Skip to main content

Full text of "Zoologiae Danicae prodromus, seu, Animalium Daniae et Norvegiae indigenarum characteres, nomina, et synonyma imprimis popularium"

See other formats


. 
f , //to :«■ 

ZOOLOGLE DANICiE 

PRODROMUS, SEU ANIMALIUM DANLE et NORVEGI^l INDIGENARUM 
CHARACTERES, NOMINA, 

ET ■ 

SYNONYMA IMPRIMIS POPULARIUM. 

AUCT O Rfi 

OTHONE FRIDERICO MllLLER, 

*• • • * 

Reg! Dania a Consiliis Status , Acad. Scient. N. Curios* 

HOLMENS. ET BotCffi , HAVNlENS. NoRV. BeROLINENS. ALIA- 
RUMQUE SOCIET. LlTER. SoDALl , ACAD. PARIS. CoRRESP. 

Impensis Auctoris. HAVNI£, 
TYPIS HALLAGERIIS- CIO DCC LXXVX. ■ " (, 'V. "Tol w>W*** noT «*» 
\olu*-- Vide mira domi* 

et perdius ac pernox fcrutare; turpe enim eft in patria 

peregrinum agere. SERENISSIMO PRINCIPI et DOMINO 

FRIDERICO, 

DANORUM NORVAGORUM 

HOLSATORUMQUE AMORI ET DELICIIS D. D. D. Otho Fridericus Muller. 


PVecennium jam elabitur, ex quo 
*-* Patriae trecentas ftirpes nemini 
majorum vifas vindicavi, Fratri- 
que TUO Auguftiffimo pia , qua 
debui, mente obtuli, TE Duce 
exercitum nunc animalium nume- 
rofiffimum <3c mere indigenam fir- 
miori talo producere audeo. TE 
Fautore noviciorum ultra o&in- 
genta, quae primus in lucem pro- 
fero, innotefcant, ac inter vetera- 
norum turmas difpofita, ne tenera 
& pavida in priftinam caliginem recidant, foveantur, a civibus in- 
quirantur, in ufum publicum glo- 
riamque fummi Numinis vertenda. 
Sic faufti & jucundi erunt labores 
exantlati , hiftoriae naturalis cogni- 
tio^borealium regionum incolis prx- 
primis neceiTaria promovebitur? no- 
menque & exemplar Divi Patris 
in TE 9 quod faciunt, exofculabun- 
tur populares, exteri. 

HAVNiiE, 3 1 Martii, 
1776. Vlt iViirandas proprietates & affefliones , quas noftra a?tas 
in animalibus huc ufque neglecKs detexit , nemo 
ignorat; penitiorem eorundem cognitionem maximum 
generi humano ufum aliquando praeftatururn ne altero 
caecutiens oculo quidem dubitat ; confufis tamen fpecie* 
bus, non polTunt non confundi hoftes & cuergetae, 
noxae & emolumenta. ; 

Scopus igitur & ufus libelli quintuplicisque indi- 
cis cuique patebit. Rerum peritus charafteres ipecifkos 
&genericos non paucos de novo elaboratos, plures mere 
novos, facile intelliget. 

Species afterifco * notatae in fcriptis perilluftris 
Equitis a Linne fruftra quoeruntur, figno j- impreffae 
a civibus, figno + a me, detectae indicantur. Nomina 
vernacula^ quibus nulia iittera majufcula anteponiturDa- 
nis &Norvegis communia funt, reliqua D. Danos, N. 
Norvegoiy I. Islandos , L. Lappones, Gr. Grcsnlandos 
Ggnificant. 

Ulreriores defcriptiones & obfervationes , qua? in 
"vivis inftitutac inter manufcripta fervantur, afferre, ratio 
libelli prohibet. Haec & reliqua non levis argumenti, 
ipli rariorum hiftorice^ quam cum iconibus edendam 
molior , jungentur. 

Qui rerum naturalium patriae notitiam merae curio- 

fitatis arguuntj fuo damno ignorabunt ; earundem exaftam 

enumerationem non hiftorico naturali & phyftco tan- 

tum, £z& politico, philologo, geographo medico, theo* 

logo melioris notae, eile verum & inexhauftum ^prom- 

tuarium. 

a 4 SeqtCflf vni 

Ssqucntia animalia, quse imprefTfs pm primis li- 
belli paginis , fuppeditabat venerabilis Otho Fabricius 
paucis abhinc annis e miffione grccnlandica redux, huc 
adfcribere , nominaque gr&nlandica animalkim ante 
acccptas literas imprefforum in indice. (uis numeris fub- 
jungere (utraque fuis locis inferenda) e re vifum eft. 

PHOCA leonim cnpite antice criftato. 1. Blandrufelr. Gr. 
Neitferfoak. 

Ph. fottida. I. Utfelr. Gr. Neitfek, Neitfilek. * f 

Ph granlandica» L Vadefelr. Gr. Atak. J* j- 

Ph. barhata. I. Gramfelr. Gr. Urkfuk. * •(• 

Vix Ph. urfina, cum aurieula? defunt. 

/ 
BALiENA Boops fTftula dupllci in roftro , dorfo extremo 

protuberantia cornea. I. Hrafu-Reydur, Gr.> 

Keporkak. 

PHYSETER Turfio dorfi ' pinna altiflirna , apice dentiui 
plano. Gv. Pcrnak. 

Balamam aMckntem Ki.einij Phyfet, Catod. cenfei 
O. Fabricius, 

FALCO Islandus albus. Gr. Kirkfoviarfukkakortok. 
F. Islandus fufeus. Gr. Kirkfoviarfukkernektok. 

LARUS candidus totus niveus , roftro pedibusque nigfis. 
Gr. Naiauarfiik. * j* 

Pulli maculis nigris, 

FRINGILLA hppomca capite nigro, corpore grifeo nigroque 
fuperciliis albis ; recrricibtis extimis macula alba 
cuneiformi, Gr. Narkfatniutah 

PARUS m 

PARUS bicohr capite criftato antice nigro, corpore cinereo, 
fubtus exalbido , rufefcente. Gr. Auingurfak ? 

RAJA fullonica dorfo toto aculeato; aculeorum ordine Hmplici 
ad oculos , dupiici in cauda. Gr. Agkrnak , 
Taralikifak. 

CYCLOPTERUS Spinofus fubrotundus aculeis planis, abdo- 
mine larvi. Gr. Nepidfarluk. 

Diftinclam a C. Lumpo fpeciem vult O. Fa- 
bricius. 

C. Liparis corpore nudo pinnis dorfali, anali, caudalique uni- 
tis. Gr. Abapakitfoky Amerfuldk, 

J3LENNIUS Lumpenus corpore areolis dorfalibus fufcis ? Gr. 
Tejamak. 

COTTUS cataphracius loricatus , roftro verrucis i bifidis \ 
capite fubtus cirrofo. Gr. Kanniomak , Kath 
niordluk. 

C. quadricomis verrucis capitis 4 bfTeis ? Gr. Pokudlek. 

PLEURONECTES oculis dextris corpore fupra maculis brun- 
neis. Gr. Okotak , Kollevfak. * j- . 

Absque tuberculis capitis , fpinaque ad anum 
brevi, carterum P. Platejjam refert. 

Eaedem Iiteraj me certicrem fecerunt , 

p. g. Tannulik effe Batenam Pl>yfalum. 

p. 10. Kirkfoviarfuk & Kekingout efTe nom. gener. Falconis, 
Nektoralik Vult.AlbkiUam* Opik fhigem iiycteanu 

p. 21. Akpattiarfuk Alcam AUe, Paik Mergum Merganfireffi % 
Nerkk Anatem Bemiclam. 

p. 34. Orpingmiutak Fringillam domejticam, KyUektok Motacrh 
lam Oenantbem t Nakfarmimak Fringillam lappo* 
nicam. 

s 5 COM* COMPENDIA AUCTORUM EXPLICATA. 

A. Havn. Det Kiobenhavnfke Selfkabs Skriftei',9 og ioDeel, 
med Kob. Riobenh. 1765 - 1770« 

A. Helv. A£ta Helvetica phyf. math. anat. botanico medica. 
Balil. 1760. 4 vol. 

A. Nidr. Det Trondhiemfke og Norfke Videnfkabers Sel- 
fkabs Skrifter, 5 Deele med Kobb. 

A. St. Der Schwedifchen Academie der WifTenfchaften Ab- 
handlungen, Leipz. 32 B. 

Aph. N Bomares Natur.Hiftorie af H. von Aphelen, 8 Tomer. 

Afc ic. Icones rerum naturalium; fafciculi 3. Havnise. 

Barth. Unic. Th. Bartholinus de unicornu, Amft. 1678. 

Barth. A. Havn. Th. Bartholini acta medrca & philofophict 
Hafn. 1671 - 1676. 

Barth. h. a. C. Bartholini hift. anatom, raiiorum Centur. 
Havn. 1654. 

Berl. Befch. Bcfchaftigungen der Berlinifchen Gefellfchaft , 
1 B. m. Kupf. Berlin 1775. 

Biblioth. f. n. Skr. Bibliothek for nyttige Skrifter, Kiobenh 

1772. 
Br. monogr. Ederfuglens Befkrivelfe ved Briinniche, Kiobenh, 
Br. Orn. Erunnichii Ornithologia borealis , Havn. 

Cr. Gn David Cranz Hiftorie von Grcenland ; Barby und 
Leipz. 1770. 

D. F. L. J. Debes natiirliche und politifche Hiftorie der In- 
feln Fseroe" , Kopenh. 1757. 

Eg* Gr, Des alten Gronlandes Natureli-Hiftorie von Hans 

Egede, Kopenh. 1743. 

\ 

Bu xt 

Fn. Fridr. Faur.a infeclomm Fridrichsdalina, Havn. & Lip- 

Frifch. inf. J. L. Frifch Befchreibung von Infecten in Teutfch- 
land, Berlin 1730- 13 Th. 

Geofr. ifif. Hiftoire des Infectes aux environs de Paris, 1762. 
2 Tom. 

H. Fn. N. Fauna Norvegica ved Chriftopher Hammer, 
Kiobenh. 1775. 

Geer inf Memoires pour fervir & 1'hiftoire des infe£les par 
Ch. de Geer, a Stockholm, 5 Tom. 

Isl. R. Eg. Olaffens og B. Povelfens Reife giennem Island, 

Soroe 1772. 2 Deele. 
Kritijke Joumal. Kiobenhavns kvitifke Journal, 1769. 

Linn. Syfl. Caroli a Linne Syftema naturse, Holm. 1766« 
edit. duodecima. 

Larde Efterr. 1769. Kiobenhavns Lfterretninger om la?rde 

Sager, 1769. 
Lang. nat. V. Langc om de naturlige Vande, Kiobenh. 1756". 

L. L. Knud Leems Befkrivelfe over Finmarkens Lspper, ra. 
Kaaber, Kiobenh. 1767» 

Mart. Spitzb. Friderich Martens Spitzbergifche oder Gron- 
landifche Reife-Befchreibung , Hamb. 1675. 

M. R. Oligeri Jacoban Mufeum regium. 

Naturf. Der Naturforfcher, Halle 1774. 1 - 7 Stiick. 

N. A. N. C. vel A. C. Nova acla phyflco-medica naturs cu- 
rioiorum , Norimb. 4 Tom. 

0. M. Olearii GottorfifcheKunft-Kammer, Schlefwig, 1666* 

P. Fl. (zcon. Pauli ceconomifke Urte-Bog. 

P.N.N. XII 

P. N. N. E. Pontoppidans Norfke Naturhiftorie, Kiobenh. 

P. D. Atl. Danfke Atlas ved E. Pontoppidan , Tom. i. 
Kiobenh. 1763. 

Pile-Larven. Pile-Larven med dobbelt Hale &c. Kiobenh 

1772- 
Pr. inf S. Prodromus Infe£tologi« Sisllandicic M. Thr 

Briinniche, Havn. 1761. 

Regenf. C. Choijc de Coquillnges par Regenfus dCopenh. 1758 
Roef inf Infecten BelufHgung von A. J. Rofel , Niirnb. 
1746. 4 Th. 

R. N. H. Norriges Kongers Hiftorie af J. Ramus, Kiobenh* 

1719. 
$• wfi J- C. ScbaerTeri icones infectorum, Vol. I & II. 
$cop. inf Chrn. J. A. Scopoli Entomologia Carniolica, Vin* 

dobon. 1763. 

Sp»R. Speculum regale , Soroe 1768« 

St. S. Phyfifk og ceconomifk Befkriveife over Sondmor af 

H. Strom, rned Kobber, Soroe 1762» 
y. Vermium terreftrium & fluviatilium hiftoria , 2 vol. 

Havn. <& Lipf. 1773 & 1774« 
JV. Fr. Wilfe Fridericia; Befkrivelfe. 
JV. M. Olai Wormii mufeum. 
Wurmem. Von Wiirmern des fiifTen und faliigen WafTcra, 

m. Kupf. Kopenh. 1771. ANIMALIA. CoRDE 
Classes : 


, Pilis: 
biaurito 

Pennis: 
MAMMALIAI. 
AVES. II. 


Pulmonibus : 
AMPHIBIA. IIL 


uniaurito 

Branchiis : 
PISCES. IV. 


Antennis: 
INSECTA. V. 


inaurito 

Tentaculis pluribui 
nullis : 


rvel 


VERMES. VI. I. M A M M A L I A. 

Pedibus Dentibus Ordines: 

primoribus nullis : BRUTA. r. 

unguiculatis, 

primonbus inciforiis 2 : GLIRES. 2. 

primoribus conicis 6 9 2. 

Laniar. 1: FERJE. 3. 

primoribus fupra & infra: BELLUiE^ 
ungulatis, 

primoribus fupra nullis : PECORA. 5. 

muticis, variis in variis: CETE. 6. 

II. 4VES. XIV II. A F E S. 


ROSTRO 


Ord: 


fubincurvato : mandibula fu- 
periore pone apicem 
utrinque dilatata; 


ACCIPITRES. i. 


cultrato, dorfo convexo: 


PIC;£. 2'. 


laevi , epidermide tecto, apice 
autto : " 


ANSERES. 3. 


fubcylindxico , obtufo; 


GRALL/E. 4. 


convexo, mandibula fuperio- 
re fornicata fupra in- 
feriorem : 


GALLIN/E. 5. 


conico-acuminato : 


PASSERES. 6. 


III. A M P H 1 B I A. 

Ord: 
pedata: REPTILIA. r. 


apoda: 


SERPENTES. 2. 


pinnata : 


NANTES 3. 


IV. P I S C E S. PiNNis ventralibus Ord: 

nullis: APODES. 1. 

ante pinnas peflorales: JUGULARES. 2. 
fubpinnis peaoralibus: THORACICI. 3. 
pone pinnas pe&orales; ABDOMINALES. 4. 

V. IN- XV 

V. / N S E C T A. 

Ord: 
Atis fcoriaceis ore ma- 

fupe-j xillofo: COLEOPTERA. i. 

riori-j femicoriaceis ; ore 
bus, I vel peftore ro- 

ftrato: HEMIPTERA. 2. 

4. rfquamulatis ; ore 

probofcideo: LEPIDOPTERA. 3. 
omni- ! membranaceis : 
bus^ inermi: NEUROPTERA. 4. 

ano 

aculeato: HYMENOPTERA.5. 
Halteribus loco pofti- 

carum: DIPTERA. 6. 

APTERA. 7. VI. F E R M E S 

Pellucida, polymorpha, partitione Ori>: 

' & evolutione in qnamvis di- 

reftionem propagabilia : INFUSORIA. 1. 

Mollia, nuda, tentaculofa, herma- 

phrodita vel neutra: MOLLUSCA. 2. 

Tefta tefta , tentaculata , herma- 

phrodita: TESTACEA. 3. 

Duriufcula, filiformia, annularia, 

partitione & evolutione in lon- 

gitudinem propagabilia : HELMINTHICA. 4. 
Compofita, crufta condita, gem- 

mafcentia; CELLULANA. 5. CHA- XVI 

CHARACTERES MAMMALIUM. 

I. B R U T A. 

Genera. 

Pag. 

Dentes molares ex oiTe rugofo : TRICHECHUS. i 

2. FER£ 

# Dentes primores 6» 6: 

Superiores excavati. URSUS. 3 

Superiores intermedii lobati : CANIS. 2 

Inferiores squales , lingua aculeata j FELlS. 2 

Inieriores conferti, duo alterni interiores: MUSTELA. 2 

Dentes primores, fuperiores 6: 

Inferiores g: TALPA. 3 

Inferiores 4: PHOCA. 1 

# # Dentes primores, fuperiores 2: 

Inferiores 4: SOREX. 4 

Inferiores 2; ERINACEUS. 4 

3. G L I R E S. 

Dentes primores fuperiores. 

Duplicati : LEPUS. 4 

Angulo re&o excavati: CASTOR. 4 

Subulati: MUS 4 

Cuneati : SCIURUS. 5 

Quatuor jsquales, omnes acuminati : VESPERTILIO. 4 

4. P E C O R A. ; 

Comua folida. 

Ramofa: CERVUS, 5 

# # Cornua tubulofa. 

Ere3a : CAPRA. 6 

Keclinata : OVIS. 6 

Antroifum verfa : BOS. 6 

«. BEL- xvn Superiores 6 : 
Superiores 4 : 5. BELL.Ufi 

Gensra : Pag. Dentes primores/ EQUUS. 6 

SUS. ^ 6. CETE, 

Dentes in maxilla fuperiore 2 protenfi .' MONODON. 

Dentes in maxiila iuperiore cornei : BAL/ENA. 

Dentes in maxilla tantum inferiorer PHYSETER. 

Dentes in maxiila utraque ; DElPHINUS. CHARACTERES AVIUM. 

1. ACCIPITRES. 

Roftrum aduncum ; caput denudatum : VULTUR. g 

Roftrum aduncum, bafi cera tectum ; FALCO. 9 

Roftrum aduncum capiflro reverfo. STRiX. 10 

Roftrum rectiufculum emarginatum. LANIUS. ij; 

2. PIC£ 

% Pedibus ambulatoriis. 

Roftrum , cultratum", apice incurvo. CORACIAS. 13 

Roftrum cultratum , capiftro reverfo. CORVU^. n 

Roftrum incurvatum, acuminatum. CERTHIA. 13 

Roftrum incurvatum obtufiufculum. UPUPA. 13 

Roftrum rectum, apice cuneato. SITTA. 13 

# % Pedibus fcanforiis, 

£o/rrttwangulatum;lingua lumbriciformis. PICUS. i% 

Roftrumlsve; nares marginatae. CUCULUS. 12. 

Roftrum Iseve ; lingua lumbriciformis. YUNX. 1% 

% B m Pedibus greilbriis. 

Roftrum trigonum , reclum» ALCEDO. 13 AN« XVIII 

3. A N S E R E S. 

Genera: Pag. 
^ Roftro denticulato. 

Roftrum unguiculatum denticulis mem- 

branaceis. ANAS. 13 

Rofirum unguiculatum denticulis fu- 

bulatis. MERGUS. 16 

# # Roftro edcntulo. 

Rofirum rugis Iateralibus tranfverfis. ALCA. 16 
Roftrum naribus fuperincumbentibus 

fubcylindricis. PROCELLARIA. 17 

Rofirum fub apice fubtus gibbum. LARUS. 20 
Roftrum fubulatum lateribus compref- 

fiufculum. COLYMBUS. 18 

R&firum fubulatum, apice comprefTo. STERNA. 21 

4. GRALLiE. 

% Pedibus tetradacrylis. 

Rofirum depreflum , fpatulatum. PLATALEA. 22 

Rofirum arcuatum facco gulari. TANTALUS. 22 

Roftrum re&um, acutiufculum. ARDEA. 22 
Roftrum fubulato-attenuatum , depref- 

fum, recurvum. RECURVIROSTRA.27 

Roftrum reclum, teretiufculum, capite 

longius. SCOLOPAX. 22 
Roftrum teretiufculum longitudine ca- 

pitis; pollex vix iniiftens. TRINGA. 24 

Roftri bafis fronte calva. FULICA. 27 
Roftrum fubcarinatum ; corpus com- 

preffiufculum. RALLUS. 2? 

# Pedibus curforiis tridactylis. 

Roftrum compreffiuiculum apice cuneo. HiEMATOPUS. 27 

Rofirum teretiuiculum, obtufum. CHARADRIUS. 26* 
Roftrum fubfornicatum ; lingua emar- 

ginata. OTIS. 27 

5. G A L L I N JE. 
Supercilia nuda, papillofa. TETRAO, 27 

6. PAS- XIX 

<5, P A S S E R E S. 

Genera : 
$fc Crajfiroftres. 

Roftrum conico-ovotum. • LOXIA. 30 

Raftrum conico-acutum. FRlNGILLA. 31 

Roftrum fubconicum, mandibula inferiore 

latiore, coarctata. EMBERIZA. 30 

r$r # Curvircftres mandibula fuperiore apice incurvata. 

Roftrum incurvum, depreffum, ciliatum; 

nares tubulofar. CAPRIMULGUS.34 

Roftrum incurvum, depieffum. HIRU^DO. 33 

||f Emarginati-roftres manclib. fuper. pone apicem 
emarginata. 

Roftrum emarginatum , fubulatum, bafi 

compreiTum. TURDUS. 28 

Roftrum emarginatum , fubulatum, bafi 

depreffum. AMPELIS, 30 

# # # # Simpliciroftres. R. reclo integro attenuato. 

Roftrum fubulatum; lingua truncata; ca- 

piflrum reverfum. PARUS. 34 

Roftrum fubulatum; lingua incifa; unguis 

poflicus? modicus. MOTACILLA. 32 

Roftrum fubulatum; lingua blfida; unguis 

pofticus elongatus. ALAUDA. 28 

Roftrum fubulatum apice deprelTo, mar- 

ginato. STURNUS. 2$ 

Roftrum fubfornicatum ; nares gibbofe 

membrana obliterata. COLUMBA. 28 

CHARACTERES AFdPHIBIORUM. \ 

i. R E P T I L E S. 

Corpus nudum, caudatum. LACERTA. 36 

Corpus nudum, ecaudatum. RANA. 36 

2. SERPENTES. 

Scuta abdominalip ; Squama caudaies. COLUBER. 36 

Squattia abdominales, caudalesque. ANGUIS. 36 

b 2 3. NAN- XX 

3. N A N T E S, . 

Genera: Pag. 
$fe Spiracula compofita five plurai 

Spiracula feptem lateralia. PETROMY20N. 37 

Spiracula quinque fubtus. RAJA. 37 

Spiracula quinque lateralia. SQUALUS. 37 

Spiramla Iblitaria quadripartita. CHIMifERA. 33 

g& Spiracula folitaria. 

Pinna ventrales 2. Ox denticulatum. LOPHIUS. 3$ 

Pmwtf ventr. 2. Os edentulum. ACCIFENSER. 39 

£&»£ ventr. 2. in orbiculum digeftae. CYCLOPTERUS. 39 
Pz««tf ventr. o. Os operculatum maxilla 

inferiore. SYGNATHUS. 39 

CHARACTERES PISCIUM. 

1. A P O D E S. 

Apertura brancbiarum ad latera thoracis. MURiENA. 40 

Cauda Tubulata, aptera. TRICHIURUS. 4 o 

Dcntes conici , divergentes. ANARHICHAS. 40 

C/jp«£ corpore anguftius. AMMODYTES. 40 

Corpus enfiforme. OPHIDIUM. 41 
Cavut laminis teclum Piuna ventr. fiii. 

formes. REGALECUS. 4 c* 

2. JUGULARES. 

Apertura branchiarum ad nucham. 

Opertula claufa. CALLIONYMUS^i 

^««j prope peftus. TRACHINUS. 41 

Pwwtf dorfales anique plures, peclorales 

attenuatae. GADUS. 41 

Pinna ventrales didactyla?, muticce. BLENNIUS. 43 43 3. THORA. CICL 

Capitis dorfum planum tranfverfim ful- 

catum. ECHENEIS. 

Caput antice truncato obtufum. CORYPHiENA. 43 

Pinna ventrales coadunats in pinnam 

ovatam. GOBIUS. 44 

Caput XXI Genera: Pag. 

Caput corpore latiut. '. COTTUS. 44 
Labium fuperins membrana tranfverfa 

formicatum. ZEUS. 44 
Oculi ambo in oltero capitis latere. PLEURONECTES.44 

Dentes volidi, incifbres f. molares. SPARUS. 4.5 

Pinna dorlaiis ramento pofr fpinas notata. LABRUS. 45 

Opercula branchiarum ferrata. PERCA. 46 
Cauda lateribus carinata; Ipinse dorfales 

diftinfe. GASTEROSTEUS.47 

Cauda lateribus carinata ; pinnuls fpu- 

ns plures. SCOMBER. 47 

Squama etiam capitis lax^. MULLUS. 47 

Digiti diftincli juxta pinnas peclorales. TRIGLA. 47 

4. ABDOMINALES. 

Corpus vix ad caudam anguftatum. COBITIS. 47 
Radius primus gifins dorfalis pectora- 

liumque dentatus. SILURUS. 43 

Pinna dorfalis pofticn adipofa. SALMO. 43 

Mandibula inferior, longior, punclata. ESOX. 49 

Abdomcn ' garinatum, ferratum. CLUPEA. 49 

Membrana branchioftega triradiata, CYPRINUS. 50 

CHARACTERES INSECTORUM. 

1. C O L E O P T E R A. 

% Antennis apice incraflatis. 

Anttnna fra&ae, capitulo folido. Caput 

intra thoracem retrachim. 

Elytra abbreviata. HISTER. 56* 

Ant. fracte, roftro infidenttfs, clava an- 

nulata. CURCULIO. 85 

Ant. fiacte, clava perfoliata. Caput por- 

rectum. Elytra abbrcviata. SILPHA. 96 

Ant. fracta, clavatae, perfoliata?. Pedes 

natatorii. HYDROPHILUS. 68 

Ant. frache, apice laterali pectinata?. 

Pedes greflbrii. LUCANUS. 52 

b 3 Anten- XXII 

Genera: Pag. 
AntentKC clava folida. Caput fub thorace 

retraaum. ANTHRENUS. 5fl 

Ant. clava fo!ida. Capr.it exfertum. SCOLYTUS. 57 
«/4»r. roftro infidentes, clava annulata. RHINOMACER.90 

Ant. clava annulata. JFW/ri clava truncafa. COCCINELLA. 65 
^2/jr.clava nonnibil perfoliata. Crtpwrretra- 

dturil. Tiorv?* non marginstus.CISTELA. 58 
Ant. clava perfoiiata. Cffpwr inflexum. Tho- 

rax & Elytra marginata. DERMESTES. 56 

^4;/r. clava perfoliata. Cfl/?«? porrechun. ANTHRIBUS. 57 

y2«r. apice famcWztx. Scutelluw manifeftum. SCARABiEUS. 52 
«^//r. apice lameliata, 1 . Scutellum nullum. Fe- 

tnora intermedia remotiffnna. COPRIS. 55 
Ant. articulis clavse compreflis. Tborax 

cylindraceus. ATTELABUS. 95 
Ant. articulis clavie elongatis. Thorax 

gibbus, BYRRHUS. 57 

% # Antennis fenfim crefcentibus. 

Ant. ferratae. Caput inflexum. Lamina ad 

bafim abdominis. MORDELLA. 84 

Ant. taxiformes. Thorax convexus mar- 

ginatus. DIAPERIS. 74 

Ant. moniliformes. Thorax planiufculus, 

marginatus. CHRYSOMELA. 3 1 

Ant. ai ticulis truncatis. Thorax planiufcu- 

lus, non lnarginntus. ANASPIS. 53 

Ant. articulis truncntis. Thorax peltatus. 

Caput teaum. CASSIDA. 65 

Ant. articulis emarginatis. Thorax clypea- 

tus. Caput exfertum. PELTIS. 63 

f f f Antennis medio craffis. 

Ant. flexuofe (mari fufiformes) Elytra 

pone dehifcentia. Ala nulls. MELOE. 95 

Ant. rigida^bafi auriculatie. Oc»/x'quatuor. GYRINUS, 68 

«## An- Chara&eres generum artiflcialium in non paucis eludunt fpecies 
naturales, in nonnuilis quoquc merus fexus. XXIII. 

Genera: Pag. 
# # # # Antennis altero latere incifis. 

^tff. ferratar, breves. Crtp«? dimidium 

intra thoracem. BUPRESTIS. 59- 

Ant. ferratae , intra oculos pofitar. 

Caput deflexum. MELOLONTHA. 57 

Ant. ferratz fub capite prodeuntes. 

Pectns mucronatum. ELATER. 59 

Ant. ferrato-pectinata?. Tborax ince- 

qualis, non marginatus. PYROCHROA. 80 

Ant. pectinata?. Tborax fubrotun- 

dus, marginatus. PTILINUS. gi 

# # # # # Antennis fenfim attenuatis. 

Ant. fetacea?. Thorax aculeatus. CERAMBYX. 9 1 

Ant. fetacese. Caput inflexum. Cauda 

fupni bicornis. BLATTA» 99 

^«f.fetaceae. Elytra coriaceo-membra- 

nacea. Cauda bifeta. ACHETA. 100 

Ant. fetacea?. Elytra coriaceo-mem- 

branacea. Cauda feminis 

enfifera. LOCUSTA. 101 

Ant. fetacea? vel filiformes. Caput ex- 

fertum. Thorax margina- 

tus. LamelU ad bafin fe- 

morum pofticorum. CARABUS. 75* 

##•#### Antennis undique nequalibus. 

Ant. filiformes inter oculos. Femora 

poftica crafta. ALTICA. 84 

Ant. filif. inter oculos approximata?. 

Thorax insequalis, mar- 

ginatus. GALERUCA. 83 

Ant. filif. inter oculos pendula?. Tho- 

rax fubrotundus,gibbus. BRUCHUS. 57 

Ant. filif. inter oculos diftantes. Caput 

intra thoracem rotunda- 

tum, receptum. CRYPTOREPHALUS.58 

Ant. filif. inter oculos diftantes, pen- 

duhe. Thorax planiufcu- 

lus, marginatus. LUPERUS. 83 

Anu filiformes. Pc^xpoftici natatorii. DYTICUS. 69 

b 4. Ant. SXiV 

Genera: Pag. 
Antenna ferratar. Tborax deprefTus, den- 

tntus. PRTONUS. 74 

Ant. fiilformes. Tbornx muticus. LEPTURA. 92 

Ant. filif. Tborax teretiufculus. Caput ex- 

fertum , oculi prominuli. CICINDELA. 79 
Af#. fiiif. infra oculos. Tborax poftice an- 

guftjor. Qapu* incliuatum, CANTHARIS. 80 
Ant. filif fupra oculos. Tborax lunatus. 

■ $3*« teclum. LAMPYRIS. 63 

A«f. fihformes. Tborax marginatus. Ca- 

put deteaum. THELEPHORUS.61 

Ant. moniliformes. Tbarax cylindricus. 

Caput defiexum. Oculi pro- 

minuii. CRJQCERIS. 85 

Ant. moniliformes. Thorax planus, mar- 

ginatus. TENEBRIO. 74 

Ant. vibrantes. Elytra linearia. Al<£ plu- 

mofc. Cauda aculeata. THRIPS. 96" 

Ant. fiiif. Elytra dimidiata. Ala tecta?. 

Cauda veficulofa. STAPHYLINUS.97 

A?/?.fiiif. Elytra dimidiata A/tfpene-tecta?. 

Cauda forcipata. FORFICULA. 96 

Ant. fiiif. Elytra dimidinta. Ala nuda?. 

fc<i«ifa mutica. NECYDALIS. 95 

A/w. trianeulares. Efytra coriaceo mem- 

; branacea. * ACRIDIUM. 100 

2. HEMIPTERA, 
%fc Ore roftrato. 

Antenna thorace breviores. Perfej poftici 

iaitatorii. CICADA. 102 

Ant. thorace longiores. Tedes curforii. CIMEX. 104 

Ant. cheliformes. Tedes ambulatorii. NEPA. 104 
Ant. breviflima?. Tedes poftici natatorii. NOTONECTA.io^ 
Ant. fetacese. Tedes ambulatorii. Abdomen 

bicorne. APHIS. 109 

% Peclore roftiato. 

Ala quatuor. Tedes faltatorir PSYLLA. 109 

A/tf duae maiculis. Abdomcn fetis conditis. CHEKME5. 1 1 j 
Ala dus mafculis. Ahdomen poftice feto- 

fum. Fcemina folliculi forma. COCCUS. r f i 

2. LE- 3. LEPIDOPTERA. 

Genera : Pag. 

Antentta clavata?. PAPILIO. n| 

Ant. medio croiriores. SPHINX. 116 

Aut. fenfim attenuatar. PH AXJENA. 117 

4, NEUROPTERA. 

# Antennis brevibus. 

Os maxillofum. Cauda foliacea. LIBELLULA. 139 

Os edentuium. Cauda fetofa. EPHEMERA. 142 

Os palpofum. Cauda mutica. MYRMELEON.147 

Antennis elongatis. 

Os palpofum. Ala deflexa*. PHRYGANEA. 144 

Os maxilla fitfa. A/tf fubaequales. HEMEROBiUS. 145 

O^roftratum. Cauda cbelata, PANORPA. 147 

Oj maxilla fimplici. Ala inazquales. RAPHIDIA, 147 

5. HYMENOPTERA. 

^ Antennis filiformibus. 

Aculeus reconditus, ferratus. TENTHREDO.143 

Acukus exfertus ferratus. SlREX. 1^0 

Aculeus exfertus vagina bivalvi. ICHNEUMON.i^i 

Acukus reconditus, punctorius. Ala neu- 

tris nulla. MUTILLA. iCS 

# # Antennis fraclis. 

Aculeus fubexfertus. Anus dentatus. CHRYSIS. 16*2 

Aculeus reconditus, fpiralis. CYNIPS. 147 

Aculeus reconditus. Ala planre. SPHEX? 166 

Aculeus reconditus. Ala fuptriores plicata?. VESPA. 1 63 
Aculeus reconditus, punctorius. Os roftro 

deflexo , bivalvi. APIS. 163 

Squamuh tbornci ck abdomini intermedia. 

Ala neutris nullae. FORMICA. 166 b 5 6. DIPTE* xxvf 6. m 

Antetuut feta lnterali. 
Ant. pluma lateiali. 
Ant. feta terminali. Ant. clavata?. 
Ant. acuminata?. D I P T E R A. 

Genera: Pag. 
a. Trobofcidea. 

Seti-vel plumifera. 

MUSCA. 171 

VOLUCELLA. i 7 8 
NEMOTELUS. 179 # # Mutica. b. Roftrata. 

Ant. fetaces?; roftrum obtufum. 
Ant. roftrum fetaceum. 

Ant. lubulatae ; roftrum porreclum. 
Ant. roftrum geniculatuin. 

Ant. pectinatae ; roftrum nutans. 
Ant. fubulatse ; roftrum inrlexum. 

c. Mutica. STRATIOMYS.177 
TABANUS. 179 HIPPOBOSCA. 183 
BOMBYLIUS. ig3 
ASILUS. 180 

CONOPS. 180 

CULEX. 182 

EMPIS. 182 Ant. e globulo fetacear. ' OESTRUS. 
Ant. peainats. TIPULA. 
Ant. perfoliat*. BIBIO. 


166 

167 
171 


7. A P T E R A. 


* 


a. Nuda. 
% Pedibus fex. 
Os rectum, aculeatum. PEDICULUS. 
Os inflexum, roftratum. PULEX. 
Os maxillofum. TERMES. 


184 
184 ^fe -fr Pedibus octo. 

Oculi i\ Antennai fetacea?. ACARUS. 186 

Oculi 4; Antenna pediformes. PHALANGIUM.i^i 

Oculi 2,4,6; Antenna nullse. HYDRACHNA. igg 

Oculi 8; Antenna maribus clavat*. ARANEA. 192 b. Sqmmata. Caucla fetis exfertis. 
Cauda fetis inflexis» LEPISMA. 183 

PODURA. 183 

c. Crufta* xxvu c. Cruftacea. 


Genera: 


Pag. 


Peaes g, Antenna nullae. 


POLYPHEMUS. 


201 


Pedes g, Antenna i vel 4. 


CYCLOPS. 


200 


Pe^j 10 vel 14. Antenna 4 integra». 


SQUILLA. 


197 


Pe^ej 10, ' ' Antenna 1 integrae. 


CA^CER. 


195 


Pedes 14, Antenna fiacla?. 


OMSCUS. 


197 


Piritf plurimi {Tmplices ; corpus linea 


re , depreftum. 


SCOLOPENDRAo 


Pedes plurimi duplicati; corpus cylin 


draceum. 


JULUS. 


201 


d. Teftacea. 


% Univaivia 


. 
Pedes 4, Oculus j 4 


AMYMONE. 


198 


Pedes 4, 6, 8> Oc«/z 2. 


BlNOCULUS, 


200 


Pe^j* 6; Oculns mallus. 


NAUPLIUS. 


198 # # Bivalvia. 

Antenna capillacea? fuperce ; Pedes 4; 

Oculus 1. CYPRIS. 

Antenna capillacea? fuperse ; Ved. 8, 

Oculi 2. LYNCEUS. 

Antenna ramofae; Ved. g-12. Octdus 1, DAPHNE. 198 

199 
199 CHARACTERES VERMIUM. 1. I N F U S O R I A. 

^ Organis extemis nullis. 

Pun&iforme. 

Spha?ricum. 

Cyiindraceum. 

Teres , elongatum. 

Teres, cavum. 

Complanotum, orbiculare vel ovatum. CYCLIDIUM. 204 

Complanatum , oblongum. PAR AMiECiUM. 205- 

Compknatum , finuatum. KOLPODA. 205 

Coinplanatum, anguktum. GONiUM. 205 MONAS. 


2C2 


VOLVOX. 


202 


ENCHELIS. 


202 


VIBRIO. 


203 


BURSARIA. 


206 ## Orga- xxvnr Rotundato-caudatum. 
Altera partc crinitum. 
Nudum , apice ciliatum. 
Tefta teclum, apice ciliatum Organis externis. Genera : Pag. 

CERCARIA. 206 

TRICHODA. 206 

VORTICELLA. 209 

BRACHIONUS. 212 HELMINTHICA. # Muticj Teres, a.quale, filiforme. 
Teres, poftice attenuatum. 
Teres, piobofcide retra&ili. 
Antice & poftice dilatabile. 
Depreffum , cateniforme. Teres, tentnculis nullis. 
Teres, tentac. fetaceis. 
Teres, tentac. flcxuofis. 
Depreffum, teHtac. nullis. 
Depreffum, temac. annulatis. GORDIUS. 212 

ASCARIS. 213 

ECHINORYNCHUS.214 
HIRUDO. 219 

TjENIA. 219 # Setofa. LUMBRICUS. 

NEREIS. 

AMPHITRITE. 

NA^S. 
APHRODITA. 215 

217 
216 
219 
218 MOLLUSCA. Ore fupero. 

Lffve, eirris nullis, apertura unica. MAMMARIA. 

Ltfve, cirris nullis, aperturis binis. ASCIDIA. 

Inane, cirris marginalibus. HYDRA. 

Rugofum.i cirris excentricis. ACTINIA. 

Vaginatum, cirris verrucofis.- SEPIA. 
Pedunculatum, capitulo mutico vel 
ariftato. 224 

224 
230 
230 

232 PEDICELLARIA. 229 $fc$fc Ore antico. Latiufculum aequale, plicatile. 
Teres, poris duobus, altero laterali. 
Groflum, tentaculis ramofis. 
Nudum hrachits teretibus. PLANARIA. 

FASCIOLA. 

HOLOTHURIA. 

LERNiEA. 221 
222 
231 
226 Vagina- XXIX 

Genera ; 


Pag. 


Vaginatum , hrachiis dilatatis. 


CLIO. 


226 


Supra convexum fubtus planum, 


lobatum. 


LOBARIA. 


226 


DepreiTum, tentaculis duobus. 


DORIS. 


229 


Subtus carinatum tent. fubulatis. 


MYXINE, 


227 


Clypeatum, tentaculis quatuor. 


LIMAX. 


527 


# # m Ore 


infero. 
Gelatinofum, keve, fubtus cavum. 


MEDUSA. 


233 


Coriaceum , fcabrum, fubtus ful- 


catum. 


ASTERIAS. 


233 


Coftatum, collis ciliatis. 


BEROE. 


233 


Gelatinofum, rugofum, brachiatum. 


LUCERNARIA. 


227 4. TESTACEA. 
a. XJnivalvia. 

Tefla pervia. 

Cruftacea, ano verticali, tentaculis 

limplicibus. ECHINUS. 235 

Cruftacea , ano infero , tentaculis 

penicillatis? SPATAGUS, 236 

Calcarea, rudi, tentaculis nullis. DENTALIUM. 236 

## Tefia patula. 

Apertura efFufa ; tentaculis nullrs. AKERA. 242 

Apert. profunda, tentac. binis. ARGONAUTA. 23$ 

Apert. repanda , tentac. binis feta- 

ceis colliculo extnnfe- 

co oculatis. BULLA. 24$ 

Apert. oblonga, tent. binis trian- 

gularibus, angulo in- 

.trinfeco oculatis. BUCCINUM. 24J 

Apert. ovata, tcnt. binis truncatis 

confpicuis, angulo in- 

trinleco oculatis. CARYCHIUM, 243 

Apert. fubquadrata, tent. binis li- 

nearibus,apkeoculatis» VEKTIGO. 241 N Apert* XXX 

Genera: Pag. 
Apertura orbriculari, tentaculis binis feta- 

ceis, confpicuis. angulo extrin- 

leco oculatts. TURBO. 242 

Apert. lunari, tentac. quatnor linearibus, 

apice oculatis. HELIX. 239 

jfpH. femihinari, tent. binis fetaceis, an- 

gulo intnnfeco oculatis. PLANORBIS. 238 

Apert. totali , tent. binis truncatis, occul- 

tis, angulo intrinleco oculatis. ANCYLUS. 237 
Apert. totali, tent. binis fetaceis occultis, 

anguio extrinfeco oculatis. P \TELLA. 237 
Apert. repanda, ppris pertufa. HALIOTIS. 238 

||f Tefta operculata. 

Libera , apertura canaliculata ; temaculis 

2 linearibus, angulo extrinfeco 

oculatis. TRITONIUM.243 

Libera, apert. fubtetragona ; tent. 2 feta- 

ceis, collicuio extrinfeco ocu- 

latis. TROCHUS. 24* 

Libera, apert. lunari ; tent. 1 fetaceis, an- 

gulo extrinfeco ocuiatis. NERITA. 244 

Libera, apert. circinnata ; tent. 2 fetaceis, 

angulo poftico oculatis. VALVATA. 239 

Adnata, apert. orbiculari ; tent. pennatis. SERPULA. 236" 

b. Bivalvis, 

% Cardine dentata. 

Tefta altera extremitate biante ; Card. den- 

te craffo folitario. MYA. 245 

Tefta utraque extremitate hiante ; Card* 

dente reflexo, fepe gemino. SOLEN. 245 

Siphone duplici mutico; Card. dentibus 

utrinque tribus, alternis. TELLINA. 246* 

Sipboue duplici, cirrato pedeque falcifor- 

mi ; Card. dentibus mediis al- 

teniis, remotis penetrantibus. CARDIUM. 248 

Siphone XXXI 

N - Ginera: Pag. 

Sipbone duplici, cirratb pedeque Iami-, 
na?formi ; Card. dentibus 
tribus approximatis , late- 

ralibus divergentibus. VENUS. 246 

Qard. dente medio complicato, nd- 

jacente foveola. MACTRA. 24? 

Card. dentibus duobus, laterali- 

que foiitario. DONAX. 246 

Card. dentibus numerofis, alternis 

penetrantibus. ARCA. 247 

Branchiis cincinnatis ; Card. dentibus 
alterius uncinatis , valvula 
fuperiore deorfum perforata.TEREBRATULA.249 

^ # Cardine edentulo. 

Branchiis fimplicibus; valvula inferiore 

perforata. ANOMIA, 248 

Branchiis fimplicibus pede nullo ; Car- 

dinis foflula cava. OSTREA. 247 

Branchiis cirratis pede juxta auriculam ; 

Card. fofliila ovata , byf- 

fum emittens. PECTEN. 248 

Siphone duplici brevi ; foflula lineari , 

byflum emittens. MYTILUS. 249 

# Multivahia. 

Valvula dorfales; Tentacula nulla. CHITON. 250 

Valvula erecte; Tentacula bipartita. LEPAS. 250 

Valvula ad cardinern minores. PHOLAS. 35 r 

-5. C E L L U L A N A. 

# Calcarea. 

Articulata, tenera. CORALLINA. 253 

Articulata, lapidea. ISIS. 25 £ 

Tubulofa, aggregata vel iblitaria. TUPIPORA. 252 

Foraminulofa. CELLEPORA. 253 

Lameilofo-fleUata. MADREPORA. 252 

Pertufa poris. MILLEPOKA. 252 

m m Sub- XXXII # Subcornea. Genbra: Pag. 

Tubulofa , tentaculis fimplicibus. FISTULARIA. 254 

Tubulofa, tem, criftatis. TUBULARIA, 254 

Ramofa, nuda, ient. manifeftis. SERTULARIA. 255 

Ramofa , incruftata , tent. inconfpicuis. GORGONIA. 253 

# # m Fungofa. 

Ofliculum polypiferum. PENNATULA.25J 

Suberofa, polypis ftellatis. ALCYONIUM. 255 

Stupofa, ofculis hiantibus. SPONGIA. 25^ 

Ofculis atomiferis. CLAVARIA. 256 

Elvela & Fhalii fpecies , Spharia «Sc Trichia mucidarum- 
que plerxque huc forte referends, motum vero atomorum vere 
Jpontaneura in iis nondum vidi. I. MAM- i. M A M M A L I A. T I. B R U T A. 

RICHECHUS, Rosmarus dentibus knlanis fqperio* 
ribus exfertis. Norv. Hav-Heft , Ftval-Ros , 
Rosmar. Isl. Ro(l-Unger» Lap. Morjk. Grcenl* 
Auek. Mus. reg\ p. %$\ WoRM. Muf. 289- £ 
Olear. Muf. t. 23. f. 3. Egede Grcenl. e. 6* 
Crantz Grcenl. p. 165. StRom. Sondm. I. p.157- 
Pontop. Nor/ke Naiurh. 2, c. 4, p. 255. £ 
Aph. Naturh. 6, p. 556. Spec. reg. p. 178» 

In exemplari Grcenlandico denteS molores infe* 
rius utrinque quatuor , fuperius quinque. 

2. T. Mmatus dentibus laniariis inclufis. $oe*Koe , Hav- 

Nodd. Aph. 7, 487. HavmandfMarmeniliMm* 
mzle, Mannarke, Hav-Stra?nbe, Sirene? Barthol. 
^ h. anat. Cent. 2. p. igS» A6t. nidr. 2» p» 268» 

Eg. Gr. c. 6> p. 56. i» Sp. r. 166. 

2. F E R M. 

3. PHOCA vhulina capite lsvi inauriculato. Dan» SaUHuild* 

N. KohiKlapmiitSf Svartflde. \\Seh\ Ci\ Purfe t 
EG.Gr.c6-f. CR.Gr.i^g.Sp.r. 177» Isl R» 6 5 2-65 6» 
Aph. 7» 13. Leem. Lapp. p. 212. Beb.Fan\ 146. 

Multa adbuc in Phocarum hiftoria defiderantur ; 
Faeroenf. Steen-Kob , Later-Kob, Iflando- 
rum Land» N-ord* Ui- Atikur Vade Flati* 
Blatldrw Ofino* Grafi-Selri Lapponum Dct* 
vok, Jageei, NuoniJk> Dalia% QaUo% Fatne» 

A mndm 2 MAMMiFERiE. 

vindne , Haufkar-Guhbo. Grcenlandorum 
Attarfoak , Attarfoit, Kafflgiak, Noitfek, 
^Scitferfoak, Ukfuk, Atak, Atattfeak; va- 
rietates an fpecies ? 

4. CANIS familiaris cauda recurvata. Hund. D. Rakke, 

Koter, Mynde, Stover, Fudel, Tiig. N. Bikkie, 
Bue-Hund, Kof-Vara, Garvore. I. Lubha, Dverg- 
lund cauda truncata; Gi\ Kemmek. Aph. 3,553. 

Danus major & minor apud exteros, in patria 
rariffime, occurrunt. 

5. C. Lupus' cauda incurvatn. D. Ulv. N. Graaheen, Varg. 

L Kumpi , Stolpe , Saihek, Gaiue, Olgobutzh. 
Aph. g, 284- *sl. R. 650. 

<$. C. Vulpes cauda re&a, apice albo. 2?rf"j, Eiter-Unge. L. 2?z/p. 

yb/e, Raude, Zhiaepok, Vielgok. Gr. Terriatmiak* 
Aph.6, 465. L.Lapp. 193. %fulvus. b,ferru- 
gineus. c, cruciatus. d, albus. e, afer. f, argentatus. 

Gras- Tofur Islandorum an fpecie, uti afTecUone 
diverfa? 

7. C. Lagopus cauda re&a, apice ccncolore. N. Field-Rak, 
Mel-Rak. L. Ni/i/. a, «//;«/. b, carulefcens. 

g. FELIS CrtZW cauda elongata , fufco annulata , corpore 
fafciis nigricantibus : dorfalibus longitudinalibus 
tribus ; hteralibus fpirslibus. Kat. Aph. 4, 299. 

o. F. Lynx cauda abb'eviata, apice atra ; auriculis apice bar- 
batis. N. Los, Goup. L. Alhos. Pont. A 7 . N. 
2, c. 1. §. ( . f. a, UIv-Goupe. b, Rav-Goupe, 
c, Fol-Goipe, d, Kat-Goupe. 

10. MUSTELA JL«*rfl plantis paknatis nudis, cauda corpore 
dirnidio breviore. D. Odder. N. Cter, 57e;z- 
ter. L. Zhievres. a, Rdd-Brun: Brem-Odder. 
b, Sort-Bruu: Fwrd-Odder. c, KuUSort: Ferjk- 

Vands» DSI MAMM: FERIE. 3 

Vands-Odder , Vas-Otter, Soe-Otter> Str. S* 
155. L. L. 208. Aph. 6,7. 

II. M. Gtdo pedibus fiiTis, corpore rufo-fufco, med:o dorfi 
nigro. N. Jerf> Rlfras, Jarv. L. Gieecik, 
P. N N. 2, c. 1. §. 11. f. Afh. 4, 42. 
Act. nidrof. 3. p. 143, t. 3, f. 5. 

12« M. Martes pedibus fiftis, corpore fulvo nigricante, gula 
pallida. M.iar. N. Afpe-Maar, Birke-Maar, 
Fyrre - Maar. L. Natte. P. N. N. 1. c. ii 
§. 12. f. 

13. M. Futorius pedibus fiffis, corpore flavo nigricante , ore 

auriculisque albis. D. llder. L. Boaaid, Boina 9 - 
mafc. Goa-aige; femin Gad-fe. Aph. 4, 70. 

14. M. Erminea pedibus fiilis, caudae apice atro. D. La-Kat, 

Vafel. N. Ros-Kat, Hermelin. P. N. N. 

2 C.,§. 14. f. APH. 3, 406. 

15. M. nivalis pedibus fiflis, corpore albo, cauds? apice vix 

pilis nigris. N. Snee-Muus. L. Seibbsh. 

16. URSUS Arcios cauda abrupta. N. Bidrn , Hgiersdyr, 

Gras-Dyr , Myre-Bidrn. L. Guouzbia , mas : 
Aeuak; fcemina: Aefte. W. M. 318. P. N. N. 
2. c. 1. §. 7. f # L. Lap. c. 12. Aph. 1, 326. 

Pro varia setate Mourtus, Gras Bidrn, Hefte- 
Biorih 

l6.b V.albus. Gr.Nennok. Mart. Spitz. t. O, f. c. Eg.Gi*. c.6\ 
Sp. r. ig6. in aqua 61 in terraceque vivere dicitur. 

17. U. Meles cnuda concolore, corpore fupra cinereo, fubtus 

nigro ; fafcia longitudinali per oculos auresque 
nigra. Gravling. D. Brok. N. Sviin-Sax. Aph. 
1, 452. 3> 144* 

I'g. TALPA europaa caudata pedibus pentadactylis. Muld- 
varp, N. Vond. 

A 2 19. 4 MAMM: GLIRES. 

Jp, 5QREX Araneus cauda mediocri , corpore fubtus albido, 
D. Angel-Muus. N. Nebbe-Muus , Mufefkiar* 
L. Zibak. 

20. ERINACEUS europaus auriculis rotundatis, naribus cri- 
ftatis, D. Pind-Sviin. N. Buftivil. Aph. 6j 243. 

3. G L 1 R e s. 

41» VESPERTILIO murinus, caudatus, nafo oreque fimplici, 
auriculis capite minoribus. D. Flaggermuus % Af" 
tenbakke. N. Skind-Vinge. 

22« V. auritus caudatus, nafo oreque fimplici, auriculis dupli- 
catis , capite majoribus. O. M. t. 15. f. 1. 
Aph. 2. f. 412. 

£3. LEPUS timidus cauda abbreviata, auricurs apice nigris. 
Hare. N. Jafe. L. Niaamel. Gr t Ukalek, Niger 
& alius corniculis duobus: W. M. p. 321. M. R t 
t. 3, f. 6-8. pdibus fipem : M. Reg. t. 9. f. 56* 
Aph. 3, 309. 

^4. L. Cunicuhs cauda abbreviata, auriculis nudatis. D. Kanhu 
Aph, 4, 259. ccsrulefcens : D. A 4 1, p. 606. 

25» CASTOR Fi^r cauda ovata, plana. N. Baver. L. Af<?- 
jeg. W. M. 320. P. N. N. 2' c. 1. $. 15. f. 
L. L. 203. Aph, 1, 161. 

26. MUS Lemnus cauda abbreviata, pedibus pentada£tylis , 

corpore fulvo nigro-vario. W. M. p. 325. 
%. O. M. t. 12. f. 6. M. R. p. 6. N. 
Lemctn , Leming. L. Godde-Sapan. P. N. N« 

2) C. I. §. 20. f. 

27. M. terreftris cauda mediocri fubpilofa, palmis fubtetra- 

da&yiis , piantis pentadactylis, auriculis vellere 
bievioribus. Mark-Muus» MAMM: PECORA. 5 

£g, M. Mufcuhs cauda elongata fubnuda, palmis tetracfacly. 
Us, plantis pentadaclylis : poliice mutico. D. 
Lilh-Muus. N. Huus-Muus. a,graa. b,fort. 

29. M. Syhaticus cauda mediocri, palmis tetradaclylis, plan- 
tis pentadactylis, corpore grifeo, pilis nigris ; ab- 
domine albido. Skov-Muus. 

30 M. amphihius cauda elongata pilofa, plantis palmatis» D. 
Vand- Rotte. N. Vasmuus^ Vandfkiar. Aph. 
6, 564. 

31. M, Rattus cauda elongata fubnuda, palmis tetrada&ylis 

cum unguiculo pollicari, plantis pentadaciylis, 
Rotte. Afh. 6j 561. 

32. SCIURUS vulgaris auriculis aplce barbatis, palmis tetra- 

dactylis, plantis pentadaclylis. D» Egern. N» 
lkom. L. Orre. a, rufus. b, ater. Aph. 
2> 171. 

33. Sc. Volans Ijypochondriis prolixis volitans ; caudarotun* 

data, N. Fjyve-Ekorn. 

4- p E c o R A. 

34. CERVUS Alces cornibus acaulibus palmatis , caruncula 

gutturali. N. Elg , Elsdyr , Ellgur. M. R. 
t. 3. £ 3. Ol. M. t. 9. f. 2 . P.N.N. 2, p. 18. £ 
Aph. 2, 206". 

35. C. Elapbus cornibus ramofis , totis teretibus recurvatis. 

Hiort , Kronhiort , Adelhiort. N. Rbd-Dyr ; 
fcemiwa : Dyrkolle, Aph. 3, 457. 

36« C. Tarandus cornibus ramofis recnrvatis teretibus ; fum- 
mitatibus palmatis. N. Ren, Rens-Dyr, Hrein» 
Dyr^ Graa-Dyr^ Halsbuk. L. Godde. Gi\ Tukto. 
O.M. t.io, f.3. L.Lap. c. 12. P. N.N. 2, p. 18» 
Aph. 6, 492. 

A 3 37. 6 MAMM: BELLILE. CETE. 

37. C. Dama cornibus ramofis recurvatis compreflis : fum- 

mitate palmata. D. Dam - Hiort , Daa - Dyr. 
Afh. 2, £ 1. 

38. C. Capreohs cornibus ramofis teretibus ereclis; fummirate 

bifida. Raa t Raa-Dyr, Raa-Buk. Aph. 6>457* 

39. CAPRA Hircus eornibus carinatis arcuatis , gula bar- 

bata. Gied , Buk. Aph, 1,43 ; 3, 42. 

40. OUIS ^Wey cornibus comprefTis lunatis. D. Faar, Lam, 

Gimmer-Lam. N. Soud, Smale , iforty. Aph. 
2, 25 3. Cornu e latere dextro, M. R. t. 2, f. 4. 

41. BOS Taurus covnibus teretibus extrorfum curvatis, palea- 

nbus laxis. ■ Nsd , Hoved , Oxe , Koe , Tyr, 
Aph. 6,410. 

5. BELLU M. 

42* EQJJUS Caballus cauda undique fetofa. Heft ; mas • 
Hingft, fceminai Hoppe. Aph. 3,411. 

43. SUS Scrofa dorfo antice fetofo , cauda pilofa. Sviin ; 
mas : Rone t Ome ; fcemina: «Sta, Purke ; pulli; 
Griis.- S. aper ; Vild-Sviin. Aph. 7, 702. 

k^jLfi- A 6. C E T E. " . 

,</./ 44- MONODOM Monoceros. "N.Nar-Hval, Lighual l.Naa- 
jr ' /ju^/. Gr. Tauvar, Killclluak kernektok i\ tugalik. 

M R. t. 2, f. 6. W. M. c. 14. fig. Eg. Gr. c. 6. %. 
APH.3,604. Barth. unic, c.i5.f,i2i. Sp.r.i^o^ 

,, ?«> 45. BALiENA Myfticetus naribus flexuofis in medio capite ; 

dorio impinni. N. Hvalfijk, Sletbak, Groniandjk 
Hval. l.Vatushualr. Gv.A?bek,Arbavirkfoak.M* 
R.t.6, f-2. Mart. Sp. t.Q. f. a, b. Eg. Gr. c.6. fig. 
Cr. Gr. 141. Aph. 3, 598. Sp. r, 134. MAMM: CETE. 7 

46. B. Phyfalus fiftula duplici in medio capite ; dorfo extremo ? 7 v£/ ' 

p'nna adipofa. N. Ror-Hval, Finne-Fifk, Tne- 
Qval ; Stor-Hval. Gv. Kepokak , Kepokarfoak. 
L. Reider. I. Hunfubakr. M. Sp. t. Q. f. c. Eg. 
Gr. c. 6- %. L. Lap. 298» Aph. 3, 594. 

47. B. Mufcuns fiftula duplici in fronte; maxilla inferiore i 7 ^* 

multo latiore. Ascan. ic. 26. 

43. B.rojlrata minima roftro longiflimo & acufffimo. N. **^4' 
Neb!)e-Hval , Butskopf. I. Andeme-Fia , F^r- 
Dogling, Sandozta. Eg. Gr. c. 6. P. N. N. 1, fig. 
Isl.R.660. D.F. 157. * f 

49. B. glacialis. N, Sild-Qval , Lille-Hva! , Nord-Kaper. £'}? , 

Eg. Gr. c. 6. Aph. 3, 594, * -f 

50. B. albicans. I. Hrafu-Reydur, Hrefna, Huitingar. Gr, K*7- J^, , 

lelluak. Eg. Gr. c. 6. fig. Cr. Gr. 150. Klein. 
pifc. mi(T. 2«P'i2. Isl. R. 660. Aph. 3, 603. * f 

51. PHYSETER Catodon dorfo impinni; fiftula in roftro. ^H-X^* 

N. Svine-Hval, Kaskelot, Pot-Fifk. Gr. Kigutilik. L 
Eg. Gr. c. 6. Ce. Gr. 149. Aph. 3, 6c6. I 

^2« Ek macrocephalus ctarib impinni ; fiftula in cervice. N. r** 4 ? 4 * $ 
Trold-Hval, Huus-Hval, Sue-Hval, Buur-Hval, 
Bardhualir. Aph. 3» 597« 

53. Ph. microps, dorlo pinna longa ; maxilla fuperiore Iongiore. ** -Z? '< 

N. Staur-Hyning, Kobbe-Herre. Gr, Tikavulik. 
Str. S. 299. 

54. DELPHINUS Phocana corpore fubconiformi, dorfo Iato ; jt 2<) ' 

roftro fubobtufo. Tumler. N. Ni/>. Gi\ Nr/j. 
Eg. Gr. c. 6. Act. nidr. 2, 258- r - 4« 

55. D. Delphi.s corpore oblongo, fubtereti ; roftro attenuato, /? a 

acuto. D. Marjvin. N. Springer. I. Huyfen, 
Hofrung, Leipter. Sp. r, 121. 

g MAMM: CETE. 

*h 31 * K6* "D, Orca roftro furfum repando ; dentibus latis ferratis. 

D. Ore - Svin , Tandthqye. N. Spek - Hu-ger, 
Hval-Hund, Springer. I. Hiiyding. Str. S. i, 
309. Afh. 7, 553. 

^ 57. D. Ora dorfi pinna nltifHma ; dentibus fubconicis, paruai 

; incurvis. N. Stour-Vangen, Vand-Hund, Staat- 

Fonning % Wagn-Hualur^ Sp. reg 121. L. Fakan. 

I. Haa-Hymingur. Gi\ArIo,Arlorfoit.Ad[.mdi; 

4, 99 . L. Lap, 304. (158.) * t 

An eadem cum proxime pra?cedente ? an Pbyf. 
microps ? obflant dentes conici <Sc in utra- 
que rnaxilla. 

Rdd-Kammen> Hav - Ert : L. L. 215. TVw- 
rfifc, Sigokitfok ; Amarok : Eg. Gr. conf. 
Cf. Gr. cow?. Svinhualur, Skiold- Geyr- 
Bard-Hublum ; Fifkreki , Sildreki, Steipe- 
reidw, Mioareidur , Rrfurkytti ; Detter t 
Spret-Fifkur, StbckulU Blbdrahualur ; qus- 
nam Cetorum fpecies aut varietates ? conf 
Spec. regale & notata clariiTimi Erichsen, n. AVES. ii. A V E S. I. A C C I P I T R E S. 

53. VULTUR Alhicilla cera pedibusque flavis , rechicibus 
albis : intermediis apice nigris. Fifke - Qrfl, 
Brunnich. ornith. 12. L. Lap. 213. 

59. FALCO Chryfaetos cera lutea, pedibus lanatis lutco-fer- 

rugineis , corpore fufco ferrugineo vario , cauda 
nigra bafi cinereo-undulata. N. Land-Om. 

60. F. ojffragus cera lutea , pedibus femilanatis, corpore fer- 

rugineo , re£tricibus latere inferiore albis. D. 
Gaafe-Qm, Konge-Om. N. Field-Om. Brun. 
orn. 13. 

61. F. Milvus cera flava, cauda forflcat?, corpore ferrugineo. 

capite albidiore. Glaente. 

62. F. gentilis cera pedibusque flavis, corpore cinereo macu- 

lis fufeis , cauda fafciis quatuor nigricantibus. 
D. Hbnfe-Hbeg. 

63. F. fubbuteo cera pedibusque flavis , dorfo fufco , nucha 

alba , abdomine pailido maculis oblongis fufcis, 
D. Larke-Falk , Blaa-Falk. 

64. F„ Buteo cera pedibusque luteis , corpore fufco, abdomi- 

ne pallido maculis fufcis. D, Qrne-Falk. N. 
Skibr-Vinge. 

65. F. Tinnunculus cera pedibusque flavis dorfo rufo punetis 

nigris , pecrore ftriis fufcis , caucia rotunuata. 
D, Kirke-Falk , S$urv-Hbeg. Aph. 3, 507. 

B 66. I0 AVES. ACCIPITRES. 

C6» F. Haliatus cera pedibusque cseruleis, corpore fupra fufco, 
fubtus albo, capite albido. N. Fifke-Gibe^ Blaa* 
fot, Fijkejou. 

67. F. Lanarius cera lutea pedibus roftroque cseruleis, coiport 
fubtus maculis nigris longitudinalibus. Smirle* 

63. F. apivorus cera nigra pedibus feminudis flavis, capite ci- 
nereo , caudae fafcia cinerea apice albo. Mufe* 
Hoeg, Muus-Vaage. N. Slag-Hbeg^ Spend-Hoeg, 
Morads-Hbeg. A?h. 3, 508* 

69. F. amginofus cera virefcente, corpore grifeo; vertice, gula, 
axillis, pedibusque luteis, D. Hbnfe-Hbeg, Dverg- 
Glente. N» Hbnfe-Tyv. 

«7©. F. palumbarius cera nigra margine pedibusque flavis, cor- 
pore fufco, rectricibus fafciis pallidis, fuperciliig 
albis. D. Slet-Falk, Graa-Falk, Hvid-Falk, 
Blaa - Fugl , Guulbek, N. Due - FaJk , Stor- 
Hoeg. 

71. F. Nifus cera viridi, pedibus flavis, aibdomine albo grifeO 
undulate,cauda fafciis nigricantibus. Spurre-Hoeg. 

72« F. Tjygargus cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdo- 
mine pallido maculis oblongis rufis, oculorura 
orbita alba. P. D. A. t. 25. 

73. F. Iflandus. conf. Br. ornith. 7-9. Isl. R.g6. * f 

74» F, Norvegicus. Acl. nidr. 4, p. 417. t. 13. N. Graa* 
Falk. * f 

Slag-Um, Skibrvinge t an var. F. chryfaetos. A£h 
nidr. 4. p. 420. L. Lap, 230. Klexe, L. L, 
z^.Nektoralik; Kirkfoviarfukfipk Greenl. 
quinarn ? 

75. STRIX Bubo capite auriculato, corpore rufo. D. Steen- 

Ugle, N. Bierg-Ugk, Roper; Kat~Ugl-Hane. 

76. St. Omi capite auriculato pinnis fenis. D, Horn-Ugle. 

77- AVES. ACCIPITRES. n 

77. St, Nyctea capite Ia?vi, corpore albido maculis lunatis dl- 
ftantibus fufcis. N. Gys.Fugl; Lemcens-Griis ; 
Gys-Ugl. L. Jaggelojko. L.Lap.238. 

78» St, Aluco capite la?vi ^corpore ferrugineo, iridibus atris, 
remigibus primoribus ferratis. D. Nat- Ugle, 

79» St.flammea capite laM corpore luteo punSis albis, fubtus 
albido punclis nigricantibus. P. D. A. t. 25. f.£, 

go. St. UluJa capite laevi, corpore fupra fufco-albo maculato , 
rectricibus fafciis linearibus albis. Ugle. 

gl. St, funerea capite laevi, corpore fufco , iridibus flavis. 
Krak-Ugle. P. D. A. t. 25. 

g2« St.ftridula capite lsevi, corpore ferrugineo, remige tertio 
longiore. D. Nat-Ugle, 

$3. St.paJJerina capite larvi, remigibus maculis albis quinque / 

ordinum. N. KauUgle. 

§4. LANIUS excubhor cauda cuneiformi lateribus alba, dorfo 
cano, alis nigris macula aiba. D. Tomjkade, 
Harpax. N. Klavert. 

35, L. CoIIurio cauda fubcunei formi dorfo grifeo, rectrieibus 
quatuor intermediis unicoloribus, roftro plumbco. 
D. Tomjkadc. N. Hamvark. 

2. P I C M. 

$6. CORVUS Corax ater , dorfo atro-caerulefcente , cauda 
iubrotundata. Ravn. Aph. 6*484. 
Variat nigro & albo varius. 

57. C. Corone atro csrulefcens totus, cauda rotundata ; reclri- 

cibus acutis. Blaa.Raage. 

58. C. Cornix cinerafcens , capite jugulo, alis caudaque ni- 

gris. D. Kraje. N. Kraake* variat alhus, Ahj. 12 AVES. VICIE. 

$9. C. Monedula fufcus, occipite incano , fronte alis cauda« 
que nigris. D. Allike. N. Kaa, K*ie t Ravn-Kaate, 
Aph. 4, 194. 

90. C, glandarius rech-icibus alarum ca?ruleis: lifleis tranfverfif 

albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato. D« 
Skov-Skade. Afh. 7, 309. 

91. C. Caryocatactes fufcus alboque punctatus , alis caudaque 

nigris , rectricibus apice albis : intermediis apice. 
detritis. D. Nbdde-Krige. N. Nbt-Kraake; 
"Sbddejkriger. a, rufus. b, albo nigroque ma* 

culatus. 

92. C. Pica albo nigroque varius, cauda cuneiformi. D. Skade, 

Huus-Skade. N. Skibr, Skiare, Skate, TunfugL 
.variat albus. W. M. p. 293. Aph. 7, 198. 

93. C. infauftus. Br. orn. p. 10? Giertruds-Fugl, Ulyks-FugL 

94. CQRACIAS garrula caerulea , dorfo rubro , remigibus 

nigris» D. Elk-Krage. N. Blaa-Kraake. 

95. CUCULUS canorus cauda rotundatata nigricante albo- 

punclata. D. Gibg-Kukert, Kuk, Kuk-Manderu 
N. Gouk. St.S. 1, p, 229. Aph. 3, 82» 

$6' JYNX Torquilla. D. Vendehals, Dreyhals* N. SaogouL 

97. PICUS Martius niger pileo coccineo. N. Sort-Spat, 
Sort Hakke-Spcet , Sort Tra-KIoppe, Tra-Vikke x 
Lte-Haft. 

9g. P. viridis viridis vertice coccineo. Grbn-Spat } Quul-Spat. 
L Zbiaine. 

$9. P. 7>zfl/or albo nigroque varius, erifTo occipiteque nigro. 

Hakke-Spat , Tra-Spat , Tra-Klak* 

IOO. P. medius albo nigroque varius, criflb pileoque rubris. 
D, Flag-Spat, Flak-Sparre. N. Kraakfpiute. 

101. AVES. PICiE. ANSERES. 13 

101. P. minor albo nigroque varius, vertice rubro criflb tefta- 
ceo. N. Lille Tra-Pikke. 

102» SITTA Europaa re&ricibus nigris : lateralibus quatuor 
infra apicem albis. D. Spat-Meijfe. N. Nat- 
Vakke^ Egde, Eremh. St. S. 247. Aph. 5, 565. 

103. UPUPA Epops criftata, vsriegata, D. Herfugl. N. /Er- 
fugl Aph. 3, 403. 

104» CERTHIA familiaris grifea, mbtus alba, remigibus fufcis 
decem; macula alba; rectricibus decem. D. Tra- 
Pikke , Lichejlen. 

I05. ALCEDO Ifpida brachyura, fupra cyanea, fubtus fulva, 
loris rufis. 
Capta m praedio Enderupholmienfi Cimbriae, 

3. A N S E R E S. 

jo5« ANAS Cygnus roftro femicylindrico atro, cera flava, 
corpore albo. Svane, Snabel-Svane, Aph. 7, 693. 
Svane-Sang ? conf. W. M. 299. 

107. A. Tadoma roftro fimo, fronte compreffa, capite nigro- 
virefcente , corpore aibo variegato. D. Grav- 
Gaasy Brand-Gaas, Grav-Drage. N. Ring-Gaas> 
Urgaas, Fager-Gaas, Rod-Balle ; Fceroen. Hav- 
Sommer ; I. Avekong. P. N. N. c. 3. §. g. f, 
Aph. 3, 9. 

Fcemina absque crifra variat remigibus, exceptis 
extimis, apice albis. 

J08. A» Speciabilis roftro bafi gibbo compreiTo : carina pen- 
nacea nigra , capite canefcente. N. Soe-Orre, 
Hav-Orre. Gr. Kingalik. L. Lap. 275. 

I09. A.fufca nigricans, palpebra inferiore fpeculoque alarum 
albis. N. Svart-Orre, Svart-And, Sorte. Born- 
hoim. Svarte. Acl. nidr, 1. t. 5. 

B 3 110. |4 AVES. ANSERES. 

JIO. A. nigra roftro bafi gibba, corpore toto nigro. N. 
Svart>Andy Sort Dup-And. 

III. A. Marila nigra humeris cinereo-undulatis , abdomine 
fpeculoque alari albis. ToIJk-Mdelmand. Str, 
S. 230, denfidfte. V. D. Atl. 1. t. 26. 

j.12. A. Anfer roftro femicylindrico, corpore fupra cinereo, 
fubtus pallidiore collo ftriato. Q } ferus : Klinger- 
Gaas, Graa-Gaas. b, domefticus: Gaas. Aph» 

3> 3- 
J13. A. Erythropus cinerea , fronte alba. N. Field-Gaas % 
Helfinge-Gaas, Finmarke~Gaas. Feroen. Bram» 
Gaas. £.. Lap. 265. 

£14. A. Bernida fufca capite collo pe&oreque nigris, collari 
albo. D. Ray-Gaas, Rad-Gaas. N. Raat-Gaas^ 
Gaul , Grtg/. I. Helfingen. St.S. i.p, 227>2. 
Aph. 3, 8- Isl. R. 64. fe 33. 

£15. A. Hrota grifea, capitc colloque nigris. N. Gaul. IsU 
Hrota^ Mar-Gias, Gagl. Isl. R. 667. * f 

yi£. A. moUijJima rofrro cylindrico, cera poflice bifida rugofa, 
D. Eddergaas, Ederfugl. N. JErfugl. L, Lf^a. 
Gr. MitteL Brun. monogr. Hav. 1763, c. fig. 
ejusd. ornith. bor. p. 14. Aph. 2, 105. L. 
Lap. 267. 

JI7» A. clypeata roftri extremo dilatato - rotundato : ungue 
incurvo, Krep-And, Stok-And, Lejfel-And. 

jfifj- A.ftrepera fpeculo alarum rufo nigro albo. D. Knarr» 
Andy Knarr-Gaas. 

%%$* A. Clangula nigro nlboque varia, capite tumido violaceo : 
finu oris macula alba. D. Hvin-And , Blanke. 
Kniv , Bruus - Kop. N. Ring - Oie. Fcemina ; 
capite caefio-rufefcente. 120. AVES ANSERES. 15 

I2to. A.GIaucion corpore nigricante, pe&ere nebulofo, fpe* 
culo alarum albo lineari. D. KrehKop y Dykker. 

121« A. Petielops cauda acutiufcula, criflb nigro, capite brun. 
neo, fronte alba, dorfo cinereo undulato. D. 
BrutuNakke> Blas-And^ Gras-And, Stiert-And. 

122« A. acuta cauda acuminata elongata fubtus nigra, occipite 
utrinque linea alba, dorfo cinereo undulato. D«. 
Vinter-And. 

123. A. hiemalis cauda cuneata : re£lricibus intcrmediis lon- 
gis , corpore albo , temporibus peclore dorfo 
alisque nigris. D. GadiJJe, Klaeshan , Ungle t 
Vykere, Angletajke, Troeforer. N. Hav*OId 9 
Hav-JEUer , Ha-EUa , Ha-Old , Havelda. I. 
HaaveUa. Gr. Aglek. Variet. Brun. ornith. p.17. 
1*1. R. t. 36. W. M. 302. Aa. nidr. 5. 
p. 539. t. 8- f. 1. 

124* A*/erm/icinereo.undulata, capite brunneo, fafciapeclo. 
rali, criflb uropygioque nigro. D. Brttn-Nakke. 
N. Rod-Nakke, Kiarns-And. 

I25. A. Querquedula macula alarum viridi , linea alba fuprs 
oculos. Krik-And , Saur-And> Ort. 

126* A. Crecca fpeculo alarum viridi, linea alba fupra infra- 
que oculos. D. Krik-And, Atteling-And. N. 
Hefte-Lort-And , Krek - JEnder , Saur - JEnder. 
St. S. 1. 220, 3. Br. orn. 32, §3. 

X27. A.hijlrionica fufca albo caeruleoque varia ; auribus, tem- 
poribus linea gemina ; collari fafciaque pectorali 
albis, Grav-And, Straum*Atid, Brimdue. IsL 
R. 668- t. 34. St. S. 243. 

In duabus maculam in finu oris crcceam, hau4 
albam, vidi. 

An. minutam hujus efTa fcerninam tcfi. rev*- 
rend. Otho Fabritius, 

128» t 6 AVES. ANSERES. 

I2g. A. Bofhas reclricibus intermediis (maris) recurvatisi, 
roftro recto. N. Blaa-Hals, Blaa-Nakke, Blaa- 
koll, Grtfs-And, Stok-And. a, Vild-And. b, 
Tam-And> 

129. A. Fuligula crifta dependente, corpore nigro ; abdomine 

{peculoque alarum albis. N. Trold-And. 

130. A.Skoorra fupra fufca punclis confertis ; tsenia alarum 

obliqua, maculaque ntrinque ad bafin roftri albis; 
hypochondriis ferrugineis. A. latiroftra Br. 91? 
L. Skaar. L, Lap. 266. * f 

131» A. criftata nigra, pedibus croceis; collo inferius, pectore 
& abdomine albis- Isl. R. 668- \.Hrafa-6nd.*f 

132. A. crifta gemina rlava, pe&ore ferrugineo. I. Sef-Ond. 

Isl. R. 668- t. 38. * f 

133. MERGUS Merganfer crifta longitudinali ere£tiufcula ; 

pectore albido immaculata, rectricibus cinereis : 
fcapo nigricante. N. Fi/k-Aud, Mort-And. I. 
Skior-And, GuLOnd , Geir-Fugl. W. M. 300» 
conf. Brun. ornith. 92-95. Aph. 7, 281« 

134. M. Serrator crifta dependente; pectore rufefcente varie- 

gato, collari albo, rechicibus fufcis cinereo-va- 
riegatis. D. Top-And, Skrcskke. I. Vatus-Ond. 
In fynonymia hujus & prscedentis apud hift. 
naturalis fcriptores mira confufio. 

135. M. Albellus crifta dependente; occipite nigro ; corpore 

albo, dorfo temporibusque nigris, alis variega- 
tis. D. Hvid-Side. Isl. Topp-6nd. Isl. R* 
668« t. 37? conf. Brun. ornith. 97- gg^ 

13$. ALCA Torda roftri fulcis quatuor, Iinea utrinque alba 
a roftro ad oculos. N. KIub-Alk, Klympe. Isl. 
Klumbenefia. W. M» 363. Str. 219» 2. 
P. N.N. 2.c. 3. p. 107. f. Aph. i, 82. Isl. 
R. 1* 562- 571. 

137* AVES. ANSERES. 17 

13% A. balthica fubtus totn a roftro ad caudam candida. Gr. 
Akpa. Cr. Gr. 112. P. D. At.1. 1. t, 36. 

13 g. A» Pica roftro lxvi compreflb; corpore toto fubtus aplei* 
busque remigtim pofticarum albis; pedibus ru~ 
bris. N. Spidstuhbet Alk. A. unifulcata Brun.. 
orn. p. 25» Str. S. 219. 3» 

139. A. impennis roftro comprefTo-ancipiti fulcato , rnacula 
ovata utrinque ante ocuios. N. Angle-Ma^er ^ 
Penqvin, Brille-Fugl, Fiart. Isl. GeirfugUGou 
fngl. Str. S. 221* W. M. p. 301.%. Ofci 
M. t. 13. f. 6. Aph. i, 131. Isi. R. 896. 

I40» A. arclica roftro compreiTo-ancipiti fulcato, fulcis qua* 
tuor; oculorum orbita temporibusque albis ; pal- 
pebra fuperiore mucronata. N. Lnnde , Sbe- 
Papegby , Pulli ♦ Lund- TaUcr. I. Praft, Gr. 
KiliengaL Ol. M. t. 15. f. 5. W. M. 302. 
Str. S. 245- O. F. 131. Isi. R. 1, 559. 

