Skip to main content

Full text of "Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel .."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyhor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk http : //books . google . com/ w i^ \ v -^^-N ^ r" 


» • • •- • •V • • •- 


ÖfttJft 

Hiftorijf a 0^ Gcnealogiff a 

K attm4rfttW9ar 

■5if • 
Cancellie-fRÄÖet, Secreterareri WJÖ ÄÖngl. SKojtfö od) JRiffcné 
Archivum, famt JKiDDötfn af^on0l. 9lorl>*iStlfrne Orden, 

Anders Ant. von Stiernman. /ö^^ Cvidii MetarMTpkqfis Lib. XF. v. 146. 
' Magna, nec ingeniiÄ eveftigata priorum ^ 
Quseque diu latuere, canantw 
m 

Irpcfcriet. 1754- 


^ Imprimatur» 

R OELREICH. 

S* Salomons pu^ftm- Cap. I v. 4. 

n fidgt förgöS , tf)en mixa tm^ 
mer til; mw m\>m Uifwtx t^ 
»mttcrliga* 

Säd , 0m f4 bedagad , $(r<l^ie4)3ifl(;p(nd Doaor Håkan Spegels 
nwcfra utlågnfng ^ftt öfwer I (cé (inrifagörflarJna ifnxi^ anmdrfning: 

t Sox^ Wx f6r be dtter , fom man ftjorbt »a* 
ra tttt^öbbc» 

* ©tiernan fér bemv fom Hifmit npf)b^U tH 
Sri^em tUtx (^refh)e f!<lnl>^t. Quando Quando 

Nobilitate ordinis, Eruditionis, Polygtaphiae, Merito- 

rumqae excellentiå maidili^ inclytius, 

DOMINUS, 

Dn. ANDREAS ANTONIUS 
Von STIERNMAN, 

S:jE R:JS MaJ:TI ReGNO QlTE SrioC 

A Ctonfilus in Supremå CanceUariä 

Archivique Praefeäus -, 

Nec non 

Eques Ord. Stellae Polaris 

Fsatetque Convivii S. Canut Malmog. 

HIS^ORI^ SVIOGOTH. 

Sol & Sal 

AfpBovus Ihcomparabilis , 

Copiofum Libroram, å fe antea editorum, Nutnerom 
coronare fatagebat 

ILLUSTR. ORDD. EQUEST. SVIOG- 

MATRICULJ, 

Operc 

GcnealogiiS) Biographiis atque Hifloriis 

locupletifliinö, 

Qttale» vetofta licet , nunquam SvioGothia wäiu 

Decrepitun> hunct graCulabundum tamen' , . 

Adplaufum eniti Volui 
Rér er tmtå r & 0m aMt* r ' ' 
Lincopi» VII KaU Dec. Anno MDCCLIV. 

ANDREAS OL. RHYZELIUS, , Ä . . A Ä Ä' 

Armnrabil:: Nova iblb-a (»i SnmufmAjmtfi. Qjiat 

Nomiiik> ^rténmni noot raitota paiat« 
PergitHyperboreis fpifTas di^eller» nubes 

Rebus 2 ut his p4irre9 prstaUt anté Yacea. 
Qpändo vetuftalis caribfaiL vo&imina,: daAic . 

Irradiata notis, rite legenda dec|it. 
Atqae per hiRprias £eptem - fpatiata trion!» ^ 

Perfeétis pun<ftum partibus omne tulit. 
Bis d^i WaCa» pt^agnaotiat Geuiink Séfph^ 

Reges, SveoGothtci Culmina qaanta thronil 
Belliger ERICUS, (A) ferven* pietate JOHANNE$,(B> 

Inde SIGISMUNDUS cutn Patraö CAROLO (C> 
HiftoricA Cli^s SriEUNMANNrDis arta repofti 

In lucem, mundi celfa theatra reptefil. 
Quos habec ac liabuit SvioGothia vafta, Lycurgo^ 

Juflitiisi feftiSj Prjciidiiscjue gravefi; (J^y 

"' ■■ '' , I ■■ 

^) Regii ERia XIV* Hifiorfa, aate ftfquWeculuJtv fcilicct fub CAROLa 
IX, ab ERICO TEGEL f confcripca» prtmam Icceni vidit Aii. J7$,i » 
exquificiflimis. notis ft ptsfacione & addicamciuii eiwrikatat i& qulhut. 
phirima öccorrant, a^cca vhc cognita auc Icfta. 

(B) Ref il JOHANNIS Hl. htfierta, quam fiib Rq^e QUSTAVO ADOL«^ 
FHQ aoRo i6a7 juiTos confcripferaCifiG/DK/jr CiRi'>ex mfcito e&a aiu 
1745'. Prae^tion^ » notis ^ tndice adcuractfllmo decorara« Prsfixaft 
kabet XVIIi cabulas Qenealo^icas Regum PHlKipooique» asaximc a QU<» 
STAVO prifflo oriundoruip ^fubncxam vero rcl additam niilortaa Lkui^gieank 
LAURÉNTJI RAJMUl^DlI^ atitea non impreffiinu cui praefigitur tntU^ 
ck>.» IcCtu digkiflima. 

(C) Rcgom SIGISMUNDI & CAROLI IX. Hifiorta a JONA »TERtVmC^ 
iusAi R« CAROLI Xi. coniigint», & qaatuor librit comprehcnfae. H»». 
in duof Tomos dim^f ann* 174& Al 1747. é mfctis» c cypographéai. 
Grefingan$% ut & priiit mcmontx^ prodicrttftt» mUk mx^stpSLrTis Bt 
kculcfttiflUnis indicibus comméndabiles. Pxiori too)» praemiifa et 
PfKfatio ampltffima t Pofteriori vero Gibjua&a eft copioiä nriffimoriu» 
ad di tam en to rum coUe^icu 

(D) Album, fett Caraiegns ClHiono- ft Oenealc^kut. Cuimmatorumt Ftofm 
feaorumf Juåicum &c. pea Cnguks SvioOotJMie nnhpccfa! fr^xki^Ui inde 
i^ remotilBmit ad hoAcraua cenipoa» ftir^end:» kibore^ MtfcOM^ H^f- Et qaos progefiok rfcriptU likriMue 4«lebces, 

Qaorum perdarat fama venufia^ viros^ (£^ 
Denique queis rrégimur Rsoumi PopuU atque Stnatostf 

Antiquas Leges poftque ^tatota nova^ <E) 
Sveoa quibus *valido Commercia poplite resque 

Et ftant atqae ultra (echi ftetere duo» ^G) 
(Pluria non ninnerem) (H) collegit £edida Gio« 

Hadenas impresfis '^^LpUcuitqae Iihria« 
Ecce novam mmc arget opus, qaod alacriter Ordo^ 

Pantheon hocc€ meQtn^ åicet Eqn^firis^ erit« 

Xä No» 

dinga Minne diSHts. Pars trjtif Prtor Vn Hbrorom ptodiit aa. t74f. 
imå cam indicc* Poftcriorem ^gnxté exTpedtat oflnais Hiftoriophilui. 

(E) BiBiiofl^rca SvtoGoibrca » in Tmnot VII. divitfua» in 'vafhun cvefcic 
molem» dum cdltioncm snhetat. Tomus IL an. :t7;i- -wnpwÄuaf pro- 
• mnindif tnilar» falivam movit nofcicafe arenrfbut luiivcrfos inmuoie- 
ra:6 STioGorhtcos fcripcores» corumque fiogula fcripta* 

Hac quoque referenda; duax Centuriae AnonjTKOruni fcrfptorum $vis>^ 
Qoth. quarum prima prodiit an. 1724* rtcunda an. 1719. ; t«rtia "ft 
quarta adhuc inediis* 

CF) Camitjorum Decreta 9 Ittgum Statnta, JfHaftti Confulfa «cc inde 1 
GUSTAVl Primi tcmporc, fcilicct ab «i# ifai. -comprehcnfa. Tomt 
tn. Qiiibns aft. ^743. fuccenturiatw ftiit Toroui »-Ätf »Aa^i^fwwi', 
iiftus, Bihang tfl &c. continent ejuBmpdi fcripta,.plnrtnia antcanon typit 
publlcaCa^ adeoque rariffima » -ind^ ab an* 1.526. ad an. 1^8- 

(O) Vaåa qnicque Tomtmnn leoneaio jnffu Rtgio -continqaea, k omnei 
tiru €mnié9^a^ .PoWw» * Oeumtmiam SvfoCfodiorunx promni* 
M^u» GoniKtationea «empl«a. Tres tomi priorci Hotmise la 4:60 pro- 
dicrc A:o 1747. Ijjo* & 17 J} 1 reliqui, fiib prelo fudantes» t.Pu- 
blico defiderancar* 

ÖO *> W« jw«ma fuÄ yf^ofl 4tfera1a imprcfla -an. 17 «9» <kinde öia pta* 
Ta t ntpptc PJTTRI WTCRI Hi^oria fen Biographiae Epffcopcnxm -éro- 
fieofiuaa» nods ext>ritatae St vmendac» fdlidiiQmit, qaibia anferta cil 

^ tocolentiffiiia RegniutU Aulae CancéHariorum recenflo/ å primiafcctc 
CftrDHaflifini-fectiHs» ai hnnc naqne diem, conciniii eofitimptca* an: 
S744. icem CoUeftio Ratntorim de Religtenis Evaagelice studieråns 
Ikvritale * nitate fandi foaferaiodåt ^b aofainc iitjgions^^iadgarf 
m laccii cmiiii an- xm4» Non fola Leic fiftuntur Equeftris (tgna Palatt, * 

Nec data Semideis noinina nuda piis. 
Queis valet, huc toto Clio gnavisfima vire$ 

Explicat ingenii divitiasque finu , 
Dum CoMiTES, Equites, dum BARONEsque recenfet (I) 

Ordine, quosque fuis diftribukque lods, 
Queis toga, five fagum, feu communjsfima Virtus 

Magnificis meritis eminuiffe dedit. 
Heic, quos foverunt rutilamcs murice cun« 

Cerisque exornant atria prifca fuis j 
Heic, queis geftarum quasHvit adorea rerum 

Stemmata , belligeröm figna decora viröm. 
Heic, quibus excellens PATRii£, Prupentia, reélrix 

Promeruic clypeok, absque cruoie datos. 
Detiique dodrtna heic meritis comparet & acris 

Foetibus ingenii nobilitat:^ pbalanx. 
Pantheon in toto vhc eft numerofius orbe, 

An fuerit, dubiura eft, Roma vetufta, tibi. 
Kamque heic Scipiadas, Marcellos atque CamiUo$ 

Heic Fabios, Curios, Fabriciosque tuos, 
Svfciay ftare vides: repeutis foeta triumphis 

Nomina per prifcas rite locata tribus. 
Grandia & heic Proavum generofi gefta Nepotet 

Quando legunt, animos smulus ardor aget; 
Inclita Majorum palcro veftigia nifo 

Ut (tbi pofteritas rite terenda fciat. 
Heic quoque queis Svionum ftet Res nunc Publica fulcris 

Tempore, qood {equitur, fitque ftatura, pat^t. 
Scilicet excelfae ftudio & virtutis amore, 

Qui foJUis folidae eft nobilitatis apex. 
H«c quoniam fpeculi luculentis Pantheon injtar 

Piuraque hoc immenfå ieäa labore refertj , Cft 

O) lnufirafijfima Ordd^ Equefir. Sviogg^ MATRJCULA^ quK fub*pre« 
Id fudat f^ftinatque» HsK univerforum expofira deiidertis. inea & quo« 
rumllbet encomia loogis parafan^is fiierit pnecoifura, cxjftancif&ina 1^:» 
koriofiffimi acque mÅvapK€fttTw AuC^ri» glpria. Eft opus, O! CViOy tua nx fuper omnia grande^ 

Cajusque åc laudes dixero nulius ego^ 
Qaemlibet. Ordo tibi decrérit Eqoeftris honorem , 

Sculpferit atqae fuis nomina pulcra tholis.- 
Qain & ab hoc tibi Nobilium decas Jrnphithfatrå 

Nominis sternum^. quä påtet orbis , erit. 
Qoale prias peperere ftili monimenta foluti 

Plarima» <% argatÅ carmina fufa cbely. (K) 
Sic etenim Phoebd pernix dotninaris utrdqae , 

Ut Neuter dicat, tu mage cuja (tas. 
Plauditar bis cunAis ; flmul exfpe<flatur ^ ut ultra 

Holmiacos la/Tent Scrjpta parata typo«. (L) 
Per quos venturö, Clio, celebraberis aevo, 

Ét tua polcricomis farna, feretur equis. 
Heic tuus, hem I Clio Stiernmannis , paufat AminthOR , 

Poftque ut eum longum C\s valitura, vovet« (K) Flufculis Svecisu Lati&Is paritér atque Qrsscis verfibusi ^uibui feltx fiacilUque 
ToCticn TCiiÄ dudum cnituiti palmam ttvaiA^hdnraf yidetur pmpi» 
puifle Elcgia, qua an. I7f)« lacrimas tumulo Denderariifim» Conjugic 
Dfi,,ANNi« CATHARlNifi WBFWEB&TEDT/ fupcrfudiX^ 

(L) Liter preio parata & poftmodumt fi vitam prorogaric DEUS» parandat 
eminent BibUotbeca SviaCathica VD. Tomorum in fol.. Hiftoria Sena* 
larum Furpur aiarum 9 Riks^Kåds Hiftoria. HifloriaPraefulumComitia*' 
liumt Land-Maiikaikcn Hiftoria. Utraquc procoi diibto blo^faphica^ Proo^Hfa 
qiMqac occomtFmlandiä liierata C. BibliodiecaFiniandica&c. CQmmencario 
de Cljpeis Veterum SvioQodioruiD» Hiuuimodi exafciatalahorioSaimi Calaai 
•pera pndtoiabuatur & ambibunc cti^MifS&s Typogcaphu . In In Matriculatn 

' Ordinis Equeftris Regta SvioGofliid, 

a ■ 

Generofo & Nobilisfimo 

D:no ANDREA ANTONIO 

df STIERNMAN, 

Conjiliano Rtgii ColUgii Cancellarict ^ 

Equite Stellae polaris 

Et 
'Phosphoro ^ftoris PatFiae, 
knafculé elaboratam. Tandit Eqoes, verå nobilitate rtitens. 
tidut Hic ipfe Togs tnåt quin irradiat 'ejos 

Sidera clara polo^ fuimina clara Sagi, 
Patria queis olim crevit, quae farna per orbem 

Nomina miratrix non moritura fonat: 
AEternöm geniis vivunt & fortibas aufis, 

Pallade dom Mavors excubat ante rogos. 
Infpicite hoc Specuium virtotis .amore , Nepote9, 

Siftite vo$ Proavis lamina, corda pareij Sed Sed vos non fallant fapti| hh imag^Ine Lauri: 
Qui patriam fervent , non aliena crepant* 

CaroliCorofis Ae a^ Novraibr., ANDREAS ANTONIUS 
von STIERNÉMAN 

Per anagramma* » 

T^onn( nomine iturus ad afira? fåne 
Träns Jidera eaty non naminc vanus! 

Epigrammar 

ChriERNMABiNi msgnos dum naper ^pollo Labores 

Prsedicat, & totus conftupet ore chorus: 
Nomine nannt Soo SnEKNMAKWJs iturus ad aftntl 

Calliopea inquit, dic rogo, Phorbe mflii. 
Stieknmannus Sam dadam^ non nomine vanus, 

Ivit trons CctM Sidera Phoebus ait« 
Orbis ncM) potuit tam magnum includere nomeitj^ 

Aera qvin rampens ^ tangeret Aftra fono» 

ANDR. NICANDER. 

Etdera. EIDEM. 

I^obilibus Stiernman nunc Nobilis eruis ortus^ 

Et quos per rivos Sangvis avitus ät. 
Gloria qus queisdam longi comes exftitit aevi^ 

Et quibas immenfis aufibus emta fietit. 
Qoie fuerint lauri non una csde rubentes , 

Qoid (berit calamus foenoris atque fais« 
Difleris hoc Stisrnman meiios nec diflerit alter ; 

Matnque.Tibi illuftri Hngula luftra patent* 
Kobilis .ingenio clypeo quoque nobilxs Idem , 

Nobilibus fcribens nobiliiP auAor eris. 
Nomine Hc triplici Tua gloria major adibit 
^ Finis avof expers neptis & orbis erit* 

JOSEPHUS ISRJÉLSSON. 


r 
.:;! /»*w -, f ti^^^^ .^.K åm»ibU/f^ ItSfiM^. ap Juni 

■f .' f ^ <J</1Élfl«\'45TiWfe«fc'v; 'äsåvH '^«$ 'iwrele 9{at> 0< > »•■■; .i.y-i • : ?: ■ 


? . " if 14 ÄS' HtotpifhncÄ; t prt^tSuilbw^ 'y pi »en i Stpi , bock, Brottmftg CAXBAWNy^ v^ftt/ nit «. 3. 
Xlarja rpcM J?Wf s,©p!. 
/IPcApi ilis. 00 1 

»JlonungGt- 
bdirjochii liai^faB^aw (tt*Ow»(iWtyl, efter 6« i 

[(<lka ,€ft>enjFä Wtt|ftiHinf^ (Ort 9>?o^aii « 
ett bd^ 9iif6>1RA((t fitmrsiuni)^:! oénan Ped^ 

fom lefl»* ^iso," ' * 

Le* AW<t*tt)'n(gÄijeåHiinflr/ fr^lbetAnmiit ÄrERCHEk 
a g5>ww< tStt/ fom lefl»« ^150." ' 

A » ©itftttar; Numexo 

% SON, (b) fiané 5ru 0(^ ^axn 
hUfmifttvU^ht^ 1368.^.500. 
up^6abe til ©refliait (Idnb oc^mdr* 
Uf \åmU 1569. k. ^5 De- 
cémb. fHaf(?bor9é @(ätt 04) adr* 
. tartUCSrefWcffo»- Slr 1587.0. 5 
Sept. ffngo be Ar^ fft ©refilaa 
seeapn» i^m Stdis @onffcni 

©vepoe Johan Cafirair ILeybnhuf- 
wud^ 2>rottnlnä Maria Eleono- 
R-E Ötdb 0(^ General Gouvemcur 

tfi^er ht^tifmmt,mtU fbrjl 

introducerad dr 1625. ^fterfoWN 

manbe bafma fcberrmra fattat i?a 

Lewenhaupt. 1 

ttnbflcf fa Hm.hmt p^ floM totfltt af <ii jtojimg erk» 
Draöattf/ nai- OoiHimaltt jeomntg fangiUtc*,' «fft 1 54a 
mi Bbba Ljifjfhöi, 3iftöfl,cfl« o<» «« S^atX» MIm 
Bfjrntwfon. S jfja' (il ObuIo t i6ro. €wj af St. 0(& Sf. SL 

5* Ebb» Erici ©ott« Wafe (t| 9?or6inr4Wl»ltif^ 

n^po^ ijfö/ Wliwnof Wftfr Mraf, Thorftw «£ 3 ••■1 n * • r 'J !■ Il Dmla Qardie y Jacob, dr i6i5* 

t>. jo Maji ©rcfwe Cc) (i(f tiaifa 

!2e(f 6 m ©WplHlffa)) • 1625 intro- 
ducerad. 

< ■ 

folfct { 9i9fianb. S?Ief frOcniicra 1617 9{fft' SKarff 0$ 

GUSTAF ADpLraS ÄlOBtnftK. C(&^|i|r i6ap Pr«- 

Cdeot I jtrtd< coiiciio, m( (illiir«ar i<>t) 5tom(. S»r< 
MgWtfltt i trtttnfefl CHRiSTiNASb^^JdaiiS^aria» 

5tt >C $»U) i Aerd if 8|. J> 20 Jonii f { ©fflrt e(ab 
4<^52- tt. 12 Au?. ®tf[ St i6i8t> 94 Jani mtb £bl» Bra^ 
he 9. SL OA DrotfdtJ (Sr. Magni Pedenron Brabei S>«|» 
m tagti^^opolm/ f6t)| If96 td Martii f 1^4. t, Vfa. 
naarif. @aR af f?(I(<0^(^ grt^m» PcotniTacobiroa 

ceia Qardie (fl Cf^mrti/ (öm ^t^ turom (fl ét»erkcSc 

«;yoj. 1 1585. «, 5 Nov. 9(^ Sophia QyWenhielm, • Ä0« 

wm« JOHAN ^ctf 5rcDK« Stoterliga Jaaitft, jtft tf so 
14 jaBHarii \ 1583. ^ftfltti ^amDior »tor 5ra«Mo 

d^Orcfi Robert Dela Gardie f«|b« 8r IjSr UK» fa «m 

•Anna del' Bft andart, f^mtvat öa><rfftb«tl»5«btr»S«Wr 
ffl forfnatn^e ^ rosa» Deu oardie. 

Oxenstierna, Axel, dr 1645* 

, fe. i^,Nov,<^refitt)f: Cd)fM»a 

tii®rcftt>e(fap eM)re*S)?6rei5KJrab. 

t^m4(<m9: 1647. introducerad. 

C^ 9l9ibfl(r/ Sri^erre/ 9l{K>9iSb / Ctnceiter »^ S««ium 
ofiDiec Rotrion^cR «(( £«v|)in«rr(ii / fo)A ^a Sånv i Up< 
u«Mm. t>.x6 juo» t i 0(Mf^in 1654. r».28 A>8. 

%()r »«gr«(kMtr i ^ba:< Jt^vKo.Mt i6o8- mcb AsnaMr. 
I^ltlif CARLS Siitficiigc SrSM, AkeJobwifoM X^fftt 'C ?4 :i^m- 
c. o :i f * . ,-.. :-<* i I ..r tu 1: ta Sib&ep t 1649. eotudf R SL lojj^ ^aitimat^ 

^Ct^^^lfrR \aVll^M^i4KCliaå9kn%rna til gfr 

ftierna, fottt tVOt fobt) l6iJ6»)iO|Bl)iia^ii t Vien, 0(8 f Of 
flfft, fom Volonialrewib ÄWfll. ©ttjettjfa Af néer, äti70tf 

6 A^riija af^^% frfc^f i'«pIa^j9J&^^^^^ flaben f dcz, 
' S>ttfnc ö^cerfitiernjf a Sflt ; ittif amft fie^prtga öetra» *en- 
' ftiefnofj fomfommai^dtmbattfoc^ifrni^inna^/artfl ttra(« 

tÄ ,-8*iScnTe af ^w ,(jamla ©ro^yjfi Äftbcrljaa od) 2iWi» 
•'ftairn^m/ Svarre fc|iial)(/.6tt>afcitf. fj«(la jBtatnfablr «c 
: JKiJö pctehsfoh tU JtofUt'^/ fl^ tR-iBi Ä9 Eogmaö I Xiun* 

' Titetefe;,Äomm|j J^iC KN]0T«sONS,,j6rtea \>^ élotöa^ 
^ JWrfjttG»/ ©öttortncö DttJftting wchI?sa,. stong vif al- 
'»' DEfMAR€ Dö<frv af X)aiitttatf. jgormmte' Niis $ix(ent- 

/ WnS' J5ant.e'(m« 60H, 'NfcUfi Ä-biprnasroh (il 6a|tM ' ' 7 51/ PPtÄfl" 


'|crbommf])|ui 

tt^^rum/ fa tD^( 
jttcu' pS t)cn {tbdt 
)u« taliir fotioO' 
fwn $ertar ipar- : ? r<W&f*r.^artfl>. j«Ki'^ff^at^^pJrxe . 

rarfrf^tKf/ sporrar Kt-9Jfpetia^; Bpärran til SpOTngf' 
rtMn/ Spärrar af öfule|Ja o(^ (gttgéo famt Sparrak- til 
- . .. VfiAjwtc aMnai tfl gwa«^ %*^8&c*iH Atl&mlfenÄ' 

ni )0 Fi^oä :mi^\iärr9^N^x:^ Mathiss 

.biiu.-. .lj:Jflw/;(4- ©(^►'''reijyi ixitroilucerad- 

9*:^P^^- Qenei* nft 
Wr^^rinAnlMtb^ Nairen^ Uvå-i .•s>)9tfimw. 

"Cl vt Numcro X. -•] 
tp U^J(0 A|nb*a(ft3eyr til 

'^ V '>6^.?;^P^'J0fl»^ ®ift|ticb 

n nio Itfafedalf na Gålle t « S9f ^6 J'^^'^ *Dfmcrft€ Q«- 

©bttct 

til Creu^z , ^iClTCttl Weljifcfi. Winr:riC£, fcjcring, LafT- 

;i.i5y?^,'v;':^ (*abdamnuKii«f Rffn (ef ntfaH fj^fnm&d affiiaqtf/ f;milfrt 

:•'* . -ij r. Ii n:iG©*cn!Sk'^é S^vjTo- von Tfviim , {åi|<nni]jar , 
n^'i^{ihi -ra. 1^^ f^H^n\1ffS ^citfammrt nh' i-a ö^fcofefcit) tiip a ien pé fe# ffi*?lflfe^|f?|l 
.i»i CommefadeHr t ^f^ar. Numerp •H » i\ .. i '■i') 


» * - > 

mcb Sli^jla* K. ar «6}7. 90 Marcu Mef 5^11 MWab 0(6 
jtd eiOtf a SBf&DlgoUirf jtomindäaSrb. at 1646. 5 ^^P^ra* 
bris Stir^^aiab. gobi) t @fo(f5o(m 1616. 94 mjuj. f t WiJs- 

haufej) x65^.Zf Oftob. tcgr. t aiito«t|&otal<Ä9rf«« « @*rf' 
5oItt; @i{t mcb Aods Sophu , Qrcftpe Herman ben aiu 
mftXfttVt m Wi.ed, Nunckel i}^ Ifeoborg meb BliTal^cli 
JoUaaa , Qr^tve Hertfan Adolphs l>ottvtaf Sol«s« 

»oeurlio eo< ftf ben (lore Jtpttunä Gustaf ADot pr 

OC^ Mårgar. Cabeliau/ General Direäcurcns if\Kt ©f^pff 
Coaipa£;aiect6wm'(ie/ Abraham Cabeiiaus, S>i)tfcr. 

TORSTEffSON^LlNNARTyéX 1647 

5 Fcb^arii (^refwe, Cg) 0(^ fam^ 
nta 4t introducerad. 

(gV^or bS Stttt^SlSb/ Sdf 'SKatfFoir 0<$ General Qocferaeor 
oftoei; 9(omtm/ fambctfttDifa tU QreftoefTap ti^niftri» M' 
tab i Uflanb meb be^ ttl^ort«a €ohNnr 04 6rcp<(M9r k. 
fornt £>rtAto SSmf : fhref jig 6rcf»i til Drfala ik» 9r$cr# 
f( til Wireftad &c SBIef fcbermcra General Gouverftcttr 

tkmwm ©Sj* »öoj,, b. 17 Attff, t i ©tocf^olm 165 r. 
\. 7 Aprills. 6{ft 16)) i December anSnob mcb Beaca 
de la Gardie, St 9L Sfri^cm Johan Fonroi* 
IVn de hl Gardiea botter mcb M forjla Jtll Cadiarina Chri- 
åcra . J)0ttCt Oxenfiierna ifl ©fentnae. gm Bea- 
ta toarbt fcbcrmcra K. St. 0(6 2>roffcn< ecefme Per 
Srahea fenotc Stn/.0ift Sr 1653. in Julio t i68o« 
b- a8 OQobris. ©on Af Torfien linderafon til For« 
^naotft g^^a/ ©latHUmcn ra ClfAorg/ 1 1691. 1K& Mena 

Nita X)9tt(r Pofte fjiédto t lÄar.JDcwiaÖrcjItwdttgicf 
jitmcb bef ©ane/Con, j5f»frjl« (»r «mTi iKb »erme^ 
.IaKb< ^eaementr CSrcfioe cari uiric Anderafao $9t(lenfm 
til UlfBkfmibJi/ f9iii'tf at fobb i ©Mtf^Dfm i&er 8 Jano- 
m , t i .Brojcei bjmlol 1797- ^o D^ c, bcftroft t »ibbow» 
L ^ ^bnf Jtvrhit i ©M$o(m 174^. aoMartn*, bS ^ttf»ubb«« 
!K5f. W^t^ «f b»nM^tanV éfwrften, febafmefÄ«a«bfc 
^afbiMC»/ Sti^nrc Bror Rilao* tJi »cAtaiiiub. (9((fioe fi:-;oO (Srcfi»^:' Nomero 8 tocftafiHit thtffie > 0rtfi»ftma Ani)» Mirgtretht Oidea^ 

ftierna , Gonvemettrens ifn^r Zveijbrffcken Qttfiot Qt- 
brkl tttrcff<)0 Oxenfiiémas J>ott<r til $#dl»eil/ Oittlf&b/ 

^lctiilao#«0ttiiif ikffeitmf^a 17)^ 21S Peb.iR.st. 
aitSbarcttf O^ eoaiitiendettréos' af 5t9imlJ SItåjM Ordta » 
Orefm Tyre Gabriel Bielkcs, féit«rc am 

. Demift $ot1lai(lnifla Sitt ^ammx (fr2 aBefkr^Sf^' 
loiib oi^afdciT Ra^a i S^benc/ fomfefot9)r 1440; mt 
(cbcrmna utgrenat o^ ffrfftvtf (in ttl daMetoip ^ !Saliali 
llifftorp/ S^cscber^/eSrfia 0<|Sr0nM,M tfl Dci i^ifm^ 
man f&r SDcjmt^a f otfelTrt Linfdorm Torftcnibn • font Vcf 

M/ 0(| matW fSiebc< €n etomfaMr Hr TorAeitroofFa atto- 

BniEL BenctssoNj åt i65i* 
%6 MartU.ÖrefÄ* (h) o4> 1652. ^ 

SSMaab 0$ S>al^ tidtfa ttl OrefvciTlpflMM 

foiltt tiOa IHfi 90U itVVO / bfcf jibft 1651 11 Janvaril 9| 
Amiral; fobb 1584. t i6f6. Oift i 6toc(M« i6to. 
b 17 Noir,^ mib Aoaa 9aner , 8t. 81. f<6 >9t«riFa(reiif 
QéftaK 4aei$fon Baners IDpffcr tfl 2)itiy<totm OÄ WC' 
»Ä, f»9'lf8'T-«J. lOPebmaril 'ii6{6. 6onafBeba 
t 
iumt t«9maiiofwar SBarnfttoqfe.f vi$9^ iz Apriiit» 9^ 
Nf fWtt Sm Chriåma , 0t«f»e G«3»af Jo lantfons ,rf 

« « Steab** 

/? jtjv af ^ib^né^Y4V 'G&sTAf , 
'4r 165 f.U 26 Maråi (Btfifm (i) 
U*^ t6511 rntröducéräd.i • 

CO^^M aift«3{M/ 8(it'9rar(t(af 9<ftf<i0iiiaBSf»((éS« onflvi!) ■M Numero 
•r;!iO r-f;« US. .IW: mm^-ii^iia^ ; a*eO£k<»W9;..rt i e 'oro i6f 7 / ■M: 'VftofiS-Jop é>«7lWC^;:< 1?ÄiStt;.fftp^■.•,^•m^•>^^ftfnJMI>re! fon Bielkes 
.io;ÖftTjr.oJi9f.©ftf^i«.^«ieii>*c«mji|te/ fS«V«6aol 26 oafcb. 


Jr C^: 


rr ■tM iim BMff^»-}^ <SM:Wi(K)1(MB«4w(fap Stroti HlC^iC}»tt«ir>i .OKei>ftieQiffdKdilf(^ jRif« Caniel- 

«iif!r(t'i/ii äiciljj *IV«*^«ltto« A?»'; P!*imeim. ^tttr (fl ©Mer» 

" "' ^ '~ .•,W<;m^•>«^ft!nJnll>re! fon Bielkes J8t« 

ÉrertslDottet fo« rjge »ar Sigmund JH^o,. 
8 $ irabant) t 
; WB. •imwar» 9ar j>«»^t^if Seroior t';6i xrioe floVe- 

rr.rr.!'i: :f?^f*f «?f^^s TOfriifpf» "• 


iK^i \^»' 'i r i^o; vi &ti^r; 3 .Muoierol i| 'i 

»t- 


tit ©vomborg* •••1 (U 

•■/'I. 

' riili. 
• <■..■) r :•!■- iS Gouvern^ur CfWCP. gm<Wtfc., r^ö4J.,Af . Januarii SR. 9- 

»ar utan Hh Bf(i« ■»'orft^a- WfwwgoT/ >>« j^anttatrf 

©refroc/ l4m«antc« «ncnajl 2 Döttrar cfttr ji^. ®»ft 

sineUvÄriä ?oipIii4 De Ä Gardie, SI- 8t «. O* ^<l(« 

.^mm<> ®rt^( JåcfobT^öil.tMlionDélaCrardiCT X)l)tttt. 

tr« Tii^é,;f5r &<tfaj6fh>Ä|!f «l $5ll/18 ucf tonM(>ofbfti« 
'te Wfr etwt^olm* ih, b<t &««*?. rjS45i fl"»««»«N«« 

■'Ätclm/' '9vW 1614. 1- Jt$69. ©. m. »:ino Siglid 
'.Oxélrffe^iia; «. 9t. 9* »tR 'Amira|enV®rdfn?f GabAel 
■ BrtjäsfoB Oxenftiernar 3>0tt«r til Äorfflolltt 0(^ »flfa. 

•>a:do Beata Leybnhufwud, SahW^ofbfrifle** grt&tne 
euilj*"Axelsf«H l-evonhufffuds J56ft{r til WO 9^ QkU . <'i n' 


-I /•' ' • X^AxeUren Soop» Softtr til e^efepö* »»»n»- 
' '"■'■'VnVfiatriel, tMC 2c l6?4,»6,IÖ35 Reftor Bluftris fqp- 

* ■ rtftrfa 1618 1». 7 Junii. ti ®torfWflt.?^7.'t>. »5 Fftr- 
c* M{f tfi<t 6«« W ^aiinifeJret ®rtf»<.' ©ift »645. 

' ' feb -iJlK^.** 5t«^«<.'Jä»i? Knuttfon Kur(*s 3>»tt«r tO 
"fe^.'-- ' 'j,. , ■; ■ . ■•;■'■ ! 

dS i 6Ä 68f"«ätt f«mt«ott9l.53ri«i?^« i Dr^tt» w ^rfiwr. ««M NumeridrJ 

w oé Snrtjinfa. Dnr tmtf-lHtni f^cfo»» ie Om* II 1 ^ «6 Martii ©reflDii, (0>ié5z 
tettöducerad* 

•JSÄTÄ' i'?'>^*«'*« ''ört'/ O* iSr 

WiM @ttfni<' Axd Öuflaftfon Liniei Uoffff (Tgaftt*. 
5S B^;?^ ^'f ?^"''' ^- ^- # SnSnfS 

ä"^ ®<'''.$> ^ ^- *f' «<JftW«t(FÄt(r ixl GenfeftiU 
SSr 2* if '^^ «5»«tmnrt Baiiicr , ffiv $(k fflpnra, ffc/ ®r(fnMtir. ijr NuÉiero h Fredric Cp^ 

£jtic Cq) O* 

Gustaf Otto. (r) X)en f5m hUf 

4tr:65 K 26.Martii, o(f) be ttöeime 

fenmr, 165 i.b* 27Ma«u ®rcf^ 

ttjar^od) aöa tre dr 165a intro- 

> ducerade ; fdenbeé dtflTiaigti ©obé 
odb ©drbar i ©(föboraé !gdn til 

' ©refifap , o* (Itiae (frifwa Pö 
0ret«>ar m i^ogefunb. 

Cp> fSiMT tS «. ». Frcfid^nt ieiHå ^Sf 9tk fatQf &«# 
nan ofit>cr lo l^haMi^gn: %hih p& $orpa 1607. 
ft*aa Marcii t i6;a, t* a9Julii. S)<mia ebfligii itk^ 
&M,%\d IfFmtfi M €011 Johan (hbriel, Scenboct» 

ercjfnx tfl fEogcftinb/ Srt(«rr( oc^öme (il 60/ ipcuf 
iiin«r(9/ Salmar<im</ Scnarp o<6 wtt^U 91. K. 0$ 

. SiiUtmilMjanii Frefidcm i Reduftioflt^Colkgio , fobb 

t<3tof^olm i(>4a t>. 213 Aag^tMA«inttilat>(<i705.b. i; 

Augufti, OtHU 

(q).5(atla< tS fRUiiStlb 0<| fof betfH Oovverneur i 91I# 
oa; blcf 1651. ^# 16 funil Qeaeral*Gouverncur oftelr 

Jiaii Genrral Comm^ndanc i Q$Mål^ »ftVCT aO« Sefa^p 
llingav 0(^ bcmåraftbi MUlce: i6S7* b* 26 Januaiii 
Sagman t SBcficr Siorrlant) : fammaSr 4Martii 9ttf|< 

ItUiFtttcn f fiorntetr »X SSpcnl^amit i6fp t Mardi g;rft«. 

Iiab' ®tft j:mo 1637.9} SpasTon tncb Catharina voji 
' Sbhwcrin» RAdiger Jochiinsfon von Schwerfns Ibotttt (fl 

Sttftaro^^panfvo/fobbpS SSc^nMfiSRci^di^^rg 1619/ 

B2 t ta .•föte^. r uffleto : ..w- ^•r Occa Johanna Ripercift / ^cflwe* Johan l^neröas SJo|# 

ut meO öcé ©dj^/ ^refwe Kredric jiwibacW gaginan ^ 

(r) SBof l)å-Qon«raraf InfanlcrMr»: Wrf^frtfdtoettf l6fu 
. C lO Äprilis gjtB tjra» &é/ ö^ jljl 1664 ». lO Ju- 

nji KtF^ Amiral famt^onjir. SIrmdkibavtf { j^nttw 

CARL XI:te4lHWl)eraa#t; Ä66 A. lapecejnb. Candbl- 

léKf gttf(tftc.46M)pafSiWrf i6i4*rtys<tt. tac3tecfiy[iii 

, i«85'. fe. a4Sc{>t. 9tfi irmö §c. 1^41; tneb ^rita Hofjv 
ff- SR. Srf^CtV^ Cfafes "CfiriAiercisfoa Horn^ tmttm 
StllttOW, t l6?54/»(| 2:(r</, 16^18. b, n t«- 
Tfi nub ChriAina Catharina De la Oardie, SR^ g{. gfflux^ 

• 'f?<l!é 0<^ Genertil StW^nmi, ®t. Tacöb Dtf la Gar<?e« 

fyomr;foW i^. K, 7 Ogkcrbri» t ^©4. b. if Ni^t* 
oti 8(té fwiit 31 91. o<^ SfeftmarjfolKn Örcfttre lu- 
ftar Adolph Leyonhufwud, foint i6fa. b. 16 Au^. • 

^6iratän»&c tre ^Sbq ii3*vo6S«cV"af GuÄaf Edcsftrt 
stefffcotk ,: t5rtr>€rrc ta Drefktt od; *v0fteladP|3lrf5wrta 
Soiya 0(9 SeniT/ S{. SI» 9(. (k& etå(|å(lare' ofwrr ^ti 
ffev*©8(WmiI)y foM) p$ ff^tmftglJÄm *if>f . ^n ti 

' Sepwmbi»is t ( ©(iKf^litt ifap. Ö. 16 J\ini|, ty^ Béåtm 
Mai^a^echÄ Brahe, . 8lif«'«»b«i* ©tefltc fcfic BraHef 
©irtter mÄ SSrflitman BUfebtchv fteilfij otr^ X)ort<r jaf 

j^rr Jöns, fom lefbe 1360, 1583, WAUn inti fma rf* 
tcrfpmmanbc tn tii fi^mte Ub fovbe t fitt ^ain m 0Ȍc# 

te DflDft en fcÄI*{>«9 IHdrnA/' W Olof .Arvrfdsfon »O 

»f«:5»aprtofi*« bchn «f <ii®tAi6<hf ? ^&4«^ (^one (3dii« 

iBftttaf MtAn:t od> Eric Quftafs ©Jnct fall«öc f 3 fovft Stc a- 
. bock år x62to« i6af #. 1639. oc^ 1630^ '^ 

I fr^F, 4r 165 r.^ 3^ I Marti Bttfntim I? Nomero 

• Jwn.tf KiMä)fÄrjl4)(^;Gejieral SdtfKWC: fe^D Jj5 ©TD* I*. .v vv !•. JiNiit mflH /An^, Margaretj^. vpp Haurwitz, Baltzar lon 

. iHamr\yUz ijoticr til Caltii «« W: 0<ial/ foW 1^12. 

:'.*♦ lajnauarii t ®tiben .CoIbcTi t.i ©totffioliit 16' '3* 

;ktr^>o Martiii (S^ll Af Herman Mafisfipn Wrangel til 

foM) If87 T 164^ b. 10 Dec. O^bCJfotflp SniMir^ 

{^Ätha. Crip > ; »C 31. 9c^ Äm«,öfti)erM« Srtjcfre 
.^ fauritz/Grips liirtfrt til 5lBina« ^dl^tt^^J I Rudolplms. ^on UngCj L Jcinfe Tohanives Tiefenhaufen , Rud< ,,^ 


. . »*if*g5iinw>. JPtafniip. Mnc^cf #<l.t«Bnc < ji>t)« til 
'•! v érbJ^c^J•Ml/ «22ifi/ei 3n>ct'ie:bFseci^o & b 
na pijt forJili^tÄbiTiavcytat •<& 5*?'^»^^ 6^ 
»ibarc M ncbanforf rointtuc''at'iiSAfta«. ®tt berijl« 

^*'««fult(tti«/t.lKt«ll m.;^gifrai Wrtuigter '^Kb en blobt|/ 
' 9MI iMf^ b9> 'jfwii ii90ftM(^ ;; r '| 


«♦ Bti^iii} ■fcaiMgafcBTn'! I J6. |ni uiQcro I /I 

3 r »5 -( ^rroFffJSÄ, dr 165 r. l>. 26 Mariii 
ÖKfme (t> i6yy introducerajd. 

CO 0f<F (tCiA fff «hef)i»frA|> JfTvnMtr< $u( b« Sota* 
43r(/ 6ft9(Ni<n/ i tm ^<* mct»' uuttrtiitganbe ^M 
0(^ eartat: fNitr^ jM^a {ig @r(fi»( t$ äBciiemlf 
0(^ (^tf3^')l>Im. $B$ar H ScltmiiriTakf > Lieutenant ix^ 
6euvern<;ur of»<r^rf5in«0(j> Sf^tli: : Wcf i6fi. 
WK aät>: x6fa gtltmarjIliM. Sim f6t|l i6?<} I 
(5WCN)F fifllft fritt Capitaihe : fotft «ic6. tf a? Fcbfu- 
arii t I 6to<fO»lW 1^09. t.a© Fcbrwrii, ©ift ll(> 
Maria Agachalvon Left^ OiriMophfn von l.eftens XM' 
fet (i1 JCrimili^ ®or <^ Jtdfrrlise SMttm iHortn c^n- 

ra<i Jöthimston rdn Kdnigsmarck til Jt0|ltpn 0(6 Bea- 
tha Han«;^3>«tt(r to» BtBmentluI tit ^Otjl- DcWA 

errfKsa <SH ti(0((f m0 btt 9v»t 6*1 ®r(f»e p|}« 

rrp Chriftopker Königsmarck, Gcnei^al Maior i0a]|t{f 

H(ti|{/fom9mfmn(Mrtd<oniiOaim»Mt«,^94 ' ' « Au^ufti» 

Kdnigsmarckifc ^ftni ^arjfåntmar ttfur Våakä aSranbcti* 
6nrg <fr4n uräibnsa 0tt, fpm reban Sr C^ftt 9^ fif 
nebtrfatt j llobnt ^^ranbäiburg: 3 <><{ (4:be Seciet^ 
aftvtti beana (flat { >^(rf9( »arrt i (iort aqfetnbf fan( 

i>,3januarii@rrfn)e Cu), fammfi 
dt introducerad. 

I<i0iie «p4r i-Jtti$p{Ml ^eoAra S&T/ umKoen ^t 
9o99ft t4 tfgwrtnf-^Vgp^t ■ <Biia» 9difm H 9ttft 4 
tö Mt^x^. mx bS g{tK StSb / »iK Spsmaftan / 
Jdct^Stäb »A Qeneral of Arcilltriet. S^nit Ucf Om> 
cfttr 09 JM frMMntflé^ ir i6rt. 9« Mtrcil fliPt». (Q ' 
9r$<nr<;foitt Stif» SMmail«r(: *4 General «f Aret.' 
icri«ti i<( 9if til %^^vt 110 tmmaii »A iS •msr" -fSt^ii^, IS iufflcro Äprtiis fftttitiarjfafif v^ fanorna Jr b. 16 Apriiis €HAt* 
KWarr»f»ct fhmiBient. 'Ro» { piKnb »SSa^emtt» 
^J^l^^ '^,\ .'W.WtfJ* t«8<n af $»t(«f«rMc Se 
nsf » wft| Walfédtti* tffH)^(j8irf ik^ <fflöf jaccord bort* 
f&r» « enn*#/ Mt $(tt f 8r 16^7. Wef fiecrntmtfir» 
S^*®!'^'^ 'i'*^- *4^ÄpriM«raf*ml«8rti(«f. 
BjfiW «9rfr«tt j ®wd|Mhn • «lfr WW n; n. éoir éf 
OtiHemltfraf »fivff S^offo» ^^ »« {qk ho/» Wittea- 
b<i« voii öcJbw-, Art« (fl aBflbrt^jf/ értr«a< •<» 

6ratii4cf4 »(^ MaijdalAta Sdi^dr, Johaa Qrclt' 
Ite SchMclts ©öttirf' (fl «c»ntä« 9(^ §p<. !DcinM 
fNKjt,** nfJjtrf nfrttX» ÖOII Johan Leaart Witten- 

befir'«j5rfl!« til «j%«. 9tf^^ M um^a, ö«- 

w «l wurtW/ 3li!t« , Sb&mwftiOftf^ / Si«A%^ »(fl f^» 

Ktttf^iiltlfM / Qimei^l LiVtftériailt Af Ci«va<I«rtet* fomf 
i««o, l>. 14 Mafdi ft(«rt fgficr.' Aiif MU ffl 5ni Jdj- 

doft Chttftiaila Wrtng^el, gf, C »(QSdtfKvrnii W 
flX Cart au.1af t^^Vangel» XhXfOf. 

Otefn)^ ( W)i famma' dr intrd- 

ducerad 

»tnr4 dé .mecfiiiga ticnjtcr] i^tortfa tfl ©rcfiix/ 
lrf(0^-erfi«,é fiitfe fSrffttfd ((() Öflffnj» <ftÄaH<»tfr0. aflat 

et im nm vmm refpr »4 itftt) iiti<ittifra Aeade^ 

mi«r.' «frA KiftMtfjiM H(®tfei^«/ (I^ Mil Se i^f3|0' 

låm 9&iftr fatOtittflfeiiaatmli ii d$4 Cabicate« Major 
>-jilf.aai^«- Ai!, ^ St i^eif;. %. »<$ Jtt^i ^dtitfarffdU/ 
«<9 BWl fifg»» 'fiJKiÖltlé, fi7. Oft^.lflenöral QouTtr- 
licaf i S(fl(til9/'0é'3lf lérar. AnAOiideai:;' Extraordtn. 
(ft gWÄrfrtfe-' PW..I<Si^^ bW-ilf Nov. ti<a- ^30 ♦öiC^Ö* 0.4 V> NuRiero .'j Ti- 
T-: ':!> 'I. wjn •;«■•■ t . mcÄ Anan >fargaKtka Oxe«ftiei:na, 3j. SI. »(^ JKireCai). 
* cenerei|S,-0V«fn>e Eric Äxelsfon Oxenftiernis Dotltr tO i 

©»öcnnSl-eV : fot)ö . jia SJ«»»cIi ..em i6so. >. I 

8 Matti/ t I^lj?t.j.t>. ö. *ebr. ,tMnill>«. : ©011 «( Ake 
Hinricsf^a tottj tU SIBo}in£«il>.; •@timbc69, Eh})Mll« | 
DÄié<64W«^tJ 0$ ®ifif(<n«é,\pi:3l iB;0*j5fUmav|raWf i 
■5é.i^<^forti.ÄJ^.%idjBi?4tf»; ?'f •j5r»trreNiii 
Tifresfon» .©•ptttxjKl.n^filaiv >tJ>&0-*ä (5(er(fn»a« prt 
/i.SJslwfr lipSy.M» 41wit.' ö^D^fnpär^ 2f«»'* 
,• lij t <g|iv«Mmau<!j |3i)f«. • . ,' V , j,^ 

*-\.4Ä.#J8?v,^|wft»cn.*?i<f|!{tM£.#ci$9BmfltM s^r-i i I - 


coi& Balizar S.cHp^tis uti, fm An tenor 5 .fe .yciJil 
-j/AnparaiCus »ojÄinum nfoprworuin.,Bjblicus, Tom. aJpag. 
'soy'Ut imi tet f at^ en a6c(i^nia« I fom fcctet PfT wms cafiis PER T^OfJ - flij^cfiifiina* rerum'ii 
Tendimus in Latium .''*•-■' | j 

:.:.' <!': .t«ufv bm itf^imiir Iåa(e^A^*d>)>6ia)fnb4 n4intt oétAtte< i»(fba* Äedct' ticti^'m ned. . 97Stt9fall)t( a FMnipel» 
fft af3n^ifem4tt(åiif)fa hntti^ät oppratnit/ ott M 

'4lfa'b8li!ttM fttÖBÄlDe: ClamtOra^rtbis (edit^Ver- 
^a^^MU^HiOCisin '» /(c^just. 9i|l^^v Xcripira profctenda 

putca» SiVf^Vttib «7 ^UOHTP 


\.:^rrj:)\:i 17. .- ] 
( it fbtémf fcjfi 4u€m AppH Cäc! Ohirfo delPyrrho trAOA- 

• mill» mpruorum budationcs forrc dcltjaanc. Be *• 
hercules hse quidem ex^ajif. Ipf« cuifi Famili* fua 

^ • quåfiornamenta, ac ironiiincrta frfvabai^t, & ad lifuim 
. ' fi ^tiis Äjusdem generis occidi/fev U iad fficmoriam 

gudufli domefticgrLfli , ^ ad illuilrandaln notili&tem 
zttKf quanqviJun' Jiis laudibus Iriiloria^rerum noflra* 
rum cft ftaaE''mendolior. Mtilra éniln fcripf^a funt in 

* cigl tjBÄfafta nen <\intj falfi triLnphi, pltres con- 
fulatus, genera eriimi faKa, & adplebom franfitiones, 
om komines humiliores in alienum fjusdeni nominis 

i jÄuftdetentifr geMi? .:^ . ut fic cg^ »c k Tu^t ere i«. 
..^ferem^ ^ui patricnis ,curo Servil Sulficio Confirfe, 

liLli4.fAXEL^åX i6Ji,b420. Apg. 

0]M^? • (x) famma är ini^o- öuGerad,: i •QénebH GooverneHr tfmir ^otntntXIl* ptcf filltAl tfl 
erc^(fa|»,i^criins.tDM åt|Tt0{$a (8&tt$t t AaBanl); 

' 9ftf 69 {^tmm @refn» Hl Mienjbivs i ftcf Srd for# 

'i!it/j65i: It a6 Martii griipfctre iia«in,'f«int tfligrt* 
|cif<ffo]t: JRot)<4;|}Q99il i Jb):Ntn«£Mr,K.)M(f ftfi 1657. 

, i, aotchs.:StkixtavflMdv^ i^u% itt Scpt. Oene- 
raKGofivoroéut j[yftoer HfliMA. ;lfB. iJorvtcti fov ^ctn| 
Jr^rb^c- 1)fcf' |^Aii< »a (en incft ot fiiddot afftittt. 
ffSbl) ftr 16011.. t. a? JuHi pS aftrga ^ arb i étgeb^ 

: i®«te i eittalöttft t »6^5^» ^/agDec pl| jin ®art£6f# 

(lat)J fltft mc6 Chriftina Mdrner, SflMmojT SRSbctf Otfo 
; Melnnqr. Lud<Mg)«fen von ,-^<5cnerA J)otttr ttl Senin*, 
'r(Sc^4tt^wf^ XH«ai 'fob6;.J.ö'io> N 16 pec. (B^n of 

'.Göftaf Aawrlrfon^tlitoffiaÖ./ 0lpttMia(l<tW / IflflC» 8v i6of 

iifUjÄ^ S(;ijfr>?tai/ ber |)<utf tif' (ilW^ T^iirtMafit, oc^ Ka- 

rin Benas^sJotter BgggetÖ StDtOVp 0(& jSB^trfla* jDctt* 
c I : Ha ■^s mf»m Numero iS ■ 

} • 'I I 

Axel. Johan Axelsfon Eill i c itf Sofjlirt)* 2C. Öftöetfte lieu- 
' ">enanc*afywiUuer(fa^tavalleVis^. fOin'-j- ib^,^. G.OGL j 

ä 6tettm/ utan ^om, dc& fiat^i: tit gm 4gncta Fabians , 
.' H^mci # 6ör fitt, »rrpröng tfv5 6oi)rtmanlanlf/^Df^ 

m nJib n<Mnn AflJr^as föttab Batfi»,jbm teftament^ade 

. izpx @»bé til trcl)irarc SBrobrm i étttnof^f t&|^ 

Kagg^ LARSy dr 1653. b. a (fcb. 
©rcfltJC; Cy) i654inixöducerade 

C)r) fSar t^ä SKiK 9{åbr SelttnorfFiifcf o(9 JtrM StSb: 
' fidF Mntfa o<^ imbkrttOUl ^reM^api e|(at)cii.iBariafi(ft/ 
til flef ttS^ra gortfcdöM fimte borfgffwa*- (htHe btcf 
. ffrifna fm (Bteftve ttl 9Rar#ab : (M itr 1660 tt( pftt @rcftD(# 
ff airt forbattvinq e6lfwit«éorö« Pån i »Icfinflr, tå hwi fcöcr* 
mcva Ifycf jtg ©icfwe h>®ol0»IMJarrf: foiUtMe^attfaw 
ar 165 1, b. 16 oaobr. bSJan blcfSri^erröf 5orfmajetf»t 
^oQofl t Ao$oIm< Eait m "Stibervefinm.' tfef fifi fiv^ 1660 
aiffömatlf/ Qcnerai^rithtrrerSonsfc 5wmphb«reod& ?rcfi- 

dcnM Ärift* Collegio.gobb pJ^ÄtrlMti^rp I5$)rt). !• Mjui t 

t6tD(f^ofm i6(3t.n ip Nov.bamlof/ o(^ atcf mctl |^o« 

nom ritff bhriw ®rcflfoa att itf;^ Hj^^ begraftrcu 1 8tob« 

''5Mi> tttf '^bknitiinUnb; ^marom mcva t iitfft ^x^t^ 

o*- (8M;a JöofMmjer S^Jimic* forrft t)d p?g. 276.- <si^ 

♦a -fWSfcÖitK ih- i6a8^ bOl .9 Martii mc» Agneta 
»bhiitg, tR. 9). Lindbrm Penfcns V^ittX UllUhi O^^ 
SK&fibro^ @on' of Cammarl^mcn Nils Mathtsfon Kagg 

(il fiidiftfti; )t. 0C6 Bnta Lars S>M(tr HSrd ta ei^CC^ 

' jlab. 

©cttija SwcniTar ?äft Icbetf (fti ^arfömit tfrÄn npb<r^ 
Badman i ÄWrlanbew Mathias Kaggar til 'Sl06»if-/ " foat 

Ufbc åt iji^i Orf) fjrtbe ta SVU i:mo Öirgitta. Jt:do 
Batil Ingemund^ S>P((tV 0<5 J^is Anderffons Snlia» ®r<f»afc5 igr. Ifumero 

il-' ' DOUCLASi, ROS-M^T, åX 1654. fe* 

a8 Maji ©VCfttX CO* faJWtt{<=< 
lälC',^ltrod^terad 

U) SB5i»tl)Ä Qeneral «f Crf»alierict» V*'9^<W l9«m(m«' 
re : fidMSa tfl ©Kf»f|T«p .©f«iH«9f ®to^ meb oHa M 

IaK«i»e UBöflirtafliw: ff«B« |!nf»« jifl^KfiK ta €«<j . . . .< \ r\ (rh '"' T:, ■?'»•'. '^ JÖ&% ÄU8TAF At)OLÉHS Ta|eMtcniBnl)trji| fet*» 

''.'WWHN «i-trt|£l)ff« ^«fe<t,*«l <%?"• Ifieutenant. «f 
' ' CavjrlKriei i ^»Itftn Defiflatlittfl |^H ^Iff ÄlT^me i6« I. :ao. •';ri .^4^ Mari»; \4'4äm ^i( Wa4)|- efaUbi) eabujjilrb 
tt» Valmat*: fSBatbt (i|i öv iöi% t>.- n Msgi 8«K» 
' •iiwfl«W,iN*«c^«nt.«^- a>^.t«Monb är i^ 

't^M; SreUan M^rAcr? ^SplJOEi ji09» af Patrik Wil- 
' hplmsfe^D&Hfil»» lUanquit •* ^We, til 6t<mWffltPtt 
*.f* glrt^crilHtait Ciftmna-J^ndrvvf^WiMirUsle tailtt- 
. «erdiva(, 'i- • . , 

©enna ^ 58rfat)er,^aft».« f mSnu ^wbroDe arlffl» 
''■5ttr«r« jtortrnt »ti efotttoJb, f«mt- ttar« ©rtfr>at of 
\mxm, .p)itt«g« grt^ctrftc t« l»ol o* "mim, .99 
;■''t<^<rt!t^<C Caroli. Magni p IM«lttttllimnf9e. 

SCMllPBmBACHaCAki^ i O PH ER 

(a) 5BÄt ta 6fW«|!e fSr Garde: «<|fi(fWHfa tfl éwf» 

w< tit €»6ft)« /^rt^trre ta Shifala , e^< «• ^Aflfl. 
SBkf mxmm «riö« Pr^'d«t o(^ 8t »Q57. t. 7^^}y 9K ©ttf»(r: Numero ii •■ : -Il 
■A • 3 •aW* fl[Sll / M^ lÄdo- fc 4 MartÄ Amtafladewr |fl £>«, 
tolff* Swlé Traftaten; fdmma 2v b. 10 Sept. p-Kfi- 
Jeht I ;^tfmat|b, Trtbunalet: i66o. b. if Nov. PJe- 
nipotcnharius: LcffaCus « jtoitniUttt I folien, ©mil*» 
»ttbe o* forgWfm^ett^notwefinjp^ i{cfaR^e »an 
.rttBat/ i6«o. t>. ay Nor. )>J fi|f AmbaTades rda (S IkM 

1654, i>, j Junii 0ftftt>c Cb5: 
famma dt introducerad. 

*^ i^***?.*."* «*»•«»/ f«mt 3WW«w ttf Ama- 
rtnA IJhknjJkf jiTHfft tfl ®rrfi#»fRit> etMfoy&Kitf et«» 

tt«tJ5M i65f. b. I? JunJi Sr%rre. a^,rtt{SfS£ 

WOfWIt CÄIIIllMW^nro «^ Sr I66j. t», io Apnl be- 
fleral Major af Cavaflerie : famma år M April Gon. 
Tcmcur J aSifmar: 1^7 >» 2Ö Nov. Gäieral Lfeite- 
fljuit Of CayaUerie: 1675. 5. ij Oftotr.eeneral of 
avalkriew »irt» t tplHarA Id » . , . , + | 

; ^(iiapitlni 1678 iä Decemf». ntoB (oner / dA «{« 
tan. ©iftDil ©(wf^olm* eiiftt i6fa^. i4wJrHi )|r; <ob VOA 60 

m«ra £«n{) left Catkkrina Rij5bing, e\WR«tXA yl CfllSrOJi 
!»eAfo«(RAWiig«-Öi»fl«=W««fltt».' 6wrt»f Ji [arg,. J^mm^ QVSTAV ADOLPHS w^ «jA |iIfffi»Rft)3»<l««. — - - •jl i »rwirw. C^äzj- .©MftMR :9S Numero 

2Z 't3' i K "•-'4 .•» 


Camlsson, Gustaf; dt 1674. b. 
9 Martii 0«ft^*' Qc^. 1675 ^- 
troducefad. 

ISrcfioeffap bet ((mom är 16^9. t. 4 oft. til untct* 
M.anflagne ®oDä/ a59ruiB( o(& Etub^lmi ei^f{cr« 
&iä tftS emrrioe åt 1680 mtpuosb bort/ efter bati ei 
^^lefSfiiH.mi. Sobli ietwföolw »047. tpS 

Sfittet Ter MorcnT^jeflaiÄ 170ig *|^. i Januarii, ttt«n 

. tatti/ 0(8 tfirf me» fionom (\fl{HnufSltt x\t ©if6me> 

Sophia Amalia , %J^^nna von Schu^art|Zenberg. !R<I« 
ttttlio @on af jtonuno' CARt GUSTAF Od^ BriCn Al- 

' , 1689 ^qt;^;Q4ucerad. ' ^ 

terneof of"' ' " ' ~" I •in '.: ,.f] _ .._ ,..,„, Oeneral RAS Wf jRcfltmtute til ftaft : efttf 

'*tefltt;i8»««(»i«e»»ä%a©«il r 

(tow «f Jbnum- c«aisi!iNA8 iMgctåfl. _ ^ . 
•Vf / dt iort|)ific« 4(n»noM< e^Wi < S»M o(^ ^ 
t«t ta Ore|to(< o<( $«$<Ritfr«^ ^fKr le mi^a irbm 
jiwta tMf^jfiM. ^ciiR( «M<«»r vbit Afch^berK gtdjfSifl 
i otMUAitkitt vir. ttff» <lfli -ff DceémU-is , fom {9^' :«& ©ttftuar. Numero i. I xJ II f ; !' :<?) :'♦'.! •it W) ^Å4 fi'? t '(^{{tflicb Magdalena Eleonora von Bu&ck (tCItatibf Mun^clr, 
Johan Philip von Bufeck (jCHilttDt Häncks 'B^tifCf foW 
<i>n^lJRmt'?»«6:(f f Öct^H- t63Z. t). 4Ä. Mar:ii. ©tftlbid. 
16^6. N a5 Nov. -f.!^^: ft/jsiijunti. eott Äf Wil- 
li^lm Rucgersfon von'A£^hét)erg (iTSfbjttlfCtl I €citli0a(< 
len MKC)\U .,0(I>. Margaretha JDiedrics ^i>ttcr von der 

often (jtiuitw sklteÅl ^cnna ercfliga Sitt fltcf <tt ntÄ 

t)C^ ©on Ocfl^ral-lieuCcnaiiten ^f Cavallerict Chriftiaa 
Ludvig vonAfdieherj:,' ®rcfmc til ©oftvcfmrg D(J fflgC* 

tup/ 5ri5ciw ttfSuflmflrtbmi, ^ctrctfl ©i^Ima/ etrom/ 
^Jorfcw 'r^ ' Jojlcrup / fum T*t)rt,<ScfbcMr9 t Ofilw 

l71ö6ai'^W; ir* !t;ötJe tft $5.W rMäfErtretha Mariana Wit- 
^^enberg ,' QcM- Ljebf: ÖrcfWt 'Jobah ijeoiihard Wittcn- 

Von Afchebergffa 9l«c« f!at 5nr(i«iniHÄ ffrS tctt af/ 
beltaa ^«ften Afcheiey t 3tah'cn/ fom for nSgra BuÉtra^ 
be är tilbafnr* ber florerar, men fcbcrmcra (Ipft f^ til 

T ^^**^ ^.r^?'^ .M%^4^ ^^^ W ®Wr«c K* [- 

CffRisfoPÉiER i dr ^687. b* 
.; loDcc-öreftDe: (c) 1689 in- 

(é.)!s0mr jbS ^mf^. K8b/ )6fn)er ©fSfl^ollare |)8 GfecFr 

. i^tni (Slätt 0(b ®t(lb/. fainf General Ljeocenant; bltf 

(tft it 1^97 itongL Sivm^nbare i Jtonttng carl bm 
xn:M mtnbrr$r{#et : fobb 8r 1647- t i 6to(fpo(iti 

I7af • b» 14 Jnnii :®tfit i :nio 1^69. b. 7 Aug- incb Guftarianm 
Jobano^ QKenftJMia» iR»'flt.t)$ Cancettie ^Mi ®itffnt 
Qiiftaf.pabrielsfoa Oxen/Hcrnas S>otter ill Sronelorg/ 
fi^.ltf^T^* &• 7 Auf* a;do Sr 1696: in Oftobri jmeb 

j^AT^k/^Rjf^A.iffmmcfmt^xtia ado|,ph 

jiöHAHS Siflfr ttfiQfcö^Bofg t i7s^. . ©on af tgcfr 

. Imew&ic ^CMrirfcui.GiBriiciifti^^ IUcG|9r§ K. ai sr. 

Prcfidcnt { Jtp öJlf Katt IC. fpbb itfOi. ;b. 10 D^c. t aiieflMra !^^- i^ 

\ r r" ;.; Cl Numero c :a5 C : •'v: '■)': •»'icnv "i 


m ' %57*'^:'4? <**t^iö^'«Ätä':anrt»'5)0fief von Yx-r 
Stt^mc MathiateCoöp. Dcntttt ©Sfcfnga m otrf utiicb 

>]C#.0Wf ÄfllfllMa Vä- ®1>«1 1Ä» / <B«efn)C Carl Adolph 

Qyiiei>ftiernti tit (Svtc^ero od) <lrtc^un( /c^ faiH ogifjt i 

ddXiCtma k 1733- &- 16 Februarii bUf t&ialflncf CH i af 

. CkipiCEine LictttoiilÄteii twb.', AnjkaiitcjteJ ^^i^ Wif^ 

:: Jfcli* KrälTob^' ^^ " ,^" -^^ " ij. 

GyiienöiertiiTÄ 9l«(tt-9arilimiiSaiP tfv5 fjiitlanb fttff' 

^rc- LSugetén fit SÄ^rb, f«\ fallatr af ptt ftorUf/ lyat. 

'jfUett- ocf) itvjnct rotbaö i 3iitfanb ötivbcttit]^ i mmi^ 

»ijTÄjatb. -iöl ^itowjur roAtbettpir,9(tt in 1 Äonmta 

CARL jKNUTSSQNS tib ftlib. ÖCIT.Eric. Eric«fon '^til 

//^N5/ div lögy. ^i 10 Dec- 
föv#e.: Cf>iiiö89 i^troducp- 
tad* " ;]I 1^1 I åuvern^r gfro^y (Jalmavi^ Eoti/ aSUKttgcr) od) Dlajb: 

1 J>, ii Pebi-. (gift i^Sf^ b. 30 JuÄf^jniCb SopWaLotifa 

Yon Afchebefg, Söngl. SRlbcB, gcUmar(fal(feitf »cfr 

•' QéfiefÖ*äÄuvefrt«je^iis<®rfftve' Köt|;ef Vin Afchobé-gs 
3)0ttlt'^fc.-6lHI-af Man^ Cläedforf ^acÄtmciÄer, gvi(eri 

,10 til fihxåi,. »rfftoptc til 8ä(W.,' mr Jmwa<6 >« iHm, Axel Wiach<meiftcr, ^^ Elifabe* voa I^eiboo» |»atj M- 3t«f|»t; Numerp 26 :i. . $«r o<^ ica<t, ikf af jtotmto JOHAN txn trtHici 
<Sivitn9t &r if78' b. 24 Mardi AMab fom 9tpt(in<i0i(C/ 
U(f txifi if 8a. h. »7 Jifflii $(i(iiiat{raldf. Lars OcJ) (h) | 

Claes Gustaf Qi) bvbbet/ 

idnfecnbi tit beroiS (ätic^e Jaberé 

bulba, trogna OCb conudérabile 

Jjetiflér: fluOfiffrtflDa fia (3ref* 
n?ar m SlBiflnöé. , 

£t(6dit</ ttm til S5o/ 2;unaj(. Jtonol. '<SAUimar|et< 

te/ foDö 167 • » • ' ' « 1 1 étoltf^olra 1709. 

. bi ij. N«T. Nrnloi o(& gjtf racö ^pnom t>tRna ©rtfli» 

" ^ ^ **^ '®'^ '•"'°» "'** ^^""^ BJednWra Sfenbejcki 
©répéc» Eric Guftafefon ,StenbocJcs Jlpffflrt «7i»4 N 
T *'rfljr-. a.*do. Sr I?i4.'t). 6 Ttprlifemd) Maria Fle- 
imm^»- PfhJCTf?t tieuwnanrefts SHfimt Msignu» LarslToa 
Fl^nrfnjs Dofter ttf^aUM^O-^ ; • , . 

<h) Lan Fieminf, (3r(^ K. KpHiiMiirKif 8{f atrgemcil; 

W, llogtn 170a. ö. 9 jjiiif { fiaget »ib €K||ija, o|rt[t. 

(i)''<^laj^s GuAaf Flantiiig , Capitainc tvib Qtt 9lcgMKII(( 

.' /.iiepÄ fr< !»tRöifr> (Bin >l«f»V'jj;iti<anferttmob«r)wJ 
. >9 hroJ.SlJlftflr, CJn-iftiöa. .'AMea-öiÄ Aana FJemihfc 
»p&dfllx t ©rcfracltijt ^2hlfo$ wnite/ noto JarnTrt 
(toe>..«;nnatt$fi3MrtPlenii^ }.• $ii|(i(S' til l\ :M(| ./ AÖ» mfiffm i» 
jPrtffdé(nt'fietfmin«ll>G6tT«y[(o,:S(n^Clnr<iret, S?« ||< 
Cofflmercie-r(^ Reduäioas-^CöIHegttriié f( «(f Re u- 
ftions o4> Liquidacions Commiflion, failt Acadei '« 
' iceUer t SlItlDj -rfobb f ©tod!0olm lUi t>^lj P^r. cgl^^ffa*:^ atftDfiS^J <Wtl<7f 

Lars Jetpen öi| 
9una JtoisL ^afmafiarttma t i6pa. J r^ )- ^-^ | 
Dm kil na Fl em inge SfffHifJrmntfa jÉrfpmw t 
,,.,3(almi/ tan lofaé ffe-a Dekiv Äf.l|W,€|re« o^ 

muuf kimt 1387. t 139^ l%(åt)cn|inrt) P» -t ;.! f>r:p ;! : rsV •^- .UMjW; inVj"^ ^>-.H-<o z^il^-f 
o . .t: , •: If» .;a'^ \ : - ». r '.ir^ 1177,: - :T '»»r . -n-ri r.. » f 


'v i. (}). 1- 


■ j*r -r-w mtr> *<*)^5PBa^MÄWil.ftJWf ''Prti/f^nf fffflmflmr* coiiefiiowdj 

©rcffocfffDM«: »Icffc^fntiira 1697 Soad Sönnpl^Ärct 

ÄpwwflCARLbcÄXnrfcéminbcrartij^ct* 5ot?&|aM>i?. ' 

v ta ©art). ISfetoti^ 1641- b* ao ^t^rlu t i étodÖBlm 

^ Tfii noftcA CfOradti ^ ué 6 Derem^^s> itffln nT««ma 8(rf* 

/ äH«6 Prt #'*.ntot) 6t?tipm |idf btim m^m 91N of* 

" ©ift 107a. >f Ip Maji tttttJ Biifa Kruus, DfföcrjtfUi iStf* 
l^me LarsJefpersfonKruiis Böito Hl ©utJ^CIU iC. Éow 

af Capitaine L!eiitcn.^nren 'grf^dtC C.Tfptr Hinnctfoii 

V*j>Äfr'W|p8©phia..Taiibe,Cfltifif!en^Dd) ijAnM^mi^Stcf^ i^p 
•t(Mrt5 8tj§trtt Étfrfiliard Taufccs SoftfV «( a^dikl 0(1; SÄvIi^ 

i ' Öm«n- »fraiei.. ito t. :fcif<?(f; CM-ol Magnil tib 
^for fnflfrogiw i^tD t^m SMkr ftMfct^ ^ ^qiWw«' *l Nufflero , vi ''i8> ducerad. 

C^l^fellir 1^ ^ongl. ptib, General <if MjphtetieC 9^ ,111 -C J 


[tttna fc^iec 
inlc : er jieMpöuvefDeur ufm«r3fliicnnatifanDo© Jteje^mf Ur; 

0l*f Ig Oiefmc tfE ©pcrlm^^öorm oA,JCtt«v. «lcf pil 

' j6sfO: ^ I jtia^i Sdftnarif^id So&D pä SUtmtmrti i63p. 

b. 6 Dec. t 1^9 !• b. aa. Sepr, f !BÄtf»nu ©flft 1-$^ 

1661 met» Sn^minnan Ingeborg LiiHehök, SlMlloSQlS! 

:; ftarm^ Toh^ NUsfoii ^iitiehä]^ Sotttt ffl Såp>i«« f 

■^ lijSi^.Vil^ 05*0 åri«76 mtb ChrMi^a Hdrn, Vi» 

i6|B4 

Hinricf- 
fon Flcmiii|s ©OtfCt til Katt. f ^^704. 0Ptt «f fefcneral Qéi- 
ven|«ur9a4lNirlMtf ^Olimtr CaTper Ofto Sperllng, S^ 
irrrc k* (fl SlSrtlltC »^ El^n Hai» S>0((et WUTparrcw 

D|ic.0r^: Cöa> 1689 inttp* 
dueerad* . 

(jn) %acb&S#tt8t 9lSb/'(Hnml <lf Cavalferlet oAJtn* 
-;i,^anteriptf fttlWt G^craf Qou^ametirSffMc ^^mmt* &ktf 

fliarilorcf. 38t» 1644. t ^ ®altfat) inä. ®ifi 16(9* 
. . b, 21 Sepc tmb B^a Hora t 8^ SI. R aKarffmf b(b iNnmcro 


•37 J' v< . ...J x> !l' •1((M 1: I r. 

Sätet fll^arcn feri 
i.ii^>i%s^i 

/ I* ( 
i» H|c etxioi-tdiéeflr iflter littoufue teia{qae 

.rgö '■'i >' .'bin {nier & tesetii! odlfeitCormaa» abtannit 
..-nrpBfitlgetn tanden -Doäoritnoaiéiiadtptos; 
Ai nunc emerioin folitif k <anaci|>ati armis » 
Belloram laudisqae fatur» rerrenaque linqaen» 
^ JbidoiniCDii)^D£iii« animam transfcriltU Dlyfflpo. ; > 

'^{(»'ihi^åtalläftnftléni*', 'lrpl4^'9^«Mli«ral<£| 
';D}reaeuKmltetr4vi»ll«V(|l^ lifirteq Rofeniliernat É>Pt* 

^M ta aBUBMkiiplitmr mA . M filta Stti Beata ESck. 
jnan, Ofrdft" '<^ «f'i«liå* Kobirtfon Lichtone, 
Baron. tiinjMfninf ,^ fam »til fftS» ®M(Im» ta 6lV(( 

'^ i9)RftlEi%^ j6fikt9( odf fti8tiru;}6 »»leie' 

tS*^' Oé2*^iiafartla;'Qntl>rie Rdbrfrå ^DMOC (fl Ifim 

iiKlN> » tw^flM<f ^*9 |Jar(«i«taf. . ^ 

Daw« ;!(( ^^ T<baH i <Eti0élanft 'florerat { hf if 
feckt» tft (It Wtb Mm» ESovan) Light^n Kibbatc M w .fSltlJWiV. 


Numcro 


•\3 


1687. b. lo. Déc.^^ J^^rtfiä: CO ' ' wxif önocnt til lwnffti^C«^W öW|cttrH67j .t- ^r. ^; traicr : lamc |<(mma at AcadenviA canc|ciier t åj 

,,/ • .Ö^.Itlrt Sigrid GyllcnÄrcrfta/igrilcrreffohait ©yllcn- 

" ftférnas ©OttCt/ 9^ % at;"^4.f^traordi<iaric Am^ft; 

/ Idetirens Srtj&mC Jöraö l|?Ieminis>®lfe €W Of 

I fet oi IIDWM / .10(1^ Emereutfa ter.öiiid Eoijelbrfclitt r/.i > I of ien lerSmBfajfct i r t K l:i: -iV.-C tj^i>s^joLnj ÉRiCi,^ ii687^ b. 19 ■P^c;:<9refwieV^ ■ ^^^^ lök iniroducej:isiä. .c mi?9.CancelIer {2inb: 

^ ,-^^' .r^^v-iT,- (Jouverrrcur. :jjr# 

^4/ ,65*|tflll Jt»ar 'ÄÖnflf. Secreter^-e bc& MabLinde* 
man , mdrbt Ijoit l^i?- »• aö. Julfl ablnb ir. 3o •> * 

^wrttwi' tmtwiir K*w ct^ n JoniiV ©ift i66p. >• 

.!•.♦; . f. ^ .'t „ Of 

: 7- S^f-.#eb Elifabtdi CfOÄftröm, fyidqt Ét)tt(mlff(l# 

Wn*- Häc CiPonftr6ros tiOttiXj + I7l8#ib. If Febr. ^otl 

, af fO^^mmmi^^ffnim Olof Håkansfcn 9^ Mafga- 

. rerha ErtcfjÖ^ffej Nolanwår f i6«i. B<n«a ©rcfltflffigirt 

tifttitf ta €|%tW** fiöafr me* W ©oiti Qrrfwc oiof Lind- 

flcöJd, Xptmmt of ©Otra ©fSnfPÄ éaVallcrfer, fotll Mef 
flagcn 17C9, b. if jimii loib 6tft^ 0(«raféattåata i 

" Dec. &X^t»t : < q > a 689 intro- 
döccrad» - ■ 

,ffdt>|tr 1650 t 5 Sefc-j: f etwf^otnt. 170a. t>. 4 Ju- 

. ;jÄi,"Bi$: m«^ ^Qnmir.fitrr .aifatcf bama ©rcfltart att p8 

®W(»fr('in*^att. @ift ntfO Maria ityié, Kaiit)«^fbtn(|ifn« 

;. Hans aaesfort Kyies SJpftw ti! StJturw- 6eti. af t^ 

' .Hfn^tLjéu tenoren Et)C\AxeIsfon\.Ctåljrprm (fl *8^(l<(l) ^ 

' ' fgpt Mff JaOCtt l6?Z if !9?&]^,>db ChAftina Jofts tJfiU 

ttr jcrfr^ij 9E,?^tr(|^ ,;-^' i 

•'•iS!«flo«'S:§iatafe..mtt JJflj^ÄWrnflr. if«»« Smlan»/- 

V^tiSh^ Pader NUiCon f5( Iw StaO^A^er/ (tut k|^ 

IDC: fr) 1689 introducerad, i 

iltuv Sftoct S^0%it% HEbVlO IStEONtniAS {ifscMHA 

iC «"«J:lli*»l»l pnbir.: .SBiefifHai 1718' »• 30. Dfc, 

'-fnffidenf t (^g^^Äf Kfltt. .pA IZ» Actdemie Csta- 

celler i 9J6o*'^8öÄ i^*>^ '».'^P»»* t * ©twM 

H#ii 9M<itf.-ie9tit7D^.t)< VQ T9nik4)ä;eiPctHnrt €3Ht( 

Iftcb Antta.Jtfstriar8aop.«.)R< St Eisffdiai(e4s 01& G<^ 

rcrneurens Stilcm Oufi*f Matifon Saops' S>«(tec 

; JiMitif»/ ^lK(ifSqK.SQii<il>SaMrSrefid«nteii é« 

D 3 [ 0«W n -f 30 


Numero I 35 3« S(I(inor{!a(ctol ^r^ Axel Wachcmeifter tt #)lMir(f« 
®«n «f tt 9(- •(^iMeridentéki { p» l^Sf »itt, S(i^« 
rc Erit Carifön 'Ojlteiifiicma til tUobtfTJi te. o(^ ^eaa 
Conrads ^Htr von YidhiU <{( 9aD(norm'lH$ Vniij^f* 

Dm txiina titxaS ^taUi 9c& foif«b(c fe iix fiai» CriLENSToiPE, 'Nils, åt 1690* 

intro^cerad, > ^ 

(s)sa5art>ä 5toB9(. giSt>/^nc*t)i«. i9lib< famf éni 

f^'^i\'^lmM9nMt PMJS 4o.iiireriréarod> Un^WMi 
ot(iaia>at(. MttfKDiin fontf/ fom £lf Cuicdier, bl(f> 
löftt mM. m?- Ä. od Dcc/ *fef feUnrmera 1097. 
$on0l SormpitbAre i ^oflPcmAUe Ötnra mitOxtl 

&(f / iM^ ar I70|. b. 21 Dec. FraCdent ( JtoRgl. 
célliet:; ^Db i ^60 164a. t>. 5 No v. ji { étiK 
i(7QS»i:4Mai«- ®{fti:mo;inel» Chri<|inaWeAiOriöW,L_^ 
IRiibe» Oit^C^cneral DttOtftttltf^ai-ennöhan^ Wernlkiildi 
X^OtfCV- i barnldi 1:^0 Margarett» Ehrekfien, S^ 
SRWti 0(^ Cancellie 9t8t(f) Eduard Ehrefaftens 2>dHCC 
ffl Soribp jSt^ €o%.«f J- ^' D- f röfeéorea o<( Ak 
TC/Toren i gbo ^Sf Wfltt/ Michael Grllenliolpe (({ goi 
h\a, Sflrren^rim, 3«!ji>«feif o$:4(ii<M/ Wj^Jé- 

Sera par ncixrnfotf ivio N:o $04. 99 jSoÉiuiiia Ni» 
»oftir crtttiii^ittuu. ;> ,• ■, > 

■ j V. .' ; 

Dahls$rg» EKiCy dr ^693, b. 

II Mardi ©reftw: (t) famma 

arintroducet^d* i 

(t> «ftf M Jt9M(.SU^/ «kaeral GoeTmeor {f^rt «» 

'Mswnw 9$r(|flKii«^ 9}^r^: jTccf % ercftMta 
®fWW. «<f ifcfttniwtti lÄö}. b. laJniiigWhnarffÄlrf, 
1696 Oenerel Ctouteninr efHwr fiffanb »(( atigfl/ fontf 
AcuIcnteaR iS>«(||t*(& limwi Caacdkr. 9r(fW( Dakl- 
i ' 4 beif 


il Nuoero r.:.. L -r «r ■•'••■). 'i^ -.J. U;.^ , r' fS%W& mit jitt f»mi Minn. 9xi^l7, 0-^4 Decembr. 

fffUcm/ 1^ nwi bli gontxNJrfBirc mtt Sonröytngf io« 

;«| tii|jf«.0«)ifcal Major. $ob» t ®fMrSoln i62f;. ». 
i:l(»'.Oa»bf«. t ibidffip. 1703. II. 16 Januari. n(fl||||a» 
. lte« 9(ri»iig^^ M^ isfd meb $oiiom iiclf SttM »( j^S 

}6wfrU |i^ir« ,@ift 16^ J>. lä Åu/K.:in(l Maria Eleo- 
nom DrakcDhidm, (^aWiUM 9St«tf Wilhelm Drakeo- 

■*idmi J)o«« af ffirw gifrtt t i68o. ft. ^3 Sept. em 
af Jöns Krjcsron pahiberg; EottM CftiiiiiKrcrarc ifn»«( 
SH^iMutaitb, ^txndnH 9^ S>alarii{/!>(6 Doradin 

Matt 3)9tt<r, . . ! ' ('< dr 1693. b. 7 Junii ©refh>< : C^) 

fammcr dr introducerad. 

<«) fSor (»jXiffifll 3(i(tf/ f(b(niKni.Fnefi4eiit i {Bcrg<* 

]|9^ ! SSIrf Jfratit v$8P. «• iä Oau Snime/ fom »8 
ttotoiAf ImM^^t l^n öliorlottn. Sibb 1437. 
9. laMartii: f 1706. b, ,if FebcuariL @{ft tJItb 
Mafdaleha Clerck^ Amiralens 0(|AiairaIi<ett KSbcM; Hans 
Wilhelmsion Clercks 3>ott(r til S{4i<(lllt «(^ÄtlMWA«b 5? iSÄ J: mcb b(& f$cr« 9ro Bnca Svms ^^(ci @»4h- $» 

«f N- N- SXima @r(S|u)a ^ (|i(r;tlt int|> Carl Wraif 
&eU ®T(fW( til 98>tR<illr «i>icaine Jlieiitfnant af Dni)an- (eme 0(6 Qeoersl Migpr af GaTaUeuet, fom »ot to^b i 

®MMii< ii^:bi 30 t^oT. t Ogift i7C7,i b. 29 M|i* < 

^antSUtiiaft» iégräf»» i S9cfi«i{ Jtctf^a» i®aimi{ lotb 

l^U;^,ufiflc Drabanten Sri^rt Bror Rilamb, |0S(tt 

»iiifAl^ewInijKSai- Dm bdiM^I nrfrpiftjft N. i3.paa, 

i £693. ^ 7 Junu ©rej^e/ C^) 
famma dr. ioj^oduc^Hd. J* 
Nwnero i 1 - 
-f y 39 t 40^ 
WttgC i ®5l)ni!WlÄ«ttt) : WfjtUxmm 1 709- ^b Dcc. Prieft- 
dent f ©wea ftSif aiått^* '«7öf «Ch> A<«derii« CaficeHer. 
ff8k^ i646.>.f Jimii. 1 1 ®tocf|*n iji4.b- toMaiU oétft 
^Ä m^b ^oKom gitf bcima ©refHgfr att «t. j6im af »« 

»SW 0^ €(linmat »ClM/ Conrad Wnricsfon Fallfcn-r 

berg W tx^ttotp. 0$ »6r«ton>f f»t> ^T9«- ö-ijj? 

