)«is-' iw^tipxffi. 
Xipoi Si rraîroti , tôî /ifp otr/u; %aî Sixaloç viTrpoKTcu 
amaira ta Si ouït mjtft&tîi ma (rù[t0i0inup. ' *0 /tiV 
)«p ■Tooç «X^pouç QwiaAwe, Kt^o; ^Ji to» •trctrtpa'rnç 
inripos àwsifnatP* "flor', irr/n; - 0ovXnipTQ fii ro nsyiSoç- 
jôt tnqt/Séprup j a^Aa. tiÎp ajMtmr ixtaipou xp/nip. Si- 
tcciui âv l^ayôpap xai toJtou fioAXop imaipi^iiBeP. E7 
Si ffj crujrro/twfj xfti ^nSfp Û9roaT>iX(^f(fK)p,-^fiii$f Ssivca- 
72 TOP 'çSow, aX?ta Ttappmîa Xpwrcr^pdp shnttpy ovSitç 
PUTC ' 3iiit7o; , ot>Ti KfilSsoi^ cStp- àSévcrfbÇ' iijf)iBiSas7ai ■ 
mîXXu» , ' wSi ^aftfrfiéfepot i ' oùSi tùaf^icrtpop Atï/Sup 1- 
w/poo TxV (SocaiXtiicP. Kai «lîrB/î ik^/pwî (ti&«rf' itp t/j 
'nHrrtûvpttP > •/ /^n u^Spa. 70ts »vp Xiyoni$oii owitfTXffctî," 
i^viû^eip i7T/)(sipnffiiip f ovaç gtiairroç •Ttpa'ppiirfi."' .#«ni- ■ 
OTfwri yàp, oûit f K wfïpTOf TpOTfW 9 8 fîiF)'ff'^a A/j-ir/» ifpôSu^ 

^ Om/»' moffo lifjR jusio, htm injusto. 

Dçi,l,zedl!,G00glc wîp* oJtoÛ Spttfftaç tîpnmf. . 

JHi'i £r4 fiO oS^ iW fVKpsï; ^ih*)oi« ,■ roioirnw 

yS£ Où r«ttoi^ $p routais vwifi(3ttXôixtPoçt aV ^r 

SuM^FWfiS,,. ^Mf '«(ni flMbSir jfi> o%}(&ipf«r -, otîf avTM^»- 

f^opr^fjv ,. aW (htfXiâi9&tUy t^r trXilvr» Xf^nà Zih- 
iftfiti ifcûft^m fm, €§ xsXJ; T»iV »awTo5 ^pMw» ■no- 
pwnutfÊmu f ita^£s aura Tttti rvf i^atrtfmlm- ^tii âtoj- 

ï/Çowiçj "^rfint »« irip/ T«» TTpctyjtârw ttii-' outiw 
Sithoia» • tïjfOi* ôpuB ydfi rtifS iifiivra TWP'orraw iTtifu- 
TiM^miç^ kAa)(i7v« AMrw/(>mD; , »« ras cÈAii3*as t«» 

39.'T«r«p Oralpr pleonasmus est vsrboram quse secpuntor s. L 
xïyw iJpM^jf ; ' quia taMtor etiam a^i vacat onaoremy \6yttf tùft* 
vit \ opUpM igUw diq«i« wwnit ^IcRdwB «««e momen om 
pwticala J pVn*^. 5o.- Aor«tfX»''''C'" ** /ïce/< aut dicere alitfuid 
tunultuarie et incoitsultet Athenieiues «fii aunt verbo composito, sed 
posteriori tempore «tebantur etiam' simpUcî ex**'*?'"» ■<"*^™ s*M". iiizedbv Google TTops'Afivrw , à}X t/dtai ctupt^ii^ uat vert mpâfyiç mSfi > 
Ktti TM froAiTMp inacrr» iyîyvuffiuf-t tiaxê ftwrt tsu^ 
êiri0m>^xuQ9ncç aort* ipBtmtv, nwrt Toùf SmaiHMi ânoi 

roui «roA/TOï) «jU* t$ £9 aurif «tmjfi , . tvi *fimi i- 
ttouTna irtpi ovrô». *£•> tsi; r^iCÊjftui Si ùrtfà^timii 
fourÂn nttrearvMat, «ô&i inp* tm lurra tif m^fta.i' 
TLÔffim irfwrTrmrérrm , -wSi -«^Z Jf)* «rifrXfnifi^H^ '^Kf*"* 

o^' ouTu dcoÇi^; KttJ çiTixtpIdptâ^mi Stii*»* tw i^o'j^ > 

jff "^^fm^tvi "iift&t-f na/ v^pa ftir àminm ^OWj ^ 
lttnù>i $i Tcoi t^uftafmxmvaf |to>c^w' wiêv pf» «t^ 

t')(3'pùp vnptytyDéfttfpiî* «v/inf <dp «u 'fcuf <roû «poniwMu 
criwoytuytt?; 54* aWï« Toîs TOP /3*W i«wo*ic*wï7t' ooi» 

Torç »V -wtrî 'ilLt}^^ p'poXoy/as » ^{Vffi ' ^ç « «l'y «^ 
)KM5 , SMftArrTw' p»y« ç/tewp ou» «W tos &« w- 

ftw f/Aoo; vttîç i'tfyun'ixiç tîç iiiOV* -«oifUftHOf , miV ^ 

TM ^roAXoï; ^^aAnrtr/iwHi , fl'XXà t^ «oAiî «» çu<r« TâJt- 

3i. Silrpityitc hic sïgiL ejcencitium 6ononiin operiun. ^a. KipTipi* **' 
la&orwn pteramia, 33. ^ omicù. 34. Contrac^ne /rontù , gravi- 
fate. ' , ' '' iiizedbï Google .yôfitpçi ■ tîw' avTm oXîytut Trévoiç TroWlàç ' pavreitai xto- 
-ftftoif a'AA' otl . S/à .fux^f faBuniaç ttiyahovç ttÔiiouç utio- 
AfiTTo'filws' oj\»î' .fie où5éc •napàhtiruv , «r Trpoffejvat 
rtîii /SacfXfûo-j Trpani , aAA' »^ fiuwniî noXireîài iitXi- 
■yîftivoç, 70 /SsAtwtw' ita* 5«/toTixos ^mf mc t» toô 
9rAM'd«if$ BfpcfTtiîtf. \ vroXjTiiuif £■ TJI tm; noAtu; .£(ojxh- 
-«'ù, VTfMtrnytKOs 5è^ .tJÎ 9rpo$ Kfffuvw; iv0auXîay Tvpcurn- 
-xo; S & fis *' TU 'ffâ<r« ' toJto/; Ztee^ptif. . Ka/ Taû^' 07/ 

.^fi» fwffiwt XOTOfladHI'. 

■ ■ ': Ki Xlapd^àiSfisi'yap TM WA» ix^elSap^apvnintr, . 
■Ettt fi/à- TtiV- !T«> ^o/p/iWir «pX*' ouTf TOUî "EXAscaf 
•7rpoffi>9C'¥*''''" > ^^' ' ^^Xi^^ iTTiàrofisnv , olIti iiiTiopIa 
y^o^itwfy ou7f Aiftk'tkrf nnerii^tti/Wy raôrars irâpra .Sitip- 

^ÛKTI y JUU irpOi 70UT(M$ tUZi X'^f"** '■^^H" orflOCCXTIlVa- 

70, tutt.Tnx* w/Nw^f jpif^aXfTo , xtu rpi^piif ivcantuyi' 
^imiot noi- TW^-iûAtus mapaxrMvai^ ôuTAïf «i^n&s rir 

■ i&m' •mii- 'Siinfii* TW^irrw mviothai» , «orj ço/SircSa/ 
sroAAiauç.' t*» irporgpm Ka7açpçpooWû* «uVws- "Kff/ïo/ tb- 
.Xi%aÛ7ai9'iTnSÔ9sii''rai oroAc/; Xcen/Btinip f oùx* oîôt ^' 
«cmiiV' ar ftn' 7i$ - au7as fijo/iin ^o/û(>70ff ndscip, oj»; 

-'Ei^t^/wf jtf» f'Xft *y^ ^* «A/yu itfojipw iiiiipaBw 

fi4/\â«7R, ''i£277''0U ÇffilMXa! 1 /t» Çaff? /il/Ç&l X('}«P 7(Ûp 

WitvMw - itfoaùmtv y , a'AAa /in ttoAi) A/a» ' an-oXE/^dû rt^p 
^vnpay^ifwt m>7ffl. T/s yap ar s^tMi 70 7o/au7iK ço- 

35. Ae^uf , regalis. 

Dçi,l,zedl!vG00glc cttûç y ' o£ OU (lovos m» oruTOu ttoXa nMiovof à^lca^ i~ 
^olnen i . oA^fi: Koi toi» Trtptixorxa «wo» , ff ni' vnativ , 
ivi np^rma Trponytrys ; IIp/p ^«p )<(p Aa/S»*» Etîayô- 

iûVtc Kfu TfÂv àf^ôrrù» rrourou; infti^o» ti rat fftXrîif- 
twii-oirmç a» tàyârara npoç roui. "EWiimî tiamsî^ti- 
m Tvyxôfotsx. . Nûf 5i rotrovTOf t^TamfrrûniKrip f. ucS'' 
âjiiJOiSaSai ftift dtripK avm» S^pvvt (ptXiTiXnMi fia^iu» 
ihaty TratStyjfo/itaScu Si tou; wWoTeuf ftt)TfiS« , ■}«»[(- 
uî )vtit/3tiiM3Praç Trop »/wi> , ^iput Si .W fo'f xt»'- 
fiort «If To7; «VnnSiuftaou ror; *£^J\iiNito7; jiâAAoi» , n 
707; Trapa a^lvtP aùroi^ , •aXilooi Si- xai tÛi irtpi liv 
fMM'iiLiip ^ .xat. Tm vfipî 7» <piAi|i> ^ÎStuinit h roérotç 
7DÏ{ lô'noiç 8ta7pi^»t u. TTo^. o/t .frp^ipoo/fl/AidiKris k^ 
ffor. Ks/ ratiren, aTrarra^f oû&/( of7/(: oy» £»Eo«y(^v 
a'niQv. tlvat 7poov/wXoy»ntfh . 

KA'. AtiyArroi» ^* taqi^^wv < H«' «"oû ^p«fr«u ««« 

th; oV/o'riiTckf 7iï$ ituinu. im -yàp 'ËA^ifiutp voX/^o/ &«<- 
«aXoi jta/ ôyodoi y Taj iavtm ^arptStç ■««o^(wo'»T»s , 
JiASoir s/s KuVpov rWK»fffWT»s ,.«yo*^f«»»' •«*'*"'»/>«'' **"** 
nai fO/f/piTiftoii .TiiV Ëùayt^wu . ^oo-fWai»' T«r 0*110/ «0- 
hrtiâp. ^^v Touc fuv a^Aoïtf itofiaarl Stf^ur t nroAi» 
or spyQv .f'H* KoMtME Si, 70V &a TrMitrraç apiTctf irp»- 
iiûvarra rôts 'BXXiimf » 7/f oc^ o7jf»' ôti , Suvrux'^o^' 
ffHî 7MS wp'Afw;, f'^ awoBTû» , «K^afiiwç , «ç Euayopow 
^A^s 3 6 ; »Qitiirai tiai râ aâ^ari 0t&aiarôrt» tiintt rw 

56. Hnju9 loci mentionem facit etiaiA Aristoteles (Rhetor. 11, 25.)^ 
qaî sensDm noo tamen verba nobis Iradïdît: „ Ko'rwi' fw/f iusvw^ iiizedbï Google y» ^ _^ ., 

yi>i^2cu 0)nSw* HaAAo: js -Trfi^pto- n^o xoraipdMw;, 
aùSi fTBfi iwi &7> nÛTtot» irpâyftmç îtSo^ê» iifunof i 
•Htpi 7<WT<iHi ^^VâhùatSai irtinfèn yap avrÇ $ J» Txr : 
ft^jv mV »'$ KuTT/w I Hat 9ro/)iflr«i W «radMy nAf Âr- I 
79 oyoâa. tl^To» fur yàp «î» jf^dutroy irAAiiAw; •n)>»n- 
trawFtç, ittM (nfi vr^cj'wof imnmrafro «pâç -ecù'nvft « Tiut 

furtpai wé%$»i 4'iiV «utm }Wjuw Jwx*'^ 'OpHvtfi y^ 
ttÛTitr 4^wà Anuitâ(UtiûH vuam <t mti (uy^ ^a^î 

Hw^ jiWDÛrTCf* T* ^f S& ')«^ {» furf/ •Morptd ^ 

tmvMwn-o. !SKO«rMftiM/f Si avnt^ , •»«!: tu v n^tçcfâ' ! 
ovTirr ovroAAd^w?/ > Tâ^t; tfw xo^' AmuSsi^^f ^1* 
pMutJao'ar' af)(ymi ybp rûr '£AXiimm> kq) xora >)!' l 
xari ««Tdf •^'^-lino' , u$ twt' thr^/Hffrïtcf Sxâtn r ^^* \ 
xkI. v«v. 'ÀffMm .tumii vromp «mp^Wfimm Aa^mç S> I 
f m7«M; «reÛsitr «*V M&^ y wc/ nûp tf9<|Mmr)û^i> tûf ^ | 
«vXtw; <#'yi» t rMf , «,n pfipinmmiu ft7$ gmpoùtftf-f ÎS'' 
SaBTtof ivrvit [tM ««rà yï», cîXllft «tteb di^Attvrar m* 

u ^ vf^or ^TpeniwtSc» xvnarriKuim'a , luti tout» •tf ! 
p«)^Mftm»ira.n^pf wiv *nrHp«i'|iwM''xaXur- ff^M* </5^i«î« 

tur de ille celtbrî niv^ praelid, habita in AegoSpoyimo s^teLam* 
pSdcuiQ ; la tjab piiellô kihémeoses victi fuerunt 8 Lisandro an. 4- 
OJ^mpiadis XGIIL Nam «x.CLXXX navibus Athenieasimn , cnn 
VIll tnntu&i potuit'confugeri: àpud Evagorfun. Sj. I^eta ac f^i v 
iirêi. 58. B. I. Ke'rwn. Sg. s.'l tm Evetj'e'fftr. ^ iiizedbv Google "EAAiO'ij «'JMvSfptdSiwaf , . n Z* srô^; ifftmp nfn va- 
}a^i So^ift ftt'po; fi 7i«Aa> ^iiî^afii, %mi lôh mii^i^f» 
iymiit lun-fo-TH* Km vwr' inpûx^y K i tmn i pm orpatii- 

KB'. fioKFfPift/f £« ou Tiip ouTilii ygttpLnp iex* ""'^ 

ttànO'f Toffo^a fifiP^ tJMfff» •ÙT«î^ H^/ ^ti* oJr. 
KMHrof. aMds i^i>. 997iu Ao}4(> "Ot^ j> vp9{ Evoyspar 
o^Tu; fo-xir y oûf «^Vo{ AftSiffV f Çifrim. tintai yof 
PÀ^Am', /il* CTTW^aVac nri^' Te» •» ICtnii;p^ «éJkifiar , Jt 

f^pof. oiTayutwmiii Hfuvaft mKufW rw mipi tîÏ(. /S»*. 
(r>A£M)$ èffM^ta^ivana. ISmi wtw ^lyMrrw TinfUipw* 
■râi fUf ^3 }'af>. mOMut toti «aq|MMWU{t|t., TQiTaCTov xa^ 
tffpwMcrsr, j«Ti« Ski 7» fii >^f!mft^*0 t . fujifm/ ht» fi 
^o^v aJrdv 43 ■*»' T<(t $affi\tÊOit ivtffrâi wpoc ii tw- 
7» ouTé^ ni «b^w fr§piSiûi Hrxswt v<n§t ^twjsv ^tm^ 

40. &U.- pro ifi'tStift s- '• «-avw. '4t- PropeJovau conservutorem , 
ttse Ipsor 41. éjr/i fd^it. 43. ÂEîim éecéàU, Sdeat |>riuiqiiain illa 

(frater Artaxenes) M ttirtft iiizecKbï Google )^<Dv lu 44 y 9ro^/UiV n-po; terri» ■ i-ntytîfwtiy Si'nata 
[tiv ov voiùit, où [ttip TrarrtrnrM'ir aXçy&)$ ^ouXlwrafttroi, 
'Hmararo fup yap -wiJAwji nât lâ» 'ËAARMir , iwi tw 
(3ap0âp»ry im. tcntttpS» %at ^auhaf wpayfiâTaVf [ttyahi 
Sufeorretaç xocrfpyaa-aiifKit/i ■ iaâtzvtio Si tiÎf ^ùayôpriv 
ftiyaAo4vX'^'' > "^^ ^"'^ èfrtSoo-uç aura , xaf Ta; £0^0; 
•râp •apayfiârt» , eu xora ftmpor yi^rcftira; , a^^ xai 
Tiî» çtiffi» ttPvrri^SXnTor f^ovmc , xa< W» Ti/J^w- orùrâ 
(rupayfiWiÇo^ai'w. "iQffTi , ou^ «wv ™r yrymitfÛMt op- 
yiÇo^ro; > oAXa TTtpi tm- ^f AXorrâw fo/SbbfCfWf , oùii 
•ntpi Kuirpou /iopof Si5/a>$ , aAAa n-oAu «ri p< ftti^éttn , 
«TroinVdTD 70» TroAf/ioi' tt^ outow' outu 5" ouf upftninr, 
«ffTi siçrnv crxpcertlttp 45 •raÛTMv vXiov n tritrenuaiiv- 
pia raXapra lurrwoAdNrfp. 

Ts/; Svpâttêaa » (n^/ra^ct; tw tca/roù ym^tn» wpàç tk; 
dure»; VTrtpiuyiBfiç -irecpcttnuuai , rnih^c^ oJrov «V 7ot^ 
TO/s 9ro^ Beà^arrônpot f S ti>7; oMo/; toÂ; Trpoi/fMfii- 
poif. "Otï fù» yàp aùrop iîitr tîpmat aytn , •tit imnw 
ftortit 9ToA/» t'X**'' »'wî*» ^» ii'kï}«(»i'S« 'noXêftiîp, tamt- 
Toç » F , nat T(uov70p ' tTx* TîpuTayôpap-4^ top w'o» tw 
•auToû ovpxytifarTip , 'atrrt ftntpoû iUP iSinat Kun'pw a- 
vetffctp %aiairxt'Pi ^onixtip S» tTropSno-f, Tupop £t xo- 
Ta h^'to; ilAf , "KAniîcff Si 0ari\%ui vrriimnr§ , toctou- 
7WS 5* tÛp inXiitîap àndhicnv , ttors n'oAÀot^ç 7«p YUf 
câp , grntSoîfpraf 7a( ica/râp trvu^opai * itêitpûffâcu riif 

i(4. 0um bénéficia ah Evagpra reetpiebat, 45. lU scribit C<»ray [^ 
ffTptcTi» , quod legUu^ io omnibus edîtïoaibuS' 4^ Fràtrem JMicoclis- iiizedbï Google 8î 

rtS wohfMv , amt-t lîBtfffUPo» .tÔ» aXKw.-Xpénv twp- 
(iaffihiiut H* Sttt}iteT7nr3at to7ç_ àm^râai -^ - wpif nvptot 
ytnwTO 7»r .(rufutnw j. av^upi nf i/pnW nroiiÎMvr» , 

fùayôpou lUpaniBùç. ^ai ■ AeauSatftoBtm ^t, TÛa xttt- 
l^a wtu .Sûtaita ittyttrrnp ixinwt Mn inaltw vri» xou-^. 
pdï 47 1 *'"'( Tp'ûp fTU» à^t\no Tm àfOin. .£u(ryo% 
fçc £r - m^ffiicraf îfTM Sma , . tûp ovrwr vi/piov MarAi- 
7»! , £nnp *v nuti ■ «ip/f - ii( To» WAt/tw ttnXB$tp.' 
X) Ji varrav Bctmearrorttrct , vm yàp irâ^v , »f Eùtx^': 
yôpc^t iiifou •ntpcanvorroçA^ i (t^<i v^trrmton'a eà/Spâr ■ 
tiAf, ToÛTHf /SoKT/AfUf ô fuyaf* ToerouTMp Zûve^tn tym^ 
vj)^' tiiôç l'-iynwTQ ■XËiptiacurSai, 

wii, n.ctifviretraf .7*» àftnnv. rvf Kliayopaif ifanpcirs'* 
n i7tiSti%ti»v , M Sm 7QiûUTaw ifiyu» fLainm'Simiti Ou 
1^ ^oMr qKZM/Tai tovs oAAouf noXiiFtov;* oMc itai ro» 
àt npmtit. ^rmp&eâA^aé^ , 7W utio nramw àfQptivu»- 
ftrn/fiwov. Of ft» }^/ï /irrà .mîffNf 'EAAoSos Tpttit» fio- 
V f /Aov , () £fl f<ja» fro'Afv ix*" > ^p^S - vfoffta tup *A- 

> xa* TNip 5(^0» ooTvr sXa^s, 

KE'. 1, /m yop av «ûp/tro/ifir reî» ToVg ytfo^f'mr* 

'' £o lempOTit xtupii, hoc ïu luco accipitut pro ;(pBfMi XKifôt 
tpric signif. tèmpestas , occasio, opporiunitas } et XP"'Bf>-'"''V"*'*- 
'■ Wem ac TvpKirovrri»» ideat ^K^ihiuoiToi. 
yiolarium. 6 

DçiilizedbïGoOglc fl-ofaxÎTa! £i07i«*^pa[}'jKctt» , £ rita ToircûrM lura/St^v n 
rtûs irféyfjtaffi» turtot ftymifittor 4 i'ç imrrà* /iiV «^ /• 
Sitiiou tûpomat narstrrjHri , yrà Si ym( t àmJaOuxiiêpar , 
anttP nç 9kA/ti/ or; , eîç Ta; vrfxicniKouVaf T//ia; •mi?ui 
iTimnyayt , -rcùf Si waXîras •» /3ap/3(^ ftiV "£;Uiiva$ 
BWHurtft ^waSpw Si iniXêimoùs, «^ ùSo^tM Si 0- 
MftaKTTtuï, Tor £« toTrof afUKTM «Aw 7rapctXa0eiif f xa-i 
vMerTOTrao-iP ^»ypieùfunf , KftipKTipw neci vrp«9<np(m ko- 
CianMUK cTf-Ji -npof tootoi;,- */£ i^3pa* /ii» BâKr^Afï' 
iMTocrraf * -ouTo; oùror n'^'faro scoAc^ » û'o-i* àti'ftnsrw 
yw^^f 7«jt n'^lfUV tov . «fp/ Kinr/M»* oTf ' ^ .^ -oOr» 
cufe/ia;^of , TOffowr» Pû)iKrif»w#pOP laordii w^/o^ tbp 
aAAttv , ao-rt ôiiokoyovfispetç ntyiarw outw <rufi/9aX«rdai 
îuMt/iir »if Ttîi' KWftofx/aF th'p «ipi KpiSiot. '"Hç yfwfii- ' 
me , jôno-Aw; ^iv . àirârtiç rnç 'Av/a;' mi^o; iutri<rrn 
AxTuStupétiot. S*, ovri' TOb Titv mrttpof 5o 7rof>d«?r « 
wfpf Twî i«ur£p y%»Svmiup wttywArBtKKr ot 'V "E^hms 
4tfT> SeuAi^ oûnivofi/ap «(T^fioii* 'ASnPcûar- Si «wwtd» r- 
«iJOMM^ (St'ffTi'foù; oipffrf^ auTWV a^rraçy f^dii» •!( 

waj 7a( irapcaniêfMÇ ràç ^rpoç ■AcauScunopiouç ■} Sî eiw Tai 
■vtpaitfnifiifa yîyasift » ^ei' TfAfurcir7or vroA^/iOf, » int 

'49> Ita Coray pro ffiuriiuf^ ut io omnibus edîtionibiis. Seâ srrï- 
^ poteit «tiam ffK»w»(tn^ mutaU prsecedenle conjunclione n' in St. 
^»*CoHtiatataitf hic •onutnr pro. Asm, «hC pMhit proitla :part« 
Atic^ qgK tributdm «Jvebat. ii^i Bas'idia. iiizedbï Google SvpiSif cnfiiiOis yjniitêfKt ojt %ai rw ivSciSt fSia* 

u. l^JT ;<(« ytcp ifu^iau to); «rXwWou; k» ôto* 
fMTTOTaTouf «Cptffoittp taîç jityivraiç evfi/popa/f.irtft- 
vKfftrraç £t/ayojKr; 2r: ou fto'nii' 3aa^ftaffTO«w o ; <^- c^» 

ovo TMjr aÙ9Û9 êiuim yiyon i9oou70f Si mai :rtf mi' 
tu!n !râp eXkup luti 7^ )M'^ frS £u»}4tM, «on fiii 
/wt» So^o^/Mf > ffAAif ita/ râf 'Affia( cnraint;' ^lOf 
•udH ■wpantif'. KoAAitrto! £a .xvnnrftiioc Tir . j^osmAi/o* » 
>p Tavrji Tov /S/o» SitTiXifft' dvHTOf £* .ym^MO; , «S»- 
M70P Tai>^ TTfp/ auToÛ ftnfinp %ttti\mt' Toaovror Si >/3id* 
X^'kw, ^trti ftHn 70V ynfmt S^totfOi y^tivâeu^ '{otê nSv 
HanyjKJtMf yutaayjtîv ritf iià vaviw mr nAam'ov- y/yto* 
furag' •rrpoi Si raCroti , ê -S^ii amoiuirttrot itweu moê 
XB?^7rûfecr6« t tùim^lai tu^iÏv a^ia xci 9ro^tnRuS/a( » 
où£« TOUTOU SjliifULftTip » aAAa x«i tout' outu apnTUtrê 
54' «ùf/ TO niyiffropf on "mr î§ dÛToC yiM^/iifc» ou- 
'Si. Hoc m locQ TQ^ Atf^htM^M pflMtva Mnitar, ^^li^àSsUr t^^ iiizedbv Google I* . ^ _^ ^ 

iitt iQf litv 5 S . (3a<TiXitt RaXoufiif ov , toi>f &§■ araura;.^ 
vài. Si àmavaç .56. "XIot*, v rmç tS» ■. •Btumav itipl 
tifoç Twv mpcyvytwi^iMiv ùinpfSo^aîi nt'Xfiianat, Arycvris, 
w$ NP dlo$ fp àfBpcÔTioii f ii Saîfieav ^ àTX où Btmroç , 
anarrai'Ta.voiaâjra.wipi t» ihkW pnâatai çucr/p 5/ 
nâ}jirj av - apitwriis, ,' ■ 

01 o/itti ^a/ytAmif »* . vc7ipî^» yap. > th; cck/^ms tac 'fUEf^ 
70Û , fifd*' 2s . ànpi/^îcTTfpop xoTi (prAoTroMfTfpw i^tipyaaâ^v 
a» TOP ivam» toÛto»* ou /xnV. aXXà. xa' nJr , ^.ocw.nr 

A'. /liyw S'j.eJ N«o'xAi/ç, jîj«oiyuï/ .HaXeè («V •/- 
vai ,fipti(iira ^xffi' Toç tm» o-w^aVwp, «/'uo'taj' W(Au . (iir tw 
TT^jiows a^/as- "Wî T£Bv irpâ^tai) itai. tïTs Stca/oiaç , - aj 
eif. 'pîf . AoyoiÇ op T/j ^o»» To7$ Tsj^pixwj sj^otwx d«»pH- 
ffEM.. njraxp/nu 5s Tav^ait .TTpûno» ftiv ii'&aç, .-"lOuV^ita: 
^oof. KOi^ ayaâoi/f t»? oVSpMp, oiî;!^ wroi.iiti rip tu^- 
Asi ToÛ ffw/xaT^ atfiiiuvofiiiiouç f .wf .iwi .toÏs spyoiç..v,ai 

ijî fiPM/i» 59 Ç/AoTi^OU/iePOOs' tTtuB'.O'Xl. tous ./iSP .TU7r00( 

àvay^fcloit napà roûipti uvai ^oW ,. wsp' of; tcp fl-raS»- 
er/ irou{. 5i Xo'yooj s^psJcSbpœ/ o/o'p t". sctui s/'s tjÎp *EX- 
^a^oc , i(a«' StaSoSénaç èv.-iaïi. 7cta $v jpptstQunoi» , S lef 

RS; «. r. NImrliim.' .'16, Fratres (el sorores NicocUs^j/rinctpes)., Mos 
rincipes Glioa Tralru , uxtires', et sororès quasi 
«paratorum Ëuropœ, orîginem duxit, tefAc Ari- 
7.' Hœc synlaxis obserVutiuue digria est, pro Ttp' 
8. Subintellrgitoc - àfvKi»-7»r , aut-aljuJ Mmilo. iiizedbï Google «s 

Tbrs jusF TrfiTrAaff^iW/S «ai to7j ' ysyfiaitfitvoii oCBeli a» 

TBp-TUr O-ftl^aTOS ^(TIP - O/^OJWtTf (I ^ TODf ^1 Tpû TTOUJ ' TOUj 

aXAifXup^~ xa/ Tas Stafoian raç i» toI^ Xiyofiti>ôiz itoû- 
<raij lu rourttp paSio» $(m - ftiuttc^Bat to/; fin pa9uftt79 

AA'. 'IZp «mta xa! [iaTO^ov îVé^cs/pncrQ: 'ypaVeiP 
ToÛTt» Tov ?iayopj iiyùUit$voç kui troi , xai toJj ^oÎ; Trff*^ 
tr/ , xai- To«5 oAAois toÎj ctV Eoa^'opou ■yiyotôtrf, woXo 
lUpAAiffTlii' ttp ytnvStti tû:utiip îrapaxAnir/p 61*, ■ »" t/j 
àSpoi'itoeç rai npîTas tœ; exe/tou , ■ «q/ tm A»'yft» xoc/iif- 
o-of,' wffpoSo/ii Siaptiv 62 o/xr!» , xa/ tjovttarpi^ttv av- 

TànÇi ToDÇ f»!" yatp oXAoUÎ Wp07"p«7rO^SP tV/ TiÏp' Çi^WO-" 

Çr/ari îrtpovi GZ tTratvavpTSÇf tyàj Ç'n^iTfs • x tou'tû)» 
64' ';''0t;{ fu^yoyttf'wL'f 6'5 ,- rwf qUtwp tnehoiç i'ani^sv- 
y.â.Ttot STtiQv^San iyta Si tri nai Tot)ï croàs^'oux oA^ft- 
rpi9/$ TrapaSuyiiaci y^jtaftfitoi , aM o/xe/oi;, TrapoxaAu 
xai ' .0i;/t/3(M;AftAii> Trpoo-e^ffV top vot'P , ottu; ' xaj As yf jp 

Xdi V^pITTTf/P /JlfScPCf ^T70P SuPHlTtl TtÛp 'Ë^ltPtilP. ' 

AB'. Kai ^M fôinÇf fti nttTttyiyptiiTiiHP t tàç fvp 
àitfXtti , oTi . weA^ax/f <ro( 5/ax(Asuqfia< vtpi t<bp kxuiân 
Où yap oiÎti «/if AAiiS» p , ooTi ■ tous oAAouj ," "or/ xaf 
/iopoç xa/ ïrpcÔTo; tÛp sp •ntpawiht mai ttAoi/ta) 

Çttîi OPTûW, ifiAoa^Tp xa/ ÇiAoTropiTp inî^ilpiKJ 

60. Co/i, laudari, excipi. 61. Hortationem ad imitandum ! 
62. Tanquam iroaginem 63. Aliénas, nihil aiiinenies. Ci 
imt »w»itmi, 65< Laudatos. iiizedbï Google 86 

•T/ woA^Àîff vm 0a(riX$ar fntntfsts , ^tïKuffeairaç tm q-w 
wai%vaa , toutùv tùp Sia:Tpt(3ât $7nÔviti7t , àpifiipovt 
îf dÎç n»p ^iOT ')(atfiwjffn. 'A)ilX ofÂtas iytùt rixoTa ttSat, 
vùSif JiTTOP KOc/ Ttom xat Ttontrca rauTOPy OTrff iv 7o7{ 
yu^rjxo?; àyâiitv oî Btaiai' vxti yàp exf/ro/ tto^xiXsJ- 
orrai tÛv Spoitiant 66^ ou to7$ a7ro^lXf/^f<»o/;j aAAo; 701 ; 
TTipi 7»f v/xitj àyatit^ofiffoiç. 

/iX", 'i^/iov fiù> oui* (OT/ xa/ TUP aAXuv ç/A&w 
67, TO/aÛTtt xoj ^tyiif Mzi ypagpitPt i| ûji» fitXXofttKrt 
vrapo^M» ipiytaSai toutûw , (JW«p xoi fyc Tuyj^awiî 
iitiSmâ»' trot Si •npoo-nxii [ttiSip lA^J/wi/i", aXk' atrrnp 
i» ' T» Trapom neci toV aWop J^owp iitt^tKiîa^ai , kœi 
THF ^-^X" à<n.tt9 , OTT»? aÇw; lo-» xa^ toÔ worpos - »ai 
vw SXXùM Ttpoyôvùw m; aTtcmi (ii? wpoenfxw wi/j* stoA- 
^u "TTonîffBai tmp <ppénitriVy fiQ)u<T7a ^ Vfilp * toÎ*; vrXt j- 
cYftil' TUtpioii ouo*/. Xp» ^1 oJx àyaTrâv 6Bt i' tôiv •nccpfif' 
Tur i\/y^nt{ up kSh xptniuv , aAA ayatauTtlv ^ ci, 
to/oÛtoî /**• «UTOf w» Tii'p (pvffipy yiywai Si t9 ^»p wa- 
Aa/oV aVo ^toÇf to Î' twoyuiWToroi' 69 »Ç àoSpoç rotov- 
rou Tnr .apir»» , 11 7 o ^)î ttoAu Smlvtii xat tw oX- 

^P, KŒJ TM* «» Ttt/f av7a7s<T0i Tlfiali OPTWP. "EffT/ S" 

«iri 0Vf fu SiafiapTstf loûrm tàv yàp i^fiisinç rn ç/Ao- 
po^tift %ai tocoÛtop i7nSiS£çt ocosTrtp vCv , TO^ïVf 
yifnirii TOioyTOf, ofo» o-f wpocr»xw. 

)66. Deest pnepositi» l'x. 67. âabiat. îStot, &ut t^ygr, 6S. Coii£rn- 
(lun etse. 6g, Accusât, adverbiï mon adhibitus, et sign. nuper^ 
fo. Conjunctio ti redundat , aat culpa exscriptoruoi , aut qoïa au- 
«tor eani repetePc voluit proptcr periodi' longitudinem. iiizedbï Google ilizedbï Google naf f KfiMP. lUTSçuyih i mai rfl «ra^ Tvp^Krr' xcc auvàt 
yttie^BU /SaiiSw. HoAXc Ji -it^&rt^- nhn yuntèpOtutuiç , 
0i;£fl irif» ifoi Jj^ mmwtt vrpÔYt^ttnt tSo^» HfUiK» S 
•Htpi TWTiw flSi/SovAuwda/ avn(3» ytip aùr^ , Sitt ■mV 
a^iv TNf «$ Ktnr^H» W Tro/MOWi lu» oroSui' 7rA<M-- 
T<t àyt^. tï^ôï'roi' ^f ^ap «wx i^âiiaa» «A^iiAa/; ?rAi«9#»- 
truTfft «dv «r>p« frA«/an( nroranerra «^ ooToùfi i 7«^ 

{wrÂpai icoXêih ^*^ «vtm fWfiM' ^fojfVH 'OpUpttf yàf 
tiÛT»9 Ù9tè AmkAufMiOi^ vutm « mtt fufa)m fana/Stl^n 
Mê-)(pi^um0i ^Mrwpili Koci fiapitti t^tpn, t^ê^érfpM ■n-pM^î'^ 
Ktwta jiWDÛrrtc' fW )tf * S 8 T^p {» ÇUTi/ «orprV i vôti 
Si SS &a TTfAAttf ko» fM)>iiAa{ «Mfsjwr/aj: voftw «roV-rx* 
if*nr«Wo. SitMrMfifMis Jt avTfiç, tMt*; y«i> n^qx^r 

pacxiûao'a»' Sf>xam( yb'p wr 'ËXAww %tti Turrà yiïr 

«Ait 9Mr 'ÂffUm taxii «-«w* imp^WftKnw iia0âtTtç Si 
iiuÏKu. fmtÊf *$»■ mtupM, *al nâf arpitni^9 tûp 0a- 

«r^Ac^ur.tèr «ipof A«9wStf;vur««u( •tnalvSttt ntii'^éfrtç, 

pQ^'MtfWy Ta .«p< m» MTHfMV fWHT Mr>M{' »^M>* «/ 5^ «aTtt 

tur de Ulo celsbrî navalî prselio, ffabitoia ÂegaSpo^mo aQte.Lara- 
psâcaA } la qaO ^rStlto A^etiî«nMs vict! fuerunt. « Lisandro an. 4. 
Oljmxùaâis XCIÛ. Nam «x.CLXXX navibus AthenieuNum , cum 
Vtll tantuéi potuitconfugeré âpud Evagor^m. 5j. If^"^ ^^ *¥' ''*- 
inât. Z8. 9> !• KcMn. Sg. &'L vif £«'<e>vp«rt ,i,zedi!v Google 9S 

itêSs^u». "Owtp tm^i^t vrcicr3«iTA)V yàfi i:mjrBt, iM crfOf- 
7 i^Mi , xoi tevrrkov cvWiyimi t AaMMSaifKtnu ^ù tm- 

"EXAi»<j îiX^vStpûSwiiai s : » Si sruUc n/tûf r«{Tfl g^-o- 

iî}'i^4»V itOTi'o'Tii. Ka< voÛt* iirpôty^t Kmwmj ^ trrfWt-»- 

KB'< ijocTf^fi^f Si. w TiH> ouTiùi yttifuiv fo^f ^i^ 

crdruro , TorajrAt fi£>Aot! «iwa-f» aÛT«f^ Qip/ fii> «S»- 
Kôtttns, a?Mi it**r. HfjKt Xâytç. "On Si vpit Etfoyipa». 
«/TW£ f o-Xf r t oûS* ftU7(}f A83f7r f Çifnavi ^lo/ffinH yàf 

tf^i 'l'oùf oAAw; .£irm«i|« fui^t».Si, wu ^(«AmWv^w 
hfMWf, mreqfmMjwf. Kjturaft HKûpot rit m^î tmc. $»•- 

raû ijjf <43 :}'ap. mutfim» t^- ^afmnmmit tvitwirw itar 
TM^finian^ «m r &<)l W ^H .ftiiwfi^ftff > , fmfaÙ Stî» «t 
Aodfi» WtoV 43 rrrf re $urî>4m ivtrtâî vpof Si •nv- 
Toi* ouTèf; »K «oX^ow taptSiâi ««X**** <û^(nv, ftiMiÇu Tror- 

4o. &&i.* pro îfi'tSwtfy »• )■ 9-ar«/. '4<' PropeJovem conservatorem , 
et se l(»«69 41. fyHffatHs. 0, (iUm âecépii, UeA t>rju^Ualn ilW 
(fi-at«r Artaxeriea) M MiHt ûi Google Xftw <u 44 > "f^fuiir wpo; but» sTri^s/piiffi , S/itûffo: 
fiff ou 9roiwi>« ou nM iravranaatp aAi;y«( /Sou^itxro^fw;. 
'Hw/ffTOTo t^r yàp woWow; xa/ tm» 'EAAnWr , wri toi 
i3ap0âpWt «X luntimv xat ^auXav irpaynâraff /jtyoXs; 
Svtacrri/as nxcrfpycwatitfcuti - ivQâpfio S» tnw lËMoyôpvj 

T(iâi> Tipaynarear , «J xora ^xfoV y/j^o^ira; , àX^a nai 
TU» çwr/p à?V7rip/3Xnro9 t^orra > iia» *îii' ïuJ^jii' aura 

yjÇ'o/Mn; > aMor tti/p/ Twr ^(^Ao'rrtw ço0obftm{ , ot/ji 
«ripi Bû^pou fioW 5i£W; , flîAAa sroAu mpi lÂti^ôw» , 
i'jroinffitTo TOf •noXnto» wpoç mJnr outu j* ojf Sp^uKnfy 
tiffrt aîç 1*9 (TTpœrttap 4 5 ravritp irXiw n Tnvrfouayi"' 
put ToÉXarra KarmaXuo'fr. 

Taîf Supâitten ^ ttVTirâ^ai rw ieanwj yvûitnf irpoç Ta; 
6uT<*f vTnpiuyiBfti Ttapacrmuai , itr$St^nt aùràw if tov- 
Ttui voku Bcaf[iacrôr$po9 f » io7{ aAAo/; toX^' TTpM/jMi/w- 
poij. "Ot» fuv }«p oifTor «?w f/panu» ayaiv , ïw iœutw 
fto'wir "nohf HX^' i'fi'Sn S» àraynâff^n "rroXiftilty lotou- 
Toç M», %ttt rotouTOp ' eTx» TlpttTceyépofA^ tov vlof f» 
fauToû cuMcymitnntt'ùlvrt pnpov [lif éSîtie-i KJvrpw "' 
itoffaf xaTeÊoXiJr, ^omxnt Si i-népBitcrt, tvp» St xa- 
To npâros f ÎAi , KiA/ic/ap 5t 0airi^êti oTri'onw» , Toffw- 
Towî Si 7w in^ftiof a'WAfow , «itt» «oXAboç t«f H'P" 
owp , ^tfâovfraç toj icanm <ru/*çopa( j ^^maSai fii 

44* ^um beruficia ahEvagpra reàpiehat. iJS. Ita stribit Coray I^ 
arpvTtilf , quud legiluf ia omnibus edicionibus. 4^ Fràirem Nicoclia- iiizedbï Google 8Î 

^p^»C- Tnç. fKl/WU* tiAhituit. â' otPTW$"'«'fVXiKr» ttùrouî-- 

y/ rawTO Tttv .at^unw ». os^H» mV t/pMta nnmvatTO » ~ 

Ëti'flcyof'OL' lupaniSoç. J^ai • AcauSatuone», fù», twv naî; 
Sc^af wzi .SiMOfia {ttyitmo -«xoWwf .xo:t' nurrov . Wv xa/■^ 
pov 47* >'"'{ Vf>/ûp i'tÛp à^t^mo tht t^iiV .£v(r)«% 

]^pa$ , iVifMiu 7u^mvoi7o;.48 } /MTcf Trfrrtîitorra àaSpàr ■ 

KÀ'. JVa/T(u v»f cwT/f THV àrSpîcar, n ti!» ç^o-; 
vgtTJit , i.avivnaaap mf aprrvv. t» Eiîayojpou tpactÊpÛTt-*. 
pu» BwiSit^MPf M jia TOiobTetf «pyMi - luri . tuffiuMtf ; Ou 
yàp ftônif. t^avûrai tou; oAAot/; TroAsI^'^fs cîM* xai Toy 
im MfHùm» ^mpfiaXiiM^ , kov -ùno Ttârrtu àpSpeimw 
vftKivfiêtof. Ol (tio yàp (trrà .•nâ&nç 'EXXaSo$ Tpat'at fto- 
PHP itXot , ô 5« ftiap 9roAfl> îjfM > 9rpo$ aifaera» tu'» *A- 

^11» cajrw iï/3obAitdiKrar.i oo-oiirfp i%BÎvouç , tto^ fiii^a-. 
a? liai TM fo^ap auViâ» tXa^u 

KE'. 1 /pn yàf) OP. tCpnuoftêf tÛp to'te j/fpoftf'pup, 

47- £o tempQr.s: xaipii, Iiog iii loco acci|àtuE pro XP^'^'f X(«j>w 
{Vûpric signir. ^empestas , occasio , opportunitas ; et y^féin^-lempus^. 
4^. Mem ac TUftKVisvfT», idest ^«ffiAKcrT». 
Viûïarmm, 6 

Dçi,l,zedl!vG00glc sa 

voiaùrtt :^te j nnfi a - y /t»>i» , S t/m TomHfTM' yuTofitâm» it 
njç itpiy^aiTi» tutof ^symfiiMfi è'ç tmrrw ftiv i^ /• ; 
Siaircv rvpaMia naTKrrturt , 70 St ytnf t irnTaiÀaftêwar i 
ihrav thç wo^iTi/as t tU Taf vpoe-in.ova'aç rtnà{ "miXtr \ 
WTttaryayt , tojç ii voXtTaf ix 0ap^âpw» (liv "ËAAni'af 
inmMW. t i^-àmSptiv Se •ntiXtftiTious t fi^ àSô^itf Si o> 
mtfmenaùi, ror St TOTror a/uxTW oXar •napaka^àt ^ %at 
rtairÔTtavir i^nypnaizttov , vfUfMtvpw nai wjittôrtpov k«- 
«oTimir tTfSt -wpof TooTOiÇj- «/'s êy^Bpat ^iV Boro-i^i 
junHrTa; , ouTdtf ouror m'^'keto xoAi»; , acTt tuiptmo7W 
fiûffQar 799 TraAifiai' tov . Wfp/ Kônpop' orr 5* .ikv -aùréî 
ovfipa^Of » Tocraunr ' ^ti/nneù7*pc» iaurc» ■ vri^icyt ràf 
ff^Xuv t uoTi imoXoyaunfttiç fuyiom outw av^cùwrBai 
SvMCftiP tiç mv veojuctX^îav TKv ntpt Kp/Siov. '"Hf ysM/ii- 
Mi( , jÔacr/^uV /»'v àtrâmt 7-kç 'Ar/«r W^of lun-fWn' 
AecKiSoufiôiiiot' S' t àfri tw thv «n's/jDDv So TrOjïdcîv f , 
vepi 1^ ittvxmv KttStoKtip wt/yuArBiiviar ol S' "ËA^h; 
crrrr ^etAi/ov aûrwop/ar so^^* 'Adiipafor Si fwvvrot r- 
w»So«M^i&'?T«fo(;; vpoTspcr eairàt a^rresç^ îXJdtTw kç 

vai laç irapcanuvàç raç wpoç -AcoitSaufiop/ouç ; SI c2V Ta 
itpoupniiûtt yîyostv , n tsv ti An>Ta;roi> 7roAef<oi> , » Tur 

'49> Ita Coray pro axormiut, ut in omnibus edilionibiis. Sed scrî- 
ii potett etiam o^xnwffr, mutata prîecedenle conjuActione k in àr. 
4Mb CoMÙMaWn; hic «unihir pro. Aua, «ut potius pro-illa 'xmHc 
Aflia^ qaie tribnMm «olvebat. Hegi Persidis. - iiizedbï Google I» 

iioliotraf tt( 7rù^?air.à7npjea.-(ia -ttaraffroim. Twnyâp 

KZ'./'UcrT'j ttrms ruvvfey^vttiêm* S! àpirm 
ùBoMaiat yty^voffiv , oiftçu venti/vov i^MffBoaravTKi virt 
StipêSi, ci^tloii ^(peiiupoi , oTi xai toc ttSâSt /Si'o» 

fUBTTiffâjom évpMVoiim' ratf ^ryîrratf aufnpofmc ^f- 
vMovmç . Ëvayéfttf Si. où h<Spw ^gvfuarvcretroi «Ç- (i^<* 

KH'. Xi yc^ aWAisriP mjituitçin'ai S i i it^ Twn*- 

cnro tÔÏi' ceùvêâp ixn'm yiyon tmtoÛtw 5« liai 3^ tfw- 
fME;n Vûjr «AXup MSI rît >*a#/iii &3 &ttiny^u§, uar» fn 
ftéwot. é&fAanïfas « aAXà lur/ T»( 'A<r/a( cnn«nt(- «^iO$ 
«troi npavMÎ/ KaAA/trra Si xvuffâftntK tmp , ^âxuAi/ <ri> > 
■p Tavni 7oii /Sjov f/friAfo'f' dmTof ^i .ytW^iia; i «b^»- 
yoTTOv. TU» TTffif auToÛ {wlfinf xarîXtvi tocoûtov Si f/3iw 
i(fôwo»t MffTi fin7> •roî' ynpotç at*otfOi ytrioâutt (t^ê tm 
pêcruyij^nMt nvraaytip rûp W veaifv n* liXnttar y/yiO' 
/ifMw ' fn-pos Si ni^To/; , ê i^iui ovaintiTscrof »Îku *cù 
)(cûii7reùTaT0t, êùitai&tai tuX*^' o/to: Mri wtâxmtuSlai f 
oCSi ToJtou SjliiiiapiTiv , a'AAct Kc/ tout' outÛ a^jn^ucrê 
S 4-' *(" ta luyi^ùB f ttt rat i^ outoo yiio^iiviap ou- 
5i. Hoc in loc9 to^ ^ufiKisVfêi pMnva «uaitar, «t^agaifioat, nuB* iiizedbï Google M . _ _ _^ . 

2là Tcr ftti' 55./5afftX£a xoXoujunw, touf £(■ âPtnfraç.^ 
Tas, St a'pâowaf .56. "XIot", st.rmi law.'notinâ» wipi 
T/po; TUP irpaytytiitiiztvaf ÛTrip/SoAcuc up^futn-aii X«)«i>Tf(, 
«; HP dfo; c'p àpQpùiiTOii f ti Saî/itM ^ a'AA ' ou 3niTâ{, 
airfxnai, Ta.Totmyra .iript tm imîsw pnQSrai çuat» Sj 

Kd'' \âf (lit jau9 .c/f :EuaE)io/)ap. 58 .noAXoc fcw 
0/ o/ttfi •vapftTi.ifiiip' . vo7$pt^u yap^ > tn{ au^lT; t»; 'fucv; 
70U t ^sd' Ss . ônpif^tartfo» naî i^Xvnomripor i^iip^eBroftia 
a» 10V matnt toÛtop' ou /fnV. aAAcc. %at tût t ^oownv 
xQTa Titp ifêM SûimitiP > oÛk àviyiutfitaff'rôç strr/p, 

.. A,'* .'Jm)"^ s*,.!!! NjKOxAsi;, 'nymijiai ^ac^ fcfV.«4- 
vQj .^pii^tra ,xfff tû; twp aa^TW . êinjâtt^ itt^ .ftffm 

TT^flOWS tt^/as . "Mrs TMP Wpff^EMP KOJ. TMf .S«wo/af , - aj 

*«. 'p7t . Xo];o'5 pi» 7/; fiQtM rtilç.'TfXtntâç t)(wat ô«M]pït- 
çe/i., II/MKp/pu 5e rav^acç, .TTfiâvot fis» u'Sàç, ..louç^-itar 
^ovç. nat âyaSoi/i tw .àpSpêîf, qÙ\ wtai . tirt- tSi naX- 
As* 70U fftfftaTol; tnftvuvi^ivouç y .wj .ewi .toÎj ipyùti-'njou 
T« fiPiîf*» 59 çAoT/^ou^e'pous' ewâiS'.ôVi. tous .7*<p .tuwouî 
dpo)oi9:7(w wapûf TOuVpïî s/pa/ ^OMi' ,.7ra:p', ofs ocp <rTaÔW7 
CTJ* TOUS. Si Aoyouj s'^sKSJcSnPO/ o/oV t'. sct/p i/j tw.'EX- 
Jio'Sa , , Ha/- Jf/aSoSe'iTaî sp/toos, tw» si? jppoMUpratp. iiflfr 

55/s. c. Nîcoclem. 56. Fratres (et sofores NicocUs^rincipes). Mos 
faddieraim vocandi principal lîlios fratre* , u>(orea'> ' tit sororès quasi 
pnuuuni regum et împoralotum Europœ, oiiglnem duxit, le^ An- 
stotele ', a Gjpriis. Sy.' Hœt s^mUxi» abser'vutiutie digtta e3l, pro' iripi' 
;t«i Vjui'mv ^'iriïil. &S. âubintelligitiw - «niKifntt , out-àtiuJ simile. ,i,zedi!v Google 85 

pff ToTï'a^o/ç airafriv sùSo*i^e7i>' irpoç Si tooto/j , oti 
ràîç }iev TTSTrAotr/iewiS Hat toT^- yfypû^/xipo/s oûSsii âf 
TiiV-T9Û o-MftaTOî ^inv ■ ônouâceis t Touj -i* Tpo'wouj Toùî 
aXA'ifXMs,' Ka/ tû-j Siavofai ^ Vas " <f Torc Af j/o/ieWij i«jJ- 
(TOf , »ic TouTftw pâSiôv • àfni ■ fz/^(i<r5a/ to; î /in paQv^tlt 

AA'. *^ur fPtxâ! xa/ /taXAw tirt)(^Êtpnca 'ypâtpiiv 

ff/ , xw To7î oXAo/j To75 aV Eua^/opou yiytivôvt^ «ûXo 
kO^A/ctIip ap ytntrSeu raûrttv irapâxXn<riv 61', ' «" t/j 
aôpoiçrecç Tas àpeTajTa; sxf/vou , xai tm Xiy» xotr/xn- 
(rad' wapc^oîn Sttofysip 62 u/xr» , xa/ au»h*enpi(ift9 aù- 
TOTji Tous julP yop aXAou; •nporpi'nQ^sv ittiTtit' ^"Xoao-' 
pmp"i siëpouç'Gi sTranovtTtç y ?pa, ^hAouptjj #x' touts» 
64'^oof fûAoyouws'pou; 65,* rut qutup ituîms itinrZw- 
^tareap swiSv[iéà(Tip' iy<a St vt nau tous (toï/s » oox oAAo- 
rpia^s wapaSityftaci XP''*ÎM*'°î » , â^Vo/xe/o/s,' wapaxa^w 
«o/- _ffl^/SoûAltî» 'itpoaî'Xta tÔp poÛp , ottws' xa/ AisV*'' 
xOTi vptrrTftp (tnStni ^ttôp fii»«(pji tup 'EXXmpwp. '■ 

AB'< l^i fin tâfit^é {ti xaToyfypt^ffMip , âç ^ 
àfteXiîç j ô't/ . OTGAAoxis o"o/ SiaxïAeu'ojta/ •aifi'T^r JoeùiSn 
Ou yap ouT( (ftf A/Aii3fp, oîÎTâ- TOUS oAAouc," -oTi *0!f 
^oFoç xa/ frpâ-^oç twp «p ivpctwtBi xa/ wAout^ xa/ .tj|h/,- 
ça/!s orrmt if/AtwoçeTp xa/ (f/Aowori/p intxiîpwras* wS 

60. CoU, lautiari, excipi. 61. Hortationtm ad îniiUnclHm Evagorani. . 
62. Tanquam imagînem 63. Aliénas, nthil attinentes. C4. SublAt. , 
lit iwiiimi. 65> Laudatos. iiizedbï Google 86 

•V oî"ï tî'f ^cf X^'P^^"' 'AXX' ô'fiui iyà, ropra $ISoiç, 
B(/£ù ^TTap KQi ftoiét xsi monatù ravrovf oTnp it vciti 
yvftpmoïi àytîaiv 0/ Starat" itai yàp ski/vo/ Tra^KiAsu- 
onat TOP ipoftiat 66, où to7s awoAiAï/ftfiwo/f , aAAa to7î 
ttî/î; rnç vtxHç àytêftt^oititoit. 

AT". 'l^f:oV (iù 01^ f'err/ Kor/ rar aXXup ç/Aaip 
67» roiavra nai ^iytir nai •j^ngpiiVy i^ wp ^(AAo/«iP« 
vrapii^ûfta ipiyscBai toÙt«p , wwrfp v.cci pup Toyj^oPfit 
êTnâvfMt' ool Si 'rrpoo'ny.ti unSiv iXXawiiP t ^^' ^<nnp 
•p'tû irapérri xat top oMop yjânv tiri^tXtîa^ai y xsi 
Tw ■^"X" *«""'''' » oTTWf âÇ/oî itr» xa/ Toô ftierpoç . nuï 
ffwp «AA«p Ttpoyôm» à{ aTftmi /«p vpoa-nitii vtfu groA- 
Aoï> TTOitlaSai THv ippéntriff fioîAjtrra: ^ u/jjp , to7; vrXc/- 
ffTttP ttupîoii ovffi. Xpn £■ oÙk a}'a7râp68, >/ tÛf vapof* 
vtâf Tvyxfxnti «p »f5« «/m/ttwp , aAA' ayavontriip , «/' , 
TOiOÔTOf piP «>T0( w» TJiP (pûa-iPf yiyoftûç Si to ^p wa- 
^ortV aVo A/of, TO S' ÙTrayvMTOTot 69 1^ eèrSpôç to/oÛ- 
Tou TDp .ajïfTitP j ■«70 ftn woXô Sioi'aui isal tcSp oX- 
?u»p , xa/ TWP f p Ta7f avraîç aoi Tifiaii optup. "Etrr/ 5* 
«irt ffoi fi» StanapTiip toutow' (an yàp i/i/ziPit; t* ip/Ao- 
irtXfltff xat ToirouTOP itt/S/^;, otropTri/i pup , Ta)^fa){ 

^PMOTI TOWÛTOf, ofoV (Tf WpWT»'»»/. 

£6. Decst praep«iti» l'x. 67. Sabiot. Tifai, aut tpyot. 68. Conten- 
dun e«W. Gq, Accusât, adverbii more adhîbitus, et «îgn. nupeK, 
70. Conjunctîo ■«' redondat , aut culpa exscriptoruM , sut quia au- 
«lor earo repelete voluit proptar periodi' longitudinem. iiizedi!, Google ilizedbï Google Lystas -Athenïentis editus est in lucem A. C. 459. Annos 
nilus quindecim ad Sjrbaritas nve Thnrios novam Atheniensum 
coloniani profectua, atqoe a Tisia et Micia S^acusanîs eniditns fuit. 
Beversu» Athenw^ inde- pulma in cxîlium a iriginta tyrannîs, con- 
cearit Megaram } ppst reditum a Tra^bulo ad prœtoran Ihistra 
coiQniendatus , reliquaia vîtam privatus exegit. Socratiet atiis viru 
Claris iamiliaris, artem dîcendi professiu, causas non îpie dixit in 
judiciiSf 9ed in altorum asura orationes conscripsit, eîsque dicendas 
sappeditavit Cic«ro in Bruio c. 16. cum L^ua conferens Catonem, 
acHti sunl, înquit^ élégantes, Jàceti, hreyes; sed ille Crtecus ab 
omni iaude feUcîor. Attigît annum vtatis LXXIEL Ohatiohis ARGUMBNTUM. EVBto moritur 44>£natiis , relïctis filiis, &asifdi<me, Eratone et 
EnsistHto, Uloruto , Erasiphmil sdlket et Eratonis , pubHcantur 
hona. Ne igitur et Erasistrati publîcarentur quoque , atque îta 
d« sorte in perlculum veniret , istercedït orator Erasislrato , cui ea 
Ijonn dsl)ebantur. iiizedbï Google A T Z I O T S» hrm''' 'MvBaJiti ^tor ttvaî rtni n, «yoOrrou xa/ i/Vtî» iT» 
fii^^ ' iurf ipov JEuyacrdari 5< '£)«' Si' vtew^bu Sia Tnpt 
rat fu .^/xyiniorrBw îvxtPOi tîtat "Xiyttf , d>(rT< SiSonût » 
,f<iî ' xai. vipi d'i> ttvayxalôv ftot i<rri Xry»' ' 4 » a^f'vqrro; 
<i jà-Siorra eiTTiit. Oti^tat fisp'wty âr «rot^a Smyn- 
cetfuu Ta Hmpayntra i^lr -npoi- '^tpéerma Haï TflJ; k^ 
u.si90u- waîSoi ■$ f ptfS/as i^ ' airrÛt v[iSi êvpnettp a 
^pocnxu <nii'\<^Bat Trtpt ~raÛTiii »iÎî "îieeSniairiaç 6* t^ 
op^nf oup' axotKroTf. 'Eparuf-ff 'JBpaxri^rro; variip t- 
San/traro itapa Toû f'^où vrovmou TÔAorra' hvo on [tnif 
aSv tXa^i 7àpyvpiOf , uai ùi Tocroûrof yt îBiuâ» Savtt- 
cai 7 , bTp ipcoTi'w îSôBn , fti^vpe^ t//i7)> 7rapt^(»ai ft* 

I. Tttpî infoaîm mtaufjm'rmt : Db injuHis ab vniverto jnpulo 
privatS factis. Titnlns hic non liujas Ùntam proprius est orationis, 
sed. communia ei est cum i\a duabus , qmbas populos injnriiirum 
rens ^gitur, ob bons iiuotitJum:per neCàs pnbbcata. 2. SiÀaoditui' 
Xo'ysu: propterea tjuod me hominem frugi essevobtnti 3. \A est, aliit 
eiiartt facwidia prœstan autumanL ^ Sdlicet i i-^m Si TMeûrau Ii'w 
tttM.inmit Mytir wtfl vmr fù ■wfogMÔfT'f àe rthus ad me nil ptr- 
tinenlibus, 5. Omnia.inur nos EraUnenufue et Uberos EratonU gesta. 
6. In hac aclione in jitcum. (qua parlera honorv.m Eralonis pMi- . 
catoriim mihi vindicatum eo ). StotiXKtfix est controvenia de pecn-^ 
rïîis publicatis aut publicandis. 7. Scilicet: iSn'Sw Ttù.ifiaû «Wrroir' 
inflaai aWf, 8. Scilicet; rvpilîofuti Citît nâfvufK rcûrtut , £f iuir-* 
•Ti'of ( coram ifuibus ) iSçiii v^pyàpin. iiizedbï Google c'fzoû liSvTii nai vopceyiyinitint of; t^Ki/ro; tirparr» i o, 
S/nynffotTo/ ufi7r , xa/ itetprupno-ouin' mat ini xt^i /tap- 

"Ëitft rot'wr '£par6w i ^h , TOUf ti Toxovr aVi- 
Tan^oan» iy» *«i v' ^ÉAXa tac vuyiuiian t' iwtiS» &» 
«TfAïuTMÔ-f , narei^tmip vtoùi tp»H * '£pav<p«i>T« , m» 
'ËfwniM! , luci 'Epeafiir'rpar» , o^nr tvf cr «n )!f<7« yû» 
Zruu'mt iirtn'ow i h ^in ou» 7» inki^ , ' j/(rri «Jx 
îTcrtfr hixtu Z t «ù StmtToi Sftw vap aùrût, a «^1^, 
vpi^affBeu 4* «Vf/S» Si lipm iyinio , tvmtp mpSivi 

vavTot Toû «tifct/SoXa/w 'E^wtffrpdfr» t . SonfffMttf tût 
àSû^f iTTfSiifttt 7 , xart^AUBD-aTo «W HfKéuw'roi' SfOC**" 
TOf* nâprupfç Si xtu rovTut vap^pfuu ù^i nat pot 
xoXf/ itâfvvpaç,- 

vJt/ /tcv Ta ''EporcMo; 1 Snutîaç a> i^tiripé */m> 
tx TWiat ftfStw iiSimt' on $1 nopTâ: ix/ifutTOf s* «Ç ^ 

9. Decet «'( aate «. to. £t 9M1 iteffotits ejut inurfiumnt in n 
efus /amiltari tmcUmia varsvti. 

I. Et reti^ua firamUt ?w " fW» teiufonnM iUs mU/ </«~ 
Miat prœsbinda. a. Aini luiti jtaia niei tmtis/èetnint.-^. Iiue/^uie~ 
scente lîiium discaptatioaê. J^ BtàigttKi Si Cauti» privant runus in 
/oro capeniat «gitan. 6'. Snbudittir. iijurt înitiotta lit» super uai- 
verto ÂAim advenus Ermsistr^um, Attiei non cHcebtnt iwiym «et 
ivififtt Six0, wd Utyx'''"' li'xff, qui* actàbmm inundebant, Sul 
«XapoK. 7. /n Urie (titmj adtrat 

1. Enuonis bona. a, Fisto aidicta ruai. ,i,zedi!v Google 9% 

AuTwr rat àjTvypa^m 5' rptiç y*^ %p rîrrpiptç 4 •- 
xoffrec ■ àwotytypatpafft S' ttar/Voj rourd y» Tram f uyMioTv, 
«Ti , H/K c^f 6 TrapaXmômÇt i^ri âXXo tup 'EpoTMoc 
otôwn ?r SsfUiaal' itôarra tct '^pâruni àTTiypaport mat 
a iyta 7i«Xi>v nSii ^(popct Kfitrnfteu. *£1; ftir our «V"' °^'^ 
sTtpoâiw fiWf>a§(nr3a/ 7 o/orrcj ai û/tf'( TaÛTce' 5tt- 

ftlJo-nTI- 8 > ■U}'«&KrToV fJO«~ &Hu7 liPdu' »( £f trV à[ip9- 
0nrwTtf iTTomrâfiw irpés rt viiSç ' *Ai Tou; iSmrai , S 7;/ 
ffKouo-aT*. "Eâ»f T*!!» -yap ,«^7» 0/ 'Bpwt^rroj oitmot 
rovTùur '7Ù<> )(pn(wn» h'^Çu/SiÎtou» , attartei 9 . i^iW 
*/«i fin» > . jjfrtj tmtp àttearaç tou yptwç àmSnétp le 
sr^ vài> TroTêpct- i 'Epatr/ctpceros nVrtôir 1 i* koi Ta 
fiir- SpiiTTV? is M^H TpAe- >Tn /zi/iiVdenta t5, t»p Ji 
K/xumî' i4 itcti ^«i' olm'aç i5 fS/xaÇ'(^iu' 16 roî; 
a}^o(xr/. Hifxxn ^cp «7 otyp Siiyp»^ ^ou Tdî; ^'ho; , 
ifiTTopùi ça'oTtopTfç «?«!(' WM £i ^Dtp^o'w»; »'» t^ Fœ^ii- 
^ûn. nnfi ot fourofiiur/f o{«x i^iStxaira» tVif£* ît ùftlf 

S. {facile perspecttt) ex ipris indicibus , sea rrcriifu bomrum 
publicalorum. 4 7Ve« enfin quatuorve {diversi hommes). 5. la cera^ 
rio depQSuerunt, in indices ridegarunt. 6. Sciticet .■ aux mi KTtytypi' 
f «iT' T«p«)uvo'ivn : AUjui nemini non hoc est obvîum , ilUts recen- 
tftres in recentîkis istis tuis coitscribendit non facile qutctfuam 
fuisse prtBtermissuros , si <fuîd adhuc aliud in bonis Eratonis fais- 
set {^prtBter hac bona de quitus controversia nuac agitur). 7. Ex^ 
gère iquod nabis a faiis Eratonis debeiur). S. Si vos hœc bona, 
^tK mea suat^ ad fiscum trahatis, 9. Vniversa iUa bona. 10, Cum 
pâtre meo contra litigans. 11. Causia ceciditset ix. Sciliceti èrrit: 
M mgmm Spluttiurfi: Syao-rn .adverbium loci est s Xpwrrit tribas 
AthaoïMsi^ sîcut iVâfwj «b îç^t «q. i5, mercede pacta elocayi- 
i4..SciUcet; vn^ Ytd Tfi ii tm Kaa/tfaî : de rure autem Cîcyii'> 
neasi. i5. Et de ,domo ( in ur&«). 1.6. Juré experiebar. 17. ReU- 
kias periodttn tatom lie . vertit, yerum. bas açtiones anao superiori 
étisciderunt bomines quidam, qui se mercatores fetebanti et judiceJ 
vei mercMtoriœ atque nauticœ, qui naptr mtnte Gamelioaç sortid 
vuhS, actimnes hot nondum discepùruni. iiizedbï Google ^ipti 48, Ttt 'Epccffj&Tpârov ^i&juu ■ 'i-itipta'âtitat 19, 
SiÔti' •r'eâJTti ye tiSn>.y.cu "apÔTefiOV sytâmtcre- ^hfpa eîvai.' 
'^^icân»r 20 'put iiiavrâ td t^/tov '/^fpof tÎÎî àaiivùt» 
oCvtai f : où T»» wtpi(2eiav ■ i7Tt(ru.f^4^tP0i , aXXà noAXû 
TrAe'o» ,- ^ Ta Suo (uptif tm SufiOŒla ai ywoXwrûiV p'of- 
Sic» S» yiwKw SK ■ Toû T/^iî/iaTOf Tow îmysypaniifvev tw s 
j£pH/*a(ri»'. 02' ihreana- un yap ttAi/otoî j îî TaAaWoi» , 
tvilfiurm 33* m S' tytà "ài^iv^nrà 34 1 tw fiiV we»- 
Tt-^Mfi Tw -Jf X'^'^^S Spa)(}tàç ÎTrtypeù^âftw 3 5' xa/- 
ff/rTrAi/oroï ^lâ- i<rTipf » rotrouTOLt, STttUMpuX^srrav 36, 
T<r wipiTTbV " woAiî A)i4«Ta/. "Iro oyp «/5mt(, ot/ toôto- 
âAifc&)i--effTi j (iixprvpai ùyîîs itap^yuaC vpàtop fitiff tous 
f(ififo-3iu/£iK)u$ 27 warp: f/coû' to- 2ip«TTo7 ^ûip/op,' fwi^Ta' 
7»» KiKypMÎ -TOUS )^/Tortar5 , Oi iffaow jî/w( t5)i T/j/a. 
•TU (^iff/SitToûiTas* iT/ Sf Toi^ Ti TrépiMTip ofslwTas 28, 
wpoj oôs «' S/xoi iXv'^StitraP 29, xa/ tous »tïi» fouro-; 
£/ua{* àsayvtiXTQiaorreu Si Ciûp xai aSiat al œnaypa^aî- 
3o' r* TOUT(BP yap ftaXiora yrûa-Krât , ot/ outi «wo-t/ 
jaCra Ta jQtniittTa à^ioCiii» «fisrepa tîvcu't wTe'wvl'rw 
iniioelm TrXfiétxat a[i^i<r0ti7ovnsP t ^ *' tÛ ifiTTparStv 
yjâm 7o7i thiâiat{ mai ^qi jhtAi* nâprvpaç. 18. /)iuu poMe^ (AoTiorum tA Eraiane rellctorum.) 19. 7V/ti«in 
partem quœ Erasistratî funiut trium /ratntmj, postula mihi per 
sententiam vestram ahjudicari. 20. ReservavL 3i. Fis^ aa. Bonif 
illis. a5. AEsiimarunt vel testimaia sunt 24. /Vi/ti vindico. a5. j1£~- 
stimavi in libeilo meo açeusatorio, aâ. Scilicct i vaûvm rit- xpxi"'- 
Tmi' sectioni subjecta, ■î'j. Qui a me mercede conduxentnt. zè. Ma- 
gisiratus anni superioris, 2^ jfd quos hte actioiiet delaue tum fue^ 
ruRL -\ùk etîam .Notant &.. iV^rx*'* Hxwf- ^ Indicet horum b*>no- 
mm proscripiontni. ... v , , t. . ■ i\ ^ ^ ^ ;. . iiizedbv Google "O-Té (Ùp oSp, vitaÇt a atSpii Snuttrrai , où -napà 
70 Si'nmo» a^iûfioi '^wpIaoffSai to StaSiTucarfia i , oAA* 
au70$ 3 7tp 9roXf> nro^Aoi rûr ffuHToû 3 céf/tis, 7olÎto 
4- o^fu ^0' OTTO^odflKri , emoSiSiiKrcu tiSti Sî /zo/ SokiÎ 
Si'tLa'OP tîvctt '■ iiat Sn^Ûtat Cjiâr ra xat ' rûg ' curSiKu» 5 
svartlo» ùfim 6. 

