Skip to main content

Full text of "Játszanék Hellászt!"

See other formats


UJ PEDAGOGIAI 

SZEMLE A toredekesseg egysege - a posztmodern 
pedagogiarol 

Mire jo a szakerto? 

Az egeszseges eletmodra neveles a NAT-ban 

Az ifjusag vedettsege 

Az animacios film keszitesenek oktatasa Ezerkilencszazkilencvenhat 

November UJ PEDAGOGIAI SZEMLE 

A MAGYAR PEDAGOGIAI TARSASAG ES AZ ORSZAGOS KOZOKTATASI INTEZET FOLYOIRATA 

flmbrusne "Kpi %ata[in egyetemi adjunktus (Janus Pannonius Tudomanyegyetem, Pecs) 

'BaUp 5&ina tud. munkatars (Orszagos Pedagogiai Kbnyvtar es Muzeum, Budapest) 

'Bessenyei Istvdn tudomanyos munkatars (Orszagos Kbzoktatasi Intezet, Budapest) 

Csoma Qyuia csoportvezeto (Orszagos Kbzoktatasi Intezet, Budapest) 

Qergely Qyuta tudomanyos munkatars (Orszagos Kbzoktatasi Intezet, Budapest) 

Qyoni Lajosne foiskolai tanar (Budapesti Tanitokepzo Foiskola, Budapest) 

Qydrivdnyi Sdndor tanar, orszaggyulesi kepviselo (Budapest) 

!Havas 'Peter tudomanyos munkatars (Orszagos Kbzoktatasi Intezet, Budapest) 

'Kisida 'ErzseSet fotanacsos (Muvelodesi es Kbzoktatasi Miniszterium, Budapest) 

Majzi^LdszCdne ny. foiskolai tanar (Budapest) 

1?d[inszfcj : !Antal elnbk (Fovarosi Kbzgyules Oktatasi Bizottsaga, Budapest) 

'Petfw Sfynes termeszetvedelmi szakerto(Kbrnyezetgazdalkodasi Intezet, Budapest) 

'Focze Qdbor foigazgato helyettes (Orszagos Kbzoktatasi Intezet, Budapest) 

Sdndor TLva tanar (Karinthy Frigyes Gimnazium, Budapest) 

SdtuttferTamds foszerkeszto (Uj Pedagogiai Szemle, Budapest) 

Szaboks "Eva egyetemi adjunktus (ELTE Nevelestudomany Tanszek, Budapest) 

SziCdgyi TLrzsebet tud. munkatars (Orszagos Pedagogiai Kbnyvtar es Miizeum, Budapest) 

"iof/i Qeza szakoktato (Magyar Iparmuveszeti Foiskola, Budapest) 

Szamunk a Muvelodesi es Kbzoktatasi Miniszterium, az Orszagos Kbzoktatasi 
Intezet, a Mentalhigienes Programiroda, a Fovarosi Kbzgyules Oktatasi Bizottsaga 
es a Kbrnyezetvedelmi es Tertiletfejlesztesi Miniszterium tamogatasaval kesziilt. 

Foszerkeszto: Schiittler Tamas — Munkatarsak: Gyori Anna szerkeszto — Majzik Laszlone szer- 
keszto — Szekszardi Julia — Pocze Gabor — Both Maria — Csorba F. Laszlo — Grepaly Andras 
tervezoszerkeszto, tipografus — Matics Agnes szerkesztosegi titkar 

Szerkesztobizottsdg: Bathory Zoltan, Biro Peterne, Czako Kalman Daniel, Csanyi Vilmos, Heltai 
Miklos, Hunyady Gybrgyne, Kbpeczi Bela elnbk, Lukacs Peter, Nyirkos Tibor, Schiittler Tamas, 
Trencsenyi Laszlo 

Szerkesztoseg: 1087 Budapest, Luther u. 4-6. B ep. III. 13. Tel/fax: 1344-317 Email: upsz@mail.matav.hu 
Kiadja az Orszagos Kbzoktatasi Intezet — Felelos kiado: Mihaly Otto foigazgato 
A szerkesztoseg meg nem rendelt keziratokat nem oriz meg es nem kiild vissza. 

