Skip to main content

Full text of "Situació de la Sanitat a Sabadell i Catalunya"

See other formats


c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 


SANITARI 
OCCIDENTAL AL Seguiment 

Sabadell 24/03/2011 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
C*>'4 
Generalitat d 

Departamen 

CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona Pla 
nitari del Vallès 
Cl) 
c>:* 
Generalitat 

Departame lut 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 

de Catalunya 
!nt de Salut Z^'A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Mapa: horitzó 2015 
• Prioritats 

política de 
salut (Pla de 
salut) • Evolució 
demogràfica • Evolució 
necessitats • Finançament 
sistema públic 
de salut •Organització 
territorial de 
Catalunya CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
Equitat 

Eficiència 

Qualitat Accessibilitat 
Continuïtat assistencial 
Satisfacció 
• Plans directors (càncer, salut mental, 
malalties aparell circulatori, sociosantari, 
immigració) 

• Plans de reordenació de serveis (atenció 
primària, terciarisme, atenció especialitzada, 
rehabilitació, insuficiència renal...) 

• Hospitalització d'aguts 

• Atenció urgent 

• Dependència i serveis socials 

• Salut pública Integralitat 

Sostenibilitat 

Participació </) 
o 
■ ^M 


3 

ro 
0) 


(/> 


o 


£ 


■D > 
O 
O 

Pla de xoc 

2005-2006 

Període 

2006-2009 


Disseny final: 
horitzó 2015. 

Mapa sanitari, 
sociosanitari i 

de salut 
pública 
Z^'A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Mapa: horitzó 2015 

• Prioritats 
política de salut 
(Pla de salut) 


|3 • Evolució 


B 


demogràfica 


H3 


• Evolució 


■i Li 


necessitats 
• Finançament 
sistema públic 


ívJ 


de salut 
•Organització 
territorial de 
Catalunya 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
Equitat 

Eficiència 

Qualitat Accessibilitat 
Continuïtat assistencial 
Satisfacció 
• Plans directors (càncer, salut mental, 
malalties aparell circulatori, sociosantari, 
immigració) 

• Plans de reordenació de serveis (atenció 
primària, terciarisme, atenció especialitzada, 
rehabilitació, insuficiència renal...) 

• Hospitalització d'aguts 

• Atenció urgent 

• Dependència i serveis socials 

• Salut pública Integralitat 

Sostenibilitat 

Participació CA 
o 
■ ^M 


3 


d) 


(0 
to 


(/> 


d) 


£ 


■D 


O 
> 
o 
O 

Pla de xoc 

2005-2006 

Període 

2006-2009 


Disseny final: 
horitzó 2015. 

Mapa sanitari, 
sociosanitari i 

de salut 
pública 
c^v 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
PLA DE XOC: 

Compromisos del Departament de Salut (1 Sabadell) Actuacions 2004-05 

Disponibilitat de 30 llits de l'Hosp. de Terrassa per l'Hosp. de Sabadell 

Derivació de 3 malalts diaris de l'Hosp. de Sabadell a l'H. G. De Catalunya 

Habilitar llist a l'H. G. Granollers i l'H. de Mollet per l'H. de Sabadell 

Ens coordinador CST-CSPT 

Referenciar la població de Sant Quirze del Vallès a l'H. de Terrassa 

Nova unitat d'hosp.subaguts d'SM a Mútua per a tot el Vallès Occidental Executat 
Executat 
Executat 
Executat 
Executat 
Executat Actuacions PIUC 2005-06 

Ampliació de 60 llits a l'H. de Terrassa per l'H. de Sabadell 

Aprovació i execució de l'obra de l'H. de Sabadell Disseny del Pla funcional de l'Hospital lleuger de Montcada-Ripollet-Cerdanyola 

Estudi de l'obertura d'una unitat de 30 (60) llits de curta estada a l'Aliança de 
Sabadell PIUC 2005-2006 

En marxa. Edifici façana posada en marxa progressiva. 
Iniciada fase 1b. 

Adjudicada idea guanyadora 10/06/2009. Acabat projecte 
bàsic avançat. Pendent concurs. 

En funcionament des de 1 de nevembre de 2009 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c^v 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
PLA DE XOC: 

Compromisos de la Conselleria de Salut (2 Sabadell) Actuacions V Occ. 2005-06 Actuacions Situació actual I nfrastuctu res Atenció Primària 

CAP Sabadell Centre 

CAP Sabadell Concòrdia 

CAP Sabadell Gràcia 

CAP Sabadell Sud-Campoamor 

CAP Sabadell Can Llong 

CAP Sabadell Merinals (ampliació) 

CAP Sentmenat 

CAP Santa Perpètua 1 (ampliació) 

CAP Santa Perpètua 2 (nou) 

CAP Barberà (2) 

CAP Cerdanyola "Uralita", La Farigola 

CAP Cerdanyola Serraperera (ampliació) 

CAP II Cerdanyola Ripollet 

CAP Sant Quirze del Vallès (ampliació) Reforços EAP 

EAP Castellar del Vallès, ...1 UBA 

EAP Santa Perpètua de la Moguda, ...2 UBA 

EAP Barberà del Vallès... 1 UBA 

EAP Cerdanyola del Vallès... 2 UBA 

EAP Sabadell 5, ...1 UBA En funcionament 

En funcionament 

En obra i equipament. Prevista obertura final 2011 

En funcionament (inici maig de 2010) 

En projecte. Conveni 2011. 

