Skip to main content

Full text of "Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves bef ore it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Over dit boek 

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteur srechttermijn is verlopen. Het kan per land 
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automatisch zoeken. 

Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http: //books .google . com 
J 


7 V r, w y 7 r c-t AT,M MAC ', uutl nh. Tc w ( NIÉUWEN UTiLBN ALMANACH [| 

W EGwVzER 

DER STAD GEND 

IN TBEZONDER, EN FAN DE 
PROVINCIE vAnX^OST-VLAENDEREN' 
INHETALGEMBTNn ^ 

Voor zoo veel als aèngaet de zes districteo ^ de naie- 
meo der (laraemeesters eo schepenen van alle de 
fteden , docpeo. eo vr<lcliieQ ( de Tribuoaleo, Rechts- 
geleerde ,, Avo.n{s • Deurwaerders ^ Notariistii e|i 
Vrede-Recbters ; de. naemen der lieer ea Pastors, « 
Onderpastots en Deservitors van het Bisdom vaflGend ; 

MxbsGADB&a 

De veijaeytinge der bureaux van bet gouvefneÉfef t j 
den gouverneur en de naemen der Heeren staeten 
der ^V'oiridcife van' Post- Vlaèna eten ; de Bureaux 
en Ontfangers t«i0 het lEnregistrement ea Dontey- 
n^\i^ yoiver^ttjeyt ; de^Banquiecs .ea Maekelaers ; 
de Negocifuten en ICoopmans ; de Manufactur^ ., 
Fabriquen en Magazynen ; de Konst-werkers , enzl . 
Men !ieeft»èr bygevöcgt » naer alles wat noodig ii töt 
èenen volmaekten Almanach voor bet Jaélr ' 

M. D. ccc. XXV., \; 

Het vervolg d«r irarkingete vao do firaof chc legers 
gedaereode nanne ontwenifeUuge , als ook edoe 
merkweurdige Kronjko , enz. ena. V H ET L.Y. J A E R* Tot Geiid, ky F. J. BOOAERT-DE-CLBRCQ , in de 

' ODderstraete. f'J^i Printod in B•lg^tm• 

1 f r V ERKL AE R LNCÏE.. 

V A « D. K Z S II •^■^^i^^m A N A C H, 995037A 

HUH6H ireti::. . . v-.-i ' t 8 a 5. * f yfff^ "^jJLa^g ï^ }65 clAgea en x«s uren ^ he« 
A* word verdeelt in i a maenden en tn Sa wekea» 
I^oer de scheppinge der weireld volgens 

de Grieken •....•.. 733^ 

Idem volgens de Latynen * , . ^ . . • . 6.724 
Idetn, volgens de oude luliaensi^he rer^ 
i keninge . , . . . é • ....,,.•••' *53^ 
Idem volgens de Hebiréeuwen •••.•• 5586 
X4em tc^gens degenteyne rekeninge . • 5774 
^aer dè Diluvie . . • . . , . .. ^ . . ; . 4108 
Naer bet begin van den óuqen luliaen- 

schen styl .•.•...•..... w a '1869 
Niter het begin van den nietnven gregó^ '; 
. riaenscben styl .•••'...•,.•. ."'243 
Het tur^Cseb jner 1940 begint den 2$ aiigusti 
^ 1824* en eyadlgt den 15 augusti. 1625. 
Zondag - Letter B t ' Gulde' - Getal 4 

Cirkel der Zonne 14 f Ëpacta -* XI 

* Dit beteékent Vastendag en Vleesch-der- 
vinge den geheelen dag. «. 

Buy ten cte Zondagen zyrfer maer Tier Feest^ 

• dagen , te weten : Kei^stdag y O. H. Hemet» 

vuerdy O. X#. t^ . Hemélvaera en AUerheyligen^ 

Dry Koningen » H. S<ieraments-dag , $S. Pe- 
trus en Paulus , en.de Feestdagen van de Pa- 
troonen van idere dioecese en parochie , worden 
Reviert op den zondag naestvolgende , en de 
jaerlyksche Kerkwydingen op defi zondag naer 
de Qctave vai4 Allerheyligen, ( iij ) 
ECLIPSEN. 

Dit Jaer zallan'er Tier Edipten oft« V«rdayftévjB-p 
gen «jn : .twee een de Zoone en twéé een de Maeoe. 

O e eerate ia aen de Maene den i jnny , ten 3 uren |5' 
min. 's morgeos , fticfatbaer. 

Oe tweede ia aen de Zonne den 1$ jany 1 ten f^ aren 55* 
min. 's sTonda , on«ichtbaer« 

De derde ia aen de Maene den iB noyetnber , ten 4. 
nren 19 minaten 'a avonda, gedeeltelyk aichtbaer. 

De Tierde ia aen de Zonne d«n 9 december » onzichtbaer. , 

casaaaaaa 1 1 ' II i , u 

"S^OTk, DeMaenloopen zyn berekendppfgens het ob" 
zerpatoriuni pan JParyt, liggende in cfe noorder^brëedtm 
¥an 48 o 60' i4« , urw^l Gtnd ligt in $1 » 5* a" 
noorder '^breedte , h^t welk een verevhil maekt pa^ 
6 minuten 34 eecondem»^ 

ORDONNANTIE 

Op het it^ydkn dtr JVtrk •Klokke *s morgens* 

1 1 Aug* quarc naer 5 ur« 
91 ten s'nreo e^ balt*. 

I •S;^^ quart Toor 6 ar. 
Il ten 6 nren* 
21 onart neer 5 9ren. 

t Oct, ten 6 aren en balf. 
II qa;irt voor 7 uren* 
SI ten 7 aren. 

I Novtmb. qaait naer ? 
aren. 
II ten 7 aren en balf» 
81 quart voor 8 aren. 

i Decemh. ten 8 aren^ 
tot den 11 Jamary. I January ten 8 aren. 
1 1 ^nait Toor 8 aren. 
91 ten 7 aren el| half. 

I Feb' 9aart nier 7 ar. 
II ten 7 uren. ' 
91 qaart toot 7 nx^n* 

I Maeru ten 6 ar. en bal f. 
II quart naer (( aren* 
91 ten .6 aren. 

I April qvart voor 5 ar. 
II ten 5 oren en balf. 
91 qaart naer 5 aren. 

t A&y ten 5 uren » tot 
den.i^ Augmêm ORDONNANTIE 

O/» ft£^ luyden der Werk •Klokke ^savtmds* t Jati» qaart voor 4 vY« 
21 ten 4 areiu 
91 quart naer 4 uren» 

I F^b, teo i arn en balg 
Il quart TOor 5 «ren* 
Si ten 5 aren« 

X M&uru quart nier j or» 
II ten 5 aten en. half* 
91 quart voor 6 aren». 

I April ten 6 uren. 
II qwirt naer 6 urer^ 
91 een 6- nren en balf* 

1 üfayt qnart voor 7 nr« 
II teo 7 iireoi tot i ^^u^» I Aüg. quart voor 7 ,|i/« 

II ten 6 uren en bair« 

91 quart naer 6 ureo» 

> I Sepu ten 6 uren« ' 

vt quart voor 6 uren* 

91 ten 5 uren en hal^# 

I Oct. quart naer-s uren* 

II ten 5 uren. 

91 ouart vóór 5 nren. 

I Nov» ten 4 nr. en balf« 

11 quart naer 4 nren. 
9itC9 4yre^. .0 . 

.1 ^epembfi^ Qaa^> too^ ff^éteifiiche Ueritdagia vm Oosi-P-lMndirenr 
DmV-rydag Auenede , Gend, Slaay, siny». Haninc^^Na* TARlF,a^ dé Richt»» ,U hnaeUn poor Au intomen 
enuytgaen der Stads -poort*» nasr hu shyunZ. Van den i novtmbtr tot 
den.st maerudaerin^" 
grepen ^ de twee eerste 
Breo oaer bet sloyteo en 
een e nre voor. bet ojpen^i 
en van den % april tot 
den zi octtkber de eerste 
ure oaer bet slayten en 
twee nren voor bet opeio : 
Te voet , >ar-persoon • • 
Te peird »,ptr persoon • • 
Eytayf metawiet.'en i pefrd 
n H' n-metaidem 
♦» ♦» trmecsidem 
» iDet4Wiel.en3idem 
1» f» M met 3 idem 
n n Mmet4idem 
tt w Mmet6'idem 
De ê^olgende. uren tot eif^ 
uren , eo van den i april tot 
den 31 octoberioi'j/gif^. 
demachts : 

Te voet , par persooir • • • 

Te peird , par persoon • • 

^ytny g met swièt.en i peird 

n w n met 2 Idem 

f» «* n met 3 iiem 

" M met4 wieUen 9 idem 

t« M 91 met 3 idem 

. M 99 ««met 4 idem 

99-99 n met 6 idem BRABANOS courant O B IrD. G. Sun. 

0« I -^ 

o - 4 - 0-. 
o - 5 - o ' 
o» 7-0 
0-8*0 
o- ro-o 
o*- I5*a 5-0 
o- o 0« 


S-0 


0- 


5- 


•0 


0- 


7-0 


0- 


9 


•0 


0. 


10 


•0 


0- 


12. 


0- 


17.6 


I- 


10 -O 


3 - 


8 


Iderenper^ 
'soon , den • 
koetsier ttyt^ 

fenomen^zat' 
öveadien ^e- 
taeéen i sutj/t^ 
\vef 6^den. , Iderenpép» 
\>soon « den - 
koetsier uyt'» 
genomerifZai 
póvendien be^ 
taeiensstity 
vers. Nota. Van den 1 november tot 31 maerte ioclas betaett 
mts naecelf uren bet debbel van bet boogste recbt , eo vaa 
den; I ^pM tot \i octob*<r iosgelyks van u midderaaciict 
tot<wee wta r«or liA* «openen der poorte. 'Oft DONK ANTI E 

<Pp het openen en eiuyten der Foorfen» Het openen der Poorten» 
'15- jan tot I Feb. ten 6 «r. eo half. 

1 Feb, tot 15 xetfóweü. 

»i5 Feb. tot 1 Maerte ten 5 nr. en balf. 

I Maerte tot 15 ten s^vren. 

• isMaene tot 1 A^ril teostiren. I April tot 15 
15 April tot I Mey 

1 Mey lot 15 
isMey tot I Aag. 

I AagBSci tot 15 
IS A«g tot t Sept. 

1' September tot 15 
15 Sept. tot 1 Octob. 

I October tot 15 
15 Octob. tot I Nov. 

1 November tot 15 
•15N0V. lot I Dec. 

1 J)eeemb. tot tsjan* ten 4 nr. en half. 
ten 4^ oren* 
teo^ uren. 
teo 3 ar. en balf.> 
ten 4 uren* 
ten- 4 oren*» 
ten 4 nr. en balf . 
ten 5 uren. 
ten 5-4ir. en balf. 
ten 5 nr. en half. 
teo 5 uren. 
ten 6. nr^ en balf. 
ten^nr.-enhblf. Siuyten» 

5 nren en half, 
i nreo. 

6 nren en balf, 

7 nren* 

7 nren en balf. 
f «ren en balf* 

8 nren. 
91 nren- 

9 aren en balf* 
9 nren. 

^ nren eir balf • 

8 nren« 

7v«reQ en-bal^ 

7 nren. 

i nren eo half. 

6 nren. 

5 nren enbalC» 

soran. JAEll- EN PEIRDE-MERKTEN. 

j. IVyst de Jaer^ en p. de 'Peirdt^merktem^ 

January. Den 3 Onynkerke j. en Andenbnrg ].<eA 
p. 9 S.Omer j. 18 Aersclioot j* a6 Rnremonde j.^ Loo ia 
Veuren- Ambacht dtn derden djoadag '?an idere naend 
'( ojTtgenomeo april en october) ). en p. 

February Oen 3 Leaae j. 4 Overmeire j. 14 Henaden 
]. 16 Diest |«>33 Antwerpen p. a6 Fraeeen in Henegaaw j. 
'ii8 Ipren en Herenthais j. Kastel alle woensdagen in dea 
Tasten p* 

Maerte* Oen -5 Isegem^j. -6 &apryk;j. en p* 7» Gee* 
raerdsbergen j. en p. 8 Gend, op den kenter p.iiGend 
j. en AjftSel p.'i4. Stekene j. en p. «idGeel j. a5 Ninof e j. 
16 Bergen ' S. 'Wioqcks j. SoOostboorg p. 

JÊpriL *Oea.4 Geeraerds bergen j. en p. 5.Herseelo 
j.y Roosselaere en Waerschoot j. enp. 6&ortryk en West-* 
capei j. 7 Bmgge p.^to Kortryk p. 11 Tbielten Michcl- 
beke j. ia Wetteren j.'en p. iS Poperioge.j. enDeynaej. 
en p. 18 Assebronk). IQ Oendefwindeke j.en p.4i5 Sinay 
). en p. a6^ottegeni^. ^ 

Af ^. Deo 3 £rtTelde . Hnist, 'Morbecl » Wadripont, 
&a^8el én MaMegem'j., Oeeraerdsbergen » Andenaerde en 
E'vergem j. enp. 1$ Braggcen Raysselede j. S. Nicolaeaeo 
Zonaergem j. en p. 8. Poucqnes ). 9 Gend t bfnyten de Dam- 
poorte y j. en p. i3 Bergyk j. i4 laegem ). 16 Bmssel » 
"Waervik , Damme en Maria-Onoenhove )• 19 Doorn^fk 
en Audenaerde ). 3i Zantberge j. en p. 34 Axel |. ,I9e- 
«Tcle i Nazlretfa en OosUrzccle j. en p. -2$ Antwerpen •j.^« b. io Ardeobtitg j. dilto^wej., WacUn «o fiefcbctn By 
Roosse i*,eo y. 

Jttn>. Oen a Eecloo j. 5 Eassel j. 6 Lier en ScliettebeH6 
j. 6 S'cheltebeUe ). «n p. ^ Sldijrs eu iiêde). g Thielt ]• 

16 Oofltbourg ^. t8 Waeregem j. en p. i^Zaj^ddorpe}. en 
Kemaeke j. en p. ^aGaveren «n Philippine j. 9[3Hettelveir-> 
dégem '], p4 Doynkerke j a5 Roosje, KrayshauUm en li.cin- 
acke j..en p. aé Nieuport, Meenea ,'S. Jan-Steen » Vloee- 
berge j* » Kapryk en Looéhristi j. en p. af S. Gillis j. ea 
p» ag Oofftende én Pobeques j. So S. LieTens-bautem ]• 

Juiy, Den 3 Meohelen j. '4 Ayelgem j. 5 Poperinge 
en'A'asenede j. , Aflaten Zeveceeken j. én p. ii Tboarodt 
j^ 17 Theeinat j. ig Dixmujrde j. di2 Middelburg). a5 Gend , 
op S. Pietera, j. eo p. i5 Vlocaberge )., Bȟggep., Yenme 
j. en p. 18 Mittove i^ 

jiugusti. Oen 3 Gend beloke , Zottegem en Steenberg* 
j ^ Kaaseli Zamalagen McMirbeke |. 5 tperp. f Lokeren 
j* io Eeoaenie j. en p. '16 Moralede ). » Jabbeke p. 17 
•Deynze }. en p. ai Atb, Aeracboot en Ezaerde j. la 
Ooaterzeele j. «n p. j|3 Oyermeire j. a4 Kortryk j» a8 Oen- 
dermonde j. ag Antwerpen j. |cu Geeraerdabei-gen j. en p. 
3o Rjaael en Poperinge j. , i^evele » Ronaae , Manwe « 
HenielTóirdeg«ni j. en p. 3i Bnlat p. * 

Septemberê Dea i Aodèuaerde ). 3 Halleen tiecbelen 
|. 5 Loven. Saa tan-Geud en Maldegem j. » Basaevelde^ 
j. en ju 6 Wettereo, Ronaae en Zele j., Wacl^en j. enp* 
9 Ifecterbraekel ). 8 Ruyaaelede j. , Bercbemp. 9 Ande- 
naerde j. en p. ia Boucbaute j. i5 Waeracboot j. enp. i4 
INtnoreenMerregem j. 17 Haerlebeke ji igNazaretlil* an 
P' ^o HaitiDiei. en p ii AotwerpenJ. ia Doórnjk y en 
i%iéH f. «o p. a4 Waterrliet j. aj Ertvelde j. en p. ag 
^ienpoort j. en £ecloo |. an p. 

OctoBcr. Den 1 Aielp. en Aelat |. 9 Dendartooode en 
flfichelbeke j. ^ Ertveide an Ooaterteele j. an p«,4Rotta- 
tehere an Zala j. an Zomergeni j. en p. g Kaprjk j. en p. lo 
Sandarmonda }, an Deételbergen j. en p. li Etrergem j. an 
p4 19 Zaotberga j. an p. i3 Meeaen j. i5 Waeregem j. an p» 

17 Dendermonde j. té Brnaael , Meenen , Zottegem , Aa- 
ienede en Poncqaea). , Lokeren en Denderwindeke i* en 
p., ig Vloeabergej., Deynze en Haehertj. en p. la Dii- 
tnayde j. a5 Beteren (land van Waea) , Ardenbnrg en Po* 
peringe |. en p. ag laegem {. ! 

Noi/emb9r% Den 3 Wacbtabeka j. , Aeltte an Maria-Oa- 
denbove j. en p. 6 Avelgem {. j Haasebronk j. Il S. Lia- 
tena-bantam en Giatel j..en p. i4 Gavra )• en p. i5Rou8^ I 
Maere j. en p. la Kaaael en Morbeck j. 35 Ooateads )• 
an pv'ag Zereneeken j. an p. 

December. Den 4 Lokeren j. 5 S. TficoUea f.ea p. i 
Hoogatraeté j. 7 Aelat j. i| Rjwel p. il Antwerpen j. 
io Brttg-gc j. at Zotlegcm j. (^1 

POST-COnPTOIR TOT «SlïD. 

Dêü bureau iè m de iitd«i«cke|df|raflte. 

liOoipum 

Veu graeve 'tSerclas IIII7, 
aederscheldstraete 
Controleur , 
ll»aniiDiené-de Nobole', sinta 
Jaof-Teate 

GeemplcyeerBv , 
A. de Pauw, oedvrscheldsti'* G. da Boweu») itnijte üaM- 

Te«t« 
3. da Paape , botermerkt 
tl. Laameoa » qaaadbam 

Fmcteurs ^ 
De Pauw » litiejrstraala 
Paateur « $, PiateraDieUwlt. 
Rouasearu , ooderbergen 
Moerman » ▼laamerkt 
ISarket , cataloguoatraeta I(oTA. De tw«e kleyne brief-kasaen , dependen t aea ' 
hel groot comptoir , zyn de cene hy joff. de weduwe 
Barre->Btaschop , by de Tlecfichbiijfii-brugffe , en de an- 
dere hy sieuT Sooeck , kételpoorte. De«e kaaaeu worden - 
^l]e avondeu om acbt uren gernyifkt. ' 

VERTREK DER POFTEN TOT GEÏiD. 

De brieyen voor Vrankeryk , Engeland « Duydaland , 
'Spagaien en generaeljik voor nUe plaateen, -vertrekken 
alle degen' en moeten in ^n post zyo .voor negen en in de 
k>!eyno brief-kassen Toor acht iiren 'a avonds. 

Overeankomatig de bepaeliogen van bet tractaet , to^- 
•achen de liederlanden «n Vrankeryk , zullen d« porten eo 
franquer-gelden der brieven , na maete -van den afitand 
die 4^ itelve op bet grondgebied der twee ryktn doorloo- 
pen, worden ontfangen volgena de tariven der beyde 
officien en na evenredigheyd der swaerie » volgens de 
franache progressie. 

Voor 'de-stael«u en koopwaeren-, ecbter , laida verzon- 
den wordende ondvr krujrs-bariden , ofte op eejQe wyze 
'darb' den iabood^der paquetten Kooneu worden ua^ezieu, 
zullen" de pryzen worden gemodereert tot op een derd«, 
vrel verataende « dat dit derde noyt minder zal kouuen 
bedraegen dan het gene aeu eHt officie voor eenen enkelen 
'brief van de zelve plaetae van af komste eu 'bestemmiuge-y 
zoude toekomen. 

Het public zal zyoe brieven en paquetten voor Vrank- 
ryk 00^ konnen doen aen teekenen , docb zonder dat daer 
by een'ige aengifte van- de weirde kan geschieden. .Voor 
bet aenteekeuenvan-delelve word eene gedwoogenefran- 
'^ueringe betaelt , ten bediSaege van bet dobbel gewqone 
port, by de tariven der wederzydache officien vastgesteld. 

De brieven en paquetten voor Spagnien , Poatugael en 
Gibraltar , zyn onderhevig . aen eene ge Jwóngeue fraiH* 
queeriuge tot d« u^tersie fiaiischegreuzvii ^ {>a«leude aN^a 
die yaa Spagnien. VEIVTIIEK Om'PDBLIQUB VOITÜREN 
^ ÜYT GXVfD. 

i^i^^f' l*'*.^»^" «« War uren en httUuMTtidddBm 

uimsterdam^ ea eeheel Hollaod , alle^daeen €en Tier nr««. 

'tmorgeoe, ia de g^ote Poeter,e op denTaaVen '.' "*"*" 

^«/«.er;;e« Alle degen in den «omer ten Yier uren 

amorgena lo de groote Poelcryeop den kanfer en in d!ï 

«eiingt lo bet VAhaja en id bet Hof ran Weenen ■ >«> 
«yen .„ teo twaelf „„n '.„orgeo. iuZ K. sle t^ 

«» uren imorgenein den winter, «h ook ten dr* «r.n ï» 
de goude Slealel, b, 8. KicoUee-kerke. * "* 

«««;?::„ CoSr *"* ''»' "- ••-«•'««•« ««« 

.of^n^a^d» f ■«?' .*•■ ^'' ■"■ '««-orge». f« de« 
t.D Ms^rii ?„ I ""•' '•" *«• "'»° '" •'• "«/«>«> Sterre • 

ChwJroytïe. t-„ /• ?*' •«komeB der bergie aeA d« 
Peird« lV.i ' "" ''"''"••» neer middag in de eroolT 

in het HoTv;„ wL °*'r-/v' '''S- ten yier nre» 
«ren in den «ömTr .„' .in £ * k~rumerkt, en ten ie. 

winter in den «,,». T.n SLö^r ï?" "ï''*» '" «••» 
Devnt.. a II * *""• "" '-R'nont , kleyne kooromerkt. 

go^rHoof%;tE:rk?rrerr'''''^"°^ 

intÓ ho^.ti''^"'''*-- *- "'"'M.» "•» de haWe Maene, 

Iv^e't belT? ' '" •*'' ■""' '•r-k««5e^.rTe«eï; 
»jr net belfort , ten een are aaer middac. 

inf rp-TkC ^•^"'f^- A"»*!'?*» ten ze%eD nren beorteling. 
» de Ueyne Sterre eo ten twaelf uren brartelinesin het 
«fA» ;" Weenen , alle op de koommerkt. ( i» ) 

Ooëtêndê. Alle dagen tan ttn urt natr middag ia d« 
groote Pei rd e-poster ve » op den kautar.- 

Jlonsse, Alle ?r^dagea in den Roskam « bj S. Nico- 
laes-kerkeu 

liousselaere» Alle djrnsdtgen en Trydageo tfn twaalf nraa 
in bet hfttel des Pajrs-BaSi op de koornmerkl. 

Thiêli, Alle maèndageD , woensdagen cu vrydagen 'aio<» 
niere ten Avy en 'swioters tan twee uren , iu den kertog 
▼an Wellington, io de drapstreete, en inket gooden Hoofd» 
ky S. Nicolaes-kerke. 

S. Nicolaeê. Alle daffen ten drj nren in ket gondaii 
Hoofd y by S. lIiGolaes«Kerke« 

Temêehê, Alle dagen ten tien oren 'a morgens in bat 
Hof Tan .S. Jooris t op de koogpeorte* 

fF'etteren* Alle djnsdagen en vrydagen., tn den «omar 
ten' Tier nren naer middag ^ in ket Hof yan S. Jooria « 
op de hoogpoofte. 

Zoitegem. Alle maen dagen , woensdagen en Trydagaa 
ten drj uren in bet Hdtel rojal , op den kauter • en dyo»» 
dags en '» rrydags ten twee oren in de kleyne Sterre , op 
de koornmerkt. 

V£aTR£K DER VRACHT-^WAGEliS. 

jfêlstf Brussel ^ l^amen , Luyk en Linihourg. Alfa 
maendagenen Tr^dagen ten twaelf oren by Crampe, in do 
Bargie Tan Brugge * by S. Nicolaea-kerke. 

jtssenede. Alle dynadagen en Trydageo ten twaelf nren 
in den Post-meester , op de slypstraete ; neemt Tracbt Toor 
JLangerbrugge , Cluyzen en Èrtvi^lde ; en alle dyosdagen 
en vry dagen in de Rooze, op hetaluyzeken, ten twaelf nren. 

Aih en Bergen* Alle dynsdagen en zaterdagen 's mid- 
dags in de Sterre , op de koornmerkt. 

jiudenaerde en Runsse* Alle dynsdagen en ?rydagen 
ten twee nren naer middag in de roode Poorte , by S* Ni« 
colaes-kerke ; in b^t Stenrken , op de gaeremer&t , eu in 
de Zwaeue • in de drep^traete. , 

jtuwegem. Alle dynsdagen in bet gond«;n Hoofd , by 
S. nicolaes-kerke » en 's vrydi^s in de Katte « in do 
kamerstraete. ' 

Avelgem, AlleTrydaeoa ten twaelf uren in bet Steurken « 
gaeremerkt 9 en io deu Duyds, by S. Jacobs-kerke. 

Brussel* Alle woensdagen en zaterdagen in bet For« * 
tnujen , en 's woensdags en 'srrydags by- Crarope, in do 
Bargie Tan Brugge, beyde op de koorumerkt. 

Bassepelde. Alle dynsdagen en Trydegen ten een nro 
in den Post-meester , op de slypstraete. 

Bouehaute. Alle Trydageo ten elf oren in den Pv stmeea^ 
ter , op de slypstraete , en in de Rooze , slnyzekeo. 

Calken* Alle dynsdagen en Trydagen in den Spiegel ^ 
op S. Ja€obs*nienw8traete. 

Capryk, Alle Tjrydpgeo in den Boer » op de slypstraete. i *^ Vruyshautem, IlIU yry dagen teb^lf uren io denicfiiwe 
Ylftsmer kt ; QeMit Trachten doet commissten o^ Kokere^ 
l^annêgém^Led9^ Oyokë en 0^órtegem. 

D^iU0rg9m. Alle trydagen |en tüvaelf arenfix by êievff 
^e RcHisaeatt , op de ▼lasmerkt n.^ 19; neemt' Tra ch^ea 
-doet eommiatien op PFont^rg^m^ OoftAern p Markegem , 
M0Os9beke en omliggende plaetseii. 

Deynz9, ARe dyuïdageti «a vrydagen ten vier uren th 
^e kieyue Sterre , op de koornmerkt ' 

-Dixinuyde, Alle voensdagen ten dry nren in Picar* 
"dien , in den hoyaerd , en 's v4rydagi ten eea ure naer 
tniddag in de Sterre^ op de koornmerkU 
Drvngen, Alle vrydagen op den poeh 
Doornyk, Alle maendagen en donderdagen ten twaetf 
titeu by sieur Crampe » in de Bargie va& Brogge , bjf 
S. Nicolaea-kerke. 

JSeeioo, Alle dyntdagen en Trydagen ten een ure naer 
middag aen den Dnyds , hj S. Jacobs -kerke. 

Item alle dagen , de zon«- en donderdagen uytgenomeQ ^ 
vertrekt eenen Vagen by (^ado , baliker , in de kamer- 
«traete , die de brieyen en commissien bestelt op Maria-^ 
k«rk9 1 LouendêgeM , Waarschoot , Bécloo ^Maldegem^ 
Oostbourg^ NfeuwpÜet, Yzendyke , Groêde ^ Onderaan^ 
BrBskens en geheel het laod vao Cadzand. 

JExaerde, Alle vrydagen ten twaelf uren ia d^ herberge 
INaiitès , op de ajqynleye. 

Gaveren «n.daei' omstreeks. Alle vrydagen in bet gou-- 
•a^en Hoofd , by S. Nfcolaes- kerke 
HuUt* Zriet Bfoerbeke, 

Huysêe, Alle vrydagen ten een ure in bet Papegaeyjen , 
ia de kamer^raete; neemt vracht voor Jluwegem. 

I peren en Faperinge* Alle dynsdagen en xaterdagen 
in de kleyne Sterre , op de *koornmerkt. 

Isegem, Alle vry dagen ten tivaelf uren in den OH- 
|i1iant , op de koornmerkt. 

Kortryk , Iperen en geheel H^est- Vlaenderen, Alle 
dyuadageo , donderdagen en zaterdagen ten tweo uren naer 
middag iu den Haetewind| op de loornmerkt. 

Laerne. Alle dynsdagen en vrydagen ten twee uren naer 
'Diiddag in de Koorn-bloeme I in de kraysstraete. 

Lokeren* Alle dyosdagen en vrydagen in' Picardiëa , 
in deo hoyaerd; 's vrydags in het gondeo Hoofd t hy S. Ni- 
*coUe8-kerke. 

Leue , Ath , BéTgen en het ffenegauwsche. Alle dyns- 
idageu in het gondeu Hoofd , by S. Nipolaes-kerke, en 's»a- 
%erdags io de kleyne Sterre , op de koornmerkt. 

Machelen» Alle vrydagea ten twaelf uren In het gon- 
zen Hoofd ^ by S. Nicolaes'kerke- 

Meenen. Keus ter vreke iu.de dry Koningen., op de 
jkoorumerkt. 

Müerh&ke. Alle ^j^nsdagea en vrydagea iu ik iloose en JB VWaélügtïi « op lut sloyiekeo ', l«o iwaelF uien ^a mt4« 
dags ; doet commtssifra o^ HuUt , Siekeng f MêtuU/ii^ » 
Koejfwacht tu Exaerde. 

MeuM^ke. Aile Vrydtgifki io dan Do|dg, bj S.JêCofct* 
Jierka. » 

Nhrnea » ^üfk , VerviBn en hat Ztimbutgêchêl ïn 
jle Bargla ran Bragge , by S* Iilicalaea-kerka. 

Nepele, Alle dyaadageü en vrydagen ten twee oratfnaer 
middag in Pieardiën , in den boyeerd^ 

Ninovê* Alle trydagen ten tien uren in bet Höf yan 
S. Joods, op de boogpoorttf. ' 

Oatte^elóat, Alle Yrydagen io den Eoeri op de irlyp«' 
straete. 

Peroae/z. Alle dynsdf^eo tan dry oren in de roode 
Poorte , by S« Nicolaea- kerke; neemt vracht voor Condé^ 
Doornyk , Atk , Betgen , uiudetiaerde en Leus, 
. Ronsêe. Alle , vrydagen in de balye Maenc , in den 
hoyaerd, en in de goude Sleutela, by S. riicolaaa-kerke* 

Rousselaere en daer omatreeka. Alle yry dagen in de 
kleyue Sterre, op de -koornmerkt , en in Picardiën , in 
den hoyaerd , ten twaelf ureo. 

Jijfssel eu gebeel ^rankryk* Alle dynsdagen , donder-» 
dagen^en laterdagen 'aoiidd^gé in de bargie van Brugge y 
by S.lMicolaes-kerke» en 'smaendags, 'a woenadags » /a vry- 
jtiaga .en «aCerdaga by d'beer Quanönne-Goedeman | op deo 
firabanddam d«^ i3. 

Soê^vM^.Gend. Alle dyflsdagen en Trydagen'ten een 
ure naer middag in den Poat-raeeater , op de alypstraete | , 
doet coéamiaaien op de omliggende' dorpen. 

S, Nicolaeê , Beperen en geheel het land van fFaei, AF e 
dynsdagen eu vrydageu ten twee uren naér middag in dett 
boyaerd « en io den OlephauC , op de koornmerkt. 

fSottegem, Alte woenadafen en vrydagen ten tien uren^ 
in d'berberge den Dujda , by S. Jacobs- kerke. 

Thielt, AUe dynsdagen en Tr:'dagen t«'n twaelf uren' 
in bel Hof van Reenen » op de koornmerkt. 

H^aekwn* Alle vrydagen ten twaelf oren in de Hopr 
irnn Vrede » in de kamei-slreete j en in het Hof vaü» 

5. Jooria I op de hoopoorte. 

. fJTaêregem* Alle vrydagen ten elf uren in bat Krogt-*- 
jen • op de vlasmer kt. 

0^aêrs€hoat. AHe vrydagen in de Platte^borze »^ b/* 
de vrydagmerkt. 
. Zwynaerde. AUe vrydagen in^bet gouden Hoofd i^ by* 

6. Nicolaes- kerke. 

VfRXaEK DER RËÏZENDE BODEN. ^ 

jielire» A-lle vrydagen ten elf uren in bet Sfaoueken Pis « • 
op da ainynleye ; doet. comniissieti daer omstreeks. , 

Asssnede, Alle maendagen » woepsdagen en vrydageil^ 
in dttt boll andschctt Wageu , op bet sltijzekcnk ( ^^ '> 

^fUrdênhurg. A]lt dyotdagen eo Trydagcn io Pic«rïlvê|i-« 
rio deo hoyaetd ; dost commi^sïan op Nieuwrüei « JTztfiï- 
^i^Jttf ea Breskefu» 

jixêL Alle Trydagen in liet Leenivken » op dei^arsleye* 
\Bitssepeidê, Alle dynsdagen eo vrjdagea byiiear Gram— . 
,|»ey op de koornroeFkt» en in den Poat-tneester, op da 
>8lyp8traete; besteld de brieven op fVatervliet^ ^Kapryk-^ 
Meulestede , £uergem en Sleydinge. 

Berchem* Alle woensdagen tfn tien aren in den Ro»- 
ikam^f by $.>Nicolae«>-kerke ; doet commissien opMelden,^ 
ISulsiqu« , Quaremont , Ruyen , Rusiigniês » Amogie^ » 
<Orroir en SeAarlapin, «^ 

Botéiaere. Alle maendagen en donderdagen ten twee 
• «ren naer middag in bet Kaaonjen , by 't belfort. 

^Capryi. AHe maendagen en doederdagen ten dry nrea 
inPieardiën inden hpyaerd ; doet commissien op Bt^ergem* 

Dëynze» Allo dvnada^en ea vrydagen' ten dry aren in dea 
'Pelgrim ^ op de koornmerktf doel commissien daer om- 
ïfltreeks. 

£€cioo. Alle dynsdagen en vry dagen ten Vier oren neer 
uiddag by d'b^er 4e Kryger, koopman in bie«en 9 10 dea 
hojaerd ; doet -commisaien op f^aerschoot , Oostwin^- 
kel , Adtgem ^ Maldegem^ Ard^nburg » en in geheel de 
omliggende polders. 

Bverg9m-.k\\e dageayan negen tot tien oren 'smorgens.', 
'In d 'hér berge Nantes « by de Vleeschhuysbrugge ; doet 
•ook commissien op JF^tndêlgem ^Oo^takkêr ^ Deateldonk 
en Hfeuhstedë* 

Brtvelde en Cluyèen* Alle Tfy degen in den Boer, op 
'de slypstraeté. 

HeliUrgem, Alle vrydagen ten twaelforen in d'herbergo 
rliet Zouuek«a« bj d'hoye. 

fftrseéle» Alle Trydagen in het blaow Lam , op dea 
«hrabanddaixij doet commissien. op S. Lippens* Bautemi ^ 
S* Antelink ^ JfVoubrechtegem en Borsheke. 

WUUt, Alle djrri8<J«g«u en vryrlagen ten twaelf uren ia 
'de Koo«e en io Vlissiugen , op het sloyséken; doet com- 
missien op Moerheks , Meuhstede » Mendtmk , Waektw* 
^üke , Stekene ^ en omliggende plaetsen. 

Lichterpelde, Alle djosdagen ten elf eren in Pictrdiën « 
an den boyaerd. 

Meerendré. Alle dyosdagen enrVrydagen ten twaelf nrén 
^0 het Serpent, in de onderstraete; doet commissien o^ 
•alle de naestgel^gene prochien. 

Middelburg in Zee tand en geheel -Zeeland» Eens ia 
«dry weken , in Ve koeystraete n ©'6. 

Nazareth. AUe dynsdagen en vrydagen in de halve 
^aene , in den hoyaefd ; doet commissien op Zipynaer^ 
iêe , Seevergem ^ Eeke , Deurle , L^etem , 5. Murtene^ 
,iS{ Denys^W estrém , Afsnê , Asper en Syngem. 

É^ewfl tn cunliggende prochien. Alle cjiyösdegen en«TS)^ ("9) 
^Glègen ^soaermtddtgff in Picardiëo, in déo hofaerd • cló«it 
oomttissien op Drongen , Nevel , Landegem , Meygetn^, 
JPoessei , liOQtenhulie eo Poueq^ee, 

Oesteeoloo^ Alle djnsclagea «u Trydagtn teo tlvatlf ifraa* 
's middags in de groote Fonteyoe , by da poatllamerkt's. 
doat Gomnissjen op Sleydingen , Bwerg^m an Meuieetedè» 

Operméireé Alle 'maandagen en Trydagen tan twee oraft 

naar middag in den groolen Spiegel , by S? Jaeobs-nienw*» 

atraate*! daefc commisaian op Deet eiber gen ^ ftaerne^ 

Kalken , Overmeire , Uytbergen , Berlaer^, Zele , /7aA^ 

- dermonde an omliggende pUetsau*. 

Overelagé Alle ?rydagau tan twaalf nran io Picardiën , in 
dao faoyaard j doet commissiea op VKinkel » 9¥nelHe^k9\ . 
Zufddorpe an geheel het laad van uisel, 

Ruj^eselede* Alle dyusdageii «ovrydagen teDtwaelfnraai 
in d9 Ziwaena « in da drapstraete ; doet commissMO op Ke^ 
ifsl , Beueeeel ^.LootenhulU en Peuoqn99é Als oakaanai«> 
hoda in Picardiën , in den hoyaard. 

Saa^van^Gend. Alle dagen bj sianr Crampa» op do 
koornmerkt; doet commissien op ^onger^rugge , Ter*^ 
donk , Cluyeen , Ertvelde , ZeUaeie , de stad ao half 
IaihI Tan jixel , an alia dia polders^d)ier omatraaks« 

Sleydingen. Alle maandagen , donderdagen an aatarda-« 
gan in het goade Mandeken , an den hoyaard-, ao m den> 
Bk>ar», op de slypstraata ; doet commissien o^ fF^ndelgem^ 
eQ Meulestede* 

Syngem» AUa dyosiiagen an vrydagen* tan* twaalf nraf»- 
by d'heerCado , bakker, in da kamarstraeta | doet con-^ 
missien op Zwynaerde ^ Seevergetn , Naxareth, Auwe» 
gem\ Ojtke-f Aeper-^ Synge/n ,Meurne^ Jieke ^ Meylegém' 
«n omliggende plaetsen. 

Thielt, Alle .dynadagen< an yrydagen in het* Hof Ta» 
Weanen , op de koornmerkt , enid deo hertog ^an Wel«» 
lülgtoa; do»t comasissien op Vynkt ^ Aeteeele ^ teana*- 
gemt'^ JBtittem^ JBegem eo fFyngene*- 

Ureelm Alle dy uadagen en vrydageo in da wildarooaa<^' 
siraeta D»° S« by de Predikers , 's middags'; doel coro* 
missiaoi op Xiovendegtm , Zomergem i Kneeeelttere en. 
uieltreé 

VeUequü*- Alla> Ttydai^entan twaalf ocan op de bo>^ 
tarmarkt. 

Vurete* Alle dyosdagea an Trydalrps^ tan élf «ren.; doet- 
commissien op Semmereaeke en Mhlamti. slaet in heb 
Poa^hóorokan » by S/ Ijlicolaeé*karka. 

Waerechoot, Alle maendagan an dooderdagen tan twaelO 
nran in* het gonde Mandeken,,. io den hoyaerd ; doet coqi-»^ 
missien op Mariakerke , het Jlabot ea Louendegem. 

Wachfebeke. Alle dyosdagea en rrydagen in da Roo— . 
ze > op bat slnyaeken. 

Weiteren, Alle dagen , uy (genomen de eaterdagea » ta» 
twaalf araa in da yier £amars, by het baUorU ( »'▼ ) 

fzendykf en g«heel h«i Irad vao Cadzand. Alle «on» 
clagén ca. donderdagen ten tien aren 'stnorgena by aieuf 
Cram'pe ; doet cbmmiflsien op JSasseveide env. 

ZfUaetw. Alle dynsdagen en vrydagea teo tvaelf urea 
in de Hoo^et op het slayiekea. « 

Zomergwm» Alle dynadagfln en Trydagen io bet gondo 
Mandekeo, in den.hoyaerd, en io het Leeqw ken , op de 
gareleye alje maéndaged en donderdagen; doea comraiasiea 
op Loi^ndeg0m ^ Mariakêrkw i Meerendré i JJr^el , 
OoêtwinM eok Ronsseie» 

PrcKE , op het graeven* kasteel D. O 3 , tot Geod , doet 
•lle ezpreaee voyagen , xeec spoedig en inet xorgVuldigheyd , 
die Jiiep. bsm. gelieft toe te Tertroaweli. 

VEATREBL DER BEURT-SCHEPEN. 

Amsterdam., ^lU woensdagen 's middags op de garsleye , 
onder <ld directie Taa den schipsmaekclaer de Pauw, 
«^arte-znsterstraetê* 

By C, F. Geniet* » schips^maekelaer « by S. Miehielf- 
brn^ge te Gead , Tertreklen de schepen op de Tolgende 
«teden : , « > 

Op Antwerpen , den zaterdag fis om tien nren ; de« 
dynsdag en donderdag pisê et versa. 

Op Dordrecht » alle dynsdagen 's middags. 
, Of LoTan, den frydag. en dyasendag '• naer-middags 
ten dry uren , en nemen de goederen op Dendermonde , 
Aappelmonde, Temsche , Meccheien, Lier, en TOorgè«> 
beel de provincie ven LÓiyk. 

Op gebeel 2ieeland alle weken. . 

Op Birnssel « don saterdag 's middags fix , en dett zelf».^ 
yen dag vertrekteer een schip van Drnssel op Gend , on* 
der de directio van den faclenr J« F. G. yan Di^roet , 
die woont op de vaerd te Brnsael* 

Op 'Brngge , den dynsdag 's morgens ten negen aren fo* 

Op Oostende, elU weken , noemt de goederea Toor,. 
Brngge. 

Op Daynkerke , alle echt k tien dagen , en neemt da 
goederen mede pp Brqgge , Nienpoort , Venrne , Bergoa 
6. Winocx , Galais en S. Omer.^ 

Op Ipren V «lle tien dagen» neemt mede da goodarèti 
ap Nienpoort , Dismnyde en Poringe* 

Op Doornf k » alle aebt dagen ^ en aeanl de goodaren 
•nede op Aadenaeède. • 

Op Eyssel , alla Tyftien degen , aeevft de goederto op 
Donat en Valebeyn. 

Op Kortryk, aUe weken, neemt de goederen voor 
üarelbeke en Meeneo* 

Zig t'adresseeren by den scbips-maekelaer Msbilda* 
6otte , ofte aen den commissionnaris Spillebaat*de Ber- . 
leeren , yoor de schepen op Amsterdam eo geheel Holland* 

By d'heer Vbrraert i foor de sahepea op Rottefdaoi. Voor al wat d* mMMÜticn bfltrcflOiil lan 4U ^bm «» ■è«-^ 
schc stroomeo , te ttaruMM^ren hf de hceran «c1iip8-inat-« 
keUers G. i^ ^aniats, Ma Milt- Botte « Kraps , en Hi Pauw. 

Voor de aMarance der see , bj den heer Verbaock »^ 
naekelaer. 

VERTaEH DER BaRGIEN. 

De Bargie rtn Brngge nae Gend meetrekt dageljka 
*s morgens tea acht aren eo half preeiea » en d« gene 
Tan Gend öae Bragge 'emorgeoa ten aebt uren. 

De Hacht-bargie rertrekt swbenadags en 'svrjdacs» 
ten een are naer middag , van toov de beibefge hel 
goode Urays , bujten de brngeche poorte. 

Sr. Torre borre , vertrekt aile voeoadagen en Trydagefi 
ten twee uren met eeoe Bargie nae Brugge* en neemt vraebt 
voor Oostende , Veame , Daynkerfce en daer omatreeka ^ 
ligt Toor de herherge het vliegende Peird'« hnjten d« 
brngsche poorte. 2yoen bareaa ia ten hqyze van sieur 
Crampe f facteur « by S. Nicolaes-kerke in de Bargie. 

YER'^REK. DER M?RRT*SCaEPEïl. 

Aeltre« alle vrydagen ten een ore en half naer mid- 
dag, bnyten de brugaafhe-poojrte* 

fiellem » alle vrydagen ten een ore en half en een tea 
twee aren naer middag,, ba>ten de geaeyde. poorte. 

Eecloo , 'avrydags ten twee oren ea half naer mid-^ 
dag , ibid. 

Meerendrë , alle Trydagen ten twee uren naer mid« 
dag, ibid. 

Middelbarg , w«ke]yk8 , aen den platten steeger* 

S. Jooria., alle vrydag^n ten een are naer middags 
buyten de brngsche poorte. ''^ ' 

Stekene , alle dyosdagen ten tiea pc«a, '9 morgens f, 
recht oTer den witten Leean^i 9p de gartieyei neenMr 
Tracht en passagiers, ^ 

Wachtebeke , 'sjrydags ten een ure caer middag» 
aen den platten steeger. 

Za8-?an-Gend , 'a Trydags ten tWee aren naer middag ^ 
in Riga , op de mayde. 

ZeUaete, ^svrydags ten twee aren naer middag ,^bid; 

liQTA. C. Crampe « facteur , by S. Nicolaes»k«cke^ 
belast «Ig met het rerzenden. Tan alle sfacb Tap koAp** 
mans-goederen Toor buyten en binnea dit cyk«. KORTE VERHANDELfN^tf 
. Over de Hemel-teekeHèn der Zorme en Maene. 

Het heel-al is vanWeAe oftbepaekie uytgestrektheyd^ 
waer in men met de oog kan beschouwen 2000 sterren; 
de zonne is ook eene Vaste sterre^ die grooter schynt als 
alle de andere , om dat wy'er naeder ayn j zjr 15 3oo 
duyzend-mael grooter als Üe aerde , waer Tan zy*8i mil- 
lioenen mylen.af gelegen is^ in het midden van eene 
yloeybaere stQfie-^ veel duiider en fynder als de locht, 
die ons omringt y welke altyd in ae ronde draeyt en 
kaer veel honderd millioenen mylen uytstrekt* in de 
tnsschen-ruymte van dezen draey-kring zyn verscheyde 
derd-bolen , Wiens maeksel en schyn wy zien. De zonne 
besteed 27 dagen aen^ haere omwentebnge op haer as , 
en de aerde heeft 365 dagen 6 uren en 9 minuten 
noodig om den omloop der zonnef te 'doen. 

De aerde ^ die wy bewoonon , is e^ne van die dwael- 
sterren die door de locht vliegen , en heeft in haeren 
grootsten omkiring 9000 parysche mylen ; zy heeft eenen 
wachter , die haer altyü verzeld op den afstand van 
4^ millioenen mylen , en die wy maene noemen ; zy 
is 5o k 60 mael kleynder als den.aerdkloot^ rond wel- 
ken zy loopt als om haer midfden-punt j haeren om- 
trek^ in, haeren grootsten kring is niaer 2^5oa pary- 
sche mylen. van jso in. eenen graed ; haere zelfstandig- 
digheyd bestaet zichtbaerlyk uyt verschillende stoffen , 
venmds'er detfen in de maene zyn die het licht weer- 
straelen eü andere die • het licht dat zy van de zonne 
ontfangt niet weérstraelen ^ het welk heeft doen geloo-^ 
ven dat de deelen van de maene y die men duyster ziet , 
zeer ruyme vlaktens kosten zyn ^ vol kruyden en boo- 
men , tusschen wiens stelen ofte stammen een groot g^ 
deelte van het licht verloren ging zonder wederom te 
stuyten*. Wat hier van zy , ontdekt men duyddyk in 
de maene hooctens , die hiergen zyn veel hooger als wy 
in onzen aerakloot hebben ^ gelyk vele sterrekundige 
bevonden hebben. Zy beweiren ook dat 'de maene gee- 
nen damp-krin^ heeft , waer uyt zoude volgen dat'er 
de daeren zeer helder moeten zyn en veertien van de 
onze Queren. De hitte is'er niet oiiveitüraeeelyk , maer 

Semaetigd^ in de onderstellinge dat de lichaemen van 
e in^woonders dezer sterre "uoo getemperd zyn , dat z y 
de hitte en koude yoelen op de zelve wyie als wy. \ ^ JANÜARIUS. i8«5. 
1 utardag Sésnydenisse 
Lnc. Sé Zyntn naêm itUrd J€êU9 

S Zondag s Alardus 

3 maendag s Genoveva 

4 dyssand 8 Pharaïidia 

5 woensd s Eduardos 

6 donderd H* dry Koningen 

7 vrydag s.CIetus 

8 saterdag as GuduIaenLuc. 
Iiacai a. Sesus l^ett in den Tempel. 

9 1 Zondag Sol, ü,-^ Koning. 

10 maandag s. Agathon 

11 dyssend s HygiDus j, Paus 
13 woensd s Arcadius 

13 donderd s Godefridua , 

14 vrydag s Hilarius 

15 zaterdag s Paulus, Eremyt 
Joannes 2. De Bmyloft van Canm, 

16 2 Zondag !*• jVaém Jesus 

17 maendag s Antqnius.Ër* s Pieters-stoel 
s Canutus 
a Sebastiaen 
s A^nes 
s Vmcentiua 
Maltheas S^Jesue zuyvert eenen 
Melaptschen» 
S3 3 Zondag s Raymundus 
24 maendag s Timotheus . 
s Paulus Bekeer. 
s Polycarpus 
s Joannes Chris* 
s Valerius 
s Franc. deSalcs 
tf attheas ":ió^De Werklieden in den 
tVyngaerd* 

30 Zondag Septuagesima 

31 maendag s Petrus Nolasc ui 
jyag.geLóy m,1o eec.'emprg^en *eav» 18 dyssend 

19 woensd 
so donderd 
ai vrydag 
22 zaterdag 25 dyssend 
%6 woensd 
Rj 27 donderd 
98 vrydag 
29 zaterdag. den 4 ^ ftf A 1 X 
uren 48 minu^ 
ten *s avonds^ L.q. 

den \i y ten 4 
uren 3 minuten 
V avonds. N.M. 
den 19 3 rtfiz 3 
iir«/2 52 minu* 
ten *J morgens. E.Q. 

den 27 , ftf» 8 
2fr«ft 34 minu" 
ten *J morgens. B FEBRUARIUS. 
I ^yssend a Ignatius 

• O.JL. l^. Licht. 2 woéMd 

misse . 

\j dooderd 

4 vrY4ag 

5 sa ter da ^ s Joanna 
i A^atha 

fy kêt Zaad. 

7 maeadag s {tiehardtis 

8 dyssend s joamies cie Mat. 

9 woansd s Apollonili 
lo dpod^rd a Seholaatica 
il vrydag a Desiderius 

IS zaterdag ^ Kulalia , IVf aegd 

Lyd99^ :. ,. , . 

13 Zendafi Quin^uagBsima 

14 maendag s ValeDtum^ 

15 dyssend ValtaiiHivaad 
ï6 woénsd As^hdag 

ij dónderd s Silvinus 

18 vrydag a Simeon» 

19 zaterdag a Gabinus 
ilaltfatiia 4 J*fu9 pan dem dujfH 

brnkoird. 

Bo 1 Zondag Quadragesima 
SI maendag s Pepious 
art dyssend s • Pietv-stoel Antt 
»j woeosd Quatertemper 
94 donderd a Walburgia 

26 zaterdag ^izf«r/tfm/?tfr 
Büfttthcusiy. Z>« TrangfiguratiepOm 

Chriatu*. 
S7 2 Zondag Reminiscere 
aè maendag s Romanos 
J>ag.g0l.49m>9^*ee,'*m»rg\^'smp, 9 

<i^n. 3 , rait II 

£irtfii 15 mintH 
tén ^smotgtns. <s(ri >p « ien a 
Uféng minsaem, 
*jt morgens. ten *savonds^^ E.Q. 

den 26 y ten 1 
ure 5 1 minuten 
*s moxgemSm 8 dyssend 

9 woeusd 

10 donderd 

11 vtydgg 
19 zat^iHJag 15 djffsend 
i6 woensd 

17 donderd 

18 rrjü^g 

19 za|erdaf( MARTIÜS. 
1 dyssend s Albinus 
% wéeiisd « Cftrolus 
5 donderd s Cuneg.uiidis 

4 vryda^ $ Casimtrus 

5 a&4térda^ S Eusebtus 

duy^él uyt. 

6 3 Zondag Oculi Toogrf^g 
/.maendag s Thomas van^^; 

's Pelicitas . 
S FrancUca . 
dé 40 Martelaers 
s Vindicianüs 
'9 Gregoryus.Paus 

1}. 4 iTp/iMiT lèetare 
14 inaendag s MathitdU 

s ^acharip^ 

s Eusebia. 

5 Gertrudit 

s Gabriël 

s Josepb 
JoanneB 8. O^ Joden wilUn J«f i«# 

eteênigem, 
SO 5 Zondag Judica 
% I maenddg s Benedictus 

£qoiiiox. i)e hente begint. 
fts dyssend s Catharina vanZ. 
s3 woensd s Theodosia . . 
«4 donderd s Romulns 
25 vrychig Maria Bodschap 
16 zaterdag s Emmanuël 
MAtt|ic«is al. Jesus intrede Ünnê» 

Jeruzalem. 
27 6 Zondag Palm-zond/jg 
s8 maendag s Sixtus «. Paus . 
19 dyssend s Eustachtus 
30 woensd s Quirinus 
^% donderd Wilten-donderdag 
'Djtg,gtl4^4nJsUt'*mcrg.em*^ap* den 4 f ^«1 9 
ure» 31 nti/i£i- 
ten *savonde. L.Q. 

dêh i t , ikn % 
uren 36 minü' 
icn *I avonds. den 19 p ten 4 
z^r#ii 39 minur 
t$n *savondf* den 27 , t^n 5 
i/r^n 1 9 nunU" 
Uu, *s avondsn AfPRILïS, 
I vrydag Goeden-vrydag < 
3 zaterdag s FranciscusdèP. 

'Maroos i6« Chrisius ^êrwy^t van dif 
daod» 

3 Zondag PAESSCHEN 

4 maendag 2 Paesckdag 

5 dyssend s Vincentius 

6 woensd s Sixtus M. 

7 donderd s Hermanua •' 

8 vrydag s Maxima 

9 zaterdag s Waltrudis,wed. 

Joannet ao. De ongeloouighèj^d i^aa 
Thomas, 

lo 1 2!andag Quasimodo 

It maendag s Leo, Paus 

\t dyssend s Julius« Paus 

13 woensd s HermenegUdis 

14 donderd s Lambertus 

15 vrydag s Ludwiae 

16 zaterdag s Stephanus, Abt 
J(x9n*io, Christus den goeden Herder ^ 
xj 2 Zondag Misericordia 

18 maendag s Idesbaldus 

19 dyssend s Us'marus. 
ao woensd s Marcelianus 
SI donderd s Anselmus 

%% vrydag ss Soter en Ca jus 
33 zaterdag s Joris. 
Joannea i6« Een luttel tyd ^n gy 

zult my zien» 
S4 3 Zondag Jubilat^ ^ 
«5 maendag * s Marcus 
96 dyssend 5 Cletus 
37 woensd s Conrardus 

28 donderd s Vitdiis 

29 vrydag s Petrus ^ Martel. 

30 zaterdag s Catharlna vanS. 

Dagen gelengd 4S min, 3 sec/^morg» 
en 'e ayond^'» r.jn. 

den 3 j' ten tf 
uren 32^ minti^ 
ten *s morgens. \ m L.Q. 

den 10 y ten j 
uren 18 iTiina- 
ten 'jr morgens^ den 189 <«/i 9 
</rea 29 minu-- 
ten *s morgens*. E.Q. 

den 26 y ten o 
uten 47 minu^ 
ten V midder^ 
nacht V MAYÜS. 

Jmbba» hi. Ikgac tot di& my 

I 4 Zondag Cantate 
s iii9end9g « Ath^nasias 
i djsseqd H. «L Vmdiög© 
"4 woensd n MoDica 

5 dondérd s Angeluf 

6 vrydag s Jaa in d'Olie 

7 zaterdag s Stanislaus 
Jo«ik.i6. t^ra^gtengyzaltont/angen. 

8 s Zondag yocem 

9 maendag ^ * i * ^?«« 

lö dyssetid • Antonius B. 

11 woendd * Beatrix / 

12 donderd O.H. HEMEL V. 

13 vrydag* s Sarvatius 

14 zaterdag s Bonifacius 
ioên.i&Xhristua hnloftdenU. Gwêt. 
156 Zondag Exaudi 

t6 maendag a Ubaldua 

17 djssend s Pascalis 

18 woeiDsd a FeU:& 

19 donderd s Ivo 

ao vrydag s Bernardinua 
ai zaterdag Vigilie 
Joao. i4* Xi: gae «a kome tot uliÉden, 
aa ZoA^a^ SINXEN 

23 maendag s Sinxendag 

24 dysaend s Donatianua 
S5 woensd Quatertemper 

t6 donderd s Philippua Ner. 
27 vrydag Quatertemper 
8 8 zaterdag Quatertemper 
Hattlicua 38. My <> a//e m^g/ 
gegeven. 
«91 ZondagU.Dryvuldighe^d 
%o maendag s Ferdinandus 
31 dyssehd f Petronilla 
Uag. geL 4i m.Si ^«c; ' jniorg. en '«ai^. ® 

ureii 9 minutem 
*s avondsm L.Q. 

den 9 3 fan 9 
uren 30 minu^ 
ten *s avonds. den 183 len • 
uren 15 nünu" 
ten 's morgens» iir«R I minut 
'i morgens. B; JÜNIÜS. 
I woensd s Nicod^mus 
$ dèinlerd H. Sacramentsdag 

3 vrydag s IWarcellinat 

4 x«tèi:aaff s Qairlnut « 
l4iic«« i4. ra» hkt groo$ jipond- 

5 % Zondag soUmniteyt hêylig 
Sacrament 

6 maeodag t Morbertus 

7 dyssend $ l^obertM 

8 woensd $ lyledardus 

9 dpnd^rd s '^el^ia 

10 vrydag $ Marga^eU 

11 ^zaterdag a BarnabM* Apl 
Lntê» tê. Moeten ontfyngt d§ 

S!0ndaeM. 
i;i 3 Zwdag M Nazarius 
^3 maeodag $ AntOQiu3deP. 
*4 dyssend a Öa/ilius 
i5 woensd $ Modestus 
i6 dond^rd a Ludgardia 
17 vrydag a Alena 
i9 zatarda^ s Marceilianus 
liilCAS 5. Pen gr00teh puck^pang^t 

pan Patrus, 
19 4 Zondag ê Gervasius - 
^a maandag a >Silverius 
181 dyssend s AIoysiusQon», 
«a woensd s PauUnus 

Den Zomer begint. 
S3 donderd $ Felix 
^4 vrydag $ Jan Baptiste 
95 zaterdag 's Eloy 
Alatth, 6. Cy «« si^l^ niet dood-el^en, 
26 5 Zondag ès Jan en Pauwel 
^7 maendag s Ladulaus 
»8 dyssend s Leo , Paus 
59 woensd %$ Petrus m Paul 
30 donderd a Emiliana . V.M. 
i y ten o 

tireii j minuten 
'* morgens. den L.Q. 
din 9 , tan t 

uren %j minu- 
tm *s avonds. N.M. 

den 16 j ten o 
uren %\ ndnn^ 
ten *s avonds. den 23 ^ ten 11 
uren 2^ minw 
ten *s morgens* V.M. 

den ^Ojten io 
uren 13 minu- 
ten^sm'orgcns,. JÜLIUS, 1 

1 v'ydag « Rombtint | 

% xaterdag Mèria Viric.^i^. 
Mare. 8. J0*U4 *pyH 4000 Hfentchga. 

3 6 Zond. sol, ss.Petr.etkPaul. 

4 maendag s Eiizabeth 

5 .djisend s Marinus 

6 woensd s Godelieve 

7 donderd S WillebalduS 

8 vrydag s ÈugeDius 

9 zaterdag Mart. van Gorcum 
Matth. 7k r'an cf« val^ehe Prophefgn. 

l IQ f Zondag « Amefberga 
tx maendag s Ptus, Paus 
S« dyssend s Joannes Gualb. 

13 woensd s Anacletus"^ 

14 donderd s ^^n^ventura 

15 vrydag s Henricus 

16 zaterdaj( s Renildis 
liiicas 16. Den ohreq^tpeirdigen 

Hofmee9ier, 
Cl 17 8Z«>iu/iz^O. L.V.Carmeli 
18 maendag s Fredetious 
ip dyssend s Arsenius 
»o woensd s Margareta 
%i donderd s Victor. 
S2 vrydag s Maria Magdal. 
De HqndS' dagen heginnen» 
33 zaterdag s Liborius 
JLuciigf. Jesusiifeent aperJerüzaUm* 
<3 34 g Zondag s Christina 

25 maendag s JacobUs^Apost. 
s6 dyssend s Anna 
S7 woensd s Pantaleon 
aè donderd s Natarius 
ft9 vrydag s Martha 
30 zaterdag s Abdon 

Lucaa. 18. JDen JP harige en.dên 
JPublicden* 
l 31 \o Zondag s IgnatiusdeLi ^«11 8 3 t«/i 7 
UTvn 33 mifii^- 
ièh^smorfienfi* N.M. 
den 15^ <tfa 1^ 
ttrsn 34 minu^ 
ten *s<i>vonds* E.Q. 

den SS , ten \ 
juren 44 minum 
ten 'savondif ® 

denig i ten ici 
ur^n 6 minuten 
's avonds. AUGUSTUS, 
1 BUendag s Pietert^Banden 
È djss«Dd AflaetPortluocuU 

3 woeofd $ Steveps-vindbg 

4 donderd $ Dominicus 

5 vrydag Maria ter Soeauw 
^ «aterdag Transfig. CferUti 

iUrciii 7. /«««« gen€é9t eenèm 
doóyen 9a stommen. 
) f ïl Zondag s Albertus 

8 maendag s Cjriacus 

9 dyssend i Rdmanus 

10 woensd s Laurentiua 

11 donderd a Suzanna 
it vrydag 5 Clara 

13 zaterdag 5 Cassianua / 
Lae.1 o^H9biliefd0n Beer uwm Öod. 

A 14 ift Zondag • Eusebius,/^/^. 

/ 15 maeodag MARIA Himblt. 
itf dyssend s Kochus 
^7 woensd s Agapitus 

18 donderd « Helena 

19 vrydag s Ludovicus^Biss. 
ao zaterdag s Bernardus 

Lacas 17. Jwii* r^ynigi tien 
Meiaetsche, 
y tl ii Zondag $ Anastasius 
/ 19 maendag s Thimotheus 
Eyndle der Honds^dagên. 
,25 dyssend s Z^cheus 
9A woensd s Bartiholomeus 
«5 donderdx s Ludovicus Kon. 
a6 vrydag s S«verinus 
»7 zaterdag s Euthaita 
Maltheas 6* Niemand kan twêe 
A Heeren dienen, 

ft . 18 14 Zondag 9 Augustinus 
t9 maendag s Jans Onthoofd. 

30 dyiisend s Rosa 

31 woensd s Isabell^ 
J^»g'g0k,Ó9m.^ee9G^'im9rg.en 'saif. L.Q. 

den j y Urn m 
ureh 23 minti^ 
Un V morgênsé N.M. 
den 14^ ten f 
uren 2 minuten 
*e morgens^ E.Q. 

den ao , ten 9 
uren 43 minu^ 
ten ^s avonds. ® 

V.M. 

den 28 , ten # 
Kre/i 9 minuten 
*s avonds. / ^ 

SEPTEMBER. 
1. donderd S' Gillif 
2 vrjdag s La«aruft 
% zaterdag g Remaclus 
Lacas 7. Den Zoon van 4m wduwê 
tot Naïm, 

4 IS Zondag s Rosalia 

5 uiacndag s LauFeDtiusJust. 

6 dyssend s Êleutherius 

7 woengd » Regio» . 

8 donderd Jjflaria Geiorte 

9 vrydag s Adrianiis 

10 zaterdag s Micol. van Tol. 
. Lucts i4* /tf^u« gfnc99i ttntn 

JVaUrznchtig«n% ^ 

1 1 16 Zonddg Naein van Maria 
ia maendag s Guido 

13 dyssend s Amatus 

14 .woensd Ut ^ Verheffioge 

15 doqderd s Miqomede$ 

16 vrydag s Cornelis 

17 zaterdag s Lanabèrtus 
jilattheas 321» /^«lib i> Ae^ groot4ta 

Gebod {^ 

18 17 Zondag s Thom.aV.N. 
29 maendag s Janqarius 

Ifcp dyssend s Eustaohius 
Al woensd Quatertemper 
9S donderd s Mauritius 

Equxhox. 2)«a Herft begint. 
%% vrydag* Quatertemper 
94 zaterdag Quatertemper 

Blatthciis 9. JesMS geneert eenen 
Ijantmen» 
5^5 18 Zondag s Cleophas 
jt6 maendag s Justina 
37 dyssend sê Cosm. en Dam. 
jb8 woensd s Wenceslaus 
29 donderd s Michiel 
50 vrydag s HieronymuS 
Dag, gek.öém* sow* '^mgrg.en '^«r* ^«n 5 , Céii 4 
2^r«iB 17 minum 
ten *s avonds. N.M. 
den it > ten 3 
£ir«/i g minuten 
*j avonds. EQ. 

den 19 5 r^ii 6 
uren 3$ miiii4* 
feu ^i morgens» ® 

y.M. 

den 97 )( <tf/i 4 
*/r«/i «3 minu^ 
ten *s morgens* OCTOBER. 
1 zaterdag s ^avo 
Matlh*^ fta* Dpn Gasi zaudêt 

3 maen^ag s iBerardus 

4 dyo énd # :FraticiM?(itf 

5 Wièfeièd tf PltfetÜttS 

6 donderd s Bruo^ 

7 vrydag $ pareus • Pffu3r 

8 ?aterdag s Brigitta 

9 20 Zondüfg ü 0ic|byaiujif • 

10 maendfig s Pmie;^.B»r]f. 

11 djrsseocl « Gominartrs - 

12 woen^d s Maitimifiadua 

13 donderd s Eduardus 

14 vrydag s Dooatianüs 
\S' zaterdag a Théresia 
BlaUh, 18. Van d$n booxmn Knecht* 

16 ai Zondag a Maxima 

17 maei^dag § fledwigis 

18 dossend s Ltica^ 

_i9 woteoffd s Petruad'Alcaüt. 
fio donderd a Wiodelinus 
i^\ vtjiég ê Ursula 
«^ Z|étêfd«g'# Cordula 
Mattheus aa. G^^/ dtfxt Xeyzer dat 

hem toekomt* 
13 ai Zondag a Jbaiuies Cap. 
A4 maandag a Rapbaèt- 
35 dysaiend s Crispyn 
s6 woensd s Evtfristua 
97 donderd 5 Floreptinui 
s8 vrydag aa Simon en Judas 
$9 zaterdaif $ ErmelinHis 
ifattlÉèus 9. Jêsua pertifekt de Dochter 

van Jairus» 
30 2% Zondags Foliianua 
^\ maendag s Qumtjh. P'ifiilie 
Dag. gek, Sy m^So ^ec, '^morg, nn'eau* <«/i 5 9 ten 6 
mran- i^ï mimf^ den II 2 i^n II 

Hrm 39 i»i/ltf« 9 

^€lt 189 f^« f 

uren 17 fninti' 
êen ^s&i^óhds,- den %6 y ten 10 
uren 11 minw 
t^n UavM,ds* s wociDkd 

3 doadefd 

4 vcydag 

5 zateVda 
lliittiieiis 6. NOVEMBER. / 
1 djsf^nd A^DERHEYb. 
Alderzielendsg 
s HHbériut 
s Carolo» B^. 
s l^acharius 
ïeer « behoed éné | ie>j^ 
pergéen. 