141. A.deleta; fTmilis proxime prscedenti roftro unifulcato* 

I. Drunnefia. Br, orn. IQ4. * f 

142. A. Alk roftro laevi conico ; abdomiile toto fubtus, remi* 

gumque pofticarum apicibus albis ; pedibus nv> 
gris. N. Peer-Drikkei\ Sdreti Jacob, Sbe-Kon- 
ge, Borre-Fiart) Boe-Fiar, Rottet, Peder-Dyk-- 
kef, Tys-Thomas, Troldfugl, Ful-Kop. Str. S. 
256. Act. nidr. 1» t. 6» Aph. i, 410. Variafc 
tota alba» : 

143. PROCELLARIA pelagica nigra , ttropygio albo. N. 

Sbreti Peder, St. Peders-Fugl, Uveirs~-Fugl i Ve* 
ftenvinds Are, Sbndenvinds-Fugh Aph. 7, 532» 

144» P. glacialis aibicans, dorfo canefcente. Acr. nidr. 1. 
p. 182. t»i. P. N. N. 2. e, p §§ 9. f. Aph. 3> 
362» N. Hav-Heft , Storm-Fugl , MaUemuke. 
Qi\ Kakugtanak ¥ 

C i 4 j. *8 aves. anseres. 

145. P. Puffinus corpore fupra nigro , mbtus albo, pedibus 
rufis. N. Skraap, Liere, Skrabe. Str. S. 243. 
Filingen. Isl. R. 2>744. conf. Str. S. 1,231. 

V- I46. P« Pelecamts Carbo canda rotundata ; corpore nigro , 

roftro edentulo, oecipite fubcriftato, D. Aale- 
Kraqe. N. Skarv , Skrk-Skarv , Strand-Ravtu 
Gr. Okcitfok. Cr. Gr. m. L. Lap. 272» 
Aph. 7, 252. 

147. P. Graculus cauda rotundeta; corpore n'gro fubtus fufco; 
reclricibus duodecim, roftro edentulo. N. Fijke* 
ren, Slethak, Smaa Skarv. Str. 250^ 3» 

148' V. Phalacrocorax. N.Blik-Skarv, Hvidlaaring. Br. 122» 
P. bimaculatus, P. D. Atl. 621. Isl. R. 895. 
Str. 2 50> 1. vel fola varietas vel fexus diver» 
fus. * f 

14.9. P. Bajfanus cauda cuneiformi ; corpore albc, roftro fer- 
rato, remigibusque primoribus nigris ; facie ca?- 
rulea. N. Hav-Sule> ToJfe-FugU Jcm van Gcnt. 
I. Sula. P. N. N. 2, c. 3. §, 9. f. Am. 3*382* 
Isl. R. 670, 895. D. F. 127. 

150. V.crijlatust crifla fuberecla; corpore atro immaculato; 

re&ricibus duodecim. fJ. Top-Skarv. I„ Hrau* 
kur. P. N. N, 2, 155. A£L nidr. 3. p. 141. 
t. 3. f. 7, 8* Isl. R. 670. t. 39. * f 

151. COLYMBUS Gryllus pedibus palmatis tridactylis ; cor» 

pore atro ; techicibus alarum albis. Act. nidr. 
I, t. 4. nias. Str. 258« ftemina. N. Tcifti, 
Tullus : Sihk-Perris. I. Orturs-Kofa. L. Zhial» 
kes. Gr. Serhak. Br. om 113 -116. Aph. 
S, 4 S. Isl.R. 1, 557. Roftrum in duobus ipeciminibus nigrum. 152. AVES ANSERES. t$ 

152. C. Troik pedibus palmatis trida£tylis ; Corpore nigro : 

pe£tore abdomineque niveo; remigibus fecuuda- 
riis apice albis. D. Aalge. N. Lomvie, Lom* 
givicy Langvire, Lumbe. L. Doppan. Gr. Tuglok. 
P. D. A. t. 26. Br. orn. io&-i 12. Act. nidr, 
3, 133. D.F. 133. Ram. N. H. 248- 

2, Annulo pculorum & linea pone oculos albis. 
I. Langvigia. Isl. R. 673, t. 21. b, ocu- 
lis <3t capite immaculatis. I. Langnefia, 
Stuttnefia. Ibid. t. 22. 

153. C. Septentrionalis pedibus palmatis , tetradaclylis ; collo 

fubtus macula fcutiformi ferruginea. D. Lomm. 
N. Loom , Lumme. L. Gakkor, Gakatte. F 
Liomen r P. \ T . N. 2^ c. 4, 136. %. D. F. 124» 
Act. nidr. 1. 1. 2. f. 2. 

I'54« C. arcticus pedibus palmatis tetradactylis ; capite cano ; 
collo fubtus atroviolaceo : fafcia alba interrupta. 
N. Hymberylmber, Emmer. Act. nidr. 1. 1. 2. f.I» 
W. M. 304. t. Q^Q^ 

155. C. glacialis pedibus palmatis tetrad?ctylis ; capite collo- 

que nigro-violaceo , fafcia gula? cervicisque aiba 
interrupta. N. Hav-Hymber. I. Vas-Hymber, 
Halshaandet-Lom, Brufen, Hymbrine. AcT. nidr. 
3> 125. W. M. 303. C. torquatus Br. orn. 
134. Isl. R. 556. t. 40. D. Vxv. 123. 

156. C. Immer pedibus palmatis tetradactylis ; corpore fupra 

nigricante albo undulato, fubtus toto albo. N # 
Hav-Immer, Lom-Imher, Emher-Gaas, Ummef, 
Morteferie. Gr. Efarokitfok. Act. nidr. 1. t. 3. 
Str. S. 236. B # orn. 1 29. P. N. N. 2» c. 4. §, 1. 
Aph. 4, 73, 

157. C.criftatus pedibus lobatis ; capite rufo, collari nigro ; 

remigibus fecundariis albis. D. Topped Hav- 
Skiar , Toppet og Halskravet Dykker , Top- 
C 2 Skero. 

\ ac AVES. ANSERES. 

Skero. I. Scf-Oiid. Isl. R. %()6. t. 38. Stiu 

250, a, Aph. 3, 381. 

Captus Chriftiania? 1774« '• 

J58. C. auritus pedibus lobatis ; capite nigro, auribus criftato 
ferrugineis, D.Sbe-Hbne. N.Soe-OnT,&rj-Orre% 

I. 'Flave-Fiit* 

i5£. C.fteUatus corpore fupra nigricante maculis ftellatis albfs 
innumeris, fubtus albo. Br. orn. 130. IX Hav- 
Gajft) Sbe-Hane. Var. collo antice rufo, ibid. 

160* LARUS Rijfa albus dorfo cano ; re&ricibus totis albis ♦ 
pedibus tridactylis. D. LiUe-Solvet , Rbtteren. 
N.Ritfa. I. Skegla, Ritar. Isl» R. 527. t* 23. 
pullus t. 24. 

%6t* L. tridactylus albicans, t3orfo canefcente ; re&ricum api- 
cibus excepto extimo nigris, pedibus tridaclylis. 
N, Krykie. L. Skierro. Gr. Tattarok, Ach 
nidr. 3, 115, Str. 241. Aph. 4, 521. 

%6i- L, canus albus, dorfo cano. D. Graa-Nakke. "S.Saing^ 
Huid-Maafe. L. Ga\fke. Gr. Karfaak. eonf, Br* 
orn. 146) 147. 

163« L. marinus albus, dorfo nigro. D. Svart-Bag, Blaa- 
Maage. N. Hav-Maafc. L. Gairo. I. Svart- 
bakur. Gr.Naviarlurkfoak. D. F. 125. Isl. 
R. 333. t. i^.pullust. 14. Huc ref. L. varius 
Br. orn.150. cbnf. L. Lap. 285» 

164. L.fufcus albus dorfo fufco, D. Sild-Maage. N. Gul- 
fbtting , Eymor. I. Veyde-BiaUa, Pullus Soe- 

Unge, Skure, Granafur, 

L. eanus , marinus <5c /«/£«/ , an ipecie vere di- 
ftin&i , hsfito. 

l66. L. parafiticus reclicibus duabus intermediis longiilimis. 

N. Struutjager, Tya-jo^ Jo-Tyv } Kive> Maafe- 

Fat, AVES. ANSERES. «f 

Fut, Manfe-Skidy Trucn^ Levar-Jo, Spotte-Jo y 

Jo-Bonde, Tiufva y Kiufva. I. Kioe. L. Shajite^ 

Hajkel. Gr, Efungak^ Meriarfairfok. Isl, R. 575, 

D. F. 126. Aph. 4, 110. Act. nidr. 3, 103. 

Mas defcribitur in Fauna Svccica , in Brown. 

jamaic. ae in Br, orn. 127; fcemina vero 

Str. Sondm, 239« & Br. orn. 128; uterque 

in Act. nidr. e Nldrofia, Iskndia & Grcen- 

dia exemplaria teneo 5 fcemina neutiquam 

Skua Hoyeri , quod quidem voluit immor- 

talis Gunnerus , nec foemina apud clarifT- 

Strom a nidrofienfi diverfa ; liic eniur non 

pennas , fed rachides albas dicit. 

167« L. Cataracies grifefcens , remigibus rectricibusque bafi 
albis | cauda fubaequali. °N.Skue i Kav-Orre. 
.Skua Hoyeri, Barth. Acl. l,p. 91. BR.orn.125» 
Str. p. 238 1 Aph. 4, 313. D. F. 12$. 

%6%* L. Cepphus. Br. orn. 126. f. * f 

X6g~» L. Glaucus totus albus dorfo & alis canis ; remigibus api- 
ce aibis. D. Perlemaage. L. Dahek. Hyper* 
boreus., L. L. 226, 283» Argematus : Br. orn. 

148» 149'. 

Lari aetate pennarum colore magnopere variant. 

1*jq* .STERNA Hirundo cauda forficata ; rectricibus duabus 
extimis albo nigroque dimidiatis. D, Tarne , 
Krop-Kirre. N. Hatthig-Tcerile , Sand-Tarne^ 
Tende-Lbber, Tenne^ Tende^ Sandtal, L. Zbier- 
rek. I. Tbertie, KrzVfl. Gr. Emerkotulak> L. 
Lap, 288« Str » 253. Aph. 3,56. 

£71. St. nigra cauda fubforficata, corpore cano ; capite roftro- 
que nigro ; pedibus rubris. D. Glhter^ Sort 
ItKirre. N. Sbe-Svak^ Sort Tame. 

Lire i Skrabe.V.'F. 129. Lire^Skraap, STR.S.243. 
qusnam ? Sevbrren. P. N. N. 2. c.4. Kallhu 
gak. Cr. Gr. 113. AkpaHiarfuk , ibid. Keu 
lutok^Paky Ner/ek qusnam anferum fpecies? 

C 3 4. GRAL- IS AVES. GRALLA 

4. G R A L L 1 

X72» PLATALEA Leucomdia corpore albo, gula nigra, oc- 
cipite lubcriftato. D. Skuffel. N. Skov!-Neb> 
Bred- Neb. W\ M. p. 3 10. Ol» M. t. 1 3. f. 4. 

173. ARDEA Grus occipite nudo papillofo, pileo remigibus- 

que nigns, corpore cinereo , techicibus intimis 
laceris. Trane. 

174. A. Ciconia alba orbitls nud : s remigibusque nigris , 

roftro pedibus cuteque fanguineis. D. Stork* 
Aph. 7, 6i8« 

175. A. nigrti oibitis nudis pectore abdomineque albo. D. 

Dertforte Stork. W. M. p. 30 6* 

J76. A. cinerea occipite nigro lsevi, dorfo ccerulefcente; fubtus 
albida , pectore maculis oblongis nigris. Fifke* 
Heyer, Shd^Heyre^ Skred-liegre. L. Guorga,, 

X77. A.fteUaris capite keviufculo, fupra teftacea maculis tran£ 
verfis; fubtus pallidior maculis oblongis fufcis. 
D. Ror-Drum, W. M. 307. fig. Afh. 3,400. 

jyg. TANTALUS Falcinellus fncie nigra, pedibus caeruleis, 
alis caudaque violaceis, corpore caftaneo. RyUe % 
Dom-Sneppe. P. D. Atl. t. 26. P4. Afh.6»6i2. 

j^. SCOLOPAX Arquata roftro arcnato, pedibus cacrule£ 
centibus , alis nigris maculis niveis. D. HeeU 
Spove, Regn-Spaaer. N. Lang-Neeb^Spue. L. 
Gusgaftak. W. M. 307. fig. . 

180. $c* Pbaopus roftro arcuato , ped bus cserulefcentibus , 
maculis dorfalibus fufcis rhomboidalibus. D. 
MeUem-Spove. N. Gaasfpou^ finaa Spue, Spove. 
1. Spoe. P,N. N. 2- c.4. p. 159. £ 

181. AVES. GRALLiL a 3 

jgl. Sc. Rufticola roftro recto bafi rufefcente, pedibus cinereis f 
femoribus tectis, fafcia capitis nigra, D. Holz- 
Sneppe, N. Rutte , Blom-Rokke, 

Ig2. Sc. GaUinago roftro recto tuberculato , pedibus fufcis , 
frontis iineis fufcis quaternis, D. SteenSneppe , 
Dobbeh Sneppe , Hojfi-Gibg. N. Troldrukke , 
Maekergouk) Myre-Heft, Myre-Bok, Myr-Sneppe, 
Myr Snipe. L Myr-Skitt. L. Maknftak. conf. 
Br. 161, 162. L. L. 249. 

183. Sc. GaUinariar roftro recto tuberculato, pedibus flavis; ca- 
pite toto grifeo. E Finmarkia pra?cedenti af. 
finis. * -{- 

*84« Sc. GaUinula roftro re&a tuberculato, pedibus virefcen» 
tibus, loris fufcis, uropygio violaceo vario. 

In agro Fridrichsdalenfi cepi. 

Ig5» Sc. Glottis roftro reclo bafi inferiore rubro, corpore 
fubtus niveo, pedibus virefcentibus. N. Hoft* 
Fusl. Str. S. 231. 

igtf. Sc Calidris roftro reclo rubro, pedibus coccineis, remi- 
gibus fecundariis albis. N. Laxe-Tite , Lax- 
Titing. Str. 242. 

I87« Sc. Tatanus roftro fubreclo, pedibus fufcis, fuperciliis, 
peclore abdomine uropygioque aibis. D. Rbd- 
heen. N. Qvikketield, Scjvaptield) Straud-Kiehl, 
Stilk, Skrig-Kield, Soeljkiu - Stod. I. 6>e/A«r. 
L 4 Buvadak. Str. S. 248. Aph. 6» 455. 

Igg. Sc. lapponica roftro fubrecurvato flavefcente, pedibusque 
nigris , fubtus tota rufb ferruginea. D. Kcb~ 
ber-Hbne. 

Ig9. Sc. minima. D. Rbr-Sneppe. Br. orn.163. * t 

190. Sc.Jadreka roftro recto la?vi; pedibus plumbeis ; remt$fc 
bus linea objqua uropygioque albo ; rectricibus 

macuU 24 AVES. GRALL^. 

* jnacula nigra. l.Jadreka. Isl.R. 896. t, 43. *•{• 
Affinis^ Se. iimofe. 

Vald-Sneppe , Huntrula , Ham. Fn» N. 133» an 
Sc. rufticola. 

Ipl» TRINGA pugnax roftro pedibusque rubris, rectricibus 
lateralibus immaculatis , facie papillis granulatis 
carneis. D. Staal-Sneppe^ Bruuskop-Sneppe. N» 
Brus-Kop j Bruus-Hane ¥ 

E Finmarkia tres mihi mifit ejusdem provinciig 
prarfectus D. Hagerup, hinc fub ipfo ar&p 
quoque habitant. Colpre eximie impri- 
anis pennse colli variant ; hx in Linnai 
exempl, albac , in Marfigli albse apicibus 
nigris; in meis totce rufce, immacuiata?. vej. 
rufse <Sc nigro-violacea? promifcue, vel de- 
nique nigrs & violaceae ftrigis tenuiflimis 
tranfverfis albis. 

Ip2. T. Vanellus pedibus rubris crifta dependente, pectore 
nigro, D. Vibe. N. Kybits. Aph. 3. 399. 

193. T. imerpres pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugi- 

neoque vario, peclore abdomineque albo. IH 
- Veydetite. N.Kutte-Rutte. Act. nidr. 3, 574, 

194. T. ftriata roftri bafi pedibusque flavis, reclricibus albis 

fufco fafciatis,remigibus plurimis albis. ~D.Strand? 
Erle^ Rytteren^ Fiar-Kurv, Fide-Muus, N. Fwre, 
Ficere-Pift) Strand-Elg^ Fiar-PIifter. L. Gad- 
devierrush* Str 4 S.225> Act.nidr. 3. t. 6» p.440. 
Br, orn. 182: ?naritima> Arii. 2,316. 

195. T. hhata roftro fubulato apice inflexo, pedibus pihnatisj 

pe&ore albo undulato. N.Smtellebot) Nordveft* 
Fugl) Lita^ Fiflt-Litta* L» Bieggush. P» D» 

Ati. t. 26? , 

196.. T* hyperbored rqftro fubulato * apice inrlexo, pedibus 
pennatis» pectore cincreo t colii lateribus ferrugi- 
nels» N. Mog-Lits ¥ Br. Orn. 172 : fulicaria. 

x$>7- AVES. GRALL/E/ 25 

X97. T. alpina teftaceo-fufca peclore nigricante , re&rieibus 
cinereo-albidis,pedibus fufcefcentibus. D.Strand- 
Spurv. Br. orn, 173. 

Xp8. T. Qcrophus roftri apice pun&ato, pedibus virefcentibus, 
dorfo fufco-viridi abdomine re&ricibusque exter* 
nis albis. D. Horfe-Gibg. N«. Skodde-Fugk 
Jord-Geed^ Mtekkre-Gouk, Ros-Gouge. Str. 257? 

199. T» Hypoleucos roftro laevi pedibus lividis, corpore cine- 
reo lituris nigris : fubtus albo. Bornh. Virlett. 
N. Lille Myrftikkel, Lille Becajfm, Myr- eller 

Strand-Sneppe. 

300. T.Iittorea roftro laevi pedibusque cinereis remigibusque 
fufcis, rachi primse nivea. D. Strand-Bekkafin. 
Skodefole, Ploug- elier KIov-ManJ, Taage-Ueft. 
I. Lakiadudra. Isl. R. 890? &. Lap. 250» 
conf. Br. orn. 178. 

201« T. Squatarola roftro nigro pedibus virefcentibus, corpore v 
grifeo, fubtus albido. D. Floyte-Titen^ Dolken. 

2Q2», T. cinerea dorfo alisque cinereis , lituris nigris albis- 
que undulatis , reclricibus cinereis marginibus 
albis. Br. orn. 179. 

203. T. ferruginea fubtus tota ferruginea, dorfo e nigro, fer- 

rugineo alboque vario , re&ricibus intermediis 
apice fubcaudato. T. Randbrislingar^ Randbry- 
ftingr. Isl. R. 896. Br. orn. 180. 

204. T. variegata fupra fufca , luteo maculata, fubtus cine- 

rafcens, abdomine albo, reclrieibus nigricantibus, 
apice lituraque luteis. Br. orn. 181. 

205. T. roftro brevi nigro, tota dilute cinerea, I. Kieldu- 

Svin. Isl. R. 342. * f 

206. T. roftro lsvi fubtus alba fupra cinereo- & nigro- 

variegata, tin&ura in medio dorfo violnces. N. 

Fi<cre-Muus f I. Selningen. Isl. R. 3429 677- *f 

D 207. 26 AVES GRALL^. 

20$. T. nigvo lutefcens variegato , pectore macula nigra » 
reclricibus intermediis longioribus. I. Loar» 
Thratl. Isl. R. 677, g. t. 41. * f 

Odius-Hanen; Torfgrafar-AIptfiuarfuk^ quaenam? 

209. CHARADRIUS Hiaticula peclore nigro, fronte nigi> 

cante fafeiata alba, yertice fufco, pedibus luteis. 
D. Prafte - Krave , Sand- Vrifter. N. Strand» 
Piper, Sirand-FJg-, Sand-Ronne , Sand-Muling % 
Sxud-Sneppe. I. Sandloc. L. Pago. 

210. Ch. Alexandrinus fufcus , fronte collarique dorfali ab- 

dominequc albis, teclricibus loteralibus utrinque 
candidis , pedibus n:gris. N. Strand- Spurv , 
Strandlo. Act. nidr. 5. p. 153. t. 5. f. j. 
Br. orn. p. 77. 

Captus in prsedio Endrupholm Jutlandia?. 

211» Cli. Morinellus pectore ferrugineo, fafcia fuperciliorum 
pectorisque lineari alba, pedibus nigris. D. Po» 
merants-Fngl , Citron-FugL N. Pebrloe, Bold* 
Tiat. L. Lauholy Laf-UL Act. nidr. 3, 571. 
L. Lap. 260. 

212» Ch. apricarius abdomine nigro, covpore fufco albo luteo- 
que punctato, pedibus cinereis. D. Hieilo, N. 
Heytoe , Brokfugl , Myreloe , Akerla. I. Lo* 
L. Bizhiutzh) Huet, Huit> Hutti } Huttich. Isl. 
R. 677. f. , 

213» Ch. pluvialis corpore nigro vividique maculato, fubtus 
albido, pedibus cinereis. D. Brokfugl. N. Hofl- 
Loe , Field-Loe , Loetral , Loe-li.uegt. Isl. R» 
677. g. t. 41. L. Lap. 248- 

Fhfmnte. Qvikke - Tield. Str. S. 248. Tildra*. 
Isl. R. 677» d, quinain ? 214» AVES. GALLIN^. 27 

214. RECURVIROSTRA Avocettn albo nigroqne varia. D. 

Klyde , Lau-Fugl , Forkeert Regn-Spove. 

215. HiEMATOPUS Oftralegus. D. SfHni& - Sk4 N. 

jfre/i, Strand-Skur , Ronekalv, Sagnn, Tiaadur t 
Glib t Tield. L.Sagan. Str. S. 259. Aph. 4, 321. 
Isl. R. 1, 577. L. Lap. 253. 

21 5. FULICA atra fronte incarnata, armillis luteis, pedibus 
pinnatis, corpore nigricante. Blis-Hone , ^//7x- 
^W, Vard-Hbne, Rbr-Hbne, Bondelbber. Acl. 
liidr. 3, 576. W. M. 306. 

217. F. chloropus fronte fulva armillis rubris, pedibus fim- 
plicibus, corpore nigricante. Br. orn. 191. 

21 8« RALLUS Crex alis rufo-ferrugineis. D. Skov-Snarre* 

N. Akerrixe , Ager-Hone. 

21$. R. aquaticus alis grifeis fufco-maculatis, hypochondriis 
albo-maculatis, roftro fubtus fulvo. D. Vaqtel- 
Konge. N. Jord-Koene % Strand-Snarre^Strand- 
Rixe , FW - Rixe , F<wr/ - Hbne , F"W- Vagtel. 
A&. nidr. 2, 340. 1. 12. Aph. 7,636; 8*360. 

220. OTIS Tetrax capite juguloque laevi. Trappe - G/MA, 

Aph. 8> 222. 

5. GALLINiE. 

221. TETRAO Urogallus pedibus h*rfutis, cauda rotundatfl, 

axillis aibis. N. Tiur, Todder, Teer. fcemina ; 
Rby. Baftard-Tiur af Aarhanen og Rbyen, Tiur- 
Aarhane P. N. N. 2, p. i65-f. Aph. 8, 104. 
Ram. N. H. 251. 

222. T. Tetrix pedibus birfutis, cauda bifurcata remigibus 

fecundariis bafin verfus albis. D. Urhbne. N. 
Aarfugl, /Erefugl, Orhane, Orhbne. 

D 2 223* ag AVES. PASSERES. 

333. T. Lagopus pedibus lanatis, remigibus albis, re&ricibus 
nigris, apice albis: intermediis albis. N. Rype, 
Field- Skov- Lic- Snee-Rype, Harefod. L. Rieufak, 
Giron. Qi: Akeirfek. P. N. N. 2. C. 4. p. 149. f« 
Aph. 6, 613. L. Lap, 242. Isl. R. 677. u 
Hieme albicat. 

% 24. T. Bonafia pedibus, hirfutis, re&ricibus cinereis punftii 
nigris fafcia nigra : exceptis intermediis duabus* 
N. Hierpe. Aph. 4, 40. 

525- T.Pm/Wxpedibus nudis calcaratis, macula nuda coecinea 
fub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo« 
D. Agerhone* N. Raphbnc. 

b.26. T. Coturnix pedibus nudis , corpore grifeo maculato , 
fuperciliis albis, reclricibus margine lunulaque 
ferrnginea. Vagtei. Aph. 3, 325. 

6. P A S S E R E S. 

327. COLUMBA Oenas ccerulefcens , cervice viridi-nitente , 
dorfo poftieo albo, fafcia alarum apiceque caud« 
nigricante. KirkeDue, Vild-Due, Skov-Due, 

528» C Valwnhus reclricibus poftice atris, remigibus primo- 
ribus margine exteriore albidis, cdlo Utrinqu* 
albo. Ringel-Due, Skade. 

$29« ALAUDA arvenfis rectricibus extimis duabus extror- 
fum longitudinaliter albis : intermediis interiore 
latere ferrugineis. Sang-Larke^ Variat candida. 

230. A. pratenfis reSricibus extimis duabus extrorfum albij 

linea fuperciliorum alba. Eng-Larke* 

231. A» arhorea capite vitta annulari alba cinfto. Skov-Ldrke> 

Heedc-Larke, Lyng-Larke. Aph. 5, 95. *3* AVES PASSERES. 29 

332. A. campeftris reclricibus fufcis : inferiori medietate, ex* 
ceptis intermediis duabus, albis, gula pettoreque 
flavefcente. D, Mark-Larke. 

233. A. trivialis re&ricibus fufcis: extima dimidiato alba, fe« 

cunda apice cuneiformi alba , linea alarum du» 
plici albida. D. Hauge-Hylde , Pibe-Lerke. 

234. A» criflata rechieibus nigris : extimis duabus margine 

exteriori albis, capite criftato, D. To^-Larke^ 
Vei-Ltfrke. 

Tbufit- Tytlinger ; Egde R. N. H, qusnam ?* 

335, STURNUS vulgaris roftro flavefcente , corpore, yarie- 
gato pun&is albis. D. Star. N. Star, ArH. 
7> 5$3- 

£36". St. Cinclus niger , pectore albo. N. Fo/fe-Kotd, Eh» 
Konge , Stromftar, Qvam-Kold, Bcekke-FugU 
L. Kuoikgarheek. L. Lap. 361. Str. 8.243* 

£37. TURDUS vifcivorus dorfo fufco, collo maculis albis* 
roftro flavefcente. D. Dobbelt Kramsfugk N % 
Biork-Troft. Afh. 4, 473. 

538» T. plaris reclricibus nigris : extimis margine interiore 
apice albicantibus, capite uropygioque cano. D. 

Dobbelt Kramsfugl , Snarrer. N. Graa-Troft^ 
Field- Troft , No rdenvinds- Pibe , Simmerefh 

'239. T. i/fVtcftf alis fubtus ferrugineis; fuperciliis albicantibus. 
N« Nat-Vake. L. Veigezizatzh. L. L. 259. 

»40. T 4 mujtcus remigibus bafi interiore ferrugineis. D. Vim 
DrojfeL TSi.Sang. Tale- Maal-Troft. I. Throftr t 
Skogartbrbftt\ 

241. T. Merula ater, roftro palpebrisque fulvis. D. Salforf^ 

N. Sort-Troft, SolSort. 

D 3 Pailii 3 o AVES. PASSERES. 

Roftrum revera emarginatum eft , pullis piimi 
anni nigrum. 

242. T» Torquatus nigricans, torque albo, roftro flavefcente. 
D. Ring - Drojfeh N. Ring - Troft. L. Gie^ 

lavalgo. 

Blaa-Troft, Glellebols Hoeland f. 271, Kakfo 
Troft paa Chriftiansoe quinam ? 

243 AMPELIS Garruhs occipite criftato, remigibus fecun- 
— dariis apice membranaceo colorato. N. Sidett* 

Svands. 

244, LOXIA Curviroflra roftro forficato. Kors-N*eb> Kors» 

Fugl. Aph. 4, 449. 

245. L. Caccothrauftes linea alarum alba , remigibus mediis 

apice rbombeis, rechicibus iatere tenuiore bafeos 
nigiis. 

In agro Fridrichsdalenfi cepi. 

346. L. Enucleator linea alarum duplici alba, rectricibus to- 
tis nigricantibus. D. Kirfeheer-Fugl. N. Norjk 
Papegqy , Nodde-Knekker , Kierne-Bider. 

247. L. Pyrrhula artubus nigris re&ricibus cauda? remigum- 
que pofticarum albis. Dompape. N. Domberre. 
Blod-Finke. Aph. 2, 48. Variat nigra. 

«248» L. Chloris ilavicanti virens, remigibus primoribus antice 
iute"s, rechicibus iateralibus quatuor bafi luteis. 
Svenjke, Svenjk Irrifk. Aph. 7, 696* 

249. L. atra corpore toto atro ; macula alari [alba. Br. 
orn. 244« * -f 

250- EMBERIZA nivalis remigibus albis : primoribus extror- 

funi nigris, rechicibus nigris : lateralibus tribus 

„ albis. D. Sueekoky Vinter-Fugl. N. Snee-Fuf^ 

Fiat- AVES. PASSERES. 31 

Fialfter, Snee-Spurre , Snee-Titing, Soel/kriger» 
I. Sino - Tytlingur , Soelfkrikia , mas; TjtUngs- 
Blike. L. y4/pe. Gr. Kopanoarjuk. Stk. S. 252. 
Apii. 7, 403. Isl. R. 1, 582. L Lap. 256. 

551. E. Miliaria grifea fubtus nigro-maculata , orbitis rufo. 
D. Kom-Larke. N. Knbtter. Stk, S. 240. 
An Calandra Fn. Sv. 228? 

352. E, Citrinella reclricbus nigricantibus : extimis duabus 
latere interiore macula acuta aiba» I). Guljpurv^ 
Guhesling. N. Skur. Afh. 3^ 2ig. 

553. E. Hortulana remigibus nigris • primis tribus margine 
albidis , rectricibus nigris : lateralibus duabus 
extrorfum albis. D. Hortulan. 

354. E. Scbaniclus capite nigro , corpore grifeo nfgroque, re- 
£tricibus extimis macuia alba cuneibrmi. ' D. 
RbrSpurv. 

iyj:. FRINGILLA Calehs artubus n'gris , remigibns utrin» 
que albis tribus primis immacuiatis, rechicibus 
duabus oblique albis. Bog-Fmke, Bo-Finke. 

Fcemina medio Januarii Sclopeto occifa fuit, binc 
non omnes hieme in ltaJiam migrant. 

356. F» Montifringilla alarum bafi fubtus flavifiiina. Qyn- 

ker, Bogfinkens Hoer-Unge 9 Akerlan. Aph. 6,441. 

357. F. Lulenjts fufca pectore humerisque rufis , alis r.igris 

macula rufa. 

258« E. Carduelis remigibus antrorfum luteis: extima imma» 
culata, rectricibus duabus extimis medio, reb". 
quisque apice alhis. Stiglitz, Snllitz. Apn.7,609. 

259. F. Spinus remigibus medio luteis : primis quatnor imma« 
culatis, reclricibus bafi rlavis apice nigris. I). 
Sisgen, Sijikeih 

260. 


3« AVES. PASSERES. 

2600 F. flaviroftris fufca roftro flavicante. N. Gran Irrijk. 
L. Lap. 256. 

86"$* F # cannabina remigibus primoribus rectricibusque nigris 
utroque margine albis. D. Torn-Irrifk^ Sidfe- 
Rbnnike. 

26*2. F.Xi/j/jrwremigibuS re&ricibusque fufcis margine abfo- 
lete pallido, litura alarum albida. D. MoiriJk> 
Graa-Sisken. Aph» 3, 124. L. Lap. 292. 

263. T* domeftica remigibus reclricibusque fufcis , corpore 
grifeo nigroque, fafcia alarum alba folitaria. D. 
Graa-Spurv. N. Huus-Spurv, Huus-Kald. Va- 
riat tota nigra : Br. orn. 266. & alba : M. R« 
p. 12. W. M. p. 310. Aph. 7, 555. 

#64. F # montana remigibus rectricibusque fufcis , corpore gri* 
feo nigroque, alarum fafcia alba gemina. D. 
Skov-Spurre. N. Orkiar. conf. Br. orn. 268- 

265. MOTACILLA Lufeinia rufo-cinerea', armillis cinereis; 
D. NattergaL Aph. 5, 545. 

S66. M*tnodularis iiipra grifeo-fufco, teclricibus alarum apice 
albis, pe&ore ccerulefccnte-cinereo. D. Graa* 
Irrijk. 

267. M. Curruca fupra fufca fubtus albida, rechicibus fufcis i 
extima margine tenuiore alba. D. Gras-Smutte. 

Sl6%* M» kucomeh nigra fubtus, macula alarum lineaque.tranf- 
verla pone roftrum albis. Acr. nidr. 5, p. 543, 
t. O. f. 2« * f 

260. M» Sylvia fupra cinerea fubtus alba, rectrice prima loii- 
gitudinaliter dimidiato alba, fecunda apice alba, 
In Sisrlandia. 

270. M. Hipgolais virefcente-cinerea, fubtus fkvefceiis abdo- 
mine albido, artubus fufcis, fliperciliis albidis. 
D. Gras-Smutte. 

271» AVES. PASSERES. 33 271. M. Ficedula ftibfufca , fubtus alba, peclore cinereo ma- 

culflto. D. Spids-Larke. P. D. Atl. t. 25. 

272. M. alba pectore nigro, rechicibus duabus lateralibus di- 

midiato oblique nlbis. V.Fipftien, Havre-Fugl t 
Steen-Pikker, Rendejteens-Snager. N. Erle, Lin- 
Erle, EUe-Kongens Datter. I. Mari-Erla. Isl, 
R. 1, 584« conf. Br. 01-11.272. . 

273. M.flava peclore abdomineque flavo, reclricibus duabus 

lateralibus dimidiato oblique albis. D. Gulfpink. 

274. M. Oenanthc dorfo cano fronte alba, oculorum fafck 

nigra. Steendolp, Steen-Sqvette , Steen-Gylp. I» 
Steinde-PiU. Isl. R. 1, 584. 

275. M. Rubetra nigricans, fuperciliis albis, macula alarum 

alba, gula pecloreque fiavefcente. 

276*. M. Rubecula grifea, gula pe£toreque ferrugineJs. liod* 
Hals, Rbd-Kielke, Rod-Finke. Aph. 6, 578» 

277. M. atricapilla teftacea, fubtus cinerea, piieo. obfcuro. 

D. Hav-Skade, Spikke. 

278. M. Pheenicurus gula nigra , abdomine caudaque rufis, 

capite dorfoque cano. BIod-FugU Blod-Stiert , 
Rbd-Stiert. P. D. Atl. t. 25. frei-nina. • 

279. M. Trogloajtes grifea, alis nigro cinereoque undulctis» 

D. Thomas i Giardct , Nelle-Konge , Tomme- 
■ Liden, Gierd-Smutte. ^.Petermansmad^Mufe^ 
Broder, Aph. 8> 123. 

280. M. Regulus remigibus fecundariis exteriori margine fla- 

. vijs, medio albis , vertice Iuteo. Fugh-Konge» 
Iskndorum Rindill, Mufa-Broder ? Isl. R . 1 , 5 8 $• 

281. M. Trochilus cinereo virens, alis fubtus tectricibus fla« 

vefcentibus, fuperciliis luteis. D. Spurre-Konge % 
Fager-Fiis. Aph. 7, 560. 34 AVES. PASSERES. 232. PARUS crifiatus capite icrlftato, eollari ■ higro » ventre 

albo. Top-Meife. 

233, P. major capite nigro temporibus oibis , nucha lutea. 

D. Mufviu Hd Trt/g-0.vc, Kidd-Meje. conf. 
Strv S. 240» 4. Afh. 5, 263. 

«34. ¥.' grifeus, Vertice coccineo. E Grcenlabdia mihi ir.iffus; 
Cr. (§& 104. an Aiidua-'Fyitingr; Is*L K. 586? 

2g5» P. caruletis remigibus 'caeruleieentibus : primoribus mar- 
g-ihe exteriore albis, fronte alba, vertice ca?ruleo. 

Blaa-Meife. An-r. 5, 266. 

2g6. P. paluftris capite nigro, dorfo cinereo, temporibus al- 
bis. D. Cr.id-Meif^ Lille Mufvit. N. Tete, 

:. Hamp-Meis. 

2 g7 HIRUNDO ruftica rectricibus , exceptis duabus inter- 
mediis, macula alba notatis. D. Forftu- Svale, 
Mark-Svak. N; Lnde-Svak; Aph. 7, 667. 

2gg" H. ur'bka rectridibus immaculatis, dorfo higro cserulefcen- 
te, tota fubtus alba. D. Bye-Svak^ Tag-Skiags- 
Svale^ -Hv.id-Svale^ Rive, Skorfteetis-Sivaie, . N? 
Wuus-Sv'ak. Apii. 7, 665. , 

239 H. riparia ' cinerea , gula abddmiiieque afbis. D, Dig- 
Svaky Jord-Svak^ BHw-Svtife; Sol-Bakke, N. 
^Sand-R.pnue? Straud-Svak , Digjulu, Sand-Sulu. ' 

29©'. H. Apus nigricans, gula* alba, digitls omnibus quatuor 
antiris, D. Steen- Kirke- Soe- Muur-Svak. N» 
Ring-Svak, Svart-Sulu i Field-Sulu. Ajph. '7, 66?» 

291. CAPRIMULGUS europaus narium tubis obfoletis. D. 

Aften-Bakke, Nat-Ravu, Nat-Skade. N. QvaU 
kuarreiij Gedemalker. Aph. 5, 539. 

Gaarbon, Flag-Spetter. R. N. H. Narkfarmiutak^ 
Orpungmiutak , Kyjfektak Grcenlandorum 
quaenam ? 

ni. AM- $5 i-^gg ^vM^&s s gg^^ lii. AMPHIBI I. R E P T I L E S. 

292« RANA Bufo eorpore ventricofo , vemicofo luricFo 
fufcoque ; capite obtufo , puftula pone oculos 
oblonga. Padde , Tudfe , Bujke - Tudfe. N. 
Groe. 

293. R. Bufina corpore fubverrucofo grifeo fupra maculis vi- 

rentibus ; capite firno puftula pone ocuios fi- 
nuata, * -{- 

294. R. Rubeta corpore verrucofo, ano obtufo iubtus punch- 

to. D. Skrubtudfe. Aph. 7, 314. 

295. R. bomhhia corpore verrucGfo , poris pertufo ; capite an- 

tice rotundato. D. Peder-Oxes Froe , Klokke- 
Froe. 

296. R» temporaria corpore planiufculo, fufco-cinereo; iituris, 

capite acuminato : temporibus oigris. D. Froe^ 
Boe, N. Lop-FroJk % Lapp, 

297. R. efcuhnta corpore fupra viridi , dorfi medio depreflb 

lincaque longkudinali lutea. Kilde-Froe. 

293. R« arborea corpore laevi : fubtus pun£is contiguis tuber- 
culato , pedibus fiffis , uuguibus orbiculato-di. 
latatis. Trse-Froe , Lbv-Froe. 

Rumpe-Tudfe P-.' D. Atl. p. 658- vix aliud quani 
gyrinus, feu pullus rans. 

E 2 299, 36 AMPH: SERPENTES. 

299« LACERTA agilis cauda verticillata longiufcula fquamis 
acutis , collaii fubtus fquamis confhu&o. D. 
Fiir-Been. a. tota cinerea abisque maculis. b. 
fupra maculis nigris punctis linearibus nigris- in- 
fcriptis, fubtus absque macuiis. c. fupra cine- 
reofufca punctis albis nigrisque contiguis, fub- 
tus fkvo-aurea punctis nigris. 

Viridem quoque in fylvaFriderichsdalenfi reperi. 

300. L. vulgaris cauda tereti mediocri, pedibus unguiculatis, 

palmis tetradactyl is , dorfo linea duplici fufca. 
D. Fiirbeen, Ogle^ Skov-Fiirbeen, Snerris^ N. 
Firfidjle\ Orle. 

301. L. aquatica cauda teretiufcula mediocri, pedibus muticis, 

palmis tetradactyiis. D. Vand-Ogle t Lille Vand- 
Fiirbeen, Vand-Salamandren., Aph. 7, 42. 

302. L.paluftris cauda lanceolata mediocri, pedibus muticis, 

palmis tetradaclylis. -D. Mofe-Ogk t den Jlon 
Vand-Fiirbeen. 

2. SERPENTES. 

303. COLUBER Afpis corpore rufo, macula capitis, lineaque 

dorfi ferrata ferruginea. N. Gulklcedning. Str, 
S. 1, 192. 

304. C. Berus fufco canefcens, vitta dorfali atra, dentata re- 

panda. D. Hug-Orm , Hugge-Bajfe. 

305. C. Natrix corpore nigro, macula aiba utrinque ad col- 

lum. D. Snog. N. Bue-Orm. 

306» ANGUIS fragiiis fquamis abdominis caudaque CXXXV, 
D*. Sraal-Orm. N. Hvid-Orm , Blind-Orm, 

Kobber-Slanie^ 3. NAN '■ AMPH: NANTES. 37 

3. N-A N T E S. 

307» PETROMYZON fluviatilis pinna dorfali pefteriori an- 
gulata. D. "Negen-Oyen. N. SteenSue, Lam» 
prette, Negen-Ogen. Str. S. 2,97. 

^07b U*bramhialis pinna dorfali pofteriore lineari ; labio oris 
pofteriore latere lobato. N. Vas-Igle. 

308» RAJA Batis vnria, dorfo medio glabro, cnuda unico 
aculeorum ordine. D. Koe - Hale, N. Pleu 
Rokkcn. Gr. Takkalikkifak. 

In finu Drobachienfi ; an Nebjkade Tonsber- 
genfium ? 

309» R« davata aculeata , dentibus tuberculofis. D. Rokke. 
N. Som-Rokke, Sbm-Skatte. I. Gadde-Skar, 
Tinda-Bukia. Aph. 6, 541. 

310. R. Paftinaca corpore glabra, aculeo longo, anterius fer- 

rato in cauda <Sc dorfo apterygio ? D, Rokkel. 
Isl. R. 8^7- t. 49, 50. 

311. SQUALUS Acanthias pinna anali nulla, dorfalibus fpi- 

nofis, corpore teretiufculo. D. Haae, Haafijk. 
N. Pig-Haae. I. Haafur. Str. S. 280. lsl. 
R. 897- 

312. Sq. Spinax pinna anali nulla, dorfalibus fpinofis, nari- 

bus terminalibus. N. SoruHane , Haiie-TorJk t 
Sort-Torjk, Sos-Rotte , Morten-Blanke. Ach 
nidr. 2, 313. f.7, 8- Aph. 3, 230. 

313. Sq. Centrina pinna anali nulla , dorfalibus fpinofis , 

corpore fubtriangulari. N. Purk-Haae. Str. 
S. 296. P. N. N. 2. p. 184« f'. 1 Haa-Ki<£rhig, 
nifi obftaret pinna ani. 

314. Sq. Catulus dorfo ocellaro mutico , pinnis ventralibus 

concretis, dorfalibus caudae approximatis, cnpitq 
E 3 pun* 3$ AMPH: NANTES. 

' puncrato. N. Haa-Geele. Act. nidr. -\. p. 235. 
t. 1, 2. Str. S. 283« Aph. 3, 236. 

315* Sq. maximus pinna dorfali anteriore rnajori. N. Brugdei 
Ry-Brigde, Haa-Mar. I. Ryuer , Brim, Haa- 
Kal. A6r. nidr. 3, 33. t. 2. & 4, 14. Isl. R. 
§97. L. Lap. 306. 

316. Sq. Carcharias dorfo plano, dentibus ferratis. D. Hav- 
Kal, Hai-Fifk. N. Haae-Skiarding, Haae-Kia- 
rpgi Haa-Kal. L. Akkalagge. O. M. t. 24. 
f. 5. M. W. 271. Str. S. 284- Eg. Gr. c. 6. 
Cr. Gr. 137. Act. nidr. 2, 330. t. io> II. 
Aph. 3, 249. L. Lap. 308- 

317« Sq. Mufielus -'dentihiis obtufis. N. Glat-Haae. P. N. 

N. 2. p. 185- %• 
318* Sq. glaucus folTuIa triangulari in extremo dorfo; forami- 

nibus nullis ad oculos. N. Haae Brand. Act. 

nidr. 4, j. t. 1. f. 1, 

319» Sq. Priftis pinna ani nulla, roftro enfiformi offeo plano, 
utrinque dentato. N. Svard^Fifk , Sang-Fijk. 
O. M. t. 25. f. 1. Eg. Gr. c. 6« Afii. 7, 697. 

lisgaltC) Str. S. 289« Guul-Haae, P.N. N. 184« 
fig. quinam ? 

320* CHIMiERA monftrofa roftro fubtus plicis pertufis, D. 
Hav-Kat. N. Haae-Muus, Gul-Haae, Iis-Galte t 
Soe-Rav, Spil-Strang-Hyjc, Sde-Rotte, Soe-Muus, 
Haa-Konge. I. Geiniyt. A.nidr. 2» 270. t. 5, 6> 
Aph, 3, 364. Asc. ic. t. 15« 
_ 

52 1. LOPHIUS pifcatorius depreflus, capite rotundato. D. 
Ulk, Bredflab. N. Steen-Ulke, Hav-Soe, Hav- 
Tajke. I. Marhuntur. O. M. t. 23 f. 4. W. 
M. 275. Str. S. 1, 271. Aph. 7, 603. P. 
N. N. 2. c. 6. p. 246. f- 

322. AMPHn NANTES. 39 

322. ACCIPENSER Stnrio cirris quatuoi-j fquamis dorfali- 

bus undecim. D.Stbr. N. Haae-Stbrie; fcemina: 
I. Graa-Sleppa. D. Qyap-Soe. mas ; I. Rbdmage; 
D. Steen-Bider. P.N. N. 285. %. Str S.i, 2 8 5. 
W. M. 273. fig. Aph. 7, 625. 

323. CYCLOPIERUS Lumpus corpore fquamis offeis angu- 

lato. D.Rogn-Kexe. I. Hrognkelljk. W. M. 269, 
Str. S, 302. P. D. Atl. t. 27. Isi. R. 6%$-> 898- 

324. SYNGNATHUS Ophidion pinnis caudir, ani, peclova- 

libusque uullis, corpore tereti. 

325. S. Typhle pinnis caudae ani pectoralibusque radiatis, cor- 

pore fex-angulato» N. Liden Sbe-Naal. Sts. 
S. 313,4. 

326. S. Acus pinnis caudse ani pecloralibusque radiatis, coiv 

pore feptenl angulato. D. Stork, Hav-NaaL 
N. Kam-Naal. M. W. p. 266. f. M. reg. 
t. 9. f. 1. Str» S. 3i2) 3- 

3.27. S. Hippocampus pirina cauda? quadrangula? nulla, corpor® 
feptem-angulato tuberculato. N, Sbe Heft, Sbe- 
fflkber\ Hxv-Bcever, Hefte-Orm. O/M. t. 26. £ 4, 
P. N. N. 2. p. 82. f. Aph. 3, 354. 

ii%* S, rtquoreus pinna caud;£ rcsdiata pecioralibus anique nui- 
lis, corpore angulato. D. Snippe. Str. S. 3 12 3 2. 

An Teftudo, aut quodnam animal, cujus niemi : 
nit Eged. Grcenl. c. 6. p. 61. IV. 4o iv. P I S C E S. I. A P O D E S. 

329. MURiENA AnguiUa maxiUa inferiore longior^ corpore 
unicolorc, AaL I. Biart-Aal. 

330» M. Conger roftro tentaculis duobus, linea laterali ex 
pun&is albida. 

In littore freti Orefundici 1769 reperi rarifli- 
mum pifcem. , 

'/ 

331. TRICHIURUS Lepturus. Isl. R. t. 43. 

332. ANARHICHAS Lupus , non maculntus. Soe - U7i/, 

Steenhid. N. Hav-Kat. I. Steinbitr* Gv.Ki- 
gutilik. Isl. R. 653. M. R. t. 7. f. 2. O. M. 
t. 27. f. 2# Asc. ic. t. 25. Aph. 7, 571, 

Edulis ac nonnullis optimi faporis eft ; ipfe Echu 
nis , Turbinibus , AfteriisqiiQ minoiipus 
vefcitur. - 

233. An- mittor maculis nigris rotundis totus eonfperfus» IsU 
Hlyre^ Stenbitrs-Broder. Isl. R. 683. t. 42» *f 

334. AMMODYTES Tobianus. D. Sand-Gravlinjr , Tobis, 

N. Siil , Sblv-Fijk) Sand-Sild. I. Tranufik* 
Afh. 7, 143. 

335. REGALECUS Gkfiie cinis pecroralibus iongiilimis; pin- 

nre dorfalis radiis prioribus folutis fubfpinofis. 
N. Gksne^ Asc, ic. I. 11. * j- 

336. flSCES. JUGULARES. 4 r 

336. OPHIDIUM imberbe maxillis imberbibus, cauda obtu- 
fiufcula. Str, S. 315, 3. 2. JUGULARES. 

337. CALLIONYMUS Lyra dorfalis prioris radiis longitu- 
dine corporis. N. Floi-FJfc, Fiafing., Str.S. 278» 

Echinis, Afreriis & Squillis vefcitur. 

333. C. Dracunculus dorfalis prioris radiis corpore breviori- 

bas. N. Fiafing. 

339. TRACHINUS Draco. Fiarfing, Sverd-Fijk, Steen- 

Bikker , Muller. N. Petermand , Sbe - Drage. 
W. M.p. 268. f. 

340. GADUS Brofme monopterygius cirratus lateribus macu- 

lis nonnullis tranfverfis. Asc. ic. t. 17. * -j- 

341* G.Brofme monopterygius ore cirrofo, cauda ovali acu- 
ta, N. Brosme. Str. S. i, 272. t. 1. f. 19. * j- 

G. longus major & minor Islandorum JLnwge & 
Ifei/fo Isl. R. 1,358' ai1 a precedentibus 
diverfi ? 

342. G. Merluccius dipterygius imberbis maxilia inferiore lon- 

giore. N. Lyfing, Kul-Mund, Kol-EJk. Str. 
S. 295. Afh. 5, 187. 

343. G. Molva dipterygius cirratns maxilla fuperiore longio- 

re. P. N. N. 2. p. 212. f. Lange. a, Skrob- 
Lange ; b, Blanke - Lange ; c, Flek-Lange. Str, 
S. 293. Aph. 5, 14. 

344. G. Lota dipterygius, cirratus, maxillis sequalibus. D, 
Qvabbe, Aale-Qvabbe, N. Lake. Asc.ic.t. 28» 345« 42 PISCES. JUGULARES. 

345. G. Muftela dipterygius cirratus cirris quinque, pinna dor. 
fali priore exoleta. D. Kroll - Qvabbe , Moer* 
Qvabbe. N, Rbdbrune Tang-Brosme. 

346*. G. dipterygius , cirratus , maxilla inferiore longiore , 
pinnis analibus LXX. N. Byrke-Lange. Str. 
S. 275. Ach nidr. 3, 446. t. 8. Aph. 1,494. * \ 

347. G. JEcglefinus tripterygius cirratus albicans, cauda bilo- 
ba, maxilk fuperiore longiore. D. Kuller. N. 
Kollie> Hyfe. I, Ife. Isl. R. 528- t. 2(5. Aph, 
4' 537- 

343. G.Callarias tripterygius , cirratus, varius cauda integra, 
maxilla fuperiore longiore. Graa , guulagtig 
fnaa Torfk. N. Kropung, Rod-Torfk, Tara- 
Torfk; an fpecieiidem? Aph, g, 138. 

349. G. Morrhua tripteiygius , cirratus , cauda fubaequali, 

radio primo anali fpinofo, N. Cabliau, Skrey, 
Sild-Torfk, Vaar-Torfk; an iidem fpecie? Asc. 
ic. t. 27. Str, S. 317. 

350. G.barbatus tripteiygius cirratus maxilla inferiore pun- 

ctis utrinque feptem. D. Smaa-Torfk. Ni, r'6d+ 
agtig Smaa- Torfk. 

351. G. minutus tripterygius cirratus ano in medio corporis. 

N. Ulfs-Skreppe. 

352. G.vircns tiipterygius imberbis, dorib virefcente, cauda 

bifurca. N. Sey, Graa-Sey; minor Mort, ma- 
jor Pale 7 fmaa Sey ; medius Sakke-Ncd-Sey ; 
maximus vero Vfs vocatur. I. Upfe. Str. S.305. 
IsJ. R. t. 25. tertia tamen dorfalis pinna in figura 
deeft. Asc. ic. t. 23. Aph. 7, 128» 

353. G. Tollachius tripterygius imbeibis maxilla inferiore lon« 

giore , linea laterali curva. N. Iyr, lyjfe. 
Asc. ic. t. 21 &22. 354- PISCES. THORACICL * 43 

354* ^* Merlanpis tripterygius imberbis albus, maxilla fupe- 
riore longiore. D. Hvidling, N. Bkge t Vit- 
tingy Bkiker, Hvitling. 

355. G. Carbonarius tripterygius imberbis maxilla inferiore 
longiore , linea kterali recta. D. Kollemiffe , 
Kollemoder. 

Tang-Brosme. Str. S. 315, 4. Torjke - Konge , 
Va-Lange. STR.S.320. Ovak Grcenl. quinam? 

356". BLENNIUS Galerita crifta capitis tranfverfa cutacea. N. 
Soe- Lop-Lterke; Spidsbattet Buthue. Asc. ic 
t» 19. Str. S. 322. 

3^7. B. Gunellus pinna dorfali ocellis decem nigris. N. GuuU 
agtig Snor-Dolk. I. Skeria-Steinbitr ; Spretfjk. 
Isl. R. 6go. c. t. 10. f. 12, 13. 

35g» B. viviparus ore tentaculis duobus. D. Aak - Qvabbe * 
Aak-Kone , Aale-Moder. N. Brun- og tnork- 
pkttet Tang-Brosme , Steen-Brosme. 

359. B. raninus pinnis ventralibus fubfexfidis, cirro gulari. 

N. Aak-Kufe, Aak-Qvabbe* 

360. B.fufcus ore cirrato, pirtnis fetaceis. Str. S. 322. * f 

3. T H o r a c 1 c 1. 

351. ECHENEIS Remora cauda bifurca, ftriis capitis XVIII. 
I. Styris-Fijkur. 

362. CORYPHiENA novacula capite pinnisque cancellatis li- 

neis caerulefcentibus. 

363. C. rupeftris dorfb dipterygio, radio primo pinnse dorfa. 

lis primae retro dentato. N. Berg-Lax. Str» 
S. 267. Act. nidr. 3, 50. t. 3. f. 1» Arn. 
1,301. *f 

E % 354» 44 PISCES. THORACTCL 

364. GOBIUS niger pinna dorfali fecunda radiis quatuor- 
decim. D. Kutling , Smor - Buting. N. ^r* 
Str. S. 266 ? 

355. G. ^020 radiis dorfalibus eminentibus fetaceis. Stob- 
finnet Kobling. Str. S. 323. 

366» G. Apbya fafciis etiam pinnarum fufcis, N.Fifke-Aat t Bru* 
de-Kut. Str. S. 26(5. 

367. COTTUS Scorpius capite fpinis pluribus, maxilia fu- 
periore paullo longiore. D. Vlk, Veke. N. 
Kibbenbavns Torjk, FJke-SyTttpey Vid-Kieft, Sbe- 
Scorpiofif Mar-Vlke. M.W. 267. Str. S. 296. 
Acr. nidr. 2. 345- t« 13» 14» 

368» C. Gobio larvis capite fpinis duabus. $lesre> Steitibikker y 
Tursbull. 

369. C. cirris plurimis corpore octogono, I. Brodamus^Sex- 

randing, Isl. R. j, 589. * -j- 

370. ZEUS cauda bifurca colore argenteo purpureoque fplen- 

dens. N. Sblvpkttet Guld-Fifk. Str. S. 323. 
t. 1. f. 20. 2. Vomeri affinis, 

371. PLEURONECTES Hippoglojfus oculis dextris, corpore 

toto glabro. N. Helleflynder , Qyeite , Sand- 
Jkiebbe, Skrobbe-Flynder. I. FIydra y Heilop-Fijk. 
Gr. "Netarnak. minor Qveite-Barn; rnedius Sty- 
ving dicitur. Str. S. 300. Oculis finiftris variat» 

372. P. Cynoglojfus oculis dextris, corpore oblongo, glabro, 

dentibus obtufis, cauda fubrotunda. 

373. P. Platcjfa oculis dextris corpore glabro , tuberculis fex 

capitis. D. Rbd-Spatte, Skuller. N. He\lebut y 
Sbndmbr- Kong- Vaar- Guld- Fibnder, Slatter. 
J, Karkole. Aph. 2, 468- Str. S* 276, 374- PISCES. THORACICI. 45 

374. P. Fkfus oculis dextris linea laterali afpera, fpinulis ad 

pinnas. D. Butte , Sandjkrebk. N, Skey t 
Sandjkraa. I. Kola^ Lura. 

Ocuiis finiftris. P. D. Atl, I. t. 2$. 

375. P, Limanda oculis dextris, fquamis ciliatis, fpinulis ad 

radicem pinnarum clorfi anique dentibus obtufis, 
Skrubbe. Aph. 2j 46$. 

Oculis finiftris cum dextrorfa in Dania & Nor- 
vegia haud infrequens. 

376. P* Soka oculis dextris corpore afpero oblongo, maxilla 

fupeiiore longiore. D. Tunge t Hunde-Tunge t 
Tunge-Pkdder, Hav-Ager.Hbne. N. Tonge, 

377. P. Linguatula oculis dextris ano finiftro, dentibus acutis. 

D. Tungens Hoer-Unge, BakJkuUa. P. D.Atl.t.27. 

37g. P» Rhsmbus oculis finiftris, corpore glabro. D. Sktvar. 
N. Sand-Flynder* 

379. P. maximus oculis finiftris corpore afpero. D. Pigvar\ 

Tonne, Steenbut. N. Vrang-Fibnder. Aph. 2j468» 

Marie-Flynder, Qkotak, Kalleragkk> quinam ? 

380. SPARUS Erythrinus cauda fubintegra, corpore rubro. 

1. Karfc. Isl. R. go8. t. 29. 

Blankejleen , Str. S. 270. an Sp. 6Wprt. 

381. LABRUS Suillus pinna dorfali ramentacea, macula nigra 

fupra caudam , fpinis dorfalibus novem. Str. 
S. 267, 2. 

382« L. rupeftris pinna dorfi ramentacea, antice macula fufca. 

N. RaattCi Berg-Neppe, Straud-Karudfe, Hav* 
Karudfe^ Soe-Karudfe. Str. S. 291. P. N. N. 

2, 226. Aph. 7, 436. 

F 3 333* |g PISCES. THORACIGI. 

383. L» Turdus Oblongus viridis, iride aurea. Str. S. 266, I, 

334. L # Ro»<? pinna dorfi ramentacea rubra, maculis lineisque 

viridibus. N. Rone. Asc. ic. 1. 14» * f 

335. L. carneus ruber maculis duabus nigris in bafi poftica 

pinna?, & tertia in extremo dorfi. N. Suder* 
Naal. Asc. ic. t 13. * ■{• 

ag6. L. exoletus pinna dorfall ramentacea, corpore lineis car- 
ruleis, pinna ani fpinis quinque. N. Blaa-StaaU 
Blaa-Gomme, Blaa-Stak, Seigumme. Aph. i, 351. 
Asc. ic. t. 12? L. cceruleus. Str, 267» 3. 

«g7. L. Berg-Gak cauda rotundata, fquamis margine, pinnis 
operculisque lineis flexuofis rufo-aureis. N.i?erg- 
Galt, Berg-Gylte, Sbe-Aborre* Asc. ic. t. r. * | 

Hic boni & delicati faporis (odorem ingratum 
nullum fentii) cum proxime praeced. tribus 
& rupeftri in finu Chriftianienfi chxaHaaben 
haud infrequens. 

«$8* PERCA fluviatilis pinnis dorfalibus diftiwclis, fecnnda 
radiis ledecim. Ferjk-Vands-Ahorre. 

ggo. P. marina pinnis dorfalibus unitis radiis quindecim fpino- 
fis, quatuordecim muticis, corpore lituris varie- 
gato. Strmd-Aborre. 

390. P. Norvegica corpore rubro. N. Rbdfi/k, Ouger, Klok- 

ker, Rbd-Pungcn. I. Karve. Asc. ic. t» 16. 
Str. S. 302. Aph. 6> 576. * f 

39 1. P. Lucioperca pinnis dor&libus diftinctis : fecunda radiis 

viginti tribus. D. Sandart. N. Gibrs. P. D. 
Atl. t. 28. 

392. P. Cernua pinnis dorfalibus unitis radiis viginti feptem, 

fpinis quindecim, cauda bifida. D. Horke, Far- 

rike, Stibling. N. Kulbars, Abor udenFlos. 

Gip, Rbd-Finning, Ham. Fn.N. p. 77. qtitfnam? 

393- PISCES. ABDOMINALES. 47 

393. GASTEROSTEUS aculeatus fpinis dorfalibus tribus. 
D. Hunde-Steyle, Gund-Stikel, Hund-Stigel, Tind- 
(Jret. N. Stikling, HornfiHe, Lille Tind-Oure. 
W. M. 278. Aph. 3, 585. 

394» Gf. Jpinachia fpinis dorfalibus quindecim. D. Tang-Snar- 
re, Erjkraber. N. Store Tind-Oure. 

395. SCOMBER Scombrus pinnulis quinque. Makrel; mi- 

nor Geier; medius Makrel proprie , maximus 
Stok-Aal dicitur. Str. S. 295. Aph. 5, 211. 

396. Sc. Thynnus pinnulis utrinque ocio. D. Tanteie. N„ 

Makrel-Stbrie. 

397. Sc. Trachurus pinnulis unitis, fpina dorfali recumbente, 

linea laterali loricata. D. Stbkker. N. Piir. 

398. Sc. pelagicus pinnulis pinnaque doriali coadunatis m 

unum. N. Lax-Stbrie? Acr, nidr. 4. p. 92* 
t. 12. f. I ? 

399. MULLUS barbatus cirris geminis, corpore rubro. D. 

Muttt, Barbe. 400. TRIGLA Hirundo digitis ternis linea laterali aculeata, 

D. Sbe-Hane , Ki;ur-Hane. N. Riot, Oujkar*. 
Rioty Knofr* Gr. Ingminnifet ? M. W. p. 266. f. 
M. Reg. t. 7. f. 1. Str. S. 302. Aph. 4, 336. 

4. ABDOMINALES. 

401. COBITIS Barbatula cirris fex, capite inermi comprefib. 

D. Smerling. Aph. 7, 392. 

402. C. Tania cirris fex, fpina fuboculari. Slefv. Smeerbutte 9 

Steinbikker. N. E/yf Stsen-Bid. Ehe-Ritze ? 4°3< 48 PISCES. ABDOMINALES. 

403. SILURUS Glanis pinna dorfali unica mutica, cirris fex. 

V.MaUyMalle. W. M. 277. P. D. Atl. t. 27. 
Vifcis pifci prada, at filuro omnes. 

404. S. Afotus pinna dorfali unica, cirris quatuor. N. Soe- 

Kat. P.N.N.282.f? 

405. SALMO Salar roftro ultra inferiorem maxillam promi- 

nente. D. Hap-Lax. N. Hake-Lax. Laxing 
Salmo junior. Aph. 5, 70. 

406. S. Eriox maculis cinereis caudx extremo sequali. D. 

Graa-Lax. N. Trtr? , Piuke. 

407. S. Trutta ocellis nigris, iridibus bmnneis, pinna pecto- 

rali pun&is fex. D. Lax-Ort , Maskrog-Ort. 
N. Sbe - Bbrting , Aurride. 

40S. S. Frtrio maculis rubris maxilla inferiore fublongiore. D. 

Forelle. N. Forel-Kra, Elv-Kra t Muld-Kra, 
Or-Kioie. I. Lakia-Silungk, Hangr. Str. S. 292» 

409. S. lacuflris cauda bifurca, maculis folum nigris, fulco 

ventris longitudinali. D. Oret. N. Orf > Oure, 
junior Gial-Fifk, Siil-Uuge , P««r. 

410. S. alpinus dorlo nigro lateribus crruleis, ventre fulvo. 

N. Rbie, Rbr. I. Rbdbirlingur, Vatuafilunqt: 
Asc. ic. t. 13. Caro uti in prjrcedente variat 
alba,flavicans &rubra; HAM.Fn-N.g3. STR.S.303. 

411. S. Eperlanus capite diaphano, radiis pinna ani fepten- 

decim. D.Smelt. "S. Lodde ; m2i)orQvatte,Jern- 
Lodde^Slomme; irimor Rogn- Siid-Lodde ^ Rake- 
Lodde,KrbkIe. Str.S.293« ApH.7,391; 5,121. 

412« S. Carpio pede minor dentium ordinibus quinque palati, 
N. Giedde-Rbr , Flakke-Rbr» 

413. S. Lavaretus maxilla fuperiore longiore , radiis pinnae 
dorfi quatuor-decim. D. Helt. N. Siik, Stor- 
Siik. Asc. ic. t. 30. Aph. ?, 402. 

414* PISCES. ABt>OMfHALES. 49 

414. S. Albula maxiilis edentulis , inferiore longiore. D. 

Stint. N. Smaa-Fifk) Blege, Lake-Sild, Vemme. 
Asc. ic. t. 29 • 

415. S. maxillis edentulis, inferiore longiore ; ventre puncta- 

to. Cl. Strom mifit. * f 

416. S. Tbymallns maxilla fuperiore longiore , p'nna dorfi 

radiis.vigimi tribus. D,Speh, Stallhig. "N.Harr. 

417. S. Oxyrinchus, maxilla fuperiore longiore conica. D* 

. Snihhel, Hvid-Fljk. 

41 g. S. Silus. N» Hvas^SH. Asc. ic. 24- 

Trutta tota argentea Kleinii. I. Sio*Reidnr. Isl. 
R. p. 66. 

Trutta longa fufca capite obtufo. I, Brankod, 
IsL R. 596. 

Salmo lffvis pinnis maximis, corpore fubfereri, 
paliide fufco. I. Reidur , Bleikidi Isl, 
R. 595. 

Trutta ex albido teftacea > mrtculis iil dorfo qua* 
dratis nigris. Isl.R.596. HseSalmonum fpe- 
cies an varietates penitius inquirendum, 

Giedde-Rdr. Str. S. 304, an ab alpino diverfus ? 

Guhl-Lax. Ldve , Louve , Siik-Sihl , Hesling, 
Rdd- Skolt , Kbie. Ham. Fn. N. Lax* 
Brodw, Giasning. Isl. R. quinein? 

419. ESOX Liicius roitro depreffo fubsquali. Giedde* Aph. 

3, 44. 

420. H. Belone roftro utraque maxilla fubularo. D.Horn-FiJk, 

N. Horn-Give, Nebhe-Sild) Hom-Igel. I, (j*er* 
ne-Fur. M. W. 265. f« Aph. 3$ 436. 

421. CLUPEA Harengus immaculara, maxilla infeiiore lon- 

giore. Sild } minor Strdmling , major- Qvale* 

Sild, Gxaabeeth&ild, Asc. ic. t. 32. Aph.^, 146« 

422, 50 PISCES/ ABDOMINALES. 

422. C. Sprattus pinna dorfali radiis XIII. D. Hvas-Sild, 

N. Smaa-Sild , Brisling, Biod-Sild ; Chriftianie- 
Anfiofer. I, Kop-SHd. Aph. i, 449. 

423. C. Alofa lateribus nigro-maculatis , roftro bifido. D. 

Brisling , Sihlinger , Sardeller. 

424. C. Encrafiohts maxilla fuperiore longiore, D, BykUtm 

• Moderlbfe. 

425. C. villofa, linea laterali prominula, hirta. ' I. Lodua. 

Isl. R. 1, 358. t. 28. * t 

C. longa arenaria. Trane-Sild. Isl. R. 549. 

Sjldunge. Aph. 7, 162. Lakke-Sild^ MakreU 

Sild, quinam ? 

426. CYPRINUS Carpio pinna ani radiis IX, cirris quatuor, 

pinntE dorfi radio fecundo poftice ferrato. Karpe. 
Aph. 4, 282. 

427. C. Gebio pinna ani radiis XI, cirris duobus. Grundling, 

Gympel, Sand-Heft, 

428. C. Tinca pinna ani,radiis XXV. cauda integra , corpore 

mucofo, cirris duobus. D. Suder, Slie. Aph. 
7, 644. 

429. C. Carajfius pinna ani radiis X, cauda integra, linea la- 

terali recta. Knrudfe. Aph. 4, 291. 

430. C, Pboxinus pinna ani radiis VIII, macula fufca ad cau. 

dam, corpore pellucido. D. Elritze, EUbute. 
N, Elve - Ritze. 

431. C. Aplrya pinna ani radiis IX, iridibus rubris, corpore 

pellucido. N. Lbie, Gbrlbie, Kitne, Gorkme^ Gor- 
kytte;KrbkIe? Ham. Fn, N. p. 80. Aph. 4, 348, 

432. C. Dobula pinna ani dorfalique radiis X. D, Hes-Sele^ 

Hesling, 

433. C. Grislagine pinna ani radiis V, pinnis albentibus, 

D. Strbm-Skalle, N, Wetterbug. Aph. 7, 637. 

434. PISCES. ABDOMINALES. 51 

434» Ci Idbarus pinna ani radiis XII , pinnis ventralibus 
fanguineis. D. Emd. N, Rbd - Fiarig. P. D„ 
Atl. t. a8. 

435. Cv Rutilus pinna ani radiis XII. rubicunda. D. Rud- 

Skalle. N. Rbd-Skalle , Fles-Rbje. 

436. C. Idus pinna ani radiis XIII, rubra» 

437* ^* Etytbrophthahnus pinna ani radiis XV, pinnis rubris. 
D. Skalle , Rbd-Skalle. N. Flab-Rbie. 

438. C. Afpius pinna ani radiis XVI, maxilla inferiore lon- 

giore , incurva. N. Blaa-Spol. 

439. C. Albumus pinna ani radiis XX. D. Skalle, Luier, 

Blikke. Slefv. ^tiftf , Witeke. N. Korf. 
Aph. 7, 227. 

440. C. Witnpa pinna ani radiis XXIV, roftro naiiformi. D. 

Fiire-, Blikke. 

441. C. Bratna pinna ani radiix XXVII, pinnis fufcis. Brafen. 

Aph- 1, 439. 

442» C. BaUerus pinna ani radiis XL. N. Brafcn, Bunke. 

Siren , Planker , Aarbug , Lbver , Blaafpurv , 
Ham. Fn.N. Gibrs. Aph. 3, 97. Havau- 
me , Klepaal , Knudde , Kurbaffe , Munke , 
Rinte, Runte, Egby-Giedde, Odenfe-Karpe, 
Sand- Tide, Strand-Karnffe. P. D. A tl. 6 5 5 . 
Ubekiendt Fifk, liig en Brafen, Eg. Gr. c. 6\ 
Anker-Trold, Horr, Krbkler, StiMmger $ 
Lub , Sib-Kok , Tang-Sperling ; R. N. H. 
p. 239. quinam 7 1 


G ? v. IN- s* t&mS^ --■• '.— :?W53affi255 v. I N S E C T A. I. COLEOPTERA. 

4J.43, LUCAMUS Cermr niger thorace depreffo ; maxillis ex« 
fertis longis, apice bifurcis, latere dentatis» D» 
Ege-Hiort, Fiyve-Hiort^ Bibel-Hiort, Tr&Hiort % 
Skrubbe, Aph» 2, 158. 

444» L, Dorcas niger thorace convexo ; maxillis exfertis bre- 
vibus apice {implici, latere bidentatis. L. Cervut 
(3 perillufrris a Linne^ 

CopulaDorcadum difFerensque aL» Cervo frruftura 
veram fpeciem demonftrat» 

445» L t Dama ater, thorace depreffo ; maxillis exfertis brevi- 
bus , apice |bifurcis» Atlas Dania? 1, t. L» pa+ 
rallelogipedus. Sefquipedale nomen expunxi. 

Capite cornuto: 

4.47, SCARABJEUS najicomis caftaneus , thorace prommen- 
tia triplici ; capitis cornu incurvato» D, Nabe- 
Homet* Aph» 7, 241» 

448» Sc, cylindricus thorace antice truncato, quinque dentato ; 
capite antice cornu eree"io ; corpore cylindricp. 

g; # Capite tuberculato * 

449» Sc» b^morrhiidaHs niger thorace fnermi, capite tubercu- 
lo triphci ; elytris punctato-ftriatis, poftice pe- 
dibusque lufis. 450. INSECT: COLEOPT: SCARAB/EUS. 53 

450» Sc. ater niger, nitidus, capite tuberculo triplici , elytris A^k^'*^ 
ftriato-punctatis pedibusque piceis, Geer inf. 4. 
p. 270, 16 ? * ' 

451» Sc» Fojjor niger, thorace convexo; capite tuberculis tri. <Aj^i^*^. 
bus ; elytris ftriatis. 

Variat thorace nitido <3t opaco, raro <Sc confertim 
punctato, foflulaque antica retufa in majo- 
ribus. Magnitudinis quoque tanta efl: dif- 
ferentia, ut invite eundem diceres. 

452» Sc.erraticus ater thorace fubconvexo ; capite tuberculo e4f&*^U6 
unico; elytris (rriatis fufcis; fatura nigra. S, in£ 
t. 26. f.gl 

453» Sc« confpurcatus niger, capite tuberculo triplici obfoleto ; ^^l^ 
elytris ftriatis lividis macula difci obfcura ; mai% 
ginibus thoracis pedibusque pallidis» P. IX 
Atl. 1. t. 82» 454» Sc t fimetarius niger , thorace inermi; capite tuberculo 
triplici ; antennis elytrisque rubris. 

455» Sc, fuharator niger, thorace fubconvexo; capite tuber- c4|v^wa 
culistribus; elytris ftriatis puncratisque, * -f" 

456» Sc, diftinctus niger capite tuberculo triplici ; elytris ftria- S^^tk 
tis lividis, nigro maculatis. * ~j- 

Variat thoracis margine laterali rufo, elytrorumi. 
que macuiis coalitis vel diflinctis , hinc 
puncta feptem in fingulo quorundam, 

# # % Capite mutico : 

457, Sc» Eremita fufco-ster, thorace fcutelloque fufco longi- 
tudinali ; elytris complanatis , rugofo-punclatis» 
Sch^ffer inf. t. 26» f. I» 

458» Sc, fttrcorariut afer, fubtus violaceus ; elytris fulcatis ; t $ J * ^ x y^ e 4 
capitis clypeo duplicato ; vertice prominulo. D* 

TorbiftiSkarn-BaJfe^Sharn-Boddel^ Nt TerdivaU 
Q 3 Larva, 54 INSECT: COLEOPT: SCARAB^US. ,f7V7C Qj^Gyx^o^ Larva, Muld-Oxe. S. inf. t. 33* f. 9. Afh» 
7> 238. 
tUA&TAMj^i 459. Sc. vernalis violaceus ; elytris laeviflimis ; capitis clypeo 

duplicato ; vertice prominulo. D. SkaUe-BaJfe*, 

Variat thorace femoribusque anticis virentibus ; 
fcemina major, fu pra tota nigra. 

460. Sc. horticola niger ; capite thoraceque violaceo, pilofo ; 

elytris rufis. D. Gaas-FluCyGaafe-Bilde. S. inC 
t. 23. E 4? Aph. 3, 13, 

461. Sc. fabuhfus niger, thorace inaequali ; elytris rugofis : 
ftriis quatuor elevatis. 

462* Sc. auratus fupra viridis , fnbtus acneus * thorace poftice 
utrinque appendiculato. D. Spanjk-Flue. N» 
Guld-Bajfe, S. inf. t, 26« f. 2> 3> 7. t, 50, f. 8» 9. 
Aft. nidr. 4, 1» 

463. Sc. nohilis viridi-aeneus ; elytris anoque albo pundatis» 
S. inf.t. 66. f. 5. 

Jtidjr&jvdt^ 464. Sc. Mchlontha abdominis incifuris lateralibus albis ; 

cauda inflexa, acuta. D. Oldenborre, Oldentorne. 
Aph. 6, 14. S. in£ t. 93. f. 1, 2. fcr 102. f. 3, 4. 

Variat tborr.ee nigro & rufo ; illa rurfus thorace 
villofo & glabro, cauda rufa & nigra ; haec 
iterum apice rufo & nigro. 

4.65» Sc. SoIJlitialis teftaceus, thorace villofo ; abdominis inci- 
furis albis ; cauda obtufa. S. inf. t, 93. f. 3. 

G^Julo, 466. Sc, fafciatus niger tomentofo-flavus ; elytris fafciatt*. 

S, inf. t. i. f. 4. Aft, nidr. 4, 3. t. 16. f. 2. fi- 
gura meis major. 

467. Sc. fulcatus fubater, elytris ftriatis ; pedibus ferrugineis. 

Geofr. inf. Sc. 29. * 

468. Sc. atro-ruhens rufe-piceus, nitidus, elytris ftriatis ; tibiis 

anticis bafin verfuv denticulatis. Acl. nidr. 4, 2? 

469. INSECT: COLEOPT: COPRIS. j? 

469. Sc. rufipes muticus, oblongus, piceus ; antennis rufis ; JjfeL&Jtg 
elytris ftriatis. 

470» Sc. tejfdlatus niger, elytris lividis ftriatis nigro teflulatis, JpA^ff^u. 
Sc. fimetarius /3 Lin. S. inl. t. 26. f. 8. 

471« Sc. variabilis ater, elytris albo punc"tatis. 

472. Sc.fquamulatus niger, thorace inaequali : lineola duplici m Bf*& 

abrnpta; elytris abdomine brevioribus. Sc. he- 
mipterus Lin. 

473. Sc. brunneus teftaceus, elytris ftriatis ; thorace utrinque 

punclo notato. Act. nidr. 4, 4. 

474. Sc. quadrhnaculatus niger oblongus ; elytris maculii A^J^h^U^ 

duabus rubris. 

475. Sc. bipunctatus niger muticus , thoracis angulo antico 

rubro ; elytris ftriatis fiavis. * j- 

476. Sc. gagates niger, elytris ftriatis punctatisque. Geofr. ^fyJi^Juu 

inf. Sc. 21. * -^rv^ K 

477. Sc. tomentofus piceus opacus, capite thoraceque nigro ; 

elytris ftriatis pubefcentibus. An Sc. hifpidus. 
P. D. Atl. t. * 

478* Sc. Hneatus niger, muticus elytris ftriatis punchtisque ; 

lineolis iividis. * + 

■ 

479. COPRIS nucbkornis niger thorace rotundato , utrinque Ch^urpA^^ 
tuberculato \ elytris obfolete fulvis , ftriatis c% 
maculatis. S. inf. t. 73. f. 2 - 5. t. 96. f. I. 

480« C. lunaris niger thorace antice truncato,- medio tubercu- Gyvr<s_ 
lato, utrinque cornuto : cornu acuto, vel Inna- - 
to ; elytris fulcatis. P. D. Atl. 1,2. S. inf. 
t. 63. f. 2, 3. 

48 !• C.fuhterraneus thorace ineimi glabro ; capite tubercalif JL^AS^Ua.. 
tribus ; elytris ftriis crenatis. Species Scarabsd 
perill. a Linnk. 

482. $6 INS: COLEOPT: HISTER. DERMEST: 

482, HISTER unkolor nter elytris ftriatis. Ac>. nidr. 4, 5^ 

t. 16. f, 4. 

483. *H. bimaculatus ater, elytris ftriatis : macula media rubra» 

S. inf. t. 3. f. 9» 

434. M.pygmaus ater punchilatus ; pedibus piceis» 

485, DERMESTES lardarius niger, elytris antice cinereis : 
pun£tis atris. D. Klanmr. S. inf. t. 42, f. 3, 

^^^ 486. D. Mio niger, elytris punctis albis binis. S. inf, 

t. 42. f. 4. variat elyrris fufcis. 

Ccryritjkf, 487» XX violaceus cseruleus, thorace villofo ; elytris ftriatis. 