Dec. t I6f4. tf. 24 M«ji,^0<^ Catharifta E|pnd.-, «J8tt 
Cirrl Philipsfon^ Bonden 3>o(t^ tft ©«rtjiOw foW IM7. 
t «6f 5. t>. 16 Nov. . J, i j 

©etitta sätt l&Sr jlammat ffrS SK«r<^ »råttbetttitrgfaA 
. Vffiftn fcet tor^iBt < Ict^Hr -fit^? J-JWBiS Mi^H ta 

■^ i .• • ■' i j 

^jr££, dr i693^^;7jumi©r 
tee : Cx) famma dr intcoducer 

(5c) »<ir W Äonoi- atSö: f<lkr.merft SicttmarjfaW 

X697' t- If Aprilis Pfjefidcnt i Sxx^^ Collegio. 5. 
;f ©»(ftolm 1644- *• 13 Januarii, t ibidem 165^'i 
-i4 Juli i/ 0ift WCO Anna Maria Söop ?»• R. PraficT 
(Jens 0(1^ Qoovl StlJCtTf <5uftaf Matsfon ^ops 
ffl Jttninflo / fwi frtatr jirf 5R. Ä. oc^ Prafcfidenten 
©rcfttjf Carl oyiiciiArcmÄ: ©oii af iR-Ä. griöcrreK 
ciacrföh, WacHoiidfter fecit' 'fi* mera B5v jfvammatti 
N.-oayÄpag.ij. fitttitféttfKaa ^tdrf iftpaSii 
fOatt tneb $aM ©On/ ©rtfW Äana.Axelsfoh Wachc 
fter^ General Adjxitati^ ffajctt li^ofit ^♦*4 JbI" »tö fi^ 

ii>ffjfh, ««ffK - - '-i '^ •^' ^ r 

^ <y) SBor 9tbtiÖAAdKi »r ' <■ ^i-- 2 r.; <! v^ 


/■•'i/ ,M«M(.]iiiiri«»^»iitfi#it t^eiKä dalate 

HM*» .s<9f A««lpnia4 Cavell er i ^bojlH^ 
«l«tVi(Ö|itf. , m^i «fi«a- W*5' t 170}. tJT^Ä 

AtÖtf OwOel BenctffoQ-lPnetirardtt fM«l ftf 
i i@ft«M|ta< Coa.,JLanie|tJM mUiim fo i» i ' I "Oi 


{ Wff/ fajjlt fomWKr Ot b. Ö D«c. EJctraordiMire Am^a(« 

de Bd nea af.baina namhrniitBonåe mm, . SoM t Oft> 

®m liiW"lé8ö.' b:-^» Mwtii fttét fieo^iora Ma^a- réchaBr!jii«> % Si; Wf» Anifi^ten» 0*rf»» NU» NiUfon 
ifebr. ifKAMaiKd OuMvaGyllenOté-na» 


' ■ ifta|I«ltr. 


H IWilHlilTlH N^q^fro 


-:' €/ 


v- ■ • ^v/ ':JV 


rc\ 
fR^iiflv fMi Mit 'Wi :esiiåa ift 
nhic fhu t i täsi^r.^'- ;y' .^4' 1 É>ii»ÖL ,„ ^,, ,,. .. ^ 

"^^HSiS*' ^i^^ ^ 9^fim$n 9bn flforb 1 
fKfi) ^ttAtat ^fftt fotftW)/ jSltocrm^iib^ pri fortA ^ ' 
9nf giiitfiit (per ttunt wr l^inmma ^iii grmat/ 
<W f HSnftrfet'/ *«i Äftrft I |?»r^ / .DårJDÄgfin b 

vmi Hlicans Slarll toA^lr iao<; ii»)i. ^&mn9a \ 
ncn< €(!am'Sa])er år l^errxherdo Bondci SttDbare 

Princep» Qochorui» tOlb^ Sr icqp. 0(6 I W>* I^ObC M I 

Ut Goceft ^ie<r mcb g[ciLU^.J(oiMin9 knut ten $(i 
Miger 2)tfttir af j(>a\imat(r. .1$9tenfimbr Gpte, boijiitii 
t»rc faOa Goter,,fi|i^s<Ki OrHfr.l^luAck Xytti^t^ 
UAaU t)m eftft fitt namtu f I 

CrALBN^ORC^ Jacob ^ <!r'i695.j^^ 
az Äug. ' ©refn^ : C » j) i^7 

: introditicerad^r 'i 

•' ..;..■■ •,..',.•■; 

CO a&ir bf ^ffimgt SKSfr/. 91blab N<f (an' Sr itfgo; t^ 

ao S^pc fom AiTeiTor f CatmnartRerifioit , 0(6 f4Da< 
.^.fcgl foriu Voiitnh^us r 5r 1689. >• ?f ^^arcii grtjiiWf 
bfc T) AU maf,.e(itit)^fbtn(ie ofmer <3tocfMm< 0$ X^fd^ 

%rg^M3fitilit I ^tocl8«lh»t 1791- ^ il Martiu ftft 
fiBUltA«IIW tbegner, Bat^ifbltMOll afrfte* Olof Tl|ef. 

fler*iS)»tUir III 9{irfe6m/ .^elfbO^idj SlfSljla, |td^ 

Catiurijp.jGeäcs,* ^frolpe* ÖOll 4f Apaöiekkrcir t Upulft 
Sufioft Joliaiisroii VoCmliao^;' fibb f ®(a|etl Kfini^ée -1 ©Wfltill^ ^ « 4 Numero 


■■■ fg«»5« »f W fJttll f offcrifffena Nils Dohrt 

'J<!&oi 

(b) »aiJJlJWll. fms ^M}tar|folct'0« Cfeneral Gba- Lirr, IdRGJSMy ^Äs6» b. i6 

-il; o. 8t 1(591. t>. ag Apr^ PNT/ di» M l4>8. b. 4 TpiF 
ÄffHw. ^WJ> ifl > ', » » ii i7ia. < ♦ 
fc. ac '"" -' ' - " - ' * - ' K?; -i* J'?:|}'"V* *J^*' ■ **5* *• ^* 1? P**^ WCb Eva lo- ^ aWi>5«# U8 gen» aL>Ott(C 
itt t.liii5«ob. ^9 Sep\ T -il f en or«4m< 
ib/ fpm fcbcHne» 
'/ SiRl«iib|P4 (c) SBatM Stats SR5t)/Secreterare af Statrti 01^ Cäncellie3ljb; 

•;*.w.Sftiy 9%f>fN W» »Ärt)|jS^> ftrtrr, iorioc^ nnDerl oO 

ntct) Jtottgt; gtaben: pan blCi^teiiaml^D^d på <n gl tt^ 

©rcfme o(^ $ri^m. 3lWob »arbt^an 1673. b. 8 d|c. 

Jt k "K^Ml^w^^ »««»« / ö$ »i«^ *>å T>xomim «Eb viQ.ELEb. 

-41 -F 'P jÄ^SSSeWer^rÄ^anSl fr!^ .*??'• *i:^^^*£^^A ®^ ^^^ Margaretha Ehta- ' 85^M«ller,*eim(ft Reftdcntcrts (©Oinbuffl Johan Vin- 
ceot MUIlers J)o«ar,:t **» iii? Pet ®bn af M. f»- 
'fi ä motåcui tf fMHCD Viiäicro 


-V: d: :* ;■ »I .') d f^os f rofefor t Revolt Oymnaliin f lgS4!i« ^• ^ Mairtii 

ii(^ * * > > > Ton Werendes. X>cmm®r(P<9a|lit: 

. jrtSidLnui» t«t ®0A Captcata Af OardctJSttM^J^c^te 

1 >oiur, ^M f fanttO; . '. • ä.\- > • q c. - j 
bl^LÉNSTIERNA '^ ^miKW^ 
0<|j( JOHAN / . j I 

li^iSii. mCTDducérad. «'; j 

(å) érjbj^r. Jöran QMIenftiernä',. WO: 88 9S» fttU^ 
Ocoeraf GbuVtfmeur \fntt 3>ro(fllttA OIRISTDIAS ^ 
btraol^ eånlxr/famtEa^nrair ma CMinorc eSitwb-Olowt 
. I^Icf#i68a.t)>a8A{>rilis.F0elirenrf0o^ ^f StkrSfO^ 
, < ©iKft. <|S?a« ' t|. «.^«i>f-', T f. ©tttcfoiflitt !; iö«6r *. gp 
'Oa. !tef^|<)T7ttt^BarI'»P Margaretha Baner, gfcJB. 
Axel méfsfon Banels SStfe Ä IJttft»»» JoJ"» 

Ojiitetiftiefiia, miir M 91. 9. pt^ tnsvm i Storm fwr 

'Tfllli': fefcf 1679. t>.* 14 oa. Mineral QOiiwmeur jip 
VKT 0rStK/ ■&fllIa(l^o6 SBkfbtdctt (ymt 1680 Ekdn* 
ordinarie Ambaffatfeur ta S>annMiiN( }C... foM |>S ^ 

.. . , „. p^ w 

(I th, '^mt Oeorg J&aiUiftnfyienålemataSÉ^ 
lOllWa »t 0^ Anift':^terfs Dottir/Skyt» (it SMlWr 

Om bemuv ätten* wrli^rRtis {^ W ftmmt^xt VL9 

-04 pas.'ao, • 

Pi^ERyCÄRi, &i tSg%i b. 5v Ji- 
nuarii ©refÄe : C ^3 '719 *• 
ttödu«5:aid. -^ ; cofå»^ 
flMfdmft ar 


<. '•■'"■' <e)Stt^St9^9ai|,6eerMi«ie«fSÉteaiK(|CanceUiti 

y:im^Sf^rrm\i «E«t«ai<céUa|t^ Sr téos- h ]| Jan. 
©m»e o(^ S«l6rtr< j>8 «ii'9iliw.TMcf Wnrilifw 170J Up*- 
MkiAqähmXif cäncdKN'» o<^ a«'F^5 fk^t SRartalcTr 

tj-Pcbr. mct> Cbriirtna TdrdfjFdtt; C<>ini)iercfe 9BbC(9 

<M«rrdrnflfcfiwD»tt«c(»SMå* 6«rkf(JaMiwmré«ttf 

itrfffColI^gio Carl BeresdifonFipen f(^Ii^ridi9ilSb||miC 
f^Mfj^W Caid BiBricsibns 09ttfr/;' m S<44. ». t 

I !if I!',': ."r ■.•! j 

..;JV;/iij, dt J7p6,>.:JoJujil ©# 
jpe : CO i7l§/tattodbccra<L 

fibermera 1709. ».wnov. ffelfmarffaltf.o* nio. 8 3a 

i > .1^ £epL vi 0-' Vi ■:'' I t, 4» , 
fidenféhs *5W6fifrf 'I^ran Qéofjsfod-öyllenfticnias 1 ►of^ 
» ter fiH»lrt)r)«fl»rt t XT^F l'- 2'r/u^ @jn «^ ^f ^^' 

. ^m^<5&tV NCIifcin' Cryllttirficmjr Hl iRwbpoIawi J . t 
p Ä«^.<» ^ft? t» KncWvg: of 9M«; ; I 

M 1 P v- Jg^fg^W^ iNamero -; '^.lil ;u v;? dr 

-Al 
o.-^ I o*c"9u:t, V- 1 ^ ^ * ViccviPraéfidenteris t &Wa pmJSUSf ArYJd Iv irsfoiH 35 «< 

^ Sa fa/ o<( wi 

:-iftoa^^ 9riibi Htra^ iUåmA*t^itm$i ) er Bricsim 

'fi^mttd ttic&«(| WALDEifARfi jTtfg* £|»€r|ie en(ot 
I S^mn^irg&r åri)*!?/ ^ar< efitorbtiHiéit^e (nirAe 

i: troduoerad*- ••• «'^' •'■■•■a i . 


r .1 


.': ■''ii-' j|CT«torto..i709. >. 12 O^obr. Öeiitral'Go|inferaeurB^ 
ntt Wm IX& 9léW(r< imt 1710.' Qeneiil ea Chef | 
3tn((Wt>/<(^9)re9l^<in t 1712. ff iit> i Smtlmb. 

inet^ Chriflftia M2ä-|(ar<tha HT>m,-!ltT'9t; 9<^]Amiral qe« 
neralens $nTKCt( Hinric Hinricsfon Horns ^Dtt(V]til 

JtB »(fltatan SManb 0$ ;^J!tffis»>, . ; ^' j 

27 Junii GW^^pe^ 1719 intri- Wtl$90B m T^Tse *"» ■■^111 ■ 'I NuÄicro I 

'^ ' ltfe)fi»^r^WrÄW!. iWb/T anc^Jir«abf fallit Caapel. 

ler1iiftAcRdemj>rtjfrtwli: fftfmCTÄ 17*0. Kai Äar- 

/ttit^hefi^ent i. CancelHet icc. X7a3 ^0 4cadcm« Cwi- .*^i\vT?. ^x 


•!••-. iH (bo .It •.-jiibTj .W ic 


.^ «ic «SMi Olof x&r^YcbfB 3»tfcrtil SR*tfÄ«y fftmfvi- 

'*' i^Hmi WargÄi^ha^^Qyiléftfti^na , <^ '% «. gcttmat» 
mni 0t| F^ÄficteKchl ®Öft>r *«iis^'GyneniHernaa fil 

-^.urtiifc tfl fot/ Göftaf Htnficiifot^ Horn tfl mjfanim\ $^ 

ikmmhd^ Anna Helenlr;ii^öti Qerdten» fifWCtflcli* 0$ *€?erdtén« '-©Jftor. 


,f. c' .1 »j:j.; 


1719 -introduce- 1680. b. a) Nov. mcb Beata Bon^teVlt W< 9$ Ofaff^ 
<jllM)«f(t#f>$>il^M# ^lca>A'9pndes f)o(t«r (fl|£a{< 
- 1M«^<^ i|f^iJP#j5!P$ AiVia C]iriffpi».Fe^ X)«f(ff Katt 

'-.'Mmml^MliM^^W^'^^* Snfifrre;AxeI Jacobt. Jacob Spent 4^ Numero 55 ^ft^itä* 
'■i.n M lij n 

•@nKm9^(lhiiAfK9tt%tma^ti gNff(b(nn(rai6»nit 

f^lbtlKOen»^ JTinnmiGfUBTAB ADOLFHSXegac Sr l!6ia 

^ ^0«TaN&: i6m. t: ng Apniis 9v{|kr(e te. nmi »n 
^OMW vm ^ JttNlf^W N:o 9 .rQr^^ aaCen. 

- t • ^ - . . , 

... - "'',■'', 

CRc^BniH (it 5(o0ab/ ;<?^^5 t af , 

är 1712* t). 20 Febr* ©reftt^: 
ig introducerad, 

Fralileftt 
... J:f^>1' '^r Maj! P<«fi. 
d«9( i fliffifM c^oi^Ue f;oUtg«b.r iMB fénma ix^^ 
Maji. UotAM Academii^ Cancellet,..lftT«fbbC 8t ^ao 
.Pir»fid«nt^«iX( t Cancciliec. Sq)>6 i 'CtMf^m iMi 

,t>. 18 Juiii^r t MAintna(laft(< 17} 7.. t 3 Jw'*. 

©ifit i:jno, 81169^,6. 7 Msuimi*, Maria» Wallenflrdiv 
Jton^ SU^tf l^('lPne(!dentens!w(|K tara WaBen< 
ftedtt ©Ottet, t I ©tlKf^Olm 17a}; K aJJ Ang. fcdo, 
2c 1725 mct Henrietta Beata Hora, 91) 8t. ScRiin» 
(TaMnf «(^ 'Gewna Cc«iveF|ie»irw» Utttcnr».^ iqnric 
Hörni mUpU mWtlSiKiti te 0((t«IM^{blig(cnt Sti< 
l^erte Nifc MaidritzODn RoflTes firiK 3ni# fom 1 17^ 

Gon af ^OMMflitMngtU Fo^carpuf Cröidifelnb Igti* 

hatt M öafmAe o(& Stojiar f^ (fliGcslwratergf 

C)^l<«>iS<'^:SRMlA6:, »I^ fielrttt Scandorpb , Sol* 

. ';2>aNt«'^.'9fk|l«nifMar' ^ brritra före» 

nom^e Foiicarpot ipw fSt^iR f GiKilse 8r 1047 mtk 
III 9ib(r cmmbreéliVw^.Mff fi»«wier« 1648 3>rttt» 
tifva (»RKiii>rA9,C<bnniiN^^ iö«9. ©fWfiMr» 
i Ji»»e'<raiiÉi<ir<l>ir iVroi »» f» oSv ^åHoiMn^l» 

'ft.' i66t tRkrté-Sfgfthtar.ébniiBiigBittut} f(b(nicr« 
AflTeiTor | Samiiuir<KetfAtti. ié7f. ^'8 Sbpr. aN«> oé 

(SiflfUMV (M»ihMW'«Bi«irM t4WQ»di^ 14 iprilii C«|M« eiNftoiC 'm ItUf T * vXiCfXtm 1999, i* 14 Apruif. ' "-^ '' ' HAk, ar 17 «•>* ÄgMartii ©«f' 
^^* CpD ^7^9 introducerad. -f. Nuoicro t K^ ®4r ^S S01ML ^Sb / 0)^ .G<:neral ffcU %tll^irr : to Dec. @ift 91^ Atiflé < SofStin vbn Ungern Stérn- . .1 
toWe CÄtw; (bm KbÄ« r«cffd^ Tiberii t»/ »tD ar 
^ 5.;, ,_, _.., ^ 


1:! 


-.:.{.-. ^7 REENSTlER^jljf JäCOB\ (Jt IT^^i» 

^'^ b.'^ Martii ©ttftor: (q) 1719 

t. i9tfc^erad-^-5.5iA\?lA' -' : 

m Qfitf|Mt9 Nwnero nu#. ! Marcus Kocks 2)»ttcc , ofiieffe. $cime* 95m9eii Wjefwa 
ftbertntta abtabe oc^ falfabe cronftröm. ^ • /' -,-N 
:•/> r;.,..i. • ,1 4. , L. »O';.; •£•!•. 

.• - •. • :.'| .1 

vn/^.:»^*;:* fju* N I t;i \ vi C!') 59 JWadénii CaiitcHer t guuft-.' t7i7. ^ i8 Jwa» 

j^ffoerlb a»*ir«* > «* frlT tiWa 1718- &• U h\ii 
%iécA^r^t&wclh Dfmeriiitténtfeat>fmcr #fla Äwu 

g^ittHO-iK-: i »714 »Ä 6tf (W<l WtU Catharina Rédi* 

ten jDottcr von Schw^i^ tö-^u^rorf) ^ikiiMFoii afld^ 

fcOr.n asdp,* JV ii7ltf..kw: l^MaiJUVrt^ Maria Hom, Of' 

WVf^i^^^i^V^nifit^tiW Evert Qa^ 

fta^ion.H^nv li^tM tfti^n&l(iinfi>M€u:ctha Gabnels IM 

fn^OxenAiernatU Sroneborg ofiater. SoftafltenftUAr*' 

chiteften |K& S&bRimit ©tVC^OlUI/Nicodeinua Valentins- 


■ ^ « ' - T pk, ^%. |^ttii« itrfirnttd ft. iMy>cta«^ lif •■« (59 rfv MEJERFEL¥}'^Jb'kM^ AuCUSTp I ^7I9»^IS 

i ab& 
»HMi n (Ii 45- !^n Kiuncro I 


•if ^: . ..^ÄJ^i^Ä i':«6-' t/ .- .. i 


r^f 


, jtaö 1749. ». 5> Npv. f|ffti;5p<> ,, iiteft Anna Mari» 
.TlitxAycht^ . Commerq^e, 8l8fcdi- Ojtof Töraflyckts B»t^ 
1//'^ tit tftt)Mi 0$ $v{[^ie ic. a;(fo, Brita Barnekoww 

■" ger Von'Afcheberg3 ^tjta « ©DJÖ^rg.? 
(t) Wolmar Mejerfelt, »« éS éftWtjfe Lfcfferlfg fftnflr 

rnctt fSrrt ficnt po «pp J €wett(! foib Ml Ofiwrjle Licu^ ^ I (.•; ♦r';:^ : . 


o«»I,„.^n^>rB*ur »einuir; jDofctie »»iftr/tji. Hl?»' Intima s^jE)enR« ©rm »t* 
.^Sm« ft{ Äfiwifjk Lieotcnanten ^ £>f»er(!« Infpe- »2^ Boftt tit »rtt Ckäiarina 

■::. ■'■• v.;^-,-: .0.- -. ■. " rtens J>oftei Wulf. j MöRNER, ; Carl Gustaf^ dr 

i7tS^l^MJoJunu'Ö5|ifn>e: C^) 

iiyijjf-fnf^cfaceirad.' ■r^ 


^loni/ 0b9it«, fllnfrrr ®<rtt^«iit/ ;^RaMb, eroraMrsf 
'«(| flfior^ ?<nf , finn fhlK M»r«9« fif dtfenilon etmrt gone* 
' (ftrgwäifim; Bkf 17 17 t«n i Jamiarfi ffltttnMrffnW. 171» 

:t '. b; 1$ Tunii f IWitdent f 0$» Ajjf sUff. ^Qt { IDtM 
|6C«( 1 178rt. t».970«ibri*'-Ö«ff Itfflo, i685iiiefr 
CatbarAå'^»g»<eaaKond#V SF. 91; oA GfMnitfia» 

r« i VIO^i%i\^mm.t $nr Aiil)» «|hriilina Fen X^Ofi' 

Uf Nartjittch tJag tit ?Ji»^ @«l(» »« a(tf(ol^«inmar; 

a*^, 4t I70f in oa. inieft Chriitina Anna Biefke» 4^ ♦•)4» 7. r.i'.' 
♦ • 

lä: w:. <w 

it *•::? 'NusefO 

9i 'X .-•. •■- Öl ^ 


'?t *W4>.i(iM3^ IM- «»•,•* *n. IkwT. é|jf«e 
'Mltt^fetle8.J)WtCr «^«l«(l«tr MW Ert Gafiaft9lt< 
'^ Itern ff.iMioicters. £#«f (iouvei neuren Dp(C 
'3J«fi»pjii9« p(&.6ro|fpbnr9«;jiB''a. &tfem Han» Georg 

'jjii^U i m^^ t ir %. m-Ve^ Sel ulmao , lt{* 

■' »runfl art> fom ttftMir fötjf {©»Wae ar 159^ i»* 

. tanr!w4ird^'9rasbcttMrj 

)\ I ■ 

£>uKEn, CariGi/staf, dt 17 19. 
fe. 17 Aprilis@5C,fh>e; Q^') fa)ll< 
^nt^ dr intr^lacerai :\ ■ , 

(ic) SBar t)ä 9ttf<i9iåb, £cVainö(VTuiiit'ix Rkrifion, 4nt 
ÄrtoJ aiat i Är(9« Coiiegio : btcf at 17T9. J)«njo1Tu. 
milfcttlll^jRlM, t^ 5r 1720 PfzeJWent f Äri3!8^I«8io. 

2. t> ; Jkiii. 
dora Zkoiiel» 

f^lo(larV«J!hfflWtdtf/*1tot Ä>:irt of Bogislaus olin- 
r: W' 39<^; §r»6«jrt»«P« Pb^éira AtH(?i!fa Wolmars SMtttI 
;WrafljJi(ef.;4il.9nl><rt«f9. Kdoj åe*7\« » . » I . 
ltBl)««d.vig Wilhelmina Ownftkriieit OftMrflciK @f(fnK 
Quftaf Gabrjelsfon , dxcnftiemaf X)ffi«r til ^<((naf 
jfui chriftjf» Roberts 2>p<ftr Doogfcis (il (2ltt«rttarp. Cm 
«f Kloten <;ani.F«<^I1ic.5ilke^;, (faf.t déell Mrf |ii|li 

m^m n*iA«ia,sujijA«tk',salr. -.j .; ^ SobD H« £if|anb 1663. ti 6<wRii>lm 17311. t> 

, CWff »:mo^ 1709 m fortUKMVll-ftct» TheoJora 
Ika 000*5, t, ^^\ mtc-t . tMth Ban Woö ;»{ eiNfN^ ^ Nnmcro • \ 

•c.,. :,>. »..x/* .'^••'(^^ . i er 69' b. 17 Äpriiis förefttHj ny) fam- , ©öMftelra : ttef 1:^49. '6: »9' JbnK^tttliarffalrf , od 

-lAllitta Srt^.f fulii GenrralGöbVérnettfofticr ^laut Dt^ 

Ibi^l/ 5»tlf(f fenare mitk ^aii/ ^r (»cå emtOan tom* 

niftRbf 3i9|iaftjfo Srct^cR/ altrta fomiU tfltråtXL Sobb 

i4'# . , *■ » t,i6t«(^iit tyji. >. 14 oa. 

'C^rilW-Auna porcthcs y«« FH^Sedy Qjneral Liejite- 
- nsinttns 0^ '<3bu^rne^rens ^V$(éf ifeni Reinhold Von 

• i$^ent<S)otf«t ta 1H^, 9^ »^ 9tnbtt #af, mdi ta 

•'f(mAt<'fe«-Änn8'M^f<Wfcna »o» "ftrfenl aufcn aMfetr» 
^1^ ^af General Lieutenancen 'H^ Geiier il Qouveraeu» 

teif JfwCT 3tti3«rm«rfl<wC" o<^ • 5r«i^(iirt |4it / SriScnre 

-Taeob Toliao Taube IH fld»Mtl$r/ ;j^e tS <9»lilCnrbf 
Wtt (4> General Goaverneurcn» SrtJttTCC iftaf Everttfon 

'florerat t 'brf.r6:t>t*ée«(i>, M^ llW f € iMOlfra (m» (f9< 5dMÄÄ£ ■'•W-/ rait ^'ITohan Taube lUlllUf 

6fKttr|oib: b^ til (3i»(Mge/ 
bmNtttöfftSrttwar/ 4 Bti* 

tX^t oifr mxrnttA i cncfK* ^;':ij£'k7c,. |dr. cl- .v. 4riäM3:o4u€«rad 


Extr»» 4» &ittfmi£> 14 SepcV gejertiftfffalttöcj- iwlW^^ 'liinma^örT). h/1 *4i- 01 or/i 

»il;. Nuraero 


1^ o.>. iAt» t)* 
>cK ocb t WB- 

,..^ /ttcr til öftttä. 

00HJ®Kfmc Axel AxelsfoB Lillies HÖptt^ tå2iUkttbut9 K. 
infb Maria Frcdics^ ©Otfct Stenboek» ©Véfwinnan Ciiri- 

o ts^^^n CiMri rhiliph Säck,' f»m,i ..1709^ ©ött afiSl» 
.-Ä- 1* ?^deflt^ i 2B'ifrtiarfa. tr^biinaic-^gri^rve Axel 
ov.-^fjsC^n Sjpajrre. - ' ' " .... 

.:: '£!€mia 6minj^iit^I(bcr fia moM tfrän 9t. St^ 9t. rtJ^iVi dea^a i 2B'ifrtiarfa. tnbiinalc-^gri^rvc Axel 
ip-e.^lv.«woe6ei;9'*t; »679.. 1. 16 Apriocft 

Srilr .(Sircflvihwatt^BeaCa Ericd ©ottCt ^n- (a) famma drteroduperad.. 


^^ CO IV 
:5a ;" Beata Matr^a Spart^e» (f^iffii^ 
' ^sfon Sparres BoftW t^ ^^M? 
' gJilÖ/ t 172Ä. D. a3 Aprilis, ra<l 

ftr 6oop til Eimrttga. teoraf'?aflt)i 
ammar f^åv te. 

©afwjpda^ 

Febr. mck 

i^cirrc Lars stan* 

rlocta Carls ^Of« 

'S>qmateR t $fä# ne Ulf Ulfsfon Bonde (il 5BajoIm, &ix Ö(^ 3oM 
H i?«p!f}W«»Ang|leni^ c.: f5 Nunero ovt^tm 41» .•.I i\ 
''^^<^j^f*. Är.ii7[i%f?itro!ducerid. 

.tienfti: , .. _ ..^ 

Emt lte<7 ,0* X66^. AiTibalfedcbr til <?nblttnfc 9^ JÖOI' 
tit». 56W^f Ddplit i6a8,cJ i gDfl^oii i(S68. ^aBM^u 
' ©tft it-ofp mcb Anträ* Oxe'nftierna, t '^ifO. D. lO Auf. 

.a. «. 91. (K& ©fatemrffattW/ ©vcfirc qabrici Bcåai- 

Aflna Guftafs ©otfet Baneii'OpaDeV- ©<ll af Chf[fto* 
phorus Achatii, SSurg^SrefWC af Dohnaé Xottgl. |B9(i 

. »{fl Dftvcc * kammarherre / 48e|^uoe.SS% o4i Go«vcr^ 

urfiiift %dn)e j^han^bc^^ ©offtt if émtimb 
Mrf "^a girtt/' erefWmttet' AnAå^ Ludvigs |)0ttt af 

r 9KfA#<^^ voh DohnasT^o^ 

iit<®ni upeffte carfi&Yiguft^etiripjBrnpve o^ Qreftoe 
»bli t)Aflt ^rf 171Q.' 1^. a^ Öe^ o^^ tyao. b, 36 Ja- 
.^aii^ ut»^'^ teiMt^Sitiaa fit^natatf/ »8 ^ela (I«(ett« 
^aflMtTr Svvtt '%tef ta S^tttfma^&|Fen]@ref»e Arvi4 
mmäKkti Hdrn étfa S{t^hlre^^iiatli ®ref»ar|ie tn^ 


tokra Aioyiiut «f 

SIMACWU^ m 66 Ddp^Mt til $Dftianb tvib 8r e^tifii ^. dan^^on 

. «onrad (ut. of SflfCt LUi;>Y|Q ÄVS^iStd »TWf »Wg. 

6r(fiw , ^ f(itttf.»i)at)« t)(fi nannifBiitii8a1iTM9AiiibtbS>ref' 


f!» «tt|l»iS Noinero 
t\ ' 


'^ \ •fl ' > >0 3 t 


I 01- ■ ¥720 introducetad; j 

(c) ^at M «« «5b o<^ éfh^-kÄirai.. ffSbl» 1*7». 

^l^viTa Soop, JÖjWerflC Lieutcwmtei^ /Irvid EricIfoB 

,®0fWPtJ«. ©ött' af Amirafén Quftaf Adblph AxcfcToit 

NMA etp »Itp, iK^ Blifabedi aa«i |S>ptft( StierollittM 
tu 6(((tn(pur0. . : ' 7 ■ j / 

••0^•p8f..,•47. •..'. I I 

I^N XlE?MSN, IlAfTS lilNRk 

C^-ttm:, JöäAn^ Itr 1719. b. ••I •'^&.*.?S&?,"'*- ' X ' •* • -* >7« Jn r«e| 
I teseri» Vf('i:BO» mfftAaaa Johaiua fparre f 171 att» 

iSep- 

»7*5 

a ar' eNiMe 


VD Nuflae» . . . 

BroYdtcsiBoWr FlrBä«rta<eir(<%; 4do» So[lu» 
öj..' !:• ;/ .itbmfrteiåin.i.' : • . i j ' 

t .' (i ei«it; t't>e(2^aé«tleiI^ciM lili'MBa:ffiiutsfota(a0«TfaF .1 

n i% [CR0NHIEliåBMi^9lim^tl SaLO- 

, u ! ^ v H^: ^£); t7W>(. jnttqdiicerac* 1--. t,< 

»•.'I ; «?■! ;■ •.'; •t 1 \ jpi^lto(itfi^#abnia!i||,|7fl(knten( ifCtf' 

' Erics 3>0t(él Stenbock, ölft-ffiaflr $%AWttr 0(^ ittf 
fOtn General Major of InfanteriWlk^ft [»'Comn ta- 

. dant { aHSSjltttnsjttj tt(i 3i»9«tnflHliiiH>.,8 »W I Jw» er» 

* 'flift WCt) Heleha Sperling, t »704 ^^n * »?? '"'* 5» »#aCii Nomero i . ?» 7» fMJM J# Oemral Gouvéni«mni' CMtftefldran 8p««t 
lihgi Dottn. (Ii ®|xri<iig<^Uii 0(6 9t(on>/ tuct) M 

fpr^a 8nt: Ingeborg Johans S>0(ffr Cilli^hOk aflolKr. 
éon af Bal ar Hentiingsfon. Homttt IRanfiien/ Dlim 
Mu 0l9 Ql^m 0(^ MagdBlena Sophia Vbn Rcdépi. 

4^eima stt leNrfbt boriaii iftSnjfect asolgafitfla m« 
MOet titt 9ontim/ o(^ re^^ tithmmen Sr X49^- it 
151$ lefbc attb^arco Michaei Horn tu 9aii(tat/ 94 
. Kéaft Mrafmnt i 9lati|{(i< lt»(K9« 

Ekeblad ^ Claes, 4t vyig. &; 

31 Dec ©refn>e: C^) 17^ 

introducerad. . 

(k) SBdt b& aw» »a^. eief i7n- b* Al Maji mct* 

Xt 0((htO(ir tSOeneralM^oraf Infanceriec; ^otl^ i6(S9» 
». ao ?cbroarii f x?37. ^ a3;F«<» fltft,mA Hc*ig 
Mörner ^ i^jSi Q^^^^^ Liearenantens j)(^. QouTcmétt- 
ittth grt^ctreHans Öeorg MöfnerJ^^0(ttt ^1 UtorlOféÄf 
mb Bcati Ottes XHrtfet Scbulmåii isftat)<^ I @on of Eae« 
traotdinaire Bnvoyéen tii ffrdflfrilii; Tohaii Chriåc^er 

»[ebiad Hl €HoIa/ doVe^M Q^ ^SfoAuiifa / 0(& trf 
focrä Sfrn Chnfiina Higerftierna» Cteudct Rochetc Mget* 
ftiernaa X>9((cr. 

5Deitta ®nmi(Fa ^ (lomfabir tiMif ^»r ingébvwn 
{ Storcto; '{om k^( St 1300 0(^ 1936^ ^ar( <S!ok 

JOat Car^^^jbyorAåftfon tJi 9{0t(&0lni/ Adv^ctmtdi 

let€M(&NMre{^(ime d^ S^ersélaém »ib St i^i^k. 
Cit agiMi^ «Mtg att »ib natn» Qvitaoti, isrommcii iieb 
OocTchakkQuiezoulfra Wei^ctburfl Sr i4istt ®»(cigeticb 
XmtlA ERic^^^m ,Mkmi ritt^ (afwa fke fanwia 
toopn (om beir Bkebfadff a Sutén : ptvaraf nSflrr forlcbbc bafi 
n>a giort UmiHt Qvitzou otto tt( 9«mf(i»« for O^^t 
gtieb^der. ^tzoofrgtttmf^iaB«|)naitiobo(((jiäoif 

LlLlIENSTSDT, JoJSANy QX IJtg 

• ib* ®«(fm: INimero 73 •H. - 1 ; ' .<,. 74 ^ 3 i i>ecem])r. ^ttfm^: CO 
mo Intrgducerad. 

(i> ^r tli Sf» ffi^ ^ ^ancellie 9t2^/ »dl fcb«rjlMr 

' t(U'i9ay; k. 3 Abg. Pnefideiiti SBipWAtfRl TribundeCr 

V^tcf aUdtl 1^90. ^ 6 Nov. fom Séci«terare (o< Friefi- 

4eot*A|.Cammiirf(;ollegi0. »0 J5tatt.-Q?nt6iret, fal<A 

fStttf R<ul&i; at.'i7i9>>. 4 januaiii Sf$cm/ P^ |M» 

0{Srn((i»r§ 16^. b. 14- JuaU t pS ^ QcH tiMk i 
yomero i73a> b. 06 $«pt. Q{ft inno, ftr 1602. tw 

7 Aujk. mfbarita Crjjnhielm. f i^gf- ,t »pJuny,.É(léM» 
. |o^tll0<M%iNrW ^étfWfi CronhMm fmtt, ild> 
. Hebli|i»«i^orpk«fr<|f<. iUdok 4( 1^8- 6. 9 Oft. UK» 

MkrgaKd^ TShJIyent -{^ iTO^T t). 04 Au^ Commercie 
> 9ilfm$lpl^jpnija»t)efitt fR^ii m^Margare- 
'. 4a lihoBiat Settff Andoffin. iS»ll af Jft9rfb(ctb«i f 

illttfcni»!/ Faöltu 8. Rauno ^tolandos» tStt KavaMimill» 

LEt^öNSf^DT,: Anders, éx 17^9- 
o ^ 31 Déc. ©réftiH : Ck) lyaa 
kitiröducerad. 

(k3 S«r .feft 9lti'< Sik M& rneSdMt i Catnm«r'Revilew 

eicf i<84 ti. 16 Sept.. aMab, raOob fSnit VoHnliaDt, 

fm tMMcoHaSecRAeraréifltfthct: m 1716. b- zTai-^ 

. Aiiaitt fftj^o 04 wat tö IH#t DmNMman. .mfeft 

• { teii{éå't6é^ ti ®M|oim I7a^ > 10 oa. eifi 

: mtt Marta Catharina llKgA«r> £ortW^ftl{n|(tt< Stacnr 
Olof Thffgnen 2M((e (U Stifftofta )(• Om («M 9«t' 

Pl*|4... d . •; •_ , - 

SpAR^Ei -^^^^ > tu »roflrtt I 

. !8j - CO H ^HSflW«2 
L. I 


ti>9B«r kS Qeaerai oLwSptcr^: Bbf feNrmrra i7M« 
I 9-JaJiuarH ^MRftKttjtAhr^^ SSt^^ f 9E$t4bpM i6ks. 
». 9 ta^fitrit. Ti»* vaSurfpl» t^«i U 31 Maji band^i 

itf '^ 4^n^Matia:ra)fené'ei^.f ^^ 1^. 14 Mai|ii> 
• * t?<?«^P5*fld^*it:éJls.r0§^^ Wnrifc Georg %N 

* Ila Elifabe* Guihifs£)tot(ft'Wt och' pagj £)m Mni 

' SftiåtotÄrt attt tirffeifoBjt ft ^, frffiwanttre n:o plj. fl. %i4^;?Äi*Ä<^'i:-. 4^^ dif 17311; I-. 
r ^ dttUSu4 V»IV|gk) .Stm. t^Cf^ Bnefidentei s t 

^■^ -ab» ^äf »tttt, Qrc(ip«OttorVeiB|i£lci Iboittt tO Si «e» 

Boff/ Xmttnat eéfKiétr v^SMtm^mb tohanna fie- 

AnkaufimV fAeriNKW Vaiiiiinft$m.^^lJtoiml. ^ 

.9(t8^<ciKLF]aDiiies<^e«ia^#!a»Qftttt.:€onaf 

i£ .^ .!>! (z »AM$å|lft|Mi>«f|inpe5l|l«ii^faatrfg9pBijiaii SfmnfSl. 

'':'!! I '• <aiOo4f>/a)|-ai(f(s|:jert^r)V«t>iBi!iilin>OpMMamm( fth 

«•> c I >^*ctt9«er>tBrtc,xkgprl«*-f»*i]|»ft atlab 1687I b. 

-: - iMttr^fiiMeMtxSMitlMtb »c^ •^AM^^btngor fi( 

j;^ n aaO>ir a ^(B<<i|at«ft#>«4 IN flMAiSr^/ Anna G^h- 
vinge, Guftaf Örnvinges S>9t((»tH| tUftaUlfi^ CMÖpCi 
md) Ingrid de id Mött. ! i c:»; m$^ ^ h? M. if VM 

- r 

- ? .o\| 


<,• .7\'SA P«rtVH^''»Bt''W -^Öittefal' M*or •«?• CaTalleriet. $}»» 

1678 » . » » » t !??<. t. 2< oai. I ©torf^ohn/ 

r.' ^' ' '! |:^ ( Ot^tmcw^jf/e^il^ikhtmnf^ranici,' o4f>(« fSrra Snt/ ®r(f* 

IMman Maiga^eÄa&icf D«fter SceQ|)ock. ! 0on of JKptt* 

mtffarai etdJTfllraotfofl ■SerOmfelc 'f i68b »^ Agrrecha 

•AilodgieB. ®(iit0i ercffiga wt sM nf fett» t« @on/ 

'»'n- 'gwrtrtl«1l<«f' »Stwaff* W^!<»a**«. »ÖKfloe Carljohaa 
-$ttdiii«ett.v iS»t> i<eM9PNlt \T*%.-^. b Dec. frim t 

'Sildifkféi^a titt 'ktf jitnci ^ jM 0tam'é<it)(r 

:1llpttlHS^flrt?,Sater/ T<ihaA'mraffl»foB Fe^u», 
t»»'^ Älttt l'<34' t. 10 Sepr.'f«n Hpngl. Seérete- 
<WWw!ttiftÄM ftWtrtr«4' stats .S«*etelrare o4) |Refi- 
^-JÖ^Ol^-ftölima dr iintroducerad. r ^ 'fl : I» -T :v, • * '».ni 

-T!iort'.Vai. ;* f}< «<) H) li:S qui4atioAs Coininifl|»a: ^(pNOa-W 1767. tt|)f«Ia Aca- 

demiie CanceUer. «l«f »719. b. a? 4pn"« .5l#<we/ 

9«»ar M SanU|Sfbtnfl( dftoer 6tott6tfmf J«R- jSot)» 

7lW^fif^W%ittc« 'iittbrtailif vfTiélNQv. 

^«%5ltrS3^Meti7p«l:<^ %f94- ^' 0^ 6f»et '|®ta& 
!VNiteMsS>|ttetta2t(fclal(r» 

n<if (onij tAriftifa Arvida pottCC 

\il^ VmifocM rore 44( f^* 

'•9f^^patii^tanHfn')c«il'aNft«r«oreniUema« font 

•lnl3^1iBrtWu^<ftai^^^ él 9)911^ Kb S» 

.^«!Mli«e, »HHlll'«ltf «ll^ fi%J3t>; 1-JaiiMrii. fo» ^ 
I f« Numero .r : • 78 r ^ tn ', vV"»- c/ "79- '•ii' \ 

'7: ' 5 1 *■ 4^garedia Thomas '^Hft Anåpitin, *Dé MntA ^ 

mera 5fc wftanfSw 4»» N;o. .1.516., . : ; 

-: . . • " ■ " / 'i : : 

IfjRi^^ CARL:Gt7st4t\ Ät 173 i; 
b. i4junii@rcfjt»e: C?J) P^WIÄWI 

. dr introduiCerad. . I i 

(P) SBat Da 3aW Räfc. SBlef i7io,.b.\iO'Scpt- ^^i 

■ W/ IXÖ ftW (& ficatral Major af Oiyallertetfatnt C^pi- 

.^taifie Licntienaiit ..af Drabancemt. Sot)b j i674- b- n 

lunii fiiT^Jb.iiQ Febr. gtff IltttiApn» Lovife ÄAI- 

ftrdffl» t 1748*' b/ ~a9 J^uärii, Ff»fi4pntenf i SStlwar» 

. IF9 Tribunaler» S!(<lNvt€ Ludvig Fiihlllröms Ti^Ut ^ 

, ' Cbrlftina IBlifabeA Svens 3)o«Ct Ranc^f a|ab<t. ©Ä af 

' General Majoren ' o4 EanWBofbitlflClt 4 ^aBonb Johan 

Federsrbn^Härd tfl ^tedo 0(9 Sr^aittmacr 0(^ be< ffmarc 

SftUf Sfri&mtmian Karin Haralds 3>0tfe( Stake tt{ ^tjfi 

Denna Sitt rafnidt fQt etom^^abec Jöns Hl Stjfti/ 
fom förbe en &pmt unbec tre SiOtot vA lefbe &c 138a 
< iigq^fKOttfenf (S^f^^irt-^tiiei^Soli »dtjfi&fiwbif 
m^n Sr 1490 tiS Sjtfmar öiu^ Federsfoa til^geijfiakf 

fi^th^gabe tu mn Omuia HSrd, Lalfe ^oensfon H§rdf 

: Botter .(ifl Öolfirib ; $aii< barn efterfomtnaibe^on»' 
" \^^%i\ m^mfi utm Härd meb>f)era< SDoyn e((rm 
Ore^HjWtib { 0ua mi miA^m^ fM m Sobtmet 
o* fjorfobei* SBajJit. ; 

Pur SUS, ÅtAukifius UlkIc; 

dr i73i*b* i4JuiiUG3ref»e: Co) 

fotttma dr mtroducerad 

(>9>J$<r!r t>ä £Ant)t »St» 4!9frf'iBan((m«rfFttIif i f^imm 
o(^ m^t. fAtnt 9ltbti«i|tc ;af T(#iBniter Drbc». [s^Uf 
173} i*' äg> Jamiarii Pnefidcnt ^ !StMftll«rff« Tri- 
buoal^;. 0t^ m^ (It ®téfw{mi4 Lfiaar Ifrt 00] 
eon .af FpAm til. Ä>nip p^ ^ ^i( .« 0r#ti l]MI> I II » H W Kl 


^ M'<i ^rf? BoJV $ 


- S^ u. » wm f(i)4n Wm m ftomerfCa' 

'! '» -T ci);rtTnentaP6,^iK' RiÄerpi^ u s mÄi| A de Baronibuilino- ^\ vt 
-ni 

r.) «!•: '-S '•-■Ju 

^■■ib.ii r uiiovtj 
.oi..nj. 
;8é S»tfl<« k^A- 80 roW Z>£^ijrjv^, '5/o^Ä/j»;.<|lr.iK^3i. 

i .5i«>iaöW8Wfföc;iM»3aii«ftM. bi<( awah 1707- ?• » ,,.^. ,. _, Eecreterare tlf UfrtW Expjtdi- 

tioo, femt f«inttueJjjii >H''SjJ^«rvi-. ^ift '7*1. & 

a T..I!! (O.-*.- cotk «jr ronroll, '• !ff.°>h <Cn^il I (^Mffililln 

:éu 51r*it • c. »* •v t^^sg^^** .mc. I '•> r.' Ht )limiiaJ?fl«M«^4s&^ 1743 intfo- ■ 

ducerad*bRio:i;br/drii [ fi^iv 

>5 ^ifr^^ 
iC» RlÉelr fÄ^iÄOllÄl^-n- 
så. ^^nåm- • I f .- NumciP Ä 

v." 
■vv. 

-I. , ^: • V-; $BI^I7lp-^ii9M^ ftti((tH P4»«rl)a Stats Seqrcte^ 
tftt .taft. Snrifci Civä^ Expeditiofu M >b iMa. |b t 

8e{vt. C ^crb(nf(. j|.(ailisf t €M^\ii i743.iiittai 
■ tnuHan D. 7 0$ 9 m^f^u 6ädt wcb . mm mifibetk 

QSthe». AKcToreM i 0UC6|M$<»«tt ^0111 Extraer£ni- 

re Airi|)airåaeiirens (Q tR^f lälA f' Mma^l < iöditt Tm«' 

, ^t$. u H labrentiui Fetti Fcipeb^enl t » 9nHl *# 

' Jt^*Q9<tt)« < Stttiå' I fioictm t'i^7)- !• lo Juli pf 

Anna Blackfiattia, 9t«$il(|tf »(( jt$rff9|(tl>lll< U. tan* 

\ SZf Fp~N HbssEiJISTMI» y I\RJDJt,lC 

..Carl Ej>ujmi^^ -est ifpip,* b» ;a9 
Mardi 0r?ftOAt, : . ( 1 3 1^743 >»• 
ohoducemdc. . . i 

it\ 1^<r. 9ia(itttiga:05i«t tf JtjtrangjFRiDiadMr 

I 0V^(/. «Ä Bé(lVi| T^> It. lt.L«<l 
.;>AmIr9leny Orn^C Edaatrd |37^riclJBnib«i 
»' t '(744* ^> ij Febf.Jlrtl; ^iäua lOtctrta 
t« Faldcenterg «ffa*<r." ... } 

Frfdric Wilb^IA v«n Beffmildh , ^ 1 6{0<IO^ I^)7f 

M<f >74^' i^ MartH Ofwtrfie f$t ((( ftocrfRNrt Kdonoi' 
^ fets fM/ Sr I748i »> r.Köv. CénfmfstfcurM Sil^«c«| 

a' ■^■•' :• ' aJ' .^ ' • ' '*■ M<f-'«7^» >• «f »* 

6NC(fie%(3« iOlif^efitVA Ilt^CIMMl WfM. 1741. 1^.7 

Nor. SttMmrc «f ®w«MDrbai. j ; 

introduceracLbr: ' .. :> • ^i5lSÄ,T^;';f .^ »-^».».»»ai- I3t 6. igjMartu mW> ^ 
' ■ 1 . IftH» t" 1 "1 NumttQ &t(ff0t, .\ S9 (.; : - «s I^M Ifatf OMenmuit 0^ fm H Sctodeaf. St 1719. 

Si <:9^»CtOi^tn. S/miéi§d^ltnt6éi i Nor.tibiJem 
'. f?fi.fczifebr.eiftttKl»(aisiarecha3«i(«G*]ndei,aeåe- 

? gac«{ilaBeataJ«c»nT2>0t(erdeBelchea^^(r] 0»ll«filn- 
> ^ert Olderiimr, v^«Bt»tIém<m t ®t9i^i<iét Jpffa 5tor» 
, : fMNf iMiNfcOW/ fvM i fMM^f «(^ Anja Qerdcsi 

n- iättfmiO() i7S%, introducerad. 

iCOBtcMIKiflftSb/^ieneral GoiirerMor Sfhxr9oilMni.A'ca' 

demiv Candelkr i@c{Mto«R>/ P<^ SttMTire 0(^ ComOiendeu'' 

4ff«KSt.9}ili:W0(^. Svtl^ lä > » • « gift I .W 

4ll(t Stdiia Carolina Piper, JtolMl. XåMfW^ öfwofe g^ar* 

.. MEi«te.«hr«^CBrFFipenX>(«(tffl€Kttrti«rfa«(^$g{i 

BraHprnai.srtf$Pneridencea$ titon9l.CancfcUiec Orftoe 

Adam Bernhard Horn» 3>oä« tfl efrtp^Jm, Ak» Id frtare 

' SwMargnredtifi^ils I>ltt(r,0;ne«8i«naltf9o9Mr. 6oB 

«f EmlMiofWtfsni dfmr SCf^ff ftott»/ Otto Wiiheiih flfeoigs. 

, ^■'^ ,> f9if«0*iAw«i«iIto4>Xua«Totr,Yi£e-SrMlidenfen* { 0(ra<« 
«mMtftItnåt^>en)D«(vrSti«ffli4fajl«t^^ 

;. CHRISTINA v&M. b. zo Sept jenUc bcil Snbcr/ Mvore» : 
i ■ > if^ \'i .80- : f^n^ågfiffi &ff'ij['Jj^,Såi3Ri€}fi, 
1752 iaficoduccrad. 

-i. 6 ♦ ta a W 6I> eioeflDiifö Ii I Numero ^•;ct:.- uV KF 47ni fj^ fkmt 6ftoei«r fot mmM«m fi^mmtt. Sm i 

8teil|*l688ift..;6 Att|^«{ft-JUv6» ' m\> Sophia to 
rifa**Wackciaciilc#^? f ITöftp in^Maltié* 5B0tl0l. SlJJfrtl 
9^ Ctattfal Anihrtttais' ®|ffRpr^l(M» ^iMtåchttnetfters ®0(» 

ftr tifffo^atmttbrnx^ nrcb Sofihia tdvfOi Rutgers JMUt 

TcmAfdi^ergtil^fbcfttir0ta:dOfi|}ABbyfl48lgarechaBaner 
t^W^It;Q«lÄal JLieirMlftiilftii^ ^t^KtC' Jc*aii aaesfoa 

•Baners ©ottcröl Diurtöota, ttiefc brtfö!ttÄ*nu,®f<f»nii 

. 3;do, iltebT^codoraBea^Diil^ 
*^flW<fen«oé Fi^ÄdcttÄ^^artftét Carf feiftaf nlkcrs Dofftt/ 
' nfp* W4n« SWy Tli.<?od0w B^gNUi 2>Mter Ogmffa. 
(Sm af !K«ttvh^(em i Sfdat^f joiiairvt>n i^ofenfti éf' 

twrm 0C& Bvita Sceaboftk, ^ 3(.*i^ General Goufer- 
Mureni^ @r^eErie St^obpcb jDeftcr til SJofflefun^ turt 

vät I75K i>^ är Nov.i ©reftw: 
.¥«**Rtode-|ft^Arthrt>^olbftcr. 6»il af bcncral gjelt 
tn^b Anna Margaretha» Arvids ©Otter / tn^e Anna Margaretha» Arvids X>Ott€r / 9d3bf06 SaiM 


r:Xi 
' 'ti*^' ®« W éK sSl); 'o* ffwf fe »rijmc fil Slot» 

■ -åJ . j. trSi.,..:..,, C^tti^mjirik t^Ao h > Tiilii Anaral .. : .V ..Of 


<e »I -<o iiC<. t^J 
<•!« .^ _ _ , ..^ _ , «» 

jbV Otfe ©toiiUJC / {tbtrm<r« llég!"», Tjulli Aniral 
;/," oftvtt öclit ^irittan s fotnina 5t *■ la O». ©ffltM 

. « ofwct SfilaHD, -t M«5- Öan« ecnt ©M^eött/ 1 

rtfCU Eric Cariston Oxenftierna lil &a OCJ JäintoO/ tttf 

v» w w li6aT iRU-oducerwl, oct) tjjiiKfet fii 8.mMf>of?iiMC ofnwr € fa» 

''^•"••rrbriel, iBé.uit TroUc, StÖbaWIf^tc Anidsfon Tro le» 
.tDoftcv ti! Cafiotmcn o4 2d*iito, mjb D« («H«w 5»^ ^a- 

^rin ErksSiKteröyllenftierna |il®t|(<.»it.i ©on «f 81. 
B(^ JR. iS- Chriftiern BenÖsfon tttl ^ngW ill SKortp 
> J..-eftttWiJ( 0(Ör.bctf«flsS(% Anfli PSrtrts Soltet Se" 
< ^•T"'fi--!:. Difi bcmia rtftvi. urftruntt (< 5airt (ra 

ifoRé^^0l^mi^mk ?xdt 5. lår 1 5 

introd^ic^raa^it: :-;;r^^ *^:£i j j 

Klrftin KruDirac: t l???/ Jacob Nilsfon Ktumaf I »0(« N 
> i- -.. ..»' ! ,. '•^" ■rr ''^/""Sifft— r^«»^Aiji*Cleiiieft8X)o«etHo«enikia. _ 

m» Cht%rn CBwifon Hor» « ImäaieJMft lageb^^ '^afaSih»* ^ !i^^ iP*' *^^"° '^ä"» »ofta Nått odi DaT: lK 

trod«<*»ade. £>li tcffiia^MM Rrfprtlllg , fesltfMi. 
nOtlfQK N:o p. pag . 7. "^ • T : -!^^ lin ,;i 
iD'u; 


• 9m 1^2(5.+ it.. . . _,_. 

, \^-^BJ ^<«^5F'J / 9l« W. Axel ErM- 
I ^r(»fa<er mtybejfciwr* <^m, Elf» AteU \ i. brisc. Jfjit it«8.-.b. 7 Marffi »S MpiV 

Ebba B&Ike, '*' --'- ' ' " - 

' foift t>9ttCt til 

g«? 'öjft ta M/ÄI. ©t>» «fairo(5 iat «. id 
I>t LÄ Carj>ie^ Pohtus , 

0»t(|r 4toft Ifathariiia ifaiis J^VttttimMt Vu^L 

t ii • ■ "■' ' ' W ■SHa!?"li?F ^ti^0 «^ Nlmeto' "■'■;';■ •..• / 'i;: , j de lariOkidj U(f ift»5 introdoeerM», éai (a* KatbAp^ #e:fiii« OolAnbe.- ^«rf -DDati} ©« j4i 

< £&} Il 
|rfi:i«t9 8lilt9llfrtVS»M>if{kx''tV64 * « f" •••(il- : . -V •I- > ; .IV •'I I •■ f;;'-.! ■'. , 


tt(wriiitti4fga 
MSriJifnrKp iK nti tå étmHi^ ' |iiä'n »« i 

Oxeaftienidt^S^ottff (il @fnäl0r. c^» 1640. 1. 5 Mu» 
tii mebJSUnrcl Arridl .2>9tter Poffe tH SWf )(. |)lll 
Hm miMxf^mit HT frMtnOKfoK 1^0 9. pa^^ 3. 

<«i 9r(i>Wiit fft^ O^tf b<ttno Sri&trrtigo ^ft ttf/ fatt» 

tt it^Oj,^ ®»n. ttf Chriäoplier Schenck Sri^nic tllSlltt' 
Kvlwrii. {imi (»n» ford in t e\mi^t (fio SoJlIaiiD/ 1»^ 
:1»R|^tb|ftlfi^-{»tTffaCARlS ?ui'RcliaoSiat>/ eåf Kaåa- 
j»f}|frAÄ?, i: if5>0/ SS. SR. Dc5 3?tfä Dvottfcné/ 6w 
J jpTjlf JhKS |)0(t(f(ii9itt)&&^dlll/ H1C& Bea(« GöAafs Sol» 
frrSrenbock fil tom ^A ^^^ O^aUv. t 

'Doina ^t^Ii4ft Slit Schcnck von Tavtenburg bli sy A •r 
t 

v II C' , V^irila cllq Vargula, fi^oinmAr iffS Tluiri^en 0^ UU - ^ ^ _,r«Tmiri|gen ii<ft 8e> 


»• ir iat3>» or* ; 

VifiCaniefler: (tff 

t |,eyönhwnid( 2 o(» 
tnet^OJb? 'BryfitM aDéttCiLiUehMi Ifl «» S)t$(»$i((S Nmner» ! i^'- • -»V . 

:,■; if. f :itop<W/ 19H6(ll^ Soe» SvaitéeiANi Bitlfce ^ XrSftntBlr 


J}»i :»•'• r.-.'! 

»Kl \.':: k«c5- fc Mkl&rrtl mA^ingcaJofii-Oxtnftiérna, tm 

.B«)i^ QabrieUfon^^xenftiernat S>i>ttCt.ttl £{»)>(l0llB9 ♦wi ^^ . gw»^»: t^mt ^krtirfTjÄ ' - - - i^ 


iF-^-pwv. Mc-^^ ww ^»iiral TOé J633. jtwgl. <':|^l^l 
arCii (onlSf 

»^l&mt^n^Ribbing» Aotter til W 

b;» Ptoi6t-&^n]|i«(nalffat>fr. R«« 

(;4#.»«ttekP(| Karin Nilt i<«lM» Q^IAtfitfft^dD m ■»»-■•»•■•Pti^ii" ^5' »h 5 Ti! njili; 
i?a( tio . I^T.U* k. 


t>'pl!5^«WÄJi»9 llUtjC Sdinmavcn ad) Upfala Academic Canceller. 
Jill I(SJ4. Prafiderit t ©öta $Sf Satt 01^ i64f 
til B«5infä)röiff« greM«Traiftaten. 9(blui> l6o3>I fl 
fornt Schroderus. ^att 0|>|>tl>St!Ct llt^i)^^c Skyttel 
fafi ct ^Apiut/ efta- ^aii, ä Sipiicriuä aSobttiKr 
Jeppe Skytte ^ovfluimnÄöo fotti kfl>« k Uno. 
t 3Ii>fö}>mn if77 » » Maji t pä ©ét)frähr tp» ! 
' ft6ro r64r b. a? Mardi, ©ift löct- ö. f Januarii 

X åatt^ gWMMiajraVibBBMcc» «<6 tOHIt letat i T 

^ 1 .j A.« |«93Ck«tfWajf«tr».iriiCf»f<BtatMlar« 

h.^.!)7^1 > / tftt^lri* Mri»i;^(,8ni |iIuiBri*a 'Axel» JitUtt |NaK 

i Spens , 61^ mom tm ^ ' Numcro 
:.c .Ma: 


i;;i: i o ii. 1 .:.. v: ^ ^r vi?. QlOf.Ji** :") i i?»rt<iff(i ÄWjf» sofrt t em 

I8i(f »t .«ieW>e* ©on^. Jacob jÄcdbsfon Spetif # 

kÉtEwErtwLtEjt.Pjtifié dr i64tri 

• '1^. j < t&i^ gvi6m*e : CO w* 

; ttUI'Är intrdducerad. 

(i) SB» litéÖiKijkt iMf JH» xiKit«tiha<icr (fl A(& 

' !€MaI|iM|huRi 9m(K iM||fa»«a<i«n JtdferMATii^ 
-• ItMMÉl^i^tKintf^ MMt «MH M|f ficsft af ®^ 
cvClmnenf r McfiltDamJErffir FttS9N/|iDl toKD- 

.fm^m«^tA hmt ifMlBoai naarecéDct .^ U4 
.f«)3. cfiKfflf i eiMlt (Ml, fcNrmcr* 165). 
; to. tW» ^mn». t^ Hs4i:% ptr Mw» SrattKin» 

'' .tio% i Contf^m- if^. te.^ Ayvfl t'i6K. ». 9 

*Oi*åiN*e fi(f.«ib<:(|^{ir, ^».Ht bi »crjtöOe 
tviffat ftonuttjT outL »m »Ocn »JiMife 4a. 'Gifi 
iéitf> mtb tefioft vea Wiadifcbgriiz » t »S 3lll((* 


iNvmro »^ • .^ • ••- 

'4* <i i*. 

Ii ":].1lAfQ i 

inb 


1 fl» 


«f c ri^enre Sigit- W^té^mmmmftégitsiat^^ von Ta». 
DcnM ttt xMmlm .^Mnn» «(ic~9r« ictai ««1(tl f j^^';?s^##Ä«^ f^^^^''' . 


t ■^^"' 


^i 


i% ®ift t:ino,, mttl EUa Fofle, Arvid Lageif< ns 'VOUé tS 
<hM<Q/ nKb BriCB Qttftafg i)0(t(t Båt Hl ^ollen&t of- 

r.ff ;* Ai>-2&Awu<>'a«i9iBe8»iinmJ^to^ »ott» Brahe t 

> Sparrei ®OWC'Sw^MtPf m we i g ft^ rt e frie Fedepfon 
I Spaire ta é»%<o, ^rtitab «^fpen(></ foni 1 17?6 Iw» 

1 I» 1 .<nj ^ 


rh -ti'! 
-«-4 tNomero ^.". r.m% i i ^Oi^»»iJ>'BOBr<>»'fci>ittgr1i 1Pj ll t i l >ii|»imel. .. fnii fc._ ♦7 


([;'! HT l,« . . v- "J -r-i .'VI t 

• 5'.~ lij: 111 Lij, ^ _ 5af«iéiti 
B(f5lieiPl%ritor( trooc^ aBaB|tana9W«ft't«|#» li^^Sfiiti^nii^Ioiniii! 
ttt Urnetil fSallljl tC O^St^mfMMUI BbteQ««alii ; 

hansfon Spa 
fm t i CorH 
(P) SramlfimeJI- 

Lars Ericsn» 

> M«rÅaG4<MI»J&|rtter B^^^ 
Kxritt fa\e&bi)m)(er tStv a|)a 

:' 0<( SWOi^nwO imt M 9n»r/ lAitaretka AieisSlt' 
»iieiWiil t iW? G^el ArVidi ^DtfftCT Foffe ffl P«f'47--''' ■■', •\"'; 
N.>otf)> 


i mm m^ 


»• I ■-'««/ 0# Anna Ribbiiw . 8Uf< ®|||ftat(|l«r(l|« / Seted 

. lUbUflfc-SJeftef ta 9<ll<rtb. mc» Amu Srica S>o((C( (^l- 

letfKwiAL 1NMa^«l«léll« e^ltfP*:^ tia «JB» 

»CivfrN fi^aHlneb9cr» 8éw«d»0lt->'4BrI Gabriel Ut, 


Ii 


ii) ftijt;t.':-j r ^ m 


rjI^Dec. »jjfff. 

{ftla Qsk|i:9«erig|a^ fa»jMril':»)t HM i De 
Johaa Qdtaf HaUaans Båta 9(f. <->'(%) taeolvLiUklba:^ 9i^,^»M »S' Studenter, 5«MCf 


I » 


Numcro 1Ä57 m<b Briia Cruus, |MMMr Wl»W Johan Cttu» 

Dotter ni Äatrfffus o* 3Wf »ifÄ <3ccft»iimaii K|ru^ 

,^) AM^n Lilliehök. l>Jtf fk|| 4WI^. b. 1$ Pebnjarii. 
£atl^ö;X)9marc i örSne/gd; fifl or i6g|4^i4 M$rtii|Pi«fi4eQt 
i ®timarffa Tnt«jiiaJi?r. ^^i K^ fj6n^ D- ^9 ^«- 
t i6j8f. fe. 17 ^ö^^ fcariila*/ o<^ nid) ^onpm gW >» 
na gnfjcf rltna tu itt p.^ (ZmtU &m I mi t)c<i(e< 
timflUlHt l 3t;0&#iCfco!iH^ fltfWÄ #$a^^; t). -lo oa |flÄ* 
Iknfth^^ tet Slit niijiiffS>apiirtn -fWÖ. *:"^op incl) ^^^ 

Kora, 9Jlf«9iil^d« gnbnUC Quftif&rifrlsfo^ Horns ^ 
ter til !9kimbHTiji m\A t^raiÄW^m B^bara Kuådf, 
t ifoS. ö. »9 fcb^ Si.* f(ft FraiacUatcis iWW 
^ $fi&erre J^s Kurck* X>ottcr m^ ()<< forila (<« 

Mem auitafs X)i>tltfr Oxeoftjerii.ai «fia6cr. ■ 2L:do, M 

Mi^i» «ic, S. % ^ )Ktf^ eratt9ii0ati|t</ JSril^em Se- 
V94>Ai(s :^«fter til OCWh^H/ ^li(> l^g4Eilena Qufafi 
t. r- 14 


JolijanKiHfonl Llilieh^lt til 
>å i {mit (Irffiag^n 164X (« ^3 
jöftoWs f ffcj^ivHjf rfpifo/ ujQ t)e« airora fru ingcbpri 
BSf, Vicfc»^rtéG<!cn«n8 tetOta fiäf JltÄt/ Jacob Jac«|bi- 

rons Dotter ffl ©taf.5. | 

' 'StMia Sitt. lMiif|iammar #r3 U^nu% ^edersfooid 

• 1652 iQttodj&eerad;. \; < • i 

Johan Kruut ^arR ; Lar» Criwé im^pfnMt f3r<ttfiiU> 

9»bHMl- 9$i»^ i6fif . jft. 4 juMi i* fi- ^^i^^" W 

1 Ajnt* 


7% Nomero i 

%"■ ' 

.fl i f 

■|.. , 

* .' le? . i> I i5f»<rr M 


[.^ 


k 

f»-; »$ /r 


•Bria Der te. Qartfie, lM|«6fMriMI 1 ftflöub, SrtArre 
• F6«i Pn' la 0ardie£ 2)Ät«r^ acS>! Sopbia Johans 'j^^U 

ftnr €ftFifenhieim BeffRU Sti^r^m m ^d »f pS ©nxtM^ 
Pil mt> »rt ©Otte«©p«i, ^akW Jcfper Ouftafsfon Cäuos 

k^( u;^ 0ifttr(iiit0itiui»BiäOBR& tlMiåt Stat). '"..Ii 
I* 
lar . ^^,,.. i6 Mrifii^c, Frtc, ^ 1651- K 15 
.. imroaijoevad. 

:p7u >. I Nbv. flGMMat léTfA b. 6 Dec. Nnu 
mff «fiP or» Mon (kff »tim* 9ti^t(ta !äft nt. 

OK» kfaris Rifebetk Kn-tzdl>^6(S(^olI<nmf { 

.7 awnfe M Kurtzdi» jswJa «" etiffft |* JRöbtTOO/ 

t/WL?** fe6i*v'©eältrtil!Hiai;«J>r«m. <»»n 

• : ^ ' «C CWWMlwt* épwf ^SéituiäM^ m ®*larne / tric 

' IMRM tm iOm Sa fSriéi Ifräå Greger Rynhg.. 

' (•« WJ»^ f efStt Ii I j«b. '• ; 

' CO n •J-l, 


riUflft9fO 


4- 


- ' 


r 


- • 


i' • 


•> -"ifi 


#■ 


,1 . 


^ ' 


'-^1. . 


• *. *• 
7 ( 

T": 


' *' - 
!7 te m Ifinldi «. : ffÄW f W»*«» if^o 9t> 9. IM^c <><iM' <hilirieisfeiv OéeaVttnu fiftit 

a 9i9ptai ijifr«»rf«l»«> mtb tubro-Axtu S>o«««* 

die, jtc^ Dfwcr^ i Sfflanit-Sti^rtf^ohan fontgtfoi 
Dela Oardies £)ip(((r K. nieb Karin OifBlers ^iXfrr 0«» 
tdanim &taiiaqt". 1 1<17' ^- > OA? f»t>t> t^if t. im 
|)S $bo @Iå(f : Vtio, MMfe ChriAinaN«m«' ai.8l,AfrN 

8||lt--G«gi6n|tii::éfD»(t faValleriet «$ £>fnKr0(tti fKf 
«9«m«ltfe fO ^ji,0(^ ett « f«t, Thorft* StSUua» 

Attlrdla Oxle, fMikf^ tSf»/ I9$C^ .j;fb fkfff.fM 

mx Oeatral Stn^Ofmm» MOft L 
Axel JöasfoB Kurdifil 9lRmiia/ fom 

1617 oA 9^|fiu bd ouli %i(ri^ i 

ke cl((c Kiirch |c 15»!. t), aajuliivfl Arrra V^ ke ^Itfdll "m«R; ^n V(WP Mt M« 9Mdt 
«e vurene mkiu fpoi vmw imt iiii«ii)gHHii| >3fO/ 

III i!mtfinK&«mwI*Wt«^f.44» *JSf^'M^'^^ 
ftu Biiit cia«g Siwtter Xurcic. % ft(U dfldAjgonäft k< 

mdbm ,3 Jto«or /^ ml ofioan Aé> <• it^wu «« 
tf »ami a9c( £nrdcc ffiiMt UmH ||0 ' tcnw JÖRAN , 

P1 NOAcro 

. ;.] 

^ff, ".''Öl 

'ii i" 1 1 '^t. •3-' .: f >1. -A. 


MartUgri^errar : 165^ introdu- 
cerade. ]^ I j^ 

i ÄtJC^Plttll 9Imta 8Ätt. Herman Fleining mt fcä SfW* 

Sflåö; Amiral 0å) öfmct €(a(^ijKaKiefocfr>olm. fflcf 

fl 1664. ^. 26 oaobris General Gouvemeur 6fl)?tt 

Sepe, "t 167 j. b. II juiii. ©ift iÄ4f. ö. if M^ijitnel 

Chrifttna Rosladin, j6fa^fi'(iet1ft Fritz Perersfon Rosfedini 
DiJfttr til ©ttlié 0«5 Äufflai»/ Ulrt Chriftina Arvids J)^(* 
tfr Fötc aflaöeL : 

(b) lar* Flemmg fil ÖC§!i6ft orf) Slatt^ , iPöt bS Ciirtti 

mar SRfiti: t^kf (ifi 16^8- b. ai Aug, S». gj. ii* 1669. 

b.af Ni>v, Acadetuia Cancejlcri ^XUQil Sobb IHt SiOnpitf 
léai. b- 3 Jsnuariit t i Ctocf^dm 1695- bs.9^Mairru: 
Gtft 1653 ttieftAniit Natt />cb Dag, Eflttb^§DfbiligcnéIvac 
Nrtffoni hotttt af ©tvSlttflaby ineb Cliriflina Arv idg JJoÉ# 

ter PoCe til gM^* ©(ötta git^crrliöft ©ven (lid ut 

Fiemifl^ grifeetrc til SfiHH , $Umkf ©abo o(^ 3Bår* 
-^ilt/ fom t 1718* b. a? £>cc. ut«« iMuljga arftvinnar/ 
OC^ ^abe til g^ö / ©vcfmKMtau V^nckia Chriilina Aaieli 

(c) J^^Sln Fleming fil SRpitnåS/ É^biMC »<S S8iurl»5l/ war 
♦a^ fS fma lUvffe^ refor / Wtf 16». b- ao Febr. Kiff 

9tåb IJ(& fmtimflr Sab^ 0<I) pff Sr 1666 ArTiba^radeu^fÉK* 
^ traordinjifre til niediatién <if frrtött&tTFe* i Breda ftneU 
- \m eii<ida«b od) &rilitub. 55bb i ©fecf^olin i6z^ >, 

åooa. t i Breda 1667- b- 7 Sepf. ©ift 16^6 b. f 

re >h?in folianston Gylleniltemas JJottir ta EunbtoUirU/ 
må be^foiraSrttChtiftinaJofuse iJijtftrGytlenhoni. Dm 

igvtt Gyiienftiernas {<\mt (jiftc fe r)flr ftflniinanfSie pi.Q 
v^i, pag. a8, "Btma Sri^enliiia ©ren %ii ut ineö 

^^bcé ©Ö!tf*S0t1/ ^Sn^crrc Axel fohan Flen^mg fil ejofli 

lolm t^«t^ eiölölm , ftfm 1: pÄ €iJ5oTmi7fa. ö.m 
Marfii barnlé*/ ö4 Öabc ta Sru EiiötcA wiffpafrct I 


w mtm 


Nuasro !!Sif I iri!',«/. 
(olm 0(^ Amiralen» CIac3kJtt>iCcM.^eii)ii| 

r. rt o.-^? *^'i? S5eaeal:or'g'+ 16^7. löns V«S4^ns >aeckenb< rft 
i\ : -v/,; . ©ttttci; til gr)fi;il>Krmtr , ^mt 5Ä. 5t. ftinric ( arUfon » nu 5:Ä«».?.?X«0i*;j jlO^JÖfftf? tocr Smianb : 'ftMt 

T . ' a^ii ii^f/4«ir©re4 i-<a»e(l?^ fC«,.:Törbf ri( 

o 

£:: ■n: : 4 


ftcFftatTi ta 

Ocmmo i i 

tauicicft. 

uvcrncuckåp 

b Beata ' ca 
xkulls S 01' 

fon GyU 

Anna 
} Chriitop 

Jetiarc 

Qardc, 

Om 
OOOFf ^M|Wåf(ifi ?« f 

•i 

1 

i t II 
I- r •v 
fy. i^l .^•ji; u fi}^ t' 11 


.n OJ ii' 

F. striJ n 4 

•r.' 9 '*» -^ Numero cicmuVf 

kT2. .'j 


• v^ f Dec. Man ®6ir" " '^ " - »ij.T 
OBKfi»ÄV9MjH{^ Fgilääfiftophlr von Dol 

Soopi^^nmetam Sätet»» Jiaraiå, \mtt ag* Icfbc I I8f 


Ka JmeUM: ifFulk ffifttt 
as 7^' I §li^^0f f^uwtct^ 


^*: 'il'. c *Q^ ra: lA ..;!•; ';'.:•? -2n ;t' 

-It :: . .3>/i,. . *Ä'.i !i »I 

in.), IZJ '--Sikta •xeaMérna. f i6it. flfc ^^httmHttWm, 
5«%W:i^^ .OaifieU^i^ 0«mi)icrnat i)o««f titj# 
^Olm «<$ KtttcftfiA»/ MM^ ftarbro Ajcels ^Dttar Bidker 
3:do,«d> Beata Sfibb^SJat ^/äai^eteasrBncLarjroa 

5 ©0« *f rtFlrp Jönifon- Bonde tö ÄIwJIä» oA !Bormr 
te I M«rtti»..o<^ Karin SheekéobovSf 9t,9t oÄ(S)(Sti 

Mt i mmoim ntn.bmm oillaH M Sm. 
w Qitharim Wrantel, Of»Af(Mw^«i Adolph ] 

' ytctfädt :■■ .v... ; ; '. 

SRrerttfoa Horn tO SfcUtt^Of/ ^OrifWa 0^ »mtllb/^ W» 
General MaJor oé'^C>fi»(r0»(S mft: Mcf ttbcrriurA »7 <••» «*-. i. ^ '''^•' ^'fr* ^Wf^^/ur- «ltt> MaiiA 
^« t' l«|} •» |apMMii»e aMMt»fM|l8(lrt S<^laft n NoflKro' i;- K 'r^ <J ;l r"\ ai! . -?•' .v.;-:i' {■ ■ !^i22*? ®«««,'<« <Jer GrOnau dlotxr. a:do, 8» 

^^^"SÄPkJ^I*"^*" "^"^^^ 5»«« til £«nipe« 

-Maf.aSUf»er!Hrf!n> f k^ia. ^ ii JulifJ éffBffllotf Ar- 
rrd J&«fen Sflfterhlelms £>ötttr (fl S^orlanfFog, fsill 


®0« «f General .ScttHMrAäcTm 

. W ftWfhKci for ^doM X4 ^eb*. , ^ 

fiw Hora tfl ««KlW«C..|Jfl?'6 

ne Ptoclei J)»flr/tB ^forcfafo 

.*«7»»»fff ««fgiW«; (bwf-SL_.„ „ ,,_ 

■ffJflSK^iPlL!?^ »««» »riimlfaa ©rot 

■g* «»jk^M ew«»««|t,^errtGM«af Bvertsfoa 
gom » OencfaLXiaiteiiant af CanlJcrietfl«DftW»(l< iSr 

-^-ra eOnjfe cariBeriéf, (fm f i^,>Scffc r 

4« 

sa» t etoea ^ Sratf' t666. h. i^.pÄr. benend Qé». 
»mcor éfhwr SB««<|I OljijB,jri,<g. ,^77, Amiral ie- 


.<i«, t. aa MauTTe|at>^iÄP3. NfcÄ 
^Aa tdoaio^Bd f i64f . tk 50 Anfi: J!oi M^fbfnslll» 

SriWffi öuftaf Bii<;ifi>Q UJeidmfVyi), j)p(fcr tö »eeci» 

•I* ]i*J?** *<«fiwa ^ KaduuriM Btfcj ©pttwSpar- 

^ leo Anna So- 

lat atte fStut 
til ^n# UWlIJo Oii«aftrem 3>»ttdf til ^foBr^/ 

fil BCPtrilr. redlj j^« , .^.. . fff» 

Gortaf Cll|r}ftienil(Qlv^Ho 


t Iwtct Si ftttiAimw :p)l»a T<A«» »»«« Spaiw rf SitmlbtK9, 
FVliflt I«,JMM(>: < uttrar f67im Beac. 7* 


Nomero •K aa 'Ii.< ••. jin '.. LO ? 

'A 

. 'i! 

' I', 'v' 


Agg i^IeM^iaenbecfrA. «. ^ SMMotNc^ élé 
•2? -*M Mfjttcnbtrgi 'J^mtt «■ »9Nrii. t eo« ofP. 
«. Mj.t*ai)na« ftwk carltrMH*^» «| ÉMdoi »di 

Drabant, fOdH. U(f iauiCi70i * <; Au(. »dfBtM* 
©«Hörne||«(«fivfpni«4lFe|«r^ami«MlÖfor(lN:o9.pa i* :/ (!!!^£5(jtij6arh;m^ 165 i.blaoD 

I dXi\)max : 1652. introducerad 

c») Sicf fil 'Jrt^crrtffai) rdM tHj gSrtiTr f feamla (E 
fl»t) ©ofn, foint aaiula davlc&o ©tat». iTuOc fFrfwafeSl 
>{ ta6'örlc&p. «!l|Jc&nc Si-SB-, Svanfc B{iii«A t)ai<fn 
« l«tif,»orej Döttrar 0(& en @en,nrmUgcii: ?tno,Sigri 
. 'tser t i6740ijift. irdo, Chriftina Atinr. K^ncriiftnict)' 
t' gvtJmeTureNflsron Bielketji @fllclia&. ?: 4miM» 
IMvfff, 
lo, Elifi 

IM. 
Sepb 11 J> I 
eon «f 9f. gt:% otö >u 809» tu < 
1674* >• • 

©offer Pol fd 

Qouverrteuren pfnxi Ki« '•fli D^ tiftal^^ SvMite Oiifefsfoii. BSn^r ttl Ciui 
^•JOCj» *ri^OTrntlon Ebb? Maurit-t ©otftf GHp (jl 
^'^B* SAnw- 35»«(i Srifttrrliga ©rnt aiij u( mrö M. 

1 \t)»6&. &. 16 Dee. 1 1 ®m>(ii ©pttutp 1706. t), 1 
■ fgtff» i -* t. i<r>: 
(k) 


?9 


a: 
...u. {)r>öf der Baneri bflttt twora ifoiit i:ite BofttftT : itcinlijen Titr- 

garetlia Baner, SR. St. od^ Amiralens, 5fiÖ«n"S Claes Sci<m- 
ikiölditrrtK 3ruttl*il)^^ ac6 Kirijia Sa^ie"-* fcmit Oitft 
Itmoj Gjftnf Baner W Jima iwf) (ffcUili^ »öt ^3 Ärig* £> 5t)/ 

frt^):^v4 1651, b, IQ ApriUa ». Sab / DijiltDcr i6si. 

bwJlMa^ru gdtf^tllfllcfi filt 1Ö64. &, 15 Sept. Qeae- 
ral Gojvcmeiir ijfwft ^faitCjf ÖaHMÖ: Ucf) 35lefitt Ctl. 

JUHO, niC0Brira Bfeltce, 3f. K- ^riOcitt N^ils Ture? bn 
: itirfftes Ibmt^ tl\ &ak}iaif mcb Ingeborg pea6h J 1)(# 
^ '(*t Oiteiirticrna tf[ Kirt^^dmcn- a:dd^> ar 167a. b. ao 
Febr.jncDT^eraÉlifaberii OxenHiCfjiStW-M. DcI) Cancc lie 
KJ^Ctl/ (SrcftDC Guihf Qtibndsfon ÖKéhfiiernas Dc tCt 

til ÄrunclJcrg/ lueb ©rcfiDtnniitt Mana Sophia Jacobi J ot* 

i:cfQ, Cl^ei^ Baner fil <?Tcnai/ bJl Sm^enf, 5lcf K 5^ 

ffammarjatc / t^ U 1664- b- »7 .S(*t>^. 3?fe 3fewe la* 

re t iö7f * Majf; Qift itlJJ^ Et>ba Spftne, R, 9t, 
e(^ Fn^Hcn-cns, JjH&Crre TcrfcV Érksfon Sparres 2 ©t' 

tn fil CwRflKrg/ ntcb bcé fotm^ti/Eiia Arvids DottctP «• 

fe (II t?'iidéfi apat er. : 

i:::io,. is[.j5 baner tftQi1*fiT, |rrtr *S Siftrtmciiatc. t <>( ^ 

4:ro , Si^^fn-^e Baner u &mM 1^* ttijm i flagcn 5t 

3t5pcii5mM 1Ä5P/ oijiff' ©tmcr udft* 6arn tf M. W. R.. 

Canccllie'9ta1?,tt oc^ Ängtnat! 5fitjer Dffct- <3öf^laiib/) e- 

def QMf^^^fsfnTi Baner til &zmi od) J:nnai 0(J He ^a 

f1emJHg'W. ^. UCt^ !!ft'WmflrlTcn#/ 5i%rv« Clscs Eric» »n 

Flemings Sotta tilaBrlT^ mcfr Et*a Oaftafs BottCC St^- 

bock til :^orpfl- 

/O Axel Ba(>crs ' 

Sitlcn C^fiitir 

tift^oA ieyonhyff jidt §111 ( __ 
' 'a'T:mo, J^ariaElconorft Baiierti(Öcr5l^mO(|'7^iaM< Hi 

Iden^en i Woffl Jpof Siltf Svt^Cire Gif af Km t«*^ 
fjan IP^fife .t» fjYmtH a^dé:» Elfe^Ebba : Baner , |lm 
ii^m fkf St: 9t/0d) General Oc*iwcröettJffn gvi&crte Ou- 
öaf TöaiQ>n Kurck til t in|»fta, f MU t 1^89^ Sf^ trAic 
laSm Ina^orf Baiier tit (JMtomiMr M^ X^iurte/ ftnt kat 
w wfmM 

Namero 
L •. .•' ' 
' . - 


( .- 


. ^ 


>u 


\'i.J:.-: 


't 

i . 


>' -• 'j , 


- 


' • ' ' 


\\ 


*■) 
i 


t 


?^ 


• ' 


. .i. 