6 24 Zondag s Leonardtts. 

7 maendag s WiHebrordoii 

8 dyssend de 4 GekroOnde 

9 wo#ii|id s Theodomit 

10 donderd s Triphön 

1 1 vi(f|ltfg;^ s Mai*ttaüs 

Oniruyd. \ . ' 

§3 35 Zo/i^a^ K.BRKwf mvi» 
I4 maendag s Alber<us 
^5 dyssend s («eopolduf 

16 wofttsd a ÈdatuBdiig 

17 donderd s (ïregorius Th* 

18 vrj^a^ a Ödo Abfr 

19 «aterdag s Blizabétb 
l^aliheas aé. J^ ifermoeetings PW$ 

Jt^rufalem. \^ . - 
90 80 Zondag a FeiixdeValpis 

2 1 maendag M^ria Presentatie 

22 dyasend a Cecilia 
25 woensd a Clemens 

24 dondiird a Joamiea k Cf uee 

25 Vrjdng s Catharina 

26 zaterdag s I^etrus ATexand. 
Lucas 31. i^an hef laeate Oordeel. 

27 1 Zondag ApvBNT 

28 maendag 8 Sostenea. 

29 dyssend s Satnrnus 

30 vroensd a Andreas, Apost. 
JDagen gekort 43 m in. So eee. 'em ^rg. 

' mn 'eavonde. OA» 3 j tén S 
Un UiÊf^ondtff N.ja. 

den 10 j tén 9 
uren 23 m/'/sii- 
fi^n ^ f morgens. ifraii'40 nünu^ 
Un^s morgens. ® 

</aa 25 ^ r«ii 4 
i^ren 31 m/néi'^ 
fM ^s avonds. DECEMBER. 
t donderd s EUy 
,t v)*ydag s Bibiana 
S zaterdag $ Franciscus Xav. 
Hattbeoi 11. Joanntê zsnd *^n9 , 
^ DiêCipeun. 

. 4 a Zondag s Barbara 

5 maandag % Sabaa 

6 dyssend s Nicolaus 

7 woensd s Ambrosias 

8 donderd Maria Ontfang. 

9 Vrydag » Leooadia 
lo zaterdag s Meichiades 
ioan. 1. Getujfgeniss9 pan Joannes, 
V 1 3 Zondag s Dama^eus 

12 maendag g Alexander - 

13 dyssend ssjudoc, jen Lucia 

14 Woensd Quatertemper 

15 donderd s. Valerianus 

16 vrydag Quatertemper 

17 zaterdag Quatertemper 
Lucas 5. hét^yd den weg der Meeren. 

18 é^ Zondag s Gratianus 

19 maendag s Nem^sius 
so dyssend s Philogonus 

ai woensd s Thomas,Apost. 

22 donderd s Florus 

Den fFinter begint. 

23 vrydag a Victoria 

24 zaterdag yigilie. 

Lacu 2. Door uwe Zieltg zal een 

zweird gaen. 

2$ Zondag KERSTDAG 
36 maendag S-Stephanus 

27 dyssend^ s Jan Evangelist 

28 woensd Onnoozele Kmder. 

29 donderd s Thomas Cant. 

30 vrydag s David 

^\ zaterdag s Slivester 
^ag,gek,fo 1». sSeec^smorg^en '*af , atf» 3 , ten 4 
ten *s morgens. N.M. 
den 9 , ten 8 
uren 4^ minu' 
ten ^s avonds. E.Q. ' 

den 17 , ten j 
uren i5 minu^ 
ten 's morgens. @ 

V.M. 

den 2^ , ten 9 
uren 12 m/itu* 
<ei '^ morgensé EERSTE AFDEELINGE. 

EERSTE KAPITTEL. 

Vervolg dèrbezonderste merkweirdigkedem 
en Veldtochten der firansche legers , gedue^ 
rende hunne omwentelinge. 

Wy hebben ons verhael in den Wegwyzer 
▼an het jaer 1814 geëyndigt met den gedenk* 
weirdigen veldtocht van 1794 • in dezen gaen' 
wy voord met den loop der voordtre gebeur^ 
tenissen. Het aenfaoudende streng jaergetyde^ 
dje korte dagen en de groote afgemaetheden der 
iegers , konde den iver der franse he soldaten 
noch niet verflauwen « en op de bevrozene oevers 
van den Rhyn, de Maeze en Zoyderzee , in de 
Pyrencen en Alpes vervolgden ?y den loop hun*- 
der werkingen ofte wederstonden heldhaftiglyk 
alle.dé aenvatlen der geallieerde legers ^ om dé' 
kansen des t>orlpgs t*huQnen voprdeele te keeren. 
De verovering van Holland wier d voltrokken in 
de eerste maenden van 1795 > ^" S^^ ^^ onge^ 
hoorde vertóontnge van eene europasche fUy- 
terye « op eene bevrozene zee werkende ea 
oorlog-schepen dwingende tot- de overgave; 
ten dien eynde had Pichegru in Noord -Holland 
eene verdeelinge ruyterye en lichte artillerie 
gezonden « met last aen de ruyterye '• van deti 
overtocht van het Texel te doen en de holland^ 
sche oórlogi-schepen te naederen, dieper ten anket 
lagen« en'er zig meester van te maeken; deze zeld- 
zaeme onderneminge gelukte gelyk alle de andere, 
pé fransche trokken ra vollen loop over het ys , 
eyschten de oorlog-schepen op en maekten zon* 
der wederstand zig meester van een zee^eger. 

Den geperael Bonneau « naer de veroveringe 
van Dordrecht , Rotterdam en den Haeg ^ was 
Hellevoetslnys genaedert , alwaër 606 fransche krjgfrg^vangenc waereii onder de bêwaekiag« 
ifan 8oa engeUche. Bonneau oadérrlcbt dat 
Stoury , commandant van die itaeve« eenen aen- 
Kanger der ravoluUo was • dede hém heymelyk 
de aenaoekinge tdekooaen om de franscke krygf. 
gevangene te wapenen « belovende van hpm te 
dnd«r$teunen in al het gene hy ten dien eynde 
zoisde oaderttemeti. Stoury gmg hier in zoo be- 
hendig te werk , d«t de Fransehe gewapend 
•u da éiigeUche kryg9-geva«gen waeren , voor 
dat «y het hadden konnen gewaer worden. De 
prtJicen van SaIin*Salui eir Hohenlohe « en eenen 
atdéHie*ct9ip van den generael Clairfait, die in 
(iezei haeve meynden in te schepen nae £nge<- 
laod^wierdener genomen. HetSs ten grootsten 
d«^ toe te schryven a«n de menigte aen bange; « 
der fte«»>tatie , dat de franscbe boo geniskkei^k 
Holland v«rav«rden en alom ontfaogen .wierdc - 
als verlossers »' die overvloedige hulp-iniddelett 
va» alki slaeh vonden in*hanneo ellen iigenetac * 
Waer io my door hunne krygs- wet kingen , velu . 
toeJitM en noodwendigheden fiebragt waerec 

De provinciën van Vriesland en Groeningei 
wfttren de eenigste die de engelsche noch -be 
zetten ; imh de zelve te veroverea was het noo 
dig bet fransch leger grootetyks te vwrdeelen 
en den doey had de wegen zoodaenig luoeye- 
lyk g^maekt , dat men het leger aen groots 
iM»Aeelen bloot stelde , kidieo vcrsche ofte mao«- 
bafcigere ^troupeo hun in dtea toeatand hadden* 
koiutto aanranden. Van eeoea anderen kant was 
bet «ok aeer gevaeriyk van slese provinciën in 
kei be«veld «an eeaea vyand te laeten , dis alle 
pog«ablikken d«a bflofiieo onderstand konde 
pQtFaogen , en dker van zig voordeeiiglyk be- 
dienen om inet R»eerdefe kracht wederstand te 
bieden ^ als by tot bier toe had gedaen. 

0«i d*aé reden besloot Pichegrn bet goed 
'»»#v-ge«yde niet af te wachten en trok deo 
$ fsktofl^y met d^ vcrdeeliogen Macdonald ea (3) 
tené'vdn het leger van de Sa'mbra en Maezé 
op Groenipgeii , veroverde de zelve , niettegen;* 
staende den hertnekkigen wederstand der en« 
geUche by de shiyze van Besterzel , die ver« 
volgens genoodzaekt wierden deze provincie td 
ontrajmen en hun in Westphaien te vertrek-* 
ken « achter het cordon troupen ,.het welk den 
koning van Pniyssen getrokken had van Wezel 
tot aen Emden. ' , 

Naer deze behaelde voordeelen gaf den ge« 
aerael Pichegrn eenigé ruste aen zyne troupen 
en bragt die ^ezaemendlyk met de gene van 
den generael Moreau in linie achtl»r den Rfayn» 
Aid as verschrikten de franschelegers Europa ^ 
oaer eenen voorbeeldeloozen veldtocht van acht 
maendèn , door hunpe krygs^werUngen » die 
eenigen tyd te vooren voor hunne eygene grens- 
paeien bevreest waeren. Wy zullen hier noch 
by voegen , dat de schponste vruchten die zy 
van hunnen arbeyd plukten , bestonden in twee 
groote mogendheden te dwingen den vrede te 
vraegen aen de repübltqne en eenen getrouwen 
bondgenoot te geven in eene natie die zy kwam 
te onderwerpen. 

Inderdaed , het republicaeftsch gouvernement 
hield de beloften die haere zendelingen aen de 
hollanders hadden gédaep van hunne onafhange- 
lykheyd te herkennen. Zy tnaekten eene bestie- 
ringe op den voet gelykin Vrankryk bestond , en 
debatafsche republique sloot niet die natie een 
oSensif en defensif vrede-»tractaet , het welk be-. 
middelt urierd door de twee volks^represen tank- 
ten Seyes en Rewbell, en den »6 mey van dit 
jaer in den Haeg geteekénd. By dit tractaet 
stond de bataFsche republique verscheyde st;erfc- 
ten aF aen Vrankryk , die móesten dieoen voor 
barrière op de Maeze , en deze laeete gaven a^n 
Holland 36,000 mannen troupen , om de aen- 
vallen te wederstaen die door den prins van 
Oragnien op hunne vryheyd zonden konnen 00- 
deriiomen worden. (4) 
De gabeurtftnissen in ons vaderland hebbci» 
•ns voor «enige stonden verwydert- der gene 
van de Vendéën » in het herte van Vrankryk* 
wy gaen daer van e^^n kort verhael doen^ Cfaa* 
rette en Stoffles , ' waeren de eenigste opper-« 
bbofdea die onder de wapens waeren gebleven 
naer den eersten opstand , den eenen in Neder- 
Vendéën en den anderen in Opper- Vendéën v 
de koning s-gezinde door hunne zwakheyd en 
ongelukken vreedaerdig geworden zynde « had-* 
den het pad huuder rechtveirdige zaeke verloren 
en voerden tegen de republieaenen in de laeste 
maenden van 1^94 en in het begin van 1795, 
eenén- oorlog van moorden en branden , waer 
aen Bauchamp , d'Elbée, Laroche-Jaequelein 
en zyneii weirden vriend Lescure, zig[ zouden 
geschaemt hebben Kunnen naera te kenen. De-* 
2Ken vreeden oorlog^ebeurde zonder gevechten • 
Beyde partyen gingen op eikanderen als ter fagt « 
en het was by overrassingen en hmderla«ffen 
dat zy hun naedeel toebragten ; het was met iyf'^ 
straffen, door den kop sobieten en diergelyk 
vreed tegengeweld ^ dut zy wederzyds den haec 
verzaedeu die hun bezielde. 600,00a Menschei» 
waeren omhals gebragt door dezen vreeden 
oorlog. Het ongelukkig Vendée , noeh roo* 
kende van de slagtinge der mensehen , ver* 
toonde van alle kanten het beweenelykuytzicbt 
van puynhoopen ; verbrande steden , verdelgde 
dorpen 9. onbeploegde landen ,' waeren aen het- 
verwondert gezipht gedenk teekens van dezen^ 
godeloozén opribg. Wanneer het gelukte aen 
eenen vendéër , die zlg in de bramen verdoken 
hield y eenen republicaen te dooden , kwam hy 
zegepraelende uyt zynen sehuylhoek , stroopte 
met eene vreede blydschap zynen overwonnen 
v>and uyt en geloofde veel gedaen te hebben 
voor het heyl zynder zaeke ; maer deze bezon- 
dere en noodelooze moorden, strekten tot niet 
anders als om de republicanen te tergen , die van faunneii kant opgewondieb tynde door het 
gene zy noemden hunne |ebeyligde zaeke« niet 
als baen^roopers lagen in do oude ven<^êsche 
soldaten. Verblinde uy]tvoerders der bevelen van 
verdrukkers van hun vaderland , verloos dan 
franschen soldaf alle menschlievende gevoelens 
op het aennaederen van de Vendée. De zelFsta 
krygs-mannen , die edelmoediglyk gewygert 
hadden het vreed decreet der nationale con- 
ventie ter uy tvoei* te brengen ♦ waer by verbo- 
den wierd engelsmans krygs-gevangen temaa- 
ken, wierden^zonder de minste gevoelig heyd-, 
da beulen en de moerdenaers van hunne vader- 
landers van d«n oosten. Men had gezeyt dat 
deze geene menschen meer waeren ^ gelyk of 
zy met woede en vreedheyd achtervolgt wierden* 
verspreyd in de noch niet onderworpene distric-» 
ten , dreeven de republicanen deze ongelukkige 
voar bun als eenen hoop wilde dieren. Het bloed 
en de vlammen waeren de ysselyke teekenen 
waer aen hunne tegetiwoordicheyd gekenmerkt 
was. Mannen , vrouwen ,' kinderen , alle de gene 
die niet sneuvelden door het moorddaedig lood , 
ofte die niet in stukken gehouwen wierden door 
den sabel « wierden gevat, krygs-gevangen ge- 
maekt en aeri den opper-consul Carrier als 
slagtoflTerande gebrag[t , die tot Nantes een bloed- 
dorstig hof hield. Dezen eyssrelykqn agent van 
eene voorbeeldelooze vreedheyd', dezen Carrier , 
die in bloeddorstig heyd overtrefte^ indiep het 
mogelyk was , zynen meester Robespierre , ver- 
oordeelde zonder médelyden 5 zonder hun te 
hooren^ onverschillig en met duyzende te gelyk 
de vendéè'rs , vooir zynen schrikkelyk^n tribunal 
gebragt. Het is dit schrikdier,het welk de guillo- 
tine in het u^oorden niet gouw genoeg oordeelen- 
de, in menigte zyne slagtoffers door het schroot 
om het leven bragt ; het is hy, die de uyt- 
vindinge van den vader-moorder Nero. werk- 
stelljg maekte en klep-schepen liet bouwen^ ( 6 ) 
Ivaer van bet geheugen noch ildderen doet ; 
het is Carrier die in zyne uytzinnige.vreedbejd \ 
naekt man en vrouwe aen een dede binden en 
^ïzoo in deO^oire werpen^ betisd^t wanscbep- 
gel in menschelyke gedaente « die nae de schrik* 
kelyke eere dong om in vrepdbeyd te overtreF- 
fien al het ysselyk gebroeyd der franse he om- 
wentelinge. ^i 

Pen 9 thermidor stelde een eynde aen dexe 
overmaet van vreedfaeyd , het schrikdier Ro- 
hespierre en zynen aenhang ondergingen het lot 
van alle de vreedaerds ^ xyn hoofd viel op bet 
2elvek scavot alwaer hy z6o menige onpliehtige 
slagtpfFers bad nae toe gezonden ^ en met zy« 
nen val scheen de rechtvMrdigheyd , zoo lang 
beledigd « te herleven. De 20 duyzend fransche 
gevangenissen wierden geO{yend » omVr de duy- 
zende franschmans uyt te laeten > dieper in op- 
. gesloten waeren als waerborge der dwingel.i^n- 
dye. Den-schrik verspreyde over bet vaderland 
zyn bebloed vloers niet meer^ en eene zoete hope 
verkwikte allen menschen-vriend. 

Inderdaed bet nieuw gouvernement bestede 
2yne eerste zorge tot de bevredinge der we- 
derspannrge departementen ; men dede hun ge- 
voelen dat men Vhunnen opzicht rechtveirdig 
wilde Zyn , en om hun hier van^bewyzen te ge« 
ven , steldi^ men in vonnis Carrier , die den^ beul 
der vendéërs bad geweest ; hy wierd voor de 
rechtbank te Parys beschuldigt door 84 nan* 
tesers, welke heuveldaeden aen den dag brag- 
ten waer van het verbael zidderen doet, en ter 
dood veroordeelt. De conventie decreteerde , op 
den voorstel van Carnot «dat'er aen de vendéërs 
vrede- voorstellingen zouden gedaen worden « die 
naier verscheyde onderhandelingen « gesloten 
wierd den 17 february I795 tot Jaunais , by 
N^ntes , tusschea Charette , oppen-hooFd der 
konings-gezinde vendéërs en de volks^repre- 
sentanten. Deze is de éérste bevredinge dezer (7) 
landstreke ; Stofflet weygerde tttndvajtiglyl:. 
de zelve by te treden. 

Vrankryk zeg'eprtfelende pp alle de dpelea 
waer den oorlog haere wapens geroepen had , 
in vrede met de Konings^gezinde departementen « 
stond meerdere vootdeelen jte trekken uyt ha^re 
ppogingen. Den koning van Vmyssen was deo 
eersten monarch , die zig tegen Vrankryk ge* 
wapend en haere grenzen ingenomen had ; het 
was ook den eesten die met de fr^osche repu<^ 
blique io onderhandelin^e trede en den vrede 
sloot* De veranderinge in het gedrag van de- 
zen monarch « word hier aen toegeschreven , dat 
Oosteprjk In den veldtocht van i 793 , in Cham- 
pagne , n^ier weynige poogingeo had gedaen 
ten vpordeeU der vereenigde legers , het welk 
achterJunken gaf aen den koning van Pruysseo» 
die van zynen kant schier geheel den veldtocht 
van 1794 werkeloos bleef, niettegenstaende 
hy den 19 april met Engeland een nieuw sub- 
sidte-tractaet had gesloten , waer by hy zig ver- 
bond met een leger van 6ti«ooo mannen Holland 
te verdedigen tegen den inval der fransche« 
alzOi> aen deze laeste gelegendheydgaf om met 
hvinn^ vereenigde itiacht tegen de oostenrykers 
te werken, de Nederlanden eo geheel Holland 
te veroveren. 

Deze veroveringe en dé naederinge der fran- 
.sche aep zyne staeten ,, schoenen hem redens 
te raeeir om den vrede te verhae^ten » die eyo- 
delykden5 april 1795 tot Bazel gesloten wierd 
tusschen M.Barthelemy,in den naem vanVrank- 
ryk , en den V^ron van Hardenberg , in d^n naem 
van Pruyssea. Pe^sein vrede veroorzaakte aen de 
convenüa ee;ne algem^yne blydschap. 

Oostei^ryk was den e^gaten vyand die de 

.fransd^e op 4^ Rhyn i;w>ch te bevechten had- 

de9 • Hoeh %y badd^n te worstelen teg«aliUQne 

inweiidigp v#r^ee|dh^dep » py t Wielkep atryd zy • 

ak een mirakel , zegevierende gekomen zya* («) 

De gebeurtê»Ï55«n vaaden 9 thermidar (17 fafy) 
hadden groote veranderingen te wege gebragt 
in het in^rendig en uytwendig bestand der fran- 
sche. Aen betysselyk «doch stoute en onderne- 
mende keer^chappye va» het comité van open- 
baerè yeyligheyd , was gevolgt een ïaehter en 
miktdaediger bestier 3 en hier door a&elF mia 
bekwaem om gfoote zaeken te verrichten. 

•Van den oogenbiik dat de partyen niet meer 
wederhoudeh waeren door het sehrik-bewind ^ 
dachten zy niet andere ab voor hunqe eygene 
belangen te werken, 'De uytwerksets van deze 
ilieuwe dunk-wyie » toegelaeten door ,de veran- 
deringe van (iet gouvernement , waeren over-* 
groot « en indien oyt de opkomende republique 
^evaer liep omgeworpen te worden » het is wel 
in dezen öogenbKk « in 'welken de fransche zig^ 
streeMen met te zien zegepraelen de zaeke die 
zy maer in het verborgen nunder hertegediènt 
hadden. 

Onder de talrvke partysehappea t alsdan 
vereenigt tegen fiet in wezen zynde bestier», 
en die elkanderea bedreygden met de fakkel van. 
den inwendig'en ooriog, bemerkte mep de ko- 
nings-gezinde ^ de constitutionneete vat i « de 
lederatisten oFte het overschot van de ongeluk- 
kige gerondens , slachtoffers van den 31 mey « en. 
de montagnards ofte jacobins,onreynenoveFblyf-t 
sel van de verfoeyelyke factie van Robespierre. 
Van alle deze partyen y die alsdan het fransche- 
verdeelde , bad die der konlngsvgezinde het 
grootste bestand en ivas meest tot beslissende 
ondernemingen bekwaem. In geen tydstip der 
revolutie had men een zoo tairyk getal fransche 
hunnen wensch zien uyten ten voordeete der 
Bourbons. '0e provinciën zelve» die uytgemunt 
hadden door eènen overdreven iver voor de 
revolutionnaire instellingen, nu iralgende voor 
die yryheyd , in wiens naem zy zoó vele yreed- 
heden hadde& zien verrl^ten » verlaogdea aae (>9 ) 
«ene Vêranderinge en bevatten, talryke aenklé^' 
vers der konioglyke familie. Dus zagmenvai» 
alle kanten de kontngs-gelinde het hoofd op- 
steken , én zig met oenen aenstaenden goeden 
uytval vleyen. Charette en de andere opper- 
hoolêen de? vendéërs namen de witte coearde;^^ , 
kidien alsdan eenen prins van het huys deir 
Bourbons in Vrankryk was geland , had hunne 
zaeke voor aeker de overhand bekomen. Van 
welk een uytwerksel had het niet geweest eenen • 
kleyn-zoon van Henri IV • komende ^ na het 
'Voorbeeki van zyn oud-groot-vader , aea het 
boofd dep fransehe de kroooe zyner voor-* 
vaders veroveren .**. • . Maer het zy by gebrek van 
^vereenkonute door Ëögekind ofte door alle 
andere rede « die ons niet geoorloft is te onder-^ 
zoeken 3 kwam den graeve van Actois^, die met 
eene engelsche vlote gekomen vias tot voob 
het eyland Die;u « in het gezicht der vendésche 
kusten , niet aen land , waer doot de hope des 
konings-gezinde verdween* 

Terwyrer eene volkomene regeePiDgsIoosheyd 
beerschte in de zuydelyke provinciën, werktea 
alle de partyen In Farys om te meest aen den 
ondergang aer conventie ; alle maenden ontston- 
den ^er saemenzweiringen ofte beroerten. Het. 
volk der sectien van Parys sloeg aenhetmuy^ 
ten^ drong in de zittinge dezer vergaederinge^ 
en vroeg brood ofte de constitutie van XJ^S» 
IVIenhadzig n^eer als oyt moeten bedienen van. 
de openbaere magt om de oproeri^e verzaeme-*. 
lingen te doen uyteen scheyden^ en zonder den- 
moed van eenige fedep « die hun wisten op te^ 
offeren voor het behoud der algemeyne zaeke« 
bad men mogelyk in Parys den borger-oarlog 
aien uytbersten en ie talryke bevolkmge dezev^ 
groote stad elkanderea zien onvhals hiengea 
voor partysehappen die zig béurteting van^ 
}iaer bedienden als werktuyg hunder ontwerpen. 

De wauguDSt begonst haer oak te ver8prey«% ( ^o) 
den "onder d<! opper-bevélhebbers der republi» 
caen^cbe legers « de eeoe partje schreef aeii 
dea B«aerael Jourdan toe alle de overwionin- 
geo der legera van de Sambre en.Maeze , ter- 
wyl eené andere partje deze eere gaf aen den 
overwinaaer van Holland , den generael PichQ«- 
gru 5 die het vertrouwen genoot van het co* 
mité van o'penbaere veyUghejd en nochtans ver- 
borgene intiohten had. om eene eerste role 
te vervollen in de staets-zaeken* Overheerscbt 
door zy.ne neygingen voor de monarch ique in* 
S^lUngeD • en overtujgd dat deze hersteiliogen 
alleen konde ^elen de geduerige verscheurin^ 
gen van het vaderUnd ^ werkte hj hejmeijk 
roet genoegtaemen driFt aen de middelen die 
den goeden ujtval van deze onderoenunge konde 
Terzekeren.» 

Geduerende dit laeste jaervan de conventie « 
waec in alle de oude driften en de talrjke par- 
tyschappen door het tempeest der revolutie 
vöordgebragt, met nieuwe woede ontvonkten , 
verschafte het lotgeval aen Pichegru eenen 
middel tot vervollinge der role die hj ver- 
langde « en nochtans gevejnsde te weygeren 
ofte te vreezen. De thermidoriens ( aldus ,wierd 
genaemt de partje die den 9.thermidor triom- 
pheerde) vermoejd en ongerust op de wor- 
stelinge die zj ujtstonden in eenen tjd van 
hongers*noo4 « hadden d^o overwinnaer van 
Holland t'hunder hulpe geroepen. Hj beging 
de OBVoorzichtighejd van zonder gevolg nae 
Paryr te komen , met voordaeht van zjn ont- 
werp ter v^jtvoer te brengen. Benoemt tot com- 
mandant van bet parysch leger «dempte hy 
gelttkkiglyk den opstand van^ den 21. maerte* 
eo leydda boyt^ Parys de g;edeputeerde der 
nationale «imvantie BilUud-Var^ennes , Xlallot- 
d*Herboir8 ao Biedepliehtigie « in hun baltngsekap. 
De 'COnaaatie • ny t berkentemsse « benoemde 
hem tot apper-generael van bet nieuw leger • ('O 

van 4ie Rbyn en Moes«) , en gaf hem ttet g0- 
wigtig lan vaa- het beleg van MtnU ; miier 
Picbfl^ru in plaetse van hem voor deze stad te 
begeven 4- al waer «yiie tegenwoordigheyd zoo 
noQdzi^ekelyk was, verlengde zyn vèrblyF te 
Parys» engebruykte bet zelve behendigij kom 
alle de middels te. bereyden die de openbae* 
TABge zynder ;waere dtinkivyte konde verge- 
makkelykem Mogelyks bad by de revolutie , 
die hy bewerkte in die stad doen uytbersten»; 
maer de rampspoedige landingê van Quiberon , 
waer door deze groots «n laeste hope der ko- 
i}iBg»>gezinde vesdweeo , en waer van wy hier 
een kort verhael gaen doen , het beletsel loe- 
^ebregt aen den goeden uytval der beroerten 
in het zuyden van Vrankryk « door de luy ster* 
ryke verdedinge der legers van de Alpes en 
van Itaüen « onder de bevelen van Kellerman» 
overtuygde den generael dat den tyd.om te 
werk te gaen noch niet gekctoien was : hy be* 
gaFzig nae het leger voor M en tz. Hier moeten 
Wy eenen oogenblik de voordere werkingen van 
Piehegru afbreken, om het verhael te doen van 
de landingê van Quiberon. 

Engel^id , dat zoo lang gewankeld had om 
onderstand te geven aen ée veijdéërs ten tyde 
van hunne vcordeelen , veranderde schieljk van 
handelwyze , bewilligde in de verlangens van 
Puisaye , die in Bret»gne eenen opstand ver* 
vrekt en eene partye verzaemelt bad onder den 
naem van chouans , en besloot eene kostelyke 
vytrustinge te doen ten voordeele van eène 
partye die noch niet anders als nederlaegen on- 
dergaen had. Het gerucht van dit nienw be- 
84uy t van Engeland • en de verzekeringe dat zy 
eyndelyk ging ondetnifkiien voor den zoon van 
Leuis XVI «het gene dezen konsM had gedaen 
' ten voordeele van den zoen van otaart 5 dede 
den hertog ^an Avtois uyt Rusland nae Enge- 
land oversteken. Charles Phillppe kwam uyt (I.) 

S. Pdtersboinrg te Londen ^ naer ' ê^ beiDék 
oig^leyt ii hebben by de vermaerde keyxe- 
rione Catharine , die hem met haere eygeiie 
haoden gewapend en tioch grooteren onderstand 
ais die van Engeland verzekert had , in dé 
stréelendste hope van mede te werken tbt 
het herplaetsen der oude kroone van Hugues 
Capet op het hoofd van zyneti neef. Met den 
prins en op hét enkel |>erieht dat Engeland stg 
eyndelyk wapende 'om krachtdaediglyk 'te on- 
dersteunen de inwendige konings-gezinde van 
Vrankryk , waeren ook tOegeioopen alle de 
fraoschmans , die over hon balingschap var^ 
moe^d begoDSten te worden. Zy kwamen in 
menigte nae Engeland en verzochten dienst in 
de regimenten uytwykelingen in engelsche be- 
taelinge« of om*er nieuwe te mogen oprechten. 
Terwyl dit In Engeland gebeurde • verspreydde 
zig talryke agenten in de provinciën van Poi- 
tou , Bretagnen , Anjou , Normandien enMaine, 
om de konings«-gezinde wederom onder de wa- 
pens te roepen ^ doch weynige' gaven aen hunne 
iifrblaezingen gehoor en meest alle bleven -ge- 
rust in hunne woonihgen. De o[)per-boofden 
alleen betoonden eenigen geest-drift en deden 
nieuwe poogingen om aen den opstand eene 
kracht te' geven die hy niet meer konde berey- 
ken. In de Vendée,eygendlyk gezeyt, scheen 
men alleen te beantwoorden aen de dappere op* 
rnepinge ; deze landstreke , eersten zetel van 
den borger-oorlog , bevatte noch maitnen aen 
tvie den naem van religie en koning alles konde 
doen ondernemen ; maer niettegenstaande de 
stipste b^evelen van den prins, bleven hunne 
opper-hoofden Charette en Stofflet verdeelt door 
eenen onverzoenbaeren haet « dat niets konde 
ii,^tblusschen , zelfs niet dé geheyligde zaeke 
die zy verdedigde^ , èn deze verschillen hebben 
veel toegebragt aen den slechten uy tval van deze 
imdernemlngc. ( '3 ) 

- ' Bo^êD de oy twy kelingen • die in 'menigte wee* 
ten toegeloopen om deel te maeken» ven des« 
ontzacchelyke uytruetinge, had Engeland door 
alle mogelyke middelen getracht te verleyden 
haere Frans che krygs-gevangene , en aengemoe- 
digt om dienst te nemen onder dexe troupen.mey- ^ 
nende d^t zy lichtelyk zouden vergeten de zaeké 
waer voor zy gevangen weeren; maer laeter znUén 
wy %ien hoe rampspoedig dezen misslag vo^r 
de aytrnstiiage heeft geweest. Men was getukt 
door buytengewoone wervingen tien regimenten 
te maeken , besrtaende in circa 1 0,000 mannen , 
die de eerste verdeyKnge der uytrustinge ayt« 
niaekten. De tweede verdeylinge , onder de be« 
velen van Charles de Somorenii , bestond uyt 
3 h 4000 mannen « die in Duyds^and voor reke-» 
ninee van Engeland gewerft waeren. Den graeve 
d'Hervilly was benoemt door den graeve van 
Artois tot opper^bevelhebbér dezer nytrustinge« 
die eene groerte menigte krygs- en mond»behoeF* 
ten aen boord had « ais ook wapens eo kleedingr* 
effectéu voor 80,000 mannen ; zy wierd V€*r- 
geleyd door den admirael Warer met twefi 
schepen van 74 ^ twee fregaten en vier kano* 
neer-booten, terwyhdat een eAgelsch escader 
kruy ste op de fransche kusten om de zei ve te 
beschermen. 

' Daer was ook in dèn Ocean eene republ!* 
caensche vlote van 16 Knie-schepen , onder de 
bevelen van den admirael Viiiaret • die den 
24 juny ontmoet wierd door de engelsche fre- 
gate da Galathie , de voorhoede iiytmaekende 
van het convoi^ waer op een hevig gevecht 
van vicqp uren ontstond en de fransche vlote 
tot de vlucht gedwongen wierd , met achter- 
laetinge van dry linie- schepen. - Dit^ gevecht 
maekte de engdsche n^éester van de zee en 
van de morbiaensche . kusten. Den- 2'7 juny, 
met het aen breken, van den dag , sprong d^iv 
gratfve^^d^Heryilly.» aen het hoofd van is'öo^^ ( tO 

uuiQnta in ftecbabupsn , landde KOitdef b«Tèt- 
sel in A^ biiey van QuiWroii • en nam beait vao 
dit kpninglyk grond-gebiad in don naém van eeo 
QDgeiakkig kind, die het>republiceen«cli-gou- 
itarnemei»! in den tempel 0|)gesloten held , en 
vaer van de i;e rUmptpoedige ujtrustinge het 
beveenelyk eynde verhaeate. Op de eerste ty- 
dinge <ier landinge kwan» Georges jPadoudal ea 
Lemereier aen iiet boo&l der choiiatos toege* 
loQpen o«n de éuiigrós ie ontfangen ; zy dron* 
gen gezaemendlyk voorder ïn het land ^. vero» 
yerden Auray en verspreyddeo alom den schrik 
onder de republicaenefli ^ Urien^ overheden alle 
nae Reanes gevlucht waereii. De conventie zelf, 
^p .de tydtoge van^ deae landingé-ii was ook' 
ia de grootste versla«*gendheyd ; deze trotsche 
wetgevers , die alg^ onlangs verhooveirdigden 
van Europa te doen* beven, beefden op hunne 
^eurte voor de landioge van -lo^ooo frausch- 
mans op eene verre afgelegene kuste, die hun 
ontzacchelyker scheenen aU in voorige tyden 
de aegepraeidode legers van Oos tenryk en Prays- 
sen hadden geweest. 

Door eene onbegrypelyke noodlottig heyd« die 
langen tyd de werkingen der koDiii|^$<> gezinde 
beheerschte, scheenen de uytwykeltngen zelf 
aen hunnen ondergang te werken ;. volgens bet 
plan in Londen vastges telt tusscben den graeve 
van Artois en Puisaye, moest d^Hervilly zig^ 
meester maeken van Neder* Bretagaen , iterwyl 
dezen prjns met i O4O00 xnannen engelsehe , on- 
der de bevelen vai) lord Molra , Saint-Malo 
90ude getracht hebben- te overrassen ; het is 
. nochtans waer dat dit plan veranderinge onder- 
ging, want den gfaev« van Artota bleef om 
reden van h^t grootste belang , met de* fo,ooo 
vnannen troupen in Engeland ; inaer indien de 
émigrés en de chouans meerderen vlevd hadden 
lietoont en voord gedrongen waeren, hadden zy 
gemakkelyk de hand konnep leenen aen de v^hi ( »5 ) 

déëra en gezaemenitly k werkea ; mter in plaêltn 
van voordeel te trekken uyt de eerste ver«ifte« 
gendh^yd der repubiicaenen 3 hielden zy hnn be* 
zig met het beleg van het fort Pentbièvre-, en 
gaven alzoo aen den generael Hocfae den tyd 
oin zyne verschrikte soldaten byeen te verzae» 
melen en m^t eene versche magt op de émi* 
gres te vallen ^^ die op hunne betfrte tot den 
aftocht gedwongen wierden en zig in hunne ver* 
scfaanzingeii van Quiberon moesten opsluyten. 
Alsdan scheen hunnen moed te verflouwen en 
de . oneenigheyd begonat onder bun te heer- 
schen ; men verwytte aen d^Hervilly van niet 
waergenomen te hebben van de eerste voordee* 
len om in Bfetagnen te trekken uyt vreeze van 
zyn opper- bevel te verliezen by de vereenihge 
van zyn leger, met het gene der Boning«»gezinde 
in Anjou en l^oitiers. Alle deze kooringen de* 
den hem eyndelyk bèsluyten om de werkingen 
te hernemen , en hy gaf den 11 july bevel tot 
den aenval. Hoeke die van alle de' beWegiogen 
der konings? gezinde onderricht was door de 
overloopioge^ der fransche krygs-gevangene' in 
dienst genomen in Engeland , trok zyne voor- 
posten ach ter uyt, met- voordacht van zynen 
vyand voorder in te lokken <» maer d'H^rvilly 
vond niet geraedi^ hun te achtervolgen , hy 
iojte op hun eenige kanon-scheuten en ve^rtrok 
zig onder Jiet fort Penthièvre. In tussehen was 
het leger vaufiflnche grootèlyks vermeerdert 
en in staet vén afle de liaestgelegene posten van 
faet^chier-eylandite bezetten , alzoo He émigr^a 
ingesloten houdende , aen wie niet anders over« 
bleef als door 4e republicaensche legers te bi*e« 
kei^ oEte zig wederom nae Engeland in te sche* 
pen. D'Hervitly besloot , tegen het advis van de 
andere generaels « eenen algemeynen aen val te 
doen op het eampderrepHblicaenen. Deni6 july 
in den middernacht begaf geheel zyne verdey^ 
Lioge zig op. weg « de troupeo trokken* in d» (16) 
^es(e order eti> in de grooute sttUwygendh^yd 
op-; 1500 mannen |. onder het bevel van den 
graeye de Veuban « moesten den aenval onder- 
steunen langs den see^kant ; maer den generaei 
Lemoine, onderriöht door twee over)oopers van 
hunne naedertnge « dede den aenval mislukken 
«a- dwong hun tot den aftocht» 

lo tusêchen trok d'Hervilly altyd voord tegen 
de republicaenen , die van den, aenval obder-» 
richt^ achter hunne verschansingen in slag- 
order stonden en hém lieten naederen tot onder 
het bereyk v«n eene pistol-scheute , alsdan be-" 
vol den génerael Hoche vuer te geven uy talie 
de kanons en mousquetterye ^ het welk hiinne 
r^ngS' doorboorde en de verwerringe onder hun 
verspreydde. D^herviUy doet zynen slinken vleu-^ 
gel naederen en het gevecht vernieuwen ; maer hy 
word insgelyks van alle kanten terug gedreven en 
hy zelve word gevaerlyk gequetst dooreenen ka-» 
non-bal. 'Déi^^n toeval verilouwde den iver der 
ifmigrés, en de republieaenen van deten oo^en- 
blik waernemende tastten hun aen en wierpen 
faun^anscbelyk overhopp ; alsdan begonst eenen 
schrikkelyken aftocht, 15 stukken kanon vaU 
len inJianden der republieaenen, vfln72 officie^ 
ren van het regiment dérzee^magt^ 53 worden 
gedood ofte gequetst én de verwerringe wierd 
atg^meyn onderde uytwykelingen, dié vlucht- 
ten tot onder het kaï^on van het fort penthièvre* 

In dezen moeyelyken toestand moest men 
nochtans. dunken om d*HervilIy in het opper-'» 
beyel te vervangen, en zoodaenig Was de ver-» 
slaegendheyd der uytwykqlingen , dat allen offi- 
cier weygerde dit last op zig te nemeti. HeÊ 
zelve wierd aengeboden aeh den génerael Vau<* 
ban, die Ji^gelyks wejR:erde deze eer- volle bedie* 
ninge aen, te nem^n. Allen verlichten officier zag 
dat de standplüetse vanQuiberon niet behoudelyk 
wa5 ; maer van eenen kant wist hy , dat het eene 
ichandvlekke was zig wederom: in te schepen én nep i^ vraekiacht der fepublicaeïDeo over 
te laeten de choiiaDS ^(1 ^^e Konings-gezipdev 
die zi|; öpendlyk voor de i^eke der Bourbons 
baddéo Vérklaert. Oe èer/Q van den eenen kant 
en deedelmoedigheyd van den anderen, belette 
de uytwykelingen'hun te bedienen van deneenig* 
aten miadel» die huq noph overbleef om te ont- 
gaen het schrikkelyk eyqde waer me^ie zy be- 
dreygt waeren, gevolgenHlyk wierd'er be^sloten 
den ónderstaocl tiyt Eng.eland af te dachten en 
deze standplaetstt te behouden. 

Ptiisaye , opperhoofd der üytrüstinge , nam 
he^ bevel iii hatidep , logezien de weygerbgè 
der andere oppeir-ofRcieren ; hy ontbraK de noo* 
dige kennissen en kloekmöedigheyd , om deze 
za)6ke eenen gunstigen keeir te doen nemen « 
nochtans bévol hy de pntSchepinge der verdey- 
linge Sombreuil, dir den 17 July aen land stapte 
onder de toejuychinge van alle hunne medege- 
zellen ; maer de tegenwoordigheyd van eenen 
jongen kiryksnan met zyne troupen ^ konde den 
liioeci en net vertrouwen niet herstellen. Van 
den 17 ti^t deil «ó july Verminderde het getal 
^er soldateti zichtbaer ; het meésjte deel der fran- 
sbhe. kiry^s-gevangene ,. die in Engeland géwa- 
pent ivaeren , in de ydele hope dat zy zouden 
verdedigt hebben eene zaeke tegenstrydig aen 
hunne düqkwyie 3 vervoegden ti^ spoedig by 
de republtcaeneu. Deze övërloopmge was zoo- 
daenig ^ datÖoche verhopende meei:dere vrucht 
Van btin te trekken als hun onder zyne vaen- 
dels tP nèrtien ^^hün bevol by de einigrés te 
blyvén.tot voorder order. Twee dezer soldaten , 
in HdUand krygs-gevang^n gemaekt , beslooten 
hei fort Penlbievrein handen der republicaenen 
9ver te, leveren 'i ^n olaekten hun ontwerp ken- 
^aer aen den^gemelden generael Hoche , die , 
paet hiip w;el. qndérvraegt te hebben, in^hun 
ë^ig vi^rtrouwén stelde. Hy verg aederde noch- 
tans eenea.ki'ygs-raed . waer by tegenwoordig ( »« ) 

wacre» 4« commissarbsen êer èOB^ètitii ; dm 
tofficieren der genie waeren van gevoelen dat do 
voorgettomene Destormingestoutinoeciig en noodl« 
iotig zoude geweest hebben aen detroupen dieper 
mede xpuden belast zyn, maar Hoche antwoordde 
lat de regels der konste in buy tengewoone om- 
itandigheden moesten verzoymt worden « en 
rekenende op de gemeynschap die fay onderhield 
met de soldaten m het fort ♦ bevol hy den ao|uIy 
den aenvah Het order-woord der émigrés wierd 
den 19 ^savoods om acht uren overgebragt ; en 
ten elf uren waeren de troupea in beweginge 
in de diepste stilzwy ^end hey d ; de soldaten moes- 
fen den aenyal begmnen onder het geroep van 
Uvê de rêpubliqué ^ de wapén$ netr^aen ons de 
vatrioten. De colonne van den generael Valle- 
taux kwam eerst aen den voet vaa het retran- 
cbement der konings-gezinde, waer van de voor* 
posten overrast en vermoord wierden ; dit veroor- 
zaekte wel haest den alarm in de linie en rond 
het fort. De kanoniers der ëmigrës^ by hunne 
stukken • gaven een geweldig vuer op de repu- 
blicanen en dwongen nun weihaest de vlucht te 
nemen in de grootste wanorder. Den generael 
Hoofae kwam toegeloopen en dede vruchteloose 
poogingen om deze ranorder te herstellen, elk 
vluchtte waer hy kond e en alles scheen verlo- 
ren , wanneer een doof en onzeker gerucht zig* 
schielyk veropenbaerde , de soldaten riepen het 
zyn de onze die in het' fort gedrongen zynyin- 
derdaed met het aenbreken van den dag zag 
men het dry-couleurig vaendet waeyen op het 
fort, den ad judant-generael Menage was by mid- 
del van het woord en geleyd door de vluchte- 
lingen tot in het fort geraekt« naer de eerste 
sentinellen v'ermoord te hebbeti ; op het eerste 
alarm-geroëp waeren. de kanoniers en ofScierea 
naer hunnen post geloopen , maer het was te 
laet. O^arvallen door mannen die de zelve uni- 
forme als %y draegen , worden zy ohme^schclyk t »0 ) 

Vétiüóprd c^ de kanoDS waer van zy hun niét 
iheer konden bedienen t^hunder verdedingé. Dé 
eerste' compagnie grenadieH vdn d^Heirvilly 
kWam .tóegeloopen t'hun Jer hiilpe eh iVord ver* 
tiietigt. Aepgemoedigt döar de fepubliicaënen^ 
die bun toeroepen t Camaradèn kohit by^ons % gf 
zult wel kehandett wf^rdsn^ loo^lt ëeoe tweede 
bompagnie grenadiers tot hiin over « eené derde 
Compagnie Vol^t hun Voorbeeld , kéereh dé wa-* 
pen$ tegen dé ëmigrés en wórden bunné bert^ 
nekkig^te vyanden. Een g'rodt getal der zétve 
schaemdeU bun niét eene vérdieüste te maekén 
van de vreedheyd die xy öp hUnüe eygene ca- 
maradèn be^aen hadden. Deze trouwlöosheyd 
bad dé sébrikkelykste gevoigeh 4 alie de gene 
die wederstand bobden wierden gédoöd , als dok 
de kóntngs-geiinde kahoniers én de kanOnfi g0<* 
kecrd t«gen deze ongelukkige^ 

t)p pénne weygert de vireedhédéh éf té ttiée- 
len die de Woedende republipaenen op deze önge-» 
tukkigé begingen l aldus laf hertiglyk verraéden 
door hunne eygen^ verdedigers. bleeFer hun hiet 
anders over^ , naër verschéydé Vruchtelooie ^öo* 
gingen >, om bet foirt te hernéinei^ j als hün be-i^ 
boud te zoeken in dié telve schepen «die hüti 
aen land hadden gêbragt. Alsdah Vernieuwde 
haer die ysselyke vertooninge van Toulon ; de 
Inenigte vrouwen en kindereh , die üyt het bin- 
nensie Vén Vrénkryk waereti toegeloöpen om 
bun te vervoegen by dé konmg^-gézindé , Wier-» 
den vóordgedreVén a)è ee&e kudde iVildé dieren 
tot op den 'devér van de zee. Eeit groot déél vau 
dat legér dat de schepen niet hlid konnén be^ 
i'eyken, Wiérd door het ^cbrooi: uytdekanons 
der repubiicaenén gedood «andere maektén gé« 
bruyk van de amniétié dié hün aengébddeti tvierd 
én gayén^ig krygsgevangen ; niettegéniStdénde 
dé geheytigste bpToFte die nïen hün dédé ^ Wietf^-» 
den alle de gene dié daer in vertrouwen naddéni 
gestel t^ daer, naerohthooFd ofte gerhitiraitiëërél. '(«o) AWtM •yndigd» d«M noodlöftige tiytru»ting« , 
^j zuUin PU voordgae» me^ «»• «herige g«» * Hrgêvecht v.n den .6 «ey w«, bwU^ite 
kusschen de spaensche en fransche leger» gedue- 
rïïde d«en Jeldtocht, welke in hunne weder- 
xyd.che Uger.plaet».n in de onwetk»emheyd 
bleven. Nochtan» beraemde den generael ^che- 
rer eenen invalln Cardagne , wanneer de tyd.nge 
van het sluyten van den vrede tot Bazel aén d. 
beyde legers toekwam , die eikanderen h*"nek- 
Sen mft gely ke dapperheyd beöorlpgt hadden. 
!nderdaed/de fransche en spaensche gouver- 
nementen waeren sedert het begiö van den veld- 
ïrht in onderhandelinge om een evo<ie te stel- 
len aen de ongelukken van den oorlog.. »<^b,ae- 
delvk voor de belaogens der beyde natiën ; hier 
dient aénmerkt te worden dat de eerste vrede- 
yoorstellfngen gedaen wierden door J»» booS- 
«oedig comité van openbaere veyhgheyd, die 
noch wevnig te vooren den ondergang van alle 
de konii^ien en de vernielinge van hunne troonen 
gezwore^ had v dit gouyernemfent zag wel dat 
niettegenstaande de ïegepraelen bonder legers, 
het hïnnoyt zoude gelukt hebb*n geheel Spa- 
gnten te veroveren jzy geheogdenhun.dat sedert 
de romeynen het spaensch volk altyd met wan- 
hope gestreden had om hunne nationale vryheyd 
tebehonderi,en dat het zelden oogenbhkkelyk 
'bet iok van den vremdeling had gedult; deze aen- 
merWneen. sevoegt aen de inzichten om allede 
SsKalt te Wonnen vereenigen tegen Oos- 
ténryk . bedaarde de meerderheyd van deze h.t- 
zigerepuhlicaenen, en bragt den vrede te wege 

Je dea« july 1 7^5 gesloten «'«'^ ""^J*" J» 
heerenBarthelemy. ambassadeur der fransche 
Tepnblique by de dertien zwitsersche cantons, 

*en*Yria?te , van wegenden koning van Spagn.en. 

' Bv dezeto vr^de stond Vrankryk alTe haere over- 
winningen af over de pyrenescbe gebergten , en Spagaien gtê #eD Vrankf yk haer dael van li«f 
ejland* Samt-Domlbgo. 

Naer het sluy ten van dezen vrede zond VraDk« ^ 
rjk haer leger uyt Spaguieb nae Italien , waer 
doorden generaelKc^üerman in staet was tegen 
de oostenrykers ofiënsivelyk te werk té gaen ; ge- 
duerende dezen veldtocht hadden*er maer voor- 
posten gevechten plaetse gehad ^ doordien de 
triinsché niet sterk genoeg waeren 'om slag té ke- 
veren en de aenvallen der oostenrykers dapper*> 
Ijk afweirdien , die over hunne vruchteloose poO« 
gingen vermoeyd zynde , eyndelyk besloten slag 
te leveren op den 19 september. Den aenval be- 
gonst op den versterkten post' der fransche, die 
zy hetkUyn Gibraltar aoemde « maer den dap<* 
peren wederstand die zy booden, onder bevel van 
den adjudaot Saint^Hilaire j lieden den zelven 
mislukken « de oostenrykers wierden terug ge- 
jslaegen met verlies vao 1500 mannen , welké nae« 
deelen den generael de Wins deden afzien van 
zyn voorgenomen plan , en zyne troupen hunne 
voorige staniiplaetse liet hernemen^ Den fran« 
^cben generael Kellerman gaf alsdan het opper^ 
bevel van het leger van Italien over aen den gè- 
perael Scherer.en begaf zig naer het gene der 
Alpes. ' . 

Uen generael Pichegra • gelyk wy voordera 
hebben gezeyt « was by het leger voor ment'z 
wedergekeerd p en was met de fransche princen 
^n oostenryksche agenten in onderhandelingen; 
doch Jour dan , verlangende om te werk te Kon- 
nen gaen « maekte groote toebereydselen tot den 
overtocht van den Rhyn ; inderdaed het comité 
van openbaere veyligheyd ziende dat het jaer« 
getyde voorderde en dat het geené voldoende 
tydiDgen ontfing van de onderhandelingen « die 
Pichegru zeyde voor den vrede geopend te heb- 
bf'n , gaf bevel aen de legers van de Sambre en 
Maeze « en Rbyn en Moezel ^ om den overtocht 
v?iq den Rhyn te waeg;en , en langst den rechtea kunt de iosIuytiQge ^an Menis ta voltrekken^ 
Pe opsteDry]^er« yaa bpnneii kant bezétteq mei 
e^DO ontcacchelyke magt bupne verschansde re^ 
tranchement^n ; Clairfayt'hacl ^yn hoofd-quar- 
%\eT tof Qras-Gerau \ den generael Wurmser had 
.99fOQO inaDnen veryaemeld op den Rbyn by !Pri- 
bourg , zonder te rekenen het leger-corps vap 
den priDS de CoDdé , bet welk te ^uhlheim lag , 
waer o^ede zy Vrankryk bedreygdeo met eenen 
inval laoggt den kant van den EUaf , die moest 
pndefst^qnt wprden , zoo nien zeyde , door eeq 
groot getal inwopnders f ^n dat «apd , gehorte* 
plaetse van Pichegrii. 

, Volgens het voorgenomen plan van het co- 

Jfnité van openbaere veyligheyd ^ o^oest dep over« 

toqht v^n den Rbyn gebeuren tot Manhelm , 

door het leger v^n 'denltbyn eo Moesel , eo tot 

P-heU/sFeld dqor bef gene van deSambreenMaeze. 

Verscheyde redenen mae^t^n dit plan gevaerlyk 

en onuytwerkelyk , van den eenen kant was de 

beaK>nderste n^cht der oostenrykers byeen ver- 

zaemeld voor het legér van den Ilhyn en Moa- 

l^el , en vaq den anderen kant was den oTertccl|t 

teRheinsFeld n)et m^in gevaerlyk « doordien die 

riviere aldaer zü|ke hoQge en style kanten heeFt, 

d^% 4PQP niaqnen genoegsttem to^de zyn oin 

fen leger van 50^000 mannen ^e beletten van 

aéo wal te l^ouien. ^uiirdan d^de tegen dit plan 

vortoogep aen bet comité van openbaere vey- 

Jigheyd en bewees boe noodlotig de uytwerk-* 

j|eU van dit plan aen de republi^ue konde zyn : 

hy stelde voor den overtocht van den Rbyn te 

ijpen te DusseldorF, óp het qyterMe van 'het 

leger onder de bevelen van den generael Clair* 

fait. pit nieuv? p|an aepgenpipen zynde , wierd 

alles verve^rdigt om het zelve ter uytvoer te 

brengen \ den $ ^eptepiber begaf den generae^ 

Jourdan zig ip bet hoofdrquartier vari Crevel 

en bevel dat thn slinken vleugel van het leeer 

vnn de Sambre en Maeze den vplgenden naph^ 

de^ pyc^topht zoolde dot^,; ^ " (n) 

Htt WAS iaue|pep uren des avoBd«,.iiidefr«iir 
sehe troupen m stilte geplaetst op den oevers 
wachtteD met ongeduld Qet teeken af om hun 
ia de schepen te begeven > dié hun op den rech* 
ten Rhyn- oe?er gingen brengen ; eyndcly II wierd 
het zelve gegeven en de verdeefinge van den 
g;enerael Lefeyre begaf sig eerst op v/eg om dea 
overtocht té doen , de andere .verdeclingen de- 
den insgelyks « den zei ven gebeurde om een ure 
/'s morgens zonder hindernisse tot Ëichelkamp 
(onzejdig grondgebied). Wanneer den prujs- 
siscben officier , bevelhebber op dit point « zig 
«vilde verzetten tegen dé schendinge van het 
grondgebied en het traotaet van Bazel ^ ant- 
woordde den generael Lefevre hem : '' Ik beh 
9i solriaei ^ ik moet aen myn opperhoofd gehoor-- 
1» zaemen ; den generael Kleber is hier comman- 
;9» dant.yiËn gaf bevel aen den generael Damas om 
voorwaerds te trekken. Deze beweginge gaf aen 
de^ostenrykers te kennen dat de franscheden 
overtocht ondernamen « hunne voorposten nae» 
derden dezen oever en begonsten een nevig mus« 
quetten-vuer « het welk door de fransche bat- 
teryen van den slinken Rhyn-oever beantwoord 
wierd , ten dry uren 's morgens waeren reeds 
10,000 mannen ontscheept ; den generael Cham- 

Ïioniiet dede den overtocht onder het vuer der 
atteryen van Dusseldorf en dwong den com- 
n^andant dezer stad* zig over te geven als krygs- 
gevangen; met zyne bezettinge « bestaendeuyt 
apoo mannen* De oosten rykers vernemende dat 
Dusseldorf in het beweid der fransche was' 
en dat hunne verdeylingen achtervolgens ont- 
scheepten , gaf den generael Werdeck bevel tot 
den aftocht.. De fransche ^verdeylingen van de 
generaels Lefevre, Tilly en Grenier namen stand* 
plaetse te Wittach en Angermund. Cham pion- 
net bleef te Dusseldorf. De oostenrykers hadden 
hun vereenigd met het leger-eorps van den prins 
vaA Wurtembet^g , die ziedde dat hy niet in slaet CM) 

#Miiet hciofd te bieden ken da y^reenigde Iran- 
sche légers , in den nacht van den 19. en sqsep^ 
tember « ook achteruyt trok en alzpo aen de frao- 
a^het de gelegendhejd gaf om hunnen «egeprae- 
lenden optocht 'voord te petten en ejndeljlc hun 
teo ?eer verlangt oogwit te herey ken viAi Men t^ 
in %e konnen sluyten langst deipf ipeiphten kan^ 
van den I^hyn,' 

Teywyl de fr^nsphe legers h^nnf! vqordeélen 
voordzetten, , ontstond*«r in Parys lyederpi^ een.Q 
groote beroerde , die de regeerip"gfr-wyié ornge- 
worpen en de yerhefipinge van Bonaparte te i^ege^ 
gebragt heeft ; maeir lyy dun^te.n in bet yerhae^ 
yan eenige vroegere onlusten te moeten tre.deQ 
om^ eeoig di^glich^ t^. geven op deze^ gedenk- 
Mrejrdi^e gebeurtenisse* 

Het mwendig der republique w%9 alsdan ver- 
scheurd, gelyk wy reeds ge^eyd heb,bën« door 
▼erscheyde partysphappen » waer van wel de 
kpnings-gezinde de gröüt-^te was* doch, die der. 
jacobifls de woeleDste. De revplutie van den 
9 therinidor (xj july 179^) bad dat gebroed 
lioqh niet^^en vollen ten onder gebragt ^ nochte 
aen het republicaensch gouverneaient meerc'cre 
kraqht en besteodigheyd gefseven ; alle de par- 
tyen vertoonden hun wederom ii^et des ^e meer- 
dere kracht en werkzaemheyd , om dat zy eeni- 
g<en tyd ingetoomt hadden geweest. De yyanden 
yan het cdnyentionneel bestier veree.nij;a door 
eenen gemeenen haet , alhoewel volstrekt teged- 
stryd'ig in hunne belangen , yerkten geztaemend* 
lyk öm die vergaederinge van %oo gezeyde volks* 
representanten om te werpen ; ndchtans schyDt 
bet niet dat de kóni^ngs-gezinde deel^ genomen 
hebben in de tv^ee vo^s-bewe|(ïingefl tegen de. 
conventie van de maend apri( en mey va^n het 
iaer 1795* Deze ^wee opstanden, ,' die andermaet 
Vrankrj'k ïn de r^geeringslooshe^yd yan 1795 
moesten dompelen , hebben het werk geweest' 
van de partye bekend pade^- d^iji uaem . yao, 
Mpntagnards. (*5i 

^en tjde d»t Vraókry k (ot itfsfUn a«or tyifft 
^egepraelende Ieg0r8 het toppaot yab slórié «q 
maofat berejkt had , waf dat schopn Tand tdt 
ceoen zopdaeQigen staet vao ellende en lijtge- 
plitfaeyd gebfagt ^ dat-er de geschiedeniife noph 
geen voorbeeld van oplevert. De afper^singe 
der schVik-agenten , de door hun ingevoerde 
pltinderinge , de verininderiQge in ^eir^e def^ 
^ssignat^n , en Ijovenal den geef sel die zynea 
oorsprong had \ti^ de ))aytenspoorig)ieden van 
bet omgeworpen gouvernenien^ , haddep deze 
noodwendig heden veroorzaakt, liet gemeen volk 
piëest Moot gestald aen d^n hongersnopd , l»e- 
merklie de^an ^iemo^enden toestand n^et eene 
wantrouwe en zelf vai^ eene vr^eze, dia dep 
^elven noch yergrootte. De jacobins , behendig 
pm van alles gebruyk fe n^aeken , speculeerde^ 
ook op bet gebrek van brood. Het geknor ei| . 
misnoegen yau het volk tegen de ponventié wierd 
langsom gkopter, t<>t dat èypdelyk de inwoon? 
ders van het vp,orgeborgte y<|n £ Antone , aeq* 
gepqrt dppr hunne gewoonelyke ppleyders , tig 
den i april 1 795; in uiénigte begaven nae de con- 
ventie • dringende in dfi zaele , welke zy deden 
weergalmen dqor hqn gérpep vao : *' Brood oft^ 
4^e/ constitutie yan ijrSj3 In Den schrik vef- 
Ipreydde zig opde^ het meeste dee( der leden , 
en die alleen, dia in het geheym iiijgedrongeci 
viraeren \ bleven oobe^oert eq onthngen' deze 
woedende met toejuychiogen en aeomoedingen. 
^erwylden aenleyder van den opstand zig voos 
de barre vertoonde , oni| s^yn^ aenspraeke te doen« 
padden de theri^^dariens rQud de conventie vereer 
nigd een groot gf tal jongheden , waer onde? 
nun bevQ.ndeq eene nienigte soldaten , alsdan 
in Parys zyhde ^ ^aer mede zy verspreyddén da 
U^uyteliugen rO^nd de ctonventie ve^zaenield en 
^e gene in de zaele gedrongen waeren ingeslo- 
ten hielden. Deze laeste yernèmende Wfet'er buy- 
ten de zaele omging, verschrikten hun en na- 
aien de vlucht langft den doortocht die viy'\* (>6) 

ïrergeefs ,(raeh]tteii eb gedeputeerde jacpbine d# 
.f^^cbtelipgeJO te wederaojaden , zy if orden niet 
jienhoort en de ziuing8»z«el^ b geruymt door 
de vrem4e opstandelingen (Ue*er waeiren. Eene 
droevige stilte volgde op de OD^tuymige wor- 
atelinga der montagnards • c^n den aenhang ^ die 
.aldaer zittlnge had , wachte aF met verslaegend-* 
heyd de besluyten die de vergaederinge tegen 
hun ging nemen op eenen opstand die zy zoo 
klaerblykelyk ondersteund nadden. Zeventien 
^edepnteercie' worden in heAihtenisse genomen^ 
„als ook bet opperhoofd van den opstand , den 

Ïewezen minister van oorlog • den limpnadier 
Laisson en den gewezen generael Rossignol. 
>Men zoi:^de meynen dat de jacobins in hunne 
onderne^ünge mislukt , noqh eenigen tyd zou- 
den afgewacht hebben om die te vernieuweD, 
maer diergelyke mannen Jaeten hun den moed 
niet benemen door eenen oog enblikkely ken te- 
genspoed « en da zachtmoedig heyd di^ d^ con* 
ventxe had laeten blyken met het bloed niet te 
vergieten der ptiehtige van den eersten opstand , 
wierd toegeschreven aen ^de vreeze • en diende 
maer om dezen aen hang noch stoutmoediger te 
maeken. Het vöorgeborgte van S, Antone, wiens 
inwoonders zoo groot deel hebben genomen in 
,de revulutioonaire. gebeurtenissen , wi^rd de 
yereènings-plaetse der oproermaekers « en zes 
weken naer den . eersten opstand ( 20 mey ) 
hoorde men eensklaps de alarm-klokke klippen. 
Op dit teéken nemen meer hls 30^000 mannen 
in dat vporgeborgte de wapens op. en trekken 
tegen de. conventie } hunnen vereenings-roep 
was wederom $ BrQoden de constitutie van. 1793. 
Nochtans had de conventie , verwittigd van het 
l^evaer , haere verdedigers rond haer geroepen,i, 
Op den middag was zy omringd door de gene 
. <iie haer kwamen aentasten en die haer kwamen 
vf^rHedlgen» De beyde partyen stonden tegen 
elkaridcr^n , afwa^t^t;de4en oo^enblik deTuj^* fai»F8tia|[0. Eéneii 4^ g^d^fnUftd^ va» de «p^ 
ttandeliDgen komt yroor da jbarra «^ doai aaim 
petitie , waeir'by fay badreygt te vernieleD alle 
de gene die htmce vracge souden durven vets 
verpefn. Bot«fy*d*Anglas « die nUdan den setel 
bekleeddevantwoordde met weirdigheyd en vooiW 
zichtigheyd op deae petitie; uyl de tribune de» 
vergaedennge liet aig hier op eep geroep hoon 
jen van; Brood ^ Arqod, ofië dë dood. lioiêsf 
blyfc onberoert « en beveelt aen de muy telingen 
van de tribttne te ruyinen. Dese blyven ^ aee* 
fi^emoedtgt door de gedeputeerde montagnarde, 
Dp eenen oogenblik word de deure der zaela 
ingeloope^pnet een ysselyk gewald, eenèn stroom 
ven mannen en vrouwen dringen binnen , wor^* 
den verdreven , keeren terug» £ene broeder^ 
moordende worttelinge ontstaat in het middeq 
van de volks^vefbeeldinge , het bloed stroomi , 
en dit bloed is he^ gene vaa efinep V4>lks-ver'' 
beelder. '^. 

|n den oogenblik dat de«e woeÜende de deure 
der zitringë overweldigt hadden y h^d den ge^ 
deputeerden Ferrand , die daer ontrent stond «^ 
dexe gev^elcügaers trachten te bedaieren , huo 
pp de* krachtdaerligste wyae bezweirende van 
de conventionneele aittingS'^pzaele niet te ontee«« 
ren. *' Dood-my • sprak tot hun dien edelmoet 
digen menscb, hun zyne borst toogende« dood my 
indien gy bloed vraegt « maer *t eh zal maer zyn « 
naer dat gy my met voeten zult betrappen heb- 
ben'^dat gy hier binnen zult komen. Wel haest 
omgeworpen zynde door de menigte , word hy 
onder de voeten gestampt ; hy staet weder, op 
en ziet den manmoedigen president , onbe«^ 
schromd op zynen zetel , bedreygt door twin- 
tig fusiquen tegen hem aengéleyt, geenen an^ 
4eren wederstand bien aen deze doldriftige mê- 
'nigte als de onberoertheyd van den wvzen in 
bet midden der omwerpinge van het HeeUal. 
Ferrand dringt door deze menigte tojt op den 
]>\ir^au en wHt tot yéstiog strekken aen Bois^sy i ; «ai^ mmen bul ^eid hem k^^^ ^^V% c« by èt^rh 
nUefatofier vao xyD« edebooedige opofieringew 
P« mbordepaer^ slepen hem buyte^ ,^ kapteo 
beo^ hel b<>ofd i^f ep stekken bet op eene py ke '» 
weer mede zj 4e conventie^ biDoen trokken als 
^n ^ee^ete^ken. Óp dei^e a/Dhrikkelyke vertoo» 
iiitige verlieten aUe de gedeputeerde ^ vy^nden 
4er scheliuf tukken ». hunneplaeue en vluchtten 
]^yt dezen moordkuyl ; BQ'x'y^d'Anglas alleen 
Vleelonberoert.op^nen zetel »9ig orergevendre 
iien de dood tot beihopd van alle ; omrbgeld van 
4dzen hpop moofdenaeri, legt men pp beman* 
oermael aen » de pyken en bayonpetteo kruy^ 
^en.op zyoe hors^^mên toont heiQ het hoofd 
«nn ^^errand , voor bet welk by zig öodmoedigv 
lyk nederbuygt, en hy v^rlaef dezen eervollen 
jsetel maer aisivanneer zyne yrlendei^ hegi daer 
^f trekken, 

De jaoobinf wierden eypdelyk meester der 
^aeie en de ledei) van bunnen aenhang badden 
reeds de.bersuUinge der icoastitutie van 1793 
gedecreteert^ wanneer de gedeputeerde liegen- 
dre , Augttis* Kervelegan , Chenier eu Bergouin » 
4ie hun aen^het hoofd van het bataillon der sectie 
!iran Parys hadden gestelt 's middernacht met 
den sabel in de vuyst in de zaate der conventie 
drongen , alle rojepende : yf b^s de baenstroo^ 
p4irs , a ba$ de m0mtafinards ^ zy vaHen op de 
inuytelingen en boven al op de conveptionneele , 
die in de zaele weeren gebleven en alies ge- 
iraekte in de grootste verw^rringe.- De vrouwen 
i^aekten een ysselyk getier, de mannen gaven 
bttnne wapen«t af en. smeekten pp hunne knien 
Ofn vergiffenisse « en de gedeputeerde monta- 
gnaerds die voor de tweede pael deze menjgte 
m beweginge had *gebragtt wierden^er anderr 
. mael schandelyk van verlaeten. 

