Skip to main content

Full text of "Vorda Veathstôd Engla and Seaxna. Lexicon anglo-saxonicum ex poëtarum scriptorumque prosaicorum operibus nec non lexicis anglo-saxonicis collectum, cum synopsi grammatica"

See other formats


^■\N'- ,■•%>•■ *€^ 


BIBLIOTHEK 

DER 

GESAMMTEN DEUTSCHEN 

MTIOML-LITERATIR 

VOX DEK yELTESTEX BIS AIF DIE XEUERE ZEIT. XXIX. band: VORDA VEALHSTOD 

EXGLA AND SEAXM. LEXICON ANGLOSAXONICUM 

SYXOPSI GRAMMATICA 

KDIDIT 

iiUDOv. ettmCllebus. QIEDLINBLRG UND LEIPZIG. 

niU CK HM) VERLAG \ON r.OTTFU. HASSE. 

MDCCCLI. VORDA VEALHSTOD 

EMIA m SEAXM. 

LEXICON AiXGLOSAXOMCUM 

EX 

POETARUM SCRIPTORUMaUE PROSAICORUM OPERIRUS 

SKC SOS 

LEXICIS ANGLOSAXONICIS 

CUM ^' 

SYNOPSI GRAMMATICA 

EDIDIT 

liUHOTICUIS ETT]fIUIiIiERUI§, 

PHIL. DR. LL. AA. ftlAG. LITERARLM GERMA.VICARLM PROFESSOR IN GYM.V. TU- 
RIC, AC.\DEMI.\E ARCUAEOLOG. BELGICAE ET SOCIETATIS LITERARU.M GORLI- 
CIENSIS SOCIUS EPISTOLARUM CO.MMERCIO JU.VCTUS , SOCIETATUM HISTOR. BA- 
BEVBERGE.VSIS ET HERBIPOLITA.VAE SOCIUS HOiVOR. SOCIETT. A.VTIQUAB. TUBI- 
CENSIS, MOGU.VTIX.AE, VORIVBKRGK.VSIS, DRESDEVSIS ET MKIMNGENSIS SODALIS. QUEDLINBURGII ET LIPSIAE. 

TVPIS LT EXPENSIS GODOFREDI BASSII. 
LOXDlNi: WILLIAMS ET NORGATE. MDCCCIil. a.a ^'JV' 


PraeJ^fitio. Mjejicun Aiiglosajonicum jani diit linyuarum Germanicarum stuiUosis 
desideratum est. Quae ediderunt Somnerus '), Bensonius '^) et Li/e ^), 
in Germania, quod sciam, rarissime inveniuntur lexica, nec rationi lite- 
rarum nostrorum temporum satis^aciunt, et, qiiod novissimum est, Bos- 
ivorthi dictionarium Anylosaxonicum ■•) priora inillo modo superat. 
Quum aiitem intelliyerem , necesse esse , ut sinyula verba, quae in libro 
meo , poetarum et scriptonim prosaicorum specimina exhibente , expli- 
carem, universam potius vocum Anylosaxonicarum copiam, i/uoti/uot in- 
dayare poteram, complecti et recipere decrevi, sperans librum meum fure 
utiliorem. 

De ratione, i/uam in elaborando opere secutus sum , j/auca mihi di- 
cenda sunl. 

loces sinyulas, quatenus fieri /lotuit, sub verbis fortioris quae dici- 
tur conjuyationis protiili, e. yr. staljan sub stelan, bajtan sub bitau, basn- 
jan sub hidan, bend sub bindan, beag sub beo;Lian, flede sub flovan , flii- 
gol sub fleogan, grapjan sub gripan, fOran sub faran , cet., qui nimirum 
ordo , etiatnsi difficultatem aliquam habeat atque in vonnullis incertus 
sit, omnibus aliis rationibus sive reyutis lonye praeferendus mihi vide- 
tur. Omnes tamen sim/flices voces al/ihabetico quoque ordine collocatae 
sunt, sed explicatione carentes. 

V^oces compositas quod attinet, eas, quae cum /)articulis et separa- 
hilibus et inseparabilihus sunt com/iositae, sub altera vocis parte, e. yr. 
allicgan sub licgan, afOdan suh fedan. agenirnan sub irnan, cdslacleljaa 
sub stacTeljan, forgrindan sub griudan , bebeddau sub beodan, andsvarjan 
sub svarjan, ^mbcgang sub gang, fjrvit siib vit, geueah sub neah , under- 
standan sub standan , foreseon sub seon, ofstingan sub stingan, onblavan 
sub bliivan , orceapnnga sub ceapuuga, orl^anc siib panc, oifsacan sub sa- 
can, toferan sub feran , tofeallan sub feallan, undeadlic sub deiidlic, vid- 
ceosan sub ceosan, vidermod sub niod, Inirhfaran sub faran, posui, reli- 
quas tanien, quae cum substantivo, adjectivo, adverbio , cet. compositae 
sunt , sub priori vocis /tarte inserui, ita nt sveordgesving sttb sveord, 
bliiTeheort suh blide, samcvic suh sam , anmodlice suh an, tvifeald suh tvi 
collocatae sint. Attamen prioris etiam yeneris voces suh /utrticula al- 
latae sunt, sed sine ex/ilicatione addita. 1) Oxonine, 1659, fol. 2) Oxoniae, 1701. 8. 3) Londini, 1778. 
fnl. 4) Londini, 1838. 8. \l Praefatio. 

Iii sini/ulis nie forsitan errasse, niniin cerle Hndaria certos fines 
Iransiisse, inyenue /nteor; quos errores, si non uhique Fortuna audacetn 
ndjuverit, ut lector henevolus viihi ignoscat, iterum iterumt/ue rogo. 

1n ejfilicandis vocahulis Intinn lingua usus sum , hrevitntis partim 
yratia, }iartim ut extra Gernianinm quoque linyuarum studiosis liber 
uoster utilis sit atque commoilns. 

K.r aliis dialectis Germnnicis voces conyruentes (requentissime ad- 
ieci, sed iis tniitummodo in locis, ubi lu.v quaednm novn inde effutgere 
videbntur. 

Siyln , qune in opere sunt ndhibita , quneque ina.rimam ]/artem Bos- 
worthius quoque in suo dictionario erhibet, haec sunt: 
Alfr. can. Alfrici (7- 1005 p. Chr.) leyes canon. eccles. apud Wilk. p. 153. 
Alfr. ep. Alfrici epistolae, Wilk. p. 161. 
At/r. yr. iyl.) Al/'rici yrammatita et glossarium, in /ine dictionarii Som- 

neri. 
lied. Bedae Venerabilis historia eccl. Anglor. ed. Wheloc Cambr. 1644. 
licd. Sm Bedae hist. eccl. ed. Smith, Cambr. 1722. 
Belg. Belgice , i. e. Flamingice. 

Ben. Bensonii vocabularium Anglosax. 0.ron. 1701. 
Beuv. Bedvulf, ed. Kemble , I.ond. 183.3 — 37. 

Boeth. Buethius de consolatione philosophiae, ed. Cardale, Loud. 1889. 
Boeth. F. Mctra Boethii, ed. Fox , Lond. 1835. 

Boeth. Baicl. Boeth. de consol. philos. ed. Rawlinson , Oxon. 1698. 
Bor. Borealis lingua, seii Scandinavica vetus. 
Bo.su-. Bosuorthii Dictionarium Anglosaxonicum. 
Brit. Britannice. 

C(Pdm. Cccdmonis paraphrasis , ed. Thorpe, Lond. I83<J. 
Caled. Caledonice. 

Cant. Moys. Canticum Moysis , in /ine Heptateuchi, ed. Thu-aites. 
Celt. Celtice. 

Cod. Exon. Codex Exoniensis, ed. Torpe, Lond. 1842. 
Coll. Mon. iMonast.) Colloquiuvi monachicum, in Thorpii Analectis Ang~ 

losax. 
Cot. Glossarii ilfrici e.remptar Cottoninnum, Bihl. Cott. Jiil. .4. 2. 
C. R. Ben. Cnnlabrigiensis Begula Benedicti, liibl. C. ('. C. Cant. S. 6. 

p. 2G3. 
Uan. Vanice. 
Deut. Deuteronomium. 

Dew. Dewesianum Vocahularinm, Bihl Cott. Tit. A. 15, 16. 
Dial. Greg. Greyorii Magni Dialoyi, interprete il/rrdo reye. 
Kxod. K.rodus. 
Frnnc. Frnncice. 
Francoyall. Francoyallice. 
Fris. Frisice. 
Gael. vide (.aled. 
Gen. Genesis. 
graec graece. 

Greg. dial. vide Diat. Greg. 

Grim. gr. Grim. myth. Grimmii yrnmmatica et viyUiuloyia Theodiscn. 
Gih\l. vit. Giidlnci vita , Itibl. Cot. lesp. It 21. Praefatio. VII 

ftem, i'el Hem. chitrt. Ihmiiiyi vhartiilarinm ecctes. Viijornnisia, ed. 

Tfiom. Heiiriie , Ojoii. I7<i3. 
Ilerh. L. .Ijnileji !Hiidftiireiisis herhnriiim , Snxoiiice redilitiim. Iliht. 

liodl. Ilatt. 100. Jiin. 5S. Itihl. Cott. l itellius C. 3. /ol. 19. II aiilegi 

Catalof/. p. 73 - 7«. 17« — ISO. 
Ilexaem. llexaemeron llomilia Saxonica de dei opere sex diehns ex- 

acto. liiht. liodl. Jtin. 23. Bibl. C. C. C. Cant. S. «. p. 16. S. 17. />. 1. 

Dibl. Cott. Otto. li. 10. fot. S. iranleji Cataloy. p. 36, 40, 47. 
Hick. Diss. epist. Ilickesii dissertatio einstotaris. 
Hick. Thes. Ilickesii Thesaitrus , Loiid. 1705. 
Ilom. Grey. Ilomilia iit natale Oreyorii Mayni Potit. Roin. 
Hymn. Hymnarinm in liibl. Cot. Jiil. A. 6. 
Judith, carminis ejiici fraymentnin , in Thorjni .Inalectis .inylosax et in 

tibro meo. 
Joh. Eranyelinm St. Johannis. Literae adscriptae C, H. H. exemplar 

Cantabriy. Ilattonian. et Ruswortliiannm indicant. 
Jos. Libtr Josnae. 
Jnd Libri Jitdicum 

L. Aenh. Concilium .lenhamense , apud Wilkins pay. 119. 
L. .\lf'r. pol. Leyes Alfrddi civiles, Wilk. p. 34. 
L. ilfr. Mos. Leyes Moysaici Alfrcdi, Wilk. p. 28. 
L. .11 fr. Gti(\r. Leyes ilfrcdi et Gitdruni reytim, Wilk. p. 47. 
L. Melb. Lex ICielberhti, Wilk. p. 1. 
/.. .4aelr. Lex Melrcdi, JVilk. p. 108. 

L. idelr. .4nl. Leyes Melrcdi cum ,4nlnfo reye promulyatae, Wilk. p. 104, 
//. .iHelst. Leyes liJelstani, Wilk. p. 54. 

L. Can. Eccl. et L. Alfr. can. Liber canonum Ecclesiasticoriim p. 153. 
L. Can. Eddy. Canones editi sub Eddydro, Wilk. p. 88. 
L. Can. Eddy. Conf. Canones editi sub Eddyuro de confessione , Wilk. 

p. 87. 
L. Can. Eddy. poen. Canoues sub Eddy. editi, — de imponenda poeni- 

tentia, Wilk. p. 89. 
L. Cniit. eccl. Leyes Cannti ecclesiasticae , Wilk. p. 136. 
L. Cntit. pol. Leyes Canuti civiles , Wilk p. 133. 
//. Const. Liber Constitutionum, Wilk. p. 147. 
L. Const. .4\\elr. L. Constitutionum tilelrcdi, Wilk- p. 106. 
L. Eddy. pol. Leyes Eddy. ciriles, Wilk. p. 76. 
L. Eddy. sup. Leyum Endyari siipplementum, Witk. p. 79. 
L. Eddm. Leyes Eddinundi , Wilk. p, 78. 
L. Eddt^. Leyes Eddveardi, Wilk. p. 48. 

L. Eddv. Gtii\r. Foedus Eddveardi et Giii\riini reyitm, Wilk. p. 51. 
L. Hloth. Leyes Hlotharii et Eiidrici, Wilk. p. 7. 
L. In. Leyes Inae, Wilk. p. 14. 

L. Lond. Judiiia Civitatis Londoniae , Wilk. p. 65. 
L. Val. Senatu.<!Consultum de Monticolis Valliae, Wilk. p. 185. 
L. Viht. Leyes Vihtraedi, Wilk. p. 10. 

L. M. iLib. Med.) Liber Medicinatis, cf. Wanleji CataL 176 — 80. 
Luc. Eranyelium Lucae, cf. Joh. 
Lttp. Ltipi Sermo , ap. Hickes. Thes. II, p. 99. 

Lye, Dictionar. .inglosax. a Tye conscripto et a Manningo editum. 
Mann. cf. lye. VIII Prarfatio. 

Marc. Etangelimm Marci. ride Joh. 

Marti/r. Martt/roloaiHm. ride Menol. 

Matk. Eeangetum .Hattkaei , cf. Jok. 

Med. ex Quadr. Medicina ex Quadrupedibns , Wiimleji Catal. />. T5. 

Menoi. Menologimm s. Calendarimm fweticmm, ap. Hickes. Tkes. J, p. 203. 

— ed. Fox. Lond. 1S30. 
Mom. .4ngl. Monasticon .4nt/licantim. 

Mone, J. B. C. Glossaria Anglosax. ed. a Mone in Quellen und For- 
sckmngen zar Gesckickte der demtscken Literatmr mnd Spracke, p. 314, 
329. m. 
yat, St. Greg. Uom.ilia im matalr SL Gregorii, ed. Elstob. 
Xatk Xatfianis Jiidaei legatio ad Tiberium Caesarem, Bibl. publ. Can- 

tabr.. Uibl. Bodl. Juu. 74. 
.Vic. (.Yicorf.) Ecangelium Sicodeni , in fine Heptateuchi, ed. Tkicaites. 
\oel. Xoeli rocabularium, in BiM. Bodl. 
A"«m. ymmeri. 

Oros. Orosii kistoria. edidit Barrington, Lond. 1/73. 

Past. Gregorii M. liber de cara pastorali. Bibl. Bodl. Hatton. S-S. Jun. 
53, 2. Bibl. pttbl. Cant. C. C. C. S, I. Coll. Trin. Cant. Cott. Otho 
B. 2. 
Pecc. mtd. Peccatorum Medicina , Bibl. Cott. Tib. A. %. fol- »3. 
Prooem. R. Conc. Prooemium Regularis Concordiae Jnglicne nationis 
Monachorum Sanctimonialiumqne. Edidit in notis suis ad Eadmeri 
kistoriam Xororum Joh. Seldenus. (^Bibl. Cott. Tib. A. 3. fol. 1.) 
Prov. Glossae in Prorcrbia Salomouis. Bibl. Cott. lesp. D. 6. 
Psalm. Psalmi. Edidit .^/>elman, Lond. 1640. 
Psalm. T. Psalterii eiemplar in Bibl. Coll. S. Trin. Caut. 
Psalm. Th. Psalmi. Edidit Tkorpe, Lond. 1;35. 
Psalm. V. Psalterium Vossianum, Uibl. Bodl. Jun. 27. 
Reub. Reubenii Glossarium, i. e. .4lfrici glossarium inter membraHas 

Reubenii repertum, Bibl. Bodl. Jun. 71, 1. 
jR. Ben. Regulae Beuedictinae exemplar. 
R. Conc. vide Prooem R. Conc. 
Sans. lingua Sanscrita. 

ScinL .Scintillarius, sire Libtr Scintillarum i. e. sententiarum ex S. 
Scriptura et Patrum libris a Beda Venerabili collectarum, Bibl. D. 
Jac. Westm. quas Junius excerpsit eitant in Bibl. Bodl. Jun. 40. 
ScoL Scottice. 
Slac. Slacice. 
Sol. (Solii.') Soliloquia Augustini selecta et Saxonice reddita ab Atfrcdo 

rege, Bibl Cott. Mtell. .4. J5. fot. 1. 
Som. Dictionarium .4nglosaxonicum Somneri. 
Somn. Somniorum dicersitas, Bibl. Cott. lib. .1. 3. 
Srec. Scecice. 

Tk. An. Tkorpii Analecta Anglosaxonica, Lond. l!?34. 
Tk. Apol. Thorpii Apollonius, Lond. 1&34. 
Tkic. Thicaites, Heptateucki editor. 
Wanl. Cat. Wanleji Catalogus MSS. Anglosaxonicorum. 

Asteriscus ante roiem positus indicat, rocem in dialecto .Auglosaxo- 
nica uon occurrere . sed aut in aliis dialectis inreniri, aut ex etjfviolo- 
giae lege positam esse; t. gr. 'is.W, *LEOFA\, «LITAN, cet. Praefalio. IX 

His, (/utie lUcenda erunt, dictis , jjraejationem (iitire f/ossem tSed 
i/iiiim extra Germaniam linyiiae Auylosaxonivae studiosis Jac. Grimmii 
yrammatica theodisca minus promta , veruntamen desiderata ne dicam 
necessaria esse videatiir, qiiod scilicet o}itumiim studii fiindamenlum est, 
prima yrammaticae .inylosaxonicae rudimenta hic cum studiosa juren- 
tute communicare decrevi, Grimmii reyuias normasque secuturus , tt 
i/uae addendu esse videantur additurns. 

Coput primum. 
D e V o c u l i b u s. 

S 1. Vocales sejunyuntur in /)uras a, i, u, extenitatas a, e, o, fractas 
ea, eo (io), ie, lonyas sive yraves A, ve (»!•>, i, o, ii, iminutatas e (fx a), 
y Cex u), e (_ex o, unde etiam interdiim oe scriOitnr) , y (fx ii) et di/ih- 
thonyos eii, eo ('«')? '<j- 

Annotatio. Exteiiuatio vocalium efjicitur voculi a in syllaba alle- 
ra sequente, immutatio vocali i in syllaha altera locum haOente, 
fractio autem ex consonantibus de/iendet subsei/uentibus. 
§ 2. lireves sunt a, e, ea (ie); i, e, eo (io, ie) ; u, o et y ; ceterae 
omnes producuntur. 
S 3. Be vocali a. 
Vocalis a /jonitur: 

1) in monosyllabis antf m et a, e. yr, fram a. graiii dirus, laiii mansue- 
tus, sani sive; hran Oalaena, svan olor, van defectus ; clamm vincuium, 
vamin macula, svamm natavi, livanim anyiilus; aou faveo, cann novi, 
vann ater ; camb crista , lamb aynus, camp /uiyna; brang attiili, sang 
cecini, vang cam//us, jjauc coyitatio, anrt et, liaud inanus , brant ae- 
stuans, stant hebetavi. 

2) in polysyllabis ante ni et n, e. yr. Iiama teymen, lama claudus, nauia 
uomen, baua occisor, fana vexillum; same simililer, gamen yaudium, 
banior malleus, gamol vetus, samod uua , raane memor, spaiijan allice- 
re , mauig miiltus , hvaoou unde, Ijanon inde; hvamiiias anyiili, rammiim 
arietibus, vainmes maculae, baunau mandare; mauua virorum, paune 
/latina. vauna ater, »amban tributum, hangan pendere. 

Jnnotatio. Ilis in vocibus etiam o /iro a interdum pouitur, e. yr. 
grom, hron, clouim, hvomm, bona, fona, goineu^ gomol, mooig, [lo- 
nan, hvoinmas, uiouna, gombon, cet. 

3) in potysyllabis ante cousonantem sim/ilicem, quam a, u. o sequitiir, e. 
gr. atol dirus, sadol e/ihip/num, hafoc accipiter, uaciid nudus, dagas 
dies, stafiim baculis , cani cura. lagii aei/uor , smahi pnrva, gladu lae- 
ta , galau canere, faran ire, farad eunt, macode feci. 

4) iii polysyllabis ante consonantem simplicem . i/uam e sei/uitur, i/uae 
scilicet vocalis e non ex i orta est; e. yr. care curam, fare eo, glade 
laeti, uafe modiolum, haueoa yallorum, lamena claudorum, hafen sub- 
latus, grafen fossiis, hraJe cito. 

5) in praesente el infinitivo verborttm seqnioris conjuyationis II, quoruin 
fleiiones -ige, -jau ex u, 6n, an ortae sunt, e. yr. macige facio, mac- 
jan facere , starige video, starjau videre , audsvarige respondeo, and- 
svarjau respondere. 

6) voces sinyulae , quae a contra reyulam habere videntur, sunt: ac sed, 
l^rag occasio, singal continuus , trag seynis; ac tamen in codd. MSS. X Praefatio. 

saepe circuniflexu siynatur, ita ut forsitan recte ac scribi debeat (c/. 
theod. «'ih). I)rag pro l>ragu stare videtur et gal, »rag {nisi trag t. e. 
trscg Jure scribitur^ adjectiva declinationis III (galiis, tragus) olim 
fuisse verisimile est. Praeterita arn cucurri, barn arsi, titeram a con- 
servant quia pro rann, brann scripta sunt, carccrn carcer , marmstan 
marmor , et martyr voces oriyinis pereyrinae sunt. 
§ 4. Ve vocali Ji. 
ii invenitur : 

1) in monosyllabis, in consonantem simplicem desinentibus , exceptis m 
et n, e. yr. hvjil balaena, val strayes , smal tenuis , hal celnvi , stal fti- 
ratus sum, bfir tuli, b.ir nudus, viir cautus, ^riU fovea, scraf antrum, 
dag dies, liis jacui, bac dorsum, brfic /rft^i, vrac «/<«« sum, bad ro- 
jrayt, giiid laetus, siid satur, trad calcavi, iit arf, fat r<?*, hvat asper, 
sat s«</i, bail balneum, cviitl rfixt, stacr ^i««s, gras yramen, liis /("^i, 
viis /Mt. 

2) t» vocibus, quarum syllaba. altera e habet, e. yr. yenitici et dativi: 
hvales, hviile , slafe, diiges, diige, et voces derivatae: fiile proprins, 
hiile vir, hriigel vestis , nagel clavis , siigel sol, iidele nobilis, fider /ya- 
«cr, fager pulcher, hiiled heros, hrafen corvus , acer «i^e-r, fiidem cm- 
6itu5. 

^nnofafto. Participia praeteriti conjuyalionis fortioris interdum 
h pro a, quod melius est, habent, e. yr. griifen ipro grafen) , hji- 
fen (pro hafen), sliigeu (pro slagen). 

3) ante consonantem dnplicem, praesertim si prior muta est, e. yr. criift 
ars, criiHas artes, giist hospes, giistum hospitibus, ixsp populus tremu- 
la, tisc hasta, iiscnm hastis, iifter postea, niidre vipera, viitra aqua- 
rum, iippel malum, vriittum operibus pretiosis, DiissRs promontoria, 
hiibbe habeo, quae vox ultima interdum etiam habbe scribitur. 

4) ante r cum consonante subsequenti ii minime scribitur, tiisi litera r 
transposita sit, e. yr. iirn (= rann) domus, hiirn (= hran) unda, bar- 
nan (melius: bernan = brannjan, brennjan), gars (= griis) yramen, 
biirst (= briist) ruptus est, jjiirsc (= lirasc) trituravit. 

Annotatio. iilf, hiirfest, fiirbu pro elf, herfest, farevu scribuntur. 
cf. biirnan pro bernan supra. 

S 5. De vocali e. 
c immutatio est literae a, si in syllaba altera olim i sequebatur , quae 
tamen vocalis ubique fere aut in c extenuata est aut cum consonante 
praecedente coaluit. e. yr. hel (hell , yoth. hali) tartarus, ben (benn, 
yoth. bani) vulnus, den (denn = dani) cubile, fen (fenn, yoth. fani) pa- 
tus, hen (henn = hani) yallina, men (menu = manni) homines , neb 
(nebb = nabi) /aci<?5, veb (vebb = vabi) tela, bed (bedd , yoth. badi) 
lectus , net (nett , yoth. nati) rete , bet (yoth. batis) melius, leng (yoth. 
laggis) diutius , eft iterum, beac scamnum, bend (= bandi) vinculum, 
scle (= sali) aula, berc (= bari) hordeum, fere (= fari) naviyium, 
meri" viare, berjan nudare , derjan nocere, herjan (yoth. hasjan) /</«- 
dare, fremede (= framadi) pereyrinus, meue (~ mani) vionile, menigro 
(= managiu) multitudo, sefa (=• safja) animus , oge (= agis) timor, 
heti: (yoth. hatis) odium, mcli3 (= mali) cibus , cvellan (= cvaljan) 
trucidare, ellcn (= aljan) rubur , nicrran (yoth. marzjaD) impedire, 
frcmman (= Iramjan) perficere, nebba (= nabja) rostratus, vebba (= 
vabja) textor, Itengiil princes, drencan (= drancjan) /^o/m»i //rrtf6<'r<', cet. Pracfatio. XI 

Annotatio I. csolas pro csi-las asini, et dciiii vallis pro deui, den- 

jii (c/". |)ivi = |)iiija) stare iiidetnr. 
Annot. 8. In nonniillis dialectis e pro ii <<< ea interdum scribitttr, 
e. gr. drep (= driii)), fec (= fiic), Iirefu (= liriifD), fregii (= fnign), 
gest (= giist), edre (= iidre) , scel (= sceal), gef (= geaf), be- 
get (= begeaf), gcfeli (= gefeali), fex (= feax), vex (= veax). 
§ 6. De vocali fracta ea. 
ea pro a scribitur : 
1) t« monosyllabis in II, rr, Iv, rv, lii , rli desinentibus, quorum II, rr, 
ili, rli non nunquam in I et r transeunt et quorum Iv, rv in lu et rii mu- 
tautur. Exempla sunt: deal (deall) snperbus, eal (eall) omnis, lieal 
(heall) aula, steal (stcall) stabulum, dear (= dearr, goth. dars) audet, 
fear (= fearr) taurus, vear (= vearr, vcarli) caltus, bealii (= bealv) 
malum, ealii (= calv) cerevisia, fealn (= fealv) flavus , bearu (= 
bearv) lucus , gearu (= gearv) paratus , searu (= searv) apparatits, 
eal (ealh) templum, befeal (befealh) cominendavit, veal (vealh) galli- 
cus, peregrinus , servus, ear (earh, earv) sagitta, niear (niearh) equtts, 
tear (tearh, goth. tagr) lacrima. 
Annotatio 1. Si voces singulae, in qnibits atit 1 aut r simplex esse 
debet, cum ea scribuntur, e. gr. vearocT pro varod mtiltum, scriptio 
laudari non potest. ea in voce feala alitis lamen naturae est, qttippe 
ctijus ea pro eo fracta vocalis est ex i orta. juxta feala etiam 
feola, fela itiveniuntur. 
Annotatio 2 In compositione discrimen esse videtttr inter eal et 
•dl , ita tit eal theodisco al , ul theodisco ala respondeat, e gr. al- 
beorht, iilgrcne, iilmihtig, ealvihta, c<alvealda. Saepissime tamen 
commixtio vocum cum al et eal compositarum cernitttr, qtto fit, tit 
ealgrcne, ealmihtig, iilvihta, iilvealda in codd. MSS. invenias. 
8) ante consonantem geminam, e. gr. bealluc testiculus , dealle superbi, 
feallan cadere, gealla bilis, veallan fervere, vearras nodi, fcarras tatt- 
ri. cf. qtiae sttb 1) dicta sunt. 

3) ante literam \ et t, qtiam alia consonans sequittir, e. gr. cvealm nex, 
healm culmits, svearm examen, bearm gremittm, bearn fitius, earn aqui- 
la, dealf fodit, sealfe unguentitm, gealp gloriattis est, healp adjtivit, 
caari fidit, earfod labor , hearpe harpa, vearp jecit, ealgjan ttteri, 
scealc servus, bealh iratus est, svealh glutiit, mearc signtim, spearca 
scintilla, hearh fanttm, vearh lupus, exul, beald atidax, vcaldan im- 
perare, healt claudus, svealt morluus est, heals collum, beard barba, 
geard aula, sveart niger , teart asper, bears nom. piscis. 

Atinotatio. Ante 1 et consonantem stibseqtientem optimis in libris 
MSS. etiam a pro ea legitur, e. gr. halm, half, halp, alh, aldor, 
baldor, haldau, salt, halt, hals, rel. 

4) ante mtttas ititerdum, praesertim ante h (ht, hs, x), f, d, t, d, st, e. 
gr. gefeah gavisus est, beneah eget, seah vidit, eahta octo, hleahtor ri- 
sus, lenUtor erimeti, eax secttris, eaxel humerus, genf dedit, eafora 
proles , heaf aeqttor, eatol dirus, ongeat intellexit, beado bellum, gca- 
dor una , heado bellum, sceada latro, ceaster tirbs. 

Annotatio. Interdum ea pro eo scribititr, e. gr. earf pro eort es, 
feala pro feola mullttm, teala pro teola bene, bearht pro beorht Itt- 
cidiis, eador ;;ro eodor septum, eafor pro cofor aper, l^earl pro XII Praefntio. 

Iieorl , Iieorhel vaUdiis. vox Ijearl tamen eliam cum theodi.tca voce 
drall aequiparari ftutest, cf. quae de eo infra />ro/'eruntur. 
fi' 7. De vocali i. 

localis i tri/flicis uaturae est, uempe conseutit cum vocalibus i/o- 
thicis i, R et u. 

a) i = ffoth. i iuvenitur: 

1) ante m et n, e. yr. briiu mare, dim (dimm) ohscurus, liim trj, grim 
(grimm) saevus, miinor memor, niman capere, giii (ginn) rictus, hine 
eum, hrine tactus, scinon luxerunt, vine amicus , in (inn) mansio, 
onginnan incipere, linnan Cf55rtrf, scinna spectrum, timber materies, 
limpan succedere , brinjian afferre. springan salire, svincan lahorare, 
rinc vir , sinc thesaurus , hindan liyare, grindan molere, stintan hebe- 
tare , miusjan minuere , svinsjan modulari. 

2) ante I, e. yr. bil (bill) securis, til aptus, tiljan colere , spillan cor- 
rumpere y villa voluntas , gilp yloriatio, lillian comniindare , cild i/i- 
fans, hild bellona. 

3) anf«; r, f. jrr. firen crimen, hire illius, svira collum, irre iratus, 
irnan (= rinnan) currere, hirde custos. tirst (= frisi) dilatio. 

4) flMfe mutas, e. yr. ribb costa, sibb ;nrjo, tiber victima. bifjan <rf- 
mere, clif scopulus, gifan dare . gripon rapuerunt, genip nebula , gift 
donum, svift celer , hnigon inclinaverunt, sige vicloria, frignan im- 
terroyare, Itignen ancilla, cvic vivus, ticol frauduleutus , blicon />//- 
seruut, micel maynus, nicor daemon fluviatilis, bicce canicula, I>icce 
densus , VizgAW jacere, liicgan nccipere , cx\\\\t puer , \\\\lres, bidon 
eispectaverunt, cvide dictum, ides femina, biton moinorderunt, biter 
amarus. git adhtic , bnitol petulcus, fridu //«x, hliiT operculum, rison 
surre.rerunt, biddan royare, gidda cantor , sittan sedere , missjan f/- 
rare, disc discus, list flrs^ mist nebula , mistel visrus. 

b) i (;/ro ea, a, e) = ^^of/i. a, f. ^r. scire portio , scirjan partiri, vilhen 
pereyrina, serva , vilhisc pereyriuus , scippan creare, -scipe status, 
miht potestas, niht /lox, slibt caedes, undbiht miuister, gisl hospes, si- 
gel so/. sinyulae voces parimodo etiam vocalem aut ea <///< fi <iu( e 
f jAi6f//f. 

c) i (;//*o y) = ^oW. u, f. ^r. cime (cvme) adventus, cin (cyn) yenus, 
sin (syn) peccatum, rine (ryne) cursus, hige (hyge) animus, ligc (ly- 
ge) mendacium . bicgan (bvcgan) emere, dihtig (dvhlig) valens, drihleu 
(dryhten) dominns, briujan (brytljan) dis/tensare , eet. Hae et aliae 
voces majimam quidem parttm scribarum incuria rocalem i accepisse 
videutur, tarnen in una alterave vicissitudineni voralium i «•( 3" (ii) ay- 
uoscas necesse est. Sic etiam in dialecto Germauica Iruhlin et trehtin 
dominus, alternant. 

S S. De vocali e. Vocalis »" inrenitur : 

1) in vocum fine et ante liquidas I et r, e. yr. bi* per . ge vos, ho i//f, 
ine mihi; frla mnltum, helan celare, trla apte, vel bene , vela o//fA-, 
Iielii tabulatus , snell celer , spell narratio , fi-ll cutis , s»«"llan tumere, 
\\r\t\\ yalea , drlfan fodere, grld peruuia , fi-ld campus, seldan raro, 
meltan liijuefieri, svellan mori; svTr collum, Irran larerare, ver rir, 
verc capitis aestimatio, bi-rnan j/rc/Y, f<rhd animus, lir-rscan triturare, 
bi-rstan rumpi. 

i) ante mutas, e. gr. cfcn aequalis, gi,-f /i/i, uC'fH uepos, slf-fu fox, svc- 
fan dormire , vcfan teiere, bri-go princeps, leger lectus , gelegcn ;;osi- Praefalio. XIII 

tus, [wgen miiiisterf brecan fraiiyere, fri-c audax, sprecan loqui, gelido 

mens . cvideu tlictus, «ledo jnulsum , elan edere , inoian metiri, inetod 

crealor, cvedan dicere, veder aries, lesan leyere, genesan sattari. 

^' U. Ve vucali fracta eo (io) = goth. i, ai. Vocalein eo ex ea or- 

tum esse Gothorum ai et Scandinaviorum ia demoustrant. Ex ai ia 

transi>ositione oriebatur i/uod postea in eo transiit. luvenitur eo : 

1) ante lii/uidum I, e. yr. feola multum, teola ftene, teoljan exercere, veo- 
la o/>es, geolo /larus, seolf, seolfa i/ise, seolfor aryentuni, eolug (eolli) 
vinre? eolhsand electrum, eolet labor , heolca yrando, incoloc lac, seo- 
loc sericum, veoloc cochlea. 

2) ante liquidam r, e. yr. heor cardo, sveor columnn, sveor socer, veor- 
old mundus, eorre iratus , steorra stella, corl vir nobilis, beorma fer- 
mentum, beorn vir , georn cu/iidus, eorp fuscus, veorpan jacere, ceor- 
fau secare, deorc obscurus, feorh vita, beorg mons, nieord merces, 
heorot cervus, eorde terra. 

3) ante liquidas in et n sim/)liciter /)ositas , e. yr. eom sum, breomu ma- 
ria, nieoinor memor, geonjan oscitare , heonu ecce, heonane hinc. 

4) ante vtutas, e. yr. eofor a/ier, geofa dator , geofon mare, breogo rex, 
eoh equtis, feoh /lecus, geolidu mens , cttra, meohx Cmeox) fnnus, eode 
ivit, eodor se/ituni, freodu /tax, eoton yiyas, ineotod creator, veota 
sa/>iens , veosan esse. 

Annotatio 1. Ex vocibus in /larayra/ihis 7 — 9 conyestis a/>/)aret, 
i vocalem /irimitivam esse, quae tamen et quidem /)rimum in eo, 
deinde in e transiit. Quaedam voces et i et eo et e habent, 
aliae aut i et Ho , aut eo et e tantummodo exhibeut, nonnullae de' 
nique aut 1 aut eo aut e constantissime cotiservant, otnnem com- 
mutationem /irocul fuyientes. 
Annotatio 2. Voces quaedam eo exhibent, quibus re vera ea (= 
a) conveniret, e. yr, meovle viryo, yoth. mavilo, reord sermo, yoth. 
razda, theod. rarta, feorni coena, ceorl rtisticus, theod. charal, 
geonier moestus , theod. jainar, aniar moestitia. 
Annotatio 3. Quibusdam in vocibus eo cum goth. u theod. u, o 
conyruit, e. yr. heolster sanum, tabies , heolfrig cruentatus , eofol 
vialus , beorne thorax, quibiis tamen vocibus melius eo conceditur. 
§ 10. De vocali ie. 
Rarissime tantum ie leyitur eaque facile caret dialectus vestsaxonica. 
Scribitur interdum /tro eo in hiera eorum , fier ulterius, liersna 
calx, calcanetan; />ro i in hiene eum, gield renumeratio, gielp arro- 
yatitia, ongietan intelliyere, vietan scire, siex sex, gesiehd visio, giet 
adhuc; /tro ii, ea, e denique in giest hospes, stiepe yressu, dierue 
clam, fieder pater, gien iterum. 
§ 11. De vocali u. 

Vocalis u duplicem naturam habet, conrenit enim cum gothicis vo- 
calibus u et i. 
.i) u = yoth. u invenitur: 

1) />raesertim ante liquidas m et rt, e. yr. friima /irinci/iium, gunia ho- 
tno, numen captus, sunior aestas, svuuimou natarutit, ciinibol siynutti 
bellicum, gelumpon acciderunt; bune poculum, sunor yrex, sunu /ili- 
us, gemunan fnemittisse , vUnjan habitare , dunnjan obscurari, lunnou 
cessarunt, sunne sol, unnan favere, hungor fames, Iiingre confestim, 
druncon biberunt, unc nobis duobus, hunAcw liyatus, fundjan tentare, cet. XIV Praefnlio. 

2) Etiam ante liqvidas I et r vocalis ii conservatur , e. gv. fiil (fiiH) 
poculntn, tiil (fnll) plentis, viil (viill) lann, sviillon tumtierunt, sciilnii 
debuerunt, ciiliifre fciilfre) columha, diilfon foderunt, vulf lupus, giil- 
pon gloriati stint, liiilpon adjurertint, Uuizon irati sunt, piildon re- 
pendertint, sciildor /iM/HfrMS, viildor <//oria, niiilton lii/iie/acti sunt, 
sviilton viorttii sunt; ciiron eleqeriint, driiron ceciderunt, diirii porta, 
liriiron Inpsi stitit, viirni vermis , biirne fons, iiiiirnjan liigere, ciirfon 
secuerunt, tiirf cespes, vnrpon jecerunt, bnrgon cetaverunt, gesviir- 
con defecerunl, |)iirh per, vurdon facti sunt, ciirs nialedictio, biirslon 
rupti sunt , |)iirst sitis. 

3) ante tnutas, e. gr. cliifon /idertint, sciifon truserunt, iifan supra, 
iifera superior , hiip co.ia, up surstim, ciippa porulum. driigon ege- 
runt, diigiid valor , fiigol avis, tiinion duxertint, bnicon tisi sunt, 
sinucon /umiini ediderunt, hiicca hircus, hiidon mandaverunt, stiidii 
postis, yiiton fuderunt, hliiton sortiti sunt, driisjan labi, liriise terra, 
hiisc contumelia, dust pulvts. 

b) (I = goth. i ex antecedente v dependet , v scilicet vocalem sequeiitem 
sibi assitnilavit, e. gr. vhcii (— vic») hebdomas, viidii (= ^idii) lignum, 
vuliin, iiton (= vifan) eamus, viiht, iiht (= viht) res, fiilliiht (= fiilviht) 
baptistnus (plena consecratio'), ciinian (= cviman) venire, ciic (= cvic) 
vivus, liiilic (= hvilic) qualis , hiigii (= hvigiO aliquatenus, tiiva (= 
tviva) his, betiih, betu\ (= betvih, betvix) inter , siilc (= svilc) talis, 
snstor (= svcostor) soror, svura (svira) collum, siihfriga (= svihiriga 
= svistris»? c/'. leahior et lastar) fratruelis, |)iis (= l»vis) sic , jjviirh 
(= |)veorh) perversus. 
.^ \2. De vocali y. 

\ ocalis y primum cum gothica vocali ii consentit, sequente scilicet in 
altera sillaba i vel e, e. gr. mylcn mola, |)yle orator , bjre /ilius, hy~ 
rel pincerna, (yr (= fiiri) prius, cyrice ecclesia, bjrij; tirhe, hr^re oc- 
casus, cjine adcentus , cymlic comtnodus, trynijan /irmare, l)rymm (= 
|>ryme) majestas, bryne incenditim, cynu (= cyne) gentts, dyiijan so- 
nare, hlynn (= hlyne) strepitus, myne memoria, |iryiiinia (= pr^mea) 
majestatum , hlynnan (= hlynjan) strepere , vynne (= vynje) gaudii, 
vjlfeu liipinus, gylden auretts , scyld (= scylde) debitum , byrne (= 
brunja) lorica , gnyrne querimonia , hvyrft (= hvyrfte) reditus , vyrd 
(= vyrde) fatum, niynlra homicida , \yyrs gigas, hyrst (= hrnsli) ap- 
paratus, s^mbel convivium, ymbe circa, |)yncean videri, gemyndig me- 
mor , genontan statuere , gesynto prosperitas , lyfesne philtrum, yfel 
tnalum, yfera superior , hygi- animtis, l\ge mendacium , cycene ctilina. 
bydcl praeco, byden doliuin, hlyt (= hlyle) sors , lyti-l parvus , 3'ppau 
aperire, hycgan emere, hrycg dorsuin, |>ryccau premere, brjtta dispen- 
sator, snyttro sapientia, hr^dda molussus , cnyssau premere, lyft aer, 
gehygd animtts , dryht cotnitatus , liyht spes , tyht disciplinit , cyst dele- 
ctus, lyslan cupere. 

Atittot. His exemplis apparet, vocalem y conserrari in vocibus, 
etiamsi i assimilt-tur aut prorsus abjiciiittir 

Vocalis y deinde iiiterdutn pro vocali i pnnilur , sed tnaximam partem 
scribarutn ttintummodo incuria, e. gr. gyfen, gyfii, sryld , scyppcnd, 
fyrcn pro gifen, gifu, siild, scippend, lirrn. In vocibus yrre irattis, 
yrnan rurrere, vyrsa pejor, cet, pmnuntiationeni /lurhiantem agnos- 
cere debenius, in quibus scilicet etiatn eo pro i scribitur. .Si non niin- Praefalio. XV tlintm riiycM"! pro iiiict"! muynusy et liti-l {vel li(rl) pro lytel 7>arr»/s, ih 
codicihus leyittir , vox prior voce aiiyticn iniukle et adv. iiiucli, altera 
voce yothicd lcilils, bor. lilill ivel lilill) defenditur. 
VocaHs y denique pro vocali e saepissime scribitttr iis in vocibus, t/ui- 
bus ea /iro a Saxones concessertmt, cf. f>ll casus , juxta feallan cade- 
re; v.vll fons, juxta veallan; byldo audacia, jiixta beald ; yldo sene- 
ctus, juxta eald; ylfct o^or, theod albij; myrn ei/ua, juxta me.arh e(fuus; 
sn.vrjaii festiuare, bor. snarr celer. Jnttrdum in his vocibus etiam 
i scribehant, e. yr. ilde homines, jiro ylde, i. e. elde, ildo pro yldo se- 
nectus ; minori jure defendi potest lysve falsi, lysves liviit iiijusti quid, 
qiiae enim vox cum voce yothica lasivs fallax, cohaeret. 

Dc vocaUbus lyroductis. 

^ 13. Septem sunt vocales productae, scilicet a, se, c, i, 6, u, y; 
cum yothicis consentiunt o et passim c, cum theodiscis i et li. 

A' 14. De vocali A. 

Vocalis A cum yothica diphthonyo ai conyruit, ex qua haud dubie con- 

tractione orla est, et ante qnamcunque cousonantem simplicem stare 

potest, quo ab brevi vocali a sejunyitur, e. yr. a semper , ba ambo, 

tvil duo, siv aevttm, blavan spirare, caAvan intelliyere , savol anima, 

snav nix, spav spuit; gediil separatio, giil libidinosus, halettan saluta- 

re, liiilga sanctus, hiilsjan obsecrare; ar remus, sir nuntius, iir aes, arc 

honor, iirjan parcere, har aper, giir telum, liire doctrina, l)iira eorum; 

bani ambobus, (Am spuma, hiiina cicada, l)Aia iis; an untis, biin o^, dvan 

evanuit, giin hiavit, hiiu co« mollis , cviinjan luyere; ca( alacris, dnif 

jfrto--, ArX( peputit, \\\a( pauis ; griip rapuit, rap ftinis , svapan verrere; 

agan habere, iigen propritts, diig massa; ac querctis, bliic splenduit, 

faceu dolus, spiica radius rotae, tacor levis ; ah habet, fah inimicus, 

hnah inclinavit; iid royus, adl morbtts inflammatoritis, bad exspectavit, 

giid ctispis , spMl sputum , tiide btifo ; iite avena, bat viomordit, blat fi- 

vidtts, gHthircus, hAtda vocare; MS jusjtirandum, \ji(i invistis , miicTm 

donum, viiJu ift^r; basujan exspectare, friisjan tentare, has ratictis, 

vrasen catena; iittor venenum, latteov rf?/j?; ahte habtii, giist spiritus, 

liist vestiyium. 

Annot. In quibusdam vocibus ti jjom c?/»» ^o^A. ai co/J*^nti< strf t-Mnt 

e af/f a. «?. ^r ii (= ar) ea?, sva *ic, j^a fM»»/ uamon ceperunt , sa- 

von viderunt, liigou jacuerunt 

§ 15. i><i vocali oe. 

a; primum conyrtiit cttm yoth. ki , e. yr. sse mare ; hliev tumulus, hraev 

cadaver ; diel /^ars, dielan partire, hifil omen, hselan sanare, saelan f»H- 

cire; aer pritts; aerest primus, Iseran docere; faemig spumosus , fjemne 

femina; cliene ptirtis, lane macilentus, maenan queri; hlaefdige domina; 

raepan vincire; faecene dolosus, Isp.caa Ittdere ; baedan compellere, braedo 

latitudo , laedan dticere; baetan frenare, hieto calor; haecTen ethnicus; 

haese jnandatum , raes impetus, raesan ruere, getaese dexter ; settren y^- 

nenosus; flaesc caro; haest ardens, laestan praestare. 

Annot. Immutationis speciem ae Ais i/i vocibus habere videtur , cf. 

briid et braedo, fiim <?i faimig, hal e< ha;Io; 5t?rf CMr dicebattir sae (= 

5^o</i, siiivs) ;>ro sav, cm»» ianien suiiv (= ^oW. suiiivs) pronuntia- 

retur ? juxta gediil invenitur semper dxl; sal ta»ie« f< sa;l alteruant. XVI Praefatio. 

ne deinde consenlit cum Gothorum e (= Iheod. a); e. yr. Itevan jtrodere. 
irl auyuilla, bupl royus, iicvoclon perierunt , lael naevus; baer /erctruiii. 
niopre clurus , hvcron tulerunt ; a'ten vesi>era, ^iyion dederuut ; sla>|> 
somnus, viepen arma; ca?ge claris, mvci^ a//hiis, lap;;on jacuerunt; brae- 
con freyeruut , sprsec lingua; blitd /latus, blaed /ructus , cviedon dixe- 
runt ; ajlon ederunt, sacla iucota; a*clm halitus, svjes projirius. 

Annot. Ante ni <•< n ae = yoth. c nunquam inveuitur, c/. nunioD, 
cviimon. roct?s (/uarum numerus sinyularis ae habet, etiam in jdu- 
rali ac conservant , e. yr. deci : dseda, ra;d : raediini, sJrwt : slra;- 
ta ; id quod etiam de ixt = yoth. iii dici debet. 
.¥ 16. De vocali e. 

Quadruplicem habet usum vocalis c. 

Lonyruit primum cum yoth. e a/jft; ni et n, e. yr. br<;uie celebris, brenian 
celebrare , brcmel vepres , cveman placere, gecveme acceptus, cvcn re- 
gina, ven spes, forden perditus; mece yladius; Alfred, DiigTed; genddan 
audere, gcscJan probare, fetfa phalanx, sefte suavis, est /avor; ges 
anseres. Ultimae sex voces vocalem productam acceperunt ejecta coii- 
sonanti n sunt iyitur pro genandjan, gcsandjan, fandja, sanfii, ansli, 
gausi. 

Conyruit deinde e cum yoth. o, si in syUaba altera i antiquilus sequeba- 
tur, e. yr. cele alyor , felau tanyere, liel calx ; feran pro/icisci, lireran 
excitare; dcmnn judicare , hrenian clamare; ben preces, beua supplex, 
ccne audax ; gedefe conveniens, drtfan vexare, frelrjan consolari; ve- 
pan plorare ; egor aequor, gefege aptus, sveg sonitus; secan quaerere, 
recan curarc, frecne asper; fedan alere, flede aestiians, glcd ardor, 
sped successus; betan emendare , gemctan conyredi, sveie dulcis; etlel 
patria, lired /erocitas, lireder animus; vede suavis, smctle 7nollis. 

Porro interdum c Cftwt </o<A. Jiii consentit, e. yr. bestcman circum/undere 
(stiinmjan), bcuan humiliare (''«iunjan), sceue /ormosus (skiinns), hcran 
audire (hiiusjan), dcpau immeryere (diiupjau), begas (biiugos), ec fttai/i, 
rcc /umus, ned necessitas, ed facilius. 

Denique pro eo (= theod. ia, iu, ie) in verbis reduplicativis, e. yr. feng 
Cf/«t, hcng pependit, slep dormivit, lec iusif, red consuluit, ondred ti- 
«jMi<, cft. praeter has /ormas huc etiam pertinent: ccn /'«x itheod. 
chicn), nicd merces {theod. mieta), hrcf leprosus ttheod. hriop), Vcland 
(Wiolaut). 
Annot. Vocem ece aeternus, ex ajuki contractam esse censeo , cf. 
yoth. in ajukduli f/g rov cdiavci; ajuki autem ad vocem liivs, «^'(oj', 
pertinet. 
§ 17. JDe vocali i. 

Foca^ts 1 conyruit primum cum Gothorum ei, <?. ^r. hvil tempus, m\\ mi- 
tiare, ircn /errum, Ire Uibernus, scir ctarus, vir o/>ms fabrile, grinia 
horror, hrim pruina, lim ytuten, tima tempus, dvinan perire. giuan A»«- 
c<;re, hrinau tauyere, scinan lucere, hiv /amilia, spivan spuere , cnif 
culter , driUm peltere, {^^ifor vehemens , hvlitixa manere, ^riiMia rapere, 
slipan /rtAi, linigan iiicliuare, mitiixn miuyere, sigan cadere, hlican splen- 
dere, lic corpus, svican faltere, bidan expectare, glidan /<i6i, tid tempus, 
flilan contendere, hnitan cor»j»t petere, blide laetus, cid yermen, lid /;o- 
t««, lidan ir<;, midan latere, slid atrox , is ylacies , slrisan suryere , vis 
sapiens, liht /cfi«. Praefatio. XVII 

Consentit porro i cum goth. i, ejecta consonanti m, aut n, e. gr. fif quin- 
que (litnr) lifel {^hor. (iinbiil), lirider {tlieod. Iiriiidir), lidc (^t/wod. Jindi) 
sid iyoth. sin|»s), sviil (goth. snnjis). 

Annot. i singulis in vocibus pro y scribitur , e. gr. Iii<> foenum 
{goth. Iiavi), lig /lumma (theod. Iimic), liili altus (goth. Iiiiiilis); Iiid 
portus, bid est, erit, lir gloria, etiam et forsitan rectius lijd, bjcT, 
tyr scribuntur. 
S 18. De vocali o. 

Tri/flicem habet vocalis o consuetudinem, consentit enim : 

1) cum o Gothorum, e. gr. Iio calcaneus , sco calceus, to «rf, vo error 
col friyidus , gol cantavit, ol aluit; llor atrium , for ii)jf, mCtr palus; 
blonia //05, doiii judicium, voiiia sonitus, don facere, spon pellexit, blo- 
van florere, ;;rovan virere; frofor solatium, gr»i fodit, brd( tectum; 
brop colus, scop poeta; bog armus , brdga terror, dga terror, svogan 
sonare; liloh Hai^ genoli satis; boc fagus, boc fiA^r, foca panis cineri- 
ceus, vocor fructus ; flod fluctus, blod sanguis, foda alimentum, fodor 
pabulum; blotan immolare, biit emendatio, fot ;>fs; brodor frater, lilod" 
praeda, praedonum turma; cuosl propago, blosiua //o*, bosni sinus; 
vo.v creTJf; solite quaesivit. 

2) CMWi e Gothorum ante n, ^^. </r. inona /mh«, fou capere, \\6n pendere. 

3) <wwt a Gothorum, sequentibus uiT, ns, uf, e. </?'. oder «/««^ (anj)ar), 
sod verus Csanl)S), Cod f/f«5 (theod. zand, </o//j. tiin])iis), 6s (yoth. ans) 
</fi<s, gos itheod. kaus) anser, hos (theod. hausa) agmen; softe suaviter 
(Jtheod. sanfto). 

^n»of. Mirum in modum 6 ^>ro i legitur in vocibus Brosin;:ia mene 
(6or. Brisiuga nieu) e-f herevosa (= hcrevisa) exercitus dux; quod 
si his in vocibus o scriberetur, facilius intelligi possent, cf. vosan 
(= veosan) />ro visau ^ssc; rose (= reose) pro rise gigas; volde 
;jro vilde, vuce /;ro vice, vudu pro vidu ct'^ 
5' 19. De vocali \\. 
Varium tisu7)i vocalis u habet, Consentit primum cum Gothorum iii, e. 
gr. clufan findere (goth. kliuban), sciifau trudere (goth. skiuban), sJfi- 
pan solvi (goth. sliiipau), biigan fiectere (_yoth. biiigan), sugan sugere 
(i/oth. siugan), liitan inclinare (goth. liutan); deinde conyruit cum Go- 
thornm u, e. gr. lnwna pollex , hriiQ fuscus, buue poculum, diiu collis, 
rrin mgsterium , tiiu sepes, scur imher, I)usend inille , hus domus, lus 
pediculus. Ex assimilatione oritur in bii ambOf tii duo (= ba, tva). 
Ex syllabis uns, iintf denique ejectd literd n oritur us ud in his voci- 
bus : fiis promptus , iis nobis , husl sacrificium, ciuf notus, fide favit, 
cude novit, gud pugna, hud praeda, muJ os, siid auster. 
,§' 20. Dt; vocali y. 

1) Vocalis y ex u oritur subsequente i, e. ^r. gefylan (;vro gefyljan) ;>o?- 
ii/frt (theod. fiiljan), rjnian locum dare itheod. riimjan), geiyne wj?/- 
sterium, bryd sponsa, liyd cutis, sciydan vestire, yteniest extremus, ge- 
niyd ostium fluvii, y<\ unda; fysan festinare, niys mures (theod. niusi). 

2) oritur y ex condensatione diphthongi eo (= </o//t. iii), <;. ^r. dyran 
carum habere, fvr i</;iis, tyr gloria, stryuan gignere, nyvlic novus, Tyv 
Mars , byt offert, cyst f/j^iY, l^ystre obscurus, crjpd re-/./^, byUd flectit, 
rjcd fwmnn edit. Semper tarnen et in his vocibus vocalis i e« alterd 
syllaba, qu^mris oppressa sit, y provocasse videtur, ita ut vox fyr xviri Praefafio. 

pro furi, tyr pro livlr, cyst pro ciusicT jtosita sit. Vox Tyv antem pro 
Tinv = Tiv accifti dehet. ita ut litera v duplicata videatiir. 

3) immtilatione videtiir y orta ex eix i= yoth. aii), qiiacum vocali y sem- 
per V alteriiare jiotest, e. yr. fiPhyran audire {(joth. hansjan), byme («- 
ha (cf. theod. boiinn, ArynvAn jubilare ( (/. dre:iin), llyma profugus icf. 
Jle;iin) , gymau custodire (^theod. ^«""'j-i"), gehynan humiliare {goth. 
hiiiinjan), sc\ne pulcher (yolh. skiiiins), gelxfan credere igoth. galiiub- 
jan), lil\i) cursiis, nydan cogere, lysan solrere. 

4) y denii/ue passivi pro i scrihitur, e. yr. by apud, \\\ iHi, hryder ar- 
mentum. 

De diphthon^is. 

,y 21. Duas tanliimmodo diphthongos lingua Aiiglosaxonica vulyaris 
(i. e. Vestsaxonica) habet, scil. eii et eo ('•')> ceterae , quae passim in 
quibiisdam libris apparent) scil. ei, eu, ie, oe et oi dialectis tribueudae 
sunt, et praesertim Angloriim. 
.§• 28. De diphthongo eii. 

Diphlhongus ea, paucis vocabulis exceptis, ubique cum Gothorum 
fiu consentit, ex oji pro sio orta. 
Difficidtatem aliquam habet in flne vocum et ante v. In codicibns pari- 
ter fcii jiaucus, frcii dominiis, scribitur , atqiie gefe;i gaudium, ve;t mi- 
series, quamquam j;cfe;i. ve.i Qvel sefra, vea?) pro gefcha, veva, vocva, 
vilva, accipi debent, sicut voces theod. gifeho, vrwo demonstrant. eii 
/luviiis, ex aha ahva (_= aqua') originem habet et cum allera vocis for- 
ma theod. ouwa congruit. lireii {poena^ eadem vo.x est quae theod. 
dr») minae, et flea ipulex) vocem theod. flo, floh juxta se habet. ce;i 
(rorHtj) in linyua liatavorum kaiiwe, mhd. ka scrihitiir, adjectiva heii 
(altiis), DCii Qvicinus') cum goth. hiiiihs, nehv, theod. hoch, nach consen- 
tiunt. Vox fe;ive pauci (_yolh. faviii) pro fe;ihe posita videtur, ut ex 
theod. voce fohe, faohe coynoscitur, cf. etiam e;ivan, eiivjan --= yoth. 
liiigjan. Praeterita ce.iv, hreiiv (« ceovan, hrecWiin) normalia sunt, iii 
linyua theod. choii, \\ro\\ sonant; yothicae formae desiint, sed Gothi 
forsitan dixerunt kaggv et hr;iu. Adj. glciiv prudens, theod. kliio, klao 
sonat, sed yothice glaggvns. Subst- de;iv ros, j)e;iv 77jo*, cum theod. 
vocabiilis tou et dou consentiunt , sed in linyua Scandinavica prior 
vox dogg (= diiggv), altera jieyr sonat, unde goth. daggvus et |ijius 
vel liavis divinari jiotest. strciiv Qvel streav?J stramen, cum streov 
(vel streov) allernat, sicut eav et eov ovis (goth. avis?) et ineavle, 
nieovle (goth. mavilo) puella. bciiv oestrus, nihil habet simile in cete- 
ris dialectis, sed hciiyan caedere, in theod. lingua sonat houwan, in bo- 
reali vero hiiggva (goth. haggvan? justa havi foeniim = anglosax. heg, 
hig i. e. hei), sceiivjan aspicere, theod, srouwon, sed goth. skavjan pro- 
nuutiuhatur, et eiivjan, yvan, goth. liiigjan. Quaeritur itaque , utrum 
omnes hae voces eiiv aut eav habere debeant, an aliis eiiv atiis eav 
concedi possit? 
Ante ceteras consouantes Cii wi7ii7 habet difficultatis. Aiite I niinquam 
opparet, ante r non uisi in eiire auris, goth. iius»\, et furtasse E:iren- 
i\cl jubar, cf. tamen bor. Orvendil , sed etiam theod. Oreudil, et lith. 
aus;<ra aurora *). Ante m et n saepissime invenitur, e. gr. eam avun- '■•) Earendcl etiam et melius Eanendel, Earhvendil explicari potest, Praefdlio. XIX 

culus, beain trabs, AvcMn juhilum, flc.iiii fuya, ^le.ini splendor ; bciin 
faba, eanjan (= ealinjan, e.icnjan?) parturire, lican humilis, k.in wjiT- 
Cf*. ^«<<? mutns: cleiif /iilit , (le.if surdus; cc.ip pecus, crea|) reiisit 
hleaiian eurrere; beagjis unuuti, Cice oculus; be.iccn siynum, breac 
HSMA ^sf, leac clausit; fle.ih /'«y/<, tc.ili duxit, |teali tamen; bead jussit 
e.id o/^f,v, CiidLn yenitus, eadif; opulentus; beataii tundere, bleat pauper 
gciil /udit; bleiid timidus , de.id mors , se.id puteus ; brciis cecidit leas 
solutus, vcas 1'ortuito, eiislan «6 orieute. 

Annot. 1. eii cm«* eo interduni cou/unditur, invenitur enim eostre 
ft eiislre, nciid <•< neod necessitas {vox sejunyenda a iiedd, studium 
delectatio, saxonice niiid), sceone <?< sce.iiie pulcher, cet 
Annot. 2. A diphlhonyo Cii (= //of/*. iiii) sejunyi debet e.i (_= yoth. 
lii e-f e), f. «//•. scciin splenduit, a sciiiau; scciidai. = ^o</t. skai- 
d.iu, sceiid vuyina ; |)eiili /n-o |)eiili, |)iih ; j»eiifon yoth. gcbiiin, cet. 
Praeteritis praesertim, quorum persona 1 et 3 siny. ea /«/6e>< g. 
i/r. geaf dedi, seah nV/i, begeat inveni, in 2 siny. et in plur. ea vel 
potius eii concedi debet, e. yr. begeiite invenisti, begciiton invene- 
runt, forgeiiton obliviscebantur itheod. fargii^un), geafon dederunt 
itheod. giibiin), se.ihon viderunt (theod. siihini), cet. ISuhjunctivi 
praeteritum consequenter ci quoque habet. Vtrum verha contracta 
sle:in C= sleahan), [^vean {= |)vealian) vocalem brevem conservent 
an produitam accipiant, di//icile est dijudicatu; defendi potest 
slean, jivean, sleiiu, {)vean, slean, |)vean. 
^* 23. De diphthonyo eo C'<>). 
Diphthonyus eo (io) ex iii orta est. in vocum /ine et ante v haec diph- 
thonyus, non secus atque diphthonyus ea sub iisdem conditionihus, dif- 
/icilis videtur dijudicatu; cf. beo apis itheod. bin^, hed sum, ero {theod. 
bim), bleo color (= bliv, cf. yoth. bliggvan); fleo (= fleohe) fuyio, freo 
liber itheod. fvi), geo unquam (= yoth. ju^, g\e(t yaudium (= gliv), 
hleo umbracuium i= hleov), se«» ivel seo?) illa iyoth. so), tei) i= teo- 
he) duco, treo (= triv) arbor, \teo (= lieoh) femur, cet 
Utrum ante v eo aut eo scribi debeat, nec ne, quaeri potest; pro eov 
forma secundaria iv, pro e«')v forma interdum obvia itv puynare vide- 
tur, nec non transmutatio /ormulae i\v in iuw, quae in linyua theo- 
disca /requens est. Huc perlinent: ceovan tnandere , eov vobis, hleov 
umbracutum, hreov (hreoh) trux, saevus, breovan poenitere, neov novus, 
sneovan iyoth. snivan) ire, cet. 
Ante ceteras consonautes eo parum hithet incertitudinis , e. yr, ce«')l ce- 
lox, geiila iyoth. jiiileis) nom. mensis, hve«')l (= h<e«')voI, hveiihl) rota, 
ne«')l (= neovol) pronus; heov cerevisia, deor animal, de<')r carus, drecir 
sanyuis , e(ired leyio , freorig friyidus ; leonia lux, reoma lorum, sne«)- 
ine cito ; beiin esse, sce«')n«i ipro scciine , goth. sk.iiins) pulcher, se«in 
igoth. saihvan) videre ^ siYeoa robur , stre«')nan acquirere, teona dam- 
num; deofol diabolus, heiifan plorare, leof yratus, re«')fan rumpere, 
\)e{)i fur ; cre«')pan repere, deop profundus, hetip rosa canina; fleogan 
volare, leogan mentiri ; gc«')C auxilium, geocov /ortis , re«')can fumare ; 
beod mensa , be«')dan offerre, hre«')d artindo , leod popultts, ])e«')d yens; 
beot minae, flcotan /luere, geotan /undere, greot arena, hleotan sortlri, 

i. e. sayittae jactilator ; cum forma Earveni^el septentrionalls vocis for- 
ma mvendil conyruit. XX Praefatio. 

svcot tiirba, vreolan strepere, hleoclor sonitiis, leo<T carmen, sciuTan co- 
i/iiere; ccosau elii/ere, foileosan perdere, hrcosan cadere; leolit lux ; 
beost colostrinn, breost pectiis. |ieosfrc tenehrosus. 
Diphthougiis c6 denii/ne ex redn/iliciilione orla est in blcov flavit, cne»'>v 
novil, crcov crocitavit, flcov /lurit, greov viriiit , heov cecidit, ineov 
messuit, ret'»v reniiyavit, sc6v sevit, spe6v successit; hleop cuciirrit, 
svcop verrit, vc6p clamavit; scc6d divisit; be6t tiitiidit , bleot sacri/i- 
cavit; fc6ll cecidit , vcoll /erviiit, le61c satiit, ve6lc revolvit, fe6l(l 7>/i- 
cavit, he61cl teniiit, vc6ld im/ieravit; rcord consnlnit , ondreord timuit, 
leort sivit; spe6nu junxit, geon^ irtf, a verbis blavan, cnavan, cravan, 
flovan, jirovan, he;ivan, lUitvan, rovan, siivan, spovan, hlenpan, sviipan, 
vopan, sciidan (scciidan), be:itan, blotan, fcallan, veallan, lacan, vealcan, 
fealdan , healdan, vcaldan , rsedan, ondra?dan, hrtan, spannan, gangan. 
yiam t/iia /nuieterita redn/tlicata transierint in monosifllaba, demon- 
strant leolc (= leoliic), j-c6rd (= reoned), ondre6rd (= ondrcodrajd 
vel dcodra.'d), Ie6rt (;;j-o leolt = leola-tl. 

Annot. 1. tum di/ihthonyo c6 et triphthonyus eo et vocalis eo (= 
yoth. u) con/nndi videntur; leyitur scilicet veox a veaxan /iro veox, 
v6x; sceo pro sceo, sc6; sceop /tro sceop, scop a scapan; sccoc a 
sceacan pro sceoc, scoc; he61ster /^ro heolster (= holster, hnlster), 
heolfrig jiro heolfrig, cet, 
Annot. 2. Pro eo scri/)tores f/uidam /iraehent ig (= ij) , i et y. 
Cuni coin y contrahatiir et y cum i sae/nssime con/nndatur, scri/)- 
tio i j)ro c6 non miranda est. Sic /)ro hc6 («'«,. eam, eos^ hig , hi; 
/>ro se6 isim, sit) sig, sige; /iro fre6 (inyenua) fri, frig , fry ; /tro 
gleo (yatiditim) glig /)assim leyitur; c/'. yoth. sijiii = seo sit; freis, 
frijiii {inyenuus, inyenui) = fre6; sax. frilic = frcolir. Son secus 
praepositio bi , be et substantivum hiv (yoth. heiv) /amilia, in big, 
hig, hige transeunt, et Gothorum niiin (^novem), niiiuda (.nonus), in 
(inyua anylosax. nigon, nigoda sonant. 
.V 24. De diphlhonyo iv. 

Di/ihthunyiis ie in vulyari scri/itnra omitti /lotest, etiamsi /)assim 
et />ro ca et /iro eo inveniatur. 

a) /)ro eii occurrit in icvdc (= e;ivde) ostendit, geieved (= gceiived) os- 
tensus ; gicmclciis (= gciimelciis) neyliyens ; scieuc (= sceane, sceonc) 
pulcher ; nicd (= nciid) necessitas; bieccn (= bciicen); hierde (= lijr- 
de i. e. hearde) obediveris; iecte (= ccie i. e. ciicle) atixit; hiehdo (= 
heiihdo) altitudo, cet. 

b) /iro eo invenilur in slricii;in (= strc6iiauj yiynere ; liciid (= feond); 
lliet (=nc6t); frieud (=- frc<'iud); hicrchorg (= lie6rcborg) usura; hier- 
man (= hc6riiiau) emtilius, suhditus, servus, cet. 

c) Aliam hahet oriyinem dt/ihthonyiis ic in gicuii et svicg. loj; giciia 
scilicet, /iro i/iia sae/iius gcana, gcgua invenitnr , ex gagaua, gegcna 
aritur, svicg uutem />ro sveg (= svogi) j)osita est. 

Copnt spcnndnm. 

JDe semirocutibus j cl v. 

.§■ I. Semivocales 3 et \ nominantnr . quia utriusque , et rocalis et 

coiisonaiitis , vim ac iiatnram certis siih conditionihiis hahere /lossnnt. 

Quarnm nattiram specialem ex eo i/>so coynosces, i/uod in vcrsibns at- 

literativis cum vocibus interdum associantur , i/uae atit ub vocali aut a Praefatio. ^'^^^ 

consonanli inciiniint. E.rein))la i/uaedavi rem illiialrufjnnt. Ih-oc. 5857 
lei/nntur cersus: "abre.it brimvisa|n| brjda lieoide goinela|ii| jtiiiieov- 
lan gi^olde berofeue", quo in versu goinelan j6meo\Iai) el /tfolde allitera- 
tionis vinculo voces conjnnctae sunt, quarum prima et tertia a towAO- 
nante inciiiinnt, secnmla aiitem semirocatem j in cnfnte liabet. Aun ali- 
ter rersus , tfui in Coilice Eioniensi paij. 2M4 , Hu. 2(» tei/itiir, jndicari 
ilebet, scilicet: j^oiinan judiodmii, ficoiiior liveitrfcd , et ille a/nid Cddmo- 
nem /nit/. <J7l», liti. 10.- •^ttiin bedteled jndiediiin (ali. 

lersus , in i/uibns semivocalis j cum vocalibus alliteralione jnncta 
est, rariores sunt; leyitur tamen a/nid Cddmunem /nii/. 271, lin. 17.- jii 
iih(e ic geveald ealles vnldres, et ibidem ]>ai/. 874, tin. 8: |)onne ve jii ou 
heofonnm hiifdoo aeror; in utroi/ne tnmen versu jnxta alliterationem vo- 
calium, scil. j : a : ea, j : jb, etiam alliteratio consonantium invenitur, 
scil. v : V, h : h. Semivocalis v rarissime in /wematibus amjlusaxunicis 
cnm vocalibus alliteratione iunyitur, nti lieuv, 5!»!^I.- Eofore and Viilfemid. 
oferm.idiini sealde, i/uo in verau eo, v et eo associantur ; in lSe/)tentrio- 
nalinm /loesi ea tamcn conjunctio 7ninus rara est. 

^ 2. De semivocali j. Qnae cum ita sint, sicuti sn/)ra diximus, ne- 
mo admirabitur, si in vocibus singulis /)ro j aut g aut ge aut igii scri- 
/)tum inveniat, e.yr. uergan = nerjan; hergas, herigcas = herjasj gtioug 
= j"ng; geogod = jiigiiut; sceavigean = sceavjan. Si pro j scribitur 
g, i/uod /tost consonantem r interdum occurrit, semivocalis cundensatur; 
si ge /)unitur, semivocalis et condensatur et in rucalem und mututur (g 
= j> ^ = j)j si denic/ue ige scri/)tum invenitur, semivocatis ter posita 
apparet (i = j, g = j, e = j). 

§ 3. Semivocalis j in vocum capite raro tantum leyitur, e. yr. ja 
imo, jii (jeo) uni/uam , jet adhuc, joc Juyum, jnng juvenis, jug«'td Jiiven- 
tus; usitatius hoc toco ge vel g scribitur, e. yr. gesi = jii, geo = j», 
get = jet, geoc = joc, geong geogod = jiing jngoff, Sunt etiam vocesy 
i/uae nnni/uam j habent, scilicet ge vos , gese imo , git vos duo, gist fer- 
mentum, gif si, giccl aliria, gear annus, geoleca vitellus ovi, giiola {^bor. 
jiili), gcomor (= jamar) muestus, geonung uscitatiu, cet. 

^ 4. Mediis in vucibus j /)raesertim cuuspicitiir in infinitivis conju- 
yatiunis set/uiuris, e. yr. herjau, nerjan, feijan, trynijan, slaijau, luljau, 
ge|)atjan, fiilsjau, ehtjau, ealgjan; sed in prima pers. praes. ind. cunjii- 
yatiunis secundae j in ig mutatur, e yr. starige, fiilsige, lufige, ealgige; 
at jamjam in infinitivis t/uoi/ue, /)ro j aut e, aut g, aut ige invenitur, e. 
yr. Jtenccan, l)jucean, hergau, lungcau, eardigean pro l^encjau, liyncjau, 
lierjan, Itifjan, eardjan, u)ide caveas necesse est . ne haec verba cum iis 
con/undas , i/uae ex adjectivis in ig desinentibus orta sunt, uti verigcau 
(fx vcrig) (atiyare, hiiligcau iex li.ilig) consecrare (_sed haligcan = hal- 
jan, liailau sanescere, sanare^, heligcan {ex hclig) cuntristare , cet. In 
praeteritu tamen haec verba sejunynntur , dum /iriura Iiifode, stariide, 
eardode, herede habent , altera syllaham derivatrivam ig conservant, et 
praet. vcrigode, huligode, hetigiide /ormant. In snbstantivis et adjectivis 
declinationis Ib litera j interdum aut inteyra aut in e, g, igc permntatu 
conservatur, e. yr. herjas, hergas, herigi-as, hergc, herges Cab here exer- 
citus), lucccas («6 incce yladins^, sveugi-as (« sveuge verber), Icgeas Qa 
legii flamma), Deuigea (= Denja a Deue Dani) vinja baldor (.Beuv. 5l3a, 
a viue amicus), hasvi-au iab hasvii lividus, asper) cet. 

S> 5. In vocum fine aut e aut g seviper incenitur scriptum, e. yr. iig xxii Praefatio. 

itheod. ei ociim), drig, drvg (rtrirfe/s), liere eiercitus, liirdc custos, big (= 
bi apud), frig, hig, glig, sig (= fri, hi, giiv, si). 

S 6. Pro g = j denique etiam v interdnm conspicitur, unde forniu- 
lae i«, eo oriuntur; sic freo, huo, gleo, seo /»ro frig (fri). hig (hi), alia 
(gliv), si (sig) non nunquam occurrunt. 

S "• De semivocali \. De semivocali v pauca tantum afferenda 
sunt. In vocum capite semper conservatur , nunquam, uti in septentrio- 
nali linyua, certis snb conditionibus, abjicitur; voi uton jiro viiton, vi- 
tan eamus, sola excipienda est. In compositione tamen interdum evanes- 
cit. e. gr. iiiiht, nauht = iiviiht, Hviht {t/teod. eo wihl) naviiht, DHviht 
itheod. m co wilit). 

Quae in libris temporis serioris occurrunt voces , scH. viireide = 
vregde, vua = hva, vnoide = volde, viirattan = vrattan, viirad = vriid, 
cet. regulam tollere nequeunt, ex qua v simplex scribi debet, ntque, ut 
in theodisca lingua, per n» (= v v) eaprimi debet. 

§ ^. Mediis in vocibus v ubique conservatur, imo interdum duplici- 
ter ponitur , scii. in formulis eiiv , eov {nisi eav , eov scrihere malis), 
quae cum gothicis av, iv congruunt. Qttum enim formulae gothicae aw, 
iu, quae mediis in vocibus in av, Iv transeunt, in lingua anglosaxonica 
ea, eo scribantur , voces cum eav, eov semivocalem dujilicem continere 
manifestum est. Formulae, quae occurrunt, sunt: 

1) av, av et e:tv ivel eav). e. gr. ta^jaa parare, slave pigri, clava ungu- 
lae, t>avjan regelari, ealtfive integer, Ciiva oves, deavas rores, t>e!ivas 
mores, hreave crudi, feiive pauci, hDeaviim parcis, gle:ivuDi prudenti- 
bus — pro ava, da\as, |)avas, hrave, fave. hnaviim, glaviim. 
?) iv et env ivel eov), e. gr. nives (/jori), nivol {pronus^, triv»"* ((idus'), 
triven (ligneus); neuviim (;joris), hleiives (refugii), ceovan (mandere'), 
hreovan (poenitere), liriva (ter), tuva (6js). 

3) ev tjj geseven. 

4) ov in stova (loci). 

5) av, a?v (= goth. iiiv), e. gr. siitel anima, \:iva malum, |>riiven tortus, 
cnavan noscere, sdvan serere, havjan spectare, haeven limpidus, coeru- 
leus. 

6) aev (= goth. ev), laevjan prodere. 

7) iv (= goth. eii), e. gr. spivan spuere, hivan familiares, snivan nin~ 
gere, cet. 

8) 6v (= goth. ()v) blovan florere, grovan rirescere, flrnan jbiere, sp«')van 
succedere. 

9) uv in tnivjan confidere, suvjan (= svigjan) silere. 

S 9. Jn vocum fine v raro abjicitur, e. gr. |)re;i, hleci (refugium), 
ireo ilignum) ; semper fere scribitur, e. gr. beav {oestrum), e:iv (ovis), 
hneav (parcus), spiiv (spuit), sav (colavit), hlav {tumulus), criiv (cornix), 
\>euv (servus), ladteov (dux), hiv Ijorma, species), cet. 

S 10. In st/llabis derivatiris vocalis, quae semivocalem v praecedit, 
semper fere eliditur, e. gr. bcadves (pugnae), fcalves (fulvi), salvig (lu- 
ridus), meolves (farinae), arviinga (gratis), bear»es (nemoris), hyrvjan 
(blasphemare), liasve (coccinei), ruesva (princeps), laesve (pascus), cet. 

S II. Semivocalis v interdum cum g atternat, quod in vocibus srws- 
graegcs catius (theod. gnio, grawes), cla?g lutum, hviig serum iactis, c.l- 
clavis, hveogol rota , liriga = |>riva (ft-r), manifeste apparet; imo in 
cvic, cuc (riPMs) c ex V ortum ridetur, si gothicam vocis formam (qviiis. PracfnUo. XXlll 

yen. qvivis) respicere veliji. lice versu v fx g urtnm lutOet in i.mvj.tij = 
golh. ciiigjuu (^iHonstrare), siivjan = svigjao {sHere). 

Caput tertium. 
De consonuiitiOus. 

S 1. Lintfua Anylurnm Stixonnvnfue. i/nod consoniinles attinent, cnm 
Gothornm linyna maximam partevi conyrnit. nei/ne immntutioni consu~ 
nautium, qnae in theodiscam cadit. sub/ecta est. 

# 2. De li(/nidis I, m, n, r. De simplicibns litjnidis nihit afferenduin 
est, nisi quod jam supra in capite de cocalibus enarrabatur, consonunte 
i et r scHicei cocales imminui, consonante in et n cero cocalem pnram 
consercari. 

ijuod porro liqnidam n attineat, memoria tenendum est, quod ante f, 
s et iT semper ejicitnr unde vocalis productio efficitnr , e. yr. fif {theod. 
tinf) qninqiie; siif.e {^thtod. sanfto) leniter ; sOfie itheod. senfti) lenis; ^os 
itheod. gans) anser; fiis itheod. fiins) promtus, celer ; fvsaa properare; 
husl (yoth. Iiunsi) rictima ; est itheod. anst) yratia; svid (yoth. svin|is) 
fortis; guil puyna; miid (yoth. munt)s) os; toil (theod. zand, yoth. tun- 
j)us) dens; »»Jer (yoth. an|)ar) atter; ciiHe (goth. kiinpa) noci. Praesens 
denique indicatici personas pturalis in -ad cel -ad format pro -am, -ad, 
-and. Etiam ms non sujfertur, cf. Osle (= theod. amsaia) merula. .Si 
canst novisti, et non cost ubii/ue leyitur, exccptionem de rtynla uynoscas 
necesse est , sed cerbis ciccnsjan , bunsjan. svinsjan, minsjiiu . i>in>jan cet. 
reynla non turbatnr, quippe qnae pro bOuisjiin, clccnisjan, svins^JHn. min- 
nisjau sunt posita; pinsjan denique C= pensare) ex linyua latina susctp- 
tum est, et idem de substantivo tius, tense C= census) jndicari debet. 

Liquida r aut primitiva aut secundaria est primiticam eam nov-.ina- 
vins, cui in linyua yothica r respondet. secnndariavi, cui Gothorum s et 
5 aequi/tarari debet. Praesertim in yen. et dat. siny. yen. fem. et in yen. 
plur. adjecticorum haec secundaria quam dicimus liquida coynoscitnr. 
porro in />lur. praeteritorum conjuyationis fortiuris, e. yr. vieron (a ve- 
san), curon (a ceosan), iiriiron (a hreosan), friiron (a freosan) cet. Aliae 
voces hanc liquidam habentes sunt: ^r (aes), gar (yaesum) . nuir (yoth. 
niiiis), eiire (goth. aiiso), hvran (yoth. hiiiisjan), hara (theod. haso), dcur 
(yoth. dius), iren (goth. eisarn), nerjan (goth nasjitu). herjan (yoth. has- 
jan), verjan (gotk. vasjan) cet. 

In vocnm fine haec liqnidu interdnm absciditur . cf. ve (yoth. veis), 
ge (yoth. jus), |)e (yoth. |)us), me [yoth. niis), et particula a C= yotb. 
Hs, theod. ar, ir, iir). Etiam pro m.xr non raro ni.-i (theod. mer et mO) 
leyitur, 

Secnndaria liquida r si interdnin abjicitnr. priinariu intcrdum locui.i 
sunm mutat, scilicet si nn, ss, sc et st cum antecedente vocali liqnidani 
sequitur, e. yr. irnan (= yoth. rinnan), biruan C= yoth. brinnan), biirnn 
{= yoth. brunni»), hors (Jheod. hross). fersc (theod. frisc^ {)erscan (fAfo</. 
driscan), berstau (theod. brestan), forst (theod. frost), byrstan (theod. 
lirustjan), hyrstan (theod. hrostjan). Sed etiam giirs pro gras interdum 
leyitur, etiamsi huic voci simplex s jure adscribatur. 

Hiae consonantes hanc transpositionem liquidue r non nisi in sinyu- 
lis vocibns provocant, e. yr. bird (juxta brid); forma (= primus) eirps- 
jaa (= crispen) cet^ Posteriori tempore et plures voces hanc transposi- XXIV Vraefatio. 

tionem passae sunt. De li(/uidarnni yeminalione observandum est, t/uod 
in vocum /ine non (/eminata sed simi>lex lit/uida maximam partem poni- 
tur, e. (jr. Iical (yen. licalJe) aula, clatn (tjen. claimiies) vinculum, cyn 
(cjnnes) yenus, ccr (yen. ceires) versio. Media (/uot/ne in voce lii/uida 
semel tantum ponitur, si consonans alia adjnnyilur , e- yr. dealue (pro 
deallnc), feornes (= feorrencs); cneaMe (a cnvllan) cvealde (rt cvellan)^ 
dinilic [/iro dimmlic), snelra (/iro siiellia), si^ilst (a spilliin) cel. — Gemi- 
natio in vocibus derivatis assimilatione oritur , ut in fremnian (= frem- 
jan), sellan C— seljan), cvellan (= cveljan), lellan i/)ro teljan), quae 
spin'ia dici potest, sictit etiam ea yeminalio, t/uae per si/ncopen orta est 
vt in iiDnc, niinne, |)inne, grenne, brunne, va^rra, sarra, ge|)V£erra, cet. 
Quum ante consonantem duplicem nnlla nisi brevis vocalis locum habere 
possit, hae vocum formae spuriae esse debent. (Juonwdo autem lit/uidae 
yeminatae vocales ix et i mutare soleunt, supra sub vocalibus ea et eo di- 
ctum est. 

Ve liquidis cum alia lii/tiida aut niuta conjunctis jam pauca tanlum 
dicenda sunt, cum repetere nolim quae supra in capite de vocalibus de 
hujus vinculi vi et natura jiroferebantiir ; sed commissurae nin , In , Is, 
ins, ns, ru et rs collustrationem aliquam jtostulant. Liquidarum mu con- 
junctio in vocibus fajmne, IiWimn, semniiij;;a, slemn, samnjan, semnendlice 
cet. occurrit, non ubiqiie tamen uno eodemqiie modo ortii. loces semuiu- 
ga (_etiam samnunga /lassim leyitur), saninjan et semneudlice ab voce sa- 
nian (siniiil, conjunctim} derivari debent, liramu et stemn /tro luitfn, stefn 
{theod. Iirahau, yoth. stibua) positae sitnt; fiemne denique saxonica voce 
faluuia. filimia (etiam fadmja ieyitiir) lucem aliquam acCipit. 

Commissiira lu cernitur in vyla (_= vealliin) et mjln (= mjlen); Is 
vero conspicitur in falsjan (« fiile), ga:lsa (o gal), luelsjan Qab luil), Viil- 
sing (= Valasung nom. pro/n'.'), Cvuegils (= Cjnegisel). Associatae li- 
terae nis et us occurrunt in hramsc vel hramsa Callium ursinnnO, brimsa 
tabanus , grimsjau (saevire), lithusa. {tremissis) ; chvnsjau (theod. kleiui- 
son), beusjau sn/fplicare, sviusjau (//ro svingsjau?), miusjan, pinsjan, ten- 
se (^census). Junctura literarnm ru et rs invenititr in arn (juxla riisn? 
yoth. ra/n) hiirn (^aestus, bor. hronu, /luctus, nnda); si.vrue (= styrine?), 
stiorn (yubernaculnm); ma^rsjan (^celebrare), dvrsjan (^aestimare) a nixre, 
d^re. Vox cursjan {devovere) obscurae oriyinis est, de qiia qiiid dicam 
non liquet. Gothica junctura zd ubiqne rd leyitur, e. yr. breord summi- 
tas, ord cuspis, hord thesaurus, reord (= reard) loquela, peord verna. 

.9 3. l)e tabialibns p, b, f. Labiales semper /ere yothicae linynae 

normam ac leyem seqiiuntiir, unde pauca tantum dicenda sunt. 

p in vocum capite maximam /ntrtem /lereyrinam vocabuloruia indicat 

oriyinem, /laucissimae tantiim roces a p incipientes yermanicis /lerti- 

nent linyuis. l'oces a p inci/iientes sunt: pad ;^(rw'i', p.ida vestitus, pa- 

da fnilvus. pall /iulliuni, pelig callidiis, pal /lalus, palaul /lalatium, pan 

pannus, piid callis, penung proscisio, prr /lila, ayyer, pcarriic se/itum fe- 

rarium, \nc acicula, piljan pilo pinsere. pin poena, pida medulla arbo- 

rttm, plelle alapa, plega ludus, pleo (pleoh) periculum, pliht periculum, 

pluccjan vellere, pratt astus , predig astutus, pranga carernamen, />ars 

navis, pnidau includere, cet. iVediis in rocibns et in vocum /ine fre- 

qnentissime Ityitur, ita iit exem/ila dare suinrracuHin censeam. 

\) in vocitni capite frequentissima litera, eo tanun rarior appartt mediis 

in vocabulis et in vocum /ine, tibi sem/ier /ere aspiratu f ejits locum Praefatto. XXV 

tenet. E.i:cipiendae utique sunt juncturae bl) et nib, t/uarum prior in 

vocum (ine sim/ili(icutur, et voces (il»er sacri(icium, (1111)11 color, et abal 

rohur, (/uarum jirima tamen in dativo tifie sonat, alterae uutevi cum 

Iheodiscis vocihus farava et a\al couyruunt. imo ila invaluit evitatio 

fiterae b mediis in vocabulis, ut vox vilibed, vi;i;l)ed, vibed in vcofed 

viutaretur. Juncturae bb et iiib exetn/ila sunt: IJebba, nom. pro/ir. 

Cnobliere iet Cneofere) nom. /iro/ir. a Cnobba, crabba cnucer , ebbaa 

(cbbean) recedere, gabban deridere, habban hahere, libban vivere, lobbe 

aranea , nebb os, vebb tela , \\Miii. vermis ; canib /tecten , lanih aynusj 

vanib uterus, dnnib mutiis, yonihon tributum, brenibel rubus, tinihcr lii/- 

num, umhor miser, ^inbe circa, s^ nih(.'l convivium, cet. 

f in vocum ca/tite cum Gothorum f conyruit et exem/jlis non o/ius est; 

mediis tamen in vocibus Gothorum nut f aut b ei nei/ui/uiranda est, cf. 

drifan, seofou, ^fei, ufor, viiif cum Gothicis vocibus dreiban, sibiin, uhils, 

ufar vulfs. 

Annot. Quaeri /fotest, Anglosaxones utrum dttas as/Hratas labiales 

habuerint, necue, quum duas linyuales as/jiratas /lossederint, scil. 

\) et d, Saxonesque re vera duas labiales hahuerint, f uimiruin et 

bh, et Theodisci quoque yeminam as/nratam labialem /)rocrearint, 

scil. f et V. Vestiyia saltem as/iiratae v (= bh) in scri/itis Any- 

losaxonicis /tassim, etsi rarissime, cons/nciuntur, e. yr. havela = 

bafela, navela = nafela, a;vre = a^fre, seven = sefen, jifesa ((,/. 

jifesne) (ructus, evestlice = cfestirce, cet. Sed quum, ut aspirata 

V cttm semivocali v hoc modo con('underetur, necesse esset, illa ttbi- 

que melitis per literam f exprimitur , cui forsitan sonus duplex 

concedi /lotest, durior, si in vocum capite, lenior, si mediis in vo- 

cabuiis inque eorutn (ine locum habet (c/". \i et cT). 

I)e yetninatis lahialihus hic sileo , nam quod bb attineat , jnm supra 

dixi quae dicenda erant, de pp et iX autemnilnl pro('erri potest, nisi quod 

satis rare occurrunt. Leyitur pp in cuiippas cacumina, lippa lahium, 

Eoppa nom. propr., scippend creator, hoppjan saltare, liippe /nilex, /Ippel 

/jomum, cet. 11 nou invenitur, nisi in vocabulis pereyrinae oriyinis inque 

quihusdam nominibus propriis, e. yr. olTerjan = olTerre, Ofljt, Viiffa, YlTe, 

Stufla cet. 

(Jttod denique lahialium juncturns attinet, pl et pr non frequenter 
comparent in vocttm capite, nunquam in medio aut in (ine. Exetnpla 
sunt plegol lascivus, pleglic scenicus, pleou periculis ohjicere, phKtau fe- 
rire ; pveim (ihula, pricca punctum, pritigeau /jipare, prutjan su/jerhire, 
prytij (pryt) superhia, cet. bl, br, fl. fr (requentissimae sutit juncturne in 
vocum capite occurrentes , uti etiam ft in medio et in (ine (pt nusquam 
leyitur^. ps /jro sp interdum scriptum est, e. gr. viips, iipse, hiipse, lirep- 
sung, vlips, cops, cirpsjan, quae voces Juxta \iis\>, iispe, hiispe, vlisp, cosp 
cons/ticiuntur ; hrespung tatnen nunquam leyi, al crisp Bdd. 5, 2 exstat. 
§ i. I)e linyualihus t, d, Ji, cT (z). Linyuales quoque Anylosnxotii- 
cae cum Golhicis maxiinnm /larteni consentiunt, /jraesertim si voces a 
linyualihus incijnunt; mediis tamen in vocihus alium /lartim leyem se- 
quilur Anqlus Saxoque atque Gothus. 

De liiiyunli t, qtiae neque cum d, neque cum \>, d tinquam confundi- . 
tur, nihil hic a(fero, nisi qtiod in tertia /jersona siny. praes. indic. ver- 
ba, i/ttorum radix in d, t, s, nd, nt desinit, t flexiotiis ecT loco ponitttr, 
et ita quidem, ut altera linyualis ejiciatur, e. yr. brit (= bridcd), it (= XXVI Pracfalio. 

iteil), slit C= sliteif), ]yst (— l^seil), biut (= bindeil), svilt (=: sviltcd); 
formae tamen regulares etiam occurrnnt, praesertini in carminibus. 

Si interdum sint pro sind isunt) , et liitleov pro liidteov scribitur, 
scribae laudari viinime pvssunt. Atiter se habet vox gesvnto sauitas, a 
{{e.siind oriniida, (/uippe ipiae pro jikss ndjo (c/. nianigeu a niaiiig) posHa 
esse videtur. 

l)e liuyuali d plura aiinolanda suut. In vocum capite a t et \t ubi- 
que sejuuyitur, ita ut voces dc;iv et |)eiiv, dol et (ol, dun et tun satis in- 
ter se distent. Etiam mediis in vocihus inque earum /ine tinyuales se- 
cundum leyem secernuntur, vocesque giit caper, et giid desiderium, sid rv- 
ffus et sid juramentum nunqtiam confunduntur. 

Nihilominus tamen perturbatio aliqiia reyulae ac normae subrepsit. 
quae nunc paucis illiistranda est. Anylosaxonica sciiiiet jinutura Id 
Gothorum Id et 1|) complectitur, unde fit, ut Gothorum bal|is, hal|is, vil|)s<, 
alj^s, Aiil|>, viill>ns, liiil|)S pariter ali/ue kalds. staldan, lialdan , ;^ild, niilds 
cet. cum Anylosaxonicis beald, he;ild, vild, eald, j^old, viildor, hold, ceald, 
stciildan, healdan, &'''''» inilde cet. congruant. Junctitram l|i Anglosaxones 
prorsus ignorant. 

Deinde d pro cf in plurali praeteriti verborum in tf et rd desinentium 
occurrit, ita ut a verbis cvedan, snidan, miilan, seodan, veordan cet. 
praeteriti pluralis cvaedon, snidon. niidon, sndon, vnrdon, et consequenter 
participium praeteriti cveden, sniden, miden , soden, vorden formetiir. 
Gothi ubii/ue as/tiralam consercarunt, sed Saxones cum Inglosaxonibus 
congruunt, et Alamanui liaioariit/ue simitem vicissitudinem iiiter A et t 
habent, cf. qiit-dan et qiiiitunirs , snidan et snitiimes, niidan et miliimOs, 
siodan et siitnmes, werdan et wiirtiimt-s. 

De aspiratis |) et (f. Gothicae linguae norma ac regula ab Anglo- 
saxonibus eo perturbata est, ut pro simplici Gothorum aspirata [) duo- 
bus ulerentiir siynis, scil. |> et & (= th et dh), qiiorum alterum in vocum 
ca/iite, alterum mediis in vocibus iiiqiie earum fiiie poneretur. Maximam 
partem etiam libri scri/iti hanc reyiilam tueiitur, tamen non sem/ier sibi 
constant, nam interdum voces a d inci/riunt, inqiie medio et /ine |) exhi- 
hent. Xos, Grimmio et llaskio praecedentibus , in vocum ca/iite \> , me- 
diis in vocibus inqiie eariim /ine d /lonimiis. 

De aspirata in vocum ca/iite nihil a/ferendum censeo, ciim nunqiiam 
cum t aut d confundatur ; inediis tamen in vocibus libri non solum sero 
tempore scripti /tro aspirata d interdum mediam d exhibent. exem/ila 
supra sub d data sunt. Alia siint miiis;den jiirta mi"i;;e(l , hriidlic juxta 
lirade, lida juxta lida (meus Junius), cet. Sinyulae tamen voces huc al- 
ternalione bene sejiiiiguiitiir , e. yr. de.id muvtiiiis, et dr;id mors, qiiae in 
Gothorum liiiyua non nisi /leiionis varietute secerni /lossunt (diiii|is et 
l)iiii|)iis). 

De litera z. Litera 7. libri tgpis e.rpressi cnrere /lossunt, in manu- 
scri/ttis interdum sed rare /iro d inrenitiir /lositu, e. yr. b;izcre (et biid- 
zere) /iro biiderc ba/itisla. 

1)e yeiniiiis linyualibiis It, dd, dd. Mediis iii rocibus yeminatae lin- 
ffuales inveniiiiitur, in rocum /ine tamen maximam /lartem simpli/icaiitiir. 
Ortae siint /ilerumque yeminutiie ex tj, dj, d j , e. yr. metlas pro mct«"as, 
meijns, sittan /iro siijan, hvetlan /iro h\eijan; meitcn (/larca) pro mt-t- 
jcn ; liltor (juxta litnr /iro lidjor? </". idan, lid), el omnia derivata verba 
in — ettan /iro cljaa, e. gr. bilccttan, bliccttan, ouettaii, urcttnu, ccali- Praefatio. XXVII 

hettan, cet. ijiiae frequeutissime quoque simjilici t scribuutur. Xon tamen 
ubique It ex ij ortum habet, e. yr. hitter amarus, snottor prudeus, liliit- 
tor clarus, Scottas Scuti, tt tautummodo proiiter vocalem brerem acce~ 
perunt. Xon eodem sed simili tuodo tt oritur in praeteritis verborum 
quorundam coujuyationis primac sequioris, scil. selte posuit, hvettc acuit, 
mette occurrit, orctte, cealilietto, pro setede , hvetetle, mctede , oretede, 
ceahlietede et h.itte vocatur {minime vocabatur') ex hatada originem habet. 
— Exempla yeminatae meddiae sunt: midda pro mldja medius , |)ridda 
pro |)ridja tertius, veddes pro vedjes piynoris, beddiim ]>ro bedjum lectis, 
lihreddan }>ro uhrcdjan salvare, jjiddjan pro gidrjan queri, invidda/yro in- 
vidja dolosus, cet. sed tnddor ex tvidjor videtur traxisse oriyinem lii 
praeteritis conjuyationis priniae sequioris dd oritur jiariter atque tt, e. 
gr. fcdde a fedan, vcdde a vcdan, j^enOdde a gencdan, Ii.^dde a Itedan cet. 
pro fedede, vcdcde, genedede licdcde. — dJ oritur primtim ex dj in nidiTas, 
niddum pro nidjas, nidjiim {cf. goth. ni])jis), vidde pro vidje lorum, ped- 
dan pro pedjan callem facere ; in miiddiim tamen pro madum iyoth. 
niHi|)ms dc5()ov) yeminata liiiyualis vituperanda est. Assimilatione oritur 
dd ex dd tM cydde a cydan, et gencdde a genedan pro cydde, gencdde, 
et ex fd in odde aut (srt.r. eftho, cf. tamen etiam yoth. ail)l)au). siddaa 
pro sid l>an frequentissime eliam leyitur. 

Quod denique yenuinas linyualium juncturas attineat, lexicon viden- 
dum est, spuriae sitnt ts, ds et ds, e. yr. gitsjan concupiscere, unrotsjaa 
contristari , br.vtsan fraymenta, metsjan cibare, bletsjan consecrare, 
mildsjan tnisereri, blidsjan laetari, ex quibus bletsjau et blidsjan in bless- 
jan et blissjan transeuut. 

§ 5. De yutturalibus c, g, h (>:)• Quod tenuem c attinet , nihil hic 
affero, nisi quod usque ad seculum decimum primum semper et ubique ut 
Oraecorum k pronuntiata est. id ex alliterationis leye apparet, quae 
consonantes diversum sonum habeiites juuyi vetat. Tamen inde a seculo 
undecimo pro c. si e, e, i, 3', ea, eo, sequebantur , ch subrepsit, cui pri- 
mum sonus kh, qni postea in tsh , tsch transiit, concedi debet. Voces, 
quae sonum purum servarunt nunc k acceperunt, e. gr. king rex. Exem- 
plis a Lye in dictioiiario conyestis , scil. chieke, chece mala, chldan in- 
crepare, chinne meutum, chorl (= ceorl) rusticus , ex Thorpii Analectis 
haec addo: drihliche (= drihllice) pay. lo4; riche (= rice) 154; chestre 
(= ceastre) 154; iniichel (= micel) 155; mochela ijuxta miicla) 162; 
whiilchere (= hvylce heora) 156; ich (= ic) 157; swilch (= svylc) 159; 
warchen ial. wrecche = vrecen) 160; manschipe, wordschepe (= man- 
scipe, veordscipe) 162; riEcche, rccche (= rece) 163, 164; l^uuched C= 
l^ynced) 166; child (= cild) 164; qiiecchen — cuchene (= cveccaa — 
cycene) 167; bisecchen (= sccan) 173; benche (= bence) 174; sache (= 
sege) 175. Commemoratione etiam diyna mihi videtur forina milcea, i. 
e. mildsa, quae p. 171 ieyi potest. 

Media yenuina g « g = j separari debet, quamvis in pronuntiatioue 
unum euudemque sonum habuerint. l)e g = j jam supra eyi, hic de ye- 
nuina media g disputandum est. Mediis iii vocibus g evanescit, si voca- 
lis brevis praecedit et syllaba -en sequitur ^'); sic vagen, l^egen, rtgen, 
regnjan, frigoan (fragn, frugnon) , l^ignen, segnjan in -«an, l)en, rcn, rcu- S=) Etiam segueiite -el g evanescit, cf. sniil pi'o sniigel limax. XXVIII Praefatio. 

jan, frinnn (fran, fnuion), j^inen , seDJau, atit si vocalis prodttcenda sit, 
in vacn, |)i-n, ren, frinan , rinan, {)inen, scnjan mtitanttir. Scriittores alii 
S transpontiitt, tinde /ormae |)en;> {Hed. Sm. 513, 17), frinftan*:? (frang, 
frnnji;on), ron^, {liiJd 4, 13) orinntur; attamen v;"lng, rengan. l)iua;en et scn- 
gan iiunt/iiam leiji. 

In viiciim fine g iii Ii transit, tamen vocalis lonya aut diphthoiiijus 
praesertim ii, 6, e;i, aut lii/uidn 1 aut r praecedat necesse esl, e. yr. Innili 
a \\n'\'^-A\\, sali a si;^au; leiili a leii^-an, fleali a lleogan ; Jivoli, /ilur. l)V('ij;;;on 
a l»vean, sUWi , plur. slogon a slean ; beali, plur. beiii^,as, genoli , plur. Ke- 
noge; tealli (feal^e) occa, beorli (beorges) mous, biirli (b^ritf) urbs, Ita- 
rius haec permutatio literae g in U post vocalem brevem conspicitur, ta- 
men non omnia desunt exempla, titi \>v;\\\ pro prag tempus, holifull solli- 
citus ah li()g;i. 

De litera li non nulla commemoranda siint. lii vocum capite h uoii 
solum ante vocales sed etiam i(nte semicocalem v et consonantes I, u, r con- 
s/ncitiir, unde literum spirantem as/iiratae i/uoc/iie iialuram hahere ap/ioret. 
Quihus tamen in vocihus h spirans sit, i/uihusve aspirata, id yrammatica 
comparativa tantummodo docere potest. Brevi potest dici, literam h as- 
piratae naturam hahere, uhicunque ctim ea Graecorum k conyruat. In- 
ter linyiias Theodiscas Francica sola s/iirantem h ah aspirata ch di- 
stinxisse videtiir, omnes aliae, etiam yothica, as/iiratd carent^'\ Franci 
enim Graecorum -/.q, aspirata chr, Graecurum 'q vero s/iirante hr ex/iri- 
7nehant, diim ceterae nationes hr tantiim pro utrai/iie jiinctiira exhihue- 
rtinl; i/uae dehililatio as/iiratae linyuis ipsis damnosa, erat; Theodisci 
enim in tem/iorum decursu juncluras lil, hn, lir, h\v in I, u, r, w muta- 
runt. 

Mediis in vocibus ini/ue eartini fine h interdum eoanescit, e. yr. l^isel 
pro l)ihsel temo, feo pro feoh /lecus, /lecttnia, bleo pro bleoh color, eii />ro 
eah = aqua, slean /iro sleahan, livean /iru liveahan , seon /iro seohaii, 
audeltau pro audha^tjau fateri. 

Aute t tenuis c et media g in \\ transeunt. cf. velite a vecc;in , r^ililc 
a r('can , s('»hte « si-can; nicahle, niihie a uiagau, ^y\\l jnxta fleitgan, siht 
jiixta sig;iu cet. 

Geminatae ytttturales suiit cc, cg (= gg) et hh. cc et cg /rei/uentis- 
sime ex cj, jij ortae sunt, e yr. hueccn (= huecja) cervix, reccan (= 
recjau) exponere, streccan (= strecjan) extendere; secgan (= segjan) 
dicere, vecg;in (= vegjan) ayitare, lecgau (= legjau) ponere, b^cgau 
(= hyf-O''»») emere, hycg^iu (= hygjan) tnoliri; ccg acies, secg vir, vecg 
cuneus, slecg malleiis, vicg;i /datta. cet. Tamen yeminatio cc non ubi- 
i/iie hac ratiune ex/>licari dehet , nam in vocihus , i/iiarum voculis non 
immidiita est, yeminatam c ex ij ortam non esse , mani/estum est. Fx- 
em/)la suiit sacc saccus, hracca occi/nit, viccc vene/ica, [)liiccj;ui vellere, 
scucca daemon, vacce viyiliae, v.-iccer alacris, hviicce arca, cet. **). 

Geminata \\ /laucis tantnin in vocibus conspicitur , snnt praesertiin : 
cealilietan cachinnari, geueahhe su//icienter, hlihhau ridere et teohhjan *) De theod. aspirata ch, i/uae mediis lanlum in vocibus inque ea- 

riim /ine /lonitur, hiic liicu iiun lui/iiiliir. 

*•■-) lieccaii nuii lii(( :iii scrihi dihcl; praet. huhel l;i'hte non Icahli'. 
c/'. /ris. I('k dainnitin, liiKjii aryuire, hur. livcka de/irimere, theod. lcicheu 
/lectere, sed etiam iiihjau, lu\vj;iu prodere. 


Praefatio. XX IX 

statuere. Ctnn gonc.ilihe Gothornin sonnli sufflcil, cum lilihhnn Gothorum 
hlahan ruu(p'uit, uiide sec/uitur , li yemiuatmn esse, ut autecedeittis vuca- 
lis correjitio eo iinlicetur. 

Juiicturae yuttnraruni suiit iu vocuin cajiite cl, cn, cr, cv; ^I, gu^ 
^r; lil, hn, hr, hv; inediis in cocibus iuque earum /ine x (== hs) et hf, ex 
(/iiiOus hoc loco taiitummodo cv, gn, hv, x et ht considerandae sunt. 

cv scilicet duahus in vocibus permutatiouem i/uandam patitur; e cvi- 
tnan (cvam ; cvenion, cvanion ; cviimen) oritur ciinian (coin, crnnon, cii- 
nien), et e.v cvic ciic. /ormae ciime (= cvinie), cymst, cjniil (= cviiiist, 
c\iiiitl) ain/ifa erjilicatiuiie /lorro non eijeiit. 

yn /ler/iaucis vocihus dutur, e. ijr. guajian, gnorn, gneadenes, gnrilen, 
gnidan , immo i/uaeri jiotest, utrum gn yenuiua sit junctura necue? gna- 
gan enim et gneadenes gneilen ex genagan et gehneacienss gehnOcIen (_cf. 
uagls et hneav) /wssuut habere oriyinem, et /iro gnorn etiam grorn inre- 
nitur; immo Gothica linyua gaiirn /iraebet et Saxonica gorn, grorn et 
gnorn; rox gnoru iyitur juncturam gn non minus in dubium revocat. 
Sed vox gnidan (/'ricare, comminuere) /iro juuctura gn /luyuare videtur, 
cum Theodisca i/uoi/ue liiiyua gnilau et Auylosaxonica vocem com/tosi- 
tam gegnidan exhibeat. Praeterire tamen nolo , in theodisca linyua vo- 
ces kni.sti coutritio, knistjan couterere, et in Anylosaxonica cuidan {^neca- 
re, 11. Maih. 21, 35) leyi, unde nova dubitatio exoritur. Gothicae lin- 
yuae texicon nullam vocem a gn inci/)ientem exhibet, et Scandinavicae 
voces, i/uae a gn inci/Hunt, cum fere omnes etiam sine litera g scriptae 
conspiciantur, nodum nec/ueunt expedire. Sunt autem: guadda, gnaga 
{juxta naga), guaka, gnapa ijuxta napa), guala, gnauda, gneip ijuxta 
neip et greip), gnist {juxta nisla), gneist {theod. gneista, ganelieista, ga- 
naslra, gnaislra, gaeuester, gnauisto et verbum gneistau J«.xYrt gnauei- 
sleu), gniiiida (juxta niidda), guya ijuxta nya), guffida, gutefa ijuxta 
uaBfr), cet. 

Ue junctura hv, si vocalis sequitur, nihil a/fero, nisi c/uod v cum 
subsequente vocali interdum in u (ii) mutatur. Sic exoriuntur hfi e.v 
hve, hvy, hiigii ex hvego, hiilic ex hv^Iic; etiam in hurii saltem hv latere 
videtur, cum Suec. voce hiiru , quornodo , qiiippe quae ex hversu {theod. 
hvarasun) ortum habet, vox Anylosaxonica con/undi non debet. Sunt de- 
nique diiae voces, quae /)ost hv 7ion vocalem sed liquidam r habent, sci- 
licet hviAiiel /Ibula , et hvreopou iCa'dm. 188, 1). Quod priorem attinef, 
vrJidel scribendinn , vocemque cum vocabulis vradii /ulcimentum, vredjaa 
su/futcire, ah eadem radice derivandam esse censeo. Caedmonis versum 
corruptum ptito et /)ro : "on hvael h»reopon herefugolas, hilde gracdige" 
leyendum: on hveol hreopon ivel: hvurfon, ctim f ft p confundi possint) 
herefugolas cet.; nulla enim dialettus hvr in voctim capite exhibet. 

X mediis in vocibtis inqite earum /ine />ro hs, cs, sc et gs = sg scri- 
bitur. Vro hs /lonitur in eaxl humerus , feax coma, leax salmo , veaxan 
erescere, seax culter, mix stercus, lox li/nx, oxa bos, et lixan, i. e. lyxan, 
Ijhsjan, cf. bor. lysa /iro lyhsa, et theod. liehseu lucidus; /)ro cs scribi- 
ttir X in eax = aces sectn-is, rixjan ijuxta ricsjan) reynare , neorxena- 
vang = ne eorxeua vang, i. e. ne eorcsena, ricsena vang , yoth. ni riqi- 
zeina vaggs, cam/)us Iticidus? — Pro sc x est in axjan itheod. ciscon), 
fix itheod. lisc), tux (= tusc), ryxa iruscus); pro sg denique in axe ci- 
nis, theod. asga. 

ht voces habent, quaruni radix in h, c aut g desiuit, si t immediate XXX Praefatio. 

adjunyitiir, e. gr. Iilcahtor risus, a lileahan, geniht abundantia, a geueah 
sufficit, lihtljan accusare a tihaii; ambiht (= aud-hahts) a bac, rohte a 
r»*cau, sohte a secan; nieahte a niagan, ahtc ab agan, cet. pro st m leah- 
ter, theod. lastar, scribitur. 

S 6. J)e sibilante s. De sibilante s in vocum capite obvia nihil di- 
cendum est, mediis in vocabulis ant serratur aut in r transit Conspi- 
citnr s adhnc in bas» covcinuni, nasu nasus , vils coenum, hlisa vel hljsa 
(f/. bor. hlera anscultare) fama, hrisel radius texturius, hnisa (c/. bor. 
hrauslr, hriostr flrmus, fortis) terra, hasel corylus , bla-se fax , tKs fff- 
lus, cet. In r transiit s in liara /f//MS, hvrau audire iyoth. hausjan), ar 
aes, giir hasla, \xron fuerunt, a vesan, uerjan, verjan iyoth. nasjau, vas- 
jan), cet. 

Jn t/uibusdani vocihus s ex t, d, d orta est, e. gr. viss certus a vi- 
tau, biisnjau a bidan, b>sen « beiidan, vnisen a vridan, blosma ipro 
blostma) a blovan, fi-sjau fugare, a ftda, glisnjan a glitan, gnisan a gni- 

dau cet. 

Ve geminata s. S geminata cons/ncitur in assa asinus, hisse juve- 
uis niissjau errare (« inidauV), cossas oscnla; aliam oriyinem habet ss 
in blissjau, lissjau, blessjan, quippe quae voces ex blidsjau, lidsjan, bli-ds- 
ian vel blelsjan (c/'. blotan) ortae sunt. In l)isse, liissa ss ex sr oritur 
(l)isere, liisra), et in visse ex viide, a vitan, , 

De juncturis sc, scr, sl, sro, sn, sp, spr, st, slr, sv in vocum capitt 
nihil proferendum est; mediis in vocibus im/ue earum fine sc, sp, st tan- 
tum ociurrunt, (sl, su, sv pro s-l, s-u, s-v positae sunt) de i/uibus sc el 
sp ut Jam dictum esl, passim in cs et ps mutantur , e. gr. hucs pro husc, 
cops pro cosp, hnexjau pro huescjau, ^lips pro vlisp, cet. 

iapid quartum. 
De nomimun sufjstantivorum declinationc. 

,§' !. Duplex substantiva declinandi modus in Anglosaxonica lingua, 
sicuti in ceteris Germaniae diulectis , conspicitur, (/uorum unus /lotior 
seu fortior, alter sei/uior nuncupatur. 

^ 2, Potior nominum substantivorum declinatio ea appeHatur, cujus 
casuum /lexiones thtmali vocum adjunyuntur ita, ut nulla alia ad flexio- 
nem pertinens syllaba intercedat. JSominis thema eam nominamns vocis 
formam, qua nomen ex radice ef/lcitur, idque simplex, si derivationis 
syllabis caret. Omnia haec nominum themala antiqnitus in vocalem de- 
sierant, <puie quidem vocatis postea saepe abscisa est , ita ut thema no- 
minum monusyilabornm ipsa cum radice conyruat, potysyllaba aulem 
noniina nihil nisi radicalem et derivalionis syllabas habeant. 

Annotatio. ^iomina, iptae tliematis vucalem comervarunt ati/ue hac 

ex causa jiulysyllaba sunt, siniplicibn^ adnnnterari delient. 

S 3 Set/uior declinutio ea noinina cuntinet, i/nurum tlienia antii/ui- 
tus in -an, -ou desierat, i/uae i/uidem terminatio in temporum decnrsu 
casuum /lexiones, genitivis et dativis pluralis exceptis , abotevit, ati/ue 
ipsa ita immntatu est, ut in nominativo singularis omnium trium gene- 
rum, nei/ue minus in accusativo singularis generis neutrins , lii/uida n 
o/i/irimeretur , vocalisi/ne <\ in a {vel a'{) abiret, i/uae denique in nomi- 
nativo sinyularis feminini yeneris et in nomiiuitivo, accnsativoi/ne gene- 
ris neutrius, pariler uti/ne in genitivo pluralis omnium yenerum , in c Pracfatio. XXXI 

transiit. Datiri pturalis casus /lexiouem servaruut, itetcta tavien t/te- 
tnatis si/llafta nn, oii. 

.'i'' 4 yuviina suftstautira niaximam jiartem vnius tautum , aut po- 
tioris aiit sei/uioris, dectiuatiouis sunt; adjectiva /iterumi/ue unam alle- 
rami/ue sei/ui /fossunt secundum syntaxeos reyutas. Vronomina lianc al- 
ternatiouem non a//uoscunt, ati/ue, uisi adjectiva siiit. /lecufiares lialteut 
/lexiones. 

A' 5. De /lotiori suf/stautiroriim decfinatione. 

Ternae sunt /lotiores sufistaiitirorum decfiuationes ; /triscis enim tem- 
porif/us nomiiiiim tliemata in ;x in i et in ii desinentia tri/ificem decfi- 
iiandi normam /lostufafiaiit. Sed in Gotlioriim tuntummodo tinyiia liae 
tres nominum dectinationes lucide sejunguntur, in Anytosaxonico ser- 
tnone /texiones otim dirersae Jamjam commistae sunt et /lartitn aequates 
redditae. Xam voces quaedam partim yenuinam suam decfinationem cum 
atia commutacerunt , afiae tliematis vocatem ante vocatem terminationis 
plaiie, etiiim in /ifurafi, op/>ressisse videntur. Quae cum ita sint, nifiit 
viifii facere ticet, nisi declinationes , ut nunc siint, in medio /loiiere , ad- 
dito tamen suh textii Gothicae decfiuatiouis paradiymate. Optime me 
/acturum puto, si nomiiium suf/stantirorum decfinationes i/iiae dicuntur 
potiores, respectu yeneris yrammatici lial/ito, nunc /trofero, itai/ue /tri- 
inut?i de mascittiuis, deinde de vocibus neutrius generis, denique de /'e~ 
mininis ayam. 

,§' 6. De mascufinorum decfinatione potiori. 

Masculina tri/tficem sequuntur dectinationem, sunt eniin quoruin tlie- 
tna autiquitus in -a. in -i et in -ii desiit. 

A* 7. Prima mascufinorum dectinatio voces continet, quarum tliema 
olim in -a aut -\ii desiit, e. gr. stola nunc s(»'»l, daga nunc diig, liarja 
nunc herti. Tria eryo substantiva declinare tibet. 

Sinyufaris. 
Nom. a') slol 6) dag c) Iierc 

diig-es lierj-es 

dag-e licrj-e 

dSg Iierc 

dag-e lierj-c 

Pluralis. 

dag-as Iierj-as 

dag-a Iierj-a 

dag-uiii Iierj-um 

dag-as herj-as "J *) Gothicum /taradiyma est: Siny. nom. dag-s, yen. dag-is, dat. dag 
-a, acc. dag, voc. dag. Ptur. nom. dag-os, yen. dag-e, dat. daga-m , acc. 
daga-ns. — Siuy. nom. haij-is {pro hari-s), yen. harj-is, dat. harj-a, acc. 
hari. Ptur. nom. harj-os, yen. harj-e, dat. harja-m, acc. haija-ns. Duas 
voces /iroferre suf/icit, quia vocafis radicafis in linyna Gothica niiftam 
subit immutationem. i'ocis thema in /ifurati metius serratum esse quam 
in sinyutari, maiiifestum est; inteyrum conspicitur in dat. /diir. daga-m 
et acc. /ilur. daga-ns ipro daga-nas? sed cf. 2. dual. in conjuyatione) et 
/ortasse in dat. siny., qui tum /te.iione careret, in nom. /ifiir. autem et 
yen. jttiir. thematis vocafis cum vocati terminationis coafuit, dag-os sci- 
licet ex daga-as (a -|- a = 6) ft dag-e ex daga-i- ivel daga-a : a + a 
= c?) ortitin habent. In sinyulari dag-s, dag-is, dag-a, dag pro daga-s, Gen. 


stol 


-es 


Dat. 


stol 


-e 


Acc. 


slol 
Itistr. 


stol 


-e 


Nom. 


stol 


-as 


Geii. 


Stol 


-a 


Dat. 


stol 


-iim 


Acc. 


slol 


-as XXXII Prnefatio. 

Terminatiomim si/Uafjas, qiiod vocaliitm (/tiantitatem attinet, deme- 
tiri, res plerrimi/ue dif/icilis est. Instriimentali tantummodo cum aliqiia 
certitudine vocalis producta conceditur. Qui tamen Gothicas et Vest- 
phalo-sa.Tonicas terminationes infra coUatas consideraverit, plitralis 
flejionihus forsitan vocalem productam (ii) concessitrus est, praescrtim 
cum in conjuyatione ctiain n pro 6 conipareat. Sed ei/uidem vocalem 
thematis cum vocali terminationis non coaluisse, sed eranuisse ante 
flexionis vocalem, Ubenlins pitto; acc. pliir. tamen u perdidit (slnla-s 
pro st«Ma-Ds) et cum nominativo coaei/uatus est. 

§ 8. Secitnditm paradiyma «) declinantur : 

1) vwnosyllaba (primitiva et derivata), e. gr. ar nuncius, nd royus, beah 
annitliis iyen. beii^ics), bearm sinus, beod mensa, ceap pecus , cliicT ve- 
stis, cnoll cacumen, copp calix, cosp com/ies, criift vis, diel pars, dom 
judicium, dreaiii jubilum, drinc potus, forsl yelu, {^Ar Jacnhim, Jirist hos- 
pes, g.ist spiritus, gniitt culex, /^Tiind soUim, liiid /lersona, lielm cassis., 
heiip cumuUis, lieof tiluUttns, lieorr cardo. Iiran ranyifer, liring annuUis, 
Inelp catultis, liist vestiyium, mist caUyo, mutr os, orc crater, rAp funis, 
rses impettis, siil lorum, sceaf maniptilns , scop poeta , smid faber, stfin 
lapis, slol thronus, strasl sayitta, tear (= tiiyer) lacryma, torr turris, 
va;g fUtctus, vamm macttla, veard custos, ver tJir, viilf liipus, I»e«'»f /"Mr. 

2) polysyllaba {derivata) cum -1, -m, -n, -r, e. ^r. earl comes, ceorl r/i- 
sticus, fengel /irinceps , fiigel avis ; a;dm s/iiritus, bosin sinus, viistm 
statiira, liiliim yener, miidiim cimelinm ; drylilen dominus, eoten yigas, 
lieofon coeUim, hriifn corvus, re<^a /iliivia, |iegn miles, jjcoden ?vx ; iicer 
ager, baldor /irince/is, egor aequor , hi"ifer ca/ier, eofor aper, sigor ci- 
ctoria, vuldur gloria, |jiinor tonitru. — c«m -ing, <>: ^r. cyning rfx, 
fideliug princeps. — cm;» -els, e. f/r. bjrgels sepulcrum, recels ///j/.s, 
scyccels chlamys. — cj/m -iiiT, -od, -od, -ed, -od, ^ . //r. mou.id mensis, 
folgod seqttelu, vearod littiis , hilled vir forlis , hacod lupus piscis. — 
cum -of, -et, e. gr. heorot cervtts; leget fUimma {etiam gen. neutr.). — 
cum -h , e. gr. mearh eqiiits , fearh /lorcus. — cum -oc, -iic, e. gr. hafoc 
accipiter, veoloc cochlea, bealliic testiciiUis. — ciim -v (o) bealo (beiil- 
ves) maUiiH, bearo (bearvcs) Incus. 

Annot. 1. Vocalis ante consonantem sylUiOae derivatioiiis sae/ie 
eliditiir, e gr. fnglas, miidmum^ drviilnes, |)eddne, inonde. 

Annot. 2. Derivata in -h spirantem ejiciunt, e. gr. mearas, fearas. 

Annot. 3. Derivata in -ed et -els in nom. et acc. plur. flexionem 
-as interdum perdunt, e. gr. hiiled pro hilledas, fatels pro fiitelsas. daga-is, d;iga-a, dagji-n /loni, e yrainmatica comparativa /Hitet. Ad com- 
parationem decUnationis Vest/ihalo-saj iinicae /irimae /utradiyma a/fero, 
scil. siug. nom. siol, yen. sldl-as (stdl-esj, dat. sldl-ji (sldl-e), acc. sldl, 
iitstr. stdl-ii; /ilur. nom. sldl-ds, yen. stdl-d, dat. s(dl-iim, acc. stdl-ds. 
In iiom. sinij. ciisiis siyniim deletum csl , iii geii. et /ortasse etiam in dat. 
sing. vocalis thematis vocalem decUnutioiiis /le/inUt; acc. siny. oinnes 
Oermiinicae diaUcti /lexiuue careiitcm erhibcut, adjectiva Consfrrarunt 
tainen ttrminaUoiicm -aii vcl /kiUus -ii, ita iit n ad thema /lerUncat. in 
instr. vocalis Ihrmatis aiitc vucalcm /lcJ iuiiis lucu ccssit. l'Uir. num. et 
yeii. dag-ds, da:;-d ex da;;a-as, «laga-a oriebantur. Dalivi /iliir. tcrmiiia- 
tin ex declinatione III in I irre/isit, iiti ctiam in Aiiylosa.runica linyua. 
Acc. /lUir. dag-ds denique alia ratione ej /ilicaiidum esse quam iiomina- 
tivus, jiatet; ex dnga-ns oriliir, sicut gds (anscr) cx gans. Praefatio. Xxxiii 

Annot. 4. hcofuu in declinationem sequiorem abit, et tunc est gen. 
fem. (luiTC lieofenau^. 
Secundtnn paradiyma b) declinantur : diig dies, Iiviil balaena, niiig (_plur. 

niagas) fUius, |)iiil semita, stiif bacnlus cet. 
Secundum paradiyma c) flectuntur: a) bere hordeum, brjne incendium, 
cese caseus, cvide dictum, ele oleum, ege timor, ende finis, esne servtis, 
Iiiile C/^ro hele wfniaele?) yir, here exercitus, hyge animus, hryre ruitia, 
grjre horror, hvaete triticum, loece medicus, lyge flamma, aldorlege 
exitium, mece ensis, nieue monile, niere lacus, mele cibtis, rynu ctirsus, 
sele aula, sigi; victoria, viue amicus (viuja bealdor, Zi<;or. 5130), vlite 
nitor, lole orator. b) derivata in -erc e< composita cum -sciptj, e. ^r. 
fiscere piscator , huulere venator, folgerti «<?cia<or, biicere pistor cet. 
sioscipe conjuyium, feondsciptj inimicitia, hogascipe prudentia, hivscipe 
familia cet. 

Annot. Voces quaedam literam derivationis i (j), praesertim si r 

antecedat, in g, »/«o i/i -ige C= i + i -|- i) mutant, e. gr. herges, 

herigeas = herjes, herjas; longe plures tamen voces in sinytilari e 

{j= i) abjiciunt, et in plurali quoque apud recentiores scriptores 

as pro eas, inn pro eum accipiunt, e. gr. ent Q)ro ente) yiyas, est 

(pro este) favor, hyse {pltir. hjssas //ro hysjas) jMwe/j/s, mecg (//ro 

mege) filius, rec (/>ro rece) fumus, secg (/jro segi) «i/*, sveg (//ro 

svege) sonus, stem (///'o stenie) wa//or, vy rm (//ro vyrniej«a;^a vurm, 

vorm) vermis, sveng {pro svenge) verber, \)rymm ipro l^ryme) so~ 

nitus cet. Quaedam hiijus ordinis vocabula ex declinatione seciin- 

da in primam abiisse videnttir eo, qttod i ex plurali in sitiyula- 

rem irrepsit. sic byre, bjras filius, niete, metas cibus , sele, se- 

las aiila, vyrme, vyrnias vermis, sveng, svengas verber, pro bur 

(bor), bjri , mat, meti, sal, seli, vurm, vjrnii, svang, svengi stare 

videtur. 

§ 9. Secundae declinationis masculina fere omnia jam in primam 

transierunt, qtiippe qtuie aut secundum paradiyma a), uli scild, scildas scu- 

tum, ra;d , raidas consilium, aut secundum paradiyma c) declinantur , ut 

byre, byras, mete, metas, qui eo facilior erat transitus , cum harum vo- 

cum sinyularis jam in Gothica linytia secundum declinationem primam 

{paradigma a) flecteretur. Perpauca tantum masculina huc jam perti- 

nent, ea scilicet, quae in nom. et acc. plur. e aut habent aut habuerunt. 

Diio iyitur hujus declinationis paradiymata in medio ponere lubet, scil. 

Sinyularis. 
b) m 
fot-es 

fet (= fet-e) 
fot 
fot-e 
Pluralis. 

fet Cpro fet-e) 

fot-a 

f«)t-um 

fet (_pro fet-e) 

*') Gothicum paradiyma est: siny. nom. baiir-s, gen. baiir-is, dat. 
baiir-a, acc. baiir, voc. baiir; plur. nom. baiir-eis (= baiiri-is), gen. Nom. 


a) leod 


Gen. 


leod-es 


Bat. 


leod-e 


Acc. 


leod 


Instr. 


leod-e 


Nom. 


leod-e 


Gen. 


leod-a 


Dat. 


leod - um 


Acc. 


leod-e *) xxxiv Praefatio. 

Annotat. 1. Vocnlem terminationum pluralis correptam, imo in e de- 
bilitatam vides. Gen. plur. leoda, f«>ta cttm Gothica forma consentit, 
sed etiam Saxonicam terminationem in usn fiiisse, Beoviilfi v. 3359 
coulirmntur , vbi liit on aeht ;^elivcarf Denigea (= Deuja) frean, et v. 
3339 ubi deadcvealm Uenigea let/itur. Dativi pluralis terminatio ex 
declinntione lll irrepsit. 
Annotat. 2. Ie«'.d (.siugj siynificat vir, dux iBeov. 679, 3304), leode 
iplur.) homines; imo etiam leod (jrf n. leode) ^r. /"• nationem, provinciam, 
siyniftcat. 

.§' 10. Secundum paradiyma a) declinantur: byre filii (Beov. 2377, 
4031), Dene Dani, Engle Anyli, Cartaine Carthoyiniensis , Careudre Ca- 
renthani, Rrtniilne Romani cet. Hnne (j«J<« Hiinas) Hunui, bnrhvare ci- 
ves ceastervare cives, Cantvare Cantii, Romvare Homani cet, quae no- 
mina in plurali tautnm lcyuntur , excepto bjre. Composita cum -vare 
nom. et acc. plur. etiam in -as formant, e. yr. Cantvaraa, burhvaras cet. 
byras leyetur Ctedm. 75. 

Secundum paradigma b) declinantur: totl dens, mann homo, fot pes, 
e quihus tnnl^iis dens , et fotns pes in Gothorum linyua ad declinationem 
III pertineut. Vox Saxonica fiU plurulem foti habet (tod in libris non 
obvia) atque ad 11 pertinet, uti theodisca vocabula U\ox, faozi; zand, 
zendi. 

§* 11. Tertiae quoque declinationis perpauca snnt vocabula, et quae 
sunt, maximam partem aut in compositione tantum leyuntur, aut uihil 
nisi nom. et acc. sing. habent. Etiam quae in ceteris casibus obvia sunt 
vocabula, inter se plerumque discrepant, unde reyalam et normam in 
lingua Anylosaxonica valde contnrbatam esse, intelliyi potest. Duo ta- 
men paradiymata ponere, etvocnm quarundam discrepantiam notare lubet. 
Sunt autem haec: 

Sinyularis. 
Nom. «) sunn b) vudu Gen. 


sun-a 


vud-a (vud-t 


Dat. 


sun-a 


vud-a 


Acc. 


sunu 


vudu 
Pluralis. 


Nom. 


sun-a 


vud-as 


Gen. 


suu-a (-ena) 


vnd-a (-ena) 


Dat. 


siinu-m 


vndu-m 


Acc. 


sun-a *) 


vud-as Annot. 1. Gen. et dat. siny. aliquatenus offendunt; quia secundum Go- 
thicum paradiyma aut snneas, snnea, aut, si in voce Gothica aii scribi 
deberet, sunos, suno scribendum esset. In plurali dativus solus normalis 

haiir-»'-, dat. baiiri-m, acc. bauri-ns. Vestphalosaxonicum: sing. nom. 
scild, gen. scild-es, dat. scild-a, acc. scild, instr. scild-u; plur. scild-i (= 
scildi-i), yeu. scild-jo, dat. scild-jun (]tro scild-ini), acc. scild-i. 

*) Gothicuni pnradigma est- siug. 7iom. sunu-s , gen. sun-.-ius, dat. 
sun-:iu , ncc. sunn , roc. snn-iiu ; //////•. uoui. siin-jiis, gen. siin-ivr. dat. 
snnii-nt, ncc. smiu-ns. Thcodisca snhstnntira pluralem secundum decli- 
nationem II formnnt et in siuynlari a Gothica rntione recedunt; decli- 
nntur euim siuy. nom. sunu, yen. siiu-es , dnt. siin-ju, acc. suuu; plur. 
nom. siin-i, gen. siin-eo, dat. sun-im, ncc. suu-i. Praefatio. XXXV 

est; sunu in ceteris casibus mctynam irreyttlaritatem vionstrat, et viidu 
plnralem seciindiim declinalionem I format. Flexiones plur. in parenthesi 
positae ex declinatione seqiiiori depromtae siint. Voces siimor, viuter 
feld tali tnodo declinantur: sing. nom. siiinor, vinter, feld (pro siimni 
vinlrii, feldii); ffen. siimores, vintres, feldes; dat. suinora, vintra, fiJlda; 
acc. siiinor, vinler, ft-ld; pliir. nom. siimoras ii:el siimor?), vinter, fel- 
das; yen. siimora, vintra, felda; dat. siimoriim, vintriim , feldnm; acc. 
siimoras (siimor :"), viuter, feldas. sidii mos siciit siinii declinatiir. 
Annotat. 2. In nominativo et accusativo siny. tantitmmodo atit in com- 
positione leyiintiir hregu diix, lieadu belliim, lieoru ensis , lagu aei/itor, 
magu pner, medu mulsum , salu aitla; fridii, freotfu pax , yen. frides 
(_ljex CniH pol. 8), dat. freodo (?) (Beoy. 1695), acc. fridii et frid (Oro*. 
5, 2) habet. Pro hogu (B. Ben. 36, 53) animus, studiitm mayis in usu 
est Iiyge. 

.§' 12. De declinatione nominum substantivorum yeneris netitrius. 
Binae siint declinationes nominum substantivorum yeneris 7ieutrius 
qtiae tamen, si ad tisum recentioris temporis respicis, ttnam formant. 
Sttnt enim themata in -a (-ja) et -u. 

,§ 13. Paradiymata tria primae classis ponere lubet, scil. 
Sinyiilaris. 
Nom. a) vord 6) (iit 

fat-es 
fat- 6 
fiit 
fat-c 
Pluralis. 
fat-u 
fat-a 
fat-um 
fat-u 

Annotat. 1. Terminatione -n in nom. et acc, pliir. semper fere carent 
monosyllaba, qttae aut vocali aut positione prodttcta sunt. Terminatio 
dativi pluralis ad declinationem tertiam pertinet sictit in masctilinis. 
Annotat. 2. Interditm pro terminatione -u in nom et acc. plttr. -a le- 
gitttr, ttt in Gothorum linyiia, sed qitutn ii et a in libris scriptis veteri- 
bus facillime con/undantur, terminatio a his in casibus dubiosa reddi- 
tur. Tamen exempla aliqua proferre ratiim habeo. sttnt atitem: 
ledera pro lederu, Thorp. Analect. HO, 12. gestreona pro gestreonii 
(|)onne liiin god heora ajhta and a^tvist, eordan gestreona ongenimed), 
Ccedm. 73, 22. gesvaepa pro gesvsepu sordes, Cot. 149, 169. R. 17. 
dviinora jttxta dvimoru spectra , Som. svegdon vatera (_pro viiteru), 

*) Gothica paradiymata stint pro a'), b') : siny. nom. vaiird, yen. 
vaiird-is, dat. vaiird-a, acc. vaiird; pltir. nom. vaiird-a, gen. vaurd-e, dat. 
vaurda-m, acc. vaiird-a. Pro c) siny. nom. reiki, yen. reikj-is, dat. reikj 
-a, acc. reiki; plur. nom. reikj-a, yen. reikj-e, dat reikja-m, acc. reikj-a. 
Thema in dativo plur. tantummodo inteyrum conservattim esse videtitr. 
Paradiyma Vestphalosaxonicum ita se habet: siny. nom. word, yen. word 
-as (-es), dat. word-a (-e), acc. word, instr. word-u; pliir. nom. word 
(fat-u), yen. word-o (fat-o), dat. word-iini (fat-um) . acc. vord (f'a(-ii). — 
Siny. nom. riki, yen. rike-as (rikj-es), dat. rikii-a (rikj-e), acc. rici; plur. 
nom. riki, gen, rikj-o, dat. rikj-un, acc. riki. Gen. 


vord-es 


Dat. 


vord-e 


Acc. 


vord 


Jnstr. 


vord-e 


Nom. 


vord 


Gen. 


vord-a 


Dat. 


vord-um 


Acc. 


vord c) 


rice 
ric'- 


-es 


ric'- 


e 


rice 
ric'- 


e 


ric'- 


u 


ric'- 


a 


ric'- 


um 


ric'- 


11 "^ 


1 XXXVI Praefatio. 

Psalm. 45, 3. cneovft trucjaff , Lib. Med. 9, 36. Locum Ccedmonis 74, 
36. bearna strvnde non affero, quia strynan etiam yenitivum reyit 
(Ca^dm.Q^, 17). neque pluralem vocis |)i"isend profero , qui pusenda vel 
l.uspndo est {Jos. 7, 3. \um. 3. 39. Marc. 5, 13), quia in linyua Go- 
thoriim haec vox yen. fem. est, etsi in liuyua Anylosaxonica l)usend 
tjeueris neutrius esse videtur, cf. l^iisendes ealdor chiliarchus , llfr. yl. 
Som. p. 56. Sed oculos Grammaticorum in hanc terminationem direx- 
isse satis est. 
Annotat. 3. In numero plurali iuter radicem et terminationem inse- 
runt sylhibam er voces iig ovum, cealf vitulus, rild infans, et lanib ay- 
nus, habent itaque pluralem iigru, cealfni, cildrii, lambru invenio tamen 
quoque seofon lamb septem ayni, Gen. 21, 28, 29. cilda hirdt- paedayo- 
yus, cilda trog, Alfr. yl. 13. vox hrjtleru (britTerii?) armenta jam in 
sinyulari bryder habet. 
a 13. Declinantur sectindttm paradiyma a)/ 

1) monosyllaba: ban os , bearn infans, bill securis, detir bestia , Dod ftu- 
men, folc populus, fyr iynis , god bonum, grinn laqueus, liilt ylobus ca- 
puli, bors equus, leaf folium, leod carmen, leobt tux , lic corpus , neat 
jumentum, rip messis, pleob periculum, Jieob femur, speil narratio, 
sveord ensis, svin sus, vif mulier, vicg equus. 

2) derivata: cum -b : feorh vita — cum -el, -ol, -en, -er, -or, -ur: setel 
thronus, tiingel sidus, bveovol (.bveohl) rota ; beacen siynum, fcicen do- 
lus, mseden viryo, niagen vis, nylen pecus, volcen nuhes; cljster clau- 
strum, eher (ear) spica, fetTer ala, penna, vnndor' miraculum; pnndiir 
perpeiidiculum ; cum -od, -ed, -et, -ot: beafod caput, bired familia, l.v- 
get fulmen, etWet Her, labor, eoUtt debitum; cum -eld : fiireld iter; cum 
-V (0): nielo (^yen. mcleves) farina, ealo (ealeves) Cfrtinsia, searo (se- 
arva) insidiae, smiirn (yen. snK-rves) adeps, cet. 

Annotat. 1. Voces, quae litera \\ terminantur , spirantem ejiciunt, 

e. yr. pleos, l)e«)s, feores, feore pro feorbes, feorlie. 
Annotat. 2. Derivata polysyllaba nom. et acc. plur. communiter 
in -u formant et vocalem syllabae derivationis maximam partetn 
in omnibus casibus , interdum etiam in nom. et acc. siny. , ejiciunt, 
e. yr. selles, tnnglu, beacnum, f.icne, beafdu , volcna, fednim, viiu- 
drum, cet ; e.r.ceptae sunt voces nueden, niiigen, njten, bired, '.vget, 
ctilef, eofot, ealo. 
Decliiiautur secundum paradiyma &).• 
I) monosyllaba : biic teryum, bad balneum, briin (plur brimii) aequor, 
broc {plur brocii) miseria , fiic spatium, fiis fnnbria, fiit vas, fniid fim- 
bria, gcat (pliir. gtalii) porta, gliis yramen, grin iptur. giiuu) laqueus, 
liliil ipluv. Iilidii) jiiyum montis, scip {plur. scipu) navis, trco (plur. 
IrciWii), (vig iplur. tvigii, Iviggii) ramus, cet. 

Annotat. loces, quarum sinyularis a hahet, in plurali a accipiunt. 
2) voces cum parliculis be- et ge- compositae, e. yr. bcbod, gebod (plur. 
bebodii, gtbodii) mandatum. genip (pliir. geuipii) tenebrae , beha^s (?) 
vuindatum, yebiic (plur. gebaiii) teryuin , gebed (plur, gebcdu) ora^io, 
gebrec (phiv. «ebrecii) frayor, gebroc (gebrocii) iniseria, gebrol iplur. 
gpbioMi) /raymentuni, {iefeolil (phir. gereolitii) puyna, gegrin (plur. ge- 
griuii) iu.sidiae, gelilid (phir. gelilidu) tectuin , geblol (/'///»•. geblolii) 
sors, geiiiel (phir. geiiu-lii) tneusura, gesel {plur. geselu) sedes, gescot 
(}>hir tivsiotii) jariihim. gespriPr (;</Mr. gespraecu) conversatio, loquela. Praefutio. XXX VII 

geslreon ii>litr. gestrcomO thesaurus, gestrod {ptur. ;^cstrodii) pro- 
scri/)tio, gesvii>|i {plur. gesviepu) sortles, cet. 
Declinantur tlenit/ue secunttutn />aratliyma c): 

1) iuue domus, rice ret/num, vile sv/i/tliciunt, yrfe haeretlitas, cet. 

2) tliininutiiHt in -iiicii-, e. yr. lidiiicle articulus , riipiucie funiculus, hris- 
iucle tloiHiincula, cet. 

3) com/tosita citin ye- e. yr. yenitere limes, gelajti; exitus, gelinibre aedi- 
ficium, gefjlce (,/jlur. ^efylci-o) turma, gerine (gerigene, geregene) or- 
namentum, geljnde s/tondijlus, geryni- mi/sterium, cet. 

Annotat. \onnnlla substantiva vocalem -ii aut ahjecerunt ant as- 
similarunt, quo factutn est, ut secundum /laradiyma a) tleclinaren 
tur , e. yr. denn i/»ro denc) cubile, cyuu i/>ro cyne) yenus, bedd 
i/tro bede) lectus, llett i/iro flete) coenaculum, nelt y^/iro neie) rete, 
ribb i/iro ribbe vel rife) costa ; orl i/)ro orele) orarium; gefjlc, ge- 
ren, gel«t, cet. 
S 14. De declinatione vocum, i/uarum thema in -u exit. 
Declinatio haec cum mascttlinorum tertia antiquitus conyruehat, seil 
ctiin iii liuyua Anyfosaxonica vocalis u, sit ahjecta, ttnica vo.v, qttae 
huc /lertinet, secundum primae declinationis normavi declinatur. Est 
autem. 

Sinyularis. 
Nom. feoh i/iro fihii, feohu) pecus. 
Gen. feos i/iro feohes). 
Dat. fec» ipro feohe). 
Acc. feoh (/iro fihu, feohu). *) 
Pluralis deest. 
§ \h. De substantivorum yeneris femininorum declinatione. 
Vti masculinorum, sic etiam femininorum themata aut in -a C-ja), 
ant in -i, aut in -u antii/uitus exierunt, quae thematum vocales ita, ut 
coynosci possint, in Gothorum linyua adhuc apparent, iii Anylosaxoni- 
ca tamen aut debilitatae et immutatae , aut /irorsus abjectae sunt. 

§ 16. De declinatione femininorum /irima, quae themata in -a. el -ja 
continet. 

Triplex ponere libet paradiyma, scilicet: 
Sinyularis. Nom. 


a) 


gif-u 


6) 


den-u 


c) 


cydde 


Gen. 
gif-e 
den-e 
cydd-e 


Dat. 
gif-e 
den-e 
cydd-e 


Acc. 
gif-u C-e) 
den-e ivel dene?) 


cydde ivel cydd-e?) 
Pluralis. 


Nom. 
gif-a 
den-a 
cjdd-a 


Gen. 
gif-a C-eua) 
den-a C-ena) 
cydd^-a C-ena) 


Dat. 
gif-uni 
den-um 
cydd-uin 


Acc. 
gif-a 
den-a 
cydd-a. **) *) In Gothorum linyua faihu declinatur: Sing. nom. faihu, yeii. fai- 
haus, dat. faihau, acc. faihu. Pluralis deest. 

-r*) Gothica paradiyinata sunt: a) Siny. nom. gib-a, yen. gib-os, 
dat. gib-cii, acc. gib-a; plur. nom. gib-os , yen. gib-6, dat. gib-ciin, ttcc. 
gib-6s. 6) Siny. nom. vrakj-a, yen. vrakj-6s, dat. vrakj-.ii, acc. vrakj-a; 
plur. nom. vrakj-os^ yen. vrakj-d , dat. vrak-ora ipro vrakj-6m), acc. XXXVIII Praefatio. 

Annot. 1. deiiu pro dcujti (i. e. danju) ponitur, sed in voce cyttde voca- 
lis i bis contenta esse videttir, dd scilicet ex ilj oriehatiir et '<£ ex i ex- 
tennebatur, nam si e vocalis terminationis esset, non cydde sed cyddii 
in nom. siny. leyeretur. ne vox cydde voci theodiscae kuudida aequalis 
accipiatur , vox vidde vetat. 

Annot. 2. Voces, quae productam vocalem habent, flexionem -u abjici- 
ttnt, e. yr. ar honor, foim palma, lar doctrina, sprsec linyua, cet. 

Annot. 3. Quantitatem vocalium flexionum non siyno; sinyularis nu- 
meri vocales haud dubie breves sunt , vocales pluralis productas is ju- 
dicabit {scil. gif-A, gifa (gifena), gifiiin, fiifA}, qui paradiyma Vestphalo- 
saxonicum pensi habebit, quod nimirum est: siny. nom. gihdi, yen. gtlba, 
dat. gebu, acc. gebaj plur. nom. gebii, yen. gebono, dat. gebun , acc. 
gebii. Dat. plur. ad declinationem tertiam pertinet sicut in masculinis» 

Annot. 4. Genitivus plnralis plerumque terminationem -ena accipit, 
quae ex declinatione seqitiori quae dicitur depromta est, inque accusa- 
tivo siny. terminatio -u raro tantum invenitur, vulyo -e ponitur. 
§ 17. Secundum paradiyma a) declinantur : 

1) voces simplices: cearu cura , darii damnum, faru iter, fiirbu (pro fa- 
revii) color, gifu yratia, Iieannscearu supjUicium , lufii amor , iadu in- 
vitatio, nafu modiolus rotae , notu usus, racu narratio, sacu causa, 
sagu dictum; sceamu pudor, scolu schola, snOru nurus, spitu veru, sti- 
gu scala, studu columna, svadu vestiyium , -varu complexus incolarum 
(burlivaru, ceastervarii), vracu ultio , vradu fulcrum, vucu hebdomas, 
\ivag ipro liragu) tempiis, cet. 

2) derivatae in -\, -eJ, -sl, e yr. adl morbus, siivel anima. 

— in -D, -en, e. yr. stefn vox, bjrden onus, niennen ancilla. 

— in -T, -er, -or, e. yr. ceaster urbs, lifer hepas , frOfor sola- 

tium. 

— in -s, e. yr. box (= bolis) pyxis, cefes pellex, hages furiu, 

— in -niss, -ness, -nyss , e. yr. neovoluiss abyssus, fastoess 

firmitas, fiignjss varietas, langnjss lonyitudo. 

— in -uug, -ing, e. yr. Iireavung af/lictio, lettiug impeditio. 

— in -d, e. yr. strengdu austeritas , yrnuTo paupertas, liaelJ 

satiitas. 

— iti -V, e. yr. beadu (beadve) bellum, sceadu (sceadve) um- 

bra, cet. 
\nnot. \. Voces derivatae in nom. siny. terminatione carent, quae au- 

tem in d exeunt, interdum /lexionem -u vel -o conservarunt , in libris 

recentioribus tamen hac /lexione etiatn careni. In yen. plur. -a, noti 

-ena accipiunt. 
Annot. 2. l'oces in -iin exeuntes liquidam yeminatam passim accipiunt 

in ceteris casibus, e. yr. ra'den, nedeuue, cet. 
Annot. 3. Voces in -iing dativum sinyularis interdum in -a, et tiovii- 

nativum accusativutnque plnralis interdum in -as exhibent, e. yr. of 

|irc.iunga |iinre, Psalm. 17, 18. 1(I3, 8. of l)rciiunga andvlitan l^ines, Ps. 

79, 17. sineaungas yfle coyitatlones pravae. vrakj-As. c) Sing. nom. kNn|ii (pro kun|)ja), yen. kun|ij-i'i8, dat. kun|)j-iii, 
acc. kunjii {pra kun|i,ja); plur. notn. kun|>j-ris, yen. kun|»j-i», dat. kuu|ij- 
iini, acc. kun|.j-«is. Vocalis o uhique ex a -}- n' orta esse videtur ; voca- 
Hs thematis cum vocali /lexionis cualuit. Praefatio. XXX IX 

Secunduin paradiyma 6) declinatur: deim vallis, fremii (= rrcmjii, frain- 
j«0 lucrum; et permultae aliae voces, t/uae j assimilaruiit et ii ahjece- 
runt, e. yr. benn (pro bonju) vuluus, scoll (^pro sceljii) tesla, teyula, 
synn (pro syaju) peccatum, sibb {pro sifjii) pax, secc ipro secjii) /i^, 
proelium, lijtlil (/y/o lijdjii) modus, gerd (/;ro gerdjii) tur^a, ^ynu (/yro 
vjnju) votuptas , vrecc (/^ro vrecju) persecutio , liell (/yro lieljii) /rtrfa- 
rM*, vd Qpro ytlju) MHrfrt, cf<. 
Secundum paradiyma c) declinantur: cyiide notitia, viiltTe loramentum. 
§ 18. Declinatio /emininorum secunda, quae themata in -i continet, 
duo parudiymata habet, (/uorum prius, i/iiod terminationes javtjam at- 
tineat, cum paradiymate a) primae declinationis conyruit, si nominati- 
vttm sinyularis excipias. Genitivus i/uoi/ue pluralis semper -n, nunquam 
-ena habet. Paradiyma alterum tamen flexiones htijus derlinatioitis nor- 
males ubii/ue conservavit, exceptis yenitivo sinyularis et yenitivo dati- 
voque pluralis. Sunt autevi haec paradiymata. 

Sinyularis. 
b) boc 
boc-e 

bec Cpro bectj) 
boc 
Pluralis. 

bec (pro bcce) 
boc-a 
boc-um 

bec ipro bcc-e) 

Annot. 1. Flexiones /^aradiymatis a) e prima declinatione in secundam 
irrepsisse, eo manifestum est , i/uod nunquam vocalis radicalis immii- 
tetur. voces , quarum vocalis radicalis immutatur, etiam in nom. et 
acc. siny. vocalem immutatam habent, e. yr. gled, bcn i/)ro glod, b«')U). 
Annot. 8. Quod paradiyma b) attinet, yenitivus siny. cum yothico, noii 
cum Vestphalo-saxonico paradiymate conyruit, dativus autem termina- 
tionem stiam e (= i) abjecit, sed vocalis radicalis immutata remansit. 
Genitivus pluralis e declinationis primae paradiymate , uti Gothica 
forma, deprofnta est, ex norma bticja esse debet. Dativus /duralis in 
utroque j)aradiymate ex declinatione JII irrepsit. 
S 19. Secundum /laradiyma a) declinantur : 

1) monosyllabu, e. yr. ac quercus, aelit possessio, bled /fos, bryd sponsa, 
cveorn mola, daed facimis, dun mcns, est favor, fyst /yiiynus, fljiit fuya, 
gat capra , hyd corium, lyft aer, nieaht (miht) vis , mund tutela, nead 
necessitas, neabt (niht) nox, net)d sttidium, oht timor, pliht periculum, 
scir portio, scift divisio, veed vestis, viht creattira. 

2) Derivata in -oc, e. yr. meoloc Cyen. meolece) lac. 

— in -n, -ea, e. yr. bysn exemjjltim, vrasen catena. 

*) Paradiyma Gothicum est: Siny. nom. ded-s, yen. ded-ais, dat. ded 
-ai, acc, AM; plur. nom. ded-eis, yen. dtid-e. dat. dtid-im, acc. ded-ins. 
Hac in declinatione dativum sinytilaris et yenitiviim pluralis cum pri- 
mae declinationis paradiymate consentire Iticide apparet. Melius decli- 
natio Vestphalo-saxonica thematis vocalem conservavit, est enim: Si"!/- 
nom. dad, ytn. dad-i, dat. ddd-i, acc. dad; j)lttr. nom. dad-i, yen. d<id-j«», 
dat. dad-jun, acc. dad-i. Nom. 


a) diied 


Gen. 


da?d-e 


Dat. 


daed-e 


Acc. 


daed-e 


\om. 


daed-a 


Gen. 


daed-a 


Dat. 


d*d-um 


Acc. 


daed-a *) XL Praefatio. 

Derivata in -es, e. gr. lAes femina. 

— in -(I, -eiT, -o(T, -iicT, e. gr. magiT virgo , miegd gens , natio, 
earfotl ietiam gen. netttr.') labor, geogncl juveutiis, dugHcT 
virtus, cet. 
3) Composita cum ge-, e. gr. gesceaft creatura, genyht abundantia, ge- 
cynA (^etiam yen. neutr.) natura, cet. 

Annot. niht et viht in nom. et acc. plur. niht, viht habent. 
Secundum paradiyma b) declinantur: boc liber , broc femoralia, burh 
idat. byrig, plur. nom. et acc. b\ rig) arx, urhs , cu {dat. cy) vacca, 
his (;;^ lys) pediculus, mus (;;fMr. mys) mus, turf (;^^ tyrf) cespes. 
§ 20. !><; declinatione femininorum tertia. 
Complectitur haec declinatio themata in -u; sunt autem: 

Singularis. 
Nom. a) duru 6) hand 

Gen. dur-e ' hand-e 

Dat. dur-a (-e) hand-a Q-e^ 

Acc. duru (-6) haad 

Pluraris. 
Nom. dur-a hand-a 

Gen. dur-a hand-a 

Dat. duru-m handu-m 

Acc. dur-a hand-a. '^) 

Annot. Si genitivus singularis dur-a esset, hoc paradigma cum mas- 
culinorum paradigmate a) congrueret. Dativus singularis interdttm in 
libris recentioribus in -e terminat , e. gr. Isetan t6 hande, Chron. Sax. 
852, 

^21. De declitiatione substantivortim seqtiiore. Jam supra i§ 3) 
sequiorem nomitium substantivorum declinationetn casuutn terminatioties, 
exceptis genitivo et dativo pluralis , perdidisse memoravimus, qtto fa- 
ctum est, ut quae voctim thema constituit syllaba, terminationis vim ac 
naturam jam habere videretur. Vocalis thematis masculinoritm antiqtii- 
tus a, femitiinorum 6 fuit, tteutra in nominativo et accusativo singularis 
nec non in nominativo et accusativo plttralis cttm fetnininis, iti genitivo 
et dativo sinyularis vero et in dativo pluralis ctim masculinis congrue- 
bant. Sed ntinc, cttm feminina etiam pro 6 a acceperint , masculinorum 
et femininorum declinatio utia eademqtte est, si nomittativum sinyularis 
excipias, qui quod femitiina attinet, terminationem e habet; neiitra fe- 
mininorum terminationes habent, excepto accusativo sinyttlaris, qtii cttm 
nominativo conyruit. 

§ 28. Stint masculinorutn themata citm -an et -jan, tiulla cum -in et 
-un; sed cum jam syllaba thematis in lingua Anglo-saxonicu terminatio- 
nis vitn ac naturam habeat, optitne me factttrum esse censeo, si hac sub 
assumtione paradigmata in medio ponam. Sunt autem: 

Singularis. 
Nom. a) gum-a b) vrec-ea 

Gen. gum-an vrec-tfan 

Dat. gum-an vrec-ran 

Acc. guni-an vrec-«"an 

*) Paradigma Golhicum cum eo masculinorum prorsus congruit; est 
axttem sing. nom. handu-s, gen. hand-aus, dat. hand-iin, acc. handii; plur. 
nom. haud-jus, gen. hand-ivr, dat. haudii-m, acc. handu-Ds. Praefatio. XLI 

Pluralis. 
Nom. <i) gnm-au 6) vrec-eau 

Gi-n. gum-eoa vrecc-ena (= vrecjena) 

Dat. gum-uin C-on -ao) vrec-eum 

Acc. gum-an *) vrec-i=an 

^»»0^ 1. Voces in t-a (= ja) exeuntes vocalem priorem saepissime atit 
assimilant, si syllaba radicalis brevis est, aut ejiciunt, si producitur, e. 
gr, vrecca exul, linecca cervix, fr^ccea praeco, lirydtla molossus , ge- 
meccca conjux, micga urina, vcbba textor, \ibba vermis; bena supplex^ 
cempa puyil, clyila plasma, cypa neyotiator, Acma judex ; interdutn 
etiam vocalis e et assimilatur et denuo ponitur, e. gr. gemeccea = ge- 
mecja, vreccea = vrecja, j pro c raro invenitur, ut in gesvirja soro- 
ris filius. 
Annot. 2. Voces in vocalem desinentes contractionem patiuntur, sic 
freii iyoth. friiuja) domimis, gefea gaudium, vea malum, tveo dtibium 
declinantur gen frean, gefeiin, vean, tveon, gen. plur. freaena, gefeaena, 
veaua, tveona, dat. plur. freaum, gefeaum, veiium, tveoum. 

§ 23. Hitc perlinent ovinia masctilina in -a desinentia, et quidem 
1) simplicia: bana occisor, broga terror, fana vexilltim, flota nauta, luin- 
ta venator, leomn jubar , melda delator , nefa nepos, sefa animus, viiva 
dolor, viga bellator ; flema (= flomja) profugus, dema (= domja) jm- 
dex, hryifira C= lirutlja) molossus, cet. 
3) Derivata ctim -el, -ol, e. gr. Iieafela galea, nafela umbelico. 

— cum -em, e. gr. smedenia similago. 

— cum -er, -or, e. gr. eafora proles. 

— cum -es, e. gr. egesa terror. 

— cum -V, e. gr. raesva dux. 

§ 2-t. De femininortim declinatione sequiori. 

Quum ut supra dicltim est {,§ 21) neulra in quibusdam casibus cum 
femininis, in aliis vero cum masculinis congruant, feminina neutris hac 
in declinatione anteponenda stint. 

Duae sunt declinationes hic proferendae, quarum altera atit singula- 
rem tantummodo habet, sed consonantem ternnnationis (-n) abjecit , aut 
pluralem , si habet, secundum primam declinationem femininorum potio- 
rem iparadigma a) et 6) format. 

Primae declinationis duplex paradigma ponam, scil. thematum in a 
(= 6) et in -ja C= j»3- 

Singularis. 
Nom. a) tung-e (_vel -e?) 6) serce ivel serc'-e?) 

Gen. tung-an ivel -an?) serc-ean {vel -eau?) 

Dat. tung-an (-an?) serc-ean C-ean?) 

Acc. tuug-an C-an?) serc-ean (-ean?) 

Plttralis. 
Nom, tung-an C-an?) serc-ean C-ean?) -o) Gothorum declinatio substantivorum seqttior castittm flexiones me- 
litts conservavit , sed noti omnium casttutyi, nam e. gr. Sing. nom. guma, 
gen. gumin-s, dat. gumin, acc. guman; plur. nom. guman-s, dat. guin'-am, 
acc. guman-s, sicut e genitivo pltiralis guman-e conclttdi potest, pro sitig. 
nom. guman-s, gen. gumin-is, dat. gumin-a, acc. guman-an; plttr. nom. 
guman-as, dat. guman-ain, acc. guman-as locttm habent. Rem ita se ha- 
bere, linytia latina docet, cf. hotno, homin-is, homin-i, homin-em, cet. XLli Praefatio. 

Gen. tung-ena (-enii?) serc'-ena ipro sercj-cna) 

Dat. tiiug'-um serc-tium 

Acc. tUDg-an (-.in?) *) serc-ean (-iian?) 

Annot. 1. Voces peimitUae ut «unge declinantur , pauciores sicnt sercc 

lorica, quippe quae e plerumque aut assimilant aut ejiciunt. 
Annot. 2. Voces in vocalem radicalem desinentes, vocalem a (t?t pas- 
sim e) flexionis ejiciunt t. gr. t.i diyitus pedis, yen. tan; yen. plur. 
taena, (iiua, dat. pliir. taum; seo pupilla, yen. seon, yen. plur. seona, 
dat. scuum. 
Annot. 3. Interdum etiam nom. siny. flexionem a (ii?) hubere videtur. 
invenio: calva canities, alopecia, Cot. 12. cliisa carcer, Oros. 5, 7. 
cresta crista, glugga campana, foda pabulum, Scint. 12. panna patina, 
R. 26. piga puellula, Som. cet. 
§ 25. Uuc pertinent 

1) simplicia, e. yr. clate blitttm, clife nyrimonia, clucge campana, clafe 
spica, cote casa, sceave scena; cyricc ecclesia. 

2) derivata in -el, -en, -er, -s, -ig, -ev, -uv, e, gr. cudele sepia, cugele 
cuculla, crusene mastruya, cjiene culina, faemne femina, culufre co- 
lumba, niidre anyuis ; lili«fdige domina, dracontse dracontium, svaieve 
hirundo, viduve (vuduve) vidua, cet. 

§ 26, De secunda femininorum declinatione sequiori. 
Irreyularitatem quandam habet haec declinatio, quippe quae, ut jam 
§ 24 dictum est, consonantem -n in casibus sinyularis obliquis opprimit, 
pluratem aiitem secundum declinalionem primavi femininorum potiorem 
format. Complectitur substantiva ex adjectivis derivata. 
Paradiymata sunt: 

Sinyularis. 
Nom. rt) brsed-o 6) menigg-o 

Gen. brsed-o menige-o 

Dat. brsed-o menige-o 

Acc. braed-o meuige-o **) 

Annot. 1. Libri recentiori tempore scripti nominatioum in -u et yen. 
dat. et acc. in -e formant. Voces quarum syllaba radicalis produci- 
tur , nominativi ftexionem abjiciunt, ut bra?d iyen. braede), hael (yen. 
hicle), yld iyen. jide), \\y\A (_yen. hjirte). 
Annol. 2. haeio habet in yen. plur. hieiena, dat. plur. haeium; yldo et 
snylro, yen. plttr. ylda, snylra, dat. plur. yldum, sujiruni; |>eostro yen. 
pltir. |)e('istra, dat. l^eostrum. 
Annot. 3. Pro -co in libris recentioribus -o legitur, e. yr. streugo, len- 
go , menego. 

*) Gothicttm paradiyma est: Siny. nom. tugg-«i, gen. tugg-ons, dat. 
tugg-«">n, acc. lugg-on; pliir. nom. hing-nns, yen. tiing-on»-, dat. Uigg'-om, 
acc. tiigg-ous , qtiae formae pusitae videntur pro: Siny. nom. tiiggon-a, 
yen. tiigjion-os, dat. tiiggon-iii, acc. Jiigg«)n-a ; />/«»•. tiom. tiiggon-os, yen. 
tuggon-r, dal. Iiiggon-om, acc. tiiggo»-«is; cf. lat. ratio, rationis, cet. 

•rv) Gotliicum paradiyma est: Siny. nom. manag-ei, yen. mauag-eins, 
dat. mauag-ein, acc. iiiauag-cin; phir. iiom iiiaiiHg-cins, yen. mauag-einu, 
dat. mau;ig-tim, acc. manag-eius. Theoiliscuin paradiyma est: Siny. 
nom. maiiiiki (et mauakln). yen. iiiauakin 0't iiiauaki), dat. luanakin {et 
mauaki); plur. nom. mauakin Ut niuuaki), yen. mauakiuo, dat. manakim, 
acc. mauakia (,et mauaki). Praefatio. XLIll 

^* 27. Vt braedo latiludo, tleclinaUir : fjrlito timor , Ijcostro timbra, 
obscuritas, luelo salus, liy'do yratia, offeriiielto superbia, snytro pruden- 
tia, yldo senectus. Cum meugeo viuUitudo, consentiunt, lengiio lonyitu- 
do, strengeo /ortitudo, cet. 

§ "28. Pe declinatione neutrius generis substantivorum seqtiiori. 

Paradiyma est: 

Sinyularis. 

Nom. eiig-e (^oculus') 
Gen. eiig-an 
Dat. eag-an 
Acc. e<ig-e 

Pluralis. 
Nom. eiig-an (-an?) 
Gen. ciig-ena 
Dat. eiig-um 
Acc. eiig-an (-au?) ^) 
Sic flectuntur eiire auris et clive ylomus, qtiod lunge ptilmo attinet, 
res dubia est, vox enim in plurali tantum leyitur (lungen, lungeua) et 
compositae voces lungenvjrt helleborus , luugeniidl pulmonis tnorbus , se- 
qtiiorem hanc declinationeni non defendunt, cf. lendenu (Jtheod. lentin 
gen. fen.). 

g 29. De anoiyialorum quae dicuntur declinatione. 
1) fiider pater, in sinyulari non flectitur, raro tantum genitivus faderes 
invenitur; pluralis tamen normalis est , scil. fiideras, fiidera, faderum, 
fiideras. 
Z) hvMox frater , habet yenitivum broClor , dativum hreSer , acc. broiTor; 
plur. nom. brddru et brocTra, yen. brocTra, dat. brocrrum, acc. brodru {et 
brodra). 

3) niodor mater, declinatur gen. modor, dat. meder, acc. modor; plur. 
nom, modra, gen. mudra, dat. niodrum, acc. modra. 

4) dohter filia, habet yen. dohtor, dat. dchter, acc. dohtor; plur. nom. doh- 
tra, yen. dohtra, dat. dohtrum, acc. dohtra. 

5) sveostor soror, in sinyulari non declinatur, in plur. habet nom. sveo- 
stra, yen. sveostra Csveostrena), dat. sveoslrum, acc. sveostra. — Chron. 
Sax. ad an. 658 leyitur acc. siny. svustoran sororem. 

6) Voci cu vacca {decl. fem. pot. II) Bosworth dat yen. siny. cus, yen. 
plur. cuna Cfeovertig cuna, Gen. 32, 15. Psalm. 67, 33). 

7J sc6 (sceo, scoh, sceoh) calceus, habet yen. scos (sceos), dat. acc. sco, 
sceo; plur. nom. scos (sceos) et scon (sceou), yen. sceona, dat. scdura, 
acc. scos (sceos), scon (sceon). 

8) siB mare, plerumqtie yen. fem., sed interdum etiam yen. masc. icf. ofer 
})one S0B, Bed. 1, 18.) in siny. aut indeclinabile est, atit yen. sss, ssees 
habet {\ixve reiidan sgcs viiteru, Deut. 11, 4.); pltir. est nom. saes (yen. 
siBa?), dat. sajm, acc. sses. altera vocis forma est seo (Uoeth. Ratvl. 
p. 155), yen. seve (Exod. 15, 23). 

9) eii flumen, yen. fem. parimodo in siny. aut flexionibtis caret, atit yen. 
eiis habet. plur. nom. eii et eiis, yen. ea, dat. eam (ean), acc. ea et eiis 
habet. *) Paradiyma Gothicum est: Sing. nom. aug-6, gen. aug-ins, dat. 
aug-iu, acc. iiug-6; plur. nom. {iug-ona, yen. aug-6nc, dat. iiugnam (fiug- 
am), acc, aug-ona. XLIV Praefatio. 10) ae lex , gen. fem. in singulari flexionibus caret, pltiralis non leyitur. 
alia vocis forma est aev, gen. aeve. 

11) beo apis, gen. fem. in singulari non flectitur ; pluralem ense nom. 
acc. beon (.gen. beou<t, dat. beoiim, beom?) Lge affirmavit. 

12) freo mulier, gen. fem. non nisi in nom. et acc. invenitur. 

13) Genitivum pluralis et niasculina quaedam et feminina secundum de- 
clinationem sequiorem formant, e. gr. sunena filiorum, dagena dierum, 
geofena gratiarum cet.; sed gen. et dat. sing. etiam voces diiru porta, 
lufu amor (duran, lufan) secundum decliuutionem sequiorem formant, 
nisi potius Iiife, lufan, dure , Ayir&a juxta lufu, lufe, duru, diire statui 
debet. Parimodo gen. dat. l^aere heofenan coeli, coelo, melius ad femi- 
ninum lieofone quam ad masc. Iieofoa referri videtur. Caput quintum. 
De nominum adjectivorum declinatione. 

g I. Adjectiva plerumque, paucis exceptis, secundum et potiorem et 
sequiorem declinationem declinari possunt; utra tamen declinandi ratio 
adhiberi debeat, syntaa.is docet. Simul ex utriusque declinatiouis usu, 
quoad adjectiva praesertim, syUabam -an, -on, quae decliuationem se- 
quiorem constituit, pronominis demonstrativi vim ac naturam habere, 
apparet. Itaque si, uti mos est, cum adjectivis declinationis sequioris 
articulus demonstrativus conjungitur , demonstratio revera his ponitur, 

§ 2, Adjectivorum declinatio potior ab eadem declinatione substan- 
tivorum differt. Themata Anglosaxonica enimvero in -a, -ja tantum- 
modo reperiuntur, nulla in -i aut -u ^), uude unus adjectiva potiora de- 
clinandi viodMS in lingua Anglosaxonica conspicitur. Vt vocalium ter- 
minantium natura cognosci possit, bina huc declinata ponam adjectiva. Masc. Fem. Nom. beald beald C-u) 

Gen. beald-es beald-re 

Dat. beald-um beald-re 

Acc. beaid-ne beaid-e 

Instr. beald-e — 

Nom. beald-e beald-e 

Gen. beald-ra beald ra 

Dat. beald-uin beald-um 

i4.cc. beald-e beald-e Neutr. 
Singularis. 
beald 
beald-es 
beald-um 
beald 
beald-c 

Pluralis. 
beald-u 
beald-ra 
beald-iim 
beald-u Masc. Fem. 

glad glad-u 

glad-es glfid-re 

glad-um gl:id-re 

gljid-ne glad-e 

glad-e — 

glad-e glad-e 

glfid-ra glad-ra 

glad-iim glad-iim 

glad-e glad-c Neutr. 

girid 

glad-es 

glad-um 

glad 

glad-e 

glad-u 
gliid-ra 
glad-um 
glad-ii **) =;=) Gothica linyua themata in -a, -ja et -\i hnbet. 
■f-fi) ( umparationis causa paradigma Gothicum et Vestphalosaxoni- 
cum communicare constitui. Gothicum. 
Sing. 
Nom. baljis bal|)a ball^ala (hal|)) 
Gen. bal|)iH bal|i.iiz6»< l)al|)i.s 
Dat. I)al|>aiiiina l)al|i<ii bal|ianima 
Acc. ball^ana bal|),( hal|)a(a (hall)) 

Pliir. 
Nom. bal|)ai halpos hal|)a 
Gen. ball>itizu ball^aizi) bnll>diz(y Saxonicum. 

Siny. 
glad glad (gladu?) glad («ladat) 
gladas (es) {;ladaro (iro) gladas (-es) 
gladumii gladiiro (('rt')) gladiiinii 
gladaua glada glad (gladat) 

Plur. 
gladii (-(■) glada (-t-) gladu 
gladilrO (cn)) gladilrO gladaro Praefatio. XLV 

Annot. 1. Flexionunt quantitatem signare non audeo; quae quondam 
vocales productae fuerint, quae breves , Gothicum paradhjma infra 
scri/itum docebit. 

Annot. 2. Adjectivum g\n^, cujus declinatio si cum substantivi dag vel 
fiit declinatione comparatur, vocalem terminationum e in adjeclivis 
uhique ex vocali a ortam esse demonstrat , idque paradigmate Vest- 
phalo-saxonico confirmatur. Imo interdum in flexionibus a pro usi- 
tata e leyitur, e. gr. Ccedm. 130, 89. • incda siDdou niicla l)ina ipro inicle 
Iiioe). 

Annot. 3. Dativi singularis et pluralis bealdiiin, gladum uli substanti- 
vorum ex tertia declinatione sumti sunt, simul adjectivum gothicum 
bardns cet. in dat. sing. non Iiardvaninia sed liardunima, dat plur. iiar- 
duni non liardvaiin, et acc. sing. masc. potius harduua quam hardvaua 
antiquitus habuisse demonstrant. 
§ 3. Ut beald audax, declinantur: 

1) Simpdcia, e. gr. beorlit lucidus, blac pallidus, blanc albus, blind coe- 
ciis, ceald friyidus, c»'»I frigidulus , criinib curvus, ciuT notus , ciisc ca- 
stus, cvic vivus, deiif surdus, deop profundus , dv^s hebes, fiili versico- 
lor, feax crinitus, fea Cft^av) paucus, forht pavidus, grimm saevus , r6t 
hilaris , runi spaciosus, sar gravis , snell velox, |)earl vehemens, vana 
ater, vlanc superbus cet. Geminata consonans II, mm, nn simplex red- 
ditur, si terminatio a consonanti incipit. 

8) Derivata in -ol, -el, -en, -or, -er, e. gr. hoitol petulcus, micel magnus, 
ageu proprius, st<£uen lapideus, suotor prudens, biter amarus cet. 

3) Derivata in -ig, -ilit, -isc, e. yr. eadig dives, sarig tristis, staeniht la- 
pidosus, sandiht arenosus, cildisc puerilis, Denisc Danicus cet. 

4) Derivata in -v, e. yr. fealo fidvus , geolo flavus , niearo tener, cet. 
qtiae -v conservant, si terminatio a vocali incipit {e. yr. fealves, geol- 
tuni , mearvum) , si tamen a consonanti incipit terminatio , v aut eji- 
citur, autin o mutatur {e. yr. geolore, fealora, mearone, geolre, fealra). 

5) Multa composita cum -cund , -fast, -feald, -feax , -full, -fus, -georn, 
-heard, -heort, -leiis, -mod, -rof, -sum, -veard, cet. 

6) Plura cum praefixo ge, e. yr. geinet aptus, geviss certus, cet. 

7) Adjectiva dri C^O) aridus, et fri liber, yutturalem g ipro j) inserunt, 
e. gr. di yges, frigiim, drygra, frigne, cet. 

Ut gliid hilaris, declinantur: 
bar nudus , hriid citus , hviit acer, liit tardus , smal yracilis, spiir parcus, 
viir cantus, vli"ic tepidus, cet. 
g 4. Adjectiva in -e (^seu themata in -ja) ttt bliclc laetus, ccnc ati- 
dax, gedcfc aptus, dyre carus, fajgc moribundus, ftelc *) proprius, carus, 
IiliBnc macer, Isene frayilis , hjre viitis, geniaene communis, mildc niitis, 
middc (= niidja) medius, sefte placidtts, l)iccc (= l)icja) crassus , prislc 
audax, cet. in nom. sing. trium yenerum et in acc. sing. yen. neutr. vo- Dat. balljiiim baljjiiim bal|)iiim gladun gladun gladiin 

Acc. balpans bal|)6s balpa gladii C-e) gladii f-e) gladu 

Annot. Pro bal|)iii (,dat. siny. fem.} ball^aizai, aut pro balliaizos iyen.) 

baljios exspectares. 

'l') riilc scribi debere , ttt Grimmius ad Andream pay. 143 afflrmat, 
ntinc vix credo, cur enim nunquam felc leyitur? conyruit fielc cum theod. 
voce feili ve.".alis , niayis quam cum boreali falr venalis; etiam voces bo- 
reales feill pttdor, feila ptidere, conferendae videntur. XLVI Praefatio. 

calem -e tanlummodo conservarunt. in ceteris casibus ut beald declinan- 

tur, e. yr. ccum pro t-ceiiiii, liyni pro liyrjii habent, tamen ut in substan- 

tivis sic etiam in adjectivis conservatae vocalis ii vestiyia libri antiqui- 

ores exhibent. 

S 5. De declinatione adjectivorum sequiore. 

Quum haec adjectivorum declinatio cum eadem substantivorum declinatione 
prorsus conyruat,nihil amplius de ea hoc locodicendum est. blind:i,blin(ic, 
blinde et bvata, hvate, iivate prorstis ut Kiima, liinjie et e.-ige declinantur. 

Adjectiva in -e desinentia ithemata in -ja) hanc vocalem in libris anti- 
quioribus passim conservant. e. yr. ecean, niiddean (= niidjan), dryge- 
an, cet. tamen i-can, niiddan, drygan usitatiores formae stint. 
§ 6. De comparativi et superlativi declinatione. 

Comparativus in -ir (-er) et or, et superlalivus in -ist (-esf) et -ost 
formatur. Comparativi declinatio cum declinatione substantivorum 
sequiore conyruit, e. yr. fuJ-dra, fiirdre, fiirdre prior, prius; bchra (he- 
ahra), hchre, hchre altior , altius ; heiigera, hefigere, hefigerc yravior, 
yravius ; lengra, lengre, lengre lonyior, lonyius , cet. , ex qnibus simul 
apparet vocibus, vocalem c et «'» ante r semper fere ejici. Superlati- 
vus secundum utramque declinationem , tam potiorem quam sequiorem 
flecti potest, vocalemque c et <> ante st conservat, e. yr. fyrinest, fyi- 
niesta; griniinust, griminusta; hiiligust, h<iligus(a, cet. 

Caput sextum. 
De numeruUum decUnatione. 

§ 1. Cardinalia potiorem aut substantivorum aut adjectivorum de- 

clinationem sequuntur. Sed sinyula cardinalia afferre ratum habeo. 

An, iin, iin iyoth. iiins, liina, iiinata) unus, -a, -iini, adjectivi flexiones ha- 
bet normales, plurali tamen caret. Porro notandum est, sequioris de- 
clinationis terminationes et pluralis hiiic concedi voci, si siynificatio- 
nem solus, -a, -iim habet; potioris autem declinationis flexionibus yau- 
det cardinale iin si pronominis quidam, aliquis, notionem habet. 

Tvegen (= theod. zwcnc = bini i. e. duini) , tva, tva (yoth. tvai, tvos, 
tva) duo, duae, duo. Normales formae essent m. tvii, f. t\6, n. tva 
{vel tvu), sed eae, quas supra attuli , solae reperiuntur. Genitivus 
habet tvega et tvegra, dat. tviiin, acc. tvegen, tva, tvii *). 

l)ri, lirtiu, l)rcu {yoth. J^reis, |»rijos? |)rija?) tres , tria, yen. l^rira (|)reora), 
dat. |>riiii , acc. |>ri , l>reo, l^rco. Nom. acc. fem. yen. ab iisdem casibus 
yen. neutr. accentu sejiniyi potest, id quod theodiscis vocis formis, dri, 
driO, driii ojitime defenditur. 

feover (yoth. fidvor) quatuor, yen. fcovcra, dat. fecWeruni iyoth. fidvorim), 
acc. feover. 

fif et six (yoth. fimf et saihs) quinque et sex , declinata non reperiuntur. 

seofon (yoth. sibiin) septem, yen. seofena. 

eahta et nigon (yoth. ahtiiii et niuu) octo et novem , non declinantur. 

tyn tcn (yoth. tiiihiin) decem; nom. tyne, yen. lyna, dat. t,\niini, acc. tyne. *) Orimmius fallitur. in loro Cn^dmonis !3f5, 5.* "|»ris sie almihtig 
drihlna driliteii (liiiia inid iiiic Ivih'' roceiii Ivili pro accusiitiro uccipiens ; 
conslrui debet niidlvili iinc; midlvili praepositin est, intcr siynificans , cf. 
bc saem tvcouum = bctvconiim sieiii inter mnria. l^nefath. XLVII 

(endlcfca (endleofon, endliifon, yoth. aiiilifV sax. cnleven, cleven) nndecim. 
liosw. nom. aut acc. lendlefenc protulit sed sine loco. 

tvelf (yoth. tvalif) duodecim, declinatur tvelfe, tvelfa, tveiruni, tvelft;. 

