Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2011 week 18"

See other formats


7^ jaargang • week 18 

5 MEI 2011 

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld 
www.zandvoortsecourant.nl 0ZANDVOORTSE 

Courant 

Actueel 

De zeepkisten 
waren weer 
mooi en snel 
■TLTUUR 

Saskia Laroo 
komt opnieuw 
naar Zandvoort 
Ve ERLEDEN 

Brand in de 
Watertoren 
10 jaar geleden 
s. PORT 

Win vrijkaarten 
voor de DIM 
met de prijsvraag 6 lintjes Burgemeester Niek Meijer 
heeft vorige week donder- 
dag en vrijdag zes Zand- 
voorters de versierselen 
behorende bij de Konink- 
lijke Onderscheiding Lid in 
de Orde van Oranje Nas- 
sau op mogen spelden. 

In het botenhuis van de 
KNRM werden donderdag- 
ochtend Harry Faase en 
Theo Bussing in het zon- 
netje gezet. In de avond 
was het 'prijs' voor Rob 
Vos in de Korver Sporthal. 
Vrijdagochtend werden in 
de raadszaal Len van den 
Dungen, Marina Wassenaar 
en Willem vd.Mije eveneens 
gedecoreerd. Namens de 
Zandvoortse Courant allen 
van harte gefeliciteerd met 
de onderscheidingen! zie verder pagina 6 De Mannetjes Moederdag 
^Eigenlijk verdienen 
de moeders elk 
jaar een lintje' 4 mei in tel<en 
van 'Vrijheid op straat' I 

Stralende en feestelijl<e 
Koninginnedagviering De afgelopen dodenherdenking stond in het teken van 'Vrijheid op straat'. Bij het 
Joods monument, waar om 12.00 uur weer een behoorlijk aantal belangstellenden 
zich had verzameld, hield burgemeester Niek Meijer een indrukwekkende toespraak 
over dat thema. Hein Schrama declameerde een schitterend, zelfgeschreven gedicht 
dat merkbaar diepe indruk maakte op de toehoorders. Ook werd, na de kranslegging, 
een minuut stilte in acht genomen. 

plaats voor de Zandvoortse 
veteranen, samengesteld. Op de kruising Van Lennep- 
weg/Linnaeusstraat had 
zich al een grote groep be- 
langstellenden verzameld 
toen de Stille Tocht bij het 
Herdenkingsmonument 
aankwam. Aldaarwerden de 
twee minuten stilte in acht 
genomen, die ook werkelijk 
oorverdovend stil waren. Na 
de 'Last post' van trompet- 
ters van de Damiate band 
en de officiële kranslegging, 
sloot opnieuw het gezon- 
gen Wilhelmus het officiële 
gedeelte af, waarna de be- 
langstellenden nog in défilé 
langs het monument liepen, 
ieder met zijn eigen gedach- 
ten. Het was een waardige 
herdenking. 
Een delegatie van de Nicolaasschool heeft zojuist een icrans gelegd Ook voor de herdenkings- 
dienst om 19.00 uur in de 
Protestantse kerk was veel 
belangstelling. Twee leerlin- 
gen van de Nicolaasschool, 
een van de Duinroosschool 
en mevrouw J.C. de Vries de- 
clameerden gedichten. Het 
Het mooiste 
MOEDERDAG-KADO 

vind je natuurlijk 
bij SEA OPTIEK!!! 

SEA optiek, 
zichtbaar beter! 

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort 

Tel.: 023 - 57 121 74 

www.seaoptiek.com 

Vrijdag koopavond KORTINGSBON 

Parkeerterrein De Zuid 
Zand voorts Mannenkoor 
bracht twee aansprel<ende 
liederen ten gehore en de 
burgemeester sprak op- 
nieuw over 'Vrijheid op 
straat' en dat dit een groot 
goed is. Na het afsluiten met 
hetWilhelmus was de dienst 
ten einde en werd de Stille 
Tocht, met een duidelijke SCOOTMOBIELEN 

ook met PGB (persoonsgebonden budget) 
023 - 5 735 735 

4-wielfietsen 

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44 Zandvoort heeft 30 april op vele terreinen genoten van 
een zeer plezierig verlopen Koninginnedag. De vele vrij- 
willigers van de Stichting Viering Nationale Feestda- 
gen Zandvoort, die gedurende de hele dag zich enorm 
hebben ingezet, waren al vroeg op pad om 20 taarten, 
aangeboden door Bruna Balkenende, te bezorgen bij de 
'vroege vlaggers'. Om half tien lieten 18 meis- 
jes van Turnvereniging OSS 
in de leeftijd van 7 tot en 
met 15 jaar een spetteren- 
de demonstratie zien. In 
hun fraaie turnpakjes en 
met oranje strikjes in het 
haar gaven de jonge turn- 
sters blijk van hun talent 
met het tonen van radsla- 
gen, flikflaks, handstand 
en hoge boksprongen. Een 
compliment, ook voor de 
choreografie, is zeker op zijn plaats. De officiële opening 
vanaf het bordes van het 
raadhuis werd verricht door 
Harry Lemmens, de voorzit- 
ter van de stichting, waar- 
bij vlaggen werden gehesen 
door leden van de scouting 
en twee coupletten van het 
Wilhelmus werden gezon- 
gen door het inmiddelstoe- 
gestroomde publiek. vervolg op pagina 5 Nieuw: Nieuw! Een gezond en heerlijk 
brood: Slimmm! Tegen inlevering 
van deze (ingevulde) advertentie 
krijgt u een speciale editie van dit ^| 
brood gratis! ö\f 

Voorletter(s)* Dhr/Mw E-mailadres Postcode* □ Ik vind het goed dat Van Vessem & Le Patichou mij per e-mail op de hoogte houdt van nieuwe producten en 
aanbiedingen en dat ik hun nieuwsbrief met waardebon krijg toegestuurd. 
Slechts één bon per klant, bon geldig t/m 14-5-201 1 . * verplicht invullen 

Voor winkeladressen zie: www.vvlp.nl Nieuwe vergaderstructuur raad 

aangenomen en daarom geen 

openbare vergaderingen op 10 en 11 mei. 

Kijl< op pagina 22 

Oemeente Zandvoort u 4» WATERSTANDEN Strandpaviljoen Club Mautlque het hele jaar geopend 

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een 

unieke locatie voor bed rijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes, 

trouwen, recepties, en andere feesten. Voor reserveringen bel UZ 3 ■ 5fl 5f Of 

Club Nautique (^ 

W^ www.clubnautique.nl 


APR 
DO 
VR 
ZA 
ZO 
MA 
Dl 
WO 
DO 
Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort 

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~ 
~ Verzorging van overledene ~ -# 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 
~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

023 -7515 666 
Gevestigd in Zandvoort 

Evert H. Schweitzer 

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart 
Dag en nacht bereikbaar UZZ 

IJji VJ^AJt^lzulu:^:■t^N^l MUM Zamjvuljjli 

Sinds 1992 
uw uitvaartondernemer in Zandvoort. Uitvaartzorgcentrum Zandvoort 

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort. 
Telefoon (023) 571 32 78. 

www. uzn-nederland. nl 

Uitvaartcentrum Haarlem 

ParUaan 36, 2011 KW Haarlem. 
Telefoon (023) 532 87 50. 

www. uitvaartcentrumhaarlem . nl ALTIJD DIRECTE HULP 
BIJ OVERLIJDEN FAMILIEBERICHTEN Bedroefd, maar dankbaar voor alle goede zorgen die wij van 
haar mochten ontvangen, delen wij u mede dat in haar slaap is 
overleden 

Wilhelmina Martina van der Meij - Vork 

^ Mien ^ weduwe van Jan van der Meij Uithoorn, 

15 februari 1921 Zandvoort, 
1 mei 2011 Zij heeft eindelijk de rust gevonden, waarnaar zij verlangde. 

Henk en Carla 
Henk en Birgit 

Aimée 
Marcel (in liefdevolle herinnering) 

Jos en Ivonne 

Raymond en Eveline 
Kirsten 

Carla en Wil 
Oda en Bert 
Juul, Peer 

Ria en Cees 
Sara 

Correspondentieadres: 
Familie Kruijff - van der Meij 
Leeuwerikkenstraat 14 F ^ 
2042 CS Zandvoort 

Ma is thuis. Huis in de Duinen, H. Heijermansweg 23 flat 
1 te Zandvoort, alwaar gelegenheid is om afscheid van haar 
te nemen op donderdag 5 mei van 19.30 tot 20.30 uur. 

De gezongen uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 9 mei 
om 10.15 uur in parochiekerk H.H. Antonius en Paulus, 
Sparrenlaan 9 te Aerdenhout. 

De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatsvinden om 12.00 
uur in de aula van crematorium Westerveld, Duin en Kruid- 
bergerweg 2-6 te Driehuis-Velsen. 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvang- 
kamer van het crematorium. Tot onze grote schrik is plotseling 
op zondagmorgen 1 mei onze vrijwilligster 

Marianne Ruiter 

overleden. 

Zij was 10 jaar lid van de sociale 

groep ('Welfare') van het 

Nederlandse Rode Kruis afdeling Zandvoort. 

Wij wensen de kinderen, familie en bekenden 
heel veel sterkte met dit grote verlies. 

Marianne, je blijft altijd in ons hart en we 

zullen je heel erg missen op de maandagmiddag 

in het Rode Kruisgebouw. Belangrijk is niet 

de weg, die je gaat, 

maar het spoor datje achterlaat 

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een lijden bespaard 
is gebleven, is onverwacht van ons heengegaan 
onze lieve vader, pake en oerpake 

Roelof Dijkstra 

Roel 

weduwnaar van Adriana Dijkstra - van Vliet 

Opsterland, Hoofddorp, 

5 april 1921 29 april 2011 

Geerten Els 

Natasha en Michiel 
Boris en Katja 
Maarten en Inge t 
Willem en Ingrid 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op donderdag 5 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur in het 
Uitvaartcentrum aan de Tollenstraat te Zandvoort. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
vrijdag 6 mei om 10.45 uur in het crematorium 
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driebuis. 
Tijd van samenkomst aldaar 10.30 uur. 
Vertrek vanaf de Linnaeusstraat 9a om 9.40 uur. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één 
van de ontvangkamers. Rust nu maar uit, 

je hebt je strijd gestreden. 

je hebt het met veel moed gedaan. 

Wz> kan begrijpen, wat je hebt geleden. 

En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan. 

Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze 
waarop zij met haar ziekte is omgegaan, geven wij u 
kennis van het overlijden van mijn lieve partner, 
schoonzus en onze tante 

Wilhelmina Alida Lasschuit 

-Wil- * Haarlem 
23 november 1953 t Zandvoort 
28 april 2011 

Willem den Os 
XaraJÏ» XenaJjJ» 

Ans en Frans 
Danny en Carmela 

Priscilla, Charissa 
Mariska en Danny 

Rosita 

Ilona en Marcel 
Thijs Onze speciale dank gaat uit naar huisarts van Bergen, 
huisarts in opleiding Anne, oncoloog Betsie en 
verpleegkundigen, het ziekenhuispersoneel van de 
longafdeling 3.8 en specialist M. Sulzer. 

Pieter Paapstraat 13 
2041 EC Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. DANKBETUIGING Voor de overweldigende blijken van medeleven, de 
bloemen, kaarten en bezoek tijdens het ziekbed en na 
het overlijden van onze allerliefste 

Bert 'Leico' 

willen wij U langs deze weg onze hartelijke 
dank betuigen. 

Het geeft ons troost dat hij bij zoveel mensen zo geliefd was. 

Maaike, 
kinderen en 
kleinkinderen 

Zandvoort, mei 2011 

Fam. Leijenhorst 
Hogeweg 56F10 
2042 GJ Zandvoort KERKDIENSTEN - aszompac Komende vrijdag 
Taizé-dienst 

19.30 uur Agatha kerk 
Werkgroep Lokale Raad van Kerken 

Komende zondag 
Protestantse gem. Zandvoort 

10.00 uur Mevr. drs. T.J. Koens 
www.kerkzandvoortnl 

RK Parochie St. Agatha 

10.30 uur Pastor D. Duijves 
www.aap-parochies.nl 

RK Parochie Antonius & Paulus 

10.30 uur Pastor G. Zaal BEACH CLUB 

TIEN 

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner 

Wij zijn op zoek naar een 

gezellige, nette toiletjuffrouw. 

Flexibele werktijden. 

Info: 023-5713200 
www.beachclubtien.nl ptuspunf Buitenschoolse opvang De Boomhut 
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang. 
Voor kinderen van groep I t/m 8 
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 

U kunt met een gerust hart afwezig zijn. 
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier 
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten Flemingstraat 55 

7:023-57 40 330 

info@pluspuntzandvoort.nl 204 IVW Zandvoort 
F: 023-57 16 865 
www.pluspuntzandvoort.nl Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 Vijftien jaar voor poging bijlmoord De rechtbank in Haarlem heeft Masood A. (39) conform de 
eis veroordeeld tot vijftien jaar gevangenis voor de poging 
tot moord op zijn ex-vrouw, een medewerkster van de ge- 
meente Zandvoort, en poging tot zware mishandeling van 
haar vriendin. Dat gebeurde in onze woonplaats op 18 ok- 
tober van het vorige jaar. Hij verwondde de beide vrouwen 
met een hakbijl. Een halfjaarvoorde misda- 
den was hij in l<ennis gesteld 
dat zijn gezin in Zandvoort 
woonde en dat zijn kinderen 
hier op school zaten. Hij ging 
met enige regelmaat in het 
geheim bij het schoolplein 
naarde kinderen kijken, met 
wie hij al jaren geen contact 
meer had. Op de fatale ok- 
toberdag reed A. vanuit zijn woonplaats Horst (L) naar 
Zandvoort, wachtte zijn ex 
op en begon een discus- 
sie over de omgangsrege- 
ling. Daarna liep hij terug 
naar de auto, haalde de bijl 
er uit en ging op haar af. 
Haar vriendin wilde haar 
beschermen en ontving de 
eerste bijlslag op haar arm. 
Beide vrouwen vielen, en A. bleef op het hoofd van zijn 
ex inhakken. 

De Haarlemse rechtbank 
verwierp het verweer dat A. 
in een opwelling handelde. 
"Hij heeft met voorbedach- 
ten rade en met ijzige kil- 
heid gehandeld", was het 
oordeel van de rechter. Dat 
de vrouw het overleefde 
is een wonder. Volgens de 
artsen die haar zestien uur 
achtereen opereerden was 
het kantje-boord. Zij moet 
nu nog tal van operaties 
ondergaan. De gevorder- 
de schadevergoeding van 
€ 50.000 is toegewezen. De 
vriendin krijgt € 2.017 als 
schadevergoeding. Overlast in de horeca neemt af 
dankzij nieuw ingezette beleid Het nieuwe lik-op-stukbeleid van de gemeente Zandvoort 
in de strijd tegen horecaoverlast lijkt vruchten af te wer- 
pen. De samenwerking tussen de Zandvoortse gemeente, 
de politie en de horecagelegenheden in het centrum lijkt 
een goede zet te zijn om overlast tijdens het uitgaan te 
verminderen. 
Volgens de gemeente, de 
politie en zeker niet in de 
laatste plaats de groep van 
horecaondernemers, met 
name in de Haltestraat, is 
de overlast minder dan toen 
het beleid afgelopen winter 
van start ging. Volgens de 
partijen is de sfeer tijdens de 
stapuurtjes sterk verbeterd. 
Dat meldde burgemeester 
Niek Meijer maandagmid- 
dag na afloop van een bij- 
eenkomst met de politie en 
de horeca. Volgens Meijer was er tijdens de start van 
het nieuwe beleid een forse 
stijging in het aantal aan- 
houding te zien, maar zijn 
deze cijfers inmiddels gesta- 
biliseerd. "Als de politie vaker 
en meer op straat aanwezig 
is, kunnen ze meer zien en 
meer mensen aanhouden. 
Dat is een teken dat het 
nieuwe beleid werkt. Maar 
inmiddels lijkt het iets rus- 
tiger op straat te zijn. Er is 
minder overlast gemeld en 
de sfeer is beter", lichtte hij toe. Toch waarschuwt de 
burgemeester dat ze er nog 
niet zijn. Vooral de commu- 
nicatiemiddelen behoeven 
investering maar dat wil de 
gemeente niet alleen be- 
kostigen. Het zou gaan om 
mobilofoonverbindingen 
tussen horeca en de politie. 
De hermandad werkt met 
het zogenaamde P2000 
systeem en dat is wettelijk 
beschermd. Er zouden dus 
andere mobilofoons moe- 
ten komen en dat is vrij 
kostbaar. 

Gebiedsverboden 

Maandagmiddag werd ook 
bekend gemaakt dat een 
drietal personen, die voor 
grove overlast hebben ge- 
zorgd, een gebiedsverbod 
van 28 dagen hebben ge- 
kregen. Een viertal anderen 
heeft een laatste waarschu- 
wing op zak. Bij een gebieds- 
verbod mag de persoon in 
kwestie zelfs niet naar bij- 
voorbeeld een supermarkt 
als die in het bewuste gebied 
zou liggen om boodschap- 
pen te doen. Voor zover be- 
kend zijn de personen met 
gebiedsverbod en met de 
laatste waarschuwing geen 
Zandvoortse ingezetenen. COLUMN Volgens mij... 

isdetraditievanMoederdagal 
oud. In 1644 was in Engeland 
al deze speciale dag. Pas in de 
19e eeuw werden de moeders 
in Amerika geëerd. De moe- 
ders in Nederland wachten 
geduldig tot 1925 voordat de 
commercie er brood in zag. De 
kinderen en vader moesten 
moeder verrassen met bloe- 
men, ontbijtjes op bed en zelfs 
juwelen. Mijn moeder kon ik 
blij maken meteen hortensia 
want ontbijt op bed dat kreeg 
je, volgens haar,alsjeziekwas. 

Tegenwoordig is moeder zijn 
een zwaar beroep. De mees- 
te vrouwen werken hard en 
hebben een hectisch bestaan. 
Voordat ze naar hun werk 
gaan moet er veel gebeuren 
en soms snap ikecht niet hoe 
ze het allemaal redden. Met 
de auto rijden ze van hot naar 
haar en ondertussen regelen 
ze met hun mobiel allerlei af- 
spraken. Tussendoor worden 
er boodschappen gedaan en 
zodra ze thuis zijn wordt de 
wasmachine gevuld. Dat ging 
in mijn tijdperk toch anders. 
Niet dat ik een echte 'thee- 
moeder' was die steevast na 
schooltijd gezellig met thee 
en een koekje op haar brave 
kinderen wachtte. Ook ik had 
het druk, zat destijds op de 
moedermavo,was actiefin de 
oudercommissie en regelde 
van alles en nog wat. Mijn 
moeder vond dat maar niks, 
een vrouw moest thuis zijn 
en voor haar gezin zorgen. 
Tijden veranderen, dus ook 
moeders. 