Aldus wiieren de twee volks*bewegingen ^ die 
de gene van d^u 5 october (15 vendemaire) 
voorgingen. ( JVy zulUn, dit vervolgen im den 
almanacf^ y^n Aft 4i9R^taea,de Jaér. ) DE9.PÉ KAl^lTTiSL. 

GEBOOR'PÈ. ÈN TRÓüW-DAGEN 

Der bezffffdèrste Pinten V0n Europa* 

ÉONINORTK D^BH NeDERLANDEI?» 

Wlllem-Frecjerik.d^n !.• koning der Nedeiu 
landen , {)riris ^iï Ura'gnieit- Nassau 9 groou 
iicrtog vap Lujeefntourg etc. etc. etd*, geb* 24 
'aügüsii l7;7ft^,•pn^s souveifeyn der Nederlanden 
'den 6 dtecet^ber i^ii'^ kómdg gehuld tot Brussel 
c(eti2iseptcitiber 1815 5 get. den 1 october 1791 
met Frcderique-Wilhelmine-Louiae , kt>ningrnney 
dochfèr van Preidérik-WiHem dén II ^ koning 
yao Pruyssen^ gèb» 1*8 ticrvonber 1774. 

Su'nne Kinderen» ^ 

1 WiUem*Frederik«Gjsorg^^Louis9, prins .van . 
Oragnien , geboren den 6 dec^npber 179a, get% ai 
february 1816 met de groot- vorstinne Anna^|^ua« 
lowna , zïistier vab den keyz^r.vap Rusland 5 geb# 
18 januai'y 1795* 

^nAié ' nSnderen* 

I. WMf^m • AlexanderV PauweF- i?redètfk -Lode- 
wyfc, ctfprins van Oraghién, geb. de6 19 feb. 18 1 7# 

II. Willefn - Alexan^er * Frederik - Constandn* 
"Nicölaes-Michiel , geb. den aaugtistj 1818. 

in* Willem -Frederik -Hendrik 9 geboren deif 
13 junyiSao. 

ft Willem- Ffederik-Charleè , geboren den 28 fc* 
bruary 1797. 

3 Wilhelmine - Prederique • Loiaise - Charlottc* 
Marianne , geboren Jen 9 itiey i8io. 

4 Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, geboren 
^en 8 april 1824. 

Hoofdsteden Amsterdam laa uren e|i Briiasel 
71 uren van Parys, O U ir I» 8 t. A il ö. 
t^lt^nciftca&deo IL » roomsch k^yser gek 
JP 14 july 1792, koning van Hohgaryen en 
. oemen i maerce 2792, geb; i^ féb. i7<58, wecfü^ 
^aer in derde houvirelyk van Marie I^eatrijt, docli- 
ter van wylent FerdfnUnd > iirds-bertog van t>o^- 
tcnryfc, overledeii. 7 april .ij8j6, hertrouwd den 
io noVembet 181$, met Chaflotte-Augtóte vail 
BeyereQ , g^^b* 8 ifeb. 179»^ 
Hoofdstad Weenen., a8o uren van Parys^ 
. ' .• E. N.b ^B-t .4. ji »♦ - 

GEórpius den iy^|;eb. den ia aügusti 176^^ 
, ko^nin|[ dett 31 janu^ïry iSao., Wedtiwaer se- 
dert 7 aqgiisti i&ai. van Caroline- Anjelie, prin- 
ccsse van Öruynswyk-WolTehbuttel , geb. den 17 
tney 1768. 
, Hoofdstad Londett 9 98 üreii vAü Pary$« 

. . i T A L 1 E W* 

LEon M. C Annibal delIaGenga) ^ebo^en ih 
iiet kasteel )a Génga den s au^usti 1760 toè 
ipaus verkozen binnen Rbomeh den a^ se'ptem* 
bet 18^3 ; gezalfd eti gekroond den 5 oetobei^ 
daer naer* 
Hy is den affo paus sedert deu H, Petrus. 
Hoofdstad Roonitn ^ 320 uren Van Parysi 
N A r B L 8« 

FBrdinand IV. , infant van Spagnien , koning 
van Napels en Sidlien, geb* i2jao.,i75i4 
weduwaer vAi Marie-dharlotte^ ards-heitoginrie 
van Oostenryk 9 tante van den keyzei^ van Oosten-^ 
'ryk, geb. 13 aug. i?*^- 

Frandscüs Januafius» erf-prins ^ geb* tp düg;. 
1777 jget. in tweede liouwelyk jöet Mirie-Isa-^ 
belle, infante en zuster vsin dèh koiiing van Spa« 
gnien , geboren 5 july ^1789^ 

Hoofdstad fȕapels^, 370 uren viti Parys. 

{^ A a M A. 

MAtié-Löüise,ards-hertoginne van OostcnryK 
en van Paroia, gebi den ia dec. 1791 , wediU 
we van Napoleon Buonaparte den 5 mey 1821^ 
geb. den 15 a^güsti 17694 (II 5 

Baat KM. 

Nftpóleofl^Frandes-Charlet-Joaêph , hertog m 
Reichstad, geb.den 20 maerte tSi'i. 
Hoofdstad Faxteè, 190 oren van Pat'ys* 

P 0'R;T U O A El. 

JAn-Marfe«Josepb -Louis den VI, koning ¥an 
Portugael » £resilien en Algafva 9 geboren 13 
mey ijéy , gekroom] den 7.april 1817 « getr. 9 l^n^ 
1790 met CharloUe-Joachim , tjKite van Ferdinand^ 
koning van Spagnien, geb. den 25 april 1775* 

Don Petrus d'Alcantara, prins vaii Bahiageb# 
12 october 1798 9 get- den 6 nov. 1817 met Leo- 
poldine ^ ards-hertoginne van Öostei^ryk 9 geb# 
den 22 Juny 1797. 

Hoofdstad Lixbouna , 43o^ureh van Paryt« 

P R tJ :T*8 • E H. 

FRedcrik^Willem den III., ^eb. 3 aüg- ƒ770, 
koning van Pruyssen en keurvorst van Brart- 
denbourg den 16 uov. 1797 ,weduwaer van 
Louise van Mecklemboorg-Strelicz , overleden 
den 19 july i8io. 
Ffederik-'Wilïem, crf-prins, geb. i^ oct. 1795. 
Hoofdstad Berlyii , 245 uren van Parys. 

R U 8 X. A N b« ' 

ALexanderrPauIowitz f. , keyzcr van Rusland 
24 maerte 1801 , kpning van Polen 30 april 
1815, geb. 23 dec. 1777, getr. den 9 oct. 179 J, 
met Elisabeth-Alcxiewna ,* princesse van Baden- 
Dourlach) geb.. 24 jao« 1779* \ 

Hoofdsteden Petersburg 9 520 uren en Moseou 9 
680 uren van Parys. 

lï A X E N. 

FRederik-Auguste HL, koningvan Saxen 11 
dec. 1806, geb. 23 dec. 1750 9 getr. 17 jan. 
17699 met Marie-Amalie-Auguste , zuster van 
deft koning van Beyeren , princesse van Paltz- 
Twee«Bruggen , geb. 11 mey 175a. 
Hoofdstad Dresden9 213 uren van Parys. apËrdfftaqd yil, kopipg van Sjnsni^n ca. det 
X Indien oen 19 maerte 180$ , geb« 14 oct. 1784 , 
weduvaefryin Marj^*Anton]a,|frifii?essevan tïa- 
pels , en van Nlarie-Therese princesse van Bra* 
silien , hertrouwd fn derde hoüWl^k den 20 oc* 
tober i8i9i tjaè^Marie-josephioe van Saxen ^ ge- 
boren 6 december 1803* 
Hoofdst&d Madrid, 3^0 Ui'en vtn t^arys* 

' - T p K K T EN. 

MAböïüd Ih ,' geb.' iden ao; jüly 1785 , tpt key* 
^er uytgeroepen den iri augiisti i8o8. 
Hapfdstad Con^taotinopolen » SS6 9rea yan 
Parysr 

.. V. a A vi M R»t **' 

CHarles X , kMinf van Vratikryk en van Na* 
varen den 16 s^tembjcr 1624, g^b. den 9 
!;pctober 4757 » T*fed\iwaer van Af arie-Tberese van 
Savóyea « geborea den 31 January 1756^ 

iyne Kinderene 

' Louis-Antone 9 hertog van* Angoülêtüe, doU 
*phynvan Vfankryk, geb, den 6 augusti 1775, 
getrouwd den 10 jüny 1799 mèt Marie -Therese- 
Charlotte van Vi'anlrryk (dölpbyne), dochtet 
van wylent Louis XyL,geb. den i9decem.:i778i 
Caroline-Marie ^ princesse van Nlpels, geb. den 
5 nov,» 1798, weduwe van ^Charlcs-Ferdinand^ 
hertog vpin 3erry, den 14 febé iSaoé 

Hcete SSffdetené 

' toulse-Marie-Thcresed'Artoïs^(MejofRpouVSr) 
geb. den ai sept. 18 19* 

Henfi-Charles-Ferdlnand-Dieüdonmé d'Artois » 
hertog van Bordeaux, gebaren tien 29 sepc. 1820^ (33) 

TWEEDE AFDEELINGE. BT EERSTE KAPITTEL. STAET VAN HET BISDOM VAN GEND, 
Bestaende ttyt dtprovindtn van Oost' en WestP^iaen'* 
deren , hegrypende 76 parochiale Iterken , 478 succur^ 
ialen 431 pubVtque bidplaetsen, én 447 anderpastoryen » 
met de henotmmgen tot 18 tuwenUfer 1834. 

Het reélforteert onder bet ards-bisdom vao Mecchelea 
en beeft eene Pastor y e voor elk caotoo van vredege* 
recfat, de andere kerken worden toccorsalen genaemt* 

Idere kerke beeft eeneparticnliere administratie ^ ge« 
naemd kerk-fabrlqnc \ de lelve is belast met alle de ont- 
faogscen en nytgaveo betrekkelyk tOt den godsdienst. Die 
administratie is saemengesteld van eenen raed « en cenen 
bnrean van kerk-meeners. to de gemeenten van neer 
als 5000 aielen» is den raed van 9 raedsbeeren saemen« 
gesteld ; in al de andere gemeenten gyn'er maer 5* Den 
pastor ofte desservant enden burgemeester zyn metrecbc 
leden van den raed. 

PROVINCIE VAN OOST-VLABNDEÏLEN. Biltcboppelykt weirdigbeyd 

vacat 
Vtcarissat'generaeh 

MM. 
M« M« deMenlenaefe , ridder 

van den belgischen Leeaw^ 

krnysstraete 
A.C. Goethals* nederpolder 

KAPITTEL 

KATHBDRAL. 

Kanoniken titulaire* 
J. Ie Begiie , volderstraete 
JL. de Loeo 5 ladge meire 
F. Martens t by s* baefk 
A. Ryckewaert 5 seminarie 
Ft de Volder 5 nederpolder 

Kanoniken honoraire. 
P« Bellanger y tot Brussel 
J. Bnydens , tot Brnssel J. Lippens 1 op den |reep 
M* de Bast , volderstraete 
F. van Grootven 5 roskamste 
P. Triest , noleoaerstraete 
P. Dnbayoni tot Ipren 
F. Boussen^ in bet bisdom 

Kapellaenen der cathtdraiu 

J. Tbiebaut, marjolynstraete 

B. Mori , goudstraete 

J. Pots, by de groote posterye 

A* van Heede , s« jaoistraete 

P. Bael , reep 

B. Vanderbaegjienf langcmuot 

Synodale examinators 

tot Gend, 

MM. de Meuleoaere , krny8« 

straete 
A. Goetbals j nederpolder 
F. Mxrtens , by s. baefs 
B A. Kyckewsert , t eminarit (H) 


R* Jt^epfaét ^ id^in. Parochiale Kerken , Suceur» 
salen tn Bidplaetsen van 
het eerste arrondissemenr ^ 
mét de naemen der heeren 
Pastors en Dtserviton* 

Parochie van S. Baefs, 
j. Lippen»^ pastor 
j. Ost en C. de Decker 
..oüderpastors 

Succursalen. Dtsefvmrs, 
Afsni^ A. Siercot 
S^DcnyS'Wesmm^ &. van 

Dyck. 
C. vander Maeren, onderp. 
Qé h. /^« tot Gena^ B« vao 

der Scbaeghe 
B. Simoos en h <?oewie 

onderpastors 
S. Nicolues^ jhid^ B. Ma 

Uagie 
e« 4a Mnnek, onderpastor Hoet tot eend, A Parochie Pan S* Jacob. 
A.Bansetie, pastor 
j. Vergaiiweo <e& J. van Ac< 

ker*! onderpastórs 
'Succursalen* Deseryitors. 
i$« Anne tot Gendm |. Santyo 
jw Bracq « ooderpastoir 
.JT/êyii Beggynhif t iMd t 
P. Yelleman ^ 

j: van Vacht , oi^rpastor 
Cendbrugge^ C. uoosscns 
Meusden 4 H. d* Jaegher 
€ v^nde Velde, onderpastor 
Ësedeberg^ J. de Clercq^ Parochie van S* MichUls» 
J. Rouck ^ pastor 
X. Pycke en C Tandejhae- 
gen ^ onderpastors 

Sncairsaien, J>esenntors» 
S>rongen ^ P. Pbarazyn 
C* Lyon en Jé vad Bamme , 

ondeipa$torf 
MariakerlU > L. Süchelbaot ooderpastors 
Groots Beggynfyof , 

F. Ackerman 
J. Braeckman^ ooderpattor 
Vmdtfhomt » H» de Maere 

Bidplaetsen* 
Be kerke der Biscalsen tot 

Gead ^ J. van HeuversWyn 
Be kerke der Predikera, . .« Parochie van S: SaJvatosf, 
A. de Cruenaere, pastor 
C. Boel en j; de Vos, onder- 
pastors 

SuccursaUnm. Derservitorsm 
S. Stephanus tot Gtnd ^ F. vaa- 
der Meoschbruggbe 
P. Haegbemao » onderpattor 
Destelberge^ J. de Graec 
P. Lippens , onderpastor 
Beirvêlde tot Destelbergt ^ 
J. van ^amme 
J. Windey, onderpattor 

Bidplaeuen» 
Be kerke der O: L. Vronwe^ 
broeders te Gend j M.'vaa 
de Male 
Be kapeUe tot'MenUstcde, 
H'. van Booroe Parochie van Cruyshataemm 
J« van Naemen j pastor 
J.Bettens, en B. de Clerck» 
onderpastors 

Succursalen, Deterviton^m 
Auwegem^ V* de Breuck 
C. Geeraerdts « onderpastor 
Heunte ^ P. van de Keera 
Huysse ; L. Mattbys 
I. Teerlinck , onderpastor 
Lede^ P. Steenbeke 
Mullem , B« Claeys 
Nakere « C« de Baets 
T. Messiaeo ^ onderpastor 
Syngem^ M, de Nolf 
J. Verstraeten , onderpastor 
IVantgem^ B.Vanderstraet^n 
Zulte ^ L. Vermeirsch 
A. van de Velde , ondtrpf stOf (S5 ) Parochie van D€yn\t. 
|. LaridoQ , pastor 
7» Larf don f onderptfstor 
Succursalen, Deserviiorj, 
jistene ^ P. de R^otere ^ 
Gottem , j. Mortaifoe 
Grtf m/n^/ze, P.Vander fneerscb 
Machelm^ h. Bractc» . 
P.van Gansber^e, paderpastor 
S. Maria' Leirne ea Backte i 
|. vaD MiegheiD 
5; 3f(2r/tfjif'Z»/^rrztf9l»Bogaert 
Olsene, P. van Geersdaele 
f. van.Hamme , onderpastor 
Petegem, C» Vandeodriescbe 
F. Bierick) onderpastor 
Vynkt^ Lé Dellacrt 
J. van den Hole., onderpast. 
Wontergtm , J. d>Anver| 
-Zeveren , B. Venluys. 1 Prochie van Evergenii 
A. Tielemans)' pastor 
A. de Rycke, tot Dooresee- 
leadriescb , J. Eeman en 
J.van Doorne^ond^rpastors 
Succursalen, Deservkors. 
Desuldonk , L. Verbaege 
Oostakker f J. Der boven 
9. de Ruyte en B* vaader 

Brug((be , onderpastors 
Wondelgem ^ G. Sandyck 

Bidplaetsen,\ 
S, Amand^ tot Oostakker 
9, de Rnyte 

Z>oorjeelendries % tot Ever- 
geffii A. de Rycke Parochie van Naxaredi. 
Somers , pastor 
B. Bocxtal en L. Reynaen . 

onde^pasiors .. 

Succursalen. Deservitors. 
Asper , t. Liiyckx 
Deurlé , E. de Vinck 
Eeke^ J.^Grenier 
F. Marteos« ooderpastor 
Laetem , J.»Biebuyck * 

Seevergerrp ,^L. Deamadryf 
A. ver brugge , onderpasior 
Swynaerde^ A» Bouvy 
Hr Drobbel , onderpai^tor Parochie van Loochrisd, 
5* Leirens , pastor 
L* Oemens ^ onderpastor 

Succursalen. Deservitors* 
Mindonk , P. Segers« 
Moerbeke^ L. van Doorn e 
D. van Wassenbove | onderp. 
Saffelaere y J. vander Heyden 
J. de Smet t onderpastor 
Seveneeken^ A. Wauman 
L van Haeverbeke « onderp. 
Jf^achtebeke ^G van Rossem 
L. van Keirsbilck , onderpast. 
Winkel^ L» Imscboot 
£• Lippens I Ott4erpastor Parochie van Nev^le, 
t ^"yj*"* » pastor en deken 

F. de, Smet, onderpastor 
Succursalen. Deservitors. 

Aeltre^ J. de Lange 
E. Cansse , onderpastor 
Baerlef C. Lyon 
Hansbeke^ A. Cbarle 
L.Deseille , onderpastor 
Landegem , P. de Bock 
C.-Vanderbeyden, onderpast 
LootenhulUp D. Hullebroei* 
P. Bnysens, onderpastor 
Meygem » L. Sticbelbaut 
PoeseUf A, van Stappea 
Pj^Kc^e, j.Goosscns 
^o^elaere» P. Verdiera 

Parochie van Oosterteele. 

G. de Ridde/, pastor 

P. van Severeo , onderpastor 
Succursalen. Deservirors. 
Baelegem « L. Hellyo 
P. vaa Lierde , onderpastor 
Baeygem » B, de Saedeker 
Boaelaere , P. van Ltnger» 

meiscb 
Dickelvenne » L van Kerck-^ 

iïove 
Gavre^ P. de Smet 
Gontrode, P.Podevyo 
Gysen\eele , dito 
Landscauter^ zïèt Moort^eêlê 
Lembergen , ziet Bottelaeré 
Meirelbeke , P. Oodderis 
J. Lostrie ^«onderpasior 
MelU^J^, de Batker MeUen^ siet Schtlderodt 
Moortieele^ J. Bogaèrw 
Munte^ B. Verbraeke 
Schetderodê^ J.Éeckhaut 
Scheldewindeke , J- Tors'in 
J. de Sadeleer ^ oaderpastor 
Semmersaeke , N. Brnylam 
yurste^ h V(^atteel 36) 

Mooregem % B. ManTé 
Ojrcifctf » J« Rogmans 
Petegem , C. de Baere 
C« de Praetere» onderpastor 
Wonegem i D. Acfnocqné 
O. de Ock, onderpastor Parochie van Somergem* 
]W» vaoder Piete ^ pasiot 
ÏE. Bracke eo J* de Bruyne ^ 
onderpastor^ 

Succursalen^ Deseruitors. 
Beiiem,y J. van Bruane 

A. Banniers « onderpastor . 
Xnêsseiaeres » C Baelea» 
C PoUey^ onderpastor ' 
Lovendegem^ C van SSaylen 
}. Tiackier , onderpastor 
Meerendré ,. P. Petit 
€• Welvaert„ ODderp«stor 
Ronsel» » P» de ^tter - 
Vrsele^ A« Janssens 

B. de Keyzer, onderpastor Parochie vjin Waerschooi, 
F. Resteleu,. pastor 
V, de Yos en y Willems , 
'onderp^stors 

Succuna/en, Dêservhors» 
Oostwinkel^ P. de ToUenaere 
J. Ka e keb.ek e ^onderpastor 
SleydiHge% h de R:uyck 
P. Loosveldt en B. de -Smet, 
onclerpastors Parochie van O. J[». |>^. va/f 
Pdmele , £0/ Audenaerde. 
Pr RoeUots , pastor eo deken 
B van Aelbroecky onderpast» 
Succursalen Dtservitors, 
Eenaeme^ A« Vercraysse 
Neder 'Eenaenut idem 
Euchove fV, van Adorp 
P. Dnyck , onderpastor 
£j^n« f J* Moerloose 
C. van Scboebeke^onderpistr 
Kefrchhemn^ J.^Copelea 
Maeur ^ H« Smolders 
F. vaa Acker^ oaderpastor 
MarckCi F. vaader Genwe 
P. Six , onderpastor 
Nukerke\ C. van de Weghe 
G.Yanderbaegen , onderpast- 
5«/Wittf^rL.Vletiltick 
Volkegtm 1 j» Robert 
Edelaere^ idem Il.e ARRONDISSEMENT. 
Parochie van S. fPalBurgey 

tot Audenaerde^ 
F. vaader Cruysseo , panor 
M. Coppe en T. Verscbiaege , 
ooderpastors 

Succursalen. Desenntors» 
Berchem^ j. vaa ^esbeke 
&. van Acker, onderpastor 
Beveren , F. van Oost 
Elsegem^ P, Wallaeys 
D. Tyt^adt» onderpastor 
Meapegem , J. van Acker 
Melden^ H' vandor Meeren 
J. de Blocir ) onderpastor P'aroclüevan Qeermerdsbtrg€ 

G. de Cracker» pastor 

|v van- dea Bergbe en F» de 

Smet > onderpattors 

Saccursaten* Btservkors* 
Goejfèrdingej D. de Smet 
Gremmingen y B* Garyn 
Moerbeke , P. van Doorsela er 

«ieken van GeeraerdsbérRen 
Neder^rBoi^laere » ziet Ge^ 
, raerdsbergen 
Nieuwenhove , j^ Robya 
Onker^eeUrT vaoder Schrik 
Overboulaere^V. van Damme 
...•., onderpastor 
Sarlardinge ^ j. vaoder Strae>» 

ten 
Santberge , J. Baeyens 
Schendelbeke , P.. Caniere 
SmeerebBe , L« fan Impe 
Idegem^ dito 
^itf/ïtf» P«.de Wofi» VhBfsegetn^l^. Roeit 
Voorde^ A. Coppietert 
Waerbeke^ !• Dojirdio 

Bidpiaetsen. 

De iêrJte der Mindebrotders 

tot Geerèerdsbergen , vacat 

Beggynhoftot Geeraerdsóerg 

- , - - , directeur 

Parochie non Herieele. 

F. van 3ies«o i pastor 
P. de Winter , onderpastor 

SuccursaUa. Deservitors. 
S. Antelinckx , J. Moens 
A^em,^ A. Valentyns 
j. de Backer y onderpastor 
Bamhrugge , F.' de Cuyper 
Borsbeie , J. Smets 
Burstf !• Haelterman 
Enmbodegeniy j. Mourus 
JD. Ost ., ondexpastor 
Haelterty J. van den Bfode 
C. de Clercq, onderpastor 
Heldergam^ F» Damoulin 
Kerkxien^f* van derHeyden 
Leuem^utem^ F. Neyt 
S.LievenS'Hautem y L. van 

Peiegbem 
Ressegem , J. Siandacrt 
Sonnegem , G. Triest 
Woubrechtegem y J. de Pauw 
JVélle , D. Schouppe (37^ 

S Maria •> Latihtm y idea 
Neder\walmy idem 
Mtylegem^ C de Leener 
Michetbdke^ J. van Haute 
Munkiwaimt C. de Clerc^ 
Paulaethem , P. d*Hoey 
Schoorisse^ G. vander Stockt 
F van'^Assche , onderpastor 
SegeUem^ L« de Trocb 
P. Callebaat) onderpastor 
Welden y J, Gellynck 
Weyltgem , J Leyman 
S. Biasius'Boucie y idem Parochie van Nedtrbraektl ^ 
L.Yanderbaegen% pastor 
L. de Lens > onderpastor 

SuceursaUa, Deservitors, 
Deftinge^ J.van deCasteele 
Hemeiveerdegem 9 C, de Boe 
Maria-Lierae , P. de Scbam- 

pbeleere 
A Vanderstraeten^ ooderp^ 
S* Maruns " Lierac f P« de 

Coniock 
A. D*baeseleer , onderpastor 
Opbraekeiy C. Blondeel 
C. Zaman , onderpastor 
Ophasse/t y C« vander Borght 
Farike^ J. Bral 
Steenhuysey E Desirant Parochie van Maria - HoO' 

rebeke, 
J. Rogier», pastor 
M. Stalins, onderpastor 
Succursalen. Deservitors. 
Berlegem , Ci >ie Troch 
Bont^ P. Temmerman 
Roosebekey dito 
5. Comeiis'-Hoorebekey ïiet 

Af^r/iS Hóorebreke 
S.DenyS'Boucleyf. van Ghé- 

luwe 
Dickele, J. de jaegher 
JB/ii , A. de Witte 
Hundtlgemy G. Wouman 
Hêrmdgmt P. *« Decfcw Parochie van Ninoye» 
j. Luykx , pastor 
j. van HoUewinkel « ooderp.' 

Succursalen. Deser'vitors, 
Appelterrc-Aygeïïi y J. de 

Aspelaere j • ^ - • - - . 
Z>€/i^drAaKr€/»,|.Scl»ooahey4 
j. van Tiegem 9 onderpastor 
Denderleeuw y JBosieels 
A Soetaert, onderpastor 
Denderwindeke , B . de Clootoc 
G. Arys , onderpastor 
Idergem » J, de Troch 
Ltefferingén y j.Bruyneel r- 
I^Uerbeck y P/ van den Brando 
B. van Nleuwenhuyae, ondec* 

pastor 
NcdcrhaueU « t. Biliiet; : f^tygim , A. vso Qeettpmtf 
OUgem^ F. Schoonjans 
Oultre , |. SchoQpe 
J. Debplle , onderpastof 
Poiiaere , P. Rottlers {3i) Parochie van S. Hermes , 

/o/ Ronsse. 
C. deClerck, pastor en dek. 
J.Dansaert en A. Ooosseoi , 
onderpastors 

Succursaien. Deservitors, 
^mougtes , J. Bracquelalre 
* Mariens tot Ronsse » 
C. vander Menschbrugge 
DeKeuseen'J.deVuysi,ona 
Oroir^ J. Mullier 
Quaremont,^ 3. Codron 
^«xj/^/2w , H. Cattart 
Kuyen , B. Ltvrau 

Bidplaatse, 
S. Pteters tot Ronsse^ 

ParochU van SoUegtm. 

J. jnagöermaD, pastor eo dek 

B. Soetens, oodef pastor 

Succursalen. Deservhors. 

S^ Marien Attdenhove^ l 

Standaert ^ 

F. vao Innis, ooderpaitor 
E/ene , C\ van Adorp 
^''^'fiegtm.F. van den Dorpe 
W Meuleiuan , Ooderpastor 
S. Lievens ' Essche , J. van 

Acbcer 

P. van Nestc ^ onderpattor 
Godveérdegem^ M. da Mes- 

itiaeker 
Goorix • Awienhovt ^ j, v,o 

Bastelaere 
Groo(en&€Mg^ R. vanHoorick 
HUiegtm , J^ Scharlaken 
Leeuwergtm , P. de Mulder 
Oombtrgen \ C. Boucbes 
Strypen^ P. Retsin. 
f^elsi^ut^ F. Lefebure 
P* van Onacker » onderpaator 
Rudisrshove ^ Idem ^ in.e ARRONDISSEMENT. 
Parochie van S.Manens^ 

tot AeUu . 
f. de Hert, pistor tn dek. J. RafTelèt, I* van de Cotte 
en J. HemeUer, onderp. 
Succursalen. Deservitors. 
Baerdegeni^V* Volkeryck 
Gystgem\ D. Ny$ 
Herdtrsem^ J.van Havermaee 
Hofstadé ^ J. van Eesbeke 
Lede 9 P. Vermeulen 
F. Méscdagfi» onderpastor 
Melderty 6. Tofsia 
A* Coomaas » onderpastor 
Moort\tl^ J, Broyer , 
C Mertens , onderpattor 
fFanxele , F. Prieels 
fVicheltn , J. Rooseat 
L. de Mulder , onderpastor 

Bidplaetsen* 
Beggynhoftot Aelst , J. ▼» 

de Velde 
Schoonatrde tot fP'ichelen , 
j. van Mu£fel, onderpastor Parochie van Bevercn » 
by Antwerpen. 
B» de Brabant , pattor 
J. de Gtoote en C. Reyos , 

onderpastors 

Succursalen* Deservitors. 
Burgtf L, D»hu!ster 
Caloo yj' Hamerlinck 

ae Winter^ onderpattor 
Doel^ C. de Backer 
C. van Hoorebeke , ooderp* 
Kieldrecht^ J. Dienck 
J. Reyns i 'onderpastor 
Melsele^ P. Huysman 
j. BoDoarenS , ondtrpastor 
yerrehrouck « J. Beroaerc 
F. Boooe, onderpastor 
Zwyndrecht , J. van Bol • 
J, van Blommen , onderpastor 

Bidplaetsen, 
Het f^laemsch - hoofd tot 

Zwyndrecht» Parochie van O L* P^rouwe^ 

tot Dendermonde* 
S. van, Uecke, pastor en 

deken 
V.Dalscbaert enP. Terbeke, 

onderpas<ot4k SugêUfsmien. Dtstrvitörs* i Mbirw^e , JvSchoe«itttr » 

Appels • F. d« BacRer h. Dnriock » onderpwiot . 

. : . . . ., onderpastOf |^fl«/Bttwtór,B.TlnimeffliM 

Audegem , J. ö'tiaeo» iCde Mwlemecster en P.ite <S. BUliet , onder|^8*tor 
Baesródc , E. vao Oosthüysp 
C van dea Bralle, oode rf • 
Suggenhoui ^ J. Gools 
J- Mailier , ooderpaitöT . 
VtnderbetU , M. Kesteos 
S. Gillh , ««'«H5 Dender^ 

monde . iE. ▼au Hecka 
P. Vermeire , ^dtrpinot 
Lthbtkc , M. Aoibroos 
L. Colpaertii oaüarpascbr 
Mespelaere , A. dt Looie 
Opdorp , P* van da ToodeU 
H« vao Doorne » onderpattor 
MFuie , F. Hetman» 
F.vao Groot ven » ond^rpaaior 
yiasstnbro^k , P. Braant 

Bidpiaetse. 
Beggynhoftoi Jkendermond»^ 
j, Verbrttggt Bock, ofiderpastors 
Bidpiaétsen* 
Ste* Attne^ tot fTaêsmunsur^ 
j. van Hemme 

SomBeke^ tot tFacsmunstcf^ 
p. Daems oikdar< Prochié.rén S^GMs. 
C Meen» , pastor 
p, de Backar en . • 

pastors 

SuccmrsaieiL, Diserviiors. 
KemsUé » V Andenaen 
j. Fransscns, onderpastor 
meuwktrktn\ K. Goetbtls 
y. van CoppanoMe.^ ond«tp 
S. Pauius , C. da Clarck 
j.EecIcelaert, onder paacor 
Sttttne^ F. Serreglers deken 

van Hulst ^ 

p.Sd« Sotter en j. Cbrisnteos , 

onderpaatora 
Vracent , B. Saey 
p. Vael , oadcrpastor 
Mterdonck , tot Vnutnt 

p. Merck z Parochie van ^keren. 

A. Vareecken r pastor 
C.Bnfirog|e,J.irattBo5aert, 
a Hattbys en J. Hoyie- 
broeck , ooderpastors 
Succursalen. Deservitore. 
Dacknam , H- Diobioult 
Exaerde , C- Tbeylaert 
F* Flf 00 » onderpastor 

Parochie pan S. Nicola^s. 

T. HemeIaef,paatorcn deken 

A. da Reu . F. Röslandts , 
P.vao dt Velde en F, vaa 
Hoey nissen • ondetpasiot* 
Succursalen, Deservitors^ 

BeUtle^'B,, tran den Daelt 

Sinay^ M. Ongtnae 

j. Matthys, onderpastor. 
Bidplaétsen. 

Puy^tlde y tot Belcele ^ r* 
de Lange, oodetp«stor 

Rtcollécuu kerke j tot S» ZVï- 
cöiacsê Parochie van Oordegtw:' 
i. Lyfiocbt, pastor 
JL vinder Eecbt^ ot^tisur,^ 

Succursalif^ ^tservhors.^ 
Baevegemy P. Nolf / , 
Erondegem.^ F. de ChppeW 
Erpe , J. Vanderbaegben 
E. Buysse , onderpartor 
Impe^ F. dé Smet 
JM«>c . F* Scnesael 

deRyc'kc , otsd er paster Parochie van Hamme» 
y* -Rcgelbragge , pastor 
J. Lanwaert, V. Saey €o 

M. de Maycr , onderpastors j.^ ar ^y\^^> "'ö 7/* KtaH* 

Succursalen Dfservitors, Nicuwerkerke , P./^\X"i 

£ wX C. Engelen W VandenboU , o-'Ï^pX^ 

j. van Rac«donc)i , onderpast,! Ourgtm, F. vaÉ de Wetiiy fta f^iecke/nfi.pzn de Woestyne 
/KiierstU , J. Vareodonck 
C^^vande Keere, onderpsrstor (40) 

P.Boel.oöderpistar 
Uytbergen, N. Ha eek 
9 ooderpastor Paroe/tie yan Temsche. 
3f.de Keyser, pastor 
J.vao Hoorick cnUjanson,' 

onderpastors 

Succursalen. Deservitors. 
Bawe , P. de Meester 
Standaeit , ooderpastor 
Cri^btkey A.vaoder Stockkeo 
J. van Damme, ondèrpaator 
iiaesdonk » j, Soeteas 
f'. Praet , onderpastor 
Kuptlrm>ndty J. Segbers 
B.-Grovernian» onderpastor 
^uiradt^ A. d»Hauwet 
X. de SaedeUer, ooderpasto Parochie van Wkturen^ 
J*van Dooroea pastor 
j. de Lodder en U Vergan^ 

wen ^ ondevpastors 
Succursalen. Oesérvkors. 
Culken , M. van Ocyte 

B. Brys en P. de Bieuiemees- 
ter, onderpastors 

Cherscampf J. vanLaoduyt 
L,a^ne^ |. de Breuck 
F. Cobbaert > onderpasior 
Massemenr J^ de Bock 
Schellebelley V, Baeten 
^ * T " • it onderpastor 
frtstrem.tL. van de Voorde 

Èidplaetsè. 
Weturin-t^n-Eede , to€ Wet-K 
teren » J. Beurms » onder- 
pastor 

Parochie van. Zele* 
L. van Belle, pa&tor 

C. Bfiancarne, P. vander Waer- 
heden en C. Sommer , on- 
derpastors 

Succursalen. Dtservitors* 
£erlaere^ ï*. Vaoderstraeten 
5. Y^flRamdonclcoDderpastor 
Grimbergen , J. Cruyt 
J. Goethals, onder^astOf 
Ovirmirc, P^ Hoste IV.e ARRONDïSSEMfENT 
.Parochie van Ji$senede, ' 
C. van Beselaere, pastor 
F. de Clercq , onderpastor 
Succursalen. Deservitors^ 
Bouchame, F. Lefeb'ore 
B.Steyaert, onderpastor 
fratërdyk^ idem 
Cluyxen , JP. Saodyck 
Ertveld^^ J. Callens 
P. Coimao , onderpastoff 
Philippine, B^Steyaert " 
Zeliaeu^ P. Willems, 
B. de Qraeve, onderpastor Parochie van Capryé. ' 
, de Clercq , pastor. 
£. Vanderstraetea ^ onderpw 
Succursalen' Deêervitors. * 
Basseveldty J. van Bosselo 
J. de RieiB«ek«r » onderpastor 
S. Jan in £raBK:».F.LaiiibreclK 
Lembjete^^. Perneel. 
F. Wülemyns , onderpastoè 
Ste. MargariuL F. Biliiet 
Oast'Eecho ^ L. Bourgeoit 
rVoJterland , i. Hebbélinck 
Watervüa, J. Vcrbaegeo Parochie van ^eclffO.. ' 
P. Dhondt ^ pastor 
P. Speeckaert ea P. Ameye 

onderpascois 

Succuralen. DeservUors^ 
Adegem, P. Welvaert / 
C. Beert, onderpastor 
S, Lmreyns , j, Verheecke 
J. Verdickt ,« ooderpastor 
Maldegem, F. de Fonteyoe 

deken van Eecloo 
F« ia Ros en J. de Bock , ooi*. 

derpattors. 
Middelbourg x «-••«-« Parochie van Huls^ 

van Hecke , pastor 

y«A Htcke , otkiier^asiocr (41) Stteeursalin. Diservitars. 
Clinge , £. Galland 
C. JMoens , ofiderp«ftor 
Grauwendam en Langcndam 
J. Denis 

Hengstdyk , P. Pbarasyn 
Honteniss'e ^ E. Geerts 
r. Quidé, ODd«rpastbr 
S. Jan Suen , F. van de Meo- 

lebroaclt« 
Osienisse^ J. vaa/Outryve 
Stoppttdyk^ J. vanden Hende 
Landsweede tot Hontetüsse » 
J. van Buynder jfrdtnèurg^ p. CIteyt 
j.' vierttraett, onderpatMir 
H. Kruyst idem 

Bede , idem 
Heyle Parochie van f^iissingen, 
F. Pander Ghynsc . pastor Parochie van Oostburg, 
P. Corbé, pastor 
JBreskens 
Cadsand 

Capelle van Zuydland 
Groede 
NieuwvRet 
'ƒ Regiment Parochie van S/uys» 
y. Pilaet, pastor 

Succursalen. Deservitors^ 
^. jinne ter Muyden Parochie van Y\€ndykt» 
T. Stappers pastor 
Succursalen* Deservitors. 
Biervliet 

Hoofdplaat , F. Naert 
Schoondyk 
Waterland Parochie van Zuydacrpe» 
P. Verdpyn , pastor 

Succursalen. Deservitors. 
Axel 
Bojifc/i/?«//£.H.van Kerc^bove 

Coewagt^ C. Westerlinck 

Hoek 

Overslag % R. vag Doorne 

Zamstag 

Sas van G««^, ^-Yef voort 

Terneusen "" 

fVestdorpe, J. de Deken PROVINCIE VAN V^^EST- VLAENDEREN. 'l.e ARRONDISSEMENT. IB. Versavel en F. Verheusi., 

parochie van Ardoye, j onderpastors 

6482 uelefu t, , »^ . 

' Succursalen. Ifeservttors... 

5. jinnetot Brugge^ j. de Bay 
3.D'boo8he en J. deMuynck, 'CWclV^^rt, pastor 
J. LooW^gU en P. Willenis^ 
onderpastbi<s 

Succursalen» \Deservitors. onderpascors 
Coolscamp ^ ^^93 pielen • P. Assehrouck\ 616 iielen. L 

van den Diieïscbe ^ Vermeulen 

3. Victoori oQderpastor ff. Kruys y 119Ö litten' H 

J5«^««a, i659(è^/. B.Gfendelel Pruvost 
P. van Damme, onderpastor. \Oedelem^ 3271 T- P.Verllodèn Zweve\eele , 3795 {itf/««. J. 

Volckaertv 
T. van Temicbe, pnderpastor A* La«ae, onderpastor 
"Sysseele^ 1272 f. J. Chnwaert; Parochie van 5. Dondüanus 

tot Brugge. 
NQ;rA. De bevoUicge dezer 
stadbeloopt tot 33345 Zielen» 
SiMaeS) pastor Parochie van O. L, l^rcuwe 

tot Brugge^ 
G. Versluys , pastor 
L. Algoet en . C. NetiV^>o 
ooderpattors SuceursAUm, Duervitors. 
ifeemtm , 2408 ^uL J. piate 

▼0€t 

J. Bek»^ onderpa«tof 
*%gynhof tot Brugge, F. vac 

K/stegem 
S. Joom , 74* fw/M. P* Ver- 

menten 
Jiftf. Magd^itna tot Brugge 
J» Pin 

L. Claéys, onJerpastor 
Owitcamp , ja^a f/^/e». j. 

Beacamps 
^ - * -# onderpastor 
^aeréamnu, 617 (<;«/««. j, 

Seynbave f 41) J^drochie van S» Salvators , 

tot Brugge* ^ 
ï' ^^'■•^'» » pastor en deken 
m* "*■" • *• Andries en A* 
Martens % ooderpasjors 
Succursalen, Deseryitors. 
S-^ndreas , 955 ?«//«. p. 

Olivler 
^«f f^f «» 344 r«/. P.Gosf aeri 
^aöbeke^iois'^iei. A.C^nneel 
Loppem^ T^g^te/en. JF.Ver- 

caemer 
'S MichaSi, 719 jfWe«4 F. 

Watte«aw 
SneiUgem , 559 x^^Un. |. ran 

Nieuwerborgh 
9^arssenaere . Ö57 r/tf/f«. j 

Serruya 
Zedeigem. ^ 1^17 yr^/^/,. a. 

de Neve 
Jf. van Gampbelaere , ooderp 
Zirkegem. 608 »«/. p. Gos 
s«erc Hoi4ttave, 594 pei. P.de Gffy«« 
Meetktrktt 334 f'W. J. Del val 
Nieuwmunst» » 284 M/e^a. 

P.Nuytten 
•9. Pieurs (op den dyk 'Ay 

Brugge) 6%Z pH. B. Stra- 

gier 

SiahlUe. 503 r^/. P. Coopman 
Uytkerke 4rar'«/.A.PolIefeyt 
f^lUssegem , 6^4 {Uien. C. 

Gryson 
If^enduyite^ 180 f. F. Volkaert 
Zuyenkerke , 651 rtó/««. C. 

van Hecke Parochie van S. Giliis ^ 

tot Brugge* 

. Billiau 9 pastor 

C. Ross el en C. Beert, onderp. 

Succursalen. Deservitors» 

Coolkerke^ 7Z4 f. DWoutieri 

Damme , 764 \ieL J. de Mey 

Dudseele, 1425 !•«/. J.BoUaert 

HeystyS^7 V^l. P. deMcesicr 

Knocke i 825 ^teien. J. van 

Westerveldt 

Lapschuere , S9^ {ielen. |. de 

Meester 
Léesseiyege^ 1031 {?«/£«. H, 

de Rycke ' 
Moerkerke,^ %i%j pielen. B. 

Lietaert 
J» Persoooe , onderpastor, 
Oostkerte , 705 f. J. de Clerc^ 
Ramicaptlle ^ 581 ir'VfA. P. 

van Geluwd 
Westcapelle^ 905 {• J* Meeuf 
J. Hoste I onderpastor 
Houckcj 113 ffe/£«. Idem Parochie vati S* Jacobs ^ 
tot, Brugge. Parochie poa GhisteL 
1930 {ielen. €oi, nrugge, I a v ^* f tc»c«. 

y. Btticke. paator en dekeolr * vf' n ^"'^"^^5*'''' " ^•"^•«^ 
) van Tbielt °^'"IC. Beflon , «nderpastor 

Succursalen. Deservitors, i . van Roirnibeke en J. Stant- 
b»nier , anderpastors 

SuecursaUn. Deservitors. 
BlSHkenberge^ 1616 rielen 

L, Cuypf eos . * 

Clemskerke, 760 tieien, J. 

Roiniii«t Eernegem^ 1936 f«/tf«. f. Ide 
L. Tange, onderpastor 
Etfelgem^ 5*4^1 e /f - - • • 
Leffinge.^ J363 j/f/^, a. de 

Gryse 
Zrtfiee , 985 j/r/. J Leersoyder 
Imariakcrke, 3Ö0 j. F» Otuct C 43 ) Soetter 

Moert , g6i lieUn, F, Verduy o 
Oudettéurg^gg^^. N.D«ghelei 
Moxem » 317 {i^/. F. de Clefcq 
Sandvoorde^6i7 {ie/, j* van 

AQdorpe 
S PieursKapeUt ^^1$ lUien. 

P. Rysmaa 
^/y/>e , 906 {ie/en» P. Ampe 
^ Snaeskerke , 409 ri«/<«. J. 

Vlamlnck 
Wtstkerlti. , 790 ri^/^A. F. de 
' Cltrcg 
Witlsktrkt^xZl titUn. F. van 

de Walle 
Middtlkerket S7% {uien. Idem 
Zandt. 474 r^'e^. P.Cor^eUlt 
Zef^ec0ee,549 |;i£/</2. J.Rabaut JTtfr^^ dt^ RteotUettn t^i 

Thitit. Parochie van Oostende* 
., ^ ^ 10,554 {ie/tn. 
H.Desprea, paitof 
^L Pollin en P. rHernyte , 
ondefpastors 

Succursaltn. DtservitOrSé 
Bftdtnt^ijZs litL P van Bier 

vliet 

*• Wittoock, onderpastof 

Bidpiattst. 

Kerke der Capucyntn tot 

■ Oostende. i Parochit van Ruysseltde 
574^ fit/en. 
vnü Damnte, pastor 
» Symoeos en L. de Mnyt , 
Ooderpastors 

Succursaltn. Dtservitors. 
*^yngtntys6s6 xUl. - - - • _ 
C. vaa de Wegb« en P.Mat* 
tbys , onderpastors Parochie van Thitit. 

99Ö0 xiettn. 

B. de vleesscbauver , pastor 

P. van Hauwaeit eoj.Scbo 

laert» onderpastors 

Succursalen.. Deservttots. 

Pinhem 5164 , ^>/, j, Sitnoens 

11. de Lavie en j. Vandevenne 

oodef pastors r 
Schu^ffcrs'kaptlU% F.LiucUa Parochie wan Liehtervêitk, 

5044 lieftn. 
J. d^Hooge , pastor » 

L. Isacq en J^ van Calberg « 

onderpastors 

Succursaitn» Destrvitors* 
Corttmarc^^l^Z^Xitl.V. Mulle 
F.WnlUman , ooderpasior 
Hantsatme ,2x69 utUn, C* de 

Wilde 
P. Bernaert # onderpastor Parochit van Thourom. 
5794 velttt. 
S. Sooneville , pastor 
H.l^esau en C. Pype» onder- 

pastore 
Succursaltn, Dtstrvitors» 
Atrtrykt , 2038 fie/e/z j,Nae«t 
J. Jodts fl.onderpastor 
Couektiatrt 3075^|«/««. A. 

Cor nette 
C. Qttytmans , onderpastor 
lèhttgem^ 24^0 xitttn. F. van 

H/Saldegem 
L. Matthya • onderpasior 
Ruddervoordt 9 ü66f lititn. 

R. van Nieuwerburg 
C. Vercrayiae , onderpastoc I^.e ARROND^SSCMENt. 

Parochit van Dixnu^de. 
S826 xiettn. 

|. Seys , pastor 
L* van Outrieve en L. CaUe- 
waert, onderpastors 

Succursalen^ Dtstrvitors»^ 
Bttrst^ Zjsiicl' G. Ghekeere 
Bovtkerkt , 670 f. J.Opsomer 
Ciercktm,2ios f. L. Boucquy 
¥4 Cbavaete , ond«f pastor 
Etsstnt 9 1624 {iet* J* Odo» 
C. Gbyéclen , onderpastor 5v^/^ ''.,°'^"i'","'''« Succursalen. beseMnru Demasnre 
£r.^« Bie 9 oaderpastor 
^rktne, 905 r^«/. H.Gyseleo 
Wbumtn, 2513 ^^if/M. F.tloei 
P.de Zeure, ooderpastor 
Zarrtn^ 1613 ^ P.deBackere 
J. van denKerckbove^ooderp Parochie Pan S. Nicoiaes 

tot f^mrnt , 3452 lieUn. 
F. Roüeenw , dekeoeo past 
J.Becqué en P.Pois,onderpa«t. 

Supcursaltn. Deservitors. 
Jidmktrkey6%^^, F.Ansecuw 
jih^ermgta , 5515 ueitti. j. 

Corsefif 
A. Deoorme , ooderpastor 
Oeren , 161 '^Ulen, Idem 
Buiscamp , 608 \igien.K. Dn- 

mortier 
J.Vanreable^ onderpastor 
Eggewaerts . irtf;;^//^ , 445 

Xitlen C. van den Bergbe 
Zoetenay, 25 i(,W««. Idem 
tioutnem j 1034 :^|«/g«. p. 
Eeuwaert 

/««. I. van Besiei ^ 

A, Besmadryl 

I^ey^é^/c , 1778 j/e/grt, c. Ber- 

^ Beemaert^ ooderpastor 
moers^Niéuw^Kapèiie . 601 

ntf/tfff. F. de Molder 
Moers'Oud - Küpelie , S04 

ueien. j* Sioeo den Bus^cfie 
P. Scbolaert » ooderpastor 
Cro/nbekeM^ \ieien. J.Goeoe 
Gyytrmfchove , 531 7Uien. t. 

Serieï 
Haeringe , vereeoigd met 
Roushrugge , P, Plancke , 
onderpastor 
Hoogstadc, 658 ^i«/ea. P. vaa 
^den Wegbe 

S. Rifuiers^ soilieiea. Idem 
Isenóerge ^ 803 ic«^««- A. vaa 

Uzem 
P« Meaux, onderpastor 
^^0 f 1557 ^. P. Mallebraocke 
P. de Soeter, ooderpastor . 
Polinkhove^ 1495 ^Uien.h 

vaoder Meerscb 
F- Permeke , ooderpastor 
Proven , 1330 lU/en , P.CaU 

leos 
P. de Leye,, onderpanor 
Siaveie , 1 160 fie/en. j. Boone 
*"•-•••> ónderpascor 
ff^atou , 2439 üeUn. J. Cousia 
A; Asaert , ooderpastor 
fVestvUurtn , 1330 Mttn. E. 

Vereecker 
L. Broneei , ooderpastor Parochie van Nuupoort. 
2905 lieien. 
F. Joris y pastor 
j. de Lafooteyne en P. Soe« 
oen , ooderpastors 
lieien. j* Si oen ' :^\ Succursalen. Deservitors. 

OosUerke, 2%4 f iel. J. PiUet "^'iirX^J^^^ 309 Ve^é^- F. 
Steenkerté^t^^^iiPL i.SrrnKk* -.^<»rP>»le Steenkerte,6id \ui, J.Strobbe 
f^inckem^Siz r- jLauwetlere 
^' n^alburge tot Veurne en 

Coxyde , 571 :^ielen. D. Rul 
T. Pillaert, ooderpastor 
Wulveriagen^ 964 {K/tf«. j, 

Ryekewaerc Parochie van Rousbrugge 
J. Rey^?bms^ pastor Boitshoucke » 129 riei, * -• 
VHtftfr nnUems • kapelle ^ 

88 t«/e«. idem ^ ' 
Caeskerke , 443 1'«/- !"• Naert 
5; yoom , 167 ^. J, Noflckle 
Keyem.j^Z^ieien, P.Vereeke 
Lombarsyde , 450 fw/. B.Lip- 

pens , ' 

Westende^ 79© {*«/«?«.' Idem 
Mannekensverc , 779 ^{UUn. Vostduynkerke ^ 69S xhUn, 

J. Sioetentoat 
Pervyse , 851 lieL - - - - - 

C. vandeoBroacke, oo()erpt 

S, Catharinê- kapt lic y idem 

iLams'kaütUt , 340 \teUn^ 

£. Hendrycx C45) 


M, Ramoeik, ondcrpastor 
Succursalen. Dêser^Uort» 
p/anoutre , 944 1- T. Troost 
L. Willems , ooderpastor 
Kemmê/yï$g67i*C. Dacoroets 
CWalle , ooderpastor 
Lokeren , 530 ^i^/ci}. ?• de Sti^vekens kerke 9 337 {f|</«A 

E. Verkeit 
Jf^ulpem ,515 f/tf/f/z. j. Joye Ill.e ARRONDISSEMENT. 
Parochie van Eivtrdingen» 

1333 \ieien. 
A« Mlooe , pastor 
A. Weent, ooderpastor. 

Succursalen, Deseruitors» 
Bixschote^joo {iel. B.Ranioen 
Boesinge , 1704 xieL V. Dele* 
becque 

A. Courtois 9 ooderpastor 
Brie/en^ 620 {iel. J. Lembioe 
JVordschote « 606 rieleU' J« 

Yerlende 
Oostvleterentisoi ?• N.Thorré 

B. Hullein, onderpastor 
Remnge^ 1864 \. F. Clarebont 
J. Dnytscbaver « ooderpastor 
Woesten , 937 :?. J. du Bois 
B. Wyckaert * ooderpastor 
ZuydschoteyS^ :(.J.Lefebore Nieuwkerke^ 366a i(. P. Spyoj 
J* Roussel I ooderpastor 
Ploegsuere 9 <o< iFaesten^ 

5ZS^ pielen. J. Leynaert 
P* Goudesenae, onderpastor 
Watsten » A* Blaocqnart 
F. Scholaert , onderpastor 
Wulvergemy siótUl^ V^pyaa 
Wytschattt f aSlo ^iV/^a. j» 

Verbaege 
C Beke 5 ooderpastor Parochie van Hooglede^ 
3876 ^}eUn, 
j. Ameioot» pastor 
J. Poli e en - - - - - , ooderp. 
Succursalen. Deservitors. 
Beveren ^ 0689 ;^. L. Verhulst 
B. Dumortier , ooderpastor 
Gidsy 3010 \ielen, C, vao 

Westerveldt 
P» van den Broncke , onderp. 
Ouckene^yi^i^i^ %ieL J. Ver- 
man der 
'3« Ie Dieu , onderpastor 
Staden^ 3940 \iehn,/9> Bra] 
B« d« Zaetber^ onderpastor Parochie van Mtssinès. 
' laoj pielen. 
P. Verstrakte I pastor Parochie van MoorsUdc* 

J. Yerbelst , pastor 

P. van Caeyseftle eDF.Go4« 

. dyn, onderpastors 

Succursalen. Deservitors» 
Oostnieuwkerke ^ aoi6 ^teUiU 

P. de Ré 
P. de V!oo 9 onderpastof 
Paesschendaele ^96^ ^teUnu 
L. Comyn 

L. Verkest, ooderpastor 
fVest-'Roosebeke , 1797 V^ 

len. P* Lemoine 
B. Vandermoére , ooderpast* 
Zonneèeke y 3038 ^f^/^. J. 

Mabieo 
P. Vermeulen , onderpastor 

Bidplattse^ 
Slyps tot Imorslede , -• - • 
ooderpastor Parochie van 5. Berünus 
totPoperittge. , 9173 pielen. 
B.van Merris, pastor en dekett 
. Leman en J. Vermahder 
ooderpastors 
Succursalen. Desen^itors. 

L. trouwe kerke tot Po* 
ptringe , F. van Hourer 0£ J. Yispoel CA j. Ryckt 
wawt , ooderpattors 

S./0annes tot Popêrlngé y 

L» Doasseo 

F. vao Zujrlen ^ ooderputor 
• Rtninghclsi ^ l8^6 jieien. l 
Scbo(tey 

I. Spilliaerc , onderpastor 

IFest-Outre^ 1193 vie/tn.h, 
Wyckaert 

^» Honwer » onderpaitor 
Bidplaeut. 

'dittt tot Reninghetst ». 

P. Onraet ^ ooderpastof Bidplatuéé . 
5. Julianus tot Litngê/néirêJt^ 
P.Roosseel; dnderpastor Parochie pun fVervict^ 

j. rollia , pastor 

«. Scbottey en C.van Btckc , 

ooderpastors 
^Sitccursalen. 'Deserviton, 
Commin&'Noord^ 3950 ar/e/en* 

J. TiliUtt 
X^deMeykeaaerc^ onderpastor 
Ghe/uwe^$48i ^. j. Mylleman 
F. van TonfnoQt • onderpastor 
JBoliebtke^^S lUt, j.de Qmdt 
Houttem^iièg xiel.}. dn Tholi 
Ntér^iVatstta # 7^2 »iV/#a. 

C. Deifonrlf 
2.andpoordt\ 40 1 r. D|i9rn^ge 
y«fl . BrilU tot Commine . 
**- Renard , onderpastor 

Parochie van St Pieurs 
totlpreti 15,291 xici&tt. 
P.Saoneel^ pastor 
JrSloisa eo A. fioiicqaey« 

ooderpastors 

Succursalen. Deservitors. 
Becelaere , 3033 Velemj* van 

Calberg 
B.van Nienweobnyse, ooderp* 
Otiuye/ty ii)üi i. C. Verroest 
\Jacoö eotlpren.jy.WuWepnt 
J- Darras, onderpastor 
^. lansóy Ipren,7i2 :?. Idem 

1- ^«" Stcenkiste, onderpastor 
^ÏJ/t*^'^^* Mïercbie Parochie van S. Manens 

tot Ipren 

B. Bottcktert , pastor eo dek. 

L« Maca^ge y B. Maerten en C. 

Rysmao , onderpastors 

Succursalen. Deservitors» 
Sb Nicolaes tot Ipren^ i. tsb 

Sandyke 
P, dn Hayon en B. Loocke« 

onder pastors 
Uickebussche ^ 1988 %}tUtt. 

P. Caytao 
yiammerünge ^ aaao^itf/iPff. 

C. Liebaert 
A. Hosdey ^ ooderpsstor 
Voormstelt , 653 ^c£/ea. J. 

Coüiure 

- - - • j onderpastor iVe. ARRONDISSEMENT. 
Prachie van Avelgem* 4048 %. 
P. Yeroacbt, pastor 
J. Pbilips , onderpastor 

Succursalen, Deservifprg, 
Bossuyt , 523 xiel. j. lebber 
CaesHr^ 1273 ^itf/£«. ?« van 

LeynseeU 
Heesttn , S443 x/e/ica. l. van 

der, Haegeo 
B. vander Haegeo « onderp, 
Kerckkovê^ tigj Xiel> F.Féyta 
Moen y 2066 pielen, B. Six 
Otttrive, 1058 |^/tf/. B, Plan choo 
Tieghém , aios j^/e/. P. Glofto 
J« Moygaacq , onderpastOK 
fVaermaerde t 1160 tielen, 

P. Catelin Parochie van Of L, f^rouwt 

tot Kortryk^ 18800 {telen. 

C. Ie Grand 9 pasftor en dekea 

j. van de Kerckbove en F. van 

Isegbem , onderpastors 

Succursalen. Deservitorf, 

Bavichove 936 \iel. C. Amclot 

. Cuerm , S182 tieltn. C NoUet 

C« vsfl Btmm^U , ooderpastoc Huhte f soft fêei. F. Remant 
J. van Hovte , ooderpastor 

J. Gevaert , onde^pastor 

Bidp/aeise» 

Kapelie van S. Eiay tot 

Kortryk. C47) Parochte van 5. Maruni 

tot Kartryk. 
I. vin Maidegem , pastor 
J. Verkest ea F. de Cae , lot. 

G. van Herwegbe en C. 

Boom, ej£t,^ ooderpaitors 
Succursalen* Destrvitors, 
Anscgefn^ 3725fitf/.C.deRacbe 
Y. Gbavaete » opderpastor 
Oyseibregtege^n^ 43« jiV««. 

!>• Tyigadt 
^"goyge/n , 1895 ^ï^/ea. P. 

Snerlnck 
P. Hebbelibck , onderpastor SiUfOtrêalèn.^ l^ésgrvi^rf. 
C€ygem,9i,ilui:y.retbmM 

Moeoens , 
F. de Teoimerman, onder». 
DottignUi str&iig/ttt. P^ 

Corne * 
P. Delpuitc eo H. Lanmotnltr. 

onderpaators 
Esptrrfy looi peUfi, P. Yieiie 
He/chin^ 9?9 !«/!««. 1. ra» 

BUUQde 
RoUtgtm , 2052 «e/e«. p. 

C. Ryckewaert « onderpastor 

Bidplaets€* 

S» Anne by Kortryk ^ Oouge/n^ 2203 f. ] . Coasinne 
J. Vermeulen , ooderpasior 
Swevegem^^^èsiiel*} .Yergot^ 
J. OpUnis «Q J. LaosscD , 

onderpastors 
ytchte^ i 1 09 liei' F. de Coninck Parochie van ,Mouscron. 
4820 jie/en» 
?• Behart, pastor 
P« Brtye bq M. Braye, ooderp. 

^ccursa/en, Deservitors. 
Aelbeke^ 1663 {ielen, M»vaq 

Bries 
F- HofsonderpastOT 
atrstaux' ,1921 pielen. H. 

Gbesquiere 
J* Beloatte , onderpastor 
Luinge, 1303 {tei. F. Messean 
•P- Marrbem, onderpastor 
Marcke^ 1274 {iel. J. Concke 
F» Nuyten , oaderpastor 

Bijfpiaetie, 
S» Mickieis tot Kortryk» 
}• Anooqné 

Parochie van BtUegtm^ 

JKobbe» pascoT 

P« Vaick«, oaderpastor Parochie van Harelbeko* ^ 

3449 P^/m. 
fl. Lamme , pastor 
J. Kercbof , ooderpastor 

Succursalen, Deservit^rs, 
Beveren y 1303 pielen. ¥, d» 

la Hoosse 
i de Bo , oaderpastor 
Oeerlyk^ 4390 fr>/. j. Ie Duro 
&. deCeuniock , ohderpastOf 
Dèsselgem , 1533 iielen. j» 

Laoneau 
D. Hebbeiinck , oaderpastor 
If^aeregem, SS59 f- P.Arentê 
J Buyse eo G. Hoornaert, on« 

derpastors 

Bldpiaetse. 
Bottenhoek tot Deerlyk^ 
A. Kesteloot Parochie van Ingelmunsun 

1 5409 pielen» 
P. Goemaerë, pastor 

B. Huyghe en M.deVlieghtre, 
onderpastors 

Succursalen* Deservitors» 
Cachtem ,1510 \itlen A.Ros* 
seeuiv 

C. van Alfaeoe 4 onderpastor 
Enuigem^ 19C0 \iel. J. Capeile 
M. de Ceuninck , onderpastor 
Ifeg^m.^óso xielen. G.dt Smet 
J. van Wtberge eo F.Son- 

aevüle , oaderpasiors Parochie ran Muasün 
60x5 lieUn, 
P. Sabbe , pastor 
J. Aiope eo p. Tange ^ onder- 
pastors 
Succursalen. Destrvhors, 

Bissegem , 5^4 lieien. P. Ver- 

haege 
Dadiseeit , 1553 lieien. I. 
' Ghyselen 

L. MailUez , onderpastor 
I^uwCh ^7V lieLh. van Belle 
F. van Seynhaire^ onderpastor 
Ledegetn , 3208 lUUa. M. 

BaooeeL 

A. Bruggb^ , onderpastor 
Rtcktmy 1430 xhL P.le Saffre 
3* de Kimpe, onderpastor 
lf^eveigem^^^%Gll. Ie Rycke 

B. Scbeemaeker, onderpascor Famchit van Meultbekc. 

8165 \ielai. 

!• Plattean , pastor ' 

L. de Gock , G. Talboom en 

J» Bottelier, ooderpastors 

Succursalen. Deservitors. 

Jierseele^ioii xietenMfMXWt 
F. Claat , onderpastor 
Caenegem^ 1898 pielen. L.vao 

de velde 
Dentergem , 2385 |itf^,i. j. 

Vercrnysse 
!• Roliart, onderirastor P« Bastiacn, onderpastor 
Heule, 3201 ^/e/dii. p. Sfjt 

deken van Meenen 
P-van Hove, pnderpastor 
RoUegem-Kapellt^ 1225 xie- 
' /^/2. P. Dui^ardin • 

ff^inckelS'-Eloy ^ 2510 n^- 

/tfi. S. Maezeele 
J. Rosselle, onderpastor Parochie vak Moorieele» 

3855 lillen. 
M. dn Toit , pastor 
J. Goddyo, onderpastor 

Succursalen» Deservitors* 
Cullegem , 3347 lielen. A. de 

Simpel Parochie van Oost^Roosbeke» 

S957 r^'e/tfn. 

F- Taogbe , pastor 

L. de Lobelle ^ onderpastor 

Succursalen» Deservitors* 

Marckegem , 87a ^id/^u. P. 

Samyo 
Ousselgem. , 1013 fi^/^a j, 

Deseyn 
Oygem , 1040 f/e/tf/z. M. Ver- • 

lynden 

f^yy^'S^Baefs^i^f^S V^len. 

P. van Wontersem 

P. Lammertyn , onder pastor 

PyyeS. ^£101,903 xi^len. C. 

' Geiraert 

Wacken^ 1956 |rc/ea. P, dt 

Mfurisie 
B* de Mersman , onderpastor 
misèeke, 1733 xielen. J. Ver* 

visch Parochie van Rousselaert. 

8555 jw/e)». 
B» Moens , pa^^tor en deken 

van Tbonrout 

A. Margodt » Jt van Langen* 

gendonck en J. vanNiev* 

wenhnyse, onddrpastors 

Succursalen. Deservitors» 

Rumbeke , 2625 xielen. A.vas 

den Eecbont 
F. van Dayfboys en T. Vor- 
I mandele, onderpasiwa U_^i:...:.^,_.^ ---*- -w ^ hC (49) 

DERDE AFDEELINGË. 

£ERST£ RAPITTBL. rBESTlERINGE DES RYKS. 

RAED VAN HET CABINET. 
Den kening. 
De princeD der kouinglyke fainUie. 

MM. 
Den grae?e de Thtennes, mMsUr pan staet» 
Van Maanen , mimsier van de juseiiie. 
Den baron van Nagell d^Ampsen , minister iêf 

^bvtfUntandstht %dèkén. 
G. Van der Hoop i minisUr dsr teemagi. 
J. H. Appelius , minister dt^ financiën* 
D« J. van Evyck , minisur der binnenlandscHe %ae* 

ien^f 'kei ondern^e en den »aeerstaet. 
'Repelaer tan Driel » ministlr van stoêt^ 
I C. Elout , minieter der nationale ty perkend en ier 
vüièplaniingen* 
Den baron Mollerut , secretaris van staet , onder^ 
president van den staets^raed» 
♦ J. G. de Mey van Streellcerk , secretaris vanetaei. 
A. d^Aubremé , gtnerael-major » commissaris^ 
generael van het departement des oêrlogr. 

STAETS-RAED. 
D«n rted vtn aUet U ftemengeiteld ajt fieoan leeretarig 
Tvn Btaet » onder-presid«ak «n uyt niet meer ils i4 le- 
den. Den koning en de prineen vin de koninglyke fa- 
milie maeken deel tan den ataeta-raed « die gewoone- 
Ijfk dry mael ter weke vergaedert en by afwexigheyd 
van Zr. M. gepreaideert weid door den aecretarla fan 
aUet onder-preaident. v Den koning 

De prineen der koninglyke 

familie 
D.en baron Hollerns » aecre- 
'taria van lUet f oader- 

prctidiüt Rabdshbbrbii* 
Ordinair en dienst* 
. MM* 
Den baron J. H. van Lyn- 
den tot Loaenbarg 
F MM* 
den baron J. t^tgel 
Den baroa G. W. J. Tan 

^ Den baron S. J. G* J* de 

• Burmaoift Reügera 
A* Tan Gennep 
De Limpeos 
Den baron fi. 1M( C» Gon- 

beaa Bergeyck 
Den baron d'Anethan , zoon 
Den baron J. £. IS» yu^ Lyn 

den Tan Hoevelaken 
A. G. Raooz 

J. J. de Gaiffier d'ËmeTille 
Den baron R. W. I. Tep 

Pabsl-tót-BiDgerden 
J. Goldberg 
A* G. Membrede 
91. Piepers 
Dèn baron de Keferberg de 

K.esiel 
I. Tan Toen 
BI* J- Tea Gobbebchroy y 

, Teder 
A. H. Tan Markel-Boawer 
£• de la Coste 
A. J. Borret 
O. SuHiven de Graea Csp> MM* Sêeretari^ pan dpn stOêU' 

raed* 
F^B. 'aJacob . \/ 
Buytengêwoojun dienst. 