I. titan haae, fiia inAî cun repuhlka tuper ■Inais Ermtomii 
proscripUt est. a. Ipsemet ultra i s ponte m«a. 3. Magaam ipuM/m 
parlent eorum, ifuœ mihijure optimo debtbantur. 4< Pauxilium hoc, 
guod îpst 'mihi nUifui. §> pt n<u una adrbcalot jSfcÀ' 6. Conmt 
voèis. Dçinizedbï Google Xenophon natat «st Àthcnia ûljrnp* UCXX; «t inUr longcvoi 
• Luciaoo ânnnmcratur, «o quoj vitam prodoxlt nitn nonage^mnra 
innuRL Ysnustom fortitus est 4t nobilem t natara fbnnam , atqof 
«pdiMim tngenianif initltatHi vM« pudorew «ddidit et pradratiam, 
*t iHw omnet artM, t^aSB hîMoricon roum masimiruiti décent 
Ejui aij\ua ab Henaogene dictns luit lucldiu et puriu^ et ■ Oio- 
nym Halicarnasseo nre atticos et elegantUrin^ua, Xenophon exhibeftir 
a Graeda rhetoricee ^agiatrU taniquam exemplum sVfK raediocrUi 
•uavis et lenia, sed ab ipto Longino exemplam proponitur atyli ao- 
dacia et aublimii. Inest tamen ifi m talis uitor et vennitu diceod), 
nt illam una roce Critlcî voceBt Musam et Ap9m mitùam, illi «d- 
f cribentea rertum illum (ioniari , ia quo hic Vates , ors Nestorîs sci 
ait ftulsta eloquentùe fiumina melie dulchra. Coi lâdendnn est, ia 
hoc flmnîne mnltnm iaesse etiam aari, neaipe t Socratia veait 
de^netnin. Nimia igitur laua non est qoes tribuitur illi ab Eimapio, 
qai illum prindpem sapîentiœ ma^trum appellat, qQooiam hnju* 
anctoria geMa et Mripta pesteritati digne ac ourito contnendattda 
sunt. iiizedbï Google DE CYROPAEDIA. Cioero- et DwoyNua taogMm romuenaon fcbnlwi htstericam 
dîjudicant Cjmpaedian t Xentq^himU «uiitsflV ^^ optinû priocipît 
peraonam aobl» exhibwat. Stà Usserioa cootn f Joaephi et D. Hi«* 
Foo^i aententiua sccatua , affirmât hajtumodî opus rare bistoriei 
Ubrî fiâcm DMnre : Dec aliter ceasoerant Bosauetiaa, Prideaux, Pezvo- 
nÎDS, et Marsliain: Scsliger vero et Fatan» nultcvi consïlio, adhfe* 
«tfoDt Arpinati» et Hâlicarosasei opimoni. ReapM res geatae^ qun in 
Cyropcdia nairantar, nec corn sacrûi nec cam prefanis hist«-ia> scripto- 
fibua oensentiaot ; nam certuiq est Xcnophontem noUam de bcUo 
Cyrî in Medoa raentionem Eadase «c totum stuim illud eue qood de 
Ctasaare Darrat; in «rorcni temporia maximum iocidisse nempe vî- 
giati trîum aanoRun corn agit de capu Sardi^ et In alium vigintï 
octo anoeniDi emtram cnm agit de capta Babylooia, îUum ^1 con- 
trââicerc oum describit decem mille hMiinnm reditun in pateiam j 
et tandem nun ita accoratnm esse qnoad geographiam. Quo megis C;- 
ropecdiam perlegemui, en niagis persuasnm nobis erit anctorem no- 
laîsse venm exarare hîsttnrlani. Vnlt iUe ab ipso exordio ostendere, 
quantum valeat ad corpna spiritnmqne con&rmaadum virilis et opti- 
ma institutio : deinde ostendit nobilis adolescents esse pompas evi- 
tare et ceteras molUties , et se aliis jucundos pr^bere suavilate mo- 
Tum, sobrietate et modestia. ïaCyro jam aduhoBiagni hominis dotep 
nobis exhibet, nerape vigilantiam, Allacinm volnptatum fugam, et 
illud artificium benevolenti<e coUîgendte adeo a M. Tallio laudatum. 
Et certe sapiMltia, moderatio, virtus, scientîa rei militarts et civi- iiizedbï Google 9» 

lis, pnklenUa, hsec omnia taaqattn in teh varîis depicta cdorHHU 

apparaît in rege VtfMtvm. Sàçio iBc Africanu) sttcimdusj vir potius 
singolaris quam ranu, at ait wper laudatn* Orator ftomanus, €;• 
ropsâîam sempo- prs manibns habebat: » quos quidem libroa non 
une causa no9ter ille Africaoas de manibus ponere nan solebat: 
nallom est ttâm i» ii I) i iiiïsimi ia Us aficium dilîgcQtis et moâerar 
ti imperiî «. .iizediiv Google 9* 7; 
S E N O <^ Û N T O 2 

'Ex vit s Ktfou Jlaihîas 

i Bi/3V. <i. ) 

TTpoo//tiov. fjVMiO! i iroB' nnîp iyitint «*«' Snitoupeeii'at 
.acTi^'diKK»' Ûtto rJr oA^ttf Trcts /Sou^OfciMW irohrrttit- 
•^at /tâAAor, « l'r ^ji/uMpariV ocai t' ou natapxlai ,' 
'o-a/ T» i'Xtyap'^iat âp^pnrrat «Su vtto Snftup' xai ôVa/ 
rupantîf iitt'j^tipmanti t o' ft' lu-rc»? kqj toJj^u wo/*- 
rrar xarcAudiKraip , o/ S«, xâv ôitoaaaàJv Xp°''°' ûpX^'^'S 
î/crysMin-trf , dau/iâÇ'oirrai , «j o-oço/ti ««/ iyTUXi7s «y-^ 

ta/ »f /$/o/( o^ROif, TOUS ^V ifj^oPTas 3 Mt/ liTaiota^ ot- 
t-rraç, TOu$ S> KOii vovu oX/}«t;S, ita< o/tu; ot/$« to7{ 
3X/yot{ TovT<u$ TTÔnn Bvfttfttnui XP^'^^"' ''niSoniPoii 

TOUS Stcntôrai, 

JC»T/ S'i Trpos TOUTO/j fvtsoovitsf t OTi apj^owis /ill» 
ffVi Kfti 0/ /SoKxoXoi tÛp /Soud 4 > 1^^'' °'' Î7r7ro(pap(3ot 

I. Eo conailio proœmium hoc adomavit Xenophon , ut Cjrntn 
*irtute, tam belltca quam civiii, instmctiswnnm exhilwret Impe- 
randi ars quiddam est longe difficillimum , idque alia atquc alia cï- 
vitatum Gifcarum facU multîplici docuenint exemplo. 2. 'EiatwfuI 
x«TtifUf*<»SiiKiHu ^ non- x«T«f(jfME3«'x«^i'' Loquendi garnis, cui quan- 
dam modeslîaB AÎgnilîcatîonem inesae TatencIuEn est. 3. 'Exorvut pro 
■X"> : vnba qme SÎcat xoTMfMVdc'ra cognitionem vel notitîatn sigoi- - 
ficant In finit ivi vice rcgtuit participium. 4- Ab impcratorio ad puto- 
Violarium. 7 

Dçi,l,zedl!vG00glc .9» 

TU» 'î-nirvf t %ai ."nanti Si ol xct^ou/uvw nifxf^, ^p a 

TD. Tlâffoi To/nw .TUf dyfAaf.TauTaf iSoHoCtta épap i*âX- 
XoP ediAoucraf TrtîBêo'Bai 7o7( KutCfft» , » tov^ thSpti- 
Ttoui TOff ap^ovat. Tïopivorrtfi 7$ yap ai àytXtti ^ n ât 
avvai lùSûftao-tv oj po/u/f, vniorreuie ytapta, sp oittûa 
a» auVas i^iâaiv , O7r»)^0PTflt/ t« , (f p 5 âf auVac irrrtîp- 
yuct' xai 7oîç napnoTi toiwv toÎç y/yroiiivoiç <Ç aurûr, 
iâçi 7ou{ poitiai ^fpno-Sai ouraç, oTtui av aCiot '0o6^af' 
^otf. E''"' To/pyr ûCSfuîav wwttot» àytXnP irVdofU'da ou- 
ara^fat 6 #V'' 7»' w/ifo, oJtb eaj f(ii ifitStffSat « outé 
<B£ //n iirt'tpi'nuft T^ xapn^w "XfvtrBeti 7" oAAa xaj Jc'*^' ! 
irûiffiat t'iffit al àyiXai vrâvi to7j aA^/;» » Tor{ âp'Xoua'm 1 
auTÛv, xaj (Wfi£Xoi>^»potf utt' aOTup* opdfiânro/ 5t fir'oùBi- ' 
sccç iia^'Xo» ffuy/aTaPTOf > >■ eVj toi/too;^ ouf av eua-Bat- 
vm.apXsip aùiH^ iTn^^fipbOpj'as. 1 

"\Jif f*ep Su TovTa ^i^vitoûitiS'a , ouTiag «yj^W- 
CKO^fp TTEf)^ aCrSii i lii àvôpaTT^ 7T»^Ô7t 8 Trârrav râi 
a)i}iiûv 'pSof. un ^amuc n afSptaTKàV apXfli- '^"TëtSn St 
inrontrantp f oTi Kôpof syiviio Xïipan^y 05 Trtf/cTTo/Uoyî 
ftfp ûP^wVous (HTaVaTô •ntiSoyiéiiovi oJtûÏ,, «û!|«9ri>AAaf 
{c wo'Xi^j ,. wû//7ioXAa 5e ' (9m , Iv. toiJtou S» nrayRafi:^ 

j;»le mptiits apta sMtS trpnsîtV « Hotnero et scrjptcniibaa OrieotaUbui 
perquain. familïaris, S. Apud Atticos scriptores vi ijuitot cnm sdo 
«dbstantïvo Hepe reticetur anie pronom, nlat. omatM et brevitatis 
fgialn: ^ plena .8f nuutia e»i: aii'x«w-« «• ùwlfMtâmi vmi 9fty^ 
vmif «y«r i» àuvài cic. 6. Pro avetvStm: vide giue «d Moi. 5 
■dnotavHDus. y- Scilîcet iViv^iViir «Vf et< XP"f^<" 'V Xi^y, 8. E^im 
•c CMC .humanamcpnditipnem, vei: hominmn ita esse a nalura 
com/^ratum , m( JacUius etc. iiizedbï Google |iedtt fiitaMi» d* /"> oî^' 7MI aSuMrTMrf owvf TdAf 

Si iue< fiRW>t votif &' 6u$' fe^K(ÎTa< Wvota avjÔi' , 
T9U$ Sf naî ni iîtdtai on. bùS' m» iStun' %mi ifttti 

£/ iauTÛp iiTWa{tîtut » (uori o fiiw ^AvSni » aatitif 
wafimTiim' ortuf 2ilu>S»iit oXXdv ftiv eûSwo{ Swan Sv 
côvoui iTTaf^di t à'yenrani o crr e/ voû iat/Tùv i&toui ôéf 
)^b« Siayîvùrra %ai o @f>^^ GfttfitiÛp « xai p 'lAXu- 
/u«f 'lAAtyi»/ mu TaXXec Sj târii ûVatiToii » ^ tî^a a- 
xiûdftiw* rà yow» •f Tp Ei^'*ji » Ît/ hou wp aoToi»a- 
fttt •?»!» Ac'yiTa' , Hoci AiAuff^ai aw' aAAiiA<av. KiJipof ta , 
vafidXa^» ûtfttÛTétf oUrtt iuti va iV tn 'Avr^ îfdnt 
aôrwàfia orta t of^nâiii vvr ôXi'ya Xtip(ru9 arpctrt^- , 
■Mrrti» fit» nyMfarà Mff&M»» tuoprw. Si ift 'TpHov/w' 
lutTff<r9'f)^4^rd-5fi Svpouf , 'Aeevpiwçt "Âpa^açi Konr- 
sraJoKOfi 4f)uya( àfipvrîpcuit Au$ou$« Kô^f* ^oipixaf, 
Ba/êuKMn'oui Sf^ S$ Ttét Baittp/*ip ncr/ 'IpSeλ > itoci 
KjA/xm* pVobT&tf Si Sttituv iuti Tïtt^htyévw , %a,i Ma- 

7uf ff'r 7*N *Atf-f et , lutTai/âftf ti ini èaKurrca , mai Kv- 

9. Verbmn hoc stgnîficat proprie .* sententiam mutart, io>' Partie. Ii'* 
prtecedente (tiV^ aeege solam copuUadi vinn liabet. iiizedbï Google MffStu ^itiiti •nxraûrnf- ytit t àp inpfToC ii 9o>^> 
wcraf vartariM^ Tnaraç, Mal unSifa iirtX'V^'' tiùrû' 
fSwn^ St.imBvfiîar t^^akêlt r»twvw toSJ •serrât tm- 
7ry ^â^'^KrSiu , . wcm àii t» auVoû yW/tir ^ioûv «v- 
(SfpfStrdah 'ApffTticttro la 5» Too-wra çw^ , ooiar wu 
Sif X9>7if »p)W «(TT* F 1 3 , ono* a» Tif af^nTûri 1 4- ^ 
fVMO^cu à9to 7éip . fiaathi'wr , iâtft'xpiç c»« iotTt vfOi lBfct)(ia laoi vt^î tîÎ{ II«^ûp . ÏIoAn'e/a{* A., piaiai s iirau* ^omttat £* ou&«{ à-ntkihrrn* v^na TéftHr 

avTwr iroâSac tîç là xotfà iiii Bmcueavttti StSennu^fta. 

'AXK'aS. ttt$ Svtâiitpat mittno tou$ vaîSaÇf 'wi^itouaù- 

01 £• un Su9aiU9Qt > ou Trifiirour/p, Oi S* av TrO/ScudMffA 

wapa Tors , Sn/ioc/o/s 5i3affxaAo/î , î^nna avrolç-iv toij 

i<Çn/3o*ç MancKtÛKrBai' - Tt>7$ ji fcii S/anajSfudiîfffK ouTttf, 

oJk t^coT/r. O? £' ap au » 707; ' i<ptlf3oii ^utnXiaaai 

TCf. pôyufjtxt. »o«ûpTtj , i^urrr touto/; i/ç .7oi){ tcAc/ous 

1 1. Edili tjaidam Libci liab«nt «y im/roà. Stephantts- etiara -sît se 
tpalle prsepositioneta iUsni hinc ab«sse. (^uam tamen , uaitato ÀEli- 
ccn-um stîlo fretus , retmcndam ccnsco. Hï quippc praeposLlionis , 
■M» g«nîtivuiii déganter redundantb i non pauca suppeditaot excm- 
pK. 13. Sibi devinxit, conciUavit. |5. Res e« difficîlis. 14. IIiyiaM- 
fiif hit videtur «p^M , ut wepe in librî» Evangclicisj if\m.tVo e'îeV 
^«(irr, pto.éjer.iTMcvr. 

I. tj>t(/ij- ccnium.i-i^nui milita. , . ■ . ■ iiizedbï Google S' âp '/ui .Staytfttrrai ' i» toî; i^n0oti t oôn ti<rifr)(ana't 
tiç "roui »«A»K)os' oi ^ aà au iw loij tAi/cu; •SwyMMù 
lai apiw/Xmrroi > . ourw tw» ytpanipag yivovrm. OwT» 
f£ip Sn ot yiptttrppoi Zia vârrtÊ» iw xuASi 'cXiiXiidoT»; 
•maBinarxai *cu » •noktrtîeL iW/r il Hf^xiw' lut! n 

AlpI^tJç i KwpOf OpXAW T»S fl's M«'5<J05 ^iiid(/a£^ ■ 

wpooïAwo Jioniocr'/ouf tw» 9fam'iiw\ - xaAa 'M wo'Aif fo^/^c/, ftpoSûfUoi ravra. ixwjtmjvras » a 
Si ixitïyfà vyttiai , •ncait>Mi Twim cnrtp^b/ilfntff.' '^Û» 

X«)*> yorp xariroiiffa 071 oi vpayopoi ■)(eip6Ui- ftif 
^(tûp bùSir iyinm' atrkavviis ywif nÔKtÎKt îiiTfXfoiptrj 
OTTtp tpya àptiKi fonl^iràs' o,ri pi», toi. w/xwixttiVçrrç 
TOioOroi orrtf m tû tÛp Tîipattp KOim àyc^tf Jî auVo/;, JVa/TO/ f yotyi o?/4(» , wSi^/o* c^ditm» (nnw Tirât» 

yn' àpBptÎTrûMi , wf fxnSir ttAioc fj^ûwip 0/ «VSAoi yi»;**- 

I. A verbo «-poff^OpirTdtft deligere Tel <(&/ fociart' aliumCollegai». 
i. Çiiibiis vero de caustis et ipse munus Iiqc non vnritut fuseep^i"^ 

Dçi,l,zedl!vG00glc m wr wtMjPM* ttAX' o7 ti tup iiafavTtfUt iSowp 3 aw*- 
XorUMUi M'X '''^ itniiwrt tC^pmSâîvt, toÛto itpârrrou- 
cm f iaX' t aJf "£fff Tourw rnt tyi^xtrud» noTlAcnrXxajB 
« { W» fsmra XP^' lû^ipaMi^iWf > outoi vapamtnKé^or- 
va/ 0? 71 ^yêtf TrpoQvpovfum Stnoî ymvQtu, otôc 'M 
«T Ai)«T«f fwSnroTf mnwttrrm , toùto /itAt T«cr/r , oAA' 
•Aar/ÇiwTic , w A^ii «^ vtt&fHnts tïoAAwÎî avdjfWTroufj 
Trç^Aa m:/ fuya^ oyoeSa SiOTrpi^HFBeu oi tc au ta 
9roAifCfit« ffnotwTfti w>( «ï; /lo^^iof fti£mvrt ^roruntr* 
Ttt* , tout' rawowûo-tf « oA^' mt^î^ontç mai oSroi , tb 
TToAf^if xà (fyoSw' yipo/Mnir , «oXifv piV ô^ov , Tro^nV Si 
fùSnitortof f ^ryéXaç Si riftài %ai avTo7; nai TÎi inXit 

Kh M TJHS Toâmc râiro'iw'arrf; , irpîf tua xap- 
•iror (xn ttvnh xopuTttv-dar , TripiM^w oùrous yiîpflE a£u- 
vatou; yifôfifiiDVf , o/ioio* r/«i»}4 ^oÛn vmrosdiW, o?!}* 
•I7i{ )«(»p)«( à)>ado5 TiytodvpN^fif yw «rdat « x.on »v 
ffTTiipw-iuti IV (pvreye», «vreVf Kapvoûo-da» Toûra $»o/, 
E6>'ji Tov xapirof offuyMUKn» tîi tnV ynr TretA/v narap- 
pff p. Kc» Cl VIS (tdXiiTii; , oroXXa •nornvai , ■«( à^mn- 
*oi yinnicoi » • ofaytanam SiareXtaeiif ^ oi)S' ap o^rof i- 
ftoiyt SoMU &XOUM; qWtios (Tvcu àippQavm^, •viiTTip vvfK'litt iftit auToT; irn-o iratZw àf^ôtum à- 
citirraf opTc; Tup xaAup Kcryadûp fpyav , rÀtf^Ep Vtti tw{ 

5. yobtptatibia im prœseMia oblaiis. Senicntia -»«re EvanjdÎM. «j. 
Mtignot hoaorts t4m sibi tnm pauiœ ae^juisiturot, 

Dçiilizedbï Google Ssareti orraç »$ w^t vttâi .ttymi^nr^at. Où yap limi 
oÔto* iiuttei $ian ôycmaTut , m «r to^mwa' Jî oBorr/. 

TOUT» Ai/mirrai 6. ''AAA' o2t« t'Smrai tîa» ttnâ t9ài 

Tou' «AAa ROM (hÎtoi îSiwTaî lîn jutfti w uim»* :oiî5iî 
ys oi' ToCra y-it Ixavot » àiraiStvrat- 9i t »i-J(fii mm! 

ôVi TM» ftiyitnt» 'vaiStVfiâri» ÔTreipctç tyWfTt»i ■ 

a.y.iiç ii tu^Ti-itif itÊTtoti , otrctnip o! aAAo> x'- 
fttpa j SCfacB' av )(pncBai' tropouç Si toÛ Çji* tiBiui n- 
yifiotaç roft/'Ç'iTB 6* ^ftâ St o<Tccnff o4« Sia^pncâs' 
'vSpOTtoffîar S» pâ» tw AfoWfitf ifip*Ts' koA^toi' £e 
ttarreuf %ai TroXc/iiXAtTOTâi' xTAfca «i{ TSf ^^X'^S '"'"V'^'' 
xo/iicrd( 7* BTratpovitmt yap {i5X\o9, m to^s oMo^î awa- 
<r« 8.) \aîpirt 7pu$ ' 5* «Va/iw ifucrra; arayKN i^â«cdat' 
rà oàTTia, mai St9 toÛto Trârra ftit -iiénr, Trorra 5t 

XLî S§ Tavret iyti A^>«> jripi vfmf, oAAmj yiym- 
ffjtûjp , ffiàvrop i^tmctTÔâ' ô, Ti yerp /in twcCtw.. eÈwo/3»- 

ffCTtti WOp Crfl^C I fi>S !(/• ''0 tAXlITTO» «^É*. 'Aîl^à TT/- 
CTTéOû» TOi -TJÎ -Trfîpa Tjï «'/«Tf /)^ , HQI T{i ÛfMÎl» «I! t^e 

5. Hic éeJicianL 6. Idem fcre de labore Lhriu) : Z^htr votuptasijue , 
dissimilUma tuttara, socieiate <]uadam iater se naturali sunt juncta. 
7. In animo vestro condidistii. 8. ScUiceli iwl Toîf ikMtt £t*ou ^P^ 
plus alih rébus dUi^îih laudem et glorinm. iiizedbï Google io4 ^ / 

3a', stiiiSu xat iitTroSaw n^ût ytyitwrat to S^at lât 
tt)AvrfîtM ■ àSîwiài ffiétrdai. Nvv yop tfXovreii fis» 
•inX»HKu^ âfi)(omi lo èâtMim X^P^*' lut^oû''' £« >•/*>{ 
fTTiXoufMUf 0/ f A(M* 7/ ouv ficTTir « 7oû ôAc^acrdou 1 I 
ffiUMvrffMV, M 70Û 7o7; fi^KWj apHyi/y xoAAiw ts ^ 'AX 
Hà ftw »«/ sMrm iî/ws ou'j^ MKArra o/ftai Bapgs7»y 70 
fui i3 wajai^AliK07a ftf TterOiw» thV f^o^w voi§7a-Btu. 
HoAAct' yap fiw awÔmi ivtiertacBt\ où /lorpv 7a /<c>â- 
Xo: , oAAa xa/ ta ftntps nupûtiffat ait àno Qwp ôfh 
ftSffBat i4- " 'Eh toô /S*. B^SA/ot). t 

Aii/tnyopm Kûpou. 

{If^i aSAwv fp «xx^mr/tf Xoyoj ^'/ypfira/ , iimtp Kupo; 
f{t(Sé?iMii Xpu^dWa; fttr ofp 7ÛV ôftvnfitap uv, 

et7roÇo/«Ta/ xa7a 7111' tt^/a» sxûraTw 5e7p 

TJnaaBat. ^ipeiv^ç Si tcùp ^Sii/iiOTWP, 

KÛ/Mp' î/wri Tûp x^/poFTa. 

X\p£p«; f/Aoi, ftifp a)^'p «filt iyyûi vfKxrtp- 
Xorrai yap 0/ voXittiOi., Ta S" aSAo; 7x5 v/xiff, np /ieV 
iî/if7i pno ftfv i {•ttÂho yâp àti %at Xtyta y cÇ», xai 

^ Verle W max>, 'pep ifo^ue vel çmùi. 10. 'A,»x«" X"?*' «T'x«» di- 
citur de viro qui primus bello lacessit. 1 1. Injuriam propulsare. 12. 
Ho^stius, i3. Scilîcet }i« ri ««'. ■4- '^ l'iVf auspicari, initlum a 
Diis facere. iiizedbï Google iroi$7v &tî t) ^kAo*} i'ri pi Tt -noXifttàt HfitJtpiu, xtii va 
•rât iidktfiiaf àyaSa r/râtra m Si iiit7ç tw HiuîftsSa , 

VLOtt OUtt» ra lût NTTUlfifHW ff)«dà, VtWTtt .197 i tHWfftf 

OvTtt Sût ^ »pii ( Sft vtMS ytyfioùa , «•$ » o- 
■vea y*9 ^dfMnroi, itamiÊai wAijivu y^myMoi , if imnoîç 
mX""^" >)UK3;oi 3 , s! fia avvtç -tiç ^irfoQi^MefÊTmi', »k 
oôSi» iaéyttn» rû» Ziéwrm , TcQ(y «roAAa xai na^ Sta- 
rupâmfrtft' toûSi» yà(> ourM^ àffytÎTeu 5 tûp vparrea-Sou 
£(OftiHtf* vtrvreip $t • wtcrrof Sican»^ » «»f aMo$ m^im' p 

x^éi va X'^Vra ç*p<WMt» 

iep/toii vfxxrTÔTTiit «Hvrevfî» riryaQà i ffXhui ' oiItoTs 
fviTCOL'rnpaç S/Sturt. NÛv ovv t/;., fiip» > AtyfVfV ié^^ttSt 
àpoffiài -TTifi ttvroC toutou, wvTfpeàs ff» tiiV fîfit,T«V »?•- 
TŒi /lâAAoïr œnt§7ffSat iiap iift7p , e/ /iAAoi o' w^/ffra ■ 

Tfu^Rrâoi , n Rp tîSûntr , on oufcV Siùipipu noxo'r «f- 
«a/ ôfioîai )^ TfâriH tî^' i^^a» Ttu^o^sda. 

I. Sic ée ijntaxis habet: evr* Sv, tfv, Sn vftmt yiyuîaxnr t -'* 
nmxC vbhKtln W zcXm -{ntvp»vTerT>i , erttf (wv Mpttrst xeitmfti 
roxi/uu yn«itnu «te a. Sdlicet : iiwffru «■««'«■«f» : op*"*. '* sitiguU 
statuant, 5. Per socordiam negligetur, 4 ^'cet ^« segniier agat. 5. 
Refertôr ad Swnvt qaod Telati collectimm conskkratur. ,i,zedi!v Google ^Kftwyopla Xpixrarrtx/. "A»'. vévatt cd( £tj licrw tou; xaxoù; W$ -àyaBotç ' s^f»,] 
ifi^ecXêlf toÛto» tov ^o)'OI> i , aAA' ànoTtupôiufOP , s/r^ 
apa MTou oriip) .o( T/f tSi^nV» fVfïfTÇcii s iaxnop, m, 
htmtlrcu, fitilcV KO^m nifyecSûw vofûr} ^ a» aAAoi tî 
<^TJî - narentp^fÊVi > voura» îffottotpgÏH 

'£)« 5» , '•ÇH * OWTI Mwr*V • i/^. TO^tDf , OWTr )(tf 

ffjV /«\LipoV 1 vyMKTU* .n St'» -«C'A & «y» tçÏ «)(« 
amytwTê -nwffSà î' où HfiSt/m ovr< - a» irpûroç , otîrt or 
£«vr«po{ f. o?f£ai -S'eût' ar ^^iXfCkrT*;, /voç X* ouJ* ^» (zu- 
piocrôs 3* tiîAA* iniin o-aÇu$ ivrîinctftm i or/, f/ ftiv « | 
SuFOTo/ îppanifets âfTi^v^orrcu tup ^payfuht» , ôyaSw 
Tff^ fUf ftrrêvrai tmwto fupof j ocra» m> Sînaiof »* ti 
^ o/ '/lii Ktnto/ ^nSfV. vroinffMM-ff , o/ ^ àyaBo! liai So- 
recroi àSûfuii' f ^otNr« , SéSonat 'p» * lii oAAoo t/vo; ftôX- ùnnwyopîa ^paû^ixxi. Mljyà là je,, «fin, ■« Kt^fi «cr/ vron'Cf «' vapovtfi 
Tlfpcat f iyovuai ni*, viiSi f K tou icok vDr ôpiiSaSai 
variai »fç "ri àywiS^taBat , TTipt dfiTHi* 'Opâ yc^ o/iotç 
piV T/wçîî itârtàç ifiûç tû aû[ta avxoovrai , ôfioi'aç Si 
(ruMur/a{ vropTfls a^JOUfiftKUf v t4 <5e aura »aAa . srâed 

I. 7%, àe hoc (ad nos} retuiisse: hanc te disceptatwnem in 
médium attulisse. 3. Indkarç, pate/acere , osltndere. 3. Unuf ex de- 
cem millibtts. 4' Qtam vetim. ,i,zedi!v Google n7r Vf/Mil yiua. To, ti ycrp to7< ^^ouo-/ ftti^HrStii , 
râo-zF HT xoim naltai %ai oj <?» ^jî touto aVpoça- 
/<rTO»s • «8iwt , toÛtof op« irapa Kv/xw Tj/t»; Tij^-J^a- 
îrra' Tft j T «o wpoj nxîf 9ro>>/i/oi^ êtXxf/MV tTrai , où 
û ftà wpo(TÎini» n , rw ^où, «AXa irâoi nai toûto 
rpoxfXf»rreti 5 xftXAKrror 4 «^va'* 

'>p£ irârraç mSfiiirouç Çvith imtnaittPoui , ^çntp y$ 
lat TtEXXa ^•oc rirtcraraî t.aa ' }iii)çm «lunrm '» ou5s 
Tap iiws aXXou 5 ^^érra » wapa tJÏî çiîff««î" oTo» 6 
} fSoOs tupoTi traita f , o rtmoi Ôtt^ 8 1 o «mw <rTo- 
^OTi } ô Ttcmpoç ■ ôSét7t* Kai çuKârrtiTBai Bi , ëçtii raZ- 
fcc 'narra 9 ÎTrt'crcnca y af * eJ'ii , it^urra Sf7* nai raZ- 
ra 1 o f 1$ oCStroç SfSooxoAou 1 1 veâtrort Ço/rno-orrra. - 

AAf t>«> , vfn , tK mxiSîw evBùs vpi^aXXseSai 
12 «TTâffrafiii? «pu* TocJroo,- 0, t/ o!oÎ fm wXnyno-tffSar 
Ka# ff/ ^n aAXo ftnSf r IX^'H' * '^'^ X'^P^ * ^ irpoi^at x 4 
s'vBTtôSi^ov , 0, T/ 1 5 «i'wo/iH» , TOI» itaicmct *ai toCÎto 
fVo/ow ou S*5a<nt o'piwç 16 , oXXà ■ »oi iV avrw toutm 

I. ^ine récusation^. 3. ScUicet t Tp«ff«xar (Vti'. 5. ^iiM jadica- 
tunt esL 4. Honesihsimum. 5. SciUc^t 1 ' #«p' w'tirM «uetr.Tilcs q-ft«. 
;h( AtUctS freijueaUssKiiaî , sicnt cUa)»: «t Si «urvc jvu itw'rmt 
\i etc. 6. l^ibct liic appoaere , quod de varîis ïtidem naturœ donb 
MiavÎMÏme lusit Anacreoii Od. U. <tùan xifvr» vwjftn, crhit V 
limx» îrxutf tpSsxi» A«r«er(., AiW'i jffiei».' èiôt*Mf ^ T«ï* etc. 7. 
Scilicet T*i»f ifUtSu, 8. Ungula. 9. Scilicet TovTir, «-«W« ?> ^vo- 
ie. ScUicet mci' T«iwr« tVi'aTwcct vel î^mSst: l'iifKe. 11. Scilicet ■!*« 
tùinit )i}i«ffx«Aw o'xer; tuf nullius magistri ( ludumj. la. Scilicet 
rpo^Xtiuim ri: (altquid) objicere. i3. Atticum pro và>x*'t*- '^' 
Prtetmttderu. 1 5. Scilicet xad' ô, 71 ilTvtâfiK»'. tjuanlum poteram. 16. 
SciUcct ou ftt'isf eb titAVxs'ftirei : cwm non modo non duccrer. 

Dçiilizedbï Google iTtiaïaiùai Çwûip , k'xotws a» afi)(orTti TOt/r»p voi*i^o» 
70. Xi.âaai To/W .7a{ ayAors.TauTa; iSotinJitu cpSp /iÔA- 
Xoi fâcAoutroj •ntîâioSai 7o7{ M/iebo-/», m tchV àpBfà- 
90U{ To7$ ^Xovai. Tlopiôcrreu' is yaf> a! àyiXat , £ sr 
aCmaç svSôfiaa-i» os po/tf/$t initùrraire ytapta^ etp ontûs 
a» avtàz i^itûoiv , QWf'p^ofTa/ tj , ^c 5 ècc auVaç crnv/p- 
^<«o-i' Ktti To7ç mafmtiîi to/pup T0T5 J'/J'TO^îkws i^ oûrûr, 
Âû^i. tol)( Pûfiiai ^ntrSai outoç, oTtoi uf aCrat '0oukÊi' 
70$. Et/ to/wv oùSp^tiap Wttdtb aYAn» jc^o^ttSa m- 
arS<fa» 6 *V'' 70» w^ea, oJti «{ fta TrfîBtaSat , oun 

^; /IN fTT/yjDfTTEXl' 7^ lU)!p9rft> ^fitlffSai 7* oA^O: KQ!i ^^f- 

wWTï/Mt/ (iVii' flf/ a)'iAa/ ttÔo-j to7( aA^oi^, « Tor^ âp^oua'nt 
aùtuvy Kai «i<peXoufLii'Qii vn' aora»' atSpurrot $f «VoiîSi- 
tcii fia^'Xop qwia7aviai y n cttj toutou;^ 01^; av a^trâw- 
7«i . tt/sj^e/i' auTWK '67Ti\fip(iZpr'ai. 

"\Jft ixèf Su TaCra èff^vitoûiitSa « ouT»f êyiyt»- 
ffnontP TTspî aùiS» i »$ àvQptâ'n^ Treft/XOT/ 8 •narru» rûi 
aTiXuu 'pSût. -c7>i .^Ufiw h àpSpÛTi&tli- a^tn. 'Ettij^k Si 
intPontraiifp , ot/ KÛpoj ej-wiTO IlfpffJiî , of Tritit'JtôXXoui 
Itfv afSpaTTfiVi fxrnffarû' TTuBoiÀtvcvi avra.f naurtôXMi 
$e TToAijf^ TTo/JïJoAXû: Se 'c3vA^ eV aoproy Siî itva^ica^^ 

jCvle-mUDUS apta s^is tivnaitio, Houero et SEriptoi^îbus Oneotalibni 
perqaam. femiliaris, S. Apud Atticos scriptorcs vi i/ulnf cdm sdo 
aabstantïvo Mepe reticeiur ante pronon. rslat. omatus et brevitatis 
gratia.- ^rlena^.smuutia eiit: àtt'xtrr»! lé ttK.ixûm vit wptytù- 
v*r, à^ii i» murât etc. 6. Pro auatStm: vide f]iue ad Noi. 5 
•dnoUvimus. 7. Scïlicet itnpivui «Woît XP"'^"' •» *^f • ®* ^*'" 
•c eue fiumanaio: ççHditipitem , vel; Iwminem il» esse « naUtra 
compuraium , ut façUius e(c. iiizedbï Google -âdu « Tot)( /t» ttitixti'tai ^iay.7to)0mit ifUftn oM», T9v$ 
rou{ 5* xaf Ml tliônai Uti âûj* «y àSun ttmt H^tàç 

S/ iaurû» HtMcra^iM» t aort ô fi*V SitiAdn^ > iutî'nip 
n-a^TroA^w» Drfw 2ili>9(»0t oAA^ ^m» oùSmo{ Swatr' &v 
sâpoui itia^at i dymruM d «y e/ tou tearTùC SBroui ap- 
)f«» Sia)fivino mat o @f>â^ 0^tfitwp » xoi • 'lAXu- 
pôf 'lA^uftiwy* xaj VaX^et jj ïdnt u&tojrmit ' ëca a- 
xùûû^/ Ta yoï»» •» TJr Etîfiwrtji y tri mai wv auTO»o- 
y.<i fitat ^iytTai , %cit }kiX6v3m an a AAiiAcav. nZpoi •< » 
voftoXo/SM» cJffaur«*f oure* lUc/ ta iV tm 'Ac/a «dpM 
oùrwdfia orïa » if^tiâiii ffvf oXi'y» TttfKrùh trrfcnm- , 
ixwTMf ^it lîyntfaTâ Mir^, txomw Sr lO 'XpKBCvi'at' 
tanirrpt^Td- 5c 2(^mh>s , 'Actrup/ou; , "Apo/Saj * Ktrnr- 

Ba(^uX»t'/oo$* M/>^> 5f 3tâj Bontp/wp Mai' 'USttf » xer/ 
KjXi'iuïw* fâ<tmjriài Sa SoiuÂp xai HofXaya'HW , uc/ Ma- 
p'arSuw'-» «Ai aAAui' £■ 7rafi7r&A>ù)p iSpÛp , i3'p ouS* «p 
'a oM/iara «x*' '"'S «'*'"• 'EwîîpÇi Sf luw '£AXii*«p 
TÔif fv ^jf 'AcfSa f KATO^a; Sf f m ^aXarrea , vit Kih 
Tp/an nal At'yOTttîap. 

9' Verbom tioc ngnificat proprie.- sententiam mutart. lo; Partie Ii i 
priccedente itir^ '^pc »olam copulaoïli vim habet , 

DçiilizedbïGoOglc > - Jmj .rùJw roôratt. twp •5k?i> njp^iVj oud.eaurû 
MpQcu i/ii» .iitt tooatiri» y» 7» oç* s'outoû ii- ço/Suj 

7» X^P*^*^^*" > '^''''^' '**"' ^F ttÛToÛ ywpf à^Mvr nu- 
fS$pvScrBat. 'Anfurm-aTo la £i rocrmktt çûAa, oott luu 
S/(ASb7p «p}*» tWiP i3i OTTO/ ar t/$ o^nTa/ ,i4 ?">- 

ê.<nripa> » «m vpèi apwrw ^ ■ ""*' ""P^ fttattftfSpia». A.; pta&ai .-t tt-POi' Toujeùf £* ouSci; àwBXnhtrtù routa vtfiât 
%aî àp\Svt' i^yî t^lc^^ tiâai Wipvcui Tti^-nu» tous ■- 

mnîiv .iTOthccz ti'ç. ta notta lîiç Stuatocrvrtiç SiSawTtoAtîa. 
'A^' 0/ f^fp Svvâiiini Ttipimn tooj •naihaçy ^nift-voua»- 
Qt S$ (tn SiMinitoi y où itifvnwaiv. - O/ S' av •atùBsuBtiap^ 
«apa, To/V. Sb^iw/o/î hiZaaxaXoii , t^taTiv aônls if toij 
(^it/3<u$ PioiiiCiitijstrSai' . to7$ £t ftil 5ia9(ci;jS^ud(ï<r4R wrtti, 
U/K t^iCTT/f. Q? S' ap. au èv -loti tipn/Boii itaitkéaaai 
vtt.mytqta, «o/oûwis , i^KTT^- too'to/j ù^ iùuç vsXtiaui 

11. Edîli qaidam Libm tiabcnt iy îeniveù- St«pliani»s* etiam ait se 
walle prsepositionem illam hinc abesse. Quant tamen , usitato Atli- 
carum stilo Iretus , retmcndani censcg. Hî quippc . prîcposuioms , 

Xg«aitivuin cteganter redundantû , non pauca. suppedirànt exem- 
12. Sibi deviaxit, concUiavit. i5. Res cH difficilis. 14. XlKtwmr 
Çtn hit videtur écp^grai, ut sœpe in Libris Ëvangelids} if^itrrt tSèt 
fomtt ptfi.Uct.i'woiou». 

1. C'ircUcr centum.vigùtii miltia. , ,■■'.-■ iiizedbï Google . ^rSfttti évniù^î^iàQecit mal 'apx^' nài Ti/xw» furi^m ùî 
S' aw fti ,Siay49t»nat it to7s i^i$oii , eût t!<rif))(prTtti 
t/ç TOUS 'ri^ioui ot .S* av au >*? 7o7{ Tfhttui ^tcr^mat* 
nrat ànwîXwmoi » ovrai r£r ytpaniptt» yrroimà. Oirra 
^«» S» 0/ ytfahtpoi Sia irétrttf r£p ntûuâr iXnXuSortç 

•TT/fxAf/a auT», Il «orrai p^/w^rai j3AT«r70j. a» i*«w. 

,7rpoflï<%7o Sicmoaiwi t»t éftoTt'iMv'^ .'■ - ■ * 
xa/ fAt^f» «F aùrotç râSt»' '■ XjLrSpf; f /Ao/ , iytù •npO(rsi\â(itt9 1 ^ip îîj^âï » oi/' 
rtiry wpùrm 'SoMi^oeras » oAA' l'x iraîSm ■ vpâîp ^fzâç'i' a ftip 
xoAa .» TToAif hitî^fit ■npe9ûna>ç raÛra «à'wwoûw'àf » cf 
£s £i!i/j(pà ^ytîiait •nccfrtTmi iwtuv èmf)(jaftéttiOi*' Of 
^ tfixa atîrof Ti ook axMp'i/s toSi to tiXoî xaWcrTKP 
3 , xaj tftâ; M-a/3fKa'AiKra t SM^^^rài ûft7p i6oJAtffi«f* 

Hty» yap %arin*(fa or/ oi vpaywoi ^iptuç t^tif 
tyLÛv tùl»9 iyinvro' àaitmjririi ywp mpuîtoi Snri^c^ri 
OTTtp ipya àpéTpç niii^irài' cf, ti /tiV toi. •kpwaiÀw^çnp 
71UW70I orrij S tw râp Ylipirâp xo/m àyc^r, H avio'if 

' JVa/70' - sycwy* oîftttit tjvStftîa» àptrtip cnnttfirSeu 
i;7r avd/WTnw j (aç ftnSiP ttAiop î^&xrip oj iffBXat ytpoitê- 

I. Arei^ wpegMftîfSii deligere re\ sU>i sociati aliumColUgaiH- 
i. Qu^ùs ven> 4e eausiis et ipie munus hoc.non vnvittts MucepV^ ,i,zedi!v Google 191 wt w t9» p t !f ' oAA* «/ TC nit ma^mniwi iSottSp 3 awh 

ir« , ÙX f tii ^ 7aûrw nt» iyitfiiértiàp WkAtnrAoo'ia 

•ra/ 0? n ^ytir irfxtSvftaôiuKi Stnoi yttivQait otôc <^m 
■ iT Ai)«^fs fiuSiwvTt invomrat , Tot^o fuTaTtSan , ÔA^' 

TToAiftwt aVMvmij w)ç «t{ /top^^Mf ^n&mtnt Tte^am- 
rai , tout' 'tE^ronvo'fy » o^' foni'^orrK ' xaf outm , t« i 
7n\iH4M âyaBot ytnfuKH , «o^*» ft«V q^w , vo^hV Si 
fvSai/ior/ov $ fisyt^f £i Ti/«fç nai ovto/; we/ tjÏ mXc/ | 
vefuâ^ttp 4' ' ' 

Ë/'^* T/w; Tââmt Miro»w-a»Tf$ , trptr v»et lucf 
TToV (fsr'.ovTtHt xo^îo'ao-9ar f TnpmS» «Vw; yiîpaE eîSv* 
vatoff ymifi/nvt 1 ôV^iQti tftotyf Smatjfi «rnrop^W, or» 
#1 T/i ytoffyo^^ àyttdos 7rpo9oit>iBtii ytrivBat , %<ti ^ 

eirs/pw*ai iv çvm'w», ôn-sVf Kapnoûo-da* Tm/7« Sioit 
ifùH 70V Koymov WTUYKQfmrrw êt'i mt yn? vâ^r «arap- 
fttv. Kfff f? Tff ctdXaTuV ] iToXKà TiwiVa; , xai ô^ioh- 
»0S )'éf9r(ii>os » . ôfteyoîtiimi SioreXîireitr , oy'S' w vStoç v 
ftofyi SoMU S(xafa»f' àpctirruç elvat <zçp3crvnt{. 

AAA' (îfMÎs , a avSpti , fin w«9*^w ToÛra* «AA'i 

(ntHToti ovTf( Tue KaA(»i> turyadur f jpj^r > /'ùfiEr Vvi 7ouî 

S. foluptatUiut in prœseMia' ablatis. Sentent» 'tête Evongdîca. 4- 
MmgHOs honores um sibi liim p&tr'tœ acjuisituror. 

Dçiilizedbv Google Us 

•rmn^mioui , oui iya ffa^t ivtwaittti , a^foi îhàp f /• 
Sê€Îrct^ Zrta^ àç irpoi vtiâi .àyiMH^ta^at, Ou yap t/ttu 
ië-TO* ixom/ siW àycmarai , m «r to^Jawai k cmorri- 
^AMuy » iinnvmT*r îwtKTi>i*é9i»ç t S» Siiwùu. wmtwai.Sîuf 
raÛT« Ai/vfîrrat 6. ''AAA' ou^o* tStéïral tîtrt »*« wj 

•TXOWïUf* el!Sf yS , OiTHVf » a)';ptMr|iH<rtti 2fW, MTTMKVtti - <ToJ- 

yc oi TffÛTŒ /i» Inant i àirttiStvrot- H t tif-')^ mm 

'Tp7s 5b futtTi'/tfV SnVou , ôo-onrcp 0/ aAAoj ji- 

•yifiovaç fo/x/Çwe 6' Xiftâ Si oaœntp o-^tù Sia'XpKcSt' 
ùSpvnoaittM Si pSa tu» }>tôrrm piptie' hoA^Wtov Si 
•narra* jiai n-oXffx/KWTOT^» HTÎiftçt «{ tss 4^X1^! Tuyint- 
KOftKrSt 7* iTranoûnim yap fiâ^^Tav , h to7$ ccMqi{ aira- 
<rj 8.» "Xflipnt' TouiS iitaiiKiu- ipàtrraç tatfynn vTaq:3d' 
ra attta, nxu Sia toÛto grarra ^> TiOKWf 'Tran'a Sa 
■n-itSutov nSicâi vvùSûiffBai. . 

£>j Si TaÛTos «}« A»]>tf mpi ûfMÎr, oAAttf y/ypu- 
a-KOP , ffwruTo» (ÇoTTOTaï' ô, T/ yap ftii TOrtÛTW.., awo/3n- 
c<Taf TTctp t^f4^ » Si{ (fie TO sAAfî'n'or >i^E'> 'AXXa ttj- 

ffTSUW TOÎ Tiî >7rfip{f Tjï «/i|7«pB( , KCTJ Tf V^W» «S »f** 

tùvala , xai 7)î tu» Tro^^iur ôra/çt ^ ftii 4^^"'' 'M* 

5. Hie éeficiant. 6. Idem fere de labcfrc Livim: LtAm voluptaïque, 
disslmilUtna natura, societate tjuaâam inter se naturali sani juncta. 
7. in animo vestro condidistis. 9. ScUicel: iri Tnt ShKeit Srttffu fpf 
ptiis aliis rvbus diHçitis laudem et glortam. iiizedbï Google io4 l 

vttûras raç ^yctSàç iïatîSai g. 'AAAa SappoÛnti ôptzmftt- \ 
da,. fvrtiSi naî iniroS»» i)/f7t ysytnrrat 70 £é^a/ t»i 
à)^i/afpi<M -àStiLUi c'fuWda;. Nup )^ tp^orrai fis» oî i 
TToAs'fi/Oi, apXOTH 10 d£/x&U' X^'P^*' ^o^MMrt Si iftSi I 
fmxoupous oî'^tTuu tÎ out iaitv n roû oAf^ao'Sac/ 11 ' 
5/xaJQT^, a Toù To7$ ç/Aoi$ àpnyttp itaAAjor >2 ; 'AA- 
^ fiiiv ità/ «it«7fo vfuii oùx ^Ttutna oîftai âappsTt, to 
fti i5 n-o^u^^QtoTa fit 7019 &i£f tàV f^oSop vQielirSat. 
HoA^cf' yâp (191 avnrrsç rVicrTacde', ou ^opov ra /m)^- 
?la , a^Aà HaV ta ^fx/ia wêipafttu» ati- onro 6f(ûv o/>- 
fiaffSat i4- ' ' ■ 'Er tùu 0. Bi^h'où. : i 

ïlfjij aSXm iv ivan^vuTict "^âyn y/ypsvai , onrsp KxtpOî 
ilt^JiXtj, "X-puardriaç fièv ou» im éftvrtftuf op, 
à'jrtiÇamTai xara tbp à^lar encurrof St7f 
TtitaaBai. ^èpav^iaç Ss twc ^SnfioTmy I 

KÛ/MF âiVari T^F nLplfoma. ' j 

XipSpSs ç/Ao/, ô ^« ay»V »/t7r iVWf* "^potrép- 
Xontu yap 0/ voA^/i/6/r Ta £* odAa tn; v/xiff, mp /itr | 
M^fîs «iieîfte» i ( toÛTO j-ap as/ ko* AîïfiP t eÇ» , «ai 

3- Verte «-0 KKtui, per j'tafue vel ym'/i. 10. 'A,«xi» X"f»' »tixmt di- , 

citur de viro qui primus bello Ucessit. 1 1. Injuriam propulsare. 13. 1 
Hopestius. i3, Scilicet Jra va fiv. i4- «^ <')Jf aiispicari, initiiun a 

Ùiis facere. \ iiizedbï Google .1*5 

tÛp •jTt^niav àya9a Tratra m» St intïi au mpuiftsBa , 
tai ourat Ta lùr «'ttm/^ihm àyccâa, vâna fitS^- wmStr» 

OSjTtà Sif ^ «f Ji > Sit M/M( yiyfeiâùi» , »; > o> 
To» H' ô^fnnroi, luuuMi mA«/tau y^nialfOf , ifi itwroji 

Ttpârrrùrt^t .'oùSif yàfi ouWj apy<rT(|u 3 ,7wt> ^i^porrccrdaf 
trpfxa^tv xsi D /xa^o/uvof , xirv oi^rof ^oAftxf^iiTa/ 4 » 

TOI s TOK»TO/{ 5 , f Ç» > «T "ffTf j OTi TTtf 0-fl> ^^S VOrTCl 

IVtti ô âios 0U7U «»{ i^çttuft" loti lin Qi^n^iufftv 
iavToii ' •nponcciTsi» iwr»i7p 'rcey<iSa y oAAooi' aujotç 
t7ri7a%7tipai SîSotrt. NÛr ovr Ttf., .sÇH*' AcyiVt» ii^a^ 
aKZ0-Ta$ wjf y auVoÛ TOuVou , irviipc^ fft tiiV ^pc^kV P^f- 

nocj TTonlr mai lutSumis» <3|fA»v vAs/oriis xai TiftiT; 
Tfu^fo-do/ j îï av liSufin , on oùSif Siaxptpti kokov ii- 
vai' Ofioldi yaf> tniptis tÛp «(tcm. TSi^o/tido:. . 

I. Sic Se syntaiis liabet: eâv» )«', ifv, l« J^t yeyniaxur , «f 

V9\iitou ytrôfuta etc. a. Scilîcet ; Simarot veCriÊfl : <)pu< J« sinfuU 
statuant^ 5. Per jocoi-dj'um negUgetûr. 4. /.icef i/>je segniter agat. S. 
KrCertur ad txtigrof quod relntî oolbctivnm conSÏâcrstnr. ,i,zedi!v Google 


Mixr*, (Uf Siï iffOf Touf xaxoùs to7$ àyaSoîs Sxft>\ 
f/t/SaXf/y toÔto» to» Xoyot i , oAX' mTtmstfiûftinp y titt^ ■ 

SinPotiTM t ftntn uaXof Horyods» tntâf , â âw SX^i t> | 
àfêrû • Mrrttnp^fKft , toutaw îcnftotpiîrt 

Cyt* « , 'içn t owTf war/» ■ ttftr Ta^Ds, owrr ;((|)- 
o-iV jo^tfiàf , y«)«McrBi* y* oT«» -iHç 4f S$ iyei ité èpâ 
aiftari -votitmt § où npiSttn oùn ■ a» irpùtroç , ovti ai 
Stvnpost. oîtiàt -fi* svi* a» ^/Amo-toï» taeâç X* oûS* £r pu- 
piotnoç 3* oAX' înttM aa^ç i'irîtrta^m i or/j t/ fciV « 1 
^roToi ippu\iiHBi àvriXîi'^Qnou tÙv m-foyfuirm , tryaSw 
raii ftei fi$r>'ffrai tos-ovto fu'pof , ocnw âr hîxmo» S' ii I 
^ 91 'fiiK nLontoi ^nSw . noinffotMTip t oi ^ âyaSoi tcat So- 
rteroi àBvfuH' f ^cucr/., ZéSotMi , f^ , ^n oAXou 7ivo; fûA* 
As» »• 7IHÏ (t)'43oî( f4fd^ vrAf'or fisjM; d fSoJAo/cdri 4- âktipiwyopia iipcai^ou. Ey. Ylipaat , «youftat yav, v^lSi f k toÛ /cou pu» ôpiiStrBai 
Trâfrcii _tfi 19 àyoii4^$àrBai _ iripi apnSç. 'Opâ yàp-oftoi<f 
piV TfoÇ» waWtts rf/iôs To o-w^ ttflxoSrrftç , éftoiaç Si 
mjpouaîai Trônas a^'OUfWKUf ; t4 <S< aura ^MiXa . ttSc» 

I. Te, dé Aoc {ad nos) relulisseï hanc te disceptatiomem in 
médium attulisse. 3. Indicarç, pate/acere , osttndere. 3, Uims ex tk- 
eem miUibus. 4, Qna/n vcUm. ,i,zedi!v Google ft/» vrpomtîftipa, To,t( yàp to/j ttfl)(tju<ri freiBiv^^cfi , 
rffd-/v M hoimî nitrai' xai oç at fovJt toûto Ôhipo^a.- 
l'creoi i TtôuS* , toÛtw o'p« irapa Kufou Tjplïf Tii^j^a- 
)rra' to * t' ao wpos touj TroAi/i/ouf aXmtftov §Trai , oiî 
« f<i» wpooîiiMf -9 t Ttô S' oO t a'AAa Trac/ xai toûto 
rpcmt'ftpiTa/ 5 - txtXha^t» 4 >^vii. 

Nv» j> i flipj)-, it/i/T un SiSinrui fi^X^t À'r}« 
îpM '^rctrra; cctSjpuVouç Çi^i i immra^ivoui t tëçnèp ys 
mi TttAAa f «œ rrrtcrecraî tati • ^OC* 'i^i^oara \ ovSi 
nop I»; oXAou 5 ftadopTft » vafXt tr$ Çim-k»;' oror 6 
|3oûç mpecri vat$tt y , o 'fmni ÔvAm 8 > Ô xuaw ctto- 
(ittTJ , ô ttOTTpos - ôSovTt, Kaî fuXaTTftrda/ £• » î^ti» Taû- 
To «wra 9 iwt<rTecTea , àp' ^rfiafiiara Si" xat rav- 
Ta tty 1/5 oûSin; SfSooKoXov 1 1 «wwore ÇturnVorwa. ■ 

«Va/ f'y» , 9<fn , fit 'jtaiiîw evdùf npo^dï^aâai 
\i nViOTaftNp wpû* TotJrou,- 0, T/ o/oi/tnf «XiiyiîfftffSa/ 
xci/ f/ /in oAAiï fi?i5(V fXo'l" t TW X"P* *5 wfWi'^^ùïl» i4 
fVETroSiÇoi' , 0, T/ 1 5 n$tva/XM> , tov •naiana ttat toÛto 
f îTOiow» ou 5/5acrK o/ifitis ' t6 , àXha • kari f w' outô! toutw 

I. .Sine recMsadone. a. Scilicet : rpoaixcr iwri. 3. ^nu judica- 
tunt ejf. 4. Honestîssimum. 5. Scilicet : ' ««p' eJtifàf « Uw. Tdlcs TfM- 
aïK Mticis frequeiUissitae , sîcut cUamt «'< t« «Ùtwc pn> itmrmt 
I' <tc, 6. Libet hic af^oiiere , quod de vsriia itîdem naturœ donïs 
^wtHRioe tusit Anacrcoii OA. Û. ^'«i» xifwr* vaupott', irh*f i' 
iiitKit rTxnc, voioMV >jeftÊoîf., Ai'eiwi %ila^ Hèt^mf , T«t etc. 7. 
Scilicet Ttei'i»' i/ueâir, 8. VnguCx. g. Scilicet Twr*, TMrrtf ^ct Çiî». 
i«- Scilicet x«i' T«ÛT« iTiffricTeei vel îfMdor: iff^ntf. 11. Scilicet m 
>ùti)» iiiitaKcth.ov oixat; ad nuilius magistri (ludam), 13. Scilicet 
'*P«$«Khi9S»! Ti: (ali<iuid) (Ajkere. i3. Atticum pro TaV^dj». iif- 
"ivttndeni. i5. Scilicet xk9' ô, ti vJ^MjUttr: quantum poleram. 16. 
Scilicrt 00 fu'ro» c(t .}i{M7x«f4i»f ; c«m no« modo no/» doccrer. iiizedbï Google 4o8 

Siot ar ifora^op f otiou iSoifit , oCBê vap -tmç ùÙSb nriÛ- 

ou SiSatrxé^vof* «(ttc/) kcu ' oAAa içrnp-, a, tipyônm 
nai (îwo Trarpoi mai ûwb ftwrpoit 'î"* t*s •çwrjwç w^peé- 
71 /v ii'KtyHa^o/iiit'. Ka/ , rai fia A/a , t^rtuop }'f t» fu- 
yjtipu "nâ^i Ofiri hvtai^n ^^eoBimri 17. 'Ou yt^p pw 

»Sv WpOÇ 7Û TTC^UltSPffl . 1 8 70Ù70 tSénfi'pit fifOf* 

. Xavi/ oupf «91;» auT» H /x^« surraAfiTrtTOi, iv » 

xSfw; Tipo; iQ Touf Si Toùç ofiojiftoui ayciiiffrT^o» 'i on» 
•yi 7a /iip .adAo: r«$ apçT»; /«nz «poxfiTU , wtzpa^aXh' 
funt a'o. Si oÙk to-a a t c/f rof x/rSupo» /cr/ifir , oM 
,o£roi («» ivrificf 0iot , ■ o'swep '.pofOS *5itf70i; 0itoà' lî/tf'f 

.p4aA/0Ta Si ,'u apS^sç^.. 70ÛT0 ^ ie3!u/z«s .«/s 'o? 
ayâta to» irpoç Toyj 5» Trapopfxô', or/ Kûpoî «(TTOi 
npi'naUf Oî ou' çSo'i'û» xpii-fT* a'AAà oxw Qtûv ô'pitu As'yai) 
» /iiip fftoi Soxaîj' Ki^pop, ou; 7/pa( a» -ôp^ àyfx^oiK^ 
^iXflv oCStv *77(M' fat/ToC 7guT0(f yotjp épw auTov ^ 0, Tl 
av •»)(» t tt&iM- iiSopra ftâ}ij(ot f m ouVop •pçorra, 

ij. Quicquid cldnculum poléràm. iS^ ^upraquam quçd ingenitum eral. 
*ig. Prfepositio rpôt, hoc loco, relationem 'sigoificat : cum , adver- 
sut. 20. II<p«i3B^M^d«t'7i t'f xlriufet significdti objicgre atiquid pc- 
riculo. ai. Non item res paris prelii. î2. JnlwHorattun. (^itaïaj. iiizedbï Google B-vraiSturxai- h*' xat'-vrpoi ^[tap xai 7rpo$- Sj^-o; xa# 
oos pî^o; Mr/>Tcpf7»-2 3' nmiâi rîSérti, on xal ravra' 
ts7;- ÛttO' nptîrriKç- SiSaontaXat mwtuStv[ii&a i o&iau 
y<^ icTif StSii<nteûsoç toutb»- oùiiiç h/w/ttûw t«s a- 

M\.tti "Troftiii qHtoi fiir Stt rà oirAa sportif ffti^' 
âVâW , a f OT» vnaffit àt^ptérrots cûpHftiKt »( aff >û{)0- 
GoVaTa-NM 94* "^(«f ^' y** rpH, sV fnyc^; (poprioiç 
: S • Mai •' /3a$î^iip itai 7pBX*" «VaynarÇo/iiSa* «s « «ï» 
fxo( {aH>7i> -TO- T»» ottAiw ^pHfta irrtpwi /MA^ot* t onu- - 

CEI , «ÇDfw/él.- 

'Uf oui* ' c/«tl yi xai cÈ)«ir/of^M<' > ho:' » ônoioç 

'ç« , «* Kî^y y/î^ûWM. Kai ûft/i' "Sii w apSptî 5»ifio-' 
ra/ 36, wapaivâ f g/j sp» ôpftâvBat rtzvTui Tiff /ic?X«î 

'Ek tÏÎj •A»l/iII}^/ttS Kiîpoo wAltn'MPTOÎ. 

■ (B//3A. «'.) 

toç "^^ "S' à-jrtyiyn[uvoi> aîSs7<râ9' ' où yap ce ffnoT» u^s 

25, Q»«id iiiitituii sint et ad Jamem , et ad siiiia et ad /rigus (»- 
lerandum. 24 Sciliccl oûto! , •( «» iuV9pi*V«-« h'k- {''o) "' gef *«'•? 
ijni coiniiiodusima , ut JàcitUnui /èrri postint. 25. Sub magnit o/w- 
ribus. 30. /'trt plèbe/. ... .i.zedi!, Google ai daâi œnamfùtnoirTm , «AA' t^J^çct» va<rt»_ ùH£ym.tt m 
Çw ra ùfûispct epya é «p fut ntaSapa «ou >^ tw 
àtin/w Cintrai, Suparou; ûftâ(. «r ^cro'iv àwSpùiTroti èa» 

tsi%H 1* fi £l (i£ oAAjl'Aouf Q&XOP rj fyNJPIM-fT* , Il 

vâvTwt Ttfp àrSpvTnu to cî^ioTriqTûi f/poi aTrd/SaAiÎTc' 
oùSi/f yop av it/ vrATTfwrai SÛiumto ûji^yy àûS**/ «ôo : 

XWTa 3. ' - . - 

1^/ ^iV ouv. syù ^tâi itLOfcii, £r&àr)i«f tuovs jyti 
vpo( «AAAouf . («irai 3* <j J< ^ 4)i un wipa tim»;!»- 
ytytnftfMf narSânvi «uth yop 'à^atn tt^ttriuiXitté O't 
Hif yàp TToAAoi SteeysygpniiTai S f/Aoi ittp .yv*ti natai, 
ÇiXo( Se aSsAçoi a^fAçûTç* mÎh Si twiî tout»i» xa* («a- 
Tj'o! aAAnAou; f?rfw^ap' ÔTtùriptui a» ou* atvSâPtiaBf tq 
TrpeiyQtvrei ctMttyMvta, naZia Z» a/^i^fo>.« of>5«; 

/iflTfl ■» Xf"^^ ^ti're^■ {lUTt tv àp-yûptjtt jtnri if aX^ fi»' 
Sivt , a'AAâ; T« yjî «5 *a^;oTa ÙTToSûTté T/ yi^ ïoyTOU 
fia.v,apm!r.êpo$ icv y^ fU^Supat , n «roirra fuv ta itai^a, 
•navra 'St 7àya9ix <pvsi te xai TffÇfl; 'fiya> £t xa/ oA- 
Aai{ ip/AQp.9/W07rO$ systôittiP, nai vtis iZmi ttP ftoi Sw.a xo<- 1. Rtddent. 2. Qui ait amicitite jure conjunctlssimus. S. Deji- 
deraretar consequentia , srcul x«x»f îx«. *«' similia .- Hœc eHîjJsij 
TocBtnr «xifi» àîKrmiivrvt. 4> Sin auiem, 5. Constantes maruere. 
6. Salis. iiizedbï Google /lAAff -yàp «Su t ^$1 ) (icAnritir fioi fa/pirai » 
\jX>i t oBefitip y (às f o/Kf a «â<r/p èlpXt'J'oi œaoXuTroucra. 
î Tii OU» viiûp M S$^tài 03vXtrai thj j/iâf à-^tmQcci , 
o/i/ia Tou/iof Ç«rro( iTi wpariSiîr fSsAi/ , tifvtha 
-a» K îya i'yucAv^^ftai , aÎToûfiai u/zâf , &> naîhtç , 
i$ijf it' àfBpânap roùftor câfia iBitUf y.nV aurai' vftiïi. 

llipaeci ftirrot wânai %ai Toù{ «jyi/w\«uf tTr/ 
/irt/i(r TOtî/JW '7rafnniaXt77$ 7 , ffwwrSïHni^epooj 8 •- 
oj , OTj rr 7w ,a(r^aAc7 »$» Tiro/iai , tSç ftnSiv a? tri 

> )jii£(v^ .CTJ tt 9. ôsroVo/ ..$',air fAdoKTj t roûroui tv 
rQi»7arrf{y, 0^970! iit' ttpSpî tùSia/ftain Pûftî^êTai 10 > a- 

iiAooî ïwpyiTOÙrnî » xm rouf rJC^poyf StanasaSat iioAa- 
'm. Ko* ^(^ai'ptTs i eà (flXoi •ncùStÇ^ Hat Tir ^htjïj cc- 
rayyi/Ueïs li «'$ w«p i/<oû ia* ito:* •nanti S» 01 rta- 
'WTfî.Kûfi 91 smônti ^iXot jfaîpfrtt. 