Ik hoefniet ziekte zijn vooreen 
lekker ontbijtje op bed. Geen 
luxe geschenk kan daartegen 
op.Tweejaar terug stond na 
het lezen van mijn moederco- 
lumn zoonlief voor mijn bed 
met een groot dienblad met 
allerlei lekkernijen. Een super 
verrassing! Dit jaar logeert op 
8 mei mijn oudste dochter en 
haar gezin bij ons dus 
het wordt een drukte ^ 
van belang in de keu- _| 
ken. Dat weet ik nu al. al 
Croissantje, eitje, cham- — 
pagnemmmhh! ^ 1^ Moederdag bij 

BEACH CLUB 

TIEN 

Voor alle moeders 

na het diner een 

verrassings 

dessert van het huis! Voor reserveringen: 023-5713200 
www.beachclubtien.nl irf%t Gfo en esteiiTlchouten 

f D I I c^ ^ I I M 


l*ra*f*i9^ -^ Eia:ta te'^^i^^ii'iQ v-an w^ar u niBdr^deJijh^ aan Icie tsent 

¥ Be^lelding djdens iKt ^etide hypütheekproduct, geen 
Kj^icTl övÉf nnUKKfi met boni:, toMtcuï en wtaris '■In.*--^!!!'-- DpcningEciidDn, ivflar c-n wnnn^r- i-'t i. -^r»- it 
jijrdHinn^ I R KïraiipmtniwiiHC 1» | Tel Q23-S?1Ö73l www.gftfinBncialedianBtfln.nl WE ZIJN WEER TERUG IN ZANDVOORT! 
'?a!sageM2* ' 
2042 KT Zandvoort 
T 023 74 33 681 
info@viervoortwaalf.nl 
www.viervoortwaalf.ril 

i i I Jv^kJ Vier voor Twaalf verzorgt uw drukwerk 

van ontwerp tot eindprodukt. 

Wij hebben alles in eigen beheer, 

dus voor u de scherpste prijzen! 

Print- & Drukwerk 

Inbinden & Lamineren 

Vlaggen & Banners 

Beletteringen, Websites 

en alle soorten Textieldruk WSP HUGOOS 

rost au ra nt - café 

BY CHRIS KUIN 

Naast onze a la carte kaart: 
driegangen menu voor € 29,50 

(maandag en donderdag € 25,00) 

Gerookte kipfilet met cajunkruiden 
met een knoflookmayonaise 

of 

Huisgerookte zalm 
met gemarineerde komkommerlinten 

Biefstuk Hereford 

met champignonroomsaus 

of 

Gebakken Kabeljauwfilet 

met witte wijnsaus en dille 

*** 

Omgekeerde Dame Blanche 

Dinsdag en woensdag gesloten 

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680 
www.restauranthugoos.nl ■ W 

r 1 .^ Strandpaviljoen Boom 1 1 
te Zandvoort 

Tel.023-5717580 Op onze ouderwetse manier 

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of 

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50 

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door. 
Graag tot ziens, fam. Boom 
Vrijdag en zaterdag: 
Aanbieding voor Moederdag 

Een heerlijk slagroomtaartje 
uit eigen bakkerij € 9,95 

Leuk om cadeau te geven: 

Onze eigen fabricaat- en 

Leonidas bonbons in mooie 

Moederdag verpakking Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 

La Bonbonnière Haltestraat 33 

Nico en Carla de Graaf OPENING SOON 
PERSONEEL GEZOCHT 

Om ons team compleet te maken zijn wij voor Inet l<omende 
zomerseizoen op zoek naar entlnousiast en gedreven personeel: 

Bediening / bar 
Keul<en 
Afwas 

Ben je geïnteresseerd of W\\ je nneer infornnatia 

bel of mail naar: 

rianne_boom@hotnnail.conn 

06-5427 8425 of 06-4489 6069 

Restaurant / Lounge BLISS 

Raadhuisplein la Zandvoort DE rUVENR strandpaviljoen 9, 

let 023-5118888, 

wwWc.ilIeliaYeiivaiizaiidYOOrtc.iiI ZONDAG 8 MEI MOEDERDAG !! 

Maak het jezelf makkelijk, verwen je 
Moeder met een ontbijt op een strandbed! 

Piccolo Prosecco - Ligbed met scherm 

Broodje, gelcooict ei - Verse croissant 

Jam en boter - Jus d'orange - Yoghurt 

€ 15,00 

Reserveren gewenst 023-5718888 Circus Ri|;olo 
Fantasia 

Parkeerterrein De Zuid 

Prominentenavond 

Dinsdagavond 10 mei 
aanvang 20.00 uur 

Circusvoorstellingen 

voor de hele familie op: 
^woensdag II mei • 15*00 uur 
zaterdag 14 mei • 15*00 uur 
zondag 15 mei • 15*00 uur • 15*00 uur Feest in de circustent! 

Inlichtingen en reserveren: 
06-4621 0339 a ^EP^OLG ■ pagina 1 -Koninginnedag : 
Vanaf het bordes wenste 
burgemeester Niek Meijer ie- 
dereen een gezellige en ont- 
spannen dag toe. De jongste 
jeugd stond inmiddels al te 
trappelen van ongeduld om 
de ballonnen los te mogen 
laten. Door de stevige wind 
gingen de meeste ballonnen 
direct hoog de lucht in, maar 
er bleven toch een paar in de 
eerste de beste boom steken. 
Het geheel werd enthousiast 
begeleid door het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble 
en muziekschool NewWave en vanzelfsprekend afge- 
sloten met het Zandvoorts 
volkslied. Als extraatje bracht 
Patrickvan Kessel zijn recente 
loflied 'Parel aan Zee' ten ge- 
hore. 

Uiteraard was het behoor- 
lijk druk op de rommelmarkt 
rond de Louis Davidsstraat en 
de Prinsesseweg. Het aanbod 
bestond vooral uit veel speel- 
goed, spelletjes en boeken, 
maar menigeen wist toch 
nog iets leuks of aparts op 
de kop te tikken. Vanaf 12.00 uur konden de 
kinderen hun hart ophalen bij 
de grote variatie in speeltoe- 
stellen, die per leeftijdsgroep 
stonden opgesteld. Voor de 
2-5 jarigen stonden in de 
Haltestraat onder meer een 
paddenstoel, een ballenbad en 
een zweefmolen. De krokodil 
met bewegende bek (6-9 jaar) 
gaf veel plezieren boezemde 
absoluut geen angst in. Voor 
de oudere jeugd vormden met 
name de klimtoren en de sur- 
vivalbaan een grote attractie. Het prachtige weer met het 
welkome oranjezonnetje zorg- 
de in het dorp eveneens voor 
volle terrassen. Halverwege 
de Haltestraat stond een 
buitenpodium, waarop Tony 
Anderson onmiddellijk het 
publiek wist mee te krijgen 
met zijn gezellige repertoire. 
Als verrassing trad ook de 
Zandvoortse Marjet van den 
Brand op,deleadzangeres van 
de band Helder. Kortom, het 
bleef tot in de kleine uurtjes 
heel gezellig in het dorp. 
Zeepkistenrace trekt heel veel publiek De bijna traditionele zeepkistenrace als afsluiting van Ko- 
ninginnedag heeft weer veel publiek getrokken. Het is zo 
langzamerhand natuurlijk een fenomeen geworden, maar 
ook het uitzonderlijke mooie weer was debet aan het 
succes. Vele honderden toeschouwers hadden een plaats 
rondom het parcours weten te bemachtigen. 
Organisator Arian Berg was 
dan ook een tevreden mens 
toen hij na afloop de balans 
opmaakte. "Vooral bij de klein- 
sten was het aandoenlijk te 
zien hoe fanatiek ze waren. 
Vaak wilden ze geen bege- 
leiding als ze de schans naar 
beneden reden, terwijl het 
toch echt een steile schans 
is", weet hij. Als de zeepkisten 
naar beneden kwamen en de 
bocht rond de muziektent 
maakten werden ze steevast 
door het in grote getalen op- 
gekomen publiek van harte 
toegejuicht. 

De juryleden en tevens spon- 
soren Patty Westerkamp 
(Lachende Zeerover) en Kai Wassink (KForce) mochten de 
prijzen als volgt uitreiken: 
Originaliteitsprijs: 
i.The Flying Fier' van Vincent 
van der Vliet; 2. 'Surf Kid' van 
Tim Alessie; 3. 'De Paarse 
Koets' van Alicia Berg/lsabelle 
Dorsman 

Uitslag Zeepkistenrace: 
4 t/m 7 jaar: 1. Alicia Berg/ 
Isabelle Dorsman (17.93 sec); 
2. Lars van Loon (22.30); 3. Lisa 
van Loon (22.40). 
8t/mi2Jaar:i.Tommy Rasch/ 
Dylan vd. Moot (15.23); 2. Nick 
Been (16.68); 3. Jeroen, Ezra en 
Bob, (16.91). 

i3t/mi7Jaar:i.Wessel Kramer 
(16.17); 2. Duncan Kuiper (16.18). 
18 jaar en ouder: 1. Marcel 
(17.47)12. Poekie (20.09). POSTERTJE, POSTERTJE AAN DE WAND. siiiciüfirj' Gemeente Zandvoort @ Met grote regelmaat lachen ze je tegemoet: posters waarop een jeugdfoto prijkt van een mede- 
inwoner die 40, 60 of 100 wordt, een verdwenen poes of een of andere actie. Vastgeplakt op licht- 
masten, prullenbakken, verkeersborden, meterkasten e.d. Leuk toch? Als ze daar nou enkele dagen 
zouden hangen, dan hebben we daar begrip voor; hoewel het natuurlijk niet mag, kun je nog wel 
de lol of het nut ervan inzien. Maar dat ze vervolgens tot in eeuwigheid vergeeld, verkreukeld of 
aan flarden gescheurd het straatbeeld moeten blijven vervuilen is natuurlijk een ander verhaal. 
Dus, geachte plakkers: wees zo sportief om alles watje ophangt ook weer weg te halen. 

Laat dat dan jullie aandeel zijn in het alsmaar leuker wordend project ZANDVOORT SCHOON!? Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 Met OOG en OOR 

DE BADPLAATS DOO 

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en OOi 
Mail het de redactie: 
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel S732js,2 

Paashaas takelen van de boot, die in 

eerste instantie net zo hard 
weer van de kar afschoot, 
terugkeren naar hun post. 

Afsluiting Prinsesseweg 

In verband met het aanpas- 
sen van de infrastructuur in 
en rondom het Louis Davids 
Carré,is het noodzakelijk om 
een rioolpersleiding te ver- 
leggen in de Prinsesseweg. 
De voorbereidende werk- 
zaamheden zijn zonder noe- 
menswaardige hinder voor 
de weggebruikers afgewik- 
keld, maar voor de laat- 
ste fase van het werk kan 
hinder niet meer worden 
vermeden. Van maandag 9 
tot en met vrijdag 13 mei 
aanstaande gaat de aanne- 
mer namens de gemeente 
een aansluiting omzetten 
middenin de Prinsesseweg, 
ter hoogte van de parkeer- 
plaats aan het Zwarte Veld. 
De weg is hiervoor plaat- 
selijk helemaal afgesloten. 
Doorgaand verkeer en de 
buslijnen 80 en 81 zullen 
gedurende deze dagen 
worden omgeleid, fietsers 
en voetgangers kunnen wel 
over de weg. 

Hoor de nachtegalen 

Heeft u ze al horen zingen? 
De mannelijke nachtegalen 
zijn opzoek naar vrouwtjes 
en zingen vooral 's morgens 
en 's avonds het hoogste 
lied. Om u te laten genie- 
ten van de mooist zingende 
broedvogel van Nederland 
organiseert het IVN Zuid- 
KennemerlandenWaternet 
op woensdag 11 mei een ex- 
cursie in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Vertrek 
om 19.30 uur bij ingang 

lance geprobeerd het dier aan de Zandvoortselaan. 

vanaf het water te vangen. Deelname is gratis, alleen De winnaars van de Zand- 
voortse Courant paaspuz- 
zel hebben hun prijzen 
gekregen danwei kunnen 
ophalen. Zo ook de familie 
Wassink, die een paasei van 
Chocoladehuis Willemsen 
had gewonnen. Eenmaal 
in de winkel bleek dat de 
winnares, die haar dochter 
mee had genomen, ook kon 
kiezen voor een gigantische 
paashaas. De keuze was 
snel gemaakt waardoor de 
familie Wassink voorlopig 
kan smullen van heel veel 
heerlijke chocolade! 

Zwanenleed 
Vorige week dinsdagmid- 
dag werd door omstanders 
de hulp van de dierenam- 
bulance ingeroepen om een 
zwaan in het Zwanenmeer 
te redden. Het dier had na- 
melijk een vishaakje in zijn 
snavel gekregen. Ook de po- 
litie en brandweer waren ter 
plekke maarom in de buurt 
van de zwaan te kunnen ko- 
men werd de reddingbriga- 
de, met boot, ingeschakeld. 
De vrijwillige strandwach- 
ten hebben samen met de 
helpers van dedierenambu- Deze poging mislukte en 
omdat men ookgeen haakje 
meer ontdekte werd uitein- 
delijk de actie gestaakt. De 
redders konden na het op- een toegangskaart is ver- 
plicht. Een tip, neem een 
verrekijker mee. De excur- 
sie duurt 2 uur. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. lO De zes gedecoreerde Zandvoorters 

Theo Bussing en Harry Faase 

Theo Bussing (75) was vanaf 1974 tot heden vrijwilliger bij de KNRM. Hij raakte geheel door emo- 
ties overmand toen hij door Meijer naar de 'koffiekamer' van het botenhuis werd begeleid. Toen 
hij weer tot bedaren kwam werden de versierselen opzijn revers gespeld. Harry Faase (58) voelde 
nattigheid toen hij in de week voorafgaande aan de decoratie gevraagd werd om donderdag- 
ochtend aanwezig te zijn, terwijl er geen oefening gepland stond. Faase is vanaf 1990 tot heden 
vrijwilliger bij de KNRM de fantastische vrijwilligersorganisatie die reeds vele mensenlevens heeft 
gered. Zowel Bussing als Faase hebben iedereen belangrijke bijdrage geleverd aan de plaatselijke 
KNRM-organisatie. Zij zijn diverse keren in actie gekomen om mensen die in nood verkeren, in 
veiligheid te brengen. Ze werden voorgedragen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Len van den Dungen 

Len van den Dungen had ook helemaal niets 
in de gaten. In de week voorafgaande aan de 
decoratie was zij nog op het raadhuis waar 
zij, in haar functie als secretaris van het vrou- 
wenkoorMalle Babbe,de locatie voor het koor 
besprakvoordeop handen zijndefeestelijkhe- 
den van afgelopen vrijdag. Ze stond dan ook 
op haar normale plaats in het koor toen de 
familie in de raadszaal binnenkwam. Totaal 
verbouwereerd werd zij door de burgemeester 
uitgenodigd om naar voren te komen. Vanaf 
1982 is Len van den Dungen betrokken bij het 
vrouwenkoor Malle Babbe. Eerst als koorlid en 
later als bestuurslid/secretaris. Zij is de steun 
en toeverlaat van koor en dirigent; deskundig, 
oogvoordetail, met veel toewijding. Het vrou- 
wenkoor kreeg nationale en internationale 
bekendheid door de vertolking van de stem- 
menorkestmuziek 'Song of Survival'. Len van 
den Dungen werd voorgedragen als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau door het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. 
Willem van der Mije 

Willem van der Mije werd met de smoes dat 
een familielid in ondertrouw ging naar het 
raadhuis gelokt. Hij vroeg zich wel af waarom 
hij door zijn echtgenote gedwongen werd 
om zijn kostuum aan te trekken. "Dat doe je 
toch niet voor een ondertrouw", was zijn re- 
denatie. Willem van der Mije is sinds 1971 op 
verschillende gebieden actief (geweest) als 
vrijwilliger. Op zeer divers terrein heeft hij 
zijn vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij lid 
van ZRB, het Rode Kruis, de vrijwillige brand- 
weer, in diverse functies bij de Scouting Stella 
Maris, jeugdleider en sportverzorger bij de 
voetbal, de intocht van Sinterklaas en ver- 
zorgde hij om niet maaltijden op scholen. 
Voor het gehele scala van zijn vrijwilligers- 
werkwerd Willem van derMije benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. 
Rob Vos 

Rob Vos (67) werd donderdagavond uit de 
sporthal geplukt waar hij zijn wekelijkse avond 
badminton uitoefende.Zijn familie en vrienden 
waren allemaal al in het Sportcafé verzameld 
toen Meijer hem uit de zaal plukte. Dit jaar is 
het 35 jaar dat Rob Vos zich inzet als penning- 
meester bij de Zandvoortse Reddingsbrigade. 
In de periode van 1987-1999 heeft hij ook nog 
vrijwilligerswerk gedaan bij de overkoepelen- 
de Bond van Reddingsbrigades in Nederland. 
Hij werd voorgedragen tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau, door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
Marina Wassenaar 

Last but not least kreeg Marina Wassenaar 
een 'lintje'. Zij werd in haar functie als lid van 
het4mei-comitédoorMinkev.d.Meulen mee- 
genomen naar het raadhuis voor een bespre- 
king voor de komende herdenkingen. Marina 
Wassenaar was vanaf de oprichting in 1976 
nauw betrokken bij en lid van de Oecumenische 
Raad van Kerken in Zandvoort. Naast bestuur- 
lijke functies bezocht zij bewoners van Nieuw 
Unicum, zieken en ouderen in Zandvoort en 
Bentveld. Daarnaast zet zij zich in voor het 4 
mei-comité en verricht ze veel werk voor de 
Agathakerk. Door de jaren heen heeft ze veel 
initiatieven ontplooid voor de Rekreade, de ont- 
moetingsdagen voor ouderen, de zomerexposi- 
ties in de Agathakerk en levensbeschouwelijke 
zorg in de zorginstellingen. Marina Wassenaar 
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- 
Nassau, uitgereikt door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Zandvoortse leerlingen herdenken gevallenen In 1985 is het project 'Adopteer een monument' landelijk opgezet door de stichting Febru- 
ari 1941, met als doel om leerlingen vertrouwd te maken met de ontstaansgeschiedenis 
van een oorlogs- en verzetsmonument. Aan de hand daarvan kunnen ze leren begrijpen 
waarom erin de Tweede Wereldoorlogen zelfs nog vandaag mensen bereid zijn hun leven 
te geven voor de vrijheid. 
door Nel Kerkman 

Ook in Zandvoort hebben 
de basisscholen gedenk- 
monumenten geadopteerd. 
Die worden door de hoogste 
groepen vlak voor de meiva- kantie bezochten er worden 
bloemen bij de gedenktekens 
neergelegd. De schoolkin- 
deren zijn verantwoorde- 
lijk voor het monument en 
houden onder andere in de 
gaten of het monument niet beschadigd raakt. 