MM*' 
Den graeve P. J. M. d'Aer- 

.. schoot ScboonboTen 
Den baron M. de Beeckman 
V. fH. du Bois w». ,^«.a»«B« 

Den baron A. P. R. C. yadH. L. Wichers 

der Borch Tan Verwolde Iw. Willinck 
G, de Bjronck^i^e Jj. G O. Mr V. 2. Willmar P« J. de Bye 

Den graeve P.de ByUnd-Halt 

£• G^nneman ^ , 

h^ G. Gopes Ten Gat($nbjircli ■ 

E« Üubois 

P. J^ Goypers - 

Den graeye yander DninTts 

Benthorn en Maasdam 
Den baron H*. Fagel 
Den baron T«in Gagem 
P. J. Groe^n Ten Prinsterer 
D. Hanegraaf 
Den baron J. H. A. yinder 

Hey den Tan Baak . 
£. J. Holvoet 
S. Tan Hoogstraten 
J. M. &emper 
J. G.P. Laoiniene 
D. C. de Leenw 
Den graeTe A. de Liedekerke 
Den graeve J* ven Lynden 
J. G. de Mey Tan Streefkerk 
Den beron H. J. Michels Tan 

Eèssenieh 
J. A. Uttenbtge de Mist 
Den baron dele Motte Barafiê 
Den baron F, W. F. T. ven 

PallaodtVan &eppel 
J. Raep saet > 
C. de Riedesei . 
H. Tan Royen. 
J. Fannitts Schotten 
N. Steengragt Tan Osterlnnd 
Den baron P. Straalmai^ 
J. H. van Swynden 
Den baron J. H, «Taets van 

Amerongen van Woudenb. 
A. van Tets van Gondriaaa 
X. Wasseige (5»> 
MINISTERIEELE DEPARTEMENTEN. 

' S T A B T • • S 9 C a B T A R Y B. 

M» J.'dc Mejr vao Streelkerk ^ wdsAeer pan staec^^ 

belasi mei kei bestier der stdeis-secretarye* 
M.) L; Elilftl Schóvél , greffier, 
M. A. d^Hamecoart , commissaris. 

Dbpa&tbubnt van Justitie. 
2. Sxc. M. C.' vin Maanen , minister »an de justitie. 
M* N. Olivier t secretaris. 

ii. £. <^rieeikd -gehoor illa djnsdagên teo* een uraden 
half naer middag , in het hötei van het miaiat^ne. 

Dbpartbmbnt van Quvtbmlandschb Zabkbn* 

2. E. den baron A. van NageH d'Ampsen , minister 

der huytenlandsche toeken. 
M. A. Ie Clérq, secretaris. 

'Z. E. verleend gehoor de zaterdagen , vkn twaelf tot 
twee uren naer middag ; iH het hotel van het ministerie. \ 

Dbpartbmbnt tan BiNNÉNLANDscHf Zabkbn , hbt . 

Ondbbvy^. bn dbn Watbrstaet. . 

Z/B. D.'J. van B#yck , raedskeer van staee y minisier. ^ 

M. G. Winckabacfa , eecretaris-generael 3^an kei de-^ 

partemeni. 

Den ministerverleend gehoorde xafcerdagen , teq een ore. 

^ ' DBP ARTB-MENT V AN. OORLO G. . 

M. A. d'Aubremé , major - generaèt , 'commissaris^ 
eenerael van kei departement van oorlog. 

M. H. Gambier , adjidani v^an Z.E.y keefr de directie 
van het cabinet. 
DB.PA«,TBMBNT VAN DB Z E E M A G T* ^ 

Z. E. den ridder vander Hoop , minister der leemagt. 
M. A. Stratenus , secretaris. 
£•£. verleend gioor alle dagen , van, elf tot een nre. 

Departement dbr Financien. 
Z. E. J. H. Appelius , minister der financiën. ^ ^ 
IVI. NoëlSiinoos , secretaris- geherael hy het ministerie. 

Den miniflter verleend gehoor de vrydagea 'amiddaga. 
aen de peiipowu te» dien cyade ingMchrevw Toor c)f 
uren* (52 ) 

DlFARTÜCtirr VAlt ONTFANOSTtll. . 

Z. E« M. J. Apptliul • miniseêf M9 finameUm , Mëit 

, . mëC dé algemityiu directiÊ d^r ontfangtum» 
M. C. Webbera « $B€retan*. 
DirARmiBMT VOOR DB lunaiALB iirvBUttTl> bh m 

C(H.0HIBB« 

M» C. T« Klotti f miniseen 

AlCBMBYKB NRBCTtB DBB ZABKBN VAM DBN <X ATBCNLTBBII 

GODSDIBNST* 

Pil dt«p«rten0al keeft sjn verbljpC t« BritfMl » op d«ft 
fvoolen JSafdlf s*^ loig. ^ 

Direciêuf'ginêroêL 

M. Den biton P/Goobao-d^Hovorst. ' 

M» P. rortjre» secreUris% hoogstraeU » iac/i# i, ».^ a3^ 

P* 6. van Gbsrt , commissaris spseiasL 

De dageo van geboor vao Mr. dea directenr-feoeraal 
ayagcacbikt 'f dynidagavan tien tot twaalf «ren| en 'aaa- 
tartkgi van tien tot een ure* 

AlOBMBYMB DIBBCTIB DBR 2ABKB1I VAB DB GBBBlOft. 
MBBBDB GODSDIBNSTBN BB AMDtRB , TBR^flTTZOMDB- 
. RDiGB VA» DBM ROOMICH BATHOLYKBN GoDtmBMBT. 

M. F. de Pallandt de Keppel , Hastê-fosd ^ kamsr^ 

A^er pan 2. M. , di^eceur-gensrasL 
lf« J» Janasana , ssersearis sn mdifissur. 

Mr. Den diMetear varlaand fihoor >d(Vidardag8 Tan 
twee tot dry uren» 

ACBNTBii SouciTBURS èy is dapart^msntsn pan kei 
goupsmsmeni e^clusipefyk belast om U solicitesren 
am psrpolgén dé 9asken £s ds parücuUêre ^t$ psr^ 
nchisn hëUpn. 

J» 6ai»bier, me dn Muséé, aect. 7, q^* io63* 
J. Hubio , rua Terre-oeat e f aect. 2 % o.* ao5. 
L. Pantena» rue Bok-sauTage » aect. 6| o.* 1677. 
J. tan IVIona « qi^ai aux Tourbea , aect. 4 1 d»^ 88i* 
N. van BortODoe ^ aa Bègtiinage « aect. 4 « n.* 9^3, 
A. Huygena » rue d^Anderlecbt , secuS, n.^ 719. 
^. Carion ^ rue au Beurre « aect. 8 > d.^ 341* 

F. Hoorickx , rue ^. Christophe , aect. 8 » n.* 1 loS* 
L. Aubert, rue de Fin^aette , aect. 3, n.* ii2o. 

G. Ndewena , Montagne du Pare» aeCt. 7 , n> 1117» 
J. Engela, rue Terre-neuve» aect. a , n.» iiS. ( 5S ) 
D. Rauter , plac9 Su Michel , ëact* 5 • n.* 384. 
Cli. van A«8cbe , rue Magd^laiDQ , lecf. 8 « n,^ 443* 
Battwena , ruQ das Fripiars » ieqt. 5 i o.^ 1171. 
J« Theyasaoa , ra« déa Baraquea , «eet. 4 « »•* 753» 
!!• Verruaal « roe: des Commediioa ^ lect. 6 « n.* 1 164. laiE DBPUTATIE 

VoOR'DX IBftfTI KAMia, 

MM, 
Den graevo d^Hane de Steeobuyae » tot GaiMl. 
Den barQp de Loen , ibid. 

Voor 01 TWBBDt XAMsa. Wyigang 
MM^ . ' i^r^n. 

Hayttena-Kerremaiit, tot Gen4r i8j5. 

H* Liefmans-Gruleos , tot Audeoaerde. i825« 

ly.Goelena, tot Meerbeke* ' li^S. 

J. van , Crombruggbe , ' tot Gend, l8aG. 

De Rouck, advocaet^ ibid. aSaS, 

Dèn graeve VilaintXIIIl ^ tot Baae|. 1826. 
Den baron Dellafaille d^Hujrsse , tot Gend« 1827. 

J. Boeyé-Pascal , ibid» ^t^^r- 

F* Surmont de Volabergbe.t ibid« 1827. 

C* Van Hulthem, ibid. i837« 

TWEEDB KAPITTEL. ADMjI N I S T R A TI K 

OBK MOVIMCU VAM 

OOST-VLA ENDEREN. 

Gouvtmeur » 

Mr. den graève de Lens » kamerheer van Z, M. , rid- 
der van bet orden van den belgiscbeo Leeuw, ia 
het hotel van het gouvernement, opperscheldalraet. LbPSN ppa CBPBPDTBÜRt>BSTABtBNpBiPaOVniCIBi'(l) 

MM. . . 
Van Crombrugglie^de Keirie , -bargttraete.» RkUer* 
Deiif raeva Aug, d« Lichtenrelde « savBeDst»! sehhom 
De Moerlóose-Grenier, onder-preiid»^ hoogst.) Stede^ 
Hellas d*Haddeg«m , keirnmelk-brtigge* 5 fyhen 
B* De Cock«. «• pieters-nfderkaQter* 3 stand. 

Lippens , rlasmerkt J Z A- 

J. L. Van Canegbem, drapstraetë* f ,*? 

N. Van Aken , by s. Michiels. C y**? 

De Brnyne , op den poel. . . , , • . 3 **««•• 

Greffier dêr provinciaté sioêien^ 
M. C4 B. >MiBn.e>| prectiket^brogge* 

BÜREAÜX VA« HET GOUVERNEMENT. 
\ Compioïr 9^aM Finantiên.. 

Bersten commis , . • * 

Compi&ir pan puhli^tiè 'Wérken* 
Eersten commis , Douchec. Bureau Militaire^ 
Eersten commis, Baereaeele» . 1 , Greffie. 
Eeriteo conimis / Derousseau* 

'Archipen» 
Eersten commis , Hfendrickx. 

* Dè burediLx' van hpt gouvemetrunt der propincie jya 
alle dagen aen het public open , ter uy^xonderinge van 
dtion- en feeit Algen 5 van elf tot twatif uren *smtddags» 
Uen gouverneur geeft aen het jf uk lic gehoor alle maen^ 
dagen van elf uren tot ^/ middags '. en alle vrydaget 
van elf uccn tot, een i^re naer rrudaag» 

( f ) Ingevolge den artikel X53 der grond^wet kieien 
de provïtxci^lf paften onder hun eene deputatie « belast 
voor'Tzl het gene de dagelyksche ddmtnharatie ed de 
uytwerkingt der wetten betrekt gcducrcndc hunne \lttingefi 
en als ^y mee [vergaèderd jjr/i. (55) 

PROVINCIALE STAETEN. (i) 
NAÉMtvsTR i$r,Lêdên kêt ColUgiê d$F provintialp 
^ ' Siaaten ttyemaetende^ 

RlDDBRSCBAP. ^ 

Den graeve F. de Lichtervefde. 1834. 

Den graeve de-Kercbote d^Ex'aerde i8i5. 

Den burggraeve Desirë ^e Nieufandt. i8a5. 

Den grae?e F. de Thiennes , hoogpoorte. i835. 

I*. De Crombruggbe-de Keirie ^ burgstraete. i8a6. 

Van Pottelsbcrghe-D'hane , veldatraete. * i8a6. 

^. 6or]uut-de Lens» by s. Bacfs. 1826. 

^h; Piers de Raveschoot , qnaedbam. 1836. 

J. Tao den Hecke^DelIafjille. 1836. 

i>eil graèf e F. de Licbtervelde , onderfeergcn. 1837. 

Dencgraeve Murat 9 by het kleyn vleeschhuys. iSaj; 

J. De Crombru(;;gfoe-Durot , veldstraete. 1837. 

Xr*Dbane de Steenbuyse, in de'meire; 1837: 

DoQ marquis de Rodes , bisscHopstraete. 1837. 

J. 9« Dhane de Sieenbuyiie ^ by de ketelpoorie* 1^2 j^ 
Stbdblykbn stand. 
Gand. 
MM. 

Terheggbe , vader , krüysstraete. i835« 

C« de Meyer , op den poeL 1835^ 

Heye^Schoutheer , commynstraete.'* i835, 

J. F. Blomma^t » by de lie?e«'> i835. 

G. F. de Moerloose, hoogstraete 1836. 

J.^ B* ?an Lokeren , ajuynleye. 1836. 

J. de Meulemeester , waeystraete. 1836, 

J. L. ?aQ Me)j^ , s. Pieters-nederkauter. i836« 

R.jde Cock, ibid. . 183&. 

P« de Hertogh y.onderberge)^. 1837, 

J. van Bambeke , pouillemerku 1837, 

C. Hulin , volderstraete. 1837» 
Ejnm. F. Elias d'Huddegem , keirnmelk-brugge. 1837. 

J. B. Dommer, tot Aelst. i835: 

£• van Boterdaele , ibid. 183G. 

De Waepenaert', ibid. , »837- 

>' ' ' ■ , I • ' ■■ 

( 1 ) De staeun openen hunne {iuingen den eersten 
maendag van july. (5tf) 

'' S. Nicolaes. 
MML ^ 

B. Boè'y^t borgetneefter , tot S^NicolMt. i8a5. 
A> van deo Bogterde i commiawrit van ditiricU tSs6» 
G. viD der Meydeo* soon » tot S.NicoUef» 1837* 

JLokêrêH. ' 

C. Roels-BIancquaert, tnt Lokereo. i8ft5* 
j. F. Ongbeoa , ibid* 1836^. 
P. Tack , negociam , ibid* 1837* 

Dendermonde. 
J. L« Gaman , tot DeodermoDde* i825« 

P. Blomme , avQué » ibid. 1826* 

Ronsse* 
Fpstier, tot Andeüaerde. iSaS. 

F. R. Dumoni. iSaff. 

Ninope» 
P. Blondel , fred«-recbter » tot NinoV e* tgaS» 

A. A. Claeyi ^ burgemeaster / tot -DeyDie.* iSay. 

Eecloo, 
J. Dbujvetter» burgemeester, tot Becloo. iZ^p 

. AudêPiaerde» 
J. I. Tbienpont, recbter vao i.e instantie , ibid, iSsJ. 
De Bleéker-Gruloos , oeg. , tot Aadenaerde. 1837. 

GêeraerdsBergên^ 
F. Spitaels , rentier ^ tot Geeraerdsbergen* 1837* 

LaNDBL.YKBN 8TA.MD. 

District pa» S. Nicola^, 

P. J. Lippens 1 tot Gend« iSaJ* 

L. Van Landegenii tpt S« Nicolaes* iSaS. 

P. Boëye' , ibid. , ' iSaS. 

Districi pan fVeturen» . 

Theod. Papejans, tot Gend. iSaJ* 

C Bauwens , notaris, tot Laerne* i835« 
Den graere Cb. H. Vilain XIIII , tot Wetteren« iSaS. 

Dlstritt pan Deynze, 

Den baron du Bois, tot Gend. iSaS. 

J. C, Minne , burgemeester ^ tot Nevele^ iSaJ- 

F. Schacht I notaris > tot LootenhuUev ^ iSaS. ( 5f ) 

Distnet van Et^ergem^' 

MM. 

Nf Van Acken , koopman , lot Geod. tSaS. 

F, lamnaqder^Dfericz , burgin. , tot Eterffam. i8a5. 

P. F.v Drubbel , borgemaeater i tot Ooatakkar. )t8aS. 

Disirici ¥an Gêêroêrdsbergén» 
J. De Winter , burgetneett.» tot Denderbautem. i8a5i 
CX Bogae^tt burgeniM tot 6eeraarc)sbergto. i8a5« 

B. SchoUaart, landbouwer, tot Appeltenre^ i8a5. 

Diiinct r4» jfiuUnaêfdê. 
F. Ametot , tot £yne. iSa6. 

C. Thienpont , tet EticboTe* . i8a6. 
C. J. Vao Cauwenbergbe , ^ i8aS. 

Distnet pan Hên^êU» ' 

J- h De Roack , tot Heraeele. i8a& 

M. van Damme-de Roack» to» Zottagem. i8aé* 
J. van Waeyenbergbó , burgem. , Haraijele. ,1826. 

DUtnct van Dandêrmondê. 
P.Van Malcotte, tot Hamme. 1896* 

P. Scbouppa, tot Dendermonde* i8a6« 

C, Yandeo Bogaerde , borgem,, Wa^mnotter» i.8a6.. 

Dis er ia van Gênd* 
P. A^Haesebeyt, vrede-recbt. , tot Bottalaara< xtsS. 
J. Odemaere, burgeineener«'tot Meirelbeka* i836« 
P« Haemetiock-Odemaere , tot Gend. |83$« 

District 'van fTaèr schoot. 

J.WttanhoT^t burgemeester I tot Waertchoot. iSaS. 

L. Papeleu, tot Gends i8a6. 

][• h* Van Caenegem, negociant» ibid. i8a^, 

Dittriet van Bsversn» 

J. Annes , tot Bbveren* t897« 

Lesseleirs , advocaet , ibid. 1827* 

M. d^Oliealaeger , burgemeester è op den Doel. 1827. 

District, van jislst» 

De Craecker , district-^commiisaris. 1837. 

De Smet , advocat , tot Aelst. 1897. 

J. B. van Aelbroeck i advocaat > tot Gend. i8a7« 

District van Ronsss, 

Reyntjes , notaris 9 tot Ruyen. i837« 
P. Dhqndt, burgemeester» tot Nederbraekel. iSaj* Disirifi pa» Knlf^iaatêm. 

De .Bruyne advocaet » tot Gend. 1827. 

Jl. ^amp^ni , 'burgein^estari tot Zeevergem* iSaj^ 

C. Bekvert^ burgemeester, tot Natareth. 1827. 

District pan Eecloo. '' ' • - 

P. F. Cornelis, advocaat, tofBouchaute. 1S27. 

Pecateen , tot Ëecloo. * 1827. 

B. Vermeersch , notaria, tot Maldegem* 1827* A D MÏNl ST R A TIE 
Der Dvmeynem , fTaeeren en B^sschen ^ in het 
vierde ressort» . 

Deke administratie 9 dié zig nytstr^kt over 4]e provtii<^ 
den ^vao Oost- eo^WestrVtaeoderea , Amwérpeti en Zee- 
land , bestaet , ingevolge bet beslayt van Z. M, vao den 
5 january 1824, uyt liet bestier over de doneyneti a^faet ' 
weU' sedert alsdan vao de registtatie is gescbeydèo / ea 
uyt bet bestier over de wateren en bosscben sedert bet zelve 
tydatip ia: en. ten gevolge der afschaflinge vao de conser* 
vatie der wateren en bosscbeo ^e Brussel , met het do- 
aaeyo vereeofigt. 
• * ^dministrauur$ - 

•UHi baron de Steenhault ^ refereodaH^ by den ried van 
a|aet ^ lir df korte meire . 
Nqta» jDe bnreaifx zyo ten bnyse van den admioistratenr» 
Inspecüe in de provincie Oost-Vlaenderen* ïnipeuturs dèr Domeynen 
Selbaere , by: de aagnstynen 

. oen te Gend 
Delrée , te S. Nicolaei • 

Der JTauren en Bosscheh» 
Inspecteur^ * 
fraotsen , te Gend 

Onder-Inspecteitr ^ 
Desmalinis , te Aii^deaaerde 
Atg^meyne BÓschwdchters^ 
Tiodevogel , te Audeoaerde 
Soeyérs, te Aelsc 

Inspectie JVest-P^laenderen. 
Inspetuurs der Dom^nen. 
Savage , te Brnggê 
CastiUe , te Kortrylt 

Dèr Hanteren en Bosschen, 

Inspecuur , 
Vaod-er Gracht , te Brugge 

Onder-Inspecteur , 
Lernould , te Iperën • • ' Algemeynen Boschwachter ^ 

Gbislain, te Ipereo 
■ ' I" ' ■'■ 
Inspectie Antm^erpen. 
Inspecteurs dtr Domeynem. 

Vcrdusseo, te 'Antwerpen 

Cluyds, ta'Meccbelen 
Btr PTaterenenBosSchen^ 
j Onder-Inspecuur^ 

Van Hyll , te Méccbelen. 

Algenuyneh iosóhwacfuèr ^ 

Tttrlot, te Meccbelen 

Inspectie Zeeland, 
inspecteur der Domeyatn^ 
Van Teylingen, te Middelburg 
Op\ichur der domeytdale 
Gebouwen , 
Van den Henver , te Middel- 
burg 

Onifangers , 
Col$on , te Geo(}\ recolletten- 
pieyn ^ (59) 

Dt overife OMfiiofers zyn t« Aad«qter^c^ £iay^hi«i« 
t«m ft-' Deyfist, Oëefterdiibergd)'^ ïloocl^rUti » Zottcgcm » 
Aelst , BedoO) Hannie. Lokeren 5 S. Nicolacg » Dendcfw 
soonde, Wattschooit, Bnig]|e,'Dixniiiydé , ttiAogt, Ha- 
relbeice , Kortryk , Mtenen , MeUeo, Menletieke , Venrnt ,. 
Ipreo * NiëDport^ Otfsteniie « PoperiDge , RovsseUert, 
Tbielt 9 Tbouropt » .^ptwi^rp^n « Bmtscbpnt • Coqtidi , 
Gbeel", Lïer, Meccb'elenj Socis*^ TnrDbout 1 westerloo, 
Wynigen , Golyospliat 9 Goes ^ lïolst of Huyp^ijer^Zfitida» 
Middelburg, Oostburg ^' S.'Si[arteas-dy)c «n Zieriksce* 
Brigadier ü peird , belast met het op{icht der Fuschetyen 1 

Bcfmöqtx '1 te Geo'd , liéDnesiegje. AD MIN f STAT IE 

^an den ffaterstaet^ feiast 

met het toedicht pp nvierea , 

, bruggen en wégen. 

Ingaüeur.en chefy 

l^oöl^ op de lievo. 

• Regisseur^ 

Van Gronibruggbe*deKeirlt« 

op de burgftraete 

' Ingenieurs^ 

Willmar , tot Aodenaerde 

Cbaadbee , tot Dendermoode 

Vanhoren , «. jaasstraete tot 

Gead 

Conducteurs j 
Lemmen, tot Deodermonde 
F.^Vniiam , meinelbeekstraet 
j.William , tot Audenacrde 
Taqaet , ;ibid 
Vaa de Putte , Ibid dagep.^ donder dageoeifatter- 
dagen. 

^Controteur en ehef^ ' 
Bricbant « ia het pritrceobof 

Onder^Controieur ^ 
Impens . 

Ontfanger^ 
Speelman . 

Essayeur-, 
Depret « örongt&bof . ESSAI-KOMPtOIR, 

Opgerecht binnen de proyïtt' 
tie Oast-f^iaenderefu 
Deo bureao is 10 bet pria* 
cenbof > en is op^n alle dyns BU*RE A ÜX 

Vaa rerificatie der Maêten 

en Gewigten* * r 

Verificauwrs^ 

Malfetoo , voor Gend. eo 

Eecloo , onderbergen. 
Tbys « tot Audenaerdt 
Lnteo8 , tot Vendtrmondé Komptoir van uytwisseüngf 
van goode en lUvere Geld» 
speciën. * , 

Helias d^Hudegem , iteendam 
Het comptoir it open alla 
vrydagea.en aaterdagen. 


O ER DE KAPITTEL. l),l S f R I C T B N B N, & B'G B N T I B.lTi 

Hee platUod der proTiocle van' Oon*Vlaendèren is rer« 
-dteld ia zet districten, die bnnneo naem nemen vm de 
•teden Gmul^ Aüdenoirde^ S* NicolaiSy Etctoo^ Asist 
en Dtndtrmondt. Het plaetselfk bestier beitaet njrteenea 
bnrgemeener en acbepenen ,«b^ nyt eenen gemeesca r«ed« 
aUa te nemen uyt de gevroetsté insettnea en voornaemete 
«y^ennerf . IKs gemeent'ens van 9500 siden eo daer onder 
liebben eenen burgemeester en twee ftcbepenen ; vnn n^foo 
tot gooo eenen burgemeester èn dry scbepeoen « en die 
Voven de 5000 « eenen burgemeester en vier scbepenéq. 
«>c regentie als ook bet cotlegie der borgemeetter en 
«cbépenen nemen den titel van EdtU achièaere heêrtn» 
Dt burgemeesters eo scbepeaen worden door den koning 
yoor zes Jaeren benoemt. ' District vam Gbmd. 

KQtünghkin CammUsaris^ 
Mr. J. Blommsert « tteve 

. Chef ikr iureaux y 

]• Fatoa , jrperstraete 

De bnrf auz zya in het kleyn 

< ge wat, eo tiie dagen open, 

ter uytzonderinge van de 

zon* en feeltdagen, van ne< 

* gen uren *s morgens tot dry 

«ren *i naermiddagr. BBSTtBR<NGB 

VAK GBND. 

èevaüende 689067 ^Uien. 

Kaed dtr stad* 
MM» 
Boejré, ondêrbergen 
Boucbel, bnrgstraete 
Coorebyter, hoogpoorte 
Be Bock, bnrgstraete 
Den baron Bellafaille d^Hnys- 

se, bisscbopstraete 
De Keyzer « koniogitraete 
DeMeyere, op deo poel 
De Meulemcestcr, waeystraet De Smet^Bossaft» e. Jacobs- 

nieuwstraete 
Helias-d^Huddegbem., steen* 

dam 
Hertoghe . onder^rgcn 
Hoytteos-KerremanSf aonne- 

^traete 
Kervyn - Volkaersbeke » vil- 
de rstri^ete 
Limnaoder, b:irg$traete 
Piers-de Ravescboot , qaaed* 

bam ; 
Schamp I veldstrseté 
Schoorman, soon, boatleye 
VaoAelbroeck, h. geeststraete 
Van Crombrugghe, kauter 
Van Lokeren , ajuynleye 
Van Melle, s. pietersnedcr* 

kauter 
Verhegghen, kroyssitaete COLLBGIB 
VAM B«T MAGISTftAtT*^ 

^ Burgemeester^ 
Pb. Piers-de Ravescboot « 
ridder van den belgiscbcn 
Leeuw ^ kamerheer van 
Z, Mf « quaedbam ( *^ ) 

'IC de Meycre» pocle 
¥lenobg6 « ooderberges 
Kervyo-4e V^lkaers^eke , vil 

démraete 
YM Mdle« s« pierer«*ocder- 

ktoter Secretarissen « 
Rottier, houüeye 
Hjre-Schottttcer , c^mnyostr. 

Sudelyhtn Ontfanger^ 
Van Bosterboitt , ▼olderitr. 

HoQue littlogen ayo vast- 
gesteld op deo dynsdag, don- 
derdag eo zaterdag van Idere 
weke ; de aittioge vao deo 
donderdag is beaoodedyk be- 
stemd tot bet aeobooreo der 
▼ersoeken. 

B U tt E A ü X. 

EBR8TB VBROBTLlMOg. 

Eer SU sectie, 

Fioanciep. 

Seie sectie bevat de bnreauz 

van fiQancien, van comp 

tabiUteyt en der coouibu 

tien. 

Onder bet bezooder toeaicbt 

ran Mr. den scbepen Her 

toge.^ 

Chef, • 
Tao den Bergbe , ondstcn , 
princenbof 

De Kegel « boogpoorte 
öeJSmpïoyëerde ^ 
Rigienz, te potte 
Van Hoed|ce ». boogstraete 
Goetbsls , b. geeststraetjen 

ExpetRtlonnairen ^ 
Roelants , kamerstraete 

Tweede sectie. 

Pobliqne Werken. 

Deze sectie bevat de bnreaux , Sóus'^ch^y 
Coppé, brabandda» 

Bureau der konsteo. 

Chef^ 

Cornelissen , s. jansstraete 

IL VÉRDBTLINGB» 

Eersu sectie. 

SecVetarye , ezpeditien der 
acten .van bet stedciyk be« 
atier, nationale mllice , pas« 
poorten, leveos-attestÉo en 
legaUsatien, gefneraele aeo* 
wyzen van alle de stnka 
toegezonden aen de beai&e* 
ringe , de verzendinge ^ en 
rejistrement der beslnyteiiti 
enz. enz. 

Onder bet bezoeder toezicbt 
van Mr* den scbepen de 
Meyere* 

Chef. 

Hertscbap , barrestraete 
fjeëmptoyierdü , 

Conssemeot , kanter 

Carpeotier , bolst raete 
Tweede sectie. 

Militaire logenenteo, easer* 
nement , vervoerio^e ea 
militaire convois. 

Ondef bet bezonder toezicbt 
van Mr. den scbepen Her« 
togbe. 

Geëmpkfyeerden , 

Debbauc , gouyeroemefitstr. 

BUBGBRLTKBN ZTAWD. 

Eerste sectie. 
/Vcien van den borgerlykën 
stand, af lev.erioge van iiyt« 
«trekken uyt de registers , 
en bet toezicbt der z^ele. 
O.oder bet bezonder toezicbt 
van Mr. den scbepen Ver* 
beggben. 

Sous - chrf'3 
De Leecsnyder , beenboQ* 
wersstraece 

Qeêmpioyfierde ^ der pnhlique werken ec 
konsteo. 
Onder bet bezonder toezicbt f ^iiBoens , princetibof 
vao Mr. den scbepen Ker-IB-o^dar , pensstraeie 
vya«de Volkaersbeke. j^ereasj s. margaritestraete Tweede, se^» 
Archiv«ii!, aflevereo vaooyt 
trekken uyt d'arcbiveo* 
. Geëmp/Qyèerdèn 9 
Vtn Bambelre, botermerkt 
Architecten der stad^ 
De Broe^-in den ram 
Roeiaodt, wateoaerstraete 
Inspecteur der Werken « 
Vérmaere , nedeVkauter 

Doctor gepeasionkeerd ^' 
HoHd I t. jansstraete 
Messagiers , 
De Leye , onder bet stadboys 
Sosié I pouillemerkt 
D'Hoitdc , galgeoberg^traete 

Uytroeper der stad y 
Tbieopoat « aederpolder RBF-ARTITEURS 

Der directe belastingen^ 
lVfórry»Bossaert , veldstraete 
Heye, faoogstraete 
Oe Crombrngge-Dnro^ , ne« 

derkauter y 

Haetoelidck-Odeniaere , on- 

derbergeo 
Heymao* violet testraet e 

Geémployeerde » 
Dt Moor « steendam 
De Moor l «oon . ibid DIRECTIE VAN POLICE 

TBN STADBUXa»* 

Direcuur , 
IlaiksgeDs f eogelandgat 

Expedidonnairen ^ ." 
Roekaert, ketelpleyo 
Willenig , brngscbepoortstr. 

C0MMI68AftI8SBM 
VAM POLICB. 

Eerste sectie , Centre. 
Van Doren , opperscbelds tn 

Tweede secüe 3 Westen, ' 
Geeraerd « annonciatestraete 

Derde sectie , Noorden. 
FiUoy , sluy^ekeo 

yierde secüe , Oosten. 
Vyldér , watermolenbrngge 

yyfde sec&e , Zuyden. 
Scbelllnck , tykstraete 
Commissaris belast met den 

opsul der acun van den 

ctvilen staei^ 
Volbracbt, by s. anne-kapelle 

Deo bureau Is op bet stad 
bnys , in de kamer der sche- 
penen* . , 

Bureau van het vervoer dèr 

lyktn^ 
In- de. ondersiraete o»S 1 ADMINISTRATIE 
Vaii de stedelyke BelastiO' 
gen 9 Op bet Pakbuys , 
koornoierkt. 

Commissaris » ^ 

Van Melle , nederkauter 

Direcuur , 
Rottier, bootleye 

Ontfangerj 
Van den Berghe , ketel vestj . 

Inspecteur en chefj 
Cattoor , korte violettestr. 

Boekhouder y 

Pegelaer » 
Vanderhagen , bolstraete 

Commisen,en Ecrituren » 
Van Bambeke « coupare 
Dael I veMstraete 

Controleurs » " 

Gales « kaUoderberg 
I^ebegue «.houtlej^e 

Mynmeesur 9 
Vander Straeten j priacenbof COMPAONIB DML POMPIEas. 

Bestaend.e nyt 40 manoeo , 
opgerëct^ by decreet van den 
3 february 1809 5 belast net 
het bewerken der brand- 
spnyten* 

Comi^andanty 
D*benfy , in bet quartier 
Lieuunant'^uartier-meester^ 
Yao Hove, in bet quanier 

Nota. Db p^mpeo berusten iD liêt qaanier d$r pompien.op 
dTboogpoprte 9 i|i de kUyoe 
cazerne op s« pletcff « in b«t 
voor-deaeo klpostf r der capo- 
cyoto » in 4 en grootcn theatet 
op den kanter , en in de mole- 
naersstraete in de aniters van 
liefde. BESTIERING E 
J}%% ST AD DBTUZB. 

Bevatunde %i7^ \ieien. 
Burgemeesur » 
Mr. Claes 

Schtptncn^ 
J. Belcroix 
p, Bernaert 
F. vaoder Plete 

B. Maenbout 

Secretaris % 

C, Gocmione 

Oatfanger der 9taa% 
A. H^egens 

LeOtn van den reg^enngs 

Jtaed» 

V. Boddaeri ^^^ Hauwe • 

A L Lava. . J. van Auinve, 

lF:an:oyi:B.dmuy^ Noemen der edele ^htbaere 
hterta bargemeesurs^sche-^ 
iZn en%cretanssenvan 

het district van Gend. 
jieltre • 49^* yi«'««* 
PvandeGenacbte, schepen 
p: Ver hoye , idem 

... , i^»»»» , 

X Verbiest ♦ secretaris 

Afsnè , 40? r««^«' 
Van Bosterhout, burwmeesier 
O. van Oostende , scfiepen 
J. Bauis , idem 
A. de Cooinck , secretaris 

Asper^ ï9ao ?««'««• 
P. Heyse , burgemeester 
P.dé Bock i schepen • 

J. van Canwenberghe , idem 
J. Ameloi, secretaris 

Astene^ i3»9 {*«'««• ^ 
B.vandeKeere,burgemeest. 

L vinder Siicbele, schepen E. Hoecli^ tchepen 
C. Pellers » secretaris 

BachuifNüma-hfiime » 
1331 \telen. 
CU Fellers , bo rgemeestef 
J. van Hove , schepen 
/V* Bobb^laere , idem 
J, Feliers, secretaris 

Baeiegem^ «799 {«<««? 
CVandeibeyden, bnagem. 

F. de Winne , schepen 
C. Verleysen, Idem 
P. Baele , Idei^ 
J. CiUü , secretaris 

Mm^gem 9 ^6j fteiené 
M. vaa Hecke • burgemeester 
J. Beka'ert , schepen 

B. Hermans V i<l«n 

C. Veritraeten , secretaris 
Seliemj t$s6 \Uleh. 

P.vanMaldegbem, bnrgem. 
J. Steyaert , schepen 
P. Scbelstraete, idem 

D. de Langhe, sectetiils ^ 
Botulaen^ 909 \iti€n*^ . 

H. iVanderheyden 9 burgem. 
S. vande Velde , schepen 
J. Plens , idem 
L» de Lioge ,' secretaris 
Deaulberge , 2768 jteifn. 
A..-de Loose , burgemeester. 
Birlmpens, schepen 
L. van Nieuwenhuyze » Idem 
S. vair Hoecke , idem 
T. Roels, secretaris ^ 
Desteldonky 1185 {*«/««• 
P.Drubbel, buftemeester 
A. de <looiock ,. schepen . 
J.van de Som pel e , idem 
J. Jocqué , secretaris 
Der^s-fFesu^em^CS,) 
1394 pielen» 
Van Bosterhout,bnrge«eester 

L, Dick , scliepen 

H. jalet , idem 

A. de. Coninck, secretaris ^ 

^ Deurie, 9^^ l«^««- ,^ " 
A. Hopsomere , burgemeester 
P. van HufiFel , schepen 
J. Verdonck , idem 
j. BruRgeman , secretaris ^ 

Dicke/veriney 1519 V^l^\ 
E., de Smet V burgemeester J. Firmyi « schepeo 

A. Tact , Idfft 
I*. de Smtt • secrtmli 

Drongen^ 4743 {Uiém> 
|. Dhaoe^tcenbuyse, Sargen. 
J* Driiessens t tcbepeo 
J. Scby viack , idem 
>• Rousieatt, idem 

B. Neyt , secretaris 

Eê/te j 1815 iUUa, 
B« Boeyketis » burgemeeiter 
X Buy Met iCli«peD 
]. de Bock , idem 

C. de Bock-, iecretarii 
£^ergem^.fB7$ ^ielm. 

r« Limoander , .borgemeeater 
L» Celie ^icbepeo 
J. vande Putte , Idem 
J. S. Bnyut Idem 
ït Vereeckên , idem 
lp* vande Vtlde, aecrêtarii 
P. Haegbeman ^ commisiaris 
- fao police 

L« de BKker, burgemeester 
P^Mvsschebroiick» schepen 
|*\ Dooriecle,, idem 
L. de Smft, secretaris 
Ocndèrugge , 1115 ^au 
F. Verbeggen , zoon , bnrgem 
X de Gucbteoeere^schepeor 
M. de Bofscbere , idem 
N* Bfgermoot, secretaris 
Oomrode^ 439 xUUn. 
& Scbollaert, burgemeester 
}• Vermeire I scbepen 
S. Kolman , idem 
]• de Vrees e 9 secretaris . 

J. Verbaest , burgemeester 
j. Dbaeyerc » scbepen 
J. de Cooiock, idem 
,C» Verbaest ^ secretaris 

Gramme/u 9 619 \UUn» 
B. vao de Ke^re , bnrgeml 

B. ven La ere ^ scbepen 
A« Vermandele , idem 
J. van Amrive « secret;^ffis 

Gy\tns^eU 9 500 xUlêu, 
j.'de Smet «burgemeester 

C. Minnaert , scbepen 
J^ de Vos , idem 
JF. vaniCaoegem, secretaris J. Hansóeke « 3522 {/e/^n, 
ۥ d? Seillej burgemeester 
G. Maeuboot t scbepen 
J* Tbeysebaert, idem 
A« van Msldegeip , fdem 
L« van Necke, secretarie 
Heusdea , 1895 lUien* 
Remory, burgemeester 
,. Paret, scbrpen 
J.de Wilde, idem 
F. de Backere , secretaris 
Knessciaer^^ 3569 {ie/oi» 
Z» Legierj , burgemeester 
J. van Daeie, scbepen 

A. rin den Abeele , Ideol 
C. de Cosier , idem 
C* Baninck, secretaris 

Latum (S.Maruns") 
1399 ijtticn. 

A« Hopsomer, burgemeester 

' de Brabaodere|$cbepe& 

. Acke , idem 

). Bruggeman, secretaris 
.Landegem^ soia fie/e/r< 
» burgemeester 

B. CIseysi scbepen 
F. van Nevele, idem 

C. Seriacop, secretaris 
Landscauter^ 491 xuiin, 

J. van de Velde « burèemeest. 
J. de Sutter, scbepen 
O. de Vogelaere , idem 
M. van de Velde, secretarïl 

Ledeberg^ losf {iêlm. 
A. L]^aert , burgemeester 
F. de Mn I scbepen * 
L* Colman , idem 
P. Herman , secretaris 

Lcmbergt^ 441 |[ie/«n* 
H. van derHeyden, burgem. 
F. Vanderacbueren , scbepen 
F. van Wilder, idem 
L« Vanbc^degem, secretaris 

Loochrisdj 3475 \ieUtu 
]• de Mey, burgemeester 
Josepb Gbrie, scbepea 
j. Geiddolft, idem 
L* de Smet , idem 
B* Boone , secretaris * 

Xóo/ei!iAtt//e, 3840 \itUtu 
J, Scbacht, burgemeester 
P. van de Voorde , Kbepen 
«Tt vaa de Voorde» idem (fs} i.üQ ityverbeke i «cbopt» 
J. Schacht t sccreuris 
Lovendegem , 4351S jieien» 
J« Impeas , bargemecster 
C. Vmcroelvyck « scbepea 
J. de Wispelaex« 5 idem 
J* GiaeySf idem 
F. OtayseUack « secr^tarif 

C. de Fae{>e , bargemec^tr 

I. Heyse , schepea 

L. Meife , fdem 

J. Lessen» , secretarfi 
Mafiüterkt , 955 lielm. 

|. de Balt , borgemeetUY 

J. Geluk, schepea . . 

I.. YërmeBleo , idem ^ , 

H. de Meyere , secretaris 
Martens'^Leéme' ( 5. ) 
718 r«^. ' 

!. vao Crörabniggbe;, btif ge- 
meester 

<ii Bottckaert , scfaepett 

B. Colle , id«m : 

C. Fi Uiers , secretarfc 
Meerêttdré^ a6fi5 fkien» • 

J..^l|ttjrvetcer r burgemeester 
C« vaq de Velde ^ scbepen 
V. de Vreése , idem 
P. vaader CrnyHeo, idem 
F. Gbyselinclc , secretaris * 
Meirei^ée y S356 {<e/M* 
J-O^maefe ,; borgemeester 
F% de Doflcker , scbepea 
(kaproen , idem « 
^* HébbeliQCk , secretaits . 

MtlUy 1867 pe/en. •; 
h Vervaei-Miooe , bnrgeffl. 
h die Potter, scbepea 
P« de Meycr , Idem 
P' Renard , secretsfris 

Mehen^ jS3i \Uhn, 
h Albrtcht' f bargeneester 
**••>• . » I stbepeo 
^* Scbietse 9 jdem •• 
P* :de: Sa^gbWr , secretarft ' 

Mtndont , 229 {«e/èA. < 
P* vao Overloop f börgem. 
I; de Kezel , scbeped 
P^Ktacke, idèm^ 
?• vao O verloop , secretaris 

Meygtm 9 1 178 i;jtütn* 
Fr. Dubois t b«r|«mtester 1' de Poonefff » sfchepcti ^ van Wüo^cYgem « idem 
J« Fredeiicq » secretaris 

Moerhekt^ 3512 {j«/d«, 
P. Legiesi , bor^emeesier 
P. de Meoricoy , schtipeo 
J. van Wdes, i^em 
P, Eyerman , idem' 

Cardoo , secretaris 

MoortxteU , 605 fre/e». 
H* yAO<i«rhe)<deQ , burgcm. 
V. van de VeJd<:».8Cbepjen 
J* BoQlangier.) Jdem 
C DeriDOly ^secretaris 
Muntt , 2H lielen.. 

de Moor, borgeoieester 
A. Stockman , scb^pea . 
B» de Vreese „ idem 
G. Verstraece.t secretaris 

Na{areth^ 48Ö3 lUUn.^ 
C. fiekaerc , burgeoite&ur' 
J. van de Ve^dé , schepen . 
C. de Clercq , idem 
E. Vyveos, idem 
J. Bekaert ;, secietarfs 

Nev^U y 35^5 fie/e«. 
Mmne-vijr de Poele , bargcir • 
J. GallcLs » ^cbepen. 

Seriscop , idem 

vaoder Cruysseo , i4€m 

Frederic , ^tcretaris 
Oistne , J791 li itiu 
L. MTeoeos , burgemefester 
j. van Melle , scbepen 
P« van. Hoe , idem 
L^ .Mebtijis , , secretaris 

Oostakktr , 4502 \ttltn^ 
P.« Brabbel, .burgemee^ur 
J;. Reyolers.r schapen 
A.: Malin. !«., id/m 
.J.Vossafft,. idem 
J. Jocqoé^ ^«Cftuiit 

OosttTl^tit i 2f p6 iJLChn^ 
C. mi»r^uis d^; [tbodes, bUig. 
C. Caueels^ schepen 
•B. Heyse , idefti 
A. Galmaert , Idem 
J. van Caoegbem » secretaris 

C. van Peene* bprgtmefesiir 
j, Callaoti schepen . 

IC. de Boordere.)' idem 
(• de Bioyck«i' , seccétaiis Pitêgem , itoo KieUm, 
B. TBD de Keere , bnrseméett* 
L» ▼an Becinnte » «cbepeo 
P, van Laere , idcoi 
B. Carlier , secretirii 

Potstit I jifi \U(en* 
J* Fredericq « borgemet^er 
L. vio Dooreo « icbepen 
B Bifort, idem 
Ct Seriacop , secretaris 

Pouc^ues , I9Ó3 c'^'S^ 
• ••••• y bnrrgemeescer 

j. Leoatjens « tcbepea 
A. Roygeos, idem 
170 Scbwtht , secretarts 
Roasêie * 58a fic/e<r. 
F. Galleos « burgemeester - 
F. de Loof, sctaepea 
J. de Meyer , Mem 
B» van de Wegbe , secretaris 

Saffiiaere , 2703 ^te/en. 
J. de Bock, burgemeester 
J. Tan Bmstel, scbepeo 
J. vaa KerkToorde, Idem 
P. van Laere , idem 
T. de firaycker / secretaris 

Scheiderode , B^ xieien* 

A. de Moof , burg^emeester 
C« vao Uecke , scbepeo 
P. Hojri , idem 

P. Hebbelinck'» secretaris 
Schefekwindeke $ 9133 jieien 
J« Moens , burgemeester 
D. van Yper^ scbepeo 

B. Meirsscbaut, idem 

P. vao Poncke , secretaris 

B. Campeost borgemeester 
A« vao Geolebroek | scbepeo 
P. de Vos , idem 
A* de Cofliock ^ secretaris - 
Semmersaeèe 1 785 {te^em 
B. de Smet» bnrgemeester 
P. de Roone 1 scbepeo 
!• Fruyt , idem 
P. defioever,! secretaris - 
Sevtneekat , a 1 94 xUienk' 
F. d*Hooc , botgemeestCff (,66) h Everaert • scbepeo 

J. Dirick , idem 

• • • • • . 3 secretaris 

^ S/tydinge^ 3^0 ihUn. 

]. TOB Damme | btirgemcsstet|L. Fermoat , ^cretaris L«M6crsnan4 ackepcn 
{•Faowels, idem 
y, Yersloys, idem 
J. Bgels, idem 
J. vaoder Mcetscli, secret. 
Vaoder Mfeerga , commissirif 
vao police 

Somergem^ 7016 ftelettm 
F. Gallens , borgemeester 
L. de GbeUiock , scbepeo 
P. de Yilegber « idem 
F. de Vrieodt , idem 
B. Beseyn , idem 
B. vao de Wegbe , secretaris 
Piadya ,1 commisssris vao 

police 

Swyruurdts 1719 ^€n. 
P. Dlck, borgemeester 
P. Gareel , scbepea 
J. 'de Mao , idem 

F. IMck , secretaris 
ürsei ^ 0954 ptlau 

A. de. Graeve , burgeoietster 
C Pattyo, scbepeo 
C* Steyoert, idem 
J* Pollet . secretaris 

yijuUrhmte , 709 tUletu 
Of Scbieter Capryke. hor. 

gemeester 
C.vao Acker» scbepeo 

G, Deloof, idem 
J. Heyosseos , sooo , secret. 

VosstUurt^ S^$ Xieiem. 
Ferd. do Bois , borgemeeator 
J. de Loof » scbepea 
P. Roes i idem 

Frederic, secretaris 
f^ursie , 764 {ie/£ibt 
P. deSaeger, borgemeeoter 
P« Velgbe , scbepeo 

A. Arasod I idem 
Aetbrecbt^ secietaria 

fynit « 9030 ffWcir. 
i* de Baere » borgemeester 
J. de Waeie , scbepeo 
J* vao deo fiergbe» idem 

B. Debaere , secretaris 
ff^achuktkt « 3597 pêitn. 
. Fermondt« burgemeester 

D. vao deo BerghCi scbepeo 

E. VBO Pottelsbergbe , iden 
D. Baecke » idem Cv J60f , schepen P- _<*« ^»?P« » burgemeesief D« Bral « idem 
|. CUeys , scbepen 
P» Dtpont y idem 
P. de VUegher^ setreUrU 
M. Wueohove , commissaris 
▼an police ^^ . ^ 

C vao Aken , bofj^emeesier 
j. ^w Laere ♦ schepen 
P. Sooeck , Wem 
B. Bernaert » secreurjs 

H^ontergem^ lO^a {««««• 
j. Wiiwers , batgemeesier 
A. Laeveos * schepen 
G. de Clercq , Idem j. Coroells , Kbepen 

J. de Vilder ^ Idem 

G, N<ippe , secretaris 

'Zeveren , 853 t^^'««* 
B. van de Keere , buirge» 

meester 
A. vao Oost , schepen 
ï. Lambert, idem 
Benjamin Wibo, secretaris 

Zuite , il«3 {'«'««• 
L. Helïebant , bargemecsttr 
J, Nacbtergaele , schepen 
A. van Hacsebroeck » idem 
J. Martens , secieiaris Total der bevolklnge van dit district aas.>85. I>ISTRieT VAN AUDENAERDE. District - commissaris , 
Mr. H. A. Llefmans ^ aloé 

Chef de Bureau 3 
Soüdan 

fttOBKYlB 0»a STAD. 

bevamnde 4780 {fe/«ii. 
Burgemeester 
E. de Baere 

Schepênefit^ 
Be Bleek ér-Gr Bloos 
L. van Verren ^ 

Secretarts ^ 
Van de Walle 
Vntfttnger van de stad ^ 
J. de Raedt 

£<d^» van den regeeringS' 
Raed, 
j, Tbienpont , F. Wolfca 
rius» tiXiermdosy atoé , H» de 
S«het, J.Tyman; E.Coudde» 
C.Feyerickt Do^ache , F«de 
Schieter. . 

Commissaris vanpoüce^ 
j. Uocfae 

RBGBMTIB VAN ftON3$B , 

bevauende WyO^x \ielcn. 
Burgemeester ^ 
V» Dnmont Schepenen ^ 
J. Delplace 
j. vander Gheyost 
J« Robette Secretaris 5 
j. Maegherman .♦ 

Ontfanger van de stad ^ 
j. de Landsheer 
Leden van den regeêringS" 

Raed^ • 
B.Mollet. P.Morean, j. Op* 
soroer , C. Vangermeersch , 
L. Leclercq-Monroit » Joly- 
Dojardin , H« dé Rodere , 
P» de Temmerman , Cambier- 
Pentte. 
Commissaris van police^ 
Mollet, aoon 

Noemen der edele achtbaert 
heeren burgemeesurs, sche* 
penen en secretarissen van 
het distriavan Audenaerdc 
Amougies , ioa5 ^eten. 
p, Begbeio , burgeaiieester 
N. BeUroïJL , scbepen 
p^ Stnrbaut , idem 
D. Stalins , secretaris Auwegtm^ i^sf xithn. ( 68 ) F. Oetlafaille»d»Ho7m,j>arv J. de Ratdc , i>urg,eni«etter geni«e«(er 
J. Gevaerc , jKhepen 
, L. «ie Brabander, idem 
}. CTiristiaens , secretaris 
Ber/egem , j49 {Uien. 
C mziquïs de Rbodes,bUr'geai. 
F. Verdueren » schepen 
P DrÖesbeke , i^em 
V van Canegbem ƒ jecret/ 

Berehérnj 1990 lielen. 
Gr Reyntjens , burgemeester 
|. Verboost , scbepen , 
j. Descbaun^es , idem 
F.vaa Me» lebroe Ice^secretari» 

Beveretty 1383 xuUfu 
J«. de Graeve^ burgemeester 
▲..Di»rie, scbepen 
L. Goeminoe , idem 
C. Senesal, secretsrH 
B/asiuj- Boude i (&) . 
748 fi^/fis. 
L, vanden Brouck , borg^m 
J. Crombrnggbe , schepen 
J. de Waeie , idem 
J. Herman , secretaris 
CorneiU - Hooreóe/te , (^* ) 

'949 \uUtt. 
C Bernaeyge, vader, burgem» 
J. Vnve , scfrepcn 
f. de Vos ,. idem 
Pycfcé , secretaris 
Cri^shautem , 5803 utlen 
Pen graev« vander Meere , 

bargemeester 
E» ran Theffliscbe , tchepeo 
P. van Brabant > idem 
P Goeminne , idem 
P. van den Heede , M^m 
J, V4in Tbeascfoe,. secretaris 
l. Laevens , commissaris van 

police 
S^enys*Baucte^CS») 1 01 s^ieif. 
L. vaa den Broeke vborgem. 
C Stevens , scbepen . 
p. van J4e> Mergel, idem 
j, Herman , s«ci^etarisi 

Defüngen^ is^j ^ie/en. 
j. Minnaert', bur^enjeester 
j. Ceuterick ,. scbepen 
}. Salligo , idem 
Mioaaert » secretaris Dicktle , 393 pe/eig. Us Steven» • scbepen 
J. de Bisschop , idem 
L. Duiardin^ secretaris 

Edelaere^ 297 liettn. 
J.. Saby , burgemeester 
P. Naessens , scbepen 
P. Pede, idem 
&. du aie » secretaris 

Eenaeme , 752 jielen, 
C. Schauteer » burgemeester 
P. Delplaoken , scbepen 
J. Pede , idem 
a. Biebayck» secretaris 

Elsegtm^ i8f3 litlen. 
/Vr. de Gbellinck , bnrgemeesu 
P. Greniers , 'scbepeq 
J, P' hulst , idem 
B.'Aockaert, secretsris 
Elsï^ 1139 xieièn» 
j.Vanderlindeo, burgemeester de Vos , scbepea J. 

V. (Te Ridder 9' idem 
Dhuygélaere , ioon, secret» 
Eüchove *'— -- • 5 «^77 rw'-eii. 
Hubeao , burgemeester F. «an Mailegem , scbepea 

'L. de Donder f ideni 

Vaodergauwe , ideei 

C. Tbieopont , secretarie 
Eyne , 3467 x^eien. 

U Bekaeri , burgemeester 

ۥ Heyse , schepen 

P. de Royek , idem 

P. Heyi e , secretaris 

Hemelveerdegemy^9^ yeicm. 

P. SpitaelSf burgemeester 

J. Keppeos, schepen 

F. Benutte , 'idem 
Druwé, secretaris 
Hermeigem y^%^ XieUiu 

J. de Raedt ^ burgemeester 

I?. Bètrens , schapen 

r. Papyo , i-dèm^ 

Dujardin , secretaris 
, Heume^ 647 pe/en^ 
Amelot , burgemeester 

j. Landrieu ^ scbef^en 

E. de Gbeseile, jdem 

F. Amelot , secretaris 
Hundeigem , 54a xlelen. 

IP. de Wandel > burgemeester I. 'Ty veof , tcbepeik 
3* Saegicrt, idem 
J. de Raedt , secretilrU ' 
Htn^sse , 414a xie/ea, 
M F. üellafalllev burgetnecst 
P. Rnysscbaert, scbepea 
C» Gevaert , idem 
J. Vyvent , idem 
!• Ruyftscliaert , secretaris 
Leupegem^ 8a 8 lieUn. 
J. de Yos, burgemeester 
J. Cnndde , ^bepeo 
C. Yandereecke , idem 
H. de fiakker , secretaris 
Matter Kerkhem^iA^i xUl 
-•---*., btirgemeestei 
C. vaoder Cleyen , sctihepea 

A. de Donder « idem 
j. de Vo% , secretaria 

Matter^ 33 J3 x^tièn, 

B. <ie Rodder, borgemeester 
J. Neckebroeck , scbepeo 
J. de Temniermao , idem 
Bé van Yperseeie , idem 
£• CamMer , secretaris 

Maria^Hoór^btke s ( •$. } 
1980 xuUn 

C. Truyen , burgemeester 
J, Vuye , schepen 
f.' Timmerman, idem 
F. Pede secretaris 
Maria-Laetem.i (S. ) 629 jr«/. 
J. de Raedt « burgemeester 
J. de Bruyne, schepen 
P. de de Groote , idem 
L. Dujardin , secretaris 

Jü/Laria-Lierde ^ ( «SO 

I75V r'«/^«» 
L. van Helleputte , burgem 
L* de Vdlder^ schepen 
B. Ascoop , idem 
P. de Bast , secretaris 
Marum-Lurde ^ ( ^> ^ 

1113 \ieUn. 
F. de V08 , burxemeester 
P. Centerick , schepen 
J. Beireos, idem 
J. de Clercq, secretaris 

Meiden^ if53 fulen» 
'J. de Brauwer , burgeilTeester 
Cvan Canwenberghe, sCbe^en 
L* vao C^uwebber ghe , idem C. vso Canwenbergbe , ze#fl « 

secretaris 

MeyUgem^ S47 fce/en. 
P. de Vos , DurgemeeKer 
L. Stockman , kCbepen 
P. Aelbrecbtf Nem 
L. Dujardin , secretaris 
,Michtlb€ke , 945 ?*«/««• 
P. Roosens , burgemeester 
P. de Wolf 9 zoon « scbepea 
A* de Man , idem 
U. van Heuverswyn, secretar, 

Mooregeat , ^4? lielen, 
A. van HooöTOUck , burgem« 

van Cvsier , schepen 
J* vao Waoseele , idem 
J* Impens y secretaiis 

MutUm ^ (j^7 lieten* 
'J* Dhuy vetter, burgemeester 
P. Vün Recbem , scbepea 
Cvan Cauwenberge , idem 
P. van Kerckbove, secretaris 
Mun^klwaiffiy 1 135 \ieUn, 
J. de Raedt, burgemeester 
L« Penninck , schepen 
P. Vlaemlnck , idem 
L. Dujardin, secretaris 

IVederbraekelj 3779 \ielen, 
P^ d'Hoodt , burgemeester 
j. van de Mergele , scbepea 
F. Gauquier, idem 

F. Risseiing «^ idem 
L. van Heuverswyn , secret. 
Neder Eenaemè ^ 501 ^telen» 
C. Schoutbeer, burgemeester 
J. VanderhacRbe , schepen 
C. -van Hautegem , idem 
E.. Biebuyck, secretaris 

Ned^waim , 388 ^ielefu 
j. de^aedt , énrgemeester ' 
F« Csllaerr» schepen 
J. Gaile , idem > 
L. van Damme , secretaris 
Nokere » 1570 \ieten. 

G. de Ghellinck , Siurgeitieest. 
L. van Cauwenberge , scbepeo 
F. de Meester , idem 
P. d:e Cooiock, secretaris 

Nukerken , 2458 jieUn.» 
P. van Bntsele , burgemeester 
P. van de Putte , schepen 
B. Opsomer , idem 
F. van BuVsele | zoon , secret. * Opbraékti ^ 39a6 ^Uietu 

P.Pbpat, burgemtetter 

j. du SoDf , scliepto 

M. d'Haes e , idem 

}, Dboadt , «oon 9 secretaris 

Orroir ^ 817 xliien. 
P. Beftbein , burgemeester 
P. Gralois , scbepenea 
H* Mis , idem 
F. VvDdeMeulebroncke, se- 
, creuris 

0\ke^ 1313 fiWtfis 
Pen baron DellafiiUe d*Huyft- 

se, burgemeester 
£ Ceiiterick , scbepen 
r, van Merbaege , i<lem 
J. Dbuyvetter , secretaris 
PariJtt , 856 \itl^- 
P. d»Hondt 9 burgemeester 
P< Spitaeli , scbepen ^ 
X«. Surdtacourt , idem 
• -.-,. -^ secretaris 

Pauiaetem t 265 f{>/e/i- 
J. de Raedt , burgemeesctf 
J. Baysse , schepen 
J* van Maldergem , idem 
lü* Dt\jardin , secretaris 

Pttegem , 9^34 tUtM» 
C. van Cauwenbergne 1 bur- 
gemeester 

A. Cnockaerti schepen 

E. VUeche , idem 
p. van Tie^bem » secretaris 

QuarcmoiUy 18Ó0 fie/<a. 
------» burgemeester 

J. de Praetere, scbepea 

F. Devenyns , idem 
C« R<^yntjeos 9 secretarie 

Roohorum 6\7 xUitn, 
J. Piaimans , burgemeester 
h> Buysse, scbepen 

B. d^ Groote , tdem 
C* Galle , secretaris 

Roosbt^ie^ 441 frVtfJt. 
i«* vaoder Haegen , burg. 
P. Plancke , scbepen 
J. vander Hangen » idem 
C Galle , secretaris 

RussignUs 5 991 %iele$u 
A< vat) Siaepele , burgem. 
F.' Herriêr » scbepen (;o) A. Laorens , idem 
C. Hureau , secretaris 

Ri^^fi^ 4344 xUieni 
C« Reyntjens , burgemeester 
j. Reyntjens , schepen 
I. de Gand « idem 
f. vaode Meulebroeke^secreu 

S^hoorisst^ 3037 ^e/e«|. 
F. de Vos « burgemeester 
P. Roos , scbepen 
)• Rooman % idem 
L« vanden Bossche ^ idem 
J. de Clercq , secretaris 

SegtUem^ 1899 ^fe/m* 
)< Roman , burgemeester 
J. Vanderdonckt , scbepea 
J. Godyn , idem ^ 

B. de Poorter , secretaris ^ 
Suififue 9 995 fie^a. 

P. van Butsel , burgemeestfff 
F. vander Ghey nst, sphepiea 
J« Lubiau , Idem 
F« van Butsel , secretaris 

Syngtük ♦ «573 VtUn^ 
J. Amelot) burgemeester 
F. de Ctercq 9 scbepei^ 
J. Schaukroeck , idem 
F. Amelat , secretaris 

F'oHegem , 6,33 ^ieieth 

B. CaUaert» burgem e esteip ' 
J^ van CoppenoUe, scbepea 
F. de Cocl^, idem 
E.. Biebuyck , secretaris 
fê^anaegem-Ledtyi^lo ^itlet^ 
Deo baron Baut-de Rasmoa , 

burgemeester 
L« van Recbem « schepen 
F. van TemscbCf idem 
D*Huy vetter, secretaris^ 
fFeid^n^ 1435 ^tUn, 

C. Moerman , burgemeester 
F. de Buck » scbepea 
J« Vercru ysaen ^ idem 

Basiien , secretaris 
WortpgMy 3844 f/e/(M« 
A. van Hoobrouck de Moo^ 

regbem, burgemeester 
F* van Merbaegbe ^ scbepen 
J* van Heddegem , idem 
P. van Cauwenbergbe, idem 
C. de Ridder 4 secretaris Total der bcvoikiflsc vai dit districi , ioi'^psQ» DISTRICT VAN AELST. Districtscommissaris ^ 
|tfr. de Crackere 

Chef de bureau • 
F. de Bttck 

EBOBMTIB DBR STAD. 

óeyauende 13,759 xielett. 
Burgemeester y 
C. de Waepeoaert' 
Schepenen ^ 
F. de Vi\aDder 
L. van Fetcgem. 
h DooDOier 
£. van Boterdael 

SecrétariSf 
L, vander Beleo 

Ontfanger van dé stad ^ 
T. de Bttck 
Leden van den regeerhgs* 

Raed ^ 
P. de Geest ^ G. Leaotkens, 
L. Rymbooc , van Btoterdael , 
C. van Wambeke, J.Deloogé, 
P.Vanderlieyden, CRomao, 
). Boone , U. Droesbeke , 
C. Evlt. 

Cohunissaris van poliee , 
Noteris REGBNTIB 

VAN GBBRAERD8BBBGBM» 

bevattende 6863 \ieUat. 
Burgemeester , 
C* Bogaert 

Schepenen 9 
A. de Smet 
J. Delporte > 
f* Spittaets 
J. Verkaegbe - 

Secretaris 9 . 
F. Reos 

Ontfanger der stdd^ 
CEvrard 

Leden van den regeeringS' 
Raé;dj 
J. Meine, J. vao Laodbayt, 
F«Spiua«IS| J. Byl| F. de Bia- baoter , F. Byl , P. Diericx, 
F. van Cleempnue , J, Wolf- 
cariDs, G. Necbelpnt. 

Commissaris van póiice ». , 
Spittaelk ItROBNTIB VAf« NlNOVB« 

bevattende 3863 \ieUn* 

Burgemeester » 
M. van Vpcrsele 

Schepenen % 
P. van Lierde 
J. Eliaert 
J. van Varenberg 
J. CooU 

Secretaris , 
j« AotbbnU 

Ontfanger der stad « 
Lé van Laogeobove ^ 

Leden van den regeeringS" <■ 

Raedt 

. P. Blondtl , F* Cosyos , D. 

Galliot 3 P. Cosynt , C. Tbie« 

bant , M. de Smet» G. van 

Zanten* • Waemen der edete achtbaere 
heeren burgemeesters , sche- 
penen en secretarissen yan 
het district van Aeist^ 

AnteHnckXy {S,) ^ij gieten. 

B. NttttiDCk, burgemeester 
P. van den BossCAe»scbepen 
F. Bnysse , Idem 

A. de Waepenaert , secret. 
jippetterre-E^vchém , 
1S06 \iéien. 
P, Scbollaen , burgemeester 
F. de Moor , scbepen 
Gb. Haeltermao, ide^ 
J. Brdylandt, secretaria 

Aspeiaere f 11 88 \ieien» 
J. Berlangé« burgemeester 
P. Heodckkx , schepen 
F.Prieels , idem 

C. Footeyae , secretaris C70 
Jtygtmy 17SS \ieten. XErembodtgem ^ §915 lUÜÊfH 
j. de Wa^penaert, bui^cm.' J, da Smet « bnrgeméester J« Heaneboof f t€be{»ea 

J. Schoappe, idem 

A^dé Waepenaert » lecreuris 

Batrdêgthi j %^% {ieiên. 
C. vao AsscbCf bargemecater 
o Fles , schepen 
G de Yalck , 'idem 
firn Plas, secretaris 

Batvegem , 981 fhlên».' 
j, de Porre > burgemeeatcr 
j. die Oroote , scbepeo' 
j. Maes , idem 
F« de Keyser , •el^rctarU 

Bambruggi , 667 (<Ve/i» 
8. de Vuyst , burfemeester 
F van de Wiete « scbep«B ^ 
E. de Joogbe > idem 

A. vaoden Noortgate» secret. 

BarsMe , 899 frW«i|. < 
S. de Vayst , burgemeester 
P. Gysels , scbepea 

B. Wyhendael , idem 
A.vandeo Noortgate ^ secret^ 

Burjjt , 626 |r</M. 
n. Doorèman , biirgf mees&er 
F YandermaereD « scbépeo 
M. Ost , Mem . . 
P Vlts * f eernaris 
JJénderhaufem y 3436 fre/£a« 
), de Winter, vader , bar^em 
J. van Gysegem , acbepeo 

C. van den Bynde\ idem 
V. Wyoaot , Idem 
C. de Winter , secretaris 

Dendêrieeuw » 1841 f/e/eia, 
n. Sonck , burgemeestet 
J. Yaüreman , scbepen 
7i. de Scbryver » idem 
C Devts ^ secretaris . 