I)re6(vne, feovertvnc, fiftvne, sixt^ne, seofonljne, ealitalvne, nigontyne non 
declinantur. 

XX — CXX cum lig- (yoth. tigus) decas, componnntur , c/uorum etiam 
quaedam declinautur, e. yr. tvt-ntig, yen. tvt-ntigra, dat. to tvOntigum 
daguni; l>ritig (|iri(tig), gen. siny. l)ri(iges (JBfoy.), yen. plur. l^ritiga 
(tvil liis l)rittiga, Jos. 31, 28), dat. l^ritigum (l)rittigum : liridda eac |)rit- 
tigiim, lied. Sm. 476, 17). feovertig, fiftig, sixtig, seofontig, ealitalig, 
nigontig, te«')ntig (= zelianzuc). enliifontig, tvelftig non declinantur. 
Sed pro teontig usitatius est liiind, n. centnm *) , quod et solum poni- 
tur et inde a LXX usque ad CXX cum cardinalibus seufontig — tvelf- 
tig componitur, e. yr. gif man liafil liiiud sceapa, and lilni losad un of 
l)ain, hu ne forlajt l)ii nigon and hiindnigontig on l)iim miintuni? Math. 
18, 12. an hiind vintra, tvii hiind, l^reo hund, feover hund, cet. — hund- 
seofoutig LXX, hiindeahtatig LXXX, hiindnigontig XC, hundteontig C, 
hundeuleofeniig CX, hiindtvelftig CXX, Qtiibus in formulis hund re ve- 
ra pleonastice praefixnm esse vianifestum est. 

l^iisend mille , gen. neutr. est Qyenit. l^iisendes) non gen. fem., sicut yoth. 
vox l)iisundi, et bor. l^fisund. Nom. acc. I^iisend, l)usendo, pusenda, non 
tuseudu habet, e. yr. tvji l)iisendo, Marc, 5, 13. tyn pusend punda, 
Math. 18, 2i. tva l)usenda, Jos. 7, 3. tvii and tventig I)usenda, Num. 
3, 29. l)usend gear, Ps. 89, 4. Sed l^iisenda etiam tamquam yen. plur. 
sumi potest. 

S 2. De ordinalibus. 

Ordinalia sequiorem omnes sequuntur declinandi modum, excepto ordi- 
nali otTer, secundus , quod secnndum potiorem adjectivorum declina- 
tionem declinatur. 

Vocem primtis, a, um, Anylosaxones qttintuplici modo reddere possunt, 
scil. per voces fruma, forma, fyrsta, fjrmesla et seresta, quae omnes sti- 
perlativi sunt; ttsitatiores tamen sunt voces forma et seresta. 

De ordinali oder jam ayebatur; cetera ordiitalia sunt l^ridda m., I^ridde 
f. n., fetirda, -e qttartus, fifta, -e qttinttts, sixta sextus , seofoda septi- 
mtis, eahtoda octavus, nigoda nontis, teogeda (teoda) decimus , endlifla 
itndecimus , Ivelfla duodecimus, I^reottetkTa decimtis tertius, feoverteotla 
decimus quartus, fifteoda decimtis qitintits, sixteotfa decimus sextus, 
seofontecida decimus septimus , eahtateoda decimus octavtis , nigonteoda 
decimus nontis, tvcntiigoda viyesimus, I^rittigoda tricesimtts, feovertigoda 
quadrayesimus, sixtigoda sexayesimus, seofontigotfa septuayesimtis, 
eahtatigoda octoyesimus , nigonligoda nonayesimtts , leoniigdda centesi- 
vius. Inde a seofontigoda usque ad teontigtula hund praefigitttr. Cete- 
ra desiderantur ; nutn millesimus pusendosta anl^fisenddda reddi debite- 
rit, dicere non possum. 

§ 3. De ceteris nttmeralibus. 

Distributitm nttlla supersunt. dficporsQOt ambo, voce begen, bd, ba (bii) 
redditur, cujtis yen. begea, begra, dat. biim, acc. begen, bii, bii (bii). 
bii et bain cum tvii et tviim conjunynntttr, nnde batvii, butu et b.imtviim 
orittntttr. 

■5^) Sejunyendtim a hundrid, huudred, n. centuria. XLVIil Praefatio. 

j)e numeralibus cum -fe-ild, -lic compositis nihil afferendum, est, cum ad- 
jectiva sint, quorum modo etiam declinantur. 

(Japut septimum. 
J)e nominihus propriis hominiim, gentium., populorum ct 

urbium. 

§ 1. Nomina hominum propria secundum ant potiorem aut seqtiio- 
rem substanlivorum declinationem declinnntiir. 

§ 8. Primae masculinorum declinationis potioris paradiyma a~) se- 
quuntur Vulf, Beovulf, lofor, Maccns, 1'eddric, Alfrtd, Hnklgar, VuKsliin, 
Cedlmund, Geiit, Alevih, BiJliug, Eiidgiis, Finn, Helni, Heoden, Hniif, Hring- 
veald, Ingen|)eov, Uuven, Sigebeorlif, Alfndd, Godriuc, Beornbeiih, Ecgliif, 
Vulfini3er. Mearchealf, Nidhad^ Saeferd, Vt-land cet. 

Secundum ejusdem declinationis paradigma b) flectuntur Inc, Yffe, 
Heddc, P^le, Hlide, Ciiserc cet., et omnia cum -herc et -vinc nomina com- 
posita, ut: AUvine, Kadvinti, Osvine, Vyrnibere, Vulfhere, iSigeherc, JSceaft- 
here, RiJedhere, Giidherc, Gislbere cet. Ad tertiam declinationem pertinet 
Ledfsunu iThorp. Anal. ed. 2. p. 138). 

Sequiorem masculinorum declinationem sequunttir Atla, Beadeca, 
Bccca, Breoca, Eaha, Ebba, Elsa, Fitela, Fridla, Gifica, Hagena, Heorreu- 
da (= rendja), Hiima, Hedca, Hvala, Meiica, Offa, Penda, Sceafa, Seafula 
(Ssefola?), Secca, Sifeca, Sibba, Vada, Vala, Vilta, Vudga cet. 

§ 3. Ad primam femininortun potiorem declinationem paucissima 
pertinent nomina propria in -u terminantia, e. yr. Begii. 

Secundum alteram femininorum declinationem flectuntur Hild, Hygd, 
Kllen, r»rud, Alfflijed, Engelburh, f'rudsvid et plnrima alia. Accusativum 
mox in -e, mox cum nominativo congruentem exhibent. 

Sequiorem femininorum declinationem sequuntur Eve, Marie iyen. 
Evan, Marian). 

Annot. In versionibus nomina virorum feminarumque propria sae- 

pissime latinam quoque declinationem sequttntur , e. yr. Aiigustinus, 

Paulinus, Jolianncs, Jacobus, Andreas, cet. Acc. Aiigiistinuni, Juhan- 

nem, Andream. Dativus et Genitivus tamen etiam Anylosaxonicam ter- 

minationem habet, Augustines, Paulines, Jacubes, Jacube, Pauiine, cet. 

S 4. Nomina yentitim et populorum propria in plurali tantum oc- 
nirrunt. Sectindum primam potiorem masculinorum declinationem de- 
cliuanlur omuia in -as desineiitia , e. yr. Hiinas, r^jriugas, Gifdas (Gepi- 
dae), Svicfas, Beorinas, Idtiis, Uicgeras, cet. JSecundam masculinortim de- 
clinationem (paradiyma a) sequuntiir omnia in -c terminantia, e. yr, 
Uasternc, Afdri-dii, Apdrcdi; (Obolriti), Dcni.', Villc (Vclatabi), Surpc (So- 
labi), Sermendc (Siirmalae) cet., omiiiaque cum -varii composita, e. yr, 
Bicgilvari', Hdmvari-, Hiitvarc, cet. j qtiae tamen inlerdum etiam in -as fle- 
ctuntur. Varadigma b) conspicitur in Nordineuu (Nordmeu). 

Ad sequiorem mascutinorum declinationem pertinent Seaxan, Frau- 
can, Frisan , Golan, Headubeardan, Langbcardan, Dalamcnsan, Biirgcndan 
iet Biirgcndas), Svcdn (_— Svcdan), Vincdan (et Vincdas), cet. 

.§' '>. Temirnm nomina, nisi pecuUaria sint tit Oiigol, Brcotou*' cet., 
aiil dalivo vel etiaiii acvusativu nominum pupiitorum rnm praepusilioni- 
bwi iit, in, on, of, innan, mid, vid cet., aut compositis ut Francland, Fris- Praefalio. XLIX land, Cvrnlaiul cet., atit deniqiie yeiiitivo nominnni poptitorum cntn sub- 
stantivo laud, rice, rilcl, cet. coiijnncto exjirimuntnr; e. yr. on Xorifan- 
hjmbriini anrt on Easfenyliim, Chron. Sax.Sdi; on Eiistengle, Chron. Sax. 
SSo; innan Easiseaxe (= Eastseaxan), ibiil. H94; ge of Eastenglum ge of 
Nordlonibruin, iOid. 894; of Seaxiiin, \)iit is of |)ani lande |)at nian liatcd 
Eiildseaxan , Bed. I, 15. vid Vestseaxiiin, Jicd. 2, 9. mid Frisiim mid 
Franciim (Vidsidj; on Fraucland, on Nordli^mbra land, Chron. Sax. 895. 
Gotena edel (Vidsid), Francna ricc, cet. Pari modo pagorum seii pro- 
vinciarum nomina exprimuntur, e. yr. on Defeua scire, Eoforviciujja scl- 
re, butau Hiimlunscire, on Dcfeuiim, of Nordvealiim, cft Locorum nomina, 
nisi accusativi sint, cum praepositioniOus ponuntur, e.yr. atPruiites flodan, 
Chron. Sax. 755; on MeranHiue, ibid.; on Andred, ibid.; tr» Lundenbjrig, 
ibid. 872; at Tiirceseye, ibid. 873; from Hreopediiuc, ibid. 875 5 into Ver- 
hiini, ibid. 876; od Exauccaster, ibid. H77: t»') Biinnan, ibid 893; vid Eax- 
anccastres, ibid. '»94 cet. Capul octaman. 
De pronominum declinatione. 

5? 1. Pronominum declinatio a substaiitivorum et adjectivorum de- 
clinatione partim recedit, partim cum ea conyriiit. Prorsus diversum 
tameii declinandi modum sei/uuntur pronomina ic et \f\\ ipronomen re- 
flexivum sin, se, sec deesf). 

§ 8. Pronomina ic et |)U ita declinantur : 
Sinyularis. 
Nom. ic iyoth. ik) 
Gen. min Qyoth. meiua) 
Dat. me (ynth. mis) 
Acc. niec, nie (yoth. mik) 

Dunlis. 
Nom. \it (yoth. vii) 
Gen. iinccr (yoth. ugkara) 
Dat. unc (yoth. ugkis) 
Acc. nncit, unc (yoth. ngkis) 

Pluralis. 
Nom. ve (yoth. veis) 
Gen. liser, ure (yoth. iiusara) 
Dat. us (yoth. unsis, uns) 
Acc. usic, us (yoth. unsis, iins) eovic, eov (yoth. izvls) 
Annot. Dualis casus incer, inc, iucit, et pluralis eover, eov, eovic pro 
inc^er, incv, incvil, eorver, eorv, eorvic stare, pronominis yothici for- 
mae docent. 
Annot. 2. Ut ec, mec et usic, I)ec et ecivic, qnod terminationem attinetj 
conyruunt, itn etiam vit, uncit, git et iucit consentinnt. 
§ 3. Pronomina possessiva septem siint, scil. niln, uncer, user (iire) ; 
^in, incer, eovcr; sin, et nt adjectiva declinantur, e. yr. Masc. siny. min, 
mines, miniim, minne, miuc; plur. mine, minra, minum, mine. Fem. siiic/. 
min, niiure, miure, niine; plur. mine, iniur;i, niinuin, iniue. Neutr. siiiy. 
min, niines, ininum, min, mine; plur. miuu (mine), iniura, niinum, minu 
Cmine). Eodem prorsus modo [na et sin declinantur. Ad declinationem 
pronominum uncer, incer et eover uihil notandum est, quia normaliter 

t |ju (yoth. 1)11) 
l)in (yoth. peina) 
l)e (yoth. liiis) 
l)cc, l)e (yoth. l)Uk) 

git (yoth. jut? jit?) 
incer (yoth. igqvara) 
inc (yoth. igqvis) 
incit, inc (goth. igqvis) 

ge (yoth. jus) 
eover (yoth. izvara) 
eov (yoth. izvis) I, J^racfntii). 

/lectitiUur, e, <jr. .timj.yen. uncen>., iiicpres, e«'ivcrc.s; unccirc , inccirc, 
eoverre; uoceres, incercs, eovcres, cet. Proiwmeti nser liinien et assi-^ 
inilalionem et rontractionem patitnr. Formne iyitnr hujns pronominis 

hae sunl. 

Siiifjularis. 
Masc. rem. Neutr. 

Nom. fiser C»re) user (nre) user (ure) 

Gen. uscres (msscs, iircs) fiscrre (nsse, firre) iiseres (nsses, fircs) 
Dat. nscriim (i'i5sum,firnm) fiserre (fissc, urrc) fiscrnm (fissum. urnm) 
Acc. riserne (firnc) fisere (fissc, fire) fiscr (fire) 

histr. fiserc (fissc, firc) _ _ _ riscrc (fissc. firc) 

Pturatis. 
Nom. fiserc (fisse, fire) fisere (fissc, fire) fiser (fire) 

Gen. fiserra (fissa, firra) fiserra (fissa, firra) fiserra (fissa, firra) 
Dat fisernm (fissum, iirniii) fisernm (fissiim, firiim) fiseriim (fi!<sum, iiriim) 
Acc. fisere (fissc, fire) fiscre (fisse, fire) fiser (fire) 

Annot. ss nbique aut /no s'r aut pro s'rr ponitur, r autem pro r'r (= 
s'r) et rr pro r'rr (— s'rr) locum hahet. 

S 4. Pronomen tertiae personae, quod re vera demonstratirnm est, 
fria hnhet ifenera. Est aulein ejus paradii/ma: 

Sintfularis. 
Masc. Netttr. Fem. 

Nom. lie Iiit I»e6 

Gen. Iiis Iiis hire (lieore) 

Dat. Iiim (lieoin) liim (Iieoni) lilre (lieore) 
Acc. Iiine liit liit (hig, hi) 

Instr. Ii.v (heo) hy (heo) — 

Plnralis. 
Nom. hie (hig. hi) heo hie (hig, hi) 

Gen. liira (heora) hira (heora) hira (heora) 
Dat him (heoui) him (heom) him (heom) 
Acc. hie (hig, hi) heo hie (hig, hi) -^) 

Annot. i. Spirans h hoc in pronomine aut anoryanica est, uti Gothi- 
cum et theodiscum pronomen is, ir docet, ant pronomen demonstrati- 
vutH he, hit, heo (= hic, hoc, haec) in linyua Anylosa.ronica pronomi- 
nis tertiae personae (^is, ea, id) notionem accepit. In linyiia lest/iha- 
lo-saxonica notninativus siny. yen. tnasc. h praefiyit, :iec tamen in re- 
liquis casibus id accidit. 
Antiot. 2. Instrumentalis by , hef» non occurrit nisi in demonstrativo 
pronominis sensu, e. yr. heodug (= heo diigc) hodie — hoc die, Ciedtn. 
41, 23; sed iti voce igdfiges, idiiges, hodie, quam Somnerus attnlit, aut 
casus instrnmentalis non amplius accipitur, qttia cnm yenitivo diiges 
conjunctus est, aut idiiges, igdiigcs pro his diigcs, hujus diei, scribitur. 
Ceteruin yenitivum iuterdum pro instrumi ntali positutn esse , locns 
Beov. V. 5577 he hiuc eft oiigau viileres \eorpan (— viiterc veorpan) 
demonstrat. *) Gothictim pronomen ita declinatur. Masc. siny. nom. is, gen. is, 
dat. imma , acc. ina; plur. notn. cis, yen. izc, dat. im, acc. ins. Neutr. 
siny. tiom. ila, yen, is, dat. ininia, acc. ila; plur. nom. ija, yen. izc, dat. 
iin, acc. ija. Fem. siny. nom. si, yen. izos, dat. i^cai. acc. ija: jilnr. nom. 
ijos, yen, izd, dat. ini, «Cf. ijOs. 

Masc. 


Nom 


se (|)e) 


Geii. 


i)iis 


Dat. 


l)ain (|>:ini) 


Acc. 


|)one (|)iino) 


Iiistr 


• H (l'<') 


i\'oi>i. 


\y\ 


Geii. 


|);ira (l)a;ra) 


Dat. 


|)<im (l)a?ni) 


Acc. 


l.ii Praefalio. LI 

A' 5, Praeter lioc, de (/uo egimus , pronomen duo pronomina demon- 
strativa in linffua Anylosaxonica reperiuntur , scil. se (l)u), sco (|)e6) 
l)iit, et\ns, peos, l)is ; tertium geon in particulis tantum superest, in 
geond, geonre illuc. Se, sco, j.iit hoc modo declinatur: 

Sinyulai-is. 

Neutr. Fem. 

|)iit seo (l)e6) 

|)iis 1)80 re 

l)ain (l^ani) lioure (l)a) 
i)iit l)a (l)a?) 

I>y (l)c) — 

Vluralis. 

|)a (|)a?) I)ii ipro 1)6) 

l^iira (l)aera) l^iira (l)iBra) 
l)iini (I)sem) l)am (l)iBni) 
|)a (l)ii?) l)ii {pro 1)6) ■!«■) 

Annot. 1)0, l^eo non in vulgari lingua, sed in dialectis qiiibusdam pro- 
vincialibus occurrunt , sunt tamen re vera norinales hujus pronominis 
formae. Dativi masc. et neutr. \mm adversus regulam siint, nisi dat. 
sing. masc. netitr. gen. l^iini et \)3im Uorealium more concedere malis, 
qui dat. sing. cum dat. plur. congruentem (peim) exhibent. Dativus 
sing. fem. gen. l)ii, qui cum gothico dativo l)iii congruit, non frequenter 
legitur; invenitur tamen Psalm. 135, 11: ou l)ii sic readre; Bed. II, 9: 
ge mid Ijii maTsimge iieofonlicra geryua, ge niid his diiglivanilicre liire; 
ibid.: mid l)ii fa-ninan; ibid. II, II: mid l)ii godcundau iirfiislnisse; sed 
ibid. II, 13: l)iit ve I)icre fjlgii.in; IV, 24: to l)tere abbiidissan; ibid,: liii 
noli l.iere tide \aere, et sic frequentissime. Acc. sing. masc. Ijiine lau- 
dari non potest, aiite u enim ii non scribitur. Accus. singul. fem. \)a. 
cum goth. 1)6 consentit; \)A secundum regulam esset. Plur. nom. masc. 
l^ii cum goth. \){i\ congruit, sicut nom. et acc. netit. gen. lia ciim goth. I.a, Si 
{vA scribi debeat, theodisca forma dei in comparationem vocari potest. 
nom. acc. fem. \)i\ pro \)6 poni, Gothorum Ix.s docet. Acc. plur. masc. \)os 
normalis esset forma , cf. 6s, gos pro goth ans, gans. 
^§' 6. Pronomen demonstrativum alterum ita declinattir : 

Singularis. 
Masc. Neutr. Fem. 

Nom. l)es |)is l^eos 

Gen. l)ises l)ises l^isse (= l^isere) 

Dat. |)isiim |iisnm |)isse (= l)isere) 

Acc. l)isne l)is l)iis {vel l)as?) 

Instr. I)e6s l^eos — . 

Pluralis. 
Nom. l)iis l)iis l)iis 

Gen. l)issii l^issa |)issa (= l^isera^ 

*) Gothicum pronomen declinatur: Masc. sing. iiom. sa, gen. \)\s, dat. 
J)amma, acc. I.aua; plur. nom. \)ii\, yen. l.ize, dat. l.ilini, acc. |)ans, Neutr. 
sing. nom. I^ala (|)at), gen. I)is, dat. I)anima, acc. |>ata (|)al), instr. 1)6; 
plur. nom. \)o, gen. [yizt; dat. pitim, acc. 1)6, Fem. sing. noni. s6, gen. \)\- 
z6s. dat. \)\ZA\, acc. 1)6; plur. num. l)6s, gen. l^izo, dal. \)H\m, acc. \)os. Lll Vrnefalin. Dat. iMSiim l.isiim |ii5iim 

Acc. l»iis |>iis I»iis *) 

Annot. 1. Nonnullis in lif/iis l.issiim et |.issos leyitnr , qnae vocis for- 

mae laudari non possunt; tolerabiles snnt, si etiam l»issera scribitur. 
Annot. 2. In nom. et acc. plnralis neutrnm etiam pro masculino et fe- 
minino irrepsisse vithtur; l>iis enim cum theod. forma deisii ipro usi- 
tntiori «Usjii") cnnseutit. 

.^' 7. I)e pronominibus interroyativis. 

Tria sunt pronomina interro(jativn, scil. Iiva quis, livfider nter, et 
hv^lic, livjlc qualis, quoruni prius mancum est. reliqun nd adjectivo- 
rum modnm decUnnntur. Vronomen liv;i el f/enere feminino et phiraH 
omnium yenerum caret; declinatur nulem .- 

Sinyutaris. 
Masc. 
Nom. Iiva 
Gen. livHS 
Dat. hvam (hvam) 
Acc. Iivone (hvane) 
Instr. \\\y (hve) 
Pronomeu hviider declinatur : 

Sinyularis. 
Masc. Neutr. 

Nom. hvailer hvailer 

Gen. hvacTeres hvadcrcs 

Dat. hvaiTeriim hvaderiim 

Acc. hvaderne hviider 

Pluralis. 
Nom. hvadere hviidcrii 

Gen. hTiiderra hvaderra 

Dat. hvjideriim hviiderum 

Acc. hviidere hviiderii 

Pronomen hvylic, hvjlc qnod declinationem attinet, cum ndjectivis 
prorsus consentit, quo /it, tit hoc loco praetermitti possit. Correlntivuvi 
est l»ylic, I)ylc talis. Neutr. 
hvat 
hvits 

hvam (hvrim) 
hviit 
hvy (hvr) *"') Fem. 
hvaderii (hviidor) 
hviiderre 
hviiderrc. 
hvadere 

hviidcrc 
hviiderra 
hviidenim 
hviidere -■^^^) -.'=) Gothica linyua hoc pronomine caret; Vestphnlosn.tonicnm ita de- 
clinntur: Masc siny. nom. |.("sc, yen. l.i-ses, dat. l.rsiitmi, acc. |iesan; 
plnr. nom. l»ese, yen, |)i"siir(i, dat. |.eson, acc. j.ese. Nentr. siny. nom. 
[nt, yen. l»escs, dat. |»(-siiniii, acc. |)i( ; plur. nom. \)ius , yen. |»esiir('), dat. 
i»cson, acc. l>ius. Fem. siny. nom. j.ius, yeu. l.esiir^"., dnt. l>csiirii, acc. l»c- 
sa; plur. uom. |.esii, yen. |.esaro, dnt. |.(-son, ncc. |.("sa. 

'','■',•) Gothicum interroyatirnm primum tnlimodo dcclinntur: Mnsc. 
siny. notn. Iivas , </<'//. hvis, dnt. (Iivammal , ncc. hvana, instr. Uvv; plur. 
nom. (Iiviii), yen. (li\i/.(), dnt. (hviiim), ncc. Iivans. Seutr. siny. nom. 
Iiva, yen. Iivis, dnt. (hvamnia), ncc. Iiva, iustr.\\\v; plur. iiom. (hvT»), yen. 
Owiy.r), dnt. (Iivaim), ncc. (Iiv()). Fem. siiiy. nom. \\v6, ^f//, (liviz(")s), dat. 
(hvi/.iii), acc. \\\o; plur. noin. (liV()s), yen. (Iivix()), (/d^ (liviiim), acc. 
(hv(»s). Sed qni in uncinis i>tant casns non occurrunt, ex nnaioyia po- 
siti sunt. 

*-.•*) Gothicum paradiyma est: Masc. siny. Iivaj.ar, liva|.:iris, liva|>ar- 
amma, hvaparana; plur. Iivaj.ariii, liva|.ariiiz(-, hv:i|iar:iim, liv:»|.:uans. Neutr. 
hval.ar, hvaj.aris, h\a|.ai:iiiima, liv:ij.ar: pliir. Iiv:i|iara, hva|.ariiizr, hvaltn- 
riiim, hvapara. Fem. siny. Iiva|)ara, hva|>ar:)i/i°)s. hva|iar:ii, lival^ara; ptur. 
hva|)ar(>s, hval^araizi», hval)iiritim. hval.ar^.s. Pruv/ado. Llli 

j5i* t>. Dt jnonuininf relulivo. 

PrononwH relativum deesl Relativnem ej:/>rimit tiimen /ntrticulu |)e 
i/uae cum pronoviine demonstrativo se , scd, lifit conjunyitnr, e. (jr. nom. 
se jic, iini, se<i Jic, qnae, |iiit |ie (|i:i(te), qnod, yen. |);is |ic , |)a're |ie, jiiis 
Itc, cet. sed jntrticula (lo etiam sola relationi sn//icit. fllirnni in moduni 
quo(/ne interduni construitnr , ita nt |if /irunomini /lersonali antecedat, 
imo atia voce a /wonomine /tersonali sijnnyatur, e. yr. se (le liiue, ille 
i/uem , iieov. 877, |)e |)is liis beaceu v;is, cnjns lioc siynum erat, Eten. 
168. Sed haec et sinulia non hnc sed ad syntaxin pertinent. 
S 9. De pronominibus inde/initis. 

Inde/inita pronomina sunt ant sim/dicia, ant derivata, ant denique 
com/wsita. Quod casuum terminationes attinet, nihil /ere a/ferenditm 
est, su//icit iyitur sinyula aff^erre. 

1) simplicia: iiii (;»«//». card.) i/nidam; lUrcr (num. ord.^ alter; s«im {yen. 
siitiies, siinire, cet.^ i/nidam, alii/uis; self (silf, sjlf) et syMa Cselfii) i/)- 
se; niau (impersonaliter^ ; vilit, alii/uid, 
2} derivata: aMiiy nllus, maueg i/uidam. 

3) Composita a^ cum su/'/ixis: livugu (livegii, lifigii = hve quomodo et ]vi 
qnondam') e. yr. hviitlivegu aliqnid , aliquantum , hviithvegununga, hviit- 
hvegnunges, aliquantisper, hviishugu, alicnjtis; hvylchiigii, aliqnis, ali- 
quid, hvjlcelnigu, aliquos; ielcneliugu, qualemcunque; hit sume, aliquid. 
b) cum prae/ixis : anra gehv^lc, nnus qnisque; sva hva sv;l, quicunque, 
sva hviit sva, quodcunque , sva h\iis sva, cujuscunque, cet.; sva hvylc 
svii, qualiscunque , cet.; sva hviidersva, utercunque, cet. Ex /farticu^ 
la demonstrativa sv;i et adjectivo lic oritur etiam svylc, svelc talis, si- 
cut ex instrumentali \>y et adjeclivo lic |)vlic , |)ylc, talis. Pronomeii 
ylc, idem, qtiod non nisi secnndum dectinationem sequiorem /lectitur, 
et ttbique cum pronoviine demonstrativo se seo J^iit conjunyitur Cscil. 
se >lca, seo yl^e, {ifit ylce) , ex instrumentali y et adjectivo lic oriun- 
duin esse videtur. 

Varticula ge cum prunuminibus liv;t, Inilder et hvjic composita effi- 
cit prunomina gehva quisque, gehviiiler nterque, gehvylc quilibet, quisque. 
parinwdo oriuntur adverbia pronominalia gehviir (gehvaer) ubique, geh- 
vanuu undique, cet. 

Cutn /larticula ii , unqnain, comjionuntur iivjiit, aiiht aliquid, iiiivylc 
aliqnis, et adverbia /ironoininalia iihviinne aliquando , iihvar aticubi, ah- 
vonau alicunde, iihvider aliquo. 

Cttm partictilis a et ge componuntur ve\c (_— agelic) omnis, tinus- 
quisqite, leghvylc (= iigeiivyic) unusquisque , a-ghva (= agelivd) quisque, 
jBghviir ttbique, ajghvanon nbicnnque ; a^ghviider (= iigeliviider) uterque, 
aeghvylc C= iigehvvlic) unnsquisque, qualiscunque. 

Adjectivnm alis C(/en. aljis) alius, in linyua Anylosaxonica cum pro- 
nominibns et particiilis prunuminalibus conjuncliouem init, e. yr. elles- 
liva aliquis, ellesliviit uliquid, elleshva-r alibi, cllesiiviider uliorsum, el- 
leshvergeu aliorsttm. 

Adverbium \nis, ita, cum llc componitur , e. yr. liuslic talis, et cum 
geriid : Jmsgerad talis, hujus modi. 

Particula neyativa ne cum an et a;nig conjunyitnr, unde n:in et ux- 
nig nullus, oriuntnr. Cuin na (= ne Cx) componuntur, Uiiviht, n:iuht, Uiiht 
nihil, Uiihviider, n;ivder, neuter, n;ihvar, nusquam, uaiivonan, nunqnam. 
Cum uoh {yoth. uih) neque, conjunyitur nohviidrc (= noUIivadrc) neit- LIV Prae/aho. tiquam, et ctim uiit i— «c vat nescio) niitlivylc. Deniifue substantivuni 
diel pars j cum genitico construitur , ali(/uid exprimens, e. gr. earfiMla 
dael, laborum aliquid, ofurh^gda da;i, superbiarum aliquid, drylitsibbe dajl, 
pacis, amicitiae, aliquid. 

Additamentum. A declinalionibus recedere non possum, antequam 
declinationis illius paradigma dedero , quae quidem omnem linguarum 
germanicarum historiam excedit, sed respectu praesertim declinationis 
gothici substantivi , adjectivi et pronominis habito redactum est. Suffi- 
cit themata masculinorum femininorumque in «a, -i et -u, ncutrorumque 
in -a et in -u in medio ponere, et ea quidem sub conditione, ut nominum 
proHominumque declinatio a principio una eademque fuerit. 

Themata in -a. 
Fem. 

giba-s (^vel gib-oV) 

gib-aiz-os 

gib-iiiz-iii 

gib'-a Masc. 
Sing. nom. daga-s 

gen. dag'-is 

dat. daga-mnia 

acc. daga-Da 

insfr. dag'-e — 

Plur. nom. dag-6-s (=a-|-as) gib-6-s (=a-j-as) gen. 
dat. 
acc. dag-alz-e 

daga-ms 

daga-DS Sing. gib-iiiz-6 
gib-ai-ms 

gib-os (= a -}- aDs) 
Themata in -i. 
Masc. 

nom. scildi-s 
gen. scild-eis (= i-|-is) 
dat. scildi-mma 
acc. scildi-iia 
instr. scild'-e 
Pltir. nom. scild-eis (^i-^-is) 
scild-eiz-i' 
scildi-ms 
scildi-Ds 

Thematu in -u. 
Fem. gen. 
dat. 
acc. Keutr. 

vorda-la 

vord'-is 

vorda-mma 

vorda~ta 

vord'-e 

vord'-a 

vord-iiiz-e 

vorda-ms 

vord'-a Fem. 

dedi-s 
dtd-eiz-6s 
ded-eiz-iii 
dedi ^* 

ded-eis 

ded-eiz-6 

dedi-ms (,vel ded-eimsi:') 

dedi-ns Masc. 
Sing. nom. stinii-s 

gen. sun-iius {vel sunu-is?) 

dat. sunu-mma 

acc. suuu-ua 
Phir. nom. sun-jus 

gen. sun-iv-e (tv^ siin-juz-e?) Iiand-iv-e 

dat. sunu-ms liandu-ms 

acc. sunii-ns handii-ns handii-s 

haud-jiizosV 

band-jiiziiii:' 

haudu 

haud-jus \eutr. 
iaihu (faihii-ta?) 
faihii-is (vel faili-sius) 
fiiiliii-mma 
faihii (faihii-(a?) 
faih-iv-a? 

faih-iv-e?(faih-juzcV) 
faihii-tns? 
fiiih-iv-a? Cap^U nonion. 
IJc conjugatioiu. 

A" I. Vonjugatio gentts, modunt, tempus numerum et personain ut ex- 
primat necesse est. 

Si 2. Quod genus attinet, medium omnino deest, passivum circum- 
scribittir. Sed qitaeri potest, an ntilla passivi vestigia supersinti^ Praefatio. LV 

K. yr. Matlt. i, 'iA. C. legitur : "getade iiiuTsiiiiii liis, fjus fitmu tliflun- 
ditur." Saefiissime etiam liiUte (foto/*, vocatur), h;U(on ivocautur') leyi 
titr, sed liae furmae i/uum cum Gothurum liiiitada (^vocor, vocatur}, liui- 
laiida i_vocautiir) , firaesertim tfuod ftluratem attiueat, ad iiteratn iion 
conyruant, difficile est dijudicatu, utrum melius tanifuam formae firaesen- 
(is fiassivi an jiraeteriti activi sei/uioris conjnyatioiiis aynoscantur. 
Sam firaeseiilis notio in liiUte, Ir.Utoii ul/it/ue afi/niret, non ftraeteriti, 
i/iiamris formiita vocatus est a furmula vocatur, t/uod sensum atti- 
iiet, iion lonye recedat. Sed ifuum luUan, luH , lieton, liiilen in communi 
iisn vocare, imfierare siyniflcet, seifuioris conjnyationis praeterituvi 
liiUle, hiUlon (^vocatus est, vocati sunt) jtraesentis fiassivi uotionein {vo- 
ciitur vocantur) accef/isse, verisimile est. Nuntfnam hate vocor, hatte 
rucatus sum inveni, sed ubitfue hiitte vocor, hateii eom vocutus sum hatea 
^iis vocatus eram 

.y 3. Atl fuissivum forinandum /larticifHum praeterili activi cum 

rerbis auxiliaribus vessia et veordan udhihetur, e. yr. hig sint of gode 

.icenncde, Joh. I, 13. eallu iiinj;' vieron yevorhte |)iirh liine, Joh. I, 3. hi 

viirdou iif>rhte {territi snut), Gen. 20, 8. gif j^eoh gebrocen veordecl, L. 

Ai\elh. 64. gif e;ixl geliinied veorded, ibitl. 39. veard^ geheligod {_ayyra- 

vatus erat), Exod. 8, 32. veordad bereiifode aelcre iire, Boeth. 29, 2. 

Annot, factus est exprimitur a') formulii hafad gevorden, Beov. 4047. 

b) formulit veartT gevorden, Beov. 2468. ^lath. S, 26. Jiaer veard gevor- 

den niicel sniiltnes, Marc. 4, 39. c) fuctus erat formuld vas gevorden, 

e, yr. sni_vHues iivorden vas iserum diei factum erat) Joh 6, 16. 

.§* 2. Modi sunt ifiiatnor, scil. iiidicutivus, coujunctivus, imperativus 
et infinitivus. fndicativus propriam voculem non habet, in conjunctivo 
cum vocali tem/ioruli coaluit vocalis modalis. Imperutivus indicativum 
sequitur, in sinyulari aitt nullam atit conjuyationis vocalem C^? >*) exfti- 
bet, in plurali aut simplicem vocalem /jraesentis indicativi (a), aut vo- 
calem praesentis indicativi, cui vocalis firimue conjuyutionis Ci) firaece- 
dit. Infinitivo dennfiie consonuns u dutnr, cui praeponitur vocalis a, tfuae 
imo etiarain conjuyutione setfuiore secunda et tertia vocalium detA locum 
obtinet. In Theodisca enim linytta infinitivi terminuntur syllabis an, 
jan, lin ifiro «'»au) et (n ipro ean), iii Gothicu linyita syllubis an, jan, oa 
(= oau) et aa C= aian), (fuibits /iro terminatiunibus in linyna Anylo- 
saxonica tantummodo terminationes an et jau (ean, igean) remanserunf. 

§ 5. Tem/iora adhuc duo residna sunt, firaesens scilicet et praete- 
ritum; variae praeteriti temporis modificationes, scil. fierfectumet plus- 
quamperfectum aut illo jiraeterito ex/iriinitntur , aut verbi auxiliaris ope 
fonnuntur ; futitrttm vero uut /truesente , aitt infinitivo cum verbo auxi- 
liari exprimitur. Verbum substantivum tuntummodo fieculiuri ftituri 
temporis formutione yuudere videtur. Praesenti indicativi vucalis a, 
praesenti conjunctivi vucalis ii, jiraeterito indicutivi voculis ii ised iu 
jiluruli tuntum), et /iraeterito conjanctivi vocalis i concedebunlitr ; sed a 
raro tuntttm et i nttnifuum in lingua Anylusuxonicu. adhuc reperitur, 
ubique enim in e extenuata est, sicut a, jilernmque in e. 

S 6. Numerus dujilex adliuc est, singularis et plnralis, dtialis enitn 
Jam prorsus ubolevit. Signitm nttmeri singuluris nullum est, /iluralis 
untiqttitits hubnit consonuntem s, quae nitnc tamen itbique o/ipressa est. 

§ 7. Personue ternae sttnt, prima scilicet, secunda et tertia. Pri- 
ma liabuit antiquitus in singulari et plurali consonantem ui pro termina- LVi Praefalio. 

tione, ijuae tamevi jam ubi(/ite evanuit; secundae ninytilaris personae 
praesentium et praeteriti conjunctivi consonans s antiquitus concedeba- 
tur, quae tamen in praesente indicalivi in st abiit, et in praesente prae- 
teritoque conjunctivi prorsus abolevit. Secunda sinyularis praeteriti in- 
dicativi persona habuit antiqnitus in conjut/atione potiore consonantem t, 
qnae tamen in quibusdam tantummodo verbis auxiliaribus praeterito- 
praesentibus servata est, in ceteris umnibus aut vocalis c aut conjun- 
ctura st ejus locum tenet. Secundae pluralis personae quondam conso- 
nans cT dabatur , quae nunc tamen in praesenti indicativi tantum extat. 
Tertiae personae siuyularis jiraesentis indicativi conceditur consonans S, 
eademque antiquitus fortasse tertiae personae sinyularis praeteriti indi- 
cativi concedebatur , celerae personae tertiae in ii (siny. praes. conj.') in 
i isiny. praes. conj.), in aiid Cplur. praes. ind.'), in iin (plur. praet. ind.) 
et in na iplur. praes. praet. conj.) exierunt. Nunc in dialectu Anylo- 
saxonica tertiae personae pl-uralis in ad, iin, iin (en) et iin (in) desinent. 

§ 8. Reduplicatio, quae antiquitus praeteritis onq^ium verborum po- 
tioris saltem conjuyationis haud dubie concessa erat, nunc Jam in quibus- 
dam tantummodo verbis superest, sed in his quoque immutata est; e. yr. 
letWc pro leolac, lieiit pro iieluit. 

§ 9. Lonye tamen majoris momenti res esl, quod in omnibus Ger- 
manicis dialectis duplex conjuyandi modus secerni debeat, parimodo at- 
qtie declinandi, is nimirum qui potior nuncupatur et qui praeteritum im- 
viutatione vocalis radicalis aut simplici aut duplici siynat {partici- 
pittm praeteriti aut praesentis aul pluralis prueteriti vocalem radicalem 
habet) , atque ille qui sequior nominatur, et praeterita su/fixo quodani 
C-da, -di) formata exhibet. Sed pro -da, -de, et pro -di, -de Jam leyitur. 

§ 10. Quae cum ita sint, illitts primariae etsi nunc ntisqtiam ex- 
stantis conjuyalionis potioris paradiyma hic ctim lectoribus communi- 
care libet, tit unus quisqne, qui in temporum dectirsti evenerit recessttm 
rt primario ac normali conjuyatiouis statu dijudiiare possit. Si, tibi de 
declinatione eyimus, antiquissimum Jam obsoletum declinandi modum 
ntinc tisitato postposuimus, hoc loco illum conjuyandi modum huic prae- 
mittere decrevimus; idque est primariae Jam ohsoletae conjuyationis po- 
tioris paradiyma ex analoyia constructum: 

Indicativus. Conjunctivus. 

Praes. siny. 1, bind-ani biud-aiiu 

2. bind-is bind-iiis 

3. biud-i(1 bind-iii 
plur. 1. bind-aiiias biud-ainia»i 

2. bind-adas biud-aid;is 

3. biud-and bind-iiiua 
Praet. siny. l. biband-a(in) bibuud-ini 

2. bibanst bibuud-is 

3. biband-a bibund-i 
pltir. I. bibund-iimas bibiiod-iinns 

2. bibiind-iulas bibund-idas 

:i. bibiiud-iin bibiind-ina 

Imparativus. Infinitirus. 

siny. 2. bind bind-an 

plur. 2. biud-adii 

Part. praes. biud-auds IVrf. /'/•«<<. biind-tiufi (rf/bibnud-unsj. Praefatio. LVii 

Sed jam iiei/iie Oothica tiei/iie theodisca coiijuyatio talem tevminatio- 
tium tiormalitatem exhihet; snnt enim Gothicae /lexiones. Ind. praes. 
siny. 1 biu(l-a, 2 biud-is, 3 biud-ili; dual. 1 bind-us (= biud-av:is) 2 bind- 
ats; /iliir. 1 biud-am, 2 biud-ili, 3 biud-aud; praet. sing. 1 band, 2 baust, 
3 band; dual. i biiudu C= buud-iiva?), 2 bnuit-u(s; /ilur. 1 biiud-iiin, 2 
buud-uli, 3 bund-uu. Conj. /iraes. sini/. 1 biud-iiii, 2 blad-iiis, 3 biud-:'ii; 
dual. l biud-iiiva, 2 biud-iiils; /ilur, 1 bind-iiinia, 2 bind-iii|), 3 biud-iiiua. 
Praet sini/. 1 bund-jiiii, 2 biind-eis, 3 buud-i; dual. 1 biiud-eiva, 2 bund- 
eits; /)lar. i biiud-eiuia. 2 buud-eili, ^ biind-eiua. Im/ierat. sinij. 2 bind; 
dual. 2 biud-ats; /ilur. i biud-aui, 2 biud-i|i. /«/". biud-an. Part. /)raes, 
biudauds; /)art /iraet. biind-aus. 

Theodiscae /lexiunes sunt: Ind. /yraes. siny. l pint-u, 2 piut-is, 3 piut 
-it; plur. 1 pint-auiCs, 2 pint-at, 3 pint-ant. Vraet. stiiy. i pant, 2 punt-i, 
3 paut; /)lur. 1 puu(-iiun"s, 2 punt-iit, 3 piiu(-un. Conj. praes. siny. 1 
piut-c (piu(-enO, 2 pin(-es, 3 piut-e; plur. l piut-eiiics, 2 piut-e(, 3 pint-eu. 
Pruet. siny. 1 puu(-i (puu(-iui), 2 punt-is , 3 puu(-i; /)lur, 1 pun(-iuies, 2 
punt-i(, 3 punt-in. Imp. siny. 2 pint; /ilur. 2 pint-a(. Inf. piut-an. Part. 
praes. pint-anter; praet. punt-aner. 

S" II. Mayis adhuc i/uam Gothicum et Theodisciim paradiyma ab an- 
tiquo recedit Anylosaxonicttm, quod nunc ita se habet: 

Indicativus. Conjunctivus. 

Praes. siny. 1. bind-e bind-e 

2. bind-est (-is) bind-e 

3. bind-eil (bind-id, bint) bind-e 
/dur. i. biud-ad bind-iin (-en) 

2. biud-acT bind->iu (-eu) 

3. biud-ad bind-au (-en) 
Praet. siny. i. baud bund-e 

2 bund-e biind-e 

3. band buud-c 

plar. 1. bund-uu (-on) bund-en C-on) 

2. buud-uu (-on) buud-eu (-ou) 

3. buud-un (-ou) buud-en (-on) 
Imper. siny. 2 bind, plur. 2 bind-ad. In/'. bind-au 
Part. praes. bind-ende. Part. praet. bund-en. 

Annot. 1. In pers. 2 et 3 siny. praes. ind. -is rarissime , -id interdum 
leyitur. /rei/uentissima tamen est contracta forma biu(. In tribiis 
pluralis /)ersonis praet. ind. tertninatio -un, quae ex tertia in primatn 
et secundam irre/isit, in antii/nioribns libris leyitur , recentiores exhi- 
bent -on. ]\'on aliter se habet terminatio -iin /ilur. praes. conj.; -eu 
lunye /requentius re/>eritur in libris. Quod denii/ue terminationes 
plaralis /iraet. conj. atlinet, una et altera -iin et -on aei/ue frequens 
est. 

Atitiot. 2. Vocalis terminationtim quantitatem, excepta terminatione -ciu 
in jtraes. conj. siynare tion audeo; nam si in /)raesente indieat. tertni- 
natio secundae personae in primam et tertiam irrepsisset, -ad vocalem 
brevem ut habeat, necesse est; si vero tertiae personae terminatio -and 
in -iUI abiisset et illam /irimae (-anias, -am) /uyasset, priinae tertiae- 
que personae -aii esset mayis conyrua terminatio. Cutnmuni termina- 
tioni praesentis conjunctivi -e, -eu vocaletn productam cuntedere nun 
audeo, sed termittatio -an, quae cum Gothorttm -aina et Theodisc. -en LViil Vraefalio. 

prorsus consentit, procni dubio loiiyam liabet vocatem; in sinyulaii 
tamen me terminationfm -A unqnam leyisse non recordor. Vocalis 
terminationum praeteriti coiij. brecis est, nam si prodnci deberet, haud 
dubie -i, -iD, noH -e, -en leyeretur. 

Annot. 3, Persona 2 siuy. praet. indicat. cum eadem Theodisci para- 
diymatis conyriiit, ab illa Golhici distat. L't denii/ue in pliirali praete- 
riti indicativi terminatio tertiae personae in primam et secundam per- 
sonam, ita etiam in easdem praesentis et praeteriti conjnnctivi ir- 
repsit. 

Annot. 4. Cnm terminationibus Anylosaxonicis conjuyationis potioris 
Vestphalosaxonicae bene conyruunt; suiit autem Ind. praes. siny. 1 
biudii, 2 biud-ii), 3 biud-id ; pltir. 1, 2, 3 bind-ad. Praet. siny. I band, 
2 bund-i, 3 band; plur. I, 2, 3 bund-un. Coiij. praes. siny. I biud-o, 2 
bind-es, 3 bindO; plur. 1, 8, 3 bind-cn ietiam: l hind-a, 2 bindas, 3 biu- 
da; plur. 1, 2, 3 bind-<in).^ Praet. siny. 1 bund-i, 2 bund-is, 3 buud-i; 
pliir. 1, 8, 3 bund-in. Iniper. siny. 2 bind , plur. 2 bind-ad. Inf. bind- 
au; part. praes. biud-and; part. praet buiid-an. 

S 12. Sed jnm eo perventum est, iit cum lectoribus sinyulas verbo- 

rum potiorum conjnyationes commtinicem , id quod commodissime ea ra- 

tione fieri potest, ut per tabulam vocalis radicalis immutationem clario- 

rem reddam. 

Praes. 


Praet, siny. 


Praet. plur. 


Part. praet. 


ConJ. I. 


1 Ceo, e) 


a Cea) 


u 


:i Co) 


11. 


i (eo, e) 


a cro 


8B Ca, e) 


II C<>) 


111. 


i Ceo, e) 


ii Cea) 


le Ceii) 


>, e 


tiv. 


11 


a 

u, o) 


V. 


a, ea Ce) 

o 


a, ea C:i) 


VI. 


i 


ii 


i 


i 


Vll. 


eo C") 


eii 


u 


Ad primam pertinent verba, qtiornm radix duplici liqnidu aut liqni- 
da ctim rnuta clauditur, e. yr. 

svininie, svamm, svuniuiuu, sviimmen 

spinne, spanu, spunnun, spunncn 

svelle, sveall, svullou, svollen 

birne, barn, biirnon, biinieu pro briiiiie, braiiii, liiiiiiiuni, liiiiinicii 

irue, arn, urnon, urneu ]>ro rinue, r;iun, riiiiuoii, riiiiiicii 

meornc, uiearu, niuruon, inoruou 

rimpe, rainp, riiinpon, riiiiipen 

siugc, sang, siiufton, sun^en 

belpe, healp, hiilpon, liolpeu 

ceorfe, ceiirf, ciirrou, corlen. 

Pertinent huc deniqne verba quaeduin , qnoruin radix non Itqnidd 
ctim tnutii, sed duplici inutil ttrminatnr, aiit liquidain pust mntain exhi- 
bet, e. yr. 

gefrigue, gefnigu, <;ofrUi!'iu)u, ^efriiguen 

l)rr«de, briiiL'd, briigdoii, broj^den 

feohte, feaht, fuhlon, fohten 

berste, biirst, burstou, borsteu pro breste, briisf, briislon 

Iterscc, jiiirse, |iurscon, liorscen pro |)resce, |)ri"isc, |)riiscon. 
Annot. fregnan et brrKdan literam g nonunnqnam ejicinnt, nnde: friiic. 
fran, frunou, friiuen et brtdc, briid, brudou, brodcu orinntur, imo freguan Praefatio. LIX liquidam n interdum ante mutani /lonit, et praet. Iriing, fiiingon exhi- 
het , et brcdiiu in conjuyationeni III passim ahire videtur, pluralem 
praeterili bru-don et part. praet. I)r»"dcn exhibens. 

Ad secundani conjuyationem pertinent verba , quorum radix in sim- 
plicem liifuidam desinit, e. gr. 

cviine (ciiine), cvain (coni), cvi-iniin (cvainou, conion), cuineu ipro cvunicu) 
ninie (Deoine), n:im, ncinun (uiinion), uumen 

cvele, cvii), cvaMon, cvolen 

hele, hal, hselon, holen 

biire, biir, bxron, boren. 

Tertiam sequuntur conjuyationevi verba, quoriim radicem niuta sim- 
plex clandit, e. yr. 

draepon, 
geiifou, 
svaefon, 
aeton, 
ougeaton, 
trsedoD, 
bsedou, 
saeloD, 
cvajdou, 
vraecon, 
Isegon, 
l>8egon, 
gefajgou, 
savou, 
Isesou, 

Annot. brticau part. praet. semper broceu , et sprecan interdum sprocen 
secundtim conj. II format. Biddan, siltan, licgau et l)icgau praesentia 
secundum conjuyationem sequiorem primam formant. 

Conjuyatio IV jam non in tisu est, cujus nimirum verba in conj. II, 
lU et forsitan V et VII abierunt, e. yr. vule, ^iil, volun, Tolen; trude, 
triid , tr«')duu, troden; scude, sciid , scoduu, scoden ; stude, stiitf, stodun, 
stoden , cet. Vocum derivatio tamen hanc etiatn conjugationem ponere 
suasit. 

Ad conjugationem quintam pertinent : djepe, 

svefe, 

ete, 

ongitc, 

trede, 

bidde (= bidje), 

sitte (= sitje), 

cvede, 

vrece, 

licge (= ligje), 

picge (= l)igje), liah (lieah), 

gefeo (= feohe), gefeah, 

seo (= seohve), seah, 

lese, liis. dnlp, 

geaf, 

sviif, 

iit 

ongeat, 

triid, 

biid, 

siit, 

cviid, 

vrac, 

liig. drepen 

gifeu (gefen) 

sviilea 

eten 

ongiteu (ougcleu) 

trcden 

bedcD 

seteu 

cvedeu 

vrecen, 

legen 

l^egeo 

gefegeo 

geseveu (gesegen) 

lesen. gale. 
gol, 


golon. 


galen 


spane. 
spon, 


sp«)Uon, 


spauen 


stande. 
stod. 


st«)don, 


standeu 


fare, 
for, 


ftirou, 


fareu 


scape, scc 


ppe(=sca 


pje)sc«)p. 


scopou, 


scapeu 


sverige (^ 


= svarje) 


sv«)r. 


iSvoron, 


svoren(/jrosvareu) 


steppe (= 


= stapje). 


stop, 


.st«')pou. 


stapen 


hebbe (= 


hafje). 


hof, 


h«')fon, 


hafeu (hiifeu) 


grafe, 
gr«jf. 


grofon. 


grafeu (griifeul 


hlade, 
hl«id, 


hlodou. 


hladen (hiiiden) 


vade. 
vod, 


vodon. 


vaden 


vace. 
v6c, 


VOCOD, 


vaceu 


sleahe. 
sloh, 


slogon, 


slagen (sliigen) 


l>veahe, 
l)v6h. 


l)v6gon, 


l)vagen (l)viigen) 


veaxe. 
vox (ve6x), 


voxon Cve6xon), 


veaxcD. LX Vraefaiio. 

Annot. Praesentia sceppo , steppc, liebbe, sverigc sei/iiiorem conjiii/a- 
tionem primam sequuntur ; scacan et scapan interdum, et veaxau ple- 
rumque ea et eo pro a et u accipiunt; ea pro a, sed non eo pro 6 ha- 
bent sleahan (slcan), jivealian (l)vean)j lileahan autem praesens hlilihe 
ipro hlealije?) format, praeteritum est hl6h, hlogon ipart. praet. hlca- 
hen, hlagen?), infin. hlihhau. 

Seitam conjuyationem sequuntur verba, quorum vocalis radicalis in 

plurali praeteriti indicativi conspicitur, cui in praesentibus i, in sinyu- 

lari praeteriti indicativi a praefiyitur , unde i (= i-f-i) et ai (= a + i, 

pro qua A scribitur) oriuntur, e. yr. dvine, 


dviin, 


gripe, 


gnip, 


drife, 


drat, 


spive. 


spav. 


nite, 


fliit, ' 


bide, 


bad, 


lide, 


laiT, 


arise^ 


iinis, 


blice, 


bliic, 


hnige. 


huiih, 


sihe, 


Siih. dvinon, 


dvinen 


gripon, 


gripen 


drifon. 


drifen 


spivon. 


spiven 


flitou, 


flitcn 


bidon, 


biden 


lidon, 


liden 


iirison. 


iirisen 


blicon, 


blicen 


hnigon, 


hnigen 


sigon. 


sigen. Annot. Oulihan sinyularem praet. ind. onliih et onlciih, pluralem onli- 
gon format; lihau (= dicere) cum teohan (= ducere') confunditur, ha- 
bet enim in/initivum teou, praesens siny. (eo, tyhst, tylHJ; plur. teohad ; 
praeteritum siny. tciih, jilur. tugon, part praet. togeu pro tihau, tiJK', 
tihst, tihd, tiliad, lAli, ligou, (igen. Vrihan juxta formas normales vriih, 
\rigou, vrigen, etiam vreiih, vrugon, vrogen exhibet, unde quoque in/i- 
nitivus vreon (i. e. vreohau) et praesens vre»), vryhst, vr\hd, vreohad, 
cet. oriebanlur. |)ihau denique praet. siny. \ni\\ et l)ciili, pluratem l^ugou 
Qpro l)igon) et infinitivum {)eda exhibet, imo etiam sihau in seon, seiili, 
siigou transire videtur. 

Ad septimam denique conjuyationem verba perlinent ea, quorum vo- 

calis radicalis u in plurali praeteriti indicativi conspicitur. In sinyu- 

lari praeteriti a, in praesentibus i prae/iyitnr , unde diphthonyi c6 (io) 

et eii (— in, iiu) oriuntur, e. yr. creope. 


crciip, 


deofe, 


dciif. 


breote, 


brciit. 


beode. 


bciid. 


seode. 


sciid. 


ctose, 


ccjis. 


Ircose, 


frciis, 


snie«»ce. 


siiieiic criii)on, 


croi)L'u 


duion, 


dofcu 


bnilon. 


lirolcn 


biidon. 


bodun 


siidou. 


sodeu 


ciuon. 


corcn 


rnirou. 


frorcn 


MIIUCOU, 


sniuccn Annot. li pro c«i im praesentibus et in/initivo praebent Iiicjui (lciic, cet.) 
et siican (sciic cet.) ; etiam bcogaii interdum bugan scribitur. 

,V 13. De verbis reduplicativis. 

lieduplicalionem inviulatam nuffa jam verba conservarunt, vestiyia 
tamen mayis tninus pel/ucida hodie adhuc conspiciuntur in praeteritis 
verborum ondraulan, liican, h.ilan, rivdan et laMan, habent enim praeterita 
ondrciird, It-iilc, liclil, rcord et\curi (/;ro lciilt), quae pro ondrcodrred (rix 
ou-dcodra-d), lcolilc, hihiit, rcorad, Icolajt scribuntur. Quae tamen /ormae Prnefntio. LXI ttntiquissiviis tantiim in libris ohvine sunt, in ceteris enini fornine oii- 
drt-d, l('c, lu-f, rt-d et I»H exhibentiir. Apparel simul his /ormis, luicalem 
si/llahae rediiplicativae in linyua Anijlosaxonica i (co) fiiisse. In liiiyua 
Theodisca i/uoi/ue vocalis reJuplicativa i erat; in Gothica tamen com- 
paret ai inon iii, ut puto). 

§ 14. Omnia tamen verba reduplicativa recentiorihus saltem in li- 
bris syllaham reduplicativam cnni sytlaha radicati jamjam coatitam ex- 
hihent, uiide duo verhorum redupticatorum ordines orti sunt; inveniiin- 
tur enim verba , quae in praeteritis di/ihthonyum eti habent, deinde qune 
rocntem v exhihent. 

I) IHphthonyum ed yrammatici concedunt verbis: rt) fealle, 


fedll, 


fedllon, 


feallen 
vealle, 


vedll, 


vedllon, 


veallen 
licalde, 


hcdld. 


hedldon, 


healdcn 
vealde, 


vedld, 


vedldon, 


vealden 
vealce. 


vciilc, 


vedlcon, 


vcalcen 
A) svape, 


svedp, 


svedpon. 


svapen 
scade, 


scedd, 


sceddon, 


sciiden 
c) hleape, 


hledp, 


hledpon, 


hleiipen 
beate, 


bedt. 


bedton, 


bciiten 
heave, 


hedv, 


hedvon, 


heaven 
d) hrcpe (hrope), 


hredp, 


hredpon, 


hrdpen 
vepe, 


vedp, 


vedpon, 


vdpen 
grove. 


gredv, 


gredvon, 


grdveu 
rove, 


redv, 


redvou. 


rdven 
spove. 


spedv, 


spedven, 


spdven 
hlove, 


hledv. 


hledvou, 


hldven 
onbldte, 


onbledt. 


oubledtou, 


onbldten 
<;) bhive, 


bledv, 


bledvon. 


blaven 
oncnave, 


oncnedv, 


oncnedvou, 


oucnaven 
crave, 


credv. 


credvon. 


criiven 
save, 


sedv, 


sedvon. 


siiven 
mave, 


niedv, 


medvon, 


niiiven 
I)rave, 


l)redv. 


jjredven. 


Jjriiven. 
ot. Grimmius inter eo et ed distinyuit, 


ed concedens 


verbis hleapan, beatan, heiivan, hrdpan, vepau, grdvan, rovan, spdvau, hld- 
van, oubldtan, bliivan, criivan, siivau, niiivan et {jravan. 
3) l'ocatem e habent in praeteritis: a) spanue, 


speun, 


spcunon, 


spaunen 


fauge. 


feng, 


feugon. 


faugen 


hange. 


hcng, 


hcugou. 


haugen 


gauge, 


g«Dg, 


gt-ugon, 


gaugeu 


b) hiite, 


het. 


hcton. 


hiiten 


hice, 


lec. 


lccon. 


liicen 


c) sliepe. 


slcp, 


slepon, 


slaepen 


grsete, 


grct. 


grcton. 


graeten 


laete. 


Ict, 


Ictou, 


laeten 


ondriXide, 


oudrcd. 


oudredou, 


ondrieden. Annot. spannau praeterititm etiam spedun, spednuon format, et 
gangan habet in praeterito semper /ere eode, eodon; raro tamen i-Ml Praefatio. 

etiam geong, geoDgOD et genj^de. gensrton, a gengaa i. e. gHngjan, 
secundum conjuyationem sequiorevi leyitur. 
S \i De VII conjuyatiitnibus hoc demum commemorandum est 

1) Quod vocales attinet rndicales: 

rt) Verlja. quae in infinitivo t" aiit eo exhibent , in personis 2 et 3 sin- 
ynlaris jiraesentis indicativi i accipiunt, e. yr. C-lc, itst , it (= itecl); 
stfle, slilst, stiltl ; steorfe, siirfst, stirfd; beorge, birgst, birgd. Si 
nonnunifuam stjlst, stjld; 3tsl, yt; stjrfst, styrfd, cet. leyitur, lau- 
danda non est scriptio. 

6) Vocales radicales a, ea, a, 6 et e«'» in iisdem personis in e, e (y), 
ap, c! et y transeunt, e. yr male, melst, niehf; bace, becst, becd ; fcalle, 
felst (f)'lst), feld (fjid); slea, slehst (slylisl), slehJ (slyhd); hiite, 
hactst, haeletf (hjet); bliive, blxvst, blaevcT; grcive, grcivst, grevd; blnte, 
bletst, bk-t (bleled); geote, gylst, gyt (= gyled), flec^the, flyhst, fljhct, 
cet. 

c) Vocalis terminationum -esf, -ecf saepissime ejicitur (exempla sub a) 
et b} a/feruntur) ; terminatio primae personae -e (= a vel u) nuti- 
(/uam ahjicitur nisi in verbis in h desinentibus una cum hac spirante ; 
itaque bace, niale, ete, flecige, bide, finde, singe; sed slea, seo, fle«'», 
tec» {jtro sleahe, seohve, flecihe, tecihe) cet. 

d) 1'raeteritum conjunctivi vocalem radicalem non immutat; leyltur 
iibii/ue boce, scute, sunge, geiife, cviime, cet., non axitem bece, scyte, 
sjuge, gaefe, cvajme, cet. 

2) Qnod consonantes attineat: 

a) Si iinr/ualis radicalis immediate a terminationibus -st, -cT (_pro -est. 
-ed) tanyitur , Anylosaxones vario inodo proyressi sunt: u) post t 
servatur -st, sed -d opprimitur, e. yr. itsl, haetst, la?tsf, sed: it, haet, 
Ia?t ipro itd, hajtcT, hctd). ^) d ante -st interdum ejicitur (f. yr. rist 
jiro ridst), ante d tamen ambae in t abennt: rit pro ridcT. y) cl ante 
-st et -d opprimitur y e. yr. cvist, virst i]>ro cvidst, virdst), cvicf, 
virtf {pro cvidcT, virtftT). 8) s ante -st supprimitur, ante d ambae in 
-st mutantur , e. yr. cyst = cysst et cysd. f) st ante -st ejicitur. e. 
yr. birst pro birslsl, -d autem opprimitur, birst = birstcT. J) nd ante 
-st in nt abit, et ndd in nt mutatur, e. yr. stentsi, slent ipro standest. 
standed). 

h) Geminata lii/uida in vocum fine saepissime simpli/icatur ; parimodo 
sim/)lex ponitur mediis in rocibus, si /lexionis consonantes eam im- 
mediale tanyunt, e. yr. span /iro spann, s|»C(in /iro specinn, spinst, 
spind i>ro spinuesl, spinneiT. 

c) lisdem sub conditionibus media g in s/nrantem h transit, e. yr. sti- 
ge, stihsf, stilid , sliih, slih; biige, bvlist, l).>h(f, beah , hiih. Etiam Ig 
et rg in Ih et rli aheunt, non aiitem ng, e. yr. bclge, bilhst, billid, 
bealli, b«ih; beorge, birhsl, birlid . bcarh, beorh, sed: singe, singst, 
siiigd, sang, sing. 

Ann. Verba licgan ci |iicgan inter se discrepant ; licgaii /ilerumi/ue 
in 2 et "A siny. praes. ind. /ormas cnntractas lisl, lid, in praeterito 
autem Iilg, hegon habet, Jiicgan contra in 2 ff 3 siny. praes. ind. 
|>igcsl, |>ige«i, in praet. antem |iah (|ieah), |»a?gon acci/iit. 

d) Spiraus radicis mediis in rocihns in g transit , e. gr. |»v«ih, |»v«\gon, 
|»vagen: sltih, 8l«igon, slagen , fleiih, fliigon, flogen; gefeah, gefa'gon. 
Vrrhum soon (ex seolivau coutractiim) siny. />raet. scah, /dur. /iratt. Praefatio. I-XIH 

siivon (ft interdum sajgon), purt. praet. gesuvcn, gesegen formnt, 
ilfii/ite aiit li aut v ejicitiir. In iii/iHitivo^ l siiiy. praes. ind. et I — 
3 siiiif. praes. coiij. h (ft liv) una cuin vocali /fexioiiis opprimitur, e. 
ifr. sioan, |)vcan, lcan, fleon, teon, seon, f;efeon; slea, |)vea, lca, fleo, 
leo, seo, gefeo = slcalian, |)vealiun, leahan, fleohau, teohan, seohvan, 
gefeohan; sleahe, liveahe, leahe, fleohc, leohe, scohve, gefeohe. 

Anitot. Grammalici (/iiidam in his contractis formis ea et eo as- 
sumunt, etiam in tierliis , quibus vocalis brevis est. 
e^ Praeterita verborum in d terminantium aspiratam radicalem d me- 
dia in voce in d miitant, e. gr. liiil, lidc, geliden; sniid, snide, snidcn; 
veafd, vnrde, voideu, cet.; eademque sub conditiont s radicalis sae- 
pe in r transit, e. gr. ceiis, ciiron, cure, corcn; v.is, vsere, vyeron 
ised: gevesen); frciis, fnire, friiron, Iroren, sic etiam hrciis, iirure, 
hriiron, hroren; forle;is, foriure, forlurou, forloren. Verba geuesan et 
lcsan tamen s ubii/ue conservant. 
/') Verba iaugan, hangau et gaugan infinitivum plerumque formant fon, 
hon ff giiu; praes. ind. ho, hehst, hehir, pltir. hod; fo, fehst, ft-hd, plur. 
fod; gii, gaest, gaetf, plttr. gatf; standan format praesens stande, 
stentsl, slent ijuxta standest, stauded), plur. slandad; praet. ind. 
slod, stode, stod, jtlur. stodou; /iart. slauden. 
y) Stint denit/ue verba i/uaedam, quae iiifinitivum et praesentia secun- 
dum /irimam conjuyationem sequiorem formant , scil. biddan, sittau, 
licgan, l)icgau , svcrjau, hebban, steppan, sceppan ijuxta stapan et 
scapan) cet., qui infinitivi pro bidjan, siljan, ligjau, |)igjau, hefjan, 
stepjan et scepjan ponuntur. Sverjan interdum etiam formas secun- 
dae conjugationis sequioris acci/nt, cnin juxta sverige (= sverje), 
sverest, svered (sverd) etiam sverige, sveriist, sversid pronuntietur, 
unde imperativus etiam svere et sversi habet. Reltqua ad reyulam 
coiijugitittiir , e. gr. bidde, bidest (bitst), bided (bltl); plur. biddad; 
sille, silest (silst), silect (sitt), /dur. sillad; licgc, ligest (list), Jiged 
(Ud), /ilur. licgad; sceppe, scepest (scepst), sceped, /iltir. sceppad ; 
sleppe, siepest, steped, /ilur. steppad. Praeterita normalia sunt, scit. 
biid, biJedou; siit, sseton; liig, laegon; l^ah (l)eah), I)a3gou; hof, hofou; 
stdp, st«»pon; scdp , scdpon. Nec 7ninus part. praet. regularia sunt, 
nimirum beden, seten, legen, I^egen, svoren {/iro svaren), hafen, sta- 
pen, scapeu. Imperativi et /jarticipia jjraes. sequiorem sequuntur 
coiijuyandi norinam. 

§ 15. De conjuyatione quae dicilur sequiori. Dtiae adhuc restant 
htijus ordinis coiijuyationes , quia Gothortim et Theodiscorum tertia iii 
liiiyua Anglosaxonica in secundam abiit. Vestigia tamen quaedam ter- 
tiae conjtiyationis conservata sttnt, quia verba qtiaedam ad hoc tem/ius 
in /iraeteritis -iide, -adou, -iiden jiro tisitatiore -ddie, -ddon, dden exhi- 
bent. Gothorum tres conjuyationes sequiores separantur vocalibus i, d, 
ai, cum qtiibus Theodiscae vocales i, d, e consentiiint, et qtiae semper iii- 
ter radicem tt terminationem locum habent. De />rima conjugatione se- 
quiori primiim ayemtis. 

.§" 16. Sicut in § 10, ubi de potioris conjuyationis fiexionibiis ageba- 
ttir, Gothicum et Theodiscum conjugandi modttm Anglosaxonico pracpo- 
suimus, ita etiam hoc loco id faciendum constituimus , quia conjugatio- 
nes Anglosaxonicae livjus quoque ordinis lonye a normali statu aberra- 
verunt. Est autem paradiyma Gothicum: LXIV Praefatw. 

Iiid. praes. sing. nas-j-.i, nas-j-is, nas-j-ij>; dual. nas-j-os, nas-j-als; 
plur. nas-j-ain, nas-j-i|i, nas-j-and. praet. siny. nas-i-da, nas-i-des, nas-i 
-da; diial. nas-i-drdn, nas-i-dt-dnts; plur. nas-i-drdnm, nas-i-dt'diil) , nas-i 
-dediin. Coiij. praes. sing. nas-j-iiii, nas-j-iiis, nas-j-iii; diial. nas-j-;iiva, 
nas-j-iiits; plur. nas-j :tinia, nas-j-iiij), nas-j-iiina. praet. sing. nas-i 
-drdjiiii, nas-i-di-deis , nas-i-il<"(ii ; duul. nas-i-drdeiva, nas-i-dedeits ; ;>/?/r. 
nas-i-d('deima, nas-i-dedei|>, nas-i-dedeina. Imp. sing. nas-ei; duat. nas-j 
-ats; plur. uas-j-am, nas-j-il). Inf. nas-j-au. Part. praes. nas-j-ands; 
praet. nas-ij^s. 

Annol. Hoc paradigma perlustranti Dianifestum erit, in formandis 
praeteritis verbtim auxiliare vim habuisse. In singulari praet. ind. 
verbum auxiliure viancum quidem cernitur, si cum eo praeteritum ver- 
bi theodisci tnon, scil. ind. sing. tcta, tiiti, teta; plur. tiitumes, tiitut, 
tiitiin; conj. sing. tiUi, tiitis, t.iti ; pliir. tiitimes, tiitif, t.itin comparatur. 
In jilurali uutem (et duali) indicativi sirut in sing. dital. et plur. conj. 
verbum su/fixum integrtan conspicitur, i/ua re Gothicum jiaradigma a 
Theodisco separatur , quod verbiim siif/ixum ubii/ue manciim exhibet. 
Est autem paradigma Theodiscum: 

Ind. praes. sing. ner-j-u, ner'-is, ner'-it; plur. ncr-j-anies, ner-j-at, 
ner-j-ant. prael. sing. ner-i-ta, ner-i-tds, ner-i-ta; plur. ner-i-tumcs, ner 
-i-liit, ner-i-tiin. Conj. praes. siny. ner-j-e, ner-j-cs, ner-j-e; plur. ner-j 
-emes, ner-j-iH, ner-j-cn. praet. sing. ner-i-ti, ner-i-tis, ner-i-ti; plur. 
ner-i-times, ner-i-tit, ner-i-tin. Imj). sing. ner-i; ;;//<r. ner-j-at. Inf. ner 
-j-an. Part. praes. ner-j-antcr, pruet. ner-i-tcr. 

^" 17. Prima Anglosaxonum coiijugutio sequior verba comptectitur, 
quortim syllaba radicalis aut brevis est aut producta. Cum hac ipsa 
re discrimen aliquod constituutur , qtiod verborum brevittm et producto- 
rtim conjugationem attineat, duplex conjugationis primae paradigma in 
viedio ponere necessarium mihi videtur. 

Indicativi praes. Conjunctivi jiraes. sing. 


1 


ner-j-e 


ael 


-e 


sing. 


1 


ner-j-e 
oel'-e 
2 


ner'-est 


»1 


-est 
2 


ner-j-e 
«r-e 
3 


ner'-ed 


sel 


'-ed 
3 


ncr-j-e 
ser-e 


plitr 


1 


ner-j-ad 


ael 


-acT 


plttr 


1 


ner-j-iin(- 


en) 


a?r-iin(-cn) 
2 


nei-j-ad 


sel 


-ad 
2 


ncr-j-an(- 


cn) 


icr-an (-cn) 
3 


ner-j-ad 


a-l 


-iid 
3 


ner-j-Hn(- 


en) 


oer-iin (-en) 


praet. 
praet. 
sing. 


1 


ner-e-de 


ael 


-de 


siny. 


1 


ncr-c-dc 
a;r-de 
2 


ner-c-dest 


sel 


-dcst 
2 


ner-c-de 
icl-dc 
3 


ner-c-do 


sel 


-de 
3 


ncr-c-de 
ser-de 


plur. 


1 


ner-c-don 


aM 


-don 


plttr 


1 


ncr-c-dcn( 


-doi 


)rt'r-dcn(-don) 
2 


ner-c-don 


a'l 


-doH 
2 


ner-c-dcii( 


-doi 


)a'r-dcn(-(lon) 
3 


ner-e-don 


lel 


'-don 
3 


ner-c-dcii( 


-don 


)a;r-den(-don) Imp. siny. ner-c (ner*), a-l'; ptnr. iici-j-ad , a-r-ad. Inf. ner-j-an, a-P-an. 
Part. praes. ncr-j-eiidc, a-l-cudc; part. praet. ner-cd, ael-ed *). *) Paradiyma Veslphalosaxonicum hiijtts conjuyationis ciim Anylo- 
suxonico qiiod termiiiiilivnes atlinet, beiie coiiyruit. Est aiitem hoc : Iiid. 
praes. siny. nciju. iicris, nerid ; jilur. I, 2, 3 ncijad. praet. siny. iicrida, 
ncrid»-9, nerida; plur. I, 2, 3 ncrldiin. Coiij. praes. siny. ncrjii, nerjiis, 
iicrjii; plur. I, 2, 3 uerjiin. praet. siny. neridi, ncridis, ncridi ; plur. nc- ' PraefiUio. LXV 

Annot. 1. Nulla nisi brevisyllaba verba vocalem conjut/ationis -i (-i-, 
-j) conservant, ut: lieljan, lielede, licled; spoljan, spelcidc, spcl»"d; grcm- 
jan, gremede, gremed; (emjan, temcde, fcmed; jicnjan, I^eucdc, |»cned ; 
d^njan, dynede, dyned; derjan, derede, dered ; smyrjan, smyredc, sm^'- 
riid; onsvefjan, onsvefede, onsvefed, cet. Lonyisyllaba conjuyationis 
vocaleni ejiciunt, sed vocaCis radicis immutata vocatem conjuyationis, 
t/uamvis sit ejecta, indicant, e. yr. oelan, aelde, ajled ; lia;Ian, hxlde, Iiaj- 
led ; Ia;dan, la;dde, lojded; denian, demde, demed ; fcdan , fedde, fcded; 
svegau, svcgde, sveged; styran, styrde, slvred; strynan , str^ude, s(ry- 
ned; stjrnian, st^rmde, stjTmed; demman, demde, demmed; beruan, 
bernde, berced; cjdan, cydde, cyiled, cet. Interdum tamen in iufinitivo 
et plurali praes. ind. et conj., si in -lin exit, vocalem e coiytervatam 
videmus, e. yr. secean petere, seseau petamus ; l)enceai' coyitare, I^en- 
Cead coyitant, blsecean pallidum facere, cet. Parimodo verba illa, 
quae ex substantivis in -e exeuntibus derivata stint, i conservant, e. 
yr. sibhjan, sibbede, sibbed; coegj an, caegede, coeged, ofts^rrare; gem^nd- 
jau constitnere , cet. Nec viinus derivata cum -el, -ni, -en, -r, quae 
tamen plerumque in conj. II abiernnt, vocalem i ante -a flexionis tuen- 
tnr, ut. egljan, dryrmjan, drjsnjan, (imberjan, cet. 
Annot. 2. Quaedam brevisyllaba assimilatione vocalis i in lonyisylla- 
ba mutantur, e. yr. cvellan, dvellan, sellan, tellan, fremman, onsvebhan, 
iivettan, lettan , steppan, sceppan , ahreddan, streccau, l)eccau, lecgan, 
secgan, cnyssan, cet. pro cveljan, dveljan, seljan, teljan, fremjan, on- 
svefjan, hvetjan, letjan, stepjan, scepjan, ahredjan, strecjan, l^ecjau, leg- 
jan, segjan, cnysjan; sed persona 2 et d siny. praes. indicat. et pers. 
2 siny. imperativi brevitatem radicis demonstrant, e. yr. cvelest, dvel- 
eS, freme, onsvefest, hvetetT, lete, stepest, ahredecT, strece, l^ecest, leged, 
segecT, cnysed. Pluralis praes. ind. et totum praes. conj. yeminatam 
consonantem eshibent, ut cvellatf, dvellait, frenimacT, onsvebbacT, hvette, 
lette, steppan, ahreddacT, strecce, l^eccen, lecgad, secge, cu3'ssatT. 
Annot. 3. In praeteritis et part. praet. quaedam verba lonyisyllaba 
pro e et e accipiunt e^ et 6, e. yr. fellan: fealde, feald; stellan : steal- 
de, steald; secan : sohte, soht; recan: rohte, roht. Verba quoque, quae 
assimilatione lonyisyllaba evaserunt , in praeteritis et part. praet. ea 
accipiunt, uti sellan : sealde, seald ; tellan: tealde, teald; cvellau: cveal- 
de, cveald; l^eccau: l^eahte, l^eaht; veccan: veahte, veaht, cet.; sed re- 
stitutio vocalis primitivae non nisi ante Id et \\l conspicitur. 
Annot. 4. Geminata radicis consonans ante sufflxum -de simplex red- 
ditur, e. yr. vemman, vemde; ceunau ceude, cet. Sic quoque juncturae 
-mn, -Id, -nd, -rd ante suffixum -de consonante altera (-n, -d) privan- 
tur, nt nemuan, uemde; scildan , scilde; sendan, seude; veudan, vende; 
ahyrdan, ahyrde pro nemnde, scildde, sendde, veudde, ahyrdde. 
Annot. 5. Verba quorum radix consonante c clauditur, in praeterito 
ht pro cd accipiunt, qttae junctura ht maximam partem in participio 
praet. etiam cernitur , e. yr. tsecan, toehte, toeht; vjiecan, vtehte, vieht; 
psecau, pajhtc, pjeht, cet. Sic etiam antecedente consonante p, t et x 
(= hs) suffixum -de in -te transit, nt dyppan, dypte; stepau, steptc: 
grctan, grette; lixan, lixte; post liquidas tamen et post mediam sim- 

ridin. Imp. siny. neri; plur. nerjad. Jnf. nerjan. Part. praes. nerjand; 
part. praet. nerid. (/« praes. conj. pro £i etiam c leyitur.) 

tt LXVI Praefatio. 

plicem, etiam post f, (\ et s, -de servattir, e. yr. hxlan, hielde ; dcman, 
demde; moenan, moende; hyran, Iivrde; svOgan, svi-gde; bacdan, ba?dde; 
draefan, drajfdc; vicclan, va;dde; raesan, ra?sde; lysan, lysde, cet. Verba 
in cg (= gj) tenninantes, tenuem c ejicinnt, e. yr. lecgan, legde; sec- 
gan, segdc; h.vcgan, livgde; pro legde, scgde etiam laede, sa;de in 
usu est. 
Annot. 6. Verba, quorum radix in lit. If. nt, rf, ft et st exit, consonan- 
tem t ante suffixum -te ipro -de) ahjiciunt, e. gr. ehlan, ehte; lihlan, 
lihte; lyhtan, l.yhte; plilitan, plihte; gestyltan, gesljlte; myntan, niynte; 
hentan, hente; Iiyrtaa , liyrte; hiiftan (pro heftan), hfifte; hyrstan (= 
hrystan», hjrste; hyrstan (= hrystan), hyrste, cet. 
Annot. 7. Jmperativi siny. terminatio -e hand raro opprimitttr, e. gr. 

Ised pro la;de; lys pro lyse; sv«-g pro svOgc, cet. 
An7iot. 8. Quaedam verba brevisyllaba in praeteritis abusive -6de pro 
-ede exhibent, id qnod minime laudari potest. 
§ 18. De secunda conjnyatione seqniori. 

Secunda Anylosaxonum conjnyatio sequior illa omnia verba com- 
plectitur , qnae Gothorum et Theodiscornm secunda et tertia continent. 
Normalis hnjus conjnyationis status non parum depravatns videtur, si 
cum ea Gothicuni aut 'Iheodiscum paradiyma comparatur. Est autem 
Gothicum hiijus conjuyalionis paradiymu hocce: Jnd. praes. siny. salb 
-o', salb-O-s, salb-o-J); dual. salb-6-s (= salb-6-vas), saIb-6-ts; plur. 
salb-6-m, saIb-6-1}, salb-6-nd. praet. siny. salb-6-da, salb-6-d6s, salb-6 
-da; dual. salb-6-dedii, saIb-6-dt-diits; pltir. salb-o-dcdnm, salb-o-dcduj), 
salb-6-d6dnn. Conj. praes. siny. salb-6', salb-6-'s, saIb-6'; dtial. salb-6' 
-va, salb-6"-ts; plur, saIb-6'-ma, salb-6'-l», salb-6'-na. praet. siny. salb-6 
-dedjau, salb-6-dcdeis, saIb-6-dcdi; dual. salb-6-dcdeiva, salb-6-dcdeits; 
plur. salb-6-dedeima, salb-6-dcdeil), salb-6-dcdeina. Imp. siny. salb-6: 
dual. salb-6'-ts; plur. saIb-6'-m, salb-6'-l). /«/". salb-6'-n. Part. praes. 
salb-6'-nd9. part. praet. salb-6-l)s. 

Paradiyma theodiscum autem hoc est: Jnd. praes, siny. salp-6-m, 
salp-6-s, salp-6-t; plnr. salp-6-mcs, salp-6-t, salp-6-nt. praet. siny. salp 
-6-ta, salp-6-t6s, saIp-6-ta; plur. salp-u-tumes, salp-6-lut, salp-6-tun. 
Conj. praes. siny. salp-6-c(m), salp-6-cs, saIp-6-c; plur. salp-6-cines, salp 
-6-ct, salp-6-cn. praet. salp-6-ti(m), salp-6-tis , saIp-6-ti; plur. saIp-6 
-times, salp-6-tit, salp-6-tin. Jmp. siny. saIp-6; plur. salp-6-t. Jnf. salp 
-6-n. Part. praes. saIp-6-nter, part. praet. saIp-6-tcr. 
Annot. Conjuyatio tertia pro 6 in Gotliornm linyua iii, iri Theodisca e 
habtt. De vi, quam aut syllaba ai in terminationes personarum aut 
personarnm terminationes in syllabam ai exerceant, hoc loco non dis- 
serendum est. 
S 19- Paradiyma hnjus conjuyationis Anylosaxonicum ita conspi- 
citur : 

Indicativus. Conjuncticus. 

Vracs. siny. scalf-ig-c sealf-ig-c 

sealf-ast sealf-ig-c 

Rcalf-art sealf-ig-e 

plur. sealf-jnd scalf-j-an (-en) 

scalf-jad seair-j-iin (-en) 

sealf-jail soall-j-iin (-cn) 

Vrnet. siny. scnlf-u-do scalf-6-dc Praefatio. LXVll 

sealf-o-dest sealf-o-de 

sealf-o-de sealf-cl-de 

plur. sealf-o-dun (-don") sealf-(i-dt"u (-dou) 

sealf-o-duu (-dou) seaIf-6-dcn (-dou) 

sealf-o-duu (-don) sealf-n-dcu (-dou) 

Imp. siuy. sealf-a; ]>ltir. sealf-jad. Inf. sealf-jan. 
Part. praes. sealf-ig-eude; praet. sealf-o-d *). 
Annot. 1. Persona 1 sing. praes. ind. et otnnes tres personae pluralis 
ejnsdem temporis , nec non totum praesens conjunctivi et infinitivus 
cum iisdem conjugationis primae congruunt, cf. nerige, nerjair, ucrjun, 
nerjan. Vocalis temporis vocalem conjuyationis 6 loco cedere coeyit, 
unde a pro 6 in praesenti indicatiin, in imperativo et infinitivo com- 
paret; j ex prima conjuyatione translata est. Ex tertiu conjuyatione, 
quacum ii consentiret, haec vocalis vix, aut non nisi in 'Z et ^ siny. 
praes. ind. et imperativum, translata est, si tamen esset, a scribi de~ 
beret. Linyua Vestphalosaxonica habet infinitivos in -ojau pro -on. 
Annot. 2. In sinyulari praeteriti indicativi et conjunctivi interdum a 
pro o leyitur, quae vocalis cum Gothorum ai consentit. Tamen conju- 
gatio 11 et III sectindum vocalem o et a in linyua Anylosaxonica se- 
cerni non potest, quia eadem verba mox a inox 6 habent; in plurali a 
nunquam vel rarissime conspicitur. Si e interdum pro o in plurali 
ind. et conj. comparet, vocalis o debilitata est. Non nunquam etiam 
u pro 6 t« praeteritis itwenitur, scriptio haud qtiaquatn laudanda. 
Antiot. 3. Ititerdtim in persona 2 siiiy. praes. ind. 6 pro a leyitur, e. 

gr. talost pro talast; iti tertia persona tiutiquam 6 leyi. 

Annot. 4. Syllaba -ig- e.x -j orittir seqtiente termitiatiotie -e. 

Annot. 5. SutU detiique verba qtiaedam, scil. leofjau vivere, Iiogjan to- 

gitare, folgjan sequi, secgan dicere, taljau narrare et liabban habere, 

qtiae formas pritnae et sectindae cotijuyatiotiis mtUtio adhibent. leof- 

jan vel lifjan ita conjuyatur : Ind. praes. sitiy. libbe iet lifige), leofast, 

leofad; plttr. libbad ; praet. leofode et lifde (_Bcd. 2, 16). ConJ. praes. 

libbe et lifige; pltir. libbeu. Itnp. leofa; part. praes. libbende et leofi- 

gende; part praet. leofod. - hogjan vel bycgan habet ind. praes. siny. 

hycge, hogast, hogaJ {et hygeiT Boeth. 30, 1); praet. hogode et hygde; 

conj. praes. hycge et hygje (^Boeth. 37, 2); part. praes. hycgeude et 

hogjende; part. praet. gehogod. — folgjau vel fylgau, fjligan; itidic. 

praesens fortnat: siny. fylige, fyligest, fyligil ; pltir. fyligad et folgjad; 

praet. fyligde et folgode. — taljan conjtiyatur : ind. praes. siny. taligc, 

talast, talad; plur. taljacT. Itnp. tala {Bed. Sm. 513, 40); secutidttm 

primatn conjuyationetn autem habet JHrf. /n'«f.«. telle, telest, teleJ; praet. 

tealde. — secgau pers. 2 et Z siny. praes. ind. exhibet segst et sagast, 

segtf et sagad; itnper. sege et saga. — habban denique ex sectinda coti- 

juyatione sumit: hafast, hafad ijtixta hafst, hiifd); itnperat. hafa; reli- 

qua tempora secundnm pritnam coiijuyationem conjuyantur. ^) Paradiyma Vestphalosaxonicutn htijus coitjuyatiotiis est: Ind. 
praes. sitty. wardciu, wardos, wardod; plur. 1, 2, 3 wardod. praet. siny. 
wardoda, wardodos, wardoda; pltir. 1, 2, 3 wardodun. ConJ. praes. siny. 
wardo, Avardos, wardo; plttr. 1, 2, 3 wardou. praet. sitty. wardodi, war- 
dodis, wardOdi; plur. 1, 2, 3 wardodin. Itnp. wardd, wardod. Inl. war- 
dOn; part. praes. wardond; part. praet. wardod. LXVIli Praefatio. 

S 20. De verbis anomalis. 

Verba, de (/uibus § 19 annot. 5 egimus, qnandam quidem anomaliam 
jam monstrarunt , tamen inter anomala non nttmerantur , quia neque di- 
versas radices, neque diversum conjuyationis yenus hnbent. Anomala 
dicuntur vesan esse, cann possum, ann faveo, dear audeo , l^earf egeo, 
geman memini, sceal debeo, imv^ possum, mot possum, vat scio, lih habeo, 
vile (ville) volo, deah valeo; porro verba don /acere, gangnn ire, buan 
parare, ornare , habitare, gervan (pyrvan) parare, servan (syrvan) mo- 
liri, bycgan emere, vyrcean operari, brengan afferre, |)eucean ((jencan) 
coyitare, l^yncean (lijncan) videri et fricgan fando accipere. 
,<y 21. De verbo substantivo vesan esse. 

Quatuor sunt themata, ex duabus tamen radicibus (bhu et as) orittn- 
da, qtiae verbitm substantivum formant. Ad radicem as perlinent lem- 
pora a vocali et a sibitante, ad radicem bliu illa a b et v incipientia. 
Ita atttem conjuyatur : 

Ind. praes. siny. eom, eart ipro eort) is; plur. sindon (sind), sindon 

Csind), sindon (siud). 
Conj. praes. siny. 1 — 3 sie (sig, si, seo); plur. 1 — 3 sien (sin). 
Ind. praet, siny. vas, va-re, vas ; plttr. vseron, vaeron, vaeron. 
Conj. praet. siny. 1 — 3 vaerc; pltir. l — 3 va;ren (vjeron). 
Ind. fttt. ipraes.') siny. beoni , beo {vel bcom, beo?); bist (byst?), bid 

(byd?); plur. 1 — 3 beod (beod?). 
Conj. fut. ipraes.') siny. 1 — 3 beo (beo?); plur. 1 — 3 beon (beon?). 
Intp. siny. o) viis, plur. vesad ; 6) beo (beo), plttr. beod (beod ?). 
Inf. a) vcsan; 6) beon (beon?). Part. praes. vcsende; part praet. ge- 
vesen. 
Annot. Cum formis beon, beod. cet. verbiim buan haud dttbie cohaeret. 
.^' 22. De verbis aitxiliaribus praeterito-praesentibus. 
Qttae verba ab aliis eo secernuntur, quod praeteritum pro praesenti 
adhibent, unde praeterito -praesentin nominantur, novttmqtte praeteritum 
ad normam conjuyationis primae sequioris formant. Pleraqtte eorum ad 
modalitatem exprimendam nsurpantur, qito fit, itt etiam verha modalia 
appellentur. Verbn primitivn exceptis praeteritis abolita sunt; verbum 
vitan restat qtiidem sed cum alia siyniflcatione. 

.§ 23. Si conjtiyationum potiorum classes respiciantur , tali modo 
verba praeterito- praesentia dividi possunt. Primae classi adscribi de- 
bent: cann, ann, dear ipro dearr i. e. dears) et |tcarf; secundae (vel qttar- 
tae): geman et sceal; terline : mag; quintae: mot; sextae: viit, aU et vile 
{(/uod a principio conjunctivi formas tantuntmodo habet); septimae: desih. 
Qtionim praeteritorum in/initivi niinc aboliti quondam fiierunt: cinn.iu, in- 
nan, dcorsan, jieorfan, gemiuau (genmnan), sccolan (sculau), uiegan, niatau, 
vitan, igan, vilan, deogan. 

§ 24. Conjuyantur nunc hoc modo: 
a) cann. Ind. praes. siny. l)canu (can), 2) canst f < cunne, 3) cann (can); 
plur. 1, 2, 3 ciinuon. 
Conj. praes. siny. 1, 2, 3 cunne; plur. 1, 2, 3 cunnen (cunnon). 
Ind praet, siny. cude, cudest, crnic; plur. 1, 2, 3 cfidon. 
Conj. praet siny. 1, 2, 3 cude; plttr. 1, 2, 3 cridrn (ciuTon). 
Inf. ciinnau. Vart. praet. cud, geciid. 
h) iinn. Ind. praes, sing. ann, iinne, ann; plur. unnou, iiunon, iinuon. 
Conj. praes. siny. 1,2,3 iinne} plur. 1,8,3 unnen (unnon). Praefatio. LXIX Ind. praet. sing. uiTe, «dest, fKfej plur. I, 2, 3 utlou. 
Conj. praet. siny. 1, 8, 3 uilt-; plur. 1, 8, 3 uden. 
/h/'. iinnun. Vart. praet. gcHnneu, 
Annot, Sic etiain coujuyantur gcann, laryor, tlono, et ofauu, invideo. 

c) dearr. Ind. praes. siny. dear, dearst, dear; plur. 1, 2, 3 durron. 

Conj. praes. sing. 1, 2, 3 durrc; plur. 1, 3, 3 durrcu. 
iwrf. praet. sing. dorsle, dorstest, dorste; plur. 1, 2, 3 dorstou. 
CoHj. praet. sing. 1, 2, 3 dorste; plur. 1, 2, 3 dorstcu. 
7«/". dnrrau. 

d) I)earf. 7;u/. y^ratj,-. sing. l)earf, l^earft (ef turfe), pearf; plur. 1, 2, 3 

|)urron. 
Co/y. praes. siny. 1, 2, 3 l)nr(c; plur. 1, 2, 3 l^urfen (IjyrfeD, 

Ciedm. 36, 86). 
Ind. praet. sing. Ijorfte, [)orftest, l)orfte; plur. 1, 2, 3 l^orftou. 
Conj. praet. sing. 1, 2, 3 l^orfte; />i?/r. 1, 2, 3 l)orftcn. 
//</". l)urf<in. 
e) geniau. Ind. praes. sing. geman, gemanst, geman; plur. i, 2, 3 ge- 

munoD. 
Conj. praes. sing. 1, 2, 3 geniune; plur. 1, 2, 3 gemuucn. 
Ind. praet. sing. geinunde, gemundest, gemunde; plur. 1, 2, 3 

geniundon. 
Conj. praet. sing. 1, 2, 3 gemunde; yjiur. 1, 2, 3 gemundcu. 
/»«//. pliir. gemunad iPs. 104, 3). 
////". geniunan. Part. praet. gemunen iPs. 82, 4). 
n sceal. Ind. praes. sceal, scealt, sceal; plur. 1,2, 3 sculon (sceolon). 
Conj. praes. 1, 2, 3 sc>le (sciile, Boeth. 40, 3); plur. 1, 2, 3 

scylen (sculeu). 
Ind. praet. scolde (sceolde), scoldest (sceoldest), scolde 

(sceolde); plur. 1, 2, 3 scoldon (sceoldon). 
Conj. praet. sing. 1, 2, 3 scolde (sceolde) ; plur. 1, 2, 3 scol- 

den (sceolden). 
////". sculan. 
g} mag. Jnd. praes. sitig. miig, mealit (milit), mag; plur. 1, 2, 3 magon 

Qvel niiigon?). 
Conj. praes. sing. 1, 2, 3 mage, mage {vel m.ige, msege?); 

plur. magen, in:igeu (iniigen, maegen?). 
Ind. praet. sing. meahte (milite) , mealitest (mihtest), meahfc 

(mihte); plur. 1, 2, 3 meahton (niihton). 
Conj. praet. sing. 1, 2, 3 meahte (mihte) ; plur. 1, 2, 3 ineah- 

teu (mihten). 
Inf. magau. 
Annot. C. Math. 9, 15 legitur mugnn pro magon, possumus. 
/t) mot. Ind. praes. mot, niost, ni6t; )>lur. 1, 2, 3 nuUon. 
Conj. praes. 1, 2, 3 mote; /////)', 1, 2, 3 moten. 
//jrf. praet. sing. moste, mostest, moste; plur. 1, 2, 3 inostoo. 
Conj. praet. sing. 1, 2, 3 moste; plur. \, 2, 3 niostcn. 
Inf. mutan. 
z) vat. Ind. praes. sing, vat, vast, vat; plur. 1, 2, 3 vitou. 

Conj. praes. sing. 1, 2, 3 vite; plur. 1, 2, 3 viten (viton). 
Ind. praet. sing. viste (visse), vistest (vissest), vistc (visse); 

plur. 1, 2, 3 vistou (visson). LXX Praefatio. 

Conj. praet. sing. 1, 2, 3 viste (vissc); plur. 1, 3, 3 vistcn 

Cvissen). 
Imp. sing. vite {Oen. 15, 13); pliir. vitad iMath. 34, 48). 
Inf. vitan; parl. praes. vitende; part. praet. viten, geviten. 
fc) iili. Ind. praes. sing. ali, iigc ipro ige), ali; pltir. 1, 2, 3 ligon 

ipro igon). 
Conj. praes. sing. 1. 2, 3 iige ipro ige); plur. 1, 2, 3 iigen 

ipro igen), 
Ind. praet. sing. iilite, alitest, lilite; plur. \, 2, 3 liliton ipro 

ihte, ihtest, ct^). 
Conj praet. sing. I, 2, 3 ahte ipro ihte); ?)?ur. ahten (pro 

ihten). 
2«/". iigan; part. praes. iigende; part. praet. agen. 
O vilc. /h</. praes. sing. vile (ville) , vilt, vilc (viile); plur. 1, 2, 3 

villad. 
Conj. praes. siug. 1, 2, 3 vilti (ville)j plur. 1, 2, 3 villen (vil- 

liin, Hoeth. 34, 12). 
Ind. praet. sing. volde, voldest, volde; plur. 1, 2, 3 voldon. 
Conj. praet, sing. 1, 2, 3 volde; plur. 1, 2, 3 voldiju (voldon), 
Inf. villan. 
Annot. nylle, nylt, nylle; pltir. nyllad; praet. nolde (6V/I.8, 7), nolo, ctf. 
771) dcah. Ind. praes. sing. deiih, duge, deiih; plur. 1, 8, 3 dugon. 

Conj. praes. sing. 1, 2, 3 duge; ;>/«r. 1, 2, 3 dugen (dugon). 
Ind. praet. sing. dohte, dohtest, dohte; pltrr. 1, 2, 3 doliton. 
ConJ. praet. sing. 1, 2, 3 dohtc; />iMr. 1, 2, 3 dohten (dohtou). 
Jn/". dugan ; part. praes. dugende. 
Annotationes in verba praeterito-praesentia. 

1) Admirationem aliqtiam provocant forviae canst et gemanst; quia jun- 
ctura ns, nst iti lingua Anglosaxonica evitattir, nisi vocalis aut muta 
post a sit ejecta, e. gr. svinsjan pro svingsjan, niinsjan pro niinnisjau 
cf. goth. minniza minor. 

2) Praeterita cixde, cudon; lide, lidon ex cunde, cundon; uude, undon or- 
ta stint; media in aspiratam abiit et n secundtim regttlam nunc ejecta 
est ijum Gothice kun{)a, munjia). 

3) dear pro dearr, dears scribitur, nti secunda praesentis ind. dears-t et 
praeterita dors-te, dors-ton, demonstrant; cf. graec. &a^Qfiv, 9-c(Qafiv. 

4) Simplex man, iniinon, raro legitur, e. gr. L. Lund. 8. Pro plitrali 
muiion nortnalis forma esset mt-nun (^vel nionun?). 

5) In praes. conj. verbi sceal /vrmae vocalem immulatem (y) hahentes 
usitatiores sunt. Pro sciilou, sciclon (vel scCAnn) esset forma normatis. 

6) Qtiod verbtim iiiag attineat, fonnae miigon, ma^gon normales quidem 
sunt, sed Gothorum magun (mo« megun) pro magon, niiigeu pugnat. 
Theodisco more pro magon eliam mugon interdum legittir. 

7) Formae vissc, \issou assimilatione ortae sunt. 

8) Verbttm iili maximam anomatiam in eo monstrat, quod ttbique vocalcm 
productam li habet, nuuqiiam i, qiiatn vocalem regula coujiigationis po- 
tioris requirit. Cur aiifem in secunda pntesentis indicativi non iihl 
dicebatiirif 

9) villau (pro viljan) iit lingua gothica , quod tem))us praesens attinet, 
ntUlas habet indicativi formas, in Anglosaxonicu tamen vilt et villatf 
usitatae sttnt. Praeterita o pro i accepcrunt, goth. vilda, vildcdjan. Praefatio. LXXl 

,§ 25. Restant verba quaedani t/nae alio modo contra normatn tem- 
pora formant, scil. H6n, giuigan, l)enci"an, l^ynctan, brengan, buan, gcr- 
van, servan, bjcgan, vyrct"an et gefricg«;an C= gefrigjan). 

rt) dnn dare, ponere, facere ita conjuyatur: 
Ind. praes. sinff. do, dest, ded ; plur. 1, 2, 3 d»)tf. 
Conj. praes. sint/. l, 2, 3 do; plur, i, 2, 3 don. 
Ind. praet. sing. dide, didest, didc; plur. didon iforsitan didon, pro dc- 

don?). 
Conj. praet. siny. 1, 2, 3 didc; plur. 1, 2, 3 diden {pro dede, deden?) 
hnp. siny. do? plnr. dtUr. 
Inf. don. Part. praet. gedon, gedin? (_cf. forden). 

A) gangan. 
Ind. praes. sing. gange (ga), gaest, gaecT; plur. 1, 2, 3 gaugad (gad). 
Conj. praes. siny. 1, 2, 3 gange (ga?); plur. I, 2, 3 gangen (gan?), 
Ind. praet. aut geong, gecmge, geong; geongon; aut gengde, gengdest, 

gengde; plur. gengdon, aut denique ab alia stirpe: eode, eodest, eo- 

de; plur. eodon habet. 
Conj. pract. quod sciam tantummodo eode, eoden exhibet, tamen etiam 

fortasse geonge, ge«')ngen inveniri potest. Gengde, gengdon re vera 

ad gencgan, gengan, i. e. gangjan pertinent. 
Imp. siny. gang (ga); plur. gacT. 
Inf. gangan (giin). Part. praes. gangeude ; part. praet. gangen (gan). 

c) Verba l^encan, j)yncan et brengan (i. e. brangjan) liquidam radica- 
lem in praeteritis ejiciunt habentque poiite, {^«jlitest, l)6hte; plur. l)«')hton 
(vel l)ohte, l^ohton vocali brevi?); l)uhte, l)uhtest, puhte; plur. Ijuhton {vel 
l)uhte, plur. l)uhtou?); br«)hte, br«jhtest, brtUite; plur. bri)hton (j)el brohte, 
brohton?). Gothi enim ubique vocalem brevem conservant. Praeterita 
conjunctivi, quod formationem attinet, cum indicativo conyruunt, sunt 
enim l)«jhte, ^«ihten ; l^iihte, l^uhten; bri)hte, br«jhten. Part. praet. gel)«Jht? 
gepuhtj bri)ht, gebroht. Infinitivus brengan, Boeth. 7, 3 leyitur, rarus ta- 
men est. Praesentia usitato more a verbo bringan formantur, cujus 
praet. brang, brungon, part. praet. brungen tam rara sunt quam brohte, 
br«)ht frequentissima. 

d) biian, habitare, conjuyatur: Ind. praes. siny. bue, byst, bytTj plur. 
1, 2, 3 bfiatf, praet. biide, biidon. Part. praet. gebun. 

e) gervan et servan (gyrvan, syrvan) iti praeteritis v ejicitmt, habent 
enim gyrede (= gerede); gyredtjst, Ps. U6, 8. gyrede; plur. gyredon, 
cet., et syrede, syredest, syrede; plttr. syredon, cet. {sed syrvde Exod. 
21, 13. Math. 6, 19.). Part. praet. gegyrved, gesyrved (gesyred). Etiam 
infinitivi gyrjan, syrjan passlm leyuntur. 

/■) bycgan emere, format praeteritum bohte; bohton; part. praet. 
geboht. Parimodo habet. 

y) vyrcean, vyrcan in praet. vorhte, vorhton, in part. praet. gevorht. 
formae vrohte, gevroht transpositione liquidae r ortae sunt. 

h) fricgean, gefricgcan ijuxta frignan) interroyare {Beov. 3965), fan- 
do accipere iBeov. 3648), in praesenti tantum occurrit et imperativo 
(gefricgeatT, Beov.). Part. praes. fricgende, Beov. 4207. Part. praet. ge- 
frigen (Ccedm. 177, 28) et gefrSgen i. e. gefrcgen (Beov. 2393). 

i) ne ceara (« cearjan, cear«jde, curare) etiam impersonaliter usur- 
patur, acc. aubj. reyens, e. yr. ne ceara incit, nolite iCcedm. 165, 16), 
semper infinitivtim secum habet, sicut vutiin, ufan i. e. vitan ieavius). Vnces II rorah inripirntcs. AH. oaf. al". iif. of (^f. 

(\iii)iefi iiirliisi ml lihriim rt/'eniiitiir.J 

.V := golfi. A'. 
-"An.W (ob, ob(»ii, ahoiO /lollrre. H iii V traiisit. cf. KKAN. 

Abbe, -cs, «<. ««//(. pro/n: (37, 29.) f/'. theod. Abbi, Abbo, Ebho, 

E[)i)o, c< j"of. (foth. abji, fiVj »Jrt«. 
Eafa, -an, n/. i/o»«. /n-o/ir. Chron. Sa.T. 43.3. </. ^o*/«. aba, vir. 
Alic (Elic?) -cs, wi. nom. /n'0/)r. Chron. Sax. 1002, 1010. tiomen .si 

.■KHc scribi debeat, ad Kl" W /lertinet. 
abal (afol), -es, //. robnr cor/ioris. l»in abal and crad, Cicdm. 32, 9. 
eallnm his afole, omni mentis robore , L. Const. W. /). 147, 6. cf. 
sar. ahal, bor. afl Q)hir. ofl)n. 
iifnan, efuau (-de, -ed), /)ra'stare, sufferre. Cod. Eron. 102, 29. 
158, 29. 327, 3. ibidem 83, fi leyitur iifdon, (/uod, nisi /iro iifudou 
scribae incurid scri/ttum sit, verbnm iifjan (-de, -ed) requirit. 
geiifnau (-de, ed), /^rmstare, sufferre. Cod. E.jon. 84, 7. 87, 24. 
168, 81. 
afor, adj. validus, atro.r. Judith. r. 2.57. cf. yoth. abrs, tGxvQo^. 
aforjan, afrjan (-ode, -od), valere, validum reddere, efferre, 

exaltare. Bo.sw. s. l. 
geaforjan (-ode, -6d), /. </. aforjan. Som. 

ofergcaforjan (-lide, -6d), nimium se e.Taltare. Psalm. 36, 37. 
afora (eafora) -an, m. /iroles (204, 6.) lioeth. llawl. /). 189. Ccedm. 

35, 5. 258, 7. 
eafod , -es, m.? robur, vis. eafodes gctv.efed, lieov. 3524. Andr. 30. 

Beov. 1194, 1913, 3432, 4692. 
ofer (6hr, Cot. 180.) -es, n. ri/)a, litus (terra exaltata, seu aquas 
re//rimens?J E.Tod. 7, 15. ofer e.c ovliir vel onfiir contractum esse, 
/larum credibile mihi videtur, etiamsi linyua theod. iiover /)rae- 
beat et iirfar, anfar. Soli tamen Sarones 6fer dixisse videntur, 
quum alias theodisce nobar, non uover, invenires. Boreales vocem 
non i^rcebent. 
ofost (oefist, t-fest) -e, /'. celeritas , festinatio. ofost is selast, Beov. 
niid ofeste, festinanter, Gen. 18, 7. Marc. 6, 25. ofeste, festinan- 
ter, Ca-dm. 191, 32. ofestum, festinanter, Ctcdm. 232, 9. ofstuni, 
Ca^dm. 161, 6. 29. 195, 26. 
cfesta (ocfesta) adv. festinanter , Luc. 19, 5. 

ofostlice (opfistlice, efestlicc) adv. festinunter, Red. 3, 14. Off. Rey. 17. 
ofestan, a'listau, cfestan (-ste, -sted) festinare, Red. 2, 2. Jiuc. 19, 6. 

Psalm. 106, 18. 
ofestun.a; (efestung), -e, f. festinatio , Ben. 
abbad (abbod, abbud), -es, «i. abbas. (30, 21.) 
abbudis.';.^, -an , /'. abbatissa. (23, 1.) 

1 2 Yoces a vocali incipientes. al». AC. ec. eh. iMi. 

ahboddom, -es, m. abbatis dignitas, Bed, 5, 1. 2.'». 
ahhiidhiid, -es, wi. status abhatis, Som. 
ahhndrice, -es, n. abbatia. liosiv. s. I. 

ac Oic, ali, «c), conj. sed, at (1, 5.) ac hvadcie, veruntamen C13, 15.) 
oc seu oc, Chron. .Srtx. 65«. cf. yoth. ak, sed; hor. ak, sed; sed etiam 
theod. oh, ouh, joh. 
ACAX 0*»c, ocon, acen), 1) agere , ayitare. 2) ayitari, dolere. acaiT 
mtne eagan, Alfr. Gram. 36. cf. bor. aka Cok, okii, akinn), ayere^ ve- 
here. ndd. akcn, dolere. holl. akelig, tristis, terribilis. 

acer, -es, m. ager , seges, Math. 27, 8. yoth. akrs. theod. achar. 
accrceorl, -es, in. agricola. liosw. s. l. 
acermann, -es, m. agricola. Bosic. s. l 

iicerspranca C-spi«ng'i) » -'«"? "'• »'*'^- Alfr. gram. Som. p. 1.3, 
48. 
acern CJiciru), -es, n. plur. aceriiu, glaus. Gen. 4.3, 1t. cf. goth. 

akran, KagTiog; theod. akarn , glans. 
acol, adj. agitatus, perlerritus, miser, turpis. forht and acol, Ca-dm. 
117, 18. aclum stefnum, Cwdm. 215, 4. vurdon acle, Andr. 1330. 
cf. theod. achul iGraff 1. 130). 

acoiinod, adj. exterritus, pavidus, tristis, miser, Andr. 1595. 
ncoljan, acljan C-«>d«) -t'>(1), terrore percellere, turpere (.268, 228). 
theod. acliulou. 

geacljan C-w^^e, -od), terrore perceUere, Audr. 805. Elen. 57; 
1129. 
(•(•0 iseu ece? sed vox et ace et iice scripta invenitur) -es, wj. dolor. 
vf. heafodece. eai |»at sar and se lice onveg lilieded viis, Bcd. 5, 3. 4. 
ehtan, ehtjan Cehte, ehted), 1) persequi Cl2, 19. 18, 30.) ne eht |iu 
nanrc viihte, Boeth. 42. hi ehton vilddeor, Coll. Mon. 2) infesta- 
re, |>onne hi etW ehtad on |)isse hyrij»-, Math. 10, 23. An non for- 
sitan ehtan scribi debeat ivid. (Bhtan, oehtniss, sub AGA\, et hoeli- 
lan, hoehtnis) quaeri potesl; sed vox saxon. ahljan, ehljan, mul- 
ctare , anglosaxonice (/uof/ue ehtan, non ehtau scribere suadet. 
Voces theod. siht^ persecutio , Cauht, Oberliu); aahtunfie (\otker') 
persecutio; aehtere, persecutor; a-htesal, trihulatio , neque cum 
ehtan, neque cum ehtan conveniunt, sed oihtan requirunt. tamen A 
vocum theodiscarum ex a facilius quam ex uo C= anglos. e) oriri 
potuisse, uemo est qui neget. Quare verhum ehtan suh ACA\ af- 
ferri posse ralus sum ; sed etiam ad AGA\ pertinere potest. 
ehtend, -es, m. persecutor, Oros. fi, 9. 
ehterc, -es, m. persecutor. CI8, 33.) 
ehling, -e, /. persecutio. Oros. 6^ 23. 
ehtniss C«l>'n'ss, Math. 13, 21. ('. B. eahlnis, Math. 5, 10.), -e , /. 

persecutio. C4, 19. 7, 5.) 
Octa cOhta), -an, m. nom. propr. C'>j 1'*-) 

6htherc COI'<ere), -es, m. nom. propr. Bevv. 4756. Chrou. Sa.r. 911. 
acas (ii.x, eax), -e, f. securis. ealliinf;a seo jix is to |ta;ra tryva C= treo- 
va) ^urtrumiim asell, Math. 3, 10. seo eax is, L. In. 43. cf. goth. 
aqvizi, f. bor. ox, «ixi, /'. theod. ahliiis, f. gra'C. u^irtj. lat. nscia. 
acse (ahse, nxe), vide asce. 

.\xanm3 n.ster, -cs. Monasterii quoudam nunc urhis nomeu . hodie A.T- 
miu.strr. (32, 7.) Voces (i rncali inripioitrs. acJ. al". AG. »'g. ecf^. 3 

Adam, -es, m. iioiii. prupr. (5, 30. 39, 7.) 

ariela , adelilit, ;uliilserul, vide Kf'AN. 

adcsi', -an, /". ascia, lied. 1, 3. eiujl. addiee, adx. 

af, ali^od, afftodnes, afgrfffa, vide sub of. 

ufo!, afor, afora, aforjan, ride ABAN. 

aller, et com/iosita, vide of. 

*AGA\ (oft» "gon, agen), aciitiim esse? terrere? tiniere? 

a;i (iiii? agii?), -es? n.? luu/iiitia, Psafm, 72, 8. cf. bor. aa, //. ca- 
stiyatio, vexatio. 

atfliic (ai^Lliic), -es, ii. miseria , Cot. 184. Som. 
aftla;cea (a^la^ca, ;is;la;ca), -an , in. vexatiis, miser, turpis, hor- 
reiidiis, Grimm. ajiiheca scribil, et recte </nidem mea seiiteutia, 
Andr. 1132, 1313, et alibi ; hembliiis vero teglaica (c/". Vocab. 
ad Jieor.'), lig, «?§ defendere eqiiidem nequeo, bene tamen ag, iig. 
cf. etiam bor. agi, m. e.tercitatio , castiyatio. 
agii, -e, /■. pica, Ben. cf. tlieod. agalstera (= aggalstera?). mhd. 

egelster, eglester. nhd. elster. 
ege ivel ege?), -es, m. timor , horror (13, 16. 24, 30.). on inicluni 
ege vesan (14, 11.). niid unuia;te egc (26, 11.). beo eover ege, 
Gen. 9, 2. ege drvlitnes, Psalm. 18, 10. plur. niim stare videtur 
5, 85 I)ine godcs ege, nisi subst. gen. fem. statuere malis , cf. yoth. 
agei, /■. theod. egi, f. ege (on ege?) healdan, corripere, Psalm. 
93, 10. 

ogefiill, adj. terribifis. niililig and egefnll, Deut. 10, 17. Boeth. 

18, 2. 
egelejis, adj. impavidus , Past. 36, 1. 
egen, -e, /'. timor, horror. liosw. s. t 
cgeniss, -e, f. timor , Psatin. 88, 39. 

egjan, cgeau (-ede, -ed), 1) excitare, terrere, 2) timere , 3) oc- 
care. cf. yoth. agjan, TtTVQitv. 
geegjan (-ede, -ed) , excitare. liosw. s. f. 
onegjaa (-ede, -ed), timere, Ctedm. 859, 89. Ps 138, 20, goth. 
inagjan, s(i§QL/j.cced'ai. 
ecg (= egg), -e, f. acies. on sveordes ccge, Luc. 81, 24. sveorda 
ecguni (204, 4.). hilla ecgnm, Ccedm. 260. 14. ecg griraetode, 
Ccedm. 203, 24. 
Ecga, -an , w. nom. pro/>r. Chron. Sax. 778. 
ecgbana, -an , m. qui ense intefimit, Beov. 2584. 
Ecgbeald, -es, m. novi. />ropr. Chron. Sa.T. 686. 
Ecgbyrht, -es , m. uom. propr. tlieod. Ecbert. 
Ecgbyrhtes stan, nom. vici. (33, 80.) 
ecgclif, -es, n. rupes, Beov. 578 1. 

Ecgfriil (-ferd), -es, m. nom. propr. Chron. Sai. 794. 595. 
ecghete, -es, m. odium lethafe , Beov. 3473. 
Ecgliif, -es, m. nom. //ropr. Chron. Sax. 1025. Heov. 993. 
ecgplega, -an, m. proetium. Judith. 246. 
ecgviil, -es, m, j^roefium. Hosw, s. I. 
Ecgveald, -es, m. nom. propr. Chron. Sa.T. 731. 
Ecgvulf (Ecgulf), -es, m. nom. pro/ir. (35, 5.) 
Ecgpeov (-1)66), -es, m. nom. pro/ir. Be6v. 744. 12.56. 
ecg|)rao, -c , f. fortitudo hetlica, Bedr. 11«5. 4 Voces a vocali incipientcs. AG. ocg. iig. eg. 6g. 61i. ^g. AHS. 

ecgan, egpjan (-de, -ed), 1) actiere, 2) excitare, Lye. cf. egjan, 
ecged, part. saepe in compositione leyitur , e. yr. heardecged, 
tvigecgcd, stylecged cet. 
Agel, -es, nom. propr. cf. theod. Agilo, Agelinund invenitur in: 
Aglesburh, Chron. Sax. 571. 
Aglesford, -es, ni. Chron. Sax. 455. 
Aglesl)rep, Chron. Sax. 455. 
AglesvuriT, Chron. Sax. 963. 
Agelbeorht, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 650. 
Agelric, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 1069. 
Agelvig, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 1077. 
Agelvine, -es, m. iiom. propr. Chron Sax. 1069. 
egle, adj. acutus, acer, acerhus, odiosus (2h9, 29.1, H. 8. yolh. agls, 

diaxQog. cf. sax. agleUo. theod. agaleizi. 
agljan (-ode, -od), dolere. praet. aglade et part. aglad, liosw. sine 

loco affert. 
eglan, egljan, elan (-edc, -ed), dotere, ve.Tare (144, 1S5.). gif men 
innan vjrman eglj.in, Herb. 2, 10. usitatius est verbum impers. me 
egled, me ta;det, L. Eddm. pol. praefac. cf. yoth. us-agljan, vnio- 

7CluC,ilV. 

egenu, -e, f.? ylomulus, Som. 

egesa, -an, m. horror, and beoJ hungor and egsan of heofone, Luc. 
21, II. Bed. 4, 12. cf. yoth. agis, n. theod. agiso, egiso, m. 

egesfull, adj. horrendus. 

egesfullice, adv. horrende. (27, 10.) 

egesfulness, -e, f. timor , Psalm. 88, 39. 

egesgrima, -an, m. larva, masca. Som. 

egeslic, adj. terribilis (15, 18. 27, 2. 29, 13.). theod. egislih. mhd. 
eislich. 

egeslice, adv. terribiliter. Mqu. Vern. 43. 
egesig (eisig), adj. horrendus. eisegan stefne, C(edm. 267, 9. 
egesjan, egsjan (-ode, -od) , terrere, comminari, Jud. 4, 17. 7, 22. 

geegesjan (-ode, -od), terrere, comminari. 
egesung (cgsung), -e, f. comminatio , Jud. 16. 

ege«T, -e, f. (_seu egede, -an, /..«*), rastrum, occa, Som. mhd, egede, /". 
egedere, -es, m. occator, Som. cf. mhd. egeda;re. 
«»ga, -an, m. terror , Gen. 9, 2. 1.'», 12. cf. bor. oga, f. ogn. 
Oga (Ogga, Ocga), -an , m. nom. propr. Chron. Sax. 731. 

egan (-de , -ed), terrere cf. yoth. «lAjan, cpo^tQi^nv. 

onegan (-de, -ed), formidare, tahescere, Ps. 138, 20. C. T. 
fiht, -e, f? terror, C(Pdm. 6, 5. iHfi, 9. 

ehtan (oplilan , .WrifA. 5, 12. /?.), persequi, vide chtau sub ACAN. 

«••htniss (ophfnis, Math. 5, 10. H. Math. 13, 21. C. R.), persecutio, 
vide ehtnis sub ACA\. 

rthter, -es, m.? opprobrium , Som. 
egor, -es, m. oceanus, bor. Q^gir, nom, propr. = Neptunus. 

egorherc, -e.s, m. oceani exercitus , undae, Ca-dm. Xi, 23. 92, 31. 

«^gorstream, -e.s, «i. oceanus. Iloeth llaul. p 176. Ccedm. 83, 4. 
"•♦AHSAN (<»hs, ("thson, a.\\s.f.'n), junyere , coassare. 

CHx, -e, f. axis. nc.-ih |>am nordende Itaere eaxe, Uoeth. 39, 3. si«i 
enx velt enlles |>ris vicnes, Hoeth. 39, 8. Voces a voculi incipientes. oa\. Ax. AL. eahJ. 5 

eaxl, -e,/'. scitjnila, humerus. (tii liis ciixla, Luc. 15, 5. 
caxlcliiil, -es , /i. scapulare. livyiv. s. l. 

eaxclgestealla, -an, m. contubernalis, consiliarius, lieov. %Qb'i. 
rtxn, -e, /■. axilla, asetta, subhircus. uuder his dxne, Proverb. 86. 
oxna fiila stanc, Herb. 153, 1. 
«tlista, -an, in. aselta, Cot. 145. 
ALA\ (<il, olon, alen) cf. bor. ala (<"'• cet.), 1) alere , olescerej 2) ap~ 
parere, Luc. 11, ■14. C. /?., 3) pra^bere? stOpegouguni vecild, sv^Ice 
corde ol : alitc ic caldorsttW, honoribus yavisus sum, i/uas terra prte- 
buit: habui domini sedem, seu: honorihus yavisus sum. Sicuti terra 
apparuit, tenui domini sedem (221, 23.) V 
ufaliiu (ol, olou, alen), disparere. goinel sibbe ne ofOl, senex con- 
sensu Qtace') non destitutus fui? (221, 24.) 
ald (eald), adj. aetate provectus, vetus , priscus (16, 11. 40, 5.) 
compar. yldra (ildra) «i. yldre (ildre) f. n. superl. yldest (il- 
dest) ealde liife, veterem reliquiam, i. e. a veteribus relictum, 
scil. yladium, IJeov. 5123. 
ealda, -au, m. ealde, -au, f. senex, Thorp. Anal. 
ealdjivered Qjart.) aetate decrepitus, tritus, vetustus, R. Ben. b. 
ealdacvcu, -e, /'. matrona. liosw. s. l. 
Aldberlit, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 788. 
ealddag, -cs , m. tempus praeteritum. on ealddaguiu, iii priscis 

temporibus. Bdd. 4, 27. 
alddoiu (ealddoin, ealdoin), -es 7H. senectus (8, 17.) vetustas, 

Oros. 2, 4. 'Ihorp. An. 
aldfiider (ealdfiider), m. patriarcha, avuSj Alfr. gl. 3. pater jam 
defunctus? lieov. 743. ealdfaderas, praedecessores, Gen. 15, 15. 
ealdealdfiider, vi. ataviis, Bosw. s. l. 
Ealdfrid, -es, m. nom. propr. (30, 14.) 
ealdgesid, -es, »t. comes senex, Beov. 1700. 
ealdgestreou , -es, n. thesaurus vetus^ Beov. 2761. 
ealdhad, -es, wt. senectus , Som. 
Aldhelin, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 709. 
ealdhetteud, -es , m. hostis priscus, Thorp. Anul. 
ealdhlafurd, -es, m. dominus priscus, doininusjam viortuus? Bosw. 
ealdlic, adj. seniliSy Aifr. gr. 9, 28. 
ealdmetod, -es, m. creator, Beov. 1883. 
ealdmddor, f. avia, R. 91. 
ealdm3'nster, -es, w. vetus monasterium. 
ealdnjss, -e, /'. senectus, vetustas, Alfr. yram. 5. 
ealdriht, -es, n. Jus vetus. Bosw. 

Ealdseaxan (Ealdseaxe), -eua, m. plur. taut. Saxones veteres, 
ii nimirum, qui inter Albim et Visurgim adhuc degunt. Vett- 
res appellat^ sunt, quia Saxones Britannici sese ab iis oriun- 
dos crediderunt. Sed Saxones, qui Britanniam petentes inco- 
las subjugarunt, populi Saxonici ea pars erant, quae, patrid 
ultra Eidoram reiictd, Galliae litus septentrionale navibus 
petiit, et postea ab hoc litore Saxonico a Vortigerno (V^oi-- 
tigearn, permaynus') accersita Britanniam occupavit. Cf, 
Schaumann., Geschichte des niedersdchsischen Volkes iGottin- Voces n vocali incipicntes. AL. eald. yld. 

(fen 1839) paff. 25 — .30. Hed. :>. 10. (41. 1. 14, 1. t/iio luco ijai. 
Ealdseaxeiia, scil, land, e.rsfiectes.) 
ealdspell, -es, n. narratio prisca , fabufa , lioeth. 35>, 4. 
aldvif Cealdvif), -es, n. matrona. liostv. s. t. 
Aldvine, -es, m. nom. propr. Chron. Sav. 731. 
ealdvita, -an, ?». antiijintatis ynarus; senator. Uostv. 
ealdvritere, -es, jn. hisloriograjihus , Som. 
Aldvnlf, -es, m. nom. propr. Chron Sax. 727 778. 
ofereald, adj. admodum senex, R. lien. 37. 

aldjan, ealHjan (-dde, -«d), senescere, Joh. 21, 8. c/. theod. altou. 
forealdjan (-ode, -od), senescere. liosw. s. l. 
onealdjan (-6de, -od), senescere, Psalm. 31, 3. 
aldung (ealdung), -e, /". senectns (8, 14.), Oros. 2, 4. 
aldagjan == ealddagjan? (-ode, -6d), senescere, Sorn. 
eldan, yldan, ildan (-Ide ,' ->cdX, differre, inorari (29, 14.), theod. 

altjan. 
eldung (^ldung, ildung), -e, /'. dilutio , mora^ (14, 19.) 
yldas, -a, m. plur. tant. homines. t/en. i/uoi/ue jiida, alda scribilur. 
iilda bearn, iilda cynn, hominum /ilii, hominum yenus. lieov. 153. 
3321. 4229. 
yldo (ildu, yld , eld), -o (e), /'. 1) aetas, seculum, aevum, on luvrc 
forman ylde j^isere vorulde, Alfr. T. p. 5. jelcere yldo and liade 
gescriipe, omni aetati et sexui conveniens (19, 15.). 2) senectus, 
yldo ne derede, Ca'dm. 30, 23. on Iiire ylde, in ejus senectute, Gen. 
21, 2. Luc. 1, 36. yldo bearn, aetatis filUj Caedm. .W, 9. 

iifteryld, -e, /'. posteri, juventus. ne niagun |)ii iifteryld blo^da 

geberan. Cod. Exon. 132, 3 
aldoinann, -es, m. /)harisaeus , Marc. 2, 24. 71. 
yldran (ildran), -eua, m. plur. tant. parentes. Math. 15, 8. yldran 

re vera comparativus est ab eald. 
aldor (ealdor, aldr), -e, f. vita, aevum. aldre sc^Idig, inorte mulc- 

tandus, Cicdm. 244, 19. 
aldor (aldur, ealdor), -cs, m. 1) vita, aevum, l)Ouue 1)U of lice aldor 
lisendest, Ciedm. 168, 29. a t6 aldro, in aeternum, Caedm. 303, 
26. sefre t«) aldre, in aeternum. to aldrc, in aldrc, semper. ne 
on aldre, nunt/iiam, Civdm. 26, 6. 2) auctor, alderas forlorcne 
vseron, lied. 2, 5. 3) dominus (cf. signore, i. e. senior) lieov. 111. 
689. 

aldorapostol, -cs, m. apostolorum princeps , lietl. 3, 7. 
aldorbana, -an, m. homicida, Ctvdm. 63, 17. 

caldorbealu, -cvcs, m, noxa fatalis, lieov. 3315. Cod. Ex. \^i*, 31. 
ealdorbiscop, -es, m, summus e/>iscopus. (21, 15.) 
ealdorbold, -es, u. domits retjia. liid. 2, 9. 
ealdorbotl, -cs, n. domus retjia. (17, 19.) 
ealdorhurli, -ge, /'. arx reyia. (12, 37.) lied. I, 13, 26. 
caldorccaru, -e, /'. cura pro/iter vitam , lietiv. 
aldordiig, -es, m, dies vitae , lieov, 1429. 
aldordcnia, -an, »i. judex su/>remus, Cwdm. 70, 21. 149, 2f». 
aldordum, -es, m. j^rincipatw!, im/>erium, Psalm. 138, 16. lit-d. 
4, 28. Ctvdm. 19<^, 3. 199. 8. laldordoiiias . fasces, H. (i. Vuces a rucali incijtutUes. AK. iil. ol. 7 

iililurtlii^ml , -i', /". nubilitas jirinciimlis, viinintri rcyii, tUvtlm. 

Vio, 19. 
alilurrifii, -II, tn. ftrinceps, Ca'ilm. 218, 2'J. 

uldorgedal, -es, n. vitae dirortium, Ccedm. 65, 85. (t(»5, \\:^.) 
e.ildor{;rsceaft, -e, /". vita^ Cud. Ej. 48 J, 24. 
ealdurgeviini, -es , m. labor , miseria humanaj Cod. Ex. 134^ lo. 
nldorleas (ealdorle;is), adj. domino privatus, Joh. 14, 18. 
aldorlef;e, -es, wi. fatum. ()Ht ge ciulon iniHe C^- uiinne) aldorl('j;;r, 

Caulm. 224, 20. 
aldurlic, adj. itrincijmlis, Alfr. yr. 9, 28. 

aldorlioness, -e , /'. princiitalitas, auctoritas, Bed. 1, 87. Resp. 7. 
aldorinann Cealdorniann), -es, m. procerus, jiraeiiositus, judet, 

dux. (_\S, 8. 24, 3. 35, 19. 21, 6.) nldornienn oi dine setjueban- 

tur adeiin^^as h e. priucipes reyii sanyuinis, et praeibant mi- 

nisterialibus (|)ej;niini). 

oferealdormann , -es, in. palriarcha, lied. 4, 3. 
aldorner, -e , /". {_etiam uere, -es, m.? cf. augnere), asylum, refu- 

yium. ne inag ic aldornere iniue svd feor lieouau gesecau, Cicdm. 

151, 22. 152, 13. 
ealdurscipe, -es, m. dominalio. Uosw. 

ealdurstol, -es, m domini sedes, sedes reyia, thronus. (221, 23.) 
aldorvisa, -an, m director principalis, Ciedm. 75, 9. 
ealdurl^egen, -es, m. minister principalis, Ciedm. 268, 36. 
iilf (elf, ^lf), ~es , m yenius, iucubus. Yifa gescut (303, 2.), Iheod. 
Alp, bor. Aifr. 

iilfbeorlit, adj. lucidus, pulcher sicut Atfi, Caulm. 

iilfcynn , -es, « Alforum, ephialtum yenns, Som 

.\Ife:ili, -ges, m. num. propr. (38, 6.) 

Aliried (-flted), -e, /'. notii propr. Chrun. Sar. 792. 

Allgar, -es, m. nom. propr. Chron. Sut. 961. 

Alfgeat, -es, n/. noin. propr. Chron. Sajn. 1017. 

Alfgifn, -e, /'. nom. propr. Chrun. Sax. 1002, 1036. 

AJflielin, -es , m. nom. propr. Chroit. Sax. 1006. 

Alfiiere, -es, m. nom. propr. Chrnn. Sax. 975. 

Alfluin, -cs, m. iiom propr. Chron Sax 1013. 

Alfrod (Alfned), -cs, m. iiom. propr (32, 1.) 

Alfric, -es, m. nom. propr. (3, 1.) 

iilfscione, adj. pulcher sicut Alfi, Ca'dm. 109, 23. 165, II. 

Alfsige,-cs, m. nom. propr. Chron. Sax. 1013. 

iilisideu (-sjden?), -ne, /" incubus, IJerb. 3, 6. 

iilfsogocla, -au, m Alforum succus, Castalidum impetus, Lib. 

Med. 3, 62. Alfos aut deliquii auimi auctores, aut poeseos 

laryitores existimatos esse ab Anylosaxonibus hac voce discimus. 

sogoda 1) copia lactandi in nutricibus. 8) succus 3) deliqui- 

um animi. vide SUCAX. 
Alfstan , -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 1043. 
alfvalda, -an, m. Alforum imperator , deus, lieov. 8628. 
Alfveard, -es, ni. nom propr. Chron. Sax. 924. 
Alfvine, -es, m. nom. propr. (138, 211 ) 
elfen, -e, f. lamia. Bosiv. s. l. 
clf, -es, m. iseu -e, f.?) fluvius, cf. schwed. elf, m. bor. elt, /. Voces n vocah incipicntes. AL. el. eal. al. 

inelfe (iuilfe), -es, n. risceni , Col 1«6. </. tamen IL.AV. 
jlfi;^, adj garrtilus, Som 

elfetii (elfet, vlfet), -e, f. olor. Alfr yl. Som. 62. theoil. aJpiz c/ 
vlav. laba, flucivs, labud, o/or. sed flurii et spleudeutes (a)>i>a- 
reutes^ et uutritores suut, et Slari saepissime literas transpouuut, 
ita ut laba, labod pni alba, albod stare posdt. Labam vocant Slavi 
Alhim fluvium. 
ealgjan (-ode, -6d), defendere, tueri , 11. lieu. 64. 

geealejan (-ode, -r»d), defendere, tueri. (204. 9.) 
alh (ealh), -es, m. asi/tum, templum , fauum, Math. 27, 5. 51. 

Ealhheard (Ealheaid), -es, m. nom. propr. Chron. Sa.i. !i<97. 

Ealhere, -es, m. nom. propr Chron. Sax ^Sl. 

Ealhhild (Ealhilri), -e, f. nvm propr. (208, 5.) 

Alhmiind, -es, m. nom propr. Chrun. Sax. 780. 

Alhred, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 765. 

Alhric, -es, m nom. propr. Chron. Sax 798. 

Ealhstiin, -es^ m. novi. propr. Chron. Sax. 845. 

Ealhsvid, -e^ f. nom. propr. Chrvn. Sax. 803. 

alhstede (ealhstede), -es, m. locus muuitus, arx \mi lie IJabilonje 
abrccan volde, alhslede eorla, |)a;r fidelingas uiider vealla lileo 
velan bivvtnedou, Ciedm. 259, 11. 
alhii, -es, m. asylum, templum. gctinibrede teinpel gode. alhn hiUigne, 

Ca-dm. 202, 22. Sed alhn forte meudose pro aih scriptum est. 
ellen (eljan, ellean), -es, n. vis animi, fortitudo. gbth. aljan. theod. 
eljan, ell.in. lioeth. 27^ 2. Ccedm. 59, 32. 

ellencanip, -es, m. pugna fortis, Cot 4 Lye. 

ellencanipjan (-ode, -6d), fortiter puynare, Cot. 4. 

ellenda'd, -e, f. res fortiter gesta, Caedm. il, 13, 

ellengiist (eilorgast scribitiir lieov. v 2697 3223), vir robustus 
nisi potius: 

ellengast, -es, ni. yenius robore praeditiis, leyi dtbet, cf tameu 
ellor stib el, ele. 

elleulajca, -an, m. pugnator fortis. Uosiv. s. l. 

ellenlice, adv. fortiter, poteuter, lieov. 4232. cf theod. elljanlicho. 

eIIenma;rdo, -e, f. fortitudiuis gloria, lieov. 1649. 2941. 

ellenrof, adj. fortitudiue clarus, laedm. 107^ 1. 110, 26. 

ellenseoc (ellerseoc), adj. vignre orbatus, lieov. 4.M)3. 5570. 

ellensprajc, -e, f. .sermo fnrliter hahitus. (I3S, 211.) 

ellenveorc, -es, n res fortiter gesta, lieov. 131.'>. 1909. 

ellenvodjan, ellenvrdanV (-vodde, -voded) fortiter puynare, liosu. 

ellenvodness, -e, /". ztilus, aemulatiu (24, 37.) Psalm. 78, 5. 
ell.vn, -e, f.'/ zelus. cf bor. eljiin, /". Psalm. 118, 139, var. lect. 
elnjan (-6de, -6d), zelare. Jia eluode he hine, Gen. 48, 2. 

geelnjan (-6de, -6d), zelare, liosir 
elniing, -e, / zelus, Psalm. 118, 139. 
Alle (yoth. Aljis?), -es. m. nom. propr. (15, 80.) 
Aloc, -e.i, m. Hom. propr. Chrou. Sax. 547. 
alor (alr), -e, f. betula atnus, Alfr. yl 17. 

iit Alre, nom. vici. (33, 29.) 

alrholt, -es, n alnetum , liosic s. I 
Elesa^ -an, m. mowi. propr Chrou. Sax 495 Vuces a vocali mctptcnfes. AL. cal. 61. AM. cin. 9 

1'alii Ci'«'>lo), -eves, ». cererisia, lieuv. 1.^31. Th.Aii.p. 117. bor.iW. lit. allii. 
calobeiic, -e, /'. scamiium cereeisidin bibeiitibns fniratnm, lieuv. 

2051. 5789. 
caloclyla, -aii, m. (clyle^ -an, /". ?) tabenia, Dosw. s. l. 
ealonit, -es, n. lacns, dolium, Som. 
ealiigafol, -es, m. tribntnm pro cocta cererisia, Lye. 
ealogal, adj. cerevisid ebrius, laetns, Civdm. 145, 19. 
ealogeveorc, -es, n. cererisiae coctio, Lye. 
ealolius teallius), -es, «. taberna, I^ye. 
ealoscop, -es, in. cerevisiarius, Som. 
ealova'g, -e, /" patera, scyphus, Beov. 956. 985. 
ealovosa^ -an^ m. ebrius, Cod. Ex. 330_, 10. cf \asa, satyr, fau- 
iius , sub VA!SA\. 
calocr (eahiil), -es, m.? cerevisia. Vulfred scolde gifan tv;i tiinuan fiille 
liltitres al(ui(es) and tcn uiyttau viilsces alod(es), Chron. Sax. 852. 
ealtkltuu, -es, m. taberna, Som. 
ealotfvyrt, -e, f. cerevisia inustea, Som. 
ol (oln?), -e, f.? funis coreacens. cf. bor. 61, f. 

oll)vong, -es, m. iplur. «Il^vongas) corrigia, Cot, 53. 
Albiou, noinen Britaniiiae. (9, 1.) 

Alevih (Alvilij Ealovih?), -ges, m. nom propr. (209, 35.) 
allmectig, vide iilineahtig. 

""A.MA\ (oin, omon, araen) sonnm edere, queri, laborare, pati, cf. san- 
scr. ani, ire, colere, sonnm edere, aeyrotnvi esse. bor. ama, molestare ; 
oDiiin, /. molestia; enija misere ejulare; emjan, /'. ejulatus miserabilis 
dolore expressus. theod. ama, mater, strix. amer, dolor. — Forte 
etiam voces Anylosax. geomor, geomrjan cet. (rectius fortasse: geomor, 
geonirjau = geanior, geanirjan) hnc pertinere videntur; vox enim theo- 
disca jiinier prius jamer, pro qtia etiam anier invenitur , pronvnciata 
est, et geomov «J jamer ita se habet, uti gear annus, ad i^v; geoc, 
jnyum, ad joch cet. 

eme, -es, m.? frans , Som. cf. bor. ami, molestia. 

ambeaht (embeht, ombiht, Ambeaht, anbeaht), -es, n. 1) offtcium, 
plur. ambihto^ mandata, jussa, Caedm. 33, 10. Boetli. Rawl. 
p. 163. 2) viinister, servus, Ccedm. \li, 17. Luc. 10, 14. Vo- 
cevi ex ami (= eme) labor, et baht, servitium (_vide BAGAN 
cf. Longobard, Marahpahis = Marahscalc) compositam puto, 
non ex and vel au et beaht. cf. Ambactos Gallorum. 
ombiehthera, -an, m. minister , Cod. Exon. 138, 4. 
ambihthris, -es, n. officina, R. Concord. 11. 
ambehtmauu, -es, m. minister , L. eccl. 12. 
ambyhtscealc, -es, m. minister, Ccedm. 112, 13. 
ambyhtsceg, -es, m. viinister , Ccedm. Z%, 35. 
ambyhtsmid, -es, «i. minister, nuntins, L. Athelb. 7. 
ombihtl)egn, -es, »i. minister, Beov- 1340. 
amel, -es, m. vas lustrale, amula, Cot. 2. 
emel, -es, vi. eruca, Psalin. 77, 51. cf. obd. aniele, f. piscis. 
emele (emelle) , adj, insipidus, Cot. 116. cf. bor. aml, labor. mule 
amelle scribitur, seu aemelle, quum vox, ut equidem pnto, viinime 
ex a et melle composita sit; rocem melle non nosco. 
cuiclness (iimylness), -e, f, taedium, fastidiunt, Som. Fraef. R. Conc. 10 Voces a vocali incipicntes. AM. eiti. <\in. uii. 

aiiiora, -a», tn. scorellii)> (</t"<.y) Cot. ItiO. theod. amero. 
osle, -au, f. merula, Cut. 160. theod. ainisala. 

amyijan, amcrjau C-eHe, -ed) probare, examinare. oder da'l sieal 
beou on fvre ainered, Uoeth. 3h, 4. c/. theod. amarlih, melodus, 
consonus , obd. ameren, vehementer ali^fuid concupisvere. cf. tamen 
nierran, inyrran. 
amas, -es, w. trabs, humerus, scapus testorius? l'ox obscura, cui 
nihil nisi vocem goth. ams {vel amsa) humerus, aequiparare pos- 
sum. Derivativa spllaba -as semper in -es^ -s transiit tfuod sciam ; 
haec iyitur unica vox videtur , t/uae -as servavit. ue mec olivonan 
.sceal amas cuyssan, nei/ue me untfuam liciatorium firemere debet, 
Cod. Exon. 417, 22 (.29M, 8). Male iyitur vocem uma ex Thorfiii 
conjectura in textum recefiisse mihi videor. 
emertuug, -e, f. prurigo, R. 11. 

emeta (emta), -an, tn. quie^. io ne emtan habbe, Boeth. 39, 4. bc his 
emettau, lioeth. praef. male ameta, iimta, rimelta, aut «mta, a'me- 
ta, semetta scribi videtur. cf. theod. emax, eniizi, eniazic, einazon 
iperpetuus, assiduitas, sedulus, exercere} cet. Ad verbum »KTA\ 
(niiU, maetou, meten) has voces referre haesito, ifuia, (fuod sciam, 
nunifuam theod. ama^:, aniiz, ainazij; = armax, armiz, armazig cet. 
invenitur. cf. etiam lit. amzis, aevum; amzinas, semfnternus. 
emethvil, -e, /". otium, Alfr. yr. 8. 

eintjau, emtigeau (-6de, -6d), otiosum esse, Psalm. 45, 10. 
eiuetig (emtig), adj. vacuus. hig sind emtige, Exod.' 5, 8. seo eorde 
viis enitig, Gen 1, 8. emtege vifinen, innuptae mulieres, Pasl.i\,i<. 
6in, -es, m. rtibiyo. J^ier 6in aud niodde hit foruimd, Math. 6, 15*. 80. 

«mcynu, -es, n. suppuratio, Som. 
6ma, -an, m. rubiyo, iynis sacer, Cot. 107. 6ineua gebcrst, ibid. 
Vox tamen bor. ama, erysipelis, alia ex radice orta ridetur, nisi 
ama scribi debeat, (ftia cum furma vox anylosax. onia conveniret. 
Sed etiam Grimm, Gr. I. ft. 364. 6in, non om scribit. 
oniig, adj. rubiginosus, R. lien. G4. 
6miht, adj. saniosus , purulentns, ISom. 
6inau (-de, -ed?), rubiyinem contrahere, Scint. 64. 
Amolhiugas, -u, m. filur. tant. Amothiiiyi (^210, ^6). pufiulits iiiihi iiico- 
ynitus, qui cum una cum Thtiriityis nominaretur, in Uermania fortasse 
quaeri debet. Sed Lafifniibery Amothiiiyos illis Otiiiyis aeifiiiparat, 
qutis Joriiandes li. G. 3 in Scaiidiiiaria deyere memorat: ''Dehinc, ait, 
inixti Evayrae Otiityis {al. Evayerae Olhinyis). hi omiies e.icisis rubi- 
htts quasi castellis iithabitant, ritti bellnino". Attamen Aiiiothingos it 
Otiugos (Othingos) eundem esse jiofiulum, fiarum credibile videtur; 
Othingi enim liorealium a Saxonibus el Theodiscis Vodingi, Wuodiiigi, 
Wuotingi notninarrntur. 
■.u\,f>raep. filerumifue tanteit ou scribitur, qitod vidcas. 1'oces cuni a ii 
compositas sub sitnfUicibus quaeras tiecesse est; siint aitteni quae se- 
qiittntur: 

1 ) Verba. an-licstingnu. bidan. biigau. bclibaii. irilaii. uiigljau. hccgan. 

atandau. vadau. vinnan. jirarjiui. 

2) Suhatantiva. au-daga. diiglirst. defn. fiireld. giuu. lac. segcdueti. siiell. 

suuducs. svu. lid. tiniher. vcald. vealda. veardues. vla'lH. 
;i) Adjectiva. au-lic. suud. valdcg. vcard. Vuces a vocali incipientcs. AN. (^s. <^s (crs). eii. 11 

A\A\ toii, (Mion, uneii)j extentU, sjnrare , virere , ctipere. cf. yoth. iis- 
:iuan (.on, cet.^ exsinrare, mori; yraec. avifiog. lat. animits, aiiimal cet. 
anung, -e, f. zelttSf studiitmj Joh. 2, 17. R. 

anda (onda), -an, 7/». rancory invidia. niirst |iu niinne andan (o nunutn 
|)inge, Boeth. 33, i, hi hine for andau sealdon, Math. 27, 18. for 
hvylcum lidrum andan, L. Edily. poen. 14. (•/". theod. auado^ 7«. 
bor. ond, f, 
andiji, adj. invidiis, timidiis, Scint. 15. theod. andic. 
andjan C-ode, -od) invidere. ic andige on I^e, Alfr. yr. 41. 
anoila (.onoda), -an, m. formido, Cot. 86. cf. theod. auethe , sollici- 

tndine, cura, Graff I, 267. 
AntMias, -a, in. phtr. tant. nom. populi, Plin. IHst. Nat. IV, 27. in- 
siilam memorat Eninyiae nomine vocatam, Scandinuviaeque may- 
nitudine parevi. cf. lugermauuland. "Anniona quoque post Ayilol- 
finyos primi adferri possunV, L. Bajovar. 2, 20. 
Os, m. C-es? dal. Es; plur. nom. acc. Es. ^f h. Esa^ dat. Esum), Deiis. 
Esa gescot, Deorum jacula (30;^, 21.) yoth. Ans (jH. Anseis) theod. 
Aus ipl. Eusi) bor. As ipl. ^sir). cf. quoque theod. ans, juyum. 
Osbeoru (-bearu), -es, m. nom. propr. Chron Sa.r. 871. 
Osbeorht (-bryht), -es, m. 7107/1. propr. Chron. Sax. 867. theod. 

Ansberaht. 
Oscetel, -es, m. nom. propr. (32, 25.) theod. Anskezil. 
Osfrid (-ferd)^ -es_, m. nom. propr. Chron. Sax. 633. 911. 
Osgot, -es, m. nom. propr. Chron. Sa.i;. 1044. theod. Ansgoz. 
Osltic^ -esj m. nom. propr. Chron. Sa.r. 568. 617. 
Osltif, -esj m. nom. propr. Chron. Sax. 610. (110, 634.) theod. 

Ansleib. 
Osmodj -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 755. bor. Asm6di\ 
Osmund, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 1099. 
Osred, -e.s, m. nom. propr. Chro7i. Sax. 705. 716. 
Osric, -es, 7«. nom. propr. (31, 21 ) theod. Ansarih. 
Ostrjd (-dryd)^ -e, f. nom. propr. Chron. Sax. 697. theod. Ans- 

triid. 
OsveaH, -es, m nom. propr. Chron. Sax. 617. theod. Ansoald, 
Osvih (-vi, -viOj -veo^ -viu)^ -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 

641. 667. 1010. 
Osviue, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 617. 
Osvudu, -es (-a?), m. notn. propr. Chron. Sax. 617. 
Osvulf (-ulfj, -es, m nom. propr. Chron. Sax. 757. theod. An- 

sulf. 
Esla, -an^ m. iiom. propr. Chron. Sax. 495. theod. Ansilo. 
Oisc (Esc), -es, m. nom. propr. (10,11.) Fidt (Ksc (= (Esisc? t/jforf. 
Ensisco?) secundus Henyisti, Sa.j;onum ducis, filius. Invenittir 
etiam Asc nonien scriptum, qitod citm nom. bor. Askr convenit. 
(Escing, -es, m. nom. patronym. (Escingas, (Esci filii, successores, 

Cantii reyes appellabantitr. (15, 20.) 
Eut (= Ente), -es, 7«. yiyas. (Jorsitan flando evertens sicuti Eoteu 
mordendo'^ (7, 33.) entas va;ron ofer eordan, Gen. 6, 4. Enta ge- 
veorc (213, 2) cf. theod. Anz (pl. Euzi); yoth. Ants (plur. Anteis, 
Jornand. Antes, semidei), mhd Enzeuberg, En^^emaun cet. cf. tamen 
etiam Procop. B, G. 1, 27. 2H).a^T}vot x«i "Avzui, oi vntQ norufiov 12 Voces a vocaU incipientes. anc. and. ang. 

"Igtqov ov (lay.QUP r/Js ixtivj] ox^J^S idQVVzai. Vinidarmn iiutio po- 
fiulusa — t/iionim noiiiiiia licet uiinc per varias fainilias et loca 
mutentiir, principaliter tamen Sclaveni et Antes nomiiiaiitur An- 
tes a Danastro extenduntur usqite ad Danahrum Jorn. cap. 5. 
• entcynn, -es, 71. yiyantum yeniis, Num. 13, 33. 
entisc, adj. yiyanteus, lieov. 5954. 
ancor (oncor), -es, m. anchora. \nn. aiicor is gil fiist, Uoeth. 10 ou 
ancre fiisl. ilieov. 94) 
ancormann, -es, 7/». proreta, Affr. yl. 6 
oncjTnip, -es^ m. anchorae restis, Cod. Exon. 3«jl, 4. 
ancorstreng, -es, 711. funis aiichorarius, Solil. 4. 
ancor, -es, m. anachoreta. sla?fleas ancra scriid, Alfr. yl. 3 puy ^6. 
ancra, -an, m. solitarius. Bosw. s. l. Thorp. An. 
ancerlic, adj. anachoreticus , Som. 
auccrlif, -es, n. vita anachoretica, Bed 4, 28. 
ancersetl, -es, n. anachoresis, R. 104. Chron. Sax. 1067. 
ancorstov, -e, f. anachoresis. (<iH, 23.) 
ancleov, -cs, m. talus, Alfr. yl. 3. l^tel aucleov, K. 74 
aucniod^ auc.sum, ancsiimneSj vide ange. 

aud, conj. cop. 1) et {i, 2.) etiam [9, 23) 2) sed, autem (12, 44.) aud 
hvailere, attamen, tamenvero (19, 7.) 3) ut, sicut, gelice — and, pa- 
riter — ati/ue (8, 4.) 
aud, adv. praepos. in composilis tantiim occurrens vocibus , latino re, 
contra, yraec. u.vzl aei/uiparandum. Voces cum and compositas sub 
simplicibus videas; sunt autem 

1) verba. aud-bidau. findan. fOn. gitau. reccau. sacan. sacjan. spurnan. 

standan. svarjau veardjau. veudau. vyrdan. 

2) snbstant. and-bidung. bita. faug. fexe. git. gelonie. gitleast. fegnes. 

fengend. leofen. loma. niitta. saca. spurues. svarn. sjn. veorc. vlit. 
vjTd. veardnis. vendednis. 

3) adj. fenge. feax. gitfull. gitlic. gitleas. gitol. lang. ssete. vis. liva^re. 

andettan, andetean (-tte, -ted) coiifiteri. (21, 17. 29^ 15. andettean, 
9, 30.) gif lie ville aud cuuue liis da'da andctlan, L. Eddy. 2. ibid. 
5. Math. 11, 25. verbum audelt.-ui ex audhalan. audhiiljaii ortum 
esse videtur. cf. theod. authei^cau, autheiz cet. Sax. audhetau. 
andetta, -an, in. confessor, L. Alfr. 26. 
audetter, -es, wt. confessor, lied. 1, 7. 
audt-lting, -e, /" confessio, Bostv. s. l. 
audetla, -an, «j. confessio, Bosw. s. l. 
andetnjss, -e, f. confessio, L. lib. eccl. 30. (27^ 18.) 
ang (ong), -es? anyuis. theod. ung. fris. ong. cf Griniin Gram /, (3.) 
416 Adnot. 

anguagl, -es, in ? paronychia, dolor ad unyulam. Mann. theod. ung- 

uagel. fris. ongneil, 
angucre (oiignere'), -es , »i. (jilur. ongneras, Cot. 109.) aiiynis refii- 

yinm i. e. hin/uus. cf. bor. ormr i aiiga 
augsetH (ongseta), -an, wi. carbuncnlus , pustnla, Cot. 157. 
angset, -es, in ? carbunculus, ihid. 
angc, adj. anynstus, anxius. Som. yoth. aggvu.s. aiiKf forsitan ad .AG.W 

pertinet, ut hliucan ad hlican, sincao ad sigan; vindan ad vidau cet 
ange, adv. anxie, Oros. i, 5. Voces a vulali incipientes. aiig. cng. A\N. umi. (^sl. 13 

anj>bro('»st^ -os, m. ? asthma, Som. 

aiigiiiod tanciiiod), atlj. anjiiis, tristis , Som. 

angnuiduess, -e, /". tristitia, Som. 

anj-niss, -e, f. aeriimna, on angnisse inin, Psalm 31, 4. tfosvinc 

and anj;nys ficinrtton nie, Psahn. 118. 143. 
angsiim, adj. anyustus, Math. 7, 14. 

aDgsnnilic, adj. angiistiis, liosw. s l. 
augsumlice, adv. anguste, Som. 
augsiiuiness, -e, /" aerumna, Gen. 48, 21. 
angsumjau C-«tkj, -6d), 1) sollicitum esse, 2) vexare, Som. 
enge, adj. anyustus. is |»cs enga stede ungelic sviJe pani odrum, 

Ca^dm. 23, 9. cnge anpadas, Ca;dm. 181, 8. 
engu, -e, /' angustia. of enge iit a;lita lipdan, Ciedm. 86, 23. 
Angel (Ongol. Ongol), -es. m. 1) anguhis, nomen terrae qtiam Angli ante 
transitum in liritanniam coluerunt (13, 24. 14 2). Of Angle coinon 
Eastengie aud Middeleugle and Mearce (.\Iyrce) and calle Nordymbra, 
Chron. Sa.i. 449. 2) hatnus. veorp liinne angel iitj Math. 17, 27. 
Auglesog, -e, /"..«' Mona insula, hodie Anglesey, Chron. Sax. 1098. 
angoltvicca (-tvecca) -an^ m. lumhricus, Mfr. gl. 13. 
Augell»e6v, -es. m. notn. projir. Chron. Sax. 626. 755. cf. Angenl)e6v. 
Engle, -a, m. plur. tant. Angli. Invenitur quoi/ue itom. acc, plur. Eng- 
lan. Vealas flugon l)ii Englan, Chron. Sax. 473. 
Angelc^ning, -es, m. Anglorum rei, liosiv. s. l. 
Angelcynn, -es, n. Anglorum jtopulus. (34, 7.) 
Angell^eud, -e , f. Anglorum poptilus. (13, 30. 14, 34.) 
Englisc, adj. Anglicanus. (23, 6. 37, 31.) on Engllsc, in Anglorum lingua. 
(15, 6.) Math. 27. 46. Alfr. praef. Gen. 
angeu (ongen) inc. gen. cf bor. angan, ti. 1) molestia; 8) serva, pe- 
disequa. 

Angenvit, -es^ m. tiom. propr. Chron. Sax. 547. 
Angenl^eov (Ongenlieo), -es, m. tiom. propr. Beov. 4770. 4967. cf 
bor. Angantyr (= Augan|)yr). theod. Angandeo. 
Anlaf (Unlaf), -es , m. nom. propr. bor. Oleifr. (38, 6. 37, 44.) 
AX\, verb. anom. preeteritoprcesens. ilnd. prees. sing. ana (an) unne, 
ann; pltir. unnon. Subj. praes. sing. iiuue; plur. unnen. Ind. praet. 
sing. uile; plur. udon. Stibj. praet. sing. uJe; plur. iideu (udon). Part. 
praet. geunnen. Infiii. unnan). 1) atnare. 2) concedere dare, largiri. 
\)A nolde se cjning liim his feores uunan (48, 24.) ajrist ic au Ead- 
vearde, minum eldran suna, Alfr. regis test. sva him god ude, Chron. 
Sax. 1087. 
geann (geiide, geunneu), i. q. aun, JR. Ben. Interl. 6. Boeth. 29, 2. 

theod. gan (guude). 
ofann (ofiule, ofunnen), non concedere , invidere. theod. abaun (ab- 

unde), Bed. W. p. 239. 
uune, -an, /". licentia, venia. niid uunan, ctitn venia, Lex. Eddy sup. 
8. be Ecidrodes cjninges iinnan, ciim — consensti, Chron. Sax 
970. viff fullan uuuau, plena permissione, Heming. p. 180. Chron. 
Sax. 1093 legitur quoqtie mid unne, dativus, qtii substantivum 
unn, -e, f. requirit. 
geunne, -an, f. venia, consenstis, L. Cnut. eccl. 2. 
est (aest), -es, m. 1) favor, gratia, anior. on godes est, Lex. Eudg. 14 Voces a vocali incipicntcs. ANN. <^st. ant. ap. iip. ar. 

can. 49. l)at liire ealdmetod este vaere hearngebyrdo, ei crealorem 
in edendo puero fuisse favori {fautoreni) lieof. 1884. cstum, liben- 
ter, yrate, Beov. 2388. 2) plur. rstas. epulae. cyuinffa estus, re- 
yum epulae, Luc. 7, 25. ffctk. aiists, f. theod. anst, /". bor. ust. 
iifOst, -es, m. invidia, lied. 5. 23. theod. abanst. 
jifrst, adj.? contentiosus, invidus, lied. 5, 23. 
jifrsta, -an , aemulator, Past. 13. 
iiftstjan (-ode, -od?) inridere, Cot. 119. 
estelice, adr. benigne, Psalm. 50, 19. 
estig, adj. beniynus . yoth. ansteiji^s. 
afestig, adj. maliynus, invidus. 
estigness (esliness) -e, f. beniynitas, Psalm. 64, 12 

sifcstiness (iifestness) -e, f. maliynitas, invidia , Som. 
ostfiill, adj. beniynus. 

iifcstfull, adj. invidia plenus , Thorp. Apoll. 
estfullice , devote, Dial. 2, 16. 

estfuUaess, -e, f. beniynitas , devotio , Past. 58, I. 
estinete , -es , m. fercnlum praeoptatum , Bostv. s. l. 
yst (ust) procella (156, 1.). theod. unst. 
antecrist, -es , «t. diabolus. (4, 47.) 
Anvind, -es, m. nom. propr. (32, 25.) bor. Eyvindr? 
apa, -an, m. simia , Alfr. yl. 3. 
apostol, -es, 7«. apostolus. (2, 26. 22, 42.) 

apostolic, adj. apostolicus , lied. 1, 26. 
appel (iipl, iippel) -es, m. 1) malum. siim hire iit heortfln liig, iippcl iin- 
saelga, Ccedm. 40, 10. (187, 392.) 2) pupilla. sva sv;i man ded [tone 
sipl on his eagan, Boeth. 39, 10. 
sippelboere, adj. pomifer. appelbaere ti-eov, Gen. 1, 11. 
iippelcymla, -an iseu -cyrnlu, -e, f?) m. malogranatum, Cot. 128. 
iippelhiis, -es, n. malorum deponendorum locus. Bosw. s. l. 
appelleiif (iippelleaf) -es , n. pomi (olium, violae, Som. 
iippelscealu, -e, f. pomi scheda, liosw. s. l. 
iippelscreiida, -an, m. pomi praeseymen, scheda, Bosw. s. l. 
iippeltreov (iippeltre , appeltreov, apulder. R. 45.) -es, «. malus. 

iit Apuldre, nomen vici. cf theod. Afoltern. (34, 21.) 
iippeltun (apuldretun) -es, m. pomorum hortus, liostv. s. l. 
jippeljan, apljau (-ede, -ed) in pomortun formam rediyere, ylobosum 
reddere: lig eall l)igeil oordan yelitgcstreon, iippledo gold gifre forgri- 
ped. Phoen. 506. "aurum in pomorum fortnam redactum" torques e.r 
aureis rel deauralis ylo/ns stu ylobulis factos describere mihi ri- 
detur; hujus enim yeneris torifues, (/norum tumen ylobi e.v luto 
iyne durato deauratotjue facti essent, in "tumnHs payanorum'' jam- 
jam saepissime detecti sunt. cf. bor. apalgryti, aspreta ubi tapi- 
des pomorum instar leyunt terram. cf. Thorp. Cod. Exon. p. 508. 
— l)iit hi on beorselc beiigas (= torques") Itegon , iipplede gold , Jti- 
Lian. 6ms. |)eah hc on mcdohealle niiidinas (cymelia'} |>egt', iiplede 
gold, Klen. 1216. cf. bor. eplottr, adj. pumelatus, scutnlatus. 
Araxis, nom /luvii. (8, 21 ) 
areve, -an, /". sayitta, ride carli 
arc (earc) -e, /', arca, ttavis (40, 27) yoth arkn. bor «irc, f. (qua cnm Voces n vocali {ticipmitcs. oarc. AS. iKs. <^s. As. at. av. AP. iid. 15 

vocis fovnia AiifflosftT. nicu {geii arceve) yoth. arciis, conreiiint) 
theod. arclia. fris. crke. irk. 
eurc (aic, erc), -es, m. navis, Gen. 6, 14. virc l.c lui a-nne arc, 
Gen. 8, 4. 
arcebiscop, -es, w. archiepi.^tcnpus, licd. 1, 27. 

arccbi.sccopliad, -es, m. archiepiscopi diynitas , licd. 4, 16. 
arcesU)!, -es, m. archiepiscopalis sedes, Som. 
of Armoricaiio, ahf. lat. scil. popvlo. (», 35.) Armoricani incoJae snnl 

liritiinniae minoris, sen Arinorici, partis Oalfiae. 
*ASA\ (os, oson, asen) vodare, onerare. cf. K8AN , et obd. osen, 
vexare. bor. opsa. excitare. 

asal (esol, eosol) -es. m. asinns . Math. 81, 2. R. cf oroc, ovuqiov 
et fat. onns. goth asilns. theod esil bor. asni, vi. asna, f. ess, n 
jitnientnm. 
asald (assald) -es. m. asinns, liosw. s. f. 
assa, -an, m. asinns. gif Im genuHfe |)incs feondes assan, F.xod. 

28, 4. 
asse, -an, f. asina, Thorp. Anaf. 

assmyre, -an. /". asina. tventig assmyrena, Gen. 32, 15 
■^jist, -es, m. ramus. theod. ast. 

iistel, -es, m. ramufus, styfus, index, Affr. gr. 8. 

Esa (= Esja?), -an, m. nom. propr. Cfiron. Sax. 547. cf. theod. 

Osinwang, nom. toci, Graff I. 486. Usso (Uosjo?), nom. propr. ib., 

sed etiam theod. Anso, nom. propr., quo cum si Esa cohaere<it, ad 

Os suh A\A\ pertinet. 

es.sjan (-ode, -6d), consumi, tabescere, Psalm. 118, 139. cf. theod. 

osi, vacuus. lieselvar, gifvus. 
6st, -es, m nodus, pomus Adami, Scint. 87. cf. l>or. ostr, m. po- 
mus Adami. ost, f. arteria aspera 
ostjg, adj. nodosus, R. 15. 
asce (axe) -an, f. cinis, lioeth. 33, 4. Lev. 1, 16. yoth. azgo. 

axbacen, part. subcinericius , Diaf. 1, II. 
Ascir-pius, noni. propr. Aescufapius. (40, 17.) 
Astriges, nom. propr. Astraeus. (39, 30.) 
Atila (Attila, Atla) -an, m. nom. propr. (18, 36. 808, 18.) 
atol, atollic, vide ETAN. 
avul (avel, »1, al, eal) -e, f. suhuta. l)irli.ge his eare mid ale, Lvc. 2s, 

10. cf. theod. al. hoff. else, ab AGAN? c/. eavjan et eage. 
*A?AN (6(T, oiTon, aden) yenerare. cf Ef*AN. 

acToI, -es, n. vel m. natura, indofes. cf. bor. atTal, n. atTall, m. 

aiTolvare, -a, m. pfitr. indofem habentes, homines? cutT viis vide 
siiTdan, piit ece nid iilduin sceod svii atlolvarum, Cod. E.von. 346, 
6. Thorpius atol veruin suyyessil, sed si tocus correctura iii- 
diyeret edelvaruin scribere viaffem. 
sidel, adj. yenerosus, nobifis. (9, 20.) Iie viis on Iiis m6de iidelra 
l)onne on voruldgebyrdiim, lied. 3, 19. of l^ani iidelestan cj^nne. 
uniitlel, adj iynobifis. (19, 10.) 
adelo, -0, f. nobilitas, C(edm. 83, 34. 199', 15. atTelu, C(edm. 103, 11. 
a(Teling, -es, m. 1) fifius viri nobifis (20, 6.), 2) frater reyis (31, 
7.) cf lieda 2, 12. Roeth. 16, 2. C(edm. 65, 1. 70, 35. 
at Adelingesigge, nom. vici (33, 17.) cf. eii, Ig. 10 Voces a rocali incipicntdi. Af*. ;id. <^<l. <^<l. 

Adelbald, -es, m. nom. propr. Chron. Snx. 860. 

Hdelboren, part. Qfide beran) nohili genere natus , Dosir. 

iiilclborcnness, -e, f. nofjilitas, Cot. 95. 

Adelburii, -ge, f. noni. propr. (16, 16.1 theod. Adalbiirg. 

Adelbeorht (-hyrht, -briht) -es, m. nom. propr. (14, 30.) theod. Adal- 
beraht. 

iidelcund, adj. nobili f/ente ortns. 

iidelcundni.ss, -e, f. nohilitas, lioeth. 19. 

Adeldryd, -e, f. nom. propr. Chron. Sax. 673. theod. Adaltnid 

jideldugud^, -e, f. proceres, Cod. Ex. 62, 36. 

Adelflipd, -e, f. nom. propr. Chron. Sax. 918. 

Adelfrid (-ferd) -es, m. nom. propr. (18, 30. 3/, 30.) 

Adcl^iir, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 964. 

Adelheard, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 495. 

Adclhelm (Adelm) -es , m. nom. propr. (35, 33.) 

Adelhere, -es, m. nom. propr. (37, 30.) 

Adelhun , -cs, m. nom. propr. Chron. Sax. 750. 

adcllic, adj. nobilis, egreyius, Iled. 2, 1. 5. 

jidcllice, adv. egregie, nobiliter , Bosw. s. l. 

Adelmcr (-ma?r), -es, m. nom. jiropr. Chron. Sax. 1013. 

Adelniod, -cs, m. nom. propr. Chron. Sax. 961. 

Adelmund, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 800. 

adelnyss, -e, f. nobHitas, lied. 2, 20. 

Adelnckf, -es, 7n. notn. propr. (35, 34.) theod. Adalnand. 

Adelred (-ried) -es, m. nom. propr. (34, 8. 35, 19. 38, 9.) 

Adelric, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 588. 

Adclsige, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 1018. 1061. 

Adelstan, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 836. 

Adelsvid, -e, f. nom. propr. Chron. Sax. 888. 

Adelvcard, -es, m. nom. propr. (38, 7.) 

Adelvald (-veald, -vold) -es, »t. nom. propr. (30, 21.) 

Adelvinc, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 1018. 

Adelvulf (Adulf) -es, m. notn. propr. 

Adelvulfing (Adulfing) -es, nom. patronym. Athelvulfi fiiins. (31, 1. 
37, 40.) 

Ade (sfM Ede?) -an, f. nom. propr. cf. theod. Ada et Oda. loda. 

Adantun {vel Edantiin?) nom. vici. (33, 23.) 

Odviilf (-ulf), es, m. 7io»i. propr. (hron. Sax. 911. 
cdel (opdcl) -cs, H. praediiiin avitiim, domicilinm, patria. (10, 18. 11, 
34.) for cdle, pro patria. (13, 33.) nan vitega nis andfena:e on his 
edle, IjUC. 4, 24. Sax odil, uodil; theod. uodil. 

edclboda, -an, m. patriae nnncias, apostolns, Cod. E.ron. 162, 15. 

«•dclcjning, -es, m. patriae rex, Cod. E.ron. 62, 6. 

cdcldreain, -es, praedii aviti yaudium, Ca;dm. 97, 4. 

cdcleard, -es, m. patria, Cardm. 116, 33. 

cdclland, -es, n. patria , Ca^dm. 83, 14. 118, 20. 218, 15. 

«••(I(l!('ii!s, adj. patrid orbatus, Caulm. 186, 15. 212, 3. 

^delmcarc, -e, f. praedii linus, Ca-dm. 106, 9. 112, 22. 133, 8. 

Edelric, -es, m. nom. propr. (I3!t, 2^0) theod. rodalrih. 

i^-delriht, -es, n. jiis patriac, Civdni. 191, 8. 

^delseld, -es, n. domicHium avitum, Ca'dm, 113, 22. i \oces (I roaiU incipicntes. iil). ;il. 17 

rikl.soll, -cs, u. dumicHiinn arituin, Ciedm. 115, 30. 

('■(lelstadol, -es , m. domiciliiim avitiim, Civdm. 6, 25. 

rJflslaf, -cs, m. prttedii sustentaciilum. uii ic eoin orvtMia, |ijU iinc 
sco ctl^lsiaf (/. sc tt'(lil.s(iif; .st;if scmper yen. masc. est) acfre vcordc, 
Cwdin. 134, II 

(•i!i.'lst»)I, -cs, m. throuus, inetropolis , Cwdm. «9, 8. 89, 23. 105. 4. 

edclstov. -c, /■. metro/ioiis, Ciedin. fil, 19. 1G4, 33. 

eilcltiiif, -c, /: jHitria, Cxdm. 14, 26. 104, 14. 106, 20. 163, 33 162, 6 

edelvarc, -a, vi. plur. tant. terrae incolae. cxiCi vas vide siddan, 
j)at tce nid aMuni scod svii adolvariiin (f. eJelvariim; : driigon va?pna 
gcvinn. notum erat postea , quod odiinn sempiternum hominihus 
nocuit, terrae inculis: passi suiit armorum lahorem, Cod. Kion. 
346, 6. 

cdclvcard, -es, m. praedii custos , Ueuc 1226. 

«■•dclvjnn, -c, f. pruedii aviti yaudium, lieov. 4981. 

(•(Icljir^> Miin . -t*s. m. patriae yluria , Civdm. 9«, 23. 

.V = (joth. A . 
Al)be, vide AU.VN, 
abban, vide KFAX. 

accr, acern, iiccrceorl, iicerinann, iiccrspranc» , vide .\CAX. 
Jiced, iicedfiU. vide eced. 
adre, vide V.VW. 

af, iift, ilftan, iiftcr, iiftra, ride suh of. 
afnan, vide ABAV 

iifesen (iibesen) -e, f.? pasnayium. gif niau uiinc itfesne («/. iibesne) on 
svinum , L. In. 49. Vox iifesen ex ai et esen, esue composita videtur. 
cf. iifveard, afvyrdiii, et esne suli ESAX. 
Afic, vide ABA\. 

iig, -es, H. ipliir. iigru, iigeru) oviim. gif he bit iig, Luc. 11, 12. of 
iigcriim (268, 233.). ilnru lecgan, Som. 121. theod. ci. 
iiglim , -es , vi. ovi viscum. 
Agelbcorht, Agelric, Agelvig, Agelvine, vide AGAX. 
jihl (^vel ahl?; -es, m. veclis, plur. ahlas, Pasl. 22. 1. Radi.t AHA\. 
iiher (iihher, ear) -es, n. spica. hig ongunnon pluccjan l)ii ear, Math. 
12, 1. seofon car, Gen. 41 5. Marc. 4, 28. Radix AYiX^S. cf goth. 
aUs, ahana. 
iihta, Chron. Sar. 1071, vide eahta. 
iihterc, iihtiing, vide eahtjan. 

al particula, qua cum nomina et adverhia componuntur, particulae theo- 
discae ala, aequiparanda , et ciim adj. eall nt puto cohaerens. Radix 
ALAN esse videtur. Voces quaedam et iil et eal habeiit. 
iilbeorht, adj. fulyentissimus , omnino fulyens , Ccedm. 257, 13. 
iilceald , adj. perfriyidus , liosw. s. l. 

alcriiftig, adj. omnes hahens virtutes, Boeth. Rawl. p. 174. 
alfiile, adj. percarus, Andr. 77. 
iiirremed, adj. alienus, Psalm. 17, 47. iilfremcda, -an, m. alienigena, 

Luc. 17, 18. 
algr('ne, adj. perriridis, Ccedm. 105, 10. 107, 11, 
i^ilg^lden, adj. omnino aureus, deauratus , Som. 
iilleng (^etiam: seleng) adv. lonyissime. to ivlensc,nimisdiu, Boeth. 39,4. 

2 1« \oces (t vocdU incipictitcs. iil. — t'li. Almivr, -os, m. tiom. /tro/ir. Chroti. Sor. lOll. 

nlmeiilit (iilmilit) -e, /. uinnipotentid , lied. 3, 15. cf. oaliiiiht. 

iilmoalilis, (iilmililiA) iiil.i oiniiiitoteiis , IleOr. Z^2. Cinliii. 7. 34. cf 
oalmililijit. 

iilmivst {^stiperlitt.) oiniiiiiin mit.i itniis , viile oalmivsi 

iilrilUo, adv. penitiis recte, li. lien. 72 

alsvii, adi\ oinnino ita, vide ejilsvii. 

ulsimble (ulsimle) adv. seiniier, liosic. s. l 

iiltiiv (iiltoav) adj. oinnino boniis , sanns, lloetli 3;^, .'). 

iiltiivlieo (iiltoavliee) oinnino bene, Som. 

iilvalda (alvalila) -aii, wi. oinnino itniierans, vide oalvaMa 

iilvilit, -e. f. omnis creatnra , lieiir. 2;M)9. 
iilaii, iilod, iiling itnelins: ivlaii, ivlod, ivliiin), vide il>.\N 
iilror. vide olcor. v 

iilda . vide eald stih AL.V\. 
i\\f et comiiosita , \\\e , vide AL.W 
iill\rta, vide eudlvnta. 
iilmiisse (-iiiesse) -au, f. tXfrjfiocvvri. S(t.r. aljimrisiiia. (29. 20.) 

iilmesliliif. -es, «j. iianis (iiii tfratis i>ani>eri/ins datiir , Tli. .An. 
iimollo {melins eiiiolle, eiiielo), iiiiioliiys (»/</. omoluis), ride A.MAN. 
iimetlivil (inel. emollMih, iimotta (viel. oinetta), vide A.>L\N. 
iiinotiiii {iiicl. einottii;), ilintjiin (mel. omtjan). vide AM.W. 
iimtijioau (nul. emtinoau), vide .\.M.\N. 
iipl (^appol), iipljan (iippljan), vide appol. 
iipsenvss, -e, /". dedecns , Scint. 5t;. 

iiru (erii) -es, ;i. domus. bered in t« his iirne, //. In •'>' />or. raniir. vi. 
iirunn, iirueveg, iiruiug, vide RIW.W. 
iirnjau = earnjau, rirniing = e;iruiing:, vide b.S.W. 
iisc et composita , asceu, iisp (iips). vide K,S.\N 

iit, praep. dat. rey. 1) ad. in. apnd. iit liis huse (3, 7.), at hjinda (17. 
24), sitteude i"it tollscoamule, Matli. i^, 1>. jie uo e«'iinou i"it ino, Matli. 
25, 43. iit foiivum vordiiin, pancis ver/iis, lled. 3, 17. 21 ab , de. ilt 
hiui, ab eo (G, 9. 17. 34), iiuimad Itiit piiud iit him, Matli. 25, 28. loorn- 
jad nt me, Math. 11, 29. iit his silfos uimle, ex ejus ipsius ore, lied. 
3. 27. cf. goth. at, theod. :iz. — Voces cum iit compositas sub simiili- 
cibus videas; sunt autem quae sei/uuntnr. 
\) verba. iit-beou. berau. borstau. hiTiidau ^biodiin). rlifjan. don. oavjan 

(^oovian, Avjau). eoan. faran. fiislau. foohtan foolau (lilhau). forjan. 

Iloon. Ilovan. ftobrongan goniman. hahbau hloapan. hriippan. hrinau. 

h\dau. hvorfau. iruan. livdan. Itvtan. lic^an irujiui. niniau. saoan. sott- 

:in slidan. spoornau (spiirnan). sprincan siandan. slontan sloppan 

svorjan. sviuimau. vogau. vonjau. v«"s;in. viudau. vilau. (ooan. 

2) substantiva. iit-oarnnes. o«'ivoduos (< voduos, > vnes). «'vunj;. hrino hvl- 

ues. spriugues. spiirnues spvruiug. v«"sond. vist. vceuui\s (vcues). 

3) adjectiva. at-brodeudlic. e«'tvigcndlic. 