Vorige week bezochten de 
leerlingen van de Hannie 
Schaftschool, onder begelei- 
ding van boswachter Coen 
Oostrom, in het Kraansvlak de fusilladeplaats waar 26 
verzetsstrijders, waaronder 
Hannie Schaft de dood von- 
den, in een massagraf lagen 
begraven. Later zijn ze herbe- 
graven op de Erebegraafplaats 
in Bloemendaal. Ook deze 
plaats bezochten de leerlin- 
gen, waar de heer S.vd. Meer 
hen nog meer informatie gaf 
over Hannie Schaft. 

De Nicolaasschool heeft het 
Verzetsmonument op de 
hoek van de Van Lennep- 
weg/Linnaeusstraat geadop- 
teerd, dat op 4 mei tijdens 
de dodenherdenking be- 
zocht wordt. Op de plaats 
in de Amsterdamse Water- 
leidingduinen waar in 1945 
een Britse bommenwerper 
neerstortte, waarbij 6 Britten 
om het leven kwamen, is een 
gedenksteen geplaatst. Deze 
steen is door OBS de Duin- 
roos geadopteerd en ook 
deze leerlingen bezoeken elk 
jaar het monument. Zo wordt 
de zwarte bladzijde uit de ge- 
schiedenis doorgegeven en 
blijft het voor de toekomst 
bewaard. Parkeren betalen via GSM Betalen voor een parkeerplaats via de mobiele telefoon is 
vanaf vandaag in Zandvoort via twee aanbieders mogelijk. 
Naast het twee jaar geleden in Zandvoort geïntroduceerde 
Yellow Brick is nu ook parkeren via de GSM mogelijk. Park-line, voor de zakelijke 
parkeerder en Parkmobile 
voor de particulier maken 
dit mogelijk. De gebruikers 
van beide systemen star- 
ten en stoppen hun par- 
keeracties eenvoudig via de 
mobiele telefoon. Bij aan- 
komst geeft de parkeerder 
het zonenummer, dat op 
de parkeerautomaat is te 
vinden, door aan Park-line 
of Parkmobile. Dit kan door 
te bellen, smsen, via mobiel 
internet of met de apps 
voor iPhone en Androïd. 
Parkeercontroleurs toetsen 
bij controle het nummer- 
bord in en krijgen direct 
een melding dat het be- 
treffende voertuig via deze dienst geacht wordt te heb- 
ben betaald. Bij terugkomst 
meldt de automobilist zich 
op dezelfde wijze weer een- 
voudig af Aan het eind van 
de maand worden de par- 
keerkosten via automatisch 
incasso of creditcard geïn- 
casseerd. 

Om gebruik te maken van 
dit systeem is een een- 
malige aanmelding nood- 
zakelijk. Dit kan snel en 
eenvoudig via de volgende 
websites: www.park-line.nl 
(voor de zakelijke parkeerder 
die regelmatig moet parke- 
ren) en via www.parkmo- 
bile.nl (voor de particuliere, 
incidentele parkeerder). Open dag KNRM 

Komende zaterdag bestaat er weer de gelegenheid om 
met de Zandvoortse Vedboot', de Annie Poulisse, mee 
te varen. Want dan vindt de open dag plaats van station 
Zandvoort van de in middels 186-jarige reddingmaat- 
schappij, de KNRM. Vanaf 10.00 uur kunt u zich op het 
strand melden voor een tochtje met deze zeer snelle en 
uiterst wendbare boot. Uiteraard is een tochtje 
maken met de Annie Pou- 
lisse niet het enige wat 
op de agenda van sta- 
tion Zandvoort staat. In 
het botenhuis aan de 
Thorbeckestraat zijn inte- 
ressante zaken te bezichti- 
gen zoals een fotowan d met 
foto's en er zullen enkele vi- 
deo's worden getoond. Bij 
een stand kunt u eventueel 
zaken aangaande de KNRM 
aanschaffen. 

Redder aan de wal 

Ook bestaat er de moge- lijkheid om 'Redder aan de 
wal', oftewel donateur, te 
worden. De Zandvoortse 
tak van de KNRM heeft in 
het verleden veel mensen 
in nood uit de Noordzee 
gehaald en nog steeds 
staan de vrijwilligers klaar 
om hun leven te wagen 
voor mensen in nood. Het 
is dan ook een groot goed 
om deze mensen te steu- 
nen door middel van het 
lidmaatschap van 'Redder 
aan de wal'. Zaterdag is het 
er de gelegenheid voor bij 
uitstek! Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 

Het inlooppunt van 
Pluspunt weer van start 

De gezellige koffieochtend van het inlooppunt is tot op- 
luchting van vele vaste bezoekers weer van start gegaan. 
Tijdelijk wordt er gebruik gemaakt van de ontmoetings- 
ruimte van de Agatha kerk. 
Het is nu bijna 14 jaar gele- 
den dat vrijwilligers in het 
Gemeenschapshuis start- 
ten met een wekelijkse kof- 
fieochtend voor senioren, 
waarbij het contact met 
anderen centraal staat. Een 
paarjaar geleden verhuisde 
men naar de bibliotheek, 
maar toen deze naar het 
LDC verhuisde, moest men 
naarstig op zoek naar een 
vervangende plek. Dat was 
niet zo eenvoudig, want 
men moet rekening hou- 
den met de toegankelijk- 
heid, ook voor mensen die 
niet goed ter been zijn en 
rolstoelers. Mevr. Rudolphus 
heeft de vaste mensen 
steeds telefonisch op de 
hoogte gehouden van de 
vorderingen. Omdat er nog 
overleg is met de gemeente 
over het LDC, werd gezocht 
naar een andere (tijdelijke) 
plek. Gelukkig kwam men 
op het idee om het aan het 
parochiebestuur van de 
Agathakerk voor te leggen en daar werd positief op ge- 
reageerd. 

Als vanouds stonden de 
vrijwilligsters van Pluspunt 
weer paraat om de men- 
sen te verwelkomen en van 
koffie met wat lekkers te 
voorzien. Alle aanwezigen 
waren laaiend enthousiast 
dat ze weer met hun 'maat- 
jes' konden kletsen. Door de 
jaren heen zijn er wat vaste 
groepjes ontstaan, maar er 
is een verplichte roulatie, 
zodat er ook contact is met 
anderen. 

Wilt u ook eens langsgaan? 
Dat kan elke woensdag 
van 10.00 uur tot 12.00 
uur in de Agathakerk aan 
de Grote Krocht. De kosten 
voor 2 kopjes koffie of thee 
met wat lekkers erbij zijn 
€ 2. Eventueel kunt u ge- 
bruik maken van de belbus. 
Daarvoor kunt u zich aan- 
melden via de Plusdienst, 
tel. 023-5717373. Alzheimer café Voor veel mantelzorgers is 
het een moeilijke vraag: hoe 
moetje bij mensen met de- 
mentie reageren op bewerin- 
gen die niet kloppen? Moet 
je altijd de waarheid zeg- 
gen, of mag een leugentje 
om bestwil? Dit onderwerp staat centraal in Alzheimer 
Café Zandvoort waar een 
deskundige toelichting geeft 
en waar bezoekers vragen 
kunnen stellen. Woensdagii 
mei staat bij 'Ook Za ndvoort', 
steunpunt voor heel Zand- 
voort, Flemingstraat 55. ék 
Nomineer je winkel voor 
de leukste prijs van Nederland! Zandvoort in Bedrijf.nl Haltestraat open of dicht? Afgelopen paasweekend heeft ge- 
meente Zandvoort bij wijze van proef 
de Haltestraat afgesloten voor verkeer. 
Dit om de gezelligheid en veiligheid 
van de Zandvoortse horeca te bevor- 
deren. Gezellig, omdat er veel ruimte 
is voor terrassen en veilig omdat je niet 
zo makkelijk vanuit het café onder een 
auto loopt. 

Nu is de gemeente erg benieuwd wat 
inwoners en ondernemers vinden van 
het afsluiten van de Haltestraat. Gaan 
er stemmen op om bij ieder evenement 
de Haltestraat af te sluiten of kiest men 
liever voor een andere optie? Vul nu 
de enquête in en laat ons uw mening 
weten. De enquête kunt u vinden op de 
website van Zandvoort in Bedrijf.nl of de 
Gemeente Zandvoort. www.zandvoortinbedrijf.nl Als eerste het laatste 
ondernemersnieuws 

van Zandvoort! 

Ontvang het via 
onze nieuvt/sbrjef. tste 
Onroerend Zaakbelasting Zandvoort het laagst De Onroerend Zaakbelasting 
in de gemeente Zandvoort is 
het laagste van de hele regio. 
Dat maakte de Kamer van 
Koophandel (KvK) afgelopen 
maandag bekend. Uiteraard 
is wethouder Financiën, Gert 
Toonen, zeer in zijn sas met 
de uitkomst van het onder- 
zoek van de KvK. Toonen in een interview met de KvK: "Deze belasting levert al- 
gemene middelen op waarmee allerlei uitgaven worden gedaan. 
Bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg en 
het onderhoud van de wegen binnen de gemeente, de parkeer- 
terreinen en bepaalde sociaal/culturele activiteiten worden ermee 
bekostigd. Zandvoort verhoogd alleen met een inflatiecorrectie, 
tenzij nieuw beleid een verhoging rechtvaardigt. De Zandvoortse 
gemeenteraad zag tot op heden nog geen reden om de OZB 
meer dan met de inflatiecorrectie te verhogen. Landelijk toont 
de verhoging een stijging van circa 3%, in Zandvoort is dat niet 
meer dan 1,75%." In Zandvoort betaald een middelgroot bedrijf 
aan OZB € 1 .203. Haarlemmermeer vordert, als hoogste in onze 
regio, niet minder dan € 2.783 voor dezelfde ruimte. Parkeerterrein De Zuid voor DTM open Met ingang van uiterlijk 13 mei is Parkeerterrein de Zuid in 
Zandvoort in zijn geheel open voor publiek. Eind deze week wordt 
begonnen met testen. De afgelopen periode kon er geparkeerd 
worden op het Friedhoffplein en het gedeelte van Parkeerterrein 
de Zuid langs de Brederodestraat. Dit gaat middels parkeerme- 
ters. Sinds januari van dit jaar heeft de gemeente Zandvoort het 
beheer van parkeerterrein overgenomen. De afgelopen periode 
is de gemeente bezig geweest om het parkeerterrein gebruiks- 
klaar te maken voor het komende zomerseizoen. Dat bleek 
achteraf meer voeten in de aarde dan van tevoren was gedacht. 

Wethouder Sandbergen kan de verontruste reacties van onder- 
nemers en strand pachters begrijpen. "Ik heb de afgelopen week 
diverse signalen gekregen en deze hebben wij direct opgepakt. 
Onder andere over het schoonhouden van het terrein, daar is 
inmiddels gehoor aan gegeven." 
HEEFT U ZAND IN DE OGEN, 
OF DAADWERKELIJK OOGPROBLEMEN?? 

LUTEÏNEMAX IS DE OPLOSSING!! 
.1 Zéér sterke formule 
slechts 1 maal daags 
Volledig natuurlijk 
en vegi-caps. 

100 capsules €19,95 

Tegen inlevering 
van deze advertentie 
aan de kraam: 

100 capsules €14,95 Venavo: 

Natuurvoeding, krulden, thee en voedingssupplementen. 

Elke woensdag speciaal voor u op de markt In Zandvoort. 

P.s. ook met "slecht" weer staan wij er Zandvoort - Hogeweg 34 

OPEN HUIS ZATERDAG 14 MEI 
VAN 12.00-14.00 UUR 

- Appartement A6 1 1 8 m^, balkon 
op zuid co 10 m^. 

- Koopsom € 439.000 v.o.n. 

- Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n. 

- Oplevering reeds geschiedt. 

- Tevens nog mogelijkheid tot eigen 

keuze tegels en sanitair. 
oïpE 
Contact: Remo De Biase Architecten Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort T: 
Cense & van Lingen O.G. Jhr. P.N.Q. v. Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort: 023 571 41 65 E: info@debiase.nl 
T: 023-571 57 15 W: www.cvl.nu Oi Lintjesregen bij Pluspunt 

Niet de lintjes namens de koningin maar lintjes voor de Kroonjaarvrijwilligers bij Plus- 
punt met respectievelijk vijf, tien en zelfs vijftien jaar trouwe inzet, werden vorige week 
feestelijk in het gebouwvan Pluspunt in Nieuw Noord uitgedeeld. 
Bij Pluspunt Zandvoort lopen 
ongeveer 200 vrijwilligers 
rond. Daaronder zijn ervelen 
meteen hele lange staat van 
dienst. Vrijdag werden dege- 
ne die vijf, tien of vijftien jaar 
hun diensten beschikbaar 
stelden, gehuldigd. Helaas 
konden niet alle 19 personen 
aanwezig zijn. 

Wethouder Gert Toonen 
haalde nog maar eens aan 
hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn. "Vrijwilligers zijn de 
smeerolie in de samenleving, 
anders staat de samenleving stil. In het jaar van de vrijwil- 
liger is dat zeker een aan- 
dachtspunt." In samenwer- 
king met Pluspuntdirecteur 
Albert Rechterschot sneed 
Toonen vervolgens de taart 
aan die voor deze gelegen- 
heid was gemaakt. Dorps- 
omroeper Gerard Kuijper 
kondigde elke vrijwilliger aan 
en daarna werd uiteengezet 
wat de inzet van de betref- 
fende persoon is of was. Elke 
jubilerende vrijwilliger kreeg 
een fraai insigne opgespeld, 
kreeg een attentie, een oor- 
konde, een bos bloemen en van de gemeente een fles 
wijn als waardering voor 
hun inzet. Zelfs op deze dag 
liet een belbus chauffeur 
zijn cliënt niet in de steek en 
maakte na zijn huldigingtijd 
voor haar vrij om haar naar 
het ziekenhuis te vervoeren. 

Zandvoort is blij met zijn 
vrijwilligers, maar er vallen 
soms mensen af en daarvoor 
moeten plaatsvervangers 
worden gevonden. Als u wilt 
meehelpen, kunt u gerust 
eens contact opnemen met 
de Plusdienst, tel. 5717373. Feestelijke vTijwilligeTsmarkt Zaterdagmiddag 14 mei wordt het Raadhuisplein omgeto- 
verd in een vrijwilligersmarkt. Dit ter introductie van een 
vacaturewebsite 'VI P-Zand voort' die speciaal op Zandvoort 
gericht is om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk op el- 
kaar af te stemmen. De website is opgezet en wordt beheerd 
door Pluspunt Zandvoort in opdracht van de gemeente. De vrijwilligersmarkt vindt 
plaats van 12.00 tot 15.00 
uur. Om 13.30 uur zal wet- 
houder Gert Toonen de virtu- 
ele vacaturebank officieel in 
gebruikstellen. Op de markt 
promoten Zandvoortse vrij- 
willigersorganisaties hun ver- 
eniging. De kramen worden 
geplaatst rond het promo- 
circus, dat onder andere een 
tot DJ-station omgebouwde 
brandweerwagen, een party- 
tent met podium, een spring- 
kussen en een Surinaams 
doeltje (sutu) omvat. Om de 
belangrijkheid van deze nieu- 
we stap in het vrijwilligers- 
beleid te onderstrepen zal de Promotour, die de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten in 
het kader van het Europese 
jaar van de vrijwilliger heeft 
georganiseerd, die middagop 
het Raadhuisplein aanwezig 
zijn. 

VIP 

Het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP) Zandvoort wil het 
zowel organisaties als men- 
sen die vrijwilligerswerk zoe- 
ken, gemakkelijker maken el- 
kaar te vinden. Organisaties 
kunnen hun vacatures in de 
vacaturebank plaatsen en wie 
vrijwilligerswerk zoekt kan op 
de site kijken of er iets van zijn of haargadingis.Ookkan men 
via Twitter op de hoogte wor- 
den gehouden van nieuwe va- 
catures. Op de website komt 
onder meer ook informatie 
over het vrijwilligersbeleid 
van Zandvoort, verzekering en 
over vrijwilligerswerk en soci- 
ale wetgeving. Er staan foto's 
en verhalen op van vrijwilli- 
gers,dievertellen over hun er- 
varingen. Opi4mei isde web- 
site, tijdens de presentatie op 
het Raadhuisplein, te zien in 
het internetcafé van Sheila's 
Broodjes, Gasthuisplein 9. 

Dus hebt ueen uurtje over en 
zoekt u een nieuwe uitdaging? 
Kom dan 's middags naar 
de vrijwilligersinformatie- 
markt op het Raadhuisplein. 
Inlichtingen zijn te verkrijgen 
via de website: www.vip- 
zandvoort.nl, tel. 5740330 of 
e-mail: r.vanbakel@pluspunt- 
zandvoort.nl. Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 Politiek verslag JlQmmissi£_RmJ£j:J:£n_8L^ Nieuwe prestatieafspraken met De Key 

Vorige week woensdag was de laatste vergadering in de oude vergaderstructuur van het 
Zandvoortse politieke bestel. Voortaan wordt een geheel nieuwe weg bewandeld om te 
komen tot besluitvorming. Op de agenda van deze laatste vergadering was tijd ingeruimd 
voor een belangrijke voortgangsrapportage: de prestatieafspraken met woonstichting De 
Key en hoe nu verder te gaan. Wethouder Andor Sand- 
bergen meldde bij aanvang 
van het agendapunt: "Een 
doel van vanavond is om 
de behoefte onder de leden 
van de commissie te peilen 
welke afspraken er moeten 
worden meegenomen in de 
onderhandeling naar een 
nieuwe prestatieafspraak 
die in 2012 moet ingaan." 
Yuri van de Bogarde, ves- 
tigingsmanager De Key in 
Zandvoort, hield vooraf- 
gaande aan de discussie een 
presentatie namens zijn or- 
ganisatie. Daarin meldde hij 
onder andere dat er tot twee 
keer toe een heroverweging 
is geweest van de plannen 
aangaande de Sophiaweg. 
Deze week zal de directie 
van De Key meer duidelijk- 
heid geven over de voort- 
gang van diverse projecten 
binnen de prestatieafspra- 
ken met De Key, waaronder 
ook het project 'Sophiaweg'. 
Sandbergen meldde dat het 
college, in overleg met de 
nieuwe bestuursvoorzitter 
van De Key, heeft aange- 
drongen tot het doorgaan 
van project Sophiaweg. Na 2012 zal in ieder geval de 
Celsiusstraat 82-182, de zo- 
genaamde groene flat', aan- 
dacht krijgen en staat er een 
aantal projecten in andere 
wijken op stapel. Verder ligt 
het in de bedoeling dat de 
duplexwoningen aan deVan 
Lennepweg voor jongeren 
en starters beschikbaar blij- 
ven en die van de Nicolaas 
Beetslaan per huisnum- 
mer als één woning omge- 
bouwd zullen gaan worden. 
In antwoord op een vraag 
van Hans Drommel (VVD), 
meldde Van de Bogarde dat 
er mogelijk afscheid van een 
aantal mensen binnen De 
Key Zandvoort zal moeten 
worden genomen. "In het 
kader van een reorganisatie 
binnen De Key, in verband 
met financiële problemen 
binnen de woningmarkt, zal 
erin september meer duide- 
lijkheid komen over eventu- 
ele ontslagen in Zandvoort", 
zei hij. 