Üenderwindeke « s 83 ^ {/Ven • 
L. Tbiebaut ^ bnrgemeeater 
j Verlfens, scbepen 
P* van Langenbave , idem' 
F^van Cauwelaert , Idem 

C. de Cooman , secretaris 

Eltne y 6x9 lUlen» 
-...-.- j burgemeester 

D, de Groot e , scbepeix 
A. pierickx ^ idem 
J. Crombö , ««cretaris )» van Haever , tchepeo 

A. ?ao Vaerenberg , id«a 
J. de Loose , idem 
J.deBacker, secfetarlf 

Brondegen ^ 984 i^tUf^ 
R. de ClerCQ, butgem«cs(«t 

B. Beman y sQkepea 
j..de Smet , idem 
J. van BeUe , secretaris 

Brpey 30^ \ielefu 
L. vander Gucbt , borgenu 
J. Coppena^ schepen 
|. de Bock > idem 
J. de Craeker, aécretaris 

Etwetegetn » 189$ ^eiem* 
P. G^Ue. burgemeester 
}. Wat ld, scbepen 

A. Martena, idem 
....•;.., secretaris 

Gadifeeróegem y sS^xietmH 
P. Gallei burgemeester 

D. Hallaoder , achepea 
C de Goster, idem 
...-..-, secretaris 

Goefirdmgen y 633 r<'««' 
F. Vandersnlck-, burgcmecsc- 
F. Wynendaele , scUepen 
J. Vandermenscbbrvgge, idem 
U« Bruyneel . secr«tart& 
QowiX'Audenhovc > 
1014 fie/eii . 
• Baett I burgemeester 
i. Yanderbaegben , sche(fea 

C. d*Hnlst , idem 
P. de Bast , secretaris 

(jiremmingen yi 461 fuk^ 

B. Frové ^ burgemeester 

E. Germanist schepea 
l Sunaert , idem 
F Ren9 , secrecaria 

GroatenSerge y 844. Ü^^^h 
L« d'Kane* buriremeester 
P. Cobbaeft ^ scbepen. 
C^vau Steenbergbe , Vaem 
J* de Poortere ^ aecrrtarfa 

Gysegem y 935 (i^^n. 
J. Swinne , bnrgnemeester 

C. Lecandele 4 scbepen 
L. Saeves, idem 
J. de Craqcker, scu^taüsi C7») iku/iert^ $009 lUien, 
M«deRttd4cit, knrfemttft* 
F^M^fceni*, tcbepea 

F. iloe;laa4tS4 id«m 

P. ¥»odeo Bergbe I tdcm 

B. Millo y secretaris . 
Héidergemj 88 1 pélem . 

M« de Raddere, burRemeescer 
L« Scboappe» schepen 
J. Deswaef , idem 
]• de Trocb « secretaris 

Herdersemj 905 ^ieiea. 
A«de Raddere^ burgemeesier 
<J. van Esicbe , i cbepeo 
P« van Ceit , idem 
£. yan N^el , secretaris 

•Herxetlt , 1680 fie/e/z- 
T« van Waeyenberge, burgen 
J. de Vnyst , scbepen 
F.vde Boom 9 Idem 

C, Caroewal , secretaris 

, HiiUgem^ 948 \ieien. 
C. de Potte1sbjergbe-la Potte- 

rie , bniigeneester 
P. de'Cock , scbepen ' 
M. Torrekeo^ ^ idem 
C. Cooman , secretaris 

Ho f stade ^ 1871 jitf/e/tk 
C Vanderbeydea , borgem. 

G. Verbatsel , scbepen 
7. Matthys , idem 

A, Vanderbeyden , secretaris 

Iddtrgtm, , 740 litltn. 
J« Letmaas , borgem^ester 
J. Redant « scbepen . 

A. SoDciL ^ idem 

Jt% de Deyn » secrararig 

Idegem ^ 1903 ^tf/^it. 
!• Uooreas , borgemeester 
|>, Smet « scbepen 
J. Priem , idem 
P* de Smet , secretaris 

De Pottetsbergbeaa Potterie , 
burgemeester 

B. Keonaf , scbepen 
J 'de, Smedt , idem . 
F, de Backer , secretaris 

Kerkxken ^ 1076 f/</da< 
M. de Raddere » burgemeester 
N* Coppeas /schepen 
|. van Wyoendaelè , idem Zitf^tf 9 $694. fae^;sit. 
De Pouel8bergbe*U Potterie , ' 
bnrgemetster - 
van Innis , j^bepen 
P. de Gorte , idem 

A. VaedermenleA • J'dem 
F* de Backer, secretaris 

Letterhautem , 1000 fi«/e«. ' 
. de Moor, bnrgemeestet 
J.van Hamme, scbepen 
F. d'e Laddsbeere y idem 
C.VvTbruggeni secretaris 
S.l4i€¥en$hauum^\$^^ lie/èa% 
C« Verbrttggen , borgemeesier 
\ " • - » icbepenea 
- • • -, Idem 
-•?--, secrexafia 

Lêêttwergtm -^ 5)3 fje/en. 

B. d'Hane , boffgcmeester 
J« Hoygbe 9 schepen 

A. de Smaele , Idem 
J. de Beer, secretaris 
S,LieyenS'Essche^%H4 ^Un. 
J. van Petef em, iiurgemeester 
P. ean den Bynde , scbepen 
BI* Tayp«oa,4de» 
F* vanden Bossche , secret. 
Liefferingêii ^ 313 liéien* 

F. Vaodeleene , .burgemeester 
J. %ztk den Haute » scbepen 

G. van deo Brotcke , idem 
j.Vandermeynabrutge, aecrei. 

Mecrhekt » 93^5 gieten* 
W. Goelens , burgemecatee 
|. Herremao», schepen 
J« Cosyns ,' idem 
£• Yanderhey d en' , . aecrf tariA 

Meire , aaós 'pielen, 
D« de Ryct , burgemeeaiet 
J. Guppens , schepen ^ 
J, de Smet , idem 
J. de Cracker » secretaria 
Mtldert^ 1588 ueUn^ 
C« van Assche , burg^meestef 
P« Untbouic ,. schepen 
). Brempt , idem 
F. Goosseps ^ sécceiaria 

Motrbtkt 9 988 xi^m» 
P« Byl % burgemeester 
J« de Bruyne , scbepen 
J. Bfaockaert , idem 
F. de Cettieocerf secretaris (74> C.Ysn Aisclie* burgemeester 

H* Oegols , sclitpcD 

C. Raes^ Idem 

P. Sin^elyo, tecretaris 

Maria- jiudinhove 9 l^'J 

S078 xielen. 
C. Fottcqairt « burgemeester 
J. Fóaben 9 schepen 
B. Vandermasf en , idem 
J. vaoDamme', gecretaris 

Ntderhasstlt f 1013 {ie/en. 
I- de Coninck , burgemeester 
J» van Audeobove , schepen 
S/de Bryckeleer, idem 
B. Miló f secretaris 
Nederboulaen , 41 1 |re/«A 
P. Spittaels « burgemeester 
J. Vanderdonckt , schepen 
P. Prieels , idem 
i. Spitaels, secretaris 

Vander Mynsbrogge, bargem. 
j. de Bock , schepen 
I Schonckens , idem 
j« van Opdenbosch, secret. 
Nieuwenhove^ 535 \Ulen, 
P. Maesfranck , burgemeester 
P. Lemmens , schepen 

B. Mnyiaert , idem 
P. Maeifranck , secretaris ■ 
Ni€uwerktrkta » 3962 \uien 
J. de Wapeoaerc, bnrgemeest. 
E* *i KVot » schepen 

F. Cackenbeng , idem 
J. RoelaodtSf secretaris 

, OJtegem , $60 xUletu 
B« Van Haevermaeie | burge- 
meester 

C. Haelterman , schepen 
A. vanden Berghe » id«ni 
P.de Deyn, secretaris 

Onker(êeit 1 1073 f/e/««« 
j. Vaoderlioden « burgemeest 
G« Margioet , schepen 
A. van Damme , idem 
C. Bvrard, secretaris 

Oombtrgên , 584 litUn* 
B«van Pottelsbergbe^d'Haoe, 

burgemeeester 
]. van Dnrme,<' schepen 
F. Pranck, idem 
J. de Beer > secretaiis Oordegemf 197$ fieiem, 
F» de Keyaer , bnrgcmeestcr 
F. de Scbaepmeester ^ schef en * 
C* vaoder Beken , idem 
F. de Porre ^ secretaris 

Ophasseit 5 1113 ^leiieiK* 

C. Bvrard, burgemeester 
Bé vao <ieo Herwege, schepen 
B. Mertens ,'ideni 
P. Vanderscicbelen, secretaris 

Otergem^ 457 \ieittt. 
J. van Htttfei , burgemeester 
P. vao Wasseohove, schepen* 
B« Coppens , idem 

D. de Ryck, secretaris- 
Ouitre , 1537 litien^ 

J. de Coninck » burgemeester 
Steppe, schepen 
vao den Broeke^ idem 
B Millo , secretaris 
Ovtrhoeiaerê , 137^ lUiên. 
j. Wt>lfcarius « burgemeester 
D. Mebaoden,. schepen ^ 
M« Lauwierts » idem 
L. Broyneei, secretaris 

Poiiaeré , 590 f/e/rji. 
P.Vandervckeo, burgenecst. 
B. Rollier , Schepen 
A« de Smet » idem 
J. Riogoir, secretaris 

Ressegem f Bi^s xUien. 
J. vaoWaeyenberghe « burg. i. KiUemaes « schepen 
D. Yandermaeren , idem 
C. Carbewal , secretaris 

RudtUrshwt , si8 fie/eis. 
L. van Dammende Ronck « 

burgemeester 
N. Buysse , schepen 
J. Merchiers » idem 
C. vao Bamme» secretaris 
Sambergen , i \%Z i^iem» 
J* Daiiw , burgemeester 
N. Bruylant , schepen 
]• Cooreman» idem 
J. Bruylant, secretaris 

Sariardingêtt ,, 154> fie/«i. 
P. Lefevre , burgemeester 
F« MehaudM , schepen 
G. yan Millö ^ idem 
L. Bruyneel , secretaris 

Schtndtlbeke j 1075 lieUn» 
B. deStrooperi burgemeester G. Fael9niD , scht pen 
P. Hnit^emzn^ idem 
L« Brpyneel , secretaris 

SmeerhehÓ€y 38tf (i^/m* 
H. van CrofDbragf e , largem* 
]. vao Lil 9 schepen 

J« de Baklcer , idem 
• Lauwereyssens ^ secretaris 

J. de PoHelibergbe la Ppue^ 
rie , borgemeester 

B. Schockaert , scbepes 
Van den Bossche « idem 

P. van Hanwermeiren » se- 
cretaris 

SqmHgem , 363 ^êien' 
B* de Clercq , borgemeester 
J. van Gysegbem , schepen 

F, de Jaeger » idem 
P. Vits, secretaris 

Speugcm 9 1855 lUicn. 
%é, van Dam»e-de Roock, bor- 

gemeester 
J« Fisco y schepen 
C* de Meerbeke 1 idem 

C. Qalle , secretaris 

1886 ifieien, 

G. de Viiege « borgemeester 
L« de Clippele , schepen 
J. van den Heode» idem 
^.^anwereyaseos , secr^tarU 

Sttypen » 1393 xieieru 

B. Galfe , borgemeester 
J. vao Groótenbroellei&cbepen 
J, de Troch , idem 

C. Galle , secretaris 
ytlsi^uty 3389 {ie/M. 

|««vao Damme-deRoock,^bttr« 

gemeester 
M. Maegerman , schepen 
A. Mtcbiels , idem 
]• Mattbys , secretaris 
Vioiney 1339 {ie/ei* ( 75 ) 

r. Iloogstoel , sebtptn * 
L. Vanderdónck ,, idem 
van Belle , secretaria 
yUckêm y 3do \itien. 
J. C^ompeuy bntgemeeaier 
Van den Beckboote , schcpaa; J. Menleman , idem 
D4 de Rycke, secretarie 

f^derxeeUy 1718 \UUfi. 
P. de Keyaer | bo^emeester 
J« de Clercq « schepen 
J. de Laódsbeere » idem * 
J. dé Porre , secretaris 

yioirsegem , 333 ftV/eit. 
van Lierde , bnrgemcesteff 
G« de Ro^ scbepeo 
h% van Cromphaot f Idem 
P« de Smet , secretvHs 

yoorde^ 964 ff^iMU 
^. Rens , borgemeester 
C. de Boe , gcbepen 
F. MaDlaert , ideni 
J, Vanderlindeo, secrerarii 

Wairbeke^ aSg {ve/éifr. 
J. Maesfranck , burgemeester 
|. van de Mulv, achepen 
P. Ronsyn « idem 
P«Maesfraock« gaoo vaoCor- 

nelis, secretaris 

]. de Pottelsbergbe-ia Pott«« 

rie, burgemeeaier 
p. Menteos » schepen 
J. de Koker, idem 
Fl de Backer« secretaris 

J. Arcnts , borgemeester 
B« Langelet « 'schepen 
P. Raapoet , Wem 
J. vaoder Heyden , aecretaria 
fFoiArechugem , 6tt\uUn* 
J.deWapeoaertf borgemeester 
P. de Reedt 9 schepen 
L. de Koek , Idem S* de Blondel , burgemeester! A de W aepenaert, aecretariii 
Total der bevolktnge van dit district iai^Sos. » ( 76.> 
DISTRICT VAN pENDERMQNDE. B. 4i Barbare 

_ Chef dè turéaui 
TerUpde 

K B O 8 N T I B . 

:|rAM, DBRDBRMOIIDB. 

Uvatufuft 6575 {«*/««. 
. ^urgtiO'ttsur ^ 
vaodeo i^roocke-d« Xtrbtcq 

Schepmta • 
Scbellekeo» 

g« van Grootveo 

CorotUs 

Dt Herd« ■ 

Ontfanger der st^idm 

i« van Migro < 

Zedng raa defi ngterings* 
Raed^ 
A^ OoOM«qs « Ü. Scbonppe, 
C Panwelaert <, .F ; Beman , 
3, Piron 1 ]. de Meeramsn , 
JU Staes-fieeckman, ^. Col- 
lier, F* Verheydeo, J. Gattiao^ 
J^ . van Duysr. ^ 

Cómmisions van poiici • 
MateliBx ' Roemen der edelt acht^aere 
hetren burgemeesters , sche 
penen en secretarissen dei 
district v€tn Dcndermonde, 

Appels ,1330 \ulen. 
li. vao fioczstael , burgem. 
C. de Decker , scbepen 
C. Beqriits « idem 
lè* vanden Abeele , secretaris 

Audegenty 1499 \ulen» 
G-» Moeos • l>Drgeni«cac«c 
F.^de Boitv, tctoepen 
B. Servaes , idem 
F. vanden Abeele, secretaris 

Baesrode^ 2693 \ielen. 
j Goeiseels , burgemeester 
M. vao Damme > scuepca J. van Praat , schepen 
J. Saeys , idem 
C. van Asscbe, secretaris 
! ^^rlaere , 2944 f/e/eu. 
J' Ban wens » burgemeester 
P. van Haveimaet , scbepea 

A. Abbeel , Idem 
P« de Smet , idem 

J« de-Smec, secretaris 
Buggenhoiu^ $277 i'uUn. 
B.CIacssèDs» burgemeestec 
F. de Maeyer, scbepeoeo 
J* Lems , idem 
F. de Temmerman, Idem 
O. Cowie , secretaris 

Caiketi 46(^3 lieien. 
C. Debb«m, borgemeester 
F. de Weirt, schepen 
P* Nieoiandt , idem 
P* Bauwe , idem 
^. Poifliet, secretaris 

Cherscamp^ 925 xieietu 
l.rapójans, burgemeester 
J de Winter, schepen 
J. Braekman , idem 
J. Rombaut , secretaris 

Denderbelle , 91a xielen. 
J. de üalowe, bor^emeester 
P> Ringoec , schepen 

B. vao Ha^er » idem 

T* V V i^ e rsprot,. secretarie 
QiUis èy Dendermonde («?•>• 

asriJ -pielen. 
h LBnduyt, burgemeester 
P. vao BamnTe , schepen 
J. de Bruyn/ idem 
i* Lutens, secretaris 

Gremhergen , 1764 lieiéti, 
L. Moens , borgemeesier 

C. Waoman, schepen 

J- de Waepenaert » idem 

J. Moens , secretaris 

' Hamme , 7949 ^ieien* 

J. Boog aerts , burgemeester 

J« Boutens, schepen 

J. de l^eppei, idem 

P- van Aodekerke, idem 

T, Beeckmaa , secretaris commissftfis P. 09 Waefe 
v«ii poMce 

laerru » 3494 ^kiem» 
H. Rooman-de Block,bttrgeaL 
J, Pi€tfrsY schapen • 
J. Bveraerc ^ idem^ 
P. van Damne ^ Idem 
& Banweos., f«^rcivU 

I/'. StobbeUets , burgemectter 
B. .BoiteeU «. ACius^ftn .. .^. -- 
^ aaeiDS« idem 
P. de Wolf, Idem ^ 
]• de Blieck , secretarl» 
Massem&ri' iftstfèm t 
1838 lieten, 
J« Leireos, buVgeméester . 
J. de Mèv«r «cbepe^ . 

A. Ma«cb)r5., idem , \ 

B. de BrojTker ; secretaris . 

Mtsptlaere 9 ^73 f/e/^a, 

Q.Bercbman»., barg(iii««ster 

A« vaa deo Steeo , «cbepto 

j. Beeckmao , idem 

. F* vandeo Ab^ele , secretaris 

Moerstke^ 3995 \ieUn. 
I>en bnrggraeve C« de Nictt 

lant, barfemeester 
R. Westerlinck , scbepea ^ 
S« d^HoUaodet^ idem 
J d«Höllanderj idem 
F. West^lincic ,^ secMtatls 

Opdorp y 1 084 xïeten» 
P« vaa Asscbe , burgemeester 
J. Heyvaert , schepen ' 
J. Leroy, idem 
j. de Bock , secretaris * 

Qyermeire^ ^g^^ lieUn.- 

C. de Colnet', burgemeester 
J. Bauwens , scbepea 

£. de $inet ^ idem * 
L. Verherbraggeo , 1<iem ' 
j. de Golnet , secretaris 
SchellebètUy 1655 {iefen^ 
T« Papejaos , burgemeester' c;?7 ) ,B» Mattliys « scbepéfi 
J. de Grauwe^ ld«m' 
, J* Rombouts, secretaris. 

l/ytóergen , 940 fitf/enir 
C de .Cof<i«t| burg« meesier 
P. ..BMy.«ni I sc^peo /> ,^ 
J. de Ghelder « idem , 
J. deColaet, secretaris 

fyaesmunster y 4891 {Uien» 
CL.^aa dffC lfosfterd««b ■»!««<; 
L. >4i Vny9l ». scl>e{MBa .. 

de Brabander , idem 
j. Abeel, Wem • ' 
F. terliodea , secretaris •' 

Wetttrehi 7604 tielen* 
lyeo giaeveTjiaio XlIIf , Bttf^ 

gemeestet ' • 

A. de Geyter^ scfiepèo , 
P, Scboilaert, idem ' ' 
A Tlbbauc-WauterSfidem 
J.Boyise, Id'eTA' ' /• * 

J . ^ ómbaats , ^ secretaHs 
DötttreiigDe , commissaris vaa 

palice 

ff}cheUn\ 3656 ^elen 
S4 de Scli«e^j|ieesier.>, b/ir^e- 

«ei«»>«f.o, .... . .", ',Jt 

P. Bayeos^ scbeptil ;^ 

h VerMHf,» idem ' , 

J. vanden Bossche , secretaris .df Clercqüe-Wissoc , ;bur- 

'gémeéii«?r'* ' ' ' ' 

F^ jraa Damjae , scluepea 
F^,Itloeos É idem . 
J7WaRon\' sVretaVfs 

^^^'Zelè^M^ttltié^' 
T. Ro^ft burgemeester 
E. van Hese, schepen- 
J. Geldhpf» idem . 
E. de Bock, idem »' 
J. Rosseel, idem » 

C. Vindevof^el , secretafis J. d'HaemeT 
van pQlipe commé^aiis TcMl'der beypïkirige yiin dit dlsuict 82,4 8ö« (78) 
bïSTRICT VAN S. NICOLAES. Mr. A. van den Bogicr«fe 

duf dé bunau , 
C.Gorse 
RSGBMTIB VAM ^. NiCOLAM* 
bivatundt ^^^6 jietén. > 

Burgtmtaur^ 
E. B,oeyé 

P. van Reffloortere*d*Haens 

A vaoder Meydep 

L. Ic Begtle 

O. Hnün ...... 

Secretiffis <^ . , 
/U Tan Laodegem^ 
"Ontfanger der stad i 
. Kervyn 

Ltden van den regtuingt" 

Ratds 
P^Cardo I J. Hemelaer , L. J. de VyXAtf , B. Rnbeiif » 
|. Antbeuois^ A. de Vyider , 
F* van Kerckiiove , D. Sloor « 
D. Vcrbeke , C Roels • • . • 

Commissaris van poiice » 
Crnyt Tayart , J. Wiiiock» ?• de p, Zamao , Idem Gravt , L. Lessellcrs , P. vao 
Bogaert , J. de Mulder , A. 
Versnesten » F. Yoickertck , 
P.deMeeiter, B.Pieraiens, 
F. Tan de Voorde. ^ 
CamMssaris van poiice 9 
Dooov RBGBMTtB VAM LOKSKBM* 

bevattende 149849 V^ien. 
Burgemeester, Schepenen, .. 
P« Tack 
J. Ongbena 

J. van Kerckbovt . . 
«.. Rttbena 

Secretadf., 
J. van Boorselaier 

Ontfanger der stad, 
C Crnyt Leden van den regeertngs^ 
j. de jMigbe , j. Antbentffs , iG. d*Hollander , idem Naèmep^ der edele achtbaert 
heeren burgemeesters, sche» 
penin en secretarissen vatt 

het district van S» Nicolaes 

• 

Basele, 4128 xielen. . 
Pb. graeve VUain XIIII^ baf- 

geneeiter ' 

J. vao Hese, tchepen 
A. de Roeck» idem 
M. van' de Yyver , ideiir 
L. Lyèsens , secretaris 

Beicele , Ü677 \leien, 
C. Spanofbe , burgemeester 
F. Ekelaert , schepen S. Nandts , idem 

B* Lanrays , secretaria 

Séveren^ 5502 {ieien. 
J. Bveraerd, bnrgefaeefter 
e. Lesseiiers \ schepen 
j. Annès, idem 
j. Maes f idem 
M. Belaketbnlle , Idem 
P. Loddewyck t secretaris 
P.' Woman , commissaris vait 

poUcei 

, Burcht i M4 {ielen* 
J. Aonez, borgemeeateff 
C. Kins^ scbepia 
A. Cop , Idem 
A* Braye , secretarts 

Cailoo , itsi \ieien, 
M d*01isiager « bnrf emeester 
F Oogbeoa , sebepen 
j. van Overloop , idem 
L» van Hove, secrcta^ia 

Clinge (de) 9 1383 \ielen. 
£• Scheerders , burgemeester 
G« van Hove, sebepen J« iraii Bnine, ieeratarit 

Cruybtkt , is^at ^tl&u 
De HaD'^Fraocbi « burgcm. 
F.deGraevCf scbep^a 
F. firoeckiertf idem 
J« va» Hende , idem 
J. deGraevt,,aecrttaris 

Dacktnam ^*^%^ \téltn. 
Vao Remooncre, bargemetft 
G* vao Kersscbaver , schepen 
P. ZanuLD , idem 
B.Heiilie^ secret aria 

Dotl^ 1581 {/e/6/i« 
P. Goosseos, bargemecster 
J. Meiteos » schepeo 
j. Yerbaege ^ idem 
GaGoosseoS) secretaris 

Ehftr\tlt y II 52 \ulén- 
P« vao Reffloorttre»d*Haeoa , 

bargemeeater 
• ••••...^ scbeplb 
P. Wanman, idem * 
T. Beeckman , secretaria 

Exatrdt , 4067 \itttn» 
V. de NieolADt t borgemeeft 
J. d'Hauwe , scbepeo 
J. Gbeldof , idem 
P. Talboom , Idem 
J. Geerinck , secretaris 

Gil fis ( ^0 s 3rpi f'e^'^* 
B* Doocbez , bnrgemeester 
A« de Geest , schepen 
J. de Mnock , idem 
J« Yereeclteo t idem 

A. Sevio , secretaris 
Haesdonè ^ 3359 iiiéiem 

]m de Laet , burgemeester 
J. Lysseos , schepen 
T. van Haelst , idem 

B. van L^ndegem » secretaris 
KemseJte 1 1435 {itf^/?« . 

L. Diriz 9 burgemeester 
J. d'Hoogbe'i scbepen 
J. de Gooioclt» idem 
A. Lefebvre, secretaris 

Kieldrtcht^ 2309 xieUni 
J. vaoi Overloop « bnrgemeest* 
P^. de Menlemeeaccr, schapen 
J« Anoez , idem 
J« Verhaegeo , secretaris , 
Attistle y 2638 \uitn. 

C. de Ryck, burgemeester 
J. Daossaert y scbepen ( 79 ) J. vaa Balroeek I scbepen 

B. vsn dt Vyver , Idem 
V- vao Rosseo I secfetaria 

NUukerle^ si 59 ffe/éii. 
L.vao Landegemiburgemeesti 

C. vao Stappen « scbepen 
J. Votkerick » idem 

A« Vaodevelde « secretaria 
Pauwets ( «^« ) V i4ia rïe/<«« 
L« van Landegem » borgc* 

meester .. 
A. Gallej scbepen 
l» logels » idem 
C* van Laodegem t secretaili 
Rupelmondty 3477 rie/eiift 
Pb. ftraeve Vilaio XlIIIt bur- 
gemeester 
J* Leosseos » schepen 
F* jaosseos » Hem 
U Lysseos « secretaris 

L*Verberckmoes« borgemeeatb 
J. Vergauwen» schepen 
p. de Meester , idem 
B4 de Mol I Idem 
J.vao MelC) secretaris 

Stekene » 4485 jïeleiu 
J. Trnymaot burgemeester 
V. de Monter» scbepen 
J. van Schooten • idem 
H. de Raelle, idem 
A. Lefebvre» secret aria 

Temsche 9 6\6% xieien. 
A. Streydonch « burgemeester 
M. Reyoaerts « schepen 
C. van Landegem» idem 
T. vao Bogaert , idem 
P« van Cleempaue, idejn 

F. Casteleyn , secretaris 

C. Massemyn , commissaris 
van police / 

Tieirode 9 1670 x^eUtu 
J. Pilaet » borgemeester 
B* Rogman, scbepeo 
F« Reppens ^ idem 

G. Pilaet ^ secretaris 

■' yerrebrock^ 1267 (w/wi. 
F, vao Haelst, borgemeester 
M* de Witte . scbepen 
J. vao Boyod^r, idem 
E» vao Haelst , secretaris 
f^racen&y 5371 lieUn. 
J. Braem, borgemeester ) Volkerick^ 8ciiepe« 
J. Piersscna « ide« 
P. V«f bfiiek«p » MtM 
F. Vercattterea^ Idea 
P. firatm , sacf etarit I Zwyndnthi, ï^«i |iciii«» 
IJ. Aopé» bargtmeeiter 
P< Tan Kerscbaver , «ehepea 
IB fioytam , idem 
IJ. ucfeeri , secretarie Tomideir beToIkioge nu lilt district 99,3«r. DISTRICT VAN EBCLOO. Mr. den graevt da Kerkbove 

Chef de héreau\ 

Verslttys 

Rbgbmtib van Ebcloo. 
hevnaende n%i xUletu 
Burgemttstet^ 
J. d*Hiry vetter 

Schepenen ^ . : 
S. Bonckaert 
C. Toe bast 
T*' V4in Danfffle 
V. de «tappens 

Secretaris , 
P. Rodrigos 

OriifangerviUt de stad^ 
H. Wiitems ' 
Lede/t van den regier ings^ 

Raedy 
P.'PotvUege , J. Dlrckx^C 
vao Da:iiiffle\ C van Doosae- laer, |. Bovyo 5 B* de Vos 
CommssaHs i^an poltee ^ 
J« Vrombain 

Noemen der edele êehiBaeré 
hetren burgemeesursssché-, 
ptnenen secretarissen van' 
het district van Eecloó 

^ ,^.^ig^ 9 3380 '{telen. 
F. Poiviieggc^ burgem«eifter 
V, Tydgat , schepea, 
J. Neyts ; idem 
C de Jaéeher , iden 
J. de Weirjt , secretaris 
Assenede, zji^ ^/^/^^, 

A. ö«?Vrieödt, burgemeester j. Lampaert, scbepea 
L* Vermeolen , idem 
F. Domoolin , idem 
J. vao Peeoe ,' secretaris 
^Basseyetde , 3554* ^/e/e«b 
M, lieers , bargemeester 

F. van Goetbem , scbepea ' 
Jé van Brussel » idein 
A« David , idem 
U de Borcbgrave, secret» 

Bouchaute^ 1888 xuien, 
h VerSiraettrn, borgemeestdr 
C. Ribauville, schepea 

G. BrttgR^mao^ idem 
^J. van Waesbefgbe , secre* 

tarii . . 

., i^ycy*» ^7%oxUlen. 

*• WïUe , burgemeester 
P. de Pae^e,' scbepea 
J* Schöllaert , idem 
J* Httygbe , idem 
J. Rottiers » secretaris 

Cluysen, 147a >/>/«. • 
Li. Vereecken, burgemeester 
L« Genbfugge I schepen' • 
M. Ryckaert , idem' • 
J. Helioclc , secretaris 

Ertvelde^297^\}eltn. 
h V erinéerscb 4 btirgemeeit^r 

A. Oierkebè , scbepea 

B. .vin Hffie , ^dem • • 
P*' Dn poot, idem' 
J. tTe Vrieitdt , secrétilrfs 

Jan-ih'Eremó IS.)^ 
, . . ^5i X^èlem 
h Barthel , burgemeesttr • 
H. Buyeos, schepen . 

C. Laoreyos , idem 
P. Dobbelaere, secretaris («^5. j. Vercraye , burgemei^scer 
J. Rojnbaut , scbepea 
j. vsn'Hyfte , idem 
J. de Pauw, idem 
?• Baillenl , secretaHt 

J. vanden Hecke, bor^meest. 
J. Verbeeken, schepen 
B» de Vtiendt, idem 
j. Boeleoa , idem 

A. van Hevele , secretaris 
Maldtgtm , 5786 xitUn. 

L.de Smet-van de Vel(ie,burg. 
F. van Ootegem , scjbepen 
I. vsn Molfaert , idem 
R. van Kerscbaver , idem 
J. Coene „ idenl 
C. Haelewyck^ secretaris 
L. Sa vat , commissaris van 

police. 
Margariu (S.)^ 605 \ltlen 

B. Haelemeersch , burge- 
flieeater 

J. de Moock, schepen 

P« Focke , idem 

P. Bmggeman, secretaris Middel^ourg f 759 i^ttêtu 
J. van den Bossche , barge*> 

meester 
p. d« Yoldere., scbepen 
F. Beyaert , idem 
,fc*. Vermeire , secretaris ' 
Oost-Etcioo^ 1790 pielen» 
C. van Hecke, burgemeester* 
J. Broers, schepen 
J. Staendaert , idem 
J. Buysse, secretaris 

Waurland ( Oudenman ) « ♦ 
619 ^ieUn* 
A. vander Piet , burgemeester 
F. Dosscbe « scbepen 
P. de Witte , idem 
j Barthel , secretaris 

Watervliet^ 1793 %ieiin» 
J.MiUecamp > burgemeester 
J. Mortier « scbepen 
j. Bourgois I idem 
J« Barthel , secretaris 

Zeiiaete 9 3099 tic/m. 
L. Acke, burgemeester 
J. Muysbondtf schepen 
L. Wydoogbe , idem j. Gillis , idem 

L. Hamerlinck r secretaris Total der bevolkingc van dit district 48»r95« RECAPITULATIE DER BEVOLKINCE. 

Oistrict van Geod ------ aa5«i85 

Dito van Audeiaerde ----- 101,939 

Dito van Aelst ^ ^V'Hl 

Dito van Beodermonde - - • - - 83,486 

Dito van S. Nicolaes - • . - • - 9953*7 

Dito Van Eecloo --•--•- 4^» 795 

Total der bevolkinge van de provincie ^79t534 H TTERDK KAPITTEl- MlUTAlfILfi Oat^ANlSATIE. 

H«t ffyk is verdealt io sts groote mflftaire commaodcM-» 
ki provincie commandot , iQ ses fortificatie-dircctien ea ia 
lts artiiUrlc-directieo. 

De proviocien van Oost- en WesuVlaenderea maeken 
bet derde aroot militaire commsodo. 

De zelve provlocteo met dU vso Zeelaod e» een deeb 
daer provincie van Heneganw ^ maekéo de derde arCille-^ 
rie- eo foriificatie^directieoft 

OvnCIBaBN VA!> DBS OBUB&^tBII STAF. 

Den Uentenanfgenerael baron de Constant* Rebecqatf^ 
quartiermeester-generael van bet leger , commaodeetende 
io bet derde groot militair commao^o , tot Gcod. 

2.*H. den prins van Saxtn^Weimar « generael-ma|or ^ 
commandant der provincie van Oost-Vtacnderen > tot Geod» 

Den geoeraei -major du Bffoulin^. commandant vao diS 
provincie West-Vlaenderen 9 tot Brugget 

Deo Isolonei Henneqnio , directevr der derde directie 
van foctl&catien ^ tot Gend* 

Den genêrael-ma}or Mvller g dfreaevr ^r derde difee« 
tie vao artillerie, tot Gend« 

Den colooel Wildeman » cbef ven den staf Yan deo 
qnacUermeester#^geBerMi 9 tot Oeod* 

Deo colooel baron Snooicaert van Scbanbsrf > adj[odaii| 
in bet derde groot militaire commando» 

De Baf sempierre , agent van bet departement van oorlog 
by bet derde groojt militair commando. 

Prevost f adjolot-agfttt. 

Den iLsptteyn Ifepven , ad|odaot van deo tlevtenaat-ge* 
ncrael baron de Constant* Re becque^ tot Gend» g 

Den kapiteyn C. Colson , adjoint van den acaf . tot OAd. 

Den icapiteyQ Smitb « adjadant van den genefaeUmaioi 
dn Moiin. tot Brn^fe, 

Den kapiteyn Scblarbanm ,> abundant vao SS. H. deo prins 
van SaxeBr Weimar , tot Geód. 

Den tweeden Uemenant Noot , adjndant van de» colo» 
nel Henneqain , tot ,Geod. 

Den liemeoant FrerichtSf adjadant vap dea generaal* 
major Muller 9 tot Gend. 

MiLVTAia Gbrbcbtshov. 

Ingevolge art. 188 der grondwet , nemen de krygsrse* 
den en een boog militair gerechtshof liennis] van alle de 
mis'iaeden begaen Üoor de militaire der land- ofte aeeaiagt. 

Het boos militair gerechtshof hond aiitinge te< Uueclit. 

Daer bestaet eenen Itrygsraed in elk proviocial commando. 

Benen aodltenr militaire doet by den ktygsned de fonc» 
tic van accusatsnr pabltc* f 83 ) 
MO^aire auMuurs by he$ derde groot êOüimaadê vmt 

lUrafin . vader , voor Oost-Vtaeaaeren , tot Getid. 
Van D^penheden , voor Wett-Visenderen , jot Brogge. 

Staf van Gbnd. 

Den gen trael-major J. B. vab Dooroe , plaets-commasdaiit. 
Den kapUtyn van det Smitte ^ platts-major vtn de twee* 
de dasse. 
Qen lientevant Becker>i idem van de derd* classe. 

CORPf DBR GBNII van GbüD. 

Dèn kowoel Heaneqnin , directenr der derde ilirectie 
der fortificatien* 

Noot t tweeden lientenaat* ingeoieur , adjudant van de\ 
de^de directie van fortificatieo. 

Gey, eerstim kapiteyn-ingenienr , cofflmandaBt ^ van de 
genie te Geod- 

Van Asperen % tweeden ka^teyn^ingenlenn 

Pauw i idem. 

MARBCHAUSSiEÜI. 

Itt elke provieoci« is*er eene compagoit narecftansiéa 

neiiwesig. 
Het corps beeft dry afdeeliogen. ' 

Gend is de boofd-phetse van de tweed« afdeeHoge» 
Cooaiaaif mafor-coinmaodaBt van de tweede afdeetioge. 
Magonette , adjudant ooder-offidef by den ittf vaa de 

tweede afdeeüuge > tot Gead. 

Officieren va», de compagnie der provincie , 

Dën graeveMuratfCommaadeerende decompagnie,tOt Gend« 
. Hoppenbrouwer, eersten lienteoant, tot Audenaerde. 

LoBgin , tweeden lienteoanti tot Gend, 

Mancel, tweeden lieutenaott tot Dendermoode. 

De gebeele compagnie deaer provincie besttet uyt m 
mannen , officieren eo ooder-offlcieren begrepen , welke 
verdeeld zyo in 17 brigaden en 3 iieutenancen , te weten dt 
f ene van Gend | van Andeaaerde eo van Dendermoade. «^^%/v«^wwv V Y F D E K A P I T T E L. R E C H TS BA, NK E N. GBRBCHTSHaF 
▼AN A8SISBS TOT GStlD. 

DU bof bestaét nyt eenen 
saedsbeer , ««ngest^d < door 
den president vaa bet bof 
tot Brussel, uyt de beeréii 
preiideoteo en oudste rech 
cers van 'deü tribaoal van 
eerate Instantie vaa Gend ; 
haere aittiogeo worden be 
paelt ingevolge de boogdcin- 
geodbeyd dtr gevallen , door 
den president van bet voor- 
seyd hof* « 

Procureur criffuneei^ 
Paradiis , prlocenbof 

Dtimitaerders ^ 
0e Cock , knf petstraetf 
Godinan , gewat 
Honsianji^i bolstraete Gfoverqiao»« korte dtgstHe 
Lammens « aiignstyoen 

Procureur des koair^s y 
Le ^enoe i scbipgracbt 
Substituten van den Proc»» 

reur det- kónings ^ 

Caonaert, wageoaerstraete 

Oe Smet , s jacobs oieawscr.. 

Greffier^ 
De Meyere « comynstraete . 

Commisen^gr^ers , 
V«n MaeUaeke, voldérstf. 
pierick, langemonte 
'Serbrnynt , kooromerkt 

Geëmpitryeerdt van dt 

Sloeaeos > koningstnete 
NoDCkele, twaelf ramerstrtet 

Comptoir'bedienden 3 
^e Croftbele , bóogstraete RECHTBANK 

Van eersten aenleg van het 
arrondissemeni van Gtnd 
en Eecloo^ 

^Qtiioge houdende te Gend, 
in bet pal'ey^ van juatitie, 
in de volderstraete. 
President y 

T. Varenbergb , op de Heve 
Ondfir-president , 

Vbcat, 

Rechurs , 

Vispoel, s. jansstraete 

Pulio&9 qjuaedbam 

Tan de Putte, margarietestr; 

Camberlyn « burgstraet« 

Pare a, drongen bof ^ 

Serüpp«n&, ponillemerkt 

HeiiBs-dniuddeghem , keiroh 
melkbrugge 

De Coninck , rechter instruc 
uur , kruysstraete 
Suppleaaten 9 ADVOCABTBN 
Geddmkteerd by den tribunal 
cl¥sl in -Gend* ' Aetbrouck , opperach«ld«^ 

straete ^ 

Bambeke, (otesmerM 
Baillitt y zoon, korteateea* 

straete 
Boterdaele 1 by s. nicbielg 
ÏXt Brabandt., zonoestraete 
De Bruyne » op den poel 
De Bock I geld mnnte 
De Coorebyter , taoogpoorce 
De Keyser , zoon , koniogstr. 
Pe Maerloose , bóogstraete 
{>e Ri<^ere , kleyne koornoi. 
De Soutere, engelandgat 
De Witte » op den poel 
D'bénry, droogeobof 
D»hoop , zoon , wageoaerstr. 
Engel , s^pietersoieuwsiraete 
Goethals, peperstraete 
^Grovermaos , kortedagstei^e Tan Aelbro«ck, b. geeststr. l^eUebam » sten esiraeu C*5) I«ammei» , in ^anxnstyiieD 
Laotfteere, toogpoerte 
itihegne , zoon , by den berg 
SLebfocquy 5 oadcrstraete 
L^ebttre » langeBUote 
Lefevere ^ Kleyn ooderberg. 
libbpccht , ODëerbergea 
Maillard , by den berg 
Biartens, ooderstralte 
Massez, hoogstratte 
Massez, joogsten, • . • . 
Meaulle , Z00O9 eogelandgat 
Mettepeoningen , drapitraete 
Meyteoaere, by de Hef brug. 
I^itine, predikertbrogge * 
Alione., toion., boternerkt 
NayteoS) cef plaeten Peeters , «oddérbergen 
&8fflan,zooi]t oaderstraete 
RoQinaii, lief brugge 
Rottier , zoon , lioogpoorte 
Scbollaert) s. jacobs nieuw- 

«traete 
Sptuael, nederaobeldestraet 
Vao Aelbrouck, b. geeststt. 
Van Belle, stop|»elbergatr. 
Van Cirombrngghe , kaoter 
Van Dampie , bagattestraete 
Van den Bossche, boutbriel 
Vanden Bosscbe,aoon,'ibid 
Vanjnnis, brabaodstraete 
Van Lokeren , kraenleye 
Vin de Velde , ondbarg ^ 
Vao Wambeke , lange steenst 
Vieninck, yperstraeie 
Vispoel 9 korte dag&ieg^ 
lVaonaar,by smichielsbrngge 
Zaman , kooingstraete De Keyier, koDi&g«traeie 
De Loo8e« lange sttenstraete 
De Naeyer ^ by #. teèlé 
Oe Neckere, brabanddan 
Delforterié, vrydagnerkt s 
D*boop , wagenaerstraete 
Eggermont , foskanstfaete 
Gobert', by t. nicbielè 
Heyndtick , by. den poel 
Ker^yo, ketelpoocte 
Kervyn ^ vilderstraete 
Kervyn, iongsten, ibid 
Lieberc, clpereystraete 
Uppens , . viaamerkc 
Malfêson, onderbergen 
Meulenaere, nederkauter 
Rottier , bóntleye 
Scbamp-Vaernewyk , veldstr^ 
Scbepent , kalanderberg 
Sibille , >vyf-wtnd-gat 
Van den Sogaerde , 1»eggy* 

nen-driescb 
Van llnUbeni , Slnyzeken 
Van 6tra«len , s. pieters* 

nienwftraete 
VattTieghem , veldftraete adVocae^en 

Binrun Gend^rtsideertndt. 

Aelbreqbi , by s baefe 
Bayley , veldstraete 
Blommaert , by de lieve 
Btnggeman , saVaenstraete 
De Caigny, s. niartensstracte 
He PeuTwaerdeT,boog|»oorte 
De Draek, op den kamer 
De Gent, velditraete 
De Geyte^x , waipoortbrngge 
iDö Hertogbe:, onderbergen AVOÜES. 
Billiet i bogaerditraete 
Bogaert ; plottersgracbt 
Branwer, langen schipgracbt 
De Langde , & jacobs-nieu w 

straéte 
D*»myvetter , ^oogpoorte 
Dircks,^bof van Weenen, 

kooromerkt 
figgef mont I «tné » roskam-^ 

straete 
Eggermont^ Junior ,; ktom- 

stege 
Hellebautt in den ram 
Hulin, predikersleye 
Mannot , hoogpoorte 
Pulinx, s. jacobs-nieuwst. 
«lalins , wagenaerstraete 
Van Acker , cawlognestraete 
Van Belle , s. jansstraete 
Van den Bossche , bóntleye 
Van den Driesscbe, by s.baefg 
Van Hove (Fr.), oodersiu 
Van Hove fFerd.) , ibid 
Vao Qoickenborne , keirn- 
sielKbrugge Winoaar , b«on«tfge JDe Cocï . knyperwrwta 

Ipt Kegbél, hoogpoont 
l^bo» kortrykicbt poortttr; Kamié DBit Arooii; President^ 
Branwcr^ tangeo fchlpgfagt 

Hnlia I prcdikersleye 

ïttUnx, j. jacobi^nietiwitf, 
jwartaoi , boogpoorta Minne . zoon » bnrgttnna . 

Monoiéi plottenfrachc 
Poppe, zoon» toi Waertcbooi 
Teirlinck , volderatraete 
Vander l^ietet tot Deynat 
verbraggen, ypetatrae» 
Verbnrgt , Ibid DEUaWAERDERS. j 

SnS!^* » «»• geeatatr^ftjen 
Billfet, tot LootenbQlIt 
Bocxitael , toe Kapryk 
CUudoo, tot Maldegem 

Dtra Ruelle, zoon, Uodt. 

Bobbclaert, tot Zomergem 
öttfieu», tot Eedoo 
^^e^coa, princenbof 
Godinean « gcwat 
Honslaiix, bolitraeté 
J-efevre , twaelf^kamefi^tr. 
5«PP* » raepestraete 
Jan Bellf , tot Deynza • 
van pinter, volderitraete 
Van Heuverzwyn ,tot Kmys- 

baotem 
Van Ontryve » tot Eedoo 
veeiaert, vleescbbnysbrugi 
^ermandel , bennestege 
Vogeliang , vader, boutieye 
vogelzaog , zoon , veldsir. 
Wiipeiaere , tot Basievelde 
Deurwaerders van den tri' 

bunal corretionneeL 
Baeyens, fa. geestsrraetjen 
HoQsiaox, btlstraete 
tefevre , twaelf-kamerstr. 
Rappé, raepestraetjen VERTAELDERS. 
Bertrant, gtldmunte 
Bea«dr!n, tot Winkel RECHTBANK 

Kan êersien aenieg van het 

iwude arrohdissémtm% 

Zittinge bondenda tpt 

Audenaérde. - 

!>• Smet 

JlechurSf 
Thienpontei^ de Waepenaert 
Wolfcarlnsi voor d'instructie 

Rtchurs^svppUamen - 
Lfefnans-Bonoé eo J. Giet 
Procureur des koningt , 
j Miskent ' 

\Subsütui v^ den Procttremr 

vm«. *'*'"'•''» 

Gre^r ^ Onraet 

Subsmuten-greffiert , 
Gran en Beerens 

Hdvocaelen , 
8yl » tot Gecrferdsbergeo 
Briché^ vad. , tot Aodenaerda 
Bricbé, zoon, ibid 
De Bire , ibid 
Be la RlieUe , ibid 
Delporte, lot Oeeraerdibergea 
De Mulder , tot Audeoaerde 
De Vos , ibid 

Fostler*ien Bsrge , tot Ronssc 
GrnlOos , tot Aodenaerde 
Lefebarè • ibid 
Liedts , ibid 
Liefmans, ibid 
Maegerman, tot Roassv 
J. Raepsaet , tot Aodenaerdt 
C. Raepsaet , zoon , ibid 
VindeWalle, ibid' 
Van de Wiele, ibid 
Van Mcldert , ibid - C«7f Van M^MIm, t«t Bectjbe^ 
Van Recht m t €Blt'AudÉoB<fdf 

P^hooi , toe A«4«flairde 
Qraii*B««ttcarQe| tMd 
Lefebore « iUid 
Lledis f tbld 
Uefmaos-Boiiflé , JMd 
J. Itaepsaet , ibtd 
LeoD Fidelit Raeptaet » Ibid 
Vao Cautreoberga, tbld 
Vga Dammt, ^bid 

Dturwaerdin % 
Bedubruggbf , tot RoaitQ 
Byl» tot Geeraerdtbergao 
Coppes , tot Sottegcm 
De la Roelle tot Aadeoaerde 
Den Haenc , zoon , «Dt Maria 

Hoorebeke 
Fooqnartt tot Herxeelt 
Le Clercq ^ tot Andenterde 
Leenaert , tot Nibovt 
Pagf , toiGecrseidtbtrs^ 
S.ena % tot Nederbraektl 
Trapmana « tot Roosse 
Van Botsele ^ tot Nn kerke van notseie i^tot znaaerRo i vaoaer uacoi %^\m\ 
Van dePntte,tot Andenaerde Vermaodele , Idem Van de Putte ^ toon f ibid 
Van der KeleOi tot Oeeraerds< 

bergen 
VanHanwe, totAndcoaerde 
Vareeke, tot Roosae P'baa»! en Ciacsiees 

jtd¥Ocaeun , 
filoniine , tot Deodermoadt 
DeOraeve« tot Burcht 
De Moor , tot S. Vicolaof 
De Riddete , tot Aelst 
De Smet, idem 
De Witt« , Idem 
De Witte I tot Deodermoadi 
D*baenen« , ?ader , tot S. Ni» 

colotfi 
D*riiieoens f .zoon , ideoi 
Dommer t tot Aelst 
G«erti^ tot Deodermondc 
Mintart, vader ^ idem 
Min tart , zoon , idem 
Poppe «tot Lokeren 
Roüier « tot Opdorp < 

Scbouppe , tot Dendemoadé 
Serrares , idem 
Taeyacrt , tot S, NIcolaei 
Talboom ) tot Lokeren 
Tam Dammé , toi Deadef-i 

000 de 
Vaodec Gncbt ^ tot Ac3f t RECHTBANK 

yan éérsten aenttg pan het 

derde arrondissement^ 

ZUtloge boadeade tot 

Deodermonde* 

President » 
BeeUerts 

tochten 5 
Persy en Genyn 
Eemao « rechter iostrnctenr , 

Rechters sapfUanun 9 
Blomme en de witte 
Procisreur des Jtonings ^ 

Le Maire , 

Subsütut van da^ Proci/retfr|peers , ibid 

des konifigs ^ 
Bogaerts 

Greffiery 
j. Lensckens Yaebraot , tot Dendermoode 

jtpouép^ 
Blomiüe,, tot Dendermonda 
De Smet « tot Aelat 
Gaman , tot Deodefmoode- 
Geerta» ibid 
MiDiaert, zoon, ibid 
Piron » Ibid 
RlDgoot, ibid; 
Scbouppe, ibid 
Serrarii , ibid 
Troch , ibid 
Troyes « ibid 

Deurwaarders^ 
Crnyt, tot Loker«n 
De Brabander , tot Hamme 
De Siiiedt , tot Dendermoode 
D'boodt I ibid 
Hatneaut, tot Aelse 
Lambin, tot Bevereo 
Mahieux , tot Dendermoode Qnaecfafiem, ibid 
Ramlot , ibid 
Ringoirs , lot Aetst 
Robyn , tot Dead^i^iMnd^ « • /'M) stadhuys tot Gend. 
Pnsident^ 
DeMememtfescer, waeyitr. 
_^ ^ lR.echtc>s • 
De Cock, nederlraoter 
Jit Smet- Bossaerc , $. jtcobs- 

oiedwstraece 
Rofseel , groenenbride j 
Verbaegc-de Naeyer,zan(iberg 

Ftnii, boogpoorce 

C. ranAkeo, by s. micbiels De Metflimeester .waeystract 

Ut Smet , koBingstraete 
De Smei-Bossaert , s. Jacobs- 

nieowitraete 
Roaseel, groenenbrielc 
van Aken, by s. miebicis 
van Caoegbem , drapstraete 
van den Bosscbe-Huyceos . 

kruysitraeie - 

Van Maldegen^ lange itcen- 

straete vy ▼■n Aien , by s« micbiels stracte 
>aoZanuoorde, s. 'jansir. Verhaeghc-dc Naeyer . zand 
^ «. Greffiefy I berc ' ' 

De Mejrt^Dsere , H«f brngge - ~f - — — — »«• f li«.l vig 

r. de Porre , bnrgscraete 

Deurwaarders ^ 
Godinean, i^ewat 
Honslanx, bolitraetfe 
yernandel , bennescege 1 berg 
Van Zantvoorde , ». janstraete 

Secretaris , 
B. Vispoel, walpoortbnigge RECHTBANK 

VAN Koophandel tot S. Ni 

coLAsa* 

, President . 
Boeyé 

_ Recktets^ 

Van Remoortere-d^Hacni 
Rodrigo-Hendrlckx 
Van Lande^em-Tilbooiii 

verwilgbem >en Borré 
_ ^* Greffier , 

Lebegue 

Comms'Gr^ffiv^ 

Deurwaerdérs , 
verscheiaen e n Claesseiis 

«^ A M E R 

'ABRiQüBN^ TOTGbND. 

van Alren, by s.micbielj RA8D VAN 

PRÜD'HOMMES, 

ZUtende op bet'stadhoys 
te Geed. 

' President , 
velleman, onderbergeo 
Onder Presidtnt^ Aiexis , anoeaclateséraete 
üe Bast, h. sacramentstraete 
De Ruyck, coupure 
De Smet , bolstraete 
T^ 1?* » rtiargueritestraeic 
De Waele, bjr s. «icbiels 
Sibille, vyfwlnd-gat 

Suppléamen^ 
ut Hemptines, molenaerstraet 
B. Noytteos , commynstraete 

Secretaris^ 
Cornelissen, s.jaosstraete 
I Nota, Hét secretariaet is 
open de dynsdagep , woens- 
dagen, donderdagen en vry* 
dagen, vao elf tot iwaelf uren* "{. VRBPE-RBCHTRÜIS 
Dtr vier arrondissemenun 9 
nut de noemen der com-' 
munenyan hunne onder' 
hoorigheyd. 
L,te AERONDISSEMENT 
Camton yam Gbud, 

ÓBWD, NoOaDBN* 

C. de Bant 3 kleyncn reep 

ƒ. £,tfc/cr,greffier,bcggyneng, 
f^€esaert\ deurwaerder , 

vleesclihayi-bragge 
Begrypende Destelbergen 

De zittingen worden gebon- 
den ten bnyze van den vrede 
rechter alle woensdagen ten 
DCgen oren 'j morgens. 
GBNDt Zuiden. 
By beslnyt van Z«M. is de 
pHetse van vrede-rèchtcr van 
bet canto» van het zuyden af- 
geschaft en de fonctle aen 
d'beer Minne , vrederechter 
van Gend f westen ) op- 
gedraegeo, « " ^^ 

F deConincky greffier, kauter 
De Cdc^ /deurwaerder , kuy 
perstracte 
ifsné, S. Deoys-Weitrew 

Gbmd, Oostbm. 
By beslnyt van Z. M. is de 
plaetse van vrede-iechtei vaa 
bet oosten gesnppriraeert eo 
de toDCtie is aen d»beer de 
Baut^ vrede-recbter van Gend 
(noorden) opgedraegen. 
ƒ, Mariens j greffier , cata 

logoestraete 
De la Ruelie , deurwaetder , 
liod^leye 

Gendbrugge , Hensden , Le 
deberg . 
pe^ zittingen worden geboo 
e vrydag 
uren 's nio(.gens< [ariakerke, Drongen «Vifl- 
derbante 

De aittingen , worden ge- 
bonden, ten bnyxe van den 
vrede-rechter alle dynida- 
gen , vrydagen en zaterdagen 
ten neg^n uren 's morgen». 

CAHTOB VAM CBD-ïgHAÜTEM, 

/. £. van Temsche 
C. van Temsche , ^reffier 
L. van Heuver\wyn ,. dcnr- 
waerder 

Bevattende Anwegem , 
Cruysbantem, Heurne,Huy8- 
se , Mullem, Wockere, Syn* 
gcm, Wannegem^Lede , Znl»c. 

CANTON VAM PBTNZB, 
C. Reyniac 

. - . - , greffier 
f^an Belie, denrwaerder 

Astene , Bachteo , Deyrize, 
Göttem, Grammene , Macbe- 
Icn, Maria-Léêrne , S. Mar- 
tens-Leêrne , Olsene , Pete- 
«em, Vynckt» Wonttrgem, 
Zeveren. 
Cabton van Evbbgbm, 
. Vispoel^ 

lug.Beern^erty grcffier 
llenry dk Meyer , denr- 
waerder 

Desteldonck , Evergem , 
Oostakker » Wondelgem 
Cabton van Loochbisti t 
Lantheere ' _. 

O. van den Berghe , grefiier 
De Geest \ denrwaerder 

Loocbristi,Mendonk,Moer. 
beke , Saifelaere , Wacbtebe- 
ke , Wynkel, Zeyeneeken. 
Cabtob vab Nazakbth» 
/. Spillebiuu 
{Hebèeünckj greffier 
De Bock, deur#Jierder D^ zittingen worden Rcbo»- ^sper, Deurle, Eeke^Lae- 
deo alle vrydagen ten negenj ^'P^^^^^j^^g^^ /seevergem, 
«ren 's morgens. jzwynaerde. 

Camtob vab Nbvbl » 
F. Sensie GBB0\ WBSTBB. 

Minne y onderbergen 
Depórte^ greffier , beggyncn 
gracht XCuvelter^ greffier '■Ek"'-''^''''"^'''!^"^"^^^^''' Mtfgfn, ^NeVële , Roticlt , 
Poacqneji » YotieUerf • 
Cawtow vah OmTIMBBLB, 
JP. Hatstbtyt 
pe kaed^ greffier 
•-<•---, dearwaerder 

Bmle««iii , Baeygem» Botte- 
laere , Dickelrenne , Gai^re, 
Gontme^Gyzeozêcle^Lands- 
caiiter , Lembf rg en , Meerel- 
beke» Melle, Melsen, Moort- 
seele ^ Mnme , Oost«rzeele, 
* Sctielderod«,Scbeldewiadeke, 
Semmeriatke , Yurttt. 

CmTOH vAn SoMB&aBKj 
C. Bogaen 
travaat , greffier 
Doóèeiaeee , deiywaerder. 

Beilem ^ KnetsèUere , Lo* 
▼eadegem , Meereodré «Rob- 
aele, Somergem , ITfsel.. 
CAMTOM VAM WAsaacHOOTf 
ƒ. Poppe 

/". vöii ^c^er , greffitr 
Oodins « dearwaerdet 

Ooitwinkel , Sleydfoge « 
Waetscbooü C9p) =«s= n.de ARRONDISSEMENT 

Vrtdt'RtchUrs van, htttwu* 
de arrondissement y.lnet Sc 
comnuntn van hunne én* 
derhoorightyd* 

AUDBNiBRDB BBRATB DBBL » 

/. Gyseiinck 
De Haedty greffier 
De la Ruelie , dearwaerder 
Begrypeade Audeoaerde , 
Berchem , Beveren , Elsegeiiij 
Leu^eietn , Melden , Moore- 
«eiti , Oycke ^ Petegem, Wor- 
tegem . 

AlFDBN ABftOT TWBBDB DBBL, 
A, Hoornaert 
De Sinufeiaeu j greffier 
yan Hauwe , devrwaierder 
Aodeina«rde , Edelaere , 
Beoacme, Etrcbove , Eyoe , 
Kercb^im , Macter , Marcke , 
Wfdef-Eepaeme , Nqkerke . 
«Ifiqtie » VoHcegeéi. Caktoü van OcBtAnnc* 

BBBOBNi 

WoifcoHus 

/• Quimhif greffier 

Page^ dearwaerder 

Begry pende GoefFerdinge «* 
Geeraerds bergen , Grlmmln- 
gen , Idegem , Moerbeke, Ne- 
der-Bo«liere ^ Nieawenhove, . 
Onkerzeele , Oirerbonlaere , 
SarlardingefSandberge» Scben* 
delbeke,$meerebbd^, TUoe» 
VloertegeiB» Voorde i Waer* 
bekf 

CaMTOM VAM HBRZBBLB, 
/. Frederie^ % 
E, de Radder , greffier 
Fouquarty deQrwaerd.er 

S. Anteliocki^ , Aygen , 
Bambmgge , Boritbeke, Bargt» 
Brembod egem / Haeltert , 
Heldergem, Herzeele , Kercx- 
ken « Letterhantetit , S. Lle- 
venibantem , Ressegem , Soa* 
oegem » Welle» Wonbrecb* 
cegem. 

Camton VAB MABIAs 
Hoóbbbbkb, 

C. J9^aede0ton y greffier 
Den Haene » ilenrwaerder 

Berlegem , S« Blaslos*Bo«« 
cte , S. CornellfHoordbeke , 
S. Deoys-Boncle , Dickele , 
Eiste y H ermelgem | HoodeU 
geai,Marla-Hoorebeke , Ma* 
ria-Laetbem, Mey legen, Ml* 
cbelbeke, Mnynkswaln « Ne* 
derzwalm^ Paalaetem , &oo» 
borst, Roosebeke, 5cboorisse« 
Segeltem, Welden 

CAMTOB VAM NBDBB-. 
BRABKBL , 

ƒ. van Doeren 

B, de Poortere % greffier 

ƒ. Rens, dearwaerder 

Deftioge,Hejnelverdegeni , 
S. Maria-Lierde . S. Martena* 
Lierde\ Neder-Bra«kel • Op- 
braekel , OpbaSselt , Parikc, 

I*5teenhuyse-WyQbDyse. 
Cantok van Ninovb • 
P. Blondti 


L(tenatn\ éeurwstraer IJP. Limpens .< 
Appekerre-Ayfem « Aipe-lC. Bhttatn , grwUt laere , Desderiittttciii , Deo» 
derleeuw , D«oderwlndeke, 
Herllnkbove, Idergein«Lier 
ferioge , Meeibeke « Neder- 
buselt » Neygetn , Ninove » 
Okeg en , OoUre • PoUaere. 

Camtoii tas RovatBi 
F. dtCostér 
X Vim ifc Pftftf 9 greffler 
Trapmaui^ deurwtefder 

AmonftieivOrroir, QaaVt- 
mont V RoQSilgaUs i Eoof ie , 
Rnyeo. 

Canton tav SOTTBOWi 
ƒ. Fredenct 
P. Fisco , jgrefflef 
Coppe^ f deurwaerdet 

Etane Brwewgem, God 
vt«rdegein , Goorh-Ooden 
bove, Grootenberg^HillegeiD, 
Leenwergem , S. Lievens-Es 
acbe t S. Maria - Audenbove , 
Oombergen , Ruddffsbove , 
Soitegem, Strypen, Velsiqoe III de ARRONDISSEMENT. 

y rede- Rechters pan het derde 
arrondissement j met de 
communen van hunne on 
derhoorigheyd, 
Caütow vakDbïioèrmo«ob, 
Mintaert 
Hastitr • gTtffier 
• ....«., dearwaerder 

Bevattepde Appels » Aude- 
ghen , Baesrode^ Baggen* 
boot, DeaderbeUe, D«nder- 
moode , S. Gillis nevens Den- 
dermonde, Lebbeke , Mes- 
pelaere , Opdorp » Wlese. 
ABL8T BBRgTB DBBL» 
ƒ . ytrmandeU 
Zf. ïnipens » greffier 
¥^an Èeveren , deuiwaerder 
Aelst , Baetdegem , Gyse> 
gbem , Herdersem , Hofstade, 
Lede , Meiden , Moorse! , 
W'anzele» Wicbelto. BmneitMtm 4é«rvaefdM 

A«lst ^ Bat vegben , Er©»» 
degbèm « Erpe « lmpt« Melrt^ r 
Nienwerkerkeo » Oordegem » 
Ottergbem , Smetiede^ Vlek- 
kem, Vlierzeele. 

Cantoii tam BBVBBBM f , 
Dê Keper 
Joppen^ grefiBer 
L. Impens % d enr waerdet 

BevercB , Bnrcbt, Calloo « 
Doel, Kieldrecbt, Mcliele». 
Verrebroek 9 Zwyndrecbt. 

Camtom ir ah S.GlLUf f ' 
Coisen 
C. dé Coek 9 grefiBer 

. . . ^ . . ^ denrwaerde? 
. Cling€f,S. Gillis, Kemsekf, 
Nleukerke , S* Paiiw«U « Sta- 
kene , Vraccoe. 

CAltTON VAN HAMan* 

P. pan Maicotê 
ƒ". Boei 9 greffier 
Dé Brabander i deorwacrder' 
ElverseU , Hamme , Moer- 
seke , Waesmunater^ 

Camtom' tam LobbBbm , . 
Tunct 

OstA grefBer 
Crityi^ deuiwaerder 
Dackenam, Exaerde, Lokeren 
Camtom yam S. NicotABa, 
L. Lesstliirs 
f^an Miegem , greffier 
Moes , deurwaerder 
Belctle, S. Nicolaes, Sinay# 
Camtom vamTbmschbi 
A* Geersi ^ 

A. pan Je f^aefe j gr«ffi« 
....-•, deurwaarder 
Bassele, Cruybeke, Haea- 
dofick , RoptlmoBde « Te«* 
«che, Tbielrode. 
CANTOM VAM WBTTBBBMh 
p. Debbaut ^ 

F. de IV-eirdt ^ greffier 
MaXthys, deufwaerder 

CaUen^Cberscamp, Laomc,' 
Massemeo-Westrem , Scbal- 
l.cbelle , Wtueian, r* Limpetu 

Basteeit , delirwierdtr 

Berlaere, Grioi ber geo«0 ver- 
meire , üyrtergen , Zei e. (90 IV.de ARRONDISSEMENT. 

f^rede- Rechters van het vUr^ 
de arrondissement j met de 
communen pari hunne on» 
derhoorigheyd^ 

" Cantow vau Ebcloo, 
ran de Casuele 
i> ^^t^^^ff 9 gteffier 
P^an Oiuryve , dearwaeider 
Bevattende Adegem^Eecloo, 

CAIITOlf VAN ASSBMBDB . 
F. de Gttchuneere 
ƒ. Sab9t , ireffief 
JDaenens , deurwaerder 

Assenede, Bottcbaate,€l«y 
«en, Envelde, Zelzaete 

Cawtoii vaw Capbtk, 
sJauwe 

-^. ^ouwels j greffier 
Bocxstael ^ dearwaerder 

Bassevelde,Capryk$.Jao 
tn-Eremo , Lembeke , S. Mar- 
«arite,X)ost.Eec1oo» Water. 
}^^ t (onJ^ Watérvllet. _ NOTARISSEN 
^an het i^e arrpndtssemenL 
Membei's nytmaekcnde de ka* 
mer van discipline der No- 
tarissen vzn bet arroadis 
senent van Gend« 
President y 
De Vfnck , gewat 
Syndic , 
ir^aege . totermerkt 
KapportetÈT , 
Raaian, onderstraete 

Tresorier , 
Covssenent , óoderstraete 
«... Secretaris y Leden der Kamer. 

Driesèns , s. pieters-néder* 

kauter 
Bekaert, Zwynaerde 
De Vriendtt ZomcriÉeBi 
Bartbel , Watervliet 
Notarissen» 
BaUhi ^ kofte steenstraete 
Billiet, op de lieve 
CottSsement , ondecttraete 
De Clercq , Jrnysêtraate 
De Nobele, geldmwif e 
De Viflck , gevat 
D'baese , bocermerkt 
Drlesena , s. pleterj-oeder- 

kamer 
Heliebaut , kamerstraet'e 
Lamoie'^ boutleye 
Lammens , 5. jansstraete 
Le Begué , by den berg 
Raman , ondèrstraete 
Roelandt^ boogstraete 
Van Bavegbem , kamerstraete 
Van den Eynd^ . by s.ja- 

cobs-ker^e 
Van Gbendt , fcombriel 
Aeltre^ vao Canegem 
Aspery Boeykens 
Assenede j Mys en vaüPeene 
Baelegem , de Saegher 
Basseye/de , van ne Wat« 

lyne eo de BorcbgraVe 
Botuiaere^ Vaaderbeyden 
Bouchaute^ Audenaerde 
Cruyshautemy van Brabant 
Desuiberge , ..... 
Deyn\ey Beemnefts en van 
cie Keere 

Drongen ^Schyviück en Ca* 
. rion 

Eecke , Duponcbeel 
Eec/00 , Bouckatrt, Arna8t« 

de Geuleneere eir van der 

Weenen 
Ertyeidty Vermeersch 
Evergem y de Ren en van de 

Velde 
Heusden ,*..«.. 
Knesselaere^ de Grave 
Loochristi y Remory 
Loottnhuliey Scbacbt 
l/iovendegem 3 Impeos Machete^ ^ HaeQifen» 
Maldegtm^ j. Verine^rscb 

en B«Vermeerscb 
Méireibtkti HenaM 
Moerbd^e , vaneden JEerglie 
MoorqecU , ScIjoUsert 
i7a\ar^h 3 Brtiggeinan 
Neveie^ S^riacop en vtoHnlle 
Nokert^ dè Cooinck 
Otsenè ••«..!.• 
Oostakier-y Prubbel 
Oosurjee/è^ v«ti Ctneglrtm 
Oostwynkeiy Joos - 
Safft/óenf de Bock 
Singem , Cbristiteo» 
Sley dingt y Rigaiiu ta van 

Daiiiine 
Swynaerdt y Beliaert 
Urseiy Braggemao 
VynckMy Vetbirirt ' 
jfiüehtebtke^ van Waesbefge 
Waerschoot « Stockfflaa eo 

Wtteabove 
Wannegem^ Db«y vetter 
Wattrvütt^ Bartb^l e^Mil 

lecam^ 
JFynktily vap Acker 
Zeliaeu 5 Wydooghe en van 

de Wattyni 
Zomtrgtm^ Daninck en de 

Vriendt 
XutUy Callewaert (93) 

Dendefh^mum% d« Winter 
DenderwindètCy VaD4«rbe]M» 
■ den . 