488» £)♦ typographus fufcus , pilolus ; elytris jflriatis, poftice 
retufis. Ach nidr. 3, 383, 1. 

489. D. domeftkus niger tborace villofo elytris grifeis margt- 
ne nigris, 

t^^-vW. 490. D.paniceus ferrugineus oculis rufis. 

491. D.fcankus fufcus , tborace teftaceo. 

492. D. pjyllius ovatus niger, abdomine obtufo ; thorace ely- 

trisque marginatis. 

493. D. glaber ovatus niger, elytris apice pedibusque brunneis. 

J^L^xaxUw 494. D.fcarabaoides ovatus , niger, giaber, elytris maculis 

duabus rubris. 

495. D, murinus ovato-oblongus , niger, tomentofus ; abdo- 

mine piceo. 

496. P. pulicarius nigcr, oblongus, elytris abdomine acuto 

brevioribus. 

497. D. pedkularius flavus, oblongus, elytris abdomine bre- 

vioribus ; oculis nigris. 

498» D.ferrugincus ferrugineus, femieylindricus ; clytris ab* 
breviatis, 

f4#P« -* 

INS: COLEOPT; ANTHRTB: MELOL: 57 

499* P. J e f uita oblongus niger, fegmentis abdominis ciliis 

albis. * 4" 
500. D. vernalh oblongus glaber, fufcus ; antennis tarfisque 

flavis. * + 

501» T) t fahcinus cylindraceus niger, pedibus brunneis, * -J- 

502. ANTHRIBUS g/rt/?<rr ruber, elytris nigris, nitidis, * -J- 

Huic cliavacter Anthribi uti quoque primo clarifT. 
Geofroi convenit , minus ejus tertio. 

503. SCOLYTUS punctatus niger, thorace foflulato ; elytris 

lineis quatuor elevatis: intervallo pun&orum du- 
plici feiie. Ceofr, inf. i, t. 5, f. 5 ? 

504. BYRRHUS pertinax niger , elytris ftriato punclatis. Jtu&I^ 

Ptinus Linn. 

5°5* ^>*fetieftralis caftaneus , elytris punclato-ftriatis , oculis 
nigris. Dermeftes Linn. 

506» B, rubiginofus totus nigro-fufcus. B. 4, G. inf. 1,112» 

507. BRUCHUS imperialis fubovatus cinereus, elytris fufcis : 
macula futurae alba, pinnata, 

508« Br, Furunculus oblongus, teftaceus, aiatus ; tborace tri- 2?W^ 
fulcato; elytris concoloribus, immacuktis, Mas 
fequentis ? 

509. Br. Fur. ovatus teftaceus, fubapterus ; tborace trifulca- SfrtVt^s 

to ; elytris rufls fafciis duabus albis. Bog-Mbll. 
Act. nidr. 3, j2. Aph. i, 414. Variat elytiis 
pilis birtis punctisque quatuor albis. 

Species Ptini in Syftemate Linn. at ob artieulos 
antennarum squales baud a?que exacte, 

510. MELOLONTHA quaclripunciata nigra , elytris fulvis : 

punctis qu?tuor nigris, Act. nidr, 4, 10, t, 16» 
f, 6, Chryfqmela Ljnn, 

H 511, •~' 58 INS: COLEOPT; ANASPIS. CRYPT:' 

* 

511» M, himamlata nigra , villofa ; elytris punctis duobus 

rubris. * -f 

512. ANASPIS murina oblonga, nigra ; elytris pedibusqutf 
flavis. Chryfom, Linn, gl3» CISTELA Pilula ovata nigra, fubtomeiitofa. I» Guld* 
vorta. Isl. R. 68 8 > I. S. inf, t. 95. f. 3. 

514» C, ftoica ovata, nigra, abdomine fenugineo. * -f* 

g y^U^, 515* C. «ffefif pyata, oricalcica, abdomine pallido. * -f* 

Ciftela Geofroi, Byrrhus Linn^i. 

516« ANTHRENUS Scrophularia niger , fquamulis albis, 
tibiis flavis. D. Skial-Bajfe. Aph. 7, 255. 

517. A« Mufaorum nebulofus , elytris ftriato.punchtis, 

Anthrenus Geofroi, Byrrhus Linn^i» 

518. CRYPTOCEPHALUSy^nV^jcsruleo-viridis; antennis 

tarfisque nigris. 

519. Ci\ parvulus ca?ruleus antennarum bafi maculaque oris 

} £*c pallida. Geofr. inf. 1, g. 

520» Ci\ quadriguttatus niger, elytris ftriatis margine exte- 
riori apiceque macula rubra. 

521. Cr» fexpunclatus ater, thorace elytrisque rubris : macu- 
lis marginalibus nigris. 

522* Cr. nttens fubtus ater, fnpra ciruleus ; antennarum bad 
maculaque oris pedibusque flavis» 

523. Cr. Coryli thorace elytrisque teftaceis; pedibus nigris, 

524» Cr. hipunciatus thorace nigro, nitido ; elytris rubris \ 
punclis duobus nigris ; antennis longis» 

525. Cr. obfcurus thorace pedibiisque nigris» 

Chryfomela fpecies Equitis aLiNNE, 

525. INS: COLEOPT: BUPREST: ELATER. 59 

526. BUPRESTIS nhidula thorace lnarginato, utrinque de« 

preflfo ; corpore nitidiffimo. 

527. B. quadripunclata atra , thorace punclis quatuor tranfver* 

fim iinpreflis, 

528* B» minuta? nigro-snea, thorace fubtrilobo; elytris fafciis 
undulatis , villofo-argenteis. 

529» B.viridis a?neo-virefcens, elytris linearibus; corpore elon* 
gato. S. inf. t. 67* f. 9. 

530. B.varkomis nigricans, villofus; thorace utrinque ioba- 

to ; elytris acutis. * + 

531. ELATER cruciatus niger, thorace abdomineque utrin- 

' que rubro ; elytris fulvis : cruce nigra. 

532. E.fanguineus niger, elytris rubris. S. inf. t. 11. f. 8, 9. 

533. E. ruficoUis niger, thorace rubro. S. inf. t. 31. f. 3. 

534. E. caftaneus niger, thoraee villofo ; elytris flavis, apice 

nigris. A£t. nidr. 4, 31. S. inf. t. 31, f. 2» 4. 
t. 11. f. 9. 

535. E. aterritnus ater, thorace opaco ; pedibus fufcis. 

Variat antennis tarfisque rufis. 

535. E. niger niger, nitidus, pubefcens. «/^&^ hc*£<j? 

Variat thorace undique pubefcente, frriis elytro- 
rum fubpun&atis, & unguibus rubris; hxc 
iterum pedibus fufcis, margine & apice 
abdominis rufis. 

537. E. pullus niger nitidus, pubefcens; elytris punetatis; pe # 
dibus brunneis. * 4" 

538* E.fubfufcus niger, elytris fufcis; abdoming rufo. Fn. 
Fridr. 169. * +■ 

Variat totus pubefcens, abdomine toto rubro. 

H 2 539 <5o INSECT: COLEOPT; ELATER. 

539. E» chryfomelinus niger thorace rubro fulcato ; elytris rar. 

fisque flavis. 

540. E. badius niger, elytris, antennis pedibusque caftaneis. * 

Fn. Fiidr. 172. Geer inf. 4. t. 5. f. 19. 

Variat corpore nitido , thorace fubtus abdominis* 
que apice <Sc lateribus rufis ; alia varietas 
thoracae toto rufo, elytrorum iutura nigia. 

541. E. peciinicomis anieo-viridis; antennis nigris. A£t. nidr, 

5, 23. S. inf. t. 5. f. 36. t. 2. f. 5. 

542. E. balteatus ater elytris antice denudatis, rubris. Act. 

nidr. 4, 22. 

543. E. Uvens niger, thoracis glaberrimi margine antico ru- 

bro ; elytiis teftaceis. 

544. E. fexmaculatus niger , obfcurus villo grifeo ; pedibus 

fufcis. Fn. Fridr. 171. * ~f- 

545. E. higubris fupra ater, opacus, fubtus niger. * -\- • 

546. E. obfcurus fufcus thorace elevato; elytris ftriato-pun- 

ctatis : intervallis rugolofis. Act. nidr. 4, 24; 
t. 16. f. 10? 

Variat corpore nigro & fufco, glabro vel pu- 
befcente, fupra opaco vel fubnitente; ely tri* 
caftaneis , lividis , fufcis, vel nigris; an« 
tennis fufcis & rufis. 

547. E. tejfellatus villofo-murinus ; antennis tarfisque rufis, 

S. iii£ t. 4. f. 6» 7. 

543. E. marginatus rufo-fufcus , pedibus elytrisque flavis : 
margine futuraque fuicis. Act. nidr. 3, 16. 

Variat margine elytrorum minus fufco , thorace 
pubefcente ; 6c alius longior elytris imma- 
culatis. 549« INSECT: COLEOPT: THELEPH; 61 

549. E. aneus ca?rulefcenti-a?neus , thorace viridi ; unguibus 

pedum rubris. A£r. nidr. 3, 18. t. 4. f. 6. 

Pedes in mare nigri, in fcemina ferruginei funt. 

550. E. Sialandicus purpureo-a?neus pilis grifeis undique ad- 

preffis. Fn» Fridrichsd. 170. * + 

551. E.flavipes vufus, pubefcens, pedibus luteis. *-{- 

552. E. linearis thornce nigro lateribus rufis ; elytris teflaeeis 

linearibus. 

553. KJputator thoiace fufco nitido ; elytris teftaceis ; cor- 

pore nigro» :- 

554. E. minutus thorace nigro nitido; elytris nigris, obfcuris, 

Spring-Bajfe , Smaller , Smelder nom. gen. 

% Thorace depreiTo, 

555. THELEPHORUS fanguineus niger, thorace utrinque ; 

elytrisque totis rubrls. S. inf. t. 24. f-l. Lnmp. L. 

556. Th. fufcus niger, marginibus thoracis laterallbu?, abdo- 

mineque rufis. Fn. Fridr. 143. S. inf. 16. f. ia. 

557. Th» nigrkans niger, thoracis marginibus, ore , antennis 

pedibusque luteis. Fn. Fridr. 144. S. inf. 
t. 16. f. 13. 

558. Th. obfcurus niger, marginibus thoracis abdominisque 

lateralibus rufis. S. inf. t. 16. f. g. Acl. nidr. 
3,15. t.6. f.5. 

559. Th. opacus niger , thorace, capite, pedibusque luteis. 

Fn. Fridr. 144. /3. S. inf. t. 16. f. 9. 

560. Th. fafciatus nigcr, elytris maculis quatuor rubris. S. 

inf. t. 189. f. 3. 

561. Th. biguttatus niger, elytris apice ; abdomine lateribus 

flavis. Act. nidr. 4, 19. 

H 3 562. 62 INSECT: COLEOPT: THELEPH: 

562. Th. teftaceus niger^ elytris : thoracis margine laterali , 

pedibusque luteis. Act. nidr. 4, 20. 

563. TWlnttentatus niger, thorace , abdomine tibiisque ru- 

bris. * + 

564. Th. rufus totus rufus, epigaftrio alisque nigris. 

565. Th. bimaculatus rufus , elytris teftaceis apice nigris. 

Geer inf. 4. p. 71. 

566. Tb. lividus teftaceus, femoribus apice, tibiisque nigris. 

Act. nidr. 4, 19. t. 16. f. 9? 

567. Th, minimus flavus, eiytris nigricantibus apice fulphureis. 

Act. nidr. 3, 16. 

50*3. Th. anaus viridi-ameus ; elytris extrorfum rubris. 
569. Th. bipuftulatus viridi-seneus, elytris csruleis apice rubris. 

# # Thorace teretiufculo. 

570« Th. flavefcens niger, elytris attenuatis teftaceis ; femori- 
bus pofticis clavatis, arcuatis. Necydalis Lin. 

571« Th. virefcens opacus, elytris fubattenuatis. 

572. Th. caruleus virens, elytris caeruleis ; antennis nigris. 

573. Th. ferkeus viridiffimus; elytris attenuatis,divaricatis, * -f- 

574. Th. Cardiaca ameo-ater, thorace lateribus , elytris apice 

rubris. 

575. Th. arbuftorum viridi-aeneus ; ore apiceque elytrorum 

rubris. * -J- 

576. Th. plumbeus nigro-a?neus , pilofus ; tibiis rufis. * 

Geofr. inf. p. 179. Cicindela 17. 

577. Tli, pulltis nigro-csruleus, pilofus. Fri. Fridr. 155. *+ 

Ramalia fagina perforat, ac in pulverem redigit. 

578. Th. yarvulus flavus, oculis fronteque nigris ; elytris ni- 

gricantibus. Geer inf. 4, p. 72. 

579- INSEGT: COLEOPT: LAMPYR: PELTIS. 63 

579. Th. Hgnofis niger, elytris pedibusque luteis, Fn. Fri* 
drichsd. 155. 

5go, Th. quadripunctatus teftaceus, fronte punctis quatuor ; 
thorace macula nigris. * -[" 

Tbelepbori Cantbaridis Linn. fpecies. 

58 1. LAMPYRIS noctiluca nigro-fufca. D. St. Hans Orm, 
Glands-FIue. A*h. 2, 450; 4, 112. 

532. PELTIS quadripunctata nigra thoracis latevibus elytrls- 
que flavis, maculis quatuor coleopterorum nigris, 

583« P. thoracictb nigra, clypeo rufo, emarginato ; elytrorum 
linea extima elevatiori finuata. S. inf. t. 75, f. 4, 
Act. nidr. 3, 384. t. 6. f. I. 

584. P» obfcura nigra, clypeo truncato elytrorum lineis tribus 
elevatis, punctis ina^qualibus. 

585^ P* o^aca nigra fupra murina , tomentofa;; clypeo trunca* 
to; elytris lineis elevatis fubternis; unguibus 
rubris. S» in£ t. 93. f. 6". 

586"* V.fcabra nigra, fronte pube rufa; thorace antice emar- 
ginato , elytrisque tuberculis depreffis nitidis^ 
S. inf. t, 93. f. 4. 

587. P. atrata nigra, clypeo antice rotundato, nitido; elytro- 
rum lineis tribus abbreviatis : fpatio interjefto 
rugofo. 

588* ^*Z ro lf a nigra» clypeo antice emarginato, poftice linea* 
ri ; elytris punctatis : lineis elevatis tribus. S* 
inf, t. 75. f. 3. x 

589» P. fabulofa nigra , fupra cinerea ; clypeo emarginato ; 
elytris lineis tribus utrinque tubercuiatis. AQt, 
uidr. 3, 386". •'490. 64 INSECTA. COLEOPT: PELTIS. 

590. P- Httoralis atra, clypeo orblculato, nitido ; elytris ab- 
domine brevioribus. 

591.. P. bipuftulata nigra elytrorum punctis binis pedibusque 
rufis. Geer ini, 4. t. 6« f. 22, 23. 

592» P. cadaverina nigra, thorace ferrugineo ; elytris flavican- 
tibus : puncto & macuiis rivular.bus nigris, * -[- 

593. P. contufa nigra , clypeo tomentofo , antice & poftice 
emarginatp; elytris trilineatis pubefcentibus. Fn. 
Fridr. 42. * -f- 

594» "P-fcmorata atra clypeo orbiculato nitido ; femoribus po- 
fticis clavatis, denticulatis. * -}- 

595. Y.undata nigra, thorace punctato ; elytris lineis tribus 

abbrevratis j fpatio interjecto undulato. Fn. Fri- 
drichsd. 37. * -J- 

596. P« dermeftina oblonga nigra, elytris tefhceis : ftriis tranfc 

verfis flexuofis, nigris. * -(- 

597» ^» r ^°y^ nigricans , tomento iubflavo ; ore antennis pe- 
dibusque rufls. * -\- 

598* ^ * fcutellata 11'gricans, elytris pedibusque teftaceis. * + 

599. P. truncatella rufa , glabra, thorace emarginato ; oculis 
nigris. * -{- 

(>00. V.ferruginea rufa, clypeo emarginato elytrisque fhia- 
tis nigro maculatis. S. inf, t. 40. f. 7. 

601. P» deprejfa ferruginea capite nigro ; elytris maculis pal- 

iide luteis- 

602. P. arborea oblonga ferruginea, pilofa, pun&ata ; elytris 
^ty*^; 10», nigris bafi flavicante. Affinis S. Jiicchicta Lin. 

603. P. lineata fubflava, thorace elytrisque lineis elevatis ci- 
, _ nereis. * ~J- 

604. P. aftiva teftacea fubtomentoia; thorace emarginato; ocu- 

lis nigris. 

605. 


INSECT: COLEOPT: CASS: COCC: 65 

60$' V.padina fulva, tomentofa; oculis nigris. * -f- V* 1 '* 

606. P. aquatka viridi-amea, thorace longitudinaliter rngofo ; 
elytris punclatis frriatis ; pedibus flavis, Ac\ 
nidr. 3, 387. 

6d%-r t JeminuItim nttidiiTIma, brunnea , elytris hemifphxri- 
cis. * 4" 
Species Silpba Equitis a Linne, 

608. CASSIDA viridis nigra, fupra viridis; pedibus luteis, 

S. inf. t, 27. f. 5. 

609. C. nobilis nigra, fupra grifea, linea pun£toque eiytrorum 

oricalcico. S. inf. t. 96. f. 6- 

610. C, nebulofa nigra, fupra pallida, elytris ftriatis: punctis 

fparfis, nigris. Sch. inf. t. 27. f. 4. 

611. C. fanguinolenta , nigra , fupra viridis ; icutelli reg'one 

coccinea. * -|- 

612. C. rubiginofa nigra, fupra viridiis, tibis tarfisque luteis * 

Skiold-BiUe norn, gen. 

613. COCCINELLA minima y tota atra. * + 

6 14. C. pufiUa thorace nigro ; elytris flavefcentibus, impunc- 

tatis, * + 

615. C. impunclata nigra , fupra pedibusque rubris ; elytris 

punclo nullo. 

% Punclis nigris. 

61 6. C. \-punclata coleoptris flavefcentibus : punclo communj 

nigro. 

617. C. ll-punctata nigra , thoracis lateribus slbis ; elytris 

flavis ; puncHs nigris duobus. S, in£ t. 9. f. 9. 
Ach nidr. 4, 6. 

61 8« P» IV-punciata nigra , thoracis lateribus albis ; elytiis 
rubiis ; punctis nigiis quatuor, 

I 422* 66 INSECT: COLEOPT: COCCINELLA. 

6155. C. marginetta nigra, thorace luteo puncHs quinqne ; ely* 
tris rlavis margine luteo: puncHs quatuor nigris* 
P. D. Atl. 1. 1. 29. C. 4-punchta. * 

620* C. V-punciata nigra, thoracis angulis anticis albis ; ely- 
tris rubris: punctis nigris quinque. S. inf.t.o^f.^. 

621. C. hieroglyphica coleoptris luteis ; maculis duabus njgris 

longitudinalibus , finuatis. 

622. C. Vl-pwiciata nigra thorace luteo puncHs quinque; 

elytris fulvis : punctis fex nigris, in triangulum 
difpofitis. * -f- 

623. C. Vll-punctata nigra, thorace angulis anticis albis ; ely- 

tris rubris : punctis nigris feptem. S. inf. 1 9. f. 7. 
A£h nidr. 3, 388. 

624^ C. VIlLpunctata nigra, thorace teftaceo ; elytris rubris: 
punctis nigris oclo. Fn. Frid. 50. * + 

625. C. IX-punclata nigra , elytris rubris : punctis nigris 

« novem. 

626. C. X-punctata nigra, thorace albo punctis feptem ; ely- 

tris rubris punctis nigris decem* 

627. C Xl-pumtata nigra, thoracis angulis anticis albis, ely- 

tris rubris : puncHs nigris undecim. AcT, nidr. 
3. t. 6. f. 2. 

628. C. Xll-punctata nigra, thorace flavo puncHs quinque ♦ 

elytris rubris : punclis nigris duodecim. Vix 
12-puuct. Linn. 

629. C. Xlli-punctata nigra , thorace luteo : macula media 

punctoque utrinque nigro ; elytris rubris : pun- 
ctis nigris tredecim. Acr. nidr. 4, 7. 

630. C. tejfulata lutea, thorace macula tetraloba, elytris qua- 

tuordecim tetragonis nigris, frpe contiguis. S. 
inf t. 62. f. G. Cocc. 14-punct, Linn, 631, INSECT: COLEOPT: €OPRIS. 67 

63 1. C. XlV-punctata nigra, thorace flavo punclis quinque ; 

elytris rubris: punctis nigris quatuordecirn. * -\- 

632. C. XlX-punctata lutea, thorace punctis fex ; elytris no- 

vemdecim nigris. 

633. C. XXll-punctata lutea, thorace punctis quinque : elytris 

viginti duobus nigris. 

634. C. XXlll-punciata nigra , thorace maculato, elytiisque 

rubris : punctis viginti tribus nigris. 

635. C. XXlV-punciata nigra , thorace maculato elytrisque 

rubris : punctis viginti quatuor nigris. 

636. Cconghbata coleoptris rubris : punctis nigris plurimis 

fubcontiguis, 

637. C. conglomerata coleoptris flavefcentibus : punctis nigris 

plurimis contiguis. 

638» C. ocellata nigra, thorace albo maculato ; elytris flavis 
aut rubris : punctis nigris, annulatis. 

Variat punctis omnibus nigris, quibusdam luteo- 
annulatis , Sc punctis macularibus flavls 
absque puncto medio. 

%■ # Punctis albis. 

639. C. XW-guttata , rufa, thorace duobus : elytris punctis 

, quatuordecim albis. S. inf. t. 9. f. 1 1. 

640. C. XVl-guttata lutea, thorace punctis fex fulphureis ; 

elytris punctis tredecim albis. 

641. C. oblongo-guttata rufa, thorace ex albo-virente medio 

livido ; elytris fulvis: lineis lutefcentibus. S. 
inf. 3. f. 14. 

### Punctis rubris. 

642. C. ll-puftulata nigra, abdomine, elytrorumque maculis 

duabus fanguineis. 

I 2 643. 6S INS: COLEOPT; GYRIN: HYDROPH: 

643. C. W-puftulata nigra, abdomine elytrorumque maculis 

quatuor rubris. 

644. C. X-puftuJata nigra, maculis elytrorum decem pedibus- 

que fulvis. 

645. C. Xll-pufculata coleoptris nigris punctis duodecim fla- 

vis ; ultitno in {ingulo elytro hamato. P» D„ 
Atl. 1. t, 29. 

646. C. XW-puftuIata coleoptris n r gri$ : punctis flavis qua- 

tuordecim. 

647. C. cinita nigra, elytrorum maculis quatuor fummoque 

margine rubris. S. inf. t. 30. f. 16, 17. * 

648« C.fafciata nigra, cnpite, abdomine elytrorumque ferie 
tranfverfah rubra. Geofr, Coc. 26. * 

m m * # Punctis flavis. 

649. C didyma nigra, thorace utrinque, margine maculaque 

elytrorum, ac pedibus flavis. An C. bimacu- 
lata, P. D. Atl. 1. t. 29. ? * -f- 

650. C. pamherina coleoptris nigiisi punctis flavisocto. 

Ager-Hone^ Mari-Hdne nom. gener. 

651. GYRINUS natator niger, elytris fhiatis ; pectore ano- 

que rufis ; pedibus luteis. Vand-Loppe , Lille 
Vand-Torbift. Act. nidr. 4, 27. U 16* f. 13. 
Apii. 7, 246. 

652. G. villofus fubtus luteus, fupva cinereus, pubefcens. * + 

653. HYDROPHILUS piceus niger antennis fufcis. &or* 

Vand-Torbift. S. inf. t. 33. f. i, 2. Aph. 7, 
244. 8*362. WiLSEFridericiae Bejkt: ig6. 

654. H. caraboides niger nitidus , antennarum csule luteo. 

S. inf.^t. 33. f. 10. 

655* INS: COLEOPT: HYDROPH: DYTI. 6g 

655. H. fufcipes niger, elytris ftriatis : margine pedibusque 

lividis. Variat totus niger, palpis <5c tarfis fufcis. 

656. H. luridus lividus, capite jeneo ; thorace utrinque flavo ; 

elytris ftriatim punctatis ; maculis, abdomineque 
nigris. Geer inf. 4. t. 15. f. 1, 2. 

657. H. ohfcurus lividus , abdomine nigro ; elytris nitidis 

confertim punctatis. Geofr. inf. p. 184. Dyt. 5. * 

658. H. pufillus niger, elytris Isviilimis ; antennis tarfisque 

fufcis. * -{" 

659. H. Pilula ater fupra nitidus denfe punctatus. Geofk. 

inf. p. 134. Hydroph. 3. * 

660. H ? chryfmelinus niger , thorace utrinque , pedibus , 

elytris ftriatis, lividis. Chryfomeia minuta Lin. 

Figura Coccinella eft , at non tantum facie, fed 
revera Dyticus vel Hydrophihts eft ; pedes 
enim natatorii & villofi ; tarfi quidem un« 
guiculati funt, at hoc pluribus HydrophiLjs 
commune ; antennae ne armato quidem 
oculo in mortuis apparent, hinc an huic vel 
fequenti genen iubftituendus fit, ambigo. 

Species Dytifci perilluftris a Linne. 

# Scutellati. 

661. DYTICUS latijfmms niger, marginibus luteis ; elytris 

dilatatis, glabris. 

662. 0. amplijftmus niger, marginibus luteis; eiytris dilatatis, 

fulcatis. * -[- 

Fceminam pra?cedentis, facile crederem, nifi ob- 
ftaret aucloritas Frischii ini. :. t. 7. C 1. 2, 
qui hiftoriam latijjimi dedit, iexusque dif- 
ferentiam in fola magnkudine pateilisque 
pedum primorum pofuit , fulcorum omni- 
no ignarus, cum tamen differentiam latijju 
mi afemiftriato iii elytris hujus fcemins ful- 
catis /taruerit. 

I 3 Cyp*'i- %0 INSECTA. COLEOPT: DYTL 

Cyprinos vulnerat ; vivumque Hydrophilum pi- 
ceum dilacerare vidi. 

§63. D, marginaTts flavicans ; fupra nigro-virefcens , margi- 
nibus thoracis omnibus elytrorumque extimis 
flavis» S. inf. t. g. f. 8. Geer inf. 4, 391, 2. 
t. 16. f. 2. 

Hujus individua patellis pedum primorum defti- 
tuta & inftructa invenio, binc D '. femiftria- 
tus, quod volunt au&ores, vix fcemina mar- 
ginalis efr. 

5^4. D. virens flavicans ; fupra obfcure virens, margine tho- 
racis elytrorumque extimo flavo. Geer inf. 4, 
396, 3. * 

A pra?cedenti tantulum differt, Roesel tamen , 
qui ejus hiftoriam & figuram inf. aquat 2» 
t. 2. dedit ; diftinctam a marginali lpeciem 
pronunciat. 

(56$. D.fetniftridtus flavicans ; fupra niger, marg;nibus tho- 
racis omnibus , elytrorumque extimo flavis : ful- 
cis viginti dimidiatis. S. inf. t. g. f. 7. 

666* D. femifulcatus fufcus ; fupra niger , margine thoracis 
elytrorumque extimo flavo ; fulcis viginti dimi- 
diatis. Frifch. inf. 2. t. 7. f. 4. 

Pra?cedenti nimis affinis eft, ac in utroque tamen 
pedes primores absque pateliis reperi. 

667. D. cinereus nigricans, thoracis medio, mnrgineque omni, 
elytrorumque extimo flavis. Acl. nidr. 4, 25. t.16. 
f. 1 1. S. inf. t. 90. f. 7; t. 3. f. 3. D. cinereus 
6c fulcatus Lin. 

Immortalis Roesel, qui cinerei & fulcati hifto- 
riam inf. aquat. 1. t. 3. £ 6 & 7. dedit, <Sc 
alii eos copula junftos vidcmnt, perilluftris 
tamen a Linne <Sc clariff. Geofroi dubii 
fpecie differentes habent ; quotquot ego 
elytris glabris vidi, patellis inftruebantur, 

quos INSECT: COLEOPT: DYTI. 71 

quos vero elytris fuleatis, absque patelli* 
vifi funt ; litem denique Roeselii judicium 
magni ponderis componere videtur. 

668» D. tranfierfalis niger ; thorace utrinque fafciaque antica t 
elytris margine, lineaque tranfverfa bafeos flava» 
P. D. Atl. 1. t. 29. * 

669. D. cinBus niger margine cxtiino thorncis & elytrorum 

flavo. * + 

Individua fimillima patellis inftru&a & deftituta 
cepi. 

670. D. bipunctatus niger, pedibus punctisque duobus apice 

elytrorum ferrugineis. Fn. Fridr. 194. * -j- 

671. D. lacuftris flavicans , margine thoracis fulvo ; elytris 

punctis fpnrfis. * -f- 

6?2* D. bipuftulatus ater, antennis palpisque ferrugineis. 

Variat pedibus totis piceis, punclisquebinis fcp- 
rugineis in capite juxta thoracem; hsec plu- 
ribus communia iunt. 

673. D. piceus niger, corpore fubtus margineque thoracis ely- 

trorumque ferrugineo. * -{- 

674. D. fcetidus ferrugineus, fupra niger ; margine thoraris 

elytrorumque extimo flavo. * -{- 

675. D.uliginojiis ater, antennis pedibus elytrorumque mar* 

gine extimo ferrugineis. 

Variat margine thoracis exteriore lutefcente. 

676. D. Comma flavicans , fupra nigro-reneus, margine exte« 

riore lineolaque elytrorum lutefcente. * + 

677. D. quadripwictatus ferrugineus , elytris nigris • fafcia t 

macula, punctisque qnatuor albis. * -|- 

Variat ftriis quatuor punctatis in fingulo elytro, 
piloque griieo e quovis punclo procum- 
bent?. 

6/3 72 INSECT: COLEOPT: DYTL 

763« D. biocettatus rufus, elytris sneis in longitudinem albo 

maculatis. * -f- 

769« D. granularis niger, elytris lineis quatuor flavis ; pedi- 
bus rufis. 

770. D. bilincatus, niger antennis tarfisque rufis. * -{"" 

771. !Q. roridus flavus, thorace macula media, elytris atomis 

nigris irroratis. * j- 

Specimen cum patellis & aliud absque iisdem 
dedit Experientis. Askow. 

772- D. imprejfus nigro-feneus nitidus ; nntennis , pedibus, 
punclisque duobus apice elytrorum ferrug - 
neis. * -J- 

773. Dlftriatus ater, alytris giluis , tranfverfim ftriatis : mar- 

gine fiavo. 

774. D. paluftris niger brviffimus ; elytris iituris duabus la- 

teralibus albidis. 

4 Exfcutellati. 

775. D. maculatus flavicans, capite tboraceque poftice, ftriis 

maculisque elytrorum nigris. 

776. D. etytbrocepbalus niger, capite pedibusque rufis. 

Variat margine eiytrorum exteriore rufo, ac ely- 
tris pubefcentibus. 

777. D. grofftis fubglobofus rufus ; oculis nlgris. Geofr. inf. 

I. p. 19I} 10. AnD.ferrugineus, ovatus y mi- 
nutus Lin. ? variat elytris fufcis, nitidis, ac ru- 
v fis, opacis. 

778. D. gilvus flavicans , capite thoraceque virente ; elytris 

obfcuris isvibus. Geofr. inf. 1, 191, n. 

779. D. cmjftcornis fu.lvus, antennis fubclavatis; elytris fuflis. 

Geer inf 4, 402, 10. * 

■ 
Mares, INSECT: COLEOPT: DYTICUS. 73 

Mares , ut opinor , antennis medio incrafTatis, 
ac quafi fractis aut geniculatis'; tibiis anticis 
clavatis, denteque introrfum notatis, femo- 
ribus apicc nigris, dilatatis & excavatis, ac 
denique macula pectorali nigra intra ocu- 
lum quemvis a fceminis difcrepant ; ultra 
viginti quatuor examini fubjeci. 

780. D. punBatus ovatus rufus, thoracis medio nigro ; elyv 

tris fufcis : margine inferiore pun£toque bafeo* 
flavis. * + 

781. D. Cimicioides virens, elytris vitrefcentibus : margine ifl* 

feriore & maculis albis. * «-{- 

782- D. rufipes ovatus ater, pedibus antennarumque bafi fer* 
rugineis; elytris punclatis fubpubefcentibus* 
Geofr. inf. Dyt. 9 ? 

783. D. velox ovatus rufus, ejytris ftriis o£to fufcis. * + 

784. D.parvulus niger thorace antice flavo ; elytris fulco ab<? 

rupto ; pedibus piceis. * -{"" 

785. D.rufifrons niger, thorace utrinque ; elytris bafi lateri* 

busque flavis ; capite pedibusque rufis. A&. 
nidr. 4, 26. t. 16. f. 12. ? 

785. D.pwciulatus rufus , elytris luteis difco macula commuif 
ni nigra, finuata. * -[- 

787. D. Curculinus flavicans, thorace punctato ; elytris palli- 
dis, nigro maculatis , ftriato-pun&atis. Geofr^ 
' inf. 1, 191, 12. * 

788» D. p«/t7/r/y ovatus niger, antennis bafi pedibusque ferru* 
gineis, elytris absque pun&is. * -[- ' 

An Brunnkluka. Isl. R. 688* d ? 

789. D. quadripuftuhtus niger, elytris maculis quatuor flavis ♦ 
pedibus rufis. * + 

• & 790« 74 INSECT: COLEOPT: DIAP: PRION. 

790. p r lineatus atef, fupra flavicans; thoracepoftice; elytris- 
ftriis maculisque nigiis. * + 

Vand-Kalv nom. gener. 

79 X. DIAPERIS ^o/efi nigra , elytris fafeiis duabus denta- 
tis, maculaque apicis fiavis. S. inf. t. 77. f. 6» 
Qhryfom. Linn, 

# Alati. 

7^3. TENEBRIQ culinaris oblongus , ferrugineus ; clytris 
ftiiatis.. S. inf. t. 66. f. 1, 

793* T« Fojfor n«g er » antennis pedibusque rufis ; tibiis anticis 
palmato-digitatis. 

794. T.molitor ater, elytris pun&is diftantibus ftriatis. 

795. T. aftivus niger, palpis pedibusque flavis. * 4- 

796. T. ftriatus niger, abdomine fubtus denfe ftriato. * -|- 

797. T. culinaris fenugineus , elytris ftriatis. 

79 g. T.curfir fnfcus, thorace oblongp, trjcarinato, rugofo, 
Utrinque denticulato ; elytris fubftriatis, 

## Apteri. 

£&tH 799. T. mortifagus niger, elytris pun#atis, apice mucronatis. 

S. inf. t. 37. f. 6. t. 60. f. 3. 

MdutpLJ^ 800. T. gi$JW niger la?vis, thorace prbiculato, coavexo, an- 

tice truncato. 

801. T. Caraboides thorace ovaji, marginato; coleoptris ca- 

rinatis. 

802. PRIONUS coriarius piceus, thorace utrinque tridentato. 

S, inf, t, 9. f. 1. Ccrambyx Ln? t 

# Tho. INSECT: COLEOPT: CARABUS. 7j 

# Thorace quadrato : antice & poftice fubsequali. 

$03. CARABUS coriaceus ater, elytris rugofis. S. inf. t. 36*. 
f. I. t. 141. f. 1. Act. nidr. 3, 20. P. D» 
Atl. 1. t. 29. 

$04. C intrkatils violaceo-niger, elytris infricato-ftriatis puri- 
ctatisque. P. D. Atl. 1. t. 29. 

In Syftem. Linn. deeft. 

^05. C.granulatus niger, fupra ameus, elyfris convexe fhia- 
tis : interiectis tuberculis elongatis, triplici ferie. 
S.inf. t. ig. f. 6. t. 156. f. 4. 

Variat bafi antennarum & femoribus ferrugineis ; 
utraque iterum articulis tarforum antico- 
rum dilatatis (an maris ?) %ongiofis , a^ 
elytris apice erofis. 

go£. C. chtbratus niger, elytris fulcis tribus : punclis exca- 
vatis a?neis. 

S07. C. nitens elytris porcatis : ftriis paffim interruptis fulcis- 
que fcabriufculis inauratis. 

$08* C. hortenfis niger, elytris denfe ftriatis pun£tisque a?neis 
excavatis: triplici ferie. A£t,nidr. 3i,2i.t.6. f./v 

809. C. nemoralis niger , elytris ameis , rugofulis : punctis 
cavis triplici ferie. Fn. Fridr. 211. * -f- 

Variat tarfis anticis fpongiofis ; coloreque thora- 
cis & elytrorum obfolete purpureo» 

gio. C. viohceus niger, thorace fubviolaceo; elytris Isviufcu- ? & 
lis. Ach nidr. 4, 29. S. inf. t. 3. f. 1. t.gg. f. 1. 

Variat margine thoracis & elytrorum e violaceo 
purpurafcente , uti quoque tarfis anticis 
fpongiofis. 

"8 II» C. quadrimaculatus luteus> thorace ruib ♦ elytris elouga- 
tis, teftaceis: maculis quatuor albis. P. D» 
Atl. 1. t. 29. K 2 812. Jr£ INSECT: COLEOPT: CARABUS. 

gl2. C fetieftratus niger, elytris fufcis : maculis obliquis fla* 
vis , feneftratis. * -f- 

813. C. Crux mitior niger, glaber; tborace, pedibus elytro- 
rumque bafi & apice luteo-rufis. S. inf. t. ig. f.8, 

J14. C.punctatus niger, tibiis tarfisque piceis ; elytris pun&is 
impreffis : ferie flexuofa. * -f- 

$15. C. cupreus niger, fupra sneus, antennis bafi rubris* 

Variat puncfcis tribus in fingulo elytro inter ftriam 
fecundam & tertiam impreflis; alia varietas 
punclo unico in fecunda ftria. 

$Ili» C.rufipes niger, elytris jeneis ; pedibus antennisque ful- 
vis. * 4" 

817, C. virens niger, fupra ameo-viridis. l/. inf. t. ig. f. 4. * /1 

gi§. C. piceus ater, antennis pedibusque piceis. 

8 19» C. nigricans ater , ely tris , antennis palpis pedibusque 
piceis» * + 

§20. C. niger ater, opacus ; palpis antennisque fulvis ; tibiis 
tarfisque ferrugineis. Geofr. inf. 1. p. i6o# 
Bupr. 37. * 

821. C. lividus niger, margine elytrorum lato, apiceque 6c 

pedibus fordide flavis. 

822. C. Jeucophtalmus niger, thorace lineolis quatuor pofticis 

excavatis. Act. nidr. 4, 28« S. inf. t. 18» £ 2« 

Viginti quidem exemplaria examini fubjeci, exi- 
niiam thoracis varietatem vel difrerentiam 
miratus ; in quibusdam enim medio 2^> 
poftice 2$ hn. latus , in aliis medio 2^> 
poftice adeo coarctatus, ut latitudo i-§ lin. 
non excedat, castera tamen cum conveniant, 
vix fpecies arbitror. 

823. C. agilis piceus, capite, thorace, elytrisque ftriatis, nJgris» 

Act. nidr, 4, 32. * ~f 

824» INSEGT: COLEOPT: CARA3US. 77 

824. C. varius niger , elytris ftriatis ; antennis bafi rubris* 

Geer infl 4. p. 98, 15. * 

825. C.puhefcens niger, tomentofus; elytris ftriatis ; antennis» 

palpis, pedibusque fulvis. GEOFR.inf. i.p. 160* 
Bupr. 33. * 

826. C. ruficornis niger, glaber, elytris ftriatis ; antennispal- 

pis, pedibusque fulvis. Geofr. i. p. 147. B.9. * 

827. C. caruleus niger, elytris cyaneis ; antennis, palpis, pe« 

dibusque fulvis. * + ■ 

828» C.fimilis niger, thorace poftice utrinque excavato ; ely«. 
trorum ftriis fubpun£tatis. * -|- 

829. C. ohfcurus niger , elytris pedibusque oblcure tefta> 

ceis. * -|" 

830. C. fulvus totus flavus, nitidus ; elytris ftriatis. Geer 

inf. 4. p. 96, 11? Dom. Foltmar reperit. * 

831« C. melanocephalus ferrugineus, capite, elytris abdomine* 
que nigris. Act. nidr. 3, 22» 

832. C. aftivus flavus, capite ferrugineo ; thorace elytrisque 

nigris. * 4" 

833. G. minimus thorace fubnigro ; pedibus antennis elytris* 

que ftriatis, fufcis. Fn. Fridr. 212. * + 

# # Thorace cordiformi : poftice anguftiore. 

"834. C. cephalotes niger hrvis, thorace ohlongo, poftice coar- /j tp^coj 
clato. S. inf. t. n. f. 1. 

835. C. inquifitor viridis, elytris sneis rugofe ftriatis; punctis CoJLnsrm^ 

triplici ferie ; pedibus antennisque nigris. 

Variat fupra totus niger margine elytrorum viridu 

836. C. meridianus niger, elytrorum bafi, futura, pedibusqut 

teftaceis. 

K 3 837* ?8 IKSECT: COLEOPT: CARABUS. 

^tf. d, fiexills flavicans, capite nigro, elytris lividis. A£h 
nidr. 4, 30. * f 

S38* C. cdrulefcens viridi-caeruleus ; antennis bafi tibiisque 
rufis. S. inf. t. 18. f. 3. 

539. C. Xlhpunclatus aeneus, capite thoraceque viridi ; elytris 
cupreis : pun&is fex longitudinaliter impreflis; 
pedibus nigris* 

$40» C. himdculatus niger ; capite, thorace efytrisque viridi- 
bus : macula bafeos pedibusque fulvis. * + 

$41. C. tevis seneus , capite thoraceque viridi; elytris cupreia 
absque punctis; pedibus piceis. * -f- 

^42. C. Vl-pHnclatus niger, fupra «neus, elytris pun&is tri- 
bus longitudinaliter iinpreflis;pedibuspiceis.*~J- 

343. C. curfor niger, antennis pedibusque ferrugirteis; elytria 
itriato-punctatis. (jteofr. inf. 1. p. 146. Bupr. g.* 

844. C. uftttlatus niger elytris fufcis : maculis quatuorped*. 
busque flavis. 

$45* C. marghimus niger, elytrfs margirte tibiisque teftaceii. 
P. D. Atl. 1. t. 29. 

$46« C. dorfalis ffavus, elytris ftriatis, capite, thorace macu- 
laque apicis elytrorum viridi. P. D. Atl. 1. 1. 2p. 
Br. Inf. Sisel. p. 29* * 

£47. C vernalis niger, antennis , palpis pcdibusque flavis ; 
etytris ftriato-pun&atis. * -J- 

848v C. pulius niger, elytris ftriatis ; pedibus piceis. * -f- 

849. C bmacnlatus nigro-cauuleus ; elytris flavis : macula 
didyma, fufca. * -f" 

350.. C. vaporariorum nigricans ; antennis, thorace, pedibus, 
elytrisque antice ferrugineis. 

85*1. C. ater niger, elytris ftriatis ; unguibus fubferrugi- 
neis. * -{- 

o52» INSECT: COLEOPT: CARAB: CICIND: 79 

85 3 * C» Jpinipes niger , elytris arneis; tibiis antici3 medio 
incifis. 

A Carnbo fpinipede clarif. Scopoli diverfus eft, an 
etiam a Car. perilluftris a Linne ? nomen 
hujus fpecificum pluribus convenit, nec ulla 
ulterior defcriptio exftat. 

853. C. muhi-pitnctatus nigro-ameus , elytris punclis impreflis 

ina?qualibus. 

854. C.latus niger pedibus antennisque rufis. A£t. nidr.3,23. 

855. C. ferrugineus, thorace glaberrimo. 

856. C. cyanocepbalus thoraee pedibusque ferrugineis ; elytris 

capiteque cyaneis. 

857. C. atrorufus ater, fubms rufus, elytris mollibus. Act. 

nidr. 4, 31. * + 

# # # Thorace triangulari : poftice latiore. 

858» C. vulgaris niger, fupra nigro-sneus ; antennis bafi fui- ^rr^xoo 
vis; tibiis picejs. I. J*rn-Smidur* Jsl. R. 68g. : e. 
A£l. nidr. 3, 24. 

Variat ater totus , antennis bafi fulvis , pedibus 
piceis ; hic iterum pedibus totis luteis. ; 

859. C. orkakkus pallide flavus, fupra ameus. * -[" 

% % % # Thorace, prbiculatQ. ; 

860. C. fetkomis niger, elytris ^srteis ftriato-pun&atir; nn. -£.^ic£feA 

tennis fetiferis. Qjsofr. inf. 1, 147. Bopr. ip„ H 

86l» C. crwx major niger, pubefcens, maeulis elytrorum qua- 
tuor fulvis. S. inf. t. 1. f. 13. 

Skov-Tigger nom. gener. Bobbe Afh. '1,40^ 

862. CICINDELA campeftris viiidis; elyttig puo#j$ . decem 
albis. 8o INS: G0LE0PT: CANTH: PYROCHROA. 

863. C. hyhrida fupra fufco-viridis ; elytris fafeia undulata, 
lunulisque quatuor aibis. 

864. C. riparia jeneo-fufca ; elytris fcarificatfe. 

§65. C. Danica mgva, fupra fufco-aenea ; elytrorum ftriis Ia« 

teralibus remotis : dorfo fpeculifero. Fn. Fridr. 

178- * 

%66* C. aquatka nigra, nitida ; fupra fufco-amea ; elytrorum 

tyoV^thci.rJM^ fti-iisjequaliter diftantibus; pedibus mfo.fufcis. 

' *\ Fn. Fridr, 177. 

Huic defcriptio Cicind. aquat. Fn. Svec. 752. 

t convenit, prsecedenti vero definitio Cicind. 

aquat. Syft. 14, adjecto fcilicet novo ca- 

ractere : capite Jlriato ; utraque fatis di- -•■ ftin&a fpecies. 8^7. C.pinctata nigra, fupra fubamea ; elytris ftriatis : pun- 
fk^Ccllv^y ^^/M-c$fa m clis impreflis quatuor ; pedibus flavo fufcis. Fn* 
a Frid. 179. * 

8$8 t Ofiavipes obfcure aenea ; elytris fubnobulofis ; pedibu* 
luteis. 

86"£» CANTHARIS veficatoria ymdjfjima nitens ; capite pofti- 
ce gibbo ; antennis nigris. D. Spanjk-Flue* S. inf. 
t. 47. f. i» Aph. 7, 534. Meloe Linn\ 

870. C. Imea fubtus atra , fupra fuiva; elytrorum apicibus 
nigris. Fn. Fridr. 157. 

87 & G# melaniira fulva, oculis antenuis apiceque elytrorum 
nigris. ; ■ - ., 

-J73. PYRQCHROAp«r/)ftm/inigra, capitc, thorace, elytrts 
faturate rufis. S. inf. t. 90. f. 4. Canth. L. 

$73. P t ceramhoides nigra , thorace iriarigukui ; elytris catfa- 
neis. Chryfom. Lin. 

f ' " 874- ''■'* INS: COLEOPT: PTIL: CHRYSOM: 8r 

274« PTILlNUS cyHndricus niger, antennis, pedibus lufis; 
abdomine elytrisque fufcis. Ptinus peclinicor- 
nis Lin. Ptilinus 1. Geofr. 

§75. CHRYSOMELA gro ; //i7 ovata , atra , fubtus vio- '^Wa^<x> 
lacea ; tarfis fpongiofis , fubtus fufcis. S. in£ 
t. 126. f. 1. 

876". Chr. Gottingenfis ovata , violacea ; tarfis ferrugineis. 

877. Chr. bamorrboidalis ovata,violacea, punchta; ano rubro» 

878* Chr. bamoptera ovata , violacea; alis rubris. 

879. Chr. collaris ovata, nigra; thorace lateribus luteo : pun- i-Ut^ 

£to nigro ; elytris ceneis , nitidis. 

880. Chx.fimilis ovata, nigro-violaeea ; thorace lateribus, aii* ^Ct^ 

tennisque bafi rubris, S. inf. t. 52. f. 1 I, 12 ? 

Forte fexu tantum a prscedente diverfa. 

8gi. Chr. Staphylea ovata, cafhnea, oculis nigris. Acr.nidr.419. 

882. Chr. polita ovata , viridis ; elytris caftaneis. S. inf. 
t. 65. f. 9- 

883« Chi\ fanguinolenta ovata nigra, elytris rugofis, margintt 
fanguineis. S. inf. t. 21. f. 15. 

Minor elytris violaceis glabris, punctis fubftriatis» 

884» Chr. marginalis ovalis violacea, thorace lateribus ; eiytris 
marglne luteis. 

885. Chr. Fridricbsdalenfis ovata nigra, fnpra fangulnea ; tho- ^nicreTe**^ 
race unica : elytris octo moculis nigris, vel imma- 
culatis. Fn. Fiidr. 74. S. inf. t. 194. f. 4. * 

§86« Chr. marginata nigro-cazrulea, efytris margine flavis. Bu« 
preftis marginata. Fn. Fridr.iga» Acl.nidr.3,83. 

887. Chr. Armoracia ovata, csmilea, nitida, Fubtus atra. 

82g. Chr. vhsllma ovata , nigra, fupra viridi-can-ulea. $2 INSECT: COLEOPT: CHRYSOMELA. 

g 89. Chr. oricakia nigra, fupra ames,elytris punftis ftriatis. * -|* 

390. Chr. affinis ovata violacea, elytris punctato-ftriatis ; ano 

rubro. * -}~ 
891. Chr. anea ovata, viridis nitida, ano rubro. 

Illuftri^aLiNNE olim fcripferam, Chryf. aneam 
cum C. Alni in copula deprehenfam , mi. 
nime cum C. graminis 3 quod mihi in Syfte- 
mate minus bene imputat, ejus enim contra» 
rium littera? & fchedula infectis oppofita 
clare probant; at ex nova infeelorum 6c pe- 
nitiori infpectione comperi, eiTe Chryf ha* 
viorrhoidalem^ quam ob maximam fimili- 
tudinem alni credidi; hinc ve\*anen, alni 6c 
hamorr. mutuo coeunt, vel ipie Linneus in 
copula anea & alni hallucinatus eft. 

§92. Chr. gramhii ovata viridi-canulea nitida ; alis rubellis. 
N. Guld-Smed. 

S93. Chr. Betula ovata, violacea; elytris punclis cavis ftriatis. 

894* Chr. Polygoni ovata, viridi-ca?rulea ; thorace , pedibus , 
anoque rufis. S. inf. 161. f. 4. t. 173. f. 4. 

&25* Chr. ohtufa ovata violacea ; thorace pedibusque rufis. *-{- 

A prarcedente forte iexu tantum differt. 

$96* Chr. Cerafi ovata livida, antennarum apicibus oculisqua 
nigris. 

§97. Chr. Padi ovata, nigra, elytris apice lividis. 

£98« Chr. thoracica ovata violacea ; thoracis margine laterali 
dilatato ; elytris punclato-ftriatis. * -\- 

899. Chr. Populi ovata cserulea ; elytris rubris : fummo apice 

nigris. S. inf. t. 21. f. 9. 

900. Chr. PheUandrii oblonga, nigra; thorace utrinque: ely- 

tris lineis duabus luteis. A6t. nidr. 4, n. 

901. Chr. polita ovata, thorace aurato, elytris rufis. 

631. \ INSECT: COLEOPT: GALER: LUPER: 8 3 

902. Chr. mnrgineUa oblongo-ovata, nigro-csrulea ; thorace 

elytrisque rfiargine luteis. Act. nidr. 3, 9. 

903. Chr. fulphuren, oblonga flava, tota. 

904. Chr. bilinenta viridi-aurea; thorace antice excavato ; ely- 

trorum linea duplici csrulea. Ach nidr. 4, g. 
t. 16. f. 5. * f 

905. Chr. feretina ovata, nitida, rufa ; oculis nigris ; tibiis 

pofticis arcuatis. * -J- 

Guld-Bille nom. gen. '>~ry.l~y^^-c<j 906*. GALERUCA Tanaceti ovata , atra , punctata ; elytris c {fj* 
lineis quatuor elevatis. Acr. nidr, 3, 3^9. 

Varietatem facie Melois abdomine extra elytra 
protenfo femel reperi, 

907. G. Nympbtf* nigra, thorace maculato : elytris margine 
pedibusque flavis. 

908» G. aquatica nigra, thorace maculato : elytrorum margi- 
ne futuraque lata, pedibusque flavis. * -f- 

An varietas prscedentis ? datur alia thorace flavc* 
macula media nigra ; elytris flavis angulo 
antico nigrO ; ano marginibusque fegmen- 
torum abdominis flavis. 

909. G. Caprace nigra, thorace pun&ato ; elytris tibiisque fla- 
vis. 

91©! G. veris nigra, thorace cupreo ; elytris viridibus ; pedi- 
bus rufis. * -{- 

Species GhryfomeU Linn. 

911. LUPERUS Alni violaceus, antennis pedibusque nigrif. 

912. L. quadrimaculatus flavus, elytris maculis quatuor, ab- 

domineque nigris. P. D. Atl. 1. t. 29. 

L 2 913« 84 INSECTA. COLEOPT; MORD: ALTICA. 

£13. L. aruginofus pallidus, capite pectoreque nigris ; elytris 
viridibus 1 , politis. * 4* 

914. L.paUidus flavefcens, oculis nigris. 

Species QhryfomcU perillufhis a Linne, 

915. MORDELLA frontalis atra, fronte antennarum bafi, pe« 

dibusque anticis flavis. 

916. M. thoracica nignr, ccpite thorace pedibusque flavis. 

917. M. aculeata atra , ano fpina terminato. Jord-Loppe* 

Aph. 4, 164. S. inf. t. 127. f. 7. 

plg, M.flava flava, elytrorum apicibus nigris. 

919. ALTICA bicolor ovata , rufa; elytris viridi-amileis ; 
femoribus pofticis violaceis. 

92Q. A. chryfocephala ovata nigra, ore pedibusque rufis ; fe- 
moribus pofticis, atro-caeruleis. 

921. A. oleracea ovatn, caerulea; antennis mgris. Jord-Loppe. 

Wilf. Frideric. 185. 

922. A. nemorum ovata, nigra ; elytris linea media flava loil- 

gitudinali ; pedibus teflaceis. 

923. A.pufilla ovata, nigra; antennis pedibusque pallidis. *-J- 

Variat antennis apice nigris. 

5)24. A. luteola ovata lutea ; oculis peclore antennarumque 
apice nigris. * -j- Variat tota lutea oculis ni- 
gris. Br. pr. inf. S12L p. 27. 

925. h.flaveola ovata nigra ; thorace capiteque rufo ; elytris 
antennis pedibusque luteis. * -{" 

5)26. A. latiufcula nigro^fufca, tibiis tarfisque fubluteis. * + 

927. A. Hyofyami ovata nigra, elytris punchto-ftriatis ; an«. 
tennis bafi pedibusque rufis. 

928- INSECT: COLEOPT: CRIOC: CURC: 8J 

p28« A. quadriguttata ovata, nigra; antennis, pedibus elytro» 
rumque punctis quatuor luteis. Geofr. inf. j % 
Alt. 15. P. D.Atl. 1. t. 29. * 

529. A. Helxines viridi-aenea, antennis pedibusque omnibus 
teftaccis. 

930. A. exfeleta livida , pedibus teftaceis ; abdomine capite* 

que fufco. 

931. A. rufipes caerulea , obovata ; capite, thorace, pedibus 

antennisque rufis. S. inf. t. 166. f. 5. 

Species Chryfomela Linn. 

932. CRIOCERIS Xll-punciata rubra, elytris flavis : punctis 

nigris duodecim. S. inf. t. 4. f. 5. 

933. C. Afparagi cserulea , thorace rubro ; elytris margine 

rufo: maculis oclo flavis. S, inf. t. 52. f. 9, 10* 

934. C. cyanella cseruiea , antennis nigris. 

535. C. merdigera nigra, thorace utrinque impreflfo elytrisqiift 
rubris. S. inf. t. 4. f. 4. 

936. C. melanopoda caerulea, thora.ce pedibusque rufls. 

937. C, hirta nigra, thorace teretiufculo ; elytris elongatis, 

flavis. 

938. Celongata nigra,e!ongata; thorace rubro. P.D.Ati.i.t.29. 

939. Cflavipes nigra, capite , thorace , pedibusque flavis. 

940. C ? Jlriata atra, capite fupra ; elytris abdomineque api- 

ce albis. S. inf. t. 89. f 6. Geofr. inf 1. £.5.1.2. * 

Huic characler Anthrihi haud convenit, potius, 
licet haud in omnibus, Crioceris vel Cu 
cindelcc. Crioc. fpecies generis Chryfomelig 
in Syftem. Linn. 

4$ Craffi- cSc brevi - roflres : femoribus muticis. 

941. CURCULIO dentircjlris ovatus , niger^ roflro apice 

cjuadridentato. * ~J~ 

L 3 942. 

$6 INSECTA. COLEOPT: CURCULIO. 

942. Ctardus nigricans, thorace elytrisque utrinque runY* 
macula apicis atra. * -{- 

943. C. murinus ovatus nigricans ; elytris pallide maculatis, 
Fn. Fridrichsd. ^5, * -J- 

944. C. fafeiatus oblongus ater ; thorace utrinque ; elytris 
fafciis duabus futuraque albis, tomentofis. * -{- 

945« C. rufipes ovatus cinereus ; antennis pedibusque rufis. 

946. C. incanus oblongus cinereus , Jiirtus. 

947. C.fcaher fufcus, fetofus, antennis pedibusque rufis. 

94§. C. nodofus canefcens , elytris nodulis minimis ftriatis % 
Fn. Fridr. ng. * + 

An Silakeppr. Isl. R. 688» 2. 

949. C. longicomis nigricans, thorace hirto ; elytris cinereis j 
maculis flavicantibus ; pedibus antennisque ru- 
fis. * + 

950. C. opacus grifeus absque ftriis & punctis. 

951. C. latirojtris grifeus , antennis pedibusque rufefcenti- 
bus. * -f- 

952. C. maculofus ovatus obfcure flavicans ; elytris luteo-ma- 
culatis. * -{- 

953. C. lineatus oblongus aurato-grifeus ; thorace terlineato ; 
antennis rufefcentibus. Act. nidr, 4, 14. S. inf. 
t. 103. f. 8- 

954. C. ater thorace puncrato terque lineato ; tibiis antennis- 
cjue rufis. 

955. C.carinatus cervinus ovatus ; elytris lineis tribus ele- 

vatis : futura poftice carinata. * f 

956. C.ftriatus elongatus cinereus'; thorace terlineato ; an- 
tennis nigris. * -\ 

Hos duos proximos experientis. Askow reperit, 

957- \ INSECT: COLEOPT: CURCULIO. 87 

957. C. cloropus niger, antennis tibiisque ferrugineis. 

953. C.viridis corpore viridi: fupra obfcuro, fubtus flavidiore, 

959. C. ruficornis corpore atro ; thorace bituberculato ♦ arv» 

tennis rubris. 

960. C. mollis breviroftris , grifeo auratus, riitens, femoribus 

muticis ; elytris mollibus. A£r. nidr, 4, 12; 
t. 16. f 6. * f 

961« Cfafciatus breviroftris, grifeo nitens ; fafciis clytrorum 
undulatis ferrugineis. A6t. nidr. 4, 13. 

% % CrniTI & breviroftres : femoribus dentatis. 

962» C. Liguftici niger, thorace murino ; elytris maculis pal* 

lidis flriatis. S. inf. t. 2. £ 12. 
♦ 
963. C. Leviftici nlger, elytiis fubftriatis ; oculis rufis. * -J^ 

An variet. praxedentis? 

964« C.punctatus ater, elytris fubfulcatis, pallide punchtis ; 
pculis rufls. * -[- 

965. C. JPrri sneo-fufcus, pedibus antennisque rufis. 

966. C. argemqtus viride-auratus, antennis pedibusque rufis.. 

567. C. tejfulatus murinus ovatus; elytris ftriatis: ftriarura 
intervallis alternatim nigro-maculatis. * -}- 

968» C, fquamifer oblongus , elytris grifeo nigroque ftria- 
tis. * 4- 

969* C. ovatus niger, pedibns antennisque rufis. 

970. C. cervinus oblongus, cinereus ; antennis bafi rufls, 

# % % Crafll- & longi-roftres femoribus muticis. 

971. C. paraplecticus cyiindricus, fubcinereus ; elytris mucro- 

natis. S. inf. t. 44. f. 1. P. D. Atl. 1. t, 1. 

972. C. dorfalis niger , p&dibus elytrisque rubris ; iutura 

nigra. 

973- 88 INSECT: COLEOPT: CURCULIO. 

973. C. alhhius niger tuberculatus ; thorace fubtus : elytris 

antice & poftice albis. 

974. C. 'grifeus oblongus, cinereus, antennis rufis. * + 

975. C. riitidalus oblongus nigro-violaceus ; tliorace elytris- 

que nigro virentibus. * -{- 

976' C« granarius oblongus, piceus ; thorace longitudine ely- 
trorum. P.D.AtI.i.t.29. T>.KormKra % Gl^nder* 

977. C. Prurii ater, thorace maculato, tibiis ferrugineis. 

978. C*arvenfis grifeus; thorace terlineato ; elytris rufis ob- 

fcure teffulatis. * + 

979. C. mberculatus niger, thorace rugofo ; elytris lineis tu- 

bercuiisque muricatis. * -|- 

980. C. Polygoni grifeus, thorace terlineato ; eiytris ftriis ab- 

.rnptis , nigris. 

981. C. Quercus cinereus, elytris pallide flavis : fafcia obliqua 

aljja.; antennis pedibusque rufis. 

# # Craffi- & longiroftres : femoribus dentatis. 

982. C. germanus ovatus ater , pun&is teftaceis maculatus, 

S. inf. t. 25. f. 2« 

£83« C. Umca niger plamufcufus, thorace utrinque dentato ; 
elytris ftriatis ; poftice bipunelatis. * -{- 

984. C. Ahietis niger elytris piceis ♦ punctis piioiis fulvis fub- 

fafciatis. S. inf. t. 25. f. 1. 

985. C.ovatus corpore ovato, nigro, albo maculato. 

# # # # # Tenui- & longiroftres : femoribus muticis. 
9$6' :C>.:purpureus ruber, oculis abdomineque nigris. Scor. 

inf, 86* * 

987« C. cyaneus niger, elytris ftrictis > ca?ruleis. 

988« C. Lapathi niger , thorace utrinque ; eiytris gibbofis 
utrinque & poftice albis. 

9Z9. INSECT; COLEOPT: CURCULKX 89 

9i9* C. glauciuus niger tborace utrinque linea pallida ; tibiig 
rufis. * _[- 

990. C. 2*»« piceus, tborace maculis ; elytris fafciis duabu$ 

fulvis. S. inf. t. 25. f. 7. 

991. C aterrhnus ater, elytris nitidis* 

992. C. Cer«/? ater, elytris opacis oblongis* 

993. C. acridulus piceus, abdomine ovato. 

994. C. pericarpius fubglobofusi nebulofus ; coleoptris im* 

cula cordata alba. 

995. C. AUiaria violaceus torus. 

:#•##### Tenui & longi roftres : femoribus dentatis, 

996. C. nticum ovatus gilvus, roftro longiffimo. S. inf. t.50. £4. 

997* CJcrophutarfa fub^lobdfuS ater, tborace pallide villofo; 
* elytrorum lineis elevatis, albo nigroque teffulatis. 

99%* C.fimilis fubglobofus rufus , elytrorum lineis elevatis , CVa-n^ 
albo nigroque teflulatis. Gsofr. inf. Curc* 4? * -[* 

An varietas prsecedentis ; bic multo minor , 
nec tamen diverfus fexus, a larva enim in 
.curculionem utrumque deduxi, bttnc fci- 
licet ultimo Julii, ilium primo Maji menfis. 

999. C. quadrhnaculatus grifeus , elytris nigris maculis qua- 

hior albis ; tibiis rufis. 

1000. C. violaceus violnceus probofcide tboracis longitudine. 

looi. C. Rumicis grifeus nigro-nebulofus oblongus ; antc-nnis 
fubfufcis. 

1002. C. PomOrum corpore grifeo, nebulofo. 

1003» C, DrufaHim rofrrd rubro ; elytris teftaceis ; cbfolete 
fafciatis. 

1004. C. carbonarius corpore nlgro, oblongo;- elytris ftriatis. 

M SaltOf 9 o INSECT: 00LE0PT: RffiNOMACER. 

####### Saltatorii : femoribus pofticis craffis. 

1005. Cfubater tomentofus elytris ftriatis ; antennis tarfisque 

flavis. * + 

1006. C, teftaceus pallide rlavus, elytris ftriatis; oculis abdo* 

mineque nigris. * +^ 

1007. C. rufus rufuS elytris fhiatis ; oculis abdomineque 

nigris. * + 

1008. C. fetofns rufus, oculis, pectore abdomineque bafi ni- 

1009. C. Fagi corpore atro ; femoribus pallidis. 

10 10. C. Foliorum corpore femoribusque atris ; antennis pe- 
dibusque luteis. Fn. Fndr. 102. * -J- 

Snude-BiUe nom. gen. Aph. 7, 424. 

Longiroftres. 

fc <fyi+t>*> IOI 1. RHINOMACER frumentarius fanguineus, elytris ftria- 

to-punclatis. Korn-Orm , Stiude Bitte. Act.nidr. 
3,391. Aph. 4, 431; 7,426, 427. Curc. L. 

I flJufu.cJUtu 10 12. Rh.Populi fupra viridis, fubtus atro-cffrulefcens. CurcX* 

10 13. Rh. Campauula niger ovatus; elyfris fubfulcatis, Curc.L, 

f 1014. Rh. gibbus niger, ovatus; elytris violaceis, fulcatis. *-(- 

1015. Rh. fitvilis ateK, elytris ovatis, punclato-ftriatis. * -J- 

1016. Rh. nemoralis niger , elytris Jlriato-punctatis ; oculis 

fufcis. * + 

1017. Rh. politus niger, elytris cyaneis, flriatis, nitidis. *•{- 

1018» Vih>flavipes niger, ovatus ; femoribus flavo-rufis. Acl. 
nidr. 4, 15. * -|- 

Variat antennarum bafi rufa. » Bre- \ INSECT: COLEOPT: CERAMBYX. pr 

# # Breviroftres. 

10 ip. Rh. Coryli niger , thorace elytrisque rubris : P. O. 
Atl. i. t # i. S. inf. t. 75. f. 8. Attelabus L. 

1020. Rh. Avellana niger, thorace, elytris femoribusque ru- 

bris. Att, L. S. inf. t. 56* £ 5» 6. 

Variat thorace, elytris femoribusque luteis. 

1021. Rh. Betula totus niger. Att, L. 

1022. Rh. Alni fupra viridis, fubtusameus; antennis tarfisqu* M^c^ciib 

nigris. C«rc. £*?«/* L. 

1023. Rh. bifpnus cffiuleus , thorace utrinque fpinofo ; an tennis nigris. S. inf. t # 6. f. 4. * 


1024» Rh. unifpinus violaceus, thorace antrorfum fpinofo ; an*" 

tennis nigris. Scop. inf. 78» * ^u&^iamt. 

.-* 

1025. ^Rh. inermis violaceus thorace mutico : puncto utrinque 

impreflb ; antennis nigris. S. mf. t. 56. £ 8» * 4" 

Hi tres unius fpeciei forte varietates. 

- 

1026. CERAMBYX Cerdo ater, thorace rugofo ; elytris unt« 

coloribus. P. D. Atl. 1 t. 29. 

Nullum maris 6c fceminse difcrimen. 

1027. C Textor nigricans ; elytris punclis elevatis ; antenna* 

rum articulo inflmo, clavato. S. inf. t. 10. £ I. 

1028» C. fuliginator niger, thorace fubfpinofo ; elytris to- 
mentofis , cinereis. 

1029. C. inquifitor niger tomento teftaceus ; oculis tubercula- 

tis ; elytris fafcia duplici fulva. S. inf. t. 2. £ io» 
t. 8- £ 2, 3; t. 83. £ 3. Aa. nidr. 3, n. 

1030. C. curfor elytris obtufis, rufls margine lineague nigris» 

antennis mediocribus. M 2 1031, i pa INSECT: COLEOPT: LEPTURA. 

I03 r. C. Lamed thorace pubefcente; elytris faftigiatis lividis ; 
taenia obfcura longitudinali finuata; antennis 
brevioribus. 

IQ33. C Sutgr nigricans , elytris pun&is excavatis, macplis* 

que rubiginofis, 

1033. C, adilu cinereus , thorace punctis quatuor luteis tranfc 

verfalibus. D. Tbmmermand. Act. nidr. 4, 16; 
t, 1 6. £ 8« WilfeFrid.i g6. S. inf. 1. 14. £7. fcemina* 

1034. Cnebulofus cinereus, elytris pun£tis fafciisque nigris. 

1035. C. hijpidus fufco alboque vaiius, thorace tuberculato ; 

elytris pcftice prsemorfis : fupra pun£Us hifpidis» 
S. inf. t. 14. f. 9. 

J036. Cfetifer fufco alboque varius ; thorace gibbo ; elytris 
poftice integris pun£Hsque hifpidis. S. inf.t, 176, 

f. 5 . * + 

Nimis praecedentem refert, diverfus tamen # 

JO37. C. mofcbatus elytris obtufls viridibus , nitentibus, fe* 
moribus muticis, antennis mediocribus. 

1038. Cfanguineus niger, thorace elytrisque. rubris» 

Trce-Buk. nom. gen, 

# Elytris apice truncatis. 

1039. LEPTURA aquatica deaurata antennis nigris ♦ femori- 

bus pofticis dentatis. 

Aliam reperi copiofe thorace elytrisque nigris * f 
antennis pedibusque ferrugineis, An var« 
aquatica ? S. inf. t. 103. f. 6« 

1040. L. arietis nigra thorace globofo ; elytris fafciis quatuor 

flavis : fecunda antrorfum arcuata ; pedibus rufiv 
Act. nidr. 3, 394. t. 6. f. 4. S. in£ t. 38. f. 7, 

1041« * INSECT: COLEOPT: LEPTURA. 93 

1041. L. ruftica nigra, thorace globofo ; elytris fufcis, lineis 
tranfverfis tribus albis : antica arcuata pun£lo me- 
dio. S. inf. t. 2. f. 7. 

J042. L. myfiica nigra, thorace globofo ; elytris antice rufis , 
poftice cinereis, medio nigro lineis arcuatis albis. 

J043' L. cyHndrka nigro-cinerea , thorace cylindrico : linea 
flava; tibiis anticis femoribusque rufis. Ceramb.L. 

1044. L. linearis nigra, thorace cylindrico, palpis pedibusque 

luteis. Cer. L. 

1045. L,fcalaris nigra thorace cylindrico ; fubtus , linea fu- 

turali dentata punclisque e flavo virentibus. Cer. L. 

1045. L.fafciata nigra , thorace conico ; elytris attenuatis: 
fafciis quatuor pedibusque flavis. S. inf, t. 39. 
f. 6. * 

1047. k ^ n drifafciata nigra, thorace conico; elytris attenua- 
tis : fafciis quatuor flavis. S. inf. t. 59. f. (5. 

J04§» L. attenuata nigra, thorace conico ; elytris faftigiatis, 
attenuatis : fafciis quatuor, pedibus abdomineque 
fulvis. S, inf. t. 65. f. II. 

J049. L, detrita nigra, thorace globofo : fafciis duabus, ely- 
tris fafciis quinque luteis ; antennis pedibusque 
rufis. S. inf. t. 39. £9 ; t. 64. f. 3. 

J050. L. Higra atra, thorace conico; elytris attenuatis ; abdo« 
mine rufo. S. inf t» 29. f. 7. 

105X. L. hifafciata nigra, thorace conico ; elytris attenuatis % 
antice , macula poftica , abdominisque mcdio 
rubris. * -}- 

1052. L.fanguinolema nigra, thorace conico ; elytris attenua* 

tis, fanguineis. S, inf, t. 39. f. 9. 

1053. L. melanura nigra, thorace conico; elytris attenuatis, 

rufo-fufcis : lutura apiceque nigris. S, inC t. 39» 
£4. Acl. nidr. 3, 13. 

M 3 Q,Thor. 94 INSECT: COLEOPT: LEPTURA. 

a, Thor. con. elytr. att. luteis, margine apiceque 

nigris* abdomine argcnteo. 

b, Thor. con. elytr. att. pedibusque luteis; mar- 

gine futuraque nigris. An varietates? 

!Q54» L. teftacea nigra, thorace conico ; elytris attenuatis, ti- 
biis tarfisque luteis. S. inf. t. 39. £ 3. t. § 5. f, 7. 

1055. L.verna nigra, thorace cylindrico ; tibiis anticis ful- 

vis. S. inf. t. 55. f. 9. * 

1056. L. rubra nigra, thorace, elytris tibiisque purpureis. 

1057« L. interrogationis nigra, elytris lividis ; fafcia longitu- 
dinali , arcuata , maculisque quatuor nigris. 

1058. L.fexmaculata nigra, coleoptris teftaceis : maculis fe* 

nigris margine connexis. 

# ^ JElytris apice obtufis. 

1059. L. violacea tota violacea, pubefcens ; thorace depreflb ; 

oculis fuicis. Ceramb. L. 

Iq6q. L* variabilis violacea, thorace depreflb ; abdomine pe- 
dibusque rufis. S. inf. t. 4. f. 1 2. Cer* L. 

j©6l. L. teftacea teftaceo-fufca, thorace depreflb ; abdomine 
femoribusque nigris, S. inf. t. 64. f. 6. Cer. L„ 

1062. L. Bajula variabilis, nitida ; thorace depreflb, villofo : 

tuberculis duobus. S. inf. t. 64. f. 4, 5. Cer. L» 

Colore , magnitudine , defeclu macularum in 
elytris &c. magnopere variat. 

1063. L. arcuata nigra, thorace globofo ; elytris fafciis flavis : 

tribus recurvis ; antennis pedibusque rufis. S. 
jnf. t. 3g. f. 6 ; 1. 107. f. 2 & 3. 

1064» L. virginea thorace giobofo nigro ; elytris violaceis ; 
abdomine rufo. S. inf. t. 4. f. 13. 

J065, L. caftanea thorace fubrotundo, corporeque nigro ; ely- 
tris, antennis pedibusque ferrugineis. Cer* L. 

863- INSECT: COLEOPT: ATTELABUS. 95 

106C* L. villka thorace cupreo , tuberculato ; elytris nigris, 
pun&is ftriatis ; antennis abdomine pedibusque 
ferrugineis. Fn. Fridr. 133. * 

IO67. L.viridis thorace violaceo, tuberculato; elytris viridi- 
bus, punclis fhiatis ; antennis nigris* Fn. Frid. 
134. * 

Io68« L.fennica thorace fubrotundo • tuberculis fubferrugi- 
neis, obioletis ; elytris violaceis ; anteunis lon- 
giufculis. Cer. L. 

1069. L. undata thorace fubrotundo, tuberculato; elytris fafc 

ciis duabus undulatis ; antennis fubmediocribus. 

1070. L.popuhiea nigra, thorace cylindrico; lines tribus: ely- 

tiis punclis decem luteis. S. inf. t. 43. f. 5. Cer.L. 

1071. L, aruginofa nigo, thorace cylindraceo; undique pilis 

five fquamulis pallide-virentibus irrorata. * 
An indigena ? 

1072* L. lineata nigra villofa , thorace cylindrico • Knea Jou- 
gitudinali pallida. * + 

1073. L. bimaculata rufa, thorace cylindrico ; elytris puncla- 

tis : macula <5c ftriga-, undulata, alba. S. inf, 
t. 158. f I. * 

1074. L.praufta nigra, thorace cylindrico; elytris flavis, apice 

nigris ; pedibus anticis luteis. S. inf. t. 52. f. 8» 

1075. L. camharina rufo-fufca , thoracc cylindrico ; antennis 

corpore longioribus ; oculis nigris. Cer. L* 

1076. ATTELABUS apiarius cseruleus, elytris rubris : fafciis 

tribus nigris. S. inf. t. 48. f. n. 

1077. A.for?nicarius niger, thorace abdomine, elytrorumque 

bafi rubra, dorfo fafciis binis albis. S.inft. 136.^4. 

1078« A. mollis flavicans , thcrace fafciisque elytrorum dua- 
bus fufcis. S. inf. t. 6o, f. 2. 

J079 9« INS: COLEOPT: MEL: NEC: FORF: 

1079. MELOE Profcarabcus atro-violaceus. S. inf. t. 3. f. 5. 
Arn. 6,22. D. Olin-Biller. 

Variat elytris rugofulis & absque rugis ; capite 
& thorace plus minus punclatis ; thorace- 
que poftice marginato vel absque margine. 

I080» M. majalis niger, fegmentis abdominis dorfo rubris. 
P. D. Atl. 1. t. 29. S. inf. t. 3. f. 6. 

togl* NECYDALIS mhwr elytris abbreviatis teftaceis ; apice 
lineola alba; antennis longioribus, Scrsf. mo- 
nogr. 1753. f. 6, 7. 
»- . 

1082. THRIPS Pbyfapus atra , elytris albidis , conjun£tis , 

faftigiatis. 

1083. Th. fufca, nigricans, elytris glaucis. 

1084. Th. obfaira flavefcens, elytris pallidis ; oculis abdomi- 

nisque annulis nigris. * -f- 

1085. Th. minutijpma elytris corporeque glauco"; oculis fufcis. 

1086. SILPHA Vefpillo atra, clypeo quadrato ; elytris trun- 

catis ; fafciis binis rufis. S. inf. 1. t. 9. f. 4. 

1087« S.germanka nigra, clypeo fubrotundo , gibbo ; ely- 
tris truncatis, margine lateraii obfolete ferrugw 
neis. P. D. Atl. 1. t. 29» , 

1088« FORFICULA major ferruginea , elytris teftaceis : ma* 
cula alarum alba. Oretvift. Act. nidr. 3, 30! 
Am. 6, 88» s - fcit t- 144* f - 3> 4- 

Forcipes ferruginei : in mare bafi lata, plana, la- 
tere interiori denticulis quatuor minoribus 
& quinto majori verfiis cnrvaruram, apicem 
verius teretes, arcuati, ipfo apice conniven» 
tes ; in foemina minores, breviores, ftricti, 
fummo apice aliquantum curvati , absque 
dentibus. 

10^9. V.mhior elytris teftaceis, immaculatis. S. inf.t^i.f. 12,13. 

# Tho- INSECT: COLEOPT: STAPHYLINUS. 97 

# Thorace a?quali: poftice & antice ftqtiali latitudine. 

1090/ STAPHYLINUS olens ater, opacus, antennis decrefcen- 
tibus. Fn. Fridr. 228. VonWurm. 11.43. Geof. 
inf. 1. t. 7. f.i. Biblioth.f. n. Skrift, 1 772. p. 147. 

109 1. Sl.hirtus hirfutus- niger; thorace abdomineque pofti- 
ce flavis. 

1092- St. erythropterus niger , opacus ; elytris pedibusque 
rufls. S. inf. t. 2. f. 2. Act. nidr. 3, 26. t. 4. f. 8» 

1093. ^t. Bokti fufcus, capite nigro ; elytris antennis pedi- 

busque lividis. 

1094. St.fulcams niger , thorace fulcato ; elytris fufcis ; pe» 

dibus pailidis. St. piceus Lin.? 

1095. St. Curfor niger, thorace deprefTo : litura duplici ; ely- 

tris pedibusque flavis. * -j- 

1096. St. minor, niger glaber, elytris pallide fufcis ; pedibus 

luteis. * -f- 

1097. St. Agarici luteus, capitenigro; abdomine rufo. * -f- 

1098« St. rufipes niger , elytris thorace duplo - longioribus 
brunneis ; pedibus flavis. Act. nidr. 3, 29. 

Maris & fceminaj nulla differentia. 

1099. Sufiavipes niger, elytris antennis pedibusque ferrugi- 
neis. Act. nidr. 4, 34 ? 

Thorace poflice latiore. 