4) adverbia et particulae. Jit-c«'>vigondIice. foran (foro). giidore hvogii 

(hvega, hveg). hvou. hvonan. rihlo, rihl«'>si. somno 
a«lol et composita . Adanluu, vide .\I* VN K = (/<>//». A « l>li;in . obbo. vide KFAX. ]oces (i rorali inctpienles. fv. — v\. 10 

ecg, ecgan, Ecghyrlit, Ecgvulf, fifle A6A\. 
edisc, edisclienn, vide Kf^AN. 
efes C= yf«s), f'ide iifa. 

efesjan, efsjan, afsjan (-(ulc, -od) tondere. man iic niot liinc cfsjan, Jnd. 
t3, 5. Lev. 19, 27. cf. efes, ^les suh iifa. 
efsjend (efsigcud) -es, m. tonsor , Som. 
efsimg (etiam: opfsiing) -e, /". lonsura, liosiv. s. l. 
ege, egjan, eged, cgle, adj., egljan, eglan, vide AGA\. 
egesa, egesfiill, egsjan, egcslic, egsung, egda, vide AGA\. 
egl, -e, /'. festuca, carduus, actis. ic ateo |)a egle of jtinuin eage, Luc 

6, 41. 48. c/". goth. aliana, axva, axvQov. theod. agana. c/". ear. 
ehennis (= eliednis?) viodestia , Som. cf. goth. alia^ vovq, ahjan, vofii- 
tfiv, inahei, ecorpgovtgfiog, ahina, nvfvfia; cf. eahtjan, sed etiam egenis 
sub AGA\. 
eh(a, ehteoda, inde cahta. 

ehlan, ehtend, chtcre, ehting, ehfnes, vide ACA\ et A6A\. 
ehtjan, vide eahtjan. 

el, ele, adj. Q/ron."t (/uod tamen in compositis maximam partem inveni- 
tur, passim qiioque iil, iile, ell scriptum, cum adj. i/iron.^ goth. alis, 
theod. aii, eli = lat. alius, grae. aXXoq conveniens. Occurrit «) gen. 
sing. gen. netit. elles (= eljes), adverbii instar, aliter, significans. na 
elles, non aliter. na hu elles, niilla alia ratione, lioeth. 32, 1. no- 
vihf elles, nullo inodo aliter , lied. 2, 14. elles hvergen, aliorsum, 
Beov. 1315. elles hvider, aliorsum, Alfr. gr. 38. 

//) compar. elra, alienus, pereyrinus. he ne melte on elran men 
intindgripe miirau, lieov. 1498. 

c) ell»)r, adv. comparat. alias, aliorsum, Judith. 10. C(edm. 48, 9. 
ellorfiis, adj. aliorsum ire paratus , dedm. 97, 7. moribundus, 

Cod. Ei. 165, 11. 
ellorgiist, -es, m. hospes aliorsum pertinens, Beov. 2697. 
ellorgiist, -es, m. daemoti aliorsum pertinens, lieov. 1609. 
ellerseoc, adj. moribundiis, Beov. ihfiZ. sed fnrte ellenseoc legi 

debet. 
ellorsid, -es, m. iter aliorsum, Beov. 4897. 
Voces cum ele, el compositae stint (juae seqiiuntur. 
iilfvlce, -es, n. populus peregrimis , Bedv. 4737. 
elelcnde (ellende) adj. peregrinus , exterus, Boeth. Ratvl. p. 158. 
ellende, -es, n. exilium. in ellende, Math. 21, 33. R. 
eleleadisc, adj. peregrinus. elelendisca, -an, m. advena, Psalm. 17, 

47. L. 
ellic (elc, alc) pron. alius. elc, iilc cum alc (= alic, theod. eo- 
galih) unu.squisque, conftindi non debet. 
elliciir (elcor, elcur, iilcor) ndv. alias, aliter, Alfr. yr. 38. Bed. 

2, 13. 
elcra (iilcra) adi^. aliter , Alfr. gr. 3h. 
elcjan, iilcjan (-ode, -od) differe, Alfr. yr. 2.1. 
elciing (alciing) -e, /'• dilatio , mora, Bosw. s. l. 
iilcuman? dubitare. iilcumende, dtibitans? Som. 
elreord, adj. barhartis, linguam alienam loquens, lied. 1, 13, (12, 

32. 15, 33.) 
clreordig, adj. barbarus, liugtiamloquens alienam, Rild. 1,13. v. t. 20 Voces n vornli inripientc.^i. cl. 

clrcordigncss, -c , /'. harhayies . Snin. 

iillicod (ell)ei'>d) -e, /'. iiatio jiereyriiKt. ejtliatn, Thorp. An. oii 

ellieode, in erilio. Roeth. 27, 3. 
cll)eodelice, adr. /leret/rine, Alfr. yr. 38. 
ellteodig (alljeodig) adj. pereyrinns. on ellieddig folc, lioeth. 27. 

3. alliendigra inanna gislhus, It. 109. 
cllieodiglice, adc pereyrine, .41/ r. yr. 38. 
cll)eodigness, -e, /. exilitim. on eljieddigne.sse, Gen. \i, 10. pe- 

reyrinatio, iter , Math. 2.5, H. 
elpeodjan, all^eddigean (-dde, -dd) in erilio esse , iter facere, 

Bosic. s. l. 
elpeddiing, -e, /'. exilitnn, Som. 
el|)eddisc, adj. pereyrinus, liostr. s. l. 
elboga, vide clnboga. 

elc, elojan, elcdr, elcuug, vide snb el, ele. 
eld = yld, vide ALAA. 
pld = Bpled, vide ILAX. 

eldan, eldas, eldendlic, eldrafiider, eldran, cldung, ride AI^AN. 
elc (alc, al) -es, n. oleuin. liund sestra elcs, I^uc. 16, 6. vox cle et 
oleum orta esse . et titi oleum ad alere ita ad ALA\ pertinere videtur. 
ele braccne, cum oleo paratum, Lev. 6, 81. 
elebeiini, -es, m. olea, Gen. 8, 11. 
elebeamen, adj. olivus, Busiv. s. l. 
eleberige, -an, f. {vel -beri, -ges, n.?) olira. l>;i( is rlebcrgcna, Luc. 

22, 39. Ps. 51, 8. 
elebyU, -e, /'. lentictila, Cot. 121. 
elefat, -es, n. lenticula, Bosw. s. l. 
elesealfe, -an, f. unyuentum, Bostv. s. l. 
eletreov, -es, n. olea , llostr. s. l. 
eletvig, -es, m. oleae ramus , Bostv. s, l. 
eled, -es, m. thesattrus? vitan, ^ilt se eled dce bided calra l)a?re nicngii 
l)e dr^htue l)cdvjacT, sciant illum thesaurum setnper manere omniuin 
multitudini qui domino serviunt, Cod. E.ron. 106^ 8. errare videtur 
Thorpius, qui vocem eled pro hiiled , rir, positam esse arhitratur ; 
eled nihil est nisi aelcd, flamma, iynis , quae vux aurutn, thesaurum 
poetice siynificat. cf. bor. (Egis eldr On^l- eldr), Oceani flamma = auruni. 
elf = iilf, elfcn^ elleau = ellcn, ellcncamp, vide ALAJ\. 
ellcnlceca, ellcurof, ellcnvodjan^ cllcnvddnes, vide ALAN. 
ellen (ellarn) -e, /'. ? («fw -cs, m.?) sambucus , Cot. 165. udd. ellorn. 
ellcnd, clles, ellicdrj vide elc, cl. 
elm, -es, m. tilmus , L. Eddy. can. 16. 
clldr, clldrfusj elldrgiist, cllorgiVst, elldrsicT, vide ele, el. 
fln (aln) -e, f. tilna. hv^ Ic edvcr mag ^can anc elne lo his anlicncssc? 
Ltic. 12, 25. Math. 6, 27. 
elnboga (clboga) -an, m. cuhitus. fiidm bclviix clnbogau aml liaud- 
vrist, R. 72. 
elnjan, elnung, ride ALAN. 

clp (ylp, ilp) -cs, »1. e/e/ihas, ilfr. yl. Som. 58. Ilexaem. 9, ."» 
(ipcn (^lpen) adj. elephantinus, Soinn. 95, 96. 
clpcubiin (ylpcnbiin) -cs, ;j. chur , Vsalm. 44, 10. 
«Ipcubscncn, adj. eburneus, llerb. 131. \ocrs a roai/i inapieutes. v\. — on. 21 

clpoiul (^lpeud) -es, ;//. elephas. Iiu lii |»il elpeadas besvic.iu niihfon, 

Oros. 4, 1. goth. ulbiiudiis, camelus. theod. olbende, f. camelns. 
eipeudtfMJ, -es, m. elei>hantis ilens, ebitr, Bosw. s. l. 
(Ireoid, elreordi;;, elreordigiies 1 

el|te('>d, el|)e(')dig. el|ie(')di;;Iicc > vide ele, el. 

el|)e(')di;a:nes, el]ie(')disc, elj^eodij^ean \ 
eiiibe = yiiibe . //. /'. 
eiiibelit, enibelilan, emltebtmann \ 
embelitsiim, embelilsiimnes / 

eme, emcl, emertnng } *'"'*' ^^^^^ 

emctig-, emta, emtjau ] 

ende, -es, m. 1) terminiis, finis. ac nis git se ende, Math. 84, 6. feo- 
ver eudas |)ises middangeardes, Oros. 2, 1. 2) sjtecies, Bed. 3, 14. 

endeb> rd (= endebryrd, -breord), -es, m. successio, ordo. theod. 

endiprurdi, ordines extreini. 
eudebjrdes, adr. successive, Uoeth. F. />. 44, 41. 
eudebvrdan (-bvrde, -bjrded) disponere, Psalm. 49, 6. theod. endi- 
prordjan. 
geendebjTdau, disponere, Luc. i, 1. 
eudebyrdlic, adj. ordinalis , Alfr. gr. 
endebyrdlice, adv. successive, Bed. 3, 84. 
cudebyrdness (-byrness) -e, f. ordo, Liic. \, 3, 8. theod. eudi- 

prurduessi. 
eudediig, -es, m. dies supremus , Beov. 126S. 
eudelean, -es, n. diei novissimi jiraemium, Ciedm. 227, lo. 
eudeleiis, adj. aeternus , Boeth. 36, 1. 
eudeleaslice, adv. infinite , Som. 
endeleasness, -e, f. aeternitas , Som. 
eudeniann, -es, m. limitis incola, Som. 

endeut-hst (-next) superl. fini proximus, ultimus (6, 83.) Dial. I, 12. 
enderrm, -es, m. numerus ultimus, Ciedin. 865, 24. 
endesa-ta, -an, m. limitis incola, Beov. 479. 
endesprsec, -e, /". epilof/us, Busw. s. l. 

eudestaf, -es, m. conclusio , epilogus, destructio, mors, Cod. Exon. 
279, 8. 
eudemest (eudenies) adr. pariter , e.xtremo. Aiit substantivitm cndenie, 
-es, si endenies , praeferas, statuendum videtiir , aut siiperlativtis ad- 
jectivi deperditi ende ponendus ; compositam esse vocem ex ende 
et macst non credo. superlativits vocibus theodiscis: entihist, ent- 
r(')st (/>•/■*. endelest), defenditur, Boeth. 41, 1. 

endemestness, -e , f. extremitas, R. Ben. interl. 6. 
eiidjan (-(ide, -dd) finire. 

geeudjau, finire {1, 33. 24, 38.). 
eudsing, -e, /'. finis , Math. 13, 39. 

geendung, -e, f. finis , mors, Gen. 6, 13. 
endlif Cendleof, endliif) undecim, Som. dat. eudlifum (eudlcofon, endlcfeu) 
mid hira endlufon sunuin, Gen. 38, 28. Titus ofsliih Jud^l-a cudlyfan-sidau 
hund l)usenda {undecies centum millia) Chron. Sa.T. 71. cf. goth. ainlif; 
bor. ellifu; sax. ellevan; theod. einlif; fris. elleva, cndlova. 
endlyfta Cendlefta, alljfa) m. -e, /'. n. tindecimus. (83, 39.) on |iani 
cndlyftan monde, Deut. 1, 3. 22 Voces a vocctU incipientes. cn. er. es. ev. ex. erf. eaf. eah. eal. 

ened (enid) -e, f. anas, H. 36. 

enetre (euitre?) adj. auniculus, Exod. 29^ 38. vide sinvintre sttb an. 
engel, -es, m. angeltis. drihtues eugel on svefuum iityvde, Matli. 1, 20. 
\>i\ cvsedon \yA englas, Gen. 19, 18. 

eugelcynn , -es, n. anyelorum copia, Caedm. 16, 21. anyelorum ttntis 
(199, 226). 

engellic (engelic) adj. auyelictis, Bed. 'i, 19. 
enDelCcic (eneleac) -es, m. lolliuni, Soiyi. 252. 
ent, vide A\AN. 

entse (entsa?) -au , /". (ni.?) siclus. eutsena, Jos. 7, 21. 
ercebiscop (arcebiscop) -es, m. archiepiscopus , Bed. 1, 27. 
erceluid, -es, m. archiepiscopi diynitas, pallium, Som. 
Ercol, -es, m. Ilercules, Oros. 3, 9. 
erf, erfeveard, erfvyrcTues, erhe, erhlice, vide KRAX. 
erjan, erjung, erming, enningstrsDt, ermd, vide ERAN. 
ern, vide Srn. 
erud, vide ESAN. 

erscheun, -e, f. cottirnix, Exod. 16, 13. 
esne, esnelice, vide ESAN. 
esol, esiil, essjan, vide ASAN. 
evestre, vide eovu. 
ex, vide acas, iix. 
ex, vide eax. 

Exanceaster, vide Eaxanceaster. 

edel = adel, edelice, edelicnes, edeling, vide Al'AN. 
edda, atit, Math. 5, 18. R. cf. odde. 

Ea /= goth. XJ. 
eafor, Boeth. 38, 1., vide eofor. 
eafora, vide ABAN. 
eah, -e, f. aqua. theod. aha. cf. ea. 

eahstreani, -es, m. fliivius, Bosw. s. l. 
eahta (iihta, ehta) octo. (7, II. 12, 5.) ejihta hund, octingenti. (33, 15.) 
eahta side, octogies , eahta side tventig = CLX, Chron. Sax. 1071. 
eahtoda, m., -e, f. n. octavus. (3, 8.) 
eahfatyne (-teone) octodecim , Jud. 3, 14. 
eahtateuda, m., -e, f. n. decimus octarus, Orus. 6, 2. 
eahtatig, octoginta, Bosiv. s. l. 
eahtjan (-ude, -6d) observare, Beoc. 2814. cf. goth. aha, vov^i , ahuia, 
Ttvivfia. cf. ehennis, sed etiam lut. agitare. 
eahtnng, -e, f. aestimatio , Som. 
ealiid , calod, vide ALAN. 

eald et composita, ealdjan, caldor et composita, vide ALAN. 
ealdung, ealgjan, calh (alh), vide ALAN. 

eall (eal, al) adj. omnis, totus. (3, 6.) eall l>in lichoma byd bcorhl, Math. 
6, 22. god goseah calle |iii l>ing, Gen. 1, 31. «allos, adv. (ytu. siuy. 
neutr. geti.) oinuiiio. ealh- goiiielo, seii oalliim gcni(Miim, oinuiuo, Bed. 
1, 27. Besp. 9. ealue veg, omuino (36, 45.) stuipir. Boeth. 3S, 4. uoal- 
Ics, omiiino non, mid eallo, siinul, uud (8, 32. 11, 34. 34, 12.). eallc 
vcga, omnino (= cilra vega? oallo vcgi^?) Bed. 4, 11. 
Ealheard , -es , m. noin. propr. (37, 4.) theod. Alahart. yoccs a cocali incipientes. cal. Oiir. eal. 23 

Ealliild, -c, /". notn. propr. cf. tameii alli sub ALAX. 
eallic (allic) adj. catholicus, universus , Bed. 4, 17. 
ealiicy (culiii<;) = ealue vcjii;', semper, lioetfi. 3m, 4, 
calsvii (al.svii) adr. etiam, sic , Math. 81, 30. 
calmyest, adr. /ere , peue , Chron. Sax. 1091. 
ealscalf, -c, f. amhrusia^ Som. 
calseolceii, <(dj. holosericus , liosw. 
ealtcav, adj. omniiio bonus. cf. iiltav. 
ealvcalda, -au, m. omnipotens. cf. iilvalda. 
ealverlice, adr>. prorsus viriliter , Psalm. 50, 19. 
ealvilit Oilvilit, alvilit), -e, f. omnis creatura, Caedm. 201, 17. 
calliinga (eallinga, eallcnf;a) adv. omiiino. \n\i ;;e ealliinga ne sver- 
jiin, .^/t».v. 5, 34. god ne eallinga ue adiligad cuv, Deut. 4, 31. 
ealo, calu et composita , vide ALA\. 
car, ride iilicr. 

Kar CKoi"^) -es, m. Murs , pernicies, inors. Ear h.wl egle eorla gelivji- 
cuin, Mars mors hominum cuiqne terribiiis est (289, 22}. cf. Grimtn 
Peiitsche Mpthot. pay. 283. Sed fortasse ear, n.? aurum, leiji debet, 
cf. bor. aurar, opes. ejrir, res , boiia inobilia. 
eard et composita , eardjau, earduug et compositay vide ERAN. 
earftid et composita, earg (earli) et covip., eargjau, vide ERA\. 
earli, -c, f.? ci areve, -au, /'. sayittu. .sunie scuton adunveard inid ara- 
vau (/. aravuni) Chron. Sa.r. I0b3. vox i/oth. arhvs seu sirlivus e.ic voce 
arliva^sua, /'. (UXog cuncfudi potest. bor. or, t/en. tirvar. 
earliliir (carliler, earlcr) -es, rn.? n.? 1) sagittae iter, Efen. 44. 2) 
riri sagitta missd ad arma convocati , exercitus , Andr. 1049. c/". 
bor. tirvarbod, Iiertir; Gritnm ad Andream et Etenam p. 123. RA. 
pag. 162. et vocem anglosaxon. garfaru. Locum Ccedmonis cor- 
ruptutn 181, 18 — 21. sic emendo. luMit l)a 3'mb tva niht tyrfiislue 
hiiled , siddau hie feonduni odfareu hiifdon, jmbvicigeau veorodes 
bcarhtuu- uiid earfcre -lithaues bjrig, Lib. MS. niid a;Ifere, praebet, 
quae vox sensu caret. 
carhfaru (eargfaru) -e, /". sagittae iter : b>d se torr l)3TeI, l)onne ic 
ici'est him l)urh eargfare in onsende iu breostcofan bitre gel)oucas, 
Cod. E.ron. 266, 26. iiras, l)a us gescildad vid sceddendra eugiuia 
il. eglum) earhfarum, ibid. 47, 28. 
eargebloud (earhgeblond) -es, n. sagittarum, i. e. undarum commix- 
tio, Eten. 239. cf. areve, -an, f. nom. fiuvii, sed tamen etiam 
ear = iiher, ajra gebloud, ara geblonnd sub ar, remus, et garsecg. 
eargrund, -es, m. oceani fundus: sva heofoustcf»ri'an bugad braduc 
hvearft «kI brimnodas; sva variWla sand \uib sealtviiter, yde (Jf. .vda) 
geoud eargrund. siciit coeli steflae inhabitant atnplum circuitum 
Hsque ad maris fiuctus; sicut fitorum arena circutn aquam sal- 
sam, undae per oceani fundutn, Cod. Exon. 188, 3. lox eargrund 
proprie sagittarum , i. e. undarum fundum e.xprimit. 
carm et cotnposita , earinjan, earming, earmd , vide ERAN. 
earn et composita, earnjau, earnuug, vide ESAJV. 
earp, vide eorp. 

cars et composita ,. carsdd , cardling, vide ERAN. 
Eata, -au, m. nom. propr. Cfiron. Sax. 678. cf goth. aita, pater; Alla. 24 iocea a vocali incipientes. oav. cax. LmJ. kf. 

Eava, -an, m. ?«o/«. propr. Chron. Sax 755. «f<Z «</ unnum 716 i(/f//t 

nonien Eapa leyitur. 
eavu, rirft covu. 
eax, eaxl, vide AHSAN. 
Eaxanceastcr, ho//<. ?/r6/A' (35, 4.), vitl Eaxaiiceastix-s. (35, 5. 88.) 

E ■'=. (joth. \J. 
etl, ]>art. inse/iar., lat. re aeiiuiparanda. yolli. id, theod. it, ite. l'ocf« 

c//«t ed compoaitas sult simplicibus videas. Sunt autem: 
i) verba. ed-ccunau. cirrau. cucjau. cvidau. yifan. grtivan. gyldan (Kel- 
dau). loecau. le;injau. lesau. uivjan. rccau (^rOcau, orcan). stadeljau. 
vindau. vitan. J^ingjan. 

2) subst. ed-cenuing. cer (cir, c^r). cvide. gifi. grovung. geldend (gyl- 

dend). laecung. lean. leunung. lesung. nivuug. recedroc. ryue. roc. 
sceaft. stadelung. viell. vinde. vit. 

3) adj. ed-geong. leseudlic. nive. stadelig. vitfull. 

edor (eodor), edorbrecd, edorbryce, edorgeard, vide EPAN, 
■""EFA\ (iif, ajfon, efeu) ire , tendere. cl'. ABAN. 

ifig, -es, m. hedera, i/. Med. 3, 3. 10. tlieod. ebali, ebove cet. 

ifigcropp, -es, m. cori/mbns, liosiv. 

iligtearo, -ve, f'.? hederae stilla; sed tear alias yen. masc, L. Med. 

1, 58. 
efeu (euiu) adj. 1) expansus, planus. 2) aequus, Lev. 19, 36. efnes^ 

emnes, adv. plane. to enines, plane, Beov. efuum (enimim) adv. 

plane, aeque (7, 35.) on efn (on emn) adv. e reyione , contra 

liedv. 5801. Gen. 16, 18. 21, 19. cf. yoth. \\ms; theod. eban; bor. 

iafn. 
efenadel, adj. aeque nobilis. 
efenbeorht, adj. aeque lucidus, Uoeth. 179. F. 
efenbiscop, -cs, m. coepiscopns , liosw. s. l. 
efeublissjan (-ode, -od) conyratulari, liosw. s. l. 
efeuceastervaran , -eua, m. plur. tan. cives, Jiusw. s. I. 
efencristen, -es, m. conchristianus , Lye. 
efendyre, adj. aeque pretiosus. 

efencuinan (coui, conion, cumcu) convenire , liosw. s. l. 
efenesne, -es, m. conservus. 
efeneald, adj. coaetane.iis , Iiosu\ 
efenccc, adj. coueternus , liosw. 
efenfeola, adj. aeque multus. 

efengeda>!an (-de, -e;l) aeqne distribuere , Ctpdm. 1(^3, 22. 
efcngehailrigan (hadrude, -«id) coanyustnre , Luc. 19, 43. f,'. K, 
efengehnevan (-de, -ed?) consentire , Luc. 23, 5. Jjye. 
efengemiicea (-gemiicca) -an, rt:. sodalis. 
efengospidau (-Ite, -lcd) conspuere, Marc. W, <>5. C. 
efengc|icaliljan (-ode, -i.d) consentire , Math. IN, 19. C. 
efeugc|ioncjan (-i)dc, -od) yratias ayere, Luc. 15, 9. U. 
«■•feiigctc.im , -cs? w. conspiralio, Joh. 9, 22. C. 
cfcngrom, adj. aeque UKtlus, lieur. 4113. 
efenlijid, -cs, m. aequa conttiliu. 
iifenhiiftliug, -es, vi. captivus, Mann. 
cfenhcap, -es, ni. copitt soilalis . Som. Voces a vocali invipicnlcs. P,f. 25 

t'fenliereniss, -e, f. collaudatio , Psalm. 32, 1. 

efeiilierJHii (-ede , -ed) collaiidari, Sum. 

efeulilyhi, -aii, vi. consors, Som. 

efeulajCHU (la;lite, liplit) imitari, Math. 6, 8. 
geefeulaccau , imitari. 

efenlaecestre, -au, f. imitatrix , Som. 

efeHlyecung , -e, f. imitatio. 

efeulic, eiiinlic, enilic (-gelic) adj. aeqitalis , Ued. 4, 17. 

efenlice, adc. aeque, Ued. 3, 83. (30, 9.) 

efeulicuess, -e, /'. aequalitas , Past. 17, 9. 

efeuling, -es, m. coiisors, Psalm. 44, 9. 

efennuvre, adj. aeqiie clariis, Bosw. 

efennietau (-uiiit, niajton, nieteu) aeqiii/mrare, Som. 

efeuuelid, -e, /". couvicinia , propinqtiitas. ou a?lcere efennelide, in 
omni convicinia, Chron. Sax. (36, 8.) Lib. MS. efeuelule praebet, 
qitam vocem lug. , quo jiire nescio, "vesperam" (= aefenod ?) in- 
terpretatus, Gibson contra siio Marte "omnino Junctim,". 

efennilit, -e, /'. equinoctiiim. 

efeuuiss (efuis) -e, /". aequalitas, Psalm. 10, 8. 

efeurice, -es, n. reguiim aequale, Bed. 5, 10. 

efensiir, -es, n. dolor uiutuus , Bosiv. 

efensiirig, adj. aeqiie soliicitus , condolescens, Dial. 2, 1. 

efeusiirjau (-ode, -dd) condolere, Bosiv. 

efeuspediglic, adj. constibstantialis , Som. 

efensva, adv. parimodo , pariter. 

efeutovistlic, adj. consubstantialis, Som. 

efeuvicge, -:»n, /'. stater aeqiius , Som. 

efeuvel, adv. aeque bene , Lye. 

efeuveorcau (-vorhte, vorht) cooperari, Som. 

efenveorcT, adj. aequiralens, Som. 

efenviht, -es, n. pondus aequm, Som. 

efenvyrcung, -e, f. cooperatio, Som. 

efeuvyrhta, -an. m. laboris socius, Som. 

tfenvjrde, adv. condigne. 

efenvjrde, adj. condignus. (30, 32.) 

efenyrfeveard, -es, m. cohaeres. 

efen|)e(')v, -es, m. conservus. 

efenlieova, -au , m. conservns. 

efenl)rovung, -e , /'• compassio. 

efeul)va;re, adj. concors. 

efenlirovjan (-ode, -od) commiserari. 

efne (eofne, enine) adv. 1) plane, aeque, CUvdm. 154, 11. 2) en, ec- 
ce. (4, 14. 23, 14.) 

efenjan, eninjan (-de, -ed) adaequare , Boeth. 1!). 
geefiijan, eeeuinjan (-de, -ed) adaequare. 

eniiiete (einnette) -an , f.? planities, Oros. 4, 8. 

euineltan (-tte, -ted) adaequare. 
t\ni\, -es, n. vialum, Li/e. cf. y(el; hor. illr. 

ebalsjan, eofulsjan, efalsijan, efolsjan (-6dc, -(id) blasphemare. 

cf. eofot, Bosiv. s. l. 
ebalsung (eofolsung, efolsung) -e, /. blasphemia, Bosiv. s. t. 20 Voccs a vocali incipicntes. oof. el). a-f. eh. cm. kr. oor. 

cofot, -es, n. delictum, cnlpa, L. Alfr. 'ii. fortassis cofoc {seu ea- 
foc) scribi debet; in libris enim ags. c et t facillime confunduntur. 
pro voce eofoc gothicam vocem ibiiks, adj. ttg t« oniaco, pro 
cafoc vocem theod. abiih, adj. nequam, improbns ; snbst. abiili, 
scelus afferri potest. sed cf. bor. ofiind, liror, invidia; mala intentio. 
ebba, -an, m. aquarum recessus. \iiis ebban, lioeth. 2J, 1. (^ed. Card. 

pay. 114^ lin. ult.) fris. ebba, n. theod. ebba, f. 
ebbjan, fibbjan (-ode, -od) recedere. 

aebbjaa (-ode, -od) exsiccare. (37, 26.) 

bcebbjan (-ode, -od) m/ud privare. scipu — l^e bcebbodo v;wnin. 
(37, 28.) 
cbbiing, -e, f. sinus , R. 67. 

ajfen, -es, w. vespera. (39, 24.) on sefennc (= acfenc aut fem. a^fen, 
-ne statui debet?) (24, 44.) cf. theod. ahaot. 

aefeudream, -es, m. gaudium vespertinum, R. 34. 

jefeugebed, -es, n. preces vespert., /{.34. 

lefengereord, -e, f. coena, Som. lied. 3, 7. 

wfengereordjan (-ode, -od) coenari, Som. 

lefcujiiQ, -es, n.? coena vesp. Past. 1, 2. 

aefenglom, -es, m. crepusculum, Cod. Exon. 179, 21. 

aefengloma, -an, m. crepusculum, lied. 1, 1. cf. glovan. 

aefeuglonimung (glomnng) -e, f. crepusculum, .Bed. 1, 1. 

sefenhrepsung, -e. /". vespera, Som. 

sefenlaecan (Isehte, l«ht) advesperascere, Luc. 24, 29. 

icfenleoht, -es, n. lux vespertina, lieov. 821. 

aefenleckl , -es, n. cantus vespertinus , Cwdm. 188, 8. 

a'feulic, adj. vespertinus , Psalm. 140, 2. 

sefenmete, -es, m. coena vespertina, Cot. 42. 

sefenrast, -e, f. quies vespertina , lieov. 2504. 

aefenrima, -an, m. crepusculum, Lye. 

aefensang, -es, m. cantus vespertinus, Bosw. 

aefensceop, -es, m poeta ad vesperam canens, Cod. Exon. 390, 

21. 
a'fenscima, -au, m. splendor vespert. Caulm. 147, 31. 
refeuspra^c, -o , f. colloqnium vespertinum, lieov. 1511. 
irfcnslcorra, -an, m. Ilesperus , lioeth. 39, 13. 
wfcntid, -e , /'. temjnis vespertinnm , Dial. 1. 10. 
afontima, -an, m. hora vespert. Marc. M, II. 
U'fenlungol, -es, n. hesperus (stella) Som. 
a;fon|ionung, -e, /". coena vespert. Li/e. 
a*fnnng, -e , /'. vespera, Geu. 8, 11. heo com liii on a'fuunge cfl (o 
Moe, Gen. 8, II. 
vlvs, ride yfvs snb ufa. 
«■fol.^ijan , ride obal.sjan. 
ofor. vide oofor. 
ohu, ride coh (= ooliii). 

enin = cfcn, emnettan, omnotte, omnjan, vide olen siib KK.W. 
^*KRA\ (iir, aTon, oron) ire , diriyere , assequi, uti , laedere. 

eoronansliin (corcnnstiin, Cod. Kxou. 124, «. eorolansltln, Beov. 2416.) 
-os, ni. topazion , Psalm. IlH. 127. bor. iarkna.sloinn. cf. yoth. 
airkui|)a, /'. ro yv/jaiov, unuirkus, dvooio^. theod. oroliau, eyreyius, Voces a vocali incipientes. eor. ir. yr. 27 

ffermanns , f/enuiniis. eorclau, corcnau yenitivus esse videtiiv sub- 
stuntici corciio, -an , /'. 
Eorccnl)eorlit, -es, m. nom. /tro/tr. C/tron. Saj:. G40. 6t)4. 
Korccnsote, -an, /". nom. propr. Chron. Sux. 640. 

corl (crl) -es, m. vir, inr nobilis. (156, 12.) on corles tune, L. 
Ai\elb. 13. Chron. Sux. 963. sax. erl, puer, vir; bor. iarl, vir no- 
bilis ; erla, continuo labori vacare; erlingr, laboriosus. 
eorlcund, adj. nobili yenere nattis, L. Hlotih. 1. 
eorltloni, -es, m. comitis munus. Alfyar eorl feng to l^ani corl- 

d«>nie, Chron. Sax. 1053. 
eorllic , adj. nobilis , Lye. 

corlveoi-od, -es, n. militum turma, Jieov. 5783, 
Irling-, -es, m nom. propr. Chron. Sax. 1016. 
eorlisc, adj. nobilis, Lye. 

eornieu (jrnien), adj. terrestris , nniversalis: v'As liis rice ofer ealno 
jrmeaue griind, ftiit ejus reynum super nniversam terram. (163, 
10.) cf. theod. Irniensul, universaUs columna {jniindi ftilcrum, 
3'ggl)rasils askr)j irmingod, mundi deus ; bor. iorniungandr, draco 
terram circumcludens; iorniuurekr, taurtis permaynus. 
Eornienbiirii, -ge, /'. nom. propr. Kemble ail lieov. I, p. 246. 
eormencynn, -es, n. yenus humanum, Beov. 3909. 
Eormengid (-grid ?) -e, /'. nom. propr. Kemble ad Bedv. I, p. 346. 
eormengruud, -es, m. terra, Beov. 1711. 
Eormenliild, -e, /'. n07n. propr. Kemble ad Beov. I, p. 346. 
eormenlaf, -e, /". divitiae permaynae morte relictae, Bedv. 4464. 
Eormeulaf (Irmenlaf) -es, m. nom. propr. Bedv. 8648. 
Eormenraed, -es, m. nom. propr. Kembl. Gl. ad Bedv. I, 346. 
Eoruienric, -es, m. nom. propr. ibid. (208, 8.) yoth. Airmana- 

reiks. 
eoruienstrynd, -e, /'. proyenies mundana, ethnica, yentilis. \m 
eart svide bittres cjnues, eorre eorraenstryude, ibid. (e Dial. 
inter Sat. et Sal.) 
eornjan (-ode, -6d) murmurare, Bosw. s. l. 
eornfiiUice, adv. studiose, Bosw. s. l. 

eornost, -es, m. studium ,' puyna , Math. 5, 18. 13, 17. eoruosle, adv. 
studiose, Th. An. 
eornestfull , adj. studiosus. 
eornostlic, adj. studiosus. 

eornostlice, adv. studiose, sedtilo , L. Cntit. eccl. 15. 
eornostlice, conj. eryo, iyittir , Math. 10, 16. 
eorre (yrre i. e. irre) adj. iratus, Gen. 4, <o. Exod. 16, 30. yoth. 

airzis, nkavcaiiivoq. theod. irre. 
3Tre, adv. irate, Ccedm. 328, 8. 

eorre (irre, ierre, yrre) -es, m.? n.? ira, furor, indiynatio. godcs 

jrre biir, Bedv. 1416. godes jrre is ofer liig:, Num. 16, 46. se» 

gesceudvisnes sceal vealdau liiis ^rres, Boeth. 33, 4. cvjid uiid irre, 

Luc. 14^ 21. yoth. airzei, /'. Tiluvr}. 

3 rriuga (irreuga, irsiuga, ^rscnga) adv. iracunde, Caidm. 56^ 27. Boelh. 

31, 3. 
corsjan, irsjan, yrsjan (eorrjau, Som.') (-6de, -6d) irasci, indiynari, 28 Voces a vocali incipienles. eor. 

succeiisere, Gen. 18, 32. Xiitu. 31, 14. yrsodon viit liiue, Oen. 37, 
11. cf. goih. airzjau, nXavoiv. afairzjan, dGvoxiiv. 

geeorsjan, ^eyrsjan (-«de, -od) irritare, Hosiv. s. l. 

eorsung (^rsung, Irsiing) -e, f. ira, iracnndia. Jioeth. Rawl. p. 17?^. 

eortie, -an, /". terra. seo eorcle liit lieU, Jioeth. 33, 4. se» eorile is 

ccald , id. cf. goth. airjta, theod. erda. cf. (fuoque theod. ero, f.? 

n,? Wessobr. era, /'. Kiris Siiiiiin IHisi, siizun ersi duoder, olim se- 

debant Idisae, insidebant terrae sphaeram {ijlobuni). cf. lnkior. 

eordiippel, -es, m. cucumis, Num. 11, 5. 

eordiirn, -es, n. spelunca, Cod. E.ron. 4, 18. 459, 28. 

eordbigengea (eordbigenga) -an, m. terrae cultor, terriyena, Jied. 
4, 3. 

eordbeoftmg, -e, f. Jterrae viotus , Som. 

cordbiiend, -es, m. terrae inhabitator , Cod. Exon. 45^ 14. Ca'dm. 
14, 20. 

eordbyre, -es, m.? tumulus , Lye. 

cordccafcr, -es, m. taiirus, R. 24. 

cordceuned (-cend) part. terra natus, Psalm. 48, 2. 

eordcr^pel, -cs , m.? cochlea , Math. 11, 3. R. 

eordcjnn, -es, n. genus humanum, Ca;dm. 301, 10. 

eordc\ning, -es, m. rex terrae, Ccedm. 235, 14. Beoc. 2304. 

eorddraca, -an, m. serpens, draco, Jieov. 5420. 

eorddvne, -es, m. terrae motio, frayor, Chron. Sar. 1060. Som. 

eordfiist, adj. stahilis, Thorp. Anal. 

cordfiit, -es, n. vas terrii factum, Cod. Eron. 397^ 15. 

cordgealle, -an, f. centauria major , Lib. Med. 2. 8. Mone , A. 
373. 

cordgemet, -es, n. geometria, Cot. 95. 

eoi'dgrap, -es, terrae sintts, tumttlus, Cod. Exon. 476, 12. 

cordliill (hele, Iiji) -es, m. tumtilus, Exod. 16, 14. 

eordlinut, -e, /. nux , Juylans, Som. 

eordlirerniss (-liroprniss) -c, /. terrae motus , Math. 27, 54. C. 

eordlins, -es, n. spelnnca, caverna, Thorp. An. 

cordifig, -es, m. hedera. 

eordlic, adj. terrestris, terreniis , Joh. 3, 12. 

cordling, -es , m. ylebae adscriptus , serriis. cf eard (^rd). 

eordinada, -an, m. tamtis, vermis, Som. 

cordniislcl, -e , /'. basitea, Som. 

eordnafel, -cs, m. 1) terrae timbilicns, centrum. 2) /ifanlae no- 
men , Som. 

cordreced, -es , n. carerna, IJedr. 5434. 

cordrest (-riist) -e, /'. sepnlcrum. Col. 31. 

eordricc, -cs, n. terrae reynum, i. e. terra. 

eordsrnif, -es , n. caverna , Civdm. 156, 27. 

eordsele, -c.s , m. caverna, Jieov. 4815. 

eordsliiit, -e, /'. caedes, Kiint. 22, 4. 

eordslvreniss , -e, /'. terrae vtotus, \icod. 1'). 

eords(.vrung, -e, /'. terrae motus, Xictnl. 15. Som. 

edrdlilja (-tyljii) -an , m. ayricola, Joh. 15, I. etiam eiuiliiCilja 
(-iitiljii?) Grn. 4, 2. leyiliir. 

ronlliM (-tjid) -e , f. ayriciiUura . Col. Mou. Voces n vocali nicipinUes. cor. er. ear. erf. yrf. 20 

corilt.vrevo, -aii, n. asi)lialtu.s- . OriKs. 2, 4. 

eonlv.iras (-vare) -a , m. plitr. tant. terrae incofae , Oros. 3, ,5. 
conlvaslin, -cs, m. terrae fructus, Ued. 1, 14. 
conlvoall, -es, m. ayyer e terra factus, Ued. 1, h. 12. 
oordvcla, -aii. m. volu/itas terrestris , Oros. 1, 5. 
cordvoorc, -es, ;j. o/nis rusticanum, E.vod. 1, 14. 
eonlvicga. -an, m. blatta, vermis in terra deyens , Uen. Lye. 
eonlvitcj^uni;^- , -e, /". yeoniantia, Som. 
orjan (-ede, -ed) arare. nune iiceras ic erige, Alfr. yr. 1.5, 51. Som. 
he erede niid horsuin, Oros. 1, 1. 
erjiin^ii,, -e, /'. aratio , R. 1. 
oanl (ynl) -e, /'. 1) fundus arabilis, 2) seyes, Bed. Sm. p. 606, 1. ripe 
vrd forlreddon. Ued. Sm. 480, 3.3. 
yrdland, -es, n. fundus araliilis , Cot. 16. 

eardlinji; (eordling, yrdliug) -es, m. ayricola, serriis. c(\ cord- 

ling sub eorde. 

oard , -es, m. 1) terra ctilta. 2) reyio, patria, he coni t«» his earde, 

Math. 13, 54. 57. Uoeth. 33, 4. cf. theod. artland, Sax. ard, habi- 

tatio. 

eardbiggend (= eardb.vgjend, = -biieud? aut — bigangend?) -es, 

m.ayricola, incola, Uosw. 
eardbegeuga, -au , m. patriae incola , Uosw. 
eardbegenguess, -e, /". habitatio, Bosw. 

eardfiist, adj. stabilis, fi.rus, Cod. Exon. 433, 1. cf. eordfiist. 
eardlufe, -an, m. amor patriae, Ueov. 1377. 
eardstapa, -an, m. homo, Cod. E.xon. 286, 25. 
Eardvulf, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 795. 806. 
eardjan, eardigeau (-ode, -od) terram colere, habitare , Cwdm. 156, 
9. Gen. 13, 12. Sa.x. ardou (-oda). 
geeai'djan (-ode, -od) cohahitare , inhabitare. 
oneardjan (-ode, -6d) inhabitare , Math. 23, 21. 
cardung, -e, f. habitatio , Psalm. l!?, 5. 75, 2. 
eardunghus, -es, n. domus , Ued. 4, 28. 
eardiingstov, -e, /'. nabitandi locus, mansio, Bosiv. 
eardigendlic, adj. habitabilis, Ued. 4, 28. 

crfe (3rfe, erbe, Th. An.) -es, m. 1) praedittm avitum, Ccedm. 52, 58. 
Psalm. 126, 4. 2) peculium , trode bedrifau gestolenes yrfes, L. 
Val. i. on uianuuni aud ou yrfe, Exod. S, 17. 3) haereditas, 
Ccedm.'i,7. yoth. arbi; theod. arbi; sa.v. erbij fris. erva; bor. arfi. 
^rfeboc, /". charta, testamentum, Som. Alfr. yl, 58. 
jrfecvealm (yrfcvalin) -cs, pecudum lues , Chron. Sax. 986. 
ATfetirst, -es, m. haereditatis ineundae tempus , TJlp. R. 13. 
yrfgedal, -es, n. haereditatis divisio, Alfr. yl. hl . 
erfegevrit, -es, n. donationis charta, lleminy. 
^rfelaf, -e, f. haereditas, arma , yladius , Ca>dm. 203, 14. 
earfland (yrfeland) -es, n. terra haereditaria , Past. 1, 2. 
yrfeuuma (carfednyma) -an, m. haeres, Math. 21, 38. Gen. 15, 3. 

goth. arbiuunija. 
yrfestol, -es, m. sedes haereditaria , mansia avita , Ccedm. 98, 
13. Cod. E.xon. 1«1, 14. 30 Voces n vocali incipientes. yrl". oarf". earg. carm. 

yrfeveard (crfeveard) -os, m. luiereditatis custos, haeres, Luc. 

20, 14. dedm. 103, 33. 
erfvjrdness (-veardness , -vyriTness) -e, f. haereditas, Chron. 

Sax. «94. Psalm. 2, 8. fiO, 5. Marc. 12, 7. 
yrfveanijaii (-ode, -od) haereditare. Itiit Im yrfveardigc cordau. 
ut tu terram possideas , Psalm. 36, 9. H, 23. 31, 36. 
geyrfvcardjan , i. q. yrfveardjan. 
3rfveardvritcre, -es , m. leyatarins, Alfr. yl. 57. 
earf»Hl (carfed) -e, f. labor, difficnltas , molestia, Beov. 1062. on 
miclan earfedan (= niichiin earfedaui?) Oros. 3, 7. Boeth. 39, 4. 
goth. arbaids; theod. arabeit; sax. arbed; bor. arvidi. 
earf(id, earfed, adj. difficilis. \nx spenst mc on pa maestan spncce 
and on I)ii earfodestaq to gcsecganne, Boeth. 39. 4. ed. Card. p. 
332, 5. 

carfodfcre, adj. transitu difficilis, Li/e. 
earfodliiive, adj. visn difficilis , Boeth. SZ, 4. 
carfodlajre, adj doctu difficilis , stnltus, Bosw. s. l. 
earfodIa?te, adj. emissn difficilis, Lye. 
earfodlic, adj. difficilis , I/ye. 

earfodlice, adv. aegre, difficulter, Math. 10, 23. 24. 
earfodlicness, -e, /". difficultas , Dial. 2, 35. 
earfodmecg, -es, in. infortuuatns , Cod. Exon. 328, 3. 
earfodness, -e , f. difficultas , Bostv. s. l. 
earfttdrecce, adj. narratu difficilis, Lye. 
carf«)drime, adj. numeratn difficilis , Boeth. praef. 
earf6dsa'lig, adj. infelix, Cod. E.ron. 294^ 1. 
earfodsid, -es, m. iter difficile, molestum , C(edm. 89, 5. 
earfodl^rag, -e, f. tempus molestum, Beov. 564. 
gearfjid", -e, f. {^oljan manige gearfodu (geearfoda?) Boeth. 31, 1. 
earg (earli, arg) adj. 1) tenax, avarus. 2) pavidus, miser , fnyax. 
Oros. 2. 2. 6, 36. Jitfr. gr. 69. Boeth. 26, 2. 
carlilice, adv. remisse , trepide , Gen. 20, 4. Jnd. 4, 18. 
eiirhscipe, -es, m. ignavia, Lye. 
carlie (crhe) adv. trepide, segniter , Lye. 
yrgd (^rhd) -e, f. segnities, paror, Deut. 28, 27. taedium, L. Cnut. 

pol. 21. 
yrgdo, -o, /". seynities, pavor, Bed. Sm. p, 483. 15. 
eargjan (-ode, -6d) torpescere , Oros. 4, 13. theod. argru. 
earm, adj. colouns , aernmnosns, pauper, miser, Math. 12, 42. 43. 
Boeth. 39, 2.; earniost, Boeth. 38. 2. 
carmhcort, adj. I) aernmnosns, ntiser. 2) misericors, Dial. I, 2. 
e;irmhcor(ucss , -c, /' misericortlia. 
carmlic, adj. 7Uiser , Bed. 5, 13, Chron. Sa.r. 1086. 
earmlice, adv. 7nisere , Bed. I. 12. carmlic6r , Bcd. 5, 14. 
carmscciipcn (part.) 7niser, Beov. 2702. Cod. E.ron. 867, 20. 
earming (erming) -cs, m. 7niser , 7nendicus. s'\» )ia frofer crminga, 
Boeth. 34, 8. 

crmingslra^t (irming. 3 rmingstraM) -c, /' via puhlica . nisi potin.i 
••ormcnslrict , irmmslrivt leyi debeat, Som. 
carming (frmin;;) -c, /'. 7niseria , ilfr T. 37, 2. 
ciirmd (crmd . yrmd) -c, /. miseria, Boelh. 48, 2. Vorc.'! ti voca/i inciincntcs. (Nirm. earr), oars. arv. ori. khd. ord i<:s. 31 

^rnuto, -o, /'. iniserid , Itid. Sm. ;>. 518, 3*». 

oarmjiin (-ode, -«td) misereriy Chroii. Sax. 1086. «/o?/t. arninii (-aida); 

theod. arnu-u (-«Ha). 
^rnian. ojirnijaii (-df, -od) miseriitn facere. ve.rare. Iie oordcvning^as 

Arnide, lioeth. Hairl. )>. IHO. Cod. Ejoii. Ma. 
i-anii, -os, m. hrachiinii , Psalm. 88, 21. theod. ararn. cf. yraec. 
clQiii)^. lat. arnuis. 
oarinhoali, -gcs, m. armilla, 7io.««\ 
earmboga, -an, m. ciibitiis. cf. elubofta. 
enrmscanca, -an, vi. os brachii, liosiv. s. l. 
earnislrang, adj. hrachio validns , liosw. s. l. 
earmsvid , adj. brachio fortis , liosw. s. l. 
oarn, -es, m. aquila, Math. 24. 28. Cod. Exon. 307, 16. cf bor. ern, 
celer, velo.r. laboriosiis, aqnila; orn . aqiiila. theod. aro. t/oth. 
ara. graec. oQvtg. 
earncynn, -es, w. aquilarum genus , Lev. 11, 13. 
earngeat (earngcit?) -e, /'. arpa, har/igia, Mone, A. 3. vultiir, 

R. 38. 
Earnvnlf (Earnnlf), -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 887. 
oars (iiri-, ars) -es, m. podex, anus, R. 64. cf, sulcus = cunnus. 
earsende, -es, m. nates, Moue, A. 251. 
earsgang, -es, m. latrina, Lye. 
carsod, adj. {part.?) tergosns, R 77. 
ears|)yrl, -es, n. foramen ani, anus , liosiv. s. l. 
arvnnga, adv. difficulter, frustra, gratis , Math. 10, 8. R. cf goth. 

{irvj«». theod. aravun, aravingun. 
orf, -es, n. pecus , Gen. 12, 16. cf. jrfe, et veorf. 
orfcvealm, -es, m. pecudum lues, Lup. 1, 7. 
orfcynn, -es, n. pecudntn genus, Gen. 6, 20. 
orfgebilt, -es, n. herbitum , R. 60. 

orfgild, -es, n. pecudum rajitorum renumeratio, Bosw. s. l. 
^EKDAN (ard, urdon, orden) acutum esse, praecellere, eminere. 

ard, inc, gen. auctoritas, dignitas. Alfric arcebiscop ferde to Ronie 
iifter liis arde, Albericus Romam ivit, ut auctoritatem (^dignitatem 
episcopalem, i. e. pallinmj pediim cet.) acciperet, Chron. Sax. 997. 
cf. goth. azd in A^diggs, procerus. Visumar, Astingorum e stir- 
pe, quae inter eos eminet genusque indicat bellicosissimum , Jorn. 
p. 97. cf. p. 102. sed ard etiam iirod {potius iirod) ab lirjan, hoiio- 
rare, esse posse, non nego. 
ord, -es, ?7i. 1) cuspis, acumen, acies. ord on here, acies ad proelium 
instructa, Alfr. gr. 5. Ca'din. 121, 3. deiid svii svii biitan orde, tnor- 
tuus quasi sine ferro, Past. 40. 2) iiiitium, origo, auctoritas. ord 
iiremde, Ctedm. 174, 10. ord iistealde (23, 36.) Bcd. 4, 24. iide- 
linga ord, Ciedm. 77, 20. ord and ende, Caedm. 225, 30. 
ordbana , -an, m. occisor , Caedm. 67, 7. 

ordfruma, -an, m. creator , Caedm. 2, 2. 225, 10. 266, 12. 288, 1. 
"KSAN (;is, yeson, esen) ire , vigere, movere, adipisci. S in \\ transit. 
cf. ASAX. bor. is , n. motus, tumultus, turba. ess, u. jumentum. 
isen, -e, f? viscera, Cot. 13, 73. 
iseiid (iosond) -es, m., plur. ieseadas, exta , Cot. 77, 177. Som. 32 Voces a vocali inclpientes. ;isc. osn. ar. earn. .ts. kt. 

iisc, -es, m. 1) /rdjiims , hasta , fieor. 3j4I. 2) navis. ongcii liii 
ilscas, Chron. Sa.r. 897. 

ascberend, -es, m. hasti/er, Cuedm. 123, 7. 
jiscbora, -an, m. hnsti/'er, Gr. Gr. II, 4-18, 9. 
Ascferd , -es, m. nom. propr. (139, 267.) 
Asclicre, -cs, m. nom. propr. lieov. 2647. 
ii.scl)ere, -es, m. e.jercitus navalis , Thor/i. An. 
ii.scliolt, -es, n. hasta, lieov. 657. 
iiscninnn, -es, m. jiirata, Cot. 155. 
iiscplega, -an, m. proelium , Jiidith. 217. 
iiscrof, adj. hasta clartis, Jndith. 337. 
iiscsfede, -es, m. )>roelii locus , Cod. Ex. 314. 20. 
iiscstaede, adj. hastd confisus. (24«, 5.) 
iiscl)rotii, -e, /■. panicum, Ilerb. 4, 1. 
iisctyr, -es, m. yloria hellica, Caedm. 124, 27. 
iiscvig, -es, m. proelium , Chron. Sax. 922. 
iiscviga, -an, hastatus, lieuv. 4079. 
Ascvlne, -es, m. «oh/. propr, Chron. Sa.i. 674. 
ascliriic, -es, n. proeliuni, Caedm. 130, 2. 
iiscen, arf/. fraxineus, Som. 
iiscen, -e, f.? lagenay Heiuiny. p. 393. 
sisp (iips) -e, f. populus tremula , Alfr. yl. 17 

aspen, adj. populeus, Som. 
esne (iisne) -es, m. mercenarius, servus, vir. Se e.«ne liig hiimvoard 
laedde, Gen. 24, 61. fitiin iigifan l)am esne |»iit vif, lioeth. 3.i^ 6. yoth. 
asneis, ^iG^cczoq. sax. asna^ f. servitium. /ris. esna, f. merces. 
hor. asnaz, servire. 
csnelice, adv. viriliter, Deut. 31, 6, 

arud (arod, ard) adj. celer , velox, dexter , Judith. 275. cf. bor. 
(irdiigr, velo.T, et /orsitan yoth. azcts, facilis, aactaba, iqSimg. 
ariidlice (ardlice) efstad uii ardlice, Jos. 2, 5. 
arudscipe (arodscipe, ardscipe) -es, m. dexteritas, Past. 20. 
earnjan (-ode, -od) mereri, jiiit lie earnad, lioeth. i', 2. Math. 21, 43. 
cf. theod. arn('in, metere; arnr-n, mereri. 

gcearnjan (-ikle, -6d) mereri. hi m:igon geearnigan, Iloeth. 13. 
carnung, -e, /'. meritum, Psalm. 102, 4. 24, 7. 

geearniing. -e, f. meritum, lioeth. 39, 2. 
ernd , -e, /". inessis, seyes , licda t, 2. cf. yoth. asans, f. &^Qog, 9i- 
QiOfio;. bor. errin (= esrin?) veyetus. (ermr = asanida, arnida, 
ernd.) 
a?s, -es, «. cadaver, esca pabulum {quiii nondum viyet) Scint. 28, 
a;sd vlonc, escd fortis, lieov. roscs brucau (206, 63.) Grimm hviit 
{fses leyere suadet. 
KTAN (i"it, a>ton, eten) edere. yoth. iljiii. thtod ixun. \hi itst vyrla. 
Gen. 3, 8. se |)e it hliif, Joh. 13, 18. 
fr<'<an (friit, fricton, frctcn) vorare. yoth. fraVlaii; theud. frexan, Deut 
28, 38. 

onictan (friit cet.) devorare, Marc. 12, 40. C. 
of»"t.in (-Jit, ffiton, e(cn) depascere , eruere, Bosw. s. l. 
oferetan (iit cet.) glutiri, lurcari, Ilosiv. s. l. 
iinderelan (iit cet.) subedere , subvertere , lioeth. 12, Voccs a i'OColi ii(cipientes. at. a't. kP. id. ood. iid. ad. 3S 

iMirhctan (iit, cet^ corrodere, lieuv. «093. 
etere, -es, m. edax, Math. 11, 19. M 
fretere, -es, m. lurco, Som. 
fretuess (freteiiDess) -e, ^. voracitas, Som. 
frittau (-ftc, -led?) depascere, Psalm. 4h, 14. 
etol (eotol) adj. edas , Al/r. yr. 9. Math. 11, 19. 
fretol, adj. edax , vorax, R. 88. 

oferetol, adj. vorax , oferetola. -au, m. gluto , lurco , Past. 
43, 9. 
etolness, -e, f. edacitas , Som. 

oferetolness, -e, f. voracitas , Past. 43, 9. 
etou (eoton, eoten) -es, n?. (edax) yiyas, Deov. 22i. 836. 

cotouisc, adj. yiyanteus, Be6v. 3115. 
alol (eatol) adj. edax, turpis. bor. otul, Caedm. 188, 8. 190, 18. 
207, 21. Cod. Exon. 7S, 22. 109^ 9. Ueuv. 4951. 
ntollJc (atelic) deformis , Bcd. 4, 32. 
act, -es, m. cibus. theod. iiz, R. Ben. 43, 49. (145, 210.) 

aetgifa (geofa, giefa) -an, m. cibi laryitor , Cod. Exon. 332, 

26. 339, 22. 
tctsteall, -es, m. refectorium, Cod. Exon. 112, 27. 
aetvela, -an, m. cibi voluptas, nutrimentum, Cod. Ex. 374, 8. 
aetvist, -e, f. nutrimentum, cibus, Hick. Thes. I, 135, 14. 

Caedm. 73, 21. cf. tamen iitvist sub VESAN. 
ofertet, -es, m. epulae, Bed. i, 25. cf. bor. ofat, n. 
oferaete, -es, m. lurco, R. Ben. 4. 
frset, -es, m. esca , pabulum. theod. frilz. 
fraetlappa, -an, m. rumen, R. 99. 
iina^t, -es, m. luxuria, Deut. 21, 20. 
^ePAX (atT, oeiTon, eden) jre, tendere. I' in D transit. cf. APAN, sed 
etiani IPaN', IDAN, et theod. ida, t;e?Jrt, linea; bor. idull d?f idull, adj. 
continuus. 

eode (eodest, eode; plur. eodou. suhj. eode, plur. eodon, eoden) 
verbum defectivum, ivi, ivisti, ivit cet. Scriptores Anylosaxonici, 
ii praesertim qui oratione soluta usi sunt, nunquam verbi gangan 
praeterituvi geug, geugde^ usurpasse videntur, pari niodo ut Gothi, 
qui iddja, iddjun cet. dicere soliti, rarissime tantum gaggida, gag- 
gidun dixerunt. Composita: aeode, beeode, geeode etc. sub gangaa 
videas. 
Idlc, -an, f. nom. fluvii, Bosw. s. l. Sed fortassis Jdle scribi debet, 

cf. iPAN. 
eodor (edor, eclor) -es, m. sepes , domus (282, 19.). gif friuian edor 
geganged, si liber domum vi intraverit, L. Adelb. 30. under edo- 
ras, Caedm. 112. 114. theod. etar. 

edorbrecd, -e, f. domus violatio, Bosw. 
cdorbryce, -es, m. domus violatio, L. Alfr. pol. 36. 
edorgang, -es, m. via septa? refugium, Cod. Exon. 108, 21. 
edorgeard, -es, m. aula septa, domus (_— caput, Andr. 1182.). 
iidre (edre) adv. confestim, Menol. 259. Beov. 153. 706. 6206. 
adul, -es, n. urina, coenum, Bosir. theod. adal. 
adeliht, adj. coenosus , Cot. 48. 
adclseiid, -es, m. cloaca, Som. 

3 34 Voces a i^orali inripientes. cd. ant. oof. coli. 

cdisc, -cs? n. rlrarhnn, foenum serotinnvi , Cot. 207. rf. theod. 
ataliaft, contintins , Gratf J, H^. 
ineddisc, viscera, R. 58. cf. inelfc. sed etiam innendisc. ibideni 
legitur, utrum tamen bene , an male, nescio. 
cdischcnn, -e, /'. coturnix , Uosw. s. l. 
ihl (opd?) inc. gen. halitns. cf. bor. iP<l (a!d) /. rena. 

oriid (ord) inc. gen. erhalatio , s/nratio, Sont. 
aMljan, edjan (-ode, -od) spirare, halare. ritn/ieranda , </iiae etintu 
iegitur, forma oedjan (^Joh. 7, 8. R.) ridetur; cf. tamen nhd. odoni 
(== iilliem). 
onrdjan (-ode, -od) inspirare , liosw. s. I. 
oredjan, ordjaa (-ode, -od) exspirara, e.rhalare , .\lfr. gr. 1!'. 

Jos. 10, 40. 
onordjan (-ode, -od) adspirare , Alfr. gr. 
«•dnnR (••dgung) -e, f. halitus, Ucd. 5, ». 
onediing, -e, /'. ins/iiratio , liosw. s. l. 

orc-diin;;' (ordiing) -e, /'. spiratio, inspiratio, Gen. 2, 1. Ps. 17, 18. 

onordiing, -e, /'. inspiratio, Psalm. 17, 18. L. 

a^diini (a?din) -es, m. va/>or, s/iiritus, Past. 47, 3. sanscr. ritman; 

theod. atuni; sax. athom; fris. cthma (iidcma, omma, om) cf. tameit 

etiam goth. ahma; vox aedm enim ex ahadum quot/ue orta esse potest. 

iodmjan (-ode, -«"id) aestuare , e.Taestuare, Scint. 30. cf. sax. atho- 

mon; theod. atunum; fris. cthmja (onimja). 
seder, -es, m.? ager, Lge. sed cf. edor. 

11'drc (aeddre) -an, f. vena, nerrus, Psalm. 7, 10. Oros. 3, f). theod. 
ildaraj bor. aed (icd) /'. 
{cderseax (aedreseax) -es, n. lancetta. liostr. s. I. 
aedervegga, -an, m. ateria , vena , liosir. s. I. 

Eo f= (joth. \J. 
eode, codou, vide KPa\. 
codor, vide K[*AN. 

eodiircan (= edrocan, cdrecan) vide r«ican sub REOCAX. 
cofor (efor) -cs, m. aper., lioeth. 38, 1. theod. i-bar. invenitur etiam 
cafor, (/uae forma ctim voce lat. apcr magis conrenit. l'o.r graec. 
yiunQog et vox lat. aper utrtim iiiricem coitreniant nec ne, dijtidicare 
non audeo. ^aTCQOs = lat. caper, anglos. h.ircr esse /lotest. 

coforcumhul, -es, n. apri signum, cassis a/iri Frohonis dei fornni 

insignita, Elen. 76. 260. 
coforfcarn, -cs, n. radiolus, Som. /lolgpodium, Mone A. 409. 
coferlic, -es, n. a/>ri simulacrum, lieov. 604. 
coforsprcot, -es, m. hasta brerior, contus, liosw. 
Eoforvic, -es, n. Eboracum , Chron. Sa.r. ts9. 

Eoforvicingas , Eboracenses. 
coforj.ring (♦;buil>ryng), -cs, m. a/norum gre.r. Oriou. Gl. Jun. 360, 

371. 
coforl.rotc, -an, f. colocasia? Mone A. 43^t. 
coforcn , adj. it/iriuiis , Som. 
cofne = cfnc, cofut, cofct, vide KFA\. 
cofulsjau, cofUlsiiDg, vide cbaisjau suh EFA\. 
coh (chu, ch), -es, m.? equus. {^9'!!^'^, 13.) od oos (= oohos) tninc (386. 3.). Voces a i^ocali inciptcntes. ool. eor. cot. oov. ic. if. ig. IL. 35 

Konia?r (KohnKTrV) -es, m. tioni. propr. (17, 14.) 
Eoric (Koliric?) -es, m. nom. pro/ir. (15, 11.) 
eoh (^iwl eoh?), -e, /'. arbor i/iKiedam, forsitan — eov (eov?), orniis, 

tajus. (2.SM, 13.) 
eolh, -es, m. alces. eolx (= eolhes) secg, alcis carex (888, 15.). theod. 

elali. fortassis ab 1LA\. 
eolh, -es, n.? electrum. 

eolhsand, -es, m. electrutn, Cot. 75. cf. ILAN. 
eoleue, -an, /". orii/anutn, Cot. 10)^. 
eolel, vide ILA.N. 

Eoppa, -an, m. nom. propr. Chron. Sax. 495. cf. E,6pa\. 
eorcen, eorcnanstan, eorcnastan, ride KRA\. 

eorl, eorlisc, eormeugrnnd, Eornicnric, eoruest, eornjan, vide ERA\. 
eorp (earp), adj. fuscus, badius. eorpan gesceafta, nubes? (891, 8.) cf. 

bor. iarpr, fuscus, badius, 
eorp, -es, m. lupus , hostis. cf. bor. erpr, lupus; irpa 1) eqtia colore 
fusca , 8) lupa, 3) gigas mulier. iarpr, ei/uus. iiirp, ec/ua fusca. 
Eorpvald, -es, m. uom. propr. Chron. Sax. 638. 

eorpveoriid (-verod) -es, n. legio hostilis, Caedm. 190^ 4. Si nnn 
budius, fuscus, notio est /irimaria, eorp ad KlAh.^ pertinere potest. 
eorre, corrjan (eorsjan), eorringa, eorde et cotn/msita, vide EBAN. 
eoten, eotonisc, vide ETA\. 
Eotul Ofiale Eatul) -e, /". Jtalia. (809, 70.) Hed. 3, 4. 

Eotulvai-e, -a, vu plur taiit. Italici, licd. 3, 4. 
eovii (eov, melior forma eavu, eav esse videtur^ -e, /". ovis femina, Gen. 
33, 14. L. In. 55. theod. awi, yoth. avi? 
eovod (eoved, eovd, eovd^ -es, n. grex , Psalm. 77, 57. goth. avc|u, 

n. TlOtfXVT]. 

eovestre (evestre) -es, n. ovile , Cot. 7. 

1 f= goth. \). 
ic, /)ron. ego. ic silf hit eoni, I^uc. 34, 39. ride Gratn. 
Idle, vide Ef'A\ et IDAN. 
ifig, vide EFA\. 

ig (icg, ieg), -e, /'. insula, Cod. Eton. 380, 6. 11. cf. angelsax. ea, eg; 
theod. ouwa. 
igbueud (icgbiiend) -es, m. qui insulam colit, in itisula habitans, 

Alfr. Past. praef. 
igland, -es, n. insula. (260, 66.) 

Iglea (icglea, ecglea, iicglea^ -sV m.? catn/ms itisularis, Chron. Sax. 
878. (33, 23.) lea (leiih^ theod. loh, silva, esse videtur. insula 
hodie Mead appellatur. 
iggiuT (iggiKl, igod, igeod) -es, m. itisitla, Chron. Sax. 894. (34, 43.) 
igil (igel, igl, il) -es, m. erittaceus, Alfr. gr. 13. Psalm. 109, 3. L. R. 
24. Past. 35, 5. se lassa il, erinaceus, Cot. 116. se niara il, hystrix, 
Cot 116. 
*ILA\ (iil, aelon, olen) labi, festinanter ire. cf. ALAN, ILAN, et sax. 
iljan, theod. iljan, festinare, porro fluviorum nomina Illa, lUar, Ilni cet. 
il, -es, m. planta pedis. (5,22.) R. 78. cf. fris. il\, ile; bor. ilj ndd. 
eU; baier. illen. 36 ^oces a vocali incipicntcs. .rl. irii. in. 

irl, -o.s, m. avguHln. or^las and liacoHas, Thorp. An. ;>. lOfi. licd. 4, 
13. theod. :U; hor. iill. 
aelcputa, -an, m. (_seu a;lepute, -aii, f.?) mvnas and »loputan, Th. 
An. p. 10«. 
ildan, ildoan, ilding, vide ALAX. 
inib = ymh, «/. r. 

Immine, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 656. 
impjan C-»"'de, -»id) plantare, Lye. 

in, praep. daliv. et acc. regens; in, ad, Bcd. 2, .3. in compositione 

praep. in a»t roiJ' in atit roiJ infr» Aflftff notionem. Voces cum in cowi- 

positae sub simplicibus quaerasj sunt autem quae seqnuniur : 

O rerbn. in-sifarau. iisondan. bilrnan. becuman. bela»dan. boornan. beran. 

boslean. bevindan. bliivan. brincan. br.vrdjan. ciiman. dopan. droncan. 

drifan. eardjan. faran. findan. flovan. fon. {•auRan. gcbringan. Jiobujtan. 

gecigoan. gedon. golioldan. goladjan. gosettan. gevadan. gevcaxan. 

ginnan. gitan. brfrran (;hr»"Tan). lagjan. ladjair. hedan. lifjan. lihtan. 

lixan. locjan. riccan. ra?san. sogljan. sottan. sidjan. somnjan. sviipan. 

svogau. steppan. tihtan. timberjan. tralitnjan. Irymjan. viktjan. vunjaii. 

2) snbstnntivn. iUcidl. biirnis. borh. burh. br^rdnes. byrd. bjrding. byrd- 

ling. byrdnes. cleof (clyf). cnapa. cniht. cofa. code. cundnes. drihtenvicg. 
drjhto. eddisc. elfe (ilfe). erfo. filr. farold. flirscnes. foster. gang. geat. 
gehyrdliug. gofoohl. geh^gd. gehygdnos. gehjido. genga. gevinn. ge- 
rece. gerife. gevitnes. gesvell. go|)anc. gejjoht. here. hired. hiva. land. 
lendoa (londa). orf. segol. siht. spinn. slice. sviin. svogonnis. timber- 
nes. tinga. trahfuiing. trifelung. vare. vid. vit. vitrun. vitfuU. vonne. 
viinenes. vunung. |)ing. 

3) adjectiva. incund. dryhteu. heald. lendisc. lic. mede (= medeme,?). 

stondlic. voiird. vordlic. vidda. vit. vitfull. 

4) adverbia et praepositiones. iuinnan. lice. veardlice. stepe. to. undor. 

innan (innane, inne, iun) adv. 1) intus, intra. go sint innan fulle 
realliices, Math. 23, 25, 27, 28. Mnrc. 7, 21. innane, Mnth. 7, 15. 
inne, inn, Luc. 11, 40. inne 2) insuper , Beov. 3729. 3732. 

Voces cum adv. innan compositne sunt: 

1) verba. innautcon. forteon. forhabbbau. 

2) subst. innanfortogonnos. 

3) adj. innaucuud. voard. 

Voces cum iuuo, inn compositne sunt: 

1) verba. iuubovindan. faran. 

2) subst. innolfe. enddisc (? oddisc). gehygd. horo. htva. iorfo. orf. 

veorud. 

3) adj. et ndv. innovoard. innlioard. londisc. 

innan (innou) prnep. in 1) cum dnt. |iii ho siil iiinan hiiso, Mnth. 9, 
10. 2) cum acc. innan |»ii sip, E.rod. 14, 14. Mnth. 21, 21. 
hinnan (liinnon) = be innan, praep. dnt. rey. in, intrn. (11, IS. 
36, 3.S.) 

inno (inn) -cs, «. domus, hnbitntio. (19, 2.) cubiculunt, Ih-d. 2, 12. 

diversorinm, Oros. \j I. Math. 13, 36. 
inna, -an, m. venter, visceraj Luc. 1, 15. C. 
innor (innrtr, Lye') adj. compnr. interior, licd. 4, 13. superl. innosi, 

intimus, Lye. innomcst (innemyst) intimus, JScint. i. A/fr. yr. cf. 

yoth inuuma. Wncs a locali incipienlef. in. ino. iiul. iiiy. '67 imiira (iiira) -an, n/. center , viscera, Psatin. 108, 17. C. 

innjaii (-ode, -od) ingredi. he vcrodad siddau lie inuad, Uoeth. 22, 1. 

fius/)itari , Chrun. Sax. 1048. 
iiiniMl (inniiil) -es, m. intestiinnn, uterus, viscera. (■*? 3.5. 39, 18. 40, 
2.) Vast. 44, l. ]tlur. innodas, Psalm. 108, 17. inuedas, C'o<. isa. 
calle l)iis yfe!;is ol" |i:ini iunode (f corde} cumad, Marc. 7, 23. eadig 
is se innod l^e |)e bar, Luc. II, 27. 

iunodtiderness, -e , f. viscerum debilitas , Lib. Med. 2, 83. 
innung, -e, f. inansiu , actus manendi, Boeth. S2, 2. 
iuc, incer, iucit, vide {>». 

inca, -an, m. scrupulus, t/uerela, Cod. Exon. II, 29. bntau incan, lled. 
5, 6. Iii na-nige incan to hini viston, Ucd. 4, 24. Vox haec cum Iheod. 
aucho, anchal cohaerere mihi ridetur; cf. quoque schived. lak, m. tu- 
mor cystricus. 
iucruU, adj. (juerulus, scrupulosus. 
incrulljan (-ode, -od) scandalizare , Ben. 
iuce (? ynce) -an, /'. uncia, Som. 
incer, pron. poss. dual. 6 vficov; yoth. iggqvar; sax. iuk, inker; theud. 

iucharer; bor. yckar. 
iucgeliif, -e, /". gladius , Beov. 5150. Kemble icgelaf legere vult, sicuti 
Beov. 2208. icge gold scriptuin legitur. Voce icge (icge = ycg^ "* 
eacau?) vegetus , magnus cet. signiflcari putat, sed annon etiam incge- 
gold legi debeat, quaeri potest. Ad massam haereditariam Chodol) lex 
fris. numerat: goid eude ved, kti ende ey ende quikfia, inka eude aud- 
erke, i. e. auruin etvestimenta, boves et oves et pecura, sercos et instru- 
menta Qrustica); ex quo ajiparet iuka servum haereditarium significare. 
incgeliif, igitur gladium, jure haereditario possessum, iucgegold, au- 
rum haereditarium significare videtur. cf. jrfeliif, caldeliif cet. 
ingemann (iucgeniann), -es, m. vir jure haereditario alicui obstrictus, 
vasallus: vserou ingemen (_l. incgenien) ealle at giidere, cjuingas ou 
cordre, fuerunt vasaili omnes praesentes, reges in exercitu, Ctedm. 189, 
25. Thurpii interpretationein: "were in coinmon all together the kings 
in a budy^' iiemo defendet, quia scilicet vucales i et ea alliteratione 
junctae sunt, iu igitur praepositio, quippe quae ictum non habeat, es- 
se non potest. incge adjectivum esse viihi videtur, cohaerens fortusse 
cum subst. inu, domus. 
ludea (Indja) f. noin projtr. Jndia. dat. ludie, ludje. (7, 15). 
Indeas, -a, m. plur. tant. Indi, Oros. 1, 2. 
Indisc, adj. Lidicus, Oros. 1, 1. 
Ine, -es, m. nom. prupr. Chron. Sax. 495. 

Ing, -es, m, noin. prupr. dei rel semidei (288, 22.). noinen lug ex Ingvc 
(Ingvi) ortuin esse videtur , cf. Chron. Sax. 547, ubi Cod. Cant. lugve 
praebet, et Grimin, Deutsche Mythol. {ed. 2.) pag. 320. 

Ingild (Ingeld = luggild? cf. Athauagild) -es, m. num. prupr. (209^ 

48.) Chron. Sax. 718. 
Ingvald, -es, m. noin. propr. Chron. Sax. 731. 
lugvar ivel Ingve, Ingviire), -es, m. nom. propr. Chrun. Sax. 878. bor. 

Ingvar. cf. theod. Ingviomarus. 
lugvinc, -a, wi. plur. tant. Ingi dei amici, heroes (Uaui), Beov. 2638. 

cf. lugsevoues, Taciti. 
lutiiuphoais , nom. regionis. (40, 24.) 38 Voces a cocali incipienlcs. irc. irm. IR>'. is. iit. ob. od. of. 

Irclngafeld, nom. vici, Chron. Sax. 918. cf. eorcnc sub KRA\. 

irnung, irminga, irmingstrset. vide KRAN. 

IR\A\ (arn, urnon, urneD), vide RINNAN. 

irre, Cot. 135., iisjan, Uoeth. 33, 4., irsung. Koeth. 33, 4., irtlling = yrcT- 

ling, vide KRAN. 
Israclas, -a, m. pliir. ttnit Isruelitae. (24, 25.) 
Idanceaster, vide KrA\. 

O /= goth. u; = goth. a/ 

ob = of. 

ober, vide ofer, 

obet = ofat. 

oden, -e, f. area. ou odene cjlne macjan, Som. cf. e:'uT, verbtim KOPAN 
(ejuT, udou, oden) forsitan statui potest. 

of (af, af), praep. cum dat. a, de, ex (4, 35.). of cildhiide, Marc. 9, 21. 
of ansyne to ansyne, Deut. 34^ 10. of mine Iianda, Deut. 32, 39. of liaere 
tide, ab illo tempore (II, 13.), cf. ijoth. af, theod. ab, yraec. anh. 

Voces cum of compositas sub simplicibus videas; sunt autem quae 
sequuhtur : 

1) verba. of-abeatan. aceapjan. aceorfan. adon. adrifan. adrygan. afcsjan 
(efesjan). aheavjan. iihladan. airnan. alan. alcedan. iilesan. alihtau. liui- 
man. apluccjan. iipullan iisceacan. asceran. lisellan. ascrciidjan. iiseo- 
tfan. iisleiin. asuidan iiteon. iil)ve:in. iiveorpan. iivringan. iixjan (iih.^jan. 
iicsjan). arnan. besitan. bt-gan. beon. blindan. brecan. bregdan (bredan). 
ceorfan. cumau. cj Jan. delfan. di'man. don. draedau. drif;in. druucnjau. 
caruijan. etan. fisran. faran. ferjan. tindan. feorrjan. lleogan. flovau. 
fretau. fyligean. fyllan. gangan. gebvgan. gedrincan. genimau. gevitan. 
gifan. hiibban. hearnijan. henan. hungrjan. hladan. bnitau. hreosan. 
breovau. hreovsjan. hrcran. bvylvan. irnan. Itctan. licgan. licjau \\- 
stan. muuan. myrdrjan. ninian. ridan. sacau. sceacan. sceamjan. sceor- 
fan. sceiitan. scinan. scoljau. seon. settau. sigan. sittau. slean. smor- 
jan. snidau. spyrjan. sta>nau. steppan. standau, sticcjan. stigan. stin- 
gan. svelgan. sverjan. svingau. svidjan teon. torfjau (tyrfjan). tredan. 
unnan. veorpan. vitan. vringan. viindrjau. v^rtrumjan l>enceau. |)egjan. 
lienjan. liracjau. liringan, I^rosmjau (lir^smjaii). l^rjccan. liryscan. 
l»jstrjau. jijncan. 

2j subst. ofiiriista. cearf (cyrf). dill. dji ru. hlcahttr. setennes. slegeuncs. 
spriug. spyrenes. tyge. jrmd. lirycce. 

3) adj. dimre. reiid. 

4) adv. ofdiine. ofhvan. 

iif habent voces: iifveard. iifvcardncs. iifvjrdla. 
Derivatae sunt voces ab of: 
cft (iift), adv. iterum, denuo (K, 18. 87, 31.). cft siddan, posthac (5, 
9.). cf. theod. aviir, aber, iterum. In compositione vum lat. re^ 
retro, convenit. Sunt autem: 
1) verba. cflagifan {retribuere). linivjan. ilvacjan. iivt^au, betapcan. 
cerran. coljan. edvilnn. gecigr:in. yecirrjin ^rluMlan. IVran. gan- 
gan. gebiUau. gcbjcgan. gelangjan. ;;emji ndjaii. j;cnivjiiii. hveorlan. 
nivjan. oncmivan. oiifon. ongrnb.>gan. n-dan. sceiivian. sellau. 
sittau. sidjan. sprjttan. logeotan. vendan. 
'i) subst. efllcsing {redemtio). cyntr. rynn. seleni.':. .sid. spcllnug. Voccs (i locali incipientcs. ol. oli. ol. oii. 30 

3) udj. erigoimiiidig. vearil. 

aftan 1) praep., Ltifi. H. 8) adc. a leryo. 

uitauhvit, adj. a teryo albus, Chron. Sax. «38. (80(>, (i3.); sed 

(Jrimm, Andr. et Elene, jtay. XXll suyyessit (leton) cain 

iiftan hvat a'ses brucan, aqiiHam poue se escae alii/uid edere 

isicerunt). 

banaii (bcriflan), praejios. cum dat. 1) post (31, 20.). 2) si- 

ne bartan |>am hlafurde, E.iod 22, 14. Malh. 16, 27. 
bfilta, -an, vi. teryum. ic geseah |)one baftau, Oen. 1<>, 13. 
iifter, adc. jiostea (23, 10.) svylce uir uiis, iifter ue cyind , Exod 

11, 6. 
iifter, praepos. cum dat. post (7, 8. 33, 1. 3»), 36.). af^ter j)aui, postea 
(7, 16.). after l^au, iifter |)on, pustea (26, 18.). eft after 1)0U, po- 
stea (30, 22.). 

Voces cum iifter compositae sunt: 

1) cerba. cvedau. fol^jau. fvligan. gangan. h>rigean. ridau. siugan 

sprecau. spyrjau. 

2) subst. ealu. folgere. lyligend. fjliging. fylignis. gcngea (genga). 

genguis. gengla. hsed. leau. rap. ryue. sang. singere. spraec. 
veardnes. 

3) adj. alterboreu. lic. veard. 

iifter, adj. posterus. nulla nisi declinationis sei/uioris siyna habet, 
scil. iiftera, m. iiftere, /'. n. (15, 12. 17, 3) cumpar. iifterra, ni. 
fifterre, f. n. iiftenan sidc, denuo. iterum, secunda vice (18, 38.). 
se aftera dii;! \>iis heafdes, iiftera diig, Luc. 13, 33. superl. aftenicst, 
ufteinost, Al/'r. T. pay. 31, 23. 
ofen , -es, m. f'orna.i (28, 35.). yoth. aiihns. theod. ofan. bor. ou. 
ofenhacen, /jurt. in fornace pistiis , Lev. 2, 4. 
ofeurace, -an, /'. liyo, rastrum, R. 3, 31. 
ofer, praep. theod. ubar, vide nfa. 

oft, adv. saepe (31, 5.), Psalm. 128, I. 2. Math. b, 4. sva oft sva, L. 
Adel. 3. compar. oftor (34, 35.). superl. oftost. yolh. aufto. bor. ott. 
oftried, adj. frequens. se oftra;da, Bueth. 3!), 13. 
oftrjedlic, adj. frei/uens, Oros 3, 9. 
oftrajdlice, adr. frei/uenter, Joh. 18, 8. 
ofde (40, 14.), vide oilde. 
ohthrip (ohtrip), vide uhte. 
olfend, -es, m. camelus (3, 4. 4,28.). yoth. ulbandus, m. theod. olpeuta, 

/'. yraec. iXi(pag. 
ou (an, a, d), praepos. a) cum dat. 1) in (3, 1. 5, 23.). 2) cum. oii 
his velerum, cum lubiis suis (4, 39.). ou ealluin ijain, l^e, ciim iis om- 
nibus, i/iii (32, 21. ^». on l)am dfige (39, 5.). b) cuni acc. 1) in (9, 25.). 
ou !•» tld , eo tempore (21, 33.). on tvii visau, duplici modu (5, 3.). 
on odre tid, alio tempvre (39, 19.). ou l)one diig (99, 4.). on hvvlcue 
d;ig, quo die (39, 3.). ou veg, ouveg, liveg, adv. abhinc. 2) cuntra 
(29, b.~). c) cum adverbiis np (npp) et lite saepissime coalescit: iippon, 
uppan; utan , litou, vide up ei lit. 

Voces cum on compositas sub simplicibus videas ; suiit aitteiii i/uae 
sei/uuntur : 
1) Vcrba. a) oa = au, theod. aua. oii-abliivau. iiliistujaii. ligeotan. jiliCiiv- 
jau. tihreosan. alicdiiu. iirisau. iiscacan (iisceacan). iiseudan. liscttan. iis- 40 Voces a vocali incipientes. on. 

Ijdau. dsnaesan (asndsau). aveorpan. avinnan. lulan. atj van. biirnau. be- 
ciiinan. becveiTan. bedvpan. befealdan. bcfeallan. behealdan. behleapan. 
behydan. belaedan. bcodan. beon. beprt-nan. besceavjan. besendan. beset- 
tan. beslean. bestelan. beshippan. bestinyau. bidan. biddan. bismerjan. 
biten. bla?stan. bldvau. blotan. bregdan (bredan). brecan. brosnjan. bryr- 
dan. buffan. bvgan. byrjau, cenuan. ccosau. cerrau. cigau. clifjan. clyp- 
jan. cuiivau. cnyssjan. cuman. cunnan. cvedan. don. dra;dan. drencan. 
druucnjan. ealdjau. eardjan. egau (a;gan). edjan. flignjau. fjistnjan. faran. 
feallan. fealdan. feohtan. feormjan. forhijan. galan. gangan. gebringan. 
gecvedan. gcdou. gedufjan. gefastnjan. gehreosan. gela;dan. geldau. ge- 
mengau. geniman. geotan. gerajcan. gereccan. geryman. geseon. geset- 
tan. gesittan. geslean. gespanan. gespannan. gevitan. gejjeodan. giunan. 
hagjan. hangjan. Iiiitjan. healdau. heapjan. hebban. Iieldan. hergjan. her- 
jan. hlscjan. hlinjau. hnigaii. hnjscean. hon. hohsnjan. hreosan. hreran. 
hriuan. hveorfan. hvjlau. hyrigeau. irnan. Ia;dan. Isenau. Ia;tan. h-gan 
(ligean). leogan. lihan. lucjan. liitan. lyhtau (leohtan). mwlan. muuau. 
uiman. ordjan (oraedjan). ra;san. rettau. risau. sceacau. sceamjau. sceo- 
tan. scunjan. scynau. secan. secgau. sendan. seon. settan. sican. sigan. 
sittau. sleau. sniean. sn%sau. spa;tan. sprecau. springan. spurnau. spyr- 
nau. staelan. stapan. sfaudan. stellan. sticljan. styrjan (stirjan). svifau. 
svimniau. swogan. tendau. teiin. (ihtan. timbrjau. truvjan. trymman. tyan. 
tyuau. veoi'pan. vicjau. vinuan. vrecan. vritan. vunjan. yvan. ydjan. l^eou. 
Jiraestan. ])ringau. l^veau. 

b) on = and, ond, theod. aut. on-barnan. beodan.. bindan. cerran. 
fiudan. fou. geldan. gervjan (gyrvjan). gitan (getau). hadjan. hebban. 
hupjan. hvylau. Ixnau. lysau. uimau. sacau. sa;Ian. secgan. sendan. settan. 
sigan. slajpan. svebban. svifan. vacan. varjau. vacnjan (vecnjan). vendan. 
veorpan. vreon (vrihau). vricTau. 

2) stibst. a) ou = an. on-iil (ael). aeled. iiseudednys. barning. begues 
(bygues). beu. besce;ivung. bid. bigenga. bismer. brosnung. bryrding. 
bryrdnes. byriging. byrignes. ceapung. ceunes. cuiiveuues. cuiivung. cun- 
ning. doung. dra^ding. driuca. druucuiug. drysu (dersu, desu). edung. fii- 
reld. feall. filt. flicscues. forhogung. forvyrd. galend. gang. gebrec. ge- 
gripnes. gelicues. gesiht. gesihtf. giun. giuucs (gynnes). ha;ra. heldednes. 
heave. heruug. hosp. hvearfednes. byrenes. lar. leccung. licues. lihte. lyh- 
tiug. lyhtues. medla. luerca. inercung. onlung. ra;s. ryne. sacu. saga. ssi- 
gu. sceacennes (sccacues). sceonuug. scife. sciinung. scyte. seon. set- 
nes. sittung. shlg. smeiiung. sprajc. spreca spyrnes stiip. sting. sund. 
svogenes. symbelnes. teudnis teona. tiliting. (imber. tiniberncs. tygnes. 
vald (veald). valhnes (vealliues). veorpncs. vohues. vridung. vrituug. 
vuuuug. yrimr. Jiracu. Itreiiung. |)vageunes. 

b) on = and, ond. on-cuuuis. fangcnnes. feng. fengnis. fond. fundel- 
nes. gtege. get (git). getues (giteunes). healdednes. hrttp. Icsnes (lys- 
nes). lifen. niitta. secgiing. siigednes. sande. sceonung (sciinung). ven- 
dcdnes. vlite. vrigenes. 

3) adjecliva. ou-a;Ideu. dra;dendlic. dryslic (drrslic). drysnc. gr^slic. 
heald. hiuder. lic. niang. siind. valh (vealh). ves(. voh. 

4) particiitae iadr. j>raep. cet.). ou-ilu. bjic. efeue (cniue). foran. forc- 
veard. geau (gcgcu, grn). gry.slice. in. iuuan. his(. ofer. sdipe. sundrau 
(sundrou). ufan (ufon) uppau (uppoii). vcg. v«Wi. Voces a vocali incipicnles. ong. oiio op. or orc. ord. org. orn. 41 

5) 6 = on. uleccnu OSccaii, liccan). leccre (liccere). lecuug (leccung). 
viistin. veb (vef). vifhcarpe. 

6) on interdum })ro un scribitur Qcf. theod. aut) e. gr. ona«Iit. feorninis. 
forlit. 8e<aro. gefreiiiminf;. gescrepnis. open. riht. rihtucs. stillni». tuveard. 
t.vdre. viiterig-. vealh. veinm. viudan. Jjscslic. 

ond, ride aud. 

ongegen (ongean, ongen), ride gegen. 

onga, Ongel, Ongelc^nn, Ongell^eod, vide anga, Angel cet. 

ongnere, ongseta, vide angnei-e, angsela. 

ono (eonu, Som.), conj. si, Bcd. i, 27, ono hviit, sed, autem, licd. 3, 

24. ono nu, si igitur, Bcd. 1, 27. resp. 8. ouo gif, at si, ibid. resp. 9. 

theod. inu. 
onveg (aveg), vide veg. 
open et ejus composita, vide EOPAN. 
or, -es, n. (or 7nale videtiir, quamvis semper fere »')r, or scriplnm sit} 

1) initium, oriyo. or vercea liiis, initium dolorum hi , Math. 13, 8. C. 

gif l)u his aerest ne ineaht or lireccan, Coidm. 234, 8 on ore, in initio, 

Ctedm. 152 j 33. 198, 23. 2) inyressus. ne cau ic Abeles or ne fdre, 

Ccedm. 61, 3. cf. theod. ur. 
ore, -an, f. margo, culmen, Cod, Exon. 473, 28. 
or, praep. dat. reg. theod. ar, ur. jam non nisi in compositione obvia, 

saepe tami/uam particula privativa itsurpata. Habent eam voces : 

1) subst. or-sed (iid, ed, 6d). ceasnes. dajl. lag (liig). leahtor. least. lege. 
metnes (msetnis). niodnes. rest. sorh. sorhnes. treovu. treovu. treovung. 
vennys. veuung. vyrdu. l^anc (l)onc). J^ancscipe. 

2) adj. or-bleade (blede). ceas dajle. feorme. geate (gete). hser. hlyte. 
leahtre. maite. mod. siivle. sorh. trecWe. vearde. veht. ven. vige. vyrde. 
l)anc. 

3) adv. or-ceapes ceapunga. cype. feorme. gjlde. hlyte, leahtre. m%te. 
maetlice. rige. savle. sceattinga. sorhlice. tudre (tjdre) vige. vite. 

4) verba. or-sedjan (edjan, oedjan). gellau. soi-gjau. truvjan. 

Praeterea or legitur his in verbis , quorum radicem vionstrare non 
possum : 
oret, -es, n.? pugna. 

oretmecg, -es, m. puyil , heros , Beov. 660. 
oretstov, -e, f. proelii locus, Bosiv. s. l. 

orrest, -e, f pugna. hine on orreste ofercom, Chron. Sax. 1096. 
contra vocem rest, quies, vox bor. orrusta, pugna, loifuitur. 
orrestscipe, -es, m. ignominia , Cot. 105, 171. 
oretta, -an, m. pugil, puynator, Kemble ad Bedv. 
orettan, orrettan (-tte, -ted), turbare, impuynare, deturpare , Cot. 
65. 181. cf. andettan, onettan, et bor. etja, excitare, sed etiam 
htitan, hatjan, retan. 
Orcadas, nom. insularum (10, 41.). 
ord et ejus composita, vide EUDAN. 
organ (organon), -es , n. oryanum, Psalm. 136, 2. M. C. 

organonsveg, -es, m. oryanicantus , Cod. Exon. 207, 4. 
organjan (-ode, -od), cythara canere, Alfr. yr. 28. 
orgol (orgel), inc. yen. superbia, Som. ab or et GKLLAN. 

orgollice (orglice , orhlice, Thorp. An. 89), superbe, Boeth. 18, 4. 
orgolnyss, -e, f superbia, elatio, Mone, B. 1144. 
orne, adj. calidus? cf bor. orna, calefacere , ab ERAN? 42 Voces a vocali incipientes. orn. orp. ot. ox. od. UB. ul'. of. 

unorne, adj. vetiis? Thorp. Anal. 
urulic , adj. fortis ? catidus ? 

uuorulic, adj. vetus, tritiis, Jos. 9, 5. 
orpedlice, adv. palam, Som. 

otor (oOr, oter, otlyr), -es, m. lutra, Cot. 219. R. 194. bor. o(r, m. 
oxa (ohs.a), -an, m. bos, taurus (3, 5.). yoth. mihsus, theod. ohso. 
0(1«1e (ofde), conj. aut (7, 31.). odde — odiTe, aut — atit (12, 33 34, 
26.). goth. ai|>|):iu; theod. edo, odo, erdo; bor. eda; sax. eflha^eftlio; 
fris. ieftha; ndd. ochte, eft. 

U f= golh. uj. 
*UBAN, UFAN (af, efun, ufao) , tendi, ire. antiquior, ut videtur , forma 
verbi KFAX. cf. triidan = tredan. hic a/ferre luhet eas tanttim voces, 
f/uae u (o, y) servartint , ceterae stib KFA\ et ABA\ allatae stint. 
ufa (ufan, ufane), adv. supra, in stiperiore parte. ufan and neodoue, 
Cicdtn. 19 . . . ge ufan ge neodan, Boeth. 33, 4. ufan ofcr ealle, 
lioeth. Raivl. p. 184. avefcu ou ufa, Joh. 19, <{3. ufane and nco- 
danc, lioeth. Raivl. p. 117. Sax. obhan; theod. oba, obana; fris. 
ofa; bor. of; t/oth. u( (^sub) ; yraec. vno; sansc. upa (u-pa) ex par- 
ticula loci u-pa, verbum ortum habere videtur. 
ufan C"fane, ufenan), adc. desuber (4, 43. 39, 25.). sendan ufan, Joh. 
10, 11. ufenan com , Joh. 3, 31. ufane gescrvdde, ex alto induti, 
Lttc. 24j 49. Sax. obhana; theod. obana, oban, obeuan; fris. van 
ofa; bor. ofan. Omnes hae formae ex ufa et ana ortae videntur. 
ufauheafod , -es, n. superior capitis pars. 

ufauveard (ufeveard), adj. siiperntis (12, 14. 28, 32.) Gen. 6, 16. 
Sax. obhanward. 
bufan (= be ufau), praep. cum dat. supra (7, 41. 3»;, 24.). 
ofer, praep. dat. et acc. reg. super, ultra (H, 3. 39, 12. 5, 4o. 30, 26.). 
ofer ])a;re sses mudan, Marc. 5, 1. ofer eall l)iit llod aud ofer burua 
aud ofer moras, Exod. 8, 5. seo sa;, ofer Ijaere eode Israela folc 
(39, 15.). ofer |)rit, post ea (18, 5.). ofer eastron, post pascha 
(33, 19.). ciim adv.: \iser ofer (7, 25.). goth. ufar; theod. ubar; 
bor. yfer; yraec. vntQ; lat. super; sanscr. u-para. 
Voces cum ofer conipositas sttb simplicibus videas; stmt autem: 

1) verba. ofer-bcbeodan. bccuniau. buon. bidau. bisiiirjan. bra^dan. bri-caii. 
brcgdan. briugan. brycgeau. cerrau. cidau. climniaii. cliupjan. ciiinau. 
cvedau. dou. drencau. driucan. drifau. drjttan. ctaii. fnndjau. faui:;:in (foii). 
faran. feohtan frran. fcrjau. liudau. fleou. flitau. flovau. freosau. fyl^:iii. 
fyllan. ga>gau. gangan (gan). geaforjan. gebringan. geotan. gestnndan. 
gildan. gilRn (gt-tan). glencgan. gynijan. habban. healdan. hebban. hel:in. 
her;ijau. hivjau. hliislan. hladau. hleapan. hiiljan. hliujau. Iil,\trjau. ho;:j:in. 
hreosan. hnr;iii. hiilj:iu. hycgan. hyrau. irnan. l3et:iii. libban. licg;in. Iil;iii. 
lidan. inodJ;in (niodigan). uiinan. ra-dan. reccan. ric.^jan. ridan. rovan. 
Siivan. sceadvj;ui. sce:'ivjan. scin;in. scg<'ljan. .si-ndaii. aconijiin seoii. sct- 
lan. silfrj;in. .sitinn. sniean. standau. st:ipau. .sicppan. sijgau. stricaii. 
sviniman. svidjan. svidrjau. teou. Inidan. Iruviau. viid;tii. vtiian. vcor- 
pan. vinuau. viutrjau. vretin. .yiljan. Iietiu. liryccan. 

2) stibst. ofcr-a;t. a-te. biicgetftihung. biternis. brtcdel.s (bn-del.s). hniv 
(brtiv, lirnga). cerr. clif. ciiift. cyme. drenc. druuc. driince. Hyru. c;icii 
(t'ca). )';ildoniiau. «•tolH. fiir. fiireld. fani. fcng. fcohl. ferues. Ucdc. Voces a vocali incipientes. ol'. ul. yf. 43 

tltivcdiios. fjll. o-«oedues. gedyre gemet. geveorc. gevrit. gitolncs. liiMir- 
ues tlivruis). liyj;d. Iiyge. lilype. liog;i. hrops. leorues. lifa. iiifigeii. uied- 
la. inelto. inicelues. mod. modgung. mtidignes. nead. sa'Id. scealt. sceii- 
vigeud. seiiin. seocnes. seven. seveuues. shep. slege. slip. sineaiiug. 
sprwc. spreca. sprocolues. svidimg. sviifnes. tal. tid. togennes. veder. 
vt-nnys. vist. vrygels. yi\. liriingeuucs. Jirjccedues. 

3) adj. ofor-bitor. blid. cniftig. eald. etol. faited (fa?(t). flt-de. fltiveudlic. 
full. fyrr (feorr). geare. geotol (gitol). gifre. Iilud. Iiydig. byre. idel. 
maest. luiestlic. niijete. inicel. nitid. mtideg. prfit. sa;Iic. saepisc. ssevisc. 
setic. sprecol. stigeudlic. taele. vianc. vlenced. jiearf. 

4) adv. ofor-biic. foorr. geara. Iihide. lice. radlice. svide. 

ofere, adv. desuper, Psalm. 78, 27. 

ofering, -e, f. abundantia. sec» oferiug Jie vyrtT tti sare, lioeth. 14, 1. 

ufora o>ft^i'a)i "»v -c> t- "• <tdj. compar. 1) superior, attior. on l^aui 

uferau da^Ie Itiis lieafdes, Bed. Sm. p. 614, 45. 2) posterior. ou 

uferuin dagiim, Jos. 4, 6. superl. ufoinest, jfemest, Gen. 40, 17. 

uferjan (-ode, -od), differre. uiin Iihiford uferad liis cynie, Math. 84, 

48. theod. obarou. 
Iffa (Ofl^a), -an, m. nom. propr. (209, 44.) Chron. Sax. 709. 755. c/'. 
bor. ubbi, trux, obba, abotninari , et nomen Vbiorum. 
Uffingas, -a, ttj. plur. tant. LWae vel OITae successores, Anylo- 

rtim orientalium reyes, Chron. Sax. 578. 
Ylfe, -es, m. 7iot7i. propr. Chron. Sax. 560. 
Ufegeat (Ulfege.it), -es, m. 7i07n. propr. Chro7i. Sax. 1006. 
Ohthere, -es, m. notn. propr. cf. yoth. Uftharis, Aiiftharis, Beov. 4756. 
yfel (eofel, efel), adj. 1) malus, improbus, Boeth. 36, 7. 40, 8. 8) in- 
felix, miser. yfel niaiiu of jfelum goldhorde bringtr yfel fortT, Math. 
13, 35. yfelne viistm dtin, viletn fructum dare, Luc. 6, 43. com- 
par. virs, virsa, virse (vyrs, vyrsa, vyrse); superl. virrest, virst 
(vjrrest, vyrst). yoth. ubils, vairs, vairsiza; bor. illr (= ifih-), verr. 
cf. obalsjan, eofolsjau sub KFAN. 
yfele, adv. tnale, 7nisere, perpera^n, improbe, sceleste. iniu dohtor is 
yfele gedreiit, Math. 15, 28. btic yfele gehvyrfan, Bed. Stn. p. 648, 
83. 
yfelcund, adj. maliynus, Psaltn, 15, 5. L. 
yfelcvedeude, part. tnaledicens, Psaltn. 36, 83. 
jfeldaed, -e, /'. scelus, prava actio, Psaltn. 35, 80 
yfeld^sig, adj. stultus, Bosiv. s. l. 
yfelhabboude, part. afflictus. Bostv. s l. 
yfollic, adj tnalus, Bosw. s. l. 
yfelness, -e, /". itnprobitas, Gen. 6, 5. 

yfelsacan (-stic cet.^, blasphemare. cf. obalsj.ui sub EEAV. 
yfelsacung, -e, /'. blasphetnia, Psalm. 94, 83. C. 
yfelvillan (volde cet^, tnale velle, Boeth. 36, 6. 
yfelvilleuduiss, -e, /; tnalevolentia, Psal/n. 58, 1. 
yfelviliijan (-ode, -od), maliynare, Psalm. 83, 3. C. 
yfelvyrcoau (-vorhte, vorlK), 7nalefacere, Boeth. 38, 6. 
jfelvyrda, -an, vn. maledicus, Bosiv. s. l. 
yfel, -es, n, 1) 7ualutn. t.icn I»iis ina;stan yfles, Boeth. 38, 3. gildau 
giid uiid yfelo, Gen. 44, 4. 8) neijuitia, scelus. l^iis yfolan yfol, 44 Voces a vocali incipieiUes. uh. ul. uin. uii. 

Boeth. 37, 3. Iiv:it vlles dide |)es? Math. 27, 3. foruheald lO >felc, 
proclifis ad net/uitiam, Gen, 8, 21. 
jffljaa (-ode, -odj, malo af/liyere, laedere. auue, Boeth. 38, 3. 7. 
geyfeljan (-ode, -6d), laedere, malo afficere, L. Alfr. pol.Z. Joh. 
11, 8. Math. 22, 5. C. 
yfes (ofes, efe.s), -e, f margo. be sva hviidere efese, in qtiacunqne 

parte (34, 3). 
jfcse, -au, f tnarffo, Psafm. 102, 8. cf. yoth. iibizva, crda; theod. 
opasa, vestibulum, tectum; saj: ovese, tecti maryo; bor. iips, ima 
tecti pars. lat. med. abasa, infirma domus, abaso, infirmutorium. 
uht = viht, vide vIhAX. 

iihte, -au, f. 1) diluculuni. \ns \vls on uhtan eall gevorden ser dagrcde, 
Ccedm. 294, 2. L. eccl. 24. 2) ortus, innitium. at sunnaa uhtan and 
milsse uhtau, Alfr. epist. 1, 43. goth. uhtvu, ivvvxov; sax. uhta; bor. 
otta, trithorium quo sol percurrit reyione mesetis; theod. uhta, uohta. 
uhtcearu, -e, f. cura, aerumna nocturna, Cod. Exon. 442, 4. 
uhtfloga, -au^ m. diluculo volans, draco, Beov. 5517. 
uhtgebed, -es, u. preces antelucanae, Alfr. yl. Som. p. 62. 
uhthlemm, -es, m. strepitus antelucanus, Beov. 4010. 
uhtlic, adj antelucanus, matutinus. fram l^aere tide |)as uhllicau lof- 
sauges od hliitterne ditg, Bed. Sm. }i. 537, 2. to Jiam uhtlicum, ad 
matutinum, Psalm. 30, 6. 
Ihtred, -es, m. nom. propr. Ch. Sax. 1016. sed cf. Ohthere sub Uffa. 
ohtrip, -es, n. messis, Luc. 10, 2. R. 

uhtsang, -es, m. cantus monachorum ad tertiam a media nocte ho- 
ram (25, 17.). gehyran on uhtan lione uhtsaug, L. eccl. 24. bor. 
«ttusougr. 
uhtsceada, -an, m. hostis nocturnus, draco, Beov. 4536. 
iihttid, -e, f. tempus matutinum, Psalm. 4M, 15. (aulm. 191, 17. 
uhtl)enung, -e, f. officium munachorum antelucanum, Bosw. 
uhteu, adj. antelucanus, .ilfr. yl. Som. p. 75. 
uhtern, adj. antelucanus. 
uhternlic^ adj. antelucanus, llymn. 

ulmtreov, -es, n. ulmus, .ilfr. yl. Som. p. 04. cf. elmtreov. 
uma^ -au, m. 1) scapus te.itorius, liciatorium. cf. amas sub A.MAM, Cot. 

161. 2) herba alri compressionem sanans, Lib. Med. 'i, 56. 
umbor, -cs, n.? recens natus, Beov. 92. 2347. Cod. Ejcon. ■iSo, 9. cf. enyl. 
imp, ympc, et Thorpium ad Cod. Exon. p. 521. Voces bur. ambl (= 
ambal) n. labor assiduus; ambr (= ambar) stridur et queretae misero- 
rum; Embla (= Amhila) sollicita {nomen primae mulieris); imbni (>ni- 
hiu) jejunia cet. afferre si fas est, verbum IMU.W (amb, umbou, uni- 
ben) statui forsitan potest derivalam ab AMAN, q. v. 
nn, particula privativa, quae vocibus praefiyitur. Sunt voces: 
1) subst. iin-.iblinu. iil>frdiies. iil.vfciidncs. a't. lir. rirodscipe. arvurduis. 
itdelues. beldo. bfrcndncs. blrtsiing. brosniing. ciilnis. cafscipe. ceast. 
clicnnes. rlicn.siinu. code. cnift. cj»sl. rvstc. da-d. dciidlicues (deiidlicnes). 
dom. ciiducs (rdncs). cdcliciies. f.istricdiic.s. forliiirdiics. frcmc. friil. iVid- 
llola. fridhcrc. fridland. fridmann. fridscip, gibrosnnng. gccnvrdncs. gc- 
diifliics. ;;cdafcnlicncs. gcdcfedncs. gccndnng. gehealdsnmucs. gchcndnes. 
ychvruis. gch>rsumn>s. gcl;irnes. gcla?redncs. gcle.ifa. gclciilTulIncs. ge- 
It-iifMimucs. gclicncs. gelimp. geinaca. gemcltncs. gcineugeducs. gcmel. Voces a vocali incipicntcs. un. 45 

!ionictf;is(n3s. ftonednis. gerec. ges.Tkr. gescciidvisnes. ftcscrapnes. ge- 
sil).snniiies. gcstiiddignis. getielues. geUesnes. getel. getcmprung. gctinia. 
gedivdo. geveald. gcvtlder (gevider). gevisnes. geviss. gevitfristnjs. ge- 
vilfiilnis. gevitt. geviitigncs. gevyrlit. gel>anc. gel^eaht. gel)va>r. g('l)va?r- 
ncs. ge|>yld. gifu. gild. glciivnes. grid. grund. gynicn. gjniing. Iia'ld. 
luelu. lii'Ia. lielda. Iiersiinines (liysuinnis). luredvist. Iilisa (liljsa). lioga. 
liyldo. Ii.\rg<'nd. Iiif. lagu. landiigend. liir. lefisnes. leoduvacn^s. libbe 
(lyhbe). Iibbev\rhta. lond. lust. lyfednes. ma»tnis (inetnis). maga. inann. 
miht. mihtignes. mildnes. miltsung. mud. niding. nytenes. uytlicnes. on- 
c.vdignes. nrd. ra^den. rehtnis. riht. rihtduui. rihtha;nied. rihtha?mere. riht- 
lust. rihtvifiing. riht^illa. rihtviluung. rihtvisnes. rihtv^rhta. rini. rima 
rotnes. sa*lit (si-ht). sa^ur. sar. sciiiTfuIlnes. scedignes. scearpnjs. scconi- 
fullnes (scouifullnes). scyldo. scyldignes. scytling. sibb. sidefullnys. sidu. 
sid. suiednes. snotornes (snyternes). snytro. some. sod. sudfiistues. sped. 
stiiddignes. stiiua. stjulolfiistuis. stillnes. sti'angnis. svica. syferues. tiil. 
tid. tinia. treovii. treuvd (trivd). trumnes (tr^mnes). tveo. tydre. t^gda 
(tyda). vajrscipe. vustm. viistiubiernes. veder (veder). vedrii. vemmiug. 
ven. veod. veordnes. veordscipe. veodolnes. villa. vine. vinna. visdom. 
visnes. vita. vitnung. vlitegung. vlitignes. vrence. vrigednes vrigennes. 
vritere. vyrd. vurdnes (vyrdnes). ydelicnes. yffnes. liDeslicnes. l^ancfuU- 
nes. l^earf. l>e;iv. l^olemodnis. l)v»ernis. l^yldlicnes. 
2) adjectiiui et partici/na. uu-iibeden. iibrgendUc (bygendlic). berendlic. 
ahelt (iibcted). libiudendlic. iiblinnendlic. libreceudlic. acenned. acumend- 
lic. acvencedlic. adrugod. adr.vsueudlic. sidviiscendlic. atspornen. afiled. 
afeohtendlic. iifuudeu. iifyllendlic. iigen. agesecgendlic. iigifen. lileafed 
(iilyfed). iil.vfedlic. lilyfeudlic. iimeten. andgitfuH. andhefe. andvendlic. 
andvis. angitol. ara;fueudlic. iirecccndlic. areht. arimed. arimedlic. iirlic. 
ascirigendlic. iisecgende. iisecgendlic. iist-dd. iisedendlic. asivod. asme;i- 
gendlic. iisolceulic. iisporjeudlic. iistidud. iist^rjendlic. iistyrod. asvunden- 
lic. atealleudlic. titenied. iitemedlic. aviiscen. iivemnied. avended. aven- 
dedlic. aveudende. iivendeudlic. livriten. iiljreutende. iil)roten. bald (beald). 
beboht. becrafud. beden. befiidmod. belangeulic. beflilen. befohten. befond- 
lic. begiin (begaugen). behefe. behel«)d. beorht. berende. benned (bear- 
med). besacen. besceavod. besenced. besenged. besmiten. beveddod. be- 
velled. bel)oht. birnende. biscopod. blide. boht. bnid. broc brocen. bryce. 
bjed. ceiipdd. ce<is. cenned. cliene. cotf. craftig. crafod. cristen. ciid. ciid- 
lic. cvacjende. cvedcn. cveJende. cvisse. cvid. cyme. cynd. cyndelic. 
c^nlic. cystig. da;Ied. de.adlic (de;idlic). deop. deopl)ancol. detir. diligod. 
drefed. drifen. druncen. drjscende. dyru. dyrstlic. earh. cid^. ejidelic. 
estfull. efen. ered. facen. fiiger. fa;ge. fiile. fast. fiistende. fastrad. fiili. 
feax. feftrig. feor (feorr, fjr). ftre. forbarned. forbodeu. forciid. fore- 
byrdig. foresce;iv()d. forgifen. forgitende. forgolden. forhiifed. forht. forht- 
in<*)d. formolten. forod. forodlic. forrotigendlic. torrotted. forsaceu. for- 
sviden. forvorht. fre('>ndlic. Iricgende. ft-tid. froni. fulfremed. fulvorht. 
genge. geeahteudlic. gearu. gebeted. gebleoh. geboht. geboren. gebrocen. 
gebrosntid. gebunden. gebvde. gebyrd. gecltenstid. gecoplic. gecoren. ge- 
cost. gecynd. gecyudelic. gecyded. gediiftenlic. gedafenlic. ged(}fe. gede- 
riid. gedreht. gedryme. geendigendlic. geendeudlic (geendlic). geendtid. 
geendodlic. gefaeglic. gefa;rlic. gefeiilic. gefege. gefd-Ie. gefeohlic. getere. 
gefered. gefedered. gef(')g gefohlic. gefiitlic. gefrajge. gefralvod. gefr«:'de- 
lic. gefremed. gefreod. gefiOltid. gefylled. gefylledlic. gefynde. gefyndig. 40 Voces u vocali tncipientes. un. 

gegeani. gegrited. gelnUgod. gelieafdod. gehealdsiim. gehende. gehered 
(gehvred). geliivod. gehit-pOd. gehrincn. gehyrsum. gehyrt. geliicnod, ge- 
laered. geleiiflull. gelealTiiUic. geleiillic. geleiifsiun. gelefendlic (gel.vfend- 
lic). gelic. gehclic. gelimplic. gel.yfed. gelygen. gemac. gemaet. gemaet- 
fast (gemelfiist). gemtetlic Cgemctlic). gemenged. geraetgod. gemidlod. ge- 
mihtig. gemod. gemynde. gemyndig. gencded. genge. geornfiill. georvyr- 
ded. gcriid. gerscd. gereordlic. gereordod. gerim. geriped. geriseu. geri- 
sendlic. gerisenlic. gesadelod. gesajlig gesiiven. gesceadlic. gesceiidvis. 
gesceapen. gescetlded. gesceddig. gescriipe. gesevenlic. gesibb. gesib- 
sum. gesilt. gesoden. gespedig. gestiiddig. gestiiddelic. gestra?den. ge- 
svrge. gesvencedlic. gesvicen. gesvicendlic. gesvuucen. ges^uelic. getael. 
getajse. getteslic. geteald. getemed. geteorod. getinge (getjnge). getogen. 
getrecWe. getrum getryvs«'id. getyded. gevacpned. gevemmed. gevendend- 
lic. gevened. geverigiid. geville. gevintrod. gevi-ss. gevislic. gevitfiist. ge- 
vitfull. gevitlic. gevitnod. gevittig. gevorht. gevriten. gevunelic. gevunod. 
gevylde. geljseslic. ge|)eiive. gelie(')d. gel)va?r. ge])yldig. gifre. gliid. gleav. 
g('td. grc-ue. gyltig. hiil (hajl). ha?nied. hiilgcid. hiilig. hiilveudlic. handvorht. 
hiir. heah (luMi). hered. hicire (hyre). hlis hlisbajr. hliseiidig. hli."<full. 
hneav. hold. hriidspraice. hror. hvearfjende. hygdig (hydig). hyrsum. liic- 
nigendltc. la^d. Ia;dlic. Ia;gen. Ia;rcd. liit. lealTiiII. le<is. let)f. lichamlic. 
liligende lisp. lide. loftid liid. Ijtel. meahtig. meahtiglic. mx\. mxn. ma;re. 
niiBrlic. ma;te. manig. meagol (nieiihl). medeme. medemlic. menged. men- 
nisclic. metlic (moetlic). midlod. midome (medeme). mihtelic. mild. mild- 
sigendlic. modig. neah (utjh). nedig. nyt. nytlic. nytveord. ofercumen. 
oferfere. ofersvided. ofersvidendlic. ofervinnende. ofervunnen. ofervunnen- 
lic. orne. ornlic. plettlic. ric. riht. rihthxmeude. rihtlic. rihtvis. rim. ripe. 
r«U. rtjtlic. riih. sadelod. sied (siiged). sa;lig. samvrajd. siir. siirig. sci"id- 
full. sciiddig Csceddig). sciiddeude (sceadjeude, sceddende). sceamfast. 
sceapen. scearp. sceadfull. scelleht. sceod (scod). scirped (scerped). 
scoren. scorteude. scyldig. scynd. sealt. sevenlic. sidefull. slicpig. sleac. 
sleav. slopen. slyped. sniede. suu)d. snotor. sdd. sddfiist. sodsagol. spe- 
dig. spivol. sporneude. spreceude. stiiddig (steddig). stadolfiist. still. 
strang. strenge. styreudlic. slyrjeude. sva;slic. sveotol. svt-t. svicjende. 
svicol. syfer. synnig. ta;le. ta^lvjrd. ta;slic. tiil. tiillic. tellendlic. temed. 
tt-mende. teorig. tid. tidlic. tiliid. tiogodiid. tdda;led. tttdieledlic. tiUysende. 
tdsceacen. tdslegen. tdsliten. totvaMued. treiWe. tretWfiist. trum. trumlic. 
trjmig. tvegendlic. tvifeald. tvynigcude. tyd. tydreude. t.vmende. under- 
gild. viir. va>r. va;rlic. viisceu. viistmba^re. viiterig. vaudjeude. varmid. 
vealt. veaxen. va;ded. vederlic. vemlic. vemnied. vcn. vened. vt"nlic. veord. 
veordlic. vered. verig. verod. villende. viusum. vis. vitende. vitnigeudlic. 
vitndd. vittig. vittol. vidmetendlic. vlitig. vorht. vriic. vnrne. vra*st. vre- 
cen. vriten. vunden. vunddd. vunjendlic. vynsura. jd. ydelic. |)a;slic. ])anc- 
fiill. |)ancveord. |)earf. [^cavfiist. ])eavfiill. ]>rist. ])rogen. ])ri')viendlic. J^rys- 
ncndt;. ])urhtogen. l^var. l)Vogen. ])yldig. 
3) tnlr. uu-iiblinucudlice. iitlelice. levfiistlice. lifandes. lilyfedlice. lirlice. 
iisolcenlice. asviindcnlice. lorjentllice. aveudendlire. lil^rotenlice. bescea- 
vddlice. blide. deogollice. deornunge. dyrue. eatlelice. eudeb^ rdlice. Hi- 
gere. feorr. forcutllicc. foresceiivt)dlice. forhte. forhtlice. forvandigend- 
lice. forvandddlice. fracodlice. fretmdlice. geara. geetide. >;ebeorliIice. ge- 
diiftlice. gedafenlice. gedefelicc. gedrehtlice. gefealice. gefeohlice. gefdge. 
gefra^glice. fredelicc. gefyrn. gela;rcdlice. geleiilTullice. gemoctelice. ge- Vores n vocali mcipiente.<t. uiic. uiul. ung. uiil. 47 

iiie(es. j-emetlice. p.eorne. yeieclice. jicrisedlice. geriscnlice. ;2;cr.vdelice. 

gesa;lij>Iice. f-esceadiice. gesceudvislice. ijesljiddiglice. gesviccndlice. ^c- 

tieslice. geJeorjendiice. aevenimedlice. gevealdes. yevisses. gevitendlice. 

ftevitnisendlice. sevittelice. gel»eahtendlice. gel>yldelice. gleiivlice. Iiean- 

lice. k-aslice. ma;;(llice Cxuedlice). medomlice. mnrnlice. nondlice. ni^ nd- 

luu!;a. nytlice. onvendendlice. pleolice. nedlastlice. raedlice. riiite. rilitlice. 

rotlice. sceadelice. scouilice. seldan. sidelice. sleaclice. snotorlice. softe. 

svide. synniim. taellice. ticlviordlice. tOlaetendlice. tre«'»vlice. tvegendlice 

Ctveogendlice). tvllice. vslclice. vserlice. vearnuni. vederlice. vemine. ve- 

niinga. veordlice. vislice. vitnigendlice. ydelice. l^eavfastlice. l)egenlice. 
4) verba. «n-areccan. lirjan. Jirvnrdjan. Mndau. cla^nsjan sn^ ttan. geoc- 

jan Cjucjan). gereccan. gel>v3erjan. girjau Cgearvjan). Iiadjan. helan. in- 

segeljan. k-san. Iiuan. mjnegjau. reordjan. rihtha;man. roljan Cretan)- 

r«'>tsjan. sa>lan. scr\dan. scyldigan. settan. sibbjan. sodjan. stilljan. 

strang_ian. svngjan. ligean. treovsjan. trumjan. tynan. veoi-djan. viudan. 

vlitan. vlitegan. vreon. vrihan. vridan. vjrcan. ydjan- l>v8erjan. 
uucer, iinc, uncit, gen. dat. et acc. dual. prono7Hini.s ic, ego, vide 

gramm. 
uncer, pronom. possess. dtial. vcoivsQog. sva fyrr of uncrum vege, Boeth. 

■10, 5. uucre eagau , Math. 20, 33. sealde unc and iincruin bearuiini, 

Gen. 31, Itj. 
nnder, praepos. reg. 1) dat. stiO, snpter, inter. ic eom man «nder an- 

vealde gesett, and ic hiibbe l^eguas iinder nie, Math. 8, 9. ofer roderuin 

up and under sva same, Uoeth. Raivl. p. 185. under l)ain fictreove, Joh. 

1, 48. 5. biit uuder beorge, Beov. 430. iiuder l^am, inter ea (33, 33.)^ 

8) acc. sub, snbtus. iinder inine l)eceue, Math. 8, 18. Luc. 7, 6. 

Voces cnm xco under compositas sub simplicibus videas; stmt autem. 
1) verba. iinder-beginuan. beou. beran. bra>dan. bfigan. cerran. creopan. 

cuman. delfan. don. ctan. f«)n. fylgjan. gangan. gelecgan. gestaudan. gitan. 

gripau. healdan. hebban. hlystan. hnigan. holjan. irnan. lecgan. licgan. 

liitan. niiuan. plantan. sce(')tan. secan. settan. singan. sittau. sniogan. 

siaudau. stapplan. stingan. veudan. vi-edjau Cvridjan). vritan. vyrtvaljan. 

3can. l^enccan. l)e('>dan. l)e«')vau. 
3) subst. under-burh. cyning. earin. fang. fiingelnes Cfangennes). feng. 

folgiid. f«)nd. ge«')ca. gercfa. gel^eodend. gel)e«idnes. hljstung. holung. 

hvitel. lcidteof. scyte. sjrce Cserce). t«')dal. vedd. vra;del. vredung. I»e6d- 

nes. l)e«')v. 

3) adj. under-nidemest. l)e«)dendlic. 

4) adv. under-ueodan. 

uudern, -es, m. hora nona matutina itertia Judaeoruni), Lev. 6, 20. fram 
sermorgeue «ul underu;, Chron. Sax. 538. goth. uudaurns; sax. undorn; 
theod. untarn; bor. iindorn. c/'. orne. 

underngcreord, -es^ n. prandium , Oros. 2, 5. L. eccl. 38. 

underngifel, -es, n.? prandium, Past. 44, 3. 

iindernmsel, -e, f.? tempus matutinum, Beov. 2855. 

undernmete^ -es, m. prandium, Oros. 3, 5. Math. 22, 4. It. 

undernsang, -es, m. cantus matutinus , All'r. ep. 1, 31. 

undernsva;send, -es, m. prandium , Bed. Sm. 538, 13. 

«nderntid, -e, /'. tempus matutinum, Math. 15, 35. 30, 3. 
UDgel, -es, m.? adeps, sebum, arvina, Cant. Moys. Som. /ris. ongel, m. 
Unlaf, -es, m. nom. propr. C37, 45.) = Anlaf q. v. cf. A\>. 48 Voccs n vocali incipientes. \f. yl. yin. yn. 

iinnan, iinuo, ride WS. 

np, npp, uppan, iippe, uppon, vide EOPAN. 

y {=z goth. w). 
yfel et ejiis compositti , ^feljan, yies, yfese, ride UBA\. 
y\c (pro vlc), pron. forma declin. seqnioris; jica, m. jice, f. n. idetn, 
eadem, idetn (H, 2. 24, 1. 15, 10.) proiiotnen jic ex y, casu instrum. 
pronom. is et adj. lic compositittn est. cf. hvylc (j. e. hv.v-lic) Joic 
(i. e. l)y-Iic) svylc (i. e. svy-lic). 
yld, yldan, jidas, jido, yldran, yldiing, vide ALAX. 
yfet, ylfig, rirfe ALAN. 

jlp (= elp?), -es, w. elephas, Alfr. gl. Som. 58. Ilexaem. 9, 5. cf. ol- 
fend. theod. elf? 
ylpen (clpen), adj. elephantinus , Sotn. 95. 96. 
ylpenbiin, -es, n. ebur, Psalm. 44, 10. theod. elfenbein. 
ylpenbaenen, adj. eburneus, Ilerb. 131. 
jipend, -es^ m. elephas, Oros. 5, 7. 
3 itvrist, inc. gen. aucupium, Cot. 14. Som. 

ymbe O'"*'? enibe, einb, imbe, inib, em), praep. cutn acc. 1) circa, circum 
(32^ 15.). micel menigu ynib hine s;it, Marc. 3, 32. postponitur : licgad 
me ^nibe, Ca'dm. 24, 1. l)at l)ing, l^iit l)is spell ymb is, lioeth. 34, 5. 
2) intra (33, 22.). 3) propter (8, 35.). 4) erga, hig didon jmb hine, 
Math. 17, 12. 5) post, ymb lytel fiic, Guthl. vit. 17. ymbe tvelf mond, 
Gen. 17, 21. 

Voces cum jmbe, jmb cotnpositae : 

1) verba. ^mb-acsjan. biudan. biigan. ciifjan. ceorfan. cerran. cl^ppan. 
bsetau. faran. fleogan. fon. fratvjan. gangan. gerenjan. geseKan. gyrdan. 
habbau. hangan (hon). healdan. Iieapjan. heiivan. hegjan. hog.jan. hringan. 
hvearfan. hveorfan. irnan. licgan. lidan. ridan. sceadevjan. sceavjan. sci- 
nan. scrjdan. searvjan (s^-rvan, siorjan, sirjan). sellan. seon. settan. sit- 
tan. snidan. spannan. sprccau. standan. styrjan. sviipan. svifan. svincan. 
(rymjan. tyrnan. viirlan. veaxan. vendan. vicigean (vicjan). vindan. vhit- 
jan. vjTCean. l^eahijan. l^enccan. l)ringan. 

2) subst. 3mb-begaug. bygues. cerr. c^me. fiireld. gang. hoga. heavung. 
hvearft (hvyrft). hjgdignis. hydu. lyt. r^ne. set. st-tnung (su»tuung). set- 
tiug. snideuues. spriec. standeuu^s. sviipe. tr^mmiug. vliitiing. l>onc. l^rio- 
dnug. 

3) adj. ymb-h6dig (h^-gdig). 4) adv. j-mb-sceavigendlice. 5) praep. ymb- 
iitan. 

3inle, -an {vel ymel, -e), /". 1) scheda, schedula, Alfr. yl. Sotn. 72. 2) 

citrculto, ibid. 9, 3. 
ymen (ymn), -es, m. hi/mnus, Psalm. 149, 14. 100, 4. 

^nienboc, -brc, f. hi/mnorum liber, lied. Sm. p. 64S, 36. 
ymcnsang, -cs, m. hi/mnus, Diitl. 2, 3, 4. 
jmnere, -e.s, m. hj/miiariitm, Cod. Exon. Ib, 17. 
ynca, vide inca. 
yncc, -es, m. modus loiii/itudinis , iiucia. vund yuccs lang, vulnus uncia 

lonyum, L. jlfr. pol. 40. ofor ^nce, L. A\\elb. 66. iit tviim ^ncum, 

pro duabus unciis, ib. 
judse (yntse), -an, f. uncia. hiifdf ilnc yndsau golde.s, Oros. 4, 10. fiftig 

yntsena scolfrcs, Deut. 22, 29. Voccs a vocalf incipientcs. yn. yp. yr. [p .xb. a-f. .rg. a'I. a'ni. 41) 

3nolc;ic (enelojir, ennelesic), -es, m. ituio, cepa, ascaloma, Cot. 166. 
yi)pan, 3'ppe, yppinft, >pplen, Ypvine, vide EOPAN. 

jrfe et ejits composita, \r^i\o, yrlul, ^rmjan, yrniinft, jrniclo, yrre, jrrin- 
ga, yrsjan, yrscipe, ^rsung', yrd, yrdliug, vide EUAN. 

M f= goth. 6 di;. 
JB in covtposilis interdum pro a scribitnr, e. gr. %mdd, jegylt, sebiligan 
= aniod, agjlt, abiligan cet. nonnum^uam etiam se ex af ortum est. e. 
gr. aehivnes, a^lilvp, aev^rdlea; le porro ex an ortum est in aeleccung = 
anleccuug, ex an autem in «Ipig = iinlypig. Ceterum voces simplices 
videas. 
X, f. et ejus composita , vide a, siva. 

seber, adj. apricus, manifestus. se aebera l>e(»f, L. Eddg. t, 7. mhd. 
nber, oeber. apricits. quia forma a;fer qnod sciam non legitur, suh 
verbo KFAX vocem afferre non attsus sum. cf. etiam iibarjan sub 
BEUA\. 
a!dre, «derseax, vide VA*AS. 
iefen et ejus composita, sefnung, vide EFAN. 
aefre, vide av. 

aeghvii, aeghvanon, a^ghvar Caeghvar, seghvser), vide av et hva. 
ajghviiiier , a?gder, vide av et hvader. 
ajghvider, vide av et hvider. 
ajghvylc, vide av et hvjic. 
.«gypta CKgypta)land , JEgyptus. C24_, 26.) 
»ht, aehteland, aehtemann^ ajhtesvan, vide AH. 
ael, ajlepute, anguilla, vide ILAN. 
jel, subula, vide avul. 
ael, ignis, aelan, aeled, aeling, vide ILAN. 

ajlc, pron. quisqne (3, 6.), tillus i^^, 41.), nnus quisqtie (6, 6.). aelce gea- 
re, unoquoqne anno (11, 40.). msestra daga a;lce, nnoquoqne singtilorum 
paene dierum (34, 28.). aelc = d-lic, c/. theod. eogilih. 
ajlatan, vide L.BTAN. 
a!leccung = anleccung, ride leccan. 
aelpig = anlypig, vide an et leap. 
senienne, vide mann sub MAN. 

aemete (ieniytte), -an, /". formica, Alfr. gl. 14. tlieod. aineiza. vox semete 
forsitam ex a, = ar et mete C= maete) a verbo MAITAN Qmetere, Kon- 
Tfiv) composita est, cf. mhd. steinmei^e, lapicida. 
ajmethill (-hjll), -es, m. formicetum, Past. 28, 1. 
aemuda, a?myrce, vide muda, mearc. 
aennrje, -an, /'. cinis, Ben. cf. bor. eimjrja. 
aene, senette, oenig , a?ninga, senlep (-Ijp), ride an et leap. 
ajnlepnes, senlic, aenlypig, vide au^ lic et leiip. 
aer, serdi"ig, aerdajd, aergod, aeriug, aerlice, vide av. 
aermiel, aermorgen, aerne, aeron, aertid, vide av. 
aer (^aes), aerageblond, aeren, aerend, aerendjan, vide ISAN. 
aes (cAfrt) , vide ESAN. 
acsce idisqttisitio') ) vide ISAN. 
tRi, vide ETAN. 

settern, setterjan, vide attor sttb IDAN. 
aev, aevbreca, sevbryce, sevda, aeve, aevfast, vide iiv. 50 \'oces n vocnU mciyicntes. ,tv. cTd. il. 

a»vfiisten, acvfjistnvs, aevfiill, aevric, aevritere, vide liv. 

oevisc, oeviscbercuH . seviscmod, seviscnes, vide liv. 

Hjvende, -es, vt.Y ».? peuis, Som. 

jcverd (= afvcrd), sevyrdlra (= afv.yrdlea), ride VFOnPA.V. 

jeviil, inc. gen. nassa , ilfr. yl. 77, I^ye. 

aeviing, ride av. 

leiljan, sedin, aeiTnijan, vide KpAN. 

A '= (loth. ai, interdmn = goth. <^ '. 
a r= 1") an (on) e. yr. lidriiedan = ondraedan, ligean = ongean. 2) = iif 

(of) avyrdla = afvyrdla, iidnne = ofdune. 
a = ar, particula iiuseparabilis , quae, qHondam praepositio dativum re- 

gens, ab, ex, siguificaus ^ verbis, uomiuibus et adverbiis praefigitur, 

quorum notionem varie modificat, respoudens plerumque particulae 

Sax. et T/ieod. ar, ur, ir, er. Vocum cum particuta li cojupositarum 

uotiouem sub simplivibus videas; suut autem quae sequunlur : 
1) rerba. abacan. banuan. barjan. belgjan (beligan). bi-lgan. beodan. beo- 

gan. bt"ran. bcrslan. be])eccan. bidan. biddan. bifjan. bilhdjan. bindan. 

bitan. biterjan. bliicjau. bhccan. bliivan. blendan. blican. blicg;in. blinnan. 

blysjau. borgjan. bracjan. brecan. bredvjan. bregdan. bregoan. brcnian. 

breotan. breodan. brcsdan. br^rdan. brjttan. biigan. butan. bjiTan. b.vc- 

gan. byrigcan. bysjan. bysgjan. cealdjan. ceiipjan. celan. cennan. ceoc- 

jan. ceorfan. ceosan. cerran. cigan. cloopjan. cnisan. cofrau. coljan. 

costnjan. criirtan. cranimjan. creopan. crimman. ciicjan. cumau (cviman). 

cunnjan. cvticcau. cvi-lan. cvellan. cvencan. cverran. cvcdan. rvicjan. 

cvinan. cvincan. c.vdan. dielan. dastrjan. deadjan. deafjan. di-Ifan. dcmau. 

dcorcjan. dihtan. dilgjau. dimmjan. don. dra?fan. drcfan. drencan. dreogan. 

drifan. drincan. drovjan. drvgcan. drysncan. dunibjan. diistrjan. dviiscan. 

dveljan. dvinan. dydau. cdan. fagnjan. fiigrjan. fa^ran. fiistan. fustujan. 

fandjan. faran. feallau. feccan. fedan. feohtan. feornijan. feorran. feors- 

Jan. fcrsccan. letjan. tindan. liijan (fyijan^ fleogan. fleon. fleotan. Qovan. 

fl.vgan. fl.vman (llcmau). fon. forfeorsjan. forhljan. frefijan. friau. fiiljan. 

fundjan. fylan. fyllan (fellan). fyrhtjau. fvsan. galan. gearvjan. gelvjan. 

geolvjan. geomijan. ge»'»tan. gctan. gifan. gildan. giinman. ginnau. gilan. 

gnidan. grafan. greiisan. grisan. grovan. gryndau. g.vltan. hahban. heard- 

Jan. lieiivjaB. hcbban. beligan. hcldau. heijan. hcran. hioloran. hiscjan. 

hladan. hlx-nsjan. bleau. hleiipan. hlihhan. hlinjan. hlovan. hlutrjan. hnesc- 

Jan. bnipan. holjan. hon. breddan. hreoljan. hreiisau. hrcpau. hrcran. hri- 

nan. hry.sjan. hri(!an. hvearfjau. hveorfan. hvitan. hvettan. bvylfau. hyc- 

gan. hydan. hyran. hyrdan. Iiyijan. hyrstan. Iiyrlan. ideljan. irnan iilnD. 

ladjan. licdan. la^nan. hctan. lecgan. Icfan. lciijan. leogau. leodjiin. li-san. 

lesan. lcvan. libhan. licgan. lihlan. liinpan. linnan. loccan. Iiican. lutan. 

lyfan. lysau. lystan. milstau. maiijan. niiinsumjiin. mearcj;in. meldan. nier- 
Jan. inerrau. mersj;in. mi^tan. mundjan. myrdriiu. niiyljan. nimau. nidrjau. 

nivjau. nydan. piccan. pinsjan. pl;iiitjan. pullj;in. riecan. r:edan. ncfnan. 

ra>man. rieran. nesan. nifau. riisj;iii. re;ilj;iu. recccan. reitdjan. reiisan. 

rctan. riht. rinian. risan. sa-hin. siivau. sce;icau. sceiidau. sceafan. sceal- 
Jan. sceonjan. sceiirtan (scortjan). sccotan. scerpan. sciinan. scinaii. 

scirjan. screiidjan. screncan. screiipan. scri-pan. scrincan. acrridnjan. 

sciifan. scunan. sc^ndan. scyrpan. searjan. siH-nn. secgan. sclcan. sendan. 

seodan. setlnn. scdjan. si;in. sigan. singan. .«slaccnn. sltrpnn. slencjan. Voces (i vocali incifiicutcs. '\. da. ;1('. 51 

slavjaii. slcau. slidan. slitau. slMpaii. sinean (snieaj;au)- snudjan. snioran. 
suiisan. spntan. spanan. sp»Mjan. spcudan. spivan. sprcUan. sprian. sprin- 
oan. sprindljan. sprin<ian. sprvtfan. spjli<;au. sp^rjan. sOelan. stinan. 
slarljan. standau. sti-lan. stcllan. stenuijan. stcncan. strpan. stifjan. stilic- 
jan. stii;an. stintau. stidjan. stcrfan. strcccan. strcgan. strlcan. stuudjan. 
stunlan. sfj Itan. stvrjan. sngan. snudrjau. surjan. svwfan. svainan. svan- 
jan. sviipan. svearcjan. svearnjan. svearljan. svefjan. svelcan. svellan. 
svtflfan. svencan. svican. svifan. svinan. svindan. svipan. svidrjan. svo- 
gan. svorettan. sviinan. svylcjian. tefran. teljan. tellan. tcmjau. fendan. 
teon. teorjan. tcran. tilitan. fillan. tinihrjan. torfjan. triidan. trendljan. 
tvnan. vacan. viicjan. vacnjau. va>ftan. vjiljan. viiscan. \anjan. vannjan. 
veargjan (virgjan). veallan. veaxan. veardjan. veccan. vecgan. vcdan. 
vefau. vcjian. vcuan. vendan. vccidjau. veorpan. veordan. veosan. verdan. 
verjan. vcrsjan. vcstan. vidlan. vildjan. >illan. vindan. vindvjan. vinuan. 
visnjan. visteljau. vhetau. vodjan. vogan. vrujstan. vrccan. vrcgan. vreon. 
vredjan (vridjan). vrigan. vringan. vritan. vridan. vunjan. vylljan. vyr- 
can. vyrdan. vyrtvaljan. vyrdjan. ytjau. l^euct^an. l^eujan. |)e6dan. I)c6str- 
jan. |)iudan. J)innjau. l)oljan. l^racjan. l)ra;stan. l^ravan. l^reotan. l^rlngan. 
|>rintan. |)r6vjan. l^rysnijan. livean. pveran. |)3lgjau. l^yvan. 

2) suhstntttira. (ii = an, = ar, = af.) ii-hillid. bla?cing. bla^cnes. blann. 
bliiviiug. bliiunes. blysgung (blysnng). bryeda. brec. brodennis. bryrdues. 
b^sgung. ccuuednes (ceudues, cennes). ceocung. cerrednes. cuniendlic- 
nes. cvellednes. cyrf. deafuug. fandung. feoruuiug. fireda. flyg. flyging. 
flyung. fiindennes. fyrhto. ge6ta (gieta, gyta). gift. goteunes. bafeuucs. 
heardung. hefednes. hlype. hyrdiug (hei-ding). lajtnes. libbend. lyfednes. 
lysedues. lysend. inausumung. ra-da. raeduis. rsernes. rist. sceonung (scii- 
nung). smeagung. solcennes. spring. spruugennes. spyrgung. stepnes. 
stigend. stigues. stoudues. styriing. sviip. svearnung. svindung. svundeu- 
nes. syndrung. tendeud. tending. teorung. tihtiug. viirgda. vebb. vehtais. 
vendednes. vendelicnes. vending. veorpnis. veosung. vordnes (vyrdnes). 
vestednes. vOstendnes. vestnes. vilni. virignis (vyrigeduis). vorpeunis. 
vrigennys. vridde. v^ rdla. l^caung. l»indung. I^olit. lireot. l^rotennes. l)un- 
dennys. 

3) adjectiva. si-berendlic. bygendlic. cennedlic. corenlic. cumendlic. dreo- 
gendlic. fandelic. fandigendlic. fclle. grislic. grisenlie. Isetlic. libbe. lyfed- 
lic. lysendlic. rird. rfcfujendlic. sca>re. sceonendlic Cscunendlic). scyri- 
gendlic. secgendlic. slacigendlic. svind. teorigendlic. vendedlic. vendend- 
lic. vendelic. vi-st. voh. vorpeulic. vyrgedlic. vyrgeudlic. lirotsum. 

4) adverbia. iibiitan (^praepos.^. diine. felle. grafeulice. hildenlice. lyfed- 
lice. riht. scirigendlice. slacigendlice. sundron. sveotole. veg. voh. I^anon. 

li, vide av. 

Aaron, nom. propr. (40, 7.) 

iic, coiij., vide ac. 

iic, -e, /". quercusy Alfr. gr. 8. 

iicbeiiin, -es, m. quercus. 

accynn, -es, n. ilex, Mann. 

iicdrinc, -es, m. potus ex quercus glandibus factus, Som. 

Aclciih, -es, m. 1) quercetum, R. 4.5. 2) nom. vici, Chron. Sax. 789. 
cf. leiih. 

iicmistel, -e, f. viscum , Lih. Med. 1, 3fi. 

dctreov, -es, h. quercus. 52 Voces a vocali incipientes. Ac. M. AH. aht. An. 

licverD, -es, n. scirra, Som. 
acen (aecen), adj. querniis, Cot. 165. 
acsjan = ascjan, vide l^«A\. 
iicumba (nceniba, aecemb.i), -an, tn. stiipa, R. 64. cf. CI.VIBAN. enyl. oa- 

cum, oacam, oacham. 
ad, adl, lidlija;, vide IDAX. 

AH, rerbiim anom. praeterito-praesens. Ind. jtraes. sing. 1) ali. 2) Alit 
{vel ige? iige?), 3) sili; jdur. agon. Co/j^'. praes. sini/. iige; //^i/r. agen. 
Ind. praeter. sinif. alile; ;////r. ahton. Conj. praeter. sing. <ih(p; plur. 
iihten. Part. praes. agende, praeter. «igen, hahere, possidere (4, 13.). 
sige agan, victorid potiri (13, 4. 34, 4.). Neyandi particula ne cuni 
rerbo agan saepissime coalescit, unde nah, nagon , niihte cet. oriuntur. 
toiih, possideo, Caedm. 274, 1. 

fitiih, scrutatus sum. laet iigan lit, hu fela, Chron. Sax. 10.1.5. aut 
sigiin = iigangan, lcffi dehet? 

agen (iigan, agon, iigun), adj. ipart. praet.) proprius. sectf his 
agen vuldor, Joh. 7, 18. ic selle niin iigan lif, Joh. 10, 15. 
agenes |)ances, libere. 

iigenfrige, -es, in. qui siii juris est. Bostc. s. l. 
agenlice, adv. potenter, Som. 
agennama, -an, m. nomen proprium, Bosw. s. l. 
agennys.s, -e, f. possessio, Lye. 
agenslaga, -aii, m. siiicida, Bosw. s. l. 
iigcn , -es, n. possessio, dominium, Bosw. s. l. 
iigend, -es, m. possessor, L. In. 53. 

iigendtrejt, -n, m. possessor, domintis, L. In. 53. rar. lect. 
iigendlice, adv. proprie , Bcd. 1, 1. 
Jignjan^ ahnjan (-ode, -od), possidere, acqiiirere. hii milit |(U |ioii- 
ne jie dgnjan heora god? Boeth. 14, 1. hi iihuodon eordan, Ps. 
44, 4. iihnjende, Gen. 14, 22. 
geagnjan C-ode, -od), possidere, acqtiirere. 
agnjend (iihnjend^, -es, «j. possessor, Gen. 14, 22. 
iignigendlic , adj. possessivus, Som. 

geiignigendlic, adj. possessivus, Som. 
agcnung (iignung, iihniing), -e, f. possessio, dominium, L. ,U\elh. 10. 
agneKe, -an, /. tisiiru , Luc. 19, 23. C. 

a;ht, -e, f. possessio , bonum , opes (4, 11. 15, 8. 26, 18.). ffoth. 
aihts. 

zehteland, -es, n. possessionis terra, Bed. 4. 26. 
sehtcmann, -ea, m. colonus, serrus, Alfr. T. p. 40, 20. 
sehtcsvan, -es, m. fundi hubulcus, rillicus, Mann. 
aehtig, adj. diti£s , Cot. 211. 
aht = iiviht, vide viht sub villAN, et liva. 

iin (interdum iiin) /»////i. card. 1) uiitis (4, 2. 7, 38). he is lin god, Marc. 
12, 29. din viis in I.spanja, Oros. 4, 9. lin of |)am, Math. 1(), 29. Som. 
et acc. .^intj. neutr. yen. an /7//// articulo lifit ita usurpatur, ut ]mt lin 
solunt, tantum, rerum, exprimat [rf. yolh. |.al liin, royro ^i6vov, //dvof). 
liat an is jiilt Ltdcn ealliim gimaMie, latina verum linyua omnibus com- 
munis est (9, 32.). nii liis (nalas, nealles) |.nt lin — ac, non soltim — 
sed etiam (13, 8. 15, 17. 19, ,33.). for «In , soltim, tantum, Math. 5, 36. 
on iin, continuo (11, 42.) Gen. 7, 12. ymb lin beon, consentire, Math. Voces a vocali incipientes. aiic. dno. anl". ;'mg. iinb. dnl. 53 

18, 19. C. iines bleiis, unius ieJusdevO coloris; aiies geares, ejusdem 
anni; lines hives, ejusdem formae. ane side, «///« vice. anan (<inon), 
rtcc. yJM^. masc. adcerbii instar, usurpatur, solum, unicCy Caedm. 197, 
86. antim idat. plur.') adc. solum, unice , lieov. 2156. 2) solus, a, um. 
an god is g»d, Math. 19, 17. ge forleton mo anne, and ic ne eoin ana, 
Joh. 16, 32. (/■. liuforlietan sub L-iCTAN. iine (iiu), soli, ae, a (9, 34. 
34, 26.). |)iim iinum , iis solis (30, 5.). 3) alit/nis, qnidam i_cf'. sum = 
graec. tii). \nii ge liina (linan? iinue?) gebrodra liiifdon, vos fratrem 
aliijuem habere Qciir dixistis?) , Gen. 43, 6. iin inau luifde tvegen suna, 
Math. 21, 8. C.vnric ofsloh ienne Brittiscne c^ning, Chron. Sax. 508. 
ane lytle hviie, lioeth. 7, 1. anes hviit, adv. qnoque modo, omni modo. 
for l)ain J^e seld hvonne byd, |)atte auht maneguiu inannum anes hvat li- 
cige, Boeth. 18, 3. cf. hviit sub hva. — iinra gehva, anra gehv^ic, om- 
nis quis(fue. svelte iinra gehvjic for his agenum g^lte, Veut. 24, 6. cf. 
gehva, gehvylc sub hvii, hv^lc. 4) an — au, unus — alter. an after 
iinuin , unus post alterum, Joh. 8, 9. a?nne and aenne, unum et alterum, 
Herb. 1, 20. aune liuger iiud iinne, Oros. 2, 3. — Cum negandi parti- 
ctila ne lin coalescit, unde nan, naen (== non unus) oritur, Joh. 4, 17. 
Jos. 10, 28. Boeth. 35, 6. 

iincenned, pari. unogenitusj Joh. 1, 8. 

iineiige (-ege, yge, igge), adj. luscus , Exod. 21, 26. 

iineged, part. luscus , Exod. 2i, 26. var. lect. 

anecge, adj. unam habens aciem, anecge sveord, .41 fr. gl. p. 66. 

anecged , part. unam habens aciem. 

anfiih, adj. unicolor, Soj)i. 

anfeald, adj. simplex, sincerus , Alfr. gr. 13, 23. Past. i2, 1. Math. 

6, 22. be iinfealdum, adv. simpliciter (7, 4.). 
iintealdlice, adv. simpliciter, R. Ben. 52. 
anfealdness, -e, f. simplicitas, sinceritas , Boeth. 35, 5. 

aufloga, -an, m. solivagus, daemonis draconis formd induti volantis 

cognomen. 
auforlaetan (-let, lcton, licten), derelinquere. \m nu «inforlete, Boeth. 

7, 3. an {pro iinne, ane, iin, acc. sing. m. f. n. iine, an, acc. plur.) 
olim solute ponebatur ; cf. an, solus. 

iingengea, -an, m. solivagus , Beov. 328. 892. 

angild (geld, gjld), -es, //. mulcta simplex , L. In. 22. 

anhaga, -an, ;//. solitarius (265, 87.), Beov. 4731j Cod. Exon. 162, 3. 

222, 10. 288, 32. 
anhende, adj. unimanus , Alfr. gl. 9. 
iiuhorua, -an, 7//. unicornis , Psalm. Th. 91, 9. 
iinhjgdig (-hydig), adj. siticerus, constans , Beov. 5330. 
iiuhyrne, adj. unicornis, R. 18, Sotn. 
anhyrned, part. unicornis, Alfr. gl. 12. etiam iinhyruend legitur, e. 

gr. svii <iuliyrueude:s horu, Psalm. 92, 10. Iram horuum iiuhyrneu- 

dra, Psalm. 22, 20. 
!inla*tan (-let, li-ton, laeten), derelinquere , Caedm. 40, 24. 
iinlaga, -aa, 7/1. solitarius , Cot. 198. 
iinlegere , adj. unicubus, R. 8. 
iinlepe (lenlepe^ 1 (tdj. privatus , Bosw. s. l. iinleitpum, adv. singula- 

tim, Joh. 21, 25. C. cf. Iciip et syuderlyi). 54 Voces a vocali incipientes. iln. c\r. i\s. jIv. 

dnli-pig (-lypig, lipig), adj. privatus , sinyiilus (14, 83. li», 25.). I)i 
unlypigiim niannnm, Jos. 7, 14. 

anlepness (-Ijpnes), -e, f. solitudo , licd. 2, 12. 

•inlic (aenlic), adj. I) vnicns. Iie is min anlica snnu, Luc. », 3S. 8) 
formosus. he liiifde iin svidc aenlic vif, Uoeth. 35, 6. senlices Iiives, 
praestanti formu ., Alfr. T. 33, 16. 

iinlice (aenlice), adv. elegantery Oros. 2, 4. 

anmod, adj. vnanimis, constans, Psalm. 45, 14. 

nnmodlic, adj. vnanimis , constans , Jos. 9, 2. 

anmodlice, adv. vnanimiler, Jos. 11, 4. 

iinmodness, -e, f. vnanimitas , Som. 

iinpiitT, -es, m. semita anyusta. jinpailas, Caedm. ISl, 8. Bedv. 8819. 

•inraed, adj. vnanimis, constans , L. In. 77. Gen. 41, 85. 

iinrsedlice, adv. unanimiler , constanter, Psalm. 83, 5. L. Eddy. can. 
poen. 17. 

anraedness, -e, f. constantia (6, 16.), Scint. 7, 11. 

anreces, adv. uno cursu, sine intermissione , Lye. cf. iinstreces. 

iinstandende (.instonde), part. solitarius , mouachalis , Bosw. 

iinstapa, -an, m. solitarius, Cod. Exon. 356, 81. 

iiusteled, part. unicaulis, Som. 

iiustreca, -an, m. pertinax, Past. A2, 8. 

iinstreces, adv. pertinaciter, sine intermissione. foron on iinstrcces 
dages and nihtes, Chron. Sax. 894. eodon iinstreces, Chron. Sax. 
1010. cf. strec. 

ansvege, adf. consonans, Alfr. gl. Som. p. 63. 

dnvig, -es, m. certamen singulare, Oros. 3, 9. 

iinviga, -an, m. qui solus cum solo puynat. 

iinviglice, adv. sinyulari certamine , Cot. 186. 

iinville (iinvill), adj. pertinax, Alfr. yl. 88. 

anvillice, adv. pertinaciter , iioeth. 30. 

iinvillness, -e, /'. pertinacia , Past. 38, 1. 

anvintre, adj. hornus (wptros), Exod. 18, 5. 

iinvite, -es, n. mulcta simplex, L. Alfr. 26. 
iine (aene), adv. semel, Gen. 18, 31. 
iimid (iinaed), -es, n. desertum, Cod. Exon. 122, 18. 183, 24. 471, 28. 

theod. eiuoti. 
anette, -an, f. solitudo, Bial. 2, 3. 
annoss, -e, /". 1) unitas, licd. 2, 4. 8) conventio, Chron. Sax. 1014. 3) 

solitudo, Gui\l. vit. cap. 3. 
iiniiuga (iiuinga, ipuinga), adv. sinyulatim, Judith. p. 85, 9. 
iinig (opuig), adj. vllus (7, 16. 16, 24.), Marc. 11, 16. apuige rihto, qva- 

vis ralione (30, 38.). a;nige |iinga, tillo modo (15, 40.) fortas.sis 

fienigt^ l'inge leyendum est, sed |iing<i, yen. plur. etiam ab instrum. 

cas. acnigd reyi potest. — Neyandi particula ne cum voce aenig coa- 

lescit ita ut nsenig efficiatur, Math. 8, 9. na;nige |iinga, nequaquam, 

Ildd. 2, 5. 3, 84. naeni;;»' genicli', nullo modo, rf. |)iug et geniet. 
Ar ihonor) et ejus composita , lir ^vuntius), vide JIS.W. 
lir (rcwiM.v) et ejus composita , iir Uifs), liscjan , vide I.SAN. 
ftst, ii.s(rihilth('t, litor, liltor et ejvs composita , iltcrjan, vide ll)A\. 
ilv, suhst. inc. yeu. aevvm , secvlvm; yoth. itivs, »;i. bor. irii , n. yraec. 
ctcoSv. nihil superest nisi dat. sinyularls liva iqui masc. aut fem. decl. Voces a vocali incipientes. a. Cce. a'f. a-r. 55 

3. iiitliciit), et acc. siiii/. a (,/>»"o iiv), titeri/ue castis adverbii instar iistir- 
patur , seviper siyiiificaus. cf. yoth. dii iiivu il^ tov uiava iii secula 
seculurum ; ni liiv ret iiiv ui, uum/uam; t/ieud. ewin, iu ewiu, in secii- 
lum. — seo l»e freodo sceal iu lifdagum leugest veordan ava to aldre 
unsvicjcudo, Caedm. 204, 84. hi uiid viildorc^ninge \unjnn motou ava 
to aldre, ibid. 2S3, 31. a «id verolde eude, Ued. 4, 19. a ford, in dies, 
Cot. 115. li pleonastice ut videtur interdum ponitiir, e. gr. li of tide, 
ab illo tetnpore (18, 6.). a l)i-, a \)y , eo, apud coinparat. li |)y niii, 
eo mayis, lioeth. 40, 2. ii \t\ betera , eo melior, lioeth. 13. ii jni 
deorvyrdrai;, lioeth. 11, 2. his locis omnibus a omitti posset. 

ii cum iieyandi particiila ne coalescit, ifuo nii, no oritur. na, uo iiun- 

i/iiam. 
li porro cum pronominibus, adrerbiis pronominalibus et cum sub- 
stantico viht, creatura, res coalescit, eorum notionem qtiodammo- 
do reddens unirersalem, e. yr. ahvylc (= a-hvylc), ahvonan, a- 
hvonne, lihvilr (lihver, siver). silivergeu, iihvider, avyrn (= iihvergeu?), 
iiviiit (liviiht. iiiiht, <iht); a^ghvii (= ii-gehvii), a?y,hv;ider (iegder), a>g- 
hvanou cet.. vide hvii, hvylc, hvanou, hvonue, hviider, hvider, viht. 
porro: Uiihviider (aohviider), uiiviht (uitiiht, u.iht) = ne-ahviider, ue- 
aviht cet. 
ece (eci), adj. sempiterntts , aeternus (6, 12. 25, 31.). Vox cce (c/'. 
yoth. in ajukdul), t. e. ajii (= aiv) -k-dul), tig rov atmva) per suf- 
fixum c (k) ex themate aju formata esse mihi cidetur, et ita qui- 
dem ut, aut u aut j abjiceretur. Abjecta litera ii itic orittir, i/uod 
in ac, contrahi oportuit, ex quo ece pro xce deinde formaretur ; 
abjecta verum litera j iiuc orittir, quod in 6c contrahi potuit (t/. 
noht = Uiiuht), ex quo themate etiam ece (= eci) oriretur. 
ecelic, adj. aeternus, Bosti:. s. l. 
ecelice, adv. aeterne, Psalm. 24, 9. 

ecnyss, -e, /'. aeternitas (29, 24.), Math. 3, 29. Boeth. 42. 
jefre (lefer), adv. semper, Deut. 31, 27. aifre dativus esse videtur 
substantivi aefer Q>ro iBver?) cf. hiilor = hiilj puudur = piind. 
Diefre (n«for, nefor), adv. nunquam, Boeth. 14. 2. najfre = nc 
aefre. 
a-r, adv. compar. prius, antea (5, 30. 7, 23.), superl. terost, aerist, 
aerest (19, 8. 25, 32.). aer beforau, antea (7, 13.). cf. yoth. kh- ; 
sax., theod. er; bor. iir,' fris. er. 
a-r, praepos. dat. rey. ante (6, 41. 18. 30. 29, 21.). aer I^am flode, 
Math. 24, 38. siibstantivo etiam postponitur: feovertyne daguui ii^r, 
ante dies quatuordecim (24, 40.). aer Ijam, aer l)0uue, ter jion, au- 
tea (40, 21.). aer l^am l^e, ter l)on l^e, a;r l)e, conjunct. priusquam, 
Boeth. 41, 3. 
ler, conjtinct. subjunct. rey. = aer pe (11, 10. 33, 3. 35, 20.). 
serboren, part. antea natus, Caedm. 59, 33. 
aerdaed, -e, /'. anteactus , Ltic. 23, 41. 

aerdag, -es, m. tempiis Jam de/luxum. on aerdjige, inid aerdiige, 
on aerdagum, oliin, antiquitus, Caedm. 153, 23. 155, 19. 190, 12. 
sergedou, part. antea factus, Bcd. 1, 6. 12. 
a;rg' uemued, /lart. antea nominatus, Bostv. s. l. 
aergod, adj. jirae ceteris bonus, Beov. 259. 
aerlcuht, -cs, n. lux matutinu, Bostv. s. l. 5<> Voces a vocali incipientes. acr. a'v. M. 

asrlice, adc. mane. 
sermsel, -es, n.? tempus niatutimtm. 
8erinergen (aerneinergeu), -ne. /.? diluculum. 

iermorgen (aBrnemorgcn), -es , »i. diluculum. se aernemorKen l>at 
is betvux j)am dagra?cle and l^aere sunnan upgange, Aequ. Vern. 5. 
oeronfangjan (-ode, -od), antecajiere , Som. 
sertid, -e , f. tempus matutinum. 
sertdveard, adc. patillo antea, Som. 
aerra (aera), »i., serre^ f. n. adj. compar. prior, prius (11, 30. 15,20.) 
acc. aeran, seron adverbii instar usurpatur, e. gr. ic seroa nyste, 
Kic. 12. superl. aerest, -a, -e, primus, a, um (17, 18). 
seror (aerur), adr. prius. 

sei-ing, -e, f. diluculum , Marc. 1, 35. C R. Cod. Exon. 252, 9. 

a'visc, adj. itemporalisy turpis , Cliron. Sax. 938. c/. yoth. aivisc, 

inaiGxvvTog. prima adjectici notio nulla alia est quam secularis, 

temporalis; sed clerici ctim temporalia siOi reservare studerent 

turpia ea nuncupabant. 

aeviscftrinend, -es, m. turpiter peccans , publicanus, Cot. 204. 

cf. firinjan. 
aeviscniod, adj. turpiter coyitans, pudoris planus, Caedm. 55. 18. 
seviscness, -e, /". turpitudo, dedecus, Psalm. 35, 30. propatulum. 
on aeviscnesse, in propatulo , Cot. 110, 202. 
sevisc, -es, n. vel aevisco , -e , f.? turpitudo, impudicitia, dedecus. 
cvad \nii liim to micel aevisce vaere, l^fit cet., Oros. 4, 6. 
aeviscbtrende, part. impudicus, impudicitiam ferens, Som. 
cevung, on aevunge, adr. palam, in propatulo, Som. 
XV, -e iet ss, indeclin.^ f. 1) lex (9, 29. 40, 41.). 2) fideSy reliyio 
(40, 5.). 3) matrimonium, L. Eddy. 17. 4) tixor, L. Eiidy. 19. 
av et sev una eademque hatid dtibia cox est, sed av declinationem, 
aliam sequi videttir ; cetertim notionem seculi, temporis infiniti, 
priorem eqtiidem censeo. 

aevbrjce, -es, m. adulterium , L. Cnut. 24. 

sevbreca (-brecca, -brica, -bricca), -an, m. adulter, L. Eddy. 18. 

aevfast (a;fast), adj. pius, fidelis, retiyiostis (23, 9.). 

aevfiistllce, adv. pie, reliyiose (28, 2.). 

ajvfiistnyss, -e, f. reliyio, reliyiositas (16, 26. 21, 18.). 

ajvfiisten, -es, n. jejtinium leye eccles. sancitum in adventu re- 

currens, liosiv. s. l. 
aevfull (acfuH), adj. reliyiosus, Bosw. s. l. 
xvVic (a-lic), adj. leyitimus , leyalis, Bcd. 1, 27. 
aivritere, -es, m. leyum conditor , Pror. 8. 
aeve, adj. leyitimus. niid his a-vuin vife, //. .11 fr. 38. aeve gebrodni, 
fratres yermani, lied. 1, 27. dat. plur. a;vum adverbii instar adhi- 
bitur. uiid his doliter aivum borenre, cum filia sua leyitimo matri- 
vtonio nata, L. Alfr. 2.1. sed avum dat. plur. suhstantiii xv etiam 
esse potest. 
aivda, -an, m. fidejussor , L. Illoy\h. 2. a-vod utrum simplex adjecti- 
vtim sit, an compositum. dijudicare rix audeo; cf. theod. i'-haft. 
Contractae voces ndd. «-cht (= t-hacht); fris. t*ft, dft (= ehaft, 
tkhafl) qttoque videntur. teved ex acv-hiifed , sevhiift oriri poluit. 
A(l, -es, m. Jusjurandum, Math. 5, 33. 14, 7. yoth. (iijis. sax. Hh. Voces a vocali incipientes. M. (^c. <^g. Oli. 6n. c>v. M. ea. EA. 57 

«/(«'orf. eit. iul «'j; aluT oriijinem hiibere potest; cf. yolh. alkan, confiteri; 
afiiikaii, dTzccQvna&ai. , avad-eixazi^nv. cf. tamen etiam sanscr. it, liyure 
if*A.\ tiul, idon, iden) liyare. 

iulfiiltuni, -es, n. sacramenlalis , L. Cniit. 5. 

itiTgehat, -es, n. sacramentum , R. 13. 

iidloga, -an, in. perjurns, Cod. Exon. 98, 10. 

cidstfif, -es, m. juramentum, Psalm. 105, 8. bor. eidstafr, stylus ju- 

ramenti. 
iidsvaru, -e, /'. juramentum, Jos. 9, 18. adsvare pjtt, juramenti 

fons , i. e. Berseba , Gen. 46, 1. 
iidsvara, -an, in. quijurat, Lye. bor. eidsvari. 
iidsvarjan, adsvearjan (-ode, -i>A^, jurare , devotare, Cot. 64. 
adsvaring (-sverung) , -e, /'. juramentum , Psalm. 105, 8. Chron. Sax. 

1070. 
adsvird (-sveard, -sveord), -es, n. juramentum, Psalm. 105, 8. Beoc. 

4183. theod. eitsuart , eitsuert. 
advedd, -es, n. sacramentum, R. 13. 

affvyrde, adj. diynus qui juret. gif he advj-rde byd, L. In. 46. 
adum, -es, m. yener, sororis ut et patris sororis maritus. hiifst l»u 
suna odde iiduin, Gen. 19, 12. to his tviiin iiduinuui, Gen. 19, 14. for 
to l)am cj-nge his adume, Chron. Sax. 1091. theod. eidam. 
iidexe, -an, f. lacerta, Som. 
ador = iivdor, ahvader, vide hviiJer. 

E f= golh. 6, 6, au/. 
ecan, vide Ciican. 
ece, eceuys, vide av. 
egor, -es, m.? dodrans, Cot. 64, Som. 
egl)yrl, egsyn (ehsyn), vide ejige. 
Eg3pta land, Aeyyptus (39, 16.). 
ehtau , ehteud, ehtere, ehtniss, vide ACAN. 
Enoc, -es, nom. propr. (5, 30.). 
Eve Cvel Eve?), -an, f. nom. propr. (5, 30.). 
edan, vide gM. 
edjan, vide EPAN. 
cdel et ejtis composita, vide APAS. 
edelic, vide eatf, 

Ea f= goth. au/. 
Cii, yen. ea et interdum eas (36, 32), dat. ea, Bed. 3, 84. dat. plur. e:in 
(= eiim), Gen. 2, 10. acc. plur. ea (7, 24.) f. fluvius, aqua. cf. eah. 
yoth. ahva. theod. aha et ouwa. 

eacerse, -an, f. nasturtium aquaticum, Lib. Med. 1, 38. 

eiidocce Qvel -docca , »»..?), -an, f. aquarum ductus, Bosiv. s. l. 

eiiflod , -es, n. aquarum fluctus, Bosw. s. l. 

eiigang, -es, n. aquarum cursus, Lye. 

eiiland icf. egland, igland), -es, n. insula (9, 1.) Bed. 1, 3. Boeth. 

38, 1. 
eiispring, -es, m. fons, Lye. 

eiistreiim (eahstreiim), -es, m. flumen, fluvius , Caedm. 14, 9. 840, 11. 
eavelin (-v^Im), -es, m. fons, Bosiv. s. l. 
*EACA>J (eoc, eocon, eiiceu), auyeri, increscere. yoth. iiukau (iiiauk cet.). 58 Voces a vocali incipientes. cac. 6c. yc. EAD. 

eiic Cec), conj. etiam. theod. auh , onli. — cac svjlce, parimodo (3, 
13. 15, 5.). eac svylce, cuni subjiinct. tamt/uam C^, 5.). ge eiic^ 
atque etiani Cl6j 11.). eac, tami/uam praepos. dat. regens, nume- 
ralia card. cum mimeralibus ordinal. conjungit., \n\i sixte gear e.-ic 
fe('>vernguni , annus quadrayesimus sextus CH? !•)• l'y l»riddan 
geari" ciic tventigiini, anno viyesimo tertio iVi, 86.). feorila eiic 
feovertiguin , i/uadrayesimus. 

toeiic, prae/tos. dat. reyens insuper , Boeth. .34, 6. cf. eaca. 
esica, -an, m. incrementum, additamentum , Uoeth. .38, 3. to eacau, 
cum dat. insuper , /iraeter. \mt viis to eacau odruin yiluin , Boeth. 
1. 26, 2. 10, 26. Gen. 42, 25. cf. to eac. 
ofereiica, -an, m. abundantia, L. Lund. 
eacen, part, praet. auctus , magnus , amplus, validus. se vas mon- 
cynnes niagenes strengest, aiTele and eiicen , lieCw. 394. for l^aui 
alniilitig eacenne giist on sefan sende, Caedm. 246, 27. bearu eacen 
godes, Cod. Exon. 13, 20. gravidus. JHi heo viis inagotimbro be 
Abrahame eacen vorden, Caedm. 135, 2. idesa eacne vurdou, eafor- 
an brohton, Caedni. 157, 14. plenus, satiatus. naeron ge sv.i eiicne 
ofer ealle meu modge])ances , Caedm. 224, 14. eacne fiiglas undor 
beorhhleodum blodig slttad', l^eodherga viil Cviilc?) l^icce gefjlled, 
Caedm. 130, 12. 
eiicnjan, eiinjan C-6de, -6d) , concipere, eniti, parturire, Psalm. 7, 
15. Exod. 21, 22. eiinjan, Gen. 33, 13. 
geeiicnjan, geeiinjau (_-C>de, -6d), concipere, Lnc.l, 24. 31. auge- 

re , Gen. 17, 20. Jud. 4, 1. geeiinjan, Gen. 33, 13. r^ar. lect. 
togeeilcujan C-6de, -6d), adjicere, Math. 6, 33. 
eiicuung, -e, /'. conceptio. 

geeiicnung, -e, /'. conceptio , Gen. 3, 16. 
cceau, ccan, ^can (-cte, -hte; -ed), auyere. ge ecatf eovre vadle, 
Boeth. 26, 6. /irolonyare , Boeth. 12. Luc 12, 25. Exod. 9, 34. 
iitecean, adauyere, adjicere, Bed. 3, 27. 
geccean, auyere , adjicere, Boeth. 31, 1. Caedm. 69, 8. 
t«'iiitecan, adjicere, superaddere, Bed. Sm. 609, 33. 
t(k'can , adjicere, adjnnyere, Math. 6, 27. C. 
togeccan , addere , auyere , Psalm. 61, 6. 77, 20. L. 
ycuess, -e, /'. auymentum. 

toiitycness, -e, /". auymentum , Bcd. Stn. 553, 14. 
ycendlic, adj. aiiyendus. 

t6ge>ccndlic, adj. adjectirns , ilfr. yr. 
ycestre, -an, f. auctrix, Som. 
*EADA\ Ceod, eodou, eiiden), concedere , dare, yenerare. part. eiidou. 
Melr. Boeth. Fox 139, 18. (/. sax. 6dan, yenitus. bor. audinu. 
eiiduess C= Ciidenness?), -e, /. felicitas, llick. I, 135, 8. 
Ciid, -es, ni.? bonum, possessio , o/ies, Caedm. 21, 79. Oros. 3. 11. 
Eiidbfiild (F.iidviild, Chron. Sax. 905.), -es, m. nom. /iropr. (15, 

15.) ( hron. Sax. lilK, 640. 
Eiidberhl, -es, m. nom. /tropr. Chron. Sax. 738. 
Eiidbiirh, -ge, /'. uom. /iropr. Chron. Sax. 7si7. 
F.iidfiiir, -cs, //>. nom. /iro/ir. ibid. 956, 
Eiidgid , -c, /. «o;/i. propr. ibid. 1073. 
Eiidhcd, -es, »i. nom. propr. ibid. 678. 
Eiidh(*Iin. -rs, m. nom. pro/n'- ibid. Voces n vocali incipienles. eaj?. cal. eaiii. 59 

E)i(inuind, -es, »». uotn. propr. ibid. 870. 941. 
F.;uln(Hr, -es, m. iiuvi. propr. C/iroii. Sax. lOltJ. 
Eiiriric , -es, m. noiii. propr. ibid. 1009. 
Eiiilsiiie, -es, «». noiii. propr. ibid. 1038. 
Eadrt-d, -es, m. nom. propr. ibid. 946. 954. 
Eiidiilf (EadvnlO, -es, m. nom. propr. (37, 4.1 
Eitdveard, -es, m. nom. propr. (Zl, 43.) Chron. Sax. 97.>. 
Eadvig, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 955. 
Eiidvine, -es, m. uoiii. propr. (16, 5.) 
eadig, adj. beatiis, dires (5, 17.). goth. siudags. sax. »'idag. 
eiidiglic, adj. beatiis , Math. 5, 3 — 11. 
eiidigllce , adc. beate , lieor. 199. 
eadiguess, -e, /". beatitndo (23, 10.) Boeth. 40, 4. 
Ciidigean, eadigan (-de, -ed), beare , Lye. 

yAisc (yddisc), -es, n.? suppellex, projiria boiia, Gen. 45, 20. 
eiige, -an, n. ociiliis (21, 34. 28, 11.), oculorum acies (3, 34.). yoth. augo. 
eaganbrjhtm (bearlitm), -es, m. oculi micatio, momentum, Bcd. 2, 13. 
ejiganbn-g (-breh), -e, f. palpetra isupercilium?), Som. 
eagespriuce, -es, m. nutus oculi, Som. 
eaganspiud, -es, n. adeps oculorum , Bosw. 
eagauvt-a, -n, m. impetiyo (.^), R. 73. 
eagappel, -es, m. pupilla, Som. 
eagduru, -e, f. fenestra, Jos. 2, 15. 
eagece, -es, m. oculorum dolor, Som. 
eitgflea, inc. gem. albiigo, Som. 
eaghjll, -es, m. supercilium, Som. 
eahmisr, -es, m. oculorum caligo, Sovi. 

eahhring (eaghring), -es, 7n. pupilla, Hem., palpetra, Bosw. 
esigsealf, -e, f. unguentum oculis utile, Som. 
eagsiuung (&eung), -e, f. glaucoma, Som. 
eagvriic (-veorc?), -es, n.? oculorum dolor, Bosw. 
eiigvjrt, -e, /". ocularia, Lib. Med. 3, 3. 
eagl^yrl, -es, n. oculi foramen, i. e. fenestra (28, 29.). 
Huc quoque pertinent voces quarum g in v transiit, e. gr. 

eavjan, eovjan, 3 van (-de, -ed), monstrare, ostendere, Bed. 2, 6. l)ine 
iniltse yve lis, Cod. Exon. 15, 32. yvde ic him, Bed. Sm. p. 572, 25. 
604, 40. ic l)e yvan ville briide foldan, Caedm. 105, 11. 

iityvan (-de, -ed), 1) moiistrare (13, 26. 19, 9. 22, 34.). 8) appa- 
rere (18, 24. 20, 5. 27, 29.) nianna lif to medmiclum fiice atyved, 
hominum vita parvum temporis spacium esse cernitur (21,36.). 
goth. atiiugjan, tTtidilgai, {pceivsG^ai. 
iityvedness (-yvuess), -e, /". ostensio, manifestatio, Luc. 1, 80. 
geyvan, geeavjan (-de, -ed), demonstrare, Bostv. 
onyvan, anyvau (-de, -ed), demonstrare, apparere, R. Ben. 7, 11. 
odevan, odyvan, tkTeovjan (-de, -ed), apparere, Psalm. 78, 14. 49, 
24. 62, 3. monstrare, Boeth. 22, 2. cf goth. andiiugjo, cpcxvs- 
Q(o<i, andiiugi, TiQOGoinov. 
yving, -e, f. demonstratio, ostensio, Som. 

e<ivunga (eovunga, evunga), adv. palam, Psalm. 49, 3. 
eavesclice, adv. palam, Bed. 3, 19. cf. tainen a?visclice sub ava. 
eala (eiivla), interj. eheu, o (5, 48.). eiilii ge niiddran, Math. 23, 33. 
eam, -es, m. avunculus, Gen. 88, 2. Oros. 2, 2. theod. oheim. vocem yoth. CO Voces a vocali incipterites. ean, oar. eas. 

aiihunia, vniQtxcov , afferre non audeo, quae scilicet pro ufunia stare 
vitletur. 
Eana, Eiinbald, Eanberht, EanfleiT, Eanfriit, Eangisel, Eanmund, Eanvulf, 

vide EONAN. 
eanjan (= eacnjan"), i'ide EACAN; sed vox eanjan etiam ex eavjan (^avi 

= ovis^ orta esse potest. cf. Grimm apud Haupt, Zeitschr. 11!. 146. 
eare, -an, n. auris C2H, B.). his eare of acearf, Math. 14, 47. vurdon his 
earan geopeniide, Marc. 7, 33. yoth. auso; bor. ejra; theod. oraj fris. 
are. 

earclsrnsnend, -es, tn. diyitus minimus, Bosw. 

earcoffu, -e, f. parotidis, R. 11. 

earfinger, -es, m. diyitus minimus, Lye. 

eargespreca, -an^ m. consiliarius intimus, Lye. 

earhring, -es, m. inauris, Exod. 32, 8. 

earlappa (-lappa), -an, 7«. )>ars auris infima, Som. 

earlocc, -es, m. antice, Lye. 

earplatt, -es, »«. alapa, Uosiv. 

earpreon, -es, m. inauris, R. 65. 

earspinl, -e, f.? inauris, liosw. spinl pro spiudel (Jtheod. spionala, 
spindila), fusus, tenticum, ilfr. yr. 8 leyitur. 

carvicga, -an, m. blatta forficalaris, Som. 
earendel, -es, m.? jubar. eala earendel, engla beorhtast, ofer middan- 
geard Diannum sended, Cod. Exon. 7, 20. de Maria canitur. theod. 
Orendel , nom. propr. cf. lith. ausiirinne, jKftrtr; auszra, aurora. sed 
etiam bor. Orvandil, et areve, earh. Ad eandem radicem quae sequun- 
tur voces pertinent: 
east, adv. {acc. siny. ab Ciist, -es, m. oriens') orientem versus (11, 4. 33, 
42.). liiit is l^rittiges mila lang east and vest, lied. 1, 3. 

Eastangel, -es_, ni. Anylia orientalis, Chron. Sax. 

Eiistcentingas, -a, m. plur. tant. habitatores reyni Cantii orientales, 
Chron. Sax. 1009. 

eiistdael, -es, m. pars australis (7, 15.). 

CiisteDde, -es, m. terminus australis (34, 14.). 

Eiistengle, -a, m. plur. tant. Anyli orientales (14, 2. 18, 16.). 

eiislfolc, -es, n. populus orieutalis, Som. 

Eiistfrancan, -na, m. plur. tant. Franci australes, Chron. Sax. 

eiisthealf, -e, f. latus australe (35, 43.). 

Ciistinne, adv. in oriente? lio.siv. 

eastland, -es, n. terra orientalis, Gen. 29, 1. 

eastlang, adv. orientem versus (34, 14.). cf. vestlang, audlang. 

easlinearc, -c, f. limes australis. 

eastDortT, adv. a vulturno. 

Ciistrice, -es, n. reynum {Francorum) australe (34, 10.). 

eiislrihte, adv. orientem versus (10, «.). 

Oiistsa', /■. mare australe (12, 3. 14, 1>m.). 

Eastseaxan (-sea.xc), -ona, m. plur. tant. Saxones australes (14, 1. 
15, 26.). 