'■ Evocaie. 8. Quod mîAt gratulentui". 9. ^iVfi in nihilum redigar. 
^nlare quidem multt de animoram inniortalitate tum alîi in phi- 
uophia ngbiles > tum maxime noster , et alLerum illud Socraticx 
'tfh^x Intnen, disieruerunt ; nec tamen homm quisquam, quasi Py 
Aini ApoUo j certa ut essent «t fixa , quse dixit ; led probabilîa 
^uncti conjectura sequentes ■• altra enim quo pragredereatur , quam 
f Tcri vidèrent similiai non habiiet^nt. Certa dîcant ïi tandem so- 
' > quorum mentes Evangelii colluatrantur lumîne , quique dictî 
*i^t de nomine sslntis Éetemee Dacis sîmul et Auctori» Christ! e*' 
fi«Mt« f«,V x«' àfSmpaimf Ji« 5-w EuKyyiXi». lo. /n konwUs for- 
«mi /unere sùlemne est exhiherL 1 1. Scilicet mw»yyiKln7t vmivu, 
i». Ferbû nuis. iiizedi!, Google ruto AtiaUBi> et Ftrictywui alias, primo», GrKowm more, 
avi nomen, Aristoele» sottitiia, debde vero aSocrate, aat «b Ari- 
itone Argir» i*i», qn»» làtua, «ire ob homeronim , aut pectorit, 
aut frontb iatitudinem , tàvt propter UmtÙ, h. e. copiosum atque 
apertum dicendi geiins , flÎTB alia de causa dictus «ne iertur. Post- 
quam artem athleticam, pictoriam, musicen, et poetlcan attigerat, 
anno œ^tî» »ax YÎgeaîmo Socratî «e a^txxît, et ab ore îUios per 
' octo annos pependit Rewpnblicam gerere nolnit ; «ed Atheus in 
Academia, qood erat (jTinnaamm soboriiaDiiin arboribus çoasîtmii, 
«t nbi horlHin^ "* <V^ conaadît, aàgaam habiût^ j^bolam j apnuï 
et cMididit ; unde ^us phibsophandi vdtio et secla , Plalonica non 
miniu quam Acadeinica dicta esL Vîvido et acri iûgenio , multa- 
que eruditioM instnictos atque lectione poetarum imbulus, Soridun 
et dîffiuum scribendî genus , qood haad prope abest a pocsi , se- 
clatus eMj Katua eat Olymp. LXXXVtt obiit Oljmp. CVHL iiizedbv Google nAATS2N05 

n^//uor, » itû-nrm ^wtpirrovs. T, t-Ti ierl. JCp. Hopu /tip oJp 4> «^^ Hm'/ko; pa^/o-To: 

«ro/ ToÛ StffftUTtipiw ÇyAo^ ÛTraxoûtrai 6. K^. Hupa' 
dMf mS» itot ftrrtff eT S^xporr;, ^ioc to. voXXecH/s. ^SV" 
po ÇoiTff»' kû/t/ Kfl/ fùsfrytTjnai vn îftoC. Sa». "ApTi 
5« MX»f Jr n-aXotj; Kjj. 'ETumuç ' TraXai j. Su. Ë/toc 
Trtûf oÙk tvSùi ivny9tpâi [if , aXXà c-jylî iraptaiiiBnirai i 
ïyp< Ou > /za Tov A/a S f (a SùiipftTf; , oud av aura; 
liStXar iv 7acrctV7rni xyf^ittîa nai XyTrj» npai. 'AAXa 
xa* ffoô TrâXai Bau^â^a^ aîffBasôiinoi uj n'ijwj 9 na- 
BtvSt/i. Kai iTTÎtiiSiç 10 <Ti OLtK nyiipor, ira w; n^/oTce 
Stâywç i 1 . Kai* TroXXax/s /iïV 8«' <r» xa* TrpOTfpo» e'p wai»- 

!• KpiVwr unus ex senîorilHia amicis Secratls. a. Hoc hora, ita 
cito. 5. rionne? 4. Multum certe, 5. Quom mu/tum biadem'} G, Atr 
ttndere quii tit qui puisât ad januam , et iade aperire f usurpatuc 
étiam Cmnwtu de janitorîbtu , et est cognoscere quîi adsit et. ïa- 
tromitd velit. 7. Satis dudum, S. Nuntjuam per Joveia, o Sacrâtes 
{excitassem).^. QiMffi suayiter. lo. Et consullo. 1 1. Pro Suiyttt: 
excepti» luec est, namMcundum grammaticcc regiUas particula U», 
cum prsecfedat tempus historicum seu praelûrUum, sicut h. L iyu- 
pçf , regere deberet ôptativum , non subj. 

Violarîum. : . 8 

Dg.i.zedi;vGooglc »1« . 

ni tù 0la /êÇStHftômva toÛ rpôtnou, lâ ttc^u Si /ni- 
}>i(Tra if Tji vZ» Trapiirrtiau ^oii^opS , u$ paSîttç aCiit 

2». Ka/ yt^ âf t (* , I^/tw , TT^Nfj^rXtf »7ii a- 
'yapoxTf iv s S fitX/KOuTOy ovva: 1 4 1 •' 1 5 J>' n^n ti- 

vojouraif ^/Jtpopa'S .aA/onoprai ^ oAA ou5f* aùrolç hu- 

irN Tu^j^it. Stt. "EoT/ ntura 17. 'AAXz t/ ^' 'e»Ti* «pi* 1 

où 0*0' « '&)$ ■Vo' .^ahvtatt o^' iftot mai •fcù^ (roUf hrf , 
TiiSf/o/{ -nâffi ytOi 'xaXàvi» ilûi 'fSaptîap* HP «')*# , «{ 
e'^oi Soxâ y ir to*; fSapûtava 18 av îriyKatfti. Sth 
T/Vo! TauTiiv i '» 70 TrXorov afîxTu ik AAou, ou Stî ' 
àpnonmu Tc-dittrai f» V 

A./}, 'ôîfrof S» àpj'RTai, oXXtt foxE/ ^»r 19 ^m 

SoLv/ou , xà/ KàToXmo'pTtf f Rf? fltvro'. ûiîXcfr ouir n 19. SciL mxdr irw^ffitw. i5< IMèrt, meteit$ Jènie. ti. Tarn -^rwi- 
di Ttmet, i5. Pro )«ti : ^uod, ^mû. vid. Luciao. Dûlos;. Menfp. et 
Merc. not. 8. ->' 16. Pro (tj tantum. 17. lia ett iB. 'Ev *«7( mm 
^•aitnr raie sàp^Mtirtttù , îtletai 1»t ac vji* Wn-MV, nit 'solnm 
WvvM] m if vn'f tyi»rM« 9*fSf^ 9! 'ASiiwa,, IHès't viwrw rsi* 
Irwr. ô rsï* fi^pûvmt» it Mynmff C»ttrtssime /kmih.) îdest fim^irm- 
r» vtlfrmr. AAaljsim >i fieri Vt^îonno, 'WpOrUt «èUlA'telfigeï'e pûtîct- 
ï>ftnn Tcrbi itllas |Mrïodi, ut M prtm» «nfWpfe ïr rtU Tipaurir^ in 
*hBv, A «^f ^f>'»M j^lr'^jtvA 19. ffafcc paittcèla krt'f non hsliet sub- 
•Ht"™^*» '*' I lu'x' Me^ enhit fioSt vârba {^xt/, iffiliu, et hùjusmo- 
di , qa« exprïinuiit ct^itionïs pîpbabilîlatein aift duHtUQ ; et idée 
«mergit «c se antitheais «Wfttc |t wx s'î*. ,i,zedi!v Google 2». 'Axa', J KpÎTMy tJJ(ii oya^jï* «/ TffOTji 
ïo 7o7f df4r{ f/Xor, Tat^jf ro-f». Ou (tirm/, oiiieu 
SÇi» avro' 'nî^Mpor. K^. noân) vMTd tm^mu^^ a t. 
Se*. 'ciyd'Vùt ilfti, Tj) yafptrw ûffnpa/a iu /» o»^ 
dnW» î! S 41p ÎXdoi 70 7r>97o» «i.K^. ^mti ft^« 
ii éi bi voiJfAw fti^i a4* £(>'• Ou T«i«i/v-^$ Mtoii^ 
inç iptpaç tiîp.iii «Jrd* M^ti» , eîA^ 7»; tvipe^, Tnl^Mu^ 
paftai 4 5-<fiiî vu WO'f «nwrA)u« •* 'iâipmM çXi'yàr npif 

r< 3f oÛk iyt7pccî fit. Kp. ^Hr Si .Jn ?/ 7^ ivunpioti 

Xu. 'Efo'iiff t/$ fi4i ym^ «ponXdaùnr , itaXn lûr/ 
iùftlnçj TiOMÀ 'îfièrttt î^ocrfv ttaXiinrf ^i m! ntrtit , «* 

"ïfca*/ K# fptrér^ ^/j» Vp*/3»AdP ^iiort 38. 
Kfb 'Us wrenrtP 99 W iwrmop ^ S Shm/jorcf. Sw. 
"Ewja^lS W* ^^t* '**» ^S y tt^oi Sa^Kfl , a Kpîrw. 

M. ProaoïHn advMbt iia, ai. Attice pro vlxfittV* ' nx^ifoiim} 
»ide in oostn Tabula Tcrborum baiTton. grec. iii\«iiiot.:a.'pBg.7. 
^- _Tp i4p «-w ùavtfm^ -- i f *^ ^' faUor dia poitero admitus 
'■wù. aS. Cerum est taîum ab us quce dicunt. ^4. Hi jmiies ^uos 
'^'hujm potestas est. aS. &4baadîtar rmiro. »6. ScifiMt, iin'jef 
•f* *■» itn^miu it! rmrtf vit rumit. a?-- Opfortumtf^e vid^ 
^' a8. TVrtM hinc die PlithUan pervaUes latigûiam. Cîcero VM<> 
'''.{Divin. I, à5), Tertia te Phtfiiœ umpesias ieila ■loctMli'Ve^M 
'"pt haeç AchiDis qui tnioatiir dUoedera Troja. iiiad. t. 365. Snb IH>> 
■noie P^tfûa Sooates inal%it vitam melionm {lolt mertcoij 9HB 
*w« Wlria est uiim» ag. ^ifurdiif». 5o. Xamen. iiizedbï Google ii6 ^^Xmip yàf> Sirrffôp i tort t^ rtStafai, *H "fit 
ht fti\Sip iifèit a , ntt^ aï<rSr<n» yLiihytîta ftnSifoç tX" 

^(vw Jva . )(ài fÛTo/Kiw/( ta; ^'OC''^ ^"^ tovou 3 tr) 
ir$trSi. tlç aXkap Tvnw^ Kxtl t7rt Si (inStiiiec mcBm 
ima f : ttXX «for vmioç , iviiSm tiç mxSsvSà» ^rS* 0»^ 
ftiiSfV ép^ f'.Setmâffdov xtpSoi.âp ttn o* drâ>ftTOÇ. 

*J^}^' yap ttr diftat, urnet f'xXe^iifuPi» Stoi tov- 
TU» TM» .rôyi/nct it S «utu xacriSapSip «S; t(, /zhSi oip 
^îiï» , lut/ Torj aAXaî >J«tû;st« xai '»i/itpas tœî ™ 
(3iou Toû fcdjTiKJ àf7i7fapa9fP7tx tout» t n;xT<, «oi* 
cxf-^Aï^fver n'mîVfÔTrotras a^tupt» xaî vSm nfiipaç i"' 
«uiLTae TOUTitf . Ts; nvTnoi /Si,0t<aKiv i» tu iàvfov' ^'?* 
0/^101 ttf 5 [ii oTi 6 . /' ^/w'tkp T/m i aX^a tof ,p}" 
ffacrp^ia t ivapiSftnTovç av , sCpiïv auras TouVa; »/«( ti! 
aAAorç 7 «/«'pars xa^ PivKTflrs. 

,lii ouv toiolÎtoi' d Sâsaiôi ivri ^ xf'pSoj eyw)'! «' 

y»' (xou yïîp, ouSiV- w^/aii' o Tras 'Xpôsoç ipat'9t7ai ""^ 

: in iïrtti S /*/« w'^)' «/ 5" au olop 8 awoî«/iiî(J"a' t"^" 

t. Abemm e duobus; pro tveîf A.uici acribuDt et Z!wr> 'y 
tantom in jjwnt z. Sdlicct i yJp mvSn vi , «tm fwtiV m'"'' ' 
SciUcet ixrmirirnt. 4- Subintelligitur preecedcni ■/, ■/ tiii- ^ "'* 
petitio TW e'fui «r: reor Cin^uam) 6. Nedum. 7. Vîdeljcel »*f*l'**" 
^«ftjVtn rpôf 7Ki «A^f. 8. Vid. adnotat. 3. iiizedbï Google Bâtaroi itâifit $ti £XAOr nm»^ neci àXnSS î<nt ta 
jyôiuta , w( opa l'iui f /V/v énrarri; 0/ 7>d»UTi$ , t/ 
ilf^op âv àyaSow Tvijw : lïn t (a âfSptç iixacrraî i E/ 
op Ti$ a'çntofuro; e/; à^^ou 9 , àvaXXayus toutaw/ tùv 
iama'iT«i> . Sutaorâ» n »ai , ivpwrii roùç eàç aXuSû; 1 o 
inasTaç , OfTrip ^q' ^yoPTou ï'xfj Stuâ^t/pf M(mk 11 
rt uti 'Vei&i^uoSv^, ttai Âi'axo; , H«ti TpnrroAi/tof t3, 
usi ÊtAX» oo^i Tav viftSiut Sinmoi iyfPOTo' §ir tiw îou- 
nSt 0it^y a^.fàu'Xii or i/n li «Tro^ii/x/a . 1 S ; ■» au 
QpÇf' '. ^yy^nvBat , xa; Mountiu Hat 'H<r»S*i ' xar 
OftiïfMi, iVi mo-fti ffp tiç hs^cuT a» v^p'\J^\ iyà' ftsw 
)'ap . îTO^AoKif i^sXu rt^âtaïf >/ ToÛra «Vri» àXtiBtî, 

'Çttni .ifioryi xal oi/rû i5 dou^ucovA* a» li'n n 
iivrpiQfl ecùrôStf vnvn srrvxoifti Xltûia^iiSu kui Aiar- 
11 T^ TtXa^ûwç i v.at s* •ni.a.XKni tâv iraXaMf'Sia 
Xfiieri» aSixar Tf'âpxxïP. 

9>Nempe th voter îliev 10. PartJ£ula«'« auget vim adverbii «Vvâwt. 
i>- HinoninatÏTi I qui secondum commnnem conatmendî laratU9> 
•ccautivo in casa poaendi erant, concordant cum pnccedcnti M*rv> 
tamqùam additamentiun. 12. Â nnllo alio inter hos judiccs numeratur 
Triptplniiua. Frobabile est hancopinionam originem daxîwe ab ■!>• 
tf funa, quse orta fuît ab m^stcriia eletisinû: ob qaam Tripto- 
'Rbus, coi Cerei bvebat , qnique a nononllia ïnter Atticse legîsUto- 
ts ensmeratus est, adacriptu* est etiatn inter illos qui jndicea sont 
■(nd infaros. i5. Peregrinatio. 14. (luanti. tandem œtttntatis? i5. Et 
nihi pratcipue. Èxtrema die SocraCîs , omnea ejus âîsdpulï, quos 
■"ter Fhsedon , cunvenerunt în carcerem. Mine Phcedon obviam it 
>aieo SQo Echecratl , eique onineni historiain nairat illius celeber' 
rimi dîei, nempe roartem sui prseceptoris. iiizedbï Google 'Ex 70b #a/&Mor' 
'£7r/Ae)«S ■ TtXunti SuaipArùoç, 

9 , *|»ii, ,ef Sèinparii. Ti Si Tot/rot( n rflo/ VTtttrr^ 
^iMti ft s » vifu T<û» TtatSav , M 9rf^i aAAob 700 4 > Ot^i 
£i> iro« Tnueûrnf ^uTft îf x4"^' ^"^""^c fntoîfÂtP 5 ; 
"^TTCp au ^f}w , ri^H , (J^ KpîrtM oiî Ji » xairoVipo» 6. 

•^'s ne* éf»"» atJTOrs i» xàpiri •nwnvtii «7t' ir wo«- 
^* «av /IN m ^^oAoyMTtiT; 8. è^ Si Jfwr fir* «tira» 
afiiAiÏ7ii 1 xorv' [in ^iXïfti , açnip xttT i^'ii 9 * xora Ta 

VJ9 Tt fîpnftmt UE/ 7a -tV 74? ^«'/ÏOtfd» OC^*? 9 ^?' > 

wSi'iàM Trfl^Xff ô/M^oyiîffim » tu •ntifinrrt %ai tf^éifa^ 

1 tiÛ7ac /xf tr To/nip npoSu/zDcrtf/udo! 1 sçn > ouru 
7r6J«î'l^ Oaurru^r -i 1 $1 t/pci o-s T/VTrop; OT^wf ar , tça, 

-FiAiwra$ & â'/xa' ncrupf Kat TTpoi iftSç en*0)|3A^4^> ^'' 

wif, ou ititôbi . s^v f (tf avSpiif Kf iV&wa , (ù$ lyeJ ei^u 

oôiQf SukfNrrir^ »u>jr> ^MrXfyo/Mio; , ' xai Siœwtivrw 

txatrta rw Xtyùy.svav' «AA' o"87û//xe intivo» tivat o» 

-> I . Scillcct v«ù SKxpaVsuf . 3. Pm «Ma' » scllket tTvvar ?«»«« : 1 

Amc hactenus , esta. 3. H^^ndas i ne scribit Heindoplms pro pw- ' 

Ifco tVtTii'xhiK } vel «ViTtAXH, et fvmAXir «t scribont alii. 4. Pru , 

TttdV. 5> Maxime gralum fèeerimus. 6. Scilicet ivtarihhtt- 7- Scili- ' 
c'ct TMf tkiWm l'fttfi' Kl! Veù ttpî lit 't'^x'^ xivitelf, S.Eliatnsi nunc 

aort promittatis. 9. Çuaii f>er vesiigia. -10. ScJMcet eùUt v\itf iffvm ' 
v(tÎT, II. Stîlitct jÎKfAii iya ^»trv(t» } ut alibi nulabîmiu. i.,Goo'^lc ■^ncti oA/yot uVt#/)Ov unifoUt aai. ipctJtf S^t irVi ^' 

"XjTi St i\>à itâijzi tmAJ» Xif^ ''i^'fotnififii; t t^^^ 

i'X"'«¥ta# oTr/oiV » 5 e/t fiaiur|Dai> Su' T«aç tùSatftoriaç ^ 
iaûut.|wi -inw ouV^ oiM^K 1(4 Vh^** wm«/4M'M"os ' 

Smaarrôf tfyj^ôlTQ* o^of /uV y*», n M*" wo^ie^aiir» i g* 

TTodfvit., ôA^ ^/'XM'M^'da' aviQrrdt' Ï'ivt.i^/T«*fi! pfçr f«% 
P!>, lai /tn o/w» ^mu to aw^ » H9^fBQ? tO» £ varo- 
pUTTo'fUMv, ayvMntTÎi vwip ftmi, «k ^'^à Àetto! •n4<rxç*,; 
Tof /«iiff Af)'!' >' TH Tofff , ttf H «-for/^Vi Sc»it£aTi A 
1 it^tpii, m noTopJrTi/. Eu yap tff9t, n S" ô'f i/, ta 
op'TT» Kp/Tav , Ta fin «oAwf AiV^r 1 8 ^ <k>' H^ ''S 
«UTo toûto 19 vA«fi/f«A*$, SQ a,Ua »Qt/ xaii» n #f«' 
woii» TBÏç 4'JX«'5* 'AAA<ï Sappftt T» XP" » **' Ç^' 
Tsûfiov ffujua dûWfjii, K9!< dftvTii* ouTMs omti f» ««/ 
çAor », Ro;/ f»oA«7a n')'^ ypfi^o? r?WÏ<- , . .j 

1» «S Aoycrd|(ii»î 32}'xa( KfÎTUf iittsto outûÏ" «'-• 

ftw et ànilr «iç.ooBiwMta in^ieint d itctiMin cekrep). .14. fcustrt' 
i5. Scifcrt ni y^ W wiW wmt^^mt. ifc AtUca p» x«efi|Mr. 17- i?ro 
*"^*< «W» «c au. adUtKMr in pairatwM <U»k>gi. i9. QwMl «m 

''*"»U in tmUcmiimî rient «V#)l« «tt pv» m'»», îtl ««(te cU 
ptfi «l'fu'w. aa, Qiuui tavabigiu. iiizedbï Google 120 

fjâ; K i%i^*vt ■JTtpiyiiniy. Ylipit^tn^n ojy, npo; lî/tftî aJ- 

3 3* TOT* 5* 34 ov 9np« tîÎ( ^/ifopâs Sii^mmi , »■ 
«^/f )'i)'0«>7a #"11, ffr(X»«ï «yot'P'O'ï â'ovip TTorpos (nt- 
pvâirrti i Stt^UP ôp(patol tov t'rrtircc fitof. 

■ ■ ' liTT^/îiîW fAowTttTo, -xa/ nvix^K wap aura n 
«faiS/'a " à 5 (5iîo yàpauT» w'«7{ cftinpot a 6 «»■«, l't 1 
2f -fif)«() Ha/ aï- otYLilai yvfttiKti o^/xorro , inilm; ' 
iiariîw tûû K^/tûwos .«7 8iackÊ)^Biîç ti nai «wwthV 
atTa f /SobAtto , Tûî fiï» jiwflfrRaç xtt/ ra ira iSt a ' àmi- 
val f xiAiixrf» , aJro; £f ?x( vrap iî/xâ$. Ka/ ^r ÎiJr t'y- 
)à); îi}Jov Sv&nûvt X/w'vov yap n-oAuv Siirpt^n hSor. 'Et.- 
Sàr h' tKaôi^iro AfAou^ivof* x(t' ou TroXXà arra {tm 

■ ï\.ai 'SiLW à TtoP ttStKX vntiptrttç 38, xaj'-flTaî 
TTO'p auTiïi> ,' u ScdHpOTi; , »i|)n , ou %ctra'ymTQftal yi <s»i 
39 , OTTcp <aAAàii' ' xa'racyiyvtûaM» y on fioi )(ei^t7TaitM' 
nai xçcrapmvrai > ÎTtttZca auTo/f 7Tapccyyi)0<t» Trmti « 
çâpftaiiot , avaj'KaÇ'opTUp Tcâv, àp'xintM 5o'. cri ^ (')« 
xai aMwf «}'»uxa! tv toutu 7Â> p^ofM j'inaioToTor itai 
•npaôroTOv xori apurrov apSpa ovra ta* TrUTrors 3 1 ^tu- l5. ScUicct 4-«'Ajr ffxe««(j»Ti< , rtirsus considérantes. 34. AUquaniQ; 
•rivt {«'Tcpetitalind vtrtfu'ft quod subinUlligitur in prKcedf'' 
IwMre'fMHf. a5. Illî' ertntLunpnKle», SophroniwDS , et MmeucBA 
'a6. loaicnm et att. pro fUKfu. a?. Pn> wMftrret vtù Kfir^'X' 
prwtttKU' Critone. aS. Uadectn vtronan Uctori hi «ligehintiu- > 
deccm tribabas cum Vft^wri* -qui erat undeciiniia. ag, Nott «i- 
<Aim ceKe «te te ^uod de ^tUs, teu non te credam ^nëd sthi f*" 
do. 59. Ita magittmtibHS compellentiktts. 5i. Unt/uam, iiizedbï Google 191 

■a à^tmaf^itm' tuu &» wat i£i^ $o .91S' on. oÙk «/ioi ,xa- 

cfn, ^tûp§, 'iuti »iu7f Xoûfra •aoi'iffù^r., Ktt' .Ofta .9rpô( 
Mftâç. '£Xi ttirv^oç , i^ny ô .afl^u^roç' xttt reapà. _vténa. 
{tôt ToV )(fÔKf vpotrfHf xaj, SitXîyiro itien», mat St aV 
Zpâ9 ^Mcraç' nai vu» ù( yttKuaç fit àTnScatpûn. 'ÂAX* 

To Çd^pfutxo» • il TtTpnrrat' , w 5f /** , T(ï/4a7» o»- 
SpeûTroç. 

MfKÏTIS, •Ti'ÎÏAiOF liPO/ ITTi To7f, Opïff/ Ss, iCT/ OOWW 

SiSuMfctt. "Kaî afta iy^ oîSec nat aMouf ttÔw 04* ^''' 
pooraî , STrttSttf wapayyiXBji aùroîç , . StnrtiiiTttfTttç rt xai 
TTioWas tu ' |taAa, Ka/ ^)^»^»mO{ y* hi'ovç »r ai" 
lûxuait STrtSunaûfTiç' a'AAa /inSfV t^sîyou êti yap (y- 
5f(*ps7 33. 

EKi^m, Tfi TCtÛTa «TfWflpMJJI* ■« ffU ^l}^/;* 011070.1 )^ Mp" 

Jam> TOVTa •naiiivetrriz ^ vti f)^r </xaT&>; toutce ou 
woiiiW OùSiP. yofi . otnat Wf^îna , àXi'yof vvrtpùP 
TTiuV ^4)'^^ >* '* yAuTS ôf^mr»» vorp' ffururn 
3a. Serîti moptifim «itanditur a leptantrione ad occidentem îd Auic«. 
55. Superest umpu». 34.'Nrinpe ii ^lif^miwt. iiizedbï Google 120 I 

fjâ; f (Ki'AfU* 7rf^//tfH<r. Tîipitfitnni» ojr, 'npoç niiSç au- 

3 3* rôrt s s 4 ou v'f" TXf ^fiÇOfû; &l^/on-e; , on 

pftBirrtç i Sit^ttp aplani tôt iimra /3fw. 

«or/S/a" aS (5iîo yàp.ooV» o/s/s ffftmpot 36 Ko-a», «[ 
Sî /xiyaf) xa/ 'a/- o/xi'ai yuKtritef oç/xorro , ixilnui; 

utia i/3oeA»To, tûj fie» >uKï7xaf xet/ ra TratS/a àmi' 
val ixf'Xiw'lf > auTOi ïe ^xf tts^' tl/iâf. Kai nr tïfii ['y- 
yj; ùXiOu Sv&iiûvt ^pâvQ» yap TToXv» Siîrpi^n tpSot. '£V 
•&aîj> £' lxa.&f ÇfTO ^f^ou^fvof* xa^ ou TroXTui arra fim 
ToruTa S/fXi3(3ii. ■ - . 

■ ' ï\.ai 'SiLW Ô TeSp spSiïLac v-mpitni 38, xôri-cras 
TTO'p ouTov,' u SfidxpaTf; , E^it , ou xccraytâvonaî ys atù 
29, OTTcp <aAA&ii' ' xaTOy/yKdtrxtt , oit fioi ^oAi 9ra/n)ixri 
xa/ xocrapàsTai , imiScai «i/to/ç TrcrjJo^yfAAu irtnin n 
çâpftaxot t àvayxa^ôvTW .rrûp. àp^ôtnia* 5o'. ff» 5* *)« 
xai aAAû>( (j-wMxa iV tou'to tw XPo'»ij» T-îwariOTa-TOf w»' 
irpaôrarov xa/ apirrov apSpa optoc tÛs ttûiVots 5 i &û- Sl. ScUicet thKii 9K99»Ùtv»t , rursus consideranles. 24- ^H^iundû; 
¥4vt Irnpetit aliud Ttrtitif > -quod »abinlelli(itiir in pr«ecedeiili 
■hmtiiyélttnt. aS. UliârantLimprocle», Sophroni*cos ^ et MeaascM). 
'a6. loaïctnD et att. pro fiiKfiu. 37. Pro ri^'nrw «w KfiTmit; 
prtBunte- Crùvne. aS. Undecim virùrum tictor^AL wliyfcmmi i 
deonn tribabos cum Vf^mitrim qui erM jud^^^ui^ MfK s 
tiMm certe de le ^uod i' """ 

^. 5«. Ita magiÀ f y «91 

)o à^tKOftëtm ttat Sm imt Wiw «J 9TS' on. oÙk ifuu ,xo^ 
S^û» oJr CofcrSa yàp a tiXSot o)^^?), )ça7pf rs ko* tfH) ^odpê, -Tuit' »iuti Xm/rec no/nçro^r.. Kffi :(t/M! irpoç 
iftâç. '£Xi iiaviiioçt i<fny: 9 ^anâpa^ios', luti •nafà. _wirra 
pj Tov )(fôfaif irpoofUy tuu^ Sn^yiio irJoTif %at »v ar- 
Spû» Aôùrros* xai pÛp u( jtncûaç fu ' iim>Soatpiiti. 'AAX* 
(t>i j» , cJ Kf iVbw , , TTiiBûfifâa .etùitû t %ai ., f tv^/n^u ti; - 

IVa« ISipÎTWf à}Xoîfttti, fÇxj fyuyt^.A) .Sw- 
«jMfîS» .«T/'îi'AiOf «7pa/ «W To7f. ofi« 5a, kot* ooww 
SiSvxîtctt. JCai anet iyti oTSa luci aAAov; ttcpu ô4g "ni- 
loinai » s-nstSàe 7Tccpayyi)iB^ aùralç , , ZtnniaavTâi rt xai 
•nianaç tu ' //oXa:, xo/ ^y)^<Wfl»iNïUi . y hîovç t»P a» 
■i\j)((Miv s-niBvnounti a'AAof ^»îw iittiyw tii yâp sy- 
)C»ptî" 3 3. 

iVcr/ ô SainpOTHif' tiKOTtûi' y\ (Çn, u-K^/tw» 
îitjiwi, Tf .TttWTa wTWfciffii» ^' (TU Atye/j' oîorrat yoft Mp- 
oa^F/î TauTa TTO/wrawJî , Kai syw)« f/xoTUE itàjra où 
vQinatê. OCSi». yàp _oTnai nepSat'na f àXi'yof vffjtpov 

^'' ^tijim «xUnditur a septsBtrione ad occidentem in Auvf- iiizedbï Google 70^ 'AM' jdi, c^, Wâ«A, W ft» mXkui 'nom. 

4«{ t »itt9 âymt ToV /ifXAorrtt Sâ<rup to çiqj^axov > iti 

ft«w' t/ x^* «ouï»} «v^ oMb, pp»> « nniwrm mpiit- 

?nirc[ xttiNtK«rtf3(ii* «a/ fltrrwf ot!?^ «wiirwf 97. K« 
^Mt à^^ 7w xu^nur t^ Sm^c^M , luri •; Aa/Srw, u' 

^lipeti ouTi Toù ^(fûitecTOi Sg, out> toù vporoivtv, ^^ 
V mtmip êîtiSft , reaipttSo» vito^Xi-^ç npoç vop dvdf» 

TO Àitwmticaî 'rtf$ ; «Ç«rtif, iî w ; Tora]i'»r , #^, • 
SwK^Ttf, rpîâofttWf Sa» «/o/icdo: ju^^Mov f^Ki 4* *'>'^ 

Sio/e Ï^wt/ti xai Jc^hÎ , t»* fUToinnrir ^n> ifSwS» f- 
ttï/trt fir7u;i^â ytvicSai' a Si xai syci iCxofuti « , M' 
yétano t«utm 45. Ka/ at/wt i/ttwV TaÛT« rTriffjf^tMf 
44 > T"-^* naXcc tù^tf^i *oi iÙmXsiç i^iitti, Ktri i^"' 
oî wcAAoi Ttaïf 4 fi f"' tV/wnâç 4^ **^w' '■* »<''«''"'' 

55. A'wi ui ntiAi ^li j/m ridiculus. 56. Z>rani6((/<iK. Sy. Atticun 
tin> «-flkVa a,* pèrs. fuL med. SB. Nihil ommno commotns. Sg. Sci- 

ntc vultu mutato. 4°* Taurine itlum adspicieHS, 4<- 'otù 7*"^' 4^ 
InieJCi^. 43. .jfffw uM'n^M îM >i(. 44. SctKcet v^r xv'hxx « "'^ 
/ffo poculo. 45. Eousjut. 46. Qf«orf(URrfioi£)w iiizedbï Google 'AmW/MV >i Xtti àtÎTDV j9/« 4 7 K"^ àerraitri 

ÊpouTwv Ou )4^ ti! i%i7n9 yi,- ifAX^ W» i future tÔ^ 
Xy^i ^w AQ iftpôs ifètipdu itntfl^it<}ç ttuP. 'O SiVi^ 

7 A S^K/iu* , - ^^om^^ii. 'ÀitoXXvSétfùi Si xar h tê »tlf- 

crca/Spi^iRrâfuwf , nXÊiîeir xeii àytmxvTùit , oùSéta SvThft 
ou xarwAtto*» 5o T«t> iropoWar , vXw yt auVoû Somptr- 

T«l»f. .-.■■--.. 

'£m^io( ^, ofdfj tftt, •amî'Ti, tS éetuinè^ai, 'Eyti 
ftntM eùjC îUiattt Si va/f oit ittitet 7ck yvmtaç àiti- 
irê^b^M, Ivtt fin t9im/ta «r^Hjfi^XtufV. Koc« yèif àtixéa, 
9rt «V tp^iJu Si J(p^ tûavyS». 'A?X imitât rt aytrè 
X al wtfffpfttêt }iai ifiitç ÙMiiottmi ivj^ytBmtif rt nai 

w £» TTfpitXdvr, fVnSii oî 53 ^eipûnaS^ai «^ 

SpuTTos* xa/ Sfta i^TrrôfiâPOi -auToû euTOf o £oJs to fc^ 

47. ^'i, prvur vobmtttUiH. ^È. àâ», «K t lateOâ*., CT tfT«{'to J(i/l9.- 
ajffàtim , ^jffksiitt. 4g. Sôl^t d47 *o/dV «4p/ï «l». tf «/ tàU amUo 
orhatus essem f qaim pronoraina rehtiTa «t, «f«, Dffw, etc. ïadî- 
cant saepe causam aut quid atmilb 5o. Atticum pro xMTix^twi : 
animum frtgit lacr'unis; lacrunas extraxît^ in lacranas ire coegiL 
Si-Jytaxime. 52. Cum gratulattone tt applantu; «rat ills, teste aliquo, 
doctrina Fjrthagorœ , qui çcnsebat morlOD esK bonum. 55. Pro m- 
Tfi ut alibi ngtivimus. i.,Goo'^lc ffiuXit V yi^irtnet opéSpa viitrtti «vroû 70» voSa , m/mto, 
i! a/crdaniTO. *0 £* ouk i^ S4- Koj ftira tocJto ovSj; 

OTi -^UX^TO Tf XaJ TmyttïoiTO. Kori OUToV ilWcTO KOl' 

irsTiv, OTi iTtuSeo' vpo; t« MopSitx yinereti aûr^ , ivst 
ùlx^iorrat, "Hî» ou» ffX»5op t* owtoû M»,Ta wi/i/ to «tj»» 
4(4coftira' xoi f]UUEAu4^''t>£ ( frauxcAurro }^ ) aîw», 
$ Sn TfAïUToTof f^ij^aTo* d»I^/T*ir, t^n, rif.'AtniA»- 
TTiJ. ô<ptt}jiiu^ . ttXnuTfuôttt 56* oAAff oiroSoTf > ^xat fa 

'A)Aà TaÛTcr ■oro/ , f^n 0* K/)/tw. 'ÂXA*.spc 
«iT/ ôÉAXo Xîyti{ 5/. TaÛTCE ipoiiivou outoÛ » oûSi» in 
iwriKp/j'aTo*. ti}X ôXîyot ^(pârw' SiaXmuf', tJunSii ts, 
xai . ô. opâpom-o; .i^ciuiAv^^r ouVop j ;. xa/ jf(v Ta -o/iyun-a 
«ffTiio-fir 5.8.' ÎSm Si à Vipltow ^if»îXa0i Sq^ to <rTofia 
Ti iuhV TOUS o'çSoAjtafi. ."fKf *' TiAturiJ, «"Ex«it/>aTi{, 
Toù èTÇCtpou rfxiv tyitno ,■ avSpoff .tt; n^^r; tpfxTfttw af 
60, 7ÛP TOT> 61 tiJv è7tgtpâ9»fifv ôpiffTo»,' nai -sAXe; 
ffMPf^uTOTou xa/- SiKaioiârou, 

f>4- NegaviL 5$. Pavlatinique' {mdnu) asctndens, 56. ^scuLipio 
^llum dàieatusi, illî qai •alutein rec^penbjiiit suiun > Mcrificabant 
.£sculapio f^allum. Socrates hic commendat hoc racrilîciuin, reputant 
luoEtetn'tBnquarti sahtteib dîcàJM diutarni morbi. S-f. Scilicet hti 
mtAo.irrtf S if \iytif..x»i iw^timi pitifh 5S. Lumi/ui .-^fixiL 5^ 
ComposuîL 60. rfosiro quùUm fudicio. 61. Scilicet tÔti, bti jt Sri. mGoch^\c 'En. r»i Jtpehif Trpàf Touf Â/«n$ : o/ki /ou( t« . 

viK, fiVToySo^R 1 yîynrat' xai Tnç fit7a0oXnt th':*»* 
I vffriEOVTa tjmV of^; orpouTTiiçraf âfX^^rti ipSiime. ftf>'» 
'. air aoTiJ , £wt ^ »Hf^i(7* v*p'î T$ àyopaf' ikqrrtpat 
Tourtu 3 1 , oM! ;t' m .toT( aimai SioiiuTp tSti' Tpiœuura 
it vâfntf 3 apXofTiÇ itariarHffa» aÙTOJtpœrof^ç 4* Totirur 
: Sa TiMç .otuftoJ T* apT(î «a/ jW/Mfioi' •Vy'j'X*»»' 'ftoî' «a» 
f Sm x<» irttffvê^riÇâùi liç iiri ^pocrnitorra TrpâyiiCtrâÔ [iU ■- 

, JVn .iyà , d«t^(WToV miU >9ratdbv G Ùtto hotn- 

itatiW TpOTTOP . aywraç ' hoiitifrtn 5ii tu» TwAip* ' ûorr ou- 
Tor^ aÇÔSpa irptpttX'O''. tw . wûp , t/ . vpe^ottv Km opûv 
.2m' Trou rooi mSpaî i'p XP^'IÇ* ôA/yw .pfpcxriïp' 'a7rô5f*^ai»Ta:ç 
TU* iftTTpoirlâfp TToXn'i/ap S'9 '7<z Tff aAAcE xa/ f /Aop ovS^a 

t'^Of 7tpi<T/3ÛTtpQ» g SttlC^aT» ( OP f }^. O-XE^OV OUK 3 V 

aîa^ytoî^tsf tî-reàf Snaivrarof , sfpQt' twp -. to'tc ) f tt/ Tira 
tÛ» ?ro^7ÛP' io_!.^d* fTf^v tTTtffitoit f (ila a^atra &>£ 

OVodaWDlf/XtfO»* iWîll fMTIJ^ .TOF .Trpflty/tOTÛW «iTo/î , 

I. Mutatiot conrersif». a. 'Ho'tfr. 5. Scilîcet 9wf •»(, W riraV- 
WtTM «^X"^*'* 4' Magistratus absolutai potestatis. 5. '/d rempvbU- 
cam captscendam. 6. /Vtftiï mtrabUe lum perpessus. y. Oi juyeatu- 
tem. Plato tanc erat vigînti sex annos natus. 8. Prionm rempubli- 
eam. q. Seniorem. Socrates norein ab hinc annts mortuos erat , et 
ttinc l'Iato td quadragiala pervenerat. lo. Hic erat Leoii Salaminec. ,.:eJI:, Google î«6 

ptiurSiitiVffi 1 1 fruBiiv vpi» t S àtot^tut eeùvoU ï/fit 
yttioBai xoauKç' £ Sn itârTa naBopûtt nuu tSrii SXk 

l'ii'ya)^' OTTO 7MV TOT* xiocSr. 

woXrt'ika firàBuHia h »dr Mtti w «Wi^ iC, an if 

nat eû^éuti Baufiàavor irv Titi^taç k^dpô'r yiytvr^ 
ritûf &i&i fUt^àuç <V ntrà09Xa7i Hixu nt M-aXX|î ys v'xp>- 

voi^o il tvtt mrt^BévTfi ift iirMtktta ^•^'iieti'ii Shm 
TuX'O 0^ TsV ivecîpop r^m SiAjxrrii TôÛTOf &ftnrrfW- 
*»§ */MÇ tt e/Vfe'joufriK ei' s Sntatrfépttni t «Èwtr/artlÀ^w m- 

7» ny^itintovitfi* ft»$ acr9#?iw yd^ o/ ftiV ^'viiyàtyot o! ^ 
Katê-^npivetf^a nai âmKtutiiv^ 'Top qrân *îiç cmai'ôu a- 
y»yîi( eût i^iXikscPTet ittrao^"' ^*f"* •■"> t*^' ^^ P 

•frpâtràtTaç Ta 'nofiiTnca ■a 3 > 'itai *éuç -inftmi; y» ""' 
«dk, oo^jiéf^or fMd^tâ^tWï*, ^>Mi'Ai^. 9*$ fa Vfé<f^" 

lu Se se oboiUt JbrltUr àd ootnia toltnaija, ts^ Pôtùis qùam- i^ 
Graviter tulL j4. Moibni^s. i5. Sabinteïl. *-«'« i^yitMa.. i^ ^'' 
/wtt; 17. Sdlîcet }i «. 1^. Qui redUfaat (éxuk*). 19. CUmea^ 
30. Potenus gi^idam in r^HfÙiea. 31. Crimen o^/icientes. i2- l^'"' 
me, a5. Qui in reipublicv gubernatione venabantur. ,i,zedi!v Google fiOi tu •niAnnÀ intuiif' our> yap Smu ç/Aûr àv^jûf. va< 
ifaipn» vrtCTùir uïâf 7' ttfat npômai' -au; oûB' ■V7r^fi)(0t- 
Taç ik9 êCpiiP tùwrii \ai yap in iv to7( lâ» •navipm 

voui; « ttXAout ô^ÔKerOf Sv %^Sr^i pin WCe^ 'fèfit.fe^{ 

wo^APs -/tim^r ««* '<Sf/iJïf a6 ■(&/ i-rf mpôintiv h-a Mi- 

TfAfi^tfHW «7 ii^V^fp* kW ro5 fti» mtonri"» }x>î '^6- 
trjîlpeei 38 « ^l^rrort ^ffm 'ér y/yfttm 39 wif/itt ouTtt 

■^oTiTii» 5* *5 inpifitm* aM itatpùvt, 

ItJ^ùifSprtc a 9bntrtti tttpi irairSp i£f 'fCp «if» 

fuuv «Î*ar7s wj^rfS» àfttkui i)(çmà itrrci» Si, a»tO wi4- 
patf-xiM( dauftflKTtirf T/P05 fin-*' Vtîjciij 8a' \iytn ti «- 

y-Kç 33 foT/ Teé T( miAfT/xà Stxata na* rà fSi ÎSnir 
•hâp Vd»Ttt TtaTiStî» kcntôir iiuf Diî Air^/» T^ àtâp^vmf 
yint y 'npit av h to t»v çAoençov'rrMr 0|[iSa>( yf mai 
àymBût yspO( ttç è^ttç lASii ^05 voA/r/iuir; , » ti rm» 

24. Ft ppogrèàiêbantur (61 ff»ti!ii]. 35. Kirûm in modiHn 1 nomen W^ 
^Kfrii tatnitor hic ut Adverb., et «far, trt psiticula întennra. aô' 
Ârdor. a^. tniiciiniira tdtvrbfi li)co «dhilûtnm fta vWwTmln. 3$. 
Subinlelligitur ptecedent mir* i KÏlice't in» fti «VeoTvNu nû f xo^ 
*«»; ïdest ettx i»i*irirt» ^iV »» noTiîr. aj- Evenirel. 5t>, A^ndi. 
5i. rrb t;^ovril'. Sa^ Oià ekBi /oiiiina , caiu, 55. $âUcet fit. ^ff iiizedbï Google 138 

Svvatrrmcrrttt sV 7a7$ itôXnTip ik nvof liotpas Stitii il 

SmiA/ov MAdof , erra v^ûto» 35 .<H|uifa^iw* cASwra Si 
fti 36 Toirrii 3/ Af}o/ift>o$ au /3/'o{ tùSatftmy 'ht 

oùSaft£ç npici' Sfj ti tm; tifiipaç ifitrnrXxfiuxt» 38 ^'i 
xai ^nJsVoTc xoiftafttpm /toW MMToyi* xai .oira twt» 

iviTifSiVfiaTa ^/n-fTo/. ' Tur /S/w 39* «k yetp iv/"" 
râs- iSât 0U7* ff» ■ fyw'p//M{ of'Sf/; ttoti ^«VM'dai .T»riiv) 
70» âùpatav . àfâftivùi» i% nou 4o •TriTiiSfûwr SvKin, 
oud'ouT»; 9av[taa-7n,.^crst xpaSéfrtTai' <ru^potr tovia 
ftiTAnctt 7ro7» yi»a3ai* xav ^n xai tte^j 7»; aAAi; S' 
piriiij- «wVo; Ao')'Oî a? i"** wo'Aij 7» oôSfuîec ar' iff?*" 
aeti xartw M/touf- où^ .oùa^aceaKJ» , àrSpùw olofidiar ou- 
Tiîcrxu» (iiP Stîp' ■Trâtra tîi Jwf^oAof 4 * t .«PV"' " "' 
airarta nyou^tutM av Si7p yîyvtaSait. yiXnP ttçtuttX"'^ 
xat TTVToui nat aippoSia-iùiB <mouSaç SieeTratoufitta» a/tf 
x(r7or S* tivai Tourq-j 7«( TroAiif , f/j TUpœ*»'îo:î t» "' 
o%yQï%'«{ %ai StfnoxpceTiaç /£i7a/3aAW(ro!î^ii5swoT(A)i)!(* 

54. Dwina (juadam sorte. Hoc loco fréquente^ sâhibito "lif 
lÎDgunt FUtonetn dixisse imptrium non posse esse f|lix , iii« *'' '*' 
ginwn philoaophi (et hoc oomine vere digni) sedeapt ^ certc <"' 
abiurdum nunquant occiipavit ejus aaimuni. 35. Ter iUuc ivent y^ 
Accusai, sing. verbi aequentis npîta quod régit etian delivum 1 "^ 
ùpisTut fiu. 37. Ibi. 58. ScSlicet îfinwtJfutef vfopif, tiittt i>/"°f 
■st non adverb., nec unquam pemoctare solum. Sg. Rect« anini»' 
vertit S'tephanus, scribendum esse vtùrf rf fiîf. huic gentnviV- 
40. .Ab adolescentia. Cicefo vertit tutum locum. Vid. TiiKull- '' 
(X XXXV- Jyi. /n superflues sumptus. ,i,zedi!v Google DçiiiizedV, Google , Theophnttns Ereaioa, ci Leibo înanla, natai Oljrmp, XCVn, 
BWrtaoj ut Oljmp. CXXIIL Valde jarenû Athcnb dektus, prinmm 
FUtonenij et, Iioc mortuo, ArûtoUloia «adivit Ab eodem Aristo- 
tele propter eloquentiam pripinm dictas est Euphrastus , àemàe 
Theophnstus -■ vero enim nomîne adpeUabatur Tjrtamns. Aristotdt 
taton âefoncto, Peripatetic» Ichohe curam siucepit, et, qatun a- 
wt malta Tariaqm ertidîtîoae , mitwis orator , acatus philosophas et 
ÎBsignls plùlologuSf tanto platm docoit, ut bis mîUe disdpuli tA 
«nm aadiendam confluèrent Ejns vero tntationes morurn, adeo. el^ 
potes snnt at in^enîo et facundia Thcophrasti non iQÎnns , quam 
illiniatatis omnino dîgnee rîdeantar. Mira in illis e4( dn^Iicitu 
et TMXvn tenostia, et admiralnlis ac aapiens brerius ad înteUigeiH 
tîan et dalectatioieiB, ciqae tamen naxîne perspîcua. Ut délecta* 
ret , SKpe adhibuit colorcm eomicum et adlasîone» ad ritna. iiizedbï Google tii 

ÔE0*MZTÔ¥ XAPAK'THPES H ttti Tipa^fùii t eSv 0auXtrai a ô XtyàTrtUtii Z. 'O i$ Aô^ 
yoTTO/if 4 TO/ouMf Tif 6» oTof ùirarrn^af t» Ci ^ 6 ^ 
iJSws xaTa/9aA«f lo «Sôç j^, Hai fuihArof, iptAnvai-',.^ 
i, TcéSilr vùi inai lî Tityttu Ha/j » r^^tis irip^ iTôt^ 
Si tîinlf iiattivi Ko/ int^aXeir ifWiSty ,« ^m A«y^ 

Vfif} du5fV axnxâaçj Joua» fiaivt cûft^n'n/» xam?i> A^ 
>!» 9* ï^ai «fT/p aoïM » tnpa'tmTUi i if 7raï{ 'Aa74/oi> 
7<M at/Awrtw« m Auuoiv ^ îpyoXâ^aç lo 3)'ar/>a}'f}'or&J{ l'i^ 

Ai fti» our âta^opeci i i tÛp Xéyw « ^diaCial 

I. ^Â6ufo#i(a^vm>>a.Sc&ieflt^w'jtH«i*M^iÂ(>«i. PKMtoMa tmo 
KlaUVam Sf pro tccnmtivo pouitnr eodem casn noinlna» pr«c«b 
dcDtmm A07Mf xii rp€^t»t, ad Qum refertiit. 5. Çui fmbuiMur. 4. ^a- 
iubtor. 5. ScUicct : Tonùwit rit mrip i4vÎ9- S, Atiaà miùeo, 7. Cma 
oitltus induisset laus: om opponitur 17a mtlt09ff *Jt ^ff^fift vet 
r« tfc9M9Mt qwtd lignifiait > vu/tta teverot ia^ùne, mituu md J»- 
KrifateM eompsnen, 6. ^Ifui Jàusia satm ttuU f «a ntf^ iwiw 
"(r. g. frjfo «^ te, sicut video, remm npvar*im eptdit Itmte «3K>> 
piam. 10. MaHeejKi idcst <]ni alîqnid a populo émit, œndacitve; 
II. Reltttîonet, ta. .QtuM n«mo fweaf necuf an wu detnetan. fSii 
ddfirmattdo. iiizedbï Google i5a - 
1 4 itaî ô /SanAfUf s S /iax;< nn'uniu » lutj KcM-arî/Mj 
i€ i^»}firTfiu 17. Korv i'v}( tj; out^i ». ^ £1 Tovra 

7ftV ^U^Q' yf )WKr l« FOI £t OuVôi xa« Cm^fÏQI' 72 9r/>0- 

ffmra TiSr fV to7{ TtpayftaiTiP 30* ôpérp yop m/TÛii W<^ 
Tffv ^fTeqSi^HxoTa . Af'yfi S» &>'( xoi 7racptt)tnK0t 3 1 
pi«(ptt TovTOi; nLfiUTnôittvôv Tita i» oîxif , nSit irijvmta 
^iiipap Snona iV ManE^w/a;, ô; vn^cc Taûra of^f. 
X** TttÛTa 5fi^/&)V (iru; 0fi7<9fi) n-idoreff 3 3 o^itW- 

lutii n Sf" Si ovTo 3i( o-f /xoMv tlSiveu ' •nâvi Si 
.7o7( «y tÎ tto^i/ TT^offSiSpûyiaxi Vy»' s 5. 

Tto» TOiouTû» ôtBptûTrap TiSai/ftaKa t/ woti /3ou- 
Aorroti AoyoTTOfûL'i'Tff' ou yap fiôpoe ■^tûSovrait aXXix xai 
àXvviTtXâç aTraXAcTToyffy a 6. Tlo^OMnii yap aùrûp 0! 
.fi$r Cl 'TO?; (BaXasu'oii 37 TTfp^oracrf /£ . 9ro>ou/i»o/ 3 8 1 tcc 

■4. Unus a ducibus Alexaadri roàgnl i5. Hercoles, magnî AteMndri 
filius. i6< Antipatri filîus. 17. fivuf in kostium potestatem venil, seu 

■ beUo captus esL 18. Remenùa omnium voce tota vrbe ferri. Grsci 
• «titm eodsm tensu utuntur verbo activo j3«^t , *ed non, ad amussim 

Miodem sîgnificatioaein habet. iQ.Et rumorem semper cnsctK.no.Eo- 

■ rumijui rem geruntpublicanUiuFuttimvfl, cîam.audivitt*ubauseuliavit. 
' ai-tQuam persuasUâliter. , ^3. At certe se cum viriute gestiu Doctui 

Coray putat corrigi passe textum: îax^f*' (""Xfif**''* quod signib- 
- jcat non se vicmm confteri .nisi t'n extremis.^^ Quod.dixi tibt. a5. 
' tpsê atitetn ad civiant unumtfUenUjue accurrit , ut ei.omnia, narret, 
. Coraj' mallet légère rpuitSpdiuKt. 36. Et ret quideta ipsîs incommo- 

■ da evenit. 27. In haineis publicis. a& Magna (ircupuiati gentium 
toftcursu. . . Dçiilizedbï Google 'i8S 

tavfux^ia vm&rrtç j- ip»itwi Zî%ttç uçXitKinrjir 39* t/o-/ 5* 
01 %ai •nôiXtiç Ttù Tâytù vmra Kporof aîpovPTêç^ irapi- 
SinrrdQMccf 3o. Han/ St reûmirtapas auras iari to.i- 
irttiZ^a mia yap oy CTOt? , tto/w S» ipywjTupta , 
9ro/&> ' Si fu'fXf T«$ oyopàs où Smfupnjouvip^ àirmÀSv n'u- 
oGpti; toi); - dxouorra; oùVu; , lUEf xaTaTroi'OL'PTi; 7tûi 
4'»t;5oAo)'/tHî ; , ' ITip* 'AvSaSiîeis, H Ao}i«/(. 'O df auidet^Hf TOioÛro's t/; ^ ofo; ipartiSiiÇ , 
5f7»E Troîi lOTiPi i/wi7p , „ 'ap^'yftccrâ iitti fin W/xX* • 
Kffi wpoirayopfuStiç 5 , /**! àvTmpwnniiiv. Koi/ trc^iSp 
ri f [lù y^tyuv 7o7î eîvoufxtvoii ttoVou m ottoSoTto , aW 
ipuT^r t Tt fvp/citti 4 > I^'"' ^o's ttiiâifi 5 > xa/ Tri'fi- 
•nwjaa it'i raç lopraVCi U'ttîv htt oiÎk qp yipo/ro î/- 

39. <4/(î «fum iEr porttcu aut pedtttri aut navali prtelio vineimt, gra' 
viler muftsii sunt propter vadîmonium desertum, aeu iptod vadimo- 
nium ROB stititsent. Mam raiUe dracfam» solvendje cranL 5o. €«• 
nam amisêrunt. 

I. kCditu* eorum vUiuu ait qui nbi pUcenUs, îta «Uosprte 
•e deqtîoiunt, nt difficile sït coin iis verwri. Fere «aim <>innU>ii# 
cQntradicere soient, et laam raorâicns in omni. re aententiam twrî; 
graviUllt autem nescio. cujas opinioDent et feniain aocupaiitur. Pbi- 
loMphn» «l^jBntiwimc iacudi «>• comparât, qius cedere netcif, 
malleiiin Mmper reperciitit. s. feriorum savitia in congntsifinAus. 
5. SabiUUui, satuiare invicsm lugligit. ^ Quod pretiutn puus ma 
ùvenint 5. Modns dkendi ômilb rf. iV/ Stîwtu x^haùfi, AmUis 
ijai «lim ad cmiuun honoris causa invitabaio. 6.' Idcst. x«î wiuvtv 
V» «nVf ti^iiai ir t«Î( tq^rcit. Qui td etim tnittont, fesUs dicbus, 
victimœ partem diis immolaLie. nzecll!, Google 134 
tifUta 7. 'KtrA OMc ix*w tn/yyMifit» ouTt t£ trnua'am 

JÇê! fiXa* S^ ifucx» xAfu^arTi f/ovnywî'ir ie, i/W» 
^t^Mt/ aux ^ iMrd^fÏHU TTO^uV ;i(>»ni aù^ira, Ka! ouri Utpi 'AXa^wiîaç, 'A^i> 'JSHi'v 9 T/Md» àya&ât aux orrui'. 'O £1 aAa^ttfV rojoû- 
TO(iT«> o?o{ If T» ^lo^f ^/ut7i 5 iV7iixa>5 S/iiyf7ff3a( ^t- 
-rws ( «s weAAa Jçpnftarûi auViÇ î<nip l'p 7Jï âuXân*' w 

7. ReiacMas coirîgit hnno locom 1 ev'X' Jv r*t!MTa tdofMtw, et w- 
titj je daiuft tfiâàifuam gustare. Sed Çorajr noiter sic malïL qc'i ■' 
y'IiMTQ {(24fm«> VertB ergot SoUtus non est doiut oceiptré. 8. Ali* 
quî corrigant rniatm^ S Coniy mlit ^«««rri, 9. Itt" ^«i ptdt pnt- 
Setit. iQ. £t aniico ^ uî auxiiiam suum voeat ad nstipiend^ ^im^ 
réf. Vide A4i>otata a Coray. (NoUa aur les caractères deTlitopbn- 
'ïtM, Çhnp. I.- Net. 2. Lettr, C- p. tSj.). Fuit enim «ptid vetero 
iqBribut receptaiA , ut cum advnsam fortunaia passua eat aliquii , 
'^mîcorum atque sodalium facuttatibus aublevaretar; coUatHiain lao 
'E(ipeni ffiNrof Tocaliant. 11, Est eapa». la. Idem irt caaM ia C^ 
' vt^iis, aut vice Sua reciiet. Greci enim in odhvîtîo canere soJdja»' 
«li({i»i poetsrera Iragmenta, 

t. Gst&Wtia. ri. Cai sjnonjrmua est vppfvn'wH. Caray *^J«- 

* x/ii< dérivât- ■ verbo Jt'xefM't quo<I lonice pronnatiatur ii'utfMii 

"Coiiii<bsiEi)in- «poa-Jixafisi lîabet etiam sigoiBcatkinciB Tai Vfirw»' 

^^.'i. tocta peairtntlce Piracî omnium •ngratiasiiBDa, et conti^ 

neiiti propiar. Cauuboaus legit iv'yf»»Tit at locnm iateltis>t, «^ iiWdb'GoogIc «/rôf to>ar «f'Anff. Kcw fftJtoSniro^ «mAflUir*;. iV f* 
«^ S , Titftip-mi fUT 'AAt^tcp^wu ' M-rpartilout» xoi 
ocra At^OKoVurra , •nvripm inéfuc» O' M* - imft ntt vi^ 
v/râp WP fp tIï 'Âc/er , OTi /Si^tÎm/ç tîci t»v ttf tS 

mâpKTTt Ttap 'ArrnrttTpoUf rpnatof 8 S» X«yorra vofa- 
yifivSeu ffUTàv c/{ MaxiSo»», Kai SiS^tînt ou'tû i^- 
a>^n{ ^JAai» OTfAoÛs 9 1 tlirtip on ÔTnîptrrm i o » 

13 tt; Tthltù n iritrt raXecrra yivono aùr^ ià araXv- 
^OToij SiSôfTi To7; ÙTnpoit lûv "TroXnût. Kcu àyrûcm» 
Si irapcciLaânitivaff , xi^itlfrai dfÎK» ts; 4''1'<'^ * )to^ 
TTos'oûv ajTQf , xod' f^axoo-/oif ij , Koro /j/ar i4* xa:i 
TrpoffriBtlç TTiBoffâ fxarro/f Tovrt» otéfutTa, xai iToin<rai 
Ziina TnAarra» xaf toûto fiïa'a/ li^ipiip^pa/ i/; ipihaui 

1 5 «UTOir* KQEl TOS Jpivpapyjoii iÎTTiîf VTt OU 7t&tlTn , 

oiîîf Tas A*/TOupy(«î offas ^Xurou/jj-nx» i6. Ka/ «jpoir- 
eX9b*i> £• To7; TOt); ï'TrTrou; tou; à)«9ou( «M^oixr/, irpov- 
TtotivatrBai âsmtSt. Viat »7T4 ràç trxiiKr; i AduV 1 7 , 
Î/Mn^liop ^mncat flç Sua iakctna »<u jm iraâl itâ- conventus fieri aolebant, et mercibn-es suaram tnerciuro qwcinen 
(HToducebanL 4. (. t. Ett usura Utcrum. 5. RtTWtem Athaoi a Pitao. 
î>U?f- eun4um vite comitem nacbu. 6. f t f tiain muUa inde gemmai» 
pùtoria reportaviL 7. Sutdnere. & Tridttanum, tribus dMuj. 9. £f 
cum orwt sibi lignorum ctmcetsa ex Macedooia immunis exportaiia. 
10. Obtaio bénéficia ud nolutL 11. Eteoim Athenienie* régis Ma- 
eedonîse fawe gmdeptea, «aide auû civibus aiupeeti erant. ts. Dw 
raate penuria, in cariute cnnonae. i5- Scilicet. «r{pM. 14. Sdlicet 
f«Mr' i5. Vide adovuta ad 13. JU^ AùAmi*tmt. 16. A'iEfue a^io mu- 
aera lumtuosa , ^uibus figtpubtica causa est funcius, 1 7. Ad ten- 
toria appropia^uans. jbïGoOQlc iî tttaBi nV o/k/ov oînav, fnerat tovtiv •?»< th 
otlrRf ^/aV» i^ârrt» êlnu •rtpoi nç ^tnStx/ect 19. iiizedbv Google Dçiilizedbï Google Demosthane* Peanensis Atticiu dMus tit «ecandnin Fabridim 
Ol^p. CI> el ia Ca)avria InstiU, veneno samto, mortuos Oljinpi 
CXrV. JuTcnia adhuc, Callistrato et Isœo magistrû in arte oraiidi 
adeo profecit, nt naturam suam superarat. Vim > SDbUmitatan et 
gravitatem orationis et vetcres et receatlorca critid in eo mirificc et 
optïiuo jure laudant Deuiior, vehementior et gravior est Ctcctonri 
qui vero dalcedine et copia ubertategue, qna qnidem redondat, w> 
perior esse videtur : at à duo hi smnmi oratores , qui tanien nide 
dtacrepant , înter se comparandi sunt , divenîtas ingemwum , andi- 
torum , rerum publicarum tempommqne omnino est amaiderandi. 
lam vero superbiun est judicium , quod Cïcero &ut ■s»p. g. de ao- 
stro tulit. n Plane perEectutn Oratorem , et cui nïhil admodam d»- 
» stt, Demos thenem facile dlxeris. Nihil acute invenire potuit in 
» ei> caïuis, quas scripsit, nthîl, ut ita dicara , subdole; oihil 
n Tersute> quod ille non vident, nihil subtïliter dici, niKïl presK 
» nihil enucleale , quo lîerî possit aliquid lîmatius ; nihil contia 
» grande , nihil incitatum , nihil ocnatum ve) rerbonim gravilatc 
« vel sententiarum , quo quidquatD esset elatius n. :-çi,l,zedbï|L'^OOglc • s» 

Argumeatuni Id DemoStlicnls Oratîouetn de pace, e Graeco 
Libanii latine convemitt. 

Qoum bellum ÀmpIiipalUaruim diu durasKt, pwem Um PM- 
lippui quant Athenienses apetiveraut: Athenienseï > quod lortun* 
in eo otebantor advena, Philîppu quia prcestare capiebat, e» qua: 
tum ThMsalù, tnm Thebeoii promùerat, FoUicitiu autcm fuerat 
Thebania» se Orcbomeaum et CoroDeam Beeotûe oppida «s tradU 
turuia« utrisque, ae FltoceniB beltam confiECtanuB , id q;uod ab co 
6fvi npti poUrat, dupi hostes haber^ Athenienjea. Ffan* priua 
•liaai m Pbocïdam iapreMùmem factorua , qnia Atbtnieues , classe 
«ircaaavacd * au ^qats Pjlas (a nononllU e^m Thermopjlœ > vocan- 
tnr, occuparaatf regîonia adïtu.prohibitus liieratr Nunc, pace bct^ 
CBm Atheniatisibna, ob^teute n«nùti«t lutra Pjlaa pn^easos, gea- 
tcm PhoMDHto fooditi^ everterat > locumque Phocanaïum ioter Am- 
phict^oQsa^ iUornmqae îa coocilio sufiragia, a reliqula Gnecis ac- 
oepacat , et legatoa etîam ad Athenienaes miaerat , poatalana , ' ut 
«t ipK ideta ratntn hd>9rei)t. DamostheDea igitin- monct eaee con- 
Gedeodam, non qaod rem ipsam probet, aut jnatam esae dicat, ut 
Macedo griBcl cimcilii ait particeps: sed metaeadiun case a£ rmat, 
ne totina Grœciae infeatia armis oppugnentur. Atheniensïbus cnim 
alioa aliia de canflis eaae iafisnaos , qui cammuni conaïlio ipaaa in- 
vasuri ainL Comiminem , iaqult , occaàonem dabimus .cenba no* > 
quod soli hi umoa , .qui- decretis AmpKictyonum inUrcedamiu. 
Froinde consultiua eattaeri pacem (praDsertim Fbilippo Intra Pjrlaa 
progresso, Atticaeque invadend» poteatatem nacto) quam ob rem 
tantilUm taatuoi adiré periculum. 

Exouiini. 

Exponit hoc tcmpore difficultatem sais ôvâiua qaidlibet auar 
deAdi , tam ob reriim prteaentem atatam , tam ob habitum ani- 
naormD, Dicit tamen ea ae sutaoruaif per qnse cmeadêiitur pracHp- 
Ua , et miiaa recupereatur. iiizedbï Google •«4« 

C«fRMIAVia. 

I. Tm refèrt occuioBn în qaibiu ex KmiB cvenla patuit M 
Intima dritati niasUse, adlsU prios cansa cur u pneCnri atatueril, I 

3. Ostendit quam ob rationem aibî ad populum AthcQÏebMin 
dicenti recta et utilùi itattm occun-ant 

5. Ponit taiDquam. principium, non mmpendun esse pacem, 
non qnsd preeclara ait, sed quod Mtius fuerit eam non fieri, quam 
bctam dÎMolvî. 

4- P'c ratiocinia et excupla fu«as docet,' AthenienSibus cA 
pnecaTcndum , ne aingnlËe clvitate» , centra *uam ipMrom ttUlila- 
tem > priratis qnidem inimicitiis, et oSensiwiibtu, et commuai ptx* 
texto, ïn bcUam advenns ipsos rapiaatar, ac proiude nniversorui 
Gnecornm impetiu ïpais sustïnmdtu ait. 

6. CoRcludît reapondeado îii qui negabant bellî metu faciendi 
cMa ea qutt alii jusceriat , et plnra commemorando qn«c Athénien* 
aea ooncesserint ob pacem vel obtinendam vel serrandatn. 