Nieuwe 
vergaderstructuur 

Zoals de Zandvoortse Cou- 
rant vorige week al naar aanleiding van de laatste 
raadsvergadering 'oude 
stijl' meldde, is er vanaf nu 
een nieuw Reglement van 
Orde geldig voor de politie- 
ke beraadslagingen. Griffier 
Henk van Steveninck kreeg 
de gelegenheid om tijdens 
de vergadering het een en 
ander te verduidelijken. 
Ook legde hij uit hoe het 
nieuwe Raadsnet in elkaar 
steekt. "Via deze link kunt u 
op de gemeentelijke web- 
site alles wat met de ver- 
gaderingen te maken heeft 
volgen. Onder het motto 'als 
je het beter kan, moetje het 
doen' is er besloten om tot 
de nieuwe structuur te ko- 
men. Het mee laten doen 
aan deze beraadslagen van 
de burgers is van groot be- 
lang en dus is hiertoe be- 
sloten", zei Van Steveninck. 
Met andere woorden: de 
Ronde Tafel bijvoorbeeld is 
bij uitstek geschikt om met 
elkaarte overleggen hoever 
we staan. Drie belangrijke 
thema's aan de ene kant: 
informeren, debatteren en 
besluit met aan de andere 
kant de Ronde Tafel. Zandvoort klaar voor eerste Skate E vent Komende zaterdag vind het eerste Zandvoort Skate Event 
plaats op de skatebaan bij de spoorwegovergang aan de 
Van Lennepweg. Tijdens dit evenement staan skateboar- 
ders, inlineskaters en BMX'ers centraal. De jongeren gaan in bat- 
tles tegen elkaar strijden 
in 2 voorronden zodat er 
aan het einde van de dag 3 
winnaars zijn die met een 
leuke prijs naar huis gaan. 
De organisatie heeft voor 
tijdens de finale een leuke 
act geboekt: de popsensatie Exire uit Arnhem. 

Organisator Roy van Buur- 
ingen is trots dat dit eve- 
nement plaats kan vinden. 
Het Skate Events is volgens 
hem de eerste stap naar 
meer evenementen voor de 
jeugd in Zandvoort en beter jongerenwerk. Volgens de 
organisator is de jeugd dol- 
enthousiast dat er eindelijk 
iets gebeurt in de meiva- 
kantie. De plaats van han- 
deling is bij spoorovergang 
aan de Van Lennepweg, 
van 13.30 tot circa 17.00 uur. 
Deelnemers tot iSjaar kun- 
nen zich vooraf opgeven 
via www.onair-events.nl of 
op de dag zelf tussen 12.15 
en 13.00 uur bij Roy van 
Buuringen. Deelname is gra- 
tis maar wel op eigen risico. <0 öluiis fSL iï!n":^*örkiinat | Vö^r metma ^ Haitestraat 6^ Zandvocrt tel.: Ü2M7120 60 
Speetalirt voor al w bloemwerHen. Administratiekantoor 


K.WlLLEMSE 


t 

voor particL 

Witi 
T 023 573 92 72 


Administratie en 
>elastingaangifter 

jlieren en ondernemers 

i 1 i A $ r 1 N <ï ■ 

e Veld 56, 2041 GB te Zandvc 
M 06 45 30 45 31 E kittywill 


1 

kleinbedrijf 

ort. 
emse@planet.nl VAN AACKEN 
CLASZETTERSBEDRIJF 

levering en plaatsing alle glassoorten. 

NU OOK: 

vernieuwen kozijnen & schilderwerk. 

vrijblijvende offerte! 
023-5720480 / 06-41374921 

e-ma il: aacken@kpnmail.nl Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in:dia- 
betische voet*, reumatische 
voet*, schimmeldiagnostiek 

en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 5715921 

Bilderdijkstraat 22, 

Zand voort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 

door zorgverzekering) 

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 

of 06-44696001. 

Met garantie en KvK. 

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl ZANPKORRi^lS Pedicure Salon Henny 

komt ook bij u thuis. 

Ontharen met LHE (Light 

Heat Energy). Nu beginnen, 

in de zomer klaar. Aan- 
bieding: per flits €2. Oksel: 
normaal € 28,50 nu € 16,50. 
Van Speijkstraat 2/23. 
Tel. 06-50203097 of 
06-31931940 of 023-5734944 

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54264259 

Vooral uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

8 mei -Moederdag 

Geef een cadeaubon van 

Slender You Zandvoort 

Schoolstraat 3 ^ ^^^/X: loUit^ iii lood sUiiiiL-T 

Glas in lood ramen 
Gebrandschilderd glas 
Gezandstraald glas Ool<iVoor Zandvoortse taferekn ingeèrandscfdCderdgCas 

Donkere Spaarne 14 zwart - Haarlem 
Tel. 023-53 11 330 
ZANDKORRELS INVULBON Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel Particuliere zandkorrel €7,50 
Met ZandvoortPas €5,- 

Een particuliere zandl<orrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven 
de €500,- 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excimw) 
Met ZandvoortPas €10,- 

Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 

1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2 

2) Bruna Ball<enende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 
Tevens door u in te vullen: 

Uw (bedrijfs)naam 

Uw Zandvoortpas nr 

Telefoon <& Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 of 06-22209568 

Voor een goede en prettige 

voetbehandeling naar 

Pedicure Carla. 

Meer dan 10 jaar ervaring. 

Pro-voet lid. 06-46098919 

www.massagebijrosa.nl 

Racket bespannen? 
Dietrich Spanservice 

Tel. 06-53618845 

Oosterparkstraat 31, 

Zandvoort 

Verloren begin april: 
gouden schakelarmband. 

Omgeving Kerkstraat, 

boulevard. Haltestraat. 

Herinnering aan moeder. 

Wie heeft hem gevonden? 

Tel. 06-28253229 

Tijdens paasweekend 

verloren: titanium 

armbandje. Lange platte 

schakel met in elke 

schakel klein brilliantje. 

Heeft iemand hem gevon- 

den?Tel. 06-30450053 

Pension in centrum 

zoekt vlotte hulp voor 

kamerschoonmaak etc. 

Vaste baan. Info: 5719541 

Twijfel je om je huis te koop 

te zetten? Wij zoeken 

een koopwoning in 

Zandvoort: -K130M2, tuin, 3 of 

4 slaapkamers. Mail of bel: 

n_rietberg@hotmail.com 

ofo6-29 555 556 

L. Paap Medische hulpmid- 
delen, 06-51815360. o.a.: 
mobiele telefoons 
ouderen en slechtzienden, 
aankleedhulpen, 
bedtafel, siliconenen 
voetbedjes, medicijndoos, 
vergrootglazen/loepen 

Trouwring verloren. 

Omgeving Diaconiehuis- 
straat/Van Ostadestraat. 
Beloning voor de eerlijke 
vinder. Tel. 5712672 

Schilder heeft tijd voor 

al uw werk, binnen en 

buiten. Tel. 06-48335655 Te huur mooi gelegen 

en goed toegankelijke 

bedrijfsruimte. 

Afm. 8x5 m. met grote 
elektr. overhead deur. 

Huurprijs €450. 

Inl. 06-53175104 

Het Pakhuis, 

een kringloopwinkel 

waarvan alles te koop 

is! Van serviezen en 

glaswerk tot meubels en 

van kleding tot boeken. 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 -53693409 

Noorderduinweg 48, 

(Corodex) Zandvoort. 

Gevraagd: 
huishoudelijke hulp 

voor 1 ochtend 
per week. Tel. 5717595 

In de maand november 

organiseert het Huis van 

Gebed Zandvoort i.s.m.de 

Levensstroom Ministries 

een genezingsdienst in 

Zandvoort. Meer info volgt: 

www.gebedzandvoort.nl 

Stoelhuur in luxe kapsalon. 

Ben je een top hairstylist(e)? 
En wil je meer dan een kap- 
pers cao? Huur dan binnen- 
kort een riante werkplek op 
een A-locatie in Zandvoort. 
josnieuw@casema.nl 

8 mei -Moederdag 
magnetische sieraden 

Bij Slender You Zandvoort 

Mooi, betaalbaar en goed 

voorde gezondheid! 

Schoolstraat 3 

Volleybalvereniging 

Sporting OSS heeft 

nog 2 leden nodig om een 

nieuw competitieteam 

op te starten. Informatie: 

06-55321807. Alleen 
trainen is ook mogelijk. 

Te huur in Noord: mooie 
ruime woning met voor- 
tuin. Ind.: 2 slaapkamers, 
woonkamer, open keu- 
ken, badkamer, 
was/droogruimte. 
Huur€i.250 incl. g/w/l. 
Inl. 06-53175104 

Gevraagd: vakantiehulp, 

voor woonwinkel in 
Zandvoort. 1 a 2 dagen 
per week. Info: 5718845 Laatste Jazz concert van het seizoen goed bezet Bij het laatste concert in het seizoen 2010-2011 mocht 
stichting Jazz in Zandvoort zich verheugen op een respec- 
tabel aantal bezoekers. ''Goed dat jullie, ondanks het mooi 
weer, toch gekomen zijn", verwelkomde voorzitter Hans 
Reijmers het aanwezige publiek. Jong en oud was naar De 
Krocht gekomen voor het concert van Margriet Sjoerdsma. 
door Lienke Brugman 

Bijna ging het mis toen de 
zangeres nog maar net haar 
evenwicht wist te bewaren 
op de gladde dansvloer/'Dat 
deed ikexpresom meeraan- 
dacht te krijgen", grapte ze vrolijk, waarna ze het trio van 
Johan Clement in verwarring 
bracht dooreen nummeruit 
de speellijst spontaan te ver- 
wisselen. Het begeleidende 
jazz trio is in de loop der ja- 
ren echter wel wat gewend. 
Zoals gebruikelijk gingen pianist Johan Clement, Eric 
Timmermans op de con- 
trabas en drummer Frits 
Landesbergen onder enkele 
grappige opmerkingen, snel 
van start. 

Sjoerdsma is, ondanks haar 
jonge leeftijd, nu al een 
vakvrouw in hart en nieren. 
Loepzuiver, jazzy en bewe- 
gelijk bracht ze, zonder ha- 
peren, haar repertoire ten 
gehore. Voor de pauze zong 
ze nummers uit haar twee 
Cd's met als eerste song het 
bekende 'But not for me'. De 
nummers 'Lovin, like I love 
you' en 'First look left' waren 
nieuwe nummers uit haar 
eerdere albums. Opvallend 
hierbij was de goede timing 
met haar begeleiders. 

Pianist Clement, waarmee 
ze afstudeerde op het Rot- 
terdams Conservatorium, 
begeleidde haar op zijn spe- 
cifieke manier: de ene keer gevoelig, dan weer razend- 
snel. Na het mooi gezongen 
nummer 'Ta Ikingto the sun' 
was het tijd voor een korte 
break. In de pauze hoorde 
ik in de wandelgangen dat 
haar derde Cd op 28 augus- 
tus wordt uitgebracht tij- 
dens een Gronings festival. 
Na de pauze zong ze voor 
haar enthousiaste publiek 
wat meer bekende nummers 
zoals: 'Bye, bye, blackbird', 
'Love for sale', 'Nature boy', 
(met een geweldige bassolo 
van Timmermans), 'New 
York state of mind' en het 
bekende, door iedereen mee 
gezongen 'What a difference 
a day makes'. Een staande 
ovatie was door haar terecht 
verdiend! Reijmers overhan- 
digde de zangeres tot slot 
een prachtig boeket bloe- 
men. In september wordt de 
concertenreeks zeker weer 
voortgezet. Meer informatie 
is te vinden op www.jazzin- 
zandvoort.nl. InforTTiatleTTilddag algemeiie begraafplaats Elk jaar organiseert de algemene begraafplaats Zandvoort 
in samenwerking met het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort 
een informatiemiddag voor belangstellenden. Dit jaar 
vindt deze unieke middag plaats op zaterdag 14 mei van 
14.00 tot 17.00 uur. 

^^-^■'t"lf| 


*■ ^ 


■^rXi 


J 


M 1 


m 


1 


-ÊÊ 
^'' <r 


■ 


--■hiJlM 


L- 
^'^m 


é 


^ 


*c^ 
_^^ - ■ ' - -« 


L 


De aula van de algemene begraafplaats door Nel Kerkman 

Tijdens de informatieve mid- 
dag wordt er extra aandacht 
besteed aan de sinds 1892 
opgerichte Werklieden Vere- 
nigingOnderling Hulpbetoon 
(WVOH). Deze oude vereni- 
ging heeft hetfinancieel mo- 
gelijk gemaakt dat onlangs 
15 historische gedenkmonu- 
menten zijn gerestaureerd. 

Het doel van de vereniging was destijds om 'gelden af 
te zonderen om elkaar bij te 
staan in geval van ziekten en 
ongelukken". In het kader van 
deze doelstelling werd onder 
meer in 1947 de gezinszorg 
ter hand genomen, een zorg 
die later uitgebreid werd met 
bejaardenzorg. Na 25 jaar 
gezins- en bejaardenzorg 
werd de zorgverlening over- 
gedragen aan de Stichting 
Gezinszorg Kennemerland 
Zuid. In 1975 werd door de ver- eniging het'Uitvaartcentrum 
Onderling Hulpbetoon' in de 
Poststraat opgericht met als 
doelstelling: "ten behoeve 
van alle inwoners ongeacht 
door welke uitvaartonder- 
neming men de begrafenis 
of crematie laat verrichten." 
In 2004 besloot het bestuur 
van WVOH dat er naast de 
nieuwe aula van de algemene 
begraafplaats een nieuw uit- 
vaartcentrum moest komen. 
De door WVOH opgerichte 
'Stichting behoud mortua- 
rium Zandvoort' draagt er 
zorg voor dat mede mid- 
dels een overeenkomst met 
'Uitvaartcentrum Haarlem 
en Omstreken' hun doelstel- 
lingen blijven bestaan. In 
haar lange bestaan biedt het 
bestuur van WVOH op maat- 
schappelijk gebied nog steeds 
financiële ondersteuning. 

Programma 14 mei 

Na de welkomstwoorden 
van J. Janssen beheerder alg. 
begraafplaats en P. vd. Hoop, 
directeur Uitvaartcentrum 
Haarlem zal Dichter bij Zee Ada Mol een gedicht voor- 
dragen. Daarna is om 14.30 
uur onder begeleiding van 
Christien v.d. Mije een rond- 
wandeling langs de 15 geres- 
taureerde gedenkmonumen- 
ten, bij genoeg belangstelling 
is er een tweede rondleiding. 
Tijdens de middag is er in de 
aula orgelspel op het Johan- 
nesorgel te beluisteren van 
Corinevan Minnen. Om 15.00 
uur geeft Riet van Schie in de 
aula een kleine lezing over 
'Rouwverwerking: hoe ga je 
daarmee om?' Tevens staan 
in de aula informatieborden 
met uitleg over de symbolen 
van de gerestaureerde ge- 
denkmonumenten. Op deze 
middag wordt u gevraagd om 
een toepasselijke naam te be- 
denken voor de begraafplaats. 
De medewerkers van het uit- 
vaartcentrum en de begraaf- 
plaats zijn aanwezig om al 
uw vragen te beantwoorden. 
Iedereen is van 14.00 uur tot 
17.00 uur welkom op deze 
informatiemiddag. Adres: Al- 
gemene begraafplaats Zand- 
voort, Tollensstraat 67. Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 

Jeugdtoneel speelt 
'Kaviaar SpeciaaV 

Volgende week vrijdag, 13 mei, zal de jeugdafdeling van 
toneelvereniging Wim Hildering een komedie in drie be- 
drijven uitvoeren op de bühne van theater De Krocht. In 
een paar maanden tijd hebben de 15 actrices en acteurs het 
toneelstuk 'Kaviaar Speciaal', onder leiding van regisseur 
Ed Fransen, ingestudeerd. In de herfstmaanden heb- 
ben zij les gehad van een 
echte toneeldocent en van- 
af januari is er hard gewerkt 
onder leiding van Fransen 
om op vrijdag 13 mei voor 
u te kunnen spelen. De ko- 
mische stuk is geschreven 
door José Frehe en Rob van 
Vliet. 

Stelt U zich twee families 
voor: de ene kakkerig, ar- 
rogant en welgesteld te- 
genover de andere ordinair, 
grof en recht voor zijn raap. 
De ene familie woont in 
een groot huis en de ander 
heeft een verlopen friettent 
genaamd: "De gevulde fri- 
kadel", waar zij bij wonen. 
Toch zullen deze twee ui- 
tersten op zeer verassende 
wijze met elkaar in aanra- 
king komen. En wat daar 
allemaal van komt is met geen pen te beschrijven 
en zult u zelf moeten gaan 
aanschouwen. 

Regisseur Ed Fransen heeft 
met bijna dezelfde groep 
als vorig jaar, er zijn twee 
debutanten, laten zien wat 
de jeugdafdeling van Wim 
Hildering allemaal kan 
en daar mogen zij als ver- 
eniging best trots op zijn. 
Immers: Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. 