V 

! • 

i* 

'.ti Axel (»Dftaflfon Baner W^iMi^IlR/««l> tf< flPeomttf 
i:bw, Bafbr» Yflte Salett» t I6i9«'- »sdo «; Ebba AlM*i 

t i4)i 9!tio. iJti^ettMMtl Karin KiÉi ^««cr Ai^lfee 

( ffl) CaH Banm Battt/ W«t Qaflaf Baoer, Di(Q M $(fl^<^ 
Carl GoiWsg^Wfiiar^jrre/ frm Mef öwpg iä^i «iIM» 
«$ 1667 SKM (ammat ^M). S4l>» ^k^\^' 4 Juuariit t 
t68o. ]>.a Jan^rit tt«in<mattIi$aAi^|atr tmijAtem^ 
iwm.fi($b(anft$rt$ci# ©Ktt.<«(..pfft iimb, t«a.|..f 
Dec mcb SopKia <:]iriiftV JCruuH T .i^^^ ^ aMm«r 
tirt^/ Si^erre Jolian Icrp^rsfon Krow X)0<f<T aKO^i 
«»iMI«9 Sopl>i*.<,Ciuriftiin ' AjKtflb X)0tt^' Oi cnftien 
éåtowBt^' «<J!ö. tit .1670 ^<b ÄBM »briftuM 

Ä.Ä. ^m% @r«ttme(l«t«n«/ 5t{5«c< Scv^ b'« 1 
tet {om t <7i^ t- ai Decoi^ toAt ti(ttjRIVi;af bq^ 

ten» . ©DB «f Carl Gi>Äafsfott Baner ffl tSortMll/ ^ 
OM iK& tBÄlUmS , YUe-Ck>uTerfieur iWit 9 reS^ , flU 
^^Jl•6^ct«^ .WÄ» I>. 17 0^' t i ®K««m i<j«. ^ j" 
ApriUs» 9^ ärifttöa Sigrid Blelke» t K4f ^iat 
A^ji Dt. 9t. 0^ CanwUer«fl8* Sti^^ <radte ToifiCM 
Bielket X>lrtt(I (Q ittSfODm^ #t EKfabethj Str» S)|N> 
(»Ctworfiufvu4fil©tÄ(lHfl«.' - , ! ^ t 

Dm Banei^ W(i# tltfi^rtm9v(i;.|4( frftlllMI#VfM » ■# Nått och "'^Ai^ , Åke, dt ii%b; 
b. ^ Apnlis Stl^mt; Co) 

famnw df imtrodu— -* ' j vrijr <»iimmi»ttån>«to4 mW' 


erai^itDflrtMdi? fFvle fMf»«l|!« Sripfie ^tSj/ttiat^ tt ...fc> in Nomero i.iirr x*\ -c. « H '. ^ 
1' / {r> GOM jfcibripisfoiif iMfer til Wtn^mmK. må ni^ 

Avek XMter Bielke ta ^ccbfotrr. a:do, Ir i«5) ». 
» Frbr. mÄ-Anna kruut, lkUtM$9(MK}ntf Jcfpcr i»- 

i^borg P^dcrs T>OikX Rynmg- €011 «f ^an^d^féto' 

Dttt^r Bonde et{ XtAfieécrg. t>ma ffrt^crrliga 9t(r|ttf 

ut mc» U$ CSoft/ Sri^c Ake /kesfon iSTatt och Bag T t Sraucfrife 1676 t oaobris mattab / oaift ^m 

r ntr lifmw f^lSf»«b nteb Anna Msrla Qii09^s ^(fC Stoa 

' C«i liritfai 'ff ftfr .Jrinnitatifore N» 3^ pagt äp.) |S 

STjjsR^sKiétD^ Claes j or lö^u 
•introducerad, 

^rér <: Qgnarul ^gtawpM. «ilf fiéo. b. aa Febr. 
lNM:9t&fr: i<6i Amira4 a4> f# léé). t). O) Miui Di- 
i«ÖStfr i HedoftfoiA CDUsijo* $^ |)i ^ii^9 i<i7« 
#1^ juåiii ^ t^eriiaiiiflmfabK J67S. * • * Maji» 

Utan mottKaa orfmiipt/ i>A cnA faimii peif gM betw 
lia orimliga «(tiit fS etotrix ^ibon. @tft nmo^ 

taeb Margarrcha Scheding» St 9t« 0C& Gon^rernearen» 
fiflW* IlföWIb/lJrilOÄ f hite Scfceilings ©ottW tft Slc^ 
RO 0^ ®C^»t/ mcb be« »Wit %Wl «e!tna von pcl- 
vich. Or.éo^ i6fSt.|). 14 Januari i ineb EtiCabeth Kyle^ 
^ip]|[an8ibn Kylw £)itt«i tH Ä9k|i)ff tf. ^^Cai^cah. 
n€n Benflf Ewsfori Ribbingi (it^warflwn tWfk gm. 
^GH»fi mcb Mai^aretka BRfier^Sr.lR. 91. oA Cancellerens 
Feder tSfufiaf^lM Baners JDptter ii\ £fcim«'i>4^ SURa/ mA 

L • af t% M^ma^. •v -p^ Numera 

:' -ii' as : I 3? - * if dt. ' dt. i^ Amiralen MfTs' f Arsmifon SdemflaAld ; (S 
»tbp/ lunii 0<ft QOifii , fom felff 1627J fr. 18 Not. 

!&tiJ|FmcllittJtl> ört Am!ral8-®h'ej>JJ# åWrÄtt^fi 0(^ Magda- 
lena StaclrÄhcrg, • t ié37- 1. 4 ApHUs, (flttöf SÄated 
iWflanÖ Jöhdft Rtinhoidston ätatielbergs . SJeftCT/ «* 
Magdalena jWolmers ©OtfCt BfSJrelts, 
Denna m r^^iliommat ifrfl TAnis Bbbesfon, JtOHHif 

/>o^^iB af ijye^enfuttt>i it-?vrr, it 

i65i» b; 26 Mardi gfri()Ctre* 
CpD '^5^ introduceradi 

(p) l^ar t)S mii 9äb, AfeTor { ©»(« M *iAi f^ 
2«0m«n ifwct 9?orre Sritte £«flf««tt: ^Or (WNfif 
9r((((re «| ^cfnnOxi. Sfcfm* i6si.J&.: 91 JuU Fn- 
^déat ( ettM^3f Jtltt. #« »8.O0«ti«arA|f if9i< 
«• a.MariiU T itndein i(<64. t- f Aprilis., 9tt( i^'» 
fc. 14 ^loV. 1^ ^omiRarfOfir Wré IngtborgjThortwisfco, 
€(2t(onaTatf ThorftMiLiadonnifoatjDott^ til 9O(0(M 
»4 9t(f)«/ 0ttb Merta Nils DodaFoff; ttl ©aM- ^ 

6(U«n< e(^ t^mmtx^ 04^ EliiåtMtb Oxjntltiam»'^' 
fir. Aoiinlenc td^ Gouvttaeuretif* 3r$(rre GabrielCfcri' 
flierasront S«((cr(iW;$rel99<l^ ©((llillgl^ in (t) Bcan Wa 
2>«tttr Ttoite Vi eo^rfmcn. S>ettKA $1 t^tgt m 

flM «( »(V t)C< ®«tt(<<5on/ Srt^tK I«né-d Guftafsfoo 

-FoflTe tel S^amtnnr^erR/ f&Mi6f6.t.i.f s^t.-f- itfg^.^. 
a6 Dec. «gjft. ♦ '• ' 

651, \>, lyjunii gri^eirc: ft) 

fici infmdirrprad. • " : 1 

(4) 165;^ intrp(?U^ér|idi,,;. ^" r ^i^of. si liJ ^» ISA 
tr' ' • t r; 

Namero '»-^W ,.t:v} j 

> 

. . / 
I . ' \ , .'i Ji j^ 


'%ff * « Är W« tdiiMlifMnsy Dfiw' «df< : Kcm» L ' f ^ «felerga i65 r. ®tft inno i; jnrt Catharina %ar- 

j^rev^ Ä. 9l.*8ric Larsfon' Spftrrts S>i)(tCt til €^l}n&&9. 

uiid^ SrcfrntwiÄi Ebba Pers D^ttrr Brahe. . ardot 1696, 

'; ik,|f Maji mA Carlarlna FoÄe, f ^^$7' fc. \l Martii, Ca- 

'\i^tifVäk^^, niÄ Anna NiU 2>otfer Sltake til Ä* 

^ Gtori .tf %'. 31, 0(6 Bttgmott { fRtxitp e\\c Abrahjinjs. f[*"brf fciliré gw a/fabetli Oyilenhorn, ;Arcndt J 
IVhi^* l>0ttft tfl (^adfiab/- |^(b[ Anaa Biörns T^m ircndt J4ens« 
Bät 


^ifi^k?;; iV^^ 1651. b. 1 16 

'^1 irfen ©(rttti O* iiiftÖft fteSra Weifurer: Commejidant 
fftlWIfrif* 
bwMiibeJ f(k%' TJy» Kaj* llef M i6fk. ^ 10 Nov. 

Aug; V}§<%.^. i6Nav;©ift 1^344 ^ aj jSepe. 

••lilÄ MargaMÄiä, ;B<fti<|e, Ä Ä Sri^Äre Carl Philfcsfon 

Bondes po«« fil ftlftdO.t t6f8^ fe. 7>?ebruarii( tRCft 

' ,K« fSttrf»* t5«5jfrflto<in Bfttk'X?ljiafi^ ©0«Ct bxen- 

- Merna Wffffiprmjt ^oiiif Caftttiifjerrtn Nn« Mathis- 
fdnlCaigiirÄitl*»riri(SQo;ir. o4),Brif?(H»pd, Dfmtt(lcn« 

if AftUWicr^ Lärs FertTon Hårds.* J)Wttr til ©eflttftaO, 

; jnc^ BriC8( RiWng til §iljhttt)t , i I 

.; Dm Xagge SJttwJ.Brftfnwe t^J&at frammwifprt N:o 

"<• .:wT< , • -< 1 _ ,1 H dfWXt«F. Numcro r "■■ vr ! , C^j f<tttWW åt ii«rodiu;erad 

(s) Uöftc W- «25rotrt9rf mat 3ftf'Sttjl«i*<ttM CARI 
GUSTAFS Gouverneur: fel M ^{Batlff4P Jt^f 

»por t gjp^jwR @i>l«- i O^teWr : \ ffttfle IWfrf«,M; 
grirjtrrr tfl mi^t»- »l«f «ÄJ3^ te . 3 oa^ 3«f« »Äf 

0(^ i6f4 Amiral: i6fOi IT 5P Apr. { .©»»AftioB I- 

aselt, twrtt- fitwr tmifbca ^Ä fiotioiir tneb" «r golhw» 
(nia afj^ucA/ ^qmt^ |oit:0«t /. & i<>we 6«R I<f^' 
made dSitaMtt' 9ot>V i ®tnf|t)lm. 161 f. ft a4 

Apt. f lööji. tK. KituUi: ©ift md) Bairbro- Ngtt od 
Axekfon . Natc och Dagt X>fttCl ta 3ä/jm(b Mj«"* 

Sn friherrinnan ei& Qaflafs 2>i>tttr OKcnftiwna til 9^ 
mcn.)4 Snt.i^«ch>Daft.Utf,f(Mrm(rft4t.n.«| 
rVsndfcogeni Ifrilme Knut Jdhsfoir-ICBrcki .ttSainpt* 

^&häl^<flalf ftcSiaObtnw/f i^aöXayFabr, o4l$S^ 
tinmm^Eiifabetb NiibSMta: 4«{iHaiarna til^tewir-Sim^ 
80 Sri^ertiSdu^^ flidlMit nubW evtt CfwciiU ^T 

Ccnancei^ .'Sn^Crre Axel Claetfon BieUrtaftierna tfl BlUP 

xmb». Amr tfl å;<|iatr/ SBotlrcWi»/ ®6N9alat. »f 
3R«r5. ilJW T648.tr. at $epc.«S ointonr 167^- 0> i|"9i 
i 6äil)ag^ Wb tit Sm(R a4 fiDflonbire unbé )!^ 
6nt>/ sent ^oc^ulfcrM JS)tft9- « tiifl ifrS eattM „ M 
fittog« ®fi({i)wr iStMi^t;' 6lef oBi^atibt,^ nton nmX^ 

Va^gnt 9^{prrc ^aote S^tannBfija Baners "Stltf 
tXk VixffibmiA art MiwgarcAa. Peder» STottcr 2«'« 
tdJtPacfiKy. a-d^ftcMSuria Zli&i>t>h. Bonde ST. 91 «f 
flRPi ^fatttndiacené ^sH^stt. GaflafBoadfe» 2>otQK tt 
SUOcroy fom- r£^awa{.!4tt9<ISy^Cbii)s^»-,ifr^ NiiaGri- 

pUnhielJD fj Qw5filMlr'JC (piff f 17^6.. 

£tennn: ^ Icto jTir fi|tfbm|lifrS Hans WliynanJ fiM» 
licfVc&r I4{>cr ^tttai$^n Clauslfansfon Wwtman»!)» 
mar Atnihit, |fcfl>e if lO; donä^irSto sr Sti {Rv AMini. 
M6'®tatMiircSfw<rUidany/><SW(finAili4ml|,/a^^ låKrp^ if f" t\ I Nnmem ^ H^ Ciaiisrojit tfl 3&cifa& OQ <!^(eSi^ » . men f}anS eo' , k n .s3 J; .^ 

(i^; C^D nO i.'-. ' V . 1 1652- b* 3^ Junu ( t) I 

relFai) IWBfer -%W nfofajociraofn Tf Dtlwbotf»: 

Brat» Spart-e, BenfiT iSAnrfoaf BMCt ffC 9(0^ iC 
IIKir CRriftina AkeslSbffcr Bit tff !SlbS<tr. 

f6M».i*-2ltn» »fttp-jbr It Ftbrtt f 16^1: ©iftmttf 

BlilBi ttiMiwTv -f' ^fm* tR' ^' ^<Mf fedfon Rjbt|ingS' 

TBMhXi- -mtV M«r:ar li)iiii{n XMfrrsodde ti( 0«(S|Ia('. 

WlebJ^ORf Con; ^i«i£g(«n« lenare Ttimiiisfdn Rofeaiiane 
,j f 1 t $ B0Z4. •►;) .0 Jt I v» 
8« mmSSi kljivto^erQ 30 iéiL4. *• i8 .ta|^uar^,^)5^'tä^aTilw^Ärp» 95efa1In|lji> 
maE< ofrocr SScrnriattt)/ Schcring Ericsfoa. Arps jyffiUt 
tö ©letcfjiåttiwar, Iticb Anna ÖIu6 ©rttcv;sccngafvfltl 

Rofenhanffa sittctt täf na( fot ftt #(am«Sater Jf irtt 
johansfon til £orp 0(( ^aHcbna / ©tåtj^tflarc pa|9l|^ 
f5p(«9f 1«W iSap .+\i^.fDll|Ä»4i\diftll«^ Mer. 
ta,BölUa, Nidis, thomasfons ©fl|(<r tt( »ilTWirt) »«> 
Carin K^ttiis ^(tcv pweffing^il iévjvaflalfri^ govoiaw 
be Idrän Johansföa mOT HfttHVlM -.^Olt 4f K* ft. JW 

^ QtSt5oPavett Jt>han Tiuircsron tvt Im^^ltikn o<9 etåt 
iX^^^Fi 0.<(.I^e'l ^^ ^tm »>o$ m ^Mm^ 

YXKULLy GrLLEjfUAJUDy OtTO, 

Cy>4v 1648^ ^ a3- Aug- )é^ 
^(é S3ro^cr6 barn • ; i 

ttoduceride. \ \ ' ;^ ; 

(y) SBat bl Srtff SSt) 0(^ General Comroi^riui ntt # 

i»(^ Stiigermankitti) : fEuHe tOai Vor '^kuU Gyieju* 
band; (Fref {t^ fcfterOKr* Sri^^rre jtil OaDciumn 0<( 
^•»rfl*{ : gift meb Helena Cark ©otttt Horn, tl5f* 
6. sa Januaris (3O0 af Reinhold Jc&raniTon von YX' 

kiiu til ÄofK 9(6 JJaOenoriH/ m» Sophirf von yi wil 
Conrad von Yxk«lU JDottfV til iP«bett0nn / Itltb ^ n^* 
Jurgeitt Dotter voa^ Ungern ttl Stc^on. ^^CtW Otto 

Q/Uenband f j[6f6 litar ipiwitsa vetfwiHgar; o4 8^ 
fRd) I^Mwm ^(f betma ^mnViéa Qnn^ of. | »I < 4) fMcf ftbcrnKrkt 6fwer|f e 
Wi»': jN fig 9«pfe til 
fp(|a(/ 3011(1 1 SRotfdfua/ 
iKb ^Margar^tha vNier^d^r 
reil«;Hermaa^ie- Wmm 


Nmnero : 


.t ,1.1. ...w .fCIlTohaa fCeifthoWsfon vt» Yidroll W ^tJfltcnOTllt e(^ 

fierPttO, 01^ <&naa-M«y<K.Sltt^j6^tri€n4 HansMatdelt 

j^tfm fWl^ ^å^l^jmiptft rlÖma Br men IH ii^ft. 

y:£Hnlt9uMsdi^ tUDiti fort K:o ir4* ! 

3It ,^^CÄTJij:£/iTJeJr^^.Ä^ ^^ » r, C: yi •: . ' >-f"\ 32 introducerade i. . ;: I 

m k 8ri6«rt «a »iSrdSS : M(f f(»rrnKra i6f r' ». 
to- Aprii^ Sött »ät»/ »(^ fanitia a».9 JJii SuOitiMMs 

:^i6<». MSefit.;.ti6(otf5o[m,»6f»,*.a5 .Tujii.eKftt jfWm 

I^Stolll, i<^34< ^> 1$ Marcii-ntf^^nes Mnrgaretba Von 
HejinA^dc, .f j»? »^t yer«ien"i ^omtvi 1666. Mao 
M»rtii, SrifitrVjn^a^JKibtorntmetchert v«n HelmftcHta, 
D^^tiy um J^m^iati 9^ @(^in(.d?aM 2>tft(<c 

i ^mtCfl»^/ M^.Frdtip von Hirrchli^r^ SRftO* Cw 

.rUf OftMlSttt fot .€|}laKt>{r(i. 9tt)(U ,S<iti4tt f(& iM\>t fXh 
•: Jbrdtrfamma^ntiW/Cbes Hausron Wa<^«ieifter vxilmni, 

,|)a9/ Patfct 0^ ^l)IU&{m 0<^- Elii1»beth Vrangel, 
,i(l»btJ^C« i $(ll«nt>, Tdnnis T&jjiiJ&n Wran|eta 
J>lHt^ <(t1 6a»# V(^ ^AAD/ tnd) Anna Sjmons t>9tttt 

'-' £>ffl tftma tuai tirftvnitsft 1^^ ^aNitn4nfo(tN:oA5* 

' " ' ■' ■' ' ':'■"' ..i ! 

BllLlNGHUSENy JoHAN\ EbER" 

l^crve : ' (b ) 1 65 ?. intfoducexad- S3 Met(«c« Rainer* •t- 


fe iriifma 4t %til^cm <« ^f» 

4f Hi^i4n««il«;lilliåg«iw£É»».4<»tt'i<:f»( 4^29. i t. 33: .r-n' 34 ,1Sept. Cc) S^^ttxti' 1652 ifr 
troduceradi.i.j :•::.. i ] ! 

I jgrtiwi i6df. ». » MsJi: t { e»^m 1657. •• « 

FtfbTBHrifi: Jtft t6i%.h. 17 Ivlii mVSigrlå hon, a- 
Si. Sftftim Ciaes Chrlftienufofl Horrti 'BjXtcr tU ^«V 
m, nit^8l|r!<f Beaeis jD^ff Oicrnitieilna S(afKoi^9 «* 
lini^rimoi i(. 2» Horn firf ftftfriWM : i6'9- * »' 
«arrtt«. 9t. »(ft-CajiMlIft «?»«(, fflftcrwIPeder P<( en- 
foa Sparre (ä ÄoNwNCB K- fritt t 'fi^J. ©W 4f J"* 
gen Ciacsron FaikiiU tif 3iit({*'M& 2|>rfcMi M$J<«- 
gareAa Treiden • Jifr|;«n Treideni ^XtfT ttl ÄlflMw 
UK* DoroAta Roberts tSottCC Von Rofc^ fil €«(g* 

«fFttt>«. • 3>n»tt(t Sri^«tlt<H» Stf *t«f itt jnA i<i fj 

Georg Paikull, ^riOcm fil 'Bit(h»X1l f t^ttxt fil 38»™' 

« unbct £if 3fcaci««»ftt of Uj)kHrt»é cavaikrier, oé *»w 
vint HEDviQ PLEONOHAS (EawHifaitcm / f»m »ut 

Denna Stf |«r rctitn t S^<«(& Ttflant, fbrffflt i ^ 

fmtO»D< feculo. 

TJi/JBfE af datib, BÉREnniy dr %itil^nm 8p ffgincro * 3S i6%2* t 14 Febr. (d) St\f)tX^ 
W: famma dr introducerad. 

w^cf fe »rtjw tag»«M «&cori8, txttt ta xitfAz. 

Jroiian ©ttffme m ?o är, o<& mm M UU 6 ©piw f 

n XMI9 04 9?i){»(I. @m lano, |n<ft Sophia Yxkull, 
Ka*ar«W WiAelm Jcfcanttoa Yxkolls Dottct ta Äofé, 
me» Gertrud Cåflen» S)oft« von Tiefer, «f Äafcf SBm« 
^■^ & J«4 <).9 Febr. yS Samm ffltwl, nub Elifa- 
beth DoroAea Bngrfes. fatltlt »SlXW i eHIOil» Han» 
^gde* S)otttr (il $(tt>(( o(^ SBepfttff. 
0« txnM 5ÄW wi^tmj U Mr framtn«if5w N:o<Sa. 

FoRjtvs, 4RriD, åt 1652. ^.4 

junii Ce^Sri^em: (ömma dr 

introducerad. 

(O ®at t)8 General Major «f Infanteriet oA Vice Goh- 

vernenir tlJommi : ffuDe fWftoo fw Srf&<m«l «nmo. 

»Wf lön- b. 3 oa. gr. dt. 0^ 1658- i. 7 Nov. Generat 
Ä^Wanéeriet. »ot)t) p$ jin eStt) 9{nii« ifpS. >. ij 
JaMaril: f i«6f.J>. 29 Maji i 6fetKtt, UtOK tmniffla 
gputgar, 9$ ottf tnrt ^onom fitlf btm griJwKga 

?«« Jt' W ©ttetW |»a«. ®tft incb Margaretha Boye, 
OfiVdrfiaK 9^ Commendantens pS Norogorldt €tttt P<fi 
@(a» (iun(t«.UI^ern«gAnt>(S<!n/ Hans MärtentfonBoyet 
S>0(frr a ®niuirto 9^ ^hmt mct Anda Lars 2)o(< 
ttC Hordel tfl SBlafii. gtll Boye h^U fpiHt éftwHcil 

Hinrich Hom..til ^AINmiani o<( ticfntcmt/ fwit 1 1619. 
©en af Bwaid Perbes (il 3o(rt»9 I »»oa ®oAi I 
9(nIaiW/ (Ctt «f ««t>ra IcOct Hinrlc Porbus , fon (Mt PJ? Nttinero 36 37 -.9(wi«t< ^mxm Mma ^ ifrån efottlont; «4 

trilÄelm Foites <te Eodém dlet'|>a ©fptfffl Ofthat ilk, 
fm ^^ tå Sm CfiriCiana Oord&ne, <|r(fW( Gc|>rgi 
»Otfer af Huntlie :' 'gan* éo»»»©.»!! Jacob Porbes, Ifo» 
itVbt I élma 0h\Am\>, gW dtöjki Vrtifita «I oj*» 
frcmmairtw JaiÄtt , Wat W frtffttrra |aR< affelBiw 
M5Äi\rrÄ<if$una, Carl, ör 1653, 

t>. 3öjum C0 5nfittx<^ "'" 

nui dir introducerad. 

Bffw -. . . _r' 

b. 8 Nov. PiafidcBf f (85tfi« ,^>. - ^ 

Bolm 1Ö05. D. ai Febr. f Btf JDorjjt 1665 / • «* 
.©ift l63é. b. 10 jMuarii incb Mwi» l^ibbinf ♦ Saulf 
J^ofKnsoH Itntlorm Frnfon Rlbbfn^^ttMcr-^ttMlaifll 
JWåfibW/ RKb Iw* |5nr« Sr» Meitsr J*n«i ©otttr ♦<«. 
. ^u^od ta (Jhnlerpft- €ö« of ffammot a{lM Otto Hd- 

mer Ludvigiron von M&ner» f itfiLtH B<Wn/ Cl^M 
oé Suno/ fom fm fotji Sr ifs^ i» i @»(r{g( •^iMtf 
Wr «fff p8 3H>f6fii»g< 6l2tt 1604. t». iJjMaji ro«WM«- 
riaJOrgent Dotfec ron ier GtStuyw M 3t(ai!«| 
SralbotaiaJTfffcBV lOtstMtM CHRKUNis Ikr dhrf 
CFammar H^gfttt: t i6f4' »• 9 Auff'- l^ok |Kf iKiflMTf 
0ift(tari6i8 • < Ttmii 2anU^flt>{ff()(il SteUan pm 
Balfanfoa M^er fil ^(QiR/ (Slo§(UI 9^ ID«8f«(r/ fW 
t !Ö59-4r ! 

Om tema tm mfnun 1^ ^ fftMmmi^xt v-^ét. 
P«f • 4f ' ' ; 

JöKAK^ Ch) Är 1653. 0. 18 Srij^of, pr Numero 


treduceyadcb . 

(f^ . »or «& »if» fm f (^ AiDtnl. f«B( tmfioa h Sr{» 
fjttre urerilirtDjf. gIbJ pj ©fjfytoif 1597. O- la Aj)ri- 
lis t i6f7. D. Tj Julii pS atmrtlWf ^ 6tff mA Ma<ga- 
re ha X/Ie, Cl«f£ Hao&£Qn -Kyles :DoMr' tU Srotuva / 

IIK& Hmcwitf laffcs Bottet Pojfe ftl 31{pati< o* ffrfeii* 
tm It 0(6 nfe af ciaea FedersTb» KyU til SSarcMtor»/ 
jntAM^iprretiLa* rcderKasuaidsfonsjDitfcrttl Srfiamir/ 
font iog, oraft fatt i mitt Qma c^ @S(a Öof^niga' 
mmts f(m SH pag. 3,39. 60»: of 9i. 91. inf^ @td(> 

lolbrcil nairr E^fcsfon fff S5r$(0tf,t 16 1^- K. 0(6 CHa 
Tocc»4; l6ixSL0<6 9l> St Claes Akea^bos teti ptlgtCJiboti 
fcr tS fEycjtat)/ tntb KtritA Hinncs Dotter Hora. 

(h) Sar V3 i&/i»er(it fik oft Sleaeitientt tfl A&fl: flafl( 
Juiii £aflMpfbinfle ofm Caitiian Bk^v t i6f 6. eift 

meb dUiffixu^arre, t i66x 9t. fR. ScftKtre Lan Eitics- 
fon Sparren £atfCC (if £>itarO/ me^ Mitrra Guftafi ])0(# 

fer BaAcr. j6ott af (ZMt^ofldm ^Iker (da Offer #@lDt6' 

laOf, Etic JörzD$£on WlDTpme (8 ^abfStcr oA Sft(l«/ 
t i^la. Or 17 Dec. 04 Beata 0«^ie«ia, SriHetre 

Btic aabuckrpos Softet ta 9a i^A trefiab/ tReb Ner- 
xé OltU skottet Gen, Detoa SritooHga ®reti gidf ut 

Sebbef ®mv Sriktve eaiiOuåaflJdrffnsron WlfTparre, 
|to<r|f</ fojo.. Wef Sagin i7op» bv 29 Juiii toib pvX^ 

wifiparrtila WHm (Arffat»tt«r ifri (SmSIanb 0$ ®f» 
t)i^c tlter SainfdK^ f^i» mat ^imu oftoer 3Berinb / 
^xt^Qxi Bm toai Im MmftfimAit Otmnar Grdpe , fpm 
n>ft» (ag Sr d^nrfi loao ntebic aAra(^2I<lnMraOtt^ 
\V ' tat kfaltc att f)ais&agflas.5iifid^ trt' broberg® Jneriott 
.1 hhm^ fSr^ftmm^^eti €6ri|lw £lran< utmibgatlbe i u% \ £^c, 14 Senior. Kumero 

2S ■'.fr./.r t 1651. &. 20 AporiUs jri&em ^ 

C^l) (<tttWW dr imrodiiu;era<f. 

GUSTAFS Gouverneur: fid («♦ ^mcctiffap JWÄigtT 
SBpav t ^ip^AiocK @otti i 0^<^rtaMr : ^ i!uHe (Frtfwa m 
0rir;trre' tfl 5li?ftaiocR. »tefiön. tt ? oa 9l(f« SIW 
0^ i6f 4 Amiral : i6f9; BT jp Apr. t €t&« Aftion i^ 

i&c(t . nmrtt JN^" twmjira j^iftliDnoiii meb* or Satff^Mt» 
Ma aftihtfeii/ bmorfKt lati iil>«l / J: longf 5an lifH/ 
mlfie ta yiS M(i^ 9obtf t estotfoolttt: i6if. it 94 

Apfc f i<56a. 9^ ^X"'"» ®ft *^^ Barbro^ NatC och 

i>a^»'f 'öfiälJK 00 0RffifwrffaIctoJ«'|5n'5errc Ate 

Axekfon Natt och Dagi B^Ct tfl 3ä/'>net M f&CW 
$N ^'^Crrtnnan Eira Gaftafé '^b^m OKciiftiema ta 9i« 
Nmat ;tk Sm V^ ^ch;Dag.6kf ,f(Mrmer«A 91» o# 

FhindéaiMi fti^^ Kntit J&isfon^ -Koreks |ft £2inpe> 
;Il miteaf^fHv @a* affWf .V^fAniralrn Hans Oacs- 

tinttair;£i4Tabeth-NiUX)»tä:: CMIftft&rna tif^afema.SSm 
tenanceii» .^cnre Axel Claesfon Bicilcéiiftierna tfljtift> 

tontoty Oprr m <äi:tfla<r/ SBentrettjio; (Son^ola. o4^ 
35»t6. S*Mir648-ir. ai?ept,Ä5fiöin&m<i6rö-ftir 
i 66)1Iaai^ mc& tic SFtelR; o4 fioflanbtFe utttti 
&ttt)/ sqtt ^ot^ultorflfot Ssitlvsk' u itifl ifrS ea»bet/> 
Ctlogf dCeptk^f (Smärbiti' 6(ef ofii^tfroubt/ utan tOiiBllgat 
.»fwinaar.' CÖlft l:mo,.mitb^CIiarlo(;ta^8ajierV BhlO)* 
B&ftog»» ^{Q^rc Svaotc SV:annr$&A Baners SottCT 
m J)im<banu> mi^ Wwgaretfta PeJcrs ^Dtf<r Sl)arr€ 
t(t ilrotiefin:^. avdb.» lifaria eii&()adu Bonde SC 9C» o4^ 
Wi @tau«te(ta%en§ Sut^mt. Guftaf Bondes Dottlnr tfli 
Stugctav Tom- Tib^W^^ ^9^(^H^ NilaOrt-- 

ptenhielm ttf QWOälllr JC JaHt f I7c6.. 

Btntut'^ Iclier 'jur 6iftfoin|l ifr& i&ns Wirvnanj fow 
ftftte år l49C.r $11X04$ <&ivi ClaikjK^sron Wwimani} ftop 
WttfÄmiraU fcf^e^fIa Öaitf^W 8te SK 3fe JRv Amiral, 9f Nnjnercr - 1 j 
r. 


c^o >;} .1 r.x 
.'(51 


.. Haqs dausfeé tfl we|hl^ D(9 eVtSi^ » . nuit $an< 
W»®^ ©i» "fOMItemb< Sn>m'CIa<s bielkenftiérna 

Johan C")^# > i • 

cåeståéu' ^''"' r- ■• '- •-; <'■. rr 

rejFo» WfflWr »t»*»' t ^ofiijocrf t^ofti If ÖM*»' 

Beata Sparre, BenCf VXtmsfoa» XMttt tfT atO^Wtt IC 
mif CRrillina Äkej-Bjfttr Ölt tff WW. 

nrfrjU 2k: ■.Bftf 
emctt öSf $«■«- 

Bt-iÄ ftiMiar»' t <«if i »• »" ^M«* Tetfon RibWng». 

f)l)*crr mc» Wtoakrfiiiiiiipr S>otftr Bodde til ®ii<Mlia&'. 

• TOW) 6ai»* 60»' Ä*Ö5»» lenare Tihafasfan Rofenjian» 

[' Itt gftlalöif jgitm fli -©fBrfÄttfc- fiwP t i<f7<f i S»»*» 


I'^ 

$^ jtfisiQcro 30 1614. fc. 18 tantu^fii,^'t»d^'taAarina^Ärp, SBefaHnlifl*' 
manJofwer fScinilÄnt), Schering Erlcsfon; Arps 'SiptM 
til p(ebc(^«tumar/ tttct) Anna Oluft S)9ttCl\Stengafvf 1 til 

Rofenhanffa ^ttctt tafnac fot '{ift #(am'S4l)e( jliraii 
johansfon ^{fl Xorp 0(( ©Ättcbeta / ©råtl^»naw wpl»» 

Ca ,Böllia, NicUs> Tbomasfons So/fer til SBilTffliÄi) jlltefr 
Carin K^ttiu. ^(jt pwcffing.til tövjv afloXkt^ gorcBaw 
be T^^^ Johansföa n)(u: ^uKiirjta -.^on 4f K« ST. dl 
^ QtSt&oOaren Johan Th^frosron m ¥jiti)(o{iiktt o<( eeÉ/ 
i,[iXVpkti ni^fm Katt» ©otftfP Äoo» « tHftmiif^ 
•• r .. • ,..M » »j ♦ • . . r I I * 

RkitfHOLD^ Johan, écj) Qz") 
ttoduceräde* ' ^ »I ,j t (y) !Sat M JTttli^ 8?fi& 0$ General Commifarius tt(i (^ 
^(^ 3ttgermönkini) : fliiHe fallaj Von YkkuU Cyieiw 
bänd; ffref fe fAermert grijifrre ta mhtmm 9^ 

Vo^HJerflt»! : gift mcD Helena Carlt 2>0ttetHorn, fl Jftf, 
t), fta Januari^ 0Ott af Reinhold Jiörantfon von Yx- 
Icull ttl A^fK 9^ 9at)aojrW/ mä) Sophia von YsfcuU» 
Conrad von Yxknlia 2>0tt^ Ul Slinit&fxm , mcb fnna 
Jnfgcoi Dotter voi^ Ungern til iuff^m. "Sri^em jotto 

ayllenband t/6f6 tttatt IffiWliaa ^tflDtl^ od gicf 

tnet) (^«i9tti ite(f beima^ffci^npl^ (3ttn ut. 1 
»Kb-MargareAavNier^Av ^imm^rai<;HermtA ^ie« S^ltrraf m \ Nmoero' "■"n^iSTr"?;"" »•>• 5'»n :* J: vrrtfcs .t)«fftr/ |||^i6«r(rod Von BAi€k< ' eon «f 6f»«' 

Jen Tohaa fLeiriioWsfon v».yxknJi (fl ^yatenornt eA 

ÄtrfuB, oift Ann« lf«ydei..S«{t-é^0|icni Hans Matdel. 

..;,,.> j^tfW* m\^ "^Hf»^.}^* rJWtr Bremen til »(Hi. 

.R -ii ;':. i)m |(i|i«.JB(tctf »fyinMft («.^ ^m>x% n:o 74. ; 

b^ -S Ap^ite 5vi!)em;^ ( p 165: introducerade. . ^52^ . . j 

f ^1 a I ^1 (W t»«t W «fl»««*Bm<(r«K/ Jtrf^ dtlft/iGeiifralMijor 
ifffR CaT»lieiief,;|;MBe;?aiiDt gtStiCdIattb : fhflt «rff« 
IM fiO Sr^ttt* ill, *»M5 • W«f f«»«riér« i6fi. 6. 
to ApiriiB Stiei Stat»/ »(& ((t)i)ttta 8if. 9 Jdii SnOwMiMc 
CpflMnjflTwiM ; (|| 5Je{(Nt Traaat«3i4|4l»trf. %£(b j f fHanti 

160P. 1 9 Segc^,-!-. tCfodf(9(m.<6f s«D.30 Tuiii.®if( t jtitm 

öttftWW. «<?34. *.,I5 Martiintfl^^nes Margaretha voji 
HeJmÄpdt, ::t W iOftKt y«r<4en't ^MUCrd iö66. bi 20 
M^rtii, Sri^ervm^Bf^diAbarniiBreichi^rt ven Helaiftctiti, 
Dfttff{(«* %vm |:4lfmortar(< 0(^ @e^dine StSM 2)0t((c 
-,• I 58Brten6«g/ w^.Frjdrip von Hirfchh^ ri» €iifia. ©wi 

>: t)((|(rfomm(#ttel,Ches Hansfon Wa«{u«ieifter (flSImiM^, 
fflH, £«crct 0^ ^«)<)lll6(» 0(^ Eliiabeth Vran^el, 
Jfl«t>t .;PlÄ*Ctt t $ftwnt>/ Tdnnis Töjjpisfbn Wranjell 

:^^tfE .(tf €a(t# c(^ ^aas; md) Anm sjmons S>oft(r 
liode til S83^f^l ftfkilxr. - , ; 

''' £>tir bcnna ^Itttcn^ »rfprmtgft l^at ((aiRtn<infotcN:oA5. 

par- *5' ■ - •' I • 

' ■ ■ " ■.V::.;-:-.:\.. ! ? 

BiLLJNGHUSEN, JoHAN\ ESER- 

I^CVVC.*Cb) 165^ intfoducdrad- 83 %(l^(Siit, Ruiner» t- 33 ., * 34 (b) IBM 1»! eénmtl M9<ir teMT Cavillerietiftflottb: M» 

#«n '^itllimt^r ff^^ £(flonft 4»$ retum tiaiiuibÉ«i| 

: * ! 

P AI KULL ^ OEaÉG^ åx i6^u\. aa 
Sept. C c) gri^mx: 165^ in- 
troducerad*: .. . i j 

JM^efFiMr 8a^92«tttdM »(r» evftt.^ flUfOr ffriftri fil 
9r$cm ffl 9Bdcpbpr|: Mcf fifl i<f49liM dtSh ^M 
I ar<m<t lÉöf. fc. 2 Maji: t i €»rf^Ifcl i6$7.> I 
Febftarii: |ifJ l6s^ fc. v? J«Ih nwfc Sigrid Horn J SL 
Ä. Stl^rre Cla^s ChrlÄiernsfon Hori* ^350ttf t (ti 91 
OC/ 1lDtl>8lkrld Bco^s ^båfitt OKmKi^iina tUfDtotiöto^ 
Hinö^fllmoi it. ge» ttorn Jcf fffcrriiKrii 16*^9. fcj 17 
Mardi Ä. 9f. 0(5 Cancellfe flfSfcet/ ff rt|jérr< Prder P^ 
fon Sparrc (0 JtOHM^tfl K- ^Itl t 16^3. 6«tt af jfur- 
«en Claesfon Paikyll ij| ^mV OC^ Si^rMlMrO 0<( Mar- 
garceha Trciden ♦ Jirrfen Treideni 2)ofecr tö Jtttténfr 
nfffc Dorothia Roberts TJoftet von Roii:$ ffl dniBmi 

nflafcet. ' Dcitnct Srl^wlfAja. m «trf ut mA brt €•« 
Qeorg Paikull, SJrt^OTc til Borctörn ^ /)mt til Jfltetf/ 
ffniW/ SBitMjocf^j/ 'CfiCfciorS pili Stialto, Äottracfti' 
xt unfccr £if fXcjCiRcntet of U))U(nt>« Cavtiikrier, oA S>ri>t(« 
ttini HEDVIG ELEONORAS (auii^aitem / K^m 6kf 
t^m t Scl$aact ivfb £unt) 1O70. t). 4 i^^c. ogift 

S>eniia ^tt ^at r4)im i Sjiioc^ ftfl^nfc, ftomat { M 
ficmtottfc^^ fccuio. 

Tai/J9£ af datibf Berehdt, dix ^i^rcar. 8p I Kgmero ft 35 4 165a* t 14 Ftbr. Cd) aftiöer^ 
W: famma dr introducerad. 

aSat l>(i Ofwcrjit f9r IRit^df apct^ 04 9tt)cl(n< KoMeni 
i t(ilaitt># fAiut £«nbt Stlb lw:famna^t>c</ l^atfba ticnf 
JCroHan 6wcri0< uti f o 8r/ t<b iKcrn M l^«tc 6 @stier i 
XtMMt tomfdigo (tai(l: (fuOe (Triftra Hi StAme (i( 
Tttt €Atr< %M aSaitei , mm jfrcf ro frtxnnerd Sr$me 
ta Jtarlo o(^ aVaftd. ®ift r-no, ni<b Sophia yxkuii, 
SEtbOarcM Wilhelm Johanifon VxkoUs T>9tUt til it0f$/ 
tB(])i Gertrud Cafien» S>ilKfr von Titfer» «f {^ufct 9B(n« 

tra. Aido» 81JM4 (.9 Pebr. |i8 2><im<n iSimh mi Eiira- 

beth Dorotfcea Bnsiles, tan^f Kåtxti i SillonO Hans 
Engdet Boftrr (fl |)(t>b«j 0(^ SBtpfttH. 

Dm txnM ^ twfvnmg/ U ^ ftamminfoK N:9öa. 

FoRÉus, 4rfid, åx 165a. ^.4 

junii ( e ) Jti^em : famma åt 

Intxoducerad. 

(e) SBar t)S General Major df Infanteriet 9^ Vice Gon- 
vernenr i^Jomttn : fhiDt (mftta iid Srf&erW«I €«ffl». 
%Ilf itff 5. t. 3 oa. 9{. gt. 0^ 1658- b- 7 Nov. General 
Af Infanteriet, ^ilbt) |»8 (in 08tt) 9Iniå< if$8. fe. i5 
|a«nårii': f I^^f* t>* 29 Maji t 6tCttiR/ UtAK mflldiS* 

Affmittgac , 0$ fticf mct» (onom ^If ttxm Sr^miiea 

fttdl U( pH @tt(lt« {Aon. Qift met) M«rgar«dia Boye, 
)DflV<r^(itf IM^ Commendanteni ^8 Norogoridi 6tt(t e<( 
^at> funttdtnMillMtxKSlt/ Hans Märten*fonBoye« 
S>Of ta en '&mmti^ 0$ SSa^liS / nitfe Anria Lars 2>0t< 

Icc Hordel til ^im. Sttt Boye agbe f^nit Ofhxriicti 
Hinrich Honv.tfl 4>ai>(mi(mi «(& Sicfntcmt/ fom f 1639. 

eon af Bmsld Ferb^s fil ^Oifeftp i Se>OXilt jB9<ttt i 

^mwm, i>at af on^to (atlai Hinric Forbus t lam fvcfl 
(R i ©flKtige t»! jf»M of btt i^:>f feculo, m«l tm p9 Numero 36 37 . I .ttmati t^ammr Mtoia ibt iftln etmanb. o4 

' . WilJrelm Fottes de Eodém eltCTpa ©fottfa Ofthatlilk, 
fjm 1^ ti gfni CftriWana GordDfie, (frefme Gcbrgf 
»0(te af HunUic : 'SJanÄ <5otie45.0B Jacob Porbes, ifom 

htVbt i SZorra ^faiilatt)) / |{(f flft^mf trettftS til aiibra 
frcmmaHbe {onbtr ^ ^marifrSv^ febctmera |an< affcwiic 
fémmtt fitf: tfl 9rc(&etftnrg/ o4 |tt^ait4tl ^mcttsc. : 

M5Ä2Nrrji<tf funa/ Carl, fix 165a. 

^ 30 Juiu CO 5nf>tfxt; fom^ 

m<t dt introducerad 

(T) 9ir4t ftS FneiTdeiit { ^»orptt {^f St^:' (Prcf ftfi jfrff 

Borr tfiXima. ^lef i65i« 1^. ai Pebr. S. 9t. 04^ ifSi. 

b. 8 Nov. PratSdenr { mU ^tf^Stott. $5tb i GM^ 
Jolm X605. D. ax Febr. t ttti Dotpt l66j / # Mstfi* 
.@tft 1636, b. fO Januarii mell M«ri» Kibbififf SauK» 
j^o^nsmf Lfndorm f ersfon fCibb!ii^^»Kter ttMRaf ^ 
SKåffftrv/ ncb M |&rr« 9hf Mem J6nsj £>ottcr ^xe* 
• hufvad til Gfhntcrpb. €011 afCammot SR|p<t Otto HeN 
mer Lodvigsfon von Mfimtfrt. f itf il. fil ^dKn / CtMoi 
té Suna/ fom fom fotf{ 2r ifptf in i ©i^crtgr 9<( ilcf 
(dr «tfr pS git^ipiltg^ 6l2(t 1604- ^ I^iMaji mc» Ma- 
ria jargeus l)Otfet ^cn rfer Örunow M Jflm 0<| 

Sralborgia^reffcn/ Brotdttng cHRtSxlN^s ben abrtf 
(ammar Smigfrtt: t i^H'»!^- 9 Aog: ^fkftiliféiAre 
aiftct Sr 16 Ig • I .Tonii SoflM^f^itfoeM SreUanpct» 
Balfarsfoa M&ner (K ^cQtH/ (Ooiatt P9 &O0r<bcr/ fo» 

Dm bcmra llM «i(ipiiMB|(r Ik frimmakfSrc n:i <^ l^LFSPARRE^ AKSf (g) 

JOHANs Qh^ ^X 1655- &* 18 Srtj^oft pi; Numero i / Febi^uäwii gff i^ertar: dr 1654* i»- 

treducefadc^ . 

(£>»««& »if» Så» f« Aiiiinl. ftSe ffttfioa ftfl Sri^ 

lis t i6f7. ». 17 Julii pS 3«ltfNlV- 6tft WA Ma<ga- 
rcha Kylc, Ckuti HaosiVm -Kylw J)0«ir'ttt fftotUfa/ 

tm St 0(( ttfe ofciaec Pedersib» Kyle ttt SartfcIMiV/ 
jlTAM3iipTetha« Pcdei&aeuaUsfoii^XMferttl Stfiamif / 
fom lag, vtAtt fiUt C mUi Gma €(& ®5ta Ooftmaa' 
mina fSm Set/ pig. 3,3$^. 600: of 9l. 91 o<( &w 

^OlfarCII Ifeirr E^icsfon fff Sri^Otft ^^^' )(• 9<6 ^^^^ 
Tocc»^ 16^1. 9Lm& 9L ai* Claes AlcesibiH bat pngtCt^Oti 
ter (fl fEveftat)/ tnd) KarAiA Htnrics 2>0(fer Horn. 

<ii) aSac toS j&ftonlit f&r lA »eorntittte^ tfl fiofl: ftOt 
ffriftta fig Sjwrm til'. ^Hiirf : H^ 1(1 1655. k si 
Julii imim^ 9ftm ^{Amm Bk^ t i6f 6. Gift 

me» tkriftina Sp^re, f 16&V 9t. ff. Stl'^c Lan EAcs- 
fon Sparren l^tffCC (it SMOCtt/ tn^ Mtrra Guitaff t>0(« 

to BaAcr« fB9n af (S^råt^^fldm ^ct Ida ö^ttftamf 

m>, Etic p^ransfoa WlfTpme (B {^a»f2(cr oA SKi«/ 
t 1^^. »r 17 Dac. 04 Beata Oiftqftieitna, SriQcrre 
&jc aabclcisfons a>Q(trr (O dTil |>A wtfia»/ me» Mer- 
^^ ans sitter Gevsu S)emia 9ii|tfilf(ia ®rtti giijF ot 

8e» »er ®im^ Srifeme Canl GuAafi Jöoaisron WlfTpirre» 
fn»<cite/ fW' (^ fiagm t70j^* th 19 juiii tm» flul^ 
(otoa ; joaift 1 • • ^ 
wm^^arriifo SBfcn (&fiamm«r ifri <3m3(an»^^ ®{< «{$e wr. fm »ar .^Mr ofwet SSerm»/ I .fl 38 ^orr^WlÄiu: «m wmltmkt. Ovanar Gröpc, ;fom Von j^É'R Lthde^ Lorens (V) 9^ %t^mai. mm \ Numcrg I k Jacob, Q^ 1651. h, 14 Maji 
Stl&errat , åt 1654 introduccfa- 

de. ■• ' 

(i) a^rober- Lorens »ar Ml KiM anfo, jtrf0« 9iSb o^Oe^ 

neral Major af Infanteriet: (kf (iDffa 141 oé ftm foNn^ 

^^tm ta SOib(5or9, mf Kl i66f . D W Juiu §(tt« 
morfFalcf. %m 1610. 9. 9 /luf. i f flta{ft 1671. »• 
25 JoAii» v« 0((f mcb lowm fidf Uém Stf^m 
ixtn vt i (k) 3B«t »J Affrtbf I ®»<a Wf iR(l(( : 
30 juflii ifomttfmådfntt m m. ^AnDaL«joniklöl(l, €ammar9l^ intb |»t»n»Jrtf »(titta ffri$wrtffl« ©rw ti. ®{f( hk» 

AnnaLejonftWld, 6amttiar»äWf^"5m< Mårten Lejoo- 

ftididi ©»«« ta «ifrflrU69, fom Mm 'jkf €ainiMt# 

|«rwn, ^i^CTTtf Clae» Akesfen Wlflbafre. 

rmimt »ftw jtSijra ö<iwt« I SRerllfe: {kf léS 
•fWtb rS feeslroti {frätt A/reroratet. siitto 1612. k 24 

Aug.: i 14 IMtAft 0Jh;b l66i. b. 4 Dec. ®fft wS 
Cadiajflna^Tlwihom* JofoaArcndsfoa Oy%nhon« ©Jtf* 
SSf^Vf I^^Mfo», mcO Oertnid Maurit* 2>é(a Swato (g 
SMHto.- i»Ä Tacéb von dér UikJct €*« / éftfctfe 

®Wrt of ««mi«at mMnnev^n der Linde tttäMfie* 
/le- ■Srt^erwr. Pi * 


^ Numeroj 

39 


-■ 
• n 


I 


c 


. . 


'•:' 


- 


** ^ 

TLEMiN.iéCif 2aié , Eric , ( m ) 
åt 1654* b* 12 Maji 5vi&me : 

famma dr introducerad. 

(m) tSar ta PtKlldent { K^rgS ' CoUegio ik$ SatlMiiD^f» 

n« : W«f i^f f . in Sept. ftt. 9ib : (ftef jlg grijme ta 
?atf }(. f^fMi pS Situna a8t( 16 16. |>. 19 Febr. t |>S 
wntn 1679- ti. 19 Apriiis. @tft i:mo, 1643. t>. 10 

Jui. nct Maria Eleonora SOop, t l65l> 9. ft TaOaarii* 

(r«nimar^rrnt< Bcnft Akesfom |>otf(t tfl StntIS/ fR(b 
Brita Erics 2)0ttcr Sparre (fl 601^^9. 2:do, St i6f9 
mit ChrHlina Krout , &ll4bl|5fMSg(«l Jefp«r Atiitn» 
'■ Ibns J)»«et lil 6»l>,llt* Irtgebotg NiU thrtttcRf 
ning (fl Stgtti. ®on af O^Mkn te. Hinric ClaMfbn 
Pieminf (i! tt^W 0^ t(< f»rra ffru Ebba Bit, J^r«M« 
l^fWnseM Briand fohtnsfoju Doffrt (fl Situna / mtfi 

Margaretha Dton^fii |>p(t(r Beurreus. 

Dm' Fleming mm tt^pxm f< ^ framnianfiiK 
Kio a^ pag. 9i4> 

RiÉÉjna^ Peder, ^n) i6$4% 

^♦1$ Febr, Qxi^mti famma dt 

introducerad 

(n) aBietMI«lM9i(fbai9«ifto(r(f(H«f^ titl o4 Cottmend ant 
jeitltbmtf : ir(f<t49rt|(mtfl3fm<i. ^ef i<é54fttr« JiS» 
f6 f» <6tf3. b. MDec. ^af Stativ MM @Éxa M SUte. 
SrabpåSCabfi(ifa€ilSttt6c6. ». it Jmii. { i^M» N M 

åptias. Oif( må» Chrttina KjniAg, Olof jRyniftM £>o& 

MT Mf» EU^ ibni 'SSMHt- so4f (fl «inritn. ^n <^ 

' 8b •(«# 0|}4l>t« Sagimm •Liiidothi!:PHetJBroii Ribbing 
til mH m-iRiMn OA Mbita Bettcfe, fBlåXfltlUltM thi- 
Up. }«i)^«a 9ood«i CfKcr €^<b{l((/ mt» i^ima E)-i« 
©ptfcr Kyie #^ottff. ..». 

JD(iMM Rit>biM^ #Mi)ntn«r jrS!^^ «<( Nk 

' tn SnDPfnd x«bbunga eiafttoi. Sb fM0» fem tftfi 

M 3 fcSi 4Q €-•« .r . i i j H SrHiwor. I Nofflcro 41 


Ulf Qiuhnanu>Qt2>ott(r tt( ltt^f«/ mcl^ s. Brita «(Wbcr. 

Sw Mttreen fi(t feban fllfbbarat Knöt AlflottCbn Qftp- fom t ^m foibc ) Qfatsa o(6 tA4l9ta 0rSfa Sof i (pttt 
fcK/ q4 N ^'elttui 3 &9bta'£ef : of tcw »ar s^« 
te Ribbing» Langhe raflo)) / (ottl Itfhi f>at t @ttCr(|ei 
tet i}:&e fecuio, oc^ Uxiäai ^ojpma ra^ÄMt llorftirpl 
Sptf ia i iiB«t(f i !S^|]ir>®dt§lAnb# »il m 9i (tal ;i«|' 

y^RANGEi of SinlJiberg,:' /fe)*- 
M^as ^ttJ Co) dr 1654- b« 
a I Martii.Svi^trvar: famma dr 

intxoducerade* 

(o)aBorofm: 1:010, C4iiGiiå(fWnui8^®)reft»eiH(fdf' 
(ent/ om (mtlfcn rcboa^^ Sammanföre n.o 13. pag. ia« 

i^:clo, Johan Mamritz Wrangel , tlUll^ M Qcnrral 
Major 01^ DNtttk til ^4»/ fkfiéam^a tSio K» 
Stöt): t i6ä4* ®f^ i-rmo^ mcD Anna Båc^ AiTdro^ 
rens { Gioca OSf Statt/ B^ Quftafsibns DottCr til SMC« 
nit; m^ Anna Sévcdi 2>Q^ Aibbfnf ttl Scffotcft* 4'<^ 
l6ra. b. 16 Tunii tncb Catharina LcjonhuArud , SoilM' 
QSfbtegdtf 9BVCn)< Quftaf JlriAfidh: ll<ionka£Vudi 2)#((cc 

fft (£Merfa mtb ^c< t&n» i|f0< Catharina Erici 2)«t(rc 

Sparre til 0mtt»6o. i^^o^ imi Beata K$gg, Gonjrer- 
pemreiv gtt^cm Nill Kaggi BoftCC' Jtf(£o<(mai(rvt md) 
Margaiwilia Carls DntMc Boiide. jDcmm Sri^rrliga 9rai 
oM «t nieO M ®0nc«<B9n Johab Abraham Wran|el, 

{nu 1 17 ' / I 't. # ttnft-.9$ o)pft. - • 

9:ttQ, Adolph Hermad Wyansel, i »at b8 ^fttfrrfk 
f|( ä S)e«mCttte foffUf • 9ift M<b EB&beth von Rqfea. 
4:co, Johan Fridric Wrangel f (omlo^* ; 

f:t»» Woldemar WraagcU Mcf i674* *>• KSt Éor. T r r 


t Nomero • 'I .. :. j ■ 4? kubtxitm <ff GMecal L«w«enaitt :• f, 1*7 » .. , , , , mtl 
maaKja. wteaiMr «^ *,gr«f« 1679. it /jo Mami { ift. 

;, 4iu|i€iiiiaua Wafjiwre, a.Ä.0j^ ©uftff Wafab«rgs 
. BoMfl ät^iMMfffdl •« £ldtié^li{M, fnt^ Anna Soplia, 

. 9L S. ^WOrkrcn. »(^ 0«Rer«JI Couvemeuren Iter- 

, »M KaosibR ^V«Mfl ta 25rHi&«!in, (^»MunJ»,. C lo» 

.•iCWkJ/JÖftlw $«»<« M^ -^l^l<l{4 ;. f^tl if87 t 

»Wt > »o Dcc, fom|«l( ya»o . ■ ffl Srn/ Margire- 

: A» e«p; ». ». oé ^|i|l Dfofi^ctié friherre Mbu- 

.'ill,^^'P^^^ <a fttlMrtW^ iewa-mel» Edda Steng 
•poftrt LeJbiAufyud M $ltaf«6or9/ ®XAfinai oc^ Sqftlt' 
Qplm- 9(f itttt forfla gtftr »oro Carl aufiaf jx^ Jofaa« 
MaurÄ Wanf lar, aidts MIMlJ^.Cätlkrina^Ienftienia,;^»-'' 
. fe/törens t ^a M 9f«<^/ gwlEctfsfon Pyllenftierna» 
■ BWflr W tl^lMflr 01» Atma ?Ilnfldi»lKrs UotfCtRibbing 
(t( Htmt1tar(^.~9(f iMte «llil»a tj^ Mr Ad(>lph Herman 
Wranger. jrtio , mtt» ÄmahlT-KTaidaleni 1 f 1669. 

®ftf«K TohM }«4i»i»fofls Dottit «l 9)«f ow/ SBianKrii , 
€o«m'«flt*Wif3DJ«*. ^rw W 9Bittw6<t8/ tit» 
MargareHia, ^ttf J»fcaBi ©iXttr «f ^9^tt<®<dc<' 
»if. Uf txtt« «nWe fltfrr Woro Tehan Fridéic oA maU 
åm» Wi^nglar f6M(. 0ni- Am«U« Klagialena fuP\t> 

iMr 9fit| Orr^ffi chriftian Anguft ({( 6uI(i6aA. '■ 

l>n »cma 9tM« iirfi»rins fr ^ fniniinatifoK n;o k^ 
PAg. la. 

dr 1^55. ^ 8 Janqarit jribem: 

1654 introducerad. ! 

ler JtAicwna* Knffd^enmta i«f^7 Mqji <!)enei«! tievft!. 

Miu «fCar,D«ri<'«|kfi|ll6^te,24frtlt. Goptrcrneuroftert 

' tlb(1tf'¥(kf<mlM^4r«fi|rR1Nt».3l^rI6I6.i».aoMaltu. 

i ff JX5 %tiUtt<«. Nufflcro 43 » 44 t 1665* b* 10 Maji. ^N|( tnd^ CaAartna EIorix\ f 
x664i6f^crife Lieutenantena Bric Anrid^foit Horns $«(p 

ttc til l^apaitiemi / mtb Chrmiiia jofts jDefter Ki^äciJ 

^n af 6fR)etflat Siguard Krufe {tlStmbbV/ f f6ai/iKft 
Ingeborg Ryning» ©tätDonatOtf Ene Nilsfon Rynngt 
D0(fcrtfl9ft!tmevfiaft/ mtbAnna M9ns Bottet tiUichflk 

ta Dp))Io« Denna %^mKia mt gttf ttf me» brt Öimv 

Qeneraicn ffri^me Carl Qufbf Krufe » fomf I732.«(ai 

mottltta ar^Dinflar / tåf (otue tfl Sm ckariotti caOu* 

fina Falkenberg, Sa^ffoWXiitM Sti^rrc Hinrie C6a- 
radsfoA Falkenbergs Dotfec fO iSorMtfrp ICIIKbMflm 
Sm Maria Fridrtcs DotttC Spa&hein* 

Denna ^nhktimmat ifrS XpfKanfr/ (worffirSn |m 
Sr 1442 '^m tu Diutmartf e«b tfrifrS» if |ti tfl émoit.: 

S PERLIN G y C ASP ER OtTQ , åt 

1653. b. 8 Juiii grif^eite : Cq) 

1654 introducerad. 

(q) SBat bl General Maiar, 0$ for betta Qeneral Qoih 

verneur oftDcr j^ela ^albuib : (Fref fiO Stfgerre til fSa» 
rinae/ fom &r 16111 for^ in i ©werige i^rå 3;o(nittb. 

ei^ m^ Elin Wlffparre, 91. R f4nt firicsfon Wtffpar- 
res Dottet ta SBcawtf meb Simciaea Dotter ToCC ta»9C 

^b. 6on af Jöran Jefpersfoii Spcfjing ti Stilbott 0<^ ^Im 
geelborf/ tneb Anna Catharina von Sljcher, SamfonJOr- 
gensfoA vonBlychew ©Ofter ttlBAf^att/ Héjen oA!B(ik» 
borf. DennaSrt^Haa att gt(ftttmebt)i?<@one'0on/Df« 
tterftat for aSef^ota DaH SReaemente/ Sri^e Cari cnh 

ftaf doftaftfon Sperling ffl S^ltingé/ [«» t 171 « * 

iitan manliga atftotngar. 

Dm benna 9ltt< nrfynmg fie &ar frnmnianiSre Bft« at. 
pag.a6. 

ff^REDE, CasPER C^ ) 0(1^ 

CafÄt HiNRiicH (s) dr 16 53^ 

1^* Srt^rrar; 97 Nomefit 1: Ig Aug* arrt^ar : 1654 in- 

troducerade. 

art W f3rr« «« Sopk,=I yadi , waJel? rSfiSf 

»mric FlemiAgs D^ffcr (fl fefAW 131 S^Ss^*^'' V 


>, ;,s t'. I ^iWÉf Remnbold Ct") oä 
^ BmNHARD Otto s?^ ' XStlML,. ■Ji'ME"<J '<— WW^^ . iNumero ^oic t^ i 11- „ -! 46 


Sept. Sti^ttaiC* ; *S54 fntrodfi- 'e do Coi, 

•«f Ji9 _ 

if InfantcMcr. ro VSia «5 ^iWfffff öcfjl tléwteifaot de^.Ga 
fKf mi^rt fil ^rf^rmifoi> tffcjÖ ©tal, j^ 
fficft>« t>c& aSr»(tr i 6mät<tnb Mom \ 
jjtm ftt ^cfÖ, Sfvrx f O- lullj/ JBWfifltfell 
^Wff' fit i6<d. b. 14 Oft. öeneral MaJ<>r 
tl)it ©cfjjettftf^f t«6Mk 19 Scpt; i(9ca„ 
I5»*rt|i;rfi0' lÄi?. >• »» F<l>ri ■©(* ^^K^I Anna 
. gare:fea JochJHM 2>P»W Zöge til 'SaMcnf^f. 

(a> Bemh*d O» Liwr, Dar M Stl>rtlK|laW / |>l<f 
^l C^tWI^t ivc W>9 iMi Cavallerie- ®ift i:mo, »(» 
EUfaJ»e?h von L&ven. ajdv, Sv lÄ^^v »t 1. Not. (i 
S>9mei( iSkVBlHf md» EtiCatkctb GertrudR Hermans p9ts 
(«r Wewfel (#• Jtatffc «4r 9Ba((|fi ■■ j . 

Ifx) Jiljen VÄ» LlMrtin , Wtt Mt Capftatmf, < j' 

WHVI^.\aai% i M *6:^ recnl» :«f »niic-Lilire» fom l>(<f 
1^6 i af tx <3w<Kfl<i ttf ffatgff t«vnr NitH( ntoa a; iOte 
Siflou^jk ^jiiiNMa pS L«it, (4 (il etattlqc ofhxrfi n^ 
0« witMn ^ ti:«iiimaAfo« Nu> ^^ pn- ^o- 

EerndeSj Fabian, CT)! 0(^ ticé 

®rö&frö ^rttiT ( 2 ) 4r 1654. >• 
18 Febr. opph&gbe i 'Jrj^crre 

{y> 'åjjir *^ %•"%% <**^i'Ö9i?^ ^^i*^' v ♦'^ 

Ätcf meo 

(bail. 0irt «Ä.C«kariM S|pMta»>»< . 

0(6 «3(ilt^r^ »tlOÖP (intélliftCt 97aai(> \oiaa Laifoa m J9 '? * :v-> 

NomergL 


* ' 


» - ' 


• «- 


- 


• 


' > 


: 1 ■ 


" 


K''- 


: - - J I . 


I 


• : / .( 


c; . 


' f ' • 
.1 . v:: t^göborg KAOtik,.». M. fifÖcn'C 'öiJs Kr ufsfon Kilrcks 
.Wtoa reresidrs tri ^xtAXx ©ri?«auk,'furt foil! fovf ifrä CÄ-ifti- 47 STAKt:^ Harald , dt 1654. » h^ 
4 AprUis gii^tm: (aj) famjwa 

4r introducerad., f 

(a) ?S(rr b5 'eaiiI)é§JfWi?ge ofttjcr 6faTaJorj|« ih\: ijftef 
ffij ^riOerre til SEBijf; Mcf fctamm^ léftr. b. ji.M^ji 

Äifö Ää* :*. t6^0. b. }o Tec GenersliLicu^en^nr^of 
Ca^allerfeti od) (ijt tiUlfa Gouverneor ofwOf S5o^tl^ ihu 
5JW) pS ÖStifcfolcr if98- t.ao Junii, t'»l>id. 167^^. ö- 
aj Sept. ®(f( i.moj 1639. t. 4« Febr. flJcO Martin Spir re, 
tÄptnnefwrett* Ben» Jörantfon Sparres IDotfft (fl Sfdwo / 
+ l6f7. t I Tebruarii, UKt) KirRin Åkes Jjottet 
' Wt' (if jftrScn. ffru Sparre (((|t)e fkttt jjohan Nilsfon 
Etteblad itl ^htntm^ St:do, St 1662. b* 10 Aug.intd) 
Karlj) Eielke , di'. ^. Sri6<rre Claes ^jilsfon Biéllres 

3)otfer til »tf / iom hoht imt i;mo, Äaf ®f<\pme|la' 

ren Knut Jöransfon Wlftparre tiT D?^ tfl) , IK9 2:do ,iMa- 

Joren Carl Benftsfon lillie Ifl 5lft>cua3. (6011 af 0t8(# 

* bollaren ofteor fflfitorg k. Eric OlofsfonJScake til i^om 

' HaUX, t 1598» 0(6 Ingeborg fofle, lagc Axclffons 

'*X)0(te¥ (il (Ens^O/ incb lageborg Kils 2h9t(rr Knm^me 

ta 0W*. Na I Jb<«* lOO Srtj^^f; Numero 48 nar (»r fin 6(«nifati(( Fridric StAe, {»m U^ h u»c 

Creutz, Lorens-, (b) 0(|> 
Ernst Jo man. ^c) dr 1654; 

b/ 5 jujiii JtiWwr: fammadr 

introducerade. mcb aian»: jMt fhm*H %tt^tm Ul Cafocäl: 
H(f i<6o aUTf SrW/ e(& fi|l i67f, ». n Dec. m^ 
1676. t^.ao Martii Aninl. Offifsm. l67<. t>- > jQ*i> I 

rom niAfr {intfwitattf A^rft»/ i>a ef«y|K( fora iMMb 

®tf( 1^)9 nwt> Elfa DuwaU tVxt DoD^all, GeneralcM 
Srl^mcIaeobRobertsfcte Mack Dougalb. SMfi^ta tS(» 
nita K' meO Anna von Bergen , Georg Ottesfen rea 
Bergens S>0t((( til ©ag^M/ Ofi^ ÉUk Roberts 2>9(ta 
von Rofen til @r«<ro|>. 

(c) aB«( oa-SattMOfifbtnse 6fwer d}0[«ftb o(| lUMtMal^ 
tan: H(f ffff 1674 SiK aUb «(( Bnefid^ent i i»o OV" 
ff^t. SiM 161$. t leZA-Jt' 04 Febr. »ff i68f. 
>. a? januarii J<araftp«» I *Po ©omfijrtto, moi ft^* 
meta f)ifa(( { fkrn^ %ff0. eift i:ido, 164$. \>. if 
Julii mA Anna SiMVerfparre, f 1664. t>. 4 Aug. i5f< 
»(rjbrii ira(rAxelsfoilSiIfverfparret^0ttrctaDra/ ndi 
Chriftina Lar* 2>0ft<t Flémlng ffl aStfllM^ atdo, m<t> Ckri- 
fiina. Före f 166$ Kanbf^SfbfageiK Chfifter Axeltfea 
FolTes Jmti U a9<rd«9amffiw;/ luA ChrUbna Benas 
3>»ft« Sparre tfl StnMr. 3:tio, 1Ö75. »• i Dec. mA 
Maria Sflfrerhielm , öfioeflic lieuCehaaCei* Arvid Ifaci- 
ron Silfrerhielmi 2)ott(( dl C^if{{tilaoI|||, «i^ ST. St. 
S('tmar{FaIf(«< OC^ Generat Gouverneorenk Sr^mc Gu* 
ftaf Bvertsfon Hortts ffntfft ^ (fl !Raci|ll(9V§. 6oM( 
af eta(60fl<(r(n n "S^mU ^raA lanfon Crcutxlfi ^t6 
»«laj|irO(t Catharina Heff von Wiclidorft /JNTrtia MA€)< 
«I 98 Dfcl mU ^.Jrtan Jökanrfoft Hef von Widi- 
dorfs Dotter (ilJToUleM k- OKt» Margaretha Hermans 2>0(* 

(n Anrep til ®mK. jDama S(iO«mfsa®mi8t4 N( UK» »« Mot»» tot. 


r- trA V.: .'C 49 


>v ^. if A :. 50 demht Can^cUcb fm IM tJt** ^ Mj^iUi ®T(fW(/ mdr d 
latroducierad. goDÖ ^;58ko®tfltM67f . b. laFebr. t |)4ft« 

9M e^rtfiin«Mm 174»- »• iAptiUs batnlhi. ®if( Mtf baii 
1:^1 l.ibj léMtjt yiSrMdrg^ |g<bBbbaMar|arerliaBaiKr, 

Federsfon Baner, g^ ©rcfWilNui» Mcita duftafs S>0|t(C 
Oxeitfiernfc til €roiWbot)|. ' ' ( 

Dmbmiiaattniénrfinringfe^ftiUiiAiifSreNzö öj.p-fo 
FLEEtproOD, GéORG , åX 1654 

b. 1 Junii gfrjj^m : (d) fanu 

ma. di* iritroducera^d. %. ' 

<^4) QlaiVDa 9iit)Aire tf^^<^nefa( '^fajV^of iki^tniét: 

Sbf fttcrmcra 1656. t». 30 oa.OejKralLicutenant »^ 
Eavöyé Extraördinaire (t( ©Igdattb/ C(fi fifi 1665.- b. 
I j^jiiiii jMg< tm. dan r«in forfl t» i Btmn o(& 12 pS 

CSoImbM 1667.1». II Junii. @tft 1640. baaApr. ÉK» 
Brita QyUeoAicraa » f 165). b. Ip. DeC. Afleflbrei^ { 
GmMpSf Stan Carl Ecicsfofi Oyllenaieraat jDot((f (il K9* 
n«6/ itttb Aona Qhrtftophert |}9ttcr Ribbing Ki €9R «f Wil" 
Ifflm nömasfon Fleerwood»'0ltM)a(( 9(t (juric Pupillo-» 
rum tbcfaufarius {(i^ddAnb / Ot^ Eleoaortf Oifton, S(b» 
tannS Jofi^n CUAons X>0(t(t m«» fikonoi^ Standis. 

Denna S(tt l^rfiamuH» 4f en urSiMs DtlbDttlts €)[(l8( 
(Snglant' . ' [ 

Hamilton iW S)^ftrf iBt/Gp, 
Ludvig y QQ, åt 16^4* IfA 1 

Junii 5ii^evrav : fammfi dr ^- 

. ffoduterade. /v ", ! I 

fi( fM C» .9(tffl«nt»t( itläRbfra tncdtac :@i(f St 4$6a 
ftmrf til? ®t»(Ti0c tu ^n-ianti / bm, ^a loarbt X«ntl. 
!Råti/ P(& t Htm »(HiUdA Atfioiiisaft SMr tiUt^i fm* 
e«. N 3 (Q ms dm^rn. • "^ ' 1 " ** Numero t / \ 5« I ^^ 0c( ifef tm» tollbi HOåfh^m femrlj»; p<$ gtcF iticb 
fiom 0ela ])cima ^i^NvUffa wt ut pS étrcrM fth 

®tft w^ Anna Caehartna Orubbe, Stats-Secreterarens] 
DfbcrfhMi i.ari QfBbb^s 3>9ffer til {Rabbm odft (T 
. ^ Jlijnttii# meb ic^iifn OMftaitks DtAttt, «fre]f0. gru ^^^^ 
be fkr .^n tHMoriti 0(( Bt^ttmeflditit i %lan]) n.[n« 

DuiöbBf. ; ."^ ^ 'i i 

2>enna 9(tt J^liflammar af (w o^WMial . atelta 6ii|t 
J €rpttl(Mt» , ^mx€ fHA efiHn # Sabcr feeratta< loim 

Hantoua efltr Hair.proun, in( |ff)^ t SMtmg -^OBEåXI 

jBåUYS t» I efottlanb, 85x110^330: IJar fi« fr» 
>?m«r<i Btftttttot { SM* ®rejl. 8tl|ertl{ o(& X6eft|i 
^ Sitter t eiotOai^/ £>|ia'8Kre o(^ '®to(ri^e. 

CRONSTiEUNA , HlNRiC , jlr 

1^3^ b. 12 Julii gri&em: Ci) 

i655* introducerad 

<g) ®ar 93 General CömtnifTarius 06 9attbt 9?åb {Éif' 

Unb : fftef Srt grt^erte t(l Ärowftutfl / JDerrt « 3Htt«fniMr. 
9IMat) wotttoftnfoinSeltCommiiiäriafi iStfloltib/ Sr i63t.t. 
iAog. ronafr fornt stroberg. Wef ftl)ennera7676.Nia|aiu 
öfwtrfk for ftflanbjFaSttett^SanaR o(!^ nnfl^^^ 

lif Prafident i Dfwer Confiftorio i Kf lattb. 9tft meb UtfuUi 

Probftmg tfrSn enrlanb. 6on af MärtenScrubfcrg, Stib^m 

{9tt^a; 0(& Catharina Weidcmejcr. Dntta ^t^Cltfi^A 
»ttflicf Ut mfbbe<6one*@On/ SrR)me M»rten MSrténa- 
*>it CroAftieriu (O öJtima 0(| J&«ttmiarbp/ <Jcncr>l 
Majör af Caralleriet, Conomendeor 0(0 Sttbbote af 

ewnb< Orbett/ fobb pS Öåtuna 1682; b. zo Febr. 
t ibidem i7ra. b. a8 Aug. utan manliga arf»itmar. 
!B{b M beoraftata t ^Stiuta Jtprrto 175a. b. a oft 
ioitbert[oa< Rd^rnfiga croaftierafTa SEBaptitt af C4m«* 
mar ^ siintfaren Srtj^erre Axci HevterhTim. Qéne- 

ral Major CronÄferAa JabC til gru Margaretha Elifa- 

beAt<>n Strvcz, S^^eritiol »8brt« i 3«^fibrficfrti ^ * 
* ^ • • i # ^a Striitz T£mttf [om t pä jyStiwa Mn^^ i I Numero 

tA^H'-i?^^ i(h) U »1: .lin H ti 9tÄf, rf(& 6ref (i|li66?. b. 4 Maji etät^oBar i SRchS. felft 
«fl> Margare;ha Oxenfticrna , Satltéfeof »tnacitf ar»(C 

iinan». ö(« m^ EKfabct DoitrAea \ 7-rangel , 1 Sf. 
^ j ";• »»• '^^»WntarlWtftJlB, Hertnan' Wran ;els ©»«* tit 
.<5 -c ' ;- ¥?'*^M5? i'*'i?''S*W Q»#««l Amalia Mag- !\3Ä',l >• »•-3 
I.-l 

•v: 

« (•) .•1: 'von . . - ^^^ . . -■^,— — r- •-" Scheidini (fl 

nxr (£fiiattb ik^ Stctoti , f raf»Mit 'rS)ot )f< Aa? SUtt V 
faart iMäa4«nii> eanctfer j S>at|>{. ,0» i atFMa 
l5tl'fc*>'AMrrti»ONr'l64&fct» unii, edfbd 

.föMte Sm-OttliariiB» wB».!5öh«t^ m.ltSii ttmrt »«« 
T.rK d.'i JtEyM^tifMsfbMttiM nf «f oftHW t ( nfut 97<k<* 

.'•!.- I MiéV5Cr$(i(i^eAiaft:«f€iSmiRManl oafmrjiére. 

>m :4 ^^ ^9i^^^ SiiUm; cU^) less 

> '.■-''•■•rit iintBc^cefa^^'"'" ■;? ■■•■■^•■'^ \ 

.0 mw tji famwiic-^» •érr^fUhr { KiM ^at )rll» 
Coiiegio>jr»rikJhfffi)»:iiiJf4i$m««©(farIe6i). BUf 

' 5ft an». t 
i«04 ^^i^eim: Nttinero . r. 


S4 


|65«. ». ay OS. JBifl 1^91; k A4 Aug. mA BriH 
Sneckeofeit, £iiliiaceii« loA Gtora @t0 tnlei i SM* 

.(olMLan BenCbibns XMt^, fm Nef 4»M i6f $, I. 
4 * Maji meO (tiia fofirar { »era< S^rpbcM Sc u e t ct ^tai 
tärs $Atfkeii6^(t WkH »rej^ ; 

e^tt af Sorgmejtam i 3oiil$»iil|/ Aagafita Hao^biw^ 
IK& Anna, Mårten UHrsfon Srani 2)oaec f I<i9« ffm 

fa fcbarmera 0<f(iniiiiig<flian ftftoer 3$ii»piK«l Uåt ån» 

dm Segertiron» fom t i6iS[. >• Af Apiilii* 

P^OH UNGERI9 , SXE^NBERCl 
WotMEK (V) 

Otto (m) C# 

Reinhold, (n) i653. b« ii7 

Oå.^Vif)tXX0X'' 1660 introducer 
rade. 

(1) Wolmar von Unfen ffl ffcffif WOt hi tftmfk Uetfi 
teiunt: - fMr fWfnra fia 9(9<rr( til <parMl. S3lcf fK 

rtStrS. b- r^^bruarii état^Oore .|»S 9({«« etött: i i; 
1677. ®if( IMb Sophia Y«kulW Oftottffotf Johaa V» 
MW Skottat tå f|Mäi9m> M^^ytrMD/ oKb Amia HqfW 
AeV 9rtt4ftM(n< «»" Mqrdd* SoMnc til 0(tl^A|M» 
Magéaiena Johans CatffCBreiMn til .g«^ CIm «f 
Wolfflor Otrctfea t6A Ungent tftlMKM / $B09cKimi.«4 
S^iltnf 0(^ Magdalena Ltwe* Reinhold. HindricsfonjU* 
.we* ■|>ottrt A fkmiKl tC-W^ Maisaretha Bia(ic»'J)iM(r 
FM-enibach- t0 Walket. , ... 

i 4rm) öftö von' tJheeni; tvn 4t<vimM gfrJKbf : fRref. fl 
Stf^tm a 9&m)f 4)me ta «iMMt •« 9m$f<x, 0f« 
INrfktil ^ao. t (666. b 7 Martii i^l fobfct aNTcv 
ftflk : htsnft i atmM t>m1v^9 t6i6j.^ao Fete, 
Wft l.-fflO» gKb Anna HerkelU 2:do, * * $ t , 
Yxkidl. }:tio, Helena ron Zdgen, fim 1^ SMi 
l«67« ^^ ;.i j- 1 ../vjf .. • ••<.. .å:di u iof Nomero SS Sdzfdaot ^oå Sterabeit» fon I(^ »9^ V«i ir Uoo 
laiMlm. fbm flo0 T«ftaireaie»ft Okutt 4r 1341 ipA <Dciifra §« TdMrflKrA Derna m utlytitt fg ( X^fRdrt!^ 

Herm AU y Cp) Ä i^53* ^« 8 
, Oft. gi:j^tnrar;/ 1664 introdu- 
cerade* 

<•) linn wmgéi tfl-9nto/ Mw^ m^ fymncM #9/ 
«»«r M Eoiibt Mt i CfHon» ié fk Mte DfM^: 
(Me iMftetrfig St^tmrta-entailNlff. «ifit fS JDviMi 

1 fidWd i6ot. ^> if Sept. md» fiertni<l ron ;YdaiU, 

JtmniAtenK Qeorg von YiAcDite <Dotf(r (fl Orien wl 
»iM fem M frto» Ir ]^. fe. 2) Mvtii SelMMC* 
(mifeil«»$ GoovprneuBen MIMt StoMMIt fmm Ott» 
^IVIIhelm Ton Perfcn.€iH|«fiDfrNrJMlHanfIlaiiifimWnui« 
leliil <il|l^«* lidkvid roSe, Arvid lafMfbn Pdftt 
XOftcr Ifl Cttflti/ UK» Vritti MMk IDtttrt Bit (fl fo(* 
leiite- ^M 9H|eRH|a ftMh fikf-iit* »^ (ow« (Slf / 
fem t »tan mmafga at^biKw / mmuM Otfm o 
xitttet Kfiet jig* 

<p> Herman ^R^raofd (ff dM^nr/ WOC ^. t^fMmittr. 
Qfft né^ * ' ' ' * Tiefenhaurem Ofiveilk tim» 
tenairteiff C&rl Tlcfimhaofeiu eNOa DsMer. Gwi af Dfr 
fk>(r^ nennBh Hérmantfon WranKel tfl Clflpfee. 

Om MMa ^nn vtfj^nmg {(r (ir ftrnnvt^ V^* 
I3.pag.ia,.. - • •• '• fCXf Numero 

50 57 åt 1673. ^ n Janiiarii Jri^ft' 
ve: 1675 i^atroducerad. 

u tit On^6i>fm ntf ^«Mnr( m SSef létfd »ni c 

MaftH, fjaijtimgt. Secrererar* ftWofr/ falfclb fiflK Fi- 
greliur. $o99 t SSTcIWi Ota» léäs. b. 24 Martii , t 
T67f •^. 15 l!>«e«tnbris.®(fir I : «o, metBarbro acttn^icei» 
ffopttrt/ Doäor Johannit Lcnari|3ott<r OKt) CadiarinBPeden 
^tkrKenicia. iidOf b i6iiJ».$]ttlii.miiAataKUmBb 

* 1691. 1. 7 Déc. 9r. gr. m|4d^ i6tA(9B«Ati, 91^ i I Jme Claes Rälambf DoMTt n^.^tl fotfio ^ Aua 
Åkes $>ott(C ScSlarm aflMtr: Sni BÅlamb jkf fcbemc 
M Ofiocrff^ Ueut^flanow «(( CamVV^fa/ Reinhold 
von tiwen," 

©(»if «f fwffm 0^ JTprnol^ctftcn ( 8t«M|lab Niro- 

lanf Edmimdi 0(( MarsareAa Bi|feUa, kfim<tit$å. 
- UifiHHl^f^ Hicoiai HtRwinfi F. Fiffclli .jDptUrr 

dr 1673» b. 8 Sept. gritem: 

1675 introducerad. | 

<f> 31^ bl tmmmu 9^ IMmm o« Stmh^ 

mini ié7f b. 41 Jutii SoNbf^fOiflge oftorc !{Bf(hiiRN< 
wi*. S»bb 10 • » I .» * > # t i7ca. b. 4 
Febniarii. @ift i:mo, OKb Mag delon Mi(^aelis . f|bt> 
1 Qoaeve. a:dö, mbUaria C|rllMfti«nia,8AiaX^fbfn9rrtl 
Sri&«rt« J»«n Jflranslbn G](Hea|«if nuf 35i»ffflf ta Jutib' 
|«iincR/ »^ Anna Johans DvKcr Skytte ftl XiabcrMff. 
®QB «f CapttaiM Nils Axelcfoa FoCe j|il ^bp tC- 0Ä 
Anna Stake» NUs SN|kn S^iHMrfS »fjfe, mtb JnW 
TtnnOtl ChriJftiiia Erici 3>0(K( OxenAicim (il £h|, 

£)ii %täittm SOT Nanero 58 59 Om imätm wmnt ff ikfmmui^ n:o 51. 
pag« }p. 

ScsotTLTz, MArtén ^ (s) dt 
1674. t 18 Aprilis Jri&cm: 
1675 intoducerad. 