En funcionament. Obertura progressiva 2009 

En funcionament. Obertura març 2010 

En funcionament 

En funcionament. Obertura juliol 2010 

En funcionament 

En funcionament des de juliol 2009 

En funcionament 
En funcionament 
En funcionament +Polinyà + Palausolit 
Fet 
Fet 
Fet 
Fet 
Fet Altres actuacions atenció extrahospitalària Actuacions en Atenció Continuada Transport sanitari Programat 
Actuacions Salut Mental Rehabilitació ambulatòria Sentmenat i Ripollet Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) delCAP Sant Fèlix 
ideí CAP Cerdanyola-Ripollet 

Concurs fet, millora notable 

Finalitzacó del Pla de Salut Mental de Catalunya per finals 2005 

PSI a Sabadell a partir del juliol d'enguany 

Concurs. Ripollet i Palau-Solità,funcionen, Sta Perpètua aviat. 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 


Govern Territorial de Salut del Valies 
Occidental 

CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Situació de desenvolupament del GTS Vallès Occidental 
Constitució Consell Rector GTS març de 2009 

Reunió setembre de 2009 per tal de coordinar actuacions al voltant 
de la epidèmia de grip A. 

Reunió estiu 2010, aprovació de memòria i constitució de Consell 
de Salut Constitució de la Comissió de Coordinació d'Entitats Proveïdores 

Reunió constitutiva 14 de juny de 2010 
Propera constitució de la subcomissió de salut pública En marxa la constitució del Consell de Salut (òrgan de participació) 

Prevista posada en marxa estiu de 2010. 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut POBLACIÓ 
Govern Territorial de Salut Vallès Occidental Est 
(Població assegurats residents RCA 2010) MUNICIPI 


RESIDENTS 


ABS 


BADIA DEL VALLÈS 
BARBERÀ DEL VALLÈS 


14.935 
31.933 


BADIA 

BARBERÀ DEL VALLÈS 


CASTELLAR DEL VALLÈS 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 


22.934 
59.405 


CASTELLAR DEL VALLÈS 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 1, 2, CERD/ 


^NYOLA -RIPOLLET 


MONTCADA I REIXAC 

PALAU DE PLEGAMANS 

POLINYÀ 

RIPOLLET 

SABADELL 


33.328 


MONTCADA 1 REIXAC 


14.198 

7.291 

37.971 

212.501 


SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 


RIPOLLET, CERDANYOLA- RIPOLLET 
SABADELL 1-A, 1-B, 2, 3-A, 3-B, 4-A, 4-B, 


5, 


617 


SANT LLORENÇ SAVALL 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 


2.282 
25.119 


CASTELLAR DEL VALLÈS 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 


SENTMENAT 


7.612 


CASTELLAR DEL VALLÈS TOTAL 12 469.509 19 ABS GOVERN TERRITORIAL DE 
SALUT/ ÀREA 

ïüaMa 2006 GTS Vallès Occidental Est 442.208 RCA 
2007 449. 834 
2008 460. 190 2009 466. 659 2010 469.509 
1,72 
2,30 
1,41 
0,61 jjmljyj 2.850 
Total RSB 4.829.331 4.887.691 4.975.876 5.051.946 5.063.118 1.80 1.53 0.22 11.172.00 1 Població total Catalunya 7.196.168 7.324.047 7.503.118 7.611.711 7.646.944 1,78 2,44 1,92 0,46 35.233 1.592.78 J 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut POBLACIÓ 
Govern Territorial de Salut Vallès Occidental Est 
(Població assegurats residents RCA 2010) MUNICIPI BADIA DEL VALLÈS 

BARBERÀ DEL VALLÈS 

CASTELLAR DEL VALLÈS 

CERDANYOLA DEL VALLÈS 

MONTCADA I REIXAC 

PALAU DE PLEGAMANS 

POLINYÀ 

RIPOLLET 

SABADELL 

SANT LLORENÇ SAVALL 

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

SENTMENAT 

TOTAL 12 RESIDENTS 14.935 ABS BADIA 31.933 
22.934 BARBERÀ DEL VALLÈS 
CASTELLAR DEL VALLÈS 
GTS Vallès Occidental Est 
GOVERN TERRITORIAL DE 
SALUT/ ÀREA ïüaMa 2006 442.208 2.850 259,00 1.812,78 Total RSB 4.829.331 4.887.691 4.975.876 5.051.946 5.063.118 1.80 1.53 0.22 11.172.00 3.178.79 1.592.78 1 J Població total Catalunya 7.196.168 7.324.047 7.503.118 7.611.711 7.646.944 1,78 2,44 1,92 0,46 35.233 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Inversions Inversions per GTS Vallès Occidental Est 

Atenció 
primària _ oritzo GTS VALLÈS OCCIDENTAL EST UNICI BADIA DEL VALLÈS BARBERÀ DEL VALLÈS CASTELLAR DEL VALLÈS CERDANYOLA DEL VALLÈS MONTCADA I REIXAC PALAU DE PLEGAMANS POLINYÀ RIPOLLET SABADELL SANTA PERPETUA 
DE M OGODA SENTM ENAT 
CTUACI CAP BADIA DEL VALLÈS CAP ROSA DELS VENTS CAP CASTELLAR DEL VALLÈS CAP CERDANYOLA DEL VALLÈS- CAP LA PLANA DEL CASTELL CAP LA FARIGOLA CAP LES INDIANES (MONTCADA I 

RBXAC-2) CAP M ONTC ADA I REIXAC CAP PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 
(NOU) CAP POLINYÀ (NOU) CAP PINETONS CAP CAN LLONG CAP CONCÒRDIA (NOU) CAP CREU DE BARBERÀ CAP LA SERRA (TORRE ROM EU NOU) CAP GRACIA LEPANT (NOU) CAP MERINALS CAP CENTRE (ANTIC CAP RAMBLA) CAP SANT FÈLIX CAP SABADELL SUD(NOU) CAP SANTA PERPETUA DE M OGODA CAP La Florida CAP SENTMENAT (NOU) Adequació seguretat i tancament Remodelació Construcció nou CAP Ampliació Ampliació Construcció Construcció nou CAP Construcció Reforma i ampliació (o nou) Substitució torres de refrigeració Construcció CAP nou Construcció nou CAP Construcció Construcció CAP Can Llong Construcció nou CAP Construcció Construcció nou CAP Construcció nou CAP Ampliació Construcció CAP Centre Aire conficionatl Instal•lació d'ascensors Reposició per adequació normativa Construcció CAP Sud Ampliació Construcció nou CAP Construcció 
RAM RAM ON RAM RAM ON ON ON RAM RAM ON ON ON ON ON ON ON ON RAM ON RAM RAM RAM ON RAM ON ON ITUACI No iniciada No iniciada Acabada En projecte Acabada No iniciada Acabada Acabada No iniciada Acabada Acabada Acabada Acabada En projecte Acabada Acabada Acabada En obra Acabada Acabada Acabada Acabada Acabada Acabada Acabada Acabada Acabada 