Haie oratio dicta est anno tertio Olyup. CVQI aob ArcUi 
Archonte. iiizedbï Google • 4i 
AHMO20ENOT2 

Aoyos o. 'pâ fUf , w arSpiç 'AQtivaioi > ra •nctpônet 
vfâyiurra vo^nr. SvaxaXta» iX^ttra nai 7apa\M , où (tù- 

3 mpt ' erûrtfff lu A/)^/» , oAAa ' xai rw mpi tm* ûnro- 
TkotVaw' xarct Tta/ra fxt^a xad* ir 7o <rvii^pop anramrs 
i}'i7o-3c» S > oAAa 70?; fiiv mSi, ro7; ^ iripètç Sontlt J^, 

JOkvnôXou £* orrof çûffu xof X'"^"'^ ^^ ^^^ 
XfDitrdar/ , «t/ voAA» ^^aAfnuTfpoi' vftt7ç atrrê •nnonnet- 
Ti , Qt arjf»; 'Adiwizîo/. O/ /ifV yàp aXXoi vom; at- 
dfunroi orpo TVf irpecyiiâruv êîâBao't XpwBxi t£ /3ou- 
Af u'io'dâri , v/ifr; f> ftrraTtt Trpâynara* 

'È^x Si TOUTOU cu^aînt vapà mârrec Toy XP^'^» 
0» oi 2* tyv i tÔp /<f r o?; av àftâprwn i-mnitûrra ivSo- 
K/ftf7y .5, xficj SoKc'f «J ^>}/fii'i tÙ Si Trpôyftctra , xai 
Tr'tp/ tSf /3ouAiuf(rd> 6 | «it9iu}4JP vfiâi* 

-1. Qaoniam imperiom Philippi latiui m m eatenderat ; et locu 
, AtheDteluium , Cersobleptc* in Thracîa , «t FhoceuM» ditioni ejui 
snbmiMi ersnt a. idast, fwtif w^iXtr*: inutiU este. 5< Scilicet h-i 
T«pi, Twn ÙTohaimt fi« xm^ «■«ût* , fit)*' x«9' ir ««'«tth ij^ùrm 

W eviifiper. 4- ^^ f»' ita wiXiti çui aZi^r. 5. Vt iUe, qui vobis 
exprebrat vestrot errons, adprobetur ac plavdatur 6. Repctitio quec 
describït s«nsum pre^cedentem et perfectutn reddit sermonemi Ita ut 
tollenda non ait coDJunctio kmI , quod in causa fuit cur Cesaruttius 
observationcm adniittcret omuiao inopportuDun. iiizedbï Google Ou '/tiîp ttXka iLamtf ttÀetwt dîTroif ixénM, Oiô- 
fittà , xor/ «riTTiiiuBS «'/xauroV aWtrTaxa , aP iSiXiftfnTi , 
Toû 9opu0f7p xa; ÇjXd»iXf7v v.ynv^ôprti 7 > tfKôufii>, u^ 

TT/MWMXIi 8 , l^f/p g XSi >«yi;i« XBJ BVlifiovXlVUP , i^ 

ifF xff' T<i •napârru tarai 0s?^rt'u , xa/ Ta TtpOiinna 

gr^<* ^y ewièi tlviiti, xut -mpi wrw, vaf vfiït àù 

7vt Kym/fuu çoptotê» nui àirax^iç « «; ^f à»â^f7iM oêff,ia 
cpûvt Sftof ùtrOKm tciti^t» S aftupov a» u/xâ; TTipi tSt 
nit ipêi, x^wtr, itttpa tu* »pôtipop Trgrj fn^^eti vit 

'il y» )>«/} i ta caSpii A^^atdi t «p&tTdH /tfV j hv/k 
Toftipav t /5ondi7r IlAdutaji^ai « a ^ xou v^fidv a^<^ 

*}, Omis$îs tumultibas et contentianibus. 81 ScîUeet> ni <rfe#«'xit «*• 
ijMi fiavkoHftxnti ¥*ie ••Amk xmi vntMtùrmt éfmfptdryi.^ lotit Sy- 
intM^Mt; infinïta •{ur x*t Xi'}'(i> x*i ffuf^SoutMu» pendent ait ante- 
ced. verbo c'efuN. lo- Cesaiotthu dÛQt fabra pro sempre Attf u' 
est in Âactore. » Poiekè, ttit iUe, m i/ /MiriAr dt eiô che ti feU, 
e M se i sempre ( «'»' } estrematoente utile , è Jôna che V udirlo 
non sia generalmente cotanio oéiose e moterfo.w. Sed haeccjus f*" 
tio nobîa parum apta videtar; et r* ipM, aï rertim est quod ajnnC, 
tandem in or* |tfoprio ntdeseetv, ttqw nrkrem tnMitoribtM eue, b«i 
nrimu vemm eit ac mntpHlxm nrmonikBl, «rniper ^iquid tit(>i^> 
•ïbi parera, ^i re> b se geatMlandat. 1 1. Scîlicet tv xirM» v«p'i'' 
ftJt vyi VMr.vpoT^ bV*«vro£ ux^'rrwr, i&i vs'rv xiwitiAi( b' t«( 
reA|iiîffi IrtCro imijr); partfcïpiuiD cV, qtiod hicvalet ut infinituin, 
ut allas anpe mdicaThnus , pendet a praecadcnti uj«<. 12. 1*jrannuf 
Eretric Apparel ïdaccidisse aono tertio ivS. Oljnpîadii*. Vid.F}l^ iiizedbï Google (43 

Ttînrop'xou ^«ro? eu ^ttrnroo'djiv i 3 Ûtto rûa imi ftiytpo'i TiKft- 
imat t4 'TTcSOià xa/ fuyalUt t^àf i^afioiniv vturanm' mr/ 

iro^w, ave viSf Qvgwv àtBptnrmv oùSîni inintrr* •avnifSiainv 
uwf TOUTfr^ oTc i^Qi»t0f vrâtrtf Cfuti Syntri tmVts tmf 
toÛta TTf /o-arTfw nax/ap , xoj' top Ttt ^£X'rtv7a ilptaiéra ifti. 

Xxa^ Totjup , u ^^s 'ABwatoi , luefi^v Nia- 
'n79^sftO|^ , rW ônmifitrit 1 5 , tû ^'d TMf rt^nt */»* 

[itytirra rit va^v f «fît là .wi^ .ùfttp Stoatoûpra ^ih'n- 
91 f 17 .Kt» v/iuraffvairTa , vtapi^^r tiTrof tîf ùftâi ^ 
oÙUtuâi WBMC OVT'f^^MCC» OUTI ffVXVftmîtti. iStccç ,, W( 

«X T«V jUiT* reâhtt *f)>w y^ovi ixAdr. 

, tSiat «M iTi •'» vouT^; atvaanym nui Çntif Nio- 

TOI/;. £/ yàf iw Amurou «9 Tfoyoïfoù; îBiStrBi » aV 
Aa ^D vtipt WTtipîmç xat xojvup v^oy^UETnp n» o ^yo; » 
ouK at ouTtùç ovi' ixtîfOU TTpo; X°P" ^ ** > *"^ 'V^ ^/'^^ 
aVe^dc/ap Mxouo'tm. , 

Ivo/ 70/ fTot/ré yi tftâç o^tftai tCt érmmv; ilff.9M- 

cSlU } OT* Tn'p TOT! «Çi^/P l/î Tdlî^ WO^I/l/oUJ 3 1 igrO/lt- 

tarcb- in vita PhocioniK c i5.-t3. £l /Mtnim aA/IiiI ni mm dilatàd. 
rer. ■4'' Oi parvum ae vite luerum. iS. HûtrtOTiem. ifi. Aift j/wtrcê 
aru> /III7 fiuiuir securiiate et proteethne ; quofiiam hlltrîones sap* 
ibant per prorindat, dïebus lâtM , quibus iMrced» condacebantni'. 

if. Pra Phil^po. i& KuiKres JVeeptoUmL lï). SdliMt» ■» itf9f 
nofi'tfw. ao. Ma/ore fafort î hic aeuiis finit, aedOrator adilft, w<r' 
ifiev"*^ «V/x^fHtr, at ■ntithesim efficaciorem efflccret. ai. /rr Ai>^ 
jft'ufn rtgioiu, , iiizedbï Google • 44 /_ 

caroy vwip toÛ ja itu7 ^tiita7a ô^/Ao^nt, 3 3 M( «pij 
jtofiitraç Sâffo 'ktnoupyt'i»' xai tout» 33 t» Ao]«t tthlcrra 
^Ncra^f va; ^ cJs SiinV a 4 « » 7/f t}«aAf 7 to7$ itiïSu 
ipB^$ 3 5 TtÈ; lùmpiai aG ayouva, iuttSn Sta nr il- 
pntw àSaittS rn^i v , nr tpââSi fVtHTUTO wviwt ^aaipit 

éAvo ftip in rmiret t tlp T^otlitw îyiif Itofntiptî 
toîs TOT» ycywDftimt }âyois , àp^ûç nuxi Snuu'ttf fSintf 

ra7o/, (koi (tatop tr tout' «tWv «rt, xa/ Si wxl inpt 
ilir mp«XRAtf3a /jmû) wnuc tov£ o/nuwf joùç "mpt tni a- 
pMM( èhnthn^Tiç mm^ip oi npfV/Si/s 3 a » toti &f9ma; 
T/M#F 39 xsi TtXœrmàs vvia')(fouitétm o/iucrdirawdai , 
xBi TOt); iiir iarLiaç tov ^l'Xiwirop , av ytpinat wptoi > 
ffâcuff rnp Si Q»0aimp n-oA/» S/o/Ki7rj xa< toV '&lf*'- 
vw 34 ^fû*» inrc^f/v 35 , xai tav £î!/3oiai> cÉir' *A^ 
ttoAh*; thrcnToSo^ntrivBai , xa/ roiceûraç iXWt'Saç xfu f<- 
rorxKT^xoJ;, qÎ; ÛTrcç^diPTf; Ufiiî*;,^ OLrrf tn^i^pérraù otn'i 

33. Scîlicet «v'ry, i3. Scilicet vy i'g»f. 24. JVon firendum. zS- A 
Mace^nia Athenas usijue, 36. Eorum forti^pas. 37. /Uam JbrtuM- 
riun partem <}iue sub oculis omnium jacet ; ifona immobilia. 38> Cum 
veadtdistett pecuniam redegissit, 35). Scilicet *it ^tKmwtf. ^ ^ 
vit tùeiMt. Si. Scilicet .}uô <r«M-« «Vaf«r5iVr« ûv'ifuû iS*w*f «'■ 
M est, ôpAû , x«i Ïixm'm, ^5in£ calamnia, cum veritatej luiinvtn 
jùît tiw'*iioû TÔri yryttmitM Arymi. 33. ITnua ex îis.qai pàcem cum 
Phjlippo coBiposuerant (ann. a. Oljmip. io8) erat etiara Dei^<the- 
n». Taiso igitur Cesarottius vertit : Quando i nostri AnAdsciamri 
Momarmo colia ratîjkazione del trattato di pace , quin dk:er^>_'x» 
AoAasifiaton et& at est in anctore, 53. lalslligit noanullos imtcoi 
n^ Macedonîse. 34. Urbs ad fines Atticae et Keotiae , ob quam 
«œpç coulroverùae orUC suuL 35. ^obis futuram asse. .I.zeclt, Google •npoiiiitiv v[ti* (»f «/ otS'-oit fifuitwtùvti) Zti raÛrà ' 1 àt'Tâ foîtw ^fVâ y i'aYE . ^tfOfteu iSAtiov T«r 
â'XXttr n-foc^y» wT 1/^ jiîa^ Sq ,■ a âvSpiç 'A^nmîof ; 
ouTi SfiWTiiTa^o, ouTi àXa^ofti'at iVawi'erfti, oo3*"9i^wt- 
wo/ntro/za/ S/ oôSiP oAXg y/}W<rxti», xo:/ TrpoaiaSânicSat , 
TrXnv 4/ a wf CftiP ttwùt 4* t wo' •' j»»" » " «î ' ar5f i( 
'A-9iMMr7o/^ Si tùixix/afy it cOfiTrdfrnç- iytà rnf it àt- 
SpeiTTOit totfnf Sidpôrnroç luct vù^ctç ^pû xparoÛTa»* ï-rt- - 
pov Si, UTi ' irpo/na 4^ ^o Trpâyltacrâ'K.pim 'icofi Aoy/'- 
^D/ifti , Hot/ oùSiP Xn/iftà oùStiç èf fj^o/ > Trpos efç ly» 
vfffbAiVfUfUzi xffi Ai}«y S^r^ai Trpottiprnpiiipof 43> 

^pSw 44 (M^' 45' ï»** (w 'âort ow'mÎTO» Un-afi-' 

jfjn'Mi' Trpecyftâreu' to cvfipipw tpàhira/ftou "Orat'V i-ni' 
Sœrtpat , ii<T7np n'i Tpvràfw y àpyûpiot •n'poQttiyii^i i d't- 
Xtfou tfipov nai xaS#/Aiti>ffî ïoe Xoyifffiot 46 •ç' oi^o»' 
luw owiiV Sp ftpâwf , oyS" û}'i<t)f taSta wo/if<ràf ' Tfipi'' 
oùîiMj «F ^oyivano. '■■.-■ 

56. Aequee. 57. Honorijice. 58. Seilicet éCi' iamtf m «xx« 4-icf«f**- 

•têt ■{«r«T»ââ'<û'»wr«.59.Scîlic«t m*2>^w fiV nne. i^ HahiliOitem 
tt aricfl*. 4i-'Subjanctîvuin cum particula «r conîunctura utpe *alet' 
ut fatnmiB; hiac « «y if*» valet .ifi, 43- Gratis, tine mtrcpje^'^ 
(|uod metiûs explicatiir per uquend xw. «c'J«V ».. 4^- Sciiicet ev'SiVi 
t^lifut (lucrum) rftaKprnpfiiiar t»(i «Vifteù Tf»kiTiVf<t'r«i xtti'htv^* 
^i»ii, 44' 7'<?^>' <j«alo^est, pumm. Jih. ftiiK , conse^uenùr.' 'nGn - 

V\oîtirh'.T»t 1 o 

Dçiilizedli/GoOglc , 'le , , » ■ . . , ' , . i 

nlfntM fil Awwr T0Û7B «««iW'* MOC «>(, ^flf//f90VW, tuf 
w$ a^/av nTotti' t^wr* oAX' om/a tvor' tW/p ovr* , . f» \ 
ytvitrQai fiÂAAor ■t^X' ^"''^ Trpâyuairt 49 *aipot 5o« > 

tTr ûv£^;^opTaHr to't' «Tp « rûr «094Jk/f7^£ iia« ^v'w A 

! 

irpô^if xotfoS «roAffuv njpo; v^f. "By» >(^i i>* )** 
*Qid' «fu» ir^V 4lAnnr« «r^^* fnXtfMOs Si 'Aftfi'vtAff) 

/ikS* ' Apyt/Mi fiiiSf @ii/Sa7i», «ni ^r lî^ir oro^a/ rouTO» oiîSfK 

nfii^çi ii xd/ vrérv pkrutTts a»Vav( «M'O'difmK (^ 
•^ éVi «' yttmrtw v£\iiAi( «^ ûfu< «ùt«J^, va ft» 
iMtea 9r«â* i ^ouo-ip aùni, ro's f* (i}«d«7( iÇi^nW f* 

48. 7>jfr«<wn aocigrwtit 49, £ciJ. ^mt «^«ifMtii. «m« jn*— '^« "" 
^ «•bru''*.' 5o. ï/lûlîuf erat.- nayin »%!» wm , Umi «cuNtlNHi 
■ÏNim" «^H* riiû 6i' Subiiitaft fifM iû*. Sa. AJhuMnaH bob co- 
«A«*wlMBt hoc coiiciUlunABiiiiûctMMtim (Olymp. i«8, S) ul 1^ 
"lil>i«.WM* tpM.daafvat, «t esduii fuM-tat finumsn. fiS. SeiM 
«■« If' «)>«&« «kkM TM ( i #i'jun« ) i/fav*"'**"' •MpKW' <■''' 

Dçiilizedbï Google '4r 

vit( TÎïc cÉp^âf ' W '>»< «'V/ov au9-ii( roÙ. flfoAîftMf* Wi« 

TTW , Il T< 7»]> Jit'm, oùiù •» ti/tttr «odfrj'. nyêSttat', 
%ai yàp ifûw tjfxti»at% tsÙ( (ii*âiamvai of ctt/tatt *H 
tm cUiîm il vii iii^ôXm , ^tt^itp , ou ffuvrKittJpvrtû^ 

ffl0 oCSirîpati. . ^ . , - . 

Wijzi yàp ici n/H(itt)(tat toutw Sa tXsur* J99 
Tpôrmf I Jv 56 xct/ f^orr/<Pi»v ai> tj; « «ai* W 9r^y/(« 
^nictt TOioÛTor >Wjt* fluit ^Xf'' ^>C '"""f ^7 fxotf^of i't 
crip «ufouf , oud' nfiri* , evn .^n^aiits t ^m .tttm $A 
xai npemlf tÛv aAAwp' sAAa cru; 59 /<tv npai airap- 
Tif 60 op fiouiJUM t «Hiuryi fcrbrMKf iifwtiîtfttrr4{ i* 
T«)( iVfpati;» lffO-«ova( DW|D;i^fi|i aÛTÛV} oûi« tf^ 6t' ; 

t»i- Slip nflSf i OV^f fl« SMM* '«flirta» i lut/ «««•* : »>-' 

yàp 'ApjmTàt fiip , vmi ^iteantii » *at MiysAMToXiTor» 
ko/ tw«( tmv Aajfffr IIfAaffMM-/M' » ott^tyt S» ^a tai- 
ra 'TùÛToii ^potnCvi 65 1 Sm ntii ^pii AatuStaptotittui ih 

54.' /il hoc pericuiimL BS- Fi'onomea têo^it reftttar tàfi traoi se- 
quitor. SS. Subintdl. aiM(tMxiir> 5-j. èuUntcH. luiftlf , et m» n- 
let ac tg (Vk; Scilicet tKWvot yip tùx o^vm tûrtui itrh,mâri i^r 
ittv -fimilitthmt , KMi tint (rni'i in^ii'x* 1 ) x«i' ipmth ré» lj&- 
A«r. 58. Itm ut mHûtemiUt pnffimn miMieiiimn «onMfM»* 50. 
Hoc «oBie> dafkftivMBcentAhtti»! «b inontato n'Nf 4|UmI mImm fn 
Mwniarttw m u r pa t tf <»«» ■<»»**,■■♦ jatî.^t»r. tmu Crttii W M » Bp ylw - 
tnr cua «mi, 4^ AijmitalL ai' iifi^éitjmirM. 61' Sèt. «/U J» $mh>^ 
£f, fls. Sdt, fit; ^màrm:yiM>rmi #At^i «fM wiljr 4mm «|«fMir 
mpix**^ Oasu naptiblic» Or«ci« JatucaUbantm- cwn A than b, «t 
communis pmtmsttm» {wtti^t coitjafl^e «niM* ttia* cgMn AHmih* 
6). Çsi A«fteN< MArfain mentem, ià ett qui nak fcntîuBt dcS Ch^c^^^Ic i4B 

txS^fvdo/ 66.Ti râftMt'voii 67 virrpteyfatwi' Qii0ttUi 
Si ixouff* l^t't *us y^tyoua», àmx^it 't/ Si. ixâporiptu 
ffjfiiawniy oTt latiç vretp inn'puy -^tûyoïfTai 69 ffu^^tf 
ittxi irctrta TpoTrop thp Svcfitniap mSinitvfitSa avroif 
OiTTft^oi. Se y on TOu;$«)XfW «puyâSaç mî^oiat' 9t^'^- 
n-Of £■, OTi xuAuo/^fv avrof ko/vum/* th; .'AftfiKTUOf'Of' 

fjxTuoMir SéyiiaTct itpwntitrâfitwi y ilr im^naaSv^tt f- 
xotTroi , "atpttroû evfiipipopTOi »au7o"s, m/i7f ttoAi^ws'» 
•KTTTfp Kft/ wfpi $&txt'a>; 69. 

XnrTTbf , ) m/ QrrraW , ~ot/^J Tcajrà fuxXifrrti- f lunr» 
l'ffwouSaxoTif , Tavia Trânti tTrpa^ccp 70* ofo» ©m/Séej'ojj 
TB» fi»V ^tXiTnro» ■ ■jTecpi)^âuf 71 *âi A(r/9«7r tû^ wa/io- 

voriifMftor 73 ucrTO'-TOf -e'AâoWa thV io^ov «X"'' 7^^' 

: Nwi yatp &»^ioiÇy npos /*•» To.Tjîr- x^V* ?** 

îo^a» , oïffJfiffTa. E/ j-ûtp /*ii wapïAS» $/Xjt?rïroj» eoS'! 
'^ avtiu$ «ioMi titat 7'6. TatÎTa fi,' ou» aySoiAoTo, e^- 

«4. fiâ&ÎAtlL ifH,. 6â. SeiL W jW ra ImuV 6$. />fO^/«, ^w^ 
m. 67. 6eit^im W» A«JCfi«^h'«*. 6S- £k^ uibibu» BaaU«i <!<^' 
' i«k* kilo nin , . in potutatara Thflbaaomn CMtderunt . ^ui àt 
W» «hiAiemt kamaravolsbaot. 09. S(ibint^i.:9t>M. 90. SciL m'w 
W wî tninr {n'Mfmi, «mW»- 7«i vus* ùrp^mt* .f,i..$eît. ««ù <r*^ 

iofâ JMndti» gcretiMit -cum PhoMusjbus. 7>). ÇcHi««t :«-w •X*'/" ^'^' 
ïipKiilûlto ttrbca Bcotitt et Bheddia. 76. âeil. ,i7fvt .viSipsfM*''' * *^''' 
-ftAptt, i^ilua. fl«facbant iJDntra s«an\ YolunliitiW;, «i .vçHsO' *"» ™f Xft m 10» 'Ofi^o/unv- nett taV Kopcintav ^0a7v:_ îwtâv* 
fttltt'fiii ■^iKtrBttt Si t iftwra •nâfS' ùni^tatcn._ ,\\ 

■ Xi'Xrrarof Tomw nriç .{tip Sw^rou T^X/uifft. .^iy»n^ 
it'ç oJx it'fSouAfTo Qiif3aîw( 'Ofi^tf^**^' "0' Ko^MH^av waf> 

Tiiyu fx(7ro 5( oîSa ^ on où ftâ^ry» TaruTÎ^iii» 
«uTto,, ti Tflf •napôhwi ^a/3i7$ d'/SwAito, 77^. «a/ rm 

ÎO^OT TOU TrOAl/IOt^i TOÛ SoUl'v Si QU70P Xpi'èi'» 'ii'Xll^i' 

vat 78',' naiTa'TXûQia 79 ^iltat 5/ iavrod Ka^ 
tû-Ct' hf «tp y.a\iata iyXt'xjno. ' 

■fïfiTTaAB/ 5i y* ûùSfTipdt «'/SetÎAofto roûrùit\ eurt 
0nl3cci<iuç t DUT» ToV ^ÎXtmrû» ^tyaf yivfa-Sfai" icâmâ 
yap Tav7tt eç' «tt/foL'; tTyaûpTo ' iivai' thç iliAa/a; 80 
5" (Tri^y/ioo* , Kû!/' Ttof «V AiA^sT; 8t, 7rXio»«iTil/«rT4>r 
îùo7p , KU/'/o* ytvitt^ai Sa' t to ' 5* toJtow yXi^C**^*' » 
Ta 5» ffuT^taTt^rpaÇtt». 

ur TO/PU' /oj&>v ipfxa fAaaio» iiiptur-kT» vttAXct 
•JTptnyfiîm/ 1 ior ovS§p ii0ov)^sroy wp^ai 85. xm/ro }ut 

70 IVtJ9 y ^T/ 70JOU70P •O'Ti , ÇuAaXTtW «/ii ». 

pcrfiora. 77. TVtMfftrri pot«st Iwe pariodns hoc modoi ««» «ifl^ 
ft«Uor ifito\wro A«tfiîi rm «-«potsw « « «-«wv' </i*^** «"Vf • 7^. SeiU 

tûf froV vsXffMf ) ji* «uV. x^i'r» m)twp*tmt 79- Amphictysf^ok bim 
ludà taiMfuatn juiiieea pneeiwiL. 8«. SèU.»vf<{w. Cgnvtixu» îa «•a^ 
ciliis iMbebaDtnr ad ThcmopjUs tenpo>t auluniB>; «o tanfpot* 
ThcMali non întarfWiMwnL SuOriptù» coBmAivbant A.nphicQWMt 
tempor» nroo. Votwn TbrtMisrum coMpletun fuit pimt .belliun II' 
crum. 83. SeU. fvrivpatfr xu'pwi >#ri*ft«. ti/u* vMHMt^fMwrï v*> 
St>iM/«t , wti riî« iV Afiipwt ; ncMinulli , quoa iatar CeaeR>tUu|i'( <{«i 
«naiMa,aiictarîfl;ni)e^ iblnRs||fX«ruti^,' i(a enndain vetlerunt}, /uM^ 
nim Dtlphoram ^ dei profiiti dt Pel/o. 85. Scilicet , MMVst tv]*'* tSà 

■ Tè luAfiMfiiMt i!|t*âj ttpa hit voiiif j vavia ^. 
/3oufiiMUf ) Koi fft) raÛTA «lAiu»; ( iroXAw yi *at Ua- 

WEMc A«)^i», tout" 0/0^/ SiT^at. Tlf>o( H tooj Spœffwt 
•THur Oio/MMUC vTroftiniP Siifj liât fin Trpodpu/itnuf w 

TrcTittuSfur , <paînii$p av. Kai ^iTitimt» ^ wtl uorra Ta; 
otff3iîxO!( 'A/iÇ/TTo^ûiî TiapaMX'^P'^*'^" t »«' KapSwrouf 

ToV Kâpcc 85- Toç Fiîffouî xaTaAaf(/3»iiF ^ X/op, x". 
K«», Kff* 'Po'Sop, xtt/ BuÇaPTious xarâyirt ià wXoTorSô 
îuXoPoV/ TiiV awo tÎj fipu'wis iaux^av •JiJ^uômv ayQ:3«' 
o('tw f7«M »/*/Ço»Tif, M.To' -TTpoffnpajtif, xff* çAwwW"' 

Wïp/ TOWTWP. 

Ouxow •ul^^*î xa/ xo^iSÎ o-xs-rAioi», 7rpo( »««■ 
«■TOu; xa3' ?wt ovTUai US» •npoa-ftnvtyftfPKJÇ 8 ^ Wp' ™' , 
o/Kf /&w 58 xa/ ttfccyKaiOTaTùtf 8 9 ^ wpoj aimrrai «ff 

«•«•(«•î'IirtWwpiÇmt-eKX», tf aitir irtfwMfTff. «4- Card», i^« 
IMhnaChcnDMSimTbraciav cua»Cw»atiteptMre»Thr»eii*ceMUK' 
Atltmlwlbtu GbtnotMsuB, CirtUani tffinnanint m nwi <sm n^ 
paflàt/t pBaianUe, et reSMenm* snviUum. |5.Kiân«un regMuHM* 
CÉiMSlt in Cffia. S6. Soil.f-«' liftinp» «m'a B^MMlium &T«nt Fhi- 
Kpp», et ^detnr studnisw ne AthenienMt poueM coniiiMrciiua q» 
i*i- ^nto «mAio. CesmroKios tliter MUtît hae in loco, ow», »«rw 
j)<(T«rHr r« vA«r« , corseggimn impwitmêiiie , m lot grarf* St-. ®* 
Kett, «wwmyjimw »^<- sa Ut «SNt poi*Mio Aii.fhip.1"» «• 
Oropi. 89. Ut eflset Iter heer« per BosphotUBt «"^e Atlb»ieoi« ira* 
fnenttiin habebant. go. AUudh prflverbi* «V 5ww wtmir fl* "'*" 
IvMilur iiT rcbus nullhis motnentî. 

Dçi,l,zedl!v Google ,ijzed«v Google Thiur^rdldes Atheniensîs natus est anno ««canilo Ol^'inpiadâ 
LXXVII. Diuc clectiu fuit a suis tum cum Amphipolù a poteitate 
Aihenienainm in Pbilîppi dîtionem transiit, nnde «cillo multatiu ut. 
Quo tempore ut futidlo hujiumodi pane ooosuleret hlstorîam cen- 
scripsit bellî peloponnesîacL Ejas Bljlns est rside gravis «c sublimb, 
ctlaudatur aPhotio, tnaqoam magnîloquus. ACiceronaTocatnrTba- 
cydîdcs , rerum gestarum prqnuneîator tincerus et grantUa ; ejosqiH 
coacionei qnas nonnulli imiutî sunt excitant animos ad rirtutcnt 
Lucîanaa narrât Demosthenem transcripsisse octies et ultra hune p«- 
cnm auctorem , ot stjlnm sibi flngeret hu)usmodi,- qnod iSem h- 
ctam fiiisse narrant Itali a Bembo in Dante. Sarana Thucjnlidù 
brcvitas in causa fuit, cur ille nonnuUis obacums «pparereti sed con 
•gator de hoc siimmo auctore , nnllî labori parcendnm est ut iUa» 
iatelligamus. Ultra ad octogesimum annnin vïxisse traditor. 

Oescriptio pestls Atticie tôt imitatores habnit, ut, si Thnt^di- 
dcn non soperanint, lUastriorem certe illom reddiderînt. Comptf>- 
tio inter grcccum scriptoiem et latmos vates Lucretiam et Virgilii9> 
magnse utilitatîs erit et jacunditatis. Itali vero ante oculos sempff 
et pne manïbus habebunt pnebtionem Ulam al Decamerotie càf 
berrimi Joannis Boccacîi. Admirabilis Florentiee pestis in iUo of" 
«Ulcripta deciu est excellcntiisimnm italc UtaratanCi I 

DçiilizedbïGoOglc . © O T K T A ï A O T 

%n T«f B'. SujfypaÇf f, 
Aoiftoy. ir 'ASHipeuç. 

xai xffSi^tyxfPo/. iS^wt vM -ynt^ ■■. . . 

JVff/ owaj^ iruVwf ©y TToAAa; ttù» Kjif^aç i* t» 
'Att/x» 5 , »' w'crof TTptùTCt HJD^ofTO yivîcSaf roïç 'ABn- 
faioiç, , ^fyol^tpor 6 fii v xa/ Ttpôcis^B «oAAa^oVi «'yxà' 
7a7xâ4o' » lû'i wipi Atifitav %ai ia aiOvotç xta^ltu^ «/' i. Talhfuit Jùnms hac ^eme.j h»c autem trentûcU»t 
jaimus tuuius' kujus hellL Loquiti^r aucto^ de funerc AthenienHom 
qui obierunt iaitù) bellî peloponnesiaci. a. Hic est sccundua anous 
belli , et oetogeaîme septimae Olymp. 4S1. snn. snte Chrittma, 
XVIL Ka). Aprilis. 5. Peloponnetii et socii (qui iacolebaat exin 
peninsulam ) duœ paries totius exercitus } hicponitur totum in No- 
min. 9nte partes. 4> Ut et ante: sicut egerant etiam initia belli, 5. 
Cumgue. aoadum multas aies in agro attico mansissenU G. ^.Mtfitt 
volunt ^tyotum, pra Kiy»fum ob antecedens subsUnt, figtt. ^U 
dtcunt, dici poste etiam Xiyiftuti, perînde quasi praecesùsMt tittftiu 
Pfos aÂriDamiu optinw dici KryiiuKr, tamquam accu»atiTum fibK>li»T 
tum ^ çropriufii verborum impersonalium. iiizedbï Google àytoîa 7 » aXX* oiÎto/ iiatiicta l^whiM ocra» xai ^«A/- 
«TTS 7rpoo-ttf(roti> , ouTi ÔAXh àrâpumiee ts^vh oJJffx/ar. 
^'OffO! Tj fffof îipaîi' ■itti'rtvtmf , ' n fzearu'oti xai rot( 
Totoûroiç i'xpnceara 8 » itârtiL ara^iA» n». T(X«ut»iiti; 9 
^î ouTÛp I o OTrfWnera» ûvd' tQv xtniov hhmiuku, 

'TAp^VT9 Si Vù liip •àpvrw, tîi^iiykrdt, fÇ A/diOv/a; 
'tiïs vreip Aiytr/nnu, ïWfTtt Sinttî •'; AS^^^/^O» xcii Al0ûn 
'xttri^t *"ï/ is tA j^offtlUmi yh tw voKKif tu 'E( 
£1* m}» 'Ai^Mftk/M 'iro^ ^antitattti ivv»ti9», nat 70 irp»- { 
vbf , i» jS Tîttptutî ïr-^OTO la 4vf ài3p»iire»9 1 Hoii 
MAI iXix^" ùtr' aùtw 45) w( d/ IlfAovroMiHriai 9<^ 
fiaïut fV/St/SAiîxoifv i4. >^ 7*1^ tppSartt' tpnuxi ydp ovn« 
Mcrar ouTodi' vcTtpof Si nat iç 7tip ont vi^Xn 1.5 t^'' 

xi,E)4tat par W/r «cpi auVw » eif ?Ka<rto$ }"y)w'- 
irti*/, %ai iœrpoç vie.! î8iâf»Sy wÇ'Stou f/xo'f «^ yt"'- 
irSn/ dtÎTo , kbi Mf atriaç » 7 j ^f T/wif vo/t/^if loff- 

«XiîV tye# Se oéÔMJi iyiy*i7o A»^, iwi oîç* cï» or^'t 

7rpp«/&)*5 /in aywf 7f ,. Ttn/ta SiiX/tata , autos tc FDffixrffï 1 
- %ttî avToç iSài» ^Mauj wiÉff^^OPTttj. 

7. IgtMtnntes ijuituan tsiét- titarbas. 8. SciUcet «>' ixtri'«i ««m > '," 
*iî ^wiTm «fr ixpinittii. g- Pra «^luT^îa/. 10. Scîlîcet «-«r ia«i»') 
iw) fMm/Mr. ti> tn mùgnant parte/n reglontt regii PèriArum ti- 
TmmUt. i). Sdl. vil 'Aamii'ut. 14. Tn iaft&^-it^^Uf Vid. lnPI>^ 
VIT. Wk. fiinti. Cap. U. «<f not. 9. iS. Idest reapto AUienb» t6. Pr" 
*e\\ii vAi/erif. 17' Hœc «M liujus periodi ^tttaxîi'* x«t' rÀ «i'?'" ,i,zedi!, Google Xs ftiP V^ «Tftf , «'{ M^oXoyif T4 , *» Ttâtrm i • 
•tuypftfiif* »' ■/ Si riç nui vpMtLtcittévit iç rtutQ mih- 

gytyntù. Kxtt tV ou ^oAA« XP^*^ xari0iunf •'{ fft 

Bizpvtti ythUiç •nSaait ovat Cvo îterpéif àniiaerfureci *'- 
0-1» » imnurarf itaî ecSreu tufràra^ifrtapi'tis fuyt^i' ^uy^ 
Ti f or^ irXtioettv itiirtTrrt xtn , ffiracftof ifSiStûctt tcxy- 
po9 1 Toti {lit ^tT9 TaÔT« S/ Aw^o-orra, toÎj Si %ai 
woMw vtrrtpov. 

Jva/ Ta /iif •Çfl»3ii' àirto^ittà trûitet, ou» «)«i» ratm/rm fur^xjf, ùtTilmi ft^i^u tnvit iiw, Jm 'X'" •<'»f<(if 
•'( W fHTMTJawi (prodiêceft hane mutaîHonem). tS. Sobtntelli^ rai 
«hx#f l'rwr, 1^ Scil. M^ rJu AMju. m. 'A««pi«h4« A ri dicitw 
d« nûfto t qni' C0n¥«rtkiir h» «Itam. ai. Ex nuUm e*na causa, si. 
MMt i\Afi0tnf mreùt tu rm MfMMj ««i'f« r*f j f*Mfc|irf».A5« Scil 
fiipir, 34. Scfl. i fûpuyt ift'ii- S^tm orcferu MCraio v^vriMlmi» 
■WB. Luer, VI. ttSs. sS. Scil.' vàf «t;jKTr»(i«r«f. ^& '^'U v^** 'M 

brum. iiizedbï Google i8« ^ «ma; rirtmna. S/a ^arroç' i^at to (rid^/ta,. «ir^iwip' Xf^ 
l'Oi' xat n..p^ffV( ax/taÇ'o/, ouk ifiapain^p y^ cîAA'.eVf'^JC^ 
wa^a S(^F. T^ ToXciiTrapîai 36'«dT« « SiUfiSfîjioni çi, 
«ittOTo*- f FraraTo/ *aM'/25ofzaio/ uwd- Toû eWôj iwu^htoî, 
iiy (X*""'* ^ ^wûï****f ,3 7 1 ,«» «' S/açt^yoiifj iwniŒT^ç'fTOî 
~ToÛ na-»ftcnoç *i thp KMA^aj^ , ^cci fAxw'noi'^Tf sut» /^in 
^; I ]^/ypo^f ni( , xa/ Siappoîaç âfia àn^iârw îviffmjaù^ 
fm; , 0/ TTOJ^X^/ tierrtpc» St aôrtilf i^ôinia $tt^l$iftpovio. 

iAii^riii yàp Stà iravrài tov atùfiaroç anu3fp àf^âfutcn 

■ "10 i» T» KtfKïAiî •apûro» tSpt/Ste ' xûxop* xa< *" rig î» tw 

^tyt'oTav ixtpt^itpno » twv -).i à*p(iirinp!w bW/Aji^-'î !"': 

ToO i-niv^tiaivt 38. KaT»<niiiwTi yap xa/ •'( to a!Bo7a, 

xai f's av.pat j^e/paj xa* itô^ai xai woXAo* tnspiarMfii- 

4^ Lividum. 3o. Atrfù pustitUs et uîçwikiàs ^resçéns , .mh ^mf- 
«mt. 5t^' Pr» S r* yur^taV «'mi. 5z. ffo/im» yuj neglefti. erànu i^ 
Mm , xtfi Stfmtm «MTft f>i>J.<mt. «ûrm ^« f^rânc. 54. Scil» kM 
^Moip iviiVit «-MM. nW. ft «'^wHWh !^- fit.dyfyyil^s nùn ptate 
^etpiitsevn , qa^teni imvnire, ^6.S^ prietgr ^xppftfftiaaem retfSU- 
imt t^^tbtni etdoloi(L ^..Ali^n^vfriam.^fiuc rftintntest, 36- ^' 
■M fittr rx maxmis illif.perift^isientiss.td ejftretnontm prtheittia 
U signlfictAat, 

■ I- 

r..:,,-:,ii:, Google ^ «/ 

Tot/£'£( MAI ^itôir lAn^fSoM mt/wutuAtt nJpovTtfota; Tw* 
-TtanûÊf ■ 4itçît»i 4^ i' ')ift> tî>'^>'<''^ ^tr^;- T> ' auTVUf ttai' 

■rouf. iiinxSiîouç 4 **' ■. -^ ■ . > - . 

çÛa-lV TrpOcrfTT/TTTtlr IKOlTT^ 43 » XQi (V T» 5f t^iîJkMcrfi 
(taXicna bA^o-ti of « TWf ^fTpo'çnw rt 44* '"O y^P op- 
p$a nai VtTpmmiu , ^«"flc ÀrâptSTra» dnrtroci 4^ y «oXX»» 

•f04 TwifH^/Of 5#'46»;Tfiï» f4»V TOlOoVwr Ôplu'Sn» itTt?ili-. 

•4^;^ 47' «'«t^f •V'vn* xfti ou)^ iapvtvo OUTf ^Xmç , 
otîrf' «rf)M rroiOÛTo» ouStV 4&* t>/ Jf xupff }tâXXw aitrB»-. 
tfw itafti'xw roO a wo/3a/p»To( , Sià m ^ùrS/cc/râo-da/ 40. 

■lo ftiv ùSp -iwntiitt t vi-oXAft «.ai «AA» itetpaXiTpâw' 

54' xai aAAo 7iaf>t)\Û7iu xot' futlrav lov ■ Xpâvov «îS** 

05^ SuiMudit rsf- imritTit, 4ih Nonnallmr «fiant , simut ac ex moH(o, 
<oiwalu«r»iUtt , ttatim omnium nram oblin» parUer eeptt, 4i. Aati-. 
cos , aecets^riot. ^■i. Atrocius- quam- ^od orationa postit txpfi- 
mL 45. Everù^at cuUumifue ,. invadtb«t singuJot. 44. Et ta hoc 
prmciput clùre dnlaravit n alkfuid aliud essr, tfuam ali^uo^ 
jbmûtUirium. 45. Çuot^uot.^umanU cad»Mrihwvetci soient. 4^ ^^'. 
«■t ru^M^mr it coLÎcpw i«n',-f«M'». '47..Defeotiu. 48. Subintallig. t^ 
7«v, idast •ifi'.n mfXtfiâftU, 4^ Gous Mn> proptar consuet/t^ 
dùtém, ijuami cum AoOTMiàiir htùiehant, tnajorem .^^ntuJ sifftific»- 
tionem dahaat. 5o. ScîL. mp^Mvvm tiK' pro m. m raptt^ii'vi'* 5i, 
Fro «rev*, wL ff^fur* ; âa. .i>n»( unicK(iju« alùfitid accideb«l di-% 
i^erttvm.ab eo , ^upd eluri comiag^af. i«;ûyx.im yi^e'itêtM pro tf'- 
yWTt 55. Omnino 54.4dcst ««rit riji' i'ïi«r. ■, ,! iiizedbï Google T/ PCP*' w/wflÇ»|poi'Tar5 «ÇiAir» 87' « ,)(£^ t^ ^m)*» 
«%Xà «rortft £mi^/ 9i« w w <ff^ 8itu7ti . Bêpaam: t4 «rpo^dcrs 66, îf^Kffjtjp* imi tm itTaiiorm fSo/w. 
toÛto initoiti. ËfTf yof) /iii d/Ao/fr, iiSam 67, aV 55. IdMt, gif{Jf «xu nâëitti rmt fi'sAôntf rapiXtiTii : erueiahnt, în^ 
gtttbal. Se. Qusmrit beiu tractaU *t aifuti, &f* Née Jmit invtntd m- 
dicina, ^aa, uti postant td juwaldum mgrotis omnUms. SS, ÎUa nu* 
' dicâm t)Hiê aUqtikts profitit^ «to. $9^ AS^M^xk #|>m Mvti \ UoiuiM 
éd rettstendam ai ntorhi ita urrSrilis, Go. Sùv Jima» thfe infirmOf- 
foUtudinis esset St.- Séd marhu ommia oorpom pafiur eorripi»' 
httt. 63. Amimi coniunt^ia. SU. Bàl. W lumr^v-M w^vit if «û 
XkKw , !*i f etc. 64.' SeîL Srift» mmi- i êf âmmn. ^- SnbÎBMI' n< 
linv: qaum infixti tttpertattnt tmtrhof plaAk- Mr*«i|iMrx«furN , w 
ftrtnr »d- ixdarM , gnsd eoUocitlvaiB i m hww -conaietoratar. 66. Qu^ 
dîeuntnr paendes contagiom' eontréluM façfliW. 67. Mol» deterriti- 
6& Ptrihmt denelieti , dêMrti imtarUaiO. é^ Qi defêetum , profUr 
inofiHM. 7». 'Ay«r« hoc in loco aiprificat «monoi muneri» svi en» 
■nimo conjunctum. iiizedbï Google A. , , . . ... **.* 

M( wapa Tovs ç/Aouff , ' <Vi' xa/ raf oi^oçupo-»/^ t»» «- 
tWô TOtii vreiiAaû xmmi muiiuMu 'Eni vr^ov 74 ^*>--WMI 

<rW^ i?rai 75. A'$ >«/> «yrof ««rt iur< vniwf w*i 

wW , T» napctXpXna iTifu}^afat7 , 76 W if «f •»«t*- 
Xfp^ Air/Jo^Ti f?x* ««^ 77, /«î'» (îw' aAAgu 

oùx Sanr Towf iitê^irttti 79, OituSv yof OuX virof- 
Xwni' 1 i70< i* xà^/3ats vrptynipttîç »pu trouf Stiurofui- 
«Uy o fdo^ iyi'yun t ovSai KÎvyx^ 8»* a'^ K9( 
«xpB# »V cr'MnXo/f ffwôSMitntôrrif î«/»to* x«i » ra^S 
c&î; •xsA/tiobrro , xort wipi tàç Kpnpaç ômiefAç , lî/i/- 

«11170 1 » nx^i «X«a Sp t aùnO in»»ân*MV<w. ?!■ Aip puian. 7a. Pro niAt'A» Miebant pn^ri^m s^îuymt 
cula sa dabaiit, sibi ipsis non parçebtmii 73. Pr» Aj#«ptfMMt 1 
nV *mt ««aA«(Mi<rinr 74. Magis. jS. Twn iiuad ipti hoc main 
/"''<" iicfierti cogtiQscertnt , tum eiiam ijtiod ipt4 ia tu» jam ÊtttM, 
?6. Oh /Mfirtenttm sitmmam laetiHant; hwin. Iscov^cX*^ *^ t**^ 
nfixaUM , sicut <ri xMÙ « invenitur pro x«Ukaii , m' Aiûv f ra iw'« 
T» , etc. quia nomiiiativa luutra ungubria nugû exprinwdt momuii 
"b^iractum ^icujua rci> 77. Vante, quia nuUutn Jiahciiat Aiada- 
ineiitum. 78. Compormit. 79. Idett W fMAt«7« vmU iwiUmph •» 
9»> «)ywr. 80. iViitip ortUne. St. Tabemaml^ lt«iUaméi cmusa fe^ 
<:erant. iiizedbv Google tVK. Ê^of^tÇ 0, T/ ysmrrai * •( okrytùpîa* irpâ-norrà 8 a 

11*. i t / . , . « # . ' * 

necr tipâp ' lut/ otr/w o/^o/u; ro/to/ ti Trarri ; oitffTafMi^- 

■ftwor 83, off «jyjtoPTO itpÔripov httpî ràç ttxfçtxç iSowto» 

8fc* «; ïsatTToy iî5opteTo' xa/ woAAo/ f f oiw/ffXJiToi/î 5if- 

iKtf iipœntno 84» airâvti "vm immSitOf 85, Sio: to 

ffi/JC^^S "®'' '"'Po'ffStâtai c^iffir iwi vrvpixi' yap ôA^o-' 

Tp/iz$ ï çBôa-arrsç tou; 'v^trarrai 86» 0/ ' /Xf r , iwt&BfTn 

tor iàuTtap vtkpoi v(ptivrw 87 » 0/ £f, xojo/ff tdu aA?koi> 

X\pÛ70f [iêp if^t 88 xar/ »ç TaAAa t» woAe/ »7ri 
4rA^ew 8 g àfOfilaci ri vôtrufta pâov yàp «Tô'^a- riç , a 
vpvripw ônttTLpÛTrrviQ 90 ^lî xaô' n'SoniV trontr ^ iyX'' 
trTpV^v . thv /z(7a/3oAnp 9 1 optàrrti 9 3 nrîîf r lù^cuftôrm 
nai aî^iSîetç dpncmcW&ip , -nai tcÛp oiî^fi' irpôripow xi- 
xTii/imw, loSus 5f rôoMifca» iy^ôrra» ucri Ta^i/otî -rerV 

iWîOpiffilÇ 93 KOi TTfKf 79 7tfnitOf 94 x'^/oinr ITMiicBai ^ 83. ffegligeri to^runt 83. •S'unf tontu/iaf^c 84- '^'' impudenUd 
Mpttlcrm n contwnentnl. AnotOT rocit «nuf xv'*^"*' d«x« nllena *e- 
polcri ( KÎI. ea quce revereri debfbant , et de quibus pudendum 
crat) quia secundum le^ Atheniensiiim vetHum erat projiccre cad»- 
W te -«lUrhiB Mpalarum. 85. Penuria necestarUe impensie ad. Ju- 
mu -coi^iàÊitdun, 86, SalHotell. wufit; itli tjui ligna accumuiart- 
rtaU ad i^nem accendtndum y tfui erexerant et paraverant regum 
pro tuit tUfiiH€tis. 87. ïgne tubjecto accendebonL 86. Morbus Jùit 
initùurn , prima origo , etc. 89. Auctor exprubret Athenienaea , qui 
^■iim «t antea msli esent , hac occwione k ipsos viccruat. 90. 
Dùabmulaèmt, aliijmam rationem habebat. Hommes tune audacians 
Jfoti nuH ad iUat voluptaus degustandds , {ptai antea oecultabant. 
P^kbIi wquens y,i snpvnbnndat de more AtheRÏeiisium. 91. Rf- 
pettHÉam rerum mtomiionem 93. Psriicipium '«pwtrif pro ipmi re^rlur 
ad indefinitum W«. g^- Fniitiones. 94- Idcst k*! TtfWKTaTW, .D.<„t,zedbï-G00glc 1(«WW" ■ '- • ■ • . • ■■'■.■ •• 

iit oÙto iTAiîlt 9 Steup^piime^ 98* Oa^j Si Ji£k99 Ta 
.lîfu^ xaf •narraxô^* to ■{ aura 100. xtpS^iW, toÛ- 

10a I» 0^0/^ xai o-f'^iip na* /4i( jo3, »» toù 9ro»tais 
ôp^F i» itn* on-oXAuftiPOUf io4* 7wr Si àfucpTnitâriêp io5 95. CmpUa, vitas,- 96. ScbolÎMtaq. la^u» in edib, H>wtH> put»! 
pro ri • Wf»ev^*»r^*t dicendum esse ry VfttwnKmmuptt* tùUlt 
Wfiivutt if 1 1»'* aliter , ait , aynCRxi) faregularia est : wd h«c 
OHrrtctîo > qa«nrà bcta Don tit inctCa JTfwwrra ^ «apcrvaupea 
onmiiM est, quontam rj wf^CTKKniwmftî^ hoc in loco npetîtprae- 
pos. npi'. 97- Sdliwt Si« tt^mr vam rw xkmJ )u6' vit «gn-r. 98. 
Incerftm êacù^mans. on «wt ûtttrtof(«Vi prùtf tpwn '««t Aoc ^ 
luim pervenin^, 99. W«i» jritH T«« *■<>• ^'^ <!•' «'< «w t" »?"'» 
iDi. /tirtûn. Ida. Nominat. abtoiutns pro xftiôfrmt atV»r; qliiid ac- 
cidit cDin ide« «ibi ncoednlM intaiToii^nata-. i«3< IÂmI ««ifia 
aifinw ri An'ar. 104. Omnex parifr mkKfimt wu W wA^iît^ 10& 
rmr Si «iMprvyWrM Kftrtnr ad onteriorcin rs' fnr, ac «i dicerct 
W 2i% Twir WfMpr«fM«-«i tùhit et& t«6. Nott< afaMlntaa-ut )q>iW^ 
TK. H««c Vero est qrntixit t wliif Si' Àvi'fw foXP* '"^ ''''"' >^ 

mo spar^tat se mméiu tuperstUem fm^rmm, dwn inttitttto- judiiio ^ 
poenas ruontm deKctorum danU 107. Sà\. fuilm Htm .fà- rifHifîmi 
108. Infinitmii iwtXffuifiwi pendat Bb-iKivi(M-.<iuod.lii« («0 '»■ 
ttiZ»' a'cciineadiin cat. 109. Saik im tixSt ilrmt nu/m iftwi^tt rpl* 
raù «TaXw/ffai. ,i,zedi!v Google toiofir» ftw nâSt/ o! 'AdiiKt7«i mpmtffùnii *'- 
mii^om, àrSpeitm» T» tpSottio âtmxineàv, ytal-ym^ i^ 
S»w(itmç 111. 'Ev Si T» xox», oîa iîxoçt aiv^Vd»- 
ffai* ïail 9oSSi ttà ïvoui ISS, f(éint«n-rt o/ irpur^vit- 

'C*yinvo ni» ou9 tpii , loU dfBptinoiç , ftif AoiftA 
«TO^ûfTÔw « r« Îtt»/ i)ïrû ïûîi' WttXai»y , a^a hiait 
iptxHtrt Si $7i/ TotJ ■jTOpQptos nMTeti Ta^iw iipncBai iifr 
Oi yàp Sf^potni)! wp^s « f-rrao^of tw /iMÎfïiw eVowrro. 

7« T9 i/h»; wrmç ^nrrah HAnfin St iyîptro vit f<^ 
Aoxf£auj(onâw ^pM^np/ou 1 1 5 rotç iîSôetv 1 1 6 , «ti 
împVTWir ocvtqÎs toV 3»oi' , i/ xpn TroTiefish , a»»'^' 
1*7 Httvà xpefroç iiS woAi^iOÛar* w'iiiir $<ri(rBai * *"' 
«uTOï iç» ^A^ii'-lîtr^a* 119. Tifpi [iif otJi> Toû Xf""^"^ 
pi'ou Ta )>/}4>9^tKE f/xaÇor ô'/io/a ej"!** no' it/^0^'^ 

ôvf. Kai f s ^iV ni^oTroWiwvp où» iffiXâ» , 0, « ^'" 
xat itTitïf 1 a 3 , iviMj'fiaro Si 'AShmî f*iV iiahu^n , 
*ir»Ta j« Kft/ ■rwi' «AAiw JC"P*'** ''* woAuai^S/W'"^**'''' 

110. Intra mtros , in w^b. m. Idest un t»» l'x^f*'- "^. ^ 
Mmwq Kl) mpansun omoM illi in mediaiD a^riutt qui de ^S°f 
snecse proQuodatione pMtrKUPuntj Vid. Syllojen Haverwinp"- ," / 
f^At^miff ob euphoniua Uatonunodo «dhibatur. nA- ^. ^* g* 
^imin'uMtt prtvabtit.i iS. OraculutaLacedœmaniisreddiw^^^'^^ 
iicilicet Te x^trm'pJW T»«. 1 1 y. Ratpondit, deOr«ciilo. '^^'^^^'L^j 
nfriw. us- ^«yiM^û opéM laturum dixiu lao. Quorf ^Wf; frj^^ 
«i oracu/unt, m t^ttae tune febant, cum ipso coiwtnire ^'^^ y 
lai. Conjunetio }| hœ iii loco «t decUrativa , pro JfM"^'' ' 
Fro magrj usiisto o , t, «g,« hiyw. tfnùi sit reUtu <(««'"""• bï Google Thaogni* Mtgarac in Achâja Oljffip. LVm «rtos : « cinbu 
jmiM Doa cun nxora ia exilinm missos, Thebu se cootulib Mtnt 
•jus non admodnia caiti fuiue dicuntnr. Versus i a38 ytiiuti ^ "t- 
MnfùB sWe pneceplB vitst , qnae adhnc estant ^ ez doobus opnsculïi 
cottlnisac ant e plnribus ^ iisque divers! argnmenti , Ibrte etiam d> 
Tanomm a^^tomm fragmeotis compoiitl videntor. Qnoniam io ninl- 
tsniai on et manibni faenut , hinc hiatus -illi et v«riiu sailli- 
. tii orti pntautar. Fonna tamen oratioaia est simplex, nec siùi n. 
ntfibna carat At cnm sementiœ iUœ pnecepta TÎttt pands vcrl») 
Gonpnhenn dan Soient , nemo in his vim îllam, poeticam , on*- 
Dun et relîquas TÎrtntes ceteris canoiaum geotribus aptas, itom 
TCro neceasarias, jure qocdam quteret atque postnlabit. 

ScqDuntor postes nonnulla Epigrammata , quse nos a grett 
Aotbologia (cdit. Bruucliiî) selegimus. Anthologia autem vocstur col- 
lectio in nrmm corpns varionun epïgrammatuni, quant viri doctî di- 
ligentcr fecere. Ciun eoini opuscula hcc tam parva variorum poc 
tarant, maie se non satis sua tueantur, neque sponte, ut pandion) 
librî, consiatant, facile elabantor e manibns , spargaatur panini' 
âd&cscant et obsolescant in angulis , ubicumque negiigantur pi^ 
susi qnid fiituruni erat, oisi colligentîs nnius aut allerius diligcDO 
et atdulitas sittfUiniii hisce Ibliii snbvenîiMt? Collegerunt igitursH 
Graccpa cpigrammata morum viri iosignes , et ipsi poetce , prïmu» 
Mtitaggr , deindc Phitippus , tum jfgathius , et ad exlremuin it''' 
jcittuu PUutudes. ,i,zedi!v Google •es 
E o r N I A O X X îyf iveci âtldfMwTÇii oiîr' àyâ9' 2 » sut» ■ xàRtt. 

Oi xdoç» 6u ' 9ittrr»i luaul Vk yucTfXK >«>OMXrir » ' 
'AAX' avSfUtrtrt -5' 'RiiKa?? - trupSiftiKi (pt^i'm -4' 

'ËAsrc^fpo/' x(i'mu('5 -vânct Xiyi» <Tu/za. 

Ou SuKtfia* ytUfcu roor à/rra»f omi trouva 
Ovn yip.iv ipSuv àtSÔHé. 6»^ouTf -mek»; 7' 

M/fii"(j3a:/ 9 5* ou5î/ï T(»p àaôpùv Hfeeiai. 

MuSava nu xauoViiTf ^la^ta 10* T« £^ SiKOt/âi, 

I. Doricê et Jônice pro ii/x». 3- P'o «V*i"' f *" partîcùti» 
cnm vocalis accentu notara abiîcitur per apostrophusa , «bjieitur 
«lîan» tccentus, ut t^" (««■g),Vw^'("'*^«)i wt («uii); «d in re-t 
Itq'uia vociboa, accentua, tit acatua, trantiertui in antecedenten v»- 
calem, ut (huii) hir'îvm3er, (»«(*<,) f»V <*•', etc. 5- Pro iAfûtiS 
T«tér«< et poetae epici in datrvU plùralibus' nnmtmim dediii. itnpa- 
mytlabc , *pro '^r, adhibebant , k^i , «t raro wi , ' (|uae terminatié 
addebfltur radici declinationia:' lit'/^^St't^ffi proij^JtvVt, ««l'tw» 
pro 9Miv!f etc. 4- Jonice pro fiJki«ii. 5- Pro ixtiiamî proprium eat 
poelis. 6. Poeticum verbum: placeo. 7. Subinlclli|jtur prKcedena 
participiuni fp^^r. 8. Dorice et Jonîcc pro itvyitvfrmi, 9- Subintell. 
pronomen fu, 10. Pro ffitiÇav. ii. Pr» ipuet ^ a comparatiro ifumt , 
adbibito a poetîs aati4|uï» pro m(u!fttf, lit cumparativum mftuwtfn 
melri cau*a< iiizedbï Google •«*5 

'Ev Si cnouSitîta TrpiyntfH neojfôwipau 

OCSitç ivBftùTTtw ouT* tmrvrtu i3 « «un n-içuKiF, 
'Offris •Kafft9 àStif i4 SiM'n'tu ■/; 'AtSiu i5* 

Ov3« yop * ^< ^frôtffi 1 6 Mflu adoparojo-tf wimrif « 
Zfi!; Kfw/£«* d|>iin7( n-ôdra a^f7i' iimv* . 

OôSi f«fV ainmi ii/Xop Verra fAv. 
Mit ffSTf 70» vaptôsTK fudiif ^/Af , âA^f iptôm» 

OiÏT fjMiïuu wAouTf7ii, «wt" ivXffW* iï^/« «■ 
Zjîf. a»o ïA- êAi}«i', /inS»» J^X"^' ** x«»r. 

ITAoîîto; Hffi coç/h dniTsîf fl^uQ^u'nyrar a/i/ ig* 
OuTf yàp âv mJioiÎTW Spitàt ùittfnij^aeitî' 

'€ïi t auitiai 3 trp^w ô fft^TçeftK oûx àurffttiyiit 
'AM* iporai y dtftpV £' eu iùvrat rtkiffcct. 

■ 3. FrappQ^tlo ««j)« , «ecnndiim Dores et poetu cpîcof «bjieit Tpci" 
lem etïÂm >nte çonsontntcm. i5. Fro frirn , ipetri cafisa* i4>T*B' 
put itidefitiitimi bcu JiorUt. verU «r^r*. iS. lonicc pr« 'Atha, i& 
forma iretos pro Arvn'f. r7. 1^ ênrw; v!d- Merod. L. j. s^ Not- i(- 
i8. Adjeetirum pronominb pcrsonic Bntvcedentis fui, lo. Ifluiw ^ 
pôetice pro «'«. 20. Pn» itmivwt .%*• iiizedbï Google AIA*0]PftN noiHTaN 

JH>./îii«Su« Eu«0£''5« "oS/oîpo'jiM; M' iwl Sêtim» 'Xi r»** «*v»»ii<«< «Anus/* 1 "tt il wi'ciii' 

"Eff/âw* «p ^JC'"*. ^.P^x \^^^f ^^ woXXwi* T«7< ttatt mu i ipiyt, luà ' Tflxi ♦» utilUrtl. 
Ou yifi ftot - Tî'xM *^*' "^ ^ ^ttAtoip 6 «X'*- 

I. ScUioet itri ni»'»' '•"• Viflîn"' *• *° »'.'* **' t** ""■ 
5. Prt commoni (ïi^i a.* pel* mg^pa» cU)w dMliwnn* w«Br «rtt 

npn tuîcî liep« metrî CioM abjîciun( MgBfwntltW fflUlUCP« ;^ iiizedbï Google (ÙaVuiS.) ; 
OuK »f*i t '''H' vrfi'iiw Si iur3Lf/3pMra{* fi Si mai ô Zfù{ 


'Af fVi ToD ?rfAa)'0if(, oftf/jiSoXo/ TrAi'o/ini' 
O/ fwr ITT* nrârXo/n , Oi J* t/tvaA»* a'AA' ôÉ/to: •nérrti 1)14 itréfim yu/tn; ^ yt^uv; S* tîwo yato» OTnifu' NfltuM)«Û Ttnpof ii'^r ô 3' «rri'op iffrî yiapyoô* 

pro tmoèymf. to. Pro $tiwwi genîtiru» in «/ lingute -antiquaciolve- 
!p«tar foraflati in •«; hlnc'genit lh«3Mlicu9-fI»T«^, A»)vt« etc., m>- 
litiA a poetis epici» et f)T>c'*' iiizedbï Google (tloX^w. ) 
To/fv» ffoù SiofW yp'"?' v^"'w«' itii't^oKt yope-w H. Ans iTXS* îvit /St f^ otî/NÉpdÛ , (/rm^ SitfllW i II. Fro «-Mtûjir, la. Pro fft/w, tgpidcrum. i3> Afor^ 
itTïnuif ^ xni i^mifû et vif^<. 14. Pra tritmi* II!, Google ■■ ■•■..,■■■.- I 

Hîm , poemi îttnâ lamottalt , tt qiw Graecariim iidbrtanSa de 
lorSnintur, tma cam ob dUsensiones que ort« Aurant & mïicrii 
«t «ilibitÎQDB, obcâûntÎM jn(UB âKOitfertmt, leqne ab nnîns Dudt 
ngininc mbdiixenint , opu» tÊt quod humutum ingeniam «atceden 
videtnr, <K||N« ^.>Me fvm n)«f;nviivii HvfM {wriod» et *t- 
gaôutem aobU rathîbft qui çjnnis teot»t| >t toa4»IÛ4mV9 fino 
obtineat , minorl* habends non est Iliade îpsa. Mirandam Haqne : 
nos crit si scripttHVS in yîu Homerî .fiibulu întermitcnenutt, ita ut 
pMtam illiun tamqnam Sntît^kosi nobî» demonstrarent. QuocoUqu 
modo M reS habaat, ille omnium litcraram scientiarutn^ue p^cr 
«ztitîl tint ^mcmmm* tan. fWMnwnn; il» «t Muta» cn jtciu w yir 
ame^lV et Mfvvi: dUcij^D»: fi«ltcW tb Rie tunmufta a .^«riïÛD» , 
fcnte prseciptias pulcritndînea attingtfc debeant Qnare Isadandoi 
MiDper erit quîdarg pictor, aiitiquBj|)v qoi Homerntn exhibait tu^ 
imagine fluminia, quod ab lima fondit aqnas ita dulcea et Umpidii, 
nt cetena omi}çs (o^f ' 1°' ^* .aapîunt * t^ jft }rahat % ^ Ubijf 
admotia ibt aftlm M^rilaat^ t waq w w i i* omnlmn'hdtnaniram sclnf 
tiarnm ftale, j^MmtwM' n if i m m( taille alw tl lif annM atite Mf«n 
vul^irem. iiizedbï Google OM H POT '" 

ipûnt 'l»fÊVi TOb 'AfroAAamt wapuyîmrai ■*> 7» 
TM St/yaripK wtoÎI XjHxr»/&i* wn awaAa/Si*» £/ , 

(A. Wjc. 1— 4a.) 

OtlXa^irn;' 6 > ' fiufl 7 , 'A;(Cuo7( à sAy* «5im«* 

I. Iran permençntepi , » fii'w potius fnara a luûufna* ^' ^l*' 
t^ puant, faine fiMic, M«n> *•( Mcos, itdcttf «t joains, at cr«- 
aitttr accoMtiviu Gonupnnia fulfiîit hod inr«nirî, nt f^)« «b ■!«. ' 
I-îb. m , V. 7. 3. Ab «ii'Jm oritur ^2« , cootractia sjdJabU mû in 
âiphthQngum împrop. i , «î*i-{» v-JW . ut ctûmi iu^ti 1 ttU 1 Tifw 
f fifi-r «te 3. I4«st o Cmliiope. Hauwiii iitMMni O^optn tnm 
>'l>n nnniiia vont , Md iiia)ori« ravcranfetB «t«M «titar nanÎM 
uontrull dw'. irî<], tanwn T.XII^ pag. ■99.Aeulen. àm iiu£piptiaa* 
(t liell« Lettrea. 4.. A. ganitiVo ionko &iri«« oritnr apkw «vj^'WSh 
{"V nVJM «t mXM'tvt a genît commani *aXi'M; *ôam Aiuivum.tàà 
pnit in M ab aatûpia in m est proitfitt poiçt» dûlacto , qoi Ter- 
tant « (tite e in aj pr^teTN ha: ^dM uUîbcb vocaks m in ctfnîn* 
n}eDt ut uniB twitum ntcalla et ajllaba , quod a Grammatïcia did* 
*T .""C*"*' ^- Gen>t- jotiiot uoîco X, moM poetarnm, q«i pro do*. 
plîci, sinjrfici litata vtntor pf sppôrtabitate » quamcdâkodom sah 
piiMpnMai{diGi duplicem adhiiMnt ««tri caiM.Vid.T.XiLpag. 194. 
Uiu«rtati«iain Acadettiae «jiudaDi. & Hoc particip. iMinaricim, pp» 
•^'«vf dialecti jonici, ab êUtfii, hab«t aipHfiaationMi aatîvaM, «t 
■'gniÇ ;wmû:j<»«m , /ataUm. 7. Infiititm. 8. ÀehMs vcl Cmm** , ita 
^watja anti<iuitaf ab Achca filio Xuthi. 9, Datinu pro f'Iy i ' 
■ oomin. n7( inDsitaU». is> Pmmature fnûit. iiizedbï Google 'HfMxw , àuTOVç jl 1 . £f iXâpiit ifv^s iLbascrffit i s , 

OiaVOJffl l3 Tf TTOff'/. 'A/0( j* f TfAf /«TU ^ouXiî. 

'EÇ oo îiî tOTtfMtçt haornim ipîcamt i4 
'A-rptlStis T» «Mf^ âfSpût , Ktti S7oî 1 5 'AX'^t^V- 
tt^T ap .<T^t âiaw fpiS/ ^M*'m i6 /tajf«rS(rii 

.Jt^ûvw <fm aTpainv nùpcxé tùnt»»., oAtxorro £■ -^ow « 
,Qîviiià 1.9 '^0* ^pûtrw nTÎftwr'àpvrvpa 30 
'ArpitSHç B yoip .^A-Si r^Ws. l'w/ piTas 'Axçew'* 
AwrofUTOf T» ^u}'aTpa a 1 » Çepû» t thripet'^i 2 2 OTro^ii , 

XpixriM a'pa 2 3 a-K«7rrpai' nai tXi'atriTo vrâna^ 'A^owoî, 
'jA.7f>uStt Si, ytahina ^ûeo. i2 4» hoct^to^ 2 5 ^owp. 

'ArptiSaîrifiLai aXA<u eù'xni;piSf$ 'Axtctoi^ 
*Tfx7p ^ âioi So7«v ,' oXu^n-/a: Stt^ar' «p^onTf ; , 
'ExTTifxrai Hf/afio/o ttoA^p ^ i u 5* o7xaS* / KcVSa/. 
HaîSat i' iftoi -?iv(rat rt a6 Ç/'Aw-Tté TaTio/M A'j^wSff/i 
'AÇo/iibo( Ajo; y/oV sxv/3ôMp 'AwoAîUpar. 