De uitvoering is op vrijdag 
13 mei aanstaande in thea- 
ter De Krocht. De aanvang 
is om 20.15 uur en de zaal 
gaat om 19.30 uur open. 
Er is geen voorverkoop, de 
kaartjes zijn voor € 5 te 
verkrijgen aan de kassa op 
de avond zelf en er kunnen 
geen plaatsen besproken 
worden. Saskla Laroo te gast 
In Oomstee Jazz 

Trompettiste Saskia Laroo heeft nauwelijks een introduc- 
tie nodig. Wie heeft deze Amsterdamse nog niet zien op- 
treden in het Zandvoortse? Aanstaande vrijdag is ze voor 
de tweede keer bij Oomstee Jazz en ze introduceert daar 
pianist/zanger Warren Byrd. Door'kenners'wordt zij vaak 
de beste trompettiste van 
Nederland genoemd. Muziek 
maken en optreden, in bin- 
nen-en buitenland, is wat zij 
het liefst doet. Laroo speelt 
muziekstijlen met haar ei- 
gen bands of als speciale 
gaste, die iedereen aanspre- 
ken; van jazz tot dance en 
van pop tot wereldmuziek. 

Vrijdag speelt ze met de 
Amerikaanse pianisten zan- 
ger Warren Byrd met wie zij de hele wereld bereist voor 
optredens en muzikale ont- 
moetingen met lokale muzi- 
kanten. Basgitarist Maarten 
Bakker en drummer Menno 
Veenendaal zorgen vrijdag 
voor de muzikale begelei- 
ding. Of het bij deze muzi- 
kanten blijft is nog maar de 
vraag. Misschien heeft Laroo, 
evenals met haar vorig op- 
treden nog een verrassing 
in petto. Aanvang Oomstee 
Jazz om 21.00 uur aan de 
Zeestraat 62. A Lijst van deelnemende bedrijven 

(in alfabetische volgorde) 

Algemeen: 

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Taxicentrale Fred Spronk - 02S-888s588 
Psycliologiepraktijl< Ab van der Neut - 

06-31393790 

Winkeliers: 

Bruna Balkenende - Grote Krocht 
Dobey Dierenspeciaalzaak - Crote Krocht 
Kaashuis Tromp - Grote Krocht 
Slagerij Horneman - Grote Krocht 
Slagerij Vreeburg - Haltestraat 

Verzorging en vrije tijd: 

Foto Menno Gorter - Grote Krocht 
Remy Draaijer - 06-54323689 
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht 

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat 

Bibi for Shoes - Kerkstraat 

Blitzkickers - Haltestraat ijB 

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b 

Sea Optiek - Haltestraat 

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A 

Wonen en onderhoud: 

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat 
Koene Cleaning Service - 06-1432444 
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege's IJzerhandel - Pa kve ld straat 

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat 

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat Voor alle ZandvoortPashoudei 
j-y^iy^J^ jv^lV TVÏ^Wy i'K Hele maand mei voor Pashouders: Asperge schotel 

100 GRAM €1,25 

kijk ook eens op onze website: 
www.slagerijhorneman.nl 
Atromp KLAVERKAAS, DOOR DE WOL 

GEVERFDE SCHAPENKAAS 

ZUIVER, ZACHT EN ZO GEZOND 

NU 250 GRAM €3,95 ^. 


Speciale aanbieding: 
Zandvoort - Sciiiphol 
€42,50 
023-6ÖÖ556Ö 
€ 25 KORTING m h n i ki ng van y w valwirilil 

iM^Wi'Wf ÏJi|«l"»«üri RfciJ-i^iflaf» 

&rata KmctitZI ■ [ISa^TIZSGO 
4fln4vwp1Aïqiiv-»rl eil 

f" toerkoop ni t o 

**DE BODE** 

Wist u al dat wij ook 
Baroic artiicelen verl(open? 

www.de-bode.nl 
Pashouders 5% korting 1 FOTO MENNO OORTER Offidele Pasfoto's 

een 2e set 

"Leuk Lachende" 

Pasfoto's 

voor dfl 

Halve prijs! wwwtfaiwnBnnBi^orlv-rinl Bestel nu de ZandvoortPas 2011 Achternaam + voorletter(s) Betaling contant 

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

O Verlenging ZandvoortPas (€5,oo) - Pasnr 
Woonadres+huisnr. Postcode Telefoon. (Handtekening). envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1 

Betaling PER BANK 

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
OW 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres. Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen. TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND 
KORREL 'S de aanbiedingen van deze weel( 
C (^ Relatie therapeut 

Ab van der Neut Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 

(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend. 

Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP 
06 31393790 • info@abvanderneut.nl Koene Geaning Service 10% korting op schoonmaakartikelen 
Voor al uw schoonmaakwerk! www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 
Medina Woninginrichters 

Aanbieding voor de maand mei: 
10% korting op grastapijt 

▼ (Vouw) gordijnen ▼ Tapijt 

▼ Vitrages ▼ Vinyl 

▼ Luxaflex ▼ Laminaat 
^ Zonwering ▼ Parket 023-531 78 40 
Haltestraat 56 
2042 LP Zandvoort WWW. me dina- woninginrichting, nl 
(D WalkofFame 

. Herenmode Non iron Ledüb shirts 
2for€99^95 ook korte mouw Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902 

Geopend van dinsdag t/m zondag 

www.walkoffameshirts.nl Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f. 

Addie Ottho & Zn 

OrTHfl" Potgieterstraat 4 
if __!l: 2041 PC Zandvoort 

Telefoon 023 -5717 287 
Mobiel 06-5577 8563 
Mobiel 06-1887 6726 ZandvoortPas houders 10% korting 
/\ r- Voor Pashouders 

10% KORTING , ZA^AS OP TOTAALPRIJS! 

Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort 
023-5716631 - www.zaras.nl PERSONAL TRAINING öof/y&yi/I/Vïf/ 

I lismaand 

io% korting 

■ RemyDmaijer 
remydraaijer@gmail.com 
www.remydraaijer.com 

] 0235731835/0654323689 
Ook VOORDELIG WINKELEN IN ZANDVOORT? Pashouders opgelet: 

Vraag alsnog uw ZandvoortPas 2011 aan. 
Voor € 5,- profiteert u dan weer van vele 
aanbiedingen en voordelen. Nog geen ZandvoortPas? 

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas. 

Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2011 

(geldig tot en met 31-12-2011) Ï^ANDVOO ^oorWcü'! Relcen zelf uw voordeel uit! ^^r^rr^^\\Q gratis een Zandkorrel plaatsen.^ De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 

OM uw aankopen en boodschappen in uw EIGEN WOONPLAATS TE DOEN. n i ! Far-Out (7) Beachclub Far-Out heeft afgelopen voorjaar een me- 
tamorfose ondergaan. Rob en Carin Petersen en hun 
zoons Nick en Remco hebben werkelijk overuren ge- 
maakt om hun droom te realiseren en bouwden een 
modern en stak strandpaviljoen dat de toets der kritiek 
moeiteloos kan doorstaan. 

Ze staan dit seizoen voor het eerst op het Zandvoortse 
strand en veranderden Far-Out in een geweldig strand- 
restaurant dat geheel gebaseerd is op een Spaanse sfeer 
maar wel met gemoedelijke loungemuziek.Ondanksdat 
de vertrouwde naam is gebleven, is het paviljoen totaal 
anders geworden. De indeling, zowel binnen als buiten, 
is geënt op Ibiza en de Spaanse tapaskeuken. Als het on- 
verwacht slecht weer zou worden, kunt u gerust binnen 
plaatsnemen waar dezelfde sfeer is als buiten op de uit- 
gebreide lounge terrassen. 

Far-Out weet zich ookte profileren opde markt voor fees- 
ten en partijenen wat dies meer zij. Zo kan men in de open 
lucht trouwen en aansluitend genieten van een feest of 
een uitgebreid ta pasbuffet, vol ledig in stijl. Maar ook voor 
barbecues of een schitterend buffet bent u bij Far-Out aan 
het goede adres. Op het zonneterras staan 12 zogenaamde 
loungebedden diedoordevriendelijkebedieningcontinue 
van drankjes en hapjes kunnen worden voorzien. Strandvoort 

De Zandvoortse strandpaviljoens 

Havana aan zee (ic) 

De eigenaren van Havana aan zee, Ellen en Ken Dei- 
num, zijn alweer aan hun 16e seizoen op het strand 
begonnen. Havana aan zee staat al jaren gelijk aan ge- 
zelligheid met goed eten en drinken in een geweldige 
ambiance. 

Ellen is duidelijk over de doelgroep: vooral 30-^ en zeer 
gay friendly', zoals het ook onder de vorige eigenaren 
al was. Maar andere gasten zijn uiteraard ook meer dan 
welkom. Havana aan zee heeft met name aan de zuid- 
kant een uitzicht om echt van te genieten. Men waant 
zich op een rustig eiland in de Caribische Zee met de 
'palmen' en het uitzicht over een langgerekt, verlaten 
strand. 

De keuken is vooral bekend om de verse vis en gerechten 
met schelpdieren. Echter ook de vlees- en vegetarische 
gerechten komen zeer duidelijk naar voren. Op het mo- 
mentvan schrijven viel direct de spaghetti metvongoles 
op, een delicatesse uit de categorie schelpdieren die veel 
in Italië en andere landen rondom de Middellandse Zee 
wordt genuttigd. Maar ook gamba's en andere zeevruch- 
ten worden met liefde door de chef, en hij is een 'echte' 
(!), en zijn brigade verwerkt en door de vriendelijke en 
gastvrije bediening geserveerd. Strandtent Helder (5a) 

Een droom en een idee van Robert van Kampen en Fop- 
pe Wiersma werd aan het begin van dit seizoen waar. 
Zij konden hun eigen strandpaviljoen op het Zand- 
voortse strand realiseren. Strandtent Helder is een con- 
cept met vriendelijke bediening, een restaurant, terras, 
lounge, beachbar, snackcorner en een grote feesttent 
voor feesten en partijen. 

Met een knipoog naar Amsterdam, waar beide mannen 
vandaan komen, kunt u genieten van bekende gerechten 
meteenfrisseinslag,zowelvoorontbijt,lunchofdiner.Met 
de uitstraling van een klasse restaurant, maar met prijzen 
en sfeer van een echt ouderwetse strandtent, zal het voor 
iedereen hier goed vertoeven zijn, zowel in het voor- en 
naseizoen als in de zomer. 

Bij binnenkomst valt direct de strakke sfeer op. Mooie de- 
coraties, moderne tafels en stoelen en warmte, dat straalt 
Helder absoluut uit.Wat nog meer opvalt zijn de gerechten 
op de zeer uitnodigende kaart. Italiaans, Frans, Amerikaans, 
puur Nederlands en Japans, voor een ieder wat wils derhalve. 
Op de lunchkaart valt vooral het assortiment 'Amsterdams', 
zoals de Van Dobben kroketten en het broodje met 'Old 
Amsterdam', goed in de smaak. Strandtent Helder heeft een 
capaciteittot maximaal 500 gasten voor feesten of partijen. Beachclub Far-Out, paviljoen 7, tel. 5717170. 
Web: www.beachclubfarout.nl Havana aan zee, paviljoen ic, tel. 5714321. 
Web: www.havana-zandvoort.nl Strandtent Helder, paviljoen 5a, tel. 5738220. 
Web: www.strandtenthelder.nl 

DORSMAN 

ASSURANTIËN Inboedelverzekering 

Snel en goed geregeld w 

DORSMAN.nl of 023--"-'^'='»'» J Gezocht: representatieve gastvrouw of gastheer Home Holiday, gespecialiseerd in verhuur van vakantie accommodaties in Zandvoort, is 
opzoeknaareenflexibelegastvrije, klantvriendelijke, betrouwbare, zelfstandig werkende 
gastvrouw/heer voor 10-20 uur per week. Vindt u het leuk om onze gasten hartelijk in- 
en uit te checken en de woning te controleren en heeft u enige kennis van de Duitse en 
Engelse taal? Bel dan Babette 06-57585949 of mail naar info@homeholiday.nl. Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation APK KEURING 

ter waarde van € 29,- 

bij kleine en grote beurt gratis! 
Reparatie en onderhoud van alle merken. In- en verkoop van jong gebruikte 
auto's - zie onze website 

Kamerlingh Onnesstraat 23 p 

Tel.: 023-571 45 80 ^ 

www.autobedrijfzandvoort-nl MoiUe&e^ Z^ir^jifiMnww*' Gewoon en eigenwijs 

Geen moederdagmenu maar 

een moederdaggerecht voor € 17,50 A/aar keuze: 

Kabeljauwfilet in filo deeg met witte wijn truffelsaus 

of 

Asperges, traditioneel met beenham en Hollandaise saus 

Uitsluitend voor moeders na het diner: 

gratis Hollandse aardbeien met slagroom Voor reserveringen: 023-5718949 
YlUe dagen qjeopendï 

Maandag tjm vrijdag vanu^ 7.30 uur 
Zaterdag en zondag vamtfS.SO uur 

Doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg. 
VuderweU belegde broodjeA, gewoon lekker. 

gaAÜuüAplein 9 winhd, Tel. 028-7^88706 
www,iUieUaAbro€öjeA-internet,iü CL Dorpsgenoten door: Erna Meijer iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Andries van Marie Pas 46 jaar woont Andries van Marie is ons dorp, maar hij 
mag toch beslist als zeer ingeburgerd beschouwd worden. Hij 
is in 1938 in Kampen geboren in een gezin met zes kinderen 
en waar zijn vader een tuinderij annex groentenwinkel be- 
zat. Na de ULO vervulde hij zijn dienstplicht bij de beroemde 
Huzaren van Boreel, waarna een reeks aan diverse studies op 
het gebied van gemeentelijke administratie, financiën, mili- 
taire zaken en bijzondere wetten volgde. "Ik heb in die tijd ondermeer gewerl<t in IJsselmuiden, 
Hardenberg en Kampen bij de afdeling 
Bevolking/Burgerlijke Stand, maar voel 
de mij op een gegeven moment een 
beetje vastzitten. Ik besloot toen 
in 1965 te solliciteren bij de ge 
meente Zandvoort. De eerste, 
die ik tijdens het sollicitatiege- 
sprek ontmoette, was de bode 
Arend van Duijn, waarna ikeen 
onderhoud had met secretaris 
Bosman ('detopman die ikooit 
heb meegemaakt') en werd 
aangenomen", vertelt Andries 
met veel plezier. Hij was onder- 
tussen al getrouwd met Janny, 
eveneens uit Kampen afkomstig,en 
vader van André en Gerrit, met Johan 
op komst. Alle zonen wonen ook nog 
steeds in Zandvoort en de familie is inmid- Ar?^^ 

dels uitgebreid met vijf kleinkinderen. nes Sport is van meet af aan heel belangrijk geweest in het gezin 
Van Marle."Wij waren thuis al een echt sportgezin. Zo werd 
een broer van mij 3e tijdens het Nederlandse kampioenschap 
kortebaanschaatsen en een zusje kampioene op de honderd 
meter.Onderlingwerden huiscompetities gehouden in dam- 
men, sjoelen en tafeltennis met aan het eind van hetjaarde 
verkiezing van 'sportman van het gezin'. Andries: "Daarnaast 
heb ik veel voetbalwedstrijden gespeeld en deed ik ook aan 
atletiek. In Zandvoort ben ik, om snel in te burgeren, op- 
nieuw begonnen met voetbal in het eerste zaterdagteam 
van Zandvoortmeeuwen." Schaatsen bleef eveneens een 
grote hobby. Zo reed hij diverse toertochten uit, waaronder 
in 1993 de 200 kilometer op de Weissensee, maar heeft hij 
de beruchte Elfstedentocht in 1963 ("bar en boos") niet vol- 
ledig kunnen beëindigen. Voeg daarbij het perfiets in 2009 
beklimmen van de AIpe d'Huez, tennissen en golfen en dan 
kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat wij hier 
met een bijzonder sportief man te maken hebben! Politiek heeft ook al vroeg zijn belangstelling gewekt. In eerste 
instantie was hij lid van deCHU, dat later opging in het CDA. 
Later koos hij voor de VVD, omdat hij moeite kreeg met het 
dogma dat de politiek op de bijbel steunt. Van 1986-1990 zat 
hij namens de VVD in de Zandvoortse gemeenteraad. In de 
vier jaar daarna hield hij zich, naast zijn werk bij de provincie, 
waarnaar hij in 1970 was vertrokken, bezig met de admini- 
stratie van de door vrouw Janny gedreven winkel 'Aranka' 
in de Kerkstraat, overgenomen van Betty Steegman. In 1994 
kwam hij opnieuw in de gemeenteraad, het jaar ook waarin 
hij benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Zijn werk bij de provincie stopte in 1996 en doordat de 
toenmaligewethouderRitadeJongtussentijds 
wegging, kon Van Marie haar portefeuille 
overnemen. In 2002 werd het tijd voor 
de VUT maar stilzitten is geen optie 
voor hem. Het centrum 'Welzijn 
Ouderen' (nu Pluspunt) kon zijn 
expertise goed gebruiken en tot 
op de dag van vandaag verzorgt 
hij, samen met zeven anderen, 
de belastingaangiften voorou- 
deren. 

Bij de KNRM is hij ruim 4,5 jaar 
penningmeester van de lokale 
commissie geweest. "Een pracht- 
instelling met prima mensen, waar 
veel van gevraagd wordt. Zeker qua 
opleiding, oefenvaardigheid en bereid- 
A/lcirls heid bij nacht en ontij zich in te zetten voor 

anderen. Dat vraagt zelfs in je vrije tijd om een 
bepaalde discipline, want je weet maar nooit wat ervan je 
verwacht kan worden", zegt hij. Op 26e jarige leeftijd werd 
Van Marie al benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand en inmiddels heeft hij tussen de 200 en 300 huwelij- 
ken voltrokken, inclusief die van twee van zijn zonen. 