635.000 1.260.000 2.316.047 932.221 294.803 2.750.000 1.969.461 2.253.991 1.630.000 43.186 3.473.123 2.109.913 3.725.470 2.480.000 2.580.697 1.953.847 2.037.215 2.952.430 2.950.000 3.199.265 3.371.687 93.374 313.000 3.981.997 2.040.827 2.356.954 2.453.868 Atenció Primària Total 56.158.376 Atenció 
Hospitalària M ONTC ADA I REIXAC SABADELL HOSPITAL CERDANYOLA-RIPOLL 
MONTCADA-BARBERÀ (NOU) CORPORACIÓ SANITÀRIA DEL PARC 
TAULÍ Construcció nou hospital Cerdanyola- 
Ripollet- Montcada i Barberà POPT-2 fase la POPT-2 fase lb ON RAM En projecte Acabada En obres 126.300.000 50.555.830 Atenció Hospitalària Total 176.855.830 Atenció 
Sociosanitària RIPOLLET CENTRE SOCIOSANITARI RIPOLLET 
(NOU) Construcció centre sociosanitari ON En obres 7.820.000 Atenció Sociosanitària Total 7.820.000 Atenció Salut Mental RIPOLLET CENTRE POLIVALENT I D'INTERNAMENT 
SALUT MENTAL (NOU) Construcció ON No iniciada 2.480.000 Atenció Salut Mental Total 2.480.000 

Altres: L'Aliança de Sabadell (Clínica del Vallès) 

En estudi: ampliació CAP Montcada i Reixac CAP/ Consultori Can Puiggener Sabadell (ARE), POPT2 fase 2 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Pressu • It st Contractació al GTS Vallès Occidental Est 2005 A% 06-05 2006 A% 07-06 2007 ienció Primària 56.940.760,07 3,70% 59.050.000,69 10,16% 65.051.541,85 A% 08-07 2008 A% 09-08 2009 5,87% 68.870.663,59 2,06% 70.286.901,56 A% 09-05 

23,44% ienció especialitzada 134.526.729,32 8,04% 145.344.433,60 16,69% 169.605.355,99 10,14% 186.809.414,94 1,08% 188.831.736,96 40,37% ienció Sociosanitària 7.281.744,40 10,70% 8.060.807,16 4,48% 8.422.276,69 7,23% 9.030.832,08 2,00% 9.211.774,60 26,51% Atenció SM i Addiccions 7.178.771,17 13,31% 8.134.486,97 20,24% 9.780.736,10 2,48% 10.023.001,57 2,75% 10.298.661,61 43,46% Farmàcia 115.225.522,07 8,17% 124.642.824,20 4,39% 130.112.244,02 9,14% 142.006.297,74 2,00% 144.846.423,69 25,71% Atlres prestacions 6.483.682,31 -5,55% 6.123.688,18 24,79% 7.641.496,24 7,74% 8.232.696,54 8,54% 8.935.981,70 37,82% Transport Sanitari TOTAL 3.016.669,74 158,16% 7.787.708,00 49,05% 11.607.520,38 9,23% 12.679.247,16 6,31% 13.479.664,46 330.653.879,07 8,62% 

359.143.948,80 11,99% 402.221.171,28 8,81% 437.652.1 53,63 1,88% 445.891 .1 44,58 346,84% 
Càpita per habitant 2005 751,89 A% 06-05 8,02% 2006 812,16 A% 07-06 10,10% 2007 A% 08-07 2008 A% 09-08 2009 894,15 6,36% 951,02 0,47% 955,50 
27,08% 
CatSalut Servei Català 
de la Salut Entitats consorciades: Ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, 
Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat Regió Sanitària 
Barcelona Z^'A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut Fluxos de pacients atenció especialitzada o 
o 

(0 
Hospital de Sabadell 
ACTIVITAT 
REALITZADA ALS 
RESIDENTS EN EL 

TERRITORI 

32.958 
% 
93,2% ACTIVITAT REALITZADA 
ALS RESIDENTS D'ALTRE S % 
TERRITORIS 2.401 
2009 
*ABS Sabadell 

ABS Cerdanyola 1 i 2 
ABS Santa Perpètua de Mogoda 

ABS Ripollet 
ABS Montcada i Reixac 
ABS Barberà del Vallès 
ABS Castellar del Vallès 
ABS Badia del Vallès 23.257 
4.755 
4.197 
3.465 
3.365 
3.130 
2.917 
2.058 
GTS Vallès Occidental Oest 554 

GTS Barcelona 357 

GTS Vallès Oriental sector central 220 

GTS Baix Vallès 143 

GTS Barcelonès Nord - Baix Maresme 88 

GTS Maresme Central 49 23,1% 

14,9% 

9,1% 

5,9% 

3,6% 

2,0% S.Llorenç 
Savall Nota: correspon a la suma de totes les ABS del municipi Castellar 
del Vallès o 