(s) 9fta( M General Lieutenant 4lf Infaoleriet 9(( 6fnvr|e 
Coimncndcur «f Milicen t ©fåne tåt *lcfN«* • fww 

Kf»a {19 Srt^cm til ^m^t (fler eiSfM aiM<ifi»e* 
(ob marbf {Kin 165a. t^. 9 Noy. fom M^or af AS^ 
9trarmmtet/ met fttf (vrra namn 04^ tf^v^ eicfftlt 

168 1, b. a« ApriH$ Gowrerflcur ijftret Sllflemiamaiiil 
«<^ ^qs^oUtXEao. tl[^8d*®ifi(IIICl>JB;iiMe(h OerirudvM 
^r Bjuffgeh, f>m^ Mlbre lilBa< von de BiyggeA« ©en |f 
OfWCrN Af^ ^hniiNlfra AftiUieriefr Sbnan SchuL» M 
9ir(^rr««e/ fifmtl^flldflcn le^i^i^afrtoit totMPf(fciv 

0^ Anna Marga^-eAn. - * - - a 

RAlamb^ Claes ^ (t) dt 1674. 
l^. 25 Mardi gri^mt : 1^5 
introducerad* 

(t> asor t>a WXi m> ^.bfmf ^iV^tm m&M^ 
Mm: (Fref fig St$m( fil SvcflAb i Rertrc. Sbf ffi 

i678« t- lADcc, Prafidene iOSfa {^f 91^. SoMi ®(0«> 
(Olm i6:ui. ft. S.Msuif t4i6p8* <>• i4Marcii. CMft irno» 
1^48* t* lO Maui tllfb Anna Scälarm » t ^^^« !>• <4 
Januariif Spttlticffareitf AkeSvantetföaa Dofter til Xta# 
.k/ mcb Brita Arrids X)Ottet Wildman tfl Sbljlcrfep^ 
a:do , 2t x6ä6 tncb Beata Soopf t 1672. 1^ 10 M«jt* 
£anM^fbtnS€lK Knut Hansfen Soops potter fil £»n&</ 
m\> Anna Peders 2>otf|( Wlfpfarre (il StibbfROftori)* 
^*cio 9 2t 1672 > I Dec tneb Elifabeth Gyllenftier* 
Mf st S(« 99 ^i^dcntens, Sri§<rrf.£riC.gtrlia>n G7I- 
Ö a Icafticr* io8 Sirtfttrroe iNumero 60 na knttehra ti Itfé^orS/ nKb BéaCnlCottradft jDitffcr ir6i( 
Yxkuii tii'!|rat)»oi:m/ 6onaf &ii^<l^iR8M ofmcr dtco 

va »ift (SitNfa Milano/ Broder Andersfon B^lamb til fb§f 
t^ M fmatcSmAima Toct^ ^ ei af Anna OteMtt^ 

((amtil^^törro S)ei pag. 47- ST 9t. . «> 0^ 9^^ 
J^c8 1?kt«fojrTottal)Ptt<r;taajprtlob, meblxf 

TU/ Ingeborg Carli SfQtttt QyUenf^icrna ta St)i 

. X>€ima mU 6(am#ibet toot Aad^rs eeTradtfoå (3 
Orn od; S3acfa/ f«m frUf aMob xf4J^ ^^ U^ (0 Sm 

AnnaDicknc, Peder Dicknet jDotta tajOaMlUaAp/ ttcb 
BricaAnder$ J^ottorBöje tfl(8ctmil aftobir. X^OttWat 6fMI 
af Sigfrid Federsfoii til Sacf a/ 0(^ Brita Bidrbram. Michel 
Mlcheisl^ S>Öttrr ta ttttCtb»/ folab Utrf inge (SiigtOU 

HElMP£LTiSlMON,(u)QRl/NDEl, 

dr 1674^^^27 Martiijri&em: 1675 

intreouceräd* 

(u) SKar iitatt ifti\> o<( '0e((0Kitfra((r : mt fMftoa (!« 

8rf{icm tS SR9ni^ft!i ( 0|lec6ottK. IBItf fft i&j6. », 

if jiknii Sagmai ^9brra Biiur Soofsflw. SDoiU 164^. 

b;.. a M«i lublab p$ falab Hieimfeit, pA Mt M^6fi»cr« 

|klUiicei^taf«0gMieitfctbr>mIa9iaMaaM. ffCbbi 

etocftolm i6i7.b;af Scpcf^ialfEiitai of ettfbttttttfocnffra 

. ki^rt t AOioj^ ttn tom^StdM i^.T- 14 Juiii lamtM/ 

m(at(fmtb'^Mohi fiMfberniaSti^eMtgé 9(tt jrtDa0»crM 

(lb(iä ®fft rrmolftjlpiJa ié47.niCbMar^aretfiÄ voa Truch- 

fes, f I(5ff.b.l3 Af>r«is, Eli» von Tnich^w ©0t(ct 10 

'S^tvenbérf* a:do» 1656.6» ta Aiig. m^Marjgafetha^Hed- 

tig Ton Farr f i«86. b. ijimii, fiMn ftSfttcflarimia for 

Stm $rftrrt§cn hbdvig Sophia, Dfwciifc tieutenan- 

tens é^ Oeneral jEMartCTinefimtM/^bcrre Domiaici 
vonf ärrs ©otW-^ineb Chrtftirta Biömranrtil ^tttoäS: fm 
Farr SttC fdmt jDftmftc LieurenaHfeit tXaniél Ovrif, ^m 
t 165a. ». U AtigoAi. 0ottaf SMr^Mte^arcR 0C( Pr». 
f^t i Smb€t<€o!iegit? Jacob Orondel (ftWébO, fom l^kjf abM 

i6tf).t28Ptbr.mtbiit(|iifiinAimi/ «<|H^j9rra9fiiKii« SriftfÄflK fOp Nomcro 6i 6z CaNA Dd^ken : ^f€nim\ft fB0rtflllf[ar<i Sabér Pe- 
ter Gnittdei bafirfSltf t Siflanb / (om fotfi (ti Smcrtflt 
fbm Uttttdlatf/ •• Uti (iBff« itrm fPritifteM sigismun- 
JDI €iMitiHirUitmr(* 

Kojv z>£jj NöTH y Thomas y CtT) 
dt 1674/^ i^3 A]f>rilis ^XV)VC^ 
re • 1675 introducerad 

(*) aSat »ft ÖfMttfe^t !Bc|inani«ttM flteneatMfe: (^(le 
f(rtf»a fi4 Sr$me ta .etternftore t ^aOonO* SIrf fift 
1677^ 6. f MAji tifitfa Unfter^Cdinmndant t 6tet(tno<9 

nolifDliantX b. a^Jimll General Major «f Infanteriet. SoM 
t {BtAftanS 16 « « '# » ^ « (^tölpRcii af et {»# 
faflab eravat i 0(ttftn(. Måtrfiifl 1677. b. 4 Aug. 
eift Q»]) Maria Hågerffierna, ^anbettmottf { @totf|^o(m 
Claude Rochette Hågeriiiernas T^XUti tttcb Magdalena 
Johans ;Do(Ur Mojai aflaber. (Son af Lamural von der 
Nodi 0^ Lucretta Thomas ^((cc von Stackenbroch : 

^in b(cf fcbmneta 8t. SK* o($. f raefidentem, Srf me 
Knöt KurcVs^fotfta Sm» t 10^4* ». aR Aug SJoina 
Srt^rrh'9<i Sitt gft! nt mcb bd ^H; ofioctfien Sr$ct/ 

¥< lamnral Thojpasfon von der Notft , ^m bicf fla^cn 
1710. b. 2S Febr. i flaket m l^dfiniBotd/ Ofiifk 
' t^rnna m bmflamniar af en naumbimiig flammal 
abiliji <SÅhi ifra £vabaub. 

AdöRNEk af 9{ovtIattba ^ Cy) 
NAns Georg y dr 1674* b. 5 
Augi • grl^evrt f 1675 imrodu- 

ceradi / ' 

6> »at b5 tGf<n^l^ Major af CaVallerieC 0(J Eattbjfiof^ 
'^ bftiqc ofwer 3ö«'5t>mq« 2an : Ifrtf ff« Stigerrc til flftor* 

^^ 1680 Gourerneur ©fWCV Sottfoptn^ 09 

b* a4 Junn, t j gotttt» lonba. fECat Bobb 1623. 
o 3 piHd 1 10 Sä^af. Nuoero t ^3 I «&lg i68r. t. fl Ang. etft IM Benta Schvl^iao, 
Dimtfttni 0^ Ofttet Commendant^ns { ^or f oiicni 
Otto Schuinane Dottcr til 6mnixiqt'f Sofhitial / <Smt* 
ftngC/ Stotifa 0($ Sptert^ageit/ md) Aitna Cacharina Be» 
rcnds Di>rto Mörncr ttl BrOm. ! 

£)in j^ma SftM urfprps f( ^ar frammotiforc N:o 6o.pwtf . 

f^oiv Fersen^ Hans (z) 
Fabian (^a) 
Otto JFilhelm (^b) 0(|) 
Herman^ (c) dr 1674. b. 4 
Nov. Svil^errar ; 1675 introdu- 
cerade. 

(z) !Sat bå General Lieufenant, 0(^ Gonvemeur t 9ttg«: 
Wef jift i68a. t. 6 Maji Gouverneur ofmcr 3ngartnaif 
Innb o<^ Scr^oInrtSan : ficf 1676. b. af. Dec. iiX gr^errefFap 
6ra(<rfiÖ0oi)« {0rati(/ fom(^b<mf^erfrttDiraaa«Jtroiten' 

-\ba6I. t 168 J. <Srft l:mo, meb Catharina BlifabcA 
Burth.a;do» ttieb Anna Magdalena von Tiefenhaufen, Gon 
of j&fpinrficLfeurenanren Reinhold F^biansfon vonFerftn 
fil ®ip>/ 0<( Dorothea Wrangel, Dfrter|lfttf 0^ £«|M' 
StSbeW Herman Wrangells potter tO SIflO/. Ittcb Barbara 
Hcrmanj ©Ctfct Anrep (8 ^e* 

(a) 9oreiiambc< Srobet: tvär ba General af inftnteriee» 
W<f i67f. b. 6 oa.'5dmiarjraIdf: 1670. b. zj Jona 

General Qouirerneur oftoec ©rSse/ J5aiailb «( eicRlI' 
<ett. Sobb uti Scmel i<26. b. 7 Februari^ f f VlAwA 

1677. b. 10 Juiii §amI9f/ 0^ tneb ^nont (Mf M bai< 
tia Sfri^isa gren ut. ^on Hef cffrr fin bob nSmb od 
(Arab at 1678- b. iMartii oKb-SiiK atabi dignieet oA 
inixU, m M mänga mmFeRga ftmt tabmcÄoiiM 
(M npttiga giorba ttcn|}cr. etfti6f7. t i3!m^U Cracw 
mcb Sabina Elifabedi Wcfterhage, OftbCr(i( Bretdådis 
CncKa 1 1684- 
(l>) ®ar ba General Liencenantaf ^niFa Camllerief : Hcf 

(Q} 1691, ^. la Sépt. Scltmaffralcf/ Sobb f 9tmå nr Numero 64 ■4 • .-l.j t^ ei 3B«K Ib^t ^ 1*t 9^ ^ma 170V i. 
s) ApriUtr «tm iiNMH|« «mbitm, 0^ 9» mtb (mont 
»OHM Sri$niK9a.9m ut nS ®i»«M {»an- ®tft 1669. 
>^ a) Mäntt net» Oertrud' voa Ydniir, Qfm^tta ^H» 
Iwtf Hans. WtanseH Ciiffa it tWenfiaf. €0» af 
LicateaaDten..Ilnn»ra Fabiåmfoa roa- Ferfen o(^ Mar- 
garetha Anrqik 'ScKklWrfFaheinif •<( iam Mtttt, Rein- 
koId HermantCbii Anreps tMttt til $«l«, flteO Dorothe» 
Hermwj» DotttJ Wrangel Hl ®H(!pfer. 
(c) SorniamtX Otto Wilhvlm Toa Fopfen* tBrobtT' !Sat 
bS Capitaine. @ifit i:mo, mtt) Magdalena Buchwddt 
General Major Helmoc Wrangols IgttfiaiJI^mv, a:da» 
mtb A/ugäHa. fiiiabedi vea PleCen. 

Dm benna Sttg 8r6tnni9.f \t ^ fcmmm^n n:» 

f6. pag. 43i DujfTALLy Jacob, (d) D(|) 
Gustaf y fe) dr 1674,^, »5 Nov, 
5l1l)errar^ 1675 mtrodncerade* 

(d) a^rober: (FUIK fRrtfiDa {tg St^knaw ht Säbrnffa^uti 
S»omS(trte ©ofn. Jacob mar (ä i'anl>^Sfbtiis( »ti D|J«' 

Jotto. i 1 684- ®ft l-mo r l6fo. 6. 'jo Julil «K> 
Greta Wrangel» f 1657. I>- 9 Aprilis (atnl5<« a:()o, 
Jr i6?ii. 1). 15- No*, i .ödffn^ot IIKt> Bri» Skytte,! t 
1^87. b. 4 Januarii. ®t{l(()0]|(ur(ili Lare Bttiftifon S|yt- 
téi tfina ffl ektix, 0(& fantX^ofSinsdil Hans Snfjkt 
^\xi^ til aRSrfeO. ! 

>(^)"!aSar «l &<uiM(o<Uii)f »fwcf Awr« JFäpvartiMtt M 
®ltcrf o(& 9lil«99rbi^ i^, fänit Dilra o^> fSftftra jM mc 
.metv^fmibäniAiitni: bttf {ig acyf £<n^tl SorfTak |>S 

mcb Helena YxkuH , Df»«tfk«f of fif »Parde Dl irie 
Ton YxkulU ©oltff til Ouffob IC. röt)» Jeat» Oxeluf- 
^ild, Ma}«refn OR>f BerflVi»3)«|((ir t8 tmi ®fa(tllM <0/ 
> ®> Od Il(|Kna</ »(b Mmo lages ibstkt toffe tfl 9 f|K' 
«l(^ ^«n- «f QeiMralf » Ja«»b RobeMfoå Mack £ >u- IIZ frtfitrrfflf; Ugmero ths €6 iiienderat(»fi((ri|( Armée|®(^(ll> 3B(irfi» JKttaMNKi 
9$ 9i(|(0lt Otft Sr i6l9 mA Aaoa von Beif ea, O^oif 
Ottetfon von Bcff en* 2M((r tS Spfg^ nit Bifil 1^ 
bert* l^m von ftofcn tfl 9ntm. 

Boua Ittt fö» bm fitli b i fiiMtffle vM» JmI 

$«»(r, Albrecht (g^r Robert Mack iOouM fil (IJVM 
o<& jti(«{iitg(/ IfOir I» ^tfmii ifr4 ^A(bi«!»<«i^:ii' 
f(t MackcriCouA. 

De MORTAIGNE, BAkTOLDf 

(f)dr 1674»^ 2^9 Nov. ffri&er- 

re: 1675 introducerad. 

0gBfttM Qenenl Major of Infanteriet:. fMk fMfiM 

^§ St^crre (fl i5«i^9 i ^&w- ^f fift i^TP* l>* 

Oftobrit QeneralLieatenantof Cavalleriet: (MfpnfL 

Qarde.' WtSc I66^|nc^ HEDVIG QJIONORAS ~' 
3tm(rfrtt/ Catharina Dorochea von Hertingeslianfcn. 
af Johan de Mortaigne* $8f ' ik( Cerenioiiie Ol(fi(K( f 
t< fSvcnabe SMctlSn^cr; e(5 Johanna vonfreij* : tim 
m ffrilberrli^a 9((|{<f «(mcb tti &t», capitfdne «f Gm» 
ff« Qarde, Sri^ Qn«af de Mortaigiie, fw t ITOO tgft* 

7!^r-B£ af Äu^MngC/ /aco£ Jo* 
HANf (g) dr 1675. ^* 17 Juiii 
Sri^nte: fomma ar introduce?! 

rad ' 

(f > mc M Geaeral Omiveraeiir ijftMC SU^CiMlinA «4 
1 StMoA ih «<ft Qenenl Lieutenant: (MIC fMflM ä 
Sl^mt ta Jtl|^»(Rg(. Oift »0 Maria Borii, K. £ 

8<ltj ^n J:.:i •a* 


i 

<' I Nsmero 67 
68 (V vr-vi 0. SeUtHMiFAFfNnf «f| OeMeriil Oomttnéaretth 9^^» Chi* 
ftrf Bvertifon Homt %m<t fö »»rKHfwg, md> M 
frrjla gr»/ Maria Mömer, f 164J. JanMWfbfeflfltf SteW 
lan Mttraen 2>»(t(r/ l»eb >(< mta%ni, Maria Jflrgeoi 
Ibttttt roa der. firOimw^ ta eflctt o<^ $ra<(ora. €im 

af eiatfd^oMNMutpi gtfiKi/ joftutxavbc, ta ékthtt 

0m ban»! tm w#niRii fl; |^ fi:«»tiuinf$r(N:o tfs. 
B* 47. • 

Palbttzki Matthias * fh) 
fOWtmaw introducerad. " 

Oi) aSflr^S Fr«(ident.'toib ^Miiet^a staten: fftef i!(| S^' 
&em ta Satvafhra/ bm fSrft tfl ettkrifle , 8ti64a«<i 
iUf BroHniaa Christinas ^ö^^^mKrorc te. SoOt> idftt' 

tvni^imm 160.^. ftiDccembri , i 1 677. tWn ao Oäobrif 
))S ftn sSct ^ttfOa. @if( lé;4, b. a$ Januarii nKl) Anna Ma^ 
ria KhevenhaUer dyft ^bjrtf $t$(m Faul Khcven* 

h{Uiert;So(t(v,t 1666/ f(N:6 iopag.91 @onaf!Bor8m(fl«« 

CCB i Stolpe 0(6 2a»M dtÅM f ^ommt/ (ieorg Mat&ia>- 

fon Paibitzi tO 9lmi|/ Q^Arbflou/ SartdiR/ ©olbcroii 

D(| @(Inf(/ 9^ AnnaHopp^ ^3f SRatK Prsefidenteni o<| 
Direaorens j ®(p(p(/ Oionylil Hpppes X>0(t(( m^/ Ma- 
ria Pqrman. 

TimA m i^amtltat tfrS 8S^m(ii7 txr (on i M 
i4.tie recoio {lomat ; fiwatlfrSn (on feban hmnttt ta 
<&<t((|t(n/ btrifiran i brt if:b(Tecuio ta Vreufen^ i b(t 
>6'^( til fommi / 0^ { b(t i7:be tfl ©verige. 

■v ' . ■ ■ . • ' ' • I 

VON BuCHWALDTf FrW&IC , Q) 

dr i6:;r5, b. 26. Dec. $riberr^v 

< fögic^öitpodufeeräd.'^--' C ;* 

ri)äl««l|Q<**aUÄor#fC8valferiA :W«fJtf l«91-b.f T«»- 
aii Qom««?w^ i^a^ifUtt/ $4» W«f W |6f f Coiiett i 
®Kni(H^i|^tép0. WIKbS^pJiiaBlirab^Ch^^^ ^oa ?»« 

SoMa mcKgft titt/ ifNii Ki iSaitt dier (ar 
tfe jUpdnrojHc.» 3&ifc<h«wit if>ifc> jQMlfU t , o(& 
itamnriwiU0 af Dcde? voji BB«ftmi4ri(9iit Icffte h il 
:iirtfcicrnfi^f|iNli«ttffl'.^aMagi|e>«9 S)<iiinanf. 
tama ©lagtes I» af Subetfatnrtil liRia taanc 9^ 
^0f|Rciui^ waranbr fi(nt((95d(r<ni(IIant|(fli/ är<' 

^ i/czA , Claes, X!0 ^^ \i^^-l *• 
17 Aptilis Jri^tm : J680 in- 

(k).5Bat ba An!r»i, 00 ÄmiralUct» DES»/ fr 1676. h. t 
Tttoii i GtO^Aäicui jnet) .QOimifa ÅminUa Coftielif 
Xroimr Ma m miHb, Dft M AvÄnl {6R(M» avd* 
litet fproWi (riiHO. ®^t,mcfr ChiiSuia Bparre, T#liM 
««i«ifrn sw«w .t»ft<r Ä Jfofiwtr ,9^ 9tm*, mA 

.toei««wO]orfi:)0((<rStake(fl||tnb.t^$paRefitpa* 
»ttWljQwewl Majoren» .ffrffitn» C»r| Gh^f Ro<« til 
.&Mm «$ ^rjKoattdr/ fpio f jtox eoR af|öf« 

»eiliai Jobaa Ctaetfon Ug^Istfl 9i(hK4iat|, P<B Marga. 

) xedia £|)rlkWBSn»AAlml««*-OlQf A>i(}éna>nQrlIen«ii« 

»öfttrjjf .»few, ,mÉi .Eiio MaAis ,S)f«(r Dr^ fil 

Fednsfoii tfl @{»g(bt>^ fbm fefbc 149O/ 1510 Mfi kM J yo 


(O w^mm %i$ 
"' i i:-''\ . . I K- 'ii; 


K «SMltmmiim>iiiMI/(§a\f>9tttt, 

^i^kvéV^tHbeihy^taåH tlW« Ribbung 
fli m»^. '®M «f-FMitt Ifaifiaidt, ^arfraljr i 
SBtmm Villig Siiv i f^mt»9é-^!$mm9mi^Qét> 

tm,. f 1^4^. \ii 19^ Aug. Hl^' jm*. Ann* MajfchaUu. 
titilUi pmt^ «M^ #t. Vps <}é!r • Crf nenbiiTC Ik( 

▼OB Bacht^&uche. f9tir 9«r(biiiifflat- iitiR SrMtfcnoiit^ 
•^'UtHtiftié iM^4kM f jtlif<D<^AKeMMAQ^ali^ 
<Hit ftoraMÉii «trtM! fiNMi» Mi^BraiKii. oA Ifraiii8v 

t/fhm mm {Ml ««»»#«' IM mxfMä ^ 
in . ' I {^^ li!itroduq«ra)a. Maurmtz f Co) 
■.•^w 1 r3 U6 r- H^Oiffo. 


I 
5Uf |jk"ifö5* b/ »TfDcc: JtoniC' 
iV^df »Ätt/ c^ Srii7o6. ©Kf* 43 Decéhibf/^^^^ 1678 

ititroduccraiie. / • #:tNtl (fl 9m4ofl 

Stab wD Pracfidentt ^_ 

nrittjjar o(| dicf mcb ^orioitt brmia Stifimm ^^ ®rcp 

it0A gren U|. @tf( meb lohaana tiefeÄhaafea : Mcf 

f(b<tnKra (Mmmac ^ru l^oi ;&atf.4^0l •6|osl&eW ca&l 
FjuDiacs®emSl4f4>on(Wtr. *: i-:^, 1 
(o) mat bä Capi£:a[jie''(vf Sromiintj HEDVIG ELEOli* 
RAS ti^i^ öcmenfe : (Rref (Ig 6 nt;nrc til gurif ^öf «kf 
"il 1710 SOil.^l 0fa&, fnrnf Qeaeral Oouvcmeur offWP 

ngffa ^Scfalrf (ifwcr6meR|löAméen i I^jillanö-^IBirWiyir, 

^o MRji ©refmc* S5t& på Santo uti 3ngftimiiliwi& 

i6f I, &, ai oa. t pa a»oitj; 0iafIfMTmave(järb iw. 

' >bct?na g^rif?aTltaa öc^ ©i'^flip Slff uf ^ ^an &ah ^iC. 

-Mttfl Sr fornt bUfmt tomt) tfrJit (ift cm^e. Qift fÅI>kxti 

bolm légf. b. ^4 Junti im^ Ebba Margaretha Baner w 

t < Gtabm SSrcmeit i^gf. b; z8 M^i, mti sr^ctf 

Sr»<rre Svanfe Svanttsfon Baflers ©ottCT tg SMlrtMm/ 
liréb Margar/rha P^djrs Dettcr Spårre tO (fngJo 0« A3# 

tetwn. ®3tt* <rf ojwetfkn otto Ooitthardsfon 

lingl^ (9 3(!C0,0(^ thrUijia A^anncHkiAlfl , [ Qouvc 
rens Nils Aifcrsfon Mannerftiélds ©OttcrUO ^tt^vvra 

. o(^ m mrb bc« firra Sm chriftina BActier, foor&i^ 

bf fotot m BiÄfriram. . ,^ T 

.^Sf»L^'!f*« .^. ff«" ^flflf f^« ' l^^öiWBa 
»cfiiy^abn/ JnMcifeS (ottjitf ä2rttu|tamd tib k Ibny 
nwtt tu 8iflanb; bä Cohråd, VefliiiA ät ifgo. t. 4 ^tf^tdi ft? Numero 

i' '73' t ma] •iiojxY 
fil tCM4 :,,ut j/J|iÄ3b^Ä>£7>f, CONRADD , (p) 

/ IÖ77» bi 9 Junii Jrj^ette: 1678 • '.' aö Jknuaifii fom- D^ftfle a^ General Umxtttmt^åXtt 
^ tcilM fotUt Maasberg. 8ot)b f Gfod^OllII 16 • « # 

, ;/ , r ', 'f^> v , V • . eoii. rf ftofjlaflatrti I 


.0 , ?. 

"IMJ-Jijiii 


MeYENDORF von YXKVIL , /^"p 

5 Or ro Johan y (r>®tfcWf, 0^' 
:bf 16 AprilW Sn^or: 1680 

te) . fBot tö <3«|ewk ^ept^art : f||0<) fTrifi»* |!|| Mey«- 

^d«ff^$<fr« von yrtuU,..^aicn|5«j. .i 

t(C WrangeU t (i( batltlpf ' j i 
J?» mmm Nuaero t .75 i.-Jk .y. GyDenbaitd , 9^ ^fejenäottax von YxkulL ^ffe 

9xib<t ^f»«i 0(^ tit a&iiBq»«9nf«( Yxituii, font f 
i iltitf- lfb«. ttlbit Ilceskola o4> Yfc^ole • anfotKi 

nftr mtå tikfAtmm asHTop^åtct fi^ttatrf iti SRiao/ 
('Iffni^Mftt' St^wiMrt) ik6 3)rHiQ af UmtAU SSiftaj^.j 

iltrramUlintlC: Conrad Ueyeaåort {ox {|tt4 bu^tlmo fcfB<' ^ 
fmkt {ThU/ jn^ Saitérdtt t>p|>1>ra9nf / fKVartfttc t«ni 
flMFCoand C9flr*di(on von Meyendorf, Ubtvmtta OC 
;t^(i MHYx^M» ((trr forenmnbt fitt 3trftD(flob«0|[' 
hl té9> 'mtM ijAa0. $åtivcn cLEKiENS ben at«re 
fornoia f»aHge »ara af bcnna van Meyenfjorfijr^ ^fin 
^rbmnKiv f«il h («»/ fcbmnna gtorbt nSac»» onbniii 

FON VER PABtP^^ JvaATT Aif^ 

i>^Ä> ^ Ct> iwb flrw avober 

BOJGJSiLJg (Tik) J 

CVSTAS CimiSTlAtI (ji^ 
0TT<1 MAGlMfl/S Of) ; 

Fridrtx: AnoLrmtjC 0(f) 
C*Ä£ DlTtOF (a) i&^h b* 1 8 

(Kl, gfijKtror: 1680 Ina:o4*- 

cerade. 

(t) ®ar &a 6ftect(l< af Cavallertet t jft«f fo 8vi|m 
■ til mm : blcf pft löst- fHantaS »Ujof «f Carille- 
riet. gobb )vä 6f(l 16 »•»»•»{ / Muft 
itoH i SRtwcliTo ^antno ■<9tfr # > Aug. in(fr< fbl 
ftni; en BoKer o4 !)<é cn^<l 0Mi/ 9<&éi(f «(t> ^nomlirff 
Mnna Snt>«flt(}« ^rnt ut. Wft okI 1^»*™ Helena 
Yoir Rofen. @ön flf Dfl»<tll«*l««P«»t"i, Johan far- 
ftensfon voé der EaUea tfl Sljbll f<( StAt«/ fvm t 

i6>«. 


wa -^vK Mufflcro 


t.:t :■>' .: mfc BogMliti. Rofeiw VDPttff :aK& »bawi-ilå é^iah LieiWaw^'iKif>^trii<r« éf» Tfk, wlfttttfiijÄ 4r«,4lft .i8tf< ismp, Jä^ liift ;Kyie , ii m» 

' ■«< fl«I»ift^m/'Eir9 Catharina t)I(Irics'3>l«« von der 

Metil ike^ ' tft^ÖiUi^ltttr. fdo, jUif 

',' ..f !,-> • » .WraBfel. 

XJÖ^Or Tia Kajor ; . fAfl wlt me» ^I7?6. ©i, ^ •• n. I ••'.• ,:ii r. \,.s J. ■;■ 
.ili 
•3. '!n CO -WOiyiä SottM1t4t(> '®(ff:ltl(( Anna Mirgarecha |(il« 
dmt» ÖfWftjhnf Axel AxeUfon StSUrQi d«tf«r t(l < )f«* 
^a , mell Karin Hafu l>il!ttCC Boje. * 
> i^ftl |lpt(ttl<jfii«rf/ 'Wf ^^Sflnia^tLiearenant f M ^ATit Itcutcfianr Dil) Mtf bot) af JMflr f fbuctjtoil 

•ma CARL teit xi:tcl MiMnab begvafrocn .1679. i VU^ 
fft»Ät>eittfi)rt» : Meffffcr fi«6obf5rfheirrBj|»«>arfiJ#< 
X>(tm«i ätt rafna» iNon» N il^a £»bc[tgfc-{ «flaHbi9(| 
jfirntrpMJ bit wara fominen foi- wh^M ic<^be 8t ftjOaR 
.«^ f oiiuTB. gfaifbcé t»nätta«f ben Kofl|uif« %^' 
^r^fahienilo Sikten ;rjirq (it jjt^ im \<Mvm, nr 
Idt éi-^i Srnfér .Kt^flcuiiii^. (fttftfd Itt SäroSiet 

'9Mff'tfeftjt/ «éitAir Jtm rfit<r i:$'Srt HMrMvaranbe 
tiåM mmlbmh&tiit ««;indat tftfoda bi ^fwd 

itfln^mftral^''ä5n^ / >mai9(< ttma nu | 

^ <fMM»« <«jM»iMt tOHmMr 6»a«if txmttNf 

totatfv^dfrraiOciir . XUA» *5lg?S 
^ isxf Jifli^* r- - Numero 

76 t''Vv : 77 *w.'..k ff HAM^ (^b) 1679. ^; 14 N<iv. 
Sriftcrrf : 168Ö Introdiicerad; 

(b) SSoY ftS i6fwerite fSr 2>al StegemenM: • rom fotff tu 
i Qtoerige St 164J inieD Droffnmg mariä el£OKO« 
RA t o(^ Nef (e< éSf Sunefare. SSarM ftfi 1683. t« 
ai juiii SattMI&6fbtns< mtt V&^txhm^. Sobb i Stu 
^dDiirg. 16 i < # I I « t t.UnicS 1688 nof^ 

m meOatt 13 0($ 14 Nov. @{ft i:mo» • ^ i * 
# • # # SCrdinfeU Se^terafeni . af^ Staten JAan 
^flrAm{ble/l)io(fer/ m<]i QhrlftiAa TornlUdJltf; tl^do» me)) iri«l 
Gerck Amiralens. Ifaas Wilhel/nsfoA Cleråkt 2>0ttCt t8 

gtatl^uH o(^ ^mmerffab/ meb t)e< fSrraSrt/ Brita stett 
Dotter Swahn, ^ru Clcrck äflbc f^tQt Johan A(&er« 
hielm. 

S>miia ta Mmmikt af gammal atMig eimLitA 

» 
RhE£JNDER, fflNRIC, ^C) 1680; 

b* lÄ Febr, ffri^ertt ; 1680 in- 
troducerad. ;. f 

(e) SBar bS Genorai Major of Cavalleriet: fFulfo (Hfi»4 

. |!9 9)^(rr( tö Ut>t>n»aL %Sbb Sr ifo4 (SiflMM/ t 

lö&X b< I) oa. Qjft i:fflo , neft Hiltart Bt&beA 
Ydtoll, SiliiM IRSM< Otto YxkuUi Dm»/ OK» bil* 
gärd Yxkull dflabtr. a:do» |||(t> Anna Bure, Vice-PneHJen- 
tens Olof Boret 'XMtlt tU SO/ 0(6 OfW«l|ie Llea«eMB- 
teni 9iA 6fSM(au|lfiitait</ }chaa HfltohorSf Sura pé {(« 
im Sni. ©»K- «f . 9i$MH||laren Bérahad Hiaridfoa 
RiebinJer (om Wf^^mttib SBaO^ »^ Bltfi^etft 
\|eti;ngho6 Jo&aaVietia^olli|;iAt((r/ flRb Qertrad Stfjlu 

JDaMWjk iMmmar ifra édpNIft^/ fwn^diJuwC 
foo it t»jtm i CntftinO 9^ m» 6afPt»eral OltiiK 9fi|mat itt Nwero, 78^ ( 

V. 79 introducerad. 

(d) aBnf ta a{9t(m<(tftv< af S>r9(fiitfig hIsdvio ei£o* 
NOKAs gtf SRcgcmentt ; éou af * • • * * J©- 

ansfon taube» |tU«rf S^^^t Joaanes Taube til %^l 
Wcf Jf i<74- *. }6 Aprilh of Somini SIGKMUNDUS 
AOQUSttJS t tWIoi Au)A til Sn^ette. 3 %^^tttt |ccf# 
IM jlSr iDlna» »^ct amtat til ^n< kiforb/ fuljaji^e: 

Cum enim mylcörum Scnarorun noficorum fuffragi^» li- 
^eat qoa ob^cjure» nobilem Joannem Taub€ in Fyr 

atieilrtt orjinilf fubdimm fsojftrom iBngulari in not 
r fideJe^méf^åMftf^ommqué vircpCum gcnere» pru* 
dcada» foKticndine; In rebus gerendH' dexcericatet rei 
militsirif peritia haud vulgarr» «xptrieaCia«Be r^r^ itiul^ 
i lÉradivitftpraidlkiia^^KoriitUaa tffV', ^ut jibb folu^ 
csteris -Qiicatui »oHlri Livoni» adnquandus » fed eCiam 
éb pel»»fiarei ejita om cor^of1i''quam animt docei prx-i 
f cf emiiiff elb fideitur. : . , > 

Dm k(9M tm «rfp(«iHi fe j^t fiwam\ixt N:oj6a- 

pag. 47* ; 

SlÖMLAD , CT-^ÄX (c) 1687 b* 

21 Dec; ^xt)mt: ^689 intro- 
ducerad« 

(O 3BaT M Qenerai af Artinertct: (Frcf ^ Sr(^^m tfl|^mr| ab. 

Spbt) 1610. f 10^7: (Btft meD Maria 8cif rna, Eric MSnifon 
ficiern^ Dotter ttfécYreflab* ^«llj(lfJokafiSiöbladttISl& 
jÄv Äimctftc Licutcnant af 4loflwr§«i* «tf Rffln!««< I 
" »ömcii, Äa^oi i6ao j>a Menj^Hio Vtog o(^ 
garetha men» Johan Qodkalck Frccni 2)9ttcr tftS IW Sriötrror, Numero t 80 Si I TMxmå iitt ^riitfitNMt ifrS <3otmiMnIanb 9^ Birger 
til 5l5(hia/ fom l<fbe 1400/ 1480» 

Qrot HUSEN, Otto Jo B AN, Q f) 

1^87. !>♦ 24 Dec. gri^erv^ : 1689 

introducerad. 

(Q 2Bav t>$ General Lieurenant «$ Gonreraear i fBtfltiac: 
(fr<f ftfl Sn6<rr< tiJSttVO». SBIcf jiff Commendant | ©aitt' 

butfj, &« ^an orf t 1697- ®ift m<D N. n. DOria^ 

®0« af aOttWKllaWtt I 0n>««(f tt<ll|l/ Otto Grothufen tO 

a»pf«Io» / jbm W«f i«4a yS 6»tttffa »»bot^uf»» »»- 
t^oducerad, 0$ wat i CtiTlant) fiM- ZXtMa Sri^mlisa 

Ste «trf ut m«b trt ©011/ General Majoren gtÄmt Chri- 
ftian Albrecht Ottetron GroAufen, fom W\ flASO 99 

San1>t<Stu9(n i7iT- ti. 4 Nor. o^ff. 

ätten ^(vrdainmat ifrS CntloMO / ixc »en nbon i M 
i6^e fecuio 0ec(ta(. 

Fb-ZV SCHÖNLEBEN, Jo HAN B ENE" 

Jri^etre: 1689 introducerad. 

(g) tSxir tS General Lieutenant «( Caralleriet o<6 2<tllM« 

!lofbtn;)( åfncr ®Dt(bor0< o<^ So^flon. Jtom ar 163 1 
em 6(m«n SKottan { eioatfl folt: gSenbci t)<t aiini< 

ber aOa grader tSdtOtlt , V^ M Im h l6$4- 1* 4, Maji 

ficf aWob fom Dnwife/ '«II«t> fonrtSchönieben, fojtati 9<n 
St 1648. b. 7 Dec. ^be wibfått M<t ferdinandi 
ben frebfrt fffSibtbref. »lef W 1695. b. 3 Nor. opne- 
rai af cavalleriet. ^obb t 6}ab(n S)att|(f i ofra Satif • 
nt| 1613. b. 30 oaobris. t i ©oteborj »706. ©n» 

&r I«83- b. 28 Junii ffl«b Anna Elifabedi Afcheberg, t 
1694. b. 17 Not. X>0(t(r ftf Wilhelm Rntgcrsfon Toa 
Afcheberg til 9l0dnHa i &mf9alI«R/ 0<5 Margaretha Emcå» 
|>«HCC voa der Often QCliailllt Stckca. (^ Afcheberg 
itte fJrut Jöoi Bild til Stm^*. ^ Srt^trhiti laj Nttmcro 8> t. 83 -1 v.\ &K<lf TcbuiSchAnlebett» Liei]fenaiit)0< U ScifnlfM 

iOimfni emot Sbrtfm/ 1^ Anna Richter» SoTBorcttf i 9im* 
tat/ Bena Riehtert X)p(fär. 

KlERCKy HAns^ (h) i687^ K 
24 Dec- gril^cm: 1689 intro- 
«ducerad, 0(^ 
Lorens, 1707. b. löSept. Q) 

(b}^!BarM2Unjrai » ÄmiraiiterB SSbo^ianM^ofMige ofmr 
j)f»et Solmare £&i 9^ Dlanb: St 1710 EanM^ 
fnatffolrf > {temma 8t 1710. ».11 Nov. mnan 
tniigtorclfat fil Stomms carl ben xnttc i 9eiit)<e 
töar fc4Uitfommen omMbpt)/ raOabätiratA SotifllStSb 
ot6 rrsfident i.®ofa dSf 9(att- Sot)b ( er ocT^oIm 1639* t)- } 
Junii» t ict^mmamt» 17 to. t. laMajt titan manl^ 
ga arftDtnsar 0(9 gicF iiteb (onom tcnna 9rf|crr((na grm 

ttt. ®tf met^ Anna Burc» t »707 AfleÄbrcni f Redu« 
ftiottf Collegio, Jonai Bures ttn Ullftret Z)Otf(( ta Sttt» 
tOtf/ tnrb Merta Ulfs DottCt Bonde. 6otl af Aniraleif 

Hans Kierck bl fR^i^ult o(^ ^tmncrftab/ o<^ M (om 

grU/ Brita Svens 2)0tter Svahn. 
(i) ®at M General Major 0<$ 2attMl^fbtll9C 3ftt(r Dffctt»' 
tottn. SM (tfi Generat Lievtenants caräftere. i* i7aQ' 
Qift hkD Beata Mdrner, Gooveraenrenr fSti^t Kan» 
Georg Mdrnert t>tMtt til aROtlattba / t '748 in Febr. 
0<^ Beata Olofs X>0(trr Schuknan ttl$0mma(/ fe N:o 6su 

pag. tcp. 2>eima Sri^Iiga (Sliot 0(( sren 9M tit 
ltl(ft|^aK< <3on, Capicaine of Gardet %ti^t Carl Lorens- 
fon Klcrct, fom f I ©ftxfjolttl 1738 * M Dec. Ogftt* 

Dm D^ima SIM urft^nitig fe (ar ticbojifove N:o 43^. ÖR,NKKLoi/f Per, Qk) 
24 Dec- gri^me: loJ diicerad 1687- ^^ 
89* intro- «ä O) ii9 Wittt<«^ Numcro 80 81 Utrnå ttt ^tfiamitiAt ifrS @&^tmmiatlb ^ Birger 
ttl Sl^ttna/ fom Icfbe 1466, 1480. GroTHUSEN, OTToJoBANyQf) 

1H687. ^ 24 Dec. 5vl5»erre : 1689 

introducerad* 

(O !S3ar bS Qeneral Liea^cnanf 0(( Gooreraetir {!EBtfmat: 
i^^f ftfl 3n6arre tff Snrom. %Icf |i|} Commendane t {iaw 
tura, ber oan ocf t 1697. @ift meö n. n. DOriag. 
®on af »ftttmeflar<u I 0»pen(f (tcnff/ Otto Grothufen til 
SKpfelo»/ fom blef 164a yS 6wenfra Bttbbar^ufc^ >n- 
troduccrad, o(^ mat i Ctttlant) foM- X>ai»a ffrt^trrltga 

Sitt gt(f ut meb M Gen/ General Majoren Srffime Chri^ 
ftian Albrecht Ottetfon Grothufen, fotn Mcf ft^gOl pS 
SanbtStugm 17 if- b. 4 Nov. ogiff* 

$ttcn ^orUammat tft& Cntlanb / ber ben tcbon f ttt 
i6;be fecuio jletorat 

F^ON ScHÖNLEBENy JoHANBeNE^ 

DicT y (g) 1687. ^^ 24 Dec. 
5ri()em: 1689 introducerad. 

(g) 9&At bä General Lieutenant af Caralleriet oÄ £anM« 

(ofbrnge of»er ®otebor0< o(^ Sobnetön. Xom at 1.6) i 
fem ficinen SKpttare < ®n»e8fl folb: oSenbei bet aiim« 
ber aOa grader igenom / til be< j^atr Sr i664« b. 4 Maji 
t^Iefablab fom Dfmerfie/ faOab fontf Schdnieben, fadanM 
to i648- b. 7 Dec. ^be mibfatt Seffet ferdinandi 
ben trcbW fftSrbebref. »lef |tfl 1Ä9Ö. b. 8 Noy. Ofnc* 
rai af cavaHeriet. %h^ t 6taben S)au$ef { ofra Sanf • 
nt(| 1 61 3. b. 30 oaobris. t i @0tebor9 1706. .Oq( 

to 1683* b. a8 Junii meb Anna Elifabeth Afchebergt t 
1694. b. 3t7 Not. Dottev ilf Wilhelm Rutgersfon toä 
Afcheberg tB Slb^la i Stmigallen/ 0(b Margaretha Emete 
2>0ttet voa der Often genonnt Säcken. Sm Afcheberg 

to(e ftont ]«ttt Bild ta Jtoerpb». 

&011 Srt9crht)i*i 12% Nomcro 8) t^ 83 9n af TobuiSchAnleben, Liei]fenant|o< U S^tHi^M 

t tttttcin enot Sbrcfrti/ 1^ Anna Richter, 9vnmPfDi i <ba«« 

tOI/ Bena Riehtm 2)o(fdr. 

24 Dec- gribcm: 1689 intro* 
iducerad, 0(|) 
Lorens^ 1707. ^. löSept. Q) 

(h)^aBat bi Amiral , Äzniraiitefs srSbe^EanM^ofMise ofmr 
Dfioet Solmare j&t o4 6lAtfb: 8t 1710 Eanbt^ 
fnatffalcf> ptmma St 1710. b. 11 Nov. tanan 
fnagtordfcn ffl Stomms carl ben xntte { Vcnbet 
mar ftamfommeti ombcibpb/ taOabafmata Soafil.Släb 
0^ Praefident i.®ofa ö&f SCaff* Sobb ( etod^oltn 1639* b. 9 
Junii, t ber^mmat^brt mo. b. taMaji titaii tiiatiU' 
9a arftDingar 0$ ((((F mcb l^onom b<tina Srt^crrKna grm 

ut. ®tf ntcb Anna Borc» t »707 AfleÄbreni t Redu« 
ftioni Collegio, Jonas Bures bCtt ^Xi^ti Dotter (ti Sttf 
tOtf/ tneb Merta Ulfs fottet Bonde. 6im af Amiralen 
Hans Klerck Ui 9!Mt 0<i ^tmncrftab/ IK^ be( fofTft 
gm, Brita Srens ©oftCt Svahn. 
(i) fffiat bi General Major 0(( Sattb^HSfbiltge S^ver OfitX^ 
tottlU Std (til Cfeneral Lieu(enanCi carstflere. i' I7n« 
eift itKb Beata Mdrner, Goovemeurenr 9rt$me Mana 
Georg Mflrnerf ©otfet til SROtlanbO/ t >748 in Febr. 
0$ Beata Olofs 2>o(tet Schuhnan Jtl $«tnmoI/ fe N:o 6a. 

pag. tc9. 2>etitia 9t$errUfla ®Iaflt o(( sreti oitf ite 

neb Iwi ^Wf Capitaine af Gardet gtt^e Carl Lorens^, 
fon Klerck, fom f I ertcf^olttt I7l8 b ^ aa Dec. »gifjt. 

Din b^mta mi w\^xm f^ W ttcbojifove N:o 49^. 
ÖKNEKLOUf PeR^ (k) 1687* ^^ 

24 l^tc. grl^me: 1689- intro- 
ducerad ?a« 3ri^l!a6 Nunero f r 
v. 84 t: fet': totf bicf ^R ^ a 1 Kdilflliaitf e Apc SmtX^oftingc vS O' f(l af bwiirctdnbetffiaii «fw(natr iroigipvbe fo-lorliii^ 85 a; v)Hii#é£ån; jolian Priittt S>otttr. 6on af ttabcrkStSfir^oaaftttt 
SRart^en Per Larsfl9n Ornetlou» fORt Nef ofelab 164^ b. 
, I Aug. laBab fornt Alcbéch, o4)t)ei fonra gW MargarqAa 
, von RoiSrn &c. 

a»era &at kbohfSte*^ N:o jay. 
GriDENHOFFy BaLTHASAR (1) 

dv i6g7- b. 24 Dec- 5tl&me : 16S9 

infroducqrad^ 

0) Sa^x t)ä Sanbi^SftMnge ofwer fffiejiwantanb. Qan tm 
férft to I ©tDcriije o^ Wcf &Sc i66a. b. n oa. abiab, 
tollab fSvttt Thiei , ttJOT b5 Droönitm hedvig eleo- 
noraS öpppmw oftpfc gBobHeii^ <^Öft o(^ 2fl«. Sébb 
i fiaöei f 6a]fctt 1616. b. a? Martin; t i ©tocf^olm 

1689- b^ 4 Marcii. ^tft i:nnQ> lltcb ^''endcla Waten- 
rki, Ofrdfc. a:dp, mcbChriHinavander Linde* Aflcflbfcns 
Sti&crte Jacoh von der lij^des 35ot(cr fil Änbcbotfl/ mcb 
Catharina Jpfuae Doftet Gyll^nhorA ift ©tp^olm. 

TvNOBi, GusTAFy{m^ (Jr i68p^* 
b. 24 Dec. frt^cm: : 1689 in- 
troducerad. 

(m) ?BBtir bS Qeneral. Major af Infanteriet, ffttnf 8atbfr 
é^b^ ofwcr >3a««jb : ffref Pä $t(5errr til 2onb*<r» 
fla. gébb i«?p. bi XI N07, t t^8 oftlftf o<^ iicb 

^oKiMit (lelf at* fcnna RnöjrtBM ^« tf»-. ®^>Ä4f ^^t 
ciile^n j^K-Tikgo^ j(| bf« ^'efra^V^tV^ach^iOa Cprj^ 

IRcn iltafT^mmr o4 (c» $fl« ttitHt^ ft iii<ra i|^ 
wbanfow N:o lii. pafc. _j..j I • 

' TuEk^ 


Hs t •. . 04 DcCi Jri^W^^ : 1689 intro- 
duccräct. '■■/':■ ,; 

«W0D> fWI «9rpitfi(irt i @t»rf8«m 0<^ Pnefet 
t Juftit.aColI.gio j68}. b. i; Januarii, pe( jltt f«rr« 

Ilftel^J^l^^liaidii. «ift m«^- Catharina <Serd<«; 

%7 \So6p„ Erjc,. Co]) dr 1687* ^- ^4 
. Pect ffrl&mre: „r68s?''inttoduce- 
- .rad», •>.: r ■ 

1700 Bta» wwÉtfa «rflp«ffö«/ o* #f tmti ^onom t»f«. 

na Sfil&mUga Om ut ®{fl me^ Margaretha Chriftbia 
Oxenftiema» ?attW^t|tö«n« ®ciff(lJf ture dabrieUftjii 
Ojcenftierna$ Dattff Itt Ä<1WcÄM»<H)« fowa Stil, 
©refWÖma» Srgrid Oabrfels 3>0«» Oxéi»ftietna ttt X(r<< 

Ww». ®o« af laiiMUfbingieit 8f»rt ^oi|f8i>fB8< E( «, 

KnutHansfon Soop tfl S^ronä^A 0(( Ännu Wlffpaire, 

.-. ^ptl 6Da{)j(|A 9l(tgi|i|rfpry|| f^Qg^ frammanfvrc ^:a 

b» 24 Dea frfem^f »68b intib- 


12^ grt^wfwr. Numero t 89 90 A 

•c: fom Advocat Fifcal t ®tOta Wf Äatf 1674. b. af Febr. 

mcb jitt förra Komn. ©frcf jifl aftiberre « {Btanbalftmk. 
Sot)b uti ©obetUÄie 16 * • * » » 1 < t 1691. 
@iftmcb « * ^ f Lindftröm, SBoroarc »<( Kctttrama* 
v« ©Otto; i ©totf^olm. ^ ^o,^e 

eon of Affcflbreni Bma 6äf Statt iM^ HOtTa ^Arabfr 
.^ofbinactt oftpec StSiSfcrt {)«:Ab; OloCErksfon Lo^ifii- 
nius» eonb(®on t @abermaRianb« 

LeyonserGp Johan ^ (q) dt 
m7.h.%4^cQ.St\^mti 1689* 
introducerad. ' 

(q) 9Bar bfi dSf Siäb / Bxtraordinaire Envoyée ffl Oet itoilgi* 

Ciigciira öwwt/ famt Baron^ct o<b Sfibbarc. aiblol 

mxU Mfom Commiflarius 16^8. D^ag Aug. fadilb fot' 
Ut Barckman. S6^b I ©fötfbolm lö • • # • • 

t { SonboR 1691 titaufoner/ od^stcfmtb bonom ftclf Sti' 

bmeSttmnf* &it i:<no» tneb Cathariha Paulina» 
at^te^^iiTopettfDoSor LaurénCiiPauIIni ^ftOT/ f 165^^1 

batttfätifl/ mrt bc« fe«ave|^uRru Brita Erics 2)ottet. a:do, 
lift ttti ©igelaRb «i<b N. n. ©on af SRabman J 6rt* 

lOlm Jacob Barckman 0(b Brita Jöns ©Otect/ f »668» 
j. .31 Dec. ^ib^ ^anbclimanj? t ®tO(tboIm Jöns Brict« 
föns 3Dottcr. ' 

NiEJtöTH, Magnus fTiLHELMi 

CO dr 1687* ^ 5 Febr. Jriöer- 

r< : 1689 introducerad. 
£>m »nma Étl urft>roiig f(. (Ir {tmmox^m N:o f s. 

pag. 40> 

Crass, ?«7 t Numere 
91 9% Grass, Gustaf, q s^ dr 1689. 

p. 18 Martii ^xilytvvt: famma 

dt introducerad ' 

(s) San M SanM^ofbiiiiie oftoet t^txUitn> SoM^ i6a6; 

b» »5 Nov. t i6p4, ^ aj Martii. ©tft tttrt Marga- 
retha De la Motc, Majorens Carl De la Mötts Doffer. 

0on af Dfwaden Henning GraiT ta gjrmel, gainif o^ 
Xofftj/ fom f&r({ fom tti i <S>mxjit o^ Uef aMab (S( 
1640. fr. ip sept. mtt> fna 3orfab<r< natltn oc^ tvaon/ 

D<^ Anna Johans ©Ottrt Brummer, f^m lefbe CnKa I047- 

Jima Srti^mltga ^tt gtcf tt( nteb i)(« 6oitc«@on/ Hesi# 

ning Henningsfon Graff, fom t ^ft/ J7 » # # # 
I # I I I 

S^etma ätt b^(toa« (Sritamma af cit 9IWH8 ^H »ft 

MÉLtiNy Herman , Tt) 
Gustaf . Adolph (u) 
Berendt (x) 
Lorens (y) 
Gustaf (z) ocl> 
Johan (a) <Sr iögi. b. 28 Apri- 
lis Jri^errar ; 1^3 introduce- 

rade* 

(O aBar t)S öfmerfie Lieutenanc tDfi» !Sat]}aS($n< BJnt.ate' 
dementi^ 1 1 Stiga 1701 1 fiiwmabeflaandts. etf^meb 

Etiff^eth Dorodiea WilHgmant JDfwetiic Lieutenailteat 
Hans Wllliginans Botfer/ mct) Dorothea ton Kaldés. 

(u)!SarbSj^i)cr(lcLieu<-enanc tt)!b ^ortiebotgi StcgetiMtc: 
Sief fi|i 1700 Oftt^crftc m aBtb0va< £atrt Infanceric. 
3)cfe 2 Srobet Mt» @09iet of ^ SaNtX^fbiBgeii Iftoet 
JtcjAoIm o<6 IKJ imbfrlifMaobc Jan t JCarckn/ Berendc 

MtUin» tstS Srif)ttM «A 3Ätfc»aI/ IW* Mttgaretha Tr«tden « XUVOWM. 
1l«8t»S?r«rtlfa mtWtm Ä Wft Be«lh.rd MclUh tfl 

5! , jrt. t i ®«*^«» ^%* •LP*,* ^^^J!i'' 

Jacobt Bottö pavad (tt Lldwik&. 

95 llwDniEtM, Anders i (b) 0(t) 
MJRTEN, (C) ^rbbcr: dr l6^2» 
1)^ 13 Febr- gri^Jat : i^ in- 
d , truduccrade. 

I6W ABb"ffaSc\ir tTSf^tat*. tffi4tM <«H4t>/ frmSc- 
crewrarc i C«llin«t#C<>H«lto W«6. ». ; I Oft. Ma» 
fStttt LinifcberÄ. ffotk i 6ttÄl>h« i6 i» ' • ♦- • 
; . , »... flTOf. «fflé<D ÄnnHjEngelSciw- 
«hioi>H~«inwi«C aÖiW^Jodli«;$cha«cllieImg DtoflC 
ntel) Cktkarinä Tliefe. 6oil ^ Secreterareh t (l«mtl(t(< 
, , .,:-.ColJegto^Grel»;CWafsfoalK| Sliett Ap^}bota, Ccm- 
miffanen» Anden AppeJlBomi ©Otttt «l ©PÖWP/ III* 
Cadwrina Anders ©Oftet til 5J«*<I*-*. ^ ^ . • , 

<t) ««rMt&fiwt(l« f*t 5lb«l«il«ii(W«a f enwto •* 

- loMD» W^«t t<5Q6. D. »4 Jjm &«iWlofl)i«« iinxc 

ititttNMeån. %6t«t iMrfbt 9.011 fom S9t(m<M af 

»artrami* ♦8<wan 1669. 1>. 17 No». foHab Li^de- 

• ' t- I t>M«- 5éM> f ©torfSölm 1658 . Sipt. t 17». >. 

la Martii MAH <i«tii/ m| (Ktf mcb IMom Mna SttlCTC 

H§a 0»<B «(/ «ij» «*!<*. 1680;». |o.Ma|-tii,||iel> Anna ^cf^viåi 


Honero 94 »5 t. «•«»» SMMfil QMgwif/ tiMi 9«N fSrit ammf 

i:mo,XMtf. Secrererarat 01ofWaU«nltedt,tl658 0((a:4«» 
C<Mini«r«9råN< WilheiraDrakeaIif«]a.t i<76/l:<io,flmfc 
l6p7. ^. a8 Dee. «e^ Matfaretba B^» |Mf<la(MH«a« 
teaféu Zschrii Kchnbergi q^t/fy ^w,' 

CnONBtELM , potrcAKPt/s (ä) 

dr 1691* b. i6 Nov. $ri(Krré • 

1^3 introduceraci 

Om ^ottom m(ra ^ frammmf^e n:o f f . pag. 4a> 
' 6ott a'at ^tt af ^ « > / « CnunbyeeU l>»tt' 

EtmrjEKNA^ Lars, (e) Är 1691; 
b; 1 1 Sept. Sri^rre j 1693 in- 
troducerad. 

<c) é>åt ta fttiM^JKUnse Ifteer «i(M««M I2r '«» Sol! 
(Hf gfl «693.>N i&Aug. £(mt>W«i8( SfoKC dliee 
3«^bHib. . 8Waft \^2. b. ao Not. fom Areflbr ;ik^ 

Dire^or i {omiUMi-ReTifi^tt» follAil gku( E1<L 36^ 

1 9h>rt(»|)in9 af SSorgarm Lan Bid* i6 > > « » « 
4i7M. i®{fl l^mo, tncb Catfcarioe ^tandorph > $niP 

fprnattaraK t a^efierttff/ saftian Sttndorphs Dotter / 
o^dfe. a:(Io,tucbEr3£kehklipti(€MMrfl.!)^ Sfgsajnp/ 
ttttMr'6tJllMI«rn< i.0(otfNin/ Btoa skehieims l>ot< 
(er/ tif^Tf • ):(>«• in(fe Qa*«>nftK^c.S«rt<l^i^im<itf oftoet 
)^f^c6otÖV Haq»Clfiesfo& Kyles ^otkt til SrrattM/ md» 
:kci.ant|ra Sni/ E)<a Cathariaa von der Lilhe. ^Kyle 

* A^hckAR" m 
O* Numero 
^96 \ n ) ?v. . ^ CO lööz. ^ Z7 Januarii; Sx\\)f^ 

(f) 5a>itt 65 Amiraf: |i(f iVia* b. 29 Dec. i ^miral Gcte- 
ral Lieutcaants oflltet). SlUab mattf j^att 1678* b- ^^^ 

pOlm 10^5. b. 2< Jahuarli, ^"1714' « f Äprilis J>S 

4tVB^%fSrmmotptBlin, fmm tm namnfittmtse 

Tyko Bwhfi tÖWViflt. , .©iff i:nvp r ttlcb Elif^bcth KrAgcr 

en ©fwbbare Dotter ifxi iwbtc 0(( ©pfter lt( vice-Afci- 

iralea Occp SidAi^rna..a:.<Io9 meb MacgMrethaf^ifabeih S^* 
jre , .Amiralens §rf^erre . Guftaf Adolph. Spkrres Dottet 
ftTSBtb^/mebEltfabech Claes ])Ot(er Scierplkiöld tfl Gtifni' 
berg. 6oR of @t{epp< CapiCaiiie Dledrlc Tiefen. 97 


I 


-"^ - 1 .-. * ^ FÅG£R8KlÖLJ^FR0MHOLI>y(g^ 

Johan, (h) 1692» b» 2i2 Septl 
'•-. ducéräde. . 

(g) !S« bå 6fio(rf{( af Sif<9rMcm(«fct fl j^lb Mef iéi93. 

Den ao Decembris IBanNOofbtttgt »ftvct Stmré ^od 
1 -'^flNindonb /' {amt (tOffa tieneral Major.' 8obt> i aB(^e^ 
• ©WJIanb j6 - » » » » » /< t »707. éMjnet» 

Cadiaiina LiUie (fl 9(f|»(tii< , CommeadaiKJMu |)Ji 9{^« 

borg» Olitt/ Per Benatfon Litliee S>é((ef/ mcO M»ria 

tepel. 

(h) «»«t b80f»«jl< fjf »«j?»®5(fl ©«« a<«<m«itt. t 
1704 Mift/ 0(5 9<<r lll(^ ^nom t«mi« S«#mlida Ito 

®inCf af- Mojoreit af9B(|i>®»t6« Cavklleriér, tärt 

Wgcri^wid, fi»m f»W flogm i6f8 ^r SafintRara 4>aa < 
SRorriec/ 4(D (rt>Iatr fotnt i64f. ora 7 Dec fom Stott' 

nwjlaw af iifhl(bn»e CaVaHericyeaiW»: f$p( Friger, 9(6 • -- v irt$tn'(ig » Nomero 9S 99 
P^Qif BupjSERG, G0TH4RD Jo- 
han Q) 

QOTHARD tP^lLHELM (Y) OA 

LÉONHAåD Gustaf (V) ^b» 
ber, dr 1693. ^ ii Februiii 

gri^errar: fomma dt introduce- 

rade. 

fPa %b(l«<San<itt. , , 

njcndanr Wn>ffffalRit«iBaS)Jjnfllinmte, ftmi^ah St 1700. 

(1) Bat bS £'<ttit>t m\> i Siflan^/ famt Air«flbr i Borvd 
^Sf Statt. ' ■• 

X>nina srttligA m »(råtta» t nS^ra icoM Kr 6«f« 
»a j Kf«iM$ CurTmib" floreråt. 

ÄrfJif/XTOiyrtil^agebD/ Malcom, Jtli b, 12 April gommar: 1693 w- 

troduceradc' 

(m)- »at oa 6fhjcrffe for ClfÄorfl* »egrmenfe : 6rrf 
fifl i6q8. b. 16 M^i General Mpjor* o(^ tiOt7a 2an^4)o^ 
tfflge o/joer fSSeffct SRotrrlant). Jtom 1654 tfrSti éroff# 
lanb in i Steertfle ot^ bUf Piqvcnerarc jinber 8ff Gatde. 

t\tS^..b. i9 3kjioaHi. ®tT* ttieb Catharina* Mackl i er, 

9labé«^omatt(cn»{ (Soteborg/ H^s Mackeie^rs X)off(r ttT 

©Sfroagoltrr, titeb Anna Joiianr-JJofttr Goubert &c. ffrif 
Macitlier igb( fo(ttt 0(»cr|ten David Sinclairc tfl gitt» 

ncWmWa, 

Ra (n) 139^ Nufflero 100 lOI ■■; (n) <Sat'l>S CapitBine af 6ftm^t .Goftaf K(ackHet% Xfr 
tmvutt. S5fef|i(J 1719. t. 23 0£t «eiferal Sd!'3^ 
mdterc ®ift me» Anna Mv^sretha Arvids DpffC/ 
9lSb>0<( 6«ttt><Umon8 i @2teOÖra/Hinric Arvidsfont 
ZMlttff.. <^«(t Af Jsba Mikomifoii Haitilton »(^Je- 
anna Sonunervell Af . CanneAon, facob SoniBervéU» 

©»«« fil ftt:fl<rt<t o(( eMnivminf « 3ttl«BJ), ia<» em» 

fabedi Thomas Dcftcc HamiUon Af »rim^ttt. 

2>enita @r(n ^t jiR (ärfontlt Af n cadet eOcr N» 
pn^r* @OMrit tft-a %hm«ia ^ Af Hamnton atc. 
asa»at( om t>(m« <3iM wcfrnnu k l<b fra»iiiAt#w N:«r 

fo. pag. loi» Muller von der Lvbues-^ 
Carl Leonard, (o) åt 1693, 

\i. 15 Mardi Sril^em: famma 

dr introducerad. 

Co) »Ac M öfimflc f9r (ft 9(<9<in»« M fM: tief |i$ 

'I70f. b.' 30 Aug. General Lieotenanc «f Infaateriec. 
gokb f SJoiwr» l6> » -»' » , , , t , ; f ibid. 
1707. 0lft met» N. N, ®on. af Generalen af Carallc- 
riet, Baf<^ard.Mailcr lon der Lffhaem foincftct 30 2r# 
StOTttf rHgl(t(ii|ftt i ^NnfEfoIb, ifrStr gtmm imirfb Dr». 
gpa jitf aOA grader {gfnon ta t)(< ^ott ät i6f o. ». tt 
£>«<!• At>(Atcl7 f ADA» fwnf M61ter to(( MAT bÄ General 

M^or, (an wac fibb i €wKbirg i6o4- f 167a N 
aajui. €i}N af N.N. Minier«,Paaiciu( i SÄncbttra «é n. n. 
of %tKl 

Gyllbnpistöl, Carl (p) dr 

169a- ^ 24 Sept fömma dr 5ri* 

6iem : 1693 introducerad. ^t|;r<ir. '33 NaMro 102 103 <V) !8«r 98 j&fWcrf{« ffitf folffa 6tiiifa Sttgcmmfo til 

paff : blef fift 1691. b. 30 Dec. General Major af Ca- 

i^ertec o(^ ttOtfa laiiMOofMttge ofm<r Sabnare Kaa ocd 

Dlaifb. t 1694, etft i:mo, gr 1666/ nteb Brica Ro- 
Tenflychty Aleforeas i Redodions CommifTioA, Nils Ro«^ 

flyches Sitter til aScft^SiMf «(( SloltttgC/ tMcb Margare- 
tha Hujbercs Dotter. a:do,8r i67f/ meft MerCa Rofenftrlle» 
Jdns Bfirgesfon RoletiAriles fiotttt til ^M(OrP/ Itlcb 
M fctl^re Sni/ Ingrid Pen Idotttt MaAnerhielm til Jtlltc!' 

jerfmt. (2m af StpHm^mn af . Stf i Stidcmcntf/ Hinric 
Gyiienpiiioi (U Säitflbco/ 3l>(9tnai 0$ o^nifitiib/ fom 
Ncf (la«cn i6f6 t H^Imh. 
Om tnom d<6 M mti iirfi)niii0/ ft ^fc nctanfSrc 

N:o }47- 

Maidel , Georg JoHAify Q^ 

dr 1693. ^ 26 Junii gri^evre: 

faipma dr introducerad. 

(q) ^^ t)ä .J^crffe- fix SatooiiclM S^< dttflettiente •* 

Mcf ffl 1706. b. f Januarli aflnfantcrieC. gSbb 1648* 
t tttt ÄC»cl 1710. (Sfft i:mo, ttieb Helena Taube* 
a:do, tueb Helena Crctttz3{« 9L 0(^ Amtni|ens Sffl^( ^^^ 
rensErnfUron CreufsDofUrm^djjart^/ nub Elfa Jacobi 

X>0t(cr Duvaii iH BSbmira. %vx creucz jgb< fornt ea()# 

man/ ©rcfW^ Pridric Ericsfon Stenbock, fom f l6p9- 
®en af Majoren Otto Johan Maidel y fom bUf (läge» I 
SpjFa h;ftjrt yS eftpartie 81^1648. 

Senna ^tt l&4vtiammat. af en dammal SIbelid ^t / 
fom i motiga ioc:be Sr florerat i ipolen/ Mtfanett/ €iir« 
tff^CfRonb oc( ®ioen'qe. Den foif e/ fom of bcnna ©Ingt 
fltcf o« ©omiff ffcrtft njar Johan Maidel til ®reb<nja* 
sm 0(6 @nblem/ fom b(^ if7i S^ftmeilar^ for 6»cn* 
ffa 9ibri<^anan. 

BERCBNHJÉLMy JoHAlfy (r) dr 

^3 *??: 1694 »J4 Srt^ttr»; Nnmeroi 104 1694. b. loMaji Jri^cm: iö'07 

introducerad, 

(r) ®iJt ii §af*canccUer tå) fortt5m|le DminUmim' 
blcf W 1699 AmbaiTadedr ttl K^laii^ SlMab loorbt 

l^an / fem Frotocolls Secrcterare i ^JtOttftl. 9i&l) ^ €am« 

marcn St r668« b. 18 Ang. foOab fornt Bqrg* %hi^ i 
Scrga bp/' t ^iibbp (Sofn i oftct Oot^lAib / 1619. 
titt Juni i SRSnaV^: T r7<^4 b. 2 Nov. ut<in manliga arf« 
»tngar / oé oM mcb bonom bernia Srtbetrc Sitt ut- @m 

' i:mo9 i6é4* b. 2tO Nov. nttb Catharina tilliemarck* 
3Ir(&fe'85tflfopC«« Doaör Xaurcntii Sdf rdif DottCt- aido , 
ttieb Catharina Gyldenklou » Prcndeneens Anders 
Gyldenklous JdoUtt tt( 6 Sntlalobn/ OA AffeiTorenl i 
Sammar»Revifion» Nils Appdgrens €nna, 3:tio, Jc 
1703/ mcb Anna de Befchc, %ruK'?atrons Gerhard De 
Befches ^OttCV/ 0<6 Stuf^FaCrohs Johan Hammartrö^g 

Sntia ttl Sorlmarcf te. 
®on af SoTftmeflarcn t Upfala Kils Svensfon, f#m 

blcf bob t66p # ^ « Dec. «tacit 70 9^ Maria Jacobt 
SottlT/ bpb i678* staäs 76, 

I 

f^o;\r DER Osten geiianbt ^^c- 
iC£iv, Gustaf Adolph^ Q^ 

åx 1696. b, 24 Oft. grij)>erre .• 

1(597 introducerad. 

CO !Sar bS EaRbO^ofbtngc p8 @orf(anb. ffobb 1636. «. 
2 Febr. pj ftSmfcr/ t på Saaerlnnba »tb Smfopteg 
1716 nti Februarii S^Snab Utan m^f oj:^ ^ä meb ^< 
nom bcnna Snbetrc 9ift u(. @tft 1666. b. 23 Sepc mk 

Maria Svart, t p8 jSottlanb 1701. b. la Juliit AITcIb- 
forens i 3(bo J^Sf 9iatt/ Sven Svensfoh Swarts ti^tkt 
ta @ttnbb9 K* mcb ChriJ[Ina Olofs DottCt Bure ttl ^0 
0(b Soscibns 61m af JDfmirficn Salomön von iler 0-- 

fttn gtnanbtSåcketi tft Wrflab oc^ JtSrfattrr/ fept ' 53f Mumero j . :. ' ." :>.!. -loS , gitf . |5r|l af Jbcma 5ft(t 4 ©winiF tfcttff ar '6^0 f m 
vjmbiirf o<J lvar^t fijl 8r 1644 j6fii^a<tc for Dll'©6ta 
Sftwmzntt tu fot. Sibt> pS gobfft Slfcfoom { 6ut« 
(ant) 1593* t )^ Sttfferjlab tmb (Sobertoj^ittg 1667- N 
04 Marcii. ®{ft pS ©tege^ota 1629. b. 29 Nov. mcb 
; ^Anna voQ Ujjgern, t ^^80 b. 3 VaU« »Utii 90 ; ^xi* 
^tm Johs^ii von Ungerns Datfer til ^ttrfull / meb Anna 
. DeCUfs 2>0tftr Kersbrock. 

Bentia ^ittt^rjiamuiAt tfcott $oiiteni/ o4^ »ar rtban 
mptfet itamrrftinnig i bet i3:be fecuio : tn tiren af bett 
^ fatmta or f<Hian fqmmeR tUSitrlanb/ o<|i 0^t9t1)are 
terififSta Kfla»b o*®Weriae. , - 

StRÖMFELT y HARAtDy (t) dt 

, 1696- ^ 24 oa:- 5ri|)errif : 1697 

introducerad* 

(O aSav bS Jattb^^Sfbtnge Sfioet 6far«(or9< Emt / o$ t 

1707. ^f^ nth Maria Mörner, f 1711. b. ao Apr. 
' Gen. Liéqcenantens' 0($ Qouvernetirens., §rt1^etre Hans 
Georg Mörncrs ©otfet til Sffotfonba, me| Beata Qttea 
Dotter Schiilman til JoiWItal K. 6otl af Sccreteraren 
af Staten Johan Strömfelt, fom Mef ablab 1634. b.' lO 
Sept. fallflb förut Fegraus, 0^ Chi*»ftina lÄrnikiöld. jkc. 

©e mera |arom N:o 76. pag.' ^4-, 0$ N:o 224- 
af be .Slbelijia mtt \ox nebonfore* 

Höghusen,. JouÄNy (u) öt 

^ i696;>. a^Oft- 5rif)ivr< : i6o}^ 

: 4n|xoöucarad* " . 

i(u) 3Bar bä Eanb^lifkiiig^ i Uploiib. Slblob marbt %m 
m^b (5tt fSrtji namn tx 1677- b. aa Febr. fom Gene- 
ral . ProTiaAt aSeilare toib Arméen t ©Wne- So^b i 
&tO(f(i0jin 1634. b. 4. Aprilis, \ill6. b, l&Januirii. 
^ i. t&ift mcM<^l«w TroUil, t I7a8. bf if Jaauarii, SBetd*» 

^ ^ I- ' **' ' ' • ii(att< 106 136 %ti^m. Kofflere 107 t 108 fflonj!; Anton Johuiifon Tfotelgs ©•««/ f ♦ RwMoM- 
SecreCerarens Jona» RoAofs ^fia. 
©onttf5t5|>mati(€5rt<BWiii/Ioh8nHoghnfeii. fmfm 

i» tfira ©taDot (fffnft i SMtofalo o(( oertw* Hofinwu 

OfDrabanterne, gtf^tW I»'»" JoÄaiiifon Hotfitfei»» 
f)m »«t fäw I ©M^Iw ii8f-J# t 'i'!*" -"^T 
*. afi Aug., oflfft. 5»«pttrt |5irtwito«« wft W W«P 
ning < »R»«rtNI«« «?tKaii, «f M «Mnr«*« €Mi»ma«« 

6m<n »»mer» €«mW«'3W><f/ tm Jacob Adterfteit. 

Cronhjort, Abraham, (x) ot 
i696.&*:^4Öä$tifKrre: i^ in- 
troducerad. . ' * ox-* 

Kx) ®at DS £anM^fMi«i HtM SttfoBb o« WJ^W 
gSn: asiff 17C0. 1). aj No». tWita Q«««2Li^l2L*^ 

Infimteriet oA M Pommando iftttt te ta grtMffaw »»tjlMr 

bm 500 Mf .Wifl» flängt (S tap«tt o« »<5««<«t «mC 

t)xm fl* *c5«<rt«t> SK«»' Ti Kurnahiort , M Kr 
to Cronhiorc t »703- 0<ft ««* ^'^^ Schyjtehielm. »fr 
ffOJJWl i mmU Doft. Hennin« Schytte» ©Oft», mt 
Anna firds Doftrt/ W (©CSa « grijfltftt LiaÄieldrnr. 

Gon ftf ÄfmetUm f5t 9?mT« oÄ aJcrmUiiM ^(mci^ 

U, Abraham Croahiort t{I9lpf»pllint/ fotll tMtW oUi^ 

l«4T> t »7 M«i» fan««> fSntf HWfck, 0(( Doroflie» 

V«HinglL ujs,.*- X 

{^an nat ia ©M Af Laorendac Andreie XftRppdtC I 

^ »nnlkivl ölan». ^_ >^ n. * ^ 

I21LIEROTH, NnSf Cyj w i^97» 

K 15 Januarii 5rl^m : 1698 
introducerad» 

<y) 2Btt« ibS Stats-Secretcraré 0A Bcrraordinarle Ambas- 
(ådeur Jtl Mediattoos WCnfCt i Voitvif. iWAtM aplat 
(om Commiffion» Secreterare 1674. I>- 7 Scpc t<lO<^ 
fina Bofaflåer ; lltf PH iT»* Äwflt *<* »* Aca- 

demiaB 


J^ Nimiero r"r 109^ r. 4m^ c^ncftiifr liBm0!i> fMtflta«& ®rtfbeK é^ 

noT/ »((L^wt^ct ^tt^mjeif penna @K^^ ut (åifl 
tiRfS *v^ aftT«crairtz , f)n)ttttnw CHW^A^ Ä5W p9 

Cfouvernctirs {Ma* ^ Hofrtef^er» j©h«Äi fsfeuli^i OUvecrahtt 
®tf((«t ttl fUft^oV K. ine» Brita MM ^((et Bi»rnén« 
Iciov, «l aBattH<i^ <g«mf6»ff / 3:t|[(ti«e k. [ • 

-©•n af If 0rfto§n*en C foiwfltnlx W»/ Wans Niisjb» 
Eländer» ti66o<<iftixti^r»fie <S0ll'f®fnO»ir)o(6 ^ii;' 
fabeth Trana, StftH^^^fiitnt t ^Ala WC ©(^cvmanlaM;/ 

"^'Jw®»v::) .-.Awxii^ III It 

PilfbikR,-^ foitAir!Liri}riGy Ql) 
åvM69S, Kr Aug. giri^err^ : 

! 17QI iquroducerad. I 

. MSoftoni O^MtnK 9lfSb P<(i General £tM ComnillTBnuE 

. liitlti. tt>(My »AtM («n lifttal i ©ivcripc 1693. t», 1$ 
Sept. faKat^fJtRt Fiocier, o4i »ar &rt l^oij6emalt( $tt< 
t^ Spcretef$re 1H$ $9f fKS^ 8?I{f jtjl 1709 ©e|i(B«e 
,. awt» < CtmntJirflW iwj, flW*«w Af ©mmtbrciflS Ciix*/ 
.. - fiaittf ^714 Diaftor i $k|U »a«jn i ©oftort» ötft aitm?f' 
,' -.. tnon JfJwt aSiiralje. '5Bm> I«fi6«r 1660. ©ift mti 

'•- \ » '» -/.'J ■ ?■'''■* » » Wedeftppf. ^OB of Ludyis 
lleraänsR>n rinciérUhltmm/ !• if. bilCanik { SiUhf/ 

Smt »WWpdiiafttth*/ Auoöst friörics «<A 
8b, 4 l/6i. *.*^ A^rills i«5 CbriJKnä Hfldeman» 
duperifldententen* ifyMtbUt M. J9i>annis liadcmanni £ 91$ 

•'■ SMtt»f « fMf lirf AMitta fftSir St)M(n «( H v- IIÖ Ta^be y Fi^tDJtTC Edvard^ ( 


I^ ^li^aa^i: NoBMro ■ ) •; III f-: . v:. 

åt t6qi ^^^mti 1719 inttO- 

duGCWd I ! 

(a) SBaf W VfccwAmiral : fcfef |t|l I7<X^ rf 1? Martit 
w^mlraL •{: t CodJfrotm 1706. ®ift tnÄ Bc«a Elifab«?th 
W/aageU X0nBl.SRåbcU 06Fr«ridcnten6t95crD<Collegi4» 
@ccftocbidric WradjKeU Bottet ttl 9(biaalA iieb Magdi* 

, len» Hans Dotter Kierck ttt {Ra^Mt «c6 ^imCI0A^^ 
Dé 1)01114 wtd ucfpronj^ fe 6^ ^atiwi(m^rcN;o w. 

Sti/art y Carl MACNt/s^ (b) 

dr 1703. N 2aNQv.,^tlj^e: 

1719 Introdiicqrai ^ 

(l)> !Bar bi General Lfeutenant af Infantenet r 0<5 Qon* 
vemcur fijfllier (StttttttfiK» -.f lyolf.'. '®lft mit) Margare* 
mi^nclr» AlTefforenstSetof Colkaio».JoliaaFBncl:sS)^ 
tfl 0^rj>en6eir(j ac m<> Hi&i>^^i> rian& J5öttet , ofrelft/ 
SBotftiwilarettÄ titf 0(odE5<)hiir Haiis. Hysfony Dotter. 

S^on af ffaitimrtrlpfeiTm David JoKansfon. S-iJart til Övlc^ 
tdtkb K. t i6f7ec()&féfrn<Uft8niBea!iL»lliiprain, öif« 

brij jc. uicb bti^ fcjiare 3nr Mer*? 9o<vtd^ i>o(ter Aijs- 
itarÉll aipöamiuar; 5n» Lrtnéi:am,'KfetJerétertt Sljéi* 
(>cn t ^fitnanti*/ Doaor Jo^anne$JVfa:hip. 3)ettim ^#^ r % berrf iga SJtrt i ©tocti^c / gfdf ut !ite> Ull, ©W/ Mnjeren 

SnE^evre Catl Carlsfoa Sruatfc^ . $Qtlt^ rf^9P> • Maji, -f 

i Satrttjta MtAtt km 174 # ♦ « ^ • # • ©{flt t 
©tocföglm 17J3 mcö ©taK{ Initcriicwens, Bflije Hag» 
SllEuiy Mariana Rett&fF» j^otfifn&Ot^ C&riftépher Keilf- 

»ers 2)ot*«f t '748^' * ^ ?>? ** J f 
.. ©etr: Äu?Ätfl!»>Hlir *^j<ptjri9jf jat oAper 700 Jhr 
cffnettft C!ffl<M|(«itr|.p(6> aHnrfetmmifmMifl H5be af 5C»# 
mttigar/ J&ertigar/ Srenvor ic 2>en focfiei fom itf|if 
»e» famvia rom tu i 6ioal9r/ loat foroMiitbe Qenenai 

ta (^lrelnii^% dan oief ^vU. @roenfra til fSnga i^m ii^cntoR f^p Nnineroi 112 'V. i ^•^; 'I*.' 

9. 

T. it"» 0'^i'./i''»ii té iMTtt fotft »mmt9m., {cftnaura ttttit carls 

timtat, famf &r 1609 Oener^U Jtr^f Commiffiriui p(( Gene- 
ral 10btiurar|(n»i@wftt9(,t i^ i - - ^oniitfiSt i58f »b- 14 
juaii Smm JACOBS u(f ®roftIån» tflfianDft^ m inllå 
Utnmiiiei n^ofw, (itvt (jui mt of foåtoM att. 

Trojztg, MJrten, (c) 4r 

i/os-b» i9M[aji5ri|>^m: 1719 
'introducerad. ' • 

- Mfm^f€aMramerateM:1&<»tMi>fULRicAEL^o. 
NORA 1684 t>. il oa. OK» gtt 0rro namn. 80» 

I64d t 170^ ^'f( meft Barbro Lejoncrona , |lSf> 
Intendentens Johan L^oncronu iDotfCt UMb Barbars 
Oorothea CrunbOgrlU «ftdft. 6m «f ;Arrendatfrea 

Kdeiir«i>6!m;e«|tfi»rtnta »«) tea «»I)n»%<(^ 
Johan Twtt. 8»M> H^. t »«i47 4* W WwtelN» 
ftni/ Qertrud Heghufen, AwMtmtUå Joh«n HoghdTens 
SMfec.,, (»« {cbM (id Oif KSM Feter luliui Colett. 
gWfUjilÄ» Jphjn TfoB $«^ ||4t MSrtei Traobfei j, 
foirt fom fbrfi tn t 6tDrtig< 1581 4é»atf>( a5«r0år«{ >i3. ^ocQidftn 't6/y. ». äi Martiu. ' om lf94. b. mcb Maria Swahn» Hans UlfsAins :SDottCt< 1 Dec. [t { 
I tec La^ejicrvi^a , Anders 9 iC^d) 

åt 1705; M Juiy ffrt(>em : 17119 

,/ ^ Ur, t lOtOclEBolm 17I9. 15..7>iuariu ®{fe we* War- 

" j. y. g^retha GyHcåadler , f 1899 / «ittoptll« I ^infoptnd M. 

■ ' ' SuiAuel EAandcr Gyrienadlers"'lDotter/ ' 9(& ÄfTeiToreiis f 

Sa * ^* Cbm- <i4ö SOtOiedni. f '^ tlfumeto ji; L .\ 


■.:i 1 C I IS v ••T '"'"ifioMlte^dé CölfeKid 'Oft&f Ad^^ Ddrie^ fiHo. 

" ©Ott nf 'Mcclicifl» ibdftoyew od^ "Ektratrfinarie Ai- 
fe/Torén i ©wca ©Sf 9tStt/ Jt?han , Lagercrona til DSfl, 
fomblcf oöUb i6f?.b. z.Tanuarii, fatIaö'fJnitM»iiae- 
Hus QfoM uti tDZmuftfOtp ®Ofn af Lieut,|MaAtt Hans-' 
fon ) 0c^ Margaretha Ucterclo , Si)rgmcK(iratf i Ctotfi 
(IO(m Anders JflUgfons ^pKWr. ' ' 1 14 lluMMEKHIEtMy AlFXANDER , 

CO <^J^ ?705- J>- 8 Juiu griller-! 

W^ 1719 introducerade 

(c) aJat M Gtnml Major «f Cafalleriet o(& öfWflffle ffo 
®ioe«ffil «>e«'$anin. SlMaft »atM lan fom Stofdnc 

ftore Se f678- b. 28 Oftobr. Maif fiHrnf Hominer. %oM 
I Pi*er'9ot^latt&. t ^7^3.. .®ift i:»©* tmJ Anna Bar- 
bara Von Sf^geroc» SScr^^lpfwetftettf 0^ Qeneral Serflli 

gni Anna Elifabetb Johans 3>öf jlC Kräill fon Bamberg. 
5|m von Sicgcrofh Mt fitut Dftuerfft Lieutenaxieen of 
Oarde^ Häng Hinric ironSlegfO h tKJ) ^^^Mawikau» ^CtTC Kl 

®n»atmitl ic. / f^m M<f ffosni 1676. ^ 4 d«€. »(» 
' i^Dtt df ^trmcjlareii Af ^5(ii tavkiicri«(^ Niit 

Hpxrimcr, , ' 1 •j;t' Von PALMENBERGy Jl/iTl^S,(^f) 

dr 1706. b. 10 Nm. Jriéwfc: 

1 7 19 introdacefad. 1 

Can. ttWcrt) iDdtW m irf87- ^ ^7 >ni|, f»m a_^_ 
SorMiinbt i 9t{§a/ QnMicfcrgcm mi Fmfejaus Pord)rii, 
lAlUA fornt SicfcmyiDCkeL S#t» f Stiga/ t 1 09(1^ Mxffftn^. sm Noynerol c: t I ^olur t7i4 *^ b<srofir m ^i Ubmi i (SfiKffiorn utm 
1 16 ^EfRENSKIÖLjy , JaCOM, (g) dt 

1706. b. 10 Nov. 5tit)ém : 17 19 

introducerad. 