II. ■£'»/!«m,«o^ï»iJro. la. Canâus, proxwi'f. Vid. Tlieo. N. 5. i5; 
itUtibtts, avibut carnivoris\ dativi plnrales in etvi ntascnl.' no. in 
«iVi -ftiiun. pro .'OÙ et «ri formas antique, i^. - ÛmmtitV»)' i^tanl 
verbum et parUdp. sanc nunuri duali*. '■ 5/ Diws , a gcnîtWo Aiit , 
h'toi, tt,per crasin, tîot. 16. ComnisiL Amitt, jontcum pro Çvmh 
* l^uu'tifii.tf. Hic eitîm. In lîngua antiqtvi , tum Mticuliu-o'.'Vt *^«i 
tum proQomen 5f\ Sy S , eraot pronomina demoostratlva -pn> w7«i 
aut ^ixtivoit. 18. lonin pro ffgtixtî. t^ Idfst ou îfiK» t tjaoniam- *>■ 
Saeenhtem a yerï>a àpis^^ quod si^if. orare , preeari. ai.AcAtf- 
pro ^LymTtjix per s^ncopeu, 19. Pro tcwttfivtn ptrmulta, injmita- 
2S. PrEcposkîo pro ■'*. 24. Pt-o iûê , Ut etiana ^aiiuaat pro Awrvntf 
sdd hsc miitatio Ularas «■ in i» , est rarÎMima. 3S. Duces ' qnaai o'^'- 
jwtaret, récurés, a verbo xwfw. s6. AvtfMflt'x*»^'* In nonnuli" 
«ditiMiilius hri>«tur f^ûlrcri-fii'x*'^* ^f^' impentJvi , et in alî» niv> 
dî infiaithri ^XÛr*tJi';(iv9w« -uEh -a iioniiuliù subiotdligitur verbum 
pi«n«4 {àrwj e| ab-alfis (ut «tiam'sb ipso J1ejrne),.verba"xtAwiii| 
mt fiiftrvf^i. Nos arbitramor-JiuperTacâBcuin osw hoc în'Joo» qù«<l- ,i,zedi!v Google ÂiS$7<rQtti B'iâpiict^ itai àyioà Stx^' Avoua t 
'AAA' oux 'AtftiSu ''AyetfttftPM îipStttt Sti^^ ^9 » 
'AA^ iudi»{ «f/"» nfteripàr S' ànï t*^B» erfAAif Sâl. 
MiicFi., yip»t xo/AjNr/i' Si tytà Ttapà mNriVxip^jiù, Sx 
H >C» Sti^twr , Il 'vffrtpor aunç •■ îorrat i 
M» wTo/ Qu^ffxucr/xii 3-3 ' tfiiîii7iT)Ky mù _^è(riftfta 3*970. 
Tw y i]>« Ou. Avtru f vpip iii9 K(u' 54 ypptts ,,imtvt» 
'HjxcTf^ fp/ oiitu , fv "Apyiï 3 5* TiiAo'di vârpni , 
'loTOf fTToocopifiii' '36 f xa/ (/iop Af)^''^ oPT/oWa» Sy. 
*AAA' y^f ^n ^' îpiBi^ty (fccaripoç 3 S û'; xf pi'im:/ 3>9 ! 

Bîï 4^ ^ ax«w4> n-apa 57pa 3roX(4iAoi7/3o/o daAaovitf. camqne rerbom qood sybEntelligi velît ^ quia sœpe ïnfinitum usur- 
patur pro impentivo pertone secrnid» ; qwb in casu nomînativas 
non transit in «cuaat. qoemadmoduni desîderant infinîta, sed rema- 
net in eodem Nominatiri «asu^ ut videra est in t. 3). ubi particîp. 
«'(a'fufsi , revtriti ku vénérantes. Ex qnb nec gnectu editor e Bo- 
Ussu in îasuia CliiJ n^bis arridet, qui io suis «dnotatïpnibu»- «It 
ù^cfàHai, este pro «'{ofiir^ff. 27^ H. L, adverb. temporis ibi , tuna 
a8. ^dprobarunt cum acclainàtione. 29. 'AffiHf 'Ayitiiinn-iuft^, pro 
'Arpiticu 'Aymiiiiftretet'^uit^ ,.per antip0sin. 5o< Ide>t .iVi'tiWixjhc- 
Tip«r fiùdoti minacem sermonem addidiu 5i. Pro xoiAwtfi^ et xoîhtu, 
nutatuxi ïo ji ion ico more. 3a, Ab inusît. »;c^fu ,. wx* * voninf 
i^timt OTiitif pro tv**^ I*fM,, «<tm, illa diferasis. in tiw modi 
subjuactlvi circMniScxi in « reperitur 5«epe apod poeta? epicos dia- 
leçto jopica. ^5. Xe Jbrte tibi non pntsit; quod cfedo nihÙ tibi pro- 
futurum; jiftiaftn est aoris. defectivum. $4 Çonjnnctio xmi bic su- 
perabundat, et $vmi vini habet temporis futuri^ et adtùbetur. pio 
ÎTtKuiaiTm, S3. /n Argù scîijcet in Peloponnefo { PeloponnfSps ita 
etiam olim appjcilata fuit'ab Àrgo fîlio Panopt«. ^6. Telani percut- 
rentem, etiArolalioranlem, et sç se occupantem, 57. CuranUint, 
tolettlem pro ùirim^t. Potlis licei îllfld a addere melri causï. 5^ 
Ab inusitiitu irim>..39- ^'.^ mW Vid, . Epi^uu. ad, IV. ,5. '40. 'iï- 
TOttil, ani'nib cecidif, duplici i taetri cau»a. 4i.,ldest i^ir, dwccjtii- 
42. TacUus. i.,Goo'^lc 1/4 

'AttÙXoh &«HTf 1 TOP niinoftof viM Aurai. 

K^ûd/ ^u 4 4 ) *Ap}^''^o^') Ôf Xf>MrM àfUftfiêfimtai, 
K/XAtt> T« Çod^m* , TmSoii 4 S T* ^9/ titttffaiis 
^itfdfC ! M vroTi 70/ yetpinr ^B iwt $iù> <f»4a 47 1 
"H */ Sm TTorf 70i xara tt/wq! ^Kf)/* «wia 4S 
tiojfm mT 49 ctiytî' 3 n Si fiQi npntacf So tiAintp Si- TaPl9u/S/o$ Hoii ËvfutSarnf, 'Aya^iyjnni M^uM'àrrofi 

( cT/'x. 320 — 35o) 

AA^' Ô'}^ ToXdu/Sfov Ti xa/ Ei/jnt/SaVii» vpotrîtmtv » 
Tû» 1 0/ ïo-w 3 xnpuKt xai oVpiipw S#fW7irorr<' 
EpX'*'''^' KA/ff/ifi" ïînXnïâSs» 'Ax'AAwOî* 

■ 43. ftw , a veriw xiM ï hoc particip. qnmnTÙ non »H aorwtu» ,, '^ 
infea h«b«t accentum in ultiitiii , nt Idr th iifu. 44* Idâice fto II»- 
tfi. Pro Twi'Iw. Vid. Epip-am. ad lï- 10. Tenedal rit infuh ^* 
jacct ante Trojam. Cryaa et Cilta erant dnac urbe» Troj*. 4^- '*■ 
m»tum. 47. Sdlicat ,nt i'wipt4^ cooperui , et oma^d eomiiis o""^ 
tanptum. 48. Stilitet xwtixM» n'era tt»pU: pinpttt eoxax erto»»- 
^ Et eaprantm : ili est conjonctio proptîa p<»««rom JoaioW^.- 
cl ideitt valet ac x«î; kliqnaodn habet anlu se a'fdV, '■ fr ""^ 
©Mr, ih xm' ififu, ide«t xm ©••» x«' «r^«. Se. ^ro W»"!' " 
Kfmitttt adimpko. 5i. Pro ix}»^: desiderùim. t>OpliCKtio vocal» 
««ditio nJ ■ est prûpria jonicoriiM et poÉtann» epfconn»- ^*' 
C/wei, a Danao filio Bell. 

I- Idest »ÎTiTu, hi i/uo. :i. lonice et dorice pro «r«r. Dçiilizedbï Google £i Sî Kf iii Stifa», iyù 2« Kif S- txùrii JiXt^ai 4.;' 
'EXdup tn)» TrAw'ivnr/ to W 5, Ks^' fifiàr «vrai. 

"H^fnw' toT Jl^ rûyt î&^p yt^uttfv "A^^^A^tî?, 
Tw ni» TafISwàwt %»! viSofUinà' iSa^iXiïts 

AuTOf ô «yw ^fl> g ôf ^tn\ . (^vmrér .Tt' < 

Xtr/piTi » xiîfvtnct; , Aio; ayyiXo/ ion 5i KOi âpSpéït , 
^AcffCf W oÛt* fio/ Kfx/Wî 1 1 iTraiTioi , oM' 'Ayït/ii/ipwi', 
'^O (T^/ itfxuti ïiptiTtuSoS finxce KOÛpHç' 
' AaX* ay» , SioyiiFiî llarrpoRAci'; 12, ÎÇay» xwppv » 
Ka/ ffÇwiV 5os àynv i Tw 5'auTU fiaprvpoi ivrop 
Ylpéç 1$ Siwp 1 5 ^tootapat , Trpoi; T» ânnas w3p(uV»F , 
Ko/ wpoî Toû t4 ySœrAâof ihrnpias j5, liffwi S'oruTi 

5. Poeta: epic! pro «n conjunctione potentialis adhibent iiir lut x* « 
qaod idem val«t. 4. Aufaranu Pro Jfmpiigepgt. Tid. Demosth. ad N. 
41. S. tro i W4Y' ^- Wmt*^^* iis^ua dédit minax memdatumi 
praemùit atptrum auttni sermoneat dédit ilt huiAdatis, 7. Vn itvé- 
Tvr. vid.£pigram. ad N, 6.-8, Pro xùrir/'^ià.ttarodbU L. f^ IV. I3. 
9. Pro «k; iAestiaît. tû. Nunettj ttitiitHI lùfti éi taMlinltmt VkHb- 
tur Aise «yyiXii ta'iaqaam ministrl ragitm^ ^i BucUritaten s IqVc 
accepenint. ti. Pro (l'ftfîtj antiqua forma œolica, qud étum poèT^ 
epîci osi 8unt. la. Nomina ptxipri* îft ]i(Mt,et xiLM > q** f'-"" formam iMklMtit ia noBtin. adttibwitiir ' a foatia utroqat Niod», 
pro Ht nécessitas postulat. Sic Hontenu in nouid. ait semper IIm- 
rp«iAM t ÏB accus. IW^mM» et II<f-p«i'^(t « ia vocat IInVp«cM, «t 
IIcTlpeieX«(i tS. Co/wnZ^iû, onie i7aof. 14. X«v non est articuliu, 
Ht quidam GrammaLid putant, sed proBomen pro Vovtm'î qnoitiam 
in Homers signiGcatio articuli deluoiUtratiTi i^ ■', ri f rarissime est 
ita tennis , ut videatur ssepe accedere sîgoiiîcatioiu commuAis à^tt 
taU. iS. Hfj^ne admittit post «w»'» potiu* pùnctum , qtiam com- 
mu} et id propter o>DJiiD(ïtioneni }i post iiV«ti, ob quatii solamui iiizedbï Google XmW fftoie a6- yoHTor mntia Awyor t^tvtat 

*£{ f afitoucra If/w tV/ov }v»n ' %itp. Avrap 'A;^fAA»V 
Aaxf>ûoiz; itéft» Sl^ap «Ç'ito w'o^ TuwaBtiç . iTrixpaTioTijoouf rûr 'ËAAitPttr TrotHcni. 
(ffr/x. 495-535.) 

dfT/( 5' où Aa^lT* i^TfiWt i 

ÏIoiSo s loû , âAA" ii'yi àftStîavro xû/Mt SaXaffo-nj , 

'EopiP fiuptîowaf Kpor/^w orTip »?|ft»iw ttXh» 
'Auftrrârn lupufiM vroAuJt^^o; Ou^/49M'<>' 
Ka/ pa 3 mipotS ca^roTo naSî^ero , «a* Aa^i )w»* 

ab ono in allum tensDift sormancm dedaeere-;- îdeoque ••oui»''"" 
■Hrrne post rut mX\eu deewet «ententia t tum cognoscei ifutm *« 
injuria offeca-iL 16. GcnMvas propria» poetaram (•picoroin p™ 
•fuù. 17. Pro ixMiu 18. lonice pro («'x«iW«- '9- '"'^ <>«"• '^ 
'Epigrtin. ad tH. 6. lo- Pi^ <>f^<'» nietrî causa. . 

■• Fro «firuM': mandatonim. Vid. HetwI. L. 9, ad I*' 
'3. Fartîcula offirautiray eadcin ac «jw per* sfncopcn^ D.|.i.:«il:,G00'"^lc *77 - 
Sxouîï* St^iripn £* ap un àp^ipeùraç f^oùra , 
/iurtnitim wpotriuvt S A/a KpwîoKt 4 afcaera 

2i»v •aârtp » tt 7107% Sn <n iU7 aBantroéai» èmwa S 
'^H nri/, n 'py^t 70 Si fioi xpRitiw iîXSftp 6' 
Ti^naôr fiot vîot j' Si uxi^opatraTot aA^r 
"FarPiST 7* oTftp fu» 8 M y» ant^ ôpSpbP 'Ayaftîftrat 
'Urifinon iXùf yc^ iX" yipt^* ôiÎToV awoiîptts 9. 
'AAAa ov mp lup Tltntt 'OXûft,mi ftnriiTCi 2rfû* 

^Xif çoTo* TiiV 5" w»T/ -Ttpvript n^tXKytpiiet Xivç , 
'AAA' axtM 5m «oto. 0iT/f 5" «V îi-^To yoûpcM , 
"^jQ; SI ■X*''' '{ifKp^fi 13, xsi tiptro Sivripor awSiç 
N»i/i<priç 1 5 /XI» Su' f(o/ Jwo'o^^fo , xa/ aaraMUo-w , 
H àiiôtm i4* ■'"'(/ ouT< ewi i5 5f'oj' oipp tv i/'Sw , 
'^Otro'oi' <yu ^iTti 7ta<rtp 16 àTifiorÔTti âtôç 17 i/^/. > 

Titr 5f ftc}'* op^dflVa; irpo<xi^n nyihnytpira Ziu$* 
'H W ■ "hoiyia ipy %Z t oti /*' (;ic5o5o7riïffau i^nvtii 1 9 
^Hpii, 0T*ap ft iptâwit ôfiiSti'oii tTtseiTCiv 30. 5. SciL tfvi VfMf Ai'« £po»'«rc «iwxt*. /i. Forma rara et poetica pro 
KpoiiSft. S. Vid. Epgram. ad Notfi^. Vid. v. 41 , ad N. 5o.et i5. 
7. Pro ivtXim /K/- sracopen , et habet significationeni presentis. 8. 
.Vid.Herod. L. t, N. 12. ^ 'AwoûfKi (idest «fij^tti') activum, ct«TO[/- 
f^iufit med. quasi ab mroûptiy pàrticipia tetnporîs Aorîst, deficieatia, 
et propria poetaram. 10. 7éppm'éfpm .• Usque dum, tattdîa, donec, par- 
ticutœ relatives, ii. Pro «>Vm : sic, usilatum a poetis et prœcipue 
jonicis. 13. Tenehat inhaerens, adnexaerat. t5. fere, sed hic aper- 
te, tute hfeiitatione. 14. Ideat iwûpfiisut x»! ittir» : ai'fue t reçu- ■ 
sare absolute. i5. Pro ig-im. 16. Idest «r i'rxsi; inter omnes. 17. 
Pro <3m'> Ont communia generia est Usus dfâi pro Qiaû reminini 
generb valde raros est apud Attîcos. 18. Idest >.t!yui XP'!*" ftùra 
îffTKi: certe res molesta erÏL tg. Induces me. ao. Quaiido Jano 
( animadverUns Hanc gratiam ) me provocabit verbU cqntumeliosis. 

ViOÎariunu 1 2 iiizedbï Google \7.» 
*H .Si *ai axiiui ft aîu tv àQavâitttat Qfoiatii 
NfiXfT ,: Mil Tf fxf ifvaî (lâxn Tpiisavn àpnynv. 
'A^Aà ffy niM tut ttuSji ÔTTÔcmX' t itna-i mbo-j» 
"Hpii* f'^w Si' h> TaÛra faXwriTat, oippa Tf^eW» 21' 
EiTf ayi TOI 9 3 Kiço^n xoraïf iwo/xs/ , oçpa 7riW3{i{' 
ToOto yocp f^ iftiSiV 3? )'i ^it' àBavârtuai niyurror 
TiKiMp' ùô yàp 1(107 ■ntÛMÔyprxav a^f ofT ôwmAov, 
OûS* ôtcAiutiitop y 0, ri xiv xiço^» xiZTapsuow. . 

'"H, flSKfti jiUMcriftrit tV oçpi«-x mwti 96 Kfoc/»v3f. 
'An/3pô<Fiou S* apa ')(a7rat iittpptùaatro ataitroç 
KfOTOt Qw' fléSoKrro/o' /t/yai» S' AiA/^»» 38 "OAy/iwur. 
Tft» y «s /SoyAiwraPTî Ziititccyt» m ftïp trrtrra 
E/s aAa «Ato 0a3tîav aV s/yAitspTo; 'OAtilftTroif « 

£^ cSf Etfv , tnpoû 3 9 TroTpof itcanlpt oùSs -riç itXh 
M»7»ai imfiXpitiPOV f aXK àtTioi tatav avatTii 9o. 

3i..Und« ùi [»incipio vi S. » AieV YirAu'iv» 0M}iit J*. 33. lofiice 
et dorïce pro m. a5. Gcnitivu.1 poeticua pro ifuB. a4* Idett i,ri 

Pro îfw ab «ui', quod idem est ac ^fu' per apheeresÎD> a6' I<1^' 
ivinuffit cffuat. a7> Vid. v. Soi- Not. 4~a8. Virgilîus verdt, trc 
mefecit, 2g. Genitivus qui «ritur e ^ot, jirti* proprius i pfonomett 
posMuiiniD tertie peraonté-, fonns «ntiquie, quo ulunnif Dores *t 
•picî vitBi. 3o. Ideat w'SiV» iVx» fiiTfM ( sedcns wfit toV Ai'«) •'»- iiizedbï Google 'OSuanvi , vTrôSiftii/ni oÙtÔ. 'AStiPas , rou; ^V 

àpt'ffTtiui sri/3o7 xoTi^f/j t«» 5» er/xïTiowwr 

•jrntpui v.aâôrmiTau 

(B. «rr/'x. i83 — ao6. ) 

AJ» i 5ff Bitivi à-nè Si yP^atvav (BaKi s' tkV ^ tM^tcat 3 

Kiifx;^ Ei/pu/3<ïTiif 'lôoimViOî , oj 0/ ôititst^ 

AuT9ï ^ 'ArpitSta 'Ayafiîfivoiioç àviîoi AStuV 4 » ■ 

Af^aTo 0/ ffXBTTpoi' Tra-ifita'iov a<p3irov aîii\ 

2up TW i/Sit naTcr PMŒf 'A)(cnû» ^aXnoX'^eâttûP. 

Xopd ayanojf iTiîican ipnTvcaoTii 5 frapacrrai , 

Aa//ioir/ , ou Cl lojxi t xaxoV tu; 6 ^ ' SiiSj'mriaSai' 
AAA av70ÇTt HadiTcro Ha' aXAouf j^pus Aaouf. 
Ou yap 7r(d craÇo: ataB' oioç vôoi 'Arpu'Sao 7. 

'E* ^ovXh 5' OD 'Trârrsi àkotj&aiit» i olop 'ttm$* 
Ml) 7/ ^oAtuà'aftipo; pV^H xawv vïaç 'Axo/û»* 
0ufxo{ S» /*/;j/a!f eVr* Storpiipioi ^aaiXlnôi 

' !■ Verbnm j3ji pro Î0w refertur ad Ùlyssem. a. ScUicet à^iffiiK» 
Il x'^*'''*' » '' abjecit laenam. 3. Sustulîu 4. O&ftef venieni. 5. 
Alïi scribunt ijivruwxi » detinebat, imperfecti temporis'; ift^aaaiu 
aatem et ip^ûutx» jonica adhîbetur pro îpnvvai, *t îfiirui; loues 
saepe formant imperf. et aarist indicativi activi m fxetf et imperb 
passïv. et etiam aor. medluin in ffxifttt , et plcrnmque aine augmen- 
to , ut n9Ttffxoty TM-Tiffxe'furr pro Srurvety iwrri{iiif'- «v^MffxW, 
Tv<^«ffxa'u»r pro irv4-»t ■Vu4<(j«>' ^'^ MoQunJle hujasmodi nper- 
fecta epicorum habent « pro 1, ut plwrmsxof ^ pro p'irvwxHi ^^^ 
6. £/f timidum. 7. Fro 'A^pii'Iec; forma vetuatîssima. 8. Fro jutriiriiti 
lingni vetns habebat etiam nominatives mascnlinoa în «, qui adhoe 
Tigent in aliquibns dialectis , etiam in lingua latina, , ' iiizedbï Google '^Ov S' au S»itou T arSpa /%u j /Soôanii q t ipvfoi , 
tùp axnTTTfa iXâaamuv » ôitoiûiManli r$ /cudu , 

ù.iuftéf/ ÔTptftaç tttrof *eu aAXwii /tCBor anoutf 
Oj 0**0 10 ffpTfpo/ f/c/* otf 5* anrToAf/to; xai o»:^, 
OuTf qror' >r ftdktfm impiSfuoi , out ht /ShAr. 
Où /IIP m»; irarrii ^atrtXtvtroiut ivBâK *A)çai9t. 
OuK oya-do' •nohwLQipaitn tJi xo/pca>o( ttrica. (A. (rrt'X' 4a« — 456.) :Q. OpruT iTraavurfpor , ZifÇitpou ÙTroxiPn'o'izPTo;* 
Horru ftav ra irpâra ttopûa-ffiToci i » aûrap e^rf/rec 
Aipa-a pnypûiufw' fts'ya^a 0pî(tu j à^î Se t* ôxf a$ ' 
"K-vpTot s» 3 jnofKHfâjrai , àimrruit S oAo; aX'*"- 
"iif ,tot' iira<r<rvTtpai Aoua»? x/wpto çaXaryyiî 

NtfXi/u'lUf 3 TToXtltÔvSt 4* Kf'AfUI 2e o/'c/P (KaO-TOf 

H')^/*o»>p* 0/ S* ûAAo/ amip Taûrp — ou5f x> ça/"î 
ToffffOP Xaop ïwicr^oH e^^oir' ip ornSeo-w ao5«p — 

9> Fro Jlnin**) vatua jonici fwina, propria epicoram poetomm. lo. 
Ffo mv. II. lonice pro «yxvAofuj rof > versuti. 13. Vid. vers. 4'- ''^ 

Kot. 49. . 

I. AttoUitur. 3. Pro m: Vid. Herodotum L..i. ad Not..4-.'' 
Jndffinenier. 4. Ad pugiuun ; jMrticula )* addita accusativo noU"" 
«d locum expriinit D.n:eJl!,GOOglC %yf ii^iévsi 6 erif^aWopaf 6' à[i^i Si •naOïv 
TfùxfiCi 7 wfl/it/A' ïXa/xwi , Ta lîftifot e'ffT/j^flAJKo 8. 
Tpût$ £' ûW oi'i; TtoTamâftavoç 9 ap£pO( f v ouX» 
Mtp/Qi icfMyiocffi» àfii}i.yQ}ifitai yÔT^a Xtvnov , 
'AfiiX<î » ftBfianvîai , aVouoLwa/ owa ctppwp. 
&£{ Xp&UH' oAaAtiTOf a'poc trrpirrov ivpV9 ^p^p^/ 
Où yap •jtâvtai »« 1 o o/ioî Spocj , ou5 "a yî/fî » 
AAAa j-AfSffff' BfiiuntTo' ^oP^ÛkXktoi 1 1 5' f o-ap 1 3 avSpti 
■QfWf £« TOu; ftfp "Apn;, Wf £f yXototUTri; 'Adiîpfl, 
Ûi7^0f 7' nSs #o/So£ ko;/' "Ef/j, o^otm ^ffiou7a i5, 
Apiof àuSpofémo i4 xaff/ypiiVit , tTû'pji ti' , 

H T oA/]»» ^cp TTpÛTa xopvffcnat , outû/) iTtsna 
Ovpatâ tcrnpj^t xap» , jia/ (w/ X'^'"'' /Saint' 
H (TÇ/f i 5 «a; TOTg M/icflj ôiioi'ïop f ff/3aX» 1 6 fiiavu , 
EpjfO/iiwi ita^' o/*/AoP , oÇeAAoLwa: cvôtov àrSpâr. 
Oi S' ô'ti 5ii /j* I j ;^«pop ïitt ^vtiômiç VxOPTO , 
2w p" f/Zethfit pivoùi , ffui» S' ïj'X*" K"*' ^s'»' ârSpJp 
XoAxîoSwpintwp' aVap àvitlhii àii^'kitaout 
LatXnn t 7 a^flAwr/ , woAu'f ^ ôpvnaySàç èpâpau 
Evda S' a/i' Oifiayvri xai tvX<^^* TtiXit àfSpêSp , 
OMy'wu» Ts Jta/ o'XAu/if»»" pfi S" atfiari yala. 
, ùi B' ô'ti 'Xet'ftappQt Ttarafioi , xar' opfo^i p'/ofTi ç 18, 

5> Pro JilMTlt reveriA , et proprînm cet poetarum epicornm. 6. DO' , 
ciores. 7. Arma. 8. Pfo igTixifrèt procedebanl ordtne. ^LocupUtis. 
10. lonice pro irri 11. E nailtis locis coavocaiî. la. Pro iata^ i5. 
Insaliahiliter funtu. 14. Pro «rSpe^oVoui Vîd. epigrara, io.-i5. Pro 
•fiW; i/>w, par ^n^pen. "16. Pro e^iMof ôi'fS«hi; »«'nç«« />ep- 
w'ciojuni (/item) injeciù 17. Appropiiviùâbaia\ plusquam perl |ff'o* 
P*^' iwtwiKëfulf eut ittwkiiuif et ivXvfiyf a.vfXBiit sut vi^«{«..i8. , 
pe montibus fiienles i xtpr SpêO^ pro xM-'afk'*'- BjfUaba f 1 , aut fir 
<n line adhïbMur ab «pïd» vatibus, et format genitîvttm et dat. 
■ongul, et plur. modg sequcnti.- «fi in nomiiùbiu mawuUnÛ ïb w* iiizedbï Google ^2 (Z. cTT/'x- 466-*-495.) ''1 ''A4 ^ ? 7i<^h wp»s iioAwotr iù^dniQ JtâlIPlIÇ 

^af^ntraç X*^°pT*> /^? i'^^?** /'"riOXûWîiF 3, 
AlrtOP aV ôxfOTOT-iis K^Sçï «ywTa pouffttj. 
'Ek 5* iytXa^' Trarnp t( ■ ç/^c iia* Trôrwa ^"Tup' 
AÔT/V owo. «f^oî jio/JoS' «i'AiTe 4 çai'5//iOs/'E»Tû>(i, 

pl ffTpi«-»V, {TTprToV; »pi în femîn. m » et jn h , »} 0i',0»fi 
XifmtJi' Kttmt^tt' *ffi in neutns in m, Ut cpi^of, *"*•*'*». J^) 
jnrpi'. QMfonnaatuntar seepe advéAit loco. ïg. Dwal« *b(iP«"^ 
.wo'pluralî gufi^^kkûuai, confarunt cum impeta; numéral duaJ. m 
•ît Ye^ forraa pl«»"l"/*ial>et quandoque sigoificationem plur»' 
igaà poetas. ao. lonicum ppo ôfuir, ai. Pro xM»'».; oi«^*' "^ 
IWiians «cribe»di fotiM frequens est èpui poet«. ■ , 

■ ^ i, Çenitiviu pronomini» possesiivi o% ; «*»« , qwd oriWr 
dîo geuitiro «£ primitivî prooopiïnis p«-soDK tartïae. a, P«> ,*' ■'^' 
ifid. Epiffam:' ad Not SWS. £* «r«(a™ ^'i* «9""' "''. """^ 
^' Suliçpt «vWx« XfMwàt «#i('xw9 xépuSo." Jto'im « «/'•'^ «*^ 
.~e^f(uli£ 5. Pro wMfifMtifm , ' coUucentem. 

Dçi,i,zsdi!v Google E?wïP tTrew^oftfPOs A/i t', aXXoici'f y té &io7(rtf' 
%tZ t oA^oi 71 disi « ^91 fil xoii TBPJi. ytu^Sai 
TlaHS' i^oV > u( Ka< iytfi irip , àpnrpmiet Tpaitrer/p y $ 

Kai ttoririi ii-nwi 9 , vrarpo'; £" oyi n-oM^r 10 àfui'rup*. 

'Ex -TnXiftou duéfra ^fm* S' hapa 0pvréfrrtt , 

Kti/ke; Sniof attpa t X^P*'" ^* fp*«i fi^Tiip. 

'ils f/voiif «AoJcoio pî^Lti {9 Xtpait sômiw 

Tla7^ iâf » 5* apa (uw nnidStï 1 1 Si^ecro koAttai , 

^axftuôir ythâffatroi Trécfiç ^ iXétiv» voyait 

Xi/pi T» (ni" 1 3 xoTÎ'/ïjÇii' , «wo{ t' ïçar' , t» t' ôféiia^ip' 

Où yirp 7/( /l' i/TTip aiVdr 1 4 ^"<p "A/5i 9r/MM'a4«'' 
l/ioipap 5* 9tÎT/Kt çn^i ftcÇu^^iMp' if^fwnu fl-S âpSpéit , 
Où xoxô» , ou5( ^iV «VdXoV , imi» rà vrfmva yitntrai. 
*AAX' i/'f ûfKO» /oûo-a Tft ffauVîs «pya kojmÇ» , 
'loToV t' , n'AaxaW Tt, xtti cjfif nro»nri «i^aw 
"EpyoF i7rt/Xf(r3m «6* 9ro'A5/*o{ 5* &^ii«r* 17 ^iiV« 
TlScrir , ifiol Si ftâ)u<ri'a , to* 'JA/^ iyytyaœrilr 1 8 • 

6. Pro txc«, et twwKt sine angmento. 7. Pro «xxa» : Vi'l. A vers. 5. 
•d, Not. i5^8. ProTjwffi'r. Vid. Theofç^ ad Not. 5.-9. Pro tttwf, ter- 
tia perf* subjuncL ïa n, aut mr commuQÎs est poes. epïcœ> 10. Pro 
«ôXu'f Vid. Herod. L. (. ad fioU 6.-1 1. ii>w^r<in/i..ia. Pro «uVe'r. Vid. 
Herodotum L, 1. ad^ot. ia,-i3. lonicum pro mK^xî^oo. M- Pr<vter 
fiUmn. j5f lonics pro •îr«i. 16. Munus obire. 17. Pro «VSpK'o-f. Vid. 
Theog. ad Not. 5.-i8. Pro « tr 'lt,!f j'tyeMyi :^ ?«»' i" lHo nali 
""M{ «-«t pro w doEÏo et jonice ^ y^KMi,^ E'^.7f}'o'H'i.poeti<:uin iiizedbï Google ' Ataç X/Qa ffaXap "Ënropa •nXfmrf/t. 

(B. frri'X- 4o3 — 433.) 

J\,taP7os Si vrpâns tt%ôvTt<rt ^ai8t}itç'%».ftù^ 
"^YX^t > «wi/ 7trpoc7rro tt^o; i'&v , cî * où^ à^^ftn , 
T» 1 pa 2 5w» itXan^Pt ««p/ arin^ecrirt xtratrSw 

Tw 0/ pvffâtrBitP . répiive "xj^u y^ariQ ^'''EKTtip) 
Ott/ par , 0/ /SAoî ûiKU STao-m iiupi/ye X"P°s' 
"A4 î' iTÛpcùf tiç t$yoç ixotÇs'ro » K»p*» àXtsînM 
, Top ftn ttrtfi OTr/oWa /xEj-af TêT^a^âtioç Aïas 
T^ipftaSîa f Ta pa n-oAAa , Soâtàt 5 tXf*'"^'' ^*'^' * 
Tlap 4 "rroffi , ftappaitîtap sxuA/pÎito' twp «p àtJpai 5, 
Stîôos )S»/3A»V»/ . i^»>> ŒJTuyof 6 , àyxôBt Sttpîîs. 
^Tpén/St» £! <d( ICW9VI ^aka» y Tripi S' iSpofti . ttÔ^v. 

'iQf S oB' ÙltO •Try.WyhÇ WttT^f A/OÎ f^fp/w» 7 SjM/f 

Ylpoppi^oçy Siim Si Bseîou 8 yîyvsrai ôS^iti 
B^ tn/TÎÏç', Tov ^ ouvTtp s^st 3paa-o$, oç'k» 9 jSnTiUf 
'B,yyvi e»V j^oAiiroî 5» ^loç ^lipyâXoio 10 »spat(?oV 
"ils iTTsc' "ExTCpos Jxa X^l*"' /*"*î *' novîna-ip' 
Xnpàç S' ex/3arA#» i]0£'f » •"' aûrw S* («rw/j j'a'ipS» 1 1 » 

j. Qua. a. Pro Jk'o. Vid. A. v. 16. ad NoL 24.-5. Forma TeW- 
stisaima genitivî plnralû nominam femitt; in « et y , pro $aii : i^- 
locium. 4. Pro v«p«; Vid. Theog. ad Not. I2.-5. Ab m/pw cofltra- 
liitur commune «*pw. 6. iSu/wr «urf orbem. rji A verbo l'pHrw qnod 
ïn temporibua ipnpir* et «fus-er est mtransitîriiin , et ngoif. c«ife^ 
reî in tliî» temporibm signit in prœceps vertere , prœcipitem dare. 
8. Pro Ati'oci: iul/uris. g. Pro «r potentiali. Vid. A. rert 524., «^ 
Not 3.-10. Pro ftiycxw. Vîd. Epigram. ad Not 10.-11. aorist f'f- 
sivnt. Formatio homerica, ait Butmannus, qnee fbrtaSM pertinet 
*d ««■«-«, sicut iVrir, et t^hm*. iiizedbï Google i85 
Kai Ttôpvs' ài^i Bi .0/ -0fKÎX* ''"f^X"'^ ?roiH/Aa X'ûtim'' 
0/ Si liiya îixprrii imZpafibv vTtç 'Axaiurt 
'JEAn-Q/iifO' ipôsffSeut aWirr/^or Si Sccfuià; 
AiXf^âç , oAA' oyr/f iStanaaro Ttoifisra Aawp 
OvTacrai , «ut* ffaXsÎp' Trpiv yap wip/jSwrop afuerrot 
Tloi^AiSâitaç rt neci Aîpiîat luu SJoç 'Ayvpe^y 
,'SafnittSù> 7' t àpxos Auk/«p, xo-i rAaûxof àftvftat 
Tlup f aX^(»l' ouTif tù axit'ff crfv i 3 ,, a'^Ua 9r(^f9tp 
"AtnrtSaç _ iCxiM^oui oxi^t aôroC iS' tof ^ ap ivaipot 

O * Tw ^» 9rp?r/ , s 5 aarv iptpav (Sttpia crtpâxwra. 'AnSp^tâx"' To» "Enropoç ôSvpitttt Bivatott 
(X. ffrlx> 46o— 5i5.) Q. f ; ipaitan i fuyt^hMo SiiamiT'» » ftanâSi tan ] 
ITaAAoftffH xpaSînr ana, y* à[tfJv<i?ai n.tor ahn' 
Avrap i'rrii vvpytp rt %oci ■ èrSpaP ifir s ofnXt» , 
"EffTit iraTrrnpaff tiri ttix^'t" ro»- S' snna-n 
'EêXKo^ivop vpù<rSf9 TTo'AiOî' TocX^'Ç Sî fuf twnoi 
£Axop axnS((rr&>; xo/Xa; itri vnaç Ayixiâs. 
Ttjp £« xot' o^oA^v spi0tpn pÙ| iRo^^r* 

13. TfuUus ipsum jieglexit. lù genlt, jonIc> ab 1*0^ commoniter oJ. tS. 
AcVab refertnr ad «-«pct^r^ idest rtcptij» «eVoû. ■^•^^'■'^ iS. D(h 
rîce pro rfw'f^ 

I. ScUicet 'Afl^^oVv* ^- Poetec <âhibent prtesen. t*x« , et aoriit. 
î^oi pro l'jtrt'afMij et UefUK iiizedbï Google TnAi S' awo %peei$i y^s» SitTftara etytûJtpra , 
"Â/tTTpxci I KiXfxJf aXoi* t' , nSi irXixtnf àraSiirtitit ^ 

"HftftTi T«, ffT» f(/» KO/iu9£r/oXoj liyiiytB' "Evrap 

'Eu So^oo 'HiT/ftwof ^ $mî vrôpi ^tupia iSpa 

'Af^i Si II» ytùât^ Z tt neu titarépH oA/f îhrar , 

Ai i liità tt^îtrn eî^or OTDÇ'oftfW thra\itfSeu. 

'H f ivtt ouf aftfrvuro, xaî is ppira Sufâûç àytpBti, 

'Afi/3}iiiSm yoêava 4f fi*fn '^ptohcru timtv 

"ExTop , èyti Svvrnfoi ! / jî apa ytinfuS' ata^ S 

'Ali^7ip9i, vv ftir fV Tjx)if Hp/fé/tou nœrà Sâfiaf 

Aorap iyà &»0rnrtt Cm IlAeÉxa> JAiiiVtf» , 

'Ee 5o/iû» 'Hit/wo;, of /*' «Tpsçj tutSop iavcav 7» 

Auc/xqjo; txinftopot' tâç /in ta(fi}M •mîerlâai ! 

Nûp Si' vu fiio 'A'/Sao 8 Sô^ovif viro iuvBt<rï yami, 

"EfÇ^fa' 9* ŒuVap ifti cri/y§pfp itî •nitBt'i Tmirni 

Xiip»' >' fityâpaivi' Trâi'i 5" tn »ifw/Of outûij, 

*0» t/xo/WF (TU T* p'ye» frg 1 iwâiiiMpot' ovrt rfu tûutw 

"Effcreai lo» "EaTop, we/arp» »Vi/ ScÉ»ï$, oore ffoi oy^O! 

"^Hp yaf Si! TriXtiiOf yé' ^ûyti .TTtiXvSctKpvp 'Ax'*'^'> 

Al SI TOI TOUT» ys TroPOf Hfli XllSj OTT/lTffû» 

"EiTff'orr * ixAAsj yœp o/ ônrwplaco\jais 1 1 apoopai- 
''H^ap 5* opçariXoV wûr»o$«A/xa •naîSa t/Shc/f* 
HapTCE ^ VK^aifiuM t^ t SiSânpwriti St itapuai.. 

3. Ghres i nomio, plnrdls « y«(X*«(, filest 7«>a<. 4- Pro 7W«<" 
ploraïu. 5. Eodem igitur nati sttmui fato ; yitufuSct împert pro 
praeterîto. 6- Pro m; <i»i, et ptopriiun est epicis poetû. 7. Pro w- 
*« ab ;•, Vid. Herod, U 1 , «â Not. 4^. Formas ^ntîqottsîmœ 
pro m'Ïw. 9. Pro iVx** ^''^* Epigrem. ad Not 5.-io. Pro in». "• 
Pro àfcfitwirt. la. Idest nuytitiN} ab if/wV, »(ii/x«, itiif^-JHt (P"^ ,i,zedi!, Google i87 

^ïyo'/xews Ss t «ttici maîi îç Trarpoi «TCttppUi f 

Xf/^sa /ittv t' fS/itp , tVfp^pv !^ ou» tSîtittP* 
Ton 5è )iai <ï^A9ïfi\«ç (l'a ?a/TVO{ fVrPIpf A'^ei" » 
Xîpo'ii' TTCTrXiryuf ^i çPtiStloiaiP iviççmif' 
"Ëpp puTu;* ou fféç VI iTraT^f) lUTÇtSoiiruTfu . mi7p* 
AaKpuoff/; 5f T «Miffi wa/'f |f ftn>iipei X^P'^r 
'AcTTuapûf , i"; 7r)>iV /^iv f où |F7ri youPOcTi "attTpsts . 
MuiAÔp pfoir . «Sco-M ^ 5 » *o/ 9'V' t/p''* 5»f«fp' 
AvTâp oS' U7r»s ÏAo/, Tt/zvtraiTQ 7e p»ine^$yav, 
EÛSsoy'.jV Ai'jtTpoww , »V iy%aXîh<TtTi >4 T^Sum; j 

Nul" S'a» ?roAAo WÔwffi ifîj ç/Aoo aV? worpoj àitaprtivt 
'Ao-rua'pa^ t ^f Tp^^ B7r/iiXiww v.aki.timcta* 
0?ûî yop trç/p spixro >6 wuAoç xa/ ^lix*"^ ttav^xi, 
Nvr .S% es ni> irapà fituat yaptûvtiTt fâai^i toxhou', 
AÎoXat svXat pSavrai , sVf/ xf xûvfç wpia-ùarat « 

Tu/XI'pV ttTOp TOi BlftCCr îti fltyÔp/ltOl Xp'ofTOi J?». 

AsTr^a Ti xa/ ;^ap/iVTa , TiTuyj^g'va , X^P""-'' >^m"*»^ 
'AAA' «TOi Ta5i trâria xaToçXs^w 7n.jp* jtnAi»,» 
OuSiP p-o/ y oçs^, iTrfi eux iyntîcicu 18 auToTî , 
'AXAtt wpo'î Tpûùif Tuxï ^pmtîtu» xAï'oï ^*fa/. 
"^iis îÇaTo xAa/ouff''* 1 wi . îi oTiii'a;i^ow:o .)fwa/ xiî, 

wfuîftux») , et interposHo r ifin(u/K«t Maie a nonnallis imperitîs )e- 
giïur Jvifif«/tnt/xt, recordaUtr pro it'nftnfta'nuxt /'«'" syncoptn, ab lî- 
vo^nfunûm, i5. Comeâtbat, ab «Swi Vid. B. v. 189. ad NoL 5.-i4> 
/n «in«, pro iynakiwi, Vid.Theogn.'ad NoL5.-i5. Pro «S». VH 
Z. r. 475 , ad Not 9. j «1 «-«Sj» e»t pro Ttîgtrtu patiefur: Vid. De- 
uostb. ad N. 4i.-l6. Defendeb'as (q Hector). Tro)qqi ob grati ani- 
mi aensun} vpcabaat Astyviactom {custadem,seiyatoremurbU) fîUuin 
Hçctorifi, attribuoptcs fitip «j^giùtatOD patris. !?■ looice pro xiîyrwi 
Jocent. 18. Pro tymispi jacebis in; "Vid. Epigram. ad Ho^ 5. 

Dçi,l,zedl!v Google .*«8 (A. im'x. 468 — 806.) û. 'I jaîov £« hor' mTd/ 7j*nti £e fiiitPtP ipûnUop 

"IwTTOUf lî/ilOWUS T(* j-ff aw 5' /S05 k/lF OiRdO , 

Tjif p' 'Ax*AA«ws i'ÇiJxs j , A// çAof' /p 5/ iia aùrèt 
"Eôp' irapoi S àTiMtvBe wxSita'rb 3* Ta Si Si^ o/u, 
'^fuf ÂvToitiSew Tf xa/ "ÂAit'/xo;, o^o; "ApHo;, 
nojTrwoP Trapiovrt vtoit S' thrsXtiyiP 3 fSûf^iï; , 
"Çff^AHi RB/ ttivm, trt nai vrapUeiTà rptârs^tti 
Toi)j 5* ifAaS' É/ffiAôwVITp/a/iôi; ^/)/aî, ^j-^^/ S'âptKfini 
X«pa;/p 'A^/AAiïo£ Aa/3f yoûfata , . xa/ xittri )£f7f>âf 
AfiPftf opSfKtço'vou; } QJ o/ 7ti)Xtai 4 xtaW ufa;* 
'ilf 5" ot' & a>5p iÎTii iTvxittt Aa/Sji otjr' tp/ fl-at/ni 
*&wTa majeaLTs/vai , aXAûif «^/ustù Sb/jop , 
'ApSpos 1; «pw/oô 5 1 3a/i/3o5 5' fX" t/ffopéartai 

Qâ^(3wTat 8t y.ai aXXoi, tç aXAn'Aoi;; ^s /^opto. 
To* «ai AATtro/ziPOî Tlpîaiioç tt/îos ^ySop Iti-nsv' 

"hlinctxi TTorpoç (ti7o 6 , . ô(o7î eV/ï/xiX' 'A 5; /Wed , 
Tn«^ixou 7, ^<mép îyuv ^ êXotù tiri yi\paoi ovSâ 

■I. VMe B. v. 189. ad Not, S. 2. Pro jiiAin-o. 3. Pro nust! , 
modo 4, Pro *«^^al;'(; apud poeUs epîces muiti caïus reperinnliir 
quibii» caret nomen tekJt. 5^ Scilîcet lit «'xor irSfif âfHieù. S. Pro 
tw. 7. Ejutdem mtatis. 

'D5ilizedl!vG00glc liai [th 7T0O luîsq» Tttpacuhai àtuptç foWif 
Tfîpwa-' y ■ovSi 7ii i<rttv àpw %tti Mfyop ànvrcu 
'AAX Îitoj xiTroç yt , ci^t9 Çworros aVoiia» 8 , , 
%ai'pii v' h Bvitû , iWt' eATrfrw m^wtoe wmtû! 
"Oif-fO'-d'" 9'Aor uiop àiTQ Tpo/xdi ^oAoWa g. 
AuTop f'yw wawtwoT^Of lo, iVeV ti'kop uraç ap/cTOUç 
Tpotti kV (upi/it' Tûîp S* ovTtp4 9"/*' AiAiî*ç3ai* 

'Ëmoks/Jiiur fit» fiot înçt'it tnSvoç ti Scav-t 
Tôt); S* ÔlA^; /zoi ■t/kto» i pj fM)/{Éf om-/ yuraîxf ;. 
T»p ^f» TToAAar Soûpof "Apnj éwo ^-owar' IfAwic' 
^0( Si (toi oiQç iw, lîpt/ro S$ àtnv %ai ecuVou;, 
Tor (J'y irpâm wiitaç i a , âftim^env 'wspi ■ Ttârptiç ^ 

Avffôntpoi Ttapa ffslof ^tpca ^ œiTfpttiTÎ ■ airhifce. 
'Ave atStïa i5 Sêouî, 'Ax'Asy, outoV t' s'Asiktop , 
MfJicafiïi'Oî ffoû TraTpos' i)«> 5' jAsifforepos w!p j 
"JEtAhp 5*, or OUTT» Tif S7rt)(9ôvit>ç ■ ^fxnoç aXAof, 
'AfSpoç TtaiZo^vQiù vcfTi erro/ior X''p' ôpiytaBau ■ ^ 

S. Te vivere audiens i cihn pro ffeu , et l^moirat pro ^âfTw, o. 
âcilie. T^i»9ir wrsftoXonw. lo- SnbmteU. u'ftj', ti. Vm ex veniis. 
13. Fra êKntttu. i3. Pro mUa. .I.:edl!v Google Kau7iKa(X< ^f'fra/ SnJpoj qutm iaânia* 
(Z, CT/'x- i 43— 185.) A ouKUfiai vsi ttpatrva Ssoi PU t/j^ b /S/wtoViWi* 
E/' fiti* T/{ SfOf iffff/ , TOI ovpanP tCpùt ïvotw/p, 

E/ S< Tyf iVo-i ûporâp , To/ «wi 3^Soc/ vamâin/xt , 

IpiCfiàiLapêi fttv ffo/ yt TroTnp jta/ "aéifta [in-^np , 

Tpitritâjiaptç Si «aw/j/jHTo/* /iaXaf wou oip/cr> Su|((ïî 

Ai<? d fv^pàaviiiKrtp laîteroct i ifniiux aûo^ 

AiuffffOPTùH' roJOpSë Sflt^of 5(o/)oV ttiroi^vtv&av. 

Kf/fo; ^ fftT wfp/ xBpi /toHajWarrûî f^ojjoi' a/lAwp, 

"Os K» ff ètSpojfft (3pi<rai o/rop 5* oyaj/ifTa/. 

Ou '^p Ttùi 70tov7a» iSop ^porotr ô(p3ce7tuo7civ f 

OwT avSp i oiÎtb ywatua aî0aç ft t;^)/ iîtropômra. 

anhû S» TTOTi 7a7or 'AWAAwpdJ Ttapà' QtauS 

#o/WKO( viop eppoi oiPtp^ôy^fvav èpôtnra 3. 

HXdop yap xSit$7ce , wo^Jf Se /xo* ttrirtio "Xaèi 

TnV o5oV » » 5» f^aTiXtp ifioi kûho Kiîie iciaSat. 

*iîf S* ûruTMf ko:/ xerpo /Sûic, i'rfdn-rria 4 Su^iS 

AnV îWfi ouvu Torop a'pii'AuSi» «V So'pu yainç 

"aIî Ci I )^'pa/ , ayanai rs , Ti^uwa ts , Sn'Siâ r aim 

I. loDÎeum et dortcam pre m* .- «. a. lonice pro «'«'. 3. ^"^ 
eresceiu vidi. 4. lonice pro iriiwit. iiizedbï Google Towa» a^aa-Boi' ^çûfAewoV Si fis TttpSoi ijnâni 
Xd^Çof iinMTT^ S ÇtryoP n^ccrt otvtena vôrtw' 
Téçpa Si fi ttiii Ktîfta (ÇÔp$i npamtai te QviTi^at 

"Op/i' tTj Trou lia/ TiiJa vrodu kOko'p' ou y'ap oVw 6 
Xîava-fffB'-' txTiX iTt TTOMa Sio/ TfAfOwr/ mdptuâêf 
'ÂAAcf , afatra , tXiatpt f <r$ yàp xca,à maXKà ftoynffaç 
'E; Ttptà7m lytéiutr tw» 5 oMaii' àîrita oîSa 
'Ap-Sp&iTTftw , oi TntSi -nôXiP nat yaîap i^owtp. 
"Aaiv Se 1*01 Sfl^ot j Soi Se pânoi aft^iffaXiffScu , 
E/ T/ wou it^vfta CTrnipup f 'iyi^ 8 «SaT i^aa* 
Soi £■ &o/ ToVo! $or«v I ôVa fpco'/ trJHTi f/untP^i y 
"ApSpct n ncci o/kov } xa/ êftoippoa'vpiip 9 ônâirnaF 
'Eo-BXm où ^iP j-ap Toû y» jçfl/o-troi' Ka/ ops/ol' » 
"H oB' ôfio/ppotiopTi pot\ita<riif o/ko» e^iito» 
'AfxV '''^* yL""" n-o'AA* a^yfs Sva-fiitiio^t , 
Xa/)^acToc 5« cu/iwiTMr/ futAio^o: $1 t' îi]tAuoi< 10 avro/ &t>^ IVa^ S/oruço; (V ^£ou KoAa^ojunj. 

(A. OT/Jf 592 — 599.) .Œi ^iiV S/flxiçop sîatfSop , v-pccrip 1 «Xyi iXwTOf 

Aâûrc /SaoraÇoiTTa; niTiâpiop àfH^spnvif a* 

"Hro/ /*«»• oTtnfiiTtrôftitoç "XfpotPity woff/ffTf, 

5. loDÎce pro tixe^ry* ^•^'■'oefefMi ^wf»- 7. /atefWKeitfuni /MiMOnine 
8. Dorice prgr îj^*'** 9* ^"nco/ijiatR. le. Pro xkâmitu tentiuat, ideaC 
•lit 9pèi «xx«'\an tcVai'Mf ttltSAnTm- n- Ipsi (riV «t <ioit)b«). 

I. Pro KHfVtfii, Vid. Theogn. ad Not a^a, Scîlicet mfiftrifM iiizedbï Google *9^ 

Aâop aw mBimii 5 Trvrî Ao^* oAA' oti ^iAAo/ 
^Âxfor v7ttp0aXitn , tôt' avoffTpFfanci kporraitf 
AuTiS , ïitana niSopSt xuXifStra Aâa; âmiS^ 4* 

"^E^»» IX 'fiiXiùtft 71.09/ n S'a» mpaToç opeipa. 'O xvw ToV oÛtoù Smrôrnf arayrwpî^it OSiJffnâ. 
(P. o-T/'x. 900 — 337.) •a tfÇ 0! fiit 1 To/ffûra v^'$ ôXAh'Aou; àyôpivot , 
'Av 5« xiMii' xffaXniT* xa/ ouora Hf//c«ivc '^f' 2 
"Apjioj 5 'CWtuTffiToç ToAoo-y^ywoff, OT pa wot' outos 
6^'44 fitp-, oû£* oTro'rtiTo 4* ^t^po; S* <i( lAior /piî' 
"Oj^iT»* TOP jf irâpotBtv àyitiaxos viot atSptç 
A/yn; tV àypoTspaç xSi •npév.aç , «5e ' Aa^oyç. 
Âx' TOT» x«"t' aW-&«(rTOf , ÔTrotxonnoio ûwxTOf , 
'£« ntiAAîï xoVfW , « 0/ TTpOTreipoiâi Supaw , 
'H^/omip T«, /3oMp T», «A^î Kîj^UT*' oçp* a» a)o/s» 
^[tai( 'OSlwffnof Ti'/iïWî 5 ftlV"^ xOTrpn'iroiTïs* 
*E»5a xwur xi7t' "Apyof, èpInTiHoç ycutopataittap. 
A» TOT» y , iu'î ivôna-tf 'OSvacia iyyvç iôrra , 
Oùpf fti' f>" oy' '"ctiPf , xorj oLiara xâ/S/Bcà^tf cifiç o. 
'^Ao'ffop S* aux «T* tirtna Sv9»<Taro ero 6 amxroj 
'EX3f^w 7' auTop po'flÇip îSm àitop.ô^vxa Scatpu , 

5. Vid. Ilîad. B. ver. 189. ad Not 5.-4. Immanis. 

I, Reiértnr ad Ulyssem et Eumaeuin, 3. SciHcet Mtiax"* ^^' 
vavit 3. Nomm propriam canis. 4- lonice pro iwttKo; fiuitus est- 
S. CançwfR. 6, Pro tô'- sai. 7. Pro ihjdûi} infini ti va in iir et in 
««( ) secundum linguam vetercni et dîalectos* formabantur in t^ity ji!v Google 'Pf7a MSwV Eo^iop* açop B' îpu/nro itûStjiy 
Eufta! 1 S futXoc daûfta > xu'im* o £f xirr' ô / xoTrp&i \ - 
K«^ H*' J'fittt i<nî»f aVap To&.y' ou cofuc aîSay 
El Siî xaf Ta;(ùs loiif 8 dfwr iW «?&«' tu Jt g, 
*H owTaK , o?oj' T» TfowiÇ'îîfs Kuwç àfSfmr 
Viynrr , àyXaini ^ f nxfr xo/uouo-iv âf ontri;. 

Ka« X/mt aVS'jpof ya xus» o$* tîÎAi darorrof. 
Ei' To7o{ j* »ii i^fV 5l/uis> n'Jt xay 'pya» 
or» fi/r Tpo/mSa luùiw xa7iA«i9riv s o 'Q&M-iriuf , 
Ar^a Ki âtniVoio 1 1 1 tSw TO^uTHTa xai «Axiir. 
Ou jiir ]^ T/ ipu}«rx« ffccBilnç 0ifBiffn uAii; 
KH^SaAor, , tt« "Soito' xot/ 7x»<fi y^ïp wfp/nîif. 

NJr y »X''''*' XOKOTIIT/* OKïÇ 5< Oi oWoS/ TrflTpnî 

''iHA*??* top 5« yupaîxif ànnStis où xofiimxn' 
A/Mis i* , fur' op /tmccV itttitpeeritivat areoLTiç , 
Oux ir' tn-fir' sdiAouCir tratcuta ifyâ^vrBat' 
"H-iuav yâp t* a/>iTit{ ânoaipvrai êùpûorra 1 3 Trfu; 
'Aripos j fUT* jy /u» xorà ^oûXiop n/iiap aXimp i3* 
"A{ tttiafy (iVIfAdi Sôftoui iv naSTttOPTttt. 
Bîï 5* /dus fuyiipoio ftiTo ^viKrTH)>a; oyavoûf* 
"A^yor ^ dv xara fio7p' (Aa/3*p /xiAaiv; .SapcrroiOt 
AJt/k' /Jorr' 'OJtfinrita l'dxoarû ipieanu. 

et ^MMi. 8. Pro lîr. 9- Praier Jbrmam hanc lo. Pro wMÏsto xtri- 
lUTH. II. looîce pro dwrVxw: admirareris. ix Pro wpMnf- Vid> 
niad. B. V. 197. *d Not. &-iS. Pn fxf. Vid. Uiad. Z. vers. 479* 
ad Not 9. VioUriunu . iS 

DBitizedbï Google De ^Ul* He^tdi-. n*n omiMt crUici eamdMn untctttUm li»- 
bae^ MU vt^ai HMÎoiihnw «Bte Hofbnvn vixisse p alîi contra illu 
tuiax Kqaal» , alB Honenuti ami<]ilioFem esH ^ «ed ita , st HeA>- 
dum non ita multû j>o9t aonis floruMUe, putent. — Sbnjilicitaa s^li nta- 
tem pr«dtt, que non ainltmn abest ab Honeri state. £tenîna pr«ter> 
qaam qnod Homems multo freqafeDtius tleslodo usurpât Tocalmla »m- 
pliaia, et, nti Tocantur, plitttîtiTa, qUft deinoeps antiguata ih com- 
posîtis remansemnt , hoc i^aoqQe argoMetato jtrTe quoddam efficitnr, 
Henoduni vet aliqvantati titei patn po«Unm junloMm. — Qnu 
in iEolia grtss fai^ Md ab «dtKatwne Asc^e^ qui fnitBeepds iHcu, 
Ascrœns cogiH^taiBatu* es^ Jnvenîs , cum ttae HonMn cartaihan 
îniiue diottur ad fexequias Amphidamantis , in ChaUide > coran 
Paride rege , defiincti fratre* tripode victorb prtemio proposîto, 
atque reï pHipos fertur-tribuisse Hesiodo. Senex, ab Amphipha- 
ne et Ganetore , cum in Dènonem Locrido& cummigrasset p înterem- 
ptus , ejucque cadaver m mare projectnni evt. — Raro a^m^ 
Hesiodus , magka^ pars eju9 in nomiatlM» ett ocnpeta , tkmen 
utiles circa précepte sententiae , lenitaaqne terbonim et «sposi- 
tionia probabiliii datnrqne ei palma ia illo mei^ génère dicndi 

Nihil inter otnnia Hesiodi scripta, opère , cui titulus 'Efy» xn 
'HfiipM ) est cielebnus , nihil îa veterom scriptia ftequentitù usur- 
patnm , -imo quotl âolua pro Heaiodo bgnbstebant fiteodi Heliconi» 
accolae. Poetœ Kopns princeps r bis varsibus , ma fuit egrî mltmdî 
rationem tradere, sed Persen fratrem suum a voluptatibiu et oti* 
«vocare, ethicisque atqne œconomids prseceptis hnbuere. 

In delicii» hoc poema Tuit olim Seleuco Nicanorï', ita ut cqiKi 
cjus nuMlni appoMtum Jueiit inventunt tute Ptolenueo Hephestione. iii^edbï Google H X I ô A O T 

Epya iiect Hntpai. . 
ïïapStùpaç fiOSoi. . 
(im'x. 55 — 105) 

Aop Se ;^o;Wrfï/tfpoj Tipaat^n r$ipiXtiytptra i Ztûç. 

ItnrfTmitn a , •nâprw wipt 3 ./zw'îia siStoç , 
A{wp(;{ n-ûp x^s-î^j, K«i j/ias çpi'parf tmipoiriva-ai i 
Soi t' avtâ tttya iTMfia 4, xa/ àvlpâvis iccronmiat» 
Tojj S* j'yai aw/ Trupoç îwVa» xothoV , eî" xip airoprtç 
T-ifmvprat Mtrd Bviiov, îôv komop txiKpayaTrâvTiç S. 

€Xi SpoT IX 5* tyiXacffs Trarnp àpSpâv re Stâir rt, 
HçoiffTop 3' sKs'^iWTf ■nipmXuTop Sni i^taja 
latav îiStt 6 Çupwp» fV ^ àvSpâTrov Sîftsp 7, tfuJiip, 
Kai trBétoç , ttSaPÔraiç Si 3ta7ç tîç â'na iioTutv 
ilapSttmnç naXop uSoç tirnpo'rov' aùràp 'ASjtpw 
^pya SiSaOTina-at 8 » fiohiSatSaKov îcerèv vpaipiiv. 
Kai 5^ap/p à^Kfixim kéÇotA» ^pwnv 'ÂtppdSiTWy 

I- Pro rifiAiryf^Viff , nué** cogens, Vid. Iliad. B. v. 197. «d 
HoU 8/.a. Pro 'Imri'J» /a/Jeïi jî/rô (hic est Prometheiis) j nonwn 
pslronymicnin ab 7«xi7ec ; Poelœ epicï ut norpep patToTtymknm 
orment, qnod convenïat eorura inetro, praesumebant quandam ter- 
^ninationem in wv , qaamvis reapse non haberetur , ut 'Axfiatn,^ 
^tifwtmlm ( tanquam ab 'Axpitîmr ) , 'lurtTÔt-'htriTiou'tin. 3. 
^ninm maxime. 4. Subintell. Savm. 5. Fehementer amantes. 6. 
'**/. ^tî*»" poetîcus epicîs proprius , ab vht neroinat. jonico. 
h «»U«t itiifuf pro irJii'nn indere j Vid. Oàyif. P. vers, 304. 
Kot. 1^.-8. Sobintell. verb. prœced. ixi^wat; iiiasxhm vox poe- 

Dçiilizedbï Google 19^ ' 

Kou «odw àftyà^î» , pat yvmôp»Ji fu^Saws 9. 
'Ef Ss Bitur xuMOi) Tt nw 10, naî iitîiJiMrt» m3o£ 

''A; •9it<&'* 0/ £' m/don-o Ai/ Kpwi'mi 1 a aHourt 
'AvTixa i* iK you-Rf ?rAwnr« xAuroV 'Afupryuiiiii 

ZucTf £(, luu MO-ftiKra d«a yXauitûwtç i4 'AdnVa. 
'Afup' &* 0/ X'^^'f '^' '9'^'> )t«' VrOTTiS Ilffda» t J 
"Opfiws X^*'*"^ lâxo-op ](poif' 16* a/<fi £« .Tiî«}« 

Ila'rra £f 0/ p^/ koV/xop ifvp[iov$ Tltù?^i 'Adiîrv. 

Tiû^i , AiOf /SouAjio'i fiapujfWTrm/ tw f apa Ç6N>i(r 1 7 
Qmum BiÛp KRjpu^* ôniittn 5« tmf 5i )iiKtrita 
Tlav&d/)»»* OTi Ttâmç ôXvftjrm Ztîy.ecr c^orr*; 1 

Àûpoi' iStûpnoav, TTnfi àfSpâtriP à^tpwTTtlcra 

£i$ 18 £7r/^)idfd; TTsitm Ttacrnp hAutov 'Apyt/^truf 
Attfwr ffyorra j 3iiÛi' Ttt^^uv ay^tAw. OuT 'EtTriftnStvi 
'E/ppavaB' 19 fjf 0/ tf iTTf H/M/xndti); , yMirart Sûpw 
Afi^ocrdai Tiop Làttvoi so oAu/xv/oi>, tt}X àttoTrêftinir 
C^oTrfrea , /iiittou Tf xaxov ■9pMTor<r/ yémaii 
AuTap £j^(f^fi>o;, 0T« 5» xonto» <?x'> SÎmio"»- 

g. £f onumdj corporis curas, 10. Caninam , impudênîem menW»- 
II. Pro twriti' ; Jussît i ab «Wy*. 12. Pro Kpen'Jir î &t«^ 
nio; Vid. Iliad. À', vers. Soa, ad N. ^.-iS. lontce prô Kpen'tM^ 
i4- Caesia. i5. Suada. 16. lonice pro j^pari coiyori, ij.Nomen; ^ 
•pnd Homernm, npi«(i«( V£xf'nif îx«tiV<(Te ç«rir: Priamus Hdf 
nam vocavit nomine. 16. Frcposîtio d'f hic adhib^^nr prb prcpo**! 
Wfiu 19. Cogitarit, as. Poeticc pm Ait s quasi a Zv'i'. 

Dçiilizedbï Google T\pit lit» yap ^âiffVLov iiti ')(Boin çûA* àfBçtâTtiM 
\i\âa^n artp Tt xohmpi xa/ ttrtp )faAnro79 vrâmo, 
Noucmv t' ttpyakîtàt > air euSpâffi yîipas tSanua 
Ai-^a yap iv xanôrwn ffporot VLeeraynpâaxauvu 
'AXXa yum yiiptcat 3 1 TrtSau fttya trû^* oçtAouo'a 
'EoTn'SoM'" ttvBpeîiiQKTi S* ifitftrctTo unSia )ujyp<î. 
Mown j* auTodi 'ËAwfs f» appiHtTora*/ Sôfton-t 
"ZtSot titfiM TTt^w imo p^tfAlO'/l', 0Û5| St^Çt 

"ÂXAqt 5f fiiipi'a Auypa xot' àpBpmrwç u^jûimeu. 
n^f/ti /mV )«fi ya7a nemâv , •nXtîn Si ^doXotro-ar. 
NoûiTOi S' à»Sp«^7tottm iip' rfiîpri «T sa rVi pUHTi 
ÂiIro/iaTO/ ifiotTÛtn , xoxer dviiTo/o-i (pipoucrai ■ 
Si^H* éVii ^v)îy E^iAsTO fitirtÎTa 33 Xiu;< 
OîÎtuî out/ woo iffTi A/o; kÎo» f'^aAiaffda/. 

Si. Fro X*P*'' ""^"il"'^ 'f Vî<l- Thet^. ad Nob S.-33. Vid. Hiad* 
A.r. 4t, «d Not. 49^23. PrOfiMTNTM} Vid. Uiid. B. v. 197. adN. & ilizedby Google Natos Anaowm Oljmp. L, mortuui est grAvls tnnis. Ex T«jo 
nrba lotûtf ortds, cnm Harpagtu onivenos Ionise et JEoliâîs popo- 
lot Aggresstu bello rexavit , ia TracUm contenait et Abderû» aa 
Kce^t ligntiim vero poetai et fiuna moronint Potgrcrtfem , SÀnt 
tynaBtaa, ut enm arceswratj «t lunorifiat œipent PascÎB dîdiis 
ante Mu îateritom ab Hfpparco, Fiabtnti fiUo , ufittttu, Aibé- 
bU jMYem prïetoriaia L remis ïrutrnctain acUcendens Davigavit , et 
tyraono tait jacmidus. Fost hajua calamitatem in' pattiam rediîL — 
Qoamvis' paoca o^aria ab ipgenio Anacreontis. ipsios «uiua habeà^ 
nu) intégra el'omnîno certa,' ea tauen , quEe iUi Vulgo adtribunn- 
tnr t aunt maxiou parte dulcissima, ab ipusqne Gratiîa fere dictât^. 
jÙrbanitatcDa enim, iogeaii felicitatem atqua amceattatem t philoaor 
phiam popularera ab omni tinnoiv non magis quam rterilîtate 
longe remotam , et caturalem puIcritadÎDem ubivis propamodun* pr» 
se feront iiizedbï Google A N A K P E O N T O X 

'Q&f y. 

xTJ.i(rovuKT/oi£ Tod' ijlfiaiç » 

Kora X'^'P"' "^"^ 3^70U 1 } 

M</»7r&iii Si fûAa! TtâfTCt 

Kt'arai s xott» Safiâvra' . 

ToV (/)ws ivt<rra9tii tt$u ' - . 

Qupmt skowt' o'viîaî 3' 

JS.ocrà (itv ffJt ''"■*'£ o'pï/pouî 4 > 

'O ^ £jx<>; ) àvo^ , ^wTi y . 

B|}«fo; e//jj , fin ipô/Smai' 

Bpe^o/Ltav S» , K^V/Xww 

KoTS PUKTtt QrnrXapHfKr/ .5. 