(0 

© 

C 

o 

Q. 
ientmena Hospital Gral Vall d'Hebron 

Hospital Plató 
Hospital General de Catalunya 

Hospital de Terrassa 
Hospital Sant Rafael 
Hospital Clínic 4.029 
1.530 
1.510 

1.500 

1.186 
999 26,4% 

10,0% 

9,9% 

9,8% 

7,8% 
6,5% GTS VALLÈS OCCIDENTAL EST 


Nbre altes 


Freqüen- 
tació 


Taxa 
ajustada 


IC 95 % 


Penetració 


DRG AP v23 


Inf 


Sup 


MÈDICS 


373 PART VAGINAL s/DIAGNOSTICS DE COMPLICACIÓ 


1.797 


7,58 


7,40 


7,38 


7,42 


83,36 


541 PNEUMÒNIA i ALTRES RESP. exc/BRONQUITIS/ASMA a/ce major 


1.323 


2,82 


3,10 


3,08 


3,12 


54,42 


372 PART VAGINAL a/DIAGNOSTICS DE COMPLICACIÓ 


995 


4,20 


4,10 


4,08 


4,11 


81,91 


087 EDEMA PULMONAR/INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA 


952 


2,03 


2,17 


2,16 


2,18 


94,64 


629 NOUNAT DIAG NORMAL PES >2499g s/PQ SIGN 


839 


1,79 


1,67 


1,66 


1,68 


84,15 


QUIRÚRGICS 


039 PQ CRISTAL•LÍ a/os/ VITRECTOMIA 


3.245 


6,91 


7,66 


7,61 


7,71 


67,70 


119 LLIGADURA i ESQUINÇAMENT DE VENES 


1.010 


2,15 


2,18 


2,17 


2,18 


54,36 


169 PQ CAVITAT ORAL s/ce 


676 


1,44 


1,43 


1,43 


1,44 


14,94 


359 PQ UTER/ANNEXOS s/NEO MALIGNA s/ce 


634 


2,67 


2,72 


2,71 


2,73 


79,18 


ItfU^Q HÈRNIA INGUINAL/FEMORAL >17a s/ce 


609 


1,30 


1,35 


1,34 


1 Qi^ 


^h50,41 


l,OD Palau-s\i 
Plegamans 

Sabadell M ^jX 

Sta. Perpètua 

„ , de Mogoda 
Barberà 

del Vallès 

Badia— ^""x 

del Vallès Ripollet 

Cerdanyola Montcada 
Ndel Vallès i Reixac 
El 68,4% de les altes hospitalàries dels ciutadans 
del GTS són ateses a centres 
del propi territori Font d'informació: Sistemes d'informació RSB CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona Entitats consorciades: Ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, 
Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat Z^A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Professionals N. persones 
contractades 


Atenció 
hospitalària 


Atenció 

primària de 

salut 


Atenció 
sociosanitària 


Salut 
mental 


Udiat 


Salut 
Pública (*) 


Total 


Metges 


455 


413 


8 


43 


80 


8 


1.007 


Infermeres 646 362 45 32 42 7 1.134 


Tit.Grau Mig 
altres 


46 
3 


9 5 
63 


Treballadores 

5 10 6 8 29 

socials 


Tècnics 
mitjos i Aux. 
Infermeria 


489 


105 


115 


20 


104 
833 


Llevadores 30 35 65 


Farmacèutics 


12 
2 


7 


21 


Veterinaris 6 6 


Psicòlegs 5 2 1 27 


35 


Personal no 

. . 734 426 50 42 116 1.368 

sanitari 


Total 2.422 1.353 228 181 349 28 4.561 (*) No inclosos els profesionals d'ajuntaments 
(**) Dades en personal contractat 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona Entitats consorciades: Ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell! 
Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 

Millores en la xarxa d'atencio primària 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c^v 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Evolució població ABS i EAP a Sabadell 
EAP SABADEU. 1A RAM BLA 
EAP SABADBl IB SANT OLB3UBR 
EAP SABADBl. 2 CRBJ ALTA 
EAP SABADEÜ.3A CA N'OR AC 
EAP SABADBJ_3B NORD 
EAP SABADBJ_4A CONCÒRDIA BNT1TA Població 
EAPSABADELSLffANT/ M53NALS 
EAP SABADEÜ. 6 CRBJ DE BARBERÀ/ SUD 
EAP SABADB1 7 TORRE ROM BJ 
EAP SABADB14B CAN RULL ICS 
ICS 
ICS 
ICS 
ICS 
ICS ICS 

ICS 

ICS 

CSPT 30.081 
20.359 
26.229 
20.480 
16.834 
15.212 
18.427 
31.519 
8.429 
20.971 TOTALGTSVALLÈSQCaDeJTALESïf 208.541 


30.636 
20. 623 
26.263 
20. 623 
16.962 
15. 262 18.544 
31.956 
8.761 
21.800 [211.430 


31. 324 
20.724 
25.903 
20.643 
16.930 
15.348 18.564 
31.848 
8.773 
22.444 f 212.501 09-10 oblació per 2,2% 
0,5% 
-1,4% 
0, 1% 
-0,2% 
0,6% 0, 1% 

-0,3% 

0, 1% 

3,0% 


28.577 
18.125 
24.528 
20.229 
15.906 
14.289 17.476 
31.498 
8.358 
21.950 


29.623 
18.426 
24.743 
20.300 
16.456 
14.719 
17.741 
32.894 
8.714 
21.954 
0,5%T 200.936 f 205.570 


30.910 

18.846 

24.494 

20.893 

16.508 

14.935 

17.800 

32.881 

8.787 

22.081 [208.135 '9-1 4,3% 
2,3% 
-1,0% 
2,9% 
0,3% 
1,5% 
0,3% 
0,0% 
0,8% 
0,6% 12% 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c^v 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Ràtios d'atenció primària a la ciutat de Sabadell EAP ^BADBJ_ 1A RAMBLA 

EAP S*\BADBJ_ IB SMMT OLB3UBR 

EAP S*\BADBJ_ 2 CFBJ ALTA 

EAP S*\BADB-L3A CA N'ORAC 

EAP S*\BADB-L 3B NORD 

EAP S*\BADB-L4A CONCÒRDIA 

EAPS<\BADaJ_4BCAN RULL 

EAP S*\BADBJ_ 5 LffANT/ M B3 NALS 

EAP S*\BADBJ_6 CRBJ DEBARBffÀ 

EAP S*\BADBJ_ 7 CAP LA SB3RA 

TOTAL Població 
assignada 2010 2009 
2008 Referència mapa sanitari 
GTSVOccfet 30.910 18.846 24.494 20.893 16.508 14.935 22.081 17.800 32.881 8.787 208.135 205.570 
200.936 Ràtios 