Ciistsud, adr. ah eurn, Som. 

eastvcard, adj. orientem versus, nrientalis (34, 13.) lioeth. l^, I. 

castveg, -es, m. via australis, Cnulm. 220, H. 
castan, adv. ab oriente, Uoeth. 3!», 13. be ciistao, a parte auslralt (3J, 

35.) Gen. 12, 8. Voces a vocali incifnoites. eas. eav. oarf. 61 

Ciistnnuordaii, adr. a ntltitnio, Bosw. 
Ciistansiuliin, ailr. ab eiiro, liosw. 
eiistansiHtauviud, -es, «j. eitrtis, lied. 4, 3. 
Ciislanviud, -es, m. sithsolaints, liosw. 
Eiistre, -an, /'. Ostara dea. 

eiistran (eiistron, e:istro), -ena, f. plitr. taiit. pasclialis festitm (17, 

30.). on eiistron, ad pascha (33, 16.). 
eiisteraefen, -es, m. dies ante festitvi pasch., Math. 8S, 1. 
eiisterdag, -es, tn. dies paschatis (17, 18. iZ, 48.) Ued. b, 23. 
eiisterfiisten, -e, /". Jejitiiiitm paschale. 
Ciisterlic, adj. paschalis, Liic. 2, 42. 
Ciistcrnioniid, -es, m. Aprilis, liosiv. 
Ciistcrhusl, -es, ti. sacrificiitm paschale. 
Ciistern, adj. aiistralis (3, 6.) Ctedm. 20, 27. 
Ciivan, eiivunga, eiivesclice, vide ciige. 
Ciivlii, vide e.ila. 

eaiT, adj. (1) desertits, vastiis^. 2) faciliS) prompttts. 3) liberalis, mitis. 
comp. Ciidra, edra, m. esidre, cdre, /". n. Marc. 10, 25. Ltic. b, 23. sttperl. 
eiidost. cf. goth. iiul)s, fQrjfiog; sax. <uTi, facilis ; theod. aodi, odi, fa~ 
cilis, vacutts ; bor. n.ni\r, vacuits; lat. otium. 

uneiiJ, adj. difficilis, Bosw. 
eiide, adv. faciliter. compar. ed et edre. \^at ic {)y e(T iniige gebringan, 
itt eo faciliiis afferre possim^ Boeth. Card. p. 20. mon ne niiig |)onne 
ed on him geniman, nemo id faciliiis praesumere potest, quain — ibid. 
p. 106. sitperl. eadost. 

uneade, adv. moleste, vix, Boeth. 5, 3. Gen. 27, 30. 
Ciidbene, adj. qui precibus faciliter potest moveri. 
eiidfere, adj. itii facilis, Lye. 

eiidfynde (cdfjnde), adj. inventu facilis , Beov. 275. Caedm. 120, 12. 
Ciidgete (3'dgete), adj. intellectit facilis, Lye. 
eiidhiive, adj. visii facilis, Boeth. 33, 4. 
eadhelde (edhylde), adj. tentit facilis, contentus, Lye. 
eadlaere, adj. doctii facilis, Lye. 
eiidelic (edelic, ydelic), adj. facilis, Math. 19, 26. 

uneiitfelic (unedelic, -jdelic), adj. difficitis, Math. 19, 26. Marc. 
10, 27. 
eiidelice (edelice, ydelice), adv. faciliter. compar. eadelicor, Litc. 
18, 25. sitperl. eadelicost, Boeth. 41, 5. Luc. 22, 6. 
uneadelice (unedelice), adv. difficulter (37, 23.) Chron. Sax. 878. 
Bed. Sm. p. 617, 17. 
cdelicness (jffelicness), -e, f. facilitas, Boeth. \. var. lect. 

unydelicness, -e, /". difficitltas, Bed. Sm. 580, 8. 
eiidmod, adj. mitis , blandus, devotus, humilis (11,23.). Invenitiir 

quoqite vox eadmod scripta , sicut sax. «uTinodi et 6dm«*idi. 
eiidmodlice, adv. blande, devote (24, 36.) Psalm. 130, 3. Boeth. 42. 
Ciiffniodjan (-ode, -od?), adorare, obedire, Marc. 4, 14. R. sed ciid- 
medan, adorare, Exod. 24, 1. 
eiidmodan (ciidmedan, -de, -ed), hitmiliare, Psalm. 17, 29. 74, 7. 
eiidiuodness, -e, /'. humilitas, Psalm. 9, 13. Boeth. 12, 
eadmetto, /'. humilitas , L. Alfr. pol. 1. Boeth. 12. 
eaduess (eduess), -e, /". facilitas, Boeth. 1. 02 Voces n vocali incipienles. earf. EON. EOP. up. upp. 

uneaduess (iincclaess), -e, f. aii.Tietas. lioeth. 27, 2. 
edan, vilan (-de, -ed), vastare. l)ii eac tdan gefiagn caldfeunda cyn 
vinburh vera, Ccedm. 219, 19. 

aedan (-de, -ed^ decastare., Ca'dm. 77, 2-t. 
eiidjan. ydjan (-ode, -od?), facilem reddere. 

unydjau (-ode, -6d?), molestare, vexare, Uostv. s. l. 

E6 f= goth. \\ij. 
*e6\A\ (ean, unon, onen), viyere, valere. 
Kiina, -an, wj. nom. /tropr. 

E.-inbald, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 796. 
Eiiuborht, -es, m. nom. propr. Kembl. 1, 58. 103. 12s. 
EiinHed (-flaed), -e, f. nom. propr. Chron. Sax. a. 625. 
Eiinfrid, -es, m. nom. propr. Kembl. 1, 106. 
Eiingisel, -es, m. nom. propr. hembl. 1, 137. 
Eiinniuud, -es, m. novi. jtropr. Kembl. 1, 140. 

Eiinvuif (-ulf), -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 845. Kembl. 2, 373. 
Onila (= Uuila?), -an, m. nom. propr. Beov. 5659. 
Unveu, -es, m. nom. propr. Vids. 114. 
-"EOPAN (eiip, upon, open), tolli? aperire? 

opeu (^part. praet.}, apertns, manifestns. ge geseod opene heofonas, 
Joh. 1, 51. 7, 4. open burh, tirbs patens, Prov. 2.7. open l^eofd, 
furttitn manifestiim, L. Cnitt. pol. 61. on openuui, manifeste. 
openiirs, -es, m. mespilum, R. 46. 
openlice, adv. aperte, plane, Marc. S, 32. Joh. 7, 10. 
unopen, tectiis, Li/e. 
opeujan (-6de, -6d\ aperire, Psalm. 144, 17. 117, 19. 7, 16. 

geopenjan, aperire, I-ye. 

up (upp, uppe), adv. sursiim, in altnni; alto. goth. iup; theod. lif; 

sa.T. up (iip?). Interdum ab Anylosaxonibus «ip. lipp, i. e. iip scri- 

bitur. compar. ufor, superl. yfemest avoce ufa, </"«'" videas, suinitur. 

Voces cutn adv. up (upp, uppe) compositas , t/uo ad notionem , sub 

simplicibus qiiaeras , siint autem: 

1) rerba. up-iiberan. abrecan. abregdan. adelfan. lidon. iihebban. ah6n. 
iiraMuan. iira>ran. lireccan. iirisan. iisettan. asiltan. iisprin;iian. lisprydan. 
astaudan. astigan. iiteon. aveallan. livcgan. livendau. iiveorpan. ii|ieiiian. 
atberslan. beseon. bestclan. ciiman. fanm. fi-gt-au. Ile6;iiin. forhrtan. gau- 
gan. geberan. gcbrcgdan. gelariiii. geliedan. geteon. gevitan. hebban. ir- 
nan. liedan. 16cjan. ofersleppan. ridiiu. rocetlan. sidjan. sidan. springan. 
sprittan. spryttan. .standan. stigan. teon. vealliin. vegan. veorpan. vyllan. 

2) substant. up-iihiifednes. iihafennes. astig. iisligenucs. coniing. cyine. 
ende. flering. fl6rc. gang. god. hafennes. heofou. hits. irn. land. legen. 
lyft. rice. ryne. r6dor. spring. .spriingennes. stig. vnre. veg. 

3) adjectiva. iip-cuud. fenx. heiih. landisc. lang. riht. veard. 

4) adrerb. iip-rihle. veardes. lang. 

iippan (iippon) = upan, iipon, praep. 1) cum dut. super: iippan |i;tin 
iiiiinte, F..rod. 32, 1. iippan linre diiue, Gen. 22, 2. ab , iippon hini 
genuinen Iwifde, (hron. Sax. 1106. 2) cum acc. super: iippon |iisne 
sliin, Malh. 21, 44. iippoii his iii-;irod, Muth. 26, 7. post: iippan 
Eiisiron, ,/o/i. 10, II. coulra: iippon liis br6dor, Chrun Sax. 1105. 

iipp, adj. d('(l. si'1/.':' suixriius. olir iippan r6dore, lioeth. Itmil. p. Voces a vorali iucipioitcs. eor. cos. c6t. e6v. ID. ({{J 

18.'). se<I iippau etiatn adveybhim esse potest, et iippanroderc (= 
Hpr«'»dere) leyendiim. 

iiplic , adj. sHiiermis. Iii ligon upiicne Iiam, Cwdm. 287, 5. .se 
iipplica vreceud, Chron. Sax. 5*78. iuid Itaui (V) iiplican uiilire, 
lled. Sm. }). 478, 40. sprecau be l)iiiu uplicnn doiniiin godes iil- 
uiilitises, lied. Sm. p. 640, 34. 
yppe, adj. mani/estas. ftil' hit veoriled jppe, L. In. 21, 4.3. 
yppe, -es? n.? spectuciiliim, Alfr. yl. Som. 68. gliginanua yppe, ibid. 
uppjan (-ode, -od), asstiryere, attotli, Past 38, 6. 
3ppau (-lc, -ed), aperire, pandere, prodere. mid liis silfes daedum 

ypte, licd. Sm. 604, 40. ypped, manifestus, Cot. 143. 
3Pping, -e, f. vianifestatio, detectio, expansiim. brun yppinge, atrum 

aquarum expansumi Cwdm. 209, 13. 
3'plen, -e, f.? cacumen, arx, Som. 
eorod (eored, iored), -es, n. turma, leyio, Luc. 8, 30. Ca^dm. 187, 27. sax. 
eorid. vox eorod, eiired fursitam ex eoli, equus, etViiA, iter , equita- 
tio, orta est. cf. eoredmaun. 
eoredcjst, -e, f. turma, copia, Cod. Exoti. 880, 25. 358, 87. 
eoredgeatve, -an, f.? apparatus bellicus, Bedv. 5727. annon eored- 
gelave, -es, n. rectius statueretur , cf. theod. gizowl, apparatns, 
dijudicare non audeo. 
eoredinann, -es, vi. eques , J-y^ > ffd eoredmen et radhere idem signi- 

ficare docet. 
eorediuecg, -es, vi. eques, Cod. Exon. 404, 6. 
eoster, eostron, vide eastre. 

E«'>tas (lotas, Geotas, i. e. Jotas), -a, m. plur. tant. Jutae, populus cher- 
sonesi Cymbricae , qui relicta patria una cum Saxonibus Anglisque 
Hritanniam occupaverunt, Chron. Sax. 449. (13, 43. 14, 4.) 
Eotan, -ena, m. plur. tant. i. q. Etitas (108, 558.) haec nominis forma cum 
voce Eoten, -es, m. yiyas, confundi iion debet, quamvis fortasse una 
pro altera sponte posita videatur. Gen. et Dat. Plur. enim Eotena, 
Eoteuum, accentu neylecto, utrique voci communis sunt, neque nisi ac- 
centu sejunyi possunt, scil. Eot-ena, Eot-enuin, et Eoteu-a, Eoten-um 
syllaba eu vocis Eoten derivativa , quum eadeni in voce Eotan ad de- 
clinationem pertineat. 
eov, -e, f. ornus, taxus , R. 47. sed forma iv vocem vielius eov scribi 

docet. 
eov, interj. rae, heu, Psalm. 119, 5. 
eiiv, -es, m. yryps. etW , fulerfote fugel, R. 18. 
eov, eoved, eovestre, eovu, eoviT, vide eov, eoved, eovestre, eovu; viale 

enim hae voces literis eo scribuntur. 
eover, pronom. poss. vester (65, 1. 67, 48.). 
eoveruan (= eo vernan), adv. una, usquequaque, Bosiv. cf. theod. «-oga- 

Averi, iowergin. 
e«'»vic, e«'»vih, vide \m. 
eovunga, vide eaviiuga sub eage. 

i [=1 goth. ei; theod. ij. 
-iDA\ (ad, iflon, iden) rectius iPAN (ad, itlon, i«Ten) forsitan statuitur 
Uf- itlcnde, nisi = «■dende, depoputans, Cot. 177;) sed litera l' jam G4 Voces a vocali incipientes. id. 5d. At. (Tt. Ast. 

din in D transyressa videtiir, Uyare, urere, Incere, splendere ? cf. san- 
scr. it, liyare; etiam A6 , jusjurandum huc pertinere potest, q. v. 
aidan (AaiT, aidon, ai<Ten?), eliminure, Cot. 71, 78, cf. tamen edan, ydan. 
icTamar {vel Idamilr?), -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 655. 
idel, adj. (I) splendidus'^. 2^ vanus inanis (22, 83. 2:5, 13.). eorde 
vfis idel and enilig, Gen. 1, 8, idel gelp, vana Jactantia , Ued. 3, 
17, idel gild, idolatria, Deut. 32, 2). on idel, adr. frnstra, Marc. 
7, 7. (4, 11.). 3) iners, hvy sJande ge idele, Mrtf/j, 20, 6. cf. theod. 
ital; sax. idal, idil, 

idelgeorn, adj. vani cupidus, Boeth. 40, 4. 
idelhende, adj. vanus, vacutts, Bosw. 
idellice (idelice), adv. inane, frustra, Som. 

idelness (iiTelness), -e, f vanitas, pigritia, ignavia. i» hvon luf- 
jacT ge idelnysse, Psalm. 4, 3. superstitio, Bcd. 2, 1.'). on idel- 
nysse, inane, Psalm. 77, 37, 
idelsangere, -es, m. histrio, R. dt. 
idelveordscipe, -es, m. vana gloria, Bosiv. 
idelvuldor, -es, m. vana gloria, Bosiv. 
ideljan (-c')de, -c>d), exinanire, irritare, Cant. Moys. Psalm. 74, 8. T. 

nideljan (-cjde, -od), profanare, Bed. 5, 3. 
ad, -es, 7/1. conyeries , strues , Bed. 3, 16. royus , Beov. 2222. 6270. 
Ctedm. 173, 3. \lb, 25. theod. eit, ftamma. obd. eit , n. focus, 
fornax, iynis. 

adlcg, -es, m. royi flamma, Cod. Exon. 213, 9, . 
adluma, -an, m. instrumentum ad royum ardentem eriyendum. 
hvilum brugdon eft avyrgde vsrlogan earnie adlonian , Cod. Ex. 
156, 33. sed Thorpius andloman leyere vult. 
adol (adl), -e, f. morbus (iuflammalio?), Beov. 3469. 3692. hu mane- 
ga adla, Boeth. 31, 1. sc6 micle adl, leporsitas. laman legeres adl, 
paralysis, Bed. 3, 9. 

lidlig, adj. morbidus, Bed. 3, 2. 
adljan (-6de, -6d), aeyrotare, Alfr. yr. 26. 
ator (attor), -es, «, venenum, R. 12, a-ttre gemaeled, Cot. 124. theod. 
eitar, eittar. — ator, attor pro iid-t-or, lid-t-or stare videtur , cf. 
liitteov, liidteov = I.ideov ab lidan, sicut liireov ab laeran; aut hil- 
Jeov = liid-toga? cf. eage et eiivjan, 
silorberende, part. venenosus, I.ye. 
iilorcoppa, -an, vi. aranea, Psalm. 3"^, 15. 
iitorcriift, -cs, j/i. ars venenandi, Lye. 
atordrinc, -es, iu. potio venenata, Cot. 24. 
alrrdrinca, -an, m. potio venenata, Cot. 84, 
iittorliicT, -e, /". venenifuya, betonica, Cot. 24. 
Atorlic, adj. venenosus, gorgoneus, Cot. 98. 
stterjan C-6de, -6d), venenare, Praef. R. Conc. 

gea-JtcTJan (-6de, -6d), venenare, Bosw. 
flpltern, adj. venenosus, Luc 3, 7. Beuv. 3233. 
tpHernes.s, -e, /'. veneunsitas, Som. 

Ast, -es, «I. siccaturium, R. 109, holl. c-st, m. siccatorium. obd. eisle. 
/'. carrer. 

ii.<ilrihilthet, voi obscura, quam interprites vtrtunt: compensatio 
facta a domino mansionis, et quam Bosw. ex dstre (r/", eiste, Vnres n rornli inciinentes. ii,'. il. ll.. ir. IS. (».'» 

c/trcer) doviun, ni(ttisio, liold (!) domiiius (.'*) et |ioiivet (!) coin- 
jiensntio {?) coin/wsititin prafdicat. credut t/ui credere possit, 
//. Efidr. Con. 30. ItJann. 
lil:t (Ida, Eodn), -an, m. uotn. propr. Chron. Sa.r. 

Idanceaster (sed etiam Yddanceaslor let/itnr), -e, /. iiom. nrhis, 
Som. 
Idle, -an, /'. iioin. /linii in ayro Sottinyhamensi (20, 30.) .sed cf. i/no- 

qne Kdan. 
iilness (idenne.ss?), -e, /'. delectatio, Som. 

ides , -e, f. virgo, feniiiia {tamquam splendida?), blaclilo»'ir idcs, 
C(edtn. 118, 24. ide.sa seo bofsle, Ca^dm.M,ZB. Hohninga ides, fe- 
niiiia ex IJelminyis oriutida, Ileov. 123-(. sax. idi.Sj theod. itis. 
ig {vel ig?) = ea? vide ig, iggad. 
il = igil, igl, q. r. Past. 35, 5. 

*^iLA\ (nl, ilon, ilen), tirere. ilcd , Cod. Eron. 488, 17. fervere , festi- 
nare. cf. IL.A> et mhd. \\en; bor. ilr (ilr?) calor. 
eolct, -es, n. festinatio , iter, ayitatio, Jleov. 446. 
iil (acl). inc. yen. flanima, Bostv, s. I. 

on«l, inc. yen. flamma , Bostv. s. f. 
ainu (olfiit) -es, n. cocnlum, Cot. 210. 

algeveorc (aalgever, Som.), -es, n. iyiiiarium, Cot. 107. 164. 
jelan (-de, -ed), incendere. ne Iii ne alad^ hira leohtfat, Math. 5, 15. 
coquere. utan aelan iis hig on fyre, Gen. 11, 3. 
onselan C-de, -ed), incendere (196, 97.) Luc. 15^ 8. Psalm. 96, 3. 
ppled -es, n. iynis. a^led veccan, Caedm. 175, 26. Caedin. 232, 3. alet 
scribitur. cf. bor. eldr (= eldr), sa.T. eld. 
ona?Ied (onoelet), incendiiim, Ps. 143^ 8. //. 
ffiledleoma, -an, m. fiamma, Beov. 6444. 
aeledniss, -e, /". incendium , Soni. 
icling, -e, /". conflayratio, Som. 

onu^Iden , adj. fervens, Bed. 5^ 6. 
ire, -es, m. Hibernus, Som. 

iraland (Ireland, Irland), -es, n. Hibernia, Oros. 1, 1. Chron. Sa.v. 938. 
ircn, irenheard, irenhiord, irensmid, irensid, vide iSA.\. 
iring, vide i.SA\. 

*iSA\ (as, ison, isen), moveri, splendere, lucere. cf. Isaua, Isara, Isach, 
fluminum nomina , et bor. is, n. motus, tumultus ; isja, proruere. fS in 
R transit. 

is, -es, n. ylacies. yen. plur. isa (30, 34.). hv.v liat is veorde, Boeth. 
39, 3. 
isceald, adj. perfriyidus, Cod. E.ron. .307, 5, 
isgebind, -es, v. ylaciei vinculum, Beov. 2259. 
Isgicel, -es, m. ylaciei yutta. etiam ises gicel, R. 16. leyitur. 
isig, adj. ylacialis, Boeth. 36^ 2. Cod. E.ton. 307, 17. 

isigfedera, -an, m. avis ylacialibus alis praeditus, Cod. Exon. 
307, 15. 
isern (i.sen, iren), -es, u. ferrum, Bed. 1, 1. eorde svvlce isen, Deut. 
2«, 22. iren (9, 17. 4, 25.). isen |)nrhfor siivle his, Psalm. 104, 17. 
theod. isar, isan, isaru; yoth. eisarnj bor. isaru, iaru; sax. isarn. 
isernbend (isenbend, irenbend), -cs, m. vincufum ferreum, Cipdm. 
24, 3. Jieov. 1542. 

5 60 Voces a vocali iuclpientes. Is. ir. ils. .'or. Ar 

ircnbyrnp, -an, ^. lurico, Beov. SOH^i. 

i.scrureoCor (-feJcr), -cs, «. rhicuhim ferfeunt, U. 15. 

isengeoc, -es, h. juyum ferreum, Deut. 28, 48. 

isei-ngraeg (isengra?^;), «rf/. cauus., Cot. 84. 

irengeloma, -an, m. utensilia ferrea, Bostv. 

i.sengrinia, -an, »i. yalea. 

irenlieard, -es, n.? verhena, Soni. obd. eisenhart, »i. 

irenheard, adj. dtirus sicul ferrinn, lieov. 2217. 

iscnhelm, -cs, m. yalea, R. 51. 

i.sernhere, -ges, m. exercitus armatus , Caedm. 199, 33. 

isenhionT, -es, m. camintis, focus, Cot. 20. 

iscnpanne, -an, f. patina ftrrea, Alfr. yl. H. 76. 

iscrnscerii, -e, f. forfer ferrea, Uosiv. 

isernscofl, -e, f. pata ferrea, IIosiv. 

irensid, -e, /'. latus ferreum. coynomen Ilaraldi reyis yorman- 

norum. 
SsensmiiT (irensmitT), -es, 7?«. faher ferreus, Gen. 4, 22. 
isenfang, -c, /". forceps ferrea, Alfr. yl. 
irenjjreat, -es, m. tiirma loricata. lieov. 658. 
isern (ircn), adj. ferreus. volde cyning vall onsicallan isernc, Ctrdm. 

231, 16. ibid. 248, 29. 
/ring, -es, m. nom. propr. yoth. Eisings, Eizings? theod. Iring. Irin- 

ges veg, Irinyi via, via coeli lactea. via secta? Som. 
ar (aer), -cs, n. aurichalcum, aes, Thorp. Anal. grene lir, auri- 
chalcum, Bosiv. yoth. ais, h\z. theod. er. sanscr. ayas, ferrum. 
cf. quoque ora. 
Arfiit, -es, n. aeramentum. halgode \mt lirfat, Lev. 8, 11. 
argeotere, -es, m. aeramentarius, Oros. 1, 20. 
aergescod, adj. fayina aerea praeditus, Beov. 5551. 
aergestreon, -es, n. thesatirus, Ccedm. 129, 22. lieov. 3511. 44rtO. 
Argeveorc, -es, n. aeramentum, Cot. 79. Beuv. 3356. 
arsmid, -es, m. faber aerarius, Col. Mon. 
seren, adj. aereus, aheneus. vyrc ane a;renan iiiiddran, Stim. 21, 8. 
sax. erin. 
aereubytt, -e, f. lenticula, H. 26. Ben. 
rtr, -e, f. splendor, yloria, honor. ne volde hc aenige are vitan, Bed. 
2, 20. ]y.it he |)ii geogode vile iinim hcaldan (111, 668.). he snndorlif 
vils forebcrcnde calliim l)iim iirnm, lied. 4, 11. aestimatio , nvtou 
niine are, Boeth. 3.5, 6. beniynitas, opes, him viis lira J^carf, Ctrdm. 
12«, 12. arna biddan , Ca-dm. 166, 20. hira lir is inavst , Oros. 1, 1. 
eaHiim (o iirc vlda bcarniim, Jul. A. 2. vsus, to godre are, Herb. 2, 
9. potestas, be calre iire, L. Cntit. 46. {cf 13, 41. 14, 25.). theod. 
sax. r-ra. yoth. aiza, .'iisa? 

arcriiftig, adj. moriyerus, obseqtiens, Ca'dm. 250, 23, 

Arfast, adj. honestus , clemens , pius. \as hc se mon iirfiisl, Itcd. 

.3, 14. 
jirnisllicc. adv. honeste, clementer, Som. 
iirnistucss, -e, f hone.ttas, clementia. pietas (t». 15. 2.1, 3. .10, 6.) 

Bed. 4, 31. Jos. 6, 17. 
arfiill, adj. honestus, pius, honorabili.* . Vsnlm. 102, 3 bco iirfiil 
fiider aud meder, Vulfst. Par. 7. Voces a vocnli incipientes. «V. 07 

nrfiiJlicc, adv. honeste , pie. Josep hig oncueov drfuUiee Gen 

43, 27. ' 

Argifa, -au, «i. o;)wm, honoris largitor. Cod. Exon. 894, 6. 
iirhvat, adj. honoris cupidus, fortis, Chron. Sa.v. 930. 
ilrleas, adj. inhonestiis, iminns, infidelis (6, 10. 14, 81.) Ued. 4 

17. Psaim. 9, 5. 
Arleaslice, adv. inhoneste, Psalm. 17, 83. 

Rrleasness, -e, f. inhone^tas, turpitudo, iniquitas, Psalm. 5, 18. 
arleiist, -e, /'. inic/uitus, Lye. 
arlic, adj. honestus, licd. 3, 7. Oros. 8, 7. 
arlice, adv. honeste, lioeth. 16, 8. 
nrstaf, -es, m. honor, Cod. Exon. 409, 5. 
arveorde (-vyrd, -viird), adj. venerabilis (18, 17.) Red. 4, 18. 5, 

1. lioeth. 39, 8. 
arveonle (-vjrde, -vurtle), adv. venerabiliter, Lye. 
arveordjan (-vjriijan, -vurdjan) (-ode, -od), honorare, Joh. 5, 83. 

Psalm. 4i), 83. Deut. 5, 16. 
Arveordig, adj. venerabilis, Lye. 
arveordlic, adj. venerabilis, Lye. 

arveordlice, adv. venerabiliter, Bed. 8, 80. Gen. 45, 4. 
arveordness, -e, /'. venerabilitas, Doeth. 8. Card. 36, 18. 
arveordung, -e, /". veneratio, Psalm. 88, 8. 

arl^egen, -es, m. minister honorarius. cumeua arl)egen, hospitum 
minister honorarius, Bed. 4, 31. 
iirjan (-ode, -od et -ede, -ed), honorare , venerari. cum acc. Boeth. 
38, 2. Psalm. 49, 84. parcere, curare. cum dat. he J)earfum arode, 
Jicd. 3, 9. ar«)don hcora Lfe, Jos. 9, 89. ctim acc. he arad ])a go- 
dan, Boeth. 41, 8. c/". ^o<A. aistan, aestimare. 
geiirjau (-ode, -od) i. q. arjau, Bosw. 
arod (arod?), -es, m.? honoris signum, Chron. Sax. 997. 

arodscipe, -es, m. dignitas, Past. 20. cf. tamen arodscipe sub 
KHAN. 

umirodscipe, -es, m. indignitas, Past. 80. 
liruug (ariug), -e, /'. honoratio, remissio, Som. Oros. 5, 10. 
•ir, -e, /". remus (^ai/uas movens?} (37, 11.). sume hafdou sixtig ara, 
Chron. Sax. 897. bor. ar. schiced. ara, /'. engl. oar. 
arbljid, -es, m. palmula remi, Alfr. gl. Som. p. 77. 
argeblond (_etiam aerageblond), -es, n. remorum mixtio, i. e. mare, 
Chron. Sax. 938. Boeth. Rawl. p. 158. vox tamen (/uo</ue ab ar, 
aes derivari potest pro/iter fuscum aquarum colorem. eargebloud 
quae vox etiam legitur, ab ear = eher, s/nca, oriunda videtur, 
q. V. 
arloc, -es, n. columbare, Mone A. 90. 
iirvidde, -e, f? strup/ws, Alfr. gl. Som. 77. 
ar, -cs, m. {remigator, nauta?) nuntius C1H> 260. 134, 86.) Ccedm. 146, 
18. 148, 14. goth. iiirus; sax. eri; bor. •au. 
a^rende (aerj ude), -es, n. {et aerend, -e, f?) nuntium (17, 20.) Cmdm. 
161, 7. 810, 80. he sent on his ferende, Boeth. 39, 13. hig liigdoa 
lerende, Chran. Sax. 1065. sax. iirundi; tkeod. liruuti; bor. el- 
rendi {jion cum erendi, orendi (= orvendi) confundatur vox ei- 
rcndi; illae enim ad KKA\ pertinere ridentur). 68 Voces u vocali incipientes. aT. <ts. As, iv. id. A. Ah. — 6r. 

aerendboc, f. efnstola, Ccedm. 261, .18. 

aerendgast, -es, 771. auyeltts, CtPdm. 13S, 83. 

jerendgevrit, -es, n. literae (,»2, ^J*-)- l»"""*" '^'s aerendgevritu , lied. 

praef. 
aerendraca (-vraca, -vreca), -an, m. ntintium dicens , utintius (11, 

32.). nis se «rendraca niierra. Joh. 13, 16. 
oerendracu (-vracu), -e, f. nuntitim. 
aerendsecg, -es, m. nttntius, Ctedm. 41, 17. 
aerendsecga, -an, «i. nuntius, liosw. 
aerendscip, -es, w. sca/a, Mone A, 80. 
«•rendvrit, -es, n. literae, epistola, Bosw. 
rprendjan (-nde, -od et -ede, -ed), nuntiare {%^, 86.) Jied. 8, 12. gnth. 
airinon. 
geaerendjan (-ode, -od), nuntiare, annuntiare, intercedere, liostr. 
«•rendra, -an, m. ntintius, Ccedm. 147, 4. 
ierendung, -e, f. mandatum, C. R. Hen. 38. 
sesce, -an, f. disquisitio, R. Ilen. praef. Som. 
ascjan (acsjan, axjan, ahsjan (-dde, -dd), royare, lied. 4, 3. lioeth. 3.1, 

1. Math. 22, 46. theod. eiscdn. 
Ascung (acsung), -e, /'. interroyatio, lioeth. 5. 3. mid acsunga, Boeth. 
35, I. 
geacsjan (-dde, -dd), cum acc. intelligere (12, 11.). 
Ivjan, Solil. 2. vide eavjan sub eage. 

iv (edv), -e, f.? taxus, Alfr. Gl. R. 46. Cot. 165. theod. iba; fris. if, m. 
idan, idelnes, vide sub JDAN. 

6 (=■ golh. C); iheod. uo'. 
d, part. insepar. re significans , theod. uo. stare videtur in his vocihtis : 
dgengel, obeT, vide GA\GAX. 

ohylde, reclivis, vide H1LF'AN'. theod. uohalt. sed etiam onhvlde in- 
venitur. 
d, praep. i. q. on. e. gr. 6 middan = on middan, vide on. legitiir in hiK 
vocibus. 
oliccan, adulari. dleccere, adulator , vide leccan. 
ovastm, surcultts, vide vastm. 
dvef (dveb), vide VKBAN. 

dvifhearpe, tympanum cum subteymine, Psalm. 150, 4. C. 
db (ab), i. e. dveb, aveb = onveb, anveb, vide VKBAX. 
Abr, Cot. 180. i. e. ofer, vide ABAX. 
6c, Chron. Sax. 656. i. q. Ac (vel ac) q. v. 
dfer, dfest, dfdst, dfostlice, vide ABAX. 
oga, dht, dhter, vide AGA.X. 

dhtrip (-hrip) niel. ohtrip? messis, Luc. 10, 8. R. cf. uhtr. 
61, mhd. uol, di|)vong, vide ALAX. 
6m, 6ma, dman (dmjan?), dmig, dmiht, vide AM.AX. 

6r, -es, n. (hemble gen. masc. posuit) 1) initium (25, 31.) Cirdm. 1, 11. 
6r verceo (= vercea) |)iis, initium dolorum haec, Math. 13, 18. C. gif 
|iu hi» aerest ne meaht 6r drcccan, Ciedm. 224, 9. on rtre, Ctvdm. 199, 
88. 8) ingressus. ne can ic Abeles dr n«^ fdre, C(Pdm. 61, 33. Vox dr 
melius forsitan or scribitur , sciliret si cum praepnsitione or, e.T , co- 
kaereat. cf. theod. ur, in urhebcr, ursache, uriheil cet. y'oces n loculi inciptefUe.i. Ar. 6s. 6\. «^d. a-l. (il) 

dr (cel or?), -es, «i. «iia.s, phlegmata, ^led. ex Quadr. 8, 6. 
dr, -es, /*., ora, -au, m.'^ ore, -an, f.? 1) metallum, metalti vena. berciulc 
oii vecgii oruin, fertilis metaltorum vettis, Bcd. 1, 1. ora teon (= ty- 
ne), miiiarum decem, Luc 19, 13. 16. R. 2) moneta. gild vite iniil 
Engluin and niid Ueniini lahslite, |»at is Ivelf oran, L. Eddv. et Ginlriin. 
3, .§* 2. l)oIijate |)jis ceapes and XII. orena {L. et W. ore) mid Ueuiiin 
aud XXX. scill. inid Eugliini, ibid. 7. gilde XX. oran, L. A6elred. II, 
14, 15. XII. (iran vedd, VI. tiran vedd, ibid. 26. gilde XX. or l^aia 
biscope, XII. or preoste, XII. tir ealliiin gefenim, Norifymbra preosta 
lagii, 2, Ora, t. e. uncia, in re nummaria duplex re/teritur: major 
scilicet, quae viyinti denarios aryenti contiuehat ; minor quae sede- 
cim. Minorum quindecim unam libram aequarunt, iSowj. 6?^«*. cf. 
bor. eyr (= auri) n. graec. avQOv; lat. auruni; theod. orcalch {^auri- 
chalcum). Schived. oere, cf. ar sub isAN. 
ds, Osbeorn, Oscitel, Osric, Osveald, Osvine, vide ANA\. 
osle, vide AMA\'. 
ost, ostig, vide ASA\. 
ostre, -an, f. ostreum, Cot. 146. 161. 

ostorscyll, -e, f. concha ostrei, Med. ex Quadr. 2, 16. 
OstsiB, Oros. 1, 1. = Eastsae. 
oviht, oht, vide viht. 

otf 1) praepos. «) cum acc. usque ad (5, 83. 12, 3. 15, 2. 30, 29. 34, 17.) 
otf l)ls, usque adhuc (15, 7. 21, 18. 22, 20.). od l)isne diig, Gen. 32, 4. 
od l)as daga«, Exod. 9, 18. otf helle, ad infernum, Math. 11, 23. od 
eoritan endas, Deut. 28, 64. 6) cum dat. frani sutfdaele od norddaele, Gen. 
28, 14. oJ anum, usque ad nnum, Psalm. 13_, 2. 52, 4. c) cum gen. 
«itf l)as, usque adhuc. 2) conjunctio, donec (5, 7.) otT l^e, donec (35, 7.) 
oil l)at (95, 10.) cf. theod. \iazi daz. lid convenit partim cum voce 
goth. and , partim cum vocibus goth. uud et uute. cf. theod. unt et un- 
x\; sax. unli; fris. uut, ont; bor. unz. t/. quoque m\. 

Voces cum particula oil compositas sub simplicibus quaeras; suiit 
autem : 
1) verba. od-berstan. bregdan. clifjan. cvelan. dtin. eavjan (yvau). fastan. 
faran. ferjan. feallan. Qet'»n. gangan. gripan. hebbau. hrinan. hydan. ir- 
nau. hedan. rtivan. sacan. sceotan. seocan. spyruau. staudan. stillao. 
sverjan. vendan. vltan. l^ingjan. Itringau. l)vean. 
8) subst. odsveriug. 

oder, adj. alius, alter (3, 7.). seofon odre gastas, Math. 12, 15. secuu- 
dus, to l>am odruni, secundo, Math. 21, 30. on his oder criit, in ejus 
secundo curru, Gen. 41, 43. pa odre, cueteri, Math. 27, 49. c>ddou 
eallum odrum, omnibus ceteris, Luc. 24, 9. oder tvega, alterum ho- 
rum, Thorp. Anal. 187. otfer — otfer, unus — alter (81, 33.). odrti 
side, altera vice, iterum (34, 35.). goth. aul^ar; theod. andar; sax. 
othar; bor. aunarr. 

tiderhealf, adj. unus et dimidius, Gen. 8, 3. 

tiderhvile, adv. interdum, Bosiv. 

oderlice, adv. aliter , co/h/7. oderlicor, R. Ben. 54. 

oefest, Math. 6, 25. C. R., tietislau, Luc. 2, 16. C, oetistlicc, l^iu. 19, 5. C, 
vide efest, ofesl sub ABA\. lii) Yoces a vocali incipientes. (TS. (jed. ud. ul. ur. us. ut. 

(Esc = Esc, (Escing = Escing, vide AXA\. 

oest = est, vide AXX. 

oeiljan (= aedjan), vide EpAN. 

oedil (= ectel), vide AF'AN. 

U ,— goth. iu, u; theod. u'. 

uder (iidr), -es, h. uber pecndum , Prov. 7. cf. sanscr. udara; yraec. ov- 
%ecQ; finn. utare; celt. uth; theod. utar; Ifor. iufr, iugr; schtved. jufwer, 
jur. 

iile, -an, /". strix, ulala. ne ete-ge ne lilan, Lev. W, 16. theod. iuwela; 
bor. ugla; francogall. hulotte, huette. cf. 6Xoi.v^iiv, ululare. 

iir, -es, VI. urus, Lye. bor. iir, uri; theod. ur, ovQog. 

urig, adj. madidus. cf. bor. iir, ros, pluvia. 

urigfedera, -an, vt. madidns pennas, aquilae et corvi coynomen, Ele- 
ne %9, 211. Judith 210. (145, 810.) 

Lscfrea, vlde Viiscfrea. 

user (usser), contract. ure, pron. poss. noster. user lif, C(edm. 835, 8. 
scippend usser, Ctedm. 45, 85. \)A eagan usses niodes, Boeth. Raivl. p. 
180. ussum folce, dedm. 128, 20. ne in usse magde nd on ussum gemanan, 
Bed. Sm. p. 507, 27. user yldran, parentes nostri, Ciedm. 134, 86. ussa 
leoda, Bcrf. Sm. p. 537, 3. ocT usse tide, Bcd. Sm. 519, 37. fiider ure, 
pater noster, Math. 6, 9. ure jrfeveardnes, nostra haereditas , Marc. 
18, 7. godes ures, dei nostri, Ps. 19, 5. urum gode, deo nostro, Deut. 
38, 3. urne daghvamlice (-licne?) hlaf, panem nostrum quotidianuvi, 
Luc. 11, 3. rest ealra urra gesvinca, Boeth. 34, 8., vide Gram. 

iisic, usih, acc. plur. pron. ic q. v. 

ut (lite), adv. foras , extra (81, 31.). covipar. utor; superl. utemust, 
utemest. her is l)in modor iite, Marc. 3, 32. inne and fUe, Lup. 4. vas 
iite, erat foras, Luc. 1, 10. l»e bit ute secd, Boeth. 35, 1. hi slepou 
iite, Boeth. 15. l)8er vite, extrinsecus (19, 13.). ne hi nan vuht magou 
nc ufor ne utor findan, Boeth. 34, 18. cf. yoth. uta; theod. iiisa, liz. 

ute (utj, praep. cum dat. extra. ute cyrican, L. Const. VV. p. 112, 6. 
theod. uz. 

Voces cum ut, ute compositas sub simplicibus videas; sunt antem: 

1) verba. ut-ilblilvan. ablOgnan. abregdan. acuyssan. iiciiman. adelfan. 
ad<>n. adrifan. adrygan. ufaran. afleon. afluvan. anynian. iifun. tigangan. 
age«>tan. aholjan. ahritcean. iilo^dan. tihetan. aleonjau (iilinjan). iilucan. 
Alysan. iilydjan. iimirran. iin.vdan. iipycan. iiredjan. iisceofan (iiscufan). 
jisceotan. iislean. aspivan. iistingan. ii|>,\dan. beran. blavan. dripfan. dra- 
gan. elan. faran. frran. ferjan. forlietan. gangan. gcgangan. gevendan. 
gevitan. hle.ipan. irnan. hetan. lajijan. niinan. odberstan. odfleiin. odr»»- 
van. riEcan. ra;san. ridau. rocetlan. sce«»tau. scndan. sion. sidjau. sleiin. 
veorpan. viten. 

2) snbst. iicunda. cvealni. drajf. dra-fcre. ffir. nireld. gang. gefeoht. healf. 
here. lag. laga. land. rine (ryne). scyte. scytling. setl. sid. syht. va-p- 
ncdman. viirce. veorpe. vicing. 

3) adj. iiciind. lende. lendisc. lic. veard (liteveard). 

4) praep. litof, Joh. 4, 30. Muth. 7, 5. 

iitan (litanr, lilenc), adv. eitra, ertrinsecus. ufaii and lilan, snpra et 
e.itra, CtPdvi. 285, 23. ulene, C. H. Beu. 19. theod. uzana. Leyitur ] ovcs a voai/i incijncnlcs. ul. ud. 71 

/mec vox uCaii tt utaii ; iUhii, roculi brevi, anlii/nivr vucis forinu etl. 
cf. bulaii. 
ii(an (ulou), /irtie/). dat. utaii hvyloere fare, extra i/iiainvis viain, Ij. 
Eaiiy. siip. Ib'. 

Voces covipositue ciim voce utau sunt: 
1) verba. iitan.vuibclyppan. yinbgiiu. 3-inbhabbau. ynibhvcrfan. yinbsuelan. 

3'mbsellau. yuibstaudau. 
8) siibst. utan-cuina. 

3) adj. et part. ritanciiineu. cyiuene. rihtvis. vlitig. veard. 
1) adv. praep. utauyinb, lineth. Itairl. p. 179. usitatiiis. yuibfit.in , 1/. v. 
butan (biitou, butuu), /. e. be iitan, praep. dut. sine, praeter, absque. 
butau lealitre, Mutli. 13, .5. buton vifuui and cilduin, Vetit.^Q, U. bii- 
tuu geouguni litliugiiui, Gen. 15, 8. Lev. 4, 21. butaii le , absijue leye. 
butan vile, sine poena. butan geearnunguni^ sine rneritis, yratis. 
butau (butou), couj. cum subj. nisi. butan l^at, nisi. bulan |)iit hit si 
utavorpen, Math. 5, 13. Boeth. 34^ 10. — Grimmius , propterea quod 
anylice biitan juxta out diceretur, utan^ vocali brevi, defendere stti- 
dtiit. Sed aut ut, utan, uter. jte cet. aiit iit, utan, yte, scribendum 
esse equidem piito. Cur enim produxerint Anylosaxones vocalem u 
in (it, brevem eam servantes i«utan? formae vocum brevi vocali cuin 
yothicis revera conveniunt, sed temporis cursii producta vocalis est. 
iillic, adj. extraneus, exterus, Bed. iSm. 603, 20. 

iitcr tii'tPr)> «<0- compar. exterior. l^at litere biin, L. .ilfr. pol. 40. 
on iiter inere, Chron. Sax. 897. for l^aere uttran georufuUnisse, jiro 
e.iteriori industria, Bed. Sm. 632, 8. l)ii uttran veorc, ibid. 494, 30. 
vurfad on l)ii utteran l>ystro, Math. 88, 13. Superl. liteinestj extre- 
mus, Boeth. 19. Math. 5, 23. C. 
uijan (-tide, -od), ejicere, Xordh. preost. lagu, 82. 

geiitjan (-ode, -od), ejicere, L. Const. iV. p. 108. § 4. 
vte, adj. exterus , posterus. compar. ytra, m. ytx'e, /". n. supert. yte- 
niest. on >tan, scil. healfe, in extera parte, Chron. Sax. 993. of 
helle l)ayt*^r'i"5 ^^ inferno nlteriori, Psalm. 8.3, 12. 77«. ofsloh ou 
l)ii 3tran, percussit in posteriora, Psalm. 77, 72. ic vilie l)isuni yte- 
niestum syllan, Math. 80, 14. on l)ii yteuiestan sae, in extremo mari, 
Psalm. 138, 8. l)a ytemestan vord, tiltima verba, Bed. Sm. 599, 12. 
jtan (ytte, yt^f')? e.Tpellere, ejicere. her mau ^tte Alfgiir eorl, Chron. 
Sax. 1058. 
yting, -e, f. via, iter. ou ytinge, in itinere, li. Ben. 55. 
iiyttan, expellere. he l)ii iiytte Svegen, Chron. Sax. 1047. 
litiiu, i. e. vitau, eamtis, vide viiau. 

iid, part. insepar. cf. yoth. und, unl^a. paticis tantum in vocibtts obciu, 
scil. 

lulgenge, adj. transitorius, caducus, Bed. Sm. 552, 20. cf. gaugan. 
udlic, adj. mystictis, anayoyicus, Som. 

lulvita (-veota, Ps. 104, 20. 118, 100. 1'.), sapiens, philosophus, histo- 
ricus. Epicuriis se lidvita, Boeth. 24, 3. udvita Plato, iOid. 33. 3. 
iidvitan ealle secgad , Boeth. Ratvl. p. 178. svii svii iuiviteua ge- 
vuna is, ibid. 34, 4. cf. vitan (VAT) scire. 

iidvitjan (-tide, -6d?), philosophari, Alfr. yr. 25. Som. 

udvitegiiug, -e, /'. philosophia, Som. 
iidvitlic, adj. philosophicus, Cot. 8. 97. 181. 197. 72 ^ocrs a vocali incipiefiles. yc. yd. at. ys. )t. yv. <i\. 

Y ,'== goth. iu, au; thcocl. iu, ou '. 
ycean (jcan), vide EACAN. 
yce, -an , /". 1) rana, Cot. 17(5. 2) butrax, rana marina, jjarrnca , Cot. 

155. Atfr. yl. Soin. p. 60. t/ieotl. unka. 
vdHges (idages), aili: /lodie. c/'. Iio et diig. 
.ydisc, inde ead. 

ydel = idel, Edod. 20. 7. P*. 23, 4. ij</f lUAN. 
3del, -es, »». otitnn, Mor. praec. Lye. vide idel. 
ydeJnes ^ idelnes, P.s. 25, 4. 30, 7. 38, 8. 
yre = 6re, liosw. 

Yric, -es, »i. no»t. propr. C/iron. Sax. 952. 6or. Eirikr (Eyrikr?). 
Yvare, -cs, m. nom. propr. Chron. Sax. 1070. =^ Ivare? 
ysitTes, adv. ad tempus. ysid^es sona, statini, cito , L. Const. .§' utt. cf. 

sid et Iie. 
ysel, -e, /'. favilta. ge .sindon dust and acsan and ysela, vos estis ptilvis 
et cineres et favilla (favillae^, Gudt. vit. 4. {ja ysla upflugon niid j)ani 
smyce, Gen. 19, 28. cf. bor. eysa. ndd. oesel. 
ysele, -an, /'. favitla. on onlicnesse upastigendra yselena, Ued. Sm. 628, 

23. bearvas vurdon to axan and to yslan, Cwdm. 154, 9. 
yst, -es, VI. procella. niicel ^st viudes, turbo venti viaynus , Marc. 4, 
37. Luc. «_, 23. he gesette yst liis on lyfte, Ps. 106, 29. C. aiUtr ealluni 
|jiim 5sti"u iirra gesvinca, Boetli. 34, 8. cf. t/ieod. iinst. bor. ysja, 
prortiere. 

ystig, adj. procettosus, Som. Si quis voces ysel , yst comparaverit 
cum yot/i. vocibus ius, sublevatus ; iusilo, remissio, sublevatio; 
«iuso, auris {sonum /lauriens?); bor. ausa (i«'ts), hanrire, calceare ; 
ausa, eysa, haustruni; ausinn, aspersus; eyskra^ tumultuare ; ysja, 
proruere; theod. usilvar^ liridus; ostr«'»d, strepitus; anytosax. edst 
oriens cet.: verbum deperditum 1L'SA\ (aus, usum, usans) tucere 
sonare, flare, ftuctuare, non dificulter persuadebitur statuere. 
ylan, vide tit. 

Ytas, Bed. Sm. 584, 24. = Eotas. 
yte, adj., yling, vide fit. 
yvan, yving, vide eage. 
yd, ydelic, jdre, vide eaiT, eadolic, eadre. 

yd, -e, f. fluctus, tinda. yH upfiired, Ciedm. 195,25. yde I'ealiton, Ca-dm. 
196, 8. eiistreiimyiTa l^ec vurdjatf, Ca^dm. 240, 11. ealle yda Iiiuc |iu 
ingeltedest, Ps. 87, 7. theod. undea. bor. unn, /'. 
ydbord, -es, m. navis, Cod. Kxon. 296, 27. 
.vdfaru, -e, /". undarum iter, Cod. Exon. 200, 22. 
ydgcblond, -cs, n. mare, lieov. 2745. 
ydg«;vinn, -es, n. undarum strepitiis, Ileor. 4819. 
ydliengcst, -es, m. cabattus marinus, navis, Chron. Sax. 1003. 
;vdl<idu, -e, /'. via tnarina, lieuv. 1126. 
ydldf, -e, /'. ex vndis superstes, Cwdm. 21.'), 18. 
ydlida, -an, »i. naviyator, Bedv. 365. 

<dmearh, -e.s, vi. cahatlus marinus, navis, Cod. Exon. 54, 5. 363, 5. 
ydniere, -es, m. mare, Cod. Exon. 204, 7. 
yd|irymm, -e.s, m. nndarum ris , liedv. 3833. 
ofcrvd, -c, /". fluctiiatic, Pfalm. 54, 25. Voces a semivocali incipieiUes. j;!. jc. jo. ju. \ A. T6 

yifjau C-"ile, -otl), iniindure, redundare, Hactuare, Gen. 7, 6. Pruv. 
18. Past. 21, 1. P«. 77, 83. 

yilj;ung, -e, /'. fluctuatio, inundatio, Ps. 54, 25. C. T. 
ou.vdjaa C-ode, -od), inundare, Scint. 65. 
vdaii (vdde, .vded), nare, fluere. ydde eoteiia cyn , narit ifiyantutn 
yenus (100, 217.). l»ouue ic >dau sceal, Co(/. Eson. inA, 13. Foce^ a semtvocalibm J e/ V incipientes. 

J. 

Tocf* Anylosaxonicae literam J maximam partem iii Ge mutaverunt, 
(/uue tatnen tnutatio non im/iedit, ifuominus voces intae cum aliis a vo- 

cali incii>ientibus allileratione Junyantur. 
ja, itntno, Gen. 27, 24. vide gea. 
Jiicobus, notn. /tropr. (40, 9.) , 

jand, illuc, Psaltn. 88. L. vide geond. 
jara, adv. olim, Math. 11, 21. R. vide gcara. 
jeo, olim, lied. 1, 1. vide geo. 
jeogud, juventus, vide geogud. 

Job (Jof), -es, m. Jupiter, Boeth. 16, 2. 39, 4. Oros. 4, 1. 2. 
J6b, -es, m. Uiob. (3, 2.) 
joc, juyum, Psalm. 2, 3. vide geoc. 

joclet, -es, n.? praediolum, Som. 

jocsticca, -an, m. juyi clavus, R. 3. 

joctema, -an, m. bos, R. 3. cf. team. 
Jotas, plur. tant. Jutae, Chron. Sux. 449. vide Eotas et Geotas. 
jii, oliiiij Jied. 1, 1. vide geo. theod. iu. 

jiimann, -cs, m. homo priscus, JSeov. 6099. 

jiimeovle (iomeovle), -an, /'. i/uae qiiondam viryo fuit, Beov. 5857. 
juc, -es, n. juyum, Cot. 110. 164. vide geoc. 

jucboga, -aii, m. Orion, Bostv. 
jucjan (-ede, -ed), juyare, Som. vide geocjau. 
Judeas, plur. tant. Judaei, Joh. 2, 20. 

Judeisc, adj. Judaicus, Joh. 18, 25. Math. 19, 1. 
jugod (jugud), -e, /■. Juventus, Gen. 8, 21. vide geogod. 
jiil, -es, festum nativit. Christi, vide ge«)l. 
Juliiis, nom. propr. (10, 37.) 
jung, adj. Juvenilis, Bed. 5, 1. vide geong. 

junglic, adj. Juvenilis, Alfr. T. p. 33. 

jungling, -es, m. Juvenis, Marc. 14, 51. Gen. 4, 21. Bed. o, 19. 
jiirlomyl, -es, m.? rubiyo, Cot. 218. C= yrlO'»<ili? ^^f *<"'• e^»a'!tl') *'/«"- 

via aeris; dumba, caliyo.) 
Jiitas, Chron. Sax. 449. vide E.Uas et Geotas. 

V. ' 

Voces, quarutn litera prima V est, rarissitne tantum cum aliis aUitera- 

tione Junyuntur, quae a vocali incipiunt, ut. e. yr. Beov. 5981. | Eolore 

aud 1 Vulfe niid. — | ofermadum sealde cet. 

Va. 
VACAN (v6c, vucuD, vaceu), suscitari, experyiscere, nasci. l>u uia vol- "Ht \uces a seinicocali incipienlcs. mxc. \ XD. 

dest vacan, lied. 4, 85. aer liiin sunu v«ce, Ciedm. 70, 25. of Chiiics 
cneorisse v6c veriiiagda fela, Ccedm. 98, 89. 

nvacan (avoc cet.), experyiscere, nasci. av«*)C of l)am slaepe, Gen. 9, 

24. 28, 5. of I»am fruingiirum tv.i peoda avocon, iiedm. 158, II. 
onvacan (onvnc cet.). a*r he of sla?pe onvoce, OuAl. vit. [rA onvoc 
vulflieort, Ca'dm. 223, 7. 

vacjan, vacigan, vacigijan (vacodc, vacod"), viyilare. ne mili(e-ge 
nu vacjan iine tid mid ine, Math. 26, 40. vacjad and gebiddad 
eov, Math. 26, 41. he volde vacigan, Math. 84, 33. vacigead, 
Marc. 13, 35. he vacode, Luc. 12, 39. 

avacjan, experyiscere, viyilare. svylce of heOguni sla?pe ava- 

code, Gen. 25, 26. 
onvacjan, experyiscere, viyilare, IVanl. Cat. p. 78. 
vacol (vacul), adj. viyil, Alfr. yl. Som. />. 72. L. Const. W. p. 
148, 3. 
l)urhvacol, adj. perviyil, jlfr. yl. Som. 72. 
vacon , -e, /". viyiliae , viyilantia, Luc. 8. R. Bed. Sni. p. 513,41. 
l>at ic hiilvendiini veacenum atfeole (= atfeolhe) ut salutaribus 
viyiiiis incnmbam, Bed. Sm. 601, 3. 
vacnjan, viicujan (-ede, -ed), viyilare, nasci. of idese bjd 
eafora vacned, Ccedm. 144, 20. 
avacnjan, viyilare, excitari, ortum ducere. he eft iiva- 
cenede, Bcd. 5, 12. eall heora gevinu iiviicnedon fraiu 
Alexandres epislole, Oros. 3, II. 
ouvacnjau, riyilare, excitari, ortnm ducere, Boeth. 37, 1. 
vacor (vaccor), adj. viyilans, L, Cnut. eccl. 26. 
vacorlice, adv. viyilanter, Past. 3, 6. 49, 5. 
viicce, -an (-i-an), /". viyiliae. jmbe l)ii feoriTan vilccan, Marc. 6, 
28. l)urh viiccan, Gen. 31, 40. viicccan, viyliae, C. R. Ben. 20. 
veccean, veccan (vehte, veahte; veht, veaht), ejperyefacere, 
snscitare. unra-d veccau, malum excitare, Cwdm. 3, 4. 
ongan seled vcccan, Ca'dm. 175, 26. 
iiveccan, erperyefacere, snscitare. hi iivchton hine, Murc. 4, 
38. haluug livecd saca, Scint. resuscitare, Joh. 6, 40. Joh. 
5, 21. yiynere, he niiig bearu iiveccan (livecccan, Math. 3, 
9.) Luc. 3, 8. 
Voc {rel Voce?), -es, j«. nom. proprium. 

Vocing, -es, m. ioci /ilin.s. \ ocingas, ayri Xorthamlonensis 
incofae, Chron. Sai. 755. 
vocor, -e, /'. omne ipiod natum e.st, proles, sobofes, fruclus. ge- 
niiinde god calle l>ii vocre, Ca'dm. 85, 3. of l^ani hciin hoff hi- 
van liud jiii aiid ealle liii vocre, Ctcdm. 90, 4. votor «'ordan 
liidrcs, Ca'dm. 79, 17. 
viic.saii , ride vii.scan. 

VAI)A\ (v«)d, vodon, vadi-iO , //•(•, radere. l'oces qnaedam etiam d pro 
d habent, c. yr. vailol, vcdclnc.s, vadiima cet. cf. VFDAN, abs quo va- 
dan dednctum esse ridctur, solutum esse primo siynificans. tlieod. 
vvatau. on «.i- vadiin, /// mare abire. vad:in ofcr vealdiis, Ca-dm. 174, 
30. v(>d nn virgshf.im, Ca-dm. 197, 22. 

aiivadaii, onv..d;iii (jiiivod cet.), inradere. adyredi. «xi jiiit hi.' vlcnro 
anvod. Cwdm. 217, 3. hic l^fis vlcnco ouviid, Ca'dm. 155, 27. Voces a semivocali incij^ienles. vail. vatl. ved. vAd. 75 

gcvadan (gevi\d cet.), ire, vadere. flod bldd gcvod, fluctum sunyuis 
permeavit, intravit, vel: fluctus sanguine volvebatur , si blodc teyi 
tlebeat, Civdm. 207, 6. 
ingcvadaii (-vod cet.'), intrare, penetrare, 77«. An. 
ofcrvad.in (ofcrvod cet.), transyredi, Oros. 2, 4. 

Jinrlivadan (l)nrlivod cet.), pervadere , pertransire. \ylm l)nrlivodon, 
Ctedm. 245, 16. 
vad , -es, «. mare, vadum, plur. vadn. vadn veallendn , undae 
fluctuantes, lieov. 1156. 1086. vadn cnnnedon, lieov. 1011. va- 
do gevaetton, undae humectarunt, Andr. 375. vadn svcdorodon, 
Andr. 533. 
vadnng, -e, f. incessio, Som. 

vadol (vadol), -es, m. luna erratica. ndd. ■\vadel, wal. 
viidla, m. vadle, /". n. adj. vayabundus, mendicus, pauper. theod. 
Avadol. he vcard vadla, Luc. 15, 14. stov vatei'es viidla (viidle?), 
lied. Sm.SOo, i8. gedon to viidlan, pauperem facere, lioeth. 13. 
viidl, -e, f. mendicatio , inopia. sco nieunisce viidl, lioeth. 26, 2. 
fleon l)ii viidle, Boeth. 33, 2. lii ne magon eovre viidle ecW fraui 
ildon, Boeth. 26, 2. 
\adle, -an, f. mendicatio, inopia. sendan to viidlan, in perniciem 
mittere, Lev. 26, 16. aseudan Eclce vadlan, immittere omnige- 
nam inopiam, Deut. 28, 48. 
vadljan (-ode, -6d), vayari, viendicare, indiyere. theod. wadalon. 
me sceamad l)at ic viidlige, Luc. 16, 3. hi viidljan, mendicent, 
Psalm. 108, 9. viidlode, Joh. 9, 8. viidiodon, indiyebanl, Psalm. 
33, 10. 
viidellic (viidlic), adj. eyentis, pauper, Lye. 
viidelness Cvedelness), -e, /". paupertas, Psalm. 87, 9. C. Bed. Sm. 

490, 9. 581, 9. 
vadelung, -e, f. inopia, mendicutio, Psalm. 106, 41. 
vedcl, -es, m. fascia, Sotn. theod. wadal, wedal. 
vaduraa (vadema), -an, m. fluctus. veoll vaduman, e/ferbuit flu- 

ctu, Andr. 281. Ca!dm. 207, 24. 
voed , adj. molestus, Luc. 11, 7. 18, 5. C. 

vod, adj. furiosus, rapidus. ue com ic vod, Joh. 8, 24. l)a he 
eft onhvearf vodan gcvittes, Ctedm. 206. 

vodfrec, adj. furibundus. se vodfreca vnlf, L. Const. W. p. 
149, 1. se vodfreca verevnlf, i. e. diabolus, L. Cnut. eccl. 26. 
vodscinn, -e, f.? insania, Lye. 
vodscinig, adj. insanus, Sotn. 
vodseoc, adj. insaniens, Som. 
vodseocness, -e, /". insania, Som. 
v6dl)rag, -e, /". rabies, Boeth. 37, 1. 
vodness, -e, /". insania, Alfr. yl. Som. 72. Psalm. 68, 12. 78, 5. 7'. 
V6d, -es, m. nom. propr. Thurinyorum reyis cujusdam (208, 30.) 

cf. bor. dSv, nom. propr. dei cujusdam. 
Voden, -es, m. nom. propr. eum qui cunvta permeavit siynificans. 
stonmus Voden Germanorum deus fttit. sax. Wodan. theod. 
Wnotau. lanyobard. Gnodan. fris. Weda. bor. Odinn. frani 
l)am Vodne ivoc eall ure cyuecynu and Siidanhynibra cuc, Chron. 
Sax. 449. 7(5 Voces a semivocaH incipientes. vaf. vag. VAL. 

Vodnesbeorh, -ges, 7«. oppiili nomen, Chron. Sax. 591. 715. 
Vodnesdag, -es, vi. dies Merciirii. |>is godspell sceal ou 
Vodnesdag ou \)xre |)riddan viican ofer Pentecosten, Bosw. 
Vodening, -es, m. Vodani filius, Biildag, Chron. Sax. bVi. 854. 
ved, -e, /'. rehementia, rabies. 

vedbeorh, -ge, /'. hellehoriis, Som. 
vedehnnd, -es, m. canis /uriosus, Bostv. 
geved, -e, f. fttror insanus, Bed. 2, 20. 
vedan, vodjan, voedjan, voedan (vedde, veded; vodde , vopdde; vo- 
ded, voeded), insanire, infestare. v^ndon |)iit he vedde, Bdd. 
*'/«. 517, 11. garsecg vedde, C^crfMJ. 208, 27. |)a yda veddon, Bed. 
Sm. 541, 39. vedende hiind, Boeth. 37, 1. |)am vcdendan git- 
sere, Boeth. 1, i. for vedeudre lieortan I)iis cyuiuges, Bed. Sm. 
524, 1. 

avedan, avoedan C-de , -ed), insanire, infestare, in furorem ayi, 
aveddon l)a nytena, Oros. 5, 10. 
vedeudheort (vedenheort), adj. insanae mentis, furibundus , cru- 
delis, Som. 
vedeudheortness (vedenheortuiss), -e, f. insania, crudelitas, Bcd. 
Sm. 507, 3. 524, 1. Psalm. 39, 8. C. 
vafjan, vafol, vafung, vafungstede, vafuugstov, vide VKFAN. 
vag (vah), -es, m. paries, viurus, Oros. 5, 15. studu l)as vages , posta 
parietis, Bed. Sm. 534, 29. huses vah, Boeth. 3H, 7. vrat iu vage, 
Ciedm. 261, 8. biuuau vagum, L. Cnut. eccl. 2. t/oth. vaddjus, /'. bor. 
veggr, m. Ccedm. l. c. viige praebet, litera a producta. 
vaghriigel, -es, n. tapeta, velum, Marc. 15, 38. C. R, 
vagryft, -es, n.? parietis velum, tapeta, Math. 27, 5i. Marc. 15, 38. 
vagliearl, -es, m.? paries, Psalm. 61, 3. L. 

vahmela, -au, m. herba ad vomitionem promovendam, Lib. Med. 2, 52. 
va!il)iliug, -e, f. tabulatorium, .ilfr. gl. Som. p. 67. 
vagjan, vaguug, vide VKGA\. 
vala = vela, Math. 13, 22. C. 

^-^^VALAN (vol, volon, valen), volvi, volvere ; teyere, sternere; eliyere. cf. 
bor. valiuu {part. praet.) electus. vala, /". astrayafus, tessera = yoth. 
valus. obd. walen, volvere, Schmeller II, 432. yoth. vulau (val cet.) et 
anylosax. velliin. 

val, -es, M. caedes, strayes, cadaver, mors. niicel viii, Bed. Sm. 567, 
10. ofsleau niid griiiimu viilc, crudeli caede occidere, ihid. 5N3, 26. 
uu viil feallan, caedi, viori, Ctedm. 123, i. ubi feolloii leyi debet. 
ou viil ieiillau nou idem siynificare videlur at(/ue ou viile fealliin, in 
proelio cadere. on viile cringan, occuinbere in proelio , Chrou. 
Sax. 93M. viil riiiiau , occisorum cadavera numerare , Oros. 4, 1. 
viil lTi(lniiim .sveop, morlem amplexibus verrebat ialtulit), Ctedm. 
S508, 9. t/. theod. vval, walslat, vvalfeld. 

ttilbedd, -es, 11. strayis leclus, tumulus, Cofdm. 62, 8. cf. biddun. 
viilbend, -es, m. occisi vinculum, mors, Beov. 3860. cf. biudan. 
valbeun, -c, /". vutnus futale, veiillon viilbenua, vuluera aestua- 

bant, (trdm. 20H, 30. 
viilcci\.si{ra, -aii , 1«. viilceasige, -an . /". n. slrayem eliyrns. voun 
viilccitsiga, scil. Iiiiifn , corvus, strayis elector, puynavit, occu- 
patus erat, Cauhn. i^x, 6. cf. ceusHD. Voces n sennrocali incipietUes. val. '51 

valclomni, -es, m. mortis vinculum, Ctedm. 188, 17. 

ValQriae (-r^TJe, -cyrre), -an, /". Bellona, Alfr. gl. Som. 79. 

cf. ceosan. 
valdead, -es, m. mors cruenta, Beoc. 1384. 
valdreor, -es, m. strnyis cruor, C(edm. 67, 9. valdreore idatJ) 

svealli, Ca-dm. (>2, 19. cf. dreosan. 
valfaelul, -e, /". odium fatale, Beor. 4052. 

vairnh (-fag;), adj. mortis colorem gerens, cruentus, Beoc. 2249. 
vjilfeid, -es, m. stragis campus, Chron. Sax. 938. 
valftis, adj. ad stragem velox, Beov. 4835. 
valfyll, -e, f. caedes, Ca:dm. 92, 11. 154, 29. cf .'eallan. 
valfyr, -es, n. ignis fatalis, Beor. 2232. 
valgar, -es, m. hasta, Ciedm. 120, 5. 
valgast, -es, 7«. daemon stragis cupidus, Beov. 2661. sed legi 

ijuoque potest. 
valgiist, -es, m. hostis, ibid. 

valgifer, adj. pugnae seu cadaveris cupidus, Judith. 207. 296. 
valgimm, -es, m. stragis gemma, i. e. galea. svjlce beorlit seo- 
maiT vir ymb Jjone valgini, l»e me valdend geaf, pariter Ittcida 
corona galeam circumcludit, guam dominus mihi dedit, Cod. 
Exon. 400, 20. 
valgrjedig, adj. stragis cupidtis. 
valgrimm, adj. atrox. valgrimme Vyrd, fatum atrox, Ccedm. 61, 

12. nid valgrim, ira atrox , ibid. 83, 23. 
viilgryre, -es, m. stragis horror, Ccedm. 186, 11. 
viilliafoc, -es, 7«. accipiter cadavera petens. 
viilhere (-herige), -es, m. exercitus, Ccedm. 119, 21. 
viilhlemm, -es, m. stragis tumultus, barritus, Beov. 5934. 
valhretiv Cvalreov), adj. atrox, crudelis , Alfr. gr. 9, 28, 66, 67. 

Boeth. 1. Ccedm. 219, 11. 
valhreovlice, adv. atrociter, Bed. Sm. 539, 14. 
valhreovness, -e, /'. atrocitas, Boeth. 29, 2. Bed. Sm. 482, 23. 
viilhvelp, -es, m. lupus, stragis catnlus. ic me siddau ne l^earf 
viilhvelpes vig viht onsittan, in posterum omnino non tineo im~ 
pugnationem catuli stragis, Cod. Exon. 397, 21. 
valmist, -es, 7/1. mortis caligo, Ccedm. 206, 12. 
valnett, -es, stragis rete^ ibid. 190, 20. 
viilniiT, -es, vi. ira fatalis, oditim fatale, ibid. 218, 28. 
vitlpil, -es, m. et -e, /". piltim lethale. avrecen viilpiliini, pertusus 

sagittis mortiferis, Cod. Exon. 171, 15. 
valrses, -es, m. impetus fatalis, Boeth. 12. Bedv. 1641. 
valreaf, -es, 71. spolitm, Cot. 130. 211. Cod. Exon. 216, 24. 
viilregn, -es, 7?«. stragis pluvia, crtior. 
viilrest C-rast), -e, f. tumulus, sepulcrum, Cod. Exon. 164, 3. 184, 

10, Ccedm. 99, 8. 
viilsceaft, -es, m. hasta^ Beov. 791. 
valscell, -e, /'. scutum, Jiidith 313. 
valsleaht (-sliht), -e, f. homicidium, Ciedm. 198, 25. 
viilspere, -es, n. hasta, Th. An. 

valstnl, -es, m. stragis sedes, proelii locvx, Chron. Sn.j . 93*^. var. 
lect. 78 Voces a semivocali incipientes. val. V(M. v6l. YEAI^C. 

valstov, -e, f. proelii locus, Vhron. Sax. 938. Oros. 3, 7. Ctedm. 

181, 4. 15«, 23. 
\alstrail, -cs, t7i. saffitta. uvrecea viilstraeliiii] , pertiiSHS sagittis, 

Cod. Exon. 179, 11. 
valsti*eiini, -es, m. crnoris ftuvins, Cfvdm. 78, 30. 
viilsveng, -es, ««. ictus falalis, ibid. 60, 85. 
viilvulf, -es, m. lupus cadavera petens, Th. An. 
valu, -a. 7M. vibex, Som. goth. valus; fris. walubera, baculum gerens. 

peregrinus. cf. vyrtvalu. 
vala, -an, m. aper. ynib \n\s belines hrof heafodbeorge viruin heviin- 
den valan (/. vala, vel vala on) utan he«'»ld , Jtat cet. circum cassiae 
cacumen filis alligatus aper {Frukonis simulacrtim') capitis custO' 
diam praebuit, i. e. caput defendebat, Beuv. 2056. cf. sviulica, svin 
et eofor, et Taciti Germ. c. 45. 
Vala, -an, m. nom. propr. cf. theod. Walafrid. 

vol, -es, m. strages, Ities , pestis. hvelc is virsa vol? Boeth. 89, 8. 
on ]}A tid lias miclan voles, tempore magnae mortalitatis . Bvd. Sm. 
538, 15. venst \ni |)jit ic nyte l)one vol |)inre gedrefednesse? Boeth. 
5, 3. cf. theod. ivuol, wol, strages. obd. wuel, wul. Schm. IV, 16. 
volba?rness, -e, f. peslilentia, Oros. 2, 1. 
v()lberende, part. pestiferus, Bed. Sm. 488, 8. 
v«Mbrjne, -es, m. titio pestis, pestilentia, (fros. 2, 5. 
voldag, -es, m. stragis dies. valo cruogon, cvomon voldagas, 
Cod. Exon. 477, 18. 
yv\, -es, m. ? gurges (884, 39.), vortei, Alfr. gl. Som. 76. angl. weel. 
vclan (-de, -ed), 1) involvere , ligare. gevi-Ied (gevAied, var. lecl.), 
copulatus, Lup. 1, 15. Ben. ex Scintillario Bedae etiam vilan, 
cojntlare, connectere , affert, quam vocem velan scribendam esse 
puto. 2) cruciare, vexare. \ni\. hi his lichonian leng ne nioston vi- 
tiiin va'lan (^ velan), Cod. Eron. 187, 34. va?Ied (l. vcled), vexa- 
tns, Math. 15, 88. R. cf. theod. wuoljan, fodere. hoU. voelen , in- 
volvere (de mast kreeg een krak en niost gewoeld werden) , lasci- 
vire. fris. bi-n vekande and wtiande, Richth. 1133. 
Avdlan, revolvere, vexare, R. Math. 28, 2. ava?ljan scriptum est, 
f/uod tamen ilvoeljan, ii\iijan esse ridetur, noti aveljan, avaijan. 
tov«ian, male: tiWaian, advolvere, Math. 15, 46. C. 
A rerbo VALAN' porro videntur derivata: 

VEAIiCA\ (veolc, ve«)lcon, vealcenl, volvere, revolvere. effervescere. 
Past. 21, 3. Dial. 8, 80. ve«'»lc, Giidl. vit. 2. theod. walchan. bor. 
volka, velkja. 
andvcalcan (veolc cet.'), volvere, Th. An. 94. 

ongeamealcan (vc«'»lc cet."\, contra volvere, contra moliri. God- 
vine eorl and ealle |iii betstan mcnn on Vestseaxum Idgon on- 
gean svtl hi lengcst mihton ; ar hi ne niihlon niiu l>ing ong«'an- 
vcalcan, (hron. Sax. 103H. 

veak", -cs, m.i' rerolutlo rorpornm coelestium, Bostr. s. l. 
gevealc (g«'vilr), -es, ;i. volutatio, impetus. yda gevcalc, 
Cirdin. 806, 8. Chron. Sa.r. !t.^5. Psalm. 88, 10. 
vealra (\alra), -an, ;/». veluin, peplus, Gen. 38, 14. 
vriilrerc, -es, ;/i. fullo. Soin. 
Valrelin, -cs, m. notn. propr. Chrou. Sax. 1098 Voces n semicocali incij>ientcs. vel. VEALT. val. vam. 71) 

Valclielm, -os, «>. tiom. propr. Cliron. Sax. Gib.s. p. 180, 27. 
ValcIuTC, -es, «». uom. propr. Chron. Sax. 1080. 
voalm (?elm , v^Im) , -es, m. 1) fervor , aestns , iytns. \ylm \n\s 
vafres liges, Va-dm. 231, 8. vyhiic gesenlde, iyni dedit, Ca>dm. 
\\b, 26. «d iiit liIe«Me t« vylme, donec ebulliat aestti , L. In. 78. 
gedrifaii iu I^ouc dcopaii viilm C^. vclni), vieryi in profundtnn i(f- 
nem, Civdtn. 2(i(>, 31, 2) ira, ftiror. besvungen mid j^am vdme 
l)a>re liiitheortncssc, lioeth. 37, 1. l)!irh velm, per fiirorem, Bcd. 
S7n.^49\, 30. niid micliim vjlme ODsyred, tnayno furore excitatus, 
licd. Sm. 477, 41. 

vyimimt, adj. calore ardens, v^lmliiUne lig, Ccpdm. 156, ."). 
velman (-de, -cd"), aestuare. 

forvelman, forvjiman (-de, -ed), ohruere, suffocare, lien. 
velma (v^inia, volma), -an, m. vibex, planta pedis, Ben. cf. fot- 
vclma. ' 

VEALTAX (vcolt, veolton, vealten), volvere, voltttare, torquere. ge- 
vealten cneovum, provoltittis yenibtis, Math. 87, 14. 
vealt, adj. voltibilis. 

unvealt, adj. stabilis, firmus. unvealtra, firmior, Chron. 
Sax. 897. 
vealt, inc. yen. nubes, Psalm. \1, 13. C. cf. vealc. 
vealt, -e, f.? decijnilum, laqueus, Som. vertebra, L. AiHelst. 67. 
velfan (^elte, velted), volvere, volutare, Som. 

iivyltan (vylte, vylted), revolvere. {nit hig avyUon Ijouc .slan, 

Gen. 29, 3. iivylt, Luc. 24, 2. 
toiivyltan, advolvere, Math. 27, 60. 
vealh (vealg), adj. volubilis, rottindtis; inteyer, sanus, Bosw. s. l. 
onvealh (onvalh, onvalg), adj. santis, Bed. 3, 13. cf. onsund. 
onvalhness, -e, f. inteyritas, Bed. 4, 19. 
vcalh (valg), -e, /'. ? occa, Cot. 143. 

vealovjan, valovjan, vealvjan, vahjan, rylev.in (-ode, -od). 1) vol- 
vi, volvere, volutare. yoth. valiigjau; theod. Avalagon, Bed. 533, 
40. stiin vealvjende of I^am munte, Hoeth. 6. 2) exarescere , I»afc 
hit hradiist veaxan mjig and latost vealovigan, Boeth. Card. 232. 
sed fortassis fealovigan leyi debet. cf. fealo, sed etiam theod. 
welken. 
bevealvjan, bevylevan, involvere, involvi. svin beveahjad lurr- 
on, Boeth. 37, 4. 
vald, valdan, valdend, vide VILPAX. 
Valli, vide Vealh. 

valhafoc, valhfiucld, valhstod, vide Vealh. 
vall, vallende, vall^raed, vide VILLAN. 

vamb (vomb), -e, f. 1) titerus. of vambe m«*»der minre, Psalm. 21, 9. C. 
viistm vambe, Psalm. 126, 4. C. 2) vienter. ga;d on I^a vambe, cedit in 
rentrem, Math. 15, 12, 17. his vainbc gefyllan, ejus ventrem implere, 
Luc. 15, 16. se«'> fitre vamb, se(> inre vanib, Alfr. yl. Som. p. 71. 
vambabliivung, -e, /'. ventris intumescentia, Bosiv. s. l. 
vambiidl, -e, /". ventris morbus, Bosiv. s. l. 
vamb^iirc, -es, n.? ventris dolor, Lye. 
\anini (\omm), -cs, vt. mactila, naevus, vititim, pecratunt, cvimen, horrnr. 80 Voces n semivocoli incipientes. vnn. VAR. 

//. eccl. 30. %'ominn.s vyrci-an. Ctvdm. 217, 1*. ^cr vonima Iciis. Cfiuli». 
233, 29. gevtindod mid Tomnnim, C(rdin. 274, 20. 
vomcvide, -es, m. maledictum, Ctpdm. 39, 7. 282, 6. 
vomforlit, -e, f.? injiisttis pavnr, Cot. S, 198. vomforlit potiiis adjec- 
tiviim videtiir, peccati timidiis, fyrlito enim snbst. pavor, timor. est. 
foriit, adj. timidns. 
vomfiill, adj. mali yilenvs, maUgnns, Jnditli. 
vomnosii, -e, /'. naevos habens in naso, Som. 
vomscvldig, adj. peccati rens, C(Pdm. 58, 20. 

vomvlite, adj.? naevos in rnltn habens, Bostv. s. l. cf. vlitevamm. 
vemman (vemde, vemmed), corrumpere, /oedare, Psalm. 88, 31. lied. 4,32. 
gevemman, corrtimpere, Ps. 118, 121. Math. 12, 5. lied. 2, 12. Ps. 13, 2. 
vemmednjss, -e, /'. foedatio, foeditas, lien. 
gevemmednyss, -e, f. praevaricatio, Psnlm. 100, 3. 
gevemming, -e, /". corruptio, Nicod. 10. 
unvemme, adj. purus, Esod. 12, 5. 
iiDvemlic, adj. purtts, Bosw. .s. /, 
unvemme, adv. pure, Bosw. s. l. 

unvemmed {part. praet.^, immaciilatus, Lev. 9, 2. 3. Psalm. 1(»0, 1. 7. 
unvemming, -e, f. incorruptio, puritas, Rom. 2, 7. 
vana, vanabeam, vide VIJNAX. 
vancol, vide V1CA\. 

vand, vandjan, vandlung, vandodlice, vide VIXDAN. 
vandrjan, vandvyrpe, vide VIXDAX. 

vang (vong), -es, wj. planities, campus. vangas blostmiim blTivad, Menol. 
F. 178. grt'ne vangas, Ccedm. 100, 1. cf. yoth. vaggs, TtaQuSiiooq. 
vange (venee), -es, n. gena, maxilla. gif liva |>e slea on |»in svidre 
venge, Math. 5, 39. theod. vvanga, n. bor. vangi, m. ital. guancia. 
vangbeard, -es, m. barba maxillaris, Lib. Med. 12, 16. 
vangtoJ, -es, m. dens molaris, L. Alfr. pol. 40. Ps. 43, 27. L. 
vangcre, -es, m. cervical, Bed. Sm. 580, 16. Alfr. gl. Som. 60. theod. 
vvangarl. 
vanbjifelnes, vaniitBld, vanliafa, vanliaiol, vnnliafnes \ 
vanbiil, vanhaln^s, vanhelp, vanhlytne, vanjau / vide van. vana siih 

vanjendlic (vanigendlic), vaning (vannng) f VLNAX. 

vansjan, vanscrvded, vansid, ^anspedig J 

vann, vannjan, vanniht, vide ^IXNAN. 

""^VARAX (vor, v«">ron, varen), defendere, prohibere . arcere. theod. piwa- 
ran (piiiuor), vetare, Schmeller 71', 129. cf. VKllAX. 

vjir, -es , n. stagnum , mare, Andr. 2K9. 535. on |)am vere Ijtcra fixa, 
Luc. 5, 9. (L/A. Med. 2, 24. praebet vear, poculum, aifuulis , quae 
vox eadem atifue ^iir esse videtur. cf. tamen etiani bor. h»ei\ ca- 
cabiis). bor. ver, »/. stagiiiim piscosum ; var, commotio mjuae es 
remis. 
varhiera, -an, 7«. piscina, Mnn. Angl. p. 2(iO, 7. 
varig, adj. squalosiis, snrdidiis. >iisceil his varig liriigcl, Cod. Exon. 

339, 24. cf. bnr. yovfiusv, snrdidns. vihd. vvarch, sqiialor. 
var (viir?), inc. gen. algu marina, Cot. II. veorpad .siiinr nnd sondr. 

vnre and vaeg«\ Cod. E.ron. 382, 8. 
variht, adj. atgosus, Cnt. 11. Lge. 
var«>d, -es, »/i. litiis. on |iam ^nrod*', Math. i;?. 2. Uo sa* »nr«Mlc. Voccs a scmirocoli incipientes. v6r. vi^r. vajs. viis. vcr. 81 

lioeth. 32, 3. vaniil, Math. 13, 2. R. vert^tT, Doeth. lo. \nr(\, Math. 

13, 4S, ('. ve:«r(MT, lioeth. 15, 1. vtanl, Math. 13, 2. C. </. </«'o</. 
wariil, insula. bor. vor (f/CH. varar), labnim, locus naces ajtjnl- 
lendi. 

varodfarodj -es, m.? litoris fliictuatio, Andr. 197. 
vartKlfievinu, -es, n. litoris strejiitus, Andr. 489. 
vor, vorje? (vaiir, Alfr. yl. Som. 64.), -jes, n.? 1) clausura, staynum. 
2) alija marina? is l^as livales hiv gelic hreofiun staoe, svylce vorje 
bi vfuies ofre, sandheoriHiim ^rmbseald, sa>ryricji iiia'st. est balaenae 
forma similis calloso la/iidi, etiam ali/ae ad maris litus arenosis mon- 
titits circumdatae. arundinetorum marinorum maximo , Cod. Ejon. 
3tU), 21. cf. theod. wuori, wuor, clausura. iiuor, cada/iuppa 
iSchmeller II', 137.). batav. woer {et wier), n. alga tnarina. 
vorhana, -an, nt. phasianus , Sovi. batav. woerhan, Lye etiam 

vaurhaua /traebet. 
vorhenn, -e, f. /ihasiana, Som. 
voijan (-ode, -od). 1) fatiyari, ragari. ic vorige, vagabor, Gen. 4, 

14. vorjeude, vagabundus, Pror. 5. Gen. 4, 12. xYm/h. 14, 13. 2) 
disturbari. vorjaiT I)ii vinsalo, Cod. Exon. 291, 6. 

vtrig (voerig), adj. fatigatus, defessus, confectus. aru oiT |)iit he vc- 
ri:; heconi to «iuum vifmeu, Jud. 4, 17. hauda vaeron verige, Exod. 
17, 12. frofer ealra verigra inoda, Boeth. 22, 1. theod. uuorag. 
unv("rig, adj. indefessus, Herb. 1, 17. 
verigferhd, adj. animo defessus, Judith. 291. 
vt-rigmod, adj. animo defessus, Beov. ItiSl. 
v(-rigness, -e, /'. lassitudo, hviit elles Is to sdcanue niinde vi(T vt-rig- 

uesse reste? lidd. Sjn. 494, 17. 533, 39. 
vcrigean (-(kle, -('»d), fatiyare, conterere, L. Eddy. })oen. 10. Bcd. Sm. 
533, 31. 494, 15. 

ungev(!rigad Q/art.)., indefessus, Bed. Sm. 568, 14. 
var, vard, vardjan, vare, varenjan, varjan (varigean), varnuug, varscipe, 

varu , vide VKRAN. 
--VAJSAN (v("is, v(')Sou, vasen), jjollere; vigere, humidum esse. cf. bor. 
vasa, animose /trogredi; theod. wasjan, wastu, /jollere; obd. wiiselich, 
fortis, /irotervus. cf. VKSA\. 

viis ivel vies?), -es, n. aiiua, Lye. bor. vos, n. udor. 

vasa, -an, vi. satyr, faunus, Alfr. yl, Som. />. 56. 

vase, -an, f. coenum, limus. batav. wase; francogall. gazon. sed 

cf. etiam bor. veisa, quae vox cum ags. vase conveniret. 
viistling, -es, vi. lodix , Alfr. gl. Som. 79. cf. theod. westc. 
varu, -e, f. tnerx, L. const. Aenh. 1. bor. ^ara, /". 
verjau, verigean (-ede, -ed, et male -ode, -(Jd), induere, vestes gere- 
re. rciif vcrige gehvii sva his hiide gebyrige; se pretist ne verige 
inunucscriid, ne Itevedra uiauna, l»e lua l»e se ver vera(T vifmanna 
gyrlan, L. Can. eccl. 35. Jud. 7, 8. Gen. 28, 20. vaepeu verjau, 
arma gerere, Bcd. Sm. 517, 7. L. Alfr. e/). 50. hriigle hine inid t(» 
verjanne, L. Alfr. eccl. 36. cf. goth. vasjan. 
a\erjanj gerere, perferre. avered, decre/iitus , Bosiv. 
beverjan, vestimentis /)rivare, Bosw. s. l. 
geverjan, invcstire, induere, Affr. gr. 20. 

6 82 ]'oces a semwocali incipientes. \Cs. VAS. viis. vat. vtic — viis. 

\{iSi, -es, n. 1) liqitor, succus, Ilerb. 90, 7. ofetes v6s, R. 38. Alfr. 

yl. Som. 61. 2) decocltim, Jlerb. 30^ 3. 
vosig, adj. succulentns, hnmidus, Jlerb. 13S, 1. 

veste (voeste), adj. incuHus, desertus, Math. 14, 16. Luc. 4, 42. oall 
|)iit ou ealliiin |)eodiiin vrsics liged, Boeth. 18, 1. vacuus, lioeth. 7, 
4. vox angl. vvast et inhd. vvast {Juxtu wiieste) e praesenti deri- 
vata est. cf. lat. vastiis. 

\cstarn, -es, n. domus deserta, Bosw. 
vi-sten, -es, n. desertum, solitudo. andlan" I»iis ve.stenes, Jus. 8, 16. 
to l)am vestene, Gen. 21, 14. ])urh l^iit vestcn, Exod. 3, 18. 
vestensetl, -es, »j. eremitorium, Som, 
vestensetla, -an, tn. eremita, Alfr. yl. Som. 70. 
vestig (voestig, Math. 23, 38. B.), adj. desertus, Marc. %, 25. K. 
vcstan (veste, vested), vastare, Oros. \, 10. 

avestan, vastare, Jos. 10, 31. Oros. 1, 10. 2, 2. 3, 9. 
avestendness, -e, f. vastatio, Som. 
vcstness, -e, f. desolatio, Luc. 21, 20. 

avestniss, -e, f. desolatio, Math. 21, 20. jR. 
onvest, adj. (aut part. = onvcsted?) desertus, Psalm. 68^ 20. 
VASCAN, VACSA\, VAXAN (vosc, vox; voscon, voxon; vascen, vascen), 
lavare. vaxan hi hira reaf, lavent illi sua vestimenta, Exod. 19, 10. 
hira reaf voxon, Bxod. 19, 14. Bed. Sm. 610, 11. unviiscen , ilfotus, 
Math. 15, 20. H. 

aviiscau, avaxau (vOsc cet.'), elavare, Bosw. unaviisceu, non lotus, R. 114. 
viisc, -e, f. lotiOy R. Conc. 2. 

geviisc, -es, «. alluvio, R. 100^ 110. 
viiscaru, -es, n. lavatorium, Alfr. gl. Som. p. 78. 
viischiis, -es, n. lavatoritim, Som. 
viisccre, -es, m. lotor, Som. 
viiscing, -e, f. lotio, Som. 
vatul (vatol, vatel, vatl), vide VEDAN. 

Vii {=. golh. yaj. 
vjicce, vide VACAN. 
viicg, vide VKGA\. 

viidl, viidla, viidJjan, viidlic, viidelnes, viidlung, vide V.\DA\. 
viifels, viifcr, viifergang, vafcrlic, viifernes, vafercornis, vaferstov, viifer.^svn, 

viiflan, viillere, viiflung, viift, ^iifd, ride \KV\\. 
viigel, viigen, viignltixl, vide VKGA\. 
viil et ejus cotujiosita, vide VALAN. 
viilisc, vide vcalh. 

viilt (vealt), valtan (veltan), vide VALAN. 
van, viinere, vanvyrhta {^sed rectius va-n, vcenerc cet.') , vide vilgcn .suf> 

ViiGAN. 
viips, vide vesp. 
var, vide V^ARAN. 
viirboda, viirhorh, viirlice, varfirhd, viirlan, viirleas, viirlic, viirllcn^s, vSr- 

loga, viirlot, varsagol, viirscipo, viirvord, viirter, vide VKRAN. 
viis, vide VASAN. 

viisc, vaaccre, vascarn, vfischus, vjiscing, vide VASCAN. 
viistling, vide VASAN. Voces a semivocali incipientes. viis — viix. veh — vorf. veac — veal. 83 

viistin, vristmbtcrc, vastmbiurins. viistmjan, vide VEAXA\. 
\iUev et ejiis cuni/)usitti, valerjan, vaterig, vateruug, vide VETAX. 
viitl, vide VKDAX. 

VHtlin», -es, wj. inendicua ; vatling- = viidling esse videtur, vide VAUAN. 
viitJingastraBt, -e, /'. una ex quattior viis totam Angliani a dirersis 
jilayis percurrentihtis, tendens ah Euro in Zei>hyrttm, Cltron. Su.r. 
1013. 
va\. vaxbriMl, ride NFAXAN. 

\v: =: (joth. va'. 
vfbb, ^ebbeaiH, ^ebgerode, vebhoc, veblius, veblic, vebtava, vcbba, vebb- 

estre, vide VKFAX. 
veccan, vecce, vide VACAX. 
Aecg, vide VEGAX. 

vedd, vedhnxlor, vedbrjte, vedlac, vedloga, veddjan, veddung, vide VKDAX. 
velels, vefjan, velersyn, vide VKFAX. 
\elljan, vellere, vide VILLAX. 
%elin, vide V.\LAX. 

veni, veniman, veniniednes. ^enileas, ride ^ainni. 

veud, vendan, veuding (\enduiig), Veudlas, Veudelsoe, vide VIXDAX. 
veuge, vide vang. 
venjau, vide VIXAX. 
venn, -e, /'. verruca, striitna, ttimor, Lib. Med. 1, 142. 

venbvl, inc. yen. carbuiiculus, Som. 

veuspring, -es, m. naerus, Cot. 13^. 

venv^rt^ -e, /'. herha verrucaria, Lib. Med. 1, 20, 58. 
ver, verborh, verfajhd, \ergengea, verliirde, vide VKRAN. 
verdan, vide VKORI'AX. 

verg, vergean, vergnes, vergcva?dan (cvedauV), tHde VKRAX'. 
verjan, vide VAS.\X. 

verjan, vergend, vern, vernan, vide VKR,\X. 
vesp (= viips), vide VKFAX. 
vedel, adj. vfdi-l, suhst. vedelnes, vide VAUAX. 

A'ea ,■ = yotk. \a'. 

veacen (= vacon), vide VACAX. 

veagjan (= vag,ian), Psalin. 2\, 6. T. vide VKGAN. 

veaht (jfart.), vide veccan sub VACAX. 

veaht, adj. huviidus, udus. seo eoi'de vas viitruni veaht, Cwdm. llo, 19. 

cf. bor. votr (i. e. viittr), udus ; vottak, mador. anyl. wet. 
vcal, t. q. vealh. 
veal (= veall), vide VILLAX. 
vealc, vealcan, vealcere, vide VALAX. 
veald et ejus comjiosita, veald (^adv.), vealdan, vealdend, vealduug , vide 

V1L[»AX. 
Vealh, -es, m. 1) Gallus , Brito, Vallus, Chron. Sax. 465. 473. 477. 485. 

cet. 2) /nreyrinuSj alieniyenus. 3) servtis, L. Ailel. Anl. 7. nom. /iltir. 

habet 1) Vealhasr, Vealas, V^eallas; 8) Veale, Chron. Sax. 1094. 1095. 

1097. Uritones seu liritanni ii, qui iii Cambriam se rece/>erunt a Saxo- 

uibus victi BrytveaJas, qui vero in Corntibiam Corqvealas vocahaittur; 84 Voces a smivocali incrpientes. vcal — vcar. veax. vcx. vas. 

NorcTvealas denique aqtiilonares et Vcstvealas occidentales Uritanni ap- 
peUabantur, Chron. Sax. 888, 835. 
veallibaso, -e, f. vermiculum, color rubens, Cot. 199. 
vealhliafoc, -es, »i. accipiter pereyrinus, /alco, Alfr. gl. Som. p. 66. 

erodias, Psalm. 103, 19. 
vcallistod, -es, 7«. interpres^ Jioeth. praef. Bed. Sm. 486, 23. Ca:dm.2\t, 7. 
vealhlieod, -e, f. gens Vallica, Lex. Val. praef. 
vealhisc (vealJisc, velisc, Ilem. p. 101. viilisc, viilsc, Chron. Sax. 808, 
1048. vilisc, Le.r. Val. 6. L. In. 33, 54. v^ lisc, ibid.^}, adj. Vallicus, 
Britannicus. 
viln (vyln), -e, f. 1) mulier vallica, 2) serva. heo is ])iu vvln, Gen. 
16, 6. Exod. 20, 17. Gen. ^O, 14. 21, 14. 
veall et ejus composita, veallan, vealljan, vide VILLAX. 
vealt, vealtan, veaKjan, veahjan, vide VALAM. 
▼ear (vearr), vide VEORRAX. 
Tear (viir), vide VARAX. 
veard et ejns composita, vide VEORpAN. 
veard, vcai-djan, veardnian, veardsetl, veardsteal, vearg (vearh), veargbe- 

rcnd, vearhbricde, vearhrod, vide VKRAN. 
vearm, vearmjan, vearnilic, vide VEORMAN. 
vearn, vearnvistlic, vide VKRAN. 
vearp, vearpnit, vearpstic, vide VEORPAN. 

vearr, vearrhitnes, vearrig, vearrlht, veart, vearten, vide VEORRAN. 
veartT (varod), vide VARAN. 

VEAXAN (veox, veoxon, veaxen) rectius fortasse veox, vcox scribiti/r. 
cf. theod. vvuohs, vvuohsiim sed etiam batav. vviess, wicssen. — cresve- 
re, invalescere. ic gedo pat Im vjxt, ut crescas faciam , Gen. 17, 6. 
sc6 vyrt veox, Math. 23, 26. se»» lidl daghvamllce veox, morbus in dies 
invaluit, Bed. Sm. 609, 25. 687, 18. \y,i l)ornas veoxon, Math. 1.3, 7. 
theod. wahsan. 

bevcaxan (bcveox cet.'), fruticibus, arboribus, graminibus tegi. burg- 

tunas brcrum beveaxne, Cod. Exon. 443, 17. 
forveaxan (forveox cet.'), intumescere, Bostr. s. l. 
geveaxan (geveox cet.), crescere, Gen. 38, II. adolesrere. geveaxon, 

adnltus, Cot. 182. 
.V mbvcaxan (jmbveox cet), circumcingere crescendo, Oros. 3, 9. 
unvcaxcu (j)art.'), immaturus, Chron. Sax. 975. Ca-dnt. 162. 
veax (vax), -cs, «. cera, Psalm. 96, 5. Cod. Exon. 22b, 3. theod. 
wahs. cf. slaw. vvosk, vvoska = lat. viscus ? 

vcaxbred, -cs, «. tabula cerea, tabula pugillaris , Luc. I, 63. 
stajncne veaxbrcda (= vcaxbredu), tabulae tapideae, Exod. 
31, 18. 
veaxcandcl, -cs, n. cereus, Cot. 87. 

veaxgesc(M)t, -es, ji. pecunia in ceram vel cerens roltala , l.gr. 
veaxhliif, -cs, »1. collyra, cerea, Lib. Med. 1, 3."). 
veaxsi-alf, -e, f. ceratum, Cot. 209. 
vcxen, adj. cerens, Som. 
vcaxncss, -e, f. crementum. lias saM\s flodes veaxnes, Bnl. Sm. 

616, 16. (15, 17.) 
vexing, -c, /. incrrmrntum, Somn. 27, 79, 204. 
viiwtm, -es, tn. l) omne t/uod crevit, fructns, proles. bringan Voces a semivocali incipientes. Yas. vec. \Pa). \id. 85 

gAdiie vastin, Math. 3, 10. ctan vastmas, Lev. 85, 83. n^tena 
v;istm, jiimentortitn proles, Deitt. 8H, 4. 8) usura. of ?iistine lie 
nl.vsed savla^ ex, tisiiris redimet animas, Psalm. 71, 14. 3) formu, 
statura. stranglic on vastine, Alfr. T. p. 33. Ijtel ou vustinuni, 
Luc. 19, 3. CtEdm. 17, 5. 193, 8. 
iinvastm, -es, m. sterilitas, Lup. 7. Math. 13, 87. C. 

vastmbwre, adj. /'ruyifer, foecundus, Exod. 33_, 3. lioeth. 83. 
unviistmba*re, adj. steiHlis, Psalm. 118, 8. V. 

vastinb»rniss, -e, f. fertilitas, foeciinditas, Bed. Sm. p. 483, 15. 493,8. 
iin^iistmbtcrness, -e^ /'. sterilitas, Psalm. 34, 14. V. 

viistniberende (part. praes.), fruyifer. 

viistinleas, adj. fructii carens, iuutilis, Math. 13, 88. 11. 

vastmsceatt, -es, vi. usiira, Psalm. 54, 11. C. Alfr. gl. Som. 58. 

viistmseten^ -ne, f. plantatio, Math. 15, 13. R. 

viistmjau (-ode, -od^, fructificare, Marc. 4, 88. C. R. 

Ve f= golh. \ij. 
vecce, -an, /• elychnium, Cot. 40. 
vecce, i. q. vice, vuce, vide VICAN. 

VKDAX (^iid, vaedou, \Men), junyere. D, P et etiam T alternant. goth. 
vidan (vaj), vcdun, vidans). 
vido (viilu), -a? -es? m. vinculum. cf. vudu. 

vidoban (vidoban), -es, n. os collare, L. Adelb. 53. Lib. Med. 2, 17. 
vidiTe (^ex vidida?), -e, f. 1) corona vel circulus, quo miilierum cri- 
nes tenentiir, restis, redimiculum, Som. 8) circiis, circulus, in- 
strumentum quoddam rusticum, Alfr. yl. Som. p. 55. 3) loramen- 
tiim, tormentum, ibid. 78. 
vicf (vid, Jiiid. Sm. 499, 38.), praepos. 1) ciim yen. a) coram, apud. 
aleat viiT Jias engles, procubuit coram anyelo, Num. 88, 31. b) ei'- 
ga, versus, pone. vid Eaxanceastres (35,5.) vid his iiprynes, 
versus ejus {solis) ortum, Boeth. 85. 8) cum dat. a) pone, 
juxta, prope. vid l)am domsetle ic sitte, pone tribunal sedeo, Ilick. 
Thes. I, 67, 13. b) pro. sellan vid diiges veorce, dare pro diei 
opere, Math. 80, 8. lif vid life, eage vid^ eagan tod vid tetf, Exod. 
21, 23, 84, 25. c) contra. vid |)inuin vilLau, contra voluntatem 'lu- 
am, Boeth. 14, 2. 3) ciim acc. a) ad, juxta. vid I^one munt, ad 
jnontem, Num. 80, 82. vitf l)one mere, juxta lacum, Luc. 5, 1. 2. 
b) cum. hagol vid fvr geinenged, Exod. 9, 24. — Voces cum vid 
compositas sub simplicibus quaeras; sunt autem: 

1) verba. vid-bleovan. ceosan. compjan. cvedan. feolhan. feohtau. flitau. 
gangan. gevearnjan. habban. heardjan. hogjau. loedan. lecgau. licgau. 
metau. sacan. scufan. scylfau. secgan. seltau. spurnau. staudau. steppan. 
styltan. teon. veorpan. vinnan. l^ingjan. 

2) snbst. vid-corennes. cvedennes. cvedoluys. flita. genietnes. metcducs. 
metennes. metung. sacung. steal. viude. 

3) adj. vid-nietenlic. rtede. sacendlic. 

4) adv. vid-iiftan. foran. geondau. hiudau. iuuau. ncodan (nidau). ufan. 
iitan. I)od. 

vider (viifor), adv. compar. ex viil, non nisi in covipositis vocibus 
occurrens. contra, adversus. goth. vij^ra, theod. wiUar. Voces 
cum vider compositae stint: 8B Voces n semivncalt inripienteit. vid. vud. 

1) verba. vidcr-brocjan. c^idan. hlinjan. Ircan (= Ia?can). nictan. sacan. 
secjjan. stnndan. Tcardjan. 

2) subst. vider-breca (-hrenca). br«'»ca. brncn. cora. corennes. cveilmiK. 
cvide. flita. leiin. nial. mrdo. mridnes. name. raednes. ribt. saca. sacn. sa- 
cung. sac. spra^c. steal. lihtle. trod. veardnes. vine. vinna. 

.3) adj. viiler-mud. rsede. raDdlic. stwf^e. t.vme. veard. veardlic. 
4) adv. vider-dune. veardlice. 

to^idere, adv. e.r adverso, Cod. Exon. 12. 14. 

viderjan (-ode, -od), adrersari. resistere, Deitt. 32, 15. Psalm. 3, 7. 
Mfr. gr. «5, 37. 

\i(TerIing:, -es, m. adversarius, inimicus, E.iod. 1.5, 7. 

veotuma (= veoduma, vidHma), -an, m. dos, pectiiiia i/uam vir pro 
emta uxore ejtis parentibus tradit, L, /ilfr. eccl. 12. Iheod. vvida- 
mo, dos. vidamjan, rfofrtrf. fris. vetma. batar. wedem, vvedcmi-n. 
mtilier si quae ad secundas nu}>tias traditur^ vvittemon ejtis a /irio- 
ris mariti parentibus vindicetur, L. lUirynnd. 86. 

viidu (i. e. vidu), gen. vuda et ^udes, vt. 1) liynum. her is vudu and 
fvr, Gen. 22, 7, beran Jione vudu, Gen. 22, 6. 9. 2) arbor. a>lc 
viidu vile veaxan, Uoeth. 34, 10. sumes vuda eard byd on dunnm, 
ibid. 3) silva. se vudu vagode, Hoeth. 3.5, 6. on feldum vudes, 
Psalm. 31, 6. eofor of vuda, Psalm. 79, 14. treoMi ^uda. arbores 
silvarum, Psalm. 49, 11. 95, 12. 4) Iticus. forceorf hira vudas, 
Eiod. 34, 13. Kiim. 13, 19. 

vuduappel, -cs, m. pomum sylrestre . Lib. Med. 2, 12. 

vudubeam, -es, «J. arbnr sylvestris, Ccedm. 54, 22. 247, 18. 848, 81. 

vudubearo, -ves, in. arboreum , nemus, Cod. E.ron. 208, 7. 

vuduhend (-bind, male -vind?), -e, f. terebitithtis, hedera niyra, Marc. 
1, 16. C. R. Alfr. gL Som. p. 64. 

vudubill, -es, n. (vel -e, f.?) falcastrttm ^ Cot. 84. 

vudubrim, -e, f. buylossa , liosw. s. l. 

vudubucca, -an, m. caper ayrestis, Som. 

viiducocc, -es, m. yallinuyo. Cot. 159. R. 38. 

vudiiculfre, -an , f. paluinbes, Alfr. yl. Som. voces latinae cvluinba 
et coliibra conftindehantur. 

vududocce, -an, f. lapathum sylcestre, Ilerb. 36. 

vuduelfen, -ne, /". lamia, Alfr. yl. Som. 79. 

vudunisten, -es, n. sylvarum mtinimentum, Chron, Sar. *94. 

vudufeoh {gen. -feos), «. lucar, locar, Lye. 

viidufin. inc. yen. liyni strues , Alfr. yl. Soin. d^. 

vudiifiiKel, -es. m. avis sylrestris , liueth. 25. 

^udiigiit, -es, VI. caper sylrestris, Som. 

vudulieiivere, -cs, »«. liyni caesor, Deiit. 29, 11. 

viidiihenn (vodhenn), -e, /'. coturnis, Cnt. 36. 

Tiiduhult, -cs, II. tiemus, Cod. Exo». 200, 1. 

viiduhiiniiEr, -es, m. mel sylvestre, Math. 3, 4. 

viiduland, -cs, n. terra saltunsa, .ilflipd. Test. in Ilick. Diss. epist. 
p. HO. 

vudulcsev (-lesii?), -ve, /'. sylrae depastiira. ilnd. p. sO. 

viidiilic, adj. sylvestris, .41 fr. yr. Sniii. 9. \s. 

viidiimicr, -c, /'. nympha sylrestris. Echo, Cnl. 71. 

viidurtedcn, -ne, f. jus in sylrae depasttiram, Ited. Sin. ;». 771, 47. Voces a semivucali incipientcs. vud. vid. ved. vat. VitJ. 87 

Yudurofe, -an, /'. hastulu reijia, .il/'r. yl. Som. p. «i>. Maluche ayre- 

stris, Ilerb. .53. 
vudusnite, -an, /". cardnelis sylvestris, Som, 
vudutreo, -vcs, n. arbor sylcestris, Psalm. 95, 18. 
vuduvas.i, -an, m. /autnts, satyr; sicarius, tl/r. yl. Som. p. 56. 
vuduveaxe, -an, /". yeuistella tinctoria, Lib. Med. 1, 35. 3, 30. 
vudul)istel, -e, f. carduus sylcestris. Cot. 209. Ilelleborum veratrum, 
Herb. 110. 
vudjau (-ede, -ed), liyna caedere. Josue bebead, \>'iU lii vudeduu, Jos. 

9, 27. 
vudere, -es, m. calceus liyneus; vox noHuisi in plur, ^uderas, vuderjas, 

invenitur , .ii/r, yl. Som. 65, 68. 
Vida CVida), -au, m. Tiom. propr. Lhron. Sax. 
vidd, -es, n. junctura? 
iuvidd (invit), -es, v, fraus, astutia, Psalm. 14, 3. T. cf. yoth. invi- 

dan, dnaQViie^aL, u^txtlv. 
invidd (invit), adj. dolosus, ealle vcleras iuviddau, omnia labia, do- 
losa, Psalm. 11, 3. vorduni iuTituin^ verbis dotosis, Caedm, 310, 
22. Chron. Sax. 938. cf. iuvit sub VlXAX, videre, 
iuvitfull, adj, dolosus, Caedm, ib, 64. 
vidl, -es, n.? vel -e, /,? illuvies. idese mid vidle besmitan, viryinem 
illuvie polluere, stuprare, Judith. 59. vidlum gcvemde, Caedm. 78, 16. 
cf. theod. widillo, hermaphroditus. Ejplicatio prisca "ei hei^jet wi- 
dello samo s6 wibello, daj cliit ther wiblido {Gra/fl, 654) parum apta 
viihi videtur, 
vedd, -es, n, piynus, foedus, gif 1)U ved nime of l)inum naehstan, Exod. 
22, 26. ic l)e sealde to vedde, Caedm. 139, 13. l)is byif l)iit taceu 
mines veddcs, Gen. 9, 12^ 13, 17. yoth, vadi, lat, med, aev, vadium. 
vedbrodor, /H. qui eodem foedere citm alio astrinyitur , Chron. Sax. 

656. 
vedbr^ce, -es, vi. foederis seu sponsionis violatio, L, Al/'r. pol, 1. 
vedlac, -es, n. piynus foederis, Alfr. yl. Sovi, p, 58. 
vedloga, -an, m. foederis violator , /idem fallens, Lup, 19. 
undervedd, -es, n. piynus, Gen. 38, 17, 18, 20. 
veddian (-ode, -6d) 1) pacisci, spondere. him veddedon leoh to sellanne, 
Luc. 22, 5. l^iit se slaga m6t mid grid Dvr gan and self veres veddjan; 
l)onue he l)iis be^eddad habbe, cet, L. Eddm. II, 2. veddige se bryd- 
guma eft l)iis aud hit aborgjiiu his fryud, L. Eddm. de viry. despon. 3. 
2) dare in matrinionium. gif man maeden odiTe vif veddjau ville, 
ibid. 1. 
beveddjan (-6de, -6d) spondere, Exod, 21, 9. in matrimonium dare. 
f6n magas i6 and beveddjan heora magau to vife l^am lie hire 
gyrnde, L. Eddm. de viry. despon. 6. 
unbevedd6d, part. innupta, Deut. 22, 29. Exod. 22, 16. 
veddung, -e, f. sponsio, pactio, viatrimonium , Xicod. 7. 

beveddung, -e, /'. sponsio, viatrimonium, L. Eddvi. de viry. despon. 

tit. 

vatul (vatol, viitel, vatl), -es, m. crates, teyula viviinea. Inirh pii vate- 

Jas, Luc. 5, 19. micelue ad gesamu6de ou vatelum, Bed. Sm. 542, 23. 

viitl, fascia, Lib. Med. 2, 22. 

vaed, -e, /. vestis, vestimentum. vist aud vieda, lioeth. 33, 8. vistc uc 88 Voces a semivocali incipientes. ved. VKF. 

vujde, Caedm. 828, II. ofer ya;dii iniiic hi scndoii Mjtt, Psalm. 81, 17. 
Tieda lciis, ve.stimentis carens, Caedin. 85ii, 2. 
vaedbrec (gen. vaedbrOcjO» /'• plur. tant. femoraliaj Gen. 3, 7. cf. 

bn\c. 
gevacde, -es, «. vestimenta, Bed. 1. 6. 

geviPdan (-de, -ed), vestire. ge^aeded, Marc. 1, 6. il. geva?dod (?) 
instrnctus, Chron. Sa.v. 992. 
>cder, -cs, n. tempestas. smiUe \eder, serena coeli temperies , Math. Ifi, 
2. Boeth. G. breoh veder, turhida coeli temperies , Math. 1«, 3. inicle 
{>> fiigenra lides \ederes, multo eo laetior propter serenam tempesta- 
tem, Boeth. Rawl. j). 166. vedercs iibild, coelum serenum e.riiectarit, 
Chron. Sax. 1094. varenjai\ hine viii l^iit veder, se defendere coutra 
tempestatem, Boeth. 41, 3. holmegiim vederiim, asperis tempestatibus, 
Caedm. 185, 6. bor. vedr; theod. wetarj slaiv. vitr; yael. alhar; c/". 
yraec. di&rjQ, ind. vidara; cf. etiam vind, vinter. 

vederfeste, adj. tempestate detentus, Chron. Sax. 1016. 
vedernip, -es, wj. rtidens, Cot. 177. 
^edervolcen, -es, n. 7iubes, Caedm. 182, 13. 
gevider, -es, n. tempestas, Bed. b, 9. 

ungeveder, -es, n. coeli intemperies, Chron. Sax. 1041. 
ofer\eder, -es, n. tempestas, Chron. Sa.v. 794. 

laneder, -es, u. coelt intemperies, Chron. Sax. 1086. un^eodcr, Luc. 
8, 84. C. 

unvederlic, adj. tempestuosus , Lye. 
unvederlice, adv. tempestuose, turbide, Math. 16, 3. 
^('•dijaii C-cde, -ed), tempestatem sortiri rel serenam vel turbidam, Ben. 
vedening, -e, f. coeli intemperies , Chron. Sax. 1085. 
unvidernng, -e, /". coeli intemperies , Bo.nv. s. l. 
VKFA\ (vaf, va;fon, vefen), texere, fabricare. hriigel vefaiT, vestimenta 
texnnt, Bed. Stn. 601, 16. uurued vefan, fraudem texere, Caedm. 3,5. 
|t.vnne gevefeu, lucce gevefen, R. 63. — theod. weban. cf. yraec. vq&aa). 
cf. viFAN. 
avefan (aviif, cet.), texere, Joh. 19, 23. 

be^efiin (bcviif, cet.), inte.Tere, texendu teyere, Bosw. s. l. 
gcviifan (geviif, cet.], te.vere, dare, constituere. ine lii"U Vjrd gevaf, 
Varca mihi id constituit. (223, 70.) 
vif Cvef), -es, n.? subteymen, textura. 

fnif (ovif, ovef, H»eb),-es, n.? subteymen , R. 112. Cot. 161. 
vox avif, lUef, ex an (on) et vif orta, in iib, ob contrahi- 
iur, R. 63, 118. 
«ivifliearpe, -an , f. tympanum , instrumentum 7nusicum cum 

subteymine, Psalm. 150, 4. ('. 
gcvifo (gevif, gevcl), -es, n. te.rtura, fatum, Cot. 88. 
gcvifsojlig, adr. fortunatus, Som. 
vrofiing, -e, f. textura, Cot. 172. 

vibbii, -an, m. vermis. se glisigenda vibba, .41 fr. yl. Som. 59. 
Vibba, -an, m. noin. propr. theod. Wippo. 

Vibbaiidrin, »iom. propr. urbis, Chron. Sax. 568. Gale prae- 
bet \ ibhandonium, hndie Wimbledon. 
vilrl (\ibil), -es, m. Currulin yrauarius, Ijin. svurahaeus , Cnt. 
160. cantharus, Cot. 32. thcod. wibil. ndd. vvclcl. lith. wabala.s. Voces a semivocali {ncipientes. vcb. viif. vP,g. 89 

vt?fl, -c, /". cladica, clamUca , Cot. Si. vundenc mc ne bcoiT vcfla, 

Cod. Eson. 417, 15. 
vefla, -an, vi. pauucla. Ben. 
Tift (veft), -es, n.? -e, f.? deponile, Alfr. yl. Sotn. 79. textoriuni, 

subtffjmeu, Cot. 61, l(il. 
vetla, -au, m. textorium, deponile, Alfr. gl. Som. 79. 
vebb, -es, h. tela, tapes, Alfr. gl. Som. 79. theod. vvabbi, vveppi; bor^ 
vefr. 

vebbeiim, -es, m. juyum textorium, liciatorium, Alfr. yl. Som. 79. 

iusubula, ibid. 
vebiiereile (vebgerode), -es, n. pl. vebgere(Tra, fura, R. 111. tara, 
Alfr. yl. Som. 79. tela, Som. arma textilia, Lye. c/. gcr\au. 
vebhoc, -es, m. uncus textorius, jiecten, apidiscus, Alfr. gl. Som. 

79. 
vebhus, -es, n. textrina, Som. 
veblic, adj. textorius, textilis, Jiosw. 
vebsceaft, -es, 7«. liciatorium, Mone A. 299. 

vebtava, -an, wi. linum, Lye. cf. goth. taujan, facere ; ags. tcav 
{vel teav?) apparatus. 
vebba, -an, m. textor, Alfr. gl. Som. 79. 
vebbe, -an, f. textrix, in compositione legitur, e. gr. freotToTebbe, vide 

freoffo. 
vebban, vefjan (vefede, vefed) 1) texere, conteiere, Bosvo. s. l. 3) ire, 

vacillare. cf vafjan sub VIFAX. 
vebbere, -es, m. textor, Som. 
vebbestre, -an, f. textrix, Alfr. yl. Som. 79. 

vaps, vesp (= vabes), -e, /". vespa, Cot. 160. R. 23. theod. vvafsa. 
vebuug, -e, /'. scena, Som. 

vafels (vefets), -es, m. teymen, velamen, amiculum, Gen. 39, 12, 15. 
on vafelse fidera l)inra, sub teymine alarum tuarum, Psalm. 35, 8. 
sed cf. etiam vafau sub VIFAN. 
vafer, adj. vayus, Beov. 8661. vylm liiis vafran liges, Caedm. 231, 2. 
vafergang, -es, m. araneae textura^ Psalm. 89, 9. C. 
vaferlic, adj. theatralis, Som. 

vafermod, adj. inconstans, vacitlans, astutus, fallax, Beov. 2291. 
vaferness, -e, /". pompa, ludus, spectaculum, L. ecc. 13. 
vafereorness, -e, /". pompa, ludus , spectaculum, L. ecc. 13. var. 

lect. 
viiferstov, -e, f. theatrum, Som. 

viifersyn, -e, f. spectaculum, Alfr. gl. Som. 77. Luc. 23, 48. Bed. 
Sm. 585, 38. 628, 8. 
vilft, -e, f. stupor, admiratio. \n\\, he svjlcere viifte ne vuudrige, 

Boeth. U, 1. enyl. waft. 
vilfd, -e, f. spectaculum, Alfr. yl. Som. 77. 
VEGAN (vag, Ta?gon, vegen) ferre. he nioste vaepen vegan, Bcd. Sm. 517, 
7. vcgan svatig hleor, faciem sudore maculatam yestare, Caedm. 57, 
27. l)e on breostum viig birueude lufan, qtti amorem ardentem in pe- 
ctore habtiit, Chron. Sax. 975. ve cvajdou, l^iit he vege silf Itii fiehile, 
«t ipse ferat odium, diximus, L. Eddm. pol. 1. jiauc vegan, yratias 
ayere, Caedm. 141, 20. levare, raudas vicgou, scuta levarunt, Caedm. 
183, 82. trutinare, Bosiv. s. l. cf. VIGAN. 00 Voces a semivocali incipientes. veg. veg. vicg. vih. vag. vecg. vag. 

avegan (avag, cef), e/ferre, trutinare. Abraham \>^ avah feover huiid 
scillinga seolfres be fiillon gevihte, 6?«?«. 23, 16. Hiob. Thic. p. 167. 
ritvt"gan CHtvjig, cet.'), auferre, Beov. 2397. 
forvegan (forvag, cet.'), prosternere, Thorp. Anal. 
gevegan (gevag, cet.), advehere, Bed. 3, 16. movere, Beov. 4796. 
tovegan (tovag, cet.), removere, dissipare. beod volcen tovegeD, Cod. 
Exon. 210, 11. 

veg, -es, m. via. to gehealdenne l)one veg to l)ani lifes treove, 

Gen. 3, 24. veg svicfe rum, via valde sjiutiosa, Math. 7, 13. 

godes vegas, Deut. 32, 4. ealne veg {adv.'), semper, Botth. 13, 

15. 27, 4. 30, 1. 33, 4. veg (acc), liveg, ouveg (= ou veg), 

tanquam adv. usurpatur , abhinc significans, et saepissime cum 

verbis gangan, gevitan, faran et similibus conjunctum invenitur. 

vegbriede, -an, /'. cynoglossum, R. 40. cf. brnd. 

vegtareld, -es, n. iter, Som. cf. faran. 

vegferende ipart. a fcran, ire), iter faciens, Math. 87, 39. Marc. 

15, 21. cf. faran. 
vegf«tr, -e, /. iter, provectio, Lye. cf. faran. 

vegegang, -es, m. semita, L. Yith. \V. p. 12. § 12. cf. gangveg, 
veggedal, -es, n. diverticulum, viarum separatio, Alfr. yl. Som. 

76. cf. dael. 
veggelajte, -es, n. diverticulum, viarum exitus, ibid. 76. cf. la.'tan. 
veggesiiTa, -an, m. comes, Beov. 5703. cf. siif. 
vegelaeten, -ne, /". ? trivium, Alfr. gl. Som. 76. r/'. Isctau. 
vegleas, adj. via carens, ibid. 76. cf. leosan. 
vegleast, -e, /'. deviatio, invium, Psalm. 106, 40. 
vegnest, -es, n. viaticum, lied. Sm. 595, 27. 599, 8. cf. genesan. 
vegreaf, -es, m. rapiua, L. Adelb. 19, 88. cf. resif. 
vegtviflung, -e, /". viarum divisio, diverticulum, .ilfr. yl. Som. 77. 

fordveg, -es, m. abitus, iter, Bosw. s. l. 
vicg, -es, n. equus {onera ferens?), Sal. ei Sat. 318. Thorp. 

Anal. 128. Cod. Exon. 395, 10. 404, 18. cf tamen ViHA\. 
vicga, -an, m. Qvel vitge, -an, f.i:') blatta, forficula, Alfr. yl. Som. 

60. Cot. 207. 
viht, -es, n. pondus, Som. cf. tamen VIG.W. 

vihtfull, adj. jionderosus, yravis. Chron. Sax. 1000. 
geviht, -es, «. pondus, Gen. 23, 16. 
vagjan (-ode, -od), vacillare, labare. se vudu vagode, Bueth. 35, 

6. his tetf ne vagodon, Deut. 34, 7. theod. wagon. 
vagung, -e, f. vacillalio, vaguug toda, dtnlium vacillatio, Herb. 

94, 2. 
veigan (vcgede, veged), morere. agilare , lloclh. Ilairl. p. 191. 
Caedni. 240, 19. yolh. va;:jan. 

avecgan (avfjiede, cet.), arertere, suscitare, lliob. Thic. p. 167, 
13. nind b\il iivi';;!)! of his stcde, Boeth. 12. hrood viude 
aveged, Math. 11,7. 
viigel, -es, n. yitlo, vas qiioddam, B. 26. .H/'r. gl. Som.60. cf. obd. 

wagclen, rolvi. 
viigcn (vilgn, va;n), -es, «i. plaustrum, carpiiitiiin. Itcd. Sm. .'i34, 9. 
on va^nes caxc; sco cax veli callcs j>as va-uc.x, Uoeth. .39, 8. va*- 
uas, Gen. 45, 19, 87. Iheod. wagau. Vocoi a semirocaU incipientes. viig. va'g. vel. vku. vir. V('r. 91 

vaenfiir, -es, w. iter in ciirni^ Li/e. 
vaeiivyrlita, -an, wi. carpentiiriiis, Alfr. yl. Sovi. id. 
vilgenbihsel (-l)ixel), -e, /'. plaiistri temo, Som. 
va?nl)ol, -es, wj. aries, Cot. 6. 
viljinere Cvsenere), -es, m. auriga, Cot. 7. R. 61. 

v:r<j Cveg), -es, vi. motio aqiiarum , fluctns, ocenniis. vind vann vid 
vopge, lioeth. Raicl. 1»3. va?gas burston, Caedm. 208, l.i. yoth. 
vOgs, Cfic/iog; plur. vegos, KV(j.ceTa; theod. Wiifi, unda, viare. 

viPgbold, -es, n. 1) naris. 2) doinus sub viari, Beov. Gl. Kemble. 

vaegboi'a, -an, 7«. {imdas ferens) vionstrum viariniivi, Bedv. 2879. 

viTgbord, -es, «i. naris, Caedin. 81, 4. 

vffgdeor, -es, u. animal viarinum, Cod. E.von. 61, 21. 

vivgdropa, -an, «i. lacryma, Cod. Exon. 165, 17. 

vaegfar, -es, n. iter marinum, Caedrn. 196, 27. sed vaegfaru etiam 

nom. siny. a subst. 
vaMifaru, -e, f. iter viarinum, esse potest. 
vagfiit, -es, n. navis, Cod. Exon. 384, 33. 
va;gflota, -an, »i. navis, Beov. 3810. 

vwghengest, -es, tn. ei/uus tnarinusj naviyium, Cod. Exou. 181, 34. 
va^gholm, -es, vi. viare profundum, Beov. 432. 
viegliilende, part. naiita, Caedm. 84, 9. 86, 17. 
va^griip, -es, m. undaruvi anniilus, glaciesj Beov. 3219. 
vajgstiid, -es, n. litus, Cod. Exon. 404, 3. 
vsegstream, -es, m. oceanus, Caedm. 197, 22. 
viKgsveord, -es, n. ensis viarinus Qhemble^ sed fortassis ensis 

yravis, cf. vaeg siib vIgan, Beov. 2977. 
vsegliele, -es, n. navis, Caedvi. 82, 6. 87, 9, 90, 16. 
vaegl^reii, f. pericnliim marinum, terror viarinus, Caedm. 90^ 5. 
vaegl^reiit, -es, 7;i. undarum copia, inundatio, Caedm. 81, 29. 
va^ge, -an, /". trutina, lanx, Psalm. 61, 19. hiibbe a;Ic man riht va;gan, 
Veiit. 25, 15. Hvegen on anre vaegan, Hiob. Thw. p. 167. habbad 
enine vaegan, justas trutinas habete, Lev. 19, 36. theod. wflga, f. 
Wiigi, f. stater. 

vsegscaln, -e, f. lan.r, Cot. 124. 

vaegetunge, -an, f. trutinae e.tainen, Alfr. yl. Som. 67. 
vaege Cvegi, Sonu^, -es, Ji. poculum. sed cf. vaeg siib VIGAX. 
vel et ejus compos., vela et ejiis covipos., veleg, velegjau, vide VlLAN, 

junyere. 
veler C= verel), vide VKR.4N. 
veIoc_, ride veoluc. 

^VKRAN Cviir, vaeron, voren), viyere, vivere; tutum esse; viilevi esse? 
vir C= vire), -es, ji. 1) ramus, ramiis viyrti, Soin. 2) /ilnm, metalli 
filum, Jieov. 2055. 4821. 

virgroefa, -an, 7«. viyrtetum, Cot. 133. 
virtreo, -ves, 71. myrtus, Cot. 131. 165. 
ver Cveor, Bed. Svi. 623, 41.), -es, m. 1) vir. se hiilga ver, Caedvi. 
173, 21. v!ildre«'ir veres, Caedm. 67, 9. liri veras, Gen. 18, 2. Luc. 
9, 30. 2) viaritus. l)iis vifes ver, Exod. 21, 22. under vercs au- 
veald, Gen. S, 16. yoth. vairs; bor. ver. 

verbeain, -es, 7/1. stirbs hominuvi, Caedvi. 208, 20. 
verhad, -es, vi. virilitas, sexiis virilis, Gen. 1, 27. 17, 2. 02 Voces a semivocaU incipientes. veor. ver. vor. 

yerleiis, adj. marito orbata, L. Cnitt. pol. 71. 

verelic (verlic), adj. virilis, mascnlinus, verlic cynn, Alfr. gr. 6. 

viro dignus, siut l^at verilice velan Juses middangeardes? Boeth. 

13. 
Tcrelice Cverlice"), adv. viriliter, verlice d»'» \m, Psalm. 26, 80. 
vermilgir, -e, f. yemis hnmanum, Caedm. 98, 30. 
vermete, -es, m. victus humanus, Cot. 16. 
verscipe, -es, m. virilitas, fortitudo, Chron. Sax. 1086. 
ver<ulf, -cs, 7«. lycanthropus, L. Cnut. eccl. 26. 
verl^eod, -e, f. genus humanum, populus. \>\i \m8 ver|)e«»de feorrau 

gesohtest, Caedm. 149, 21. l)a ongunnoa vercaa verj^eoda spell, 

Boeth. Rawl. 190, 195. 
vcorud (verod), -es, 7i. turma, copia virorum, Luc. 2, 13. 22, 47. 
veorold (^erold, vorold, viaruld iThorp. Anal.'), vorld), -e, f. qui cum 
viro aliquo und eodem tempore vivunt, aetas, seculum, aevum, vi- 
ta, mundus. geornfiUInes l)isse verolde, Math. 13, 23. l^isse vor- 
ulde bearn, Luc. 16, 8. geond ealra voriiida voriild, Caedm. 278, 
19. a on veorulde, Bosiv. on vorulda voruld, in secula seculorum, 
Bosw. Legitur quoqiie gen. sing. vorldes, e. gr. of vorldes frymilc, 
a seculi principio, Luc. 1, 17. 
veroldaeht, -e, f. opes seculares, Boeth. 13. 
voruldar, -e, f. honor mundanus, honor permaguus, Beor. 34. 
voruldbi^t, -e, f. emendatio secularis, L. Eddv. Giithl. praef. 
veoruldbueud, -es, 7«. terrae incola, Boeth. Ratcl. p. 159. 196. 
voruldcamp, -es, m. pugna universalis, secularis, L. .ilfr. ep. \, 51. 
veroldcandel, -es, n. viundi lumen, sol, Beov. 3926. 
veroldcaru, -e, f. cura secularis, L. const. W. p. 150, 24. 
voruldcri~ift, -e, f. vis secularis, Caedm. 239, 1. 
Tcoruldcund, adj. secularis, L. Cnut. pol. 66. Bed. Sm. 565. 
veruldcjning, -es, 7h. rex mundi, deus, Caedm. 140, 29. 
vorulddajd, -e, f. factum seculare, L. eccl. 21. 
veorolddcma, -an, m. judex mnndi, judei secularis, Boeth. Ratvl. 

p. 157. 
vorulddom, -es, 7«. gloria secularis, Vit. SritT. 
vorulddreiim, -cs, m. juhilum seculare, Caedm. 74, 10. 180, 9. 
vorulddryhten, -es, m. mundi dominus, Boeth. Raul. p. 191. 
vorulddugud, -e, f. virtus secutaris, Caedm. 97, 30. 
vorulddearf<KT, -e, f. difficultas, labor secularis, Boeth. Rawl. 157. 
voruldi-ge, -cs, vi. timor permagnus, L. Const. W. p. 148. .y 3. 
Yoruldfeoh (-fcus), n. opes seculares, Caedm. 129, 12. 
voruldfricT, -es, m. pax unirersalis, L ./df/. Anl. 1. 
voruidrriima, -an, 77». creator mundi, Vil. OinU. 2. 
voruld;;(bvrd, -0, f. origo secutaris, Bvd. Sm. 593, 2. 
Ternililgidiil, -es, «. mors, lledv. 6131. 
voruldgeriht, -es, n. 1) supremum judicium. 2) judicium secuta- 

re, L. Eddg. Sup. W. p. 80. .? 3. 
voruldgcsa;ld, -e, f. salus secularis, Boelh. 11, 2. 
voruIdgcsa,'lig, adj. dires, felir, Thorp. Anaf. 
voruldgesccaft, -c, f. creatura, Boefh. 33, 4. Caedni. 7, 23. 
vcroldgcstrcon, -cs, n. thesaurus permagnus, Bdd. Sm. p. 490, i6. 

Caedm. 71, 27. 112, 32. Voees a semivocali incipientes. vcor. ver. vor. 93 

voruIilKevrit, -es, «. scriptura secularis, licd. Sm. 564, iii. 

voruld^ieviiua, -au, m. tnos seculi, L. Eiidy. su//. 3. 

veoruldgifu, -c, /'. yratia seculi, Bed. Sm. 498, 20. 

voruldf;ili), -cs, m. jactatio seculi, lioeth. 33, 1. 

voruldgitsere, -es, m. avarus seculi, ararissimus, lioeth. Rawl. 

169. 
voruldgitsung, -e, f. avaritia seculi, Boelh. 7, 1. 
voruldglencg, -e, /'..'' yaudium, splendor seculi, L. eccl. 21. 
voruldj;od, -es, /j. bonum seculi, Bi!d. Sm. 52(j, 24. 
veroldliiid, -es, m. status secularis, Bed. Sm. 592, 42. 
voruldliliiford, -es, m. dominus secularis, L. Eddy. can. 1. 
voruldlagu, -e, f. jus civile, seculare, L. Cnut. pol. 35. 
veroldleiiu, -es, m. praemium seculi, L. eccl. 25. 
voruldlic, adj. secularis, Boeth. 8. L. Cnut. eccl. 15. 
Toruidlif, -es, n. ^-ita secularis, Caedm. 222, 12. 
vonildlufu, -e, f. amor seculi, L. Eddy. can. pn. 17. 
veoruldlust, -es, m. amor seculi, lioeth. 24, 3. 4. 
voruldniaeg, -es, m. consanyuineus secularis, Caedm. 131, 18. 
voruldniagu, -es, vi. consanyuineus secularis. 
voruldniaun, -es, m. vir secularis, laicus, Boeth. 7, 3. 
veoruldmed, -e, f. praemium seculi, L. eccl. 25. 
veorulduead, -e, /". anyustia seculi, L. Ailel. const. W. p. 115. ^ 11. 
voruldnytt, -es, tn.? utilitas, ttsus secularis, Caedm. 59, 7. 
voruIdriEden, -ne, f. status mundi, interitus, jnors, Beov. 2278. 
veoruldrice, -es, 7i. reynum mtindi, Caedm. 33, 1. 201, 1. 202, 25. 
voruldrilit, -es, h. jus seculare, L. Eddy. pol. 5. 
voruIdsfflJ, -e, f. salus secularis, Hoeth. 7, 1. 
veroldsceamu, -e, f. infamia, L. Cniit. pol. 50. 
voruldsccitt, -es, m. reyio mundi, Boeth. Rawl. p. 180. 
voruldscipe, -es, m. neyotium seculi, Dial. praef. 
voruldsnotor, adj. vulde sapiens, philosophus, Martyr. 22. Mar. 
Toruldsorh, -ge, f, cura sectilaris, Past. 51, 7. 
voruldspt-d, -e, f. opes seculares, Boeth. 5, 1. Bcd. Sm. 556, 42. 
voruldspnec, -e, f. conversatio secularis, de rebus secularibus ? 

L. eccl. 21. 
veoruldsteore, -es? vel -steor , -e, f? disciplina secularis, L. 

conc. jEnh. 31. 
Toruldstrudere, -es, vi. yrassator publicus, Lup. 19. 
voruId*eIa, -an, m. voluptas seculi, Boeth. 26, 2. 
voruldveorc, -es, n. opus seculare, L. eccl. 3, 24. 
voruldveorilscipe, -es, m. honor secularis, L. Cnut. eccl. 6. 
voruldvig, -es, m. puyna secularis, puyna universalis? L. Alfr. 

ep. I, 52. 
Toruldvillnung, -e, f. desiderium seculare, Boeth. 41, 3. 
voruld\ita, -an, m. philosophus, senator, L. conc. Mnh. 31. 
voruldvite, -es, n. poena secularis, Nonlh. preost. layu 10. 
voruldvrence, -es, m. astntia mundi, Past. 30, 1. 
voruldvuldor, -es, m. ? yloria sectilaris, Boeth. 24, 4. 
voruldvunjende, pai^t. secularis, in mundo deyens, Boeth. Rairl. 

p. 168. !)4 Voccs a scmivocnli incipicntea. \vr. vir. veo. vyr. 

voriildvynn, -c, /". voluptas mnnfU, Caedm. 277, 27. scd Thorpe 
vonilde v\-nniim scri]isit. 

voriild^ rnuFo, -o, f. miseria mnndi, Caedm. 58, 3. 

voruldyd, -e, f. nnda secnli. Iloet/i. Rawl. p. 154. 3. 

voruld|iearf, -e, f. eyestas secnli, Hed. Sm. 487, 19. 

vornld|»e<iv. -es, 7«. tnos secnli, lioetk. 1. 

vornld|.ey;pn, -es, m. minister secnlaris, L. Lnnd. W. j>. 71. 

voruld|)e('>stru, -e, /". obscnritas seculi, lloeth. iiaivl. p. 18«. 

voruId|)injr, -es, n. res seculuris. Boeth. 24, 4. 
vtrod (vi-red, veored), adj. mitis, dutcis, snavis. vered to drincaniu-. 
E.rod. 15, 25. Yy veorodra, eo dulcior, lioeth. 23. Si roces tfoih. 
unverjan, cr/avay.riiv, unvrreins, «y«v«xr/?c<s coniparare liceret, vo- 
cent anylosax. vajred scriptam de/enderes , i/uae tamen forma nun- 
i/nam leyitnr. 

unverod, adj. non dnlcis, Past. 58, 10. 

j>urhverod, adj. praednlcis, Col. Mon. 
verodhccan (-lailite, -la;ht), indnlcorare, Scint. «4. 
verodan, veredan (-de, -ed(, dulcescere, Boeth. 21, 1. 
veredness, -e, /". dulcedo, Dial. 1, 3. Psalm. 30, 23. 
virt (veort, vert), -e, /'. brasium, viustnm, Som. theod. wirza. 
veoler (veler), -es, m. labinm. tostencif dryhten ealle veltMas facn- 
fulle, Psalm. 11, 3. 4. 30, 21. 62, 6. niid veleruni veordjan, Math. 
15, 8. Marc. 7, H. Voces yoth. vairilo; bor. vor; fris. were. wire 
docent vocem anylosax. veler e.r verel, literis R et L transpositis 
ortam esse. 
veorc (verc, Caedm. 267, 34. vorc, Dent. 27, 26.), -es, n. 1) opns, fa- 
ctum, labor, Joh. 6, 29. 1, 27. 10, 32. Gen. 2, 3. Psalm. 103, 24. 
8) dolor, anxietas, ira. \>iit vas veorc gode, id deo iram movit. 
Caedm. 217, 18. et saepins. cas. instrnm. veorcc adverbii instnr 
usnrpatnr, e. yr. cvad jnit hiin va?re veorcr- on mode. se esse anjinni 
di.rit, Caedm. 122, 18. viis Ahrahame vcorce on iiiodc, Cipdm. 16>'. 
31. I'o.r si nntioneni doloris. irae habet, interdnm etiani viirc scri- 
bitur, e. yr. Hlath. 24, 8. C. lied. Sm. 589, 31. qnae tanien scriptio 
vitnperanda videtnr. cf. theod. werah; bor. verk; sed Gothi vaiirk 
110« vairk pronunciavisse videntur. yraec. iQyov. 

veorcdii^, -es, m. dies operis, Som. 

veorcfru (-iirn), -es, n. officina. Cot. 211. 

veorcfull, adj. operis ptenns, dolorosus, Scint. 53. 

veorc^ierrfa, -an, operis praefectns, E.iod. 5, 10, 13. 

veorclius, -es, u. eryasterinm, offtcina. .Ilfr. yl. Soni. 78, 79. 

veoromann, -es, ;/;. operarins, lloeth. 17. Math. 10, 10. C. /{. 

veorcn>ten, -es, n. jnmentum, 7/. .\lfr. 3. 

veorcstiin, -cs, m. lapis dolatus, Jos. 10, 1."^, 27. 

veorcsum, atlj. molestus, Caedm. 37, 83. 

veon|>ei'>v, -es, «». operarius, servus, Caedm. 136, 18. 220, 21. 
aindveorc, -es, n. I) niateriu. nndvtorc f»\ vealle, Uo.^iic. s. I. 

2) causa. biiton andvcorce, lloeth. 10; 32, 2. 

fjcveorc, -es. ;i. opna. lied. 1. 23. arx, Scint. 62. Cot. s.i. 112. 

v^vrran, v,> rcran (vorlite, ^v\o\\\\, et interdnnt: vrohle, ^«'vrohl), yoth. 

viiiirkian; sar. virct"an et vcrctWi; theod. wtirkjan, v.irkjan et wer- 

ktiu; bor. jrkjft et verK». 1) operari. niht rviiul, |ioune miu mau Voces a semivocoli incipicntes. var. var. 95 

v.vrcan no niiiji-, Joh. 9, 4. lic «xodc, livfit hl v^rcean ciuTon , Geii. 
47, 3. j;:i(l und vyrcaiT, Exoil. 5, IH. 2) colere, land vel cordan 
v^rcan, 6?«'«. 2, 5. 3, 23. 9, 20. 3) facere, /abricure, constitnere, 
ic l)iis l>ini!, v^rce, Math. 21, 24. ic vorlite earce, navem feci, Dettt. 
10, 3. II, 5. l)ii bredn l»ii ic vorhte, Deiit. 10, 5. siivl and liclionia 
v^rcad anne nian, lloeth. 34, 6. 4) producere, saed, viistra vjrcan, 
semen, frnctiim prodiicere, Gen. 1, 11. 18. berenu vyrcan, horrea 
aedificare, Jlosir. .">) habere, jremot vyrcean, gesomnunge vyrcean. 
concilinm habere, Math. 27, 1, 7. etiam ge|)inges vjjrcean, concili- 
vni habere, leyititr (aedtn. 245, 25. fi) celebrare, tebeorscipe \yr- 
ceau, convirinm celebrare, Joh. 12, 2. eastron vyrccau, Math. 26, 
18. 
avyrcan (iivorhte, iivorht), facere, L. Hlo(\. 
bevyrcan, facere, formare; bevyrc ou goldc, /ifc ex auro (vitti- 

htni). 
forvyrcan, amittere, />. lUoA. 15, 2. obstruere, perdere, Chron. 

Sax. 896. 
gevyrcan, facere, aedificare celebrare, Caedm. 51, 31. i/oth. ga- 

vaiirkjan. 
ynibv^rcan, circumoperari, Bed. Sm. 542, 24. 
vyrhta, -an, m. opifex, artifex, Math. 10, 10. lioeth. 14, 1. 
gevyrhta, -an, in. opifex, L. Const. p. 115. 
gevyrht (geveorht), -es, n. meritnm. be gevyrhtuni, secundnm 

merita, merito, Bed. 4, 6. Gen. 42, 21. Joh. 15, 25. 
gev^rce, -es, n. operatio , opus , Caedm. 79, 11. Cot. 186. {/oth. 
gavaurki, ■nQay^iaTiia, x8QSog. 
var (var), adj. caiitus. beo viir, esto cautns, Gen. 24, 6. praescius. 
ac he ne niihte, for (l)e) he vard is var, Chron. Sax. 1140. {/oth. 
vars, theod. war. cf. etiam \xv. 

uuvar (iinviir, unver), adj. incantus , Gen. 19, 35. Chron. Sax. 
1051. cf. etiam unvger. 
vilrlic, adj. cautus, L. Alfr. pol. 1. 

unviirlic, adj. incautus, Past. 1-5, 1. 
vilrlice (varelice, vearlice, liosw. s. /.), adv. cante , lioeth. 32, I. 
farad viirlice, Jos. 2, 16. 
unvjirlico, adv. incaute, lied. Sm. 525, 1. 
varlicness, -e, f. canlio, Som. 

viirsagol {vel vaersagol?), adj. sermone catttus, Off. liey. 15. 
varu, -e, /'. cantio, cautela. on vare, cum cantela, L. Const W. p. 
147. S> 1. bntan vare, sine cautela, Oros. 4, 4. theod. wara , /". 
cautio, protectio. 
viir {vel va?r?), -e, f. 1) cantela, cautio, defensio, foedus. ou godes 
vare, Menol. F. 432. 2) septtim, mnnimentum. to l^.rre viire ge- 
byrigead XVI hyda, Hicc. diss. ep.p. 109,8. 3) resistentia, heUum. 
theod. vvara; mhd. wcr, protectio, defensio. 
viirboda, -an, vi. fecialis, belli nuntins, Som. 
viirborh, -ges, m. fidejussor, L. Eddv. GttS. 12. cf. vi-r suh 

VESAN. bat. waarborg. 
vJirfoBhd^, -e, f. inimicitia capitalis, L. Li. 46, 54. 
viirrast, adj. foederis vel pacti tenax, Caedm. 109, 7. 156, 8. 29. 
viirgeapniss, -e, f. aryumenttim, Soin. 96 Voces a scmh'Ocali inciptentes. var. ver. veard. 

vargenii("a (vergenga), -an, m. socius, qrii tntus ambulat. vildra 

viirgenga, Caedm. 257, 2.^. 
viirlilot, -es, n. deceptio, fraus, Cot. 02, 1*^. 
vfirlaecan (varlahle, \arliElit), praemonere, Som. 
\arleas (vel vterleas?), ailj. t/ni pactum non servat, infidus. 

Caedm. 5, 5. 
vjirloga 0'ff vjprloga?), -an, m. foedifragus, Lup. 19. Caedm. 7K, 

32. 145, 22. 151, 4. 
vjirscipe, -cs, m. cautela, consideratio, Boeth. 27, 2. 

unviirscipe, -es, ni. inconsideratio, Serm. in ass. S. Joh. 
vfirvord {t^el <a;rvord?), -es, n. cautelae verbum, praemonitio, 
liosw. s. l. > 

varas, -a, vare, -a, «aran, -ena, plur. tant. masc. gen., nisi in com- 
positis non occurrens. incolae {defensores). eorifvaras, terrae in- 
colae, Oros. 3, 5. Romvare, Romani, Oros. \, 10. hellevaran, in- 
ferni incolae, Boeth. ib, 6. sigelvare, Aethiopes , Caedm. Ts2, 2. 
biirinare, cives, Caedm. 22f), 30. cf. Cliatiiarii, Bajovarii, Anipsi- 
varii, cet. 
gevaran, -ena, m. plur. tant. cives, Ilom. Nat. Greg. 
varii, -e, f. in compositis tantum leyitur, civium complexum signi/i- 
cans. e. gr. biulnani, civitas, Math. 21, 10. ceaster\arii , civitas. 
Math. 8, 34. 
varjan (-odc, -od), defendere, cavere, vitare. cum instr. he bebead 
l>at ve unc vite varjau sceoldeu, Caedm. 49, 33. 

bevarjau (-ode. -od), cavere, vitare, custodire, Caedm. 35, 1. L. 

Cnut. eccl. 26. 

verjao, verigaa (verede, vcred), defendere, arcere. lif and land ver- 

jan, L. Ai\el. const. IV. p. 110. § 6. L. Eddv. 7. L. Cnut. pol. 24. 

veredon niid j»y vealdi\, ////r. T. p. 13. Caedm. 52, 19. — Male ver- 

bum hoc eliam verode, ven.d /lectitnr. 

iiverjau (-ede, -ed), de/'endere, Oros. 3, 9. 
beverjan (-ede, -ed), restringere, prohibere, Thorp. Anal. 
geverjan (-ede, -ed), defendere, protegere, .ilfr. gr. 2b. 
vcrung Cvcring), -e, /'. agger, pila, Som. 
bevcrung, -e, /". tutamen, Scint. <i4. 
bevereness, -e, f. prohibitio, Bdd. 1, 27. 
verjend, -es, m. defensor. 

beverigend, -es, m. defensor, Bosw. 
unvered, part. non protectus, Caedm. 50, 21. 
vcard, -cs, m. custos, defensor. hcoronrices vcard, deus, Caedm. 104, 
33. lifcs veard, vitae custos, Caedm. 9, 20. giimcna vcard, dens, 
Caedm. 230, 22. mcrcllodcs veard, oceani dominus, Caedm. 20!», 23. 
banhiuscs vcard, osseae domus custos, i. e. animus, Caedm. 211, 9. 
vcard, -c, /. cuslodia, Lev. 8, 35. Jud. IW. 

vi-ardiaann, -es, m. custos, .tl/r. T. p. 3t), 1.5. Iti. 

vcardscll, -cs, «. specuta, Cot. 194. 

veardstcall, -es, m. spevula, .llfr. gl. Som. 68, 77, 

forcveard, -c, /. cautela, pactum. on licora forevcardc, Chron. 

SuT. 1091. 
orvcardr, adv. sine cnstodia, Iloclh. 624S. 
veardjau (-odc, -od) 1) custodire. cum gen. [licrc cacgcau ^cardjan, Voccx a scmivocali incijnoitcs. vear. — vor. 97 

clacem custodire, L. Cnut. )>ol. 74. cum acc. Tcardode vide rice, 
aui/ilnm reynum protegity Caedm. 257, 29. 2) inhabitare. cum acc. 
l><)no Mn\u veardjan, si/lcam colere, Cod. Exon. 203, 16. vestcu 
^eardad, in deserto hahitat, Cod. Eion. 208, 25. on cordan %card- 
jan, in terra, JSoeth. fiairl. ji. 180. 

nveardjan C-<""''\'. -<"»d). tueri. Iii lii sjife aveardedon, Oros. 5, 3. 
beveanljan (-ode, -od), tueri, custodire, Psalm. II, 8. 30, 7. 
;;ieveardjaii (-ode, -od), intiieri, videre, |)at he si geveardod fram 
iiini, 71. Ilen. interl. 49. 
vearli (veari^^, -es, in. 1) exfjulsiis, exlex, exsul, .\L'nol. F. 573. 2) 
rudis, rusticus, Thorp. Anal. 3) lupuSj cf. heoruvearg. 4) furca. 
veargberend, -es, m. fnrcam ferens, Som. 

vearlil>ra'de, -an. /'. naeriis serj/ens, impetigo, Alfr. yl. Som. 71. 
Tearhrod, -e, /. furca, ei/iinleus, Alfr. yl. 77. 
Tcarhrodberend, -es, in. furcifer, Som. 
vyrnen, -ne, /'. lupa, vide yloss. ad lieov. sub vcarh. 
vir^jan, ver^jan, \irigan (virigde, viriged), maledicere, execrari, Math. 
5, 11. Psalm. 108, 27. V. Past. 36, 7. Marc. 11, 21. 

avarigan, avirigan. a^irgjan (avirigde, cet), execrari, Oros. 6, 36. 

Math. 27, 5. Jioeth. 3. 
a^irgeudlic, adj. delestabilis, Nathan. 7. 
aAirgedlic, adj. maliynus, Xicod. 20. 

ougeanvlrgjan (-virigde, cet.), reprobare, objuryare, R. Ben. 4. 
virigedncss (virgedues, virignes, virgiuys), -e, /'. maledictio, Cot. 33. 
Gen. 27, 13. Dettt. II, 26. 28. Psalm. 108, 16. 
avirgeduess, -e, f. malignitas, Deut. 11, 29. 
vyrigung, -e, /". maledlctio, Psalm. 87, 19. T. Psalm. 108, 17. L. 
verhdo (vergdo), -o, f. maledictio, Caedm. 105, 19. 217, 13. 
varoht (voroht), -e, f. abominatio, Math. 13, 14. C. 
virgcvidol, adj. maledicus, Bed. Sm. 602, 11. 486, 1. 
verigcvedan (-cvad , cvaedon, cveden ?) vel verigcvsedan (-CTaedde, 

cvteded?), maledicere, Som. 
verel (varel), inc. yen. evitutio, fuyatio. theod. weril, fliogonO weril. 
verlan. varlan (-de, -ed), praeterire, Joh. 9, 1. C. 

biviirlan (-de, -ed), praeterire, Joh. 9, 1. var. lect. 
jnibviirlan C-de, -ed), circuvi ire, se convertere ad, Luc. 7, 9, 44, 
vearn (vern, vjru), -e, /'. repttynantia, obstaculum, C. R. Ben. 78. 
unvearnum, adv. sine repuynantia, Beov. 1476. 
vearnvisllic, adj. difficilis, Som. 
vearnvistlice, adv. difficulter, Cot. 63. 
varenjau, vearnjau, vearuigean (^arcuode, vearuode, vareuod, vearuod) 
1) cavere, vitare, Boeth. 29, 3. Luc. 11, 35. Edod. 10, 2S. vearni- 
gean fram, cavere ab, Math. 16, 6. II, 12. Marc. 8, 15. 12, 38. 2) 
monere, vearnjan on a>r, praemonere, Gen. 6, 6. 
bevearnjan, custodire, L. Cnut. eccl. 28. 

gevearnjan, custodire. vionere, Boeth. 7, 2. admonere, Bcd. 1, 14. 
2, 5. ' 

unvearnod , part. non admonitus, imparatus, iVord/j. predst. 

layu 33. 
vearuung, -e, /". nionitio, Gen. 41, 32. 
vernan, vyrnan (-de, -ed), prohihere, deneyare. anuni anes. gif he 98 Voces a semivocaU incipientes. \ear. vaer. viir. vor. vyr. 

him rihtes vyrnde, L. AAelst. 3. Oros. t, 7. liiit jiu him j^ines g»des 
vjriie, Detit. 15, 7. gif [)ii l»am friimgiiran bryde vjrnest, Caedni. 
Ilil, 4. 

forvyrnan (-de, -ed), prohihere, deneyare, Boeth. 81. 

forvyrncdu^ss, -e, f. deuegatio, prohihitio, Uostv. s. l. 
vearter (vfirter), -es, m. incola, Chron. Sax. 506. 

vjere (vier), adj. beniynus, mitis (^cf. alva*re) J)iis me J^es boda sfigde 
vacrmn vordunij Caedm. 42, 31. theod. wiiri. cf. var, viir. 

gevajre, adj. cautits, Math. 10, 17. 

gevaereltecan ^-la;hte, Iseht), communefacere, Alfr. resp. 44. 

unvaere, adj. maliynus, inimicus. cf. yoth. iin\erjan, dycivav.Tilv. 
Voces TiBrclic, unvaprelio; vterelice, un^iprelice; va?relicness et aliae 

tam ii (/uam ss habere possunt. Adjectiva vHr, cautus, intentus, 

et voere, mitis, blandus, facile confundi potuerunt et propter no- 

tionis affinitatem et qula iis tantum casihus inter se distant, 

quihus flexiones a vel u sunt, e. yr. viira et va?ra, varum et va-ruin. 
v£er, -e, /'. pactum, foedns. vsare frieton^ Caedm. ib7, 7. vaere he«')lde, 
Caedm. 204, 19. ic l)a vsere foriT sode gela;ste , Caedm. 130, 10. 
va;re gemyndig, Caedm. 143, 1. theod. wari, gawiiri, probitas. cf. 
waru. 
viir. Voces cum viir vel voer compositas , utraque enim vox intelliyi 
potest, sub voce viir attuli, e. yr. vicrbod;i, voerfichil, vivrfiist, vaer 
genga, vserlyecan, vierleas, vjcrloga, va-rhlot, vicrscipc, va*rvord, cet. 
mox enim in libris manuscriptis acutum hahent, ut vajrleas, Caedm. 
5, 5. mox eo carent nt vierloga (i. e. viirloga), Caedm. 7«, 32. sed 
vferloga, Caedm. 151, 4. 152, 33. vjcrfiist, i. e. viirfiist, Caedm. 109, 
7. sed vaerfiist, Caedm. 156, 8. Parimode etiam varscipe, verfaehd, 
vergenga, cet. legnntur, quae formae vocalem brevem defendere vi- 
dentnr. 
vorn, -es, 7i. multitndo, copia. misdicda vorn, Boeth. Raivl. 159. 
vorn gestrynde suna and dohtra, Caedm. 74, 11. onscudc vorn ve- 
i-udes, Caedm. 220, 24. vornum aud heapum, turmis et catervis, 
Jud. 23, 40. cf vcrud. 

vornma:-luin, adv. catervatim, Som. 
vjrt (virt, Gen. 1, 12. vcrt, vart, liosw. s. l.), -c, f. I) herha, otus. 
seo vyrt veox, Math. 13, 26. sumra vjrta, Boeth. 34, 10. ge |>e 
teodjad lelce vyrte, Luc. 11, 42. 2) radix, vjrtum fixsi , Cnedm. 
247, 19. cf. theod. wurzi. Vtrum vox altera ort, quae eandem 
hahet notionem, eandemqiie habeut oriyinem, ahjectd literd v, diju- 
dicare non audeo. cf. yoth. aiirtigards, sed etiam voces anylosax. 
veorf et orf, pecus. 

v^rtbcdd, -es, n. pulvinus, Jlerh. 7, 1. 

v^rtbox, -e, f. aromatum theca, Iii/e. 

vyrlbrird, -es, vi. amma. vyrtbraMJas, Som. Lyc. 

vyrldrenc, -es, m. potio herbis confecta, Cot. 2. 

vyrtforboren, part. herhis incantatus, L. !>!ed. I, 45. cf. franco- 
yall. enhcrbc. 

vyrtgiil.stre, -an, /'. prr herbas incantatri.r, Ohs. Lun. .'». 

vyrlgcard, -cs, in. hortu.i, Psalm. 143, li». cf. orlgcard. 

vjrlgemang, -cs , «, herharum collictio, antmalit., Mulh. li!. I. 
Luc. 23, 56. Voces (t xmirocali incipientes. vyr. vks. 99 

v^rtmcte (viirtmctc), -es, 7?». cibus herhis coufectiis, Alfr. <fl. 

>Soin. 61. • 

vyrttnima (vyrlriima, vurttnniia), -an, m. fadiXy Math. 11, 20. 
Liic. 3, 9. stirps, orit/o , Iivat limpeil |)as to |i«;, of livylciim 
vyrtnimnii ic licemied si? lied. Sm. 477, 38. rf. triima. 
vyrltnimjaii (-ode, -od), radtces figere. 

ofvyrttnimjan, eradicare, Ltic. 17, 6. C. 
vyrttnn, -cs, m. herbarinn sf/itnm, horttis, Joh. 18, 1. !!•, 41. Ltic. 

13. 19. 
vyr( valii. -a, m. radij. |)U vyrtvalodes vyrtvala Iiis, Psaftn. 79, 

10. T. 
vyrtvcle, -es, m. radtJ', Psalni. 51, .5. C. T. 

vyrtvaljan, vyrtvalvjan (-ode, -od), radices fiyere, plantare. [)U 
vyrtvaleedcst {sic) Iii;y;, Psalm. 43, 3. 
avyrtvaljan, eradicare, Math. 15, 13. 13, 29. 
vyrtveard, -es, m. hortitlantts, Joh. 20, 15. 
VKSAN (vfis, vaeson, vesen), virere? tnarcere, marcerare, Ilerb. 2, 9. 
cf. theod. wesan (/jart.) marcidns. goth. vijon, vivere. cf. etiain 
VKSA\, essej existere; VASAV, pollere; VISAN. 
vesend, -es, m. bnbalus, Alfr. gl. Sotn. 59. theod. wisant, visuut; 
bor. visundr. 
vesendlioru, -cs, m. bnbali cornu. begeu vesendlioruas, VinfUtidae 
test. apttd Ilick. Thes. praef. p. 22. 
vcsing-, -e, /". confectio, Mone U. 1846. 

vise, -an, /'. pratum, plantaritim, Alfr. yl. Som. p. 64. Cot. 132. 
vesle, -an, /'. mtistela vulgaris, Alfr. gl. Sotn. p. 59. 

geve.sjan (-ede, -cd), macerare, Ilerb. 115, 3. 
visnjan, veosnjan (-odc, -»')dj, arescere, Joh. 15, 6. C. R, 
avisnjan, aresccre, Luc. 8, 6. C. 
fornsnjan, forvesnjan, arescere, liosw. s. l. 
tovisuess (tovcsucss), -e, f. discrepantia, Bed. Sm. 581, 15. 
veornjan (-ede, -ed), marcescere, tabescere, Psalm. 118, 158. 
forveornjan (-ede, -ed), tabescere, senescere, Dial. 2, 15. 
VKS.-W (v;ls, vauon, vesen), esse, e.vistere. verbutn au.xiliare VKSA\ in 
praesenli habet indirativi sing. eoin, eart (jtro eort) is ; plur. sind, sint, 
vel sindon; subjunct. sing. vese; plur. vcsen, vel sie, si, sy, seo, sig; 
plur. sien, sin, syn. in ind. praeter. sing. vjis, va^re, viisj pliir. vae- 
ron; stibj. sing. vtcrej pltir. vajren. in fttturo vel etiam praes. beom, 
bist, byst, byd; plitr. beou. subj. be«'); plur. beon, (jfttod videas. imp. ves, 
pltir. vesad (vese-ge) part. praes. vcscnde; part. praet. gevesen. 
jXellen ge vesan svylce leiise liceteras, Math. 6, 16. ic eom genog vel, 
boeth. 23, 3. j^u eart gcstelig, Iloeth. Iiu viindoiiic l)u eart, lloeth. 33, 
4. Iivat is |)at? big sint of gode acenncdc, Joh. 1, 13. j)at gc syn cov- 
res fadcr bcarn, Math. 5, 44. j)at vese, Boeth. Rawl. p. 198. on fni- 
man viis vord, Joh. 1, 1. calle J)ing va?ron gcvorhte ])ux-h hiue, Joh. 1, 
3. ves us fiilc fre«')nd, Caedm. 165, 1. hiil ves |)u , ave, salve, vale, 
Math. 27, 29. Marc. 15, 18. vcsad hiile, avete, valete, Cot. 170. cniht 
vesende, dtim puer esset, Ued. Sm. 518, 6. 
iitvcsan t-^»s, -vwron, -vescn), adesse, sttbsistere, Bed. 4, 5. 
iitvesende (atveoseude), part. imminens, Cot. 107, 
forevesan (-viis, cet.), praeesse, Hoeth. I, ^4. 100 Voces a semivocali incipientes. ves. vor. vis, 

vesa, -an, m. eommissator. 

forevosa (= foreveosa), -an, m. rectov^ priiueps. 
forcTOst, -es, m. ]/rinceps, forevostas, Mari. 6, 21. C. 
vesung, -e, f. existentia. 

foreTCosung, -e, f. subsistentia, Cot. 170. 
*terjan (-ede, -ed; vel potius: -ade, -ad?), durare, pvrdurare, prae- 
stare, debitum solvere. theod. v\eren. 
forverjan, senescere, Mann. 

forveredness, -e, f. aetas decrepita, liostr. s. l. 
vere (ver), -es, m. valor, capitis aestimatio , pretium , quo vita cu- 
jusque pro vario suo statu , ordine et conditione censebatur. gilde 
|)one ver bntan vite, solvat capitis aestimationem sine muUta, L. 
Alfr. pol. 33. veres veddjan, pretium capitis spondere, L. Eddv. 
GuCt. 12. vere bt-tan, capitis pretium solvere, L. 41 fr. pol. 34. ver 
gildan, ibidem 26, 32, 38. niid verc betan, ibidem 2. L. Eddv. Gud. 
3, 4. be vere betan, ibidem 23. cf Gr. RA. 602. Schmeller IV, 
130. 
\erborh, -ges, fidejussor, sponsor, L. Eddm. pol. 7. Eddv. Gml. 12. 

etiam viirborg legitur. theod. vverbnrge ; bat. vvaarborg. 
vergeld (vergild), -es, «. capitis aestimatio, L. In. 33, 54. L. A(\elb. 
32. theod. vveragelt , wirigelt, L. Longobard. vidrigeld. cf. bor. 
manngiald; ags. leodgeld. 
vergeldl^eof, -es, m. fur, qui solvendd capilis aestimatione redimi 

potest, L. In. 72. 
vertyhtle, -an, f. werae non solutae accusatio, L. In. 71. 
verliid (-ladu?), -e, f. oblatio pretii? purgandi juramentinn? gelsidigc 
hlne mid verlade, purget se purgationis juramento? L. Cuut. pol. 
36. Annon viirliid (t/. vjirlan) rectius scribatur. scil. si vocis notio 
"purgationisjuramentum" rata habeatur, nescio. 
vist, -e, f. cibus, victus, Boeth. 33, 2. Luc. 14, 12. 
atvist, -e, f. substantia, Caedm. 73, 21. 
bivist, -e, f. commeatus, lioeth. 17. L. Eddg. can. 3. 
edvist, -e, /'. substantia, Gen. 7, 4. cf. at»ist. 
edtistfull, adj. substantiae plenus, Som. 

ed^istlic, adj. substantialis, Atfr. gr. 
ge^ist, -e, f. epulae, Som. 

gevistan (-ste, -sted), epulari, Luc. 12, 11». 
ofervist, -e, f crapula, 0/f. Episc. 7. 
vistf^ll, -e, /. plenitudo dapis, liedv. 1481. 

vistfulljan (-ode, -od), epulari, laetari, Alfr. gr. 25. Luc. 14, 23, 24. 
gevistfulljan, epulari, Luc. 15, 23. var. tect. 
gevistfullung, -e, f. epulae, Som. 
vistfullice, adv. delicate, sumptuose, Cot. 186. 
vistfullness, -e, f. deliciae, dapes, llas. R. 8. 
vistgifcnd, -es, m. cibi largitor, Som. 
Tistlaecan (-la^hte, -liilii), epulari, Hosu-. 
ge\istla>can, epulari, Luc. 15, 24. 
Test (rtCf. sing.) adv. occidentem versus, Caedm. 18, 18. Chron. Sax. 918. 
cf. hesperus, vespera. 
Vestccntingas, -a, m. plur. tant. incolae Cantii occidentalis, Chron. 
Saj. 999. Voces a semiuoculi incipientes. ves. >kt. viit. 101 

ves(da?l, -es, «i. pliiya occideiitalis, Doeth. 39, 13. Gen. 13, H. Deut. 

3, 27. 
vestheulf, -e, /'. pars occidentalis , latns occidentale, Niim. 3, 23. 
vestlang, adv. occideiitein versus, Chrun. Sux. 893. cf. eastlaiig, and- 

lang cet. 
vestniest, adv. qnam longissime ocvidentem verstis, Doeth. Rawl. p. 

170. 
VestmOiiugas, -a, in. plur. tant. occidentalium montanorum terrae in- 

colae, Chron. Sax. 906. cf. luor. 
vestnordvind, -es, m. Circius, Som. 
\estrice, -es, n. Neustria , Chron. Sax. 885. imperium Bomanuruin 

occidentale, Oros. 2, 1. 
vestrilit, adv. occidentem versus, lied. Sm. 504, 26. 
Vestseaxan (-seaxe), -ena, m. plur. taiit. Saxones occidentales, Chron. 

Sas. 449. 
vestsudAind, -es, tn. A/ricus, Som. 
Vestvealhas (-vealas), -a, m. plur. tant. Walisii occidentales, Chron. 

Sax. 
vest\eard, adv. occideiitem versus, Doeth. iS, 4. 18, 1. 
vest\ind, -es^ m. Zephyrus, Dcd. Sin. 639, 20. 
vestan, adv. ab occideiite, Doeth. 39, 13. be vestan cum yen. be vestaii 
Siiferne, lied. Sm. 646^ 21. 
vestanhealf, -e, /'. playa ab occidente. on vestanhealfe taere cyri- 

can, Dcd. Sm. 543, 29. 
vestanvudu, -a, m. sylva occidentalis , Chron. Sax. 709. 
\estern, adj. occidentalis. l)urh l)oue siniltau siidauvesteruau viud, 
Doeth. 4. 
'ViiTAX i_\a{, vteton, veten), madere. 

vjiter, -es, n. aqua. aa driuc vjiteres, Math. 10, 42. totvsBinaii ])» 
viitru of [)ain vateruni, Gen. 1, 6. cf. yoth. vato, n. bor. vatn, n. 
theod. wazar, n. 

vatenidl, -e, /'. hydrops, Dostv. s. l. 

vjitersedre, -an, /'. aquae ductus, Psalin. 41, 9. 

viiteraJf, -es, m. yenius aquae, Cot. 142. cf. nicor. 

viiterberere, -es, m. lixa, Dosw. s. l. 

viiterboh, -ges, m. succulus, Alfr. yl. Som. 68. 

vaterbolla, -an, 7n. hydropicus, Dosiv s. l. 

vaterbora, -an, in. lixa, Dosw. s. l. 

viiterbuc, -es, m. layena, Luc. 22, 10. 

vaterbucca, -an, vi. aranea aquatica, tippula, Jtfr. yl. Suin. 60. 

Taterbyden, -ne, /". doliuin, Dosw. s. l. 

viitercroc (-crog), -es, m. olla, layena, Cot. 176. 

viitercruse, -an, /'. urceus, hydria, Dosw. s. l. 

vaterelfen, -ne, /". yenins aquae, najas. 

viiteregesa, -an, m. aqtiae horror, Deov. 2520. 

vaterfasten, -es, n. aquarum munimentum, Chron. Sax. 894. 

Tatertat, -es, n. hydrin, canalis, Alfr. yl. Som. 60. Juh. 4, 28. 

viiterflaxe (-flasce), -an, /'. layena, amphora, Marc. 14, 13. 

vaterflod, -es, m. imindatio, Oros. i, 6. 

viiterfiill, adj. hydropictis, Dosw. s. l. 

vaterfyrhtniss, -e, /. hydrophobia, Alfr. yl. Som. 57. 102 Voces a semivocah incipientcs. vat. vset. 

viUergeliid, -e, f.? (-es, 7i.i') ai/nae dnctiis, Cot. 1. c/'. theod. i;i> 

leite, n. 
valergevfisc, -es, n. aquarum allucies, ytl/r. yl. Sum. 79. 
vatergyte, -es, «i. aquarius isiyuuin), yEi/u. vern. 7. 
^iilfrlielin, -es, jn. at/uae teymeii. Cod. Exon. 33s, 5. 
vii(erle;ls, adj. aqna carens, Gen. 37, 24. 
viiteriiicle {_vel iiiele, </'. bor. iinplir, modius; mhd. iiiiol, calir). 

-es, wi. layena, .4lfr. gl. 
viiterniidre, -an, /'. serpens. 
vii(erord<iI, -es, n. ai/uae ordale, L. In. 77. 
vii(eipund, -es, «. norma, libella aquatica, R. 62. 
viitcrpytt, -e, /'. cisternti, Gen. Ifij 14. Exod. 7, 1!>, 24. 
viitersccat, -es, in. linteolum, Al/'r. yl. Som. 61. 
viiterscipe, -es, m. ai/uayium, Jud. 15, 18. Caedm. 24o, ll>. 
viitcrsc^te, -es, m. tinteolum, Al/'r. yl. Som. 61. aquaritis (^siy- 

nuvO, Mi/u. vern. 7. 
viitersead, -es, m. cisterna, Gih\l. vit. 4. 
viitcrseoc, adj. hydropictis, Liic. 14, 2. 
viltcrseocness^ -e, f. hydrops, liosw. s. l. 
viitcrsol (^vel -sol?), -es, m. piscina, Joh. 5, 2. H. 
^iiterspringvyll, -e, /". scaluriyo, fontis vnda, Caedm. 240, 13. 
liitersteall, -es, m. staynum, /lalus, GiiAl. vit. 4. 
viiterveg, -es, m. trames, Alfr. yl. Som. 67. 
viitervryte, -an, f. clepsydra, Cot. 52. 
viitervyrt, -e, /". callitrichon iherba}, Herb. 48. 
vsiteryd, -e, f. unda, lieov. 4480. 
viiterl)e6te, -an, /'. cataractiis, canalis, Gen. 7, II. H, 2. Psalin. 

41, 9. L. 
vi"iterl)issa (-pisa), -an^ vi. in ai/iia currens, navis, Cod. Ejlou. 

182, 1. balaena, 363, 7. 
viiterl^riili, -e, f. canalis, aqtiae diutus, Cot. 31. 
vaterjan (-6de, -6d), 1) adaquare, liire lieorde viiterodo, Geu. 2i), 10. 
orf viiterjan, Exod. 2, 16. 2) irriyare, (6 vritrjcinie ncor.xuavang, 
Gen. 2, 10. Twterjeude ealre l)£cre cordan briiduissc, Gen. 2, 6. 
geviiterjan, irriyare, Past. 18, 5. 
vilterig, adj. aquosus, Alfr. yl. Som. 67. 

uuviiterig, adj. aridtis, Psalm. H>6, 4. 
^ilterisc, adj. aquosns, Soin. 
^iitcriiug, -e, /'. adaquatio, Som. 
MVt, adj. hnmidus, udus. virtan lirrigel iiscttan. udtim restem depo- 

nere, lied. Sm. 631, 24. 
vaet, -es, n.? tidor, humor, L. Can. Eitdy. 43. a'( ;ind vict, riilns el 
potus, R. Ren. 43, 49. cf. dan. vaede, vaadlied. 

orvscte, adj.? adr.? coenosus, aqita carens, Gi}^\l. 4. etitim orvcht 
leyitur. 
vocticdre, -an, f. vena, Som. 
vii'(a, -an, i«. huinor. se v»'(a, lioeth. 39, 3. dril( |>ouc vii-tau, lioelh. 

p. 195. theod. uiijo, wi. 
\a.'(e, -an, /'. humor , \n\ vietan (</ff. siuy.), licd. Sm. 495. 26. bor. 
viuta, /'. Voces a semicocali incipientes. veoc. VEORM. vcarin. vurni. 103 

vajtaq (vaette, vaited), himectare, Irriyare, Psalm. G, G. Gii*\l. vit. 80. 
theod. Wii:}aii (wiaj), olere; bor. va>ta, humectare. 
gevajtan, humeclare, irrigare, Vast. 43, 1. 
vrder, -es, m. vercex , aries, L. In. 70. Cot. 21. yoth. vil>nis; Iheod. 
widar; sax. withar. 

Veo {= goth. \'\J. 

veobedd, vide VIHAN, 

veoca, -an, m. ellychnium, Alfr. gl. Som. G9. cj'. vi-ctH. 
veoce, vide vice. 

veoce ivel veoce?) inc. t/en. papyrus, /ilfr. yl. Som. 01. 
veoduve, vide vlduve. 
veofud, vide VlHAX. 
veofung, vide VEFAN. 
veola, veolig, vide vela, velig. 

veoloc (veolc, veolh, viloc, veloc), -es, m. ivel -e, /". '^) cuchiea, murej;, 
licd. Sm. 473, 19. 
veolhbasu, -ve_, f.? verinicidum, Cot. 199. 
veolhbasuhajven, adj. i^ermiculatus, Som. 
veolucreiid, adj. coccineus, Cot. 183. Ued. Sm. 473, 19. 
veolucscill, -e, f. conchylium, lied. Sm. 473, 17. 
veoluctillg, -es, m. tinctura coccinea, Cot. 49. 
veolucvurm, -es, 7n. conchylium, murex, Cot. 39. 139. Itil. 
veoler (= viiler, verel), vide VKRAN. 
Veonodas, -a, m. plur. tunt. Vinedi, Venedi. 

Veonodlaud, -es, n. Vinidorum terra, Oros. 1, 1. 
veor, veored (= ver, verod), vide VERAN. 
veorc et ejus composita, vide VKRAN. 
veorf, -es, n. pecus, R. 20. cf. hveorif et orf. 
veorfa C== hveorfa), vide HVEORFAN. 
veorht (= vorht), vide v^rcan sub VERAN. 

■"'VEOR.MAN Cvearni, vurnion, vormen), calidum esse, yenerare? cf. theod. 
Wiranihari, nom. propr. et anylosax. VERAN. 
veonnjan (-ode, -od), amare, Cot. 86. 

vearm, adj. calidus, tepidus. on suniei*a hit bjd vearni, lioeth. 21; 
33, 4. vcarmes mustes, licd. 5, 2. Lev. 6, 21. theod. waram. 
vearmlic, adj. calidus. vearmlic volcna sciir, Ca;dm. 238, 5. 
vearnijan (-ude, -6d), calere, calescere, Alfr. yr. 26, 2, 36. 

gevearmjan, calere, calescere, ibid. 
verman, vyrman (-de, -ed), calefacere, Marc. 14, 54. Joh. \>^, 25. 

verming, -e, f. calefactio, lied. Sm. 58, 34. 
vurm (vyrm), -es, m. vermis, serpens, Deut. 32, 24. vonn, Psalm. 
25, 5. vyrni, Math. 9, 44, 46, 48. 
vyrmcynn, -es, n. serpentum yenus, Liic. 11, 12. 
v>rmfiih, adj. versicolor, lieov. 3394. 
v.vrmgiilere, -es, m. serpentum incanlator, Cot. 120. 129. 
v^rmgciildere, -es, vi. serpentum iiicuntalor, Martyr. Jul. 9. 
vyrnihailsex-e, -es, m. serpentum incantator, liosiv. s. l. 
vyrmhord, -es, m. serpentis thesaurus, Uevv. 4439. 
vjrmsele, -es, m. serpentum aula, Judilh. p. 23, 13. 
v3 rm|)rovend, -es, m. scorpio, Som. J04 Voces a setnivocali mcipientes. vurm. veorn. > EORP. 

viiroia, -aii, wj. 1) murex. is liim |)iU heafod viirman gehloudeu, Cod. 
Exon. 818, 14. 2) dolor, aerunnui. Veland liim he viirman vrrices 
cunniide, Velandiis sibi iajtnd se) erilii dolorem e.vjfertits est, Cod. 
Exon. 377, 9. (211, 1.) 

vurinaman, inc. yen. lutinn lierha, unde color Uitens, Som. Lye. 
vurmread, adj. coccineus. vnrmreadne |)ra.*d, Gen. 3^*, 2y. vurm- 
readne basing, chlamydem coccineam, Jos. 7, 21. 
vurnis (vorms, vyrnis, vyis), -es, m. pns, Oros. 1, 7. j)«(ue V3rin.s, 
Iliob 166, 33. Dial. 2, 26. Jllfr. gl. Som. 8, 13. 
vjTinshri"icinft (vjrshracin''), -e, /". phthisis, Ufr. yl. Som. 57. Uen. 

Lye. 
vyrsusspiiing, -e, f. tubis excreatio , Alfr. yl. Som. .i7. iisspiiing 
pro vulyari urspiung, orspiung. 
viirmsig (vjrnisig, Cot. 151.), adj. puruleutus. tabidus, flfr. yl. Som. 

58. 
vurmsihtig (v^rmihtig, R. 17.), purulentus, tabidus, ihidem. 
gevurms, adj.? purulentus, Cot. 185. 
geviirmsmed (gevjrsnied), purulentus, Cot. 185. 
vcornjan, vide VKSA\, marcescere. 
veorod, veorold, vide VKRAN. 

VEORPAX (vearp, vurpon, vorpeu). Infin. etiam vurpan, vyrpan, verpan 
leyitur. jacere, jactare, projicere. 1) acc. rey. vurp (veorp) hig on 
eordan, and he vearp, Exod. 4, 3. veorpad hit hiindiim, Exod. 22, 31. 
ofer mine reaf hig vurpon hlot, Math. 27, 35. tradere. se |)e hine ah 
sceal binc veorpan tu handa hlaforde and inagum, L. In. 74. 2) instrum 
Qabl.) rey. jacere. vearp viilfjre, Beov. 5160. 3) yenit. reg.'i jacere. 
viiteres hine veorpan onganu, lieov. 5578. sed locum propter accusat. 
hine addubito , et vtitere leyendum esse puto. defendi tamen possel 
viiteres him veorpan ongauu. sed cf. Grinnni Gram. IV. 674. exemplu 
rero yenitiri ablativi loco positi quae affert ad hunc locum defenden- 
dum mihi non suf/iciunt ; multum euim distat bcamas ofetes gehladene, 
Ciedm. 30, 4. et gehlodou him to huirc hordvearda gestretm fea (/. leo) 
and freos (i. e. freoas, frigas), Cxdm. 230, 2 — 4. pro yenitivi exemplo 
afferri non potest, cum gestreon, feo et freos accusativi sint. verba 
fiilljan et satjan yenitivum reyere , uon neyo, sed adjectivi fiiM et sai 
hunc casum Janijam secum habent. 

livcorpau (livcarp cet.) , abjicere, ptllere. ne a<eorp |)ii nie, Psahn. 
70, 10. ic iiviirpc deoflii, Muth. 12, 28. avorpcn vif, repudiata. in- 
fidu mutier, Past. 47, I. iivorpen man , aposttita, ibid. aveorpan 
on, Math. 13, 15. fiam, Math. 5, 2!», 30. ut . Math. 13, 4». mider, 
lioeth. 37, 4. aveg, .S'o;/». 
beveorpan (be^earp cet.), adjivere, Thorp. AikiI. 
forveorpan (for\earp cet.), rejicere, praecipitare, Som. 
franiiiveorpan (franiiivearp cet ), abjicere, repiidiare, lieii. 
gcveorpan (grvearp cet.), jacere, lied. 4, 13. 
ofveorpan (of*earp cet.), dejicere, Alfr. T. p. 14. 
ofiiveorpau (oftivcarp cet.), dejicere, Past. 54, I. 
oferveorpiin (olVrvcarp cet.), destruere, liild. 3, !t. />. 11 fr. pnl. II 
ou\eorpau (onvr.up cet.), objicere, licd. 3, 16. Marc. 14, 60. 
oniiveorpan (on avrarp cet.), injicere, Ufr. gr. 
ongcanvcorpau (ougeau vearp cet.), rejiiere, Scint. i^. Voces a semirocali incipientes. VEORP. veri). vvri). vorp, VEOKH. 105 

onvegilveorpan (oiivcg iivcari» tet.^, rejicere, Hcd. 4, 17, 
(ovcorp.in (tovearp cet.), 1) dejicere, avertere, Jioeth. 35, 4. Gen. 19, 
85. Cwdin. 270, 4, 8) irritiim facere, se |>e tovyrptf An ol" liisinii, 
Math.b, 19. 3) dissipare, finire. he viie lire vi(u toveorpan, Licdm. 
2.M9, 5. 
iipveorpan (up vearp cit.^, snrsum Jncere, ejicere, Som. 
npiheorpan (iip iivcarp cet.), snrsiim Jacere, ejicere, Som. 
litveorpan (ut vearp cet.), ejicere, L. eccl. 9, 
u(:ivcorpan ^iit iivearp cet.}, ejicere. 
viilveorpan (\iilvearp cet), rejicere, Cod. Exon. 1, 4. 
^eorpe (= vyrpe?), -es, m. jactns. 

geveorp, -es, n.? Jactus, Som. Cod. Exon. 201, 16. 
iitveorpc, -es, m. ejectns, L. eccl. 9. 
veorpendlic, i/tiod jcci potest. 

livcorpeudlic (iivorpcnlic), damnabilis, Past. 52, 8. 
vcarp, -es, m. stamen textorium, tehim, Som. 