Hoewel hij tot volle tevredenheid in Zandvoort woont, ver- 
blijven Janny en Andries sinds een paarjaar zeer regelmatig 
in hun huis in het oosten van de Dordogne in Frankrijk. De 
heerlijke tuin met onder andere vijgen-, peren-, kersen- en 
walnotenbomen zorgen ervoor dat hij ook daar altijd be- 
zig is met snoeien, grasmaaien en het nodige onderhoud. 
Prachtige fotoboeken, gemaakt door Anja van Warmerdam 
enJanny,diezeercreatief is, getuigen van dit fraaie onderko- 
men. Zandvoort magdan qua afstand verwegzijn, de betrok- 
kenheid bij ons dorp blijft dagelijks. Dit interview zal hij dan 
ook voor de eerste keer via de website van de Zandvoortse 
Courant kunnen lezen, want momenteel genieten beiden 
van hun verblijf in LeVerrat 
Krant niet ontvangen? hZandvoortse 

C:oiikAn-i Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 
'SW , Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet 
Y dat de redactie het met de inhoud eens is. De 
:c redactie behoudt zich het recht voor om ingezon- 

den brieven in te korten en plaatsing van brieven 
te weigeren. LDCilL Met belangstelling heb ik het ar^tikel van Remo De Blasé in uw blad_ 
lezen, met name zi jn mening oven het LDC. Hoewel ik zelf ' _get weinig kijk heb op het door^ hem bekr^itiseer^de uiter^lijk, sluiten zijn uitspr^a- 
ken wel aan op die van andenen, die het gebouw vengelijken met de 
Bijlmerbajes en het daar om al gekscherend het 'Lokale Detentie 
Centrum' hebben genoemd. Jammen vind ik het echten dat hij niet het belangrijkste element 
becommentarieert, namelijk de functionaliteit van het gebo uw. Want 
wie bouwt nu een gemeenschapsvoorziening voor verenigingen, ver- 
gaderingen en partijen op de eerste etag e , terwi j l de ban en de toi- letten op de begane gnond zijn? En dat is niet het enige: de venbinding 
tussen die gemeenschapszaal en de benedenetage is een steile en te 
smalle tnap, die ongetwijfeld tot ongelukken zal leiden. Bovendien is 
gebleken dat en gnote pnoblemen zijn met de geluidsisolatie en met de luchtbehandeling, die in meerdere gevallen al tot het onwel wonden 
van mensen heeft geleid. De heen De Biase vneest dat het gebouw nog 200 jaan onden onze 
neuzen staat. Ik vnees dat de functie van 'gemeenschapsvoonziening' 
het nog geen 2 jaan zal uithouden. Tenzij de gemeente tot een 
gnondige h enziening van het gebouw komt. Wim Veldhuizen LDC (2) Wat was ik blij met het stuk van anchitect Remo oven het 'Lelijk 
Dnoevig Centnum'. Dit hele pnoject is zo bednoevend, de steensoont 
zo niet passend in Zandvoont. Ik gym in een zaal die daanvoon niet geschikt is. Te gladde vloert te wanm, etc. En de kenk, toch een 
henke nningspunt voon een donp, is voon velen uit het zicht vendwenen. 
Het Gemeenschapshuis is inmiddels al af gebnoken. Stnaks ook de 
Watentonen? Ga lekken zo doon! Het is stnaks alleen nog hoogbouw 
wat je ziet. De kapitaalvennietiging is in volle gang. A. Volkens-y.d. Heuvel Bedankt! Op 2e Paasdag ontdekten wij dat we gnote pnoblemen hadden met 
de niolening. Omdat we op dat moment een pension vol gasten had- 
den moest en iets mee gebeunen. We hebben de gemeente gebeld 
via het noodnummen en we wanen blij vennast toen en na een aantal 
telefoontjes iemand kwam kijken. Hij heeft voon dat moment een 
oplossing bedacht zodat de gasten die dag toch gebnuik konden maken 
van toilet en douche. De volgende ochtend stonden en al vnoeg man- 
nen van de gemeente om de stnaat open te bneken en het pnobleem 
te venhelpen. We spneken onze waandening uit voon het adequate 
handelen van deze gemeentelijke ambtenanen! Henen bedankt! Michel & Tineke Vonk, pension 't Zeehuis ^ pluspunt WebijnsorgJJ^oKt 
vooi-Zan^^ Pluspunt Zandvoort 

Flemingstraat 55 

023. 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

Spaans» een zomercursus 

Vakantie Spaans, zonder diep in te gaan op de gramnnatica aan 

de hand van praktische voorbeelden. 

Woensdag 1 9:00 - 20:30 uur 1 1 mei - 29 juni Hatha Yog a 

Vrijdag I 1:00- 12:00 uur 20 mei t/m 8 juli Yo ga voor (ex) kankerpatiënten. 

Mensen die ziek zijn, of ziek zijn geweest zijn veel energie verloren. 
Yoga helpt bij het vinden van nieuwe balans. De lessen worden 
afgestemd op uw mogelijkheden 20 juni t/m 18 juli 
I ste les is gratis, daarna betaalt u € 20,- voor 4 lessen. 
Aanmelden bij Pluspunt Zandvoort 023. 5740330 

OOK Samen is een dag activiteit 

voor ouderen die van gezelligheid en activiteiten houden. 
Elke donderdag bij OOK Zandvoort in Pluspunt. 
Nu ook elke I e zondag van de maand. Eerst eens komen 
kijken of het iets voor u is kan altijd, meldt u dan aan bij 
Els Bruyns tel 5740330. 

De Toon Hermans groep 

komt elke 2e vrijdag van de maand bij elkaar 
van 10.30 tot 12.00 uur bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55. 
Deze lotgenotengroep is voor mensen die te maken 
hebben met kanker 

Koffie- in 

elke maandagochtend 10:30 - 12:00 uur. 

Dorpsgenoten ontmoeten onder het genot van koffie 
met een verse traktatie. 

Peuterspeelzaal De Duinpiepers 

heeft nog plaatsen beschikbaar! 

De peuterspeelzaal is tijdens schoolweken van 08.30- 1 1 .30 
geopend en zit in de Beatrixschool in Zandvoort Noord. 
Coördinator Sandra Bartling:06 1 1 30 18 08. 

BSO De Boomhut 

Professionele opvang nodig voor uw kind? Voor- of na- 
schooltijd, incidenteel, tijdens studiedagen van school of vakanties? 
Kom eens vrijblijvend kijken of bel voor een afspraak: 023-5740333 

Bent u senior en heeft u informatie of advies nodig: 

De ouderenadviseur is er voor u. 

Telefoon: 57 19393. 

Kom langs op de Vrijwil llgersmarkt 

zaterdag 1 4 mei van 1 2.00 tot 1 5.00 uur 

op het Raadhuisplein. 

Er is een springkussen, muziek en een voetbaldoel. 

Wist u dat?: In de Boekenkast van Pluspunt 
kunt u boeken meenemen, afgeven en/of omruilen. 
Wij Icunnen weer nieuwe boeiden gebruilcen. 

Ook kinderboeken. Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 

www.piuspuntzandvoort.ni 

OOK Zandvoort, Flemingstraat 55 023 5740330 Expositie Pluspunt: 
Herbert Inrimer Wiiiems, olieverfschilderijen 
Filmprogramma 

05 t/m 1 1 Mei 
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving 

AprilzoTTier gaat 
p gewoon door In mei 

April 2011 heeft de tot dan toe warmste grasmaand 2007 
met vijfhonderdste graad geklopt. Uiteindelijk kwam het 
temperatuurgemiddelde uit op 13,1 graden uit in het mid- 
den van het land. De maand was zoals we nog wel we- 
ten extreem droog en buitengewoon zonnig met aan de 
westkust zo'n ruime 280 uren zon op het pleit. De aprilzomer gaat gewoon 
door nu mei alweer op de 
kalender staat. De rest van 
deze week blijft het voor- 
beeldig voorzomers weer, 
met richting en in het 
weekeinde opnieuw 20 
graden of meer. De nachten 
zijn evenwel gevoelig koud 
met zelfs nachtvorstkansen 
tot en met vrijdagochtend 
op beschutte stekken in de 
droge duinen. 

De luchtsoort waarin we 
ons bevinden is nog steeds 
erg droog en soms daalt de 
relatieve vochtigheid tot 
om en nabij de 25 procent. 
Het zwerk, dat soms diep- 
blauw oogt, verraadt dat er 
weinig vocht aanwezig is, 
ook hogerop. Ter indicatie: 
een waarde van 25 procent 
op de hygrometer is nor- 
maal voor Zuid-Spanje of 
Turkije in de zomer. 

Hoge druk weet geen wij- 
ken en ligt nog altijd op 
de voor ons ideale plek. 
De wind blijft dan ook nog 
geruime tijd in de besten- 
dige oosthoek zitten. In 
het weekeinde wordt deze 
zelfs zuidoost en daardoor 
kan de temperatuur flink 
oplopen vanuit die rich- ting. Aan zon ook de rest 
van de week weer geen 
gebrek, want die schijnt 
vrijwel iedere dag meer 
dan twaalf uur. 

Lagedrukgebieden zien 
voorlopig geen kans zich 
uit te breiden naar West- 
Europa door het tegen- 
wicht van die hoge druk. 
Wellicht dat het volgende 
week (tijdelijk?) lukt, want 
vanaf zondag kan er zich 
een (onweers) bui ontwik- 
kelen. Maar een overgang 
naar een geheel ander 
weerbeeld lijkt er nog niet 
in te zitten. De atmosfeer is 
momenteel, en eigenlijk al 
sinds maart, het toonbeeld 
van stabiliteit. 

Ondergetekende heeft 
inmiddels z'n zomerver- 
wachting gelanceerd en 
verwacht een overwegend 
fraaie zomer dit jaar en 
de hoogzomer zal naar 
verwachting niet geheel 
in het water gaan vallen. 
Over water gesproken, het 
zeewater voor onze kust is 
nog koud met slechts 12 
graden. Meer mooi weer is 
eropwww.weerprimeur.nl 

weerman Mare Putto Do. Vr. Za. Zo. Weer ^ m Temperatuur Max 


17-18 


21-22 


Min 


3 


7 


Zon^^H 


|ioo% 


100% 


Neerslag 


5% 


5% 


Wind 


ozo.3 


zo. 3-4 24-25 

11 

100% 

15% 

zo. 3-4 11 


»• 


■ 


100% 


100% 
15% 


30% 


■ 24 

m\ 

)0°/^ 

0% 

zzo.4 <& 
Reiservaring uit India 

Het begon allemaal met een onschuldig telefoontje; of ik geïnteresseerd 
was om een congres te organiseren in India voor creatief directeuren uit de 
televisiewereld? Ach, het is weer eens wat anders dan zelf televisie maken, 
dacht ik, en na het officiële sollicitatieproces leek het me meer en meer een 
te gekke uitdaging! India, here I come! door llja Noltee 

In totaal werd ik voor 5 weken aangenomen. Vier weken 
werkte ik vanuit Nederland om alles op poten te krijgen, 
de laatste week verbleef ik in India om alles ter plaatse te 
checken en het gehele congres technisch te ondersteunen. 
Samen met zo'n dertig directieleden en creatieve breinen 
vanuit de hele wereld, verbleef ikin een super-de-luxe hotel 
in Mumbai.Hetwaseen geweldige week en ik heb ontzet- 
tend veel indrukken opgedaan! 

En daar zitje dan in Mumbai, een immense stad met een 
gelijk inwonersaantal als wij in heel Nederland hebben! 
Maar dat is niet zo gek, als je weet dat India na China het 
hoogste bevolkingsaantal ter wereld heeft, meer dan een 
miljard mensen. Mumbai kent veel armoede, maar ookveel 
rijkdom. Iets ertussenin is er haast niet. De meest armoe- 
dige, kleine appartementjes kosten al een vermogen, wat de 
meeste mensen niet hebben,waardoor er vele sloppenwij- 
ken ontstaan, te midden van de enorme luxe hotelketens. 

Rondreis India 

Na een week werken in Mumbai was mijn contract beëin- 
digd en aangezien er tot dusver nog geen nieuwe baan 
op mij lag te wachten, besloot ik in India te blijven. Mijn 
vriendinnetje Susan Boekelman vloog me tegemoet en 
samen zouden we 2 weken reizen door India, start vanuit 
Delhi! Susan en ik hadden weinigtijd gehad onze reis voor 
te bereiden, echt backpacken was dus geen optie, want we 
hadden geen idee hoe dat in zijn werk zou gaan in India. 
Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 ColuWTl Zodoende hadden we besloten om vooraf een pakketreis te 
boeken. Tijdens de Golden Triangle reden we in een privéauto 
met chauffeur langs de gouden driehoek van Noord-lndia: 
Delhi, Agra en Jaipur.We hebben ontzettend veel gezien en 
het was een vermoeiende week, maar wat een fantastische 
ervaring! Zo namen we onder andere een kijkje in het'Pompeï' 
van India, Fatehpur Sikiri,zaten we op de rug van een olifant 
op weg naar het Amber Fort en zagen we één van de zeven 
wereldwonderen: de Taj Ma hal. Op een veilige ma nier hebben 
wij een onvergetelijke reis kunnen maken door India, want 
twee 'backpackende' meiden was achteraf ook geen succes 
geweest. In India gelden in het verkeer 3 regels: good breaks, 
good horns and good luck. Al met al: een privéchauffeur is 
dus zeker geen overbodige luxe. 

Na deze indrukwekkende week was het tijd om alles eens 
goed te verwerken. Dat deden wij in Goa, waar we zelf van 
te voren de binnenlandse vluchten voor hadden geregeld en 
een hotel hadden geboekt. We verbleven inVarca,Zuid-Goa,in 
hotel The Retreat by Zuri,wat qua prijs/kwaliteitverhouding 
zeker een aanrader is. Heerlijk aten we op het nabijgelegen 
strandje bij Mama's Kitchen. ledere dag kon je kiezen uit verse 
visjes. Onderhandel altijd over de prijs, in India kun je overal 
over onderhandelen. En nog een tip: vergeet je desinfecte- 
rende handgel niet! Varca is nog niet zo toeristisch en hier 
kom je dan ook goed tot rust. De beste periode om naar India 
te reizen is maart, dan is hetvoorjaar. India was voor ons een 
hectische belevenis die je eens in je leven moet meemaken. 
Wij hebben het gezien en kijken ernaar terug in ons fotoal- 
bum, rustig thuis op de bank. Flitsflits 

Vorige week verschenen er in de verschillende media 
dat Tomtom GPS-gegevens verkocht heeft aan de po- 
litie zodat oom agent op de juiste plek kan staan in de 
toekomst met zijn laserpistooltje. En daar gingen we 
weer met die discussie over privacy. Er zijn zelfs mensen 
die nu bij de brievenbus zitten omdat ze bang zijn dat 
de politie op basis van hun digitale kaartendoos alsnog 
bekeuringen zal sturen. Komkom mensen, dat ding kan 
nietje kentekenplaat lezen dus hou op met die onzin. 

Nee, dit is gewoon een prachtig stukje ondernemer- 
schap! Zo ontvangt dit bedrijf niet alleen geld van de 
politie maar ook van de consument. De gebruikers gaan 
nu nog sneller een extra abonnementje afsluiten om 
altijd op de hoogte te zijn van alle flitsers en lasers. 
Prima toch? Aandelen stijgen weer, AEX gaat weer be- 
ter en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar in plaats 
daarvan zijn we boos en bang. Boos opTommie en bang 
voor de bonnenregen van het CJIB. Zo kreeg ik een e- 
mail van de navigator dat ze het niet wisten dat ze dit 
verkocht hadden aan de politie en met alle excuses erin. 
We moeten dus ook nog liegen en ons schuldig voelen 
als we met ondernemen bezig zijn. 

Maar beste mensen, we kunnen ook gewoon niet die 
extra dienst afsluiten en ons aan de maximum snelheid 
houden. Stel bij 3 kilometer te hard rijden in datje een 
waarschuwingstoon krijgt en klaar is Kees. Je bent met 
wat zelfdiscipline en controlesysteem volledig bonnen- 
proof. En wat betreft de privacy, daar moeten we hele- 
maal niet over zeuren. "Ze kunnen ons gewoon volgen 
waar ik ben", is vaak wat ik hoor en mijn antwoord is 
altijd hetzelfde als het om deze kwestie gaat: Gelukkig 
wel, anders werkt mijn 2 keer Tom niet! 

En na het boos worden gewoon weer lekker op Twitter 
en Facebook je hele leven met alles en iedereen delen. 
Nee, we houden enorm van onze privacy! l^élyC/m 

Get Out! Ligt het strand tegenwoordig voor het LDC? Zaterdag 7 mei 

Zaterdag 27 augustus is het weer Mysteryland! Lijkt nog ver weg 
maar kaartverkoop begint aankomende zaterdag 7 mei al en zal weer 
erg hard gaan. Zorg ervoor dat je erbij bent en dat je om 10.00 uur 
voor je pc kruipt om zeker te zijn van een fantastisch feest op het 
voormalige Floriadeterrein in de Haarlemmermeer. 

Zondag 8 mei 

Op zondag 8 mei zal er een nieuw evenement plaatsvinden op ons 
Circuit namelijk Het Japans Auto Festival. Liefhebbers van Japanse 
auto's en tuning kunnen hier hun hart ophalen met ondermeer sprint- 
competities en slalomwedstrijden . 

Zondag 12 juni 

Op deze avond zal er in Toomler Amsterdam een dubbel te zien zijn 
van comedians Hans Sibbel en Martijn Koning. Ze zullen beide drie 
kwartier optreden en reserveren is zeker aan te raden op toomler.nl A Wekelijks de krant lezen op internet? surf naar www.zandvoortsecourant.nl 1 
T>. oan 3Ciee}i Groot assortiment super kwaliteit 
hangpotten en eenjarige zomerplanten l Maar ons advies blijft: 
wees voorzichtig, plant met mate 

i.v.m. de ijsheiligen ^^ A« AtrrOBEÏIRIJF K 

APK m o Onderhoud en reparatie alle merken 
Occasions in - en verkoop 

Karim en Mo 
www.autobedrijfkarimo.nl 

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792 
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl HAROCfimO 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen! 

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, 
saté, spareribs, diverse visgerechten of een 
uitgebreid diner. U kunt het zo gek niet bedenken! 

Let op: Wij bezorgen gratis! 

Ook de seniorenmenu's a € 7,~ en de daghap a € 10,~ 

Brasserie restaurant Harocamo 15611 iJ/J-ZJLUZ 

Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort kijk VOOr meer inf O: 

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur WWW.harOCamO.nl Thema avond: Veiligheid 

staatssecretaris F red Teeven 
Burgemeester Niek Meijer ^j •j 12 mei 2011 20.00 uur 

Beachclub TIEN 

Strandweg 10. Zandvoort algemene ledenvergadering 
VVD Afdeling Zandvoort-Bentveld: 19.15-19.45 uur [PGX!][Ii\!?3(DS L"" 

A-k - !=._ i^. 