Iioo. St. marginatus niger, thoracis margine pedibusque fla- 
vis; elytris giaucis. Fn.Fridr.230. Act. nidr, 
4, 13» * + 

Iioi. SuJatus niger, elytrorum fummo margine poftico pe- 
dibusque flavis. * -J- 

1102. St. pejietrans niger, antennis, elytris pedibusque cafta- 
neis. * -j- 

N 1103* 98 INSECT: COLEOPT: STAPHYLINL& 

1103. St. vemnJis ftilvus, elytris antice abdomineque poiticG 

nigris, medio rufo. * -}- Fncies St. chryfomelinu 

11 04. St. lunulatus flavus , capite, antennarum elytrorumque 

medio, abdominis poftico nigris. 

1105« St. chryfomelinus niger, thorace clytrisque fulvis ; pe« 
dibus luteis. Act. nidr. 3, 28' 

Iic6. St. glaber niger, antennis, pedibus, elytrisque hevibus, 
rufo-fufcis. Geofr, inf. 1» St. 10. * 

II 07. St. marginalis niger, thorscis marginibus, elytris, pe« 
dibus apiceque abdominis flavis. * -{- 

110B. St. politvs niger, capite thoraceque nitidis, punctatis. 
A&. nidr. 3, 27. 

1109. St. niger totus niger , capite thoraceque nitido , non 
punciatis. Fn. Fridr. 229. * -f- 

II 10» St. aneus niger, capite thoraceque nitidis ; elytris aeneo- 
virentibus. Geofr. inf. 1. St. 17. An praece* 
dentis varietas? 

111 1. St.fubterraneus niger, elytris macula oblonga , fub- 

fenus:inea. 

o 

11 12. St. fufci-coruis nigQY, capite fchoraceque nitidis ; elytris 

margine inferiore, antennisque lividis. * -|- 

11 13. St. fiavefcens ater pedibus rufis ; elytrorum margine- 

rlavo. 

^ # # Thorace poftice anguftiore. 

11 14. St. balteatus niger, pubefcens fhfciis cinereis. I. Jotuti* 

Oxe, Jatte-Stoud. Isl. R. 688- c « Biblioth. 
f. n. S. p. 148- Von Wiirm. n. 48. S. inf t. 80» 
f. 1. Act. nidr, 3, 25. St. maxillofis Lin. 

11 15. St.murijius cinereo-nebulbfus, pubefcens ; punclis iti- 

gris. S. inf. t. 4. f. 11. 

IIl6\ INSECT: COLEOPT: BLATTA. 99 

II 16. St. rufus niger ; antennis, thorace, abdomineqtie an- 
tice " rufis ; elytris bafi pedibusque flavis. S. inf. 
t. 85- J- 3- 

II ty* St.floreus niger; thorase convexo, punctulato; elytris 
pedibusque flavis. * -|- 

IIl8« St. fracri- comis linearis niger ; antennfs pedibusque 
fufcjs; infimo antennarum articulo atro. * -[- 

11 19. St.formkarius linearis niger, infimo antennarum arti- 

culo atro. * -{- 

Variat rufus : a, capite abdomineque nigris. b, 
capite , thorace abdomineque nigris. c» 
capite, thorace, elytris abdomineque nigtis. 

1120. St. lignorum fufcus , elytris futura ; abdomine pedibus- 

que ferrugincis. 

1121« St. punctatus atro^c;eruleus femoribus teftaceis. Acl. 
nidr. 4, 36. * f 

1122« St.ftriatus ater, thorace punctato & ftriato. Act. nidr. 
4» 35- * t 
# # # # Thorace cylindraceo. 

1123« St. oculatus niger thorace cylindraceo elytrisque fcabris. 
Geofr. inf. St, 24. * 

Variat pedibus nigris , flavis & pallidis. 

11 24. St. biguttatus niger thorace cylindraceo, elytris puncto 

fulvo. 

1125. Suriparius rufus, elytris cseruleis ; capite, abdomine 

femorumque apice nigris. S. inf. t. 71. f. 3. 
Rov-Bille y nom. gen. Aph. 6, 571. 

11 26. BLATTA orientalis ferrugineo-fufca, elytris abbrevia- 

tis : fulco oblongo impreflb. S. inf. t. 155. f. 7. 

11 27. Bl. lapponica flavefcens, elytris nigro maculatis. P. D. 

Atl. 1. t. 29. S. inf. t. gg. f. 3. 

N 2 1128. ioo INSECT: COLEOPT: ACHET: ACRID: 

II2§. Bl. germanica livida, corpore ftavefcente ; thorace lineis 
duabus nigris parallelis. D. MoU. P. D. Atl. 
I. t. 29. Bl. Transfuga. 

11 29. ACHETA GryBdfcalpa thou 8ce rotundato, alis caudatis 

elytro longioribus, pedibus anticis pahnatis to* 
mentofis. Jord-Krcbs. S. inf. t. 37. f. 1, 

1 130. A. domeftica thorace rotundato, alis caudatis elytro lon- 

gioribus s pedibus fimplicibus, corpore glauco. 
D. Faare-Kjllitig, N. Sirize. A*h. 2» 279. 

U31. ACRIDIUM bipunclatum thoracis fcutello abdominis 
longitudine. 

JI32. Acr. fubulatum thoracis fcutelio abdomine longiore. 
S. inf. t. 161. f. 2, 3. 

Variat linea flaviilima a fronte ad apicem fcutelli, 
cruftaque lineari loco elytri ala? ndhauente. 
S. inf. t. 154. f. 9, 10. 

11 33. Acr. viridulum thorace cruciato, corpore fupra viridi, 

elytrorum margine albido. S. inf. t. 141. f>2, 3. 

11 34. Acv. ftridulum thorace fubcarinato, alis rubris extimo 

nigris, nebulofis. S. inf. t. 27. f. 10, 11. 

113 5. Acr. danicum thorace fubcarinato, femoribus virefcen- 
tibns,tibiis pofticis ianguineis. S.inf. 1. 141. £4, 5. 

H36. Acr. grojjum femoribus fanguineis , elytris virefceati 
fubrufis, antennis cylindricis. 

Variat femoribus pofticis fupra & infra rubris , 
capite & thorace undique rubro maculatis. 

1137. Acr.pedejtre corpore Jivido incarnato, aptero. 

XI38* Ajcr. cinereum punclis fuicis undique maculatum thorace 
fubcarinato, alis albis. * INSECT: COLEOPT: LOCUSTA. ioi 

11 39. Acr. npricarium thorace cruciato, antennis longifudine. 

corporis. 

1140. Acr. rufum thorace cruciato , corpore rufo , elytrig 

grifeis, antennis fubclavatis acutis. S. inf. 1. 135. 
f. 5> ^- 
JI41. Acr. biguttulum? thorace cruciato ; elytris utrinque 
puncto albido, lineaque interrupta : femorumque 
pofticorum longitudinali nigra. 
Coloribus maxime variat ejusdem fere magnitudinis : 
a. cnpite,thorace, femoribus pofticis elytrisque fu- 
perne viridibus. b. capite, thorace, femoribus po- 
fticis, elytiis, abdomineque fuperne rubris. c. ca- 
pite, thorace, femoribus pofticis, elytrisque gri- 
feis. d. capite thorace, pedibus elytrisque fu- 
perne pallide virentibus. e. capite, thorace, fe- 
moribusque fuperne viridibus ; elytris abdomi- 
neque grifeis : omnibus nigro-maculatis. f. ca- 
pite, thoracisque lateribus nigro rubroque varie- 
gatis, vertice ac elytris viridibus. g. totum paU 
lide flavefcensi elytris grifeis. S. inf. t. 190. f. I % 
In pratis fub initium Augufti menfis. 

JI42. LOCUSTA viridijjima thorace rotundato, alis viridibus 
immaculatis, antennis longiflimis. S. inf. 1. 139. 
f. 3-5. Afh. 3, 128« 

II43. L. verrucivora thorace fubquadrato lscvi, aiis viridibus 
fufco maculatis, antennis longitudine corporis. 
S. inf. t. 62. f. 5» 

H44. L. viridis thorace maculis : elytris linea dorfdi ferrugi- 
neis; antennis longiflimis. * -j- 

D. Gras-Hoppe. N. Eng-Tiding; La?ig-Trold* 
nom. gen. N 3 2. HE- J03 INSECT: HEMIPTERA. CICADA. 

2. H E M I P T E R A. 

I145. CICADA coleoptrata elytris totis coriaceii , alas te- 
gentibus. 

£146. C. cornuta thorace bicorni poflice fubulato longitudine 
abdominis ; alis nudis. P. D. Atl, 1, t. 2Qt 
S. inf. t. 96. f. 2. 

II 47. C. bifafciata, fufca fafciis alarum binis albis. 

JI48. C.fpumaria fafca thorace immaculato ; elytris totis ca« 
riaceis : fafcia duplici , interrupta , albida. 
Spuma iarva? : D. Gibg-Spyt^ Trold-Spyt, N* 
Lop-Spyt. 

|I49» C. quadri-maculata nigricans, thorace bipunclato ; ely- 
tris totis coriaceis : fafcia duplici interrupta alba, 
Affinis C. Spum, at in pluiimis diverfa. * -f- 

1 1 50» C. pallefcens ely tris abbreviatis fhiatis fuf co«maculatis ; 
aiis albis. * + 

115 1. C. fufca flavefcens, elytris fufcis, nervofis ; oculis ni- 
gris. * -[■- 

|I52. C. fqualida fufca elytris , nebulofis . nervis albidis. 
Geofr. inf. 1. Cic. 14. * 

JI53. C. nervofa fufca, alis hyalinis, fufco maculatis ; nervig 
punclatis. 

11 54. C. leucophthalma nigra, oculis albis. 

Globulos aqueos e poftica parte in parabolam vi- 
brare vidi. 

1155. C. leucocephala nigra , capite albo» 

11 56. C. lateralis nigra, elytris latere albis. 

11 57. Cftriata elytris albido nigroque ad angulum acutura 

futurs dorfalis flriatis. 

II 53. Cfopuli fubtus flavefcens, fronte punclis duobus mgris. 

11 59. INSECT: HEMIPTERA. NOTON: 103 

II 59. C. flavicollis fufca, capite thoraceque flavis. 

116©. Cfiava flava, unicolor. 

1161. C. vittata flava : vitta nigra longitudinali dnplici re* 
panda. 

1162« C # aptera aptera atra, elytris abbreviatis; tibiis anten- 
nisque pallidis. 

1163. C. pufilia paliida , alis membranaceis albis : pun£li« 
raris nigris. Saitu ocnlis percipitur. * -{- 

1164» C. leporina alis deflexis exalbiclis , antice annftomofibus 
pallidis fupra lineolam nigricantem, ano lanato. 

II 65. C. viridis elytris viridibus, capite flavo punctis nigris. 

II 56« C. flava flava, compreiTa. 

II 67. C. Ulfui alis viridi-luteis : apicibus nigricantibus in- 
auratis. 

II 68« C Rofieftava, alis albis apice membranaceis. 

11 69. C. byatina luteo-alba, ocuiis cinereis. * -J- 

1170. C. arvenfis lutea, fronte abdomine fubtus lateribusque 

nigris. Stemmata in his duobus nulla. * -f- 

1171. C. maculata flavefcens, alis hyalinis nervofis maculis 

fubfulvis. * -f- 

1172. C. reticuJata lutea, fcutello tripun&ato, apice fufco ; 

alis albis reticulatis. * -f- 

1173» C. glabra fufca, thorace nigro; elytris politis fulvis.* -f- 

C. amphibia clarif. Erunnich. P. D. Atl. j. t. 29. 
antennis ciavatis , pedibusque natatoriis 
fingularis. 

1174. NOTONECTA glauca elytris fulvis : margine puncU- 

to. S. inf, t. 33. f. 5, 6. 

1175. N. /wrefl.-elytrisalbidis : ftriga marginali nigra. * -[- 

Nulh 104 INSECT: HEMIPTERA. CIMEX. 

Nulla maiis & fcerninx differentia. Elytra & 
Seuteilum in glauca tomentofa, hinc nun- 
quam madent, in lutea contra tomento de- 
ftituta, madida ex aqua tiahuntur. 

II76". "S.Jlriata nigricans thorace elytrisque lineis tranfverfis 
flavefcentibus. S. inC t> 97. f. 2« 

II77. N. marginata elytris nigris : margine futuraque lu- 
teis. * + 

1178» N. tninutijjima grifea thorace elytrisque maculis fufcis. 

Plurimas vidi, omnes elytris & fcutello infhu- 
clas ; alas videre minus contigit ; curfu 
vehementiflimo per aquas fertur, mihi fem- 
per prona, nunquam fupina. 

1179. NEPA citterea thorace injequali, corpore ohlongo-ova- 

to. S. inf. t. 33. f. 7-9. 

11 80. N. Cimicioides abdominis margine ferrato. S. inf. 

t. 33. f. 3, 4. 

Ii8l» N. linearis linearis manibus fpina laterali pollicatis. 

m Apteri. 

11 82. CIMEX leclularius apterus. D. Vagge-Luus, V&gge* 

Tingejl. N. Senge- T<£ge t 

1183. C. grjlloides aptcrus niger, elytris ovatis margine luteis 

abdomine brevioribus. 

Scutello longitudine abdominis. 

1184. C. Maurus fcutellaris corpore grifeo. 

Elytris fere totis coriaceis. 

II 8 5« C. rugofas coleoptratus elytris pallidis,corpore oblongo. 

1 1$ 6» C. cl.ivicoruis coleoptratus, elytris nervofo-carinatis re- 
ticulato-punctatis , antennis clavatis. 

II 87- INSECT: HEMIPTERA. CIMEX. 105 

II 87. C. Httoralis coleoptratus, elytris fordidis albo pun&a- 
tis, alis abbreviatis, corpore nigro. 

XI 8 8* C. oculatus coleoptratus niger, pedibns fulvis. * 4* 

% 4 % Thorace fpina utrinque armato. 

11 89. C biiens oyatus grifet», thorace acute fpinofo, anteiv 
nis rufis. 

I19O' C. rufyes ovatus grifeus, thorace obtufe fpinofo, pedi- 
bus rubris. 

1191. C. marginatus obiongo-ovatus grifeus, thorace obtufe 
fpinofo, antennis medio rubris. 

119*. C hamorrhmdalis ovato-oblongus viridis ; thorace acute 
fpinofo ; cruce fufca ; antennis nigris. 

1193. C. ferrulatus ovatus grifeus thorace antice denticulato ; 

articulo quarto antennarum annulo rubro. * -£* 

#.5 # Thorace mutico. 

1194. C. grifeus ovatus grifeus, abdominis kteribus albo ni» 

groque variis, alis nebulofls, fteriio porrecto. 

H95. C interftinctus ovatus grifens, abdominis lateribus ru- 
bro nigroque variis, alis albis, fterno porrecto. 

1196» C. haccarum ovatus giifeus abdominis margine nigro 
maculato. S. inf. t. 43. £ 3, 4 ; 1 5, 16". 

ll 97* C. rofeus ovatus fufcus, abdomine incarnato ; pedibus 
pallidis femoribus pun&o nigro. * + 

1198. C. caruleus ovatus ca?ruleus immaculatus* 

1199. C. oJeraceus ovatus caeruleo-seneus, thorace iineoia, fcti- 

telli apice elytrisque puncto albo rubrove. 

I20C C. higuttatns ovatus niger marghie undique aibo, ely- 
tris pun&o albo. 

O iaoi. ■ jo6 INSECT: HEMIPTERA. CIMEX. 

1201. C. bicolor ovatus niger, elytris nigro alboque variis, 
alis albis. S. in£ t. 41. f. 8, 9. 

1202. C. bifafciatus ovatus, niger ; elytris fafciis duabus lu« 
teis. Fn. Fridr. 274. * + 

2203. C. ornatus rotnndato-ovatus nigro rubroque variu$| 
capite alisque nigris. 

1204. C.alatus ovatus rufus, eiytris alas mentie/itibus ; an*- 
tennis clavatis. * + 

1205. C. acuminatus ovalis antiee attenuatus cinereo exalbiduSj 
antennis incarnatis» 

1206. C.juniperinus fubrotundus viridis margine undique fcu- 
telloque apice flavo, S. inf. t. 46. f. l> 2> 3, 

1 207. C.prafinus fubrotundus totus viridis, fcutello concolore» 

# 6 jk Antennis apice fetaceis. 

1208. C. perfonatus roftro arcuato , antennis apice capillaceis, 
corpore oblongo, fubvillofo, fufco. D. Flue- 
Tcegen, P. D. Atl. 1. 1. 29. Aph, 11. 

1209. C. annulatus roftro arcuato, antennis apice capillaribus, 
corpore oblongo : fubtus fanguineo maculato. 

12 10. C. ater antennis apice capillaribus , corpore oblon- 
giuiculo, atro. 

121 1. C. gothicus antennis apice cnpillaribus, corpore oblon- 

go nigro, fcuteilo elytrorumque apicibus cocci- 
neis. P. D. Atl. 1. t. 29. 

1212. C. cimbrkus antennis apice capillaribus ; thorace ely- 

trisque rubellis apice macula coccinea, nigra du- 
plicique alba. Scop. carn. Gim. gothicus* * 

1213. C. trilineatus niger , antennis apice capillaribus ; tho- 

race pedibusque cinereis ; elytris fufcis : lineolis 
traniverfis tribus candidis. * + 

#7# Ob. . «. . «^- INSECT: HEMIPTERA. CIMEX. 107 

' # 7 # OblongL 

1214. C. prmenfis oblougus grifeus, fcutello macula cordata 
flava, elytris apice puncto fufco. 

1215* C. crafficornis obiongus fubgrifeus rubro punctatus, an- 
tennis clavatis. 

1216. C. tripunctatus obiongus grifeus ; elytrorum fingulo 

puncHs tribus nigris in longitudinem difpofi- 
tis. * -f. 

12 17. C. ferus oblongus grifeus , immaculatus. 

121 8* C. Javigatus oblongus exalbidus, lateribus aibis. 

12 19. C PopuJi oblongus albo fufcoque nebulofus. 

1220. C. dolahratus oblongus, elytris ferrugineis latere albidis, 

antennis nigris, iinea thoracis niba. 

J22I. C. inauratus fulvefcens , thorace linea interrupta nigra; 
elytris duabus obliquis luteis. * -{- 

1222. C. GaJlce oblongus, antennis pedibusque incarnatis ; 

elytris fuivis,apice nigricante. Fn.Fridr. 275.*+ 

1223. C. pabulinus oblongiufculus flavefcenti-viridis totus, 

1224. C. Kfl/»m oblongus viridis, fcutello macula cordata , 

flava ; elytris maculis duabus nigris. 

1225. C. Janiarius oblongus, elytris rufis, punctatis : apice 

macula flava circuloque rubro ; abdomine pedi- 
busque luteo virentibus. 

1226. C Hyofcyami otlongus rubro nigroque varius , alis 

fufcis immacuiatis. S. inf. t. 13. f. 11. 

1227. C. campeftris oblongiufculus viridis fcutello macula cor- 

data, elytris margine interiore macuia ferruginea. 

1228« C. umbratilis oblongus niger, eiytris albo maculatis. 

1229. C. tiemorum nigeiy elytris alisque fufco alboque variis, 
psdibus teftaceis. 

O 2 1*230. *e8 INSECTA. HEMIPTERA. CIMEX. 

1230. C. Pini oblongus ater, elytris fufcis macula rhombea 

nigra. 

1231. C. Rolandri oblongus ater, hemelytris macula flava. 

1232. Cftriatus niger, elytris fulvo ftriatis, apice pedibuk 

que rufis. 

1233. C. arenarius oblongus niger ; elytris cinereis antice 

nigris ; alis poftice albis. 

1234. C. hirtus oblongiufculus niger J elytris litura longitu- 

dinali paliida. 

1235. C. camharinus oblongus niger , thorace unidentato t 

circulo albo]*; elytris cinereis maculis quatuor 
fcutclloque luteis. * + 

X236. C.Jylveftris oblongus niger , alis elytrisque albo fufco^ 
que variis, pedibus rufis. 

J237. C. mutahilis oblongiufculus niger, alis inferioribus c«« 
ruleis, antennis pedibusque flavis. 

1238« C. fexmaculatus ater , elytris maculis fex pedibusque 
flavis. * + 

1239. C. defes oblongus niger , thorace lineis tribus : fcu* 

tello margineque elytrorum flavis. * -{" 

1240. C. Coryli oblongus niger, pedibus antennisque^ feta- 

ceis flavis. 

1241. C. ruhellus fanguineus , elytris membranaceis albis; 

antennis pedibusque pallidis. * -f- 

1242* C. variegatus luteus thorace puncbs quatuor, elytrisque 
ftnis fex nigris. * -[- 

1243. C. cruentus oblongus fanguineus, thorace linea tran£ 

verfa nigra 5 elytris apicem verfus punclo ai* 
bo. * + 

1244. C. Ulmi obiongus fepra rubiginofus, elytris ftriis fan» 

guineis, aiis poftice albo fufcoque variis. 

1245, INSECT: HEMIPT: PSYLLA. APHIS. 109 

1245. C. Abietis oblongiufculus , maculato-fulvus , pedibus 

rufis, femoribus anticis craflioribus dentatis. 

% 8 % Lineares. 

1246. C t lacuftris linearis fupra niger deprefliis, pedibus an- 

ticis breviflimis. D.Stankelbeen-Tagen.Apiu^ij^. 

In animali nondum perfecto rudimenta alarum 
nigra funt , frrigaeque quatuor longitudi- 
nales ex punctis luteis in abdomine fubtus 
albo. Cum hac larva in fupcrficie aquarum 
frequens vagatur alia huic fimillima, at qua- 
druplo minor abdomineque minori, cujus 
fere apice afHxi funt pedes poftici , ut facile 
crederes , abdomen deefle. An difTerens 
fexus ? 

1247. C ftagnorum linearis niger , apterus ; capite , elonga- 

to; elytris breviflimis. D. Naale-Tccgcn. 

Singulare animali caput vel 11 mavis, collum elon- 
gatum , clavatum , medio oculis binis <5c 
apice duobus minimis inftruclum, < 

1248« C. hortenfis Ijnearis Viridis oculis fufcis ; lecundo an- «*<**■,,. 
tennarum articuio baiialbo; tibiis pallidis. Geofr* *** m^** 
inf. Cim, 43. * 

1249. PSYLLA Alni viridis , alis primoribus venis fulvis, 

Geofr. hif. i, Pfylla 2. Am. 6j 368- 

1250. Pf Abietis paliide flavefcens, oculis fufcis, alis aqueis. 

125 1. Pf. Fraxini nigro luteoque variegata ; alarum oris in 

apice fuicis. 1252. APHIS BalfaminthdC nigra , abdomine viridi ; ocults 

rubris. 

1253. Aph. C»/«fufcapun£iis elevatis. 

1254. Apb. Rumkis .atra opaca, anteniiis pedibusque albis. 

O 3 12-55, 


lio INSECTA. HEMIPTE&A. APHIS. 

1255« Aph. Salicis viridis punctis dorfi fefie duplici albis. 
Juniores lsEte virides, adultiores obfcuriores, na* 
tu minimae fuivae funt ; variat dorfo viridi macu- 
l : s fpnrfis insequalibus albidis ; mortuae nigre» 
globofa?, absque pundtis aut maculis. 

1256. Aph. Ceraji atra nitida, antennis pedibusque albis* 

Juniores caflaneae, adultiores atemmae funt. * -{• 

J257. Aph. Sambuci nigrovirefcens, lineis interruptis albig. 
Lineae & pun&a alba facile delentur. St. S. 1,1 63. 

1258. Aph. Ribis vindis, pellucida. 

1259. Aph. Urticrf, albalanata, poflice truncata. 

1260. Aph. Paftinaca. 

I26i. Aph. Lycbttidis. 
1262. Aph. Padi. 
1263. Aph. Rofe. 
1264. Aph. Nymphaa. 
1265. Aph. Tilia. 


' 


1266. Aph. Brajfica. 
1267. Aph. Cracca. 


* 


J268« Aph. CarduL 
iz6$. Aph. Tanacetu 
1270« Aph. Abjimhii. 
1271» Aph. Jace<£. 
1272. Aph. Betula. 
I273. Aph* Roboris. 
J274. Aph. Fagi. 
1275» Aph, Tremul&t 


1 


X 276. Aph. Salicis. 

1 
■ 

( 1277. 


INSECT: HEMIPT: CHERM: COCC: m, 

1277« Aph. Ulmi, 
1278« Aph. Atriplicis. 

Blad-Luus nom. gen. Aph. i, 354. 

1279. CHERMES Pjri. 

1280. Ch. Urtica. 
1281« Ch. Alni. 
1282. Chr. Frtgz. 
1283« Cn * Safffcir. 

1284- COCCUS Corv/*. 

1285. C - T ^' 

1286. C. Salicis. 

1287« C. jpo/o/tfV»* radicis fceleranthi perennis. D. Skarhggfr 
Krak. P. Fl. cecon. 219. Aph. i, 571. 

1288« Cpilofella. 

3. LEPIDOPTERi 

# Alis caudatis. 

1289« ^APILIO Machaon alis caudatis concoloribus ftavfe, 
limbo fufco lunulis flavis, aHgulo aniiulvo. S 8 
inf. t. 45. f. 1,2. In infula Haabett finus Dro- 
bachienfis Norvegia?. 

1290* P. Rbamni alis lubcaudatis 4 flavis : fingulis punfto fla- 
vo : fubtus ferrugineo. S. inf. t. 35. f. 1, 2> 3. 

1291. P. Betula alis fubcaudatis fufcis : primoribus macula 

reniformi fulva, fubtus iuteis fafcia fulva. 

1292. P* Quercus alis fubcaudatis fupra ca?ruleis, fubtus ciiie- 

reis linea alba punclo ani gemino fulvo. S* inf. 
t. 14. f. 1, 2. 112 INSECT: LEPIDOPT: PAPILIO. 

1293. P. Rubi alis dentato-fubcaudatis ; fupra fufcis, fubtus 

viridibus, S. inf. t. 29» f. 5> 6. r 

f f Alis denticulatis. 

1294. P. Jo alis angulato-dentatis fulvis nigro-maculatis : fin- 

gulis fubtus ocello ca?ruleo. S. inf. t. 94. f. 1, 2- 

1295. P. Amiopa alis dentatis nigris limbo albidc. D. Moriau. 

S. inf. t. 70. f. I, 2. 

1296» V.polychloras alis dentatis fulvis nigro maculatsS : pri- 
moribus fiipra punclis quatuor nigris. S. inf, 
t. 146. f. I, 2. 

I297. P. urtica alis dentatis fulvis nigro maculatis : primori- 
bus fupra punclis tribus nigris. S.inf.t. 142.^1,2. 

1298» P» C tilbwm alis dentatis fulvis nigro maculatis: pofticis 
fubtus C albo notatis. 

1299. P. Cardui alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis ; 

pofticis utrinque oceliis quatuor fspius cscis» 
D. Smukke Frue. S. inf. t. 97. f. 5, 6^ 

1300. P- Atalamazlis dentatis nigris albo. maculatis : fafcia 

communi purpure"a, primoribus utrinque, pofK- 
cis marginali. D. Admiralen. S. inf. t.i^g. f.i, 2« 

1301. P- Lucina alis dentatis fufcis teftaceo-maculatis, fubtus 

fafciis duabus macularum albidamm. 

1302- P. Cinxia alis dentatis fuivis nigro-maculatis ; fubtus 
fafciis tribus ex albido flavis. D. Graveu. 

1303. P. Paphia alis dentatis luteis nigro-maculatis ♦. fubtus 

lineis argenteis tranfverfis. D. Kaiferen. S. inH 
t. 97 . f. 3, 4. 

1304. V*Euphro(yne alis dentatis fulvis,viigrO-maculatis: fubtus 

maculis IX. argenteis. V).\frinzen. 

1305. P. Aglaia alis dentatis . flavis nigro-maculatis : fubtus 

maculis XXI. argentei§. D* Kongen. 

1306. INSECT: LEPIDOPT: PAPILIO. 113 

130^. P« Adippe alis dentatis luteis nigro-maculatis : fubtus 
maculis XXIII. argenteis. S.inf. t. 143. f. 1, 2„ 

1307« P» Latbonia aiis dentatis luteis nigro-maculatis : fubtus 
maculis XXXVII. argenteis. 

1308» F? Niohe alis dentatis fuivis nigvo-maculatis j fubtus 
maculis pallidis : punclis tribus argenteis ocel- 
latis. 

1309. V. Malvaolis denticulatis divaricatis nigris, albo ma* 

culatis. 

# # # Alis integerrimis, rotundatis» 

1310. P. Apollo alis integerrimis rotundatis albis : poftids 

oceliis fupra quatuor, fubtus fex bafique rubris. 
S. inf. t. 36. f. 4. 

13 11. P. Mnemojyne aiis integenimis rotundatis albis nigro- 

nervofis : primoribus maculis duabus nigris mar- 
ginalibus. S. inf. t. 34. £6, 7. 

In luco Fortunen prope Havniam vulgarem re- 
peii Europsorum rariffimum. 

1312. P» Cratcegi alis integenimis, rotundatis , albis : venis 

nigris. S. inf. t. 140. f. 2, 3. 

1313. P. Brajfica alis integenimis, rotundatis albis : primori- 

bus maculis duabus apicibusque nigiis, major. 
S. infi t. 40. f. 3, 4. 

1314. P. Rapce alis integenimis rotundatis albis : primoribus 

maculis duabns apicibusque nigris, minor. 

13 15. P. Napi alis integenimis rotundatis albis : fubtus venis 

dilatato-virefcentibus. 

1316« P« Sinapis alis integenimis rotundatis albis immacula- 
tis : apicibus fufcefcentibus. S. inf. t. 97. f. g-il. 
t. 14Q. f. 4, 5. 

P Termini ii 4 INSEGT: LEPIDOPT: PAPILIO. 

Termini veri fpecierum & varietatum ln Papil. can- 
didis, eorumque afiinibus nondum defcriptis 
defiderantur. 

13 17. P. Cardamines alis integerrimis rotundatis albis : pri- 
moribus medio fulvis : pofiicis fubtus viridi-ne- 
bulofis. S. inf. t. 91. f. 1, 2. 

1318» P* Hyperantns alis rotundatis fufcis margine albo : fub- 
tus primoribus oceliis duobus vel tribus ; pofli- 
cis quatuor vel quinque. S. inf. t. 127. f. i»2. 

Hujus novem varietntes reperi. Ocellis fubtus 
prifflorum II, pofticorum V. a. alis fupr» 
primoribus impunctstis, pofticis punftis 2 
ocellaribus. b. atis fupra prim. pun£Hs 2 
oceilaribus, pofticis ocellis 2. P. Polimeda 
Scop. Carn. 1. c. alis fupra omnibus im- 
punclatis. Fn.Fridr. 331. P. Fidua. Ocellis 
fubtus primorum III, pofticorum V. d. alis 
"fupra omnibus impun&atis. e. prim. fupra 
punctis 2) -pofticis puncto 1. f. prim. fupra 
punctis 2j pofticis impunctatis. g. omni- 
bus fupra punclis 2. P. Polimeda Sc. Carn. 2» 
Ocellis fubtus primorum III, poftkorum IV, 
h. alis fupra omnibus impunclatis. Punctis 
fubtus primorum II. cacis , pofticorum V. 
pupilla candida. i. aiis fupra omnibus im- 
punclatis. Fn. Fridr. 330. P. Areie, 

13 19. P. Tullia alis rotundatis flavis: fubtus fafcia undata alba, 

inargineque pofteriorum ocellis feptem. Fn. 
Fridr* 332.* S. inf. t. 127. f. 4» 5.? 

1320. P. Mara alis rotundatis fufcis : utrinque primoribus 

fefquioceilo ; pofticis ocellis fupra tribus. 

1321. P. Magera alis rotundatis luteis fufco-fafciatis : utrin- 

que primoribus fefquiocello ; poilicis fupra qui- 
nis. S. inf. t. 143. f. 3, 4. 

1322« P. Ligea alis rotundatis fufcis fafcia rufa : utrinque pri- 
moribus ocellis quatuor, pofticis tribus. Acr. 
nidr. 3, 31. 

1323. INSECT: LEPIDOPT: PAPILIO. nj 

1323. P. SemeJe alis rotundatis fulvo nigroque nebulofis • pri- 

inoribus utrinque ocellis duobus ; pofHcis fupra 
uoico. 

1324. P. Jurtina alis rotundatis fufcis primoribus ocello utrin* 

que unico. P. Janira fexus alter. 

1325. P. Arion alis rotundatis, fupra fufcis difco carruleo ma- 

culis atris ; fubtus canis punctis ocellaribus» 

1326« V.Acrim alis rotundatis : fuperioribus fulvis maculis 
atris, inferioribus fufcis margine maculato ; omni* 
bus fubtus canis punctis ocellaribus. P. D. 
Atl. t. 30. * f 

1327. P. Argus alis rotundatis carruleis : pofticis fubtus limbo 
ferrugineo : ocellis cseruleo-argenteis, S. inf. t.29. 
f. 3, 4; t. 93. f. 4, 6. P. Idas fcemina eft. 

1328« P. Argiolus alis rotundatis, fupra camileis margine ni- 
gris ; fubtus csrulefcentibus punctis nigris difc 
perfis. Act. nidr. 3, 32. 

1329. P. Pamphiius alis integerrimis flavis, fubtus primoribus 

oceilo : pofticis cinereis fafcia oceilisque quatuor 
obliteratis. 

1330. P. Pblaas alis integerrimis fulvis nigro-puncratis, fubtus 

albo marginatis; pofticis canefcentibus, S.^ inf. 
t. 143. f. 3, 4. 

1331. P. Virgaurea alis integerrimis fulvis margine fufco,pun- 

ctis atris fparfis. Acl. nidr. 3, 33. 

1332. P. Comma alis integerrimis divaricatis fulvis, punclis 

albis lineolaque nigra. Variat maculis obfoletis 
& fplendide niveis. 

1333. Y.flavus alis integerrimis fulvis, utrinque immaculatis. 

P. D. Atl. 1. t. 30. * f 

D. Sommer-Fugl. N. Mari-Hone , nom. gen. 

Apfi. 7, 440. Kaal-Ormy Guld-Orm, Knob- 

Orm nom. lsrua?. 

P 2 1334» Xi6 INSECT: LEPIDOPT: SPHINX. 

1334. SPHINX ocellata alis repandis, pofticis ocellatis. S. inf. 

t. 99. f. 5,6. 

1335. Sph. Populi alis dentatis reverfis, pofticis bafi ferrugi* 

neis, anticis pun&o albo. S. inf. t. 100. f. 5. 

I336*. Sph. Convohuli alis integris , pofticis nigro fafciatis 
margine poftico albo punctatis ; abdomine rubro 
cingulis atris. S. inf. t. 98. f. 1, 2. 

*S37' ^ph. Liguftri aiis integris, pofticis incarnatis fafciis ni- 
gris ; abdomine rubro cingulis nigris. 

^33§. Sph. Elpenor alis integris virefcentibus ; fafciis purpu- 
reis variis ; pofHcis rubris, bafi atris. S. inf# 
t. 96. f. 4, 5. 

1339. Sph. Porcellus alis integris, margine rubris ; pofticis 

bafi fufcis. 

1340. Sph, Euphorbia alis integris, fufcis : vitta fuperioribus 

pallida, inferioribus rubra. S. inf. t. ^, f. 3, 4, 
Afh. 5, 59. 

J341. Sph. dpiformis alis feneftratis abdomine flavo ♦ incifu- 
ris atris ; thorace nigro : maculis duabus flavis. 
S. inf. t. jii. f. 2i 3. 

$342» Sph. fuciformis abdomine barbato nigro : fafcia flaveC- 
cente ; alis feneftratis margine nigro - purpu« 
rafcente. 

J343. Sph. culiciformis alis hyalinis margine fafciaque nigris ; 
abdomine barbato : cingulo fulvo. 

J344. Sph, Filipsndula alis fuperioribus cyaneis: pun&is ru- 
bris; inferioribus rubris, immaculatis. S. inf. 
t. 16. f. 6,7; t. 71. f. 1. 

I345. Sph, purpuralrs alis fuperioribus hyalinis nigricantibus : 
maculis tribus oblongis , rubris ; inferioribus 
rubris immaculstis. P. D. Atl. t. 30. S. inf. 
t» 16. f. 4,5. * 

J346. INSECT: LEPIDOPT: PHAL^NA. 117 

1346. Sph. Statios viridi-caerulea, alis inferioribus fufcis. S, 

inf. t. 1. f. 3. 9. 

In copula reperi marem caerulefcentem, fceminam 
viridem ; ova lutea funt. 

# 1 # Attaci alis patulis. 

1347. PHAUENA A. pavonia elinguis, alis rotundatis, grifeo- 

nebulofis fubfafciatis : ocello nictitante , fubfe- 
neftrato. D. Paafugl-Oye 9 Paa-Oye. S. in£ 
t. 89. f. 4, 5. 

1348« Ph. Ai Tau elinguis, alis teftaceis : ocello fubviolaceo, 
pupilla haftara alba. S. inf. t. 85. f. 4, 5, 6. 

# 2 # Bombyces alis incumbentibus, antennis pectinatis. 

1349, Ph. B. quercifolia elinguis, alis femitectis, dentatis, fer« 

rugineis, margine poftico nigris. S.inf. t.71. f.4,5. 

1350. Bb« B; Rubi elinguis, alis cervinis immaculatis : ftrigis 

duabus albidis fubtus nullis. S. inf. 1. 178. f. 3,4. 

J351. Ph. B. Pruni elinguis, alis lacteis : ftrigis duabus fulvis 
punctoque albo. S. inf. t. 60. f. 6", 7. 

1352. Ph. B. potatoria elinguis, alis fiavis j ftriga fulva repan- 

daque punSis duobus albis. S. inf. t.67. f.io>u« 

1353. Ph. B. Ouercus elinguis , alis ferrugineis : fnfcia flava 

punctoque albo. S. inf. t. 87. f. 1, 2> 3. 

1354. Ph. B. Ianeftris elinguis , alis ferrugineis : ftriga alba, 

fuperioribus pun£lo bafique albis. S. inf. t. 38» 
f. 10, II. 

1355. Ph. B. Viuula elinguis albida, nigro-punctata, alis fub- 

reverfis fufco venGiis ftriatisque. D. Hermelins- 
PbaUne. N. Lbv-Aame : iarva. Monogr. 1. 1 & 2» 
Pile-Larven med dohbelt Hale. S. inf. t.144. f.i>2» 

1356. Ph, B. Fagi elinguis, alis rufo-cinereis : fafeiis dnabus 

liaearibus luteis flexuofis. 

p 3 1357- n8 INSECT: LEPIDOPT; PHAL^ENA. 

1357. Ph. B. huccphala fubelinguis alis fubreverfis cinereis : 
ftrigis duabus ferrugineis maculaque terminali 
magna flava. S. inf. t. 3 1. f. 10, 11. 

1353. Ph. B. Neuftria elinguis, alis fafcia lefquialtera, fub- 
tus unica. 

J359. Ph. B. Caja elinguis, alis deflexis fufcis: rivulis albis ; 
inferioribus purpureis, nigro-punchtis. Tile- 
Larven p. 13. S. jn£ t. 29. f. 7. 8« 

1360. Ph. B, viUica elmguis, alis deflexis atris : maculis oclo 

albidis ; inferioribus flavis nigro-maculatis. 

136 1. Ph. B. Plantaginis elinguis , alis deflexis etris : rivulis 

flavis ; inferioiibus flavis maculis nigris. S. ini^ 
t. 92. f. 5, 6. 

1362. Ph. B. Monacha elinguis alis deflexis ; fuperioribus al- 

bis atro-undatis, abdominis incifuris fanguineis. 

1363. Ph. B. Chryfirhaa elinguis alis deflexis albidis ; abdo- 

minis apice barbato, luteo. 

1364. Ph. B. Salicis elinguis alis deflexis albis ; pedibus nigris 

albo-annulatis. S. inf. t. 131. f. 1, 2. 

1365. Ph. B. anaftomofis elinguis , thorace ferruginato , alis 

deflexis grifeo-cinerafcentibus: ftrigis tribus pal- 
lidis fubanaftomofantibus. 

1366. Ph. B. atrtula elinguis, thorace ferrugineo, alis deflexis 

glaucis : ftriga alba apicibus macula teftacea. 

1367. Ph. B. pudihunda elinguis criftata, alis cinerafcentibus : 

fafciis tribus fufcis linearibus undulatis. 

1368* P°» B.faficelina elinguis criftata cinerea, alis fuperiori- 
bus antice fafciis duabus anguftis fulvo-fufcis , 
fcutello bipunclato fulvo. 

1369» Fh. B. antiqua elinguis, alis planiufculis : fuperioribus 
ferrugineis lunula alba anguli poftici, Femina 
aptera eft. Act. nidr. 4, 37; t. 16. f. 14. 

£370. INSECT: LEPIDOPT: PHAL/ENA. 119 

1370. Ph. B. carulocephala elinguis criftata , alis deflexis gri- 

feis : ftigmatibus albidis coadunatis. 

1371. Ph. B. Zkzac fubelinguis, aiis deflexis dorfo dentatis 

apicibusque macula grifea fubocellari ; antennis 
lamellatis. 

1372/ Ph. B. Cojfus elinguis, alis deflexis nebulofis, thorace 
poftice fafcia atia , antennis lamellatis. S. in£ 
t. 61, f i>2. 

1373. Ph. B. L # nigram elinguis criftata ; alis candido-pcllu- 

cidis : prirnoribus littera / nigra. Fn. Fridr. 
360. * + 

1374. Ph. B. gibbofi criftata, alis grifeis nigro punctatis, ftriga 

maeulisque flavis : tergo tuberculis duobus. Fn. 
Fridr. 355. * 

1375. Ph. B. Iubricipeda fpirilinguis , alis deflexis albidis ♦ 

punetis nigris , abdomineque quinquefariamv 
nigro - pun&ato. S. inf. t. 24. f. 8> 9\ c « 114» 
f. 2, 3- 

Variat punctis fparfls ; linea punctorum inter- 
rupta tranfverfa, ac punctis binis : altero 
remotiore a?gre confpicuo. 

1376. Ph. B, graminis fpirilinguis al's depreflis grifeis : linea- 

trifurca puncroque albidis. 

1377. Ph. B, %'batrix fpiiilinguis crift.afllj alis incumbentibus 

dentato-erofis rufo-grifeis; 'ftrigis obliquis tribus» 
poftica pallida, punclisque duobus aibis. Fn. 
Fridr. 377, 378. S. inf t. 124. f. I, 2. 

1378. Ph. B. camelina fpirilinguis criftata, alis deflexis denti- 

culatis brunneis : omnibus denticulo dorfali. 

1379. Ph. B. Sannio fpirilinguis alis deflexis luteis ♦ margine 

fanguineo, lunulaque fufca ; infenoribus fubtus 
immaculatis. 

m 3 # No- 120 INSECT: LEPIDOPT: PHAL^NA, 

# 3 # Noctua; alis incumbentibus, antennis fetaceis. 

j^go. Ph. N. Humuli elinguis fulva, antennis thorace brevlo- 
ribus ; maris alis niveis. 

I^gl. Ph. N. Hecta fubelinguis lutea/alis deflexis : fuperio- 
ribus fafciis duabus albidis obliquis pun&ato- 
interruptis. 

J382. Ph. N. fuliginofa fpirilinguis Isevis , alis deflexis rufo- 
fuliginofis punfto gemino nigro : inferioribus 
rubro marginatis. S. inf. t. 57. f. 7» 8« 

I383. Ph» N. nivea fpirilinguis Isevis, alis corporeque albis ; 
antennis linguaque teftaceis. 

^384. ^ n * N. Jacohaa fpirilinguis loevis, alis fufcis : linea 
pun&isque duobus ; inferioribus rubris nigro 
marginatis. 

*385» ?fe && Glyphica fpirilinguis Iaevis, alis patulis fufcefcen- 
tibus : maculis hieroglyphicis nigris ; fubtus 
fafcia atra. 

1386* Sft» !S marginata fpirilinguis lcevis, alis depreflis dilu. 
te cinereis : fuperiorum margine exteriore flavo. 
Larva pilofa maculis viridibus <5c nigris. * -}" 

1387* P fl, N. pallens fpirilinguis laevis, alis deflexis, pallidis 
immaculatis ; marginibus pofticis lubtus nigro 
punclatis. 

1388« Ph* N. rubricollis fpirilinguis kevis nigra, collari pur« 
pureo ; abdomine flavo, S. inf. t. 59. f. 8, 9. 

3389. Ph, N. quadra fpirilinguis lasvis, alis depreflis luteis ♦ 
fuperioribus punctis duobus atro - csrulefcenti- 
bus. S. inf. 29. t. 9, 10. 

J390 Ph. N. / album elinguis ? criftata , alis pallide luteis : 
fupenoribus nebulofis : difco linea nivea un- 
cinata, 1391. INSECT: LEPIDOPT: PHAL^ENA. 121 

I391. Ph. N. pufiufata elinguis : criftata, alis fulvis j maculis 
novem luteis. Fn. Frid. 408. * + 

1392« Ph. N. pacla fpirilinguis criftata alis grifefcentibus ; in» 
ferioribus rubris fafciis duabus nigris ; abdomi- 
ne fupra rubro. S. inf. t. 151. f. 1,2. 

2303. Ph. N. pronuba fpirilinguis criftata , alis incumben^ 
tibus grifeis : inferioribus luteis : fafcia atra fub- 
marginali. Act. nidr. 4, 33. S. inf. t. 195. 
f. I, 2. 

1394. Ph. N. Chryfitis fpirilinguis criftata, alis deflexis : fil- 

perioribus orichalceis fafcia grifea. S. inf. t. ioi# 
f- 2, 3- 

1395. Ph. N. Gamma fpirilinguis criftata, alis deflexis : fiipe- 

rioribus fufcis A aureo infcriptis. S. inf. t. §4. 
f. 5* 6. 

1396. Ph. N. interrogationis fpirilingnis criftata, alis deflexis : 

fuperioribus fufcis cinereisque figno? albo in- 
fcriptis. 

1397. Ph. N. Feftuca fpirilinguis criflatn, alis deflexis ♦. fupe- 

rioribus flavo ferrugineoque variis : maculis tri- 
•bus argenteis. 

1393. Vh.N.meticuIofa fpiriiinguis criftata , alis erofis palli- 
dis : fuperioribus bafi incarnata intra triangu- 
lum fufcum. 

1399. Ph. N. Abfimhii fpirilinguis criftata, alis cinerafoenti- 

bus nigricante fafciatis punclatisque : inferiori- 
bus albidis. 

1400. Ph. N. Vfi fpirilinguis criftata, alis deflexis canis: fupe- 

rioribus characteribus -p nigris. 

1401. Ph. N. Chi fpirilinguis criftata, alis deflexis canis : fu- 

perioribus % nigro notatis. 1403, 122 INSECT: LEPIDOPT: PHALffiNA. 

1402. Pli. Nj Aceris fpirilinguis criftsta, alis deflexis canis i 

fuperioribus lineolis undatis annuloque ovali 
nigris. S. inf. t. 66. £ 8; 9» 

1403. Ph. N. exclamationis fpirilinguis criftata, alis incum- 

bentibus fulcis : lineola atrn, maculaque cordata ; 
inferioribus aibis. P. D, Atl. t. 30. 

1404. Ph. N. aprilina fpirilinguis criftata, alis deflexis : fupe- 

rioribus vsrentibus maculis vsriis atris, poftice 
punctis trigonis. S. inf. t. 92. f. 3. 

1405* Ph. N. hdifica fpirilinguis criftata, alis deflexis ♦ fupe* 
rioiibus abdomineque flavo trifariam nigro pun- 
aato. 

1406. Ph. N. tnrca fpiriiinguis criftata , alis cinereo-rufis : 
ftrigis duabus fufcis lunulaque alba. AcL nidr. 
39. 1. 16. £ 15 ? 

1407« Ph. N. variegata fpirilinguis criftata, alis deflexis canis, 
lineolis undulatis tranfverfalibus confluentibus. 
A&. nidr. 3,40. t. 16. f. 16. * 

1408« Ph. N. umhratica fpirilinguis criftata , alis lanceolatifc 
canis, ftriatis, thoracis valvulis lunatis, 

1409. Ph. N. exfoleta fpirilinguis criftata, -alis lanceolatis con- 

volutis exfoletis dorfo fufcefcentibus, collari con> 
preffo. 

1410. Ph. N» yerbafci fpuilinguis criftata, aiis deflexis obfo- 

letis : marginibus kteralibus fufcis. S. inf» t. 24. 
f. 6, 7. 

141 1. Ph. N. Ccmrna fpirilinguis criftata, alis cmcreis deflexis: 

lineola nigra adjacente tcnuiori albae. 

141 2. Ph. N. gofi&zVflfpirilinguis criftata, alis deflexis * fupe- 

rioribus fufcefcentibus : arcu nigro linea alba 
xnarginato. 1413. INSECT: LEPIDOPT: PHAL^ENA. 123 

14 13. Ph. N. C nigrum fpirilinguis criftnts, alis depreflis cin®- 

reis inacula nigra extus obfoleta lineolaque api- 
cis atra. 

14 14. Ph. N. Brajfica fpirilinguis crifiata, nlis depreffis ci- 

nereo - nebulofis : uncp riigro iupra maculnm 
priorem. 

141 5. Ph. N. Kumicis fpirilinguis ctiftatn, alis deflexis cine- 

reis bimaculatis : litura marginis tenuioris alba. 

1416. Ph. N. oleracea fpirilinguis criftata, alis deflexis: fupe- 

rioribus ferrugineis lunula lutefcente ftriga alba 
poftice bidentata. 

1417. Ph. N. P?// fpirilinguis criftata ? nlis deflexis ferrugitfeo- 

cinereis bimnculatis : ftriga poftica pallida. 

141 g. Ph. N. oculea fpirilinguis criftat-a, alis ferrugineo-griieis 
macula reniformi nivea ; pupilla lunari iutea. 

1419. Ph. N. Atriplicis fpirilinguis criftata, alis deflexis : fu- 

perioribus fufco-nebulofis : iitura flava bilidn. 

1420. Ph. N. triplacia fpirilinguis alis deflexis : fliperioi ibus 

arcu duplici contrario macuiisque tribus glaucis 
intermediis* 

142 1. Pb« N» Traappogpnis fpirilingiiis criftata, alis fuperio- 

ribus fufcis : punctis nigris tribus npproximatis ; 
inferioribus luteis. 

1422« Ph. N. typica fpiriiinguis criftata, alis deflexis fufcefcen- 
tibus : ftigmatibus marginatis, ftrigis pallidis re- 
ticulatls. 

1423. Ph. N.ftava ipirilinguis criftata, nlis omnibus immacu- 

latis, flavis. Fn.Fridr.^o/. * S. inf. 1. 101. f.i>2« 

1424. Ph. N. pratenfis fpirilinguis criftata, alis fufcefcentibus, 

fafciis duabus fufcis : omnibus flibtus flavis : ma- 
cula media nigra. Fn. Fridr. 409. S. inf. t. 163. 
f. 4, 5 ? * + 

Q^2 • I42S« 124 INSECTA. LEPIDOPT: PHAL^NA. 

1425. Vh.N.fecalis fpirilingirs criftata cinerea ; thorace bi- 

pun£tato ; alis ftrigis maculisque tribus ; fubtus 
punclatis. Fn. Fridr. 410. * -J- 

1426. Ph. N. defolata fpirilinguis criftata, alis fafcia media un- 

dulata alba, pnoribus fafciis macula bafeos flava ; 
pofticis grifeis. Fn. Fridr. 411. * 

1427. Ph. N. Jutica criftata, alis grifeis, fuperioribus flrigis 

ferpentibus quatuor fufcis : omnibus margine 
poftico maculatis. Fn. Fridi% 412. * 

1428» Ph» N. heteroclita fubcriftata , capite erucse , antennis 
nullis ; alis albis lineis tranfverfim undatis pun- 
clatisque, marginaljbus nigris.F11.Fridr.413.*-}- 

1429. Ph. N. nocluma fpirilinguis criftata , alis denticulatig 

albidis, fafcia lata (medio macula reniformi lu- 
tefcente) maculisque duabus apicis nigris. * -f- 

1430. Vh.N.hmulata fpirilinguis criftata, alis murinis, fupe- 

rioribus ftrigis tranfverfis dentatis, circulo lunu- 
laque nigris. Roes. inf. 1. ph. 2. *• 44. S. inf. 
t- 28. £ 7> § ? * 

# 4 % Geometra: alis horizontaliter patentibus. 

143 1. Ph. G. lactearia bipecUnicornis , alis angulatis albis , 

immaculatis ; antennis apice fetaceis. A£t. nidrj 
4, 41. 

1432. Ph. G. vernaria pecHnicornis alis fubangulatis virefcen- 

tibus : ftrigis duabus albis repandis ; nntennis 
apice fetaceis. A6t. nidr. 4, 42. S. inf. 1. 122. f. 5» 

1433. Ph. G. amataria peclinicornis alis angulatis, omnibus 

pallidis pulverulentis : ftriga ferruginea recla 
fufcaque repanda. 

1434. Vh.G.fakatat-ia pe&inicornis] alis falcatis glaucis ; an- 

ticis undis fafciaque grifeis pundto fuico. 1435« 


INSECT: LEPIDOPT: PHAL/ENA. 12$ 

1435. Ph. G.fimbucaria fubfeticornis , nlfs caudato-angulatis 

flavefcentibus lineis duabus ; poflicis apicibus bi- 
punctatis. 

1436. Ph. G. putatavia pe£tinicornis, alis angulatis, omnibus 

albis : ftrigis duabus candidis repandis. 

1437. Ph. G. punclaria pectinicornis alis angulatis cinereo- 

grifefcentibus : ftriga ferruginea ordineque tranf- 
verfo punclorum atrorum. 

143$. Ph. G. lacertinaria pectinicornis alis erofis lutefcentibus 
poftice faturatioribus : lineis duabus punctoque 
fufcis. 

I439. Ph. G. Alniaria pectinicornis alis erofis flavis, fufco pul- 
veratis : ftrigis duabus fufcis. 

1440» Ph. G. Trunaria pectinicornis , alis fubdentatis luteis 
fufco-pulverulentis : anticis lunula fufca. 

1441* Ph. G. pennaria pe&inicornis, alis rufefcentibus : ftrigis 
duabus fufcis punctoque fubterminali nigro cen- 
tro albo. 

1442. Ph. G.. elinguaria pecHnicornis alis flavis : anticis fafcia 

lata lutea : medio puncto nigro. 

1443. Ph. G. atomaria pe£tinicornis alis omnibus lutefcenti- 

bus : fafciis atomisque fufcis. 

1444. Ph. G.fafciaria pe£Hnicornis, alis omnibus rufefcenti- 

bus : fafcia lata, ferruginea margine albo. 

1445. Ph. G. Betularia pectinicornis, alis omnibus albis, fub- 

fafciatis atomisque nigris ; thorace fafcia atra. 

1446. Ph. G. puheraria pe£Hnicornis, alis omnibus teftaceo- 

pulverulentis : fnfcia lata ferruginea, fubtus pur- 
purafcenti-ferrugineis. Act. nidr. 4, 43. 

1447. Ph. G. Wavaria pectinicornis , alis cinereis : anticis 

fafciis quatuor nigiis abbreviatis inaequalibus. Fn. 
Fridr. 434. viduaria. S. inf. t. 53. f. j. 

Q.3 1448* 126 INSECT: LEPIDOPT: PHAL^ENA. 

J448* Vh.G. pnrpuraria peBimicovms alis luteis margine an- 
ticarumque fatciis duabus purpureis. S. inf. 
t. 173; f. 5, 6. 

$449* Ph. G. pufiria pectinicornis, alis omnibus niveis : fupra 
ftrigis tribus obfoletis. P. D. Atl. t. 30. 

1450. Ph. G. papilionaria peclinicornis alis omnibus viridibus 

fubrepandis : ftriga fefquialtera, pallida. 

145 1. Ph. G. clefoliaria peftinicornis , alis fubgrifeis medio 

albis puncto lituraque poftica nigris; femina apte- 
ra. Fn. Svec. 1238. 

£452. Ph. G. tnargaritaria fubpectiniformis,alis margaritaceis .* 
fafcia rivulari lutefcente : extremitatibus fufcis. 
Fn. Sv. 1249. 

3:453. Ph. G. quadrifafiaria pectinicornis, alis grifeis, fafcia 
fufca undata punclo atro. Fn. Svec. 1253« 
Hx tres in Syftemate Linn. omirTse funt. 

3:454. Ph. G.Jirigaria peciinicornis, alis omnibus albis : ftri- 
gis utrinque tribus obfoletis. Sc. Carn. 542. * 

£455» ^ n * ^* Matronaria pecUnicornis alis undatim fafciatis ; 
anticis -cinereis fufcisqae , iitura anguio apicis 
inferiori ; pofticis cinereis. Fn. Fridr. 433. * 

S. inf t. 12. f ij 2? 

1456. Ph. G. faginaria fubpecHnicornis alis dentato-erofis , 

fulvis : anticis ftrigis duabus tranfverfis fufcis *, 
pofticis unica. * -\- 

1457. Ph. G. Cbaropbyllata feticornis atra , alis erectis : anti- 

cis apice albis. 

1458» Ph. G. Grojfulariata feticornis, alis albidis maculis ro- 
tundatis, nigris : anticis ftrigis luteis. D. Snare- 
Qrm: larva. S. inf. t. 67. f. i> 2. 

I455J. Ph. G* Cratagata feticornis alis flavifllmis : ariteriori- 
bus inacuiis coftahbus tribus ferrugineis : me- 

dia INSECT: LEPIDOPT; PHALJENA. 12? 

dia fubargentea. Act. nidr. 3, 34,. S. inf, 
t. 163. f. 2, 3. 

1460* Ph. G. Cbenopodiata feticornis , alis anticis teftaceis ♦ 
fafciis tribus grifeis puncto prominulo apicis li- 
neola fupra fufca. 

1461« Ph. G. comitata feticornis alis anticis flavefcentibus • 
fafciis tribus grifeis punclo apicisque lineola u- 
trinque fuica. S. inf. t. 5 1. f. 8, 9. 

1462. Ph- G. Cbaropbyllata feticornis atra, alis erectis : anti- 

cis apice albis. 

1463. Ph. G. undulata feticornis, slis cmnibus fupra ftrigis 

confertiffimis tranfverfis undulatis fufcis. 

1464. Ph. G. prunata feticornis alis grifeis : arirrcis fafciis du.a- 

bus pallidis repandis : pofiica femiterminali. 

1465. Vh.G.trijiata feticornis, alis omnibus nigris albo fuh- 

undatis : fafciis duabus albis undatis nigro pun- 
ctatis. 

1455. Ph. G. Alchemillata feticornis, alis canefcentibus : anti- 
cis undatis : fafcia nivea cinereo undata , iineo- 
laque intra apicem. Act. nidr. 4, 45. 

1467. Ph. G.lnUneata feticornis alis omnibus luteis teftaceo- 

undatis : fafcia repanda margine fufco alboque. 
Act. nidr. 4, 44. S. inf t. 12. f. 4? 

1468. PV G. averfata feticornis alis pallidis ; flriga bafeos 

fafciaque rnedia puncloque fufcis. 

1469. Ph. G ? feticornis , fpirilinguis, corniculis duobus re- 

curvis bafi criftatis \ alis plano incumbentibus. 
N. Forvalde. St. S. 19O) 9. 

1470. Ph. G. baftata feticornis alis omnibus nigris albo ma- 

culatis, fafciis duabus aibis immaculatis, haftato* 

dentatis. H7*> 128 INSECT: LEPIDOPT: PHAL^ENA. 

1471. Ph. G. marginata feticornis, nlis omnibus albis : mar- 

gine exteriore limbo fufco interrupto. 

1472. Ph. G. oceUata feticornis , alis albidis : anticis fafciis 

duabus fufcefcentibus maculaque apicis ocellari 
didymn. 

*473* ^ 1, ®* fl u $ unta ^ticoinis, alis cinerafcentibus : anticis 
fafciis abbreviatis tribus fufcis. Ac~t. nidr. 3, 35. 
S. inf. t. 123. f. 6. 

1474, Ph. G. incanata feticornis alis omnibns canis poftice 
ftriga alba repanda difco margineque nigro pun- 
ciatis. 

*475* ^ 1 " ^* remutata feticornis alis flavefcentibus ; ftrigis 
tribus fufcis, punclo margineque poftico nigro- 
punclato. 

1476. Ph. G. ftrigilata feticornis alis cinereis, poftice ftriga 

tranfverfa reela pallida. 

1477. Ph. G. didymata feticornis alis albidis obfolete cinereo 

bifafciatis : pofteriori macula fufca biloba. 

1478» Ph» G. reciangulata feticornis alis viridibus fufco-fub- 
fafciatis. 

"*479* ^h. G. urtkata feticornis alis albis, fufco fafciato-macu- 
latis, thorace anoque flavis. S. inf. 1. 119. f. 1,2. 

1480« Ph. G. Nymphaata feticornis alis cinereis , omnibus 
conformiter albo maculatis, reticulatis. 

I48l« P» G. Potamogata feticornis alis cincreis albo maculatis : 
anterioribus obfoletius reticulatis. S. inf. t. 1 89. 
f. 4, 5. 

1482. Ph. G. Lemnata feticornis alis albis: pofticis fafcia ter- 
minaii nigra punclis : quatuor albis. 

X483. Ph. G. brumata feticornis, alis grifeo-fufcis , ftriga ni- 
gra, poftice paliidioribus - 3 femina aptera. 

1484* INSECT: LEPIDOPT: PHALENA. 129 

1484« Ph. G. ahevnata feticornis, alis dentatis, fafciis albis 
nigricantibusque alternis : firiga lnarginali du- 
plici undulata. Fn. Frid. 452. * + S. inf. 
t. 126. f 2. 

1485« ¥h. G. teffidata feticornis, alis omnibus margine teffu- 
lato, difco cinereo : fubtus lutefcentibus : firigi§ 
undulatis albidis. Fn. Fridr. 453. * -f- 

1486. Ph. G. ftrigata feticornis alis viridibus ftrigis duabus 
albis margine teflblato. Fn. Fridr. 454. * 

1487« Ph* ^. updaia feticornis alis glaucis : ftrigis tribus 
undatis, interruptis, albis, margine nigro teffu- 
lato. * -{- 

1433. Ph. G. pafcuata ieticornis alis albis: fupra ftrigis quinque 
fublutefcentibus, fubtus tribus nigricantibns pun- 
ctoque difci nigro. * -[- 

1439. Ph. G. ochrata feticornis alis albo-flavefcentibus • anti- 
cis ftrigis unduiatis 2 — gj pofticis punclo difci 
fufco. Scop. inf. 567. Geofr. inC« 2. Ph. 87. * 

1490. Ph. G. flexuata feticornis alis murinis : anticis lineis 

tranfverfis tribus : media flexuofa ; omnibus fub- 
tus flrigis duabus punctoque diici obfcurs, * + 

1491. Ph. G. dtiplicata feticornis alis fiavefcentibus macula 

media ocellari didyma nigra ; margine pofKco 
fufco. * + Strigse dux obfcurae, undulatse in 
quibusdam. 

1492. Ph. G. O Miata feticornis alis aibidis ftrigis quatuor ci- 

nereis : fecunda in figuras literatum O M cur- 
vata. * -j- 

1493. Ph. G. albata feticornis , alis anticis luteo-fufcis bafi 

apiceque ferrugineis ; pofticis cinereis fhiga du- 

plici aiba. * -{- 

Grasfidrilde nom. Ph. gcom. Island. 

R % 5 # To- i 3 o INSECT: LEPIDOPT: PHAUENA; 

| 5 | Tortrices: alis ad angulum acutum deflexis. 
jaq/l. Ph. Tov.fafciana alis fufco-cinerafcentibus : fafcia alba« 

1495. Ph. Tor. uncana aiis fufcis margine exteriori albido, 

medio ramum recurvum album introrfum ex- 
ferente. 

1496. Ph. Tor. Frafmana alis fuperioribus viridibus : ftrigis 

duabus obliquis flavis, margine poflico antennis 
pedibusque fulvis. 

J497* ^ 1, ^ 01 * viriduna alis rhombeis : fuperioribus viridibus 
immaculatis. 

I498* P^* Tor. clorana alis rhombeis: fuperioribus viridibus 
margine albido. 

1499. Ph. Tor. Oporana alis fuperioribus ferrugineis grifeo 
macuiatis reticulatisque. 

1500» Ph. Tor. hamana alis fuperioribus flavis puncto litura- 
que poflica hamata ferrugineis. 

1501. Ph. Tor. Xylofter.na alis fuperioribus teflaceis ; cruce 
communi ferru°:mea. 

SJ 

1502» Ph. Tor. pcearia aiis fuperioribus grifeo nigroque va- 
riis : dorfo ferrugineis. 

1503. Ph. Tor. Rofana aiis fuperioribus tefraceo-reticulatis : 
fafcia grifea obiiqua. ' 

1504« "Ph.Tor.fufana alis fuperioribus teflaceo-fufcis imma- 
cuiatis. 

Komen fufcana Ideam hujus Tortricis apprime 
exprirnentis reftituendum ; tale enim iis,qua? 
ex appeliativis illuftrium quoque Naturae 
eonfultorum defumuntur, na? obfcurorum 
hominum prai-ferendum. Character cujusvis 
animalis antiquior quovis hominis. 

1505. Ph. Tor. Avellana alis fuperioribus teftaceis : fafciis fer- 
rugineis fefquitertiis. 

150& INSECT: LEPIDOPT: PHAL/ENA. 131 

150^. Ph. Tor. arcuana alis luteis ; fafciis tribus arcuatis, ma- 
cula nigra tripunctata , lineolisque duabus ar» 
genteis, 

1507. Ph. Tor. Lecheana alis fuperioribus luteis j characteri- 
bus I L, thoraceque nrgenteis. P. D. Atl. t. 30 ? 

1508- Ph» Tor. For/kaleana alis fuperioribus flavis Juteo-reti- 
culatis : medio liturs fufcefcente. 

1509. Ph. Tor. Bergmanniana alis fuperioribus luteis flavo 

punctatis : fafciis quatuor argenteis : tertia bifida. 

15 10. Ph. Tor. Holmiana alis fuperioribus iuteo-ferrugineis : 

macula marginali trigona, argentea. 

15 II.' Ph. Tor. Rolandriana alis fuperioribus pallide teftaceis : 
ftrigis ferrugineis inferne antrorfum verfis. 

15 12. Ph. Tor. Wahlbomiana alis luperioribus cinereis: fafciis 

duabus fufco-nebulofis litura poftica obfoleta , 
palpis obtufis. 

15 13. Ph. Tor. Solandriana alis fuperioribus pailidis : macula 

communi dorfali ferruginea. 

15 14. Ph. Tor. Alftr emi ann alis albidis : fuperioribus macula 

medio laterali fufco-ferruginea. 

15 15. Ph. Tor. Logiana alis fuperioribus canis : atomis nigris 

fparfis : inferioribus exalbidis. 

15 16*. Ph. Tor. Modeeriana alis fuperioribus flavefcentibus : 
macula marginali pofterius fufca. 

15 17. Ph. Tor. Heracleana elinguis recurvicornis , alis grifeis 
punclo fufco, thorace flavo. 

15 18« Ph. Tor. Miana alis omnibus argenteis : fuperioribu$ 
limbo fufco : lineaque undulata argentea. Fn. 
Fridr. 472. * + 

15 19. Ph. Tor. Koenigiana alis omnibus grifeis politis : infe* 
rioribus ftriga undulata. Fn. Fridr. 473. * -{- 

R 2 1520» 132 INSECT: LEPIDOPT: PHAL/ENA. 

1520. Ph. Tor. albana alis omnibus albis : inferioribus apice 
fafcia fufca. Fn. Fridr. 474. * -f- 

15 21« Ph. Tor. Wulfeniana alis nigricantibus : anticis punclis 
argenteis ; pofticis litura utrinque nivea. Scop. 
inf. Carn. 590. * 

1522. Ph, Tor. Lambergiana alis nigricantibus maculis obfcu- 

ris plumbeis. Sc. Carn. 589. * 

1523. Ph. Tor. Viduana alis albo-cinereis: fafciis obliquis ma- 

culaque marginali nigro punclata grifeis, An 
Rubiana Sc. Carn. 585. * 

1524. Ph. Tor. Funerana alis atris maculis albis : fuperioribus 

tribus , inferioribus duabus. Acr. nidr. 4, 46. 
t. 16. f. 17. 

1525. Ph. Tor. miniana alis fuperioribus miniatis • nodulo 

difci candido, triangulo marginali rufo. * -\~ 

I525» Ph. Tor. circulana alis fulvefcentibus : macula dorfali 
communi ferruginea, ftriga alba cincta. * + 

J527. Ph. Tor. penniferana alis fexpennibus cinereis : fafciis 
duabus punctisque marginalibus nigris. Frisch. 
inf. 3. t. 10. * 

1528» Ph. Tor. aureana alis omnibus utrinque fufcis, margi- 
neque poftico iatiufculo, aureo. * -[- 

X529. Ph. Tor. graminana alis omnibus utrinque cinereo- 
fufcis ; bafi maculis, rHfco lineis, nltera bifida , 
altera curvata, tranfveifis, albis. * + 

# 6 # Pyralides : alis ad angulum obtufum deflexis. 

J530» Ph. V.farinalis palpis recurvatis , alis politis fufcefcen- 
tibus : ftrigis repandis albidis area interjecta 
glauca, 

J53L Ph. P. glaucinalis palpis recurvatis, alis glabris glaucis : 
iingis duabus fiavis arcuatis, remotiflimis. 

J532. INSECT: LEPIDOPT: PHAL^NA. 133 

1532. Ph. P. barhalis palpis brevionbus, antennis peclinatis, 

femoribus anticis barba porrecla. P. D. Atl. t. 30. 

1533. Ph. P. tentacularis palpis porrectis longitudine anten- 

narum pectinatarum , alis omnibus cinerafcenti- 
bus : ftrigis tribus ©bfoletis. 

1534. Ph. P. prohofidalis palpis porrectis approximatis tho- 

race longioribus , antennis pectinatis , alis gri. 
iefcentibus , ftrigis ferrugineis. 

1535. Ph. P. forficahs alis glabris paliidis, ftrigis ferrugineis 

retrorfum obliquatis lituraque anterioris. 

1536. Ph. P. vertkalis alis glabris pallidis fubfafciatis, fubtus 

fufco undatis. 

*537* ^h. ¥ , pnguimlis palpis recurvatis elinguis , alis cine- 
reis : margine craffiore nigro fubfafciato. 

1533. Ph. P. purpuralis alis fufco purpurafcentibus, omnibus 
luteo maculatis. 

1539. Ph. P. duplaris alis fuperioribus cinereo-nebulofis : me- 

dio punctis duobus atris parallelis. 

1540. Ph. P. verrucalis palpis porrectis ; alis albis lineis dua- 

bus nigris arcuatis ; verrucis tribus. Fn. Fridr. 

4«4- * + 
% 7 Tinea : alis convolutis. 

1541. Ph. Tin. colonella alis oblongis cinereis : punctis duo- 

bus atris ante ffrigam curvam, undulatam ob* 
foletam. 

1542. Ph # Tm. Evo7ij?nella alis fuperioribus albis ; punclis 50 

nigris ; inferioribus fufcis. 

1543. Ph. Tin. Padella slis fuperioribus lividis : punclis 20 

nigris; inferioribus fuicis. S. inf. t. 145. f. 2>3» 

1544. ^h* Thi. Pinetella alis fuperioribus fiavis ; maculis dua» 

bus argenteis; anteriore oblonga, pofteriore ovata. 
R 3 1545. i 3 4 INSECTA. LEPIDOPT: PHAL^NA. 

1545. Ph. Tin. pafcuella alis fuperioribus pallidis ; linea ma- 

culisque duabus oblongis albiflimis. 

1546. Ph. Tin. pratella alis fuperioribus albidis : linea albiffi- 

ma poftice ramofa ; apice ftriis obliquis. 

X547. Ph. Tin. nemorella alis albidis incurvatis : fuperioribus 
punclo nigro. 

X548. Ph. Tin. CynosbateUa alis grifeis antice albidis, thorace 
criftato. 

1549. Ph. Tin. culmeUa alis fuperioribus albidis excavato-ftria- 
tis punclis nigris 7 ciliisque niientibus. 

J550. Ph. Tin. fceneUa alis fufcis ; maculis albiflrunis : ante- 
riora falcata, pofteriore reniformi. 

J55 1. Ph. Tin. veflianeUa alis cinereis cofta albis , apicibus 
afcendentibus plumofis ; palpis recurvatis. 

1552. Ph.Tin. tapetzella alis nigris poftice albidis, capite nireo. 

1553. Ph. Tin. pellionella alis canis medio punclo nigro; capi- 

te fubgrifeo. Acl. nidr. 4, 4$. 

J554. Ph. Tin. vitella alis cinereis : vitta dorfali communi ni- 
gra, margine poftieo atro-punclato, 

1555. Ph. Tin. LappeUa alis pallidis puncto nigro, apice afcen» 

dentibus. 

1556. Ph. Tin. granella alis albo nigroque maculatis ; capite 

albo. , 

1557. Ph. Tin. arbutella aiis fanguineis : fafciis argenteis te- 

nuiftimis. 

I553. Ph. Tin. cincteUa alis nigris : fuperioribus fafcia lineari 
argentea tranfverfa. Act. nidr. 4, 53. 

1 5 59» Ph. Tin. lutarella alis corporeque luteis immaculatis. 

J560. Ph. Tin. tejfella alis nigris: fafciis duabus aibis remo- 
Uilimis teflellatis, A&. nidr. 4, 45. 

1561. INSECT: LEPIDOPT; PHAUENA. 13 j 

1561. Ph. Tin. bicoftella alis lanceolatis cinereo-albidis cofta 

longimdinali fufca margine niveo. 

1562. Ph. Tin. Xyloftella alis cinereo-fufcis: vitta dorfaii com>' 

muni albo-flavefcente abbreviata. Acl. nidr*^, 50* 

1563. Ph. Tin. cinerella alis fufco cinereis immaculatis nitidu* 

lis ; palpis corniformibus. 

1564. Ph. Tin. elongella alis linearibus teftaceis ; antennis me« 

diocribus. 

1565. Ph. Tin. punctella alis fuperioribus linearibus teftaceis i 

punctis ^fufcis. 

1566. Ph. Tin. leucotella alis nigricantibus : fafciis 2, pojfte- 

riqre obfoletiore capiteque albis , palpis reflexis» 

1567. Ph. Tin. trigonella alis fufcis : macula communi dorfall 

duplici alba. trigona. Acr. nidr. 4, 51. 

1568» Ph. Tin. tertianella alis cinereis : fafciis obfcurioribug 
fefquitertiis„ 

1569. Ph. Tin. fufcella alis fufco-cinereis : fuperioribus pun- 
clis duobus anoque fubtus macula higris. 

l 57°* ?h. Tin. gemmella z\is nigro, albo, argenteoque nebu- 
lofis, capite aibo. 

1571. Ph. Tin. bracteUa alis nigris macula marginali , antice- 

que luteo-aureis. 

1572. Ph. Tin. porrectella aiis albicantibus ; antennis porre- - 

6tis, approximatis longitudine corporis ; palpis 
recurvis. 

1573. Ph. Tin. argentella tota argentea, antennis fufco an- 

nulatis. 

1574. Vh. Tin. pruniella alis fulvis, capite dorfo thoracis, li- 

neaque marginis interioris fuperiorum longitu» 
dinali nivea, medio interrupta. 

1575» 136 INSECT: LEPIDOPT: PHALJENA. 

,4575. Vh.Tm.ftapella.GXis nigiis, maculis tribus fulphureis. 
P. D. Atl. t. 30. 

1576. Ph. Tin. Fomonella alis nebulofis poftice macula ru- 
bra aurea. 

J577. Ph. Tm.firobiktta alis fufcis argenteo-undatis ; inferio- 
ribus fufcis, margine albo. 

J-578* ?h« Tin. Turionella alis grifeo-aibis , nitidulis , tho- 
race luteo. 

1579. Ph. Tin. Cembrella alis fufcis, atomis albis irroratis. 

1580. Ph* Tin. Refinella aiis fufcis : fafciis cinereo-argenteis. 

1581* Ph. Tin. cflptttftfrt alis nigris: maculis tribus fiavefcenti- 
bus, capite luteo. 

1582» Pb» Tin. pedetta alis fuperioribus linearibus luteis : 
fafciis 3 fufcis ; pedibus pofticis tranfverfe ex- 
tenfis. 

1583. Ph. Tin. Calthetta atra alis fupeiioribus totis aureis , 

capite ferrugineo. 

1584. Vh.Tm. FetiverellaoXis fubgrifeis litura dorfali flava, 

apiceque puncris tribus nigris. 

1585* Ph* Tin. Swammerdamelh antennis longiffimis ; alis 
flavefcentibus, pallidis, immaculatis, A£l. nidr. 
3, $6. 

1586. Vh.Tin.Reaumurelh antennis longiflimis, alis nigris 
extrorfum deamatis. 

1587« Ph.Tin. Degcerelh antennis longiflimis, alis atris : fafcia 
argentes. 

Variat antennis longitudine alarum nigris fub- 
pilolis apicem verfus albis, glabris, 

1588» Vh. Tm. Mouffeteh imtenms brevibus albo annulatis ; 
alis lividis : atomis obiongis fufcis. 1539» INSEpT: LEPIDOPT: PHAL/ENA. 137 

15 89. Ph. Tin. Frifchella antennis mediocribus apice albis, 
alis fufco-auratis. 

1590. Ph. Tin. Goedartella alis auratis : fafciis % argenteis ; 

priore antrorfum, pofteriore retrofum arcuata. 

1591. Ph. Tin. Rhediella, alis nigris apice fulvis : ftrigis in> 

terruptis argenteis. 

1592. Ph. Tin. Roefella aiis nigro-auratis : pun£ti$ 9 argenteis 

convexis fubmarginalibus. 

1593. Fh. Tin. Harrifella alis aureo-argenteis apiee obtufo 

uflulato, fubocellato. 

1594. Ph. Tin. Jtmgiella alis fufcis : maculis feptem albis du« 

plicatis : tertia fafciaii ultimaque fimpliei. 

1595. Ph. Tin. angulella alis cineieis lanceolatis : fuperiori- 

bus angulis duobus argenteis, lineolaque apicis 
nigra. * -J- 
1595. ¥h. Tin. Haubetella al\s anticls ciliisque albis; poflids 
utrinque, anticisque fubtus, nigro-cinereis. * «-{- 

In memoriam reverendif. a?d. St. Pctri antift. D. 
E. Hauber, qui vitam in contempiatione ope- 
rum divin. , quam mihi <Sc omnibus fedulo 
commendavit, confumfit. 

Ph. Tin. alhella alis totis albis ciiiatis : oculis nigris, 

Geofr. inf. Tin. g. * 
Ph.Tin. Goezella alis fulvefcentibus : fuperioribus frrlga 

longitudinali communi flava ; linea marginis in- 

ferioris alba. * -f- 

1599. Ph. Tin. Lupulella alis fulvefccntibus j fafcia marginis 

fuperioris incurvata , maculaque inferioris fla- 
vis. * -f- 

1600. Ph. Tin. Filkella alis fuperioribus apice in acumeti ere- 

c"tis, fufcis ; linea dorfali communi medio diver- 
gente, antennis pedibusque albis. * -[- 
I6*QI» Ph.' Tin, Wiedemanella alis fulvis, fafciis maculisque 
albis ; lineis punclisque cseruleo-argenteis. Fn. 
Fridr. 519. * -{- 

S 1602* I3 8 INSECT: LEPIDOPT: PHAUENA. 

16.02» Ph. Tin. obliqutUa alis plumbeis : fafciis duabus oblU 

quis albidis, margiire infimo albo nigroque tefli*. 

lato. Fn. Fridr. 520. * + 
1603. Ph. Tin. M&Jiingella alis flavis linea maculisque niveil. 

Fn. Fridr, 421. * 
2 604. Ph. Tin. LudvigeJJa alis grifeis : bafi priorum macula 

magna margine extimo triangulari parva fufca* 

Fn. Fridr. 522. * 

1605. Ph. Tin. HehenjireiteUa alis fubfufcis priorum maculis 

tribus obfcuris umbraticis. Fn. Fridr. 523. * 

1606. Pb. Tin. auratella alis auratis, antennis annulo argen- 

teo. Ach nidr. 4, 54. * f 
i6o6,b. Ph. Tin. irrorella alis luteis: fuperioribus punflis 
nigris trifariis. I. Meelfluga. 