Terjeszti a Magyar Posta. Elofizetheto a szerkesztosegben, a hirlapkezbesitoknel es a Hirlapelo- 
fizetesi Irodaban (Budapest, XIII. Lehel u. 10/a., levelcim: HELIR, Budapest 1900), ezenkivul 
Budapesten a Magyar Posta Rt. Hirlapilzletagi Igazgatosaga kertileti ugyfelszolgalati irodain, 
videken a postahivatalokban. Elofizetesi dij fel evre 1194 Ft, egesz evre 2388 Ft. Megjelenik minden 
honap 25-en. 

Folybiratunk peldanyai megvasarolhatok: Bartok Kbnyvesbolt 1114 Budapest, Bartok Bela ut 25. 
Tel: 166-4294 — Mentor Kbnyvesbolt 1074 Budapest, -Rakbczi ut 54. Tel.: 342-2121 — Corvina 
Kbnyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 118-3603 

HU ISSN 1215-1807 — INDEX: 25701- 

A nyomas a PRAKTIGRAF GM gondozasaban, az ERFAPRESS Kft. nyomdajaban keszult. Felelos 
vezeto: Juhasz Laszlo. Terjedelem: 7 (A/5 iv). Taskaszam: XLVI. evfolyam 

Tartalom 1996/11 

3 (Bessenyei Istvdn: A toredekesseg egysege, avagy a nevelesiigy 
posztmodern paradigmavaltasa 

13 Tocze QdSor: Mire jo a szakert6? 

24 QergeCy Qyufa: Egeszseges eletmodra neveles a 
NAT-kovetelmenyekben 

Latokor '' 

30 Q(isida "ErzseBet: Az ifjusag vedettsege 

Mentalhigiene 

36 A pedagogusok rrientalhigienes ismeretei es attitiidjei egy kerddives 
vlzsgalat tiikreben (Schiittiex lamas) 

Kornyezeti neveles 

43 ttavas Titer: Nemzeti Kornyezet-egeszsegugyl Akcioprogram 

5 1 Tetho Agnes: Az allatvedelmi neveles helye a Nemzeti alaptantervben 

Nemzetkozi Erettsegi VIII. 

59 Sdndor 'Eva: A szakdolgozat es a CAS a Nemzetkozi Erettsegi (IB) 
programjaban 

Vilagtiikor 

63 Cseppben a tenger - A moszkvai iskolak valtozatos tajai 
(Forditotta, szerkesztette: Majzil^LaszCdne) 

74 Qyoni Lajosne: A lengyelorszagi iskolarol - rendszervaltas idejen 
Ezereves a magyar iskola . 

78 Qyorivdnyi Sdndor: A magyar szakkepzes evezredes miiltjabol II. 
84 Szaboks "Eva: A magyar iskola gyermekszemlelete a XVIII-XX. 

szazadban: tallozas a forrasokban 
92 fla^p Anna-Szitdgyi TLrzsibtt: Az iskolatorteneti adattar 

Miihely 

■ " ■ ■■ »' . . 1 . . 1 ■ .11-.. .1, 

97 Toth Qiza: Animacios film keszitesenek oktatasa a kozepiskolaban 

Kritika-Figyelo 

107 Jatszanek Hellaszt! (JAmSrusni "Kgri 'KataCin) 
109 A felnottkepzes tudomanya (Csoma QyuCa) 

Fovarosi Melleklet 

114 TdCinszlq AntaC: A szakkepzes jelene es jovoje a ffivarosban Kritika-Figyel6 Jatszanek Hellaszt! Kritika-Figyelo Jatszanek Hellaszt! - Gondolatok Szocs Tibor Jatsszunk Hellaszt! cfmu szbveggyujtemenye>61 is 
munkaltat6 tankbnyverdl - Evezrediink vegen minden, az emberi- 
seg sorsaert aggodb gondolkod6 fejeben 
megfogalmazodik a k6rd6s: hogyan ve- 
zethetik el a tudas szetszabdalt darab- 
kai, a tudomanyok tiikorcserepei a fel- 
novekvo generaciokat az ember, bnma- 
guk megismeresehez. Lehetseges-e meg 
egyseget teremteni a szaktudomanyok 
ezernyi aga-boga kozott? Megtalalhat- 
juk-e rohano eletiink, szorito hataridok 
es tantervek kozepette a harmoniat? 
Jut-e ido az iskolakban a sokoldalu em- 
ber nevelesere? 