Ui Op elke 2^ geur* Donderdag 5 mei ^ 

vrijdag 6 mei ^^^ 

zaterdag 7 mei 

KOOPAVOND tot 21.00 uur .^^erenbun <& 1 OOM STEE Café Oomstee 

Vr i jd a g G m b! : aan ^a ng : £ 1 : D D uu r. ^ 

Saskia Laroo 

]r. Warren lïvrtl 
'■-^, 


r»i DiEinvttJ J. ILir-rtI HiIYW. TijTf Ariu^t^r\ - Zo^Jütrfu^t i',^' ■ Z-^ri.-.'\-.:.iri' - 023 S73 Ü7 27 - rvww.- .!-.:rris.!t!*.i.ri; r 
Nieuw: Spaaractie bij Toerkoop Zon vaart es voorf«intastïfi<;he cade^u'sü y toerko op Zonya a! invaart 

^t^J ®Si Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 I Zandvoort/'/i/5 
door Edwin Gitsels Het Remo De Biase-interview, deel 2 

'Zandvoort moet meer durven, meer in zichzelf geloven!'' Vorige week vertelde architect Remo de Biase hoe hij in 
1999 in Zandvoort terechtkwam, en wat zijn missie is in 
zijn werk: de vooroorlogse allure van ons dorp terugbren- 
gen. Dat zijn opvallende stijl voor- en tegenstanders heeft, 
is iets dat erbij hoort, vertelde de geboren Italiaan. "Er is 
altijd kritiek: de een vindt het mooi, de ander niet." 

Ik vind het mooi hoor, wat je maakt, maar nog liever 
dan watje in de Haltestraat hebt neergezet had ik gezien 
dat de oude pandjes bewaard waren gebleven. Del Mar, 
met zijn rijke geschiedenis: ik vond het een van de mooi- 
ste pandjes van Zandvoort. Zo zonde. Er wordt al zoveel 
gesloopt in Zandvoort. 

Ja, dat is zo, maar dat pand was niet meer te redden. Het was 
dood. Klaar. Het oude restaurant was aan het eind van zijn Latijn. 
Dat viel niet meer te verbouwen. Dan heb je twee mogelijkhe- 
den:i/totale renovatie in dezelfdestijl, maardat wasfïnancieel 
niet haalbaar,2/slopen en iets nieuws neerzetten binnen de re- 
gelsvan het bestemmingsplan. De kosten zijn zo hoog datje een 
extra verdieping er bovenop moet zetten om het terug te kun- 
nen verdienen, en het bestemmingsplan bood daar de mogelijk- 
heid voor. Ik moest alleen wel een vrijstelling hebben om met 
de begane grond naar achteren te mogen bouwen. Dat mocht 
eerst niet,maardaar is iedereen nu blij mee. 
Het interieur van het nieuwe restaurant is 
niet traditioneel Italiaans, maar interna- 
tionaler. Zandvoort moet meer in zichzelf 
geloven als internationale badplaats. Dat 
is wat ik mis: de durf om iets te doen dat 
op internationaal niveau kan concurreren. Zandvoort was ooit 
de eerste badplaats met een station. Amsterdam-Zandvoort. 
Internationale badplaats. De politiek lijkt dat vergeten. Tussen 
alle ruzies in gebeurt er niks in Zandvoort. Het is hier zo stil, 
en de andere badplaatsen nemen die plek van Zandvoort over. 

Maar bijvoorbeeld Scheveningen wordt bestuurd door 
Den Haag, en die hebben sowieso een meer internatio- 
nale visie dan zo'n gemeenteraad als hier. 

We moeten eerlijk zijn: kleine gemeente, kleine gedachtes. 

Naast de aantrekkingskracht van het strand, het casino, 
de waterleidingduinen en het circuit zijn ook de oude 
vissershuisjes van onschatbare toeristische waarde. Eens? 

Ja! Laat de gevels intact, geef subsidie en knap de rest op. In 
het bestemmingsplan wordt geen aandacht gegeven aan de 
conservering van Zandvoort. Ik hoop dat dat verbetert met het 
nieuwe bestemmingsplan voor het centrum. En dat ze niet acht 
meter hoog willen gaan bouwen. Als het bestemmingsplan 
die mogelijkheid biedt, gaan de eigenaren daar ook gebruik 
van maken. Dus dat moet je vastleggen. En stel vast: wat zijn, 
buiten de monumentale panden, de belangrijke panden in het 
centrum van Zandvoort? Welk gebied is belangrijk? Welke de- 
len moet je koste wat kost houden zoals ze zijn? Geef meer 
waarde aan renovatie. Geef goed de lijnen aan, maar ontwikkel 
Zandvoort wel in de moderne richting. Zorg voor visie! Als je die 
visie niet hebt, dat je een goede scheiding aanbrengt tussen watje moet conserveren en watje nieuw moet ontwikkelen, 
dan wordt het niks. Dat geldt ook voor de Haarlemmerstraat, 
de Zandvoortselaan, delen van de Zeestraat: die moetje goed 
beschermen. Mijn oude kantoor op de Zeestraat, daar mag van 
het bestemmingsplan nog een verdieping bovenop. Maar dat 
kan niet! Dat moetje beschermen. Zes meter, hoger zou je niet 
moeten gaan. Maar in het bestemmingsplan staat negen me- 
ter. Dat kan de gemeente niet tegenhouden. Daarom moet er 
eerst een goed bestemmingsplan komen. Wat er over is van 
het oude vissersdorp moet blijven. De kleine pandjes achter het 
Gasthuisplein moeten geconserveerd worden. 

Heb je de ambitie om uit te breiden naar andere ge- 
meenten? 

Jawel, maar het is een moeilijke tijd. Tweejaargeleden had iki5 
mensen werken op kantoor, nu een stuk of 7. Maar inderdaad, ik 
ben bezig me te ontwikkelen richting Haarlem en Amsterdam. 

Het lijkt me mooi om iets neer te zetten dat nog een eeuw 
na je dood blijft staan. 

Ja, en daarom voel ik me ook verplicht goed na te denken over 
watje plaatst. Datje niet alleen denkt aan je honorarium. Is ook 
belangrijk hoor, ik moet ervan leven. Maar ik voel het als een 
grote plicht om ook te kijken watje neerzet voor de toekomst. ''Ik voel het ah een grote 
plicht om ook te kijken wat 
je neerzet voor de toekomst'' Wat onderscheidt een Remo 
De Biase-ontwerp van andere 
ontweroen? 

Is moeilijk. Ik vergelijk mezelf 
nooit met anderen. Je identiteit 
groeit met de loop der jaren, en dat kan je niet in twee woorden 
beschrijven.Wat belangrijk voor mij is, is innovatie. Altijd verder 
gaan, grenzen opzoeken. Ook in Zandvoort. Ik zoek de grenzen, 
niet om te choqueren, dat zit niet in mijn karakter, maar om 
me te onderscheiden. Maar ik denk dat de meerderheid van 
architecten dat zal zeggen. 

Hoe verklaar je je succes? Wat is het geheim? 

Durf Als ontwikkelaar, als architect. Niemand in Zandvoort heeft 
het ooit aangedurfd zelf te gaan ontwikkelen, dat waren altijd 
mensen van buiten Zandvoort. Als projectontwikkelaar heb je 
nog meer durf nodig dan als architect. Je hebt met zoveel zaken 
te maken, met de bank, met de politiek. Durven te doen wat een 
ander niet heeft gedurfd, dat is het geheim. 
Artist impression van het nieuwe pand bij de 
Icruising Haitestraat/Zeestraat ONDERTUSSEN IN Nieuws uit onze 
zuster-kustplaatsen 

De duinen rond diverse Noordhollandse kustplaatsen zo- 
als Bergen, Egmond en SchoorI zijn door de grote droogte 
van de laatste weken weer getroffen door tal van natuur- 
branden. Politie en brandweer hebben een dringende 
oproep gedaan om goed uit te kijken naar verdachte om- 
standigheden, daar brandstichting niet wordt uitgesloten. 
+++ Vakantie-beoordelaar Zoover heeft het City Hotel in 
Scheveningen uitgeroepen tot slechtst gewaardeerde hotel 
van Nederland. In het rapport stond dat er schimmel in de 
douche staat, oud brood wordt geserveerd bij het ontbijt 
en het erg vuil is. Het stinkt er, er hangen gescheurde gor- 
dijnen voor ramen die niet open kunnen en de inboedel lijkt 
rechtstreeks afkomstig van de kringloopwinkel.' Overigens 
is ons eigen Beach Hotel (v/h Esplanade),schuin tegenover 
het casino, op nummer 3 beland. +++ Natuurlijk is er ook 
een top 5 van best gewaardeerde hotels. Twee kusthotels 
in deze lijst: Phanta Rei in Cadzand, en Bosch en Zee in 
Domburg. Op nummer 1 staat Hotel Adier in Valkenburg. 
+++ Afgelopen week bezocht een Amerikaanse delegatie 
Scheveningen om de werkzaamheden voorde kustverster- 
king te bekijken. (Of ze in het City Hotel verbleven is niet 
bekend). Na de ramp ten gevolge van de orkaan Katrina 
heeft Amerika grote interesse in hoe ons landje met zijn 
enorme staat van dienst in waterbeheer de problemen 
aanpakt. De Amerikanen waren onder de indruk van de 
grootsheid van het project en de nauwe samenwerking 
tussen de diverse overheden. Blijkbaar gaat dat ook wel 
eens een keer goed! -r-r-r Driedubbel feest in Egmond aan 
Zee op 7 mei. Op één dag viert de bad plaats de open ing van 
het badseizoen, de open dag van de KNRM en het 50-jarig 
bestaan van visvereniging'Nacht en ontij'. De hele dag wor- 
den er tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 
+++ Afgelopen week zijn in IJmuiden de Noordhollandse 
garnalenvissers bijeen geweest om de problemen in hun 
branche te bespreken. De sector zit op een dieptepunt om- 
dat de prijs gedaald is naar €1,29 per kilo. Gek datje daar 
in de winkels en de horeca niks van merkt... +++ In Katwijk 
aan Zee is een vos hopeloos verstrikt geraakt in prikkel- 
draad. De dierenambulance moest eraan te pas komen. 
Zijn achterpoten waren dermate verwond dat de dieren- 
arts hem heeft moeten laten inslapen. In Noordwijk 
gaan binnen de politiek stemmen op om wielklemmen in 
te zetten in de strijd tegen foutparkeerders. +++ In Cadzand 
wordt gewerkt aan een duurzaam bungalowparkje met 25 
milieuvriendelijke recreatiehuisjes. Tal van slimmigheden 
op het gebied van energievoorziening,zoals zonnecollecto- 
ren, led-lampjes, regenwater in de vijvers en een smartbox 
die overdag warmte opslaat en 's nachts afgeeft, moeten 
mensen die milieuvriendelijk vakantie willen vieren aan- 
trekken. Daarnaast komen er speciale voorzieningen voor 
'zorgtoerisme': patiënten van nabijgelegen klinieken en 
zorginrichtingen kunnen hier veilig va ka ntievieren vanwege 
een domoticasysteem met voorzieningen op het gebied 
van veiligheid. Hedeip|grleden Brand in de Zandvoortse watertoren Tien jaar geleden, in de nacht van 5 op 6 mei, stond de bovenverdieping van de watertoren in brand. Daarna is 
het nooit meer goed gel<omen. In 2006 is de watertoren verkocht aan projectontwikkelaars en na al die jaren is 
het gebouw nog steeds een onderwerp van discussie in de badplaats: 'wel of niet afbreken?' 
Watertoren door brand op instorten 6 mei 2001 
Zandvoort (een bericht van het ANP) 

In de watertoren van Zandvoort heeft zaterdagavond laat een 
grote brand gewoed. De toren brandde zo hevig, dat de po- 
Htie en brandweer bang waren voor instortingsgevaar. Uit 
voorzorg zijn daarom de woningen rond de toren ontruimd. 
Kort na middernacht was de brand onder controle. Even later 
mochten de geëvacueerde bewoners terug naar huis. Volgens 
een politiewoordvoerder zijn er bij de brand geen slachtoffers 
gevallen. De brand lijkt te zijn ontstaan in het restaurant bo- 
venin de toren. Daar was op dat moment niemand aanwezig. 
Omdat de watertoren aan de Thorbeckestraat midden in het 
centrum van Zandvoort ligt, trok de brand veel belangstel- 
lenden. Die moesten op afstand worden gehouden, omdat 
brandende delen van het dak naar beneden vielen. Bovendien 
was er veel zogeheten vliegvuur, rondvliegende vonken. De 
houten kap van de toren is door de brand zwaar beschadigd 
en moet mogelijk volledig worden gesloopt. Column van Nel Kerkman uit mei 2001 in het Zand- 
voorts Nieuwsblad 

Volgens mij, heb ik op Bevrijdingsdag nog nooit zo 'n mooi 
vreugdevuur gezien. Die avond ben ik te gast op een verjaar- 
dag. Een vertrekkende feestganger zegt rond elf uur: ''Tjeetje, 
de watertoren staat in de fik!" Iedereen stormt naar buiten. 
Gelukkig woont de jarige job dichtbij de toren. De brand is 
nog in het beginstadium wanneer ik op een stoel in de voortuin 
neerplof. Een kringetje rook verandert opeens in dikke donkere 
rookwolken. Overal hoor je ruiten springen en grote vlammen 
schieten naar buiten. Een vonkenregen dwarrelt op de daken 
van de naburige huizen. Een man houdt vanaf zijn balkon met 
een tuinslang zijn dak nat. De watertoren is inmiddels een 
vuurtoren geworden. Ik zit erbij en kijk er naar. Diep weg ge- 
doken in een warme jas met in mijn ene hand een overheerlijk 
glas rode wijn en in de andere een bitterbal. 

Niet alleen het vuur laait op maar ook de discussie onder de 
omstanders wordt heftig. Want wat gaat de gemeente straks 
na de brand doen? Wordt de bovenetage herbouwd of gaan de 
plannen voor een appartementencomplex door? Eén ding staat 
vast: Zandvoort heeft bepaald geen geluk met zijn watertorens. 
De eerste werd op 17 september 1943 door de Duitsers opge- 
blazen en de huidige toren staat als een fakkel te branden. In 
de vroege uurtjes lopen we richting huis. Het vuur en de geel- 
blauwe verlichting van het herkenningspunt van Zandvoort 
zijn inmiddels gedoofd. De verjaardag is in rook opgegaan. 
Deze Bevrijdingsdag zal ik niet snel vergeten. 

Nel Kerkman Naschrift mei 2011 

Tien jaar later is er nog steeds niets met de watertoren gebeurd. 
De toren staat er troosteloos bij met om zich heen, als 'n hoe- 
pelrok, hoge ijzeren hekken. In de top wappert geen vlag meer 
en de geel-blauwe verlichting brandt al jaren niet meer. Ooit de 
'trots van Zandvoort' is nu een slecht visitekaartje geworden. 
Beachclub 

Take Five VERWEN JE MOEDER O? MOEDERDAG 
MET EEN HEERLIJKE HIÖH TEA 

onbeperkt thee 

chocolaatjes 

koekjes 

slagroomsoesjes 

2 soorten cake 

scoms met marmelade en clotted cream 

3 mini-sandwiches met eiersalade, 

gerookte zalm en geitenkaas 

garnalenkroket 

goed glas wijn 

€21,50 pp 

zondag 8 mei 2011 van 11 tot 14 uur, 
reserveren noodzakelijk!!! 023-5716119 / www.beachclubtakefive.nl Bezorg(st)er 

worden? 

Dat doe je bij 

ZVO Verspreiders! Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omgeving i 
of meerdere malen per week de brievenbus van je buren wil 
laten klepperen? Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede 
bijverdiensten? Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw 
buurt en gaat door weer en wind op pad om de kranten en/ 
of folders te bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag 
mee, je respecteert de Nee/Nee sticker op een brievenbus en 
je laatje niet uit het veld slaan door een blaffende hond! 

Word bezorger bij ZVO Verspreiders! 

Surf naar www.zvo-verspreiders.nl of bel 06-1139 1478 COLOFON Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS 

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 

Tel 023-5732752 • info@zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur. 

Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 

Tel. 06 -4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl 

advertenties@zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: Gillis Kok 

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl 

Centrale redactie: Joop van Nes 

Tel. 06 -1448 2685 •joop@zandvoortsecourant.nl 

Vormgeving: ir Design Zandvoort 

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort 

Druk: Dijkman offset 

Visseringsweg 40 - Diemen 

Verspreiding: Z\/0 Verspreiders 

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl 

Uitgever: Zandvoort Press BV. 

Oplage: 9.250 exemplaren Ck Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 m r- ( .wisw. ) —1 Hoogheemraadschap van 

Rijnland Bekendmaking Ontwerp programmajaarverslag 2010 ter inzage Het ontwerp van het programmajaarverslag 2010 van het hoogheemraadschap van Rijnland ligt van 9 tot 
en met 22 mei 2011, op werkdagen tijdens kantooruren, ter inzage bij het hoogheemraadschap van Rijnland, 
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden. 

Het ontwerp van het programmajaarverslag staat gepubliceerd op www.rijnland.net. Belanghebbenden 
kunnen tijdens de termijn van inzage hun bedenkingen tegen het ontwerp schriftelijk indienen bij de 
Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. 

De Verenigde Vergadering behandelt op woensdag 1 juni 2011 in een openbare zitting het ontwerp 
programmajaarverslag 2010. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen. 

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net. 

Rijnland opent zijn deuren! Kom op 14 mei naar de Open dag! Kijk voor meer informatie op www.rijnland.net. 

Leiden, 4 mei 2011 Droge voeten, schoon water NIEUW NATUURLIJK 
BLAASBIOTICUM 

Vrouwen hebben in het algemeen vaker last van het feit dat 
haar blaas uit haar doen is dan mannen. Dit komt onder andere 
omdat vrouwen een veel kortere urinebuis hebben dan mannen. 
CRANBEROLA FORTE sachets zijn erg handig voor mensen die 
moeite hebben met het doorslikken van capsules en zijn boven- 
dien door de extra hoge dosering en combinatie met OPC prima 
inzetbaar om snel orde op zaken te stellen. 1800 mg per sachet 

VAN € 19,50 VOOR €17; (- _ >iï»^ïLv 
S^^:i^. ^^ 
KUUR VAN 10 DAGEN VERKRIJGBAAR BIJ: Ctos Kerkstraat 31 - T. 023 -57 322 68 - www.etos.nl Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort en omgeving 

Circuit Park ^P ^3' ^4 ^" ^5 '^^' ^^" ^^' ^P Circuit Parl< Zandvoort 
Zandvoort het evenement DTM plaatsvinden. 

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer 
zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari 2006 
informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde 
UBO-dagen zullen gebruiken. 
Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar 
zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen. Met vriendelijke groet, 

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. £^ 
Gemeente Zand voort 

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Gemeentelijke publicatie week i8 - 2010 

Vergadering college 

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan week 17 en de 
verdere in week 17 door het college genomen besluiten zijn in 
week 18 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Reglement van Orde 2011 vastgesteld 

In de vergadering van 26 april 2011 heeft de gemeenteraad 
van Zandvoort het Reglement van Orde 2011 vastgesteld. Deze 
verordening treedt in werking op 6 mei 2011 en ligt ter inzage 
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website. 
Het Reglement van Orde 2011 regelt de werkwijze van de ver- 
gaderingen van de gemeenteraad. 