'£^e»aa toÙt' aaoïJa-Bs* - . ^ 

'Ava ^ sùSù XuXFOP a>|.a{ 6 

Àniprcon hac in 04e detegït originem et naturem -.Binoris {lltus , qui 
oritiir interdum a aonimiseratione. Ab hac animus emolUtus faci- 
liter a&eclus est amorc quem Anacreon simiteni dicit illi insecto, 
juod tergo bovis adhseret, nec îllum anquam derelinquit, quo- 
inimque eat Damnum sequîtur irrùio) quec est commisération is 
rémunéra tio> 

I. Ordo est: Sn ipKTK arpîftrui vin xktm X*'?" ^'''' $ottvtu. 
ÎMtnt nomen astH. a. lonîcum pro xùrm : hominum genus tjuiescit. 
3. Scilicet vgV ijMtc irMvmdn't îxowt' ixi'** ^vfii (mv. 4- ^'^ x«- 
T«ff j(i'ff(if ( per imesin ) eut dùeresin itu'pouf fuv, 5. Per illunem ob- 
erro noclem. 6, ScîUaet hW4k( itùSS hv^ttr. ^ Dçpzedbï Google %00 

'E/ropâ t (pîpovTtt To^of y 
TirSpi/yâç Tf KO!/ (papÎTpw, 
Tîttfà S* tvTÎnf y lucBîffaç. 8 , 

'AvidaA^roi'* «x il X*''""ï 
'Av€SXi0ov ûypor vSup. 

. 'O f , tW %pvûi ftiSnxf g, 
^ipt, ÇWi, vupâee^t9 f 
TéSs To'^op i'ot/ fto/ rûr 1 e 1 
B^a/SfTOfi /3pttXïî'<rû! «up». 
T(t»uii Sf , xaî ft$ 7V7Ttt/ 
Miffop iîwap t>i uffTrip otcrpof 
'Apa y oAAf Ta/ xcOfaÇûW i a » ' 

BfH * £* f^TT*, trvy')(ttpnSi tS. 
KÉpa; i4 ojSAa/Sif ^i» i<rT*, 
Su ft xapSiav TropnViJf. 

7- bnicum proiWt'«, 8. Idest juitiam mùvif. 9- Ifi algor rteetM: 
ahifrigii est remistum. lo. In plurirais édition, reperltnr T»|a0i»- 
fur-Te7( Te'Ço» , «' ti fi« tûf fiXmfitrta «le et oinms intarpretatiaiM 
illi sâhsierfint, qnee nobia noa anidtt. Acad. des ln*crîpt. V. tom. 
pag, 75. leg. fif W (pro iWi) «1 çH«ni«'»i- "i- Hfedium jecur. yt- 
teru Mdem aiaoris et libidinii in jecov constituebant la. Pro it- 
«XAWM Si x«Jt«C*'= *' exilit cachinnans. i5. /l/i/«' gratulare. 14. 
Mreus, Veteres Graeà vocabant arcum tcÇ« et_x»f« (cornu) a na- 
lerie qot îUum ipsi confidebant. i.,Goo'^lc 0.^ E/( "Efuta, ISnrttS' ^Ef»! ÇiXfîtiu 1. 

'£)«* 5* S^^W POR/Ut 

*0 5* fUdt/ TO^OP a/Kt; , 

M(f)f ir ^1 n-fMÛxoAfiTO. r^ 

Kçr'yu Aa/Su» tV' u/^ui' 

'lis S* OUU Ït' ifj^* oi'ffTflJf , 
'HffJ^aAA»' irS* rai;TQy 
'A^xf» fis jSiAiftmii 4- 
Micro; £fl napSiaç t^ou 
"Eîw« , xa/ /*' ÏAoo-*. 

MoTHp â* f^u /Sot/w. 
T/ yap /3aXeSiu&' î^a 6 f 
Ma;^ns i<Tù> ^' ixoôfftiii 

Adeo callidns est et (ratis afiectus amorû. Die nobw illadît , contra 

nos pngnat , et sufficît cuni îllo prtclinm inire, nt victoriam per- 

damus; quicmnqae îllmn vinca« cupît, fbgiendum flli est/ 

'■ Idest *£pN( frndfV ftt ftXsTr: Cupido me mojtebat^ «t vellem 

•«e amaiorvin. a. Scutum, tire cijrpeus t corio babulo foetus. 3. tUe 

"itrabat. ^. Ut tagïttam } «i ngn. tit, 5. Cautenu vertit : cur mu- 

mmur extra ? BgKmtitSa , inqnit , non «cpooitur petamur , ant fi- 

riamur cuia aliis (H. Steph. petamur); ud rifi^MhmittSti, Stepe ilizedby Google i2{» fU. 

E/j Ta ToO •Xjiflwjî /Si'^B. 

'\-F «w;p T»f Ku&rf/nif 

Ta /3iA» Ta Tac 'EfWTVr ■ 
Etto/j/, ^aj^p irISifOf, 
'AitîSaç 3 5" ïiSawTi Kv)T^/f, 
M/A/ To y^uxù AaiSowrœ* 
'O à" *'Ep«i X^"'» «^'«T^- 
O 5" "Ap»^ woT* i| aipTwï 
Sri0apov Sôpu npaSaiitâv , ' 

O ô Ep»î , To5' joTii" , «r»r« ) 
aapu •nsipâvaç râna-it^. 
"EAo/Sip fffXiiitot "Apni 
iTTIftSlSiaffl K^'w/j/f. 
O û Apns àvcarrtvâ^ett , 
Bo/jy , ÇjKTiV , apop oiÎtÔ. 
O 5' 'Ejw»î, »;^* aiÎTO, ipHer/. 
apud poetas aimplîcia vcrba pr6 cemposîtis ponuntur ; equîdem, pa- 
ce Canteri, accsdo , ait Bouthilliino» , potîu* «dTanag. Pdbmm, 
qui interpretatur : cur extra tela mittamus ? Homer. ilîad. o- Ver. 
566. acHvo sensu scripsit fimti^tTÇ. Nos addimus solam nac 0a}jifui* 
f^ 0iKet^ mag verba activa > aed média , more G^scoruiq. Ita 
êikHe^m- non idem «Bt ac ^u« , œd v||let /f«Uw , (fun/rfi : "'^'^ 
(ulaj ut memet iptitm defendam, 

MeJ et fel quo atnoric tels coniperguntiir , exprtmit dulcedinem et 

•inaritudioeiii alE&ctiv illius. Teluu vcneno infectum gravissiinum 

«U (. qec jjlvtd Aiwa ipK siutiocrc potest ; led quanivis libore 

•pprimatur, iUud taotcn non deponJt Ownes «"'n»» vires ntm 

. aufficiimt ut aiaorù toniienta tolères , fiut ab iïadeni libereris. 

i. In Lemniis caminis. Lemnus insula est maris X^tti, in qua 

Vulcanus Çjthtreœ conjuic liabebal fomaccm. 2. Cu-tpides. ,i,zedi!v Google ilizedby Google Aristophane) Ëoriptdis et Solonii aqntlit Olympe LXXXT Bv 
ruit ; patria incarta , civitate Atheniensis .* antiqnn, medii^fif nom 
CoHKxdÎK anctor lepidus, iagenioaus; at eliam dîcsx et' vinJn- 
tus, legea et squïtatis et dccorî et pudoria sxpe violans. Vin cd- 
micain , quœ ïa iUo mauma folt , cnm optîinates aliique boni imli- 
que cives, tnm in primts Eiiripidea> cnjos verba tragica aspaname 
ro «cagltavit, atqne Socrates sensernnt Ad intelligenâmn Athénien- 
sium moKS illorumque anttqiùtates , civitatia fbrmatn , religionM 
fraudesque perspiciendas in primïs fadL Ingenio ftcundiulmo alqiw 
clegantissimo ornatus, ita docuît Comœdias, sale uberrime con- 
spcmu, ut Icporis et festiTÎtatis eIegCBtieequ« tlticn norma qua^ 
et regub , àtque optîmus artirex habeatnr. ..:edi!v Google A P I S T O $ A N O T 2 

taî aùrni 7»^ Xlitieif, Sià thV tqS TtXouTott 

(nAoÛT. crix. 489—676) 
'Ânnraia-70i TiTfx^TfW. t anpov fa$ iyts^ otjtiu ytamnour tivai vraa-iv ofiuas 1, 
Otj tous "Xfn^wi 7«» arôpûwûw «î TTpâma tari Ziitam 
T(iv;$i ^ronifwu; itari toi); àB.tuui, rot/THr Tarorr/s £tiVw> 
Tout' our n/if7f cWiSt^oÛTi;, ^éAi; ttjpô(iiP atnt ytvtcBat , 
Bou'Ad^a RoXop «a/ yiwaîw , lur/ ^^nV/^ww »/s aw» ipyor. 
Hi yap a OAoÛtos pw/ /3A*4î' » **' /*" ^wp^oj (Sp •nêpifoenn , 
lis TOUS àyaSouîTMPap5p(a7rMp/3ar5/i/Tai 3,xauxa7roX»'4" ^' 

ïlanas J^iuttous itai TrAouroûpraî SnvoUfTâ iu Bt7a ffi'jSorraçj 

Kfli 70/ TOOTow To7( ccfBpCùTrQiç t/j o» f^fûpo/ ttot' CtHUKf i 

aiî ftf P yap ptîp lî^iP /3/o{ «7^ àsB^itoiç SiâituTai , 

f'î op oox lîyo/T' sîtm itafi'ixp , tuoLt^amoPtav r'iri ^ôAAop; 

HoAAo/ /tip yàfi T»» àrâptJvM OPT15 wXooTOwr* wampoi 6 » 

I. Ordo est; îy^y eJfMi y*iKt veôrtlnn #«^0» «ffj» e'ftM'wf: 
6p> me arhitror cognoyisse, Utud man^itum esse omnibus ex a~ 
?■»>■ 3. Attice pTo ^«It'ffi7«i. 3. Et eos non desenu 4. Futuruiii 
"•(^cura pco ^"giT». 5. idMt : ««i nV«. 6. Scilicet : ôn-ii »eMp#i' iiizedbv Google 40B 

TipoTTUai xaiu?;, x^ mttcSffà^sr^ <rm/ïi ré rà wToi^a àvbsau 
Oîxoûr iTmi/ f h^'i 9 M Tteaiffêi rtâfTyKf /^'^f nod* ô ÏIAoÛto^ 
'OSopf ^ nr /ùV 1 To7$ àrSpiûjrotç âyay SvfUit^m Tnpîmir. 

tîtfm. 

'AM', d« n-etrrw ^ff0*r' ài&pàwcM Mcentia&ivr «ô\ ùytaintf 1 1 
Auo9rf>Kr/3uTa,ia ^upd/omuTa toû i3 "Kmptlpnetnrapvnatta, 

E/ yap oHAoÛrof f3Xî-^il wit\ip, hcunîyxti rtcrop touror, 
OuT< ri^nt &.V im àf&peiwar , out* ap co^tav /iiArr»» 
Ou5<«^ àf^tt S ùft/r TouTO/r àpativStpro/p 1 5» fSAf^ 

''HffxuT6n)fi(7p, iiTr^/pdn^rv, tiTrXôntr, i ffKvroSt^t7n% 
*n )^( apérpo/çp^ai iâmioïï 1 7,iiap7roV AwÛf 1 8 Btpiffo^H'} 
H» i^î Ç»p àffyoTç Cyî!» icârtM •Trana» (^c^oûo*'» 

Aîïpoj' Xiv»*s' ToÛTB y<^ «fï*» irâpB'y o<ra nai «aTs^^af 

Xitsîa. 

IloScr oiîi" «^î/s Bfpâ-jrot7aii 

7. tdest T« «!>•« xP^FMin(> 8. SoLmlIin*. g-Orcloeat) ««"''*! 
«i«V V vm'm ntÛT* e4& lo. Idest ;»r « TbuCret. ii. Q"' '^'T^' 
ertù, ut fstc) iasanintis. 43. Nop ««Iiuu ChrerayluS^ s*^ '''^ 
•liiia senex nomine Blcpsidemus paupertatt adversabalur. i3: '' v'T' 
lucinando et deïirando socii, 14. /'oAw. i5. Ambobus autan '^"* 
^ublatis. 16. /'«/&J mollire. 17. Solum. t8< Cereris. 

DçiilizedbyGqOglc fOf 

Jlma. 

'\>r«' ifY'ft» n^iutni eXfi ■ ' 

"KtpSaîna /SovXôfttnç 7tç 

*AM' oÙ^ f<rreu wpûrof mrârrtat oùSni ouf àfifairoSioviii ^ 
ICora rèv Ao'}^s,op cv ^tyftijSnwot/ tÎç yap rihu/TtîffiBùiimf 
Kjp&tffvaic iTtpi TÎHi -^^ii vn( aùrou a o, tovto Trèintrai ; 

'OiwHpôr*pw rpi'-^is 0toTOv si woXw toλ wif. 

£/( nKpaXw ff9t 3 3< 

■g. A plurimif plagiariis. ao. /n periculum vénire. xi. i^ri^ mtaUm. 
23. /n ctyiut A(um verfaf j qoia maie ominabatur peraona Paapcrta^ 
tis , optât Muez ut in caput lUîus îd omen convertatur. iiizedbï Google Ilf PiO. 

*%» 5* eux i^itç wt' iV nXîtn naraSapSitp' aj yap Saanvii 
OuT flf SawMttt a S *t/; yàp vipaiput idf Airerf ^XF^xr/ou wto$ 2 4 > 
OuT* (tûpoiffa ftXip/a-ai crtmots 3 SjoVoVou' n;f«piii> tryoj^dor' 
OuS"' Iiiccrlm ffanrr^ Zemàvati xoa^Kcai vo/xAo/iopfeN. 
Kâ/ rot tî itXiot 7rXouri7$ i<mp a 6 ^TOLfrc» 9nÉpr«p airt^tri ; 
riaf) ajioû 5" f CTTi» raOr eu-nopa irmâ' viût^t èû&w'tytà )>» 
Tov )("P^'X^'> âvmp SiavotPf iwatayiM^tAjffa tta^nitcu, 
A/a TvV ^lafy TUti Tnr ntricat ^tntîr oVodir /3/w f^K> 

Su y(^ ap inpîaat 7/ 5bW a]«&o VivAn» ^Sop ix ffàXanîu s 7 
Ka/ TraiSapi'op v7n»r»Htrr(»r > xa/ y;pai'$/awKoAoai;pTOpa8i 
' ^Siipâp ^ àpiSnop y yttti mcmÎTrvp , xa/ 4^XX(Ûp avSi Xiya mi 
* 1 no ToÛ TrAirSouf, af fSon(S<Ma-at Titpi trp xifoXiîr àp/âait, 
'Kinyttpouvm , tuti tppât^wo'ai, Tttipwtii, tt)iX iframrru. 
Hpoç tiyi ToûroiÇtàpQ'' tftaTi'ov ftiv iX'" pÔMçipri Zt %Xmu 
^•Ti0a'Sa ff)(oIptûr f ko/jimp fMtmiV» m tou; ivSopraç •iyttpu 
Ka/ çopftoVij^i/partiTOTniTOf d-owpoVaiTi Si trpoaxi^a^Miov, 
A/Sof lu^tyi'dii w^( TÎi iii^«iX|r' {rnttcQai 5' aW/ /«» apruf, 
Ma^a^n; 7rTO|îSous, arrj' &' fiaÇiiî»([x>XAi7' /o^iwr/saçawSa» 
'Arrj Si Qpâpaa^^t^am xvpttXnruànayÔTOiàpTi Si {iâxrpau 
Tîi9œu>HS v}iâupàv Z fff ippùyuïap xatTaùrw Spâyp ttoAAm» 
'AyoSup wôffir To75 àpSpûiroii cbroça/w v atito» ouffai; 

a5. /n tapetAïu. 34. SdlJcet y^utiw Strtt nùrf ; aS. StiUatUiis, a 
verbo w«f #. aC Quid prodest diteicerel ij. Prteter pustutasebaltto. 
Panperes ad caninos balneonim accédera solebant , si frigerent. a^ 
Turbam. 29. Fro scamno. So. DoUoli lotus y 9}M/fiii et x*9<Ai''i ^'^ 
icruulur ad prccedcos iXHr. iiizedbï Google. 


St) }t» » tôt iitop /3/er f //»iiia$'Toi> rtSv Tnayù» S' CTTiMpticat 3 i . 

OuKoÙ' âiiTrou Tnf 9rTA>^ii'iz; •ntvîœ> i^ctin» siveu aJiAfn'p. 

'ASlX' m'x hV^'î fovTo'minwStv (3/of,ou /za Ai"*» Ss yi /ijA^w 5 2 . 
I1tû)XoÛ /xip yap/3/of, opcu Xs^hç, ÇÂp Îo-t/» ^n^ip i^oiTâr. 

ToÛ 5» TTîMlTOf, ÇmC Çg/SofiSPOP, Ktïi TOrs'spyO/f TTpOO'lJ^OPTa' 

ITlp/y/yMcSa/ S'outw /*«5îp3 3 , pn [tiv toi ^»5' itriXtt'ntn. 

'Xiî ftaROp/Viip 34» a Aa/iûiTïp, TociS/op ouTaù xorrAi^a;, 
E/ Çawa/xfpo; xa* ^oX-SnVa; KaTaAî/-^»' /^nî» Ta^iïpa/. 

■SjtûfwTiii' w«pâ KO/ RW/iwîsiP, Toû (DTOuSaÇf/p afwAiiVaî , 
Ou yiyttùcyLus , OTi toû IIAoutou Trapi^u QsXTÎtnai fifSpçti y 
Ka/ TMv yteôizm nat tu» /ji av* Trapa tôÎ ftiV yo^ TroSaypûiTif , 

5i. ExagitastL 3s'. Snbinteltigitnr- vodu'i'. 35. NUiîl quîdem ei sn- 
peresse. 54- Quam beatœ memorûe. Comiços noster, quonism pao- 
peres paucis vitœ commoditatibus fruantur, eorum vîtam, quasi non 
tssvt vita* dixit filtr ' {uix»ft'viir (pro fiaxâfiet)y quocl cle mortuis 
dici solet. 

Violariitm. i4 Dçiilizedbï Google 9 10 I 

Tlap ifiot £' t'eX*^* * ^f*' f^^t^Siiit *"' '^'"i •X'^P^^i ànapùl. I 
Xpi/xuAo;. 

'AAX' otî 4'^*' ^oJrett y ovSiv,Ttcuwip ertpoSpa /Saffxan; ouffs- 
'At(^ fljp^ Svrép youSiP x^owri/ 5€f /ikSip toJtb yi ROfisVjiît 
"Or/ y« ÇiiTi7; tout' àw7nic$i> iftSç , tii tcra tt/iiiW 
Ilf Ma TrAovrair. 

Hfp/et. 

Koi et/ y' iAi)^ai ft ouww Swawa/ wip/ too'tw, 
'AXAff Ç^«ffp*"j «a< it7ipvyi^uç $f, !■ 

ftS. Aqprw moAtm. 5C Attùe pro xXwV^ ï vtrumuumit tdhUomiim' 
ploratû. 37. Fhutra atnpis. Mefaphora' deducta est « juniorilMi* 
avibiiSf qate cum pandere alas ad volatum inciptnnt^ eoniiD leota- 
aûn* primo vana «mt , quia viribn» carent- o:edl!v Google Kof 7rat< ^tû-youci ci irarrtç ; 
tîtpîa* Dçiilizedbï Google De -uttschjli Athenienùs anno natali dissentiniit-Critici-Floniîl 
quîclem cïrca Olynip. LXXL Inténuit pognis Marathoniis, narali ad 
SalamïiiB.et.Platœenu..-E.îii8 tamcn ingeninm in.prïniia splenduît in 
tragoedise foima ordinanda et constituenda. Picturee et machinamin, 
cotKucni, larrarum usum , grandeque et nobilius dicendi gengs ia 
Ecenam prïmus induxit; inSiciliam secessit, sire coadns solom ver- 
tere, sive indignabundus, quod a jarene Sopliocle vïctns est, Un- 
que ictu testudinis , quant aquila in jlUus calvum caput, quod 
saxum ipsi visum fuerit, graviter dejecit, înteriit, et drca Gelas 
liumatus est. 

JËschyluS, quod primus in lacem protulit tràgoedïts, has non- 
duin omnibus numeris absointas reliquit ; hinc rudîs adhac in mul- 
tis et incompositus et grandiloquus Sccpe usquc ad vitium, at gra- 
vis est et sublîmis ; summa etiam in illa ubertas orationis , qna 
aut antiqoam aut vulgarem saepe retinet formam ; hinc muiti , qui 
vidcntur ia cjus tragoediis hebraîsmi, sive potius linguee orimtalis 
reliquis. Unilatcm lacî et temporis panun curât. ,i,zedi!v Google A I 3 X T A O T 

KcnrwJpaf wpiP s!ç n (Saci'Xua at<Tf\^elvt' •npo^amw' 
lai rop iavTtii xai toû 'Ayttfitfifopoi Sâtarop , hoj 
7tij> s% 'OpiffTOu ittiTpaitropiccp , xari stetirnl^ wç Sa- 
Mi^/ptij pl-^acra ta CTS^utcera. 

{*Aya[itiA. o-t/x. 1078 — i33g.) 

Xopo's. 

'Ciyu 5", iitoruttipat X ycrp , ' ou Sf/iMiro/ia/ 

E?xou <r* QKï)*|i Tft 5» -naiua-op Çoyop 9. 

Ka^cÉvSpa. 

'ÛTOTOTOTor OTOWoî" Sa 5* ' St^oçh a. 

"ATroWop, "Atto^Xoi». 

XopOç. 

T( TObT* aVû>70TLi|ûrç 4 a^<P' Ao^yoti i 

I. Sdlïcet oi'xTu'pw iVi' ffoi vel ir ttùri .' misent me ejui'. 
3. iVbvHfn jugum indue, seu now /i/go adSuesce. 5. //eu, A«« •' proh 
dii! proh terra! %m et y« dorice pro yn- Inconditaa Ute clamor; et 
Âpollinis invocatio repente, et ex improvtio terrent audïtoris sni- 
mnin, praeMrtim cum eaedem voces roox repctantur. 4. Qiiorni» i^ 
&4 otototoi effert'i 5> C/'f tamentalori subvemal. r^empe Apollîncm 

DçiilizedbïGoOglc 'OtotototoJ vmro7 jSà. '^ttnr'fnpt pu 

'H 5' ffUT» StWÇJI/iOÛffŒ TOP SloV X(ïAl7 

Atto^v, "AmiAAapt iSTpofn /?'« 

■A)ii/iû t' awo'AAM» ^o'c 7. 

'AWAïcra; 8 yàp où ^o'Aïf ^ rà Si^Tf/Mt* to. 

Xopo'fr 

Xpn'o-*/» toixtp 1 1 d//Ç/ TWf ecÛTtii KaKu»., 
Mf'pti TO S*/OP SavXi'a Trtp iV Çfxi'/. 

jncundis ^ntum rébus interesse, nec aliis quâm laetis carraÏDibu 
{celebrarî , a luctu auiem et lamentations abhorrere credebant. CÇ 
Callinaach. hymn. in Apoll. v. 30. sqq. 6. Cui minime ' conveiât in 
fuciibus (isiistere. 7. Deductor et perditor meus. Paronomasîas h. 1 1 
pt saepius captât AeschyluS. Itaque CaS5andra Âpollinem iot«rpreti- 
' lur vît tirtk»'ae(tr» «uVn'r, Eodem modo cognomei) 'Xyuitùt transfert 
fid deducendi Ixyn) significaLiqnem. 8. Subauditur |/i. 9- PropeM- 
ffam, plaràissime ig. I^quitur de itniniaeDte sibî pernicie. Friw 
MiteJD loca, ut afHicta fuerît ab Apolline', ïpsa narratura est. M . 
fAtiçinatur^ yidelur. iiizedbï Google '£>W A»)« «TOI* Xff/ 70T OWt «firs "It^* *2. 

Kao'avS/KT. 
AuToçopa xaxa , x' àprâpoi , "Eo/Ki» (up/)- « ^ten xwoV i/xiw 13. DoricG pra ^wT»} menJacia. i5. Poïtquam chorus CasuA- 
drae exclamationem , r^o'< «ei'^ii ^tô»» , quam ci indignatio «prei- 
aerat, ab ignorantin prufectam esse opinai us,' rasponderat i Ad Atri' 
darum domum venisii, Casssndra staliqi reponit i Ad domum igitut 
vent dits inWsam , multarum ex mutais caedibus calamitatum , ntHU 
torum suspenàiorum sîbi coHSciam, addomum, in<fnan , virî [H. 
Agamemnunis} macellun , ad domum, ijuae salant sanguine retp»* 
git, 14. El quorum caedem inveniet ot^orarL Aeschyius> «tali*!, 
cousulto ciiorum induxît verbis utentem , ut, utrum de prïitiaiff 
tantuna caedibuSf an etiam de instant* Agameninonii caeda loque- 
reiur, incerlum es»et. o:edl!v Google KeartifSpa. 

fAapjvpi'cts yàf> 7o7cSb •ntlBonat i 5. . 'Âvriarp. y. 

'OTrroj Tj a-tipxaç Trpoç warpoj 0f/3pi»fthtti. 

XopoV 

"ISfutf xAe'o; (ToÙ liovrixot tt^ttut^eW 17, 
"IS/ifp, TrpoçiiTaî S' ouT/Jot ^«wfyofifp. 

'lù) 7ro7io7 , Ti WOTÉ (iiiSfTai 18; St^oÇ)! 5*. 

Mf'}/' Ep Sén<ijffi 7o7<rS$ fihSerai nemôf 19* 
' Af «praf Çi'Ao/ffi , Svalarov y • 

Xopo'î. 

ToiÎtWI' aïSpîç 1 i sîfll TWP /iOPTfW/iQTûlP. 

Ewrea 2 2 5' s^-Pûte* TrÔo-a yàp /3oa tto'A's. 

i5. Cassauâra divino mentis instioctn aRlata, qaasi ocuUs videre 
videtar pueros Thy«stis , cjuos Atreus necaverat , pairitjue epàlan- 
dos praêbucrat. 16. Urabras nimirum puerorum querenlei cacdém 
auain. 17, Korimus te artem vatieinandi bene callere, dudum enim 
id fama accepimui. 18. Ehtu, quid tandem (illa scil. Clj'taeinDe- 
Stra) noliturl 19. Ecijuod novum et magnum (doIoHs) onus , tjuam 
Vtro in ipsis aedibus calamitatem magnam, etc. 3a.- lOe autem^ ifui 
prçpuimrv possU ('scil. Orestee) procul abest, ai. inscivs: vel haec 
vaticinia tua non imc/h'go, 22. Cunsulto chorus se Cassandrae vatî- ilizedl:,C00'"^lc * 917 

Kacor^. 
u ToAa/fΠa 3 , Toif ya^ lihh a 4 ,' 'Awiorp. 5*, 

'Ù ÔftoSîfiVtOt TTOO^l» 3 5 

M/rpôiai ifatSputacrai mu; ffxuru tAos .)|6} 
.ÔX^Î )"*? lâ^ ttriat 27' iT^Timi Si 

EwapyEjUoio-ï Seo-çoto/s à^n')(am. 

'K.açâvSpa. 

loTTûtî , mental y 7/ 7o5e (paîpsTat ; Sr/wç» •'. 

AAA ûpxuî » ^Jceyiro; jj ^vpatrta 
rovou 3 0. Stoo-^î 3 j 5' eÉnopsoroî j^spi/ 
uU ÏDtellJgere dissimulât. 'Exiîrx . pertinet ad ea , quae CaSMn- 
Ifi de coâna Thyestea dixerat aï. (MuUer) iafelix. 34. Panw. a5. 
™rifi(nj tort socium. ^6..Exîtum (facinoris). 27. Mox enim patra- 
'""''28. Celeriter enim prae studio, manus alternat tendit. Haec de 
^Iwitale , qua Clytaimnestra in caedendo marito utebatur , accipio. 
'9- Nùr h. 1. haud Mtis aptunt est, dicït Schiitz; jam enim antea 
*ofu» obscurasibi esse Cassandrae dicta questus fuerat. Sensus p>- 
Jultt dudum^ siaadeo. 8b» pro rvt legendumesse nobis videtur. Noit' 
""', inquit. chorus, intelleximus;. dudum enii/t ùraculis propter 
'^!"S'wta. verborum caecatis- incerti . sumus , qnem scil. iia sensum 
liuiuaiuus. , 3o.. Notum.est, Âgamemnonem ab ozore ad balneum veste 
«rtijcabilî irretitnm. fiiisaç , ut facilius tracidari posset Hanc ve- 
'tw Caasaadra divîna mente concitata oculiscemere videtur. Eheu, 
r^^ tandejji lllud est , quod video? Num everriculum <fuoddam Or- 
' ^no vero rete est , vestis smnni soda , socîa caedis administrai 
'■ iTa'ïK h. I ckorum significat, dicït Schiitz, quod ap^arte colli- ilizedbïGoOglc ' 'Ëtt/ £c v.apSiav fSpafit xpaica0e)pii . 
"Siayavy aïs v.ai Sopi irtoai^aiç 
Wjvcm/Til 0iau Sûtroç aùyaç ^3. 
Ta);(7û! S' OTœ n-iAf/. 

"A, a' i'Sou, /5ou* OTrty^s t»? /Sooç 'Arrurrp. i. 

X09 TccupQp 34' •f •JtiTrXntiTi» 

TiîwTii , irnviî &' ttûSpa 7tv)^tt 3 6. 

gitur e chor! responso ; nec lectio versicuU satû iategra est. i> 
gendam enîm t arMt t' tlxopiarif yini K>reX9hu|g(V« 9à(tvr9t 1** 
0tfuu: chorus autem httic guneri (saevae f ektpidarmn genti ) mm 
precalur , insattabili caediam iapidaitoae dignanin^ Botkïus tdiat 
Stwk ïmtôpme( yinut K«7SXeAK'gcT* , J, iûfiKTH Xturificu. t i^ 
TcrEîl: insatiitbilU veto hu^ geiieri discardia eiL alulate, o, f^ 
pter tmcrificium lapidatione dignurn, 32. Qualem JuriaiH , furîaltn 
«■Btum» imprecatwnem , & quales tandem diras huic PelopidamA 
domtti me jiAes exordiri, a. occinere? 35. Hi» verbis inest «imoi 
tiraoria ti anxieiatis descriplio, Praecordia autem nostra invitdit g"'' 
la croeo tiaeitt (ex flavas bil»,nt tum pulabant» ia sangiiinem rf- 
fiMJona) y ijumlù etiam iis ftii' f'n pra^io eaduat ( eorunr scïL uni* 
•Kua ) oecidentis pitmt radioa^ condit ^utvvtif non .id Mr>*f H»- 
tiUB , «ed elÏMa siniiil eA fiUm ivt^ti referewJum ; q.dRiartcni eoriM 
CQHiitari et quasi adjiivare salat. lit enim iio» qui Atm^fn'ov patiot- 
tw, aie nascibuadii fere accidi^ ut oculU eorum varii ccluraa aftii>* 
danlur. 54> *• •- AgwnMDnonem ah uxdk. 35. ComeQ ituutubrio if 
*tructa (bipmnij 36. Cadit auKm (iltc) M a^uaii vote, iit htmcro. ,i,zedi!v Google Xojpfff. 

Ifai t xaxôi £c tu ^rpocrc/xa^u Tir$> 39. 
ifOToTffi cTtAAiTa* 4*9 xoniâi> ^op Su 

tu , /u , Tcû^a/fai KtntOTTAT/Wi tvX'"- S^poif i) Ç'. 
U yo^ E/^oii 3p'ou Trado; iTray^^t'affo: 43. 

3ufi» ttot' */ /£« ^ui'Sapou/ieViiv 44* 7Î )"^> 

Xopoj. 

Nofisp avofiôv 4s y* » oî^a T/ï ^ou9a 

I?* JWm lifri l^tis j)UtdiMam(Âgameninoni) çaedam affènnlii of 
""»■ 5S. Optimus omcalorum intarpres. 59.- fi'tntittaMen Itia malt 
«ucia. ^id ponendi videtur. --^o. Bonus nuntius. 41^ ftnit? 4^ 
Sempn- enù» annojoe , vctustac , vafum «rtts «fficrunt 9. nunttant 
■jibis aliqaid tnule timaamus , mala semper nobis praen un liant, 45» 
Cimi Zac/^niij, subaudilur iûxpuot. 44. Nempe liaud ali» consilia, 
T"*» "t uno tecum (o Agaracmnon) more/wr. 45. ProffMVTM-^^ *» 
•PJO- 46. I/tftmstan cantUenam. iiizedbï Google S30 

"Iruv "Itw iTTÎtoua-' àfitptQaTiS xotxo/s 4 7 ■ 
'AnSàv 0Sqp. 

}i.(arelrSpa. 

'\tû f îeif )uyiîaç . ànSopoç /tc^or 4^' 'Am'ffTp: ^. 

@fOi , T'AuxuF t' a/cdiVE 49 xAou/ftrrui aTsp 

IloSep ew/ccpuTouf 5 1 Sfoçopows t' t^ns 'A»Ti<TTp. m. 

"Maraîovç Svaç 52, 

Ta 5" iV/ço/2w SoffÇttTw HAayyç 

MiAoTOïrirj, o/ioÛ t" ôpSîoii eV ïq^o;; 53* 

Ho'dii' opouf OC*'f ^toTiiviai o5oô „* -, 

KaxOfjyn'^opQc; 54 » | 

Koo-ov^por. I 

! 
'Xà. yâfioi, ytxiiot Xlâf»Soç ôy^îBpioi . Srpo^h .S', 

$/Awp* i» ZxafiffpJpou TTttTp/ov Tiarôv 56. 
ToVi /xiV o^/ traj ttÏQPaç 56 laXati 

47* ^Per lotam vitamj circumdatam malis. ^8, Argutae , vocalis, 
philomelae sorUm milii narras } quae ad meam - coitipal-ata 'nim» irf 
videoda est; efenim etc. iiO-Dulcefntiue vitam. 5o. Ancipiti Jèrro. 5i- 
Vehementer irruenles. 52. Angores. 55.- t/nde iV/iuf e^l, yucxf iVtd, 
terroris plena iafaustaque voce, simul cum acutissima-Tnodulationt 
cajiWi 5if. (^uis tandem tibi maie ominatam divinam viam definiUi 
h. e. qui« tibi maie ominatorum çarminum raodos praecîpit? -ifti 
flcÙ h. L poetice, quemadmodiini apud Piadar.' 01. 8> 9a. i>i^ 
«Ti'wi' e*f(» ?iiyûr. 55. Patria unda. ^Q.Juxta tuas ripât. iiizedbï Google ^Boùf (oncût Si(rw/^ii««- Toj^a 58. 

Xopo's. 
I ToSf Topoc ayap eTro; i(pïiy.îca Sg, '■■■■., 

fO^/VOf ttvSpUTttàV itôBoi 6o. 

AxraXysî Tu)^a {iivvpa iiaKct ^pfofitfaç G2 , 
^pavyLar i^oi iiXvn» 6 5. 

JCaffâpSpa. 

(à mtoi , TnvQi TTo'AiWî oAoyfte'pas ' ' 'AcT/ffTp.- S. ' 
OTrâf* ta 'Trpowjpyoi Bwiai trarpoç 
laTiXJtiaPtîi /3oTWP 7roiQpé[iav 64" «"Of • 
i' oOSe» iTTnpKffrca 65", 

^n ItoXlV piP 'UffTTSp qSv 'tX*' TfCtâifV 66. 

j}w Se BspfiQvavi 7âx' sp weÎm /SaAtS 67. 
?■ Ab <c>wVofi«( : adalescebam alimentis. 58. /^itteo moj: vaticinati^ 
r. Sg. Quid sibi velu tara cïarum quod, protulisH, omcalum. Gu.Vel 
ter aliquis intellexèrit, Pro vulgato tioyfôt «»5p«'»«l fiadoi necessa»- 
» Kribendum erat uoytôf if àt^puÎTinr liàioi, 61. Sed egomesub prae- 
vdiis cruento (terroris) morsu vultietatum sentio. 62. SciKtet 2oJ 
'KHtrai : cum tu Jlebilia miserandae calamitatis mala lamentarisy 
îl (•>(') îuffsXytr tCxv H'fufiMwifK^iitc mîseranda ealamitâu 
i( lamentantis febîlia mala. 65. Qwfle me audiefilem frangunL-^^ 
feu patris sactiJUia antemuraha , çtiae tôt pècudes pàscuarltts ju- 
alaruhl. 65. AttuUrimt. 66. Ordo est to fi»' ^^o^(r (ttV T«ffi<î» ( oy- 
«0 wiTTip oi7r i^w: 9"" ""'"«^ "f"*^ '*'« offectata esset , utvere esii 
7. Schiitz pro i^tTiSy scu iV n';^ /îka» corrigit ('^b-i'»» (ïoXîj ,' at- 
ne vertit in terrant profundam (cahrem vitalem, i. e. sanguinetnjj 
'«1 fallitur in utroquc ; quia iicque futnrus vérbi i/^t/ttw umquàm ,l,zecll:,Gonglc 'Ici-nôitim "nporipom vdi' t^fiîem 6 6. 'Àêttai^ 
Ksi Tif 0-1 xsi iun(Ofipo»7i' 
T/diWf SaîfOia Cmtf^aptii iftitmSw 
"bfitXîJ^uf fiôB» yùtpa Qopenixpôpa ; 
Tipfta S ànUxeaS (g. 

Kai ftnV X9^^^^ oumV fx xaXufif«arM 
"ËoTO!/ Z%Zap%0)i 7 o j PiQyâfiou tûiupaç Slititt fi^ 
AcKftTtpoi &' ioAtt» n'A/ou irpoç ovro^af 
Tlrt'ur eVn'^fjp 73 , a<r Tt WftaTOi S/nn» 
K^JÇ'f/r TTpo} aûyoff Taû£l vttjUOTflc wohâ 
Mtî^ov 73* çpfvu'o-a* ^ WxtV* f^ Oitty^^rm. 
Ktti ftaf}TU/)E7T( ^uriSjpo^uf «X'^C xoxi*» 
"PiciiAaTciîo-» 74 T«» voAai ntTrpeeyftiit», 
erit tpviçm, )ed iftnfùfmt neqoe ^m» (efTwn BigBifinty n1 
factum. 68. AddidUtL 69. Ecquis autem ^nis Jitturus sit, igooi* 
70. /am vero oraculum meum, s, «rmo praphetiens non ampiiitt 
vtlamiM protpUuL 71. flnww miptae iastar. Atxhylas nspictt «a- 
tiquum noranif quo novss nuptae capot involatum erat âsmiMo. 
bcHii omin» causa, ut perpétua (induit Fettos) CMptviro maïunt- 
Ttftio die aine velamine prodenatî sponas dabantur muoerâ , qw 
imite ftMx«Af'«<f'#i« dicta lunL ja. Venus solu ortum fiaas imitL 
1^ Janctura verbornm «t: igri wifM Ttih mifutr» «Au fuîj'Hi 
■»fMVai iinr KM^Nf Wfit aùyis iiJau , vt fluctus ritu hoc ^tat 
«we ««( cmhmiiale muUa major ttdversut totem effervescau Vatiû' 
M» cuBi vente coniparantur «UTOa , at Zepb^us , qno Tchetnenini 
îi?n«nt« m^ra cjaro cwIp v«nns oricytcm 4olein intumeseit, nt v 
danim tir^itu* non nudrri wlua, sed ttculia ceroi posût, iu wmc 
«h CMuadra u clarios vatùàmtorai», ut ipgentes calamitatuni Br 
rtw , qaî jam inumosant , «pcrtiu» a choro intelligaatur. 74- S<^ 
<*t zm ftMf^ofun iptti fm\itrvia9. iiizedbfCoogle 42B 

w ytxp frrîyw litS ouTrvr hXtivêt )(«fàç 7 6 
fvpSoYyoç j ov'x iv^ufoç où yàf tS V>ii 76* 
» lAw wf7r«K0#ç y ^ »{ Spoo-uj'ïffSa/ w^io» , 
iTttoP aîfta Kûfioç îr S^ftoti /i>»it 

oa>Tapxo9 oTitt 78* iV /«pi/ 5' àm-TT'nem 

•»Qç aot^çou 7&> TraTouPTi oua'^fV£7( 79. 

IfiapTO», M dfl/xû 7/ 80, TO^TBÇ T/f œj J 

L •^iitSôftam'ç tîfn SxjponoTioç çXîSut 8 1 ; 
.0^6» TTsXfuaf TU» ^' ttitapTicti Sônmr 83> 

la/up/or y/ POiTo 9 3 ; Saofttt^*) £»' cou , 
ï. Cborttt (furiaritm). j6. Non enim fausta vaci/ëratur. ^^, Preeitr 
Uuvero cognatas /utias, manet in aedibus (PelopidarumJ Comus 
'filici omine hue mtssus^ af saTiguîne ^uîdem humano^ ut md au- 
tndunt promiior sit , inebriatus. Sicut Schiitz et nonnulli alïi. Plu- 
!9 vero crïtîci tnteUîgunt tti^m non qaidcm pro Pai cvme*éatio^ 
um prœside, «ed lantiuD pio cotto, at vcrtunt «ecundum «rdinsn 
iquentis construcltonis : m^iu innfif» ifutimf lf*m «« UfiMt «W- 
M Ji^fiftrrM l'fti tôfimf' 78- CanwU autem Juri«e atdibua Mft- 
intet principem noxMa ( Myrtili ttUd^n a t'eiope ptttratamj- f^ 

KTtCm flitiA^: viçissim vero. abQmmUae *uui fiuuis fAutij Uf^ 
m coa/iigulan conculcaUiai (a Tbftfle , qui ^srupan Alni «yonm 
itiaverat) in/çtusunt atque exUUlem, proptetea qu«d ^tiwas idull*' 
la dîris nwMlis ^Idacfbatiir^ liberaniin ejaa a«e Rwctitornnt eutifl» 
■ comedend» pnebenAi 80. 4a scepttm mtdgi? 61. Nuf^trigt, 8s.- 
'"ûi tu potiui jure jurando mibi testare , me anttqua harum a»- 
■"Bi piacula tatis intelligere, atvere elo^ui possïm. 85. Sed <fuîd- 
on hic /uramentum vel sanctissime furatum' projwritl Nîhîl enîm 
''0 raalis decedet, etiainsi nos te ea vere intellexi^e iuravertmos. iiizedbï Google 334 

HopTou itipav TpaipitiTaf a^oSpom' •noXiv 84 > 
Kupf/p 8 5 Tiiyoum , ùamp ti Tra^forari/;. ■ 

IIpaTfîi ftif ttiSài Mp f/iDi ^fysif TiiSt 87. 
lAm vuxi dfof vip luipai wmXnyftiPoç 88; 

'A^pûftTai yap trâç ri; iv irpâcatùv mXioa, 

,j 

84- Proxw'wAAo'SpoWToXj»: Miramur auutn, te ultra mare ei^* 
tam, in urhe, peregrina lingua uKnte , ita Jam apud nos loqvii 
quasi illis rébus interfuisses. Schiïtz opiaatur, inter gtiKÔSpo/f ^ 
nXif qaaedain întercidïise, ita at chorus dixerit: Miramur te B"^ 
mare educatam, aliéna lingua uteatem , {tamen et Graecte ^'"l 
at de rébus in hac) urée gestis ita dicere , quasi iis inurfiisstt 
85. KcpM idem qnod vvyx4f» etti^l; h. I. verbum est auxiliariumi 
ande xfpur KiyMomt y.iyui, 86. Huic muneri praefecit, 87. Scil'C^'' 
pndebat me amoris Apallinîs erga me menUôncra &cere ;. nunc v^ 
pndorem erai , morti ; propinqna. 88. Ain tul hn etiam Jjxi^' 
^uamvit deus esset, tamen amore mortàlis puellat ictus attl iiizedbv Google «9 5' 

KaffttiSpai 
AW MF va^atfn^, xd^' t^oû «mw X^*'^ ^9- 

H «SI ThMH tSfJlfym i>ârm téim; 

KarASfa. 
^tuthara AoÇ/or» i^turdjuat ge. 

Xef<fj. 
Hî» Ttxnmt iaiois ifnnin ; 

H!» ■mXlrais Wrr" iSi<nti%a toS». 

Xi^'s. 
'"! Jw «««î iî<r3« Ao|iou uTfi gii . 

? Y™" «st ««pr« ri'wr Jt»!"» ■(*»•' ""•''^ /ofomiu irm eauM. 
»iiJ.T?°" '*°"' *" """" ApoUini nupili jure concaHrit, n- 
^> CMM«dra, ■• pollidum qMta hoc i>n d», nnm «mi " 
r? »«*!«». 91. Sed^id ladeia! A« impiuUt msiuijlitt; 
•«r.1, r*;- "'«■' C«»'">d"r 'm>, ha» incnam lihi 

"Wufcef "" coiMitiiUm , nt nemini u , <fm pritdictr*, 

DçiilizedbvGoOglc 330 

"Ifrvv "Itoi" crîuutr cfftç/da^iï iuolo/s 4 7 
'Ati&aF /S/or. 

K.cccrâp$pa. 

'îàt '^* Ajy«/a( diiSms fiopor 48> 'Kvrîvrp, ^. 

IXap§/SffA(W yap o/ -Ttrtpoçopot Si(tai 

0(0/ , î-Auxup t' a/topflt 49 niXavittéraf artp 

'Eftai ii itîfivn tr)(t(T{toç a/^mx» Sopt So. . 

Xopo'ç. 

TlôSiP iirKravTovç 5 1 -âfoçopouî t' <X"S 'Arriarp. «'. 

MoTo/ouî 5uas 52 , 

Tcé S' fV/ço/Su ^utrÇflrrb)' xAayyâ 

MïAoTowsîf, oVoû T ôp9i'oiç IV w(fto/s 65 ; 

rio'dfp ô'pouç sj^eyj Bfcrjttaîcti ôSoO ^* ; | 

Kaxo/iynftoiKtf 54 * I 

yCaa-âttpa. 

'la yânoit yâfi9i Tîép/Soç ôTisBpiot - Srpoifn $'. 

9/Auv* itû ^Ka^âvSpw Trâtpio» ttotov 55. 
ToTi (li» à^ti^i vàç àïévai 56 taXcuv 

47. ('Per tolam vitamj circumdatam malis. 48. Argutae , vocal'ih 
philomeiae sorUm mUii narras} quae ad meam coApatata <nîmil jV 
videnda estj etenimelc. ^Q,^Dulcetnque vitam. 5o. Ancipiti ferro. St> 
Vehementer irruenles. Sa. Angores. 53.- t/iu/e ï//ud fff, fuot' i'iu> 
terrons plena infauslaque voce, simul cum acutissima moduUtiM 
<ca/iif7 54. Quis tandem tibi maie ominatam divinam viam de/iiâ'li 
h. e. quis tibi maie ominatorura çarminum modos praedpit 7 (f« 
ilùS h. L poetice, quemadmodum apuâ Pindar.' 01. 8> 91. 171V 
iTt'wr «*fuf Ai>vV. 55. Patria unda. SG-Juxta tuas rîpai. iiizedbï Google tv S" d^i KdmiTor te xa\lpOMr/oi>; 

■ i '( 
Xopo';. 

ToSt Topoy ay«p Ittoç t^mitaa Sg-, 
loyiro; QpdfKttTreup y-oBoi 60. 
iirXwYltOLi t VTrai ZvyitWTi (poisîto 6 1 ^ 

oaufiar' fiioi xXvin 6 3. 

KactûiSpa. 

-ïTo'po/, TTOPo/ TToAswj ÔXou[iivaç ■ ■ 'ApTiCTp.- s.' 
OTratf' lia •npôtrvpyoi Qwlai Trarpoç 

[oTivVLaPiîç ySoTiâi' wo/opo^ûjp 64* ûto; . 

.' ovSev eTnijORîtrav 6 5 -, 

B /i« TToXip /iip àtrasp ou» 'É^ii itaBnv 66. 

iyû» 5e Btpiiotovi râx sV wi'îiB /ScAw 67. 

. Ab àtûva^M; adolescebam alimentis. 58. ^wfeo rnoa: vaticinalu- 
. 59. Qwi'rf f lïi wc/it fam clarum (]uod, protulisti, oraculum. 6ii. Fel 
•er alùfuis intelUxérit. Pro vulgato naytài thipeiwtil (i«âoi necessa- 
» scribendum erat neytàiàràtSpiiT<»f{iiiioi.Si^ Sed egomesub p^e- 
rdiis cruento (terroris) morsu valnefatam sentio. 6a. SciHtet SnÙ 
iofiiv«i( ; cum ta flebilia mherandae calamîtatis mala lamenlarîs} 

1 ( »Vi ) Suaittiytï TvXf V^'iffi wxi 3pK(ihiti : miseranda ealamitàte 
î lamentantis flebilia mala. 65. Quae me aùdientem frangunt.-6^ 
eu patris sacrïficia anlemuraha , t/uae tôt pêcudes pàscûariùs /«- 
tlaruht, 65. AttuUritnt. 66. Oiào est « [in rôxif fiit ■r^tî» (eu- 
tf ) àavtf eJf »x« : ?"" "^inus urbs ila affèclata esset , ut vere esti 
7. Schîitz pro ifiTi'îy seu iV viStf /3«\i corriglt l'^rtVi* ^oAy ,' at- 
uc vertit in terram profundam (calorem vitalem, i. e. sanguinemjj 
ed fallitur in utroquc; quia iicque futtrrua verbl i/iT/TTw umquan» ,l,zedl!vGoOglc 'Ëtto/xim itpoiripiun Tot* içi^itm 6 8. 'iUr«n)n. 
Ka/ Tf ; <r» luii nenttiippopitp 

Tiptttt V àfoocoM Cg. 

Kai /itiV ô xr?Kr/io( oi!h(V i'x uaXoftftétmt 
"Eorai £f 5of>K(u{ 7 o t Ptoyâftw yu/jçaf ^/knc 7 1 ^ 
Aaifnpoi S* foykfi' »A/au «p; avroAo; 
IIp»W ifri^iiv 73 , (uV T( xvfiteroi Sl%Mf 

Mi/^or 73* ç^fw'iT» S' ùÛhÎt f^ cùny^ârm. 
Ktt' fiapTvps'ft ^Spônuf $)(inç Tuauit 
'Piiji^aTowTB 74 T«p ffoAeci vtirpeeyfiito», 
«lit ifivi'a** >«^ iVtwwfMit neqne ^'iw MnWR sigaificat, «1 
jactum. 68. AddidistL 69. Ecquis aitiem Jînis jitturus sity ipw* 
70. /om vero omcu/um memn, s, j«rmo propheticas «m am^ti 
v»bimine progpkift. 71. Recww nuptae instar. Aeschjrla.i nspïcit »- 
Uqnma moram» qoo nov» nnplac capiit involntum ent âainaeo. 
boni ominîs causa, ut perpétua (iaqnit Festns] cupt-viro mOJiaA 
Tartio die sîae velamine prodennti sponsa dabantur munen , qw 
bxte mMxACvtn» dicta lunt 7s. Versiu salis ortum _fiam imiA 
jSh Junctura vcrborum «t : »«ri «wfM vwl* «w'fuM-w vvxu fuT^N 1 
avfmw 2iW KAtt^nr «#« «»>«» itJau , ut fluctut riei hoc ifi» 
mme. ttt e«lamitaui muUa major adnrsur totem effènmscat. Yatiu- 
HM ctioi «enlo ciHiiparantur aert oo , nt Zepb^u» , quo veheiMiiti** 
ïment* tB«ra clam coda veraoi oricDUtn 4olein intuincBeit, ut m- 
dwnm tinpUv» noo BBdrri solan, sed ocnlis cerni posût, iu dubc 
«h C«M«>dra *e clarias raUdntarais , ut ipgentes calamitstuta B<|' 
(Ans . qaî jam iiniMowit , «p«rtiu» a choro intelligontur. 74- ^^ 
cet xm ftmpiVfHVt iftti fttnh.rrt'ian. ilizedbï^^OOglc *a6 

l«pBoyyoçy oy'x $S^woç f>ù yap tS }êy*t 76, 
u fiiiu -nmaxài y ^ w{ S/MKrw«r3ai wAlo» , 
OTejoir a?^a K»fiO( fv S^iMdç ftîm, 
UTTre/iTnoit «^w IuvWm" 'Epwwaw 77^ 
fjpot^j i* ï!|fi»OP Seâftatrt VfOirriutau 

>»QÎ aii^çoÛ Tûî TratoCsTi Svfffttviîç 79. 
[paprop, « Sn/JW Ti 80. to^tii{ Tiç «; j 

L ■I'I'^o/'o^t/î »//// 3l^xowoç çA*5(up 8 1 î 
')i{iapTvpjicof vrpdjfi&trttf 19 (i' tî$svcu 
oyç» 9i;aA<ua( t«j» 5' à^tapTta^ So'ftut Sa. 

Xopo'f. 

.Oi 7r«s a» ofxou Trny^a yivtai'att, Traytt 
iaimm yivono 8 3 j SaiyaÇ*» 5» trou , 

i. Ciioriit (furiarùm). j6. Aon enim fausta vacîferatur. <]<}. Praettr 
tesvero cognalas furias , manet in aedibus (PelopidafumJ Contas 
filtici omine hue missus^ m sanfuîne «juidtm humanOf ut ad an- 
mdttm promtior sit , inebriatun. Sicut Schntz et nonnulli alii. PIu- 
s rero critîci tntelligimt tinM aaa quidcm pro iiea canwttatio^ 
«m pntsidgf ted lantim pro cûetOf et verttint ««cunduni ordioem 
quentis oonstructionis : m^u |b)^«n»r ifnnmt finu ii %ifieu wtâ. 
W ivttt^ttVBt i^M tèiMf. 78- Canunt aatem /uriae atdihuf #fj/> 
'Met principem noxam (Mjrtili cMdtn a l'eiope paimiamj. j^ 
:iHcet il p,ifti i' n'wivTusn u/t»t nh>i.t»û Sutftmîi ^vf irifif mûr»» 
ttaCiTi «JiA^y: vicûtim vero. akominutae xitut fr&int fjttrvij f0>- 
MM caajugakm concUlcatuai fa Thyetie , qui A«n>p«n Atrti wanm 
liaveraf) infousotm atque exilialem, proptetvs qu«d klvtw •diillo- 
w diris nxKlia iilciaccbatiu-^ liberoniBi e)u8 a Be macUtorum nnifl» 
1 CDmedeiid» praebeiu< 80. ^n scopum mitigi? 61. NugmtricÊ. 6s.- 
i"!™ lu /wtj'uj /«re jarando mihi testare , me antiqua harum ae- 
ww piacula tatis inielligere , ut vere eloqui possim. 85. Sed quîd- 
"m hic juramenotm vel sanctissime juratum' profuerit? Piihil enim 
l«> malis decedet, etiatnai nos te ea vere iniellexisie iuraveTÎmiis. iiizedbv Google Tlo'trrou w'ipav TpaÇffcrav aXXo&pw TroXiv 84 » 
"Kvpiiiit 8 5 ^lyotwap , â'ffwip e/ Ttofwrârtii, ■ 

MaW/$ f*' 'Âito^Oitat TtoS" iirtffTtiaiv TtXsi 86* 
nfureÛ ^fr ai&i; mp f^/ }JytiD raSt 8/. 

"iAâf %at Sfos inp î[iipta TrtTrXnyitfroç 88; 

Kûwai'S'jWï. ■'"'- 

'A0fivn7at yàp irai tiç iv irpctoacM 9rXi«>. 

XojïOf. 

******** 

S4- PrOxxr'sAAe'dpovi'TeXii: iHiromur autem, te ultra mare edaca- 
tant, in urée, peregrina lingua utente , ita jam apud nos loqui , 
tfuasi ilUs rebut inUr^isset. Schîitz oplnatur, inter ixki^pwi et 
îritM quaedam intercidiise, ita ut chorus dixerit: Miramur te irant 
mare ëduaitam, aliéna lingua utentem , (tamen et Graecœ lo^ui, 
et de rdius in hacj- urbe gestis ita dicere , quasi iis inter/uissst. 
8S> Kiifi idem qnod TuyX'f*" '^ "V''; ^' '* verbam. est auxitiarïum ^ 
unde xvpuf xiymvia xiyta. 86. Huic muneri praefeciL 87. Scîlicet, 
jpadebat me araoris Apallinis ei^a me mentÏQnem &cere ;. nunc vera 
pndorem exai, morti ; propinqaa. 88. Ain tul hn edàm ApoUo, 
fuamyis deus esset, tamen amore mortàlit puellae ictus tit'î iiizedi!, Google *A}X Sr voAaitfn^, nàfrr iftoC Trim» X^P"^ '9* 
^H %a* Tiitww-i/j Asyw MA3n-w vo/ut; 
&uRU»Kra»a Ao^mr i4it«'c^>ir go* 

"HJN ttoX/toi; TTorr' i$icwit^09 vôQn. 

Xopéç. 
XXmç S»t' amroi SffSa Ao^/w h^to gt i ■ 

89. Ordo Mt x«^r« n'wr x«pir i^mv ; . mul» iaf-armts mn e^fë* 
90.. Qaocraoti choro, an ctiara Apolliai mariti jure .ceacuserît , r^ 
apondet Canandra, aa polUdtam qoidva hoc esM daoi veron «oni:' 
ponça frandatan. gi. Sed ^uid tmndem? An impuini maïuUli'^i 
jépoIUnis ira? Hoc negat Cautndra, ajana, hane poanvn ^i 
foiase ab Apollîiw consUtutam , nt netnini ai, quM pi:Mdic«nt« 
pcnoaderet. 

Vtfléiritim. ' 1 5 ■ ' 

DçiilizedbïGoOglc XopoV 
H;:*7v y» fiM Snw«nà B»àyri^M$o}iûf. - . .. - 

'Ttt' ou (if îiiwff ôpSonavTtiat Ttévoi 
%Tpo^tt 9a , 7af>ao-(rci>p ipf^'icn tÇn/z/o/s 0!î, 
'OfiaTi TM/o'Sf Touf So^j; ' FÇnpf yçiff 94' 
Ni'oos , 'çvtîpdp TrpoffÇîpsîj, fiiop^}ca7^ 9I5. 

X<7pas Kpi»p TT^^nBovrii .pi'kn'eii 0opaç f 

ITpfwouff' 98 *X°''"*S» '^^ tiroiTnp QQ iytûcttTO. 
'£h Tttfp Si 109 Tramai Ç"^' /3ot;^fUffP ^ o 1 Tfca 
Aîorr avaXtiiv iv Xixii t u n çTfJO^fitfor 

gs. CircumagiL g'5. Schiitz rectîus legendam opina'tar , fpetfûcK fj" 
f»ui«J< , prœbidant^Ua- ^uerelis , pertinet ad illas exclEHOaCionei m 
fçu f etc. qui fùrarîs impetum antecedebant. '^ftnÎKii autem ohm 
per antiphr^îà prp querelis s. lamentaîionibus posïtam foïsse , a<^ 
cet Horychiiu. 94, Aedibus (4fei) assidentes. gS. Somnlonm ipe- 
ciHs' 9tmilei;'^.'Qita^ pueli illî mactati ab' aaiàa fab Atréo) vtv 
phnt jnanus coraôim domestico cibo, h. c. manibuS tenent ofiâ» car- 
nfihti', ijuas Atrens pnipinquis parenU preeMrtirA comedendas pr>^^ 
bbît. 97: iMfeeiwfeaè ferculam. 98. OjfenitBnf. 991 Sciiicct 0tf«ffTin » 
w'vrif ifÛTir. 160. Inde îgitur Jit. 101. 'Vt meditttur ultionei^, n"i iiizedbï Google Ta'/" 
Otnoupon t eifioi f "tià (joAow» îiffWoVjf 
'Ë^ôi io9* Çtpiv yop «o{ ^CP** ^' JouA/op Çuyo'v* 
HiMp 5* map^oi 'ÎXtau t' a'^aoroTiis 
Owt oi5i» oi« io5 yXwffcra /zwhtJÏî kums 
A^eera, xecKT</nt<ra çaj^/xinx;;, £/x?iv 
"Atiiî XaSpa/ou 106, Tii^iTa/ KorK» tu^w 107.- 
Toioûra toXfi^ BnXvi' apffiwî ÇeMfî 
'ËffT/r. T/ p/p xsAoûcra £txn{>A^$ Smioi 1 e 8 , . 
Tt/^^oi/x' ap 109} àfi^îiTfBaifat t ^ Sk^AAsp t/po 
Oi*Koû<r«p i» Trirpaiiri , paor/Xw ^â{3i\f , 
@ûouo-av erSou fttnip , awapSéf t* opaV 
$j'Ao/{ TTFf otwap 110} Vf f f TrwAoAu^oTO 
'JH 7rarroToA/io{ , uamp l'y ^ô^''^ rpoTrn 1 1 1 ! 
Aexi" îi 'XttipitP ttxrri'iia aariKpla 1 1 a ! 
Kffi T«p 5* oftoiOP 1 1 5 i7 T/ /iit TTttBa j t . . tj yap > 
To* ftiAAop n^K* xa/ cru ft' iP T^fi itafm 
*Ayav y àT^tiSôftavnp cîmtîpai ipiiç. 

Xopo's- 

Tnp ^tP ©yiiTTou ZaÎ7à vaiZliav KfWf 

SvenKs xai Tritppnui nat fo/3o$ ft' i'p^f 1 , 

105. Venîenti domina meo. Hic dativns casiu ad verbum ^\tùui re- 
fertur. 104. Scilicet {domino meo, imfuam) nam etc. |o5. Otm re- 
fertur ad «■•c'Cit-kj: qualia paratura sit, 106. Cum Mm mu/(a «Ucerét 
et hUariiBtis specie blandiens exstquerttur (xùrii'Mffi pra x«t l'x- 
«-«'f<tf«), v^tej cùjusdam clandestinae ritu. 107. InfeUciter. 108. #«- 
visum Ubid monttrum, 109. Id est^ vera appellaverim' i <o* ^9K>te ' 
fvoe O/iCi matri tacrificet, et împtacabiles divas amiàt spint, tu, 
Tanquam Victoria potita! 113. Ob Jiécem maiiti reditum, ii5. Al^ 
reschiiu mpplet iVri', q. à. perlnde èil, si non persuadeam. YeriBa 
tamen fortasM Âfiaiar, at dicit Schiitz , ,int. cftvÎM t «dapodosin post 
•wn'9m reticeri dicw. Ethorum ^uidem li tfuid timiliter (ut aÛasJ Dçi,l,zedl!v Google KA1J91T* aX^S^i DU jav i^taLtttTfitpa 1 1 4* 

Ta it a}iX ànvitreci , «x Spônat/ TriauV Tp*X« m 5* 

Kov'avJlpa!. 

X(^s. ■ , 
EuÇiiftop 116} b> tâXtuva^ nLoi^nao» ctâfiet, 

'AxV ooT* ria/ûJp Tw S' fTf/ffTaT»/ Ao')^ 1 1 7, 

-OiÎk tmip ictrai 118 y" eîAXa ftn yiWiTO 7rw(. 

Katror jpor. 
Sf' piV xaTfu)ff/ 119, 7o7( S àiftnnimif ^likti 110. 

BOB fKrsuadeam (se. nj'Aîf mco refert). Quid enitn? fenient JutitM, 
T^ue praetens. me cita cum miseratione nimU veram vatem fiûsae ^ 
ces.. Adj^to ei'xra'ptff pedsteotim ad suam ipsius caedem praediccn- 
dam «ccediL 114. Scilicet xxûtrvx ffoÙ AitouVik «Aird«( eôiir l'Ejix*- 
fffMi« f i^jiKMitit» attice pro igiiXM^iM : ^cta , non ex conjectura 
proifita. Il 5. l^rorsus e eursii devius «rro ; h. «. de sWtu mentis 
dictas sum, ut, »juid uogîtem^ ntsctam. ii6. Pro. iovfKftti p^ 
•ntiphrasin : mala ominata verba fundentem linguam e mitera coef 
c«, 117. (Quid coerceam?) IVon enitn est, qui iis , qnae dico (e- 
ventura este) medelam afféraL 118. Scilicet nrip îa-rmt i m')«(> 
119. Attice pro xMTivjip: tu quidam (illam calatiilaiem} deprtceris. 
yao. Scilicet Kh\nmt(i.tii«Tfr ii Km! Ai)!ti<f fiiMi ?«>. 0*at^.ii «'^ 

.DçiilizedbïGoOglc '^9 

TiW '"'/»( mSpèi tout' ayoi vtàpaùnveti i 3 a ; 

^H MpTtt yàp itaptawmi^ "Xfwr^v ifM» laa* 

XopoV 
Toû }'crp TfAotVro; eu ^hxo! ^uf)((tviv. 
KairâtSpa: 

Ko' Va^ TU nuSéapana Sucftoâti ^ ô'fiuf taS. : ■ ' 
"KacttfSfet. 

aTTOU f OlOV 70 TTVp t7rfp')(f'Tai OIftOff 

'Oror**, Aux»*' "AwoW»* o? •)*> , l'y»- ' ..■'"■' 

AuTM OtTlOUÇ }itaiVa 134 CUyKOJ^W^lPH . ' «■ % 

AJlUf 4 0^» Af'wïOf fuyfMtJ; 13 ttTtOUCrltfi ''_ 

xrtimt. iai> Fueinuf pat'raretur, 123. Multum a viro oùtai,h>mtà 
mtoram sensu abemtsH. laS. Cbonis non negat CâwBndrain 'caracn-^ 
lomm ( haee ealm aunt vu9éxptiTrte ) 'apprime ptritaiù esse , . oîhU» 
tamen secins obscura aibi contendit ejus vaticinia. 134- Sic Clytae- 
mneatra. laS. Lupaa hic didturAegisthas, ut inridwsiu et teoebri»; 
ia6. CenerpW; qi» tempore mvituni Troja detiaebat. 

Dçi,l,zedl!v Google KtipiÎ ^f TKV TaAduyac' «$ Si ipâpitaKoii 
Tit^ouffoc Ker/xoû fUtrBoii ttSnati xot&) «37. 

'£/4Hf a)w}'n( MTiTÎffoaQai fopop 128. 

Ka/ ffxHnTpa 1 3 ) %ttt fuanita tripl Sipf m'ipit 1 S 1 } 

S91 /if'y vrpo fiot'paç n; t;«K SiafSipû. 

"It' If çSo'pw w#<rûw" a^ddo î^ ttutî'^ftai i3s< 

"AWlnf T*» oTa/f opT t'/ipu «Aoyr/ÇiT» 133- 

'ISou ^ 'AttoA^v oJto; inSûag- ifii 

^ptffTtipîau cVdiiiT'a 'BiT6>Wjwra( Si ft» 

Kat> 7oÎ<tSi MfffiOiÇ narayi^ijufiépw fura 

KaAtt^fpH £f , ço/Ttr; «< vyûprpia 1 5 5 , 

IlTd»;(«Ct vaAofva, Ai^xc^ji( NHà^ii^M. 

Ka/ rûp ô nâmç ftatra izyrpa^etf iZ6 ifiir 

^17. cl fuaix medieamentuin parons, mei fuoyue mtreeJert, i. cfcf 
nwae ^qnoque csedia fructam , imponei irm inveiermtofi ; nîmiram 
H plactrî non aliter possa existinuns, aisi me qooqQe mortî dederit. 
ia& GbrùKur enim, dum in ntfiriam Radium acuit, te et, pnpure» 
^ttod me (pellicem) adduxtrit, cagJeia retrièuera. 139. SciJicet «V 
lUwaytKtirm titm/rit. iSo. Sc^tr^; scipioacm intellige e lanro, ^- 
)«in gestare vates solitr. i7i. £< fatidicat circa coltum eorollas? 
Car, cximîus BcIIotas In Undata ItsHcn Aeschjrlî versioss îateUigî' 
ri'wiff -tiff f intomo aile teinfie7 iift herde, eolbifii signjfiCM» '^ 
doctaa Paachaltas alîique monucre , eorollas caput maltut et eoUuiit 
eireamdare, qood pnEsertim Vatum erat i5a. Bona eniitt f^ualia 
nihi attulistisj reffram. ^S^- AUam j^m (oirgioem «ftt /miltOW^J 
mei vice ditaU, \.c. damno a£cite. 1S4. f^idisH autem me, oApo^^ 
e^.i in his omamentis irritam inier amicos, cum ab kosfièiit çbfsô 
erj«n(, ^fuomfuiwi baud mAiffium.eft, ifium pisum fm^n? .,fiùtse t 
ff^tqu^ hidignain , quae ab ils Tîderer. t3!i. Ego uem iaier»« "^"^ 
ntns aicut ragabunda circulatrix. t3& Vtcisctnt. iZf. bikanc w^ 
tj^iram calemilatenh ilizedbïGoO^^IC t tti 1 

Bu/iot7 TrarptoQU & avr a-nt^ieifif fit'Ht 

Qipfiop xoTrfiVflf çoWu •vpQinpigyftœri i38. 