Szocs Tibor konyvei szellemi ka- 
landra, kreativitasra buzditanak. A fia- 
tal tanfto nem elegedett meg annyival, 
hogy elmelkedjen a fenti kerdeseken. 
Megismeresre, alkotasra csabit, jatekra 
invital. „Jatsszunk Hellaszt!" - sz61ftja 
meg az olvasdt konyvei cimeben, mivel 
ugy feltetelezi, hogy az 6kori gbrogseg 
kulturajanak alapos megismerese hoz- 
zasegithet az EMBER megismeresehez. 
A regebbi idokben oly nagyra becsiilt, 
mara mar meglehetdsen elfeledett go- 
rog evszazadok pillanatainak felidezese 
a szerzo szerint az europaisag erz^set is 
erositheti, es napjaink kulturajanak 
gyokereit is felfedezhetjiik az egykori 
poliszok eletet vizsgalva. 

A szerzo meglehetosen erdekes es 
izgalmas modjat valasztotta az egesz 
tanevet betolto - esetleg tobb taneven 
at is jatszhat6 - „gorbgozesnek". Az is- 
kolai tanev h6napjaihoz - az okori ido- 
beosztasnak nagyreszt megfeleloen - 
hozzarendelte a korabeli gorog iinnepe- 
ket. A konyvek azonban sokkal tobbet 
nyiijtanak, mint a regi iinnepek megis- mer^set. A munkafuzet es szoveggyuj- 
tem6ny lapjair61 a gorbg hetkoznapok 
is elenk tarulnak a maguk szines forga- 
tagaval. Unnepek is mindennapok be- 
mutatasa lehetove teszi a diakok 6s 
erdeklo'do olvas6k szamara a hozzajuk 
nagyon hasonlb, idoben megis oly tavo- 
linak tuno emberek brbmeinek is kiiz- 
delmeinek at^leset. A konyvek legna- 
gyobb erenye - szamos egyeb mellett - 
feltetleniil ez: a bemutatott ismeretek 
„emberkozelis6ge". Szocs Tibor szipor- 
kaz6 otletei is kitunoen valogatott hat- 
teranyagai segitsig^vel a jatek vegere 
mindannyian kicsit gorogge valunk, es 
mikbzben raebrediink k^pessegeinkre, 
szemelyisegiink sajatos vonasaira, 
akozben megerezziik sorskozossegiin- 
ket valamennyi emberrel, aki valaha is 
elt a Foldon. 

A munkaltatb tankonyv elsosorban 
tizeneves (felso tagozatos kisgimnazis- 
ta) gyerekek szamara k^sziilt, de akar 
felnottek is prdbara tehetik tudasukat a 
k^rdesek segitseg6vel. A benne talalha- 
to feladatok a szemelyiseg leheto legtel- 
jesebb kibontakoztatasara torekednek. 
Versirasra, modellez^sre, rajzolasra, 
szfnez^sre, szinjatszasra, barkacsolas- 
ra, testmozgasra, foz^sre hivnak a ke- 
pek es szovegek. A feladatok nagy resze 
a tobbiekkel kbzbsen oldhato meg, fgy 
valbdi elmennye, jdizu tarsasjatekka, 
nemes vet^lkedesse alakul at a kozossS- 
gi irzist erdsito ismeretszerzes. 

Szocs Tibor valamennyi tudomany 
kor^bdl bdven meritett a konyvek elke- 
szit^se soran. A gorbg kultiira megis- 
merese az o felfogasa szerint nem csu- 107 Jatszanek Hellaszt! Kritika-Figyelo pan irodalmi es tortenelmi tajekozodas. 
Feladatai a regeszet, a zene, a mitolo- 
gia, a termeszettudomanyok (matema- 
tika, csillagaszat, fbldrajz, bioldgia), a 
nyelv es a muveszetek teriileteit erin- 
tik. A munkaltat6 konyv reszleteinek 
sokasaganal a diakok kitekinthetnek a 
gorog kultura keretei kozul napjaink 
(magyar) civilizacioja fele, fgy megert- 
hetik a mai ember kapcsol6dasat a 
multhoz. Erre vonatkozoan tobb peldat 
is kiemelhetnenk, tobbek kozott az oko- 
ri es lijkori olimpiakat osszeveto sport- 
tbrteneti feladatokat; a gorog verseles 
formainak es tartalmainak tovabbele- 
set szazadunk magyar kolteszeteben 
(Jozsef Attila, Weores Sdndor, Juhdsz 
Gyula es masok verseiben); szomagya- 
razatokat; mitologiai alakok bemutata- 
sat, akik napjainkban is gyakorta sze- 
repelnek irodalmi muvekben. 