Raads en/of commissievergaderingen 

Ervinden op 10 en 11 mei geen openbare vergaderingen plaats. 

Besluit kosten wegsiepen 2011 

In de vergadering van 19 april 2011 heeft het college van bur- 
gemeester en wethouders van Zandvoort het Besluit kosten 
wegsiepen 2011 vastgesteld. Dit Besluit kosten wegsiepen 2011 
treedt in werking op 6 mei 2011 en ligt gedurende twee weken 
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de 
website. Het Besluit kosten wegsiepen 2011 betreft de hoogte van 
de kosten die voor het wegsiepen of verplaatsen van een voertuig 
op de overtreder verhaald kunnen worden door de gemeente. 

Verordening Toeristenbelasting strandstoelen en/of 
strandbedden teruggetrokken 

De verordening toeristenbelasting op standstoelen en/of 
strandbedden is met terugwerkende kracht pen januari 2011 
ingetrokken. Dit heeft de Raad op 26 april 2011 besloten. 

Ingekomen vergunningenaanvragen 

Omgevingsvergunning 
Zandvoort: 

- Emmaweg 9, kappen boom in achtertuin, ingekomen 21 april 2011, 201 1-VV- 077. 

- Linnaeusstraat (ongenummerd), bouw brandweerkazerne, 
ingekomen 26 april 2011, 2011-VV-078. 

- Parkeerterrein thv Zeeweg 98, plaatsen dubbele draaipoort 
voor de parkeerplaats, ingekomen 26 april 2011, 2011-VV-079. 

- Burg.Engelbertstraat 70, brandveilig gebruik, ingekomen 11 
april 20ii,20ii-VV-o8o 

- Kerkplein ia, verlengen scherm erf afscheiding -terras, inge- 
komen 27 april 2011, 2011-VV-081. 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij- 
dens openingstijden. Deze publicatie betel<ent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar kunt 
maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaar- 
schrift kunt indienen. 

Mocht de vergunning worden verleend dan zal dit worden 
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar 
indienen. Verzonden besluiten 

Verzonden omgevingsvergunning 
Zandvoort: 

- Strandafgang Paulus Loot iB, plaatsen van een toiletgebouw 
c.q. het draaien van een toiletgebouw, verzonden 27 april 2011, 
2011 -VV- 072. 

- Dr.Smitstraat 8, vervangen dakkapel, verzonden 28 april 2011, 
2011-VV-038. 

- Julianaweg 21, uitbreiden achterzijde woning, verzonden 28 
april 2011, 2011 -VV-044. 

- Oranjestraat szw, slopen en plaatsen van een berging op het 
achtererf, verzonden 28 april 2011, 2011-VV-058. 

-Cortvd Lindenstraat 42, plaatsen dakkapel, verzonden 28 april 
2011, 201 1-VV- o 64. 

- Kostverlorenstraat 117, wijzigen gevelkleur woning, verzonden 
28 april 2011, 2011-VV-068. 

- Raadhuisplein 8 en 9/ Louis Davidstraati,splitsen van woon- 
ruimte, verzonden 26 april 2011, 2011-ooiSp. Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 1700 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur 
Donderdag: 08.30 - 20.00 uur 

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maarvooreen 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00-18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk 

of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. Gemeente Zandvoort Dichtbij strand en zee, maar vooral diclit bij mensen Biljartteam Oomstee 2 met één been in halve finale Vorige week donderdag wist het tweede biljartteam van 
café Oomstee, onder aanvoering van Louis van de Mije, 
met 14-7 te winnen van De Eerste Aanleg uit Heemstede. 
Onze plaatsgenoten staan hierdoor met één been in de 
halve finale van de RC-competitie. De Zandvoortse heren wa- 
ren vooral in de eerste ronde 
op hun eigen biljart goed 
op dreef. Van de Mije, die 14 
caramboles in 25 beurten 
moest maken, liet tegenstan- 
der Dick Schoenmaker kans- loos; hij stond hem slechts 1 
carambole toe in 10 beurten. 
Ook Dick Pronk (11) speelde 
als vanouds en gaf tegen- 
stander Leo Janzen (10) met 
11-7 het nakijken. Derde man 
Edwin Ariesen (7) speelde een zeer zware wedstrijd 
tegen Lucas de Vries (8) en 
won op de valreep met 1 
punt verschil 7-7 in 20 beur- 
ten waardoor de stand na 
de eerste ronde 9-2 in het 
voordeel van Oomstee was. 

In de 2e ronde probeerde De 
Eerste Aanleg het tij te ke- 
ren. Van de Mije had het in 
een zeer spannende partij 
erg zwaar en moest in de 
nastoot 4 caramboles ma- ken. Door zeer geconcen- 
treerd te spelen haalde hij 
dat en werd de partij remise. 
Pronk speelde een fantasti- 
sche tweede wedstrijd en 
liet zijn tegenstander op 3 
punten staan. Met fantasie- 
rijke ballen scoorde hij de 11 
punten in niet minder dan 
12 beurten. De wedstrijd 
van Ariesen was voor hem 
heel ongelukkig. Hij verloor 
dan ook in 16 beurten met 
8-2 van zijn gast. De uitslag van deze wedstrijd was 14-7 
voor het team van Oomstee 
dat hiermee een goede 
kans heeft om zich te plaat- sen voor de halve finale. De 
returnwedstrijd tegen De 
Eerste Aanleg is op 13 mei in 
Het Hof van Heemstede. 
& HONKBAL Honkballers halen 
verschrikkelijk uit 

De honkballers van ZSC hebben vorige week vrijdag ver- 
schrikkelijk uitgehaald. Op het veld van Hoofddorp Pi- 
oneers 6 stopte de score van onze plaatsgenoten pas bij 
33 punten terwijl de gastheren er niet meer dan 4 konden 
maken. Een waarlijke monsterscore die men niet vaak in 
het honkbal tegen komt. Al direct na de eerste helft 
van de eerste inning werd 
het duidelijk dat ZSC veel 
te sterk voor hun opponen- 
ten was. Zandvoort liet niet 
minder dan 15 punten aan- 
tekenen. Doortelkens de bal- 
len op de juiste plek neer te 
laten komen kwamen ze tot 
9 honkslagen en 3 keer een 
tweehonkslag. Hoofddorp 
kwam überhaupt niet tot 
score. Met tot twee keer toe 
een inning van 9 punten te 
maken, alleen werd er in de 
derde inning niet gescoord, 
kwamen onze plaatsgenoten tot deze uitzonderlijke score. 
Guus Berkhout werd de 
man-of-the-match door niet 
alleen goed te werpen, 2x3 
slag, 4x4 wijd en 3 honksla- 
gen tegen, maarookaan slag 
was hij niet te kloppen. Met 6 
uit 6 (1.000), waaronder een 
schitterende driehonkslag, 
speelde hij een uitsteken- 
de wedstrijd. Dylan Franke 
sloeg ook perfect met 5 uit 
5. Komende zaterdag spe- 
len de honkballers thuis op 
sportpark Duintjesveld. De 
wedstrijd tegen Sparks 4 uit 
Haarlem begint om 13.30 uur. VOETBAL Kunstgrasveld moet 
een jaar wachten 

Komende zomer zou op het hoofdveld van SV Zandvoort 
een kunstgrasveld worden aangelegd. De gemeente heeft 
echter in goed overleg met het bestuur van de Zandvoortse 
voetbalvereniging besloten om het eenjaar uit te stellen. Reden daarvoor is dat de 
BTW die betaald moet wor- 
den niet van defiscusterug- 
gevorderd kan worden als 
bepaalde zaken rondom de 
fiscale regelgeving vóór de 
aanbesteding niet op orde 
zouden zijn. De gemeenten 
Haarlem en Heemstede had- 
den met dezelfde problema- 
tiekte maken en zijn nu in de 
problemen gekomen omdat 
er niet adequaat gehandeld 
werd. 

Volgens welingelichte bron- 
nen zou SV Zandvoort zich 
op het standpunt stellen dat 
het beter in één keer goed 
gedaan kan worden dan dat ze nu op hun strepen zouden 
gaan staan. Het van defiscus 
terugte vorderen bedragvan 
de investering is nogal fors: 
€ 70.000. Dat bedrag zou 
dan geïnvesteerd kunnen 
worden in bijvoorbeeld nieu- 
we boarding en dugouts. 

De werkzaamheden in Zand- 
voort zouden direct na het 
bekende Hotsknotsbegonia- 
toernooi,op6juni aanstaan- 
de beginnen en zouden drie 
weken voor de start van de 
nieuwe competitie afgerond 
zijn.SVZandvoortzaldusnog 
een jaartje moeten wachten 
op een nieuw kunstgrasveld 
voor het hoofdveld. AUTOSPORT - DNRT Twee vierde plaatsen helpen Keff niet 

Voor Ard Keff was het afgelopen DN RT-weekend twee keer naar van de eerste race. "Hij goed slikken. In de kwalificatie kwam de Zandvoorter met 
zijn BMW E30 niet verder dan een vierde plek. Ondanks 
een goede start in de eerste race bleek al snel dat Keff nau- 
welijks kansen had op de overwinning. 
Terwijl Keff de eerste twee 
races van het seizoen wist te 
winnen, bleek het dit week- 
end een kansloze missie. Het 
verschil tussen Keffen zijn 
directe tegenstanders was 
vooral goed te zien bij het 
opkomen van de Hunserug. 
Daar werd hij er op snelheid gewoon vanaf gereden. "Het 
was gewoon onbegonnen 
werk", aldus Keff na afloop. 

Na de tweede race was hij 
zelfs nog boos. In zijn ogen 
deed de wedstrijdleiding 
nauwelijks iets aan het rij- 
denvan PieterBikker,de win- ti kte mij er twee keer af Dan 
ga je naar de wedstrijdlei- 
ding die vervolgens zegt dat 
je het zelf moet oplossen", 
aldus het commentaar van 
de verbolgen Zandvoorter. 

Naast Keff kwamen ook de 
Zandvoorters Youri Verswij- 
veren en Dennis Zwemmer 
in actie. Verswijveren wist 
in de Volvo cup twee keer 
als negende te eindigen. De 
jonge Zandvoorter had het 
vooral zwaar in de tweede 
race. "Een versnellingsbak- 
probleem zorgde ervoor 
dat ik werd teruggeworpen 
tot de laatste plaats in de 
tweede race, maar ik kwam 
uiteindelijk terecht op plek 
negen", aldus Verswijveren. 
Dennis Zwemmer reed zijn 
eigen race en ging daarin 
een gevecht aan met een te- 
genstander die voor hem lag. SOFTBAL Weer winst 

Opnieuw heeft het softbal- 
team van ZSC een uitwedstrijd 
met groot verschil gewonnen. 
De Lissense dames van Flags 
kwamen niet verder dan één 
punt, terwijl ZSC gestaag uit- 
liep. Onze plaatsgenoten wa- 
ren uitermate goed op dreef 
en vertrokken uit Lisse met 
een 11-1 winst opzak. 

Direct in de eerste inning 
was het voor Zandvoort raak. 
Door goed slagwerk kon ZSC 5 
punten laten noteren. Puntje 
bij puntje sprokkelden de da- 
mes van coach Willy Balk de 
punten bij elkaar en moes- 
ten pas in de vijfde inning 
een punt voor de thuisploeg, 
naar later bleek het enige, 
toestaan. Beste slagvrouwen 
van ZSC: Maura Renardel de 
Lavalette, Martina Balk en 
Wilma Valkestijn ieder 3 uit 4 
(.75o).Marcella Balken Sandra 
Castien ieder 2 uit 4 (.500). Zandvoortse Courant • NUMMER 18 • 5 MEI 2011 

Win tribunekaarten voor 
p de komende DTM! 

Op 13, 14 en 15 mei worden op Circuit Park Zandvoort 
de DTM races verreden. De DTM is al jaren een van de 
hoogtepunten op de Nederlandse autosportkalender. De 
Zandvoortse Courant biedt u de mogelijkheid om kaar- 
ten te winnen voor dit spectaculaire raceweekend. 
Circuit ParkZandvoort heeft namelijkio kaarten beschikbaar 
gesteld voortribuneTH. Deze kaarten geven ooktoegangtot 
het rennerskwartier! Het enige dat u hoeft te doen is het 
juiste antwoord te geven op de volgende vraag: 

Met Renger van der Zande rijdt dit jaar weer een Nederlander 
voor Mercedes in de DTM. Welke Nederlanders gingen hem 
voor bij Mercedes? 

a. Christijan Albers en Jeroen Bleekemolen 

b. Patrick Huisman en Christijan Albers 

c. Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos 

d. Christijan Albers en Tom Coronel 

Uw antwoord dient uiterlijk maandag 9 mei om 12.00 uur 
binnen te zijn. Als u het antwoord weet of denkt te weten, 
stuurt u dat dan via een e-mail naar 

prijsvraag@zandvoortsecourant.nl 

Zet in uw mail het antwoord, uw naam, uw adres en telefoon- 
nummer. Winnaars krijgen via Circuit Park Zandvoort bericht. 
Er is via de Zandvoortse Courant en/of Circuit Park Zandvoort 
geen correspondentie mogelijk over deze prijsvraag. ADVERTEERDERS 


Administratiekantoor 


Groenestein & Schouten 


K.Willemse 


Fin. diensten 


Algemene uitvaartbegeleiding 


Harocamo 


Zandvoort 


Hoogheemraadschap 


Autobedrijf KariMo 


van Rijnland 


Autobedrijf Zandvoort 


Hugoos 


BeachclubTake Five 


La Bonbonnière 


Beach ClubTien 


Mollie&iCo 


Beter Mobiel 


PvanKleeff 


Bloemsierkunst 


Parfumerie Moerenburg 


Jef&iHenkBluijs 


Pluspunt 


Bliss 


Sea Optiek 


Boom Strandpaviljoen 11 


Sheila's Broodjes &i @ Internet 


Café Oomstee 


Toerkoop Reisburo Zonvaart 


Censeen van Lingen 


Uitvaartcentrum Haarlem 


Circuit ParkZandvoort 


Valk Glas in lood studio 


Circus Rigolo 


Van Aa eken Glaszetters bed rijf 


Circus Zandvoort 


Van Vessem &i Le Patichou 


Club Nautique 


Venavo 


De Haven van Zandvoort 


Vier voor Twaalf 


Dorsman Assurantiën 


Vo.f Cocarde 


Etos Zandvoort 


VVD Zandvoort-Bentveld & CENSE m 
mnLINGEN 
Jhr. RN. Quarles van Uffordlaan 2 2042 PR Zandvoort Tel: 023 - 5 71 5 71 5 NVM ^ WWW-CvLnu (vefjkoop, if, beheef, taxatie 
Hogeweg 76F5 Lorentzstraat 2 Bijzonder fraai, licht en ruim 2-kamer (v/h 3) appartement 
met een royaal zonnig balkon op het zuiden, gelegen aan de 
rand van het centrum in kleinschalig appartementencomplex 
met lift en parkeergarage. 

• Zeer netjes onderhouden 

• Lichte woonkamer, open keuken, ruime badkamer 

• Royaal slaapvertrek 

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing 

• Op loopafstand van winkels, restaurants en openbaar vervoer 

• Woonoppervlakte ca. SSm^ 

Vraagprijs: € 325.000,- ^^ 

*^' * virfiml tniir Op zoek naar een vrijstaand huis, een levensloop bestendige 
gezinswoning voor een goede prijs? Dichtbij de duinen, 
golfbaan & manege? Dan is dit huis op 244 m^ eigen grond, 
wat u zoekt! Deze vrijstaande semi bungalow heeft in 
totaal 4 slaapkamers, hobby/werkkamer, moderne keuken, 
moderne badkamer en u kunt parkeren op eigen terrein. 
Tevens zeer geschikt om geheel gelijkvloers te wonen of 
voor kantoor/praktijk aan huis. 

• Op loopafstand van klein winkelcentrum en openbaar vervoer 

• Woonoppervlakte ca. 174 m^ 

((^^ 

Virtual tour Dit goed onderhouden voormalige 4 kamer appartement 
ligt op 1^ verdieping. 

• L-vormige woonkamer (v/h 2 kamers) met zeezicht 

• Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur 

• 2 slaapkamers, luxe badkamer met o.a. douche/stoomcabine 
en massagestralen 

• Balkon (ZW) met zeezicht en balkon aan landzijde 

• Geheel voorzien van dubbele beglazing 

• Woonoppervlakte ca. ySm^ (excl. balkon) Vraagprijs: € 349.000,- Vraagprijs: € 225.000,- Virtual tour 
Van Galenstraat 11 Op een werkelijk uniek punt aan de boulevard ligt deze 
zeer royale woning. Parkeren hoeft geen probleem te zijn; 
de garage vlak om de hoek is eveneens te koop. 

• Woonkamer, woonkeuken, eetkamer op T etage 

• 2 slaapkamers en badkamer op de begane grond 

• Tuin/terras aan 3 zijden, 2 inpandige bergingen 

• Prachtig zeezicht vanuit woonkamer en het ruime terras 

• Woonoppervlakte ca. 134 m^. Inhoud ca. 383 m^ 

• Perceeloppervlakte 291 m^ en 27 m^ De Ruyterstraat 10F1 

Dit keurig verzorgde 3 kamer hoekappartemenj 
1^ woonlaag is het enige appartement^ 
een terras van ca. 44 m^! Vraagprijs 
Vraagprijs garage : € 425.000,- 
:€ 25.000,- • VoorzJQna 

• wl^ppe 
met L-vormige woonkamer \ 
Moderne keuken v.\ 
Moderne ruime bad 
Slaapkamenjoel^ 

Voorzian M^^^öf kozijnen met dubbele beglazing 
Tg met elektra 
pervlakte ca. 75 m^ (excl. terras en berging) geo; 

Virtual tour Vraagprijs: € 189.000,- Karel Doormanstraat 6F6 Keurig onderhouden 4 kamer appartement op de 3^ verdieping 
met fantastisch vrij uitzicht over boulevard, strand en zee. Wat zo 
leuk is aan dit ruime appartement is dat de basisindeling van dit 
appartement goed doordacht is en zonder een ingrijpende ver- 
bouwingen makkelijk kan worden gemoderniseerd en aangepast. 

• Ruim en licht appartement 

• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing 

• Ruime inpandige berging 

• Het geheel is keurig onderhouden 

• Woonoppervlakte ca. 82 m^ (excl. balkons en berging) 

Vraagprijs: € 1 98.000,- (^ 

Virtual tour