Ou ftiiV arifif» i'\iii )3iàti s3d «^ûw^t^. ' >-. d.' 

KoTt/o'/i'^ arai TÔffSi Bptyiuûcnif ^ÎMtç i^'S* 

"A^fi w» v^Tiao-iict ituntpàj. wiffpôç 1^3. 

'Ofiâfioiai 'yaf o/)xo$j ax dite» yâyat- 

T/ SÎît' f-y^ wiT9tM{ ii/i iSi^ imaTim^, > . ■ .' ) 

'Ewti To irpata». uSof *IVou tto^ji' ■ 

ïlpcf^oo'ai' » »î •Trpa^li' i^ 5 » 0? 5" lîxon •noTiat 

OuTu$ ccVoAAacro'Our/p t'y âwo npiau i46> 

lobCtt MfrjV TX)irof(iu .70. utrrdtaM/K -i î O' 

"^Sou 'TTvXccç i47 .fe tcÉ$ i' tytt TrpoAnrsrM j 

Aitappvimaf i omtti eufi(3aXu: to^> ■ ' , -* ^.■::.^I 

t56. Patemàe auterri arae locù trunçus me culinarius mattei ("^"ij 
calidus (fitt) caetae sanguinaria fia»de. Nempe Inincum îllum cn)o> 
re ntpertum iri prsesagït. iSç^ Inultae a diis. 1^0. Ulior fOrestesj. 
141* Filius matricida, paternœcaedis yïndêx. 143. proc^t ab lifif 
ttrrà hospes , actxdati Jiatca càlamUaies bmids JinHurui. Ofiy'xei 
tant doniQS veLmuti pianacula sive pinniey ita dfuyxa'w ^t coro- 
nam vel fastigîum aedificio impopere. flevera cnîm Orestw coroni- 
àem calamitatibus PelopidartïRi ini^Sak , feclnusque ab eô pstratum 
ultimum' erat îstius domuB infortunium. i^3. Adducel autem eum 
jacentis patris resupinatio } 1). e, cjiede,^pairis audits damnm P^V^ 
pendit. 144. -Hic ùhte a.edes^x'^S: Agèniem sièui egeriL i'46i Vto 
Ttùt r I verT<i vo'Xif euTMf a'rsXKtftfcrTtft 1 r iiif xpitii i ^os autem 
^ui civitatem abtinuerunt , lalem exïtutn hàbentes deonati i^itrio, 
i'47-'' Gravi htetàplifara' mc-appeUat œdiutn Àtridarùïa fori*'. ; )»tpotl 
>b quitm» iitorteni ôbHura érat, ' ' ' '." iiizedbï Google Us 

v ■■ " ' Xaprfî. ■ 

TÔpou ittatçàr Svnra^ £t £* fTirri]^ . 

Ovx ifo7*a^uÇf$, » ^■>o'f 0^'^ n-A/w ii(9* 
*0 2* vffTOTo'f y* 7ot> XF^'wu Tfpvrfftûtjai i $». 

Xopôç. 

*Â)X ïff^i •TAn/tM' OtTc' OTT* ft/To'A/UU f^>»f' '' !i48.''fro fmfrif. tai ipsiut. 149- Wor magîs est auxUU ae se 
^t ^iiâm 'tmnporis {ad eUbéodum) copia, iSo. Attamen ^vi , 
«tramiw vst, ali^iHd certe atsmpore lucratur. t5i. Cnifwn cfl ni i.,Coo'^lc OuWf ,<lmow TcwTA irwr^tû&^fmM» -«fia. ;:' 

..Xtyx/ç.' ■ -■, ■■■■ -■•, :.-'.' 

T/ tout' «9i(^«(; ^ t^ /MaÇp»»»' «Tt^ -.iSS»' 

"Kwâtipa. , , 
$»oi' -So/it)/ vneoa-if ttiuttToarctYtu' 

Kai mSç ■W£' of» 3i^ar<w 'c'çfO'TiWi* *€4> 

iSa. R e. i{iil bcati et ibHiKwti'innt>.;vald«:hoc dflcàl^ gcnUS 
(avitXwf xwjhmTf «ieçore mon) deprecanMr, •coque - «é libentercfr' 
rar« fatentnr i5S. Çuare pkea txetatnast niii sit ttli^uUI , . ^|uoà 

ayerstrit^ tfuod t&inauseàm faciat. 154*' Vel Sic, interjwfif^âiHai 
it«' «wf! vit ô^ii ivfuirmt iftn-i'mf; Et ijuomodp tondant Pftm 
fot^ Mc-odor afflatur «x hostua »d fi>cnra' cacsû ; vel sîc^ x«t' tm 

■ Dg.l.:Jl:,G00'"^lc 'À7X lîftti luk'f fô}U/V4- «WH;irau«' «/i«V 
'Ayafiintot4{ ri iiotpeu. 'Apxj/Tv /9/of. 
Itt * ^f ro/. 

"OuTOi SoWi^o i ^Ofimt àç gpluf ^ 0B/3» t ■' 

'A?X »'( Swou'<nt itapTVpiI^f fiot To5f , 

'ETTj^irau^ai lavTa ^ ùf Sarw/fun i58. 

Ts'J' èC«i dtifMtff'M^ »ftgTtmt,f ae Tieseia quomoda hoà alei vietùlUu ni 
Jbcum cactas. A.it ScbiiU. i5S. ExUtit hu «oppareL i56. Pesiimm 
odorem narras, haud simileM vmgmata ^yrifi, iS^i .fenna'miii hV, 
Ut jam jam moritumei uttdmini , me idlicet intrépide ad ffiartem 
sdbeundam domain hanc întrasse, quando mulier fCf^tntestraJ 
prd (me) muliere momui /iierit , et ifir (AegUdtutJ pro viro fjtgo- 
metianej infauttum conjugium ad^ta cedideriL iu9im(tàfrai, ■"Ut qni 
pro tiominativo accîpiant et ad Aegiathura référant. VeHnS auC«n 
genitivus hab(t)ir':a furstt. SuêiâfàMp, ut AffaHerononU ."e^^theton «L 
i58. Haee dona hospitalia aufero. SchiitX vero maVnlt .' Et katc 
t^uidfita fkdtcef.,tfuae iniftùUt mil Ultpaidênt, p«tnas} Miif««" 
. ^OM lio^fûtatiM aeei/no monruM ; wqat nuhi haw: pa(»i^9n« ^*t* 
«oot, M luMpiti nranera, que ei o&nintur. Tidebabir cnim ip» 
pm Smttûttf lêg^dtan (iniatlsjf in vcrsu 'Akk'tit Atamltf ittfnfûrt 
fÊMwiht quÏM potùtt -Ma ne iUiid bjtnt intellexiiM «C'prari<JîiK 
ttManm, ^uondo aulùr pro me midiere /arf moriem meam ■^i' ,i,zedi!, Google ûtS Cï tAb/ZOV t OiKTf/fWll at BiV^ÇLTW flÙpOUi 

'A?ra^ <T ijVi7r pVni' » d^nn 3i7M 

%)(Bpoé( ÇOPlf^ t'i^OuV 'S/HIli' y/m/V iftWJi 

« lu ^pOTiiu TTpâyyLttr' I nlTu^ôûrra fii» 

M Sxi(î ;T/{ àyipi-^î. a}/', n Si, ÎMrTu^n « 

H ^lohtti vypùiffUii»! fflfôyypi 4>AfO'< ^^potfiw' ,4@ft^ , 

Kct/ Totof' «ju/mw. fiâXAott tîxtfîpt^ «qXu hÇs* . 

Setndatri) ôceïderît, vinfue pfo vin t qiUnt nxof perdiditt âcçubiie- 
nt iSg. Solem autèm^ dum ultîmam ejus ■luontt adspiciot suppUx 
ùiraco,' ut iaimici mei et fiercuisom uttotièiU m^ poatuu ImaMt 
nuit Ao£ est, aitciUae Jhcili negotio iniêremiae, i6o, Sin âdversae 
fierint, .modubi, ^uaê' ùifetta JUantt Jpfdigia Mf^ttinm- détet ; h. 
(•■dvci^ibiti^ ajdéa bol* oblirî^i solûit hf>Tainet*i ut çj^l toemorifl, 
tatiquim acriptnni spongia deleta^ pror^s truotscxt t6i. j/lque 
fioec «f uùleiR mtilio ma'gii ^Udut ilïd nitiefeor f taenipé quia t altidr 
li csMt tnibrtUnioniin raenjoria, melius ïîs ad sapientiam -animis in^ 
'iintkindani homineS Uterentur ; DunC tie damnîs qulden) sapere di- 
KOtit, qnu tatn ctltriter oblîvîSGDntar< Mîserabîlîor igitar Gaâsandrac 
videtur in hwoiatbat du malorum oblivio, qnain bonae ibrtuna« 
fraplitta ; qna quidem «ententia nihil gravîna ac anblîmioa aae po» 
'nt I nec latidka vii^e ad mortem abeunte dighhis. Dg.i.?eJI:,G00'"^lc XopoV 

K<Brap5|)âf 

'loùf îou f û a xaxQ. -> ' ' . ' - 

'Ttt' «^ f« Sunç ôpâofiavrfi'aç wo»î 
STpo/3i7 93 1 TttpwTffm tp^Sifitù/i i^*}tttui g$t 
'OfJaTf 70ucr£> Tou; SâftSii f^nnivovç 94* 

Hou^f; ^coQViii (àcnifai mpoç rrûv ç/^f 96 ^ 
Xf7pa$ xpiûf TrAiîdpvTf; .«/h*/«$ /SopÔ; , 
Ko» irrîpoti Te ffwXoj-j^if , iVo/kt^o-toi' -yi'/ios 9 7 f 
npiTToiw' 98 iXowsî., wc 'TraTiip 99 iytvtraro. 
'£h Tiûp Sf 1 p -TTQivâz (pnfij /Sou^EUf jr ji o 1 TfCE 
Aiovr* apa^xif t p - ^/vi' 1 u 3 i^Tpoffitu^uof 

gl. CircumagiL g5. Schiitz rectîuS legendnm opina'tnr , ppeifiieH fu* 
0aa!mfy pnebtdantibûs' ijuerelù , pertinet ad illas excisaationeï /«^ 
feu f etc. qui fûrorïs impetum antecedebant ^ftftlmt autem olim 
per antiphrasià prp querelis s. ïamentationibus positnm fuîsw , do- 
cet Heaychiiu. 94. Aedibus (d^rei) assidentes. gS. Somnionun spe~ 
ctHs aî^itri;' jyfil'Qtiasi pueti iUï mactatî ftb' amicis (ab Atrèo) inf 
jpkht ma""' camium domestico tÀbo', h. e. mahït»» tenent offâs car- 
ntditi', Ipias jLVebs propinquis parenti pnescftim comedendàs prae- 
h^rH. ■^•j'.' MisehAUè /eroulum. 98. Osten^nt. 991 Scilicet Quîff^t i 
w'itrif tfCvir. '160. Inde îgilur fit. joi. Vi medittiur ultioneip, loai Dçiilizedbï.GoOglc OÎMvpof t oiiioi f "tu fioXévTt Suneôrri 

"En^ loS" çiptif ydp «o4 XP" "^ Sovhw ^wyôt' ■ 

NiMr 8' tirap'Xp^ 'IXi'ou t àvwnâTKç 

OJk o/Sip ofa 1 5 yKûcevti (tiffmîls xuro; 

Affaira j xivrthava ^iSpôroui^ Sîntiv 

"Atuî }>aôpa/ou io6, «t^Ta* xait» Tifjfir 107.- 

To/aÛTtt idXft^ Bn^iVi apaipci Çociùç 

'EcTT/v. T/ PiP xaAoDo-o: ^twpAiV ^a>to; leS,, 

OiKoûa-of if TrtTpaïai , nrur/Aw ^'Xâ&iKr , 

Ôûouo'ap çrSou ttnrip , ao-Trov^o'p t* apar 

$/Ao/s frrioucap 110; ws 5* twwAoAu'^aro 

'H TraproVo^/to; , atrnip ip /taXi'ï TpOTrji 1 1 1 ! 

Aexi7 £1 "XatpitP totrrîfuo conupta 11 s ! 

Kcri tÛp S' o(ioiop ii5 f" tj piî Tri/du, ... Ti V'^P > 

To' /iiA^op îi'^i/' Hai (ry ^* iV râxtt iraptàf 

"Ayaf y' à)inSô(ittVTiP oîniêipaq iptl^. 

Xopo'j. 

TiÎp fiiV ©ui'o-TOw 5û:7to! wariS/wp Kpiwp 

HvpnKs xai •ni^pivjx %al f o/3o$ /z' »^f 1 , 

io5. yenîenti domino nteo. Hic dattvQS casui ad verbuni ^^wHrre- 
fertur. 104. Sciiicet {domino meo, inquam) nam etc. jo5. Of« re- 
fertur td Ttv'CiTSC tjualia paratura sit, 106. Cura Mm multa diceret 
et hilariiçtii specie blandiens exsequeretuF (x«X7i>Van pro x«> ixr 
vm'tMru) , Ates cùjusdam clandestinae ritu. 107. tnfeliciler, 108. /»- 
vitum illud monstrum, 109, Id est, vere appellayerîm. 110. £'î^(>te ' 
fifoe Orcf matn tacrificet', et implacabiUs divas amicit jpiret, ttu 
Tànquam Victoria potita I m. Ob Jiécem mariti reditum. 1 15. Ab- 
rescnÎDS supplet iVn', q- d. perinde est, si non persuadeam. Yeritts 
tamen fn-ttsw Sfiti», nt dîcit $chiitz,.int iféalmt , edapodosio pott 
«n'A» retictfi dicw. Et, horum ^uidem si ijuîd similiter (ut alias) ilizedbïGoOglp KXuorr* aXiiSiis du ji» ê^fOLutfftira 1 1 4* 

T(j ^ a^' aHouira^ , tx Spéitou Trra-ui* T/>«pcai n 5. 

'Ayafiiiitopoi ci ç»^' fVo-^io'dft/ /tOjDOp. 

Xppp'î. ■ 

Eu^H^ei' iiGi ta ToAs/va , xo/^mrop arôfiit. 

K.acâi>Spa., 
'AaA' ooti IIa/6>f 7w 5' iitiajccitÊ Xo')*) J.17. 

Xopo'î. 
■OoK Hwip itfTOfi 118 y" àXKx un . ytvoi79 Ttaç. 
K.acârSpa. 

non persuadeam (se m'Ai/ ntea referl). Quld enùn? f^enient futara. 
Tuijue praesens me cito cum miseratione nimis veram vatetn fitisst S- 
ces. Adj^to ei'xT«t'pM( pedetentim ad suam ipsius caedem proediccD- 
dam acccdît 11 4- Scilicet xxven-i eoù yjtyweat M^npit. oùH» «E,""^ 
fffMVM j i^fXMitifti attice pro i^iaitaftit* : ficta , non ex conjectura 
prolata. l'iS. Prorsus e eursu devins erro ; h. *■ de statu jtienûf 
dyectits sum, ut, tjuid Kogitem^ nesciam. 116. Pro. iôsfmfut p^ 
aatiphrasia : mala ominata verba fundentem Unguam e tnûera coer- 
ce. 117. {Quid coerceam?) Non enim est, ^ui iis , quae dico [e- 
vtntura esse) medelam affèrat.. ii8. Scîlïcet ttwtf isTm» m Xt^iu* 
119. Attice pro ttniuj-^pi tu guident (illam caiamilaiem} d^pnearix. 
HO, Scilictt Ktii/7 minni'çipf Ii xa/ AîfîtSff ftiMt rit, fimaihim «ro- 

.DçiilizedbïGoOglc Xop»5> 

T/roT ""pot âvSpèi 7MÎt' ayoç itàpaûnrtu tsi ; 

Xopôj. 
Toû yap t«Aolwto$ ou ^nita ftH^anV. 

Ktti ft»p ayctp -y "EAAii» imara^at ^ativ. 

Xopo'f* 

Koi yap Ta •nvBônpantt' ivafiaSti S i'ftaç jaS. r r ' 

KtarâfSpa. 

'OtûtoÎ, At*Hf /■ "AttoAAw* o7 •*>*>, *yw- ; " ' 

AuTM OtnOÙÇ Xtaiftt 134 <'X'}^0'/tA>^(l'H .'«PI 

Avit» 13^, Af'wTOÏ tuywoû; 196 ttTTCMrlâp \l 

xthm*. lai. Faeinus pairaretur. taa. itfutlun a y«ro orMufùmfà 
meorum sauu abemastL laS. Cbonia non negat Canandramoracn-j 
lomin (baee cnim suHt rvSixpMrti) apprlme peritaip esse,, nihil» 
taïun secins obsCura «Ibi coatendit ejns Vfttîcinia. i24- Se. Clyta»- 
nnestra. isS. Luiins hic diaturAe^sthus, ut inriiKeMis et teaebri»; 
126. Gentrotii tjm tempore nuritum Troja detinebat 

DçiilizedbïGo'Oglc KtipiT ni Tw TsAff/rar' -ùi- Si fofp/xaxof 
Tit^oucra Htf/joû /i/cr3oi> gsSnvti ho't&i 137. 

'£f(Hi; ayaiyRf àtmîaaiaBat (pôiov 13 8. 

Ka< TXHTTT^ i3o» xsi futpriîa irtpt Sipf or/çitiSi; 
Sçf ftiv trpo fioîpaç vmç ifm Suxp^pâ. 
"It' if çSopot fitaôrr" àyaSà £* o/zi/^o/'tfi l33. 
"AAAiii' Ti» «Ttt/î tàrx' tp9fj wAoyTi'Ç'fT» i33. 

'I&eu ^ 'AtToXAmI' OUTOf tK^UGAV' f^« 

JLpturrtipt av wBtiT'm '£mtf7rT«txraf jf ^< 
Kop 7oî<rSe }iôc(i6iç xaTayiXcd^i'fMii ftiTo- 
^/A&t» , Ctt' i^BpS» f eu Si^appôinti ftfrrnv 1 3 ^. 
Ka'A»/!*!'» if , iponàf «< àyùprpia 1 3 5 , 

Kffj ntp ù (lâprii fiâpTif iKTTfK^af iSG fV<r 
'Avnyay' 1; 7otâffSt BmetCiftauç Ti^a; iS^. 

^17.' £t fuan' mêdîeamentàm parant met ^uo^ue mtreedem, i. «*■< 
ntse qoeque caedïs fructum , ùnponet ine invelermtMp i nûninitD 
M plactrî non aliter po5se existîmans, nisi me quoqUe morti dederit 
12Q. Glorîatur enim^ dura in mttritum gladium acuit, te et, pnpten» 
^uod me fpelltceraj adduxerit, caeiem retribuere, 139. Scilicet ut 
luWKytKartt iuttuiHi. \Zo- Seeptfa; scipionem ïntellîge e laoro, qua- 
lem gestsre vates solltî. i3i. Et fatidlcas circa coUum corollas? 
Coi; cxïmîus Bellotas in landata Italien AeKhjU version! înteUipt 
riwifi -iifii , intorno alîeUmfitl Of» herde, c&//iun aîgnjÊCftt^ et 
doctas Faschaliiu atiique tndnaere , corollas caput matait et eoUm 
eircmmdare, qnod prasertîm vatuni erab iSs. Bona enùn ftjval'ia 
mihi attulistis^ referam. 1^^. AUam j^m Cvir^^nem qfMf foulienfij 
mti vice ditaU, i.e. damno afEcite. i54> fiditti autem me, ûApot-^ 
fo^t pt hU ,orruimeotis irritent inter amicost cum ab kostH^*. 0^^ 
èssfint , fuantfuam baud ambifftum.tstt i^tum vitum pwtr^^o^"^ 
f|i^uç mdignani , quae ah iîsTJderer. i3$. Ego mto inWipi"^^ 
nfw sièut yapAunda circulatrix, (36. VlcUctns. 1.57. InJtanc oor^ 
t^ofn çaUmfUitem. iiizedbï Google Lttfl 
BufiOÛ TtUTflâwj £' wn ttTl^iKlf fit»! l 

Oy (iw oTi/ip/ ^.wt'^-S»»»' i3ô «MÔM^t/wi»'- ■ ' ' • r?/ 
"H^i/ yip tittâif ^A^f .a^ T/fua/)oç-«if* »''.-■" H - >- ^ 

KOTtimij arai râffSt Bptyiuicru» (pîXatç- t^-tf 

"A^f/ wv vnriacfta xc^xcMU. mcrpo^ «43' 

'O^w/tottr/ ysf Of»to£^ flK ânÙv layaç. 

Tî S^T f-y^ Mfft/Kfiç iji4.^& ttiaàrivu^] ' ■< - ■ ') 

'Ew»/ TO ^paTQii. fîSo» 'IX/ffl> TroAii» - 

O^Tu; àtKÙyâ.fKTOuaiv tt •ditûf Kpi'cii i46| 
loCira jty'yt* TXnVoftfU w. tterrdapm; . -j "> O" 

"^8ot» TTtîAas i47 5< TBî i' tyu Tipo&tnim» t ; 
'ETriuXOftff' 5» xcupiai . !7rA'iV''S ■ 'T'X*'^'' > 

'AiTOppvtrraPi o^a irvti/3a^: lôSt^ ' ', .'-i::.!.i 

i38. Patemae auteitt afae tocO tntncus me culinarius maitet Ci}"0 
calidus (fiet) caesae tanguinaria foade. Nempe tnincum ÎUuni cru<>- 
re reaperinm iri pra^agît. iSg. Inultae a diis. 140. Vltor fOtestetJ. 
i4i> Filim matricida, paîerrue candis .vindÀx. 143. ProevX 06 Vp 
Urrà kospet , accadet-, Jiasct caiamUafes iimîcis finitunts. 0j»yit»i 
tant doma» velisuti pinnacula sïve pïnnae; iU ifiyni» est cero- 
nam vel fastigîum aedifîcio îmgopû-e. Rêvera enim Orest«s coronî- 
dem calaiDÎtatibus Pelopidarum ini^s&te , facinusque ab «o patratura 
Qltimtim erat îstins damus infortuniuiU. i^i^ Adducet autem eum 
jacentis patris resupùiaûo } h- «. çaede^patrïs audit» domwo pr»r 
penânt; 144^ -Hic ùHte aedis^i^S. Agériiim sîctit ^riL i'4& Vto 
9»'( f SvofTMi veKit eCtmf àtii\iia«etv<n if 5i*i' Xfiau : «" auUm 
Tut cintatem obtinuerunt , talem exitutn liàbentes deorujh ^fbHr^ 
i^^.*- Gravi »etàphbra' mcappellat œditlm Atridarùm' foré*'}' )it^w 
hi îqulbti^ m'ortem abitura erat. iiizedbï Google Tim' luctfài huut. Si ti mmi/uis 

Mo'ix» To» »»»{ i48' biVSa, uiff, SjiiAAw) 

OuV •rrr'ôAi^s, <» Ç<'»<, Xf^»» wWw U^. 

■ Xofo's. 
'O Sucrtaôçyi roù Xf'"" '"frSmicii liv. 

Kactâipa. 
'nui «'i' ^f*erp' auncfm- jupiafâ çu).5, ■ 

Koffar^. 

,'AM'«VKii»j TOI mitS»!;» ;{i^,{../2f«^ iSti 

''3* '^ »««•«: .wi i^iw. 149. Atoll megU'est auxUii at Mtit- 
fc» .' çuait timpons (ad elaièndianj copia. i5o. Attamtn <pii por 
*«">« •«, «It^iiiit «rt« a Initfion: hcnuur, i5i. Cralwn «M ihoi- 

Dgo:ecll:,GoOglc OJWf .4*9W tmiva ■SMr^tvSK^fiMM' «fia* ;:' 

■ .Xopét.' 
Ti tout' îi^n^eiçi Û 7t /w'^PfMwi» «n^ l5î. 

iétov Sofibt Trnmaa aZ/iaTooray"' 

Kai w»; -W^ o^ù âvftetTW ' i(piaiiîtiiv i>54> 

iSi. H e. ^ beait et fottaiwtî 'tmit> . valdfl ^ hoc decôi^ g«nbs 
(«iMw x«>rd«nî'r décore mari} deprecantor^ -eorjoesé libenter ca- 
■vre faientor i53. Quart pkeu Kcelainas'î niii sH ^H^uUt , ■ fuod 
onneris, ^nod tibiiutuseam faciat. t54i V^' >ic. interputigêiiduiDi 
W tii • rôf i(ù -SvftMVM ifiaritt ; Et. ^liomodp tandem 7 iViu^ 
fii»e Aic-odor Bfflatur «X hçstiU ad foctim-caesîa; vel n&x«>' tm 

Dgo:;cll:',GoOglc .•■ . Xsp»(I 
OC lèufudti ^f9i£ùrita'^Siifupi»^$tç^iS&c. ..''-' 

'Axa' fl?^i« lukf ;îo>*<i;rf ««wowff' i^V • ■'- 

'Ayafiintotôf r« iioipat. 'ApjuiTa /S/o(. 

Iw» Çi'ro/. 

"OuToi &MVi^u i 3(^pof cdç e/>i'/; ^ ^/3u ^ ■.'■■...' 

'ATX «{ •9a»oti<nr iiapmpûvf ^toi tÔSi , 

"Oto* )<vrii yutamoi àrr iftw Sa'ei" , 

'ETTiÇfiw^ari c'aOTct £'&>'( 3rat>ovftitn i5S. 

Wl* e^H r9t/f4«rirf •f*»'i'«r.j ac nejcû> ^ lumuub) Aoc oUi ttictiMat ad 
ficum cacsas. Ait Schiîtz. i55. Existit Ma apparet, i56. PesHimum 
odarem narras, haud similtut vngvti!^ ^rifi, z5fi fenfni,'!mHi hœ, 
ut Jam jam moriturae > ttstàmini , me sdlicet iatrepide >d lUoitem 
Bobeundstn domam hsnc ïntraase, quailda mulier ( Clytatmestra J 
pm (me) muUere martua fueriti et ^ir fAegisthusJ pro vira CAga- 
metiOneJ infitustum conjugium adapta ceciderïL SurSiin»tpTot, suQt qui 
pro nominativo acciptont et ad Âegisthiiia référant, VerlnA autem 
geoitivua hab^t^E:a forwa. SbgSâfàofi ■, ut Aj^aateninoliif re^Chatoa sîL 
i58. Hatd dona hospitaUa aujèro. SchiitZ vero maValt.' Et kaec 
«qnidfi» fluttceg., i/uae dnipiicit rmeit ùUpatd^tt pvenasj ft6içv«fn 
, ^ma iioipiialia acc^io. mAnAirw ; aeqwt .mihi hâafi tDOfi^^tn grafa 
tna%, M ho^tti monera, qoû ei ofiêruntur. Videbator mim ipsi 
pn» imaûap i^Stndvm iMtSw'fjr in vcrau 'AAX'ai< i^mîif nofvvpùvê 
rui'rsiie fuia potias voa me iUnd Imie inteUexiiM ac-praiyid&M 
iMtanum', 9uofHft),awii«r ^/» nte mulûre 4'ai mortem tmeam «Jet* iiizedbï Google a35 

KaofaSpcct 

''AffoÇ iT i/V(7r pSciit jî âpSfOi diAai 
'Efwt TOf auTÎîft 'HA/ft> j* iirtùxfiiMi 

'EjcSpolîj ■ÇoïKf'f ¥ iftotii Sîkkp tîftif înwii 
^ouXui Bafoùc'nç tCuapùus ')(npcûfiaTùi iÔQ- 
u ^u ispoTtiet itrpayfun' i fUTb^fâùfTa fiiii 
M ix/a ;Ti{ ârrpi'l^t a/r*_ tt &i. Svcw^i ^ 

Kft/ TaÛT* f xj/mv ^w^Xm* iîxifiptjt viAû iBi. . 

tcenjatitj ôccidertt, vinfue pto vira f qUent txof perdiditt ôeçiihué' 
fit. iSg. SoUm autant dum ultùnam ejas'luctm adtpiàOi tuppUx 
invoco,- ut înimicl met et percuitonj ultorilbut m^ pptiuu imamt 
"ti, hoc est, aneiltae Jhcili negotio inuremxae. 160. Sin ûdversae 
/mint, MoMéa, ^um ù^tta JUantt spdtgia Mripl^ttm. déiet j h. 
e- ■dver^teti^ adço ^^< oblîv^i Siolc^t hp^fiftiest Qt t^ff tRcintirifi^ , 
tanqbain acnptara spongia deletaji rnoXfoS eranew^t, t6i^ At<jut 
fiaec e^UiJem mùlto magit çuani Ùld iiiisefei>rj bempé qnia^ tltidr 
>i esttt IttIbrtuniarDin nemoria, melius ïifl ad sapientîam -anicnia in' 
^rnandam homînes nterenfur; nunc ne damnis q&iâem sapere di- 
mnt, qnM tain Calcrîttf obtîviscuntun Mîserabilîor igttnr Caùandrac 
videtar in homiatbiM cïu ualonim oblîvio, qvnn bonae fbrtunaa 
^lilîtas ; qna guidait Kntentia nihil gravina ac aoblimius esse po- 
int , me fiiddica Tlrpfle ad mort«m abeante dignius. iiizedbï Google Ear![Hd«s 0^p> LXX7QV BAtitf S^mhIii» » .qno. ptrentii, 
Xent Gnecîafi yaftanjU , cpnfugerant, Socnia AmilMiiter usas tst: 
hiac qoQin ann» cetatis duodcvicesùos ad tragKdÏBs docendas ani- 
mtim adpcUeret, lâctuni est ut non sohun ah sniio quadra^tou 
Tictoriam plnties adipbceretar , sed in tra^œdiis qnoquc et ontnr 
csaet «t philosophas agregîus. Hinc QtdntiBanoB Euri[HâîS lecUoncD 
liitnris orateHbos in priraiscommeiKlavU^ ejusqiw tragdtdîa colbw- 
nata philoMphia fuît dkta; sad praesertiin ïn omnibus -adledibu) 
ciendis Eatipides mirus fuît. Hoc autem pracîpuuni in nostra hàt, 
quod primas pfolo(;os, in quibua pitesentîs materiie argumentum 
exponîtnr » tragoediis pnemisib 

A ngc Aichalao- îarJtataB Fellau «diitt tt-terUo anno iptsh 
quam In anla re^s amice tractatua versabatur, a Prbmeri cujusdan 
canibu adao laoeratu^ est , ut brcvi post animam cfSaveril. Il:, Google ETPiniAOT 

TT/Ms Ta Toû 'Ayatttfaotoi (3a<ri%«t vw^KiiTai 'Opîavtis 
K^m» i liai Mi'iUKS VTto ttwn'ai ivi tlXhhS/w , (a 

n'/XM'Xadl^lTO!! irpoi 707; TFOCTi» 'HAlKTfKT. 

COpMCT. ot/x- 2o5— 5og.) Q ^Xl •Ttôrua Aii'dH lui» lixtmv y àç' fi trp^i. ,' 

'A^vi^om yàp râp -kpia 4 > aVo^n^rdi j'i; ^pimr. 

'HAiXTpo. 

'il" ç/XtuS' , <»; ^' «oipparras e/f 6'wrop ittctif. 
BouAf« 3/)w «-ou 5 x^rvtfxouç/trc' Sfitan 

I. Remediam moiO. a. $iibÎRtelI. substanL xttitf: ppportuno 
tempore, 5. Ois't , at alibi notavimus, commtinis gêner, est: hoc in 
loco adhibetnr pro h!xt»Im 9ix : optanda Dea. 4. ObUtus sum eo- 
ntm qute prias acta suitL 5, Scil. jWxii *« 9iym ffw: W« ut eon~ 
trectem te, Schôlîast. grœcua notât s ûioVi fii'r «p^nt* <9i'>Hr > dÎT*» 

fti')tXei>7-M~i*Tt. No9 contra huju» grammatici sentectiam BnimadTer-' 
timus etiam Idlym esse ejusdem temporîs, cujas est MttxtvfîoM, «ciL 
temporis aoristi sobjonct. ab ii\y» ur. a. indic. quonïam ÂiV*) ' 
■ut caret tempore pnesenlî , ut -«it Schntider in suu Lexicon grse- ' iiizediiv Google fis 

. 'O/nVinf. 

J • ' / . i i r 1 • i f . ( 

ÏTOficToî Bfipt/iit m'Aitiw, ijififirm. ^' iftâi, 

■JJou 70 iouAiu;»' «"Ju, iou» mxt'nitai ': 

'ASiXf' 6 aSiAç» x>'eî Sipxmiiin /«'A« y. 

'OpiffTIIf. ; 

^T7ro/3«A< »r>iDpo<( 7»ait;pa' 8, XŒUJtJluJ» Mit itr 
"AçiAi ■nfmmm ^wrâ yif Akm-cm m'paif. 

'HAlKTpa. 

'il /SOTipux». vimSi; g iSA/0» «ops, 
iîs iyfiuŒtu Sià luaifSs «Aouer/at. 

'Op«irr«s, 

M»/sj jo p', Staf3fi( ii'iii, iijrVSlK» (<îAn n. 
«•> ■nt r«o rejwritur^ nt ait Batmann in sna grœca grammattGA , 
pro qoo rihilatiir praieiii Ji,,.'».6. Fro «!.k(«'. ViiTheogn. ad 
. ' *^7' . """ «ciwo fratema membra curan tonria manu f 
i*V 5'.^^*** ''™ " ''"° "■•»' »t adjeatira •lili»i«« at JSiK- 
V^f. o. ùcil. »■«-( ;^;, .,^,^,-( ,.(i gj ^tjufi: g. SordiOun nncin- 
*^,™* editîones hâtant kVk fMri'w: morSui insanûri editio 

«miot videlM, nt „ ^,„-„ waaaiiM,, « «its. a^a, bnjna Tra- 

M laitmta montra. 

Dçiilizedbï Google 'ISou ÇiAo' TOI tÛ poaovm iiyantt .^ . - . 
'Anapop Sv 79 HTii^*, çaay%cûi» 5' ô/«ii|;. 

'^H kvtt/ ya/af àpftùffat % 5 mSaç SA»; | 
Hâhtrra Sô^ap yap toi' vytflaç ix*'' 
Ânot^f £iî mf i iS itaaîypnTûf nâpa , H?;»- "OpiVriiîf 
E* S" ii's /3Xaj^ T/f, fl^ f-^ft». T(».Wn>)Ct7» ifi» 

'3. 'Amxumu» id«tn ut ac v'n^AocIr surrigem, sed propçit aïgnit 
'VrfHm versare. i5. Componen, 14. £:e. /on^ inteiyatlo. i5. Sabift- 
icHigitur idem Tcrbum Ai'gtih 16. faf)« yam nunc Aa&oo mcrforum. Dçiilizedbï Google Mf HAao( «M/, cou Mw/ynirros «awywj , 
El* NouirA/tt Si cî^fUtS^ af^uarm nûp 17» 

'Anp ôfivyms, ntc* X^f^^i ^X"^ mnpôi 18 i 

Hki/ to TTioTop To5« Ao]>eir iitâf Si)çuf *9» ' *^*- 
ËAcnr ocyoftf»£ T/w/kuv /k rticxiw. 

'Of$ff7nç, 

El (WOf flffudN , fMAAer âv ^hAaito; iTr. 
£1' 5* èÉAop^ov ayiTcu , neaiot i^^up îi'iuf /tiya. 

'F(M( dvyarrijpw, AxntAfff t & 'EAAoSa ai; 

17. Tatulm nro sea OWMm nafiiun ^leiL nartt p«r perij^u*^] 
«Autt inNaupUaf in porta Ifw^Uo. i6> KEr «ynoAw «f AoAeiu f«- 
MjCcia a ptàn 7 i^ ^cc^ hoc mrgamenmm mem oratioitis* 90. Àd Dçi,l,zed.bv Google 'Opwrns. 

Su tvr Siâ^ps 7»r nmâf sa* f^f07j ys/ï. 
Kai it» ftétw X*y', aAAcr xai ^péni t«5*. 

Oïfio/ , Tutvtytwt , o/i^ ffô» tapearcerrtu , " 

TiQ^u; 5s fUriSou Auffcov , apr/us Çfomr 3 S. . 

oZ ^HTfp , i'kitiiwov» fui '•nlctti y.w 34 

AuTOi ya^ , a&rai •nXwria» SpûcxouiTÎ fiou 36. 

*HA/xT/îav 

M»» , « jaTuxiitup , àrpifia o-oTs « Zi^ttoi^ , 
Opf; yap oij^gp wv ^oxir^ coç* tîSipat, 

'Opstrrnç. 

'il çor/3' , aTTOXTïPoyff/ ft' a/ «.uraTtiSti » 

31. Tu ergo esta dissimilis m^lanun mulienan. aS. Hic Tcrsns le- 
gitnr fere in c»qnibus edttïoniboa .- T»j(yt H itKiiev XvWÀ , m^Î 
•*frcn»i': cjto mutatus es in ntbienij modo aanus. Naibi» TÎdÂiir 
»erus hic Knsus esw : breriur mutatti rabitm et fiÉrbrem , sm pei^ 
''rtrem hortun evasisti sapiens ab insania , îta ut «pTi'iif lioç in la> 
co aignîficet intègre , non modo j et mpriiK ^penïf idem ait ac «pri- 
fpmir. 34- Sdlicet fcij iwîaii* ftoi: ne conclus in mè. aS. Puellas} 
wiell. furîas. a6. Scii. iftiaKwai TMf#iV (toi/ : saliunt prope me. 
ywlanum, 1 6 

Dçi,l,zed,bï Google a43 

'îiXÎKTpa. 

Oo TOI ntB»<Tot 3 7* X'^P" ^ i^TtXi^aa ifinp 
'Opiffrnf. 

Oi l'y* To'Xtfirt! , */»' »V;KOop/a» Xaj^w , * 
'£ni/ 70 df 1 or Sv&ftitrç nixT^/uda 3 8 j 

'Opiffrni, 

£7 fi' $K(fo/2o7tv iteaiâ^n ^ua-cit^tàa't sg. 
'HAixtpa. 

s^. iVion dimittam t». aS- Pottquam hahemus numen inimicum'i 99. 
m* fwrw'fcA Ha iMMuTi iJitwi^MVi : insana rabia : vid. ctiam 
•ânoUt. io.*5o. tuturiuB proxîmunt adhibetiir nepc ib Attkii 
pr* ibt piutvo ) «t hoc m loco gtfftjîtwm pta jlAfAtftm > md- Dçiilizedbï Google 345 

t! fin %eit*it-^ft S 1 X'^P'i ôitizâttat f'/wr. 

Où» ■ tîcaynius'T y oyj^ opaSt sxnfS^c» , . 

T^wr wTipwràî yXvçîSaç t^opti^t^trai i 

CAi a i) il Stîia (fÎTiMT; à^empi^tl' aiôtpd 

Ylitpoîi' là ^oi'0Qu S ai'riâcSê Bîa^ecva 3b- 

("Ea ) t/ 5çpiï/i' «Aoft» 53, w»ti^' ari^'; i% wPio/xrfi'W ; 

Iloi , irbï •nàS' Att^ïo-do: 3 4 ^^>"'w otto } 

E» nuftârm yàp avSiç au yetXn» Z5 ôp»' 

'Btùyynvt i t! lOiâtii yÇHfut Biie-' slita Trt'wAû)» j 

AiuyypQftttî Obi (itTttSiStA/ç trôvtap ifiây y 

A}h tu» f'^f t^iaTi 36 (ruiTTiHtgu- xaxwi>. 
Su fiip yàp imivivoai tôt' , tipyKCiai S' (Vo' 
Mntpâîop a?;xa Zf. Ao^/a Si [tiftipoirai , 
' 0(mî ft* (VffpŒf ëpyoe àvwriûrvia» , 
ToTj ^1» Aoyo/î w^pavi , Tô7j S' ipyoio'ii' où. 
Oj/iQi Sf •na'rtpa tqv iftiv , cir' kot ofifiaTa 
'E^torépow titv 38 , /iiiTeV- »/ .xwfi'a/. (Ji Xf " » 
IIoAXaç ym/ou ToyS' «c èjurtlvcci A/tû:; 3 9 , 
^>. Pro t^«^«'4,ii: diicedet. ^t.OraculaF^iabi.OretlescanûWoVUuAi 
ullus est mortem patris sui intcrficiens Clyteemneslram. 55. Quafe 
dtficio animo. 54. Poetice pro ixùjtti* talivimus , aib «XX*(Mri> 35. 
'"'o jwAvfci' i vîd, Theogn. N. 2. Hic versus irriaua fuit a comid» ob 
hùtrioDem iEgelochum , qui , ut traditur , quum non potuisMt 
txprimero ^naliphem, ob defectom retpiratioais , visu* tst audito- 
ribui jdïeere' >«)vr* ifi mvsulam aui felem video , pro y«Xiira op*' 
56. Ooricuin pro Ixtri propter. 5j. _ Se4 miki patrata est materna 
aedes. 58. Si corgm interrogasseift ipsum. 5g. ScïI.JiJ vit *XT<ért#c 

lotarpru latinus ita vertit: ealtemurum Juissa rnuitas preces ââhas 
genat. t,irml yttuou : precaliones publicte. Usus e»t apud Ve^rcSl ut 
aapplicantés mcntum t«ner«nt illius, cui «upplicabanL iiizedi!, Google ■ 544 

'Byu S* T^it/KW T0/a5' iy.7rX«c$i9 4 s nonca. 
Kài pur àgca.a?ii/nr 43 >. &> xaff/ypiiTOP xa;>a ,* 
'En Scmpûai) t' ottsAS* 44 » **'' ^t^' a^Vaif 
"EX"/**"' ^'''''^' ^* ''^/'' 45 àSunntran' iSiif, 
Su/totr To Sf/nv %tti S/aifSctpii' tppsrûf 46 
lo^oriH weepaiwBov B . oTCct Ss cv trxtm , 
*HfW( 7reipov7aç "xpn. <rt vouS$Tt7p ç/Aor. 
'EiTrinouptai yap a'iSs toT; f/Ao/f xaAai 47* 
'AAA' , (J ToAamz , /Sœra Saiiârav tcu , 
"Tttkù s ai/TTfot 0Xi^Mpop ivrctBiîcu 46 $of » 
Sïto» s* opt^ai t XouTpa t' iVi J^oo; /3aA*. 
£/ yc^ TrpoAf/^'Cî H*> " TTpoaeSpîa 49 tôcav 
Htm*» 5o t/v, ot'xôftscBct 5i* cf yo^ «)£&> ^opm 
'ETr/xot^y, oAXttp > uf ofâ{, tptsfioi ur. 

'HAiWpa. 

Oux ffCTTi* o-yc (TOI xa/ Bavsîv aipKffonait ' 
K.ai Ç^v* ïjl» yàp toutop 5a* «y o-J KorSa'pHf, 
■X^ypii Ti SyjQia'Cii } Traç povn <reùBttffO(iai i 
'ÂvtxSiTiiifioÇf aTrQT&ip, oÇ/Aof' </ Si o-ot 5oh(7 , 

'40. In jugulum. 4i. Pro ért, çuiâ , more Atticorum , qui non solum 
ds rebot probabiliorîbus ^ sed etîam de certiuimis cautissime loque- 
l>àntur. fyi. Ab 'ixtt-hJf'-3« , scîlicet ixwKÎattt iitt*.Kof tmmSi x«x«' : pc- 
^uncturus eram tamis malis. /fi. Retege le ipsam. 44. Et ubi a la.~ 
crimis. /fS.- Pro grm ifiJ. Vid.. Theogn. N> 3. v* ifi* hoc in loco 
sccipkur pro t'fti'. ^S.Horridam meumet corruptum sensum. 47* 1^^*^ 
enim mutua officia décent amicos, 48. Porrecta, 49- Propter assidui- 
tatem. 5o. Attice pro xrifj»: ti^i nonciliabis. 5t. Poetics pru.oi;co^- 
fud« ; periimus, Sz. Idem «n/m cf/. iiizedbï Google s 45 
Ka^oTOf 0poTo7<Tipf tmopîari yîytrreu. Il:, Google Sophodes natiu est Oljrmp. LXXI Àthenis. Fuit poéta tragU 
eus. Ingenii mî excellentis, qnod fijrmaa corporîs pulcheTrînue majo- 
rem splenâorem etqne revereatiain cotidliavit , âocDmenta dédit 
mature, Vicc^mo fi^ et quinto «tatis bduo primum pablicaTÎt tra- 
gœdiam^ et jEschylnm vicit in tragico ctrtaniine, Fomum theatri 
grtBà meliua et elegaotios constituft> pictnris oniavit, et chônitn 
fabnlae actîoni inutÙMmit Ingenio et paeoe , ut dicam , aodacia par 
est £schylo } êtd correclâme «oraqua multo sùperlor. Mores et de* 
corum optime serval : acDtn^ philosophus in investigandis atqne 
lËxprimendis anïmi sensïs atque motibus; artïfiBX sinnmns in diak>go> 
oratignis dignïtate , agendis et signandis personis , tutiusque fabulas 
const)tatîoD& Ordine, diligentia,- snbtîlttale curaque JEschylava; 
Euripidero vero ingMiio, subllmitate e% orationis niajestate vincit. 
Pfccssit nouaginta snnos natus. ilizedby Google 2 OtOK A E OT2. 

CHAlRTp. CTl'X- 86— tl».) 

'Aw/raioToi. Q Kai y*i âirtfioipQi ecnp i a «i{ a /mi 
Ilo^f ftit Sf*MiV ^Sài , 
Tloy^t 5* ât7np$iç 5 fltrSoo 4 
"SriprtM TtTaiyàç aSftatmofUM» , 
'OttÔtup Sn^êpà «^ lîwoAiiçi^p fi* 
Ta Si -nanoXÎStos y »S« crvytptci 
HtWcra(r' ivfai fivyipùt oiKaw » 
"Offa ToV SwTTBWi' i/to» Bpnm. 
Xlarsp t ôV KOTof /iii» /SapiSapot aietf 6 

AïywSoî , OTTÛIÎ SpÙv lÎAoTOftO( ( 

lCoi;£i'V toiÎtwp 0/ JtTOj air «Miiî 

1. re/TflBiyiw ambient spattis w<iua^ui aer. a. Quem 5. H 
est : àn-invout 5. Ab «»ti et »>» : «ît»Vii( «rTi>«<» «X^*' p*reuf- 
siones oppositas pectoris. 4. SensUtL 5. Quum mjt /eneérwa rtcet. 
ait. 6. /« i<i7*aro terra , id e» Trojee , durante beUo. 7. ffo/i exce. 
pit kospitio; eux iÇiniTi» pr<i eCx «»i'XT«»ti Grœcns ScholiB JteJ »cn- 
Wt, Çiî« 5«p 'Api« , T(iw>«T«, f oV«. 8. Sciiicet » (f<» : mf«., g. 
Sàlicet. x«i c xei«MX« 'halamique consors. iiizedbv Google 9^8 

"H 'jtou .^tptrat , <rou , •na'Tifi , âjrtitç 
AiKtaç lo o/KTpwjTi Saporroj* 
'AAA* ou fat £f| ^i/^û, âpitW , 

Ila/iÇïyyiJs âffTpwp p'iwaf, 

AcuVau £* ^ap, 

Mk oy 14 , rtKIK>Xt7§lp 6»i T/( à M», 

'Bat WfKUTtt 13, TWF ^f WOT/)^ • 

Upo Sypwp, lî^^w TTOff/ wpoipûws7i'. 

Xi 5«/i' 'Ai5oy xtti nipfffÇoims , 
''XI X-^'"'* tEpf»» , xai woW *Apa 1 3 , 
Sa^pa/T» Siwj. 'Epwjoij, a? touç 

ÂSîiuùi Bwwi^opTaç èpaTSf 
Kat TOUS luWî wiwAfWTo/i/i'ouj., 

EX&ïT* , opu'f «T» , Ti'aacrBt varpoç 
#0*0» i^tpU> , 

Moup» yt^ ayfjp gj^ j'^^ o-ûww 
Awriis tùri'ppwo» i5 Q^^. 

^o. Jbftft i,. SciJicet fi,,' «,' m,£». 12. Id est xuxùeua» ejûlans. i5. 
«' w/wnrfa imprecath. 14. Loquitur de Orestc quem ipsa serTSïit 
«l«a traosfugans. i5. tngravescens, rel melius «çwflfe (oniw) aqui- 
itfnt id tst ûmp/i^, non possum tequimtwm dohrls meijem. iiizedbv Google a49 

($AoitT. tni'X' i45i — »468.) 

' Atâitaunoi. *., Zspi vu» GTtiym y yd^ yutXéffa i, 
Xa7f) , co iit)^aBpQp s ^{i^poupot iftoi , 
JsvfUpai 7' ttvSpùt ?iSittuptâSfç t 

Ou 4 .TToAXaiu £11 Tounof s7iy)(3tar 
ICpSr ipSôfiù)(<>p 5 iiXityftri pÔtou 6 » 

Epfiatop 8 opoç Trapiwsff^êP s'fxoi 
Stovop àtririmot g p^e/^àÇo^iPU. 
NCp S' , û) iiptifai t yAoK/oi" Ti woTOF , 

Ao^tif ou 9roT8 TMj S iiri^ôansi 10. 
X-ecïp j &> Anitpov wéSot a/if/oAov , 

Ym^n. T< ç/Afiip } p(<» ^ecfSaftâreap 
Aa/fuW} j^( tizut' èmKpavi». 

I. <^j« ego proeedens acn cum urram hanc talutaho 3. Tec^m.- 
întellige apecns ubi Fhilactetes longo tcmporis spatio remansit. 5. 
Promontorium. SiibinteUîptar TiVp« seu vx^riXt vft0>jlt prominens. 
4. Scîlïcet. (V«;: ubL S. /n recessu 6. PaUtmte nota. 7. A^/M' 8- 
Mons L«nini. 9. Reperatssum. 10. Quod ita Jore RumfiMm ani^a 
speravimus- Seg* h. I, aignificat expectatio. 11. Secundo cursu. i3- 
Id eat Trojae , quœ aecundum oraculum capi non potent niai • 
Phil»ctete et ab Herculïs «agittia, quas ipse acrvabat. iiizedbï Google Plndaros Thebamu DBtui est OlTmpwda UCV., àiaâpjùûS Mir- 
tidit poetriœ et addictua pane doctriiue Anaxagom , qooad suam 
philoMphiam. Dionysias HaUcarnaueus îllam appellat fiirtenij lobo- 
ttum, sublimem scriptomn, makimis seDtemtiis plénum « in elocn- 
doue paraia, in rébus inijue rerbû mirifice ftecundam. Suis odis he- 
roas SU08 in certaminibas victores ad asm stollit, inque pxà» camti- 
nîbus interpomt hinc înde sententias^ guiboa îpse vatea ad grandia 
awai^it^ ita at in manmos eirores indâerint ii, qui cjns acripta 
cTolrcn et interpretari volaenmt Mnlta de illo, nt de Homero et 
Hesiodo, tradnntor qnœ &bulam aapiunt, ita ut et mortia genus, et 
tempna multiinodb enuretnt-. ,i,zedi!v Google Analysb secundae Olympica Thfroni Agrigenti regi» dicabe, 
qui victoriim quadrigû rehtlerat 

Pindtnu hic primum ad Deos se convertit » aîcut pietas pottu* 
lat , deinde ad heroas , qui lecundum vetemm theologîam locum 
occupabant saum ÎDter Deos et hommes, deînde fectis quasi gradi- 
bas ad victorem quem laadandtiin sîbi propoauent, derenit lile 
luscit utnim lovem celebrare debeat, cnî certamina dicata erant, an 
Hercolem, qui eonmdera ïostitutor fuit, an tandem ThcFonem , qui 
ab lia vîctw diacesserab Hune extremum landandum aibi proponit, 
et taoquam naxtmis virtutibus prieditum, et nobiliuimée originis 
pFÎndpem prœdicat. Nec enim generosior esse poterat Therone , 
quuni ab ipso Cadmo descendar. Quemadmodum autem comroiata 
ejna vita erat bonis infortuniisque , sic poète sub oculos ponit The- 
ront« nonnulla, quse fortasse molesta esse poterant illL Aodet verba 
facere de illias calamitatîbus , et tanquam historicus famîlise sua: , 
et exemplo principum, qui praècesseranti ostendit, gloris semitam 
penculis et incommodis repletam esK : addit nonnulla de încun- 
staotia fbrtunce , de nostra a rébus humanis sejuncUoae, de hora 
mort!) iocerta , deque iis inccrtîa quee accidunt tum cum e vîta 
discedimus. Deinde ad félicitâtes sui herols devenit , et calamitatibus 
exantlatis opponit victoriam Pisse relatam in ludis , tnm dues alias, 
quas Delphts, et ad Isthraum retulerat, et ejus immensaml divîtia- 
rum copiam. Erat reapse Thero ditiuimos inter omnes sui temporis 
principes, atque etiam populi ejus opulenti vel maxime erant ; ex quo 
occasiooe capta dïvitiaa vates splendidc collaudat. Sed quoniam The- 
ronis subditi divïtiis maie iitebanti^r, ideo Findarus ita cas laudat, 
ut iade opportnna bradât monitat illas scilîcet tum solum eeatiman^ 
das esK, qunro «int cum virtute conjnnctae } magis jtistam et sapien- 
tiorem aliis esse ddicre illum qui dividas possidet : et quîn totua 
in iis sit, et ia hujos vit» commodîa atque oblectamentis , futurum 
perspiciendum ei ease , ubi mal! bonîque ceternam nbi condiderunt 
nmcedem. Hic po«ta vividî) horriftcisque coloribu» supplicia ena_ 
ment quibiu afficientur nudi in «Itéra vita ,^ ac subito postes deli- ilizedl!,G00'"^lc 95a 

cias Bc volnptates desiribitt qnibos boni perpetno fruentur. Tinm 
ad Eljainm aperit sno hecoi , tnagnos et illustres viros ostendit, qni 
in Qlo beatomm qud domicOio degont, quos inter primum collo- 
cat CadiDom , omniom regam Agr% entî radicem et bntem pulcher- 
limum. Tali pacto Findarus ea omnïa m médium prolert qua op- 
portune excitant animoa ad virtotem. Sed ut vim majorem suis mo- 
nitis addat io suîiuetipsius laudes excutrere non dubiut, aSimonide 
ipso etBacchUide coactns, quos ccmulos habebat; quod quîdem a~ 
fiomentma est certîwinium summos homines etiam saepe ïnvidis sti- 
nnlis tangi ; quscrebant enim illi FindanuD farore régis privai» 
Acriter in illos inTehit et ea libertate, qoïB illi propria est, qu 
alios mentis antecellïL Ad rem suam redit , aeqas improvîso cxdtat 
ad Ag r lMPt a m ejusque regem celebnmdnu. Illum prindpem libera- 
lem ma^ qoam potentem dicît> qui de înimicis triumphom agere, 
et hominnm cor et animum sibi devincire novit beneficîïs et moni- 
ficentia. Admiranda est in bac ode quœdam siraplicitas, sed gravit, 
et moderato astro percitus semper poeta est, qui bine înde orna- 
menta ordine distrîbait, et omnia quee Thenmi dîcit, suUiniia 
snnt et Tcritati ojnsentaaea. iiizedbï Google i\ja|/() »6î 

niN A APÔT 

'OXuinriovlKttt. ^ÎSoç 0. ï'na Béa» , t/v iifJMi: ], 
C/pa S' afSpa nsXaSnaoïu» Q i 
riTOf XXîaa ttfp Aye; 3. 
OXvitmiiSa 5* «oTa- 

Aapéâtpa ttoXe/joi;. 
Bn'poHia £s TSTfKtop/a; 4 

rs)'û)pJI'T(OP OTT* 5 , 

Eûupu'^p Tf TTatipav 
Awtop' > OpSoTToX/P 7* I. ne«* cilAar» a. Pro («'ax«^ xA«W*nr, ««tare defcmu*. 
5. Non aolum nomina ÎHorum de quibus canere débet , sed eUam 
caiisam dicît s PUa tjuidem sacra est Tovi , ergo canendiM est UeuJ 
Inpiter. Hercules instituit (in urbe Pisœ) «/-Mmen 0{r'n;'*cum, pri^ 
"litias (manubianiinj belU, ergo, etc. Manubias beiU dicit, quas 
victo Augia dicavit Herculej lovi. 4- Ob quadrigam seu cursum 
quadrigae. 5. Canendam est, celebrandum, alla et sonora voce. b. 
àix^ar S.C bW* i-iFlos et germen iUuslrium patrum (namThero 
«ipnem ducebat a Cadmo rege Thcbaraio et ?i» jEdipo La)i filio ) cwtoj eï reclor urfrû. iiizedbï Google 364 

Ka^ovTff oi 8 TroAAa ~^/^> 

Hora^oû g , S/HtVa; t' f o-op 
'OipSa^o'î* ttlm 1 o t' i^- 

Vvniriaii vn àpiraîç 1 1 , 
''AAA*, cJ KpéviB mal 'Piaf, 

IIofKiir t' 'ÂAçcoD 1 5 , 
'\av^ti% àotSalç j6, 

^UipptM 17 apÛUpCCP f7l 18 TTA' Ao/TT^ )>«»/ ig* tÛp £r "TTtTrpacyiittteP f 
'£p 5/iui: TC xai TrafXt SIxcaf t 
'AttoÎïitùv oJS" ap 
X/wpof, ô'nâpTm irampt 

8. Qui {patres Theronis): p. Tenuete sacmm sedem Jlumbdt (>'■ 
SiciUa} ; «fxffM «vT«fieù , qui» urbs «iiim - nomen habuit b flumin* 
Agrigentoi aut pm «rx«p« iVi'aWKftw, qqia dvitas supra illum flamfD 
cmdiu foerat. 10. AEcb«, vtta. 11. Pro ir^y^t rnw'''*'^ mf*r^'' 
àdfèrens ftnuinis virtutibus. 1». Sedem. i3. Guientaiu'. 14. 'Ai^^' 
X^v^f, IwIm Oljupicoa reliqnos emnes alïoi exctllcre effirmM- 
iS. Alfeumçoë «en vadum Alpkeii hoc flumen prt^ Olj^piai",^ 
«nm «Kt- leri. iS.- Piaeatar, exSùlaratus hjrmxis 17. Profài"^' 
benignus, 18. Porro, magis. 19- Postero gcHeri. iiizedbï Google 9SS 

AuraiTo Sifit» <tffyw tAo$ ao. 

Acfda a 1 5f noT/tu ffur fvSaiiian a a yinn ar* 

S. /S". K. iJ', ' 

"Orar ■dioû /<o7pa a 5 ^rifivii 

"lEmtrat Si Ao'yoj lùSpoM/j 
Ka^^OiQ Kovpatç sGj fn-a- 

Soif a^ ntyaXtt' viiii9oi 
Al tinnl /3apu 
Kpiero-oKiiP wpoî àyaSûp. 
Zrftffi 27 ^tv (Il 'O^t/ftïr/wf ) 

K.tpavtw tanjiâit- 

Af ^(p rioA^f ff/'«i , * 

At «ûf7ç ô H/ffo-oço'pos ag. 

ao. Hœc est syntaxis: w)'>' XP*'^ ^ T«'r7wv varii^ tûiuve H- 
fm mwtinirt tii^t n$ iV tUr it km n^ IiW VHrpcyfu'nw (ji- 
yw: Scilicet. Et si antea aUipiid triste acciderit seu juste seu in- 
juste , née tempus parens omnium rerum potest e/Jicere , ut id non 
accident, ai. Scilicet \âit S* vtii râwfnifriit' ^^- Secundam inter 
fortunam, 25, Dorîce pro igiKiu 24- Malun ii^stum péril supera» 
tum, a5. Dei proyidentia , Dei Tiunun , voîuiUas J}eL a6. Quod ego 
dîco consentaneani est yd t^agptit sententia in pulelirithronas iCa4- 
mi fiïias). Hs erant Ino, Semel«, Auton|p&» Agave. 37. Vcrbim 
{■îit.jonice ^i pdhïlwtiir in solo prsei. et impeii 38. lÀtnsam cOr- 
mam habens.: cousis criaibus. >^ Ejut fiUnsfieAerieer i^Diofgrsùt*)- iiizedbï Google as 

A. 0. K. .S/. 

McTtt nôpatat ritifâloç 
'AXîeui /3/o7or oçdiTor 

Thlpaç m/rt doporoo 3 1 , 
OuT, âot^i^p âfitpav 
'Owôrt f •nai^ àXtou, 
'A'riipii cv> àyaS^ 3 a 

TfXivrâffafut. 

'Poal 5" oXAot' aAAoi 

IIoww s( ctf&fai f/?ap 33. . 

E. /?. K. «'. 

OuTM Si Mo'p, a Tf TrarptSïor 

Tûf ^ fp(» TOr lUppOKI! TToVftOl' * . 
Ofo'pTAt itÙp oA/3a) 

HaXitrpâiTfKot sAAo) Xpo'w 34- 

So. Fro Xijwwi I( wu' iV itajifttf, 5.* peM. pinr. tempornin radici- 
linm pro n ont ta babet nri in ânlecto Dorica, nt yîynri pro 
Xt'ysitfi. 5i> TVoR preefiniium en mortis temput i non cognitus ' est 
Urmînus mortis. Sa. StabiU fortuna seu inter perpétua gaudia. 33. 
Hœc est syataxîs. pMi IV^Xert «XXm iùSufuitf x«i «'oro* (iV mtSpttf 
(UTi'lÎMfftfr : Fiuxus vel vicissitudines gaudiorum ^ et aerumnarum 
alias aliae ad komines accedere soient. 34> ^ic Âir^a seu IVumen, 
quod tenet Tel fuefur paUrnam jastam fortanam tstorum ( patrum .l.zeclt, Google • 5; 

*EÇ ou Wlp CKTI/M hit» fxÔpi^Ot 85 w'of 

SufoiToVfraç, aV ji IIv- 

S. y'. K. .r. 

Çori'a yi»; 4"''<'' S 7. 

pmôm Tlo^mmi 58, < 

TtfMunot , 'A^ffTjJtf 
Ôa'Aof 3 g àpayop Sôftat^. 

Ta p/Ço», mpiitti 
Tov AîftKriSâitw 4t 

Aupcîp T» Toy;^ap(/ii» 43< 

TAeronù) una cum dmlHt a cath missis ,• addu^t tdam^ aliâltb^ 
ealamitatem contrarîam alio tempon. SS. Fklaiis Kilicct £aipi«^ 
36. Fetusque oracubim ndditum Delphis perfeciL S7.. Qucm/ ^uum 
vidistet acrii Er^nnis, occidit mutua code MtÂolem ejus ùUicosmm ; 
întelligit. £taocl«in et Polyaiccm, Wyrw aoris.Bf(Mt. ■'■; pro « pro- 
nomen peraons. S8. 'Epivem Ildikvrd'xii re^tar a rerbo Aii'fA», pR>, 
gcDÎt ftbsoL ifirttrot ÛeXanïkwt : intsificto Poiynice, S9.' Adrasti-' 
darum gernun-^ ({uia Therauider natus est ab,Aj^ filût. Adruti; 
40. E cûfut sgmine ^i. Tiwroa filiua JEaMidami. 4>- Carmimun ■ 
Ij'nxijut canseiftti laudes. - 1 iiizedbï Google fi9 

A. y'. K, iS'.' ■ 

'OXi>/i7r/ff 4$ fii* yàp avrii 44 

A' o'fioxXapop 45 *'( aJfXfvsi i6 

Tf( opBia 7i3pi'ii'na» 
^votSne^poftMf 47 
"Ayayot to λ Toj£i7r, 
Ilij^'/ifpo» àyeùfia'i 4 ^ > 
riapa^u'î/ SùcrppôviùVt 
'O /xa» wAoÛtoî àpiTaîi 

Kaipov 5o, (iaBtïav ÙTrîytiiv 
^ipifimP èypvripav 5 1 . 

E. >'. K. «'. 

' 'AffTBp 5 lî àpJ^nXoi t aXùâtroP 

*AfSpi ^iyyci ti it fut 53 ix*' 
Ti{ , otStf ré fxi'AXd» , 
"Ori BtttoPTtu fiip #»- 

4St. bMrt iV Ow^V. 44. /2b ^ipM 4& Pmrtidpan ^uviem.t»^, 
eOMNViVMi -46. XMoenMMi framm Thêronit, 47. Çiuu^i^^onnn </u0* 
«leciei etirriealum etnensanim. 48. Idest «i^fMMitr «^ «^ it.wyin 
v/xk: txperientem ctrtamen. 49- OpttUatia mrtutibus omata. So-S»' 
Stinti adrtrsaet secutida, altft otveniunt. Si. Ucat, secundom Scbcn- 
Ifastena grescum , iufturuauripKf tw* x«x«r; HeynC' Si. Id«at m 
•rWpi'aut «rr»^ wf. 53. Scil. ràr ^n' àfvrit *Xe(/T«r. .i.zedi!v Google 2. S'. K. X. 

"Iffoi» îi iitMTitrajp aiti , 
"lo-ûr S' »V ànîpati ah- 

« S 7 ixoTiï» chrâtitntfop^ 
'EffSAo/ pîftovrai 58 /3/o- 

TW } OK 5^3ofa fapâcra-o»- 

7iç àX*5 X^P^'t 
OuJf TTomior vSbtp , 
Kfi'oi' Trapo: Ztanca 5^' «A- 

0iût 6 o j oj Tiveç •'x*'" 

^p iCopKiaii 1 
"ASattpiw viftoirrai 
At(û»a TOI S 6i aTTpoci'opa-' 

T.OP 6 a oieJ^eopT/ 6 3 wqVoc* 

A. >'.:k..4«'- . _ . 

Oo-Of &' iToXftavM is tpU 6^ . 

S4* fiaimiue Micta sen crtmiaa flUK ,pàtFamiur hoc in imperio lom 
vis, ûfau Aoc in muncfti. 55. Idest i/rô y«f xiti' fttv. 56. /nt>im 
MneMft'iin ^mtcm nêcettitaU, S7. Pro'vMw. ^8. Jififun^ S9.;ioDiM 
prô HirVr: ' î8<iB«n propur victum, 6o> 0<m amicis Dits , lat cum 
aaimaiut fi^stit et i» ioMMi Aaiittr « DU*. Heyne vertittapwt 
f»r£n«^( Oaonmb <6t, /m^ï verp er înjutti. 6a. Homndum visu,, 
rt iniolenmdum. 65. Pro ««jct'oen: ■tolérant) vide sd vot, lo.-64> 
TertWMfue ad lértiam vicem. Ex ssntentia P^thagoru, qiù.trinan 
animft migrationem feciscent ab omni eulpa abhorrentes , in itaw 
lam beatorum a nhadamsatho mittcbantor. ,i,zedi!v Google a6a 

'SiTiaripuBi utiHartç-GS 

'Atto 66 ita^in» .tthtxu9 fX'"* 

'0$oV TrftfKt I^W TUp- 

eif 67* ifda na*ttpe»r 

ASpai iiipnniauaif a»- 

Bifia St "jfiputrmj 66 ^'Ktyu j 
Ta ^w 'x*fO^%9 , «V a- 

"tèfàp S' aXXa <pipf3ii 6g. 
"O/ywffi Twi" 70 X'V^f "'"* 

TrAixor Ti 7 1 xai 0TfÇa»/j 7 s 

E. y. K. .'. 

BooXais tp ôpBa7i 'Pa5aftap3i«î 73. 

Of TTOITIip «X" K/IOVOS >70t- 

p)!* auT«À «rapfSpoi> , 
IlDo-is Ttârrut 'Ptaj 
iTrîprarof. i'xoî^ttç j^, Bpéroi. 
riflAïuf Tf Mai Ka'^of ir Toiaiv àXiyorrai ^S* 

fiS. Vtrobique degentes. 6S'. ProcuL 67. Perfecerunt sea pereurrtrant 
- iovit viant ad Saturni turrim sea maenùt. 68. Scilioet •« XP<^ 
(pFa x/K'V'*) 9X(')'''= '' uii>niîciint seu Julgent flores aurti. 69. 
*//(/. 70. Ideit IX T»V»f vil mfSiuK 7'. Pro if*w>.i»waa («' !''■ 
Xwn.}* 73- ^/uJe man^ut et coronù impHcant manut f rel mfi^ 
pua implicant manus et coronit redinûunt ca;>ut, subatiâito nomM 
XH^t^r vel xifMXMi. 73. Secundum recta consUia seu yu/fa detreU 
Rhadamanthi, 74. Doric« pro i^avm, yS; /itM/- Aoj (a. justos habit, 
iaKiret iasularum beatàrum) enumerantur tt colàniur PeUus, tt 
Cadmut, ozecll!, Google 'Axi^ia ■*■' *fi/x' 761 fTTJi 77 • 

Zni>3( 78 MTdp Xn-a<; êmm, itarnp 7g, 

S. .'. K. *y. ' 

vâr. KuxMv T« Bcàaru tiéptf 8i* 
'A OUÏ *"• TraTS" At'B/o- 

•na 82. IIoAAa ^6* uw' ecyxôi- 

Ko; 83 wxia /3f^a 84 . , . 