^carpfat, -es, n. ijualns textorius ad stamen continendnm, 

Som. 
vearpstic, -es, n. radius textorius, teliim, Som. 
verpan, vjrpan (vyrpte, vyrped), Jacere. 

gevjrpan (gevyrpte cet.), recuperare, Bed. 3, 13. 
vvrpe (v\ rp), -es, m. Ij Jactiis, ictns. vcarcT iiire inid iinum vyrpe 
iin ribb forod, Oros. 4, 6. 2) fortunae miitatio, livildre liiin 
Alfvalda ififre ville ilfter veiispelle vyrpc gcfreminau, an ei Al- 
forum dominus unquam velit jiost maium forttinae mutatione 
prodesse, Beoi:. 2631. se iiion ne Itearf to lusse vorulde vjrpc 
geliycgan, Itiit lie iis fagran gefeau briuge, Cod. Exon. 105, 5. 
cf 336, 5. 
avyrpe (aevyrp = iifvyrp), -es, ;«. abjectus, R. Ben. 7. 
vjrpuiss, -e, f. jactio. 

iivyrpuess (iiveorpncss, avorpues), abjectio, repudium, Math. 

19, 7. R. 
vyrpel, -es, m. vinctilnm. dcJ Iie v\ rplas on , fedcd svji on 
fctcruni tidriim dcalue, vAnctila imponit, niilrit ila in com- 
pedibus alis yaudentem, Cod. Exon. 323, 19. 
forvjrpniss, -e, f. rejectio, Bosiv. s. l. 
onvcorpniss, -e, f. injectio, Bed. 2, 7. 
tovyrpniss, -e, /", disperaio, Joh. 7, 35. C. R. 
vorpenness, -e, f. destructio, Som. 

iivorpenuyss, -e, f. abjectio, repudium, Pasl. 21, o. 
tovorpcuniss, -e, f. desolatio, Math. 24_, 15. Marc. 13, 14. 
vcord, veorde, vide VE01U'A\, 

*VEOKUAN (vcarr, vurrou, vorren), turbare, commovere. theod. werran. 
vcrre (vyrre), inc. yen. bellttm. svidc micel vcrre, Chron. Sax. 1140. 

theod. werra, f. scandalum. 
veorr (veor), adj. perversus, malus, Audr. 1659, comp. vyrsa, Malh. 
6, 19, Cmdm. 417, 24, sup. vyrsest (virrest, Ciedm. 229, 10. virsl), 
Boeth. 38, 4. Math. 12, 45, 
virs (vyrs), adv. pejus. sup. vyrst. vyrs licodc, Boelh. 16, 1. Iii( j.e 
vyrs ne niag Iireovan, Ccedm. 51, 12. 
virslio, adj. vilis, Cod. Exon, 424, 32. KKJ Voces a semivocaU incipientes. verr. vcarr. vorr. VEOIlF*. 

virsj.in (-ode, -od), pejor fieri. sio vund virsjacT, Past. 21, 2. ii liit 

virsodc, Chroti. Sai. lovr». 
aversjan, deterius facere, Cart. Eddr. rey. l.ye. 
vcrrc (vyrre), -es, n. pertnrbatio, tttmuttus, seditio, bellum. for |t:is 

cynges verre, Chron. Sax. 1180. Imrh I)as cynges verre, i*irf. lll». 
vearr (vear, vearh), -es, m.? callus, nodus, Cot. 38. 33. Med. Quadr. 

vearvund, adj. in planta pedis saucius, L. Adelh. 68. 
vearrig, adj. callosus, nodosus, Som. 
voarriht, adj. callosus, nodosus, Som. 
vearrihtness, -e, f. caUositns, Cot. 44. Som. 
veart, -e, f. verruca, Som. veartena heap, sati/riasis, Tien. 
Vorr, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 800. 
vorQan, voffjan (-ode, -od), delirare, Svith. vit. blasphemare, perver- 

se loqui, Som. 
vorfun}> (voffung), -e, /'. deliramentum, Luc. 84, 1. insania, Dial. 1, 
9. blasphemia, Luc. 5, 21. 
VEOUI'A\ (vearcr, vurdon, vorden) 1) fieri, evenire, esse. bidon to, hvon 
l)is liiug veordan sceolde, Bcd. Sm. 536, 31. is mage veordan of vjitere, 
Uoeth. Ratvl. 193. veard druncen, Gen. 9, 21. vurdon deiidc, Exod. 7, 
21. ic ville veordan, Ceedm. 19, 15. veordan to, abire in, transformari 
in mutari in, is veorded to viitere, lioeth. Rawl. 193. aevelm (cavelm?) 
miig vcorJan to ea, Doeth. 34, 1. veard t«) niiddran, Exnd. 7, 10. jie 
vurde to sare, tibi cedat in dolorem, Exod. 14^ 1. ne yyrii ht-r niin to 
liife, nullus hic reliclus erit, Exod. 10, 20. vcontan on, incidere in, 
veorded svide oft on von se sido, Jioeth. 39, 9. 2) veordan cum part. 
praeteriti passivi loco usurpatur. gif |>e6h gebrocen ^eorded, L. .i(\elb. 
64. veordad berciifode lelcre iire, Uoeth. 29, 2. veard Ciicen, gra- 
vida facta est. gif eaxl geliimed veorded, L. Melb. 39, 48, 43. veard 
geheligod, ayyravatus erat, Exod. 8, 32. tjIs genivod gevorden, Ueov. 
2608. scil. si hoc loco non debet legi gevyrdum, i. e. fatis. heo vas 
ciicen vorden, Ciedm. 135, 2. goth. vair|)an. theod. vverdiin. 

aveordan (iiveard cet.), evanescere, corrumpi. gif \n\l sealt iiv^rd, 
Math. 5, 13. 1)U iivordena, o perverse, racha, Math. 5, 22. jivor- 
diiiie, ethnici, Lije. 
lorvcordan (forvcard cff.), perire. Gen. l^, 24. 

forxtird (forvyrd), -es, m.'tf iutcritus, mors, Cot. 104. 
forvcordendlic, adj. periturus, Som. 
forvordenlic, adj. damnabilis, Som. 
forvordenness, -e, f. oorruptio, perdilio, Uosw. v. /. 
ge»eordan (gevear(T cet.^, fieri , evenire. hit gevjrd , .Mnth. t^. 19. 
hit ge\e:ird, Caulm. 306, 24. ;;if f.-axfiing gexeord, /.. h\etb. 34, 
36. gevtM)rdan U\, muturi in. giMirdi-d to dusle, Uas. R. 3. |)iil 
|iit.s stiinas to hliife ge^urdon, Math. 4, 3. 
ofvionlan (of\r:ird cet.), ah.icidi. gif fot ofveonliMl, L. hlctb. 6H. 

t«Uyrd (tovyrd?), -cs, m.? interitus, occasus, Ucd. Sm. 483, 36. 
veard [pro veord, veord; cf. eart ^ corl), adj. rcrgcns, vcrsus. yolh. 
vuirl). bor. verdr. theod. vvert. Adjectivum veard non nisi in cont- 
posilionc leyitur, et quidcm semper postjmsitum. Sunt autcm voces: 
iifvcard, adj. ahsens, Udd. 3, 15. 

i"if>eiirduess, -e, /'. abscutia, Uocth. 10. Voces a semivoeali incipienlcs. aftervcard — vitlcrvoard. 107 

iiltcrveard (rilleveard), adj. postertis, 11. !»5; Gi». 

aflervearde, adv. fwst, j/one. \m gesilisl; ine aftevearde, Exod. 

33, 83. ou iifteveard, in posterum, Deitt. 88, 13. 
iifferveardiiiss, -e, f. posteritas, Col. 14!). 
audveard, adj. pruesens. od liisne andveardaii diig, Math. 88, 15. 
ou \tys and\eardan life, lioeth. 10, 
andveardjau (-ode, -od), 1) praesens esse , 8) praesentare, 

Som. 
and»cardlice, adv. ])raesentialiter. Jie liiue andveardlice ge- 

siivon, Bed. 4, 17. 
audveardness, -e, /'. praesentia, Ded. 4, 85. 
anveard (onveard), adj. 1) praesens , liosw. 8) contrarius, R. 
lien. 65. 
anveardness, -e, /". praesentia, Uosw. s. l. 
forcveard (fordvcard), adj. privuis. foreveard nilil , prima nox, 
Jled. 8, 17. foreveard lieeifod, sinciput, Al/r. yl. 1. ou fore- 
veardum, principio, licd. 5, 8. 
Iiiderveard, adv. huc, Chron. Sax. 1085. 

iunauveard (inneveard, iuveard), adj. internus, Boeth. 34, 10, niid 
innevearduin mode, intima mente, Boeth. 81, 1. Iie draf liis 
heorde to iuneveardnm l)am vestene, Exod. 3, 1. 
innevcard, adv. intus, Cicdm. 373, 15. 
inuevearde, -es, n. viscera, Exod. 18, 9. 
inueveardlice, adv. diligenter, Math. 2, 7, 8. C. intime, peui- 

tus, Bcd. 1, 36. Boeth. Raivl. p. 149. 
inveardlic, adj. internus, Med. ex Quadr. 3, 1. 
niderveard (niodeveard, neodeveard), in/imus. uideveard fol, in- 
/imus pes. planta pedis, Cot. 163. 
niderveard, adv. deorsum, Bosw. 
niderveardcs, adv. deorsum, Math. 8, 33. R. 
loveard, adj. /uturus. toveard yfel, Bed. Sm. 514, 1, se ttivearda 
^iutcr, Bed. 564, 39. Jioue storni toveard forscali, Bcd. 548, 4. 
ou tovcai-dre vorulde, Marc. 10, 30, bi jjani egc l)iis tovcardau 
donies, Bcd. 598, 15. 
toveardes {_adv.) praep. c. dat. versus. Iie eov a;Icc diigc to- 
veardes ouet, Boeth. 39, 1. toveardes Ou, Chr. Sax. 1094. 
toveardlice, adv. in /uturum, Bed. Sm. 606, 81. 
toveardness, -e, /'. tempus /nturum. ou ttWearduesse ccelicc, 
Bed. Sm. 561, 83. 
ufanveard (ufeveard), adj. supei'nus, Gen. 6, 6. Math. 37, 51. 
upvcard, adj. erectus, supinus, Boeth. Rawl. 198, Bcd. Sm. 537, 25. 
upveard, adv. sursum, Bosw. 

upveardes, adv. sursum, Oros. 4, 5. Boeth. 34, 10. 
ulanveard (uteveard, litvcard), adj. externus, Al/r. yl. Som. 71. 
Chron. Sax. 893, 
litevearde, -es, n. margo, R. 39. 
viderveard, adj. contrarius, adversus, perversus, rebellis, Marc. 
6j 48. Math. 13, 85. Boeth. 16, 3. 33, 3. 3.5, 4. 
viderveardjan C-»'f'e, -od), adversari, Psalm. 34, 33. 
viderveardlic, adj. contrarius, adversus, Gen. 31, 34. 
vidcrvcardlicc, adc. perverse, hostiliter, Nic, 31. 108 Voces a semivocali incipientes. veord. 

viilerveardncss, -c, /". arrogantia, iiiimicitia, Boeth. 81. Past. 
53, 6. res adcersae, lioeth. 20. Uiid. Sm. 592, 17. 
l)idervcard, adv. itlorsum, istorsum, Gen. 19, 24. Jos. 10, 7. 
|)idcrveardes, adv. istorsum, Boeth. 39, 5. 
veorJ Cviirtf), et veortfe (vyrde), adj. dignus. cf. goth. vair|).s, 
Jxavds, u^iog; gavairl)i, n. flgrjVT]; gagavair|ijan, y.uTakkc(TTiiv. veord, 
lioeth. 27, 1. 28. vyrde, Matlt. 8, 8. 10, 11. Gen. 4, 13. lloeth. 3«, 
(j. compar. veordra, veordrej vyrdra, vyrdre. supert. vcordost, 
Boeth. 24, 2. 

unveord, adj. indignus, vitis, Uoeth. 27, 1. 2. 33, I. Oros. 2, 
5. 4, 7. 
veordlic (vurdlic), adj. honorabilis, Luc. 3, 8. Uoeth. 33, 4. 

unveordlic Omvurdlic), adj. vilis, non honorandus, Oros. 3, 9. 
veordlice, adv. honorabititer, E.xod. 10, 9. 

nnv^rdlice, adv. indigne, Oros. 6, 9. Murc. 10, 14. 
veordlicness, -e, /". aestimatio, Bosiv. s. l. 
veorduess, -e, /". dignitas, Psatm. 44, 10. Ued. Sm. 539, 30. 
iinveordness, -e, /'. indignitas, vititas, Past. 37, 2. 
veord^ (vjrd, vnrd), -es, n. 1) pretium, valor, Ejod. 21, 35. Gen. 24, 
2. Deut. 14, 25. nanes vurdes onfon, nutlum pretium accipere, Gen. 
23, 6. to inicluin vcorde, Math. 26, 9. todiclan l)at vurd, Kj:od. 21, 
35. 2) honor, dignitas. to vjrdc, i« honorum, L: Const. ACnh. 
•praef. on veorde beon, in honore esse, Ued. Sm. 5ii, 6. cf. lat. 
virtus. 

orveord, -es, n. ignominia, Psatm. 82, 15. C. 
vcordfdil, adj. honoris plenus, L. Eddg. can. 58. Deut. 2H, 58. 
vcordfullice, adv. honorabiliter, Uoeth. 17. Oros. G, 30. 
vi'ordgeoru, «<//. honoris cupidus, Uoeth. Rawt. p. 162. 
vcordlcas, adj. pretii expers, Al/'r. gt. Som. 62. 
veordmrtedness, -e, /". adinventio, Psalni. 76, 12. 
veordmjnd (vyrduiynt), -es, m.? diguitas. bjil l)c v.vrdm^vut, 
JjUC. 4, 10. bcnrinan l)as vurdm^utcs, Xuni. 24, II. viirdinju- 
duin spnic, Ca^din. 194, 10. 
veord.sripo, -es, m. honor, Uoeth. 24, 4. Joh. 4, 44. 
unveordscipe, -cs, 7«. dedecus, Uoeth. 27, 2. 
veordjau (-ode, -«'td), 1) honorare , revereri. ealle ve soiiloii aMinc 
god vcordjan, L, const. A\\el. W. p. 110. 2) obserrare. dagas 
drjiitne vcordjau, Lev.2^,2. 3) ditare, donare. goldi- gcveordod, 
<a'dm. 215, 9. gdstu gevcordod, Ca-dni. 69, 10. mid cc«- ricc veord- 
jan, lloeth. 41, 3. veordodc liis dcorliugas uiid inicluui veluni, Uoeth. 
2N. vunljau, Exod. 18, 20. viirdigcan, Civdm. 228, 24. 
sivcordjan (-odc, -od), glnri/irare , Cant. Mogs. 
gcvcordjan, honorare , Uoilh. 14, 13. mid vuldrc gcvcordodc, 

Ca'din. IH3, 4. 
uuvcorcljan, dvhonornre, lUteth. 7, 2. Past. 37, 2. 
veonlerc, -cs, ;/*. iultor, Joh. 4, 23. ('. 
vcordung, -c, /'. honoratio, cultus, Ij. Jlfr. pol. ;t!>. I.er. 22. 

viirduugstov, -c, /'. adorationis locus, l.cr. I, I. 
vord (vcord?), -cs, m. praedium, vicus, plalea , .\l/r. gr. Som. 8. 
Malh. 5, 6. 12, 19. C. atrium, Math. 26, 69. C. .Varc. 14, 54. C. Voees semivoeofi ineipientes. veord. Yord. vvrd. vord. 109 

veordig-, -cs, m. praedium. ceorles veordig-, //. lii. 40. plalea, yra- 

tlusy lieor. 3939. se veonTig, Math. 12, 19. R. 
vconliiie, -.•in, f. (vel veordift-, -e, /"..?) praedium vicus, plateu. lani 

veordi^na, Psalm. 17, 44. C. 
vordan, v^rdan (-de, -ed), corrumpere, spoUare, Beov. 267.3. Boeth. 
1«, 2. Luc. 18, 16. R. gif hvii godes lajL^o odde folces lage vvrde, 
f!i quis dei rel populi leyem corrumperet, NoriUi. preost lay. 46. />. 
Cnut. ]iol. 14, 80. theod. uartjan. 
iherdan, livyrdan (-de, -ed), laedere, Psalm. 5;;, 5. Beov. 2219. 
theod. aruartjan. 
jiverdniss (av^rdniss), -e, /". injuria, violatio , Alfr. yr. 9, 
13, 27. 
geverdan, gevyrdan, nocere, injuriare, L. Alfr. eccl. 18_, 26. 

tifvyrdla (livyrdla), -an, 7/i. damuum, detrimentttm, L. lu. 40, 42. 
gevyrdljan (-ode, -od), nocere, injuriare, Bed. 3, 16. 
V.vrd, -e , /'. una Parcarum. me |>iit Vyrd geviif, mihi Parca id 
coutexuit (constituit) (222, 70.). 2) Vyrda, Parcae, Vyrda ge- 
sceaft, Parcarum decreta , C<edm. 224, 6. Vyrda gerynu, Parca- 
rnm arcaua, Ccedm. 225, 4. Vyrda gejjingu, consilia, 250, 14. 3) 
vyrd, fatum, fortuua, eventus, rerum ordo. |)i6s vandrjende vyrd, 
ye \e vyrd liatad^, hic vayus rerum ordo , i/uem nos fatum voca- 
mus, Boeth. 39, 5. gif seo vyrd hveorfan mot, Boeth. 4. vinnan 
vid l)ii vyrd, Boeth. 20. hviit veust j^u be godan vyrde? Boeth. 40, 
2. vyrde bidan, Cwdm. 155, 10. veuan I)a;re vyrde , Boeth. Ratvl. 
p. 168 = venan be l^.nere vyrde. 

forvyrd, -e, /". ruina, interitus, Thorp. Anal. 139. Cot. 1. 
gevyrd, -e, /'. fatum, conditio, Oros. 1, 9. 
unvyrd, -e, f, infortunium, Boeth. 22, 1. 
vyrdgesielig, adj. fortunatus, Mone B. 99. 

vyrdgesceap, -es, n. fatum. vjrdgesceapum, forte, fortuito, Cot. 82. 
vjrdscipe, -es, vi. fatum. vyrdscipas, comitia ? Ben. 
vyrdvritere, -es, m. historicus, IVanl. Cat. p. 17, 1. 
vyrdness, -e, /". ordo, Boeth. 39, 5. 
vord, -es, u. effatum, verhum, sermo, mandatum. \nit vord (verbum') 
viis mid gode and god viis |)iit vord, Joh. 1, 1. eces lifes vord, Joh, 
6, 68. vordes odde veorces, verbo aut facto, L. Eddv, Gui\r. 2. 
l)iis vord vteron gevidma?rsode, Luc. 1, 65. godes vord avendan, 
dei mandatum transyredi , Num, 22, 18. vordum and diedum, ver- 
his et factis , Ctedm, 141, 25. 2) verbiim yrammaticorum sensu: 
du?dlic vord, activum; l)r«')vendlic vord, passivum; iilecgcude vord, 
deponens, Alfr. yr. Som. 5, 19. 

vordbeiit, -es, m.? n.? promissum, Civdm, 167, 6. 
vordcvide (-cvede), -es, m. 1) edictum, pactum, testamentum, 2) 
eloquium, facundia, sermo, Ciedm, 45, 22. 236, 26. 249, 2H, 267, 8. 
vordfast, adj. fidus, Abus. 6. 
vordfuU, adj. loi/uax, Bosw, s. l. 
vordgecvide, -es, n. verbum, sermo, Bosw. s. l. 
' vordgcdd (-gidd), -es, m. cantus, carmen, Beuv. 6338. 
voidgemearc, -es, n. promissum, Ctedm. 142, 2. 
vordgleav, adj. verbis prudens, astutus, Ctedm. 242, 12. 110 ]'orrf! n sp)y\ivocali incipienten. vcont. vib. vic. vid. vip. vili. 

vordlinrd, -os, n. rerborinn tliesftunis, ror , os (20s, 1.) liotth. 

Rawl. />. 156. 
vordluc, -e.s, n. loqiiela, Psalm. 18, 3. L. 
vordliidn, -e, /'. loifuela, sermocinatio. 

vordh-Jin, -es, m. cantitenae jireniium, Cod. Exon. i^9, 19. 
vordloca. -an. m. rfrhorum claris, ars logica, dialectica, Cot. 6fi. 
vordlosa, -an, m. falla.r, menda.r, Bosiv. s. l. 
vordmrMinfij (-mitinK, -miuinj!!;), -e, f. verhorum occursus, collatin 

rhetorica, /tlfr. yl. Sorii. 76. 
vordrilit, -cs, n. Jus verbis traditum, lieov. 5259. CfPdm. 177, Ul. 
vordsiivere, -es, tn. ve^rhorum seminator , cnfoiiaT6?.oyog, Psalm. 

15. 6. 
\ordsnotor, adj. disertus, eloquens, Chron. Sax. 1047. 
vordsomniin^- (-samnnng), -e, /'. verborum conipositio, rhetorica. 

liosw. s. l. 
vordvancre, -es, m. qui verbis detrahit, maleloquens^ calumniu- 

tor, Cot. 210. 
vordvinsum (-vynsiim"), adj. sermone jucundiis, affahilis, It. 1 h!. 
vordvis, adj. verbis sapiens, Cot. 198. 

andvyrde, -es, n. responsum, Oros. I, 10. ffoth. andvaiird. 
andvyrdan, advyrdan (-vyrde, -vyrded), respondere, Gen. 3, 

2. 1«, 6. 
andv^rdung, -e, /". consensus, conspiratio, Cot. 46. 
bivord (hivyrde), -es, n. proverhium, Cot. 157. 
torevord (forvord), -es, n. condicio, Chron. Sax. 852. 1091. 
geanvyrdan (-vjrde, -v^rded), cunvincere, Chron. Sa.r. 1055. 
vordung-, -c, /". praeceptum, Som. 

vordljan, vurdljan (-«'tde, -6d), sermocinari, Dial. 2, 3. 
vordlinift", -e, /". sermocinatio, verbositas, Bosiv. s. l. 
vcorcTc, vcordrull, veortlgeorn, veordjan, veordij», vcordlic, vcordni^^ inl 

(-mynOj vcordncs, veordscipe, veordiinff. vide VKOK[*AN. 
vcorud i't composita, vcoriild et coniposita, vide A KKA\. 
vfosnjan, veosiil, vide \'K.s A\, marcescere. 
vcola, veotjan, vide V.VT siib viTA\. 
veodobiin, veodobcnd, vcotiima, vide VKD.W, 

Vi (=z goth. viy. 
vibba, vifel, vide \'KKA\. 

vicce, viccccriiff, viccjan, vicciinff, virc (arhnr). vidt' \ill\N. 
viee (= viice), viccljan, vicdag, viile \IV.\\. 
vicK, vicga, vide VKGA\ et VillAV. 
vicAniili» viciicrc, ^icnjan, vide NIIIA\. 
vidl, vidlj.Mi, vidohiin, ride VKI)A\. 
vidiive (viidiivc), -an, /'. vidiia, L. can. eccl. 8. 
vinr (= v«"«), vide VKGA\. 
vif;hi'dd, vigclcrc, vigeliing, vi;icljan, vi;;«»l, vi-ijiild (viligild), Vilisljin. vide 

VilfA\. 
vilit, ]iondus, vide VKfJ.W. 
viht, creatura, ride Vllf.W. 
Viht, -c, /". Vertis insula. |»!i( is sc<» mJi:;(l |ic itii ranlail on VilH, Chrou. 

Sar. 44!l. hi ucscaldon liiorii Iviiiii ncriim c.ill \ iliii- |>;it ciilaiid, ihid. 5;U. Voccs a ftemivocali inciptentes. VILL. vil. 111 

ViliUaiid, -es, n. Vectis iusiila, liosw. 

Vihtsoeta, -an, »/». Vectis insnlae incola, Bed. Sm. 48.3, 88. 
Vihtvaro, -a, m. pliir. taut. ^'ectis insnlae incolae, thrun. Sax. 449. 
vilhoda, vilciima, vilciimjan, vide VILLAX, velle. 
vilil, vilddorir (xildcor), vilddeoren, vilddeorlic, vide VIL^.AN. 
^iHii^ieii, vilj2,ifa, vilhrcmig, Vilhclm, vide VILLAN, velle. 
vilc, vilige, vide VILAN. 

\ ILLAN, verb. anom. Ind. praes. sing. ville (vile), vilt (vilst), \ille (vi- 
le)j plnr, villad. Subj. praes. siny. villej plnr. vllliia (villen). Ind. 
praet. sing. volde; plnr. voldon. Siibj. praeter. sing. volde; plnr. vol- 
den. part. praes. villende. velle. se haeland cviid : ic ville, beo ge- 
cla^nsod, Math. 8, 3. gif j)U vilt, |)u iiiiht me geclaensjan, Math. 8, 2. 
sva svii 1)U vilt, lioeth. 33, 4. vilst |)U, |);it fvr cuiiie of heofone? Luc. 
9, 54. iiif he ville, Math. 27, 43. svii h\at svii |iu ville, quaecuvi/iie 
velis, Math. (5, 22. sam he ville, sam lie njlle, lied. 623, 4. \e %illad, 
volumiis. Math. 12, 38. ve villen, velimus, Iloeth. 40, 7. sain ve villiin 
sani ve njlliin, lioeth. 34, 12. {^eah hi villan, lioeth. 35, 4. hc voldc, 
voliiit, lioeth. 3.9, 12. gif he volde, si vellet, lioeth. 16, 4. ve voldon, 
voluimus, Xicod. 2\. — Cum negandi particula ne verbum VILLAN 
saepissime coalescit, nnde formae: nylle (nelle), n^It (nelt), njie 
(nylle, nelle, nele), n^Ilad (nellad); njlle (ncHe), nylliin (nelhin); nolde, 
noldon; nolde, nolden, oriuntur. Verbum goth. ^iLJAX nullas nisi 
sitbjunctivi formas habet. cf. VILAN. 
villende, ]>art. praes. volens, lubens, Ciedm. 35, 85. 

uu^illende, nolens, Past. 33, 1. 
villendlice, adv. libenter, Bed. Sm. 561, 2. 

ville, -es, m. ? voluntas, animus , libido. be ville, sponte, Bosw. s. l. 
his agenes villes, sua ipsius voluntate, L. Cnut. Eddg. siip. pn. 38. 
be l)inum iigenum ville, Gen. 31, 30. 
villes, adv. sponte, ultro, L. Eddv. 8. L. AAelst. W. p. 63. § 8. 
un^illes, ade. invite, aegre, Hexaem. 17. L. Eddg. sup. 17. 
gevill, -es, h. voluntas. on yfelra nianna ge^ill, Boeth. 4. 

ungeville, adj. (vel adi\?) quod contra voluntatem est. j^Ciih 
hit hiin siide ungeulle v<rre, Chron. Sax. 1120. 
Vilbeorht, -cs, 7h. nom. propr. Chron. Sax. 656. 
vilboda, -au, m. nuntius gratus, Cod. Exon. 176, 34. 
vilcuma, -an, m. qiii gratus advenit, Bed. Sm. 577. C(Pdm. 303, 22. 
^ilcume, interj. Jl/r. gl. So/ii. p. SO. Math. 25, 23. C. 
^ilcumjan (-ode, -od) advenientem saliitare, salve dicere. ciim acc. 
gif ge I)iit iin dod , ])i"it ge eovre gebrodra vilciimjad, Math. .i, 47. 
gevilcumjan (-ode, -od) salutare. se Ciisere hig gevilciimiWlc, fj. 
Allr. ep. 23. 
vildiig, -es, m. dies exoptatus, Cod. Exon. 29, 7. 
vilfjigen (villfiigen), adj. voti compos. Cot. 198. 
vilfajmne, -an, f. femina devota, Gr. Gr. 11, 483. 
Ailfrid (Viinird), -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 560. 
»ilgcdryht, -e, /'. turma obsequens, Cod. Exon. 322, 8. 
vilgehlcda, -an, m. socius obsequens, Cod. Exon. 395, 9. 
vilgeofu, -e, /". gratia, donum acceptum, liosw. s. l. 
vilgest, -es, m. hosjtes acceptus, Cod. Exon. 313, 28. 
vilgifa, -an, m. voti largitor, Cod. Exon. 34, 4. 229, 34. 112 Vocex n srmuorali rnnpientea. vi!. VILT.. 

Vilj^is, -es, m. tiont. ]iro]ir. Chron. Sa.r. 560. 

Villiclni, -es, tn. tiom. prupr. thron. Sax. 928. 

\ilhn'iiiig, adj. voti coinpos, Cot. 50. 

villgel)r«uTor, in. plttr. tant. fratres yerinani? yrati? Cirdm. .i9, .'lo. 

vilgesid, -es, m. cotnes gratus, Ccetlin. 120, 21. 

Tngestealla, -an, in. socin.<; yratus., Ciedm. 129, 20. 

vilges^eostor, /'. ///*//*. tant. surores yerinanae? yratae? Cccdm. 157. IK. 

vilge|)ofta, -an, m. /oederatus yratus, Ctvdm. 122. 14. 

^illice, adr. voluiitarie, L. Const. W. p. 149. .y S. 

unvillice, adi'. non voluntarie, Bosw. 
vilsele, -es, m. domus devota, Gr. Gr. II, 4h.3. Cod. E.ron. 212. 21. 
vilsid, -es, m. iter desideratum, Bed. S»J. 541,36. Cod. Exon. 2, 18.29. 
^ilsiiin, adj. e.to/>tatus, Psalm. 67, 10. devotus, Bvd. Sin. 588, 2. 
644, 4. 

gevilsiim, adj. e.T0))tatus, Psalm. 105, 23. 
iinvilsiim, adj. non e.roptatiis, non devutus. 
vilsiiml.c, adj. voluntarius, desideratus , devotus, Bed. Sin. 488, is. 

644, 4. 
vilsiimlice, adv. sponte, Bed. Sm. 529, 44. 

iinvilsiinilicc, adv. inrite, Bal. Sm. 634, 20. 
vilsiimness, -e, /". devotio, Bed. Sm. 478, 11. 533, 15. 642, 14. 
vilvang, -es, m. campus amoenus, Cod. Exon. 203, 24. 
villa, -an, ni. voluntas, desiderium, lihido, Boeth. 14, 2. Math. 6, 10. 
Imrii |)oiie villan, Boeth. 36, 7. 

iinvilla, -an, m. repuynuntiii : onvilia, Cod. E.rou. 14.5.25.; iinvillan 
iadv.) invite, L. Al/r. eccl. 13.; innilliim {adv.) iuvite, aeyre. 
Boeth. 21, 2. 
villjan (-ode, -od) cujiere, Boeth. 36, 5. 
villiing, -e, /". desideratio, Bosiv. 

viln, -e, f.? bona voluntas, favor. vilna gad, favorum defectus, Ctpdm. 
15, 21. vilna gevylces spi-d, Cirdm. 100, 6. vilna geniht, Ctedm. 113, 
21. Beov. 1898. non neyo tamen, vilna etiam yen. plnr. sitbst. villa 
esse posse, sed cf. bor. vilnan, /". favor, et tfuud sei/uitur verhum. 
vUnjan (-ode, -ikI) desiderare, cu/iere, tendere ad. 1) cuin acc. \\\i\i 
he vilnjan sceal, Bueth. 40, 7. 2) cum yen. vilnjan |)as |)e he nard, 
Boeth. 36, 3. to hvv ulnige ve aMiigre odcrre .^a;;!'? Math. 2ti. HS. 
Sege me hvrlcos endes telc anyin viliii;;!', Buelh. 5, 3. 3) cum /irae/i. 
lo: vilnad t«> cordan, Bueth. Ilairt. /i. 197. a'lc m»)d vilniid sodes godts 
lo begetanne, Bueth. 24, 2. 4) cum iii/iii. he vilnodc hine geseoo, Luc. 
23, 8. 

gctilnjan (-odr, -od) desidenire, ciipere. Math. 5, 2^t. 
vilnigendlic (\ ilnjcndlic ). adj. desiderahilis, Soin. 

genlnigcndlic, adj. desiderahilis, l'sulm. 105, 23. 
vilniing, -e, /'. desiderium, lihido, Bueth. 33, 4. 41, 3. Luc. 22, 15. Marc. 
4, 19. 

gctilniin::, -e, /'. desideratiu, a/ipetitiis, Liic. 22, 15. vur. lect. 
\ ILLA.N (\rall, viillon, vollen) 1) rotari, cris/iari. 2) rotundiim facere. 
elevare. 3) potltii, /lolluere. veorod ilnis volleu teare, cohors surre.i'il 
per/usa iacrymis, Bedv. 6059. cf. theod. vvcllan (vvnll cet.). In hoc 
rerbo I<L /iro L stare, voces yoth. viilan, anylosa.r. valan, yraec. tilnv 
duceut. 1 Vores a semivocnU incipientes. voiil. vcl. 113 

veolme, -aii , /". ? electio? uteriis? sidiran he (Crist) Marian magda 
(iiKigde?) veolman ma-rre ineovlan uiundheals geceas, Cod. Exon. 
28, 12. 
veall (vall), -es, m. agger, miirns, paries. l)at viUer stod svylcc 
tvegen hcge (= heahe) veallas, Exod. 14, 88. lidun of |)ain vealle, 
Psalm. 17, 31. gevorhte he veall inid turfum and bredveall |)a;r on 
iifan, Chron. Sax. 189. ve<alle belocene, muro inclusi, Cwdm. 85!», 
24. 81 intritum, hiifdon tyrvan for veallum, Gen, 3, II. 
^eallclif, -es, n. rupes, Beur. 6258. 
vealldor, -es, n. in niuro Janua, Cod. Exon. 81, 1. 
veaIU7isten, -es, «. agger, Ciedm. 64. 31. 195^ 87. 308, 14. 
vealla;eat, -es, n. in muro Janua, Judith 141. 
veall^ebrec, -es, n. muri eversio, Oros. 3, 9. 
vealgeveorc, -es, //. agger, murus, Alfr. gr. 5. 
veallim, -es, m. gluten, argilla, Som. 

vealmtira, -au, m. (vel -more, -an, f',?} daucus, Al/'r. gl. Som. 64. 
vealreaf, -es, n. parietis vestimentum, tapeta, Bosw. s. l. 
vealstiin, -es, m. agger lapideus, murus (^213, 1.) Cod. Exon. 1, 

3. 476, 1. 
vealsteall, -es^ n.? locus muro cinctus, Cod. Exon. 291, 86. 
vealsteilp, adj. altis muris cinctus, CcEdm. 108,8. 145, 7. 
vealstilling (-st^Jliug), -e, f, valli scansio? munimenti oppugna- 

tio? potius munimentum? Uick. Dis. ep. p. 109. 
veallvyrhta, -an, m. caementarius, R. 9. Alfr. gl. Som. 57. 
vealv^rt, -e, f. ebulus, sambucus humilis, .41 fr. gl. Snm. 66. 
vealj)raed, -es, m. perpendiculum, Cot. 160. 
foreveall, -es, m. agger, Ca'dm. 19H, 25. 
vealled, ]Hirt. muratus, Som. 
vealle, -an, f amellus. Lye. 

VEALLAX (ve»'»ll, veollon, veallen) 1) ebullire, aestuare. 8) efferves- 
cere, furere. liii ytfa veollon, Hdd. Sm. 541, 39, 48. vykT of l^iini 
beorgum seo ea, Oros. 1, 1. veitUon valbenna, vulnera aestuarunt, 
Ccedm. 808, 30. veallende fyr, CoBdm. 153, 82. flor iittrc veol^ 
Ccedm. 884, 8. land veoll meolce and hunige, Num. 16, 13. bryue 
1)6 vealled on helle , L. Cnut, eccl. 6. veol him on innan hyge, 
Ceedm. 23, 4. 
aveallau (iiveoll. cet.) ebullire, erumpere. l)ii friiman aveallad 
stresinies , fontes fluminis erumpunt, Hcd. A, 89. vylle iiveolle, 
unda ebulliret, Jicd. 5, 10. 
beveallau (beieoU, cet.^ inundare, Bosw. s. l. 
forveallan (forveoll, cet.^ refrigescere, Som. 
oferveallan (oferveoll^ cet.) refervescere, Bosw. 
upiiveallau (up iiveoll, cet.) ebullire, Alfr. gr. Som. 30. 
upveallan (up veoU, cet.) ebullire, Bed. Sm. 628, 85. 
vell, vyll (veall, Bosw. s. l. \'i\\, Btid. 649, 3.), -es, m. fous, scaturi- 
go, Alfr. gt. Som. 76. Boeth. 15. jja;r va;rou tvelf vyllas, Exod. 15, 
20. se ha-Iend siit iit l^am vylle, Joh. 4, 6. hlutterra velia viiter hi 
druncon, Bosw. s. l. 
vyllflod (villflod), -es, n. fontium inundatio, Ccedm. 85, 10. 
vyllgespring, -es, m. scaturiyo, Bosw. 
viillregen, -es. m. imber, pluvia, Ccedm. 81, 24. 

8 114 Voces a semvocali incipierUes. vell. vyll. vull. volc. vil. 

vyllspriug (Tellspring), -es, tn. scatnriyo, Jtfr. gt. Som. 76. % yll- 

springas paere nivelnesse, Gen. 7, 11. 8, 8. 
villveordiing, -e, f. fontium cultns, L. Eddg. can. 16 
vella (vylla), -an, m. fons, ttnda. vella, Joh. 4, 6. R. mid |)am vyllan 
al)vagen, Bcd. Sm. 680, 3.3. td 1)6 becuman, pam vyllan ealles vis- 
d«')mes, ibid. 649, 3. 
vylle, -an, f. fons, unda. sed vylle and I)at vater, licd. Sm. 478, 89. 
mid Ijh hiUvendan vyllan fulliihtbades, lied. Sm. 352, 35. 
vylleburne, -an, /'. rivus, CiPdm. 14, 1. 8.3, 1. 
v^Uecerse, -an, f. nasturtium aquaticum, Cot. 166. Herb. 39, 3. 

theod. kressa, f, bat. korst, m. 
vyllestream, -es, m. rivulus, Cod. Exon. 204, 30. 
vyllic, adj. fontanus, Cot. 89; 180. 

vellan, vyllan (velde, vyldej velled, vylled) ebullire, fervere, Alfr. gr. 
26, 5. 
bevellan (bevelde, cet.') coquere. 

unbevelled, jtart. incoctus, Lye. 
ofervyllan (ofer\yIde, cet.) effervescere, Bostc. s. l. 
iipv^Ilan (upvylde, cet.') effervescere, ebiillire, Bed. Sm. 628, 25. 
vull, -es, n. lana. vaeg vulles, lanae pondus, L. Eddg. pol. 8. 
vull, -e, f. lana. se seld snav sva sva vulle, qui nivem dat sicut la- 
nam, Psalm. 147, 5. 

vullbrova, -an, m. lanugo, Som. 

vulcamb, -es, m. lanae pecten, Som. 

vullbnoppa, -an, m. lanugo, villus, tomentum, Cot. 182. 

vuUmod, -es, m.? colus, Som. 

viJtevestre (-teavestre), -an, f. lanifica (Jiomo media in luna vi- 

dendus), obs. lun. 10, 25. 
vulvajga, -an, m. (rfi -va;ge, -an, f.?) campana, Alfr. gl. Som. 67. 
vyllen (vullen), adj. laneus. hed naefre linenum hraglum brucan volde 

ac vyllenum, Bed. Sm. 588, 6. Alfr. gl. Som. 68. 
volcen, -es, n. nubes. regnboga on l^am volcnum, Gen. 9, 13. gesidn 
!>» volcnu, Boeth. 36, 2. cf. gevealc, gevilc sub VEALCAN. 

volcenfaru, -e, /'. coelorum, nubium motus, Cwdm. 239, 31. Cod. 

Exon. 386, 33. 
volcengehnast, -es, n. nubium conflictus, Cod. Exon. 386, 18. 
volcenreiid {^sed etiam veolcenreiid, cf. veoluc), adj. coccineus, 

Math. 27, 28. Herb. 130, 2. 
volcenvyrcend, -es, m. centaurtts, Cot. 144. 
villendlice, villes, villfiigen, villgebrddor, vilgesicT, vilgestcalla, vilgo- 
sveostor, villgc|)dna, villjan, villice, villsi<r, villsuni, villung, villveonlung, 
vide VILLAN, velle. 
viln, ancilla, vide vealh. 

viln, desiderium, vilnjan, vilnjendlic, vilnung, vide "VILLAN, relle. 
viloc, vilocscell, vide veoloc. 
Vilsa?tnn (-saete), -cna, vt. pUir. tunt. Viltunen.sis agri incolae, Chron. 

Sax. 799; 878. 
vilsc, vide vealh. 

Viltdn, nom. urbis, Carvilium. hrit. cacr guiloii, i, e. oppidum salicum, 
Chron. Sax. 871. 
Viltunscir, -c, f. Vilttinensis ager, Chron. Sax. 870. Voces a semwoeali incipientes. \\\A'. vilcl. voald. 115 

*VILr»AN (veahl, viilrton, voKTen) ciyere. tl in d transit; lioreales more 
consiteto Id in II intiturtint. 

\ild, adj. 1) ferus, sylrestris, Ctcdm. 257, 25. vUd b;ir, aper si/lve- 
stris, Alfr. gl. Som. 59. se vilda fiigcl, Ccedm. 88, 5. 2) potens, 
ralens. Oros. 4, 1. Bent. 28, 43. yoth. vill)ls; bor. villr. 
vilddeor (vildeor), -es, n. fera, bestia, Lev. 26, 6. Exod. 22, l:}. 

lioeth. 38, 2. 
vilddeoren, adj. ferns, Som, 

vilddeorlic, adj. ferae simifis, fied. Sm. 533, 7. 
vilddeorlicc, adv. bestialiter. lied. Sm. 554, 25. 
vildeorness, -e, /'. desertum, eremtis. angl. wilderness. 
vildjan (-odc, -od) sylrescere. 

iivildjau C-ode, -od) sylvesceref 0/f. Epist. 7. Som. 
veald (\ald), -es, m. sylva, saltus, Ciedm. 52, 10. 174, 30. 

\eald<>enj»ea , -an, m. t/tii per sylvas grassatur , latro, ilfr. 7'. 

35, 9. 3H, 37. 
vcaldftenf^c, -es, m.? latrocinium, Som. 

vcaldniora, -an, jn. daiitus, Bostv.s. l. cf. vealniora sub VILLAX, 
rotari. 
VEALDAX, VALDA\ (veold, veoldon, vealden) domare, regere, im~ 
perare. t) ctim dat. Atla ve«'>ld Hiiuum (208, 18.) F»e6dric vcold 
Froncuin (208, 24.) sveglside %eold, Ctedm. 184, 10. 2) ctim gen. Jm 
sa?dest, jiat god veolde |)ises middangeardes, Boeth. 35, 2. god vylt 
(^regit) Jiisse vorulde , Boeth. 5, 3. Iie let liine sva micles vealdan, 
Ccedm. 17, 2. 
anvealdan, onvealdan (an\e6ld, cet.) regere, giibernare, Bosiv. s. l. 
gevealdan (ge\e6ld, vet.) regere, imperare. 
veald (vald), -es, m. potestas. in compositis tantum legitur. 

unvealdes, adv. invite, fortttito. brec iinvealdes, bete geveal- 
des, Spel. Glos. 
Vcaldhere, -es^ m. nom. propr. Chron. Sax. 
vcaldleder, -es, m. fraenum, regiminis loriim, Boeth. 21; 36, 2. 
andveald, -es, m. potestas, Bosiv. s. l. 
UDveald (ouveald), -es, m. potestas. anveald godes, Pnalm. 61 

11. on liis anvealde, Gen. 42, 6. 
geveald , -es, m. {^et -c, f.) potestas, imperittm, intentio. gif 
mon (Ulrnm |)a geveald forslea, Bosic. s. l. lie Iiis gevcald lia- 
fad, Caidm. 40, 7. liis gevealdes, sponte stia, L. Mfr. eccl. 13. 
angeveald, -es, m. potestas, Bosiv. s. t. 
gevealdlecler, -es, n. traenum, lorttm, Psalm. 31, 12. Boeth. 2/. 
gevealdes, adv. sponte, L. Alfr. eccl. 13. Spel. glos. 

uugevealdes, adv. invite, fortuito. giflna hvat ungevealdes 
geded, L. Ciiut. pol. 66. se l)e hine ofsliige ungevealdes, 
L. Mfr. eccl. 13. 
ge»ealdau, jii. plttr. tant. pudenda, Herh. 5. 5. 
veald {imperat. ?) adv. forsitan, veald hviit heom betide, si (/uid forte 
iis accidat, Off. episc. 3. veald l)eah, forsan, Nic. 19. Wanl. Cat. 
p. 15. 
vealda, -an, vi. rector, gubernator. 

aavcalda, -an, m. gtibernator, Boeth. 21. 
vealdeud (valdend), -es, m. imperator, C(edm. 5U, 25. 161, 22. 116 Voces a semtvocali incipientes. vcald. vyld. vuld. viv. 

Tealdeg, adj. potens. 

auvealdeg, adj. potens. se sie anvealdegost, lioeth. 36, 5. 
vealdung, -e, f. reyimen, gubernatio , Chart. Eddv. 
vvlde, adj. potens, doniinans, Psalm. 18, 14. 

unge\ ylde, adj. non subjectiis, Oros. 3, 6. Jud. 16. 
gev^lde, -es, n. potentia, dominatio, Jnd. 3, 15. 

ge\yldan, geveldan (gevjlde, ge^elde; ge^ylded, gevelded) domare, 
potiri. liine nan nian gevyldan ne militc, Marc. 5, 4. Iie gevelde 
1)0, Gen. 3, 16. gevjlde man hine, L. Cnut. pol. 83. capere. ic 
beo gev^ld (= gevylded), Jud. 16, 7. 
vylding, -e, f. regimen, dqminatio, Psalm. 102, 22. 

gevyldor, -es, m. domator, res, Som. 
Tuldor (vulder), -es, ni. gloria, Joh. \, 14. 11, 40. Psalm. 18, 1. goth. 
vullnis, 66|a. 
vuldorbeiili, -ges, m. gloriae corona, Psalm. 64, 12. 
Tuldorbeagjan (-ode, -od) coronare, Som. 

gevuldorbeagjan, coronare, Psalm. 8, 6. 102, 4. 
vuldorblted, -es, in. gloriae premium. (144, 156.) 
vuldorcyning, -es, m. rex gloriae, Cod. Exon. 190, 29. Ccedm. 83, 

24. 
vuldorfader, m. gloriae pater, Bed. Sm. 597, 21. 
vuldorfiist, adj. gloriosus, magnificus, Nicod. 2J». Cccdm. 2, 30. 

202, 18. 234, 3. 
vuldorfiistlice, adv. gloriose, Chron. Sa.x. 189. 
vuldorfiill, adj. gloriosus, Nicod. 28. Psalm. 86, 2. 
vuldorfulljan (-ode, -od) glorificare, magmficare, Psalm. 85, 8. 
viildorfiillice, adv. gloriose, Luc. 13, 17. 
vuldorgiist, -es, m. gloriae spiritus, deus, paracletus, Ccedm. 176, 

15. 
vuldorgesteald, -es, n. gloriae mansio, domus gloriosa, Ccedm, 

4, 36. 215, 24. Cod. Exon. 408, 22. 
vuldorliama, -an, m. gloriae amictus, Cwdm. 237, 16. Cod. Exon. 

189, 2. 196, 24. 
vuldorlic, adj. gloriosus, Psahn. 8, 1. orthodoxus (?) Cot. 143. 
vuldorlice, adv. gloriose, Som. 

vuldornytting, -e, f. commoduin gloriosum, Cod. Exon. 492, 22. 
vuldorsped, -e, f. gloriae fructus, opes gloriosae, C(Pdm. 6, 11. 
vuldortoriit, adj. gloriii illustris, gloriosus, Ctrdm. 8, 5. 167, 21. 
174, 7. 
vuldorjan, viildrjan (-ode, -od) 1) glorificare. ic vuldrige naman |>inne, 
Psalm. i^i, 11. vuldrode god, Luc. 5, 25. 2) gloriuri. lii ^iildrjad 
on |ie ealle, Psalm. 5, 14. 

gevuldorjan, glorinri, Psalm. 48, 6. Joh. 7, 39. 14, 13. 
vuldriing, -c, /'. gloriatio, Sciiit. 63. 
^<^VI\AN (van, vt-non, vuneii) amare, diligere, possidere. cf. graec. ovav, 
lat. venerari. 

Vlna, -an, m. nom. propr. Chron. Sax. 656. 

vine, -es, m. (_nom. et acc. plur. vine et vinas; gen. plur. vinja et 
vina; dat. plnr. viniim) Iiriit Iiitn vine (amicos') cciisan, Ca-dm. 112, 
8. vine unciidc, Ctedm. 110, 32. srcan vinas unciide, Caidm. 165, 
18. vinja bealdor, Be6v, 3130. cf. bor. vinr; theod. wine. Voces a semivocali incipientes. viii. van. 117 

unvine, -es, m. inimicus , Chron. Sax. 1075. 

vidiTviuc, -es, m. iuimicus. 
vinodryijten, -es, in. dominus amicus, Cod. Exon. 288, 87. 
Vinfritr, -es, >;i. nom. propr. Cltron. Sax. 656. 
viuelciis, adj. amicis orbatus, Coidm. 251, 25. 
viueniieg, -es, »». consanguinetis. 
vinemagii, -a iet -es) consauijuineus. ^inemagum liul, Casdm. 62, 29. 

vinemaga \y{, freonda lie liiifde, Ca'dm. 158, 31. 
viuescipe, -es, amicitia, sodalilium, Som. 
vineviucle, -an, f'.? cochlea. vinexinclan, y///r. yl. Som. 60. 
van (vou), adj. deficiens irepudiatus?) hoc adjeclivum jamjam non nisi 
in compositione leyitur. cf. ijoth. vaus. Sed vocum quaedam , qnae 
sequuntur, etiam cum adj. vann C<^/- V1N>A\ compositae esse pos- 
sunt; e. gr. vaufota, quod tacere nolui. 
vauiibeiim, -es, m. Fusamim arbor, Cot. 88, 165. 
vaudicd, -e, /". ynale/actum, lioeth. 3, 4. 
voufordlieald, adj. non proclivis, acclivis, Som. 
vanfota, -an, m. pelicanus, Mone A. 66. 
vanliseld, -e, /'. invalitudo, Scint. 12. 

vaulia!veu, adj. lividus, Cot.iO. ubi tamen vsenh»va, ut dicunt, legitur. 
vanliafa, -an, m. inops, eyenus, Bas. R. 4. 
vanhafol, adj. inops, eyenus, ibid, 

vanhafolness (-''Jifelness), -e, /". inopia, Psalm. 43, 27. L. 
vauhafenuess (-hafness), -e, /". Psalm. 33, 9. 
vauhiil, adj. invalidus, aeyer, aeyrotus, mancus, Math. 18, 8. Marc. 

9, 43. Luc. 14, 13, 21. 
vanhaluyss, -e, /". invalitudo, imbecillitas, C. R. Ben. 50. 
vanhelp, -e^ /". ausilii inopia, liosw. s. l. 
vanhlytne, adv.? sine sorte, Cot. 89. Som. 
vanhjd, -e, /. cutis mala, deformis, lieov. 862. 
vauhygd, -e, /". incuria, dementia, Cvedm. 100, 33. 
vanhygdig (-hydig), adj. incautus, stultus, Cod. Exon. 95, 13. 
vansajlig, adj. infaustus, Cod. Exon. 342, 24. 
vonsceaft, -e, /'. miseria, lieov. 239. 

vanscryded (-scr^dd), part. male vestitus, vestimentis destitutus, Sorn. 
vansiff, -es, m. infortunium, Thorp. Anal. 
vausped, -e, /". upum defectus, inopia, Oros. 3, 7. 
vanspedig, adj. inops, Lev. 25, 25. 
vanvegeude, part. inopiam ferens, liosw. s. l. 

vanvilia, -an, m. mala volttntas, concupiscentia prava , Boeth. 31, 1. 
vanvillniiug, -e, /". mala concupiscentia, Boeth. 16, 3. 
vanvyrd, -e, /. in/ortunium, Boeth. 5, I. 
vana (-an"?), m.? desiderium, de/'ectus. Haec vox anomaliam quandam 
in syntaxi habet, nihil enimvero praeter nominativum vana unquam 
me leyisse piito, et ita qttidem usurpatum, ut nunc substantivi, nunc 
adjectiri, nunc vel etiam praepositionis vim atqite naturam habere 
videretur, e. yr. hviit is me git vaua? qitid mihi adhuc de/iciens (quis 
mihi adhuc defectus) est, Math. 19, 20. viis eov a;nig l)ing vana? 
num /itit vobis ulla res deficiens, Ltic. 22, 25. gif l)e «niges l)inges 
vana byd , si tibi ullitts rei defectus erit, Boeth. II, 1. 26, 1. 29, 1. 
he is |)iit fulle god, l)!it njiaes villan vana ne bytl, Boeth. 31, 1. gif 118 Voces a semivocali incipientes. van. ven. v6n. 

Uiin viilit fiill ntere,Iionne voRre niin viiht vana, and gif nan vuht vana 
na»re, [)onne uacre uau vuht fiill, ibifl. ic fleah vean , vana viliia ge- 
hvjlces, hJa;fcli;^an hete, e(/o effuyi malum, favorum omnium desUtn- 
tOy domiuae odium, Ccedm. 137, 11. ccastrum sines vana lirHigum, 
novem et viginli urbibus (9, 80.). iines vana tvenlig, novem decim, 
lied, Sm. 563, 15. 614, 21. cf. bor. van, n. defectus; vanr, deficiens. 
vanjan, vonjan (-ode, -od) 1) minui, decrescere. siddan hit vanjan on- 
gind, /ioeth. 34, 9. ne vexd ne vanad, lioeth. 42. |)ii viiteni vaoedon, 
ai/uae minuebantur, Gen. 8, 5. 2) minuere. j)ii vanodest hine, Psalm. 
8, 6. vauige his \eordcipe, L. Ai\elr. const. IV. p. lO!:*. ne ge van- 
jad" {al. ^anjiin) of l^ani, neque vos detrahite de eo, Deut. 4, 8. 12, 32. 
livaiijau (-ode, -od) minuere, Bosw. s. l. 
geviinjan, minuere, abscidere, Gen. H, 1. 
vanjendlic, adj. diminutivus, Alfr. gr. Som. p. 5. 
vauiing (vouung), -e, f. diminutio, defectus, damnum, Bed. Sm. 506, 

37. 530, 18. Cot. 69. 
vansjau (-ode, -od) minuere. sva hva sv.i ure gife vansjad (l. vansad^, 
^ausje liim se heofonlice jatevard (i. e. geatveard) on heofonrlce, 
Chron. Sax: 656. 
venjan, veuuan (venede, vened) 1) asuefacere , reconciliare, L. Eadg. 
W. p. 80, 20. 2) ablactare, R. Ben. 1. cf. bor. venja^ asuefacere; 
venja barn af briosti, ablactare infantem. 

iivenjan, iiveunan (iivenede, cet.) ablactare, Bed. 1, 27. 
iitvenjan, atveunau (atvenede, cet.) segregare, L. Cnut. epilog. 
gevenjan, gevennan (gevenede, cel.) illicere, Som. geveucd, procli- 

vis, Exod. 32, 22. 
misseveujan, misvennan (missevenede, cet.) abtiti, Bosu;. s. l. 
tovenjan (tovenede) asuefacere, L. Eddg. sup. 10. 
venre, cofij. nisi, Som. cf. mhd. wan. 

vcn, -e (-ne), f. spes, exspectatio , opinio. hiin seo ven geleiih, Ccedm. 
4, 5. is ven pat hit sie Ity msire, Boeth. 40, 3. ic liiis fiires a on ve- 
num siit, in itineris exspectatione, semper sedi, Ciedm. 163, 18. viges 
on vcuum, Ca'dm. 188, 30. ven is, probabile est, Joh. 8, 19. venigca 
(= vriija) gen. plur. Beov. 3326. 
geven, -e, /". spes, Bosw. 
orv«n, adj. spe destitutus, Ca^dm. 191, 7. Beov. 1997. sei/uioris tan- 

tum declinationis furvtas rox habet. 
unven, adj. ins/ieratus, Somu. 318. 
v£'nlic, adj. exspectahilis, dilectus, Alfr. T. p. 33, 16. 

unvenlic, adj. insperutus, desperatus, Oros. 4, 9. 
venseoc, adj. comitiali morho laborans, Snm. 
veiiseocuess, -c, /'. morbiis comitialis, Soin. 
ven.siim, adj. sperandus, speratus, Jucuiidus, 1'rnr. 5. 

vi-usumlic, adj. speratus, Jucundus, Vror. 5. rar. lect. 
Vcuness. -e, f. (— vriiednessV), spes. 

ol'er\«"un3 ss, -e, /'. arrogantia, superhia, Bosir. s. t. 
orvcuiiyss, -c, /". desperatio, Alfr. T. p. 34, 26. 
veua, -au, «1. sjies, exspectatio, opinio. se leasa vi-ua (iohlije, |»}it aii- 
vrald sie |»iit h«*hstc god , Bneth. 27, 3. se vena nis |te siidre, Boelh. 
Bairl. p. 193. «etc"» on venan, Caulm. 188, 9. 
\ruau (\('ude, vened) existimare, putare. I) cunt gcn. Iniis niilg ic cllcs Voces a semivocali incipierUes. vCn. vun. vyn. 119 

venaa? Boeth. 34^ ». 8) cmn iicc. hviit Tciistu? Marc. 4, 41. Boeth. 
16, 2. 3) sine object. hTam vene ic \yAt hit beo gelic, cuinavi existi- 
7nem quod id sit simiie, Luc. 13, 18, 20. ic volde vitan, hviider 1)U 
vendest, |iat, Boeth. 34, 9. he vende, \mt, Gen. 38, 15. gevened ic 
eom, aestimatus sum, Psaltn. 87, 4. 
unvened, insi>eratus, Sotn. 
forvenan (forveude, cet.^ nimiuvi aestivtare. forveued, superbus, 

Bosw. s. l. 
ge^euau (gevt-nde, cet.') exspectare , aestimare , Psalm. 30,31. T. 

ungevened, insperatus, Bcd. Sm. 480, 41. 
ofervenan (ofervende, cet.) nimiuvi sperare, praesumere , Cot. 214. 
t6venaa (tovende, cet.) exspectare, Boeth. 36, 5. 
venung, -c, /'. speratio, spes. 

orvt-niing, -e, /. desperatio, Alfr. T. p. 34, 26. 
venunga, adi\ forsan, in.T, aegre, Luv. 20, 13. Bcd. Sm. 587, 39. 

unvenuuga, adv. impruvise, Boeth. 40, 6. 
vuna, -au, m. tnos, consuetudo, Bed. Sm. 494, 11. 

gevuna, -an, vi. mos, consuetudo, Luc. 1, 9. 2, 27. Oros. 3, 3. 
vunelic, adj. consuetus, Bosw. s. l. 

gevunelic, adj. consuetus, Jud. 7, 8. 
iingevunelic, adj. insuetus, insolitus, Boeth. 7, 2. 31, 1. 
vuuelice, adc. consueto viore, Bosw. s. l. 
gevunelice, adv. rite, Alfr. T. p. 17. 
vuuaness (vunones.s, vununess, vuueness), -e, f. habitatio, viansio, Bed. 
Svi. 626, 13. 
invuneness, -e, /". perseverantia, instantia, Cot. 112. 
vunstede, -es, m. mansionis locus, Som. 
vunstov, -e, /". viansionis locus, Som. 

vuujun (-ijde, -od) 1) manere, consistere. vunacT on ecnisse, nianet in 
aeternum, Joh. 8, 35. vunedon oil \nsae diig, Math. 11, 23. 2) habi- 
tare, degere. vuna mid unc, Luc. 24, 29. god vunad ou liiui, Num. 
16, 3. vuuigead on l)am ^icau hiise, Luc. 10, 7. 
avunjan (-6de, -od) vianere, Bosw. s. l. 
anviinjan, onviinjan, instare, inhabitare, Psalm. 26, 2. 
gevunjan, vianere, consuescere, Marc. 10, 1. Ctedm. 284, 24. 

ungevuuod, part. inusitatus, inexpertus, Som. 
inviiujau, inhabitare, Bosw. s. l. 

])urhvuujan, permanere, persistere, continuare, Boeth. 2. Math. 10, 
22. Joh. 8, 7. 
vunuug, -e, f. habitatio, Psalm. 68, 30. conclave, Gen. 6, 14. 
vunungstov, -e, /'. habitationis locus, Alfr. gl. Sovi. 63. 
invunung, -e, /'. habitatio, conclave, Bosiv. s. l. 
onvunung, -e, f. habitatio, Aicod. 27. 
Iturhvunung, -e, f. perseverantia, constantia, Scint. 22. 
vunigendlic, adj. habitabilis. 

unvuuigendlic, adj. inhabitabilis, Aequ. vern. 19. 
l)urhvunigeudlice, adv. constanter, perseveranter, Lye. 
vynn, -e, /'. gaudium, laetitia. ic volde agan me geveald vuldres and 
vynne, Ccedm. 275, 21. neoman to vynne, Ccedm. 277, 3. vonilde 
vjnnum, Coidm. 277, 27. cf. goth. uuvunands, part. tristis. theod. 
wunna (= vvunja). cf. tamen VIANAN. 120 Voces a semivocali incipientes. vyn. vusc. vysc. vind. 

vynburli, -ge, f. nrbs laetitiae, urbs amoena. Ciedm. 219, 21. 235, 

11. Praebet tatnen lib. viamisc. vinbiirh, quod urbem notat ubi 
vimim distribuitur. cf. vinsele, sed etiam vjnland, infra. 

vyncondel, -es, m. lux yaudii, i. e. sol, Cod. E.xon. 174, 31. 

vyndream, -es, m. Jubilum, exultatio, Psalm. 46, 5. 150, 5. 

vynland, -es, n. terra gatidii, terra amoena, Cod. Exon. 203, 10. 

v^nleas, adj. gaudii expers. injucundtis, Ccedm. 57, 14. 

vjnlic, adj. jucundus, suavis, Ccedm. 17, 5. 30, 14. 

vynlust, -es, m. voluptas, Med. ex Quadr. 1, 8. 

vynsiini (vunsiini, male: vinsunO, adj. jticundtis, laetus, Ccedtn. 237, 

33. Gen. 2, 9. Lev. 1, 9. Exod. 29, 18. niicle l>e vynsuinre, Boeth. 

34. 5. veroda vynsuniast, Ctedm. 42, 8. se vynsumesta, Bed. Sm. 
644, 3. 

geviinsum, adj. Jucttndus, amoentis, Boeth. 51, 1. 
unvynsum (unvinsum), adj. injuctindus , odiosus, Boeth. 14, 1. 
46, 1. 
vynsumlic, adj. jucundus, stiavis, Som. 
vjnsuralice, adv. Juctmde, suaviter. Boeth. 24, 3. 
vjnsumness, -e, /'. l) Jucunditas, amoenitas, e.vultatio, Gen. 2, S, 
10. 8, 21. 2) devotio, Bcd. Sm. 553, 23. 009, 5. 

unvjnsumness, -e, /'. injuctinditas, foeditas, R. Bas. 8. 
vynsumjan C-ode, -6d) esultare, gaudere, Psalm. 2, H. C. Math. 5, 

12. C. Bed. Sm. 582, 37. 

vu.sc, -es, m. votum, optutio, Bcd. Sm. 638, 40. theod. wunsc; bor. 
Oskr (in Osks meyjar). 

■Vuscfrea, -an, m. nom. propr. Chron. Sax. 560. legitur etiam Ijsc- 
frea, literd V Borealiitm more abjectd, cf. ()skr. 
vyscan (vyscte, vysced) optare, Gen. 17, 18. Deut. 32, 29. Oros. 6, 3. 
Num. 14, 3. theod. vvunscjan. 

gevyscan, adoptare, optare, Boeth. 38, 2. Ben. 
v5'scendlice, adv. optato, Som. 

gevyscendlic, adj. optativus, Alfr. gr. 81. 
vyscere, -es, m. optator, Som. 
vyscing, -e, /. optatio, Lye. 

gevyscing, -e, /'. adoptatio, adoptio, R. Ben. 2. 
gevyscednyss, -e, f. adoptio, R. Beii. interl. 2. 
vincel, m. vineel, n. vincjan, vincle, vide VICAN. 

vind, -os, m. ventiis. blcovun vindas, flarerunt veiiti. Math. 7, 25. 27. |iil 
viis micel ^st vindes gevorden, Muth. 4. 37. jia gcsvi'ic se vind, Luv. 8, 
34. Jnd. viita. cf. veder, sed cf. etiam VINUAN. 

vindajdre, -an, f. arteria nspera, hronchiis, trachea, R. 72. il/r. yf. 

Som. 70. 
vindblond, -cs, m. venti commixtio, ventus, Beiir. 6287. 
vindCon, -e, f.l^ rentHabrum, l.uc. 3, 17. ('. <•/'. theod. fano, m. — lat. 

paiinus. 
vindgcfon, -c, /". ? -es, h.? reiititabrum, Luc. 3, 17. R. 
vindgcrcstc, -es, n. renti cuhiciiliim, Beiiv. 490H. 
vindhladcn, part. vento turbidus. obs. iii lutl. Jaii. rf. hladan. onr- 

rare. 
vindra's, -es, tn. renti impettts, procella, Marc. 4, 37. C. 
vindscle, -cs, tn, attla ventosa, Cadm. 284, 11. 288, 23. Voces a semicocali incipientes. VLND. 121 

viudsvinsie, -an, f. ventilubriim, pala, Jlfr. gl. Sovi. 69. 
vindij^, adj. rentusits, Luc. 8, 23. Ca'dm. 237, 33. 

viiidu, -a, m. rentiis. i/oth. vinl^us? haec rocis forma set/ui videtur e 
vovihtts : 

viudiimacr, -e, f. nymphti ventosa, Echo, Voss. Psalt. cf. vudunia>r. 
viuduscolle, -an, /1 pala ad ventilationem tritici, Math. 3, 12. R. 
Cot. 172. praebet vindscobl (-e, /".,?). 
vindvig, adj. ventosus, .4lfr. gl. Som. 65. 

viDd\jau (vindvede? vindode? viudvode?) ventilare, Psalm. 43, 7. C 
anyl. t<> winnow. yoth. viulyan. lat. vannare. 
aviudvjau, ventilare, Psalm. 43, 7. 
vindung (vinuung, Luc. 3, 17. R.), -e, /". ventilatio, palea, Math. 13, 25. 
zizania, Luc. 3, 17. C. 
VINDAX (vand, vundon, vunden) 1) gyraute cursu ferri, circumayi. vin- 
dan oa volcne, gyrare in aere, Ccedtn. 27, 15. gear tvelf gif lie vint, 
obs, Lun. 4. 2) revolvi, cum dat. reflex. vand him up ])onan, Ccedm. 
29, 7. vaud liim juibiitan J)one deades beiim, Ceedm. 31, 27. 3) projici, 
prosilire, cum dat. reflex. |)at hini J^iit he.ifud vand fortf ou J)a flore 
(143^ 110.). 4) plecttre, torquere. vundon cynehelm of I)ornum, Math. 
27, 29. Joh. 19, 2. 5) vereri, timere, loco cedere. ne vaud he for vor- 
de, ac his viderbreocum gesiigde, non propter verbum cessit, sed inimi- 
cis dixit, Cod. Exon. 120, 1. 
avindan (avaud^ cetJ) revolvi, volvere, inteaere, torquere, Bosw. s. l. 
iitvindan (iitvand, cet.) aufugere, Hiob. Thw. p. 165. (4, 26.) 
bevindan (bevand, cet.) involvere. Josep bevand hine mid claenre scy- 

tan, Math. 27, 59. Luc. 2, 7. 
gevindan (gevand, cet.) volvi, se revolvere. se vind gevand, Cccdm. 

231, 22. 
inbevindan (in bevand, cet.) involvere, Bosw. s. l. 

ofiivindau (of avaud, cet.) detrahere, evolare, Past. 21,7. Boeth. 37, 1, 
ofviudan (of vand, cet.) gyrante motu prosilire. him vand J)iit Jieiifod 

of, Oros. 2, 5. 
onvindan (onvand, cet.) evolvere, solvere, Beov. 3219. (= andvindan.) 
odvindan (odvand, cet.) aufuyere, Chron. Sa.r. 897. 
unvindan (uuvand, cet.) retexere, Som. unvunden, part. retro ylome^ 

ratus, R. 3. 
ynibvindau (jinbvand, cet.) circumvolvere, circtimcinyere, Psalm.ilS, 
61. 
vindecrilft, -es, m. conte.tendi, plecteniii ars, Som. 
vindelocc, -es, m. plur. vindeloccas, torti capilli, circinni, Cot. 34. 
vindung, -e, f. viminale t/uodvis, Som. 

vidvinde (-an, f.?) convolvulus viticella, ilfr. yl. Som. 67. 
gevind, -es, n. circuitus, cochlea, R. 49. 55. 
viudel, -es, m. contextum quodvis, corbis, sporta, arca, cani- 
strum. nam heo iinne bircenne vindel, accepit illa scirpis fa- 
ctnm arcam, Exod. 2, 3. J)ii heo geseali J)oue vindel ou J)cim 
rixum, cutn illa vidisset arcam in atya, E.rod. 2, 5, 6. Jiri 
vindlas, tria canistra, Gen. 40, 16, 16. 
vindelstiin, -cs, m. lapis tortus, cochlea fossilis, 41 fr. yl. 
Som. 67. 122 Voces a semivocali incipientes. vind. vand. vcnd. 

vindelstreav, -es, n. calamtts, ex quo sportae conficiuntur, Cot. 41. 
vindeltreov, -es, n. oleaster, salijc, ex cujus viminibus sportae 
contexuntur, Lye. 
vand, -es, m, .? 1 ) yrumnlus, a talpa ejectus, Lye. 2) talpa, Som. 
vandvjrpe (vondveorp), -es, m. talpa, R. 59. Jlfr. gl. Som. 59, 

thend. moltwerf, nioltwurf. 
gevand, iiic. gen. verecundia, Som. 
vandjan (-ode, -od) 1) vereri, ic vandige, vereor, Alfr. yr. Som. 87. 
ex metu vel ex reverentia alicujus incurvatum esse. cum praep. 
for et dat. ne vanda |)U for ricuin, Deut. 16, 19. for liira feonda 
yrre ic ne vand«)de, Deut. 32, 27. Iju ne vandast for nanum menn, 
Math. 22, 16. Luc. 20, 21. 2) cum yen. neyliyere. sodes ne vanda, 
veritatem ne neyligas, Exod. 23, 2. Deut. 15, 10. 23, 21. vandigen- 
de Jit flRlcum veorce, tardus in i/nocnn(/ue opere^ Past. 20. 
forvandjan (-ode, -6d) revereri, Thorp. Anal. 
forvandung, -e, /". reverentia, Bosw. s. l. 
vandodllce, adv. tarde, Soiii. 
vandel, -es, m. versio, mutatio. 
vandljan (-ode, -6d) instabilis esse, mutari, mutare. theod. vvandal6n. 

vandlung, -e, /'. instabilitas, mutabilitas, Boeth. 7, 2. 
vandorjan, vandrjan (-ode, -od) errare, vayari. se vandrad ofer 6J- 
rum steorran, lioeth. 36, 2. hi liis rrceail , liu si»»- \\>rd vandrige, 
Boeth. 39, 6. 7. 
vend, -es, n. vicis. l)onne gerecce he, gif he niiige, oder tvega: odde 
J)ara spella sum leas, odde ungelic l^are spriece |ie vit iifter spyr- 
jad^, odde l)ridde vend (i. e. tertiam vicem, tertio) ongite and gelefe, 
yaX vit on riht spyrjen, Boeth. 38, 2. 
dvend, -es, n. vicis. 

avendgevrixle iinstr.') adv. versa vice, Som. 
avendspr^c, -e, f. metaplasma, Som. 
edvend, -es, n. vicis, evasio, Be6v. 4372. 
vrndan (vendc, vended) 1) vertere, convertere , mutare, transferre. 
vendon on hi silfe, convertebantur in se ipsos, Jud. 16. ic volde 
J){it vit unc vendon, nt nosviet ipsos mutaremus, vellein, Boeth. 34, 
9. he vende hine lithvon fram him, avertebat se atit/uantum ab iis, 
Gen. 42, 24. of Ledene on Englisc vende, ttoeth. praef. |)U ven- 
dan ne miht, inter/iretari non potes, Cwdm. 262, 21. 2) ire, redire, 
venire. vciidan liidcr aiul |)idcr, ire huv et illnc, Deut. 16, 19. ven- 
de he oii scipi' «grii. ivit rnrsus in navein, Luc. 8, 37. vondon fram 
Hieriisulrm, venerunt ab llieros., Marc. 3, 22. vendon 16 llierus., 
redierunt ad llierns, I.uc. 24, 33. 

iWenilan (a\cnde, aviMided) avertere, Gen. 19, 26. up iivcndan, 
sursum vertere, Iiye. 

uniivendcd, inviolatus, L. Vnut. /lol. 78. 
andvendiin (andvende, cet.) mutare, Som. 
I)i'vcndan (biivende, cetl conrertere se , ire. se ha-lend bcvendc 

hinr. Math. 9, 22. Mnrc. 5, 30. 
nlvfiiilan (rdvi-ndr, cet.) rererti, se revertere, effuyere, Beov.bbl. 
gcvendan (urvcndr, ret.) 1) se converterr , ire, redire. 2) trans- 
vertere, Cadm. 27, 34. Luc. I, 56. Thorp. Anal. ongcan gcveu- Voces a semivocaU incipierUes. vcnd. vunil. 123 

dan, reverti, Math. 7, 6. onveg gevendan , abire , Bed. 3, 16. 
lU «;t5^«-''"li"ii egredi, Chron. Sax. 1052. 
ouveiuian (ouveude, cet.) convertere, lioeth. 7, 2. pervertere, Bed. 

4, 19. onveg onvendan^ divertere, Psalm. B5, 19. 
('xlvendan (odvende, cet.) se avertere, ahire, Cadm. 26, 8. 
toveudan ((oveude, cet.) advertere, subvertere, Gen. 13, 10; 19, 

21, 25. Boeth. Raivl. p. 152. 
iindervendan (undervende, cet.) subvertere, Scint. 64. 
ymbvendan (ymbvende, cet.) se convertere, Joh. 20, 14, C. 
vendendlic (vendedlic, vendelic) adj. mobilis. 

avendeudlic (livendedlic, livendelic) adj. mobilis, Albin. resp. 42. 
Sovi. 

uniiveudedlic, adj. immutabilis, Boeth. 35, 2. 38, 4. 39, 6. 
uniiveudendl'ce, adv. immutabiliter, Boeth. 41j 3. 
livendelicness, -e, /". mutabilitas, Som. 
gevendendlic, adj. amovendus. 

ungevendendlic, adj. non amovendus, Med. ex Quadr. 1, 4. 
veudedness, -e, /'. mutatio. 

avendedness, -e, /". commutatio, Psalm. 54, 22. 88, 50. 
andveudedness, -e, /'. mutatio, Psalm. 76, 10. 
onvendeduess, -e, /". immutatio, Psalm. 43, 14. C. 
vendung (vending), -e, f. versio, permutatio, Scint. 11. Boeth. Rawl. 
p. 157. 

avendung (aveuding), -e, f. mutatio, Scint. 61. 
Vendlas (Venlas), -a, m. plur. tant. Vandali (209, 59.). liiit viis Vendla 

leod, Vandalorum princeps fuit, Beov. 694. 
Vendelsffi, -s, m. f. mare Vandalicum, Oros. 1, 1. Chron. Sax. 885. 

Boeth. 38, 1. 
vuuden, part. tortus. (211, 129.) 

vundenfeax, adj. crispis capillis, Beov. 2799. 
vuudenlocc, -es, m. crispis capillis praeditns, Judith. 22, 25. 
vundenmael, -es, n. gladitis torto capulo, Beov. 3061. 
vundeuness, -e, f. glomeratio. 

ofervundenness, -e, f. experimentum, Mone B. 609. 
vund, adj. vulneratns, Oros. 3, 7. Boeth. Rawl. p. 159. 

invuud, adj. intus vulneratus, Lib. Med. 2, 9. 
vuud, -e, /". 1) vulnus , ulcer. vuud vid vunde, vulnus pro vulnere, 
Exod. 21, 25. gehieled fram l^aere vunde, Bed. Sm. 512, 1. 2) vul- 
neratio. on niine vunde, ad meam vulnerationem, Gen. 4, 23. 
vuudsvadu, -e, f. vulneris vestigium, cicatrix, Psalm. 37, 5. C. V. 
vuudjau (-ode, -dd) vulnerare, lacerare, Exod. 21, 12. Jos. 11, 6. 
ungeheredre leonia toslitnysse vundiid, inaudita membrorum discerp- 
tione laceratus, Bed. Sm. 479, 14. lii hine ou hejttde vundodon, 
Marc. 12, 4. 

unvundod, part. non vulneratus, Cwdm. 12, 10. 
forviindjan (-ode, -od) vulnerare, Luc. 16, 20. Chron. Sax. 882. 
ge«iindjan (-6de, -6d) vulnerare, Marc. 12, 4. 
l)urhvundjan (-6de, -6d) trans/igere, L. Alfr. pol. 40. 
viindel, -e, f.? (vel -es, n.?) vulnus, ulcns. pl. vundela, Ilerh. I7fi, 5. 
vundor (vunder), -es, n. quod inopinato evenit, miraculum, prodigium. 
l^eiih hit lassc vundor sie, Boeth. 39, 3. nis Jtai uau vuudor, Boeth. 124 Voces a semivocali incipientes. vuntl. vin. vinn. 

30, 2. vundrutn [^dat. vel abl. pliir.) adverbii instar usurpatur. 
vundrum scineiT, viirifive splendet, Boeth. Ratvt. p. 186. 
vundorclofe, -an, f'.? camphora, Som, 
vundordeHcT, -es^ m. viors viirabiinda, Reov. 6070. 
vundorfat, -es, n. vas viirandum, lieov. 2317. 
vundorfull, adj. viirahilis, viirandus, Sovi. 
vundorfiillice, adv. viire, mirabiliter, Sovi. 
vundorlaecaa (-laeiite, -laeht) 7nirificare, Psalm. 16, 8. 

gevundorlaecan (-laehte, -Ia;ht) mirificare, Psalm.i6,S.v. lect. 
vundorlic, adj. viirus, viirandus, Math. 21, 42. Marc. 12, 11. 
Boeth. Rawl. p. 176. Oros. 2, 4. 

t('ivunderlic, adj. admiralnlis, Psalm. 41, 4. 
vundorlice, adv. inire, niirum in vioduvi, Gen. 20, 8. Exod. 11, 7. 
vundoriniidum, -es, vi. cimelium mirandum, lieov. 4341. 
vundorsion, -e, f. aspectus mirabilis, Beov. 19s4. 
vundorsmid, -es, vi. qui viiracula facit, viirabilium reruvi arti- 

fe.i, Beov. 3360. 
vundortorht, adj. viiraculis gloriosus, valde splendidus. 
vuudrjan (-ode, -6d) viirari, obstupescere. ougaun ic vundrigan, 
Boeth. 40, 1. ealle ge vundrigead, Joh. 7, 21. cum gen. (_imperso- 
nal.?) ic vat, l^iit aelc l)iira vile |)as vundrjan, Boeth. 39, 9. viindro- 
de |)at folc his lare, Math. 7, 28. — etiam \\)udrj;in leyitur, Boeth. 
32, 2. 
of\undrjan (-ode, -od) obstupescere, Gen. 21, 6. 
vundruug, -e, /'. viiratio, stupor, Math. b, 42. 
vindel, viudelocc, vindecriift, vindelstiin, viudelstreav, vindeltreov, vide 

VINDAX. 
vine, viueleiis. vinemajg, vinescipe, vide V1NA\. 
vinn, vinna, vide V1N\AN. 

VIWAN (vann, vunuon, vunneu) 1) niti, laborare. \ni vinnan sccalt, 
Ciedvi. 57, 23. voun aud vorhte, Cccdm. 94, 7. he l)y nui mid handum 
vann aud vorhte, Bed. Stn. 567, 30. Boeth. 41, 4. 2) laborare, premi. 
hit eall vind ou |tiiui vdum l)isse vorulde, Bueth. 4. l^a^re ylcan hetig- 
nesse lidle uuiil)linneudlice von, eadem viorbi molestia incessanter labo- 
ravit, Bed. Sm. 595, 18. 3) pugnare, rebellure contru. hiue mouige 
on vrade vinnad, Ccedm. 138, II. vid god vunnon, Ctedm. 210, 13. jteod 
vind ougean |ie6de, Math. 24, 7. he vann vid heofeues valdeud, Ctedm. 
20, 5. 4) obtinere. hviit sceal ic vinnan, Cadm. 18, 24, liu [nis cveal- 
mes scealt vite viunan, Cwdm. 62, 14. 
iivinnau 0'v;inn, cet.) luhorare, Cot. 211. 

auviiinau, onviuuan (au\ann, cel.) inipntjntire, (tros. 3, 7. Caedm. 138, 11. 
geviunau (ge\aiiii, cel.) laborare, cuntendere, obtinere , Caedvi. 26, 6. 

19, 34. 
uler\itinau loftrvaiin, cet.) superare, Ihiit. 20, 10. 
oniivlnnau (ouii\anu, cet.) impuynare, l*salvi. 34, 1. L. 119, 6. 
ongeanviuuan (ougeau vann, ret.} rejiiiynare, resistere, Thorp. Aual. 
vidviuuaii (vidvann, cet.) oppuynare, repuyuare, Boeth. 3^ 6. 37, 1. 
vinn, 'vs, n. labor, bellitm. ongaun viiiu n|i iihi lihaii, Caedm. i7, 
14. gemu^nc vin oufcngan, laborevi communevi suscipere, Bed. 
Sm. 2, 2. 502, 9. Voces a setnivocali incipientes. vinn. vinp. vins. vint. 125 

gevinn. -ps. n. lahor, bellum, contentio; calamitas, Caedm. 19, 23. 
on gevinne, Luc. 22, 44. 
gevindiig:, -es, m. laboris dies, Caedm. 254, 24. 
geTinstov, -e, /'. proelii loctts, Bostv. s. l. 
ingevinn, -es, n. bellum civile, Oros. 2, 5. 
vinriill, adj. laboris plentts, Som. 

gevinliill, adj. laboriosns, Bi'd. 2, 2. 
vinfiillic, adj. laboriosiis, Sotn. 

gevinfiillic, adj. laboriosus, Bcd. 1, 12. 2.3. 
gevinfiillice, adr. labnriore, Bed. 3, 14. 
vintrendel (vintrvndel), -es, n.? sctitum, ancilej Alfr. gl. Som. 63. 
vinna, -an, m. bellator, Oros. 2, 35. 6, 35. 

gevinna, -au, 7/1. bellator, hostis, Bed. 1, 12. 
unvinna, -an, m. incincibilis, Som. 

vider\inna, -an, m. hostis, rebellator, Math. 5, 25. Lttc. 18, 3. 
vann (vonn), adj. {labore confectus') pallidus, lividus, ater, Alfr. gl. 
Som. 72. l)<i vonuan niht niuna oulyhted, Boeth. Raivl. 165. on 
vanre niht, Boeth. 10, 8. alegde beviindenne vonnuui clMuin, Cod. 
Exon. b7, 12. gesveorc voun and veste, Caedm. 7, 22. 
voufiih, adj. niyris capillis praeditus, Cod. Exon. 435, 11. 
vonfeax, adj. niyris capitlis praeditus, Cod. Exon. 393, 30. 
vonhaeven, adj. lividtis, Cot. 50. 

vonh^d, -e, /". ctttis pallida? Beov. 862. cf. tamen van «m6 VINAN. 
vonsceafta, -an, m. morbus splenem afficiens, Lib. Med. 2, 38. 
vanuiht, adj. lividus, Cot. 119. 
vannjau C-6de, -6d) pallescere, Som. 

avannjan (-ode, -od) pallescere, Dial. 1, 2. 
vunnjan (-ode, -od) experire. 

ungevunnod , part. inexpertus, Som. cf. tamen ungevunod sub 
VINAN. 
Tinnung (i. e. viudvung), vide vind, ventus. 

vinpel, -es, m.? n.? ricinum, anaboladium, R. 28. Alfr. gl. Som. 61. 
viuster, adj. decl. sec/uior. sinister. he hefde his viustran haud ofer^ Gen. 
48, 14. abragd his svurd niid his vinstran handa, Jud. 3, 21. gesettan 
on vinsteran healfe, Math. 25, 33. 
vinstre, -an. f. scit. hand, sinistra mantis. hiin viis gelice gevylde his 
viustre aud his sviilre, Jud. 3, 15. Math. 6, 3. 
vinter, -es, m. {dat. vintra; nom. acc. plur. vinter; gen. vintra; dat. vin- 
trum) goth. vintrus; theod. viutar; bor. vetr. 1) hiems. ^intres tid, Bed. 
Sm. 549, 26. on vintra, in hieme, Math. 4, 20. Marc. 13, 18. to l)am 
middan vintra, Chron. Sax. 1013. 2) anntis Q/er hiemes enitn annos nu- 
tnerabant Anglosaxones). se frumgara fif and sixtig vintra hjifde, Caedm. 
71, 13. tvelf vinter, Marc. 5, 25. yinb l^ritig vinter, Boeth. Raivl. 192. 
vinterbiirne, -an, /'. torrens, Joh. 18, 1. C. 
vinterdiig, -es, m. hietnis dies, Boeth. 4. 

vinterfjlh-tl, inc. gen. mensis Octobris. mensem qtio hiemalia tempora 
incipiebant, inquit Beda, appetlabant vinterfylled , composito novo 
vomine ab hieme et pletiilunio, quia a plenilunio ejusdem mensis 
hiems sortiretur initium, Lye. 
vinterljBcan (-laehte, -lieht) appropinquare ad hiemem, Aequ. Vern. 
12. Chroti. Sax. 1006, 126 Voces a scmivocali incipientes. vint. — vit. vod. — vor. 

vinterlic, adj. hiemalis, Jied. Sm. 567, 42. 

vinterseld, -es, n. mansio hiemalis, Alfr. yl. Som. 78. 

vintersetl, -es, n. mansio (sedes^ hiemalis, Oros. 4, 8, 10. Chron. Sax. 
866. 

viuterstcall, -es, m.? unins anni pnllns, L. Val. 7. cf. lat. stallio. 

vintcrstiind, -e, /'. anni sf>atinm, hiemis s/iatinm, Caedm. 23, 35. 
vintre, adj. Cnon 7iisi cnm nnmeralibus occurrit vox composita, e. gr. 

linvintre, tvivintre, ])riviutre, tvelfvintre, liuudvintre, unnm, duos, tres, 

dnodecim, centum annos natus'). Seth viis hundvintre and fif, I)a he 

^estrynde Enos, Gen. 5, 6. vas tvelfvintre, Marc. 5, 42. frani tvivin- 

triim cildc and binuan l)<ini, abinfante dnos annos nato et infra, Math. 

2, 16. 
vintriff, adj. hiemalis, Roeth. b, 2. Oros. 1, 1. 
vipjan, ride ViPAN. 
vir, viriK^rflefa, virtreov, virccan (vyrcan), virgcvidol, virgjan, virgines (vi- 

rignes), vide VKRAN. 
visan (= vesau") esse, Bed. Sm. 496, 2. 
vise, visujan, vide VK>sa\, marcescere. 
visse, visson, viste, viston, vide VAT. 

vist, vistfiill, vistfulljau, vistgifend, vistlaecan, vide VKSAN, esse. 
Vistle (Visle, Viscle), -an, Vistnla /Invius, Oros. \, 1. 
Vistlavndii (= Vistlanvudii), -a, m. saltus ad Vislulam situs. (210, 121.) 
vistle, -an, /'. fistula, avena, Cot. H8, 172. 

vistljan (-ode, -«)d) sibilare, Som. 

vistluug, -e, /'. sibilatio, Som. 
vit, nos ambo, vide ic. 
vit, vita, vitan, viten, vitendlice, vitig (vittig"), vitigd«')H), vitleas, vilol. vi- 

tolnes, vitta, vittiglice, vitvord, vide VAT. 
vituma, vid et ejns covipos., vider et ejus compos., viderjan, vidoban, 
viJtfe, vide VKUA\. 

Vo fgoth. vi, vu, \nK 
vodel)isteI, vodhenn (= vudii])istel, viiduhenu), vide VKOAN. 
volTjan (-«'ide, -«"id) delirare, Som. cf. bor. yfi'**» irritare, sed etiam vorfjan 
stib VKRA\ et viifjan snb VIFAN. 

volTung, -e, /'. deliramentum , Luc. 24, II. blasphemia , Luc. 5, 21. 
insania, Diat. t, 9. 
volcen, v«)l«cnfaru, volcengehmist, vide VILLAN, ebultire. 
vold (= vald, veald), ride VILl'A\. 
vomb, ride vamb. 

vom (vomiii) et ejus compos., vide vaniiii 
von, vona, vide van, vana snb VL\A\. 
von (vonn), vide vann sub VIWAN. 
vond (vand), vide VI\I)A\. 
vong, vongere, vonKstede, vongti'»!, vide van^. 
vonjan (vanjan), vide VINA\. 

vord et ejus compos., MirHljan, vordluog, vide VKHAN. 
vorfjan, vorfung, vide V r.l{A\. 
vorld (= veoriild), vide VKILW. 
vorm, vorms, vide VE01l.VLV\. 
vorn, vide VKUA\. Voces a semivocali mdpientes. vor. vos. vuc. — vun. 127 

vorpennys, vide VEORPAN. 

vord (= varod), ritle VARAN. 

vord (= vonlig), vide VKORl»AN. 

voruld et compos., vide VKRAN. 

vosa (= vasa), vide VASA\. 

vosaa iJoh. 1, 46. K.), vide VKSAN, esse. 

Vu (=. goth. vuy. 
vuce (= vice), vide ViCAN. 
vudubiud, vuduculfre, vudufeoh, vudufin, vudulic, vudumerce, vudulnstel, 

vuduvasa, vudjan, vide VEDAN. 
vuduva, vuduve, vide viduva, viduve. 

VufTa, -an, m. nom. pro/n: Rex Anglorum orientalium Vuffa etiam Uffa, 
Yffe, Offa nominatur, Chron. Sax. 560. cf. VKFAN. 
Vuffingas, -a, m. plur, tant. reyes Angliae orientalis, a Vuffa oriundi, 
Bed. Sm. 518, 38. 
vulihung (vuhung), -e, /'. rabies, furor. [)a>re vuhhuuge gesteoran, rabiem 
coercere, Boeth. 16, 4. 
Vuhhunga, -a, /'. plur. tant. furiae, Eumenides, Cot. 91. cf. voh, tor- 
tus, perversus, et votTjan, delirare. 
Tuht (= viht), vide VIHAN. 
vulbrov, vulcamb, vide VILLAN, ebullire. 
vuldor et ejus composita, vuldrjan, vuldrung, vide VILPAN. 
vulf, -es, m. lupus, Math. 7, 15. 10, 16. vulfes camb, m. chamaeleon, Herb. 
26. Alfr. gl. Som. 66. vulfes fist, m. fungus, Herb. 153. vulfes tiisel, 
chamaeleon, IJerb. 152. goth. vulfs; theod. wolf; lat. vulpes; lith. wil- 
kas. Vocum omnium radix est lii, lup, scindere, unde quoque Itipus, 
luhs, Xvxog ; voces vulf, vulpes ex vi-Iup ortae sunt, cf. goth. vilvan 
(= vi-luv-an) rapere. 
Vulfcetel, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 
Vulfgar, -es, m. nom. propr. ibid. 
Vulfgeat, -es, m. nom. propr. ibid. 
Vulflieard, -es, m. nom. propr. ibid. 
Vulfhclm, -es, m. nom. propr. ibid. 
Vulfhere, -cs, m. nom. propr. ibid. 

vulflieort, adj. animo lupino praeditus, Caedm. 233, 7. 234, 12. 
vulfhletWi (= hleovd), -es, n. lupi refugium, Beov. 2715. 
vulfliol, -es, n. lupinarium, Cot. 121. 
Vulfnod, -es, m, nom. propr. Chron, Sax, 
Vulfred, -es, m. nom. propr. ibid. 
Vulfric, -es, m. nom. propr. ibid. 
Vulfstiin, -es, m. nom. propr. ibid. 
Vulfveald (-vold), -es, m. nom. propr. ibid, 
vylf, -e, f. lupa, Beov. glos. sub voc. vulf. cf. brimvylf. 
vylpen, -e, /". lupay Som., qui voci insuper Bellonae notionem tribuit, 

cf. theod. wulpin, Itipa. 
vylfen, adj. lupinus, lupi instar, Som. (218, 22.) 
voll, vullen, vullhnoppa, vullteavestre, vide VILLAN, ebullire, 
vuna, vunaness, vide VINAN. 

vund {_subst."i, vund (,adj.), vnndel, vundjan, vundor ejusque compositay 
vundijan, vundrung, vide VINDAN, 128 Voces a semtvocoli hicipientes. vun. — vut. vyh. — vvr. va^c, — vapp. 

vunelic, vunjan, vunones, vunstede, vunstov, vunsum, vunung, vunungstov, 

vide VINAN. 
vurcean iOrox. 5, 5.) = vyrcan, vide VKRA\. 
vurin, vurma, vurmanian, vurnirtiiid, vurnisihtig, vide VEORMAN. 
Turd isuOst.), \urd {ffdj.} et Cfimpos., vurdjan, vurdiffean, vurdleas. vurd- 

lic, vurdnu-tedness, vurdnijnd (vurdmynt), vurdnes, vurdscipe, vurdung, 

vide VEOR^AN. 
Turt, Turtmete, vurttruma, vide VERAN. 

Tiis, -es, n. filiolus. vuso (iiom. plur.) filioli, Joh. 13, 33. R. 
vuta, TUtung (= \ita, vitung), vide VAT sub viTAN. 

^) f= Oolft- vu, va, vi;. 

Vybba, vide VEFAN. 

vyldan, vylde, vylding, vide VlLpAX. 

v^len (vyln), vide Vealli. 

vylf, vjifen, vide vulf. 

Tylisc, vide Vealh. 

vyllj vylla, vylle, vylleburne, vyllestream, vyllen, vyllic, vyllspring, ^yll- 

springflod, vide VILLA\, ebullire. 
vylm, vylmhilt, vide VALA\. 
vylpen, vide vulf. 
Tyn (\3nn), v^ndream, vj-uleas, vynland , vynlic, vynlust, vyusum, vyu- 

sumjan, vynsumlic, ^ynsumnes, vide VI\AN. 
▼ynd^jan, vynnung (= vindvjan, Tindvung), vide vind. 
vynstre, vide Tinstre. 

Tyrcean (= vjrcan), vyrcness, vide VERA\. 

vyrd et ejus composittt, vyrdan, vyrdnes, vyrdscipe, vide VEORpA^. 
vyregung (= vyrgung), vyrgednes, vyrgjan, vyrigcridol, vide VERA\. 
vyrhta, vide VERA\. 
Tyrm, vyrma, vyrman, vyrmcyn, vyrmgalere (-galdere, -hoelscre), Tyrnis et 

ejus compos., vyrnisele, vyrmvyrt, vyrmlirovend, vide VEORiVlA\. 
vyrnan, Tvrness (= vyrhness, virignes), vide VERA\. 
vyrp, vyrpan, vide VEORPA\. 

Tyrre, Tyrrest, Tyrs, vyrsjan, Tyrslic, vyrst, vide VEORRAN. 
vyrs-usspiung, vide VEOR.\IA\. 
vyrt et ejus compos., vide VERA\. 
Tyrdan, vyrde, vyrdjan, vyrdung, vide VEORpAN. 

ViP f= goth. \6, vuiy. 

Tsecan, vide ViCA\. 

Tsed, et ejus comjxis., ride VEI)A\. 

Tsefan, vsefels, «icllan, Mvflfn', vipflung, ride VIFAN. 

TWg {unda) et ejus composita, vide VEGA\. 

T.Tg (jinndus), va-gan, ride VJGAN. 

va-ge et ejus composita, ride VE(iA\'. 

Twpen (vepen, >ii>piin, Psalm. 5t», «. vn>mn), -es, /i. t) telum , fjtadiiis. 
vu-pnes ecge, ylailii cuspite, Vtrilm. lO!), 30. vippna lius, armatnriiiin. 
Alfr. yl. Som. G«. ^a-|»na oiifiWi, arma sumere, Cirdm. 12;^, -i. ^iepen 
gegripan, arma preliendere, Vsalm. i\, 2. viepnii sellan, arma tradere, 
Hoeth. 3, 1. buton aelcuin vucmnc, absque armis, Alfr. T. p. 14, 1. 
avearp Iiis vicmDU, deposuit arma, ibid. 37, 9. 2) veretrum, calamus. Voces a semimcaU incipientes. vflBp. — v.Tct. v.1 — vill. ^29 

Cot. 1(>3. .itfr. gt. Som. 71. vox vaepea (goth. vepu; hor. w.ipn; theod. 
wiiran) verbnm VIPAN (vap, vepiini, vipans) ribrare, postutat. c/'. 
VEIPAN (viiip, vipuni, vipaus) vibrare. diiae ii/itur radiees statuendae 
suiit, scil. VAP et VIP. 
vappenbora, -an, m. armiger^ puynator, At/r. yl. Som. H3. 
va»pengecynd, -e, /". reretrum, Cot. 163. Al/'r. gl. Som. 71. 
^iepen^edice, -es, n. nomen jurisdictionis hundredo analogae iii qui- 
busdam Angliae cornitatibus obvium. vox ex nonnullorum sententia 
ex eo ortum habuit, i/iiod homines inter talem circuitum commo- 
raiites in armorum usu temporibus praestitutis instructi essent, 
L. Etidg. siip. If. p. 88, 5.'). iVortT. preost. lag. 57. cf. taBcan, in- 
instruere. 
Mrpengevrixel, -es, n. armorum commi.rtio, pugna, Lup. 13. 
vappenlnis, -es, m. armamentarium, Cot. 11. 
va'penle;is, adj. inermis, Som. 
vajpenlic, adj. virilis, Cot. 40. 
va^peutiice, -es, n. i. q. vaepengetace, L. Eddg.II iconc. Vihtl.) 1. var. 

lect. 
^iepeuvifestre, -an, /. masfemina, hermaphroditus, Al/'r. gl. Som. 71. 

(*/'. vaepnedvifestre. 
v8epen|)rac, -e, f. armoruni robur, belliim, C(edm. 138, 12. 
vaepenjau, viemnjan (-ede, -ed) armare, Som. Thorp. Anal. 
bevaepujan (-de, -ed) armis spoliare, L, Cnut. pol. 57. 
geva>penjan (-de, -ed) armare, Luc. 11, 21. Al/r. gr. 2i, 36. 

uugeva;pn<id, part. inermis, Ued. Sm. 503, 19. 
vaepned (vaepend, Jos. 6, 21.) part. armatus, virilis, masculns, Caedm. 

166, 9. 
vaepuedbearn, -es, n. puer, Bed. S^n. 493, 14. 
vaepnedcild, -es, n. puer, Exod. 1, 17. 18. 
va?pnedcjnn, -es, n. genus masculinum, sexus masc. Exod. 34, 19. 

Caedm. 139, 19. 
va^puedlmd, -es, m. sexus masc. Exod. 1, 82. Num. 1, 2. 
vaepnedinann Cvaepman, Deut. 83, 5. Math. 19, 4.), -es, m. vir. 
vajpnedvifestre, -an, /. hermaphroditus, Alfr. gl. Som. 71. 
va?puuug, -e, /'. armatura, Som. 
vaer et ejus compos., vide VKRA\. 
vserstlic (= vraestlic), vide VRlPAN. 
vaes, vaesend, vide VlJSAX. 

vaet isubst.), vaet {adj.), vaeta, vaetan, vaete, vide VETAX. 
vaeveardlice, vide vava et VEORPAN. 
vaeda, vaeiTan, vide vadu. 

\h (= goth. vaiy. 
va, vide vava. 

vac, vacjan, vaclic, vacinod, vacnjs, viicscipe, vide VICAN. 
viid, -es? m. (vel -e, /"..?) aluta, isatis tinctoria, Ilerb. 2, 81. Cot. 166. 

.4t/r. gl. Som. 67. lat. med. guasdum; ital. guado; theod. waid, 771. ; 

hatav. wcde, f. c/'. theod. weitin, cerulens. 
vafjan, viiful, vafung, inde viKAX. 
vag, vide VIGAX. 
viila. vide viiva. 

9 130 Voces a scmivocali incipientes. \'in. — Vcld. v6d. vCl. vOm. 

vanjan {-6de, -«d) plorare, ejulare, Oros. i, 5. 5, 2. cf. theod. weinun, 
plorare; goth. vainahs, miser, infelix ; theod. weinag, wenag, miser; 
bor. Teina; sed etiam cvdnjan ibor. kvcina) sub cvinan. 

vanung, -e, f. lamentalio, tutnnltus, Alfr. gl. Som. p. 62. Marc. 5, 38. C. 
vapiian, vapol, vapoljan, vide VIPAN. 

var, -e, f.? alga marina, fucus marinus, Cot. II. Som. vaar scrifnt. cf. 
engl. wore et voor, scot. wair, ware, et v6r snb VARA\. 

varig, adj. fuco marino tectus, squalidus, Cod. Kxon. 339, 24. 
variht, adj. algosus, Cot. 8. Lye. 
VHS, vasend, vide VlSAN. 
vat, verb. anoni., vide VITAN, videre. 

vava, -an, m. miseria, damnum, calamitas, Caedm. 30, 12. theod. wewo. 
va, subst. indecl.? miseria, dolor , tristitia. byd l^am men full va, 
Caedm. 40, 50. vas gehvaJeres vii, Oros. 3, 5. Nicod. 26. Boeth. 
Rawl. p. 150. vox va ex vava correpta videtur , sed casus obli- 
quos (viin, vana, viium) nnmquam inveni. va identidem pro inter- 
jectione usurpatur, va pam men, vae iste homini, Math. 18, 7. 
Marc. 14, 21. va |)at ])es t6vjrpd godes tempel, vah! quodiste de- 
struat dei templum, Math. 27, 4. va la {^vel vala), eheu, utinam, 
Marc. 15, 29. vji la va {vel valava), eheu, proh dolor, Iled. Sm. 
p. 501, 14. 
vseviirdlice (vaevyrdlice), adv. proterve, morose, Wulfst. paraen. 9. cf. 
theod. wewurd, nefas. 
vea, -n (= veva, vava?), m. miseria, damnum, malitia. vea viis 
draered, Ctedm. 60, 26. vean on venam , Ceedm. 63, 4. Jie habhad 
micelne veau, Boeth. 38, 3. ic pe vid veana gehvam scilde, Ctedm. 
131, 2. 
veacvanjan (-ode, -6d) lamentari, Ccedm. 284, 12. 
veadajd, -e, f. faicinus, scelus, Finnesb. 7. (130, 8.) 
veagesiJ, -es, m. miseriae consors, Bosw. s. l. 
vealiif, -e, f. miserae reliquiae, vel qui miseriae superstes est, 

Beov. 2161. 21^9. 
veiiland, -es, n. terra hostilis, C(edm. 192, 17. 
veamctto, -o, /". iracundia, L. Const. W. p. 148, 22. 
veamod, adj. iracundus, Off. Reg. 15. 
veamodness, -e, f. ftiror, iracundia, Past. 40, 5. 
vefispell, -es, n. nuntiiim infaustum, triste, Bedv. 2630. 
VAVAN (ve<'»v, vcfWon, viiven) flare. 

beviivan (veov, cet.) afftare. vindu beviivue vcallas (217, 76.) cf.goth. 
viiian. 
viidu, -c, /■. ragatio. of viide cvoni, C(rdm. 257, 26. vide vilde, Caedm. 
256, 33. cf. theod. wcida, pastus; hor. vciili, f. captura, venatio. 

vsedsi, -an, ;«. venator, fugator, duT. non nisi in cotnpositione oc- 

currit, e. gr. herevipda, dus esercitus. 
vsedan (-de, -ed) venari, fugare. viedan mid hundum, Bocth. Ravl. p. 
172. vide va-dde, Caedm. 208, 8. 

V<> (=z golh. vA, \^i 
vvA, vt"dan, vedbeorg, vr;dchund, v('d»'ndhe«»rt, vt-denhcortnes, vide VAI>A>. 
V^land, tiom. propr. milins procul dubio Vcland scribitur, i. e. Veland, 

Viland, Violand, vide vIlaN. 
veman, vemcre, vide voma. I Voceii a semtvocali incipientes. VKP. vca. voo. vic. 131 

von, v('n;ui, venlic, venunKH, i'i(le VINA.V. 

VK.PAN = VOPJAN tveop, veopon, vopen") 1) /lere. ongan lie vi-pau, 
Marc. 14, 72. \\\^ vepst |)U, Joh. 20, 13. 15. Iie veop ofer hig;, Ltic. 
19, 41. 2) defiere, cuni acc. vepan deadue mann, Gen. .W, 3. veop his 
sunii, Geii. 37, 34. theod. wuofan. 

hevepan C-veop, -veopon, -vopen) deflere, liosic. s. l. 
vependlic, adj. /le/jilis, luclitosiis, Chron. Sax. 10^<7. 
vop, -es, VI. lamenttitio, Math. J^, 12. Luc. 13, 2«. Caedm. 190, 70. 

theod. wiiol"; hov. op. 
voplic, adj. flebilis, Alfr. gr. 9, 28. 
verejir, vcri.njan, vOrigues, vide VAR.W. 

veste, vestan, vesten, vcstensetl, vestig, vestiie.'», vide VASAN. 
vede, vide vod. 

Vea {■=. goth. vau/ 

veii, vearvanjan, veadaed, veagesitf, vealaf, vealand, veaniod, veaspell, vide 
vava. 

veas, adv. casn, fortuito. nis nauht, |)at nian cvid, I);it a?uia," |)inj2, veas 
gebyrige; for |)aui aplc j)iug cyind of sumum Jjingum, for |)y hit ne byd 
veas gebyred, Boeth. 40, b. veas, genit. substantivi vea, sed ijisa vo.v 
vea contracta esse videtur. utrum bor. veguan, f. fortuna ibona') vel 
part. veginn Oipp<i vegnar vaettir, ej- tjnproviso) comparari possit, 
nescio. 

Veo /= goth. \iuj. 
veiid (viod), -e, /'. herha. iiceres veod, Matli. fi, 30. herba nocens. titio of 
ealle l).i veod, lioeth. 23. Zi-z.anium, Math. 13, 29, 30. R. 
veodhoc, -es, m. sarculum, Cot. 174. 
Veodinonad, -es , 7/i. niensis Augustus , Menolog. F. 273. Ilicli. Thes. 

L p. 108. 
veodjan (-ode, -od) eruncare, sarrire, Som. holl. wieden. ndd. woeden. 

iiveodjan, sarculare. \r,it man aveodige unriht, L. Cnut. pol. l. 
veodung, -e, /'. eruncntio, .tifr. gl. Som. p. hh. 
veohl, veiihle, vide hve«'»hl, hveogul. 

Vi f=z goth. vei'. 
vic, domus, et compositas voces, vide VIHAX. 

viCAN (viic, vicon, vicen) cedere, labare. vicon veallfasten , Caedm. 
208, 14. 

onvican (-vac, cet.^ cedere, Cot. 33. 

gevicjan (-(ide, -tid) cedere, Psalm. 9, 82. Dial. 2, 14. 
vic, -es, m. recessus, portus. smilta vlc, Boeth. Baul. p. 181. 
vicing, -es, m. fuga.x, e.rul, e.xlej. , pirata, Chron. Sax. ^'t^. 921. 
Vicinga nure, viHa in agro Hevefordiensi, Lye. 
vicingsceada, -an, m. piratu, Cot. 155. 
vicol {vel vicol?)^ adj. lahans, vacillans. 
vicoljan, vicljan (-ode, -od) vacillare, mocere, Som. 
vac, adj. flexilis, infirmus, debilis, vilis, Chron. Sa.T. 975. Jos. 10, 
26. .4lfr. gr. 9, 25. Caedm. 28. L. Cnut. ecct. 26. 

vaclic, adj. fragilis, debilis, Boeth. 24, 4. Alfr. gl. Som. p. fi2. 

Tliorp. Anal. 122. 
unvaclic, adj. non fragilis, firmus, Bedv. 6271, Th. Anal. 130. 132 ]oces a semivocnli incipientes. v4c. VcTC. vic. VINX\ vanc. vicl. 

vHCIico, adc. imbecilliter, ignave, L. Can. eccl. 35. Boeth. nuwl. 

p. 155. 
unvaclice, adv. firmiter, fortiter, Caedm. 258, 12. 
vacmod, adj. )>usillanimis, ignavus, C. R. Ben. 47, 48. 
v,'icui«"»duess, -e, f. pusiUanimitaSy imhecillitas, Fuly. 24. 
viicD3'.ss, -e, f. imbecillitas, vilitas, R. Ben. interl. 1, 7. 
vacscipe, -e.s, m. imbecillitas, vilitas, //. Eddg. snp. § 8. 
vficjan (-«"•do, -«"td) languescere, vacillare, Chron. Sax. 1003. Thor/>. 
Anal. 121. theod. weichen. 
aviicjan, emollescere, deficere. avjic«"»de mid langrc ealdunge, 

Bial. 2, 15. 
^cviicjan, emollescere, languescere. gif hi |)a»r ne gcvac«)don, 

Oro-i. 3, 5. 
onviicjan, languescere, L. Eddg. can. pn. 12. 
vivcean, vaecan (cte, hte; ced, ht) languefacere, debilem reddere. he 
viis inid l>ii iidle vajced, Bed. 4, 31. 
siva^can (-hte, -ht) emollire, Cot. 1.57. Lye. 

gevaecean, gevaecan, emollire, affligere. mid dcade hi gevaeceatl, 
Marc. 13, 12. gevaecte mid hungrc, Bcd. 4, 13. niid hungrc ge- 
va'hte, Jud. 6, 2. 
onvaecan, vioUem reddere, Caedm. 26, 7. 
vicu (vucu), -e, /". septimana, Bed. Sm. 615, 3. 617, 7. 
vicc (vcoce, vucc), -an, /. hebdomas, septimana, L. eccl. 41. Caedm. 
167, 21. Chron. Sax. 495. 
vicdiig, -es, m. dies septimanae, Bed. Sm. 527, 9. 
vuc|)egn, -es, m. hebdomatarius, R. Ben. 35. 
vucj)euung, -e, f. hebdomatis officium, R. Ben. 33. 
"VINCAN (vanc, vuucon, vuncen) cedere, ntitare. 
vincc, -an, f. trochlea, gyrgillus, Som, 
vincjan (-6de, -od) nivere, connivere, R. 18, 49. Alfr. gl. Som. 

p. 65. 
vinccl, -es, tn. angulus, Som. 

vincel, -es, n. proles. vinclu, liberi, nati,- Exod. 21, 4. 5. rocem 
hanc diminutivam esse (vin-ic-il, cf. vinc) dubito; cf. vencle. 
vancol (voncel), adj. instabilis, vaciUans , Boeth. 7, 2. 20. 
vencle, -an, /. ancilla, Som. 
vid, adj. fatus, spatiosus , amplus, remotus; late patens. goond vidne 
grund, Caedm. 23.5, 5. hii vid and sid, Caedm. 30S, 2S. gt>at js svitlc 
vid, Math. 7, 13. sce«'ip vide sidas, Caedm. 55, 36. t«\ vidan aldre, 
Caedm. 62, 16. vidne, adv. late, vidne and sidnc, Caedm. 99, 33. 
vidbnid, adj. late latus, late effusus, Caedm. 40, 22. 
vidcud, adj. late notus, lioeth. W, 1. 
vidclcrhd, adj. magnanimus, Beov. 1868. 
vidfarcndc, part. vagabundus, Past. 43, 7. 

vidfloga, -an, 7». procul mlaus, draconis cognomen , Bevv. 4686. 
vidgal, adj. vagus, vugabiindus. Vast. 49, 4. 
vidgaln^ss, -c, /". ragatio, amplitudo, Dial. 2, 3. 
vidgiingul, adj. excurvtiis, vagus, Past. 49, 4. 
vidgillc (-giellc), adj. amplu\; latns. eall \>iit vidgilie land, ,/os. 11, 

16. on l)am vidgillan landc, Exod. 3, H. Num. 21, 25. cf. vidgal. 
vidgilness, -c, f. amplitudo, profunditas, Boeth. 32, 2. Gudl. vit. 3. Voces a nemivocali incipientcs. vid. vlF. vif. viif. 133 

viilhisr, -cs, VI. ampltnn vestiyium, extensus (/ressus, Cnedm. «52, 88. 
vidiiia>re, adj. late celebris, lioeth. 2\, 2. Caedm. 98, 14. 158, 1«. . 
vidiiiaTsjuu (-odc, -od) divitlgare. cum acc. Marc. 1, 45. Luc 1, »»5. 
Gen. 45, IH. 
jjevidmaTsjan, divulyare, Math. 1, 19. 
vidiot, iuc. gen. jaculum, funda, R. 18. Som. 
vidscridol, adj. late vagans, erraticus, Prov. 7. H. Den. 1. Som. 
Vidsid, -es, m. nom. propr. (808, 1.) 
vide, ado. late, ample, undique. vide under voIcnun>, Caedm. 117, 7. 
side jiud vide, Caedm. 8, 3. \>^ vidor, Caedm. 272, 16. vidost, Caedm. 
223, 18. 
vidness, -e, /". latitudo, amplitudo, Som. 
^^'VIfaN (viW, vilou, vilen) jungere, texere, fiectere; celeriter progredi. 
(•/■. VKKAX. Verbum vifan in loco valde ob.scuro , Cod. Exon. p. 493, 
8. sva l)at vuldor vifed ivel vjfed, a vefan?) vorldbearua inaige (iiiDcy? 
iniigen?), invenitur. 

vif, -cs, n. iannexum, conjunctum?) conju.r, uxor, mulier , Gen. 3, 2. 
5, 8. 2, 24. L. Jlfr. pol. 38. Exod. 32, 24. 
vitcild, -es, H. puella, Bed. Sm. 493, Ib'. 
vifcynn, -es, n. genus femininum, Bed. Sm. 474, 22. 
viffiist, adj. matrimonio Junctus, L. Cmit. pol, 51. 
viffeax, -es, n. caesaries, Cot. 162. 
viffreond, -es, m. amica, Luc. 15, 9. C. 
vifjiial, adj. muliertim amans, venereus, Past. 40. 
vifgeuia?dl, -e, f.? vel -es, n.? menstrua. vifgeiuajdla, mniierum 

menstrua, Lib. Med. 3, 57. 
vifjLjcuiiiua, -an, /rt. mulieris consortium, concubitus, Med. ex 

Quadr. 2, 19. 
vifi|,cornn3'ss, -e, f. mulieris atnor, adulterium, Math. 15, 19. ('. 
vifhiid, -cs, ni. mulieris se.xus, Gen. 1, 27. Alfr. gl. Som. 74. 
vifliic, -es, n. matrimonium, nuptiae, L. Cnut. pol. 44. 
viflic, adj. mtiliebris, Alfr. gl. Som. 6. Bed. Sm. 521, 24. 
viflice, adv. muliebriter, Alfr. gl. Som. 38. 
viflufc, -an, /'. amor feminae, Beov. 4126". 
vifmaun (viuiinann, viiumauu, vemmano), -cs, m. 1) laicus, Som. 

2) femlua homo, mulier, uxor, Jud. 4, 21. Gen. 2, 22. 
vifmyne, -es'^ m.? amor feminae, Caedm. lll, 25. 
vifsa?li;:^, u.rore fortunatus, Som. 
vifscriid, -es, n. vestis mnliebris, Vulfst. Test. 
vitlicgn, -es, 7«. 1) femina serva. 2) leno, Cot. 122. 
vifjiing, -es, n. cum miUiere res, coitus^ Cot. 102. 
viljan (-«(de, -od) uxorem ducere. Insse vorulde bearn vitjad , Luc. 
20, 34. Iiig aeton and druncon and vifodou, Luc. 17, 27. 
gevifjan (-ode, -od) rixorem ducere, L. Cnut. eccl. 7. 
vifiiiig, -e, f. counubinm, matrimonium, Gen. 24, 9. Jilfr. ep. 30. 33. 
vi"ifjan (-ode, -«".dj fluctuare, haesitare, Cot. 120. Math. 12, 21. «. cum 
genit. vacMare, obstupescere: livii ne vafad |Kis, Z?of</t. 39, 3. c«'»vrc 
fynd viifjaJ eover, de vobis obstupescent, Lev. 26, 32. cf. theod. 
weibon. 

vufung, -c, /. 1) flucluatio, stupor. hiifd gccced minc viifunga, 134 Voces a semivocali incipientes. viH. vic. vih. 

Boeth. 39, 2. mid viifunge gesloh, Bed. Svi. p. 575, 7. 2) si>e- 
^ ctacnlnm, R. 101. Alfr. gl. Som. 77. 

vAfiiiigstede, -es, m. theatrnm, R. 75. 
vafungstov, -e, /". theatrum, Alfr. yl. Som. 67. 
vaefan (-de, -ed), obvolrere, teyere, Beti. cf. yoth. vaibjan, bivaibjan, 

nfoi-Avy.Xovv; theod. weifan; hor. veifa, yyrare. 
vafol (viifiil), adj. vacillans, propter stuporem flnctuans, Lye. 
Vieflan (-de, -ed)? vel virlljau (-ode, -od)? blaterare, Som. holl. 
tveifelen; enyl. to whifTIe; bor. veifla, saeinvs vibrare. 
vaeniing, -e, f. blateratio, Som. 
vaeflere, -es, m. blatero, Som. 
viefels (vOfels), -es, m. teyvien, velamen , amiculum, Gen. 39, 18. 15. 

18. 84^ 65. Math. 5, 40. 
va^felsa, -an? vi. teymen, velamen. \y\s vaefelsan, Cot. 5. 
vaefil, -e, /'. spectaculum, Alfr. yl. Som. 77. cf. tamen quoqtie VKKAX. 
va?rt, -e, f. stupor, admiratio. |)at he svylcre vaefte ne vundrige, 
Boeth. 36, 1. 
vig et composita, viga, vigjan, vigend, viggend, vide VIHAN. 
*VIHA\, V1GA> (vah, vigon, vigcu), facere, conficere ; premere, puynu- 
re; sacrare , colere; ariolari, incantare. H et G in hac voce alter- 
nant , quaedam derivatae voces vel etiam C (= K) servant, nisi potius 
ad VICAX, recedere, referri debeant. cf. yoth. veihan et veigan, (laxtiv. 
vigeude, part. praes. militans. nieniu vigendra niauna, Num. 26, 2. 

Boeth. Rait;l. 189. 
vic, -e, f. incus, habitatio. on cude vic, Viedtn. 112, 27. on vrste 
vic, ibid. 128, 25. biitan |)<i vic, e.ntra vicum, Math. 8, 23. dielan 
vuldorfastan vic, Caedm. 2, 30. statio. \>ii viis feorde vic, Caedm. 
186, 4. campus. hlyn veard ou vicuni, Caedm. 184, 18. cf. yr. 
oiHOs; lat. vicns; theod. wich. 
viceard (-geard), -es, m. hahitandi locus, Cod. Exoti. 158, 12. 
vicgerefa, -an, m. vici praepositits, L. Illoi\. Eddr. 16. publica- 

nus, .4lfr. yl. Som. 56. 
vicsteall, -es, m. castra, Caedm. 1h3, 16. 
vicstedc, -es, m. hahitatio. riciis, Beov. 4919. 5210. 
vicstov, -e, /'. castroriim locus, statio, castra, 6V/i 32, 2. Exod. 
33, 7. 11. Lev. 4, 21. 
vica, -an, ;«. castellutn. he for of |»aiii vican ial. vicum), Chrun. Sax. 

878. on his vican, in monasterio suo, Alfr. epist. 1, 31. 
vicjan (-udc, -od), mansionein hahere, manere. nihtvcaid sccoidc vic- 
jan, Caedm. lH5, 3. |>aT vicodon, Marc. 6, 53. castra metari. hc 
vicode J)rco nilit vi.I |»i iii, Jo.s. 3, 1. |)iit fol<- gcvicod hiifde, Exod. 
14, .5. 

bevicjan (-odc, -od). hahitare, dcfcndere, Bostr. s. l. 
gcvicjan, inhabitare, castra metari, Oros. 1, 4. 
ymbvicigcan, circa castra metari, Caedtn. isl, 22. 
viccnjan (-ode, -od), hahitare, R. Ben. 66. 

vlcuere, -es, m. viHicus, dispensator, Oen. 24, 5. 10. 43, 19. 
vih, vig, m.? n.? puijna, proelittm. vigcs ou vcnuiii, Caedm. lH8, 30 
tcue to vigc. Judith. /;. 162, 30. scndc to |>ani vigc, Num. 31, ti. 
niid vigc iicvcllan, proelio interftcere, Jos. 10, 30, 37. api>aratu.s loccs a scmivocali incipientcs. vigb. — vigt. 1S5 

bellictis, cojtia niilitaris, vis , jurgium. veard vig ^ifeu, Caedm. 
216, 11. ferdc iiiid vige, profectus est cum copiis, Jos. 8, 10. 10, 29. 
Vig, -es, «j. novi. propr. Chron. Sax. 495. 

orvige, adj. imbellis, Cot. 108. 
vigbeiilo, -ves, m. exitium, mors bello accepta, Bedv. 4087. 
Vigbeorlil, -es, vi. nom. propr. Chron. Sax. 818. 
vigbill, -e, /■. {cel -es, 7i.?) ensis, Beov. 3213. 
vigblac, adj. pugna pallidus, Caedm. 190, 24. 
vigbora, -an, in. bellum gerens, belliger , Alfr. gr. Som. 8. 
vigbord, -es, m. n. clgpeus, Ccedm. 207, 14. 
vigcriift, -es, 7«. ars belli, apparatus iHilitaris, exercitus, Oros. 4, 

1. 2. Mfr. ep. 1, 50. 
vigcyrin, -es, vt.? barritus, Ccedm. 120, 6. 
vigfrec, adj. audar, fortis, Beov. 2424. 
vigfruma, -au, m. belli moderator, princeps, Beov. 1321. 
viggar (vigar), -es, vi. hasta bellica, Aifr. gl. Som. ttS. 
viggetave, -es, n. apparatus bellicus, Beuu. 733. cf. theod, gi^owi. 
viggeveordad, part. bello honoratus, Beov. 3563. 
viggryre, -es, vi. horror belli, Beov. 8586. 
vighaga Cviliaga), -au, m. testudo, phalanx; Th. An. 
viglieap, -es, vi. turma bellatorum, Bedv. 948. 
vigheard, adj. in pugna fortis, Th. An. 
Vigheard, -es, vi. nom. propr. Chron. Sax. 667. 
vighete, -es, 7n. oditun bellicum, Bedv. 4235. 
vighryre, -es, vi. rui7ia bellica, interitus, Bedv. 3237. 
vihhus (vighus), -es, n. do7nus bellica, turris, propugnaculu7n, Oros. 

8, 4. Mfr. gl. So7n. 63. 
vighyrst, -e, f. ^esti^neiitum bellicu7n, Cod. Exon. 478, 3. 
Viglaf, -es, vi. 710711. projtr. Chron. Sax. 825. 
viglettd, -es, n. cantus bellicus, Ccedm. 191, 27. 
viglic, adj. bellicosus, Ca:dm. 192, 17. 
viglice, adv. bellicose, Off. Reg. 3. Cot. 207. 

vigniaun, -es, vi. homo bellicus, viiles, Off. Reg. 3. L. Const. $1 3. 
vign6(T, -e, f. {vel vignode, -an, f.'?) militia, Cot. 129. Wiguand, 

(in proelio fortis^, nomen propriiaii est theodiscum; Vignoile no- 

vten imius Valcgriaru7n proprium esse potest, posthac i» ab- 

stracto sensu sumptu/n. cf. Vigsigor. 
vigplega, -an, vi- liidus hellicus, proelium, Th. Au. 
vigrad, -e, f. profectio viilitaris, expeditio, Cied7ti. 185, 24. 
Vigsigor, -es, m. 1) in pug7ia victor, Vddani cog/io/nen, Beov. 3107. 

8) victoria, Cced/n. 121, 1. 
vigsiii, -es, vi. expeditio, Ccedm. 186, 13. 
vigsmiJ, -es, m. belli fabricator, bellator, Cced/n. 163, 84. 
vigsped, -e, f. in pugna profectus, belli fortuna, Bedv. 13b7. 
vigspere, -es, 71. hasta bellica, Alfr. gl. So/n. 63. 
vigsteall, -es, m. propugnaculum, obstaculu/n, So/n. Cod. Exon. 

315, 30. 
vigstrang, adj. bello potens, Cot. 27. 
vigtelgode, -an, f. diplois, Psal/n. 108, 88. M. C. v. V. veslis bellica 

ostro tincta. 
vigtrod, -c, /. militia, turvia /nilitum, Mann. 130 \oces a semivocali incipienles. vig. Vt\g. vaeg. vih. vig. 

vigvagen, -es, m. //laustrum militare, covinus, Oros. 1, 7. 
vigvaepeu, -es, ti. vigvsepnu, armillae btlUcae, quales olim impe- 

ratores militibus dederuiit {jf) Som. Lye. 
vig|jrist, adj. in pugna audax, Cod. Exon. 268, 14. 
viga, -an, m. bellator, miles, Ccedm. 197, 23. 216, 12. 
Vigen, -es, «j. nom. propr. Chron. Sax. 833. 
vigend, -es, bellator, Ctedm. 19m, 26. Judith. 283. 313. 
vigjan, viggan, vel vigjan? (-»de, -6d), proeliari, contendere. gif lie 
vigje, L. Eddv. Guthl. 6. cf. yoth. andtailijan, uvTiGTQurfviG^it. 
viggend (viggend?), -es, m. bellator, Judith. 2h3. 313. Thorp. 
viig (vaeg), -es, n. 1) onus, pondus, L. Jn. 70. vieg vulles, L. Eddg. 
pol. 8. six pund vjegS, L. In. 59. tvcntig puud vaga, L. Jn. 70. 
2) mina, Luc. 19, 20. C R. cf. bor. veig. 
gevaege, -es, n. pondus, Som. 
vaege (vegi, Som.) , -es, n. poailnm. fated vaige , Eedv. 4501. 4558. 
cf. bor. veig; sax. vvegi. 
gevaege, -es, n. poculum. cf. sincgevaege. 
vaegan (-de, -ed), afftigere, decipere, fallere, ludere. nc hine n^viht 
his geleafa vaegde, /ierf. Sm. 612, 3. Scint. 24. Math. 5, 11. C. vx- 
ged, delusus, ludificatus, Cot. 64. 66. 170. cf. theod. weigjan, af- 
ftigere. 
avaegan (-de, -ed\ eludere. avseged ne do 1)U vedd, JJymn. Cot. 116. 
bivaegan (-de, -ed), frustrari, Psalm. 131, 11. 
gevaegan (-de, -ed), deprimere, lioeth. Raut. p. 152. 
vaegnjau (-6de, -6d?), fallere, ludere, liosw. s. l. 

gevaegDJan, frustrari, Cot. 83. 
vaeguere, -es, m. leno, Cot. 123. 

vih (vig, veoh), -es, m. sacrum, idolum. l»isne vi^- vuidigtau, hoc 
idolum venerari, Ciedm. 228, 24. hi |)iis viges vihte ne rohtou, 
Caedm. 228, 12. veoh, Cod. Exon. 244, 6. 
vlhbedd (vigbedd, vibedd, veofed, vefod), -es, n. altare, ara , Ued. 

Sm. 544, 3. 594, 5. 488, 38. Math. b, 33. 23, 19. 
veofodb(U, -e, f. altaris compensatio, L. Cnut. pol. 39. 
vigbedhnigel, -es, n. altaris vestimentum, tegmen, licd. Sm. 
veofodsceat, -es, wi. altaris pallinm, L. Can. eccl. 32. 
vigbedviglere, -es, m. ex altari divinator, Alfr. gl. Som. p. 56. 
veofodl^egn, -es, minister altaris. L. Cnut. pol. 3^i. 
veofod]n-nung, -c, /. altaris ministirium, servitium, Xori\. preost. 

tag. 2. 
viggebedd, -cs, n. altare, Cot. !>*. 
vJKgild (vihgild), -es, n. idolatria. idolum, Cot. Ihl. 
Viglaf, -cs, m. nom. propr. lieov. 5200. 
Vihst-sin (Veohstdn), -es, m. nom. propr. lieur. 5201. 5223. Chrou. 

Sax. 
%ih.steall (vcohstcall), -cs, m. sacrarium, L. Eddg. can. 46. 
vihveordung (vigvcordung), -c, /'. rultus in templo adhibitus. 
liedv. 350. 
vigol, adj. divinatorius. vigolc fugclas, uscines aces, tlfr. gl. Som. 66. 
vigljan (-6dc, -6d), ariolari, divinare, .4equ. Vern. 23. 
vigelerc (viglerc, vcohlcrc sed tf. etiam hvcohl.), -cs, m. dirinator. 
augur, inrantatnr, Alfr. gr. Som. 9. Vsalm. 57, 5. T. L. Eddr. 
Uuth. II. L. Cnut. l>ol i. H i. Voces a semivomli incipientes. vic. vib. viL. vel. VSI 

Tigcluug, -e, f. augurium, incantatio, Abus. 9. 
gevigelung, -e, f. errur, L. Eddy. can. 1«. 
vicce, -an, f. saya, incantatrix, venefica, L. Cnut. pol. 5. L. Eddv. 

Gtith. II. 
viccarsed (viccanraed?), -es, ;«. sayarum consilium, Deut. IH, II. 
viccecraft, -es, m. veneficium, incuntatio, Lev. 20, 27. Nori\. preost. 

lay. 48. 
viccjan (-ode, -od), veneficiis uti. gif h\a viccige, L. Eddy. can. imp. 

pn. 41. 
viccung, -e, f. incantatio, venefieium. 

viccungdom, -es, 7«. ars mayica, Caedm. 823, 17. 
vice, -au, /". sorbus aueuparia, pyrus aucuparia, Cot. 165. nominatur 

arbor hodie etiam rountree. 
vicg, -es, n. ei/uus, Jieov. 467. 570. proprio sensu forsan equus, quo 
fiamines ad voluntatem Deorum explorandam utebantur. cf. tamen 
VEGAX. 
vicga, -an, m. blatta, forficula auricularis , Alfr. gl. Som. 60. ex no- 
inine vici Vicganbeorh iChron. Sax. 851.), vicga etiam nominis 
proprii vim habuisse, concludi potest. 
viht Cvuht), -e, /". 1) creatura, animal (40, 35.). I)U miht ongitan, l)at 
mauig viht is mislice ferende geond eordan, and siut svlde ungeli- 
ces hives aud ungelice farad. sume licgad niid eallou lichamau ou 
eordan, cet. Boeth. 41, 6. naure vuhte lichoma, Boeth. 16, 2. vuhta 
niiu, Boeth. Rawl. p. 196. 2) alii/uid. vuht lades, alit/uid viali, 
Caedm. 33, 35. vuht hearmes, Caedm. 41, 24. 3) vuht, viht, vihte {acc. 
dat.) etiam ad neyationis vim augendam adhibitur. ic ne niag vuht 
oncnavan, Caedm. 34, 6. he ne mehte vlht gefeohtau, resistere non 
potuit, Betiv. 8160. J^at 1)U l)0ue vfilgast vihte ue grette, Beov. 3986. 
etiam vihtes invenittir; sed utrum viht, -es , n. statui debeat, an 
genitivus vihtes cum yenitivo nihtes (« niht, nox) com/iarari possit, 
dijudicare nolo. ctim adverbiis a, na vox viht coalescit, e. yr. 
iiviht (iiuht, aht), niiviht (n;iuht, Uiiht). cf. bor. vsett, /'. theod. wiht, 
n. — theod. cowiht, ntowiht, vide a, ava. 
Vihtburh, -ge, /'. 7iom. propr. Chron. Sax. 
Vihtgiir, -es, wi. nom. /)ropr. Chron. Sax. 
Vilitgils (= glsei?), -es, m. nom. /)ro/jr. Chron. Sa.i: 
Vihtliig, -es, m. nom. /jropr. Chron. Sax. 
Vihtred, -es, m. nom. /jropr. Chron. Sax. 
*\ ILAN' (viil, vilon, vilen), junyere, connectere, lo/nilare. cf. bor. vilmogr, 
servus domesticus ; veiil, male compactus, scabes. veila, caries metalli, 
fraus. goth. viiila, adv. apte, bene, /lulchre. 

vile i^vel vile?), -es, n.? astutia, Chron. Sax. 1128. cf. bor. vi-I, 
fraus, astutia. 
vela, vel, adv. 1) bene, probe, satis. compar. bet; superl. betst, Boeth. 
41, 4. yel l)u sprecst, Detit. 1, 4. gif ge vel dod l^iim l^e etW vcl dnd, 
Luc. 6, 33. 2) euge, bene. cf. theod. vvola; yoth. vjiila (^vel vaila?). 
vox theod. vvola ad vocem vela ita se habet sicut >vocha rt<i vice (vuce). 
forvel, adv. multum bene, valde , Bosw. s. l. forvel oft, sae/iis- 
sime, id. 
velbesceiivod, /)art. spectatus, spectabilis, R. Ben. 64. 
velboren, part. inyenutis, nobilis, Deut. I, 15. Luc. 19, 12. C. R. 138 Voces a semivocali incipientes. viol. vel. vil. viin. vin. 

veldaed, -e, f. beneficium, Vit. Stvith. Psalm. 77, 14. 

Teldou (-dide, -don), henefacere, Bosw. s. l. 

veleadbene, adj. precibus faciliter movendus, deprecabilis , Som. 

\elga, interj. eja, Som. 

velgeboren, part. inyenutis, nobilis, Bosw. s. l. 

velgecveme, adj. acceptus, gratus, Psatm. 14b', 12. 

velgecvemedlic, adj. acceptus, Psalm. 149, 4. 

velgehende, adv. prope, admodum prope, Som. 

velgehvjir, adv. paene ubique, Bed. Sm. 493, .33. 

velgelicvyrde, adj. beneplacitus, acceptus, Psalm. 118, lOrt, 1^'. 

velgelicvyrdness, -e, /'. beneplacitum, Psalm. 114, 7. V. 

velgevlite, adj. valde fdrmosus, Bosw. s. l. 

velgevlitegod, part. valde ornatus, A\fr. gl. 

velhaeven, adj. boni coloris, caeruleus, Ben. 

velhvar (velhvar), adv. paene ubique, passim, Boeth. Hawl. 166. 194. 

gevelhviir, adv. tibii/ue, Men. v. 58. 
velhvylc, pron. quivis, Beov. 529. 
vella, interj. euye, oh, Boeth. 34, 8. 
vellicung, -e, /". beneplacitum, Psalm. 68, 16. T. 
velneah, adv. prope, paene, Bed. Sm. 487, 42. 
velviUende, part. benevolus, Jud. 6, 14. jlfr. gr. 14. 
velvillendlice, adv. benevole, Psalm. 50, 19. L. Th. An. 
velvillendness, -e, f. benevolentia, Psalm. 51, 3. L. Th. An. 
vellmngen, part. valde honoratus, spectatus , Beuv. 3850. 
viola (veola, vela), -an, m. 1) yaxa, eimelion, in plur. thesaurus, opes. 
veold Valarice.s and violena (velena) (210, 1.) gelieuc nu, hvfit liines 
agnes seo eallra l^issa voruIda'hta and velena, Boeth. 13. veonljan 
mid micliim veluni, Boeth. 28. 8) opulentia, prosperitas felicitas. 
eall l)ises middangeardes vela, Boeth. 13. oncc«>san velan and vavau, 
Caedm. 30, 12. veolan, divitiae, Bed. Sm. 579, 8. 
velahord, -es, n. gazophylaciiim, Cot. 204. 

viljan, veljan (_-eAe, -ed), copulare (fabrefacere?). gevcled t«> gadere, 
Lup, 1, 15. vilau (== viljan?), copulare, Scint. Ben. 
Veland (Velond), -es, m. nomen propr. ifaber). hviir sint nu |>iis 
visan Vt;Iandes biin, J^iis goldsniide.-s , |)e vfis geu maero.st, Boeth. 
Boeth. Rawl. p. 163, 25. cf. Boeth. Card. p. 106, 16. theod. Wio- 
laut, Wielant, bor. Velant, Velint et Voluudr; ultimn nominis for- 
ma ad aliain radicem pertinere videtur, scil. ad VALAN seu pu- 
tius valvjan, volvere; cf. yoth. vilvan Cvalv). 
veleg, adj. dires, ahundnns. ^eli-gon golde, Gen. 13, 6. |iono velrgan 
viidlum gelict; ffenniu-rno gt-di-d, Bmth. HnuU. 162. veligre {comi>ar.) 
ih-us. 2, 4. vcl»';-t»st {superl.) Boeth. 26, 1. 
veletjan (-t">dt', -titl), UniijiUtnre^ JWd. 1, 2."). 

gi;v(lt'gjan, Unuplelnre, 1'salm. 64, 9. Gen. 14, 23. 
vilig (vtilig), -e, /". salix, Cot. 16.). 

vilige, -an, /". sporta, cophinus ex viminihus snliyncis contextus. hii fe- 
la viligenaV Marc. 8, 19. tvclf viligtian fulle, Jo/i. 6, 13. Alfr. yl. 
Som. p. 60. 
vimmauu (\imau) = vifmaun, vidr \ii snh VIFAN. 

vin, -c.s, II. rinuni {rf. oivav). |iu nflifiildti |);it gi\Hf viu titl |>i.'*, Joh. 2, 
1«. l>u h^ita beod tobrotcu and l>at vin ugolcn, Math. 9, 17. Voces a semivocali incipientes. viii vip. vls 139 

vinarn, -es, «. oenopolium, Gr. 1, 9. 

viubeuni, -es, m. ritis arbor, Lye. 

viubelg, -es, m. vini uter, Math. 9, 17. R. 

vinberige, -an, /". uva, Math. 7, 16. Luc. 6, 44. 

vinbtig (vel bog?), -es? in.? palmes, Xum. 13, 24. 

vinbrytta, -an, vu vini laryitor, tabernaritts, Alfr. yl. Som. 68. 

vinbiirh, -ge, f. vini ttrbs, vrbs in qua viuum laryitur , Cieclm. 219, 

21. 255, 11. sed melitts leyitur vinburh vel vyuburli. cf. Vl>iAX. 
viubyrel, -es, m. vini promtts^ Cot. 50. 
vincJyster, -es, 7«. botrtis, racemtis, Scint. 47. 
vincole, -an? f. vinarium, Cot. 126. 
vindruncen, part. ebritis, Ccedm. 262, 32. 
vindruncenuess, -e, /". vinolentia, ebrietas, Som. 
vinlTit, -es, n. vinaritim, Alfr. gl. Som. p. 60. 
viugjil, adj. ebrius, vinosus, Ccedtn. 223, ». 
viugeard (vineard), -es, m. vinea, Math. 20, 8. Ltic. 22, 18. 
vingeardb6g, -es, m. capreolus. vingeardbogas, capreoli, Alfr. yr. 

Som. p. 58. 
vingeardnaein, -e, /". vindemia, Som. 
vingedrinc, -es, n. vini potatio, Ccedm. 155, 88. 
vingetredd, -es, n. ? torcular, Bosw. s, l. 

vinhiis, -es, n. oenopolium, Alfr. gl. Som. 78. Alfr. epist. 1, 48. 
vinlic, adj. vino similis, vinosus, Alfr. T. p. 27, 7. 
vinmere, -es, n. ? vinarium, Bosiv. s. l. 
vinreced, -es. n. vini apotheca, Beov. 1488. 
vinsad, adj. vino satiatus, Judith. 28, 81. 
vinsele, -es, m. vini aula, Beov. 1383. 
vinsester, -es, 7«. cantarus {sextarius), R. 84. 
vintifer, -es, n. vini oblatio, Alfr. gl. Som. 68. 
vintredda, -an, vi.? torcular, Som. 

vintreo, -ves, n. vitis arbor, Alfr. gl. Som. 65. Psalm. 127, 3. C. 
vintrog, -es, m. torcular, Math. 81, 33. C. 
vintiin, -es, m. vini taberna, L. Can. eccl. 30. 
vintvig, -es, m. ? vitis palmes, Alfr. gl. Som. 68. 
vinvriuga, -an, m.? torcular, Math. 21, 33. 
vinjjege, -es, m.? vini potatio, Ctedm. 817, 4. 
^VIPAN (viip, vipon, vipen), flectere, volvere. cf. goth. veipau (vaip, cet.^ 
Gzicpavovv; vaipjau, (pitiovv. 

vipjan (-ode, -od) vel vipjan (-ede, -ed)? tergere, C. R. Ben. 47. cf. 

bor. vippu, gyrare; vipm, torifuere. 
viipean (-ode, -od)^ fitictuare, vacillare, obstupescere, Bostv. s. l. 

cf. bor. veipa, /'. levidensa, impilea. 
vapol, adj. fltictuans. 
viipul, -es, m.? pompholix, Sovi. 
vapoljan, viipeljan (-de, -ed, seti -ode, -od?), scatere, ebullire, effer- 

rescere, Prov. 15. Cant. Uabacuc. cf. theod. weifelu. 
Vipped, -es, vi. nom. propr. Chron. Sax. 465. 
*VISA]V (vas, visou, visen), ducere, tueri. 

vis, adj. {viae gnartis?) sapiens, priidens. ieIc vis mon, lioeth. 40, 

3. gelic |>am visan vere, Math. 7, 24. ccusc Iiiui suuiue visuc maD, 140 Voces a semivocali incipientes. visil^in — visjaii. 

Gen. 41, 33. vise boceras, sapientes scribae, Math. 23, M. [yjL vi- 
sestau vitau, magi, liuet/t. 16, 4. Gen. 41, 8. 
andvis, adj. expertus, astutus, Som. 
forevis, adj. praesciusy Cot. 149. 
framvis, adj. persapiens , Som. franivisum ddat. plur.) adv. sa- 

pienter, Psahn. 57, 5. 
gevis, adj. sciens, sapiens. 

gevisfullice, adv. sapienter, Dial. L. II. praef. 
UQvis, adj. stolidtts, Deut. 32, 6. Psalm. 14, 1. 
visdoin, -es, m. sapientia, prudentia, Boeth. 41, 4. Math. II, 9. Marc. 
6, 8. 
iinvlsdOm, -es, tn. iiisipientia, inprudentia, Psalm. 82, 2. Boeth. 
40, 7. 
visfast, adj. sapientid firmus, sapiens, perfectus, Math. 19, 21, R. 

Luc. 1, 17, C. R. Menolog. F. 122. 
visliycgeude, part. sapiens, Beov. 5429. 

vishygdig (visli.vdig), adj. sapienter cautus, Caulm. 109, 2, 15. 
vislic, adj. sapiens, prudens, L. Const. p. 14!S. ^ 2. Bed. Sm. 485^ 31. 
vislice, adv. prudenter, sapienter, Marc. 13, 34. 

gevislice, adv. prudenter, decenter, Alfr. T. p. 17, 22. Luc. 10, 42. 
uuvislice, adv. imprudenter, insipienter, Gen. VJ, 21». 
visness, -e, f. sapientia. 

andvisness, -e, f. experientia, Sotn. 
gevisuess, -e, /'. experieittia. 

uugevisness, -e, /". ignoraittia, lied. Sin. 576, 28. 
uuvisness, -c, /". ignorantia, Bcd. Sm. 491, 29. 
visv^rda, -an, m. verbis sapiens, Soin. 
vise, adv. sapienter. 

framvise, adv. persapienter, Som. 
unvise, adv. stolide, Boeth. 
visa, -an, m. dux. \ni haleduin eart veard and visa, C(vdm. 251, 19. 
veorces visan, Ccedm. 101, 28. bor. visir. inrenitur etiatn vosa, 
quae vocis forina visa, non visa scribere suadet. cf. tamen vocetn 
ags. Brosingas cum voce boreali Urisingar. si igitur vox visa, vo- 
cali brevi rata haheattir , eam pro risja positam esse veri simile 
est; sed visa et vosa itihil forsan habeitt communis. cf. vasa suh 
VASAN. 
visc, -an, /". 1) tnodus, cotisuetudo, mos. on |>ii visan, L. Eddin. 3, 

1. ailces m«'»des vise, Boeth. 5, 3. ou Odre visau, Gen. 42, 12. 2) 
res, causa. l>a;r 8»Vi vise ou tveou cjine, ubi res in dubitim veniat, 
Ked. Si/i. 474, 21. licsride, h«:inoii hc |iil visan cutlr, unde retn sci~ 
ret interrogaril, liild. Sm. 600, 3!l. on |iani cinlo |iiua viscua, in re- 
rum ftne, lled. Sm. 482, 12. bi |)is.sc visan, eti causa, Bed. Stn. 
496, 12. of hvykcre visan, <////» er causa, Bed. Siii. 496,35. 3) plur. 
visan, tnores. caldlice visan, prisci inores, L. Const. W. p. 148. A" 

2. jicsa hiue his visena, L. Eddg. conf. 2. 

^isjan, vissjan (-rtde, -od), dirigere, regere; monstrare, docere, mo- 
ticre. 1) ilniini: .svii liiiii god vi.s(ide, sicut deus ei monstrarit, Geti. 
24, 11. 2j amic: ladnicnn , |tiil |ie vcga.s visigciin, coiiduclores, t/ui 
lifii vias tnonslrenl, Oen. 33, 15. ic |m' visjo, le dirigam, Ca'dni. Voces a scmivocali incipientes. viss. visu. vAs. viT. vit. 141 

35, ^2. bntnn ine koiJ visinfc, nisi ine deiis doccat, Oen. 41, Ifi. 
theod. etium vistm et vissoii C= visjon, visi;«iu) inrenitnr. 
gevisjan, gevissjau, dirigere, instruere. Jm gevissa l^a sacerdas, 
Jos. 3, 8. 
vissjend, -es, m. rector, Mone. B. 2287. 

visiing (vissung), -e, f. gubernatio, instructio, Jud. 9, 28. Alfr. ep. 1, 
20. 36. 
gevisiing (gcvissiing), -e, f. directio, instructio, Jlfr. T. p. 12. 
viis, -es, H. (qnod educitur , ejiiitur) coenum, Intu.n. vases scjte, 
sepia , piscis nomen . quia atrum cruorem utramenti instar per 
aquani effundens insequentibus iter sepit, R. 102. Alfr. yl. Som. 77. 
viis s;r, coenum maris, Chron. Saor. 1137. cf. bor. veisa, palns pu- 
trica, cloaca, sed etiam francoyall. gazon, theod. Avaso, Avasal, 
quae voces ad verhum VASAX, pertinent, q. v. 
vasa, -an, m. ejectus, privatus, orphanuSj satyr. cf. theod. weise, 

orphanns, sed etiani VASAM, pollere. 
viisend (va?send) , -es, m. yuryulio, rnmen, Alfr. yl. Som. p. 70. cf. 
theod. weisunt; fris. wiisend. 
"'"^VITAN (viit, viton, viten), 1) videre, adscribere, impendere. are vitan, 
honorem impendere, lied. Sm. 521, 29. 2) imputare, \ni nieaht liit lue 
vitan, Ccedm. 51, «9. Beov. 5478. cf. videre, i'8eiv, Eldhat. 
ritvitau (iitviit, cet.^ , exprobrare. sorge mieudon, iitviton vcina doel, 

Beov. 2293. Thorp. Anal. 128. 
edvitan (jeAvAt, •cet.'), exprobrare. edviotim, exprobraverunt, Bcd. 5, 
13. theod. tamen itaVijjan, itawi:jon. sed qunm literae o et i facil- 
lime confundantur , etiam loco citato forsitan edvittun leyi debetf 
nisi iitviotuu scribendum sit. 
ofvitan (ofvat, cet.), revereri, Math. 21, 37. R. yoth. inveitan (invait). 
odvitan (odviit, ccf.), reprehendere, Boeth. 10. ue Jiorfte Iiim l)ii lciin 
odvitan inon on iniddangearde, Beov. 5986. 
vite, -es, n. 1) supplicium, poena, Boeth. 38, 6. 39, 2, 9. 6?^«. 38, 25. 
2) tormentum, calamitas, playa, Math. 5, 29. Ccedm. 256, 23. Luc. 7, 
21. mulcta, L. In. 28. L. AHelb. 9. L. Eadv. Guth. 2, 3, 6, 7, 8, 9. 
vitebroga, -an, m. supplicii horror, Ccedm. 3, 33. 
viteclofe, -an, /". nuyae nuyamentuvi? Som. 
vitedom , -es , m. decreti sententia, praesayium, Bed. Sm. 554, 22. 

588, 15. 606, 20. 
vitedomlic, adj. propheticus, Gu6l. vit. 10. 
vitefast, adj. mulctd detentus, Test. Ailelfl. praef. 
vitehils, -es, n. supplicii domus, infernum, Ccedm. 3, 21. 
vitelac, -es, n. supplicii piaculum, Ciedm. 154, 12. 
viteleas, adj. sitpplicii eapers, L. Cnut. pol. 71. 
vitelciist, -e, f. impunitas, Som. 
vitelocc, -es, »i. vinctilum poenae. veras biisnedon viteloccas, vcin 

under veallum, Cmdm. 146, 5. 
viterajdcn, -ne, /". mutctae condicio, Bed. Sm. 531, 11. 
vitesaga, -an, m. supplicii index, propheta, Som. 
vifescnif, -es, n. supplicii antrum, orcus, Ceedm. 308, 13. 
vitesteng, -es, m.? stipes, fustis, acitteus, Som. 
vitestov, -e, f. snpplicii locns, tartarus, Bdil. Stn. 628, 41. 
vitesving, -es, m.? verber, Cwdm. 112, 2. 142 Voces a semivocali incipiente^. vit. VAT. vit. 

vitctol, -es, n. puniendi instntmenttim, Som. 
vitel)e(>v, -es, m. servtts libertate mulctatiis, L. In. 24, 48, 54. 
edvit, -es, m. opprobrinm, Psalm. 14, 4. 21, .5. 

edvitfullice, adr. prohrose, Cot. 195. 
orvite, adj.? adv.? imptinis, L. Alfr. pol. 38. 
vitnjan (-ode , -6d), ptinire. vitnjan mid deaife, capitc mtilctare, 
lioeth. A\, 3. 38, fi. cruciare, vexare, Luc. 12, 47, 48. 
gevilnjan, ptinire, crticiare, Gen. 20, 18. Alfr. gr. 87. 
iinvitnod, part. inptinitus, Doeth. 38, 5. 
ungevitni^d, inpunitus, inultus, Boeth. 38, 3. 
vitnere, -es, m. punitor, tortor, carnifex, Math. 18, 34. 
vituigendlic, adj. {ptiniendus?) putiiens, liosw. s. l. 

unvitnigendlic, adj. inpuiiis, Alfr. yr. 38, 
vitnung, -e, /. punitio, poena, L. Eddg. sup. 4. 
vitnungstov, -e, /". purgatoritim, Som. 
unvitnung, -e, /". impunitas, Scitit. 
vita (vitta), -an, m. testis, L. In. 25. cf. goth. veitvods. 

gevita, -an, 7?t. testis, Lttc. 24, 48. 
vitness, -e, f. testimonlum, Psalm. 18, 8. L. Eddv. 1. 

gevitness, -e, /'. testimonittm, Gen. 31, 27. Marc. 1, 44. 
vitscipe, -es, m. testimonittm. Bosiv. • 

gevitscipe, -es, m. testitnonium , Bed. I, 27.*resp. 6. 
vitega, -an, m. propheta, interpres, Math. 12,39. Ltic. 16, 4. Cirdm. 
218, 19. 224, 13. 
forevitega, -an, m. propheta, Alfr. gl. 41. 
vltegestre, -an, f. prophetissa, Lttc. 2, 36. 

vitegjan (-ode , -od), praedicere, Luc. 1, 67. Math. 7, 82. Caedm. 
250, 13. 

forevitegjan (-«'ide, -6d), praedicere, Lye. 
vitegung, -e, f. divinatio, raticinium, Math. 13, 14. ' purh deailes 
(deadas?) viteguug, necromantia, Cot. 142. 
VAT, verb. anom. praeteritopraes. Ind. praes. sing. viit , vast, vat ; 
pltir. viton. Subj. praes. sing. vite; plitr. viten. Praeter. ind. et 
subj. sing. visse et viste; plur. visson el viston. Inf. vitan. Part. 
praes. vitende; part. praeter. viten. hvanon vslt ic? Luc. \, 18. 
|)U vast, Joh. 21, 5. vite ge, scitis vos, Math. 20, 25. vitatT, scite, 
Psalm. 4, 4. ic viste hira siir, Erod. 3, 8. hii inag ic hit vitan, 
Gen. 15, 8. Cum negandi particula ne verbtim VAT ita loalescit, 
ut formae nilt, nast, niton (nyton), nisse, niste (nysse) cet. ef/ici- 
anlttr. 

bevAt, verb. anom. inspicere, praeesse, custodire. j^e eallu his 

|)ing hcviste, Gen. 24, 2. 39, 4. 
forcvttt, verb. anom. praescire, Boeth. 39, 5. 
gevAf, verb. anom. srire, Caedm. 157, 13. 
unvilcndf, part. iyiiarus, Oros. 6, 3J). 
vil, atlj. sciens. cf. yuth. vils. 

invil, adj. dolosus. vurdiiiii inviluni, rerbis dolosis. Crt«'<f»». 310, 22. 
vita (veota, viila), -an , m. sapiens. consHiariiis , Bvd. Sm. 63s, 14. 
prorerus, Luc. 22, 52. Ilneth. I. ////. Anylnsaa. plur. loc. 
iinvita (iioveclu), -au, in. imperilwi, L. Etidy. can. 4. Voces a smwocali incipientes. vit. 143 

iiiTvita (u(Tveot.i), -an, m. sapiens, philosophus, Roeth. 84, 3. 33, 
3. Psnlm. 104, 20. Math. 18, 19. C. 
udvitelic, adj. philosophicns, Cot. 8, 97, 181, 197. 
ricTvitjan (-ode, -od), philosophari, Alfr. gl. Sovi. 25. 
utlvitejEfung, -e, f. philosophia, Som. 
vitt (vit), -es, M. mens, intelle.ctus, Boeth. Raivl. p. 159. goth. viti, n. 
fyrvitt, -es, ». curiositas, lieov. 463. 

gevitt, -es, n. mens, intellectns, Caedm. 16, 29. Uoeth. 39, 5. sci- 
entia, Luc. 1, 77. 

gevitleas, adj. inscius, Atfr. gr. 47. 

gevitleiist, -e, f. insipientia, stultitia, Hiob. p. 167, 32. 

gevitloca, -an, m. intelligentiae claustrum, cor, Boeth. Rawl. 

p. 166. 
gevitseoc, adj. daemoniacus, Alfr. gl. 9. 
gevitse«)Cness, -e, f. insanitas, Som. 
invitt (iuvit), -es, n. 1) conscientia, Bosw. s. l. 2) fraus, dolus, 
Caedm. 145, 31. cf. invidda sub VEDAN. 
invitfeng, -es, m. amplexus dolosus, Beov. 2893. 
invitfuU, adj. doli plenus, dolosus, Caedm. 58, 18. 77, 10. 
invitgiist {vel -gast), -es, m. daemon Qhospes, vir?), dolosus, 

Beov. 5336. 
invithrof, -es, m. tectum, domus doli, Beov. 6241. 
invitnett, -es, n. rete dolosum, insidiae, Beov. 4329. 
invitnicT, -es, vi. malitia dolosa, Bedv. 3712. 
invitscearu, -e, f. fraudis pars, insidiae, Beov. 4951. 
invitsearo, -ves, n. apparatus dolosiis, insidiae, Beov. 2195. 
invitsorh, -ge, f. cura ex dolo oriunda, Beov. 1655. 
invitspell, -es, n. narratio dolosa, Caedm. 122, 9. 
invitvrasen, -e, f. catena dolosa, insidiae, Andr. 63. 946. 
invit{)anc, -es, m. cogitatio dolosa, insidiae, Beov. 1491. 
unge\itt, -es, n. amentia, stultitia, Deut. 2S, 28. 
ungevitlast, adj. sUdtus, Som. 
ungevitfiistness, -e, /". ignorantia, Som. 
ungevitfull, adj. ignarus, fatuus, Boeth. 32, 3. 
ungevitfullness, -e, /'. stultitia, Lge. 
ungevitlic, adj. stolidus, Som. 
vitleas, adj. prudentiae expers, inscius, Lye. 
vitleiist, -e, f. insipientia, Uiob. p. 167, 32. 

vitjan, veotjan (-«ide, -od) 1) praestituere. J^e is gedal vitod lices and 
savle, Caedm. 57, 19. 2) providere, Beov. 3869. 

bevitjan, bevitigan (-ode, -6d), tenere, custodire. ealle gesceafta 
mdton heora gevunan bevitigan, Boeth. 7, 3. Oros. 2, 2. 
vitodlice, 1) adv. certe, sane, nempe, Math. 12, 28. 26, 21. Marc. 2, 
16. 2) conj. sed, vero, enim, Math. 8, 24. 9, 37. 
gevitodlice, adv. profecto, Psalm. 58, 1. T. 
vitig (virtig), adj. sciens, sapiens, perilus, Beov. 1364. Caedm. 179, S. 
182, 24. 
forevitig, adj. praescius, Som. 

gevitig, adj. intelligens, gnartis, Solil. 2. Boeth. 36, 5. Beor. 6192. 
ungevitig, adj. ignorans, stolidus, Bed. Sm. 576, 1. Boeth. 36, 5. 
unvitig, adj. ignarus, insensibilis, Som. 144 Voces a semivocali incipicntes. vit. VIT. vid. \6c. v6d. 

vitigdom CvifcdonO, -cs, m. snpientia, praescientia, Caedm. 224, .34. 
vitiglice, adr. sapienter, ingeniose, Som. 
ungeTitiglice, adi\ stnlte, Dial. 2, 3. 
vltigness, -e, f. scientia. 

ungevittincss, -e^ f. stiiltitia, Dial. 2, 31. 
vitol, adj. sciens, sapiens, Som. 

forevitol, adj. praescius, astutus, Som. 
unvittol, adj. ignarus, Som. 
vitolness, -e, f. scientia^ sapientia, Som. 

forevitolness, -e, f. praescientia, Som. 
vitrjan (-6de, -od), statnere, constituere. vitrod gefeol liejili of lieofo- 
num liundveorc godes, Caedm. 208, 31. sed Thorpius vitod legere 
suadct. cf. etiam viterjan sub veter. 
viss, adj. certus. 

geviss, adj. certus, Bed. 5, 22. R. Ben. interl. 63. Boeth. 41, 5. 
ungeviss, adj. incertus, Boeth. 11, 2. Alfr. T. p. 39. 
ungeviss, -es, n,? imperitia, ignorantia. I)urh ungeviss, Lev. 4, 
13. ignominia. gefjil onsyne heora of ungevisse, Psalm. 82, 15. 
ungevisses (udv.) inscienter, Ben. 
ungevisslic, adj. inusitatus, Boeth. 7, 2. 
VITAN (viit, viton, vilen), ire, esse, regnare. aud god viteiT on l^am heh- 
stan heofonrice ufan iihealda, etdeusregnat in coelo oiimipotens, Caedm. 
32, 31. SubJ. praes. plur. vitan icorrupte: vutiin , ntnn^, eamus. cum 
in/in. verborum votione se movendi praeditorum haiid raro jungitur, e. 
gr. vitiin (utan) gangan, eamus; vitiin fyligean, sequajnur. 

gevitan (geviit, cet.) 1) ire, proficisci, discedere. gif ne niiige gevi- 
tan, Math. 26, 42. gevitan of life, mori (207, 8.). gevltan of vor- 
ulde, e mundo discedere, mori, Somn. 217. j)onne seo deorce niht 
von gevited (265, 99.). geviit se diig, Math. 24, 35. gevitcn, disces- 
stis (265, 97.), Bed. 3, 12. Thorp. Anal. p. 48. 2) cum infinitivo 
verborum verbi auxiliaris instar gevitan quoque Jungitur : geviton 
on flciini sceacan, fugerunt, Judith. 291. geviton him pii gangan, 
abierunt, Caedm. 53, 8. tid geviit sceacan , teminis effugit, Caedm. 
9, 1. heo J){i fleon geviit, effugit, Caedm. 136,23. 3) cum adverbiis: 
fonT gevitan, abire, discedere. gevsU se diig fortf, Luc. 9, 12. nider 
gevitan, descendere, Bdd. 5, 12. of gevitan, abire, discedere, Boeth. 
Raivl. p. 194. on gevitan, aggredi, transgredi, Bcd. 3, 22. ouveg 
gevitan, abire, Bid. 1, 27. resp. H. iip gevitan, ascendere, Boeth. 7, 
3. 39, 13. ut gevitan, egredi, Bvd. Sm. 516, 18. 
gevitendlic, adj. deriduus, I'ast. 46, 5. 

gevilcnness (gevilenes, gevitnes, gevitednes), -e, f. abitus, discessio, 
7nors, Bcd. 4, 24. Thurp. An. 

ouvcggevitenness, -e, f. discessio, abilus, Bcd. 3, 7. 
villjan (-(ide, -«'id?), gredi, ire. 

inviiljan (-ode, -i^d?), ingredi. son;i invalidc (? viitodc), Beov- 
4449. 
vidig, -e, /■. salix, tlfr. gl. Som. 9, 63. bor. viilir, m. theod. wid.i, /. 

VA /= <inth. va;. 
Voc, Vocing, vrtcor, ride VACAN. 
\ od, VOdeu, vOducss, vide VAUAN. Voces a semivocali incij)ien(es. v(^g. \6\\. \M. vorn. vc^p. 145 

vofjjan, vi^le voli. 

voli (v»"»), adj. 1) ciimis, /le.iuosus. v» nasu, Past. 2, 1. voa mrul , os 
exulceratum, Sotn. niislice voge vegas, Alfr. yl. Soiti. 67, 8) itii(/uus, 
pravus. hit is voli, |nit, lioeth. 38, 3. vora (= volira) vorda visle liim 
IVIa, miilta verba iniqua svivit, Caedm. 29, 6. Vox voli, ntruiti cum 
verbo WAHAN (wuoli) cohaereat, nec ne, dijudieare tion audeo, quia 
verbi notio "memorid tenere, memorare" , si primitiva sit, obstare ri- 
detur. cf. tamen vogjan. 

volibogen, part. incurvatus, lieov. 5649. 

volidom (vod«»nO, -es, tn. iniquum judiciutn, Lup. 21. 

volifiited, part. tortos liabens pedes, .ll/r. gl. Som. 78. 

vohrull, adj. tieqiiitiae plenus, Marc. 15, 27. Math. 13, 38. C. 

vohfullniss, -e, /'. nequitia, tnalitia, Math. 22, 18. C. 

vohgestreon, -es, n. lucrum neqiiitid paratum, Lup. 81. 

vohhiemed (-haemet, Boeth. Rawl. 172), -es, n. adulterium. c/. ha;man. 

vcihhiemere, -es, m. /ornicator, adulter, Soni. 

vohhanded, part. torias habens tnatius, .il/r. yl. Soiti. 72. 

vohlic (vtilicj, adj. tortus, praviis, iniquus. hit is svide vdirc, /////•. 

Test. p. 2, 11. volice, adv. prave, itijuste, ibid. p. 41, 9. 
vohnyss (v«»geness, vonyss), -e, f. error , perversitas, iniquitas, ge- 
rihtan vohnesse, Al/'r. yl. Som. 88. on voujsse geeacnod, iti itiiqui- 
tute conieptus, IJed. Stn. 495, 84. 
viirciht, -e, /'..«' aboininatio, Marc. 13, 14. c/'. recan. 
vohveorc, -es, ti. opiis pravum, peccatum, scelus, Som. 

avoh (= onvoh?), adv. torte, male, inique. gif mon l^iit trod {yre 
yeni) av«»h drife, //. Val. 1. ecv av('»h t«'» somne gedidon, L. 
Eddm. 9. 
onv«"ih, adj. perversits, Past. 53, 7. 
onviihuess, -e, /'. perversitas, Bosiv, 
v«»h (v«ig, v«>), -es, n. 1) /lexura, curvatura, v«'»gum^ /le.vuris, Bostv. s. 
l. 2) perversitas, pravitas. t» v«)ge briugan, Al/'r. Ilept. prae/'. ou 
v«»h faran, Hoeth. 39, 8. hi nanes v«jges ne vilnjatr, lioeth. 40, 7. voh 
v^rcan, Ciedm. 826^ 13. 
v«», -n, inc. yeti. error. ac veorded .svide oft on v«'»n se sido, Jj*"-, Boeth. 
39, 9. on viiu, L. eccl. 28. sed in utroque loco /ortassis on viih le~ 
yi debet. 
viigjan (-«ide, -«id), petere, nubere {?) Scint. 13. 

av«igjau (-«ide, -«id), petere. civ«ig«id, petitus, Soni. 
viigere, -es, m. procus, amasius, Al/'r. yl. Som. 74. anyl. wooer. 
v(il, v«)lbaernes, viilberende, vtilbryne, vide VALAN. 

voin (= voham? c/". v«ih), sonitus, horror. |)ser is v(im and v(ip vide ge 
Iiered, Ccedm. 885, 5. bor. v«imr, souus. 

vonia (= vtihama?), -an, m. sotiitus, /rayor, procella, horror. l)a hc 
secgan ougan svefnes v«iman, Cccdtn. 823, 12. vuldres v(ima, Ccedm. 
183, 31. se v«ima cvom, Ccedm. 190^ 21. viges v«inia, Cod. E.ron. 
277, 5. vintres v«ima, ibid. 392, 82. cf. bor. Omi , Vodaui coytio- 
tnen, et Gritntni Mythol. p. 131. 
veman (-de, -ed), siiadere , allicere , 11. Ren. 61. vOmau mid vynnum, 

yaudiis allicere (216, 89.). 
vemere, -es, m. letio, AI4'r. yl. Som. 74. 
viip, viiplic, vide VEPAN. 

10 146 Voces a semivocali incip. v6r. vds. V(^tt. vlah. vliic. vlanc. vl(ib. 

v«r, \«"irhaua, vorhcnn, vttrjan, vide VARAN. 
vos, vosig, vide VASAN. 

vdif («= vohad?), -e, /". clamor. hi mislice vrttfe hrtfon, Cod. Exon. 156, 
8. eloi/uittin, effatnm, carmen. vyDsumast viWTa, carminum, jucundis- 
simum, Cod. Exon. 358, 9. cf. voh et theod. WAHA.X. 

vo(I, -es, m. effatum, carmen. vo(T oderne lylhvon leoilode, Cod. Ex- 

185, 31. 
voilbora, -an, »i. effata proferens, rhetor, orator, Cot. 194. propheta, 

Cod. Eion. 19, 18. 295, 19. 346, 81. 489, 17. 
voifcraft, -es, vi. rhetorica, poesis; carmen, cantns, Cod. Exon. 834, 

30. 360, 7. 
viiilgifu (-giefu), -e, /'. facundiae donum, Cod. Exon. 414, 10. 
voilsang, -es, m. carmen, cantus, Cod. Exon. 4, 1. 
vc-ife, adj. svavis, dulcis. sveg ])Jis veilan saiiges, Bed. Sm. 630, 23. 
ic |)ec laedan sceal vegas lie siudon veile, Cod. Exon. 108, 15. yoth. 
\6\is, sax. vvuothi, dulcis. 
voed (vod?), -e, f.? molestia'? Luc. II, 7. 18, 5. C. 

Vla f= goth. \hj. 
"VLAHAN (*loh, vlohon, vlahen), solvi, remitti; reg^lare. cf. bor. Iila, 
liquescere; hlana, tepescere; loa, alluere. Fortasse etiam VLAVAN 
vel VLAAN statui debet. 

vliic, adj. remissus, tepidus. on strengo Jieodscipes and lirea ti» vlfic, 
in viyore disciplinae et correctionis nimis remissus, Bed. Sm. 498, 
18. cf. theod. law, tepidus. 
vliiclice, adv. tepide, Som. 
vliicness, -e, f. tepor, tepiditas, Som. 
vlacjau (-()de, -(*»d), tepere, tepescere, A/fr. gr. Som. 26. 
vlecjan (vlehte, vleht), tepefacere, Herb. 19, 16. 80, 3. 
vlanc (vlonc), adj. superbus. fedrum vlanc, alis superbus, Cod. Exon. 
204, 19. vlance eagan, elati oculi, Psalm. 130, 1. vlance |)e('»do, 
Ccedm. 808, 21. od |)iit vlance forsceaf mihtig engel, Ctedm. 190, 26. 
vlanclic, adj. insolens, arroyans, Som. 
vlanclice, adv. arroyanter, Cot. 14. 
vlancjan (-iide, -(^d), insolescere, superbire, Cot. 140. bor. hlacka 

(i. e. hlanka) exuttare. 
vlence, -es, m. superbia, splendor, Grey. 104. cf. Kemble ad 

Beov. sub vlanc. 
vlcnco, -o, -c, f. arroyantia, pompa, splendor. idcle vlenca car- 
jan, vanos splendores appetere, L. const. W. 150, 19. irg- 
hvylce vlencc forhogjan, omnem pompam repudiare , ibid. 150, 
33. hie vleuco onv('id, superbia eos ayyressa est, Caulm. 155, 
87. 217, 3. for vlencc, Boeth. 7, 3. for vlenco, Beov. 673. 
vlcncean, vlencan (Tleuctc, vlenced), efferre, superbum reddere. 
forvlcuc("an, exaltare, Past. 86, 8. 
gevlencan, e/ferre, Ueminy p. 104. 
ofervlencan, nimis exaltare, Oros. 1, 10. 
vlOh (vl(\), adj. (juod remissum fuit , adhuc nondum est, liyatus, 
clausus, fessus. yUtna {l. vlouo nc) meah^e on»d U|> gcJeon, ol- 
lensprsece, vinctuv, non potnit spiritunt sursum trahere, lo<iuc- 
lant forteni, Cod. Exou. 171, 16. \'occs u semicocali incifiientes. vloli. vlis. vlit. vliut. VLiT. 147 

Miivloh, (ulj. liyiitiis, ulliyntus, ilaiisus. is ine svii l>e.ili villa, liiit 
(svii) sc vjrltniiii.-i s(ille viis ou stailiile, svsi seo stefu gec^iid, 
.ind .yinb seofou lida s«de onfenge: svii |)in rice restendc byiT, 
anvloli lor eorliini, od jui, cet. est inihi tatnen voluntas, iit i/uo- 
vioilo illa raili.v /irma erat in suo loco, nt illa vox dixit, et 
jtost sejttein tenqtora seyetem iroreni) accepit: ita etiam rey- 
niim tuuin (/uietiim sit , vlausum omnibus hominifms , douec tu, 
vet. Caedm. 'io2, 7. c/'. Daniel 4, 26. 
gevloli (gevlo), adj. onnstus, im/iletus. \ns is seo eorile, \)e ic iil- 
grene tudre l)inuiu torhte ville, viistnuini gevlo, on geveald don, 
haec terra est, quam eyo /terviridem /trosa/iiae tuae volo, fru- 
yibits onustam, in /lotestatem dare, Caedm. 107, 4. 
vloli, inr. yen. omne i/uod liyat, /imhriUf Muth. !l, 20. 23, 5. niis hire 
vl«'»h ne hni^il iyvC- geinieled^ non erat ei fimbria neque vestis iyne 
maculala, Juliuna 590. 
vlence, vlencean, vlenco, viile VLAIIAN. 

Vli ,= goth. vli;. 
vlisp (vlips), adj. blaesus, balbus, Alfr. yl. .So;«. 72. 
vlite, vlitig, vliligcan, ride VLITA.N. 

Vla, vlec 1= ijoth. vlaiy. 
vhcta, vhetan, vhitjan, vliitung, vide VLITAM. 

Vli (= goth. vlci '. 
VLITAN (vliit, vliton , vliteu), cernere, as/jicere. geviit eaguin Uitau, 
Caedm. 127, 25. on lione eaguni vliit stidferhd cjning, Caedm. 7, 15. 
vide vlitau nieahte, Caedm. 38, 18. bor. lita (leit). 
bevlltau (''evliit, cet.) , circums/ncere , s/iectare. |)a se eiidega bevliit 

rinc ofer eaxle, Caedm. 177, ti. 
gc\Iitan (gevliit, cet.), cons/iicere. 

|iiirhvliian (Imrvlat, cet.') , /lers/ncere , iiitelliyere. ve niid l)iim o(Triini 
ne niagiin heafudginiinuin hygejionces ferd eagutn liurhvlitan, Cod. 
Exon. 82, 1. 
vliie {Kemhle: vlite), -es, m. /orma, s/ilendor, diynitas, Caedm. 
3, 15. rosan vlite, lioeth. .9. gimina vlite, Boeth. 13. seo du- 
gud |)i'is vlites lie on l)iim giinmum byd, ibid. micelue vlite 1)U 
iisetst, Psalm. 20, 5. se vlite l^iis lichoman, Ued. Sm. 576, 35. 
cf. yoth. vlits, m. (loqcpri, nQoaconov; sax. vvliti, m. n. forma. 
audvlile (onvlite), -es, m. {vel n.?) vultus. geseah andvlile 
his, Psatm. 10, 8. yoth. audavleizns, m. theod. anflnzi, n. 
andvlita (andilita, Caedm. 288, 10.), -an , m. vultus. leoht 
andvlitan pines, Psalm. 4, 7. hi onfod andvlitan, Uoeth. 39, 5. 
un\Iile, -es, n. dedecus, deformitas, Som. 
vlitebeorht, adj. formii /iraestans, Caedm. 103, 34. 108, 10. 
vlitefiill, adj. decorus, Scint. 4. 
vlitescciivung, -e, /'. /lulclira s/iecula, i. e. mons Sion, lied. Sm. 

547, 39. 
vlitetorht, adj. s/ilendore illiistris, Uoeth. Raivl. p. 1&3. 
vlitevamm (-vomm), -es, m. in vultu macula, naevus. iit l^am lii- 
sestan vlitevamme, h. Mefb. 56. 148 Voces a senuvocali rncip. vlit. vliit. vlwt. vl6h. vrag. vr^g. vrAb. 

vlitig (vliteg'), afH- formosus, pulcher. vlitig on eHguni, Gen. .3, 
6. vif svide vlitig, Gen. 12, 14. vlitogau liingl, sidera lucida, 
Boeth. Rawl. p. 192. compar. vlitegra, pulchrior , Caedm. 33, 
14. superl. vifa vlitigost, lioeth. 26. Caedm. 39, 17. sax. wlitig. 
iinvlitig, adj. non veniistus, foedus, lied. Sm. 612^ 17. Alfr. 
yr. Som. 7, 21. 
vlitiglice, adv. decore, Som. 
vliligness, -e, f. decus, formositas. 

unvlitigness, -e, f. dedecus, deformitas, Jird. Sm. 618, 7. 
vlitigean, vlitigan (-ode, -od), formare. se godcunda forcj^anc |)ii 
feover gesceafta vjitegad, Hoeth. 39, 8. 
gevlitegjan (-ode, -od)^ formare , ornare , Psalm. 94, 2. iltu- 
strare, manifestum reddere. gevlitega I)inne vordcvide, 
Caedm. 236, 26. 
unvlitegjan, deformare, Jioeth. 39, 8. 

unvlitegung, -e, f. deformatio, Cot. 69. 
vliiljan (-ode, -od) 1) intueri, Beov. 3837. nu J^at is gefylled, j)at 
se froda !>» niid eagum l)Ber on vlatade, Cod. Exon. 20, 34. 2) 
impersonal. me vlatad, me tsedet, nauseo, Boeth. 11, 1. Alfr 
yr. Som. iis vliitad, nos taedet, Num. 21, 5-. 
bevliitjan (-ode, -od), intueri, Som. 

ymbvliitjan, circumspicere, contemplari, Alfr. ^gr. Som. 26. 
vliitung, -e, f. nauseatio, melancholia, Cot. 129. 
bevliitung, -e, f. intuitio, spectaculum, Som. 
jmbvliituug, -e, f. aspectus, Alfr. yr. Som. 28. 
vlaetan (vlsette, vlaeted), foedare. 
avlaetan, foedare, Mod. confit. 1. 

gevlijetan, foedare. gif \)Vi sva gevlietne (= gevlaetedne) nion 
metst, Boeth. 37, 4. 
vlieta (vlaetta), -aa , m. nausea. M liit si gevended td vlieltan, 
donec sit conversum ad nauseam, Num. II, 20. 
anvlseta, -an, m. livor, Med. ex Quadr. 7, 3. 