1607. Ph. Tin. ciliatella alis linearibus : anticis atomis nigiil, 

maculisque fparlis luteis ; poftici fterciliatis. * 4" 
l9l Alucita : alis digitatis. 

1608. Ph. Al. monodaclyJa alis patentibus linearibus indivifis. 

1609« Ph« Al. didactyJa alis patentibus fiflis fufcis, ftrigis al- 
bis : anticis bifidis, pofticis tripartitis. S.inf t.^S^ 

16 10» Ph» Al. tridactyla ? alis patentibus fiffis , grifeis : ma- 
cula fufca, lineaque apicis traniverfa alba ; pofti- 
cis tripaititis. 

l6l I. Ph. Al. teJferodaciyJa alis patentibus fiflis, cinereo ne- 
bulofis, pofticis fufcis. P. D. Atl. t. 30 ? 

16 12. Ph. Al. tetradaciyJa alis patentibus fiffis flavefcentibus. 

16 13. Ph. Al. pterodactyJa alis patentibus fiflis, teftaceis : pun- 

ao fufco. P. D. Atl. t. 30. 

1614« Ph. A\. pentadactyJa alis patentibus fiflis quinque par- 
titis niveis : di"gito quinto diftin&o. 

1615. Ph. Al. heterodactyJa alis patentibus fiflis, nigris, ma- 

culis albis : anticis bifidis , pofticis tripartitis. 

Fn. Fridr. 530. * 

4. NEU- INSECT: NEUROPT: LIBELL: 139 

4. NEUROPTERA. ^ 

# Alis horizontalibus. 

1616* LIBELLULA W-maculata alis pofticis bafi omnibus- 
que medio antico macula nigricante.^N. A6h 
N. C. T. 3, 123, 1. 

Variat a. macula marginali umbrata; oculis fufcis 
fex-punctatis. b. macula marginali nebu- 
lofa ; abdomine pellucido. c. macula mar- 
ginali media, oceilata. d- macula margi- 
nali media , duplicata ; abdomine aequali. 
e. macula raarginali media duplicata&pun- 
ftata; abdomine attenuato. S. inf.t.9.f.i3. 

1617» L.flaveolata alis albis bafi luteis. N. A. N. C.3, 124» 1% 
a. alis albis bafi maculaque marginali luteis. S.inf. 
t. 125. f. I. b. alis albisbafi maculaque 
marg. & media fuperiorum luteis. c. olis 
fllbis bafi maculaque marg. <5c media omnium 
luteis. S. inf. t. 4. f. 1. 

l6i8» L. vutgata alis albis, corpore fufco : cauda fimplici. 

1619. L. ruhkunda alis tantum pofticis bafi nigricantibui. 

N. A&. N. C. T. 3.. 124,4. 

a. macula marg. ferruginea. b. ntacula marg. atra» 

1620. L. deprejfa alis omnibus bafi nigricantibus : thorace li- 

neis duabus flavis ; abdomine depreflb lanceolato 
lateribus flavefcente. S. inf. t. 52. f. 1. 

1621. L. vulgatijfima thorace ftrigis o&o flavicantibus. S. in£ 

t. 6. f. 5. 

1622. L^canceUata alis bafi immaculatis ; abdomine, dorfo, 

lateribusque interrupte luteis. A&. C. c. 124, 7. 

1623. L. anea viridi inaurata , alis pallidis , pedibus nigris* 

S. inf. t. 182. f. 1. 

1624. l**forcipata thorace nigro • chara&eribus variis flavefcen* 

tibus. A.C.i.c. 10. S ini.t.i6o.f.i; t.ig6.£i* 

S d 1625. 140 INSECTA. NEUROPT: LIBELL: 

1625. L. YW-fafciata thoracis lateribus lineis quatuor Iuteis. 
A. C. 1. c. 125, 9. D. Fandens Ride-Heft. 

a. alis glaucefcentibus, thoracis lineis quatuor 
flavis, A£t. nidr. 3, 3$. t. 6. £ 9* L.gran. 
dis Linn. b. alis albidis, abdomine rufo- 
fufco ; dorfo bafeos triangulo fulvo. c. alis 
totis albidis , abdomine rufo-fufco : dorfo 
bafeos fex lineis inaequalibus^nigris. d. alis 
albidis; abdomine punclis, maculis, lineis- 
que diverficoloribus variegato. e. alis fla- 
vefcentibus ; abdomine juxta bafin attenua- 
to. S. inf. t. 60. f. 1. f. alis flavefcentibus; 
abdomine bafi craflb. S. inf. t, 2. f. 4. Spe- 
cies, varietates, an fexus diverfus ? 

t626» L. cyanea oculls caeruleis ; thorace lineis lutcis; abdo- 
mine variegato. A. C. 1. c. 127, 12. * 
a. alis albidis ; puncto marginali nigro ; lineis 

fex thoracis fulphureis. S. inf. t. 6. f. 10. 

b. alis lacleis macula marg. fulva ; fafciis 

octo thoracis fulphureis. 

%6vf» L. Havnienfis alis bafi margineque fuperiori aureis; tho. 
racis lateribus fexfafciatis ; abdomine nigro, lineis 
punclisque fulphureis. A, C. 1. c. J27, 13. S.infc 
167. f. 4. * + 

16*28. L. pratenfis slis hyalinis; thoracis lateribus fafciis viren- 
tibus oclo, antice tribus fufcis. L. c. 128514« * + 

1629« L.fulva alis bafi fulvefcentibus : macula marginali ni- 
gra; thorace abdomineque fulvo. L.ci29>20.*-(- 

1630. L. triedra nigia maculis flavis ; abdomine triangulari, 

L. c. 129, 19. * + 

Variat alis omnibus , alis pofticis , alis nullis 
bafi flavis. 

163 1. L.fquamata alis albidis punSto marginali lutefcente ; 

lineis thoracis quatuor caeruleis, L.c. 130,22. * + 

1632. L. Sanguinea alis hyalinis pun&o marginali feirugineo ; 

dorfo fanguineo. L. c. 12B1I5. * 

J633. INSECT: NEUROPT: LIBELL: 141 

1633« L. variegata alis hyalinis puncto marginali ferrugineo ; 
abdomine flavo rubeoque variegato.L.ci28>i6-* 

1634. L. rubra alis pofticis bafi lata macula flavefcente ; tho- 
race abdomineque cylindrico rubro. L.ci28>i7« 
S. inf. t. 92. f. 1. * -J- 

■ 1635, L. Fridrichsdaknfis alis prioribus linea : pofticis macula 
bafeos nigricante; abdomine depreffo carruleo. 

a. abdorninis maculis lateralibus concoloribus , 
obfoietis b, abdominis maculis lateralibus 
flavis. S. irif. t. 106. f. 1. 

Varietas b. mihi rariffima femel tantum obvia , 
a. vero vulgatiffima* 

1636. L. Frumenti alis albis puncto marginali nigricante ; ab- 

domine fubluteo : linea interrupta laterali nigra. 
A. C. 1. c. 129, 18« s - inf. t. 137. f. 1. 

1637. L» parvula nigfa, maculis luteis ; abdomine fubcylin- 

drico. * -j- 

Inter minores ; variat alis bafi nigricantibus 6z 
immaculatis. 

Alis erectis. 

1638. L. Virgo alis ereclis , coloratis. A. C. 1. c. 130, 23. 

a. alis luteo-fufcis, margine immaculatis; corporc 
fericeo nitido. S. inf t. 48. f. 2. b. nlis 
fubfufcis : pundlo marginali albo ; corpore 
viridi caeruleo. Gr. Tukturfak. S. inf. t. 44. 
f. 6. c. alis inaurato fufcis : macula nigra; 
corpore fericeo, nitido. S. inf t. 43. f. 3, 

1639. L. Puella alis ereclis hyalinis. A.C. 1. c. 130, 24. 

a. alis punclo margjnali fufco ; corpore fericeo. 
S. inf. t. 116. f. 1- b. alis p. inarg. fufco ; 
corpore incarnato. S. inf. t. 48. f. 1. c. alis 
p. marg. nigro, corpore fericeo. S inf. 1 16»- 
£5. d„ alis p. marg. nigro ; corpore caeru. 
leo cinereoque alterno. S. inf. t. 120. f. 5* 
e. alis p. marg. albo ; corpore fufco nigro- 
que alterno. f. alis p. marg. fqfgo ; cor- 
pore fericeo xneo ; maculis viridibus. S. inf, 
S 3 U iz* 14* INSECT: NEUROPT: EPHEMERA. 

t. 12- f. 9. g. allsp. marg. rufo; corpore 
plumbeo : maculis cseruies. h. alis p. m?rg. 
albo ; corpore fericeo, sneo, apice carruleo. 
S. inf. t. 121. f. 4, 5. 
P, Guld-Smed. N. Orm-Styng. nom. gen. 

# Cauda trifeta. 

1640. EPHEMERA Danica cauda trifeta, alis pallide aureis, 
maculatis. Fn. Fridr. 554. S. inf. t.9. f. 5, 6. * 

J641. Eph. vulgata cauda trifeta, alis nebulolo-maculatis. 

1642- Eph. marginata cauda trifeta ; alis hyalinis, linea verfus 
apicem umbratica. S. inf. t. 42. f. 7. 

Sub meridiem 2 1 Maji in copula offendi ; mnr 
differt a famina appendiculis caudae qua- 
tuor, majoribus curvatis ; tuberculis duo- 
bus, magnis, fufcis fupra oculos, ac macnla 
ilarum marginali, oblonga, obfcura. Ha?c 
tubercula maribus (non tamen omnibus) 
/ propria, au£toribus ftemmata perperam di- 

cuntur, vera euim ftemmata five ocelli non 
fupra, nec ante fed inter oculos maris oeque 
ac fceminx punfta tria, glabra nitida, in 
triangulum difpofita. 

l$4V Eph. plumofa diptera cauda trifeta : fetis corporis longi- 
tudine; alis albis: margine crafliore obfcuro.*-{- 

Mas & fcemina haud differunt ; fetae ope lenticula 
utrinque plumoia: videntur. 

1644- Eph. minima diptera cauda trifeta : fetis corpore quintu- 
plo longioribus ; alis albis : margine crafliore 
obfcuro. * + 

Setae fubtiliflimiE vifum fere fugientes, paucis mo- 
mentis , infecto acicula punclo , rigorera 
v amittunt & crifpantur. 

% # Cauda bifeta. 

1S45* £$h.fulphurea rlava, caudabifeta^; oculis nigris. * + 

1646. INSECT: NEUROPT: EPHEMERA. 143 

1646. Eph. gemmata cauda bifeta unciali ; alis hyalmis , nxU 

culatis, abdomine annulis luteis. Sc. carn. 684» 
Geofr. inf. a. Eph. 5. t. 13. f 4. 

1647. Eph. diaphana lepidota, fufotf, cauda bifeta fetis immacu- 

latis; abdominis medio albo , pellucido. Bie* 
culata Linn. at omnes binos oculos habent. 

Alse poftica? nulla; fquamula? vero dua?,fuhulats?. 
Variat tuberculis fufco-flavis & fulphureis. 

1643. Eph. culkiformis lcpidota livida , cauda bifeta : fetia 
albiflimis, bafi nigris ; alis hyalinis, 

1649. Eph. luteola lepidota lutea, cauda bifeta ; alis, pedibus, 

fetisque albis. * -(- 

1650. Eph. rufula diptera, fufca cauda bifeta : fetis annulatis; 

abdominis medio albo ; margin bus rufis. * -\~ 

Diaphannm refert , at alse minores nulla? , nec 
fquamula?. 

165 1. Eph.ftriata diptera, albida lineolis rufis, caudabifeta; 

alis cofta marginali cinerea, lineolisque tranfvcr. 
fis albis. 

1652. Eph. annulata diptern, cinerea maculis fufcis ; cauda 

bifeta, alis duabus hyalinis ; cofta marginah fub- 
lutea. P. D. Atl. t. 30. Diptera Ljnh. 

1653. Eph. horaria cauda bifeta , alis albis margine craffiorc 

nigricantibus. 

Pupa? Ephemerarum ante ultimam decorticatio- 
nem alis perfeclis gaudent, perfeclo infe&o 
fimillima? ; hanc obfervationem Frischius 
olim fecerat , Roeselius vero Inf. aqu. 3. 
p. 59. non pro falfa habuit, fed in medio 
reliquit , ego , dum Berolmi primo vere 
1765 peregrinarem, eandem fpeciem magna 
copia alis tiavidis evolare, exuviisque alaris 
alis albentibus rurfus prodire vidi , nov* 
tiumque infectum , quod Koes. %. 5 & 6- 
t. 12. delineavit, veram Ephemera; Beroli- 
nenfis pupam cenfeo. 

1654, 144 INSEGT: NEUROPT: PHRYGANEA. 

1654. PHRYGANEA Phalanoides nigra, alis albidis : macti- 

lis nigris fparfis. 

1655. Phr. nebulofa nigra alis incumbentibus, fubcinereo-ne- 

bulofis, caudae fetis truncatis. Act. nidr. 4, 56; 
t. 16. f. 19. 

1656. Vhv.ftriata nigra, alis teftaceis nervofo-ftriatis. 

1657. Phr. grifea alis fuperioribus nebulofis : macula margi- 

nali nigra. 

1658* Vhv» grandis alis cinereo teftaceis : linea longirudinali 
interrupta nigra punclisque albis. S. inf. t. igo. 
f. 1,2. 

1659. Phr. rhombica alis flavefcentibus deflexo-compreflis: ma- 

cula rhombea laterali, alba. Gr. SuUernak. A£r. 
nidr. 4, 55. t. ifc f. ig. S. inf. t. 90. f. 6 ? 

1660. Phr. bimaculata alis fufcis : macula laterali duplici flava. 

1661. Phr. «igr« alis caeruleo-atris ; antennis corpore duplo 

longioribus. 

1662* Phr. ciliaris nigra, abdomine utrinque linea alba; tibiij 
poflicis pallidioribus ; antennis mediocribus. S. . 
inf. t. 157. f. 5,6. 

1663. Phr. longicornis aiis fuperioribus nebulofis ; antennis 
corpore triplo iongioribus. 

1664« Phr. filofa alis cylindrico-incumbentibus , flavefcenti- 
bus ; antennis corpore triplo longioribus. S. in£ 
196. f. 4, 5. 

1665. Phr. Waneri cinerea alis pofticis pallidioribus : margine 

interiori pilofo, albido. 

1666. Phr. bilineatamgvkans, alis fupenoribus utroque mar- 

gine lineolis duabus tranfverfis albidis. 

1667« Vhv*fufca fufca immaculata ; alis inferioribus hyalinij. l662< 


INSECT: NEUROPT: HEMEROBIUS. 14 j 

.1668« Phr. flava alis flavo-reticulatis ; antenJus longitudine 
abdominis. 

1669. Phr. umhrofa nigra , alis fuperioribus lutefcenti-ne- 

bulofis. 

1670. Phr. jnhiuta nigra, palpis villofis, capite longioribus. 

S» inf. t. 171. f. 4 - 6. 

1671« Phr. pilofa flavicans , alis omnibus ciliatis : pofticiS 
pallidis ; antennis longiffimis absque annulis. *•+ 

1672. Phr. variegata alis fubnigris maculis & punclis dbidis ; 
pedibus rufis. * + 

^1673. Phr. nitida alis deflexo-compreffis pellucidis: poftica- 
rum medio linea longitudinali nigra. Fn. Fridr. 
569» * + 

1674. Phr. occulta alis deflexo-compreffis flavefcentibus niti- 

dis ; pofticis pun£tis duobus tnarginabbus. Fn» 
Fridr. 576. * + 

1675. Ph. Hneata alis cylindiico-incumbentibus , flavefcenti- 

bus ; fuperionim medio linea longitudinali , ni- 
gra ; anrennis coipore longioribus. * -J- 

1676. Ph. unimaculata, alis nigricantibus ; margine fuperiori 

puncto flavo. * + 

1677. Ph. longicomis nlis flavefeentibus : fafciis tribus nigriY; 

antennis iongiffimis albis. 

1678* Ph. Ttneoides..<A\s fufcoferrugineis ; antennis longiffi- 
mis albis balin veriiis annuiis fufcis. Sc. carn, 
694. * 

1679. Ph. plumbea paiiida, thorace nigro , pedibus lutefcen- 

tibus ; aniennis iongiffimis. * + facies Ph. nigrtf, 

Larva Phr. Dams Ugg dicitur. Aph. g, 270. 

1680. HEMEROBIUS Perla lutec-viridis, alis hyalinis : vafis 

vnidibus. 

T a, viri- i 4 <5 INSECT: NEUROPT: HEMEROBIUS, 

g, viridis glaber, linea a eapite ad anum lutea. 
b. V'ridis pilofus fupra ad medium abdomi* 
nis ufque nigro punctatus. c. viridis pilo- 
fus fupra & fubtus nigro maculatus. S. in£ 
5. t. 7, 8- d. luteus, pilofus linea fufca 
utrinque a capite ad anum. S. inf. t.9. £2,3. 

168 1» H. Cfoyfops viridi nigroque varius ; alis hyalinis rnacu* 
lis reticulatis. 

1682. H. albusy cinereus, maculis obfcuris ; capite fiavifllmo ♦ 

alis hyalinis ; vafis albis. 

1683. H.flavicans niger, thorace abdomineque flavis. 

1684. H. htarius niger alis albidis ftriatis , ovato.oblongis j 

extenfis. 

1685« H*fexpunctatus alis albis ; maculis fufcis poftice punctis 
fex diftinctis : antennis fufcis. 

1686. H. cylindricus niger , alis albis ftriatis , elongatis, con- 
volutis ; pedibus fufcis. * -J- 

1687» H. nemoralis alis hyalinis ffneis, venofis : fuperioribus 
nigro punctatis. Fn. Fridr. 577. * -\- 

1688» H. ohfcurus niger alis utrinque ciliatis obfcuris, venis 
nigris; pedibus fubluteis. Fn. Fridr. 578- * + 

1689. H. parvuhis aiis lacleis, non ciliatis ; antennis albis cor- 

poris longitudine. Fn. Fridr. 579. * -f- 

1690. H. unipunciatus niger, alis albis : fuperioribus macula 

unica nigra. Fn. Fridr. 580. * + 

1691. H. trifafciat us luteus , alis albis : fafciis tribus punclis- 

que nigricantibus. * 4" 

Variat macula nigerrima juxta angulum interic» 
rem bafeos <§ exteriorem apicis alarum. 

t6$2> H.pnfiUus liiteus, oculis nigris; alis albis : poftice ftriis 
ramofis. * 4" 

J603. INSECT: NEUROPT: MYRM: RAPH: 147 

1693« H. longicornis luteus maculis utrinque riigris; alis hya- 
linis , venis raris, margineque primorum extimo 
macula trigona. * -f" 

1694. H. gibbus luteus, alis hyalinis immaculatis ; dorfo tho- 
racis puncto triplici convexo, fufco. * -f» 

1695« MYRMELEON Formicarium alis macula alba margi- 
nali poftica. S. mf. t. 33. f. 1,3. 

X695. PANORPA communis alis squalibus nigro fafciatis. D. 
Skorpion-Stiert* Aph. 2, 459- S. inf. t.gg, f.6>7« 
Variat minor maculis nigris absque ulla fafcia ; 
Act. nidr. 3, 38; t. 6. f. 10. 

1697. RAPHIDIA ophiopfis thorace cylindnco. S.inf.t.95. £1. 

5. HYMENOPTERA. 

1698« CYNIPS Rofe nigra, abdomine ferrugineo poftice nU 
gro , pedibus ferrugineis. Aph. 2* 458« 

16*99. C. Perla nigra, aiitennis longitudine corporis ; alis ne* 
bulofis, pedibus flavefcentibus. Fn.Fridr.597.*-^ 

1700« C. Hieracii. Bartii. Acl. Havn. 1671. p. 132* 

170 1. C. Fagi. 

1702. C. Glechoma totus fufcus, thorace villofb. 

1703. C. Quercus baccarum nigra bafi antennarum pedibus* 

que flavefcentibus. 

1704. C. Quercus folii nigra thorace lineato , pedibus grifeis, 

femoribus fubtus nigris. 

1705. C. Quercus petioli nigra pedibus albidis , femoribus 

fufcis. 

1706. C. Quercus ramuli pallidus abdomine, oculisque nigris» 

1707. C. Quercus gemma nigro-auieus, pedibus fufcis. 

T 3 1708. 148 INSECT: HYMENOPT: TENTHR: 

I/08« C. viminalis flava, thorace nigro. 

1709» C. Caprete viridis, nitida, pedibus pallidis. 

1710. C. aurata viridls, antennis clavatis rubris,pedibus luteis. 

Fn. Fridr. 598. * 

171 1. C. viridis antennis clavatis femoribusque nigris; capi- 

te , thorace , abdomine arneo viridibus ; oculis 
rubris. Fn. Fridr. 594. * -|- 
J712. C. airtti nigra, antennis corpore longioribus, alis hya- 
linis : primoribus macula triangulari , pedibus* 
que fufcis. Fn. Fridr. 595. * -J- 

171 3. C. Cardui antennis longitudine corporis ; abdomine 

fubtus fufco, fupra nigro: annulo tenui fufco. 

Fn. Fridr. 596. * -\- 

Gaile-Hveps nom. gen. Aph. 3, 31. 

2713. TENTHREDG femorata antennis clavatis luteis, cor- 
pore atro ; femoribus pofterioribus maximis. 

1714. T. lutea antennis clavatis luteis, abdominis fegmentit 

plerisque flavis. 

171 5. T. Amerina antennis clavatis; cerpore cinereo,ano rufo» 

labio albo. 
171 5>b. T. vitellim antennis clavatis, ore elabiato, abdomine 

rufo, dorfo nigro, femoribus pofticis deritatis, 

N. Fylk-Kummer. Str. S. 169. t. 1. f. 9-1 1. 
1715« T.r«^/6(?.?antennisfubclavatis nigra; abdominis fegmen- 

to 1 medio : 4, 5, 7, g, 9. apice fafcia albida ; 

femoiibus bafi fulphureis. GEOFR.inf.s-t.i^.f^lu' 
I717. T. uflulata nigra ant. fubflliformibus exarcticulatis, ab- 

dom. csrulefcente, tibiis paliidis. A. nidr. 3, 39. 
1718« T. Abietis antennis ieptemiiodis, Corpore nigro ; abdo* 

minis legment-s quatuor fei Tugineis. 

1719. T. Tadi anten. feptemn. atra femoribtfs tibiisque albis. 

■ Variat tibiis tarfoque bafi albis. 

1720. T. Cerafimizn. feptemn. corpore nigro, pedibus fcu- 

telloque fiavis. A. nfdf. 4, ^, 

1721. 

INSECT: HYMENOPT: TENTHR: 149 

1731. T. Sali.is anten. feptemn. flava, capite, thorace fupra 
pedumque pofticorum tarfis nigris. 

1722« T. mejomela ahten. feptemn, flava, vertice capitis y tho- 
race fupra lineaque fegmentorum abdominis tranf- 
verfali nigra. A. nidr.3,41. 

1723. T. notata anten. feptemn. flava , capite, thorace fupra 

& fubtus rnacula nigra. * -j- 

1724. T. atra anten. feptemn. corpore atro, pedibus rubris. 

1725. T. viridis anten. feptemn. corpore viridi , abdomine 

fupra fufco. S. inf. t. 7. f. 11. A. nidr. 4, 59. 

1726. T. ovata cnten. feptemn. corpore atro , thorace fupra 

rubro. A. nidr. 4, 64. 

J727. T. Alni anten. feptemn. corpore nigro, thorace capite- 
que rubris. S. inf. t. 1 10. f. 6, 7. 

1728* T. Rofa anten. feptemn. corpore flavo, cofta alarum 
fuperiorum longitudinali nigra. A. nidr, 4, 60. 

1729. T. livida anten, feptemn. corpore atro, abdomine fupra 

infraque livido. A. nidr. 4, 61; t. 16. f. 20. 

1730. T. Septeutrionalis anten. feptemn. pedibus pofticis 

compreffis , dilatatis. 

J731. T. Xll-punciata anten. feptemn. corpore atro : puncHs 
duodecim albis. 

1722. T. livata anten. feptemn. atra, sbdomine rubro : bafi & yc^j^r^v ?u,~ 
apice mgris. o. 1111. t.7. f.5. A.mdr.3,40; t.6. 1. 1 1 • ^xJ^^Lcf 

Variat tibiis tarfisque a, omnibus nigris. b,omni- 
bus forrugineis. c, primorum ferrugineis. # 

7733. T. pellucida anten. feptemn, apice albis nigra, abdomi- 

11 e pedibusque ferrugineis. * S. inf. t. 115. £4. 

1734. T. bipunciata anten. feptemn. nigra : apice, ore, pun» 
cusque baii -abdominis utrinque duobus albis. *-(- 

Variat femoribus tib!isque ferrugineis. 

T 3 ^735. 150 INSECT: HYMENOPT: SIREX. 

efotounfa ^7^-1735. T. nigrata anten. feptemn. nigra; fcutello punctis duo- 
^f^£^% bus convexis albidis. * + Variat a, pedibus 

nigris. b, femoribus apice, tibiis bafi flavis. 
1735>h. T,fcrophulari(£ antennis feptemnodiis luteis, abdomine 

cingulis quinque flavis : primo remotiori. 
I736. T.ferruginea anten. feptemn. apice albis, rufa; capite, 

thorace flavo - maculato , femoribusque poftfcis 

atris. * S, inf. t. 191. f. 2, 3. 
■I737. T. ferotina anten. feptemn. atra , pedibus ferrugineis : 

tibiis bafi, antennis medio, fcutelloque bipuncta- 

to albis. * A.nidr.4,62. Variat tibiis medio albis. 
I737,b. T. leucomelas ant. feptemn. atra , abdomine lateribus 

albo, fubtus albo ftriato. A. nidr. 4, 63. * 
%738« T. Cjinoshati antennis fetaceis, corpore atro, pedibuS 

ferrugineis : pofticis albo nigroque annulatis. 

1739. T. hortorum antennis fetaceis flava ; capite, peftore, ab- 
dominis bafi maculaque alarum nigris. * 

Variat a, pedibus nigris. b, femoribus bafi, tibiig 
apice nigris. S. inf. t. 62. f. 8» 9. 

4740. T.flavipes nigra hirfuta, thorace fubarneo ; ore pedibus- 
que flavis. * -{- 

J741. T. amhigua antennis brevibus nodulofis flava, vertice 
capitis thoraceque fupra nigris. * + 

'3:742. T. pufilla nigra , capite pedibusque albo - pellucenti- 
bus. * -J- 

J 743* T.ftava flava, macuia alarum ferruginea. 

*744* **". * merclis ™g l ' a > pedibus flavis, antennis fubclavatis. 

1745. T. Rumkis. 

1746. T. Ultnu 
2747. T. Caprea. 

1748. SIREX Gig/wabdomineferrugineo: fegmentis 3,4/5,5 
nigris, thorace viliofo. S. inf. t. 121. f. 6» 

1749. / INSECT: HYMENOPT: ICHNEUM: 15* 

X749. S. fyectrum abdomine atro , thorace villofo , lituraanttf 
alas lutea. 

1750. S. Juvencus abdomine atro-ca?rulefcente, thorace uni* 

colore, villofo. 

1751. S. CameJus abdomine atro , lateribus albo maculato* 

thorace tevi. P. D. Atl. t. 30. 

X752. S. Marifcus abdomine teftaceo ; fegmentis duobus ulti« , 
mis nigris; thorace villofo. P. D. Atl. t. 30. 

1753. S. Nanus ater pedibus ferrugineis : tibiis pofticis fufcis 

annulo albo. * ~[- 

Tacies in omnibus S.Spectri t fed multo minor; va« 
riat litura ante aias lutea, tibiis tarfisque 
pofticis annulatis. 

#1^ Scutello maculato; Antennis fafcia annulatis. 

1754. ICHNEUMON infractorius fcutello flavo, thorace ma- 

culato abdominis fegmentis omnibus margine aU < 
bis, pedibus ferrugineis. 

1755. Ichn. pforius fcut. flavic. thor. mac. abdomine tota 

luteo. S. inf. t. 22. f. 8; f* 114» £ IS f » 70. f. 6. 
Variat abdomine ferrugineo. S. inf. "t6\ £ 12* 

1756. Ichn. nigratorius fcut. flavic. thor. mac. pedibus antice X^-ffcr&fcriuj 

fufcis. * + ^M#W*. ( 

J757. J.Q.hn.jubiIatorius fcut. flavo, thor. mac» abdominis prii<£^a^-<k*£n-j 
mo fecundoque fegmento bafi, pedibusque lu*^^J 
teis. S. inf. t. 52. f. 5. * 

1759. Ichn. amatorius fcut flavo,thor. mac. abdominis fegmer^' ^^a^^nuj \ 
to primo ferrugineo : incifuris luteis. * + (9»") &Ajf( **ktf\ 

I7?q. Ichn. inquifkorius fcut. flavo, thor. mac. fegmentis ^^^/^rrcc^S T 
A •• * , *• • • iu- -j-k 1 i^^H^' 

dominis quatuor anticis apice albis, pedibus lu«? ^J^/ 
teis. * -J" 

l75o f t§2 INSECTA. HYMENOPT: ICHNEUM: 

*M*»£&«Go?n4* ^ tf6&. Ichn. albatorhts fcut. flavic. thor. mac. corpore pedibus- 
&u uMa.?um<±ru± ■ que albo maculatis. Ach nidr. 4, 66- * + 

■&4 n .# ar Uc6 ^761* lchn. variatorius fcut. albido th. mac. abdomine ferru- 
fcrru£o7y>.iwu aM^tj gineo apice nigro ; tibiis pofiicis annulo albido. 

P. D. A. Ichn. 5. * f 

* &6n.fu4<Ltirf(>~- 1762» Ichn. tnoratorius fcut. flavic. thor. immac. pedibus ful- 
^fqr^&^ n#m*>U \ v is. S. inf. t. 20 f. 8; t. 72. f. 4. * 

^.^to 1 ?^' Ichn.y&gfeoWw fcutello ■ flavicante, thorace immacu- 
{(&.<?0fJ c/e££ff-c(tf^nc±. lato , abdpmine atro : fegmentis tribus utrinque 

puncto albo. 

&4#i. <i£)it£>ir{ujl76fy * cmi « fircitorius fcut. flavic. thor. immac. abdominis 
C&.^y6*t4\^St*fcnfTn£+icL fegmento tertio pofterius, fecundoque ferrugineis, 

ultimis apice albis. Isl. R. 6 88« 

fc.W^W J 7^5* }^ n ' raptorius fcut. flavic. thor. immac. abdominis 
[. (fyrx**) Sc/taff. t.f-cnnenct' - fegmento fecundo tertioque luteis \ reliquis apice 

albis. P. D. Atl. t. 30. 

1766. Ichn. extenforius fcut. flavic. thor. immac. abdominis 

fegmento fecundo teitioque ferrugineis : ultimis 
apice albis. Ach nidr, 3, 42. S. inf. t. 43, f. gg 2) 

t. 61. f. 3>4. 

I 

1767. Ichn. faturatorius fcut. flavic. thor. immac. abdominis 

nigri fegm.entp ultimo albido. 

1768. Ichn. molitorius fcut. albo , thor. immac. abdominis 

apice tibiarumque bafi albis. 

PeA* 'C*r*y*rf£&/t76$* Ichn. computatorkis fcut. flavic. thor. immac. abdominis 

Y^(^y^->^^e- apice alb0j pedibus nigris< „ + 

1770. Ichn. laboratorius fcut. flavic. thor. immac. abdominis 
fegmentis duobus anticis ferrugineis : incifuris 
albidis. S. inf. t. 74. f. 4. 

%tLi .y*ri*Lfa\ .*77I« Ichn. punciorius fcut. flavic. thor. immac. abdomine toto 
fsdwnkj </<A*f- nnMtocC pe dib U s<|ue ferrugineis. * ~f 

177*' INSECT: HYMENOPT: ICHNEUM: 153 

1772. Ichn. purgatorius fcut. flavic. thor. immac. pedibus ab- -> ., 

domineque ferrugineis : fegmentis mediis bafi 
nigris. * -J- 

1773. Ichn. IV-punclorius fcut. albo, thor. immac. bafi abdo-*^ • «<*<^>Wr 

minis fegmentis duobus utrinque punclo albo. ■ '*?*'* ef 'v' 
S. mf. t. 34. f. 9. * 

1774. Ichn. chvatorius fcut. albo, thor. immac. abdominis %ui*.SaJ&*f&i 

apice albo ; femoribus tibiisque poflicis clavatis/^V^^^**' 
P. D. Atl. Ichn. 6. * f 

# 2 #. Scutello maculato; Antennis immaculatis. 

1775. Ichn. culpatorius fcut. flavic. thor. mac. abdominis ^A^e^rn^yty^l 

fegmento fecundo tertioque ferrugineis : reliquis b ^^ ^th^t^. \\ 
nigris. 

1776". Ichn. Juctatorius fcut. flavic. thor. mac. abdominis %a4*t.eM*run% Zd. 1 
fegmento fecundo tertioque luteis. S. inf t.73. f 9. ^^ ^j^4 I 

1777. Ichn. volutatorius fcut. flavic. thor. variegato ; abdo- 
minis fegmentis omnibus dorfb flavis. Acl, 
nidr. 3, 43. 

1773. Ichn. maculatorius fcut. flavic. thor. mac. abdominis &-'»< **A^«&^i~ N 
fegmento fccundo, quarto, fextoque luteo, octa- ^^ 

vo flavo-flriato. Acl. nidr. 4, 67. * f 

1779. Ichn. vaginatorius ? fcut, flavic. thor. mac. abdominis 

nigri fegmentis omnibus margine flavis. 

1780. Ichn. litnratorius fcut. flavic. thor. mac. abdomine ni« 

gro : fegmentis quatuor medio flavis , pedibus 
ferrugineis. 

178 1. Ichn. deliratorius fcut. flavic. thor. mac. punclis utrin- 

que tribus, abdomine toto atro, tibiis albis. S. 
inf. t. 20. f. 11. 

1732. Ichn. curvatorius fcut. flavic. thor. mac. abdominis in- 

cifuris albis : media interrupta ; pedibus flavis. 
S. inf. t. 20. f. 9. * 

V 1783- > 
i 5 4 INSECT: HYMENOPT; ICHNEUM: Qkfy-ffettiruxj 1783« J cnn « gladiatorius fcut. flavic. thor. mac. abdomine atro; 
/ cJ^txhcC pedibus lutefcentibus : tarfis pofticis nigris. *-{- 

*784* ^ cnn * angulatorius fcut. flavic. thor. mac. abdominis in- 
cifuris pedihusque fubferrugineis. * 4" 

1*735. Icbn. praftolatorius fcut. flavic. thor. m,ac. rufo ; abdo- 
mine fubferrugineo: incifuris nigris. * -\- 

1786. Ichn. rubratorius fcut. flavic. thor. mac. pedibus fublu- 
/ teis ; abdomine petiolato femoribusque pofticis 

ferrugineis. * ~{~ 

| ,#^W^*c^ /^: jygy. Ichn. percontatorius fcut. ferrugineo, thor. mac. oreque 
^/^^/^7^^^/^^ aV0 . ventre albido ; pedibus rubellis. * + 

fU,u^»,.Uc6m- 1788» Idm. fojfirius fcut. flavic. thor. immac. abdomine toto 
Uca^ tfc6affzn*7*&itt£' a tro; pedibus rufis. 

&f>n.iwH#ti»w t-7%9' * cnn * gM )r(ltorms ^ cut « albicante, thor. immac. pedibus 
e^a^f-.of^zjCnU. ferrugineis; tibiis pofticis nigris annulo albo. * -[- 

1790. lchn.fabricatorius fcut. albo, thor. immac. fronte, pal- 
pis bafique tihjarum tarforumque fcutello conco- 
loribus, Variat major totus ater, folo fcutelio 
tibiisque albis. * -[- 

170 1. Ichn, fcrrughintorius fcut. albido, thor. immac. abdo- 
mine ferrugineo fegmentisque extimis nigris : 
apice aibo. P. D # Atl. Ich. 8» * \ PH # 3 # Scutello immaculato ; Antennis fafcia annulatis. 

^.c^oi&fe' 1792. Ichn. aufpex ater totus, antennis fafcia alba. A. nidr. 

3, 44; t« 6- f. 12. I. comitator Linn. 

,^u<£^ 1/93- Icftn. "A* niger, abdomine ferrugineo : apice nigro 
[ #rzz^*^^' macula alba, alis byalinis; antennis fafciatis. Ach 

; Ctyfi&f^ nidr. ^, 5^. I. jncubitor Linn. 

*794* I cri11, °^ x nijgefj abdorrine medio piceo ; tibiis anticis 
clavatis.' I. reluctator Linn. 2£&<,eZ&aJfiri- *79v INSECT: HYMENOPT: ICHNEUM: 155 

1795. Ichn. opifex niger, abdominis tribus primis fegmentis^^ c^s-rtvo^ 

pfis : apice fupra albo , antennis albo fafeiatis. ^^^M**» 
I. enervator Linn, 

1796. lchn. fimplex totus rufus, antennis atris fafcia alba. ^f^^^V^^l 

mdr. 4, 68- * t \j^J^Z^ \ 

1707. Ichn. C«/cjf nieer, antennis fafciatis ; pedibus ferrusri- efe/t"* ^ / n*tz*> \ 
neis ; tions extrorium macula alba. * + ^^ ^?) 

1793. Ichn. Murex niger, antennis annulatis ; pedibus ferru- %<Jm ■fiu/£4Cs' 
gineis. * + i^ma^u^A 

1799. Ichn. carnifex ater, anten. annulatis ; abdominis ^\^'X-4^ r ^£r^\, 

albo ; pedibus ferrugineis. * + / **£(c£)J&> 

?M»i*2ZcjL I 

1800. lchn.judex niger, anten. annulatis ; abdomine pedibus-^^, teJthuJ 

que ferrugineis ; femoribus tibiisque pofticis api» tfeAM.?w7)^bncCX 
ce nigris. * -j- 

I8oi. Ichn. varex niger, anten. annulatis, abdomine nedibus-^^^.^fe^* ,|i 
que ferrugineis. * + ^J^Sk 

1802. \chn.harufpex ferrugineus, ant. onnulatis; capite, peclo-.^*i*«^.^u«c,| 

re abdominis apice, pedibusque nigris. * -|- cpiMat. rUAruAiA,\ 

1803. Ichn. artifex niger, ant. annulatis balln verfus rubeis * 

abdoinine ferrugineo, apice nigro. * -[- 

1804. Ichn. vindex niger ant. annulatis ; abdomine ovato fer- 

rugineo, poftice nigro: macula duplici alba^ * -j- 

1805. Ichn. exlex niger, antennis tibiis femorumque bafi albo 

annulatis ; abdominis incifuris ferrugineis ; pe- 
dibus quatuor. * + 

1806. Ichn. Sorex niger, antennis tibiisque albo annulatis. •*-[- 

1807- Ichn. Pulex niger antennis fubannulatis ; pedibu» fer- <&cA* ,n4ML&?t; I 
rugineis. * + £ffi%^/W*m 

1808* Ichn. Cimex niger, antennis baiin verfus fufcis ; pedi- 
bus abdominisque fegmentis tribus anticis fer* 
rugineis. * -|- 

V 2 #4# 156 INSECT: HYMENOPT: ICHNEUM: 

# 4 # Scutello , antennisque irnmaculatis. 

I8053. Ichn. manifeftator corpore atro, immaciilato, abdomi- 
ne fetlili, cylindrtco, pedibus rufis. Gr. Kiktoriak. 
Acl. nidr. 3, 45. S. inf. t. 50. f. 5; t. 110. f. 3. 

18 10. Ichn. compuncior corpore atro immaculato , abdomine 
fubpetiolato lohgo, pedibus rufis, palpis fetaceis. 

18 11« Ichn. de lufor corpore nigro, abdomine ferrugineo : ban* 
apiceque nigro , femomm pofticorum patellis 
folis nigris. 

%%12* Ichn. titillator corpore nigro, abdomine ferrugineo, bafi 
apiceque nigro , pedibus pofticis nigris ; plan» 
tis albis. 

£813. Ichn. extcnfor corpore nigro immaculato, abdominis 
cylindrico, pedibus rufis, palpis fetaceis. 

1814« Ichn. Turionella niger, abdomine cylindrico , macula 
alarum fufca albas inferta , tibiis pofterioribus 
albo annulatis. 

£815« Ichn. moderator niger , abdomine petiolato compreflb, 
ore palpato pedibusque pallidis ; aculeo corpore 
fubbreviore. 

iglo". Ichn. Refinella niger pedibus flavis , abdomine fubcy- 
lindrico feflili, antennis bafi luteis. 

18 17. Ichn. prarogator niger pedibus flavis, abdomine oblon» 
go , obtufo. 

18 18- 1din.gr avidator niger, abdominis primo fegmento fer- 
rugineo, abdomen dimidium obtegentc. 

Ig r5>. Ichn. cincturator antennis pedibusque ferrugineis alis 
albis, fafciis duabus nisris. Variat corpore atro & rufo. I. Cinctus t&^-^M 
'Mt&fitxa 1820. Ichn. clavator Iuteus , abdomine clavato ; oculis ni- 

cs&ctft.-nfjns: 1821« INSECT: HYMENOPT: ICHNEUM: %$? 


1821» Ichn. ttcuminator luteus , tborace maculis : nbdomine 

acuminato incifuris fegmentorUm mVris. * -4- ^ff^l ^^'^. 

Huic anus muticus eft ; alium reperi ani aculeo 
nigro, fecundoque abdominis fegmento bi- 
punctato ; fexus forte diverfus. 

Ig22. Ichn. certator niger pedibus ferrugineis ; tarfis poftico-*&^£"*>»-<32^r 
rum fufcis. * + * '" 4^^4f 

Variata, antennis totis nigris ; b, antennis fubtus 
fufcis, capite toto nigro. c. ore luteo. d, 
lineola lutea juxta marginem interiorem 
oculi. 

1323. Ichn. cavator niger, pedibus fulvis: patellis nigris, tx-^m^mt/ 
trorfum punclo albo excavatis. * -f- 

2 8 24. Ichn. imegrator niger fronte albida, pedibus luteis: pofH- <:h 
corum tarfis antennisque fubtus fufcis. * 4" 

18 25» Ichn 4 ambulator niger frontis iinea duplici , palpisque/ er 4 n , cC p rru ^^ 
luteis; femoribus tibiisque antice ferrugineis. * -f- ^*" ^AJffur**. ; 

18 26. Ichn. incrajfator niger, abdomine fupra ferrugineo; mfra^^,^^^^^ , 
pedibusque luteis ; fernoribus pofticis nigris. * +~&* &6c$>'>tto*> 

1S27. Ichn. faltator thorace pallide flavo j abdomine nigro ; /^. ja&fetfr' 
pedibus pallidis. * + r/l *c>auct; 

1 828' Ichn. variator niger, fronte pedibusque flavis : femo-^£*$^^ 

ribus pofticis abdominisque medio ferrugincis. 9-*&c4rrn*0 

S. inf. t. 103. f. 4. * ^ypluTViS 

■4<lC<4yrvCn& 
1829. Idm. fperator niger, abdominis medio pedibusque fer- v ^ ^#>ur>n/, 

rugineis : pofticorum tibiis femoribusque apice '% t q££? 

nigris. * -}- 
1830. Ichn. annidator niger, antennis fubfnfcis ; pedibusfer-^^^.^^^^^^ 
rugineis: tibiis tarfisque pofiicorum nigris, aibo ^&^ &Ajf- run, 
annulatis. * -f~ 

I831* Ichn. pimctator niger, abdomine fubtus albido, bifariam t/^-nyt^x tMfitL^ 
punaato; pedibus fubflavis. * 4- ^ttrrt^jt 

v 3 1832- oi^Mu. igg INSECT: HYMENOPT: ICHNEUM: 

a^cccvrv 1832« Ichn. palpator niger, antennis bafi, abdomine medio /» _i i 9 rad £-A- - pedibusque ferruffineis. 

ii ^yST'<^Z2^l833- I cnn< cejfator ater , pedibus fulvis: tarfis pofticorum 
i&Aafl-trVcrrLCtocC. nlgris, apice abdominis punctis duobus luteis. *-|- 

3£/ cz^^- 1 ^^ ^ cn l1, cunclator lividus, nbdomine petiolato ; alis me- 

c^^l-ijitr- dio lituraalba punctoque nigro. * -|- 

fiuf/zfurn/ '/yt~ 1835« Ichn. calcator niger, antennis fufcis ♦ pedibus ferru- 
'p&fe /cArf-nth****^ - gineis. * -f- 

i c^A^.za^t^ 1336. Icbn. raptor lutefcens, antennis fufcis ; thorace abdo- 
r6AZ$<n*»u. n c{. minisque petiolati marginibus nigris. * -|- 

gkAneu*». cun*uA- I837* Icnn. ammlator niger, pedibus flavis, femoribus tibiis* 

Ig^w* " q u <= p° fti « s a "» ul ° «W* * + 

l yiJi£o&&&*t> ~ 1838- Ichn. contemplator niger , pedibus ferrugineis, tibiis 
?x£&^fi^M*^^ f- pofticis annuloalbo. * + 

1839. Ichn. nigrator totus niger. * -{- 

faAn.&^Ucu^' 1840. Ichn. betlator niger , abdomine petiolato , cylindrico : 

aculeo recurvato ; pedibus fcrrugineis. * -{- 

2UK.$€*rftc«t<<&l84l' Ichn. denttculator niger, pofHco thoracis obfolete den- 
^Atf- 9u*>i£**<* ticulato ; pedibus, abdominis bafi ferrugineis, api- 

ce maculis duabus albis. * -j- 

^i^jjurndirni^ 1842- Ichn. atomator niger, abdomine flavicante ovato ; an« 
2r/<£/Uf. \om^c£ '. tennis pedibusque ferrugineis. * 4- 

lchneum. fpecierum numerus ex vario fexus colo- 
re olim diminuendus. 

# 5 # Abdomine falcato. % ctytus^J 1843* I cnl1, 1 uteus hiteus thorace ftriato, abdomine falcato. 

A. nidr. 3, 4.7. S. inf. t. 1. f. 10. 

££0^77" 2g/fe^«« 134.4. I cnn « ramidulus luteus abdomine falcato ; apice nigro. 

1845* 
1 


INSECT: HYMENOPT; ICHNEUM: 159 

1845. Ichn. glaucopterus luteus , pectore nigro ; abdomine ^i^cc^/raA/. 
falcato ; ano nigro. S. inf. t. 32. f. 3. 1846. Ichn. cwmmfiexw uig$r, abdomine falcato, antico Iu.6jW4«A 

teo ; pedibus pofticis nigro geniculatis , fcu- ^S^wtvrc^m/t^ 

tello flavo. <fefy[f- 'M*™^' 

1347. Ichn. longipes niger, abdomine fubfalcato, medio rufa,^v^^^^ 
pedibus lnteis : femoribus pofricoium apice ni- '?%%» &*faf 

1848- iQhn.fagittarms niger, abdomine falcato, toto ferrugi- ^TT^ ^*£\ 
i^eo. to*W Linn. SgMfeS^ 

1349. Ichn. p«g/T niger, abdomine falcato : fegmentis fecun- /<^\p*/M?t [tufy *#;-** do, tertio, quartoque rufis ; pedibus tenuibus foff^J ^^51 
ferrugineis. A. nidr. 3, 46. Pugittator Linn. tfanwt+fct. 

1850. Ichn. curvus niger , abdomine falcato : apice macula c^^Je^^^&iJj 

fubvirente ; bafi pedibusque ferrugineis , tarfis £*tfwyjfti*tto* 

pofncorum Juteis. * -4- * 

. H 
Ig^I. lchn. faicifer niger abdomine falcato : fegmentis fecun- #&^ ^cfjfafa' 

do, tertio, quartoque rufis ; tibiis pofticis clava-^ ^ -<**¥***<$ 

tis. Jaculator Linn. 

1852. Ichn. varius, antennis nigris, thorace variegato ; abdo- tf*? y 
mine falcato, fubms flavo; pedibus rubeliis. * -f- "^ ^iA^ 

$g 6 # Minuti. 

1353. ^ Q hn. Mufcarum auratus pedibus Mavis foltatoriis. 

1354. I cmi - Bedeguaris auratus rhorace viridi, abdomine aureo. 

1S55. lehn. Puparum auratus caeruleus, abdomine viridi niti- 
do, pedibus pallidis. 

1356. Ichn. larvarum auratus viridis, abdomine nigro : ma- 

cula dorfali purpurafcente ; pedibus flavis , an- 
tennis fcptemnodiis. 

1357. * cnn - Ovtdor.um niger, pedibus rufis, antennis filifor- 

inibus longis. 

i858» i6o INSECTA. HYMENOPT: SPHEX. 

1858* Ichn. glohatus niger, pedibus ferrugineis ; pun&o ala- 

rutn nullo. A fynonym. Linn. diveifus. 

1859. Ichn. glomeratus niger , pedibus flavis. 

1860. Ichn. pendulus lutefcens, antennis tarfisque fufcis; pe- 

tiolo acuieoque abdominis nigris. * -{- 

Larva e nervo folii Quercus fibi domicilium ovale 
ftruit. 
/ijinn^fai a#J6j .) .. Ichn. apterus P. D. Atl. t. qo. an larva ? 

^frJU^o^a/pr.,^//-'^/^^^ 1 ' r 3 

1861. SVHEXfahuIofi nigra hirta, abdominis petiolo biarto- 

culato: fegmento fecundo tertioque ferrugineis» 

2862. Sph. figulus atra, abdomine fubpetiolato : marginibus 
fegmentorum lucidis. 

1863. Sph.fifpes atra abdomine petiolato breviflimo, tibiis po- 
fticis clavatis denticulatis, rufis. :*.• 1864. Sph.viatica nigra pubefcens, alis fufcis, abdomine an- 

tice ferrugineo ; fingulis atris. 

1865. Sph, fufca atra laevis, abdominis fegmentis tribus pri- 

mis fubferrugineis. 

1866. Sph. peztinipes nigra, glabra, abdomine anteriore ferru- 

gineo, pedibus primnriis ciliatis. 

1867. Sph. variegata riigra tota, alis albo maculatis. 

1868« Sph. cribraria nigra, abdomine fafciis flavis, tibiis an- 
ticis clypeis concavis cribriformibus. S. in£ 
t. 177. f. 6, 7, 8. 

a, fakiis duabus interruptis. b, fafciis fex inse- 
qualibus: anticis quatuor interruptis. c. faf- 
ciis quinque fubiaequalibus : anticis tribus 
interruptis. Naturf. 7 St. 99. an varieta- 
tis, mares potius diverfi? 

1369. Spfo* aremria abdominis fafciis quatuor flavis: primo 
fegmento duobus punclis flavis. 1870. INSECT: HYMENOPT: SPHEX. 1S1 

1870* Sph.foJJbria thorace immaculato, ore argenteo ; abdo- 
mine maculis utrinque quinque lutefcentibus. 

1871* Sph. %$&<* pigrfij abdomine ferrugineo apice fufco ; 
alis primoribus fufcis juxta apicem macula alba. 

I§72. Sph. kucofioma atra glabra , labio argenteo ; palmis 
fufcis. 

1873* Sph. xwgrt thorace bipunclato, abdominis fafciis tribus 
flavis ; primis intenuptis, tibiis flavis. 

1874. Sph. nobilis atra fcutello bipunctato ; abdomine fafciis 

quinque flavis : tribus primis interruptis ; pedi- 
bus ferrugineis. S. inf. t. 113. f. g? * 

1875. Sph. arvenjis nigra, abdomine fafciis quatuor flavis ; 

tertia interrrupta. 

Cadavera Mufcce domeftica^ quibus feneftra? apri* 
cae Augufto & Septembri obrutse funt, 
huic debentur. 

1876« %6» ruftica liigra, fcuteilo, labio, fafciisque abdominis 
duabus flavis : prima interrupta ; pedibus lu- 
teis. * + 

1877. Sph. militaris nigra, ore argenteo ; abdomine fafciis tri- 
bus interruptis ; apice tibiisque flavis. * -f- 

1873. Sph. Splendida nigra, labio argenteo ; abdomine fafciis 
quinque : fecund3 & tertia interruptis , tibiis tar- 
lisque flavis. S. inf. t. gi. f. 2. 

1379. Sph.ferotina atra, antennis aibo annuiatis ; tibiis pofti- 
cis clavatis ferrugineis. * -|- 

1880- Sph. trimarginata atra, thorace antice lineola, abdo- 
mine fafciis tribus flavis; pedibus ferrugineis. *-{"* 

188 1* Sph. trifafciata atra flavo-macuhta ; abdomine fafciis 
tribus pun&isque duobus, pedibusque flavis. * -j- 

Fafcia primi fegmenti in nonnuliis interrupta eft. 
X 18S2» 


i6a INSECT: HYMENOPT: CHRYS: VESPA. 

1882« Sph. bifafciata ntra flavo-maculata , abdomine fafciis 
duabus interruptis , maculis quatuor, pedibus* 
que flavis. * -J- 

1883* Sph. 1V-maculata nigra, thorace immaculato ; abdomk 
nis fecundo tertioque fegmento utrinque macula 
flava. * -j- 

1884* CHRYSIS ig«7>fl glabro , nitida , thorace viridi , abdo- 
mine aureo ; apice quadridentato. 

1885. Chr. cyanea glabra, nitens ; thoraee abdomineque cauu- 
leo ; apice tridentato. 

l%%6. VESPA Crabro thorace nigro, antice rufo, immacule- 
to ; abdominis incifuris punclo nigro , duplicl 
contiguo. Giedingi Gede-Hams. S. in£ t. 53. 
f. 5; t. 136. f. 3. 

Ig 97. V. vulgaris thorace utrinque lineola interrupta, fcutello 
quadrimaculato, abdominis incifuris punclis ni- 
gris diftincHs. S. ini. t. 91. f. 5.. Variat fcutello 
bimaculato. 

iggg. V. rufa thorace utrinque lineola, fcutello bipunStato * 
abdomine flavo, antice ferrugineo. 

J889* V»$arietum nigra, thorace lineola bafeos puncHsque, 
&bdomine fafciis quinque vel fex flavis : prima 
remotiflima. 

Eadem cum V. parietina eft ; variat vero flave- 
dine multiplici: antenms bafi introrfum lu- 
teis, vei totis nigris ; ore nigro vel flavo , 
vel linea tranfveria, vel lineis duabus obli- 
quis punclisque flavis; thorace immaculato, 
vel punclis fiavis diverfe maculato ; fcutello 
linea, vel punctis duobus, vel utroque, vel 
neutro; faiciis abdomen iubtus duabus, vel 
unica, vel nulla cingentibus ; ulms & tar- 
iis vel iuteis, vel.ferrugineis. 


i8j?o. INSECT: HYMENOPT: APIS. itf 3 

I§<?0. V.muraria nigra, thorace maculis duabus ferrugineis ; 
abdominis fafciis quatuor flavis : prima remo- 
tiflima. 

1891. V.Jpinipes nigra, abdomine fafciis quinque flavis, fe- * ' 

moribus intermediis , denticulatis , labio flavo 
maculato. v 

1892. V. coarclata abdominis primo articulo infundibulifor- 

mi, fecundo campanulato , maximo bipunctato. 

1893« V. ligata nigra , ore femoribus, abdominisque tertio P&/w~ tyj^fy, 
fextoque fegmentis flavis ; medio angulo nigro. (j«*y i ^*fflf' 
Fn. Fridr. 642. Variat ore, fcutello, tibiis, ab- 
dominisque fafciis quatuor flavis ; tertia inter- 
rupta. Minor Spb. arvenjt, qux nitida , cum 
hacc punctis excavatis fcabriufcula ilt. * -|- 

1894. ^rifajcima nigra, thorsce lineola interrupta ; abdomine t y?>vrn<rrp,ku6 

fafciis tribus tibiisque flavis. * -f- Variat a, ore &'p*Jcc x a&6 
nigro. b, ore flavo. c, thorace quadripunctato, f^j^i^zW' 

Hveps, Gede-Hams nom. gen. Aph. 3, 50. 

1895. APIS Iongicomis antennis filiformibus longitudine cor* 

poris hirfuti fulvique. 

1896« Ap. tumuhrum antennis filiformibus longitudine cor- 
poris nigri, pedibus maxiilisque flavefcentibus. 

1897. ^P* cem uncularfc ni^ra , ventre lana fulva. 

1898» Ap. retufa nigra fubhirta, abdominis bafi retufa ; tibii* 
pofticis extus lanatis. 

1899. Ap. rufa fufca, abdomine rufefcente, fronte alba. 

1900. Ap. truncorum nigra glabra , fronte aibida pubefcente, * 

abdomine fegmentis margine albidis, fubtus fla- 
vicante. 

1901. Ap.fuccincta thorace flavefcente fubviilofo, abdomine 

nigro : cinguli^ quatuor flavis. 

X 2 1902» i64 INSECT: HYMENOPT: APIS. 

1902. Ap. carukfiens fufca fubvillofa, abdomine ca.rulefcente, 
incifurarum margiuibus albicantibus. 

1903. Ap.florifiomnis nigra abdomine fubcylindrico, incurvo, 
ano bidentato ; tibiis pofticis apice fpinofis. 

1904. Ap. helvola rufa villofa, oblonga, fubtus albida. S. inf. 
t. 113. f. 2? 

1905» Ap. Juccincla tborace flavefcente fubvillofo, abdomine 
nigro : cingulis quatuor albidis. 

1906. Ap. cunicularia pubefcens , thorace ferrugineo , abdo- 
mine nigricante, pedibus undique villofis. S. in£ 
t. 32. f. 5. 

1907. Ap. meliifica pubefcens , thorace fubgrifeo , abdomine 
fufco, tibiis pofticis ciliatis : intus tranfverfe fhia- 
tis* Aph. 1, 224^ Honning-Bie ; mas ; Vand* 
Bie ; neutr. Arbeids-Bie. 

1903« Ap. conica fufca, abdomine conico acutiflimo : fegmen- 

torum marginibus albis. 
1908*0. Ap. lagopoda grifefcens pedibus anticis dilatato-ciliatis, 

tibiis pofticis clavatis, ano emarginato. P. D. 

Atl. t. 30. 
1909. Ap. annulata nigrs,. fronts annulis peduui nigris, 

J910. Ap. tranquilla nigra, antennis fubclavatis, apice fenu> 
gineis ; pedibus pofticis pallidis. * + 

191 1. Ap. obficura nigro, fronte, thorace, pedibusque villo 
rubefcente cinereis. 

19 12. Ap, pratenfis pubefcens nigra, fronte pilisnigris: tlio- 
! j&^iia¥ff TlX iace B ^ D ^^ S nu 'futo. Gteofr. inf. 2« Ap. g. * 

! o4&r6ua* *9 l 3' Ap. ntarginata nigra fronte albida , abdeminis nitidi 

fegmentis anterioribus margine ferrugineis ; tar- 
fis luteis. * + 
Jjh/aew /£-#*?- 1914. Ap. nitida nigra, mcifuris abdominis nitidi pedibusque 

&Hct«4 /Jljj-iurrn^ncii '■ M<nv ■. ll}teo _ c i nele j s . * _j- 

19 15. A^.fiplendida nigra, ebdominis incifuris aureis: fegmen- 
to fecundo utrinque macula ferruginea, ano fulvo. 

19 16. INSECT: HYMENOPT: APIS. 16$ 

1916. Ap. atra nigra, thorace tibiisque poflicis pilis albidis,^ *4M^<^ Curuo , 

alis apice macula fufca. * + *?fc C * 

1917. Ap.terreftris hirfuta nigra thorace antice flavo ano albo. 

Jord-Humle. I. Hunangs-Fluga. Isl.R. 6883 4* c * 
Ham. Fn. N. 591. 

jpi8' Ap. hortorum hirfuta nigra, thorace abdominequean- ^-^^^H 
tice flavo, ano albo. Major & minor, Frisch. ^- '-* Jl 
inf. 9. p. 25» 6. S. inf. t. 6$. f. 7. 

J919. Ap.paludofa hirfizta, nigra, thorace antice poiliceque, '^* 7 ^^ ,^f^*" 
abdomme antice rlavis : ano albo. * -\- 

Hi tres nimis arhnes iunt. 

1920. Ap. pratorum hirfuta nigrn, thorace antice flavo, ano ^W«U /^o_ f 

mbro. .^•Aty-nim.n 

192 1. Ap. Japidaria hirfnta atra, ano fulvo tibiis poflicis nigm. ^^^y^w^t 

o • r , r t i 1. • ri i 1 • '"^' W»*£*u£. f 

b. mi. t. 69. r. 9. In declivitate iylvarum habitat ( . 
fpecies duplo minor, caeterum fimillima. 

1922. Ap. ruderaria hirfuta atra, ano tibiisque poflicis fubtus &tm6-to*tiwi\ 

fulvis. * + Certo fitu villofitas abdominis al- "&*f ^%**W.$ 
, bicat, quod non aeque in Ap. lapidaria^ 

1923. Ap. citrina hirfuta nigra, thorace antice, abdomine bafi 

tribusque penuitlmis fegmentis flavis, Geofr. 
inf. 2. Ap. 23. * 

1924. Ap. Mufcorum hirfuta fulva , abdomine flavo. Eng- 

Humle. Ham. Fn. N. 593. 

1925. Ap. hypnorum hirfuta fulva , abdominis fafcia nigra, 

ano aibo. Gr. Egytfak. 

1926. Ap. lucorum hirfuta fkva, ano albido. 

1927. Ap. acervorum hirfuta atra. 

1928. Ap. fubterranea hirfuta atra, ano fufco. 

1929. Ap. Cardui hirfuta nigra, ano albo. * + $mU <Slrrt*4& 

X 3 1930» 166 INSECT: HYMENOPT: FORM: MUT: 

\.(JA^)uicM- 1930. Ap. albkans hirfuta nigra thorace abdominisque apice 
^c{4M4(y^\ fulvefcente. * + WrrrUc<A. tyfodi- 193 1- FORMICA herculeana nigra abdomine ovato, femoribus 
fe» ferrugineis. Hefte - Myre. Aph. 5, 4J>a . P, 

D. Atl. t. 30. 

- 

1932« V.rufa ferruginefl, capitefupra: abdomine toto nigro. 

N. KUmmer-Migmaur. 

1933* ^*f u f ca cinereo-fufca, tibiis pallidis. N. Svart-Migmam\ 

I934. F. nigra tota nigra nitida, tibiis cinerafcentibus. D« 

Smaa-Myre. N. Smaa-Migmaur. 

fcr7nLC+a&ix£Zl915' F. o£/o/e*« fupra nigra, fubtus teftaceo-rufa, abdomin^ 

U*U,)fcA^n*/»m^ • fubglobofo. 

1936. F. r«£rfl teftacea oculis pun&oque fub abdomine nigris» 

N. Eiter-Migmaur. 

*937* F. cejpitum abdorninis petiolo binodi : priori fubtus, 
thoraceque iupra bidentato. Ach Havn. 10, I* 
t. 1. f. 1, 2, 3. 

1938- MUTILLA Acarorum glabra, rufa, capite abdomine* 
que poftico nigris. 

6. D I P T E R A. 

1939. OESTRUS Eovis alis maculatis \ thorace flavo, fafcia 
fufca ; abdomine flavo , apice nigro. D. Koe* 
Brams. N. Buvarre. 

1940. Oe. Tarandi alis immaculatis ; thorace flavo, fafcia ni« 
gra ; abdomine fulvo , apice flavo. N. Rens* 
Vgrre. Lap. Gurme. 

1941. Oe. nafilis a\ls immaculatis; thorace ferrugineo ; abdo» 
mine nigro, pilis flavis. L. Trompe. 

1942. INSECT: DXPTERA. TIPULA. 167 

I942. Oe. Ovis alis fubpun&atis ; abdomine albo nigroque 
verficolore. D. Faar-Brems, N. Eiter-Smau* 
Afh. 2, 453. 

Brams, Sthig - Flue , nom. gen. V<errc, Vaar- 
Orm ; larva. Aph. 2> 460» 

# Alis patentibus. 
J943. TIPULA peclmicbrms antennis pectinstis ; alis macula 
nigra ; thorace flavefcente. S. inf. U 106. f. 5,6. 

I944. T. rivofa alis hyalinis ; rivulis fufcis maculaque nivea. 
Gr. Tukturfak. 

J945. T. W-mncuhta alis fufco venofis ; margine maculisque 
quatuor fufcis ; abdomine fupra flavo. 

1946". T. crocata nigra, alis fulvefcentibus macula marginali 
fufca , abdomine bafi , cingulisque fex luteis. 
S. inf. t. 15. f. 5. 

1947. ^* °^ eracea a ^ s hyaiinis : cofta marginali fufca. 

I948* T. bortorum alis hyalinis ; maculis fparfis, albis, hya- 

linis. An T. maxima Isl. R. 688» 5> a ? $• in£ 

t. 15. f 3' 4» 9« 

1949. T. variegata alis hyalinis ; macula pallida, obfoleta j 

corpore nigro luteoque variegato. 

1950. T, contaminata alis nigro maculatis ; corpore nigro. 

A. nidr. 4, yo. S. inf. t. 196. f. 3. 

2951. T. hmata alis cinerafcentibus : lunula marginal*, alba. 

1952. T,pr'atenjis alis fubcinereis : vafis fufcis puncloque mar- 

ginali obfcuro; fronte fulva. S. ini. 1. 15. f. 7. 

1953. T. terreflris alis hyalinis ; puncto marginali ; abdomi- 

nis dorfo cinereo. 

1954. T. cor#2«'«tf alis hyalinis pun£to marginali fufco ; at* 

domine flavo ; lineis tribus fuicis. A. nidr. 3, 
48. t, 6. f. 13. 

1955» i6s INSECT: DIPTERA. TIPULA. 

1955. T. nigra alis fufcis ; corpore atro. A. nidr. 3, 49. 

1956. T. atrataalls glaucis : puncto marginali , corporeque 

atro ; abdominis fegmento primo pedibusque ru- 
fis. I. Galdra - Fiuga , Hexerie - Fiue. Isl. R. 

688» 5- a? 

1957. T. aibipes atra , pedibus longifHmis , apice albis. A. 

nidr. 4, 69. 

I958* T. bimaculata alis hyaiinis ♦ maculis duabus fufcis ; ab« 
dominis medio maculato-ferrugineo. 

1959. T. annulata alis fufco-variegatis, femoribus annulo albo. 

1960. T. ocellaris alis albidis ; macuiis ocellaribus nigricanti- 

bus piurimis. 

1961. T. flavefiens alis immaculntis ; corpore f lavo : dorfo 

fufco. Isl. R. 1, 903. c? 

1962. T. regelationis alis hyaiinis nitentibus ; corpore cinereo 

fufco. 

1963. T. replicata alis hyalinis : margine tenuiore recurvato ; 

corpore fufco ; antennis fimplicibus. 

1964. T.monoptera nigra, pedibus palpisque pallidis. 

1965. T« arundineti albida, antennis villofis ; oculis atris. 

1966. T. aurea fubfulva alis aureis : macula media & margi- 

nali fubfufca. Fl. Fridrichsd. 690. * + 

Alis incumbentibus. 

1967. T. phmofa thorace virefcente ; alis hyalinis : puncto 

nigro. A. nidr. 4, 71. Isl. R. 684> 5« d. 

They - Fiuga. 

1968« T. iittoralis virefcens alis immaculatis ; pedibus anticis 
longiffimis. 

1969. T. moniiis pedibus olbidis, annulis novem nigris; alis 
albo cinereoque variis. 

1970. INSECT: DIPTERA. TIPULA. 169 

1970. T.macrocephala virefcens,ocuiis thoracisque tergo nigris. 

1971. T. virens viridis, alis albis puncto marginali nullo ; 

tarfis pallidis. Vix a T» plumofa fatis diftincla. 

1972. T. putris fufca, alarum bafi cinerea. 

1973. T. notata atra alis albis; abdomine lateribus antice ma- 

cuia aiba. 

1974. T. pahftris atra, abdomine rufefcente. 

1975. T.tremula pedibus anticis longiiTimis motatoriis nigris, 

annulis albis. 

1976. T.florilega, atra holofericea. 

1977. T.juniperina, aiis incumbentibus glaucis : margine te- 

nuiore villofo. 

1973. T. pennicomis antennis bipeclinatis, corpore atro, hal- 
teribus albis. A. nidr. 4, 72. 

1979. T.punctata cinerea, alis nigro maculatis punclatisque. 
Fn. Frid. 691. * -f- 

1980» T. diluta nigra alarum maculis nigris octo ; ahdominis 
fafciis femoribusque flavis. Fn. Frid. 692. S. 
inf. t. 48. f. 7. * -f- 

198 1. T. Spinata nigra nitida ; alis immaculatis ; tibiis aiiticis 

fpinatis. Fn. Frid. 693. * -J- 

1982. T. Iris flava alis hyalinis pundto marginali duplici. 

Fn. Fr. 694. * + 

1983. T.veris viridis alis albis ; thorace tribus maculis lu- 

tefcentibus. Fn. Fr. 695. * -f- 

1984. T. tenera antennis plumofis ; thorace luteo ; abdomine 

virente. Fn. Fr. 696. * -f- 

1985. T. plicata alis deflexis lacteis puncto nigro ; abdomine 

plicato-papiilofo ; pedibus iuteis. Fn.Fr. 697.* + 
Vangdila-Fkiga. Isl. R. 684, 5> 6 ? 

V 1985. 170 INSECT: DIPTERA. TIPULA. 

1986. T. velata alis hyalinis margine fubfufco ; thoracc abdo- 

mmeque caerulefcente. Fn. Fr. 698. An va- 
riet. T. oleracese ? 

1987. T.fiavicans antennis moniliformibus ; alis macula ni- 

gra; abdomine flavo ; articulis duobus nigiis. 
Fn. Fr. 699* * 4" 

1988« T. riparia flava antennis fetiferis ; oculis viridibus; alis 
lunula alba. Fn. Frid. 70C * -J- 

1^89- T. tripunctata luten alis hyalinis: margine pun£Hs tri- 
bus nigris ; cnpite oculisquenigricantibus. Fn. 
Fr. 701. * -f- 

1990. T. bilineata nigra, alis lacteis cofta marginali duplici 

puncloque medio nigro. Fn. Fr. 702» * -f" 

199 1. T. atomatazlls fufco-punctatis ; corpore cinereo, pedi- 

bus flavis, geniculo nigro. Fn. Fr. 703. * + 

1992« T. Ihleata alis immaculatis ; abdomine fafciis tribus 
longitudinalibus luteis : punctis nigris, Fn. Fr. 
704. * + 

1993. T. feneflralis flava immaculata , oculis nigris. Fiii 

Fr. 705. * + 

1994. T. Typha nigra, abdornine utrinque luteo. * -f- 

1995. T. nitida nigra, antennis thorace triplo brevioribus ; 

pedibus luteis. * -f- 

1996". T. mimita nigra, antennis plumoils ; clis albis. * -f- 

1997. T. umbratka atra, ^alis albis : cofta nigra ; fegmento 

abdominis primo viridi ; pedibus flavis. * -J- 

1998. T. nigrata atra , alis nigricantibus punclo marginali 

nigro ; abdomine fupra faiciis tribus, fubtus ma- 
culis quatuor fulvis. * -|- 

1999. T. tarda cinerea , fegmentorum apicibus pedibusque 

pallidis. * -}- 

2000. INSECT: DIPTERA. T3IBI0. MUSCA. *ft 

2000« T. dilatnta atra, abdomine depreflb apicem verfus dila- 
tato ; pedibus pallidis. * + 

2001. T. Augnfli, nigra, antennis plumofis ; abdomine antice 

virente. poftice fufco ; alis immaculatis pedibus- 
que albis. * -J- 

2002. T.focialis nigra, alis albis cofta marginali pedibusque 

pallidis. * -f- 

2003. T. aliata albg, hirfuta ; alis immaculatis; pedibus pun- 

aatis. * + 

2004. T. virginea alba, immaculata; thorace flavo. * -|- 

D. Stankel-Been, Ore-Stikker. N. Myg-Hanke; 
nom. gen. Aph. 7, 564; 5,488- 

2005. BIBIO Marci niger, glaber; alis nigricanlibus ; femo- 

ribus anticis introrfum fulcatis. Aph. 2 } 45 I. 
S. inf. t. 15. f. 1, 2. 

2005. B. craffipes niger, glaber ; alis margine nigricantibus ; 
femoribus anticis craflis, tibiis fpina terminatis. 
Tip. brevicomis Linn. 

2007. B. febrilis ater, oblongus, hirtus ; alis albis margine 
exteriore nigris. S. inf. t. 104. f. 8>9« 

2008« B. hortulanus alis albis margine exteriore nigro ; tho- 
race abdomineque rubro. S. inf. t. 104. f. 9, io. 

2009. B. pbalanoides alis deflexis cinereis ovato-lanceolatis ci- 

liatis, immaculatis. N. Smik. A. nidr. 3, 50. 

# Nudar. 

2010. MUSCA Ribefii nigra nudiufcula ; thorace immaculato ; 

abdomine cingulis quatuor flavis : primo inter- 
rupto. S. inf. t. 36. f. 1 1, 12. 

201 1. M. Vyraftvi nigra nudiufcula; thorace immaculato; ab. 

domine bis tribus lunuiis flavis recurvatis. I, 
Randa-FIuga. S. inf. t. 36. f. 9, 10. 

Y 2 2012. 172 INSECTA. DIPTERA. MUSCA. 

1011* M. Menthaftri nigra nuda ; thorace maculato ; abdo- 
mine cingulis quatuor fcutelloque flavis. 

2013. M. Scripta nudiufcula, thorace lineis , fcutello abdo- 

mineque lineari fafciis flavis. S. inf. t. 113. f. 1. 

2014. M. mellina nuda thorace fubameo, fufcefcente immacu- 

lato ; abdbmine maculis octo lutefcentibus. A. 
nidr. 4, 74. S. inf. t. 177. f. 2, 3. 

Variat abdomine ovato, lateribus flavo. 

2015. M. pipiens nigra, glabra ; abdomine utrinque albo ma- 

culato, femoribus pofticis clavatis, dentatis. A. 
nidr. 4, 75. 

2016. M.fegnis glabra, thorace fubseneo ; abdomine ferrugi- 

neo , apice nigro ; femoribus pofticis clavatis, 
A. nidr. 4, y6* 

2017. M. femorata glabra, atra, oblonga ; femoribus pofticis 

clavatis, pedibusque anticis rubris. 

201 8« M. polita glabra a?nea, capite viridi; thorace abdomine- 
que cseruleis ; halteribus nudis. 

2019. M. bicincia nigra, antennis clongatis ; thorace pun£ti$ 

lateralibus ; abdomineque cingulis duobus flavis. 

2020. M. arcuata nudiufcula, nigra , thorace lateralibus ma- 

culis, abdomineque cinguiis quatuor flavis. 

2021. M. khneumonea thorace poftice, pectore pedibusque fer- 

rugineis; abdomine elongato cyiindrico. Geofr. 
inf. 2. M. 82. A. nidr. 3, 53. 

2022. M ? conopfoides antennis clavatis mucronatis bafi coadu- 

natis ; corpore atro , abdominis cingulis tribus 
flavis. 

2023. M. cupraria glauca senea , thorace viridi ; abdomine 

cupreo oblongo ; halreribus nudis. 

In noftra halteres ciliati funt. 

2024. INSECT: DIPTERA. MUSCA, 173 

2024« M. $ olita glabra a?nea, capite viridi ; thorace abcjomi- 
neque cirruleis; halteribus nudis. 

2025. M. panetina cinerea, alis fufcis albo-punclatis macula- 

tisque fronte teflacea. S. inf. t. 89. f. g. 

2026. M.fahuum flava, alis albis cofta puncloque terminali 

fufcis; occipite nigricante. 

2027. M. grojfficationis alis nigris, apice albis. 

2Q2g. M. cynipfea nigra, alis apice puncto nigro ; abdomini* 
primo articulo obovato. A. nidr. 4, 79. 

2029. M. viduata glabra, ameo-nigra, fquamis halterum ci* 

liatis. A. nidr. 3, 55. 

2030. M. Arnicdt teftacea, alis unguiculatis grifeis, nigro ma- 

culatis. 

2031. M. urtica alis albis punclo terminali fafciisque tribus 

fnfcis diftinctis. 

2032. M. Cerafi alis albis : fafciis fufcis insqualibus , pofticis 

exterius connexis. 

2033» M. HeracW, alis albis fafciis fufcis repandis, oculis vi- 
ridibus, A, nidr. 4, go. 

2034. M. Cardui alis albis : linea geminata fufca : S literac fi« 

gura ; oculis viridibus. 

2035. M. fafciata nigra , glnbra ; alarum cofta dimidia Iu- 

tefcente ; abdomine fafciis feptem flavis. Fn. 
Fridr. 757. * -\- 

2036. M. elongata nigra, alis apice puncto nigro ; abdomine 

anieo , bafi fiavo ; pedibus longis, luteis, Fn. 
Fridr. 763. * + 

2037. M. anncxa g-Iabra , abdomine elongato nigro , fafciis 

duabus pedibusque luteis ; pofricis nigro anmi- 
latis. * -\- Femora pofticorum vel clavatar, vei 
tibi^ arcuata» iunt; an mera varietas ? 

Y 3 2038. 174 INSECT: DIPTERA. MUSCA. 


5041- 2042< 2043. 2038« M. ciliata glabra viridis ; alis macula nigra&alba; 
cauda utrinque lamina triangulari, ciliata. * -J- 

2039. MtpuIcheUa nuda, lutea ; tborace lineis tribus nigris ; 
abdomine fafciis duabus obfcuris ; halteribug 
; albis. * + 

3040. M. latemaria glabra atra ; abdomine maculis duabu» 
luteis, diaphanis, totidemque fafciis cyaneis. * -{-' 

M, bipunciata nuda nigra, antennis capite longioribus ; 
abdomine fafciis quatuor lunatis pedibusque lu* 
teis ; alis fulvis. Geofr. inf. 2. M. 28« * 

M. cyanea glabra ; abdomine nitido , violaceo : oclo 
maculis cyaneis ; pedibus fubluteis. Fn. Fridr, 
761. * + 

# Tomentofar. 
M. pendula tomentofa, thorace lineis quatuor ; ebdo* 
mine fafciis tribus interruptis, flavis. Aph. 1, 284« 
S. inf. t. 156. f 1. 

5044* M.ftorea tomentofa , thorace fafciis duabus inrequali- 
bus , nigris ; abdomine quatuor luteis , fub* 
abruptis. 

$045. M. nemorum tomentofa, abdomine cingulisque tribus 
albis ♦ fegmento primo lateribus luteo. Acl. 
nidr. 3, 52. 

2046. M. arbuftorum tomentofa , thorace grifeo ; abdomine 
fubfufco : fegmento primo fecundoque latere fer- 
rugineis. S. inf. t. 17. f. 5. 

2047. M. tenax tomentofa , thorace grifeo ; abdominefub- 
fufco, unicolore ; tibiis pofticis compreffo-gibbis. 

2048. M. intricaria tomentofa lutefcens , abdominis apice al- 
bido; genubus albis. 

2049. M. oeftracea.tomeMofo nigra, fcutello albido ; abdomi- 
nis apice lutefcente. 

2050. INSECT: DIPTERA. MUSCA. 175 

2050. M. noBiluca fubtomentofa atra ; abdominis primo feg* 

mento, maculis duabus pellucidis. 

2051. M. punctata tomentofa ; oculis viridibus , pun&atis ; 

thorace quinque lineato, abdomineque nigro, ob- 
tufo. Fn. Fridr. 760. * + 

5052. M« tramfuga tomentqJa nigrft 9 abdomine cylindrico ♦ 
lunulis bis tribus albidis, recurvis. 

2053. M. gihba capite albo, luteo & viridi variegato ; corpore 

aureo. I. Fagra-Fluga, Isl. R. i>6885».* t 
An St. Hottentotta, vel Vol, fuperbiens ? 

*##:# Pilofe. 

2054. M. fera pilofa nigra , abdominis lateribus teftaceis 

diaphanis. 