'EjiJop fW/ 8 S Çûpirpaî 
$»wWû! 86 cwiTOiCiv' ii 
Af TO nrap 87 t ip^wio» 
XarT/^ii* ffoços û TTo^- 

^a tiitài 9uâ 88< 
MaSoV»; 89 5(, )^â$pot 
XlayyXBxrcrîtf 9 o , xopaiiiî wî * 
"Axpawa j-apu'iToP gi 

^6. Adduait. , eor. joniciis pro jhyxi ab inuiitato iiU» rt Ali'iilt. 
77. Quum 78. Pro A«V qaasi a nominat, Z»r. 79. (TAetii) mater 
iAchitlis). 60. Prostrayit, evertit, dejeclL 8i. Dédit, aol*. defectl- 
vus poetarom ab InusiL «ti'pw. 831 Auroraeque Jiltuin Atthiopem. 
85. Stdi cubîto. 84. Celeres sagittae. Sermo cat figuratus: jdest Im- 
b*o multa t]ua dieam in mea mente. Ô5. DofiCe ph> itf!. 86. Ftb 
^ÊÊtoCiTK: sonanus îMeltigentibus. 87. Ad vulgus ttutem. 88. NMlura, 
natura: sagacttate. 89. Sed illi qui ab aUis didicerUntt dUcendo .ta- 
pientesJàclL fteddît rationem Pitidaru3« cor Unta poUeat facultate 
pocMos. Poeu niminini non est ille cit disciplina âictu» artia»j.9!Bd 
ex infinita y> natura* talis. Non exclodit tamen iUe doctrînani, qœ 
naturam adjuVat et perfitit, acdcontendit meliora esse carmïna, qu«9 
solioB natnne impetu prodacuntiU- , quani qnae ab arte' aola prov«- 
niunL Félix Theron , qui a pocta non vnlgari laudatur. 90. Proca^ 
cet toijuacitate. 91. Pro '^Kfùtvài {garriunt) vida IliaS. û, ver. ^Si. 
adooL 91. Invenitur hic Bacohflidea Pindari lemiilns, ut SchoUMti^ 
refcrt. 

DçiilizedbïGoOglc 96i( 

'Icpof itj^op 0iK.li/ta 

'OçSo^oV ttîtùv 10 t' e(pi- 
w» ftépo'moii ftXovrâ» 

Tvwlatç vn àpfra7i 1 1 . 
''AAV, bi KpéviB "naî 'Piaçt 
"EtSoç 1 3 'OAo^ttûu tfuav iS I 
'AfSXun 7f Kopufiai' i4 I 
Hôpof t' 'Â^ioû 1 5 , 

£îfil>p6>i' 1 7 apovpaf t T/ 1 8 TTâl' 
Tpi'ar aç/at» ko/i/top. 

'ËttoSo; a. K. »é 

Aa/TT^ ^f Pli 1 9* rûp £f •/rfjtpayfispeip 1 

'£p Î/Ka Tf Xffi TTOpà Zî%w> i 
'Atto/htô» ooT a» 
X/wKf, Ô'VsWm' vraTiipj 

8. Qwi {pattes Tlitnnit): 9. renaeft ^ocram sedein fiutniiàt {in 
StciUa) } ttiuni» irovMitoô ^ quïft urba hiiim - nomen habuit a âumioc 
Agrigcntoi tmtpiocÏKwfUe iti rêrMftmlf qqîa dvitas supra illam âetnen 
OHidiU focrst. 10. .«£(«», vita. 11. Pro ir4y»t ywi'mu •iftvmt: 
mdfenna genuinis virtutfbus. 12. Sedem. i3, Gubemans. 14. 'ÂidXM 
X^w^f, IndM OIjmpicM reliqaos omnes alio» excfelUre afifniM* 
iS> ^/reinnfue een vadum Atpheii hoc flumen prope Olympiam s»r 
<ram «nt Iorî> i9>' Plotatat , exhilaratus IffrmKis 17. Pro^dutf 
btnignus, 18. Porro, magis. 19. Postera gtHori. iiizedbï Google sSS 

Auva/To dt/iff ff/>yaw tAo; ao. 

AâSa 21 Si 7roT/t6> trùr fvSaiiiwt 2 3 ytroiT* an 

'EffXwp a 3 yap iÎtto j^arp/iaTû» , 

riitfta BvâniSi mcû^iyMiog SaïuurBêP a4 > 

S. /y. K. iî*, ' 

"Orar dioû ftoîfMc a 5 m^Trit 

Ka£fto(o xoupff/f 96} tva- 

Sop a? juiyo^a' TTtvSos 
Af •niiv%'î 0apv 
"Kpiffcôtof Trpoç àyoBtàv. 

'ATToSopoTcra fSpôna 
"KtpautoSj TwiyjiBti- 

ptt 38 SfftiAa' fi^ï 
Af lia XïecWiiç ttîti , 

Kai Zh;; •nvrvp /taAa* ÇiAf7 , ' ' 

Af wttTç ô xiff<To<popoi ag. 

ao. Hœc est syntaxis: eu}'«f XP«''*' » •■«»t*'»^ «-«s-V Î"''*'»» *•'- 
fur «V«'«T(ir «■f'jkof «r iV J/xgt -ri i(«' Wf* Î>W ■■w!p«y(«ww tp- 
7M: Sciiicet. Et si anlea aliipiid triste acciderit seu juste seu in- 
juste , nec tentpus parens omnium rerum poiest efficere , ut id non 
acciderit. ai. Sciiicet \ii» li mt Târf^f^*"*- ^'- Secundam inter 
Jbrtunam. a5. Dorice pro igihit, 24. Malutn ùjfestum périt supera* 
tum. a5. Oei proyidentia , Dei numda , volfutias pei. a6. Quod ego 
diço eonsentaneum est yel t^oagruit sententio itt piilchr^iranas iCad- 
mi j^lias). Hœ erant Ino, Semelç» Àutonçe., Agave, a?. Verbu» 
Çww jonice ^m adhîbetur îo sob prsi. et împert aS. IfOr^n c»- 
mam Aa&enc: fiasàs vinibus. ^ Ejut fiiuithederi^r H Diaafsiitt). iiizedbï Google 459 

A. 0. K. iS, 

Mira xôpanTi l^vjmoç 
'Ax/aii /SiOTov ofd/Tor 

'Iw? TWi^Sûti TOf 0- 

BpOT"' %ixprt(u 

Xltipoii otrr/ BaPtXTiio 3 1 , 

'OwoV» , 7rtt7^ àXiou, . . -■ 

'Xrupsî evp ôyaB^ Sa 

lïoW» i( apSfOi *(iav 33. 

E. ^. K. «'. 
OuT« î» Mo7j3, a Ti •na.Tptù'iùf 
0tôpTu «tfp o)\/3ai 

.noXiFTpaTrAor aAAiu ^pow 34* 

5o. F» xiyolftri U mî t'r Jhtiut^ffir} 3.*paf8. plor. temporam ndtca- 
lium pro gi sut «f habet m in dialecto Dorica, nt \iynvi pro 
tjyeugi. 5i- ffon pmfiniium eat mortù tampus s /ion eognitus ett 
terminus mortia. Sa. StabiU fartima seu inter perpétua gaudia. 33. 
H%c est ayDtaxis. pMi SVxAoTt «XAn tùiuyuif^ xxi' «-s'r«v ir; (crJpt 
imi^girtt : Fbtxus vel vicissitudines gaudiorum , et aerumnaram 
alias aliae ad homines accédera soient 54- ^'(^ Rtrca seu Numen, 
quod tenet vel fuefur paternam jusiam fortuntaa istorum ( patmm i.,Coo'^lc '^ «5 wip «xTiiH Aa/oy ftopifiof 55 vloç 
SuHcfTo^tof, ir Si XSv- 

S. y'. K. ,t, 

P»/« yiwj dfmi'w 3 y. 
Ai/çSn 5( Sf|ocr(CTi^ i- 

pmôrrt UcIMatîxu 58, 
Neo'ij ('r ai'd^w; 

Ttucùiinoç a 'ASfxoniBSp 
©aAo5 39 àpuyàt Sôfioti. 
*'03»f 4o wipitttToç •Xoi^' 

Tft pi'ÇofP, Vtfiilttl 

Tgy AtvtiatSiiftau 4* 

Avf«cp Ti Ty)^a«/*<> 43. . 

TAeronù) una cum AVituf a etelo missir ,- aàdueit ëâtaii^ àliaO^ 
calamitatem contrariant alio tempore. 55. fktalis KÎlîctt JSdipi»^ 
36, Fetusque oraculum reddîtum Delphis perfecit. 37.^ Çuod ^uum 
vidisseï acris Eiyimîs, occidit mutua code soèolem ejus beUicosmm ; 
întelligit Eteodem et Poljmiceih, vifn» aoris.a ^'w. ■'« pro W pro- 
nomen perwnie. 38. 'E,ptwif<ri Ilehurd'mi regitar a rerbo Xi/f9«« pro, 
gcniL aÎMoL ifiwMrat ÛaMmîkwi : ituerfèeto Pt^nice. 5p.- jiÂvsii-'- 
ttarvm ^rtnen- ijuia Thenander natw cet ab.Aigia filia. Adratil 
4o> £ cûjat samine 41. Therob filitu £aMÎdaaii. 42. CAnniMUR • 
^rœtjus conseil îaitdet. ViolariuM. iy , 

DçiilizedbïGoOglc A, >'. K. iS'.' ' 

A* ùfiéuTiapot 45 f( aSfAçiBr 46 
'JcS^o" T» KOivai xâpi- 

^veaSnaSpOfUM 4/ 

rif jp»^(po> àytùvteiç 4 ^ » 
napo^u'}^ £iKnppfl'ni0P , 
'O fiffp ttAoÛtos àpiTaîç 
■ AiSa/JaX^é'po; 49 ' 

Ka/poff 5 , ffaSilav Ùtisx^" 
^iptlifocf àypvripeco 5i. 

E. y. K. .'. 

■ 'AffTilj» 5 2 àpl^uXoi t à^eS/P09 
'AtSpi çi'v^ï' ti it fiit 53 ix" 

"Or* ^ttr^VTM' fiir «V 

tM imrm m , ^46. XMWfWlMi fratrim TherawV. 47. ^^iwfiiptnnn t^wr- 
4ecîex airriculum aaiêngantm. 4ft< Idest wttfâpMH v»A rit it.myitf 
*ijm: experUntem certamem 49. Ofudeatia virtut&us omata. Sq-Su- 
ttirut adrersaet stcMda, vdf t oitwnjunl. 5i. Idwt, secundom Scbo- 
Ifsstcna grescum , ^ftuviXÊtrifM» rif x^xmtj He^e< £a. Id«t « 
«rTv'p, lut ùrtif it. 55> Scil. ràf ft»i' ifvrit wtiovTtf. ,i,zedi!v Google 'AAnpa 5 i « hoto yâf 5 5 Sixa* -. 

?" f'! «X^fir Ao')/o» (fpinc wiYW 56. , -, 

2. i'. K. X. . ■ 

"lo-a i' « àitipati ôf^/- ... 

'EirS^Oi pîftoprai 58 /3/o- 

ToF , ou 5f.5oKr tapâviTw 

Ou5l TTOW/O» ufâ»^ , 

Kt'vav Trajjo; dîanea> Sg* oA- 
Xa warpa /xi» T/^/o/f 

@fUV 60 « 0/Ti«f t'Dt*'" 

/»p iCopKi'aiÇt 
"ASaupur vifjLoirrat 
Aitûva TOI S' Bi û7rpo<rôpa- 

rpv 63 oKp^Eon/ 6 3 «tqVoP' 

A. ■{'. K. 4$'. 

54. Nantie dâlicta mu crbniaa tfoa! ,aatm»tut hoc in imperio /e^ 
wis, idnt hoc in nundo, 55. Id«st uwi yit x»d' piw. 56. tnristt 
senuaHam dicetu nêcttsitau. S7. Pro «Xior. 58L Agunt Sg-'IonÏM 
pro HHjir:' itutaem pro/tter vhtam. 6o> Cum amicis Diif $ «it, cum 
aainu^ut ftuHs et in faonoM habitit « />(*«. Heyne verttt: - ^>ad 
^rinditet èeormm. £1. /m;»! verp at injuttL 6a. Harretulum vùuj 
c* intoUrandum. 6S. Pro aMT^tMi"' lierait; vide ad vot. (0.-^4* 
T'tfry-iM^ ad tertiam vicem. Ex «ntentia F;thagoi«e, quî.trinan 
animse migrationem fecitsent ab omni eulpa abkorrentes , in insu» 
laoi beatorufD a nhadamantho mittebantur. iiizedbï Google a6o 

'EiTtartpùÊBt fuîteamç SS 

'Atto 66 Tt^Ttàp .ttStKw Sx"^ 

cir 67* iwQet [leauipttt 

Avpai irtprmfouffit' af- 

Qiftec ii "XpufTwi 6 S ^yti , 
Ta fti» x^^*' » ^^' *'" 

yXcm» SivSpitùv , 
nfjaf) S' oAAo: tpip0ii 69. 
"Opfiotci lât 70 X'/'^'S '''^" 

irXtnof T* 7 1 xoi ffTiçaMis 7 a 

E. î". K. »'. 

BôoXaif i» àp9a7ç '^ataiiâpQwi 73. 
Op vraTtip tX'* Kpows iTO/- 

^» auTw wapiSpo» , 
Tîétrii Trarroir *Pia$ 
Tiripraro». ix^îtraç 7 4= Spôror. 
UnAïu'f T» )tai KaSfioç iV Toro-iF aAij^rroii 76. 

£5. Vlrabùfiu degentes. €6: ProcuL 67. Per/ecerunt sen percumnmt 
. loris vîaitt ad Saturni turrim sea moenia. 68. Snlicet «x Xf*"*^ 
(pro y^fiitM) ^}Jyu; et i^i'emicant seu Julgent flores aurvi. % 
^lit. 70. Idett ix TOÛTM ri* tir^iut, 71* Pro «««rXi'xM'rfr (ti fi* 
Miet). 7a. I/fide manilibut et coronit implicant manat ; ni mpnUi- 
tus implicant manus ei coronîs redimiant caput , aubttvdito nomiae 
JttptKit vel x*tcM<f> 7^- Secundum recta concilia seu justa decrtV 
ÏViadamanthi, 7^- Dorice pro tj^eûant» yS; Inter kos (i.Justot hobi-' ^ 
ttHoret insulçirum beatarum) enumerantur et cotùniur Peieut, (t 
Cadmùs. D.|.i.:«il:,G00'"^lc 'Ax*^ict T* itnni 76 j iiriî yy ' 

Ziin; 78 «TOp AiTarïj (n-i/tri, ftaViip 7g. 

S. /. K. «y. ' 

"0{ "EitTop tapxXt 80 , Tfxn'af 
"A/tcQ^or aorpa/Sn n/'o- 

Ktt KuKMP T« Bantra irépiP 81* 

'AftÛt « wa7S* A/Sio- 

TTCc 82. Il<AAa /zoi v?r' oyx»- 

X); 83 (uxeo! /SiAh 84 ^ 

^EfJoF fWi 85 ^apirpai 

^eivârra 86 aximùîcti «s 

Af To Trâv 87 » ip^iaiav 

Xor f/Suf ^a 88* 
Ma^orrff 8 g St, Aa/Spoi 
naj-j/Awtrff/at 90, xopaiu{ «î. 
"Axparra yapJfTo» g 1 

76. ÂddttMit., Bor. jonicds pro jhyxl ■!> înusitaU l'tt'xiv tt irtUn, 

77. Quiifit 78. Pro Akk qaasi a nominaL Zi'r. 79. (7?ic(») mater 
iAchaiis), 80. ProstravU, tvertit, dejeciL 81. Dédit, ^aot. defectl- 
vus poetarom ab InusiL *o^. Sli Aurorae^ae Jtiium Attkiopem. 
63. ^u5 cubito. 84- Celeres sagittae. Sanao est figuratiu 1 idest Ao- 
£« mu/^ quai dicam in Tnea mente. Ô5, Doïîce pto iVt-i'. 86. Ffo 
9ifrwM-«: sonantes intelligentibus. 6j. Ad vutgus tiuUm. 88. Pfatura, 
Tiatune sagacitate. 8^ ^e^ î//i f Ui ab atiîs didicerunt, dtscendo ta- 
pitntes façtt Reddit rationem Pindarus, cur tanta poUeat facoltate 
poMcoK Poeta nîmimiQ non est ille eit diiciplina ftcUi» artisi^.sed 
ex infiniu vi naturae talis. Non ezcladit tamen ille doctrinam, qùte 
natoram adjaVat et perfitît, scd contendit melipra esse canoina, qnae 
solÎDS Datone împetti pruducuntur , quam quae ab arte'sola proV*> 
niunt. Pelix Theron , qui a poeta non vnlgari laudatur. 90, PTOca~ 
cea ttMfuacttaie. 91. Pro ym^Couei {garriunt) vida IliaQ. ù^ Ter. 4^5. 
•dnoL 91. Invenitur hic Éacohj'lida Pindari aemnla», ut SchoUHta^ 
rcfert 

DçiilizedbïGoOglc 46è 

A./. K. ,X 

Ara; n-pof op»;(a g a 5f7oi'. 

"A)-!, 5(/^s" T/ra /SoAAo/iii' 
'En ^aAdaxà; outi çp«» •' 

'li'wiî 95 i »W ioi 

'AupayavTi iwnjaaii 96 j 

AuSacro^tt/ ivôpittof 

Aôyoïr àXaBtï pou 97 » 

TfHc7» finT^r 98 inaréf 

Tt tTmt 99 TroA/c . . 

l^ipyirap vtpirrrîffif too, a- 

E. .'. R i. 

Ou 5/itflr ayeanôitipoç , aA- 
^ fttipyar urr' itPopiù» 

-^. Doriov pr* ^K», 93. Exbfhevoln mente. 94- Gîorioaa téhi fn» 
fftIHgit nwtvplion «uka fiudei et su« carmina gS. Fibrans. g6. Fro 
<ré*¥90 y opttttiti moâtu pro impantiro , aut pro fmiùfu partie- 
ftw> 1. iwig». ^97. iïfcsm fHSJuriaubtm veraci mente. glS. |(irVi)« 
'tttnjwijlpttir cnm iif^«, idett ^mViw «rS^. Doctus Mejrne niavuU 
jtntgva fMTiN) *«"» «M'i 99- ScUicet tia iVi*»»; wbs Agrige"*'' 
'Cendlta fait quini|(iagefiiina Olymp. et 76, aut 77. Tliero viCM 
^k ÏA ludh Ol^p. lou. jtnimo , corde, 101. Pro yijùf*. |ol. ■S'^'f 
'— '— I tAcaifft imokniia. |o5. Obttrepere. iiizedbï Google 9fS 

'Eju"pûî otra "Xjipiteci' i o S «A - 

Xo/j ■fduHfi' , T» j OF fpâa-ai SûratTO ; 

io4> Honestàijue occultata obruert pravit Jaetts.i^, Cap^s et Hîppo- 
cratfS consobrinî Thcronis beneficiorum immemore) , quac ab eo ac- 
ceperent , non raalcdi^tii solum , 3ed hctis improbi* etiam , iiidicta 
nctnpe bello , cztingùert fnriosi tentarunt spUndorani gloriae ejus , 
cai maxime ÎDridcbwit, sed frustra, quia ab ipco prope Imaran 
proRigatî vietiqna nutt. ,i,zedi!v Google ArUtotele» natns Sbgire Olyrap. XCDC, abUt Oljrmp. CXIV. 
PâKnlibua vite fanctia t Frozeno qoodam Atirnctui liberalllcr cd»- 
catns litteruque emdibis uL Postes Atkenu venit , et FlatoD» do* 
ctrinie ac disdplina anno tetatis XVU m tradîdît^ a que proptw 
judicii Mumen et ingeniî obertatetn atqne elcgantiam miru amatas 
M tanti CBStlmato» eM , ut ab illo mens scholce nominaretnr. FUtonc 
mortno a Philippe r^ humanintiae ezQtni ad formaadom Alezan* 
dri iagenium morwiDe fingendos , et Philippo et Alaxandro «dco 
probarit opcram , nt «b atroqoa inmiius adficeretnr boooribnfc Vir 
fiùt auiimi ÏDgMiîi qui molta primaa vel invei^it, val in aitis for* 
mu nd^L Indefewu in mqnirendo^ acntna In penpicïendo per- 
vntîgando et coacludendo^ veri noviqua studioaîsnmns , âensns in 
aantantiit et ratiodniifc Multa igitur auntis subtîlia atque iaunen- 
NB «nidilionîf moannenta rcliqvit. iiizediiv Google 965 

APISTOTEAOT2 

£/( 'JEpfu/af ToV 'ArapHa a. 

'J\pt'Tâ, woAuft<%3f ]*»ii /SpvTst'tù, 
@TSpa(ia xa^iffrop /3ia 3 , 
Zâ; n-fpi > tïapdm , ^opçâs 

Kapwo» çe/3(/ç T* aSororw 6, 
X/)uiroû ^1 KpitrtTu 7 jtûri yaviar d > 
MaAtExat^MTo/o g -d' uvivu* 

j. Scolium genns Ganpîiiîi est, sic luttasse âictumy qnia ex tmte- 
qualjbus et divertit versîl^ c<»istabat} ^xttisif obUt/uum vel tortuO' ^ 
sum etiam sïgniËcat ; unde multi pntaot DOmaa hoc accepÏMe « *ita 
obliquo , quQ în Sjmpogio scdebant <juï idem canerc soliti craot 
¥erpander fbrtasse primus avctor fuit; led monente Athcnico , An^ 
creoa «tqne Fraxilla in hoc génère mnltam aibî laudem peperere. 
Scaliger ex hoc maxime perpendere cupit kctonCf quavtua virAii^ 
•totales , fiierït in poeù, neqoe ipso Pindaro mînon a. . Hermeas Ater- 
nensium et vicinse regionis Mjrsisc luit t^annus, ctijua hospiti« 
per aliquot annoa uSua erat Aristotelea. 5. ScUicet iV 0'if i S^lbur- 
gius monuit ^îm potias scribi oportuisse dorice pro (Ji'au. ^. De- 
siderabilis; ^«A«r» in editione Athessei Bipontina. 5. ïnfinitos^ 
et non ÛKMiÂm^mM quod legimns in Athenaei editione citata. 6. Sic 
conignnt viri docti, pro V9λ irV fpif* ^'A\«f-K«pre' TmS^tmvQtt 
7. MeUorem : jonicum pro xftlstif 8. Et nobUitau parentum. g. Pro 
fMX«x«t^>re7» , quod invenîtur apud omnes veteras editiones: Brun- 
ckius corrigens fueh«x«vx»v«a intellexisse videtur tjtti sua moUilie 
gloriatur, vel: cvjus jactari solet suavitas s et nos hac coirectione 
utimur: sed legimns ft«A«x«vx«rwe a fwX«x«'X*n< ('«<'""» placi- 
dur,) et non a |MX«(«^ifref. 

Dçi,l,zedl!vG00glc 3 66 

"Epyo/î COI' àypivorrti SJpû^i» i a , 

Âitt; Tf 'AiSeco i3 Sofiot/ç RXdop. 

Zâ$ 2* «mue fiX/ou ftop^i 

Xu 1 4 'Arappiaç 1 5 rn|)OÇ0$ 

'HiX/ou p^nf»w-i9 aû)<âs i6< 

Toiyap àoSSifios 17 »p)«ïiî, 

'ASâwTOF T» p/> oû^Mffoiwi ' ■ . 

ÀiO{ ^iviou ci0tti - tttXépuam , 

to. Pro •' ix per crasim apud Athen. cd. cîL Icgîmiu titu ii> F<v 
v*hA(t', vide in Theogn. doL a-ix. Qui nefiu' fcftif tuam. vim i. t- 
(e ipsam sectabantur. i5. Genitinis anUqoIssiipv fbr>nati«o!i prs 
Ali». 14* fro nm i apod Athen. éd. ciL Ifgîmui x«i *Av«rn'«- 
i5. Atorna, Atamea^ et Atameue 'Ari^nvV gen. im, Mjrsi« oppi- 
dum .■ uode Hérmeas Atamaniis ab aoctore vocatur 'A^Mpn'wc «rr^ 
fM • Atamœ alumniu. 16. In Ath«i. «dit. cH. legimus nAttu Xi'p^' 
«r Mf'ym ■ •S'o//' viduavlt luntân aient vertit fnterpres. PicM acci[à- 
nu* Lactiwwn «r)^t genilfvo eaiu , quemedmodutA apud Laert et 
Slob. editur, haa aenteatiai t^niit Sùlit btmiae , ut vertioBa xv" 
ïniranritîve aeelpiator. 17. Subintcllîgîtnr igrt. iB. ProAto-cTt^ p" 
^nco^wn. Vide etîan ^omod« hocScoUnra Kalice vertit Vincenthi 
Montiva in Mediolanensî Ephcmeride 1/ PoUgrafi, iiizedbï Google CAllîmachus Circnttns din vixit apod prinM PtaJcmaws jflgjt, 
ni rag»> et ab illû Minuno in honore twbita» iàf, Sx.nmhù qtMs 
Ue scripsit, et qiuc ab aotîqoia snininopwe Uadantnr, oU «lïiid iio> 
3» remanet ^ nisi MX hjnnai , ■ et noDnuUa epjgrami&Bta. ËlogaatM 
magna, poritaf, et natcm, sunt dotes prcecipois ejiu pocios, quot 
qaidein mions arrint ceiebri critico anglïco lohDMii. Sed nos adhaare. 
bîmns sentenliœ Politîaiù at Murati > et illontlB aânirationi* vrgi- 
mentuin haud levé puumui , quod latinï «criptorea anrea: AtMla 
maximo in honore hnoc poetam ]iabu«runt ; nani CatoUua cxcslleo- 
tîora carmioa vertît , et Propartin îa eo totui fuit ut ronaani Cal> 
limachï nomeB sibi acquireret Pulcher gr«cl vatja «lilua a neaÙDa 
alio melîos oslendi poterat ^ quam ab illo îpio in ii« cArminilms , 
quœ idem ille scrîptit contra queaâam aai honoris detracUM-en , a 
^uo ta n gnaia aoctor breviniB oompoaHionam objnrgi^turi 

'O fSém 'AvÔKtMfH ti w*7« XmSfiet ttw»: 
OÛK ày^itm vit <Vlèf, o't eux ôa» nVrMj <ii'^. 
ToV tictn 'AnxXM toÎi' f-'«A«rir, £h' v tSnttf, , 

'AfffVfiW waTaftoîa ^iymi fiit. «AX« T<r toax* 
Avfuo'm yit xi! n^x«> if Ci*7t tufiptvà «^Wt. 
, ûvu fw'x iri 9tatèt lîiwp fOfiouat M*'^"*i> 
'Aaa'«ti( X'Stipiri x«l (cx/xion'u iûgtH 
Ti'ttvtot l'S Uf9t ikiyn \i(!w, «xper «m-or. iiizedbï Google Hynutus hîc in qaatuoT partes diricii potest: în prima parle 
PoeU locuiDjinqaonatas «stInpitM', sUtnit* Id altéra ejasdem inbn* 
tiam dMcribît; in tertia ejns potmtiain} in nltinaa in laudes Ftolc 
nuci Fhiladelphi eXcorrib Eitorditnr rate* eanncians reiU taodo pef' 
tractandam ^ et Denn de mon ethnîcœ relig^nis invocans. OeiDcIt 
ablata om'nî fide Cretenûbos , qni in tua Insnla natum ftiiaie lorem 
■ffirinabant * ait supra motitem Arcadicom Licteum genîttini faim , 
atqne hic Arcadiam nolns describit coloribtn vere poelîcis, qaun 
prius sterîlein , siccam > et a ferocissimis bestiis habitatau , fer* 
tilem deinde et fontibiis bine inde acntentem bonisqne omniboi it- 
fiuMitem reddidib Paitea Namen adbnc pnernln erpontt tnm Cata 
in Motitem Idam se coatulit^ a in'mphis Melîîa àulHtam lacté ca- 
^m Amalthese, et nelle apibos Fanacridibns «labw-atot at a Cor^- 
baotiba* «at Dact^rUs Idseis servatum, qui percutïentes scuta impedîe- 
buit ne loris vagttas' a Saturno exaudirentnr. Sed primo oris Bott 
tlx egrease, iUe non sorte, sed proprïa virtute Imperium ciel«li> 
r^piï conseqnitnr, quod Vi et Potentia vîvide expressa servat Qaaa 
talï pacto priuceps Deoram evasisset, concesnt minorîbus Diis c»* 
raia hotnioum qui ad varias artes iacumbunt , sibi soli retinens cn- 
ram Hegun ïllomm qui in sobdttos populos leque sapienterque do- 
. ninanlur, M hoc in loco opportune adinodutn Ftolemîeuia Fhila- 
delphum laudibus exomat, et ejns jnstlUam ac providentîam dam 
célébrât, nos admonet at illoS amemns ac revereatnur> in qnonim 
manibos Titae nostrae ac rerum nottrarum jus depositum iiiit- ^J" 
nmuni «laudit soliâs acclamationïbus , et cousuefa ad lovem prtce f 
ut diritîas nobis cum virtute lai^atnr , quoniaib illte sine bac b*>* 
tit«t«n hominia cunparare ntm possunt iiizedbï Google 969 

KAAAIMAXOT KTPHNAlOT 

^fiiûs ils ToV A/a. MJtinç îtoi 1 7/ Kl» oXAo TTopa (r9rovSM-/v 3 àii'Sitf 

ilâi naî fiVf ^tàratot 4 aVcro/uv, n'a AuKeriori 
'£v Soiîl /zoAa <9t^o{ 5* tv» >«»; 6 ajufifpiorw. 
Xfûf <ri /tfV 'IZaîoaiv iv oupta-i 7 çev/ ymcSatt 
Zf û , (T» 5" éV ' 'ÂpKaSiY mrspot , tlarip , i^tijcarxo , 
y^Urti àiî -^tvirrat 8* %aî yàp toçoi" > « aw '9 , et7o i o 
KpîtT»ç trtynntano' ffJ 5" ou ^««5 1 1* «Vo-/ 12 yap atn. 
'Ep 5s ci Tlçtppacvin 1 3 'Pl/n 1 4 tÎhip > jî;^/ ï 5 ^â)u<^at 
JEttTKfF 16 o/»f Bâfima-i 7t9pKT%vnii êtâif à X'^P<*f ' 

I. Pro H«; vid. Herod. L. i. ad N. 4.-2. Pro gvurimti'*^ ">- 
crificùt, qoia hymni inter Hcrificvndnai cantart c«nsuerérant. ' ordo' 
«■ti Ti^ ffnrjyn Zvrot q-i' «x\a io«* x«jer mîStif , 'S 4w' «urar; 
Jbfi dwn libatur, /juid aliùd magù canere conveniàt, <juam Deum 
ipt'um ? 5. Epitheton Gigantutn , quos hymno nli XwTp« vif TLkK- 
X«'l0(( r. 8. yrytnitt rocat, Fv^irnc dicuntur, quod a terra crMti 
fornatique sint; qua ratione rectins wnKiyVnt vocaatar; wnKÔt enïm 
non simpltciter terrain, sed lîmum aignit 4. A/xrv enim nions Crfr>* 
tM est , et Auxafor Arcadise. 5. In dubio admodum est animus. 6. 
Patria. 7. /iteù in montUtus. De Ida ïn Creta, non de altero in 
Fbry^B monte loquitnr hic Foeta. Jupiter uiim , ut tradîtur, mtna 
est in Dictœo monte , edncatut vero in Ateo antro. & Inde auten 
x/wri^ut proverbium, pro faUere. g. O rsx, pro i «fc£. io- Pro 
*». II. Pro <4«rK' Vid. Epigram. ad N.'6.-ia. Doricuta et Joni- 
cuRi, pro %t X exUtis t vms. i5. Quidam groecns interpres notât 
ita vocatnm fuisse quendam Arcadiœ montem a Parrhasio fiUo Li- 
caonis. t4..Pro 'Pi*. i5. Pro $, qua parle. 16. Pro »'», ab »V: n* 
de Uiad. B. y. jSg. «d Pi. 5.' ' iiizedbï Google 17" 
'lipoç , ou3f t/ fiiv 1 7 tu^n^ifO» Kî}i$i9ui'ni 
"Efmi'top 4g, oo5i ywn ' t7nin'<ryrrcci' aWà / *?*/«; 

"EeSa c iTTii fifiTiip ^yoAw» OTlïSji'iiaTo nôXiria» , 
AuV/xa 5/'Ç»iTo poo» 6'SaTOf, f* x> tokoio 
Aûfiara j^uTAtuffa/To , tiop 21 S' ■ h j^pwTo: Aofcrixa/ »«« 
Aa'iw» ÔAA' oÛtbw fciV'E; fp'psip , ouT 'EfK'/iftfdo; 
AfuxoVaTo; b3 wto-H»»' ffT< S a^fiùyw; xtv ■ avtctvct 
'Aptta&t'ti' {^l'AAar jii' ^A' iviiSpOi xoAiWSw ^4 

''H woWoç i^vipSt ffttfiuuSaf 16 tî)fàs 97 'iBfwf 
"Hi/f*»i «bAAiïî i» MeAoç «;twip aprÇ«î , 

171 M» reliirlur sd verbum sequetis •iwifiu'tyivm, id«Bt itî jtif i»îay*' 
r«t titm tait. i8. 'Eptiq-sr quoâ vere résilie signifient, hoc in îo- 
co aocipitiir piu ammali , Jètv f^naatita. UaHc voccm o^Hiantoii» 
in Madiolaiiensî ;Ephenierid<e Poligrsph. ; ea ocata'iome qua locim 
Pindari ^planaviniis. "EpvurcV xixpffiiroi' 'EiAitSum: animal indi- 
gnum iMtànK , icLeat muxiiii (aieina , (pue qtmîetn peri^tftsra idun 
valet alque animal prœgnans, 19. Apud Pionysium de situ orbîs 
•>«r<'« *^-* «'■t*?"* "^y^l**! pi^ 11» VJf0ili4B ^ifùtj {Mj> lI^t^- 
fiut fiA , TyrU uauen colonù .ao. Diwijvïw de «iiu o(i>)« , «le Pct 
lopotiBeW to4ïiien5i«3Jr ftUtr tfiftt ■xk'iW xAflU .iwmMvffM'- ji^xx'fn 
'A«t2«iiv« , nbi EuStatluw ab Apid« Pfioromi lîlio Apiatn dictain , 
•t iiTcadcs 'AnÏMWf ùinutt. AU! çîtanto» eundem Euatadiîtim 'A- 
«iW et 'AriÎMVii'f dîcî Want , , et q^ildefn conVMÙcatiuB Aen(4ntue 
Calltmaçlu^ xmt* tfrtpanr «w TMÎf jm' -timi «u&kmv, «nde et weKt^ 
ii-i-iM vooari passjt. U. Dor.^tla». pro m'i. 9a. Pie hoSvHi: aor. m. 
v«rJbî ao^qui keiM, s3. Jtiotfùdissl^vt. a4- >Pl1t> JMUiVâiv '£«&«»■&« 
afud Grâeccft, «icut.fitiaM in Mcris LitJnris ««|M.crt «Jt<v> Natth. v, 
9t mûrpl ùm &11J jtMAptfaM-xif ^'.e. i|»i ,£teî.^iï «fwx. Hdi»< HUd 
ï*. aMi'«nK« n v«p«Migu( «ÛBXffMi' *■ B" <im« fMW tua.conjux 
«MU , vbj iSchcâiaatas wm^mi n«tat <iV. zf. F$cj|H>tiaH. AjitiUMtJj 
Kfaodiî -ooteDdit fuVf«i>:«J« {«w>i Bî* solv^turwiwt «emel .vif« 
giili in primo tCnm mu'ita cnDcobilO ( Uerwn miUwri sub prinii par* 
tû tOMpna. a6. Quercvi' VJd. quod ait Spanb«mïu* dg .e^mologi'a 
wrbi irffpvri'tK in «ils obKrrctionibv» in bitnc Hifi^em hytanvim i» 
vis. 37. AfjuoiUi, ilizedbvGoOglc «7« 
rio^a St Ka^t'uKii aro > SitpoC vif> iâmtç » 
'lAwoiîi (/SoAmto Tniw-ntTa vîoa^jo &' àtmp 38 

Af4<i^>o$' 70 ^* Ti^oA^oV 3o i'£ody> i^iro vrotrcr/v iKifTa. 
Ka< p" wr' oii»x<^''H a-X^h*'*' V^^" woVwa 'Peu. 
Yaîa çA», Ti'ui x«/ ffy* THci i'tiiîrtf iTituçptcL 
"E-lvê, Htm tttratûvtfoa Zt Qta fiêya» ô^od/ ntixvrt 
Xî^n^n o^i tm^TTTpàt' to Si oî Si'xcc wfiu^u iiîffvti , 
'£k S'c^'" ^3 ju/ya X*^l*^' "^^^ '^ôa B.S ^tSputWa, 
X^a34t ^ôr VTtiîfiétrt^ t^i^ZShi.ai Six» tttin'^oat 
JCtuBuop ta-t» KpRTarof, tua x/>J^ yraiSiûoJo , 
IIpKr/3LVCT|i S 6 vtni/^iàiv 37, <a Ittf rort [uueîffavTo, 

Iïp&>T((7TII }'fl'ff 38 I fZ<Ta' Tg StU^'S, f J^UpHff ts. 
OuJ' oA/MV QWtTlfff d» X'V"' ^^B TO P(iÛft« 

Kt7vo Ns'fiip oi><i^)w«' Tfll fUF nod/ 9r<u;Au 39 Kdrr aÙT9'< 
KauKtmtr 7t7a\i'i3p» , Afnfit/or itipâricrrûi ^o t 

Su/tÇ/fMTA/ Nl^)»'* 4 1 ' ^9^'o'''tt7-OI> if fCiP u£&lp 

lIu»oî vîvwai Ainutop/irf ^uTOitf 4^* 

Eurf GfPttV àmùiMimt , i^ti Kwovoîo ffjpowrai' 

Zmû. vcrr^ M m'ft^ «'I {Qnjai S wa» iyyv^ Km^voù } 

TouTttx* Tw wKTi, iat^Qf^ an ofi^e^éç 4^' tïSi» ïw7p9 

«S. Fro ri( , Hebnùmtiitt «apit. ik et £it\fMlni njwrittir. ag. X#»t 
4m et MnVvy flnmina Arc^dfœii 5«. prv ««M^ Vid. HantoL U i.eij 
N. (ï,-5i. Pn> «mrKrJ#«#«. Sa. Fro «St'x» Ii'- ^S. loaict pta ^piffM 
çor/mt. 34 Ofvr. Froy-«r«p«- c/wnh. S5. Nutriz JdvM. 36b Maxh 
rpe vena-aadm, tarùùma. 5-j. Fro tvit^f. VicLlbrocl h-9-*à ^.&, 
5& ffoni nMuriamv. Sy. Fro nxv, iMjàtsum. 40. Foga^r. 41. Cot»^ . 
mûocOu- «un. Nota Niylï hicpra mor^ did* qnod %ifM Ntp/t» 
dicitar ab £aripide AndrOB. V. *&*■, 4». ïllie ÛcMitia, qnae frii» 
«ecati eratCsllùto. 45. Fro inwmt t imfut., àftt^A: iêciditDats^ 
umbilicus; «ponte proiode k «m Njrmpjiariiin > ^«ç Uvi jraella 
•ntc limiu^mgSni dicta, opéra.. iiizedbï Google 37« 

%t,vt ^i Si KupffttPrm 44 'Ttcpat TTpotrrmiXyfarTo 45 
^turatai M*X/oc/ 4^» <rf H xot[uviP 'A8pnm$iet 4/ 
Ai'ivu 4* <*''' XP^*?' *"' ^ •Saffao 49 w/opa ftaÇoV 
A/yôf 'A^ioASs/jts , KT* 5i yXuKO xupt'a» ' f/3paç, 
Tirro yàp t^emimtet HoKatpi'Soç ipya fttXi'aerni 
'ISa/o/{ «V opêca-t t Ta Tt ' kAs /oucrf navaKpa. 
Ou^ 5o St KmjptiTêç n ^npt 5l Tr/juAif 53 tàp^^iaam 
'ïtùx»" 9ri9r^iT}«rrfSj jkz I^mw; tnîavit 53 )ix))>' 
'AmrlSoç tte-afoi , ntti ^»t «o xoup/Ç'oi'Toi 54' 
KaXâ ^iV Ki^iu 5 5 , xoAa 5* fTpni^; 5 6 , ou/iap/i Ziû. 
*0^ 5' «wf/Siiffaf , 'raxini Sr to/ ^XSo» î'ou^o/i 
*A^' «T/ -naiStoç iwV i^pâavao irâna riXiiet Sj. 
T^ TO* xau' ypwTOi , w/MTf/)jiyi»M{ Trep torris j 
OupSK» om E^iynpaf 'X^" tiritaîciav ottMv. 
Aiiraioi 5 Ou mâftTrav crAndic; Mo-oir âoiSoI. 
^âpro iraXop K-paviSturi S/à rpi'xa Sw/iara niftai' 
Tlç Si k' «tt oûAu^Tro) Tf ttcci ai'5/ KAnpov ipiievai 58, 
O; ^âAa , (in v$fiti\oi i CTT* iVa/ii yàp lont 

44- Pro KufvffâfTMt Corybantum , per apheeresin veC e, et per me- 
tathesin roù p. et v. 45- Ulnis acceperunt. ifi. Nomen riTtnpharwn 
a MelJa Oceani filia. 47. Adrastrea soror Curetum, 48. Notant hic 
criticî M'xrar idem eue qnod xigjuttr , ubi infantes ab antîqais Tt- 
jwnebantnrj et quo dîvitias ac fruges ten'se iîa sont angvati 4^ 
Pro iiiam , suxisti; aot, m. déficient, et epicnm qnasi a Ou, Pe- 
tnu Gaggîa in auia regnlia de dialectis grsccia additia hjrmnis Callï- 
machi (Brixiee MDCCCXXJ dedacit hoc Yerbmn tiit*a ^ a 97110- 
njrmo dvX«£w per ^jrncopen-; bec et plores alia hajnSmodi obserra- 
tîones deductte fuenint a loda pamm fide di^îa. 5o, Strtnue. 5i. 
Scîl.«-tpj «t. 5x. Jifûidt eadem quK rcpp/p^». 5S. Aurilms. o3ta pro 
aSt eat paedcom, quoai ab ôm, 54< A^n tui vagîentis. 5S. Pro vt- 
(Wj adolevisti, ab «V(«, 56. Nutritus es; in ontiqua Uagtia TeHjom 
rpjf« aigHificobid _;ïe/i piàguis, magnus, finis, et similiter paativnni 
Vfifefuu} quoniaro apud Homerum aorîs. a. acttv. ivft^n respondet 
•or. 2. pàss. iVpWfvr. 57. Vinlfim àiUmum habuisti> 58. Gallice tirer 
au frt; et Vircil* aut sorte trahtbat. jbï Google ^ttfSu'ftw 61 àionoç a xtt w««a9omk «xmp. 
Ou «"f ôwi' «r<râM •mahoi Bi^sitt -^f^ i* X'V^'f 

Sûp itpm» ù:B,'. ar'i^n ^îiois jhS^ta tpumi^ 
£7^10 ^ ai^më C1.6 «'t Ti f^urttw' où ev yg vhÛii: 

59. Scil. éXji^Tef xm* fhi-. 60. Pro Im'xmu-i tbW srn'' vx«>r«r} ittti 
auten tfuan naxi'iK diffemuty vel l'ater <pùbus tantuml sil_ ditcri^ 
men, quantum esse maxime potesL 61. Multi Inteipretes non bene 
înteliexerunt'BeBmm' hi^tis vemu fqnoa {nter' Pagnjnlua)', qwili 
Tcrtit : Jînger vorrei ci^ «&« potette Jade, N»Uf oncc^e ottengr tfi 
chi m' ascolta ; et Fetnis G^ggio f <iui ait verbum 4-n'}0iV*' ^'g^''^ 
vomi mentire, Mgc «nhnaâVerteratit hociit-loGo stiuteiV»' *^^'^^''''* 
}iabere vim bc pressens ^W^K*** *^^ Aitw. 4<<'7ifiw» IWvcf* < tio>Hr 
Poeta fldem negans his rebus^ quas vcteri^ SUTanf cantore% sot ton 
diviéïtse domum in très Jiltos Satitrni , qtteniam sors locvm liàhere 
non potest in rebus^-vaiie ^m{ÀP"'«&m^ ti. iatttptalUma iiuer w^/ af- 
firmât mendaeium esse ■ dic^re en tjute veto simUia minime smu * 
tfuatque non portent penuadere ,■ aut ta/igere nisî aurts aùdim~ 
tis. Hinc npa jwnf jspriffy ait, quœ. •fovv" f9tû*ituenmt ■regém lihi- 
rum, sed gest^ sugrum manuum , «te. Optîms i^tur Ern«stus ia 
sua verrions, meAtiar ( afl^rmatione/ M Hon mikllrér'j, qaie audien- 
tis utîfue oùriBi" probittifri ftt (eUçjt^. (UlttNfitr«cchiv>> ffi m^'k 
cià che ha faccia di menxogna. Adde qnod Scholîastes grscus ait, 

tadiesia^ litwwunv 65. ôttiwa'f*. a vnrl»;*» <:>H«I »oo «dfrîJïrtwr 
nisî aorist. ('#4 activ. «t ■iMfùri', mo^; <|9ie ngaiSc colloean '^tl4- 
liquH. t«inporB aii{)pl«ntuf p^r vtrj^ tt^by^ Âli? forma vero ppr£. |Mlf' 
dïastmjUs ab illa §tfuu. «îmd^ta Jm eu, ift^it tëdere» quo4. bftbft 
■lignifie, prces-med. Hoc .avtem observamus 9b juveoes atodio addicùis 
Jîtcranuu gr«c«xun)j .qui hune in lotfDin înoucraft |>osMat, ut ait 
F. Gaggû .■ H t;^«t .... a V- <« non vit p^ qno {(«a > hio col- 
loc<K « Quoniaa twa Sftm. adhibetur. pr9 im , aec l'ffce oit alùf^ 
«gnï£ quvn QoUacaix,t non s«d»re:„ qui «M>u> tribuUw proprie 
vcrb. ^n. 64. fro, t^'^iy, feaiAtif a<)r. |. roed. iUtmym «dhJbttiir 
joBice et dgrics ^ pr« ^uti ii qw boIuA* orstione sciibwati attioa 
ntuntwr aor. a* nt. ikinwt. 6S. louicitm :pra .q-||wVw , oMjuritfnwii. 
66. ErnestQs . vertifc : de/4^Vfifua tibi fitvAnum praisiimtiitim»»} 
* Pagnînius , tu de' giovani liai colto il pzimo fere, No> eu)» Inte^ 

Vtolarium, 1 8 

Dçiilizedbï Google ; *t4 

*£fin-if)aftouf 67Î oux Sffyet iraitiVn-aAot' ,. où (th ùoi&n. 
'AAAa ta n$p iLcauiftavtP aXt^ovit €8 tivBt- TropiÏHafi 
'AAAd niXii» MpOMt .69* «J S* fÇiAM wToAi(^;cot>( 

ACrlyut 7 » ^a^No; ^iV ùStîoftn 'Hfo/irroia. 
T^LÇ^noToç i* "A^oj* f maiTH/»( Si Xiromif 
'ÂfriittSos' f«/30u 2<, ^pHf au n'SoTaç oïfuus. 
'£k £■ A/0( fSafftXHit' iitti ùkièi oôSir àvôxiw 7S 
QwoVf/MV* 7^ xai 09/ 74 TiHy iKjffirao Aâ^». 
û»iuir{ 5i •trr6?iitSpa ^liKaffaifut y S' "^10 S* out]^ 
"AxfMs «V vrToXhavif t i'tô'l^oç ot 7$ Si'itwri 
Aaev l/TTO «it^»{ , dtr tftTra^j» iSvttnxra. 
*& Si fVK^fJtuf i/SaX$i cpvtt, i» S' 76 oA/; ô'Aâ«. . 
Ilâfl-i nif, ou ^a'Aa 5* /(tm* ion* £f vnfifpavBat 
.'H^HTipiu y.tSiavii 77* n-fpj w^o }«/> su/w /3f0iauii 78. 
'Ernipto^ 79 xiîrof yt tiAi7 to xw »'o* Mn'trii. 
'Efffrripjos ia fUynara 80, toc fu/ofct f <ut« mm")!. 
0/ £• 8 1 Ttt jx(i> v'Xitihi f7ecS oùx in Tvr 5* «?ro 7fâ[ejrat 

fnte grisco potioa «entimns , qui notât notnen tti^wt hoc in la» 
tfgn. «wr àtipthemf gmaratim , qai qoideni Mnaoa melitu palet i> 
vmibtu aequebtibiifc 67. Péritot, 68. i)/i> miM>rU>us. €9. ^/û ca- 
ronAi aîiis, 70. SciL iffii uV^ Xiip* 'w' yttfôpft > ^^r ^W X"*'" ''^' 
mxfûti quorum sub nuinii agricola , peritus^ue armorum. 71. Scil- 
ri' « eux <**•( uV ('«X"'' '(^B'/oMw; î"*^ «"ï™ "o« '1 impenm^s 
pouttatel 72> ^xempli gratÛL 7S. Quoniom nihilJovù, seu aJoH 
Jati» regibiu divinius. 74. Fro fffiVij per sjmcopen. 75. Pro futJt' 
mr. Vid. Odjs. P.,- v. 504^ ad not. 7^76. Insuper, aUjue etiam- 
77. Loqnitiir de Ptol«mRo Phllwlelpho, cojos favore florabat 7B. 
Motanda eif (iiTcdirif poetis bmiliarû , pro wpeffîfiiia yif { tW< «V 
X«f ) «pi' wpu.- nom is hngissimt alîos prastergrrstus est, 79. Htc 
•ttke, pro itrifmt, ant vp» tarifa ^ nt loqaebantur vuIgoGrca. 
«tu vetperUnux , pro vespen dictapi. 8«. Subintell. idem nrb. fiMÎ-, 
4i. Scil. «' Vu» f^criXtût ,i,zedi!v Google AÛto; unir imÙaucetft ênnXacaç Si fUKttnr, 
Xttîp* /u'yoE t Kpw'Sn nttww$pr<m , Sûrofi iât» 8 1 ; 
AÛTop ttTnfuartHt' rior 5* $ffyiucra t/; xii* mtSoti 
Ou yiViT* , ouK îffTai* T/f ur AioV ipyiior' àitm ; 
Xa'pi , iroTipt x^^P ttSSi' h'Snt ^àptrât r aipin(T$, 

OCv apirn àptton 89* SiSou ^ âptrM r» km oA/Sw. 
8t. Bonùrum; gcnit. plur. tntiquui , abitt^ 6^ jScilEcat «fin» i?TV.* iiizedbï Google T^Maitas S/ractuonus princepi poeSeos bacoHcœ Agrait Oljm- 
piid« CXXV. circiten JaveotutU ao« annos consumpsit apod nga 
PtoUniœum FhUadelphum , ubi habitui fuit tâUiqnam stelU lucidïor 
' celebeiriiDœ Flejadis septeiii poetATum, ita dictœ a Caslestî Nejadt; 
Ejus apposita In scrlbendo facilitas, et (ttiseâsa epportnaa n^'- 
^ntia (qaa ia verMoAibiu serpere humi videtnr) îUnia tnirum û 
modum cominendant Descriptio rerum campestriiiln , compantio- 
neS} proverbia, sales acres, amoris vanitas, haec omnia a TIvo- 
crito conVenitnttr admodom adhibeotur. Keram lerionim pnloiCn- 
Hînes inagnam repttnnt cnram et atudiiun , eo qood difficîlîiu %/»■ 
prehendontnr , ita ut difficile ait ejus Btjlum imitari, nbî fflad k- 
peritur , nera plus , neve minus ; quod laus est tammii ia quocum- 
que «ccellente poeseos génère. 

ArgumentDtn Idjrllii Noni. 

Auctor hu)usce Idyllii scenam in Sictlift agi fiogiL ICaqoe 
qoemdam e pastoribus stalim adducit in médium > qui daos sodoi 
Daphnin etMcDnlcaia exclut, utrelint inter se cantu ccrtare. Utri- 
que parent, et canunt alterAis. Tum vero ille ambos praerniis hone- 
stat } unde Oaphnîs clava , Menalcas véro conchae testa donator, 
Dein autem finem Iraponit Idyllio mnsaruin lande atquc studio ai- 
deatissmo. .l.zeclt, Google ©EOKPITOTf (.) 
NOMETS KAI BpTKOAOI 

AAMI2 «4^ MSt<AAKA£. . B li»KoXitfff6ïo (i) Aa'çw* ■ TU ^ âSâç SpX'o 'fpSva^ (a) 
'iLîâs (5J apXio TTpaTOç, eÇe4<*''''^*i*(4) ^^ Mem^icof» 
Moo^wj (s) 0a<yiii uÇjWef, utto çwpaiffi (6) ko/ Taupaj. 
X* o/(7)fttB à^a /3o'ff)io/»To, xa» sV Çu'XXo/o-/ TrXori'&ti'To, 
5 MjiStP aT;fia)/(Agui'Tf5 (8)* ifii» Si tv (âemdXtâcStu 
"ÊiiTToBt» (g)" aXXoTs S' ûy-&/f vTtoKpi'vot'to Mevâ^Ko:;. 

Theocritus usât est Dialftto dot*Ica , qua utebantur in Sicilia. 
Hac dialecto saepe g vertitur in a , et e contrario « contractum ia 
», ut IpB pro ôpm: omitlituretiaA i siibstrlptum in contractivoe, ut 
ôpUr pro Bffi») eu mutatur in tu iit giû et ^tô pro ff*0 , et in m , ut 
9-c'«-TMff«, Ma^^K pro TÙvroua» , MaiJffa , et îa w , ut xiyu , Twt, 
M«7«, p^ Xo'yav , Tbùf, MsCifK. ïï dAcàitaponitur in ai , ut tfi^fii'ffj* 
pro avfi^m, Fut. k. aâmîttit acceûtum cifcuiof. in ultima arjrllaba, 
mutato a m\^ ut yt\u\i; bine etïam fut. i. méd. xuatû(tM pro 
Xfîffcitaïf Saaiîm 'p'to t^o-lTci, Primn ptt-s. pim Terborum' activ. 
desinit in fin pro ftir , ut TVWTOfiu pro TOirTOfta , tkSvfut pro »A- 
iSwfïir ett., et 5. plw fn i^ , ut mcmWi , t«Tt' pro Kithiouai^ fu- 
tri: Dénii}de TôcabuloruM foraievètet pnii x fîf m , Sx», vÔK*ttwàxtt 
pro «y*, ToVf et i-aV», «/ ï>to w', *»t/ pra »p« «»ot hiijus dialectus, 
Fltfra-aï dé'slAéféi, vide laudâtiiA Mnttconf o^ua de DialectU. 

(i)' 2. f)rtes. RUpef. dorit» p«i (îduxBXi^g* tdm prepter muta- 
tlôrfem' jaftf dfctam g in. n , thm ■ ^uiô Dores m verlebaul eliam in 
to : pasîoraH niôré éarii. 2; Pni %-p jiroi dw. 3. Qsin i Bubscribator 
doricè ponitui' poA u. ^ Est 3.'«Bg> «or. i. lAçd. sb tVi'viïMJ <'^n 
. sequor. S. Pt-b MiVxoW dot. *itatkt. 6. PoAMe pro ^iniftn, stirilh. 
•j. Per a'pofAropbunf et dâriCe rautata jc >n ^. À DfVriœ adhibeiuv 
prb àviuttytKoûtTH'. ctfifipoAitur >ero «x ttVtfiti'» conMiRne et «r^^ 
«f armentum, 19. Loco SnTptg^a hinc. iiizedbï Google 378 

'ASiî fiiV à nô<r)(iH yetf^vraiy àSv. ?i x' ° (*•*) ^! 
'A5o 5» X <* ^/"y?» X" /SwxoAoî* «Su Si xnytirii 1) 
*£» Ti ( 1 3 ) £f ftof irap uSup. -^i/XP^p ç'/jSa'f «v Si ptraça^ 1 !) 
10 Ah^kÔv ('» SaftaXâp TLoXa Si'piutra, Taçfioi ènnaai 
Ai 4- Ho/topop TfWj'^iVff; (14) tnro a%07riSf ivîttéf. 
Tû £* Biptuç {i$)^pûyorToç §yà rotrcrof /ii^Saffi 
' "Ocrrop ipûwTf (16) worpo; - f«><Sttr nat fxxtrpoç arum»- 

OuTtt A(Bp»f atWtP (1 7} «ftiV (18)* DUT» jf MllolW' 

MENAAKA2. 

1 5 AiTra fiÔTip fVoe « xjîyù» xaAoi' avTpnp inoixiu 
TCoiXaii iw irirpataip* «X" ^'' '"'" *■'"'*'"' ■' ôftifu , 
^aîvopTai t irdXhxi litP o't'i (iq), Tro^^aî 5e X'/'^'f*'- 
^Xiv /iw 7rp05 Kftpa^ff xat iiap Tntri . xtûta ii«tœ/. 
*Ev TTUf)/ ' 5» Spoista ^op/a Ç"/ « , «F iTVpi S aval 

ao ^'ayoi' x*'F'*'''^*^''tf2<*J' 'X** 5»''(» oyî* offW «pa' 
Xw^ûjTOî, » ptoîos xa/ïuûW'» cf/tyAort (31) «"/""'"'î' 
To7f ^iF iTriwAtrrayiKra t »o/ oÙtItui Sôïpof to'"'^^' 

IO-. Vice.xm « dorÏËo more. n. Dorice pro xxl iym addito r «* ^ 
n. Tarn owçpatur pro iVti quwn pro «V»' « DoricU. i5. * '?' 
prtet. pass. . dor. j>ro »>««« * »'» Jtrwo, tterno. Hic v^o, JT 
hibetyr S.-sing. .pro tertia plnr. eo quod neutra pluralift x*^' 7^ 
pmr« gaudent verbo singularî. i4- Ace. plur. prcs. part kI- ' 
;^o Tpttytvvmi a ^fiy ^do. i5. Dor. pro twï itfift ■ *r 
<estas , quod. a iif» firveo. 16. 'Epân-t est hic eonf. P" '^^ 
pnes.^ pfurt. . addito pleonaMiKi .«■■ al> «ptf* ^"'C- i7- ^' **^^' f'\ 
«b «VJ»-.pro, «Jw cano. 18. Pro iftoi dor. 19. Ace. F'^j.^j 
contrâct. ab «7», •}« Ofif. ao. SubinteUi{:itnr Xpjw , «* *•(?' 
tfttippre hjremis insamentis, ai. Foetice pco. «ftcXf •** '''^ 
idest amylura , seu farina tritîcea. Dçiilizedbï Google = 79 ^ 

Aa'çwS/ /i»'f KopJi'Oi', TÔffioi -narpoi (TpaÇicCas) àypoÇf 
•Airt'ftpuà, ràii o'uS'aP tatûs ^uu^Vûto (a 3) Wktùw' 

a 5 T»i'»w Si <;poii/3» xaXoi' oçpaxov^ ou x^iaç oÙtoî 
S/Ttidnp (34)» ■Jrirpato'n iv 'ïnuipîaitn Sotuvcaç, 
XltrTi TOf/W» ttÎpt ovcTip t o 5' V}oiamp(ii'o'ocTo KO^C^" 
Bfitxo^ixa/ Mô^o-a/ ^a'Aa p^aj/ïCTf, ^Imt S tùtaf 
Top ttox' j)*» Tifiww/ •jrapti» atura toittva-s' 

S o Mmtrr' «V' ^^wWa; ax/xK oAofK;}^»^: çutriif*. . 

"ïpniLiç S" 'ipt^iv' t'/xo' ^' ^ Matra xat ^Sa- 
lai lAOt Traf «» Tt}*ioi SoftOi' ouTi yap owwf , 
OîtT* forp i^ctirtvai ■yJmupwrtpov , mjTS ^ttKîtrtrati 
3 5 "AsSfa, oowoi' «/oi" Mj»<ro/ ifiXcu' ouf )^p ôpiCm (a 5) 
FadéÛEra/f'TW; £* ot/7i 9r«Tw SaAiiVaTo (-36) K.ifixa (27}. 

23. Loco ivft^n âor. a vf»^ tiulrio. 23. Don pro ifimnicnt Bor. i. 
med. a p,m(iioyiKi- viiupero. 24. Pro iffiriliin aor. I. paas. ^-grri» 
copiedo. 25. 5. plur. praes. ind. pro Sptôw^t dor. et fit ab •^t» siva 
£p*ùa cloric« , item pro ifi», 26. Dor. pro iSuKvffMTO S. aîng. aor. 1. 
med. a I*m'« /cf^o. 27. Kom-' sing.dop. pro Ki'px* que fuît fitia 
S^lii ac Pertes, et in uqnte quodam Volacorom herbanim feracissimo, 
c[ui ab ipsaCîrcaeus e*t. appellatus, sedeta auaia posait, etvenenoniin 
peritissiiDB evasîL iiizedbï Google "index Auctorum ûim veixvum tum recenUoj'um tjui Àcschyïus p. 234. a^n. iSj. 

Anacreon p. 20 1. adn. 5. _■ 

Anacrepntis Interprètes p; 200. adh; itf. . ■■ ■ 

Aristotelcs p. 2^5* adn. g. ■;:.■,■.-;;.. -^ 

Belloras m AMcHyli vetï. p; 23o» adri. i3i. 

Callimachus p. 270* adh. ifi. 

CesarottiuS m- Vers. Demosth. p. 141. ïdn. Si ■■ 

Conyssa^edkoc'liUdis.BolissiaQae .p. r-jS-.aànJ 26. 
^unpiàes ip, i^î, àdh-, 2d. 
Euripidis SchoiUsteSiGrJ.p. a38. , ado-, ii.', 
GaggiàCialïImachi'SÈhalias.'pi 2^2,aàBiét$ietip, 273Jp«ssim. 
Grammaticae Gr. Auctorcs p. 175. adn. 14. 
Herodotiis p. 44. adn. 22. 

■ ■ p. 46, adn, 2. 

jjeync et alii Iliadis Intcrpr. p. 172. adn. 2S, 

Isidori Pelusiotae Interprcs laciniu p. 37. et seq. adn. 1. 

Lcxicographi graeci p. 37. adn. 2. 

Pagninius in Callimachi vers. 273. adn. p. 61 et 66. 

Pompcjus in Plutarchi vers. pag. 21. adn. 5. 

Schùtz in Aeschyli Agam. p. 221. adn, fi?. 

Ttucydidcs p. i53. adn. 6. 

Thucydidis Scholiastcs latimis p. 161. adri. 96. iiizedbï Google n I N AI. ûperis ratio. HÎ 
Diisertatio historica de lingua graeca , deque 

ejusdem dtale(;cis. XIII 

Dissertatio de HuphcmU lînguae ^aecae. XIX 

AOTKIANOÏ ÛIAAOrOI, 

'AXf^tltipou j 'Arf/0eu, M/»»iffç, xaf 2xKa'/*/«ç. S 

Msfijrx^f zeei 'Epfteo, io 

«AOIfTAPXOTf. 

( KiiptlXaiop r'. 19 

■ ( K*f . y. 2o 

'Ejc roù 'A^f^ai-Spau 0/ou I Kfç. /. W 

BASIAEIOr TOT METAAOTf EniïTOAAt. 

Tlpiç Mofax^y ix^ivénTo,, àT 
lIÎANNOTf TOT XPïSOSTOMOÏ EniXTOAAI. 

tu^ftetx^ Upta-^vré^f). S3 . DçiilizedbïGoOglc Uïù£ïPOr TOt nHAOTXIOTOr EmXtOAAL 

Eûrf^/V Tipttrfivrip^, h 

e/*>r/. Ih. 

Maprinof^, 31 

'Clalùivi ^laxêf^, iid 

Ex/ara^/f UptirjSvrip^, i\>i 

fMrreAif ^taxérf, _ m 

HPOAOTOT. 

Ex TMi <{. HifiX/ov, 'Ori *Ap/«r «V^ îcA^/Mf i^nréx^ 
M Tttfraifor, ifi 

I *Hd-ir AiytfTrvtttp W Sf^M 

•E. ™ y?. B,^^/» „^f ^ïïfe„. ^f, " 
f TdfKJ r0cn-ei' *EA/n{» 4^ 

innOKPATOTS. 

EEOKPATOrr, 

tvttyépev iyxtifuof S EMayopaç. 

ATSIOTi 

SENMliNTOS. 

Kvpoa-a/S. B<^V. (f. Tlpoolpuor. 
J^ptix^» risâ Trtpî rïg ITiprâ!» fiartMlaf* 
Aipi^i}ç é Kvpoç ipx»" thç r/; Milieu^ 0oti&4Ui 
yrptrtiXtTO etc. 

Dçiilizedbï Google Bifi?K', ^, "Ex rit; inftnjro^/oi Kiipm rfAfvrwrr9(. to^ 

HAATHNOS. 

^« rîç S«xp(crouç *AsreAo}./a;. *Ory 3^aMr«{ a}.a3-Jr. 116 
*£« To5 ^a/^woç. "Ew/^iOyoçj S rfAiwiî r«i(pofTWç, • XlS 
Ex r»; d. 7pJ$ TOÙç ùk/etuoç oixtUvç ri xo/ ira/pot/ç eEO^PAETOT XAPAKTHPES. XUp} iieyKtMiaç. 
tUft Au'doSf/s;. 
Ibp/ AA^Of/iî. 


AHMOSSENOTS. 


Arfj-oç Tfp/ «ipini> 


OOÏKralAOÏ. 


*E« TÎç iS-. *»«.()«»«!. A«/<i{ w "AWiWî. 
OEOrNMOS. 


Vtafitxd i>jyi7eu 
ÛIA40PnN nOIHTÛN. 


'E^/T-pa/f/utra, 


( St/j.. I— 41. 


■£« T«{ lA/tAoç A. 


< ïr/;^. S»o— 35o. 
( Sr/j:. 495-535. 


B. 


rT-/;^. i83— J06. 


â. 


Tt/x. 422—456. 


Z. 


rT/;^. 4S6— 453. 


2, 


Er/;f 402—432. 


X. 


Sr/v. 460—515. 
ÏT^. 468— 5oS. 


il. ■3i 

i33 
• 34 l55 >«7 
»7' 

«Î4 
17S 

'79 
iSo 
■ 82 
184 
i85 ,l,zedl!v Google fZ. ?7/;k. I4S— i8J. 

'Zk TÎç'OStww/açM. 2r/;t. 592 — 599. 

(P. St/x- '9° — 327' 

HÏIOûOT. 

"Epya Koti ift/p* lïaritjpaç fiS^oç. 

ANAKPEONTOS. 

■mi àf. 
•sfii ^1. 

APISTO»AKOW. 

UWr. St/;^. 489—578, 

AIÏXTAOlf. 

EïPiniaoï, 

'Op/o-T. 2*/;^. 2û5 — 309. 

SÔ«OKAEOTS. 
'HX/xrp. epirraâ/« 'HUxitfBii, 

niNûAPOÏ. 
OXvfAmoi', EÎÎo;/S'. 

APISTOTEAOÏS. 

S;t^'^'''*' "Ç 'Ep^i/'ai- T^c 'Arafiria, 

K AA AIMA Xor. 

"TftfOç 11'^ jèy û/a. 

©EOKPITOÏ. Dçiilizedbï Google iiize^bï Google ilizedbï Google i ilizedbï Google