Etnaeme f BieBuyck 
Erembodegem^ de Smet 
Eyne j Heyse 
GteraerdsBergtn > fiyl . Roe» 

landts e» Eyracd 
Hae//«rt^ Vanbeymbtfk 
Heriteléy Klaes 
lifegejtt y de Sn et 
Uetuwtrnm^ Galle 
Marie" Judenhoye , de Baft 
Ntdtrbratktl 9 dllondi «oi: 

Roosens 
pftdtrxwalm^ van Damnie 
Ni^wt « Cbabocean , van 

Ondenbore , Bévers.Bitys* 

ëcher en Bert 
Xyphasstlty Godfroy 
Petegem^ van Tiegbem 
Ronsst 9 Stalins en Bettoev 
SchoodssCj de Vog ' 

SmLieyens^Essche^ de Savèyé 
^. Liextns • Hamtem » Ver- 

bruggnen 
Sotugem^ Héndriefcxekvaa' 

Danme ^ > 
Suénhayxê^ Dedieyn 
f^iane^ Kina 
Welden y Moerman 
Wortegenti tlisfoiang NOTARISSEN* 

J^^n /i6^ 2.< arrondissement. 

SSenbers nytmaekende de 
kamer van discipline der 
Notarissen van dit arron- 
dissement. 

President \ van Damme 

Syndicy Saby 

Kapporteur y D*bont 

Tresorierj Galle 

Secretaris, Heyse 
/ , Leden der Kamer y 

Van Damme en Evrard 
Notarissen , 

Aiidenaerde 9 d'Hondt , Sa- 
by» van Bmsele, Reynt- 
jens en de Mulder 

Berchem, Lampo 

Borsbeke , de Vnyst 

Deftïnge y Minnaert NOTARISSEN 

J^tfis het s-e arrondissemetttm 

Members nytmaekende de 

kamer van dlsclplHie def 

Notarissen van dit arion- 

dis»ement. 

President y 
Bvit , tot Aelst 

Syndicj 
Leirens , tot Wetterea 
RapporUttTy 
Veriaekt, tot Zele 
Tresorier, 
Wytsman , tot Zele 
Secretaris 5 
Be Vis , tot Aelst 

Leden der kamer y 
Verganwen, tot Sinay 
Ptlaet ^ tot TieIrod6 '< 94 ) 'Nptarissctu 

4tUt^ JSfft eo ^% tu 
L^tU^ vtaHaaweroMlrtt tl 

Htfvatrt 
Wicheitn^ Beecfcmvn 
Camon van AtUt ^ Zuydên 
AtlH 9 van der Heydeo , de 

■Bock txk de Clercq 
Oord^tm^ vto Driesiche 
- Canton van Beweétn* 
Éereren^ Lodewyckx « Un 

Zwymbtda^ Ocfceit 
MeUeitj^ df Cevci' 

JOoe/j ^oosient 
Canion van Dindermöndi* 
Deadtrmondtj Poppé, Wyts- 
nan, d'ood»;» LaDdoyt ea 

PtttW 

Lthb^ke^ Stobbtiaeri 
IVxs^ii tftfn 5^ GitUi (fFaes). 
S' GU&s^ Spaoog^, ^ader 
yraceae^ 0«eru aa BracB 
SuÉéne , de Mnocer * 
JCeaueiCf puiickx 

&1IIIÓ/I Vion Hamou» 
Hamme » de.Keppert irko 
de Velde en Yaebfaot 0^aesmttniter ^ de Vo^ft 
Jlfoe»ai€ » de Wptf 

Cantoa van LaJtertn» 
Lokenn « Talboon, de Sme^ 

Speeltnao en vka Bererell 
Exatrdt 5 de Vyider 

Canton van 6, Nicoiaês. 

S. Nkoiaes^ de Mnnck » Fï« 

ton ^n •>--«• • 
Siaay^ VfXrMWta 
Bdctit ^ Spanogbc 

Canton van Temt^. . 
Ttmsche^ Reynaerti ea Foots- 
Tieirode , Pilaet 
Rnpelmonde^ Goetgeboer 
BaxeU ^ Bantert 

tamon Van Wtmrui* 

WêUtfin^ B. Leirena , |.Loi* 

reos «n Baeyeoa 
Massenun 9 J. Lelreaa 
Laemt^ Bavweni 
Canton van ZtU» 

Zeie , VerUeckt « Wyiinko » 

jnaior 
Overmeire^ Banweiis 
ÊeriaerCf vao Goettaem ZE S D jB k A P ITTKL. ORGANISATIE DEk FINANCIEN. 

ADMINISTRATIE VAN DE SCHATKISTE» 

Administrateur y 
De Licbtervetde , onderberiieo 

Agenun van den aigemeymn rykr*kasslir % 
Vander Meolen » op deo poel , tot Gend 
Raepsact « tot Aadenaerde 
Maleck de Wertenfelt , tot Deadcmoado 
Vervier^ tot Eecloo (95) 
p t R ex T. I fi 9N ACfTSB^., 
Lsvöaeot t tot Loochrittii /i/« 
pebnltf , tM Ktke > idem 
Yandetbekea, tot AodtoMf^ 

4e, idem 
V«n Panme , totQueraerdt* 

bergeo , i</€X» ^ 

Lacrette, tot Roosse, idem 
Be Stobbelecrt , tot Vlaof tf 

Idem 
Tinne , tol Dendcf monde , kU 
BUAcqnaert, tot S. NicoUt a « 

Cousebaot van Alkemadeitoi 

Lokcren , idem 
Ma8t« tot Aelit, idem 
Ledocq ^ tot Beveren , Sdem 

VUiteuT 9 
Plettncfcs , coupure 
G€\wprnepegelaer^ wegef ê» 

Schups'pegeiaer % 
Van Bogeleo , Mndeleye 

^OMTFAHOBM TOT GBNp. 

Ófüfanger voor de In-- tmuy^ 
gaeude Rechten en jiay^em^ 
Rycx , by den entrepot 

Omfangers voor de directe 
Belastingen , 
accyeea jpapele», s. pletetsnleowstn 

Dewalcbe , tot Beynae , idem] Reck-Benolt •Idem 
De |aRoyefe«totZomergen,fiill Morel , pe^entmete 
Den opbreof der derecte belastingen In deze provin* 

tie is als volgt: • \. . . o^a v^ 

De grondbelaatingen voor het dienat-iaer 18^4* De- 
drawt in hoofd-aomtnen » opcenten en herbelastingen , 
tol 7 . ƒ. a,!ioa.6i9-i5. 

Do personele belaatinge op den l jnny i8a4, voor het 
dieosHaer iSai , heiiep tot • . . . / 875,384-6^ 

Do rfkweatea om verminderinge op dezen middel « 
voor i8s5, beliepen tot 706 , weer van'er alecfaU i6o 
gegrond ayn geoordeelt. .,. . * x 

De aea opcenten , ten gevolge van artikel i4 van do 
vret van den -ia jn*y *8ai , ten behoeve der provincie, , 
geven eene aomme van ĥ ^SgjaiQ-iO. 

De dry opcenten geetemt door de staeten-generael, 
en w«lkera heffinge toegeetaen ia hy Z. M. besluyt van 
den II mey t8a3 , hebben opgebragt d^ aomine van RBCÜTBil 

Direcuur , 
iSj^ach V geldmqnte 
Hoofdinspecteur , 

Arroadissemenu • Inspeo^ 

teurs , 
Goeman « hoogstraetc, o.<> 106 
Olbrecbts, to( Beodermonde 
Deviilegaa , tot Aodenaerde 

yerigc^teMr iet cotnpiaH* 

Vaodersticbelen« violetteatr. 

Eersten coaümes 4^ di^ 

rectiey • 

Tan de Velde » conpnvo 

Controietus » '* ■ 
Van Alstein , onderbetgen « 

tot Geod , voor de in*' én 

teytgaende rechten en ac- 

ê/ten 
Bernard, f. pieters-oiettw* 

straete , tot Geod, voor de 

direcu beiastin^en 
Van Moffaert « tot Eedoo , 

voor de directe betasüngen, 

,in' en ttyrgaende rechtene» ( 96 ) 
Het bedrag der eririer» yan pateaten beloopt voor TSaS 

tot .... V •••••• • ƒ. 369,339-51 1/3 

'De relwekten om ▼«rmiDderin|;e op het patent-recht ^ 
«yn teo getalle yaa 116 » waer yaa 36 als gegrond geoor- 
deeld syn. 

De beiastinge, op raoderen , peirdeo en schaepeiiy was 
Toor het dienst- jaer iSsd gebragt als volgt : 

aanleren j ''T'* 1* * i'*"° """^ * * ïl'? 
•♦•* »«• j onder de a jaeren oud» • * 39,3 

I Total • • i3i,aa5* 

Peirdan t ^oj^n de 5 jaèrèn oud . • aSfySo. 

? onder de 5 jaeren oud ^ » 4,|o5. 

Total . . 37,844. 
■ Scbaepett • *-'• i^. • « . .-• * 97,429* 
De belaatinge op dat yec beliep tot . • ƒ. i4,6o3-ls C* C A D A S T B R. 

Den cadastfr heeft voor oogmerk on te doen kennen 
de waere grootte en het znyyer. inkomen van alle yast0 
goederen van eiken eygenaer det. kooingryki « om een 
zeker stelsel te hebben tot de yerideeltnge der. grond-belas^ 
tingen. De werkingen van den cadaster zyn tweederley , 
de eerste bestaet om elke cbmmvné In zynedeelen ie me* 
ten en op den grond te maeken een^n aenwysenden staet 
yan de eygendömmen en eygenaers. Dit deel is in elke pro- 
yincie toebetronwd aen eenen opper-landmeter, onder de be- 
noeminge yao ingeoienr-yerificateur , en aen landineters yan 
eerste én tweede klasse , die onder zyn toedicht werken. 

fi«t deel der scbattinge is toebetronwd aen experten, 
door den minister yaa financiën benoemd , en aen de agen- 
ten der directe contributien* 

De gecadastreerde matricc^n worden opgestelt in eenen 
afgezonderden bnrean^ teo dien eynde opgerecht op de 
directie. Dezematrlcen beyatten.alphabetiqnelyk de naemen 
yan allé de eygenaers yan elke cpmmvne, met de verzae- 
melinge yan alle de partyen die hun toebebooren i men 
yind daer in de grootte 'yan elke partye en den jaerlyk* 
scbea opbreng nytgedrnkt in francs en ceotimen. 
, Alleii eygenaer 9 die y erlangt eenen oyttrek nyt de ca* 
dastr^le matrice te bekomen 9 Is gemachtigd ingeyolge 
de reglementen ,om den zelven in den yoornoemden baresa 
te yraegeo t mids betaelende 50 centimen yoor elkea nyt- 
trek niet boven de 10 artikelen beloop^nde i en 5 ceoti* 
men yoor eiken artikel daer boven. 

De eygenaers die insgelyks eenen ojrttrek uyt het plan 
begeiren» mogen die yraegen aen den ingenienr-verificatear , 
die bezitter is van de minuten van het plan ^ dezen be-w 
dienden is gemachtigd by het reglement om ien de eyge- (97) 

Dsers aftje geven uyurekkep uytheit pUn , mi^s e^pekleyat 
TergoeJingé , die oy de oiiderricb tingen bepaeld is.' Dirtcuur , 
Mèfdach ^ geldjiiante 

Ingemeur verificateur y 
Mmoa^ yperstraete 
InsptcuuTj 
Sattel , f • jacobf nieawatraete 

ComroUurs^ 
Blancqnaert i boogstueite 
Nicola¥«Creineri^« lange meire GtonuUifs vati isuclassêt 
Boigeiot , Bontiqoe , Detiy « 
Franssen i vander Nailden» 
van Intp« 

Geometfrs van 2de classe^ 
Gbeus, Delbaye ^ van Belle 

Expertttt^ 
De Raddere , de VUegher » iBemao , 
sbeyden Spitaeli » Vander- ADMINISTRATIE VAN ENREGiSTREMENT. 

Peze administratie beeft voor oogmerk den ontfang van 
het recbt van entegistrement « van snccetsie » mntatie door 
overlydeo » aegel « greffe' en. bypotbeque 3 de boeten en 
bosten van justicie, maelct eepe velrdeelinge vnnatgemeyno 
directie van den raed der optfangsteo« 

Het bestier ea toeaicbt over de oqdericbeydene taklteii 
der otttfangtten in do ptoviqcien tyn Q|^edrae«en aeo do 
bleien gonveroenri. 

By deae administratie ia v^voegd de inyoorderioge der 
iskomsten van de grooto land- en water^^communicacie M 
cykSi en 40 proYiaciMe iokonstet 

DIRECTIE ^AN GBNÜ. 
Dirtcuur i 1 B U R E A ü X 

Mr. D»HoopvanAliteln>»» Htpothiqüb» 
wageoaerstraete De Bnreanz tyn in het 
gotiveraeneota-bdtel , en ay o 
open van negen uren voor 
middag tot dry uren ^aer 
middag. 

Inspecteurs^ 
Pelbaere» by deaugustynen 
i)elrde , tot S. Nicoiaei 

Verificateurs , 
Van Loo 
Liagb«pa 
€aoo^na 

Buyungei¥Oonen \egei, 

Onifmger r 
VollCBiani , ooderbergen 

Magai^'-metster , 
DéPaepe , annonciatestfaete 

Tttnfirti^r^ 
CoUcbe , la dé directie in de provincie van Oost- 
Tlaenderen , met dl nae* 
men der • arrondissementen 
en cantons van hunne on« 
derboorigbeyd. 

Bureau van öend. 
Het eerste arroodisaement 
bevat de cantooa van Gend» 
Asaenede» Capryk^, Deynae, 
Eedoo^ Evergemf. Loochris* 
ti , Maldegero « Naaaretti « 
Nevel , Oosterzeele » Sleydln- 
ge, Somiérgemen Waarschoot. 
De Na^er , by t* baefa 
Bureau van Audenaerde, 
Hf t tweede ^rondissement 
beyat de cantons van Ande« 
naerde, ^ Geeraerdsbergen , 
Herzeele , Nederawalm , 
Neder braekel , Neder bou- 
laere , Ninöve , Quarc- 
mont, Ronsse en Soitegem* 
Lang^ cooservateur C 99 > 

tureauyoH Defyürmonde. i Buir^au Pan CrupkasUÉm 
Fan Brtdoêi 5 oDifinger Hec derde arröodissement 
. ievat dt cantons vaa Aelst % 
BelceU » Beveren « Deader- 
noadt « Haesdotik , Haannei 
Lebbeke, Lede, Lokereo , 
OYermeif e , S* GUÜs , S« Ni- 
cofaes I Tentsche « Wettereo 
eo Zele. 

Janssens^ cooservatenr 
BURB AUX Asper, AowegeiDf Crayt- 
faante», Deurle ,Eeke , Heor-i 
ne «'Hoytie , Laetem , Lede* 
Mnllein , Naxareth , Nokere. 
Seevergem, Swynaerde. Syn- 
gem; Wanoegem, Zulte. 
Bureau pom Dcndermonde. 
Janssen» , oatfanger voor de 

fudiciahre actên TAM "p RRCHT VAM 8ÜCCBSSIB. ^^^^ onUkDger van de civlle 
Met de naemen der commuoen I Appel», Audegem , Baetro- 
vao bnnne onderhoorlgbeyd. Ide, fioggeoboot, Deoderbelle , Bureau, van Aelsu 
Sprayt y ontfanger tot Aelit. 
Aeltt« Baerdegen, Baeve- 
gen^ Calketif Cberseamp, 
Broadegeni ^ Brpe$ Gy»egain, 
Herderiem , Hofltade , Impe , 
laerne « Lede , Massemen , 
Westren» Meire, Meldert, 
Moorse! , Nieuwetkerken', Oordeffem , Ottergem, Scbel-iLeöroe , j.T«sr»o« 
lebellr, Smetlede, Vleckeio^fMèygem, Nevele Dendermobde , S. GlUls ne. 
veas DeodermoDde, Lebbeke^ 
Mespelaere , Qpdorp» Wiese, 

Bureau van Deyn{e* 
Njyssens , oatf. tot Deyniob 
Aeltre , A^tepe , Bacbte • 
Deyoze» Gottem , Granmeoe , 
Haoibeke , Laodegen ; Loo« 
ceobolle , Machelei» « Maria- 
Marteos,- Leérne , 
VUerzeele, WanaedeiWet- Pecegem^Poesele, Poacques, ttcen, Wtcheleo» 

Bureau van Audtnatrdt. 
Lang 5 omf* tot Audeoaerde» 

Anioagie» , Andeoaerde , 
Bercbem , Beveren,. Bcrlegem, 
S. Blasins-Boucle, S. Co»nelis< W«a- Vofselaere , Tynkt 
tergem , Zevereo. 

^Bureau van Ee^ioiK 
Autrique^ ontf.tot Bedoo. 
Adegem , Assedede'y Basse« 
velde, Bouchante, Capryk^ Hoorebeke,S*.Dcnys.Boucle, flayien, Brivelde , Re.cloo» 
^ - ■ ,. Eeoaeme, [?• J«ft-in-Eremo, S. Laureyos. Sickele , Bddaere. 
Bls«gein.Elst, Eticbove,Eyne, 
HeriiieIgeiii,HttDdelgefn,Kerk. 
ben, Leupegem, Maetef , 
Itfaerke , S. Miria*Hoore- 
beke , S* Maria - Laetem , 
Meld^D , Mooregem « Meyle- 
gem , Micbelbeke , Mank* 
Xswalm , Neder -BeDaeme , 
Nuketke , NederzwaTm , Or- 
roir , Oycke , Fetegem , Pau- 
laetem > Quaremoot , Honsse , 
Rooborst, Roosebeke , Rnssi- 
goies, Rvyen, Scboorisse , 
SegeUem » Sulsique , Yolke- 
geo , Weldeo » Wortegem / 
Weylegen^ Lembeke, Maldegem « S. Mar* 
garice , Mfddelbnrg , Oost* 
Bedoo , Waterland^ ( OnAt^ 
man ) Watervliet , Zelzaete. 
Bureauyan Geeraerdsbergea 
Slingeneyer^ oatfanger 

Appelterre«>Aygem , Aspe* 
laere , Denderbaitem , Den» 
derleenw , Denderwindeke- 
Deftinge , Goefferdinge» Gee, 
raerdsbergen , Grimmlogetf ^^ 
Hemelveerdege» , Hertink, 
bove , Idegem . Xdergen m 
Lieferiogen , Meerbeke « 
S. Maria-Lierde , S. Marteos, 
Lierde, Mi^rbeke, NWev* (99;) Bovlaere » Nederbiaekel « N« 
der-Hftisselt • Neygem , Nieu* 
«enbove , Woove, Okegem, 
Qpbssselt t Ookerzeele , Onl- 
tre » Overboelaere I Farike « 
PdTt^ere, SaUrdlogefi / Sand- 
bérgen , Scbendcibeke rSnee- 
rebbe, Sieeobuyac, Viace^ 
Vloersegev » voorde » Waer- 
beke* 

Bureau vamij&uL 

Nöos f ontfaager vao de 
dvile acten, bragoestraete 

Pèüijeaa^ oatfanger iraa de, 
jQdiciaire actenV ketelyestjeo 

CoisQtt y ontfaager «ao de 
domeynen en van bet recbt 
vao succesiie , f ecollecten- 
pleyn* 
' ABné, Baeiegem, Baeygem, 
Bottelaere , S. O.enys-Wes- 
^rem, t)estelberge , Dikkel- 
venpe. , Broogen \ Oaeyer , 
Oeod, Gendbrttgge,GoDtrode, 
Gyseazeele, Heusden» Laods« 
kaater , Ledeberg, Lemberge, 
Mariakerke , Meirelbeke , 
Melle , Melieo , Moortaeele, 
MuQte , Oosteraeele, Scbelde. 
rode, Schelde wifideke , Sem 
mersaeke , Vinderbaate , 
Vorste» 

. Mureau van Ham^e. 
De Paepe* ontf. tot Hamme.^ 

Basele,Craybeke, Elverse- 
le y Haesdook» Hammei Moer- 
seket Rjupèlmonde ^ TemKbei 
Tielrodéi Waesmiuister. 
Bureau van Lokertn* 

Hosten 9 ontf. tot Lokereo 

Berlaere, Backenam^Exaer- 
de , Grimbergeo , Lokeren , 
Overmeirej Uytbergen y Zele, 

Bureau van 'Loochrisü. 
Van Autrive ^ oatfanget tot 
IkOOCbriati. 

Oestefdonk, Everge», Loo- 
christi, MeoÜook, üAoerbêke , 
Oostakker, SaffeUere, Seiren- 
eekeo, IVacbtebekei Woodel- 
gem , WyakeU Bureau van St'Mcolaes* 
De WaeUy ootfaoger , toe 

t. NicoLaet* 
elcele, Bevereo * Borcbt* 
Calloo, Boel, S.Giin8, Kense- 
ke, Kieldrecb^, Metsele, S.Ni* 
colaci , Nicuwkerke , S. Paa- . 
weli, Sloay, Stekene, Verre-^.- 
broek,Vrapene , Zwyndrecbt* ^ 

Bureau van Sottegem* 
iT'an Ham » oot( , Sottegem* 
' t, Anteliokx , Aygem » 
Banlirugge , Borsbeke, Burn» 
Elene , Erembodegem , Brwe«- 
tfegem , Go'dveerdegein, HaeU 
tert , Heldergem « Her zeele , 
flillegem « Kerkxken , Letter- 
batttem, Leeuwergem, S»Lie« 
veos-Esscbe , S. Lieveas- 
^aatem \ S. Maria- Audeobo^ 
ve , Oombergen, Ressegejii« 
Ruddersbove , Sottegem 9 
Srrypeo , Vcïsique , Welle j 
Wottbrecbtegem , ZoAnegem* 
Bureau van Waerschootn 
Rooman 9 ontf. tot Waet« 

scbootf 

Bellem^Knestelaere, Loven- 
degem, Meerendré , Oostwin- 
kel, Ronsele, Sleydinge, Som- 
mergem, Ursel , Waarschoot* COLLECTEÜRS 

Der Mgische tourye. 

Barrez ^ by de vleeschbays* 

brugge 
Joff. Block , vrydagmerkt 
De Smedt, sterresraete 
Jofir« FoalUon , ireldstiaete 
Reniy (wed.) , breydelstegè 
Verbaere , oedescbeldstraete 
|o£ Verbocgt i paddenboek COLLBCtBUR 
Dtr koningiyke nedertand* 
sche Loterye^ge\eyd Otist* 
loteryej 

Sp^éyur^ (4e») VIERDE AFOEELINGE. BftRSTB KAPITTEL. 

O N D B R W y Z I H G ft «• 
UNIVBRSITSYT iGaroUt, ofldefberg«B ii««5f 
T A M G B n D • |t>Q Brfda, B»rgiierheitrMt 

paa{Un%ss4pttmfieriBt6j\f^^ €u gefnsiaiêer^ den 9 ^ctQ- 
ber van. hei jaer 18^7. 
COLLBGIB C^& CllE4TB0af» 
President^ 

Deo sraeve de Les» , 0pii» 
verneor ^er prov^fKif f«o 
Oost-Vlaendereil 

CeR4kTSQB9« 

l^n prins de Gavré, gfoot- 

BiM^fhal Iran bet. bof 
Piet i d« Rav eaeboot ^ borff- 

«i««(er van Gend 
VaB Teeta, ataeia^r^ed 
Van Hiiltben, lid der tweede 
Immer der tteetes*gesefaev 
SêcreiéUtM-inspéea^iir f 
€onielU»ini « ^y •• baefs 
AdJo^if'Secretéiris y, 
Doücbes 1 boQlngstraete 
JbÊCW mag9ifi9Uê^y 
'Raeul, by^ den fatgevfbeigy 
Toer bet jaer i8B4-i8a5 

$fcrttarh van den acaden^ 

schen stmui^ 
V^tbeeck ^ by $. micblela 

FAiCyLTBXTBN* 

tuer^mdigli WAtfifUf&appOi' 
Professors^ 
Hnaff • s. piecer«»aUQWftrae 
te nJ*6^^ vysfegeiru tnieturem 
Professors , 
Mabne » o^dencbddstracte 

n.o 19 
Scbrant , e» aacgiiefltcatrBnt 

0.0 so 
Kaonl « by dea gaUenberf 

n.® 9fi 
Ifamnena , In d^angoatyoeti 
Rasman « fcalanderberg a.<» 19^ 

Mtchtsgn^êtrdsfMüU^yu 
Proftsscrt% 
Tas Waabeke » laBgettt ta» 
attaeit 

llaog , oiiderbecgen n.e 4» 
t>e RjKkere, «leyiM tMcm* 

merkt ^ lu-^-M 
. ^GeaeêstMwSgé JbcuUsyê» 

Professies » 
TaoRptterdaoii talboamttrect 

n.o 9 • 
f estelook , kooiniatMet •»« 1» 
ITerbeeck » by u n&cbieia^tt*«5 
Broftssars êxêraotdhtairê» 
IQi^skens , kniyaauaet n.» if 
Van Coeistteni» kpst oader* 

b^f ea 1^^ t 

tector^ 
poddaert , koeystrMte B ^is- 

Opper^fiopenhf ^ 
MniKbe , bandelöostraete 
Beyratrder der CaBinetteH 
uan noiurefyJbn historie , 
Den Diiyu » ia d^oiversUeyt t »•» ) B^vaeriér van het CaMnei 

van medaiien en oudheden ^ 

!«• 64 Bast, h. «acranifatftr., 

Kapcl'mee4ter , 
De Volder , in de lodaUteyt 

Bouw*meesur ^ 

&oeUitidt, zwartezastetatrtete 

Bediende dtr umverske^t 

l>incbaerc^ savaeoitr. n.» g3 

Detirier»/ teldstraeta ik*44 

BIBLIOTHEQ0B 
DBft UflI«BR«I'rBTT« 

fa dé geweiene ab4ye van 
Baudehö* 
0e ^«Wa besuet uyt dë 
toelieo dar gfesoppttoieerde 
abdyen to Mooi tets , «raer id 
sig bévifiden eeoe méoigté 
«laDttscrici *nn de elfttè eH 
twaetfgte tawwen, vanoode 

JKen eo de icboonate draiketi 
iran. oosea tyd« HuyMei^CerrémftM 
LanoKBs s btblioctoecnrii 
Van Lokerea, doctor' 

PROFBSf.oasr. 

Directeur , 
Van de Wettyne , priester , 
in het coHefie 

"Onder - direcUsaf , 
W4flaeri , priesier » ibid 

Stu^i'-meesurs ^ 
Bosscbaért , Dellbrtrie ea 
Débaetne , lo het coltegte 

1'e Classe , Rhetorica x, 
LembUot , priocenhof 

JB.« Ctefie , Fdiite , 
Lebrouqui^ onderstraéte ' 

3.e^Iaiie> Syntaxis ^ . 
]^*hQl5ter« krotnmènviü 
4*e /Classe , Grammaire , 

-• • • • ê^» • De MbUotbeqae ts open allel if. ^|>ottef ,, iteeodam 
4agen , iiytgeaoD4wd de «oo- . » ^,,^. ^j. . ^^ ^ «a feestdagen 5 eo ten t^de 
^an de vacmtfe ^ van degen. 
tot twaeir uren *i morgens en 
>»aa twee tot vier aren naer 
middag. 

J^lioêhe^arié^ 
Lammens I in de augustynen 

Omler-hièiiotheeam g 
Laval, lo de bibliotbeque K««IMÓt v« 
C o L L B o 1 B 

^an Gend j in de geweiene 
abdye van BauMoo, 
lo dit collegia leert meii 
het latyo «Igriekscb , da oodé 
en nieuwe historie , de gto* 
grapbie.denBathematiqoe en de 
vlaemscbe en fraoscbe taekm* 
BURBAtJ VAM ADMiNISTRATlft 

luiers de Raverscbooi , bvr* 
gemeester vso Gend, pre* 
sident 

Van Toers , staets^se d 

Den f\ddet de Rhodes 

J. van dep UecKe d,e Claase, Kieyntfigure^ 
Verraert « 

Geschrifte ^ 
QuaBoane, s, pieters^oieuwst. 

yiaemsche taete^ 
D*bttlster, ktommenwaï 
Fransche tdete^ 
De Potter , steendam 

Ma^tmati^ue ,' 
Timmermans , holsuaete 
Uerdeo 4 by.a« micbicts - 

ieeken^kunde 3 
De Canwer^ kammcrstriete 

£^oiioBse» 
Lnttens de la Royere « hoof- 
sftcaete ^ PILOVIBCIAXB 

ONDBRWVZINGS* 
XOMMISSIB. 

0{»tc««cbt by. besloyt vae 

Z. M. i»iv de lo mey \Z%4* 

President , 

Z. B. den gonvemeor «der 

provincie 

, 1 De ^provincie ©o$t-Vl8<B' ( tOft ) éeren is VtfdHldltt i4l€liool- 
distrlcteoft onder Jict oplicht 
van school-opiienert* 

Voor h%% eerste district syo 
tfls Scbool*opileQ«rf beooémd 
de heften 

M. de Meulentere, vicgrls , 

krnyittraete 
B» vap den Hccke , kleyne 

koornmerkt 

F»Hyé*Schontheer,comiiiyint* 

J» Scbrtnt , s mariuericestrae* 

te, ucretaris der commissie 

Voor bet tweede icbool-dis* 

trict P.i«ippeiis • te Oead 

Voor bet derde school-dts- 
trict K. vso PeeoOf tot Oost' 
wynkel ^ 

Voor bet vierde scbooUdii* 
tria '• eeme afdeelibg^ « C. 
ReynUc » tot Deyoae 

Voor bet vierde scbooJ-dis 
trict t tweede afdeelioge : 
J. Mioae, tot Netrele 

Voor bet vyfde sehool*dii* 
trict P, Haesebeyt , tot Bot« 
telaere 

Voor bet xeide scbool-dii- 
trict J. D*btiyvetter , tot 
Becloo 

Voor bet zevenite fcbool- 
district f eerste lifdeeliDge» 
H*- Liefmaos » tot Andeoae.rde 
Voor bet zeveoste icbool- 
district , tweede afdeelioge , 
C. Reint^eoa » toe Bercben 

Voor bet aclitste scbooir 
diitrict , eerste afdeeliiige , 
P. WoifcariQS, töt Aadenaerde 
Voor , bet acbtite scbool* 
diuricc , twotde «fdeeliage , 
deiï baroD Dellafaille d*Hay8< 
«e« tot Hoyise 

Voor bet negensta scbool 
district , eerste afdeelioge, 
L. van Damme-dt Roack, 
tot Zottégèm 

Voor het ire|eiiste school- 
district, tweede afdeelioge, 
K« Bogaert , tot Geeraerds- 
beri^en 
V^or het tieade scbool ▼oof bet élfste scbool-d!s« 
trict, eerste afdeelioge, F. de 
Craecker , tot Aelst 

Voor bet elfste scbopl»dls« 
trict tweede afdeelioge, van 
Pottelsberge , tot Lede 

Voor bet twaeUste schooU 
district , eerste afdeeliiige • 
B. de Barbare , tot Deoder- 
ikoode 

Voor bat twaelfste scfaodl- 
district, tweede afdeelioge , 
E. rao Kerkbove dH)aSsel* 
gent , tot. üytbergen , 

Voor het dertieode j<*ooU 
district, BJBoeyd. tot eint* 
NicoUês - , ^ 

Ea voor het veertiende 
school-district ,G. Lesseliera 9 
tot Beverea Professor in vreméU us/eUn , 
Moooié, plottersgracht o.« i5 KpNINGLYKE ACADEMIE 
Van Teeken- , Sclüld&r- ^ 
! Beeldhouw^ en Bouwkun^ 
1 den ^ in Ha coUegie de/r 

geweiene Augustynen. 

üeze SLcademie is gesticht 
iti bet jaer .175» » onder dè 
bescberminge van H. M. de 
keyxertone Maria -Theresia, 
door eeoeo schilder, geoaemd 
Marissal , en wierd vernieuwt 
ia bet jaer 1770. Het getal der 
leerlingen beloopt tot 450. 

President^ 
M. den graeve Dellafaille, 

garsleye 
Directeur honoraire ^ 
Van Toers , krnystraete 

Directeurs 5 
D*hane*Steenbayse , veldstr. 
Surmontvby d»augnstynen 
Van Holibem , slnyaelteo 
Van Saceghem, drapstiaete 
De Meyer , drapstraete 
Van HuffeJ , catbeleyneitraete 
de predikers »Y»#* M«. .,i«uu« .v«ww»- Velieman, in _. 
disuict, P.Blofidel, tot Niaove| Van^ie Capelle , keWpoortbr ( »os ) 
Scbanp ; veiditraeu . 
Van den Uecke.DtUafaiUe, 

10 de meire 
Be Liclttervelde , onderbergeo 
HaytieBsKerremant » zonne- 

straete 
Piers*de Ravesc&oot, qaaedb 
DelUfaiUe , garsleye 
De GbelUnck.d*£1segben^ by 

d'aogiistFoen 
Van Pottcke » geldmnote 
D'btty veteer , boogpoorte 
Den graeve de Tbieones , 

boogpoone 
Pietets^ te 'f Graveobaegeo 

TrèsorUr , 
Hye-^chontbeer , in den ram 

Secretaris honoraire^ 
Coroelisaen , by a. baefa 

Secretaris^Greffier^ 
VanBraecketv bandeloostraete Professors^ 
Model en Plaesur • 
Van Hnffei , direccenr 

Figure^ 
Be Canwer , ia de neire . 

Principen^ 
Be Noter « slypstraet«, 
Caawer^Beversluys , u anné* 

kapelle 

Archiucture , 
RoeUpdt « zwarteaustertstr^ 
Be Baets » groeoselmerkt 

Professors honoraire^ 
Be Hoon 9 overacbelde 
Goetgebner , lange steeostraet 

Conciergiest ^ 
Verplancke^ia de teekenscbol. 

Deo coars begint den 19 
october , ei^ eyndigt den 18 
matrte vén ider.jaer. 

Van den 19 october tot den 
I february beginnen de lessen 
ten 5 uren , en. eyndigen ten 
7 nren 's avonds. 

'Van 'den 1 february tot den 
s8 dito, van 5 nren en balf tot 7 nren en half, en van den kende classé Konstsehi/tfert, 
Concke, bnrgstraete 
De Baeta» bolstraete 
De Canwer , korte meire 
De Canwer-Beversinys « by 

s. anne*kapeUe 
De Clercq , pleyntjeo 
De Kegbel , oncjiburg 
De Maertelaerc , o«ide veste 
De Mets-Ridderboscb (jotf.)« 

bontleye 
De Noter I tlypstraete ■ 
De Ylgnc , veldstraete 
Dnncan , bnrgstraete 
Geens; 1. pieters-nienwstr. 
Gelmard ^ korte meire 
Maes , veldstraete 
Maya , op den reep 
Pieterst boogstraete 
Pieters « zoon « ibid 
Poelman ^)>y *t groot vleescbb» 
Sartel, wol&tége 
Sloedens, «verschelde 
Sieyaert rkorte vloleitesiwet 
Steyaert , zoon ,. ibid. 
VanDonselaeK, catheleynest^ 
Van Huffel , ibid 

erbuckboven, zoon,yperstr. 
^erbuckboven , jongsteo, ibid 
Verwest » bolsiraete 

Beeldhouwers en Boet- 
seerders ^ 
De Vaere, tot Drongen 
Fracck , slypstraete 
Franck, bagattestraëte 
Heckere, mnydepoorte 
Lagye , brandstraete 
Mas$au , te Roygem 
Portois > by s« baefs 
VanOphem, beggynengracbt 
Verbuckbo?en , vader * by 

bet kasteel 
Veirbnckboven , zoon } yper? 

straete 
Voituron, by bet belfort < 
logels , by den bam , geeft 

lessen in de teeken*kon4t » 

figure, arcbltectui^e en boet«* 

seercn , gratis aen de wee'** 1 raaerte tot den J» dito van 
6 tot 8 nren^ Cantoni , apostelbuyzen 1 giet 
iignten in plaesier Oraviirdêrs, 
Conyreur, scbipgraebt 
0e Bas( h. ftcramentstratie 
De 'Vreetet hoogstraete 
Góethalff « bnrgstraete 
Heyse , boogstraete 
Xouvenel , brabandltraete 
MaasetQ , tot Roygem 
Pbilippront, kromstege 
Roelandts , fcorte nmnte 
Van Vraotegbem ^ ibid 
Vao Tiegbem, brogjcbepoorte 
Vogelt» plottersgracht 

Lithographmr. 
RieHorff, vader eo toon, 
predikers BouwkonsteAain. 
Buels 9 recoUecteo-leye 
Cotpaerty^irngscbe pootte 
Couagemeiü , buyteo de pe- 

tercelle^oorte 
t>e Baets , groens^Inerk» 
Be Bfoe, ia den rsm. 
Be Hoon, brabanddam 
Be Nseyer, bisscbopstraete 
Be Vogbclaere, brugscbepoort 
Dntry« predikeriileye 
Dnvivief, marjolynstraete 
Goetgbeboer, tange steemtr 
Goegbebner, aoon, idem 
Ingels , by den ham 
Migom, tiiaschen *tpaf ^ 
Molyo f tot Afsoé 
Mortier, slypatraeto 
Pieters , faoogstraete 
Roelaftdtt , ivagenaerftttete 
Savonie, hombriet . 
Thienpont , by s. jatobs 
Van de Capelle, ketelpoórt 

brttfge 
Vellemao , ' ondérbergen 10* > 

President van de Directie « 
De Smet 

Directeurs ^ 
Raepsaet , vader 
Wolfcarius 

Assesseurs » 
Aniiels.Overwaele 
Liedtft 
Van Verren 
De Bleefaer . 

Tresorier^ 
Andoor 

Secretaris • 
Liefmans 

Professors , ' 
Gerard, voor de figare 
Clcpkensi voor de bonwknode 
Nota. pe lessen^ beginnen 
ider jser den 19 october en 
eyndigen den 15 maerte. ACADEMIE 
f^an TeeJben^ en Bouwkuru 
den tot Auiiknaer.de ^ 
Opgerecbt in h«t jaer 1779, 
onder de beseberminge van de 
keyzerioneMarie^Tfaerese, en 
heei^ ontrent 80 Hetrlingen. 
^ . President. ACADEMIE 
f^an Teekefi" en Eoawkundea 
tot Dwdermonde* 
Deze ncademie is opgerecbt 
in bet jaer 180a , en beeft 
ontrent 100 leerlingen» 

Imendentf 
Collier 

Commissarissen j ' 
Xavier Aoné 
Victor Cornelig 
Mlmaert, vader, advocaet 

Secretaris rtresorier , 
Van Damme, advocaet 
Professors m 
Voor het Beeiawerk y 
Van de Steene 

ypar de Figure ^ 
Oe Pauw , beeldhouwer 
Claessens, professor boooratre 

Voor de Bouwkunde ^ 
Segbers , bouwkoosienaer der 
stad 

De lessen beginnen den S5 
october en eyndigen den 25 
mierte. 

I »— — W— i— — — M— ' ACADEMIE 
f^an Teeken» en Bouwkwf 
den tot Aeist. 

Deze academie b opgerecbt is 1805 ; btst geiai der ttér. 
'liii^ett beloopt tot ontfeot iso, 
Pe bettlerioge deser tca< <ioS) commUstritsen door den re- 
geeringt-raed benoemd. 

Den burgemeester Is met 
regt voorzitter vso de «dmi 
oistratie der academie. . M U S fi U M 
Dit M«ienm« geittcbt ia ^emie la toebetrouwt aen tryf bet iaer 1797 , ea altdao gt« 
ptaetii In de kerke der go- 
■rtseot abdyevanS-Plttcrtt 
is nn te aleo In ean lo^ael dal 
tleata^ doen inalkeolieeftiA 
bet belnyk der Academie , ia 

!de geweaeoe Angnitynen. Het 
^eacaeit oy t èen deel der schil- 
deryen . ten getalle van circa 
de aoö, die men alsdan ge- 
vonden heeft in de afgeschafte 
lilooat«rs en kerken ; ttyt eene van bet koningiyk besluyit v»o 
den i3 april 1817 ; andere 
Academiën ayn insgelyka op 
gerecht tot Zottegem eo Gee- 
raerdsbergen * f chllderye van Crayer , die 
gedien^ heeft In iHS ^^^^ 
den Intrede binnen Gend van 
den prins Ferdinand, gon« 
vernenr geftefael ift Ncdcf 
landen , ny t den H« Bavo vaa 
a.fibbefit I nyt eene scbllde- 
rye v^n Jourdaens, nyt v^r- 
tcheyde andere wedcrgegevea 
naer de tweede beaettinge van TBBKEN-SCHOLB 
Deae scfaole is opferecbtlj^arys in 1815 ena. Men ziet'er in 1833, en beeft ontrent 8oli os gel yks de versch«y de scbil- 
leerliogen. Zy bepaeld baerelderyen en bouwkundige oot« 
letaen tot tfé Teeken- eolwerpen , die de pryaen be- 
9oaW'fconste. Daer word inbaelt hebben in dé verscbil- 
|iS«rw«6erbo«d voorxien doorflige concoursen * waer oAd«r 
vrywlUigo inscbry vingen , de Amfila van M.Paellfcck, 
beaondere bescberminge en bet Pal^s der Xonswi vaa 
aenmoediogé der administra- M. Snys en». 
tie* In eene der aaelen van het President^ 

Deo graeve Vilein znil , bnr 

gemeeacer . ' 

IHnetêttrê . ^ 
F. de Voa • 

D. van Herlé 
Tibbam-tkrautere 
J. Eombout ' 

SécreiarüS'Tnsofiêft 
N* Douueligne 

Professors , 
CtRemes, voor de figure 
A. Maenhaut t iroor de bouw* 
kunde De iHien beginneii den 
eersten october en eyndigenj 
éeq eeriteo ,aprii» « zelve Musenmis ook gepUetsc 
eene schoone verzaenielinge 
Plaeiters, gemaekt na de anti* 
quen die Onlangs te Pary s wae. 
ren ,tn die Wedergegeven ayo 
aea de museums van Roomeni 
Florentien en andere ?erzae- 
mettflgefi van Ralïen . ^vn 
^aer »y ontnomen waereué 
Deer is ook In bet bciuyl 
van bet Ifciaeu^B eene bibllo- 
theqne vae Bouwkuodet wel- 
ke de IwUngeo ^ie f Ig ^•} 
deze koaai scbikkto «ogen 
raedplegeo. :tl 1 Conscrvateur ^ 
Van: Huffel 1 cateleyneatraete Vffplancktf^nntgifftegtraete, 
nevens 4t. tcademio 

Noeaé Den coocierglest ito6 ) 

opeodda laalen van!i€t mn* 
lenm en aodera ëaer raa af- 
hangende » aen 4e vremdeUn* 
gen en aeo de kooitminnaers « 
die bno aenbieden* jrWÉEDE KAPITTEL. KONST-GBNOOTSCHAPFEN. KO RIROL T KB 

MAETSCHApPtE 

f^an fraeyt Konsun 

en Leueren, 

B B 6 C B B R WB Rt 

Den koning 

D t E B C T I B* 

Van Hnffel» catbeleyneitraete 

Onder-'Presidau , 
Pelbecq , scbepenhnysstraete 

Secfetans'perpetuiei , 
De Bast, b, sacrameoutraetje 

jfrchivist^ 
Hya*Schontbeert comeyostr 

Tresoriery 
Goetgebner^ laogesteenstraete 

CLASSB VANSCHILDBkEONaT. 

Directeur , , 
Paeliock, toe Brnssel 
Onder- Direcuur ^ 
De Cauwer , meire 

Classb van Bbbldroovbn 

Directeur^ 
De Vaere , tot Droogen 
Onder-Directeur^ 

Van Lerbergbe » velditraete 

Classb van Bodwkümdb* 

Directeur f 
Eoelandt « wag enserstraete 

Onder^Directeur ^ 
VeUeman 9 ooderbergen 

Classb van Geavurbn 

BN Tbbkbnkündb. 
* Direcuur > 

DeGoesiQ.Veibaegbe. boog' 
poortc Onder-Directeur , 
De Bast , beylig sacrameot- 
siraetjea 

Classb van Mctsicq* 
Directeur , 
De Volder « korte meüre 

Onder^Dlrecteur, 
Hanssen», in den ram 
Classb van Lbttb&kukpb. 

Directeur^ 
Van Toers , staets-ra«d 

Directeur honoraire j 
De Bast, kaaonik , yoldergtr. 

Onder-direc^ur ^ 
Camberlyn , bnrgstraete 

MABTSCHAPPYB 

f^an nedertandsche Taei* en. 
Letterkunde. 
Deae Maetscbappye, tff bin- 
nen Geod ópgerecbt io bet 
jacr 1831. Zy beeft voor oog- 
wit de oeffeoioge der neder* 
laodscba Tael- en Letcer- 
knode. Zy vergaedert alleeer- 
sied^sdagen vaoidere maend 
van october tot mey. 

President ^ 
Scbraot , s. margneritestraete 

Onder-president , , 
Kesteloot , kooingitraete 

Raed van administratie 9 
,!\labne, nedersctaeldstrarte 
De Potter , steendam 
De Smet, siXacoba^aieowstr» 

Tresoriery 
Hye-Scbombeer ,. «ommynstr. 

. Secretaris • 

D^balster , krommeowal ij^T ) MABTSCHtAPPYE 
VatiLanSouw tn Planten ^ 
Opgerétbt dea lo octóber 
1808^ zy hood baere zitting«o 
in den Hof ran Flora , lo de 
boUtraete* 

President j 
Vao Haltbem, sfoyaeben 

Fice-president\ 
Van Toers , krnysstraeta 

Secretaris , 
Dclbecq , scbepeoboyi i traete 

Secretaris'odjoint 9 
De Gtave , t. jansveste 

Tresorier ^ 
Vaodentmeten , priocenbof 

Bibiiothecaris ^ . 
Dn jardio, zonnestraete 

Raed van administratie j 
Van Cssself bolstraeie 
Mnsscbe « botaoiqaen-bof 
Van Maelsaeck , volderstraec 
Vaoder Woettyne^ kerkestf. 
Spae, scbreybooiH 
Vispoel « watpoortbrngge 
Be Cock , ondburg 
fermondt » lieve 
Verscbaffeltt bolstraete 

Knaept t 
Mooandrie , boerenbol openbaere vertoonitige , geefk 
door eenige baerder'leden. By 
besinyt van Z BA. van den 3$ 
Sjnly 119 beeft xy den titel 
van komnghke maetsehapm- 
pye van Knetorica bekomen. 
Zy hond baere aittlnge en 
geeft vertoofliagenio den Par* 
naitnt*ber< op de bontleye* 

President 9 
Le jenoe 1 schipgracbe 

Prost 9 
Scbrant , a, margaritestraeté 
Raed van ad/mnistratie ^ 
Kesteloot « koningstraete 
De Vinck , gewac 
De Coninck, op den banter 
Van Acker , catalogoescraete 
De Wolf, by den botantquen 

bof 
Maes • bnydeyétteri boek 
HertscbaOf barrestraett 

Secretaris^ 
Duncan^ burgstraete. KAMER VAN RHETOaiCA 
De pprecbtinge van deze 
aocieteyt beeft voor oogmerk 
de studie en bet aeo^neekên 
der wetenschappen , het mn- 
aicq « de scbryf knnde en de 
declamatie, van welke laest'e 
ojefieniAge zy wekelyks eene MAETSCHAPPYE 

' VAN S. CECILIA, 

Zittioge bondeode tn $. Joorts- 

bof, op de boospoorte. 

President , 

De Menlémeester , watys^. 

Onder-president^ 
J«van denBergbe, ketel vestjen 

Secretaris i 
Mabilde-Botte , wagenaerit. 

Tresorier^ 
De Maesscbaick , zuy velstegt 

Mu\iekmeesters , 
G. de Windt en G« den Haeoe, 
dei jonge 1^ w<N#lK>^>^^i^^<IP^<»%^H^<<N»^^^»^>*^^^^<^»^M>»i^i<^'«i^%^*MP''^H<»* 

DERDE KAPITTEL/ CABINE T TEN. 

BtBLiOTHBQU VN. iDbane Steenbuyae , veU* 
De Bast, volderstraete 1 straete 

Delbecq , schepenbuysstraete(Kervyn , viMeistraete. 
De aijCkere , k90rnmeffkt iLammeps , augustynen Vondoock , kfttter 

Van de Velde , krseaUye ( 108;) 
Jwobs t OüDRBDBN, 
«8<nilLD«EDÉ>0LllZk||,BM2. 
BelUtt I k«rte (teebsttiete 
De Bstt f volderstraete 
Dbane Steenhiiyse , veldstraet 
jD^uy^etur ^ hoogpoorte 
l>*biiyvMtef , kóttemabte 
Vervief ( wed.) , boo|ftf8ete ypefftraete MbP ALISV • ROMVM 
8CHB PBHH11K»B1I BNBi» 

Dc Universiteyt 

pe kooinglyke locieteyt f «a 

scboone konsten 
De ' Bast « voldemraete 
Be Leti« ou^e veste 
Phane Steenbnyse « veldltr. 
F^coa, leldmuate 
Mast» ketelpoorte 
f9aeyer« geldmaote 
1tbeos« s.jacobs-nieawstraete 
^jEMissynSf trrydagmerkt 
Van fibsurboQC > $• Pleters- 

iiienw8traet« 
VaB de Walle, wtgtoaerttr 
Van de WocstyM, ia de meire 
Vers ittra , tustcben *t pa» Natürblvkb HtaroftiBi 
De üniversiteyt 
Atflbrecbt, by s. baef» 
BalUat korte ateenstraete 
Bant d^ lasmoot • tot Wan- 

fiegem*Lede 
De Bay, geldiiraotc 
Delbecq , schfpenhoyiatraete 
Pbaae SteeDüBysa » veld 

straete 
Kervyo » by deft kaater 
Rbeos 1 s. jacobs-Dieuwstraete 
Van Moatagae » donker^tege 
Versmrov, tuiscbea n^paa 
WUbmao , kra«bleye PRVStQÜB BXPiaiMBNTALB. 
Die UoiTeraiteyt 
Bayley ^ feldltraete 8 C B 1 L D a B. Y B «• 

Aelbreclitt by t. bBefa 
BaUiB', korte ateenstraate 
Cannaert , wagaaaèratraete 

Oe Not«r ^ slypatf acte 

De Noter ^ junior ^ hoyde- 

vettershoelÊ 
Ohane Steenbvyse ^ iTtfld* 

atraete 
D*bBy vetter, b^ogpoorte 
D«Uaert*de Biack^ a» atargve- 

ritiestraete 
Hnytteas , «oBOBitraec» 
Idens 9 kleyoe koornneffkt 
Kerkbpve» 4^ jaiAttaete 
Lerbergbe, reldatraete 
Maelcamp^ by s.jacoba kerke 
Maes» pepersttaete 
Moyson ( wed. } , a. jBCoba» 

nieowstraetB «. 

Rbeos , Ibid 
Rottier ^bovtieyê 
Scbamp t veldstraate ' 
Stockman 9 peperatnete 
Van den Bergbe» kamerstraete 
Vanden Ber|;be ( kln4. }, Bie«- 

land 
Van Haffel » catbèlcyoeairaet 
Van Laerebeke , peperstraete 
Van Langenliaekefi ; /korte 

steenstraete 
Van Rotterdam i talboon- 

straeie 
Van Sacegbeitt « op dea poel 
Varvleri wed.^ hoogstraete 
Van da Walle ^ wsgetfaer» 

straete * 

P ft t « T4l'« 

Bil tBBBBBIIlOB». 

Delbecq.; icbepcnbnysstraete 
Nortdonck , kautet 
VaoCoetsheWi by s. bacfs 
Van den Bergbe , kamerstraete 
Vanden Befgike« piinceobof 
Vanden Bergbe (kind.),ntea« 

land 
Van Lerberghe , v«Ustr»ete III 

V I E a D B KAPITTEL. öENITESvK» HEEL-KUNDE. PROVIWCIALB COMMISSIE 

Van, geneesituudig Onder^ 
jQti: w ToMMooriigu 

PmHdtnt t 
Wanm» , éotiot • «pp«f- 
fcbdditnete 

Ltf^/M Do€torm% Itot half vlet wen oaer «Wk 
da« , lo haere vergaedei- 
puetse \ti }m g«w<*«S^*»' 
pitaei van S. |ao In d'Olie^ 
byS.]fC0b8 kerke. I LICBNCIATBII 
I m DB MBDièlTMBi^ 
I D^cton im 4t' Mtdecjntm. 
Van Eotteraam ^ ttlboQinatrJBeoan . V^S^^T^^ 

IBonchel, bnrgstnew 
IDe Cottitrai,,yp«f »«»*•** 
iDarlnt, geUmunte 
IGnisWn • hoogsu aete 
teyselynck , kametsiraete Keateloot , koolngstractt 
LOien Chifutgha» ^ 
Klof skeoa » kinyaitfaew 

Leden, jfpotMen ^ 
Hoorebeke . bufgstrtet^ cgstraet^ IHiHId » »• jwaHraew 
VinBiYegemt ©verschelde iRestelfOOt, kowngstrwe 
Vander Evkcn , boiermcrkt||^,gi,ct » nederkauier COMITé VAN VAtClM. \ 

Wantera , opperscbeldsiia^te 

Secfiuuw perpeiu»9 
Klnyikena , braysstraete 

Benan « peptrtitMte 
BlarUu ^ tUcvwla^d 
Boacbel « burgstraete 
P€ Clefc<| , nieuwbrngge 
Demaoct » regneiaesttaeta 
Golslain , ryke gasthnya 
Holin , sjansstf aete 
Kloyskeos , aoon, nederacwi- 
destraete .k.,:-» 

Magoin»2aon,peWbji""f. 
Vao der Woeatyne , Be^ae 

atraetjen ^,_ 

Dit comité vaccineert ^r^- 

w iUe waeodagen van dry [Van Coetibem f vader ^bf 
».baef$ ^ ^ 

jvan Coe^sbem , ^•«Ifc w^* 
oodefbergep . 

Vanden FUi ^ »«"^*^'f!J* ^ 
VanderScheldeb, kamjrsua^te 
Vanger Woc^ype , kerkeatlt 
Van Lokeren , kraeyleye 

Wantera , oppcrscbeldiiraeie 

noctürs ia : Chirurgie. 
Blailan, nlenwland 
iClnyskeos , kruyistraete 
»4again.aaon,pekel^^^^^^^^^^^ 
Verbeeck , by. s. micbieU 

Chirurgiens. 
Benan, pepersuaete 
De Buck , lieve 
De Ceüleoaere , ibid 
De Clercvi, nieu^^bragge < l 

De Cock , by s. {acobt 
tienanet » tegneitettraet« 
DeMytteojeera , pnderbeéiea 
De Meyteatere«ko0iogstraete 
De Vleeicbanwer 9 regnetsc^ 

ttraece 
Jaosoo , vader , opper»réep 
Kesteloot, hoogitniete 
Klnyskens , loon » neder 

scheldstraett 
Magnia» vader, korte nelre 
Miele , Uevestraete 
Reoneklock , bnrgttraéte 
VaoCallenberghe , by a.jacob» 
Verscbraegbefi , kaóter 

Géioadkeyds^btampU. 

.Foret, peperstraete 
jaoton , zoofl , keieivestjett 
Van Httyghevelde » bnrgstr. 

Vroêd'Mtt^ta. 

Yerbvrit» ottograchc 

Tand-Mustenè 

Brebart, kalaoderberg 
Mageain^ va^er, korte mcire 

Apothekers. 

Adet*vaQder Wocatyaet glyp- 

atmete 
Bauweoa , oedeiKaibter 
Beaageoia , bnrgstraete 
Coppena, beonestege 
Coppens , zoofi , ibié 
DelepauU^ ooderbergeo 
De BrattwereovanMaldegem» 

veldstraete 
De Meeriinan, kortemonte 
De Nobele » geldmnnte 
De Paepe » oodbnrg 
De Rudder , koeintraete lO) 

Pe 9.adder^ ianiortbiabaiidtfli 
Deckmya , vrydagnerkc 
De Soutter , geldmonte 
Grenier-vaoWaes, nederkatit* 
Hye « a« jacoba-nieuwatraef e 
Lanmengf ateeadam 
Lntens-de la B.oy ere , hoogstr. 
Scbokeel , boogpoocte 
Scbooteten « ateeadam 
Story , korte rldderstraete 
Swanepoel , bnrgstraete 
Toassyna, vrydagmerkt 
Van Bavegbem , vloletuatraet 
Vao de Kerkhove , veldstrsete 
Vao deWalle,beggyoengracbt 
Van Hoorebeke , bnrgstraete 
Van Lokerèn, veldstraete 
Vao Opdendriea i vlasmerkc 

Drogmstetu 

Adet-vaoderWoestyae , slyp« 

atraete * 
Beangeota* burgstraetcrke 
Cock^ kleyne botermerke 
Coppeoa , benoeatege 
De Branwere-vaa Maldegenis 

veldstraete 
De Meersmao x kortemnnte 
De Rndder > brabandam 
Lammeos « steeodan 
Lanckswelrt \ ibid* 
Lntens*de la g-oyere.» koog- 

atraete 
Vaa de Walle t beggynen* 

gracbt 
Van.Hoqrebeke , bnrgatraete 
Vaa Lokereo , veldstraete 

Gthreuetttrden P^de* 
MuiUr. 
MiUiau • davpoortstraete (in) VTFDE KAPITTEL. SnCHTINGEM VAN WELDAEDIGHEYD. 

In alU dt steden^ lelfs ut ttntgt dofptn de\tr provin^ 
clt i^ya hospictn voor wu{en 5 ^ieJte ea óehoeftige audt 
Heden , iÜe olie eene óe\ondere commissie heboen. 

C I V I L B H O S P I C B N. 

JQaer syo binnen Gend een*en-twintig rerschey de Hoipicfo, 
itie te saemen dayxead menscben koonen inbonden» 

ADMINISTRATIE Dgr burgerlyke Hospitaeien» 

President^ 
M. Plers van Raveschoot,, 
. bnr^emeescer der stad Gend 

- Leden , 
Tan den Hecke, kleyne koorn' 
. merkt 
Kervy n-Volkaerabeket irllder- 

straete . 

Triest , kanonik «molenaerstr 

Pènmarqnis de Rodrigne De. 

▼ora y Vega , savaenttraeté 

Fapeleo dé Poelvoorde , cl 

pereystraete 

Secretaris 9 
TaoE(raeckel« bandeloostraete 

Ontfanger^ 
j. Bagnet 9 sieeodan 
Notaris van dadaünistraiie 5 
Lammens, s. janssiraete 
Bureau der Vondelingen^ 
GoetbalSt peperstraete CIVIEL HOSPITAEL , 

Gexeyd de Beioke% binnen 

Gend. 

Doctors , 

Van Lokeren , kraenleye 

Van Rotterdam ,_ talboom- 

straete 

Doctor»adjointt 
Van Coetsbem i kleyn onder- 
bergen 

Cftirurgien , 
Klayslens , krnysstraéte KLEYNE HOSPICEN, 

Gexeyd der Godshuy{en% 

binnen Gend. 

Doctors 9 

BóttCbel , burgstraete 
Hulin, a.jansstraeto ^ 

CMmrgUns » ' 
Boddart ^koey straete 
JajAon, keteWestjen 

Jtppthekers^ 

CoppcBS , bennestege f 

Hoprebeke, bnrgstfgete 
Van de Walle, beggynengra^bc 
Van Lokeren, veldstraete 

* N*B. De generaele ptaar« 
made van de hospicen is in 
de Beloke , alwaer de goda* 
bnysen ook bnnne medecy- 
nen baeVen BESTIER 
VAN WB LDARDlOKBTD 

* der stad Gendj , 
Zittinge bondende in de Toor- 
dezen arme kamer , op de 
pooiltemerkt. 

President , 

M« Piers van Raveschoot 

burgemeester van Gend 

Onder* P resident j 

DellafalUe d^Anvin , ondf 
bergen Ltdén , 
Ufi^eiM 9 vlinierlit 
Dubots , overscheld» 
Van den ttecke-BeUaftilïe 

l»og« meirt 
Blommaert « U<T« 

Vta Bambeke ^ botcrmeritt 

V«»dett Boiscbe^ %• fldclilcl»- 

stra«te 
Ifotans van ^admtéftraUêii 
Vfta BtvtgeiD» kamerttraete 
Voctors van. ^adminhtratk^ 
Hoiio , a« jansstraete , voor de 

procbie van S. Bttft 
Vtn de Woestya» , kerke- 

f traete , voor de procble 

van S. Nficolaes 
Gyielinck «rkantentraetc, voor 

de procbie van 8. jacoW 
Boonei qnaedbam , , voor de 

procbie van S. MicbUU 
Stockman « peperstraete , voor 

de procbie van Akkergefl 
Vpnder Scbelden » .kamer 

atraete « voor do pfocbie vao 

H«Kerat 
Van Lioo « paterakol « iroor de 

pröchi^ van S. Fietera 

Cfumrikiu dek admms* 
traüe^ 
Magnio , pekelbartng, voor 
dt procbie van S. Baefs 119 ) 

Verbeeck , by S. Micfaiels, 
voor de proebie van S. ITi- 
colaesf 

Van Callenberge , by S. Ja- 
€Obs*kerke , voor de pro- 
cbie vao S. Jncoba 

Ml^lOt Hevo, voor de» pro- 
cbie van $• Micbiela 

fteonekiack, bvrgscreete, Voor 
de procbie van Akkergem 

Hoygnevetde i bargscraete, 
voorde procbie. van H.Kerst 

jaoton , kctelvef^en « voor 
de procbie van^S. Pietera 

Apoditkers dereidmimstratU^ 

Story , korte ridderitraete , 
^n iran Bavegbem « kleye 
beggyabof » voor de pro- 
cbie van $• Baefs 

Ceppena « bennet tege , voor 
de procbie vao B. Nicolaes 

Hy e , S. jacobs-nienwstraetej 
voor de procbie vao S* jf acob 

De Zniters van Liefde, mo« 
Seoaeiatraete , voor de pro- 
cbie van S. Mlcbiels 

De Branwer^van Maldegem , 
voor de procbie Akkergen 

De Zniterf van Liefde ^ mq- 
leaaeritraete « voor de pro* 
cbie tvan H. Kerac 

Grenier-van Waes « neder* 
kantor, voor de procbie vas 
S. Pieters WBRKHUYS VAN LlBFDAEDlGaBYt)^ 
Iti h€t Ryk^gmtth^s ^ op d^hoogstraem. Presidetu hononüre f 
Den grt eve df Leoi ^ gon 

verneuc ^er moyia^e 
Presiainty 
Pierè de Raveccbóov, bnr 

^emeester van Gend 
jfdmmstrauurs ^ 
Blommaert t distric(-»comffl|i< 

saris 
De Meyere» schepen , 
De Matter ^ priester . 
Hetias-d'Hndidegbeili» lid van 

den aiedHyken-raed 
BuyAtens-KerrfifliaDs ^ idem 
Le IMairei koopman Roomafi» idem 
Triest, kaoooik 
Van den Hecke-Kervya 
Van Melle , acbepen 
Verbeggben^ idem 

Secretarie t 
ttye«Scbotttbeer 5 coamyn* 
itraete 
Secretaris^ Adfcbu^ 
Schoorman, lid Vanden ste- 
' deiyken-raed« koatleye 
Ppper^dtrettiurvati hetmjSf 
Mmin 9 in bet buys 

Tt^^orler % 
Blommaert » lief hc«Ue ( >»3 ) » 

KBCLUSIB EN ^UCHTtGI«IG.HVSSé 

Op de Coupure in Oend. 

Dit btiys is gebovwdi door de stapten van YJscjidex^^ 
by octroi verleend door H. M. de keyzerione'Marie-Tberese 
▼an den ij jaDuery 1772 ; bet is in zyoen aerd en be- 
stfhikkiojjen e^ejne der best-bestierde en aeazieoelykste vaa 
Europa i geene zondf'er konoen aen vergeleken wor- 
öen. Indien de dry vleugelen, die bet plan voljnaekea^ 
voltrokken hadden geweest. Men bopt noch dese werkoa 
voleynd te zi^o onder deze bestieringe. BBaTIBRINGS-COMMESSIB. 
President , 
Den graeve deïiens , goQver« 
neur der provincie 

Leden , 

Lippens f vWsnierkt 
'Helias - d*Hoddegeai , keirn- 

nielkbrngge 
Hny ttens-Kerremans , sonae« 

straete 
li^oerloose, boogstraete 
Minne, predikersbrogge Paradis, princenbof 

Piers de Eaveschoot ^ ^naed* 

ham 
Roelaodit , wageoaerstraete 
Smet 9 s. Vacobs-oienwstraet 
Van Bosterbout t volderstr. 
VaoBooroCgenerael^, kauter 
Van Lokeren t fcraeiile|t 

Secretaris , 
RoQSSifn, zandberg 

Bediende van hei httys^ , 
Devassij , commandant 
Nicaise , directeur over den 

arbeyd BERG VAN BERMHERTIGHEVD. . BBSTlBRIKGS-GOMMiaSlS. 

President y 
Piers de Ravescboot , burge- 
■leester, quaedbam 

Onder^President 
Dellafaille d'Anvyn « onder- 
bergen 

Leden , 
Tapélen, kalaoderberg 
Triest, kanooik « noleoaer* 
straete Van den Hecke-Dellafaille t 

korte meire 

Secretaris , 
Van Bambeke» botermerkt 
Bestierders der casse gratis^ 
Dellafaille d'Huysse , gou* 

vernementstraete 
Hye-Scboutbeer ,* commynst* 
Morel , bolstraete 

Directeur , 

De Brabander , in den berg yYFDE -AFDEEWNGE- 

Sioophiindel i Fabricjuen ^ Manufacturen y 
Magazynen , Ambachten éhr:^ 

— — — I ■ ■ ■ I II ■! 11 -1 .II) — .— ÜWP— I 

EERSTE KAPITTEL- KOOPHANDEL. JIORZE VAN GtND 
Agents de Chaise. 
Mtitktlturs in Wissels. 
Bertraad , geldmunce 
A.Dael ^ zoon , koornlcye 
De Buck , boogstraete 
t)hoosscbe , boogpoorte 
Dotry , onderstraete 
Peeters, onderbergen 
Slmon , bessemsiraete 
Van Assche , predikersleye 

Courüers deMarchandises. 
Maekeiaers inKoopmans- 

s goederen. 
Aelbrecht, cbartreusenham 
B€rtran4,, geldmunte 
Dael ,,2000 f koornleye 
Ch. Dael. burgstraete 
De Buck , höogstraete 
Dbossche^ hoogppone 
Dmry , onderstraete 
^'tppens , kalanderptaetse 
i&i2i\h\t t oud burg 
IWeersniani predikersleye 
Simon , bessemstraete 
Van Assche, oude ajuyoleye Coiirtiers de Navires. 
Scheeps^maekelacrs. 
Geotets, koornleye 
Kreps, |ar»ley« - Mabilde , wagenaers^raete 
Paaw, ibid Conrtiers d'assorancés sur Na- 
vires'« et Marchandises , et 
cooire Incendie. 

Maekeiaers van assurantiën 
op Schepen en" Goederen , 
en tegen den brand* 

Simpn, bessemstraete 

Vanderbank , savaenstraete . Bareaux on agences d*assa-> 
rance contre Incendie. 

Bureaux ofte agentschappen 
van assurantie tegen den * 
Brand'. ^ ^ 4gc ' - . 

Biisscbaert, zandberg, agent 
van de comp. Securitas toe 
Antwerpen 

Gbristtaens en comp. , drap- 
straete , agenten van de 
comp. der vereenigde pro» 
prietarissen ^ot Brussel -* 

De Smet ( gebroeders ) , ko- 
ningstraete , agenten van 
de comp. van den Haeg 

Kreps « boutleye , agent van 
de comp- van Brussel 

Pttlinx , sjacobs-nienwstrae- 
te , agent van dito comp. 

Pauw, zoon* Undeleye, agent, 
van de comp. der Schelde 
tot Aotverpea ( 1^5) COMPTOïlt^VAN DEK 

AÖENÏG. D'HENRY, 
Achur S. Baefs «.• »6 » tot 
Gend. 
Men belasteer x\g met on- 
derrichiiogen te bezorgen no- 
pens bet lot vao znlkdieiiiie 
betgen» Üie voorafga eodelyk 
het jaer 1815 io fraoschen mi- 
litairen dienst geweest zynde, 
tot beden in hno vaderland 
niet zyn teruggekomeo. Men 
kan'er communicatie nemen 
der registerss. inbondende de 
naemen van meer dan sa^ooo 
soldaeten 9 die gednerende de 
laeste oorlogen , in franseben 
dienst overleden zyn , en va< 
de weike men de antentiqne 
dood-brieven kan bezorgen. 
LlQUIDATIB* 

Aldaar berusten alpbabeti- 
scfae lysten , inboudtnde de 
naemen van alle zulke per 
soonen wiens renten ten laste Van'derstraeteo 1, gebroeders, 

kanter 
Van inscboott beestefl|erkt 

Verbaegbe-ine Naeyer , aand^* 
beff Banqaiers. 