2055. M. rotundata pilofa, thorace fublineato ; abdominefub* 

rotundo, flavo : maculis longitudinalibus fufcis, 
confertis. A. nidr. 4, 73. t. 16. f. 21. 

2056. M. Larvarum pilofa mgricans, fcutelli apice fubtcflaceo; 

abdomine pallidius telTellato. 

2057. M. Radkutn pilofa, abdomine cinereo : linea dorfali , 

cingulisque quatuor nigris. 

2053. M. Cxmeteriorum pilofa nigra, abdomine fupra glabro. 

2059. %h..fiava pilofa, flava; oculis viridiffimis; alis hyalinis» 

2060. M. roralis pilofa aterrima. 

2061. M. canicularis pilofa nigricans , abdominis fegmento 

fecundo tertioque diaphano. 

2062. tA.ferrata pilofa fufca, alarum cofta pilis brcviffimis 

ferrata , abdomine pedibusque ferrugineis. A. 
nidr. 3, 54. 

2063. M. cellaris pilofa nigra,alis nervofis; oculis ferrugineis. 1064. if6 INSECT: DIPTERA. MUSCA. 

2064. M. meteorica pilofa nigra, abdomine fubcinereo ; alis 

bafi flavis ; oculis brunneis. 

2065. M.ptttris fubpilofa atra , alarum cofla nigra ; oculis 

ferrugineis. 

2066. M. pubera pilofa nigra, abdominis ultimo fegmento in- 

curvato : pube utrinque reflexa. 

2067. M. Petronella pilofo glabra livida, fronte rubra ; cauds 

incurvata ; pedibus elongatis, teftaceis. 

2o6{\. M. ungulata pilofs, glabra , ameo-viridis ; cauda unci- 
nata ; pedibus elongatis lividis. 

2069. M. Scybalaria pilofa, rufo-ferruginea , hirta ; alis pun- 

clo obfcuriore. Gr. Anariak. S. iiif. t. 54. f. 2. 

2070. M. umbrarum pilofa, cinerea alis fufcis aibo maculatis 

fronte nivea. 

2071. M.ftercoraria pilola grifea, hirta; alis puncto obfcuro. 

D. Sekret-F/ue. I. Myke-Fluga. Gr. Anariak. 
S. inf. t. 54. f. 4. Apii. 7, 126. 

2072. M. vibrans pilofa nigra , alis hyaiinis > apice nigro 

capite rubro. S. inf. t. 5$. f. 5. 

2073. M. germinationis alis albis margine maculisque nigris. 

2074. M. placida pilofa, thorace aureo ; abdomine flavo pellu* 

cido : linea dorfali nigra. Fn. Fridr. 753. * -{- 

2075. M.fquamifera pilofa viridis, abdomine acuminato, ge- 

niculato , fquamis duabus terminalibus. Fn. 
Fridr. 759. * -(- 

2076. M.flavicans pilofs, thorace fubcinereo ; abdomine pe- 

dibusque flavis. Fn. Fr. 762- * + 

2077. M. aurata pilofa nigra, fronte argentata ; alis bafi au- 

ratis. Fn. Frid. 764. * ~\- 

2078« M. aeftiva pilofa , ahdonrine flavo : margine , rplce , 
thorace pedibusque nigris. Fn. Fr. 766. * + 

2079. INSECT: DIPTERA. STRATIOMYS. 177 

2079» M. amhnlans pilofa cinerea, thorace, pedibu?, puncHs- 
que fegmentorum abdominis tribus nigris ; alis 
e fufco fulgidis* * + 

2080. M» tuherculata fubpilofa rufa ferruginea ; tborace an- 
tice utrinque tuberculo pallido; oculis fufcis. *-[- 

Flue nom. plur. gen. & ord. Aph. 2» 539. 

203l. STRATIOMYS chamakon fufca, thorace fubhirfuto, 
ferrugineo , abdomine glabro , ovato , piano ; 
lunulis fex luteis. S. inf. t. 59. f. 2, 3. 

2082. St. hydroleon fufca, abdomine viridi : fafcia longitudi- 
nali nigra. P. D. A. t. 30. S. inf. t. 14. f. ^4. 

2083« St. microkon nigra, abdomine ftrigis lateralibus albis. 
S. inf. t. 14. f. 11; t. 198- f. 4, 5» 

2084. St. pkhcia cinerea, hirta, abdominis incifuris margine 
albidis. Variet. Geofr. inf. Strat. 2. 

2085« St. trilineata viridis, thorace ftrigis tribus, abdomine 
fafciis quatuor nigris. 

2Q%6> St. feneflralis glabra, atra, abdomine fupra rugofo, ftri- 
gis albis, pedibus ferrugineis. 

2087« St. Morio corpore hirto, atro ; alis dimidiato nigris. 

20 3g. St. hottentotta corpore hirto, lutefcente, alis cofta fufcis. 

2089« St ? graca viridis, thorace lineis tribus, abdominis dor- S*-nx£ic myi 
% fo litera nigris. P.D.A. t.30. Pr. inf. S. 19.* f triay ^^ S 
t AntemuE clavats, fingulares. 

Mufca fpecies perilluftris a Linne, 

# Tomen- 

Gencre Mvsc^ fpecierum copia laborante plura genera afliimfi, 
horum tamen una aut altera fpecies, cum defcripticnes oiim facls, cha- 
raclenbus novoruin generam minus exacte aciaptatas fuerint, nec tem- 
pus nec temporis injuria novam cujusctmque collationem permiferit, 
vicino forte generi fubftituenda erit, 

Z ! 178 INSECT: DIPTERA. VOLUCELLA. 

Tomentofic. 

3090. VOLUCELLA bombylans tomentofa nigra ; abdomine 
hirfuto, poftice rufo. 

2091. V. myftacea tomentofa nigra ; thorace abdominis apice 

alarumque bafi fulvis. A. nidr. 3, 51. 

Variat alis ftriga ferruginea. 

2092. V. lappona fubtomentofa nigra ; abdomine fafciis tribus 

fubinterruptis luteis; ano pedibusque fulvis. Gr. 
Milkriak. A. nidr. 4, 73,. S. inf. t. 36. f. 7, %. 

2093. V '. Juperbiens tomentofa, fronte thoraceque flavo , ab* 

domine flavo-virente; alis faiciaabruptanigra.*-|~ 

c4u2±£&f^ 2094. V.fonora fubtomentofa nigra ano fulvo ; alis ftrigis 

o&tr^cc^cAU?. duabus dentatis, fufcis. S. inf. t. 10. £ 6 5 7. * 

209$. V. tricincta tomentofa , nigra ; abdomine cingulis tri- 
bus albis ; alarum punfto marginali ferrugineo. 
S.inf. t. 197. f.7, g. * 

% Pilofa\ 

2096- V.puUata pilofa, lutea ; alis hyalinis maculis nigiican- 
tibus. Fn. Fridr. 76 5 < * + 

2097. V. meridiana pilofa, nigra; fronte lurata ; alis bafi lu- 
teis. A. nidr. 4, 77. S. inf. t. 17. f. 4 ; 
t. 108. f. 6, 7. 

2098. V. Ccefar pilofa viridi-nitens, pedibus nigris. Gn M- 
viuak. S. inf. t. 54. f. 3. 

2099. V. cadaverina pilofa a?neo-nitens, thorace] caruleo ; ab- 
domine viridi. 

2100. V. mortuorum pilofa, thorace nigro ; abdomine viridi. 
Gr. Niviuak. 

2101. V. vomitoria pilofa, thorace nigro ; abdomine ca?ruleo 

mtente. • D. Maddik-Fiue , Spe-Flue. I. Madka- 
Fluga. Aph. 7, 545. 

2IC2. INSECT: DIPTER: NEMOT; TABAN: 179 

2102« V. camaria pilofa nigrn, thorace lineis pallidioribus ; 
abdomine nitidulo teflulato ; oculis rubris. S. 
iii£ t. 40. f. i> 2» 

2103. V. domeflica pilofa nigra, thorace lineis quinque obfo- 
letis ; abdomine nitidulo, teifeliato ; oculis fufcis. 
Stue-Flue. I. My-Fiuga. P. D. A. t. 30. 

2104* V. albifrons pilofa nigra, fronte alba. 

2105. V. fepulchralis pilofa nigra, abdomine atro, nitidulo, 

fupra glaberrimo» 

2106. V. fimetaria pilofa livens, glabrata , alis punclo ob- 

fcuriore. 

2107. V.tacituma pilofa, abdomine nigro cingulis duobui 

cinereis ; alis trinerviis fufcefcentibus. * -f- 

Mufca Species Equitis a Linne. 

2lo8« NEMOTELUS tringarius tborace cinereo ; abdominc 
fiavo trifariam nigro punctato ; pedibus coftaque 
aiarum marginali flava. 

2109. N. aureus pilis fulvis tomentofus, abdomine nigro fafciis 

lanuginofis aureis. * -}- 

21 10. N. fyhejiris lutefcens fubhirtus , alis fafcia abruptt 

nigra. * -{- 

21 11. TABANUS bovinus oculis virefcentibus ; abdominis 

dorfo maculis albis trigonis longitudinalibus. 
S. inf. t. 131. f. 6. 

21 12. T. Tarandimis oculis viridibus abdominis fegmentis 

margine iuteis ; pedibus rufis. Aph. i, 448. 

21 13. T. rujlicus oculis flavo-virentibus ; corpore cinereo, pu- 

befcente. Variat dorfo abdominis lineis 2 lon» 
git. nigris. 

Z 2 2114» igo INSECT: DIPTER: C0N0PS. ASIL: 

21 14. T. bromius oculis fafcia purpurafcente ; corpore cine- 

rafcente lseviore. Vix a prseced. dift. 

21 15. T. tropicus oculis fafciis ternis fufcis; abdominis lateri- 

bus ferrugineis. S. inf. t. g. f. 4, 5. 

21 16". T. pluvialis oculis fafciis quaternis undatis ; alis fufco 
punchtis. 

21 17. T, cacutiens oculis nigro - punclatis ; alis maculatis. 
Blindling. S. inf. t. g. f. 1. 

211 8* T. arciicus oculis fafciis binis purpureis; thorace pun- 
ftato ; slis nigro reticulatis : cofta nigerrima, 
Fn. Fridr. 771. * -J- 

211^« T. caccuhts oculis punctis quatuor lineolaque purpureis ; 
alarum margine exteriori maculisque duabus ni- 
gris. * + 

D. Brdms. N. KUg nom. gen. 

2120. CONOPS calchrans antennis fubplumatis cinerea, gla- 

bra, ovata. 

2121. C. irritans antennis. fetariis cinerea fubpilofa, ovata. 

2122» C. ferruginea antennis fetariis ferruginea ; abdomint 
cyiindrico ; fronte lutefcente. 

2123. C. macrocepbala antennis clavatis mucronatis luteis, ab- 

domine fubcylindrico , glabro : fegmentis qua- 
tuor margine flavefcentibus. P. D. A. t. 30. 

2124. C? bexagona antennis fiiatis ; oculis fafcia caerulea ; 

abdomine nigro fexanguiari, fubtus luteo. Fn. 
Fridr. 73 £. * -J- 

2125» ASILUS crabroniformis abdomine tomentofo antice 
fegmentis tribus nigris, poitice flavo inflexo. 

2126". A. gilvus abdomine pubefcente nigro, fupra rufo. 

2127. INSECT: DIPTERA. ASILUS. igi 

2127. A. gihhofus hirfutus niger , abdomine poiiice albo„ 
S. inf t. §. f. 11. 

2128« A. ater hirfutus totus niger, barba albida. S. inf. 
t. 183. f 6. 

«129. A. marginatus niger abdominis incifuris fulvis 5 halte- 
ribus fulphuieis. 

2130. A. germanicus hirtus fubcinereus ; femoribus nigris , 

tibiis rubris ; alis fufcis bafi albis. P. D. A. t. 30« 
S. inf. t. 43. f. 10. 

213 1. A.forcipatus hirfutus, fubcinereus ; halteribus flavis ; 

alis hyalinis. Marem tibiis ferrugineis, fcemi- 
nam nigris reperi. 

2132. A. Erm hirfntus fubcinereus ; halteribus albidis ; alis 

fufco-ferrugineis. * Huc referenda Synonyma 
a perill. Xwnjeo fctrcfpat fubftituta. 

2133. A. Tipuloides cinereus nudus, thoracis lineis dorfalibus 

tribus nigris. 

3134. A. Oelandicus ater nudus, alis nigris; femq.ribus halte- 
ribusque ferrugineis. P. D. A. t. 30. S. in£ 
t. 8* £ 14» Alium poiTideo thorace utrinque 
alisque albidis, haiteribus luteis ; an variet ? 

2135. h.femoratus nudus niger, pedibus luteis : pofticis ni* 

gris femoribusque clavatis. * -\- 

2136. A. bicincius hirfutus niger cingulis abdominis albis, 

tibiis fulvis. S. inf. t. 8' £ 12. * 

213^. A. maculatus alis trimaculatis , abdomine flavo ; ui- 
timo fegmento maculisque nigris. Fn. Fridr» 

787- * + 

2138« A. medius hirfutus fubcinereus , alis fufcis ; pedibus 
nigris. Fn. Fridr. 788. * + 

Z 3 2139» 182 INSECT: DIPTERA. EMP: CUL: BOMB: 

2139. A* ignavus alis immaculatis , abdomine flavo : tribufi 

pofticis fegmentis nigris. Fn. Fridr. 789« * + 

His quodam modo convenire videntur Tabani 
A. nidr. 4, 8i> 82, 83- t. 16. f. 22 ; qui- 
nam tamen finr, minus liquet. 

2140. EMPIST livida arctenms filatis livida ; thorace lineis tri- 

bus nigris. S. inf. t. 192. f. I. 

2141. E.fiava antennis filatis flava ; linea dorfali abdominig 

nigra. Fn. Fridr. 778. S. inf. t. 147. f. 7, 8«* 

2142. E. cinerea antennis filatis cinerafcens, pedibus nigris. *-J* 

2 143. E. borealis antennis filatis nigra, alis fubrotundis fufco- 

ferrugineis. Gr. Unnuariak. 

2144« CVLEX pipiens cinereus, abdomine annulis fufcis o£to. 
Myg, Lys-Myg. L. Zhiuoik. Gr. Epernak. 

2145. C. fiavefcens luteus, tomentofus; alis ciliatis nervisfub- 

luteis. Fn. Fridr. 776. + 

C. ciliaris Linn. Syfrem. an. 1757. 

2146. C. hifurcatus fufcus, roftro bifurco. 

2147« C. equinus ater, abdomine fufco ; fronte alba. 

2148* "Cfafciatus alis immacuiatis ; abdomine annulis 14 ftfi 
bis nigrisque alternis. Fn. Fridr. 775. * -{- 

2 1 49. C. reptans niger alis hyalinis ; pedibus nigris annulo 

albo. N. Knot. L. Mockerc. Gi\ Epernak, 

2150. C. pulicaris alis hyalinis ; maculis tribus. obfcuris. 

Myg nom, gen. Tip. Bib. & Cul. Aph. 5, 481. 

2 151. BOMBYLIUS major alis dimidiato-nigris. S.inf.t.^S.f^. 

2152. B.medius alis futfco-punclatis; corpore flavefccnte, pofti- 

ce albo. S. inf. t. 79. f. 5 ? 

2153» INSECT: APTERA. LEP: POD: ig 3 

5153. HIPPOBOSCA equina alis obtufis'; thorace albo varie- 
gato ; pedibus tetradactylis. Hefte-Flue. S. inf. 
t. 11. f. 5, 6. 

2^54. H. avicuhria alis obtufis ; thorace unicolore. 

5155. H. Hirudinis alis fubulatis ; pedibus hexadaclylis, S # 
inf. t. 53. f. i,2? 

2156. H. ovina alis nullis. D. Faare-Leje. I. Far-Luus. 

tsl. R. 324&68S> 5-C. 

7. A P T E R A. 

2157. LEPISMA Saccharina fquamofa , cauda triplici. D. 

Sdlv-Mbf. 

2158« I" terreftris nuda cauda triplici. 

2159. L. polypada fcutata, cauda triplici. 

2160. L.minuta fiava, cauda bifeta. * + 

Variat absque fetis caudalibus. 
Tve-Skeg nom. gen. Aph. 8,267. 

21 61. PODURA viridis , fubcylindrica flavo-viridis ; oculis 

nigris. A. nidr. 3, 56. 

2162. P. atra globofa fufca nitida , antennis longis ; articulig 

plurimis. 

2163. P. plumbea teres fufco-cauulea, nitida. Gr. Irpfuhkoma. 

2164. V.nivalis oblonga cinerea fignaturis nigris. D. Snee* 

Loppe. Aph. 7, 554. 

2165. P. aquatica nigra. Gr. Imahkoma. Lange nat. Vande^ 

t. 1. f. 2-4. 

2166. ^.arborea, oblonga, nigra, pedibus furcaque albis. 

2167. ?.fimetaria nivea; cauda obtufa mutica. A. nidr. 3, 57. 

2l6g- P- ambulans, alba, cauda bifida, extenfn, obtufa. Gr. 
Irpfnbkoma. 

2169- 184 INSECT: APTERA. TERM: PEDIC: 

12169. P. moiitans elongata , rubra ; couda extenfa ; pedibus 
antennisque hyalinis. * -f- 

2170. V.Jylvatka cylindrica, fufco-cinerea; cauda acuminata, 
„mutica. * ~f- 

•2171- V.nemoralis oblonga , cinerea pedibus totis, antennis- 
que apice albis : cauda fulphurea. * -j- 

2172. P. aquatilis cylindrica, rlavicans, oculis, dorfo, lateri- 

busque obdominis nigris. * -j- 

2173. P. cryftallina candida, pellucida, tota. * -{- 

2174« P« longkornis cylindrica, flavicans; antennis corpore lon- 
gioribus, pedibusque cinereis. * -{- 

2175. P. pahftris lutefcens oculis lineaque dorfi media nigris; 

furca alba. * -f~ 

2176. P. tota argenteo-aurata, lanugine fupra csrulea, anten- 

nis recurvis. Isl. R. 1,607. * f 

2177. P. obfcure ca?rulea , antennis craffis , corpore cylin- 

draceo verfus pofteriora craffiore. Isi. R. 1, 
607. * f 

Vand-Loppe t Spring-Luus. I. Blaamor, Vets~ 
blaame^ nom. gen. 

2178» TERMES pulfatorium abdomine oblongo, pallido, ma- 
culato ; ore rubro ; oculis tiavis. Vegge-Smed, 
Tra-Orm, Bog-Mid. Aph. 8*323. 

2179. T. divinatorium abdomine tranfverfim fulcato; ore fufco; 

oculis nigris. Minor pulfatoria. * -[- 

2180. PEDICULUS humanus. Luus. Gr. Komak. Apn.5,175. 

21 8 1. P. pubis, Flad-Luus, Tir-Hons. I. Naa-Luus. 
2182« P« canis familiaris. Gr. Kemibkoma. 

2183. P. Suis. 

2184- P. Cervi. 

2i85« INSECT: APTERA. PEDICULUS. igg 

-185. P. Ovis. 

2186. P. Bovis abdomine Hneis transverfis octo ferrugineis. 

2187. P. Vituft. abdomine plumbeo. 
21 88- P« ^qni. D. Hefte-Luus. 

2189» P- Strigis. P. D. A. t. 30. Gr, Opbkoma. * •}■ 

2190. P. Corvi. Gy. Tullukahkoma, 

2 1 9 1 . P. Anferis. ' 

2192. P- .LflW. Gr. Najabkoma. * j* 

2193. P. Baffani, Gr. Okaitfubkoma. * -J» 

2194. P. Sterna. 

2195. P. Ciconia. 

2196. P. MeleagrMis. 

2197. P. Caponis abdominis margine nigro. - 

2198« P« Gallina thorace capiteque utrinque mucronato, 

2199. P. Tetraonis, 

2200. P. Lagopi. Gr. Akeikfibkama. 

2201. P« Tringa Jlriata. Gr. Sarguarfuhkoma, * j* 

2202. P. Hiaticula. Gr. Tukagiiarahko?;ia. 

2203. P. ramalium oblongus fufcus, femoribus anticis cra£ 

fis. * + 

2204. P. [Opilionis coccineus abdomine ovato ; ferie duplici 

punclomm impreiTorum. * -j- 

2205. P. Alca arciica e cinereo cserulefcens. 1. Lunda-Luus. 

Isl. R. i 3 606. d. * + 

2206. P. Colymbi Grylle capite fufco, abdomine glauc®, L 

Kofu-Luus. Isl. R. 1, 606. e. * f 

Aa 2207» 186 INSECT: APTERA. PUL: ACARUS. 

2207. P. cdkareus , cruflaceus albus , antennis pedibusque 

rufis. I. Jard-Luus. Isl. R. 688« g- r « 44* 
f. a-e. * 

Hunc quoque reperi in fylva Fridrichsdalenfu 

2208 . PULEX irritans probofcide corpore breviore. Loppe. 

Gr. Ukalihkoma. Aph. 5, 128» 

2209. ACARUS Reduvius obovatus planus ; macula bafeof 

obovata. N. Veite , Soufiaat. 

2210. A. Ricinus globofo-ovatus : macula bafeos rotunda; an- 

tennis clavatis* 

221 1. A. craffipes pedibus fecundariis craiTiflimis. 

2212« A. pajferinus femoribus tertiis craffifiimis. 

2213« A. motatorius pedibus primis longiffimis, motatoriis. 
A. nidr. 4, 84. 

2214. A. Siro lateribus fublobatis, pedibus quatuor pofticis 
longiffimis ; femoribus capiteque ferrugineis ; 
abdomine fetofo. Klaa-Nak, Krid-Onn, Ring- 
Orm, Meel-Mid, Fnat-Orm, Ofi-Mid. Gr. Okok, 
Killibinnua. A. nidr. 3, 58. Aph. 7, 196; 5, 369. 

2215« A. aquaticus abdomine fanguineo depreflb, tomentofo, 
poftice obtufo. Gr. Imahkoma. 

22i6« A. holofericeus ruber abdomine cordiformi, tomentofb ; 
pedibus primis longioribus. Bufie-Luus t Rcd- 
Luus. Aph. 1, 486. A. nidr. 4, 8? 

2217« A. Mufcorum abdomine rufo; pedibus poflicis Iongin> 
mis filiformibus. Gr. Merkuhkoma. 

2218« A. Coleoptratorum rufus,ano albicante. A. nidr. 3, 58. 

Aph. 5, 370. 

2219. A. gymnopterorwn abdomine rubro ; lateribus punclis 
binis coccineis. Gr. Lgytfahkoma. 

2220» 


INSECT: APTERA. ACARUS* 187 

2220. A. Ftttigorum fufco-rufefcens , abdomine fubglobofo , 

glabro. 

2221. A.Iongicornis abdomine oblongo, rubro ; antennis apicc 

bifetis. I. Steina-Lnus. 

2222. A. UttoraJis fufco-rufus, pedibus fanguineis. Gv. Sir- 

Jubkoma. 

2223. A. falicimis ruber, linea dorfali duplici fufca , antice 

bifurca. 

2224. A. rupeftris fufcus linea dorfali bicolore. 

2225. A. Baccarum abdomine diftento, rubro : lateribus ob- 

fcurioribus. 

2226. A. velutinus ruber , abdomine depreflb , tomentofo ; 

palpis nullis. Conferatur acar. aquat. Fn. Fridr., 
819. not. 

2227. A.fpinipes niger globofus ; articulis pedum fpinofis. *-[- 

2228* A. velox ruber, abdomine oblongo ; maculis nigris; 
pedibus luridis. * -}- 

2229. A. orbicularis, brunneus. * -{- 

2230. A. cadaverum albus ovatus ; fetis raris, pedibus pofticis 

breviffimis. I. Fijk - Maur. Isl. R. 1, 688» 
6, 6- a. t. 44. f. * 4- 

2231. A. nemoralis nigricans , maculis pedibusque cocci- 

neis. * -j" 

2232. A. quadrupes fubrotundns abdomine fufco, nitido pe- 

dibus quatuor anticis. * -|~ 

2233. A. latens ovatus, abdomine lutefcente ; pedibus albis - 

primoribus dupio iongioribus. * -J- 

2234« A. lutefcens, abdomine plano; pedibus aequalibus, glo- 
bulo terminatis. * -(- 

2235. A. fulcatus ruber , abdomine ovato rugofo ; pedibus 
mediis brevionbus, * -{-* 

A a 2 2236* 


188 INSECT: APTERA. HYDRACHNA. 

22361 A. LichenUM fufcus. abdomine ovato; femoribus anti- 
cis clavatis. * -(- 

2237. A. forcipatus lutefcens, abdomine oblongo; antennis 

cheliferis albis. * -[- 

2238. A. aqudrius coccineus, abdomine globofo , nitido, fe- 

tofo. * + 

2239. A. Seminulum fubfprnrricus, nitidiflimus, fufcus. * + 

2240. A. cornifer oblongus niger, linea dorii pallida ; pedi- 

bus rofeis, pofticorum femoribus clavatis. * -f- 

2241« A. Hydrachnoides ruber, abdomine iubglobofo, linea 
dorfali obfcura. * ~\° 

Nullus dubitem, quin Acar. exukerans, laclis <5c 
dyfenteria indigena? hnt, huc adfcribere ta- 
men minus licet, cum nec ego nec nllus 
civium eos ad examen revocaverit ; e Svfr. 
enim Linneano irt Ham. Fn. N. verbotenus 
tranilati funr. 

#. Oculis binis. 

# Caudata?; 

5242. HYDRACHNA giobator virefcens globofa oculis ru- 
bris ; cauda cylindrica , bafi coarclata. * + 

Fcemina triplo major absque cauda ; Larrfe Efierr. 
1769. p. 20. Kriti/k Jotirn. p. 20. an 
omnes caudata? mares lint, dies docebit. 

2243« H. tuhulator lutefcens, globofa, difco maculato ; cauda 
cylindrica, a?quali. '* -f~* 

2244« H. huccinator rubra, obovata, poftice nigra ; cauda cy- 
lindrica , baii coarctata , flava. * -f- 

2245- H. cufpidator fufca, apice truncata, poftice mucronata ; 
cauda deprefla bidentata. * -[- 

2246* H. puftulator rubra puftulata ; cauda deprefla angulis 
obtuils, * -}- 

2247* INSECT: APTERA. HYDRACHNA. igp 

2247« Hi albator grifea, rotundata, difco albo ; cauda deprefla 
tridentata. * ~J- 

2248« H. viacuht or cinerea, rotundatn, maculata, -pofticemu» 
cronata; cauda deprefla, tridentata. * -[- 

2249« H. tricufpidator rubra , dorfo gibbere triplice ; cauda 
deprefla tridentata. * -{- 

2250. H. emarginator rubra , dorfo gibbo , cauda deprefia 
emarginata. * «4- 

325,1. H.finnator grifea, antice flavefcente, poftice tripuncia- 
to ; cauda deprefla , finuata. * -f- 

2252« H. integrator viridis , immaculata, cauda deprcfla inte- 
gra. * -J- 

2253« H. fapiUator purpurea , rotundata, papilla utrinque 
caudali; pedibus nigris. * -J- 

% % Furcatae : dorfo furca notata?. 

2254. H. crajjipes alba, obovnta, difco nigro, fnrca rufefcen- 

te; ano papillofo, pedibus anticis craflis. * -{- 

2255. H. grojjipes alba, fubquadrata , maculis tribus , fufca 

rufa ; pedibus anticis craflis. * -f- 

2256. H* clavicomis rufa, obovata , fufca flava ; palpis clava- 

tis; pedibus pallidis. * 4- 

2257. H. fpinipes flavo-virens , ovalis , octo-punchta , furca 

rufa ; pedibus ipinofis. * -f- 

2258« H. Iongicornis alba, fubquadrata, maculis quinque ob- 
fcuris, furca rufa; palpis iongis. * -{- 

2259. H. vernalis virefcens,ovalis,difco faturato,furca rufa.*-{- 

2260. H. lunipes alba, ovalis, maculata, furca candida ; pedum 

pofticorum articulo quarto lunato. * -}- 

2261« H. trifurcalis albida, ovalis, dorfo fufco, furca tiipli- 
cata argentea. * + 

Aa 3 2261, i 9 o INSECT: APTER: HYDRACHNA. 

2262. H. orbkularis luteo, deprefTa, orbicularis, maculis difci 

nigris, furca rufa. * -f- 

2263. H. ftellaris caerulea , globofa , dorfo cinereo , furca 

fleliari. * -j- 

2264. H. ovalis virens , ovata comprefTa fupra planiufcuU 

fubtus carinata fufca lutea ; palpis inferis. * -^- 

# # # Poftice pilofae , nec priorum. 

2265. H. elliptica csrulea rotundata, maculis punctisque fulvis. 

2266. H. orbiculata violacea, depreffa orbiculari, macula cir* 

culoque albis. * -j- 

2267. H. luguhris fubfufca , globofa ftrigis nigris ; pedibus 

viridibus. * -|- 

2268« H. nuncatella grifea, oblonga, poftice truncato, punC- 
tis lineolisque obfcuris. * -J- 

# # # # Glabra? , nec priorum. 

2269. H. defpiciens rubra, rotundata, maculis pluribus : ocu> 
lis inferis. * -f- 

2270- H. geographica nigra, fphserica, maculis quatudr pun« 
clisque coccineis. * -[- 

2271. H. impreffa miniata, globofa immaculata pedibus nigris. 

2272. H. extendens rubra, rotundata ; pedibus pofticis ftrictis. 
2273» H. cruenta rubra diftenta pedibus aequalibus. * -{- 

2274- H. lunaris rufa, ovalis, dorfo macula lunata nigra, * -f- 

2275- H. liliacea albida, obovata, difco lilio candido, macula 

utrinque nigra. * -J- 

5276« H. ovata fufco-cinerea, obovata macula triangulari ful- 
va; pedjbus pailide nigris. * + 

31277. H. obfcura grifea, rotundata , maculis obfcuris difco 
albo. A. nidr, 4, 86. Acarus fluviatilis. * 

2378» INSECT: APTERA. PHALANGJUM. 191 

2278* H. Torris lutefcens, ovalis, maculis lateralibus nigris : 
media ignita ; tibiis poftici-s lamellatis. * -f- 

3279. H.ftrigata luteo-virens oblonga antice deprefla, ftrigis 
duabus nigricantibus, apice coalitis. * -|- 

2280. H. nodata rubra, antice truncata, utrinque maculata ; 
pedibus pofticis nodofis. * -j~ 

228l* H. obfioleta rufo-fufca, rotundata ; ftriga pone oculos 
duplici obfoleta. * 4" 

2282« H. complanata viridis, deprefla antice emarginata, fafcia 
media alba. * -f- 

2283« H. Muficulus viridis , ovafs comprelTa , fupra fulcsta 
fubtus carinata ; palpis inferis. * -(- 

2284« H. latipes luteicens, ovata, utrinque maculata; nrticulo 
pedum pofticorum quarto dilatato. * -}- 

2285» H. verficolor fubquadrata , maculis albidis , csruleis, 
fufcisque, * -f- 

p. Oculis quatuor. 

2286". H. calcarea fufca, rotundata, medio candidifiimo. * -{- 

22 87» H. fuficata rufo-fufca , ovata , difco obfcuro , furca 
rufefcente. * 4~ 

2288* H-ftrigata lutea, ovalis, ftrigis flexuofis nigris. * + 

3289» H. maculata rubra, ovalis, maculis dorfi nigris. * -{- 

Variat diverfo macularum numero, palpis bre- 
vibus <Sc longis. 

<y. Oculis fex. 

2290. H. umhrata rubra, rotundata, macuUs pluribus. * -{- 

2291, PHALANGIUM groJJJpes corpore minuto, cyHndrico, 

humeris tuberculato ; pedibus longiflimis. Gy. 
Niutok. Str. S. 20g. t. i, f. 16. 

2292, i 9 2 INSECT: APTERA. ARANEA. 

2292. Ph. Opilio abdomine ovato fufco, fubtus albo. Meyer. 

2293« Pb. Cancroides abdomine obovato, depreffo ; chelis lse- 
vibus ; digilis pilofis. 

2294. ^ 0, Rntenarum abclomine dilatato , muricato ; roftro 

fubulato. Gr. Arberubkoma. Str» S. 209. t. 

f. 17. 

2295. Pb. pycnogotmm. Gr. Niutok. Br. inf. tab. I. f. 17. *f 

2296. Ph. tnucronatum, abdomine ovato, antice tricorni. An 

pulins Opilionis ? * -J- 

22 97* ^ n * w Z u ^ re * ahdomine obovato nigro macula utrinque 
alba. * -J- 

2298» Ph. fupra nigricans, abdomine notato lineis fex tranf- 
verfis granulatis; pedibus omnibus longiflimis» 
Isl. R. 1,603. * f 

2299. Ph. pallidum abdomine linea nigra utrinque dentataj 

Jateribus rubris. Isl. R. 1, 60 8» * f 

2300. ARANEA Diadema abdomine fubglobofo rubro-fufco, 

cruce albo-punclata. 

2301« A.reticpfota nbdomine globofo reticulato , fupra puiv 
purafcente fufco nebuiofo. 

2302. A, cucurbitina abdomine fubglobofo flavo : punctis qui- 

busdam nigris. 

2303. A. calycina abdomine globofo, pallido-flavefcente. 

2304. A. bipmctata abdomine globofo atro ; punclis duobuS 

excavatis. I. Dordingut-Fijkekarl. Isl. R. 1, 
609. e. A. nidr. 3, 60» 

2305. A. domejiica abdomine ovato , fufco : maculis nigrfs 

quinque fubcontiguis : anterioribus majoribus. 

2306. A. trilineata abdomjne ovato, albido: lineis tribus lon- 
^A^m^w rg?c>n^c<g gimdinalibus pun&orum nigiicantium. 

" 33°7« .V; - INSECT: APTERA. ARAMEA. 193 

5307. A. riparia abdomine ovato, nigro-ameo, ano fubluteo, 
bicorni. 

2308« A. redimita abdomine oblongo-ovato fiavo : annulo 
ovali dorfali rubro. S. inf. t. 64. f. g. 

2309. A. corollata abdomine ovato , nigro ; annulo dorfali 

ovali albido. 

2310. A.fumigata abdomine ovato, fufco : bafi punclis duo* 

bus albis. 

2311. A. r^%* abdomine fufco ; pedibus rufis. A.nidr. 3,61. 

2312. A. nociuma abdomine nigro : punclis duobus albis , 

bafique lunula alba. A. nidr. 3, 62. 

2313» A.extenfa abdomine longo argenteo-virefcente ; pedi^ 
bus longitudinaliter extenfis. A. nidr. 3, 63? 

2314. A, fimbriata abdomine oblongo , nigro: linea utrinque 
laterali alba ; pedibus fufcis. 

231$. A. Jexpunclata abdomine oblongo ; punctorum excava* 
torum paribus tribus. 

2316. A. hohfericea abdomine ovato-oblongo holofericea: 

baii fubtus punctis duobus flavis. 

2317. A. fenoculata ocuiis tantum fenis. 

2318« A.fcenica faliens nigra, lineis femicircularibus tribul 
albis, tranfverfis. Gr.Nikfoarfuk. S.inf. t.44. f.n> 

2319. A. trmcorum faliens nigra, dorfo punais albis. Gr. 

Nikfoarjuk. 

2320. A, aqiiatica livida , abdomine ovato : linea tranfver& 

punclisque duobus excavntis. 

2321. A.faccata abdomine ovato ferrugineo-fufco. I. Huoda* 

KonguUo. Gr. Aufiek. 

2322. A.pfl/f^mabdomineoblongo nebulofo : lineis iatera*» 

libus aibis. 

B b 2323. i 9 4 1NSECT: APTERA, ARANEA. 

2323. A. viatica abdomine fubrotundo, plano, obtufo; pedi» 

bus quatuor pofticis breviffimis. 

2324. A. cbelata abdomine thoraceque nigro : linea dorfali 

alba ; brachiis cheliformibus nigris. Fn. Fridr. 
845- * + ■ 

2325. A. brachiata , abdomine oblongo , obfcuro ; thorace 

luteo; brachiis capitatis; pedibus anticis longis. 
Fn. Fridr. 346. * + 

2326. A. viridata abdomine ovato, fufco ; pundis albis du- 

plici ferie; thorace margine rubro; pedibus crak 
iis virentibus. * + 

2327. A. viduata nigra abdomine quadrangulari, fupra figna- 

turis, fubtus maculis quatuor, albis. * + 

3323. A. pinnata abdomine ovato, fufco: ftriga dentata dupli- 
ci, alba&lutea, laterali. A. nidr. 4, g§. * f 

2329» A.feneftralis macula abdominis nigra trigona : cingulo 
luteo. A. nidr. 4, 87. t. 16. f. 23. * f 

2330. A. maculata atra, lineis duabus lateralibus, pun&isque 

abdominis utrinque quatuor albis. A. nidr. 

4» 89- * t 

2331. A. virginea alba abdomine rhombeo ; ftriga lateraii 

punclisque raris coccineis. * -J- 

2332. A. crt7M,pilofa,abdomine ovato: macula difci nigra. * -{- 

s 333* A» amphibia abdomine ovato, pecloreque argenteo, ex«- 
tra aquam cinereo. * -f- 

In aqua quafi mercurio vivo circumdata apparet ; 
dorfo abdominis puncla quatuor a?gre viiibilia. 

2334. A. abdomine ovato fericeo albo & nigro elegantiflime 

piao. I. Fialla.Kongullo. Isl.R. 1,608- * t 

2335. A? paluftris minima nigia. Isl. R. 1, 609. f. 

D ; Edderkop. N. Spindel, Kongle nom..gen. 

233$. INSECT: APTERA. CANCER. 195 

3335« CANCER mhiutus brachyurus, tborace la:vi integerriruo 
fubquadrato : margine acutiufculo, antennii bre- 
viflimis. 

2337. C. Manas brachyurus thorace keviufculo utrinque quin- & ■ cc^^ 

que dentato, carpis unidentatis, peciibus ciliatis • 
pofticis fubulatis. D. Krahbe. N. Garjiai. 

2338. C. Depurator brachyurus, thorace laevi utrinque fub. 

quinquedentato , manibus apice compreills, pe- 
dibus pofticis ovatis. 

5339. C. Pagurus brachyurus, thorace utrinque obtufe novetn- Ct^c^r , 
plicato , manibus apice atris. D. Tajke-Krebs. 
N. Tajke-Krahhe. I. Marg-Fatla. Gi. Arkfe. 
giarfuk. 

$340. C, Araneus brachyurus thorsce hirfuto ovato, tubercu- 
lato, rofho bifido manibus ovatis. N. Fauje, 
Trold-Krahbe. I. Marg-Fatla. 

234L C. hirtellus brachyurus thorace hjrto utrinque quinque- liW^^ 
dentato, manibus extus muricatis. 

•2342. C. Maja brachyuius thorace aculeato, manibus veritri- &Mdd%d 
cofis fpinofis : digitis penicillato - hirfutis. N. 
TroWKrahhe. Gv. Arkfegtak. P. N. N. 3. 
c. 7. p. 276. f. 

2343. C. Bernhardus macrourus parafiticus , chelis cordatis . r^y-i*/^ 
muricatis: dextra majore. Bug-Hummer. I. Kofmt- 
ga-Krahhe , Konga- Krahhe. P. N. N, 2. c. 7. 
p. 271. f. Aph. 2. 229. Isi. R. 8s9- kii*f-li3t 
In It. Isl. minus bene Diogenes dicitur. 

2344* C. Gammarus macrourus, thorace lcevi , rofho lateri- i/lft^xM^ 
bus dentato \ bafi fupra dente duplici. Hummer. 
Aph. 3, 549. 

2345. C. AJiacus macrourus thorace lacvf; roftro lateribus den- Jit^cMjfCuAka^ 

tato : bafi utrinque dente unico. Krebs. Afii» 

4' 489- 

B b 2 2012» sptf INSECTA. APTERA. CANCER. o jJoJCM#ryAr*\ '€f^/iAtrfLJ J3§&&£ 2346. C. Squiila macrourus , thorace la?vi , roflro fupra fer- 
rato, fubtus trideMato , manuum digitis a?quali- 
bus. Rage, I. Marthvare. Gr. Pekkitak. Aph. 
6, 505. Isl. R. t. 10. f. 8- 

2347» ^" fi r *&°f us macrourus, thorace antrorfam rugofo fpinis 
ciiiato , roftro acuto feptem-dentato. Finmark. 

Krina-Krahhe. 

©343. C. Norvegicus macrourus thorace antrorfum aculeato, 
manibus prifmaticis : angulis fpinofis. N. Sio- 
Rake , Hummer-Konge , Bogflav-Hummer. Gi\ 
Nauharnak, P.N.N.2. c.7. p.286. f. ArH,],4i5. 

5349' C* Arcios macrourus, thorace antrotfum aculeato,fronte 
diphylla, manibus fubadactylis. Gr. Umiktak. 

23 5°' £•• Mantis macrourus articularis manibus adactylis 
compreffis falcatis ferrato-dentatis. 

3351. C.Jlagnalis macrourus articularis , manibns ada&ylis, 
^^wu^W pedibus patentibus, cauda cylindrica, bifida. Gr. 

Tehfim IlUrkei. 

2352. C. fiexuofus macrourus pedibus pectoris duplici ferie , 
abdominis membranis, quinque utrinque, bran- 
chialibus. * -|~ 

5353. C. gacialis femicyiindricus, corporis fegmentis octo fub- 
aequalibus. -j- Linn. Mant. 542. 

2354. C macrourus teretiufculus , corporis fegmentis o£ro, 

pedibus duobus chelatis. f Linn. Mant. 542. 
bini hi Squillis potius annumerandi, ultimus S. 
lohata affinis videtur. 

2355. C. Medufarum antennis breviffimis , corpore latiore. 

Gr. Urkfirfak. Str. S. i.p. igg.-t.i. f. 12,13. 

S355. C. macrourus thorace antrorfum aculeato, pedum pa- 
ribus 10; cauda foliacea. I. Kamga-Lamya. Isl. 
R. 899- * t 5356. I INSECT: APTERA. ONISCUS. 197 

2557. C. macrourus articularis, manibus adactylis, femotikftM thiU-cus 

/ZJ- 

poflicis orbiculeribus, fpinis caudse bifidis, Act. ^y e/ ^^^^6 
Havn. 9. p. 588. t. g. 

2353. C. macrourus orticularis, doiTo carinato ferrato, fpinis (hu&vuj 

cauds biHdis. A.Havn. io.p. 5. t. 2 .f. i>8. ^j^t^ 

Cancer Str. S. i.p. 130,4. Gr. Arkfegianfoak oi/Cuu^ f /f a 
quinam ? 

Krabhe r.om. gen. Aph. 4, 451. 2359' SQUILLA. Jobata pallida pellucida, lobis intermediis 
quatuor, pedibus decem unguiculatis. Gr. Nap- 
fnrfiruik vel IlUrak. Canc. linearis xdfiiifor^ 
mii periiluftris a Linne. 

2360» •$. ventricsfa rubra depreiTo, pedibus quntuordecim fe- Jipfcn-.-i. 
taceis fecundo pari clavato, A. Helv. 4. t. 4. *^* 

f. S> 91 10. * 

5361« ONISCUS Oeflrum abdomine foliis fex obtecto, cauda 
retufa. N. Ffke-Bibrn, Krekku , Qfka-Biorn. 
W. M. p. 241. f. Str. S. t. 1. f. 2,3. p. 165, 2. 
P. N. N, 2. c. 2. p. 81. £ Berl Befcb. 1. 306. 
f. 7. O. P. 

536*2« O. volutator antennis crafils abdominis longitudine. 

O. bicaud. Linn. antennas vero pro cauda fumfit. 

5364. O. Tinea ovatus viridis maculis nigris, cauda rotun- 
data. * -f- 

236*5* O, aquaticus lanceolatus cauda rotundata, frylis bifurcis. 

2366. 0. Pulex compreflus ; pedibus quatuor anticis chelifor- orUyccot 

mibus. N. Marflue. I. Marflo. Gr. Kinguh fy^U^^ujL. 
Str.S. 133. Aph.2, 399; 5, 235. Cancer Linn. &**<**> 
In iittore maris & in ripis amnium & lacuum 
frequens. Bb 2367, i 9 8 INSECT: APTERA. NAUP: AM: CYP: 

2367. O. oceanicus ovalis, cauda bifida, ftylis bifidis. Gr. 
Sirkfabkoma. Str. S. 202. t. 1. f. 14, 15. 

236$. O. Scopulorum lureus, fhigis fufcis. Str. S. 166,3. 

5369. O. AfeUus ovalis, cauda obtufa, flylis fimplicibus. D. 
Benke-Bider. N. Skrukke-Trold. I. Lodpurka. 
Gr. Kerkfubkoma. Aph, 7, 318. S. inf. t. 14. 
f. 5» ^. 

2370. O. Armadillo niger marginibus fegmentorum albis, gla« 

bcr, nitidus. S. inf 1. 14. f. 3, 4. 

237 1. O. chelipes femicylindiicus ; cauda bifolia obtufa. 

2372. O. trideutatus planiufculus ; cauda bifolia tridentata. * 

2373. O. marinus femicylindricus, cauda ovato-oblonga, in- 

tegra. Linn. 

2374. O. Pfora abdomine fubtus nudo, cauda femiovali acuta. 

Berl Bcfch. 1. p. 292. t. 7. f. A, B. Gr. Ter- 
keingak) Saraulibkoma. Ach Havn. 9* p.594. t..io? 

fryJ-K^i 2376. O. fufcus, crufta carinata, macuia in thorace alba. Isl, 

ff<U<x44 fr>uU - R. 1, 6iQ. 

2377. NAUPLIUS bracieatus tefta orbiculari mutica. * + 
2373. 'N.filtatorius tefta ovata, poflice bifeta. * 

2379. AMYMONE Satyra antennis obtufis verticaliter ex* 

tenfis. * 

2380. A. Silena antennis lateraliter extenfis. * -f- 
2381* A. Fauna antennis oblique extenfis. * -{- 

2382. QYPRIS pubera tefta ovali tomentofa. Monoculus con* 

chaceus Linn. 

2383. Q.lavis tefta globofa-ovata, glabra. * 

Animate. M. coneh. iimiie, Syft. Lin. 1059. 

3384» INSECT: APTERA. LYNC: DAPH: 199 

5384* C. Vidua tefta globofa, fafciis tribus nigris. * -J- 

3335, C. candida tefta fubovata candidillima. * -[- 

2386. C. detecia tefta reniformi pellucida. * -[" 

2387. Cjlrigata tefta reniformi fufca, fafciis tribus albis. * -|~ 
3333. C. jpi/oy?z tefta ovata, fufca, ciliata. * -{- 

S389. Cfajciaia tefta elorigata, fafcia viridii * -]=• 

2390. C. monacha fefta antice truncatg, ftrigis nigiis. * -^ 

2391. C. ornata tefta ovata, antice finuata, ftrigis viridibus. * -f* 

2392. LYNCEUS^/hr/csj cauda inflexa, tefta globofa. * -J- 

2393. L. quadrangularis cauda inflexa, tefta fubquadrangu- 

lari. * + 

2394. L. longirojlris cauda inflexa, tefta antice aculeata. * -[^ 

2395. L. trigoncllus cauda inflexa, ferrulata, tefta antice gibba, 

mutica. * -f- 

2396. L. lamellatus cauda inflexa,laminata, tefta ventricofa.* -}* 

2397. L. macrourus cauda ere&a, tefta elongata. * -f- 

2398. L, brachyurus cauda deflexa; tefta globofa. * + 

^ Antennis dichotomis. 

2399. DAPHNE Vetula cauda inflexa; tefta mutica. Schjbf, 

ungefchvoanzter Wajferf. t. i. f. 9. 

2400. D. Pulex cauda inflexa ; tefta poftice mucronata. Gv, 

Tahjibkoma. Monoc, pulex au&orum, Apit. 

3401. D. longijpina cauda inflexa ; tefta antice ferrulata, pofti- 
ce aculeata. * -f- 

»402. D. recli-rojlris cauda inflexa ; tefta antice ciliata; cor- 
niculis porrectis longis. * -f- 

3403. 


200 INSECT: APTERA. BYNOC; CYCL. 

2403. D. curviroftris cnuda inflexa ; tefta antice pilofa ; cor- 
niculis pendulis. * -J- 

2404. D. mucronata cauda inflexa; tefta aiuice aculeata. * -["* 

2405. D. cryftallina cauda deflexa ; tefta mutica ; corniculis 
porrectis brevibus. * -f- 

% Antennis trichotomis. 

2406. D. Setifera cauda recte ; teflce angulis anticisfafciculo 
fetarum. * -J- 

yand-Loppc, Een-uie nom. generis. 

\f^ CMxvriicrmP, 2407. BINOCULUS paluftris oculis fuperis , tefta poftice 
'**■*«■■ truncata, cauda bifeta. Monocuius apis Linn. 

eVxNt^. 2408» ^'pfcinus oculis marginalibus,teftapoftice lunata,cauda 
fubreflexa. N. Fi/ke-Luus. Gr. Netarnabko- 
ma. Str. S. p. 167, 1, 2. t. 1. f . 4 - 6. Ach 
Havn. 10. p. 23. t. 7. f. 1 - 7. Quam auctores 
pofticam dixere, antica pars eft. 

# Antennis binis. 

2409. CYCLOPS minutus antennis linearibus, cauda bifeta. # 

2410« C. lacinulatus antennis Imearibus, cauda curva, bifur- 
ca. * + 

241 1. C. cteruleus antennis linearibus, cauda recta, bifurca. * -fc 

24I2* C. claviger antennis fubclavatis rigidis ; cauda bifi- 
da. * + 

34*3' C. chelifer antennis apice bifetis, pedibus fecundi paris 
chelatis. * + 

2414* C. brevicornis antennis (mafi) unguiculatis, fetis cau*. 
dx binis longiffimis. Ach Havn. 9. p. 590» 
t. 9. * -j- praecedenti valde affinis. 

2415* INSECT: APTERA. POL: SCOL: JUL: 201 

2415. C. Ffnmarcbkus antennis Iinea'ril3fus, caudabrevi bifida. 
Acl. Havn. 10. p, 175. t. e, £ 20-23» * f 

% % Antennis quatemis. 

24l5. C quadricornis antennis linearibus, cauda recla biflda. 
Monoc. quadricornis Linn. Laugcs nat. Vande 

t. I. f. 2, 3, 4,7. 

2417. POLYPHEMUS Ocuks remis cluobus elongatis, dicho- 

tomis ; cauda inrlexa. * -J- 

2418. SCOLOPENDRA electrica lutea, vel rufa filiformis, 

antennis 14 articulis. Wurm. p, 151,49. 

2419. Sc.forficnta rufo-fufca, lamellis dorfalibus alternis mi- 

noribus. Aph. 7, 283» 4« S. inf. t, 46. £ 12, 

2420. Sc. Lagura ovalis, cauda penicillata. Ava. 7, 284» 

Skol-Qrm, nom. generis. 

242 r. JULUS tcrrejlris niger totus. JVurm. p. 179. 

2422« J« fabulofus fufcus lineis binis dorfalibus ferrugineis. 
Afi-i. 7, 283» i- S. iriC t. 88. £ 8. 

2423. J. complanatus corpcre planiufculo , antennis clavatis. 
A. nidr'. 4, 90. Wiirm. p. 185, 9. 

2424» J- tubercuhfus fufcus punclis luteis. * + 

2425. J. candidus albus punftis lateralibus fufcis. Wiirm, 

P. i3i> 45- * + 

Nuinerus pedum 6z fegmentorum varians. 

Tufind-Been nom. gen. cc vi. VER- 202 vi. V E R M E S. I. INFUSORIA. 

2426. MONAS Termo , gelatinofa. Grandfe - Monadtft. 

Verm. 1. * -f- 

2427. M. Lens , hyalina. Gned-Monaden. V. 2. * 

2428« M. Mica, circulo notata. Glimmer-Monaden. V. 3.* + 

2429. VOLVOX Globufas, globofus poftice fubobfcurus. Ku- 

gle-Vceheren. V. 4. * -f- 

2430. V. Pilula fphsricus , interaneis immobilibus vireicenti- 

bus. Pille-Valteren. V. 5. * + 

2431. V. Conflicior, fphaericus, fubopacus, interaneis mobili- 

bus. Strid-Vaheren. V. 6- * -f- 

2432. V. Lunula heinifplm-icus moleculis fimilaribus lunatis. 

Mane-Vaheren. V. 7. * -{- 

2433. V. Spharula fpharicus moleculis iimilaribus rotundis. 

SoeUGran-Vahcren. V. &• * H~ 

2434. V. Qlobator fphceiicus membranaceus. K/o^ - Ftf/j*. 

r«#* V. 9. 

# Opncae. 

2435. ENCHELTS viridis fubcylindrica, antice oblique trun* 

cata. Gron-Trumleren. V. 10. * + 

2436. E. Farcimen cylindracea , curvata utrinque truncata. 

Pblfe-Trumkren. V. n. * -{- 

2437- VERMES. INFUSORIA. VIBRIO. 203 

2437. E. nehulofa , ovato-cylindracea , interaneis manifeftis. 

Taage-Trumkren. V. 12. * + 

# Pellucentes. 

2438. E. Seminulum % cylindracea, crqualis. Frtie-Trumkren. 

V. 13. * + 

2439. E. Epiftomium y cylindrico-elongata , apice gracili fub- 

globofo. Tap-Trumleren. V. 14. * + 

2440» E. Fufus , cylindracea utraque extremitate anguftiore 
truncata. Teen-Trumleren. V. 15. * + 

3441* E. Ovulum, cylindrico-ovata, hyalina. /Eg-Trumkren, 
V. 16. * + 

2442. E* FritiUus, cylindrica, antice truncata. Tumling-Trum* 

leren, V. 17. * + 

2443. E. Fupula cylindrica, apice papillari. Poppc-Trtimkreu, 

V. 18. * + 

2444» E. Spatbuh) cylindrica, ftriata apice byalino fpathulata. 
Spadel-Trumleren. V* 19. * + 

2445. E. Pirum, inverfe conica poftice hyalina. Pare-Trum- 

Uren. V. 20. * + 

# Gelatinofi. 

2446. VIBRIO LineoIa> linearis obfcurus. Streg-Strakkereu. 

V. 21. * + 

2447. V. Bacillusj linearis, aequalis, utrinque truncatus. Kitfp* 

Strakkeren. V. 22. * 

2448- V. AnguiUuky s?qualis fubrigidus. Aal-Strakkeren. V.23. 
Chaos Linn. 

2449. V. Serpentulus t arqualis utrinque fubacurainatus. Slange- 

Strakkeren. V. 24. * 

2450. V. Vermiculusy tortuofus, gelatinus. Mcdike-Strakkeren, 

V. 25. * + 

Cc 2 2451* 204 VERMES. INFUSOR: CYCLIDIUM. 

$»451. V. Undula , fiiiformis , flexuofus. Bolge-Strakkereti. 
V. 26. * + 

2452. V. Imeftinum, gelatinofus , teres , antice anguftatus. 

Tanne-Strcckkereu. V. 27. *-{- 

gr Pellucentes. 

2453. V. Protcus, eiiipticns, collo longHrimo , apfce nodofo. 

Proteus-Strctkkeren. V. 28. * 

2454« V. Falx\ gibbofusj poflice obtufus, collo falcato. Lee- 
Strcckkercn. V. 29.' * r|f 

2455. V. Anfer i eiiipticus colio longo , tuberculo dorfali. 

Gaafe-Str<ekkcren. V. 30. * -f- 

2456. V. Cygnus ventricofus collo adunco. Svanc-Strakkeren. 

V. 31. * + 

2457. V. Malleus linearlsbafi giobuio, apice linea tranfverfa. 

Hammer.Strczkkeren. V. 32. * -f- 

2458. V. Utriculus teres antice u anguftatus, truncatus, poflice 

ventricofus. Flafke-Str&kkeren. V. 33.* + 

2459. V, Fafciola, antice attenuatus, medio latiufculus, poftice 

acutus. Iglc-Strakkeren. V. 34, *+- 

2460. V. CoIymbuSi craffus, poftice acuminatus, collo fubfal- 

cato. Lom-Strctkkeren. V. 35. * -\- 

2461. CYCLIDIUM Bulla, orbicuiare byaiinum. Boble* ' 

Runderen. V. 36. * ~f- 

2462« C. Milium, eliipticum cryftallinum. Hirfe-Runderefh 
V. «-% *4- 

2463. C. Glaucoma, ovstum interaneis aegre confpicuis. Blaa- 

Runderen, V. 38« * + 

2464. C. radians, ovatum, interaneis manifeftis. Straale-Run- 

dercu. V* 39. * 

546$* VERM: INFUS: PARAM: KOLP: 205 

2465« C. vofiratum, ovale, antice mucronatum, Snabd-Rundc- 
reu. V. 40. * + 

2466. C. Nucleus, ovale, poftice acuminatum. Kierne-Runde* 

ren. V. 41. * 

2467. C. Pedktdusj ovale, convexum fubtus planum. Aph. 

6 5 366. Lufe-Runderen^ Poljp-Luus, V. 42.* 

2468- PARAMiECIUM Aurelia, oblongum, antice in longi- 
tudinem plicatum. Puppe-Aflangeren. V. 43. * 

2469. P. Hrftrio, ovato-oblongum, cntice punclis mobilibus 

nigris. Gogk-Aflangeren. V. 44. * ~J- 

2470. KOLPQDA Lamella, elongata, membranacea , antice 

curvata. Kuiv-BInd-Bugteren. V. 45. * -f- 

2471. K, Roftrvm, oblonga antice uncinata. Snahel-Bugteren. 

V. 46. * + 

2472. K. ifoj, crafla medio finuata. Nyre-Bugteren. V. 47. * 

2473. K. Cucullus , ovata antice incifa. /&w* - Bugteren, 

V. 48. * 

2474. K. Meleagris, mutabilis antice uncinata, poftice com- 

plicata. Kalkun-Bugtercn, V. 49. * -f- 

2475. GONIUM pectorak, quadrangulare pellucidum mole- 

culis fedecim fphaericis. i?rv^ - Hiorncrcn. V. 
50. * + 

2476. G. puhinatum^ quadrangulare opacum pulvillis quatuor» 

Hynde-Hibrneren, V. 51. * + 

2477. G. trmcattm, obtufangulum poftice arcuatum. Stump* 

Hibmeren, V. 52. * + 

2478« G.Iunatiwiy rechngulum, poftice arcuatum. Maane-Hibr* 
neren. V. 53. * -f- 

Cc 3 3479, 206 VERM: TNFUS: BURS: CERC: TRICH: 

24.79. BURSARIA truncatella , ventricofa , apice truncata. 
Mojb-Pungen. V. 54. * -|- 

2480* Bi BirundineUa , excavata, mucronata. Strut-Pungen. 

v.55. *+ 

# Teretes. 

2481- CERCARIA Gyrinus , rotundata , cauda acuminata* 

Frb-Unge-Haleren. V. 56. Aph» * 

248 2- C. CatelluSi tripartita , cauda bifeta. KiUing-Halereiu 

V. 57- * + 
2483» C. Podura, cylindracea , poftice acuminata , fubflfla. 
Loppe-Haleren. V. 5g. *-|- 

2484« C. Lupusj cylindrica , elongata , torofa ; cauda fpinis 
duabus. Ulv-Haleren. V # 59. * -J- 

2485. C. Lemna , mutabilis , cauda annulata. Ande-Mad- 
Haleren. V. 60. * + 

^ 3$ Deprefla?. 

248^« C. Qyclidimn ovalis, poftice fubemarginata ; cauda ex- 
fertili. Rund-Haleren. V. 61. * -J- 

2487. C 4 Tenax membranacea , antice crafllufcula, truncata, 
cauda triplo breviore. Sei-Haleren. V. 62. * -f- 

2488- C. Pleuronecles orbicularis , cauda unifeta. Flonder- 
Haleren. V. 63. * + 

2489. C. Tripos fubtriangularis, brachiis deflexis. Tre-Fod- 

Haleren. ln aqua marina. * rjr- 

# Caudats. 

2490. TRICHODA Clava, clavata fronte crinita ; cauda re- 

flexili. KbUe-Spilleren. V. 64. * 4- 

2491. T. Pupa, cucullata, fronte crinita, cauda inftexa. Puppe- 

SpiUeretu V. 65. * + 

2492. VERMES. INFUSORIA. TRICHODA. 207 

2492. T. Clavus, antice rotundota, crinita ; poftice acuminata- 
caudata. Sdm-Spilleren. V. 66. * -j- 

2 493* ^' Cuniculus, oblonga, antice crinita, poftice fubacu- 
minata. Kanin-Spilleren. V. 6y- * + 

2494. T. Pifcis, oblonga, antice crinita, pofKce iti ccudam 

exquifitam attenuata. Fifke-Spilkren. V. 6g. * -J- 

2495. T. Mufcuhis, ovalis, antice crinita, poftice fubtus cau- 

data. Muus-Spilleren. V. 69. * -J- 

3496. T. Ludio, cirrntn, fupra crinita, cnuda fuifum extenfa, 
Springer-Spillercn, V. 70. * -j- 

0497. T. Delphhius oblonga , antice crinita , poftice c uda 
reflexa truncata. Marfoiu-SpiUcren. V. 71, * -J- 

# Ecaudata?. 
2498« T. Sol globularis , undique radiata. Sod- SpiHereti, 
V. 72. * 

2499. T. GrandineUa , fphsrica , pellucida fuperne eiinita, 
HavUSpilleren. V. 73. * + 

3500- T.Cometa % fphserica antice crinita; globulo appenden- 
te. Comet-Spilleren. V. 74. * -J- 

2501- TmGrenata, fphsrica centro opaco, peripheria crinita. 
Granat-SpiUcren. V. 75. * -}- 

2502. T. Bomba, mutabilis antice pilis fparfis. Bombe-Spilk* 
ren. V. 76. * -j- 

5503. T. Acarus piriformis antice fubtus crinita, poftice pe= 
data. Mide-SpiUeren. V. 77. * 4" 

2504» T. CamehiS) antice crinita craffiufcula medio utrinque 
emarginata. Cameel-Spilleren. V, 78« * -f* 

3505. T. PeUionelh^ cylindracea antice crinita, poftice fetofa. 

Pelz-SpiUeren. V. ^(j. * -f- 

3506. T. Pulex ovata antice incifajfronte c% bafi crinita. LoppC' 

Spilkrsn, V, 80. * *-{- 

2507. 208 VERMES. INFUSORIA TRICHODA. 

2507. T. FuIInftcr ovata, antice fmua^g', fronte criilata, bafi 
crinita. Hanc-Spilkren. V. p, 1.* + 

2508« T. Angulus angulata , apice crinita. Vinkel-SpiUeren. 
V. 83. * + 

2509. T. TrigonH convexa, antice ciliata, poftice erofa. Trc* 

kant-Spilkren. V. 83. * + 

2510. T. Tiuea clavata, antice crinita, poftice grofla. MqU- 

Spilkren. V. 84. * + 

2511« 1". Pbrirwi cymbiforihis, fronte crinita. Farge-Spilk* 
ren. V. j- p. 83. * + 

2512. T. Cimex fiipv& convexa, fubtus plana, crinita» Vag^e- 
Luus-Spilkren. V. 85. * + 

2513« T. 0?7;w orbicularis antice emarginata, crinita. Brilk- 
SpilUren. V. 86. * + 

2514. T. Semiluna femiorbicularis, antice fubtus crinita. /ftf/z;- 

Maane-SpiUeren. V. p. 85. * + 

2515. T. ' Lynccus fubquadrata, roftro fidunco : ore crinito. 

Los-Spilkren. V. 87. * + 

2516*» T. Urnula urceolaris, antice crinita. Urne-Spilkren. 
V. 88- * + 

2517. T. Mytilus fubclavata utraque extremitate latiori byali- 

na ciliata. MusIuig-SpiUcre. V. 89* * "i~ 

2518. T. Silurus, obionga, antice <% poftice crinita, dorfo 

ciliato. Egcm-SpiUeren. V. 90. * + 

2519. T. Calvitium latiufcula oblonga, antice corniculis mi- 

cantibus. Skald-SpiUeren. V. 91. * + 

2520. T. Lepus ovata, apice crinito, bafi fetofa. Harc-Spilk- 

ren„ V. 92. * + 

2521. T. Urimrium ovata roftro breviffimo, crinito. Urin- 

Glas-Splkren. V. 93. * 

2522. VERMES. INFUSORTA. VORTICELLA. 209 2522. T. Cyclidium ovata apice hiante, bafique crinita. Rund- 

Spilleren. V. 94» * 

2523. T. Cypris obovata, verfus poft.ica fuperne finuata, an- 

tice crinita. Cypris-Spillercn. V. 95. * + 

2524. T. Pubes ovato-oblonga, gibba, antice depreiTa. Duun- 

SpiIIereu. V. 96. * -\~ 

«525. T. Linter ovato-oblonga , utraque extremitate promi- 
nula. Baad Spilleren. V. 97. * -\- 

2526. T. Sannio incurvata, fupra ciliata, infra truncata. Gogle- 

Spilleren. V. 95, '* -f- 

2527. T. Uvula plqniufcula elongata squalis , antice crinita, 

Drbvel-Spillereih V. 99. * -\- 

2528» T.Anas elongata, apice colli fubtus crinito. Ande- 
Spillcren. V, 100. f ~{- 

2529» T. Patella univalvis anticc & poftice fetis iusequalibus 
porreclis. Patelle-Spillercu, V. 101, * -f- 

3£ Absque cauda c3c pedunculo. 

2530. VORTICELLA nigra, trochiformis nigra. Sort-Snur- 
rereu. V, 102» * -J- 

253 r. V, viridiu cylindracea, uniformis, viridis, opaca. Gron- 
Snurreren. V, 103. * -f- 

2532. V.poIymorpka % multiformis, viridis, opaca, Proteus- 
Snurreren. V. 104. * -j- 

2533» V.cinctaj trapeziformis, nigro-viridis, opaca, Magnet» 
, Snurreren. V. 105. * + 

2534. V* cotnuta , inverfe conica , viridis , opaca. Horti- 

Snurreren, V. 106. * '-f- 

2535, V, limacina, cylindrica , truncata 3 ciliis bigeaiinis, 

Snegl-Snurreren, V, 107, * 4" 

£> d 2536» 2 io VERMES. INFUSORIA. VORTICELLA. 

2536. V. mmcatella , cylindiica , truncata , ciliis confertis, 

Beger-Snurreren* V. ic8» * 

2537. V» crateriformis, fubquadrata. Kop-Suurreren. V. 109* * 

2538. V.najuta, cylindracea , crateris medio mucrone pro- 

minente. Nafe-Snurreren. V. no. * -f- 

-539» V* cannlfculata dilatata, pellucida, latere incifo. Rende- 
Snurrereih V» III. * + 

2540» V» cratagaria, fubglobofa, conferta, Moorbar-Snur* 
reren, V. 11 2» 

# # Caudata?. 

2541. V. r otatoria caudata, cylindracea, organo rotatorio du- 

plici. Hiul-Simrrere?h V» 113, * 

2542. V. vermicularis caudata, cylindrica, annulata, probofci* 

de exfertili. Madike-Snurreren. V» 114» * 

2 543» ^* Felis , caudata , cylindracea, mutica, cauda fpinis 
duabus longis. Katte-Snurreren. V.ii5. * -[- 

2544« V. Cauilus caudata, cylindracea; apertura mutica, cauda 
reftexa. Val^-Snnrreren. V. 116. * 

2 545* V. /^r« caudata , apertura fpinofa, cauda apice fifla. 
Torne-Snurreren. V. 117. * -J- 

2546. V. furcata caudata, cpertura mutica , cauda fimplici 

,bifida. Fork-Snurreren. V. ng. * 

2547. V ', auriculata , caudata , nuda : caudabifeta, parvula. 

Ore-Snurreretu V. 119. * -f- 

2548* V»ftentorea t caudata, tubsformis, limbo ciliato. Trom- 
pet-Snurreren. V. 120. 

2549. Y.focinlis caudata, aggregata, clavata; difco obliquo, 

Samcjyem-Snurreren. V. 121. 

2550. Y.fiofculofa caudata, aggregata, oblongo-ovata ; difco 

dilatato pellucido. Biomfler - Snurreren. V. 
122. * + 

255 I. VERMES. INFUSORIA. VORTICELLA. 211 

t$| Pedunculata:. 

5551. V. titrim fimplex fcultifarmis ; orificio contraclili, pe« 
dunculo arquali. Citron-Snurreren. V. 123. *-j~ 

2552. V» piriformis fimplex obovata ; pedicello minitno re- 

tractili. Pare-Suurreren. V. 124. * 

2553. V. r ingens fimplex obovata ; pedunculo minimo, orifi- 

cio contractili. Gabe-Snurreren. V. 125. *-{- 

2554» V. inclinans fimplex, deflexa, pedunculo brevi, capitulo 
retraciili. Pibe-Snurreren. V. 126. * + 

2555* ^. Ghbularia fimplex fphrrrica , pedunculo retortili. 
Kuglc-Snurreren. V. 127. * 

2556. \»lunaris fimplex hemiipha?rica ; pedunculo retortili» 

Maanc-Snurreren. V. 128. * -f- 

2557. V. Convallaria fimplex campanulata; pedunculo retorti- 

li. Lilien-Couval-Snurreren. V. 129. 

5558» V. nebulifera^ fimplex ovata, pedunculo reflexili. Taagc- 
Snurreren. V. 130. * -j- 

2559. V. gemzlla fimplex ipha?rica ; capitulo gemino. TviU 

ling-Snurreren. V. 131. * -f. 

2560. V.nutans fimplex turbinatn; pedunculo retortili. Ludde* 

Snurreren. V. 132* * -f- 

2561. V. annuhris fimplex truncata, pedunculo apice retortili, 

Ring-Snurreren. V, 133. * -j- 

2562« \ . fafckulata , fimplex viridis campanulata , margine 
reflexo; pedunculo retortiii. Buket-Snurreren, 
V. 134. * + 

2563. V. acinofi, fimplex globofa, granis nigricantibus, pe- 

dunculo rigido. MeJpeUSnurreren, V. 135. 

2564. V. Beliis fimplex hemiipharrica , margine contractili. 

Soel-Blomfi-Snurrercn, V. 136. * -f- 

Dd 2 / 2565« 212 VERMES. INFUSORIA. ERACH: 

2565. V. hians fimplex citriformis, peduncnlo retoitili. Sprcek- 

ke-Snurrercn. V. 137«* 

2566. V. pyraria compofita inverfe, conica pedunculo ramofo. 

Qvare-Snurreren. V. 138. 

2567. V. Anaftatica compofita oblonga , oblique tiuncrta ; 

pedunculo fquamofo rigido, Skcel - Snurrercn. 
V. 139. 

3568. V. racemofa compofita pedunculo rigido , pedicellis ra- 
inofifiimis longis. Klafe-Snurreren. V. 140. * 

2569* V. polypitia compofita , ovato-truncata, pedunculo re- 
flexili ramofiiirmo. Polyp-Snurreren. V. p. 123. 

2570. BRACHIONUS Patella univalvis tefca apice bidentata, 

baii emarginata ; cauda bifeta. Fad-Hvirvleren. 
V. 141. * 

2571. B. Urceolaris tefta apice multi dentata , bafi mutica ; 

cauda {impiici. Krukke-Hvirvkrcn. V. 142. 

2572. B, cirratns bivalvis, tefta apice mutica, abbreviata, bafi 

bicorni ; cauda longa bifeta, Lokkc-Hvirvleren. 
V. 143. * 

2573. B. Tripos bivalvis, tefla apice mutica , bafi tricorni ; 

cauda dupiici. Trefod-Hvirvleren. ¥.144.* + 

2574* ^* uncmatus bivalvis , tefta apice mutica , rotundata ; 
bafi unidentata; cauda bifeta. Krog-Hvirvkren. 
V. 145. * -j- 

25"95. B. mucronatus bivalvis, tefta apice & bafi bidentata ; 
cauda fpina duplici. Braad - Hvirvleren. V. 
146. * + 

2. HELMIN.THICA. 

2576« GORDIUS S«rt,filiformis,fufcus. V. 161. Vand-Tarm, 
Sene-Orwt Finger-Trold. N. Vas-Kalv^ VatuU 

Hejie-Ta&et* 

2577* VERMES. HELMINTH: ASCARIS. 213 

2577. ^' ar % : ^ iaceus navefcens extremitatibus concoioribus. 
Gr. Kumak. 

2578« G. marinus filiformis, plauo-fpirali convolutus. Qvcife. 
Gr. Saraulibkuma. Aph. 6, 436. Asc. ic. t. 7. 
f. a, b, c. 

Varietatem grifeam cingulo albo ad antica, non 
elevato, reperit rever. Gtho Fabricius hift, 
nsturalis induftritis obfervator. 

2579. G. lacujlris plano fpirali convolutus, utrinque attenua- 

tus. Gr. KakiUifabkitma. 

2580. G. FiiuiU) filiformis , candldus. V. 162» Den hvide 

Traad-Orm. * -{- 

2581« G> arenarius, fulvus, obtufus. V. Helm. p. 33. Den 
rbd.gule Traad-Orm. * r{- 

2582. G. lacieus albus, opacus. V. 163. Melk-Traad-Or- 
men. * -f- 

2583- G. Inquilinus albus, tentacuiiformis. V. 1 64- Fdl- Traad* 
Ormen, * -J- 

2584. G.Jittoreus filiformis albus rubro maculatus. Den tar- 
nede Traad-Orm. * -}- 

Tand-Orm, Hamm. Fn. N. 772. larva eft, mini- 
me Gordius. 

2585« ASCXRTS vermictttaris caiKfa fetacea! V. 165. Borne- 
Orm,Smaa Spoel-Orm. Gv.Koartak, ApH.7,550. 

2586*. A. Lumbricoides apice trinodi. V. 166. Mcnnejke- 
Qnn , Skol-Orm t Spol-Orw. Gr. Iunubkuma, 
Aph. 6, 41. 

2587. A. ra&ffl poftice acuminata. Gr. PuIIateriak. V. Hehn, 
p. 36. Wurm. 11 8- t. 3. f. 1 - 3. * A. pela» 
gica , Aa. Havn. 10. p. 174. t. e. f. rg, iy» 

Viva fufca eft,vixClypearum&c^rtr,Q,FAimjcius t 
Dd 3 3 5 8^ 214 VERMES. HELMINTH: ECHIN: 

2589' A. longijjjmn, fufca lineis quinque longitudinalibus fla- 
vefcentibus. Act.Havn. 10. p. 173. t. e, f. 17. *f 

2590« Afc. Neitfil pallida inteftino lacleo fpirali. Gr. Neitfib* 
kuma. * j- 

In phoca fcetida, cujus vivce cor his vermiculis 
fere confumtum femel vidit reverend. O. Fa- 
bricius, qui lianc 6c fequentes Afcaridis fpe« 
cies in Grcenlandia detexit. 

^591. Afc. Urkfuk albida, glabra , antice roftro cylindricQ 
quafi prolongata. Gr. Urkfubkuma. * 4 

2592« Afc. Atak poftice furcata, antice curva, fetaeformis. Giv 
Atabkuma. * f 

51593. Afc. Raice poftice attenuata integra, antice fetaeformis 
fubcurva. Gr. TaraHkifabkuma. * f 

2594* ^fc* Pkuronectis roftro attenuato, poftice cingulo eleva* 
to, terminali. Gr. Okotabkuma. * j* 

2595. Afc. Gadi utrinque pinna laterali, definente ante anum 
prolongatum. Gr. Okabkuma. * f 

5596. Afc verfipellis rugofa, comprefliufcula, fubobtufa, an- 
tice fubtus orificio lunari. Gr. Okabkuma. * f 

Colorem ex loco aflumit; an Clypearum Rbd-aat? 

2597* ^ Ct ^ ca antice f UDtus ^ugis lateralibus, medietatem 
elevatam includentibus. Gr. Akpabkuma. * f 

J)ragfa, Orm-Drag , Ham. Fn. N. 775, conge* 
*i*ies larvarum, nulla Afcaris eft. 

3593. ECHINORYNCHUS lacuftris tranfverfe ftriatus, utrin- 
que attenuatus ; extremitate anteriore callofa. * f 

2599' E cn * Gndi probofcide cylindriea, echinata. * f 
5600. Ech. candidus probofcide cylindrica, bafi annulata, apice 
ecbinata. * f 

260U VERMES. HELMINTH: LUMBR: 215 

$601. Ech. lavis probofcide echinata, pone apicem in fphsram 
larvem dilatata. * j- 

Hsec inteftinalia difle&ionibus pifcium ab ncutifli* 
mo obfervatore J. Zoega inftitutis accepta 
refero. 

# Terreftres. 

3602. LUMBRICUS terreftris ruber octofariam aculeatus, 
D. Regn-Or?n, Maddik, Mced-Orm. N. Jord* 
Mak, Aena-MnrL I. Aana- Madkar , Aamu* 
viadkr. Aph. 6, 55. V. 157. 

2603. L. vermicularis albus bifariam aculeatus,^qualis, V.153. 

Stub-Qrtn. * + 

# # Fluviatiles. 

2604. L. variegatus rufus maculatus , fexfariam aculeatus, 

V. 159. Sump-Orm. * 

2605. L. tubifex rufefcens, bifanam aculeatus. £, rufefcen*, 

feta antice utrinque porrecia. V. 160. Ror*Qrm. * 

# # #< Marini. 

2606. L. lineatus albus linea longitudinali rubra. V, Helm* 

p. 29. Wiirm. p. 110. t. 3. f. 4, 5. * -{" 

2607. L. ciliatus rufus , ciliis annulatus. V. Helm. p. 30» 

Fryndfe-Orm. * •j- 

2608* L. cirratus cirris longis varie fparfis. Gr. NyaurfehL 
Str. S. p. ig8* Wurm. p. 193, 4. A£t. nidr. 
4. t. 14. f. 7. Act. Havn. 10. p. 26. t.g.f.i-^.* -J* 

2609. L. marinus papillis dorfalibus geminatis fetigeris. D. 
Tyr. N. Fiare-Mark, Sahd-MarL I. Breidu- 
Madkr, Fiaru-Madkur. Aph. 6> 57; 75 iqi. 
Isl. R. 2, 748- t. 10. f. 8- L. littoralis. 

2610« L. armiger ruber, lamellis ventris lanceolatis, geminis, 
antice nullis. * -J" 

2611. 2i 6 VERMES. HELMINTH: AMPHITR: 

26 11. L. fragllis ruber, verruicis lateralibus fiffis ; fetis fafcicu- 
latis. * + 

2'6l2* L. iiktqualis papiliis lateralibus fimplicibus : fctis folita- 
riis. * + 

2613. L. tubkola albus, macula fegmentorum dorfali rubra.* -{- 

2614. L. arenarius albidus, cingulo elevato antico pallidiore, 

interaneis rubris , bifariam ad ventrem aculea- 
tus. * j- 

2615. L. papilhjits violaceo-viridis, toto corporc papillis <5c 

2 ordinibus fafciculis cirrorum aculeorumque 
fimul inftruclus. Gr. Innclluakrak. * -j- , 

2616. L. minutus rubicundus, cingulo elevato, pallido, fere 

medio ; ventre bifariam aculeato. Gr. Sirkfab 
Komangoa. * f 

Lumbr. in ventriculo pifcium. Isl. R. 1, 6ll* 

quinam ? 

Gr. Pullateriak nom. gen. 

2617. AMPHITRITE, cirrata cincinnis utrinque tribus. 

Wilrm. p. 1 33- t« 15« f Nereis cirrofa Linn. 

26"iB« A. pemiacea penicillis frontis quatuor ; intermediis ma- 
joribus. * -{- 

2619. h.cornuta corniculis fimplicibus horizontalibus. * -J- 

2620. A. criftata corniculis ramofis b'nis. * -f- 

2621. A? plmnofi cirro iongo utrinque, fkbellis caput fetas- 

que pedifornies tegentibus. Gr. Merkolualik. 
* -j- 0. Fabricius. 

2622. A. auricoma cirris binis utrinque, antice flabellis duo- 

bus aureis , rigidis. Gr. Imab Polia. Sabella 
granulata Linn. 

Congeneres e granis arennceis , cochleis minutis, 
teiiarumque fragmentis tubuios fibi fragiles- 
«dificant,. 

m Ore VERMES. HELMINTH: NEREIS. 217 

Ore forcipato. 