[C«) SBor b8 Qenml M!u«r (fl ^|f w^ SaiiM^tfHiisr $f« 
»er öfler Sit^anb : Mef (if{ 1710. t). 30 Aui: q<;. 

n^ralLieottnantaf CarallcrictO^ OoaTcrnear{®t8n(.SibO 
ICtoclJi*!! i6ff. |>.af Dec. ti73?,f 6ift ll^«* »- 
fa Appelgren, Afeffora» »(f ifonmaMlerilioR, Nils Ap- 
pelgrein |>o(f(r/ mc^ Cadiariaa Anden 2>0(t<t Oyldea- 
Uou 6'i ®tålltlaNnb ®Mt af Pne<id«ntefl i SMrRS' 
|»{|I3/ Nils Borenftiöld, f»» Nrf CbM i«54* »• i^MaU 
99 mcA Bure , |»A Eva Hinrict DoHff Wolfreiillott. 

^mnJSti^ttvU^am jMcf nt pS OiwM flbM, mH) Ui 
v«9, 99ttm^win Stf&ore Ta«>l> HUtric TacoiMfoii b»> 

ftftb / Hm t «tj|i( 13 SpUtog^nim 17^4. txn 10 Jawfarii. 

©ftt>« ?bt ^iliMifnac (fr» (e»wi t» tifi enxrinr. 

Den fSrfle ma»/ fm fan nmnqifnitt/k rhaté Bure i em*/ 

M Ufwof i S»»M% BRIC ERICSSON» 0(( , OLOP ^Utt* 

•iroiitiii(|< m. 3ff 9Mwm Mimimir i fkttibt M Faic 

Bore Hin tm^f i fBUfttfM, JTommf fiRIC KNUTSSfWS 

tT^w|9aR/ j^m (^nOimd^dimpaiif rUif»M ir tan 
6clA «?t{>dPÄ,;^<mtr«!b.iw^ Wf UtKFt AfMi|(rÉaii« 
Ina^ .Vton otf ^atiwlH ^< aifttti ^tkliTo» wd « 
leiMpnoti äirm i^Qtiqlbni/ forbct &an Mrit {«fl0Mffll« 
t€ Xbtmfi p8^H*i/*iBOT («Jln -"-^ ««-.---.. .--- I ' il 117 CojÉTT,' ff^iiäÉiM ft)nL^us, (k) I i4t Mntat Numero dr 1706. t. %2 Déc ffri^ntc: 

1719 introducerad. 

(h) »ar Då SRiWaw ^ $$f » Canceiier.. goW I Stotf» i "i* l:ino, mei) Eira Falmquift, ^OUimar Stäbctf Guftaf 9alln« 
qHi*8S>attfl/ ]»AMargaredia,Iii(t>eaoreiis njtt) (br4lXl|>pati 
kergetEric Erictfons S)«ttct / ^frclfr* a:tlo, ix 1683. 
t. 2a Oft. meb Elifabech Gyllenftierna, f 1^70). b. 4 Febr. 
Bric Hardenbtfrg Qyilenftiernas X)otfCt ttl 6»a»C&l^bll • 
fll<b Brigitta Keds , jtonul- RSbCtt ( D(0imar(t Fridric 
Reds J^9«tVf met) Brigiaa Stens TiMtX Brahe. ^:cio, 
mety Anna Sophia Lin^enau. Gott llf SRtbbifreil / Cantellie 
diabet 0(^ ^Sf 9rAbc(<lf Staten fdint Ambairadeuren m Me- 

difttioni »crfct Htf SSrctM emeUMi Ciseflartb o<( ^olari)/ 
Feter Julius Cojet ffl Sttttigebv g^ K. fem bkf iblab 
f^ni Refereadarius t Jlongl* Caaceliiet St 1649* >• ao 

Nov. mcb 4(tt fSira namn/ t 1667- >. i Mardi, ol^ bc< 
förra 0tU/ Catharina Magdalena Leuhufen, f i647« ^^* 
fefbrémt Cotomerce CoUegio» 'WeUmJteinholdsfonXea^ 
hofent tMtttf ttlCb Cadurina ron Kdlstdrp. I 

Dttmmt ^m^aifimiii«rffr8 »rabénb/ fomtfSrf 
tn i@tt)crifc Sr tf^ nrb f^mbe Peter juut (ojeti 
%åX'SåHt Oiiiut coiiet 9 ^rH @ii8f«i€b t ©tocFfplni/ 
f^cmicra ai9ttt«e(latc 9^ Mc ta $u|iw « # i « 
von Hoffweh, JtMing JOHANS b(n il^bfetf SM9«e^ I 
Xti, Ton HufiRr«iit S>«ttct« , : I 

I r^^ \Strpm£Mr g y Alexander y ^yy 

M 1699- &• lö JuUi gribeitrc: 

1719 introducerad 

C) ^B^t bS Ck^ecal Maiar tf Cayalleriet oé ÖfWCfflé f«r 

C fohva^Si^a^iir^^erkSteflMinte. aBafl)fiiblabK74- I 

b, x6 De€.«(iqJ.iCtt^s»at4f jétfJtfgt^ ttl^fii Fd' 
lab fottt( Brattman. S5lef ftfl 1704.' Q. S Januariit Qe- 
neral Lieutenant af Cavalleriet» oÄ ftHtM £attb<bo|bälge 

'ii\ »M j #W^ SBeler.atortlaiib.v Sibbi 3wfo»»<j. ©tff mcto 

1 1^ . f.^i i j|^ Eli&bMi Pattifreii, jMfl» ÄäbcK Tooas^ iP Jrngrensr 

X>o(((r / incl bel f ona Bm car>n oiofg y^mti ofrelfr # ^nrdTi; MV Nuaet» (*; Bndman }& f(N:o fo,pa^ }^ 

i *9 LrsECKEJt , Georg, Q k) 4t 
1707. b. 13 Aprilis gri^erri: 

1 719 introducerad. 

neratM^orr Skfjit I7>0w A.)OAug. General LieaCenéot 
«fCaTallerie(> ^lyixcommaiMlo öfmcrArmécniSMatll)/ 
mm filfifor tir|^tta.fai;6ftaiiiti( Sr. izfir-^b» 13 Auf.jr5in»; 

(an ikF { fRerife 1 171 9. ^.4Jonii. @ift töSp.tduo 
Dec mel» Su&nnaJU^na Modéc». fi;^. OflMrjtOtl 
; f(^Com«ew^Mttqg»«(igSDbllO/]leiiih9ldlfo(léet Swt* 
(CTf in«& Maria Walfendou. ^OtiafQeneral Majoren f^ 
tanMd^igCRofwcr iBQ6u<3ano<( 0o(efor4l@(a)>K.) 

tiubi^^ , fiHii m mab t6$o. (i. loUov. fom M 
W(fla«r/4B^.|ittf&vm Mtnn> t;<^8)i &• 9 nov. gl<ir 
komei ^oDer Otto HirKc £iib8dur»j0m mot f5W> f <3ta* 
. M %flMti aScHp^oleit^ ttibeclA»fM%t«llii{ &»ecåff 
»» M:iAfÅife(f)^<iiklt^fir i6r9>: (. f öS. ^^ »nbt |i- 
yrä%urn^£of|| eilf»«rQK«|hréo4aiiiMS«r9W<Tf ifli» 
fet: Ml^fir^UJ^ Qithai^ntt CraiberJI, IRSb' Oé ^lUP 

lUzrzMi/RG, AxML , C O Old^ 

■ CuSTAFy Cffll?9tM»^ydri7lb. 

b.3oAug.5ri§irrdr: i7i!9intr)- 

0) SBMr H Qoretal lfi«or «f laftnteiiet oi| fdttM if' 
milr ofwtc ^äll<uä»> t f |Mdi(|lat> 1718. >. 18 s ^p. 

PraoK rii. . ..-.: 


144 ^nSftnixJ^ Nomero Fraftts Joel &riiiMtt Dotfitti (K- Sfifftirp K. iiicb titt 
förra StU; Aiina Hé^rig Qtrdrä' Dotter &ehniki&ld. 
(mj »dr W ÄanMftofWnge t Är»ttobn<|« Jot. »lef fd 

1710. D. II Not. Prjcfidént i Ätfmotffrt TribuntlecgoW 
^ ""t ©tCttltt I^fö. 1). a? N^v^t t ©lOrfM» 17*9» > *« 

' v H No#. ©{fltmcD chrifttoarSchytthichn, CmnmftrSWW* 

Joachim Schytchidnw 5Do(^r /.mei) Cttharina Riefe. . 

©oncc «f Secrereraren i gjomcm u'(J Confilio Staftjs 
famt Oeconomie 9{Sbe(< Johan von FalCzturg, fom blef db« 
Itti 164 1* ^ i No^. fom&KfetcrareJ foincni/ foaö 
fkutFaltz^ (&(k t Sbll^uro* 

lii jffjRD, Carl Gustaf; (jC) dr 
r/io.b^ loSept. Jri&em: 1719 

introducerad 

(n) Dm ^^Korn ^wr fMiiiiiKi|Rf}re N':o 78. f>:|j ^6. n% 12$ Zi/LiCH, Gt/STAF^ (py åt 171 f. 

b* 3 Sept^ JJ^i&em: 17 19 in* 

troducerad 

(o)!Sar i»ä Q«nei;ai-M8uor 0<( öfMrflf /Sc SMKlffej^M 
toM JRcftemmte : Ucf flfk Oencral 4f.'IiLrantertdc 

fornt Ofmo; * commcnd^ti ©frAiiiuxb. .3(Mai) »atbt (in 
I90f t i). 7 Oec. fom D^tfiiLitumRnt for 6lt>IatlM la. 
fanteric ategCfttOtfC / t I 6<talfimt) I74}- N 13 Juaii. 
'©iflnfeft i -^ ' ^ ' ' vojiGöbcti.. 

Gon «f PftyctftC If cQte&aaM^ t filfoVk/ Anton ZOUA 
ta SBerfcmiroe* ' / ' ' 

PALMdtrisT, Magnits, (p) dr 

17U. t ::n Oft^gni^em: 1719 

. introducerad ,. 


^45 1 


Nnidcro. 


• 


' 
, 1 


', 'i 
f ■ 


« " 


1 


ia4 


,1 

• 1< 
t 


"5 


• . 


J 1 


-i 
.1 


126 


r: f 

ttmftftOltt Od& Cireöepr (^ P6rtificatioli. JBIef (ifi l?^;^ 
t.418 Aug. fnMdea^ i SéflK réllegk>; dpotb t O^totf' 

8 »Hr i6«ö/f. « ABj,'-t 1711^- 1. ^7 jJiiL ©fftjn* 
irica Eleonora ^art^ Oeneriil liciifena$teiiB £(^ Cou* 
▼ernctirens jffbtr €ttir(affft/ Sff^trre C«rl Mftgnui SdiarCi 
Mtn/-«Kb >fai^a«^Aa poUant t^tttt Fuåck. 

^, 5 AMI^ 4fl 9S«rd«»{r 0(&«tfll9r fcHn Hcf mäb 1966a 

•V. I Maftiit fiHnCoinmlffaiilus oftm^^^^ f ttOab jfoCttC 
',Bcri (Vt^ liJÄt ©oil>^«f Ar^eft«acoi«eii »hw ÄvdoÄCl 

«(( Margaretha firics hoMr Infpe aorensjCoft fbva XfH^f 

HÖGCEäyANTOJÉfE:^) (^q) j)((^ 

5 Apriiis f rjjef rar : 1719 in^o- 

^ ducerade. , \. . ^ i 

StRÖMFMLT, JoHANCAfLLSSOiN, 

Cs) I7i3»^- ao Junii jrilKtT^* 
1719 itttröducjerad*, ! ' 

CzoDT Johan Adolpb, (Jt) 
I7l4*^b, 15 febr. $r%m: 1719 
SrilQtii^ Numcrot 


■^ t ,««Mr«WN*,.«»«) 1*^5. ^'J«tK- (:^ 1*7 Vi .1 .T (p;^ 


17*0. jMf 
rsarecha^LI** 

ws t)a!i7i9*i>f^^ 6ft»erleii« ffrfctte 

B^rnifarA .<i)Ho LA^f .^((cr# Mf^, bt| fcnatc fnif 
Ei\fy\xfk 'Qwri{i Wrai^gel (U (E(|M|cr.' a:do, 1^06. 
b. )<> Aug. ind> loUflna Chrlftina Bonde» Jtcpftl* 91S&C|( «<( 
;Pi^idfn;eQr Sccinil^^^ Bead^t iHI(ttC til SiortlO / im^ 
.M UmJSm^r ^eonoia MérgMTtftfca NUk bottet Biahe: 
'^^jiPiaft Å<^de |cf frbcmOTA degpm Lieoten4ncea 

Srtfme. Cari A4am Sicadccibcrgi ^it af BotiM 92M 

KtLCfitotib QuAff Adolph' .^oftsron Clodc ▼oii}tfrgen4>urg 
qj:^ BdcaStuarr, Cam|9fir9erqni( David Jolansfon SttarCi 
tettcc ta $od!cl|aib )C m^ Aaoa M^gnug bottcr Srofe 
til 9li^fnpåic ik^ 200^69» . 

Sewna m mmoi bxm 9x^ ((Irfomff tfrtit tor nr édOM 
la StomerjFa ciodiorum 9ift/ font ISnofiot dffdU |»M« 
f« Hrr >1fafcefkf / mmtit mA 1k IMAaiia |mer for» 
imditt t (amt ^ebevmcra bcrifrptr roituHCiittlZOfr^iib/ 
w<fH»N^ o^&rifio ({l£(fiaiA>iiiA Roieff ciodc» fm 
ber flifte# tofAiie fiii. 

Stakelberg,^ Carl Ada^^ 
* 1719 intröäiicerad 

(u)^ar bi General M^9r of loltoteriertamt oflMr*Coiip> 

mendant f ©abtr. 55Icf Jtjl i7Jf. ^« f^ Nov. Qcferal 

^Lieutet^aAt af lafaatsnrieri toft jT^^^^ b* 1I Dec. aftPteb 

^ ittffiflr^att^i b^ioR iHv^bQb: «|fft i:moJntcb 
j $ 9 s 9 LiVe. ;i:do f Hédt^tg Clodc lofnlmbe 
Qtrfbaf Adcrfph CSodii bbffoei 9:ti6» inrbUIrica Electooia 
Albedi jhl. 4:t«» incb.TttNaita Chrillina Carls bOttOT Bonde , fe 
:fkMtelbC numer. ^éqRl^f^OiK-raibttO^CQiiimttdviteft 
pa Öfrt/ ^tpa« Joanslan Stadtelberg a 3oer/ 0(| In« 
f*arg Grtftbj S^tesSvrecd^fcos ;p* öfwcrffCtt* Mrt 

cfrubbtbottrr tIL »«J^ä4 éfi^W»^ I 

. S>emia »tt Mqtemtiar^^ c&mordl b* re^ 

: ^liiiUMi tMfoOM itrt^iSA» jiNB0<\:; «t 6iocrtj^ & %ti!)mm '47 Nomcro u8 129L 130 Fahlström^ Ludvig , Ql) dx 

1714. 0. % Dec Jrtöcrw :' 1719 

intarodi^erad» . 1 

rd Atofiteur 1685. ^ »T Oä. UK» (^ fgrra Mnit, 
tWef: Wl I7M- t>. 4januarii, Pmfidenc iaBtfmarifa Tri- 
bunaleL 9oM i(S5t StAWf t ftnmM arirai. ». ip Mar- 
di. 6tfti;ind»ill(»JuUftnaX,«g«riialia. f jdar<1>.a7Aér. 
||8f lBtMid«nteti< Tolan BUraiiui tag«i«ie£iås Wtitt 

' nu» M fNwn 9m MMta vuh, vfiiift. 4.^0, 16(9 

mcb ChrifUna BliMiedi Rttack» Ocneralifäjjorent tÄ%wM> 
(ipfbäignK fiftDCr 6«0a»^/ ?v«n Kaadu Oottor »(» Att» 
JU Bergengrcn.,, .- .. _. 

ee numer 190 favH f«r lK»«lfi». ^tté^ti$«n» 
• nflM 6«ii I S«lflii. - 

FkiF^ €A$TÉN,^Qy^ it <7i5. K 
f^ Sept. 5rl^m: 171^ intro- 
ducerad. 

narU (aa fm Jtvnol* ^ecretente iTtif. t>>,io oa iå<> 
Kt förra mnm. ®kf iifl 1729. b^ a Sept Prsfideijc { 
Statt-Contoirec. ^Ifeb i 6tQ#4n i^l. 0. 39 S^C 
t ibid. I7)p. ». la Martii, itfMittanHta ( ifwiiifar j 
0{tf ORb $Mi»iirM^(inia Sti(arlta« to ti. @iiptf' 

Aona Chritina BSrdchufen, tffrdfC/ »«ftlie|{arai< i 
ftoga Han* Barckhttfeni bottcr. 

eon af,|Si«ttm«f«r( ^(ttn<qi i GMMia Peter Pei6 
•(^aBtn^mdntf (»IfRvrriiialiirtSoVdCafltolioft Qo(t(t. " 

Ranck, (f6NR4P^(^yyAx 1715.^ 

T 2 .* 40 148- gr^Wrtf; Nunero i \ * u .•; K :f rad-r 

(z)GeneraLIieutelKintafInranteriet90(|^ Comfflendctf)' tivCheC 

•f IKatftt ®tef»e cakis af ^efen Trouppen?^ Gou- 
rémtor 6f«^cv «&.éftifelt< : Qift : mel N. N. ®on af 
den. Majo)Tn od^ j{anM$»ofbtnsen iftoa QMwaXf, Sves 
Andersfon Ranck < (Son&i 6oii I ttanéFe^pttaii/ fom bfef 
aMa^ i«fA* t a s^oy. fom qapi^^ infbiitt firra ttaimr^ 

Ot& Anna Bergejign^n» laQ3eftoreins oftm Jbppar^tniOflB' 
ning^ et^ bC< intrader tvi^ fbrd JtOj^pOCftcigtt/ AMUid 
Bergengtena i^UHt* .. 

^ *!Demta.9{<< lofnar for 9mf(Att m t»i& mimii^anp* 
kr, (bm Ufbc: i44>0/ 1460/ 1470 / «f ^\>mn SomlMr 
ton fi» fttt nanm Itg^tata^t fk la jDctusa Sas» i aBff« 13^ Patkull^ Georg Reij^hold^ 
(a) (Jr 1716. ^. I? Dfec. gri^ 
'|e!fr<^.i7;t9introduc^^ ^ 

CO .^ar t)H -GenSrai Major 6((i S<}uMl^aft)tn<w oftoa 3i«t 

Ll0Killfl< sin: . fPuOe ffr^å JQ^ l^^itkuli von Fofendorft 

t i^^l Utan Hvn oc^ gtd mct^ ^ononi jtetf tftima Stu 

|ctr< att ut ®tft mct Anna 'Catharina Lovifa de Mor-^ 

mfgiir» Oenarai Utfntenantfens ^ti^tXXt Barchold de 

\h''' JM^tBkignn-^otfntrl Stori?/ Oi^Oeneiol Msgorens Hänt 

-T :.Chrtfto|ili«r Koch vöä Cdmtetns tdivx i^m t I73l* 

f>^ . ?€><m- of Ofnnrfie LleateoanCea Hkuic JokansCon fat* 

' koU fil:fb(etit>arf, 

S>emm att j^fiofmnmt ifrS- Kffon»/ l^ioarifvaii 6<ii 
tff ®miriB( fomin<t*t flutet af M i6:t»c fecuio» 

1717. b. 19 iNfov, 5rt(>mc : 1719 

imirddaccrad^ - > - 

(6) gri^ötar: 149 iNumeroj 133 e* (b) !EB6r M General Majör (if Infanferiet, fmitt tatlM^ 
^fbtiHie 6fh)cr aBefierb9tfti : Nef {!(! 1718* t). 16 Dee. 

GFeneral ^dt^SpgrntfiAVC/ So^b t ©(Ocf^olflt l666.4Libi- 

dem 1740. b. 23 Apriiis m9ätt {låfligt/ Uttal manliga 
tfifmdsar of| %id,mtf inm bowa Srifimc in ut 

@tft mel) Elifabeth Broman, f 1748. b. flOM^i, Su« 
pei4iltcn(lenteii8 t (arlQaby Doftar Erland Eromns b9(# 
(et/ 0$ HiHoriograpbi Rcgii Feter Lagerlöft fUHi. 

®on af itotrgl. 9lan(mef!arcn Börje ctonberg til 6^» 
fiamit e(| £ijiia/ fom Ucf abiab i6f4. b. i) Martii, 
Foflab fotnt Berseos, o<^ M ftuare 9m Äana Maria An- 
ders in)t(tr Oyidctikiou itil ®ffttda|^oIm« 

Semta att l^rfiammav ijtS bm flaml« BorejtfcR/ 
fe Sot frammanforc n:o 116. pag. 141. 

yON ScHWERINy PbiLJpBoGIS^ 

LAF CO év 1717. fc. 6Dec. 

0(|) teö Coufin 

r£^£,y Philip (d) 1720- b; 

3^3 Febr. Sti&<J**^Är- ^^ ^7^9 
oä) 1720 introducerade* 

(c) ®at bS General Major af CavaUeritt : oTd frbctm^ 
ta i äpfr lieufi c(( blcf G^nttdU f i ewm^m i731* 
Gift inno, tncb $ri^m'tt9atl « * < i « # # von 
der Horift» tfrä ^iffCA fian (F{|be<< tkdo, mib Hidvig Cron- 
hielm^ 9t, Si GtC^e Salomon Ctdnhielms b^tfCt tfl 

^ ^^dfunSf/ 0<( tfri(mimi«fl Charloft^ Axels b^tct Sf^arrc; 

(d) 9ar bS ^fiw0r f9i Ilplaibi frmmanm'ns< Stetcmai^ 

te til fot: Wcf Jljl 174 ' • ' ' * eeneral Major 
Hf InfenCeriet OCQ i74S. b. i6 ApHHs CommandeD^ 9^ 

gtibtare uf ^ttM Dt^ 1 1 ®jprdi«ftb 1748. b. 

10 Dec. '@(ft i^i< ilttel) Maria r Johanna BureiiikiMJ^ 
Geneml-Lieu tenantent 1^ '^routerneureas, Sti^Ctre Jftcob 
Btsren&ididf blttCt tO SvBiUSfnMI/ mcbElfa N>f« bft» 
j6ll AppeJgien ♦ t »74t- i(5t> 


Nufflcro 134 135 13^ IdmUL ScKwerinr kuu 9 fm f U^ (ibet M^ 
tei Tzwerine, ^Srflammar af ctt nammal SlbeKg oft 
tftStt bet aSolgofKfFe diftriatt i Moment/ o(6 rei^an 4( 

1338 ttamsfllltmg af Qerhard von Schwcrin. 
CEDERHIELMy GeRMUND^ (c) 

dr 171 8. b. 4 Januarii Jri^m;: 
171 9 introducerad. • 

(O Sorbctta Eatd) jj^fbtnge ofmei: 6faratorfl< SI». IRvm 

i686« i. 10 Aprilis aMab # fom /JeCar t 0Ofa (^f 

8tm # follab fotnt raim, fominaSt fagman t %Iefais(tt 
1690.I). 4 Tuiii l^%mxi i !Seftci!got6buit). 17 ix D* 30 Mar« 
tiiSanbl&f>rt)iKtconv(;6tAr<iior0< mi7i<S.b* 140a. |mI 
6e9aranaf(!iebab. 5yDbb't©ale|lab 16} f. f 1719- ©wi nf 
^. Sorgmefiam i fSrenambe @(ab Johan oioftfon, en Simle 
fen iftS 9{otro StM^foid^Mb 9cnb(bnip<lv tDuttäfctf Som / 
fom rom förfliii t ©»ertie^t 16 1 f/ ocft bc< ftnare (fttllrti Eli. 

feUediFalma, Superintendentens M. Jon» Falmas botttf* 

®tft åt i6f 8* b. Z7. Junu meb Maria, iR(^^abm< tm 
0(^ JCIoIto tornar toib iffRUtutra, chriftopher Sik»- 
fonsf bOtterv 1. 1711. b. a? JoliL 

Foir.DvBENy Gustaf^ åt 171 8^ 

b* IT Ftbr. Jrf^erre: 1 71 9 in- 

troducerad- 

(f) fSar bS dSfrnarfPaU/ dbfab fom I^Sflntendenc 1698. 
b. } Nov. faaåbforut Daben-gfobbf^torfMni/t^J ' t i7a6. 

@nt meb Sara Tdrne,eor0meftateil<t €(0(^0lm/Nil8 Hani- 
fonTSmes bottcr. @9n af d^apcOmcftarOl Quflaf DObea 

0$ Emerentia StandaerC. 

Dm bcmm tM vtfpnmg fe N:o 80. pag. 57- 
CKONSTEDTyCARLy Qg)åXl7l%^ 

b. 3 Aug. ffrt^errt: 1719 in- 
troducerad. 

(g) aSat bS General Major af InfanCenet ^ 6ftOerfte for 
Artilleriet. 3Baibt aMobf^mScndent \6%6. b. 17 Dec 

folab fonit oidenaaju eief (tji 174a b. di Juiti Prc- 

fideaC *■•■ 
t5« Nunero 4 . p ;'l * 

*' '^ ^Mfltnf JMt<>ft>Uwki^ 1748. t. 19 Apriiis eera« 

pigmtfM^fitt ^toiqmasikur af €$t0CtD|Otto<tt. SÖM 

I ©(OCfÖolm 167a. t ibidem lyfo. fc* nÖcccmbr. ©iff 

' iTpp». b. la 0£t md^ Elifabech Arnell » Superincta- 

.déénl Q^tt >SBM((Hlb ^ Sfii; K* Jon» årrnddt 

bOtféTf mc» ifekmi Olofs Mter ^Icrber^. 

^ Om tetma .«K jrfimnt fe Nro s^. pag. 58. 

* ^ 3 Aug- 0^ beé Coufiner 
, CanistopHEA CoNRAj},Qi)o^ 
EsE^RmARDy QT) dr 1720. b* 
26 Febr. ^xi\^cxx 171 9 0($ 
mö iritrpducerade. 

(h) !£Bar bä Qeneral Major af In£uiterief»' famt ÖfWCt^ 

(le for ett merfioaf SRegemcnte : fa ftfl 1723. b* 16 
Aug. St6niitorg< ätegemaite/ 1 1726. b. if Juiii ogtft 
.tt( {ndi> .^nm gtcf tenna gri^ gren M. ^n iif 
xart BHtMeiH in^eftor cfwet fftoermtK/ SBfl!nd< «9 
6f»g<M 3intbni(f i^lRflanb tv» Sr 1688/ ofrelfe* CO SBar ^ i^fnvrfte firSBiM i&a Steiemetfe til («(: 

Sif fB 1714* bt )o 9ec. £4ipeKk#r SémafieM £<»< 
MCiiente .dc( 1748* t>* ^6 Sepe. 0{fl>bére of 0tterbf 
Orben- tl>* DregÄp gSrb «7ft. b- 16 Febr, ftarm 
lé</ o<^ mcb pottorn Avåt biwta 9t$erre »gren nt- . @ift 

Itiebfiiirabeth Ugla » 9tp(fnie|iar(tt< Guftaf Augofiint Ug« 

kit b^éter M 2)tegÄ9/ meb Sr{|mtRiiaii Cadiarimi Be« 

rendts bottcr Rhcbinder. Sm Uggla itit fitllt NoCa- 
^anfen { (Sioea (y^^Sitt/JFriäric Mtzanfon Ehrenftolpe. 
iSoH of €oimii€ndanren>pil5o6itili|(@fanttf Conrad ron 

BHdiitn , (9» MfM 4bl(ib il^6. ^ )o Ang. MabifSntf 

Bildfttfi. ^ 

<k)!Bav»Séfi99i(lel9rftriBAeig<f^^ fi(r!i74tf 

f t $ $ « # # Mociai Lfeotnumtf affKeb* ;Sobb 
i Kiga «<r|. b- an ]ii»n. - 4Kft ttVb Bq»ta Clerck Oe- 

iiérai^estsaaiitdÉs t^ goMf^^mgcnl Sft9er Dfier^ 15^ %^i^^* imm Nuncro 138 139 »0(01/ 0dM« Lofen» Hanifiin Kferdki MM? Ml^ BeiH 
<ft Hans tattft MAraer fil fRoilaHfta» 

GlERTAyJOBAH , O) ^^^ I7'9* ^* 

1 6 Febr- Jtl^tm: 1719 ^»»0^ 

ducerad. W;^ 

<I)®llt tS General Lieuten^( af CaraUHet ej^ CaifKaClle 

'Lieutenant af Orabant^né. tKblät toavtfl^a 17 lO- b. 1 f Ji« 

iiuarti» fem OflDeifk c^ tieiiteiisat af Drabtntmtt^ 

web litt fSrra namn. SBlef |W 17 w # * • • Fciid- 

ident i Smt Cottegio* Sjtl) t SRomil l6<6. b. 04 }o« 

nii. 1 1 etoify>lm 1740- b- la M^i ufoii Rtattltga ar& 
tomtar/ 0(d fifcf meb j^miom bema Sri^rrc m u(. ^ft 

mcb EUfabeth Ailer1kié\é » Cofflmiiiirieiis LyderC AlloN 
IkiAids btMtXf 0(( EcTifioni SecretjhrarcAB TfcomaaBli* 

xenftiernas ^ia* 

Anders^ (jC^åx r7i9* ^^ ai 

Maji Jrl^errar : famma dr in- 
troducerade. 

(m) SBar bS stats<^Secretcrar«* Dm Mom tiiera N:o So. 

pag. f7* 

(n) 9Sa( bS €amtitat^(r#r timtbt fem (S^mMtHiått dblob 

1707. b. a Madi : »Icf (ill lyax. b. 7 Jancarii ^JMRati 

ffaltf. SSbb I ®t9((Mm i^ « # # « f t t^^^L 

1738- b. 2) Aug. ®ift i:mo, meb Ulrlca Fridenrtick» 
tfjtilfe/ ^Sf^Apodietatrens Julius Fridric Friedenrficht 
bottet/ meb Juftma Sophia Jung« a:dp9 meb Hédrif 
Ulrica Fleming , SaMmitiK^bf» Stt^etrC Johan Cafi- 
tnir Fiemiugs botferttiareilab/ t «7i7 • ' Joiii 
> bomlof/ meb Ckarlotti Azeli bOtter BielkcnSierna. Jrdo^ Sci^mtm iSij Nomero 140 141 *an (Jabriél ^pätfVenfelt» ^fttt/ Jll«6 Antonetn Sop tit 
^i^t» Mtct mitimta. @M af C(ipcflii(i}«rai < a 
åaf mben , ^ JPnunenija Scaajaeu; ^ 

Dm ttmt m mffitm ft N:ö gO: pag, !f 7 

LsuHussNy Peter, (pyå^ 171^. 

b. w Maji 5ri^rrt: fam 
dr introducerad. 

n» Margaretka Catharina Sparre 9t. fK. 9^ OftOft 6(< 
poläran f Sri^rm Ami CariiToa Sparref (fttCT ttt Jttj 
tubwi met> ft«Mrd>tl Art; Cw f l rt lWIl t Bet«a Erics M 

ta stenboQlc. em af Unbcr > ®tit^H«m f ^(ttoli 
8{i|n»; fom ^{{f oNo» i^af. «. f J«in ne» fitt fotU^ 

1100» »(( M fRbte 3nir CattMtrin* r«t«n potter Gr5å« 
berg (il d(AQ|«||Mia( M^ Qml. ' 

2>(intft & (wjtanAnot vtaf 9(ftdii|' foi 9r«t«il7' 
o<6 «r (t( H^ iiifmmm. i &tmiu. - i:iiw>, le i30. 
ineD SoBung. MAGNi SMBKSOn^ a>n>tÉtiH9 blaiU 

CA «f gtoimm 9:ip, 9t Hi^ m^^Kcit^oli Leuhf* 

ftft «<6 ytw • i> >fh w» Hatt iu»h«^. ; 

- • ' • ■ I 

ftTdCHSCLA-GER , CeORG ,! (p) (i 

17 19. b» 23 Majigtl^ :, ramm(i 

4t introducerad. 

(p) Mn bS {^CaaccIIjarr MA Wfftt |ni fimi E||. 
vo7iBx'^raonlina(re (pf JtOltntt ^XAAnOA^ 0(^ Repa- 
bliqocn fokll fc t?! t. tk |o Oäqbtta. ^ifrb (S^tn 1648^ 

b. 20 oa. t i €$tocfl^irtin K73fit ti. v> Ni7. (atniol / 
o<^ a|if HM» |i»w« fidf toWA SriwiBr ivoi trt. e{|t 
nwt^ Ana» Cadtaaiim fm^ StblekaufiL : j t54 Srit)frM. Nufflcro 

14^ t Lejonhielm, Anders, Qq) ät 

17 19* J>*ä3 Majijri^^cmuamriia 

åx introducerad, 

(q) féat M Qeneral Major 0<| EattM|^0fbftl0( pftNT SSv 
t»ptllS< San. 1 17!17' o* 27 Decembrit. @(f( m(t> Eb- 
ba Afariar LcjoncranCz , Frwfidcntou i Sottiokflt Oer- 
hard Ldoncrantz tlpt((t. ®Oit Of éfrntftCX Od^ 
Commendanten »S (EAlnUire fiSft/ Btic Lejonhielm, 

fom N(f aMab lom OfiiKrftc foc fSdmaidanM STtgo 
mmfc/ S( 1667. (• ao Mardi taSab fornt Baaz p(^ »ac 

en Gm «f Stffoyai i a^OHo M. Joanoes Baazius, f»m 
ittt tm (tt ®Otl (tf Benediaus Johanais jTprriobcrtC t 

143 Cedercreutz y Jonas, CO ^4> 

teé @tiuf'©5ner 

Herman , (s) 0(^ 
Reinhold^ CO <^r I7i9» b» 
»3Maji Sri^emr ; introducerade. 

(r) aBit.bå SonMj^ffbiitiK ^ff ®(|liii«[|ir«tt»/ (og Afffiet» 
Se 1720. b. 5 Dec. ttatbt fliXab fom EaiMuan t 8?e< 
rtfe 17 1 1, b- ao Aug. faOab fSnit Foikern. j »727, 

9ift j[:mo, i^ b. 14 Aprilis RKb Anna Han&n 9t4b' 
tnan Pndrlc Haosfont bottrt VH 5<«tott. axJo, Chri- 
ftina Lan botter BSrftel : SrilK^Patrong Reinhold £et' 
|iDKb(ll< Cttf/I. 3: (to» CathariAa voa Berchner* %rufä' 
Patron* Qeorg Thomasfon ron Berchners botfft mcb 
SlMäbedi Störning. Jm Berchner Sjbe fomt Revifioos- 
Secreteraren Johan Gyllenkrook. <Bm «f ?ro|!<n 0^ 
XptfA^erbdl Irtf Jluna f Dalan» M. Laurentius Johao* 

I nit Folkernius* ^ 167^; 
CO »at b5 «rig«<flf Sb; »arbt abiab 171 i.b. 20 Aug. meb fow 
nlmbtlln 6iirf'8abar frmcanceiH* Wb3iirir«« statsExpe- 
; diöop, taa«b fonrt Xeifincden : W<f 8ti74a,b. 10. Sept. SRftf Srt^tttor. ^ss Numero 144 SftÄ. ^74?. b. ,46 Apr, CommendeBf ttf gtorbKtemc Otfteit/ 
1748-1) 17 Apr.6crap5tner8l»bÄrf^i7f Jt)- ai Nov.Qref' 
»e. Robt) 1684 ö. I) Febr. ©tft i:mo, 3r 1719 tnck 
Merta Fofle, ^ongl. Sf2betf od^ OftDet ' €fSé^o((aren< 
©cefme Knuc Foflef tottcr tti Xtefdsär» , ^ M fmare 

^ni Chriftlaa Ivars frpttCC Natt pch Dag : Sru PoiTe 
ag&e fornt éftO^rflen Sr$me Carl Cronfttema. o,:åop 
Jne^ Maria Campbell, J^atlbd<matt< i GfOdPI^Im/ Ro- 
bert Campbells (ottft «f gammal äiMtg Sitt utt(3hf(rattb 
mei) ' « ' Bedoire Sttt Campbell 2f(<jonit^attM<^ 
man Maul. 6on af SniK» Fatron ReinhoU Terfmedea 
0(& Chriftina Lan i)ottcr Börftel. 

(t) 9(blab 171 1, b. ro Aug. : fom seodeo^ faffab filnit 
Terfmedent bUf pft CTammat^m/ t bamIo< o(( ipeb 
5ofiom gicT bcumi $rä^em^ grett tit. €tft meb chriiiin» 

Maria Steuch, 9(rd)te < SStfTopcnl Doftor Jdns Sfeutcks 
Dofter/ mebBIifabeth Håkans botfor Spegel, ^{nt Steoch 

blef fitbermora £aaman< cari Johan Waetrangs fenare 
9rtf* @Otl af n^fnämDc Reinhold Terfoieden ^ Zhi^ 
ftma Börftel. ScHEFFERy Peter, (}i)ixiyi9. 
\>. 23 Martii %X\f^mt: 1720 in- 
troducerad. 

(u) aSar bS Hanbi^ofbtnfle oftoer (Zfatahotqi Un. fiBairbt 
abiab fom AOeffor ( 6mea ^äf Statt 1698. ^ i) j^iii 
meb m fottd namn. »lef P i7aV b. 7 Not. Frajfi- 
deoc i Omea 6if Siatt Sobb i ttpfala 1657. b. ti 

Julii. t i ©todf^Ofm 17 3t. b. 19 Febr. i ®tf t i.mp, 
1693* b. 2 Aprllis tiub Catharina Maigaretla Pägeriti|r- 
na, £an6é^oft){ndettö t Offergotl^lanb Hakan Fägérfliernas mt* 
tre, meb Margareta Jöns tottet Terfera. a:do» mcb Helena 
Maria Ehrenftierna, Juftitiarienf tOlb Amtraliretet t Sad<« 
crona TheophlH l^renftiemas bOftCt/ meb Maria Olof t 
bottet Srr5m(kidld. (Bon af Frofefforen 0^ Bibiiodie- 
carien i Upfala/ Joannes SchefFerasArgentoratenfis, fim 
tom forfi til i ®Wf¥f0e St .1648/ 0<| . Begiva Loccen^i, 
U 2 m lS<i Sri^ftr. Numero i^ 14$ f 1: 10. VI rrMArMff, RritorM>gra|ihi Reyti ^ Pmfi* 
dis;Cotlegta AAiSquica€iu&f JoliannesLöcceniitotter lOCb 
ihf^la Tkam» 

' 2>nM ite Oar {»S^ra ioo:be Sr iilbararf flmretatf 
SfiHaib / nen i f^meitet «ti fEMfmm/ ^cfoi/ StMmc 
f^n Mft 9Ite(|/ 0^ ¥^«n mumAimiig nf Gttfl* Qraveu* 
mi9 Beser Scheffer, fontioib fc I440# 14ro.tiBtfa OlCk 
M' emlrfoWf/ eolfmeNlljAM FmH» ixft Oottenberg 

ID&i»^ / om Me oppfiumft/ SNftcvAire Jtonften tttt 6t«^ 

StiernstedTj Johan y Tx) dr 

1719^ ^- 23 Maji5rit)em: (amma 

dr introducerad 

Rai Q^uvememeocs Sccreterare i SlanKII 1^97* b. 3 I^^c. 
Oab fomt Thesicf. 3obD i Wbtf^- t 1722^. t. 7 

Febr. @tft i:ino, mcb Maria Qripenberg» fhrt8< < Com* 
mirarient Johan Gripenbergs tottCT tfl Slacfo d4> S^rDtt. 

"d^^o v mck Sara T^ne, f t7oi« Socim^unrdif f @to(f ^ 
MnT Mlduiel Hansfon TAmes IbMtt 0^ ATefforcBS { 
S>QlVtl ^If Ratt Johaa Qoilaf Carihidms tRfia. ^ccio, 
mcb Maria Qezelia, S5l9o)ttS< ( SlO Doft. Jokanait Qeaetli 
bOttCT/ mcb Hedvig Nih MtCt Lirtzeit. 

VÖH PsiLANDERy GvSTAFy Qf) 

t\r 171 9^ t* 23 Maji gti^erre: 

famma dr mtroduceiad^ 

4Mft^/ fo» .&0fii«Miäot i <&MMcr0tia# Si i7i^b. if 

Sepc. Ma» fiMt Ffite&dctf. 0kf fil 17)4. fe» 16 Dec. 
Fi«Ba4rJKitfAminiIifets-iCWegiir*f(Qi^iet4cr^0lm 1660* 
fe. 16 Amg. t i €4itt<roM 171S k 18 Mattii. @tft mc» Sr^trrar. lir Numero fffefldj^ ffanslcpins ^0tMT liief Äiuitf Råns tofferBir- 
kofrp. ©tm «f fnf^eÖomif JÉmmiMir-^Archivo, Per 
Fersfon fffla»der, f légtK 1>. 1 8* Aug) (Kb Elifabeth 

TohTO$ biKtfr , t «*84. *. 7 ♦Jo*. iTnrrto^rbctt* t 

^Im Ande« Jomföfis ctÄIT. 

t>cmå tftR (Ibrfiimittiot <fra 6in8fcRtb 0(( fffiSjrtoryf 
©oftt / cJmarcfl^Pr«iidcntens gabCT S<»öet Stt6crn>ar »oä* 
t>cn ^r{«mmdiiat« Nils Prnfoo» #bb 1530. f i ff$. 

•f i47*FocK, Gustaf^ (z) dr 1719» 

b. 23 Maji Jri^me : famma dt 

intcöducerad. 

(z) !Bar DS {anM^åfOiRge &fto«( (EIftlorg< S«i o(( 2>«L 

na 5ri6<rr< <« ji(. ®(ft mrt Margaredte »on d« fak- 
)r». <riW of Dfi»(T^ Licinraaaten vA Coinmendaiit«n 
bS SOCloIm/ Rinrich Foch, f 1664. K 01 Od- (iN|| 
M(faH«ft <^i. ».feAos- mifrlbi «jMi( S<*(tt/ SISM* 
gfBfaNiatfiK i 9t«r»(Rr Ham FodM mhhi «A tea|>«/ mH 
||cbba u« BircUiola, SobU Su^tttiti OQ Aftfforett 
i Dscytt &8f aU« HicMajrmi r«R Birckhéltz M(Ct/ 
tKt filrm Mäaa 6»(Kr AUeafraa (jl QAilim^ftatfa. 

148 ÄPPELMANy Gustaf Cajbriel , 

(a) dr 1 71 9» b» a3 Maji grU 

f ^te: (ommddr impeduoeräd. 

(a> ®«r ti Chmni itbéor ••<( «aM|o(btn9( ofwer fivla 

tenantäf Infanteriet, ©wb I I tenant dflnfantenec* yoSb t ^^Otetft p^ mättet 9tttÉ> 
(a pS Dm UftDom tiKo* ^^raa^. 9ift iritio, mcbchil- 
ftina SKlC^bfdi Aorejb Majoreas Brinlifold Guftafsfon Al- 
reps WtiX tiMi^%9 V^i\> SiiCa X<>l^sui8 »Ottcr Grati. 
U 3 »i<»^* 158 5rit)frrat. Numcro %.åOf mebChriftinaOyllaiilod^ General M^orent Anders 
GyllcAlods bottrt mcb Sophia Stad von Holftein. @9tl 
af GoQverneurcn oflOCt S)rottntt(g Chriftinas domatnert 
Feter Appelman, fom felef oMab 16^6.^,7 Oft. mcb jitt 
fotta namn, 0(^ Catharina Rehnikidld» Samittar 1 Pn^ 
lidentens t 9omern ; Gerdt Antonisfon Rehnlkiölds bCtlUt 
ttI®tt(at9U iC f>^ M Mixa Sru Brita TärrckelkåL 149 TÖRNFLYCHT y OloF^ (b) (Jt 

1719- ^ 2^3 Maji Jti&em : fam^ 

ma (k introducerad 

(b). !Sac bS £ata<l^oft)m0e k* 

Om ^onoiii mera i N:o ??• P^t f T « J50 iSi Von Otter, Salomon ^ (c) 

1719- 1- i3 Maji jrt^erre ? fam- 

ma dr introducerad 

(c) ^BktU eanbf^ofWnge i aSkriitjeti. SIbtat »oibt ^anfofn 
fl[ammmrare mit) Amiralitetet 1691. D. ifi Apriiis, faDaD 
fSrut ottcn QiMi Örebro 6ta» 1647/ t i734. ©fft 

1692. b. ) Sept. mcb Barbara Schaey» ofrelft. 6on af 
Fattoren oftwt FaÖorlet uti Orebro / Caften Otter , f 

i6f 7 / fom tfrä SBefipl^alett borOta tnrorn uH Xottttng carl8 
»ett ixiM ttb/ iH^ be< fenarc j^nftrii chriftiaa Hans toftett 

Cronstedt f Jacob , (^d) dr 

1719. b. 23 Maji Jri^em: fam' 

nia dr introducerad. 

(d) 9Bat bS Sot^l^ofbiRtf. 
Om («IMm f( N:o 83% paf. f t. 

roif Sri^tttiir. AMM '59 Nunero 153 154 roN Mylteen Samuel^ QT) dr 

1719^ b. 23 Maji 5nöme : fam^ 

tna dt introducerad, x 

(O 31? ar ti lm^iJih\tmi t S^rifitanfidM £((n : loatt^t ab# 

tat fom AfTelTor t ®»<a ^Sf Statt/ faflatl forM Hylteea. 

Sot)D t©tocf^9(iti 16 # « # I i # t på @rilltn< 
0e t ©fåne 1738 D. 8 Maji : @tft 1706 pS Sant)t Sltism 

in Oftobri tnc6 Helena König, Cooimiflariens Hinric 
Kdnigs bottet/ meb Helena Qeorffs boffet Dauer, p^l< 
fe. ©Otl af Affeflbren { ©twa Aäf Watt / Lar« Andcrs- 
fon Hyheen ( £pr(tUl^erDettf t Ofmeflab/ Andrete Jon» 
Hyltenii D<^ Anna Oahms ©otl) tnri) t)e< fSna j^Uffett An- 
n«i Hammdrin, Xprftol^erben^ i S* Clara, M. Samuel Ham- 

marins bottet. Detwa Sn^ertltga ätt aicF ut meb be< ©on / 

Aufculcanren t ©toea $af ^Mf StJ^ette Carl Hinric von 
Hylceen, fobb t ©tocfj^olm 1707. b. 6 Dec.» t ibid. 174a 
b. 7 Maji , Ofitf(> 

TÖRNFLYCHTy MjCHAE^ CO <^>^ 

171g. ^ 26 Maji Jri^em: fam^ 

ma dr introducerad. 

(O SBat bå General Major af Infanteriet, öftoetffefot Bff/Qar- 

de o(( D^etiSammdtl^rre : 8r 17} i* b. 6pec. ®tefh)e men 

ei introducerad 0(J flfl 5t 1 7 3». b. a Nov, Df»eti®f atl&oBa* 
te t©(o(El^oIm. SfiO» i©tocf^o(m i68a. f på ^eflebéj^olm 
1738. b, ao Aug. (atnIo</ oc^ tneb (onom fielf gitf beti« 
na ®tefR)e v<^ Stil^e att ut» 0tft nteb Magdalena le- 

wenhaupt, OftOttfienf ®ref»eOuåaf MauritzLewenhauptt 

bottet/ meb be< fenate ®tefmäma/ Charlotta von Dohna. 

©on af Commerte-Slåbet Olof Hansfon Tömflycht tit ^ 
nå< 0$ Ctfiamtt 0<( Margaredia Thomas bOttet Andcdiiu 

Dm bemia W» ntfpnmfl fe N:o 13^6. 
ÉENNET, JFlLHELMy Qg) 4r 1719^ r6o Srifxmn^ ] Nu»ero ^ • 

t Ä Junii 5ti^mt ftmma åc 

introducerad 

(g) aOat bi Genecal-Maior oA 6f»Ctfic fot n|»IaitM fe«< 
mfenw9« Wcgtmfntt til MflF : bltffin i7J7 • • 
« • * eatiM|ifi)tiigeofnmr 97«lmo|tt*eiii. t 1740* 
». 18 Nov. af flAf. ©tft iT«a. ^ 27 oa. aieb Mag dt- 
lena Eleonora Barnekov» £)fnKC(icil< Kiell Chriåofher 
Barnelows bOttCT ({| XoKlOif Od^ M ^ttt/ OtCflBai^ 
ttOn Margaretha Rutgers DoftCt von Afcheberg til &^ 
Mm o4 9i8<rtt^ Gm af Majoren fot A60 S&liSlt* 
detneitte Jacob Bennet, ^m Ucf i67f fom SbcttmAttjo^ 
Croducerad f^ 9ttbbarc^f(t 0<9 ChriftiAa Kiimemundt» Of' 
mcftfHi IK( Cofflmendancens pi X>åliaiimilbC 0(asM Tho- 
mas KinnemOnd 8 tMttt ttl (Switn^g. 

TOma itt l^arMiniar ifrSn Gfotlkivb 0(i Mon i 
Gtmige utt 3>rimitii9 Christinas t{b meb StiM» 

BcrnicfB 9at %at^, Capitaine Wiliam Beiinett fom |t« 
bc |ttl $rtt Jeanna Bonnar. 

155 SjAEL VON HOLLSTEIN y Ot^ 

TO fTlLHELMy Qi) dr 1 71 9. ^. 

2 Junii Srtjem : föwraa dr intro- 
ducerad 

Ck) JD«r tö Qenetal Midor of infaaleriet : Uef fijt 1718 
Ofmcrfc ^t ttploiM flicgemetM fil f«t. ^obb i668- 
b. i]t8 jQAii i ClHMb. t i ®M6obn 1730. b. 27 Apn- 

Uf. äft u*mo^ &r 1711. b.as^ ]\3kn ncb Chnftlna Ca- 
dwriM Lcjmhofvod» \ 1714» b. 9^ Juiii DfBKtilaig 
OtCJtoeCbfBfMaarierUiiDiibiifvsdsbOtttr/ iRCbMagdale- 
at CactoiDa Qu«afi bMctSie^bocb SMclo, it 1716 / m<» 
EUfthNkStaaft» Cheiiecak-LiciitenaateniO((Qouvemeupeiit 
9ri(at( GM: Mi«AaiScflacts bettet/ »ebMargarediaJoliaai 
b9ltrtFuo<|. &a|AfOeoenilM^refmf ArrUleriec, Jahob 
MachiironSrael vonHollfteia tflOiintfleggi Ol( 3tt0el<(^/t 
1679 m<b Qri^Ctttniiat Anna Sophia vc^ Ungern Stera* 
bei«„ femfAwAf it9R9l.9CSbt»o(^ Bcs&deitfitn i6ttM 
^f Satt / OrefM Reiohold Johan von IcrfeA flCtf' 

ncBboW/ |iwB 1 17«<. ^mm %tiWcS, itfi Numtro 150 '57 158 THnu to Uxftmmåx fftrStt Vi^M<»f o4 Md 
ettnMtm åt fetman fomtnen fil toOfic&i/ bttiftm i 
flutet af M if:befecuio t(l StfloAboi^ t bet i7:t)erccai« 
ta emertge : famt af 2>roftititig Christina Mab Ir 

léfO. ». 14 Oftobris. 

Lagerberg, Sven^ (i) dr 17 19; 

^. z junuSrif^em: fammaarm- 

troducerad. 

(O SBot Då General-Äfajor te. 

£)m ^ottQtn mera fe N:o 77. pag« f4« , 

KRAssAi/y Ernst DiTLOF y (k) 
dt 1707. ^. »I Martii Jri^cm: 
1720 introducerad* 

(k) aSat M Oenerai M^or af Cavalleriet: (fa! 171a. K 
3jajniariiQeflerai-Lieuteiiantsaffffeb^ tneilMef S990 I7I)« 
^. I) Mau Qenerai Lieutenaat af CavalierieC. goM^ i 

Vomem 16 # * # » ^ # / + ibidem 1714/ a^ 
mcb en ^on woifrath {(rS SKed^Ietmm. 
S>emia oltii fint gitf nt meb M fim öfroerfien o(^ Bx« 

traordinaire Envovéen Sri^erre Carl Wilhelm KraiTau, 

j^flfeatoofft/ Rammar tf^Sn Sömmen/ o^teban^ 

floMfunnig af 8e(ima von KralTau, f^m lefbe 1284 ^ 

l^olt monltflcn t i)S »aranbe oroiidl^tcrntet) 5Cimttns wen« 
CESLAUS Den 4:t)e. febtrmera ar benne få%t fotitmcn tii^i^ 
len/ berifrSn ta etven/ f S tfl ^omern o(^ fift til €toertgc. 

Foiv EssENy Hans Hinric, Ql) 

åt 1717^ ^- >8 Dec ocf) W 
S3tober 

Reinhold fFjLHELMy (m) it 

i7i9.b. ajjuniigri&errat: 1720 

ititroducerade* iiS» 


Nomero 159 <, <!) TBäiÄf tS- Gttiera» M^Jof öf Infanteriet fcimf 6fi»etjfle 
fot ftt {Xeiemcnfe til fit. . 6UC få 1730^ t). 13 Januirii 

Genörai Lieuteoant 0<^ fdilltlia 8r b« rp }anuarii jf^f* 

tt)er(k (ot Sfaroborgi 9ieaemente. SoOb t Stflanb i6t4. 

t 17^9. b. la Sept^mbris titaa bom oiib gtrf incb |^o# 

jiom benna Srifterrc flwn ut. _ 

(«) ®ar tJ (ÄÄcrai Mal«r 0(> Satil>«5ofbia«e i Dflertottu:-' 

5obb i Eiflanb. t < UkS 173a. b. 3 Maji. @tft itiio, 
• meb/Mdena De\ifik» fmit btiuicftiabf pä Upfttla ^agten 

ti(an fot KStto^oImcn tmb ©foffSwIm 1714- ^'^s 

mcb Greta Frölich*, Sottflt RSbctf Odb Prafidcn* 
.ten» ©tcfiPe Carl Guftaf Frölichs bOttCt / fotti ittt fStut 
trma. Majoren Hans Hinric Wrangd, (lagett t aftfoa 
- IDib €Satabllli703' b. 19 MartU. 9(| a:<ro, met^Oeaeral-^* 
iClaJoren 0(|^ Vice-Göurcmtfuren { 9Rga Hembcrt ros 
FiinckeH. f iJog- tf. 3 PAr. 

Dennt a(t / fotn- ^tet \M en biS (Fiolb/ en Udgla of 
natnrltg fer<t )>S ed omrnfl I«$b fiubbe af oulb/ bardammor 
' ffrS £iflanb/ mode no^a.fiaM t(t&n en aman Slbelts att/ 
afwrn rabb von Bflen, fow roimntt tttur SSef^Hcit 
til Dfel / o* HifttHt ät 1664 pS öteenfTa aftbatebnfet in- 
troducerad {({enom Commendaatcn p8 95antfFe t dvtlanb/ 
Diedric roa EfCen til ^tfHn, 0<^ fotet i JSapn 01 OV 

iren ^tclm emeOati 4 fntot m fAUt felt. 
SiLFWERHiELMy JÖRAN ^ (ji) ^X 

i7i9-b- aoApriijri^em: 1720 

introducerade 

Xp) SBor bi Generirf Majör Äf Cavalleriee: Xitf |fff 1734- 
ffdtm«f(P«kf., Sfobb f 6m«anb. 1 173«- ®ift »717 
meb HWvig uiric» EkebH* 8f. R. ©refme ciac» Efce- 
blads bottet til ®tola, meb gnbettfiman Hedvig Hans bottet 
Mörnertfla»odattba. a>ennaattt8fttötfot |inetami5abet 
.>3t8f6oIåceii pS ScAiiare Hfarlc Macifon ttl ^rjto/ fom 
^ Mef aMab 1575- ben 13 Martii, o<&«n)At. en eon af Sneéte 
öofWtJmait I Äonnnj gustak ben fotffe* Hb , Ma- 
dii9 Hlaricsfon.0<g In(d>«|t> 9f^ bOtTet Gylfa M\ 

entnMar ^t^nw^ lös Numero 3 ^tvtta atat)l)etan&er. i^ Koskull^ Anders ^Qo^åx 17 ig. 
\>. a Maiji gri&cm : 1720 in- 
troducerad* ; 

(o) apÄt t>å General Major «f Cairallerfct fdmt b{tåf^t 
af Wf^SlfjetitcttW til m t hUf ö 17^9- >>• ^7 ^b^* 
8anMi&0fb6i()< ofit«r ÄtonoBrrg* 2an: jirf ilt 174^ tiHfr 

fa QenerJi-Lteuöwiaitts caraftere. g5bb i477 i !EBe<let# 

ÄOtJIattt/ 1 P*, 8a»W|6(%t!ige*€«rt^€rtttcborfl 17 4«. 
N 19 Dccembris »tan jottct / o<| flkf wcft i^ottom b<niia 

Sttl^rre att ut ®fft i:mo, mrt Anna Catjtarina Ström- 
berg, S; 9t. 0(( Praeddentens @rrfiOC Claqs Scromb^rgi 
bottet met Anna Catharina TÖrans bottet Flcmjng. 
fl:do, mebNoraPalinfelr, eattb<$0fbtfl8Otf9n^Crrc Man 
Palmfelti bojeft/ «Kb ©tcftoumail Anna Catharina Lmi<^ 
r.tM>,mebK(ariana Taube, 1 1749. Amiralens gtiftmc^crt 
Fridric Taubei bottet/ incb ®rifwä«att Bfcati Elifabeth 
Didrics bottet Wrangcl ttt »bittal. i 

Om benna att« utfptntifl fe N:o 7f. pag. iip- ttl Ötoc* 
tiae tftSn Bifiattb tnfojit ^n mcb Jacob Koufchiid ellet 
Koflcuu til Sffiab Ät I f 8a fom Wef *^lli6it*b. 10 Mfrtii 
etöt^pOate i Sl^i^m 1 %mxi @on Sanbl^ofbttigen o(& 

CoiBmet^anteo iS>Otpt/ Anders Koikull ill JÖbénM )(* 
(lef 163g introducerad pS Sibbatl^fct o<6:l^abe tn Sttt 
Maria Catharina Frankelin, Cammatf 3^ffarend Hinric 
Frankelins bottet ttl ObevfOtf 0(^ S^odfio^Olm/ lUA 

caoiiantia, jtonttttg ERICS bctt xiv;be natlitltga bottet. 161 Von HÖPKEjff DAm^t JP^i^ 
CLAS, (p) 1719. b» 22 Maji ^i* 
^im? I73P iötroducejrad. xa <P) i64 Srt^ervar. Namero 162 163 (p) ®ar bS Stacs-Secreterare »ib tttrfftf Expedition: ^(ifl 
trza?. b. 14 Aug. FrasndenC t Commerce^CoUegio. gobb 

pi SRelau 1669. b. 9 Mardi , 1 1 ®t0cH)0(m t74<- b. 

26 Aprilit, ®tft i:mo » lyog» b* 30 Junii mcb Anna 
Catharina K6nig » Commiflarieni Hinri» KAnigs bOtftC t 
t 1708. b. 4 Aug. m^ Helena Qeorgs botfct Daner. 
2:do , Sc 1709/ mcb Bleonora Lindliielm» Sottbl^ilM 
itM Uti SGBtborg/ Qt^m^ Anders Lindhieiffit bottcr/ 
tncb Anna Jochims bottCt Schdttehiclm/ feN:o93- pag. lag, 
@on af Niclas Ntclatfon von Höpken tfl ÉBclail/ 9ref« 
1»C be< attcn Sanbd i Stemen/ 9^ Anna Margaretha 
von QreiSencrantz , Cancellerens* i SJrctncn David von 

Greifiencrantz bo((er , ^ilfat GpK toat Ocbcime CTani' 

mat^OC^ Canteilie £RSbCt Nådas Balfarsfon von Hdpkeii 

ta aKeiatt fom af jDrotfimtg Christina it 1649* b. 
6 Februarii marbt abiab/ UUl> fSnrt Höpte : men fitf 
ban bel^oOa fttta ^orfaberl nnipti/ botf nSflot fSrboftrat/ 
efter b^^n tvär af en gammal 9(beltg att utut Sngdasb 
Höpking faflab , fom berifrSn utfDritt j!a fArfl til Sp^loob/ 
fS ta dcfeii/ bertfrän ta Kremen o(b W ta 6weriBC» 

Barck, Sami/el, QtQ åt 1719. 
b, 23 Maji ^ri^rre : 1720 in- 
troducerad. (q) SBar bS Stats-Secreterare. 
81. pag- f7. £)m (oitMn mera fe N:« /^OÄiv of SJaneUn / Carl Gu- 
stafs ^oxn, 
Benct fr) oct> 

/^(TOJ* Cs5 dr 1729- ^. 23 Maji 
grlb^rmt: 1720 introducerade. 

(r) !Sar bS étoerlte Lieutenant : blef febermera 1729. 
b.!i9Dec. jOiberfleforetfotiibelfSteiKmeiite ta fot 1 1737* 
tttan manliga ovfwinaar o<( gict meb j^onom bemia %ti* 
%fm gien tit. Otjpt ivio» mib Ulrica Uwenhaupt» 

Ofmi» Sri^crror. i6S NiuBcro öfliKrfi<ti<9refmcc^<tefMaQri(zLewefl&aQ boffeT/ineb M 

HnVro fni QArvcl Erics totfetSparre. 2t:do, mc^EvaMar* 
garethaSchaey» Sbotimtfatcni idatUffamn, Peter Schaey» 
tatfct/ ofrdfCi Od) Amiralens Jonas Fridric Ornefcics 

cnfia. ^on af Cfberiicn fot bet 95vctni{ra Si^mcn» 

M (il ^aft/ Carl Guftaf äalfarsfon Horn (il,gian|tett/ 9^tå 

S>ala/ 9tté6ctga Sloficr oc^Slrniebard/ mcbbe< förra fm 

Magdalena Rofenhane , Si- 91. 0(0 OfvottGtit^oUaXttlt 

ffriOerre Schering Kofenhanes Dofter til Sfalatorg/ meb 

Beata Benftts bottet Sparre til SRoftöif. 
(s) SEBat bS ftuderande : 6kf feöetmeto 1731. b. 3 JiiUI 
Cammar^tte/ o(0 1744 ^S^^KtfPalcr. i7fi« b. 4 Dec 
SUbbare af StorbfKetne Drbeti. ®ift i ®(o(^o(m 17 f o. 

b. 28 Junii meb Era Margaretha Gyllenftierna, t 17$} 
b. 7 Aprilis , 91 St. Otefioe Nils GyUenåiernas bOttCT 
tfl SBrötcMbnb/ mcb Ulrica Joliana jBrahe. 

Dm benna mt w^xmn fe n:o 70; paf. u* 164 Appels oMy Anders QT) dr 1719^ 
t>. 18 Junii gril^evre: lyao in- 
troducerad* 

(t) tSat bS Amiral. gSbb iSfX b. lO Nof. i {6fO<f» 

^(m 17S11. b» aa Majf utM 0iRer o(0 ^tcT meb Qonom 
peif benuo SriO^nre att ut. @if( i:ino , meb Catharina 

von Schönfclt» AlTeflbrens Greger von Schdnfelts bOt« 
ter/ meb bel firra Sm Catharina Johans bottet Sciern- 
hök tt( JtAfOerfiab. a:döt meb Brita Chrillina Klerck, 
SiwA* X. 09 Prsifidenrens) SribMeHans [Hansfon Klercka 
bofter ttl C^O^inSboIm K. meb Anna Johans bottet Bure. 

Sm Kiercfc jirf ftbermera Df»ef»Dircacuren of»et (iota 
0id'Xu((en t (SMcfOoIm Johan Ehrenpreus.^ 6ott ^ 
Maioren Johan Andersfon Appelbom tt( 6otft9 K« OQ 
be< fotta ftu Anna ProbAing. S>eta< €0R toat In* 
fp^aotren pfmet. Jtongl. JDtai:t< oä Jtronoiie<d«é9et8b/ An- 
ders Haraldsfen Appelbom (fl $^bet(9 / fottt Uef abbb 
1645. b* ag jQlii faflab fornt Anders Haraldsfon: 

2>9(t (orfiammar borna Appeibomfra Ittjfioet 4ooAe 166 Srt^ervo^ Numcro 165 166 2r tUbafaxt, titeb (tnft 9(tif •tivanftir Strimfeiear , Feger- 

iliernoro^ IseliirAmar, af ta tOf/lll<t^ «amla Omfffipcil 

af S5oi)cMf/ K(ttfefor<^ Oonf^fin/ SSrpncélof oc^ Ståi- 

ÖRNFELTy Jonas pRiDRiCy (n) 

1719-b. iSJunii gri^em: 17ZO 

introducerad 

(u) !lBar bå Amiral: %f<f ii|i i7p. b. )t oft. SanM* 
l^ofbinge ofwev ©obermanlanD. t i SRofoptng 17 3V b* 
33 Sepc @iff mcb Eva Catharina Schaey, ofrc^C/ Sorg' 

mcjtarent t Carlé^attm Peccer Schaeyi boftcr / 0(& öau' 
bfUman< t Cartectcna Tore chriftopher* enfia/ fton, M 
feban efter Ornfeitsbob/ Ofirerffen Sn6erre Bcnft Caris. 
foaHornafKon^tett k* 6onafDftoetftrigi«Commiirarien 
Hinric örnfcic , fobb t ^ambtiro ocb t 6mertae ablob 
St 1675. b. 13 o€t. faflab förut Schuicz: t ié84« o<^ 
gift I663. b. I Dec. meb Margaretha Appelborg» 9iail(i 
Itielfarettf t9?armen OC^Jvanogorod» Jonas Petersfon Ap- 

peibiergi bofto ti( $aflc6cTa 0(6 ^SQtfa / meb Brfca 
Anders battec Appelbom (if @9b(rb9. 

SriERNCRONAy Gabriel^ (x) dr 

I7I9* ^ 30 JuniiSri&mt : 1720 
introducerad. 

(>) aSar bS Juftiti» Canceller : toatbt f9llt &hoM^fB 
btngc abiab 1699. b. r6 januarii, faflab förut Weit. 
»lef fift 1733 PnEfidenc i étoea ftJf aitfc Sobb tUp« 
fala 1669. b. a8 Sepc. t utt @to(f5oIm 172) k 8 Sep- 
tembris. @tft Wieb Antonetta Maria Amya, ofrdfe# 

Jtopmau< bottet (frS ®oteborg. ®on af ®iott<'9oabeR 
i Opfala Peder Lartfoa WelC» p(ft £lfa Stens botter 
liadmarck. 

VoH gfi^tJtitf: IÖ7 Nom^fo 

167 168 169 1 Von KoHLEitj Fridric, Qy^åx 

1719- b^ Sojuniijri^m: 172^0 
introducerad- 

(y) 5Bar ii General Major: ficf 1 7a}. b# 21 Febr. Ge- 
neral-Lieutenants afflitb. ©tft tllCO Anna Marja Gyllen» 
berg, Ortver^Infpedtorent Eric Gyllenbergs Wttt til 
©tinbrhlga / meb ChriiUna Duberg. 

Denna htt ix blefwcn af ÄdferMAXiMiLiANUS Un 
a:t)te aiki k is6p. b. f Aag. fetcrinara forninm tit 
Stjlanb 0^ bcrtftän tit 6»m'flc# 

LjLLiE, Johan Abraham ^ (z) 

åx 1719. b. 13 Juiii Stiftem : 

1720 introducerad* 

(z) !ffiac ia 6ftDer|{e : Sot)!) t ^Seffersif^Iiinb 1675. i», 
a Doc- t I7}8. D, 19 Oftobris. @ift 1706- t 6 Oft. 
tncl) Ulrica Eleonora Hierta, Qenerai«-Majorens Lars F^ers* 
fon Hiertas »otfet til dasgcfOTp 2C« HKD M Utta $nt/ 
Magdalena Svens Mttt Ugla ttl Säaqr. Gon af Ca- 
pitaine Benft Johansfon Liltie ttl lt)p(Mia</ 0(& MertaEr^ 
lands Dotter Kafle tO J&terfcrit). 
Denna Liiue jlt af Stfi|»ena</ t2hMrfor <3tanPSot)er 

Birger eDer Börje Andenfon» fom fMestA^e 9Be{kvM 

Sttfortntng Äf if44. . V. ^ , 

FucHs^ Rutger y (äj) dr i719* 
^ z Sept. Jri^em: ^ 17ÄO intio- 
ducerad 

(a) SBav bS General Major 0<^ åfloerfie fot 6ot)arfiiaif 
lanM S^eaeniente. S5Ief 1739* ^ 18 A^riiis Dftoet# 
@tat$ol!are { GtocfNm X748- D. 16 Apriifs Comman- 
denr af BtMU Drben* i7fi* b. af Nov. grtbbaiae af 

1 €knw^ iDtl^m* So^liSRalni s68a. b*; 2 Aprius» t i6S %t9)mat. i^^t^^ro I eMMm 1771. t* lo ApeUis iam^/ 0<$ mA 5of 
flomlidfstcfbmna^r^me gtcii nt, bftafn)CHMSr$mt 
tDay» i SliDbare^oliBf Xotfton mib »tf ftctmftrikg bet 

13 Äprilis, f3nber{Ioa< of pftDdfbn ®ttfwe Eric Bra- 
he, fombS bctmibl^ItetmKaltflttal. ®tfti:mo» 1706 

mel) Margaretha Stackellberg , 2ant)^9tSt)(K Georg Sta** 
kelbergs totfer ttl fforÄ CanibV/ meb Hilgarc Dorotbea 
YxkOll aflaOer. a:do» 171 f meb Margaretha Q^lleiH 
piftoU t 1748. b. 3 Dec. Gen. Majorens 0^ Sanb<^fi 

bingcn^ Sn'6crre cari GjiienpiHois bofter meb bc< fe< 

Itarc QfrU Merca RofenllrSle. ^:tio, mcb Sidrid Beafii 
Mörner, St. St. ^fHV^QXffalétni, General Gouvemeu- 
rena oA Fraefidencens, @r(fr&e Carl Goftaf Mfirners bot* 
tet Hf DlHt>xp, meb bc< fenare ^ Chrmina Anna NiU 
bottet Bielke til ^aUflab. OotI af Chriftian Chrifto- 

E»fon Fuchs , fom fow {tt { (Sttjcrifte ar 1Ä48. ffrS» 
fen meb DroftHing Maria Eleonora., fom bei {jfjf« 
fare: marbf P ofmetfie^Lieurenant oc^ Commen" 

dant pi ä^almo flSée. 9Sbb t 9}eattm'{ra gebtefet < Bb 

tanen 16x4. t ^^Qa. (^\ft,miX> Eleonora Lejonftent 
t 1743* b. II Maji, Ofmer^ComaiiiTarient Balfar Lejon-i 
Hent bottet meb bti fitfa Snt Dorothea voa der Boc- 
ken • fobb i Japan. 

Jitm^FuchCi^amietm^^Ciia^ ^l&erre Rutger 
Fuchs Soberf f^aberl^Saber / mat Biaiius Fuchs, boAit 
irttit pft9er'6«ieiten/ 9lrf^ (fl 6eFtt(( / SBeiMfctt 
0« Kebenti/ M<»i^UD0LPHibeiiaiibt<K®e(etme9M^ 
tt» åt if79, 1580. 

öACKp Johan Gabriel^ (b) 

dr 1719- b. 7 Sept. Sri^em: 

1720 introducerad. 

(b>aBarbS M^Smufore/ Uef famma 8r b* 10 OSk 
£«mm(it(etre oeD canceUie-^umtiire / ocft |t^ Sr 1741. 

b. 4Aug. Cancellic-Wåb. t i6fPcf6plm 175a • • Ju- 
oii. Qift meb Bya Bielcke, Prsftdenrens t Stati^ContoU 
ret^ Stibbarenl Oé Commendeurens, Qtrfrae Carl Goitaf 
Bidkes bottertaéolefiob/ mcb erefmmnait Brita Gutafii 
bottet Hora til ^iomebprg/ 1 >74o. 0miaf jDftoetfieLteo* 
CtaanrcB Carl rhilip Sack ti @a((e^/ . t 1709 iO^ 

Chriili* 170 t€^ Numcfo 171 i7^ .«r... C&nftitta Beata lUlip,, -J jtä^ i^fålbbtRtfit 9tél»t 
Axel Liiiie^ t>0t(er (ft mmh^, m tw febetnkta 
dt. 9l- 1><6 SeUmarfFoIcFcn/ (Srefm^ Eric sbm^ til ®tintfe9* 
Denna att ^tftammac tfrSn iifiaxSJif oc^ meb fri' 
Jme «ackg 5a&ev'S«bert^S^iöer, Oftwrften otto wjou 
ttrsfoa v©a Säck f^mmm (il 6lWr|(8C ^r Itof . 

rÖN Dl/R/NG, JpBAJf ChÉJ^ 

5roPÄ£Ä,(;c)dr 1719^5. 3oOft. 
5n&crre: 1720 introducerad. 

(c) »ar \A éfte<tjk: . fcfef frtcrjntra 1751 Nfi i^Aprt^ 
lis SeUi»ar(!aW o<| .faqima åt >fti nov. ©wftee : Sr 
i7f ?• Den 20 ]«nii öfwcTf ét^^ore- S6W i Äwr 
mt i>9 öornebotB i ^. t. za^jiai». <9tft 1710. b. a Febr. 

UieD Catfaarink Margaretha ETonde, Étm^. 9XbM fC^ 
Frsfidcntens t Dotpt^ ^8f Katt/ ®rent»C Carl Boitidcs 
MiVC tilStOVnO/ luA fetrorc be* frti/ Maria Gutara Chri- 
ftophers botto: Gyileiiftierna fil Eficsberg. ©ött af6f' 

toerjlen for |)oH|lenjfa Itf^ÄegemetttÄ/ Johan cbriåopher 

Didricsfon ron Dtirmg til ^Omet^ttg/ fobb l<6a t f 
S5rabanb l6p7/ 0(^ Anna Sabina Qrothuren» Qeneral 
Iteutenantens o^ Comntendanteni i fiomittrg/ Sri^C 
Otto Johan Grothufensboffer til Torow, §6bb i66x f I7I8- 

©ennit aibeliga aff ^orrramrtiat-ffrjn SSoine» otj te* 
ban iit e^nfti B70 brt marit notimtmimfl: ^etmcta 
bettftå ttttrebt fig fil Stemevi/ el^»avef| benl^aftoet tq»< 
MbtftamMttDtttinsen/ betaget ffvrnenMfk^en^ib Eune* 
|itoui/St 1 144 lefbe bet ben bef ante Didric vonDnringen.eijl 
^1 tliiinfi^ie^f^irfl^ii af b^tac^ttto («iii|(« ta 6t9etiflc» 

lyigi^bl %i Öéc; 5rl|^ijrre: lyzo 

ii^txoclucerad* 

%1m(«|fn\ 1^ ^^V t't>S jDAa(#» i ®9»(ni<aii# fyo ^ jiNwncro 173 174 5rti^wat . J la«b 1736. t. ai Septesbirii ogift/ 0$ fttd ttieb ^oi»» 
pClf tieimeffrt^e 4tt nt «im af Gencf al Majoren Joh. Con- 
radsfon Fitinghoff tfl Dtulo 0C6 SStOb» fom t l^Sf / 0$ 

toar bä lof Sr gammal / 0$ M fcnate fni Gercmd von 

der Linde» AfleiTorens StQcttf Ja<^ok von der Lindes bob 
ftrtatfRbeSPtgK. mcb CatharlnÄjofua toftCtGyllenhorn. 

S>emta ått ^r^ammat ifti Kflanb/ 0^ rcbanna««' 

* fmwta «fft&mcjlJMrt»l)eifr Afnold vonFidnr 

höft folw Wef fiage» St i363, ©atmejtattii Conrad vo» 
FitingtLafflcfbf h 140)» 

Srömfelt ^ Otto Reinhold, 
(c) 1720^ b. 13 Januarii Jri^ 
Oevte : fomma dr introducerad. 

<e) asat tS SonM^ofbtiige of»et (ioi^ Xopparbergl Sas. 
Slef f^ 1743- b. 8 No v. Prsfidcne t ^60 ^Sf Statt- SSbb 
I679* <>• «f faanarii , 1 1 ®io*&Olm 1746. b. 3 Aprilii 

ntati foiict/ »^ gtcC mcb ^ottom borna ^enrc M ut 

®tf( mcb Mudalena Taube, Amiraleni %xStmt Fridric 
Bvert Taiibet boftcr/ meb ®tefih)tnttatl Beata Didrics M* 
' ter Wrangel (fl ^ibmal ®on af Oeconomie €t8fMIa« 
rett{Et(Iatd)/ Quftaf Adolph Johansfon Strdm£elt (i| @trom< 
|«ItK. t 1717* b. 6 Apr. p(6 be< förra fhl/ ChriAina 
Slifabeth OCtoi botfCt Taube. 

£>m bemia 9tti< HrTpnmg fe N:o 76- pag* f 4* « ocl 

N:a 164* paf. 16^ 

Grundel y Jacos^ CO dr 1700, 
\i. 13 Januarii ffri|erre!: farrv'. 

:m« ex introducerad. 

(f ) !8at bS éanb«$6f»tiige«oft9fr aBcfferboftii : ficF m%: 

ben 18 Junii Qeinral Lieot^naaca carafteie 0(9 affNel* 
aÄbb t 6(P(f(9im l« '^ • t «7*37. b* 4 Januarii. 
eift meb Cadiaf ina. Beata de BeMe , JBniff ^Patroni Gflras 
Qtrhardi(bft dcMftbcs bottft/ irt tbAlttbtfodUcr tftSn 9fm« 

(iir^iiii ^criraf. 171 Nufficro 175 176 tersfon Grundel til Mli^, 0^ tti ffljaVe ftlt "^Ida 
Catbarhfa Lcmni^^ SCtphai» Lttniiii t0(((r/ 01(6 

ftnare tta > * * » oiirebiad tit ^kihp. 
Dm Urna $m txt^tm fe N:o 6o, pa^ log. re- 

låieta 
M Stjerncrantz^ Peter, Qg)i^X 
173^0. \ji. 15 Januarii. ffrit^cm: 
famma dr introducerad. ■ 

Cg) SBat t,S Banbt^vfbittge ofwn 9}plMiM o(& SottajleéM' 
&in, So^D i,68i< ^.4 Nev. pagatOiR ®ttt>aof a ma 
ifta» SJpen, 1 1757. ö. 30 Apriiis, gfft 170a mcb $0- 

lAiaJuUana Taute» f I7}4. a!>tt«n#«r<tt« Claet J»- 
han Taubes bottet ttl iren , m(b Heletu Zdge voa Kfen- 
teufel. Son äf Qeneral Gouvcrnemeitti ^minttixtll 
Ofmec SRgmnimlattt» 0(( Xej^Ini/ Fer Scitrncraatz» f 

i68a/ fom M(f atilat) 1674. b. 16 ?€bT. faOab fSnit iio- 

Q$ bef trebie fni Eva Fiu-umarck , Jtrt0<>Ceffl- sian miflarient Bric Johantfon FgrDinarclä iÄrttcr/ OKt) "Mtf 
faredu Wolfclo. 

Dnr bdina, ^tntrfptaiit fe ^f^ mbM^Mi N;orK$4r liaf* 

Reinhold y Qh) dt, 1700. b* 

17 Januarii gprwftti famma Sr 

introducerade | 

(h) !8ar bftéftonfhe ffe flitiwi«iaiiMllM(flKtifc/ Ift 
179). ^ ar ApriUt «ffH(Nrii/ «{(lfiniMM.armBiiIattb/»(i 
|an.«Mt fm l<79- 0(ft< m<|i AnM fftnfKana Wrb- 
geU Capltaim Wrsagolt iMMtM »eb T«n tiwe «(Ia^(li 
mvn ^<nnm«t ifra »tflp^atrti/ lerifrati bot.foc 
900 8t f(b«ti « fomumt ta tfjkwb'/ «é t(#a« i M ^TM ftcnlo f7» Sri^fitar. Numero i. ' rjg \A : . Y.O'A FbiV KvORRllfG y JÖRAN JoHAHfj 

CO ^^ '7^* ^^ ^9 Januarii Jri^ 
$me: famma dr introducerad. 

(O Sot htta éfwcrfie fot04fittseKc8cmai(e(/ vice-Goo« 

rerneur i Ctirlanb/ famt Dfmctfle 0(^ Commendanc of» 

Srpc me» accord til 9t96«m< oppgaf : $10 t SRqIoh» 
i<Jf7. t t0tocf§olm 17^* >• J Jvm»» 9ift i6«3 mc» 

Cadiarina CronftrdiiL» i: I74X ^* i3t9 Nov. CdttiniiU^ 
StSbefS Ifac Cronftrdms botter^ (lieD Chnftum Hanfen, 
Ofrdfr. 0Ott af Majoren Cafpar Frldric Jöransfon Knor- 

ring Borifau, f i^6d[/ ffl Sorg o(D Sutlt)P9/^me^ bef 

ailbra fm Catharina Lixrhtonö, fant Sttt fotllt D^trjfcK 

Mårten Sebaftfan: Trencl:» 

^ttcn jgärffamtnortftäiiSc^toaBen/ o(& Ixr xt^nwm» 

' fmWfjSt Sr layo «f EgolpK ellet Evelt vo» Knöringenr 

bevifiSn febevmera fottfmcn (fl Etflaib t bet i6:be fecuie m¥ 

Hinric Johansfbn Knorringtfl Wilgales 0(( t bet I7:be Cb- 

cuio til Btotxiii mtb {orenambe Maior Kn^mng, 

Adlerfelt, Per, QO å^ 172a 

b. 29 Febn Jrifeem : famma dr 

.Infroducerad. 

00 9Bat "bil Qfflerål M^^or. »fef jfjf I75P* b* 91 Mart» 

. j^tK $Sb 0^, (lUnma. St bi 18 Aprllis Ca^celUe atSb. 

$ob t ®(iH}^(m> 1680. b. 14 JuViw ' fSatbt St 1743- 

b. aa Junii pS 9tarrei0a(m< torg tt9S9(afitt ^ m Sob^ 

tofafAifct» af be« betbSf&tfattrfabcepprortiraBoI^safmogc»/ 

N«t af l^ail afitb X743- ^* 27 Juaii» ^f( meb Charlotta Julia^ 
])Br«nBatftzcaH:Df»tr|kv:i>n MiutzaisbottCttlfttt SRe^ICtt' 

N-ö/ i 174^ •>• s^7 o«.. ®otiaf Äongl. J58f/€ammetctii» 
ren cari Adkrfeir, Sob I Stpkitb : b(ef abiab 1693. 

I* 3a Sept« , faOob flrut Carl Johamfon 0^ be< fStf# 

fru Anna Cath^fui^ ^cånjcet, flfrelff/ Xt^famte^arelif 
BaUar Sckmcm bQttCti foraia»bC Carl Adlcrfidti S^ gri^otaK 173 (Numcro DCT/ I9at Qeneral QaoTerdefflCiits HamtmtXWm ifHM 
^la ^ialmh Johan Jacobsfoiu j; 179 R0SENSTIBRIfAfLlBtLIiTy(y)tJ%0. 

' b. 2 Martii Srl&cm : fomma (Sr ia- 

troducerad* 

(O 3Bar M CftDajlc foc »€|igKa 1)4» SregeiitaKe: Hef 

fiff lyaa. t». a8 Maji Qeherat M^'or af InCaoteriet $lt)l^ 

1679. t 17)^ t'* f ^"8- ^^'^ fotur o(| «{<r mel) (o# 
nom Oentia ^^i^e att ttt« Stft i:mo, 1718. tndr 

Beata ^IkebUd, 9?. S« @rcfwe Claea Bkeblads bOttet/ 
t 17213. nrel) Stt^mftma» HedvTg Ham batfcv Möraer. 
a:do» nteb Eieoaora Jöianf DtftfCt Liiåiehdk. ©OR of 
Olof Märcensfon Ro^cflftierna im| M fenOTf fni/ Mai> 
garetha Rofenftrale » libert Svaatesfon Rofenilträlef 

^tntx ta Sarcfefater/ tiffb Sul^nmiatt Quniia Quftäft 
l^ittt Grllenftiema tfi Kunbj^oimetK. General Major Rp* 
fenfliipnias f$ar«Sltber Märten Rofenftieraa , fom fotjl Sr 

1^0) tfr& ^omcrn til ®tD^oIin/ ocft bief i6stfi. JtoBgU 
Stantcutefiate ot^ Padtor, fornt ät 1630. ». vq oql d^ 
lab/ faOat) fprot Wewitzcr. Om ^Rom »KtA fi^it xn^ 

ftaftfOK N:o ^71. ^ag. t 180 Trautvetteh^ Johan Rexit^ 
uOLDy (nf) dr I72CX a Martii 

%\^%xn : fomm^ dr introduce- 
rad. I 

(m> 2Bar ti aenerai lieutenant «f Cafalleriet 0^ t^tf^ 
Commeadant t Sfralftlttb: ffttHc jftffwa flftSrt^WI tfl Sff' 

tawn : ix^ i7}a.t). aöDcc afjKrt. 066b iltflaiit)i6 • f 
1741 0tuf(/ meb ]^9n0m fictf ättf bctma $r$erre att »t- @^ 

af AiTcflbreft .{ J>pr|Jt< éäfSRott/ Hcritan Georg- ve 

trautreccer » fob» i 6^lmf{aVl / »m forjl t» i Siflan »74 Srt^otar. Nanero i8( iSa v« M(f i684> K )i Maii af åmm ca&l M XCf» 
FöJV LÖVENSTERN , DlHRIC 

Johan y (n) dt i7ao, b. z 
Martii Jri^etri : famttia dr intro- 
ducerad» 

(n)SeB«t Da Qeneral Ma/or «f OivaUeriet,famféf»(rf[( fol1S(({« 

0o(a Sk P($S(ittinaniiiRg( gte^encttem M : M(f P i737* 

b. 7 Febr. Qeneral Lieotenant «f Garalleriec. $o^i) t itf* 
fauri» 1666. t i 6(0(R^Iin 1740. 1. 16 Junii ntAtl bont/ 

«(| 9i(t mcb lionom gelf Denna Srt^m att nt. @tfit me» 
Cadiarina Eiifabetk Csreei, (tt @((rbM Camnuretarel 
Dottcc/ ofrdf(/ fom SgDe fotut til !Ran/ itmo, en H\* 
bmbfl 9(D(Ilman B&ck i»ib nanm : dc^ a:do , Cfwec< 
Infpeaoren $f|Mr Verle^fiflerimM Faul Stierndd. 
0en afCapitiineDiedricronLejoiiftierna» foDD i^fiiUii 
^m llef aUaD 16^0. D. 14 Nov. (oJIaD fpnit Risemaa. 