MF Pfed DUI 


1.848 


1.401 


1.932 


1.591 


978 


1.713 


1.522 


950 


1.633 


1.390 


1.098 


1.607 


1.506 


985 


1.651 


1.500 


1.273 


1.358 


1.494 


1.434 


1.531 


1.489 


969 


1.618 


1.644 


985 


1.566 


1.431 


654 


1.757 


1.559 


1.063 


1.633 


1.525 1.073 1.576 
1.492 1.046 1.540 


1.500 


1.200 


1.550 


1.508 


1.109 


1.508 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Accessibilitat Atenció Primària •n P Cat Salut Cl .arc «ton DIRECCIÓ D'ATENC IÚ AL CIUTADÀ Relació de GTS d* la Regió: Dados 

ient de l'acompliment de l'objecti u 
(especialitat; de MFiC). Desembre Any 2010 
85% de cita prèvia en menys de 48 h, de les agendes d*un EAP* CodkGT5 gts Perc!&Ti1:.ilg0 d' n r.a m p tim an MFIC 23 

24 

25 

26 
27 29 
30 

31 

32 
33 

34 

35 ALT PENEDÈS 

BAIX LLOBREGAT CENTRE - FONTSANTA 

LTMOSPiTALETiEL PRAT D€ LLOBREGAT 

BAIX LLOBREGAT LITORAL 

BAIX LLOBREGAT NORD 

BAIX MONTSENY 

BARCELONA 

BARCELONÈS NORD ■ BAIX MARESME 

GARRAF 

VALLÉS ORIENTAL CENTRAL 
MARESME CENTRAL 
BAIX VALLÈS 

VALLÈS- OCCIDE NT AL 60.52% 

74,31% 
77.15% 

*5.TS% 

69,30% 

80,65% 

bo.ü y- . 

&5,73% 

04.43% 
92,20% 

76, 34% 

40.95% sa.r4% 36 VALLÈS OCCIDENTAL OEST 
02,04% 


[Total Petcentatg* ds 1* Regió REGÍO SAMI1 


FARIA BARCELONA 


7 5.W% 


1 W02QQ11 GTS > CITA PRÈVIA - MFIC DOMmbrü 1*1 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
Z^'A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Accessibilitat visita programada primària 

%cites < 48 hores 


1 


setembre 

2009 


març 2010 


desembre 

2010 


Sabadell 1A Rambla 

Sabadell IB Sant Oleguer 

Sabadell 2 Creu Alta 

Sabadell 3A Ca n'Oriac 

Sabadell 3B Nord 


37,5 


74,38 


76,25 

94 

92,31 


58 


83,33 


52,86 


93,28 


100 

64,44 


100 

100 


100 
100 


Sabadell 4A Concòrdia 


20 


90 


91,11 

77,42 

96 

98,81 

100 


Sabadell 4B Can Rull 
Sabadell 5 Lepant/Merinals 


61,4 

«««««««««««««««««««««««^ 

84 


72,13 

100 

84,38 

::::::::::::::::::::: ::::: xl•l• 

100 


Sabadell 6 Creu de Barberà 
Sabadell 7 La Serra 


47,06 

100 


MITJANA VOccEst 


62,53 


84,85 


88,74 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Inversions en primària 


SABADELL 
CERDANYOLA V.- 
RIPOLLET- MONTCADA I 
REIXAC 
TOTAL 


CENTRES NOUS 


Centre (S) 
"La Farigola(C) 1 
12 


* en negreta, 
centres 
addicionals, la 
resta, 


Concòrdia (S) 
Sud-Cairpoannor (S) 
Gràcia (S) 
Plana del Castell (C) 
Ripollet 2 
Barberà V. 2 


substitució de 


Can Llong (S) 


c ■ 


Montcada i Reixac 2 


centres actuals 


Sentmenat 

Santa Perpètua 2 


CENTRES 


Santa Perpètua 1 
Serra pa rera 


6 


AMPLI ATS, en 


Merinals 


W/KM 
cursiva, seran 
centres nous 


Pa/au-so/ftà / P/eg/amans 

Castellar del Vallès 

Po/inyà 


c 
P l 
i 


CENTRES 
REFORMATS 


Sant Fèlix +CUAP 


w 


CAP II Cerdanyola- Ripollet 

+CUAP 


2 

Funcional 
Proj ecte 
Obra 
Finalitzat 


Conveni amb l'Ajuntament 
Entitat proveïdora El bon ritme en les actuacions no seria possible sense la col•laboració dels ajuntaments i les entitats proveïdores 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Conveni per a la millora de la qualitat 
de la xarxa sanitària de la ciutat de Sabadell Acords CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Millores als centres d'atencio 
especialitzada 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Accessibilitat a la hospitalització a Taulí 
Ciutadans Urg 
A. Primària CExt Hospitals MIX 


Mediques 


Quirúrgiques 


Obstètriques 


Alta Tecnologia ACTUACIONS ESTRUCTURALS Hospital l'Aliança de Sabadell (Clínica del Vallès) 

v Obertura finals d'any 2009 increment 
progressiu d'activitat. Hospital Ernest Lluch (Cerdanyola - Ripollet - 
Montcada - Barberà 

•Projecte bàsic finalitzat. Pendent licitació obra Nou hospital de Mollet 

• Obertura juliol 2010, des de gener derivacions 
des de Palau-solità i Santa Perpètua. Ampliació Parc Taulí 

- Edifici façana inaugurat maig 09 obertura progressiva 

CatSiuiui Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona ACTUACIONS FLUXOS EN MARXA Drenatge d'urgències - Clínica del Vallès (prop de 2000) 

- Gral de Catalunya (prop de 2.000 Reducció de territori de referència 

- Sant Quirze 

- Can Rull - Santa Perpètua i Palau-solità Drenatge d'intervencions quirúrgiques 

- Clínica del Vallès (prop de 2000) 

- Altres drenatges (Terrassa i 
Barcelona) Altres fluxos directament des de la primària 