2623. NEREIS noctilucac orpore vix confpicuo. Gr. Ignerolak, 

2624« N. diverficolor fubdeprefla, pedibus acuminatis fetiferis. 
Wurm. 104. t. 6. Str. S. i. p. 19^, 2? 

2625. N. Tubicola fubdepreffa, pedibus fubcirratis, globo- 
fis. * + 

2626* N. armiUaris fubdepreffa pedibus conicis cirris lenticu- 
laribus. Wiirm. 150. t. 9. $ + 

2627. N. fimbriata fubdeprelTa pedibus cirratis lentigeris. 
Wurm. 144. t. g. W + 

2623. N. verrucofa convexa , pedibus cirratis verrucofis. 
D. Sbe-Skol-Orm. Wiirm. 140. t. j. Apn.7, 284» 
Isl.R. 900. D. Act. Havn. 10. p. 9. b. t. IV. 
Act.Havn. p. 169. t. e,f. 10. N. pelagica Linn. 

2629. N. pinnata convexa, pedibus cirratis pinnigeris. * + 

2630. N.pennata convexa, pedibus cirratis pennigeris. Act» 

nidr. 4. p. 51. t. 2. f. 7- 12. At tubulus alie* 
nus eft. N. norvegka Linn. 

2631. 'N.pufiUa depreffa, pedibus cirratis, filamentis articu- 

latis. * + 

3£ # Ore probofcideo. 

2632. N. fteUifera deprefla, lamellis pedum eliipticis. * + 

2633. N. punctata fubdeprelfa, pedibus longiffime cirratis. *+ 

2634. N. alba fubconvexa, fronte cornuta, pedibus muticis 

bifidis. * + 

2635. N. maculata convexa , lamellis pedum fubcordatis. 

Wurm. 15$. t. 10. f 

2635. N. viridis deprelTa, lamellis pedum Ianceolatis. Wiirm» 
162. t. 11. f 

E e 2637. a ig VERMES. HELMINTH: APHRODITA. 

2^37. N.prijmatica triquetra pedibus diftantibus papilla fim« 
plici fetigera, fupra cirrata. * -j- 

2638* l^.hifrons pedibns papilla fimplici fetigera, fupra cir« 
rata, mediis fimul remigeris. * -f 

2639. N.feticornis elongstfl, tentaculis binis longis, tenuibuSj 

pallidis : fhiga grifea. 

2640. N. fiJicornis tentaculis binis longis craflis albis : annu* 

lis nigricantibus. Gr. Iglulualik. * -f Has tres 
in Grcenlandise finubus reperit O. Fabricius. 

Gr. Sengiak nom. gen. 

2641. APHRODITA acnleata, ovalis hirfuta. Stie.Muus> 

Guld-Muus. A£t. Havn. Barth, 3. p. 8« & 88* 
A&. nidr. 3, p. 59. A6r. Havn. 3. t. 88* & 4« 
p. 95. t. 10. Afii. 7, 498- 

2642. A,punctata 9 oblonga, fquamis pun&atis, macula fub- 

lunata , lutea. I. Skere. Wurm* 170. t. 13. 
A. nidr. 4, 94. Isl. R. 900. t. 10. f. 7. A.fqua* 
wata Lin. 

2643. A.lepidota, oblonga, fafcia doifi longitudinali fangui- 

nea. * 

2644. A. cirrata, poftice acuminata pedibus cirratis. Wtirm. 

180. t. 14. A. imbricata Linn. 

2645. A. vioJacea oblonga violacea, fquamis dorfalibus utrin- 

que quindecim. A. nidr. 4, 93. * f- 

2646. A» Jonga alba, fquamis concoloribus medio dorfi nudo, 

pedibus papilla fimplici fetigera , cirris laterali- 
bus nullis. * -f O. Fabr. 

Inter A. pun&atam <5c lepidotam media. 

Teftas derelichs & Jacunas faxorum &c. occu- 
pant Aphiod. fpecies. . 

Gfr. Koperdhtrfoak nom. gen. 

2647, VERM: HELM: NAIS. TJEN: HIR: 219 

2647. NAIS vermicuhris fetis Iateralibus nullis ; mento bar« 
bato. Orme-Naiden. V. 151. PViirm.^A.1-2.* 

2648« N. ferpentina, fetis lateralibus nullis ; collari triplici 
nigro. Slange-Naiden. V. 152. * 

2649. N. prohofcidea fetis lateralibus folitariis , probofcide 

• lo n ga. Tunge- Naiden. V. 1 5 3 . N. lacuftris Linn . 
Wuvm. 14. t. 1. 

2650. N. elinguis fetis lateralibus folitariis; probofcide nulia. 

V. 154. PVurm. 74. t. 2. * 

2651. N. digitata fetis lateralibus folitariis ; caucla laciniata. 

Finger-Naiden. V. 155. Wurm. 90. t. 5. * -\- 

2652. N. harbata fetis lateralibus fafciculatis; probofcide nulia. 

Skiag-Naiden. V. 156. 

2653^ N. ccecfl verrucis lateralibus fetofis , oculis nullis. I„ 
Brbdru-Skal. Isl. R. 899. t. 10. f. 6, 10. An 
N. carulea Linn. ? 
In Sinu Chriftianienrl quoque reperitur. 

2654. TiENIA vulgaris ofculis lateralibus geminis. BaendeU 

Orm. I. Kediamadkur, 

Isl.R.900} L. in lacu reperta aT.ye/zodiverfiifima» 

2655. T. Lucii ofculis lateralibus, extremitate tenuiore fub- 

quadrangula, terminata maigine elevato, quatuor 
acuieorum paribus armato. * -J* 

2656". T. Scorpii ofcuYiS lateralibus, ultimo tenuioris extremi- 
tatis articulo tetragono. * j- 

2657. T. Solida ofculis fub margine articuloruin ; alterius ex- 
tremitatis articulo acuto. * -f 

Has tres amicifT. Zoega in pifcibus detexit. 

2658« HIRUDO medicinalis elongata nigricans, fupra lineis 
verficoloribus , fubtus maculis flavis. Dokter* 
Iglen, Blod-Igle. V. 167. Aph. i, 377. 

Ee 2 2659» aao VERMES. HELMINTH: HIRUDO. 

£659* H. Sanguifiga, elongata, nigra, fubtus cincreo-virens, 
maculis nigris. Hefte-Igk, Blod-Igk. V. 168« 

2660 H. lineata, elongata, grifea, doiTo lineis quatnor lon- 
s gitudinalibus nigris. Linie-Igkn. V. 169. * + 

%66 1. H. vulgaris elongata, flavo-fufca, oculis 0O0 ferie Iu- 
nata. Almeeiulglein V. 170. H.ocloculataLiNN. 

a. flavefcens lineis lohgitudinalibus, media no- 
dofa, lateralibus punctis remotis fanguineis. 
b. Inteo-fufca, linea media nodofa, laterali 
nigricante, antice intus pinnata. c. fufca, 
fupra punctis flavefcentibus fparfo. d. ci- 
nerea, fujpra p.un&is nigris fparfa. e. fufca, 
irnmacuiata, 

2662. H. bioculata> elongata, cinerea, oculis duobus. Tve- 

Oye-Igkn. V. 171. H. ftagnalis Linn. 

2663. H. pifcium, elongata, flavicans , linea dorfali pinnata, 

alba. Fifk-Igkn. V. 172. H. geometra Linn. 

Quae in Cottis reperitur Gr. Kaneifubkuma ean- 
dem effe cenfet O. Fubricius. 

2664. H. tejfulata cinerea, margine tefliilato, oculis o£to f ferie 

duplici lorigitudinali. Tccrning-lg/eu. * -[- 

2665* H. marginata, dilatata fufca margine tefTulato ; oculis 
quatuor. Kant-Igkn. V. 174. * + 

2666» H. complanata, dilatata cinerea, linea dorfi duplici tu- 
berculata, margine ferrato. Plat-Igkn. V. 175. 

2667. H. hyalina, dilatata pellucida, flava, margine integro. 
Klar-Igkn. V. 176. U.beteroclita Linn. 

2668- H. grojfa, dilatata flavicans, antice fliTa. * -|- 

2669. H. Hippoglojji, dilatata albida, medio corpoiis ocello 

didymo, candido. * 4~ 

2670. H ? corpore tereti ventricofo, extremitate oris conifor- 

mi; cauda magis protracla. Isl.R. 1,611. * + 

3. MOL- VERMES. MOLLUSCA. PLANARIA. 22X 

3. MOLLUSCA. 

Oculis nullis. 

.5671. PLANARIA fiagnalis , ovata , fufca , antice pallida. 
Sbe-Fiad-Ormen. V. 178. * 

2672. Pl. nigra, oblonga, nigra, antice truncata. Sort-Flad' 

Ormen. V. 179. * -f- 

2673. Pl. brunnea, oblonga brunnea, linea longitudinali nigra. 

Brun-Flad-Ormen. V. igo. * .-}- 

2674. Pl. ciliata , elongata deprefla , ciliis cincta. Fryndfe- 

Flad-Ormen. V. igi. * + 
2675* Pl. Guhy elongata, pellucida, antice truncata. Slug- 
Flad-Ormen. V. 182. * + 

2676. Pl. punc7ata> elongata , teres , viridis. Frikke-Flad- 

Ormen. V. 133. * + 

2677. Pl. intefiinalis linearis longa Gr. Kumak. 

2678« VLflaccida, elongata, brunnea, linea laterali tranfver* 
fisque albis. Sla-ppe-Flad-Qrm, V.Helm.p.57.^-}- 

2579. Pl. rofea, elongata, rubra. Rbde-Flad-Orm. V. Helm. 

P-58- * + 
2680. Pl. angulata, elongata, rufo-fufca, antice angulis binij 

albis. Vinkel-Flad-Ormen. V. Helm. p. 58, * -J* 

2681« Pl« cornuta, oblonga, tentaculo ab utroque capjtis la- 
tere. * + 

'2682. Pl. firiata^ elongata fufca , fubtilifTime ftriata, anticfc 
angulo unico. * + 

2683« Pl. ruhra, oblonga deprefla, pallide rubra. Rdde-Flad- 
Orm. V. Helm. p. 59. * f 

2684* ^* Ptri&b oblonga, fupra convexa vividis, ftriis tian£ 
verfis albis. Groime-Flad-Orm. V.Helm.p.59. *f 

Ee 3 #2#0ctt- 222 VERMES. MOLLUSCA. PLANARIA. 

Hf Oculo unico. 

26$$. PI.g/fl«cflfubelongata, cinerea, iride alba. Graae-Flad* 
Orm. V. 184. * + 

ft686« Pl« Uneata elongata fupra convexa cinerea linea longi- 
tudinali pallida. $treg-Flad~Ormen. V. Hclm. 
p. 60. * + 

f 3 § Ocuiis duobus, 

3637. PI. fflicfw deprefla oblonga alba, antice truncata. Melke- 
Flad-Ormen. V. 185. * + 

2688* VUtorva deprefTa, oblonga, cinerea vel nigra, fubtus 
albidairide alba. Skelende-Flad-Orm.W .1^6'* -^ 

3639. Pl. tentaculata depreffa, oblonga, cinerea, antice tubu- 
lofa. Home-Flad-Ormen. V. 187« * + 

£690. Pl. crenata deprelTa ovato-oblonga , pallida, margine 
crenulato. Kervede-Flad-Orm. V. 188* * + 

9691« Pl. Uttoralis deprefTa , grifea , punctis duobus nigris 
immerfis. A. nidr. 4*92. * f 

5692. Pl« //fffwo ovata, teres , viridis. Fraadfe-Flad-Orm. 
V. 189- * + 

3693. Pi. ohfcura ovato-oblonga, utrinque obtufa, alba. Morke- 

Flad-Orm. V. 190. * + 

3694. Pl« roftrata oblonga , hyalina , extremitate elongata, 

ocuiis rubris. Snahel-Flad-Ormen. V. 191. * + 

2695;. Pl. radiata oblonga, rufa, dorfo rofula candida. Straak- 
Flad-Ormen. V. 192. * + 

3,696* Pi» ftrigata ^rblonga pallida, lineis tribus longitudina» 
libus. Strihe-Flad*Ormen. V. 193. * + 

3697. Pl. grojfa cylindracea, alba, antice & poftice acuminata : 
oculis nigiis. Tjkke-Flad-Orm. V. 194. * + 

2698. VERMES. MOLLUSCA. FASCIOLA. 223 

2698* ^* tiMhri* elongata, teretiufeula, pallide lutea. Linie» 
Flad-Ormen, V. 195. * -J- 

2699. Pl. terreftris linearis, fupra convexa, cinerea, fubtns 

alba. Jord-Flad.-Ormen. V. 196. * + 

2700. PI. tetragona lutea, lamellis rectangulis quatuor. F/>> 

kanted-Flad-Orm. V. 197. * -|- 

2701. Pl. capitata oblonga cinerea, capite difcreto. Hovei* 

Flnd-Ormen. V. Helm. p. 70. * 4" 

2702. Pl. candata antice rotundata, poftice in caudam attenua* 

ta. Hale-Flad-Ormen. V. Helm. p. 70. * f 

# 4 # Oculis quatuor. 

2703. Pl. Marmorofa oblonga pallida. Marmor-Fiad-Ormeiu 

V. 198. * + 

2704. Pl. candida elongata, albida. Blanke Flad-Orm. V f 

Helm. p. 71. * -J- 

% 5 # Oculis pluribus. 

2705. Pl. tremellaris plana membranacea, lutea, margine fi- 

nuato. Slim-Flad-Ormen. V. Helm. p. 72. * *j? 
A. nidr. 4^91? 

2706. Pi. j)unctata> plana, membranacea, alba, fuperne ato* 

mis fparfis rufis. * -[- 

Majores Planaria? Grcenl. Pullateriak t minoreS 
Kekkurfabkuma dicuntur. 

2707. FASCIOLA hepatica depreffa ovata, fufca, antice tu- 

bulo inftructa. Faare-Flynder^ Ikte> lgle. V. 177« 

2708» F. harhata ore papillis fafciculato. 

2709. F. Scorpii elliptica, altera extremitate papilla minima , 

perforata, collo nullo. * f 

2710. F. Lucio-percce ovato-oblonga, fubventricofa, collo bre- 

vi : pori terminalis margine dilatato, lsvi. * j- 

2711» 224 VERMES. MOLL: MAMM: ASCID. 

271 1. F. Perca cernua ovata, ventricofa, collo brevi : pori 
terminalis margine nodulofo. * f 

3712- F. JEgkfini linearis, deprefliufcula , aitera extremitate 
perforata. * j- 

2713. F. Lucii lanceolata, depreffa, marginibus acutis, cre- 

natis ; collo elongato, cyiindrico. * j- 

2714. 'F.Brama oblonga, teres, bafi attenuata obtufa, collo 

fubincurvo. * f 

2715« P.Metimi iitiearis, plana, -collo divergente, truncato ; 
apice perforato. * f 

2716« V.difticha elongata, teres, poro lateraii porreclo, ex- 
cavato. * f 

2717. F. hinodis elongata teres, poro laterali papillari, cau- 
data. * f 

Nova n. hs?c inteftinalia communicavit celeberr. 

J. ZOEGA. 

2713. MAMMARIA MamiUa conico-ventricofa , alba. N. 
act. N. Curiof. vol. 4. * + 

2719. M. ovata, albo & purpureo variegata. I. Sattu Koppar 
i Sa. L R. 900. * f 

.5720. ASCIDIA ruftica t fcabra ferruginea, aperturis incar- 
natis. I. Sa-Baxur. Isi. R. 900. C. b? f 

Junior hemifphanica , mammillsformis ; adul- 
tior , cyiindrica. 

2721. Afc. quadridentata lsevis alba aperturis quadridentatis. f 

3722« Afc. ecbinata htmiCphTvica hifpida, ofculis hiantibus 
coccineis. Gr. Nakkajurfak. + 

Has tres 111 finubus Islandis? fedttlus natura- 
lium fcrutator J. G. Koenig pritnus repe- 
rit, poft eum O. Fabricius in Grcenlandia, 
ego 111 Norvegia. 

2723. VERMES. MOLLUSCA. ASCIDIA. 225 

2723. Afc. gelatina comprefla lsms alba, facculo paliido, ori- 

ficiis punctis luteis cinclis. * -j- 

2724. Alc. Mentula comprefTn pilofs, faceuio rubro apertura- 

rum altera laterali. ~ I. Kouupungur. Isl. R. 900^ 
C. a? A. fingularis act. Havn. 10. p. 166. 
f . I - 6 hujus junior? * 

2725. Afc. cryftalliua comprelTa, lsvis, facculo albo , atomis 

coccineis fpurfo. * -J- 

2726. Afc. feahra comprefla fcabriufeula, orificiis concolori- 

bus, faccuio rubro. * -f- 

2727. Afc cdnchihgn comprefla fruftulis teftarum veftita, in- 

teraneo albo ni caruleum tranfeunte. * ~f- 

2728. Afc. afperfi fubcomprelTa, fcabriufcula, facculo macu- 

lis rubris. * -f- 

2729. Afc. patula teretiufcula, lutefcens, fcabra; facculo rufo, 

orificiis patulis, altero iaterali, coccineis. * -j- 

2730. Afc. Ptiinum ovata, lsevis, hyalina; facculoaibo; aper» 

turarum altera lateraii. * -}- 

2731. Afc. octodefitata, obionga , biroftris , laevis , aibicans, 

aperturis hinc octo , iilinc fex-denratis. A. 
Havn. 10. p. i68- £ 7. /3. £%'& 

2732. Afc. virginea elongato-comprefla, cryftallina, la?vis ftriis 

fparfis coccineis; facculo rubro. * -f- 

2733. Afc. inteftinalis elongata , lcevis, alba, facculo in col- 

lum producto. Soe-Pung. Act. nidr. 3. p. gi g 
t. 3. f. 3, 4. Afh. 7, 509. 

2734. Afc. canina eiongata, teres, glabra, facculo rubro. * -f- 

2735. Afc. corrugata, elongata, glabra, faccuio cinereo tamiis 

albis. * -f- 

2735. Afc. venofa elongata rubra, facculo concolore. * -f- 

Ramuiculi fangmnei frequentes tegumentum ge- 
latinofum hyaiinum reddunt rubrum. 

F f 2737» 226 VERM: MOLL: LOB: CLKX LERN: 

2727' Afc» Parallelogramma candida teres hyalina ; faccuiQ 
reticulato lutefcente , aperturarum altera late« 
rali. * _[- 

273 &• Afc. lepadiformis hyalina, clavata, inteftino flavo. * -{• 

2739. Afc. patelliformis , alba difco rubro. * -J- 

2740» Afc. cJavata aperturaram utraque laterali, ftipite filifor* 
mi. Vorticella Bolteni Linn. 

2741. LOBARIA quadriloba cauda lobulata. Act. Holm. Phil? 

lis. * f 

2742. CLIO retufa vagina triquetra , ore horizontali. Gr„ 

Ataurfak, Augurfak. Mart. Spitzb. t. p. f. f. 

2743. LERNiEA Gadina corpore tereti flexuofo, ore laterali 

inter cornua tria fubramofa. Tokn- Trold , Fiord- 
torfkens Gielle-Orm. L. branchialis Linn. Stjr. 
S. 1. 1. 1. f. ig. Apii. g, 122. 

2744. L. Sabnonea corpore obovato, thorace obcordato, bra- 

chiis duobus in orbicuium cartilagineum conna- 
tis. Laxe-Luus. Aph. 5, g j. 

2745. L. Cjclopterina corpore tereti flexuofo, orificio duplici 

in medio roltri definentis cornubus tribus tripar- 
titis. Rogn-Kiakfens Gielle-Orm, * -f 

2746. L. uncinata corpore oblongo, roftro fimplici curvo, ore 

terminali, Stor-Torfkens Gielle-Orm. Str. S., 
I, 167. t. 1. f. 7, 8- * f 

2747. L. Gohina corpore rhomboidali, brachiis duobus anticis, 

totidemque poilicis , nodofis , cornubus binis 
arietinis. Sand-Ulkens Gielle-Orm, * f 

2743. L. radiata corpore quadrato depreiTo, brachiis utrinque 
tribus, cornubus quatuor reclis. Berg-Laxens 
GuUe-Orm. * -(• 

2749» VERMES. MOLL: LUC: MYX: LIM: 227 

2749, L. nodofa corpore quadrato tuberculato, brechiis bre- 

viflimis utrinque duobus. Rbd - Fijkens - GieUe- 
Orm. * -f 

Has quinque fpecies 111 Grcenlandia reperit re- 
verend. O. Fabricius. 

2750. L. cormita corpore oblongo , brachiis quatuor re&fa, 

emarginatis ; capite fubovato. * -f I 

^751. L.pectoralis capite orbiculato, hemifpharico ; abdomi- C*£j*<4 
nis obcordati papilla terminali, truncata. * -J* 
Binoc. pifcinum refert. 

Binas has celeb. Zoega reperit. 

1 

2752. L. corpore cylindraceo, brachiis quatuor glohofis hifpi- 

dis. Str. S. 1, 176. In inteftinis Gadi vi- 
rentis. * f 

2753. L. chvata corpore cylindrico, fubfinuato, orificio tri- 

plicato infra apicem roftri. * -[- 

Affinis L. uncinata* 

2754. LUCERNARIA quadricornis corpore elongato tortili, 

brachiis quatuor dichotomis, apice tentaculatis. 
In Fuco faccharino. * + 

2755. MYXINE ghtinofa. Hvid-Aa!, Piir-AaJ, Slep-Mark, 

Ingeris - Pilt. Gr. Ivik. Str. 237. Act. nidr. 2. 
p.250. t. 3. Aph.7,3§o. 

2755. LIMAX lavis , niger , glabriufculus. Glat-Snegleti. 
V. 199. * + 

2757. L. mer 9 niger, rugofus. Sort - Sneglen. I. Brekku- 
Suigill. V. 200. 

a. aterrimus , fubtus pallidus. b. ater, carina 

dorfi pallide virente. c. niger, ora lutefcen- 

te, fubtus albus. d. fufco-caftaneus , ora 

Ff 2 lutefcen- 228 VERMES. MOLLUSCA. LIMAX. 

lutefcente; fubtus albus. e. obfcure fufcus* 
ora ftrigaque utrinque lutefcente. 

3753. L. albus, albus. Hvid-Sneglen. V. 201. -J- 

a„ albus totus. b. albus margine flnvo. c. al- 
bus, margine & cincipite aur^utio, d. al« 
bus , tentaculis nigris. 

3759. L. cinereus t cinereus maculatus c3c immaculatus. V. 202. * 

a. cinereus immaculatus, clypeo nigro-cimileo. 
b. cinereus , clypeo m^culis, abdomine 
fafciis longitudinalibus nigris. c. cinereus 
clypeo abdomineque maculis nigris. d. 
cinereus abdomine ftriis quinque albidis , 
infima abrupta. e. cinereus, abdomine ru- 
gis albis cinereisque, ac maculis nigris or- 
dine duplici. f. cinereus, margine albo. 

2760. L.fuccineus fupra fubrufus, fubtus albus. Rav-Sneglen. 

V. 203. fubrufus Linn. 

2761. L.agreftis albidus, tentaculis nigris. Ager-Sneglen.V '.204. 

a. albidus, dorfo cinereo. b. albidus , atomis 
nigris, fparfis. c. albidus , capite nigro. 
d. albus, immaculatus. e. aibus, clypeo 
rlavefcente. 

2762. L. cincius flavefcens, clypeo abdomineque cingulo cirre- 

reo. Giord-Sneglen. V. 205. * 

2753, L. marginatus cinereus, clypeo utrinque ftriga obfcura; 
abdomine pallide csrulefcente, Bdg - Sneglen. 
V. 206. * + 

2764. L. reticulatus fufcus, clypeo punclis, abdomine lineo- 

lis nigris. Net-Snegien. V. 207. * 

2765. L. flavuS)fiavus immaculatu?. Guul-Sneglen. V.2o8« * + 

2766. L.fufcus rufefcens, linea laterali dorfoque nigricante* 

Bruun-Sneglen. V. 209. * -f" 

2767. L. wieUus virefcens, capite tentaculisque nigis. tpced- 

Sneglen. V. 210. * + VERMES. MOLL: DORIS. PEDIC: 229 

2768« DORIS fufca 9 ovalis , lamella fcabra , pun&ata, D. 

biiamellata Linn. 

2769. D. obvelatn, alha, corpore elongato, lamella repanda, 
fupra punSata. * -[" 

1770. D. clavigera ovalis , candida , pedicellis dorfi clavatis 
croceis. * -f- 

2771. D. quadrilineata oblonga, olba, lineis quatuor nigris, 

aurkulis fulphureis. * -}- 

2772. D. fafckulata, oblonga, alba fafciculis marginalibus, 

fufcis. * + 

2773. D. murkata, ovalis fupra undique verrucis luteis. * -f- 

2774. D. lavis, ovalis, corpore fupra planiufculo, \xvl. Gr. 

Netamabhuma. 

2775. D. pnpillofa, fupra tecla papillis : linea dorfali laevi. Gr. 

Kemiarfurfak. Limax Linn. Doris Iwdoenfis 
A. Havn. 10. f. 11-16. 

2776. D. arborefcens, tentaculis ramofis, dorfo gibbo fruti- 

cante. Gr. Kemiarfurfah A£t. Havn. 10. p. 14. 

t. 5 . f. 5 . * t 

2777. D. frondofa dorfo plano ; marginibus fruticulofis. N. 

Sde-BIad, Krake. Act. nidr. 5. p. 153. t. 5. £2. 

2778« D. [auriculata, alba, fafciculis dorfalibus rubris, apiee 
albis. A. Havn. 10. p. 16. t. 5. £.6. * f 

2779. D. lacinulata oblonga, alba, lobis dorfi ampullaceis. * -fr 

2780. PEDICELLARIA Tridens capite trilobo : lobis ovall. 

bus arifhtis ; collo tereti. * -[- 

2781. V.triphyUa cspite trilobo : lobis fubquadrangularibu* 

muticls; colio tereti. * -f- 

2782. P. globifera capite fphsrico, collo nullo. * -{"" 

Ef 3 #FIu- 350 VERMES. MOLL: HYDRA. ACTIN: 

■% Fluviatiles. 

£783. HYDRA viriclis viiidiffimci, cirris corpore brevioribus. 
Grbnne Polyp. V. 147. Aph. 6» 355. 

5734. H. gW/e<i aurantia, cirris corpore vix duplo longioribus. 
GraA-Polyp. V. 148- 

2785. H. pallens, pallida, cirris corporis longitudine. Blegc* 
Polyp. V. 149. 

# # Marinae. 

£786. H. fquamata coccinea , capite mutabili undique cir« 
rato. Berl. Befchaft. 1. t. * -\- 

5787. H. brevicomis alba, capite cirris octo, corpore dupl« 
brevioribus. * -{- 

2788« H. minuticomk alba, capite truncato, cirris decem cor« 
pore decuplo brevioribus. * -f- 

2789. H. crateriformis albo-caerulea cirris lanceolatis corporis 
longitudine. * 4" 

#790. H. caphata alba, pedunculo rugofo longo, cirris ca-* 
pitis longitudine. * -[- 

Fwl-Fatingr. Isl. R. 900. E nulla Hydranun 
Linn/ei eft. £791. ACTINIA plumofa tentaculis parvis , margine pe- 
nicillis cirrata. Gr. Kettuperak. Act. nidr. 5, 
425. t. 7. 

Variat colore caftaneo, luteo-fufco, luteo-virenti, 
& albo ; maxime pellucida & opaca ; la- 
cinis faucis quoque variant albse, rufa?, au- 
rantiff. Actiniarum pulcherrima. Ex fyno- 
nymo Bafteri A8. Setiilis Lin. eflet, Syno- 
nymo autem Planci ejusdem Judaica erit. 
Veras Actiniarum notas differentiales auclo» 
res nondum alfecuti funt. 

»79 2, VERMES. MOLLUSCA. HOLOTH: 231 

2792. A. crafficomis rubra ., cirris fufiformibus. Soe-Kufe> 

Sde - Nelde. Gr. Akfibpa. Str. 204. Ach 
Stockh. 1767. t. 4. f. 4, 5. 

Ha?c ex Synonymo Stroem. Senilis Linn. efTet, 
ex Synon. vero Basteri felina erit. 

2793. A. eqnina femiovalis , taviufcula. I. Brimhutur. Isl» 

R. 900. 

2794. A. coccinea albo rubroque varia cirris cylindricis an.; 

nulatis. * 4" 

2795* A.truncata rufo-lutea, conica, glabra pellucida. * -[- 

2796. A. dighata fulva purt&is albis, cirris roleis. * -f- 

2797. A. rufa, rugofa, foramine rofaceo, cirris pallidis. * ^ 
2798' A.cmidida, rugofa, rima aperturse undulata. * -{- 

2799. A. viduata grifea, ftrigis longitud. cirrisque albis. * + 

2800. A. hemifpha?rico-ovalis giabra, bicornis. * -f Isl. R. 900. 

2801« A? ^b/ufl corpore cylindrico, fuperne piano appendi- 
cibus orificii fex. I. Gigarpujfa , Hrawigujfa, 
Isl. R. 900. * f 

Sde-Kufe nom. gen. __^. 

2802. HOLOTHURIA frondofa, tentaculis frondofis corpore 

laevi. Act. Stockh. 1767. t. 4. f. 1, 2. f 

2803. H. Phantapus tentaculis ramofis, corpore poftice ' atte* 

nuato fubtus punctis fcabris. 

2804» H* elegans tentaculis viginti racemofis, corpore papil- 
lofo fupra rubefcente, fubtus albo. Sde-Mige. 
Str. S. 1, 205. Act. Stockh. 1767. t. 4. f. 3. 
a Bohadfchii Hydra diverfa. Linn. H. trcmula. -f 

2805. H. denudata? deflituta crifta caudaque. Gr. Kaumar* 
forfoak. O. Fabr. 

2806. 232 VERMES. MOLL: SEPIA:' BEROE. 


2806. H. pentacles^ tentaculis denis , corpore quinquefariarn 

verrucofo. Gr. Innehalik. -j- 

2807. H.priapiis, ore poplllis carnofis, corpore flriis annula- 

ribus ; glandis longitudinaribus. I. Takirfionak. 
Isl, R. 900. t. 10; fig. 9. ex fpecimine mutilato.j' 

2808- H. Penicillus, tentaculis raoemofis octo, corpore olTeo 
pentagono. * -f- 

2809. H. Fufus tentaculis denis , corpore fufiformi tomen- 
tofo, * -\- 

2810- ^ fquamata, tentaculis octonis fubramofis, corpore fu- 
pra fcabro, fubtus molii. * -[- 

28 II. H. inh&rens , tentaculis duodcnis , corpore papillofo, 
fexfariam lineato. * -j- AfKnis H. Pentacr. 

2812- H. lagenam referens tentaculis oclonis farciculatis. Gr. 
, Vnneraijuk. O. Fabr. * j- 

Soe-Plomms vix Holothurio, Afcidia potius ? 

28I3' SEPIA Octopodia corpore ecaudato, tentoculis pedun- 
culatis nullis. N. Suar, Apm. i, 365. Str. 
S. 1. p. 204. 

2814- S. officinalis corpore ecaudato margrnato, tentaculis duo- 
bus. Biek-Fifk, Bkk-Sprutte. N. Halder, KauU % 
Sde-Mige. Ol. M. p. 47. f. P N.N. 2 . c. 7. 
P« 288* f Ofla Sepia?: Hval-Sfocd. Aph. i, 365. 

2815. S. Loligo corpore fubcylindrico fubulato, cauda anci- 
piti-rhornbea. I. Dile. Gv. Amikok. Ol. muC 
t. 26. f. 2. Str. S. 1, 173. 

Smakfifkur, Kol-Krabbe Island. an S. media vel 
Loligo ? 

£8^6". BEROE Infundibulum ovatus, coftis ciliatis novem. Gr. 
lkpiarjurfak. Mart. Spitzb. t. p, f, h. Volvox 
Beroe Lin. 

28*$ VERMES. MOLL: MEDUSA. ASTER: 233 

2817. B. Pileus globofus, coftis octo, cirrisque duobus eilia- 
tis. Gr. Ikpiarftrfak. Mart. Spitzb. t. p. f. g. 
Volv. bicaudatus Linn. 

Trivialia & fynonyma Friderici Martens primi 
inventoris ab infequentibus neglecla refti- 
tuimus. 

2g l<?. MEDUSA cruciata orbicularis, cruce alba. 

2319. M. aquorea orbicularis, planiufcula, margine inflexo, 
villofo , tentaculato. 

2820. M. aurita oibicularis, fubtus quatuor cavitatibus. Hvid- 
BIank-GopIe t Soe-Nelde. I. Kiobmands-Huer. 

2821« Mt capillata orbicularis convexa, margine fed^cies emar- 
ginato, fubtus pilofa. Rod-Gople. 

2§22« M. kamijpbarica , hemifpha?rica cofris tranfverfalibus 
quatuor, tentaculis marginalibus plurimis, mar- 
gine integerrimo. 

2823. M. bimorpha diico capitato, fubtus cruce minuta fora- 
minibus quinque cincta; margine ciliato. * f 

2824» M. digitale liyaiiria, fubtus centro piftillifero ; margmfe 
ciliato. * j- Bins ha? O. Fabr. debentur. 

S825. M. paUiata Bohadfch. t. XI. f. i. Str.S. 1. p. 154. 
Thetys. * f 

< Gople, Mattdate, Manale> Sbe-Nelde. I. Mar- 
glytta^ Skollabraake. Gv. Nuertlok nom. 
generis. 

Efca Balsnarum Eg. Grcenl. c. 6. Medufa vide- 
tur, at quaenam? 

# Lunatae. 

2825. ASTERIAS equeftris lunata granulofa, margine pul- 
vinato, difco pulvilli glabro, P.N. N. 2. c. 7. 
p. 291. f. 

Gg 2827» ^34 VERMES. MOLLUSCA. ASTERIAS. 

2g 2 7. A. Tulvillus lunata lubrica , margine integro , mu- 
tico. * -}- 

2828- A.?niHtaris lunata undique granulofa, margine pulvjU 
nato confimili. * -}- 

^# Stellatae. 

2829. A. pbryghna ftellata , ubique papillis fubtus rofaceiu 

obfita. Ach nidr. 4. p. 424. t. 14. f. 1, 2. 
Str. S. 1. p. 178» 2« An A. retkulata Linn.? 

2830. A. rubens ftellata laxa, radiis convexis, fuperne fpinu- 

lis folitariis feriatis. 
Colore nimis variat. 

283 1' A. aranciaca ftellata difco lato , radiis fubdepreflis, 
fummo margine aculeato. Acfc. nidr. 4. p. 425. 
(Sc 426. t. 14. f. 3-6. 

2832« A. pappofa frellata muricata ferie marginali penicillata. 
P, N. N. 2. c. 7. p. 291. f. isl. R. 68$- 

Radiis n, 12» 13 & 15 variat. 

2833* A. /z/pcrn: freliata afpera, ferie marginali pectinata. * 

Radiis 5, 8,9, 10. variat. Huic A,- endecaLitJ. 
Mant, p. 543. fubftitui debet. 

2834. A. perforata ftellata mutica dorfo punclis pertufa. * -]- 

2835. A. minuta fkllata, margine pinnulis porreclis diftan- 

tibus. 

2836. A. fanguinolenta ftellata fupra fanguinea radiis apice 

albis. * 4- 

p # # Radiata?. 

2837. A. roy^^, radiata , afpera , grauulis reticulajta , radiis 

teretibus. * -j~ 

2838* A. glacialis radkita, radiis pentagonis; angulis verruco- 
fo-aculeatis. 

2839» VERMES, TESTACEA. ECHINUS. 235 

2339. A.pertufi racliata, fcabra, radiis teretibus, bafi angu» 
ftatis , gibbis. * ~{~ 

2840^ Ai Ophiura radiata, difco fquamofo, fquamula angulo- 
rum ferrata. 

Huc referenda A. radiis in morte difiilientibus. 
Isl. R. 900. c 

2841« A^aculeata radiata, aculeis glabris latitudine radii bre- 
vioribus. Stupenda in hac colorum varictas. 

2842. A. ciliata radiata , fpinis afperis latitudine radii lon- 
gioribus. 

2S43- A. filifarmis radfata, difco fquamofo, aculeis latitudine 
radii squalibus. * -j~ 

2844« A. Cr.pttt Medttfa, radiata, radiis duplicatis dichotomis. 
N. Sbe-Soel, Sde-Navk. Aph. 7, 519. $tr. S. 
j, 179, 6. P. N. N. 2, 288- 
Aft. 4 & 5. Str. S. p. 179. juniores A. ophiura 
vei aculeata. 

D. Soe-Stierne, Kors- Fi/k, Kors • Trold. Gr. 
Nerpirkfoak, Nerpikfout nom. gen. 

4. T E S T A C E A. 

2845. ECHINUS Sphara, fubfpbsricus ruber, fpinis fubca- 
ruleis. N. Krage-Bold , Igelkiar, Buft-Divel y 
Julkier ', Krake - Baller , Sqe - JEble* I. 7g«/. 
P. N. N. 2. c. 7. p. 275. f. Aph. 4,45. Vix E. 
efcidentus auctorum. 

2846- E. Drobachienfis hemifphanicus paliidus, fpinis longis 
albis. * + 

2847. ^-■JhxatUis hemlfphcerico-depreiTus, vel orbicularis, fpi- 
nis diverficoioribus. Gr. Ekkurfak. 

2848« E. fpinis obtufis. Soe-Pind-Sviu. P. N. N. 2» c. 7. 
p. 278« £ Str. S. 175. 

G g 2 284^. 


z$6 VERMES. TEST: SPAT: DENT: SERP: 

2§49« SPATAGUS flavefcens ovatus,gibbus,ambulacris quater- 
nis depreilis. Guld-Igel-Kiar. Ech.fpatagusLnw. 

2850. S. purpureus cordiformis , fpinis majoribus raris cl- 

bis. * -f- 

2851. S.pufillus ovalis ambulacris quinis, ano remoto* * -{- 

Fol-Trin, Aph. 2» 485. nom. gen. 

2852. DENTALIUM Entalis tefta tereti fubarcuata, continua,' 

lsevi. Pibe-Stilker^ Tand-Skial. Aph. 8» 25. 

2853. D. arietinum tefta tereti arcuata, continua, laevi. * -f- 

Odtuplo tenuior, magisque arcuata, quam Entalis. 

2854« SERPULA fpirillum tefta regulari fpirali orbiculata 
peliucida, anfraclibus teretibus feniim minoribus. 
Gr. Katunviak* 

o 

2855« &' fpi r0 >'his tefta regulari fpirali orbiculata, anfractibus 
fupra introrfum fubcaniculatis, fenfimque mino- 
ribus. N. Kuur, 

28 5 6* S. triquepra tefta repente fleXuofa, triquetra. A6t. nidr. 
4. p. 53. t. 2. f. 14. Acl. Havn. 10. p.17. Str. 
t. 6. f. 1-5. optime. 

2857« S* grmmtata tefta tereti fpirali. glomerata, latere fupe- 
riore fulcis tribus elevatis. 

2858» S. glomerata tefta tereti decufiato-rugofa , glomerata. 
I. Pii-Pufkel. Isl.R. 901.H. 1. 

2859« S. norvegica la?vis, teres, incurva, ore oblique trun- 
cato, bafi anfracluofa, fubobfoleta, adnata. Acl. 
nidr. 4. p. 51. t. 2. f. n, 12, 13. * * 

2$6q. S.jjorrecta tefta tereti e bafi fpirali flexuofe afcendente.*-}* 

Skips- Tennur & Serpula manus complicandas re- 
ferens Isl. R. 901. qucenam ? 

2861. VERMES. TEST: ANCYL: PATELL: 237 

2$6l* ANCYLUS lacuftris , tefta membranacea , mucrone 
verticis fubcentrali , \ apertura oblonga. Sde- 
Skellet. V. 385« FatellaLiNN. 

2862. PATELLA pellucida tejta ititegeniina, pellucida, radiis 
csruleis. Act. nidr. 4, 93. Apii. 7, 194. 
Variat radiis 4 — 36 ceruleis. 

2363. P. tefta ovata coinprefTo - gibba, alba, flriata, vertice 
fubrecurvo: fiffura verticali antica. Gr. Ajuaur- 
fak. * f 

2864« P» Fijfura tefta fulcato-reticulata, vertice recurvo, mar- 
gine antice furfum fiifo. Act. nidr. 4, 100. 

2865. P. Fijfiirella tefta fulcata, vertice recurvo, antice per- 
forato. * -|- 

2$66. P» caca tefta integra punclis elevatis ftriata, vertice acu- 
to, recto. * -f- 

5867. P. vtrginea tefia integerrima alba, radiis rubris. * -{- 

2868« F. tejfulata^ tefta integerrima albida, tefferis rubris. * -f- 

2869. ¥.fulva> tefta integerrima, aurantia; vertice mucronato 

fubmarginali. * 4" 

2870. P. anomala, tefta rudi, fufca, orbiculari , vertice fub- 

marginali. * -J- 

2871» P« teftudmaria tefta integerrima, ovata, Ia?vi, glaberri- 
ma. Act. nidr. 4, 99. 

2872. P. teftudinalis tefta integerrima, ovata, ftriata. 

Albue-SkiaU Top-6fters? P.N. N. 2. p. 262. £ 
Flbe-Skial. Isl. R. 90 1 • G. 2. Aph. 1 , 79. 

2873« P. tefta ovata , apice fubfpirali obtufo. Isl. R. 901. 
vix P. Neritoidea Lin.? 

2874. P- tefta ovata, mucrone fubacuto reflexo, margine le- 
viter dentato. Isl. R. 901» G. 3. 

G H ^875* 2 3 8 VERM: TEST: HAL: ARGON: PLAN: 

2875. P. tefta ovato-conica, apice prope centrum obtufo. Gr, 

Ajuaurfak. Isl. R. 901. G. 2. t. n. f. u. 

2876. KALIOTIS tuberculata tefta fubovata, dorfo tranfver- 

fim rugofo, tuberculato. 

2377. ARGONAUTA Argo? carina integfa. Gr. Tullukaurfah 

Hofpes niger eft ; jn mari Grcenlandico numero- 
fiffime. O. Fabricius. 

% Tefta deprefla. 

2878. PLANORBIS Purpura, tefta opaca, fupra umbilicata 
immaculata. Purpur-Skiven. V. 343. Helix 
cornea Linn. 

2379. P. carinaiusi tefta pallida, pellucida, fupra umbilicata, 
carina marginali media. KioLSkiven. V. 344. 
H. planorbis Linn. 

2ggo. P. vortex, tefta flavo-fufca, fubcarinata, fupra concava^ 
fubtus plana. Hvirvel-Skiven. V. 345. 

2881* P* umbilicatus , tefta fufca, opaca, utrinque fubumbi- 
licata, carina marginali infera. Navle - Skiven, 
V. 346. H. complanata Linn. 

2882. P» Spirorbis tefta flavefcente utrinque concava sequali ; 
anfractibus teretibus. Brikke-Skiven. V. 347. 

2883« P« contortus, tefta fufca, fupra plana, fubtus umbilicata, 
apertura arcuata. Tobaks-Rulle-Skiven. V. 348. 

2884* P» nitidns tefta polita, flavefcente, fupra convexa, um- 
bilicata, fubtus plana, perforata. Glands-Skiven. 
V. 349. * 

2885» P. #//;»* tefta alba utrinque umbilicata, apertura dilatata. 
Hvid-Skiven. V. 350. * 

28g6* P. imbricatus tefta alba umbiiicata,carina dentata. TVge/- 
Skiven. V. 351. Turbo namileus Linn. 
. " 2887* VERMES. TESTAC: VALV: HELIX. 239 

2887' P»ySw/7/jtefta pellucida, fupra umbilicata, punftis ftria- 
ta. Ligedan- Skiveti. V. 352« * 
Tefta conica. 

2888- P> Bulla tefta fragili, finiftrorfa, vertice obtufo, aper* 
tura ovata. Bohk-Perlen. V. 353. Bulla fimk 
nalis LiKN. 

^ggp. P. turritus tefta nitida> vertice acuminato, apertura ob- 
longa. Taam-Perlen. V. 354. * -J- 

2890« P. gelatinus, -tefta fragiliffima , finiftrorfa, vertice de«- 
preffo; apertura caudata. Sliim-Perlen. * + 

289 J * VALVATA criftata, tefta planiufcula umbilicata, aper* 
tura circinnata. Plumas-Nerhen. V. 334. 

Depreftr. 

5392« HELIX pelhtcida, tefta imperforata, depreffiufcula, ni- 
tida, fubyirefcente anfractibus tribus. Glas-Snek- 
ken. V. 215. Acr. mdr. 3, 65. t. 6. f. 15. * 

2893. H. € Uft a ^ na te ^ a perforata, depreiTa, candida, nitida, 
diaphana. Kriftall-Snekken. * -[- 

2894* H. cellaria tefta umbiiicata, deprelTa, lutefcente, nitidaj 
fubtus laftea ; apertura larga. Kielder-Snekketi. 
V. 230. * 

2895* H. rotundata tefta umbilicata, fubdeprelTa, lineis tranf 
verfis elevatis , maculisque ferrugineis. Knap* 
Snekken. V. 231. * 

2896. H. pukbeUa telra umbilicata, fubdeprelTa, alba, glabra, 
apertura circinnata; labro tereti, reflexo. iTW- 
Snekken. V. 232. * 

2397. H. coftata tefta fubdepreiTa umbilicata, cinerea ; fpiris 
coftatis ; opertura circulari; labro albo reflexo. 
Rihkeen-Snekken. V. 233- * Hp 

2893» S40 VERMES. TESTACEA. HELIX. 

2893. H. nitida tefta umbilicata fubdepreffa, fulvo-cornea, pel- 
lucida, fubfhiata, apertura, larga. Glis-Snekken, 
V. 234. ■ Ach nidr. 3, 66. t. 6. f. 16. * 

^899. H. Lapicida tefla umbilicata, carinata, deprefTa, macu- 
lata , apertura tranfverfa , alba. Lille Lampe- 
Suehke. V. 240. 

2900. H. Haliotoides tefta imperforata depreflb - planiufcula 

ftriis undatis , apertura ovali diiatata ufque ad 
apicem. Gi\ Akoperurfak. 

# Globofa?. 

2901. H. Pomatia tefta imperforata, globofa, rufefcente, fafciis 

obfoietis. Vold-Snekkcn. V. 243. 

2902. H. nemorahs tefta imperforata , giobofa , labro fufco. 

Skov-Snekken. V. 246. Coiore & fafciis magno- . 
pere variat. Aph. 7, 408. 

2903. H. hortenfis tefta imperforata , giobofa , labro albo, 

V. 247. * 

2904. H. arhuftortiW) tefra imperforata , giobofa , fufca, li- 

neolis luteis, labro aibo. Krat-Snekken. V. 248. 

2905. H.fuha tefta imperforata globofa , pellucida , fulva » 

labro albo. Topas-Snekken. V. 249. * + 

2906. H. fericea tefta perforata , fubglobofa , fubcarinata , 

utrinque convexa , tomentofa. Silke- Snekken : . 
V. 258- * + 

2907. H. incarnnid tefta perforata, fubglobofa , fubcarinata, 

cornea anfractibus fex, labro incarnato. Nbdde- 
Snekken. V. 259. * 

2908" H. Fruticum tefta globofa, umbilicata, apertura elabia- 
ta. V. 267- Punctis , maculis «Sc fafciis valde 
vnriat. * 

2909. H. hifpida tefta fubglobofa, umbilicata, bifpidofa.2?0'r/fo- 
Snekke. V. 268- 

### Varia: VERMES. TESTACEA. VERTIGO. 24^ 

# # # Varia?. 

2910. H. Trochulus tefta imperforata trochiformi, fufca, glabra; 

apertura edentula, labro nullo. Trilde-Snekken. 
V. o 7 6. * + 

2911. H. aculeata tefta trochiformi.umbilicata, utrinque con- 

vexa, fufca, coflis aculeatis; labro albkio. Pig- 
Snekksn. V. 279. * rj- 

2912. \UJucc'mea tefta oblonga, fulva, diaphana, anfraclibus 

tribus , apertura ovata. Rav-Snekken. V. 29 5. 
H. putris Linn. 

2913. H. obfiura tefia conica fufca, apertura edentula labro 

albo. Bygkorns-Snekken. V. 302. * 

2914. H. lubrica tefla conica fulva, nitida, pellucida, acuta ; 

apertura edentula, labro rubente. Giands-Snek- 
ken. V. 303. * Isl. R. 901. p. 1019. D? 

2915. H. Mufcorum tefta cylindracea, obtufa ; apertura ederi» 

tula, orbiculata,labro albo. Bimpel-Snekken. V.304. 
A. nidr, 3, 69. 

2916« H? pella tefla imperforata , ovato-acuminata tranfverfe 
fhiata, fufca fafciis flavis. 

2917. H. bidens tefta turrita fufca, glabra, finistrorfa, apertura 
canaliculata. Glatte Links - Snekke. V. 315. 
A. nidr. 3, 67, 68- 1- 6*- f. 17. Turbo Linn. 

2918« H. perverfa tefh turrita , fufca , ftriata , finistrorfa , 
opertura canaliculata. Krufede Links - Snekke. 
V. 316. Tuibo Linn. 

Terreftres Cochlea? Isl. R. 901. p. 1019. Cylin- 
drus B. Dolwm, C. Turbines E. & nerita F. 
qucenam fint , inquirent autopts. 

2919. VERTIGO pufitta tefta cylindracea, finistrorfa. San& 
Korn-Snekken. V. 320- * -J- 

H h 2920, 242 VERM: TEST: CAR: BUL: TROC: TURB: 

2920* CA RYCH IU M minimum tefta fubconica , dextrorfaj 
apertura obfcure denticulata. Soel-Gran-Snekken^ 
V. 321. * + 

2921- AKERA bullata tefta ovata pellucida, vertice truncatoj 
canaliculato. * -J- 

2922. BULLA velutina tefta ventricofa, tomento tranfverfim 
fulcata, vertice obtufo. * -J- 

2923» B. latens tefta rcpanda, glabra, vertice depreflb, fubla- 
terali. Acl. Havn. 10. p. 10. b. t. 5. f. 1-4 * \ 
Tethys. 

2924» B. plicatilis tefta ovali pellucida, vertice depreflb, aper» 
tura dilatata. * + 

2925. TROCHUS cinerarius tefta oblique umbilicata ovata ? 

anfractibus rotundatis. 

2926. T. Zizyphinus tefta imperforata conica livida, Ia»vi, an- 

fraclibus marginatis. Str. S. 1, 186. #. 

2927. TURBO fufcus tefta flava ftriis elevatis tranfverfis. * + 

2928« T. obtufatus tefta fubrotunda, lcevi, flava. 

Limax corniculis duobus poftice in dorfo. 

2929. T. cryftallinus tefta turrita, anfraclibus coftatis, apertura 

ovata. * + 

2930. T 1 wigulinus tefta turrita , nnfraclibus ftriis deceni 

exoletis. 

Hanc teftam hofpitem fingulariffimum inbabitare 
fa?pius reperi, nec alium unquam inveni, 
nihilo minus , an fit legitimus domicilii 
pofteflbr , valde dubito. Proboicis lon- 
giifima, tentaculorum limacis inftar exfer- 
tilis , npice globofo , globo cirns pluri- 
bus brevibus inftructo. Corpus ventri- 
cofum. 

JFiauru-Kongar Isl. nom. gen. 

393*. VERMES. TEST: BUCCIN; TRITON: 243 

2931. BUCCINUM Auricuh tefta ampullacea, cornea, mu- 
crone acuto brevi ; apertura ampliflima. Ore- 
Homet. V. 322. Helix Linn. 

2932» B. glutinojum tefta ventricofa, diaphana, mucrone ob- 
tufo, apertura ampla. Sliim-Hornet.V.^2^.* -J" 

2933. B. peregrum tefta cornea fubconica , mucrone acuto, 

apertura ovata. Vandrings-Homet. V. 324. * 

2934. B. paluftre tefta oblonga, acuminata, fufca ; apertura 

ovata. Lille Spids-Horn. V. 326. * 

2935. B. ftagnale tefta oblonga, fubulata, ventricofa, apertura 

ovato - repanda. Store Spids - Hom. V. 327. 
Helix Jtagnalis dzfragilis Linn. 

2936. B. glabrum, tefta cylindracea, acuminata, cornea ; aper- 

tura ovata. GUt-Homet. V. 328« * -f- 

2937. ® ' ackulare, tefta turrita , hevi, nitida, apice fulvo ; 

apertura eliiptica. * -{- 

«93 g. TRITONIUM uhdatum t tefta oblonga, rudi, tranfver- 
fim ftriata, anfractibus curvato-multangnlis. I. 
Sof-Kongur. Gr. Siuterut. Isl. R. 901. t.io. f.i. 
Buccinum Linn. 

2939. T. antiqnnm tefta patulo-caudata oblonga, anfraclibus 

octo teretibus. Murex Linn. 

2940. T. dejpectum tefta patulo-fubcaudata, oblonga, anfracti- 

bus oclo : lineis duabus elevatis. Murex Linn. 

2941« T. clathratum tefta oblonga caudata, plicis longitudi- 
nalibus fubmembranaceis fulcata. A£t. nidr. 4» 
p. 54. t. 11. f. 17-19. Murex Linn. 

2942. T. glaciale tefta laevi fubftriata ovato-oblonga, anfra£iu 

infimo fubcarinato. Buccinum Linn. 

2943. T. cinguhtum cingulis tribus elevatis, fupra infraque 

canaliculatis. Buc. Linn. 

Hh 2 -944» 244- VERMES. TESTACEA. NERITA. 

2944. T. Lapillus tefta ovata acuta, ftriata, Isvi, columella 

planiufcula. I. Bohbe. Str. S. i, 1^3.^. Artu 
8j 234. Bucc. Lin. 

2945. T. pes pelecani tefta labro tctradactylo palmato, digitis 

angulato, fauce laevi. Strombus Linn. 

2946. T? incra/fatum tefta oblonga, tranfverfim rugofa, lon- 

gitudinaliter ftriata, labro intus dentieulato, extus 
incrafTato. Act. nidr. 4, 96. f. 25. * f 

2947. T. truncatmn tefta oblonga, longitudinaliter coftata , 

cauda fubrefiexa, emarginato-truncata. Act. nidr. 
4,97. t. 16. f. 26. * f 

2948« NERITA^/wzVrt tefta globofa, cornea, vertice obtu- 
fo. Kugle-Neriten. V. 356. * -f- 

2949. N. pifcinalis tefta globofa, perforata, rufo-fufca. Dam- 

Neriten. V. 358. * -[- 

2950. "N.jaculator tefta oblongo, cornea, vertice acuto. Bombe- 

Kaftereu. V. 372. 

2951. N. contorta tefta turbinata, cinerea, perforata, vertice 

truncato. Snirkel-Neriten. V. 374. * -j- 

2952. "N.JIuviatilis tefta dilatata, convexa, albis maculis reticu- 

lata. FIod-Neriten. V. 381. 

2953. N. littoralis tefta : laevi, vertice cariofo, labiis edentulis. 

Gr. Suiterurfak. Str. S, p. 185. oc- 

2954. N. Httorea tefla fubovata, acuta, flriata, margine co- 

lumnari plano. N. Kukkeluur, Konge, Konung. 
I. Naa-Kongur, Breitu-Kongur y Kupunge. Str. 
Aph. 7, 416. Turbo Linn. 

2955. N. tefra globofo-fubacuta craffiore fpiris 4, fulcis inter 

fpiras profundiflimis. Isl. R. 901. * -j- 

295°". VERMES. TESTAC: SOLEN. MYA. 245 

2956. N. tefta globofa, craffiore; fpira fubmucronata, anfra- 

ctibus tribus. Isl. R. 901. vix Canrena^ uti auctor 
vuit. Ibidem piurcs colore variantes. 

Isl. nom. gen. Meyiar-Pattar. 

2957. SOLEN filiqua tefta lineari re£ta, cardine altero biden- 

tato. N. Lang-Skial. Str. S. i, 201. y. P. N. 
N. 2. p. 262« f. 

2958- S. Legumen tefta lineari ovali re£ta, cardinibus biden- 
tatis : alterius bifido. 

2959. MYA truncata tefta ovata poftice truncata , cardinis 

dente antrorfum porreclo , obtufrffimo. Sand- 
Skiali Sand - Mige. I. Reddujkel , Smyrsling» 
Gr. Ufurfak. Isl, R. t. 1 1. f. 7. 

2960. M. arenaria tefta ovata poftice rotundata, cardmis dente 

antrorfum porrecto, rotundato, denticuloque la- 
teraii. Sand-Skidl. I. Sand~Migur t Flingr. Gr. 
Ufurfak. Aph. 5, 47. 

2961« M, margaritifera tefta ovali oblonga, apertura fmuata, 
natibus decorticats. Perle-Migen, Perle-Mus- 
ling, Perle-Skial. V. 396. P.N.N.2.C.7. p. 265.fr 
Berl. Befch. I. p. 344. 

2962. M. arclica tefta ftiiata : valvulis carinis duabus ipinu- 

lofis faepe obfoletis ; cardine edentulo. 

Eadem ac Solen minutus Linnsei & Chama acu- 
leata. A. nidr. 4, 95. t. 16. f. 24. 

2963. M. nitida, tefta ovali alba, laevi, dente obtufo in utro» 

que cardine. * -\- 

2964. M. tefta ovata membranacea, candida, margine ad pro«. 

bofcidem protra£to retiexo. I. Sog-Skel. Isl. R. 
901. t. XI. f, 10. * f 

Isl. Hollokur^ Skraalaagr nom. gen. 

Hh 3 2965. S46 VERM: TEST: TELL: CARD: MACT: DON: 

2965* TELLINA rivalis tefta globofa, gibba, glabra, umbo- 
ne obtufo. Bak-Tettineti. V. 387. T. cornea Lin. 

2.966* T. lacuftris tefta rhombea, planiufcula, glabra, umbone 
acuto. Soe-Tettinen. V.398. Isl.R.p.ioi^.A?*-}-' 

2967. T. amnica tefta fubcordiformi tranfverfim fulcata, um- 
bone obtufo. Aae-Tettinen. V. 389. * -|- 

«968. T. radiata tefta oblonga longitudinaliter lubtiliflirne 
fubftriata, nitida, futura anali canaticulata. 

2969* T. trifafciata tefta ovata lceviufcula fanguineo-triradiata,. 
pube rugofa. 

2970. T. balthica tefta fubrotunda lsvi, extus incarnata. 

2971» CARDIUM echinatum tefta fubcordata, fulcis exaratis 
linea ciliata, aculeis inflexis plurimis. Gr. Kirk* 
foaurfak. 

2972. C. edule tefta antiquataj fulcis 26 obfolete recurvato-. 

imbricatis. N. Bekkre-Skial. I. Baaru-Skieh 

2973. MACTRA yb/idrt tefta opaca laeviufcula fubantiquata» 

5974* DONAX Trunculus tefta antice kevi, intus violacea > 
marginibus crenatis. 

5975. VENUS Gattina tefta fubcordata, radiata, ftriis tranf- 

verfis obtufis , cardinis dente poftico , minimo, 
margine crenulato. 

5976. V. tnercenaria tefta cordata folida tranfverfim fubftriata 

laevi, margine crenulato, intus violacea,ano ovato, 

2977' V' M iri& ni % c ?9 te ^ a cor data tranfverfim ftriata rudi, nym- 
phis hiantibus, ano nullo. N. Rund-Skial t Koe- 
Skial. I. Kujkial, Krok-Fifkur, Gr. Epikfaumak. 
Isl. R. 901- 1. 1 1. f. g. Str. S. 1, 201,9. edulis. 
Hse in Ham. Fn. N. quatuor fpecies trium diver- 
forum generum, 890, 996, 897, 904 perperatn 
Conftituit. ^ERM: TEST: CHAM: ARCA. OSTREA. 247 

2078. V. exohta tefta lentiformi tranfverfim ftriata pallida, ob- 
folete radiata, ano cordato. 

2979. V. tefta ovata tenera, laevi. I. Kulda/kieL Isl. R. 901. 
affinis V. island. 

2980» V. te ^ a ovata mi» us convexa, crafTa. I. Gmbur> Gim* 
merjkiei Isl. R. 901. Bins ha? & Sog-Skial; 
Isl. R. t. 11. f. 10. ulterius inquirentur. 

2981. CHAMA trapezia tefta trapezia gibba, fukis longP 
tudinalibus crenulatis. 3982. ARCA barbata tefta oblonga ftriis barbata, natibus in* 
curvis approximatis, margine integerrimo claufo. 

2983. A. tortuofa tefta parallelipipeda ftriata, vaivulo oblique 
carinata, natibus recurvis, margine integerrimo, 
Lin. Syft. p. 1140. 

5984. A.?iodulofa tefta oblonga nodulis ftriata, natibus incur- 
vis remotis , margine integerrimo claufo. * -f 
•Clarif. Strom mifit. 

2985» A,minuta tefta compreftiufcula, extremitate remotiore 
attenuata, oppofita rotundata, tranfverfim ftriata, 
margine integro. Gr. lmenmngoak. * f O» 
Fabr. 

298& OSTREA edulis tefta insequivalui femiorbiculata mem- 
branis imbricatis undulatis, valvula altera plana 
integerrima. (Jjiers. Aph, 6, g^» 

2987. O.firiatula, tefta aequivalui orbiculari alba femicirculis 
concentricis. * ■(■ Clarif. Str. mifit. 

2988* ^* retufi) tefta jrquivalvi oblonga, alba glabra, ftriata; 
umbone a cardine remoto. * -f- 
Krugge } P. D. A. 1, 661» qusnam, ? 

2989. a 4 8 VERM: TESTAC: PECT: ANOM: 

2989. PECTEN maximus tefla inarquivalui, radiis rotundatis 

longitudinaliter ftriatis. N. Kiering-Ore. P. N. 
N. 2. c. 7. p. 262. f. Oftrea Linn. 

2990. P. hlandkus tefta orbiculari aurita, circulis purpureis, 

radiis 100. I. Horpudi/fzur. Isl. R. 901. t. 10. 
f. 5. edulis. * j- 

Oftrea tefta pectinsta irregulari, rugofa. Isl. R. 
901. C. 3. quamam ? 

2991. P. triradiatns tefta fubxquivalvi glabra, immaculata* 

ftris minimis. * -f" 

2992. V.feptemradiatus tefta fubaequivalvi ftriata glabra, radiis 

convexis feptem. * -(- 

5993. P. tigerinus tefta fubazquivalvi ftriata glabra, rubra ma- 
culis albis. * -f- 

2994. V.ftriatustefta fubsquivalvi ftriata, maculata, marginem 

verfus fcabra. * -|- 

2995. V.fulcatus tefta fubcequivalvi intus & extus fulcata ru- 

bea, hinc fcabra illinc glabra. * -}- 

2996. P. 20-fulcatus tefta aequivalvi intus & extus fulcata ful- 

va, maculis raris rufis, interfritiis rugofis. Cl# 
Strom. mifit. * -j* 

2997." P. opercularis tefta inarquivalvi radiis 20, fubrotunda , 
decuflatim ftriato-fcabra , operculo convexiore. 
Faeroenf. Ruiboe- Skial. O. opercularis Linn.? 
DocbT. Mohr Fanoenfis dedit. 

2993. ANOMIA fqua?nula tefta orbiculata, integerrima pla- 

na, margine altero gibba, laevi. 

2999. A. patelliformis tefta ovata convexa, fubdiaphana ftria- 

ta, vertice poftico recurvo, laevi. 

3000. A. retufa tefta obovata ftriata retufa : convalle longitu- 

dinali, "nate perforata. 

3001» VERMES. TEST: TEREBR: MYTIL: 249 

3001. A. t runcata % tefta fuborbiculata obfolete ftriata, cardin* 
truncato. 

3003. A. tefta fubovata pellucida, fupra fhiis tranfverfis utu 

dulatis. 

3004. A.avenacea tefta piriformi verfus cardines protracla, fufcu 

comprelTa. Isl. R. 961. * f 

3005. A. acukata tefta fubrotunda , aculeata , vertice lsvi» 

poftice recurvo. * ~\+ 

Gluge-Skial , nom. gen. 

3005. TEREBRATULA Cranium tefta la?vi ventricofa, tranf- 
verfim fubtiliter ftriata. / 

Ha?c Terebratula auctorum, an vero Linnjei? 
valvulas enim nec bi-nec triplicatas invenio. 

3007. T. pubefcens tefta tomentofa, fubquinquangulari, lon- 
gitudinaliter ftriata. 

Anomia Linn. an ab A. Cap. Serpentis diverfa ? 

Tomentum non omnes squaliter veftit , Spongi- 
amquQ parafiticam fufpicor. 

3008« T. Nucleus tefta glabra, ovali, longitudinaliter ful- 
cata. *.-J- 

Terebratukr nom gen. Aph, g> 58. 

3009. MYTILUS anatinus tefta ovali, antice compreffa, na- 

tibus decorticatis. Ande^Musling. V. 393. 

3010. M. cygneus tefta ovatn, antice convexa, natibus integris» 

Svane-Musling. V. 394. 

301 J. M. rugofus tefta rhomboideo^ovali rugofa obtufa, aii- 
tiquata. 

3012. M. barbatus tefta kvlufcula ferrttginea > extus apice 
barbata. 

ii 3013% 2£o VERMES. TESTAC: CHITON. LEPAS. 

13013* M. edulis tefta larviufcula violacea, valvulis antice fub- 
carinatis , poftice retufrs, natibus acummatis. 
Musti?ig.l^.Krake-Skia^BIaa-SkiaI. l.Kraklingur. 
Gv. Uilok, Killiortout. REGENF.C.t.7. f.g. 1. 1 1 .f. 5 3. 

3014. , M. modiolus tefta Ixyi margine anteriore ctrinato, na- 
tibusgibbis, cardine fublaterali. Krage-Skial. 

3014. M. difcors tefta ovali cornea fubdiapbana antice longitu- 

dinaliter , poftice tranfverfaliter , ftriata. Gr. 
Bibibiarfuk. 

3015. M. Faba tefta ovali rufa ftriata, margine crenulato. Gr. 

Bibibiarfuk. O. Fabr. e Grcenlandia mifit. * + 
, V I • 

3016. M. tefta ovata , oblOnga , planiufcula. N. (JefkiaU 

Tor/ke-Skialy Aude. I. Ada>.6dufkiel. Isl. 
R. 901. * f 

3017« CHITON fafcicularis tefta ocrovalvi, eorpore ad val- 
vula* utrinque fafciculato. 

3013. C. ruber tefta oclovalvi arcuato-fubftnata, Corpore rubro. 
Gr. TerkeingaL. Act. nidr. V. 364. t. 6. f. 14. 
Aph; i, 524J - 

3019. C. albus tefta octOvalvi lsevi, valvula prima poftice emar- 

giuata. Act. nidr. 4. p. 54. 

3020. C. cinereus tefta octovalvi ovata* 

302 iv Q.punclatus ? tefta o&ovalvi la?vi, carinata. I. Tbri- 
Jlrendingtir, nom. forte generis. Isl. R. 901. 

3022. LEPAS Balanus tefta conica fulcata , fixa , operculis 

acuminatis. Bierg-Rur. Gr. Katungiak. 

3023. L. Balanoides tefta conica truncata, lavi fixa, operculis 

obtufis. 

3024. L. balanaris, tefta fubconica, lobis fex elevatis, rugofis, 

quadripaititis; operculo membranaceo, bidentato. 
Gr. Keporkabkatungiarfoak. Isl. R. 901. B.b. 

3025. VERMES. TESTACE4. PHOLAS. 251 

3025« L. Stromia tefta coirco-convexa, ferrato-fhiatfl, opercu- 
lo elevatili. Acl. Havn. 10. p-6. t.3. f.1-9. * j- 

3026. L. Tulipa tefta fub-cubica Iam\ operculis acutis, tranf- 
verfim ftriatis. Sbe-Tulip. 1. HrudurkaU. Isl. 
R. 901. B,a. t. 11. f. 13. Asc. ic. t. 10. *f 

Hirfuties operculorum ex rudimentis Sertula* 
riarum. 

3028* L. Scalpellmn tefta eompreiTa tredecimvalvi taviufcula, 
inteftino fquamofo infidente. 

3029. L. anatifera tefta comprefTa quinquevalvi Isvi, intefti- 

no irrfidente, Stok-/Ender> Vand-Eller, Anglc- 
Tojker. I. Heljinpanef. P. N. N. 2. §. 1 i f. 
Aph. 1,133. Str. S. 1. p. 213. Barth. H. an. 
cent. 6, 46. f. 2. 

3030. L.aurita tefta tnembranacea ventricofa tubo infidente, 

ore octovalvi dentato, tubulo gemino aurita. 

Concha anatifera major Barth, h. an. Cent. 6^46. 
f. 2. qusenam ? 

303 T. PHOLAS daciylus tefta oblonga, hinc reticulato-ftrlata. 

3032. Ph. crijpatus tefta ovali hinc obtufiore crifpata ftriata, 

cardinis dente curvo. Linn. 

3033. Ph- candidus tefta oblonga, undique iTriis decufTatis mu- 

ricata. I. Berg-Bue. Isl. R. 901. t. u. f. 3-6. 

3034. Ph. Teredo tubulo fragiliffimo, cardinis dente acuto, 

N. Jtfgte- Skib- PaU Boherk-Orm. I. Tre- 
Madkr. Gr. Kerkfubkoma. Aph. 8,208* Te- 
redo navalis Lin, 

5. CELLULANA. 

3035. ISIS Hippuris ftirpe corallina, articulis ftriatis, geni- 

culis attenuatis. I. Marmenils Smide, Havmcends 
Arbeide. Gr. Sarpargaujat. Act. nidr. 4. p. 70* 
t. 4 > f. §. 

3036. 


*J2 VERMES. CELL: TUBIP: MADR: MILLt 

3036. TUBIPORA infundibuliformis corallio turbinato infun- 

dibuliformi fubprolifero. Act. nidr. 3, 70. * f 

3037. MADREPORA interflincla compofita ftellis immerfis 

teretibus diftantibus interftitio punctato. In Sinu 
Chriftianienfi. 

3038. M. dfimicomis ramofa compofita verrucofa, poris fparfig 

confertis immerfis margine folo crenatis ? Str. 
S. 1,142. /3- P.N. N. t. 1. p. 258, 6. 

3039. M. muricatn ramofa compofita fubimbricata , ftellis 

oblique truncatis, prominentibus, afctiidentibus. 
Act. nidr. 4. p. 62. 

3040. M. prolifera ramofa fubdichotoma reticulato-coalefcens, 

ftellis latere proliferis termiualibus concavis. Acr. 
nidr. 4. p. 38. t. 2. f. 1,2. P. N. N. 1. p. 258» 
p. 257> 3. f. A. Str. S. 1. p. 144. C. 

3041. M. virginea. A6h nidr. 4. p. 56. t. 8. f. 1-4. Str. 

S. 1. p. 144. $, P. N. N. 1. t. 14. f. G. 
vix M. virginea Linnjei & Pallas. 
-3042« M. ramea caulefcens pinnata undulato-ftriata , ftellis 
terminalibus. Linn. 

3043. MILLEPORA truncata caulefcens dichotoma, ere&a, 

■ ; ramis truncatis, Str. S. i. p. 142. $. Acl. 
Havn. 10. p. 258» t. g. f. 10. 

3044. M. Jineata caulefcens dichotoma, teres, poris multipli. 

catis, feriatis. In Sinu Sognenfi. 

3045. M. afyera ramofa fubcompreiTa muricata poris eminen- 

tibus hinc fjffis. Act. nidr. 4. p. 64. t. 2. 
f. 20, 21, 22. 

3046. M. Lichenoides caulefcens decumbens bifarie dichotoma, 

ramis denticulatis binis porofis fcabris. P. N. 
N. 1. t. 14. f.D.E. 

3047. M. cellulofa mernbranacea reticulata, umbilicata turbi- 

nato - undulatata , hinc porofa pubefcens. N. 

HuU < VERMES. CELLUL: CELL: FLUST: COR: 233 

Hul-Fad , Soe-Tragt, Hul-BIad, Corall-Tragt, 
P. N. N. 1. t. 14. f. F. Str. S. 1. p. 142. a. 
AcL nidr. 4. p, 77, t. 3. f. 1. d, f. & f. 3. 
3048« M. polymorpha cruftocea polymorpha folida, poris nul- 
lis. N. Bierg-Ruur, Kalk-Ruur, Soe-Kul, Kalk- 
artig Bterg-Skorpe. Ach nidr. 4. p. 71. t. 15. 
f. 1, 2, 3. Str. S. 1. p. 161. 

3049. CELLEPORA ramulofi dichotomo-fafciculata, ramulis 

tjretibus obtufis , tubis confertiiTimis, cylindri- 
* cis. LlN. 

3050. C^pumicofa corallio dichotomo fubcomprefTo erectiufcu- 

lo fcabro. P. N. N. 1. t. 14. f. 0. Str. S. i. 
p. 142. 7. Act. nidr. 4. p. 59. t. i. f. 6, 7. 

3051« FLUSTRA foliacea foliacea ramofa: laciniis cuneifor- 
mibus rotundatis. Linn* 

3052. F. truncata foliacea fubdichotoma ; laciniis linearibus 

truncatis. In Sinu Krageroeufi. 

3053. T.pilofa foliacea varie ramofa; poris infimo dente fetaceo, 
3054« F. memhranacea plano foliacea indivifa ferrata, hinc cel- 

lulis quadrangulis oblongis. 

3055. F. lineata plano-foliacea indivifa adnata , hinc cellulis 

ovalibus. 

Coral-Barke nom. gen. Aph. i, 553. 

3056. CORALLINA officmalis fubbipinnata , articulis fub- 

turbinatis. Coralline. I. Hvitt Turfa - Skag. 
Act. Havn. 10. t. e. f. 7. Afh. 1,552. 

3057. C. crijlata filiformis dichotoma faftigiata, articulis te- 

retiufcuiis divifurarum fuperiorum clcvatis. Pall. 
Zooph. 425. EUis t. 24- f g, G. ad rupes Gron* 
hohncne Chriftianfandenfes. 

3058« GORGONIA Flahellum reticulata, ramis interne com- 
preflis, cortice flavo. 

11 3 3059. 254 VERMES. CELLUL: GORG: TUB: FIST: 

3059. G. lepadifera dichotoma floribus fparfis confertis refle. 

xis campanulatis imbricatis. Acr. nidr. 2. p. 321» 

t. 9. f. i, 2. P. N. N. 1. p. 252. t. 13. f. 11. 

Apii. 3, 113. 
306O' G, verticiliaris pinnata, ramofa, rawulis alternis parai- 

lelis, floribus verticillatis incurvis. Linn. 

3061. G. Placomus bifuia ramis flexuofis rarius anaftomofiin- 

tibus, floribus conicis eminentibus. Act. nidr. 
3. p. 1. t. i. f. 1 - 3. P.N.N. i.p.249. t 11, £3. 
Str. S. 1. p. 145. n. 11, 1. 

3062. G. pinnata eomprenliifcula pinnata, ramis compreffis 

fimplicifTimis, cortice rubro poris oblongis. Lin. 
vix P. N. N. 1. p. 24^. t. 1 1. f. 2 ? 

3063. TUBULARIA Penkittus crifata , cirris pecHnatis , 

pavoniis , tubulo curvato , lsevi. Soe~ Petifel; 
Aph. 3, 505. Nierenformigc Ampbitrite; Wurm. 
p. 194. t. 16. Sabttta Lin. 

3064. T. repens criftata, cirris utrinque radiatis, vagina por- 

recla ; tubulo opaco procumbente. D. Plumas- 
Dyret. Verm. 150. 

3065. T.Jlettaris criftata,eirris pecKnatis, tubulo fufco, annula- 

to, ereclo. D.Snm/e-I>ym.Verm.Helm.p.ig.*-|- 

3066. T. Fahricia fteliata, cirris pinnatis 6 ordinibus os cin- 

gentibus. * ■]■. O. Fabr. 

3067. FISTULARIA ramofa culmis ramofis, geniculis con- 

tortis. Tubalaria Lin. 
3068* E. mufcoides culrnis fubdichotomis , totis annulofo- 
rugofis. 

3069. ¥.fimplex cirris o&o linearibus ; tubulo conico hyalino. 

D. Straalc-Dyret. Verm. Helm. p. 19. * -j- 

3070. F. hngicornis cirris duobus fetaceis tubulo decuplo 

longioribus. * -f" 

3071. F. tnultkornis cirris ultra viginti centro candido, cor- 

pore tereti hyalino ; tubuio mucido. * -\- 

' 3072» VERM: CELL: SERT: PEN; ALC; SPONG: 255 

3072. SERTULARIA abietina denticulfs fuboppofttis tubulo- 

fis, ovariis ovalibus , ramis pinnato-alternis. 1. 
Krakn-Mare. 

3073. S. balecina denticulis alternis obfoletis, calycibus biarti- 

culatis. ovariis ovalibus, caulibus coadunatis. 

3074- PENNATULA mirabilis ftirpe filiformi, rachi diftiche 
pennata, pinnis lunatis remotis alternis. 

3°75* ?' pb°jph° r€a rtirpe carnofh, raehi fcnbia, pinnis imbri- 
catis. Soe-Fiar. P. D. A. t. 30. f. i, 2> 3» Aph. 

7> 48i- 

3076. V.flellifera fimplex aequalis apicem verfus polypis fo- 

litariis. * -}- 

3077. ALCYONIUM arboreum ftirpe arborea, ramis obtufis, 

poris pabularibus. N. Grund-Ved, Hav-Gran. 
Act. nidr. 4 p. g 7 . t. 11. f. i-g. P. N. N. 1* 
p. 249. f. 1, 4. 
3078« A. dighatum acaule oblongum, coriaceurn rugofum. 

3079. A. manus diaboli polymorphum , protuberantiis obtu^ 

fis perforatis. 

3080. A. Cranium, tuberiforme album , fetofum. * 

N. Soe-B&M, Soe- Iver. P. N. N. 1. p. 252. 
t. 13. f. 10. Stk. S. i. p. 148, 7. 

3081» A. rubrum cruftaceum, molle, miniatum, punclis fpatv 

fis faturatioribus. * -\- 
3082. A. gelatinofum cinerafcente-hyalinum ramofum, ramifc 

teretibus fubacutis. 
3083» A. majfa , informe , fulvum , fpongiofum , patulum; 

ftellulis quinque radiatis; centro nigro. * -\- 

3084* SPONGIA Ventilabrum flabelliformis, conformis, ftu- 
pofa , venis lignofis reticularis , obtec~tis poris 
favigineis. Act. nidr. 4. p. 74. t. 3, f. 1, 2. 
& t. 4. f. 3, 4. P. N. N. 1. p. 251. t. 13. f. g^ 
Str. S. 1. p. 146) 4. 

3o85» 2 5 6 VERMES. CELLULANA. CLAVARIA. 

3085« S. hifundibuliformis infundibuliformis turbinata, flexi- 
lis. A£t. nidr. 4. p. 73. t. 4. f. 5. 

3086. S. bacillaris conformis caulefcens erectn, ramis apreflis 
porulofis. Linn. 

3087« S. officinalis foraminulata, fubramofa diformis tenax , 
tomentofa. N. Sio - Vot , Sio - Vante. Str. S. 
1. p. 128- 

3088« S. dichotoma conformis dicbotoma erecte, difticha bi- 
faria cylindrica flexilis, tomentofa. P. N. N- I- 
p. 251. t. 12. f. 7. Str. S. 1. p. 146) 3. Act. 
nidr. 4. p. j$. t. 5. f. 1. & t. 6. f. I. 

3©89' S-fluviatilis conformis erecta, fragilis, polymorpha. 

3090. S. coalita ramofiflima mollis tenera, flava, ramis com-» 

prefliufculis. * Ellis p. 95. t. 32. f. F? 

3091. S. PociUum cylindrica, pedicellata vertice pertufo. * -{- 

3092. S. plana, expanfa, cruftacea, flabelliformis. * + 
3093» S.cruciata alba pinnatifido-rainofa , comprefla, ramis 

obtufis, villofo-muricatis. * -{- 

3094. S. ojjiformis alba fubramofa , apice incraflato , lacu- 

nofo. * -f- 

3095. S.mucida, alba cruftacea in aculeos producta. * -}- 

Sbe-Svamp nom. gen.. Aph. i, 559. 