* 

^OAT AlBEBUL, HlNRlG OT" 

ro , (o) dr 1720. b. z Martii 

gri^me: fowma dr introduce- 
rad. 

,<9) ' !Satt)S Qenenl lieotenaatof Caralieriet 0$ Qourerneor 
'f9{isa/Ucf9ri72rdfwer'Cominend»nci6am(nr8. ^oDD 

t nflanD 1666. t i ^mbnrg 1798. (^ntD Elirabeth Anna 

vonSjickeid, f»rDe ivopn tre roDifSeMufWttDi^nitt f«t, 
9iif URaiffalAitf ( fiffi(et Ot(t>e^'in / CordcDidricCafpen. 
fon von SwickeWi Dofter Vi @o(lar/ <Petne o(^ ?}la«« 
moeV/ meD Anna CoroAea Carli Dotter von Kram, (ont 
fotDe ) Ottita SfOtor. ®ott af Qeor; Qcoresfon ]oIias 
rwi AUiodgi 9^ Maria^ed» Hinricf Di^tter ratkolL Srt^orrtr: Numcro 183 
jM af bet i4:be fecuio fMimcil m tifim, i>é i Ut ibibt^ 

^Oiv Albedijl ^ Christer 
HiNRic y Cp3 (Jr 17:^0. &• : 2 

Martii 5ti&<rre : famma dr öi- 

troducerad. 

(p) !Bat bS General-Major af Cavalleriet 0(( 6fwer|ie fot 
Ofättffa Dragone-JRfgemétiW : fifi Sf 173& k. ao öcc. 
£anM^6fbtnge ef»et CfKtgotOIatib. 1748. b. a6 Sept. 
Sttbbare af 6tmM DrbAi. Sobb f flttga 1^79. b. 19 
Apriiis, t p8 Dbenfort I »rita €ofB 17 sa b. 11 1*0 v. 
©ff* meb Hedvig uirica Mörner, St. ». gettmar(!aiapitf> 

General GoDverneurens 0<1^ Fne(ideAteni » ®refl9e Carl 
Guftaf Mörncrs bftfttt 0Kb brt fSrta fru / 8tfM^tR# 
nan Catharina Margaretha Guftafi botfft Bonde, ©oit af 

Generai-Ajudanten 0^ gattbiniarjWiWctt fot SMbbetffapet 

0(^ 9Ibc(en { StflatobA Otto Reinhold Hffnricsfon ?on AU 
bedijl 0(^ Hedvig Annft von Wulftn • General-Mauoreng 
9(^ Oouerne&rens i Stiaa/ Ctrl Qoftaf voA Wulfens bojter* 

£)m benna i(fl tirnmmg f^ imjiffNsSenbe n:o ib. 184 i^o^Jct^xx^ OrroJoMAN^ fedr 

1720. ^ a Mattii gt«^m : jam^ 

ma ' Är introduoemd. ' 

(q) 3Bar b& General -M^or af CaraHerié* p<6 6f»it|fe 
fS( éiiflot^a ^vtmtm m flp. eon afOfroerftm^Jo. 
han KoflcuU dA * * LÖvenvölde. Sfbb Utt t Col^fi^ 

jfa 0Wct 1080 # I # f i * # ' # t »t*8- 

®{fjt tftrb Mena Bonde» CapltalUlMfohail THordsfon ton- 
net bottet ta etWl^Plm/ WtO fftfStttoman Magdalena it7<5 Niunero 185 


i86 5ifi^<»r: Öttifåai TbotaM Mitt ton der NdÄ , fom fÄ«» M 
Qenenl Msgoren S«»&<tW'CW QufWRooh f»m t I?»» 

Olionserg, Carl, Qx^åxiy^* 

D. Ä2 Martii ^ri&em: fammä ar 

introducerad. , 

X; Mali 6f»Uc f8t ®«it9*ta t)«« Wrooitt. 

%l^ i aWtttgétWftl* J677. 6. 6 Junii, t '74f. Ä. 
aiAag. ©ift rott Helena spole, Math*inatnm Pro- 
fefforen. ( U|>faltt, Aiidera Spolci bOrtCT/ »fwlji, «!* 

>ott<t. ©O» af öaHiUma» ofrott Strf» ®ätt •♦ ©t J 

tuXtO»! Tore Ollonbcrg ttl gianartOTP; t «^8o / f»« , 
Mrf aW«t> 1648. t. If Januari!, fiiaal) fotHt Thore Olofs- 

ton, oA M a»t»ra ftfu, Brit. SiifveriåSs. »jreHi^Po» 
ttttf i SaltttÄW, Hani SiifveriiS. »»tttr. SomwwJ 

Thore Ollonberg , »« ©Ptt af »WgaKtt 1 9^lof« ®t«» 
Olof Thorrfon. gp» If??. t »648 / 0# Cidlia Än- 
der» J)Ott«t Bange, t l^- »* ®0»e'^« af »WfWt 

•Ä Jt9T(fi»6(r(<n i aiofiubai/ o$ ingrid, »orgnKPatfif 
Brtct tottft i flatnia €I(^(erfl« etab. 

Roos, Carl Gi/staf , Qs) åt 

1705*^.16 Juiii Sri&nti: ^ané^on 

.Axel Eric Qt) 
1723 introducerad. 

(O !8Satt>&6fw(tO< toi ^*^f ■>$ 9B(rmI«ttb< Sit%mt» 
te. Wl«f fijl ^7^' ^ »a Tunii General Miuor «f In- 
fanteriet t 1722 l^ä ^(inrefan tfrSn STpjfa fSngeniFaiKii. 
®fft i-'n)o, mtV Chriftina Sparre » Johan Benäsfon Spar- 
re» bottff ttt &Oma, 0(& Amiralen» gtt^W Clae» Jo- 
huat»a VglM (Atia ttt %\{Xi4<^ ^»^^f VMi Magdale- 

'■■•■-••• Dt gri^trror: »77 Nomero 187 188 oa von der Noth » General Msgorent 8ri|me Thomat 
Yoa der Notks ettffa/ o4^ Capitaine Johan Thordsfoft 
Bondes boMr fS ®tett<Nui« ®Otl af QAfia£ fericsfonKoot 

(0!Sar tS Gen. Major, bicf 1740 X i Marta &|||Mlofttll0e pftMC 
gIfÄOra^2åttO<J3Dal.l748.».7Nov.Comroandcurof0»a*« 
Drben. gicf 1748- b. 7 Nov. Gen. Lieutcnants afff U^. 6ofc> 
t SejlerjOtl^flrtb 1684* ft. 12 Aug. fltft l :mo, met) Lift Julia- 
na Liinehök,Dftocif e Lieotenaiitcns Seved Lilliehöks totkti 
mc( Magdalena Coyet. a:do, utC(®refmtmiAtt Hedvig Char- 
lotta GufUfs totter Cronhielo) (fl Slofiiib. 

X)eitna Rooe &( af ^ielmfater ^rfiamntat iftStt »otri^ 
fle !>(& fom tu t ©»criae 8r i4f i. mrt Knut Brynieit* 

fon • fom 5al>e til %tn Margaretha Bonde Federsfona 

bottet / (»flfen f6tbe i (rapst Sre 6(t(n»rp8 otStdle; 

Sture, Sten Arifjdsson, (u) 

dr 1720. b- 23 Junii gri|cm^ 

J723 introducerad. 

(a) SDar tis General Major af Infanteriet 0<( tffmlk^ 

Saimare 9ic()emcntf- ^on {tcT !RtMafFavcf< 0(( »c 
leitf JamtpcN att oyptaga Sture ttamticf/ cfiét M Mfi^ 
»ett ätten. SJbb i ©torf^olm. 1 1730 j ^% Jwua. 
rii, dft mei) Hedvig Piper, JtpuflL StflMf o<^ Oftoerfte' 
SBacjfaMettf jc- ©teftoe cari Piper. bottetW 6t«fefbc|a 

meb Chriftina Olofs boltct Törnflycht. 6oi af Vice* 
Praefidenten Arvid Ivarsfon Natt och Dag ta ©Crptttflah^ 
i* 16&;. b. 31 Januarii 0<^ Merta Kurck» 8t. St. OQ 
Prafidentcns i ^Bo 68f Sl^tt/ Stt^cm Jöns KnufsfonKurcka 

bottet til i^mptla, meb be« anbta fm Sophia Johaai 

bottet De la Gardie aflabet. 

Dm bewia httt ttrfpnwg feN:o a? pag. 80. 

Cronström, Jsac , Cx) (Sr 1720; 
^. 23 Junii 5rj&cm : 17^3 in- 
troducerad. 

(3C) aSat bS General M^joir tfSi Goaveraeur ttti Generat* 
Stateraes tietlfl : Wef fiji 174a General af ÄoDmtbffa 
hifanleriet oA Govvemeur af Boti le Dsc WX {)ert9« m ^ttm Kuinero 189 190 |tnBof<0- ffJbt) i afweflab 166 1. f 17? i eHet irTi» 

®ift webTr^e^na Suyl van ServoskcrJeni J£>m Sityli 
van Servoslicrciens , Heers van Zuylen, SebamoM of 
9v{M)cr(Fä))eté i provincen Utxtd^t, bottet. ®on of SRff^' 
6aiiunari3ltoet Jfac CronHröm til SSfurtfort o(^ öSjct» 
tDoO; fom Uef ablab 1667. (• i4Msui raflab förut Kock, 
t 1^79/ ocb chriftina, Jj^anMimaviS i ©totf^olni/ Peter 
Hansfons Döttcr ofrelfc/ t "708. b. I Maji. S>^iie 
SRif?'6ainmar 9t8b Cronflröm toot 0Ott af Marcus Da- 

nicisfonKock. fom fomtR tftS JCottt^enj^ ber §an finit 
toarit SDt^ntcmcliate; tO ®ioertd</ 0$ blr f , äf^ontefnttar 
re i iRpfopmo / Arboga / ®ater oc^ é)tocf ^Itn / f oob t 
£u«tffl i58f. b. 14 Fcbn t i 2lftee|lob 16^7. b.ao 
Növ. 0(^ Elifabeth von Eich, 5ropman< t DaR|tg Kac 
von fcric&s tHrttir. D^ ®0ne<6on af Ser^^tniui i Sdtttg/ 

' Daniel Kock 0$ Catharina Havens ifrän Eltteburfl. 

'FuNCKy Gustaf y (^y) ÄV 1723- 

1^. 15 Oft. 5rl()em:^ fontma dr 

introducerad. 

(y) Hffiar \!ii Sanbé^oibin^e t Scfimanlanb : t pS fin gSfb 

. SrOQiirb 17)6. b. vx Sept. @tft meb chriftina Cronflröm , 

AflelTorens t Äev«8 Collegio» Pei^r Cropftrbms bottejp ti( 

. SiuriJfori ocb ^aacrivaO (ncb Johanna GråS , SRSbmani 

Caf[;^ Gr^iäs boftct OfrelfC ®pn af AiTefforen t SSf-fl^' 
CoUegio ToKan Thomasfon Fiinck ti! ©Ärpinberg/ £oiIt« 

(10 0$ 6älbo / fom blef abiab 167a. b. 10 Nov. |neb 
jift förra namn. gobb 1 ©tocf&olm t63o* b. i7|Dcc. 
t t Sftoéfiab 1679. ^* '^ Janiiarii, 0(^ Etifabeth Bans 

r botter^ a5oramel?aren<? 1 ©tocfOolm Hjms Hansfons t^* 
ter / afft iSff^ t>.4 0^. Wb ©o«e»6on af Thomas Funck, 
(obb f S9ll((ntb/ - Fi^ili forft ttf (Stöif^blm o(ib ttef . bcc 
3^or()are ocft .$at<)cKman y famt-fiii £ntfé» Fatron. 0^ 
atjÄre' af goflK / ^ovpenhcfg ocb 0ftnä SBruf/ t x64f 

0(b Margaretha Simojis \i^fX Depkeit. 

BuRGlTERy VON RiTTE RSTEllfi ^ 

CAri Johan y Qz) åx i7%o. \). 

'2Z Sri^erwr. m I Nomero 191 aa Martii ^x\\)tm : 1726 intro- 
' ducerad. 

(z) §Sar tö Öftrerfit 0(| Comnendant ttft Xtf^oltm (hlHe 
l^^f»a fig 5vt&c!te til tå) von Ritterftein. . sibiab trorht 

l^aO fC^iq General Ajudanc toib Sfovrfta Arméen Sri7K| 
b. 14 Junii mcfe fitt foita IWJinn von Burguer. S6t)t l^a 

DfcW t pS ©tiettil^olm 174^* ten 10 Mardi, ©ift incb 
chciftina Rofenfeic» £antt'3^in<(larni< i lt|»lant) Benft 

Ingolffon RoienfeUs bMtXf mt^ CLriilina De Befche» 
SmK^PaCrons Gilis De Befches tlOttCt |)S SlaftOCqtDam* 

©DU af ^xo^n 0(6 Stt^fiQUtiw »ä OfdBurger, fom 
bäbe uti 91t)((^<o(B S^^rrre ^rcfmct effrc oi^Mtfttcn erät( 

(erattdfe , faSad Oimt^pUeut^nwu 

Von Danckttardt pEtEfi, (a} 

dr 1726. b, 7 Sept. Jri^em: 

famma dr introducerad. 

(a) aSar bS SAtiMJ^Sfbtn^e ofivar ftota Jtopoarbar0< th. 
toarUaMabfom Eanbé^eammaerdrdDfletaot^Ian)) léjgo- 

1). 23 junii» faOab fotitt Danckwardt. SobO ttDtBtnfl 
i »mfo»itt8 1662. b. 4 Junii. t »732. b. ao Aprilis. 
@tft i:mo, meb Catharina Gjllenadler, S5tfFopen( t ivHf 
Hptng M. Samuel Enander Oyllenadlers bptfcr/ meb be( 
itaatt fW Brita, Superintendentens { €almttre M. Ni- 
colai Eftiill bottcr. a:do, meb Chnlbna Maria Gyllen* 
anckar» Vice-Praendentens Benft Gyllenanckars bpttCt 
til aSnitti^Oltli K, 0$ Chriftina Carls bottct Säck ttl 

©acfeitab ic em af Sovgmefiami t SRortfSptng/ Fe- 
ter Toachimsfon Danckwardt, 0(^ Ui tt&XC ^ulittt Ca- 
tharina Zabina Craill, OftOCTJieM Georg Gynter Craitft 

bottev ta ohta / t 1682* 9$ @(nte^@Pit af*S5oi«mefia» 

teu t SRpfoptng Joachim Hinricsfon Danckwård', fobb i 

låSed/ Sor^arefoit/ fom bertfra if77 til ©morigeoc^ 
Z 2 • fopins ftort / ibid; i.8o Sti^rrar, Numero 19^ 193 194 r«vitt9 164%. t.-i6 Miot» M 9011 tSh«t hm, «4 ta(» 
na'tontf'(ant (fl 133 fi«at^/ not 3 siNcr iift-t(> 

Sta^elberg, Berendt Otto, 

Cb) 4r 1717» b. 1 1 JuUi Jri^er* 

re: famma åt introducerad. 

(b) «£S«t M SUtmxflM. ShV^ itH eiflaiib itf ^ < « 
« * ' t t Sinlant) irj-t* i' ^9 Aug. gft nuft Mar- 
garednETifabeth Ma idel» Qencralenf Georg Jobaa Maideli 

Wta» €ni of Dfhxcffot oA SaiM 'StiM staidberg. 

åtfcs 6Ät(l«imnar ffr& iSfflMb p4 »<riftSs t Mr|«i «f 
fStjlfltna feciec fomiiKn få Qmtiaf. 

C RON MÄN y Jo HAN y (Q)åt 1727* 

\>. 4 Aug. 5ri&em : famma dr 

introducerad. 

(o 1&« M Qenenl Lieotemnt af In&nteriet oi^ éfte(^ 
9( fot Sroiwberg< StMCioeiMc : bitf iift fanma år .ti^ 14 
Avg. £am>j^{n(K m« ?MwS>W'ih, famt O^* 
Commendant ofmct aVd ^$å0iiiKgar i ®f<itt(. efréf (ig 
Sfi&tm tit Aiatzkiri, OloM) pA tbcaitt^ i 3ii9<rmaii(anft 
i66i. a No». 1 1 ^ix\tB& 17J7. t>. a6 Julii o^ft , w^ 
met> ^Homgicf bcmia SH^trrc <ltt ut. 6on af £)f»ct« 

ftcn 0(& Cemmendanteo f 9l(ltlällt>f/ Joachim von Cron» 
man »^ LuneCta Makli«r, SBnrg « ®r(fW(R< i @lt(Nf| 
Hans Maklien feotftT/ IIIC^ ftn Jordan' ajIaOcr. 
ätt(B ^oflimr iff & Kiffan». 

Örnstedt , Philip, (d) dr 

17^7» ^ 4 Aug. jri^erre: fam» 

ma dr incroducerad. 

(dl Srt^cnrar^ rSi Noacra 195 •fl 196 (d) a^r bH éfittftfk ^r tif<DragoAenie : tlff fiji faMltllft 
it D. 8 Ai]g» Gencral-Msdor af Cavallcrief J SWb i ^ 

mcnt/ 1 pi Öfmnffe boftaOet csans { ^{nianb 1740* 
''«•''< ogift/ o(| mrb j^onom gM bmna 
8tt|me attiit ®ob df 9Uittimi StåbftfVometii/ Phi- 
lip jochim Ornftedc (fl Dalj^em od^ eopftttn^off / font 

Uef OMab I66x. b» 4 Sepc^ fom Qeneral Proviant -gfe^ 

9(»i/ Mat) fornt Phiifp Tochim , t 16814 o<( M foiof 
re ftn Brita Sparfelt » jtt(a< SRaDctl TohailSparfelta Mf 

tet tfl ©c^Qttifelt o<^ &om^9S K. o(^ eotie«6w «f 

$ $ s $ f Joel» Medicus i 9omeRW 

Gyllenkrok j Axel, (e) dr 
ma dr introducerad. 

(e) !{Bar M Qentral Lieotenaiit af infanteriet 0(9 JåtlMk 

^ft)ii{0e oftocr <S6feS0r9< t>^ S5ota< Eatty famt Cfioety 
commendant iftoet ®0(cborg< od^ f&oM 2^< fifbriRsat» 
$otbt$boi6 I f t<7?o bcni7Sept.i^Siie: gifliw» 
Maria Hegart ofrclfe/ l9tSb OK^ l^iiiiMlmanSiaRalfiii/ Fe« 
ter Hegardts tottet / meb Margaretha JAraiit totter Paxcw 
%m Hegart mat gtft fontf i-mo» meb Hadke Pertfon $^ 
2:do, nicb Dfmer^Inrpe&orén Jofaa Sci^nblad. 60II 

of AiTeflbren t 3bo ^Sf 9tto famt ^^QM^hfMntn i 

XomtltCnetfStb< SoU; Atiders Niltfon Qylle)ikrok til Jtaif 
laKftt 0^ Xiuftla):/ fom 6tef abiab 1674. b. 17 8ept. fali 
lab foKut KroW 9^ mjitxå Sm få»\ Mvnl ifrS ®li 
btfrg. . ©bne '®on af SilTopcn i SBcjcio- MrNicbiaao 
(Qudmpndi Xrokfus , fobb tf 7f « t^- 9 l^^br. f 164& 
b. 04 junis» od^ bel onbva l^tt|ir% CtAarL* Svent I^KMr/ 
Sorgnirliare bottet i Sottfopdid» TuGBHSKtölD, CAkt FklDXIC, 

CO 18» WSmafi Numcro t W \if :.V .ti' 

O 19» v\f.\\r ve: famma dr introducerad 

(f ) SBar 01 General Major od^ tfwM^ fSt ]>al>9it0(||(» 

«. SoOb t Uplanb i^f . t l»S 6f»crfl( »oflaOet xj>a, 

larnc 173^. t)> 14 Aprilis. @i\t i:ino , mcb Catharina 
MurckafBoBff&t.ardo, mÄ Maria Lagerftedcf 1747. ^ 
6 0&. CommiiTariens facob Lagerftedta butter/ mth Ma- 
ria Lydertt t>Ofter Adlerfti6ld. (Sm «f Capitaine af UptttM 
; aegmeittt Guftaf Tegenftidld , fottt Wtf Ot>l«b 167$. t», 
ag Febr. foOoi) fotUt Tegcnnan. f I7c$i oé M »n« 
flttt Maria Erlands toUtt. " 

Dm ^onoin oc^ Ui urfprun^ fe n:o 928. 
t^RISENHEIM, JOHAV UlN» 

V^<?> C&) dV 17:^7. b; 4 Aug. 

gri{)erre: fomma dr introduce- 
rad. 

^IF** W BanMgofWiifle 5f»ct3lt>(l8ft« »* trjiHnKtieqarM» 
m. ^OJaD tooiM ^n fotn ^rtgl^Rat 1716. O. 6 Dec. 
fallttt» fornt Frifius: goW i SRpcnjFatttg. t f aBtBtna» 
llr«nt 1737,' 5. ta oft. mprfet (afitgt afflag (amtd«pé 
m\> Wm pelf ,«((f benna Sri^errc att Ht ®tft me» 
N. N. ofrelfe, jtoptnont Biomg tnRa. 6oii af sirNp' 
M(n i 92pai|r«Rtf «««««« Frifius. 

Foi\r Men G DEN, Otro, (K) 

åt 1653- b* Ii JuUi Jij&crre: 

1731 introducerad, 

(h) SBor oa 2aRi>t'9lät> nti ^iflanb 9($ j6^(rfl( fot 9ft(« 
lettf StttHtietift Derfammafiabei : Sicf (il Srt^tifa» 

JOrgens )>o(t(c von R^fen., ^oxl 6pnc'|Sofl €atiiinbr« i-r 10 Srt^wtaf? ^8J Namcro 1^9^ 20Ö i) k. - 5m(!tt ^ JRpftmeHord «f !ff'3haetti«i(e/ <iri Johan) von 

Ticngden j^t |ij irji introducera. < j 

. £)cuqa gairim aft ^Srftnntmar ifrS ocrfFapct !K<nge« 
bcR^ t 3Be[}pi^atctt/ bmxiH h^n ^Uitmajj^^x rommtf (fl 

liftatli)/ c^tvotcil tebaft ät .I4h JoanÄes »ron Menfdea 

fallab OiUioff , »Qt ^errmejlare. 
IFrANGEL , RElNHOf^é y. , J^L) 

. är 1680. b. 28 Oaiobrif gtt^eti' 
re: 1731 mtfoducdradj 

(j)CapiCaine. O^n^ @0R Generalen dflnfantei^ietiK^ 9tfttMI< 
ren af fPrefifitfPa OrbW De la Oencrofitér ffri^W Carl Hlnrfc 
Wrangel lat Jo introducera. ^6W t68|. ©ift lllA 
Maereta Horny Ä. 8t. ©refWC Hennfnn ' Ridolph Horni 

böner Qf Stanttctt/ mcb (St^tnntttt Heie^i {örans liottcc 
Speriing (fl ©pcrltttgÉöolni. • ' 

i 
/^OJV* • FrISENDORF y Jo HÄN 

JFridric , QQ j 

Carl Gustaf {i} té 
MagMi/s Caériel, Aii):^t5^ 
beiv Mifwa dr 17(05. .^ ; 1.6^ s4p- 

. tembr. Jriberr^t, ^é i73i\^- 

C^ymaxii U'e}STcn?int af^i^sW^ fi(f «68e 

!• ofifi-cb fSf.Hii ItMRifart. • '• ''^' -^ -> C^>1 1 

'0) ©ÖV Extfaördirtåfr^- EÄv^yé <«>* ij^mnaler. »lej fift 

5r 'tyto in Sept Cärt(*TIiY é?Ä. • ' ^obl t ©tocffloltll 
r66?. b. 14 AnguA» 1 171 » •»' 't *-Jj ' . 
mcb AnnaCIriftintilC-éhiiflcijfVId; C^nee91ii-9BbetfO(& ftats- 
Secreterarens Johan k^hii^iAId^ bOfM/ åeb b<j féttate 

fru^ 'Äiiiia irflc^«dtt9fiiWfi;^ftt^nvI;.:fg|n jlban pcf Qif^ 

SafltnejlaunHaas Reutercran^z. (m) 184 Sri^ror. .^.6- Niunero aoi iO% iivi yin) SBor Corporal af tff^DrabaAttme» ^ 

®POCr afJohan^Fridric von Prifcndoiff fO Acnttff 
S(9rttP 0^ éfotfoti/ 62^' 0$ Commercie 0tS(/ ftn 
Baronett { (Fngclanb 0(9 9ttMare« t l$^9< IN6 Maiga^ 
retha Qårffbltf ^ 1691* DfiUtfltnif jDfVrt»Coiniiieo« 
dancens { SalmarC/ famt JtrtOt StSDett Tbomaa Girfbici 

Fehman, Thomas/ Qn^ åt 

17^8. 1 7 Maji Jri&em : 173 1 

introducerad. 

(n) laJatft Joftiti» cancdier : fftef fe grtjwe (fl ©r«fj# 
8a<. aUob toarbt (an intb fitt förta namn 1718. b. 
I) Sepcembr. fom Sagtttan 0^ Drt)nt»3<maii / famt U» 
Damot i£a9'Comminion*^ $oi)t> t@ote6ora 166 # $ 
f $ t v » tP& @taftua« 17^4 bandirf o(( tiiA 

l^onom ftelf 0tcF benna aft ut (Stft mei) Catharina Tham. 
^Obb 167 v. t I7469iäbmatt<t&5teboro WoUrath Thami 

Wicct fptti l^abe fknt i:ino4 köpman t ®ote6ora.Tacob 
Ridde. ardot infpedoren loib fiora 8to(ulIen f ®St^9rg 

Hicronyfflué Qripenftetilc 

®on af lutftif SSotameffarett i a)?arfrattb 04 MBIli 
Vice^Kagman i SSol^Itt SaS/ Nili Xhomaslba Fehmaa. 

-. 

Vojtf Cedda p Peter Ni cl as , 
Co) åt 1730/ ^ 14 Januaril 
5rl{)evte : 173 1 introducerad 

(o) 9Bat M AmbalTadear Extraordinaire 0(( M iniftre Ple* 
nipotentiaire tfl CongreiTcn { Soifoni, famt Sronfrff Ba» 

ron. . auab mtbt part 1719. b. ^^ Dec. fem »ngt. 
Cttcnff Commiffiona Secretertre { 9attf ; Talcb fotllt Qedda» 
Hef p 1740. b. ta o&. f rsfident i eammapRcvinoji. 

fimt 1748* b» 16 Aprilis Commandeor t^ Sttbbare Of 

MmHL ftotbiHcmc OttKa* Sp^ i at^iA» Gtab i«7f • 5rft)atar. 185 Numcro JO3 204 b* a? Febr. 0^ i:mo » 1707. 1^. 90 Oft. met Sophia 
Elifaberh Klingfporre, t 172 f. b. tSNor. t ^attt At« 
Törens SCai&n Pridric Klijigfporres bpttCT/ mcb ChrifKna 
Oran, San^j^ofbiasen^johaq Grans botteM:do, år I7ag. 
A. 30 Kov. t fpavt^/ llteb H«dvig Charlotta von Dilben» 

^äfmarfFalcfettf 9ii6em Quftaf von Dabens bpttcT/ tneb 

Sara Nils tMiX TOroc. 3: tio» Sv 1749* t)« 7 Febr. { 
@ti)cfl^lm/ met Friderica StrAmfelt* Pr«ndenceni i WO 
ftäf-Slått, 5ri5crr< Otto Reinholt Strömfelcs ^0tt«/ llicfc 
Magdalena Taube, Amiralens Svt^errcFridric Evert Taubes 

tMtor / tncto ®refn)ttiitan Beata Elifaberh Didrics Dotter 
wrangei. eon af 9iäDm(in P(^ Fnefes t Säitincti Ståttctt i 

fffiiébp/ Jacob Gedda 0(( Cadiaruia Lönn. 

YxKULLj Otto Reinhold (1^^ 
dr 1730. t. 30 Januarii 5ri&C^ 
tf: 173 1 introducerad 

Cp) SBat bS General M^or ^ £anb<l^ofbtnge f ^(O OA 
SBwrnc6or0< Sä»/ fot) t Stflonb 1670; b. 11 Aug. t 

i ^(0 174^. b. 10 Dec. @i^ i:mo, md) Cacfaarina Eli- 
fabe^haFaikuU» Majorens Hinric Faikulls bottct/ fficb An- 
na Margaracha H^ns botttt von Fetfema:da»mcbAnna Apol* 
I0& éon af jDftoerffe Lfeutenanten Fabian Reinholdi* 
foa Yxkull, 0(6 filirabeth YxkuU, 6f»C(fiatf Wilhelm 
YxkuUs bottet meb Anna Dorodiea von Rofca 

Dm YxkuiifFa dtten< offpnmd fe N:o 74* pag. 117. 

StaelVon HoLSTEiN^ Georg 
BoGisLAF (q) dr i73i.b* 14 
Junii gri^em: famma dr intro- 
ducerad. 

(q) 95av b(k General Major t (^Djlettl! tietl|f / 0<( 9t(b# 

bare af VrififtiFa Otbeit de la Generofiré: Mcffebei» 
meta 17.^4- b. 16 Dec. Sanbl^&tbtiige oftoet Colmott 

%h 0<ft DIanb. fitf I74). General Lieutenanti carafteit 

i748<b«»6 Sepc, St^bare af etoeib^fOtbai o^ i7f i. »^ 

An 4D^ iS5 grt^trrar. Humcro l6«6.P.tf Dec. ®lf*mrt» Ingeborg ChriftinaHorn, SLflU 
9tf(e<Rnnwg Rudolph Horns Ödffft ttf 9lail«ni/ «(» 

«T OnjJW tieut«ianten af Artilleriet { 3na«rraailfm«>, 

Ui f«l«« fru Hefcna JuHana ton der Pahien, Tolan 
von der Pahien. mtt (fl »firan Illtl> Chriftina Cathari- 
Von Koicn» 

Dra txnna ottj ttrfprmtg f( N:a iff. p»g. i6i. 70^ \Akerhielm , Samuel,, (j^ dr 

i73i.b.i4jimii5rii^m: fam* 

ma ar introducerad. 

SL '* <SLiiT""z-''™l***""' '747. bett 10 Dec. 

Sept. m<b Anna ChrMfna Feif, Pnefidentens { Stats- 
Contoiret, gri^rre CaHen Feift tHJtttT/ med Anna 
Chriftina Jbham »9(f<r Barcttufen. eotl af Stats-&- 
creteraren O* General - fJB|l.D{reaeoren Samuel Äter- 
hielB», fWH bfef Mab 1679. &. 4 Dec faOai» fowt Afri- ao6 rojv KocHENy Johan Hinric 
CO ^1^ r73i,b. i4junii jrlber' 
,,»;,, JJÖima dr introducerad. 

9K(l«»«.I«8ttMOÄj,jft,7a,.b.»,No,.„(„MariaA^ artta NuAiero v>j 208 aö9 Srttierfat 
I •.;* ] nerta Hlldehrand,' Affie&ten t flBOmatff a Tribunalet 
Jac»b Hinric Hildebrands b»tfer^ mcfr. > van Rhede jfrS 
^oOnnb/ fttit f^atl jicf jDfMl^eXlaiCenai^en Carl Qui« 
feppr Marquetti. ©w af Envoyén fil SJpflattt): 0(6 
f5tir0<®refwm t iB^n^eil/ Chn^opher von Kochcn, fom 
blef at)lat) j683* D* iS Dec faUob forttf Kochen, . fo» 
i §Ret)tt.l6^7« t. 30 Maij; ^ 171 1 0(6 J^nna Hafenia 

öWfe/ fob i6«i. b. 4 Aug. t 1734- ■öanJxBman* 

. Peref H^ffrtiii botter liub. OerCrud Kellennaa. . ,^ 
Stte^i JgnrflamaKir tfrS SteDefy e^maVié formSmVe S5tir|i 
0re^nt« Sabfr 9(6 fftfbn^ji^abef 1^\m ivottt atSbrnas. 

LöjFENy Axel, (^t) ät 173 1* ^* 

14- Junii ffri^em: famma dr 

introducerad. 

(O SBat b2 General Mjyor, General Qmtttmt^m 0^ 
Dircaeur af ForCificadon. 

Dm 6onom fe meta N:o 34- p%. f p. 

FoN Rosen, Gustaf Fridric, 
(u) dr 173 K ^ 14 Junii 5ri^ 
§erre/ famma dr introducerad* 

(ul 9S4( >S General Major ^f InfaKCeriet t^ 6fl9Cr(lefor 

aBefimattUinbt Kcgetntnte^ . 

Magnus, (x) åt 1731^ b. 14 

Junii -^xihtm : famma dt in- 

. irodu^eraid, ;. i88 grttytwar. ) Vonerof aio aii i: . (x) åsar bt Ckheral Mftjor af Infantettot, fauif &ft»tx9t 
for iRtrifc iK^ aBemelanM Scgemeiite. »ief ftfi 174a 
b* f Aug. Qeiieral Lieutenanc. ^obb t Stflatlfc 16 # 

M«&tt(i0mt ®to(f^lm 1741. efter^d*«l- ««^ff«« ®*ö!3>5< 
Dom a) Un n M^ifamma St/ for pttiStnlatib tOafortra 

Coromando. 9tf( tllCb Magdalena de Rabm ifrS ^0D«lA« 

^CH ^arftatnmor ifrS Btftonb* 

Ehrencrona, Eric Gammal, 

Cy) <äiJ^ 1731- t 5 Mil SrfJK^ 
re : 1743 introducerad. 

(r) mat t)& Sanbéofbmgie 1 6fiersoe&lati>: 6kf fijl i73«. 
b* a6 oa. Fraudem t Cttinmar coiiegio/ fob uti 
3onfopt»9 16 ^ • # ^ » : t p5 SRofala 7}7* b. 
^i Tuiii. ®ift tttcb Helena EhrenbieDre , MTeflbreos i 
®Ota ^ftf Statt/ Paul Ehrenbielkes bottet/ meb Masdaie^ 
na Swinfot. ém af AfleiToren t ftcmaltC Qnf Sim Sa- 
muel Qammal £hrencrona, abiob l67f . b. 913 Sepc. fa(» 
lab fotUt Hammarftedc 0^ - Blifaberh Hulrhenia. $orC« 

nambe Samuel Ehrencrona toat ®on df Jtptfuil^erbctr uti 
Ofwanfio pioc Hammarin o(| S5orgnic{hircttf i (äcfiejo- 
haii 6l«foA Qaminal» bofifr. 

CEDÉRSTRÖMy OlOF^ (z) ÖV 

i73i^b^ SJuluSri^m: 1743 in- 
trpducerad 

(z) fflSor bS Stats-Seéretérare Wib 3ttHrd Civil-Expeditton, 
»lef fill 17 W. >• 31 Manii SWM «Sb. t I74f- >. 20 
Marfiii.' Sifl i:mo9 mcb bl. N. Silfverclo, SanmtCfC 
raftni Jqliän SllfVercloös bottet/ Web Catharina BrAms» 
l^elfe / A^ch/acerns Poftor Sven Brons botfft / foill f<« 
ba)t firf »ijfOpm i SJBejkvå« Doftor Carf Carkfon. a:do» 

. meb-Mswia Charlotta Rälamb, Sattb<(^ifbttl9a» ofmctOjict^ 
loffR/ Stt(me BroorlCUetfoB.^ambe botter/ mcb l^o« 
luuuui Maria Calvarac (fTi^ruxeU/ ©w nf fovcnämbc SfffJötiff* 189 Niuuero 212 ii 13 l ' ..il iVi Siifc^/ t I707- 1>* ^ Aprilis , fM^ M fSlta ftll Maf- 
gare ha Adlerberg» f 1688. b. a9 Febr. 9|t((te • iB«0« 
)K«< Dodor Olai Swebdii DottOt. 95i{Vop Carlsfon tpal 

fS» i Sqlmor^ 6t^ af dajibfUniAV iircfai9iiia|iaM# 

Carl JohajKfen 9(^ Caiiiarina voft Glaen* 
PALMFELTy GuSTAFy(2i)^X lySl* 

b; s M" Sri^erre: 1743 in- 
troducerad* 

(a) SBar »a eatib«ftofbttt«e Sftoer ©roraborsl tSn. Sfef 

fifl 1742 ^ loSept gitKfltibo^Cancellieaiab. itot» 
i ©ÄKf^Olm 1680 / t ibidem 1744* 6* 14 $epC. ®tfi 
mcb Anna Lovifio, t 1749* &• 18 Februarii, Sanb^l^op 

ttnsotf 8r$cm i&ric Lovifins ftottct til S^ratitoalftttA / 
me^ Cadiarina Lindoiarck» Sorgare baftet i ©tptf^otnt* 

6^ of Scat5*Commiffarfen Qaftaf Palmfiélc, fom blcf at>^ 

l«b 1687. ^' I T«^>^ f^<ai^ fifttt B^<"* «( t^ fona Sm 

MariaHolffl» Aitiiralicets CömmtfkriensNih Brfcsion Holbit 

bottcr. Gtfi 1674- b. d Apdiit t 1687. S5rcnåmbe 
S acs*Commiiraria» t9Me 6oft af SSotBatOl f ©tOCf^Olm 
Johaa Nilsfoii» ... 

b. 5 juliigrifterre: 1746 intro- 

duceracL .' 

a>) 5{Bat M <3«n«nU LiestemBtrilf In&iteri0t,(amt ÄftDCr* 
«( fit 9l9lallN laimteriet »kf fifl i735|9«2f.«» "2^ 
Infanteriet , filHIt Chef i^ Uroijpparne t Smlai». 
SSb iW«. t I7?<^ ». JM*;.OSobrl«. ©tftillKt) Lovjfa 
Jdhani »t(«P Aminof, fSb i<85-. t I74i. BlA Elilfe- 
beth Qyntertbetg. . ©Wl :«f fS^iM^t Lieutentm- 
tenanten wtb 9IWM' ^WMnt/ Go«af Afmlfcl^ meb N. N, 
Brakel'; ^«rt.««^ WX SlMttlKfteltA £«?<: Annfelt, I). I50 Srtfttnrar. Numero i 214 ^^6 !■'. O.' ' 
. . ( 


(ttUob/ Falfalb fjtttt Eric Larftfon t»f ^ Merta Billrln{ 

b. 5 Juiii Sri^erre: 1746 intro- 

" duderad. ' ^ .:• ■ 

S5W Äfclat) 17 10. t). w^Scpt. inrD (Ut förra namn// fpm 

ÄOnfll. Secreterare U$ Dfiver'fuft'Dire6ltur. go> t 
Gtodl^m t6 ^ I * * * # t ibid. I7?7. b. 4 
Maij. 4^.I'Jno, mCb Maria Engcl tehc; OAnt^CtoåKl 
: t GtOCf^rim Johan lohes tDtttt incd AnnaBlume. zrdo, 
mtb Ckriftifia Catharipa Cämcnikiöld» SStffopetl t !Sef{rt^/ 
JDoftor Sven .Ooiaicäa totteC/ UltfO Helena, CederflrA^ , 
i5t|b|l Carlsibfla Mtinr I fBMter&«' Sru < Camenikiöld 
iUi «tf( fi^miicra Ir 174^ ineb Pe«n4eneen t ©ticii 
4^Sf mit n^: ftlbb^uM af Sof^ ^tHlttnt Otbrn # 
®r^e cari Fråiidu ^tt af SSm^mefiatm t €tO(f< 

^Olnt/ Märten Bunge^ (Sb I ^oBfldtt^eotterp 1631* t 

itfp4. t). 14 Hardi i®to({^oIiii/ 9^ M f^na OttiimN* 

N, Jcrnftcdc < 

I 

I 

1735. ti. ab pa» iJw&erre : 1746 

introducerad. /._:.> i 

Cd) SKf)'im£aiil#Sftiii(K «firt(^i'fiHt^.fli|lttoari4a Vi. 

(;e-Knefidciit(fap:|<-3i^.4Mf;'R4ttr', 9itilab tvarM |an 

• t<rp«. t). t4£iecftBit>r,tMat>.fttm ^eit, w| tMnr bS 

)( AfleTor { ttmUttt^MS^t.- Sé^ie^lftimtdant) 161' 

-r . ...^., ^ .':J@tft.'lhft>«hrifti4B,jMflrta Schillér, 
Afferorent..{ &»& $Sf SotO Magnop ,%haiers 2>P(t(C 

ineb chriftioa Troll, S^vr^mtdararf.t ^tocf^lm/ Mkcs gri^twat i(H Numero ' 

2i6 j Ribb IN c , Bjsnct Johans^ 
SON ^ (e) dr 1731. b. 5 Julli 

Svil)ttrt: 1752 introducerad 

.(e) äBattt Generat Mauor of iRfanedriet 9 i6fn^er'CoinmfH« 

I dant o(& &uib«^fttime oftHT 9ofeftot]|< o(^ %D^a« Un- 

fngt 174T t^. 29 Martli. ©tft 17 Ig IWCb Ulrica pipcr, Sotgt 

SRåDe»; Ofmtrfie KSoriMcrniJ/ famt UpfaU Academi» can- 
cellerens,' @refioe Carl Pipentoffcrtil 6(ur(forfa }C. mtb 

Chrifttna Oloft t^MtX Tflmflfche. 0OR af Qeneral Mayo- 
ren» Johan Benftsfon Ribbinf tHQwaxq$xnr flagett X7Ö0. 

b. 08 Nov; »il» Slarva?/ 0^ M fenare fm / chrimna 
Mömer, SR. K. o<^ Fnsfidencent t @oea $Sf Statt/ $r{* 
l^rC Carl Ottesfon Mömcrs »offer (f! Sttfia. ©ift i6|0. 
D. agSepe. meb Maria Lindorms i$Hn Ribbing fil Slol 

Dm ftenna &tf nrfprung fe N:o 40. pag. 9$. 217 Reuterholm, Nils.) (f) ^^ 

1735* ffri^re: 175^ 

introdueerad. ; ^ 

(f) !SSar bi £anM^fbttme Sfmr Rota tmaxbttiteh. 
S(ef ffbcrmtra 1739. ». 30 Msij SoBbd^ofbutge oftfet 
Söetife o(& ^etmdanb. i3r4«- b* »^ Aprius comman- 
d^ur 9<d 9{9)bare af JbHst-SioibffteriM.Drbttt. SBatbf 

Oblab ayog; b. 17 Febr- Ätblihiaitm von Reutcrholm, 

i om Secreeerare i firtg<'Collegio. ^b ttV 6from^ 
ioim^^San i6sN$* b/ z6 Sept ©ift étcb Hedvig 

Sophia Leopold ifrll (^emoHm^ ®im of SrnK^Fatron 
Esbidrn Pedenfon, SotyAtC €iOtt tftan (fff^O flStb/ 
OC^ N. N, Krok. ; . * 

ai8 ^MfiRENPJlEt/S^CARLDli^ 

1747- 
5nt)ffrör. Numero åt 1747» ^« I a Nov. Srlftert<: 

175a introducerad, 
(g) !ffiat ta »tw »aj» : w<f f<»>«"«i»748. t. »7 APf|- 

lisCommandeuriKljaiWfltt Of««««ftL SWaptt Otjtfl. I75J. 

l7l6.l).«aMaij, nwD Catharina Luiroth. Ö»J !*f-Vi 
Martti, Affefforens Johan EliKjfon I'"'/»*»^»"*' '>p" J 
l>«« förta fru / Brita Rochei. ®ott af 9{ål>m«tt t ©fc* 
JolnT jtKti f«b«mera mfpeftor 6fte«t Ä«noMrt Faä^ 

rier iércbto, SRotrtcHfC 0« aitNa, Han. Eh««P««» 

bie fot Anna Klerck, f 169a. Juftiti««Ot0m<paKtt« tOt*» 
bro 0<6 Vice-gogmaiK.Thoma. Klercks tottw. ^ 

Om Bhrenpreuffa att<«tf ttrfrtttllft Bwra N «««ttf»w 
n:o 131)' 

219 JTrajigel af ©aupé ^i^TOjif 

Nov. 5vi&«m: 175^ introd^i- 
cerad. 

(k) »ttt W «i« «8b.- Mff frtrniwra 74a. t>.j7 Apri- 

^ lii Commaadeur 0(» «tWaw af ««m«I. »laittt OrtoW/ 

f«mt i7f i.^ziNo*. ®ref»e.5oD{»«n>di<79 fc«>oa. 

(Rifl 1:010. i7i«me>CadiariivaKrotiH t »7? 3- >>• SMartii. 

gEttttmtftotoi^ ^ohan Xraut W\tx iSi eis^tnmar vm 
SophiaSpeii$,6fh)etf»«WSrt^<AxelJacobrfottSpeiiibot» 
«r,tBÄTohan»b0tt«rRytt«tfl8tf»«r«e.a:do.i74»;l>-?opec. 
nut) Anna Sophia Spens, 9t. ». 0<& Prasfidenteni ©rfflW Ja- 
cob Spcn» boftft/ O* »pttmfllattm St*<«< Johaa 
Wauritzfon Poffes fom M«f ( f öl*» »705 W»m^i 

ttt^to. ©on of «t;tfm<jlaren m» S»anri*tmi f €fllairt 
TAaaia Joluui OeotstToa Wranfel iSi^mrl 17^4 »Q 

Aiyia» Sri^ror; 193 Nuiner4) %%o 2,%! Anna, Margaredn Ram, f 17CQ ffltevd/ ^mi^UxM 
Cla* Thoaiaifon Rams tOtttt tt( $atn'</ IIKb Slifabeck 
Bnend Hinrica t0t«C von Liven. 

Dm Utm kli w^tm U^-o iv pa{. ih 
P ALM ST J ERNA , NiLS , Cl) åt 

J747. K I a pec. grioem : 

175 a introducerad. 

(i) SBattaaW Siat: Wef 1748- 1- 16 Aprfli» Commanaenraf 
6tt«tMDrt»«n/ o* öm 17 nil^folja«^)«3li^twe af ©orwWj 

IKtDtlXtU l7Sa.t>. Ii Scpt.Lund$Acadcmi»CanceUer.göl>| 
@tO<f5olm 1 696. b. 1 No», fliff 175a ItUt» Anna Chriftlnala- 
gerberg, SR. SR. CBrefwe Sven Lagerbergs tlrtf«/m<l> ©r«t' 
»fcmWlOttiUaoaOttes UHtt Vellingh taSuiKl&«ff «• ®WI 
flf EAamon I ©fåne IM6 SBUflitflW , Magnus Palmftiema. 
SobtetOtf^ohn 1666. b. ilMaji, 1 1716 f®t)tlOy P<^ Britt 
Margaretha von Freutz, A&fforcns* Amiralitets CoUegi©» 
Niclas von Prcatz toftW. ©tft 1694- t ««»• ' * 
Januarii SSrcn^mbC Affeffor Palmftierna, ( fom IBOT t» 
eott af Affeflbren i €w<a ^8f Slaff/ Magnus Magni 
SchiUerus , foD l6l4- b- atf Ang. t 1^71 0<9 ^^n''* 
ftina Mats brttW/ flift l6f«. t>. a? Apr. f 1671.) W 
1691. t. 2 Julii renovation ]>a trt flOWto aMitap/ iMf 
IMt tå Commiflarius t €atnniat»Revifion, f«||ot> Sdifller, 

<ftct tm 5ar(lanintab« 3 fåbetae af bdt gamla o* aw' 
Kp Kula, tn«r Kuiii ottat tfrSa Slorrige/ ^tifta» bw 
Uifom til ©iMVijie i botjan «f bet »f :b« fccuu> <w« « 

FoN Seth Gabriel, ® dt 1747* 

I b- 12 Dcc grif)cm: 175^ i^^- 

troducerad. 

B b 00 5ffiaé 194 Sriftotat Numera WÄacM aW* SUif, Mcf I748.M<J:Ai>rilf, OmaiM- 
deur af SloAjtitrn* OAm ix^ bt. 17 Apr.fa««in at 
9iR>t)(ne af ©crap^o: Dcboi- %vb l^i^ikii^o, 
Den I Ma«ii. ©tft i:mo, mtb Gertmd Elifabech Ori- 
penftcdt , * fe> 1698. I>. 17 Mov. f »74 » ♦ • * 
Xopmaitf i ^tcftor» Jacob &add«t totfff/ gé 6fiMr» 
Infpeaorens Hieronymf Qripenfteda 0nif-bptt(r/ «fl> 
CaAffina JWolraths tw(((r Tham, fm ftfeoil f ewJ>IC gif» 
Jl K-». * Cajicelleren, ^{ri^ Thoma» Fehman ttt 
WWf««a<. a:do, ||l«|> Anna Märg areAa tlUiecretttz, tmM' 

*ofbtBg««Sri&crKNiiaLimecreutt>o««r/fom»arfl{{tfåtiit, 
itmo, ine& Ctt von Lindt, 9^ a:do, «eft Affeffor Btaser. 
eoft. of General Qourernemenc» Secreceraren { QU^ 
Jorft Johan 'von Seth» fom Mtf atla» 1716, fc I? Auy. 
faOttl) fonit $e±. 96 Maria Smid^ oMt** o(ft ^( Ml 

tdii AToiiati t 40 Sx» 

Om Denna otti nrfyntnu ntcrft ^ n^toli^/ w» 
ijos. 22a Broman, Erland, Q^åxij^^ 

t* u Dec. gfri&mre: I75^ in- 

troduceracL 

C) 3Bor Di firsefiient f Cwnmerce Coiregior Wrf I74ir. 
D. 16 Apniij coBBandeur af Simxji SRorD^en» Otb« 
•(^ Dttt w»5röli«nD( b. 17 Apriii» aUDöareaf Äonnl. 6«. 
rapöaffDrbtn, foDp&^cto^ärftiaBenDcUfoh i704.D.i 
Nov. ©ift itmo, meD BvaJohannaDrakenhidm, f 1747. ft. 
»7 Aug. '9l\Xttne(l«rai« Johan Drakenhiehn» Dotter (Q 
3I?aIma^m«l> AnnaaifirbediKlercki Jt»»^ SfäbeMpAfne- 
ffdentens, 5n5«re Han» Kierci» bottet ttl eagno te atdo, • Jr 
1748. D. 1 Martii »eDWilhelmina Magdalena Taube, 31.8^. 
©refwe EvertOJedric Taub» bottet «l 6nnb&g>me& Chri- 

ftina Falienbcrg, S«nD<0i)fDtll9e«< Hinric Palkenbcrn 

Dotfei til aJorttorp, mefr De« fenote fm, ff f^enftman chri- 

Kina Erics »Ottet Knife tQ imVb^. ®OII of fognOR t 
Siorrlaid)^ Carl ErlimdtfoR Broman e(^ Eva Hdk, XtOIW 

ee(a(buB8<nuui< j>f»(r eSc^Stottlonti/ f^ S}Rif<» 

FatroB» 


195 Mumero 223 PaWons» Anders Lan^ir H6kf tvOlT/ •(! Comraiflvrient f 
CoBinierce-Coliegio Hinric tnfesifticfaas ftltiefriU 

Dm Bromanika httM mfpttnig oA (orftifttninonbe ifroii 
Jtiki ®Qttt i a$cnnio«ft/ fe neOa«f$re N:o i 166. 

^ojv^ NoLKEN Eric Mathias, 
Cm) dr 1747. b. iz Dec Jvi^ 
Öetre: 1752 introducerad. 

On) 5Bac bä ö8f Casceller : Wef 1748- *• 16 Aprilit 

commndcur af Soitfll. StorbjUcnie Dcbcm: famt 17^0. 

Un 8 Novembff. Fraefidviit i @i((| &H 9Mi f$0^ 

{ SXifla 1694, ^' ^ ^3i>* ®if^ ^*'"^« '731 « ' ^ 
meb Chriftina Margaretha von Lode « Vice-Fraefidcntcni 
t ^Orp W Oåf Sikt Gerhard von Lodes ftoff et «!**#•• 
« I Guftafs boMetHorn til J&(l)KintCtllt/ t I739« ^^do, 
il* 1749 ben )i Januari! t @t<KinoIltl/ llieb Anna Re- 
gina Horn, j6fll>trfie Licutcnantcns Ot^Ctre ChriåerHornt 

bottet til amittne/ fob 1718. b, 7 Martii, mcb Anna 

Regina Siöblad, Qouverneorens ofR>et @0teD0tg 09 S>0# 
W ik f %xi^tm Bric Carlsfon Siöblads bottet til 6et« 

Tef{ab. &9II af éftoetfien ot^ £anbt 9r2betpå Ofel chrf- 

ftog^r Reinhold von NoUcen t t 173^* tUb Ingeborg 
Chriftina von Scackelberg af 2ime(/ £a«bf < ERåbett pl 
Nth Matfalas Ma^iasfon Stacicelbergs bottet (fl Vtbbul; 0(b 
SKOiiruO/ meb Ingeborg Lars bottit Orabbe tfl SCiOiet/ 
SKbbfil otb Stobacfa* 

Denna att ^itftammat iftS ©tefirapet S3en(^'fi i 
SSeftel^len o<(i bet teban flotetat t bet i<:be recuio» f 
Bottan Stet af bet i7:be iecuiofom bén til Smetige meb 

Capitaine Hinric Hinricsfon von Nolclce, fom Wef 1609. 

b. af Maij commendant pä !BSa):^biKtvo$ l^abeitt fri. 
Alina ^M Hoie, Hinric ^on Hovä bottet af Drakoaber» 
meb Adelheit Hinrics botttt von Laraborff : beta* ©On 
Heiftart von Nolken til Ät^Iftett^off O* iWaloff fatte 

jifl nebet pä 6fel v^ Uef ber Stontit^tet. (mi ®0' 

ne'@bn it m FneCidenten Sn^Ctte von Nolken» fom 

fofott ^0 «tt e»<ttiie. ^ ^ 

B b* £^ 19^ Srt^trro*'. Numero %2S LöjTÉNHiELM ^ Carl Gustaf, 
(n) dr ^747. b. iz Dec- gri^ 
j)erre: 1752 introducerad* 

(n) SBor bi Juflitiae Cancellcr : Mcf S^cmttå 1748. >/ 
17 Apriiis Äoiial. £)r^<tt^ ©fattmeflÄre o<J 9KM)are af 
Woibjlimre Drbcn. i7f ob.r Febf.Praidenti6t0eaö5t»flIt 
17^ l.>.5oaobr.3ltW9^å^:famma Srb.a? Nov. ©erapfeuier 
SRtbbare. Sob pS@trom<dSrb i^ita fofn i ^ermetanb 1701. 

ft.f Jan.@ift i:mo,i7^o.6.a5 Aug.mcDAnnalElifabechKolt- 

hoiF, 95rtiKiPatronsOiof Koithoffs botterAOfrclfe/ fot)b 17 1 1- 
b. 8 Tunif, f J7J7. 6. 27 Nov. mth Catharina Eke- 
bom of!ab*cr. a:do, it 174 9 t t t , met) Anna 
ChriÄina RudcnÄciöld, St(!opettf f EnfSrfng/ Doöor Thor- 
ften Rudcens boffCV/ IHcb be« feilflve frU Magdalena Jöna 
tittet Wallwik; fru Rudenikiéld wat flift forut We» 
Mf»jorcn , Johan Hinric Nordenborg. ©on af $åf Stat» 
SRiiDct t 0o(a Öiif Sdtt, Gudmund Lö^cnhielm, fotti Wcf 
abiaft I7af. bw la Mafj, faHab fornt Nordberg, od^Ma- 

I ria cederhieim , gunfeSÖöfbingctrt ofiucr ©ratoborg* im 

Stft^W Germund Cederhieim Un albrrt iOtttXt Wd) Ma- 
ria, Äprfio^ftrttf f Sort Chriöopher Siggesfons butter» 

' gforcnambe 6Sf «ått« 3l«b Löwenhieim »ar ©im af 

Vroffen 9(^ Jtprfiogfrbm t ©tO&ersa/ M. Qudmunds Er- 
land! Noranius, f 167^ pc^ Blilabeth Flygge ; ©onCf 
©On «f Ä5t?!0f)<rbcn 1 3loor , Eriandos Gudmundi , Äfr 

ar i5.f4- 1 1630. b. f Apriiis o<& 5a«< fciiare ^tfb» 

Anna Erics ^botter Kax, f léfg/ ©err Erlands Saber t»af 

w Äifobfr 5ra«fo<, f^m fotte fy uebcr i ©»crije. . 
HARLEM AN y CARLy(o)åViy4/. 

\>. 1% Dec. 5ri&etre: 175^ in- 
troducerade 

(o) SSBär b8 jöfiDcivinrendene : »Fef febmHera i748- te» 
17 Apr. iiu ftongl. a^a|:(; Dtbetti Ceremoaic-SD?e0ar< .'Sri^mdr. ^Sf7 Momero %%S 2VJ <•. ^ \. I ^ 9ta)b«rt,af 9lprtfKme ^Dtben. . 8St> i <^tocF5olm 

1700. t. Z7 Aug. t ibidem 17'f)* b- 9 Pcbr. batnIÖ</ 

0^ 0t<f meb &9nom båbe ben ^tiberritoa/ fom ^l^eU' 
ga ätten ut unbét n.o 1)71. @ift |i|a Å)rottnmgci^oim 
1748» b. 2t9Maij, tit^b Hinrlca Juliana von Liwen, 9ttU^ 
SJäbrt*/ ©rcfme Hans Hinric von Liwens botfcr. ©on af 

liitendcnren ofwcf oUa jtongliga Jra o* f uitgäitav t ®n)e* 

• rigt Johan Hafleman, f 1707. fbttt Dlef ablab 1698. b- 

16 Nov. meb fKt filta namn oc{^ brt tejarejru/ Eva Jo- 
hanna Baarsfen af ^oDmibjIextraftion, fob io7p/ f 1744, 

pm bmna ätts urfpvung fe l^ar ncbanfotc N:o i 371. 
GVLLENGRANATy GuSTAFy (^p) 

1747^ b. 16 Dec, 5rt&mt: 175Z 
introducerad. 

(p) 2Bar bS General Major 0<l^ 6fmcvf?e fot Artillerie. 

Sob t C>^i(iniiab 1676 * # Jonii; f t ©focE^oInt 

1749* b- 9 Junii. ®ift mcb Maria Zimmcrman. 00» 
af Majoren af AriillerieE» GuAaf GufUfsroti GyllengranaU 
gob i64i- b. IX Apr. Y 1^84. b-' 17 J^nii , 0C|^' Eva 
Juliana Päfvenfelc, ii\mw LieutoasMfeiU af ArtilJerieC 
-Nils PSfvenfctts^bbltet mcb l^^arKa/ethä l^C ^m<^ 
@0n .af Quftaf Haqsron GTylleigfanscl t 1682. jDpet# 
(ie LieuCerianc af Artilleriet, fom, Blcf Oblab l66iu b' 
214 Nov. Pallab fpntt Quftaf Han8(bli7o^ HermickajvpA 
Bftftian, i; 168}. : r\: { ^' 

RVDElfskldLDy CaKL'^ i Cq)jdr 

1747, \i\ 16 Dec* Jti^rit^ : I TIS* 
introducerad. . V^ \ 

(q) !S«t {>& Seat»-S«c»e.»r«fie ^»•b.-Ufttfl* Estrted««onjj M<f 198 Sff^mror. Numerp 22S Un tttc» ftKA epfTo» i7ip. *. ^3 Mirfi . f8r ftcritf Sf«^ 
Wrt fortttttffet. ©mi «f 8M|fo»f» I tmfipnig / Doäor 

Thoråen Rudéen fom »ar fo* 1661. t), p Martii, f 1719. 
t P Sepc. o<^ bei fcnorefni/ Magdalena TAns taffet WaU- 

wik kc. eotie^fon af Capcltan i Sp^imfé {bfnMaqainitt 

RudeniDs» 

öm ioma attturfprnng/ fe N:o 1455). 
RiDDERSTOLPEy CaRL y QT) ÖX 

175 1, b. 21 Nov. 5ri&em: 175a 

introducerad 

(r) SBar bS Vice-AmiraU famt Comniandeur m^ 9?tbtMltt 
af01»ert««£)rten : Mc( I7f4•^)•a4Ap^iisPraBfidentiScat8- 
ConU>ire^ 96D pS u(afn)t tvSf 90<r|ia fofn i iRmf c i6g4. b. oa 
Maji.3(bfat) I7if.l)*6 Aug. fom Amiralitets Capitaine, faOak 
fornt vonFrifchen. @t^ meb Margaretha Gyllenkrok, Revi- 
iions Secreterarens Johaii Gyllenkroks tottef/ ttlCk bci förra 
fru Brita Wactrang, Archiatcrns Zackris Wattrangs bottCT- 

@oiiaf9tottmeflare« af Stf»9fe9cnietttct Peter voo Fri- 
fchen ifråSiflattt), o(( Sara Kierck, SSoTsmeftarcttt tör^ 

oro 0(^ Vice-2aj|inan< Thomas Klercks bOtttr. 

^%9 VonGroth, Carl, (sT) dr 1751- 
b. 21 Nov. Stif)txni 1752 in- 
troducerad 

(O aB«rba eanM^flnmr Sfioer Upfala tki famf SCMa^ 
ve af iRorbfUfme Drbeii. «(cf lyf i. b' 4 Dec com- 
iDaiideDr af (o^fHiftiiäte Dtbttu Si» m 6(o(f(olai 

1084 ^11 Januariu Qift mefe Era Eleonora Ehren- 
crona» Prsfidentens Srt^e Eric Qammal Ärencroiiao 
fcpttrr/ meb Helena Fatils bofttr Ehrenbiekke- @0i Of 
Catnntar fRiHt Anton von Orootb , ^ i ©focf^iit 

^t^J J '-!''•• t «7of, fbmblef aMab 
1680. ^ as Sept. fom AfeTor f Cantmar Revinon, oA 
Sam Pohi, euifincbeirt Michel Pohis »otfcr i 6to(n^oliii« 
Cm^en of aHntMncilawi A&tM orooth ben oibre/ 

flMK Srt^fflr. 199 Numer»' 

I fmTmfMiiif @hm{«efirimHm(TOHANS|)ett(rct)fcf 
ti»/ 0(( rmH ffmjtbcr !R9tttentaftarf / t i^^S/ famtQtft a3o z3r J^Oi^ Kaulbars^ Johan Fri d^ 
Ric (t) dr 175 u b- 21 Nov. 
Sri^m: 175a introducerad 

(t> SBar bS General Major, jJiinb^fttlKje 0(^ 6f»er Com- 
mendan? { @dUh9CSf 0(( %0^< £atl/ famt Commandeor 
0(0 9riM(nrt af etoabi Drbm- Sfob i 2;9inant i6 # 

^ • » ®cft irmo, mcb Sophia Friderica Cronhielm» 
9r.9{.Prae(tdeuten80(OUpfoIa Academis Cancellerens,@ref# 
neGuftaf Cronhtelms \n«€C tit %MQbf m^ M fma fm 
Marta Lars )>0(tef Walleniledc. audo, mt\f » # • r 

ft(l»m(m< { @otcinnrs oiof Fersfons iom, o(^ daftfteKmanj 

fcrirg ticnfi Wilhelm von Kaulbars,o(0 f^ Remtng tfr&@totf» 

tanb @one'@onaf 9t9(tnicffareitnfBtf«Slcftmott<Cofcan voa 
Kauibars tfl Sc^oma^fob i9}omcmioai.(.2f Au^ t^^)* 

fr. 25 Martii , foni M^ oMoft i6f 9» » 10 Sept. roOot fotUt 

Kauiban » fbm ^me^ore IM St- X* o(0 iOEStmarfcbeii 

®r(fkoe Jacob De ia Qardie , oc^ bef f3rrit fhf Beata Leu- 
bufes» llt|D(r*®tSt^(lamtf t ^OcrtobllRe^hold Leuhn» 

fens »otter ta eoitgSrt^ oc^ STtfno/ mdr M prjiAfmBiie» 
rentta MSsccns bottCT Ro£tjiåiernå« 

BaRNEKOWj CHRlSTTAJf^ (j\l) 

dr 175 1, b. 21 Nov. gri^erire: 

1752 introducerade 

(u> SSor »& General M^or, e«sl»g()ofMwe 0<| 6fmer#€t>in« 
1 mendant t €6rftltasrfteW Son / famt Commanleur 

I' '^ 9li»t)are^ettrtrM«Dii»4rT (»»ftS^SttTifif^ m tip4» 
.>. Ä^MåJj. Offt mefrRratbartotta Viadria «t*nboCk jt^lgl. 
RfttCtt 0(& SA^SRorffotcfintfr C%(f»C Magni Stenbacks 
»oticr aoo gfi^error; Numero a32t »33 ä34 toffft ( foM i7to. t. 2% Febr. yft fontfta ba^ ; fom 1^ 

(log t)e |)anf!<l »tb ^Ifm^^^ ) tncb Bva Magdalena 
Oxehftierna» ^Ottgl 9t< 0(|| Fneiidentent» famt Acadcmiae 
Cancellerens» Qr^fweBenä: Qabrielsfon Oxenfticmas i>OU 

Uk til jtor^bolm o<|i ^aia / me» t)e< fennit fru Magda- 
lena Erics bptter Stenbock ttt ajoflcfun*- @ett af Of* 

ttJCrffcn for ^reffe Dragoncrne K^il Chriilopher Barnekou 

til jRolAvif / SBit)iFi§jIa/ Ugemp/ éilDfta / SRofenDal/ gamla 

jtoofc fe. 0(^Margare:ha vön Afchel^erg, Xonql 9t. ^cltmat' 
l)<b Gen. Oou v.@rcfr)e Ruigcr von Afchebergs bottcr fil @6f» 
beburgOC^ SIgevup/ mcbMagdalena Eleonora, Johan Philip 

von BuCech genatibt Muncks bottcr. 

^cnna ar en gammal abelig att/ r;at0am9tanbe tfrSn Saftbt* 
iRugeu o(& iiJomcrn : bmff rcbau 8r i j?^. Daresieff Barne- 
kow tvar ett namnftmnig ^m : febcrmera ^av ben bertfrte 
utgrenat fg ttl S>anuiarc! pcb ©n^ertge* 

Akerhielm^Lars (Y) åt 175 1* &. 
:^ I Nov. grl^etre : 175^ introdu- 
cerade 

(x)®ar bå General Major af Cavalleriet, 6flb<rfic for Slolanbff 
Cavallerie • famf Cofflmandenr 0(^ SRtbbart af ®lverb< Dt^ 

ben. gSb i ®(0(f Mm 169? bsuiFcbr, ®ff 17^ i. b. a6 Dec. 

meb Qreta Gt^renftierna , fob 1704. b. Z Febr. i 17 36. b. 1 1 
Martii , AfTeflbrens Peter Q5tenftiernas bottet mcD Cadia- 
rina Paulin. @on af Stats-Secreteraren Samuel Åker-» 
hieim: fe tt>{bar( ^arom n:o aof. pag. 186. 

LöwENy Johan y Cf) 9x i75i* 

'b. a I Nov. Jril^em: 175a in- 

.trodpcerad. . 

(y) fffiar bS Oäfmarflobf o$ Slibbate af 6tocrbl*0rben/ ogtfif . 

Sob t ©tocteölm i<594 in Januario. ©on af Sattb^of» 

^ btogen oftoer ^Skfierbortn Otro Wilhelm von Löwen &c» 

@e nnbore ^ärom N:o 84. pag. 59. 

DiuRKLOu^ Nils, (z) 175 !• b; Sr^mror;: 20<: Nomero 2^35 %36, U Nqv. Srfi^cm: 175a intro- 
ducerad • : 

<0®^i)&&f<v^l't«fPoreification,fatnfComin64danti6ttAl» 
ftmft. So0t3eBeftiiiairlant)i6^« ^ j @tftmeb ^ # Kaiiing» 

AflfeiToreAfl t &Wa ^äf Siotf IK& Reduaions JCommiflioa , 
PecerKaUtngs boffer/tlflt^ MarfarethaBunge, aSctsmCJiarai^ t 

€fO(f^ImMärtenBunges>ottcr.-€on ofOftoerflen fSt Salma^ 

re Ktitmtniif Nils Diurkiou»t 17 i4;foin bkf aMat/fom Ca« 

> pictriii9 af SScibnanlanH Stegcntntte / 1680. i^ 5 Nov. neb 

. fittf0rfaiiaimi/0(^ Dtf förra frtl/ Elifabeth Morgönftleroa^Of ^ 

i»er(tm<af aBeftmaKlanM Skgemitte/ oidrMorgonåieriiat 

tMrttcr til atmtTtO |C« WCb BUfab«th DanfeU boMCT Hiind 

ta iStommeMMii* 

Kallin g\ Peter^ (aj p^ 
MARTENy (b) dr 175 1 •^.;n Noy^ 

ffrtbCVKOt^: :i75>inixod!B»<;:oFa4e- 

(a)iffiar ii 6fn>erfie fot SRcriTc oA* äBertiKlanM K^gttnenfe / 
famtS^^barcaf (^ocfM Drt)cti* 8ot)t®(o(f(irfm |7oi.®tft 
p&XmtitiieInii< 1749- b.6juiumc&NoraPofrc, Dftoerflntf 
af forenambe SleQmente ) Qrfftoe Cari Knucsfoii Poffes botfar/ 

. mit N«rra}olian6 toftCt Lnutnfledc taSIttOtla/ fom kioXiM 
Qeneral-Majorén 0(| OftOCrflctl of Garde, Occo Reinhbld 
Wrangel af 6aMfi<. i 

(b) SBor bå Connnaiideiir CapifainetOfb ÄmlraUteteC 0(^ 9tt> 
bare af JtoitgL QwM Drbcn. 9ibt®fo(((oIm 179 ' 

$ f i $ . @tft titcb Catharina Charlotta Grubbe» 
t t (Stod^olm 1749* D- 18 Martti» Coirnnandeurens ioi5 
Anicaliterec, Axel Orubbtf Xf^^UX, tMCt) Anna Lager- 
creucz. eoner- of tll^mte AAeitbr Kalling , fom blef 
aMab i6^g. b. 30 Mar^i tneb fitt forr4 flamn. $ob af S<mcl« 

lan t SalajOCK fOftl i ÖflerboMl/ Carl Pedersfon Kalling, fom 

tvarStprlio^erbiSMtDcrfaminafliDK #. ^ « ^ / ft i 

©tOrfOOlm I70f. b. II Febr. ! 

Stierneld, Samuel, (c) åx 175 !• 

c c <b. MH Numcro 3^37 fc atNov»5ri^m<: 1752 intro- 
ducerad 

(c) mat t>a f^M^t f3r !B(fbiianteiW9tM(iitm(r 0($ Ktbta* 

»tft 1734 MKO Maria Charlotta Cronfelt, (dammar SiSiXft 
Jochim Crooftltt itttttr f3> ITOJ. f 1714. mtl> Mari» 

Charlotta Hoimftr&n, jaftititt f6$tmt^tami i etvOMmf 
Qoftaf HolifiiMou MUt, fVA fetalt (» Dftwrfte Lieote- 
naatea Jolia» Oynter. 6»» af itigmm i »«rff< tar» 
f^fi^i*^ Stiemeld, f3» l66<), f I7ai. fc 6 liajl M| 
^ fMflA fini Aajta Rafinu* btttn BaåWeU GmC'^0» 
af Avngl. immmtm» Samnel Sctmieldt fem Mcf (Ib* 

m 1604, ^ M Nor. r«fla» f9nte Bid, fS» { 9tmr}r 
pn^ i6j7. t P* ©tfOMfiolm { 9tofI«9(tt 1716. b. f 
oa. )M$ t)c< f$rr« fht iktB^aAm, Mte^oi af S|Fmi 
i S. ClatK jtyrft». 

Biörnberg, Carl, (^d) dr 1751. 

b. a I Nov. Sriftem: 175* in- 

troducerad. 

(<l)te«r baj6f»<rf{eM»»HerenSefiifF« 9I(a<neRM/ Commen- 
*'!JL!*"l?.®f'*"^' f«"»' **'>«< «fÄ»«9L «Rort>jK<r' ' 
lieDttxn.Soi> (&^Umi696, ».25>Non ®ift 1734 
mtb Anna Chriftina SkurcEeufta, f 1747, >, i Sept. Lleu- 
i^^^*i^9 MCTd/Joaii Anton Sknrcteoikis botttr. 
©w af Ofawtjiw ft>r Varmare 9)ea<iiifiit(f/ Cari Joeni- 
'on Biömbery, fb» pl SnseMp iöf6. t». 11 Julii« f 
n ®aw 1741. &• 19 Apriiit, 0(^ Cathaijina Elffafcetf. 

Piper, 0fö(^areii« 6f»«r fjnimiiaiibnib , Hinric Pipw 

Wnet. 6o«e/®0» af Joen Unlon Bidra(>erg Hl Sll» 
jMttbp, {om Wff oMat) 1646. b. ?o Jniii, fem 5?»»* 
So<jOe Äfwtt ®a|Ia 9^ StUmH aaraDer, ^^M fctoré 
gni Chriftina Berjin, $rp|tot« «(^ JtprKo^frbcitf I Qfof* 
B(/ M. Qunnar Bei^gint t>Ott<r. ... 
Nomero LiLLiEHÖK af Sdttofa Johan ^ 
(a) dr 1625 introducerad. 

(a) aBor M DfÄcrjlc Licuecnanc, hUf léjo éftottfti h 
1^35. *.' «o Aug. General M^ör of infanteriet I SiflAttb/ 
16 J8. b. 30 Msji (iouverneDr ifwcr l^ntct foitltcm 0(J Com- 
inendaflt i ^Mtftl / 1643» b: a) MarHl^iM ^mtfitf 
te ; noflc» 1642. b. 13 aftobris t tlöart trib IdPiia. 
dan< fcamMcfiDO i6fiJ^eii 10 No v i ^tt^Ustt ^onk 

09)H<rt(r. @tft i;ino, tneb Bria^ Hiå^nfvod, Qouver- 
Aeurens Anders Hiftehufvuds boffet f9 Sfatiahra K. tttcb 

bef fSrra ftu Anna lari^ botfar Ä^ionftiöia ttr^aflt9<' 

ttxpé a:do» 8t 1631 tneb Ingeborg Bit, fob l6i4« 
b, 3 Apr. t 1^75- b- 30 DeC4 bottet af Vice-Fr«fiden. 
ten i erna i>» Siatt, Jacob Jacobsfon Bit ftl ®taflO/ 

0(6 be( fe«Ate frtt/ Kirftin ciaes bottet Tott ttl 09<fiab. 

i tio, méb ChriftJna Wlffparre, «5tätl^noten< Eric Jö- 
ransfons, bottet til ffiat 0$ 6ätab«få(et/ oteb %t\f^ttxivi$ 
nan Beata Erics bottet Oxenfiierna. Sttt Wlffparre blef 

febetmera ii^ i^yx b- 17 Nov. meb KfN^eatmnati 

giabet Guftaf Persfon Natt och Dag til SSro 0<^ l^agi. 
€on of 9t. 9t. 0(^ Satnntat'S8bet Nils Andersfon Lillie- 

hdk ttl SSrebala ot^ 9b(9/ fob xf6i. b. la Ju]ii, t 
i^ in Dec. oA tUft fotra fttty Brita Knuts bOttet Hand 

ta pa^eUtum / 1 1^ 
Om benna mfmf»mi,, U i^*^ t3« P^g. 69- i»>4 9öbbtt8»o(§ SftdSittJln. < ' r)' Nomeroi' 

% Forstena (Stdgfen eller Tor- 
stenson ^ Torsten Linders^ 
SON Qb^ åt 1625 introduce- 
rad^ 

.•låfnmt i^S iiiHibiti. ®U fetkrmora i6or utitt SRilet 
oÄ 60U ^nuna siGiSMUNoi pattit / fitf fem omftOet 
Iwuitna DUSTAP Ado^H^ tflfUbib af fmm in f:9H» 

u *«.: -t på H» 4är& "SRtlW 1651. ft. 3 1 Marta. ®ift mei) 
Mera PoiTe, 1 1^^?* t). II Tunii. Qhat^hftbtqtM Nili 
AxelsCon FoiTer h^tttt tit @Jib9#. tQCt Afina M^fs i^ 

ttt Kagg ttt J(td<(orp.^ @on af J^t^fivtbtittan ^r ape|{# 

gvtr^fOtfptfjrt (lasOTA f SRgrr^ IS&I pC^ Margaretlia An* 
ders Dotter Ekcblad ifl 6trta. 

Dm .htuui aif< uffprung/ fe N:o 7. pag. & 

iff^r, Peder, ^c) dr 16^5 intro- 
ducerad 

(OJ^fl öflanS oi( CbBv/ »ar bS iStJK^Sorc Sfioet t&t 
Gl^tt/ lamt SAtvafle^/ Sorso oA' 9tafcbots< ton 
(I(f i6)4- !>• M oa. BottM^ifbfnge o{n><€ ©obcrman^ 
lanb P(b ©tåtfiånare (»S Mpina< atStt 1638- Cant^ 
mot mb / fo» if89, t pS OltanS t6f4/ bamfo</ 
D({) guT mtb ^onoiit betma abelig a gteit nt : stft mefr 

Elin Fleming^ f x6;4/ @(8((Sttarm< aaei Hermansfon 
'Frcmings t^^mtX ttl fo^«</ m^ Efin »nrics »ottct Horn 
tlf Äonrfoj. Son af «• K. Johan PéderBfon til ffltlU 
. ?9 Ö(J JaS^K/ .t 1574. N If januarfU OC^ Kirftin Tot(^ 
Äk< jfirainfoné tofftr faÄt&fiwe/ IttCto M ^^^ fm Bri. 
ta Tacobs iotttt Baner til öfliUli 

Om bemia atti tnfprmtg^ fe N:o la* pag. 68. .•:■- 1,: ■' I intrbducerad; (<!> diit>ittH^ Sfi>d8mdn. 2os Numero Cd)ZA it^m, ere69/ ^a^tmii, Sfcti^off/ Seffifla/ SBa* 
UmoH, 0^ iaiif hw( 1Ö07 Xmmi carls Sammap 
SuncFcr/ i6ia. Sipftmejiare fot U|)IanM Stottare^ 16x4 
(Ftcfab fom 01 Subdciegac tmot De SCoffa 6ant>ctobctw 
forn fommo att ^atiMa om freb tnebbc (StoenfFa. i6i7* 
D.;o.Dec.etåt^oaave |>S 'Bttotg<0(69}o(Iätt« (efMitfngarf 
|amt ofiTHir bc^ ih. 161 8^ D. y4 Febr. ttfltfa vfmtfU 
ofmet 5(r((iéfo(rct t (imlcn* i6ia b. 14 Apr. BaiiM&of« 
bjng< ofmer Snocrmanlani) o(& 6tS(^oBare ttppå fRatma 
fafinttte o(^ oftDo: t)c< Eäit/ famt 3n)atto0oråD/ ^ama oc( 
Coporie (efiihuttdar. 1602. 0. 16 Ja^i. Ofroofie ofteer 
Qcta SmiFa 9ri;ttcttd famt SardiTa fot^IM. léag. vice- 

Amiral. 1^34. 0. g Mardi @e{atlt fS Spfikmb. 163g. 

MTefTort^risi StiM/ famt SllimtxUttt i 6mm'ge o(^ 
Smianb. 1643 o<^ 1^44 Satd)tmarfFaIdF 9S 9t0<ba9anie 
n(t Sfocf^olm. 1644. b* 18 Febr./09pbro(j< ^nom %ou 
imti^^ttttt pi flrentfcn emot Smtlanb/totlf tt M 
bS tntoo* tm N Otfmit Vreb^ejblcit o(( fobra 5C9rft># 
porten uti St. Jacobs ^rfto i etocf^olm: npf>mt af 
cana mebel SDNrfp» (EobeO i 9in(aRb ; gtort anfettHaa 
forartnaac til mi^ o(( 35{(ora< SomtptKor / famt Xof^» 
fala. Sobif 84-b.iS Aug. fi^fo. 6.7 Nov. @ift i.mo» 
meb Ebba Båt» f^aU^ifmitM Erland Jobanifon Bära 
bottet (iI*Sitmia/ meb Mcrca Ciooyfix bottet Bcorreot til 
!SeBtnge. a:do» It 1633* b. 3 Apriiit.md> Sigrid Kur« 
ieii, £anb«|^ofbiit0eit< Joft Knrfeili bottet tfl eiofa oi^ 
att^bcrga/ meb Ebba Esbi&rns bottet LiiiiehA tfl SRemm* 

€on af ©tStgollaren Claes Hermansfoit Fleming til 
itåitii, J^annula/ ot^ 9?profF8^ 0<& Elin Horn, gt« 
QCb 9{. st. Htnric Ciaesfons bottet til XmSoi OCb 6a« 

paniemi / meb Elin Arvids bottet Scåiarm ttl Gibamo. 
• £>m beima iw urfrnma/ fe n:o a6. pag. 34- 

-Ärrx£, Hans, C'^') dt 1625 ^' 
troducerad. 

tonfle Lieutenant, Mtf fcbcnnara £>fw(r(f(/ »(( St 1642 
im^ft>iftt9tmSfliKit^l^fktktwtit9«ibm, 164?. 

Cc 5 1.9 206 ^ti^bet^«0$ StMSm^n. Numero t. 9 Maj! fiflffa SanMJ^fbinge ofivec Vkhm ^^ ^ 
norra 5Jro6fteriet. 1650, b. 04 Novembr. affPirtab. ©tft 

i:fflo» 1626 in Majo mcb Wendela Skytce / fob 160& 

i>. 8 Dec. 1 1^^9- t>- 18 Aug. ( etrnlfiuib / fom töat 
i fin tit) ben larbajla (|t»tnna^ famt f\)ia fprSf nlbclrt 
mi<bti9/ o* <n bctter af 9J. 0^ 9?. ST. Sn^crrc Tohan 
Stytce til Dttberfioff k. od^ Maria f acobs bottcr Nåf. 2:do, 
tneb £1^*3 Catharina Diedrics botter von der LShe» foOl 

b(ef loflrab af Sanbébofbin^en Eric Äkesfon Soop tii 
Rammat/ l^tvilfen feban lät l^cmltQcn Xbiia fifl mcb ^cn» 
Wf jfcban l^on ifrån Kyie tvär jfilb. SBemalte Soop Ucf 
bcrforc bomb til EanbéJIoc^tigi^ct^ men ftcf om{!ber i6f }. 
b. 10 Dec. tilflSnb at romma in i Stifet igen / bocf (Fnle 
lon ftttia ftifla pa fina 9ob« t aSermelanb/ ntan at reft 
omfrtng nti Sanbet. 3:rio, meb Maria Ribbing, j^ecttt 

(OHANS 6&f SiiM f t>tn Sven Sevedsfon Ribbingt 

bottet tfl ®Ten<^o(men / meb bc< fotva fm Metca Tarct 
bottet Rofengren til @ren<^oIffl. %tn Ribbinf jt(( febermera 

£)fn)etfie Lieutenaneen Jacob vonNeuman. <9on af Claei 

HaiitO>a Kyie til Srotana o^Hiiievid PoiTe, ^2rab<(of« 
btngent Lage Axeisfon Pofles botter til 9lf(^ena< k. mel 

Margarfedia Johani bottet Bielkc til ©areb^fatet. Kyie 

åtten 0t(f ttt meb Capitaine of 3Seffananlaiib< SReseneni 
U, Hans Gabriehfon Kyie til Tbamii 0(6 Utafefi&b/ fofll 
toaift m # • • * 
3>enna m l^atiiammab tfrS XbfRanb/ matreban 1 0me« 

tigenamnfnmtigSt i)MO(| 1403 af HermanKyle OC^Kylo 
CHotzou • fom Cancellie StSbet ^ett Ferloglkiöld orott 

Fållat ciaut. 

getoftlanb fiSret ben abla Kyie ätten / txt mttaU ttnf' 
t i Mätt felt. 