- Cl. Plató 

- Altres 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Pla d'obres de l'Hospital de Sabadell (POPT) Les grans fases del Projecte 

El manteniment de l'activitat assistencial amb el 

mínim impacte sobre els usuaris ens obliga a 
desenvolupar el projecte Taulí nou 2006 -2010 en 

dues subfases arquitectòniques: 

2a fase 
Subfase A 
2006 -2008 

Subfase B 2009 -2010 

Per determinar Construcció 2/3 
edifici Taulí nou Adequació altres 
espais edifici 
Taulí 
- Enderroc edifici 
Santa Fe 

- Construcció nou 
edifici Salut Mental 

- Construcció 1/3 
edifici Taulí nou Nova construcció: 
15.277 m 2 

Rehabilitació: 
1.048 m 2 Rehabilitació: 
3.978 m 2 
Nova construcció: 
13.278 m 2 Rehabilitació: 
3.619 m 2 
Superfície afectada: 20. 303 m 

Superfície afectada 
16.897 m 2 
Per deter minar 

CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona Entitats consorciades: Ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell 
Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat Z^'A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Inversions en hospitals Nova Clínica del Vallès i futur hospital Ernest Lluch 

CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona Entitats consorciades: Ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell 
Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat 
! Catali 

CatSalutdeSa SttYfii Català 

de la Salut 
EVOLUCIÓ CONTRACTACIÓ CORP. SANITÀRIA TAU LI: 2004-2010 CONTRACTACIÓ CATSALUT ( 


no inclou política retributiva) 


(provisional) 


XHUP 


H. Sabadell 


88.815.809,91 € 


93.778.335,03 € 


102.619.894,71 € 


119.935.722,79 € 


129.887.526,20 € 


136.537.102,49 € 


157.413.752,52 € 


AIR 


CH Taulí 


2.295.715,98 € 


2.362.246,24 € 


2.953.524,36 € 


3.047.674,96 € 


3.175.792,52 € 


3.239.308,37 € 


3.239.308,37 € 


SS 


R. Albada 


6.385.913,20 € 


7.281.742,40 € 


8.060.807,20 € 


8.540.747,65 € 


9.030.832,06 € 


9.211.774,58 € 


9.211.774,58 € 


SM 


CH Taulí 


4.658.543,21 € 


5.376.513,80 € 


6.020.145,01 € 


7.038.085,19 € 


7.179.665,24 € 


7.408.122,59 € 


8.284.271,33 € 


AP 


EAP Sabadell 4B 


1.989.977,14 € 


2.184.554,36 € 


2.473.288,13 € 


2.689.245,81 € 


2.936.853,11 € 


3.040.191,25 € 


3.325.385,85 € 


TOTAL 


104.145.959,44 € 


110.983.391,83 € 


122.127.659,41 € 


141.251.476,40 € 


152.210.669,13 € 


159.436.499,28 € 


181.474.492,65 € 


Increment 


t 
6,6% 


10,0% 


15,7% 


7,8% 


4, 7% 


13,8% 77,24% 
41,10% 
44,25% 
77,83% 
67,11% POLÍTICA retributiva 
XHUP 


VI Conveni 


5.743.515,75 € 


7.362.279,99 € 


9.250.838,27 € 


Absorbit en contracte 


XHUP 
SS 
SM 
AP 


VII Conveni 
VII Conveni 
VII Conveni 
VII Conveni 
4.751.024,06 € 
380.472,74 € 
284.182,68 € 
116.740,01 € 


11.157.730,06 € 
838.990,30 € 
649.129,58 € 
263.342,42 € 


14.334.981,12 € 
907.427,74 € 
701.044,74 € 
285.194,60 € 


14.334.981,12 € 
907.427,74 € 
701.044,74 € 
285.194,60 € 


Absorbit en contracte 

907.427,74 € 

Absorbit en contracte 

Absorbit en contracte 


TOTAL 


5.743.515,75 € 


7.362.279,99 € 


14.783.257,76 € 


12.909.192,36 € 


16.228.648,20 € 


16.228.648,20 € 


907.427,74 € 


Increment 


t 
28,2% 


100,8% 


-12,7% 


25,7% 


0,0% 


-94,4% TOTAL 109.889.475,19 € 118.345.671,82 € 136.910.917,17 € 154.160.668,76 € 168.439.317,33 € 175.665.147,48 € 182.381.920,39 € Increment anual 
Increment acumulat 7, 7% 15, 7% 
24,6% 12,6% 
40,3% 9,3% 
53,3% 4,3% 
59,9% 3,8% 
66,0% 

Generalitat de Catalunya 

Departament de Salut 

LJC1I UCIUI I Cl 

! Catali 

Cat Salut de sa Sttvai Català 

de la Salut 
EVOLUCIÓ DE L'EQUIP HUMÀ DE LA CSPT 

2004 


2005 


2006 


2007 


2008 


2009 


Increment 
total professionals 


2.506 


2.620 


2.764 


3.120 


3.265 


3.377 


34,76% 


persones amb contracte fix 


1.855 


1.963 


2.098 


2.360 


2.419 


2.553 


37,63% 
total per categories: 


metges 


500 


531 


589 


626 


655 


670 


34,00% 


infermeria 


1.308 


1.378 


1.458 


1.733 


1.795 


1.850 


41 ,44% 


serveis generals (1) 


347 


352 


358 


380 


394 


420 


21 ,04% 


funció admtva. i de suport (2) 


351 


359 


359 


381 


421 


437 


24,50% 


residents en formació: 


MEF (metges especialistes) 


122 


124 


126 


141 


143 


156 


27,87% 


FEF (farmacèutics) 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


50,00% LLIR (llevadores) 6 6 6 7 8 8 33,33% (1) administratius, informàtics, ordenances, telefonistes,.. 