3096. CLAVARIA militaris crocea, clava verrucofa. Fl. Dan. 
I t. 657. Berl.Befch.u156. N.A.C.4,215. t.7. f-5» 

3097. C. opbioglojfoides nigra , clava cotnprefTa, obtufa. 

Variat clava triquetra, acuminata ; clavam etiant 
fpharicam reperi. Berl. Befch. 1, 158- 
3098* C. ferpentina , viridis , clava oblonga. * 

3099. C. Spathula lutea, clava comprefla dilatata, ftipite ru- 

gofo. Fl.Dan. t. 658- * Berl. Befcb. 1, 163. 

3100. C. piftiUaris lutea clava tereti, vertice obtufo. 

3 10 1. C. FkbeUum lutea, comprefla, clava dilatata, laciniata.*-f" 

Facilius mirari & commentari % quam vera dignofcere te i defiuire. NOMINA GENERUM. A carus 
/*■ Acbeta 


ig6" Bmoculus 


200 Ciftela 


158 


ICO 


Blatta 


99 Ciavaria 


256 


Accipenfer 


39 


Blennius 


43 Clio 


226 


Acridium 


100 


Eombylius 


ig2 Clupea 


49 


,A£linia 


230 


Bos 


6 Cobitis 


47 


Akera 


2 6.1 


Brachionus 


212 Coccinella 


65 


Alauda 


%% 


Bruchus 


57 Coccus 


iii 


Alca 


36 


Buccinum 


243 Coluber 


Bp 


Al cedo 


J 3 


Bulla 


242 Columba 


28 


Alcyonium 


2 55 


Bupreftis 


59 Colymbus 


18 


Altira 


m 


Burfaria 


206 Conops 


180 


Amodytes 


40 


Byrrhus 


57 Copris 


55 


Ampelis 


30 
Coracias 


is 


Amphitrite 


216 


/^ailionymus 


41 Corallina 


253 


Amymone 


m 


Cancer 


195 Coryphama 


43 


Anarichas 


40 


Canis 


2 Corvus 


11 


Anas 


13 


Cantharis 


go Cottus 


44 


Anafpis 


58 


Capra 


6 Crioceris 


8* 


Ancylus 


237 


Caprimulgus 


34 Cryptocephalus 53 


Anguis 


36 Carsbus 


75 Cuculus 


13 


rAnomia 


248 


Cirdium 


246 Culex 


i8£ 


Anthrenus 


58 


Carychium 


242 Curculio 


8,5 


'Anthribus 


57 


Caffida 


65 Cyclidium a 


204 


"Aphis 


109 


Caftor 


4 Cyclops 


20Q 


/Aphrodita 


218 


Cellepora 


253 Cyclopterus 


39 


; Ap:s 


163 


Cerambyx 


91 Cynips 


147 


Aranea 


192 


Cercaria 


206 Cyprinus 


•5o 


.Arca 


247 


Certhia 


13 Cypris 


198 


Ardea 


22 


Cervus 


. 5 
Argonauta 


238 


Chama 


247 jjaphne 
2.6 Delphinus 


199 


Afcaris 


213 


Cbaradrius 


7 


Afcidia 


224 


Chermes 


111 Dentalium 


23.6 


Aillus 


180 


Chimara 


38 Dermeftes 


5* 


Afterias 


233 


Chiton 


250 Diaperis 


74 


Attelabus 


95 


Chryfis 


162 Doris 


229 


Chryfomeia 


gi Donax 


246 


"Dalama 
P Beroe 


6 Cicada 


102 Dyticus 


69 


232 


Cicindela 


79 u* . 

104 JtLcheneis 
.Bibio 


171 


Cimex 


43 


Kk 


f&hipff- 258 Echinorynchus 214 Tchneumon 

Echinus 235 Ihs 

Elater 59 Julus 

Emberiza 30 Jynx 

Empis Ig2 jr- 

Enehelis 202 IVolpoda 

Ephemera 142 

Equus 6 T abrus 

Erinaceus 4 Lacerta 

Efox 49 Lampyris 

Lanius 

palco 9 Larus 

Fafciola 323 Lepas 

Felis 2 Lepifma 

Fiftularia 254 Leptura 

Fluftra 253 Lepus 

Forficula 96 Lernsa 

Formica. 166 Libellula 

Fringilla 31 Limax 

Fulica 27 Lobaria 
Locufta 

.... Lophius 

fjadus 41 Loxia ' 

Galeruca §3 Lucanus 

Gafterofteus 47 Lucernaria 

Gobius 44 Lumbricus 

Gonium 205 Luperus 

Gordius 212 Lynceus 

Gorgonia 253 

Gyrinus 6g TYfadrepora 
111 Maftra 
Mammaria 

JLJaliotis 238 Medufa 

Helix 239 Meloe 

Hemerobius 145 Melolontha 

Hippobofca 183 Mergus 

Hirudo 219 Millepora 

Himndo 34 Monas 

Hifter 56 Monodon 

Holothuria 231 Mordella 

Hydra 230 Motacilla 

Hydrachna igg Mullus 

Hydrophilus 6g Murama 

Hasmatopus 27 Mus 151 Mufca 
251 Muftela 
201 Mutilla 
12 Mya 

Myrmeleon 
205 Mytilus Myxine 45 171 

2 

166 

245 
147 

249 
227 36 X[ais 219 

63 Nauplius 19& 

II Necydalis 95 

20 Nemotelus 179 

250 Nepa 104 

I83 Nereis 217 

92 Nerita 244 

4 Notonecla 103 

226 

139 Qeftrus 166 

223 Onifcus 197 

226 Ophidium 41 
10 1 Oftrea 247 

38 Otix 27 

30 Ovis £ 

227 panorpa 14^ 
215 Papilio iir 

83 Paramcecium 205 

199 Parus 34 

Patella 237 

252 Pecten 248 

246 Pedicellaria 229 

224 Pediculus 184 
233 Peltis 63 

96 Pennatula 25 £ 

57 Perca 46 

16" Petromyzon 37 

252 Phalama 117 

202 Phalangium 191 

6 Phoca 1 

84 Pholas 251 

32 Fhryganea 144 

47 Phyfeter 7 

40 Picus 12 

4 Planaria 221 

Planorbis 259 Planorbis 

Piatalea 

Pleuronectes 

Podura 

Polyphemus 

Prionus 

Procellaria 

Pfylla 

Ptilinus 

Vtimis 

Pulex 

Pyrochroa T>aia 

1Y Rallus 
Rana 

Raphidia 
Recurviroftra 
Regalecus 
Rhinomacer QabeUa 

Salmo 
Scarabseus 
Sciurus 
Scolopendra 
Scolytus 
Scomber 
Scolopax 
Sepia 
Serpula 238 Sertularia 
22 Silpha 
44 Silurus 

183 Sirex 

201 Sitta 74 Solen 17 Sorex 
109 Sparus 

gi Spatagus 

57 Sphex 
186 Sphinx 

§0 Spongia 
Squalus 
Squilla 

37 Staphylinus 

2 7 Sterna 

35 Strix 
*47 Sturnus 

2 7 Sus 

4° Sygnatus 
90 J 

'T 1 abanus 
216 Talpa 

43 Tantalus 

52 Tellina 
5 Tenebrio 
201 Tenthredo 

57 Terebratula 

47 Teredo 

22 Termes 
232 Tetrao 
236 Thelephorus ► 55 Thrips 
96 Tipula 
48 Trachirius 
Trichechus 
Trichiurus 
Trichoda Trigla 150 

13 

245 

4 ^ 
45 Trmga 

236 Tritonium 

160 Trochus 

116 Tubipora 

Tubularia 

Turbo 

Turdus 

Tamia TTpupa 
^ Urfus 255 

37 
197 

97 

21 

10 

29 
6 

39 "yalvata 
Venus 
179 Vertigo 
3 Vefpa 

22 Vefpertilio 
246 Vibrio 

74 Volvox 
148 Volucella 
249 Vorticella 
215 Vultur 

184 

17 >J 

61 ^eus 9C> 
167 

4* 
1 

40 

20<* 

47 
24 

243 

242 
252 

254 

242 

29 

219 

13 

3 

239 
246 
241 
162 

4 

203 

202 
178 
209 

9 44 Kk VER^ VERNACULA DANICA ET NORVEGICA. Aal 

Cr Aale-Kone 


329 
358 


Aale-Krage 


146 


- Kufe 


559 


- Moder 


358 


- Qvabe 344. 358 
359 


Aalge 


152 


Aarbug 


p. 51 


Aar-Fugl 


222 


|- Hane 


221 


Aat 


364 


Aborre 3 1 


56.387 


AborudenFlos 


392 


Adelhiort 


35 


Admiralen 


1300 


Afiangeren 


p. 205 


Aftenbakke 


21 


Agna-Mark 


2602 


Agerhone 218. 225 
p. 68 


Akerlan 


256 


Akerlo 


212 


Akerrixe 


218 


Albuc-Skial . 


2872 


Alk 


138 


Allike 


89 


Ande-Musling 


3009 


Angel-Muus 


*9 


Angle-Maage 


139 


Taike 1 2 


3.3029 


Anker-Trold 


p. 51 


Arbeids-Bie 


1907 


Afpe-Maar 


12 


Atteling-And 


126 


Aude 


3016 


Auride 


407 


'"Dakikulla 
JO Barbe 


377 
399 


Becadin 


199 


Bekkre-Skixl 


2972 


Benke-Bider 


2369 


Berg-Gaft 


387 


- Gylte * 


387 


'- Lax 


3^3 Bcrg-Neppe 
Biart-Aal 
Bibel-Hiort 
Bierg-Ugle 

- Ruur 

- Skorpe 
Bikkie 

Biork-Trorft 
Birke-Maar 
Biaa-Falk 

■ - Fot 

- Fugl 

- Gomme 

- Kals 

- Kraake 

- Koil 

- Maage 

- Meiffe 

- Nakke 

- Raage 

- Sk«d 

- Spol 

- Spurv 

- Staal 

- Stak 

- Troft 
Blank-Gople 
Blanke-Kniv 

- Lange 

- Steen 
Blas-And 
Blege 
Blek-Fiik 

- Sprutte 
Blecker 
Elikke 
Blik-Skarv 
Blind-Orm 
Blint-Svale 
Blis-Hone 
BIod-Finke 

- Fugl 

- Igle 

- Sild 

- Stfert 382 

329 

443 

75 

3022 

3048 

3048 

4 

237 

12 

63 

66 

70 

386 

128 

94 

128 

169 

285 

128 

87 
3013 

438 

45: 

386 

386 

p. 30 

2820 

119 

343 

P- 45 

121. 2l6 

354- 414 
2814 
2814 

354 Btom 

- Rokke 
Blomfter-Dyret 
Boe 

- Fiaer 
Bolvssrk-Orm 
Bobbe 
Bogfinke 439 • 440 
148 
306 

289 
216 

247 
278 
2658 
422 
278 Bogfinkens Hoer- 

unge 
Bog-Mid 

- Mol 
Bogftavs-Hum- 

mer 
Bold-Tixt 
Bombekafteren 
Bonde-Lober 
Borre-Fiasrt 
Bram-Gaas 
Brand-Gaas 
Brafen 
Bred-Flab 

- Neb 
Brem-Odder 
Brille-Fugl 
Brim-Due 
Brifling 
Brok 

- Fugl 
Bvofme 
Brude-Kat 
Brugde 
Brun-Nakke 
Bruus-Hane 

- Kop 1 1 9 

- Sneppe 
Bramis p. 167. p 
Bue-Hund 
Bue-Orm 
Bugteren p. 

Buk 
Bunke 
Bufte-Luus 
Buftivil 
Biinr-Hval 
Bufke-Tudfe 16 

181 

%6 

142 

3034. 

P- 79 

247 256 

2178 

509 422: 2348 
21 1 

2950 
216 
142 
113 
107 

44i 
312 
172 
10 
139 

I2f 

1423 

17 

212 

341 
366 

315 
121 
191 

191 
191 
I8O 

4 

305 
. 20S 
39 
442 
2216 
20 
52 
292 
Buft- 


t6t Buft-Divel 


$84$ Elle-Krage 


94 


But-Hue 


356 EUgur 


34 


Buts-Kopf 


48 Ellbute 


430 


Butte 


374 Elritze 


430 


Buvserre 


1939 Elsdyr 


34 


Bye-Svale 


288 Elv-Konge 


236 


Bykling 


424 - Krse 


408 


Byrke-Lange 


346 Elve-Ritze 402 


.430 


Baskke-Fugl 


236 - Steenbid 


402 


Baendel-Orm 


2654 Em 


434 


Baever 


25 Ember-Gaas 


156 


Borne-Orm 


2585 Emmer 


154 
Eng-Lserke 


230 


/"^abliau 

V Chriftianie 


349 - Tiding p 


1. 101 


-An- Eremit 


102 


fiofer 


422 Erle 


272 


Citron-Fugl 


2 1 1 Eymor 


164 Coralline 3056 

Coral-Barke p. 2 5 3 
Corall-Trsegt 3047 

T)aadyr 37 

*-\ Dam-Hiort 3 7 
Digfulu 289 

Dig-Svale 289 

Dobbelt Kramsfugl 

237.238 
Dobbelt Sneppe 182 
Dolken 20 1 

Dom-Herre 247 

- Pape 247 

- Sneppe 1 7 8 
Dragfe p. 2 1 4 
Dreyhals 96 
Due-Falk 70 
Dverg-Glente 69 
Dykker 120- 123 
Dogn-Flue 1653 

Edder-Gaas 1 1 6 

Edder-Fugl 1 1 6 
Edder-Kop p. 194 

Eendags-Krsek 1653 

Egby-Giedde p. 5 1 

Egde 102 

Ege-Hiort . 443 

Egern _ 32 

Eiter-Migmaur ] 1936 

- Smau 1942 

- Unge 6 
Elg 34 
Elle-Kongens Dat- 

ter 272 Paar 40 
*? Faare-Flynder 2707 

Faar-Brasms 1942 

Faare-Kylling 1 1 30 

- Tsege 2156 
Fager-Fiis 2 8 1 

- Gaas 107 
Farrike 592 
Faufe 2340 
Ferfk-Vands-A- 

borre 388 
Ferik-Vands-Od- 

der 10 

Fide-Muus 194 

Field-Gaas 113 

- Loe 2 1 3 

- 6m 56 

- Rak 7 
j Troft 238 

Fiirbeen 299.300 

Filfras 1 1 

Finmarke-Gaas 1 1 3 

Finger-Trold 2576 

Finne-Fiik 4 6 

Fiord-Odder 10 

Fir-Fidfle 301 

Fiik-And 133 

- Lita 145 

Fifke-Gat 366 

- Bidrn 2301 

- Gioe 66 

- Heyer 1 7 6 

- Jou 66 
Fifkeren 147 

Kk 3 Fifke-Sympe 367 

- Orn 5 8 
Fit-Smule p.26 
Fisfing 337. 3 38 
Fiaelfter 250 
Fiaere-Mark 2 609 

- Muus 194. 197 

- Pift 194 
Fiacr-Kurv 194 

- Plifter 194 
Fiaerfing 339 
Fiaert 194 
Fiore 194 
Flab-Rofe 43 
Flad-Fifk 337 

- Luus 2 1 8 1 

- Ormen p. 221 
Flag-Spaet 100 
Flaggen-Muus 2 1 
Flakke-Rbr 1 1 2 
Fiek-Lange 24 
Fles-Roje 435 
Flire 440 
FIoyte-Biten 201 
Flue p. 177 
Flyve-Ekorn 3 3 

- Hiort 443 
Flaek-Spaerre 100 
Fnat-Orm 2214 
Forelie 40 8 
Forels-Krop 408 
Forftu-Svale 287 
Fofie-Kold 230 
Fraader 1148 
Froik 296 
Fryndfe-Orm 2607 
Frbe ■ 296 
Ful-Kop 142 
Fugle-Konge 28O 
Fyre-Maar 1 2 
Fol-Goupe 9 

- Trin p. 2 3 6 Gaarbon 
Gaas 
Gaafe-Bilde 

- Om 
Gaas-Flue 

- Spue 
Gadiffe 
Gagl 
Gai-Fugl 
Galle-Hueps p. 34 

1 12 

460 

60 

460 

180 

123 

114 

139 

p.14'8 

Garnat 2.62 Garnat 
Garvore 
Gaul 

Gede-FIams 
- Malker 
Gei-Fugl 
Geir-Fugl 
Geier 

Giog-Hveps 
Gied 
Giedde 
Giede-R6r p. 
Gieding 
Gielle-Orm 
Gierd^Smutte 
Giertruds-Fugl 
Gimmer-Lam 
Giog 

Giog-Spyt 
Gior-Loie 
Giors 
Glander 
Glat-Haa 
Glesne 
Glib 
Glitter 
Gluge-Skkl 
Glxnte 
Gople 
Gor-Kime 

- Kytte 
Gouk 
Goupe 
Graabeen 

' Graabeens-Sild 
Graa-Dyr 

- Faik 

- Gaas 

- Irriik 

- Lax 

- MeiiTe 

- Nakke 

- Siiken 

- Spurv 

- Torik 

- Troft 
Granafur 
Grav-And 

- Drage 

- Gaas 
Griis 
Groe 
Gnmdling 2337 Grund-Ved 


1077 


Hare 


2) 


4 Gwes-And t-ftt. 126 


Harefod 


B23 


1 1 4. 1 1 5 - Biorn 


10 


Harpax 


84 


1886 - Dyr 


5 


Harr 


416 


291 - Hoppe 


p. IOI 


Hartouk 


85 


139 - Smuttes* 


$7.270 


Hauge-Kylde 


233 


139 Grseven 


1302 


Havaume 


p.51 


395 Gravling 


17 


Hav-Mler 


125 


p. 1 60 Gronlandfk Hval 45 


- Agerhone 


376 


39 Gron-Spset 


98 


- Baever 


327 


419 Guld-Bafle 


462 


- Gran 


3077 


89. 412 - Bille 


p. 8 3 


Havelda 


123 


1886 - Fiik 


370 


Hav-Ert 


p.8 


p.226 - Flonder 


373 


- GaiTe 


159 


20 - Igel-Kiscr 


2849 


- Heft 


i 


rl §3 - Lax 


p. 49 


- Hymber 


15? 


40 - Orm 


p. 115 


- Immer 


156 


95 - Smed 


p. 142 


- Kal 


316 


1 1 4 8 Gulkladning 


303 


- Karudfe 


382 


40.431 Gulfoting 


164 


- Kat 320. 321 


391 Gulfpink 


273 


- Lommer 


107 


976 Gul-Spurv 


252 


- Maafle 


163 


17 Gul-Vefling 


252 


- Mand 


n 


335 Gund-Stikel 


393 


- Naal 


362 


2 1 5 GuulagtigTorik 


348 


- Nod 


2 


171 Guul-Bek 


70 


- Old 


123 


3005 - Haa 


320 


- Orre 


1081 


6l - S ? Kt 


98 


- Skade 


277 


p. 2 3 3 Gys-Fugl 


77 


- Strambe 


2 


431 -\w 


77 


- Soe 


32 


43i Gympel 


427 


- Sule 


149 


95 
- Taike 


321 


9 
Havre-Fugl 


272 


5 TJaabrand 
I 421 1JL Haafilk 


318 


Heede-Lxrke 


231 


311 


Helle-But 


273 


36 Flaakal 


316 Helle-Flynder 


371 


70.74 Flaa-Kicsring 3 1 


6. 313 


Helfinge-Gaas 


113 


112 - Konge 


820 


Flelt 


412 


260 - GizIq 


314 


Herfugel 


103 


406 - Mer 


315 


Hermelin 


14 


286 - Muus 


320 


Hermelins-Phalse- 
162 - Skiaerding 


316 


ne 


135 


262 - Storie 


322 


Flefte-Luus 


2188 


263 Haae 


311 


Hefling p. 49 


. 432 


348 Haifiik 


316 H 


432 


238 Hakelax 


405 


Heft 


42 


164 Hakke-Spset 


99 


Hefte-Biorn 


16 


127 Haleren p. 206 


- Flue 


2153 


107 Halsbuk 


36 


- Myre 


1931 


107 HalskravetDykker 157 


- Lort-And 


126 


43 Hamp-Meis 


286 


- Orm 


327 


292 Hane-Torik 


312 


Hieiloe 


212 


427 Hap-Lax 


405 


Hiel-Spove 


179 


Hierne 263 Hterpe 

Hiorneren 

Hingft 

Hiort 

Holz-Sneppe 224 

p. 105 

42 

35 

181 Hyle 346 

Haettings-Taerne 176 
Hoe-Skraekke p. 103 
H6nfe-H6g 62.69 
Tyy 69 Honning-Bie 


1907 Hoft-Lce 


212 


Hoppe 


42 Hoved 


4i 


Horke 


312 
Hornet 


p. 243 Tan van Gent 
420 J Jafe 


149 


Horn-Filk 


23 


- Give 


420 Jern-Lodde 


411 


- Igel 


420 Jerp 


1 1 


- Sille 


393 igel-Kker 


2845 


- Ugle 


76 Iglen 


p.220 


Horr 


151 lisgalte 


320 


Horfe-Giog 


198 Igle 


2707 


Hortuian 


253 Ikprn 


32 


Hrein-Dyr 


36 Ikte 


2707 


Hual 


45 Ilder 


13 


- Fisk 


45 Ilgisers-Dyr 


16 


- Hund 


56 Imber 


154 


- Roj 


1 Ingeris-Pilt 


2755 


Hug-BafTe 


304 Jo-Bonde 


166 


Hug-Orm 


304 Jo-Tyv 


166 


Huid-Aal 


2755 Jord-Geed 


198 


Huidling 


1 1 9 Jord-Humle 


717 


Huid-Maafe 


162 Jord-Koene 


219 


- Side 


1 3 Jord-Krebs 


1129 


Huin-And 


359 Jord-Mak 


2602 


Huirvleren 


p. 2 1 2 Jul-Kiaer 


2845 


■Hul-Blad 


3047 Jsegte-Orm 


30 34 


- Fad 


3047 Jrarv 


II 


Hummer 


23^4 
•Hummer-Konge 2348 I£~aa 


89 


Hund 


4 ■ L ^- Kaal-Orm 


p. 115 


- Stigel 


393 Kaas 


40 


Hunttrula 


p. 24 Kaje 


89 


Hunde-Steile 


293 Kaka-Trorft p 


30.40 


Tunge 


376 Kakelak 


1126 


Huus-Hual 


52 Kaik-Ruur 


3048 


. Kald 


263 Kant-Naal 


326 


- Muus 


28 Karpe 


426 


- Skade 


92 Karudfe 


429 


- Spurv 


263 Kaikelot 


51 


Hvas-Sild 41 8- 422 Kat 


8 


Hvid-Falk 


70 - Goupe 


9 


- Fiik 


417 - Ugle 


83 


- Laaring 


148 - Ugle-Hane 


75 


- Orm 


306 Kav - Orre 


167 


Hvilling 


354 Keiferen 


1303 


Huyfen 


55 Kield 


215 


Hymbec 


154 Kierne-Bid» 


646 Kilde-Froe 297 

Kime 430 

Kiming-6rc 2959 

Kirke-Due 227 

- Falk 6$ 

- Svaie 290 
Kirfebaer-Fugl 246 
Kiufva 166 
Kive 166 
Kiserns-And 142 
Kiobenhavns-Torfk 

367 

Kiod-MeifTe 283 

Klaa-Nak 2214 

Klaes-Han 123 

Klanner 485 

Klapmiits 3 

Klavert 84 

Klep-Aal p. 5 1 

Kiinger-Gaas 112 

Klokke-Froe 295 

Klokkcr 396 

Kluk-Alk 136 

Kiyde 2 1 4 1 

Klympe 136 

Klaeg p. i8# 
Kisemmer-Migmaur 

1932 

Knarr-And 1 1 g 

- Gaas 1 1 g 
Knob-Orm, p. 1 1 5 
Knor 400 
Knot 2149 
Knudde p. 5 1 
Knur-Hane 400 
Knotter 251 
Kob 3 
Kobber-Hone 1 8 S 
Kobbe-Herre 5 3 
Kobber-Siange 306 
Kobiinge 365 
Koe 4 1 

- Brams 1939 

- Haie 308 

- Skisl 2977 
Kof-Vsra 4 
Kol-Fiik 342. 
Kolie-Miffe 355 

- Midet» 355 

Kclle 347 

KQngen 1365 

Keng-Flyndev 373 

Kong- 264 

Kong-OrnV 


66 Lsng-Vire 


152 Lflexing 


405 
Korn-Kra; 


97 Lapp 


296 Loie 


43i 
- Losrke 


2 5 r Later-Kob 


p. 1 Lov-Aame 


1355 
Kors-Fiik 


p. 2 3 5 Lau-Fugl \ 


2 1 4 Love 


p. 49 
- Fupl 

- Nxb 


244 Lax-Storrie 


390 Lov-Froe 


298 
244 Laxe-Bite 


186 Lover 


P-5i 
. - Trold 


p. 2 3 5 - Luus 


2744 


Kraake 


88 Lax-Titing 


186 TVfaal-Trorft 
407 ■*-'* Maar 


240 
Kraak-Spinte 


100 - Orred 


1 ^* 
Krabbe 23 37. p. 177 Leflfel-Haad 


1 1 7 Maafe-Fot 


166 


Krage-Bold 


2845 Leming 


26 - Skid 


166 


, 


- Skiael 


3014 Lemsns-Gras 


77 Maddik 


2602 
Krake 


2777 Levar-Jo 


166 - Flue 


2101 
- Balier 


2845 Licheften 


104 Makrel 


39> 
- Skixl 


3013 Lie-Heft 


97 - Sild 


p. 50 
Krak-Ugl 


8 1 Liere 


145 - Stor 


39^ 
Kraie 


88 Lig-Hual 


44 Mall 


403 
Krebs 


2345 Lille Becaffin 


199 Maiie 


403 
Krek-Kop 


120 Liiie Kuat 


49 - Mukke 


444 
Krekku 


2361 Liile Mufvit 


286 Mansete 


p.233 
Krid-Orm 


2214 Liile Muus 


28 Mandscte 


p.233 
Krik-And 


125.126 Liiie Myritikkel 


199 Mar-Flue 


2366 
Krina-Krabbe 


S347 Liile Solvet 


160 Mari-Flonder 


p.45 
Kron-Hiort 


3 5 Lille Bindour 


393 - Hone p. 


68.115 
Krop-And 


1 1 7 Lilie Trse-Pikke 


10 1 Mar-Svin 


55 
- Kirre 


1 70 Lin-Erie 


272 Mark-Lssrke . 


232 
Kropung 


348 Ljfe 


p. 2 1 - Muus 


27 
Krugge 


p.*247 Lita , 


195 - Svale 


2 87 
■ Krykkie 


161 Lodde 


4 1 1 Marmenit 


2 
Krokie 4 1 1 . p. 5 1 Loe-Knsegt 


213 Marmaele 


2 
Kuk 


9 5 Trael 


213 Marmaerke 


2 
- Manden 


95 Lom 


153 Maskrog-Oret 


407 
: Kul-Bars 


392 Lomgivie 


152 Meed-Orm 


2602 
Kuiler 


347 Lom-Imber 


156 Meei-Mid 


21 14 
Kui-Mund, 


842 Lomvie 


153 Meei-Rak 


7 
Kutte-Rutte 


193 Loom 


153 Mellem-Spove 


180 
Kutling 


304 Lop 


296 Migen 


2804 
Kurbaue 


p. 5 1 - Lserke 


356 Moder-Lofe 


424 
Kut-Unge 


364 - Spyt 


1 1 4 8 Mo-Irrilk 


262 
Koter 


4 Los 


9 Monaden 


p.202 
Koik 


p. 49 Louvre 


p.49 Morads-H6g 


6*8 


Lub 


p.51 Morian 


1295 
T ade-Svale 

** Lakc 


287 Luier 


1439 Mort 


352 
344 Lumbe 


152 - And 


133 
- Sild 


414 Lumme 


153 Morteferie 


156 
Lam 


40 Lunde 


1 40 Mortenblanke 


312 
Lampe 


2899 Lund-Taeller 


140 Mofe-Ogle 


362 
Lamprette 


307 Luus 


2 180 Mourtus 


16 
Land-Om 


59 Lyng-Laerke 


23 Muid-Krae 


400 
Lange . 


343 Lyr 


353 - Oxe 


450 
Lang-Neb 


179 Lyr-Myg 


2144 - Varp 


18 
- Skisel 


295 7 .Lvfing 


342. Mulie 


399 
- Trold 


p. 10 1 LyiTe 


353 Munke 


. P-5I 
• 
■ 


Muur 2(5,5 Muur-Svale 290 Olden-Borre 


464 Pungen 


p. 206 


Musvit 28 3 Olie-Bille 


1079 Purke 


43 


Mufe-Broder 279 Orhane 


222 Purk-Haa 


313 


Muie-H6g 68 Orhone 


222 Puur 


309 


Mufe-Skiser 19 Orle 


300 Pyr 


2609 


Mufe-Vagge 68 Orm 


p.222 Pael-Orm 


5034 


Musling 3013 - Drag 


p.214 
Myg 2144 - Styng 


p.142 /^vabbe 
4 3 ^ Qvaker 


344 


Myg-Hank p. x 7 i Orne 


256 


Mynde 4 Oska-Biorn 


2361 Qvale-Sild 


421 


Myre-Biorn 16 Oft-Mid 


2214 Qvatte 


411 


- Bok 182 Otter 


10 Qveife 


2578 


- Heft 182 Ouger 


39O Qveitte 


571 


- Loe 212 Ouikar-Riot 


400 - Barn 


371 


Mvr-L6ve 1695 Oxe 


41 Qvikke/Tield 


187 


- Sneppe 182.199 


Qvselknarren 


291 


- Snippe 182 paa-Fugl-Oye 
Mog-Lits 196 -*- Paa-6ye 


1347 Qvsrnkold 


236 


1347 
Padde 


322 TJaa 

352 JA.Raabuk 


5 8 


XTaa-Htwl 44 * J ale 

4f3 Naale-Tsegenp.44 Peder-Dykker 


38 


1 4 2 Raadyr 


38 


Naide P-2I9 - Oxes-Froe 295 Raatte 


382 


Nar-Hval 44 Peer-Drikker 


142 Raatgaas 


114 


Natter-Gal 265 Pehrloe 


2 1 1 Rad-Gaas 


114 


Nat-Ravn 291 Penqvin 


139 Rakke 


4 


- Skade 191 Perle-Maagen 


169 Raphone 


225 


- Ugle 48. 82 - Mige 


2961 Ravn 


86 


- Vakke 102.239 - Musling 


2961 Ravn-Kaate 


89 


Nebbe-Hval 48 - Skiasl 


2961 Raygaas 


114 


- Muus 19 Perlen 


p.222 Regn-Orm 


p.214 


- Sild 420 Petermand 


339 , - Spaaer 


179 


Neb-Ravn 447 Petermands-Mad 279 Ren 


36 


- Skade 308 Pibe-Larken 


233 Regn-Orm 


2602 


Negen-Ogen 307 - Stiiker 


2852 Rendefteensfnager 272 


Nelle-Konge 279 Pig-Haa 


2852 Rensdyr 


36 


Neride p. 2 1 7 Pigvar 


379 Rensvserre 


1940 


Nerite 28.P.244 Piir 


397 Ringel-Due 


228 


Nife 5 4 - Aal 


2755 Ring-Gaas 


107 


Nod-Sey 352 Pile-Larven 


1335 - Orm 


2214 


Norden-Vinds-Pibe Pind-Svin 


20 - Svale 


290 


238 Pinke 


400 - 6ye 


1 19 


Nord-Kaper 49 Planker 


p. 5 1 Rinte 


P-5I 


Nord-Veft-Fugl 195 Plet-Rokken 


308 Riot 


400 


NorfkPapegoy 246 Ploug-Mand 


200 Ritfa 


160 


Nod 41 Plumas-Dyret 


3064 Rive-Svale 


288 


Nodde-Knekker 246 - Neriten 


2890 Rogn-Kexe 


323 


Kraake 1 1 Polik iEdelmand 1 1 1 - Lodde 


46 


Krige 91 Poiyp 


p.230 Rokke 


309 


Skriger 9 1 Pomerantz-Fugl 211 Rone 


43' 384 


Pot-Fiik 


5 1 - Kalv 


215 


/^dder 10 Prinzen 
7/ Odenfe-Karpe p. 5 1 Prsefte-Krave 


1 304 Rokkel 


310 


209 Roper 


75 


Qlden-Torpe 464 Pudel 


4 Rosmar 
Ll 


Ros- z66 Rosgouge 


198 


Rotte 


3i 


Rottet 


148 


R6d-Aat 2587- 


2596 


Rodagtig Torik 


350 


Rod-Been 


187 


- Bielie 


107 


- Dyr 


1\ 


- Finke 


270 


- Fifk 


390 


- Flsng 


434 


- Cople 


2021 


- Hals 


276 


- Kammen 


P-8 


- Kielke 


276 


Luus 


2216 


- Nakke 


124 


- Pungen 


390 


- Skalle 43 


5-437 


- Skolt 


p.49 


- Spxtte 


373 


Stisrt 


278 


- Torfk 


348 


Roie 


410 


R6r 


410 


- Drum 


177 


- Hual 


46 


- Hone 


416 


- Oriri 


2605 


- Spurre 


254 


- Sneppe 


189 


Ros-Kat 


14 


Rotteren 


160 


Rudfkalle _ 


436 


Ruiboe-Skijel 


2997 


Rumpe-Tudfe 


P-35 


Runderen 


p.204 


Rund-Skiasl 


2977 


Runte 


P-5I 


Rutte 


181 


Ruur 


2855 


Rybrigde 


315 


Rylle 


178 


Rype 


223 


Rytteren 


194 


Raege 


5346 


Rseke-Lodde 


411 


Rtev 


6 


Rsv-Goupe 


9 


CJaagouk 
*r Sagan 


96 


C15 


Sandarc 


$91 Sand-Flynder 378 

- Grxvling 334 

- Haeft 427 

- Korn * ,2919 

- Mark 2609 

- Muling 209 

- Ronne 289 

- Sild 334 

- Skraa 377 

- Skisel 2960 

- Skieppe 271 

- Skreppe 374 

- Smige 2959 
Sneppe 209 

- Sulu 289 

- Tal 170 

- Tide' p.51 

- Tserne 170 
Vrifter 209 

Sang-Lserke 229 

- Throrft 240 
Sardeller 423 
Saug-Fiik 3 1 9 
Sauer-And 125,126 
Sav-Orre 158 
Seigumme 3 § 6 
Sene-Orm 2576 
Senge-Tsege 11 82 
Sey 325 
Siden-Svands 243 
Sidfe-Pvdnnike 261 
Siik 413 
Siil 334 

- Unge 409 
Sild 421 
Silde-Perris 251 
Sildingcr 423 
Sild-Lodde 411 

- Maage 164 

- Qval 49 

- Torfk 349 

- Unge p.50 
Simmeren 238 
Siren p.51 
Sirene 2 
Sirize 1 1 30 
Siiken, Sifiken 259 
Sio-Kok p. 5 1 
Skade .228-92 
Skalle 439 
Skalla-Bafle 4 5 9 
Skarn-BafTe 458 

- Boddel 458 Skarv 


146 


Skate 


99 


Skey 


374 


Skib-Orm 


3034 


Skid-Heyre 


176 


Skur 


252 


Skind-Vinge 


21 


Skiold-Bille 


p. 65 


Skiven 


p.238 


Skisl-BaiTe 


5i6 


Skiare 


92 


Skior 


92 


Skior-Vinge 


64 


Skodde-Fugl 


198 


Skode-Fole 


200 Skol-Orm 201.2586 

Skorpion-Stiert 1696 

Skorfteens-Svale 268 

Skov-Due 227 

- Fiirbeen 300 

- Lserke 231 

- Muus 2 9 

- Skade 90 

- Snarre 208 

- Spurre 264 

- Tigger ' p.79 
Skovl-Neb 172 
Skraap 145 
Skrabe' 145 
Skreb-Tudfe 294 
Skred-Hegre 176 
Skrey 349 
Skrie-Skarv 146 
Skrig-Kield 187 
Skrobbe-Flynder 371 
Skrob-Lange 343 
Skrubbe 375-443 
Skrukke-Trold 2369 
Skrcekke 134 
Skue 167 
Skuffel-Neb 172 
Skuller 373 
Skum-Krsek 1148 
Skure 164 
Sksellet 2861 
Slag-H6g 68 
Slag-6rn p. 10 
Slenter 10 
Slefre 368 
Slet-Bok 45.1146 

- Falk 70 

Slep-Mark 2755 

Slie 428 

Slomme 257 Slomme 
Slaetter 
SlKt-Var 
Smaa-Fiik 

- Myre 

- Sey 

- Sild 

- Skarv 411 

375 
378 
414 
1934 
352 
422 
147 - Spol-Onn 2585 

- Spue 1 go 

- Torik 348. 360 
Smale 40 
Smeerbutte 402 
Smelder p.61 
Smelt 4 1 1 
Smerling 40 1 
Smik 2609 
Smiile 6 7 
Smukke Frue 1299 
Smaclle-Bot 195 
Smsller p. 61 
Smor-Butting 364 nabel-Si 
Snare-Orm 
Snarrer 
Snee-Bok- 

- Fugl 

- Muus 

- Spurre 

- Titing 
Snegl 
Snekke 
Snerris 
Snibbel 
Snippe 
Snog 

Snude-Bille 
Snee-Loppe 
Snurreren 
Snor-Dolk 
Soe 
Soel-Gran 106 

1458 
238 

250 
250 

17 

250 

250 

p.227 

p.239 
300 

417 

3^8 

305 

p.90 

2164 

p. 209 

357 

43 

2920 - Skin-Stod 187 

- Skriger 250 
Sog-Skiael p-247 
Solbakke 289 
Solfort 241 
Sommerfugl p. 1 1 5 
Sort-Dup-And no Sorte 109 Sort-Hakke-Spat 97 
- Hane 312. 400 - Kirre 171 Sort-Spat 

- Stork 

- Torlk 

- Trorft 
v. - Tserne 
Soud 

Spanlk Flue 
Spek-Hugger 
Spelt _ 
Spend-H6g 
Spids-Lserke 
Spil-Hyfe 
Spikke 
Spilleren 
Spindel 
Spol-Orm 
Spotte-Jo 
Spove 

Spring-BafTe 
Springer 
Spring-Luus 
Spue 
Spurre-H6g 

- Konge 
Spurv-H6g 
Spye-Flue 
Spset-Meiife 
Sqvap-Tield 
Staal-Onn 

- Sneppe 

- Tonning 
Stalling 
Stankel-Been 
Stankel-Been- 

gen 
Star 

Staur-Hyning 
Stein-Bikker 
Steen-Bid 
Steen-Brofme 

- But 

- Dolp 

- Gylp 

- Kob 

- Pikker 

- Sneppe 

- Sqvette 
Svale 

- Sue 

- Ulk 
Stibling 
Stiblinger 
Stierne-Dyret 97 
115 

312 
241 
171 

40 
462 

56 
416 

68 
271 
320 

277 

p. 206 

p. 194 

2586 

166 

180 

p. 61 

55.56 

p. 184 

179 

7i 

281 

65 

2101 

102 

187 
306 
191 

146 
p.171 
Ta> 

46 

235 
5 3 

368,402 
332 
358 

379 
274 
274 
p. 1 

272,339 
182 

274 
290 

307 

321 

392 

p.51 

3065 

Ll 2 Stiert-And 121 

Stiglitz 258 

Stiik 187 

Sting-Flue p. 167 

Stint 414 

Stok-Aal 345 

- And 128 

- iEnder 3029 
Stork 174, 326 
Stor-Hual 46 
Stor-H6g 70 
Store Tind-Oure 394 
Storm-Fugl 144 
Stour-Vangen 5 7 
St. Peders Fugl 1 4 3 
Straale-Dyret 3069 
Strand-Aborre 389 

- Bekirun 200 

- Egl 193,209 

- Erle 194 

- Karudfe 382. 

P- 51 

- Kield 187 

- Lo -210 

- Piber 209 

- Ravn 1 46 

- Rixe 2 1 9 

- Skade 2 1 5 

- Skur 2 1 5 

- Snarre 2 1 9 

- Sneppe 199 

- Spurv 197,210 

- Svale 289 
Straum-And 127 
Strunt-jager 166 
Straekkeren P-203 
Strsng-Hyfe 320 
Stromling 421 
Strom-Skalle 433 

Stxr 236 

Stub-Orm 2603 

Stue-Flue 2103 

Styving 371 

Staer 235 

Stob-Finnet-Kobling 

365 

Stokker 397 

Stov 322 

Stover 4 

Suder 428 

- Naal 385 
Sue-Hual 352 

Svane 26$ Svane 


106 Soe-Skellet 


2861 Tobis 


334 


- Musling 


5016 - Stierne p. 235 Tokn-Trold 


2543 


Suar 


2813 " Svale 12: 


[.290 rommeliden 


279 


Svart-And i 


09, 1 10 - Tracget 


3047 Torn-Irriik 


261 


- B*g 


163 - Tulip 


3026 - Skade 


84- 35 


- Migmaur 1933 - Vante 


308 7 Tonge 


376 


- Orre 


109 - UIv 


332 Top-And 


134 


- Sulu 


29Q - Vot 


3087 - Lacrke 


234 


r Side 


3 - Unge 


164 - MeifTe 


282 


Svenfke 


248 - ^lble 


2 845 - Skarv 


150 


Svenik-Irriik 


248 Solv-Fiik 


334 - Sloasr 


157 


Sverd-Fiik 


339 - plettet Guld- - Ofters 


287^ 


Sviin 


43 Fifk 


370 Torbift 


458 


Svine-Hual 


5 1 Som-Ilokke 


309 Tordivel 


458 


Svin-Sax 


17 - Skatte 


309 Torike-Konge 


p.43 


Sump-Orm 


2604 Sond-Mors-Flon- - Skiael 


3016 


Svsrd-Fiik 


3 1 9 der 


373 Toffe-Fugl 


149 


Svserte 


1 09 Sonden - Vinds- 


Traad-Orm 


p.213 


Ssing 


1 6 2 Fugl 


141 Trane 


173 


Sackke-Sey 
Sael-Hund 


352 Soren Jacob 


142 - Sild 


p. 50 


3 - Peder 


143 Trappe-Gaas 


220 


S6e-A.borre 


387 


Troe-Forer 


123 


- Blad 


2777 ^Pasge-Heft 
327 -*• Tag- Skiaegi 


200 Trold-And 


129 


- Baever 


5- - Drukke 


182 


- Bold 


3080 Svale 


288 - Fugl 


142 


- Boning 


407 Tale-Trorft 


240 - Gvabbe 


345 


- Drage 


339 Talg.-Oxe 


283 - Hual 


52 


- $'mv 


3075 Tam-And 


128 - Krabbe 


2340- 


- Hane 


15 8^ 159 Tandt-Hoye 


56 


2342 


- Heft 


324 Tand-Skisel 


2852 - Spyt 


1148 


- Iver 


3Q8Q Tang-Brofme345.p.4 3 Trae-Froe 


298 


- Kat 


404 - Snarre 3 5 


8.394 - Hiort 


443 


- Karudfe 


382 - Sperling 


p. 5 1 - Klak 


99 


- Koe 


2 Tara-Tonk 


348 - Kloppe 


97 


- Konge 


142 Tart 


406 - Orm 


2178 


- Kul 


3048 Taike-Krabbe 


2339 - Pikke 


97- 104 


- Kufe 


2792 - Krebs 


2339 - Spaet 


99 


- Lsrke. 


356 Teer 


221 Truen 


166 


- Mige 


2804 Teifte 


1 5 1 Trumleren 


p. 202 


- Muus 


320 Telline 


p. 246 Tudfe 


292 


- Naal 


325 Tende 


170 Tveikiaeg 


p*i83 


- Nelde 2702. 2820 - Lober 


170 Tumler 


54 


- Orre 


108-158 Tenteie 


396 Tun-Fugl 


92 


- Otter 


10 Terebratuler 


p. 249 Tunge 


376 


- Papegoy 


1 1 Tete 


286 Tungens Hoer-Un- 


• - Penfel 


3063 Thomas i Giaerdet 279 ge 


377 


- Pind-Svin 


2848 Tiaader 


215 Tunge-Pledder 376 


- Piomme 


p. 232 Tield 


215 Turstml 


368 


- Pung 


2733 Tiig 


4 Tufmd-Been 


p.20; 


- RaaUe 


2348 Tind-Oure 1 393-394 Tve-Qval 


46 


- R-sev 


3 20 Tinde-Oret 


393 Tyr 


41 


- Rctte 


320. 3 12 Tirhons 


218 1 Tys Thomas 


42 


- Scorpion 


367 Tiufva 


166 Tyv-Jo 


166 


Tdmmermand 26 9 Tommermand 


1035 


Vand-Kaly 


p. 74 Vid-Kieft 


367 


Tonne 


379 


- Loppe 


p. 184 Vild-Due 


227 


- Rixe 


219 - Sviin 


43 


TTfs 


352 


- Rotte 


30 Vim-Droifel 


240 


p.145 


- Skiaer 


30 Vinter-And 


122 


Ugle 


80 


- Skorpion 


1 1 6 1 - Fugl 


250 


Ulfs-Skreppe 


35i 
p. 201 Viperftiert 


272 


Uik ' 321. 367 


- Spindel 


p. 1 90. Virlen 


199 


Ulv-Goupe 


9 
191 Vitting 


354 


Ulyks-Fugl 


33 


- Tarm 


2576 Vond 


18 


Ungle 


123 


- Torbift 


653 Vssgge-Luus 


ii8a 


Urgaar 


107 


- Vagtel 


219 - Tingeft 


11 8^ 


Urhone 


222 


- Ugle 


301 Vselteren 


p. 202 


Uveirsfugl 


143 


- Hone 


216 
^lTaar-Flonder 
J - Orm 


373 


Varg, 
Vaefel 


5 /pre-Fugl 
14 ^-L^r-Fugl 


222 
10 3. 116 


p.167 


Vas-Igle 


317 .. 
- Torlk 


349 


- Kalv 


2576 /^es-Skiacl 
30 V Ogle 


3016 


Vagtel 


226 


- Muus 


300 


- Konge 


219 


m Otter 


10 Ommer 


15<$ 


Va-Lange 


p. 43 Vrang-Flonder 


379 Orkioie 


408 


Vald-Sneppe 


p. 24 


Vegge-Smed 


2178 Ore-Svin 


56 


Vand-Bie 


1907 


Vei-Lasrke 


334 - Stikker 


p.171 


- Eller 


3029 


Veke 


367 Oret 


409 


- Fiirbeen 


361. 


Vemme 


414 Oretvivft 


1088 
302 


Vende-Hals 


06 Ort 


125 


- Hefte-Ta- 


Veftenvinds-Are 143 ..- Oure 


409 

64 

2986 


get 


2576 


Vetterling 


433 Orne-Falk 


- Hund 


57 


Veydetite 


193 Ofters 


- Hone 


219 


Vibe 


192 

L'I ISLAN* J#a LSLANDICA. Aamumadkr 2602 

1 ^-Aanamadkar 2602 

Ada 30 61 

Andernefia' 48 

Andua-Tytlingr 284 

Avekong 107 

Aukur-Selr p. 1 

Baaru-Skisel -2972 
Bard-Huolum p. 8 

Berg-Bue 3033 

Biart-Aal 3^9 

Blaamor p.184 

Blandrufelr p.vm. 

Bleikia p- 49 

Blodrahualur p. 8 
Bobbe .. 2944 

Brandkod p. 49 

Breidumadkr 2954 

Breitukongur 2954 

Briefen 1 5 5 

Brim ; 3*5 

Brimbutur 2 793 

Brodomaa 369 

Brunkluka 788 Detter P- 8 

Dite 28 15 
Dordingut-Filke- 

karl 2304 

Drunnefia 1 4 1 

Fagra-Fluga 2053 
Fialla-Kongul- 

lo 234 

Fiauru-Kongar p. 242 

Filinger 145 

Fiikmaur 2230 

Fiikreki P- 8 

Fiairumadkur 2 609 

Flave-Fit 158 

Fletti-Selr P- 1 

Flingur 29 6 ° 

Jflydra 37 1 

Feerdogling 48 

Fsr-Luus 2156 /^>dd«-Skar 
^Gagl 


309 


115 . 


Geirfugl 1 3 


3. 139 


Geyr-Huolum 


p. 8 


Gierne-Fur 


420 


Giernyt 


320 


Giaefning 


p. 49 


Gigarpufla. 


2801 


Gimbur 


298O 


Gimmer-Skia&l 


2980 


Goi-Fugl 


139 


Gran-Selr 


p.vm 


Grees Fidrilde 


P-I29 


Gul-Ond 


133 


TJTaafur 

* + Haahyrning 


311 


ur 57 


Haakall 


315 


Haavella 


123 


Hafur-Kytti 


P-8 


Hav-Mxnds Arbei- 


de / 


3035 


Heilop-Fiik 


37i 


Helfingen 


114 


Helfingianef 


3029 


Heyre 


333 


Hollokur 


p. 245 


Hrafn - Reydur 


p. VIII. 
50 


- Ond 


131 


Hraunkur 


150 


Hraunpufla 


2801 


Hrefna 


50 


Hrognkellfe 


323 


Hrota 


115 


Hrudurkall 


3026 


Huitingar 


50 


Huitturfa-Skaeg 


3050 


, Hunfubakr 


46 


Huodakongullo 


2321 


Huolum 


p.8 


Huyding 


56 


Huyfen 


55 


1 Hymbrine 


155 


Hssngr 


408 


Hdfrung 


55 


Horpudifkur 


2990 Tadreka 
J Jardluus 


190 


2207 


Igul 


2845 


Ife 


347 


Jastte-Stoud 


1114 


Jaetan-Oxe 


1 1 1 4 


TTampa-Lampa 

•»-*• Karfe 


2356 
380 


Karkole 


373 


Karve 


390 


Kediamadkur 


2654 


Keila 


p. 41 


Kieldufvin 


205 


Kioe 


166 


Kiobmands - Huer 
2820 


Klumbenefia 


136 


Kofnuga-Krabbe 2343 


Kofu-Luus 


2206 


Kola 


374 


Kol-Krabbe 


2815 


Konga-Krabbe 


2343 


Kop-Sild 


422 


Konupungur 


2724 


Krseklingur 


3013 


Kriia 


170 


Krok-Filkur 


2977 


Kulda-Ski*l 


2979 


Kupunge 


2954 


Kufkisl 


2977 


T adpurka 
*-< Land-Selr 


2369 


p. 1 


Lange 


p. 41 


Langnefia 


152 


Langvigia 


152 


Lax-Broder 


p.49 


Leipter 


55 


Lo 


212 


Loarthrcett 


208 


Lodna 


4^5 


Lunda-Luus 


2205 


Lura 


374 


Lsskiadudra 


2CO 


L*kia-Silu»gk 


408 
Madka -271 TVfadka-Fluga 
■*-"* Margiaes, 


1101 


Ryner 


315 Steindepil 


274 


115 


Rodbirlinglir 


410 Steinereidur 


P-8 


Marg - Faetla 


2340. 


Roft-Unger 


1 Stelkur 


187 
2339 
Styrifiikuv 


361 


Marglytta 


p.233 


Cala 

Sandlo 


149 Stockull 


p.8 


Marhuntur 


321 


209 Stutnefia 


152 


Ma*i-Erla 


272 


Sandceta 


48 Svartbakur 


163 


Marmenils-Smide 3035 


Sandmigur 


2960 Svinhualus 


132 


Marthuare 


2346 


Selmingen 


206 Sae-Baxur 


2720 


Martlo 


2366 


Selr 


3 Ssettu-Koppar 


2719 


Meyiar-Pattar 


2956 Sexnendig 


56 9 m 
Mioareidur 


p. 8 


Sexond 


158 nPherne 
p. 8 A Throftr 


170 


Mufa-Broder 


280 


Sildreki 


240 


My-Fluga 


2103 


Sino-Tytlingur 


250 Thriftrendingur 


3021 


Myke-Fluga 


2071 


Sio-Reidur 


p. 49 Tildra 


p. 26 


Myr-Skit 


182 


Skegla 


160 Tinda-Bukia 


309 


Skere 


2642 Topp-6nd 


135 


*VTaa- Hual 
■L^* - Kongur 


44 


Skeriafteinbit 


357 Tranufille 


334 


2954 


Skiold-Smolum 


p. 8 Tremadkr 


3034 


- Luus 


2181 


Skiorond 


133 
Nord-Sek - 


p. 1 


Skipstennur 


p. 2 6 3 l^ade-Selr 
240 V Vagn-Huah 


p. VIII. 


Skogarthroftr 


ir 57 


f\ppo-Selr 
M Orturikofa 


p. 1 


Skollahraake 


p. 2 3 3 Vas-Hymber 


156 


151 


Smakfiikur 


2815 Vatua-Silungr 


410 


Smyrsling 


2959 Vatur-Hualur 


45 


pii-Puikel 
*- Prseft 


2858 


Soelikinkia 


250 - Ond 


134 


140 


Sof-Kongur 


2938 Vets-Blaarne 


P- 184 


Sog-Skscl 


2964 Veyde-Bialia 


164 


"P anda-Fluga 

*■ Randbriling; 


201I 


Spoe 


180 
ir 203 


Spiet-Fifkur 


m v«* 
Randbrystingr 


203 


Skraalaagr 


p.vnu 


Redduikel 


2959 


Steinaluus 


2221 ., 
Reidur 
Ritar 


p. 49 Steinbitr 
160 Steinbitrbruder 


lll Odu-Skkl 


301& LAPPO 27« L A P P O N I C A. Aefte 
Akkalagge 
Albos 
Alpe 
Aenak B leggusn 
Bizhiutzh 
Boaaid 
Boitta 
Buvadak 

Dalia 
Dalvek 
Davok 
Doppan 
Dverg-Lund TPakan 16 Godde 
316 Godde-Sapan 

9 Guouzhia 
250 Gurme 

16 Gusgaftak Fatrifcvindne Gadevierrush 
Gadfe 
Gaine 
Gairo 
-Gailke 
v Gakatte 
Gakkor 
Gieedk 
Gielava&lgo 
Giron 36 Nuoniik 
16 Nsette 
16 

940 O aido 

179 M Olgobutzh 212 

13 

187 

169 
P Hafkel 
Hai Otte 66 mfkar-Gub- 
bo 
Huet 
Huit 
Hutti 
Huttich 152 J Jsggeloiko 

4 

]7"umpi 

■■■ *■ Kuoikgarheek T.ful 57 
p. 1 Lauhol 
! ?4 Likka 
** Lubba 162 

153 

153 

1 1 

2 Mockere 
Morik 
Maekaitak 23 Vfial 

13 ^ Niaainel 212 

4-ii "R eidet rl 

212 1X Rreufak 
212 

Csgan 
p. t *-> Saibek 
77 Seibbsh 

Skaar 
- Skajite 

236 £ k !f ° 
? Stoipe 

211 I rompe 16 
4 

2$ 2149 r7 hiaine 
1 " Zhierrek 
182 Zhievres 
Zhiuoik 
7 Zhiselkes 
23 Zibok p. I 

12 
p. I 

5 

32 

209 

46 
225 

215 

5 

15 

130 

166 

161 

5 

1941 y eigezizatzh 239 9« 

170 

10 

2144 

151 

19 GROEN GROENLANDICA. 273 Abapakitfok 
Aglernak 
Aitfibpa 
Ajuaurfak 
Akeikfibkoma 
Akeikfik 
Akoperurfak 
Akpa 

Akpabkuma 
Akpalliarfuk 
Akpamak 
Amarok 
Amauligak 
Amerfulak 
Amikck 
Anarak 

. Anariak 2069 
Arbanikroak 
Arbek 

Arberabkoma 
Ardluk 
Ardluarfuk 
Arkigiak 
Arkfagiak 
Arkfegiarfoark 
Arlo 

Arlorfoit 
Atabkuma 
Ataitfeak 
Atak 
Ataurfak 
Attakfoafc 
Attarfoit 
Auen 
Augurfak 
Auingurfak 
Aumakfak 
Aufiek p.ix. Egiftfak 1925 Karfaak. 

p. ix. Egiftfapkoma 2219 Katungiak 
2792 Epernak 2144. 2149 Kartlutorpiarfuk 
«87 5 Epikfaumak 2977 Kafligiak 

22CO Efarokitfok 

223 Efungak 
2900 Hekiurlek 
Hunartlik 138 

2597 
142 

136 Tglulualik 
D. ft i- 1 164 

2854 

119 

3 

302^ 

223 

2805 

2654 

73 

51 5 . p. 8 ■*• Ignerolak 
250 Ikpearfurfak 

p. IX. 351/ i\.eiiuuivui 

2815 Imabkoma 2165. 2215 Keporkak 
202 Imabpolia 1622 Kehokarfi 

2071 Immenningoak 
45 Immerkatulak 
5 Ingmingoak 156 Katungiak 
166 Kauid 

Kaumarforfoak 
368 Kediamadkur 
409 Kekingoak 
Kelleuak 
2640 Kekkurfubkoma p.223 
2623 Kemmek 4 

2816. Kemiarfurfak 2776 
2817 Kemibkoina 2182 
.2215 Keporkak p. vm. 46 
2622 Kepokarfuk 46 

2985 Keporkokkatungiar- 2294 Innellualerak 
53 Innelualik 
55 Inubkoma 

2342 Irbfubkoma 

2342 

2368 ifarokitfok 
57 Ifingak 
57 Ivik 
Iviklarok 
IvirUloak 2592 
p. 2 

p. VIII. 

2742 
p. 2 
p. 2 425 
2321 jjibiarfuk 301453015 Ekalluak 
Ekalluk 
Ekallukak 

Ekallurkfoak 
Ekkurfak TZajordlek 
*V Kajorovik 
Kakillifubkuma 
1 Kakillifak - 
2742 Kakordluk 

p.ix. Kakordlunak 
Kakugtanak 
Kalleraglek 
Kallingak 
Kaneifnbkoma 
Ka^niok 
Kanniornak 

419 Kanniordluk 

410 Kapifalik 

412 Kapifalirkfoak 

3 1 6 Kappiz 
2847 Karkfauk 170 foak 3024 

363 Kerkfubkoma 2369. 

2615 3034 

2 8 06 Ketlutok p. 2X 

2586 Kettuperak 279 * 

2163. Kierlutok 128 

2168 Kigutilik 3 32 

139 Kigutilikfoak 55 

166 Killeluak 50 

2755 Killeluak Kemek- 

410 tok 44 

343 Killeluaktugalik 44 

Killiartout 3013 

212 Kingalik 108 

212 Kinguk 2366 

2579 Kiktoriak 1809 

393 Killibinnua 2241 

144 Kinlangak 140 

145 Kirkfoviarfuk-Ka- 
144 kortok p. viir. 
372 Kirkfoviarfuk-Ker- 

p. 2 1 nektok- 

p. 220 Kirkfoaurfak 
367 Kiufaunak 
p. ix. Koartak 
p. ix. Kollerfak 
421 Komak 
405 Koperdlurfoak 
1 1 Koparnauarfak 
153 Kukilifc M m p. VIII 

2971 
357 

2585 

p. ix. 

2180 

p. 218 

250 

311 

Kukfak *74 Kukfak 149 

Kumak 2 5 77 

Kurkfaunak 557 

KyfTektak 274 

TVTeriarfarfok 166 
a*r Merkolualik 262 1 

Merkubkoma 2217 

Milleriak 2092 

Mingak 663 

Mifakornak 347 

Mittek 1 1 6 

"VTaia 169 
J -™ Naiabkoma 2192 
Naviardlurkfoak 1 6 3 

Najardlurk 1 6 3 

Naiavik 169 

Najavarfuk p. vm. 

Nakka furfak 2722 

Naitfek p. 2 

Narkfamiutak p.vin. 

Naubarnak 2348 

Neitfek p.vin. 

Neitferfoak p.vm. 

Neitfibkuma 2590 

Neitfilek p.vin. 

Nektoralik 5 8 

Nennok i6.b. 
Nelloumirfortok 195 

Nennamak 262 

Nepidfardluk p. ix. 

Nepifa 323 

Netarnark 371 

Netarnabkuma 2408- 

2774 
Nerdlek 1 1 4 

Nerpirkfoak p. 235 
Nerpikfout p. 2 3 5 

Nikfoarfuk 2318-2319 
Nimeriak 329 

Niutok 2295 

Niviuak 2098- 2 100 Nifa 


$4 


Nifarnak 


56 


Nuertlok 


2825 


Nyalikfak 


133 


Nyaurfelyk 


2608 


Ogak 350 

v -' Okaitfubkoma 
2193 


Okeitfok 


146 


Okabkuma 


259 6 


Okok 


2241 


Okotab 


p.ix. 


Okotabkuma 


2594 


Opibkoma 


2189 


Opik 


77 


Orpingmiutak 


263 paik 1 3 3 

*- Pekkitak 2346 

Pernak p.vm. 

Pokudlek p. ix. 

Putorut 334 

Pullateriak 2587- 
p.216. p.223 

Caguarfubkoma 2202 
Hr Sarguarfuk 194 
Saraulibkoma 2374. 
2578 
Saraulirkfoak 34Q 

Sarpargaufaet 3035 
Sauiliurfak 424 

Sengiak p.218 

Serbak 1 5 1 

Sergiak p. 2 1 8 

Sigokitfok p. 8 

Siguktok 182 

Sirkfabkomangoa 2616 
Sirfubkoma 2222 

Siuterut 2938 

Siutifcortokanyma- 

lortok 793.993 Siuterurfak 2953 

Sullernak 1330. 1495. 

1659 

Sullupaugak 380 

HPaitfibkoma 2400 
-*- Takirfionak 2807 
Tannulik 46 

Taralikifak p. ix. 

Taralikifubkoma 2593 
Taraulik 348 

Tattarok , 1 6 1 

Tauvar 4 4 

Tejarnak p. ix. 

Teitfim illerkei 2351 
Tekkirfok 46 

Terkeingak 2374. 

3018 
Tepienniakkakaka 7 
Tetarfoak 5 8 

Tikagulik 48- 5t 

Torraiuarfuk 127 

Tudlik 1 5 5 

Tuglok 1 5 2 

Tukagvajok 209 

Tukagvajubkoma 2202 
Tukto ' 36 

Tukturfak 1638-1944 
Tultugak 86 

Tuliukabkoma 2 1 90 
Tullukaurfak 2877 

T Tilok 3014 

^ Ukalibkoma 2208 
Ukalek 23 

Umiktak 2349 

Unneraifuk 281 4 

Unnuariak 2143 

Ufurfak 2959. 2960 
Urkfuk p.vm. 

Urkfurfak 2 3 5 S 

Urfubkuma 2591 E R R A T A ; 

P.xxin. CRYPTOREPHALUS , leg. CRYPTOCEPHALUS. 

p. 38- Iisgalte &c. fubftit. fequenti 320. 

p. 49. Trutta & Salmo Island. non Synonyma, fed fepofita funt» 

p. 50. In nora del. Lake-Sild. 

n. 1346. Statios leg. Statices. 

n. 2233. LATEUS leg. LUTEUS. tl i • p.275: ' ddenda, 
Inquirenda et Corrigenda. Page. IX» T2S. domeftieam., lege Linaria m 

(Fr. enim domef tif tTca I nHFo- 
enlandia non reperitur.") 

page. XII addatur Sch. ichtfc * a Schonevelde 
i chthyologia & nomen c 1 at ur a 

animalium, fluviatilium, lacuf- 
trium in ducat. Slesvici & Eolf- 
atiae Hamb. 1624. 

page. XVIII. lin# 12^add. Roft rum cinctum 
facie nuda» ^ T elecSaus . 13« 

?age. XXVI*' Daphne leg. D aphnia . 

Page XjJJ.1. lin. 25. deleatur* & leg, c. 
lin. 36. add. Reticulata. 
F lustra . 253. 

Page XXXII. lin. 2. leg. P istujana/ » V, II. 

' Phalii legTWelTTT 

Fage I. lin # 17. del. Klapmiit s & add. Ph. 
leonina ^; i'b. Hel. Svartfide 
E add." Ph. groenian dicae' p. 
TJTll • I o c o ' ¥uVfV ^po¥Tus 
Puirfe, quod nomen genericum 
eft, leg» Kaffigiak. . Pofthac 
ex literis reverend". Q^h. 
P abricii comperi, Atarfoek effe 
Ph. gr o enl andi cam a&uliae "aet- 
atis, 'A"teit£'iak' "eandem unius 
anni, o- ' Atarfo Tt numerum plur- 
alem ejusdern. ih Crantzii/kift . 
Groenl. Phocae GroenT ." 1 pulTus* 4 
unius anni pallide flavefcens 

vouatur Attarak , bi enn is & gri- 
feus Attaitriaic, triennis & varie~atus Aglektok, quadrien- 
nis & imfeulatus Mi lektok , 

Tu¥ pK*. vitulinae unius anni 
dicitur Katfi giu tfiak, bien- 
nis Kaf figialc^ , 'Tr"i erini s Aku- 
tXjjaSS , q uadr £" enni s AJcunnektok , 
quadriennis Akunnek tok, q'uin'~ 
quennis Ka f f igiarif oak' ~. P.Z7G Pag. 2. 1. 13. add. Gr. Agg#gk ? lin. 15. 
Terxenniak aadVToquenti C. 

i/ago pOj C. Vulpes enim in 

"SroeHTandia non reperitur. 

Pag. 7. 1. 3. del. Kepokak j Kepokarpak & 
leg. Tunnu Tilc, YelcTrfok .' lin« 
18» deT. iS^tililcY /quod fe~ 
quenti potius convenit, & leg. 
Kelleluak . lin. 24. del. Tlk- 
aguTi'k:' 5 ~uod potius BaJL. ro- 
ftrata. 

Pag. 6. 1. 3. leg. Ardluk, in plurali Ard- 
lurkfoit^ "quem P|g£g» micr. 
putat 0. Fabricius. TTTo. del 
T unnulikj , quae - B . Phyf • alus , 
T?igoHTfok ( fcy evir ® s tr i s j an 
Pnys. TurfTo? Amarok , C. Lupus 1 * 

Hiftoriae Cetorum & Phocarum 
tene Dri cbfee lucem aliquata EF* 
fulfiffe ex mota quaeftione de 
tfignificatu nominum popularium 
haud parum laetor, hine plurae 
Scboneyeldi ichthyologia pag. 
2"Y, J quflnTra 150 annorum 
fpatium ne ullum quidem in in- 
quirendis patriae pifcibus aem- 
ulum habult, addere juvat: Ni n 
ting, Aja&taal, Raf f u-Eml f 


SkialtdTjal, Gebehwal , Bard - 
^ (kae c tria comeftibil i a 
4XcTt) porro: P lette-Kap , 
Haver-Kitte , SS 1 ing'^ liafhe g- 
xurTe , RofWd? 

Pag. 9. lin 5« add. Isl. Aurn ; mas: Are «Alb- 
icillam, ChryTaetum, liilVtak & 
Haliaetum meras aetatis varie- 
tates puiani! Islandi. 

Pag. 10# ad. F. Gyrfalco cera caerulea, pedi- 
bus Yukeis, corpore fufco, faf- 
ciis cinereis, caudae lateribus 
alMs, 

Pag. 11. add. C. Frugilegus ater, fronte cin~ 
er afcente, cauda f ubr o tundat a . 
D. R aage . P.A.D. Isl. Smyril , 
1. 24. ad. an variet. F. gen~ 
tilis ? 1. 25. ad. I. Kor pJT"!". 
o'0Y ad. Isl. I or f kur , ifekr aka , 
Faerey-Ifkar . • r zni pag. 12, «". 100. H. add. Field-Skioreu , p. 
13. 1. 8« del. StfTsTTl?/ 

Pag. 13. 1. 17. Svane-Sang? add. cantum qui- 
dem totis diebus exercent, 
ftrenuiffime vero horis mat- 
utinis k vefpertinis Ifum fub- 
lime volantes, tum aquae ih- 
natantes, & a partu vaeantes; 
cum avolant vel advolant, una 
alteri refpondet modulationes- 
que recitat. Veterum illud, 
quod cygnus tfub mortem dulciff- 
ime canat, ihtelligendum eft de 
continuis querelis, quas vel 
pietate, dum nidus acceditur & 
ova auferuntur; vel metu, dum 
inevitabiie mortis periculum 
inftat, vel denique dolo re cogente.cc vocem extorquente, 
cum lethale vulnus acceperint, 
quae omnia plus vice fimplici- 

obf ervavimus • Q l&gii & B. 
Pauli mannfcr. conf. B artholin| 
diff. de cygni anaton, & cantu. pag. 15 * 1. 14, add. X. Angalqgges . 

Pag. 17, 1. 2. ad. Bornholm. Mule . Alcam 

balthicara & Picam unius f pec- 
iei" ejffe", fufpicatur 0, Fab- 
ricus , 1. 10. ad' Gr. lfarokit- 
fok. !• 16. leg. Killahgak. .' !♦ 
ult. leg. lakordl uk' pro Kaku- 
gtonak , 

?age« 16. ad. Gr afa-aund Islandorum quinam? 
deT"n. T&El C . enim criftatus 
157 eft. 

Pag.' 18* !• 3, ad. Isl. Skropa. n» 146. del. 
P. & Pelecanu JT ffiri b» literjls 

eapitaiibus". Qu!©ac£e F. iffial- 
acrocorace dixi, idem de Car- 
bo ne "T^Facul o judicat 0» JJr 
TgSflWs » !♦' !?• ad. Isl. Gra- 
f karpur , Enuplungur , Grabr ingur • 
1* '29." mZ BoTgelc pulYuV™ann'i " 
L.L. 1. 31 ."aaTTsl • ipeturskofa . 

Pag. 19* Jf. 155. add. Gr. Tuklik,, n> 153* 

ad, Qt\ EarfanfcV TT ^6* ad. Isl. 
Perrikralca?" "R2T8V pag. 20. poft 159. ad. Haftyrdill , Haftritill 

Isl. quaenam?" l ." iTT leg.' fet- 
arak. ad. L. Rjtsam & tridacfcy- 

TuSTeunden dicit 0. "?aWi'cius. Pag. 21. 1. 34'. Killangak eft Alca arctica , 
Kardlort ok' # Anas Bofchas . acl. 
s kumur' fsT. quaenam? 

Pag. 23. 186. ad. Quikke-Tield & Str. 243. 
Isl. Tilldra . n.*"189. ad. en- 
lielt Bekkaf in. . 

Pag. 24. 1 31. L ad. Nuorte-Lodde. p. 25. 
n. 198. d©3tv Skoaae-Fugl, 

Maekkre-Gouk Str. 257. & ad. 
num. 200. 

Pag. 26. 1. 7. D. ad. Fit-Saule , ac del. 

una cum Quifcfe&gtfieid Str. 248. 
in 1. 31. 

Pag. 23. poft n. 226* ad. Loa, Lava Isl. 
quinam? 

Pag. 29. 1. 10. ad. Gratitlingr . del. Bgde 

R. I. C **" 

pag. 30. 249. ad. L. atram Fyrrhulam effe 
f emine cannabis nutritam in- 
dicat nobilif • P etersen . ftren- 
uus avium Chriftianfoenfiura 
obfervator. 

Pag. 31. 1. 2. leg. Siqio-;Cytiingur .. 

Pag. 34. 1, 31. del. Flag-Spaetter R.l.H. 
quae picus medius eft", 5: re- 
liqua in prSeT • ' expl i c at a • 

Pag. 37. poft. 307. ad. P. marinus ore in- 
tus papillofo, pinna' "oorfali 
pofteriore a cauda diftincta. 
N. S6e-Negen-0gen . 1. 9. del. 
Gr. Takkalikirak. c Fag, 38. n. 315. del. Haa-maer & ad. n. 
; 318. 

Pag. 40. n. 331. add. Isl. Vastg-maer • 

Pag. 41. 1. 18. ad. majorem effe G. mol- 
vam, ndnorem veio fuum Bro- 
3£e cenfet clariJf. Strom . 
in lit. 2 Jul. 17S7. 

Pag. 4-2. ad. G. lufcus tripterygius cir- 
raTus" radio ventralium 

primo fetaceo. I. Smelte, P299 Y S°£ £* Pag. 43. 1. 7. ad. Dverg-Fifob, Krumftert , 
Leid-PifaK slesvicen^ium " 
quinam? Tang-Brosme Str* 315. 
4. fubftit* 'fecjuenti B. Gu~ 
nello. 1.19. ad. an Ham- 
burg & Chiloni enf. Schonev. 
ichth. p. 49 diverfi? Poe- 
cilie . Meberfrutte,, Meer- , 
Grundei v.' Beiskar !• c. p. 
56. & Rafpe , Tilt p. 78. 
^ a * e * 2er '^ e > Bllcke , Blauidt 
p«" 64 quinam? 

Pag. 44.- 367. ad. Groenlandorum Yarangmio , 
Kivake, Milekturfok' , l(ari'k- 
foS ^SS. Cotti' " S.cbrpii merale 
varietates? 

Fag. 45. 1. 22. 3lanke~fteen St. S. 270* 
fubftit'. Saim.' immacul» 

Pag. 46. 1. 25. ad. L.L. t. 99. p. 327: or- 
v dinarie absque omnibus maculis 
& lituris. 

pag. 47. ult« lin. ad. Bagunteln , ftoldeken 
Ikemfordenf iuia? Pag. 48. n. 410. ad. L. Raud o . n. 413. D. 
Saebbel » 

Fag. 49. ad. S. immaculatus corpore imnacul- 
ato^pinna ahi radiis duodecim. 
N. Bla nke-fteen » ib. 419. ad. L. 

Haug/ Crolees. 

Fag. 50. 1. 12. ad. Staf-Sild » Staf-Iisringj 

r/ S^ng-Her ing $ Fel t zerV /^cTion . 

/ icnth. p. '"5*9". quSenam-? 1» 30. 

ad. Rape , 1. c. p. 30. Doblie ler^ 
MufeWter p, 42. an diverf i ' & 
quinaxa? 

Fag. 51. ult. lin ad. Lapponun . 2M o f zhi a , 

Ruoudeg olmek , Damok , Vaala s , 
u uj/ G jrfl3^ z irij£ r * &r oeniV Kauaortl uT; 
KilonenTium Meer-3raf'en, l&ag- 
untchen> uneohte Karpen^ Bapen, 
Marenechen, Mufeken, Stc-cker; 
Bkr enf or d en.fi umf chwar ss er und 
weiffer Gob v. Kueling, quinam? 

Pag. 104. Nepae ad. D. Vand-Skorpie n nom. gcn. 

Fag . 10 9 . pfyllae ad. Species Cherm i s Linn# 
P.ZBO Fag. 121. ad. Ph.- nupta fpirillnguis crif- 
tata alis' cinerafcentibus: 
inferioribus rubris: fafciis 
nigris; abdomine cano, fubtus 
albo. S. inf . t. 151, f . 1, 2. 
nuod Synorrym. deleatur in 1. 5. 

Fag. 127. 1469. ad. Faur-elde . v. Fedrilde . 
Faun. Svec." '22'54 # 

Pag« 140. 1625. ad. e & f . eopula junctas 
deprehendi • 

Fag. 160. 1. 8. ad. D. G-iogbueps nom. g©a« p. 
168. 1966. Fl. lea% Fn. Pag. i<37. 1. 8. leg. Sirksa bkoma. 

Pag« 191. 2233. H. ftrigata,l eg. undulata. 

Pag. 192. Str. S. 209. t. I. f. 17. fubsit. 
'2295. & ad. 2295 b. Fh. cor- 
por.e ovato, tuberculo thoracis 
f^inofo. Aet. Havn. 9. p. 503« 
t. 6. 

pag. 197. Arksegiarfoak augmentativum ex Ark- > 
" "l^egiak" nokt Cancri gener» 

Fag. 203. poft 2445. ad. 3. festinans cylin- 
drica, oblongs, obtufa, antice 
hjralina* * -j- 

■^* ^etrograda hyalina, antioe 
spice' glVSulari. *-j-utra- 
que in aqua marina. 2448. 
add» anguillulae aceti , quas 
eximie Jfcrutatus eft olarif . 
G oetse iri Natiirforfcher . . 
glutxnis farxnofi, aquae 
dulcis, & aquae marina"e 
fpecie differunt, licet 
primo intuitu, eaedem vid- 
eantur • 

Pag.205. poft. 2469. ad. P.. Fafeiola antice 
in collum attenuatum, poTEice fub- 
a c uium ♦ *4- mar i num . 

Pag. 206. poft. 2430. ad. B. Bulla membranacea 
lateribus inflexis. * -4- 

- — __ poft 2483. ad. C. Orbis orbicularis 
fpinis binis caudaTTBus longis» *-4- 

C. Luna orbicularis fpini s Wtf **■ 
binxs caudalibus brevibus»*_L P Z8| 

Pag. 207, poft 2497 ad. T. Pocil lum. ob- 
longa antice trunca/Ta/ 
crinita; cauda articulata, 
bifeta. *$ 

T. Rattus oblonga, cari- 
nata, antice pilis bre- 
viffirais, poftice^^rf» 
txjjgi feta longa fimpli- 
ci, * +- 
T. S» ftriata, antice cil- 
iata, extren&tatibus in 
oppofitum flexis* * -\~ 
T. Anas teres elongata, fub- 
tus crinita, dorfo feto- 
fo, cufpide caudali dup- 
. lici. * -f- 

^ag. 209. poft 2529. ad. T. Transfuga latius- 

cula antice Gri&xta, poftiee fet- 
ofa, altero latere finuata, al~ 
tero mucronata. *J.Zool. dan* T. 
IX, f • I. 

T. barba ta elongata, teres, 
fubtus ab apice ad raedi- 
um crinita #-J- 
T* mglitea oblonga, ciliata, 
collidTlatlbilis apioe 
globofo pilifero. * -^— 
T* Inquilinu s folliculo cy- 
iTndVioo nyalino, pedi- 
cello retortili ^JLSool. 
dan. T. IX, f. 2. 
T* Lyncaster fubquadrata, 
roTEr^Tobtiifo, difco 
pedicellis aicantibus, 
Zool. dan. T. IX, f. 3. 

Hae pofteriores marinae funt« Pag. 212. poft 2566 ad. V. oyatfr ina fin- 
plex, crateriToTSTs, pedun- 
culo retortili. Zool. d. T. 
XXXV, f. I. 
V. putrinft j fimplex, apice 
re"t'ra"c^i 1 i s p edun cul o 
rigido» 2ool. d. T. 
XXXV. f. 2. 
7. patellina , fimplex patin- 
a5fof3xs7 pedunculo retor- 
tili. Zool. d, T. XXXV*. f. 

P 28Z~^X — Pag. 215. lin. 27. poft gyr. ad. merl . 

Pag* 221. poft 2632. ad. Fl. flexuofa elong- 
CfM^j} ata, deprefta, a^quaTi'/ poftice 

truncata. * 4— 

Pag. 223. 2706. Fl. punctata, leg. atoraata . 

Pag« 227» lin. 17. ad. Maffimiut nom. gen. 
Grqjlenl. 

Pag. 232» 1. 4. leg. Taki rfivnak. ad. aucftor- 
es caudam pFo ore fumfiffe re- 
fert 0. F abricius . 1. 15. leg. 

Unnerarfuk. Pag. 233. 1. 23. ad. Brende-Bovle , Sael-opy , 
Balaenas variis SqvilTis 5" 
Argonauta 2877 vefci tradit 0. 

Fabr. 

&« JL « 

pag. 235. lin. 4. ad. Act. nidr. 4, 54. t«&l$g 
16. at figurae A. aeulaeta ip. 
potius revocant. 

Pag. 234. 2868. ad. P. oblinga. I. R. t. 9. f. 

II? 

Pag. 254. Fiftularia, leg Pistulana. Fag. 258. 1. 29« in tert. colun. ad. Fel- 
ecanus 13» 

Ad augendam hiftoriam naturalem 
patriae, cognitionemque eorum, quae ante 
pedes funt, lymbolam aliquam conferendi 
popularibus occafionem praeftitiffe, fpe- 
rat atque confidit» 

Havniae, 18 Jan. 1776. Frodromi Zool. Dan. 

aucl^or» 


I .... h- m xitj