LiLLiE af Greger y Matsons 
^a^ Crisman Pedersson ({) 
åt 1625 introducerad. 

(f ) zaxiefma. Afeiror i ®ota ^af 9htt. ®ift itmo, meb 

IAifiried Krufc, Eaomani ofioet fSetmlanb oé Bd/ MSnt 
SiwarCsTonKrufet botter tfl fflg^ammat/ meb Anna, Hans 
fificsfoAS bottet tu 9tmibcrapp/ fom förbe i ftlfmerftroou 
mat ■9ttt>bcr8»0(S aMémiiiL 207 I Numcro S mor i llåft f(0(. a:do , met» Aiuia LiiiiehSk, St. 9t. 

Nils AndeRfoH LiUiehöks iatUt til %ktHl 9^ 91^0, 
VMbM foW« fttt Brita KautsöoftW Hand ta$(U)dmtlt. 
®m af ^fivtDfmatt fot UvIanM ^mm, Feder Knuti- 

ftn Lillie til @otattif 0(^ ÄlcfttX, 0^ Karin Kijl, S5<» 
fahtöig^mattf |)a@uaa(r<)< fifbaini, Peter Severinsfon Kijit 
lottet til 9())P(bia</ mel» Agnctha Anrids tnttCt Drake tif 

Rammat o(6 (Spnfj^olm. 

Oitt b«ma 0tt>«ffa nftliirfptmiö, fom f 1751 8t* ttpÄa 
Matrikel, otott tttflianM fptc ot nm tttflängent f« 

N:o 17. pag . 17. 
SpaRRE, BENCTaffHiO^mf^Cs) 

åv 1625 introducerad* 

tt) Sfl «o§tttf, t^ma, JUhiamm m^ »fla. »lef ijj^o* 
^f«M$ofbiii9( i efiaiTiiiM öota» { Oftaflot^lonl; fid 
txipS if94. ». 10 Juiii Mfjffdiir. 1611. «>. 40 Martii 
ai9tfnKff«t( fSt KMcttf SKufittenfi i fiptanb/ «(fiinan« 
Iftttb o* Ämifl CARL PHILIPS ^ntÄenOfimiiK/ gfftmrt 

Kirftin Bit^ bvttct af Ötttfj CARLS ^Hfftfliga »äfc, Ake 

Johansfon ttlSibSat/ 0<^ Xirftia Ture* bottct TroUe til 
BngqtMta. 

€otl af 9t> 91. 0(( Amiiaten JSran Lartfon Sparre tQ 
SofnNT/iO^ tctfntatcftn Kirftin, Feder Andersfont tntttt 

ta »ta«Mtof|>,foin i mapn ^tbt ett ^li^tDet dt9tte^if»ii». 
Dm lama ottf tnrfpnmg/ fe Nto 6;. pjig. 47- 

1625 introducerad ; 

(h) !Sar(i i Anmant tiotH/ $6R;J(0Mmia sigisml^ndi 
portic/ «ff trtntrffct if98. Sttrrom.ar 161$ tfl '9iif 
ianb/ t(t ^11 1 SBibors Ucf faiigAalro^) til ©tocr^vlm 
iftwifitb: fa (krttltjm Jttmnm qustaf adobphs 
nät). Skf 1625 introducerad pS 9{tMare^ufet fom 
SKttMoa/ f«|l ån ^ fTrcf {t$ 9a|)ci?c( til aSi/r/ ^e 

tU 9o8 dtti)i)»s«o(^ mtfåtm. Nomero ffl fttbtik, Steebie ^ »eimmgeip: otfaf ^ertl^ difiac 
i<ia wara/ >et fiatrt 8<Aer, afwcn Äonung Sigismund 
mihotn, Äf 5o#^mtt(te Äonung forniolxlisctt ftiw» fiC 
Sttfime. i:nio, fSrlåfwaD IKA Sophia Glambäch, Uact 
Ölambåchs Dotttt tfl SRafi^/ OTCb Brita Rofcncrantz. a:d<s 
fltft i6ao JrcfalDig^Cf* ©énbaflcn/ mc!) Catharina Fleming, 
SI SR. 0(6 SRiKmatjfcttf , Snftwe Claes Ericsfon flc 
mings Dotter fil ®tjf , incb Ebba Göftafs ^ottcr St«. 

bock tfl torpa. Eric BielkeDotfC fcatttlvrf/ 0(|f »1(690^ 

nom ffelf gtvf Dctwa oren txt. ®on af 9J. 3J. oc|> ^tå^ 
^oBarcn t ©torf^m/ Srtfkm ciaes Niufon-Bicite (j( 

fffiöf/ «♦ o* M foita ftU/ Elin Fleming, ». «•: oA 
; QubematorcJis» ^t^wrc Larslvarsfon Fleming 1 botfCT ti 

©miDllotoett o*gJc;n&/ mrt Brita Lars bottet af 5 8to»j 
fot ta $ctmtmj((9. I 

Dm Denna &t« ntfpumj/ fe n:o 19. pag. a6. 

fFirsPARRE, Eric , (Q oc^ 
Peder, (k) 4r 1625 introdu- 
cerade. 

(O S8 JtAttttDa/ etStj^oOate pi S^nfoptttei ^irt o<& 8^ 

tOCt De< £in. Gift i^no, meb Margaretha Fleming t 

aS^oIIateitf Lärt Hermansfon Plemings bottet tfl WM* 
\f md> Anna Hlnrici bottet Horn. 2:do» meb Agne- 
tha Qyllengrip* ©tStj^Uateitf Chriilopher Andertfons 

bottet tit ©tenftiiii o^ ©tofiå/ meb Gertrud uifs bottet 
Båt tfl SQlItnaentm. ®oh af ©tSt^oDaren MSns Erics- 

fon tfl Mltmk/ t if 97, OCJ Merfha Båt, ». 9. Jo- 
han Pedersfons bottet tfl^^tuna/ mcb Kirftin Åket bit» 

tet Totc I 

(k)SaKtbtag<ton>ot^»äba/ 6tat(o8ai€ t eif»dr8l<e&i.l 
bkf 1631. ®tMolIarei©ratabota<£mioc^ 1635. b-iiMs^ 
tfllila ^ataMfiofbtiige t a5ame(2vab. etft i:mo, mcb 

Ebba Röd» 6tat^oKatett< Anders Gadmimdsfons bottet 

tfl ©faOatfl^/ fom fStbe 3 suIaSi^ebiab/ tioA tinber o(^ ett 

Ofioan i tott.fett/ . a-do, meb Ragnild fikebladd 

©t»t*l 9ta>l>fJS^i}* HMåtftJltf. ao9 Numcro I lO II €tå(6ottaKttJ Johan Anderifoni dofter öl ®«a/ mcb An- 
na- CWllK>lJ|ie«r*Jlö« mafmmrOf tor&eato^fki kH 
m: ©Ott -df «. gt 9^ Saft(lfl50tt (>«9mah/ Jöran Erics- 
ron Wlffparre Hl öjlrfl» K-.IWt Marina Ribbing, Nilg 
. Kniitsfon Ribbings Mttt tå @m<Wf<rfl»/ llldtl Anna Oloft 
tottet Scenbock. 

Dm im» Sm urfpruud/ fe n:o 37. p^. 9a 

Soop, Äke, (1) dr 1625 intro- 
ducerad. 

©ot^lmi, mmmti^to^ (Fial, »rt jag ännu ftrtrt. ©tft 

l:ino» m<t) AnnaSvahn, (Qt^t^Umtui Arvid J6ransfons M> 
ttt til diOfenOal P$ ieaitorp/ ntet Kiråin Nils tottct Rib- 
bing. a:do, met) Margaretha Drake, 6tS(9olIaraté Axel 
Olufsfon Drakes iotUt (fl 3ttforp «., 0(6 te« forra fru/ 
Elifabeth, 9(r$te93t|Top(U<M.LaurentiiFetri t>Ot(er. @0n af 
9t 91. 0$ Qtit^Utin Hsn» Akesfon Soop (fl Stlirnm 
0(0 SBal^åfet ,,m<l) Elin Eric» HUtt Stm til »rwi4f. 
^£)m Um attt »rfprtmg, f( n:o ip. paj. 7?. 

Ä0jvi>£j /divs, (m) åt 1625 iti- 
troducerad. 

(ni)|fl«onr}y Stlettoq» 0(( @(orD»$. Afleror { eHåfOf* 
Ka((/ ié4?afiiNe^«b. SibpS ©JMrAt»/ 158x5. äa 
oa. t lö&i. ö. la Martii pft SSsrrt. ©« i6ai ihc» 
Ingeborg Lilliefparre, ÄWIflKje $!lf«®tallm«flar«tf, Peder 
Jonsfons t>o(((t fil ®r(br08tO 9(^ 9ffa/ ^t> 1^96. f 
I6ft. t). 15 Maij, inrtAnna Lages ttttCC toffctå^Uop 

mi, 1 1600. 0on «f <krtt^ carls ^f*mxftm 

Philip Jönsfon Bonde (fl ©ädWIab IXjJBortP/ t ifjg. 
ten I Martii, 0(5 Karin Wlfs to((« Sneckenborg (fl 

S9fltn9tnim/ fom (lef febmno-a 8c i6o4S>r9t(ii&i0 emu- 
STINAS im albrrt |»Jlfm«jbrfwia. 
Dm (duiA 4tM 4Ufpnitt0/ fe M:* 41. paf< 33. 

Di Horn 9 Soo SHOerrorr 1 Namero 23^ ■9. r »33 »34 »Dftct (foM i7fo. fe. 28 Febr. »Kfdtnfta bad/ fom 1^ 

(Io§ Dt ©aöjfa »ib ^Clfmflbora ) mcb Bva Magdalena 
OKeriftfcrna, jtottgl R^ 0<b Prasfidcnteni, famf Acadcmia 
Cancellerens, ®r(fn)C Bcndt GabricUfon Oxenfticmai bot« 

ter tn Äov«boIm o^ 5»a(a, meb be« fetiart fru Magda- 
Una Erics bitter Stenbock tH ?8ogcfmtb. ©ett af Of' 

»crffett fér qjrefte Dragoncme K;=il Chri/lopher Barnekou 

til ÄoWTOif , SBibfKSjla, Ugcriip, Drtofta , Slofenbal, gamla 
Ääofc k. O^Margarerha von Afchcterg, Äott(jI- W- SeltWar* 
0<^ Gen. Qoixv.QttfPdt Riiigcr von Afchebergs böMcv fil©of* 
bcbttrgO(b äldCrup/ tncb Magdalena Eleonora» Johan PJulip 
von Bufech getianM Muncks bo((cr. 
©etina ar en flammal abeliö att, r;ati{a«ii|tattbe iftitt 2aiiM# 

aiugctt 0<b Vomcrn : bmft Wbail är M73t. Daresleff Barne- 

kow »ar en namnfimnia "äSSan : (ebcrmeta ^at ben berttran 
nt^mat f 9 til DannmvcE ocb ©»ertgt- 

Akerhielm,Lars (jC) åx 175 1* b. 
a I Nov. gri&etre : 175^ introdu- 
cerad. 

(x)35ar bä General Major af Cavalleriet, 6f»er({e for iRoIaaMi 
Cavalkrie , fatnf Commandear 0<^ SKibbOrC af ®»crb< OC' 

ben. gSbtStotfMm 169? b.a4Febr. 0ift ly^i.b^aöDcc. 

meb Greta QArenftierna , fot 1704. b. Z Febr. i; 17 36. b, 1 1 
Martii , AffefTorens Peter G(^tenftiernat bottet mcD CaAa- 
rina Paulin. ©on af Stats-Secreteraren Samud Äker- 
liicim: fe »ibare l^årom N:o aoy. pag. x86. 

LöwENy Johan y Cy) ^^ '75'* 

b. a I Nov-5ri^cm: 175» iti- 

.Orodvicerad. . 

(y)9BarbåO2fniarfIa(cr0((SKibbare af6»erb8*Drben/ ofilif. 

Sib i €tO(f^b(m 1(594 in januario. €on af £anb<Qof' 

v bhgen of»er ®ejletbot(n otro Wilhelm von Löwen &c, 

€e »ibare ^arom N:o 84. pag. 19. 

DiURKLOUp Nils, (z) 175 i. b; 

»I 


ctoi: Nojnero 2^35 a36. Äi Nqv. Srit^cm: 175a intro- 
ducerad» • 

<«)®Ärtaéf»er(le«fFortificaäon,failltComiiiendant|6tr<ll» 

ftmO. 9od iaBeftiiHuilant 16^ * * 7 @tft meb « 1 Kaiiing» 

AfdTorenf t (So^ca $2f 9iatt OC^ Reduftiöns iCoJDiniflioa» 
FercrKaUings tMam^ MargarethaBunge, SSmrgmtjiArrttJ t 

6te(fi^lmMSrtenBunge8>ottet.-€on afDfioerflen f3r Salsoa^ 
te jRcflctnetite/ Nii9 Diurkiou,t 17 14/1001 blti aMab/fom Ca« 
picmn^ af aScfbnanioiiM Stescinente / 1680. b* 5 Nov. ncft 

itttfiSrraiiaimi/9({l btfforra ftU/ Elifabeth Morgonftiema^Of « 

»crjictKaf aSeiintattlaitM StegcmeDte/ oicfMorgoniiieriias 
MfCt ttl attmrtP Kt lOCb Elifab«di Daniela totta Hiind 

(aiStommeKM». 

Kalling\ Peter^ (a) O^ 
g^rtbCVtai^: 17^% mtrodmcerade- 

(a)1£Bar tis 5fn>crfi< fot ^mi oA ^ermelanbé g^igtmente / 
famt SNbtare of ®Detb< Dtbctt* Qfob i etocfNm i7oi.®t^ 
pSXuinmdtii<i74$- fe.6juiiimcbN<MraPoire, Dftoerfiettf 
ttf fownamfte ?Ht%mtcXt , ®reffW CaH Knutsfoö Poflct SotfcT/ 
meb Nératohahft (bftet Litittnnedt taSfoofla/ foiit febanftcf 

Qeneral-Majorén 0<| öfioetftol of Garde» Octo Reinlibld 
Wrangcl af 6««f[«. i 

(b) 9Bar .t& Commandetir Capicainetoit» AmiralUeeet 0(( StttK 

bateaf JtongL <5io€r(4^£)(bnt. 9Sbt®to(f^olm 170 • 

t • t $ . @tft tticb Catharina Charlotta Grnbbe» 
t t ®(lk^0hlt 1749* O- 18 Martii* Commattdeurens to{5 
Aniraliteret, Axel Grubbef toMt/ mcb Anna Lager- 
creutz. ©enet Of Wfrwllllbe AÄeflbr Kalling , fomblef 
oMob 169g. b. 30 Mar0ii tneb (itt fotto ttoinm $ob of Cop((# 

lott I SaIäi9CK ftfftt t öfierbottll/ Carl Federsfon Kalling, fom 

toarXorfiol^ert)c®«iiMamtnajiibrt ^ ' ' ' / n* t 

©tOtfQOlm I70f, b. 11 Febr. ' 

Stierneld, Samuel, (c) åt 175 !• 

c c <b. A99» Nufflcro 2^37 t atNov.5ri&?m: 175a intro- 
ducerad 

Kaf<oiiDl.€»aMOttm.$Sl>ieMMtn i7oat>.i6Dec. 

®{ft 1734 m^ Maria Charlotta Cronfelt, Cammar ftlMf 
Jochim Cronftlti »offer/ f6> 1703. f 1714. Mitt» Marit 
Charlotta Hoimftröm, Joflitiie e«r«mc(famt< i etwffiolmr 
QDftaf Holmftrami Mttt,(m fetalt fitf Dfiwrlk Lieute- 
naiitea Jolios Qynter. jéoB af gOfltllMI i fUttfk Lar» 
^fflwlflbfl SöenieW, f3» 1669, f 17»!. 6. 6 MiUi M| 
M Ma fiNI Aai» Raffflus tiPttnrBUtdiftl. eo»C"2)» 

af jfiongl. Saniiiifmarini samnei Sttmeid, fonMefttt* 
lab 1694, b. 09 Nov. r«fa» ^ bu , fS» { fumtif 
pm i6j7, + PÄ ©tfttafiolm I gtofIa«cii 1716. J>. f 
oa. IN» ))(< fSrra fru BhÄ*atk«i. Mia^ot af if«i 
i s. aattt jTprfia. 

Biörnberg, Carl, Cd]) dr 1751. 
t 21 Nov. ffri^em; 1752 ia- 
troducerad. 

(<i)teacbSéfl0<r|iei»»Hereflfle}aiF« aiMaiKNH Cofflmen- 
«lantjj8.n|a ©frtpM, famt f^mtxt afJt»Rd(. RorDdftr» 
n(Dt1xtt.Sob GcjMMotib i69«. t>.29Non ®ift 17H 

nid> Anna Chriftioa Skurcseulka, f 1747. b. i SepC Lieu- 
»S^afttens i-lltoljF «<ii|l, Jo«b Anton Sknrcxeuikit M(cr. 
6»tt af öftwltet for earmor* 9l(0<tii«M/ cari Tocm- 

*»" Biörnberj, fpb p^ SngcMl» I6f6. b. 11 Jnlii, "!* 
n ©fllWi7ai. t>. 19 ApriUi, 0(» CaAaiiJna Elffabedt 

Piper, (^afMoroK dfmar iJtt#(riiMiifaob , Hinric riperj 

DW«. 6l»Kr©o» «f Joen Urtfon Bidm|>erg Hl 3r# 
jcWbp, fem Wef aMab 1646. b. 50 Juiii, fem SttHx^ 
Jwibe »fhwt SSaDa •<» Jtäftobf ö<lrabfr/ bi^bc* feioie 
gro Chriftioa Bergin, jprojldtt o(» JtprKoNrOcitf iOfpf» 
?</ M. Qunnar Bergini bO((<r> _. ., W^' 
No mero LiLLiEMÖK af gdtbafa Johan ^ 
(a) dr 1625 introducerad 

(a) ^(tt W 6fmer|lc Lieutcn^t, blef i6}o éfttoHJ/ 8r 

1635. >•' «ö Aug. General M^öröf infanteriet \ giflanb/ 
1638. b. 3oMaji QoufemeoriftDCt l&ttttrt fl^crtl IWj Com- 
mendaiit i €i(rtttll/ 164a» t/ a) MartirStiM tsmtUP 
n ; naflm. 1 642. b; 13 Oööbris l flaact irib EctPiiÄ. 
Öan< ttttn Mrfwo löfiJben 10 Novi^ttl^rHottffaii» 
oypfaKr. @tft i;mot tlieb Brltå^ mået^vrvnd, Gouver- 
neurwis Anders Häflehnfvudj bofte (9 Sfatiafro K. Ilieb 

bef förra fru Adjm Lårsi botfcr Aiionftiöid (tr^arltg^ 

(Otp* a:dot 8r 1631 tneb Ingeborg Bit, fob 1614* 
b, 3 Apr. t 1675- b- 30 De<?, botter «f Vice-Pr«fiden. 
ten { 6tvea $Sf Statt/ Jacob Jacobsfon Bit til ®tafl0/ 

0$ be< fcttare frU/ Kidiin ciaes bottcr Tott til iB9<jiab. 

3 tio, méb Chriftina Wlffparrc, «5tät^naren< Eric Jö- 

ransfons, bottcr til !Ra< 0$ ^orab^atcr^ meb %t\%ta\xi$ 

nan Beata Erics bOttOT Oxenflierna. Sm Wlffparre blcf 

febermcra %\^ i^y^ b. 17 Nov. meb KiM^eanAnati 

SRäbet Guflaf Fersfon Natt och Dag til Sr0 0(^ ^aga. 
6on af 9{. 9t« 0(^ CaOtmar^aSbet Nils Andersfon Lillie- 
IiAk til SSrebala oc^ SRpbp/ fSb if6i. b* la Julii , t 
i6m in Dec. oA b(< förra fClty Brita Kflitti bOtt(r Hand 

ta JDoa*'»» ; T »^ 

Dm b<nna ottf urfyrniig/t fe n:o 13. p«g. 69. i204 9tiM>trg«0($ i(btlgin4n. NuDero t ' - » >f ''.<->■' Forstena <S(dgten eUer Toä- 
STENSON y Torsten Linders^ 
SON (^b) 4r 1625 introduce- 
rade 

(b) til "i^^m 0(^ SRtHa- 95Uf 1602. t. 30 Jonli OlSttti 

.MSfiMtt |>S (gifä5»t9. ®fte fcftermcra i6or utur 9tifef 
Ȏ bolt ftomms sigismundi pattie / fitf fette omftOar 
jwmtnir DUSTA^ ADd£Ffl§ tilfiätib at foinma ttt i;3K» 

. Irt. -t ftl fm-därfr tWftir i6)i. 6.31 Martii. ©ifttiwb 
Mera PofTe, 1 1^^?* t>. il Tunii. O&aM^ofbingOlf Nili 
AxelsCon FoiTer tptfet (it ®ib9f, web Afina Ma^his M» 
ttt Kagg til jtid<ft)r|).^ @on of i>$fio{b<man fSr !8cflf« 

OOtftfotf^Vlrt flOBCItf t g^orr^ 1564 p$ KCargareCha Ad* 
der? Dotter Ekeblad iif ©tplå. 

Dm.bcimä atu urfprtmg/ fe N:o 7^ pag. 6. 

BAt^ Peder^ ^c) dr 1625 ^'^^^ 
ducerad/ 

(OJ^tl ö|{anS 1^ CbBo; »ar bS iSfSfMove &ftoet Éto 
e(4tt/ (aWt SAtvajteJM/ SSorgo oA aiafcborsi Bott 
Nef i6)4- 1- M o».. Bottbi^öfbinae ofwec 6obermaii« 
lanD od^ ©tåtbånare (»S 9}9(S$p{tta< €»Stt 1638* <Sa» 
moe 9tab / fob 1589/ T pS Cffanä t6f4/ bamlo</ 
D(^ gicT mcb ^onoia benna abeliga gteit ut ? öift mc^ 

Elin Fleming^ f i654/ ^tSKMlUteni Qaei HermansfoA 

'Prcmings botttee til it^t, meb BCn HmricsbotterHora 

• ttf Äoncfoj* ®ön af ». R. Johan Pédersfon til ^\t9i^ 

^ 59 t^ Itboeil, .f 1574. b* If januarlU 0(^ Kirftin Totc^ 

Ake' jfiranf fons botfcT ttl^t^timie/ meb be< fo(fia fm Bn» 

ta Tacobs botfef Baner til öfiaBJ. 

Dm bemta «ttl tnrfpnmg^ fe N:o la. pag. 68. 
4 \FLEMINGr HlNRIC^X^^ åX I625 

^ I introducerad;^ 

A r, ; (d> O- 

,* 1 9ttbl)cr8»i)# SR>efömdn. 205 Numero (d)ttl it^tiS, ere69/ ^qtxnca, Sfotl^of / ZeOifla / aBa« 
(emotf/ p(f) Sm^/ bltf 1007 SCotiinio carls Samman 
3uncfcr/ 1612. SRpttmefiare for UpIatiM 9lD(fare^ 1614 
fFtcfab fom en Subdciegat emot it SRofa eänbebobeti/ 

' fom fommo att f^mUa om fttb tnebte Omenf^a. 1617. 
(.;o Decetat^oOave pS 33itot9< o(69^o(Iät^ befMnfngat/ 
famf ofiocr Ui ih. 1618. i. 14 Febr. ttflffa Ofmcriic 
ofioet Stxiqi^olht i (iatckn^ 1620. h> 14 Apr. EanM^of* 
Mnge ofmer ^ttGcrmantanb oc^ 6tSt§oSare uppå ^Rama 
fnffattofl o(^ ofma: l)c< Un, famt ^n^anogorSb/ 3ama 0((^ 
Soporie 6efa!lntRgar. 162a. t). 16 Jap. Ofn^ofie ofnrec 
l^cla Stit(!a 9ii)Ucti<t famt CatelfFa ptfolftf. i^ag. vice- 

Amiral 1634. !)• 8 Martii @tfanf ftt SKpiUmb. 1638. 

McKori^xiii 9ISbet/ famf aRmtfier^me i 6mmge oc^ 
StRlanb. 1643 0(9 1644 iatbtmaxflaVl ifi BtSUbaqam 
uti 6focf^oIm. 1644. b. 18 Pebr./Opptroijt ^nom %ou 
ftoar<'2Bcrfet pA grentfcn emot ^tmtlanb/ .l^flfet r;mt 
03 tiUoa- <&att (at gifiott ^reOiretloIen o<6 fotoa iCorfto^ 
porfett uti Sc Jacobs Jt^rfto I ®to(f&oIm: tipf»9fl9t af 
ma meM SD%(of< CapeO i 9mIaAb ; gtort anfeidiaa 
forariit^c til ^fto 0$ !St(or(i< Somfocttor ^ famt £of« 

fa(a« Sot If 84.b.iS Aug. ti6fO. 6. 7 Nov. Qift innot 
met Ebba Bä(» ^aDé^oftinseM Erland Jobansfon Bätt 
bottet tflSttmUI/ meb Mcrca Diooyfil Bottet Beurreos (O 
fSelltnge. a:do, h 1633* b. 3 Apriiii.md) Sigrid Kur- 
ieiJ, eanb«|^ofbtnsen< Joft Knrfeiu tdtttt tfl Gtofa o<6 
SittfBerga/ meb Ebba Esbiörns bottet LUUeh(5ir tfl SRemm» 

6on af @t8(^oOaren Clacs HermansfoR Fiemijig ttl 
2ed^ti«/ ^atmla, o<9 S^pfofPS / o<9 Elin Hom, St 

Q$ 91. SK. Hinrlc Claesfons bottet til XamTof 0l> ^a^ 

paniemi / meb £iin Arvids bottet SeSiarm ti( Sibamo. 
« Dm benna at(« ucft^nma/ fe n:o a6. pag. ^. 

■ , > 

iTrxE, Hans^. (ji).åx 1625 ^" 
troducerad, 

(e) Xfl Stötutw; S)rdfin(jc, -öatgo* «erfl«- aB«r M éf» 
»nfle Lieutenanc, Ncf fcbcrmtra Ofwcrffe^ w^ 2r 1642 

c c 5 >. 9 ao6 9{ibM«0$ Slbcföiitdn. I Numerp ttotrra 5prob|lmet. 1650, ft. 04 Novcmbr. affftrbat). ©tfl 

Vjnot l6z6 in Majo mcfc Wendela Skytte / fob ifoSt 
». 8 Dcc, t i^^9- *• »8 Aug. t €(t«lfttnt) , fom »at 
i fiti tit) txn latOajla iitetiina, fornt fpb fprSf aIbcM 
mac^tig/ e<6 en botter af SK. 0(^ 9t. 97. ffrtt^cm Tohaa 
Skycce ttl l>Ut)Ct&OJf K. 0^ Maria f acobs Dotecr Näf. z:do» 
tntt) Eifa Csrtharina Diedrics WttX von der Lahc» fon 

Uef lograb af KanM^ofMn^en Eric Äkesfon Soop ta 
Rammat/ ^mtlfeR feban lät ^cmltoen tt>\qa {19 mcb ^C8« 
nc/ jtUn (on tfraR Kyie töar fFtlb. SbmhlH Soop Mcf 
brrfotc bomb til £anb«fl9<6tig^et/ mm fitf omftbet i^fj. 
b. 10 Dec. ttiffSnb «t romma in i iRifct igen/ bocf (Fiw 
^ fittia fHDa pi jtna gobt t 9Bennelanb/ utan at refi 
omfttng nti Sanbet. j-^io, meb Maria Ribbing, j^ertti 

lOHANS ^f SX&bf/ £»eTt Sven Sevedsfon Rlbbingt 

bottet tfl @Teni(o(men / meb be< fotra fm Metca Torct 
bottet Rofengren tit ®ren<^oim. 3tu Ribbint ficf febetmetå 

Dfkoetfie Lieutenan fen Jacob vonNeuman. 6on af Claes 
Hansipa Kyle til Stotmta 0((HiHevid Pofle, ^ab<Hf' 

bttigeni Lage Axeisfon Pofles bottet til Vlfptnit K. mel 

Margaretha Johani bOttet Bielke til fiarebSfatet. Kyle 

foen gicf ut meb capitaine af aBe|imanIanb< gteflcmen* 
te/ Hans Qabrielsfon Kyle til X>annä< 0(^ Jltafeft&b/ fom 

^ernia att fiitffammab iftS Xbfn^A^/ tt>at teban t Otou 

tige namnfunnig St 1394 0<& 1403 af HermanKyle 1^ Kylo 
Qlotzou , fom Cancellie SlSbet ^^ett Feringfludld oroft 
faDat Claus. 

getottlanb fSret ben 2bla Kyie ätten / ttt sfitnU Bnf # 
ttblSttfelt. 

LiLLiE af Greger , Matsons 
^tt^ Crisman Pedersson ({) 
it 1625 introducerad. 

(f) SflSlefma. Afeiror t ®ota Qif 9&it. m itmo, meb 
AUiried Knife, Sagmatti ^fioct fSetmlanb 0^ 2){tl/ Mint 
Siwarcstbn Krofes bottet ftl Sig^ammat/ meb Anna, Ham 

Bricifoai bottct tfl fSmUfm, fom förbe ) (tlfmetfttom^ 

mat ^U>bcr8«0(S mUmM, 207 NuAero 8 nac ( IlSft fclt. a:do , mcD Anna Lilliehfilc, 9t. St. 
Nih Andersfoa LilUehöks t)9tUX tfl gårcDal 0(^ Sl^bO/ 

in«bt)«« fomi fra Brita kbucs Dotter Hand ta^ad^m. 

®Ptt af ^ftPtb,«inatt fot UpUlItM Soaan, Feder Knut*. 
fM LiUie fil ©otatttj 0(^ ÄlefttX; 0^ Karin Kijl, 25*» 
famqfmcmi pS@uO(er^ fo^ntnfl/ FetcrSeverimfon KijU 
loftff til 9()>pdtM<^ meb Agnccha Anrids ^«{t(t Drake tQ 
rammat o(t (3{>nM^o(in. 

Om JXBttaQtofnffa atflnrftmntfl, font 1 17 Ji 8rf tttxfta 
Matrikel, ocott atmanf{< forc ot wora ntflSugoit f< 
N:o 17. pa(. 17. 

Sparre, Benct af SÄoJmif / Cs) 

dr 1625 introducerad. 

ft) Ifl aipft»tf, »oiiio, ernft^olm oc^ Ma. »lef ijfjo* 
6<tr«M^fbtii9e t eftarftnM öara» t Ofierflot^ian»; fi(f 

bnpS If94- ft. 10 Julii Mfo^el^ 1611. ». 40 Martii 

SUpmdlarc fSc Kbdntf 9{n|ittetiji i Itplonb/ Sdiman/ 
lanft o* Äettig carl fhiups ftttftcntimine/ giftineb 

Kirftin Bät^ Dottff af $mio CARLS $m|it(i(|a 918^/ Ake 

iohantfon til StfeSoi/ 0(& Kirftin Ture* totfCT TroUe ttl 
5(rg(|tMra. 

Gon af S7> SI. IK^ Amiralen JSran Lartfon Sparre (Q 
9lo^/,O0 MfmaKfcil Kirftin, Peder Andersfoni tvftec 
til %ranMton>/rom t tMim fStte (tt <£i8e^a(r Otmtt^f»!^* 

£)iii ftdiRa Atti «rfpniii9/ fe Nto 6;. pig. 47» 

16^5 introducerad. 

(h) aBav d i finwaoi tienH/ ^K^Mmta sigismmndi 
pottic/ gtf nfiir Tif<t if98' itetfom 8r 16 it tfl ^iii' 
länt)/ ler ^n { 9Bii>0T« Uef fongAabroiO til ©tiKf^elm 
ftAverfSrb: {U oirtdtgat JtMtmo qustap adobfhs 
nSt>- S3(ef 1625 introducerad pS 9lttbar(l^ufet fom 
KNUiaa^ f«jlln IM fh«f ftS Sii^a;» til ®i/r/ ^etve 

til 1208 dtibbe(^ö(^ mtiSiam. Numero (tt 3»na«/ ©ttrtie o<& »emuitge*?)- «>tfar terta stfac 
taa wara/ »et fiaitf gatcr, 5f»ctt Äonung Sigismund 
tftstfwco/ af ^o#emn(te Xonutts formoMtgcn tjM (tt 

5«ilme. i:nio, forläfwal) mrt Sophia Qlambåcht dåd 
(Mambåchs Dotter tfl Slafi^/ mct) Brita Rofcncrantz. a:do, 
ift x6ao SrcfalDig^ctS ©onDaflCn/ mel) Catharina Flcroinf, 
8. 91. o<& iRiNmotj!en« , »ri^erve ciaes Ericsfon 5ic- 
mlngs Dotter tfl faSijf , ineb Ebba Gdftafs &oftcr Sten. 
bock tfl Sovpa. Eric BielkeDotfe kittla*/ 0(& mct^* 
nom fielf ftivf Denna gren nU ®on af S». 9. o* ^tåf» 
l&ottaren t ©todNm/ Srtjerre ciacs NiUfon.Bidice (8 

SBfjf/ «♦ 0(|> be« förra frU/ Elin Fleming, R. »► o<( 
Gobewiatorens, ^tt^erre Lars Ivarsfon Fleming» bottet ti 

emib^olmen o* SRpnfe, meD Brita Lars Dofter af ? S* 
fot til $etmtntje(9. 
Dm Denna Itu »rfprung/ fe N:o ap. pag, a6. J^LFSPARRE, Eric , (i) 
Peder, (k) åX 16^5 introdu- 
cerade. 

(i) 20 ItAttttDa/ StatMare pi ^l^fipi^i Qvt» o<6 if^ 

tDet De^ Sillt. Gift linot meD Margaretha Fleming» 

SSf|onatett< Lärt Hermansfon Flemings hotttt (fl 9Bfll« 
\f tneD Anna Minrics Dottet Horn. flido^ fllcD Agne- 
tfaa Qyllengrip, 0tSt&onateit< Chriilopher Andersfont 

Dotfct tfl ®tcnin2< 0(( 6taflé/ meD Qertmd uifs »otfct 
BSc tfl Sollmaerum- ®oti af @t8t(onareii Måns Brics-» 

fon tfl JtalmiDa/ t If 97, ^cj Mertha Båt, ». 9- Jo- 
han Pedersfons Dottet tfl^^tuna/ meD Xirftin Akea D«(i 
tet Tote. I (lt)2aKt»Mii8if#r|>0((RåDa/ etat^oliate i eifj»diti^S2«>i 
DIef 1631. ®tat&oaat*ct^ataftota«E(liio(^ t6}5. D-iaMsgÉ 
tflHIa l^araDAofbinge i aJameMraD- Gift i:mo , mm, 

Ebba Röd» 6tat5oI(areni Anden Gadmimdsfona MtfC 

tfl ©faOatlD/ fom fitDe 3 gnlaSfeblaD/ tioS onDer oc^ ett 

Ofioail i tOtt fett/, ^-do, meD Ragnlld Ekebladg 

®til^ mtK^m ^mikån, »9 Kumero | : 10 II €tätOolta«n< Johan Andenfoni bottet tH ©Wa/ nieb An- 

?*• ,^i! "^f ^-Ä .»* 5ar<(lg5$fl dfljmttn, Jöran Erics- 
fon Wlffparre Ul Djlnll JC.ixft Marina Ribbine, Nil» 
. Knutsfon Ribbingt botttt W ©»ÄHfetfl», «dt> Anna Olof» 
bottet Stenbock. 

Dm btttm åm iitfprund/ fe N:o 37. pag. 9a 

Soop, Ake, (1) dr 1625 intro- 
ducerad. 

©ot^Ianby inenmebtwob (Fwl, toe( iog äimn tetet, ©tft 

l:ino. mtO Anna Svahn, Otöt|^D«r«ll4 Arvid JÄransfons bot' 

tet til diolenbal o4) XSItotp/ ineb Kirftin Niis bottet Rib. 

bing. a:do, meb Margaretha Dxake, 6t(St9onafettf Axel 
Olufsfon ^ralc» bottet tfl ^uttixp it., od) btS fotta ftU/ 
Elifabeth, 9(l^teS3tf!opett<M.LaurentiiFetri bottet. @i»n af 
9t. 0{.^oé ©tSt^oOat^ Hans Aketfon Soop til fbixmm 

0(Ö aBaI«Stet ,,ineb Elin Erics bottet Stm tfl 9mlit. 
^Dm bentM «tti »tfptitns^ |« n:o i^. pag. 7f. 

Ä0jvi>£> /divs, (m) dr 1625 in- 
troducerad 

(m>|fl«oitS/ Si(e«t0t|l 0$ &l9tiit9' Mdtor { 99t«j6af« 
Satt/ ié4MfiKeb«b. 3$bt»8®i((Mab/ 1580. b. aa 
oa. tiöéa. b. la Martii p8 »otfö. ©« i6ai iheb 
Ingeborg Lflliefparre, Ä0M8l{fle'^af»^airmeKafeil#/ fedet 
Jonsfon» bottet ffl tSeftetflatb 0$ affa, fob ifgö. t 
l6ft. b. i; Maij, meb Anna Lages bottet l^oiTe tfl 9(||)e< 

nhi, t 1600. 0on af 45ertf9 caris ^f.lRafffaW/ 

Philip Jflnsfott Bonde ^&(at9tih 0*a5otb(t5/ t ifgg- 
ben 1 Martii, 0($ Karin Wlfs tittVC Sneckenborg til 

Spfltngetnin/ fpm Nef febemteta 8t i6o4S>tottit&M chri- 
Stinas ben albre« ^JftBejhttima. 
Dm beuRa att< Wpnins/ fe n:* 41. pag. 93. 

Di Horn, 2IO dtt>ixvi«6(^ Wiimått. Nomeco 
1% 13 Horn, ARVin^ (j^^^t 1625 i^"' 
troducerad 

(n) 5{! 5laiicftt« o* »omnfftfc épvetfle/ M^ i<3?.> 
s Januari! ®tätQoflAre på 9{arnmi 0(6 ttnbctligsaiiVe &n& 
16^)4. tr. T4 Oi^« SanMl^fMigt oftm SlpIanM o$ Xa^ 
maMu* Hatt: firf »51 1697. b- ao Junii afffiA/ mcnp 
forcfiot) ftt)aK ^cmåKe Eon fil i&tP/ 02 ^nt)(ti^i8 Scpt^ 

b. 9 Maji flfiftcDab. i6T0. D. 7 Jönu Vicc-Prafidcnt f 

?i6j) $äf Svatt. t i6n batrilS*/ o* mc» l&om«tt fdf 
flkf trctina aöcUga ått ut. ®^ i:mo, mct) ingeboi»: 

Hurdr, gipttlllCJlarenÄ Knut J^Jntfon Kurtks tottcr fil Hftll^ 

fir, meb Brfta Benets ftottcT Gjrita, fil ^Jätorp ; a:dö, mc^ 
Elifabe^h Sparre, SR. 9t. Johan Ericsfön Sparres bottdT 
fil SSölmrrpb/ utCt) Anna Johans tottor Urne. €iwi of 
©ttit^DtlVCr !)($ Df«^crJTOl Jöran Hinricsfon Hornr (it 

%m^\i I ®iiormtttfa ocb öoponftmt/ fbm blef t^ialiFii* 

tctr i6^oy. b. 17 Sept. t llmjd »ib ÄCtttM»/ »♦ Bri- 
ta Biörnram, Gufternatbrens Hans tarsfan Biörnram» 

boffer fii gfnof/ «reb btf fc«a« fw Ingrid Niu bottcr 
Boje til @(nuatf- 
> Dnt.b(3itia>älM istfcÉHtiB/ fcN:^^ 9 psrg. 7«^ 

iVl47T OCH DAG^ Qoy är 1625 

introducerad* 

fij TOHANS af öjle^@Otl&la»b CancellJe 9?ab. t >^J4- 
®ift I :mo, mcb Bwta. Grip „3t se. o<5 $na<*öf»erflcti<itij 
rKrreMauritzGtipsSatlctfiiaBina^Q^SctitOf f iTpx od^ 
©wfmmnan Edcl» Stena botfirrLejonhufvud ,.t rf 87- Sm 
Bcita Grip dtfe fScUt Anders Hälft* auib, 1624. b. ag' 
Febk mcb Sophia Stenback» St SR.griJrrrt Cari Gu* 
ftäfsfon StenBocfe bottet til Xm*pa/ mtrb' Brfra Claes M« 

tet tu *3Pijf , foni forbc z fpifav t fort, dbb»THe' iipi>St 

' iiÄnbc.-0btt df IJroffijfntr CHÄiSTD^s bdi olbrrtöafr 

mcfiarC/, NiU Nii&foii Natt och Dag VX ®aftir 0(9 ^Stt» 9tii>i>tirS<0($ Wlimån. m Niuner« . 

t^l^ommti ma htt fSna ^< 9t. 9(.0<$ 6fa«nt(f{arrit< 

Bena Benasfon Gyltas Mttt (il OebeMo d^ $åtor$/ mik 
Ingeborg Jacobs MHt Ktummc til Dt(ol^Im» 
Holck -t" 1704. 

Dm betma atti it(#ctm«/ fé N:o a). pag« go. 

14 \PossE, Nils , (j)) dv 1625 in- 
troducerad. 

<P) t^i i ten 1731 2r< (rpcFta Malrikei i^ctttt Yftot, paf. 
^f. ttl €(tt»e|olm 0(6 Sreiiticfiat. S$ar bS itfoo öm 
(ie CARLS (Eainmer#3iitttf(r/ A^bbe åt i6o| fil 2>aii< 
tnarcT o(& gtottige; l^atfrSn a((t til Vrefifcti/ j^SOftttbcl 
Jt. siGiSMUNDijarttf / afcrfotn i^ii ti! 6to<rifl< mebdd 
trlSVctt Mgift* Sob iff8« t 1637» b. a6 Febr. o<^tiub 
lonom 0icf borna abeli^ gren ut. ®ft i:ino, 8r f f 88 
iwb Beata TrolJe» atibb«rat< iK|»'^n^'^pftoib<niatt«i 

Arvid Jochimsfon Trolles bOttCf ttl SngJO^ t «f94 fcattt' 
\Ht ineb Hillevid Knuts bottCT Sparre til SttgJO. Sm 

TroDe xm fonif a gånger gift/ ncmltgoi imb Bena Some 

ta ;Seiier|p tC& Xönoe JöransTon til ^h%t%^ 3'<Io, 
ineb Karin Ribbing, ^^ 1641 ftamlo^/ Bena Sveosfoft 

j^ibbtngs bottet ttl ^ramielfaib/ meb ^letrtmtatt Brita 

Qabricls bpftet Oxenftierna* 0Ott af R. Ä- Oift tag* 
tnotl i ©fttSloab/ Knut AxeUfoo PolTe fil j^eOeKt K* 
^^ Ebba Jörans bottet OmAycht tfl SBrOVIt ^ GfOla. 

£)m betma a(t< m^xmit fe n:o f i. pag. 39. 15 f åx 1^5 introducerad. 

(O sa UIfJtta</ SUtorp o(& Srå^onrimoi. S^lcf ifp4rtnl 

§»«! ^oi.^erfia <^^^^ iit&Mpo» ^fTOItfla timfitr 
tiMt» fR It \(iivi, ^ä 9<m »^'^äf^el&ire jil (Tolm» 
K (latt Q(^ Diteer m-ih, -ilef .i6a6. t>j i Junii ®m> 
-j^ilftrt pS 4fOtt(^/ »(& dftett M S^/ foinf djl Afles- 
for- i €«Ma:t^ Siift. £<fD( Man ficnfi 8r i6fo> 6tft 
«|t> Eftrid Oxeknfvud « €^^l(aKK< Oiuf Andersfoa 
, i^olVud» tirttCC (Q <^9| .(nf& firflin Mfint »Ott(C 
' • JD d a Sticrnia un W^i^%^^Mit% Numera i6 \\^ 17 ^^iTx» tS :&«rf|rak 9m of 'GÉhiMircn Peder Sre«^ 

A>n ICibibing Itl Ulfitndf/ f»k 1^44- t 1604 0(51 t)tf 
lorra fm Meroii Oxehufvud, löns ^xCbns bofter ttl jKmr 
tcT0J> otf; SRä?- ®tft 1568. t if6p. ft. a? Apr.mc» 
Brica Hnkans botfcT/ fom t »a))lf ficOc ett l^tott j^atil). 

Om ftctttta tet urfpruttg/ fe N:o 40. p&g. 9;. fomliae 
meiia t»e«ia atfen »ara foittmetitM aitften^rmt!Kc<|# 
letibittfl/ oé ^crtfrS ft'l Sbrrige jc 

i?ar£, JÖRANs jlSmer C4ÄX, Cr) bc|> 
Ci,AES^ (^s) dr i6z9 introdu- 
:cerade* . 

(r) £9 ®ett|t&«. 4^aii tDAt nti6tr:])&i) i6f4* ®tft mcfr 
Anna TM'eniuiufcn, fom (efbe e«f a 16 14/ 1619 / 1614. 

(s) StI (S€tttia< Od; JtttSd. 1612, LfeufenanC af 9(t)eI<'S0' 
tia«. eamtna 8r 4 Sep% Dftreifle for fBoitbetBC tDt> 
©rötiebwft. i«ij. ft. ap Juiii ©tat^öflate pX 3lotelotg, 
gfft mel) Anna Fleming, ®(JH5öDaren« Lars Hermaåsfon 
Flemings botter <fl ?Bt»la<f meb Anna .Hinrics lotfer 

Horn «i JotttfaJ- ffttt Fleming firf ffberfitera éfwcrfte 

Ifeutenancen Eric MIrtensforn Bo^ettl 3fna<. ®onei 

af ar. ». oé Hatjittaimett ( fSDra ÄftitanD; J*ran k4iis- 

fon Boye ffl 0eniTa« txj WBa/ f i*lf/ 0^ AnjAJö* 

råns Wttt til C^gftSflStb/ fom fSrDf t Wapn en färaolk 
NlftttSitd emeDdn a fqMDMga fUent9r af fifti^et t hm fett. 
Beima ht ber0tfa< toara ffrS a5$mett Al gtttloijb öi* 
il^!niie?|Aeffei»eoiibefedttttie|-caxi Bw, pa| af inträ 
fftOatf Magnus» ti( MarI(D o(^ @etm«/ b^ Nef ^Ib: 
^t ineiMen jSgerhom of (Sptirtla» ' 

Ä^Äö af @eget?Ba, C^äz, ([t) 
dr 1650 introdaccra(?M 1 

(l<t 9<m (f «iiw((0k; «eaiik tot «(^kli^iFt^ i64f , ». 10 

Dec OtiiiierfSi&limMtiiiC 91? .'I^PT- I Niiinero 18 


19 


D«. :QKi¥ftC^:89fi«eK7Me,«rtffHaiuAm Kyhleslftrtr 
ter (tt JDaniKtf/ Uiet) Anok Olofs tbirflttt.lorénbieike. SoR 
af $xiqi*bt^ft9» 9fb €tä^liaiOI^|»f ifedersron lard 
ttt ^(tCHiajk^^ fltfl) v^adun-fita >V^rcch yom Trauenhireiv 
flift yä. Ocriftb fl&tt 1586 ; falla* of ^tti GaitceiHei iOif 
Ut Pcringftiöld nxM Vougdien. 
£3m bcrniaoitKjiifprtmft/ f0«i atbtiim^Um fSrtdb i 

|aoimavjt28Mft*ftbl|las».«^ 0c^ai)i@m&i^^^^ (^ 

' "'"' ■•" •*, ■''-' -. •^' '? i 
Falkens ERGy. CönrJd, (ujåx 8^1^ Jtpf^Vec. b.•Q^^iiioy^'ia}^MS|}f^fiM^ lofiar (Mpyre tan ocO 5 
i$f;i. t. i»o AprUif 9Jtf**Äätr» i6fa. bi 5 Jan. JliK* 

MaJÄ. 9t|t.il1)eir'Ca4iiniiaP9n<^» fob ji6i7. t 6fJ 

b. 16. l^<>v. »/ 0J,<:aipll,^BiliPffiPI«;BoW^^ botti C til 

.ä^Ct^rtlKb ?i^^ivmnmi99fi^'^vttifl^ bitter Oxen her- 

fla ta St&plm Älft :0lfnfeflU^ l^hm^M Hlnric Ball :ara- 

ibi^ :v<>n Faikflnb^i^g: lj|:BÄ&utteim(|r(fe (^aItf5ov(j/ 3ir« 
ntt«/ %orM)q^ %xisitt>x9 tté^ i&9ti9f foitt Sr ifpf tfrS 
Siflanb ofmert{( ©tver^t/ bet Siaimtfib^r Sr x6 i. b. 
7 Mdji »av^t f^t^tlfiVorr; jpS <&x(iiiare r' fob f 2i lanb 
i5f3 in Febr- f léif.b- 27 Mitctjl::' '.itftK Sjter anbre iga,/ 
(oqé bobiSrivam i<5!39. *€(if^ if(»i meb| Eurabeti voa 
FiemgliofF^ S$i^ti^a\Kfi'i^m^ SMbbaren*/ Con- 

rad /ori Ficihghoflfe bo<ter m »ItÉlepp ^(& »emmel/ imek 
Gertrud ottes botter YasteH af ^Jabenotnu &)7- D d f QO 214 miViHi^.mtWmitt, k 


Numero 


^ 
'• t 


:;.; i 
-N 


# 


- 


r. •■ 


^ 


♦i" 


, 


* 


' ' ' 


i" 1 
-^ 


' 


.y '. 


' 


\ •" 


, 


t 


%o 


•■■^ 


• " • 
»mifa ftmtiat bcvaf Sfivfjbrr ^afm« beHaM Sttffoii MM 
tmbde { Battmarif / fhtoo / ftb«n ®rane efter i6s9 t^ 
1660 8r< frcber ffl Jdronan ewevi^e mat aferfommit/ 
kfa rum pä etDcn(F<i SltMard^nfet ph 1664 &r< ftiflr 
bas/ lirmäfigt ^otigl. fffdjrM Refoiution af ben 7 Junii 
(amma Sr. Ebbe uifeic ta Sferiifit^lm / Slretäof/ 9tl# 
opiof 0<b Ofoe<!5oim / bl^f fitfl ftornin^ Christians be» 
. 4:b#^f'3imdFare/ fS|CorfiecMiemenanto<(9t9 
(iare tmbet £etferlifla Annéen^berJfrM Major i < 
(ien^ (Efter äterhmften ftl Banmartf / St i&ia i 
i^erte iftoet.£6rMianftab< iin. 1644 General M^uot im( 

' OouvemeBr pS OfeL l<48 ndx Jfimimg FRIDRICS beti 
3:bte< (ronui9 9tibbare af iglepNit Ovbeit i6fa 9M 
ban til emrige o<6 fitFtxf BtotmuiB Christina etol* 
tettafi Iritu penfion, utan cdwaAt faUima 8t GenenJ 

M^jor af Cftvallerlet. l66i. b. do Dec. Qeneral Lieu- 
' tenant. 1664 ®«Ka SttM 81S>. Itf66 ÄSf SNtä^tt StSb t 

• ^th^ $af Sid(f. 1 67r b. 10 Junii; {KtM « fjdomeitatt. 
1679. b. aa Dec. Co^man 1 0^>®of&(aiib/ fib i@(fr 
tfe pi'9tihp\if t6i6. b.a3 Dec, f ^6i%. b. 90 Janna- 
rit, «ib flteb 9Qii9m ftf^nicT bemia a(f ut i ©»erigc rf 
€»erb< fibail/ fifi |»S 5f5peti6amti^fIS(t 164?. b. 6 Kor. 
itiA 9refmfmm Hedvig tit <S!4Mmii^(>oU^m, fSb »t 
OaberiSfi {^u< i ^OjteAt i6a6. b» if Juiii, t ^M- 
b. r oa. Kmitts Christians bett 4:be< botter/ n<b 
chnftina Moncit. (Son af 9ttbbareti/ DanfFa Ktr< Si^ 

bet 0(| Gouverneuren pS (^IftngCbOTO^ (lått/ Chriftopher 

uifeic til @t9en^/ meb Mar^n Oves botter vrup ta 

2>ettna itt or åt 1440 meb Jtonnng christorox 
nf Sepetn firfl tnfommeirt befia St^rbifTa Stffen* 

HoLK^ Sten^ Cy) dr 1664 in* 

t^oducerad-r 

(f) !S«t J&fmétire ; t vSfabe i^?^ meb ftna ttotdre { 99*11' 

faba'|li etabi M4*TCii.iJl0«bRfUb / Adam Meibert 

t Ii •.. • bei 9tMete*(j# SKXfötitdit; irs Numero 2t %% ittift Jatt 1679:%. U Å^tw fStltftMcimi}/ B pardon» 
firfca Ze* 

i i 

Krasse^ JuRGBNy (z) 1664 ipr 

troducerad. ! 

Cz>Stt Aragcl^elitu (Efter (blaiui ftndler «5 ntrtTrt rtlfot/ 

fclef M ^fomim FBJDRICS bett (te Me« Secr^cesare^ ^m 

lett ttettfl IN matt<^U ttt tfl år 165^8 / Då eUnt i llo# 
fftlOfTa freDeK Stet^ont tt( Stvntgc / Uef (att fotn ett ttifoi) 
6rMP tnbpddore qtoat p9 fma dofe< 1 6rSne/ ju^ gfot^ 
ht ^mtmi @wm%t fn ^vii^iåt tte^^etu ^r iof6. 
t. la jamtarii gtarbe Xottttits CARt i>eii ii:(e j^onont: (ti 
&t5em / ttiet) jlrifielts fprfäfr«tt at bli^m Mit^m Utpi^ 
»omare t ©f ätie, eBetr vice-fnefidént { mfyi *äf iSlktt, 
nteti oa(()ta& aObettttatt&b / ^oKj^antiitfrer t9aratt^e fng meb 
S>attttror(F/9(^ toaiM berf jre tgen^iti la§a t)onFbonii> ifrStt ärfl^. 

nf 0(^ 90t)</ fHinrtenzöJanuarii 1678 iSTabttO-arquebufr 

ftråd ^cido</ ix^ Qid Qiek l^oBom btm htt ttt i e^ttkc^ 
@ift tttet) Tutta Tocc, ^ Battife SRtKiR&bett t>^ S3efaann|)<^ 
tttatti päSWaltir} , otte xagcsfoäToits^ Dofter ti tStca o^ 
Sricf^^/ tiwb M fett«ie frityi Dpcothea H0isér8 Dotter Ko-- 

fencrantz tilSKofeni^oUtt' 

Demta gomia f^ aiibberltgft efSttffo atteit I9<ir reDoir 
ttomnftiRtifs af Kibtaren/ DattfPa Mi SftiM 0(^ SJefdlU 
nftl9«llt«nVSÖel|?n95orfl«f[Stt,- Xy^eMoge^fon Krabba 

til ^vjlriip / (otn lefbe t Man af bet ié.be'reciet. 
URN£y CURlsriAN ^QX) (tf 1664 

introducerad. 

(a) Dcttna Kttt fom i^mxx^t h utgSn^fen^ ttot reVatr 
tutjcPct ttaitmfimnts t början af ber i^-be; feciet, ttemK^ 
flwafSBiflPopett t Sfoiftl» LageUrne, fvtn t 15^9.^ ao 
Apriiis 0^ htS famftbtf matt 0<^ namne/ S|tt*bbaren 0(^ 
2attb«'bomareii t ©Rne; Lage Ume ttfS5*ferttpA fom bob^ 
be I ataeJftl 15 30; s*. ouxaxfii Vogr 

'■ •■ Chri^ 9Ln$ mmi^m^hmim. j Numero 

■:hf; M dt^ 1^4 introättcé^ 

(blSiLdwKinofle o<fi ^o. lltgaf ar 1644 i ®tr<tf6iir| 

CtCturieus* dff(^ucatiöi|rPe/C;ifr^aHotie.f ^ Manifeftis: 
Hef ftg ticc-Prafidcnt | ©offto |>äf »«« , fot t ®K«e 

yS ^mtfifjojle 1626. D. 15 oö- f 1665. b 14 Aprpis. 

ric tirnrksfiAi RameU btrttCt tii !5(tfei(0d/ t ^^fS/ ibA 
Margaretha Otcei Mttei Scheeh a:do, meb Brica Scheel» 
X>at4le SRttt iRatMi Chrifter Albertsfon Scheels bofter- 
^n af Hans Chriftiansfon Barnckou til ^Wttffojle od^ 

^b^^fåxar^ 1630, oc^ bet fkra ftny EMfabech BOk^ 
Claes Stensfon Biiies bottct til aSettbas o<| StofenbaC 
• JÖm bwt« if» Jirft>mttg/ ii Nio a3u paj. 19^. . 

Ramel, Qffe , (jT) 0^ ' 
Hans (Jd) dt 1664 introducp- 
rade. ! 

<ö -StI aSWfffoj) 0^ ttijerup'. ©W ofwet St ifr^ 
til be Danifa n({ d^bii^fiittfiAb f ^oBanbet M4< 
varde/ niHie terfore fm ^obl t efaite/ SBedeffofljc^ itgerup/ jwflfa 1677. b/9Janu donerabeJ^tfl Wt' 

inarjftticfett/ Srtperre Conrad Mardefcii; bcflorte bcrrt 
letebe, ©»flfeii/ Äununa carl ben ii:te et aflenafl ar 
1077. ^' ^^ ^"S- i^ottom nabtafi mebbelte / ntan ocT tO^ 
Kfa 4af $0Koittbe< ifrtftelma forfafran Att Utfma Sattbf^- 
^fbilige i »lef ingetu SWen lom &ntt benna ttSbeu et emott»« # 
utan tog tienjlMD^DattffM* Wef ber BcatsSiab/ fö Mef al 
ban« e^enbom for be<troIofaf6r5äiIanbe t efånefocwertfab 
0^ jtronan ttlbombar 1677/ famtaObcilofao^faflae^ 
bom i €5rifti«ttl!ab bottgifroen til Dfwerjlen %vf6tm A»ci 
Wachrnieiiler. Ramel »arbt bob l68f 9etau8 48paS5om(0 
pa ®elanb» @ift 1663 meb MeccaRofencranCz til S5pnQeb9 
D^ €fpa / 1 njo- b- »5 Januarii. 

(d) saCoperob o^ äStbernp/ £anMbomare t 0rane; t mmmnmm: äi? NolDCtOi as fl »« 11711. Q^ m<^ Vivika Ltndcaow (O jpS^mi) ^ Soti 
tth9f t I7af. t. ao Aug. aetatisri. ©Ottor «f Otto 
Otcosfon Lindcnow ttl Smnrc&V/ iM^BUa Macces bottet Juel . 

Detma «tf httaHai mxa h(htfitmti htt ^t^fla ai« 
Utkt i f omcvii/ tiofl) 1^ at-éOrtfH npo, famt Der U* 
natt Slrf^aRarflaldK etnbetec år iitctmm »ettÄrän iitiotV 
gab fil Datimard cc^ ®rSne. 

^ALKENVORF^ ChRISTOPHEK^ 

(e) åx 1664 introducerad 

(e) Xtl Aefle^tflmctii^ ^an Uef i»(f tomb for M ofwtrftSiil 

(ti te Jim^a, fe 1679 8r< Regiftratur af ben t Febr* 
fib l6i8« 1 1690. t). I9jaauarii. @if( mt\> Anna Wind* 

S>eim« te iOpm it i44c> ffrSn SSejimlil Syoiimartr/ 
ute» Svtmi CHRiSTOFHER af SSeion» 

ToTTf Kni/t, CO åt 1664 in- 
troducerad^ 

W tä Oatmo 0^ fmtffirin»* 6ftoersi(F St 1677 ttl U 
I>M9a mitt tvaraitOc (rig o^ (olttentf partie / ^Atfi^t 
iattf «oM 1 6(&ie^iefm itr^iiaii eivengcitlbrate/ t^^ 
h 1677. ten a Aug. til en bel forI&(e St Dfmetffén jo- 

Chim von Siden. QM JiStiterf/ Holger 09 Tage Totti 

ooM^ od^ tManl) tern ©ofeebe / blef lé??- b. d Nor. 
Sronan tObomb fot bera< oftKtgSn^ til be 2>anfra/ ik( 

iottiRAttcEt til XSieBjMå Lieutenaneen, Sri^ettl Jdran Sper* 

ikig. Holger TojKi 40b< 9IatfMn<Nm blef i678. b. 24 
April bOrtSifMit ta Qeneral Majoren, Sttterre Pridric von 
Bttcbwidde. KnoC Tott Uef bec|S h 1080 Stats -SRSb i 

JDamnatcr : 1^4 ®e9efmc StSb o4 Stibbare afBon* 
nebrodu géb i6«. b- aj Dcc. t 170a, b. 18 Apr. 
itfatn fSnet / oc^ iid meb^notubenna pS 6t»etiffa ^9>* 
bute^t^ introfiucmde greneii ni. 6tft<t:mo, Sr i66s 
.Be neb 1^18 Mliiäi^ti^'Mh&^iiåf^ . y Numcro 

dtétf So^W BtaHe» l:d(b; 168^: meti Brita Schccl. 3:60» 
I7PX wet)* UrfuU Marfe f odebufdl* &c; 

ÖwtfemrttSttfttrfpniitiS/ fe n*:© i6*,pag; 15^ 

1664 Introducerad* 

<f) S5t> i6j7- b- ar Dec. t *70f- 1). 6 MartiL 

Benna å(t/ fom nu i ©toettge ar ut^Sn^en/ l^ar rcftaff 

attoftorc cr($ SRtlTcttJ !DIati ttmom etDrngef^fom Me til 
ftu CNrfAlna^ Mähs^^ttfewalftrimstbUttir. dan« ®im fHOt 
Carl Gadda, Slttbate IK^ fiwea dtllej SRi% tOtb 8c 14)2. 
Jjjdttf ©ftier Jöan iK^ E^ingf si Gaddar wom MaUbC* ©ttca 

ag MjjLL£y Christiajt^ Qi) it 1664 
rntröducerad.. 

Cl) StTB^IccE^ @tcFofwer(iLb<3)aiifra/0<&.tt^pettpaiim 
ar;r7!4i b^x^Auft. ntoAfSncr/^Iajiduu&ttiieiialiabottrar 
efter fiij:- 
Titnm Sitf fonr f Gmri^tar rttg^tn, flifonr Sr r44t> 

, f^Sit 9e9cnt fil J3i«w9asifif uub Ao^9rC]^aSTaPHQt 
ofJBepem.* 29 GrXLJ^i^s-^tEkNui f, Eric Hax^ 
DEHMÉKGy Qi } dr 1664 intro- 
ducerad. 

pk fGittam. i644Somai9 ciniCTiAiiK! Dm 4t(< {iSf' 
9tiNF<r/ (»g^ti^is (i(i(K<&/. Ncfitff?..^ »5 Apriiis 9(dft* 
mtllaro «P9'a%ifc»i«Sa«P(DNar£Hm(fiitt<ttfi(n/O(0pit' 
H U tK^ P& fiRft itoDi f GfätK.^ 9^ p& 0matK0oIm 
4 éfOCnpt ^fft t e(8tK/ i6az. 0^17 N«v. t ibid. Itf6$ 
». Il Dec Q<f^ y9 5(ié0r l6if»r K 4^ Jolii mcb Brita 
R«b% 2)nnfl(ftSltM98M»^Fnd<i«: feteniba Reda Mfr NumcroJ I '- 

f larv t«* »rita SicÄitoÄteBraBc. C«i «f PnnM^<D0# 

iCptomiffrntn i Sptti/ IJinric Prebendifon qyllcnftieriia tU 

eb§éfu)y @ipanc^liti t^ Xaxi^nlm, mcb :Lffabeth ciaut 
*0ftar f Qdebiiich tfl JCrilpww^ ©ciin« aMqa fltcri gtrf 
«t i @metm lltrt» SiyttintftottSI Axel Ericsf^n Gyllennier- 

M0 im iSSrcnotttbc* &>«/ ttl 6ttmte^Ini/ Äart^Im, 
SwJDf/ jpqftciBp.^; Öooltttt , *föb pS enanetolm 1^5 }• 

b; ap Juni i.. + ibidem Oflift 1705, b- flp Dec. 

Om bcniW'^M< m:fprunfl/ fe n:o 2^ pag- ijt. ^- 

'^ Ljnd£now\ Otte^CT) åt 1664 
iatroducerad 

|(k) lil SmAij. ©tft meb Eifa Juei ia ÄWjenip, Don' 
fFa.9lifé<di&bctö tå> SJrfaOnmo^tnattf yS {tllboi^/ Jvar 
Jucis bitter of S55iIftniP/ nirt Merra Scheijedt. ©on af 
Oete Ottesfon Xind^now tfl fBombp od^ Vivilra qiauf 
brttW f utbos, tfl Ärajm» mÄ Sophia mafnd til 9?al» 
t^Mm afiaber. Denna att/ fom nu { Gtmi^t ar u(# 
Aiiijefi r ^m * t:;D«Hmartf ilr " 

ÄOn^inu CHRISTOPHBR. 31 


BlÖRENKLOU y MaTUIAS y ^X 

1647. t>. 29 No V. al^la^ CO ^^ 

1664 introducerad. 

(1) ÄaBab fjmt Myipaius : ffref juj til SBanflab, «lme# 
58f, Siffmae oc|> Äongé^aittn. Sflef år 16}?. b. 26 jui. 
Eloqucnri?^ Prafcffor i Upfala , 0(^ iiSflot berefttr ^ertfgl 
( febcrmera «wint!ij«) carl gustafs PnEceptor, 1640 

Protocolls Secreferarc. 164J legations - S^creterarc til 

9Be(ip^altff« Srtbemerfd. 1647. b. ao Nc^v. Refidcnc t 
fD^uttfier* 1050. b. 18 Dec. dlbftefanbt til ij^dferlfja^Sf^ 
tott I 5®^^:. fammo År b. »4 Dec gflcGöititg* SBab i 
^ertigbonifwie Sfremcn od) ffic^ibcn. . löf j Secreferare 
af Staten» ^\ SRÅfe »* Praeiidenc i JEiemijfo aeflctin* 
E e a gen. ^ao 9tiM(ri'0(^ KltBltntii Nuisero 3a 33 famf Mmtilre: Flempotentiaire tit Jromrriff. 1664 Wm 
^ (K^ CanceUie SX^. ^ |>S 9l9<(Want 1607. D. a6 
Dec. t i^i' fr- ao Aag. o0 mtfr (imom fklf gicP NnM 

ä(t nt pS S»»tW jÄait. ©if{ HWl» Margaredia WaHen- 
ftedt, 9til0|Ktt< t etttl^i D«a. I«s Wallii ttfttlfA 

mt\> M fSrra Rnfhtt Karin Tfmans Mtn ifr& 9vsM<»' 
60R af SRobtoren 9& 9{|K|»«nt Eric Mattfon, 

StJlarm, Axel, (wT) åx i66S 
introducerad. 

miflkrius i ReduOioi» CoUegio r Sk >to8> b. lO Ai«^ 

£attM^fMiiA( Sfwet SR^IanW o(^ Satonftc^f £«« : Sr 
1678. b* 4 Manii SatTM^^ftin^r 5fn>(c Ojf(rd»(^(aiib/ o<ft 

^ 1687. &' 20 Januar. ÄOBgl. SRÄ It 

Ont &mom ( fanit txma 6täg» nrfpron» Pift af0aiis> 
m«ft $(Uc (tammnlow nu> jj. pag. ap. 

Ehrensteek, Edward, it 1657 
b. I a Dec. obtab/ C»> »6S6 

introducerad. 

o ' Aug. Sectcterare Jfh t» Commiffi*» (fl SotCItKlt. lof f 
Äiniftlte Secreterarc. itff« Sccreterare «f Saten. iWg- 
Aäf SW ttf Staten. t«7i. ft. I> Dec. CancelUe fi?». i«7a. 
tegat fil Mediations wewW WWBa» gr«tt*fffeA G^lOlA- 
iKft fiolToBb. i«74' ». »5 F«»>r. .påf CancÄler. l6|0. 
b. rf Tulii Frafident r awfmWjPff Tribnnaler, 168 J. ». 
I» M?jfi StWig!- »8» W| Cancellie 9KB. ^9 ifco. ». 
af Febr, t ^(AS^mmnxt ^tt i jOfrcf.0ft$f«ib/ t I 
®t«f|0l«r 1686. ». 50.Tnn«- ©tjt iöf5, ». 8 Febr. 
inet» Catharina WaWÄiiledt ^ fo{t i6a7. b. lO Martii f 
Upfdö / f i ©ttrf^m i7aö tétntis 9^ Mk^ «f »^ 

»(tt i (9fr(liatMt DoOof Lan VaUw* 9<9 b(<'r»m pups^ 

Kari». mit>$ér&/0(| 1>0ffI»itt4iC 221 NoiBcra 34 35 KtrDi Timans tmt (ftj f^fonMat ®oii af itjrf j0f » 

i)€n iS0(fttilt9fj 9(( S5lAtffiab^ Philip Bondesfon m^ Mar- 

Ä»'*!'»» Bvcrt» »etftr. ©eiwiiiÄfflidf iitmcb W©«i, capitai- 

n«af Xtf^Qardec Edaard Bduardtfen Ehrcnfteco, f^b 1664^ 
t. 29 Jaauarii, f 1711. >, 17 Aug, ogfft JToKfll. »8^ 
m Ehreniteen j^aDeiKF Ctt a5t»ftar# Guåaf Philipsfon, font 

Wrf i674« ^ j Sept. Major Äf€obfniwnUnM Stcgciticn« 
^/ famma Sr la Dcc. aMab/ o(& f«II«& Ehrcnfteen. 1676 
Otwcrfte Lieuccoaiit af ©obtmanlanM dicflemcnte/ t 

1^77/ antingen in Marcio a^t Aprili P0tft. ét Reg. !• 
If April paj. 69, 

Lilliecrona , Gustaf , (o) 
dr 1686 introducerad 

(o) Stl StDtmba^I/ ^aOefia» oc^ SoffiaNm- Reftdent uff 
2>aninar<r/^ Urf 1674- b. lé jumi BanM^fbtnae ofmec 
fStbors» fo»/ men fmn bet et ot (attaba/ »tan Wef i|ioat 
font Minifter i ©attmar* fil Se 1675:/ M M ^fn 7 Dcc. 
»arbt ^mtaHab : 1676. b. 10 Ang. SanbJ^ofMnge uti 
(Erimoftergt SM : faiiima år Vico-Kanbi^ofbfnoe i ^vdH 
oA !8Sermianb : h 1677 titfrabbc (an Sronolerg< San. 
1679- >• 22 oft. Sanbtf^fbinaf ifmer Uplonb. 1681. 
b. a9 Martii Sanbt^if^ingc h{wt Slerife o(^ ^ermlanb» 

l68f Jton^I* SKSb 04> Pnendene t Cammat PdE^ Commer- 

cie^CoIlegio famt Stats-Con^oiret» p^ Academf» Can« 

celler )i^' SttTiR. ffob )»8 SfeBoIw mil) ©iber^Sdéc f éaj 

». 10N07. ti ©torf^olm 1687' &• i^ Apriiis, ttfonfo' 

m, oc^ oi(^ »i^ct> Niow !)cmia gren ut. @ift m^ * 
t f * $ ^ • § • $ ^ 

^^^ af StYtgJ^Commiirarien» CaTpar Lilliecrona (tlSino^ 
o(& öallejlab ic 
£)m ^onomixl tif< uripnifffl^ fK meta j^or n^anfite^ 

EKESLADy Johan y (^p) dt 1689 
introduGorad. * E« ) (p> fta2 mim^^iik-mmm^ Nupicro f 36 37 <P>ia ®Nte/ ^eJ&f 'olt StJfIiw*«.^ »Uf 1670 En. 

▼oy€ Bstraordinaipc ^1 ^fOntfrfrt' ^t) 1 6 « 1 « 
å j . ^ £697* t- 15 Jamiafii. ©ift ilmo, 
inA tairilHiia Hågeitierna, $mtMMmftn< t etotfMni / 
Claiide H^e^iernjis tSt0teim|ftn4tC. t)ot^r/ mcbMa^dalc- 
naJohalwiottcrlVfoyaU Ofrelfe. 6o« df Dflterflm Chrifto- 
pher }<aiansfon Bkeblad tfl -CtOla 0(& Sroflunl^a / t>^ 
Brita Claes bottet IJgla ttl 6(l1ci>9 0(^ ^UxTf- 

Dm bcima attt nrfpning/ fe ^-o 71. pag. 5a. 

Trolle, Arvid y Qq) åt 1^9 

(q) £tl SRoig K. atpmnethire t SJamnarcT / fom berifräii 
ot& fattc jtg iieber t ©fftne. ©tft mcb Sophia Eiifabech 

Augufta voa Buchwald, General^Xieurenatirens OC^ Qou« 
verxieurens» -^rfi^erre Fridric von Buchwaldcs Mtttt indi 
Sopliia BiÉfabedi Augulta von Biitzou. &\l af 9ttM>a* 

iren^ 3>iinia diiK StiM oct> etSt^oBaven t iRt mgC/ Nils 
BitfesTon Trolle ttl SfcO^^Olm Ot^ ^ftto / fob If99> 
t 1667/ '0<t b€< fwaW fto/ Hebla Holgers bottct Rofen- 
crantz til ®(eilrill9e» 
S>enna oamla ått förmenad ^arfiaitima tfrS Saginatii 

UpiflHb Bena Ulf, fom lefbe 1050 otf; G6ddicka Gfun- 

vads Mtcc GrÄpc. SotcitSmbe Safltnan fotbe bctaljla pii^ 
w«-»aptt,rt uieb a faicdr cDet oftvcrfftåtare^leni af (ilfiwt 
uti bIStt felt $S ^iclmen eu npratrflScube o(& tiliafa 
feenbe grS Öff. H«rved Troiie, fbm »ar ifrSn bcmalte 
Sagmon ben fiefte i ratt ncberjftsanbe ifnea, opptog focft 
Trolig namn oc^ wajfn, f)waxt>m »tbare Fanlafa^i mitt 
6toea oc6 Sot^ $otI>tngaS)iiune« fovia bel/ pag. 80. gi* 

RoSENSTRÄLEy JÖNS, (f) dt 

1693 introducerad. 

(O S>enna ottt Sfamfabet n^ar Niis jönsfon RofenfirSie ' 
til eon<tor|) i J^oOfrflafo j^oln t i6ffet'496tla»t)/ fom le^ ^^iiiimMWfi(^ »ij NuQ^ro ■ ;• I t, 40 tC Jfr r? J4. Utntf fonc^éiO^n r 9fe St: Holmfl^n J^ns* 

lat n» h 143* upf 9iwt« Cöocrr f bmiltc Äyrfto. 

introducerad. T 

(syZil maitåf iå}m ffmfr fatH Äroncin tncb frjraf^a^ 
ftat emot SfpÉcir: SBar fe^arTcn \&nvi tr^CommiTa^iuf 

. I StnlanD, imxan ^an »arM AÄcffor t ^bo Jöäf Slatf , j^föfl* 
fett tkttft ^a {hxtm «i. 04 St o(& f» ftcrtfiiått 1644 
oflftrD fiwrttg itl^rfeoiir: t té45^ tJd^wor 8!3t *r datnmd. ©K 
21* :Kari> Hinders jtofterj^^fc .©« > af Ätrttol&ertcit f 
Soprefalaoc^^oltett ofwrsffic&mo contnia,Mats Michtis- 
fon^ ^mac« Sabcc rvat ÄprWil^ivbt 1 3;off(^a , Miciacr 

Karpclain & ifja, fffttr Qi|rti9 fil^ 9S&t)er#/^ Anna Kaifejc- 
lains ttamtt af ben bfr 9& 6*crt<^bÄii utboble albre Har- 
peiafns (lofllett, fom Wef aWab 8t 1407 afÄpnuitG Eric' 
be» i5^ber »cfr fwbe t iiwpa rtt tobt for« i owlt felt/ o(& 
ert 5»ft jltena i MStt felt. JJcremot beii nu <)S *ib/ 

Darejfllfet introducerade Karpelaoffif atm fJret t WåfÄfdt . 

cft f»art ^wtt/ o<& öftper bet famma en fejaibbig ftiirna 
of flulb. 

39 lOTIERfTKORS^ NtLS\ (x) ^\(W 

dr 1410^ <!t vr6^z5 introducerad. 

|(02il3Carfaak®tft t fi^ö.b.az Fpbr.»rita Kils bptter p5 5S(arr 
I fala ciSrb/ben ^ou ftcf ta morgnngäftva nieb alla beé tiDagor. o(& 
bei' tiUco rifébaleivfiffirrt- f o nntjeVfftrgvÄtnH^forbattrtno.^on 
«f Selt^Öfmerjten t Stnlanb, Ivar Månsfon ttCÄarcEenaéJOC^ 
8tane^rb oA Elin TAns bf tter Kurct til %mh. . 
' S)enna oKir f«ni^<r »elan ttt^Sn^cti/ ^tfl 9t4«if(«)et 
Ofaf Pers oTi, fam f ocH ät 14x0 bctoiit frelft/ hwar^Son 
n?at ben t fin t(ö Itrfnttr^ttmtf^eT^ii oiafsfoniaf ©erfelor/ 
maiftwre 0^3tSf^p»(rre,afjSJflwlanÖet, »ib 8t I417/ 
fö<ii bft f iffabe* ^xxå^xéf- Wk' febttmefa 1440/ 144S 
©fpeö 9ltfe*;9Wb - CrLLENHIJERTA , CtTRlSTER y 

fu) dr 1^25 introducerad. <u) m 224 ^H^^^t SfixtSmttn; Numcro 41 .4» 4i (u) Ut^iinmfi , Aftibr { S60 ^f filtf .' ®tfi( mA 

I t t t t I I I I Buerreus. VOR Of Nils Chri« 
ftersfcm Gyllenhierta to ^lOOni^^d* Od^ EbbaJdrantbOftcr 

stieroflcididtil %i6> 8(6 Suna. 

t^mk otf / fom nit h ntoSnseti/ «ar tebon ftiin» o4 
namnfunnis of Nii» Sreiufon «f ;Oaf«oin)m / fom Icfbe 

i?«o, i|M/ 0(6 M( til fttt Feliffa Chriilcrs ^oft«t Ji- 
gerhorn. 

HiNSEBERGS ^{^^HXi , QC)JÖNS 

Oii/FssoN , åt 1625 ikitrodu* 
cerad* 

(X) ZiillMthtti, capfeaine. St(F natiiti 0f ^attf ffamsoW 
^ftifcfrcra. tof^m (aiH/ oc^gicf mc& Igenom fidf Octmt 
ai)cKda m( ut pft eiooriX fi^^tt. 
Detma att l^arfiAmmatifri Mats ti( ^fnfcb^ra/ fom fef^ 

U t4ao/ 0^ &al< til fm Barbara Lydikes ^Otto: voa Bcr« 

gentil fSmgam. 

•I - 

Allo N GREN i 9[Befler*06t^(anb / 
. Johan, (j) åx 1625 introdu- 
cerad. 

Or) efrcf Id ta ;&ak^* 

Kri/se, Siwerd, Qz) (Jr 1615 
introducerad. 

f) sa m^^mmt M^ aSQf. iSkf i^; 5. t>. ti ruiii R9tf> 

ineftaK nsbtt U(>((nM cavatleriet, <M i6f 6 affNflc 

'®tft m(6 Catharina Rofenhanck €töt^at(irt Joliaiif6- 

. rantCipn Rofenhanet WUx tå SÖtP/ mct) CaAariiu Sdie* . 

rinn tofftt^Arp (il eU^mmwCi fru ftofenhane 8(« 

. U pnit l^finftfk.Licoteaanteo Jacob JÖransfon Silfvei» 

"^ ' j patrm 9«i>ba«>P(5 abtföntd». 42 j Kmnero 44 45 Gim <lf Johan Måflsfon Krofe fil eroj^ltimat 0<^ 5toIB9/ 

firai lat ifof måla ®tfintbint4 Jti^nd/ 0$ Anna Uraeia 
tirftet Bd6lr, ofrclje. 

S>eiina att tfrå Sp^Iattb j^rfiantmab/ fatte |ig fot|f 
tteter t DonmorcF Jic 144^ aicl^ Algot Krufe, l&nmrt€o# 

fte^foM^fott Algot ChriAophersfoA Krufe fem bCYlftä til 

€u)<ti9( & 15^1/ itt im forfplatitAt tnma ^ itt* 
LlLLlESPARHEy PEDER (ji) 0(^ 

Arvid (h^ ^xhUx , dr 16:^5 
introducerade. 

<b) Affcffof t ®5t<» 6äf 9Jött/ «lff tttcD Agneta Gyllcn- 
mån. Broms Gyllefimårs bottet mei) Maria LilUc. gm 
Gyllcfijnårs Mt fonit .To&anHaod. Omictaf Peder Joni<^ 
fon Lilliefparre tfl aB<(t^gSrD 0(( Sifa/ jtimun0 JO- 
HANS ten ):^e< @taBmc(iat</ fom blcf af (fS^ftNniilltc 
Xonilll9 S t^P9 .^I^Ia^' t i{^8 / IKfr AJina Lages 0oftCC 
PofletaSttiwia*/ t 1^00. 
S)ciiiiaatt/ fom i ©imigeat tttaSngeni latflamnar 

ifrSlI BiArn Jonsfon tfl GcttfCCtb 0<| Margaretha Arons 

(nottet HSrd tfl @<ti{<tib / ibflfa^ €oti ^tSf^oIarm t 
6ni8laiit/ oiof Biömsfon i ^fantofV/ bicf oMab af 
jtonting Hans t Danmarcf/ otb M< til ftit Benaa, St. 

0<^ 9{. 91. AbiArn JAnsföni bOttCV tfl EtnbO Of| SCTfliU 

RosLADiSy Fritz Petrowitz^ 
(O dr 1 6^5 inttoduccrad. 

<c) StI 3atit iK^ Xttfdab. fSar 8r i6ai Xotniiia GU* 
STAP ADOLPHS CatnmarfSrena : bkf famina Sr ca* 
pitaine» o(^ ft|l i6af Dfwetffe af atonlanté iXcgrinctttc- 
t T^^8» b. f Aug. ittatt tnonltia arftvftiaar / eé sicf 
ncb ^DHt fclf bcnna obeliga. att ut* 9tft 1626. b. 
F £ ai 22S mmxt'e^W)(limM, Nuinero^ 46 t 47 I ai Febn llle^ Chrmrna AnrMs iHrfferFo^e ftl Snofioo^ 

jKar NilsfonMatr odi Dagtft Oftomikafr K. fomf I^f7« 
b. II Maij/SBett l&ott/ fcitiwar fSft «6oa. t. a MiirtiH 
Uef i6?9 Sttfftntng maria Eleonoras ^Sftireflc 
Titma, 0^ bmt t666^ b. 3a joUi. €oii Af Spffit Boji» 

rea Peter Roiladin.. 

Krasse^ Ehjc, ö)dr i6z5 ia- 
troducerad^ 

(d) Sfl ®manirl9- %Ief Sr 1607. Sbnms carls »« 
9:be» £aminar^3iuu(eiv 1610. b. a6 Aug. OtåAoOa»^ 
re t!i& 0nHirtfi<^ ^< oc^ ^Stntffilmtn- 16 n 3aamti> 
jlare f 35irott«hi» Christinas: bm älbrel S&flenbwif . 
i6zv ben ao Tantiarii ^tntfiorc f aBecitdanb> SbrfTe 
famt ®alla iw^SBoibo i)<wfttber- i6ay. Agent jBamiemÄrtfA 

ifob i^glb. 8 Maji,t l^34«b^HAur. CKftmtbKirftittEkc* 
blad, i^arab^^ofbmgentf Man- AndcrsranEkei>lada bottet fH 

@iAa, meb^ Anna chriftopiiers bottet Hl ttt^fotth S>eimi att 
4i(f irt p倻crbit#aii; meb tftt&9m@ont Bena johaDe* 
(bn Krabbe, fombobr utair matAii^ otfiotiiaKitr af ahoM 
tif^bef otir benn^ itt, ^t etr namne n)t> 1740 St< 991* 
baa^futtt> p9 SRbbate^fer fot bennautbobba att< numer. 
Ibmxa att wat rrbnn nainnfiinAi<) af Jeppe oc^ Aik* 

den Krabbe, l^^vtlfa (e^e 141^7 0($ 147O*. 

Gyllen AN CKAR , (7oä gonius^ 
(e) dr 1625 introducjerad. 