A munkaftizet keszitoje figyelmet 
forditott az ertelmi es testi neveles mel- 
lett az esztetikai nevelesre is. Szamos 
foto es rajz teszi teljesse a kotetet, es a 
feladatok jelentos resze a vizualis neve- 
leshez is kapcsolddik, a ter- es sz'inlata- 
son kivul a manudlis keszsegeket is fej- 
leszti. A viselkedeskultiira, az oltozko- 
desi szokasok, az egeszseges eletre ne- 
veles (egeszseges taplalkozas) erdeke- 
ben beiktatott feladatok pedig valoban 
teljesse teszik e rendhagyo es hianypot- 
16 konyvet. Fiiggelekkent ldvaghato 
tablakat es megoldasgyujtemenyt talal- 
hatunk, melyek ketsegkiviil megkony- 
nyitik a munkaftizet hasznalatat. 

Szocs Tibor azokra a tanarokra es 
idosebb diakokra is gondolt, akik sze- 
retnek felfrissiteni es boviteni ismere- 
teiket az okori gorog kulturaval kapcso- 
latosan, vagy nem erzik elegsegesnek 
tudasukat ahhoz, hogy a munkaftizet 
jatekos feladatait diakjaikkal megold- 
jak. Nekik kesziilt az a szoveggyujte- 
meny, amely valojaban tobbet rejt, 
mint amire a kifejezes utal. Nem csu- 
pan gorog es magyar nyelven kozolt 
szovegek talalhat6k benne ugyanis, ha- 

108 nem kottaval ellatott dalszovegek, etel- 
receptek es gazdag kepanyag. Ezt a 
konyvet barki haszonnal forgathatja a 
munkafuzet nelkiil is, onall6 kotetkent 
is megallja a helyet azon olvas6 keze- 
ben, aki az 6kori Hellaszt kesziil megis- 
merni. A sz6 legnagyszerubb ertelme- 
ben enciklopedianak nevezhetjiik ezt a 
szines, gondolkodast serkento es adato- 
kat is bosegesen tartalmaz6 valogatast. 
A kotetben a munkafuzetben szerepld 
feladatok hatteranyagakent megtalal- 
hatjuk a gorog epiteszet es szobraszat, 
a vazafesteszet es edenykeszites bemu- 
tatasat, a gorog-perzsa haboruk tor- 
tenetet, a gorog viseletrol, etkezesrol, 
mitol6giar61, irodalomrol, kereskede- 
lemrol, szinjatszasrdl, mertek- 
egysegekrol, olimpiar61, zenerol es no- 
venyekrol sz616 leirasokat, eredeti 
mureszleteket. 

A szoveggyujtemenyt olyan fiigge- 
lek egesziti ki, amelyben a szerzo egy 
lehetseges tanmenet-javaslatot tar az 
olvaso ele; ennek segitsegevel a tanar 
sikeresen megszervezheti egy egesz 
even at tarto szakkor vagy tanora min- 
den lepeset. Szocs Tibor - aki ismeri az 
iskolak szukos idokereteit, a tantar- 
gyakkal kapcsolatos problemakat - azt 
is elkepzelhetdnek tartja, hogy tortene- 
lem-, irodalom- vagy rajz6ra keretei ko- 
zott jusson nemi idd a hellen kultura 
segitsegevel az ember megismeresere. 
Ugy veljiik, a NAT-ban szerepld „em- 
berismeret" tanitasa soran is haszon- 
nal forgathato lenne a ket konyv, hi- 
szen az emberrel kapcsolatos sok 
kerdes megvalaszolhato segitsegiikkel, 
igaz, meglehetdsen . sajatos modon. 
Szocs Tibor kbnyveinek val6di hiteles- 
seget az adja, hogy 14 evnyi iskolai 
kiserletezes, tapasztalat all megirasuk 
mogott, tehat a feladatokat nem csupan 
„megalmodta", hanem gyermekekkel is 
kiprobalta. Talan a gorog szavakat be- 
tuzgetd vagy a vilag het csodajan me- 
rengd fiukbol es lanyokbol lesznek Fol- 
diink jovdbeni tud6sai... Kritlka-Figyelo A felndttkepzes tudomanya „Jatsszunk Hellaszt!" - hivogat a 
kbnyvek felirata. Szocs Tibor valoban 
jatekra hiv, de a homo ludens mellett a 
bolcsesseg, a muveszet, a kivancsisag, 
a kutatas emberben megbuvb teriilete- 
it is celba veszi A kihivasra, 
meghivasra es mindenfajta „hivasra" 
illik felelni. Mit valaszolhat a XX. 
szazad vegenek agyonhajszolt diakja, btleteibol kifogyott tanara, a proble- 
mak altal szorongatott ember? 