V16 (=: goth. Vl6;. 
vloh, adj. vloh, subst., vide VLAHAN. 

Vra, vra, vrc f=: goth. vraA 
vracjan, vracnjan, vracu, vide VRKCAN. 

•*VRAGA\ (vroh, vrogon, vragcn), petere? vf. bor. raga, lacescere: yoth. 
vr«')h.s, accusatio. 
vn^gean, vrrgan (de, -ed), accusare. ongiinnon hine vregan , I.uc. 
23, 8. ge hine vrrgad, Marc. 15, 4. |)a |)e |)c vrcgdon , Joh. 8, 10. 
goth. vrohjan; sax. wr«)gjan; fris. wrogja; bor. roegja; theod. 
ruop^jan. Ktiam Cod. Exon. 340, 3. Iryitur: riht sccal rogjan. 
forvr«'ttan, accusare, lled. 5, 19. 
gcvr('gan, arcusare, Marc. 3, 2. Gen. .37, 2. 
vrCgcndlic, adj. accusandus, accusativus, .11 fr. gr. Som. 7. 
vr«'gcre, -cs, m. accusator, Som. 
vr«'gung (vreging), -c, f. accusatio, Som. 

Trdht, -e, f. 1) accusatio, criminatio. hvjice vr«"»hle bringe ge on- 
gean |)isnc raan, Joh. is, 29. he gcvrtgde Iils br«)dru |)a?rc nia;sian Voces a semivoc. inciiJ. vr(ih. vrtMi. vhat. vriit. vrec. vrcnn. VRiiC. 149 

vrohte, Gen. 37, 8. 8) fiayiUum, crimen. svii j)ii I.idlicc vrohte ou- 
stcaldest, Caedm. 56, 12. hvauoii seo vntht com, Oros. 6, 4. 
vroht, -es, m.? n.? 1) susnrro, Alfr. yr. 36, 38. 2) crimen. rsehtou 
vide vruhtes telg.in , Citedm. 61, 3. 3) contentio, lis. hi his maeg- 
vlnum vroht beronedou, Caedm. I87, 6. vroht vebban, litem con- 
texere, Cod. l'erc. \'l, 618. vroht vas asprnngeu, Caedm. 6, 4. 4) 
damnnm, injuria. nds naeuig vroht on hragle, Caedm. 343, 17. 
vrohtberend, -es, in. delator, accusator, Psalm. 126, 5. M. 
vrohtbora, -au, »». delator. Alfr. yl. Som. 73. Cod. F.xon. 47, 31. 
vrohtgeorn, adj. litis cupidus, tontentiosus, Psalm. 47, 1. 
vrohtgetenie, -es, n. litis provocalio, criminatio, Caedm. 3, 34. 
vrohtlic, adj. accusatorius, Lup. 8. 
vrohtsiivcre, -es, m. litis sator, litiyator, Past. 46, 2. 
vrohtscipe, -es, m. crimen, Caedm. 100, 31. 

vrohtsmid, -es, m. litis faber, litiyator, Cod. Ex. 156,19. Andr. 86. 
vrohtsprecol, adj. injuriosa loijuens, susurro, Bosiv, s. l. 
vrohtstaf, -es, vi. lis, contentio, increpatio, Cod. Verc. VI, 1854. 
vrclitan (vrchte, vrcht), accusare. l)at hie vrehtou hine, Math. 12, 10. 
vrchteud, -es, m. instiyutor, incensor, Cot. 116. cf. tamen vrecan. 
vrrhlere, -es, m. accusator, Prov. 18. 
vraug, vide VRINGAX. 

"VR.\TA\ (vnU, vroton, vraten), tnoveri, radere, sculpere. cf. yoth. vra- 

ton, ire; yraec. OQvztiLV. 

vriitt, -es, n.? sculptum quodvis , opus mirandum. vriittuui gefriitviid, 

Cod. Exon. 414, 27. vriitlum gebuudeu, Beov. 3062. full vratta and 

vira, Beov. 4821. 

vriitlic, adj. mirus, mirandus, Andr. 93. 740. 1201. Beov. 1775. 2977. 

Caedm. 196, 27. (270, 307.) 
vratlice, adv. mirum in modum, Cod. Exon. 218, 13. {Phoen. 294.) 
vrot, -es, m.? vel -e, f.? truncus, elephantis j>romuscis, Cot. 25. 166. 
Alfr. yl. Som. 58. cf. bor. rot, /". radix. rot, jj. viotio, violentia, 
eradicatio. 
^rotjau (-iide, -ad), subiyere, rostro versare , .ilfr. yr. Som. 28, 6. 
cf. bor. rota, ertiere. 
vradu, vide VHKl*A\. 

vrJic et ejus composita, vnlcca, vi-iicjan, vriicnjau, vide V'RECAN. 
vrtid, vrJidjau, vrildjan, vide VHE[»A\. 
vreccan {enarrare), vide reccan. 
vreccan {suscitare), vrecca, vrecou, vide VRECAX. 
vrence, vide VHLXGAN 
vrenna (= vrenja, vranja?), -an, w. parrax, reyulus, niotacitla, ilfr. yl. 

Som. 66. cf. yael. dreau, 7«. 
vredjan, vide VHEF*A\. 

Vrc, vreo, vri f= golli. \nj. 
VHECAN (vrac, vrijecon, vreceu) 1) trudere, pellere, infliyere, exercere. 
torn vrecan, iram effundere, Caedm. 151, 13. ne molou vit vrecan toru 
godes, Caedm. 152, 33. vrecad godes yrre , effundite dei iram , Exod. 
32, 27. 2) iilcisci, corriyere, punire. ic vrece fadera unrihtvisnysse on 
bearnum, Exod. 80, 5. £elc vyrd is njt tara l»e vrlctr, Boeth. 40, 2. 150 loccs a semicocali incipientes. vrec. vrac. vrac. 

3) ulcisci, vindicare, defendere. ic vrece hiir, vindicabo eam, Luc. 18, 
5. vrec iiic viil nrinne vidervinnan, I/?/c.*In, 13. he vricd his Jieovas, 
Deiit. 38, 43. goth. vrikan, bico-nfLv; fris. wri-ka, triidere., ulcisci; sax. 
wrtikan, corripere , punire; bor. reka, trudere, pellere. agere; theod. 
rechan 

avrecan (avnic, cet.^ , ulcisci. gif hine hva {se ipsum quis) sivrecan 

ville, L. Adelst. 80. part. praet. avrecen, extorris, Cot. 218, .5. 
bevrecan (bevrfic, cet.^, persequi, pellere, Caedm. 235, 12. 
forvrecan (forvnic, cet.), expellere , bannire , Beov. 218. 3835, VidsiH 

49. forvrecen, expulsus. 
gevrecan (gevrfic, cet.y, punire, vindicare, Beuv. 214. 4006. 4786. 

Caedm. 4, 24. 77, 13. 
onvrecan (onvrac, cet), ulcisci, Bvd. 1, 27. resp. 5. 
tovrecan (tovnic, cet.), expellere, Caedm. 335, 4. 
I)iirhvrecan (Jnirhvrac, cet.^, immittere, infUyere, Cot. 187. 
unvreceu, part. inultus, Beoo. 4881. Boeth. 38, 7. 
vreca, -an, «i. rindex, L. ASelst. 6. 
vrecend, -es, m. ultor, Thorp. Anal. 
vrecennyss (vrecnys), -e, /'. ullio, Luc. 81, 81. 22. C. R. 
vrecing, -e, /: ultio, poena, L. J6elr. const. p. il5, !^ .5. 
vrJic (vriicc), adj. expulsus, exul, miser; validus, llem. p. 248. 
Chron. Sax. 1066. vrac fSc vridad, tempus miserum (triste) suc- 
crescit, in lonyum ducitur (222, 64). \)a vraccan niunecas lagon 
onbutan |»ani veofode, Cfirun. .Sax. 10S3. 
unvrjic, adj. impotens, invalidus, Chron. Sax. 1058. 
vracu (vriic, vrac, Boeth. 38, 1.), -e, /". e.iilium, malum, C(edm. 202, 
5. |)iit l)u iis l)as vrace teodest, Cwdm. 235. 81. vrace dreogan, 
exilium pati, Ca-dm. 27G, 8. cf. yoth. vraka, 6i(iay(x6q. 
vriic, -es, n. exilium, mnlum. vrfices cnnn;ide, exilitnn ejpertus 
est. (811, 1.) \>u scealt on vriic hveorfan, C(edm. 57, 15. l»iit he 
ou vriic drife his siinu, i/uod fitium e.Tpulisset, Cardm. 168, 32. 
vrficfull (vrecfull), adj. miseriae plenus, Lge. 
vriichvil, -e, /'. exilii tempus, Cod. Exon. 833, 1}». 
vriicliist, -es, m. e.vilii vestiyium , exilium, Beov. 2704. Cwdm. 

878^ 17. Cod. Exon. 319, 14. 
vriicliisfjan (-odc, -od>, exulare, Cot. 177. 

vriiclic, MdJ. extraneus^ miser, Ihin. p. 843. 7. Cudm. 3, 17. 
inusitatus, mirabilis, Civdm. 174,31. 196, 27. 233,4. cf. mhd. 
vreinede. 
vrjiclice, adv. peregre. ferde vriiclice, Luc. 15, 33. 
\ vrficlif, -es, n. in exilio vita, Bosiv. s. l. 
vr.icmann, -es, m. exiil, Ctvdm. 186, 18. 
vriicmccg, -ps, m. homo miser, exul, Cod. Eion. 109, 35. ultor. 

Beov. 4754. cf. yoth. vrak.s, persecutor. 
vriicmccga, -an, m. exuf, miser. hirc se vriicniecga vid liingiidc, 

Cod. Eion. 858, 4. 
vriicscipc, -es, wj. exilium, l.ye. 

vriicsid, -cs, m. in exilium discessus, L. Cnut. pol. 36. Boeth. 10. 
vrarsidjan (-«»dr, -Ad), exul ahire, 41 fr. gr. Som. 25. 
vriicstov, -c,f. e.Tilium, iniseriae locus, Uoeth. 11,1. Ca'dm. 6, 17. Voces a scmivocali incipientes. vrcc. vrac. vriic. vhkP, — vrig. 151 

vrecca Cvriiccii), -ftii, tn. exul, miser. heiit l)iit vltehus vriiciia bidaa, 

Ctedm. 3, 22. heros (131, 86). cf, tfieod. rakjo, rekco, reckc. 
vracjau (-ode, -od), exulare. luid Scottura vracode, lied. Sm. 523, 17. 

547, 38. 
vreccau (vrehte, vreht), suscitare, insequi, persequi. \m sccalt vidlast 
vrecau (vreccau?), Ca:dm. 62, 28. goth. vrakjau. 

livreccan, resuscitare. ic ville gau aud avreccan hiue of slaepc, 
Joh. 11, 11. nisi ilvcccau legi debeat. 
vriicinf;, -e, f. ultio, poena, L. /hlelst. Const. p. \\L, § 5. 
vriicn (vrecou), -e, /'. exilium, poena, nltio, Jud. 15, 11. 
vnlcua, -an, m. viator i?) Hick. Thes. /,135, 13, 
vracnjan, vracujau {Alfr.gr. Som. 25), vrecnjan, L. Cnut. pol. 38. 
(-ode, -od), exulare, peregrinari. ic vracnode, Gen. 32, 4. land I)e 
hig on vracnodon, Eaod. 6, 4, 
vri«cu (vrajc), -e, f. ultio, vindicta, poena, malum. ne inagon ve |)us 
vraicc gefreinuiau, Cccdm. 25, 14. l)iit viis vraec micel, lieov. 336. 
hini l)ils giidcyning vra?ce leoi-n«)de, Ue6v. 4667. goth. vrekci. 
vryecfieorn, adj. vindictae cnpidus. 
^VRKPAN (vratf, vraedon, vredeu), crescere, generare, pullulare. 
vrid, -e, f. (?) uncia, lien. 

gevride, -es, n. glomus, glomulus. pl. gevrido, Cot. 95. 
\reod, inc. gen. sustentaculum, Bosiv. s. l. 

vridjan, vreodjan, vridjan (-ode, -6d), crescere , florere. veiix aud 
vriiliide, crevit et floruit, Cmdm. 103, lt>. vridende sceal niouriin 
vesan, Ccrdm. 105, 33. v^nnuiu vridad, gaudiis exultat, Andr. 635. 
^eaxed aiid ^ridad, lieov. 3479. hiiligc l^eiivas veaxatf aud vridjad, 
Civdm. 92, 21. vreodjan, Cot. 84. 
avridjan (-6de, -od), pullulare, Lye. 
undervridjau (-ode, -6d), suffulcire, Psalm. 36, 25. L. 
\vM (vred?), -e, /". grex, Math. 8, 32. R. Dan. wrad, grex, sed goth. 
vri|)us, grex. 

vriidinteluni, adv. gregatim, Cot. 95. 

vradii (vriid), -e, /'. sustentaculum, munimentum, columna; auxilium. 

vrade sealde, Ctrdm. If, 13. l)u vrade tindest, Elen. 84. l^jer byd 

li gearu vradu vanhaliiin, Elen. 1030. l^iit he gcnunga giidgevaedu, 

vrade forvurpe, lieov. 5739. se nie vrade healded^, Cod. Exon. 117, 7. 

vradscriif, -es, n. caverna columnis firmata ? Cod. Exon. 424, 18. 

sed forsitan vonivriid scrafu legi debet. 
vriidstudu (-studu), -e, /. sustentaculum, columna, Cod. Exon. 422, 
6. seo vriidstudu liain vage t6 vriide geseled vtis, haec destri- 
na parieti in niunimentum adpositum erat, Bed. Sm. 544, 24. 
^redjan, vriid^an (-ede, -ed), fulcire, munire, sustinere. vclc vind 
viud vid 6derne, and l^Ciih vriided oderne, lioeth. 21. folniuin sinum 
vredede, Andr. 523. vredjad, Boeth. 11, 68. sax. wredjan. 

ivredjan (-ede, -ed), fulcire, firmare, sustentare, Bcd. 2, 2. 4, 31. 
gevredjjin, sustentare, Bed. 4, 31. 
uudervredjan, suffulcire, Eiod. 17, 12. 

undervredung, -e, /. stislentatio, Bosiv. s. l. 
vreod, vreodjan, vide VREPAN. 
vridjau, vide VllEpAX. 
vrijyau, vrigels, vide VRiGAN. 152 Voces a semirocah incipientes. vhlng. — vrida. vroh. — vreoh. 

vrincle, vriucljan, vide VRINGAX. 

VRINGAN (vrang, vningon, vrnngen), tonittere, strinyere, premere, ex- 

pritnere. viu vringan, lioeth. 5, 8. ic nain j^a vinberjan and vrang on 

|)at fat, Gen. 40, II. of vringau, exprimere, jlfr. yr. ndd. wringau ; 

theod. ringan. t/'. VRIGAN. 

avringau (livrang, cef), erprimere, Cot. 196. of avringan, e.xprimere, 

Alfr. yr. 
gevringau (gevrang, cet.^, conprimere, constrinyere, Thorp. Aual. 
gevring, -es, n. sicera potus, Alfr. yr. 21. 
vrincle, -an, f. rtiya, Som. 
vriucljan (-ode, -6d\riiyare, Som. 
vrang (vrong), -es, 7n.? injuria. nild vrange, Chron. Sax. 1124. 

carcer, Cot. 209. 
vrence, -es, m. fraus, dolus , strateyema. raid j^am ylcan vrencc, 
Oros. 6, 36. he teah lorJ his caldan vrenceas, Chron. Sax. 
1003. vox yoth. vraiqvs, adj. anoXtog, connexum inter vringan 
et vrigan defendere videtur. 
vrencau (vrencte, vrenced), fallere. 

bevrencan, occultis machinationibus circumvenire , Praecept. 
Moral. 34. 
vryuge (r^nge), -au, /. aranea, Psalm. 38, 15. 89, 10. L. cf. yoth. 
vruggo, nuyiq. 
vrislan, vrist, vide VRIGAX. 

vrit, vritboc, vritbred, vritere, vriting, vritseax, vide VRITAX. 
vrixeudlic, vrixjendlic, vrixl, vrixljan, vrixluug, vide VRIGAX. 
vricT, vide VREPAN. 
vri(Ta, vide VRIPAX. 

Vro, Vry. 
vroht = vorht, vide vyrcan sub VERAX. 
vrong = vrang, vide VR1\GA\. 
vryhta = vyrhta_, vide vyrcau stib Vi<iRAi\. 
vrynge, vide VRIXGAX. 

Vrd, \TX i'= goih. vriii, vr<iA 
vrasen, vrM, vide VRiPAX. 
vrsec, vra!cu, vide VRh^C.^X. 
vraene, viujnua, vide VRIGAX. 
vraesn, vraesnan, vryest, vra-stan, vroetl, vide VRlpAX. 

Vr(^ (=z golh. vrA . 
vrcgan, vrrgcrc, vrt'giug, vrihtan, vrchleud, vrtlitero, vide VR.VG.VX. 

Vrc6 f= goth. \t6, \Te'iJ. 

■vreogan, Psatm. 77, 64. vreohtcre, Prov. 18. = vrcgan, vn-hterc. 

VREOIIAX, VREON (vre.ih, vrngon, vrogcu), teyere, proteyere , celare. 
♦ rcnn idem est att/iic vrihan , (/iiod scilictt rerbum e conjuyatione llla 
in conjuy. Illb trtinsiit. mid hr.lgle vrcun, veste teyere , Cirdm. 95, 2. 
ic vrcd mc her, abstondo me hic, Ctvdm. 53, 26. Ilod callc vrciih beor- 
gas, ftuctus inontes obruit omnes, Cadm. H3, 28. iinc holt vrugon vu- Voces a semivocaU incipientes. VRlH. vrig. vrix. vrien. 153 

diibeiiiiia liclin, iios aml/o urbores celarunt, sylvae taymenttim, Cod. 
Kxoii. 4!lG, 1. 
iivreon Ciivrciili, cet.~), revelare. siiuu Iiit avreon vile, Ltic. 10, 'ii. 
bevreoii (bevreiili, cff.), tegere, protegere, liosw. 
olervreon (ofervrciib, cet.), tegere, celare, Marc. 14, 65. 
uuvreou, onvreon, Marc. 11, 27., auvreon, U. lien. 3. tiinvreiib, cet.'), 
detegere, revelare, Vsalm. 36, 5. — Caeteras dericatas voces sub 
VRIHAX quaeras. 
vreotan, i. q. reotan, </. v. 

Vri (=: goth. vrei/ 
VRiHAN (\riih, vrigon, vrigen) \_ad ordinem figere? sei'ere?], tegei'e, ve- 
lare, celare, Ccedm. 54, 13. Psalm. 103, 3. cf. VREOxX. tlieod. riban 
(n'cb). 
sivriban (iivnib, cef), revelare, Thorp. Anul. 

unvrihan lonvrigan, Marc. 11, 84.] (unvnib, cet.), detegere, Psalm. 17, 
17. L. 
vrigenness, -e, f. tectio, velutio. 
a\rigenness Oivrigeness), -e, f. revelatio, Som. 
anvrigenness, -e, /'. revelatio, Som. 
bevrigenness, -e, /'. occultatio, Soin. 
onvrigenness, -e, /'. revelatio, Bosiv. 
unvrigenness, -e, /'. revelatio, Som. 
iinvrigedness, -e, /'. revelatio, R. Ben. inter. 12. 
vrigjan (-ode, -od), tendere, conari, sequi. selc gesceaft vrigad 
vld his gecyndes, omnis creatura naturam suam sequitur, Boeth. 
25. Boeth. Rawl. p. 169. cf. mhd. Aviderrigen, reluctari. bor. 
riga (rigadi) aegre se movere. 
vrigels, -es, j«. tegmen, velamen, vestimentum, Psalm. 62, 8. cf. 
mhd. rigel, m. rica, regilzierida, muliebria. 

ofer\rigels, -es, vi. vestimentum, toga, Cot. 143. 
vrixan (-te, -ed?), mutuare. 

vrixendlic, adj. mutuus, Dial. 2, 7. 

vrixendlice, adv. mutuo, vicissim, Psalm. 32, 15. C. Bed. Sm. 

598, 42. 
vrixl, -es, n.? (-e, /..''), vicis , reciprocatio , CcEdm. 120, 5. 
Cod. Exon. 26, 12. Beov. 5933. 
gevrixle, -es, n. vicis, reciprocutio, Boeth. 21. Math. 17, 
26. Luc. 1, 18. Beov. 8609. 
vrixljan, ^rixlan, vrislan (-ede, -ed) , permiiture, mutuare, al- 
ternare, reciprocare. l)iit hi svii emnlice vrixledon, Oros. 
4, 6. vordiim vrixlan, loipti cttm uliquo, Beov. 729. 1741. 
gevrixlan (-ede, -ed), alternare, mutuare, Cuedm. 22, 3. 
vrixluug, -e, /". permutatio, reciprocatio, Alfr. yl. Som. 58. 
vrajue ipro yrsaXme, goth. vniibnis?), adj. luscivus, libidinosus, 
Oros. 1, 12. cf. theod. wreuij ros, admissaritis. suec. wrcnsk, 
lascivus. 
unvrajue, adj. non lascivus , Som. cf. theod. unreuuo, eqinis 
castrutus, yl. Schm. 111, 98. 
vraenna, vrenua (pro vraehnja?), -an, m. parrux , regulus , niota- 
cilltt, Atfr. gl. Som. 66. R. ^B. cf. theod. rcinno (rauueo, ran- 154 Voces a semivocali incipientes. VRIT. vrit, VRir». vritt. vdtt. 

no), admissarius; stuotren , admissarius , Ol. Schm. 111, 98. 
warannio, L. Sal. II, 1, 8. XLI, 3, 4. 
vraenness, -e, /'. la-fcivia, libido, luxuria. a])en«)d U\ vrjennessc, 

Boeth. 31, l. brncan unKemetlicre vrtEnnesse, Boeth. 38, 1. 
vnixljan (-ode, -od), luctari. vraxh*ide, 6re/j. 38, 84. Alfr.gr. Sotn. 
19. /ris. wriixlja. cf. bor. rei^ja, superbire. 
vraxlere, -es, m. luctator, Som. 
vriixlung, -e, /". luctatio, Alfr. gl. Som. 68. 
VRITAX (vrat, vriton, vriten), scalpere, scribere. me ge|»uhte vritan |»e, 
Luc. 1, 3. \riit mid his tingr»-, Joh. 6, 6, 8. descrihere. Ptolomeus vnit 
ealles j)ises middangeardes, gemet on anre bec, Boeth. 18, 1. Jiii Jie hi 
ymbe vriton, Boeth. 18, 3. on vritan, inscribere; to vritan, adscribere, 
ordinare; bi vritan, postscribere, Praef. in Past. 

iivritan (iivriit, cet.'), descrihere, transcribere, Bed. 5, 83. Oros. 1, 1. 
for^ritan (forvnit, cet.), proscribere, bannire, Som. discindere, 

Beov. 5406. 
gevritan (gevriit, cet.'), scribere, conscribere, Psalm. 39, 11. 
undervrltan (undervriit, cet.), subscribere, Bed. Sm. 586, 15. 
^ritung, -e, f. scriptio. 

ouvritung, -e, f. inscriptio, Luc. 80, 84. R. 
%rit, -es, n.? scriptura, charta, Chron. Sax. 963. 

gevrit, -es, n. scriptura, Marc. 18, 10. 16. 
vritboc, f. liher in quo scribitur, Cot. 173. 
vritbred, -es, n. tabula in qua scriOitur, Martyr, 13. .\ug. 
vriten, part. praet. scriptus. 

unvriten, non scriptus, Boeth. 18, 3. 
uuiivriten, non scriptus, Wanl. Cat. p. 6. 
ungevriten, non scriptus, Boeth. 18, 3. 
vritenness, -e, f. scriptura. 

forvritenness, -e, f. proscriptio, Bosw. 
tovritenness, -e, f. edictum, Hom. in \at. Dom. 
vritere, -es, m. scriba, scriptor, Boeth. 18, 3. Math. 8, 4. o. 80. 
gevritere, -es, m. scriptor, Psalm. 44. T. 
uavritere, -es, «i. pseudoyraphus, Alfr. gr. praef. 
VRir*A\ (^nid, vridon, vriden, vreoden), torquere, Alfr. gr. 8H, 58. liga- 
re, alliyare. constrinyere. he vnid liis vunda, Luc. 10, 34. Gen. 3M, 88. 
Iiiil lic |)ii tnlvscdiin gelieodnessc minre heitfudvunde vride, Bvd. Sm. 680, 
13. theod. ridau (nit, ridumes). 
Bvridan (.l\nid, cet.) 1) alliyare, his vuuda livnid, iicd. 4, 88, 3) sol- 

vere, Bosw. s. l. 
bevridan (bc^rad, cet.), ligare, Bosw. .?. l. 
(orvridan (forvnid, cet.), alliynre, Itosw. 
ge^ridan (^exnid, cet.), liyare, Psalni 34, 6. L. 
tiivridiiu (lo\nid, cet.), distorqutre. Ilfr. yr. 86. 

un\ridaii (unvrad, cet.), distrinyere, Cot. t<0. ouvridan, solvere, reve- 
liire, IWd. 1, 87. re.<ip. 5. 
\rida, -nn, «i. lorinn, Soin. 

vriid, ndj. (tortns , crispns.) uryens, rehemens , irafus, ac- 
ris, hostilis. veard vnid jiain geongan cnapjin, Gen. 39, !0. 
vrAd on niodc, Civdm. «6, 1«. 4«, 17. him vas god vnid gcvor- 
den, Ca^dm. 8^8. .'». folmuni |)inuin vnidum, Caedm. 68, 8. jiurh Voces a semivocali incipienles. \rCut. vra'rf. vrtps. vrist. vrd. laf. 155 

vriiiTan g;cl>aiic, Caedm. 39, 85. vradra siim , Caedtn. 163, 19. vid 
vriulra gr>re, Vaedni. 178, 88. ic eoin vradrc (acrior) |»onne ver- 
rnod sie, Cod. Exon. ii^, 83. theod. reit, crispus. bor. reidr, iratus. 
%radlie, ndj. in/'estiis, itryeiis, Caedm. 23, 7. 
vradlice, adv. hostiliter, lieov. 6119. 

vnidinod, adj. in/estiis animo, hostilis, Caedm. 34, 33. 50, 87. 
vrailness, -e, f. ira, furor. 
vradscraf, -es, n. tartarus, Cod. Exon. 484, 18. 
vraire, adp. furiose, vehementer, improbe, vnide vinna(T, Caedm. 138, 
11. vind vnide blaved, lioeth. Haul. p. 158. gnip on vnide liiuni 
folmum, Caedm. 4, 30. 
vned, -e, f. 1) fascia, liyamentum, Cod. Exon. 383, 80. ge^riden inid 
vroede, Past. 17, 19. 8) ira, indiguatio , furor. hi vaerou intinga 
|)ijere vra?de, Chron. Sax. 1052. 
vnidjan (-ode, -6d), succensere, irasci. 

gevrAJjan (-«de, -od), succensere, irasci, Chron. Sax. 1070. 
vraedan (-de, -ed), infestare. 

gevranlan (-de, -ed), infestare, Somn. 248. 
vnisen (vriPsn), -e, f. catena, vinculum, Andr. 63. Kemble ad Re6». 

sub vriKsn. 
vraesnan (-de, -ed), torqnere, terribilem reddere. vraesue niine stelne, 

Cod. Exon. 406, 15. 
vraest, adj. firmus, stabilis. ne viston vn-Estran raed, Caedm. 887, 6. 
ic eom vrsestre ])onne he, Cod. Exon. 483, 83. 
unvraest, adj. infirmus, instabilis, Chron. Sax. 1053. 1086. 
vraestlic (vriistlic), adj. palaestricus, Som. delicatus, Cot. 64. 
vra^ste, adv. firmiter, Cod. Exon. 487, 30. 
vrtestan (vraeste, vraested), torquere, Cod. Exon. 338, 9. 
iivroestan, extorquere, Cot. 78. 
gevraestan, contorquere, intorquere, Cot. 4. 
vnvstljan (-ode, -od), luctari, Bosiv. 
vr*stlere, -es, m. luctator, Bosw. 
vritTels, -es, m. fascia, velamen, Cot. 93. 
vreodenhilt, adj.? torto capulo praeditus, Be6v. 3398. 
vridde, f.? struppus, ligamentum. 
avridde, f? struppus, R. 103. 
vrist, -e, f. carpus. 6Cf pa vriste, L. In. 78. ndd. wristj fris. uriust; 
bor. rist, dorsum plantae pedis. 

Vr6 f= goth. \r6J. 
vroht, m., vroht, f, vide VRAGAN. 
vr»)t, vrtiljan, vide VRATAX. 

Voces a liquida incipientes. 

La /== qoth. laA 
lac, vide LECAN. 

^LAFAN (lof, lofon, lafen), capere. cf. gr. Xcc^ilv; sansc. labh , adipisci; 
lat. lambere; theod. lefsa; obd. labbe, luob, labium magnum; ndd. lof, 
modius, dolium. 
lafjan (-ode, -6d), reficere, restaurare. theod. labjan, lahou, labrn. 
gelafjan (-ode, -6d, et -cde, -ed), reficere, restaurare. his vinedrih- 
ten vatere gelafedc, Beov. 5441. 156 Voces a liquida incipientes. liif. \6i. lam. lani. lcm. \6m. laml). 

liifel Cliifl)) -es, n. libella, vianile, Cot. 138. R. 86. scyphiis, Geu. H, 

2. 5. theod. labal, labella, concha. 
liifer, -es, m.'^ scir/ntea, sportula scirpis junctis conteita; scirpus, 
jtmcus, yladiolus, R. 47. 

liiferbedd, -es, n. lectns scirpis factus, R. 47. 
lof, -e, f. palina. goth. lofa. 

gl«'»f (i. e. gelof), -e, f. chirotheca? cf. bor. gl«li, m. chirotheca; 
uncus? cf. theod. gluofa, glofa, /". unctts. notio iyitur vocis 
glof satis certa non videtur , Jieuv. 4166 leyitur: ac he (Gren- 
del) miigenes rof niin costode, gnipode geara folm^ glof hangode 
sid and syllic searqbendiim fiist: sio vfis or|)onciiin eall gegyr- 
ved, deotles criiftura and dracan fellum; he mec ]iicr on innan 
gedon volde, t. e. sed ille idaemon scil.') robore insiynis mihi 
insidiutus est; arripuit (;«f) promta manus Qvel prompld ma- 
nu, si gearofolm leyere velis'), chirotheca {vel uncus, unyu- 
la) pependit, ampla et mira, vinculis machinosis firmata; erat 
ea callidd coyitatione (i. e. arte) facta diaboli artibus et e 
draconis pellibus. ille me in ea ponere voluit. — cf. etiam 
mnd. lof, tn. n. modius, medimnus. 
lagii, lah {lex~), lagu, lago itacus), vide LICGAN. 
*LAMA\' (lom, lonion, lamen), remittere? 

lam, adj. dectin. sequior. claudus Bed. b, 5. se viis lama, Luc. 5, 
18. laman legeres adl, morbus paralyticus, lied. 3, i). loma, para- 
lyticus, Math. 4, 84. 9, 6. Vox lam cum voce lim, artus, compa- 
rata verbum LIMAN (laiH) lemun, limeo), junyi, crescere, postulat. 
cf. etiam LlMAN. 
lemjan (-ede, -ed), mancum facere, opprimere, Past.i\,i. lieov. 1^03. 
loma, -an, m. supetlex, instrumentum. ptur. loman tantum invenitur, 
Bostv. 

andloma, -an, m. supettex, instrumenta, Cot. 104. 
geloma, -an, 7«. snpettex, instrumenta, Bed. 4, 88. 
andgeloma, -an, m. supellex, Cot. 104. 
gelome, adv. saepe , frequenter. gelome on gebedum, Ued. 4, II. 
Math. 9, 14. Marc. 7, 3. theod. kilomo, frequenter. cf. uumana- 
luomi, adj. immanis, gastluomi, adj. hospitalis. 

gclomekccan (-Ia;hte, -Uelit), frequeiitare, itfr. yr. 36. 

gelomeliccncss, -e, f. frequentatio, Psatm. 117, 26. var. tex. 

goI«»mt;Ia,'cung, -e, /'. freqiientatio, .itfr. yr. 36. 

gelomelic (gclomlic), ad;. frequens, Bcd. 2, 7. 

gelonielice, adv. frequenter. conip. gclnnulicor, sujiert. gclomc- 

licost, 'Ihorp. Anat. 
gclomclicnes.s, -c, f. frequentalio, Psalm. 117, 86. 
lamb, -cs {ptur. lambru), n. |>iit lamb sccal heon linvintrc, Exod. 18, 5. 
svii svii lamb bclvux vulliis, l.uc. 10, ."i. Iaml)cs ccrse, nasturtii yeiius, 
Lib. Med. 1,1.— vox lamb aitt ad LAFAN aut ad LIMAN (tTfstvr*') 
pi rlinere potest. 

lonibcr, -cs, «.? aynus. ic siddan nuU forc mcotudes cneovum moor- 
da hleotan g^ nftra (icolcna, and godes lombcr in sindrc.iiiiuin folg- 
jan, Coil. Exon. 164, 28. Syttaba ar, or, cr »/i hujusce yeneris vo- 
cibus personificationem vel saltem nobilitattonem voctim primitiva- Voces a liquida incipicntes. lanip. — lad. liic. — liit. loc. 157 

7'um indiiare ridetur. cf. hiilor et lia'lo, sigor et sigu , pmidnr et 
pmid cet. 
lamprcde, -an, /". muraeua, Thorp. Anal. tlteod. lantfrida, lampreta, lam- 

phrida. 
land et ejus compos., landjan, inde LIND.W. 
lani;, lange, langjan, langtid, langnng, vide LI\GAN. 
lappa, -an, m. 1) fimhria. \>iit nider astiged on lappan his hrSgles, Psalm. 

132, 3. C. 2) pars, portio, lifre lappa, R. 76. 
lappjan, lapjan (-odc, -od), lambere, gr. XuTiTtiv, Alfr. ffr. Lingua theod. 
latan (luof, luofamrs, lilfau) praebet, secttndum quod LAPAN 0«>P? lo- 
pon. lapen) seifueretur. sed quum etiam voces lippe, lahium ; loppe, pn- 
lex, considerari debeant, verbum LIPPAN (lapp, luppon, loppen) forsi- 
tan potest statui. 
laser, -es, m.? zizania, Cot. 122, 205. cf. obd. laserkraut. 
late, latemist, latjan, lator, vide LITAN. 

ladjan (-ode, -od), invitare. L«Uh l^a hig laJode geornlice, 6?^«. 19, 3. la- 
dad us l)ider, Caedm. 301, 89. 
gelacljan, convocare, congregare, Nicod. 20. iR. Ben. 3. Luc. 14, 8. 

16. Oros. 3, 6. 
inladjan, invitare, Math. 25, 25. 
ladung, -e, f. invitatio, convocatio, liosiv, 
geliidung, -e, f. convocatio, congregatio, Psalm. 21, 81. 88, 6. 

La f= goth. laA 
laccan, vide leccan. 
liifel, lafer, vide LAFAN. 

las, adv. compar. minus. mid las vorda sva mid nia, Boeth. 35, 5. l)y 
(l)c) las, eo minus, quo minus. \iv liis hi sveltiin, 7ie moriantur, Exod. 
19, 21. l)e liis l)e, ne, quominus, l)e liis l)e hc cume, ne ille veniat, Gen. 
32, 11. liis hvon, minus, vide hvon. 
liissa, m. lasse, /". n. (= liisra, liisre), adj. compar. minor, minus. ic 
eom lassa l^onne ealle l)ine miltsunga, Gen. 38, 10. se 1)6 Ifissa is, 
Lttc. 7, 28. I)iit liisse leoht, Gen. 1, 16. 
liisest, Ifist, adj. superl. minimus. \nii liist fiic, Btld. 2, 13. lin of lii- 
sum Iftstum bebodum, Marc. 5, 19. 
liiscv, vide LESAN. 
Ifit, liite, latelice, liitsnm, vide LITAN. 

Le (= goth. la'. 
leccan, Ificcan (lehte, liihte; leht, liiht?), prehendere, lacere. batav. lakcn, 
reprehendere, vitttperare. cf. theod. locclijan, locchon, lochOn^ sed etiam 
ags. liccjan et laecan sub lICAN. 
gcliiccan (geliihte, geliiht), capere, arripere, Joh. 16,15. hig geliihtoa 
his hand, Gen. 19, 16. Marc. 9, 18. 
ungeliiccendlic, adj. non reprobabilis, Bosiv. 
oliiccan, oleccan, olajcan , «Miccan (oliihto , cet.), allicere , blandiri, 
adulari. l)am lichoman «Mecd, Boeth. 24, 3. «)Ieccad l^am nicide, ibid. 
getjleccan, allicere, blandiri, Botth. 7, 8. 
oleccere (olsecere, «Miccere), -es, »/i. adulator, Past. 17, 3. 
«ileccung («)laBceung, «Uecung), -e, f, adtilatio, Jud. 16, 6. lioeth. 84, 3. 
onleccung, -e, f. irritatio, Ben. 158 Voces a liquida incipientcs. lec. — leil. LEAll. LEAx. licl. 

leccan, leccing, vide LKCA.N. 

lecgan, vide LICG.W. 

lehfer, lehtrjnn, lehtrung, vide LE.AHA.V. 

Icnijan, vide L.WI.W. 

lempe. lempheaU, vide LI.MPAV. 

lenc, lencfi, Ieuc;i;an, lencten, lenctenlic, vide LI\GA\. 

Ien«I, lendebra-d, lenden, lendjan, lendisc, vide I-I\A\. 

leng, lengeo, lengii, lengjau, lengiT, vide LI.VGAN. 

lesev, lesH, vide LKSAN. 

letjau, lettan, leling, letting, vide LITAX. 

led , inc. gen. portio quaedani provinciae vel comitatus, L. Eddv. Conf. 

34. anyl. lath. 
ledrjan, vide lead^or. 

Lea f= goth. h). 
LEAHAX, LEA\ (loh, logou; leahen, lean), culpare, reprehendere. Jjone 
sidcrit hiin snotere ceorlas lythvon l«»gon, hanc e.rpeditionevi ei pru- 
dentes viri jiaiilulum reprehenderunt Qeum propter susceptam expeditio- 
ne/n non vituperarunt, lieov. 404). ue hie hurii vinedriliten viht ne lu- 
gon, neque aviicum dominuvi vituperarunt, lieov. 1714. Verbum istoc 
linyua yothica laian Ciiiil»'N lailoum, laians) scriptum exhihet. theodisca 
v>eruvi et sa.Tonica lahau (liioh, luogum. lahen), tinde syllabam rudica- 
lem liii in laj et dein in lah transiisse, concludi potest, quo factum est, 
itt e verbo reduplicativo vocalem radicalem immutanti verbuvi orire- 
tur , quod immutationem tantum vocalis servaret, Schmellerus iyitur, 
qui Hel. II, 67. lahan scripsit, laudari non potest, qnia derivatae quo- 
que voces vocalem brevem praebent. priori tempore Anylosaxones eti- 
«Hi r('rAMHi liian Cleol«i, leoloiim, liiau) formasse, non neyo. cf. la;l, infra. 
belean CbeUih, cet.), vituperare, reprehendere , L. Eddy. 57. vitupe- 
raudo impedire, ne inc ajnig man, ne leof nc\ liid, beiean mihte sorh- 
fallne sid , neque vobis ambobus ullus homOy neque carus neque 
odiosus, espeditionem curae plenam impedire potuit, lieov. 1017. 
leahtor Cleahter, lehter), -es, m. quod viluperandum est, vitium, 
crimen. biitan leahtre, Matli. 12, 3. to lufjenne leahtras, Alfr. 
T. 34, 13. lejihtor, \)iit is scurf |>as heafdes, Herb. 21, 8. lehter, 
tot. I.i4. 
lealitorfull, adj. vitiosus, Bcd. 3, 13. 
Icalilorleiis, adj. inuocens, Praec. moral. 3. 
leahterlice, adv. vitiose, Som. 

orleahlre, adv. sine culpa, Uosw. 
leahtrjan, lehlrjan C-«"l*^7 -"(1)> criminari , accusare , Scint. 20. 
Oros. 2, 1. lehtrjende, crinnnans, Cot. 47. 
gelcahlrjan, criminari, uccusare, hye. 
lealilning (lehlriingi, -e, /. criminatio, deroyalio, R. lil. 
la-l, -es, m.:' naerus, tnmex, livor, Andr. 376. L. 41 fr. eccl. l!'. 

cf. batav. leelijk, i. e. leellik, deforviis, turpis. 
Itela, -an, m.Y naerus, tume.r. Pror. 20. E.vod. 21, 2.j. 
heljan (-iide, -(\d), livere, Cot. Il!l. 
Icahlrog (leahlrig, liiclri^), -e», »».? lactuca, Cot. 120, Iheod. lalliy, m. 
leax, vide LIXAX. 
leadiir CI^^JKlor), -es, m.? n.? nitrum. Cot. 140. anyt. latlier. Voces a Uquida incipienles. lkc. lac. lec. lii'C. liic. leg. lks. 159 

Icadort^rt, -e, f. nilrtim, sapo, Cot. 90. 
Ie(lrjau C-od*-', -od), sapone oblinire, ungere, Joh. \\, 2. C. amjL trt 
latlier. 

Lc f= goth. \'\). 
*LKCAN (lac, lipcon, leccn), inadidnm esse, stillare, colare. hor. liika 
(lak, laku, lekitf), stillare, colare. 

lacu (lac), -es? -a? »i. lacus. \yAS meres (mcras) and laces (lacas), 

Chron. Sax. 655. ndd. lake, /". obd. lache, /". 
leccan (lelue, leht), irriyare. of teariim minum str*te niine ic leccc, 
Psatm. G, 6. se olt riitla (hraiia? reda?) n-n leccad (lecd?) \)A eor- 
(lan, Boeth. 39, 19. theod. lecchan. 

gcleccan (gelehte, geleht), irriyare, liosw. s. l. 
leccung (leccing), -e, /". irriyatio, Som. 

Ia'ce (I(!'ce), -es, m. 1) medicus. ealii Isece, gehael l)e sylfne , Luc. 4, 

23. nis hilliim niiu |)earf Iieccs, Math. 9, 12. 2) hospes. sealde 

l)am laece, Luc. 10, 23. 3) hirudo, Alfr. yt. 14. yoth. lekeis; theod. 

Iiihhi; lit. Ickoras; fris. I(*ka, letza. 

laececraft, -es, m. ars medendi, Boeth. 16, 3. 

Ia*ced()m, -es, m. medicina, medicamentum, Boeth. 22, 1. theod. 

liihhitoani, liihtuom. 
Ia!ccd(")mucssj -c, f. medicina. Iicced(')mnessa sealfe, cataplasma, 

Cot. 44. 
laecefinger, -es, m. diyitus minimus, Alfr. yl. R. 73. 
lajcehus, -es, n. hospitale, nosocomium, Ltic. 10, 34. 
laecesealfe, -an, f. tinytienttim medicinale, Cot. 170. 
lajceseax, -es, 7». medici culter, lancetta, Past. 36. 
laecevyrt, -e, f. lychnis, Cot. 166. Herb. 132. 
liicnjan, Ixcnjan, lu^cnigean (Iiicn()de, liicuud), sanare. hinc I<icn<jde, 

Ltic. 10, 34. Bed. 4, 23. Cot. 180. 
lacnjend, -es, m. medicus, Som. 
liicuuog, -e, f. sanatio, Luc. 10, 34. 

geh^cnjan (-(ule, -(id), satiare, Bosiv. s. l. 
legennys, leger, Iegerba;re, legerbcdd, legerfiist, legergild, legerscipe, le- 

gerstov, legertciim, legervite, vide LICGAN. 
LKSAX (liis, laeson, lesen), leyere, colliyere, Boeth. 27, 1. laetad ])earfaa 
ciic utancumeue hig lesau. yoth. lisan; sauscr. las, maiiii operari. S 
in R transit. cf. lIsAA'. 

alcsau (iiliis, cet.^, eliyere , Cot. 118. iilesen under lindum, Ca:dm. 
192, 7. iilesan of, seliyere, Bdd. 4, 10. 
lesendlic, adj. leyibilis. 

edleseudlic, adj. relativtis, Som. 
lesere, -es, m. mima, Lye. 

lesu, ~e, f. collectio, Lye. oractilum, numen, Som. 
lesuug (lesiug), -e, f. collectio. 

eolcsung, -e, /'. relatio, Som. 

lesu (lesiv, liisev, lysv), adj. 1) pascutis, rtistieus? 2) debilis, in- 

honesttis. gif fri vif locborc liisves hviit gedcd, si libera mti- 

lier comata inhonesti quid fecerit, L. Jdelh. 72. Ijsve liirs- 

meodas, mali doctores, Andr. I22I. cf. yoth. lasivs, do^ivriq. 

liisu (liisev, Icsv, liis), -ve (-e), f. pascuum, pastura. scciip liis- ICO Voces a liquida incip. las. laer. lel. lert. Ico. lib. lic. licg. leg. 

ve l)inre, Psalm. 7.1, 1. lint liise , Joh. 10, 9. Jint lesve, Joh. 
10, 9. C. on lasnm, Gen. 37, 12. geinoene liis, R. 96. Vox 
anglica leese forsitan Ijbsu strihere suaderet, sed vov altera 
lesowes = pastnres, et rox theod. lasneo, calasnco, caifsneo, 
i. e. commnrcanus iOraff II, 294) et bor. vox les, lanifnium, 
vocalem hrevevi defendunt. 
liisvjan, lii.sjan (-ode, -od), pascere. hig man liisvode, Gen. 41, 2. 
lasvjendo, Math. 8, 30. liisvigende, Marc. 5, 11. 
geliisvjan (-ode, -od), pascere, Joh. 21, 17. V. 
Ijcre, adj. 1) depastus? 2) vacuus. theod. hiri. 

gelaere, adj. vac\fus, Som. 
laprness, -e, f. vacuitas, Uerb. 1, 8. 
lelig, vide lytig. 
leder, ledercodd, lederhelm, leiTerhos, ledern, ledervyrhta, ride LlPAX. 

Leo, lio f= (joth. WJ. 
leofen, leofjan, vide lIfAN. 
leom (liom), vide L1>IA\. 

leornere (liornere), leorness, leornjan, leoruung, vide LISAN. 
leose, vide LIJSAN. 
leoJ (liod), vide LlPAX. 

Li (= goth. \\J. 
lib, vide \yh. 
libban, vide LIFAN. 
libesne, vide lyfesn. 

licccltan (? licettan), liccetung, liccetere, vide LICAX. 

liccjan (-ode, -(nl^, lamhere. fynd liis eordan liccjad, Psalm. 71, 9. goth. 

liiigon; theod. lecchon; lett. lakti; yraec. Itixsiv; lut. liuiiere. cf. leccan. 

liccera, -an, in. </ulosus, helluo, assentator, Som. 

LICGAN, LIGKAN, LIGGAX (Ifig, Ia;gon, legen) l) Jaccre. he geseah |>ii 

linvieda licgan, Joh. 21), 5. hvy list {>u on eordan, Jos. 7, 10. niin 

cnapa lid, Math. 8, 6, on carcernum liigon, Oros. 5, 1. 8) tendere. o\\ 

l>am vege l)e licT to Eufx-iite, Gen. 35, 19. lid on s», Bcd. \, 25. cf. ta- 

men Lif'AN, ire. licgan ofer, superare, Itostr. s. l. licgan of, oppri- 

mere, L. Kddg. can. imp. pn. 43. licgan to, adjacere, Chrou. Sar. 9»)3. 

licgan jmbe, circumjacere, Oros. 1, 1. lioeth. Rawl. /i. 175. f/oth. ligan. 

alicgan (liJiig, cet.) , dei>oni. godes niiinues lof aiogcn b>d, liotth. 

IM, 3. 
fitlicgan (iilliig, cet.), inutile Jacere, itfr. gr. praef. 
belicgan (beliig, cet), circumdare , Jos. 7, 9. bcliged, Ceedm. 15, 7. 

belid, Ctedm. 15, 13. 
forlicgan (forlfig, cet.), fornirari, F.ddr. Guth. 4. 
grlircan (gfliig, cet.), Jacere, Hosn\ s. l. cessare. Oros. 3, II. 
tolic^^an (tolii^i;, cet.), sepnrari. peoda |>ii siiit tolcgciia inid sa?, niid 

viidiiin ntid inid niiiiiiuin and mid fi-iiniini, lioelh. IN, 2. 
vidlicgan (^idliig, cet.), ndjncerr, lias, li. 7. 
licgend, -cs, m. jacens. 

forlicgend, -es, »i. adutter. Sotn. 
Icgcr, adj. jacens. cf. ilnlcgcr. 

I'orlt"gor, ndj. ndultcrus. Math. 12, 3!». Voces n liqmdn incipientes. Icg. lig. lag. lah. 101 

ligere (legere, leger), -es, n. l) lectiis. Iie ville on geluilgddiin legere 
licgan, Fj. Eddy. caii. 29. 2) morbiis. heo vjis mid langre lidle la- 
man legeres svide gelieligod, Bcd. 3, 9. nis l)oer slaep ne svar leger, 
Cod. Exoii. 101, 81. 3) sepiUtura. {vas legeres vyrtle, L. Eddy. 
caii. 89. 4) /ornicatio, cf. legervite. theod. Jigiri, n. 
forligere, -es, n. /'ornicatio, Math. 19, 9. 
geligere, -es, n. adulteriiim, Oros. 1, 8. 
Iegerba>re, adj. aegrotus, Hick. Diss. ep. p. 80. 
Irgerbedd, -es, //. lectus, Bosw. 
legerfjist, adj. aeyrotus, R. Beu. 39. 
legergild, -es, n. adulterii mulcta, Bosiv. 
legerscipe, -es, m. coiictibitus illicitus, Som. 
legerstov, -e, /'. coemeterium, L. Eddm. 1. L, Eddy. 8. 
legerleam, -es, n. l) matrimonium. 8) adulterium, Cot. 98. Martyr. 

81 Sept. 
legervlte, -es, n. adulterii mtilcta, Bosw. 
legere, -es, m. concubitor. theod. legari. 
forlegere, -es, m. /ornicator, Math. 15, 19. 
forligrjan (-ode, -«id), moechari, stuprare, Bosw. s. l. 
forlegerness, -e, /'. /'ornicatio, Som. 
geligcr, -e, /"..«' concubitns, fornicatio, Bosw. s, t. 
geligerness, -e, /". /ornicatio, Oros. l, 8. 
ligenness (legenuess, legness), -e, /'. fornicatio, Som. 
forligeuness C-l*igennes, ligenes, legnes), -e, /'. /ornicatio , Math. 5, 

38. sax. forlegnessi, /'. 
forliggang, -es, m.? lupanar, prostibulum, Cot. 194. 
forliges Cforlt^gis), -se, /'. adultera, Som. 
forlegistre, -un, f. adultera, Past. 52, 3. 

uplegen, inc. yen. discernicultim, actis crinalis, Alfr. yl. Som. 55. 
lagu (lag, lah)^ -e, /". le.r, traditio. Detiteronomium, {jat is oder lagu, 
4l/'r. T. p. 10, 84. |»is sint I^a bebodu and dumas and laga, Lev. 86, 46. 
hvy forg^mad l)ine leorningcuihtas urc jldrena lage? Math. 15, 8. lage 
lufu, Rom. 13, 10. 
lalibreca, -an, m. leyis violator, Scint. 2. 
lalibryce (-brice), -es, m, leyis violatio, L, Const. p. 109. 
lahceiip, -es, m. exsecutio leyis, Bosw. s. l. 
lahcop, -es, m. e.xsecutio leyis, Bosw. s. l. 
lagegleiiv, adj. leyis peritus^ Luc 11, 45. fl. 
lahlic, adj. leyitimus, Som, 
lahlice, adv, leyitime, jtiste, Al/'r. ep, 8. 
lahmann, -es, m. judex , vir leyis peritus, L. Wal. 3. 
lahriht, -es, n. lex, L. Const. p. 110. 
lahslite, -es, m, leyis violatio, L. Eddv. Guth. 8. 
lahvita^ -an, m. juris consultus, Bosw. s. l. 

bilagu, -e, /'. le.v privata, Clir. W. Thom. 1303. 
unlagu, -e, /'. injustitia, iniquitas, Scint. 7, 55. Lnp. 6. L. Cnut. 
pol. i4, 57. Chron. Sax. 10W6. 
laga, -'in, m. qtii habitat, qui jacet. 
unlaga, -an, m. exlex, expulsus, Chron. Sax. 1090. 
ntlaga, -an, m. exlex, exul, si se man ntlaga, //. Cnul. pol. 88. 

11 102 VorM (I liquidn mcipientes. lag. liig. lec. Iff»g. lif. — lil. 

fitliih, adj. exlex. beo lie uCluh, L. Eadv. Giith. 6. be» se i)Cdf ullah, 

L. Cnut. pol. 87. 
nHah, -ges, »i. exle.v. se \)C ntlages veorc gevyrce, L. Cntit. pol, 
13. utlagas, e.Tules, Chron. Sa.T. 1070. 
lagjan (-ode, -od), ponere, submittere. lagjart godc voroldlagan , Wanl. 
Cat. 127ff, 

gelagjan. leye sancire, Alfr. ep. 40. 
utlagjan, proscribere, Chron. Sax. 10.58. 
geutlagjan, proscribere, ihid. var. tect. 
lag (leg"), -es, n. constittitum. 
orlag (orleg), -es, n. fatum. ic })e orlag secge, Ctcdm. 3f»8, 10. or- 

liig dreogecT, Cod. Exon. 446, 89. 
orlegceap, -es, m. quod bello emitur, mors, Ctedm. 180, l.l. 
orleggifre, adj. belli cupidus, Catdm. 138. 6. 
orlegniiT, -es, m. odium fatale, C(edm. 6, 6. 56, 80. 
orlegveorc, -es, n. belli opus. mors, bellum, C(pdm. 188. 8. 
lagu (lago;) , -a? -es? m. acfiia jacens , mare. Ijft and lagu land 3-mb- 
clyppail , Boeth. Rawl. 160. I)a gesundrod vjis lago ^id lande, C(edm. 
10, 87. lagu land gefeoll, C(edm. 808, 18. cf lacu sub LECA\. 
lagoflod, -es, m. maris fluctuatio, C(edm. 8, 80. 
lagoliidu, -e, f. iter maritimiim. (816, 3.) 
Iagosi(T, -es, m. iter maritimum, C(edm. 81, 11. 89, 86. 
lagostream, -es, m. 7na7'is fluctus, oceanus, C(edm. 115, 81. 147, ^A. 

801, 5. 814, 18. 
lagumearh, -es, m. equus 7narinus, i. e. navis. Cod. Exon. 188, 7. 
gelagu, -a? -e.s? m. fiuctus. ofer holma gelagu. (880, 65.) 
lecgan (legede, leged; contr. Icde, It-d), ponere. 

nlecgan, alecgean, 1) deponere. Iiig ue mihton hine iilccgan, Luc. 5, 
19. 8) im77ii7iuere, depri7ne7'e. godes lof alecgan, Alfr. T. p. 88,80. 
Alecgendlic, ad;. deponens, Alfr. yr. 
belecgan, circu7ndare, falso culpare. gif nian sacerd belecge, L. 

Ctiut. 5. gif man mid fa?h(!e belecge, L. Cnut. Wilk. p. 188, 46. 
oferlecgau, imponere, oppi-imere, Bostv. s. l. 
tolecgan, dividere, separare, Luc. 20, 80. C. 
nnderlecgan, suppotiere, Alfr. yr. Sotn. 2>^. 3. 30, 8. Past- 17, 5. sub- 

sternere, Luc. 19, 36. C. 
vidlecgan, reponere, recusare, Chron. Sax. 1058. 
\spge, (tdj. situs? quietus? 
forIa;ge, adj. tieylecttis, nostv. s. l. 
lifer, -e, f. 1) jecur. calle |)a |)ing |)e to l^irrc lifn; clifjad, l,er. 1. 1S. 
8) libramentum, Cot. 180. 

lifcnidl, -e, /. jecoris tnorbus, R. 10. 
liferse(')C, aitj. morbo jeroris afflictus, liosiv. 
Iiferse(»cnpss, -e, /'. tnorbus Jecoris, Hostv. 
Iifcr»!irc (vcorc), -es, «. tlolor jecoris, Uostv. 
lifcsue, lifnes, vide lyfesne. 
lig (i. e. I>g), vide LEOGAX. 
liht, lihtan, lihtung, vide LtHAN. 
liht, lihlan, lihling (t. e. I.vhl, cet.\ vide LEOHA.N. 

liljo (lilege), -an , /. liliutn. besceHvad accres liljati, l^fath. 6,88. Luc. 
18, 87. Wxrs (I li(jiii(la incipientes. lini. limp. Icmp. mn. lind. land. 103 

lim, limh, Iimi!,f lorfie, limlama. limmirliim, limviistm, cide LIMAN. 

I<impn, -o, /'. noinen /iiirii in agvo Cantiano. Limene miKfa, Limenii /lu- 

vii ostinin, ( hron. Sax. 8»3. H94. 8««. 
L1>1PAN (laiiip. Iiimpon, himpen), evenire, accidere, pertinere, lieov. 3969. 
hvfit limpcd |)a.s to l^e? quid koc pertinet ad te? Bed. 1, 7. limprf ofi, 
saepe accidit, Hoeth. 39, 8. 
alimpan (alamp, cet.^, evenire. d(T l)iit .sael alamp, l)at, Be6v. 1338. 
helinipau (belamp, Cft). erenire., pertinere. ne beliniptr to j^e, Malh. 
3, 38. hvtit helimpd his to |>o , Boeth. 14. ?. hit belimpd to [isere 
sprtece, Boeth. 38, 2. 
liinp, -e.<!, »1. accidens qiiodvis. 

belimp, -es, vi. accidens (/tiodvis, Hioh. p. 16S. 
gelimp, -es, ni. accidens quodvis, ibid. var. lect- 
^olimpfiill, adj. opportunus, Liie. 
golimplsecan (-la?hte, -laeht), coaptari. Mone. B. 174. 
iingelimp, -es, tn. in/'ortunium, incommodum, Boeth, 39, 2. 
limplic, adj. opportunus. 

ttolimplic, (id/. opportunus, Bed. 3. 9. on tide gelimplicre, oppor- 

tuno tempore. Psalm. 14.i, 18. 
iingelimplic, adj. incommodus. Cot. 115. il/r. tfl. Som. 78. 
limplice, adv. opportune, Boeth. 21. 

geliniplice, adv. opportune, Bosw. s. l. 
gelimplicness, -e, f. opportunitas, Psalm. 10, 9. C. 
lompe, -es, n.? lenitas, fragilitas? cf. bor. lempi, n. gratia. 
lemphealt, adj. claudus, Cot. 121. 176. 
^"LINAN (lan, lenon, Iiinen). e.rtendi. cf. fris. laua (lona), via , bor. lon, 
intermissio. 
lind, -e, /'. 1) tilea arbor. R. 45. 2) clppeus. scutum. ofer lindiim, 
((edm. 193, 23. hvito linde (liuda?), Ctedm. 197, 3. 
lindcroda, -an, m. scutorum strepitus, pugna. vurdou goldes 
hr^ttan Jit |iniM lindcrodan leofiim hedrorene, C<pdm. 120, 21. cf. 
creodan. 
lindfiga. -aii^ m. bellator scuto armatus. 
Iindviss;end, -es, m. bellator scuto armatus, .Judith. 10. 
liudcn, adj. tileaceus, Cod. Eion. 339, 16. 
linde, -es, n.? balteus. zona. cf. bor. lindi, n. 

liindesfearn , -es , n.? nomen insulae. fearn alias silicem notat 

an etiam hac in compositione , nescio. 
Lindesfearona (Lindesfarona) ea, /'. insula Lindisfarn, insula 

sancta, Bed. 3, 12, 17. Chron. Sa.T. 793. 780. cet 
Lindisfarneusisc, adj. Lindisfarnensis. Bed. 3, 17. 
lanu (lan) , -e, /., almus. c/'. inundlan siib MINAN et bor. lon {^gen. 

lanar). 
land (lond), -es, »/. terra, agvr. hi tugon heora scipu to lando. Luc. 
5, 11. |)as landes gold is golda selost, Gen. 2, \%. 9, 20. 
laudageud, -es, m. indigenus. L. Jn. b'i. 
landar, -e, f. terrae possessio, Bed. 4, 18. 
luudbigang, -es, m. agri culliira, Psalm. 118, 54. L. 
landbigengea C-begenga), -an, vi. indigena, agricola, Past. 40, 3. 
landboc, f. gen. -bec, terrae liber, liber agrarius, Bostc. s. l. 
landbrsec, -e, /'. aratio terrae , R. 1. cf. hrecan. 104 }'oces a liqmda incipienies. lantl. lend. 

landbricnd (-biigend), -es, m. indigena, Judith. 12, Marc. Vi, I. C. 

landceiip, -es, m. terrae pretinm, Nord. predst. lag. 67. 

landcofa {_vel cofa?), -an, m. spelunca, Psalm. 60, 6. L. 

landcop, -es, m. terrae pretium, Bosw. s. l. 

landelfen, -ne, f. lamia, liosw. s. l. 

landferd (-fyrd), -e, f. copiae terrestres, Bed. 3, 5. Chron. Sa.r. 

999. 
landfolc, -es, n. populus indigenus, Xum. 13, 80. 
landgemaerii, -a, plur. tant. n. terrae limites, Deut. 87, 17. Oros. 

1, 1. 
landgemearcu C-gemercu, -gemyrcu), -a, plur. tant. n. terrae h- 

mites, Oros. 1, 1. var. lect. 
landhhiford, -es, vi. terrae dominus, Bosiv. s. l. 
landleas, adj. terrd privatus, L. A^elst. 8. 
landleod, -e, f. terrae populus. plur. landleode, m. Jos. 7, 9. 
landmaca, -an, m. vicinus, Bosw. s. l. 
landmann, -es, m. indigena, agricola, L. Wal. 6. 
landmearc, -e, f. terrae limes, Psalm. 60, 7. 
landpt-nung, -e, f. terrae proscisio, R. 57. 
landrica, -an, m. terrae possessor, L. Cnut. pol. 34. 
landriht, -es, w. indigenatus, Ccedm. 114, 88. Cod. Exon. 379, 89. 
landsseta, -an, m. indigena, R. 8. 
landscipe, -es, m. procincia, Ccedm. 84, 11. 
landsittend, -es, m. terram occupans, Chron. Sax. 1085. 
landsocn, -e, f. terrae petitio, investigatio, Ctedm. 100, 17. 102. 18. 
landsped, -e, f. proprietas, L. A(\el. priv. 
landspedig, adj. terrd locuples, R. 88. 
iHDdveald, -es, m. terrae dominus, Bostv. s. l. 
inlaud, -es, n. terra dominica, L. Eddg. I. 

inlendc, adj. indigenus, C(edm. 148. 
unland, -es, n. id t/uod terra videtur, sed non est, Cod. Exon. 

161, 3. 
utlaud, -es, n. terra elocata, Som. 

fitlende, adj. extraneus, Psalm. 105, 81. advena, Psalru. 
39, 17. 
landjan (-ode, -od), accedere ad terram. 

belandjau , terrd privare. veard Eadgar belandod, Chron. Sa.r. 

1091. 
gelandjan, 1) terru locupletare, L. Lund. 11. 8) accedere ad ter- 
ram, Som. 
lcDdjan, ItMidau (londc, londed), accedere ad ttrram, Bostr. s. l. 

bclcndjan (belende, belonded), terrd prirare. se cyning belendo 
lione eorl, Chron. Sa.r. 1118. 
lendisc, adj. ad terram pertinens. eovrelcndisc, ad vestam terrnm 
pertinens, Bostv. s. l. lireleudisc, ad nostram terram pertinens, 
idem. 

inlendisc, adj. indigenu.t, Lev. 19, 33, 34. 
inlendiscnyss, -e, /". incolatus, indigenatu.<!. l. Petri 1. 17. 
utlendisc, adj. extraneus, Lev. 84, 88. 
Icnd, -c, f. clunis, liye. 

londebraed, -cs, n. Itnnbulus, Cot. 181. Vofes u Uquulu incipientes. icnd. lund. LING. lang. Icng. 165 

lendebrteda, -aii, wi. lumbulus, Cot. 181. 
lendeii, -e, /'. renes, lumbi. begyrdad eovre lendcua, Exod. 12, H. 
Math. i, 4. 
leudeubrifida, -an, m. lumbulus, L. Alfr. pol. 40. 
lendenece, -es, m. lumbayo, Bosiv. s. l. 
leudensidreaf, -es, m. lumborum tegmen, R. 63. 
leadenviirc (-vyrc, -veorc), -es, «. lumborum dolor, R. 10. 
lund, -e, /". ren, lien, adeps ? 

lundlaga, -an, m. lien, ren, Alfr. gr. R. 76. Exon. 29, 13. 22. L. 
gelyude, -es, n. adeps, Lev. 3, 10. plur. gelyndu, spondyli, junc- 
turae vertebrarum, R. 74. 
lind, lindcroda, linde, lindviga, lindviggend , vide LINAX. 
linet, linetvige, vide lin. 

'«^LINGAN (lang, lungon, lungeu), extendi. cf. LINAN et theod. galingan 
(galang, galuuguiues, galungancr), succedere, evenire. 
lang (long), adj. 1) longus. Iiivigende laug gebed, simulantes longam 
precationem, Ltcc. 20, 47. lange hvile Qacc.) dlu, Luc. 8, 27. ha- 
fad lengrau {longiores) dagas, Bed. 1, 1. ])» onfod lengestau dou» 
(longissimam gloriani), Marc. 12, 40, 2) desiderans. lis niid lon- 
gUHJ, gaudium fui inter cupidos, i, e. gaudium desiderantibus prae- 
bui. (221, 8.) 
audlang, adj. continuus, in longum porrectus. andlangne dag, 
per diem, Chron. Sax. 938. vox diig etiam omittitur, e. gr. l)a 
ic at l^earfe gefriign andlangue eorl ellen cydau, tum ego acce- 
pi, heroem, uti necesse erat, per totum diem fortiter pugna- 
visse, Beov. 5386. vean oft gehet earuire teohhe ondlouge niht, 
malum saepe minatus est miserae progeniei per totum noctem, 
Beov. 5872. 
audlang, praep. cum gen. in longum, per. [jiit vilter vyrd to ea, 
{jonue audlang ea to sie, Boeth. 34, 6. audlang I)iis vesteues, 
per desertum, Jos. 8, 16. 
gelaug, adj. pertinens, proprius. nu is se rted gelaug eft itt l)e 
auum, nunc denuo consilium penes le solum est, Beov. 2752. 
gcn is eall at lie lissa gelang, Beov. 4295. hi sohton, on hvou 
l>at gelaug vsere, Bild. 3, 10. gif hit on preoste gelauge sie, L. 
Eddg. imp. pn. 44. 
fordgelaug, adj. conducens, L. Eddg. can. poen. 1. 
gelenge, adj. pertinens, attinens ad. uu io suua niiuuni sellau 
volde giidgevaedu, |>ajr uie gifede sva seuig yrfeveard iifter vurde, 
lice gelenge, nunc ego filio meo tradere vellem vestimeuta helli, 
si mihi concessus esset haereditatis custos superstes ttd cor- 
pus meum pertinens (i. e. a vie progenitus), Beov. 5460. cf. 
gelang. 
Uiilang, adj. erectus, Beov. 1520. Cwdm. 197, 7. 
Laugbeardas, -a, m. plur. tant. Longibardi , i. e. viri longis hastis 

vel secuvibus armati, Oros. 7, 4. niid Lougbearduin, Mds. W. 
Longbeardan, -ena, m. plur. tant. Longoburdi, Lougbtardua liiiid, Bosw. 

s. l. 
langholster, -cs, m.? cervical, Cot. 173. 
langfcre {vel ferc?), adj. continuus, Hoeth. 38, 2. 
langforiiyss (-fiirnys?), -c, /. iter longum, Bosiv. s. 1- 166 y'oce8 a liquida incipienles. lang. leng. 

Janglegera, -au, wj. canis leporarius, Som. cf. bor. leggr, »i. crus. 

langlif, -es, n. vila louya, Deut. 4, 1. 

langlice, adv. longe, din, .tlfr. yr. 

langniud, adj. patiens, Psalm. 8, M, V. 

langmudlice, adv. patienter, Som. 

laugiuodness, -e, /'. patientia, Som. 

langstraug, adj. patiens, Psalm. 103, n. L. 

laugsum, adj. 1) dinturnus. hu langsum viis liim se lil.vsa, lioeth. is. 

4. niid liira langsuman gebede, Marc. 12, 40. 2) leutus, lonyanimis. 

drjiit langsum and svide iniltlieort, Psalm. 103, 6. Oros. 8, .5. 
langsumlice, adv. lonye, ^om. 
langsumuyss, -e, f. longitudo, Psatm. 21, 4. 
langsvired (-sveored), part. lonyo cervice praeditus, Hexaem. 8, ». 

c/. svira. 
langvebb, -es, n. lonya tela, R. 110. 
lauge, adv. lonye, diu. comp. leng, diutius, amplius; superlat. lengst, 
diutissime. lange gebiid, diii oracit, Luc. 'i^i, 44. loiiga (laiiga) mul- 
tum, valde, Math. 5, lO^ 83. C bviit niiig ic leng dun, ifuid amplius 
possum facere? Gen. 27, 37. hvy drecst j)U leng |)oiie lareov? Math. 
5, 25. lenge svidur, lenge svidur siva, leng svii svidur, uOi^/ue, Psalm. 
118, 8. T. 

lengllbbeude, part. diutius vivens, L. Alfr. 4. 

lengtogeu, part. protractus, Scint. 50. 

lengtoguug, -e, /'. protractio, Bosw. s. l. 
langn^ss, -e, /'. lonyitudo, Psalm. Wl, t». 

langjan (-ode, -od) 1) prolonyari, crescere, Mi^u. vern. 18. 2) verb. 
impers. cum acc. desiderare. langad |)e aviilit? uum quid desideras? 
Ccedm. 32, 1. haled langode, heroes desideraruut, C(edm. Hti, IH. Oros. 

2, 5. nicc langude (215, l(i). 

gelangjan (-ude , -«^d), accersire , convocare. gelaugast iit j^e |)ine 

Irynd, Jos. 2, 28. gelangude, Dial. 2, 3. 
onangjau (-ode, -od), desiderio teneri. ic eom oflongiid. desiderio 
capta sum (2l5j 29). 
langod (langtid), -es, m. desiderium (215, 53). 
langung, -e, /'. desiderium, Cwdm. 817, 88. 

lencgaii, leiigjan (-de, -ed), prolonyare, C. R. lleu. 55. |i)i lengdo nian 
liit svii Jange, Chron. Sax. 1078. ne lengde |)ii leoda eisldor, Caulm. 
856, 85. gislas lisse lengdun, hospites yaudium prolonyarunt. sed 
forsitan potius ne lengdon, «o»i prolonyarunt , teyi debet (881, 18). 
gelencgan (-de, -ed), prolonyare, liosir. s. f. 
tugclcncgan, conjunyere, L. Kddm. H. 
Irngeo, -o, /'. lonyitudo, liosw. s. I. 

liiHgu (Ifuc;;, l<'n;;), -v, f. 1) lonyitudo. on lenm», (ien. 6, 15. lel»- |>;i 
lengc |)a'rc hvile, lioeth. 18, 3. 8) statura, Math. 6, 87. C. Luc. li», 

3. C. 

lengd, -e, /. louyiludo, lio^ir. s. l. 

lengteu (lencleu), -es, m. ver. on lcnclcii , lioeth. 81. L. Cnut. /'«/. II 
theod. Icnuizen, len;;* n. 

Irnclentidl, -c, f. febris rernalis, Col. 17') 

lcncd-nriiston, -cs, n.? jejunium vernale, I.. Hfi. pol. 5. 

Irnctcnlic, adj. rernalis. IVanl. Cut. /> 18. Voces a Uquida incipientes. linn. lip. lir. lis. LlT. liit. lat. 107 

lencteutid, -c, f. tevipus vernale, ver, Gen. 48, 7. 
lungor, adj. celer. cf. bor. luugr, serpens. 

lungre, adv. confestim. eode lungre, Ccedm. 30, 3ti. 148, 84. 
luugen, -u, n. plur. tant. pnlmones, Cot. 163. bor. lunga, /i. theod. 
lunguuna, luuginua, luuga, f. 
liujan, vide Iiliujau. 

LIXXAN Clann, luuuou, luunen), extendi, tendere ; recedere ; privari. I) 
cum instrum. iabl.) flod^earde sloii, uuhleovan va;g aldc luece, |)iit l>y 
deiiddrepe drjhta svaefon, s^nfullra sveot, savlum luunou, fiiste befareue, 
fiuctmim custodiam pepulit, undam nullum asylum praebentem , veteri 
yladio, ita ut iclu letifero populi perirent, peccatorum turma , animis 
pivarentur, firmiter obruti. Primus tamen versiculus ita forsitan cor- 
rigi debet: flodveard gesloh uuhleovan vaeg .ildc uiece, cet. fluctuum cu- 
stos ideus) oceanum nullum asylum praebentem veteri gladio verbera- 
vit, cet. CcEdm. 209, y. gif ec iit iiearfe |)iure sceolde aldrc liuuau, si in 
tua angustia vitd privarer, Beov. 2955. 2) cum gen. sceolde hviiilre 
sva I)eah iideliug unvreceu ealdres linnau, debuit tamen lieros inuitus 
vitd privari, lieov. 4882. 

bliunan, i. e. belinnau Cblauu, cet.), cessare. Rouihuc bluuuou ricsjau, 
Bed. 1, 11. Psalm. 36, 8. 
ablinnau (ablann, cet.), cessare, Bosw. s. l. 
geblinuau (geblauu, cet.), cessare, Bosw. s. l. 

blinn, -e, /'. ? intermissio. butau bliune, Bed. 5, 12. 

unablinn, -e, f.? series non intermissa, Gu6t. vit. 6. 
bliunende, -an, /". intermissio. butau bliuueudan, lied. 5, l'i. var^ 
lect, 
bliunendlic, adj. caducus, fragilis. 
unabiinuendiic, adj. non extricabilis, Cot. 104. 
uublinnendlice, adv. continuo, Bed. Sm. 476, 26. 
uuabliuueudlice, adv. incessanter, Hed. Sm. 595, 18. 
iiblann, -es, m,? ijuies, Bosw. s. l. 
blunuess (bljuness), -e, f. cessatio, Heu. 
lijHta, -an, m. labium, labrum. ufeveard lippa, uidera lippa, liosu . s. (. 
lira, lireh», melius: lira, lireht, q. v. 
lisan, Boeth. 27, 1. i. e. lesau. 
liss O-is), vide lid. 

list, listlice, listuui, listvreuc, vide LlSAX. 
*L1TAN (lat, laelon, liteu), solvi. cf. litus, lito, libertus. 

lat, fem. latu, adj. tardus, fessus, Cot. 99. 124. ic hiifdc |)6 liitrau 
tuugau, Esod. 4, 10. latau (acc.) adv. tarde , licd. b, 9. lateiuist 
isuperl.), Scint. 25. liiteuiest, Fulg. 43. bor. latr. tlieod. laj. 
lata, -an, m. late, -au, /'. homines qiii liberae conditionis 7ion sunt, 
multis tamen inyenuorum hominum juribus gaudent, L. Melb. 26. 
late (IJite), adv. tarde , sero. {toune cuuie vit late to eude l)isse hC-c, 
Boeth. 34, 10. uiiu hl.iford liite ded, Luc. 12, 45. R. ue beod a;fre 
to late, Cot. 140. compar. lator, Boeth. 19. %uperl. Iato.s(, Boeth. 
34, 10. 
latelice (liltlice), adv. tarde, R. Ben. interl. 5. 
liitliydig (-hygdig), adj. cogitatione tardus, Cod. Exon. 3!M, .5. 
liitraede, adj. piger, tardus cousilio, Past. 30. 
liitsuiu. adj. tardus, CUron. Sax. 1089. 168 Voces a Hquida incipientes. Jut. Ict. l.-ET. lit. liv. liev. 

unlat, adj. impiyer, Ben. 
latjan (-ode, -od), cunctari. deiiil ne latad, Scint. 51. ne lata 1)H, ne 

cuncteris, Psalm. 40, 24. 
leijan, lettan (-ede, -ed, contr. -te, -t), tardare. ic l)e halsige, J^at {m 
ine no leng ne lette, lioeth. 36, 3. 
alettau (alette, cet.), impedire, Som. 

gelettan (gelette, cet.^ , impedire, Oros. 8, 4. Iii hine magon ge- 
lettan, lioeth. 41, 2. 
lettend, -es, m. impeditor, Lye. 
lettung (letting), -e, /". impeditio, Som. 62. 95. 190. 
L.*;TA\ (leort [= ]e«')It], leot, h-t; leton, laeten) 1) sinere, permittere. 
ue laitan nanne libban, ne tillum vivere sinant, Exod. 14, 15. laetad 
|)<i lytlingas to me cuman, Luc. 18, 6. — ISon nunquam infinitivus 
verbi cujusdam subaudiatur necesse est, e. gr. lajt J^aer |)ine liic, scil. 
vunjan, sine hic manere (= relinque) oblationem tuam, Math. 6, 24. 
gif ic hi hete fastende to hira hiisum, scil. gangan, si ego eos sino ire 
(= eos dimitto) jejuuos ad domum eorum, Marc. 8, 3. laetaJ |)at 
uett, scil. faran, dimittite rete, Joh. 21, 6. ic k-t mine vilne to (le, 
scil. gaugan, dimisi servam meam ad te, Gen. 16, 5. leort [tA tiicen 
rord fiider, scil. gangan, sivit tum pater siynum prodire, Elen. 1105. 
leot Ceolred to handa l)at land, reliquit terram, Chron. Sax. 872. leort, 
admisit, Marc. 5, 37, C. Iietan cum adv. praepos. laetan of, relaxare, 
permittere, lioeth. 29, 2. la?tan nider, deponere, Alfr. gr. laetan on. 
1) relaiare, H. lien. 41. 2) continuare, lioeth. Raivl. 165. 
alajtan (lilet, cet.), dimittere. jiu hine lihvtst, Boeth. 25. ic l^iit 
alietau ne sceal, Solil. 8. ic iiabhe anveald miue siivle to alietan- 
ne, Juh. 10, 18. iilaetan nider, deponere. .il/r. gr. ahetan iit, di- 
mittere, Lye. iilistan to, relnrare, R. Uen. inter. prolog. 
i"itlietan (ath-t, cet.^, desolare, destruere. 

forlaefau (forleiut, forlct, cet.), permittere, Bed. 1, 27. resp. 5. re- 
tinquere, Gen. 4, 24. Psalm. 16, 10. forleort, reliifuit, dimisit, 
forleortun, reliquerunt, Andr. et Elen. p. 163. forhrtan up, ducere 
sursum, Oros. 2, 4. Cadm. 147. 13. 
tiilietan (tulet, cet.), rela.rare, Dial. 'i, 35. 
Jielenness (laetness), -o, /'. permissio, .Suni. 
iiluitncss, -e, /". amissio, Somn. 326. 
Hliiietness, -e, f. desolatio, Sumn. 323. 
forlietennyss (forlaetness), -e. /. praetermissiu, omissiu, Bvd. i, 

14. Psalm. 73, 19. 
gelaete, -es, n. iplur. gelaetii), e.ritus, ucciirsus. to vcga gol»'- 
tum, Math. 82, 9. t\egra ^ega :j('!;ctii. Cut. \H). iit |)iera ve- 
ga geluMe, Gen. 3M, 21. 
Itcllic, adj. remissihilis. 

iilocllic, adj. remissibHis, Man, 
liifl, litclfco, litig, lilhvon, liding, ride Ivlel. nt. 

^*LIVA.N (lav, hevou* liveu), sulrere, cummudare? c/. bur. lia , commu- 
darej sanscr. II, sotvere, lu {praes. laviimi), solrere. 

lival, adj. procax, Som. cf. theod. liwj.tn et lowen, simulare. 
I)f»an (-de, -od), prodere. Bostv. s. I. yuth. Irvjan (el leivjau). na- 
ifi^didorcti: hH, n. «qcnpuij ; bor. ho. /. fnius : iiericuhim. theud. lii- 
wan («'< IiijiMi), prodere. Voces a liquida incipientes. hii\. LlX. litf. lob. — lot. 109 

iilevcd, part. debilis, R. Ben. 87. 

believau (-de, -ed), prodere. Iic Iiine volde belaevan, Math. 86, 

15. 1«. 
gelaevau, gelcvau (-de, -ed), prodere, Exod. 22, 10. 14. yoth. ga- 
levjau, nciQtxitv, naQaSiSovat. 
lieva, -an, m. proditor. liei is |);is Isevan hand, Liic. 88, 11. 

believa chclcva), -an, m. proditor. Marc. 14, 44. 
lieveud, -es, m. proditor, Som. goth. fralevjands, nQoSoTrjq , R. 85. 
vocem Iiefeud, seditctor, praebet = Isevend? cf. aefie ab ava. 
belajving, -e, /. proditio, Som. 
levsa, -au, m. destitutio, viiseria. for levsan, Psalm. 88, 10. T. 
^■^LIXAN (_Ieax, luxon, loxeu) , salire, prosilire; splendere. cf. LIHAN. 
lixau (lixte, lixed), fnlyere. lixte se leoiiia, lieov. 619. scildas lixtuu, 
Oedrn. 187, 37. 
iulixan , fulgere , appropinquare. Saterdiig inlixte, Luc. 83, 54. 
C. R. Attamen cocem lixan, fulgere , etiam pro legisjan, ligs- 
jan stare posse, non prorsus nego , ijuam vero mtnquam lyxau 
scriptam inveni. cf. LEOHAX. 
leax Hex), -es, m. salmo, R. 70. 118. theod. lalis. 
lox, -eis, m. lynxy Boeth. 33, 3. theod. luhs. 
Ii(T {arttis^, lid inavis), lida i^natita'), vide LlPAX'. 

Lo f= goth. \uj. 
lobbe, vide LEOFAN. 

loc, loca, locen, locig, locor, vide LIjCAN. 

locc, -es, /«. cirrus, crinis. |)U ue niiht anne locc gedou hvilue odde 
blacne, Math. 5, 3. forsitan ab LEOGAN? LUCAN. 

locbora, m. locbore, f. (gen. -au), crinitus, crinita, homo liberae 

conditionis, L. AAelb. 73. 
locfeax, -es, n. crinis crispus, Cot. 54. 
locgevind, -es, n. crinis crispus , Bosw. s. l. 
locce, -an, /'. illecebrae, Ben. ab LUCAN? 

locvrence, -es, m. illecebrae, deceptio, L. Eddy. de mod. imp. pn. 85. 
loccjan (-(ide, -tid), allicere, demulcere. theod. locchon, hlocchuu; bur. 
locka. 

geloccjau, demulcere, Som. 
loccetan (loccette, locceted), eructare, Math. 13, 35. C. 
loddere, lodrung, vide LEODAN. 
lof, lofjan, lofltecan, lofsum, lofung, vide LEOFAN. 
loga, logjan, loh, vide LEOGAX. 
loiua = laiua, i/. v. 
loud = laud, vide LINAX. 

long = lang, lougjan, longsum, longung, vide LIXGAX. 
loppe, -an, /'. pulex, Boeth. 16, 3. bomby.v, Cot. 37. cf. lippe. 
loppestre (lopystre), -an, /. locnsta marina, polypus, ilfr. yl. R. 103. c/ 

Tnnos = eifuus. 
lor, vide LEOSAX. 
lofh (lorg), -ges, m. liciatorium, R. 110. pertica , Coi. 36. ///«;•. lorgas. 

Som. 
los, losjan, losiug, lo.svist, vide LEOSAX 
lot, lotman, lotvrenc. vide LITA\. 110 Voces a liquida incipientes. luc. — lus. lyb. — lyt. lie — lcctl. 
loda, lodgliv, vide LEOPAN. 

Lu f= fjoth. \\x). 

lucu, vide lCCA\. 

lufe, lufelice, lufetung, lufjan, lufjeud, lufjendlic, luflic, lufraeden. lufsuni, 

lufsumlic, luftume, lufu, lufvend, vide LEOFAN. 
luli, -ges, VI.? staffHum, fretufn, aestuarium . Luc. 8, 22. Math. 14, 82. 
Marc. 5, 1. 8, 13. cf. vocem celticam loch = lacus, sed etiam bor. 
lua, aestuare, l«'in, stagnum. 
lun, vide LEO\A\. 

Luuden, nojn. propr. Londinum, Chron. Sax, 616. 656. 
Lundenhurh, -ge, /'. Londinum, Bosw. 
Luudenceaster, -es, n. Londinum, Bcd. 2, 3. 
Lundenvic, -es, m. Londinum, L. Hloa. 16. 
lundenisc, adj. Londinensis, Chron. Sax. 604. 1135, 
lundlaga, vide LIXAN. 
luugen, lungor, lungre, vide LINGAN. 

lust, lustau, lustbyere, lustbserlice, lustb^erness, lustfull, liistfulljan, lustfiill- 
ness, lustgeoruuess, lustlice, luslmoce, lustsum, lustsumlic, lusluiii, vide 
LEOSTAN. 

Ly f= goth. lu'. 
lybb, lybcom, Ijblac, lyblajca, lybsyn, vide LEOFAX. 
lyccan, vide LUCAX. 

lyffetan, I^-ffetere, lyfetung, lyfesnc, lyfues, vide LEOFAN. 
lyft, lyftadl, lyftedor, lyften, Jyltfloga, Ofthelm, IjftJaceude, Ivflsceada, 

Ijftvynn, vide LEOFAN. 
bg, bse, lygen, vide LEOGAN. 
I3 nd, vide LINAN. 
I3 nis, vide LEONAN. 
lyppen, -e, f.? corium. 

lyppenvjrhta, -au, m. coriarius, byrseus, Soin. 
lyre, vide LEOSAN. 
lyst, lystau, lyster, vide LEOSTAN. 
lysii (lysve), vide lesiv sub LESAN. 
\yt, lytel, lytig, b tljan, lytJung, vide LLTAN. 

L;c f= (joth. 16, liii/. 
1», f. caesaries, Som. cf. bor. la, /". crines; lo, tomtiUum. 
Itecan, vide LiCAN. 
Iwcc, laecnjan, vide LEC.W. 
Ia;d, la;de = leged, legede, vide LICGAN. 
liudau, lypdere, lipdnis, vide l1I'AN. 

Lajden CFji-deu, L.\den), -e, f.? 1) linyuu latina. ol Ledene til Engliscuui, 

Boeth. jiraef. Ilueth. 41, 1. he cude be da'le Lydi-n iinderNlandau, praef. 

llept. p. 1. 2) lin;/ua, sermo. ealie hi^ sprecad ou Ljdeu, Gen. 11, G. 

niilre is on nre L.>deu bilcrne.s, Ksod. 15, 23. 

ledenstiif, -es, m. tilera tatina, Joh. 19, 20. 

La-dcnvare, -a, m. ptiir. tnnt. Honuini. Virgiliiis vii^ iiiid La;douva- 

runi srlest, Uoeth. 41, 1. 
Icdcni.sc. ndj. tntinus. on Irdeni.sc gcrcordf, //»•'./. 4, I. J Voces a liquida incipientes. litf. — Ja;v. Id — lii(t. \itc. — li^l. 171 

la^fan, vide LIFAN. 

laefeld, adj. //l^fiiuSf R. 86. leefeldre ibi leyititr , quod atit yeti. dat. /em. 

aut cotnparaticus esse videtur. 
lajfend (= heveiul), vide LIVAN. 
Ia*ge, ride LICGAX. 
lael, Ixln, lae-Ie, la^ljan, vide LEAHAN. 
Lieland, -es, ti. iiotn. pro/tr. itisulae maris Baltici, Laaland, //. bor. I<1, f 

aeqtior, uiida. 
lae», laene^, Ia>njan, laenig, laenlic, liennis, vide LlXAN. 
laeran, laerestre, lasrig, laering, uerleiis, laervita, vide lIiSAN. 
laestan, laestend, laestvyrlita, vide LISAX. 
L.ETAX, lajtuis, vide LITAN. 
heva, Ia;van, laevend, laevsa, vide L1VA\. 
heved (laved, laevd, lOvd, leaved}, adj. laicus, Bed. 5, 6. All'r. yl. 

La ,= goth. lui, le . 

lii. interj. o.' tie : ecce'. la uiiddrena c^nn, Math. 3, 7. Vi, 34. la iiii oft, 
Psaltn. 7t«, 45. hi \m liccetere, Mat/i. 7, 5. lii fretiud, Math. 23, 12. non 
nuni/uam non /tritnuin, sed aliuvi, etiam interdum ultimum locum iti />e- 
riodo habet interjectio I<i, e. yr. \nit lii viis fager, Ctedm. 293, 18. liviit 
is |)iit lii l)inga, Boeth. 38, 3. hviit is l)iit hi? Boeth. 34, 5. — hi cutn 
aliis quoi/ue interjectionibus (adverbiis) coiijunyitur, e. yr. va la va! 
j):it is siirlic, Boeth. 39, 1. vel hi men, Boeth. 34, 8. anyl. lo! 

liic, lacan, liiclic, vide LICAX. 

hicDJan, lacniing, vide LECAX. 

liid, liidjan, liidman, ladrinc, ladscipe, ladteov, ladung, vide LIPAN. 

laf, liiford, liifdige, vide hlaf, blaford, cet. 

laf, vide LIFAN. 

liiferc, vide laverc. 

I.im, lamen, vide LIMAN. 

liir, liirdum, liireov, liirfull, iarliiis, hirislre, liirleas, larsmiil, larspel, liir- 
vita, vide lIsaN. 

liist, liistveard, vide LISAN. 

liiteov Cliifteov), vide LlPAN. 

liived, vide laeved. 

laverce, -an, /'. alauda, Mone A. 42. All'r. yl. R. 37. theod. lerililia. Ii- 
raha, bat. leuwerik. 

liid, ladbite, ladettau, ladgeteona, ladjau, hidleiis, liidiic, hido, liidscipe, 
liidspell, ladvend, vide LlF'AN. 

Le ,= goth. I^, \6, lau'. 
lecc. i. (/. laece, vide LKCAN. 
lecveard, i. e. leacveard, i/. v. 
Leden, ledenisc, tide Laeden, cetr 

lef, adj. debilis, infirmus, Elen. 1214. Schmeller UelJ. II, 69 ief, leflu"-d, 
lebhon scripsit, Grimm tatneti ad Elen. 1814 lef scribendutn esse sta- 
tuit, cf. batav. laf, debili.s, lafheit, seynities, sed etiain loof, seynis, 
loofheJt, seynities. Etiam voces yoth. galiiubs, galubs, nolvTfXrjq, uuga- 
l<iubs, vilis, afferri possunt. r/. LAFAN et LFOFAN. 

U-faa (-de, -ed), debiiitare. gelyfed, dehilitatus, aetate pro(eclior. 
Thorp. Anal. lefl (= l«*fed?i, inatiis, Mone C. 34. 172 Voces a Uquida incipientes. \H. — 16 v. lea — leas. Ie6. leod. 

alefan (-de, -ed), debilitare. cneov mid heardiim gesrelle veard 
alefed, genu duro tumore debilitatum erat. ("8, <.) 
lefan, lefnes, vide LEOFAX. 
leg, iecrac, vide LEOHAN. 
lehau, vide LIHAX. 
leht (= leoht), vide LEOHAN. 
lesan, lesere, lesing, lesnes, vide LEOSAX. 
leved, vide laeved, 
levsa, vide LIVA\. 

Lea [=: (joth, \dMj. 
lea, vide leah. 

leac, leactrog, vide LUCAN. 
lead, leaden, vide LEODAN, 
Iciif (/■.), leaf (7j.), leafa^ leafan, leaffull, leafleoht, leafues, leafvyrui, vide 

LEOFAN. 
leag, leagene, leah (/;), leah (n.), vide Le6gA\. 
lean, leanjan, leaniing, vide LEONAN. 

leap, -es, m. 1) corbis, cophinus, R. 50. 83. 108. Cot. 49. 2) uassa ad 
pisces captandos , Som. 3) corpus, cadaver. lag se fiila leap, jac«i< 
cadaver piitridum, Juditli. 111. 

lepig (lyp'g)j t^^j- "* casa det/ens, non nisi in compositis legitur , e. 
gr. anlepig, synderlypig, q. v. 
Iciis, lcasere, leiisettan, leasjan, leiislic, letisnes, leiisiing, vide LEOSAN. 

Leo, Lio (=■ goth. \iuj. 
leo, -n iet leon, -es), m. leo. leonuin, leonibus, Psalm. 35, 20. theod. 
lewo, -in; bor. lion. 

leon, -e, f. leaena, Thorp. Anal. 
liunfot, -es, m. leonis pes iherba), Cot. 125. 
LEODAN (lciid, ludon, loden), crescere , germinare. of liain tvige siddau 
ludon liidvende, ex ea stirpe postea creverunt odiosi , Ctedm. 60, 29. 
goth. liudan (liiu|», liiduni, liidans). c/'. etiam LEO[*AN. 

geleortau (gele:id, cet.), crescere, germinare, Ciedm. 93, 2S. 

iuod (liod, Oros. 3, 1.), -c, /'. {et -es, m.) 1) populus, nalio, 
Bed. 3, 23. 2) unus ex populo, vir, princeps. audsvarode vlauc 
Vedera leod, respiutdehat fortis Vederorum iGautorum) dux, 
lieov. 679. siiuu HcalfdtMies, Irod iScildinga, llalfdani fili, dux 
Scitdingorum iDanorum) : lieov. 3304. ic eoin ?<rcgoua leod, ego 
sum Segyenorum dux (131, 25). gif hvii his iigcuue leiid gebycge, 
L. In. 11. Cod. Roff. 3) letide, num. plur. hujus rocis, mascu- 
lini generis est, homines, domestici, servi. |iti hatedon hine his 
ieiide, Luc. 19, 14. lyft vnndorltolit lctidc ongt"'(on. Caulm. IM3, 
12. otl.stod miincKiiiii oii nmdf nnnra letida. Ctvdm. 246. 25. .svid- 
nind .siniiin lcodiini. C<rdm. 244, IM. hor. liini. /. theod. liiid, n. 
letidbealo, -tMos, m. miseria puhliva, lleor. 3442. 
Icodhist-op, -es, m. espisropus prorinciae, Chron. .Sa.r. 970. 
Icodbiirh, -ge, /'. urbs patria, Cwdm. 150, 33. 
leddbygeu, -oc, /. servorum venditio, L. In. 11 7V^ 
letidcyuinp, -es, wi. rex popularis, Deov. 107. 

Ii iiiliiiiiiiii. -HU. m prinreps pnpularis. (\v<lm. 75, 2ii. I40. 24. Uoelli 
Hiiirl. i>. I.il. M Voces a liqiiida incipientcs. Icod. lead. Iiul. locl. leoF. HS 

Ifodgeard, -es. hj. territoriiim, provincia , Cwdm. 15, H. 74, 80. 

10«, 18. 
lcodgebvrgea, -an, m. tiitor populi, rex, Beov. .^35. 
leodfield Clendgeld, L. Mlelb. 63), -es, n. capitis aestimatio, pecit- 

nia pro homine occiso data, L. Adelb, 7. 
leudhata, -an, m. popitli osor, tyrannus , Ccedm. 180, 4. 
leodluyre, -es, m. populi ruina, interitiis, Beov. 4055. 
leodniagu (-niag), -es, m. popularis. Ie»)dmagum feor, C(edm. 163, 6. 
leodmagen, -es, n. populi ris, Ctedm. 185, 36. 188, 13. 190, 7. 
leodrun, -e, /'. incantatio vulgaris, Lib. Med. 1, 64. 
leodscearu (-scear), -e, f. populi pars, natio, Ccedm. 199, 12. 
leodsccada, -au, m. inimicus, hostis publicus, Beov. 4188. Ccedm. 

56, 84. 
leodscipe, -es, m. propincia, reyio, Alfr, Thic. p. 13. 
lecidsyrce, -an, f. vestis bellica, Beov. 3009. 
Leodvald, -es, m. nom. propr. Chron. Sax, 731. 
Icodveard, -es, 7n. popitli custos, C(Bdm. 72, 1, 33. 181, 6. in om- 
nibus his locis leodveard (acc. sing.) legitur , sed fortasse pro 
leodvearde scriptum est, ita ttt leodveard, -e, /. populi custodia, 
statni possit. 
leodveras, -a, m. pliir, tant. homines, Ccedm. 110, 5. 184, 20. 
leodverod, -es, n. populus, Ccedm. 188, 7. 
leodvita, -an, m. consiliarius publicus, senator, Bostv. 
leodpeav, -es, ni. mos popularis, Ccedm. 116, 18. 
geleode, -a, tn. pliir. tant. homines, L, In, 11. Cant. 
leiida, -an, vi. popitlaris, L. In, 11. Lamb. et Wilk. 
leode, -es, m. capitis aestimatio. ealne leode forgelde, L. Adelb, 82. 

lat. med. aev. leudis. goth. iiudeis? 
lead, -es, 7«. vir. cf, goth. hiulis, vir, laul)s Qadj.), magnus. 

leadstiif, -es, m. servits (_?^ Som, those snbject to stripes (?) 
Bosiv. 
lead, -es, «. plumbum {omne qiiod grave esf), Bed. 1,1. leades clj- 
na, mastigia, Cot. 189. cljna alias metallum. 
leadgota (-geota?), -an, «i. plumbarius, Bosw. 
leaden, adj. plumbeus, Alfr. gr. 
Ludeca, -an, vi. nom. propr. Chron. Sax. 825. 
loda (Io(Ta), -an, m. lacerna, lodix, Past. 3, 8. 

gelod, -e, /■ vel -es, 7i.? geloda (gelodu?), spondyli, jitncturae 
vertebraritm. cf. gelynde. 
gelodvyrt, -e, /'. heptaphyllon, Som. 
gelodr, -e, f. pars corporis circa thoracem, se maga byd neah 

l)sere heortan and l^aere gelodr(e), Lib, Med, 2, 1. 
geloda, -an, m, qiii cum aliqito crevit, conjunctus est, contuber- 
nalis, frater, R. 98. 
loddere, -es, m. scurra, nebulo, Lye, cf, theod. lotar, n. laxitus, va~ 
nitas. bor. loddari, nebiilo. obd, lotter, lotteln, Schmeller II, 585. 
lodrung, -e, f. 1) scitrilitas, Lye, 2) nenia, Cot. 176. cf. tamen 
hleoJrung et letidan. 
*LEOFAX (leaf, lufon, lofen), tegere, fovere, amare. 

leof (liot), adj. carus, dilectus, gratus, Math. 17, 5. Bcrf. 4, 84. com- n-t y'oc€s a Uquuia incipientes. leof. le^f. 

par. lecifre, Gen. 29, 19. superl. leofest, Marc. 9, 7 yoth. liiibs; 
f/jt^orf. liub, liab; sax. \'\of; fris. liaf; bor. liiifr. 
unleof, flrf/. ingratus, odiosus, Cfedm. 77, 1. 

leof, -es, n. ^hoJ yratum est; amicus, dominus. Vo.v ista in roca- 
tivo casu tantum obiia est. I)ine stemne ic geliyrde, leof, tuam vo- 
cem audivi, domine , Gen. 3, 10. ve biddad |)e, leof, Gen. 43, 20. 
Iit leof, o domine, Gen. 18, 26. c/'. theod. liub, n. yratia. sa.r. linf, 
«. yratum. mhd. liep, n. amasius, amasia. 

leoflic, adj. amabilis, fidelis, Ctedm. 103, 4. 

leoflice, adr. fideliter, lied. 4, 2a. 

Leofric, -es, m. nom. prqpr. Chron. Sa.i. 

Leofsjge, -es, vi. nom. propr. Chron. Sax. 

Leofsunu, -es, m. nom. propr. (139, 244.) 

leoftsel, adj. yratiae plenus , aestimabilis , Hoeth. 13. Cod. E.Ton. 57. 
4. 357, 21. c/. sa.T. talon, intendere. 

Leofveald, -e.s, vi. nom. propr. Chron. Sax. 

leufvend, adj. acceptabilis, lioeth. 13. 

Leofvine, -es, m. nom. propr. Chron. Sas. 
leaf, -es, n. folium. Math. 21, 19. mid grenum ieafiim on hire mmle. 
Gen. 8, 11. yoth. Iiiuf; bor. lauf; theod. laub, loub. 

leafliris, -es, n. frutex, Som. 

geleafliris, -es, n. frutex, Som. 

leafvyrm, -es, vi. vermis in foliis deyens, Psalm. 77, 51. 
leiif, -e, f. permissio. biddad liine, |>iit lie me selle leiife, Gen. 50, 5. 

geleaf, -e, /'. permissio, liosw. 
leafa, -an, m. fides, fiducia. Bosw. 

geleafa, -an, fn. fides, fiducia, Boeth. 5, 3. Math. 14. 27. 

ungeieafa, -an, m. incredulitas, Marc. 6, 6. 
lealTull, adj. fidus, Bosir. 

geleairiill, adj. licitns, credulus, fidelis, Psalm. 77, 41. ////>•. y(. ^. 

geieairullic, adj. fidelis. 

geiealTullnjss, fidelitas, Alfr. yr. 9, 25. 

ungeleafTiiil, adj. incredulus, infidelis, Joh. 3, 3ti. Marc. 9, 19. 

ungelealTuliic, adj, incredulus, infidelis, Jnd. 15. 

ungeleafl^iillice, ailr. intreduliter, Bas. R. 7. 

ungeleatriilluy-.s.s. -c, /'. incredulitas, Marc. 9. 24. Math. 13, 5rt. 

iinleafl^iill, adj. incredulns, Som. 
{«'iitleas, adj. incredulus, infidelis, Som. 

geleafleiis, adj. incredulus, infidus, Som. 

geleafleast, -e, /'. incredulitas, Deut. 1, 4<». 
Icafleolit, adj. credulus, (\ H. Beu. praef. 
leaflic, adj. credihilis; licitus, 

geleaflic, adj. credibilis, Psalm. 93. 7. 

unge «•aflic, adj. iucredihilia. Chnm. Sa.t. 1031». 
leaflice, adn, credibiliter ; fideliter, Som. 

iiugeleiiflice, incredibi/iter. 
leiifness (l«}lnjss, lyfuess), -e, /'. permisslo, venia, Brd. 5, ti. 

geleiifne.ss, -e, /'. fides; solertia; sayaeitas, kemhle ad Bedo. 4SH. 

gelcafnesvord, -es, n. confidentiae verbum, ttedv. iHH. 
leafsiim. adj. fidelis. 

gclciilsum, adj. fidclis, Bed. 3, II. Oros. 3, 9. Voces a Itquida incipientes. \^{. luf. 175 

iingelcstrsiim, ndj. incredtUtts, iiifideHs, Ued. Sm. 485, 33. 526, 30. 
ungelealsiinincss, -e, /'. iiicredttlitas, infidetitas, licd. Sm. 491, 23, 
lefan, l.vfan (-de, -ed) I) jiertnittere, Mat/i. 8, 81. C. concedere, Gen. 47, 
84. Matft. 19, 18. Lttc. S, 32. 2) vilem reddere, inanire. irft (= l^- 
fed!?), inanis, Mone C. 34. 
unl.vfed, part. illicittis, Som. 
unlyfeduess, -e, f. res non perniissa, Sotn. 
iilefan, alyfan (-de, -ed), permittere, liosw. 

iinah-fed, part. non concesstis, illicitus, L. 1n. 39. bed. Sm. 495, 9. 
aU-fedlic (alyfedlic, aliefedlic), adj. eipeditus, ticitus, Alfr. gr. 9, 25. 

unal^fedlic, adj. non concessus, Ued. Sm. 601, 14. 
ilU-fedlice, adv. licite. 

uniilefedlice. adc. illicite, Dial. 2, 2. 
alyfedness, -e, f. permissio, Som. 

iiniilyfedness, -e, f. inhibitio, Bcd. Sm. 601, 37. 634, 15. 
iilcfendlice, adv. licite, cum venia. 

unillyfendlice, adv. sine venia, R. Ben. 4. 
uuiilyfendnyss, -e, f. inhibitio, Bosw. 
gelefan, gelyfan (-de, -ed) 1) credere. gif 1)U gelyfan miht, Marc. 9. 
32. ge ue gelyfdon liini, Math. 21, 32. 8) debilitare. gelyfed, Thorp. 
Anal. geljfedre yldo, provectioris aetatis (23, 16). cf. goth. ga- 
laubs et galubs, adj. TtoXvttXrjq. 

ungelyfed, part. non permisstis, Bed. Sm. 548, 89. 
gelyfedlic, adj. lieitus, L. eccl. 9. 

ungelyfedlic, adj. illicitus; incredultis, Oros. 2, 4. 
gelyfedlice, adv. cum licentia, patienter, Oros. 2, 5. 
gelefendlic, adj. credibilis. 

ungelefeudlic, adj. incredibilis, Boeth. 38, 3. 
gelefendscipej -es, 7h. excusatio, Joh. 15, 23. C. R. 
Icft, -es, n. votum. ic agilde l^e left niin, Psalm. 66, 18. Agolden left, 

Psalm. 65, 1. 
4ufu. -e, f. amor. manegra lufu iicolaff, Math. 24, 12. J)at seo lufu sie 

on him, Joh. 17, 26. gif ge habbad lufe eiiv betvynan, Joh. 13, 35. 
lufe, -an, f. amor , caritas for lufan rainre, Psalm. 109, 4. C(edm. 63, 
3. 217, 11. 
luflic, adj. amabilis, Psalm. 84, 1. 
luflice, adv. lubenter, Marc. 6, 20. 
Liifgeard, -es, m. nom. loci, Chron. Sa.r. 675. 
lufobrodorscipe, -es, m. amor fraterntis, cpilnSslqiia, Luc. II, 42. 

goth. brol)raliif('i. 
lufraeden, -ne, /". dilectio, Psalm. 108, 4. L. 
lufsum, adj. humantis, mitis. 
lufsuinlic, adj. humanus, Som. 
luftiicen, -es, n. amoris siyntim, Beov. 3722. 
lufteme (-tyme), «rf/. amabilis, dulcis, R. Ben. C. 5. 
lufvend, adj. benevotus. mid lufvendum modes villan, Praef. R. Con- 

cord. 
lufveudlic, adj. amabilis, Proverb. 18. 
lufvendlice, adv. blande, Proverb. 23. 
lufjan C-ode, -6d), diliyere, amare. ic Ite lufige, Joh. 21, Li. 16. 17. In- 
fast l)u rae? ibid. ic lufode, Psalm. 118, 13. 176 Voces a Uqnida incipientcs. lof. lyb. lyf. 

lurjend, -es, m. amator. se visdum his Iiirjcndas vise, Boeth. 2', 2. 
lyffetan, Ijfettan i-Ue, -ted), adulari, /il/r. yr. 85, Dial. 1, 4. 
Ijffetere, -es, m. adulator, Al/r. gr. R. 8.5. 
lyffetung-, -c, /". adulatio, R. 85. Basil. R. 8. 
lof, -es, n. laiis. eal lolc gode lof sealde, Luc. 18, 43. lof se gevjr- 
ced, hafail hciihfiistne duin (ti\, 143). his lof baeron, Vsalm. 118, 164. 
lofba;re, adj. laudahilis, Bosw. s. l. 
lofbora, -an, m. laudator. 
lofdsed, -e, /". laudabile factum, Beov. 48. 
lofgeorn, udj. laudis cupidus, R. Ben. 4. 
lofherung, -e, f. laudafio, Psalvi. 56, 12. 
loflac, -es, n. laus, laudatio. 

loflaecan (-laehte, -laeht), laudare, Psalm. 118, 1. //. 
lofsang, -es, m. hymnus, Ccedm. 274, 17. 
lofsangjan (-ode, -od), canendo laudare, Bosw. s. l. 
lofsangjendlic, adj. laudativus , Bosw. s. l. 
lofsum, adj. laudabilis, delectabilis, Ccedm. 30, 16. 
lofvyrde, adj. laude dignus. 
lofjan (-t)de, -ud), laudare. hi god lofudon, Bed. 3, 19. 
unlofud, part. non laudatus, Mor. praec. 62. . 
lofiing, -e, /'. laudatio, Psalm. 10, 14. //. 
Ijft, -es, n. votum, Bosw. s. l. theod. galubidi, n.; fris. lovethe, f. c/. 

It-ft, supra. et forsitan lyft scribi debet. 
lybb, -es, n.? obligamentum magicum, fasciuni, Lib. Med. 1, 2- cf.goth. 
lubi, cpuQnay.ov ; theod. luppi, ii. venemim. 
uni^bbe, -es, n. venenum, L. can. Eadg. poen. 6, 7. Bosw. etiam 
genit. sing. unlybban a/ferl, qui declin. sequiorem indicat genus- 
que aut /em. aut neutr. 
unl^ bbevjrhta, -an, m. veneficus, Bosw. s. l. 
I^bcorn, -es, n. carthamus, Cot. 33, 166. catharticuvi, Mone A. 367. 
lybliic, -es, n. incantatio, L. Eddm. 6. 
I^blaeca, -an, m. obligator magicus, fascinator, Cot. 32. Aug. serm.temp. 

241. 
l^bs^n, -e, f. purgatio per sacri/lcium seu fascinum , Bostv. cf. goth. 

saiin, IvTQOv. 
lyfesne (lifesnc, Ij bcsne, libesue), phglacterium, Bcd. 4, 27. Itrum \y- 
fesn, -e, /. aut lyfesne, -an, f. poni debeat. dicere non possum. con- 
venire haec vo.t videtur cum goth. hibjalcisei, (paQfiaxiia, ita ut \y- 
fesnc pro ijlesle, lyfelse, lyfelisi posita sit. cf. C^uegils pr. Cyne- 
gisel. 
lyfness, -e, f. phylacterium, Bdd. 4, 27. var. lect. 
lobbe, -an, f. aranea, Psalm. 90, 10. c/'. bor. Iiibbi, hirsutus. 
lyft, -es, wj. aer. on gciiipiim l^fles, Psalm. 17, 13. 
Ij-ft, -e, f. 1) aer. scu \yl'l b>(l goslagon inid |)aM-e clypunge and gc- 
vyr(\ t«» stcmnr, ,///>•. gr. 1, 5. Boeth. 33, 4. Math. 16, 3. |>aerc Ivfle 
fiigelas, Oen. I, 2«. 2, 19. 2) aura. he gcsctte slorm his on Ivfie, 
Psalm. 107, 29. 3j nubes. seo l>ft hig oferscoadcvtUle and slomn 
com of |)icre Ijfte, Marc. 9, 7. Luc. 12, 54. iindor lyflc, sub din. 
theod. luftj bor. lopt. 

lyftadl, -e, f. paralysis, Bed. 4, 31. 

bftcdor, -09, ;«. domus aeria, Cirdni. 193, 24. t Voces a Uquida incip. lyi. LEOG. !eag. lyg. lyg. log. LEOH. leom. ITT 

Ivftfiit, -es, H. vas aenuni, Cod. Exou. 411, 21. 
lyfifloga, -an. in. qui in aere volat, draco, lieov. 4686. 
I^flhelni, -es, m. uuOes, C(edm. 181, 13. 

Ijftlacende, part. in aere ludens, C(Bdm. 240, 17. Cod. Exon. 110, 31. 
lyftseeatTa, -an, m. in aere nocivus, draco, Cod. Exon. 329, 24. 
lyftvynu, -e, f. aeris yaudium, Beov. 6082. 
lyften, adj. aerius, excelsus, Ilex. 17. 
LEOGAN (le.ili, liigon, loyon), teyere, celare ; mentiri, fallere. ougind 
hiui leogan, Boeth. 37, I. him Iiigon heora vedd, Oros. 3, «. Math. 5, 11. 
aleogan (aleah, cet.^, mentiri, decipere, Beov. 159. 
forleogan (forleah, cet.), ementiri, Som. qui etiam part. praet. for- 

leogod praehet. 
geleogan (geleah, cet.'), mentiri, fallere, Ccedm. 4, 5. Beov. 4641. 
nuleogau (onleah, cet.), mentiri contra, Boeth. 30, 1. 
loogend, -es, m. mendax, Som. 

leiigere, -es, m. mendax, Math. 26, 60. L. Cnut. pol. 7. 
leagene, adj. negativus. cf. theod. laugan, m. negatio. 

unleageue, adj. ratus, firmns. cyninges vord sie anlgpgne {l. 
unleagne) buton aile, L. Vihtr. 17. 
lt'gujan, lygnjan, lygnan (-de, -ed), dissimulare , negare. [ni lyg- 
nest nu, l^at sie litjende se ofer deoflum dugedum vealded, Ccedm. 
263, 18. cf. goth. laugnjan; sax. lognean; theod. louganen, lou- 
ganou. 
lygniss (lygennyss), -e, f. dissimulatio, negatio, Math. 13, 22. R. 
Ij-ge, -es, m. mendatium, Bed. 1, 14. l)urh lyge J)inne, Ccedm. 268, 
11. theod. lug, VI. lugi, f. bor. lygi, f. 
lygevord, -es, n. mendcttium, Math. 24, 11. 24. Ccedm. 261, 3. 
lygeu, -e. /'. mendatium, Ccedm. 31, 36. 

lygenvord. -es, n. mendatium, Ccedm. 43, 32. 
ungelygen, adj. non mendax, verus, fide dignus, L. A6elst. 11, 
1. L. Eddv. 1. 
loga, -an, m. mendax, Oros. 4, 7. saepius in compositione legitur 

vox loga, cf. vajrloga, cet. 
loh, -ges, n. ordo, locus. gehalgode on his loh, consecravit in ejus 
loco. Chron.Sax.69Z. cf. fris. loch, -ges; theod. vero luoc (-ges). 
logjan (-6de, -6d>, ponere , disponere, componere. heora nett logo- 
don, Marc. 1, 19. ge logjatf eovre spra?ce, vos componitis ser- 
monem vestrum, Job. p. 67. cf. fris. logja, in matrimonium da- 
re; goth. liugan (-aida), yafiuv, yafiilad-ut ; bor. loga, consumere. 
gelogjan (-6de, -6d), ponere, compouere. he gelogode l)one 
raan, Gen. 2, 8. gelogad his agen lif, Tract. Spir. septif. 
logeJere, -es, m. 1) mala machinans, Vocab. Dettves. 2) apum 
custos, Vocab. Xoel. Som. cf. egedere sub agan. 
*Le6haN (leiih, luhon, lohen), lucere, urere. H in G transit. 

leoma (= leoharoa^ -an, vi. jubar, lux. candeles leoma, Psalm. 135, 
7. L. hie sv.i leohtne leonian gesavon, Ccedm. 894. 11. scire leo- 
man, Ccedm. 184, 25. 

gclioma, -an, m. lumen, Mone B. 174, 
leomjan (-ade, -ad), lucere, Som. 
lyman (-de, -ed"), lucere, Dial. 8, 35. 

12 ns Voces a liquidu incipientes. !e6h. I6g. 

]eohiiUi*Mylyht), adj.lucidus,splendidus. leohtedagas, Bed.i,t. Boeth.T,^. 
leuhtocss, -e, f. splendor, Bed. 4, 12. 

dl^^htuess, -e, f. ilUiminatio, Psalm. 90, 8. 
onlyhtness, -e, f. illuminatio, Psalm. 27, 1. 
leoht (lyht), -es, n. 1) lux. geveortle leoht, and leoht veard gevorhf, 
Gen. 1, 3. 8) lumen. tva micele le«)ht, l)at inare Ie(»ht trt {)as diiges 
Ijhtinge, and |)at liisse leoht to l)a;re nihte Ijhtinge, Gen. 1, 14. 3) 
holocaustum. td leohte, Lev. 1, 9. 
Ie«'»htba;re, adj. lucidus, Gen. 15, 17. Cod. Exon. 299, 34, 
leohtberend, -es, m. lucifer, Gen. 15, 17. 
leohtberende, part. lucifer, Ciedm. 287, 5. 
leohtfat, -es, n. candelabrum^ Math. 5, 15. 6, 28. Joh. 5, 35. 
leohtfriinia, -an, m. lucis auctor, Ccedm. W^ 14. 57, 10. 85, 5. 
leithtgesceot (-gescot), -es, m. tributum pro luce solvendum, L. 

Cnut. eccl. 12. mhd. schoj; bor. skotsilfer. 
leohtisern, -es, n. candelabrum, Math. 5, 15. C. 
leohtsceot, -es, m. tributum pro luce solvendum, Vulfst. par. 4, 1. 
leohtan, lyhtan (Ie6hte, lyhte; leohted, Ijhted), lucere. \>nt Ie«'»ht l.vht 
on l^jstnim, Joh. 1, 5. \yk diig lyhte, Ccedm. 225, 23. se ni«'»na ]\ht 
on niht, Boeth. 21. — male etiam lihtan scribitur. 

alyhtan, illuminare. hig aljhton l>a eordan, Gen. 1, 15. 
gelyhtan, lucem dare, cum dat. Math. 5, 15. R. cum acc geljhte 

blinde men, Nicod. 34. 
inlyhtan, illuminare. siddan hine inlyhte, Cod. Exon. 108, 9. 
oferlyhtan, lucem supersperyere, Boeth. 9. tit. 
onIi(')htan, onlyhtan, 1) illitminare , Prov. 7. Psalm. 144, 8. cum 
dat. onlyhtan l^am l^e on l^ystnim, Luc. 1, 79. \n\t hit onl.vhte 
callum, Math. 5, 15. eum acc. onljht a?Icne nian, Joh. 1, 9. 
blinde onlyhtCj Bed. 1,8. 2) lucere, lucescere. sva onljhte 
e«')ver Ii«'»ht, Math. 5, 16. 
ongelyhtan, illuminare, Solil. praef. 
Iet')htiing (lyhting), -e, f. 1) accensio, Gen. 1, 16. 2) fulyur. mid 
l^nnre and lyhtinge, Chron. Sax. 1117. 

onl.yhtiug, -e, f. illuminatio, Psalm. 44, 5. 
onI.>hto, -e, f. illuminatio, Psalm. 139, 10. 
lege (I.>ge, I«'g, lyg; male etiam lig), -es, »i. flamma , Crt'dm. 3, 31. 
on middel l)iis lyges, Bdd. 5, 12. on fvres I.vgo, K.rod. 3, 2. hnido 
I.vgas, dedm. 21, 16. I.vgoas gcmonigfealdad, fulgura multiplicat, 
Bed. 4, 3. lygiia, yen. plur. (87, 30.), eA«!o<i. louh, louc. 
legbereude, part. flammifer, Cot. 87. 
lygdraca, -an, m. draco ignem exhalans, Beov. 4660, 
lygcgcsa, -an, in. terrur ignis, Be6v. 5557. 
legfii-mende (l.vgfa^migonde), flammas vomitans, Som. 
h-gf^r, -es, n. flnnima, Cauhn. 182, 18. 

lCgrfic, -es, m. fulgur, Psalm. 18, 1«. cf. quae sequitur vocem. 
Icgrtisc, -es, m. fulyur, Luc. 17, 24. 
h^griiscung, -c, /'. fulyuratio, Vsalm. \S, 14, L. 
Ijg.vd, -e, /". ignis unda, Beov. 5341. 

I.Vgpriic, -es, n. flammae vis, impelus, Cod. Exon. 284, 3. 
legen (lygen), adj. flammeus, Somn. 42. Uexaem. 19. 
l«-gan (Itgde, I«'ged), Itiflammarc. logdo him lusfas ou, excitavit in 
iis cupiditates, Ctedm. 43, 7. Voces a Uquidn indpientes. leon. lean. lun. lyn. Ic6r. leos. 179 

onh-gan, inflaminare^ Vsalm. 105, 18. V. irritare, excitare Psalm. 
'J7, 3. onlehton, Psalm. 106, 8. 
l«'get Clygct; niale: liget), -es, n. fulyur, Math.iS, 2. R. plur. legetu, 
Ijgeta, f. ? etiam lygetas, m. Bosw. attidit, sed s. l. 
lygetfserd, -e, f\? fulguris iter , Math. 84, 87. 88, 3. Psalm. 135, 

7. Ued. 4, 3. 
legetrjisc, -es, m. fulyuris ictus, Lttc. 10, 18. 
legelslalit (legeilsIuliO, -e, f.? fulyuris ictus, Luc. \Q, 18. C. 
K-gettan (riia, -ted) .fulyurare, Lye. cf. yoth. Iiiuhaljan; theod. lohazaii, 
lougazan. 
Icoht {leois') et ejus compos., leohtan, inde liht. 
le(Hna, leomjau, vide LEOHAX. 
leon, leonfot, leonhvelp, vide Ie«). 

"^LE()\AN (lean, lunon, lunen), verti, accidere? cf. theod. liuui, forte, 
casu; lune, casus, fortuna. cf. LINAN. 
lean, -es, n. praemium, Math. 19, 89. 

aflerlean, -es, n. praemium, Ccedm. 5, 24. 

edlean, -es, n. praemium, Boeth. 3, 4. Ltic. 4, 19. edleaa is ofer 

ealle «ulre lean, Boeth. 37, 3. 
viJerlean, -es, n. recotnjtensatio, Som. Mone C. 7. 
leanjan (-«ide, -6d), retrihuere. nu ic volde |)e j^one un|)anc mid yfeie 
leiinjan, Gen. 31, 29. Boeth. 29, 13. 40, 1. 
edleanjan (-ode, -6d), retribuere, Psalm, 77, 22. 
geedleanjan, retribuere, Bosw. s. l. 
geedleiinjend, -es, m. renumerator, Som. 
geleiinjan, retribuere, Caidm. 85, 15. 
leanung, -e, /'. renumeratio, Som. 

edleiinuug, -e, f. retributio, Psalm. 103. L. 
lun, adj. fessus? eyemis , Psalm. 82, 3. cf. baier. launeu, semisopi- 

tum esse; bor. lon, n. intermissio ; lund, indoles. 
lynis, -e, f. axis, Cot. 14. batav. luns; obd. liinse; ndd. lonse. 
Ie()ran, letiredniss, lecirniss, tiide LEOSAN. 

LEOSAX (leas, luron, loren), ire, abire, perdere, Som. S tn R transit. 

beleosan (beleiis, cet.), perdere, privari. J^ajr ic svide beleas heei-um 

l)<im 1)6 ic hiifde, ubi eyo crinibus vieis privatus sum, Cod. Exon. 

407, 33. siddan herevosan heofon ofgajfon le«'»hte belorene, ex qtio 

rehellantes coelum reliquerunt luce privati, Ccedm. 6, 9. 

(orle«')san (forleiis, cet.), amittere, penitus perdere, Beov. 8940. gif he 

forlyst cin of I)iim, Luc. 15, 4. ic forleas, Luc. 15, 9. 
Iei')ran, li«')ran t-de, -ed), transire, miyrare. leorde to heofenum, Bed. 
2, 7. cf. batav. leur, lur. 

bele(iran, transire, Psalm. 90, 4. 

forele«')ran, forli«')i'an, antecedere, Math. 28, 7. C. 86, 38. C. 

geletiran, transire, emiyrare, Bosw. 

oferle(')ran, transire, praevaricare , Math. 14, 35. C. 36, 48. C. 

Psalm. 118, 119. 
|)urhle(')ran, pertransire, pervayari, Psalm. 103, 15. C. 77, 17. V. 
gele(')re, -es, n. ? abitus, Thorp. Anat. 
leorniss, -e, f. secessus, latrina, Math. 15, 17. R. 

foreliorniss (forleorniss), -e, /". praevaricatio, Som. Beit. 
geleorness, -e, /. transittis, mors, Thorp. Anal. Bosw. s. l. 18<) Voces a liquida incipienles. leor. leas. lAs. 

oferleoruess, -e, f. praevaricatio, deceptio, Psahn. 101, 3. V. 
leoredness, -e, /". visio, Moue B. 3355. 

geleoredness, -e, f. transitus, Math. 1, 17. 
Icts, adj. 1) vacttus, privatus. setl buendra leris, sedes incolis pri- 
vatas, Ctedm. 6, 16. jjat bjd ealles leas eces dreames, Ctedm. 276, 
1. l)a stove beheold dreama lease, locum obtinuil gaudiis destitu- 
tum, Ctedm. 7, 18. 2) falsus, fraudulentus. hvader hif sig \>e sod 
[)e leas, I^at ge secgaff, Gen. 48, 16. lease vitegan, falsi prophetae. 
Marc. 13, 22. lease sceaveras, Beov. 503. varnjad eov fram led- 
sum vitegum, Math. 7, J5. ffoth. laus; sax., theod. los. 
leasbrjBdniss, -e, /'. transfiyuratio, Bosw. s. l. cf. bregdan. 
leasbregda, -an, m. fraus, Off. Episc. 8. 
leasbregdend (-bredcnd), -es, m. falsum nectens , mendax, Bosw. 

s. l. 
leasferdness, -e, /'. levitas auimi, Past. 43, 5. 
leasferhJo, -e, f. mendacium Qmendacitas?), Psalm. 87, 18. leas- 

fjrhte striptum est, sed inale. 
leasgevita, -an, 7«. malus consiliarius, Thorp. Anal. 
leasgilp, -es, ?n. vana yloria, Bosiv. s. l. 
leaslic, adj. falsus, Boeth. 24, 3. 
leiislice, adv. falso, Bed. 2, 9. 

unleaslice, adv. veraciter, L. Alfr. can. 30. 
leaslicettan (-tte, -ted), dissimulare, aduhiri, Cot. 66. 
ieaslicettere^ -es, m. dissimulator, adulator, Bostv. 
leaslicetung, -e, /". dissimulatio, falsitas, Gii6l. Vit. c 2. 
leasfflod, adj. inconstans, Bosw. s. l. 
leasmudness, levitas animi, inconstantia, Bostv. 
leasness, -e, f. levitas, Bed. i, 19. 

unleasness, -e, /". fides, Bosw. s. t. 
leasoleccan (-hte, -ht), adulari, Bosw. 
leasolecere, -es, m. adulator, Bosiv. 
leasolecung, -e, /'. adulatio, dissimulatio, Cot. 118. 
leassagol, adj. mendax, Off. Rey. 15. 
le^sspell, -es, m. fabula, mendacium, Cot. 83. 
leasspellung, -e, /'. mendacium, Boeth. 5, 3. 
least^ hfan (-hte, -ht), mendaciis fallere, Bostv. s- I. 
leastyhtend, -es, vi. menda.r, Cot. 118. 
leiistyhtung, -e, f. faUacia, Cot. 118. 
leasven, -e, f. falsa /Ides, mendacium, Bostr. s. l. 
leasjan (-dde, -od), mentiri. leasjad |)e, mentiuntur tihi, Psahn. 66, 2. 
Iciiseie, -es, »1. mendax, Murtyr. 25. Auy. 

lcasunK, -e, f. fallacia, mendacium , Math. 13, 22. Psahn. 6, 6. Bed 
1, 14. 
Ieasuni;full, adj. fallaciae plenus, Bostv. s. l. 
leiisungspcll, -os, u. sermo mendax, Oros. I, 7, 
leascttnn (-tte, -tod), adulari, U. Ben. 65. 

least, -e, f. defectus, veyhyentia, non nisi in compositis tegitur. 
gelciist, -0, /. laritas, lassitudu, negligentia, Som. 
orleast, -e, /'. discrimen, Som. 
ItVsan, lysan (-de, -cd), solverr, ridinure, Uberare, L. .4lfr. pol. 6. 
4l.<snn, solvere, Beov. 3859. tiberare, Math. 87, 49. redimere. ic Voces a liqmda incipientes. lys. los. lor. lyr. LEOST. lust. 181 

alysde^ Psalm. 69, 6. god al^seil savle inine handa helle, Psalm. 
49, 16. 
gelysan, liberare, Bosw. s. l. 

onlysan, oulesau, liberare, Boeth. iS, i. dissolvere, Bed. 3, 8. 
tulesan, t6l.ysan, dissolvere, Math. b, 8. R. 
litalysau, redimere, Som. 
lysend, -es, m. redemtor, Som. 

dl^send, -es, m. liberator, Psalm. 18, 1. 48. 
alyseudlic, adj. solutoritts, Bcd. i, 88. 
lysing-, -e, f. solutio, redemtio, L. Alfr. Guth. 2. 
lyseduess Cl^sness), -e, f. solutio^ redemtio, Marc. 10, 45. C. Luc. I, 
69. 2, 38. C. 
alysedness (alesness), -e, f. redemtio, Psalm. 49, 8. 
gelysedness, -e, /'. redemtio, Bosiv. s. l. 
onlysedness (onlesness), -e, f. redemtio, Luc. 21, 88. C. R. 
tolysedness (toljsness), -e, /'. desolatio, vastatio, dissolutio. lor 
^save biirge tolysednesse, Bed. Sm. 601, 34. l)a seo tid uealaehte 
hire tolysuesse, Bed. Sm. 577, 16. 
lysin, -ne, f. solutio. bor. lausn, f. liberatio. 

tolysin, -ne, f. dissolutio, redemtio, Marc. 10, 45. C. 
los, -es, n. solutio, perditio, Math. 7, 13. C to lose gedon, destru- 
ere, Math. 18, 14. C. to lose veortlau, perire, Bed. 5, 9. bor. los, w. 
iosvist (losevest), -e, /'. detrimentum, Marc. 8, 36. C. 14, 4. jB. 
deceptio, Marc. 4, 19. C. 
losjan (-ode, -6d), evadere, Beov. 8784. 4188. perdere, Math. 10, 28. 
C. Luc. 17, 87. C. perire, Boeth. 31, 2. discerpere, Luc. 9, 48. C. 
gelosjan, evadere, solvere, Bosw. s. l. 
losung Closing), -e, f. perditio, Bosiv. s. l. 
lyst, adj. solutus? desolatus? expulsus? cf. LEOSTAN. 

tolyst, adj. desolatorius, Psahn. 119, 4. 
lysven (lystvend?), adj. purulentus, Lib. Med. 2, 17. 

gelostr, inc. yen. suppuratio, Som. 
lor, -es, n.? damnum, Jactura, Bcd. 4, 81. 

forlor, -es, n.? perditio, destructio, Oros. 3, 9. 
forlorenuess (forloreness), -e, /*. perditio, Deut. 38, 35. 
lyre, -es, m. jactura, perditio, Alfr. gl. R. 81. Psalm. 88, 12. L. 
belyrtan C-te, -ed), decipere, Math. 2, 16. C. 
^'^LEOSTAN Cleast, luston, losteu), ferire, perfiyere. bor. liosta Claust, 
cet^. 
lust, -es, m. 1) desiderium, cupiditas. sva niicel lust, Bed. 2, 14. 
hini vas lust micel, Bed. praef. Cot. legde hiui lustas ou, Ca:dm. 
43^ 7. 2) voluptas. of lustuui J)ises lifes sind fori)rysmede, Luc. 8, 
14, liJ on his lichaman lustum, Ltic. 37, 4. lustum, adv. libender, 
Ccedm. 2, 8. yoth. lustus. 

unlust, -es, 7n. taedium, Psalm. 118, 28. T. Alfr. epist 1, H. 
lustbaere, adj. delectabilis, Boeth. 22, 1. 
lustbaerlice, adv. delectabiliter, Boeth. 36, 1. 

lustbaeruess, -e, /'. delectatio, desiderium, Boeth. 32, 3. Past. 53, 7. 
lustfull, adj. desiderii, yaudii plenus. 

lustfulljan C-6de, -6d), delectari. \>A ongan he lustfuHjan |ias bis- 
ceopes vordum, Episcopi verbis delectari coepit, Bdd. 8, 9. 182 Voces a Uquida incip. lust. lyst. leot. LEoP. lead. lyd. Lic. 

gelnstfulljan, delectari, Bosw. s. l. 
geliistfulliDg, -e, /". delectatio, Scint. Bi. 
lustfullice, adv. studiose, Ubenter. 

gelustfallice, adv. studiose, Bed. 3, 13. 
lustfullnyss, -e, /^. delectatio, voluptas, Bcd. 1, 87. resp. i'. 

gelustfullnyss, -e, /'. oblectamentum, Boszv. s. l. 
lustgeorn, adj. conctipiscens. 

lustgeornness, -e, f. concupiscentia, Marc. 4, 19. C. 
lustlic, adj. laetus, Thorp. Anal. 
lustlice, adv. libenter, Bed. 8, 18. 

forlustlice, adv. valde libenter, Boeth. 88, 8. 
lustnioca, -an, m. (vel -nioce, -an, f.?) ros solis, Lib. Med. \, 30. 
lustsunilic, adj. delectabilis , Oros. 3, 7, 
bst, -e, /'. desiderium, admiratto, Boeth. 35, 6. Boeth. Raicl. p. 90. 
lystlice, adv. libenter, L. Eddy. poen. 8. 

lystan (l^sfe, lysted), verb. impers. cum acc. snbj. et yen. obj. aut 
seq. iiifin. cupere, appetitu teneri. pe lyst nu leocTa, appetitu car- 
minum teneris, Boeth. 39, 10. l);it hine \>ti mines liinges ne lyste on 
j)isse vorulde, Boeth. 35, 6. |)eah |)e vcl lyste vearmes niustes, 
Boeth. 5, 8. healsad selcne J^ara l)e l)as boc rcdari lyste, I^at he, cet. 
Boeth. prooem. 
dlystan, verb. impers. concupiscere, velle, Bosw. s. l. 
geljstan, verb. itnpers. concupiscere, Bosw. s. l. gelysted, Boelh. 

Rawl. p. 150. 
oflystan, verb. impers. nimia cupiditate teneri, Bed. 5, 3. 6. 
lyster, -es, /«. fautor, Lye. 

belystnjan, belysnjan (-ode, -6d), castrare, Math. 19. 18. cf. bor. 
lostalidr, iiiyuen. 
LEOTAX, vide LtTAN. 

"'*^LEOF*A\ (leiid, luiTon, locTen), sonare. c/. yoth. liul^on; theod. liudon. 
et etiam LEOUAN. 

Icod (liod), -es, n. carmen. l^at leod ne fidiligad niiu inan, Deul. 31. 
81. vjTcean leod, Bed. 4, 84. cf. cannen et karanii. facio. 
leddcraft, -es, 7«. ars poetica, Alfr. yr. Som. 9. h». 
leddsvide, -es, m. poema, carmen, Oros. 3, 7. 
leddfers, -es, m. rersus, poema, Bosiv. s. l. 
ledtflic, adj. poeticus, Wanl. Cat. p. 3»)3. 
ledtfsang, -es, m. poema, carmen, Bed. 4, 84. 
leddvise, -an, f. carmen, melodia, Wanl. Cat. p. ti. 
leddveorc, -es, n. carmen, H. 118 
leddvyrhta, poeta, Alfr. yr. 9. 
Iciitrr, -e.s, m.? cavillatio? vitium, crimen, Scint. 43. 
l3'den (lydcn?), -e, f. sonus, strepitus, Math. 85, H. ('. 
utaljdjan (-dde, -dd), cum impetu erumpere, Ijyr. 
Ijder, adj. maliis, nequam. Init lydre indd, Lev. 8t5, 41. Iti l.vdra 
licdva, o nequam serve, Luc 19, 88. lyderuc earhscipc, pravam 
malitiam, Bosu\ s. l. 

lyderlic, adj. lascivus, malus, sordidus, Oros. 4. 5. 
lodgliv, -cs, »1.? ravillatio, Cot. 808. 

IJ f= golh. \c\J. 
^lICAN (Ittc, licon, liccn), jungere. Voces a liquida incipientcs. lic. 188 

lic, -es, M. corpiis, cadaver. Iiis lic uiimon, Marc. 6, 29. froin lice on- 
lysed, Bcd, 5, 7. to {nis halgaa 6.svealdes lice, Bed. 3, 13. 6or. lik, 
«.; goth. leik, «.; theod. liclii, ;j. 
licbeorg, -e, /". sepulcbrum, Bosw. s. l. 
licbiirli, -ge, f. sepulchrum, Bosw. s. l, 
licfiit, -es, ;i. corpus, Cod. Exon. 167, 20. 184, 18. 
licliauia (-lionia), -au , m, corpus. ne beotf ge bri-gede fram [)iim Iic 
l)one liclioniaa ofsieaii, Luc. 12, 4. {iiues lichanian leohtfat, Math. 
6, 22. 
lichamleas, adj. corporis expers, Alfr. Thiv. p. 3. 
lichamlic (lichomlic, licumlic), adj. corporeus , Luc. 3, 23. Boeth. 
11, 3. 
unlichanilic, adj. incorporeus, Som. 
lichamlice (licomlice), adt\ corporaliter, Bed. 3, 15. 
lichord, -es, m. corpus, Cod. Exon. 163, 31. 
lichrjre, -es, m. corporis ruina, homicidium, Caedm. 67, 11. 
licliela, -an, m. sanguinis vestigium, Andr. 1443. c/'. LEA_\. 
licleoif, -es, n. carmen funerale, Cot. 75. 

licmann, -es, tn. vir qui funeralibus praeest, Assumpt. St. Joan 
Lcrest, -e, f. sepulchrum, Gen. 23, 20. 
licsar, -es, n. vulnus corporis, Beov. 1624. 
licsyrce, -an, f. lorica, thorax, Beov. 1095. 
lictun, -es, m. sepulchrum, Bed. 3, 17. 
licviglung, -e, f. necromantia, Bosw. s. l. 
licvund, e-, /'. vulnus corporis, Caedm. 193, 1, 
licl>enung, -e, f. officium funerale, Alfr. gr, 
licl^eota, -an, «i. porus corporis, R. 73. 

licl^rovere, -es, m. 1) martyr, Alfr. gr. 2) leprosus, Luc. 4, 27. 
lic, adj. similis, in compositione tantum legitur. 

anlic (onlic), adj. similis, Boeth. 37, 1. Math. 18, 23. 
gelic, adj. similis, Luc. 6, 48. 49. Psalm. 49, 12. 31. 

ungelic, adj. dissimilis, dispar, Boeth. 39, 13. L. eccl. 31. 
ungeliclic? adj. dissimilis, GiiiM. vit. 2. 
gelice, adv. similiter, pariter, Bcd. 4, 19. Psalm. 69, 7. 
gelicgemaca, -an, in. compar, Som. 
inlic, adj. internus, Bed. 3, 15. 
inlice, adv. ititerne, Bed. 5, 19. 
oferlice, adv. sine cura, Bosiv. s. l. 

uplic, adj. supernus, supremusj Caedm. 287, 5. Chron. Sax. 978. 
utlic, adj. extraneus, Bed. Sm. 603, 20. 
udlic, adj. anagogicus, mysticus, Som. 
licuess, -e, /". similitudo, Bosw. s. l. 

anlicness (onlicnjss), -e, /'. similitudo, statura, sinnitacrum. hviis 
anlicnys is l)is? Math. 22, 20. god gescop J^a mau to his anlic- 
nesse, Gen. 1, 26. 27. yc^u an^ elne to his anlicuisse, Ltic. 12, 25. 
tobrec hira anlicnyssa, Exod. 23, 24. 
gelicness, -e, f. 1) similitudo, Psalm. 143, 15. 3) proverbium, Luc. 
i, 33. 
ungelicness, -e, f, dissimililudo, Som. 
lica, -an, m. corporis forma. cf. svinlica. 
licjau (-ode, -6d) I) placere. ic licigc dryhtnc, placebo domino, Psalm. 184 Voces a liqnida incipientes. lic. lac. laec 

115, S>. 7'. 8) verb. impers. cum dat. pers. me licad , vtihi placet, 
Dial. 1, 9. hit licotre Herode/Mai/i. 14^ «>. goth. ieikau; theod. lictien, 
placere; bor. likja, comparare. 

gelicjaii (-6de, -6d), placere, Bosw. s. l. 
licuug, -e, f. voliiptas , placatio. ue sehT gode iicuuge liis, Psalm. 49, 
7. T. 

gelicung, -e, f. voluptas, placatio, IJosw. s. l. 
licevyrde (licvyrde), adj. diynus qui placeat, Boeth. 16, 1. t/ratus. 
Psalm. 68, 17. L. 
licvjrdness, -e, f. beneplacitum, Psalm. 89, 17. L. 
licettan, liccetan (-tte, -ted>, dissimulare. ()u iicetton lii tleani, Bed. 4, 
26. Prtsf. 34, 4. uelle ve uiid IcHSUuguin liyllice liccetan, Wanl. Catal. 
p. 186. theod. lihliazau. 

gelicettan, dissimulare, Som. 
licetend, -es, m. dissimulator, Som. 
licetere, -es, m. simulator, hypocrita, Math. 6, 16. 
licetuug (liccetuug), -e, f. simulatio, hypocrisis, Math. 83, 38. Luc. Vi. 

1. Bcd. 5, 19. 
licsendo, adv. splendide, Luc. 16, 19. C. 

LACAN (leolc, leolcou, et Icc, It-con; laceu), satire, ludere. Iiicende 
lyg, Caed. 246, 8. leolc on Ijfte, Ittsit in aere, Caedm. 29, 10. vudu- 
rec svogcnde Itc, Beov. 6285 (129, 1472). Uoeth. Rawl. p. 184. Metio- 
loy. 523. yoth. laikan (liiiliiik), salire; theod. laichou, fallere. 
forlcican (forleolc, cet.'), seducere, decipere , Be6v. 1800. hie seo v^rd 
besviic, lorleolc and forlajrde, Andr. 614. hvjit l)u leoda feala foi*Ie6lce 
and forlserdest, Andr. 1364. forlrc hle l>ii niid lygenuni, Caedm. 40, 30. 
lac, -es, n. 1) ludus. 2) carnien, eloyium, Som. 3) sacrificitim. 4) do- 
ntim, munus. onblecit l)at hic gode, mactavit deo hostiam, Caedm. 
177, 21. 1)6 bringad cyuingas liic, tibi reyes offerent dona, Psalm. 68, 
32. ou Icicuu), cum muneribtis, Math. 5, 23. hine liicum te6duni, eum 
muneribus ornarunt, Beov. 86. ue nini l»u liic, ne accipito tu muntis. 
theod. leich, ludus, carmen. 

anlajc (anlac?), -es, n. respectus, .ilfr. yr. 26. 
geliic, -es, n. munus, donum, Beov. 2073. 2335. coUectio. nume- 
rus, Boeth. Fox. p. 178. 
Iiicdi«d, -c, /'. mtmificentia, Bostv. s. l. 
liitlic, adj. sacrificalis, ilfr. epist. 38. 
laecan (!a'htc, I;x>ht), ludere, fallere ; laedere; arripere. hvilum se von- 
na leg Ia;hte (vel lithte, ab leccan?) vid |)iis liidau, iuterdum atra 
flamma fiisit contra odiosum, Caedin. 309, S.*). theod. leirhou; fris. 
liikja. Verbum la-cani pariter ati/ue theodiscum liiliou in composi- 
tione verba format, t/uae ex priori vocis parte notionem accipiunt, 
e. yr. ncilluecan, apropintptnre ; theod. niihlich6n; efcnloecan, imitari; 
edlifcan, repctere, cet. quae verba suh priori vocum parte iiuaeri 
deheut. 
golaictian, gcla;can (-htc, -lit). capere , arripere. hig voldou hint- 
gela;ct'au and t6 cyninge dou, Jo/i. 6, i.'>. hig gelochlon his hand. 
Gen. 19, 16. Marc. 9, H, 
vidcrloRcan, privare, Psalm. 84, 13. 7'. 
•«•cea (laeca), -an, »i. qui ludit. qui in aliiinn stntu est. cf. agltcci;; 
sitb AGAN. Voces a liquida incipimles. lIf. l^f. l<)ef. lib. 185 

la;cing, -e, f. redarffutio, Som. 

ungeliecceudlic, adj. irreprobabilis,' Bosw. s. l. 
lida, vide Lif'AN. 

L^AN (liif, lifon, lifen), manere. goth. leibau; graec. Isineiv. lifau ford, 
permanere, apparere, Bostv. s. l. 
belifau (.beliif, cet.~), manere, superesse. ne se rysel ne belifd «^d nior- 
gen, Eojod. 23, 18. 

lif, -es, M. 1) vita. \nit he l)iit lif iifjrre, ut vitam demat, Boeth. 
8. lif vid life, Exod. 21, 23. lifes treo, vitae arbor, Gen. 2, 9, 
lifes viiter, vitae aqua, Joh, 4, 10. \yA he on life viis, cum in 
vita esset, Math. 27, 63. 2) vivendi ratio; ordo vionachalis. 
\nit lif ut Viuburnan, monasterium Vinburnense, Chron. Sax. 718. 
cf. mhd. da^ redeliche lebeu ^e Citels, ordo Cistertiensium. 
lifbysig, adj. pro vila certans, Beov. 1925. 
lifcearu^ -e, f. vitae cura, Caedm. 54, 17. 
lifdiig, -es, m. vitae dies, Caedm. 56, 10. 203, 25. 204, 88. 
lifeadnyss, -e, /'. vitae humilitas, Guiil. Vit. 2. 
liffadung, -e, /'. vitae cursus, L. Eddg. can. Tit. 
liffac, -es, n. vilae tempus, Bosw. s. l. 
lifllist, adj. vivus, Bed. 5, 6. 

liffiistan C-fiiste, fiisted), cum acc. vivificare. l)onne hiue god lif- 
fiisted, Bed. 2, 1. giist is, se I)e liffiiste, Joh. 6, 63. 
geliffiistan, vivificare, Bosw. s. l. 
liffrea, -au, «i. vitae dominus, Cwdm. 2, 9. 118^ 18. 195, 3. 
liffruma, -an, m. vitae attctor, C(Bdm. 256, 80. 
lifgedal, -es, ti. vitae divortium, mors, Caedm. 154, 25. 
lifladu, -e, /". vitae cursus, R. Ben. 1. theod. lipleita. 
lifleas, adj. inanimis, Gen. 80, 7. 
lifleast, -e, f. inanimitas, Bosw. s. L 
liflic, adj. vitalis, Alfr. gr. 6. 
liflyre, -es, m. vitae perdiiio, L. Vihtr. p. 13, 13. 
lifvcg, -es, m. vitae via, Caedm. 184, 9* 
lifvela, -an, m. vitae thesatirus, Caedm. 219, 17. 
lifveli, -es, m. vitae fons, Jqh. 4, 10. C. 
lifvradu, -e, /". vitue defensio, Beov. 5749. 
lifvynn, -e, f. vitae voltiptas, Beov. 4190. 
lifa, -an, m. qui manet. 

oferlifa, -an, m. superstes, Bosw. 
laf, -e, f. 1) superstes. l^a gegadrode se«» laf micelue here , Chron. 
Sax. 894. seo vsepna laf, Caedm. 121, 5. lafa arleasra forveordad, 
Psalm. 37j 40. l)iit t«j lafe viis, qiiod reliqutim erat , Math. 15, 37. 
8) vidua. for his brtidor lixfe, L. Cntit. eccl. 7. Marc. 6, 17. 
unlaf, -e, /". posthumtiSj Som. 
liefan (-de, -ed), linquere, relinquere. ic Isefe eov sibbe, Marc. 18, 
19. laefde his breder his vif, fratri reliquit uxorem, Math. 22, 25. 
vcard dead na Isefedum sjede, morttitis est non relicto semine, Marc. 
18, 30. 

beliefau, relinquere, Bosiv. s. l. 
gelaefan, relinquere, Bosw. s, l. 
oferlaefan, relinquere, Luc. 9, 17. R. 
iibbauj lifjau (lifde, lifed), vivere. se lifde, ille vixit, Bed. 2, 10. i^en- 186 Voces a Uquida incipientes. lif. lib. leof. lig. lAn. lih. laen. 

den lifdc, Beov. 114. ic simle tildde t6 lifigenne, Bed. 4, 89. cf. sas. 
libbean (libda), Iheod. leban (lebita). 
alibban, vivere. heo volde alibban, Oros. 3, 6. 

alibbendj -es, m. stiperstes, Som. • 

belibban, vivere , sttstentari. ealle cvice vihta belibbad , Oros. 2, 

1. neatena mcolce lii maest bilibbad, Soni. 
oferlibban, superstitem esse, Bosw. s. l. 
lirjan, lifigean, lifigan, lifgean, leofjan (lifode, leofode; lifod, leofod), 
vivere. hii hi lifigean scjlen, Bcd. 1, 87. ne leofad se man be 
hlafe duiim, Math. 4, 4. no |)y leng leofaJ ladgeteoua, Beov. 1941. 
yoth. liban (libaida); t/teod. leben (lebcta). 
gelifjau, vivere, Bosw. s. l. 
iulifjan, vivere in, Thorp. Anal. 
liBgeude, part. praei. vivus, Bed. 4, 88. 89. 

iinlifigende, part. non vivus, mortitus, Beov. 931. 
libbe, adj. superstes, Som. 

iinlibbe, -an, /". (/ttod vitam destruit, venenuin, L. Eddg. can. poen. 

6, 7. ct. Ijbb sub LEOFAN. 
unlibbevyrhta, -an, m. veneficus, Bosw. s. l. cf. lybb. 
leofen, -e, f. victus, Beov. 57G7. 

andleofen (anleofen, onleofen), -e, /". victus, alintenta, stipendia, 

Gen. 47, 17. Marc. 18, 44. Luc. 3, 14. 
bileofa (bigleofa), -an, m. victus. tO bigleofan, Gen. 6, 81. 
bigleofjan (-ede, -ed), cibare, Som. 
lig, ligen, ligettau {nielius lyg, lygen, lygettan), vide LEOHAN. 
lignan {melius lygnan), vide LEOGAN. 

LigtuUj -es, m. nom. urbis, hodie Leighton, Chron. Sax. 917. 
LIHAN (lah et lciih, livon et ligon, liven et ligen), tradere, mtttuo dttre, 
Ltic. 11, 15. C. B. l)at him on |)earfe hih j)yle Hrodgares, Beov. 8911. 
goth. leihvan (laihv); sax. lihan (Ich, liwun, liwan); theod. lihau (lch, 
liwumcs, liwan). 
onlihan (onliih cet.), tradere, mittuo dare. cttm yen. et acc. \>a he jjas 
vsepnes onliih, IJeov. 8934. me lifcs onliih, mihi vitam concessit (880, 
1.). l)e hire a;r !>» siene ouliih, Ca:dm. 38, 16. slede |)e me miu 
hearra ouliig, Ctedm. 33, 18. l»ii metod ouliih Mrdum aud Pcrsum 
aldordomes, Ctedm. 858, 85. 

liht (lcoht, It'ht), adj. I) exiytti pretii? 8) levis, Math. b, 6. 11, 30. 
lihtlic (leohtlic), adj. levis, Past. 43, 1. 
lihtlice (leohtlice), adv. leviter, Bed. 4, 5. Thorp. Anal. 
leohtmrid, adj. inconstans, Bostv. 
lcohtmodnes.s, -e, f. incuustantia, lascivia. 
lihte, adv. lcviter, Li/e. 
lihljau, Icohtjan (-odc, -dA^ , levis fieri, leohlad him se lichoma, 

Ilerb. 1, 18. 
lihtan (lihtf, lihtcd), lerare. 

aliiilan, desilire («'. yr. ab ei/uo^, Alfr. yr. 30. 
gclihtan, allevare, B. Conc. 8. L. Edtly. can. de may. I. 
lihting (lihtung), -e, f. allevatio, //. Eddy. pol. 2. 
lihtingness, -e, f. levitas {tributi), 0/f. R. 8. humiiitas, L. Const. 

p. 147. 
Iicn (=3 lachcu), -cs, n. commodatim, feudum, praemium. |>e bid- i Voces a liquida incipientes. hen. I«g. lIm. lim. lin. lIn. 187 

dad nianega I)eoda l)ines l^inges t6 Isene, Deut. 28, 12. sele liini 
16 laeue, Deut. 15, 8. ladan l«n, inimici donum, Caedm. 38, 3. 
godes Ijen, Caedm. 43, 18. 
henlic, adj. temporalis, L. eccl. p, 173. 
laene, adj. temporalis, exilis, vilis, Beov. 5685. 3244. Caedm. 38, 
3. 43, 18. 194, 29. 211, 25. sax. lehui. cf. laegen, infra, et liene 
sub LINAN. 
laeue, adv. vile, Beov. 3506. 6252. 

Isenau (-de, -ed), commodare. hig laenatT eov, auii ge ne lceuaif 
hini, Deut. 28, 44. ealue diig he niiltsatf and laenir, Psalm. 37, 27. 
alseuan, commodare, R. 4. 
belajuan, feudo privare. se cyniug belsende l)Oue eorl, Chron. 

Sax. 1112. 
gelaenau, commodare, Bostv. s. l. 
unlaenan, commodare, Boeth. 7, 3. 
lajuend, -es, m. foenerator, Sotn. 

la;gen, adj. ad tempus tantummodo concessum, precarius, non 
stabilis; sax. lehni, mutuo datus, non stabilis, caducus. 
uulaegen, adj. ratus, firmus; inviolabilis, L. Vihtr. 19. 
*LilVlAN (lani, liuion, limen), jungere. 

lim, -es, 7«. gluten, bitumen, argilla, calx. afastuod ic eom on lime 
grundes, Psalm. 69, 2. lim to vealle, Alfr. gl. Cot. 47. lim to fu- 
gele, JB. 81. 
limen, adj. glutinosus, bitumineus. 

liman (-de, -ed), glutinare, jungere. gelimed to somne, Boeth. 35, 8. 
bor. lima. 
gelimau, conglutinare, jungere. gelimff I)a friend to gadere, Boeth. 
24, 3. 
limiug, -e, f. litura, Cot. 123. bor. liming, glutinatio. 
lam, -es, m. lutiim. god gescop man of l^sere eordan liime, Gen. 2, 7. 
genera me of lame, Psalm. 69, 18. 

lauivjThta, -au, m. figulus, Bosw. s. l. 
la>meu, adj. luteus, fictilis, R. 26. Prov. 26. 

lim (leom), -es, n. 1) membrum, artus. an l^ara lima, Math. 5, 29. 30. 
leoma toslituysse, Bed. 1, 7. leomu, Bcd. 2, 6. 2) calamilla, ma- 
nutergium, Cot. 130, 169. 
limgelecge (-geleage), -es, n. liniamentum, Som. 
limlama, adj. declin. seq. claudus, Uem. p. 244. 
limleas, adj. membris carens, Ilom. Pass. p. 6. 
linimselum, adv. frustatim, Cot. 128. 
limvastm, -es, m. membrorum statura, Caedm. 273, 1. 
limb, -es, vu? limbus, peripetasma, R. 116. 
lin, -es, n. linum, Math. 12, 20. R. goth. lein, n. cf. LINAN. 
linsaed, -es, n. lini seges, lini semen, Bosw. 
linvaed, -e, f. vestis lintea, Joh. 13, 5. 
linvyrt, -e, f. linuni sglvestre, Lib. Med. 1, 35. 
lineu, adj. linteus, Joh. 13, 4. 19, 40. sed linnin, Joh. 19, 40. C. 
linete ivel linete?), -au, f. carduelis, Mon. 46. 

linetvige, -an, f. (_vel ~es, m.'?), carduelis, R. 38. 
^lInan (lan, linon, linen), tendere? solvi, solvere. cf. LINAN. bor, lin, 
regelatio; mhd. lin, adj. debilis; baier. lcn. 188 Voces a liqiiida incipientes. lin. heii. lin. Jid. Lis. lir. lis. l^ir. 

line, -an, f. spira, Mone A. 106. 

laene, adj. macer, vilis, exilis, Caedm. 194, 18. Gen. 41, .3. male Mx- 

ne scribitnr, sed forsitan pro Isehne, cf. Itene sub lIhaN. 
lienjan (-6de, -6d) vel lienan (-de, -ed)? macrere, Cot. 133, 137. 
alaeujan (ala;nan?), niacerare, Alfr. praef. hom. p. 4. 
gelaenjan, macrere, Bosw. s. l. 

gelajud (=gelaencad?), -es, 7«. detractator, accusator, Psalm. 
101, 5. C. 
la;nig, adj. macer, debilis, Bosw. s. l. 
laennes (laeness), -e, f. tenuitas, Lye. 
linjan, linnan (-ede, -ed),' lenire, debilitare, frangere. hor. liua. 

alinjan, aleonjan, alinnan, 1) lenire, debilitare, frangere. 8) evel- 
lere, liberare. alinjan oi r6de Cristes lichoinan , de off. diurn. 
et noct., Lye. ut aleonjan, eruere, liberare, Deut. 32, 3J). 
lide (= linde), adj. tener, mitis. eadige siut l)ii lidan, Math. 5, b. 
lidra, mitior, Oros. 1, 1. 5, 1. 2, theod. lindi. 
lidelic, adj. mitis, Bed. 1, 27. resp. 3. 
lidelice, adv. blande, Bed. 1, 27. resp. 5. 
lideness, -e, f. lenitas, Past. 17, 11. 

unlide, adj. immitis, aierbus, Caedm. 37, 32. 
lida, -au, »t. mensis nomen. se serra lida, Junius. se attera lida, 

Julius, Menol. 805. 
lidegjan (-ode, -6d), lenire, mitigare. lidigeude byd j)jis iunudes sar, 
Herb. 1, 11. 1)U lidegiist, Psalm. 89, 10. l^iit 1)U lidegje hi, Psalm. 
94, 13. theod. Iindir6n. 
gelitfegean, lenire, mitigare, Uosw. s. l. 
lids (liss, liss), -e, f. quies, remissio, gratia. lidsa and vynna, Caedm. 
58, 13. lidsum gevunedon, Caedm. 100, 28. lisse ic gelyfe leahtra, 
Wanl. Catal. p. 49. lisse s6hte, Caedm. 73, 14. landes aud lissa, 
Caedm. 171, 6. lissa breac, Caedm. 71, 24. 
lidsjan, lisjan, lissjan (-ode, -6d), moUescere, Past. 57, 2. 
lira, vide LISAN. 

^lIsAN (liis, lison, lisen; et liron, liren?), sequi. cf. yoth. lais, secutus 
sum, conseculus sum, accepi, scio {oi^a) JS in R transit. 
lira, -an, m. 1) glis icf. theod. lirun, glires). 2) lacertus, pulpa, 
viscum, torus, Alfr. gl. R. 73. baier. leirlein, glis, musculus , sed 
cf. etiam obd. Itirrc, esca, cadaver; ndd. lurre, lurde, crus, quae 
voces, si comparari possent, lyra, defenderent, aliamque radicem. 
lireht^ adj. lacertosus, torosus, Som. 

gelisjan, gelissjau (-6de, -6d), labi, cedere, Past. 57, 8. cf. ta- 
men lInaN et Lif»AN. 
lisdellcDess, -e, f. conrenientia, opportunitas, Ben. 

gelisdelicness, -c, f. ofiportimitas, Psalm. 10, 9. 
list, -es, m. ivel -e, f.?) limbiis panni, Cot. 215. theod. lista, f. bor. 

listi, »t. 
lilr, -e, /'. doclrina. instructio. \m vundr6dou liig his liirc, Math. T, 
88. consilium. hlvslc miiirc liirc, Gen. 87, 8. praeceptum, Psalm. 
3, 6. //. gen. plur. Iilra, Math. 15, 9. Itirena, Heov. 336. 
Iiirbysn, -e, f. specimen, Lye. 

I.lrcvide, -cs, wi. sermo, doctrina. Cod. Exon. 888, 88. 
lardom, -es, wt. magistrrium, Bcd. 3, 19. Vocea a liquida incipicntcs. hir. lipr. lus. liFs. 189 

liirfiill, adj. doctrinae plenus, Soni. 
ir»rfnllice, adv. perdocte, Bosiv. 
liirfiilliiess, -e, f. eritditio, l^ye. docilitas, Bosw. 
liirhlrstend, -es, m. catechiinienus, Mone, B. 2803. 
liirlius, -es, u. gymnasium, Bosw. 
liirleiis, adj. indoctus, Som. 

litrleiist, -e, f. iniperitia, iynorantia, L. Alfr. can. 23. 
larsniiil (-sineod), -es, m. doctor, consiliator, Andr. 1281. 
Mrspell, -es, n. sermo, Alfr. Tw. p. 25. 
l(ir>ita, -an, m. doctor, Bosw. s. l. 
onhir, -e, f. instructio, Bosw. s. l. 
luiliir, -e, /". falsa doctrina, deceptio, Bosiv. s. l. 
lareov, -es, m. instructor, doctor, maciister, Math. 23, 8. Deut 29, 10. 
liireovdom, -es, m. magisterium, Bdd. 5, 9, 
liireovsetl, -es, n. cathedra, Math. 23, 2. 
liiristre (laTistre), -an, /'. doctrix, Scint. 77. Alfr. gr. 
laerig, adj. docilis. goth. laiseigs, 8L8cinriy.6g. ])-X \ie ne him bealiibenne 
gebiden hiifdon ofer linde loerig" (l. Iserige), qui neque acceperunt 
vulnera perniciosa super scutum, tyrones, Caedm. 198, 29. sed 
Thorp. ofer linde Iserig transtulit: "ofer the linden shields", male, 
ut videtur. cf. tamen etiam bor. leirngr, lutulentus; si vero Iserig, 
-e, f. substantiviim esset, fracturam significare posset. cf. bor. 
liira, frangere. 
laerau C-de, -ed). 1) docere, erudire. \ni Iserest us , Joh. 9, 34. lae- 
rad ealle l^eoda, Math. 28, 19. 2) suadere. ve IseratT liine, Math. 
89, 14. Bed. i, 19. 
forlseran, verbis seducere, decipere, Nmn. 31, 16. Caedm. 89, 18. 
gelaered, part. doctiis, Bosw. 

ungelaered, part. indoctus, Bed. 4, 27. 
ungelaeredlice, adv. indocte, Bed. S^n. 604, 38. 
gela?redness, -e, f. eruditio, Bcd. 4, 27. 

ungelaeredness, -e, f. imperitia, rusticitas, Bed. S«i. 604, 28. 
unluered, part. indoctus, Boeth. 39, 3. 
l)iirlil£ered, part. perdoctus, Alfr. gl. Som. 58. 
laeriug, -e, /'. instructio. 

Iseringmann, -es, m. discipulus, R. Ben. 5. 
Ijeringmaeden, -es, n. discipula, Thorp. Apol. 
lAst, -es, m. orbita, vestigium. giistas liistas legdon, Caedm. 145, 2. 
gevit {)u lastas lecgan, Caedm. 172, 26. on Ifiste, Boeth. 7, 1. 
lastveard, -es, m. vestigii custos, insecutor, Caedm. 186, 13. 203,7. 
Isestvyi-hta, -an, m. siitor, R. 9. 

geliist, -es, m.? n.? officiiim, L. Lttnd. 3. 
Isestan (laeste, laested). 1) observare. godes villan laestan, Caedm. 
16, 16. l)u laestan scealt, exsequi debes, Caedm. 32, 36. 3) seqiii. 
gif hi laestan dorston, Boeth. Rawl. p. 151. 3) praestare, Caedm. 
193, 11. fordlcEstan, perficere, Bosw. s. l. 
gelaestan, prosequi, continuare , perficere, praestare, Caedm. 229, 
19. and simle him gelaeste, et seniper eum secutus est, Exod. 
13, 22. diirare, eovre blaeda gelaeston, Joh. 15, 16. hi hiin ge- 
laestan voldon, Chron. Sax. 920. 
laestend, -es, m. executor, praestitor, Som. I9<) Voces a liquida ineipientes. Icos. leor. lis. lid. lU'. lid. lad. 

leose, -es, tt. stiuUum, lectura. pltir. leoso, Bcd. 3, 13. 

gelise, -es, n. studium. on gelesum lialigra gevrita gelaered, Beri. 

5, 20. 

leornjan, liornjan (_-die, -6d). 1) discere. hl leornodon veorc heora^ 

Psaltn. 106, 33. leornjatf an bispell, Marc. 13, 88. liornjad jit me, 

Math. 11, 29. 2) leyere, bec on to leornjanne, Boeth. 3, 27. gc ne 

Ieornr>don, noii legistis, Bed. 4, 3. 

geleornjan^ discere, legere, itiquirere, Bosw. s. l. 
leornere, -es, nt. discipulus, Bed. 4, 84. 
leorness, -e, f. doctrina, Bed, 3, 5. 

foreleorness (forleorness), -e, f. praevaricatio, Sotn. 
geleorness, -e, f. doctrina, Bosw. 
nngeleorness, -e, f. imperitia, Som. 
leornung- (liorning), -e, /". doctritia. hi hine nyddou to leornunge, 
Oros. 6, 21. lectura, Bed. 3, 27. 5, 14. meditatio, Bcd. 4, 3. 
leorniogcniht, -es, m. discipulus, Math. 10, 24. 
leorniughus, -es, n. schola, R. 107. Cot. 110. 

leorniugmann, -es, m. magister, Bosw. discipulus, Bcd. 3, 13, 24. 
list, -es, «i. 1) ars legendi literas, scietitia. leodvjrhtan list, poetae 
ars. ht-t listas laeran, Caedm. 33, 8. |»as lichaman listas and criif- 
tas, Boeth. Rawl. p. 191. 2) dolus. mid listum, Caedm. 43, 8. lis- 
tum (^dat. plur.^, adj. perite, callide. listura ateah rib of sidan, 
Caedm. 11, 19. listum beodan, Boeth. Raicl. 168. 
listlice, adv. callide, Som. 

listvrenc (listrenc)^ -es, m. dolus, astutia, Vulfst. par. 8. 
\\S, -es, 7/1. potus, poculum, Past. 40, 4. of mislicum dryncura l^as lides, 
Boeth. 37j 1. goth. leii>us; theod. lid. radix LlPAX? 
liJvfeg, -e, f. poculum, Beov. 3960. 
LlPAN (lad, lidon, liden) C et d alternatit. 1) ferri, ire, navigare. ofer 
sa; \M in Galliarice, Bed. 3, 19. lidan on ealand, Bcd. 4, ZS. 2) ferre. 
pati, quae tamen verbi notio in theod. et bor. dialectu tantutn invenitttr. 
belidan (beliid, cet.), excedere, mori, Andr. 1090. lifes beliden, e vita 

qui excessit, Jud. 139, 50. 
forlidan (forliid, cet.'), perire ide navigio), Thorp. Apol. 
gelidan (gelad , cet.), ire , navigio vehi , tratisgredi, Boeth. Fox. p. 

125, 42. 
oferlidan (oferliiir , cet.) , transgredi. nive flodas Noroferhid, l>r,vm- 

fast l)egen, Caedtn. 200, 26. 
ttMidan (tolad, cet.), applicare, Cot. 7. 
uplidan (up liid, cet.), exaltari, Cod. Exoh. 416, 13. 
ymblidan (ymbliid, cet.), circumnaviyare, Bcd. Stn. 622, 17. 
lida, -an, m. abitns, secessus, mors, tues, Chron. Sax. ^'l. 
lAdu (liUI), -p, f. 1) iter, processio, conductus. on |)a;re liide, Ctedtn. 
87, 5. 110, 21. Be6v. 1138. 2640. 2) fluentutn canalis, Mon. Angl. 
I, 260. 3) purgatin, L. Cnut. jiol. 8. Joh. 15, 22. theod. loila, f. 
liidinann, -cs, m. duclor, dur, Uen. 12, 20. 
lAdscipe, -es, m. dednctio, dncatus, Cot. 176. 
Iddteov, -e«, m. dux, Bvd. 2, ."i. teov pro toh, tog stare vide- 
tur ; cf. edvjan et dugjan. mafe vox etiam ladpeov, liitteov 
scribitur. 
iadieovdom, -es, m. ducatus, deduclio, Bcd. 4, 3. Voces a liqtada incipientes. lacl, Ia?d. lild. 191 

gelad, -es, m. iet -e, f.?} iter, via. oferfor he mid \)y folce land 
and leodgeard, enge anpadas, iincuir gelad, Caedm. 181, 9. 
vlance forsceaf niihtig engel, l)at l)a?r gelade (geliiile, Cod.) mid 
him leng ne niihton geseon tosomne, Caedm. 190, 29. Jiidisc 
feda anon orette uucud gelad, Caedm. 197, 27. theod. gclciti, n. 
liidjan (-ode, -od) 1) puryare , Bed. T, 3. ladje hine, Exod. 82, 8. 
2) extergere, Som. 
siliidjan, purgare, excusare. hu magon hi hi aladigan, Qoeth. 41, 3. 
beliidjan, purgare, Bosw. s. l. 
geliidjiin, purgare, Bosw. s. l. 
liidigend, -es, m. purgator. 

beliidigend, -es, 7/1. purgator, excusator, Alfr. gl. 83. Ben. 
liidung, -e, f. purgatio, L. Cnut. pol. 31. 

beladung, -e, t- purgatio, L. Cnut. pol. 31. var. lect. 
\xi Clsede?), adj. excusabilis. 

unlaed, adj. inexcusabilis, improbus, Judith. p. 23, 3. Wanl. Cat. 

p. 134. 
unla;dlic, adj. inexcusabilis, Bosw. s. l. 
liedan C-de, -ed), ducere, deducere. mag se blinda l)one blindan lae- 
dan? Luc. 6, 39. tvegen gemacan 1)U la?tst, Gen. 6, 19. cum adv. 
praepos. laedan ongean, reducere, Scint. 23. on, inducere, intro- 
ducere, Psalm. 78, 59. to, adducere, Psalm. 125, 5. iip, sursum 
ducere, Bcd. Sni. 596, 5. lit, educere, Psalm. 68, 7. 
alsedan, educere. ic alsedde l)e of lande, Psaltn. 81, 9. ctim adv. 
praep. alaedan on, inducere, Bosw. s. l. up, sursum ducere, 
Bosw. iit, educere, Exod. 14, 11. Beut. 5, 6. 
belsedan, seducere. 1)U belieddest lis on grin, tu nos seduxisti in 
fraudem, B. Ben. 7. belieded beon, impelli, R. Ben. 64. be- 
laedan on, inducere, Coll. Monast. 
forlaedan, seducere, Alfr. gr. 47. Ccedm. 29, 18. 147. 13. 
geli»dan, ducere, Bosiv. gelaedan on, inducere, introducere, Cot. 

105. to, adducere, Psalm. 72, 10. 
«ulloedan, educere, Caedm. 214, 15. 

vidlaedau, abducere, auferre, Psalm. 109, 88. C. Psalm. 137, 4. T'. 
Isedend, -es, m. ductor, dux. 

forliJedend, -es, m. seductor, Som. 
gelsdendlic, adj. ductilis, Psalm. 98, 6. 
Isedere, -es, m. ductor, dux, Cant. Moys. 
Isedniss, -e, f. ductio, Bed. 1, 27. resp. 8. 

laH , adj. infestus. purh l)one ladran vind , Boeth. Rawl. 154. gode 
l)a ladostan, Exorf. 32, 21. odiosus, ingratus. me liid viis, Bed. b, 18. 
l)urhlad, adj. penitus odiosus, Alfr. gl. Som. 68. 
liitlbite, -es, m. admorsus hostilis, Beov. 8837. 
ladgeteona, -an, m. hostis, Beov. 1113. 
liidleas, adj. innocens, L. Eddv. 10. 
ladlic, adj. odiostts, Bed. 3, 14. Caedm. 41, 28. 
liidlice, adv. odiose. 

liidscipe,^ -es, m. calamitas, taedium, Caedm. 123, 80. 
ladspell, -es, n. nuntius odiosus, Oros. 2, 4. 

ladvend, adj. odiosus. sende ladvendne here, Caedm. 5, 7. 89, 11. 
135, 7. 192 Voces a liqmda incipientes. Idd. lid. Ii<l. lirf. Ick'. 

Iii(Te, adv. odiose, ingrate, Exod. 5, 81. 

lad, -es, n. malum, injuria. ne dA ic liim naa Ifur, Gen. 18, 30. on 

liani la(Te, Oro*. 6, 32. Caedni. 243, 2. 
ladjaa (-ode, -6d), orfio habere, Oros. 3, 11. theod. leidon. 

beladjan, odio habere. belatfcid, exosus, Som. 
ladettaa f-tte, -ted), detestari, Cot. 63. theod. leidazjan. 
lida, -an, m. nauta, Thorp. Anal. 
liden, yart. qui gressus est, 

forlidenness, -e, /'. navis interitus, Ben. 
forlidedness, -e, f. navis interitus, lien. 

geliden, multiplicis peregrinationis experientiu gnarus , Nath. 1. 
Lye. cf. theod. gereiset. 
li(Tii (lid, liod, leod), -es, n. (et m.?) membrum, artus, Cot. 15, 162. 
niaran lidu, R. 72. fingeres Ii(T, Luc. 16, 24. goth. lilnis, m. bor. 
lidr, m. theod. Ii6, n. 
lidadl, -e, f. membrorum morbus, jR. II. 
li(Tub.vge (lidebyge), adj. flexibilis membris, Som. 
leodusjrce, -an, /". thorax, Beov. 3776. 

liduvac Oiilevac), adj. /lexibilis, Cot. 101, 1. theod. liduweirli; 
• mhd. lideweicli. 

unlidcvac, adj. inflexibilis, intractabilis, Cot. 115. 
liduviocan (-vaelite, -vaeht), mitescere. lidevoeca(T brj-mma.'» sap», 

Alfr. Thiv. 37, 24. 
liduvacniss, -e, f. ftexibilitas membrorum. 

unlioduviicniss, -e, f. in/lexibilitas, molestia, Som. 
lidseiive, -an, /. (seav, -es, n.?) unguentum, L. Alfr. pol. 40. 
lidvyrt, -e, /'. celandina, eripheon, Mone A. 4.Yi. 549. 
Ii(TincIe, -es, n. articulus, Cot. 15, 162. 207. 
lidjan, leodjan (-ode, -od), dividere, secernere. 
iileodjan, lacerare, Caedm. 11, 19. 
tolidjan, lacerare, separare, Oros. 1, 1. 
lid (lid), -es, n. narigium. on lides b('>sme, Chron. Sax. 938. Jeah 
up liis segel and his lid, Chron. Sax. 1052. 

lidmann (lidsmaun, litsmon), -es, m. nauta. lidiiian, lioeth. RkuI. 
p. 189. lidsman, Chron. Sax. 1036. litsman, Chrou. Sax. 1046. 
li(Tver, -es, m. nauta, liosw. s. I. 

liidvicca, -an, m. Armoricanus- butau Lidviccjiim, Chron. Sax. 
885, 918. Lidvicca pro Lidvicca, i. e. qui navi effugit, stare 
mihi videlur. cf. VlCA\. 
lidig, adj. remissus, liber, vacuus. cf. theod. li-dec. 
lidigean (-(ido, -('id), racuum reddere, liberare. mitigare. |iii lidega.st, 
Vsalm. H9, 10. lidiKCUdc byd |ii"is inn^tdcs stir, Uerb. 1, 11. 
gelidigt"an, liberare. mitigare, liosw. s. I. 
lidere, -an, f. funda, fundibuhim. svii man miig mid lidcran gevoorpan, 
Bdd. 4, 13. liosw. vocem lidcre a voce Icder, corium, deduvit, liderc 
scribens; sed vox theod. schleuder, schlauder (c/*. lucltan et siuelzan) 
vocalem i de/endit, si non lydere scribi debeat. cf. lIPAX. 

LA /= goth. I<V. 
locjan (-i\de, -i^d), 1) aspicere. gdd and Idcjad, Math. 6, 38. hka nu, 
Math. 21, 20. Idcjau t(^ heofonum, coelum aspicere, Oen. 15, 5. 8) per- Voces n Uquida incipientes. I6c. LIJC. leac. loc. lyc. lus. Ltx. 193 

tinere. \yA |)e locjaJ to liire, qitae pertinent ad eam, Jos. 6, 17. theod. 
liiagtn, luokt-n. Inter vocem Auylosa.v. et theod. anomali qnid obser^ 
1'atiir, aitt locjan scilicet luolilun requirit, aut luogen, luoken^ logjan. 

fordlocjan, pros/ncere, Lye. 

gelocjan, glocjau, adspicere, Bosw. s. l. 

oulocjan, adspicere, Deut. 28, 32. 

trilocjauj respicere, observare, Gen. 20, 7. Jos. 6, 22. 

uplocjan, sursiim aspicere, Ccedtn. 275, 12. 

I)urlilt»cjan, perspicere. 

j)urhIocung, -e, f. perspectus, procemium, Alfr. gl. Som. 74. 

Lii ,'== goth. Ww). 
LtfCAN (leac, lucon, locen), claudere, C(edm. 283, 5. Math. 23, 13, bor. 
luka, claudere, finire, aperire; theod. liohhan, claudere, aperire. 

uliican C'i^eac, cet.), ejicere, evellere. aliic 1)U hine, L. Alfr. 13. W. 
p. 29, 33. he vas fram hini alocen, Luc. 22, 41. alucan ut, exclu- 
dere, evellere, Oros. 3, 5. Psalm. 25, 16. 
beliican (beleac, cet), obserare, Boeth. 1. seo duru vas belocen, 

Math. 25, 10. 
geliican (geleac, cet.^, claudere, Beov. 5534. 
onlucan (onleac, cet.), aperire, Ccedm. 166, 24. 211, 6. 
tolucau Ctoleac, cet.'), reserare, evellere, Past.bS, 3. Bed. Sm. 619, 31. 
unliicau (unleac, cef), reserare, aperire, L. Alfr. can. 11. cf. onlucan. 
Iiicu, -e, f. clausura, urbs, Oros. 4, 13. bor. luka, f. janua. 
leac, -es, »t. porrum, allium, Somn. 352. bor. laukr, theod. louch. 
eneleac, -es, in. porrum, Bosw. 
forleac, -es, m. porrum, Ben. 
leaccerse, -an, /". nasturtium, Bosw. s. l. 
leactun, -es, m. herbarum hortus, Bosw. s. l. 
leacveard, -es, m. hortulanus, Cot. 101. 
loc, -es, M. repayulum, septum, claustrum. to helle locum gelteded, 
ad inferni claustra ductus , Bcd. 3, 13. 5, 13. ovile , R. 22. loc 
sceapa, Joh. 10, 1. 16. C. sera. mid l)am trumestum locum ge- 
timbrade, Bed. 1, 1. foedus, Nicod. 14. tlieod. loh, loch, apertura. 
loca, -an, m. ctausura, carcer. cf. ferhilloca, breostloca. 
loca, -an, m. floccus tanae evutsae, Cot. 86. cf. tamen locc, crinis. 
locu, -a, m. carcer, ovite, Bosw. s. l. 
locen, -e, f. ctausura, Boeth. 25. Ccedm. 883, 6. 
locig, -e, f. ctausura, R. Ben. 6. 
locor (locer), -es, m. runcina, Cot. 167. 

lyccan, luccan, lucjau, locjan (-ede, -ed), evetlere, Boeth. Rawl. p. 
160. cf. theod. pfliicken, ndd. plucken. 
alyccan, alocjan (-ede, -ed), eveltere, Bosw. s. l. 
liis, f. Qptur. I^s)^ pediciitus, Psatm. 78, 50. Aifr. yt. 60. 
LITAX (leiit, luton, loten), 1) inctinari, Thorp. Anat. procumbere , lute 
to l)i)ere eortTan , Boeth. 25. fortl lutan, procumbere, Oros. 4, 36. hini 
self leat ford, ipse procubuit, Oros. 6, 34. 2) latere, Scint. 8. cf. golh. 
liuta, v7roxpfT/;'s, liiilei, vno/.Qioiq; theod. luzau. 
aliitan Caleat, cet.), procumbere, Luc. 24, 12. aloteu, provotutus, Som. 
anliitan, onhitan (anledt, cet.), procumbere, Pccst 21, 3. onlfttau fortT, 
procumbere, Dial. 1, 2. 