Bankiers 5 

De Meulemeeueir , ( J. B< ) , 

waeystraete 
De Meulemeester ( Q\i*0% 

koningstraete 
MaerteDS-Pelekmaos , hoog- 

strréte 
Pauli en Claus « bopgpoorte 
ECicbdale en comp. , ibid 
yerbaegbe-de Naeyer en tont» 

pagnie » zandberg Commissionnaires deHoulage* 

Commissionnartssen der' 
f^rac^t^v^gens enj^, ^ 

Ipyn , zoon , 'in de BÓgaerdey 
J by dé zottepoorte 
van Vrankryk , de Nederlan- iQuanonne-Goudeman , bra* 
den, de voormaelige provin-i banddam 
cien yiaenderen , Braband,|Van der Hóeven, lieve 
Hen^auw ^ de landen vanjwattei- Couvréur , kerke- 
Aelst , Waes , vrye van Bru?- 1 straete 
ge, Luyk en voordere, len 
laste van ond^ecof^oratien ge- 
liquideerd zyn. Elk^en draeger 
van beboorelyke geteekeade 

en gelegaliseerde borderaux 
pfte bewyzen'van liquidatie , 
kan'er terstond betaelinge van 

bekomfu. ' 

Be brieven moeten vracht- 

vry zyn,. Armateurs. 
Uytreeders van Schepen. 
Be Bast-de Hert, gewat 
De Cock ( gebroed. ) , s. ple 

ters-nederkauter 
De Smet-Bossaert « s. Jacobs 

nieuwstraete 
Strobbe , .oudburc; 
Timmerman, hoogpoorte 
Van Aken , br «vmicbiels Facteurs de Bateaux* 
Facuurs van Schepen, 

Geniets , koornleye 
Meyer, iMd 
JNeyt , onderbergen 
Spillebaut-de Betlaere , gars» 

leye 
Proost , oordeelbrugge 
Pyo , zoon , zottepoorte 
Van Dóyn, hooftpoorte 
Verr^tt, yperstraete Salles detVentes. 
y^erkoop^iaeUu. 
De Confnck , hauter 
Predhoai , onderbergen 
Regnaut , marjoiynstraete CommjssioQnaire^ ide .Vent«s 
Vmdiiii - houders. 

p« F«rr^., ;iMN(gyfteagracbt 
Lecler-de Mttldar , beggy 

jUfevre » iW3?lf |yMHer«traete 
Martens , catalpgne^traete 
rredbom, oóaeAergeo 
RifKjiattt ; üB^rjofyastraete 
Verhalst , zeugeftègé Ci»6 y F^riseurs ^^t^wé. 

wpaitnutrdt Pryitrs, 
^ï<m % Qtfdeabergen 
Vereei** » ¥fydagmer*t 
V;M^ de Wynga'errfe , bur«» 

straete . 

" ^ ' .../.... 1 

Anglès » bur^si'raete 
Bailgsna , colpaeristraete 
Bekaerc , werenioerkt 
B^s , veldstraète 
Boeyé, o^derbergeo 
Bossaert \ gebroeders ) , char- 

Cbristiansseofs eo comp.. drao- 

^straete ^ ' ^ 

De Bast-de Hert , gewat 
De Clievef, lan^e steenstraete 
De Cpck ,{ gebloed. J , neder- 

kauter 
De Keyser-Vermeerre , ko- 

ningstrae^e 
De Leu , arme clarep 
De Meolemeester , waeystr. 
De MeuJemeesier.kpningsir. 
De IVlQpr-van dep Ueode , 

boutléye 

De Mnlder-Moftier , princen- 
hof 

Ile SffletrBüs$aert , s«i«cobs- 

nieuwstraete 
De Smet , te putte 
Enghels , droD^eobof 
ncry , geldmunte 
Montobio, onderbefBcn 
Pa^uU Cü Claus, hobgpoone Pyo , zoon , ooderbergeo 
^trobbe , o^dborg 
Timmerman « ^oogpoorte 
VanAken enzooo,bys.iiiiclilelt 
V.ao C9ne?brm , drapstraete 
Varideo Boer -de Baets , sa- 

vaensiraete 
Vandenkerkbove , kamerstr. 
Vao Hoven f JÓ» oadsten 

zoon , ^oudstraete 
Vander Hoeven , lieve 
j:^ Vaader MeuUn (C. ) «. pU- 

tersnederkaoter 
Van de Poele , lieve 
Vander Straeten (gebroed.}* 

kauter 
Van Rullen , beestemerkt 
Verbaege-de Naeyer eo com» 

pagnie , op den zandberg 
Verplancke , kalanderberg iMarcbabd de Baleinés. 
Koopman in RaUyn^n, 
Vpnderbaegen , laitgemunte l^arcbands de Bières étran- 

gères. 
Koópmans in vremde Bieren, 

DeSraet(wed.),kieypoorte 
De Vreese, koornleye 
pe Waele , tusscben »t pas 
Oonthyn (wed. ).; koornleye 
Lippens , koeypoorte 
VHlecamp CwedJ , garsleye 
Van Loo ( wed. ) , kraeoleye 
VaoLoo(Jan), zottepoorte 
Vao deVyver, ketelpoorte 
Vao Reymenant , broeder en 

zusters , by s. michiels- 

brugge 
Vermeire , botermerkt * 
Vers|)eyen (wed.) , garsleye Marcbaods de Beurre de Dix- 

mude et de Roulers. 
Koop/^ans in dixmuydscht 
. en rousselaersche Bour, 
Bleye, yiydagmerkt 
Bols , boyaerd 

De Graet-de Fry , maijolynit. 
Maes , kooromerkt 
Roggbe, vrydagmerkt C "7) Ma^'cbaods dt Bois ü Bruter. 

Koopmans in Brandhout, 
Achtergael, i. pieters * 
pe. Vos , lievegang 
Èveraert Cwed,) , tnsscheg 

't pas 
jacsseos , ibid 
Loyts 9 HndeTei^e 
Servaesf ia den ram 
VanAcker, predikerslejre 
Vervenoe , brugscbe poone Négocians en FruHs. 
Koopmaris in FriiyUn. 
fiernage , in cNn ram 
Strobbe» ondburg . 
Temmerman , boogpoorte 
Van Hove (zoqo ) , goudstri 

NégocUns en Grains. 
Koopmans in Grainen. ■ 

^CUackspoor , kooroleye 
Hey vaert , ibld 
^Vander Hoeven , lieve 
ytn de W ae\e , mlDoemeifscb» 

brngge ' 
Van Loö , loon , zottepoortè 
Verspeyeo , jnnior , garsleye 

Marcbaods dé Charbons 
d'Hoiiille. 
Koopmans in HouilU'koUn^ 
Bteck, verguldenboofdsttaetj . 
Boncbe , waeystraete 
Bressotts , recollectenbrngfe 
Caluwe, cbarireusenbamme^ 

kèn 
Clans 9 brabanddam 
CÖpé-Beelaertjtaoge steenstf . 
CroquètXösteel^ reep 
Dart ('wed. ) , veldstraete 
De Baere , s* gilHstftraete 
De Beer , bartestraete 
De Beer , tnsscbeff mnyde 
De Biscbp, tykstraete 
DecketSi predikersleye 
Degorge (wed.) , achterleyé 
Dossche , Udgéflittote 
Ducobu ^ kr«enleye ; Feïix (wed^, bé^gyoengra^t 
fiers, kort^ .dag stege 
Gremers - Hoog^toel , slyp- 
* straeté' 

Gyselinck , by de predikers. 
Haemerlinck « ifi den bam 
Heodricx , kraetileyé 
jaossens (zusters)! i by de 

dampoOrte 
LouëU by M muydepoorié 
Mabilde , keyasers^raeie . 
Quaooane^'s. ptete'rsnieuv 
. straete • 

Recq-Benoit , ibid 
Reyter , kleyoen bnydevec- 

tershoek 
Serénne , oudburg 
Speelman, akkers tra etj en 
Stobbelaere, oudburg 
Tonbaut (vied,J , bnydevet- 

tersboek 
Van de Vy ver » ketelpoorie 
Van Lierde , hoek s% pieters- 

vrouwestraete / 
Verlook, ibid " , ^ 
VITaele, s.pieters-nedcrkauter 

. , • ■ ■ - •^- 

Marcbands de Cbïirboos dé 

Bois. 
Koopmans in Bosch' kolen» 
Block , verguldenbootdstraet- 

jen 
Eggermont ^ korte rfdder- 

straete 
Parmeniler ( wed. ) , korte 

violetiestraete Marcbands de Bois. ,' 
Koopmans, in alle sporten 
van tioutwaereh* 
Baudson , ticbeUye 
CUnqnet » nieuwbrugge 
De Coster » by de coupiiree 
De la Hay , s. lievensstiaet 
De la Hay, tot Ledeberg 
Fievé-Goemacs , licli^ry^ 
Fievé (wèd. ), lange siefn- 

straete 
Van Iroschoot, bydebeesie- 

merkt 
vLocke , kalvermetkt ,. NéjOcUos eo Qiirs secs eic, 
Xoopmans in Huyden , eni 

Be Cock, s. pietersaedei» 

kaater 
Strobfie , ondburg 
Vaa Aken^ by s. michiels r u8) Nésodans en Caffé et Tué. 
Koopmant in Kaffè en Thé 
Barih ( wed. ) , kraenieye 
€anoQ , drongenbof 
Pe Keyser-Vermeerre , 1lo< 

Dingstraete 
De Sntet-Bössaert « i. Jacobs* 

nienwstraete ' 
De Smet, te putte 
Héymaa , slypstraete 
Langlec, biirgstracie 
Laonier, boqg$traete 
Le Ducq« burgstrsete 
kogiers-Mecbelynck, kamer- 

straete 
Tinunermao , boogpoorte 
Tydgat, bttrgstraeie 
Vaadeokerkboveykamerstraet 
Van Payn, hoopoorte^ 
Verbaege-de Naeyer en coin 

pagnie , zandberg Ndgocians en Cbaux de 
Tournai. 

Xoopmans in doornykschtn 

Kalk. • 
Alison , s.pietefs-nederkauter 
Goetbals, pekelharing 
Reyniers , tykstraete 
Verhaeghe, nieuwlaud' 
Vafckc , visscbérye Négociaiis en Chauz de 

Malines. 

Xoopmans in mecchclschea 

Kalk, 

Van Reymenant , broeder én 

austers» by s* michiels-brna 

Veripeyen (wedj , predikersl. 

Négocfans en Dentelles. 
Xoopmans in Xantvtr 
Ballgaad , coipaertsuaete Bayley, veldstraete 
De Turck»ajaynleye 
Oeurwaerder. Rottier (wsd.)» 
violetteleye 

?® J?**^'^ » paelepelstraetc 
0.e Wandele ^ onderbergen 
Oeynoot, drongenbof 
D'üooi.Darcy ( wed.>, boog- 
poorte 

üupont,s.jacöbs-nieuwstraete 
Grenier-Wambersie , recol* 

lectenleye 
Herincx-Dnpop», boogpeofte 
Jadot, koornleye 
Leirens, botermerkt 
viassartCjoff. ) .kamer 
Mortier , vefrleplaetse 
Vao den Hante, langen scbip- 

grscht -^ 
Vandèr Maeren , paddenhoek 
Van Petegem , by s, michiels 
Verliqden-enudde, «ajorlyn- 

straete 
Ver^ack - Nechelput , lange« 

mniHe 
Vispoel, walpoortbnigge Négociaos en ToUes* 

Xoopmans in hynwatdtnm 
Bekaert , by de gaerenmerkt 
Brackman , io den ^am 
De Backer, houtbriel 
De Beer , beUevidère 
De Beer , gewat 
De Back , wolvestraete 
De Gandfde Clercq » boógsir. 
De Gbendt y quaedbam 
De Langbe , op de lieve 
De Meulemeester, quaedbam 
De IV] ulder^ Mortier, princea- 

bof 
Depoorterjoff ^wandelstege 
De Wilde , zoon , veirdam- 

straete 
Dobbelaere, oude veste 
Düpont , $• jacobs-nieuwstr. 
Feyerickx i giidestraete 
Feyerickz , marjoiynstraete 
Grenier-Wambersie, recoUec- 

teoleye 
Goethals, steendam 
Gruloos ea de Roo, zilverstr. Herry • geMniaBte 
Ueye-Nuyueos , katvermerlii 
Huot - Vaoderstraete , tal- 

boomstraete 
Noyietts , tn den ram 
Hayteos r Kerremao , zoone- 

straete # 

Jadot!|vecLDestoop,koorDleye 
Lamtaeos , zoon , nederpolder 
i;e Msrire eo aooD , savaeo* 

straete 
LoQsberge, gewat 
Martens , woWestraète 
MayereV gaeremerkt 
Merry, veldstraete 
Meyer , oude veste 
Molyo^ zooo« nederkajiter 
FIroD , walpoortbrugge 
Flamon , koeystraete 
Pootes , cateleyoestraecs 
Rooman (gtbroed. ) « by de 

lieve 

Scbaetsaert, princenbof 
Vart^ Acker-Moermao {wed.), 

goodstraett ( i'9 ) 

DeLoose (wad.}tbvTg$mete 
De Smet - ^pssaert i s. jacobs- 

Dieuwstraete 
Goetbals, steendam- 
Herry » (wed.)> gddmunte 
Heyman ^ s. anne-kapelle 
Hey vaert , kooiDle':^e ^ 
Vandei* Siraeten ( gebroed. ) , 

kautcr 
Yan de Walle, w«geoB«rstraet 
Verbaegbe-de Naeyer eo com- 
pagnie, «andberg Négocians en Graines-de-lin 

de Ri«a et de Memel. 

Koopmans in rigdsch en mc' 

mtlsck Lyn\atd, 

Boeyé» onderbergen 
De CUever , langest^èensuaete 
De Cock ( gebroed.. )<, s. pie- 
ter5*aedeikauter Négocians de Gactnce. 

Koopmans in Meekrap. 

Baligand 5 coipae^tstraete 

Oe Giever , lange steenstraet 

D« Cock ( gebroed. ) , s. pie* 

ters-nederkauter 
De Len » gondstraete 
De MnIderiGlortier ^ prin- 
cenbof 
Van Pöucke, geldmuote Verplancke , kalanderberg 
Van Beneden , breydelstege ^oortmap(wed.)9S.janfStra<t« 
Van Beerlae/e, junior, tichel ry 
Van de Kerckbove-de-Fry , 

$. jansstraete 
Van de Walle , sluyaeken 
Vander Straeten ( gebroed.), 

kamer 
Van Haute -^Vanderstraeten, 

( wed. ) , veldstraece 
Van Maldegem-Lemercicr , 

lange steenstraeta 
t^an Hetegem, drapstraete 
Velgbe , catbetynestraete 
VttTbegghen, kruysstraete 
Vergauwen-de Baets, in den 

bontbriel 1 

Vincent \ veldstraete 
Willijs , meirelbeekstraete Négocians en Hailea quia- 

quet et Olieit^. 
Koopmans in Quinguet" en 

Olittu olie, 
Brasseur , s. pieters-neder* ' 

kaïiter 
De Ghandt-deCierck^boogstr. 
Rosselt , achter de paele 
De Sorgêloose , laogemunte 
Vanderscbelden, zoon » key- 

zerstraete Marcbands en Poix et Goa- 

dron. 
Koopmans in Pek en Terre, 

De Cock ( gebroed. ) , s. pie- 

ters-nederkauter 
DeLoose Cwed.)i 1>urgstr. 
De Smet-Bossaen, s.jacobs- 

snieuwsiraete 
Dbuyvetter-de Block» vrydag • 

merkt - ' 

Van Aken en zoon , by s. mi- 

chiels 
Van de Vyver ^ kctelpoorte HéfocfüBS en PotBise. 

Koop'fkhtts in Potasse, 
Baligand , colpsertstraett 
Bocyë» oode^b^rgeti 
D« Ciiver, lange steeostraete 
De Cock e gebroed. ) , s pie- 
. ters-iieder|auter 
Van den Boer-de Baets » sa- 
. raeostraete 
Vand€r«raeten Cgebrocders^» 

kattter 
"Verhae^p-d® Naeyer en comp., 

zaadberg 
Verplancké , kataoderberg 
■. <■ " ■■■ I ■ ■ ■■ ' " ■ 

Négodaos en Tdnrteaoz de 
- Colsat et Graiae de Hn. 
Köoptrians in kaèp* èri Lyn- 

^aed' koeken» 
Blanckaert ^ bai^straete 
Claeys, langemoDte 
Legers « krommeD wal 
Heyvaert « koornleye 
Vaa de Walle 9 mianemeirsbr* 
yerilycken » catalogoestraeie ( ^}^ ) ïlégöcians en Ardoises. 
Koopmans in fümohcht 
^ Schdlien, 

DeGorge-B'oulaert, wed., acb•^ 
• 'ter leve , 

Van Reymenant « broeder en 
zusters, by s« michi els- brug* Marcbands .de Tableaax, 
Koopmans in Sc^hUdtrytn. 
Ballia , korte steenstraecé 
Bordean, oude veste 
Cock, veldstraete 
De Loose, onjderbergen 
De Meere , cateJeynestraete 
Pe Npter , slypstraece 
Lerberge« veldstraete 
Van Langeohake, korte steeo- 
straete ^efttoilenrs ec Nettoyeurs de 

Tableiiux. 
Vêrdoekers enKvyssefurs . 

van Schilderyen, 
Bordean ^ ande veste Oe Meere \ cateTeynestrtfétr 
Laurent^ korre koeystraete >}égocia0s en Tottes k Ser- 

viettei , Damaï etc* 
Koopmans in Seryeet'-goed ^ ^ 

Damast éni» 
Bannevllle ( wed. J cbartreor 

^ert-haolnieken 
Corbisier« onderbergen 
Oe Vqs, aagustynen 
Ponkerklocke , kobr'Dmerkt 
Lutens dé Ia Royere,boogstr.. 
»Viocent ^ i^eldstraete' Épiceries en gros. 
\Koopmans in Sptctryth en 

Kruydiniers'wacren in het 

groot.^ 
Anglès, bnrgstraete 
Barth (wed.), kraenlejrè 
De LaoAier , boogstraete 
De Smet , te pntte 
Le Dncq« bnrgstraete 
Liedts f vrydagnterkt 
Timinernian , boogpporte Marcbands Bpiciers ea gras 
et en détail. 

Koopmand in Speceryèn trt 
Kruydéniersrwaeren in het 
groot en in het kUyn. 
Blockeel , veldstraete 
Canon , droDgenbof 
Choquet, slypstraete 
Cbristiaens , bestormscriete 
Claes , koeystraete 
JConvrenr^ brabandstraete 
De Bleye , groot kanon 
De Cocker , in de mcire 
De Ooster <" wed,^ , laoge* 

ninoite 
De Laonier^ hoogstraete 
Delfortrie , vrydagnterkt 
De Somers « hoogstraete '' 
D*bny vetter , koórnmerkc 
Dutry , schepenbuysstraete 
Geernaer • van de Walle , by 
het kleyD-beggynhof . ^ » 
Hebbeliack^ petereelU«pooitev Heym^n^ slypitraete 
Liedis y vryUagmerkc 
Maescalck ^ steendam 
Nowé «* feorte kraysstraete 
Reeters, «typstraete 
Piens , paepestraete 
Rogiers - Mecbelinck , kam-' 

merstraete 
Tbielman (wed.)i bürgstraete 
Tydgat, Ibid 
Van Assche de Meester, by 

het bleyn beggynbof 
Vao Bellegem, oyerscbelde 
\tü deo Kerckböve, kane/st. 
Van Dvyn, boogpoorte 
Vair Putte , kooromerkè ( 'V )' Négoclaos eo Tabac. 
Kx)opmans in. Tabak* 
De CUver, langesteenstraeic 
Fonteyn , beestemerkt 
Iierbeke, boek boutbriel 
Kiltecom » burgftraete . 
Legers , kromraen-wal 
Maertens, by s jacobs-kerke 
Scbelf baat de Rym , bra* 

banddam 
Vande Gebucbte , op den 

reep 
Van den Kerckbove , kam- 

merstraete 
Vanderstraeteo Cgebroed«^» 

' kamer 
Van Rnllen , kalvermerkt 
Verbaeftbe-de-Naeyer, zand' 

berg 

M*rcbands dé Verres' &' vUres. 
Koopmans in Vtnsttr-^las. 
Block, drapstraete 
Stoéfs , bestormstraete 
Tack ( gezust. J^ ooderbergeo 
Vaader Beke , walpQoftbragge I Néf|0€iafl5 en teinturef* 
Koopmans in yerf^waeren, ^ 
Balligafld , coipaertstraete 
Delmotte, gaerenmerkt 
De Cliever, langeateeostraet* 
De Leu^ aerme cberen 
DeRudde^r-deMoor, by d»aiif . 
De Rudder•Poelmai^, slypstr. 
De Smet>Bossaert y s« Jacobs-- 

nienwjtraete 
Hanselaere, nederkauter 
Mteur , vrydagmerkt 
Speelman, by de brugscbe 

poorte . 
Vao Lerbergbf , yeldstraete 
Verplaacke, kaianderberg 
Verstracten ( gebroed. ),kautec Négodaos en Poisspn* 
Koopmans in yisch. 
Block, molenaerstraete 
Brisou , beggynengracbt 
De Loose (wed.) , burgstraete 
De Moor-van den Hende, 

bontleye 
Janssens , brabanddam 
Imschoot, beestemerkt 
Strobbe , oudburg 
Temmerman , boogpoorte 
Tieopont , langemanté 
Van def Kerckbove, kamiAer- 

straéte .- ^ 

Van Dorpe , oiidburg Négocians en Peaux de-JMós* 

covie. 
Koopmans in moscovische 

Vellen. 
Meymap , bf $• aone-kaoelle 
Scbsersaert , princéphof ' Négocians en Laioe. 
Koopmant in W<^Ue* 

Cobeo en Levison 5 beeste* 
merkt \ 

Herman-de Boot i brabandstr. 
Lantbeere » boogpoorte 
Marteos, by scbryboon Négocians en Vins. 
Koopmans in fpynck». 
Bernaert, ond«ritraete 
Berreians-Maleogie, hoogatr* 
Blommaert^DAifoor, brftbandd. 
Biommaert i kerkestrietfea^ 
Cbariier $ .«yof^erdttraet*. > DeGfaet-de Fry, mafio3ir P^' r' ï^^ogpoorte 

VanBaveahemr.ftflP iwi-.T:. De Graet-Dart, veldsiracte 
Dclanier, boQgitraeie 

D€ Mulder, hoogsiraete 

iifu *^!.» stoppelstraete 

Du Bois, brabanddam 
Dupoiit<joff.JMarie)4 ondew. 
Ftersiketehrestjen 
Oenrets-Pauwels (wed.), gae- 

renmerkt . 
Gheldolf , op den reep 
Hoebrecbti, ireldstraete 
Ivoy , zoon , by bet kleyn 

vleescbhoys 
Le Ducq, biirgstraete 
A-eger*, kromnenwal 
J'UCq , boogpoorce 
Luueiis -en zoon , ibid 
Maes. broeders en zuster*, 

koornroerkt ' 

Maes-van Loo , buydevet- 

tersboek 
Molyn, s. pietera-nieuwstr. 
'Mootobio, onderbergen 
Niiytieo* , kalvermerlit 
öpilleux, predikersleye 
Strobbe , oudbucg Van Bavegbem(,off. Marie L 
këmerstraete '* 

Van de Kerckhove-dc Fry 
• s. jansstraete * 

ll^/^a^^ergbt , priocenhof 
Vander Gbeeien , reep 
Vaoijer Hoeven, lieve 
VandeWoeatyne, wolf^tege 
van Goetbem, sly^straece 
Van Hove (oudnea,zoon. X 

«oudstraete 
Van Meurs , f ecollecteo-pIeyB 
VanPetegheai,bys. micbieli 
Van Wyck , steendam 
verhelst, onderstraete 
Vispoel, walpoorcbru<ge Négociana en Sémences etc. 
Koopmatü in Zatdtn , ««j, 

Biesbroeck , zierzakstege 
Bundervoet , hoogstraete 
Callebaut , bragsche poorte 
De Cock, oadburg 
Moerloose (wed.J brabandst. 
PerJé, kraenleye 
Valken, by •. nicolaes-kerke 
[Verleyzen ^ *>"bandstraete TWEEDE KAPITTEL. FABRIQÜÊN, MANUFACTUREN eot. Fabriques dePoterie detcrre 
Fabriquen van Aerdtwtrk. 
Arens, waeystraete 
Balliu , buyten de brugscbep. 
Bousse , steendam 
Bousse, overscbelde 
Cocat, buyten de brugscbep. 
Laporte , brabanddam 
Lobel (wedQ.byscbreyboom 

Fabriquei d»Amldon. 
ffbn^uen van Amtldonk De Beer, tusscben muyde 
De Rudder , vrydagmerkt 
Duprez . slypstraete 
i^oprez Czoop^,buydevetterk. 
Gevaeri, tusscben muyde 
Cjrenier, slypstraete 
Huyaebaert , huydevetterkea 
"ye , voormnyde 
J-^^ys , op de lieve 
^«ys» zoon, meerbem 
Poppe, «cterUye 

Tbienpoat, ibids TJiopias , in dein ham 

Vaa Loo, buy-ileveuerslioek 

Tan Hoecke, bayten de brng- 

iche poorte 
Vereecken5brugscbe poorte Fabriques de Bl«u« 
Fabriqutn. van. Blauw. 

De Vos, . zakebandstraece ^ 
Hujrghebaert , hnydevetterk. 
Schoat^eeteo , vyf-wiod-gateo 
Stabbelaers-deMoor, lange 

steenstraete 
Vervaet , sceendam Lievet)s f wtd.) , boogpoorte 
Soinne-Pape » catalognestraet 
Van Bette , korée mante 
Van den Beighe , by ^t kleyo 

vlee&chhays 
Wilde, kaianderberg Fabriqoe de BaromètreS| 

Tbermomètres etc. 
Baromeur^ en Thcrmomturm 

maeker*- 
Lesy'^Peellaercy h. kerststraet Distillatenrs de Genièvre. 
Brandtivyn-stookers. 

Claeys , boogstraete 

De Baere , s» gilHsstfaete 

De Beer 4 holstraete. 

De Vos (LeandeO, nienwland 

Felix Cwed.)t beggynengrachi 

Pelix, conpure 

Fiers 9 ketelvestjen 

Gevens , veirstraete 

Langenrock , akkergem 

MaesCjoffó steendam 

Ottevaere, voormuyde 

]^ens, op bet nieuwland 

Saedelaere , nieuwbrngge 

Seth , meirbem 

Van Bambeke CJosepb ) , brug- 

schepoorte 
Vandersticbel , nederkanter 
Van Loo , bnydeirettersboek 
Van Melle^ nederkanter 
Van Pottelsberge ( wed, J > 

brabaoddam 
Vercruyssen , bolstrae^e 
Verpoest , coupnre 

Distillateurs, de Liquenrs. 
Stokers van Liqueuren, 
Bogaert, vrydagmerkc , 
De Glercq, nederkanter 
D^Ulle , veldsiraete 
De Moerlöose , brouwerstr. 
iFjaronz , korte ridderstraete 

ïé%Mi doakérstege Fabriqnesde Coton è tricotter- 
Fabriguen van Brey^katoea' 
Derönsseau', cbartrenzen 
Toeffaert , brabanddam - F«briq«e« de Chocolat. 

Fabriguen van Chocolat, 
Aelbrecbt ( jofi**) , cbanreiisc- 

straetjen 
Leclerq-Fourez , konlngstraet 
Leeoaert, bx>ogpoorte 
Vanderbaegbe - Maya , bra« 

baodstraete 

Moulins k Cylindre et 
Calandres. 

Cylindermolens enKala^ndefs. 
Braeckman , in den ham 
Braeckman , slypstraete ' 
Dan we , meirbem 
Haemerlióck , in den bam 
R.oeIants , oude veste 
Verplaocke,by de gaerenerkt Fabriques de Carton. 
Fabriquen van Karton-papier, 
Delrae , by de capiicynea 
Mabilde , visscberye 
Wauters « gewat Imprimeries d'Indlennes i Co- 

tons et Moucboirs.. 
Drukkeryen van CMtsen , 
Katoenen en Neusdoeken\ 
Alexis-Saavage , akkergem Cado, iKk«rgein 

David* s. pieter$-nienwstr»€i 

De Hert en zoon, acbtetsim 

pieters kerke • 
De Stoet ( gebroeders ) , buy- 

ten de brugsche-poorte 
De Vos (Frans.) groeaenbriel 
De Vos (Const.) augnstynen 
Loesbergs , molenaerscraete 
Poelman, zoon» es Fervacke, 

brabanddam 
Story en Vaerrfewyk', akker 

gém plaetse 
Van den öroeke-Grenier , 

pfincenbof 
Vanderwaerden en de Buck , 

brugsche-poorte 
Voortman, weduwe, ▼ógele- ( 1*4) Fabrlq. dfrFrifes.Coatiii^getp; 
Fabriqucn van Ooatirtgs \ 

Frijherdtn^ Baeyerij yZac'^ 

ming tn Sargien. 
rQinonne, brabanddam 
De Vos ( Leander) nleuwtatid 
Gernaey«Gheer8 , kleyn beg- Imprimerics d'ihdiènoeg , Co^ 

tons i Mouchoirs etc. avec 

méceniquea. 

Drakkeryen vanChitJhn.Ka- 
. tienen cn:^.tnct kopere plaett, 

Bossaert , In de charucusen 

Uraékmtn, voormuyde 

De Smet C gebroed.) » buyteo 

de brugCcbe poovte 
Pe Vos (Frans. ) groeoenbriele 
Loesberga • molen aerftraetc 
Vanderwaerden en de Buck , 

brugfche-poorte 
Van den Broécke-Grenier» 

prfnecnhéf 
Voortman (wed.) , ffloieimer- 

straete Fabriques de Papiera è Impii- 
rocr et k écrire. 

Pabriqutn van Druk* en 
' Cichryf'papieren. 

Coenraed - Mabilde (wed. ) , 
.. TUaoherye 
De.Loofe, &n den ham 
Delrue « marjolynstraete 
Maelcamp, akkergem 
Mabilde ^ viiicbeiyc 
VeriJ^yck', ibld Go'defroy, fpelleftraete 
Plaricke , flypftraete 
Sehelscraete , violetteftfaete 
Van Beneden , silvei9ttaete 
Vander «Vaeren , slypstraete Fabrjques'de l'ila er Rabana. 
FamqütfCjyaiiGêireh en Lint 
BanneWlle (wed.), cbarcretlbii 

hammeken 
Cafief, by b. ketfl 
De Giava , laogemnntc 
Ver(»atet • loon , vooranyds taJbrlqxLts de Oalont* 
Fabriquen van Galcihen. 
Grollé-Peellaert , kalanderberg 
Groiïé ( zoon ) , veldftraete 
Temmerman , vrydaf^raerkt 
Van Damme , schepeohoyt- 

atraete 
Verguld , verguldéohoofdftr. Fabrique de Verre. 

Qta'{en'^lae\erye, 

Speelman , kortrykfche poorte Fabiiqnea de Rota. 
Kam/lagers. 
De Vo8> zacymanastraete 
Mcérdaieh', lang schipgxicht Filatnres ei Fabriques. 
• de Coton. 
Splnderyen tn Fnbriquen van 

katoene Lynwaedtn^ 
Anthennes ( wedi } , ftypftn^e^ 
Banncville (wcd.)yGbartietirén- 

hamtoeken- , 

Bclforc • brabanddam 
Bossaert ( i^br.) i cbartieolea yrou- Cappaert « en wc4, 

princcohof 
De Hemtlenfie ; 

ftraeto 
Dclebecque en comp 
. venbiocdert 
De Ruddex (F^fla.J HP' 

ftiaete , ^ 

DeRnddet-Faelens, 8,pieteis- 

• nieuwftiaete • 

De Ruyck ( JO ©P ?\ «»«?"? 

De smet ( gebroed.) koiüa&- 

stiaece .. . , 

De Vos , gïoenenbtitl 
DeVos (CO en coinp.x s. iMi» 

gaucestiaete 
Eegermont • Ledcberg 
GUoiiU(Ch ), mciihem 
Goiefroid , by s. jacoba kerke 
Guinaid , Ledebei| 
Heyman, a.jporis-k— -.^-r , 
Eocsbcij^e-Viniot , dobbelalot f 125 y 

Cbppena.lFabriqnc» de Paï deColo». 
I tabriqutn van Ko^ff€flêa 
molenaei- ^ejponnenc Katoenen. 

Motie-Scheiria , hoogpoori* 
Mullié- Apeis , langemunto , 
Van Beneden , koeypoorte 
Vander Brugghc , «. pieter»* 
▼rouweftiaete Fabii^ne de Craie. ^ 
Fabriquc van KrylwUi 
yan Pottelshergiie , tichclrye Fabriqne de Cérufe. 
Fabrigucn van Loodwit. 
Depr^z, 8lyp|tr*ete 
Huygbebaert, huydeveiiérfc«i|_ 

Presae pont Ie Dra)^. 
La^tn-pérssi. 

den faBA Heyman, a.jpons-Klpouer 

Eocsbcrj^e-v illiot , dobbela- 

Loeabetg? , graevcjnkasïeel Marie liigbela , by 

Mainefle (gebroed.; pbeggy-j [ 

ncngrachi «. , j« 

I^aycens, in den ram 
Poelmanen FcTvacqnef,8.p*^- 

lera-nieuwatraete 
IgLofleel, gtoenenbriel . 
Van Acker , f. jooris-Wooiter 
Vinder Wacrdcn, bya*augua- 

lynen ^ 

Vander Woeftync-de Cuyper, 

augüftyncn 
Van Boogacrdcn , hoogpooiie Vé\ Hujfèl en cpmp., oude 

tefte 
Van Loo» geldmunte 
Van Loo C^O iccoUc<;ten 

'pleyn 
Vcrcauurcn, voormuyde 

Fabriqucs de 'Cardea ponr Ie 

coton ei laine. 

Fabriqiitn van tfUtoene en 

witUt Carden^ 
De Pauw, s, lievenaftraeie 
Ot té vaere , brabandda'm Fabnquea de Colle. 

FabriqucH van Lym. 
AUprt (wed.) .vóoxm^yde 
Beerlaere en con^p 9 meiiheiür 
DeCleicq, by h.^erft 
De P*nw , e. Ueyeasftraeie 

Fabriqneade Toilèsrayóes etc. 
Fabriquén van gefirttptt e^ 

gtdatmdtt Lynwatdtn. 
De Jonghe, weduwe, huy de- 

veiterken , 
Dé VosCLeander) , nicuwland 
Kcysenaere, mehhem 
Rynvaen, «. Hevensftraete ^. 
Segers, voormuyde FabrJque die Boutona. 
Fahriqiit van Knoppen, 
Boelaen^, ondeiftraeie Fabrique de Papiers*?neubler, 
Fabriqut van Mtubti-papier, 
Van Santen , veidft raete 

Moirerie poui étoöes de foye 

et autres« 

Moorttrdtryt van i^j/dt e» 

ajidcreftoffcn, 

Verplanckei kalandeibeig Hailfen. 
OUeflaegerM 
Ben^ brugfche poorte 
Biaeckman , buyttn de dam. 

poorte 
Brafleur , s. pictera-nedetk, 
Crombrogghe-Micbiels > brng- 

fche pootte 
De Snrgeloose, langemunte 
Impens , buy ten de dampooite 
Krepa » keyzerpooite 
Lippetia , Menleftede 
Speelman , oederkaitter 
Van de Putte , tot Meuleilede 
Van Hove i' wed. , buy ten de 

petercellepoorte ( ia6 ) 

Fabriqne de Pliimea a ëcrire. 
Fabriqu.^ van tSchryf-penncn. 
Van Roflëm , coopnie FabrSqnea deHuile è quinquets. 
Fabriquen vatiQ^inquct'oUe, 
De Sorgeloofe , Ungemunt^ 
De Ghand » hoogftraete Factenrs d^Orgoea. 
OrgelmatktrM, 
De Volder , in de meire 
F., van; Peiegem , drapftraete. 
L. van Petegem « ibid 
P. vénPetegem^van Heck,4l)id 
Verbeke , narcariteatraete 

MouHnt k Bois de Teintma 
Ra/p-molem/voor Verf 'hout 
Baligand^y colpaertatrapte 
Van Wyck » fteendam 

Fabriques ë*£ftame. 
, Pabriquen van Saeyette, ' 
Godefroid , fpelleftraetjen 
Serane, by het kaftcel 
Toeffaert , oodburg 
Toeffaert . brabanddam Fabiique de Poudre i tirer 

J'abriqut van Schitupotr. 

Cooppal en.comp. , tot Weti 
- teren 

Monlina ft écorcea» 

Schors - molens 
De Mooreneomp., burast. 
Vaa Wyck.fteéndam Fablrïqae de Méchea foufTrées. 
Fahriqut van SolfermwUkcn. 
Du Bois, fteeodam Fabriqn&de Carteg è fouer. 
Fabriquc van SpeeL^katrien, 
De Porre » gewat Raffineriea da Sncre. 
SuykeT'Raffinaden, 
Bracq ( P. A. D s. janavcatc 
Bracq ( F.) » buyderettershock 
Caaier.slypstraete 
De Meufcffleeater en conip.« 

waeystraete 
Mechelynck (weduwe) bn- 

banddam 
Neyt (]oach.) by de coupure 
Poelman « brabanddam 
Vander Meerach, alypattaete 
Van Goethem» lievegang 
VanGoethem (J^B.) drapftraet Fabriques de Chicorèe. 
Suyktry^fabrlqtLcn» 
Buiesu , QUdburg 
Lefebure , walpoort-brugge 
Sibille, vyf-wiodgat Fabriquc de Café^chieorée. 
Fabrique van Saykerey-kafé. 
Vervact » steendam Fabriques de Tabac. 
Fabriquen van TaJfak, 

Blauw , vrydagmerkt 
Chevalier , veldstraetc 
De Boever, marjolynstraete 
Descamps - Ipens , grocnfcl^ 

j merkt 

pullacrt-de Muller (wed,), 

1 bnd'augnstynen 

^Fooieyn , bewiemeikt ( ia 
LoQvier«De!aiioy , s. pleterr- 

nedcikanter ' 
Schemtit-de Rym, oyeifdielde 
Semet-Desclée ( wed. ) , abnt< 

hamftnete 
Van de Gehuchte , op den reep 
Van de Waile , wagenterftr, 
Van Oottegem, vrydagmeikt 
Van Rullen , kalvermeilu ^ 
Veihegge , hoofdbingge 
Veiscliuere , langemanto 7^ 

Fabtiqnes ^e. hvilc de ViCfioU 
Fabriguen van yitriol-oUk. 
Claes, nedeikantez 
De B.addert lekc Fabtiqnes de Pipès k faner. 
Fabriqtten van Tabak-^pypcn, 

Aerens , vaeyflracte 
Lobel, tykftraete 
Laporte, by de capncyncn 
Verbrnggen » abeellttaete Monlin k Fonlon* 
Slecnwagen , by de ^aabtagge Fabrïqnes de Boagles. 
Fabriguen vanfFauc'kcirsen^ 
DeConinck, 8. anne^kapelle 
Diericx (ved.), houileye 
Heyman « qverachelde 
Hoorebeke» virydagmerkt 
Verftraete , oudburg Fabrique de Toile diée. 
Fabrigue vanToilt cirée. 
Vervaet , fteendam Fabriques de Tnlles. - 

Fabriguen van Tut. 

Ensor GaVnble en coAijp. , op 

de reke 
Leiberghe* kiommenval Fonderies de Fer. 
Y^er-giettryen, r 

Anffens , wyngacrdsiraete 
Gyfelinck-de-Meyy theresianea 
Hifétte , ( wed. ) buyten de 

dampoorte 
Phalcmpin, by scbteyboam 
Vooitman , vof^eleaanis Fabriqne de Conleut. 
Fabrigue van Vervfen. 
Rommel , buyten de brugache 
peorte , op Roygem Fabtiques ou Telntureries de 
Soie, Toile eic. • 

Fabriguen ofte Verwerytn 

van Zyde » PFblle en^. 
De Grave, sllveriliaete 
Gruloo en de R 00 /zUveistr. 
Joubeit*. ketkeftraeijen 
Kaf ka, ypeiiltaete 
Roeland, oude vefle 
Van Aniiy^c-de Wacle, lil- 

treiatraete 
Van Hen vel , voorgcborgt 

biugschc-poorte 
Veri;alt , op den reep 
Vciplanckc, drnyfsiege * Savonneiies et Salines» 
ZouU en Zeep-%iedtryen, 
Bcaugeois-Nuy ttena, steendam 
Bene , brugfche poorte 
Braireai,.sederkaDtei 
lye Breuck , platten ftceget 
De Buck, bUTgftraeie 
De Oraet , biabapddam 
De Gr»et, zoon» vyf-wind-gat 
Del vigne-deW cver,kcyzeiftr. 
Dufoiir, vyf windgaten . 
Kill^om , butgftfaeie 
Moriau C wed.) , vyf windgat 
Paret, violettcftraete 
Ronse , roode lorreairaete 
Speelman» nederkamer 
Van Affche dcMeeftcr, kleya 

beg^ynhof «..,., 

Van Ctombrugghe . Michicit , 

brugfche poorte 
Vcfkerke , by •• anno kapell^ 
Vos » nedeikautei 
Watexloos » bargstxaete , ,:^laachifli^riies d^ Fiif . 

Mcekery^ van, Q(c^rt^s. 
Beyaert , bqf yan j-aevefoèioot 
De Raddei , op de leke 
X>e Smet» by bet jrabot 
Van den Geerde , ia *t berouw c >*? ) -Btanehifleries de Toiles. 
Bteeketyen van, Lynwafidfn» 
Aelbrêcht , op de reke 
Vayaért, hof van raevclchoot 
Biaeciunaa» in den ham De Beer^in ^^ beWfdére 
De Radder « achter de belokt 
Dhul^er C w^ed. ;« nnydkivefiê 
Dry Yer-d'flóoc » niensvland 
Nuyttena. mnyckbra^ge 
Segaerttlbid ^' Blanchifl'/er|ea de CUe. 
Bleektryen van fFaJth. 
De Goninck ^ s. anne*kapelle 
Dick, bagatteatraete 
Diericx (wed ) » hoatlcye 
Heymao , by 8. annc-kapelle 
Van Hooiebeke> Trydagmerkt DERDE KAPITTEL. M A G A Z Y N l E R S. Magnfina de Batifte» Toilede 

Cambrai et Li non. 
iiagaxjncn van Batift » Ca« 

mtryks en Nculdotk» 
Banneville . Teldftraete 
Beya , ibid 
Baena, holatiaete 
Bu&haert (vedO t ffundberg 
Corbifier , onderbergcn 
De Mcy , ibid 
Donkerkiokke Jo£ , kooin 

merkt 
DaiDortier*Lre]oir , geldmnnte 
FoYmond (wed.) kiaenleye 
Figaire , langemnnte 
Hemelaoet , vrydagmerkt 
Lathanwer, Teldatraete 
Lernoua-Hemelaoet» vryda^j^m, 
Maaaart , )of^ » aauter 
Tack , kinder., majorlyoatraete 
Van Ooorselaere , koor n merkt 
Vao Paemcl, vrydagmerkt 
Vernack - Nechelput , iang' 

munte 
Vincent, veldftraete 

Magafina d'fitoffês indigènea. 
Affaga^ynen van inlandsche 

' fabricqgoederen, 
BekaQtt» $aerêamerkt Bekaert (wed.)» kamerstaete 
De Jonghe, ooderarraete 
Lambrecht , viydagmeikt 
liOeabcrga » alnyseken 
Van Beneden » bieydelstcge Magafin d'ÉtoflFeg d'or et d'ar- 
gcnt ponr lea omemens d'é> 
gliaes. 

Magaiyn van Roude ea 
XUvere JCerk-floffcnm 

De Smet ( wed. ) » manolyatii. 
DeleapanI , wagenaerftraete 

Magafina d'Ëtofiès de fo|e etc 
Maga^ynen van ^de Stof'^ 

fen enx* 
J>e Smet (wed.)» marjdlynftr. 
Damont*van A^erbeke , ioid 
Dttmonrtier-L^loif» geldmante 
Ëireraert» mcire 
Masaart ( joff. ) kanter 
Vincent, veldftraete Magafina de Marehandilte 

d'AIlemagne. 
Maga^ynen van duydfihc 
Goedcrenx , 

Kellei;, hoyaeid VjoS) Geverbergen '' 

Cippel , ^ tot Lokeren Maiasips de mardhapdiies 

angUises. 
Maga:^nen van tngtU^t 

Goedtren, 
Braynawyck i bargjBtraete 
De LatbaBwer, veidllraete 
Dumortier^Léfoir, H^ctdmunte 
Lasdio encomp. , irrydagio; 
Loesbergt , wed., by den berg 
Maet«Tnnck » ouders tiaete * 
Slattr, lingè ineife ' 
Van J>anime ,.veldftr«ete 
Van Hoorde , hoogpoorce 

* Magaflos' de Bijouteriea » 
' ' Mó3es' étc. '., 

li^agfi>^n9^»an^JSqüuumtt « 

nieuwe Moden en^. 
3uiga9 veldftraete 
Bouq^u^ C yved. ) kooininetkt 
Cottvreur» kalandeiberg 
Dael-^obin , vddatraete 
De Giaet', apixneacr^ece 
Delviiene, kalandeiberg 
De Maziere» ▼eldstfaete 
Pumpnt-van ^aveibeke ^mat- 

jolynüraete 
Everaert (joE)* meire 
Oroasé-Poefaerc » kalandeiberg 
Jufte , koommorkc 
Lamoue, koeyatracte 
Len^et» veldatrapto 
LoQiSy onderbergen 
M^iss^t ( joff. ) 9 panter 
Meuria , zooneftraetc 
KolUei ( wed. ) vcldstraete 
Sanglan» by den kamer 
Segaerc f wed. ) t drapatraete 
Tack , kind. , majorlynatraete 
-Teizwel-Booqué ^ Teldstnicce MagaalB de Vinaigte A» 
Biexrt. 

Maga^yn van Eier''Aiyn* 
Goethals, watcrmolenbrugge 
Tydgat-y %, piètcrS'Sieuwatr. MagaQo C^^^pot) dii Vipyigre 
de la fabrique de Lonvam. '• 

Dtpot van den geiuy verden 
' mjonyn-A'^n der' faórique 
, van^JUavéi^. ' ' \, . ' 
j panon , d^ongenbof MagAÜBff de Brayera. 
MagaijneM van Breuk* 
Banden. - 
Dart ( wed. ) , veldftraete 
Godefroid « brabaDdftraeie 
Libejit , botermerkt 
Verbeek , by al michiela Magafina de Cilfial, MicQixp 
.et Veires. 
Maga^nén van Cri/ualf 
Spiegels en Glaien,. ' 
Dacckengny, ktuysftraeto 
De Coninck , kauter 
Goetaerda, -vetdstracte 
Hellebautt .fierreftraete 
Houdet (wed.), donkerftege 
Idenii % kleyne «köocnmeikt * 
'Moysoo, donkerftege- 
Preahom » ondeibetgen 
Xro^aaext » geb. , vildersti^to 
Van Loc , tleefcbbnirabrogge Magafins de Paifmneriea. 
f^JUaga^nen van riekende 

Goederen en PFateru 
Dtel-Robvo ; veldfliaete 
]3aog1ót , by a. bacft, 
I>e Graet^ ^onnestraete 
Xageye, veldatraete 
ydndexlin49n t kooionetl^t; Magafina de Faladce et Pox« 

celainea de Toüinaf. 
MagaxynentvanKklkytmvert 

en doornykjth Fprceleyn* 
Barifoen *, kujnperitraece 
De Mey/ onderbergen 
Houdet , donkeratege 
Idens , koprnmerkt - . 

Lanjnien8.de Nobele , acbtw 

de paele 
LaQgeof ook , by de daaipooit^ 
Maeaman , vleefchhayabiaggp 
Malféyt » hpogpoorte 
I M«wftftjfie , iBypftraete 

• L Mt^9^ beg^ieiwrtcht 

Mof$on ,^\SonIteiftege 

Vaii Loo, ^è^dihoysbiiiggB Vin den Brp«d6f ^ GwmJtr, Jla^^p^ncri van KAèk^^ 

Kalkfchuci(fn. 
Bq|9, iindeleye 
Duplex , haydevetters-faoek 
Fermondt, op de lieve 
Rcyniérs, tykftf&ëte ; 

Migom , C09achea ^pM^ ' ^ 
Vexiiaeghe, nieiMvhtod* ' 

Ontfanger der Kmlbi^fiys, princenhoC' 
Vander Waerden en de Back. 
„ by d*jqg^wjMi«i| 
Vander Woestyacdg Cny per . Ma^vflas de Cotons impHiiU$y 
Zndiennés ^c. 

JMMi<9> amfnoAciateltrteté 
Banneville IC'WedÓ, chartreu 

Beya » t«l)lftta«fe 
Bae«a« MiM«tt9 
Caeneghcflor , di-a|)ftMBt» . 

De Heif aa^ooiiy opévnpoeil 
Delcbecqo* sa entny., «oife^ 
-'btaiM;^ 

Dê ShM <ifri»]K>6d ^^lEQofa»- 
nraete ^ lapeeileenftraete 
VAi ütttT&e. ötfderRfaetc 
van Hoorde , oDo'gpoone 
Voortmin (Wed.) byliet belfort 

I I 
MBgrfbs de WupB de tónc. 
^f:fawm van mutiie 

Bartseea<SiKMi:) ^tnypeiair. 

•raynawyck,||>iV^.t»ete 

De Cowflcl , kauter 

De H«t en aoon, op den peel 

De Hett (jg^ro^dO. borg- 

atraece ^ ^' » 

Delebeeiiaa «a •entop. , ttim. 

brune 

De WUi4er.IllefiSter,'princeali. 
paiwU, ieÉffeateenptitete 
Ginets^ gtettsdM^t 
praa , bf éê ritve 
Haeji^ei», by «.^aefaf 
] Iierbekt. ^ran 46n Be«i4e . 

honobrtel 
IMaMi&iiiiifft Y eMMInetr 
Malfaii Cwed.)* l^eogpeorte 
Hredhoü , «ndie^vteed 
Sel%è^b4«eleff8«ftmtQf8i, • 
geldmanie I>« VaciQ^ 4lreti9eohif i Van Canegstnnn ^ iffi«ipMteete 
2^ Vaa f P. ) >gfoQDeDbcieki Van den Ba«M!ie,%. nncbléU* 
ö« V«w XOettft.), 4)y d)ugaf-^ „ «raete tyncn Godefroid , kelrnniélkbruggie, 
Jatbt , ived. de "Stoop , kwm-' 
leye 

iiONeberga , in dt 

ftraeie _ 

Loeabeige ( wed. ) en «eppi.,] 

by deo 4>ecg ' 

Morel Poelman $ baftoraiftr. 
VoeiaaiT) , aoon^ en <Fci«acq>ue. 

violetteatraete Verba«glfe«Vftnpé«ike 

monte 
Ven^aef , 4ivptM«tè 
Vewpoye , ^rediktsslef e 
<Faiim W«e , .oAdttkiscfe Marchands Dra;pïer8t 

i Ba1|to-i>f CeaierW 
; fiarts^<ia«iMiyfAri 

»«ry en Veeraewyk» fltteï-f Burggraeva, ^i^emuntt 
»« plaeiiB Sy^Her , l^öoanowte ^ 

Van Akker-MeeMMQ t #W*,'iDe Grave- Veïdimn' vêarl» 
by de «klaoeaicUfelktoMS <& ?\m& . *^*^'» • ^»*« C 131 ) J^ Weeidt, ibid ibid V|^ S».uftèp., v^l^ftiaew Djfjc}o^A^Wkd,c-r||iW • )' 
Du Cb^oe (wed.) |bid 
bii^cn.oy p te pti;j,u 
EraTd-vaD-Serckhave , hoo^ 
Hovfert. langeti^te 
Jobert,. kerkeHraeijen 
LescheTaif), «!iirj^Vyn9tr«ete 
tJtbtéM I tofio i^vdecftfMKe 
Mosslaen * ytydtgtitrfct 
Oactive . langematite 
PoUM.ibid 
Swpe^ «.iansftn^ie 
Stmoens» brabandftttete 
6iobbeYkef8 , kortemunte 
Stoopa , drapft»aete 
-Yiewe , langemuote 
Van Bcveien,manolytiftfactQ 
Van^n Abaele, TOldHraete 
^ atcant , 'laogemnme MagaOot de PtpUra i ^cxlto 

ft ft imi^fijSker. 
MAgA%yntn van Schryf» €it 

Begyn, «fpelbrugge Bo|aert-dV Cleicq « O&det- 

P«l{iie , jnai9^09txaete 
De Pauw» flyplbra^U IMbWAOPs dj» afail^e. 
kaUnderbefi Magafins de Pendules. 
Maga^nei^ van Pcndul^ 

Brebatt» l^^ndeiUerg 
De Conli^lc, kfiutec 
Hellebaut > fterxeftiaete 
Hellebuyck , pe^ercellcpooite 
Piedhom , ondérbeigen 
Roemaet, velditiaete 
Verlindcn^Ciiudde , maijolyn- 
étiaecfi .. tme , kaUnderbcH; 
iPoriöia , by s. bf «• 
Thbrnaa , ajayitïef' ^ 
.Vattde Weghe , nedeikamet 
VcrtiOfOn , by het belfott J^giÜnp de Potafle etc. 
^ Ma%a\yntn. van Ppï- en 
Yptn-oJJchcn» 

Calvo , violetteftiaete 
JEfrgcrmopt. viydagmeikt 

d'acajou etc. ' " 

Magaiynm van acajout 

: Mtuj^cnten^. 
De Coniock , kamer 
•©eiuelle » «;juob«-cieiiWStri 
Duvivier, majoiWnftraete 
*fleddcba««, alypiraete 
Hellebaut , fterteft«aete 
#r«dftoiB » predtke«e 
Kc|?naui, m^rJQ^yuftfWW 
9l«Men% » •hoogpooiift % iHaeft ^ «andberg . -TT- Magatioa depapiers ft gieublex. 
Cnotkaa xt » TJiydag^eikt T^^agaGna d'Eftampca, 
Maga^ynenfV^n Printen» 

Dujardlo , ïonneftiaete 
VandèKefclcftóve, kbttè xid- 

dersuaete 
Taasato en cpmp/, Téldftxaete 

Magafifis d^^ux^de Spa etc. 
Magaiynfip- Y^P'^fJ^" ^ 

Coppena* bepne^^ 

De Br|uwex njkn lAaldeg^n » 

veldstraete 
Eyckera , by f. nicolact* 

kerke 
Ivan tokeicn, ytldftrteta Depots de Chicotée. 

Dtpot van Suykay-kaft 
DeMulder-Morcier, piioóeDh^ 
Le Ducq , burgttraete 
StobbclfteiiKle Moor, iieeoftr. C 13.? ) Mftgatins dc Tapis, Conrte* 
pointes, CoiiYenarQs etLi- 
térie^. 

Maga^nen van Tapyten , 
Spret&if i9oUê Sargita en 
Étddtrytn. 

Cohen en Levifont beeliemerk 
De Coninck» ksuter 
Oroffé ^ veldftriete 
Predhom » onderbergen 
PuHdx , Itngeibunte 
Yan Brée » koainKftraete VandecBeke, walpo 
Volant ( zoon > , 
itiaete Magafiot de Qaincaillerie. 

Maga^^yncn vari Tï^envcrk 
en QitincaHlerie. 
Baets , gioenfelmerkt 
De Bieve » znyvelftege 
B«rrejaa8 • bnrg^raete 
Boucqué (wed.) , kortemiinte Magfifina de Fer en barres. 

Magaiiynen^ van J\tr in 

ftavtn. 

pe Brabander (gebroeders), 

iiypniaete ^jwmv^n^^ uuuc vuwmeTKc 

Dq MuLder-Mortie^fPiinccph. Terzweil-Boucqué,ve]dftraete 
Ducoalombier, itoogftraete i Vanden Daelen » kalanderbéig 
De Smet, vrydagmcrfo [Vanderhaeghen , kraenleye Cafteel,,iaeyftege 
ColaoD » koeyftraete 
Coirod , zoon ,' veldflraete 
De Cooiog-Lannefta (wed.) 

niaijolyn&raeie 
De Hondt ( wed. ) brabanddam 
De Winne , zonaeftraece 
Dhuyveiter -de Block , Yiy^ 

da|flMrkt 
Davjyier, fiiroenfefmerkc 
Fierena, beggynengracht 
Latenr-de Bleye, vrvdagnkerkC 
'Meyer, by de brngfchc poorte 
Rombaut, brabanddam 
SyiBoens« ónde vlaamerkt VIERDE KAPITTEL. AMBACHTEN. Teiotnriers en blen. 
Èlaiiwvtrwtrs, 
Braeckman , io bet berquw . 
Gruloos en de Roo » zilvex< 

firaete 
Malfeyt (rwed > hooepoorte 
Ondereet by h. kcrff 
Itpelant , oude veste . 
Scheirens , oudborf; 
Van Brabander, princenhof 
Verplanoke» druySitcge • Imprimenrs. 
Botk-^rukktrSn 
i^egyoi tipp«lbitigge Bogaert-de Clercq , ondeiw 

lïraete 
De Bosscher en ^oon ,, cata* 

logncfiraete 
De Goefin-Disbeeq, najov» 

lynftraeie 

De OoeOn-Veifhaeghetfaooft- 

poorte 
De Goesin C gczuftcrs), veirle- 

plaetfe 
I>t»llé, (wedOso'ansfliaete 
Fernand , te putte 
Gheyadaele , slypatraete 
Hondin, catalognefinietP 
Foelman , Jioo^pootic Snoeck, ▼feldftwte 

Stéveoi koommerkt 

Van de Kerckhovie, koit? nd- 

dentraete 
Vander Schelden» ondeiftraete 
Van Dooifela^re , veldftraete 
Van Paemel > OTerfchelde 

Librairea. 
Boekverkooperi. 
De Pauw , flypftraetc 
Pajaidin , zonnescxaeto 
üilUct , gcwat ^ ^^ 
Mahne, nedcrschcldniaete 
Van de Kerckhove, koite 
. riddemtaete Relicurs^ 
BDtkhinders» 
ButIo . oudbarg^ 
Cutsaert , boogatraetft 
\joxx\9 f donkeratejse 
Penneman , iriolenaerstTaote Brafleur8,tant4ie bicresbru 

nes que blanchcs. 
Brouwers ♦ xpo in witte aU 

bruynt bieren» 
!B«kacn, velditraece 
Ble (de), vcirftracte 
Blanckaertt wèd. groenenbnei 
BloromaeTt > sluyzeken 
Bove , brugfcbe poorte 
Claeys , in den ram 
euignet-Milcam, lilverftratie 
De Back , plaiten-iteeger 
DeBtick-Iloelandc9,8teeadaBi 
DeKeukelaere, kaypetftraece 
De Meersman , fpeïleftractjcn 
De Meyer ( wed/) , houtbrwl 
DePlanckc, cykstraece 
De Kiidöer , achterleye 
Delfande , becfteraerkt 
Dtt Four , brabanddan 
Da Fout , vyf windgaten 
Felix , aoon , coupure 
Fcanck , steenstraece 
Góethals , waieTmolen-brugge) 
Oraeve ( de ) , s jacobs-gods ' 

tuys 
Hoogltoel 9 lleendam ( iS^ ) 

IrïanasenSf in den ia» 
Lammens , s. jans-vcfte 
Lcrbcrghc , veldftraete 
Moleneere , steendam 
Molyn , nederkauter 
Molyn , gaerenplaem 
Moyard, cbarireuseohammtia 
Newberry»muyokbiwgge 
Peetcrs, platten^ftcegec 
Raes, ibid 

Rubben , gaercplaetseken 
Saeyman, hoogstiaete 
Schauwenbergbe, achtcrleyt 
Schauwenberghe (aoon) , flyp- 

fttaete ^^ ' 

Speelman-Geeraert. akkerstr» 
Stockman, meiihem 
Siory-Nuyiens , by de brugsche 

poorte 
Tollenaere ♦ v«iritraele 
Tydgat » «., pietera -nieuw- 

stiaète /. ^ , . V 
Vati Banbeke (Josqph) « by 

de leugemeete 
Van Crombrugghe , tusschen 

't pas 
Van Beerlaere ,' ateendam 
Vanderiiaeghe,brug8chc poort 
Vandci8ypt(wed.)»kctelve«t3e 
Van Loo-Blommaert^ huydc* 

^ettershoek 

Vander Meerfcb ^ beatorm-i 

gtraeie ^ .. ^^ 

Van Pottelsberghé , bTabaod€. 

Vandei Si\iyf-van de Velde , 

hoogstraete 
Vandet Vennet, in bet kasteel 
Vanden Berghe » princenljot 
Van Lommens, vioUttesttaec 
Verniers, nicuwland 
Vivé , by de lieve 
Wademont , beggynengracht 
Waldack, tyksiraete BrodettTS» 

Borduerders. 

BorrBinans C gezusters ), s. Ife- 

vensstraete 
De Mets-Ridderbosch , hout* 

iDenglOt, by s. baefs HuvKe'iTb^Vrt^'^liporftehttyzenï^ , vcidsiracte 

HuyS i s. Pictcrs-p'.eyn ^Lcrnous , koeysuaete -,..(^94 ) Souple* , txT^ifneltra^ 
Witcenberghe , ifcnidföriel^ Tordean de Fil. 

Omr&ntwynéers, 

BanneviUe C wed.) , ofaaitrea 

. aen^hainaekea 
De Grave , zilverscrtAe . 
B.eiiter||;heai iwed.h'burfstraet 
Thomas » chartreuton^htVB, 
Vtn Bcerleic , ticnelrye 
Van Qhcldeti biabandcbmi 
Van Paemd , viydagmetkt 
AVautecs , /(evat 

Fondeurs en enivrft. 
Gtelgieters. - 
Belfort , bandelo^leye 
Chretlen,' Uogei^ichipgraclit 
Lemaire ^ io den ram 
L'épée y b. aacramentstiaetjen 
Verplancke, veirgreppe 
Volant > oudbarg Graveurs sur Vertti. 

De Mey , onderbergêa 
Geeraets , annondateètfletö 
Moyfon» donkemege 
TrofTart ( g(;b. ; , v ilderstraetc Battcur d'or. 
Goitdjtaéger, 
Ledeat, beggynengracht i Ciseleurs en or et aigènt. 

Qoud- tn Ziipttmdfyp^s. 
De ^aft , h* èücraniematraete 
Dcvry, viblrttfestraete 
£>cvry, gaéïWiflïferkt 
Koelants • kind. , koornmcrkt >e Broyhe, veldtitete 
Je Curie, gtoenfeïnwiki 
Oé Ie Ha^e, langemiiQta 
^e Novelle i bogaeidftiaeie 
)ore » langemante 
)-liari , le^ 
^'iejckx, konemanfe 
GyWitïckXwedj » gttsttm^ 
merkt ^ 

Loridon. Ié«j«»n<lté 
Onghen* , %^ïlft|«9ttf 
Roelanda* kïtid.4 koonmnettof 
Schockel, pepeyftrtvte 
Van BhHereti , öiideiftfaete 
Van Braotég** , kéne jnunte . 
y™^^ Haeghen , langendiiiin 
Vander Maeren , ibid 
VanCuyck. borgtifgeie MarchanA Cbapéliera. 
Hoedenmaektrs en Vtrkocptr*^ 
Bolle (van),donkerftege 
Borremaiis-Ledacq, zny velReft 
David , langemonw , * 

David 9 sooD , ibid 
De Muyt» flypflraete 
Desmet ^ yeldstnete 
£yera,t. pictofa nedéxkavut 
Eyeia (B.)f'iWd. 
Goffianx, vrydagmeikt 
Le Dncq , ferpentftraetjen 
Lefevxe , wed. , giöeDfeinierkl 
Schoonbeke« hy a.jacoba 
Stobbelaere» langemiime 
Taveinier , marjolypftraete 
Vlaeninck, boy^erd 
Van Haute , vrydagmerkt 
Van de Vy vet % langemoote 
Veioaere , ibid 
Willems (F.) , fbid OrPbvrca. 
Ooua.' tn Ztlvcrfmcden 
Baert^ langemunte 
Wrebatt , wed. , Sbtd 
Cappaert-Braem , ibid 
Colpaert, by d*onthooidb»%ge 

Coonc , Ungeqiante ir^aaQu , Keceipoorie^ 

l^e^Bast, hcyiig aaciijwot- Maertens , langemunte Hoilogera. 
Horlogiemadters. 
Brébart» Kalanderberg 
Ghelceda « rccollecreobiQf g^ 
De Gelaa » kortemunt 
Eggerickx , langemnnte 
Hellebuyck > petercetlepootte 
l^^artena , donkeiflcge 
Madou , ketetpoorte MoKiei, vekleplaetfe Mortier » 1^ ée liugemom 
Pacqoet,, TtUfitaet^ 
QiuiMHioi « bOMSKintfkt 
&oMMe(-niee|^m » Teldftr, 
Vedindeti ^ fcott énderbergen dis^^ COGI 

De Verlinde» • 
^fDfltneie , nario* Tenoeuft et Corxeyeiin. 
EuydepettÊm^ên LtertouwerSi 
Bftuwem, nienwYand 
Cs^nnille» by sclireybooa 
Ue Molle f Tdrleplaetfe 
De Molie » fljpftracte 
GreiKeri tiietiwtand 
Lentsheere » bnydetetteiken 
Vineent'vendeoptae, holfiraei 
Vinceot » oudbnrg 
Vincent -Claeyt , ▼rydagm, 
ViDceik*De MeeiMstn » fteeo- 

daü 

JouaUUetè. 

juwetUtrK 
Baert • langefDUflte 
Beyaert , onderbcrgen 
Cappaert • Braen , Kioeniëlm. 
Dael , yadex , keAcataete . 
LertwTge', mario^ynstraetc 
Loridon , Ungcmnnte 
Saai , Veldfiracte ' 
Scbokeel pepersttaete 
'J^^er%ttttr van Dinmanten. 

voor gla%macktrM* 
Helkmana » kauter n.» a8 anrante' 
oQdbptf De Mdr,.biiïg«raetè 
De Smet , bc||m»eögfacbt 
De Naever. vettlcplaetae De Naeyer, vehlcplaetae 
QtiviTier, gtoenaelmeiki 
Duvivier* naijplynstiaete 
Lippena» biebi«4dam 
NctttMeBBC » •• pieteM M<fl« 

ktutct 
Teebast , fcoite oieice 
T*felt, op d«D poel 
tVM GeUef , beggyiiQns»Kit 
Venneire , br-b«^ dobbe» tipt 
hooitrMtirytn mttpwrd^^^ 
Cocquyi-Oyfeliiick,geldiiiiinlc 
^eetteaoime , iiedcrlntKeir ATpenteuTS, 

Eenen « pekelbatiDg 
Goetbalsi btnrxftraeta 
Le Begue . bontleye 
Lequeue . langemunte 
Swuei , (ange fteenatiaete ChaadrOfitiiera» 
iLQptrtlatgers. 
CaHón, donkeretegê 
Hebbetynck ( ved. ;, vryda^ 
^f»eTkt 

}oollènaC*«d ) f gneTenkitt. 
M^flet , iriy^diiieéicrkt 
Vao Bfebeol (fwedOt veld 
' ftraetc 

Van Drieeachef wed.) , rrf^ 
dÉgmerkt Mt^caeieiens. 
JMecAiucf - maefeer f. 
Balfontt , wetermolenbrugge 
Cbretien, langen fchipgracbt 
De Graeire , ketelpoerce 
Hrfelinck 9 bceltemerkt 
Hurel t bcngfdto 4pooite 
Wantcm, getuEOttd.» nieuwen^ 
hoflich» Plombieia et Petieia d*éuki. 