A magam neveben annyit mond- 
hatok, hogy a sok 6rdekes ismeret 
mellett es a meg tobb felesleges infor- 
maci6 helyett, melyek felem 
aramlanak a vilagb61, 6n bizony jAT- 
SZANEK HELLASZT!! Szocs Tibor: Jatsszunk Hellaszt! Calibra Kiad6, Budapest, 1996. 

AmSrusne 'Kg.ri %atalin 
A felnottkepzes tudomanya' Az elso osszefoglalo munka a felnott- 
kepzes tudomanyarol Magyarorszagon, 
magyarul 1937-ben jelent meg. Meglepo 
modon egy amerikai - Vernon Hodge — 
irta bolcseszdoktori ertekezesk6nt a Bu- 
dapest Pazmany Peter Tudo- 
manyegyetemen. A konyv az Amerikai 
Egyesiilt Allamok felnottoktatasat mu- 
tatja be ugyan, de egyreszt koranak 
andragogiai alapjaira epitve, masreszt 
bnallo fejezetekben is targyalva a fel- 
nottkepzes tudomanyanak eredmenye- 
it. Ily modon valoban osszefoglalo mun- 
kava valik. (Az andragogianak ekkor 
mar tag teru szakirodalma van, favorit- 
ja Thorndike, akinek meghatarozo je- v 
lentosegu konyve, az Adult Learning 
mindossze kilenc ewel korabban, 1928- 
ban jelent meg.) Egyelore nem talalom 
a nyomat annak, hogy Vernon Hodge 
valamennyire is hatott volna a felnott- 
kepzes hazai tudomanyossagara - hol- 
ott a magyar nevelestudomany egyik el- 
okelo egyetemi muhelyeben dolgozha- 
tott -, es nem talalom nyomat a harmin- 
cas evek vegen, de ezutan meg hosszii 
ideig a felnottkepzes tudomanyanak 
sem Magyarorszagon: a tudomanynak 
mint korulhatarolt, viszonylag autonom 6s szuver^n modon szervezddo diszcipli- 
nanak. A tudomanyossag reszletei 
azonban lassan gyulni kezdtek. 

Harom evtized miiltan, 1968-ban 
aztan megjelent a magyar alapmu, 
Durkd Mdtyds konyve, a Felnottneveles 
es nepmtiveles. Jelentosege abban van, 
hogy attekinti es osszefoglalja, rend- 
szerezi a felnottkepzesre vonatkozo tu- 
domanyos eredmenyeket, megpedig a 
leheto legtagabb nemzetkozi osszefiig- 
gesek kbzbtt, hozzajuk rendelve a meg 
szereny, de megsem jelentektelen hazai 
reszleteket. Ezzel Durko szilard es 
egyetemes alapjait vetette meg a fel- 
nottkepzes itthoni tudomanyo- 
ssaganak, s tudomanyelmeleti-rend- 
szertani helyet, sajat belso szerkezetet 
meghatarozva, eletre hivta Magyaror- 
szagon a felnottkepzes (felnottneveles, 
felnottoktatas) viszonylag auton6m es 
szuver^n modon szervezodo tudo- 
manyat, amit ma mar (nalunk es mas 
orszagokban is) elegge elfogadottan 
andragogianak neveznek. A kifejezes 
eredete a gorog 'aner'-'androsz'=felnott 
ferfi + 'ago' = vezetni. Felfedezheto a 
szoalkotas parhuzama a pedagogiaval, 
amely gyermekvezet^st jelent. Az and- 1 A tanulmAny az Orszagos Kozoktatfiai Intezet ^s az tJj Pedag6giai Szemle egyiittmiJkodfis^ben az OKI 
tamogatdaaval jelent meg. 

109