13 194 Voces a Uquida incipientes. lutj. lyt. Icat. lyt. lot. ICltt. 

geliitan (geleat, cet.), progredi, abire. geloten dSg oilde ofernoD, 

pars diei pomeridiann, R. 95. 
underlutaD (underleiit, cet.), se submittere, Boeth. Rawl. 169. 
liitjan (-ude, -od), inclinare, latere, Thorp. Anal. lutjan forcT, in- 
cliuare, latere, Lye. theod. luzeo. 
atliltjan, latere, Jud. 4, 18. 
geliitjan, latere, Caulm. 873, 8. 
15 1 {vel lyt?}, -es, m.? forma. cf. goth. liuts, yoTjs; bor. liotr, de- 
formis. 
gelytfullice, adv. pulchre, prospere, Psalni. 44, 5. 
ymblyt, -es, m. expansio, circuitus, Ca:dm. 267, 13. 
leiit, adj. pronus, Bosw. s. l. 

aleat, adj. pronus, Nitm. 22, 31. 

onlcitt, adj. prontis, Bostv. s. l. qui male onleaht scripsit. 
I^t, adj. indecl. et adv. paucus, parum. lyt frennda, pauci amici, 
C(Bdm. 158, 32. lyt genyhtsumode, parum sufficiebat, Bed. 4, 3. 
sax. lut. 
lythvon, adv. paululum, Math. 26, 29. Marc. 14, 35. 
lyteg (lytig, liteg, letig), adj. astutus, callidus, Oros. 5, 7. Hoeth. 
37, 4. theod. luxig. 
lyteglic, adj. versutus. 
I3 teglice, callide, versute, Past. 35, 3. 5. 
lytigness, -e, f. versutia, calliditas, Past. 35, 1. 
belytigan (-6de, -6d), procare. he beljtigade Greace, Oros. 
3, 7. 
lytel (litel), adj. parvus, gracilis, Psalm. 37, 10. Joh. 14, 19. Luc. 
12, 32, compar. lassa, superl. last. Dat. Ijtlum adcerbialiter 
ttsurpatur, Prov. 13. etiam acc. sing. viasc. lytelne, paulo minus, 
prope, Bcd. 1, 3. — Vox goth. leitils, bor. litill Qvel etiam litill) 
verhum leitan (lalt, litum, litans) requirit, sed voces theod. et sax. 
liLzil, lutil radicem Iiitan quoque defendunt. 

unlytel, adj. non parvus. longtts, Aequ. vern. 47. Lup. 3. 
lytelmod, adj. pusilfauimis, Bosiv. s. l. 
lytelmodness, -e, /'. pusillanimitas, Bosw. s. l. 
lytle, adv. paululum, Psalm. 9, 6. comp. las; superl. liist. 
lyteljan (-6de, -6d), 1) diminui. fi6d ongann I^tligan, Ccedm. 85, II. 
|)jit ic lytlige, Joh. 3, 30. R. 2) diminuere. |tonne lytlad l)iit his 
anveald, Boeth. 29, 1. 

gelyteljan, diminuere, Bostv. s. l. 
lytling, -es, m. infans, Math. 18, 6. 10. 14. 

lytesna (lytesne, lytestnc), adv. paulo minus, Bed. 1, 34. conce- 
dam, Cod. 36. lytes gen. sing. neutr. adj. lyt esse vedetur, sed 
nd, ne (nr?) qtiid sit nescio. cf. lytolne sub l,v(cl. 
lot, -es, n. frnus. nv |)at lease lot lie b,vd mid lnim vrencum bevri- 
gen, Boeth. 4. cf. goth. lutonds, q^QfvnnciTriq. 
lolmann, -es, m. piratn, Lye. cf litsman, lidmann stib LiPAN. 
loivrcnce (-vrenc), -es, m. versutia, vnoxQiatg. |)iirh |)tira scuc- 
cena lolvrencas, Boeth. 39, 6. hcora lotvrenceas, Marc. 12, 
15. Oro.<i. 3, 3. 7. 
loto, adv. versute, .Som. 
irutor, luttorncss, cet., vide hlultor, hluttorness. Voces a liquida incip. Ud. — lyit. mac. miic. mac. mec. maerf. 105 

Ly f= golh. \iuj. 
Lydeiij L.vdenvare, vide Leden, Lcdenvare. 
lyden, vide LEOPAN. 
lyfan, Ivfues, vide LEOFAN. 
lyge, vide LEOHAN. 
lygneau, lygnis, vide LEOGAN. 
lyht, lyhtan, lyman, vide LEOHAN. 
lysan, lysing, vide LEOSAX. 
lyder (.vel lyder?), lyderlic, vide LEOPAJV. 

Ma f= goth. ma/ 
*iMACA\ C'ii<*>e, mocon, macen), crescere, junyere. cf. sanscr. MAH, cres- 
cere, venerari; bor. mok, somnus levissitnus ; niuka, semisopitus hae-' 
rere; mhd. muoche, f. labor; obd. muochen, augeri, multiplicari; nuicht 
(i. e. muoht), vis, robur. Alemanni hodie adhiic miieche {pro machte), 
facerem, loquuntur. 

miic, adj. opportunus. bor. makr, quietus; goth. mahs, opportunus. 
maca, -an, tn. consors, socius, conjux, Bosw. s. l. bor. maki. 

gemaca, -an, »». socius, conjux. tvegen gemacan, Gen. 4, 1. 6, 
19. 28, 1. 
mecea (mecca), -an, vi. consors, sodalis, Bosw. s. l. 

gemecea (geniecca, geniacca), -an, m. consors, sodalis, Bosiv. s. l. 
macalic (maccalic), adj. opportunus, Math. 6, SJ4, C. Jl. bor. maklikr. 
gemacalic (gemaclic), adj. conjugalis, Scint. 58. 
gemacness, -e, f. conimixtio, Bed. 1, 27. resp. 8. 
mace, -an, /". massa, Lye. 

macjan (-ode, -od), facere, formare. ic macige J^e micelre magd^e, 
Gen. 12, 2. macjan hine to gode, se deum facere, Alfr. Thw. p. 
4, 15. I)e organan macodon, Gen. 4, 21. 
gemacjan, facere, formare, Bosw. s. l. 
macung, -e, /". formatio, Chron. Sax. 1101. 
mecgan, mecjan (-ede, -ed), facere, Menol. 495. maced (meced?), au- 

ctus, mactus, Cot. 171. Som. 
mact, adj. ? neyliyens. him l)uhte, jjiit hit mactor imgligentius') gelsest 

va?re j^onne hit scolde, L. Eado. II, 1. mhd. gemach, lentus. 
maed (= niahd), -e, f. 1) conditio, modus. be hades and be gyltes 
mauTe, L. Eddg. poen. 3. l)eiih hit ure maed ne sie, Boeth. 42. 
2) konor, reverentia, L. Cnut. 2, 3. theod. mahida, obd. meide, ho- 
nor, benignitas. 

ma-iffull, adj. benignus, ilfr. gr. Som. 

maed^Iic, adj. dignitati conveniens, L. Cnut. pol. 69. 

majdlice, adv. commode, humaniter, Alfr. gr. 

unma?dlice Cnnmagdlice), adv. incomode , inhumaniter, Alfr. 
Thw. 42, 11. 
maedjau C-«>de, -6d), commensurare , aestimare, humaniter tra- 

ctare, Som. 
msedung, -e, /'. mensuratio, ratio, modus, Som. 
majdig, adj. modestus, moderatus, Som. 
maedige (msedgige), adv. moderate, Som. 
maedegjan C-«de, -6d), honorare. 

gemaeffegjan, honorare. gemaeJegode, Alfr. Thw. p. 4, 11. 196 Voces a Uquida incipientes. mag. — mar. 

macdrjan C-«><le, -»)<!), honorare, liosw. s. l. 

gcniscdrjaii, honorare, L. Cnut. pol. 12, 14. 
maga, -an, m. stomachus, Scint. 18. theod. mago; bor. magi. magau Ab- 
lavung, stomachi distentio, Lih. Med. 2, 15. aj^ennng, idem, ibidem; 
j»l)undenness, idem, ibidem; sar, stomachi dolor, liosw.; spring, tumor 
stomachi, Uosw.; untryniness, stomachi debilitas, Jiosw. 
maffa, -an, m. omentum, pia mater, Cot. 216. cf. batav. maf, mitis, fes- 
sus; moflelen, abscondere, fallere. 
maffigend, -es, m. petulans, Som. 
maga, magan, mage, mago, magocle, vide MAG. 
malsc, malscra, malscrunga, vide MELAIV, 
malt, maltvyrt, vide MELTAN. 
malu, -ve, f. malva, R. 42. 

man (Jiomo^, manseta Cmaneta?), manbealo, manbot, vide MINAN. 
man (manu?), -es, m.? equus mannus, Som. 
^manc, adj. debilis, mancus. cf. bor. minka, minuere. 
bemancjan (-ode, -od), trtmcare, Somn. 289. 
mancus, -es, m. nummi genus. fif peningas gemacigatT anne scilling. 
and I)rittig peninga anne mancus, Alfr. gl. Som. p. 52, 8. duas bra- 
diolas aureas fabrefactas, quas pensarent XLV niancusas, Heming, 
chart. p. 86. theod. manclius. 
mancild, mancynn, mandrecim, vide M1\A\. 

mand (mond), -e, f. corbis, cophinus, Math. 14, 20. R. Marc. 8, 8. C 
ndd. mande, manne, f. batav. maud, f. angl. maund; cf. theod. menen, 
ferre, portare, ducere, pellere; francogall. niener; lat. minare equum. 
mandragora, /'. mandragora. (43, 4.) 

mangjan (-ode, -od), mercaturam exercere, negotiari. gif man mid cyri- 
can raangje, NorS. preosta lag. 20. cf. lat. mangonizare. 

gemangjan, mercaturam exercere. hu miccl gelivj^Ic gemangode, 
Luc. 19, 15. 
mangere (mancgere), -es, m. mercator. is heofona rice gelic l^am 
mangerc, Math. l.S, 45. bor. mangari; theod. manger; batav. man- 
gelaar; lat. mango. 
mangung, -e, f. negotiatio, Math. 22, 5. 

mangunghiis, -es, ti. mercatus, Juh. 2, 16. 
inanjan, nianigean, manig, manigfcald, manigryldan, vide MINAN. 
Manig (Monig, Milnig, vel Mauig, Monig, Ma;nig?), -c, /'. insula Mona, 

lUd. 2, 3. Chron. Sax. 1000. 
inanlica, inanna, manncvealm, niannc^nn, mannfiiltuin, niannliiid, mannjau, 
niannraiden, niannvcrod, niaiirini, inansceada, manslaga, niausloge, man- 
sliht, mansuinnung, inanvyrd, manlicof, manjivsere, maul)va;rjan, manpvwr- 
nys, ride MINAN. 
maniing, vide MINAN. 

mapolder {.ted Cot. 165. maapoldcr), -cs, m.? acer, Affr. gl. Cot. 6. 
mapcltreo, -ves, n. acer, Heming p. 245. 
mapcldcrn, -es, m. acernus, R. 46. 
mara {vel nuira?), -an, «i. incubus, Lib. Med. 3, 1. cf. lat. mas {maris). 
miirc (vel ma>n:?), -an, f. ngmpha, Uosw. s. i. cf. tamen etiam inero, 
myrc sub mearh. 
marc, -e, /. marca nummi. vitt X inarcum goIdc9, Waul. Cat. p. 150, 
11, 15. \ Voces a liquida rncip. mar. mas. mas. mas. m6s. mat. mel. IW 

inarinan, -es, m. ? marmor. 

marmanstiin, -es, m. marmor, Jilfr. gl. Herb.hX, 1. etiam marniarstan, 
niarmstau legitur. 
Maraurolaud, -es, n. Moraviaj Oros. 1, 1. 
martyr, -cs, m. martyr, lied. 1, 7. 

martjrdom, -es^ m. martgrium, Bed. 1, 7. 
niartyrliad, -es, m. martyrium, Bed. 1, 7. var. lect. 
martyrjan (-ude, -od), crnciare, vexare, Som. 

martyning Cnartrung), -e, f. vexatio, cmciatio, martyrium, Oros.6,'i. 
*MASAN (mos, moson, masen), densum reddere, alere. cf. fiuCGSiv. 

maser, -es, »i. acer, tuber, nodus. bor. mosur, acer. theod. mas- 
holder. 
Maserfeld, -es, m.? nomen vici, Bed. 3, 9. Chron. Sax. 642. 
mast, -e, f. esca, cibus: ntices, glandes, baccae, Chart. Eddv. conf. 
J, 5. Hick. Thes. p. 158. 
mastland, -es, n. ad pasnagium terra, Hemiiig. p. 93. 
mastrieden, -ne, /'. pasnagii jtts, Heminy. p. 94. 
mastan (raaste, masted), saginare, Bosw. s. l. 

amastan, saginare, Cod. Exon. 429, 9. amaste fugelas, Cot. 16. 
gemastan, saginare, Cot 16. Deut. 32, 15. 

ofermasted (ofermast) , part. praet. nimium grandis , Bed. Wel. 
pag. 228. 
mast, -es, m. malus, R. 83, 104. masta cyp, trabs, Bosw. s. l. 
mastcyst, -e, f. mali cista, Cot. 137. 
mjistlorh (-lor), -es, n. ? carchesium, Bosw. s. l. 
miistrap, -es, vi. mali funis, Caedm. 182, 27. 

miisttvist (mastvist), -es, m. parastates, Alfr. gl. 77. R. 104. Mo- 
ne A. 99. 
mos, -es, n. puls, pulmentum, Cod. Exon. 92, 11. 118, 26. theod. muos. 
hispan. mueso, pabulum. 
mesa (mcse?), -an, m. if.?) altile, vacca, Lye. 
mesan (-de, -ed), alere, saginare. ic mesan miig meahtelicor and 
efne etan ealdum pyrre (= j)yrse), Cod. Exon. 425, 26. 
*MATA\ (mot, moton, maten), capere, vacare. cf. METAN. — Praete- 
ri<M»t m6t, most, mot; moton. Cotij.mC)te,plur.n\6ten, praesentis instar 
usnrpatur, significans : possum, licet mihi, debeo. Praeteritum dein hu- 
jus verbi praeterito-praesentis formatur : indicat. moste, moston; conj. 
moste, plur. mosten; infinitivus autem motan. pser hi aefre ford vunjan 
moten, Ccedm. 282, 36. ve hit habban ne raoton, Coedm. 26, 10. after hu 
micelre tide mot he in cyricean gangan? Bed. 1, 28. interr. 8. nan l)ing 
ne moste belifan od merigen, Alfr. Ser. Pass. p. 113. moste se biscop 
niman, L. Can. eccl. p. 154, 32. 
raatu (mat?), adj, capax, arrogans, vastus, vialignus. l)e matu spre- 
cacT, qui maligna loquuntur, Psalm. 34, 30. T. cf. obd. ma|, capax, 
acer, pravus, malignus; miitt, almus, deusus, pravus. 
mathoc (mattoc, mattuc, mettuc), -es, 7n. bipalium, liyo, Oros. 4, 
7. tridens, Cot. 175. 
mete (mett), -es , m. cibus, esca, dapes. ic habbe I)onc nicte to etan- 
ne, Joh. 4, 32. seo savl is ma Itonne mett, Bosw. mid cynclicum 
mettum gefylled, Bed. 3, 6. |)u l)e samod mid me svctc gripc metas, 
Psalm. 55, 15. theod. maz. 198 Voces a Itqutda incipientes. met. m6t. mfit. 

metbiilig (-belg), -es, m. cibi bulga, Ltic. 22, 35. C. R. 
metcleofa (-clyfa), -an, m. cibi cella, Bosw. s. l. 
meteiirn (nietern), -es, n. refectorium, R. 109. 
metefatels, -es, m. cibi saccus, R. 3. 
metefisc, -es, m. orbis piscis, Som. 
metegafol, -es, vi. tributum cibi, Bosw. s. l. 
meteliif, -e, f. cibi reliquiae, Exod. 8, 3. Math. 14, 20. C. 
meteleas, adj. cibo carens, Wanl. Cat. p, 5. 
meteleiist, -e, f. cibi inopia, Oros. 3, 8. 
metesacc, -es, m. cibi buli/a, Bosiv. s. l. 
mctescipe, -es, »71. cibatus, L. Lund. 8. 
meteseax, -es, rj. culter, Oros. 5, 12. 
metesnacca, -an, m. cochlea cibaria, R. 30. 
metesocn, -e, f. appetitus, Lib. Med. 2, 1. 
metesvamm, -es, m. funyus cibarius, R. 43. 
meteiitsiht, -e, f. diarrhoeu, R. 11. 

metel)egn, -es, m.minister qui cibos affert, tapifeVf Ccedm. 185, 31. 
meljan (-ede, -ed), cibare, J)» bead he, l)at man sceolde his herc met- 
jan and horsjan, Lhron. Sax. 1013. 

gemetta (gemetja), -an, tn. comissator, Som. 
metsjan (-ode, -6d), cibare. he metsode hi, Chron. Sax. 1088. 1)U met- 
sast lis, Psalm. 80, 6. 

gemetsjan, cibare, Psaltn. 49, 21. T. 
metsung, -e, f. victus, Chron. Sax. 994. 
mot, -e, f. census, numisma, Math. 22, 19. goth. mota, sed theod. mfi- 

ta {nhd. mautii), vihd. niuo^e et niute, diversae voces videntur. 
mot, -es, n. conventus. gif man oderne sace tihte, and he l)one raan 
an mote, an miidle odcTe an l^inge, scil. sace tihte, L. Hiod. 8. 
motbell, -e, f. Qet -belle, -an, f.) campana ad conventum convo- 

candum, L. Eddv. conf. 35. 
motern C-iirn), -es, n. conventus atila, Joh. 18, 28. C. 
mdthus, -es, n. domus in qua senatores conveniunt, R. 107. 
motstov, -e, f. locus conveniendi , R. 55, 81. 

gemot, -es, n. 1) conventus. eall j)iit geiiuH sohton lciise sagan, 
Math. 26, 59. |)ii gesomnodon hi geniot, Bed. l, 14. ner l)iit 
gemot sie, L. Adelb. 20. vitena gemot, sapientum Cjttdicum) 
conventus, Bcd. 3, 5. 2) consilium, deliberatio. hig hiifdon 
micel gemot, l)iit hig voldcn l^one hajlead ofsleiin, Math. 26, 4. 
])» gesamnodon l)a ealdras hig and vorhtou gemot, Math. 28, 12. 
gemotiirn, -es, «. conventus aula, Oros. 5, 20. 
gemotmann, -es, m. senator, consiliarius, Alfr. gl. 4. 
gemotstov, -e, f. locus conveniendi, Psalm. 26, 4. T. 
gemot, adj. consentiens, Malh. 5, 25. R. 
motjan (-ode, -6d), convenire, disputare, rem agere. mau mot on 
eornost motjan vid his drj-hten, Alfr. Thw. p. 29, 22. 
gemotjan, convenire, rem agere, Bosw. s. l. 
mctaa (mitte, mOted), occurrere, invenire. \m eode he forcl6r 6d he 
mi-tte, Boeth. 35, 6. nii hi mctton, Vsalm. 107, 4. 
Ametan, invenire, Bosw. s. l. 

gem^tan, convenire, invenire. hi hit gemolad , Boeth. 36, 3. l)ii 
hl gemctton {male: gemit(on), Cwdm. 101, 24. impers. cum acc. 
somniare. hviit hine gcmaettc (l. gemette), Ceedm. 883, 80. Voces a liquida incipientes. m6t. mad. mac. miid. mag. 190 

vitrmtHan, invenire. 
inetung (mcting, viale: maetiug?), -e, /". cunventus, deliln-ratio, licd. 1,27. 
resp. 9. congressus, Oros. 3, 7. conijmratio, somnium, Cirdm. 224, 2-1. 
gemc-tiug {mate: goniitiug, gemitting), -e, f. conventus , Oros. 4, 
«. 8, 9. Psalm. 16, 4. 62, 2. 
nieteduess, -e, /'. occursusj inrentio. 

gemetedness (gemotncss), -e, f. inventio, Psalm, 28,. 5. //. 
vidnuHeduess, -e, /". adinventio, Vsalm. 27, h. 
^^maiT (inaclu? nuid?), -cs, in.? n.? vox, sermo, loquela. cf. obd. inaden, 
loiiui, narrare; maddelig, loquax; maddelen, loquacem esse; Gundoma- 
diis, nom. propr.; Madwalt, nom. propr.; Hugiinat, 7iom. propr.; Her- 
mat, nom. propr. mada, /". andana, Graff 11, 658. ad vocem andana 
cf. hispan. Ilamarse audana vel antana, i. e. palinodiam canere. 
madoli, adj. tumultuosus, Som. 
madol, adj. tumnltnosus, Som. niadele, quam formam affert, aut 

plur. nom. acc. aut adverbium est. 
madel (niedel), -es, «. sermo. modiges niedel monige geliyrdou, Caidm. 
194, 3. concilium. ou l^am medlc, Coidm. 245, 28. goth. mal)I, 
theod. madal. 
medelcvide, -es, m. sermo, Cod. Exon. 163, 4. 
medelern (-jirn), -es, n. concilii aula, Cot. 172. 
medelstede , -es, m. concilii locus, Deov. 2158. Ctedm. 203, 1. 

212, 20. 
medelvord, -es, ?t. sermo, Beov. 471. 

gemadel (geinadel), -es, n. sermo. se hlaford nolde gemadeles 
na niare habban, Nic. 29. Alfr. Thw. p. 16, 30. 
madeljan, miidlau (-ode, -6d), dicere, sermocinari. ic mihtigne god 
niadlan geliyrde, Ccedm. 33, 23. 134, 2. Satan madelode, Ctedm. 22, 
87. Vidsid madelode (208, 1.). 
madelere (miidelere), -es, m. orator, seniocinator, Cot. 59. 
madelung, -e, /". garrulitas, verbositas, Som. 
mada, -an, m. vermis, tamus, R. 23. goth. mal^a; theod. nicado. 
madu, -e, /"• vermis, tamiis, Alfr. gl. II. 23. 

Ma f=z goth. ma/ 

mjicg (i. e. mecg), vide MAG. 

miictor, vide MACAX. 

miid, inc. gen. mespilus, Som. angl. medlar. 

maddre, -au, /", rubia, grias, R. 42. Uerb. 51. ilal. madera. 

iniidu, vide meadu. 

MAG, verb. anoni. praeteritopraesens, ad verbem perditum MEGAN (miig, 
msegon, megen) referendum. Ind. praes. sing. miig, ineaht (inilit), iniig; 
plur. magon, insegon {forma niiigon cum ex lege grammat. illicita sit, 
vocalem longam plurari msegou, non autem formae magon, conceden- 
dam esse puto') et mugon (Math. 9, 5. C). Subj. praes. sing. mage, 
miige (vel maege?), phir. miigen (^vel luiegen?). Ind. praeter. sing. 
meahte (inihte) , plur. meahton (mihton). Subj. praeter. sing. meahte 
(mehte, inihte), plur. meahten (inehten, inihten). Infin. magan. Part. 
praes. miigende; part. praet. meaht, miht. 1) valere, posse. ic niiig 
cumau, Luc. 14, 20. vid a>Icum settre magon, Bcd. 1, 1. ne niiht |)U me 
fjigjan, Joh. 13, 36. gil \)\\ mage, Gen. 15, 5. l^ouue ve on cordaa 200 Voces a liquida incipientes. mag. mec. mag. 

magen {vel maegen?) gestreonan, Cccdm. 302, 11. 2) valere, bene valere. 
raihte to haele, Bed. 3, 11. hu mag he? hi cvaedon, [^at he vel mihte, Gen. 
29, 6. hit ue mag to nahte, nihil valet, Math. b, 13. \,xt mag nihta ge- 
hvam vidvundor sedn, fvr on flode, tibi nocte qtiavis portentum videri 
JJotest, ignis in fluctu, Deov. 2730. (115, 851.) 
magjan (-«.de, -od), praevalere; ic magude, praevalui, Psahn. 13, 4. 

T. theod. magcn C-eta). 
maga, -an, m. cognatus, Beov. 377. 

gemaga, -an, m. cognatus. god hi gescop to gemagiim, Boeth. 
24, 3. 

unmaga, -an, m. cogtiatis destitutus, impotens, debilis, L. Eddg. 
can. 3. L. Cmit. pol. 66. Psalm. 36^ 15. 
mage, -an, f. soror , cognata, Bed. 4, 19. ne haeme man mid his ma- 

gan, no vicT his maeges vif, Lev. 18, 16. 
magu (mago), -es, m. cognatus. 1) pater, Ctedm. 145, 24. 2) fiiius, 
Cwdm. 17, 2S. plur. magas -a -um -as. bearn arisaJ ongean magas, 
contra patres liberi surgunt, Math. 10, 21. betvux his magas, in- 
ter cognatos, Luc. 2, 44. 
magodrjht, -e, f. familia, Beov. 133. 

magorajsva, -an, 7«. consanguineus dux, Ccedm. 98, 2. 178, 25. 
181, 2. 

magorinc, -es, m. miles consanguineus , Ccedm. 103_, 6. 138, 2. 
140, 5. 

magotimber, -es, n. progenies, Cod. Exon. 335, 13. Ccedm. 68, 10. 

134, 36. 
magotuddor, -es, n. progenies, Ccedm. 167, 13. 
magojjegn, -es, vi. minister, miles consanguineus, Beov. 583. 810. 
2810. 
mecg (macg), -es, m. plur. mecgas -a -um -as, cognatus, filius. mag- 
tTum and mficgnm, Ccedm. 68, 26. mecga igen. plur.'), Ccedm. 285, 8. 
mageJ (magitf, magcT), -e, f. virgo, Ccedm. 76, 18. 121, 13. goth. 
magal)sj theod. magat. 

m;igdb<U, -e, f. violalae virginis compensatio, L. Adelb. 73. 
magdhiid, -es, m. viryinis status, viryinitas, Exod. 21, 10. 
mageJ (magid, magd), -e, /: potentia, yeneratio. yens, tribus, B6d. 4, 
12. l)iit seo niJigtT Vestseaxna onft-ng godes vord, Bed. 3, 7. on his 
magde, Marc. 6, 4. on miigde and cvur^ne, Psalm. 89, 5. gega- 
derad edv td magdum, l»at gehlot fram niiigde td magde, Jos. 7, 14. 
Sed forsitan niagetT, virgo et maeged, gens, sejungi debent; cf. bor. 
ma?gdir, f. plur. affinitas. 

magdlagu, -e, /'. lex gentis, Bostv. s. l. 

gcmiigd, -c, /. 1) poteutia, Boeth. 17. 2) famila, Bosir. 
magodc (niiigde), -an, /". Caluna herba, R. 39,42. chamaemelttm, Uei-b. 

24. Lib. Med. 1, 64. 
miigden (ma?den, niiiden), -es, n. puella, riryo , Exod. 2, 8. Math. 9, 
24. C. R. miiden, Psalm. 68, 27. theod. magatiu. 
m<TdcnciId, -cs, n. puella, Exod. 1, 16. 
mwdenfa^mnc, -an, /'. rirgo, Bosir. 

inirdrnhild, -es, m. virginitas, Alfr. gl. mJigdeuhild, Cod. Ei. 2hA. 
niaedcnlir, adj. viryineux. (ifr. y1. Voces a liquida incipientes. mag. mcaht. mcTg. 201 

magdeDmau, n.? virgo, Oros.i, 14. gif man vuT cyninges magden- 
mau geliged, L. Aiielb. 10. 
magea (miigyu, Ceedm. 4, 12.), -es, n. 1) vis, robur. on miigene cu- 
man, Marc. 9, 1. of eallum l)inum miigene, Luc. 10, 27. 2) robur 
militare, copiae. gif l^at fulle miigen l)a;r vsere, Chron. Sax. 1001. 
C(edm. 20G, 28, miigenes visa, cojnarum dux, Caedm. 860, 2. 3) 
miracultim. he ne mihte l)a;r a;nig miigen vyrcan, Marc. 6, 5. ma- 
negu his miigenu, Math. 6, 14. 11, 20, 
miigenagende, part. potens, Beov. 5669. 
miigenbyrden, -ne, f. ojius permagnum, Be6v. 6177. 
miigencortTer, -es, n. cohors valida, Caedm. 119, 27, 
miigencriift, -es, m. vis magna, robur, Caedm. 277, 7. 
magenellen, -es, v. vis magna, robur, Beov. 1312. 
miigeufast, adj. praevalidus, Bed. Whel. p. 228. 
miigenhe.ip, -es, m. turma valida, Caedm. 190, 11, 
mageuhvearf (-hvyrOj -es, m. versio permagna, Caedm. 889, 88, 
magenleas, adj. roboris expers, K. 78. 

magenleast, -e, /". impotentia, C. R. Ben. 68. Alfr. Thw. p. 48. 
miigenroes, -es, 7?i. aggressus vaHdus, Beov. 3038. 
magenrof, adj. robore clarus, Cadm. 195, 11. 
miigenscipe, -es, m. potentia, Caedm. 217, 9. 
miigenstan, -es, m. lapis permagnus, Boeth. Rawl. p. 155. 
mageustrang, adj. fortis, Bosw. 
magenstrengo, -o, f. fortitudo, Beov. 5353. 
miigenvisa, -an, vi, dux validus, Caedm. 813, 17. 
magenvudu, -a {et -es), m. silva permagna, Beov. 470. 
mageul)ise (-l>yse), -an, f. robur, vis magna, Cod. Exon. 410, 8. 
miigeul)reat, -es, m. turma valida, Caedm. 210, 8. 218, 26. 
miigenl)rymm, -es, m. gloria magna, Caedm. 199, 35. 812, 15, Luc. 

9, 26, 31. 
magenl)r3mniss, -e, f. majestas, Xum. 14, 22. 

olermiigen, -es, n. vis superior, Caedm. 127, 27. Beov. 5830. 
gemiigeu, adj. potens, firmus, procax, Alfr. gl. 28. 
magenness (mageness), -e, f. robur, Lye. 
magnjan (-ode, -6d), fortem esse, firmare. mod miignade, animus au~ 

gebatur (222, 33.). gemiigenad and gestrongad beon, Bcd. 4, 16. 
meaht (miht), -e, f. 1) potentia, auctoritas, Bed. 2, 9. on mihte and 
on magene, Luc. 4, 36, ofer his mihta, Dial. 1, 80, 8) miraculum, 
Marc. 6, 2, 
mihteleas (meahtleas), adj. impotens, Jud. 4, 16. 
mihtelic (mihtlic), adj. possibilis, Luc. 18, 87, Marc. 9, 83. 

unmihtelic, adj. impossibilis, Luc. 18, 87. 
mihtlice, adv. potenter, possibiliter, Bed. 5, 81. 
mihtmod, -es, n. violentia, strenuitas, Caedm. 187, 10. 
meahtig (mihtig), adj. potens, Deut. 10, 17, Luc. 1, 49, compar. mih- 
tigra; superl. mihtigost. 

mihtiglice, adv. potenter, Boeth. 35, 4. 
mihtigness, -e, /'. potentia, Som. 
maeg (meg), -es, m. plur. rasegas, cognattis, consanguineus. ue hseme 
man vid his majges vif, Lev. 18, 16. his mseges sceap, Exod. 3, 1. 
proximus, homo, Luc. 10, 36. Lev. 19, 13. 202 yoces a liquida incipienlcs. maeg. mag. man. mar. mas. 

insegbdt, -e, f. occisi cognati compensatio, L. In. 76. 
maegburh, -ge, f. familia, yens, Cfedm. 65, 14. 68, 27. 134, 5. 
megcvalm, -es, m. cognatorum uex, Som. 
maeggemot, -es, n. coynatorum conventus, Oros. 5, 14. 
mseggevrit, -es, n. yenealoyia, Cot. 213. 
maeghaBmed, -es, n.'^ incestus, lied. 5, 4. 
mseglagn, -e, f. cognatorum lex, L. Const. W. /;. 115, 8. 11. 
maegleas, adj. cognatorum orbatus, L. Const. W. p. 115, 6. 
mseglic, adj. ad cognatos pertinens, Assumpt. S. Joh. 
mBegmortTor, -es, m.?^cognatorum internecio, R. 14. 
msegmyrcTra, -an, vi. parricida, Cot. 153. 
ma;gmyrdrjendj -es, m. parricida, Hosw. s. l. 
ma!gracii, -e, f. genealogia, Gen. 5, 1, 
maegrseden, -ne, f. consanguinitas, affinitas, Oros. 5, 13. 
msegrsesa, -an, m. parricida, Lup. Serm. 
msegscipe, -es, m. consanguinitas, Bed. 1, 27. resp. 5. 
megsibb (maegsibb), -e, f. consanguinitas, Bostv. 
maegsiblic, adj. ad familiam, gentem pertinens, Bosw. 
maegslaga, -an, m. parricida, Alfr. gr. R. 65. 
roaegsleaht C-sliht), -e, f. parricidium, Vulfst. 8. 
maegvine, -es, m. consanguineus, Coidm. 187^ 4. 
msegvlite, -es, vi. species, Bed. 1, 32. Luc. 9, 29. Joh. 5, 37. C. jK. 
babbacT blioh and fiirvu ungelice and msegvlitas, Boeth. Rawl. 
p. 197. 
majgvlitjan (-dde, -6d), transfigurare, Math. 17, 2. C. 
maegcT, -e, f. gens, natio. bisceop Siiilseaxna maegde, Bcd. 4, 13. cf. 
bor. maegdir, f. plur. cognati, sed etiam mfigd supra. 
magen et ejus composita, vide MAG. 
mager, adj. macer, Lye. bor. magr. 

magerjan, miigeregean (niagerode, magerdd), macerare, Cot. 133. 
miigest = maest, vide ma. 
miigester, -es, m. magister, Exod. 1, 11. 

miigsterdom, -es, m. magisterium, Bosw. s. l. 
maged, miiht iLuc. 19, 17.) = meaht, vide MAG. 
miineg, miinegco, miinigbriid, miinigfeald, manigtyve, vide MIXAN. 
mare, f, vide niara et mearh. 

miiscre, -an, f. macula, Cot. 136. hor. moskvi, m. theod. masca. 
miiss, miis {_melius: mess), -es, n.? stannum. 
miissen, adj. stanneus, aeretts, llosw. 
miisling (miistling, miislin, miislenn), -es, n. 1) aurichalcum, Marc. 6, 

8. C R. Marc. 12, 41. 8) vas stanneum, mensa, Marc. 7, 4. 
miisiingsmid (mfistlingsmid), -es, «i. faber aerarius, Alfr. gl. R. 91. 
miissc inielius sed rarius messe), -an , /'. missa, Bdd. 4, 22. festum, L. 
Alfr. pol. 39. 
raiisseicren, -es, m. festi rigilia, Ilosw. 
miisscbuc, gen. -brc, f. tnissale, Ij. ecrl. Whel. p. 1^6. 
miissedag, -es, wi. feslus dies, L. Alfr. pnl. 39. //. Ktidg. ercl. 4. 
mri.sschacol, -cs, n.? sarerdntis vesti.9, Alfr. gl. Thorp. Anal. 
miissehragcl, -es, n. sacerdolis vestis, 4lfr. gl. 
massclnc, -es, n. sacrum fertum, Cot. 92. 
miisseniht^ -c, f. festi nox, Luc. 2, 1. Rubr. Voces a liquida incipientes. miis. miirf. mec. meg. men. mer. 203 

miissepreost, -es, m. sacerdos, L. Eddg. eccl. 3. 

niassepreosthad, -es, m. sacerdotium, Bed. 5, 1. 83. 

massereaf, -es, n. sacerdotis vestis, Past. 14, 3. Vu/fst. Test. 

massesang;, -es. m. missae celebratio, lidd. 2, 3. 

massevin, -es, n. in/ertum vinu7n, R. 32. 

masseljegcD, -es, m. sacerdos, L, Lund. W. p. 71. 
massjan (-ode, -6d), missam facere, L. Ecidy. 30, 37. 
miist, miistan, miisten, vide MASAX. 
maJel, maJelere, madeljan, vide macl. 

Me (= goth. ma/ 
mecea, mecg, mecgan, vide MACAN. 
megyn (= magen), melit ».= mealit), vide mAG. 
mencgan, mencguis, menegeo, menen (maunen), mengan, menig, menig- 

feald, meuigtyve, menisc (mennisc)^ vide M1\A\. 
mentel, -es, m. chlamys, Psalm. 109, 28. theod. mantelj bor. mottull. 
merc, mercan, Merce, mercung, vide MERAX. 
mere (= myre), vide mearh sub MERAN. 

mere (miire), -es, m. mare, lacus, palus, Luc. 5, 1. Joh. 9, 7. II. ffoth. 
marei, f. theod. mari, m. et n. bor. mar, m. slaw. mor, murje, morze; 
bret. mor; sanscr. vari, ai/ua. cf. MERAX et fiVQSi,v. 

merebold, -es, n. aedes marina, navis, Beov. yloss. 

merecist, -e, f. arca, navis, Cwdm. 79, 86. 

meredead, -es, m. 7nors in undis, Ccedm. 207, 9. 210, 9. 

meredeor, -es, n. animal marinum, Bedv. 1110. 

merefara, -an, m. nauta, Beov. 998. 

merefisc, -es, m. piscis marinus, Beov. 1092. 

mereflod, -es, m. maris fluctuatio, oceanus, Ccedm. 81, 7, 209, 23. 

meregealle, -an, f. yalla marina, Lib. Med. 2, 6. 

meregreot, -es, m.? margarita, yemma, Math. 13, 46. 

meregrund, -es, m. maris fundus, Be6v. 2897. 

merehengest, -es, m. equus mnrinus, navis, Cod. Exon. 395, 18. 

merehrilgel, -es, ti. velum, Bedv. 3907. 

merehus, -es, n. domus marina, navis, Cxdm. 78, 34, 82, 18. 

merehvearf, -es, m.? maris litus, Ccedm. 210, 16. 

mereladu, -e, f. iter marinum, strames, Cod. Exon. 474, 9. 

merelidende, part. nauta, Ccedm. 84, 34. 

meremenn, -es, n. sirena, nympha, Bosw. s. l. theod. mermiuni. 

merenaddre, -an, f. anguis marinus, Cot. 136. 

merestriet, -e, /". via marinn, strames, Beov. 1022. 

merestreiim, -es, m. oceanus, Ccedm. 51, 27. 207, 17. 808, 84. 

merestrengo, -o, f. fortitudo maritima, Beov. 1060. 

meresvin, -es, n. delphinus, Bed. 1, 1. 

meretorr, -es, m. rupes, Ccedm. 209, 16. 

mereveard, -es, m. maris custos, Cod. Exon. 369, 13. 

merevearg, -es, m. lupus marinus, uauta, Cod. Exon. 306, 25; sed for- 
nitan legi debet. 

mereverig, adj. viari fessus; praebet enim cod. mereverges. 

merevif, -es, n. mulier gigantea in mctri degens, Beov. 3037. 
mersc, adj. palustris. 
mersc, -es, m. locus palustris, tnariscus (^lat. med.^ ofer sealtne mersc, 204 Voces a liquida incipientcs. mcr. mcad. — mcat. med. mkl. 

Ccedm. 199, 4, on merscum, Boeth. 34, 10. Chron. Sax. 796. ndd. 
marsch, f. 
merscland, -es, 7i. terra palustris, Chron. Sax. 1098. 
merscmealve, -an, f. tnalca palustris, Herb. 39. 
merscmeargealle, -an, /'. herba contra apostemata et teredinem va- 

lens, Lib. Med. 1, 39, 50. 
merscvare^ -a, m. plur. tant. locorum palustrium incolae, Chron. 
Sax. 838. 
mergen (= morgen), mergenlic, vide MERAN. 
merjan, merra, merran, merriiig, vide MiJRAN. 
meruvenes, vide mearu snb MKRAN. 

mete ejus coinposita, metjan, nietsjan, metsung, vide MATAN. 
metfel, medelarn, meiTelstede, vide mod. 

Mea f= goth. maj. 
meadu (madu, miidu), -eves, m. pratum, Chron, Sax. 775. theod. matu 

(-cAves), VI. 
meaht, meahtig, tnde MAG. 

Mealdhelm, Mealdvulf, mealmstan, vide MELAN. 
mealljan C-"de, -6d), inanire. cf. ndd. et hatav. mallen, verti, stoliduin 

esse; bor. miiill, levissima nix. 

amealljan (-ode -6d), exinanire, Psalm. 75, 8. C. M. 
mealt, mealtgescot, mealthus, mealtvurt, vide MELTAN. 
mealve, -an, f. nialva, Bosw. s. l. 

mearc, mearcjan, mearcung, Mearcred, mearcveard, vide MERAN. 
meard, Math. 5, 18. JB. vide meord. 
mearh, mearhlic, vide MERAN. 
mearrjan, niearu, mearvnes, nieard, vide MERAN. 
meatte, -an, f. matta^ Alfr gl. R. 66. 

Me /== goth. m\J. 
medeme (medume), medenijan, medemnes, medemuug, medlic, medmicel, 

medric, medsaeld, medtrunines, medvis, vide mid. 
mi-du (niedo)j -a, et es, m. niulsum, mellita. bor. miiidr. polon. meod. 
mrduarn, -es^ n. aula, cella ubi inulsum bibitur, Beov. 137. 
medubcnc, -e, f. scamnum in t/uo mulsum bibentes considunt, Beov. 

\h\h. 2097. 
mcdugiU, adj. mulso jocundus, laetus, Caedm. 260, 1, 
mcdohcall, -e, f. aula ubi mulsum bibitur, Bedv. 962. 
meduscenc, -es, m. is qui tnulsum distribuit, Beuv. 3956. 
muduseld, -es, n. domus ubi mulsum bibitur, Be6v. 6126. 
medovcrig, adj. mulso ebrius, Judith. 16 6. 
*MELAN (mal, mirlon, niolcn), terere, conterere, contundere. 

miilu (meolo, nielo), -eves, n. farina, Boeth. 34, 11. on J)rim geme- 
tum nificves, Math. 13, 33. 

mclohiis, -cs, H. doniw uhi fnrinn asserratur, R. 109. 
melogescof, -es, m. Irihutum /urinue, de var. cas. 2. 
ini-ld, -c, f.y dissolutio. prohatio; proditio; indicatio; evidentia. |»irr 
he meld ilhtc, Ciedm. t.H\, 30. 

mcldfeoh, gen. -fcos, n. proditionis , indicationis praemium, //. 
In. 17. Voces a Uqukh innpientes. mel. inel. mcal. mal. ma?l. myl. mol. 205 

melda, -an, in. proditor, Som. Beov. 4806. 

nieldjau (-ode, -6d), prodere. Iie nolde meldjan ou Iiis geferan, Boeth. 
16, 2. theod. meldeu, meldon, indicare, prodere. bor. malda, molae 
instar viurmur edere, taediosa effutire. 
auieldjnn, indicare, prodere, Bosu:. s. l. 
geineldjau, indicare, prodere. 

tomeldau (tonielde, tomelded), prodere, Cod. Exon. 446, 28. 
melduug, -e, f. indicatio, proditio, Bcd. 3, 84. 

meald, confriclio? in compositis tantum legitur nominibus propr. 
e. gr. 
Mealdhelm, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 1015. 
Maldvit, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 1137. cf. theod. Mal- 

dawin. 
Maldvulf, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 
mealm, -es, 7«. arena. bor. malmr; goth. uialma; nhd. malmen. 

mealmstau, -es, m. lapis arenoriis, Oros. i, 13. 
malsc, adj. tener; superbus , elatus. goth. malsks; batav. malschj 
sax. malsc; sed cf. etiam mealljan. 
malscra, -au, m.? fascinatio , L. Med. 3, 1. cf. bor. milskra, 

commiscere. 
malscrunga, adv. fascinato, Cot. 84. 
majl, -es, n. 1) pars; pars temporis, momentum. ]}a \ms maeles vas 
mearc agongeu, Ccedm. 103, 16. uia3l is me to ferau, mihi tempus 
est eundi, Beov. 629. 3) signum, crux. Cristes msel, Bed. 1, 25. 
8, 20. 3^ 8. 3) pastus, cibi sumptus. aer maele, L. Cnut. pol. 43. — 
maelum {^dat. plur.') adverbii instar usurpatur, e. gr. bitmselum, dael- 
mselum, sticemaelum, i. e. partim. goth. mv\; theod. mal. 
mselcearu, -e, f. cura opportuna, Beov. 376. 

m£eldag, -es, m. dies opportunus. on pam mseldagum, in illius 
temporis diebus, Coidm. 98, 18. pas mseldages, illo die, Ccedm. 
141, 4. cf. etiam mal (= mahal). 
mtBlmete, -es, m. cibus opportunus, Ccedm. 852, 7. cf. mal. 
majltauge, -an, f. circinus, B. 49. 62. 
ma;Itima, -an, tn. prandii tempus, Abus. 9. cf. mal. 
nuelan (-de, -ed), signare. scirmajled svjrd, ensis nitide signatus, 

Judith. 830. goth. meljan, scribere; theod. maleu, pingere. 
mjl, -es, m.? pulvis, Bed. 3, 10. tit. 
mylen, -e, f. mola, C. B. Ben. 66. bor. mjlna. 

mjlnscearp, adj. acutus sicut mola, Chron. Sax. 938. 
mylnstan, -es, m. saxuni molinum, Cot. 118. 
mylutroh, -ges, m. alveus molae, Bosw. 
mylnveard, -es, m. molae custos, Cot. 135. 
molde, -an, f. pulvis, terra, Gen. 8, 9. Ceedm. 851, 81. 302, 82. theod. 
molta. 

moldiirn, -es, n. sepulcrum, Cod. Exon. 235, 18. 
moldgriif, -es, n. sepulcrum, Cod. Exon. 233, 13. 284, 1. 
moldhrerende, part. pulverem movens, Cod. Exon. 348, 13. 
moldveg, -es, m. via terrestris, Cod. Exon. 164, 15. 
bemyldan (-de, -ed), inhumare, Cot. 101. Som. theod. multjan. 
molegen, inc. gen. galbanum, Cot. 42. 168. Som. 
raolegensticce, -es, n. galbanum, ibid. 206 Voces a liqiiida inc. mol. melc. mil. mol. melt. mi. mea. me. mer. 

niolsnjan (-ode, -6d), putrefacere, Cod. Exon. 835, 89. cf. theod. 
molawcn, tabescere. 
Aniolsojan, putrefacere, liosw. s. l. 
formolsnjan, putrefacere, Wanl. Cat. p. 80. 
gemolsnjan, tabefacere, R. 18. 
MELCAN, MEOLCAX Onealc, mulcon, molcen), mulgere, Bosw. s. l. 

niiluc (meoluc, meoloc, milc, meolc, melc), -e, /". lac, Exod. 3, 8. Bed. 
1, 1. Deut. 32, 14. Uerb. 18, 3. 
meolclide, adj. lacteus, viitis sicut lac, Praef. R. Conc. 
milcjan, meolcjan (-6de, -6d), mulgere, Bed. W. p. 461. 

gemilcjan, mulgere, Bosw. 
molcen, -es, n. lac coagulatum, Cot. 122. 168. 
nield, meldfeoh, meldan, meldung, melu, melugescot, vide MELAN. 
MELTAN, MILTAN Cmealt, multon, molten), dissolvi, Psalm. 82, 13. mul- 
ton meretorras, Ccedm. 808, 16. theod. smelzan (smalz, smulzumt-s, 
smolzan), liquefieri. 

formeltan (formealt, cet.'), Uquescere, Cot. 185. 

unformolten, part. incorruptus, Bosw. 
gemeltan (gemealt, cet.), liquescere, Bosw. s. l. 
gemilt, adj. absumtus, Som. 
milte, -es, n. lien, splen, Alfr. gl. R. 76. bor. milti; theod. milzi. 
miltcoiTa, -an, m. liene aegrotus, Cot. 186. 
miltcoflu, -e, f. splenis invalitudo, Cot. 186. 
miltesar, -es, n. splenis dolor, Bostv. 
miltescearu, -e, f. splenis durities, Lib. Med. 2, 31. 
milteseoc, adj. liene aegrotus, R. 10. 
miltveorc, -es, n. lienis dolor, Med. ex Quadr. 8, 4. 
milten, -ne, f. meretrix, scortum. 

miltenhus, -es, 7i. lupanar, Scint. 81. 
miltestre, -an, f. meretrix, scortum, Jos. 2, 1. Lev. 19, 89. Math. 
81, 31. 

miltestrehus, -es, n. lupanar, Alfr. gr. 
mealt (malt), -es, n. brasium, Cot. 85. theod. malz. 
mealtgescot, -es, n. hrasii tributum, Bosw. 
mealthus, -es, n. domus in qua brasium paratur. /?. 108. 
mealtvyrt, -e, /'. lexiitum. U. 33. 
mcltan (-ede, -cd, et inelte, melt), liquefacere. Martyr. 15. Jun. 

gcmoltan, liquefacere, concoquere, Psalm. 14s. 7. 
meltung, -e, /. liquefactio, digestio, Lib. Med. 8, 23. 
*M^^RAN (mjir, micron, moren), solvere, effundere, destruere . impedire ; 
.sanscr. mri, conterere. cf bor. mirja, pluvia tenuis, myrja (murdi), 
contundere. 

meoring, -o, f. ohstacuhim. Moyses ofer I>;i fela mcoringa fyrde gc- 

lirddc, Ca-dm. 1^1, 15. 
merjan (-cde, -ed), examinare, probare. bor. nierja (niardi), contun- 

dere. 

iimerjan, examinarr, prohare. haul j^onnc rimcrede monna R.-istas 

l>urh hryno fyres, Cod. Exon. 834, 88. juis reordjnd riht frem- 

mende, miinos Amercde, in l)jrre mn'rnn b^rig, Cod. E.roM. 240, 3. 

niearc, -o, f. Umes, fines. he hafd heora mearce sv»l gesette, l»iit hie ! Voces a liquida incipientes. mcar. myr. mcr. mir. 207 

ne niot heore (f. uiuteu lieorii) inearce gebrsedan, Uoeth. 21. ofer 
l)a mearce, L. HloS. 15. Roimina niearca, lioeth. 27, 4. 
niearchof, -es, n. domus in limite sita, tentorium, Ccedm. 181, 14. 
niearchiud, -es, n. terra limitis, marca, Andr. 802. Ccedm. 181, 27. 
Mearcred, -es, vt. nom. propr. Chron. Sax. 
mearcstapa, -an, m. qui limitem colit, per limites yrassatur, lieov. 

205. 2095. 
niearcvadu, -e, /". iter cajnpestre, Andr. 788. Bedv. 333. Andr. 1062, 
mearcveard, -es, m. limitis custos, Ccedm. 188, 14. 
Mearce (Merce, Mjixe), -ena, m. plur. tant. Mercii, Merciae regio- 
nis i^limitis?^ incolae , Chron. Sax. 449. Myrcna cyning, ibid. 676. 
716. Myrcna land, rice, ibid. 655. 656. 
Myrce, -ean, /'. Mercia, Chron. Sax. 1060. etiam Myrce, -e, /'. inve- 

nitur, Chron. Sax. 769. 975. 
Myrcen, adj. ad Mercios pertinens, Chron. Sax. 675. 853. 
mearc, -e, f. nota, siynum, Gen. 2%, 18. character , titultis , Cot. 57. 
niearc, limes et mearc, signum, una eademque vox esse videntur. 
gemearc, -es, n. locus designatus, Ccedm. 174, 28. 
mearcisen, -es, n. ferrum quo notattir, Cot. 31. 
merc, -es, m.? apex, Marc. 15, 26. C. 
merca, -an, m. apex, signiim, ibid. var. lect. 
iumerca, -an, in. inscriptio, Bosw. 
onmerca, -an, m. inscriptio, Marc. 12, 16. C. R. 
mearcjan (-6de, -6d), notare, designare. mearcode l)a stova, Deut. 1, 
33. Oros. 3, 1. designare, decernere. aelc craftiga mearcad his 
veorc on his m6de, Boeth. 39, 6. fore mearcjan, praenotare, Bosw. 
on mearcjan, adnotare, inscribere. 
amearcjan, notare, designare, Bosw. 
gemearcjan, notare, aecernere. se huelend gemearc6de 6tfre tva 

and hund seofontig, Luc. 10, 1. 
tomearcjan, enotare, describere, recensere, taxare, Luc. 2, 1. 

Psalm. 106, 32. 
tomearcodness, -e, f. descriptio, recensio, Luc. 2, 2. 
raearcung, -e, /'. notatio, obsignatio, Som. 

onmearcung, -e, f. adnotatio, inscriptio, Math. 12, 16. R. 
morcan (-te, -ed), notare, signare, Ccedm. 309, 15. 
mercels (mjrcels), -es, m. meta, scopus, Cod. Ejson. 129, 30. Beov. 

4873. 
mercung, -e, /'. nota, notatio, Luc. praef. C. 

mearh (mearg), -es, n. medulla, R. 74. theod. marg, n. bor. mergr, m. 
mearhcofa, -an, m. medullae cubile, ossa, Psalm. Thorp. 101, 3. 
mearhgehiicc, -es, ti. botulus, lucanica, Cot. 93, 114. 
mearhhaccel, -es, n. botulus, lucanica, ibid. 
mearglic (mirilie, Lye), medullatus, Psalm. 66, 14. V. 
merh (mirig), adj. tener ; hilaris, jucundus , Gen. 3, 10. angl. merry. 
mirge (myrge), adv. hilariter, Boeth. Rawl. p. 166. Solil. praef. 
mireg (myreg), -es, n. jucunditas, Boeth. 31. 
myrgcn, -e, /'. hilaritas, Bosiv. 
myrgniss, -e, f. hilaritas, Som. 

merhd (niyrhJ, murhd, niirhtl, mirgJ, merd, niird, m.vrd), -e, f. hilari- 
tas, gaudiumf Gen. 3, 24. Boeth. 7, 1. 208 Voces a liquida incipientes. niear. mcr. myr. maer. mor. mur. 

mearli, -es, m. eqttus, Jieov. 4388. 452.3. maeton milpaiTas meara bo- 

gum, Ctedm. 188, 81. admissarius, Cot. 13. 
merihe (mere, myre), -an, f. equa (205, 54.). myran sunu, Bed. 3, 14. 

on myran ridan, Bcd. 2, 13. 
Merehvit, -es, m. nom. propr. Chron. Sax. 
mearr (jtro mears?), adj. malus^ improbus. cf. goth. marzjan. 

gemearr, adj. malus, improbus. gif hva gemearra manna vtere, 

L. Eddv. 1. L. et W. 
gemearr, -es, n. impedimentum, limes, L. Eddg. can. 16. 
mearrjan (-ode, -6d), errare. hi auht mearrigen, Boeth. 84, 4. 
merra, -an, m. seductor, Math. 27, 63. C 

merran, myrran, mirran (-de, -ed), obstruere, offendere, Exod. o, 4. 
Cod. Eion. 867, 8. impedire, l^es andvearda vela m^rd and lat men, 
Boeth. 3', 1. dissipare, Oros. 6, 7. goth. marzjan. 
amerran, impedire, dissipare. \ta. he hiifde ealle amyrrede, Ltic. 

15, 14. 30. Boeth. 32, 1. var. lect. Cod. Exon. 314, 8. 
gemerran, dissipare, spoliare, Bosw. 
mjrrelse, -an, f. o/fensio, seductio, Cod. Exon. 868, 85. 
merring, -e, f. profusio, effusio, Past. 60. dissipatio, Chron. Sai. 1096. 
niertan (merte, merted)^ secare. theod. merzan. cf. bor. murtr, adj. 
curtus. theod. murzilingo, adv. absolute. 
tomertan, divedere, Bosw. s. l. 
mearu iyen. mearves, cet.), adj. tener, Marc. 13, 28. C. R. Ben. 50. 
mearve (mereve), adv. molliter, Math. 24, 33. R. 
mearvness (mearones, meruvenes), -e, f. mollities, Past. 38, 3. Som. 
meard, -es, »?J. martes, mustela, Oros. 1, 1. 

msere, -es, m.? n.? finis, limes. bor. ma;ri, f. terminus. fris. mur 
(j}l. miirar), fossa. 
gemsere, -es, n. finis, limes. gemaere I)U settest, Psalm. 104, 10. 
od gemaere Hurabrestreames, Bed. 5, 23. gema;ru conlan, limi- 
tes terrae, Psalm. 3, 8. 
mceran (-de, -ed), limitibus includere, limites ponere ? batav. maren, 
ftine ulliyare. 

amajran, exterminare, limites contrahere, Bostv. ute iimxran, li- 
mites contrahere , Bi'd. Sin. 499, 23. ut iima;ran, edterminare, 
expellere, Bed. Sm. 5H4, 7. 
maerels, -es, m. funis. batav. nnirling, merling. 

ma;rclsriip, -cs, m. proncsium, R. 105. Alfr. gl. 78. batav. marl- 
rr-p, miirltouw. 
myvc {.male: mirc), adj. tenebrosus. bor. m.vrkr. 

senorce (ajmyce), adj. egregius, Cot. 74. 
mjTC, -es, m.? caligo, carcer, miseria. se |)C hio of |)am myrce ge- 
nercde, Cwdm. 244, 15. bor. mjrkvi, m. valigu; myrkr, n. caligo; 
russ. mrak, calign. 
Morciirc (.Mdiccrc, .Morchcro), -cs, m. noin. propr. Chron. Sa.r. 1015. 
murcnjan, mnrcj.in (-6dc, -6d), miseria affici, murinurare. |)ii ongiin- 
non hie mnrcnjan, Math. 20, 11. gc murcuodon, Deut. 1, 27. l)us 
murcjende, Botth. 5, 1. 

bemurcnjan, murmurare, queri, Bosir. s. l. 
murcncre, -es, w». murmurator, H. Hen. 5. Voces a liqnida incipientes. mur. myr. mor. mer. mer. 209 

murcDung (raurcung, morcnung), -e, f. tnnrmuratio , querela, Exod. 

6, 11. lioeth. 7, 2. C. 
myrten, adj. corrtiptus, morticinus. I':U niyrtene floesc, Off. Reg. 15. 
myrten, -es, n. caro morticina, cadaver. ne myrtenes oefre abite, 

Som. 
mortere, -es, m. mortarium, Herb. 41, 4. cf. mertan, supra. 
morgen (morn), -es, j)i. et mergen, -ne, /".? matutinum tempus, Math. 
27, 1. Exod. 8, 23. m«re mergen l^ridda, Ccedm. 10, 11. on morne, 
Luc. \'i, 32, 33. yoth. niaurgins, vi. theod. morgan, m. cf. goth. 
gamaui'gjan, y.oXo^ovv, ovvztfivfiv. 

morgenceald, adj. matutine frigidus, Beov. C039. 
niorgencolla, -an, 7«. aurorae galea? Judith. 245. cf. cellan. 
morgendeagung, -e, f. aurora, Bed. 1, 1. c/. deagjan, tingere. 
niorgengifu, -e, f. donum nuptiale, L. Ctiut. pol. 71. 
inorgenlang, adj. per tempus matutinum durans, Beov. 5783. 
morgenleolit, -es, n. lumen matutinum, Beov. 1208. 
moi'genlic, adj. matutintis, Math. 6, 34. 
luorgenraete, -es, m. coena matutina, Thorp. Atial. 
morgenseoc, adj. matutine invalidus, Cod. Exon. 458, 4. 
raorgenspell, -es, n. nuntium matutinum, Elen. 969. 
morgenspriec, -e, f. colloquium matutimtm, Hick. Thes. praef. p. 6. 
raorgensteoiTa, -an, m. lucifer stella, Boeth. 39_, 13. 
morgensveg, -es, tn. strepitus matutinus, Beov. 257. 
luorgentid, -e, /'. temptis mattititium, Psalm. 49, 15. C. 
morgenvacjan (-6de, -6d), invigilare, Cot. 132. 204. 
merigendlic, adj. matutintis, Thorp. Anal. 

morff, -es, n. mors, perditio. \yAt micle raord, Ccedm. 14, 16. on Irdt 
micle mord , Cacdm. 43, 15. caedes , homicidium. gif open morif 
veorde, L. Cnut. pol. 53. 
morffbealo, eves, n. homicidium, Beov. 271. 
moriTdaed, -e, f. caedes, Alfr. Thic. 34, 21. 

mordsceada, -an, m. sicarius, latro, praedator, Math, 87, 38. C. 
mordslaga, -an, m. sicaritis, Deut. 27, 24. 
mordslege, -es, m.? homicidium, Bosw. 
mordsliiit (= sleaht), -e, f. homicidium. 
morJveorc, -es, n. homicidium, L. Cniit. pol. 5. 
mortlvyrhfa, -an, tn. homicida, L. Cntit. pol. 4. 
mordur Onordor, morder), -es, n. homicidium, caedes, Bedv. 1778. 
Ccedm. 19, 26. 47, 4. 187, 5. 284, 13. vearp hine on |)at morder in- 
nan, jecit eum in gehennam , Ceedm. 22, 18. ic \ias morffres sceal 
veiin and vitu and vrace dreogan, Ceedm. 276, 6. goth. maur^^r, n. 
mordorbealo, -eves, n. homicidium, Beov. 2151. 
mordorhete, -es, m. odiuvi lethale, Bedv. 2203. 
mordorhus, -es, n. domus homicidii, Cod. Exon. 99, 15. 
morJorsIaga, -an, m. homicida, Marc. 7, 81, C. R. 
myrdra, -an, m. homicida, Bed. 2, 9. 
myrdrjan (-6de, -6d), trucidare, Lup. Serm. 1, 9. 
foimjTcTrjan, necare, Bosiv. 
ofmyrdrjan, occidere, Chron. Sax. 978. 
raerec (meric, merc), -e, f. mentha, Luc. 11, 48. C. R. theod. mirig, merig. 
merce, -an, f. apiaslrum, apium, Alfr. gl. Cot. 166. 210 Voces a liquida incipientes. met. 

messe et ejuf! composita, messjan, vide masse, mcissjan. 
met et ejus composita, vide METAX. 

METAN (mat, m%ton, mi-ten), metiri. on j)am ylcan gemete \iv gemetad, 
eov by<r gemeten, Math. 7, 2. vicsteal metan, castra vietari, Cardm. 
183, 16. lifveg miltan, vitae cursum emetiri, Ccedm. 184, 9. metan vid, 
comparare cum re. svylcc sio smeaiing is 16 raetanne viJ Jjone gearo- 
vitan, and svelce Jjat hveol b^O to metanne vicT l)a eaxe, Boeth. 39, 8. 
ametan (amat, cet.~), emetiri^ Bosw. 

nnameten, part. immoderatus, Wanl. Cat. p. 2. 
bemetaa (bemiit, cet.), metiri, inoenire, Oros. 3, 7. 4, 6. 
gemetan (gemat, cet.), metiri, Bosw. 
vidmetan (viJmat, cet.), comparare, aequare, Marc. 4, 30. Boeth. 32, 

1. Deut. 3, 24. 
viilermetau (vidermat, cef), contra metiri, compensare, comparando 
se aequare, Cot. 181. Math. 18, 23. R. 
met, -es, n. mensura, modus, R. Ren. Interl. 71. 
gemet, -es, n. mensura, Math. 13, 33. 23, 32. modus , Bed. 4, 
84. Psalm. 33, 22. 

ungemet, -es, n. immensitas, excessus, Boeth. 40, 3. 
ormet, -es, n. moles, Cot. 131. 
iinmett, -es, n. excessus, Boeth, 37, 1. 
metfast, adj. moderatus, Bosio. 
gemetfBst, adj. moderatus, modestus, Bed. 1, 16. theod. gamej- 

fast. 
gemetfastan (-faste, -fasted), comparare, Psalm. 49, 21. 
gemetfastlice, adv. moderate, modeste, Bed. 5, 19. 
gemetfastnj^ss, -e, f. modestia, Bed. 3, 3, 14. 

ungemetfastniss, -e, f. tinmodestia, excessus, Boeth. 36, 6. 
metfat, -es, n. mensura quaevis definita, Bostv. theod. mejfaj, 
metgeard (-gerd), -e, f. mensurae virga, R. 57. 
metlic, adj moderatus. 
gemetlic, adj. moderatus, modicus, Boeth. 14, 2. 40, 8. 

ungemetlic, adj. immoderatus, Boeth. 32, 1. 
gemetlicung, -e, f. moderatio, Som. 
unmetlic, adj. immoderatus, immodicus, GuHl. vit. 4. 
metrap, -es, m. mensurae funis, Cot. 24. 

metto, -0, f. modus, mensura? goth. mitajiji^ f. ftiTQOv, xoQog; 
mitalis, f. 
ofermetto, -o, f. arroyantia, superbia, Ccedm. 21, 30. 352, 7. 
metendlic, adj. mensurabilis. 

vidmctcudlic, adj. comparativus, Alfr. gr. 5. 
nit-tenness (meteness), -c, /". mensuru, mensuratio, Bosir. s. l. 

vidmetenn^ss, -c, f. comparatio, Bosw. 
metung (meting), -e, f. mensuratio, depictio, Alfr. gr. R. 80. 

vidmelung, -e, f. comparatio, Som. 
metcrc, -es, »j. inveutor, pictor, R. 80. 

metcr, -cs, h. tnetrum, Bed. 5, 2-3. vox meter e Romanonm 
scriptis haud dubie accepta est. 
mctcrcran, -cs, m. ars metrica, poesis, B(d. 4, 2. 
mctergevcorc, -cs, tt. opus tnetricum, Bed. 5, 23. 
ractcrvjrhtn, -an, m. poeta, Bosw. $. l. Voces a Uquida incipimtes. init. inet. miit. mel. nicTt. 211 

mitta, -an, m. mensura, epha. Iiabbad rilitne niittan, Lev. 19, 35. Deut. 
25, 15. corus, hiuid niittena hvsetes, Luc. 16, 7. modius, Math. 5, 
13. R. batus, bata, Cot. 25. cf. goth. mitalijd, mital^s, (htqov, xdpog. 
andmitta, -an, m. mensura, epha, esayium, Lev. 19, 35. Deut. 25, 
15. var. lect. 
raetjan C-ode, -6d), 1) moderari. 2) somniare. no he gemunde l>iit 
hini metod viis, Ccedm. 223, 14. c/'. maetan. — • uoth. miton, iv&v- 
{ifia&cu, Xoyi^iad^cu, cpQovitv, ay.oTiilv. theod. mHzon. 
metoduess, -e, /'. moderatio. 

gemetodness (gemetness), -e, f. inventio, Bed. 5, 10. 
vidmetodness, -e, f. adinventio, Psalm. 27, 5. 
meten Cmetteu), -e, f. parca. \yd graniau mettena, 1)6 folcisce men ha- 

tad Parcas, lioeth. 35, 6. 
metiinff, -e, /'. deliberatio, licd. 1, 27. resp. 9. 

metod (mfifiirf ) meotod, meotiid), -es, m. creator, Bcd. 4j 24. Boeth. 
Rawl. p. 164. Ccedm. 103, 7. 146, 29. Beov. 219. 

metodsceaft, -e, f. divina creatura, fatum. divinitas, Ccedm. 104, 
31. mors, Bedv. 2147. 2360. 5626. 
mfit, -es, n. mensura, modus. theod. maj. 

gemat, -es, m. mensttra, modus^ Oros. 3, 11. 4, 6. 
miitfast, adj. modestus, Bosiv. s. l. 

gemiitfast, adj. moderatus, Bed. 1, 16. Boeth. 11, 1, 

ungemiitfast, adj. immodicus, immensus, Boeth. 14, 1. 
gemiitliistan (-fiiste, fiisted, contr. -fiist), comparare, Psaltn. 49, 21. 
gemiitfilstniss, -e, /". temperantia, Bosw. cf. geractfiistuis. 
raete, adj. mediocris. superl. metest, pessimus, Prov. 19, 23. theod. 
mazi. 

ofermete, adj. superbus, Bosw. s. l. 
metto, -0, /. mediocritas. cf. metto. 

ofermetto, -o, f. superbia, arroyantia, Boeth. 37, 1, 
unmetto, -o, /'. immensitas, Boeth. 37, 1. 
metgjan (-ode, -od), temperare. se god se l)iifc eall metjacT, Boeth. 
Rawl. p. 165. 
gemetgjau, temperare. se gemetgad l)one bridel, Boeth. 36, 2. 
metgung, -e, /'. moderatio. 

gemetgung, -e, f. temperantia, Bed. 5, 3. Boeth. 39, 5. 
maete, adj. mediocris, modesttis. hadas micle and msete, Cod. Exon. 
105, 16. compar. msetra, myetre, cotnviunis, Bed. 4, 23. 
geraaete, adj. modicus, modestus; aptus, Mod. conf. 1. 
gemsetlic, adj. modicus, Boeth. 40, 3. 
ungemaetlic, adj. imniodicus, Oros. 1, 2. Boeth. 12. 
ormsete, adj. immensus, Psalm. 33, 16. Ccedm. 163, 22. 
ormoetlice, adv. immense, Bosw. s. l. 
ormsetness, -e, f. immensitas, Scint. 32. 
unmsete, adj. immodicus, ingens , nimius, GuSl. vit. 3. Bed. Sm. 
533, 32. 599, 43. 627, 41. 

unmajtness, -e, /'. immensitas, nimietas, Bed. Sm. 532, 31. im- 
petus, ibid. 627, 40. 
m%tan (maetle, maeted) 1) pingere, Thorp. Anal. 2) verb. impers. 
somniare. cum. acc. svefn l)e me msctte, 6?^«. 37, 6. hit gelarap, 
t>at hine maette, Gen. 37, 5. cf. etiam ra^tan sub MATAN. 212 Voces a Uquida incipientes. met. meotl. — meox. mic. 

gemseean, verb. impers. cum acc. somniare. hvat hine gemxtte, 
Ccedm. 223, 20. 
metendlic, mctenness, metere, meter, metung, metten, metud, metjan, vide 

METAN. 
raettrum, mettrumness, vide med, mid et trum. 

Meo f= goth. mij. 
meodem, meodema, vide midd. 
meodu, mcodubenc, meoduheall, vide niedu. 
meolcjan, meoluc, vide MKLClAN. 
meolu, vide MKLAN. 
meonior, vide MIMAN 
meord, nieord {male: meard, Math. 20, 8. C. vel meard, Math. 5, 12. C), 

-e, f.? praemium, Joh. 4, 36. R. Math. 5, 12. R. bytf ^e mcord vid god, 

pat 1)U us llde veorde, Andr. 275. goth. mizd6, f. graec. (iic&os. 
meoring, vide MERAN. 
MEORNAN, vide MURNAN. 
meotod, meotudsceaft, vide METAN. 
meovle {melius: meavle), -an, f. puella, virgo , Ccedm. 71, 17. 215, 17. 

goth. mavi, nuq&hoq; mavilu, yiOQaaiov. bor. mey. cf.. magu sub MAG 

et eivjan sub eage. 
meox, meoxbeareve, vide MIGAN. 

Mi {=■ goih. m\). 
micel (m3'cel, mucel, Psalm. 76, 1.), adj. magnus, Gen. 15, 12. Deut. 88, 
39. Luc. 12, 19. Math. 4, 25. 8, 1. goth. mikils; theod. mihil, mihhil; 
sax. mikilj 6or. mikill; scot.meky\, meikle, mukle; sanscr. maha; graec. 
(ityas; lat. magnusj hispan. mucho. — Compar. miira, maera Cgoth. miiiza) 
et superl. maest igoth. maists); bor. meiri, mcst; theod. merro, meist; 
e radice mah contractione orti sunt. scil. ex maliira, mahista. cf. ma- 
gest = maest, Chron. Sax. 1047. 
miclum (dat.~), adv. multum, multo, valde, Bosw. 
ofermicel, adj. nimius, immensus, Oros. 1, 7. 
micelheafded, part. magno capite praeditus, Bosio. 
miccllic, adj. magnificus, Bed. 5, 20. 
micellice, adv. magnifice, Lye. 

micelness Cmycelnyss), -e, /'. magnitudo , Psalm. 94, 19. \um. 14, 19. 
multitudo, abundantia, Luc. 2, 13. Oen. 27, 28. 
ofermicelness, -e, f. nimietas, Scint. 12. 
niicelspreccnde, part. magniloquens, Psalm. 12, 3. L. 
micele (micle, myclc), adv. multum. noht miclc a;r, Bvd. 4, 23. j)am 
niide mii, quanto magis, Math. 6, 30. goth. mikilaba; Iheod. mihhili). 
— compar. niii, miire; superl. ma?st. 
miceljan (-cde, -cd, et -odc, -(id) 1) grandescere , augeri. pat folc on- 
gan mjcljan, lied. 1, 15. rini micltidc, Cirdm. 75, 21. 2) augere. Jtat 
man mjcliidc Iuit ordiiliscn, L. de ord. trip. goth. mikiljan, augere; 
mikilnan, augeri. 

gciniccljan, augere, Oros. 1, 2. Psatm. 104, 1. magnificare. gc- 
raicljad hine, Psalm. 22, 22. 50, 16. 
miclung (mjcliing), -e, /. amplialio, Bosw. 

gcmiclung, -e, /'. magnificentia, Vsalm. 71, 21. 145, 5. Voces a Uquida incipientes. mitl. midd. med. 213 

uiid (niiiT, Boeth. 1.), praep. cum dat. et instrum. cum. mid Iiini, cim eo, 
Jos. 4, 8. Luc. 7, 6. mid eovrum fiider, 3Iath. 6, 1. mid ealld, omnino, 
mid ^y, mid ^y l»e, quum, Math. 87, 12. 
Voces cum praep. mid compositae sunt. 

1) rtrftrt. midberan. blissjan. fleon. fyligan. gehealdan. lifjan. sitljan. 
sprecan. standan. svrgan. vunjan. vyrcan. jioljan. 

2) Subst. midgevyrhta. hl^te. rad. singend. spreca. vedd. vist. vunung. 
vyrhta. jrfennnia. 

3) Purticul. niidveas. 

midd (= midi; in compos. mid, nicd), ailj. medius. betvux midde endas, 
per niedios fines, Marc. 7, 31. purh midde Samarjan, per mediam Sam. 
Luc. 17, 11. to middre nihte, ad mediam noctem, Exod. 11, 4. on mid- 
ne dag, Boeth. 39, 3. to middan dage, R. 65. — middes (yen. sing. 
neutr.), adv. in medio. to middes, praep. inter. 1) cum yen. id middes 
hira, in viedio eorum, Juh. 8, 3. helle to middes, inferni in viedio, 
Ccedm. 21, 15. to middes eovre, in medio vestrum, inter tws, Lev. 26, 
11. 2) cum dat. to middes jjam viiteriim , inter aquas, Gen. 1, 6. tO 
middes |)am strejtme, in medio flumine, Jos. 4,9. — middum (dat. plur.) 
adv. in medio , Bosw. s. l. — In compositione mid et med ita notione 
separantur , ut voces cum mid compositae medii notionem praebeant, 
voces verum cum med compositae mediocritatis vel inopiae significa- 
tionem habeant. 

1) Voces cum mld compositae: 

middag, -es, in. medius dies, meridies, Joh. 4, 6. 

middfiglic, adj. meridianus, Bed. 5, 12. 

middagsang, -es, 7?i. cantus ad medium diem, Alfr. ep. 1, 31. 

uiiddagtld, -e, f. tempus meridianum, Cot. 136. 

midfeord (-ferhd), -e, f.? adolescentia {media aetas), Past. 49, 5. 

niidferh (-fearh), -es, m. juvencus, Som. 

niidhrif, -es, m. mesenterium, R. 74. of l^am midhrife, se is betveox 

pajre vanibe and {^sere lifre, Lib. Med. 2, 56. fris. midref. 
midhride (-hryd), -es, n. mesenterium, membrana, qua jecor et splen 

pendent, Lye. fris. midrith, midrede. 
midhridre, -es, n. mesenterium, Mone Q. 271, 318. fris. mithridi-i, mid- 

rithere. cf. hreder. 
midlencten, -es, n. ver med. Joh. 6, 1. R. 
midore, -an, f ora tnedia, reyio media, Boeth. Rawl. p. 192. 
midsumor, -es, m. solstitium aestivum, Bosw. 
niidsumordag, -e?, m. dies solstitii aestivi, Chron. Sax. 1131. 
midsumormonad, -es, m. mensis Junius, Bosw. 
midvinter, -es, m. solstitium hiemale, Luc. 1, 26. 
midvintermonatr, -es, m. mensis December, Bosw. 

2) Voces ciim med compositae: 

mederce (miderce), -es, m.? -an? /'. loculus, cisla, Alfr. yr. cf. earc. 

medlic, adj. modicus, parvus, Bosiv. 

medmidlicness, -e, /'. mediocritas, Mone B. 2.j31. 

medmicel (midmicel), adj. modicus, moderatus, parvus, Past. 37, 17. 

T. Bed. 4, 16. 
medmicelness, -e, f. exiyuitas, Psalm. 55, 8. 
medric, adj. mediocris, plebeius, R. 14. 
medsseld, -c, f. infortunium, Oros. 4, 4. 214 Voces a liquida incipienies. med. meod. mid. 

medtruni (inettriim , metriim), adj. infirmiis, debilis, plebeius, Bed. 4, 

83. aegrotus, Past. 61. L. eccl. 17. 
medtnimness (mettryniness), -e, f. infirmitas, debilitas, aegritudo, 

Boeth. 39, 9. Psalm. 16, 3. C. Math. 8, 17. R. 
mcdvis, adj. stultus, Past. 30, 1. 
medla, -an, m. medius status, mediocritas. 

ofermedla, -an, m. arrogantia, Cccdm. 257, 14. cf. tamen mod. 
onmedla, -an, m. arrogantia, Casdm. 291, 11. 
medome (medume, medeme^ ineodumc), superlat. priscus adj. midi , sed 
positivi notionem habens. < 1) mediocris, modicus, L. Aiielb. 7. C. R. 
Ben. 67. Math. 25, 45. R. 8) dignus, condiynus, rapax, lioeth. 16, 3. 
conveniens , Math. 3, 8. niid medemuni vustuium , cum dignis fructi- 
bus, BHd. 4, 87. — compar. inedemra, medemre. — superl. medemost. 
ne magou ve ntia viilit findan medemre {)onne god, 7ion possumus ul- 
lam rem inveiiire digniorem deo iquam deus), Boeth. 34, 4. pat he 
sie selces J^inges sva medeme, sva he aefre medemast vaere, ut sit cu- 
jusvis rei ita capax ut unquam capacissimus fuerit, Boeth. 38, 5. 
on J>am medemastan gel)ohte, in levissima cogitatione , Bdd. 5, 13. 
goth. midunia; theod. metanij fris. medem. 
medumlic, adj. dignus, condignus, Cot. 69. 
medumlice, adv. moderate, Cot. 23. 

mcdomness, -e, /, dignitas, vierituin, Boeth. 14, 2. 16, 1. 3. benig- 
nitas, Psalm. 85, 13. 
meonuma (medoma), -an, m. insubula, Mone A. 382. 
medemjan (-ode, -od), mediare, moderare, L. Cnut. pol. 66. man mot 
medemjan be mihtum, L. Eadg. pn. 9. distinguere , L. Eddg. conf. 3. 
honorare. 

geniedemjan, moderare, honorare, Bosic. 
medemung, -e, f. moderatio , L. Viht. \V. p. 13. 41. L. Const. W. p. 

113, 46. 
middel, adj, medius. .superl. midlesta, Boeth. 39, 7. 

Middelengle, -a, m. plur. tant. Angli medii, Chron. Sa.r. 449. 
middcHinger, -es, m. digitus medius, R. 73. 

middelflere, -es, w.?-an, f.? contiguatio media, internasus, llosw. 
middelfol, -es, m. media pedis pnrs. B. 75. 

middelgescjldru, -a, m. plur. tant. pars humerorum tnedia. R. 74. 
niiddelhring, -es, 7«. armilla, Cot. 2(». 
middelnilit, -e, /". nox media, Bosw. s. t. 

Middclseaxan, -ena, 7«. plur. tant. Saxones medii, (hrun. Sax. Itt||. 
middel, -es, 7i. pars media, Psalm. 88, 13. 21. Boeth. 33, 4. 
midlen, adj. meridianus, medioximus, Psalm. 91, 6. 7'. 
midlen, -es, 7». pars media. on hira inidlenc, Math. 18, 2. 2». Marc. N, 

16. on fvrenes (/. fvrt-s) niidlcue, in igne medio, Deut. 5, 24. 
midljan (-ode, -6d), dimidiare. 

gtMiiidljan, dimidiare, Psalm. 55, 27. 
niidlung, -e, /'. medium, Psulm. 23, 4. 

niiddan (midda, inidde), non nisi in compositione occurrens. goth. niidjiin. 
iniddondrig, -es, 7«. meridies. 

niiddendiiglic, adj. meridianus, Psalm. 91, 6. L. 

niiddangeard (middaneard), -os, m. terra. vtundus, Math. 5, 14. Joh. 
4, 42. 8, 18. 9, 5. Voces a liquida incipientes. mid. mig. mib. mil. mim. mIx\. man. 215 

middaDgeardlic, adj. terrenus, mundanus, Bed. 2, 7. Ilotn. Nat. Greg. 

p. 35. 
niiddeside, -an, f. latus medium, Som. 

middansuuior (middesiunor;), -es, m. aestas media, Luc. 1, 1. Rub. 
middanveard (raiddeveard), adj. medius, Boeth. 39, 3. 
middanvinter, -es, m. hiems medius, Math. 3. Tit. 
midl, midljan, vide MlPAN. 
migga, miggung, migol, migda, vide mIhAN. 
milit, mihtelic, miiitig, militiglice, mihtignes, vide MAG. 
mil (mill), -es, n. milium, Cot. 131. cf. MKLAN. 
mil (mile), -es, n. mel, mulsum. cf. MELAN. 

mildeav (meledeav), -es, m. nectar, ros vxellius, Cot. 138. Cod. Ex. 

215, 29. 
meldropjende, part. phlegmatictis, R. 77. 
milisc (niilsc), adj. mulsus, mitis, Cot. 165. R. 17. 
milescjan (-6de, -6d), mitescere, Cot. 129. 
mild (milde), adj. mitis, benignus, Bed. 4, 27, Psalm. 78, 42. manna mil- 
dost, Cadm. 213, 8. goth. milds; theod. miltij radix MELAN? cf etiam 
lat. mollis. 

unmild (unmilde), adj. immitis, Bcd. Sm. 503^ 7. 
mildheort, adj. misericors, Luc. 6, 36. 
mildheortlice, adv. benigne, Past. 44, 1. 
mildheortness, -e, f. misericordia, Ltic. i, 15. Exod. 34, 6. 
mildhleahtor, -es, m. risus lenis, Psalm. 35, 19. 
mildelice, adv. mansuete, pie, Oros. 1, 8. 2, 2. 
Mildred, -es, m. nom. propr. Chron. Sax, 
mildness, -e, f mansuetudo. 

unmildness, -e, f. asperitas, I^ye. 
mildes (milts), -e, f. misericordia, Bed. 4, 3. Nor6. preost lag. 62. 
mildsjan (-ode, -6d), misereri, ignoscere. 1) cum gen. god miltsige 
ure, Psalm. 67, 1. 2) cum dat. miltsa me , Math. 10, 48. ^iit him 
mon mildsige, Boeth. 38, 7. 
geraildsjan (geniiltsjan), misereri, ignoscere. gemiltsode he hini, 
Math. 20, 34, 
mildsjendlic (miltsigendlic), adj. venialis, Jlfr. resp. 4. 

unmildsigendlic, adj. miseratione non dignus, Alfr. resp. 4. 
mildsuug (miltsung), -e, /". misericordia, Psalm. 25, 26. 130, 4. 145,9. 
gemildsung, -e, f. misericordia, Bosw. 
unraildsung, -e, f. crudelitas, Oros. 2, 1. 
mimor, mimorjan, vide MIMAN. 

*MINAN (man, raauon, munen), ire, volvi; cogitare. cf. theod. meueu, 
ducere; gall. mener; graec. (isveiv; lat. nionere. 
mina, -an, m. fannus piscis, Cot. 213. 

mine (myne), -es, m. capito piscis, Alfr. gl. 77. mynas, Col. Monast. 
Cot. Tib. 111, 22, angl. minnow, quae forma minu, -eves, postulare 
videtur. 
MAN, verb. anom. praeteritopraes. ilnd. praes. sing. mau, nianst, 
man; plur. miinon. Suhj. praes. sing. mune; plur. munen. Ind. 
praet. sing. munde; plur. mundon. SuhJ. praeterit. munde; plur. 
munden. Inf. munau. Part. praet. munen,) cogitare, putare , re- 
minisci. and habbau \>k XII menn heoia metscipc tO giidere, and 216 Voces a Uquida incipientes. man. men. 

fedan hig sva sva hig silfe vjTde munon, and daelan ealle pd mcte- 
lafe godes j)ances, habeant XII viri cihum coininunem, et nutriant 
sese sicui aptum esse jnitant, et distribuant omnes cibi reliiiuias 
pro dei amore, L. Loud. 6. 

geman (gemiinde, cet.), recordari, reminisci. cum yen. Joh. 16, 21. 
gemuuaM liis halegan cytlnesse, Luc. 1, 72. gemunacT vundra his, 
Psalm. 105, 3. ne byd gemunen naman, Psalm. 83, 4. 109, 4. 
olman (ofmuude), reminisci, ctim acc. ne ofman he nsefre nan 

vuht, forl)am najfre nauht he ne forgeat, Boeth. 42. 
ouman (onmunde, cet."), reminisci, cogitare. cum yen. Past. 89. 
l)<i cvaedon liie l)at, l^iit hie YAs ne oumunden |)on mii l)e heora 
gi-feran , dixerunt, se hanc rem non mayis coyitare , quam co- 
mites, Chron. Sax. 755. 
man, -s, n. ? homo, servus. bor. man. cf. mann, m. 

manseta (-eta?), -an, nt. anthropophayus, Cot. 202. theod. manozo. 
manesne, -es, m. servus, Bild. 4, 13. 

manslot, -es, n.? hominum vectiyal, tributnm , C. R. Ben. chart. 
ad calc. mans yen. est. cf. lot. 
menen, -es, n. ancilla, serva, Math. 86, 69. R. cf. mennen. 
maneg (moneg, manig, menig), adj. multus. manege cvedad, multi 
dicunt, Psalm. 4, 1. 5, 6. 31, 16. menig, Marc. 6, 2. Exod. 6, 1. 
theod. manag. 

formaneg, adj. permultus, Bosw. 

unmaneg, adj. non multus, paucus, Gii(\l. vit. 3. Bvd. Sm. 514. 
mauegfcald (menigfeald, Gen. 13, 16. Math. 6, 7.), adj. multiplex. 
diversus, varius, Psalm. 68, 18. 
mancgfealdlic, adj. diversus, varitts, Boeth. 39, 6. 
manegfealdlice, adv. diverse, varie, Psalm. 63, 2. 
manegfeadness, -e, f. diversitas, mtiltitndo, Psalm. 10, 25. 66, 
2. 69, 20. 
manegfealdean, -fyldran, -fealdan, -fjldan (-de, -ed), multiplicare, 
Ps. 71, 23. 
gemanegfealdean, multiplicare , Ps. 12, 9. 18, 16. Exod. J, 7. 
32, 13. 
menigtyve, adj. callidus, versutus, Alfr. yl. Som. 
menigle:ivness, -e, /'. solertia, Mone B. 141. 
menigco (mcnigo, mcnigu, mengeo, mcnjo, uienju) , -o, f. multitudo, 
Marc. 5, 21. Joh. 12, 9. 12. Math. 9, 25. Boeth. 14, 1. Gen. 16, 16. 
mang, -e.s, m.? mixtura. 

iimang (onmang), praepos. dat. rey. inter, apud, cutn, Lev. 24, 10. 
gemang, -cs, m.? mixtitra, Exod. 23, 3. Deut. 1, 12. iu hcora 

gemangc, i» ipsorum conventu, L. Vihtr. 24. 
gcmang, praep. dat. rey. inter, apud, ctnn. gemang liim , inter 

eos, Marc. 3, 3. Math. 10, 16. 

ongcmang, praep. dat. rey. inter, apud, cutn. Erod. 83, 3. ongc- 

mang |)am, Joh. 4, 31. ongciiiaug «'idriim uianniini, Boeth. 35, 6. 

gcniaugnyss, -c, f. commixtio, Som. 

mencgan, mcngan (-dc, -cd) I) tnisreri. h;it aud ccald hviliim mcnc- 

gad, Ca'dm. 273. 2) miscere, |)iira blo.l Pilatus mcngdc mid hira 

oirningiim, Luc. 13, 1. he lit rignan hagol viu fyr gcmengcd, Exod. 

9, 84. 3) concumbcre, carnaliter se miscere, svylcc is cac bcvcrcd Voces a liqiiida incipientes. mcn. man. 217 

(prohibiturn) , l)at raon hine menge vicT his brodor vife, Bcd. 1, 27. 
resp. 5, Forsitan uiencgan, tnisceri, et nieugau, niiscere, sejungi 
debent, ita ut praet. verbi mencgan, i. e. meugjan , mengode, men- 
god, formetur. 
formcngan i-Ae, -ed), commiscere, conjungere, Past. 21, 1. 
gemengan, miscere , confundere, Bosw. on gemengan, intermi- 
scere, Bosw. 
uugemenged, part. non mixtus, pnrus, Boeth. 35, 3. 
ungemengedness, -e, f. puritas, Som. 
mengung, -e, f. mixtura, conwiixtio. 

gemengung, -e, f. viixtura, Cot. 35. 
mencguiss, -e, f. mixtura, Som. 

mann (monn), -es, m. {dat. sing. nom. acc. plur. menn, men) 1) komo, 
et mas et femina Qcf. vifmann, mtedenmann, vaepnedmaun), a) mas, 
vir, jnaritus : se mau forlset fiider and moder and gepeot hiue tu his 
vife, Gen. 2, 24. b) femina: to Jiam untruman meu geeode, ad lan- 
guentem feminam intravit, Bed. 5, 3. 2) servus , vasullus, vserou 
\nis mnnnes men, erant hujus viri vasalli, Chron. Sax. 1086. 3) 
homo, adultus: manues eln, cubitus, ulna, Ccedm. 84,17. manues 
leug, viri longitudo, statura, Bosw. mannes scearu, membrum vi- 
rile, Bosw. mannes scure, quoddam oxalis genus, L. Med. \, 51. 
4) unus quisque, unus ex multis. bead man landfjrde ut, terre- 
stribus copiis mandatum est, tit e3:irent, Chron. Sax. 1052. 

unmanD, -es, m. heros? \>a. gemuude he {ja strangau dseda [)a- 
ra unmanna, GiiAl. vit. 2. 
maubealOj -eves, m. pernicies, caedes hominum, Ccedm. 218, 27. 
manbot, -e, f. occisi hominis compensatio, L. In. 70, 76. 
manbryne, -es, vi. febris, Chron. Sax. 961. 
mancild, -es, n. infans mas, Boeth. 35, 5. 
mancvealm, -es, m. hominum lues, pestilentia, Oros. 3, 3. Math. 

24, 7. 
mancvealran3'ss, -e, f. homicidium, Marc. 15, 7. C. R. 
mancvellere, -es, m. hominum occisor, Bosiv. 
maucvild, -e, f. homimim nex, pestilentia, Oros. 1, 12. Bed. 3, 13. 
roancynn, -es, n. genus humanum, Som. Jud. cap. 1. 
mandream, -es, m. hominum laetitia, Ccedm. 71, 26. Cod. Exon. 

477, 14. 
mandrjhten (-drih(eu), -es, in. vasallorum dominus, rex , Ccedm. 

135, 15. 22.5, 20. 256, 8. 
maufultum, -es, m. vasallorum auxilium, exercitus, Oros. 3, 7. 

4, 9. 
mauhad, -es, m. virilitas, Bosw. 
mauleas, adj. hominibus privatus, R, 110. 

maulica, -an, m. effigies humana, statua, imago, Ctedm. 226, 20. 
maniufigende, part. viros amans, Ilerb. 116. 
manraagen, -es, n. virorum vis, turma, Joh. 18, 3. C. 
manmerruug (-myrrung), -e, f. hominum dissipatio, Chron. Sax. 

1096. 
maurseden, -ne, f. vasalli dependentia, obedientia, Jos. 9, 11. 
manrim, -es, m. hominum numerus, Ccedm. 
manscacla (-sceada), -an, m. hominum inimicus, Beov. 1417. 218 Voces a Itqnida incipientes. man. men. mon. m6n. 

manslaga, -an, vi. hotnicida, Deul. b, 17. 

mansleaht (-sliht), -e, f. hotnicidium, Oros. 1, II. Marc. 15, 7. 
manslegc, -es, m. caedes, L. Alfr. eccl. 25. 
manveg, -es, m. via publica, Cod. Exon. 132, 34. 
manverod (-veoriid), -es, n. hominum caterva, Oros. 3, 7. 
manvise, -an, f. modus hominum vivendi, Ccedm. 116, 21. 
manvj-rJ (-veorJ), -es, m. hominis occisi compensatio, L. Ulod. 4. 
man{)eav, -es, m. hominum mos, Cod. Exon. 132, 25. 
manl^eof, -es, m. fitr hominum, L. Alfr. pol. 9. 
manjjviere, adj. humanus, mansuetus, Psalm. 25, 10. Bed. 3, 14. 
manl)vaerjan (-"de, -od), mansuescere, Bostv. s. l. 
manj)vaern3ss, -e, f. mansuetudo, Psalm. 45, 6. Bed. 3, 3. 
mauna, -an, m. 1) vir, Gen. 6, 7. gif man frigne mannan ofsleahd^ L. 
jiielb. 6, 13. L. HloH. 1, 3. 5, 11, L. In. 30. 2) servus, L.Jn.53, 54. 
niennen, -es, n. serva, ancilla. sva odru mennenu, L. Alfr. eccl. 12. 
Bcd. 4, 13. Psalm. 123, 3. si sva J)as gevintredes mennes (f. men- 
nenes), L. Alfr. 25. 
roennisc (menisc), adj. httmanus: getreovde he in godcundne fultum, 
J)a3r se mennesca van viis, Bcd. 2, 7. after menniscum visdomc, 
Serm. pasch. p. 12. menniscra mor(T, hominum perditio, Ccedm. 
45, 5 
mennisclic, adj. humanus, Scint. 7. 

unmennisclic, adj. inhumanus, Boeth. 31, 1. 
mennisclire, adv. humaniter, Alfr. gr. 

menniscness, -e, f. natura hominis , humaniias, incarnatio, Bed. 
1, 5. Alfr. Thw. p. 25. 
maunjan (-ode, -od), viris instruere, Bostv. 

gemannjan, viris instruere, Chron. Sax. 923. 
meue, -es, m. monile, lunula. plur. menas, R. 64. Legitur etiam 
myne, cf. tamen bor. men, n. theod. maui in nom. propr. Manigold. 
menescilling, -cs, m. annulus, Cot. IIS. 
manjan, monjan, manigean, monigan, menigi'an C-ot^e, -6d), monere, 
Bcd. 4, 23. 1)U hi scealt monjan, Bed. 1, 27. resp. 7. menigean, 
Pecc. med. 14. 
amaujan, exigere. se biscop amanige \tA olerhyrnesse at ])am ge- 
refan, L. Adelst. 29. gif hit se gerefa ne amanige mid rihte, 
L. Eddv. II, 4. 
gemanjan, monere, admonere, Bostv. 
manung (monung), -e, f. notificatio, monitum, Bed. 4, 12. 
monige, -an, f. monitio , recensio, Math. lfc>, 24. B. Beov. 3196. cf. 

infra mynege. 
mand (mond), -e, f.? corbis, cophinits, .Math. 14, 20. R. Marc. B, 8. 

C. bat. mand, mande. 
mona (= mana) , -an, m. luna, Deut. 17, 3. Jos. 10, 12. mi>uandag, 
Joh. 2, 12. (rubrica.^ 

nu^nelic, adj. Ittnaris, Aequ. vern. 9. 
m«')nii(I (mnnod, mrtnuil, mAnd), -es, m. mensis, Luc. 1, 16. lioeth. 34, 
13. Exod. 12, 2. \iiin. 11, 12. Stint autem mensium nomina: 1) 
eerra Genla, vel .MidvinJermona^I (December). 2) iflera G«M'»Ia [Jn- 
nuar.^. 3) SoIm«\nAd ( Febritar.). 4) lll.vdmr)nAd, vel Hrt-«lm«»uad 
{Martiitii). 5) Kaslcrmdnad iAprilis). 6) Trimilchi (forma theod. Voces a liquida incipientes. myn. 219 

= primilce) Maius. 7) SearmdnacT, vel jerra Lida, vel Midsumor- 
uiuuiid, Jtinius. 8) MiedHUjnacr, vel afiera Liifa, Julius. 9) Veiid- 
niuuad, vel l^ridda Lida, August. 10) Huriestmduad, vel Haligmr^nad 
{^propter payanorum sacrificia?^, September. 11) Vinterfyllid, 
October. 12) BUUmdnad ipropter paganorum sacrificia^ , Novem- 
ber. 
uuntidadl, -e, /". morbus menslrualis, Bcd. 1, 27. 
nionadiidlig, adj. menstruus, Cot. 134. 
mouiidbhid. -es, 7i. men^Strualis sanguis, R. 78. 
mduiidgecyud, -e, /'. menstrua, 11. 78. 
muuadlic, adj. menstruus, Som. 

munadseoc, adj. menstruus, Alfr. gl. R. 78. lunaticus, Math. 5, 24. 
myne, -es, m. intentio, Beov. 337. 5141. amor, Ctedm. 111, 85. goth. 
muns iptur. muneis), vorjiia, 7rQ69sais. 
mynelic, adj. gratiosus, memorialis, VidstS 4. 
myujan, mynan (-ade, -ad, vel -de, -ed), reminisci, mernor esse. goth. 
munan Cmuuiiida). 
gemyujan, gemynan, reminisci, memor esse. gemyne mserdo, me- 
mor sis gloriae, Beov. 1311. 
mynd, -es, n. (_et -e, f.} mens, cogitatio, memoria, amor. for freond- 
myndc, propter amorem {amicam cogitationem') , Cwdm. 109, 31. 
goth. munds, f. memoria; bor. niynd, f. forma, imago. 

gemynd, -es, «. (^et -e, f.) mens, cogitatio, Boeth. 35, 1. Exod. 17, 
14. Math. 26, 13. gemuud, meditatio, Som. 
gemyudbenimiug (-beueniing?), -e, f. lethargia, Lye. 
gemyndbllde, adj. memorialis, Psalm. 102, 13. T. 
gemynddag, -es, m. dies natalis, Bed. 3, 8. 
gemynddrepe, -es, rn. delirium, Bosiv. Ciedm. 94, 35. on ge- 
mynddrepen legitur sed legendum puto aut on gemjnd dre- 
pen, aut on gemynddrepe, vel etiam gemynddrepum. 
gemyndleas, adj. amens, immemor, Som. 
genijndleiishess, -e, f. amentia, ibid. 
gemyndstov, -e, /". momementum, ibid. 
gemyndvyrde, adj. memoriabilis, ibid. 
myudau (-de, -ed), reminisci. bor. niynda, formare; theod. muudjan, 
meminisse. 
gemyndan, reminisci, paer nu \ni gemyndest {)<i vord, Boeth. 35, 8. 
cf. tamen gemynjan. 
myndig, adj. memor, Thorp. Anal. 

gem^udig, adj. memor, Bedv. 1220. Bed. 4, 26. 
myndelic (myudiglic?), adj. memorabilis, Som. 
gemyndelic, adj. memorabilis, Bed. 3, 16. 
gemyndelice, adj. memoriter, Deut. 31, 19. 
gemyndiglicuess, -e, /". memoriale,.Psalm. 102, 13. 
niyndigjau (-ode, -ud), memorare, Beov. 4109. Boeth. 40, 5. 

gemyndgjan, commemorare, Beov. 4895. 
mjiila (myndla?), -an, m. amor, Boeth. Rawl. p. 190. 
myndlunga (m^ndlinga), adv. opinato. 

unmyudlunga, adv. inopinato, insperato, Dial. 1, 12. Oros. 3, 11. 

Boeth. 39, 2. L. Eddg. sup. 16. 
unmyndlice, adv. inopinato, Ben. 220 Voces a Uquida incipientes. myn. mun. mud. min. mir. niis. 

tnynege, -an, f. monitum, Kemhle ad Bedv. 3I9S. 
mynegjaa (-6de, -6d), monere, Boeth. 35, 2. 3. Lttc. 6, 3. 

unm3'negjan, oblivisci, Nord. preost. lay. 43. 
mynegend, -es, m. monitor, Bosw. 

mynegjendlic (mjngjendlic), hortatorius, Prooem. R. Cotic. 
mynegung (mj-ngung), -e, f. admoiiitio, Bed. Praef. hist. eccl. 
mund (tnun, Lye), -e, f. 1) matius , Ceedm. 82, 19. 2) palma. J)rim 
niundum hierra (i. e. heahra), Menelog. Mart. 27. 3) mtinimeii , tu- 
tela, protectio, mundium. sed mund , L. JlSelb. 75. L. Eddy. can. 
pn. 25. theod. munt, mutiti, f. fris. mhd. mund, 7«. bor. mtind 
(manus), f. mundr {dos, manipulus^, m. 

mundbora, -an, m. ttttor, protector, L. Cnut. pol. 37. 
mundbr^xe (-brice), -es, vi. mttndii violatio, Ij. Cntit. pol. 12. 
mundbyrd, -e, f. protectio, patronattis, Bed. 5, 21. 22. 

gemundbyrdan (-de, -ed), ttteri, Cwdm. 149^ 11. Boeth. 35, 6. 
mundheals, -es, m. tutor, Cod. Exon. 28, 4. cf. friheals. 
mundlan, -e, f.? corbtila, Cot. 175. cf. bor. lon, f. meta foeni ob- 

longa; ndd. lanunge, crates. 
mundlecWe, -an, f. pelvis, Som. cf. goth. Mija,'<5Kr}vt]; mhd. lievve, 

nmbracultim; theod. liiiwa, atritim. 
mundncm (= nam), -e, f. manipulus. se l)e miuniem (munnema? 
mundnema?) gegaderatT, t/tii manipttlos colliyit, Psalm. 129, 6. 
mundjan (-ode, -6d), tueri, Abtis. 9. goth. mundon, OKoneiv. 
amundjan, protegere, servare, Bosw. 
gemundjan, protegere, Beov. 2252. 2276. 
myntan (mynte, mjnted), dis)>oiiere, Bcd. 5, 3. stattiere, Beov. 1417. 
l)at vit aer mynton, Boeth. 35, 3. myntou forhetan, statueruiit re- 
linquere, Boeth. Ratvl. p. 190. declarare. sva Itu icr niyntest, 
Cwdm. 308, 8. obd. miinzen auf. 
mud, -es, m. os icanalis^. on |tone mutT, Math. 15, 17. goth. munl)S, 
m. munl), n. os; theod. mund; bor. munnr, m. 
mudildl, -e, /". oris iilceratio, R. 73. 
mudbaua, -an, m. qtti ore necat, deforator, Beov. 4154. 
mudberstung, -e, f. fraenum, R. 12. 
mudcod, -e, f. oris ttlceratio, R. 12. 
mudha;!, -cs, n.? oris omen, verbum? Cctdm. 213, 14. 
muda, -an, m. fltiminis os, fretum, aestuariitm ; portus. ofi-r l)onc 
mudan, Math. 8, 18. 28. ge binnan nnidan ge bulan, intra purtiiin 
et extra, L. Adelb. Anl. 2. bor. munni, m. 
(emri<Ta, -an, m. coecum intestinum, R. 74. 

gem.yde, -cs, n. os flttminis , fretum, Bostr. tbeod. fiamundi, n. 
bor. mynni, n. 
min, adv. cmnpar. miniis. cf. gnth. mins, tjrrov, minniza, «(ixporfpog. 
niinn adj. minor, debilis. minne mansccailan (nom. plnr.). Cod. Ex. 158, 27. 
min.ojnn (-6de, -rtd), deminui. v»;rigra vlite mins6dc, Ctvdm. 832, 30. 
mintc, -an, f. mentha. Luc. M, 42. 
mirc, -es, n. ? mellarium, Som. 

mirc {melius myrc), mirig, mirhd, mirilic (= mearnlic), vide .'VIKRAN. 
miscan (-tc, -ed) vel misrjan (-6dc, -6d)? miscere. hc miscad and nict- 

gad calliim, Boeth. 39, 9. 
missc (miss, mis) et coinpos.. missjan. vide .MlPAN. Voces a liquida inc. niis. — mid. mog, — mov. muc. — mur. murn. 221 

missere, -es, n. semestre spatium, et per synectochen, annus. missera vorn, 
annorum numerus, multitudo, Ccedm. 71, 10. misseriiin frod, annis sa- 
piens, C(edm. 104, 30. bor. missiri, n. pro midjere? cf. midsumcr. 
mist, mistjan, mistig, mistrjan, vide M16AN. 
mistlic C= misselic), vide MlPAN. 
mistel, -e, f.? viscus, Uerb. 118. 

misteltd, -n, f. viscus , viscum album, Cot. 175. 810. vox bor. mistil- 
tein; anylosai. mistelttin, defenderet; sed angl. quoqtie misteltoe le- 
gitur. 
mitta, vide METAN. 
mixcn, mixforc, vide mIGAN. 
mid (= mid), vide niid. 

Mo {■= golh. ma, muj. 
mogde (mohde), vide MU6AN. 
molcen, vide MELCAN. 
molde, molegen, molsnjan, vide MELAN. 
mon (monn) et ejus composit, mond, moneg, monjan, monige^ monnng, 

vide MINAN. 
monec (monc), vide munec. 
mont, vide munt. 
morgan (= morgen) et ejus compos., moru; mortere; mord, moriror, vide 

MERAN. 
mot, -es, n. atomus. adu t)at mot, Math. 7, 3. batav. mot. 
mova, modde, vide M^GAN. 

Mu (= goth. mu/ 
mucg, mucgvyrt, mnga {vel miiga?), vide MUGAN. 

munan, muud, mundbora, -brjce, -byrd, mundjan, mundlan, vide MINAN. 
munec (munuc, munc, monec, monc), -es, «i. monachtis, Bed. 1, 33. 5, 12. 
L. Alfr. 20. R. 110. theod. municho. 
munucgegyrela, -an, m. vestis monachaliSj Bed. 1, 7. 
munuchad^ -es, m. ordo monachalis, Bed. b, 13. 
munuclic, adj. monachalis, monasticus, L. Const. W. p. 107. 
munuclif, -es, n. vita monachalis, monasteriurn, Bed. 4, 11. 
municen (mynecen), -e, f. monialis, nonna, L. Const. W. p. 107. L. Eddg. 

can. de imp. poen. 32, 33. 
munecjan (-ude, -6d), monachus fieri, So7n. 
munegung, niunigend, vide mynegung, mynegend sub MINAN. 
munt (mont, Psalm. 78, 59.), -es, m. mons. to muntes niderstige, ad mon- 
tis decensum, Luc. 19^ 37. on pone munt^ Exod. 19, 13. ofer \ya. mou- 
tas, Gen. 8, 4. 
muntelfen, -ne, f. lamia montana, R. 112. 

muntgeofa (muntjofes, muntgiop), mons Jovis, Boeth. Rawl. 150. 
muntland, -es, n. terra montana, Luc. 1, 39. 
mur, murbeamj murberje, vide mor. 

murcjan, murcnere, murcnjan, murcnung (murcung), vide MERAN. 
murg, murge, murhd, vide myrig^ mirhd sub MERAN. 

MURNAN, MEORNAN (mearn, murnou, mornen), luyere, soUicitum esse, 
Boeth. 37, 1. and nii mearn fore fa;hde and lirene, Be6v. 272. selre 
bjtf seghvam, J)}it he his freond vrece ponne he fela murne, Beov. 8770. 222 Voces a liquida incipientes. murn. mus. muv. myc. — mvd 

for vatcre iie miirnoa, Thorp. Atial. 123, 67, ne msig na vandjan se 1)p 
vrecan penced frean on folce, ne for feore murnan, Thorp. Anal. 188, 51. 
bemurnan (bemearn, cet.), lugere, laraentari. svjlce oft bemearn 
svitfferhcTes siff snotor ceorl monig, Beov. 1807. nalles liolinga H6- 
ces dohtor metodsceaft bemearn, Be6v. 2147. 
murnjan (-ode, -od), Ittgere, Beov. 99. theod. mornen. 
murnlice, adv. Ittyebriter, moeste. 

unroiirnlice, adv. sine moeslitia, Beov. 893. 
murniing, -e, f. liictus, Boeth. 7, 2. 
musC; -e, f. mtisca. cf. ^ivlc^, fivtaau. cf. MUGA\. 

muscfleote, -an, /'. bibio, mtistio, Alfr. gl. 
muscel, muscl, -e, /". muscultis piscis, Bcd. 1, 1. 

muscle, muxle, -an, f. musculus piscis, ibid. var. lect. musclan, scel 
Cscil)j -e, /". concha, Cot. 37. 
must, -es, m.? vintim novtim, Jlfr. gl. 61. theod. most, m. bor. must, f. 
muva ivel muva?), vide MTJGAN. 

My f= goth. ma, mi, mu/ 
mycel, mjcelnes, myceljan, royclung, vide micel. 
roycg, vide MTjGAX. 

my\, mjlen, mylnscearp, mylustan, mjinveard, vide MELAN. 
mylsc, vide milisc. 
mylten, i. e. milten, vide MELTAN. 
myndelic, myndgan, vide MINAN. 
vayne (= mine), vide MINAN. 
mynecen, vide munuc. 

mynege, mynegjan, mynegung, vide MINAN. 
mynet, -e, f. moneta, L. Adelst. 14. L. Cnttt. 8. Bed. 3, 8. 

mynetsmitlcle, -an, f. monetarii of/icina, L. A6elst. 14. 
m3'netjan (-ode, -6d), monetam cudere, L. Adelst. 14. 
mynetere, -es, m. monetarius, L. Adelst. 14. 
roynla, vide MINAN. 
mynster, -es, n. {pl. mynstru), monasteritim, L. Ai^elb. 1. B^d. I, 33. 

mynsterclaensungj -e, /". ecclesiae reconciliatio, Bosto. 

roynsterclfise, -an, f. monasterii clausura, Prooem. B. Conc. 

mynsterham, -es, m. ecclesiae domus, teinplum, L. Alfr. can. 2. 

mynsterlif, -es, n. vita monachalis, Cot. 47. Bcd. 5, 19. 

mjnstermann, -es, m. mouachus, L. eccl. c. 44. 

mynstcrpreost, -es, m. sacerdos monasterii, Bostr. 

mynsterscir, -e, f. monasterii tcrritorium? Bcd. 5, 19. 

mynstcrstov, -e, f locus monasterii, Bostc. 

mynstcr|>eav, -cs, m. mos monastictis, discijitina monastica, Bed.b, 19. 
m3'ntan, vide MINAN. 

Myrce (/".), Myrcc (m.), Myrccn, adj., vide moarc sub MliRAN. 
myre, vide mearh sub MKRAN. 

myreg, myrgen, myrgnis, myrhd (myrd), vide MKRAN. 
myrran (= mcrran), myrring, myrten, m^ru, myrve, vide MIKRAN. 
myrdra, myrdrjan, myrdrnng, vide Mf^RAN. 
mytge, -an, f. ci/notni/in, Psalin. 105, 25. cf. mycg. 
m^x, myxcn, vlde mIgAN. 
myde, raydgjan, vide mCGAN. Voces a liquida incipienies. moed — maed. m&. — msil. 223 

Mae f= goth. m6, theod. m<i; goth. mai, theod. mei/ 
ineed, niaedindUiUr, rit/e MAVAN. 
maeg', ft ejH* cornpos., vide mAG. 
msegnan, vide mIgaX. 
mael, ma?lan, vide MKLA\. 

mael C= nial = niahal), maelan, vide mal et mah. 
mt<?nan, nisen.uT, maene, maensumjan, vide mtin. 
maera C= mahira), vide micel. 

maere, adj. 1) meriis, purus. mid fif pundiim mserra peninga, L. Alfr. pol. 
3. 2) illustris, clarus, magnus, Deut. 10, 17. Psalm. 78, 35. c/l groW. 
m^rjan, v.r]^vGG£i.v; theod. clarus. a verbo MJERANV 

foremaere, adj. praeclarus, perillustris, Boeth. 19. 33, 2. 
unmsere, adj. ignobilis, Boeth. 30, 1. 
maerlio, adj. magnificus. maerlicum riddum, magnificis equitibus, Alfr. 
Thw. p. 10, 14. Oros. 3, 9. Boeth. 33, 1. 
foremaerlic, adj. praeclarus, eminens, Bostv. 
unmaerlic, adj. ignobilis, ingloriosus, Boeth. 33, 1. 
maerlice, adv. magnopere, valde, Gen. 50, 10. 

maereness (mserness), -e, f. claritas , magnitudo, Dial. praef. Boeth. 
33, 1. 
foremaerness, -e, f. eminentia, Boeth. Ratvl. 34, 6. 
maeran C-de, -ed), divulgare, Bed. 3, 10. goth. merjan. 

gemaeran, clarum reddere, honorare, magnificare, Thorp. Anal. 
maersjan (-6de, -6d), magnificare. min savl maersad' dryhteD^ Luc. 1, 
46. maersjad hira reafa fnadu, Math. 83, 5. pronuntiare, Ps. 118, 117. 
gemsersjan, magnificare, Thorp. Anal. Bosw. 
maersung, -e, f. magnificatio, Bed. 2j 9. 3, 17. viagnificentia , Psalm. 
89, 4. 71, 9. 83. 
gemaersung, -e, f. magnificatio, Bosw. 
maerd, -e, f. gloria, Boeth. 31, 1. Ccedm. 100, 12. magnitttdo, clari- 
tas, Deut. 3, 24. Oros. 2, 4. miraculum, Exod. 14, 3. Nathan. 9. 
goth. merij^a, cprjfxr]; bor. maerd", gloria. 
Maes, -e, f. Mosa fluvius. ondlang Maese, Chron. Sax, 888. 
maest C= mahist), maesta, maestlice, vide micel. 
maetan, maete, maeting, vide METAN. 
maeJ, conditio (= macd", mahd), vide MACAN. 
maed, virgo C= magd), vide MAG. 
maed, -es, n. ? defrutum, Som. 
maed", falcatio C= maevd, mavd), vide MAVAN. 
maBdfuIl, maedig, maeiTjan, maedlic, maedrjan, maeiTrung, vide MACAN. 

MA (= goth. mai, theod. mei; goth. m6, theod. mtj. 
mA, mara, mare, vide micel. 
mah, mahlice. vide MIGAN. 
mal (maal, B. 28.), -es, n. macula, Cot. 133. goth. mail (i. e. maliil), 

theod. meil. 
mdl, mael (= mahal), -es, n. 1) sermo, loqtiela. ^aer bar Godvine eorl up 
his mal, Chron. Sax. 1052. 2) stipendium, Chron. Sax. 1087. theod. 
mahal; bor. mal, maeli. 
formal (formael), -es, «. foedus, L. Adelr. III, 1. 224 Voces a liquida inapientes. msel. mAn. maen. 

vidermdl, -es, n. disceptatio, placitum, decretum judiciale, concilium, 
Chron. Sax. 1052. 
maeldag, -es, m. dies constitutus, Cccdm. ^^, 18. theod. mahaltag? cf. 

msel sub MKLA\. 
maelmete, -es, m. cibus, coena, C(edm. 852, 7. cf. mael sub MELAN. 
mxltima, -an, m. coenae tempus, Abus. 9. 
mselaa (-de, -ed), dicere, loqui. vordum maelde, Ccedm. 1'6, 16. theod. 
mahalan; bor. miela. 

gemselan, dicere, loqui, Bosw. s. l. 
mamerjan, maraerung, vide MIMAX. 

miia Craa-ne), adj. 1) commuiiis , profanns. 2) corruptus , scelestus , fal- 
sus. randas bseron sajvicingas ofer sealtne mersc, niiln menjo, ctipeos 
portarunt per salsum lacum piratae, scelesta copia, Ccedm. 199, 3. se 
1)6 mijenne M sverige, L. Adelst. II, 28. goth. miiins, v.olv6is; tlieod. ga- 
meini, communis. 

unman (uumsene), adj. non nefandus, purus, sincerus, L. A6elst. W. 
p. 64, 4. 
nianaiT, -es, m. perjurium, L. eccl. 1. iVantl. Cat. p. 77. 
manbealo, -eves, m. matnm scetestum, Ccedm. 218, 27. 
miindiied, -e, f. scetus, Oros. 1, 8. Ccedm. 29, l(j. 
milndrinc, -es, m. potus tethatis, Cod. Exon. 406, 6. 
manfiicn, -es, n. fraus scetesta, Bosw. 
manfschdu, -e, f. betlum nefastum, Ccedm. 83, 11. 
manfeld, -es, m. campus flayitii, Oros. 3, 6. 
manfull, adj. profanus , scetestus, horridus, Gen. 14, 10. Bed. 4, 85. 

se nianfulla, pubticanus, Luc. 18, 11. 13. 
miinfullic, adj. pravus, Atfr. resp. 40. 
manfullice, adv. sceteste, Scint. 4. 
manfullnjss, -e, f. nequitia, Atfr. Thw. p. 35, 5. 
niiingengea (-genga), -an, m. homo scetestus, Bed. 1, 7. 
niitnhus, es, n. sceteris domtis, Ccedm. 212, 7. 
miinsceaila, -an, 7n. hostis nefastus, Cccdm. 77, 2. 
manscyldig, adj. criminis reus, Ccedm. 63, 7. 64, 11. 
miinsvara, -an, m. perjurus, L. Cnut. pot. 6. L. Eddv. 3. 
miinsvaru, -e, /". perjurium, Cot. 169. 
miinsverjan (niiinsvor, -svoron, -svaren? vet: mansveredc, -svered?), 

perjurare, Lev. 5, 4. 
miinsvica, -an, m. fraudutentus, Vutfst. Par. 4. 
miinveorc, -es, «. flayitium, L. Cnut. pot. 38. 
miinvcordung, -e, f. honuratio fatsa, idotatria, L. Etidy. 16. 
miinvrajce, adj. criminosus, horrendus, Cot. 112. 
man,-es, n. nefas, scetus. [tc |)at njiin gefremcdon, Jos. 7, 17. mid 
miini" grfylled, Lev. 19, 29. for a^ghviiderum |»issa miina, Bcd. 5, 5. 
fliin miiu hvited, scetus jacutum album facitY C222, 64.) 
msenc, adj. communis, nefandus, Ccedm. 4, II. theod. gameini. vf. m.-in. 
gcmienc, adj. communis, Bcd. 2, 1. Math. 8, 29. 27, 19. theod. 

gameini. 
gemajnclic, adj. communis, Alfr. yr. 9. 
rotenclicc, adv. communiter, mate, Bosw. 

gomajnelice, adv. communiter, invicem, Joh. 15, 12. 17. 
gcma:nscipc, -cs, wi. communio, IVant. Cat. p. 49. Voces a Uquida inc. riiiln. mcDn. mds. iviAV. maxl. mAit. m6c. m^d. 225 

miinsumjan (-ode, -od), junyere, conmibinm inire, liosw. 

timiinsuinjan, excommunicare, Bed. 3, 22. Chron. Sax. 67.'). 
gema>usunijan, communicare, Ued. 1, 25. 
gemaensumuess, -e, f. communio, Bvd. 1, 87. res)>. h. 
miuisumung (uupusumung;), -e, /'. mansio, liosw. 
iimiiusumuua, -e, /". excommunicatio, Jos. 7, 12. 
gemaMisumung, -e, /'. communio, R. lien. 38. 
geniilna, -an, wj. consortium, lied. 2, 9. Gen. 38, ItJ. 
gemaniness, -e, /'. commiitio, communitas, Bcd. I, 27. resp. 8. 
ma^nan (-de, -ed), 1) communicare, indicare, recitare. i» gode majude. 
deo recitavit, Boeth. tit. 4. 2) cum dolore dicere, queri, dolere. lui 
milit l)u l)onne UKenau, Boeth. 10. ic gehcre grundas rasenau, Cadni. 
873, 10. vordum miendon, Ca;dm. 888, 21. Beov. 1707. 2292. 4529. 3) 
in animo habere , velle, L. Eddy. poen. 16. Boeth. 5, 3. Gen. 18, 20. 
sax. mcnjanj theod. meinjau et meinon; atiyl. to mean et to moau. 
bemccnan (-de, -edt, luyere, Deut. 34, 8. 

gemsenan, communicare, indicare, memorare, Beov. 2196. se fader 
liit gemaende stille, Gen. 37, 11. yoth. gamitiujan, y.oivcovBiv, 6vy- 
KOivcovuv, y.oivo}v6v Eivca, y.oivovv. 
miire, vide micel. 
niiise , -an, f'.? yuryes, Som. bor. meis, m. curvatura. mhd. meise, /". 

corbis. 
milsc, -au, /". parus, parula, parrar, Alfr. yl. mhd- meise. 
MAVA\ (meov, meovou, uiiiven), Bi!d. 1, 1. (10, 23.), metere. beod nian- 
nes dagas maveuum iirge anlice, eordan blostmum, Thorp. Psalm. 103, 
14. theod. mAliau (uiiihta); fris. mca Ciueda)j mhd. maejeu (uiiite); bor. 
niii Cuiiidi?). 
maed, -e, f.? pratum, R. 57. 96. 

maedmunad, -es, m. Julius mensis, Lye. 
vaseS, -e, /". ivel: -es, m.?), falcatio, Sotn. ndd. unid, /. obd. mat, in. 
maduni (madm, maildum, uiiidm)^ vide MlPAX. 

M6 {■=: fjoth. in^, m6; theod. mu, muo, miaj. 
mcce, -es, m. ensis, mucro. mecas, Beov. 2907. mid meca ecgum, Boeth. 
Itawl. p. 160. up iiryemde se eorl, volde sleiin eaferan sinne, unveax- 
enne ecgum reodan, magan mid mcce, gif hine god C^. metod) lete, sur- 
resit vir , voluit filium necare non adultum aciebus (yladii), rubrum 
facere filium ense, si deus hoc ei concessisset, Ccedm. 204, 3. alde me- 
ce, Cccdm. 209, 5. niecum vunde be ycllafe uppe IjBgon, sveordum jisve- 
fede, Beov. 1125. yoth. meki, Ji.; bor. maekir, m.; scix. maki, m.; yraec. 
ficcicaQcc ; slav. mecz, miecz; finn. micka; lat mactare. 

mecefisc (maecefisc), -es, m. muyil, Alfr. yl. Som. 
mtd, -e, f. merces, praemium, Math. 6, 1. Gen. 15, 1. Marc. 19, 27. Ceedm. 
130, 29. theod. miata; sax. meoda, mieda, mcda; fris. mede, mide, mei- 
de; ind. medha. 

medfeoh, -feos, n. merces, praemium, Bosw. 

medgelda, -an, m. mercenarius, Thorp. Anal. Lev. 85, 39. 

medmann, -es, m. mercenarius. maedroann, Coll. Monast. 883. 

mcdvyrhta, -an, m. mercenarius, Bosw. 

medsceatt (meadsceat), -es, v:. merces, praemium, Deut. 16, 19. 
mude, adj. pretiosus. 

15 22(1 Voces a liqukla incipientes. mCd. — mfid. mcd. me6. Mic mAh. 

inmede, adj. pretiosuSj II. Ben. 78. 
mcdern, vide moder. 
mcg C== niaeg), vide MAG. 

mcle, -es, m. patia, cyathus, Cot. 16, 53, 172. R. 24. tlteod. miol, myol. 
mcnan (= niicnan), vide miin. 
mcre, mcrdst, mcrsjan, mersung, vide maere. 
mesan, mese, vide MASAN. 

mese (nicose, II. 30. m.vse), -an^ /'. viensa, Psalm. 68, 27. T. under l)a;re 
mysau, Marc. 7, 28. ofer mine mysan, Luc. 12, 30. yoth. mes, m. vivah,, 
TQuni^a; theud. mias. ' 

meseliragel, -es, n. tabulae teymentum, R. Ben. interl. bb. 
metan, vide MATAX. 
raede, adj. fatiyatus, fessus, Luc. II, 7. R. theod. mnodi; bor. niodr. 

mcdig, adj. fatiyatus. lu hine medigne metton, Som. 
m^,Jgjaa C-ode, -od), fumarej Psalm. 104, 33. T. cf. obd. motten; ndd. 
modden. 

Mea (=■ goth. mdu,'. 
meagol, meagollice, meagolmod, meagolucs, vide MUGAN. 

Me6 f= goth. miuj. 
raeo, -n (plur. meon), inc. yen. pedule, R. 28. 
meos, -es, w. muscits, lanuyo , Detit. 28, 42. suuinc dael meoses, Bild. 3, 

i. theod. mias, n. et mos, n. bor. mosi, m. 
meose, vide mese. 

Mi [=1 golh. meij. 
mIgAN, MiHAN (miih, migon, migen), viejere, minyere, Herb. 7, 13. .Ilfr. 
yr. Som. p. 37, 44. bor. mlga, minyere, scaturire; migandi, torrens; 
obd. meien; ndd. migen; yraec. otilxtiv; ind. mih, effundere. 
gemigan (gemilh, cet), minyere, Bosw. 
micge, -ean, f. urina, R. 17. ndd. mige, f. bor. mig, f. 
migda, -an, m. urina, urinatio. earfodncs |)as migdan, Herb. 142,1. 
migol, adj. urinam excitans, Lib. Med. 2, 22. 
migung, -e, /'. mictura, R. 78. 

mah , adj. emictus, vacuus? vorax , procax , Lye. llah nuih flltcd, 
versutia procax certat? (222, 62.) 

gemiih, adj. vorax, procax, Alfr. yl. 28. 
miililic, adj. vorax, procax. 

gemiihlic, adj. vorax, procax, Oros. 1, 10. 
mtihlice, adv. importune. 

gemahlice Cgcmiilice, gemtili^ca), udv. importune, Dial. 1, 8. Cot. 

2, 189. 
gemtihlicncss, -e, /'. inipi>rtiinttas, Past. 3, 2. 
gcmiihncss Cgem.'ignrs,s), -c, /'. iiiiporliiiiifa.t, I*ast.3,2. var. lect. 
gemiigdncss, -c, f. iinportuuitas, yarritlitas, Som. 
gcniiigu, adj. procax, Alfr. yl. 28. 
mix Cmeox , nicxj, -cs, m. coenum , stercus. ic hine bevoorpc mid 
mcoxc, Luc. 13, 8. svii svii mcox uudcr fcltiinc, Boeth. 36, I. 
yoth. maihstus; bor. myki. cf. MLHAV. 

mcoxbcaro, -vcs, in. stercoris cumulus, Bosw. Voces a liquida tncip. mix. inist. mil. Mi.vi. mjn. mir. mIt. Ml^. 227 

incoxfat, -cs, n. stercoris vas, Som. 
inixforc, -e, /'. /ttrca ad stercus ejiciendum, R. 3. 
inexscofl, -e, f. liyo, pala, Bosiv. 
mixen Cmjxen), -ne, f. steniuiHnium, Luc. 14, 35. theod. mistiinnea, f. 
inixendyncg C-f<i"cg), -es, m. stercus, fimus, Oros. i, 3. 
inixenforc, -e, /'. liyo, pala, Lye. 
inixeuplaute, -au, /'. plaiita, Lib. Med. I, "ib. 
niist, -es, m. caliyo. ou |)iis sveartan niistas, icedm. 85, 9. todrif 
l)oue luist, lioetli. 33, 4. Gen. 15, 17. bor. inistr; theod. mist (^ster- 
cus^. sed luist ejusi/ue derevata etiam ad MlpAM pertinere pos- 
sunt. 

luistlielin, -es, m. caliyinis velamen Cyalea'), Cod. Exon. 270, 85. 
luisthleod C= lileovil?), -e, f. vel: luistlileod C= lili(T), -es, n. ca- 
liyiiiis umbraculum Clileovd) vel teymen velamen Chlid), Beov. 
U\\. 
inistij!,', adj. caliyinosus, lieov. 328. 
luisijan C-o^e, -od), caliyare, IJosw. 

inistrjau (-ede, -ed, vel: -6de, -od'?), caliyare, liis eagan mistredon, 
Deut. U, 7. 
mil, -e, f. milliare. eahta hund inila lang- and tii hiind mila brad, Bed. 1, 
1. hfi hugu iu nigou milum, ferme novem milliaria, Bed. 4, 84. 
milgemearc, -es, n. mille passunm, Beov. 8783. 
milpail, -es, in. milliare. luijetou milpaJas, Ccedm. 188, 80. 
MIMAN (niiiui, mimou, mimen), viemor esse? cf. ndd. mimern, obrutum 
esse coyitationibus, somiiiare; mimerei, amentia; mimerhaftig, amens. 
bor. Mimir, nom. propr. theod. Mimiog, nom. yladii. yraec. ^i(j.toy.ai, 
(ilfios. 
mauierjan (-ode^ -tid), dormire. cf. baiov. meimel, scelus, Schmeller 

11, 575. 
miiinerung, -e, /'. dormitio, Som. 

miiuor C">eoinor), adj. peritus, callidus fraudulentus, Bosw. 
gemimor, adj. notus, callidus, Ucd. 5, 80. 
gemimorlice, adv. memoriter, R. Ben. interl. 13. 
niin, pron. poss. meus. hi-r is miu se gecorena sunu, Math. 13, 17. I)at 
min murnende mod, Boeth. 3, 1. of mines |)egnes mode, ibid. to miuum 
liirum, ibid. ou luiure scdle, ibid. 
miulice, adv. meo more, Cot. 136. 
mire, -an, /'. formica, Ben. ndd. mire. cf. myre. 

*^MiTA\ (niiit, luiton, miten), secare, caedere? cf. yoth. maitan Cniaimait). 
theod. nieizen Cmiez). 

mite, -an, f. tamus, R. 83. theod. miza. 

roiit, -es, VI. cuneus? cf. bor. meitill; theod. meizil. 

miithuc C"iiittoc, mattuc), -es, vi. tiyo, bipalium, Oros. 4, 7. 
meottoc (meottuc, mettoc), -es, m. liyo, bipalium, Bosw. s. l. 
iimaete Caiii«te), -an, f. formica. theod, iimeije (== armeije). 
Mil*A\ (n\A<!i , initlon, miden), latere. mad, delituit, Past. Cot. 68. ab- 
scondere, dissimulare. a) cum yen. Jjeah ic his mide, quamvis hoc dis- 
simulaverim, Boeth. 86, 1. b) cum acc. ne sceal ic mine iinsvn fore 
eovre mengu luidan, non faciem meam vestrae copiae abscondam, Cod. 
Exon. 144, 18. fela ge fore manuum inidad l^as |)e ge on nuide gehjc- 
gady Cod. Exon. 130, 10. theod. midau Cmeid, inituines, mitan), vitare. 228 Voces a liquula incipientes. mM. ma>d. mid. mis. 

boniidnn (beniiiil, cet.'), abscondere, dissimulare. he ne milite iiit bcmi- 
(TaD, Marc. 7, 84. viis seo Ifindes slov bemideu fore manniim; Cod. 
E.Ton. 110, 33. 
miidum (madddm, m.idm, nifpdm, madm), -es, m. dontim, tntinus. 
c.ilde niiidmas, Ca^dni. 215, 19. gylden marlm, Boeth. Ratrl. p. ISl. 
nv.idmas, cimelia, Math. 12, 29. C niiire ealliim miidmiim, polior 
omuibus oruameutis, lied. 2. 12. goth. mai|)ms, droQOv; sax. mc- 
thoii). in<'doin, douutu ; bor. meidinar, ])lttr. taiit. ciiueUa. cf. obd. 
inciden, inaiden. et/uus emissarius ; bor. meidr, arbor, trabs. 
inadni:elit, -e, f. the^sauri possessio, thesaurus, Be6c. 3225. 
nrAdmcyst, -e, /'. cimeliorum theca, Math. 27, 6. 
in;idiliiinfat, -es, n. vas pretiosum, lieov. 4805. 
m.iddMingesteald, -es, n. cimeliorum tkeca, thesattrus, Cod. Ex. 

244, 32. 
niiidmj^estreoD, -es, n. thesaitrus, Be6v. 3858. 
miiddiimgifa, -an, 7«. thesauri laryitor, Cod. t^jron. 298, 1. 
miidiugifii, -e, /'. douuin pretiosum, Beov. 2602. 
niiidmliirde, -cs, «i. thesauri custos, Boeth. 27, 4. 
iniidniliord, -es, n. thesaurus, Bostv. 
miidmlius, -es, n. thesaurarittm , Gen. 47, 14. . miidmhris . Oros. 

5, 12. 
madiimsigel, -cs, n. gemina pretiosa, Beov. 5511. cf. (foth. sa- 

vilo; bor. sol. 
ni.idumstol, -es, m. throntis, Bostc. 
miiJunivela, -an, m. thesaurus, Beor. 5496. 
gemaed, adj. amens, Cot. 10. yoth. ganiiiids, riQ^QCtvGfitvoq. 
msedan (-de, -ed), deformare. geninpded, turbatus, ameiis, Cot. 10, 

169. goth. niiiidjan, xarojAfVftv; bor. meida, lacerare. 
midl, -es, n. fraenum, lupatuin, Elen. 1176. 1193. bridles midl, eha- 
mtis , lupattim, R. 21. mid isenum midlum geveldan , Som. cf. 
hor. mida, moveri, movere; theod. mittiil, mittuli, liciatoritim. 
midljan (-ode, -od), fraenare, doinare. 
unmidlod, part. indotnitus, Past. 60. 
gemidljau, fraeuare, Scint. 12. Vast. 38, 8. 
iiugeniidlod, part. iudomitus, tlfr. Thiv. p. 34. 
misse (miss, niis, niist), adv. noti uisi in comjwsitione invenitur. 
defectum, errorem, corruptelam iudicans. theod. inissi; goth. 
missa. 

misheard (-byrd), -e, f.? viala dispositio, Cot. 6. 

nii.sb<';;an (-de, -ed), deformare, Math. 6, 16. C. 

misbeodan (-bcjid, -biidon, -boden), itijuriare. abuti, Chron. 

.Sax. 1083. 
misborfn, part. male natus. Iltrb. 114. 
mishyrd, -e, /. mala coustitutio, ahortus, Cot. 6. 
nii^bvrdo, -o, /'. mala coustitutio, Cot. 6. 
miscalfjan (-ode, -od), abortari, Cot. 141. 
miKcerrnn, -cirran, -c^rran (-de, -ed'), errare, Bosw. 
iniscrocctlaD (-t«e, -lcd), male crocitare, OiiiM. vit. 4. 
miscvedao (-cvad, -cvtedon, -cvedCD), maledicere, Joh. 9, 88. R. 
misda^d, -e, /. peccatum. /y. Ilfr. pol. 23. 
inisdon (-didc, -didou, -diln), male facere, peccare, Joh. 3, 80. R. Voces a liquida incipienles. mis-. 221) 

iniscfosjaii (-dc, -ed), male tondere, L. Eddij. cun. 47. 

inisendcl)yrde, adv. malo ordine, Hosw. 

njiscudebjrdjau (-de, -ed), male disponere, peccare, Son\. )>reost. 

lag. 38. 
niisfadjan (-ode, -od), pervertere, xVord. fireost. laij. V3. 
niisfadiin^, -e, /". perversio, 11. Ben. 65. 

niisfarau (-for, -ftiron, -faren), errare, o/fendi, ft/'r. 'ihn\ y>. 13. 
niisfOdau C-de, -ed)^ nimium edere, devorare, Vsdlm. 49. 14. 
niisfou C-feug, -fcugon, -fangcn), male capere, errare, fittetli. 'i. 
niisgevider, -es, n. mala tempestas, liosiv. 
misgretaa (-te, -ed), male recipere, inimice recipere, Cart. )lun. 

Any]. I, in, 80. 
niisgynian (-de, -ed), negligere, A"onT. preost. lag. 34. 
niisliiibbende, part. rnale se habens, aegrotas, Math. S, IG. C. 
luishcaldsunincss, -e, /". negliyentia, Poenit. 3, 11. 
niishersuni, adj. non obediens, Bosw. 
mishvcarljan, -hverfjau (-ed, -ed), pervertere, corrumpere, Uoeth. 

14, 2. 
inisliyran (-de, -ed), male obedire, Ltip. Serm. 3, 8. 
misliedan (-de, -ed), seducere, Jlfr. ep. 45. 
uiislar, -e, /'. mala doctrina, seductio, Scint. 81, 78. 
luislic (inisselic, inisseulic , mistlic) , adj. varitts, diversus, lioeth. 

14, 2. Bed. 1, 33. 4, 1. Math. 4, 24. Marc. 1, 34. Boeth. 34, 1». 
inislice (niisselice, mistlice), adv. varie, diverse, Pecc. med. 4. 
mislicjau (-ode, -od), displicere, Exod. 21, 8. 
mislicujiss (missenlicness), -e, /'. diversitas, Psalm. 45, 15. C. T. 

R. Conc. 
mislimpau (-lamp, -lumpon, -lunipen), male evenire, Oros. 4, 4. 
misniicel, adj. parvus, Ciedm. 201, 16, 
inisra^d, -es, m. malum consilium, sednctio, Jud. 13, 1. 
inisra;dan (-rcd, -redou, -r*deu), seducere, It. Ben. 64. 
misspovan (-speov, -speovon, -sptWen), male succedere, Oros. 2, 5. 
missprecau (-sprac, -spraecon , -spreceu), maledicere, Joh. 6, 43. 

C. R. 
mistaecau (-taehte, 'tseht), inale docere, seducere, Num. 14, 37. 
inistidan (-tidde, -tided), male evenire, L. Cnut. pol. 53. 
mistihtan (-hte, -ed), dissuadere. 
mistihteudlic, adj. dissuasivns, Bosw. 
mistimau (-de, -ed), viaJe evenire, Basil. R. 5. 
mistucjau (-6de, -od), seducere, Thorp. Anal. Chron. Sax. 1083. 

mistucdd, cruentatus, Greg. I, 2. 
misveaxende, part. male crescens, 'ihorp. Anal. 
misveudan (-nde, -ed), pervertere, Psalm. 18, 28. L. 
misveujan (-ede, -ed), abtiti, Bosiv. 
misveorc, -es, n. peccatiim, Joh. 3, 19. R. 
misvisjan (-ode, -6d), seducere, Bosw. 
misvritan (-vnit, -vriton, vriten), male scribere, Bosw. 
misvurdjau, -veordjan (-ode, -6d), male honornre, abnti, xYord. 

preost. lag. 25. 
mis})e6n (-l^eah, l^ugou, l)Ogeu, et -liah, l)igou, liigeu), degenerare, 

R. 61. 230 Voces a liquida incipientes. mis. m6d. 

misliyiiceftn (-l)Uhte), dispHcere, Thorp. Anat. Apoll. 
missjan, missan (miste, mist), aberrare, L. Eddg. can. Z'i. hine HaetT- 
cjn fliine gesvencte, miste mercelses, lieov. 4873. 

M6 f— goth. m6; theod. muoj. 
mod, adj.? ayitaUis , fortis; non nisi in compositione legitur. Radix 
mojan, m^Wan? cf. meffe. 

aemod, adj. amens, Oros. 3, 4. 

gemod, adj. concors, Solil. 8. 

unf^ennid, adj. discorsi, Pasl. 46, 4. 

oferm.-.d, adj. sttperbus, Ca:dm. 17, 20. 22, 9. Boeth. 37, 1. Exod. 8, 11, 

ormod, adj. desperatus, Jos. 2, 9. 

vicTermod, adj. durtts, asper, intractabilis, Som. 
modness, -e, f. superbia, C. R. Ben. 68. 

ornKidness, -e, f. desperantia, Bed. 5, 1. 

unniodness, -e, f. desperatio, Bosw. 

vidermodness, -e, f. asperitas, Past. 14, 3. 
modsum, adj. superbtts, magnanimus. 

gemodsum, adj. concors. 

gemodjiencende, part. consentiens, Math. 5, 25. R. 
modsumness, -e, /'. concordia, Bosw. 

gemodsumness, -e, f. concordia, Past. 46, 5. 

gemodsumjan (-ode, -od), concordare, Past. 46, 6. 
modevajg, -es, m. fluctus magnus, ttnda vehemens, Ciedm. 209, 14. 
mod, -es, n. {et m.?) mens, animus, Boeth. 3, 1. Bcd. 1, 16. Marc. 5, 15. 
vis, violentia, merestreiimcs mod, Ccedm. 808, 24. arrogantta, ])urh 
heora miclan mdd, Ctedm. 22, 5. 

ofermod, -es, n. sitperbia, coturnits, R. 9. 
unmod, -es, n. amentia, Som. 

modbysgung, -e, /'. afflictio mentalis, Cod. Exon. 460, 7. 

modceani, -e, /". anitni anxietas, Obs. Lttn. 11. 

modgeiiygd, -e, f. animi cogitatio, lieov. 464. 

modgeomor, adj. moesttts animo, Beov. 5784. 

raodgevinn, -es, n. animi conflictus, cura, Ccedm. 169, 9. 

niodgelianc, -es, m. unimi cogitatio, Bed. 4, 24. Candm. 224, 16. 

modgej^oht, -es, m. animi coyitatio, CtPdm. 17, 1. 

modhetc, -es, m. odiitm aninii, Ctedm. 105, 21. 

modliviit, adj. mente ferridus, Ca'dm. 1^15, 17. 238, 20. 

modlciis, adj. pusillanitnis, Prov. 12. 

modlciist, -e, f. pusillaniinitas, Abus. 6. 

modlice, adv. fortiter, animose, Thorp. Anal. 

modlufc, -an, f. animi amor, Be6v. 3642. 

modluru, -c, f. animi amor, liostv. 

mrtdsefa, -an, »71. intelliyentia, Ca'dtn. 32, 10. 247, 4. 

modseoc, adj. mente inralidns. 

modseocncss, -e, /'. mentis inralitudo, Bosir. 

modsorh, -gc, f. mentis ctira, Cndm. 47, 3. 

modsladol, adj. animo constnns, Bosir. 

modsiadolncss, -e, f. animi constantia, fortitttdo, Bosiv. 

mod|ianc, -es, m. mentis coyitatio, Bosiv. 

modjinlc, -c, /. animi fortitudo, Bevv. 767. Voces a liquida incipienies. motl. ni6n, ni6r. 231 

inodlivoerc, adj. patiens, mitis, Psalm. 26, 10. L. 
niod|)va;rness, -e, f. patientia, mansuettido, Off, reg. 2. 
niudeg, adj. animosus, superbus, lioeth. 37, 4. Deut. 21, 18. lieov. 998. 
oferniodeg, adj. superbus, Jicd. 3, 17. Psalm. 118, 69. 
iinnirideg, adj. pusillauimis, Past. 32, 1. Solil. 1. 
modeglie, adj. superbus, magnanimus, lioeth. Rawl.p. 173. Beot'. 672. 
modeglice, adv. superbe, Som. 
inodiguess, -e, f. superbia, Jud. 5. 

oferniodigness, -e, f. superbia, Psalm. \7, II. Marc. 7, 22. 
modegjan (-6de, -6d), excelso animo esse, superbire , Lcedm. 198, 38. 
206, 27. Chron. Sax. 1088. 

oferin6degjaD, superbire, Psalm. 9, 23. Deut. 32, 27. 
oferm6degung, -e, f. superbia, Past. 17, 2. 
*iuedo, -o, f. mens? cf. goth. laggainodei, f. miikainodei, /'. 
ofcrincdo, -o, f. superhia, Ca^dm. 19, 19. 
viJermedo, -o, f. aversio, hostilitas, Ccedm. 41, 22. 
*mcdla, -an, m. animi a/fectus? 

aumedla (onmcdla), -au, m. superbia, Ca'dm. 262, 22. 269, 16. legi- 
tur etiam oumaedla, quae forma pro oumoedla stare videtur. sed 
cf. etiam oumedla sub midd. 
ofermedla, -an, m. superbia, Ciedm. 247, 14. 
ui6dor, f. {dat. sing. meder; plur. nom. acc. in6dor), mater. heo is ealra 
libbendra niodor, Gen. 3, 20. of vanibe modor minre, Psalm. 71, 7. 
segd his fader aud mcder, Marc. 7, 11. 12. niin l)at cild aud liis in6doi-, 
Math. 2, 13. ofslea J^as in6dra [_l. m6dor), occidat matrem, Gen. 32, 11. 
modor, matres, Marc. 10, 30. modraniht, matrum (vel matris?) nox, i. 
e. fest. nat. Christ. Bcd. de temp. rat. cap. 13. 
m6dorIic, adj. materntis, Alfr. g1. 
m6dorsIaga, -an, m. matris occisor, Alfr. gl. 
medreu, adj. maternus. gif he medreu magas nage, L. Alfr. 27. 

gemeder, -e, f. commater, quae infantem de sacro fonte suscepit, 

Som. 
geuicdred, part. a materna parle. gemedryda broilor, fratres ex 
eadem matre, Oros. 3, 7. Gen. 43, 29. 
modereg, moderg, adj. consobrintis, Som. 

in6drige (modrie), -an, f. matertera. modrian siinii, R. 92. m6drigan 
sunn, Oros. 3, 9. 
in6na, m^uad (m6n6d, muncT), monadlic, cet. vide MINAN. 
mor (inoor, R. 56.), -es, m. 1) uligo, pahis. fenuas and inoras, Boeth. 18, 
1. luores gras, Ccedm. 252, 8. ofer moras, Exod. 7, 5. 2) inctilta 
terra, desertum, montes. hine betildon in an nearo fasten iingcferedra 
m6ra, perduxerunt eum in angustum septum inaccessorum montium, 
Bed. 4, 26. In heagiim m6riim, in altis montibus , lied. 4, 27. cf. mere. 
niornisten, -es, n. munimentum montanum vel palustre , Chron. Sax. 

878. 
m6rheald, adj. a monte propensus. vjeron laiid heora Ijfthclinc be- 

l^eaht, mearchofu inorheald, Ca;dm. 181, 14. 
morland, -es, n. terra montana, licd. 4, 27. 5, 9. 
in6rscea(la, -an, m. latro in montibus vel paludibus degens inisi uiord- 

sceada legi debet, Luc. 23, 33. R. 
inorstapa, -an, m. paludum incola, Ilick. Thes. l, 135, 4. 232 Voc. a liquida inc. m6r — m6t. mijG. meag. myg. mog. mul. milr. 

morvyrt, -e, f. herba paliistris, Lib. Med. 1, 48. 
nior, -es, n. moritm. inoru, baccae, Lib. Med. 3, 8. 

niorbeiim, -es, vi. morus, Psalm. 7S, 52. 

morberje, -an, f. mora bacca, Bosiv. 
more, -an^ f. mora bacca. nioran, baccae, Lib. Med. 3, 41. 
morad, -es, m.? carenum viniim, R. 32, cf. mhd. uiora|. 
niorode, -an, f? muria, Lib. Med. \, 36. 
mos, vide MA.SA\. 
mof, niodius, motstov, cet. vide MATAN. 

Mu / goth. miuj. 

*MLGAX, MUHAX (meah, mugon, mogen), pollere, teyere, acervare? cf. 

bor. mjgla, mucere et fortassis etiam mauk, sorbillum, mejkja, yutta- 

tim sparyere, infundere; theod. mauche, miiueheln = mogeln , cet. G, 

H in C transeunt, nisi radices duas, mngan et mucan, concedi debentur. 

muga Cmuha, muva, liosw. s. l.), acervus, strues. gif fyr barne mu- 

gan, Exod. 22, 6. bor. mugi, multitudo. 
mucg (mycg?), -es, m. acervus, Dosw. bor. mugr. 

mucgvyrt (mugvyrt), -e, /'. artemisia, Alfr. gl. p. &6, Cot. 100. 
ndd. muggert. 
myd (= myhd?J, -es, m. acervus, collis. mycTas, fines, Som. 
myilgjan (-ode, -«')d), lenire, Ps. 94, 13. bor. mykja, leniere ; miiikr, 
lenis, mollis; yoth. niiiks, lenis, mitis ; obd. niiiuder, voluptatem 
appetens. 
mcigol, adj. validus, maynus. meaglum stefnum, maynis vocibus, 
Cod. Exon. 157, 13. meaglum reordum, ibid. 231, 22. in utroque 
loco de avibus agitur. me.iglum nu^de, fiio animo , Mon. Angl. p. 
102. vol. i. cf. obd. maugel, mauger, adj. obrutus, nebulosus. maii- 
ger, /■. mauggi, m. oculus torvus, facies torva. Etiam nom. nani 
bor. Maug|)i-iisir huc pertinere videtur, cujus interpretatio : filius 
rixae, vir rixosus, haud dubie falsa est; non enim vox leyitur 
Jiriismogr, vel jiriisis niiigr, sed 31augliriisir. 
unmeiigul (unmeiihl), adj. insipidus, Som. 
iiumeiigle (/««/«;.• uumaegle), adv. insipide, Cot. 116. 
meiigollice, adv. maynaniiniter, potenter, Ccedm. 211, 16. 
mciigolmod, adj. maynanimus. onsende in me meiigolinoii gecynd and 

gcdrfe hreovc, Wanl. Cat. p. 246. 
me.igoluess, -e, /'. fucultits, putentia, liosw. 

mycg (mygge, mylgc, uiitg), -es, wi. culej. li. 23. mylge, cynomyia, 
Ps. 10.^, 2!). '/'. theod. mukka, /'. suec. uiytiga, f. bor. my, n. taba- 
nus, aestrus. dan. myg, /. slaw. miicha, inaiicha. 
mycgerD, -es, «. exugium, U. 78. 
niycgnett, -cs, «, rete ad capiendus culices, H. 106, 
inoce, -nii, f. rog. cf. hislmoce et bor. moka, movere, pala congerere. 
mogde (inohtlc, inoilde), -au, /". tinea, Math. 6, 20. ('. /?, nc moddc 
ne gevemd, l.uc. 12, 32, 
miil, -es, n, mulus, /',>•, 32, II. viuyilis, Som. 

miilhirde, -cs, vi. mulorum pastor, tlfr. yr. 
iiirir, -cs, m. tnurus. scire biirslun nuiras and slilnas monige iiflcr fuldan, 
Cud. E.iun. 70. 23. Voces a liquida incip. mAs — niutf. inyr — myd. nab. — naf. \ag. 233 

inris idat. slng. nom. acc. plin: m.vs), f. 1) mus, sorex, Som. 2) 7nti- 
schIus, mus |>as carmes, R. 78. 

museare, -an, n. aiiricitlu mnrina, nosiv. 

musfealle, -an, /'. tnusciputa, €ot. 17'3. 

musfealo, adj. canus, glaucus, Cot. 123. 

musliafoc^ -es, m. accipiter, Uosw. 
mutjnn C-iide, -ad), mutare. 

bimutjau, commutare. l)as voruldgestreon ou {va ma.>ran god biuiutiid 
veordacT, Cod. Exon. 106, 17. 

mutuug, -e, f. mutuatio, mutuum, Cot. 130. 
muva C= muga), vide MUGAN. 
mfur, miula, miuladl. mudcudu, vide MINAN. 

My [=. goth. miuA 
myr, adj. ttnellus, Prov. 4. Lye. bor. mior, tener. miodd, /'. tenuitas. 
miorka, extenuare ; mejr, marcidus, mollis. 

myre (male: mire) , -an, f. vel myre, -es, m.? formica, Ben. bor. 
m.iur, m. 
myre, -es, m. palus. bor. myri, f. palus. cf. mere et mov; bor. maur- 
ungr, gadus, asellus lacustris. 
myrenaddre, -an, f. anguis palustris, Cot. 136. 
myse, vide mese. 
myJ, mydgjan, vide MUGAN. 

Na (= goth. na^'. 
nabban, vide ne et habbau. 
uaca, -an, vi. cymba, linter, Be6v. 426. Hick. Thes. /, 135, 41. 

geuec, -es, n.? liburnica, Cot. 120. 
uacod (uacud, naced), nudus , vacnus, merus. ic eom nacod, Gen. 3, 10. 
11. se nacoda vegferend, Boeth. 14, 13. nacodum vorduui, meris ver- 
bis, Bas. R. 4. goth. naqal)s; theod. nalihut; bor. iiaktr. 
nacodnyss, -e, /'. nuditas, Gen. 9, 23. Deut. 88, 48. 
nacodplegere, -es, m. gymnoiophista, R. 4. 
uacodjan (-ode, -od), nudum reddere. 

benacodjan, benacjan (-6de, -6d), nudum facere, Bosw. 
genacodjan, nudare, Bed. 4, 3. 
nafu, -e, f. modiolus rotae. sio nafu ferd nehst l)a;re eaxe, Boeth. 39, 7. 
on picre nafe, ibid. Radix XIBAX (nab, nebum), prominere? cf. bor. 
nibba , obd. nobben. 

nafogiir, -es, m. terebellum, Cot. 91. obd. nabegOr. 
nafola (nafela), -an, m. umbilicus, Oros. 4, 1. theod. nabalo; bor. naflij 
fris. naula (= navla); finn. napa; graec. o^cpulog (= vocpulog'); ind. 
nabhi. 
NAGAX (n6h, nogon, nagen), rodere, radere. bor. naga. cf. gnagiin. 
niigel^ -es, m. clavus , Joh. 20, 85. tinguis, Alfr. gl. 81. ungula, 
Somn. 866. 
niigelseax, -es, n. culter ad ungues secandos, R. 52. jP^. 52, 8. 
uagljan C-de, -ed, et -6de, -6d), clavum figere, Ps. 21, 16. L. 

niigledbord, -es, n. navis clavis ornata, Ccedm. 85, 88. scutum 
clavis ornatum, Finneshdm 89. 
Xiigling, -es, vi. nom. propr. ensis, Beov. 5357. 234 Voces a Uquida incipientes. nam. — nas. nab. — nas. neb. 

nealles, vide ne et eall. 

nama, -an, m. nomen, Gen. 2, 19. Math. 10, 28. goth. namaj bor. nafu, 
namn. 

namboc, f. catalogiis, Cot. i. 
nambred, -es, n. catalogus, Cot. 4. 
nanicuil, adj. clarus, celebris, R. Uen. 9. 
namcndlice, adv. celebriter, Bosiv. s. l. 
namleas, adj. sine nomine, Bosw. 
namjan (-ode, -od), nominare, Chron. Sax. 975. 

gcnamjan, nominare, vdcare, Bosw. 
nemnan (nemde, nenined), nominare, Beov. 725. vocare, \iiit eov mau 
liireovas nemne, Math. 23, 8. 10. invocare^ nemde god, C(Bdm. 61>, 13. 
benemnan, asserere. he him iuTum benemde, Itat he cet. Beoo. 2187. 
genemnan, nominare, Thorp. Anal. 
tonemnan, adnominare, Bosw. 
nemnjendlic (ncmnigendlic), adj. nominativus, Sotn. 
nard, -es, 7i. nardiis, Marc. 14, 3. 
nasu (nosu), -e, f. nasus, Alfr. gl. 70. Vast. 11, 1. 

nase, -an, f. nasus, promontarium, Be6v. 5602. cf. nass, nasse. 
nasgristle, -an, f. cartilago nasi, R. 71. nosugrisle, Mone A. 182. 

nasgristle, Col. 31. 
nasl)jrl (nasl^yrl), -es, n. nasi foramen, Ilerb. 76, 4. Psalm. 114, 14. 
R. 71. 

Na f=i (joth. wdij. 
nabb, vide nebb. 
nabbe, vide ne et habbao. 
nacednis, vide nacod. 

niidre (nitddre), -an, f. hydra, vipera, serpens. seo naddre vas goappre 
I)onne ealle pa odre nytenu, Gen. 3, 1. 4. god sprac to |)a;re niiddran, 
6en. 3, 14. vurdun to niiddrum, Eiod. 7, 12. ndd. adder; bat. adder; 
theod. natara; bor. nadra; goth. nadr; celt. ncidr, narr. 
naderbita, -an, vi. ichneumon, Cot. 103. 
niiderv^rt (niiddrevyrt), -e, /'. riperina, Ilerb. 6. 
niifig, niifte, niiftig, vide ne et habhan. 
niigel, niigeljan, Niigling, vide NAGAN. 
niis, ride ne et vesan. 
nas (= ne se), vide ne et se. 
niisc, vide ncsc. 
nass, -cs, m. promontorium. vindigc niissas, liedv. 2716. 

niisse, -an, f. promonturium, on |iii nonlmc.slan nfissan, Boeth. Rawl. 
p. 160. cf. nasu. 

No (=■ (jolh. na/. 
ncbb, -rs, n. caput, rultus, os. he h.vdde his nobb, Ksod. 3, 6. hro hc- 
lode hire nebb, Gen, 3H, l.^i. dan. nch , nah, ;j. ; suec. nabb , w. ; bor. 
nebbi, m.; ndd. nif, nibbo; mhd. suabcl. c/. n.ifii, nalola. Hndix NIBAN 
(nab), prominere? 

ncbhrcrd, -es, vt. mart/o, Snm. 

ncbcorn, -cs, n. maciiht in facii', llerb. 22, 3. 

ncbgebrcc, -cs, n. rheuma, Cot. 209. Voces a liquida incipientes. ncm. — nev. neah. nyb. n6h. 285 

nebvladmg, -c, f. frontositas, vultus demissio, liosw. 
nebvlite, -es, m. vultux forinositas, Ser^n. vat. Chr. 
nemnan, nemiijendlic, vide naina. 
ner, nergend, nerjan, vide NKSAN. 

neU (nete), -es, n. rete. lictad l)!it nett, Joh. 21, 6. nete vas trtbrocen, 
Luc. b, 6. feallad^ on nette, cadant in rete, Ps. 141, 11. goth. natij 
bor. net; theod. nez. 
netrap, -es, m. plaga, Alfr. gl. 73. netrapas, plagae, R. 64. 
neveseiuTa, -an, tn. hgpocondria, mesenterium. lifer byd on ]ione (l. I)jBre) 
svidran sidan al^ened od l)one nevesecuTan, L. Med. 2, 17. milt is al^e- 
ned on l)one viuestran nevesecuTan, ibid. 2, 46. 
nevrisne (ueurisne), inc. gen. epilepsia, ibid. 1, 59. 

Nea {= goth. na/ 
NEAH, verb. anom. praeteritopraes., non nisi in compos. occurrens. Ra- 
dix NEOHAN? 
beneah (plur. benugon; praet. benohte; part. benohti inf. benugan), 
opus est, indiget, fruitur. l^onne he bega beneah, quando titrius- 
que iamborum') indiget, Elen. 616. gif he l^rn beueah, Cod. Exon. 
475, 12. ne recaff hi l)ara metta, gif hi l)iis vuda benugon, no7i cu- 
rant cibos, si quidem silva fruantur , Boeth. 25. vid l^an pe mia 
vif l)ter benuge inganges , dummodo uxor mea fruatur ingressu, 
Testam. Abbae Hick. diss. epist. p. 55. frofre benohte, solatii in- 
diguit, Andr. 1705. velan ne beoohton, Andr. 1160. goth. biuah, 
opus est, oportet. cf. Grimm ad Elenam 616. 
geneah Cplur. genugou; praet. genohte, cet.), sufficit. goth. ganah; 
theod. kinah. 
neah (neahe, neahhe), adv. satis, sufficienter. sceado svidredon, 
neovle nihtsciivan , neah ne inihton heolstor ahydau, umbrae de- 
bilitatae sunt, noctis nubes, caliginem satis protegere non po- 
tuerunt, Cccdm. 184, 29. 
geneahhe (geneahhige, geneahhie), adv. sufficienter. sveg up a- 
stag nive geueahhe, sonus ascendit, sufficienter novus (i. e. in- 
auditus'), Beov. 1559. gild onsagde, liic geueahe, Ccedm. 172, 
13. ymbutan farad hergas haligra heapum geneahhe, Cod. Exon. 
58, 4. hreosad geneahhe tobrocene burhveallas, Cod. Exon. 60, 
30. geneahhige, Thorp. Psalm. 67, 4. 85, 3. 88, 4. geneahhie, 
ibid. 65, 3. 70_, 5. 118, 61. cf Grimm ad Elen. 1065. 
genyht imale: geniht), -e, /". abundantia, Boeth. 33, 1. 35, 3. hiifdon 
vilua genyht, Ccedm. 113, 21. theod. ganuhti, kinuht. 
genyhtfull, adj. abundans, Bosw. 
genyhtlice, adv. abunde, Cot. 6. 

genyhtsum, adj. abundans, Bdd. 5, 11. theod. ganuhtsam. 
genyhtsumjan (-6de, -6d), abundare, Ps. 65, 14. 73, 12. 128, 3. 

theod. ganuhtsamou. 
genyhtsumlice, adv. abundanter, Ps. 31, 30. Bcd. 1, 37. resp. 8. 
genyhtsumucss, -e, /". abundantia, Ps. 30, 7. 65, 12. 
genohtjau (-6de, -6d , vel -hte, -ht?), redundare, Bosw. theod. ki- 
nuhtjau. 
n6h (n6g), adv. abundanter, Math. 25, 9. C. 
genoh (gen6g), adj. abundans. duguda genohra, Coidm. 55, 3. 236 Voces a liquida incipimtes. n^g. ncar. ncr. nyr. 

genuh (genog), adv. satis, abunde. genog sveotol liit is, Bosw. ii,c- 

nug riht l)u segst, Boeth. 33, 1. genoh hitis, Marc. 14_, 41. hiild 

geuoh, Math. 6, 34. theod. ganuog, kinuoc. 

nt-gan, noegan (-de, -ed), satis facerey compellare. cum acc. et in- 

strutn. vordum anne nogan, verbis aliquem alloqui, Cod. Exon. 166, 

8. 175, 26. ongan \>a leoflic vif veras vordum negan, Elen. 288. seo 

cvcn ougan veras vordiim negan, Elen. 558. hine veroda god vordum 

negde, Ccedm. 174,4. Etiam sine vordum : nigedan side nrgde se go- 

niola, eald lulvita, sagde eaforan vorn, Cod. Exon. 304, 5. cf. Grimm 

ad Elen. 288. mali hoc' verbum etiam ua^gan scribitur ; niigan vel 

negan scribi non potest, quia nagjan, negjan requireretur. 

genegau (-de, -ed) 1) .inne, ane, satisfacere, compellare, exstruere. 

vyrpton hie verige, viste genegdon modige mete|)egnas, accubue- 

runt fessi, cibo eos exstruxerunt fortes dapiferi, Cirdm. 185, 30. 

nearvum geneged nydcostungum, avreceu viilpilum, ne meahte orotf 

up geteon, angustis exstructus icircumdatus^ tentalionibus , per- 

culsus sayittis, non potuit spiritum sursum trahere , Cod. Exon. 

171, 13. gif nie gronira hvylc gude geneged , si quis hostium me 

bello circumdat , Cod. Exon. 401, 30. 2) anne anes. ve |)ec nida 

genegad, nos te odio ayyredimur, Cod. Exon. 119,27. I^eof l)rist- 

lice eorlas ungearve yfles gencged, latro viros imparatos malo 

fortiter ayyreditur, Cod. Exon. 54, 28. 3) cum adv. hu gevcard 

1)0 l)us ferhd gcbysgiid, nearve geneged? quomodo tibi ita animus 

affliyebatur, anyuste compellabatur? Cod. Exon. 162, 35. — Pro- 

pter notionum affinitatem verbum negan cum verbo hnajgan, ge- 

hnaegan, facere ut quis cadut, confundi videtur, quem ad errorem 

falsa scriptio najaan, genoegan fortassis non pariim fecit. 

nearu (nearo), adj. 1) anyustus. svide neareve sint l)<i menniscan gcsi«Ida, 

Boeth. 11, 1. ofer l)ii nearvan eordan, Boeth. 19. 2) crucians. habbau 

l)one nearvan nid , Ceedm. 43, 27. Compar. nearora , 7/j. -e , f. u. ou 

nearore lif, Cadm. 58, 11. 

nearobregd, -e, f. insidiae. ncddc ic nearobrcgdiim, Cod. Exon. 260, 

24. 
nearogriip, -cs, m. arreptio, Cod. Exon. 491, 28. 
neariilicc (nearolicc, ncarvclice), adv. anyuste, subtilittr, Past. 21, 3. 

Scint. 32. Chron. Sax. 1085. 
nearuuess (nearoues, nearvnes) , -e, /". anyustia, anxietas, Uoeth. 24, 

4. 31, 4. Bed. 2, 12. 
nearovrencc, -cs, m. insidiae, dolus. Cod. Exon. 316, 5. 
nearol^anc, -es, m. dolus, flayitium, Ps. 28, 5. 
ncarol)earf, -e, /". anyustia, inopia, Beov. 839. 
nearvc (neara), adv. arcte, anyuste, Uoeth. Rawl. 181. 
uearvjan (-ode, -od), arctari. scfa ncarvodc, Ca^dm. 94, 32. arctare. 

geucarvod is ofcr mc giist inin, Vsalm. 143, 4. 
ncrvan, n^ rvan (-dc, -od), vexare, opprimere. 

gcncrvau, vexare, Luc. 19, 43. Psalm. 69, 19. 
nyrvct (nirvot), -cs, h. ? anyustia, asthma, llerb. 38, 3. 42, 4. anyu- 

stus locus, \um. 22, 26. 
nyrvd, -c, f. anyustia, carcer, Cot. 80. Voces a liquula incipmites. nof. — ner. nes. MS. nks. neOH. 237 

Ne f~ goth. m). 
ne, adv. neyandi particula^ non, ne. semper ante verbitm finitmn locnm 
habet. ne frrdc, non ivit, Ps. 1, I. ne forsvere |)u, ne pejeres, Math. 
5, 13. ne coalescit cutn Iinbban , vesan, villan, vitan, an, aenig, se cet. 
cf. ne, no, nabban cet. 
uefa (ncofa, Bosw.'), -an, 7/i. nepos. suna sunu, ocliTe broilor suuu, oilile 
suster sunu Iiiit is uefa, H. 91. Bed. Z, 6. Oros. 6, 1. 
fornefa^ -an, m. pronepos, llostv. 
gencfa, -an, 7?i. nepos, Oros. 6, 1. var. lect. 
nefe, -au, /'. neptis, Thorp. Anal. 

fornefe, -au, /". proneptis, Thorp. Anal. 
nefene, -an, /'. seu pntius: uefeu, -ne? f. neptis. pridde dolitor ocTcre 

suster dohter l^fit is nefene, R. 91. 
nift, -e, f. neptis, Bed. 3, 9. 
nefne Cnemne, ninine), conj. nisi, Bcd. l^ 15. 17. 27. 5, 19. ex ue if ne, 

cf. theod. uibu, nobu (— ni ibu, ni obu). 
Nefrod, -es, ni. nom. propr. Nimrod, Boeth. 35, 4. 
nele, uellacT (= ne vile, ne villacT), vide ne et VILLAN. 
ncmcle (uinule>, conj. nisi, praeter, Bed. 3, 21. nabbacT ve to hjMite ninufe 
cyle and fvr and vyrma l)reiit, dracan and uiiddran and l)one dimman 
hdm, Ccedm. 285, 10. vseron l)ii alles l^as gc)da lease, ah niuuTe grjndes 

vunjan ue mcUou and l^one verigan sele, Ccedm. 285, 2. post 

gryndes vox excidisse videtur. nimcTe = ne if J^e? 
nercsnavang (ueirxnavaug), vide neorhsuavang. 
""NESAN, NISAN (uas, n;cson, neseu), servari, sanari. 

geuesan (geniis, cet.) , servari, sanari. Gude genas, Oros. 8, 4. 
Ccedm. 121, 33. 
nist Cnest), -e, f. sanatio, servatio, stipendium, doinicilinm, cibus. 

nestpc)ha C-P«ca), -an, m. pera, Math. 10, 10. C. 
nere (ner), -es, m. retuyium, Ps. 10, 9. L. 

genere (genear), -es, n. refuyium, Oros. 1, 12. geuear min 
eart pu, Ps. 91, 2. 
nerjan (-cAe, -ed), salvare, Ps. 34, 4. 40, 18. 7nale etiam nerc)de, 
nerc')d formatur. 

generjan, salvare, Ps. 35, 12. 

genereuess, -e, /'. ereptio, Bcd. 4, 22. 
nerjend (nergeud), -es, m. salvator, Ctedm. 173, 19. 
NKSTAN Ciiiist, uuston, nosten), nere. hi ne svincad ne, ne nestacT, Luc. 12, 27. 
nist Cntst), -es, n. nidus, Math. 8, 12. 20. 
nistjan (-ode, -6d), nidificare, Ps. 104, 18. 
nestljan (-ode, -6d), nidificare, Ps. 104, 18. L. 

nestling, -es, m. pullus postremo exclusus ac nido adhaerens, Lye. 
nostle (nosle), -an, /". fibula, corona, R.28. Past. 13, i. ansa, Cot.lt. 
netcle, -an, f. urtica, Herb. 170. Lib. Med. 1, 47. 
nevelnys, vide NEOHAN. 
neder, vide uicTer. 

Neo f= goth. aij. 
^^^NEOHAN Cneah, nciihon, nohen), incumbere. cf. beneah sub NKAH. 
Verbum yoth. naihva (nahv, nehvuui, naiihvans) formaretur. cf. secin, 
seohan = yoth. saihvan. 
neovol (niovol, nivel), adj. pronus, prostratus, proclivis. neovel on 238 Voces a liquida mcipientcs. ncov. neah. nih. neah. 

eorffan, Jos. 7, 10. profundus, neovle nihtscfian, Cccdm. 184, 88. 
imus, in l)iit ncovle genip, Caedm. 275, 31. in |)one neovlan gruud, 
Cadm. JJ70, 16. 
ueovelness (nivelness, neiilness), -e, /". abyssus, Ps. 36, 6. 42, 9. 
Bed. 5, 10. 
neovele (niovele, neole), -an, f. cernua Cpiscis'), Cot. 44. Som. 
neaht (niht), -e, f. nox, &orj vv'6,, Bcd. 2, 6. on l>a}re nihte, Exod. 18, 
8. on diige and nihte, Ps. 55, 10. l^urh anlvpige nihta, Ps 7, 6. 
{itom. acc. ])lur. plerumi/ue niht habet, non nihta sicut hoc in loco). 
on nihtuiii, Ps. 134, 3.' to niht, Num. 22, 19. 
uihteage, -au, n. oculus in nocte videns, B. 11. 
uihtbealo, -eves, m. noxia nocturnaf Ueov. 385. 
nihthuttorfleoge, -an, f. tinea tiocturna, R. 22. 
uihteald, adj. unam noctem natus, L. In. 73. 
uihtfeormung, -e, f. coena nocturna, Cwdm. 147, 2. 
nihtegale (niictegale, Bosw. s. l.), -an, f. luscinia, R. 36. Cot. 159. 
nihtgengea (-genga), -an, ni. viator nocturnus, hyena, Uerb. 1. 

Cot. 101. 
nihtgerim, -es, n noclium numerus. hiifde vintra nigon hund niht- 
gerinies, vine frod vintrcs, l)<i lie l)as voruld ofueaf. habuit non- 
gentos hiemes iannos) nocturnae computationis vir anno sapi- 
ens, quum hunc mundum relii/uerit, Cadm. 72, 88. Omnes ger- 
Tnanicae stirpis nationes secundum hiemes et nocles numera- 
bant, non annos et dies. 
nihtgild, -es, n. sacrificium nocturnum, Cot. 141. 
uihtgiom, -es, m. crepusculum nocturnum, Cod. Exon. 158, 87, 
uihthclin, -es, m. noctis velamen, Elen. 78. Beov. 3576. Cod. Ex. 

160, 13. 292, 8. 
nihthriifn, -es, m. nocticorax, Ps. 102, 7. 
uihtlang, adj. per noctem durans. hiifde njdfara uihtlangne lirst, 

CoEdnt. 191, 2. 
nihtljece, -an, f. eoturnix, Ps. 105, 38. T. 
uihtlic, adj. nocturnus, Bcd. 4, 25. Ps. 91, 5. 
nihtrest, -e, f. quies nocturna, Cadm. 173, 18. 
uihtrim, -es, n. noctis tempus. uihtrim scriduu deorc ofer du- 

geduui, Cod. Exon. 167, 33. 
uihtroc, -es, m. uocticorax, Ps. 102, 7. L. 
nihtsang, -es, jn. cantus nocturnus, B. Conc. 5. 
nihtscadii, -eves, wj. umbra nocturna, Bosw. 
nihtsccada, -an, m. grassator nocturnus , Be6v. 
uihtsciiva (-scua), -an, m. umbra noctis, Cod. Exon. 162, 5. 892, 

24. Cadm. 184, 10. 
nilitvaco, -c, f. viyilia, Cod. Exon. 306, 13. 
nihtviiccc, -an, f. viyiliae, Luc. 8, 8. 
uilitvcard, -es, m. custos nocturnus, ('wdm. IH5, 1. 
uihtvcorc, -cs, /i. o/ius noclurnum, Bcuv. 164''. 
uihles (//<'//. obsolet.), adv. nocte, Marc. 4, 27. Math. 2S, 13. 
neiih (uch, Luc. b, 7.), adv. 1) prope. ncah i.s dr.vhlcn, Ps. 34, 18. 
neah eart l)u, Ps. 118, 15. 2J fere, pene. neah fif liilsenda vera, 
Luc. 9, 14. nciih and cfcne, propemodum, Cot. 158. ge ncrih ge 
feor, prope et procul, Bed. 4, i. compar. ucar, ujr, uir. giid hidcr f Voces a liquida mcipienles. ncah. ncan. n6h. ncor. — ncod. 239 

nciir, Gen. 27, 31. ncr, L. Adelb. 10. nyr, Bi-d. 5, 18. compar. 
adj. neiira, nyra, cet. superl. uealist, nehst, njhst, ncxtj adj. nyh- 
sta, cet. cf. goth, nehv, nehva. 

ueahbur (neabfu), -es, m. iHcinus, proximus, L. Lund. 8. 
neahgebur Cu^iigebur, nehebur), -es, m. vicinus. neahgeburas, 

Jolt. 9, 8. 
nealihaud, adv. proxime, maxime, Bosw. 

neahliecean, uealaecan (-hte, -ht), appropinquare, Gen. 27, 27. Ps. 
88, 3. 

genealifci-an, appropinc/uare, cum dat. Ps. 32,8, 34, 5. 149, 14. 
geueiilaecung, -e, /'. appropinqtiatio, Herb. 156. 
neahlic (Hejilic), adj. vicinus, Ps. 22, 10. 
neiihniaga, -an, 7n. propim/uus, neeessaritis, Bosiv. 
neahnueg, -es, m. pro/nni/uus, consanyuineus, Exod. 1, 6. 
neiihniann, -es, 7n. vicinus, Bed. 4, 4. 
neiihuess (ueauess), -e, /". propinquitas, Bcd. 2, 18. 
ueahsibb, -e, f. affinitas, consanyuinitas, Cot. 141. 
nciih, praepos. cum dat. prope, juxta. neah Imm tiine, prope oppi- 
dum, Joh. 4, 5. neah helie, secus infernum, Ps. 141, 9. neah I)am 
sie, juxta niare, Bed. 4, 86. 
netiu, adv. prope, paene. nean tvelfvintre, prope duodecim annos, 
Luc. S, 24. 23,44. nean and feorrau, prope proculque, Ccerfwt. 14, 28. 
forneiin, adv. valde prope, Ps. 118, 87. 
neahsta (nyhsta, nehsta, uexta, n^xta, ncsta), -an, vi proximus, Deut. 

5, 21. Exod. 21, 14. Math. 19, 19. Marc. 21, 31. Luc. 10, 27. 
nehvan (-de, -ed), appropinquare, adhaerere, Ben. 

geneahsen, adj. vicinus. liat sva geneahsne nede veortrad" (sunne 
and nioua) (253, 12). prosa praebet: l)Ouue he (se niona) bet- 
vux lis aud hire ([jaere sunuau) vyrtT. 
neorcsenavang (nercsnavang, Ltic. 23, 43. C. neorcsna-, neorxna-, neirx- 
navang), -es, m. elysium, paradisus. ure eard sodlice is neorcsenavaug, 
Hom. Epiph. eac svylce lifes treo on uiiddau neorxenavanges, Gen. 3, 
8. De hac vexatissima voce eyo etiam j)auca dicam. Re/nidianda pri- 
mum derivatio illa vulyaris mihi videtur, secundum f/uam vox neorx- 
navaug oriunda sit ex vocibus ue et veorc, et quidem, quia litera v 
in vocum capite nunquam op/>rimitur , exceptis verbis vesan, villan et 
vitau; dein quia nemo, unde aut qua ex causa syllaba derivativa is 
cum voce veorc coatuerit, adhuc docuit; vocem denique veorcsen, vel 
veorxa, veorxe, cujus yen. plur. veorxena esset, equidem /dane iynoro. 
vocem neorcsen iyitur ex neyandi particula ne et adjectivo i'icsen 
iolim ricisin) ortam esse censeo. ricsen in ircsen, eorcsen mutatur illa 
literae K transpositione, quae, ut omnes sciunt, Anylosaxonibus usitu- 
tissima erat. Adjectivumricsea cum yothica voce ri(niizeias, Gxoznvog, 
optime convenit, quae vox ad vocem riquis , cho'tos, obscurus referri 
debet. Parum obstat, quo minus Gothi ui riquizeiuavaggs (x^jros uay.o- 
Tftyo's) hortus splendidus dixerinl, cf. uisakjis, aficcxog, nifaihufriks, 
dqiiXdtjyvQOS. 
neovan, neove, veovjan, vide nive cet. 
neovel, neovele, neovolnes, vide NEOHAN. 
neodan, neoJera, neotTemest, neodone, vide nitTan cet. 240 Voces a liquida incipientes. nic — nil. mm. nir. nis. 