(2) Cuiners, manteniment, etc En 'evolució del personal han influït: 

l'impacte dels 2 darrers convenis XHUP (reducions de jornada) 

integració d'especialitats 

increment d'activitat i nous serveis 

millores selectives de dotació en àmbits deficitaris 

Generalitat de Catalunya 

Departament de Salut 

LJC1I UCIUI I Cl 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
EVOLUCIÓ DE L'EQUIP HUMÀ de l'ATENCIO PRIMÀRIA DE l'ICS al GTS VALLÈS OCCIDENTAL 

Tota^ei^ategorie^^^^^^^^^^ 


2004 


2005 


2006 


2007 


2008 


2009 
Personal facultatiu (1) 
lnfermeras(personal no facultatíu)(2) 
Personal no sanítari(3) 


421 
436 
357 
1214 


425 

449 

355 
1229 


458 
461 

370 
1289 


452 
480 
364 


448 
478 
376 


457 

485 
380 


8.5% 
11.2% 


-\ — / — 

Total Professionals 


1296 


1302 


1322 


8.9% ('1) Metges de familía,Radiòlegs, Ginecòlegs, Especialistes, Odontòleg 

('2) Infermeres, Aux. Infermeria, Llevadores, Treballadors Socials 

('3) Aux.Admin., Administratius, Zeladors, Manteniment, Conductors, Suport Direcció , Informàtica 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Accessibilitat a la hospitalització a Taulí MIX Ciutadans 

A. Primària Urg Mediques CExt Quirúrgiques Obstètriques Hospitals 
Alta Tecnologia 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
Z^'A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Llista d'espera ambulatòria al Taulí Desembre de 2005: 

Segons la graella d'activitat i llista d'espera ambulatòria, a final 
de 2005 hi havia gairebé 41.000 pacients en espera de 1a visita 

dels que 14.140 estaven pendents de programar, amb una 
activitat de 64.394 primeres, el temps mitjà de resolució era de 

232 dies Elements clau de la millora Desembre de 2006: 

Segons la graella d'activitat i llista d'espera ambulatòria, a final 

de 2006 hi havia 38.224 pacients en espera de 1a visita dels que 

11.087 estaven pendents de programar, amb una activitat de 

84.905 primeres, el temps mitjà de resolució era de 164 dies - Increment de l'activitat del 

Pa re Ta u I í ***** Desembre de 2008: 

Segons la graella d'activitat i llista d'espera ambulatòria, a 
setembre de 2008 hi ha 21.299 pacients en espera de 1a visita, 

el temps mitjà de resolució és de 66dies d'altres centres d'altres centres Març de 2010: 

Segons la graella d'activitat i llista d'espera ambulatòria, a 
Març de 2010 hi ha 23.194 pacients en espera de 1a visita, el 

temDS mitià de resolució és de 74.22 dies - Coordinació Primària- 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Llista d'espera ambulatòria al territori Dades a març 2010. Llista d'espera en mesos TM Rídies ACV Gerd-Rp O S FèlixD K Sabadell D Total general OR u 
Dades a desembre 2010 Suma de Temps mitjà de resolució 
mesos) Etiquetes de fila 

ACV 

CAR 

CIR 

COT 

DER 

DIG 

END 

GIN Cerdanyola- Hospital 

Ripollet Sant Fèlix Sabadell 
EU 
FT ONC 
ORL 
PNL 
REU 
URO 0,6 


1,8 


1,8 


5,3 


0,9 


5,3 


0,2 


1,6 


2,7 


2,5 


3,2 


1,9 2,9 
3,2 
1,7 
0,1 5,4 
2,6 
2,2 1,4 
1,0 
4,1 
1,4 

1,1 
1,4 

1,1 
2,7 

1,4 

3,0 

0,5 

1,6 

3,9 

1,2 

2,3 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona Mitjana mesos 
espera 

c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Pacients en llista d'espera per 1000 habitants Temps de resolució (en mesos) % de casos per sobre dels 6 mesos Quists.. 

Galindons 
Histerec . 

Pròtesis . . 
Pròtesis . . 
Circume . . 

Amigdal. ■ ■ 

Pròstata.. 
ArtrQscò ist Hèrnies 
Vances 

Cataractes ■ Catalunya r : = = : : 12 3 4 5 6 7 QPSB D GT5 Vallés Occ.Est Pacients en llista d'espera quirúrgica Quists.. 
Galindons 
Hsterect.. 
Pròt&sis 

Pròtesis.. 

Circumci.. 
Canals.. 
Pròstata- . 

Artroscò 
Cclecist 

Hèrnies 

Varices 

Cataractes 
u 10 Q GTS vailés Occ.Est 20 DR5B 3 : 

i 

i : 

I 

: : : 
: 
: 

i 

: 

\ 

: 
: 

: 

: 
: ; 30 iCatalunya 
Catalunya 50.70 Quists 
Galí ndons 
Pròtesis 

Pròtesis 
Circumci. 
Ami gcfal . 

Canals 
Prosíate . 
Artrosco 

Cole-cist. 

Hèrnies 

Vanc&s Cataractes 
-j 0% 
nG"5 vaiès Occ.Est 50% DR5B 100% 

iCatalunya RS Barcelona GTS Vallès Occidental Est 37.427 4.639 % diferència període anterior -0,02% -0,83% 7,26% Temps de resolució (en mesos) dels procediments quirúrgics 3,8 4,21 8,23 Pacients en llista d'espera de proves diagnostiques 122.891 83.401 4.796 Temps d'espera de proves diagnostiques (dies) 46 51 64 
Les dades de proves diagnostiques actualment fan referència a un 40% aproximadament del total de la xarxa sanitària pública 

CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c^v 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Derivacions 2010 Centre d'origen Hospital de Sabadell Vallès 


.Clínic 


I. Plató 


at Cor 


Rafael 


IMAS 


eneral 


■ 

o 


X 


j. 