X^ooct- en 7lQ*^k<€ri« 
Bexnaerts , hoo£poo<ie 
Cafcwe, grocnlelffietki 
Cardoa , kdeyflraü» " Deffidatenrs de Facroos k Den- 

telles. 
Patroom^trdcrs voor Küi^tmi 
DcMetè*Riddeibercb,boiitky 
De Turck, ainynUye 
De Wilde, b(4airaece 
iCeynftKHa(wedO % hontleye 

PefotNa «t Veiilasetiit de 

vottnrea , app^rtèmens etc. 
Schitéers én Vtmitten van 
voUtirtn^ appartemtnun en^. 

BoHe « in de m Ure 
CarpOtler t t^iaacheli *lpa» Hafrelamn^, faombrtd . . 
SchcTcné , priDcenhof 
V^n den Abêele, onderbcrfén 
Waicaot , lierpelgtege, by de 
cazerne dér oaiéchaasséQ 

Batcliera. 
. Schipperi. 

liippfeiW , L.., key$ttpöorté 
I-ippena , J. , Ündeleye 
Lcaöcoart , j. , jBetollecteobr. 
lMi«8 , peperatraete 
w 5f *«* » J» • hoydavetièrahoèk 
Jja^ï» J-i ï^ekelharing 
Ncyt, a.ate. Agpecte 
Stcvena^ T., dry. lindeleye 
Stevepa, P,,. viplctieairaete 
vanderhaeghen , f*., lindcleye 
Vanderhacghen ,F., retöllcci 

leye 
Vander Slays, P., pekelharing 
Van de Waele, C, pleyntjen. 
Van de Wacle^ G.» rccol-ieye C 136 ) 

Thomaa^ ilnyöleye. 
Voimron. iy het bdfort 
Van de Weghe, nederkaotéf • Dörenfrs. 
i. . Vtrguliers, 

?Jl!!f.!l''"??y' kruyaatrtete 
Labaat, koornleye 

Memmcl bur^ttaete 
Pa'y8,schipgracht 
VerapicjjeU slypatraete 
T^^eyer, annionclateftraete Van dé Waele V'j. , buytea 
ae bragrcl)e pooite Ariificiers. 

ClaUs, kraenleyc f 
Maear langen f chipgracht 

Armoriera. 
- WaptnmatktrÉ, 

Montagae.donkeratege 
Koelandc, geldmunte Confiroctema de Bateaux. 
Schipmaekers. 
De Coiter , by de betoke 
Pe Laoiheere.beireatege 
Pe Smet, brugfche poorte . 
Vanden Hende, kleyn mèifhcm f Monlina k Tabae. 

De Cleppel, abeelftraetö 
De Voa, lakebandftraete 

Kpin^liera. 
. Sptüemaekeru 
Danzette, apoftelhuyien 
GalTée, köJEynjenaftraele 
Jtieflauw , motiieratraete Ciaelenra e o Fer. 

C^hnltjaena» gerdnaunte 
Cario, fteendani 
De Brabander, quaed^aiü 
öe Vray , överfchelde 
De Vrayj gaerenmetkc 
Weaner, houtleyc 
Hifeiie ( wed.; , predlkera|e#é 
Laurent , kocysiraete 
Pula, kruysftfiete 
Vaji Qnekenberge , 8. jacóSé 
iiieuwftraete ^!rn?^'ËM.%«." Danckengny , kruyaftraeie 

Tailleura de Piearê^ 
Steenhouwers» 
'^ilïe , kalanderberu 
Pörtoia, by s. baefa Maltreade Mufique. 
MuficqrMetfièrs, 
Andries, bjr armichicla 
Phollander. by h. kerst 
pcferrcz, muaicq-mcester Vtk 
het koninglykcoUegie , op 
I a. jana-veate 
pe Aley , by s. baefa Gabriel8(J.)engelandgat 
HanOena, rain Orijaniftea et Maïtres de Piano; 
OrgtUfflen en Pianomeefitrs^ 
Aifteia , ygerllïaet* Ahgclct., è. pWtecs nieuwe 

ftxaete 
Dobbelaeie^ ovcrschclde 
Eimel» pekelhaiire 
Krcps , Yiydagmcikt 
Ruylof , oudbiwg c m') pan de vier pHtnkire pdté' 
chien van Otnd. 
Kathedrale kerke van s.ta^ü 
De Mey, by $.Btrft,*wt« 

Somers, 2000, ibid Vaftensavonds • ooroftrtete VioloDS. 

Violifien. 
CiiTelle , in de meSre 
Devigne » op den ïeep 
DcYigD^ » oudften > ibid 
t)cvigtie , jongftcn, ibid 
Dobbel are « ovetachelde 
GabtiëU , beggynengiacht 
fiaoffens, lam 
IVlaniUus , achter dc paele 
ManiUns , «óon « ibid 
Piévot , lioge iDcire 
Springaél , s. pieters- nieuw- 

Vander Maiide\ , schoke- 

broederaveftjen 
Vaftensavonda , ooTeftraete 

Violoncelles. 

Éas 'Violen. 
bevigne , hoojipooae 
D'hollander , h. kerft 
Gabiiêls , beggytiengracht 
CabriclS) cngelandgat 
VaftenaavondSiOoieftiacte ^ atraeté^ orgelist 

S. Jacobs, 
Van Bocktel , fteeDdam» «aog- 

F.ileyiof* oudbnrg, oigelijt 

5, Michiels» ■ ' 

j. Gabïiela , lOon , cng«ttnd- 

É.^1om"Sr2^o"" maijoiyii- 
straete , oigehat s 

i. Salvator » ge^eyd H. Kerst* 

J. D'hoUandcr , ^ aalvator-- 
'etiaeie, «"6?®^*^' «,«,- 

A, Bonnet, by den landberf , 
oïgcUst ^ 

Matwea de Muaiqne et Orgs* 
niatesdescinqégUaeaauc- 

cuTsalea de Gand. 
Zangmecsters en Orgelisten 
vXdevyf succursale ker^, 
ken van Oend. 

S. Anne. 
p, Dobbfelaere , overstbclöe^ 

liargmeester 
Dobbclaei , idem , orgelist 

5. Nlcolaes. 
p. Hcrtericbx , taialogoe- 

atrtetc , Mngmccstcr 
J^aatenaavonda , oornatiaeie, 

orgelist 
S. Marten.geteyd Akker gent. 
G.Alstcrs, ypeistiaeie , «ang- 
' meester Flute» et Haüt-bois. 
Fiuyten en Schalmèyen. 
jDevigneCJ.)» «ep mee«« 

JïeneTickx, "«Vw^^^atele Alatcra, hoogstraete , oigelist 
Man a8,xoon,acbter de paeie Aisier» ^ steohanas. . 
Van Brée (gebroedere ) ^^^^%^^^^^ 

»^^^^ ie,otgeliat ^ 

• ■ Onze Ueve Vrouwe* 

Ma!tres deMusique èt otgt- Van ^<^^f^?:^f^^' *^'''** 

^z!ng meesters en OrBclisten\ sttaete. oig^hst «-^ ,- - ( t^8 ) 

aSS2L fg«««i<teM«idekcn.lioy»erd 

^ *A«tt«t«*«. jPicardten, ibid 

W0l«iitheatfl«,op<ie«kwtfr ^^^ BiijpcMch , hyr g^ j«ïob8 
rtrnasttte-berg, opd*houtleye:.I>en Spiegel , s^ Jacobs, ftienw- 
^ — : • -• . { firaete . 

De Had Oofttode.bgr 4e ^mg. 
frhe p»oKQ ^ 

Den Boer , ilypftraett 
De Rooze » fluy^eB 
Indeo bolkuidrchcftWamhibïd 
Vliffingen , ibid Caffés. 

Bar,kanter 
Langfet, ibid 
D'a»Tet8« ibid 

Kleyn Caffé-hayt , voldei %. i^'«""'s^" i '»»« 

Hfttaietietet Aubergea. 
Be^andtrftt ikfielrytn m 

jiubtrgien, 
Hetbdtel van de groote pos- 
terye op den kauter Hetbdtel de Payt-Bta, koorn - 

merkt 
g«t Hdtcl royal , kamer 
Het b6iel de Flandre , drapftr. 
Heibótel van WelUngion, ibid 
Het hof van Weenen ^ koornm. 
De grooce Kroone.by ♦c belfort 
De groote Fonteync , te putte Aubergee o& cio lm è ptei 

. ejè chevaJ. . 
Aiibugitn, daer men logeert 

^^^ voet en te peird. 
In de DlatteBorfe. wolfftcge 
Den Oliphant , koornmerkt 
Den Hae|;ewind, ibid 
pe kleyne Sterre , ibid 
Het bof van Weenen ^ ibid 
in 8. Jooris.bof , hoogpoorte 
De Hespe, princenhof 
Den Roskam, by 8.n?coIaca 
Den gouden Slenccl ^rbid 
Het gouden Hoofd , ibid 
De roode Poone , Ibid 
Den rooden Hoed, ibid 
De Klokke, ondcrftraete 
De T^waene , diapftfaete 
Het rood Huys, ibid 

n^ïir^^^^^'^y '^belfort 

De halve M8cne,boyaerd 
^^ft^^,2"-Woe«e. /kiuya- Police dèr Vleachhuy^tM 

'Charlea Pilloy, comm^aaarUs 
belaft met iet opsickt der 
aelve , floyzeken 

Fraos. Dejriioadr , deken der 
keurders , boïflraete 

Picter van Mefïe , tweeden 

' keurder , fpeileitiaete 

Jacques Dcynoodt » derden 
idem, fiypftraete 

Jofcpli van Loo , vierden idem, 
oude vcfte . 

Frans, van Loo , tyftfen idemt 
chartreuseo hammeken 

Ferdin«nd van Loo , leadco 
idem, oude veAe 

Guilliaume de Raeve, ^even- 
sten idem , s. pfeter^.p)eyn 

Jan van Melle , acfatuen idea , 
nieuvland 

Btwaerfter ptn het gnot 
neefthhti'fê , ' 

Do wed. Phillppe Minne, 
wooncode in bet xclve , be- 
dient bet publiek Mer het 
fluyten. KeurmeejUrs der Vlfthmtrkt. 
Jtn van Loo, filina Batduioos, 

d^ken , burgftraete 
jacobua van Loo , f 8 GilÜB , 

kleyne vifchmerkt 
GuilHelmua van Loo, fs Ja» 

cobus , pharaïide-plaetfe 
Ludovicus vaa Loo , f.8 Fran- 

cies, plotteragracht 
PietcT vaBLoo.f.8jacobw, 

cateleynepr-acte KRONYKE 

P^ütn hth hezonderate dctfer voorgevaÜmè jt 9$4^f^ 
dé maend octoher i§23. 

Den 1% october i8)3 schreef men ujt Parys dat heul 
gewelf van de nieuwe kerke die door de religieuzep 
van la Tiappe te Laval ward cebouwt , was ingestort , 
en men aenzag als een wooaer y dat Tan de 40 meu- 
schen die aen de kerke werkten ^ niemand gedood 
nochte gewond was. , De schaede was zeer groot. 
, Den 7 november \s den beruchten Riego , aenstoker 
en eenen der bezonderste uytvoerders der spaenscbe 
reiVoIuti^y te Madrid aen de galge gehansen. Hy wa« 
in eene mande ^ bespannen met eenen ezel , nae dé ge* 
reebtS'^plaetse gevoerd* 

Den i5 dito neeft de koninglyke familie yan Spagnien 
Laeren weder-intrede te Ma£*id fiedaen. 

Den 27 dito schreef men uyt Farys de Tolgende ge* 
beurtenisse : " In eene stad Tan een naebuerig depar- 
tement der hoofdstad Tan Tarys , had eenen TOortrclfo- 
lyken notaris eenen tan zyne Trienden 'saTonds by 
zig ontfangen ^ om een partyjen te maeken met je 
laerten , en alhoewel men maer kleyn spel speelde, 
liet den Triend , by het uyttrekkeif Tan zyne borze , 
eene merkelyke somme zien in goud. Om tien uren 
ging hy hénen door een dicht beplant bosselken , zynde 
den naesten weg , in welkers midden hy wierd aeog^ 
oproken , met de pistole onder de kele , om zyne borzc 
af te leggen. Zyne vcrwonderingc was groot als hy in 
den baenstrooper herkende dLÜXL zoon Tan zynen Triend ^ 
met wie hy aen aTond had doorgebragt. Zonder een 
woord te spreken , gaf hy hem zyne borze en horlogie , 
en geveynzende Tan te Tluehten, haestte hy zig om 
langs eenen omweg te geraeken aenhethuys van den 
notaris 9 werwaerds den dief zig ook had begeTen. In 
dart huys gekomen zynde ; .outwekte hy zynen vriend 
«n Terhaelde hem het.gene'er was Toorgevallen , onder 
verklaeringe dat den daeder zynen eygen zoon was. Den 
ongeiukkigen Tader ging daer op nae de kamerven den 
jongeling , die sHep ofte' geveynsde te slaepen ; hy 
Tond op de tafel de borze en horlogie , ging nae be- 
neden en nam uyt een schof eene gelaedene pistole, 
waer mede hy zynen zoon door den kop schopt. Hy 
heeft zif serais ltè\b öyergegevcki aen a« justitie, j. ( 140 > 

I)en 1 deceinber is te Palermo , in Sicilien , bét pdefm 
yau djen senat ingestort^ bj gevolg yaneeiie aerdbeyinge* 

Den a dito 'heeft Z. K. H. den hertog van Ai— 
jg^ulème zjnen intrede te Parys gedaen, wcderkee* 
rende van den veldtocht die hy in Spagnien had gedaen* 

Den ai dito is de schouwburg benevens de re— 
douten-zaele tot Gratz ganSch * den roof der vlam- 
men geworden. 

Den staet der geestclykheyd van Vrankryk , in 182S , 
behelst de volgende merkweirdige bezonderheden : Ini 
Vrankryk «yn 3 kardinaelcn , 14 ards-bisschoppen , 66 
bisschoppen, 610 titulaire kanoniken^ 1026 honoraire 
dito, a86g titulaire pastors , 22;i47 desservitors ^ 
6617 onder'pastors , 5i5 kapellaenen , 629 aelmoes- 
seniers, lö/p priesters die de patochien bewoonen. 
ofte het ministerie uytoeffenen , qS3 priesters profes- 
sors ofte directeurs van seminarien , in alles 35,295 pries- 
ters in wtrkelyken dienst. Daer onder zyn niet begre- 
pen de vicarissen-generaels 'der bisdommen , waer raii 
fiet getal niet bepaeld is , aengezien de bisschoppen het 
reclit hebben om het zelve te vermeerderen ofte te ver- 
minderen volgens de noodwendigheden van hunne bis- 
dommen. Om alle de p^laetsen ey alle de iioodige bedie- 
' 'ningen te vollen , zyn in Vrankryk noodig 48,822 pries- 
ters ; daer «yn'er tegenwoordig maer gebruykt 35.2q5, 
WH> dat'er noch i3,52T ontbreken. In het voorleden 
jaer was dit deficit m het begin 26,267, waer uyt 
volgt , dkt geduerende het afgeloopen jaer de gees- 
telykheyd , niettegenstaende de oiivermydelyke ver- 
liezen dóór dood en ziekte , vermeerderd is met 1740 
nuttige medeleden. Tegenwoordig zyn in Vrankryk 
18,644 vrouwelyke rehgieusen , waer van het meeste 
deel geenen loon ontfangt, zelfs niet voor het loge- 
ment ; zy doen niet min aen het menschdom de groot- 
ste diensten , en hunne verhevene deugden , overgevingé 
en toegenegendheyd in zulke celegendheden gaen alle 
oprekeninge te boven j in de katholyke religie alleen kan 
men daer van het voorbeeld vinden. 

In het jaer 1823 zyn binnen Londen gedoopt 27,697 
kinderen , begraven 20,087 menschen , waer onder 
to2 van '90 tot 100, 4 vkn 100, eenen van 102, 
ccnen van 10 J en eenen van 109 jaeren. Onder Bet 
getal van de ooode zyn'cr 22 opgehangen, 5oi2 zyn 
gestorven door uytteiringe, 2299 door inflammatic , 
774 acn de kinder-pokskeps , 332 van apoplexie, 118 Tcroronten , 39 Tertoand ,21 rermaofi , 6 virgiftM 
24 hebben zig zelv« het leven genomen, i is taa 
honger gestorven en 6 van dronkenscbap. 

Geduerende het jaer 1823 zyn bmnen Gend ge*. 
toren 1807 kinderen van het mannelyk geslacht e4 
1235 van het vrouwelyk ; total 2542 , waer onder 4^2 
onwettige en i34 vondelingen. Het getal der ovejrie^ 
dene beloopt tot i865, waer onder 982 van hetman-* 
nelyk geslacht en 983 van het vrouwelyk, Het getal 
der houwelyken beloopt tot 538, te weten jongmanf 
met jonge dochters 435, weduwfters met jonge doch- 
ters Ö2 , jongmans . met weduwen 25, weduwaerds 
met weduwen 16. 

Den 7 lanuary iSaiJ , is den kolput van Long-Bois in 
het gehucht van Detrieux , commune van Qely , schie- 
lyk overstroomd geworden door het watef dat uyt 
het binnenste der myne is gesproten. Tien persoonen^ 
waer onder dry vaders van familie, waeren bezij 
met werken in den oogenblik van de orerstroominge ^ 
die alle verongelukt zyn. 

Den 18 dito is te Verviers eeriu schrikkelyk^ 
daed begaen door eenen particulieren , genaemd Grard^ 
die uyt vreeze van de armoede waer mede hy bedreygd 
was-, zig met eene pistol-scheute heeft gedood j lïaer 
gepeogt te hebben van zyne vrouwe en dry kinderen 
mede in het graf te slepen by middel van vergift. Hy 
had arsenic gcstroyt in eene stoverye van appels en ii|i 
de melk die voor het jongste kind van tien maendeni 
was bestemd. De zorge die de moeder op de, eerste tee- 
kenen van smerte gaf aen dit zuygeling , redde haer , 
want zy alzoo het avondmael van haere kleyne familie 
niet by woonde. Haeren -zoon van 10 jaeren, die van 
de appelen had geëten, is door hulp-middelen pog ge- 
red geworden ; maer aen de dochter van 12 jaeren heef( 
niets konnen helpen ; het zuygeling is naer twaelf ui^en 
lydens gestorven. De ongelukkige -moeder was bevrucht 
van vyf maendai. 

Den 3o dito is op de merkt van Gend de tarwe 
verkocht voor 4 guldens 70 cents , en den rogge voor 
2 guldens 10 cents. Den 17 january 1817 wierd de 
tarwe aldaer voor 25 guldens^ en den ri%ge voor 22 . 
guldens 3o cents nederïandsch verkocht. 

Den 10 maerte is H. S. H. de princesse de Gondé ^ 
geboren den 5 oc$ober 1757 , naer eenen doodstryd y^K 
Vecschey de dagen, te Parys. overleden* • ^ r 

Otea» dito kft mea in dfi giitetl^ Y«|i:lfoits' dM 
dé krygs-magt Tan Europa^ zoo ter zee ais tt land , 
beliep tot twee miUioenen Soo^ooo mannen , die^aeriyks 
kosten twee milUards francs , terwjl alle de grond- 
inkomsten yan Eairopa niet booger bedraegen aL& een 
milliard 800 millioenen. Ontrent bet 8o.« (kei der eu- 
ropasche bevolkinge is onder de wapenen , en elkea in- 
woonder geeft tien francs 's jaers voor bet onderbond 
ieuermeuse Tan gewapende mannen. 

Den ai dito om negen uren en balf 'saTonds^is bet 
wapenbuys yan Cairo , in Ëgypten , in de locbt ge- 
sprongen met een Terlies yan 0472 mannen* 

Den 24 dito is eene dame^ geboren te Genane van 
eenen tw^li^g 9 te Waes iii b4er eerste kraembeade Be- 
yaUen yan twee tweebngen , den oersten op den 24 en 
den anderen op den a6, dus nwt tenen tusscbon-tyd 
Van 53 uren. 

. Den 8 apcil b H* K. en R. H. de princesse Tan 
Oragnien , oin zeyen . uren 's morgei , in bet kraem- 
bedde beyallen yan eene princesse , die den 4 d^7 daer 
naer in d^n Haeg pleebtiglyk gedoopt is en de nae 
men ontfangeil beeit yan Wdhelmme-'Mane^&opJue'' 

Den 29 dito i| de aenbestedinge gebeurt voor bet 
oyerdc^ken yan den onyolmaekten toren van S. Micbiels- 
kecke.^ yoor de somme xanfi* 14880*00 nederlands > met 
last yan daer in de klokken te plaetsen. De bouwinge 
^ yan dezen toren is begonst in bet jaer i653 > exi by 
Octroi yan den 10 december i683 vierd'er een oord 
gqstelt pp eiken zak tarwe tot des zelfs opbouwinge. 
Den I iney beeft men by de kap Henlossen in Noord- 
Amprica eenen oyergrooten viscb geyangen en eedood« 
Öen yiscb waer in Jonas dry dagen zyn yerblyf hield , 
zoude maer ak een grondelingsken konnen vergele- 
ken worden by den eenen die me^n komt te vangeii > 
en den welken d9or den geleerden natura^t Patcben 
den hloedzuyger ^ van den Opean word genoemt. 
Zyne magt was . zoo groot ^ dat hy^ door twee har- 

E oenen doorschoten zynde , den steel xyan den eenen 
rak ien dan . genen yan . den anderen ,]^oeydej by 
deepte de chaloupe voord ^ en het schilde weynig 
of deze wierd door hem on^geslaqgen. >Als .by dooa 
was y ked^ men moeyte gehad omlaem uyt bet wa- 
tffr te trekken met dry paeren ossen , twe0 peirdeaen 
wi»tig ma^ll«n.,^y w^de «Ofcer als i9|000 ponda». ,. . . ( «43 ) 
De^ <3 aito i» btnoen de comiaunt Tm W^empa^^e ^ 
éistrict ysmei Marche , in den ouderdom Tan iia' ]aeren 
QVérleden Willei>i Reach, achterhetende vier kinderen . 
eu maer sedert weynige jaeren weduwaer. DezcH man 
"was altyd wel gea^ind en yoedde zig niet anders als 
met roggen-brood en, aerd-appelen. fly heeft den ze*- 
vepiaerigen oorlog in Daysland als soidat 'bygewoont. 
Be)^ivqas het gedicht ^ heeft hy. tot het eynd(e zyns I^ 
yens aUe zyne ziejl-yermogens oehouden; 

Den S j^my is eenen feilen brand ontstaen in ket 
Pfkleys yan Carltomy te Londen , op den zeiyen oo^en^ 
blik dat di^n koning aldaer was toegekomen yian Wmdw 
spr« By de yerwerringe die het blusschen Tan dezeit 
bran4 veroorzaekte , drong eenen êPochiman met het 
Toik in de koninglyke appartementen, en hy^ zag'er 
eenen persoon met eene casquette die onwerkzaem was 
en wiens koeien moed hem verdacht scheen* In zytien 
iyer smax hy hem by de kra^e , om hem naê de wachf 
té slepen , maer men bevond dat het den koning zdf 
w^s, die met dezen voorval veel heeft gelachen- «a 
4en i4^af>htman treffelyk heeft beloont* ^ 

Den 18 dito is Z. K.H. Ferdiniuad III '^ gtoot-hertog; 
van Toscaènen , ards-hertog vaii Oosftenryk , broeder 
van denkeyzer , naer fiene ksrteciekte van zes dngon , 
te FtpreBrtien in den ^Mbderdera van '5S jaereia Over- 
leden. Zynen eemgen zoon Leopoldu»-J4»n&iies-Jo0è|AuiSy 
g^bioren ^en S «^er 1797 ; vidgt hem pp onder den 
qa^em van LeopoM U. 

„ Den dS ditb is inJbet schoon dorp ytti Waalwyk, 
provincie van JNFoord-Braband, br«Éld' t)nUA«en V ' AleT 
aat ongel^ikkig.gxïvdg, idat op nm ais^y m^en tydf 
by ^ zestig huvzen en zeslieniicbiiefen in tfssehen zyn 
geleyt. By gevolg van diit ongeluk waesen «ffifier als 3oo 
persiBonen zonder sdbnylplaetee «n axnider middelen van 
bestand. 

Den 3 juty Jbeeft te Ps^ys de vdigeiiide beweemlyke 
^ebeurteni^se plaetse gehad : Eenen jongman vsn pi 
jaeren , b^hwnrndse toteene tve^lykeenfeegoedeianilies 
was (U3rtnemende -nagenomen van lieidc over eeue per- 
so«iie van 17 pei^n, die hem inageflyks beminde. l)en 
a Mom ai^tvimn 's avond» voi^iet i^ haer ♦uders huy» 
en «piam wet meer te voorsckyii. ï>m ^derdï^s 
's morgens vml men op het è»ad-«cki|»^ tegen-^ver ob 
migissenie-kaeyie .eeoige jii^fv^len , eetiensclitwi, «•■• 
robe , eene rèfiiqjote , eeneft fat^lakm-^ii'4vc«6 'JP*P** ( »44 ) 
pluyes, waer nevens eene brief ken «en de ouder» vaa 

4eze ongelukkige veiiiefde , hun laeste a£scheyd ne- 
mende > au bunne vaders en moeders , die zig tegen 
bunne wettigie yereeniuge hadden verzet ter oorzaeke 
van hunne groote jougheyd, hun verzoekende van te 
willen vergeven het hertzeer dat hunne dood hun ging 
yeroorzaeken ; in dit brief l^en gaVen zy ook de be- 
sonderheden van de wyze op welke zy zi^ het leven 
hadden benomen , te weten met zig aén elKanderen te 
binden door 'tene koorde > waer aên eenen grooten steen 
was vastgemaekt >n zy hadden zig aldus in de Seine 
keteni vallen* In. belt brief ken verzochten zy ook hunne 
jDuders^ om hunne lyken^ alls zy die ^zouden gevonden 
liebben , in het zelve graf te leggen , ten eynde in 
de^ andere weireld vereenigd te zyn , aengezien hun dit 
belet was in deze weireld. 

, In 4e maend september heeft-m^ foesinnen af te 
breken het huys vooi^tyds bewoond door d'heer Schamp , 
«taende-op den hoek van de- volder stracte en veld? 
«traete , om de eerstgenoemde straete van óiea kant te 
verbreeden en aUoo^ zicht te geven op den cierlyken 
voorgevel o^zer universiteyt* 

Den i6 september is 4len koning van Yrankryk Louis 
XYIII binnen Parys overleden* 

Den a5 dito heeft den k<mi»g van Vraookirjl Karei 
X f zynen intrede binnen Parys ^edaen* 
,. Den 19 s^tember heeft de erieksche vlote eenen 
^edenkweirdigen ze^eprael behaeit op de turken ^ in 
4^ .waters va^ Palmo. Den admirael Ibrahim^ zoon 
ym den «mderrkwng v^ Egypten , is'er krygs-eevan- 
|en gemaekt en onder goed geleyde nae Hydra gd>ragt. 

Vokcns eenen staet m deze ^laend teÜPetersburg iu 
h^t licht gegeven ', beliep de geheele bevolkinge van 
llusland , het konii^ryk van Polen en Finland daer 
.onder begrepen , tot 53 millioenen 768 duyzend zie- 
kn* ]Jf en rdkent dat de mIvo jaerlyks eene vermeer- 
/deringevan 5oo duyzend zielen bekomt. 

Geauerende het jaer 1823 Z3rn binnen deze provincie 
.geboren 23,2o5 kinderen , en gestorven 16,671 per- 
;80onen ; dus .dat het getal der geborene €,534 ™^^ 
;beloopt als de gestorvene. In 1018 beliep de opne- 
^inge der bevolkinge . maer tot 648,5^5 zielen, en in 
1823 tol 681,489 , het welk in vyf jaeren eené ver- 
.meerdferinge maekt van 32,914 zielen , daer ondier niet 
%^it^m 79^ a(i]Pfick,Qijaea« yrrnd^linge»- <'*0 

TARIF VAN DEN PORMABT-ZBGEL. 

, . Gutd, Cenu* 

Het balf bl«d kleyn papier «•••..•0-15 
. Het geheel blad gelyk formaet ... o • 30 
Voor bet blad! middelmaetig^ papier ^ - o • 45 
Voor bet blad groot papier • ' - '- . • o - 6b 
Voor bet blad groot register-papier - - o - 9a 

Meo mag gebroykeD allen Zegel , zónder onderscbeyd 
▼an prys , tpt het maekeo vao alle Acten en contracten | 
de expeditien moeten gemaekt worden op segels van 4$ 
cents en de bekendmaekin^en voor de nieiiws*bladeren op 
z^els van 15 cents. 

P&OPORTIONNEEL RECHT 

f^oor Zegels van Wissel ^ btUvpt. 

' Off ld. Cefiis. 
De gene niet boven de 300 gnldens 0-15 
Vad 300 tot 600 guldeos w n o * 30 
9» 600 tot 1300 H MM o • 60 

n I300 tot 1800 H MM 0-90 

W J800 tot 2400 M M M 1 • 20 

M 3400 tot 3COO M ** , ** I • 50 

t» 3000 toe 3600 M MM 1 " 89 

99 3600 tot 4300 M M «« 3-10 

9f 4300 tot 4800 M M.M S • 40 

ft 480Q tot 5400 M 19 M a • 70 

»9 5400 tot 6030 M MM 3 • 00 

M dodo tot 7200 MM b 3 - öo 

n 7300 tot 8400 M MM 4-39 

9» 8400 tot . 96od M «« . 9* 4-80 

W 9600 tot ioSCO M MM i -^ 49 

tüz* voor ider 600 gnldens 30 cents* , 

Nota. Het Zegel-recht is vermeerderd te rekenen net 
ésa 1 jaouary 1825 met sO. cents op ideren gulden- 
Alle pasporten voor binnen *slands moeten gemaekt 
«orden op eenen Zegel van 3 francs. 

De comptoiren der zegels zyo op het Kcteivjestjen tn i» 
de Oragoeitraete* U «♦» R E D ü C T I JE 

Van IVansche decimale Munte ia oederlaiKiecb en 
brabandftch courant GM» 

C E N T I M E N. €»ndin«n 
t 

, a 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 

I2 
H 

*5 

16 

'9 
£o 

21 
%2 

«3 
«4 
^5 
So 

35 
40 

45 
50 
éo 
70 
80 
9a Gi^£i« Cents kOOQO» 
a o 4725. 

9450 

1 4»75 

I 

8 
S 

3 

3 

4 

4 

5 
5 
6 
< 

7 
7 

8 o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

e 

Q 

o- 

ft 

o 

o 

o 

o 

a 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
e 
b 
o 

o 33 750 
'o 37^ 8000 
o 42 5250 8900 

835^ 

3075 
7800 

«525 

7«5<> 
1975 
6700 
1425 

875 
5600 

325 

8 5050 
A 9775 

. 9 4500 

9 9"5 

10 3950 
»o 8Ö75 

11 3400 
II 8125 
*4 '750 
ï« 5375 
19 9000 

2| 2625 

«3 6250 

2tf 3500 Gtf/£if. «^"^ Den, lopo.^ 
o O I 3.23 
o o a 646 
ö o 3 969 
ï> o 5 292 

o o 5 615^ 
00 7 938 

009 261 
ö o. 10 584 

o :q .11 907 

O 1 1 230 

<^ 1 «553 

O i 3 «7^ 

^1.5 *99 

, o t 6 522 

017 845 

019 168 

o "t 10 491 

p 1 il 814 

02 1 137 

o 2 2 460 . 
02 13 783 

O « 5 'otf 

02 6 4S9 

^ « 7 75^ 

^ ^ 9 JS 

03 3 690 

o 3 xo 3o5 
044 920 
o 4 11 534? 

067 3«o 

o '7 8 61a 

089 840- 

o 9 II 70 ,. 


F 


R 


A N 


C S 


i 
149 


Francs. 


Guü. 


C«/if« loo.» 


Guld, 


■JT" 


Dén. 


10.* 


I 


o 


47 


95 

II 

3 


9 


o 


94 


50 


I 


2 

6 


s 


I 


41 


n 


1 


»3 

9 


4 


1 


«9 

a' 


4 


,1 


'9 


5 


t' 


36 


«5 


8 


IS 


X 


5 


« 


a 


83 


50 


3 


tf 


1 


« 


7 


3 


30 


75 


3 


17 


2 


t 


8 


3 


78 

4 


8 


9 


4 


9 


4 


*5 


«5 


.4 


»9 


9 


7 


lo 


.4 


7a 


50 


5 


, lO 


3 


'O 


II 


5 


»9 


75 


tf 


1 


3 


3 


12 • 


5 


67 

6 


12 


3 


6 


"5 


6 


»4 


«5 


7 


3 


3 


'^ 


>4 


6 


<5i 


50 


7 


»4 


4 


'2 


*5 


7 


8 


75 


8 


5 


4 


5 


>6 


7 


56 

8 


rö 


4 


8 


»7 


8 


3 


2S' 


9 


7 


5 


' I- 


>8 


8 


5o 


50 


9 


18 


5 


'4 


«9 


8 


97 


75 


10 


9 


5 


7 


so 


9 


45 

l't 

6 

•k 


9 


92 


as 


tt 


11 


6 


3 


S2 


lO 


89 


50 


12 


2 


6 


6 


«3 


»o 


8« 


75 


12 


»S 


6 


9 


«4 


(I 


34 

13 


4 


7 


2 


«5 


II 


8t 


25 


»3 


15 


7 


5 


s6 


19 


28 


50 


»4 


« 


'. 7 


8 


«7 


IS 


75 


75 


»4 


17 


8 


i 


s8 


'3 


«3 

. H 


8 


,8 


■4 


»9 


»3 


70 


«5 


»5 


«1> 


8 


7 


SO 


«4 


»7 


50, 


»6 


10 


9 


e 


3« 


»4 


H 


75 


.»7 


t 


9 


1 


3« 


«5 


ia 

»7 


I« 


9 


< 


33 


15 


5? 


s5 


18 


3 


9 


9 


34 


i6 


6 


5« 


18 


14 


10 


2 


35 


lÖ 


53 


75 


19 


5 


10 


5 


36 


»7 


I 

•9 


l5 


«0 


8 


37 


^7 


48 


25 


90 


7 


II 


t 


38 


>7 


95 


50 


20 


18 


II 


4 


S9 


l8 


4« 


75 


tl 


9 


11 


A i5e 


F R 


A N C . 


s.. 


Frantt, 


Oa£i& Ctnti ioo.« 


Gttli. 


Jï. 


Z)«n. 


lo,a 


40 


18 90 

'.«« 


1 


0' 


ö 


4f 


19 37 


«5 


33 


13 

3 


4a 


*9 84 


50 


.33 


3 
6 


43 


90 31 


75 


33 


»4 
9 


44 


30 79 

a4 


5 
3 


45 


31 ft6 


«5 


34 


16 
5 


4(S 


SI 73 


50 


as 


7 
8 


47 


S8 SO 


75 


as 


18 
1 


48 


33 68 

86 


9 
4 


49 


«3 f5 


»5 


ri 7 


So 


«3 68 


50 


»7 


II ^« 


34 9 


n' 


s8 


■ a' 
3 


5« 


•4 S7 

s3 


>3 
6 


SS 


«5 4 


as ■ 


«9 


4 
9 


S* 


95 5« 


50 


39 


15 
3 


5f 


85- 98 


75 


S® 


6 
5 


ir 


36 46 
aö 93 
35' 


JO 

3' 


»7 
8 


5 


8 


58 


37 40 

37 87: 


SO 


3» 


«9 


5 


4 


59 


75 


3« 


lo 


5 


7 


6a 


.a8 83 

33 


t 


6 

tft 


as 


83 


13 


6 


3 


6a 


«9 %9 


50 


34 


3 


6 


6 


<Ï3 


.»9 76 


7i 


3* 


I4 


6 


9 


tf4 


30 34 

35 


5 


7 


'3 


^^ 


- 30 71 


as 


' 35 


16 


7 


5 


66 


3' l8 


50 


36 


7 


7 


8 


$2 


3» ^5 


75 


3Ö 


18 


8 


l 


68 


?a 13 

37 


9 


8 


4 


^9 


^3 60 


»5 


38 


Q 


8 


7 


. jfO 


33 7 


50 


38 


11 


9 

?* 


33. H 


75 


39 


3 


9 


3 


?» 


34 . a 

^ 39 


»3 


9 


6 


73 


34 49 


as 


40 


. 4 


9 


9 


74 


34 96 


50 


40 


15 


10 


3 


75 


35 43 


75 


4» 


6 


10 


5 


7» 


35 9i 

4^ 


17 


10 


8 


77 


3<J 38 


=5 / 


4^ 


8 


tf 


I 


78 


36 H 


50 


^* 


19 


II 


4 

F A A N 


CS. 
, »{^ 


Franet. 


«^U. Cm/« io«^ 1 


Gtfld. Su Dm. xmji 


79 


3? 3» 


n 


43 


i« 


•II 7 


80 


37 80 

44 


• 


«- 


i 81 


38. «7 


25 


414 


13 


• J 


"'^ ^ 


38 74 


5» 


45 


4- 


<( 


83 


39 »« 


75 


45 


15 


9 


«4 


89 69; 

46 


6! 


I- 2 


«5 


40 - 16: 


25 


4Ö 


»7i 


» 5 


86 


40 ««: 


50 


47' 


8; 


r 8 


I? 


41 ' lo' 


75 


. 47' 


«9 


2 f 


«8 


4» 58. 


p. 


48 


»o 


»' 4 


89 


4» 5 


«S 


4fl 


I ' 


* 7 


90 


43 5» 


s®. 


"49 


12 


3 • 


9» 


48 99 


75 


5* 


3 


^ \ 


9a 


43 47 

50^ 


»4 


J « 


93 


43 94 


a$ 


5« 


5 


3 9 


94 


44 41 


50 


5' 


1^ 


-4 « 


9^ 


44 88 


?S 


59 


7 


4.5 


96 


45' 3Ö 


0' 


5« 


18 


4 « 


^^ 


45' 83 


? 


53 


9 


5 * 


98 


46" 30 


54 

5 4 


99 


Afi Tl 


75 


54 


II 


5 7 


JOO 


47 as 

55 


s 


< 


150 


70 87 


50 


8s 


«1 


9 • 


aoo 


94 5«> 


ó 


Ito 


5 

250 


118 IB 


5<^ 


«37 


t$ 


1 : 


3^00 


14» 75 

I«5. 


7 


350 


itfS 37 


S^. 


192 


l« 


9 


400 


»89 

SiO 


10 


• 


' '450 


SI» 62 


50 


«48 


I 


s • 


'500 


236 25 

»75 


IS 


<f 


€00 . 


«83 .Sf> 

330 


»S 


d 


700 


33° 75 

3«5 


*7 


« 


800 


378 


^ 


441 

a 


900 


435 - as 

A^ 


2 


6 


1000 


47« so 

55* 


S 


'ö 


rioo 


5'9 75 

«o« 


7 


« e 


1200 


5«7 

<éi 


10 


e 


1300 


614 25 

7«« 


13 


■<? 


t4O0 


66\ 50 


« 


77i 


'5 


• « t5o 


' F 


R 


A N 


c s. 


Frtme». 


9«/i2. CcM» ioo.« 


Guld. 


St. Dut. 


io.« 


40 


18 


90 


0' 


■ss 


I 
ö 


4f 


19 


37 


»5 


S2 


13 
3 


48 


*9 


84 


50 


93 


3 
6 


43 


90 


3« 


75 


33 


»4 
9 


44 


30 


79 

«4 


5 
% 


45 


SI 


«6 


«5 


34 


16 
5 


4(S 


» 


73 


50 


«5 


7 
8 


47 


SS 


so 


75 


«5 


18 
1 


48 


SS 


68 

s6 


9 
4 


49 


»3 


15 


■5 


97 7 


So 


«5 


6s 


50 


97 


tl ^« 


«4 


9 


7r 


s8 


' s 
3 


5« 


»4 


57 

s3 


13 
6 


5i 


«5 


4 


95 


«9 


4 
9 


5* 


95 


*i 


50 


99 


15 
X 


s^ 


"5 


98 


75 


3» 


6 
5 


fr 


S6 


4« 

30 


>7 
8 


s6 


93 


95' 


3' 


8 


5 


. i- 


58 


«7 


1? 


so 


3« 


'9 


5 


4 


59 


«7 


75 


3« 


lo 


5 


7 


6a 


s8 


35 

33 


1 


6 

til 


.a8 


83 


95 


33 


12 


6 


S 


63 


ap 


?9 


50 


34' 


3 


6 


6 


«3 


«9 


76 


75 


3* 


I4 


6 


9 


64 


30 


«4 

35 


5 


7 


% 


!* 


30 


^i 


«5 


' ^5 


16 


7 


5 


66 


3< 


|8 


50 


36 


7 


7 


8 


^' 


3» 


^5 


75 


36 


18 


8 


l 


68 


?» 


13 

37 


9 


8 


4 


«9 


h 


60 


95 


38 

8 


7 


. jfo 


33 


7 


50 


38 


11 


9 

?' 


33 


.»4 


75 


39 


s 


9 


3 


7» 


34 


, 3 

39 


»3 


9 


6 


73 


34 


49 


95 


40 


. 4 


9 


9 


74 


34 


96 


SO 


40 


15 


10 


a 


75 


35 


43 


75 


4» 


6 


10 


5 


76 


35 


9« 

4» 


17 


to 


8 


77 


36 


3« 


=5 / 


4^ 


8 


II 


■ 


78 


36 


85 


50 


4« 


19 


It 


4 

C H 


, N T 


S.:- 


/ 
»« 


nts. 


Franc Cent 


. IO0OO.« 


iruut. 


ó«. 


i}$n. 


100.0 


5 


o 74 


740 

8 


2 

6 


o .70 


1904 

8 


A 


80 


7 


o 78 


3PÖS 

8 


7 


60 


8 


80 


423a 

8 


10 


40 


9 


82 


539Ö 

9 


i 


20 

0. 84 


6560 

9 


4 

I 


86 


7724 

9 


6 


80 


9 


, 88 


8888 

9 


9 


60 


3 


91 


52 

.10 

40 


4 


93 


ia 16 

■lO 


3 


20 


5 


95 


B380 , 

■10 


6 

6 


97 


.3544 


, 


10 


8 


80 


7 


99 


4708 

10 


■ II . 


.60 


8 


t ,1 


6572 • 

II 


2 


40 


9 


» 3 


7036 

'ï 


5 


ao 

* 5 


8200 


Ó 


it 


8 

I 


' 7 


9364 

II 


10 


80 


2 


i 10 


5s8, 


O 


12 


t 


60 


3 


. 1.12 


1693 

12 


4 


40 


4 


I 14 


2856 

,12 


7 


ao 


5 


I 16 


4020 


'O 


ie 


lo 


0' 


6 


I 19 


5«84 


, 


«3 

.80 


7 


I 20 


6348 . 


;. 


ï3 


3 


60 


8 


Z 2S 


75» 2 


,. 


'3 


6 


40 


9 ■ 


« 24 


8676 

.13 


9 


20 

I 86 


9840 

14 

. 


I 


1 «9 


I004 

'4 


2 


80 


2 


» S« 


S168 


.0 


M 


5 


60 


3 ■ 


» 33 


235» 


,0 


\H 


8 


40 


4 


«. 35 


4496 

14 


II 


20 


5 


» 37 


5660 


, 


'5 


2 


■ 


S 


» 39 


«824 

«5 


4 


80 


7 


1 41 


7988 

'5 


7 


60 


8 


» 43 


9>5» 

i5 


10 


40' 


9 


I 46 


3i6 

16 


'i 


20 

I 48 


1480 

16 


4 

I 


» 50 


2644 

16 


6 


80 


2 


» 52 


3808 


ó 


16 


9 


60 


3 


' 54 


49 ?« 


e 


'7 


e 


4« is« REDUCTIE 

Vao nedêriancbeli Gold io franscbe decimale 
en bnibandsch courant Geld. mttiite C B N T S. St. Den. 
o 2 Cents. 

I 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

li 
11 
*3 

^7 

18 

'9 

ia 

^3 
^4 
25 

^7 
s8 

^9 
So 
3i 
Sa 
33 
34 Franc 
O 
O 
O 
O 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Cent. 10000.4 

2 1164 

4 2326 

6 349a 

lö 5820 

il 6984 

14 8148 

16 9i^2 

19 776 

it 1640 

•3 9804 

Af 39<^9 

«7 5"3^ 

29 6296 

51 7400 

33 8Ö24 

35 9788 

38 9^2 

40 tii6 

42 3280 

44 4444 

46 56oi 

48 ^i?7^ 

50 793^ 

52 9100 
55 ^64 
57 M28 
59 0^9; 
61 3755 
63 4920 
65 6084 
67 7248 
69 841a 

7« 9575 o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
. o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
ö 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

5 
8 
II 
s 
4 
? 
10 
I 
4 
6 
9 

3 
6 
8 
II 
2 
5 
8 
10 


5 


1 


5 


4 


5 


7 


5 


»o 


6 

6 
6 


J 
9 

3 
5 
8 
II ioo.# 

80 
60 

20 
O 

80 
60 
40 

ao 

o 

80 

60 

49 
20 

o 

80^ 

60 

40 

20 

O 
80 

6a 
40 

20 

-O 

8» 
«o 
40 
ao 
o 
80 
60 
4o 
«o C E N T S. M3 .- Pents. 


/Vonc C«a< 


. loooo.» 


(JULCU 


^«. 


JJê». 


100.0 


l 35 


74 


740 

8 


3 

3Ö 


,16 


1904 

8 


A 


80 


37 


78 


3068 

8 


7 


66 


38 


x> 80 


4239 

8 


10 


40 


39 


83 


5396 

9 


I 


so 


1 40 


84 


6560 

9 


4 

1 t; 


86 


7724 

9 


6 


80 


.88 


8888 

9 


9 


60 


L 43 


91 


52 

lO 

40 


* 44 


93 


i«i6 


, 


• 10 


3 


20 


V ^l 


95 


0380 > 

!lO' 


6 


.0 


47 


97 


.3544 


, 


10 


8 


80 


99 


4708 


.0 


10 


II , 


60 


48 


t ,1 


6572 • 

II 


2 


40 


49 


' 3 


7036 

II 


5 


30 


50 


* 5 


8200 


ó 


II 


8 

/ 51 


' 7 


93<S4 

tl 


10 


80 


.5» 


I 10 


528, 

13 


t 


60 


53 


1 , 12 


1693 

12 


4 


40 


54 


1 14 


2856 

.12 


7 


so 


1 SS 


1 16 


4020 


•<o 


12 


lo 


0' 


56 


I j8 


5«84 


. 


'3 

.80 


57 


1 30 


6348 . 


;. ° 


'3 


3 


60 


sfi 


I 23 


75» 2 


. 


»3 


6 


40 


59 


* 24 


8676 

«3 


9 


20 


60 


I 86 


9840 

14 
A' 


ï «9 


1004 

14 


3 


80 


€s 


» 8» 


2168 


,0 


14 


5 


"60 


63 


I 33 


235» 


.0 


«4 


8 


40 


••..64 . 


« 35 


4496 

«4 


II 


90 


■ H 


* 37 


5660 


, 


«5 


3 


■ 


€6 


« 39 


6824 

»5 


4 


80 


67 


» 4« 


7988 

15 


7 


60 


€8 


» 43 


9«52 

l5 


10 


40' 


«9 


1 46 


3i6 

16 


" 1 


20 


70 


1 48 


1480 

16 


4 

f 7» 


» 50- 


3644 

16 


6 


80 


72 


I 52 


3808 


ö 


16 


9 


60 


73 


' 54 


497* 


e 


17 


e 


4« «5* e E NT s: . Cmm. 


FrèfU! 


C»mc 


, lOOOO.* 


Guld. 


:s^t. 


/)*(., 


ïo'o.# 


74 
5<J 


61 ss 

'? 


.3 


ao 


75 
58 


7300 


a 


17 


6 

,6 
<Jo 


8464 


ty 


17 


8 


80 


77 
62 


96a8 

17 


II 


60 


78 
65 


79!i 

IS 


s 


40 


79 
67 


«956 

/iB 


! 5 


20 


8o 
69 


3iao 

18 


8 

«i 
7i 


4284 


' 


iB 


xo 


'80.. 


83. 
73 


5448 


b 


19 


1 


60 


'3 


t 


75 


.66ia ■ 

'9 


4 


40 


«4 
n 


777Ö 

19 


7 


20 


.85 


; 1 


79 


«940 

19 


10 

8ö 
8s 


«04 


80 


87 
84 


1368 i 


60 


88 
86 


«43» 6 


40 


«9 
88 


359*' 
'O 


9 


20 


90 
90 


4760 
I 
91 
<9« 


59»4 
i 


2 


80 


9? 
94 


7088 
1 


5 


,60 


93 
96 


8252 
I 


8 


40 


94 .' 


/ _ 


98 


94i« 
I' 


it 


20 


95 
1 


580 
9 


2 

96 
3 


»744 
.8 


4 


:8<^, 


97 
5 


3908 
9 


7 


60 


• 98 
7 


407a 
-S 


10 


40 


99 


; * 


9 


5930 
3 


k 


to 


Gtildms 


too.« 


1- 


s 


it 


64 
S 


4 


br 


t ' 


4 


«S 


98 
6 


8 

9 


6 


34 


9^ 


i 


ro 
4 


8 


4« 


5« 


4 


13 


4 

S 


10 


58 


90 


5 


16 


8 

6 


it 


69 


84 


7 
'O 


7 


14 


81 


48 


8 


3 


4 

8 


16 


■93 


12 


9 


6 


8 

9 


»9 


4 


76 


10 


io 
10 


SI 


»6, 


40 


11 


ï3 


4 

II 


«3 


a8 


' 4 


12 


16 


8 

1» 


[ SS 


39 


«8 


14 


Ó Ü L D E N S 


•>5 


Gaidêns, 


francs C««f. ioo-.« 


611U. 


Se. Den. 


10^.« 


13 


a? 5« 3» 


15 


s 


4 

«4 


S9 <{t g6 


16 


6 


8 


• 


«5 


SI 74 öo 


17 


10 


^ 


' 


l6 


33 8^ «4 


»8 


;i 


4 

>7 


35 97 8« 


ï9 


8 

l8 


38 9 5» 


ai 
' 


19 


40 ai 16 


as 


1 


4 


• 


«o 


4» S» 80 


«3 


6 


a 

SI 


44 44 44 


a4 


lo 


a 

SB 


46 56 9 


as 


'S 


4 

- as 


4» 6f fi 


a§ 


16 


8 

«4 


*» 79 3^ 


a8 


e> 
■95 


5» 9» 


%'9 


s 


4 


' 


a6 


S5 9 64 


30 


6 


8 

«7 


57 «4 a8 


3> 


10 
s8 


59 85 92 


3' 


'3 


4 


' 


«9 


«« S7 56 


33 


16 


8 

jo 


6$ 49 ao 


35 SI 


O5 60 84 


36 


3 


4 

3« 


67 7* 48 


37 


6 


8 


. 


33 


69 84 13 


38 


10 

: 


34 


71 95 76 


39 


ï3 


4 

35 


74 7 40 


40 


16 


8 ' 

36 


76 19 4 


■ 4a 37 


78 30 69 


43' 


3 


4 


' 


38 


flo 4« 38 


44 


6 


8 


,0 


39 


»a 53 9Ö 


45 


10 


• 


Q 


40 


84 $5 4o 


4« 


»S 


4 

41 
43 


86 ?| ^4 
, 88 ^88 


4^ 
' 49 


16 
8 
0.. 43 


9' 4» 


50 ' 


3 


4 

44 


93 >> «^ 


5i 


6 


« 

45 


95 as 80 


'5a 


xo 

9 


46 


9? $5 44 


53 


IS 


4 


9 


47 


-99 47 8 


54 


16 


8 


P 


4« 


«oi 58 fi 


• 56 
.Q 


49 


»03 70 3<J 


57 


3 


4 

50 


105 82 


58 


S 


8 


m 


5» 


X07 93 i$4 


59' 


ia 


# 


> '56 GULDENS. 'Guldens. 


t'ranct Cent. 


ioo.« 


G«/</. 


St. 


Den. 


IOO.« 


5* 


110 


5 


a8 


60 


»3 


4 

53 


113 


16 


,9» 


61 


16 


8 


• 


54 


114 


98 


56 


63 


. 
SS 


116 


40 


20 


64 


3 


4 


■<» 


S« 


118 


51 


84 


65 


6 


.8 


d 


«2 


ISO 


«3 


48 


66 


10 
5» 


I3S 


75 


12 


67 


'3 


4 

5» 


194 


86. 


76 


68 


16 


8 

<Jo 


136 


98 


40 


7P 

O' 


"0 


. öi 


199 


10 


4 


7» 


3 


4 

da 


»3» 


91 


68 


7« 


6 


8 

63 ' 


133 


33 


3« 


73 


10 
64 


i35 


44 


96 


74 


IS 


4 

65 


137 


56 


60 


75 


16 


8 

66 


»39 


68 


«4 


77 


'0 
il 


141 


79 


88 


78 


s 


4 

6i 


»43 


.9} 


5« 


79 


6 


8 

69 


146 


3 


16 


80 


10 


'0 

70 


148 


«4 


80 


8i 


«» 


4 

7» 


I5« 


96 


44 


89 


16. 


8 

73 


15» 


38 


8 


84 F, 


«54 


49 


72 


85 


3 


4 

'Si 


61 


36 


86 


6 


8 

75 


158 


23 

87 


10 
r,ö 


160 


84 


Ö4 


88 


13 


4 

77 


169 


9<J 


38 


89 


16 


8 

78 


165 


7 


92 


91 


'O 

' 


2» 


ïtf7 


»9 


S6 


99 


3 


4 

80 


169 


3» 


90 


93 


6 


8 

85 


«79 


89 


40 


99 


3 


4 

90 


190 


47 


60 


105 9S 


901 


5 


80 


'iio 


16 


8 


' <^ . 


xoo 


9tl 


04 


2 


116 


13 


4 

150 


3»? 


46 


3 


17S 300 


4«3 


38 


4 


233 


6 


8 

«50 


5«9 


1 10 


6 


291 


»S 


4 

JOO 


«34 


99 


7 


350 


b 
3^0 


740 


74 


8 


408 


6 


8 

4«o 


846 


56 


8 


1 466 


'3 


4 


'TAFEL ; 

Vkn de Artikelen in deien Almana£h begrepen^ Academie vao teeken- 

konft enz, Bladz. loa 

Dito dito tot Aodenaerde 104 
Dfto dito tot Dendetmoodeib 
Dito dito tot Aelst ib< 

Dito dito tor Wetteren 105 
Administratie der provin- 
cie yan Ooal-Vlaenderen 53 
Dito der bnrgexlyke bit»* 

pitaelen iti 

Dito ven weldaedigheyd ib. 
Dito Van de fièdelyke be» 

laftingen 69 

Dito van den waterftaet 59 
Dito van enregistrement 97 
Dito van de achatkisce 94 
Dito der domeynen , va* 

4eren en boaschcn 5S 

Advocaeteo tot Gcnd 8^ 

Agenten follicitenzs 5a 

Apothekert iio 

Avoués 85 

Aaber^en daex men logeert]; 
te voet ea te peird 138 

B 

Bankiers X15 

Barometer- en thermome* 

termaeker 203 

Bas-violen 137 

Beeldhouweif en Boetsoci- 

deri 103 

Berekening der zegei-rech- 

ten op onderhandsche 

pachten of verbueringen 146 
Berg van bermhertigheyd 113 
Bestieringe des ryks 49 

Dito van Gend 60 

Bibliotheqae der nniver- 

fiteyt ïoi 

Bisdom (staet van liet) van 

Gend 33 

Blauw ver wers 13a 

Bleekeryen van garens ia8 
Idem van lynwaeden ib. 

Idem van wafch ^ - ib. 
Boek-drnkkers ^13 2 

Boek-verkoopers 133 

Boekbinders ib. 

Borducrders ib. 'S2 Bonwkonsteaaexi 104 

Brouwers , zoo In iHtte «Is 

brnyne bieren f33 

Brandewyniiokers ij.^ 

Btireanx van het gooTerné* 

nement «« 

Dito der bestieringe ^q 

Gend , ct 

Dito van enregiftrement én 

van spccessie ^ 

Bureanx dcx bypotheqnen 97 
Bureaox van verificatie der 

maeten en gewigten S9 
Dito voor versekeringe te* 

gen den bxand 114 

C 

Cabi netten 
Cadaster 

Chirargiens ico 

Civiel hospitael (Beloke^ uS 
CoUecteurs'der loteryen 99 
CoUegie van het magistraet 6q 
Collegie van Gend ioi[ 

CommiUffriilèn van police 69 
Comité van vaccine 105 

Commifilonnariflen van de 

vrachtwagens 115 

Compagnie der pompiers 6fl 
Comptoir van den agent 

D'henry 115 

Cylindermolcns en Kaian* 
ders xaa 

D . 

Deputatie der provincie 
van Opft-yjaenderen by 
de staeten-generael ^ 53 
Deurwaorders van den tri» 

bnnal civil van Gend^ 86 
Deurwaerders van den tri- . 

bunal correctionneel ib. 
Depot van isuykery-kaffé 13a 
Directie der directe belas- 
tingen, in- en uytgaende 
techten en accysen 9i 
District van Gend 62 

Dito van Audcnaerde 67 
Dito van Aelst 7' 

Dito van Dendernonde ?6 
Dito van S. Nicolaes 7^ TA F EL. Ilittrïct im Eecio» 

J>!OClQtt ^ , 

DiogoifU^ tió Glazen-bUeztm 

BxuKkeryea vaa «hU&B ifislGlasen-flypeit 
Umi oifit kapeie plaQl«ii.t84^0oadflaeger 

g Goud' en itlterdtyvet» 

£erip»éD i)J 

Eséai-comptoii 49 OoGeelgi^efS . 
109 Gejechtshaf vaa «ffiaeft G<md- wi xlWe^fmedcn 
Giayeexden Fabfiqiieii mn aet^ewexk laa 
Idem van ameldonk ib. 

Idem van bUiiw .. tas 

Idem Tan biey-katoeo ib. 
Idem yan eanoti ibi 

Idem Tan chocolat ib 

Id«m yan papieren 104 

Idem van coatiiiga » ent. ib. 
Idem van gaeren tn tint ib, 
Idem yan olooeo ' ib. 

Idem yan lóoaaen eas, 195 
idem yan carden ib. 

Idem yan linoppcft ib. 

Idem van kryt*wic ^ Ibw 

Idem yan loodwit ib 

tdem yanf lym lb« 

Idem van TCftreeptéan ga- 

daemde lynwaéden ib 
Idem yén itteabel-'papiatcn ib. 
Idem yan qniDquec-oèie laó 
)4em yan laeyéue 
Idem van fcbi^tponf 
Idem yan rchry^penaan 
Idam tan fdfér.wielte. 
Idem yan fpeel-kaeican 
Idem van auykerye 
Idem yan fnylcery-kafè 
Idem van tabak 
Idem van tabak-pypen 
Idem Van toiU ciiea 
Idem Van tnl 
Idem van waiie keirsen f abriqaen Ofte verweryen 
yaii xyde » wolle eoY. , 
Idem vah verwen 
Idem van vitrlol-olie 
Factenrs van fchepeft 
Fiuyttn eil fbhalmeyén 

OaremwyndaU 
Qebooxje- en nottw*dagea 
der bexondetlte vorften 
^ van Baropa ib. 
ib 
ib. 
tb. 
ib* 
Ib 
ib 
ib. 
lar 
Ib. 
ib. ib. 

ib, 

«15 ib. 
ib. 
104 Hoedemaekeia . t$4 

Horlogiemaeketa lb« 

Eofteljryen en anberglen 

(bezonderfte) ; 133 

Huydevettert en I^rton^ 

weia i2ê 

Jaei*- en Pelrde-metkteti v 

jnweelieia t^ 

'K 

KaSé-hnyzen 138 

Kamer van keophandel en 
der fabriquen tot Gend 81^ 
Kamer van xbetotica lOf 
Kapiflaegera 204 

Kapittel eathedral 9^ 

Keurmeeatex ta tisch- .. 

merkt 13^ 

Komptoit van nytwiiaeltn- 

ge van apecien 59 

Koopmana C apccolateurs) 116 
Koopmana in baieynen ib. 
I4em in vreaide bieren ib. 
Ideaa in dixflBuydfche en xooafelaerfche boter ib.> 

Idem iD braod-lipttt 1.17 

Idem in fruytea ib. 

Idem in araenen . ib. 

Idem in non ifle kolen- . ib. 

Idem In borcii-kolen >b. 

Idem in heutwaesen Ib. 

Idem in bnyden ' ^t^ 

Idem in kaffó en thé ib. 

Idem ia doomyitfcheo kalk ib. 

Idem in mechelfchen kalk ib. 

Idem in kanten ib. 

Idem la iynwaeden, ib. 

^^ I idem In rigalbh en memellbii 

lyntaed if 9 

194 Idem in meekrap ^ ib. 

Idem iaqoinqnei^iaenz. ib* 

Idem in pek en terre ib. 

Idem In potaasaben: ae 1 h PB L. Koopnaos in nep- tp I^r* 

saed-koekeB mqo 

t^üem^in icluüien. ib« 

Idem in fchildeiyen Ib. 

Idem in iTenreet-goed en& \b* 
Idem 10 fpecefyen en kxuy« 
. deniets-waereii in 'tgzQot ib» 
Ide^ yan spec^yen tn 

't groöi en kleyn Sb. 

Idem io tabak tdi 

Idem in yen>fter*glas Ib. 

Idem io yerf-waereo tb. 

Idem in mofcovifche ▼alIeé Ib, 
. Idem in vifch ib. 

Ideié irf Wotfe ib. 

Idem in wynen !b. 

Wem in zaed'enx* laa 

Konfi-fchiMers 103 

Koperliaegcra 135 

Kotte verhandeUnge Van 
de Hemel-teekeocB 'dei ' zonnc «n qiaene xvj 

Kxonykö 139 

I«aekenfnydera 130 

Laekcn-peifie i85 

Lfrndmeteia 1^5 
tilhographent • 104 

Lood- ea tin-gieiftts 135 Maieaiyntfji vta «dniktc 

katoenen , efairesn en*, n^ 
Idem Tan woUe kekeiot Ib» 
Idem van mauser 131 

Idem van riekende fotd^* 

rea en wateie ta^ 

Idem van aceqoue meobela 131 
Idem Tan meQbel*«papieren ib« 
Ide«i Tan fchryf -en diok- 

papieren Ib* 

Idem Tan pow eo yp^A* 

aiïeh^ ib. 

Idem van printen ib« 

idemvanfpa-enfeltetwivat. ib. 
Idem Ttn pendulen ib» 

Idem van MUde en silveze 

keik-8tonen toB 

Idem Tan lyde ftoSen lb4 
Idem van tapy ten ySpreeën 132 
Idem van yier In ftaevcn ib»^ 
Ld^sm van yzciwerk en quin- 

caillcrie ibk 

MaekeUere 114 

Mccanicq-maekera . itf 

Merkcdagen(wekeiyk9Cbe) ït 
Militaire organisatie Sa 

Mioistetieelc dcpariemen- ' 

t«n 51 

Mooreeidêry e voor ayde en 

la^ 

105 

. 136 9ï andere ftoffen 
Museum 

Maetfchappye van firaeye ^ 

konaten en letteren xo6 N 

Idem van nederUDdsche ^otatiflen van h« eette 

lael- en letterkunde ib. axtondiireaent. 
Idem van landbouw en Nbtailflen van het tweede 

pVaaten ^ ^ ^,^ «o? arrondiffemeBfi ü^ 

Idem Tan S. Cedlia ib. j^^ van het der de aiivnd. ib. 

MegaKynenTanbatiftena. 138 ^ 

Idem Tan bier-aayn 1391 ^ , 

Idem vai| roiyn-aayn ib. Olieflaegcia t«& 

Idem Tfen biJouteHea ena, ib. Oöifengera tot G<?nd 95 

Idem Tan breuk banden ib. Ordonnantie op het ope- 
Idem van chriftael , fpie- oen en het fluyten der 

gela en glazen , ib. poorten ▼• 

Idem van inlanöfche fa- ' Wem op, het Inyden der ^ 

brlcq-gocderea iftS ^lycik-klokke 'amoi^cna 

Idem van geleyerawetk eaz.is^ «1 *8 avonds » iJT 

Idem van duydfcbe goe- Orgelmaekera id($ 

deren laS Orgelisten en pUttO^aWt- ' 

Idenk van CDj^elsche goe« 1 tori. tf9 

deren 129) P 

Idem van kalk i^olPatrooneetder^yootkW^fttSS 'V^'ST' T A F É L. ti PeJtde-neestefS no 

Policetier vleeéch-hnyfeo ^38 
Foft-oomptoii rot Gend vif 
Pcofcssot in Txemde taelen 102 
Provinciale staeteo 55 

Provinciale ondervyzlngs- 

commissie ïOï 

Provinciale commissie van 
genec$kuDdi|c onderzoek 
co toevoorzigt lOf 

Pryseret gepatenteerde) 110 

R 

Raed vto Prud'bommcs S8 
Xafp-molene voor verf- 

hout is6 

Rechtsbank van eersten 

aenlcg tot Gend 84 

Idem van eeraten aenleg 

tot Aadeoaerdé 86 

Jdem van eersten aenleg 

tot Dendermendè 87 

Idem van koophandel tot 

Gend 88 

Idem van koophandel tot 

S. Nicolaea ib. 

Reclnfie- en tachtiging- 

hnya 113 

Repartitenra der directe 

belaftingen der flad Gend. 6s 
Reductie van franfchede- 

cimade munte in neder- 

landfch en brabaodlbh 

conrant geld. 148 

Idem .van sederlandfch 

j^eld in franfche mante 

en brabands. conr. geld iga 

S 

Schilders en vetniiseri van 

voituren eng. 135 

Schippers 136 

Sebipmaekers ib. 

Schors molens ia6 

Snuyf.molena 136 

Spectakels ' 138 

Spellemaekers . ib. 

Spiegelmaekera en enca- 

ntcerders' Jb. 

Sipiüderyen en fabriqnco 

van katoenc lynwaeden 134 
Staeis-raed 49 

Sieenhöowers 135 

Stookers van liquenren 133 
SaykeMaffinaden 136 

V Tan4-meeatera k i o 

Tarif van de rechten'» te 
ontfangen ten inkomea 
en uycgaen der atads* 
poorten iv 

Tarif van den formaet-zegcl 
en voor wtssel-brieven x 45 

y 

(JnlYerllteyt van Gend 100 
Uy treeden van fchepen iis 

V . 
Vetkiaerkige van ien al* _ 
manach aj 

Verkoopaaelen xi^ 

Vendirle-boudera xi<> 

Verdoekers en knyfisacherB 

van fchilderycn lao 

Vcrguldera 13$ 

Vextaeldera 8^ 

Vepcrek der publiqne voitu- 
ren ^?'i 
Idem der vracht-wagena ix 
Idem der reyzende boden xj 
Idem der beurtt-fchepen xiv 
Idem der bargien ' xv 
Idem lier merk-achcpen ib« 
Idem der poften , ' ^^^i 
Vervolg dei bezonderfte 
meikweirdigbeden en 
veldtochten der franfche 
legers gedaercnde hunne 
omwentelinge a 
VioUaten n? 
Volmolen ' ^ i»? 
Vrede- rechters van het ifte 

arrondiffemcn» 8^ 

Idem van het ade arrond, 90 
Idem van het 3de arrond. 9^ 
Idem van het 4^» arrond. 9a 
Vuorwerkmaekcra 13* 

W > ^ 

Wapen-naekers 13^ 

Werkhuys van liefdasdig- 
heyd^ Y na 

Vzcf-dryvera 136 

¥zer-gieteryen 127 

Z " 
Zang-meesters en orgels- 

ten der kerken 137 

Zoal» ca zeepzieders u? a;' 'rl vu:rïsm \ I r' MA^ ö 133S ^