]\i f~ goth. niy. 
nic = ne ic, Joh. 1, 21. 
uicor, vide NICAN. 
nift, vide nefa. 

nigon (nigan, Bcd. b, 23.), num. card. novem. l)u nigon and liiind nigon- 
tig, Math. 18, 12. 13. 

nigoda (niguda, nigeda), num. ord. nonus, Bed. 5, 23. Oros. 6, 3. 

C^dni. 201, 27. 
nigontyne (-tine), num. card. novemdecim, Bed. 5, 23. Menol. 141. 

nigon(,vnIic, adj. decemnovenalis, Btd. 5, 21. 
nigontcoda (-toda), 7inm. ord. decimus nonus, Bcd. 5, 23. 
iiiinduigoutig, nttm. card. nonayinti. cf. lumd. 
nilit et ejus comiJGsita, vide KEOHAN. 
nihtsum (= njhtsum), vide >EAH. 
nillau C= ne villan), vide ne et villan. 

NIMAN, nioman, Math. 3, 27. C. R. neonian, Bed. i, 11. (nam. namon, nt- 
mun, numen), capere, sumere. hvar ueme ve sva fela hlafa, J}Iath.\5,2Z. 
neomiin us to vynne veoroda drihten, Cadni. 277, 2. l)ii com he and 
nam lichaman, Joh. 19, 38. he ne nam niine vare; pacem non feriit, 
Oros. 5, 4. ne uira I)U niine sibbe vid l)as landes menn, ne foedus ineas 
cum terrae hujus viris, Exod. 34, 15. geleafan nimau, credere , Cadm. 
41, 2. on niman, arripere, Bosw. to uiuan, adrogare, Ca;dm. 76, 18. 
ut niman, redimere, L. Lund. J, § 4. 
animau (iinam, cet.), tollere. iinimad Init pund at him, Math. 25, 28. 
iituimau Catnam, cet.^j eripere, sumere, accipere. ne volde him 
beorht iiider bearu atniman, uiilig tiber, ac mid hauda befeng, CcEdm. 
204, 5. 
beuiman (benam, cet.}, auferre, stupefacere, Som. 
foruiuiiin Cfomam, cet.'), auferre, vastare, consnmere, Math. 6, 16. Luc. 

9, 54. Beov. 971. 
geniman Csenam, cet), capere, oblinere, Beov. 244. of geuiman, eri- 
pere, Math. 12, 39. C. on geniman, eripere, Bal. 4, 5. Boeth. 11, 2. 
td geuiman, adsumere, Bosw. s. l. 
oferniman Cofernam, cet.'), abripere, constuprare , Gen. 39, 14. Deut. 

22, 29. 
ofniin.-tu Colnani, cet.), eripere, Joh. 8, 3. C. 
toniman Cl»'»:»"'» cet.), distimjuere, Sic. 87. 

Uiim, -e, /'. acceptio, donum. ue uime Uiiu man nanc niinie, L. 
Cnut. 18. 
viderniim, -c, f. priratio, Bostv. s. l. 
neman (-Ac, -ed), sumere, rapere, E.iod. 20, 7. 

beucmnu, privare. ue mcahte he hi [)hs landcs bcu^maD, Oros. 
1, 10. 
m^ming, -e, /". routractio, B. 101. 
nomol, adj. capax, Bosir. s. l. 
niiin:i, -nu, m. i/ui accipit, acceptor. cf. crfcuuma. 
iiunic.sian, -cs, m, crela, calculus, Cot. 31. 
niimol, ailj. capas, Bostv. s. l. 
nimne, nimde, vide nrmne, ncnide. 
nirvct, nirvd, vide ucarn. 
nis = ne is, vide beon et vesan. Voces a liquida incipientes. nis. nit. niv. Mf'. 241 

nistjan, vide \KSTA\. 
iiilati = ne vitan, vide V1TA\ 1. 

nive (niove, neove; etittm neove, nyve forsitan scribi potest). adj. vovits, 
Mitth. 9, 17. R. ue iisend niiu «lau scyp Cscyi)? t/. bor. sku|>ia, velitm) 
of nivum ri':ife ou cald ie;if, elles \nit nive siit, aud se niva scyp ue 
hiipd |)aui ealdau, Litc. 6, 36. nives clades scyp, Math. d, 16. nive a», 
Muth. 26, 28. lil spiecad uivuni tungum, J»/«)'C. 16, 17. — nivan, ueo- 
van {_ucc. masc. sing.'), adv. nitper, lied. \j 27. 2, 1. 4^ 18. 5, 10. nivau 
cumeu, qiti nitper venit, Bosw. 

nivcilct, part. calce recenter illitns , Oros. 6, 32. 
iiivtirved, part. pice, bititmine recenter illitus, Beuv. 
nivjan, neovjan (-ode, -od), renovare. onj^unuou salo uivjan, Cadni. 
113, 3. uu uie bcaru toru uivjad , Ccedm. 76, 16. tu nivjauue i)Oue 
geleafau, Chron. Sax. 975. demonstrare, R. Ben. 7. 
genivjan, renovare, Ps. 51, 11. 
nivung-, -e, f. renovatio. 

genivang, -e, /". renovatio, Som. 
nivunga, adv. denito, Joh. 3, 3. R. 
uivlic, adj. novellits, Ps. 128, 4. 

nivlice, adv. niiper, Oros. 4, 4. comp. -licor; superl. -licost. 
njvn^ss, -e, /'. novitas, jnventiis, Ps. 43, 4. 
nivol (niovol), nivolues, vide NEOHAN. 

MPA\ (nad , najdon, niden), descendere? adjuvare, sustentare. nit (== 
nided), sustentabit, Ps. 36^ 25. cf. goth. nidau; bor. nad, gratia. niedi, 
qtiies. cf. etiam NlPAX. 

nid (nidcT = nidi), -es, m. descendens , filius, adjutor, vir , homo. 
niddas findad gold, Coidm. 14, 27. nidas to nergeuue, Ciedm. 234, 1. 
uida ucrgend , Ccedm. 235, 28. Iie from sceolde niddum liveorfau, 
Ccedm. 74, 16. cf. goth. ni|)jis, avyysvris- bor. uidr, homo. 
nide Cui'')^ adv. deorsum. cf. nidor. 

nidecne, adj. genibus flexis, Vit. Marg. 17. 
nidsige, -es, m. descensus, Bosiv. s. l. cf. nidersig. 
nideveard, adj. inferus, Marc. 15, 38. Math. 27, 51. 
nidan (neodan), adv. deorsum, Alfr. gr. Cot. 104. on eordan neodan, 

Jos. 2, II. 
ncodoue, adv. infra. ufau aud neodone, Ccedm. 24, 9. 
nidor (uider), adv. Qeompar.) , deorsum. nider ne code, Exod. 32, 1. 
tirise and gaug nider, Deut. 9, 12. Math. 24, 17. comp. nidror; sii- 
perl. nidemest. 

nideriibugan (-bcjih, -bugon, -bogeu), inclinari, se inclinare. he 

nider abeiih, Joh. 20, 5. 
nidenifeallan (-feoll, -feollon, -fcallen), se prosternere, Nic. 10. 
uideriiliKtan (-let, -lieton, -lijeteu), submittere, Bosiv. Alfr. yr. 
nideriilecgan (-legde, -legd), deponere, Luc. 23, 53. 
nidoriisettan (-sette, -seted), deponere, demolire, vastare, Ccvdm. 

247, 7. 
nider.istigau C-stah^ -stigon, -stigen), descendere, Num. II, 17. 
nideriitredan C-trad, -traedon, -treden), subcalcare, Nicod. 9. 
uiderbescfifau C-sceaf, -scufon, -scofeu), detrudere, praecipitare, 

Luc. 4, 29. 
nidcrcumau (-cam, -ciimon, -cumen"», deorsum venire, Joh. 3, 13. 

IG 242 Voces a Itquida incipientes. ni(t. nom. nor. 

niclerfaran C-ft'tr, -forou, -faren), descendere, Mnth. 11, 23. 
niderferan i-Ac:, -ed), descendere , Matli. 11, Z'.i. var. lect. 
uiiierfeallan (-feull, -leollon, -feallen), deorsttm cadere , se pro- 

sternere, Ps. 71, 9. L. 
nidergang, -es, m. descensus, JEqit. vern. 7. 
nidergevitan (-vat, -vlton, -viten), descendere, Bed. 5, 12. 
nitterliryre, -es, m. delapsus, Bosic. 

niilerlic (nidorlic), adj. httmilis, Ued. 3, 19. Ps. 113, h. 
nideronvendan (-vende, -vended), deorsiim vertere, IHal. 1, 3. 
nitTersi<r, -es, m. desc-ensns, Ps. 68, 4. L. 

niderstig, -es, m. descensus, Ps. 68, 4. L. rar. lect. Luc. 19, 37. 
niderstigan (-stah, -sligon, -stigen), descendere. 
niderveard, adj. infertts, Math. 27, 51. Cot. 163. 
niderveanTes, adv. deorsiim, Math. 8, 32. 71. 
nidera (neodera), m. -e, f. n. adj. compar. inferior. superl. nidemest. 
on l)a neodran eordan, Ps. 63, 9. on seiule l)ain neoderan, Ps. 88, 
6. of liclle Jtaere nidyrran, Ps, 66, 12. L. 
niderjan (-ode, -od), humiliare , deprimere. aelc \>e hine np ahefd IntT 
genidert'»d, and se l»e hiue geuiderad se b^d up ahafcn, Luc. 14, 11. 
condemnare, accusare. blod unscyldig hi niderjad, Ps. 94, 21. 
geuiderjan, humiliare, Alfr. gl. 28. eov geniderjad, Deut. 28, 43. 
condemnare. nelle ge geniderjan and ge ne be»>il geniderdde, 
Luc. 6, 37. 
oidrung, -e, /". httmiliatio ; humilitas ; damnatio, Ps. 89, 3. Bcd. 5, 14, 
Luc. 20, 47. 23, 4. 
geuidrung, -e, f. hitmiliatio, Bosir. 
niderness, -e, /". inferioritas, lied. 3, 19. 
niderjendlic, adj. damnabilis, Som. 

No /== goth. na, nu, nau/ 
nolde^ vide ne et villan. 
nouia = nania, q. v. 
nord, -es, m. septentrio. nord (^acc), adv. septentrionem versus, Ih'd. 1,1. 

Nordburh, -ge, /'. nomen urbis, Chron. Sax. 656. 

norddael, -es, m. pars ai/nilonaris, Boeth. 1, 1. 

nordende, -es, m. regio burealis, Boeth. 39, 3. 

nordfolc, -es, n. populus septentrionalis, lied. 1, 25. 

Nordlianitriu, -es, in. nom. urbis, Chron. Sax. 1106. 1128. 

nordhealf, -e, f. tatus ai/uilonare, Lev. 1, 11. 

Nordmann (Normann), -es, m. Normannus , A'orvegicus, Oros. I, I. 
(hron. Sax. 787. 924. 1066. 

Nordmud, -es, «i. nom. urbis, Cbron. Sax. 1052. 

nord.MP, /". ntare septentrionalr, B. 76. 

Nordvcalhas (-vcalas), -a, tn. Cambri siti Vulli aifiiHoiiiires. < hron. 
Sax. 82!». 91H. 

nonlvcard. adj. advertus horeant, llotth. 1M, 1. 

nordvest, adv. nd cauruin, Ihuth. 29, 3. 

Mordvic, -es, m. uom. propr. Chron. Sax. 1004. 1075. 

nordvind, -es, «i. horeas, Bosw. 

Nord|icod, -c, /'. popiihts septentrionalis, lh'd. 1, 14. 
Nordra (\orra), -an, m. vir aquilonaris, Sorvegicus, Chron. Sax. 1066. ]oces a liquida incip. nor. -not. nu-nut. nyh.-nyd. ntTC.-nict. 243 

norctan, adv. a septentrione, lied. 2, 7. 
nordaneastan, adv. a caecia, Doeth. 9. 
Norilanhymbro CXorilliynibrc), -a, m. plur. tant. Northymbri, Chron. 

Sax. 593. 601. 633. 
Hordanvcst, adi'. ad caiirum, liosw. 
uonleiu, adj. a(/uilonaris, borealis, Chron. Sax. 890. 
nose, vide nusii. 

nosle (= uoslle), vide ^KSTAX. 
noUi (uot), notjan, uotvyrcT, vide \EOTAN. 

Xu f= goth. imj. 
uii (_vel etiam nii?), adv. nunc, jani. uu git, nunc, Ps. 37, 10. uii Iivonne^ 
quandvque , Uvd. 8, 1. nu I)a, Ps. 11, 5. nii livaue aer, aliquantuluni 
prius, llosiv. nu nu, confestim, lied. 1, 27. 
numa, niimestan, numol, vide >;iMAN. 
uun, inc. gen. pujjillus, orphanus, Ps. 81, 3. T. 

uunnc, -an, /". monialis, Lex. Alfr. pol. 28. L. Eddm. 4. cf. vovis, 
vovva, tionnus, nonna. 
uunmynstei-, -es, n. viryinum monasterium, Bed. 4, 85. 
nutehccr, inc. yen. resina, Soiu. 

Ny f= goth. na, nuj. 
nylif, njhtnes, vide jVEAHAX. 
nvht C= niht, neaht), vide NEOHAN. 
nyllau, vide ue et villau. 
uymne, ujnKTe, vide uemne, nemde. 
nypele Cnipelc?), -an, f. papilla, Lye. 
nyrvet, nyrvjan, uyrvd, vide uearo. 
nj-sse = ue visse, vide ue et VJTAN 1. 
uysl)yrl = uaslj^rl, vide uasu. 

uyt (nytt), nytlic, nytnes, nyttjan, njttung, nytveortT, vide NEOTAN. 
nytan = ue vitan, vide ne et VITAN 1. 
uyvelnes, vide neovol sub NEOHAN. 
nyvlic, vide nive. 
uydan, njder, njdera, nyderjaa cet. vide NlpAN. 

NtC fz=. goih. ne, naiy'. 
ncecan, vide NICAN. 
n«dl (nedl), -e, /'. acus. uoedle eage, acus oculus, Math. 19, 84. ua^dle 

l)yrel, acus foramen, Marc. 10, 25. yoth. ni-j^ls; theod. uudala; bat. 

UiUd; bor. n.il; finn. ncula. 
naefre, vide ne et aelre sub ava. 
na?gau (melius: negan), vide NEAH. 
na;gan imelius: hnajgan), vide HNIGAN. 
najhst, nu;hsta, vide nc<ih sub NEOHAN. 
najht (= niiht), vide ne, ti, viht. 
na?n (= nan), vide ne et au. 
uaMiig, vide nc et an. 
na;rc, na;ron, vide ne et VESAN. 
najrra, vide ue et serra sub ser. 
nastan, nseting, vide NITAN. 244 Voces a liqukla incipientes. nA — nArf. nO — n6rf. 

NA (== goth. ndi, nfi/ 

nii, riV7t? ne <*< A. 

niin-an, vide ne «-f iigan. 

niilit (niiuht, nolit, nat) = ne-a-vilit, nihil, nihihim. niilit mc vana byiT, 
nihil mihi deficiens erit, Ps. 23, 1. hit naht ne fremede, nihif profnit, 
DUilh. 27, 21. for niihte, pro nihilo, Deut. 31, 20. to nahte, ad nihilum, 
Ps. 15, 5. niiuht, Jioeth. 35, 5. niihtes hvon, nei/iiarfuam, Gen. 19, 2. 
niite l)i"»s hvon, nequaquam, Al/r. Thw. 37, 25. niites to hv j , h?<//o mo- 
do, llosw. cf. viht. 

niihtlicc, adv. nihili, ChrOn. Sax. 978. 

n.ihtncss, -e, f. vilitas, Chron. Sax. 449. 

niihtscipe, -es, m. vilitas, Chron. Sax. 448. Cod. Cot. 

niihvar (niihvaer), niihvanan (-hvonan, -hvenan), niihvern, vide no, a, hva. 

niiliis, vide ne, a, Itis. 

uiini, vide MMAN. 

niin (= ne iin), niinvuht (niinviht, niinuht"), vide nr, an, viht. 

niist (= ne vast), niit (= ntj viitj, vide ne et vItax. 

niit, uiilc, vide uiiht. 

n.iuht, vide niiht. 

niiuder (nawcler), vide ne, it, hviitter. 

niidor (= mi hviider), vide ne, ji, hvMer. 

N(^ f= goih. nai, n6, naii, n(V. 

nc, conj. neqtie. nc him Ciic uacfre gencig ne joncif, neque ei etiam nun- 
quatn satis non videtur, Boeth. 33, 2. ne ic ne dide, uc ic ne do, ne- 
que eyo feci, neque eyo faciam, Alfr. yr. cf. Ps. 16, 10. Math. 24, 21. 
Luc. 17, 25. yoth. ni-uh; theod. noh. 

n(-, -s, m.? n.? cadaver. cf. bor. uii, n. uiir, vt. vocem non tiisi iii dr.vht- 
ncum idat. plur.) inveni, quam vocem videas, et in: 

ncbrcrd, -es, m. mortuorum maryo, Hom. cf. bor. Uiistroud. 

ned (= ucitd), ncdan, vide AEOhaN'. 

ncdl (ncdl), vide nsedl. 

ncdling, vide NEOHAN. 

ucf(»r, ni'fre (= na;fer, najfre), vide ue et a?fre. 

ncli, nrhncs, uehst, nehsta, vide nciih sub NEOHAX. 

urnian, tnde MMAN. 

n«'n, uruig, vide uc et lin. 

ncp, -cs, n.? motiis, magcn vi"js on cvcalme fiiste gcfctcrod. fordgangcs 
nrp scarviim ii.sa-lcd, vis (rirorum) morle valde vincta erat, iliiieris 
motus machinatiotiibus imptditus, Civdm. 207, 20. Ltrum vox ncp po- 
sita sit pro neiip, an pro ujcp atit pro neop, nyp, equidem nescio. vo- 
calis productio tamen defendi videtur voce anylica ncap, nccp. con- 
ferri possunt voces bor. Uicpa (noppa?) aura friyida gn>ptr (nvptr) 
praeruptus ; obil. niifcr, uiilcr (— uiifcr, uiiifiT?), alacer, celer; niiiipm, 
noppcn, pulsare; nicp, allractio incoiiyriiens liciatorii ; sed etiam verb. 
stiec. napp;i, impelu, prnsiliindo nrriprre. 

ncpfirid, -cs, VI. unda /liirtiians ? Martyr. 20. Mart. 

nctcn, ni-tcnlic, vide NKOTAM. 

utdun, vide nud. J Voces a lujuida incip. ncdd. — neut. ne6d. xeoil neos. nead. 215 

Neii f— goth. ndu, w^J. 
nciul, ucadjan, iiCiidunga, ncadlinfi, ncadvisc, vide NEOIIAX. 
iiciih, ncahbrir, nciihucs, nciihsla, vide NF.OIIAX. 
uciilicccan, uciilicc, ucaniteg, uciiu^ neiir, uciivesfj vide NEOHAN. 
uciit, vide XEOTAN. 

Neo (=■ golh. nxuj. 
ncod, neodlic, vide NEOHAN. 
*"AEOHA\ (ncah, nuhou^ uoheu), neclere. 

ucdd (uidd), -cs, 7«. ? n. ? studium, desiderium. nedde siuc, desiderio 
suo motus, Cadm. 33, 1. vox uedd ex nedhad contructa videtur. 
saepe uedd cum uc:id confunditur. 

ncddfrcCj adj. studiosus, proclivis, Boeth. Rawl. p. 198. 

neddhad, -es, 7«. studium , liosw. 

neddllc, adj. studiosus, C/iart. Eddo. cf. obd. uiedlich, pulcher. 

ueddlice, adv. studiose, Bcd. 4, 27. Ctedm. 55, 21. 

nedsjan, uidsjan, nedsau (-dde, -dd), tentare, visitare, Bed. 4, 3. vol- 

dc ucdsjau, Ca^dm. 53, 2. cora nedsan, Cccdm. 807, 30. 1)U uedsii- 

dest eordau, Vs. 63, 9. Bi:d. 4, 27. yoth. uiiihsjan; sax. uiusjan, 

niusdn; bor. uidsua; theod. niusjan; nhd. ncuscu, vexare, cruciare. 

geuedsjau, visitare, tentare, Ps. 8, 5. 
uedsung, -e, f. tentatio, visitatio, Bed. 4, 3. 

genedsung, -e, /'. tentatio, visitatio, Bosw. 
nead, ncd, njd Cperperam quoqiie: nedd), -e, /'. necessitas, compulsio, 
inopia, Math. 11, 12. Gen. 43, 11. nead is, l)at, Math. 18, 7, siede 
hiin l)as folces neade, Exod. 15, 25. njd is, l^iit, opus est, ut, Bcd. 
1, 27. resp. 3. l)urh uyd, necessitate coactus, Bcd. 1, 27. resp. 9. 
of uyde, ex necessitate, Bed. 4, 25. gif ge ueiide svii ddu sculen, 
Gen. 43, 11. on uyd dide, in servitutem duxil, Ccedm. 230, 17. 
goth. uaul)S (= niiuhal)s); theod. udt; bor. uiiud, ueyd. 

nt-dbiid, -e, f. pignus, Hem. p. 43. Beov. 1189. 

ncdbaedere, -es, 7/1. qui piynus dat, Hem. p. 46. 

nciidbchefe, adj. necessarius, t«o/>s, Scint. 2, 47. L. eccl, 42. 
Marc. 2, 25. 

ucadbehefeuess, -e, f. necessitas, inopia, K. Ben. interl, 33. Fuly. 
29. 

nydbchdflic, adj. inops, Bcd. 5, 5. 

nydbcl^earf, -e, f. 7ieeessitas, Praef. Past. 

nydboda, -an, m. nuntius invitus, Ctedm. 207, 29. 

nedbread, -es, n. panis execratione devotus, Bosiv. 

ueadclainm (-cloinm), -es, m. vinculum, Ps. 107, 28. L. 

nydcleofa, -an, m. carcer. (168, 240.) 

nyddieda, -au, m. qui coactus quid fecit, L. Alfr. eccl. 23. 

njdfara, -an, m. profuyus, Cwdm. 191, 1. 

neadfiir, -es, n. iter necessarium, Bosw. mors (238, 11.). 

nciidgafol, -es, m. tribulum necessarie solvendum, L, Eddy. p- 79. 

njdgediil, -es, n. mors, Cod. E.ion. 129, 5. 

nydgengea, -an, m. viator iuvitus, CcBdm. 255, 32. 

nydgestealla, -au, m. adjtttor in necessitate, Bedv. 1758. 

nedgild, -es, n. tributum necessarie solveudum, Lup. serm. 1, 13. 

nydgilda, -an, m. qui tributum invite solvit, Lup. serm. 1, 13. 246 Voccs a liqmda incipicntcs. ncikl. n6(l. njd. ndd". NEOS. NEOT. 

Deiidlmd, -es, m. necessitas, inopia, Cot. 204. 

jiydliaeniecl, -es, n. stuprum, L. Alfr. pol. 25. 

neiidhaes, -e, f.? compulsio, L. Vitfi. p. 18. 

iiydhelp, -e, f. auxilium necessarium, L. Eddy. can. pn, 1. 

nydlice, adv. coacte, lied. i, 13. 

nydinaga, -an, m. consanffuineus, Lup. 1, 14. 

n.vdiiLin, -e, f. spoliatio, stupritm, L. In. 10. 

n.vdneman (-de, -ed), spoliare, vi stuprare, L. Cnut. pol. 71. 

nydniman (-nam, -namon, -numen), extorquere, liosw. 

nyduimend, -es, m. extortor, liosiv. 

nydnimung, -e, /'. ereptio violenta, R. 15. 

nydnioma, -au, m. estortor, liosw. 

ncdniomii, -e, f. ereptio violenta, Math. 11, 12. R. 

nydsibb, -e, f. cognatio necessaria, necessitudo, Cot. 141. 

niedvadla, -an, 7?«. egenus, Ctedm. 43. 

nedvriicu (vraec), -e, f. ultio, violentia, Beov. 384. Cod. Exon. 

135, 17. 
njdvyrhta, -an, m. qui qtiid invite agit, Pecc. med. 2. 
nydl)earf, -e, f necessitas, inopia, Boeth. 33, 4. 42. licd. 4, 23. 
nyd|)earQic, adj. necessarius, lied. 1, 26. 2, 16. 
netidl)earfnyss, -e, /". necessitudo, inopia, Bcd. 3, 2. 4, 23. Ps. 25, 

18. 10, 22. 
nciidl^inga, adv. necessarie, C. R. Ben. 45. cf. neadiinga. 
nciidjaa (-ode, -6d), compellere, provocare, Alfr. Thw. p. 43. L. can. 
eccl. W. p. 157. 
geneiidjan, compellere, Bosw. s. l. 
ne:idung, -e, /'. vis, Greg. 2, 26. 

nejidunga (nydinga), adv. necessarie, Bcd. 3, 19. Boeth. 80. 
ueiidling (nydling, ncdling), servus, nauta, Cot. 138. Bed. 3, 15. ex- 

actor, L. Alfr. eccl. 35. 
ntdan (-de, -ed)^ compellere, cogere, Boeth. 40, 7. mutuarej Math. 5, 
42. C. 
rinydan (-de, -ed), repellere, Chron. Sax. 873. 

ut iinydan, cxpellere, Deut. 32, 21. 
fornydan, cogere, Lup. serm. 1. 
gcnedan, cogere, compellere, urgere, Bosw. s. l. 
genededlic, adj. comptilsorius, Bcd. 1, 26. 
genydmagu, -es, m. necessarius, consanguineus, Bosiv. s. l. 
nrdig, ftdj. coacltts. 

iinnedig, ridj. non coactus, lioeth. 39, 10. 
nydnyss, -e, /'. necessitas, Som. 

nod vel nod (= nohad), -e, /. barca , lihiirna, Cnd. Exon. 361, 31. 
hor. gnrtd. 

nt-dling, -cs, ;;i. nnuta, Bostv. s. l. cf. nc.idling. 
*M".oSA\ (ncjis , nuson , uosen), sterniitarc. cf. bor. niiusna, olfacere; 
alaman. er hat genosen. 
nys, inc. gen. nasus. cf. ohd. nuseln (= naseln), nussi, nuslern cet. 
ny.s|iyif|, -cs, n. nnsi forniniu, U. 71. 
NF.OT.AN (nciit, nuton, no(en), frui. 1) cum gcn. niiilad inc |)iis »'»drcs 
eallc.s. frunmini vos duo aliil unnqitaque, Cadin. 15, 18. ue gclyfc ic 
me nu liiis leohtes furdor, l>iis lic him l>cuccd lange ui«5tftn, l)iis Ciides Voccs a liquida incipienlcs. ncat. not, nyt. 247 

iiiid Iiis cngla crafte, non puto ego mihi concessam fore in posterum In- 
cem illam, qua ille {deus} diu friii credit, illd bealitndine, cttm suo- 
rum angelorum copiis, Ctedm. 26, 4. neotau nivra gefeaua, novis gau- 
diis frui, Cod. Exon. 2) cum acc. ic jte ou I)ii fiigrau foldau gesette to 
neoteuue neorxuavanges beorhtne bla?dvelau blconi sciueude, Cod. Exon. 
85, 14. — goth. niutau (nauf, cet.'), rvyxccvsiv, ovtvao&cci. 

beucotan Cbeueat, cet.}, privare. 1) cum ahl. rei. gif (l)cc) uiouua 
hvclc mundum sinum aldrc beue«'>ted , si quis hominum te vitil pri- 
varet, Ccedm. 63, 32. ic me on egan niiig, |)at me vradra sum va»i)- 
ncs ecge for freoudmynde feore bcuedte, timeo mihi, ne me hostium 
quis gladii acie vitd privet propter amorem erga te, Caedm. 11, 1. 
8) cum gen. rei. liives biuotene^ formd {pulcritudine^ privati, Cod, 
Exon. 156, 10. 
gcueotau tgeuciit, cet.'), titi, frui. 

nciit, -es, n. pecus, bestia. togeteald neatum, Ps. 49, 81. C. bor. 
niiut, n. theod. noj. 
neiithirde, -es, m. pastor pecudum, Bosw. s. l. 
neatlaud, -es, n. villanorum terra, L. Eddg. 1. 
neiiten (netn, nyten), -es, n. pecus, jumentum, lioeth.Xi,!.'^. Exod, 
10, 19. 80. 11, 5. male etiam ne«')ten scribitur, 
nytenlic, adj, bestialis, Boeth. 16, 8. 

nyteunyss (nytenys), -e, f. bestialitas , ignorantia, Lev, 4, 87. 
Ps. 25, 7, 
geneat, -es, m, 1) bubulcus, L, In, tit, 19, 88. 8) sociuSj Caedm, 
18, 36. Beov, 486. 
geneatmanu, -es, m. colonus, socius, Bosw. s. l. 
notu (not), -e, f. ustis. bada notu, balneorum ustis, U. 38. to l)inre 
note, Boeth. 14, 8. officium. to l)a;re jlcan note, Gen. 40, 13. 
notgeorn, adj, sedulus, Off, reg. 15. 
notvyrde, adj. titilis, Bosiv, 
noijau (-ode, -6d), frui, occnpare, Boeth, 18, 1. 
beuotjau, ttti, Bostv. s, l. 
genotjan, titi, Bosw. s. l, 
nyte (nytt, nyt), adj. titilis. comp. nj'tra, stiperl. nytost, Ltic. 14, 
35. 17, 8. 
unnjtt, adj. intitilis, Boeth, 84, 4. 39, 5. 41, 3. 
nytt (nyt), -es, m.? (/". Kemble) commodum, tisus. nyl hiiftT, Math. 
81, 3. C. him silfiim to njtte, sibi in proprium vsum, Bcd. 4, 3. 
ujtlic, adj. xitilis, Bcd. 5, 80. 

uun^tlic, adj. intitilis, Obs. Lun. 81. 
unnyllice, adv. intitiliter , Boeth. 41, 2. 
nytlicuess, -e, /". utilitas, Som. 

unnytlicness, -e, f, intttilitas, Herb. 9B, 4. 
nytness, -e, f, utilitas, Bed, 3, 84. Vs. 30, 11. 

unnytness, -e, f, inutilitas, L. eccl. 10. 
nytveord, adj. titilis, Boeth. 80. 

unuytvjrde, adj. inutilis, R, Ben, 48. 
nytveordlic, adj. utilis, Bostv. s. l. 
nytveordlice, adv. utiliter, Past. 49, 1. 
nyttjan (-6de, -6d), munere fungi, frtii, Caedm. 96, 81. 
geuyttjan, munere fungi, frtii, Beav, 60a8. 248 Toces a liquida incipientes. Nic. >iP. >iT. NiP. 

onnyttjan, occupare, Bosw. s. l. 
nyttung, -e, f. commodum, R. 99, 
neove, neovjanj vide nive, nivjan. 

>'i f= goth. neiy. 
*.\ICA\ (nac, nicon, niccn), deprimi? necari? 

na?can (na;lite, na-ht), necare, Alfr. gr. p. 25. theod. neililian, immo- 

lare. cf. etiam hniecan. 
nicor, -es, 7/1. monstriim marinum, Beoc. &38. theod. nihhus. cf. bor. 
Hnikarr. 

nicorhus, -es, n. monstri domus, Eeoi: 2622. 
nicJjan (-de, -ed), inciirvare. gouicled, obiincus, Lye. 
MPAN (niip, nipon, nipen), volvi, se volvere, obscurare, Beov. 1098, 1291. 
cf. obd. gnepfen^ labi, vacillare. 

genipan (genap, Cff.), volvi convolvi, him ongen genap atol yda ge- 
vealc, iis adversnm se convolvit fusca undarum /Inctuatio, Caedm. 
806, 20. 
nip, -es, n. caliyo, nubes, Kemble ad Bedv. 

genip, -es, n. caliyo, nubes. on jjat geoip, Luc. 9, 34. Beov. 2719. 
ofer floda genipu, Beov. 5611. 
*>iiTA\ (nat, niton, niten), afficere, vexare. cf. hnitan. 

naelan (-Ite, -ed), premere, increpare, Past 46, 5. j^otA. naitjan ; theod. 
neixjan. 
genaetan, conprimere, vexare, affliyere, Bosic. s. l. 
naeting, -e, f. increpatio, corruptio, Past. 46, 6. 
netele (netle), -an, f. urtica, Uerb. 170. L. Med. 1, 47. 
*\if*A\ (nad, nidon, nitfen), deprimere, invidere. cf. Mr*A\ (nad, cet.'). 
niiT, -es, vi. odium, zelus. niJes ofl)yrsted, Caedm. 3, 7. nidas, ini- 
quitates , Ps. 73, 8. scop hearde nidas, cruciatus, Caedm. 3. 20. 
nid vas rede, Caedm. 83, 22. nida heard, in odio durus, Finnesb. 
41. 
niJdraca, -an, ??». draco infenstis, Beov. 4540. 
nidfull, adj. malitiosus, It. Ben. interl. 55. 

nidgast (-glsl), -es, vi. hoslis infensus, Be6v. 5394. Cod. Exon. 
nidgeteon, -es, n. malitia hostilis, Caedm. 124, 26. 
nidgeveorc, -es, n. nequitiae facinus, Be6v. 1359. 
nidgriinm, adj. irti furibundus, Deov. 3^4. 
nidheard, adj. ira durus, Beuv. 4830. Judith. 877. 
nidhete, -cs, wj. Caedm. 219, 2. 233, 22. 
nidlice, adv. inaliliose. •Som. 

nider»f (nida fof?), adj. ira clarus, Thorp. Anal. 
nidsceada, -an, m. hostis infensus, Cod. Exon. 397, 23. 
nidscipc, -es, m. malilia, nequitia, Ps. 8, 9. L. 
nidsele, -es, vt. aula hoslilis, Beov. 3025. 

nidveorc, -es, n. vequitiae facinus, calamitas , Chrou. Sax. 973. 
nidvcr, -es, tn. hostis, Cod. Exou. 341, 19. sed potius garuid ve- 

runi (/To giir uidveruni) Ityeiidum viilttur. 
nidvnlc, -es, n. diriim e.rilium, Caedm. 257, 2s, aut: 
nidvnicii (-vra-c), -e, /'. rindictu dira, Caedin. 857, 88. 
iiid viindiT. -es, n. vtiriiiulinn tliiinn. Bcvv. 2<30. Jl Voces a liquida incip. 116 — n6«t. nu. njd. — nvx. rac. — ram. 249 

uiiling;, -es, ni, hovio nequam, exlex, L. In. ad fin. Chron. Sax. 1049. 
gcuicila (gonidla), -an, tn. odiuvi, hosliSj Cod. Exon.ZbX, 86. 25G, 15. 

N6. 

no, adv. uon, ne, neque, nunquam, iie com to hini no \)y dage, non venit 
ad eum ne isto die, Btd. 3, 12. ne finde ge Iiit no, lioeth. 32. Caedm. 
39. no l)y las, non eo minus, lioeth. 16, 4. no livadre, nulla ex parte. 
cf. ne et a. 
noh (nog), vide NEAH. 

non, -es, n. hora nona diei, i. e. tertia pomeridiana. fiiston to noucs, 
jejunarunt ad nonam, Bed. 3, 5. 

nonmete, -es, in. coena ad nonam diei horam, Cot. 16^ 176. 
Donsang, -es, m. cantus vespertinus, C. B. Bon. 7. 
ndntid, -es, n. tempus horae nonae, Marc. 15, 33. 
nod (uod?j, vide NEOHAN. 
nod, -e, f. audacia, Cod. Exon. 263, 1. 

nedau (-de, -ed), audere. iu l)at burgeteld nidheard nedde, scil. ingan, 
Judith. 277. agyredi, subjuyare, supprimere. nu is ])at bearu cii- 
nieu, briugeJ blisse pe, benda oulysed nidiim geuedde, nunc infans 
venit (^Christus'), adfert tibi laetitiam, solvit vincula odio arctata, 
Cod. Exon. 5, 13. {^a ic nOdan gefriign hiiled to hilde, scil. gangan, 
Caedm. 124, 9. ueded hvilum ful cjrtenu ceorles dohtor, audet in- 
terdum rustici filia plane notabilis, Cod. Exon. 407, 15. gif se ajrra 
fa>r geuam, nan in nearove uodau moste, Cod. Exon. 436, 13. 

geuedan, audere, subjuyare. ne dorste he geuL-dan, Oros. 1, 10. 
nihtes geutdde, nocte aggressus est, Boeth. Bawl. 169, 16. hiifde 
vuldres beani verud gelaeded halige heapas on hild (hjlde?) go- 
des, lifes gefeon (gefeode?), l)a hie odlaeded hiifdon feorh of 
feouda dome, l)eah l^e hie hie frecne geneddou, — quamvis eos 
crudetiter oppressissent, Caedm. 314, 17. 

Nu. 

nu, vide nu. 

Nf. 

nyd (= nead), njdan, nydbehefe cet., vide XE()HAN. 
nyhst, nyhsta, nyr, vide NEOHAX. 
nyten, nyteuniss, nyteulic, vide >E()TAX. 
Tayxt (= nyhst), vide KEOHAX. 

Ra f= golh. ray. 
raca, racenteah, racenta, raceta, racegeau (racjau), racu, vide RJKCA\. 
rad, radjau, vide RAF*AX. 
ragu, -e, f. rubigo, Deut. 28, 42. helleborus niger, rubus mosylicus, Lib. 

Med. 3, 62. 
ragofinc, -es, m. psittacus, Cot. 160. 

ramm, -es, m. vervex, aries. he iihefde l)one ramm, Gen. 22, 13. l^ri^intre 

ramm, Gen. 15, 19. ge gefiignodon s\a sva rammas, Ps. 114, 4. 6. tveu- 

tig rammena (= ramma), viyinti arietum, Gen. 32, 14. instrumeutum 

bellicum, B. 51. .^lfr. gr. 5. 

Rammescge (-ige), -an, n.? arietis insula, hodie Bamsey, Mon. Angl. 

231, 34. 232, 12. 250 Voces a liquida incipientes. ranc. raP. rad. rad. rad. rdd. r^d. 

ran, vide hran. 

ranc, adj. superbns, rebellis, foecumlus. geseon rancne here, Chron. Sax. 
]006, gif a;nig man hfibbe modigne siinu and rancne, Deut. 21, 18. cf. 
rinc ad RICAN pertinere videttir sicut blanc ad BLJCAN. 
ranclic, adj. superbus, rebellis, Bosw. s. l. 
ranclice, adv. superbe. nc cover reiif ne bco to ranclice geniacod, 

Alfr. L. can. 35. 
raucness, -e, f. superbia, foecunditas, Soni. 

rancstra?t, -e, f. via ampla? se |)e vsepnum let rancstrsete vyrcan, 
Caedm. 127, 17. 
renc, -e, f. superbia. idele renca, vana superbia, Off. Episc. 1, 8. L. 
Eddff. can. p. 97, 2. 
rand Crond), -es, m. margo^ clypeus, scutum. rincas randas va;gon, Caedm. 
95, 171. rand ou scilde, Menol. 534. theod. raud; bor. riind. cf. rind, 
cortex. 
randbeiih, -ges, m. corona scutiformis, Alfr. yr. 47. 
randburh, -ge, f. phalanx, randbyrig va;ron rofene, Caedm. 207, 7. 
randgebeorh, -ge, f? -es, n.? scuti tutela, Caedm. 196, 23. 
randviga, -an, m. bellator scuto ornatus, Caedm. \><b, 21. 
randviggend, -es, m. bellator. randvlggendra, sub scutis pugnantium, 
Caedm. 205, 13. 
"^RAPaN (roJ, roJon, raden) 1) volvi, circumferri. 2) cogitare. goth. 
ra])jan QrC>\), r»»j)uui, ral>ans), lctltlv, ciQt&fitlv. 6 in d transit. cf. R.KDAX. 
riid, adj. promptus, celer, R. Ben. 65. yoth. rajis. cf. etiam hrad. 
geriid, adj. jiaratus, celer, instructus, Bcd. 5, 23. 
gerad, -es, w. ratio, conditio, Math. 18, 24. 25j 19. 
riidlic, adj. expeditus, Oros. 3, 1. 
riidlice, adv. expedite, L. Const. p. 116. 

ofcrriidlice, adv. frequenterj R. Ben. Int. 55, 
riidlicness, -e, f. celeritas, Vit. GuAl. 1. 
riidness, -e, f. celeritas, Thorp. Anal. 
rfidripe, -es, vi. maturitas, R. 60. 
riidesprajc, -e, /'. prosa, Bosw. s. l. 
rade (riide), adv. cito , protinus, Gen. 24, 65. Marc. 9, 39. compar. 
rador, lioeth. 30, 1. suptrl. radost, Gen. 45, 19. cf. hrade. 
forrade, adv. protinus, llosw. s. l. 
radinga, ado. protinus, liosw. s. l. 
rad, -es, w, rota, currus , Cant. llabac. orbita j Cot. 145. sanscr. 

radha; celt. rhcda, cf. rAd sub RIl)A\. 
riidc, -cs, ;;. apparatus cujusris yeneris, Bcd. 3, 14. cf. nvt\. 

gcrado, -cs, u. apparutus cujusris yencris. genidrn, geradn, jtha- 
lerae, Ufr. yt. 23. 
radjan (-nde, -rtd), celerem reddere, citare, Lye. 
iorradjan (-ode, -»mI), praeire, Unsw. s. l. 
geradjan, celerem reddere, citare, liotth. 35, 2. 
xM, -c, /• 1) virya, liosw. 2) pertica , llem. p. 13. 3) crux, Chron. 
Sax. 109. Nic. 30. Math. 27, 40. 
r«^delacen, -es, w. cruris siynum. 
r»"»deheng«'n, -ne, /'. patihulum, Som. 
r»'dan (-dc, -ed), I) leyere, 41 fr. yr. 34. r»*ddo his hi\c l>am folce, le- 
yebat ejus librum populo, Exod. 24,7. rcddou liis gcvrit, Juh. 10,20. Voccs a Uquida incipientes. r6d. r6d. riic. — riid. rec. 251 

2) edicere, svii svii Josue Iiiin rcdde, sicut Josiia iis edixisset, Jos. 
6, 5. 9, 3. gotfi. rodjan, Xalslv, Uysiv. Vox rcdau saeinssime tiui- 
dem, sed rnale, rsDdan scribitur. 

gcrrdan C-de, -ed), decerncre, Bostv. 
oferrcdan, legere, Al/'r. yr. 
rcdcre imale: ra.'dere), -cs, 7«. lector, Som. 
rcdcstre (nedcstrc), -an, /'. lectrix, Som. 
rcding (ricding), -e, /'. lectio, instriictio, II. 34. 

redingboc, /'. lectionis liber, lectionarium, Alfr. can. 81. 
rediuggevrit, -es, «. chirographuni, Alfr. gl. 57. 
redinggrad, -e, f. scala ad rostrum ducens, Bosw. 
rcdingscamol, -es, »J. rostrum, cathedra, R. Ben. 9. 
rodor (rodor, roder; seu rodor, i. e. rador?), -es, m. coeUm, aether, 
quoad volvitur. rodercs fiireld, aetheris cursus, Boeth. 39, 3. be- 
tvux j)am rodore and l)JBre lyfte, Boeth. 36, 8. roderas, Judith. Vi. 
cf. bor. rodull, radius, sol; saor. rador, vix rador Q(/uae forma angl. 
raedor, requireref) coelum. 

uprodor, -es, ?n. coeluvi, Caedm. 205, 3. 212, 25. 
rodorbeoi'ht, adj. serenus, Caedm. 239, 10. 
rodorlic, adj. aethericus, coelestis, Thorp. Anal. 
rodorlyhting, -e, /". attrora, Ps. 73, 17. 
rodorstol, -es, m. thromis coelestis, Ccedm. 35. 
rddortuugol, -es, n. stella coeli, Cwdm. 100, %i. 

Rii (= goth. raj. 
rJicc, vide RECAN. 
riid, riide, riidlic, vide RAPAN. 
riidic , -es, in. sativus minor, raphanus sativus, Alfr. gl. 64. Cot. 206. 

theod. ratich; hisp. rabauo. 
riilter, -es, m. tigntim, anses. riiftras, Cot. 13. on riiftrum, Bcd. 3, 16. 

bor. raftr, m. 
riips (riisp?), -es, m. interstitium, R. 43. nigon riipsas, Jlfr. epist. 1, 43. 
responsorium, C. R. Ben. 21, 22, c/. theod. raspou, colligere; bor. 
rispa, scabere; theod. kiresp (kihresp), predia, substantia; ital. raspare, 
radere; sed cf. etiam theod. rafsjan, corripere, increpare. 

geresp, adj. apertus. gif nian folcleasnnge gevjrce, and heo on 

hine geresp veorde, L. Jtllr. pol. 28. cf. theod. arhrospan, ex- 

haustus. 

rapsung, -e, f. inlerceptio, Sotn. theod. rafsunga, invectio, increpatio. 

riisn, -es, n.? 1) asser, Alfr. gr. 9, 18. 2) laqtiear, Cot. 122. 168. goth. 

razn. 
riiscjan (-te, -ed? -6de, -od?), vibrare, Hymn. cf. bor. raska, loco mo- 
vere; rask, tttmttltus ; sed etiam anyfosax. rlsc (rics). 
rascetfan (-tte, -ted), stridere, crepare, Cot. 44. 198. theod. rascaiian, 

scintitlare, sinyuttare. 
rjiscetung, -e, /". stridor, corruscatio, Som. 
rfist, riistan, vide rest, rcstau, 
riide, vide RApAN. 

Re {=z goth. raj. 
rcccan (recjan), recceues, rcccere, recccstre, reced, rcciiau, vide RKCAN. 252 Voces a liquida incipientes. reg. — rcs. rkc. 

regn, vide RKGA\. 
rennan, vide RINXAN. 

rest (rrist), -e, /. 1) quies, Ciedm. 186, 5. Saeferndages rest is drjlilne 
geliiilgod , Exod. 16, 23. ic selle l^e reste, Exod. 33, 14. 2) lectus, 
Cadm. 157, 3. reste gestigan, Ciedm. 134, 22. on his reste gestah, liid. 
3, 27. 3) cttbile. minc cnihtas sint on reste niid nie, Luc. 11, 7. theod. 
rasta; bor. rtist. 

restedag CrastdSg, Lev. 19, 3.), -es, m. quietis dies, Math. 18, 8. 
restefast, adj. in lecto fixus, Ciedm. 12, I. 
restgcniaua, -an, m. Coitus, Med. Quadr. 5, 16. 
resthiis, -es, n. cubile, Bed. 3, 17. 
restleas, adj. quietis expers, C. R. Ueii. 64. 
rcstan (reste, rested) , quiestere. he hine reste, Exod. 31, 17. Ps. 15, 
9. Bed. 2, 12. 

gei'estan, quiescere, Alfr. yr. 28. Luc. 13, 19. gerastan uiid lionc 
hajleud, Math. 9, 10. C. 

geresta, -an, m. iseti: gereste, -an, f.?) conctibinus, concubi- 
na. heo nani Balau and sealde Jacobe to geres(an. Gen.ZO,i. 
gerestscipe, -es, vi, 1) otium, Som. 2) concubitus, Udd. 1, 27. 
resp. 8. 
restcn, -ne, /". quies, Bcd. 4, 24. 

restenger, -es, w. aniius qttietis, sabbaticalis, Lev. 25, 7. 
rcsting, -e, /". quies, Som. 

restingdag, -es, ;«. quietis dies, Mod. confit. 4. 

R(3 f= fjoth. n). 
->*^RKCAX (riic, ra-con, recen), ayere, pellere, congerere. yoth. rikan (rak, 
rekum), ocoQiviiv; bor. riika (rak Cft.). 
recjan, reccan, reccan (reahte, reaht, et rehte, reht), 1) extendere, 
Scint, 28, 32. reahte ford his hand, Gen. 38, 28. 2) numerare, ero- 
garey Is to rccceanne and to sjllanne, est eroyandum et dandum, 
Bed. 1, 27. resp. 1. 3) exponere, dicere. ic recce ealle viindra 
(eallu vuudru) liiue, Ps. 9, 1. sva l»iit orl>ancum calde reccad, 
Cwdm. 200, 20. ic mag reccan, referre possum, Uoeth. 38, 1. he 
lifit svefen rehte, Gen. 40, 16. yoth. rakjau ; bor. rekja, retexere. 
verba reccan (= racjan), recaa (= rocjan) et ru;cau (= niikjan) 
nonnunqttam confundi videntur. 
areccau (areahte, cet.), enumerare, enarrare. ]>& se visdom \>A 
|>is spell archt Cireaht, Cot.) hafde, Boeth. 36, 2. inter/tretari, 
iiroce us liat higspcll, Math. 1.3, 36. trans/crre, iirectau of 
Liedriic 011 Kiigli.sc, Pust. praef. 
bereccaii (beroahle, cet.), respondere, defendere, llostr. s. l. 
grrcccau (grrfahte. cet.) , narrare. e.iponere, instruere. gereh- 
test 1111-, 7/ijAi narraristi, lloeth. 35, 3. dare, dicere, nereccean 
liancas. yralias ayere, Praef. li. Con. yubernare, reyere, com- 
pellere, Hoeth. 11, 2. 20. on gereccan, imputare, Bostv. s. i. 
oferreccan (oferreahte, cet.), instruere, lloeth. 34, 3. 
rccccnnyss (recednyss?), -e, /'. narratio, correilio, directio, Som. 

gerecccdii^ss (gerecenness), -e,/'. narratio, relalio, iiitcrpreta- 
tio, correctin, directio, Ps. 99, 4. Mnlh. 1,1. 
rchlnjss, -e, /". computatio, rutio, Malh. 12, 36. C. Voces a liqiiula mcipientcs. rcc. rac. riic. ric. rilit. 253 

gcrecc (gercc), -es, 71. regimen, lied. 4, 18. cf. tamen recan. 
gerecca (gereca), -an, in. praefectiis, rector, Nat. Greg. p. 21, 1. 

c/". rvcan. 
gereclic (gereccclicD, adj. extensus, stricttis, finmis, Sum. 
gereclice, adv. extense, firtniter, Uoeth. 35, 4. 
recceud, -es, 7». rector, Scint. 32. cf. tamen n-can. 

reccenddom (recccudom), -es, 7«. iinperium, Alfr. yr. 9, 13. 
reccere, -es, m. narrator, rhetor, Uoeth. 16, 3. rector, Past. 13, 1. 

cf. eliam recan. 
reccestre, -an, f. rectrix, Som. cf. recan. 
race, -an, f. rastrttm, Alfr. yl. 1. bor. reka, pala, liyo. 
racenta (racceuta, racenti=a, raceJa), -an, 7«. catena. slean on racen- 
(an, Boeth. 38, 1. niid raceutan ncpan, lioeth. Raivl. p. 190. race- 
ta, Oros. 5, 1. cf. bor. rekandi, clavus. 
raceuteiih, -ge, f. catena, Lue. 8,29. racenteagum gebindan, Math.^,3. 
racc, -es, m. canis plautus, odorisequus, Cot. 173. bor. racki; theod. 

bracke (== birakjo?). 
racjan, racigean (rac»*»de, racod), 1) sarculo colligere, Som. 2) cum 
dat. imperare, reyere, vite gearve, l)at l>:it is l)iit ht-hste god, l.iit hit 
call svri mihtiglice macad and eallum sva gereclice racad , Boeth. 
^,'), 4. 3) narrare, Bosw. s. l. 
racsjan (-ode, -od), racsode, libet, Inbet, Cot. 126. 
racu, -e, /'. .<* aqua conyesta, intindatio. l)onne sveart racu stigan on- 

ginued^, Ciedm. 81, 34. cf. bor. raki, m. mador; rekja, /'. hunior. 
racu, -e, f. 1) narratio, seo racu, Alfr. Thiv. p. 38, 2. Luc. 1, 1. 2) 
expositio, Boeth. 41, 4. 3) rhetorica , Boeth. 16, 3. 4) comoedia, 

n. 31. 

reced (riiced), -es, n. aedes, domus , dcdm. 147, 18. 150, 6. sax. 

racud. 
recuan, i*ecujan (-de, -ed, et -ode, -od), comptitare , dividere, distri- 
buere , explanare. gerecenod, eiplanatus, Cadm. 211, 12. yoth. 
rahnjau. 
ricene (recone, recene), adv. coufestim, cito, protinus. het him re- 

cene gangan, Ccedm. 53, 20. 134, 21. 309, 12. cf etiam RICAN. 
riceulice (riiconlice), adv. confestim, immediate, Marc. 1, 18, Sl. C.Ii. 
ricen, -ne (vel ricenne, -an?), /". Diana, Cot. 65. 187. 
riht (reht), adj. reetns, justtts. dc-mad rihtue dom, judicate justuni 
judicium, Joh. 7, 24. l)iit riht is, t/uod Justum est, Luc. 12, 57. is 
hit riht? licetne? Deut. 20, 23. yoth. raihts. 
geriht, adj. direotus, juslus, Ltic. 3, 5. 
unriht, adj. non rectus, injttstus, L. Can. Eudy. Conf. 6. Boelh. 

38, 6. 
iipriht, adj. arrectus, erectus, Gen. 37, 7. Boeth. 41, 6. 
rihtbi-ed, -es, n. recta linia, norma, R. 127. Cot. 139. 
rihtgeleaffull, adj. fidelis, catholicus , orthodoxus, Cot. 143. 
rihtgeleanice, adv. fideliter, orthodoxe, R. Conc. in epiloy. 
rihtgel^^fed {part.), orthodoxtis, Bed. 5, 19. 
rihtgevitenlic, adj. ralionalis, Athan. 

rihtlsecau (-Iselite, -Jiieht), corriyere, rectificare, R. Ben. interl. 2. 
geiMhtliBcau, Justificare, corriyere, Joh. 3, 20. J's. 37, 24. />. 
rihllic, adj. Justus, L. Const. p. 150. L. Cnut. eccl.2. Boeth. 30, 1. 251 Voces a liquida mcipimtcs. riht. 

unriktllc, adj. injtislua, Oros. 1, 10. lioeth. 7, 3. 
rihtlice, adv. jnste, Alfr. yr. 38, 6!). Som. p. 40. 

uurihtlice, adv. injnste, Ps. 69, 6. Deiit. 31, 29. 
rihtlidlic, adj. articulntus, Cot. 18. 

rihtuess, -e, f. 1) rectitudo. 2) perpendiculum, Cot. 180. 
gerihtness, -e, f. correctio, Bcd. 5, 22. 
rihte, adv. icomp. rihtor), juste, Gen. 27, 36. Luc. 20, 21. directe, nu 
rihte, jVi7« nunc, Exod. 9, 19. 

unrihte, adv. non recte, Ps. 106, 6. Bi'd. Sm. 623, 18. 
rihtvillende, part. rectnm volens, justus, Boeth. 5, 1. 
rihtvritere, -es, m. orthoyraphus, Cot. 143. 
rihtvritnng, -e, f. orthoyraphia, Cot. 143. 
rihtvuldrjan C-«de, -M), juste honorare, Bcd. 4, 17. 

unrihthaemau C-de, -ed), moechari, fornicari, Deut. 5, 18. Malh. 5, 

27. 32. 
unrihtha?nied (ha?mc(l), -es, n. aduUerium, fornicatio, Boeth. 31, 

2. A/rtW. 5, 19. 32. 
uurihthoemeda, -an, m. adulter, fornicator, Ps. 50, 19. 
unrihthaemere, -es, m. adulter, Lttc. 18, 11. 
riht, -es, «. 1) rectum, Deut. 1, 16. 2^) jus, rihtes.vyrde, jure diy- 
nus, cemiiena riht, jus militum, Bosw. ealra l^eoda rilit, jus yen- 
tium, Bosw. mennisc riht, jiis humanum, Atfr. yl. 57. gecjude 
fiht, naturae jus, ibid. cypmauna riht, jus mercantile , Cot. 103. 
ealra niauna riht, jus commune, Alfr. yl. 57. biirge r'\\\t , jus viuni- 
cipale, Bosw. 3) veritas , sa^de Iiim eall J)at riht, Marc. 5, 33. 4) 
ratio, riht iivjrcean, rationem reddere, Past. 38, 8. 
ariht, adv. probe, recte, L. Can. Eddy. 13. 
geriht, -es, n. rectum, jus, L. Cnut. pol. 12. 
unriht, -es, n. injustia, pravitas, vitium, Boeth. 35, 9. Lev. 
19, 15. 
uui-ihtdom, -es, m. injustitia, Civdm. 105, 6. 
uurihtvyrhta, -an, m. j)eccator, Luc. 13, 27. 
viderriht, -es, n. hoslimentum, ilfr. yl. Sum. 58. 
viderrihtes, adv. inversusi^ Beov. 6074. 
rihtscrifend, -es, tn. jurisconsultus, B. 14. Cot. 113. 
rihtvis, adj. juris peritus, Justus, pius, sapiens, Math. 10, 41. 27, 
24. Gen. 7, 1. \B, 24. rihtvisestn, Boeth. 1. rihtvisost, tlfr. yr. 
5, 100. 

uurihtvis, adj. injusjus, inii/uiis. 
rihtvisc, -an, f. Justilia, Ps. 85, 11. 
rihtvisjan C-«"'<I**» -<"><'), juslificare, Jiiste reyere. Boeth. 5, 8. 

geriiilvi.sjan. /«.v<»//tvf;v', Luc. 10, 19. Math. 3, 7. 
rihlvi.sness, -c, f. rectitudo, justitia, Math. 21, 32. Gen. 15, 6. ra- 
tio, licd. 5, 21. 

unrihtvisnrs.s, -c, f. iniquitas, injustitia, Boelh. 39, 10. 
rilita, -an, m. auctor. ic v.-is tt\ oH svnna rilita, L. can. Eiidy. conf. 6. 
rilitau (-hle, -htrd) , 1) emendare, corriyere , |iat ic jiin gevit rihto, ut 
tinnn intellectum corriyam . lioelh. S, 1. visditii liine ofl rrto aiid 
rihle, sapientia pnstea consoluhatur eum et corriyebat, lioeth. tit. 
5. 2) reyere. hoold aiid rililo, teunit <t rerit, Boeth. 3, 20. 4, 27. 3) 
eriyere, rihte rOdorsti^Ias, Caidm. 35. «k Voces a Uquida incipientes. riht. Rf-lG. rig. reoli. rog. 255 

gerilitan, erigere, tUrigere, corrigere, Joh, 1, ?3. 
rihteiid, -es, i«. rector, Boeth. 4. 
rihtere, -es, vi. rector, lioeth. 5, 3. 

rihning (rihtiug), -e, f. correctio, instructio, Ps. 45, 8. norma, Sciiit. 
63. Jits, pricHegiiim, Chron. Sax. 963. 
*RKGA*V (rag, raegou, regen), agi, ex alto moveri. 

regen Crt«S, ren), -es, /??. pliivia, Ps. Thorp. 104, 28. regnas bierou, 
Cteiim. 14, 4. iiftcr rene, Jioelh. goth. rign. 
renboga, -an, m. arcus pluviatis, Gen. 9, 3. 
regenlic, adj. pluvialis, Al/'r. gr. 9, 28. 
r^nvjnn, -es, m. 1) impetigo, Som. 2) lujnbricus, Herb. 46, 3. 

Alfr. gl. 60. 
renscur, -es, ?«. pluvia, Gen. 19, 24. 
regenig (rcnig, reouig, fi/e-H. 833. 1083.), adj. 1) pluvialis, Som. 2) 
lippus, Cod. Exon. 380, 18. 3) fuscus, obscurus, tristis, Cod. Ex. 
274, 8. 
reonigmod, adj. tristis animo, Cod. Exon. 361^ 21. 
rignan, regnan, riuan (-de, -ed), plurim. verb. impers. pluere, irriga- 
re, Math. 5, 45. C R. hit rimT, pluit, Alfr. gr. 22. liit rincTe, Gen. 
7, 12. hit rinde svefl and fyr, Luc. 17, 29. lie rinde ofer synfiiUan, 
depluet super peccatores, Ps. 10, 17. 
geregnjan, gereohnjan, -reonjan, -rinjan (-ode^ -od), inficere, Cot. 

112. conficere, conspirare, Alfr. gl. 47. 
gereohnung (-reouung, geregnung), -e, f. confectio, conjuratio, 
ISom. Cot. 171. 
reohnyss, -e, f. fluctus, aequor, Mone B. 2457. 

regn, -es, n. plur. reginu, Bosw. s. l. inotus animi, consilium, vis, 
rector. goth. ragiu, yvcou.^; bor. regin {pliir. neutr.'), dii. 
regenheard, adj. valde durus, Beuv. 649. 
regluord (= regnhlarord?), -es, regulus, Joh. 4, 46. 49. C. 
regnveard, -es, m. custos strenuus, Beuv. 1533. 
regal)eof, -es, m. fiir maximiis. reguj)e6fas, dominantes fures, 

Ccedm. 212, 12. Cod. Exon. 453, 14. 
regnjan, renjan (-ode, -6d), instruere. golde geregnad , auro in- 
structus, Beov. 1547. searo reuodest, insidias struxisti, Caedm. 
162, 9. goth. raginon. 
beregnjan, instruere, vroht beren6don, Caedm. 187, 6. 
geregnjan, gerenjau, ornare, Oros. 3, 8. Boeth. 14, 3. 
gercn, -es, n. plur. gerenu, ornamenta, Boeth. 14, 3. gerinu, 

aedificationes, Marc. 13, 2. R. 
geregnung; -c, /". ornatio, confectio, Cot. 44. 
rcujend, -es, 7?i. instructor, Elen. 879. 
rcoisc, adj. mgsticus, Som. cf. tamen rynisc. 
regn, regnan, vide RKGAN. 

regol (reogol, regul , regel), -es, m. regula. of l^am regole, extra regii- 
lam, Bosw. uuder reogole, sub regula, Bcd. 4, 4. boc [»iira reogola, 
canonum liber, Bed. 4, 5. 
regollagu, -e, f. lex canonica, L. Cnut. eccl. 5. 

regollic, adj. regiilaris. \n\t gemet Icornode regollices Jjeodscipes, re- 
gularis disciplinae nornuim didicerat, Bed. 3, 23. l>a regoliican ge- 
settnysse haligra fadera gelufodon, Bcd. 5, 4. 257 Voccs a liquida incipientes. reg. reh. reog. — rcor. rib. — rin. 

regollicc, adv. reyulariter, L. Ciutt. eccl. 5. regoUicor libban, reyii- 

larius vivere, L. Const. A\lel. p. 115. 
rt-gollif, -es, n. vita monastica, L. Cnut. eccl. 5. 
reogolsticca, -an, m. normae baculus, norma, JIosw. s. l. 
rfgolveard, -es, in. regularium custos, Bed. 4, 87. 
regolelit, udj. reyularis, canonicus, Cot. 58. 
reht, relidic, rehtniss, vide riht sul/ IIKCAX. 

Reo /== goth. t['. 
reogol, vide riigol. 
reohha Cpro rohha), -an , m. fannus piscis , raja clavata, R. 102. /ilfr. 

yl. 77. ndd. ruche; bat. roch; obd. roche; dan. rokke. 
reoma, vide lUMAX. 
reonig, vide RKGAN. 
reonnan, vide RINXAN. 

reord {pro rcard), -e, f. 1) linyua. sermo. reord vfis geina?ne, Caedm. 98, 
25. 248, 10. 2) coena? yoth. razdoj theod. rarta. 

gereord, -e, f. 1) linyua^ Bed. 1, 1. 2) conviviuni, Math. 26, 20. 
Marc. 14, 14. 
reordberend, -es, m. sermonem ferens, rex, Caedm. 823, 21. 
reordhus, -cs, n. coenaculum, refectorium, Marc. 14, 15. C. 
gereordhiis, -es, n. coenaculum, II. 207. 
reordjan (-ode, -od), loijui, him tO reordode, Caedm. 130, 28. volde 
reordigean, Caedm. 194, 5. 
gereordjan, saturare. \n\t ge env gereordjiin, Gen. 18, 5. Ps. 81, 15. 
ungereordod, part. insaturatus, imjiransus, Som. 
ungereordlic, adj. insatiabilis, Ps. 101, 6. C. 
gereorduyss, -e, f. refectio, Ps. 83, 2. C. Ued. 4, 88. 
gereordung, -e, /". prandium, Ps. 23, 2. 

gereordighus (= gereordinghus), -es, n. refectorium, liosiv. 
unreordjan Conreordjau?), alloqui, Caedm. 269, 1. 
reorung, -e. /'. musitatin, H. Den. 38. sed C. U. Uen. habtt reonung. cf. 
yoth. rciran, uys. rurjan. 

Ri f= (joth. i\J. 
ribb, ribspaca, vide rIfaX. 
ridda, riderc, ridviga, vide rIuAX. 
rining, vide rIfax. 
rifter, riftrc, vide lliPAX. 
ris;nan (rinan), vide RIUiAX. 

rihl, rihta, rilitan, rihtend, rihterc, rihting, rihtlic, rihtncs r«'/., ride RKCAX. 
rima, ride Ri.MAN. 

Rl.MPAN (ramj), riimpon, rumpcn), rnyari, rut/nre, Gr. yr. II. .33, 41. 
gcriimpenii niidrc, cvlubtr, litt. ;}s. theod. rimpfan. r/'. RI1'AN. 
gerimpan (gerainp, cet.'), corruyari, liosw. s. l. 
renipan (-te, -ed), praecipitare. 
renipend, -es, m. praeceps, Past. 20. 
rinc, ride rICAX. 

rind, -o, f. cortex, Cot. 41, IUZ. rf. hrind «7 rand. 
rindeclifrc, -an? apiaster aris; pivus, ibis, Som. 
riudiciis, corlicis expers, H. 115. Voces n liquida incipienfes. RiXN. rip. ris. rirf. ro. ru. ry. 257 

berindan (-dc, -ed), decorticare, Cot. 62. 
RIWAN (rann, ninnun, runnon), currere. iSalan ran, Ceedm. 30i), 19. svil 
svii l^fit vater reonned , Chroti. Sax. 963. sed tisitatior est forma IR- 
NA\ (arn, uruon, uruen), Vrov. 6. seo ea irnd, /lucius decurrit, Oros. 
1, 1. ic arn, cucurri, Ps. 61, 4. V. uruon liini to goanes, concurre- 
runt ei obviam, Math. 8, 28. l)idcr urnon, illuc concurrerunt, Math. 6, 
33. ford irnan, elabi, Dosic. s. l. of irnan, decurrere , Boeth. 39, 13. 
ougean ({igen) irnan, occurrere, Oros. 1, 12. Marc. 5, 2. to iruan, con- 
currere, Marc. 9, 25. up iruan, sursum currere, Bed. Sm. 478, 27. ut 
irnan, elfluere, Som. \nn\i iruan, percurrere, Aequ. vern. 14. c/". REO- 
NAN. 
airnan (aarn , cet.), praeterire , Chron. Sax. 971. forJ airnan, elabi, 

Bild. 4, 16. 
beirnan (bearn , cet.') , occurrere. an vunder me nu on mod bearn, 
Dial. \, 10. me bearn on mode, viihi in mentem venit, Wanl. cat. 
154, 4. 
gerinnan (geraun, cet.), coayulari, Ps. 67, 16. 118, 17. geiruan, con- 

currere. 
odirnan (od^arn, cet.), evadere, L. In. 28. 
l)urliiruan (liurharn, cet.~), percurrere, Aequ. Verii. 14. 
rinnung, -e, /'. coayulum, R. 33. 

upirn, -es, 7n.? ortus, Bed. Sm. p. 581, 14. 478, 27. cf. iipryne 
sub REOXAN. 
rennan (.-de, -ed), currere. sva sva l^at vater renned, Chron. Sax. 

656. 
rent, inc. yen. cursus. ever ernend to riyht rent (aefre irnende to 
rihtum rente?), Uick. Thes. I. 232, 38. 
rlpere, vide RIPAN. 
risc, risen, vide RISAN. 

rid (ridig, Hem. chart. eccl. Viyorn. p. 462), -e, f. rivus, Alfr. yl. 76. 
lytel riJ, R. 98. cf. francoyall. rideauj bor. rida, lente moveri; ndd. 
ride. 
ridfeld, -es, m. bucetum, pascuum, Som. 

Ro {= golh. ra, ruj. 
rocc, -cs, wj. indtimentum. roccas, Alfr. yl. 68. Som. 
rocettan, vide REOCAN. 
rond, vide rand. 
rotjan, rotung, vide REOTAX. 
rodhund, vide rjda. 

Ru (= goth. ruj. 
rudduc, rudu, vide REODAN. 
runuug, vide REOXAN. 
rupe, vide REOPAN. 
rust, rustjan, vide REODAN. 

■•^y f= golh. ruj. 

rydeu, rydjan, vide REODAN. 

rj ft, vide REOFAN. 

ryue, rynele, rynol, vide REONAN. 

11 258 Voces a liquida incipicntcs. ryp. rys. ripc. b.ED. 

r.vpjan (ryppan), vide REOPAN. 
rysel, tnelius: hryse\, q. v. 

Rae f=: goth. rt^, rai/. 
rapcean (raecan), vide rIcaN. 

R.KDAN (renrd, reordon; et: rr-d , redon? raeden), 1) ciim dat. suadere, 
imperare, reyere. rapt eallum gesceaftiim, reyit omnes creatiiras. Iloeth. 
35, 3. 4. 2) consilium dare. ic rsede l»e , tihi consulo , Reub. Al/r. 28. 
3) consilium capere. ongnnnon pa Pharasei riedan, Math. 22, 15. 4) 
cum acc. conjicere, interpretari. ic ra?de svefn, somnium conjicio, 
Bosw. s. l. svA hire giista veard reord of roderiiin, sicut ei imperave- 
rat animarum dominus , Elen. 1023. yoth. rrdan (rairu|)): theod. nitan 
(riat). ra,'dan cum redan (vide raiTan) confunditur. cf. etiam rIdAN. 
bersedan (bereord, cet.'), consilium dare, salvare, Roeth. Tit. 1. 
fomedan (forreord), seducere, L. Eadv. Gud. 12. 

raed, adj. nisi in compositione ohrium. cf. anra;d. fastraed, cet. 

anraed (araed), adj. 1) consulens. se arseda Ruuivara heretoga 
Brutus, Boeth. 19. 2) veheviens , appetens. efl vas anraed, 
Reov. 3057. 
iinrced, adj. inconsultus, vehemens. l>ega yrre and uoraed, Beov. 

3149. 
iingera?d, adj. inconsultus, Oros. 2, 6. 
vidraed, adj. contrarius, R. Ren. 2. 
viJerraed, adj. contrarius, Math. IB, 23. Som. 38. 
roed, -es, m. consilium. ece ra;das, consilia aeterna, Ctrdm. 210, 
15. commodum. to longsuman raede, in commodum permanens, 
L. Const. p. 148. tu raede Angelcynne, Bed. 2, 1. nie |iynce(t 
raed, optimum esse censeo. 
araed, -es, m. consilium, salus. smciigende ymbe heora siivla 

araed, L. Eddm. praef. 
anried, -es, m. vehementia, hostilitas, Jud. 3. 14. C. 
unrard, -es, m. inconsultus error, inprudentia; hostilitas, 

Ctedm. 3, 3. 43, 33. Jud. 3, 14. 
ungera'd, -es, m. inprudentia. Som. 
raedbana, -an, 7«. seductor consilio, L. Const. 115, 1. 
raedbora, -an, m. cousiliarius, Jud. 16. 
roedfast, adj. coustans, ilfr. Thw. 38. Cipdm. 857, 3. 

unracdfiistlice, adv. temere, sine consilio, Som. 
rsedfiisting, -e, f. constantia, Rosw. 
raedlastness, -e, f. constantia, L. Const. )>. 147. 
ra?dgifa, -an, m. consiliarius, ilfr. yl. 74. 
raedlcas, adj. sine consilio, Alfr. yr. 9, 55. Chron. Sax. 1009. 

Cwdm. 3, 32. 
raedlic, adj. consultus, Oros. 3, 1. 

vidcrraMllic, adj. contrarius, adversus, Som. 
ra-dlice, adv. consulto, L. Const. p. 116. 

unra>dlice, adv. inconsulto, temere, Cot. 106. Alfr. Thw. 34, 15. 
ra;dnj .ss, -e, /. consultum. 

geiaMlnys.s, -e, /. consullum. L. Kiidy. pnl. I. 
ungera^dness, -c, /. dissentio, seditio, Oros. 4, 5. 5. 3. 6. 6. 
viilerra'duc»8, -e, /. conlrarietas, .4lfr. yr. 47. H. Conc. 11. f Voces a liquida incipientes. FcTd. — riT(t. rd — ruli. 259 

roRdl^ealitere, -es, wi. consilii excoyitator, Oros. 6, ?. 
ra?d|)eaht«Dg, -e, f. consilii suyyestio, Oros. 4, I. 
raudels, -es, »i. aeuiyma, niis l)urli ncdelsas, Niim. 12, 18. 
raedelse, -an, f. ambiynitas, imayinatio. sici riedelse |)ara, dysigena 
nionna, iinayinatio virorum stultorum , lloeth. 27, 3. Ixirli liis ra;- 
delsan, Roeth. ■41, 5. buton aelcre leasre raedelsau, sine ulla subdo- 
la amhiyuitate, lioeth. S."), 5. 
raedendlic, adj. decretalis, Cot. 64. 197. 
ricding, -e, f. consilium, consultum, instructio, R. 34. 
geraeding,-, -e, /". consuttum, Cot. 59. 
raedbana, ra?dbora, nedels, raedelse, raedendlic, raedfast, raedgifa, raeding, 

raedleiis, rajdlic, roednyss, raedpealitere, ra;dj)ealitUDg, vide B.EDAN. 
raede, raeden, raedness, vide RIDAN. 
raefuan, raefnendlic, raefnung, vide RIFAX. 
raepan, ra.'pling, ra?ps, raepsung, vide RIPAN. 
raeran, vide RISAN. 

rws, -es, 7n. impetus, Bcd. 5, 6. Ccedvi. 198, 28. bor. ras. cf. RAPAN sed 
etiam RlSAN. 

ourajs, -es, m. irruptio, Ps. 46, 4. 
raesbora, -an, ««. impetum ferens, Cccdm. 108, 24. 
ra?san C-de, -ed), irruere, proruere. raesde ford , proruit inde, Dial. 
2, 6. raesde on l)one cynlng, reyem agyressus est, licd. i, 9. 
beraesan, irruere, Gen. 14, 15. 
inraesan, irrumpere, Cot. 106. 
onraesau, invadere, Ps. 62, 3. C 
raesn, i. e. vra;sn, vniseu, vide VRlPAN. 

raesva, -an, 7«. dux, praefectus, princeps, Ccedm. 99, 34. 242, II. cf. bor. 
roesir, dux. 

raesvjan Crisjan, Bed. 3, 10.) (-vede, -ved, aut: -vode, -vod), coyitare. 
l)in niod oft rajsved, animus tmis saepe coyitat, Boeth. 22, 2. con- 
jicere, vaticinari, Btd. 3, 10. C. 4, 1. cf. yoth. garehsns, hqoQs- 
Cfiicc; sed etiam e verbo raedan ortum habere possunt voces raesva 
et raesvjan; cf. gevis ab vitan, rust ab reodan, niist ab niigan, haest 
= yoth. liiiifst, cet. reyes ante novam fidem etiam sacerdotes fuis- 
se, notum est; itac/ue reyes raesvaa, i. e. vates , vaticinatores, ap- 
pelluri potuerunt. 
resung C= rsesung), -e, f. conjectura, Cot. 44. 171. 
rsev, vide hracv. 
raednys, vide rednys. 

m f= cjolh. rai;. 
r<i, vide rfih. 

Tiid, riidcniht, radhere, radstefen, rtidvagen, vide RIDAN. 
rador, -e, f. juvenca, bovecta, Cot. 24, 180. cf. fris. vi-der, juvenca; bor. 
reidur, f. balaena femina; rador, rcder et hrider, hrither confundi noti 
debent. 
Tiih (ni), -e, f. caprea, Som. nilia, capreae, Bosw. s. l. cf. bor. ni, f. 
theod. rcch, n. nihdeor, -es, n. capreus, R. 19. Alfr. yl. 59. 
Xiiha (rii), -an, in, capreolus. ne se heort nc se rii, Mone Q. u. F. II, 

316. ran iacc. plur.), Thorp. Anal. 104. theod. rcho, reio. 
raege, -an, f. caprea, damula, 'Ihorp. Anal. 104. 260 Voces a liquida inctpienles. rdn — rdv. r(^c — r6d. rea. — rcad. 

liin, -es, «. rapina. gif lie ran vyrce, L. Cnut. jwl. 58. bor. ran, n. c/". 

theod. biraliantn, praedari, spoliare; bor. rsena, spoliare. 
rap, riipincle, vide UiPAN. 
riir, -es, m.? boatus. 

gerar, -es, 7t.? boatus, Martt/r. 10. Jan. 

niijan (-ode, -od) , fremere, clamare, rugire, Cot. 183. bat. rt-ren; 

ndd. Tiiren. i'oces goth. reiran (-iiida), tremere; bor. rira, dimi- 

iiuere, exteniiare ; reira, coarctare, verbum deperditum reiriin (riiir, 

ririin, rirans) statuere suadent; cf. reorung (= rirung), niusitatio. 

riirung (riiring), -e, f. ruyitus, Cot. 23. 

rdrcdHnle, -an, f. onocrotalus, Cot, 159. Som. nhd. rordunimel. 
riiv, Viive, vide RIHAN. 

R6. 

rec, vide REOCAN. 

rec (rcce), -es, m. aut -e, f.? cura, Som. theod. riiha, rnoha, f. ruoh, m. 
bat. roek, vi. 

rrceleiis, adj. curae expers, negliyens, Past. praef. 
recoleiislice, adv. neyliyenter, supine, Past. 57, 4. 
receleiisness, -e, f. neyliyentia, Past. 60. 
rcceleasf, -e, f. neyliyentia, Past. 60. var. lect. 
rccan (rohte, niht), curare, cum yen. \m ne rccst his, tn non curas 
propter id, Marc. 14, 18. ne recest Jiu? Math. 4, 3m. ue rohte, non 
curavit, Chron. Sax. 1086. sax. rokjau; mhd. geraocheu. 
red (= ra;d), vide R.KDAN. 
red (= re:id), vide REODAN. 
rtf (= reaf), rifa, rifan, vide REOFAN. 
ri-injan (-ode, -od), emendare, cum acc. Mtith. 4, 81. cf. fris. riinija, refi- 

cere; theod. riiinen, intendere. 
rco (= regn), rcnjan, rcnig, renllc, rcnsciir, rOnvynn, vide REGAN. 
rcpere, vide REOPAN. 
res, rcsjan, rcsung, vide rses, raesvjan. 
retan, vide rot. 
rcvet, vide ROVAN. 

rctfe {diai. roede; male videtur hrccTe, cf. tamen rudis et crudiis), adj. fe- 
rox, atrox, saevns, Gen. 16, 18. Alfr. yl. 58. Xum. H», 4t». rcdes ino- 
des inan, austeri animi vir, iied. 3, 5. se rcda rcgn, lioeth. Hawl. 157. 
rcdran ic geseah, Itcd. 5, 18. mhd. riicde. 
rcdlic, adj. ferus, Cot. 83. 
ri!dlice, adv. ferociter, Som. 

rt^dness, -c, f. ferocitas. inid vilddcorlicre red^nyssc, Ucd. 2, 80. rcd- 
nes |»as stornie.s, Ued. 5, 1. 
rcdig, adj. fero.r, Cot. 84. 

rciliginod (rtMloinod), adj. ferox animo, Uoelh. Raiv. p. 186. 
rcdgjiin, n-ilj.iii (-igodo, -igod), saevire, Dial. 1, 8. 
redra, vide ROVAN. 

Rcii {= goth. r^\ij, 
rcji, -n.? m. yrassator, l.ye. vox suspecta. 
rciic, vide RE()CAN. 
reiid, reiidjan, reiidness, vide REODAN. Voces a liquida incipientes. rcaf — roiiv. ro6. heoC. reod. 261 

rciif, rciifero, rciifj.in, rejifiil, rciifotTii, rciifiing, vide REOFAN. 
rerim Cri-n»), -es, flos lactis, creinor. ndd. rom; obd. riiiiij bor. rioiiii. 
re:ipere, vide REOPAN. 
reiiv, vide hre;iv. 

Re6 f=i goth. riuy'. 
reo, -n, f. stragnhm. under linre reon, L. Alfr. pol. 38. cf. vreolian, 

vreon. 
REOCAN (reiic, nicou, rocen), exhalare, e/fervescere , vacillare. reiic, 
furnavit, Bosw. s. l. cirdon cjnerofe on vldertrod rcocende hraev (/. 
rjEv), revertebantur clari in reditum, exhalans ordo (i. e. fessa viro- 
rum copia^; si vero hraev servare velis, interpreteris necesse est: vol- 
vehanl clari ivictores) in reditu cadavera occisorum exhalantia, Judith. 
314. theod. riohan (roiih, cet.). cf. bor. riukandi, fumans, vacillans. 
reoc, adj. effervescens, saevus. grini and grsDdig gearo sona vi"is, rcoc 
aud rede, scil. Grendel, dirus et rapax promptus statim fuit, sae- 
vus et rudis, lieov. 243. 
rec (rece), resic, -es, m. eihalatio, vapor. biteran rccas, Ccedm. 21, 
17. 155, 26. mid rcce, lied. 5, 12. theod. rauh; mhd. rouch; bor. 
reykr. 
rccan (rehte, reht), fumare. recend, fumans, Malh. 12, 20. C. rcc- 
cendne veg (viig?) rommes blodc, dtidm. 177, 19. theod. rouchenj 
bor. rejkja; fris. rcka; lith. rukinti. 
recels (rycels), -es, m. fumiyatio, thus, Math. 2j 11. bor. reykelsi, n. 
suec. roekelse, f. 
rjcelsbuce, -an, f. chytropus, Cot. 18. 
rccelsfat, -es, n. chytropus, Num. 16, 46. 
recelsjau (-ode, -od), thurificare, Som. 
roc (rocc), -es, m. rumen. theod. ruch. 

edroc, -es, »t. nurninatio, consideratio, R. 99. 
rocjan (-ede, -te, -ed), ruminare, eructare. 

edrocjan, edorcan, edeorcan, eodorcaa (-le, -ed), ruminare, con- 

siderare, Dcd. 4, 24. 
edrecedrocc, -es, m. rumen, Cot. 169. 
rocettan, roccetan (-tte, -ted), eructare, Ps. 18, 2. C 44, 1. C. 118, 
171. 
uprocettan, eructare, Ps. 118, 171. T. 
utrocettau, eructare, Ps. 145, 7. 
riihting, -e, /. destruclio, Som. 
REODAN (rcitd, rudou, roden), teyere, illinire. bor. rioda (raud, rudiiui, 
rodinu). 
reod, adj. ruber, Gen. 25, 25. cf. re:id et bor. riodr. 

reodgnidau, reodgnidau (-gniid, guidou, guiden), rubritm reddere, 
Cot. 81. 89. 
reodjan (-ode, -6d), rubescere, purpurescere, Cot. 153, 190. cf. re:i<ljau. 
read, adj. ruber, Math. 16, 2. 

readhof, -es, m. hedera terrestris, Lib. Med. 1, 2. 
re;idteafor, -es, m. minium, color phoeniceus, Cot. 213. R. 18. 
ofread, adj. purpureus, Busiv. s. l. 
reade, -an, f. tolia, prorunula, Alfr. gl. 71. R. 74. 
rciidevan, adj. ruftis, Som. 262 Voces a liquida incip. rcad. rud. rust. ryd. reoF. rc6m. reon. 

reiidjan (-ode, -od), rnbere, rubescere, Alfr. gr. S6. 
reHdness, -e, f. rtibor, Bid. 4, 19. 
rnd, adj. ruber, lioeth. liaivl. p. 158, 159. 
rudu, -e, f. rubor, vultns, R. 7(). 
rjden, -ne, f? loHum rubrum, L. Med. 3, 38. 
rusf, -es, m. rubigo, ferrugo, Alfr. gr. 9, 3. 
rusljan (-ode, -Od), rubiginem conlrahere, Oros. b, 15. 
REOFAX (reiif, rufon, rofen), rumpere, findere. randbyrig vaeron rofene, 
scuta (j. e. vtargines ab undis defendentes) erant rupta, Ciedm. 207, 7. 
bor. rinfa (r;iiif, rufiiiii, rofinn). 

bereofan (bereiif, cet.), privare. gcsiluT sorhcearig on liis suna bfire 
vinsele vcstne, vindge reste rcote berofene, firff* aerumnosusin filii 
(occisi') aedibus aulam desertam, ventosum cubiculum strepitu (fie- 
tu) privatum, Beov. 4909. slbreiit brinivisan brjda heorde, gomelaa 
ionieovlan golde berofene, rapuerat maris perilo feminarum gre- 
gem, veterem ttxorem auro privatam, Beuv. 5858. 

rciif, -es, «. 1) spolium. se {ye liuded rciif inanige, qui invenit 

spolia multa, Ps. 118, 162. 2) vestimentum. iiis re;if vreroa 

svii hvitu svii sniiv, Math. 17, 8. liiit h.ilige rciif, Exod. 29, 29. 

theod. roup; lat. med. aev. rauba; ital. roba; fyancogall. robe. 

reiiffull, adj. rapax, obs. lun. 13. cf. reiifol. 

reafliic, -es, n. rapina, spolium. fulle rcjifliices, pleni rapi- 

nae, Math. 23, 25. todiclan rciilliie, Ps. 68, 13. 

reiifjan (-(ide, -6d), rapere , vastare. hi re<ifjad hine, spolianl 

eum, Ps. 80, 13. his hus rciiligCj ejus domum diripiet, Math. 

3, 27. rciifodou hiue, diripuerunt eum, Ps. 89, 40. goth. riiiibon. 

arciifjan, discerpere. bring is <ii-ciifod, sacrificium est di- 

scerptum, Vcvdm. 196, 12. 
berciifjan, eripere, privare. hco hi ne nifig bcrciifjau, Boeth. 

5, 3. hfi nirig nian his fata hiue bereiifjau? Math. 12, 29. 
gerciifjan, privare, Bosw. 
rtfa, -an, m. raptor, Wanl. Cat. p. 81. 
rciifol, adj. rapax, rapidus, Praef. R. Conc. cf. reiifTuIl. 
rciifotf, -es, n. ? rapina. reiifodu, rapinae, Bosw. s. l. 
rciifere, -es, m. raptor, Luc. i^, II. theod. raubar; bor. raufari, 

re^fari; hispan. robador; ital. riibiitorc; angl. robbcr. 
rciifung, -e, f. spoliatio, Oros. 2, 5. 

rrft (rvftc), -cs, n. vetum, vestimeutum, Vs. 107, 4. sprcngc sco- 
fon sidon on l)iitr.\ft, Ijev. 4, 17. halig rjftc oufi-ug, Ihd. 4, 19. 23. 
rcoma, -an, nt. membrana, ligamentum, Som. theod. riuiuo. cf. retini. 
*REO\A.\, RLNA\ (rciiu , runon, ruucn), extendi, sonum edere. cf. bor. 
raun, re^na. 

reon, -es, m.? questus? vuldon vcrigii vif vopr bcniaMian fulclingcs 
dc;i(i , rcitu»'- bcrcotau, volueruut trisles mulieres lameutatione t/ueri 
principis mortem, questu deplarare, (od. Exon. 459, 27. 
r»,'oiijiiii (-i(de, -»")d), snsurrure, mussil<ire. 

gcreiiiijan, susurrure, cuiispirare, .4lfr. gr. 47. 
rciMinng, -c, f. mussilatio, C. R. lien. 38. 

gereiiniing, -c, /". conjuratio, Som. 
re«')iilg, adj. ifuerulus, tristis. in l>ain rciiuigan h.iiu, iii tristi domo, 
Cod. Exon. 247, 8. Voc. a liqutda mc. rAn. rjn. ryn. reop. rcdp. r^p. reos. reot. 263 

rcuui^nu^d, adj. tristis animOf Cod. Exon. 167, 32, 361, 21. 
rfiu, -e, f. colloqtiium , concilium. to rftoe gcgaugan, ad colloquium 
ire, Jutlith. 54. lilera, character inagicus, hvaiTer lie Jiii Jilj- 
scudlicau rune crnle, an literam solutoriam sciret, Bed. 4, 22. livit 
seo riui bude, qiiid character magicus indicavit, Casdm. 250, 6. 
goth. ruua; bor. ruu, runa. 

runcofa, -au, m. consilii septum, pectus, lioeth. Rawl. 184. 
riiucraft, -es, m. ars magica. 
riiucraftig, adj. mysterii peritus, Cwdm. 261, 31. 
rtinlic, adj. mgsteriosus, secretus, Bosw. 
runstaf, -es, m. litera runica, incantatio, Bosw. 
ruuvita, -an, m. mysterii gnarus, Cod. Exon. 167, 30. 
runjan (-ode, -»'>d), susurrare , musitare, mystice loqni, in aurem lo- 
qtii. to geancs nie ruu«)dou eaHe fyud mine, Ps. 41^ 8. C ruulgeu- 
dura stefuuni, Vit. Guthl. 4. 
ruuere, -es, m. susurro, Alfr. gr. 36. 
ruuung, -e, f. cursus, Som. 

rya, -e, f? rugitus, Boeth. 25. ouguunon rjna, Boeth. Rawl. p. 190. 
cf. reon. 
geryne, -es, n. mysterium, sacramentiwij Bcd. 1, 27. 
geryuelic, adj. mysticus, Bcd. 2, 1. 
gerynelice, adv. mystice, Cot. 131. 
rynau (-de, -ed), rugire, Boeth. 38, 1. 

ryne , -es, m. 1) cursus, decursus, profliwium, Boeth. 35, 1. Bcd. 3, 
9, 20. Jos. 4, 8. Ps. 1, 3. Math. b, 25. 2) ctirrus, Ps. 68, 8. T. 20, 
8. T. goth. runs, fluens. quoad vocalera vocis, incertus sum; ne- 
scio enim, vtrum y (= u), an y (= u^ 16), atit y (= cii) scribi 
debeat. cf jnibreu (= yuibreu?). 

afterryne, -es, m. occursus, Ps. 18, 7. 
edrjne, -es, m. occursus, Ps. 19, 17. 
ougeiinryne, -es, m. recursus, Bosw. s. l. 
our^ne (anryne), -es, m. adcursus, incursio, Ps. 91, 6. 
t«trjne, -es, m. conctirsus, Bosiv. s. l. 
upryne, -es, m. exortus, Ps. 106, 3. Boeth. 25. 
iitryne, -es, m. effluxus, Ps. 107, 35. 

ymbryne O^l^ren), -es, m. circuittis, cyclus, circulus, Aequ. vern. 
21. Math. 12, 29. Lttc. 8, 40. 9, 12. 
rynol (rjnel), -es, m. cursor, nuntitis, Nic. 3, 4. 

forerynel, -es, 7«. praecttrsor, Bosw. s. l. 
rjnele, -es, m. rivus. rynelas, Ps. 65, 11. 
^REOPAN (rciip, rupon, ropen), rttmpere, frangere. cf. hreopau. 
reapere (r^pere), -es, m. spoliator, Off. Reg. 4. 

rjppan, ryppauV (-pte, -ped), diripere, spoliare. ry\^a(X (rvpa*!?) [):i 
earman, Off. reg. 4. cf. goth. riiupjan, riXknv; theod. rupfcu. 

berjppan, spolinre, Boeth. Ratvl. 152, 27. cf. bor. raupa, yloriari. 
REOSAN (rciis, ruron, roreu), cadere. reOsed, Ps. 36, 25. 144, 5. rciis, 
Bcd 3, 9. cf. HREOSAN. 
gereosan, cadere, Ps. 9, 33. 
reost, -es, m. liynttm cui inserilur vomer, vomer, Lye. bor. riiipa. 
REOTAN (reiit, rutou, roten), plorare. hi reotad, plorant, Cod. Exon. 264 Voces a liqutda incipientes. rot. rcov. Ric. roec. rin. rId. 

75, 32. reotert^ meovlo, seo liire bearn gesihd brondas I^eccan, Cod. Ex. 
330, 5. theod. riozan (r»"iz, ruzumrs, rozanrr). 

bereotan (bereat, cet.), deplorare, Cod. Exon. 459, 25. 
roijan (-ode, -dd)j putrescere, Exod. 7, 18. 16,24. cf. baier. rofsen, 
rcitzen. 

forrotjan, putrescere, Bosiv. s. l. 
forrotiidness, -e, f. putredo, Alfr. gl. 8. 
rotung, -e, f. putredo, H. 12. 
redve, -an, f. laeua, strayulum. reovan vascan, laetias lavare, Bed, 4, 31. 
rcovu, -e, f. tapeta, Cot. 174. 

reovan, reove, reovlic, reovsjan, reovsiing, vide hreovan — hreovsung. 
reode, i. q. reffe, q. v. 

Ri f= goth. TciJ. 
*RiCAX (r;ic, ricon, ricen), valere, praevalere. cf. RKCAN. 
ric, adj. potens, dives. superl. ricosta, Oros. 1, 1. 
unric, adj. pauper, L. Eudy. sup. 20. 
riclice, adv. opulenter, Luc. 16, 19. 
Riclieard, -es, m. nom. propr. 
rice, -es, n. regnum, reyio. on godes rlce, Math. 10, 25. eal l»iit 
rice, omnis ista reyio, Math. 3, 5. theod. rihlii. 
gerice, -es, n. reynum, Ps. 67, 35. 
iiprice, -es, n. reymim stipernum, Cod. Exon. 
ricedom, -es, m. reyntttn, Vulfst. Paraen. 6. 
ricestailol, -cs, m.? thronus, Bosiv. s. l. 
ricsjan (-ode, -od), reynare. \n\ ricsast, Boeth. 4. ricsode, Chron. 

Sax. 534. theod. rihhison; yoth. reikison. 
ricettan (-tte, -ted), regere, potiri, Som. 
ricetere, -es, ?«. 1) rtctor , Vast. 17, 7. 2) potetitia, R. Ben. 34. 3) 

proditio, Alfr. Thiv. 4, 15. 
raec, -es, m.? opportunitas. 

gerajc, -es, m. ? opportunitas, Ps. 10, 9. 
ra;can, raeccan (ra?hte, ra.'ht), extendere, porrigere, Joh. 13^ 26. Gen. 
38, 28. ongean ra?can, exlendere contra, Beov. 1488. 
«Iraecan, attingere, Chron. Sax. 1014. 
gerajcan, attinyere, asset/ui, Chron. Sax. 895. 
inra;can, iugerere, Cot. 105. 
rinc, -cs, vi. vir strentius, Ca:dm. 11, 15. lf>, 4. cf. rauc, et vincan 
stib vican, 
riucgetiil, -es, n. militiim numerus, Cadm. 192, 19. 
rIdan (rdd, ridon, riden), 1) erpedire, profici.sci. 2) ei/uitare, insidere. 
rit uppan tamrc assenc, Math. 21, 5. rtid be |>am stove, Bcd. 3, 9, premtre. 
rideil racenlan siil, ('a'dm. 84, 3. iiftcr ridau, ei/uo insei/ui, Jos. 2, 7. 
of ridan, ei/uitando inset/ui, Gen. 14, 13. on ridan, ei/uitando /ntere, 
llosiv. s. l. up ridan, sursum ei/iiitare, in iilto etninere, Civdm. 193, 18. 
lil ridan, ei/tiitando exire, L. Eiidg. su/k A' 16. 
bcridan (hcriid, cet.), /wrei/uitare, L. tlfr. /lol. 38. persequi, Chron. 

Sa.i. 901, 
grridnu (gerad, cet.^, equitando inradere, Chron. Sax. 871, 1043. 
orcrridan (oferrtld, cet.)., eqiiitando transgredi, Ucd. 3, 14. 
oUridau (odrdd, cet.), equu vehi. c^uing ia Odrud, Cod. Exoti. 461, 24. Voces a liquida incipientes. rid. rSd. ra;d. rid. rIf. r^f. racf. 265 

ridviga, -an, m. eques, R. 7. 

geridmann, -es, 7/1. eques, Bosw. s. l. 

forridel, -es, m. t/ui ante aliquem equo vehitur, Bosw. s. t. 
rad, -e, f. iter equestre, equitatio, Boeth. 34, 7. iter, L. Vihtr. 11, 14. 
L. JOiel. 20. quadriga, Cant. Uabac. orbita, Cot, 145. 
riidcnilif, -es, m. eques, Tex. Roff. p. 38. 
radhere, -es, m. equites, Oros. 3, 9. 4, 1. Chron. Sax. 891. Cot. 

38, 200. 
radstefen, -es, n. equitatio, L. Lund. p. 71. 
radvagn, -es, m. plaustrum, Oros. 6, 30. 
rad (rsede), adj. promptus, paratus, R. Ben. 65. 

genid (gertede), adj. promptus, prndens, Boeth. 5, 1. 11, 1. 39, II. 
ungerad, adj. imparalus, inpromptus, Oros. 2, 6. 6, 1. Boeth. 
39, 12. 
rsedlic, adj. expeditus, Oros. 3, 1. 
r*dlice, adv. expedite, L. Const. p. 116. 

gerad, -es, n. ratio, conditio. \)A he \mt gerad sette, Math. 18, 24. 
on I^iit gerad, ea conditione, Oros. 1, 13. on pa gerad, iis con- 
ditionibus, Boeth. 7, 3. 
ungerad, -es, n. inpromptitudo, inprudentia, Som. 
geradness (geraEdniss), -e, f. promptitudo, prudentia. 

ungerajdniss, -e, /". seynities, sedilio, Oros. 4, 5. 5, 3. 6, 6. 
geradscipe, -es, 7«. promptitudo, prudenlia, Boeth. Rawl. 183. 
geraede, -es, n. plur. geraidii, gerajdro, phalerae, Alfr. gl. 83. mhd, 
gereite. 
rajden, -ne, f. conditio, lex. on liire raedenne beon voldon, sub ejus 
regimine esse voluerunt, Chron. Sax. 920. on l)a raedene, ea condi- 
tione , L. In. 62. goth. gariiideins, f, cf. geferraeden, liivrseden, 
niaegrieden, gecvidraeden, teonrajden, cet, 

unrieden, -ne, f. pravum consilium, Cwdm. 60, 16. 
ridda, -an, m. eques. ofer his intBrlicuni ridduin, Alfr. gr, 9, 86. 
ridere, -es, m. eques, Chron. Sax. 1090. 
"^RIFAN (riif, rifon, rifen), movere, rapere; sufficere. cf. bor. hrila, hreifa. 
rif, adj. frequens, Obs. XII dierum fest. nat. bor. rifr. 
rafjan (-ode, -odV) vel rajfan (roefte, rasft?), fasciis involvere, discu- 
tere, movere. bor. reifa. 
anifan, dissolvere, iirafan (anifjan?) piit clivan, dissolvere glo- 

mum, Past. 35, 5. 
geriEf, adj. fixus, L. Alfr. pol. 28. 
gerajft, part. discerptus, Boeth. 37, 1. Cot. 128. 
gerafende, part. iufindeus, Cot. 181. 
rsefuDg, -e, f. latrocinium, Chron. Sax. 1116. 
rtefuan, rtfnan (-de, -ed), sustinere, rafude, passus esl, Cot. 1)2. au- 
scultare, obedienter peragere, hi I)rit ofstuin niiclum riefudou, Judith. 
9. legiiur etiam hraefnan, Math. 6, 24. C. R. 
araefnan, tolerare, Ps. 25, 5. 

araefnjende (iiricfnigende), part. expendens, Hom. in nat. dom. 
ariBfnjeudlic, adj. tolerabilis, possibilis, Som. 

uniirajfnjcndlic (uuiira;fncudlic, -nedlic), adj. inlolerabitis, Bed. 
Sm. 627, 38. 
gerifen, part. raptus, Bosw. s. l. 
gerif, -es, n. raptura, R. 38. mora, Lye. 266 Voces a liquida incip. rif. rIh. rdv. rig. rim. Txm. rim. rln. 

gerifjan (-ede, -ed, -t?; -ode, -odT), rugare, Som. 
gerifljan C-de, -ed; et -dde, -od), rugare, Som. 
rifling, -es, m. obstrigilluSj calceus, R. 89. 
rift, part. laceratus, Som. 
rifter, -e, /". fax, Cot. 84. 

rifier, -es, m. messor, Cot. 132. 172. cf. tamen rlpan. 
rIhaN (rah, rigon, ligen), jungere, includere, velare. mhd. rihen (rech, 
rigen). 
rav, -e, f. series, ordo, Cot. 197. capillamentum , Som. ndd. r«'ge; 
mhd. reie, reige, f. series, chorus. cf. eiivjau sub e-tge. 
geraeven, part.? segmentatus, R. 63. 
gersevod, part. segmentatus, ibid. 
rige, adj. junctus, ligatus. 

orrige, adj. apertus. gif he ditirne and orrige veoriTe, si aufugiat 
et detegatur, L. In. 28. 
^^RIMAN (riim, rimon, rimen), tangere, contingere. cf. bor. relmr, sonorus. 
riui, -es, m. numertts, catalogus, series. 

rimatT, -es, m. commune vicinorum juramentum, L. A6elst. 9. 
rimcraft, -es, m. arithmetica, Cot. 4, 171. 
rimcraftig, adj. calculi peritus, Menolog. 86. 

rimgetal, -es, «. numerorum ordo, numeratio, Ccedm. 85, 25. 166, 29. 
riuistfif, -es, 771. incantatio, rimstafas, Somn. 
forerim, -es, m. prologus, Math. C. Prolog. 
gerim, -es, m. numerus, computatio, Ps. 38, 6. 
ungerim, -es, 7/1. innittnerabilis multitndo, lioeth. 86, 3. 
unrim, -es, m. innumerabilis multitudo, Cvdm. 99, 16. 
rime, adj. numerabilis. \y\ bysgu us sint svitTe earfodrimu, negotiu 
nobis sunt valde difficilia numeratu, Boeth. praef. Cot. 190. 
ungerime, adj. innumerus, Aequ. Vern. 14. 
unrime (unrim), adj. numerus, Dtld. Sm. 472, 25. 628, 4. 
rima, -an, ni. numerus. 

unrima, -an, m. innumerabilis mnltitudo, Ctedm. 236, 21. 
rinian (-de, -ed), numerare , Jicd. 1, 25. Oros. 4, 1. rime iimperat.), 
cedo, Som. 
arimau, numerare, enumerare, Ps. 21, 16. Ciedm. 265, 21. 
uuiirimed, part. innumerus, lioeth. 1. 
uniuimediic, adj. innumerabilis, Oros. 2, 5. 
gerimau, numerare , computare, Gen. 13, 16. td gcriman, adnu- 

merare, Cot. 5. 
toriman, adnumerare, Hosw. s. l. 
racman (-de, -cd), surgere, erigere. 

arxMuan, 1) surgere, Ca-dm. 174, 10. 2) erigere, excitare, \>n gc 
uiililon rajdan aud eov iiru*man ou liilm , A/fr. T. p. 31, 15. up 
Hrirman, surgere, «id |iiit viildorturht diigcs |>riddan u|> ofer deop 
vfiter ord ilriLMude, Cwdm. 174, 10. up arsemde se eorl, Ca:dm. 
803, 29. 
rima (reoma), -nn, m. ora, labrum, Cot. 37. defluxio, Som. 
riui (scl rim?), -es, m. pruina, Som. cf. theod. rifj et kIhAN. 

rimforst, -cs, 7«. pruina, l's. 78, 42. 
rimig (reomig), adj. fessns, tiuittns? 

rfomigmod, adj. animo fessus? Andr. 592. 
Hin, -cs, »1. Rhenus, Chron. Sax. 887. Voces a liqukia mcipientcs. rin. rIp. r5p. raDp. rIs. rtls. rcpr. ris. 261 

rinan (= rignan), vide RKGAN. 

KIPAN (nip, ripon, ripen), rapere, metere, Gen. 45, 6. Malh. 6, 26. Joh. 
4, 35. praeleritum nunqiiam leyi. cf. REOPAN. 
rip, -es, «. 1) messis, Xmt rip fitis, messis adest, Marc. 4, 29. 2) ma- 
ni/)ulus, frttmenti, ripu gaderjan, manipulos coUiyere, Somti. 17y. 
ripiseru, -es, n. falx, Math. 4, 29. 
riptinia, -an, m. messis tempus, Math, 13, 30. 
gerip, -es, n. messis, Gen. 8, 22. 
ripe (rip?), adj. maturus, Jicd. l^ 12. Jlfr. yl. 68. 

unripe, adj. immaturus, R. 6((. 
ripa, -an, 7«. manipulus, \yX ripan saninaiT, Ps. 126, 8. C. 129, 6. C. 
ripeness (ripness), -e, f. mattiritas, Ps. 118, 147. L. 
ripjan (-ode, -od), maturescere, Cot. 128. geriped, maturus. Gen. 18, 

12. geripjan, mnturescere, liosiv. 
ripere Cripere, rippere, riptere), -es, m. 1) messorj Math. 13, 30. 2) 

raptor, L. Const. W. p. 149. Math. 13, 39. C. R. 
ripung, -e, f. maturitas, Ps. 118, 147. 

rap, -es, m. funis. rapas toburston, Jud. 15, 14. goth. raip; fris. rapj 
sax. rtp; theod. reif. 
rapgan, i» /7<ne saltare, Cot. 90. c/. gangan. 
riipgengea, -an, m. in fune saltans, Cot. 90. 
rapgevealc, -es, n. fttnis volutatio? Ps. 105, 10. T. 
riipincel, -es, 7J. funiculus, Ps. 105, 10. 

rtcpan (-te, -ed), vincire, captivum ducere, Boeth. Rawl. p. 190. ure 
earme folc ryepton, Chron. Sax. 1011. 
geraepan, vincire, liyare, Boeth. Raivl. p. 167. 
reapere (nepere?), -es, m. raptor, Off. Reg. 4. 
rnpling (rajpliag), -es, m. captivus, Gen. 39, 20. Ps. 69, 38. 

raeplingveard, -es, m. captivortim custos, R. 8. 
rseps, -es, m. interstitium, R. 43. uigou raepsas, Alfr. ep. 1, 43. re- 

sponsorium, C. R. Ben. 21, 22. 
raepsiing, -e, f. interceptio, Som. 
*RLSA\ (.ras, risou, risen), 1) suryere. 2) verb. impers. decet; ine riseif, 
decet mihi, Proverb. 19. S in R transit. 

iirisan (iiras , cet), 1) suryere. lie iiras sona, Gen. 19, 1. 2) verb. 
impers. decet: me arised , decet inihi, me oportet, Bosw. s. l. oa 
arisan, insuryere, Ps. 3, 1. up arisan, suryere, oriri, Ps. 3, 5. L. 
gerisan (genis, cet.^, rapere? Math. 11, 12. R. verb. impers. decet, 
Boeth. 34, 10. 64. 1. geras, decuit, Bcd. 3, 8, 17. 
risende, part. rapax. se risende vulf, Bcd. 1, 34. 
risenda, -an, m. rabula, Cot. 170. 

gerisen, -e, f. rapina, Gu6l. vit. C. 18. 
rasjan (-ode, -dd), levare. 

arasjan, elevare, explorare. god liiifcT iiriiscJd ure unrilifvis- 
nessa, Gen. 44, 16. 
rseran (-de, -ed), l) eriyere. \i\i ra;rst luis, Dettt. 28. 30. 2) mo- 
lirij excitare. godes lof ra;ran, Bcd. 4, 24. 

ara;ran, eriyere, Bosw. s. l. up iira.'ran, eriyere, suscitare, 

Coidm. 196, 22. 
ara;rness, -e, f. exaltatio, Oros. 3, 1. 
riseue, adj. conveniens, decens, Biid. 1, 27. 268 Voces a liquida incipicntes. ris. ibo, — r6t. 

gerisene, adj. congruus, Bed. 1, 26. 

ungerisene, adj. inconveniens, indignus, Boeth, 14, 1. 
gerisenlic (gerislic), adj. aptus, Boeth. 40, 2. 

ungerisenlic, adj. indecens, turpis, Boeth. 39, 3. 
gerisenlice, adv. apte, Bcd. 4, 9. 

ungerisenlice (ungerisedlice), adv. indecenter, Chron. Sax. 
1015. ibid. C. 
gerisenness (gerisness), -e, f. convenientia, Cot. 58. 
gerisenjan (-de, -ed), convenire, Cot. 38. 
rist, -e, f.? surrectio. - 

arist, -e, f. resurrectio, Joh. 5, 29. 

orrest, -e, f. bellum, Chron. Sax. 1096. cf. tamen bor. orrusta, f» 

orrestscipe, -es, m. ignominia, Cot. 105. 171. 

R6 f= goth. r6J. 
r«'»c, -es, m. graculus, Ps. 102, 7. 
rr»d, rodehengen, rodetacen, vide RA^AN. 
rodor, rodorlic, rodorstrti, vide RAl*AN. 
rof, r»'»fleas, vide hrof, hrofleas. 
rOf, adj. illustris, praestans. rofe rincas, Ccedm. 19, 4. 99, 24. 183, 28. 

sax. rof, ruof, rob. 
Rom, -e, f. 7irbs Boma, Chron. Sax. 435. 675. 735. 

Roniaburh (Ronieburh), -ge, f. urbs Boma, li('d. 1, II. Oros. 2, 5. 
Romescot (-scott, -sceot), -es, m.? nujnmus Bomam mittendus, Chron. 

Sax. 1127. 
Romgesceot, -es, m. iributum Bomam mittendum, Chron. Sax. 1095. 
Rouifeoh, -feos, n. pecunia Bomam mittenda, L. Eddv. Guthl. 6. 
Romvare, -a, et -ena, m. plur. tant. Bomani, Oros. 1, 10. Boeth. Batrl. 
151. 159. 
Romane, -a, m. plur. tant. Bomani. Romanc gesamn«'idon l>ii goldhord, 

Chron. Sax. 418. Bcd. 1, II, 12. Romana rice, Chron. Sax. 5^3. 
Rom.iuisc, adj. Bomanus, Uoeth. 1. Bvd. 1, 12, 16. 
rdmigan, romjan (-ode, -od), cum genit. aliquid in potestate habere, frui 
aliqua re, Ccedm. 23, 15. cf. sax. ruomdu, romon, affectare; bur. roma, 
evulgare. cf. bor. ramr. fortis. 
rrtp, vide hr«»p. 
rtKse, -an, f. rosa, Boeth. 9. 

r«it, adj. hiiaris, splenditus, ornntus. ma^ste da'I and [^at rt^itoste Jiirrc 
burli, majiima pars et splendidissim<c hiijus urbis, Chrvn. Sax. 1087. 
cf. bur. rata, incuriosus ferri, rot, inotus rioleiitns. 

unrot, adj. tristis, moestus, Boeth. 3, 4. M,ith. 26, 38. Marc. 14, 
34. Oen. 40, 6. 
riMfa.st, adj. /irmus, securus, Chron. Sax. 1127. 
rOllic, adj. hilaris, splendidus. 

unrdtlic, adj. tristis, Math. 16, 3. C. 
rdllice, adv. hilariter, oruate. Iled. 4, 24. 

uur<Ulice, adr. moeste, Cot. 57. 
r«jlniKS, -e, /'. hHtiritiis, refuijiunt, l'.v. 31, 3. 

uur<Uni.s.s, -c, /. muestitia, Itictus, Joh. 16, 6. 20. Uueth. 36, 1. 
37, 1. 
rutsjaa (-<>dc, -«id), gaudere. Voces a liquula incipientes. rH. rdv. ROV. r6d. riid. rCih. r£im. 2C9 

unrotsjan, contristari, Math. 26, 37. Marc. 6,.50. C. 
geiinrotsj.iD, contristare, Math. 17, 27. Ps. 51, 8. T. 
rotsung, -e, /". reftiyium, Ps. 10, 9. T. 

ritan (-te, -ed), 1) laetificare, Boeth. tit. 5. Boeth. 24, 3. 2) libera- 
re, tiieri, Off. rey. 4. 

lifetaD, reficere, Boeth. tit. 88. Boeth. 41, 2. 
gen-lan, reficere, Uoeth. 22, 1. 

geunretaD, tristein reddere, Marc. 6, 26. geunrct ipart. praetl, 
Math. 14, 9. 
rov, adj. suavis, liberalis, Som. Cod. Exon. 439, 2. c/". bor. ror, quietus, 
contentus. 
rovness, -e, f. suavitas, liheralitas, Cot. 120. cf. theod. ruowa, quies. 
BOVAX (reov, reovon, roveu), remigare, naviyare, Luc. 8, 23. 26. Joh. 
20, 8. 
berovan (bereov, cet.'), remigando navigare, Chron. Sax. 897. 
gerovan (gereov, cft.)> remigare. geroven Qpart. praet.), Bosw. s. l. 
oferrovan (oferreov, cet), remiyando supprimere, Bosw. 
otlnWan (oilreov, cet), retro remigare, Bosw. 
rovet (rcvett), -es, n. 1) remigatio. on revette svincende, iti remi" 
gatione laboraiites, Marc. 6, 43. 2) navigium. on svidran healfe 
revettes, in dextram partem navigii, Joh. 21, 6. rovet, rovut, 
Bosw. s. l. 
rovness, -e, f. remigatio. ne mid seglinge ne mid rdvnesse, Bed. 5, 1. 
rotTer, -es, n. remus, Alfr. gl. 73. sed cf. etiam RApAN. 
rodere, -es, m. nauta, Jlfr. gl. 73. 
rodra (redra), -an, m. nauta, R. 83. Alfr. gr. 7. 

gereJra, -an, m. seti: gereJere, -es, n.? remex. butan selcum 
geredrum, sine ullo remige, Chron. Sax. 891. 
retTre, adj. non nisi in compositione legitur, e. gr. Ijriredre scip, 
triremis, Boeth. 38, 1. 
roiler, rodere, vide ROVAN. 

Ru /= goth. ru, nuj. 
riide, -an, f. ruta, Luc, 11, 42. 
ruli (rug, ruv), adj. hirsutus, asper, Geti. 27, 11. Cod. Exon. 479, 17. cf. 

hrei)h, hreov. 
rum, adj. spatiosus, latus, Ps. 104, 26. Math. 7, 13. Bed. 5, 3. 

Bumcofa, -an, m. nometi vici, hodie Runckhorn, Chron. Sax. 914. 

runigal, adj. loco delectatus, valde delectatus, Ccedm. 88, 16. 

ruuigeofa (gifa), -an, m. liberalis homo, Bed. 3, 14. 

rumgeofol, adj. large impertiens, Past. 20. 

rumgeofolness, -e, /". munificentia, Bosiv. 

riiniheort, adj. liberalis, Cot 66. 169. 

rumheortniss, -e, f. liberalitas, Cot. 128. 

rumlic, adj. liberalis, Bosw. 

riimmt*td, adj. profusus, Bed. 3, 6. 

rummoda, -an, tn. paracletus, Joh. 16, 7. 

rummodness, -e, f. liberalitas, Past. 44, 3. 

rumuiss, -e, f. latitudo, planities, Deut. 34, 3. 

riiraveg, adj. spatiosus, Math. 7, 13. C. 
rum, -es, n. spatium, locus, Exod. 12, 39. Luc. 7, 2. 270 Voces a lahiali incipientes. pab. — pad. pal. pur. piit. 

gerfim, -es, n. spatinm, locus, lioeth. 21. 
rume, adv. late, ample, pi-octil, Ccedm. 35, 27. 42, 14. 75, 20. 
rfiinjnn (-ode, -od), cedere, evacuari, Cot. 46, 185. Uerb. 1, 18. 

rumedlic, adj. lattis, ampliis, lioeth. 18, 1. 
rjman (-de, -ed), locum dare , Cicdm. 81, 13. aiiyere, Cmdm. 9*^, 24. 
geryman, exteiidere, loctim dare, dilatare, Exod. 34, 24. H. Uen. 
59, 71. 
rjmet, -es, n. locus, eall l)at rjmef, Jos. 1, 3. 

rymetJeast, -e, f. loci inopia, Serm. uat. Dom. 
rjmd, -e, f. amplitudo, -Prooem. R. Conc. 
run, runcraft, ruuere, runjan, runlic, vide Re6\AN. 
ruT, vide ruh. 

Ry f= (jolh. ru, riu, niuy. 
rjcels, vide REOCAX. 
rjft, vide REOEAX. 
rjman, rymet, rymtT, vide rum. 
ryn, rynan, ryne, vide REONAN. 
rjpere, vide REOPAX. 

Voces a lahiali incipientes. 
Pa /== gofh. pa '. 
pabol, -es, m.? silex. cf. papolstan et bor. pGpull; lat. pavire. 
padde, -an, f. rana, btifo. vox boreal. bor. padda, f. 
pal, -es, VI. paltis, Chron. Sax. praef. Gibs. 
palant, -e, f. palatiiim, Som. theod. piialiuza. 
palm, -es, m. patma, R. 46. 

palmjippel, -es, m. palmae fructus, Cot. 201. 

palmbearo, -ves, m. palmarum Iticus, Cot. 201. 

palmtreo, -ves, n. palma arbor, Exod. 15, 27. 

palmtvig, -es, m. palmae ramus, Ps. 92, 12. 
palster, -es, 7n. ctispis, Cot. 52. So)h. 
pang, -es, n.? toxicum, Soni. 
pann, -es, m.? pannus, lacinia, Cot. 91. 
panne, -an, f. patina, patella, R. 26. 
papa, -an, m. papa, ejnsco/ius, Ilum. S. Greg. 1, 3. 
papig (popig), -es, n.? papaver, somniferum, Alfr. gr. 9. gl. 6fi. 

popiydrenc, -es, m. potus papaveris, Cot. 211. 
pnpolsiiiu (i)rpolstiln), -os, m. silex, catculus, Assumpt. St. Joh. 
parjan (-ode, -ud), jungere. cf. bor. para. 

ii])r)rjan, deprehendere, Joh. 8, 3. 
pard, -cs, m. pardus, R. 897. 
parruc, vide pearruc. 
pad, vide pfitf. 

Pii (■=. golh. pa'. 
pal, pHlIrn, vide p<ll, prllcn. 
pfirl (j)carl), -r, /'. gnumiila, tlfr. gl. 
pfil, -cs, n.? septum? fraus, astutia, ilfr. gr. 4:1. cf. uhd. pf;i((. sepluvi, 

pnilzcn, trahes seiure; noin. propr. l»azo, Pczila, l'azrili, razmuul, sed 

etiam ndd. pci(, ornalus. Voces a lahiali incipientes. piid. pcl. — pcd. pea. p6. pco. pi. 271 

piKift (petig), adj. caUidns, Alfr. gr. 26. 
p;iil (pad), -es, m. cattis, semita, Luc. 3, 5. C R. Ps. 118, 35. padas, 
Ps. 9, 8. 
piiiljan, pedjan (-ede, -ed), callem facere, Boeth. Rawl. 197. 

Pe f= goth. \)dij. 
pell (pall), -es, »i. pallintn, Alfr. gr. 43. purpura. pellas and ridan, Cot. 
Monast. 
pelleu (piillen), adj. petliceus, purpureus, Cod. Exon. Ib, Bosw. Gregor. 
II, 14. 
pending; (pening, penig, peneg), -es, m. 1) denarius Anglosaxonicus, Mat/t. 
20, 3. tvegen penegas, duo denarii, Luc. 10, 35. 2) siclus , Gen. 37, 
28. 3) as, Alfr. gr. 9, 185. Som. tfieod. pheuning, pfending. cf. paun, 
pannu. 
peninghvyrfere, -es, m. negotiator, R. 106. 
penigmongere, -cs, rn. negotiator, Alfr. gl. 76. 
penniugsliiht, -e, f. crista galeae, Math. 17, 25. C. 
penegveortTe, adj. denariuni constans, Joh. 6, 7. 
petig, vide piitig. 
pedjan, vide padjan. 

Pea f= goth. pa/. 

pearl, vide parl. 

pearruc, -es, m. saltus, septiun ferarium. bedrifon hi on anne pearruc, 

Chron. Sax. 918. on Insum lytluiu pearroce, Boeth. 18, 2. bor. parrak. 

theod. pferch. 

Pe, Peo, Pi f=. goth. pi/. 
Pehtas, vide Pihtas. 
pepor, vide pipor. 

peru, -e, f. pyrum commune, Alfr. gr. 6, 9, 31. 
persuc, -es, m. amigdatus persica, Lib. Med. 2, 1. 

persoctreov, -es, n. amigdalus persica, R. 46. 
Peohtas, vide Pihtas. 
peoper, vide piper. 

pic, picbred, picen, pictyrva, vide PICAN. 
Pihtas (Peohtas), -a, m. plur. tant. Picti, Chron. Sax. 443, 449, 560. Peh- 

tas, Btd. 5, 23. 
pillsiipe, -an, f.? colostrum, R. 31. 
pinn (piu), -e, f? pinus sylvestris, Lye. 

pinnhnyt (pinhnyt), -e, f? juglans pini, Aequ. vern. 16. 

pinntreo (pintreo), -ves, n. pinus sylvestris, Alfr. gl. 64. 
pinn, -e, f.? calamus, stylus, Som. ftasco, Col. Monas. 

onpinnjan (-ode, -od), recludere repagulo remoto, Past. 38, 6. cf. 
ndd. piunen, repagulo, cludere. 
pinpel, inc. gen. pustula, Alfr. gt. 61. cf. pipeljan. 

pinsjan (-ode, -od), pensare, ponderare, librare, Som. Mone B. 1604, cf. 
pise, pislic. 

dpinsjau, ponderare, Past. 53, 3. 
pipor (peopor, pepor), -es, m. piper, Alfr. gr. 9, 18. 
pirige, -an, f. pirus, seo pirige, Alfr. gr. 6, 31. cf. peru. 272 Voces a labiali incipientcs. pis. pid, poc. — pos. pul. — pus. 

pisa (piosa), -an, m. cicer, pistnn, Cot. 84. 99. 

pistol, -es, m. epistola. Piiiiln<s avnit nianega pistolas, Alfr. T. p. 28. 

pistolbuc, f. epistolarum liOer, Can. Atfr. 21. 

pistolredere, -es, vi. epistolarius, subdiaconus, R. Conc. 5. 

pistolrecce, -es, m. epistolarum interpres, Cod. Exon. 16. 
piila, -an, m. medulla arborum et fructuum, Uoeth, 34, 10. 

Po fgoth. pa, pu^. 

pocc (poc), -es, n.? pustula, Cot. 181. suec. pockorj /".; bat. pok; 7ihd. 
pocke. 

pocadl, -e, f. ptistularum morbus, Bostv. s. l. 
poca (poha, pocoa), -an, m. pera, Math. 6, 8. C. R. francogall. poclie. 
pol, vide pal. 
ponne, vide panne. 

popig, vide papig. popolstdn, vide papolstan. 
porr, -es, m. porrum, \um. 11, 15. 

porleac, -es, m. porrum, ibid. var. lect. 
port, -es, m. 1) portus, Bed. 4, 1. 2) oppidum, Alfr. yr. 5. 
port, -e, f. porta, L. Eddv. 1. Math. 7, 13. C. 

portcven, -e, f. mulier sub porta sedens, scortum, Math. 21, 31. 

portstraet, -e, f. via publica, Mon. Anyl. 1, 101, 48a. 
portjan (-ode, -6d), tundere, Past. 37, 2. 
portic, -es, m. porticus, Ued. 3, 19. R. 108. 
pose, vide puse. 

posling, -es, m. pastillus, Ilerb. 1, 20. 
post, -e, f.? postis, Alfr. yr. 9, 28. JB. 81. 

Pu /== goth. pu/ 
pulljan (-ode, -od), vellere, Somn. 389. cf. ziXXeiv. 

lipulljan, vellere, evellere, Bosw. s. l. 
pulspere, pulstaf, vide pol. 
puniicstiln, -es, m. pumex, R. 58. 

pund, -es, n. pondo, libra. an pund deorvyriTre sealfe, Joh. 12, .1. mina. 
\)\n pund gestrjnde tjn pund, Luc. 19, 16. talentum, Math. 25, 25. 2y. 
pundere, -es, m. ponderator, Tex. Ro/f. p. 46. 
pundur, -es, w. perpendiculum, hostimentum, Som. 
puii^, -e, f.? -es, m.? saculus, cassidale, Cot. 32. bor. pungr, m. ; fris. 

puiigc, /■. 
pungcding, -c, f. punctio, L. Med. 2, 25. cf. pyngan. 
punjau (-odc, -od), conterere, ISom. 

gcpiinjan, comminuert', llerb. 100, 3. 
puncrc, -cs, «i pinsor, Bosw. S. l. 
puul, -C8, m. ponto, R. 103. 
purhlc, adj. purpnreus, Joh. 19, 5. C. 
purpur, -es, 7«.? purpnra. blilc purpur, .///>•. yl. 69. 

piirpurc, -an, /'. purpura. scr^ddon liiuc iiiid purpiiran, Malh. 15, 17. 
purpurcn, udj. purpureus, R. 63. .Mfr. yl. 6;^. 
pusc (posc), -an, f. pera. sc Ix arfa bcrcd u;mligc pusau, Cot. Monas. cf. 
pui*sa. bor. posi, m.; dan, posc, /". Voccs a hihinli incip. pvc — pyt. p<TC. — paU. p;ul. pic. pip:. |)il. 273 

Py f- gol/i. j)u'. 
p^ccan (pycfe, pyced"), punyere. lct Iilm pyccan lU Iiis e.i^ian, Chron. Sax. 

796. cf. ndd. piickon, pnckon; sed etiani bor. picka et oOd. picken. 
pylco (recliiis pilco?), -an, /'. tot/a pellicea, .(l/'r. resp. 41. itul. polliccia; 

hispan. pelloja, pollizo; lat. med. aet. pellicinm. 
pyle {seii pyleV), -es, in.? })ulrinar, Oros. 5, 11. .///;•. <//. GO. anyl. piliow; 

bat. penlmv, /".; obd. pfiilil, m. 
pvnilan (-de, -ed), incliidere, j;rornofcn pyndc, tartariis incliisit, (222, 49.) 
Som. nescio, annon puidan scribere debeat; cf. mlid. pitiut, baier. pe- 
iint, antjt. to ponud. 

forp3"ndan, excludere, removere, Cod. Exon. 7, 7. 
gepyndan, circumcli-dere, Past. 39, 1. 

pynding-, -e, f. prohibitio, remoratio, Past. 38. 6. 
pynjian (-de, -ed), ptmgere. pynge Iiim C'ii'ie?) niid vordiim, Past. 40, 6. 
pyrige, -an, /'. pera, Cot. 217. 

pytt, -es, m. puteus. veorpad liiue on l)one pytt, Gen. 37, 22. p^ltas, 
Deut. tj, 11. bor. pyttr, m. theod. pnzzi, pnzza. 

Pir {= gol/i. [)(>, pai.'. 
piBca, piccan, ride PICAX. 

pierau C-de, -ed?), vertere? Bosir. s. l. cf. bor. p.ira, distortas Uteras 
formare. 

•ipieran, evertere, Bosiv, s. l. 
forpicran, pervertere, Past. 39, 3. 
pxt, pa.'tig, vide piif, piitig. 

Pu 1^0//?. pai, pe,'. 
piid, adj. vestimentis indutiis, ornatus , Cod. Exon. 32.9, 20. ndd. pcit, 
ornatus. usitatior est forma declinationis sei/uioris pada, sed in com- 
positis tantum invenitur. cf. salovigpiida. 

pad, -e, f. indusiiim. sax. poda, /'. tunica; yoth. paida; obd. pfoit. 
pava, -an, «». pavo, Xlfr. yr. 9, 3. 
peuuug, -e, /. jiroscisio. cf. laud et p^nding, mlid. piunt. 

Pi f~ got/i. l)ci '. 
pic (piic, Som.~), -e, f.? acicula, R. 5. Cot. 7. 
"PiCAN Cl'iic, picon, picen)^ HUnere, siynare? 

piciing, -e, /'. siynatio, stiyma inustum, iynominia, Bosiv. s. l. 
pa'ceau, pa;can (-lite, -Iit), decipere, /allere, R. Ben. 1. 7idd. paiken. 
apajcan, seducere, L. Eddy. poen. 2.5. 
bepiecan, declpere, fallere, Gen. 3, 13. Math. 2, 16. 
pa?ca, -an, m. deceptor, Bas. 11. 4. 

bcpajcestre, -an, /. peltex, Alfr. yr. 28. 
bopBecung, -e, /". fraus, lenocininm, Som. 
pic, -es, n. pix, Exod: 2, 3. yoth. peik; theod. poli. 

pictyrva, -an, pix (luida, Martyr. 15. 
piceuj adj. piceus, So7n. 
pige, -an. /". puelliila, Som. 6or. pika; suec. piga. 

pil (pilu?), -e, f.? -es, n.? pila, sudes, Chron. Sax. praef. stylus, ynoniuii. 
diigmiicles pil iet pilu), Jlfr. yl. 61. R. 30. piluin, mortarium. J)eah |)U 
punige stuutne on pil, etsi stultuni contunderes in mortario, Prov. 27, 22. 
piUtiif, -es, m. pilum, Alfr. yl. 65. 
pilstanipe. -an. /'. piliim, Alfr. yl. 65. 

18 274 Voccs a hhiali incipicntcs. \\\t\. pip. pis. p61. py. pla. pla. PLKG. 

pilan (-de, -cd), tiindere, Jlfr. yl. 57. 

gepilan, conyenre, Exod. 16, 14. 
pilere, -es, m. pinsor, Alfr. gl. 65. piltirtis, R. 50. 
pilstrc, -an, f. pila, Jtlfr. gl. 65. 
pin, -es, m. et -e, f. poena, cruciatiis, Hick. Thes. J, 148, 30. 227, not. 8. 
Chron. Sai. 1137. 
pinan (-de, -ed), ciim dativo cruciare, Math. 8, 29. C. theod. pinan. 
pinjan C-<Jde, -od), cum dat. cruciare, Chrun. Sax. 1137. theod. piuon. 
pincre, -es, m. tortur, Math. 18, 34. C 

pinung- (pining), -c, f. cruciatio, tormenlum, Oros. 1,12. Ch. Srtx.1137. 
pipe, -an, /". fistula, liostv. 

pipdream, -es, m. cantilena fistularis, Somn. 187. 
piperc, -es, 7«. fistulator, Som. 
pipeljan (-ode, -i'id), pustulare, Ilerb. 121, 1. cf. pinpel. 
pise, adj. gravis, Math. 23, 4. C. Cot. 81, 121. cf. hispan. pesar; lat. 
pensare, vide pinsjau. 

pislic, adj. gravis, Math. 14, 40. C. R. 
pislice, adv. graviler, Luc. 11, 53. 

P6 [= (joth. \nV. 
pul, -es, VI.? palus, lucus, Pasl. 38, 7. cf. bat. pocl, vihd. pfiiol, sed 
etiam bor. poller; dan. snec. pol. vocalis producta tamen magis nor- 
inalis esse videtur. 

pulsperc i^vel: puIsporeV), -es, n. arundo, Math. 11, 7. C. 
pulstiil ivel: pulslaf?), -es, jn. pilum, l*s. 38, 2. Py. pyndan, pynding, vide pyndan. Pla, Pla. 
plant, -e, f. planta, R. 60. 

plantsticca, -an, m. pastinatus, R. 2. 
plautjan (-odc, -6d), ptantare, Deut. 28, 30. 

iiplantjan, plantare, Gen. 2, 8. Luc. 13, 16. 
plantun<i;, -c, f. plantatio, R. 6. 
plastcr, -es, n. emplastrum, Uerb. 164, 8. 
platung, -e, f. lamina, Som. 
placc, -cs, m.? platea, Math. 6, 5. C 
pliitte, -es, m. alapa, Som. 

pliittan (phltte, \A\\.{.liiA),alapas inctttere,ferire. Iii platton liino, Joh. 19, 3. 

Plc, Pleo, Pli. 
■^PLKOAN (pl<"«g, plrogon, plrgcn), exercere, periclitari. 
plcga, -an, vi. tudus, lloeth. 3fi, 5. Oros. 6, 8. licd. 5, 6. 
pli-ajan, plc^gftan, plcogjan C-cdc, -ed, et -»'ide, -od), ludere, E.iod. 32, 
6. Ccrt/m. 168, 6. plegedou hi of liorsum, Itidos equestres celebrabant, 
Orus. 3, 7. Ijinpanan plc^yan, tgmpanum pnlsare, Ps. 67, 27. Iian- 
diini, niid liandiiui plt;ijaii, plaudere . Vs. 1(>, 1. 97, 8. irridere, Gen. 
21, y. Ca;dm. 45, 10. 
plcghris, -cs, n. thealriim, liustr. s. t. 
plcglic, adj. scenicus, Cof. 202. I Voc, a labiali inc. pleg. plip. pluc. plum. pran. — pric. pri\f. preo. 275 

plegniann, -es, in. mima, II. 202. 
pleiiiscild, -es, m. clypeus qiiidam levior, Bosiv. s. L 
plegscip, -es, n. naviciila, pariinculiis, R. 103. 
plegstov, -e, f. theatrum, Cot. 9.i. 
pleoli (pleu, pHo), pleos, n.? periculum, Oros. 3, 7. L. Alfr. can. 6. 
pleoii (pleode, pleod), periculis oOjicere, Past. 34, 1. 
pleolic, adj. periculosus, lioetU. 14, I. 
piilit, -e, f. periculum, Col. Monas. mhd. pfliht. 
piilitan (-hte, -htet, -ht), periculo exponere, plihte hliii sylfiun and 
ealre his are, L. Cnut. pol. 64. spondere, Som. 
plegere, -es, 7n. lusor, histrio, 11. 4. 
plegol, adj. ludicus, lascivus, Som. 
pla'gau (-de, -ed), ludere, sattare, Math. 14, 6. C. 

gepla;gan (-de, -ed), ludere, saltare, liosw. 
plips, adj. blaesus, balbulus, R. 77. Cot. 23. 
plucojau C-ode, -od), vellere, carpere, Math. 13, I. Luc. «, 1. 
phime, -an, /'. prunum, Alfr. yr. 6. bor. pldmaj ubd. pllaunie; bat. 
pruini; celt. pliinia, pluniau. 
pliunblajd, -e, /". prunum, Som. 
plfinisla, /". pruniculum, R. 47. 
plunitreo, -ves, n. prunus, Alfr. gl, 64. 
pliiinltder, -e, f. pluma, Scint. 43. 

Pra, Prii, Pre, Pri, Pra, Pre6, Pr6, Pru, Pry. 
pranga, -an, m. cavernamen, pars navis, Alfr. yl. 78. 
prass, -es, n. aes. 

prfite (priltt), adj. ornatus, Som. ndd. pratig, priitig", promjitus. 
pratt, -es, m. astus, Som. 

priltig (prattig), adj. astutus, Col, Monas, bor, pretta, fallere, 
predicjau (-ode, -od), praedicare, Luc. 8, 1. 

predicere (prydicere), -es, vi. praedicator, Affr. yr. 47. 
prcdicuug, -e, f. praedicatio, Som. 
prica (pricca), -au, ;«. stimulus , punctum. liu prica ue gevit frain })a;rc 

ae, Math. 5, 18. 
price, -es, m.? punctum, Bosw. s- l. 

pricu, -e, f. punctum. an Ijtel pricii on bradan brede, Uoeth. 18, 1. 
pricmajlum, adv. frustratim, liosw, 
priccjau (-6de, -6d), punyere, Som, 
pricele (pricle), -an, /'. acuteus, apex, Math. b, 18. C. 
pritigan (-6de, -6d), pipare. pritigeaJ ceafliim, pipant rostris, Cot. 184. 
prafost (profast), -es, m. praepositus , C. R. lien. 33. licd, 3, 33. Exod, 

5, 15. 
preon, -es, m, fibula, R. 64. bor. priouj ndd. prcu, prcm; bat. priem; vbd. 
pfrienie, /". 
preuan (-de, -ed), fiyere. 

bepronau, iiifiyere. seo hvjl J)e I)ii Jjin euge ou beprcnau niiige, mo- 
mentum temporis, lioeth, 18, 13. 
preost, -es, m, sacerdos, presbyter ou preostes canne, in sacerdotis pro- 
fessione, L. Vihtr, preostas, sacerdotes, L. Eddy. can. 51". 
preoslhad, -es, m. sacerdotium, licd. i, 7. 
preostheap, -e.s, m. sacerdotum caetus, Cot- 107. 270 ]'oces a lahiali incipientes. prA. pru. pry. baC. had. bag. bal. 

pre6snaj>u, -e, f. lex ecclesiastica, A^onT. predst. lag. 2. 
preoslsciru, -e, f. tonsiira sacerdutis, Ilosw, 
prodbore, -an, 71.? forum, Math. 11, 16. R. 
profjan (-«'ide, -od), probare, Jiidicare, L. In. 80, 
pnU (pr.\te), adj. superbiis, L. (onst. p. 148. Scint. 17, 46. 
prutiic, adj. superbus, Som. 
priitlice, adv. superhe, Seint. 17. 
prutscipe, -es, m. superbia, Ps. 17, 11. L. 
prjft, -cs, m. snperbia, Scint. 13, 46. 

pryta, -an, m. superbia, Praef. R. Conc. L. Const. p. 150. 
prutjan (-ode, -od), superbire, Som. 
Prvfetes flod, Pruutesflod, nom. propr. vici, hodie Vrivet, Chron. Sax. 755. 
psaloi, vide salui. 

Ba f~ golh. \mj. 
BACAX (boc, l)ocon, bacen), torrere , pinsere. fif bacad on linuni ofene, 
Lev. 26, 26. lii bocon lifit melu, Exod. 12, .39. 
libacau (aboc, cet.), pinsere, Bosiv. s. l. 
biic, -es, n. tfuod coctum est. 

gebiic, -es, «. iiund coctum est, liosiv. 
bacern, -es, n. pistrinum, Alfr. yl. 22. 
biiclius, -es, n. pistrinum, Alfr. yl. 22. 
biiccre, -es, m. pistor, R. 50. 
biicistre, -an, /". pistrix, Gen. 40, 1. 2. 16. 20. 

becc (bec), -es, «1. torrens, rivulus, Som. bor. beckr; Iheod. pali. 
Badda, -an, m. nom. propr. in Baddanburh, Chron. Sax. 901. 
"BAGAX (boii, b»'»gon, bagen), Jiinyi, Juiiyere. cf. bor. baga, carmen male 
factum, baga (bagadi), invertere, impedire; bagia, imperite construere. 
begne, -an, /". tilcus, carhunculus, R. 64. cf. tamen bligan. 
balit (biht), -cs, n. munus, servitiinn. 

andbalit (ambealit, anbealit, oinbilit, ymbealit, enibebt), -es, n. 1) 
officium. plur. anibihto, mandata, jussa, Ca-dm. 33, 10. 2) mi- 
nister, servus, Cwdm. 174, 17. Luc. 10, 14. yoth. andbahts, »/i. 
■VTirjQirrjg; theod. ambalit; bor. ambiitt; fris. onibeht, «. </'. «im- 
bacli, Caes. liell. Gall. 6, 15. et Langobard marahpahis, inarali- 
pMJso (= pahiso) i. 1/. niaraliscalc, 
ombi<;h(hrra, -an, m. miuister, Cod. Kxon. 138, 4. 
amliilithris, -es, n. officina, R. Conc. 11. 
amb('h(iiiann, -cs, m. minisler, L. eccl. 12. 
ambyhlscealc, -es, m. minister, servus, Cirdm. 112, 13. 
ambyhtsecg, -es, m. minister, Canlm. 36, 35. 
ambihtsinid, -es, «i. minister, nuntius, L. Ai\elO. 7. 
ombilit|)egn, -es, m. minister, Iteov. 1340. 
bt\h (brtg), -ftes, m. armus brutorum. sc svidra boh, Lcv. 7, 32. Luc. 
13, 19. bor. b«>gr; thrnd. buog, buoc. 
boliscild, -es, m. scapula, liosir. s. I. 
bogan (-dc, -i:<\), Jactare , Scint. 46. t/. bor. ba'gja, lacerto Irudere, 
vio/e.slare. 
baht (biht), vide BAGAN. 
■MJALA.N (bol, bolon, balcn), tumere, obrnere, cminere. 

biilc (belc? bcalc?), -cs, m. I) tcytncn , bixlcc ofcrbricddc binicudnc Voccs a lahiali incipientcs. bal. beal. bcl. bil. byl. b6I. ban. ben. 277 

lieofon, teyinine superlexit coeluvi iiiflammntum, Civdm. 182, 9. 
2^ superbia, balc forbjgde, superbiam flexity Ca^dm. 4, 15. eructa- 
tio, Manti. 
balca (bolca), -an^ m. trabs, spatium inter sulcos eminens, Beov. 416, 
terra inter sulcos contjesta, jtorca, lioeth. 15, 2. theod. balko; bor. 
bialki. 
bealcjau (-6de, -od), eructare, Gr. gr. 2. Ps. 19, 2. 
belcan (-cte, -ced), iuflare. 

belcedsveora, -an, m. inflato Qaujterbo^ cervice praeditus, Cod. 
Exon. 4m9, 24. 
bealcettan, belceltan (-tte, -ted), eructare. bealcetetf beorte niin vid 

ftod, Ps. 45, 1. bealcettaiT veleras inine lofsang, Ps. 118, 171. 
bald (beald, bold), adj. audax, lied. 1, 12. ffoth. ballts; bor. ballr. 
Bealdhelm^ -es, 7«. 7/07/1. propr. 
bealdlice, adv. audacter, audenter, Jud. 3, 21, 27. 
Bealdvinc, -es, yn. nom. propr. 
bealdvyrda, -an, m. sermone audax, scurra, Som. 
bcaldor (baldor), -es, 7«. princeps, dominus, CoEdm. 163, 4. 
bildan, b^Idan (bilde, bilded), animare, conflrmare, Bdd. 3, 18. Menol. 

477. 
bjldo (bjid), -o, -e, /". audacia, constantia, Bild. 1, 7. 

gebyld, -e, f. audacia, constantia, Bosw. s. l. 
bealu (bal(i), adj. malus, scelestus {arrogans^, baleve ge[)Ohtas, Ciedin. 

295, 19. se baleva, Cccdm. 295, 11. 
bealu, -ves, m. malum, Beov. 559. Ccedm. 61, 9. 307, 19, yoth. bal- 
veins, 

bealiibenn, -e, /", vulnus lethale. ne him bcalubenne gebiden hfif- 

don, neque sibi vulnus lethale expectaverant, Cwdin. 192, 27. 
balocriift, -es, m. ars magica, Boeth. Baivl. 190. 
bealocvealm, -es, m. mulum mortifererum, Beov. 4525. 
I)('alufiill, adj. pestiferus, Judith. 48. 
bealiilieard, adj. infense durus, Beuv. 2685. 
bealuh^cgende, part. infense coyitans, Beov. 5126. 
bealohvgdig (-hjdig), adj. sceleri obnoxius, Beov. 1439. 
bealunid, -cs, //i, odium infensum, Be6v. 3513, 
bealusid, -es, m. infortunium, Ccedm. 178, 1. 
bealuspell, -es, n. narralio hoslilis, Cicdm. 210, 5, 
b(il , -es, 11. dormitoriuin , Ben. bor. bol, n. praedium , lectus, cavea 
ferarum; mhd. buole, amasius. 
balca, bald, haldor, vide BALAX, 
balo, balocriift, vide BALAW 

balsam (baldsam), -es, m. balsamum j Bcd. 3, 8, balsames bloed, carpo- 
balsamum, balsames tier (= tjiher), opobalsamum, R. 48, 
balsminte, -an, f. mentha aquatica, R. 43. 
*BANAN (b(Jn, b(Juon, banen), petere, adire; impedire, includere. 

bana (bona), -an, 7?». pernicies, mors, Som. interfector, hi naifrc liis 

banan folgjan voldon, Chron. Sux. 755. 607*. bani. 
benn, -e, /. vulnus; bhid of beune, Ccrdm. 12, 16. fe(Jllou vergcnd 
bcunum se('ice, Cadm. 118, 29. bor. ben (== baui)^ n. vulnus; bea- 
ja, vulnerare. 

beugcat, -cs, n. vulneris apertura, Beov. 2235. 218 Voces a labiali ■tncipientes. bax\. bar. das. BAT. bct. 

bus, -es, n. stabulum, Gr. gr. 11. 2Gi, 12. bor. biis, 7t. theod. bausc, 

m. goth. bansto, tn. bataix. baas, n. 
bosih, -e, f.? praesepe, Luc. 13, 15. C. R. 
bcn, -e, /. rogatio, preces, Luc. 1, 13. bor. bon. 

onben, -c, f. imprecatio, Ded. 2, 2. Oros. 2, 2. C(edm. 152, 26. 
bentid, -e, f. rogationvm dies, Menol. 144. 
bentidig (brntide), adj. deprecabilis, Chron. Sax. 883. 
bena, -an, tn. rogator, supplex, Cwdm. 135, 26. 142, 6. 
beusjan, boensj.-in C-"<Je, -od), orare, UCd. 3, 12. 
))anc, -e, /'. tumulus, Som. cf.'heac. 

BAXNAX (be'»nn, beonnon, bannen), mandare, convocare, Cod. Exon. 
66_, 8. 
slbannan (abeonn, cet.'), mandare , convocare. abana [)U !>» beornas, 

Ca;dm. 242, 32. 
gcbannan (gebeonn, cet.^, proclamare, Mann. 
bann, -es, vi. mandatum, edictum. 

bansegn, -es, n vexillum, Cot. 23. 
gebannjan (-6de, -od), proclamare, liostc. s. l. 
gebenn, -es, n. edictum, Alfr. gl. Cot. 70. gcbonn, Lye. 
bar, barcnjan, vide BKKAX. 
baril, -cs, m. dromo, II. 103. cf. bcars. 
"BAJS.AX (b(')S, boson, bascn), tegere. cf. bor. basa, anniti. 
bfist, -es, wi. cortex tiliae, liosw. s. l. 

bilsteu, adj. titiaceus. laid basleuum rapinn hine gebundon, Jud. 
lo, 13. 
bdsum (bosui), -cs, 7/i. greniium. ic hie bcre on minuui bosunie, yiim. 
11, 12. d«i l^ine hand on uiinne bosuui, Exod. 4, 6. 
gebosnied, part. sinuatus, Cot. 185. gebOsmed, Som. 
basu, adj. pur/nireus, coccineus. basve bocstafas, Cwdm. 261, 10. 

basvc, -an, n. iscil. cliid ?), purpura. l>j brriuau basevau, Cot. 183. 

basvi, coccinum, Cot. 208. 
basuha;ven, adj. purpureus, indicus, Cot. 117. Som. 
basvjan (-ode, -od? -ede, -ed?), purpurd vestire, Som. 
basvanstiin (= biisva stiin?), -es, »i. topazium, Ps. 118, 187. 
^BAT.VX (bot, boton, baten), proficere, prodesse? 

bett (bet), adv. compar. vielius. \y\ iixode he, to hvvlcan lininn him 
bct vaire, Joh. 4, 52. |i;U se hva-te niilge |)V bot vcaxan, Uocth. 23. 
his horse bct viirdc, Uid. 3, 9. — superl. bctst, optiine. liat bctst 
lical, Boeth. IM, 2, ic him bctst truvodc, Uoeth. 2. ndd. bct. obd. 
baj. 
bctera (betra), beterc (i)etre) cet. adj. compar. melior , melius. |iat 
hi vacron beteran licgnas, Oros. 4, !). l»! bctrau tida, ibid. 16 be- 
tcran tide, Ucd. 3, 14. hit is bctre, melius est, Uoeth. 38, 7. goth. 
batiza, xQrjaTorfQog, xpf/ccwv. 
betcst (betst), adj. superl. optimus. lni |iing l^e gc betstan gclyfad, 
res ijuas vplimas creditis, llcd. 1, 25. .sc licsla Hriiiiiiiia vitena, op- 
timus Uomaniirum seiiutoriim, Oros. 5, 3. Iie seiiltle liat bel.slc liors, 
Ut'd. 3, 14. giith. bali.si:i; Iheod. bczislo. cf. goth. gabatuau, coft- 
ltioi}c<t; obd. batlcn, prodesse. 
belerjau, bctrjan (-«de, -od), meliorare, tlfr. gr. 25. 
^ bcterung, -e, /. emendatio, Uoeth. 38, 7. Voces a labiali incipienles. b6t. hH. bad. bJic. — hM. 279 

bot, -c, f. compensatio, emendatio, reparatio. for bo(c bis sjnna, pro 

peccatoriiin emendatione, llcd. 4, 25. biingad f6 bole, Lev. i,2'.i.28. 

boJle.is, adj. inexpiabilis, l)onue is I^fit botlciis, L. Cuut. eccl. 2. 

pul. 61. 
botvjrile, adj. eviendabHis. at botvjriliun |)inguin, L. Cnut. eccl. 3. 
betan (bette, beted), emendaref Bed. 5, 13. Exod. 21, 82. compen- 
sare, ic bit bete, Deut. 1, 17. 
gebctan, emendare, com/>ensare, Boeth. 39, 11. 
gebetnng, -e, f. emendatio, L. Ailelst. 13. 
badjan, vide biii\. 

Bii f= goth. ba/ 
bjlc, -es, n. tergum. ou biic, retro, Joh. 6, 6G. undor bac, retro, Ps. 43, 
12. ofer biic, retro, R. 20. l);i veudou bi me heora biic to, Boeth. 2, 
cliene biic habban, liberuni esse delictis, L. Alfr. Giltit. bor. bak ; ndd. 
back. Radix BACA.N? 

bacberend, -es, in. in furto deprensus Qin dorso ferens), Mann. 
bficbord, -es, «i. naviyi sinistra pars, Oros. 1, 1. 

bacling, -es, wj. terc/um. on bacling, retro, Ps. 114, 3. Ciedm. 308, 26. 
biicslitol CbacsIitoIJ, adj. mendax, 0/f. Rey. 15. L. Wal. 3. cf. bor. 

bakbitari. 
biicl^earm, -es, m. anus , lonyanum, Cot. 15, 1G3. 
bilcere, bficern, bilcistre, biichiis, vide 13ACA\. 
bfuld, bildling, vide BIDDAM. 
bi"idl)earui, -es, mentera, R. 76. cf. biicl^earm? 
biifla, bi"iftau, vide be et iifta sub of. 
biilc, vide BALAN, 

biilig Cbelg), biilignis, vide BKLGAX. 
bilr, bilrfiU, bilrlice, vide BKUA\'. 
biiruan, bfirues, biiruet, biirning, vide BR1A\AN. 
bi"ist, bfisten, vide BASAN. 

biiJ, -es, M. plur. badu, balneum, Bcd. 1, 1. 2, 5. 4, 19. Rad. BAVAN 
(.betW? cet.^, fovere, esse videtur. 

biidhns, -es, 7i. thermarum domus, balneum, R. 55. 
bTidstede, -es, in. thermarum lucus, R. 55. 
biidstov, -c, /'. thermarum lucus, R. 109. 

biidvcg, -es, m. balnei via, i. e. oceanus. biidveges bliest, ventus 
oceani {Africus), Coidm. 196, 11. sed 'Jhorpius vertit: "the seu- 
vaves blast", quod si bene /ecerit, biidvivg vox scribi debet. 
badeveg (f. biidevujg), -cs, n. poculum, (juod lavantibus a/fertur? 
feoud byrliide a;rest [nere idese, and lioo Adiinie hire svaesiim vere 
siddiin scencte billor biidevcg, inimicus idiabuliis^ porrexit primum 
/eminae poculum et illti Adamo curo maritu jtustea dedit amarum 
balnei poculum, Cod. Exon. 161, 13. sed Thurpius heiidiivicg leyere 
cult, (f. V. 
badjau C-odc, -od), lavare. seldou heo bailjan volde, Bed. 4, I!). hi 
badudon I)pnc llcbaniau, ibid. badjendra manua hns, R. 55. bedjuii, 
Som. 
bebadjau, lavare, Bosw. s. l. 

beden, -e, f.? -es, n.'? /omenlum. niid bedenuin, Rild. 4, 32. 
biidcrc {\ia.i\:m):Cj biizere), -cs, m. baplista, Math. 13, 1. 16, 14. 280 ]'occs a labuili incibicntcs. bcb. — bctl. bead. — bcar, bc. 
bcdingj -e, f. fomentum, Hal. l, 32. 

Bc f= (jolh. ba;. 
Bebba, -au, m. vel Bebbe, -an, f. num. propr. 

Bebbaubiuuli, -ge, f. nom. propr. loci, Chron. Sux. 642. 
bec Cbecc), -es, m. rivulns, turren.s, Som. vide HACAX. 
bcdd, beddjan, bedding, beddiciif, beddiesf, beddl)egen, vide BIDl)A\. 
begen, c/en. bcji^ea, bega, begra, vide bii. 
begne, vide BAGAX. 
beleedan, vide BALA.V. 
l)eJi!j;, vide BKLGA\. 
bell, belle, belllius, vide BKLLAX. 
belt, -es, m. balteus, Cot. 25. 
benc, -e, /". scamnum, Jieov. 65L 979. 

bencsittende, part. in scamno sedens, sodKli.s-, Thur/j. Amd. 

beucsv('g, -es, m. sonus, cantiis sodalinm, liostv. 

beucl)clii, -e, f. scamnorum tabulatio, Beov. atiG. 
bend^ bendan, vide BINDA\. 
benn, beuaeat^ vide BA\A\. 

bere, berecorn, berellor, beregras, beresacd, beren, bercrn, vide BKKA\. 
berje (berige), -au, f. bacca, uva, Deut. 23, 24. yuth. basi, n. theod. beerc. 

berigdrenc, -es, m. diamorum, R. 12. 
berness, bernet, vide B1U\\A\. 
best, besta (= betst, betsta), vide BATA\. 
bet, betera, beterjan, betriiDg, vide BATA\. 
bedjan, vide brul. 

Bca f= (jolh. \n\). 
beadii iet composita'), Beadeca, vide BIDDA\. 

beafijan (-«de, -od), lanicnlari, Lye. obd. biifzen (= bal)ezeu), talrarc. 
bealii (^et composita), vide BALA\. 

bealcjan, bealcettan, beald, be:ildlice, healdor, bealdv^rdii, vide BALA\. 
bealliie, vide BKLLA\. 

beard, beardleas, bearg (bcarb, bcanig), vide BIJ{A\. 
bearg (bearli), vide BKOHGA^. 

bearlit, bearhlin, bearhtness, bcarlitnihvil, vide beorht. 
bearni, bearniliriigel, beanncliid , vide BKHA\. 
bearu Qet composita), vide BKU A\. 
bcarriic tbaroc), -es, u. = bearovic? vicus sultususi^ 

Bearrucscir, -e, /'. nomen reijionis, hudie Uerlishire ; — bearovieseir ! 
bears, •i-!^, in. perca, piscis, It. lol. 
bearii, vide B1;HA\. 
]'occs a lahiaU incipientcs. be. bi. big. 281 

pliciUTy semel. bc tvifcjildum, dttpliciter, Exod. 22, 4. be I)am niicslan, 
maiitnam partem; be l)am jjo, sicttt, Geii. 3, 6. 

Voces cttiH be {rel bi) compositas siib simplicibns videas, sttitt aiitem : 
1) }'erOa. be-icvnjan. badjan. bendan. beran. biddan. bindan. blindan. bre- 
can. bregdan. bngan (bygan). bycgan. byrgean. cafjan. celjau. carcan, 
ceiipjan. ceorfan. cerrau. clicnian. cliensjan. cleopjan. clyppan. clysan. 
cn.ivan. cn^ ttan. crafjan. creopan. cunian. cunuan. cvedan. cviddjan. dtc- 
lau. de<ili)jan (digljau). deccau. delfau. dicjan. drajjan. cireo;[;au. dreosan. 
drifau. dydrjau. dypan. dyruau. cbbjan. fiistan. fadnijau. faran. fealdau. 
feallan. fi'rau. licjan. flean. lleogan. fleon. fou. fotigau. frignan. fvlau. 
fylgan. fyilan. galan. gangan. getan. geman (gynian). geotan. ginnan. 
gieddjan. guagan. godjan. griudan. gripan. greosan. grornjau. grynjau 
(gyrnau). gyrdan. Iiabban. Iiaftan. Iiangan. hiitau. Inivjau. Iieafdjau. heal- 
dau. heiivau. hegjan. heljau. heofjan. hlastan. hleapan. hlelian. hlidan. hof- 
jan. hogjau. horsjan. hreosan. hreov.<ijan. hringan. hr('ipan. hrnnijau, 
hveorfan. hvylfan. hvyrfau. hydau. hyidan. hypau. irnau. liidjau. kefan. 
la,Hlau. ]a'van (Ii-van). laudjau. h'-an. lecgan. leogan. leoran. leosan, lic- 
gan, lifan. linipan, listnjau (lisnjan). lidan. Iilcan, lyrtan, lyscjan, ly te- 
gan, ma^nan, mancjan. nietan. metan. meornan. midan, miircnjau (niurc- 
jau), myidan. nacjan. neah. neman. neotan. niman. noljan. poecau. prcnan 
(prOvan). ra'dau. ricsan. reafjan. rtcan. reccan. redjau. reujan (regnjau). 
reofan. ridau. rindan. rovan. ryppan. sacau. siirgjan. siivan. sceadan. 
sceiivjan. sceotan. sciirau. scilau. screiidan. screopan. scrifan. scufan. 
scyldigan. scyijan. scyrjjin. secgan. sellan. seucan. sengau. seon. settan. 
silfrjan. siucan. siugau, sittau. sivjan. slean. slepau. sleppan, smitan. 
smyrjan. snajdan. snivau. sorgjan. spanau. spanuau. sparrjau. sprecau. 
sprengan. spyrjan. standan. stapan. stefnjan. stelan. stemau. stiugan, 
stirjan Cstyrjan). stredan, streovjan. stridau. striidan. strydjau, styrmau, 
svedjau. sviipan, svelan. svemman. svican. svimman. sviucan. sviugau. 
syljan, .syrpjin, syrvau. tacan. tellau. teon. tlhan. tihtljan. tredau. trep- 
pau. trymjan. tjinau. tyrvjau. tyruau. viefan. vaegan. viepnjau. varenjau. 
varjan. veallan. vealvjau. ve;irdjan. veddjan. vefan. vegjau. veudau. veor- 
pan. vepan, verjan, vicjau, viudan, vitan, vlitan. vrecau. vreucan. vreon, 
vridan, vyievan (vealvjau). vyrcan. I^eccan. ])eucau. lieorfau. l^rydjan. 
l)vean. l^ydan. 

2) Siibstaiitica. be-beodeud. bod. bycgung. byrignis. c\me. deUing. dy- 
drung. fiistiug. gaug. geugea. hiifeducs. hajs. hiit. heiifdung. hefnes. ho- 
gtidnes. hvciirf. hyring. hidung (Iiednng). leva. piccestre. pajcuug. svic. 
tjccung. togenues. veddung. verung. vl.itung. vrigennes. 

3) Adjectiva et participia. be-betidendlic. hefe. hoflic. hruinig, hygdelic. 
hygdig th\dig). hydelic. solcen. sorh. livyr. 

4) Adcerbia et partictilae. be-i"ittan (bfiftauj. foran. geoud. geondan. heo- 
nan. hindau. hygdelice Chydelice), iuuau. neodan C»idau). tveoh. iveou. 
tveonan. tveox (tvux). 

Bi {vel bi) habeitt qttae setptuntiir voces: 

1) lerbn. bi-ferau. fleon. leorau. libban. secan. smerjan. viirlan. vrifan. 

2) SabatuiUiva, bi-cvide. gaug. gengere. g^rdel. lagu. leofa. Icde, smer, 
sniernes. smeruug. spell. sprirc. vist. vord. 

3) Adjectiva. bi-smerlic. 

Big hahent 1) Verba: big-gangan. Icofjan. standau. 
2) Stibstantiva. big-cvide. gang. geugere. leofa. spri«c. spcll. svic. vist. 282 Voccs a labiali inipienics. beb. — bef. belg. bkll. 

3) Adjectiva. big-hydig. Iiydiglic. 
beber, vide befer. 

becca, -aii, m. ? lic/o, Alfr. yl. 25. ndd. bicke. 
beddiig, bedlnis, bediil, vide BIUUAN. 

befcr (bi-ber, beofer), -cs, vi. 1) custor, .ilfr. yr. 8. 2) pocnhim, Som. 
BKLGAN (bealh, biiigon, bolgen) 1) tumere, intitmescere. 2) irasci, cf. 
BALAN, BKLLA\. theod. belgan ('^•ilgj bulgiimrs, bolgan). ne belge 
viiT nie, ne mihi irascaris , Gen. 18, 30. ctim acc. reflex. {nx. beaih he 
hlne, indiynatus est, Luc. 15, 28. 
abelgan (abealh, cet.}, irasci, Exod. 32, 10. 89. 

gebelgan (gebealh, cet.), irasci, indiynari. gebealh hinc, Ltic. 13. 14. 
belg (biilig, belig, bilig), -es, m. btilya, Cot. 27. Ps. 118, 83. theod. 

balg. 
belg (bealg)^ -es, ;??. ira. 

gebelg (gebealg, gebelh, Som.), -es, »«. ? offensio, Bcd. 
bilgjan (-«)de, -«'id), offendere, ohjtiryare. theod. balgon. 

abilgjan (-ode, -od), exacerbare, JUen. offendere, Som. 
biiligness (belgniss), -e, /'. ira, injttria, Math. 20, 13. C 

abyligness (iibligness, ajhiliguess), -e, /'. indiynatio , offensa, 

Thorp. An. lieti. 
onarbiliness, -e, f. indiynatio, Ps. 78, 54. 
bolgeninod, adj. iratiis animo, Cmdm. 228, 26. 
bulgjan, bylgean (-de, -cd?), admnyire, Martyr. 17. Jan. 

gebylgan, gebolgan (-de, -ed), intumescere, Som. 
bylg (byiig), -e, f. ? btilya, liosiv. 
^i^ii^') "Cj f- offensa, indiynatio. 

iibyigd (iibilgd, iibyid), -e, f. offensa, indiynatio, Oros. 4, 1. L, 

Cnut. pol. 37. 
abilluljan (-ode, -od), irasci, Bosiv. s. l. 
BKLLAX (bcall, bullonj bollon) 1) tumere, intiimescere. 2) impinyere. 
3) boare? cf. theod. bellan (bal, biilliiinrs), latrare. bor. bella (ball, 
biilliim), impinyere, coUidere. bell (f. bc:ill) cgsan hvcop (/. hvcop) iu 
l)iim herel)rciite hiitan lige, l)i"it he on vcstenne verod forbiunde, uyinde 
hie niodhvate Moyses hyrde (/. hyrden), impeyit terroris flayellum iii 
exercitu ardente flammd (i. e. exercitui ardentem flammatiO, tit ea iti 
deserto pupttluni combureret, nisi fortes Moysi ubedirent, Ctvdtn. Ls.i, 
12. Thorpii rersiointn luci: "a cry uf dread resuiitided in the viar- 
tial host at the hot flaine, that it in the tvaste uuuld bnrn up the hust, 
iinless they zealously Muses obeyed'' comprubare nun possuin. 
bill. -cs, H. ensis, yladius, secutis, llcur. 7!l. 
bcllr, -an, /". catnpana, tintiiinabtilum, lied. 4, 23. 

liclllKs (beltl.N.s), -cs, n.? ditcis yreyis tinliiiiiabiilum yislaiilis 

retlus? Sum. 
bclhring, -cs, m. bclliringfs bciiccn, tiiitiiinabuli siyniiin, llusiv. s.l. 
bcllhiis, -c.s, H. campanile, lut. 210. 
bcalliic, -es, m. testiculiis, lut. \(i.\. 
bull, -c, f biilla, Cot. 2(i. 
biilUica, -an, m. vitiilus, Sciiit. .'il. 
bolla, -an, «». vas, Jiidith. 'Ilnr. p. 21, 17. 
bylling, -cs, hi. coUyris, Cot. 208. 
bcra, vide BKUAN. Voccs a lahidli incipientes. bkr. beoR. 283 

BKRAN, BEORAX (hfir, boeron, boren;), 1) ferri, ire. 2) ferre, yiynere. 
uelc god treo birir giicle viistniiis^ Malh. 7, 17. niiig beoran viistmas, 
Math. 7, 18. bii> bcred sunu, Math. 1, 21. R. propayare. hct liii to 
soinne sinra leoda Jiii viccuugdom vidost ba;ron, jtissit tiinc convenire 
stiorum vasallortnii eos, qui artem mayicam ad terras maxime remotas 
pro/jayarant, Caulm. 223, IS. beran foril, auferre, Colloq. Monast. 
biiran in, inferre. berau to, adferre ^ Cot. 14. beran lU, exportare, 
lied. Sm. «16, 37. 

iiberan (iibilr, cet.^ , su/ferre. hi ne magon niin earfotla liberan, mole- 
stias sufferre Jion possunt, lioeth. 39, 10. up iibci-an, surstim ferre, 
Ucd. Sm. 614, 11. 
iitberan (iitbiir, cet.) , proferre, narrare. he vundor manig, metodes 
niihJa, for men :ilbi"ir, J^ii he secgan ongan, multa miracula, dei po- 
testatem, hominibus prottilit, cum dicere incepisset, Ccedm. 249, 31. 
bobrran (.bebiir, cet.~), nasci, inferre, afferre, petere. gif miin mannau 
va^puuni bebired , si vir virtim armis ayyressus fuerit, L. Jilelb. 
18. nisi beb^red leyi debeat, cf. byrjan. beboren iunihte, munici- 
palis, Cot. 136. 
forberan (forbi"ir, cet.'), sufferre, abstinere, Math. 17, 17. 
gebcran (gebiir, cet.), ferre, yiynere, Oros. 4, 1. Gen. 35, 19. 
tobi-ran (tobiir, cet.), differre, distare, ttimere, Past. 17, 19. Ps. 103, 12. 
underberau (underbiir, cet.), supportare, sustinere, Scint. 
biirende, part. ferens, Ps. Vil, 3. 

uubiireude, part. sterilis, Luc. 1, 7, 36. intolerabilis, Math. 23, 

4. C. 
unberende, -an, f. sterilitas, Ps. 35, 14. 
biircndlic, adj. tolerabilis. 

ubiireudlic, adj. tolerabilis, Boeth. 39, 10. 
liniibijrendlic, adj. intolerabilis, ibid. 
unbiireudlic, adj. intolerabilis. 
biirenduyss, -c, /". fertilitas. 

tobiaeudn^ss, -e, /'. di/ferrentia, Cot. 69. Ps. 103, 12. 
unbcrendnjss, -e, /'. sterilitas, Ps. 35, 14. C. 
bera, -an, m. ursus, jl/r. yl. 13. berau fel, ursi vellus, Oros. 1, 1. 
bor. biorn, ursus. 
biren, adj. ursinus, R. 21. 
beorn, -es, m. vir, puyil. beorna be:ihgifa, qui viris armillas donat, 
Chron. Sax. 938. beorues blode, viri sanyuine, Boeth. Raivl. 158. 
182. beoruas geouge , viri juvenes , Cuedm. 184. cf. bor. bitiru, 
ursus; theod. Biriu, nom. propr. 
beord, -e, f. -es, n.? nativitas, Cot. 87. cf. theod. berd, n. yenimen. 
beordor, -e, /'.? -es, n.? puerperium. mid beordrc, Cot. 87. 
biirdliug, -es, 7«. puerperitim, R. 5. 

biir (bar), adj. vacutis, niidus. on baruni sauduui , in meris arenis, 
Boeth. 34, 10. 

b.irfot, adj. nudipes, Peccat. med. 8. 
biirlice, adv. palam, Soi}i. 
barjau (-t'»de, -t)d), nudure. theod. paron. 

abarjau (-ode, -tid), denudare, deteyere. \i\i abiirast lirc spraece, 
Jos. 2, 20. 
barenjaa (-tide, -t)d), denuduri? sand bareutidou vittidrc fjTde, 2S-1 }'occs a labiali incipicnlcs. Jjcr. l)ear. bar. ba^r. 

livonnc vadema strciini ece sfadulas neosan fneosjan?) come, are- 
nae denndatae sunt exercittn devoto ijtidicato), qutim {donec?) vn- 
dartnn fhicttts visitare locos sempiteriios veniret, Ctvdm. 207, 28. 
berjan (-cde, -ed), ferire, panyere, ptilsare^ theod. [tArjiin; ^nhd.bcra; 
bor. berja. 

•ibcrjan, verherare, libered, callidns, R. 82. 

uniibcrjende, part. intolerahilis, Aeqn. Vern. 19. 
beberjan Cbeb.vrjuu), erstruere, bcbyrd (= bebercd?), clavatuSj 

Cot. 49. 
geberjan, vexare, Math. 9, 36. C. 
oubcrjan, tanyere, probare, lioeth. tit. 23. 
bere, -es, m.? hordeum. anyl. barlej-, bere. theod. piri;»i, f. frumen- 
tum. yoth. baris. 
beriiru Qcontr. bereu, bern), -es, n. horreum. be feormad bis be- 

renes llure, Luc. 3, 17. ou bis bern, Math. 3, 12. 
berecorn, -es, n. hordei yranum, L. AOelst. W. p. 63, 33. 
bcreflor, -es, m. hordei area, Ltic. 3, 17. 
beregafolj -es, n. hordei tributum, lio-nv. 

beregriis, -es, n. hordei yramen. farrayo, 11 fr. yl. Som. 67, S'^. 
berehliif, -es, m. panis hordeaceus, Jlosiv. 

bei*esa;d, -e, /'. hordei seyes. ji.i biH be biui bcresaMi briugan, lii!d. 
4, 28. 
beard, -cs, m. barha, I.ev. 19, 27. 

beardlciis, adj. imberbis. ephebus, buteo, R. 87. 
barda, -an, m. navis clavata, Mone A. 131. 

bciirm, -cs, m. sintis, yremium. on eovcruc bearm, Litc. 6, 38. of 
|)as fiider bearme, Gen. 48, 12. goth. barms. 
bearmcliid, -es, n. mappula, Alfr. yl. 61. 
bearmhriigcl, -es, n. maitptila, Alfr. yl. 61. 
bcarn , -cs, n. soboles. filius, Exod. 1, 1. beon uiid bcarne, yrari- 
dam esse, ^Sotnn. 370. bcarn;i te;im, proyenies. vedrcs bciiru, ver- 
vtcis vituli, Ps. 29, 1. bciuu cciiuau, jxtrtiirire, Gen. 3, 16. 
bearnccunuug, -c, /'. partus, liosiv. 

bcarnciiceu, part. praeynans. bcarnciiccn vif Itrovad, lioeth. 31, I. 
bcarnciicuiiug, -e, /". yenitura, Som. 

be;irnlciis, adj. improles, siiie liberis, abortirus, Oen. 42, 36. 
bcariilvst, -e, /". Sdbods defectiis, Ilostr. 
briiruhifc, -an, /". adoptio. oii bcarnlufan Imbban, adoptare, licd. 

1.), 19. 
I)c;iruiiivrilra, -au, m. iiifaiitiridii, Hosiv. 
I)c:irntciiiii, -cs, m.i' procreatio sobolis, Oros. 1, 14. 
bcarii, -vcs, m. uemus, lucus. bcarii sclte, neinus planttirit, Ctrdm. 
172, 7. in (on) bcarvc, in nemore, Cot. 109. vjc niid bcarve jinb- 
scaldc, vicum luvn circumdedil, IlCd. .'t, 2. bco laud bcgoat, grrue 
bcarvas, H9, 13. 
bc;iroiiiiss, -es, m. prninontoriinn arborosiim. saiigcs ropc (rovc? 
rofcV) liciiiiiiiii fcrad , hliidc (iriiiiid, trcdad bciironilssas, caiitn 
conlentue (rovc) rel illustres (rofc) calerratim ro/ant, altu ro- 
ce canunt, calcunt arborosu promontoria, Cod. E.von. 439, 5. 
birr, -e, /'. feretrum, Alfr. yl. 26. yrabatus, lied. 5, 19. theod. piira. 
bicrdisc, -cs, m. ferculum, ilfr. yl. Voces a hhiali incipicntcs. b.Tr. bor. hyr. 283 

bsere, adj. ferenSy non nisi in Lompositis leyituv. cf. vristinbaerc, Iiorii- 

ba;i'C, leohtbipre. 
baeruess, -e, /'. fertilitas, vox in compositione tantnm obvia. cf. vuslm- 
bajrness, cet. 
fordbaero, -o, /. procreatio, Ciedm. 8, 31. 
j^ebaeru (gebauO, -e, f. yestns. iu geboeruni, Oros. \, 12. 
gebaT.in (-de, -ed), se yerere, ire, Beov. 2018. 
boreu, part. lalns, nattis, portatus. 

lorboren, donatus, concessus, Bosiv. 
fordboren, primogenitus, nobilis, Uosw. 
bora, -an, vi. qui fert, rex. rices boran, Ccedm. 296, 10. vox in com- 
positione saepissi^ne obvia. cf. sveordbora, vKpnbora, tacnbora, cet. 
bord, -es, m. tabula, maryo. of iilieavenum borduni, Gen. 6, 14. bor- 
da gefeg", tabularum conjunctio, R. 26. uavis , domus, Cwdm. 85, 
22. innan bordes and iitan bordes, domi et fores, Past. pruef. scu- 
tum. bald beoliata ('• beotliata) bord up aliof, audax promissor scu- 
tum elevavit, Ca'dtn. 193, 28, goth. baiird. 
bordliiibbende, part. scutifer, Beuv. 5785. 
bordbreoiTa, -an, m. testudo, Ctedm. 187, 30. 192, 23. 198, 9. 
bordgelac, -es, ?i. scutoriim ludus, proilium, Cod. Exon. 48, 9. 
bordveall, -es, m. scutorum agger, testudo, Chron. Sax. 938. 
bordvudii, -a, m. lignum clypei, Bedv. 2486. 
bordl^aca, -an, jh. testudo, la(/uear, Bosiv. s. l. 
borda, -an, m. (_vel borde, -an, /"..?) domus. fasme at hire bordan ge- 
risetf, feminam decet domi esse, Cod. Exon. 337, 14. linea, Cot. 
120, 34. Ben. 
b^re Cbyr), -es, m. puer. him bjras vocon, ei filii nati stint, Ccedm. 

75, 1. 7iom. plur. byre, Cod. Exon. 161, 14. bor. burr, borr. 
byrel (birel). -es, m. puerulus, pincerna, Gen. 40, 1. beviste Iiis hyv- 
las, Gen. 40, 2. 20. yldest byrla, j/incernarum primus, Alfr. gl. 79. 
byreljan (-ode, -ud), cerevisiam haurire, Joh. 2, 8. 9. feoud byrliide, 

Cod. Exon. 161, 8. bor. birla. 
byre, -es, in. tempus, occasio. 6d J^one byre, vsf/ue ad temptis, 

Chron. Sax. 1013. 
byrjan C-cde, -ed), tangere, tollere. theod. purjan. 
iibyrjan, adtingere, attollere. 
bebyrjan, aggredi. gif inan niannan va;pnum bebyred, L. Ai\elb. 

18. exstruere clavis, Cot. 49. 
gcbyrjan, accidere. hit gebyred, evenit, decet, Boeth. 40, 1. 
gciiubyrjan, contra ferire, contra niti. gif Iie ou l)oue ge;inbyrde, 
I)e hine ^log, si eum aggessus est, cujus manu cecidit, L. In. 76. 
togebyrjau, verb. impers. pertinet ad, decet, oporlet, Luc. 15, 12. 
C. R. Ben. 54. 
byrd, adj. natus, nobilis. byrdest, nobilissimus, genere primus, Oros. 
1,1. 
inbyrd, adj. indigenus, Gen. 17, 12. 
inbyrding, -es, m. indiyenus, Bosw. s. l. 
inbyrdling, -es, m. indigenus, Gen. 17, 12. var. lect. 
byrd, -e, /'. nativitas, Bosw. s. l. 

edbyrdau (-byrde, -byrded), renasci, Cod. Exon. 372, 3. 
forbyrd, -c, f. patientia, Oros. 1, 2. 286 TofM a lahiali incipientes. hyrd. — byrd. bcr. bkrx. DKKy. 

forbyrdigean (-dde, -«"id), sustinere, Tiosw. s. l. 
gebjrd, -e, f. nativitas, oriyo, L. Eddg. can. 13. natura, qnali- 
las, be his gebyrdiim, Oros. 1, 1. 
bjrddag, -es, m. dies natulis, liosw. s. l. 

gebyrddag, -cs, m. dies natalis, Math. 14, 6. 
bjrdiiess, -e, f. nativitas, {/ttalitas, liusw. s. l. 

anbyrdness, -e, f. resistentia, L. Eudy. poen. 81. 
inbyrduess, -e, /'. instructio, licd. 4, 17. 
bjrdl^inen, -e, f. obstetriXy liosw. s. l. 
bjrdicge, -an, f. plumaria, Cot. 161. 
byrig, adj. tanyens? 

byrigan Cbjrigde, byrigd), tanyere, yustare, Bosiv. s. l. 
abyrigan, tanyere, gustare, Thorp. Anal. 
gebyrigan, yustare, liosw. s. l. 

oubyrigan, tanyere, yustare. gif Iie hvene acr biteres onbyrigtf, 
lioeth. 23.