H.Sagr 


H.Sant I 
Total g> Amlgdalas 
Artroscòplas 

Cataractes 
Clrcumslclons 

Coleclstectomles 
Dacrlos 

Galindons 
Lligaments Encreuats 

Material Osteoslntels 

Ovaris 

P.Qenoll 

P. Maluc 

P.VesIcals 

Parpella 

Rerlgl 

Quist Pllonldal 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 25 
344 
498 
251 
253 

77 

375 

3 

214 

60 

69 

9 50 26 70 63 91 50 115 

153 

6 25 25 
344 
466 
301 
253 
103 
375 
3 

214 

60 

222 

100 

50 

115 

178 

6 SeotoDlastles 
30 


30 


Total general 


2492 


70 


125 


30 


117 


63 


2897 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Accessibilitat a la hospitalització a Taulí MIX Ciutadans 

A. Primària Urg Mediques CExt Quirúrgiques Obstètriques Hospitals 
Alta Tecnologia 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
200.000 

180.000 

160.000 

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

ACTIVITAT URGÈNCIES CUAPSBD H.SBD SOUCUAPCERD- 

RIP CAC Ca n'Oriac n Tnta I 900fi n Tnta I 9007 n Tnta I 900ft n Tnta I 900Q Tnta 19010 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c^v 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Evolució de les urgències 
als diferents centres 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Evolució de l'activitat dels serveis d'urgències 
I 

o 
o 

CM 


i 

o 
o 

CM 


00 

o 

o 

CM 


00 

o 
o 

CM 


I 
00 

o 
o 

CM 


I 
00 

o 
o 

CM 


00 

o 
o 

CM 


00 

o 
o 

CM 


I 

00 

o 
o 

CM 


I 

00 

o 
o 

CM 


00 

o 
o 

CM 


I 

00 

o 
o 

CM 


I 
00 

o 
o 

CM 


I 

00 

o 
o 

CM 


O 
O 
CM 


I 
O 

o 

CM 


I 

o 
o 


I 

o 
o 

CM 


o 
o 

CM 


I 

o 
o 

CM 


I 

o 
o 

CM 


^2009 


^2009 I 


^2009 ] 


'2009 I 


'2009 


O 

O 
CM 


I 

o 
o 

CM 


I 

o 
o 

CM 


O 

O 
CM 


o 
o 

CM 


I 

o 
o 

CM 


I 

o 
o 

CM 


O 

O 
CM 


I 

o 
o 

CM 


I 

o 
o 

CM 


O 

O 
CM 


I 

o 
o 

CM 


* r ~ 


CM 


o 


CM 
O 


O 


o 


lo 
o 


to 

p 


IS= 

o 


00 

o 


O 


O 


-*""; 


CM 


O 


CM 
O 


CO 

o 


o 


lo 
o 


ü3 

o 


p 


00 

p 


o 


o 


^ 


CM 


p 


CM 
O 


CO 
O 


o 


LO 
O 


CO 
O 


O 


00 
O 


O 


O 


^ 


CM 


o 


o 


o 


O 


O 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


O 


o 


O 


O 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


O 


o 


O 


O 


o 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


o 


O CUAP SBD+CV+SPM H.SBD CAC Ca n'Oriac SOU CERDAN 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
c>:* 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
350 Derivacions de l'Hospital de Sabadell 300 250 200 150 - 100 50 


fy & s^jPj^ #*^ # p\£ <^j^# $ &&&&& & && y ^ &- K $> $> .^ í 51 &>&•&-<*> VvS &' JSf x*' ^' *& _<>' s- S-PàP.^ <& & ^ ** o°' j^ «^ -Fj^ «* <f ò & ' \ c *" *~ -*~ -aTaT^ 
«r-^ <P # $> ^ «í» \< Q k$ k$ fc Q k; 
í?^* -zf* ç^ £?' K® S> ^ l•- *# *.' 
HGC TERRASSA 
Cl ïni ca d el Va II TOTAL 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
Z^'A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Mapa: horitzó 2015 
• Prioritats 

política de 
salut (Pla de 
salut) • Evolució 
demogràfica • Evolució 
necessitats • Finançament 
sistema públic 
de salut •Organització 
territorial de 
Catalunya CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
Equitat 

Eficiència 

Qualitat Accessibilitat 
Continuïtat assistencial 
Satisfacció 
• Plans directors (càncer, salut mental, 
malalties aparell circulatori, sociosantari, 
immigració) 

• Plans de reordenació de serveis (atenció 
primària, terciarisme, atenció especialitzada, 
rehabilitació, insuficiència renal...) 

• Hospitalització d'aguts 

• Atenció urgent 

• Dependència i serveis socials 

• Salut pública Integralitat 

Sostenibilitat 

Participació (/> 
O 
■ ^M 


3 

ro 
0) 


(/> 


o 


£ 


■D > 
O 
O 

Pla de xoc 

2005-2006 

Període 

2006-2009 


Disseny final: 
horitzó 2015. 

Mapa sanitari, 
sociosanitari i 

de salut 
pública 
Z^'A 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 
Mapa: horitzó 2015 

• Prioritats 
política de salut 
(Pla de salut) 


|3 • Evolució 


B 


demogràfica 


H3 


• Evolució 


■i Li 


necessitats 
• Finançament 
sistema públic 


ívJ 


de salut 
•Organització 
territorial de 
Catalunya 
CatSalut 

Servei Català 
de la Salut 

Regió Sanitària 
Barcelona 
Equitat 

Eficiència 

Qualitat Accessibilitat 
Continuïtat assistencial 
Satisfacció 
• Plans directors (càncer, salut mental, 
malalties aparell circulatori, sociosantari, 
immigració) 

• Plans de reordenació de serveis (atenció 
primària, terciarisme, atenció especialitzada, 
rehabilitació, insuficiència renal...) 

• Hospitalització d'aguts 

• Atenció urgent 

• Dependència i serveis socials 

• Salut pública Integralitat 

Sostenibilitat 

Participació CA 
o 
■ ^M 


3 


d) 


(0 
to 


(/> 


d) 


£ 


■D 


O 
> 
o 
O 

Pla de xoc 

2005-2006 

Període 

2006-2009 


Disseny final: 
horitzó 2015. 

Mapa sanitari, 
sociosanitari i 

de salut 
pública