(e) Stl flSnm^oIm^ SirfF: 2)roffittit9! maria eieono-^ 
RAS 6i^nrariTaftf / fi åt 1668 legat tö Daitmanf^ 
o(b' riii aa^SRättt^SRåb « emea^ m^Kbt. eift meb 
Marjgredia Arp^. Sefallhtn9Mraiii.ofmerSSetiit(anirSclie- 
rtng^ Acps bottet/. (otB fitbaff fo 16} 3. toi) ^n. bttag ttl 

9Ran 6oir af Amiralen Hinric ArTidsfon Oyllenanc- 

i ]car (ti (gbebo^ Q(ii 6tOemtt / fonr brmtcbiabe 1578^ bes 
r Juiii (inelOK <StQ((6oIi» o<b^ SBajd^olmeti^ o<& Mwga- 9t{Wéf*»oCäMiaftto. 127. Nomero 4S 49 -i. •re«9Dion*fii«offffBeurreusf83Bdlim;;foii,febanfi(r((riii« 

tl6lf.b.llMartii.JXmietog«ttt«d>6f»«r(lf-Lieutenins 
ten.QabtJel BenSsfoa Gyirenancka^, fo^ pi %nt|l|bfiii| 

1678 »d t |>S !®«Äp 1740 mn m«. ®iff meb Doro.tca 

Margaretha Bonefana,fi)D iWkibtib »T07.fc.ao Aug-f |>ä£^b» 
1731. i. a4 Januariu J)ptt<t «f Ofttff|l<n OnftH tarl 
Boncfana fob igtdi^, lögo-i" i740pa?ffi<lÄÖ, «6 Anna 
AngeHcaFontana, ftfbt^täKdl 1683. t pS Saj4éb|H746. 

2>(mia (K( toottai ttflni ifti 9xm\>mimti. 

Frankelin ^HiNRi C y (f) dr 
i6a5 introducerad 

(f) StI i>aifi»r</ eo(Ki6$o(iii«(&6ioMa. e<t<m Nn < 
iiS^ ix ifriii Sr itioo nft hxm ^da finropa/ fom 
|«R ffl €t»<n'e( 04 bkf t>ar ^ Ui \mim oé fmraf' 
hmnoflM ontaini of dtrttg cari ta fc(| £aiiiinat«3im|Far: 
(r<f (a< 1601 ^t^ii^lifbtm < OoxcfinM ^«». 

l6of NtMlllfc ®(llfccilA laSunKtt ®tft meb Comiantia. 

jtomii» SRics tM t4:ft(l MAirliga >e((er mcfc ^B''» 

Peden tattCT. Sm Coailantia I(f^ OIKA 1^44 r t«4f. 

. 6m! «f.. -Roland Frankdio, « <?«0dl«ia*9<(l Dorothea 

Fataviå» ItA ^rc fofll: DproAea filnout. 2>(im4 Ott 

gjcf Mt tnd> M 601I/ M«ioren Cari Hinriofon Franke- 

Un ^ OtoifoM r fvm Kcf ffofloi i Svffa frintt 1^4 ^ 
11(011 tionligo oijietejjoc. » 

Bratt y Njls\, (jQ obtab I ÖTC* 

bm af ^onuitä CARL knuts- 
son <ir 1456- b. 28 Dec jlC» 
ficaiairt »ort fifc I aBmndoo» cflcr 9{orri0(. 

(h) NiteTöniron Bratt, fil XMVI^ < 9^1^ f^f" * a28 dt{b^e(9'0(9 ^(ISittiln: Numera 51 5» Bock, Sven, (ö * »^^S "*^^ 

duccrad 

<j)ta®twrt>«»ab# 6ft«5»Iw»c^6io98rtf/ M^»r of (te 
9(M(m(tK( ©m5lanmtt9« til fot ©ifi »:•»<»» wwMcr- 
ta iWrd, Sottiwllatm* Bena Knutffoa Hårds ftoftrt til 
SRoim» 0<6 fKottMÖ» / 0^ Karia Michrii *l»ttet Uggl» 
(A ®rttttt)<Ma(- Z^* m^ Karin Kyle , Eric Hansfon 
Kyle» ^ttO fåS3fm&ti P^ OfwerHeiK Adolph H8rd« Oltt* 

ta <3<«etjia^. ©on of aptfineHarw liaard.SreMfo» 
Bock til STaltim oi^ @intMi / fom M«f flaicii- i ttfloRli 

1603/ eA Marta, be» af <llfl>W r«a«« Maria Fedeti M» 

tec Kibbing tit mfiii^. ^ 9(f brnna att »« DM 9t^f 

fnr Catharina ffodc^fSb]»! ®0gätb l^r.b. il Sept, f 
1744. t. a| Januarii» frsrafnMtt 9& öwal^iM JCotfio* 

tStlh ®ift 168) Htt» Licurenanten fet UlOax tS Dicr 
P/J«n bobi» 174»' b» a» N©r. 
J5«ww itt Wtt fi» Jorloir ffirJ E»bi5ni xtor* 
kibfon ta StMl «<^ 9lii</ ^m Mtlaflat Skrlfrare, 0<^ 
loot I fa? ScfdOtting^mair »a ^DttfiopinB. if)^ @ijtt(» 
lafwfli 9& (Ealmote/ o(( aic if44 S(falIni«0<«air w^ 
6(8tt< töf^ocn Vf^ GHi^s, p4I' Mbr garedu Sf cot Hk 
tec Somme tft elb<to0A* 

Roas af ^ie(m(3t<r C^^) * '^^5 

intradueerad. - 

Qt) 2>(ttttir att fom i4f i irS 9K«t{$( iir i ®i»a!i9e mrb Kmc 

Brynielttbn , f)» ^ tt( fr»/ Manaretta Bonde tf 

dersfoat tottcr/ fom i tm^ ^^ 3 ®timHi( pi dl Mk. 
ROSEITBIELKE, fÖNS y (T) ahicS> 

1579. t 30 Dec, l^é^ ©om^rt 

Jons Benctsson RosENaiEL'\ 
KE Cm) 1 6;^5 introducerad* 

c» 9ttbKrB«9# SRXfömUtt: at9 NuiD^ro 53 54 (Eron^Nrgi flätf. . if7d- t 3o Dec. @lått«i&[»eii k>S 
CalttNure. if8o..tt la JMartii eiattdifio* pi &oio< 
htgii fl&tf. ®tft meb Karin^ Kac Birgersfo4i)0(ter/ fém 

forte en balf jptort pS ^Dekrgf meo fiiirid Lärt bottet 

Stierna (il Edby. @ott af Arvid Blufsron» meb Anna» 

Bena oiofsföns bottet tfKstarä)/ fomfSrte en tob txok^ 
»teire t biStt felt meb 3 ättemor: »2 Atelmen ett xi^ 
9^ MottÄjni. ; '. - ^r 

(ni) la 2Bw6tö o(( SaHab. »fef iSit seoftate •? 
i&Ml^«9{eBemettte. itiai. $eiili((b** (626. Lieutenant* 
i6a7. Capicaine. 1630. 3leflcme«tt Dttmttermejlate. löjj 

Uaior. i6)f caflérad^r 1641 Lieutenaäe. 1644- ^9^^^' 
(iare: 1646. b. 20 Jolii Commendahtj^^acbDergt jlätt« 
t 1^71* ®tft i:ino9 me6 Anna Scräie» Lin- 
der StrSlev tfom (H @feBedte/ mib Karin Hans boftet 
Sträng. a:do, meb Karin BiAms botter* 6on af Bcdft 
Jtasfon ta Seffalb/ 0<5 Karin JSveno bolter Kibbing 4f 

Wfftrl* . 7 . - . I / 

Lake ^ Anders^ (n) dr 16x5 

introducerad ; j ! 

fitoortermeffave. ®rft meb Catharina Grijs, iThorkil^r^ 

vidsfoA Qriis itMtt tS 4>attivip 0^ €tep&a«itl^ag[en/ meb 
Brita Thoriiens bottet Krumme. 6on af 9(9(tmejiateii af 
2Befigo(a 9Ie(iemente/ Cari Arvidsfoo Lake ttl CBtmmerMotv; 
S)enna atU ^am^^ahtt taiai BiAfa Beadsfon Lake 
ta 93eiiet«mab / ^m lefbe 1390, o^ &abe IjH fm ingrij 
Carlg bottet. 

. , '. - '- . i 

GylLENCREUTZ y TfKE ^ (o) 

1 594. ^. 29 Januari! ab(ab : . 1 625 0:^ I «f oM^iwO Sienate/" men ätfotlTtefnim Mt l^iiii i)d gtit^B'Cii9 S(btl$m4n. ^ Nuouero 55 56 ifrS 9)A9((ii 4( ttntft $S^emi(ff( j^erre<9r«cepcor. OtfC 

/f:dio, inft) f > ' « ' 'Masbaclr. xdo », met) Kirftin 
Truls bottet RoMtrMedl ÄafWOtia*/ tcft Johan Qud- 

mnndsfons, fotit fotDt i mapn Ut §ttla SfcUf t tottfciO 
' enffa tU ^eDejlat). D(^ 3«tio, meb Brita Qcom » Alf 
• Ericsfons intttX tU ÄOrfa/ jncft Maria WalT. 

BjEREffDEs , Johan , (p) 4r 
1574^ K 9 Aug. aWob. ©atié 

^one^f^mr är 1625 introduce- 
rade. 

<P) SlI ®trom<6ciS0 1^ '^vM. e(<f if s^' <if Rdfer cajri 

> Ditt f giotb til Nöcarius PubUcusj D(( fi^ tJUltfa lat 

; aonuUrieler EriTiiegium AfstEniittcif. ^r iff4 teFofab 

Itl ®fl»<ri9e at mata SoRitna QUStafs bnt irfici 9^ 

neri/ ^fvtigamrt mäqni oc^carls, Pr«cepcor: 11I71 

XlWIitlg JOHANS Secreterare. If74 b. 9 Aitf. aMab/ 

fSin^cC/ttBifa |o»fct Sftin0i o(| dTatife fSr-M ti«)ii bi* 
aa tfntjler/ trt tnMbra onba |aii utfiatt i Stflanb/ fonif 
ber (priarat ftn egmbom/ ot9 brt &( i.rop aiotba fot^a(^ 
ti(i?8 tif fooo marcF gnterKeiiiiff (ii SmenfTa JCr^nuM' 
tenf utabétr^oO i ttfloirb. eief 1 57i GtStboBare t SimAt 
^ ftfl SaitMi Stab { eiHanb. ®{ft meb chriftina B<lr. 
€on af j9cob johansfon Bercndes, fom (om täir ffrawfdi 
tö SSrattbenbnrg/ o(fi Anna von der m: 2>eima ^l^Olmi 

Ottgitf tit meb be< ©one^fim^ Johan TochimifenBercndestB 

€i(rjm<ftera; 6Dnentnna|^olm/ 9}a<sArb pADbta/ Stil* 
Käb ^ Ono.er<®tät(olare i etocf^olm / ^b pä etc0iM# 
berg i6o|. ti. g Sept. f ntanfoner i6fsu b- xo Pcbr.i 

6t Mtera J^m n:o 46. »ag, 98* 

UiFy Johan JE^RicssoN, Qc0 är 163^5 ttnxoducecad. c - tq) 9mm*^m&måiit. »31 I NujD«ro 57 t 5S ti. 59 én: f&st^» iOmik fmt» tttc M 0^ Vf (mtiwtf* 

..'■■■ "I 

Ikortt, Alf, (1r) dt 1 5g2. >♦ r Oa:. 
Obtab: dr 1625 introducerad, 

«»rtf »g ^flMff ^mfnwr. 6fft mct Maria Waff. 
0011 of, »or^iwlfaren «tf «rf»^f Eric , r # . , 
©tMMr fltt (jnr « mj* twr em »fw/ ». «. Srtfh* 

BiTCO^e»iftiernai$8f.3u»loirTo*aiiIkorn, flofff, föltl Hff 

trtCkfafr 0^^ »«INl«nm fvrrat)«irgar {^iaiftitfetr ar «5f o 
4f SonjJ. öäf.fJiiwfÄOt Eric vonSaiteeir. fiitibcrfore tfef 
Mm» tu Dwaifaitinut *tt>nt3aA»g, o(^ (etmnerater- 

^eradl I 

Ä^F t Jlittartb r ffiiTRic ^ 03 dr 

1592, K rg Julii obfol)': i5z5 
introducerad» ^ , ^ ^ j* 

ticnif/ fonr ^atrJNoiir oÄ SttTetbrntfi ^Aften, ®{fi me^ 

Hifabeth Fincke, @f3i5»|r«ir«1l* åffett ^nilail» SBftaf 
Gödricsfon Fincke» tottwr (ft ^ktlll»' o(& <Smmi«, met^ 
Mswta Stens tnxter, foiw fSrtc I ttdirti «ir brw^iuiD ««» 
mrtr cir MS» f fianlJnu ^ Finciewo» h« gSnsot (Brut 

gift» Irma, tncft> Jacob Myhr» a:do, Htcb^ Abrs^am: 
Dle, D(^ jHo-,, tn<l)r Claes Flemming; tStw af Eric An-' 

dersfon tff 6i5rflr/ (ffm »at ifjr So»9&^ I €5S6re;Bfti> 
liinb/ atrf4oS9Ui)Dti9li)rrA:$tpIai(>. :0(tmff^<ir 


£52 ^msh^i^ ^(Mlmit Num«ro eo ei Eric Drake, (u) i6a$ in- 
trpducerad. 

(O m<A i aBoKlmaaf »iW« ff5rejlS«l>flr«n Svante NiIj- 
(bri Sture, af iynhetKöft jwnfl o<fc ioiwittia, (<wo* 

IRiåitt Uv>i^ fMffuer. Otf t aub < « « , ' 

(a) sa DII0«mniat oc^ »inrfH^ 3$i(if »a ftt( i4:be St 

r«ge (»i ^(t(i8 HANS ALBRBCHT af SRt^ltttbmt ' 
f(b(tm(I« Volontaire 0(J ttnt>mOfficerare ttfVri«| MAU- 
RIXZ (tf !e<l(f«l Stf«Qarde. at.itf 15 ttib iMmkn ti 
©Wtrfgr M(f i«tt Li«ntenBiit, gS(ll1>d fetKm aOa srader 
toeiwm ftl «: 1630 / b& 6an waitt opbcrfit för o$'9o* 
t« ««a<ffldtf« til fot. »lef,5t 163a ! MagttMsttt fot 
SRtitn^cts iRa fSrab o A dtvail/ ftmt af fiettben fSqgai 
fött» til 3naol|faD/ bet oan f tågat itttftd tobbe ogift/ 
o<6 «ib tutsm g{(f beniM Itt vt- %($taflo(R f -6. ao 
.n4s$9tn9 {9(ng<6tttg. 

/£££, Gustaf, QC) dr 16^5 in- 
ttöducerad* 

(x) III gJrelteruna. »kf i«4f. b.ao Febr. Afcffor t % 
ÖSf Katt. S06 1614. t 1670. b. a3 Apriiis tttaii{}« 
net/ oA mel) ^onom ^icf tmia ha ut^ ®ift meb Anna 
Boije, Ofmerfietrf 0(^ Coinmendaacent ofmoT iRomogoraM 
(iSft 0$ ffab/ famtbe<tttibctUMan»e ihf Hans MSrcem* 
fon Boijes bottet fil Scnnatto 0(^ SSoafto / mcb Anna Lan 
bottet Hordecl ta ©agfip- ®Ott af Amiralen Mins Abra- 
hamsfon Ille 0$ Hebla Erics bottet Slang til 93alcK<. 

©enna StnfFa Itt »at tebati i (lutet af bet irbe fecuio 
natnnrunnis af Waldemar uie ; ^toatj @on Sone Ule 
uamneiiben 1731. tt9cfia<Matrikein,pag.a8fom|iarnfab0. 

KiJL, Nils,: Xy)A^J^^S "^0:0- 
ducerad . Cr) 1 dtiitixrS * q# SMSm^n. 233 Nomeio 6» 63 Siffran». 160». ^. ftf Maij @ea(|^0lare pa tio flätt- 

Offt mck Anna, Benft Jokansfons bottet. Dcitlta &(( / 

{•m ISttge febott år ut^mm, loor ttbon jt if 19/ 1^3^ 
in^ namnfatmis af eia(M^fh»m «<& ^ofmittiiMi 9! 

eift^rg/ SeYeria Ktjhlta l^t^nat, ^^U M SluMa- 
Ha Knuts Mtft Kibbing Hl SBdkfta/ fom Jtte fSmt 
Eric Brodcrsfon Store fil fBijfÄ. 9fmi<l¥< ^t vå m iXå* 

tiao ått af fiofiatt fatmna naimi I ©tvertge loadf MM 
af Ribb^arcii # # « « 1 « de Ki^i in^ tel (t«# 
ber/ StbbareH Kicoiaus de iKijM, ^ata t^M^ (ef^ ir 
1326 iKb förbe i to4i>n m JMV ^tt 

MJnESKIÖID^ CSRISTiERS^ Qz\ 

aWab 158^* b. 26 Jurni, o$ 

C^ÄZ MAmsKiÖLD^ CO ^^ 
1625 introducerad. 

<2)$rt*0e8ltaie«*ööw*ra/iitf»iWb Brita BSt, a«i 
StabeM 499 Sammor^iltabeM/ Btdro Pedenibnsbotter ta 
SSIenå^f meb bel^rra fpi/ BtIä Nik botter Qrip, 6on 
af Karl Benftsfon i jtarlofa o(( ©egltffge/ fom lefbe i544# 
if66i if8o/ o<^ be< förra fht/ Mireta Tbomaf bottee. 
BAiija fil Stngt^ammat* 

(a) ta éeftUrwe/ »ar bor firjle Vice-Prafident f «}to 

fiSfSRatt* 9ift meb Anna Soop, st. SK. Hans Akes- 

fon Soopi bottet ta liora fSfnnmt t^ SRaKSNr/ oieb 

glin Erics bottet Kagf . 

®emta hitt foin t eban åt tttgSiMett/ leber Ji» tmrinnel^ 
fe af Sonben r^der BenOsfoA i eeglinge/ {ot» fefbe år 

Sack Otto (b) dr 1625 intro- 
ducerad. Q t (b) a34 aiiW^efS»!^^ sfttföntdit: Numero 64 65 (b> n ««4fla» M^ JMdc^tfbii/ (vmfSffif ©troifrf»»/ 
•é Mtf D<F omiaxt OivvcH tfl ^/ ,l**'.'^jf.t>^ 

St 16491 t. II Mail (fimiifion. (9if( i:mo» ItlCP Kana 
Hans t»ttcr Midr. a:do , fflffe Chnftina Chriftopken 
be(t(t Warenfledt Hl HtWl- 6wi ttf Walter Hiaricafoa 
von Säck »(^ Edda Bold«ck, Thomas von MelAckf 
tiotttt/ tnct Margaretha Frantz (»ttct von Blanckfelt 

X>etma att ^nfiatiintar tfrS KflM^i .t)(( tKH rcOan imt 
UtgSn^ i iKt 0rta fcculo, (< von Ceumernt """ 
tridtum Livaoicum* paf^fo* Thea- Tawast^ Germund, Qc) åx 
1625 introducerad, 

CO SA Xnrialtu ®oit af ®tä^llarcit pft ®IBorft/ AcviJ 

Hinricsfon Tawaft tfl taSa^litRlM/ fo» ^(f :i?88« •- »4 

junii f&rbåttritio pS jitt flamla tootmi 1K9 dcf i äBtwis 
if9S>' Ö- ^ Scpr. »(t 6« foH, Jvar ^rvidifon TawaÉ. 

^Mtmim t fot brt 6( ^oäa Jtonimg sioi^iundi poc 
(i( emot {»(rt(9 CAKL, 
S>(»ia «ami« Sinfr* i((/ r<(riiiir fSr iif 6t«nf<iiM( 

Olof Nrtffen , fö» kf^ k ^ |^ f((» 1957 / »(ft l»tf 
ftro^ til Fader NIlgroAy.St&uiKttrpc» pafliftfbar. \ 

LiLLIETOPP ^ MJTSf (^d') iV 

1 6^5 introducerad . 

(d) tm Siptait en «f Afldon F«Jeni«n! (0 JtMllf 
od^ Brita KaÄe* Mati Lartfon Kaflea» txnptMTeJ til Ow» 
Hatf mc^ Kicftin Fei« t»t((r Siöblad ttt SMttH« tOt|cb 66 LiLUEHÖK , Peder, (e) Ir 
1625 introducerade . • -> ,-• 

(e) $1 ©alOT» 0<Jr Jt,(5,(Pi 

Dm ixtma k&i nrfprnirs f( N:o 15 pag..'6p m^ ^:« 
I. pas. ao4. KJaA- 9WJ)i«5 " 0(^ ?R>eföm4tt. 23S JNuoiero 

67 ,1 €8 KlÖRI^NG ^ CARt^ (f) Är 16:^5 

introducerad. j 

( f ) itaOA< t bm ttptffe 1731 $r< Matrikel «ra(t]^nc» (freffift 
tu SRorbp ff(^ 9Hmbp. Capiktne af ett Compagnie %^t 
ffe fnc#(At. $6)) i$94< t 1641* ®tft mcb Ann* 

Häftlko , dtpttmefiatCK^ MSrren Claesfons »ottcr til fttt* 
llltlor/ me> Bcncdifta M8r«iis brtrtt Creutz tfl €ar^e* 
lajc ^Olt «f f OSgL Secrereraren ^ 6tlitHlSftvetl pS 
GtOcF^Olni/ Eric Matsfon KiAruisg, fotn atttOfl pä fkltct 

tttt StonMrfh^Cathoifbi SarM / i* 1599- 1 )o ^ig. 

Oé b(< ^Of e frtt/ Cicili« Anders ttftttt Råiamb tfl prO 
VCD zMPwlT* 

DmrM ®iMifFa att/ bcit t^re foSab/ fom forcr uti 
»aptt (tt Mit ftvart fprmamlbe totlb @mtn t flitlt \t\if 
xHttm ^ataW^0fbt«(en 09 viipnaren simon Raguaids- 
fon Kidrning, for (iamfabcV/ fbm \^ix 149^/ '499- 
rneb fin fru Chf tftin, Ingemund Larsfons beftcr i £f(tia< 

ätr i^amlra oc^ Oiertflena / fiHO forte i nfapn jii téoT' 
lidte cHcr ff&iM w» rtt gald Aad^^DS fhe^ ffm 

Oiririn fof fcbon if04. Jeppe Carlsfoii Stötie den Qttaft- 

S)ennaKiörniiige &((/ IM ti oflmajinsaa ifaja^KfrS 
tm ålkrr lUa enmlh Xi^rnijiie flagtev/ fbm t en åmil 
fio» fårbe 3 MS iporvnt i»i tn tsi» Wel< i fnebben jjiftt' 
ter K> iN^ ttar rtlnn ia88 imiwitmnig of 6 SK. 9t- 
Knut Ericsfoo, fm forfefllobt famtna ar^rttto BENpxs 
«S^o M P& £i^^ til ^« ^^^"^ ^Slo^ctft @to<rNlm; 

IkttlUI Itt fltcf nt mtb t9rK9l^f(blO/ Man Machisfon Klor- 

iiingt {om 1 1480 : ntoii o(f ifrSttn 2>anffaKidrnii«fFa 
atte»/ fom afwen i 6tt«rtae t bet i5:bc fecuio florerat/ 
oA I feiwerftet Anmig af oiof Kidrning, fom bW^af 
b$nbet upbrSiib t tn late wi> dm Fer> Brahe, o(^ $ap< 
naren David Kiörning, fom ftfbe i4f9/ i46f o<6 fpvbe 
en tfångbcn iSttelb ftolb meb tre 9{e$dM((b/ ett oftoan 
o(( a nebfr (Ki(f8rvttao<6 Mv&iNta i |4lft|r6nt o<6 |alft 
i^mitt felt 13Ö 9«t)barS;^o* Slbetömd»^ 


Nnaero ^ Mats, Qg') 

LlNARDy (h) 

£^Ä.y» CO 0(p 

iV/i^, (k> WefttH> 1625 ^pro- 
ducerade. 

(g) 3» JtAlMrp / fliff »t» Mena CbfUopkcn WHt Ulf til 

(h) efifl l:me » mt» @t8(Hiiail Jrar CivifliMtt Mttt (9 
^iamt t t * *^ t i t (•MfMeWlfTpsRelMi^ 
a:do , me( Merta Ben£b tafttr R^enbiette tfl &IS«A^ , 

(i) S9((f Orefnc Om ^mm f( n.*o ig. pag. 18. 
(k> asief ST{|<m. Om lm»m fe n;o 27. p>s- 8). 
CmbirtK 9iräU»rar 0(9 a»fe(ima4lttwfi»nttii>fi»N;Q cft 
rag.iS' 

CRuvSy /Esprit, (I) dr 1625 

introducerad, 

CO Stl S»(ft9/ afonlM e<| Ambte. SBit 1601 éftocrfr 
f £{flMO, enmmft & af ^SiacninR fHiigai »^ ftlta» 
lujhtf vpMtft. %kf léia Ctåt^llate pi 3M%ai9t 
Hlmiiifl^ léif 6tötiN0«fc i itoM StoHBiirftq^ (3 tåÄ 
Sta», itf^^t- b: t4 oa. Saitb^ofbtige ifocr (Talmne 12» 
»(( D(<mh. 16)7. t. ) Ang. «f|N(M. $ib if 761 ^ 

15 Aug.. t 1647- &■ 14 Febr. ®{f( m(tt Ingeborg Ry. 
ning. a. 9r. IM^ ©tåt^orcii Peder Niisfon Ryninp 
Mt(r/> mcD- Sti^drtinro» Karin Nil< tofter Oyllenftierna 
(il Em^Imm 9^ Socimfr. €mi of 6tSt|iliiar(ti An- 
den Lanfbn Crun M !8KinK((<4A Cb(^ 0<^ SwiMt^ 
»^ ChriftiaB Fleming^, Peder joheMfon Fleming* BliCttC 
(ilQn>m«(> md> Karin Håkans boffcrtil $PB(oilil / bunM 
att 9{(fntm(9Jerper CriiDSi €oir'^lrfr'@OtV Comettea 
Ouftaf Jefper Jefpenfon Cnius til ©»«6p/ €v(l(ntmia^Ota^ 

tiun»/ Snminge oit StacfiR/ fpb 1705. i 1734/ bl nra»' 
Ncr »ib b(é frcgTaftttng i^florS ftrrK» fpnbcrftoQf «f ^ci» 
lönat £din«ad.fidfflttadiiiba <S>if eahidm* 

lUUFXff • 9tö)lxrji(5# abtfönute.' 237 Nrnnero 

70 KJfLB , Benqt , dm) dr 16%^^ 
introducerad. 

Sfivn en Såna fScilflofa 9ipttAtt réii Smm Chtftaf 

Adolphs Samntt^ttW^cr; 1617. ft. 17 Febr. Vice-6tXt« 

^oflare pä 3onlo))iiig< flåt 0(& dfner ^(< ih. 1619- 1^. 
19 Dec. ®tat^l(are ibid. f«int (iififa Ofnxtjk fpr ett tlU» 
tmmte fil fot lAu» @f8<^0«r( )»ft Calmire o(( Sfwet 
M Bak- 1627 «<^ i6a8 S>t«((i(äi9 maiua elono. 
RAS 9{arff«Id. 1631. fr. t!» Aug. etåtbijnare pii 920' 
loim» 16)4. ». 14 .oa. S«HM|Sf(Kii|e SfiwT ti» ^^ 

vablia9J«giio(^3i>nfi>pin8<2ai. Sw tf 1 < « < # 
f ' ' »Ciiroft t6v6. @ift mefr Malia Lan Dotter 8«op 

ta S>«gena< »(& 9il0O/ nefr Bnca utft froftet Bär ta 
S^ysenm / fom Stie fonf Ene jNHsfon. ®oii af Er- 

laad Lari<!bn Kafie (S ^Hin^elm»^ ^{KPi mefrMcf 
A Sreas Dotter Ribbing tit Seffani). 
■ S>etmA.SSeMta kH 6tamfaDer/ loar SriandKaflf. 71 ^ajv ScHEiniNG , . CbristO' 
PHER, Cn) abW ;i^82/ idt^ 
1625 incroducerad* 'i ; 

<n) $11 CfeMoi 9^ JtuKtdab. Jtom ^i ia^ 6tooi0^{fr& 
ateiéen 0(( HefifSaaf Jtonung Tohan al>la&. ft iffS? 
Aerfig CARIS of eSDerman(oi(5 ^Sfrlieliare. m l^o8 
JDnmnitfs Christinas ^afmeffaee. ®ift meD Mafcda- 

km Rofengrem t i^o^. D. 14^01'. ^^^Mlttåli" 
eob TDretfoos Dotter tfl @reR<(0lin mel) Msetta Erics Ds(* 
tor Rydtiig > t if 64 0^ (Abrahaoir Centen Rs^fls et^ 

1 4sm of t)tt« schcidiflg tit "©torcfiwitr i fMSe» «! 

Cadiaiina Hut* Dltter r^fr Sp^M. 
€i( M;e fsu p^. tOf . ö<l Stumme 13S 9til)t)(rl>o0 ^M6m4n. Numero 

•7* •• 


73: 74 wl ^Jlkl^v^ * Co) ir 1444* tw lö Aug.* db* 
tat> ; . mm åttm fbrjl introduce- 
rad Cp) dr 1625. 

(o) mai «f £«nn9 christophbr af S<9«r«. 

<p) 39(nom Jacob OKTon Stubbe tfl 9$ot(iat> / gift OUl» IIe<^ 
bla'WiUieaian.€l8tt<(åflMII< »2 aBtbo% ^-rid Oloftfon 
Wild«fflsns bottet til aamnMi(|2t)>; mcb Anna Frllle (d 

I^Alxminiif» fiffltM oit tftf ut «^ forauiaN jaccA 
Bcubbe ti 95«M|St6 / fom t)et»e at«ti ®é«<r. 

9ftm«(< ^t »tf t etmm <a tmm atxligatt tsib M«r 
Stubbs, loatft tMnmfinmiS Af Knut Stubba, fom Itftt 
xy09t HaraUl Stubiite, fam i(iib(I)t8r 13»?/ 0<$ Areal 
StttlijMe Sr 1419. ' ; 

LiitrE ^ Knut , (éc^ 162^ intro- 
ducerad. 

<<)^ %ä ^hå. ®iitt«f «• BL «« ®(M6«IaitR KnoT Kim(i« 

'^frnAMia Beefe« tlil^Niltfon EfeeOes tottCT til SBoflÄab/ 
T ifSly mb Kirtia Optfl^Icb tpttft Ulf tU 9}pR4(0<d 

^cnna 2tt fiarjliaiiitnat ifrS »opiuirat Knut öadenron 
ffl ofna 0(^ oaOejlab/ fomltfbe ijfO/ 1368/ nid> (öi 

fni "Martaretha Dixkn, SBorOIIKRami^ i 6M6oIm/-Srca 
DijftnS ftOttOT/. öftelf*. 

LiLlIESPARRE, StEN^,, C^) åt 

1625 introducerad. 

(r) sa Xmtfi9b p(6 ifa. S)nma 4(^ it t^m ttftlm» 
- SiÖSLAD, minhei^ ^mtaåxt, »3» I Numero 

*i 75 76 SiöBiAt)^ NitSy Qsymh tre ^é 
@5ner 

Anders y (t) 

Christer y Cu) 0(jv 

OiOFy dr 1625 introducerade* 

CO $fl Äowittfl o(( aJ?atctt«5olm. »Icf i^op. b* jjju- 

Bouarepä &otto6rr4- 9(,i6u«. ^« » Murrii ofmtr^c 
ofioer Stdrnoscn f Omtnetffi; tAtiA i <Shn8(aiib. Sob 1^19. 
1 164^. »ar 117 8r gammal Oift ntc> Mäiin Kåfe, Peder 
AfvidBfon KSft8»0ttcf ffl Sb^Ntv meQ' Margaretha Her« 
maitt t^ir Krie. ^iw af GtStloMten p3 Slofopten/ 
Pedef. ChriftmTofi Sidblad fftSlåMlM; ditlfertttt 0<^ 9c|< 
kfia»o(^Mffc{i«fta/AAna» faginaitfi €m8Ianb fn« 
den Anderilbfii |)0(M Kl ^ffTfinO i(& tanAtcr/ fom ff nK 
attrOlöfOalffe. ^ 

(O $a SMteiMbriii/ »m^i t^ 9ix^mm / stft mct) Bru 

Cl Q9(ehaf^u4 CMM»flareitt Olof Andtrsfon Oxehufmds 

tot Jiblff MM tfl eaN> flK» KitfiRå Mäns bottet Stigna 

fX fykj^ Ibm^ mti^' gt<tl i^d itt neb M 6w 

. Maioren Nllf AitdirtiBrcki SlAbUM^ foitlDpD^e 6otllo|> 

(u) $tl Sl&tWt. aUtWrt > '-'v^ * V ' • ^Ä* 

na 0rm ar afn^m otgätigdt mct b<< 6ofi/ jS>f»crfien )Pe« 

der ChfiÄcrsfoii Siöblad til glattM. • .- ^ * « 

Deima åtf 9irffamntt $r( SlbenMttrMt)/ o# |iariM« 
l^qfKtlffti t 3oiiafqi.<&äMitW Xars Biq^ersfop eOet Bö^es- 
föit SfcAhdlaSlattim, fru' tan* ]lufcU/®rita, Jcflian 
QynM tottcr (ff 9lffr<ffa«r fom fortv ctl ttebcm>anb bar éoc* 
idnNb amfn9«r »ib faflct. ^tt M frt)a| ^ x^er^ 
f#mforft(i-iiia0lffit'Pa)t'@|]1»I<. ' j \ 

\ 

YXKUlt ^ttYxEttJ^0tt>EMÄR9 

QO dr 1625 introckcctaci. i 

fctame I 440 9tii>l>tifB*o^ Sftttömätt. Nuncro 

' felmnetd Stewni caios ben pH)rt dafmaifafcf. Offt 

ttieb Helena Magnus bofttt / ^ertig MAGNI |IAtarl& 
9« bOtteV af OflcrjSfblÄtt*/ mrt Anna von Haubitz. <S«K 
af Kanbt'9tåt)e( t SlllanD Didric Woldemarsfon von Y%^ 
kul til 9l0fel/ tlHb Anna Johans bottCT Ticfer af SBcnbnu 

Om bcKtui St» urfimmg/ fe n:o 30» pag. 86. 0^ 
77 StIERNAj ANDERS\(jyÖXl6%^ 

introducerad 

(j) Sti 6fa<(ori» ik6 Siaftoeiio. éfmetfk for ett 9^efteiiie«« 
te (ti l^afl. inofte e« fått^ tib $Ma fig iftä 9ldbare^« 
fet ^ ett ISageMmai ffiil / ta bc« (an it ;t6)4 Uef in 

integrum reftituerad formtbelli ittmgl* {Kt0erlllgeil< til< 
^t. @{ft izmo, Qieb Marifr Stiemftidld, t 1614. 9L 
Ik^ jé @t8t|0llareitf Jöran Clausfoo StiernikiAlds buttec 
(il %tb9 0$ Suna/ meb Kirftin Hans bOttet Bielkenftier- 
na til Strejtob- z:do» meb Maruia StiernikiAld, bennr< 
fal ®Qflet/ itieb ^ifeii (att rviitbe tttur ,9tilet. «M 
af SoftMl^ifMttgett ISran Må&^fon Stieriia tfl eöItnMkr 
Btft Karin Aadert bgftet: Lillididlc til SSrebalo* Ibmn^ 
iM (latitfabetr tvär nus Gregmfon ta €^9/ (o» M^ 

1440/ .I4fO ineb fm fnt Ingrid. 78 JFernstedt ^ Melchior^ ^2) 
dr 1625 introduceiracl*. 

(z) 2:tl ViiWXf SBemtorg o<^ 9ltb(iti««6org/ llef i6|f ia 
Tanuario SattbJjofbiiige Sftvet !Rotla«bttU fatttt 6t8t|il' 
rare>»^9<» eaiaita,aatt/ f^b 1600 « Jbnii, t pä Vb 

.^m ipfY b. 21 Februarii. @tff 1629. bi. 6 Oftobrii 
meb ChriMna Ribbing, Sammar»2[uncfareitf Bric Feden' 

fo;i Ribbings bottM itl Satft»/ 6fin^ o<b ^atgom 
meb Anna, Peder Hansfons bottec til Dfier^/ af fiotfle' 

' ta eOer TérflenfonfFa ItfCtt' Om af Chr^opher Mel- 
chior von WarenAedI til UtlSai^ <&arbr«^Im 0$ tp 

tinaf^Im/ fPtitiifQiB.tfrilWKlIctibttiSr i)r8ottl6»c 

tige/ _ 1 Nufflero 79 80 9ii»frJ^p(& SR)eBm4i 241 rffltf ik^bfcf ($ i«ao. b- 14 Afr. ©t Jfljtfate ifteet Oe^ 
fhrtfdanb met ©efft 6iJ< o* S*«b 1 fJfom ocf i^l^Hf 
tant)/ S0;tMpa1)/ ^nacnnmtlatib/ aBcflcrftotdi/ tiub^l* 
toi«itoal»< 0^ AtmofonM flibcr, faitit Dflcttomi mek 
ItleS o(^ e^ijave&rgl foAnaiigov/ 1: 1617- t 9 Pebr.o(6 
Lucrecia, hertig MAGNI af Dfforflot^taiib friOe bottcvt 

x624/ jDlcb fm Walborg* 

naultlfttHntS af flrctiambe ChriiK>pher von Wernftedti 
Sabcr^SAber/ UniVfUUbct i^t^lt\\hox%, OabrielWareiH 
£tedt (fl Scäp^enitz» fom (efbt 1510 mcb (ill ftti/ Barbra 
von der Lyhe. 

Store , Peder, (jl) åt 16^5 
introducerad. 

<a) sa :^ogIAa. ®{f( 1:1x10, meb Anna, (Stlf^Umi 
ifac Birgcrsfons boftcT / foiii forbe tn j^alf ${ott pS ett 

^MtX%f meb Band Lars bottcr Stierna ({{ ©ibp* 2:do, 
tncb Elin Kagg, €råt|ulI«Ut1< Mattit Nilsfon Kaggf 

boffcr (ti RitUitQtp }c. meb be< förra fhi/ £iio Linders 
bo(«r ta 95ro«tt«/ af Xoriienfonjfa aete». ©o» af ,Cari 
Thorifon Store (if ^gltba 0(^ SorMrp # 0$ Merta Kiiuta 

bo(eer Ribbing (fl ^loanfenl). X>entia a(( nt%\d tneb fe^ 

ren&nbe Feder Sccret ©OR/ Mats Pedersfon Store, til 

i&ogliba/ fom t x^f4 MM foni^r. 

9L)enna 2tt FaOar Sven store f» (lamfoJber o<l^ lefbe 
1)90/ %ift meb 4 . t $ $ s * Lafle Thordsfons 
enfki* 

Cyllengrip, Anders, åt 1477 
aWat (b) 0(^ dr 16^5 introdu- 
cerad meb beé ®oné'fone*foné* 
fon 

Anders (c). : 

Hk (J^l 24» 9mtti^i^W>ti.imån. Numero 8i "(b) taeUmit oblaftafilemns cal xnutsson. Qift 
RKi> • t**titttt,,t @0i af 
oiuf Knutifon, fom fomltgc iiRfla Oarjhmima i ficrtw o|^ 
OiOMtbe Itb af SBmnlaaba gfl^auui Holdo * fom ^tbt i 
»<M)tt tet 9tciat, 0(6 Ufbc ia6o, iz6i m^ fut fm Marg«. 

retha. 

(c) ta ettmitp emm& 9^ e»Mh Jtomna carls 
wn <)it€i (Eammar^ent/ oc^ jtfi Xt 1620. b. g dcc a%~ 

(Ohr i 6lV(a ^f 9m((. ^ft i:nio, tne(» Ebba Soopk 
Erik Akesfon Soopt t)90(r « 6al<i(of m / mck t>tf éna 
^, Chriftina Eric» t>0(«r(fl ^ttafCT/ fom f5l*« fW €fff 
lof^:do,aKt> Elin Kagg,(Saillfflar(ctt(n<NiliMattsron Kfign 
bOttcr til JtitlU(Orp/ mel) Brita Lars bottet Härd (9 GmcP 
ftoD. ®on af 6(å(|0llar(tt pi([«imtm, Chriflepiier.Aa. 
dew&n tfl 6t«t«w«/ foni tftt Wef iaK$å«gctt 1598- fe. 
lé Maij. for IXt.fi«R llfit ffmm 6IGISMUNDI patffci 
0(^ btifina ftO/ Qertrud Bät , RK. Ulf Hijiricsfon BStt ta 
SpaölSetum bottet/ mtb Anna Knutt bottet Liliie til 6fiM. 

^«t GyUencripar.^afhM fM(«0at|?9 Strilar, nu* 

jietatt bera< (Kolbemittre 4t if6a ben 30 Sept. Uef 
mtb eR @ni^ f«b«ttt«t, (afioa be kerof foBot fni Gri- 
par. men fébtrmeta for fttfFiliiai) af Qmw Qnpar, KH' 
(enat til %mi, o<& tkm, foOat fifl Gyiiensripar. 

Jkirr-E i Sinlanb, Jöns, (d) 
dr 1625 introducerad. 

(d) $fl ®t9ffi|«r »ttoben<S« 9^ i!aurantA(<r6tat^are »a 5»» 

tBatte9tt<. ©iffmeb Margaretha TawaÄi Kaos eOcr TawaAa ' 

bottet' tit !S($nnba/ o(6 Jt!>mmel2, nteb Sisia Anders bottet til 
Aptfolo. em 0^ »fatluaa Pedersfan .Stytte tfl Stibb* ■ 
nal 0<t 0ni(39fibla/ 0<( Margaretha, Tönt Qrelsfon* 1 

bottet til ®iioRt«fa o4f 5ki(biobi. 

©iBoa Sin(N 4t^/ ^w lanaefebait it ntgSsoeii/ to«r 
teJ)«l « »SfouanuiriOrafa af Getharaui Skytte. Ad»o- 
catui Aboenfit. ^mtti^tm^tfin^M m 8a 83 84 Drake, Axel, (é) åx i6a$ in- 
firoducerad. 

(e) tu ^nttfti» 9^ %^ct^. max té2> @(S(9oO«r( Sf^ 
^Araborg/ i^^i. ^ Af Aug. «f{ff(b«b f&t i><< fivasM 
»<9 Sl^bom. 0ift i:mo, mcO EUfabeth, air(l5i(<!B((h« 
pnrt M. Laurenrii Petri Gothi tvtttt, mcb Margaretha* 
%rifit SifPoyeif M. Laureadi Ferri Nericii MtCt- a:do, 
tn^ ElCs Soop » 81. ff. Hans Akctfoa Soopt itUtt f0 

SStnnmi/ meb EUn Brici bittcc Kagg tfl s?von^ igni 
Soop itu fdmt oiuf Ryning tU €)iiniiieT|iat>. Ge* af 
CHif NiUfion Drake» flWI 9Jfftai filt nofen</ Ingeborg Oloft 
t)ottcrt Drake* naiMi/ faji kx (an jiclf pS foberw »ar af 
feen gamla Scenbocke ma i ficttc opp^flaidx Id» / o<( 
iftS Jön» .<••«»•♦. (om lefbe i}6o/ 
1)8^ / Mf« to femte Itfe forfee en 6|»am iftocr at 
f(imt>bt9 ©ticrno. 
Ddina Drake Stt fil ^tfon» «W «f mcD fSrcM^be 

Axel Drakes ^m, Tohan Drake, ^(|ii| CARL QUSTAFS 

^mtfiaro fbm t 1636 v^ift 

Stolpe, Clemet, (Q dtf i6a5 

introducerad. 

( f ) Sil g)ft(rfiS^oIm / ATeflbr i ®tv(a $Sf Btott. @w 
af etöt^oOaroi pi Simttt, feder stolpe feni tSbttt fom 
kfbe 1599- 

X>emia ht, fom ISngtfeban & nlgSttidi/ ttat refeoii 
1385 Kamnfumiig af nopnaven nus stoipe* 

Örnflycht , MAns, Qg) 0(^ 
^ÄOiv, (Ti) S$rfebet, 4r 1625 in- 
troducerade* 

(r) Sfl (Broti^mar o^ Svfbrp, ffot> pS eran^amÉtac 

If85 6 Migi, t »557» *• «• Nov..- ©iff md) >*rtt 
H h a Rofea* n4 9mm'm^Mimi: Ntimcro 

RaCenqQlit^ Ånict$Sfen$ConSiottnqmf^tt>tt(t llicfe Elii 
PtrstOttet Biörnram. 

(h) SH Sran^ammar. « Stff mi t $ $ $ 

i * ^ t t 6itKC of Wdc Benfis» 

foft til @ran$amtliai O^ Xarlo, Mänt Fcderifont Mttr 

ta dolm. 

2>cnna att k ben fnimne/ fem gamle Piate aftcii/ 9i( 
l^ar »artt tttforait)e miKfct t9ficK ot^ rtT af RSant f o 
oavbot; fcbcvmcva mixfct a^am/ »(^ mena femltge 

{Pttlbm mara/ M Ärende Fersfon Ornflycht tt( Dnm 09 

Oran^mmat / fom jgte ^omutg Gustafs boi i:^ 
Stoffet/ toelat fäsflffa oeft ofioirlifioerrta lonom fm {oi 
gaft/ tii Stomtns christiern t^taiu 

85 Jacobskiöld y Nils Jönsson, 
CO öWab dr 1605. t^- »6 Nav. 

/di>ry Nilsson, (k) 1625 in- 
troducerad 

(i> Xbffl tiBtTa meb (!« Grotet tfrS SRinrfse äi { CHvcrifiev 
9$ mortt omjtbei 1^7^ ^eittg caals, fibermera So* 

imng CARLS Ditt 9:t(<; Secreterare* Qift meb Anoa , 

eiottt/Gfriftoareitf yS SBa^flena^ Tydickåjönsrons b^Kir, 
W 2M 3öiiiiiffdD o* airncM- 53r 1607- ^eWig JOHANS 

af Olletdotl&Iaitt Sccrecefare. 1608 forfantf af JtoapM 

* CARL ben. 9:be ta SRebcvIanb. i6af etacHore yS aSab* 

' jlena jWfto^ ttnberlfijgaiibe ik: feberincra Vicc-Pra- 

fident i gbo 68f »att. Oan bejrofj 16 j4- b. i6Marciu 

®tft Umpi meb Inf cborg Johaii* böttcr* a:do> iQeb Eli- 

fabethKopp, Jtommfl JOHANS ben jibW »SfcmcpÄ» 
tc( Poiycarpi Kepps^ bo«et ttt 0fivfipe|fab; meb be& (<* 
nare Jiiflm, Eim Benös boWer Schack til ^mhcx^. ; 
©enna att qid iU m<b fSrenombc Niis .föntfons feö» 

tobjx.ijppaan^ i6. • # *. T T • 
- . f(a< 9«t>i>fr?*ipr& aberjindtt; 045 Numero 86 87 te dac. 1619. t 35 Maij pS arttefierfl/ m oIpMg ©po. 
@ift »ar l^on ttub Dorariiea Rlhe » oK jagare bottcr 
tfrS Slewel/ bcti ^ati tiorbe iftS ^g. 6e 1 641 Sr< re» 
ciiiratur com. a. pag. 1C06. ttieit' af asbre fdBa< b9ii 
«CtS # # » # Kuthc, famt DetlofRöthci ff(jlcr, , 

Stvwart Anders ^^ O) 0(|) 
David, (m) ©r5ber, dr 1615 
introducerade* 

(1) »l öetiMonba. 6f*erflfc fSt éffseto Slegemcirtef/ Mef 
fcbtrmera VfaiM ®reftrcn< JOHAN casimirs ^åfm^iv 
rc/ 1 1679 nSflra ^ ntttto åt gammal; ®ift mcb Mar- 
garetha Hctdeman, en @ttlbfm(M mNa/ ofrdff. 

(m) Sil aiftcfelffab/ Satfunba oA Siamfberfl/ X>r9M|ttta 
CHRISTINAS Cammar^e. mS i:no» mcb Aana Sku- 

fe , Bon rebatt bibbc l6f a/ Mäns Sivartsfon Krufeii (fl 

fX SfgOawmatbotter/ meb Anna Hans bottet Hård. ardo^ 

meb Beata Lillieirain , ^Sf^Cancellerens Doftor Nicclu 

chefnecophori bottet/ fom feboR Wef SMffopenl I ®tt«ig# 

tia</ Do^or Johannii MatthiaB fmate fttt. ©fnet af Jo|aa 
Johansfon Sruart (t! ^ettbehinba ; Qenefål-Jtri§<»Cosia)if« 
farios odS> General-aRiinflerJrtre Uti ©»étljl te. 04) Brita 
Socp, Sefalntn8<mait< pSOrcbrO/ EricPed^rtfonSoopa 
bottet til a)?alma/ meb Anna Carls bottet lifäneikidld (fl 

6tdtit9e. $nt Soop atfe fornt oiuf Ericsfon til SBifbo. 
OmscuartfTc ätten femera l^ar frammanfote N:o it i. 

' ' ' " : ^-^ it 

STRAlEy AndÉICs SrÉNSSON.Qi) 

4r H74- b* i3 Nov: abjö^; ait^n 

i6;t5 introducerad. ; i 1 

(n) 38St tro nnöerpff Anders Svensfon; abiab fot jbe^ 

1 ttalmiflfjje. Wbe tsotfenijl. l^an t%^pi ©»etifle* »ifefeat 

-booiicv €^»^#3 ttl'@Rtotr ot^.Oftielplå/ mar i^Va 

' H h 3 I etäfcot' i^6 m\)^^mm>mttiiiii. Numcrp, 88 89 1^96. 6. 11 Pebruarii. 
Andersfon Hwics »ottét tft SHl 

Ut til Ibifla. intb Anna Hwic, Oluf 
mA Iliana HSkans tot« ToTT, TÖNNES Sarri/ -f^Ä/C (O)0(^ 
JjAÅS tp)åx r6a5 introducerade. 

(o) 'ja 6fC>rt0 0<( »erfla. 9W m<D Hebla Måntflciöld, 

chfiftiérn Caritfons bottet tt( Qt%\9iit 0(6 {^ainira/ md 
Brita Bidrns Dotter Bit af SlOettte. >< 
(P) S>ob oaift» éoner af xönne Erictfea Tott til Scrga 
0(6 ©febeJo. Sob iff}. t • ; * • 

@tft i:mo, tneb Brita Horn, Rt^barettf OC^ Gk>uvemea* 
rens Hinric Ciacsfoa Horns bottec iU ^ancfa</ tneb Elin 
Arvids botter Scäiarm til ®raba(fa. 2:do, meb Elin Ml- 
ncikiöld, lefbe enfta 161 f/ Johan Carlsfon Måncflciöldf 

bottet ttl Stunesoni/ fom febon fid rmo, $ # # * « 

« • < « » Berfelds 0$ 2L:do, Carl von Loyies; 9tf 

beiina fettarc fni/ töat ttpMmbe Lan Tott fobb. Den^ 
mitt gicftrt tneb fotenambe TAnneToctt^one^fon/ Sanb<^ 

^of))Ht9en Odft ttOif a a iTeflbren t SBerg#''Collegio » Avel £rics« 

fon Tott til éåi^lm 0(6 @rebebo 167 f • fom ^ 

be tt( fr» Helena Sperling , Oouv«rneiircns ^t^ette Caf- 
' per Otto Sp^rlingi >Ottet/ fom feöatt (t(f Vice-Amira- 
< 2<n , Sttbette Carl Ericsfon Oxciiftierna ttl Sfo. 

Dm benna ot» iirfprmig fe N:o i6. paf. if« 
fTlLDEMANy JoHANy io[) ^X l6%^ 

introducerad. . 

(sO Sfl ®ammalbt^ o(6 SKertotf . 6» af tfm^ Lien- 

tenanten Såmvel Arvids(bn Wildein&n ftl @ammalb9# 
0(6 Anna Crcutz, ®(StM« Sogbenl p8 SStbotg/ MärccQ Mats* 
bottet/ ttteb Merta Bertils bottet ]ågerhorn« 

Xknna Stii(r« imj fom ttntdiebatt ot ttfgHngeR/ (la»« 
faber tpat Fedtr uiie ta $ti#ftb9 0(6 SItti/ ^ofrntbfnoti 

ir Bmvchn^mm^. 'w "Numcro 90 91 & 148} »|©fO(r§olm<ffiU(, 9^JSAtmflfimitlt\ 

i SRajtO 9(nrab/ (ift llmo, mh Barbro B^thvlds bl 
2:do, tnebChriftina»' Jacob Waldtmairtfons jbotter til i87 
ter- b» ter DRAKEy Knut BAkahs^^on (f) 
dr 1 574. \). z6 Nov. ablib- ^é 
®one<oit I 

åx 1625 introducerad* 

W ja ^oaeffnmi, 6ft»er(lc 8r if 5?fpt ©mllSnbflPa M[jl# 

frifet. Äft meb Mer:a Dralr^, ArWä élufsfon E ra- 
ket boftcr i\\ ^amtnac oAGpitt^loIni/ mcp BhcaPeccrs 
bottet Härd til i^hximM ©ejéqlab: , 
(s) 5il 85re6p oc^ Dpe6e«. , 'S»«cl)8%^ W 

1635.^ > a8. Maij etStfiogatc på JJowSpMJa o* 8f|»^ 

DfmcfCoifimendeur pS beféam 1614. b. 30 Oäobr 
SottfoDing* (I8ff 5c^ faflnm?. i<5ji b. a Apriiis offNci 
bab fk b^fr iiufii(|&d (Bift jn^ Martj'V^«dC&a v* 
' Maftnbach, |ttl)e cntia léfa^ oc^ jrar ©tSlJlwarctiJ/ Hfensr 
Ton M^fenbaMis öcttcr til iSfua/ nK& Martaretha Fgch- 

tiii i^å Zi^fTIatt^* Bm af Stt^tcuiciktni f6f vSmSI^Ifra 

StbcU^Sanai!/ Arvid Knufsfo» Doke ti ^eUntttt/ 19111 

opptog bctfa IM SKé^cr|c< |i«iwu .. 

dr i6ag.b. a4Péc..i?ji^0l3)2a|:f$ 
bref att fiatura^liz«lnasisi((^ imma- 
triculeras^ t be» anbroj M6^^ 

NERs fdee oitb fl4ir/ ;fim »hr 

162S introducefacU^ -> 248 9ri»aB'0(^ SlbtKmdit. Nyniero 9» CO tu Seltiii eioM ^ ^gfbet Siomit 15^ fel ^M^ 
c^ f iUf tz 1^ Xonung carls Uw 9:^ Sammac^ 
brena. 161 1. 1». 11 06t @tS(^ol((tre ofwct aBeftcrbottt 
od^ Sappmartfen. 1613. t '^7 Junu ^fWgrfl^ Såamcflac 
re. 1602. b. 18 NoY. iSfStboDait ofivér jSlanb. 16)4. 
b. a6 Sept. Eanbl^fMnoe hfmtt ©obtrmaKfotib : famma jte 
b. 14 oa. Sanbipofbtmjc ofim !Scfl<r ^ Siorrlaitb : 

^(S) 8- b. vf TaauAr. eanU^afbtnfte otoct!&ert<riM>(fn Wfåa uub 
Ume3/ 2ttI<S/ fit^t^ o<b ftimi Sappmarcfer. @ift i:mo» 

1618 « * « « # Junit, meb Maria von derGroniwV 
'f§b FfS3* 1 16|4. b# 9 Airi <Ztit^axtnt af ben <S^iic# 
fttCjUtgA (nfiéiit t @(i):en toib Seirngtmad/ Qeorg von der 
Gcuos bottet. Qon Uef (p(t fornt ^r 1604. d. 3 Mat» 
meb (StSt^oBateii o(& Sammnr itiäbM Occo Helmer Lud- 
vicsfon vonMårner til^3el(m «. 0<b SiUtf/ fob if 69. |^. 
^ 8 Maii t t6ia i iRpfopttm :2:do» meb Cadiarina Arendt 
biittcr Mäneftiöid ttl Sarlofa- @on if Xetforltaa ScK' 

£)floer(t(tt emot Sonfcit/ Baltzar loachimsfon von MAr- 
ner ffl gtelltll Oé SlofaU/ meb Hedvig Antont bottet vom 
Holtzendorf til ©tbOTO. 

^ Dm bemia att< nrfpmtts fe n:o te. pa«. 4f* 

Creutz ^ MArten y ( u ) fi(f 

1569. t>. 2 Aug- f^rniiKit jtna ffer^ 
fdberé flfiMbebref. ©eé ©one^eti 

Ernst Creutz ^ (x) dr 1625 
introducerad 

(») eK^P<|iNNmaii / nmr 8r if6i ^u^be »a aBAoi«l 

flStt- Oift meb Merra Jigerhorn» Bertil Jöransfons bOt* 

tet ta etromftiM/ meb Eiifobeth Boos, fom förbe ett 
bonimbet Meinibbtfta (Ketitor. otb ^ ^ielmen 9 Vifég' 
le fiabréir. e^Vi af €fiepp«bofn)tb«man Maei Knutsfon 
tq6arfIaf,^o* BenftLydikea bottet tt( Itrah o(b ®fot' 
ftSib/ fom förbe fXt neberbmtgoitbe SlnTar o(^ pS loibftra 

> f^% en fe|ttbb{0 fHema/ Mlfcn od forbef på (telmei 
emelan ftM Mnaar* 

(Si sa 6atfme((V/ 3)?a(ma oc^ CTafartl/ 6fio*et(le for £«* 

loafiefttl dmtxnti^ ^tihm&n, 249 Numer» 93 ©titmaxt på ©orpt c* 3fmcr &rt 2ött- i6?i. b. i5 
>^ug. ©tättoOttrc oftpet iRortlanbeii. ®tf» tnrt Cathari- 
na Heff von Wichdorf, ©ettta MAGNI giStl« pS Dfrf/ 
Johan Johansfon Heff von Wlchdorfs bottet til Äoltctg/ 
Acfien 0$ S^opcnl^off / mcb Margaretha Hermans feottCC An- 
rep til ®oot o(& Eanomeft. @ou af eim^Snitati 

aSiftorg/ Lars Mårtensfon CreuCzttI6attt)Cla)((fom Olef 

if99. »« )o Sepe. ^al<lga94^ t SBiborg; 9^M j^ufwufr 
oppfott of»(t Same porten/ fot bet^an Ut fig bmrauti 

»Ottbe WOrbrt unbet Claes Fleming) 9^ Margaretha 
Wildeman , ©iSttélSfwettf i »iborfl Arfvid OloÉsfons 

bottet ta éammalgSrb/ meb Anna Friiie til dopameini' 
SiLFWERHIELMy HiNRICy (y) 

ar 1575^ b- 3 Martti M^\i. t>t^ 
^m JsAC , (z) åx 1625 intro- 
ducerad 

(y) Mac8rontiIi^tft&* fffiat ©fätl^ollart p3 Salmare* @ifi(|:moi 
mebEifa, ®i5tfläf»ettf p8 6alma?f/ Jta c Birger sfona Dotter 
W eimtetib/ fom fotbe en Iralf $iott pS ett 6fOe(et«f 

0(( 6» Olufsfon OiiehDfvuJs uH^ i\\ ^^{f 0(& SlHtetfl). 

2:do , meb Maecta Liiiiefparrcf (Slat^fliriK^^n^ på €alma« 
t«/ Jfin» Olufifoni bottet, til aifa odfr ©ofnim/ meb Ingeborg 
Benas bottet Gylca. ©on ar Änd;tc^öfmjt)émaiv Madii» 
Hinriafon ta.öatito 0<^ ©iinta, ta^arä iSfltcr Hinric 

#####! toat iftfo SpfHonb infommen o<6 1^». 

bf ta I^Pm en Krumme* 

(z) Sfl Sotfa. Afleffor { €n)ea ^ ®D(a j&Sf 9l&fet 1 

28 hl t »öf o- ®tft inno, meb Anna Wlffparre, W,l 

SRSbefi o(^ fSeffoota Sadmanijdran Er icsfons tottet til Oic 

tib/ meb Marina Nils bottet Ribb ing tflSejlenb. f:do» 

meb Anna Johans bottet Härd ttt OfticbO/ t bandof* Ii Voif 2SO 3mtti'6<^ mMåm. < Numero t 94 95 FON BiRCKHÖLTZy JöHAN p (a) 

dr 1625 introducerad* 

(a) Ki)t(mef{ar6 ®tf( meb chrifiina Håra. ^ae^olarenf 

Erafmi Håras ^oftCC ttl !0?aita(a/ ISCb Agneta Arvids 

tottcr Gyiienanckar (il Sbe6i) o(& Sfllemtf. €ott af 
Kanbrid^t^m OA Afleflbren tDorpt/ hierönymut TonBirck* 
holtz (il S^BCM/ 0(^ Elena Ållongren» MSns NiUfoiii 
bottet til Samtnnlbacra / m^ Ingeborg Fincke, 

2)(nta dtt/ fom t 6mér{ge ar rcban tttgSngen/ ^ 
(iammar tfrS ^ard& S&ranbmburd; (»ar< ftamfaba kc» 
ra(fa< ber Mm worit SgtiFo» 0^ (Sc6etme KÅb , ^»0^ 
ten bS (an ablabe^ ficf tre SBifTopftnoior i iTioIben / oi| 
fielfma IBifTopen pS ^ieltneti : (an pr (f fi(f oé berfore 
betfa namn/ at få ofta ^n fom tQ nägot S3ionfetrab# 
foO ^n ber pa fni o<^ tadabe @i|b/ f»m fabaat tra (abc 
Kapat/ fom ett mebcl ta bpflbeitf forofninfl/ /Het en |ht< 
tffl ftudtcrs fotfofrtng. 6itåtoarbettber< fatt/ att toef» 
tenfFaper meb^ l^uggoc^ rtt fTuHe oebamfrS fiora< in imennt» 
fto^^icman. 3lr 1411 o<^ 1440 lefbc i®tettfti Hinnc oc^ 
Ansheim von Birckheitz. Denna åttQar febermeia »M 
ocft brebtjid »t^rebt pS åtfKOiga (laOen t Buropa« 

DurwA i Jinfanb, Peter^ (b) dr 
162S introducerad* 

(b) Ttl SWttrtrföb^ öön flog t^al etitJoDaren Emftlaif- 
fon Creurz til 6arfmda):. Dufwa »ar ogift / l^abe 6 
(orungat/ r}n>tire bobbe ^mar efter annan/ ot^ UeAoo 6c» 

{rafne t en rafwegrop/ ber fian orf oinfiber fielf^oarW 
cgrafwcn, £cfbe innn Jr 1647 0^^ falla* i bemalte ar| 

regiftratur pag. io85 ^n Ogttbagtig ^He. 6on 4f Benft 
Persron til ^nncfabQ; 0(( Anna» Bertil TAranKfons tittet 

til €trom<na</ finn förbe t mapn en (alf mtob^nnb. 

3>ettna Sinffa att (arllaminar ifrS Bena Dufva, fom 
lefbe i4fo o(^ l&abe til fvn •*•*'»• T»- 

waft, JR. 9i. W. 0<( JÖSfn^tWman*, Olof Tawafts bottet 

til $or(!ala/ mcb chriiiaa Rötges bottu* 

Pauli 3)ii)^^ii(9 SIbtlSfltdn. 251 Numero 

96 97 Pävlj ^ Zacharias, (c): åt 
16^5 introducerad. 

mett rcRe ffrairf Bort fil Utqm, ber ^an murbf Corner, 
tnafic (|8 bcrjfrä (ort fctermcta for roWgion frulb.oc^ fom mcli 
(re rma S3rober år iCcg Ul ©mertgc, tå |(an blef J(o# 
nuno CARL Den 9'M (?animac'3unrfer. 1611 atott* 
mef^are for (€< iBtf^compagnic* 1613 DroftnAig chri- 
SITNAS, o(^ (^termera 4?crti# carl PHfciPS ©taB' 
meffare. i62ta St^flmcflate afmt 9lMi%anan i ®oter< 
manlant^. 16a <« « £)ftrerfie*Lieurenant for ett 
9?e4eniettfe SobermanlanlX SSpttare. 1^28 j&fmer|le fSt 
©oDcrmattlanM Regemente. ffoD t Ofiarite if86 in 
Aprin, t i ©(ovF^olm af pelitkntien 1630 noefm emel* 
tan Oen ^4 o(^ 2f Aug. (8xU pUBtod^olmt flått 161 f. 
b. 14 junii nicD Drottninfl Christinas éåf'3uiiflfro/ 

Brita H^rd , Oluf Ursfons bottec til C^eaerlFafc/ meb Ca- 
tharina Vcrich von Frauenhufcn. ©on of Wolfganf 
Pauli ta StegerféfcF i 6(lefttrC/ 0<& Margarccha Oodt 
MarJiOten (fl jRaW. (d) (Sr IÖZ5 in- StATTE, Nils ^ 
troducerad. 

C<D til 9(199 0(( ^oflAmt^. 6f»ar(lMteufenaflf. ®tfi[ 
meb Karin Soop » Lars Alresfon Soops fcotter tfl 2>age« 

tiå< o(^ Wgo/ tneb Brita uifsbotfcr Båt ttl Uttoo/ 1 1605 

>. f Scpt. ©o« «f Benft Wernersfon Slätte tfl !W«l« 

ma/ 0^ KirftinSoop» iBffaltitnt)<man< på Örebro / Eric 
Federsfons botter fil fDlalnta/ mel) Anna Carls totfer MS- 

neikiflid til ©esKnsf- Dtmta itt sttf M tiitb forettdmbe 

Nils Slättes ©Otte^fO» Eric Ericsfon Slätte, Corporal af 

SBe^aita CaTaiieriet^ f»m flcT 1689. ^* 30 Sept« afi!teb/ 
9^ botDe fefeermera i Sngelant ogift 

Demia att< ©famfatcr töar Slätte LaaKentjrfon å tooptt/ 

>iit iHit oÄ Bobbe i Calmar år 1435 «c» fin (tu Brt- 

gitta Ertands boltCT» .Derai (attt forSpfte |tt(faber< ^op' 

namii *(ii to^M to<6nfiamik / 04 tolaMt (ig siatte. 

I i a iS"!^- 252 dtit)!btrM)i$ SOxdntdR. Namero 

98 99 Stålhandske, Jon , C^) dt 
1 574. ^ 8 Julii ötrab. Oeé @Oll 
Ä4JV5 ([f) dr 1625 introduce- 
rad. 

(e) Tjrrilifon, «H<t Byrnsfon, «I©(5f<l)C OtB ^ftrtp/ S» 

tmng ERICS bffl i4-t)(<£aininar>3iiiKrec/ feiMnnetaeiSttI' 
lafWCR |>a !S{tor9< flän. ®ift mcb Brita Rif, Svfltdl 
I SRorra Sinlanb/ Eric Andersfon* feo(((t (fl ewfaK/ IKb 
EUrabech Qdftafli bottet Pincke tO iPoW 0<| 6o}nM. 
eOR af Tyril • « « af Cll §aHI»«l «Mi| 
Att Slok taltt)/ Oé Anna Mat* tOftCC Ruotb. 

(f) sa eiolaie m^ i^tAxi, Ntf i6ia. t 9 Maij etaf^ol^ 
lare »3 Xeicfiolm. 1616. ben 9 Janoarti «nbr« mm 
®(8tQe0ate ofmct Xeic^Ini «(( be< S&t- 

XXnna SinfPa atf, fom firet ei fKilb/ iiiW|>a ofMt 
ti|el> cii.6mit bielfe: UH ofro belen ifwet bfelTM (18 vur 
tatta (wa (tai^ottbiFar/ f \m feft : i ben nebra bcloi r» 
ber bielfeR/ ligget en barnmat i rStt felt j>8 ^men et 
mm, ftJl^anbfle emeOan 4 piumagor, m, ik toatbera 
fiban/ fTol albeM a(fhlja< tfrS bm aScjidifa abel^a fUi* 
ten {fra eoberb»/ fpm blef obfab Mf Sven Ande»' 
fon ar if6f. ben 14 Juniu o(( fU ta (KolbenKttft i ett 
r»bt fieO; en toart olafben/ nebec i glofne Inbon en \m 
m\vm^ ' t>a ^elmen a rob« ^tn mcb ^« bon* 
ber : emeOanJomen en fwart fllafmen neb en (i»ft (Öl» 
banbifa k. Denne s^en Andenfon Mef fift if7|. \ii 
16 No». 6iatt<iafi»ett ik ©nDberg : m(b Ntf ®»n«# 

fim Qeneralen ftfOKt 6((a Caralleriet, Thorften Stälhand- 

ike ta^nmmdfmb. öf^bp w» 9iUen/ fli« benna !8(fU 
aota ätten nt at 1643. b. a6 not. fm bibbe Mk bamr 

»<• P«^ < |m tib flonbrabe be ^^Mix SdllliandftarnM 

fat( pa »ibbareNfirt; {c 1643 Srt be ber foOMtobe Aa«r. 
SllFWERSPARRE, fsAC Qg) åt 

i6zs introducerad, cö 9rMer8»»0 SR>rt&m(ln. 253 Nofflero lOI 100 (g) tA Dta. éfÉMrflc {ftoer VtiHåm, 9^a n^ !ak|r< 

mdftttM Cavallerie. *]■ 164a. ®tft irno, dieb Måre« 
ta Osenfti^mat ®(2t^toritf Srifiorre Eric Qabriclifon 
Oxenfliernas bottCt til SinM/ mcb BenOa CarU tottCt 
Qeratt(95t0r(fctl»tt St:4o» mÅ Chriftina Fleniiig, SmiM* 
l^ofbillflenl Urs Flemings Dotter ttt aBtflR(l< / meb Anna 
Hinric» DottetHorn tfl Jtontfai @0n af.Axd Minsfon 
Silfwerfparre ttl ^hwae Od^ 95{Ue|taD / 0(^ Ingeborg 

Jfack Ditfter Baner tfl Snttiboliii od^.SKunegAm. 

Dnm« itt tofiiar f&t (m vamfabct Harald Sonesfonf 
f0m lefbe i M femtonte feciet : o<( bof et fammatt* 
Nant)a< meb ben gamla ^utkobba Körainge itttn, fom 
förbe tiafiati famma »apit/ nemltgen t ttt vA ftölb/ tre 
bis 6parrar oftoattpS en rob bieife i fitebbeit flåber pi 
^tlfm ttt 0ora ®tni|ittbrac / eii bl& emeOaa ti98 ro# 
ba : fierrai sufTerfparrar beretiiot fota i eti bit (Kolb 
ett bielre af ett »itrpurftb ftait oftooit tfrå l^oget »Aer tfl 
vknfttt, o<9 pi fantma bieife tre ^itg 0»arrar oftoattf 
for bmotonnaa illlt^ 9S ^telmeii tre 9if9gle i jimrar. 

Uggla , ^jntc/t , (h) dr i6i5 

introducerad 

(h) sa taftor», Ms«or. t »<34- >• a? Aprilil. fNfK 
meb Anna Gyllenhern » Tofii» Arendiibn Oyllenhöma 

botfer ta (^acMiabr et^itt 9$ 2>iti(a meb Oertmd 
Mauritz botter Svahn Hl awiilo» &n af S5efalbtiiig<# 
matt pS Ctallber^ faftltiog Claet Anridtfon Uggla til 
®aleb9 ocbVAtim/ gift i:mo» meb $ # t 

i i ' 0fr«fe. -ttwla, iiteb^å»rtdifl)ird, ©fitbo» 
lareti/ Knöt BenasVons böfter tR StaOttttge/ meb Mera 
Fers bot(er uiffax til j^atbittge* 
Otti t^eima attttirflrttitg/ f< n;o 69. pofr 114. ; 

SiLFVERBIELCKE, OlOF^ QO ff 

iSi^ introducerad «i> ; (O 4^4 9t»tfr^ oi& möBtttdn. Numcro I02 »a tmH Smni Johans ff<«f*<hr, famt mm ^ 
^RMOt for M M f(t$t iftiol (oM < ^ « « Oxof, Ck) dr 
Julii a\>m. ©cé 

dr i6zS introdu- ♦•••;> ■f ;^f 103 

.t-ii OXEHUFVUD , 

1592 ben 8 
(Sone^fon 

OXOJF, CO 
cerad» 

(k) SÖ ®^b: H* rr74. ^ )o Ang. Sftodcfia S5(fallRiii^ 
«m »a m}m o« ©mBMi f4linfn8«r. ifpreSfc 
ftoitere |>a <r«lm«re , im( \kA is9A / b« 11 luia 

cMfirmerad; 0if{ mcO Kirffin Stiema , Mäns Pentbiu 
*0«« '« 6«r(?«> mei) Briea BÄIH». ewaf Anden Boof 
ton ta Opff/ O* Anna Kiji, OiftotNmaitf »8 SIMfrti 
Pifr SfT"!" ?'J'» >»««« « OoJfitiU, IR(» Malin KmS 

(1) SiTCmtmD. ®t^ mcb £irid uggia, (r<imiiiar'8tt< 

fwtrå fh» MefTa eöftaft iHi(f<r Kafle. 

Oxe, ERic,(m) dr 1^5 intro- 
ducerad. 4 Junu 6Wopi>m«R på ea(in«re. 1648. ft, S 
Wtt(f <a C)jMfi|(^ 9^ SU(»a, mel Karin Fcden Mtte 

i imji 3iiiini'pi^ WMåm, nss Nomero KUl (fl 9p|lllttil<. 2:do, tnct Karin Gyllei]{|rip , ArdTo- 
rcAi Anders (;hri/t6pher$](piis tottcr tfl @tOI<kia</ in0 Ka« 
riii Erics tittft Soep (t| éale^olm- ;€0tt af An- 
ders Jofisfon Oxe h1 SSrpne e<^ ainiwråntori) / o(& Karin 
Koof , {^SfmarfraI(F<n< £ric Quftafcfons Utttt til 6tclm« 

(ätet meb Merra Haralds bottet Soop. 

t>tnna åttt (lamfato itti étoctige mena fomKge toa# 
ra Ulf Oxe, fom lefn^at ttib pa| 8t 1470 od^ 1480, 
mei jag Sfet/ tet Kuri Bxnftsfon Oxe» fem toMe 
1350 t IMflettobeQ/ ot ^enna Sivenfré atteM formetare. 
tant &tm Kaguaid (efbe i4n. 3 t)an9cmardr/ (efbe 
S)aiimat(F< StiM StiH, Johan Oxe lOtb St I4f7/ 1474/ 

od^ fptbe nå^oå Uta wo» mcb be eiveniTa. 104 Beurreus, DiONrsitrSf (n) dr 
I5S9- b- 15 Julii aWab meb fttt 
fbrra namn. $an6 @ofi 

Claes y (o) dr 1625 introdu- 
cerad* 

(a) xa ®elltase 0$ Sttena* SSb i ^omftfff/ Mef (il 
OiDeti^e tef^lot) att iiKfioa Smtutig £RitS ben i4be< 
PraecepcQr. ^ iftfo e<^ if6i. (KcTab til f ngelattb ttteb 
ii&dta @. 91- 91* ^t on^Ia om siftormåljrmelait Ma(b 
bemalte itottflttfl^^^^ Drottitna eusab^th. tf6i df{b« 
bate t ^fl^bemoKe Xotuii^i frontiifl: if6a StW atåb: 

Jimma St Legac efl ^anmatA 1567 af (iiUBemoIte 
tmmsi Drabanter ffitolfbiflm mO) 9II0e loägéR / bet Dio- 
nyfii iibla k ®i1^ JUb ingeborf if^traldf bottet Kdr- 
ning- • :,;. , ; . . .- . .' • . . 

(o) Stl £a)ya<. ®{ft Utfb Hebja .SitSi^ftu. Arvid Hansfona 
bottet tu !£ofe oé ®iii^i< /. ^b Ingeborg Erics bottet 
Boie. 0on af ecSt^oOaren Thomas Beurreus tfl 35el' 
Itiye/ 0^ Sophia Lejoni 9t. 9t. St. Od^ GouverneuréflS» 
l^ans BiörnKon$ bottet tfl ttf^ P^ ^^»^llAfO ^OHfl^ 
Karin Hinrics 'totfét Jiorn tjf Ä(On(faf 
TN ^wifii att or iSnotf A an ^ iitnmiirti ' 

FylLCKEW- ^ I 256 •StibbttS^oéSMSmdn. Nooiero 

I OS Falkenberg^ Melchior, (^p) 
åt 1625 introducerad. 

(P) Sti fdiVbf) ^ Sal^ii Nef lön Page (ol Se»t 

Cancelleren Axel Oxeaftierna, 16 17 JtotUtng QVSTAB 

ADOLPHS S>rai( cl(t Samtnar«Page , v^ af t>MiMi 
i&to. D. ost Aug. mxa^tii (iorb/ firartberi^ ^Sf^^imcfct* 
1621 9cnbri(^ tif OfiocTfte s\t:ons Stttmtntt: SamtM 
Sr ^tOni^ af Qarde. i6a2 Lieutenanc af imalU Stc- 
toiK afogemcnte/ fainma 2t CapiCainc Lieucenant ibid. 
t62) Caplcaine af Ofnetjlc Letzlei Sttgmiciitc. i6ar 
9l9((mefiare of Eric Soops ®e{igotar. i6)o commis- 

fario^ { SRd>arIatit). i6;a GeneraUCommiiTariut iftOCt 

fRagbctarger 0^ ^IbcrRabct lanb/ famt b< anbra ben 
Äebec*® ojf ijTa ari^itf Drter. 1 6} ? Gcncrai-5tri8«-Co«- 
miflariui tofb »01 SBcbcr^^ai^ifPa Arméen , fom ti bcH' 

graDtfiammelctt : famma &t Sammar « Pmndcnc oftvct 
fB^umcffoibomet SRatiKii 01^ %ifFo|)<boiiic( fSortnt/ famt 
en bet af SraRtfenranD. 163$ efter M anfbtnfitfl @(otf' 
N« fficFob af JCoiigliga jRegerm<(ett meb angeligna bcef 
tå (S:^itrf5rf{ame af ©ai^eti oA JBranbeBbitrg/ öertjgamc 
af fomem oc^ flffec^letitorg/ famt tH nSgra ^bet af. fiS* 
htm. 1637. b. a? oo: Satib<(Sfbfiige oftöet micr4 o^ 
fobra SMattb/ famt ^aab. 1646. b. ag Nov. Uibc^ 
(Stat^Bare )>& @to<f6olm< fl8tt ^ tiOifa 1648. b. 7 1«- 
niarii jtrtg<«9{2b : wttamba fir m Decembn ofiKrbab 
ifrS Unber'e(8A9lare«Sm(etet. ^ ph gobftt Sw 
rtmpe i giftet ^rpt if97« ben i Dec t i dtotfSota 
i6f I. b. 9 Pebr. @{ft Sr 16^ meb Elifabeth tobLS- 
ben, jtimgl. S)taj:t< af Gioetfge Congflorial-Pnrfidentent i 
(iiff Vagbeinrg iKJft O^ptmaitf 5f»er @Jb((^eB|ieiR/ JA- 
. ran Toa Ldbent botter til Dammenborf o(( S5ri<(ftcbt/ 

t i6f9. dm af Hirnic ron Falkenberg kc. 

Dm Urna a(M uri^nwg/ fe n:o $%. pag. 3x« t 106 : Slang, Claes, Qq) åv i$;^5 in- 
i troducerad. 


9ti»»trB*'o<$ sn>a8Éafe &S7 Numero 107 108 €m^0llaxc pi fHaxtoa fiftnim* ®fft utrf Elin Johant 
tofto Boofe m Jtonwa : leN cRffa 1647* ém åf 

@(9t^0arcn/ Eric Berdlsfon Slang ta Salm t^ SB^ 
te/ 0<5 Karin Spira, $araM^fbiR0CI?l Eric Spiras i)otfti 

fil dpwiAda iK( ftåirite^ fom oyptinijttt mobetiM iiaiim 
späw : ^aitf ratta namn war Bergen, oÄ f Jrtc en Um^ 
Wft (henw I Woftot oc» pa j&idm«i rtt fort* 2>eBiia7tt/ 
gtcT ttt meb formambe cues siangy ®on/ ken (oypte 

Genéral-Msuoren af Cavallerietf Eric Claesfon Slang, fom 

Wef (lagctt 104a. b. a? oftobr. i fiadrt 19(6 2etp|{g/ ic 

Gyilenilolpés Deferipdo SVeciaif lib; VHt CiQ». V|. nf5r# 

UfiDab »ar 6an meb. ^toFcn Agnecha af Waidecfe imaf 
ren od {icf arfn^a (oiiotit: fe 164SIH regiftramr» tom; 
?• pa|. iSff» (amf fe 1647. pag. i88f. 

i>eima ^tnfFd jkfettf fiainfaber töat HSkaa Ttdeomns. 
fon til aSiurala 0^ $Ba(K</ fomTefbe i^of. e(ft 1:010, 

md) Walborg Fleming, ben gamle Hinric Clauifon Ple- 

»ings Dotter ta fBinrala o(b S^alcF»/ meb befforra fnt/Bri- 

ta Htnrics bottet Risbit (MiiRafet a:(I<H itebLociajirie. 

n>ng9 @tStbo8aren< jochim piemings bottet/ meb be$(9t# 

ta ^/ Ingeborg Ragualds botter Stiernekora. 

Ulfsax, Ci/staf, (^t^At 162^ 

intfoducerad ' , 

(r) Sfl (BHi909. Capitftine. Gfft »(t Jriiana Rll>. 

eort af r<fder Ulffaiu " • -j V ... 

S>etmd iht fSmuiM f0mlt|« fSr nS^a loo:^^ Sr fe< 
t«a tm» ifti t^laxl) Mominnt» Snlm Sto tvflia (<* 
ta (tern» HtS ^bnSlanb. o(| btn fkf«Ma Quam* Otépt, 
fi»m Itfbe Sr (S^i .9oe ; oc^ w iflotiNi $• Sigfridi $$r«« 
fen^fonrr totO a^fio/ »<( aft.tKmiaaf(;betlSr(f(()(rtii(r« 
I fS mSnga (tii^Abr Sr altris (ar fomnitt |)S gr^ qi^i^. 
.■■■•■ I I 

' : 1 

ANCKÄRy BOTHVID LARSSOfff 

CO dr I 6ä5 introducerad, j ^{8 9$ti^^«& ^(^(fititiiit; rr, Numero 

!f V- ' Jiij' J;'i J9^ no 


^ ? 7 S\ (&) Ddk 9l# ttl'9i8ii$«lmmir. 9fft mh Benita ifrfl, 

::;€fftf9onarrM^-]^our BenftsibTt HSrds tofta tfl aRaOu|{(ie , 

imcO Meftå Fers jMter Ulf fax tt( J^ai^gc. 6on af Of' 

n)<H{eS3ef4ti»{t^8lMtti96erm{«ifto/ Lars Borhvidsioti tQ 

SétWÄ WkcfUAifiW^ ittf fom r^ba» { t)/f förra feeuio 
amtgJlifjen/ rnfnftt tärs BoAvidsibn tfl Mgue^ammar Ixu 
4ttre for flti ©tailifåftcr/ f^irt Iffbe är if lo mrt finifrtt 
Anna, Ätviå^ Månifon» Hoffeif/ (bni i ttopn foröc w »at* 

t/irE, Bmnct, (t) dr r6z5 i*i- 
troducerad^ 

(t)2i| aif^si^rf* 3onftre&- S8kf 8r ifw «ertC« cakls 
-.^amt^afrSim^ei:. ^ öe*i if«8* + löig^ Q^tft iS96 mi 
Maria KijW e<fafltiit«9Matt< pS SllBb^^ Pe- 

der Severinsfoii Kiju bMer ttt SfpekiM- <&im af €(åt» 
.]^((arai Brante. Birgersfon til SlfproåA od^ ^tcImdR) / 
9^ beé fciiacc frit/ Chriftma Hård» Änders Benäsfons bOt« 

fei fil mm 0^ 2:oref(orp/ mcb BenäajAns bottn Libie* 

fparre ttt ^olberga* 

^ ©rnna aef< (lamfa^er fixmtntt »ara. BTi^ger efldr Bör- 
.gl^n^erftTDn^fodi ^rfcglablr if44 a^Mfirffore* 
1ltnd/ 0<& (abC tfl ftni BeaSa Mats bottet Kafle tfl ®olbcrgi- 

Stake, Olof, (^u^åx i6z5 ^" 
troducerad. 

i4']i^aMi«ii* iftc !.<« förtet of SCeffBofa Kpffarc. 
. IféiJ. b. iö Julli »j^tfWrtWtf ibid. 1629. ». ao Tan, öff 
' Werlk Xieufenant of&cr 9 Compa^Aier aBcjl^öota Siotfkre : 
feb<rM^&'Dfn)n(te. 103^; D. 16 Martii Sattb<^fbime 
ofw<t !ffi<rmlaitb 0^ S>al. r648. b. f Dec afJHeba^. 

X Ctft.^R^b Aaaa ^M»bing„Jl. Sf. oét QooTeraoureati 
mc Svensfoh Ribl3in|s \foHtttit ffora Bala 0^ SlMlÄ/ i ^' Jnifebtre-et^"^ ?ft>öfftMÉå -^ ll^ufipr^ Ml 5\ <1 ■Akl.C. 

i&r/fl^foT lU .?^ ^Ä/Cj(y5, idis liitrbefocerad 

(x)Ericsfoj«|£(,^|))»tf. fiM<ftj7i.l>.8Auit.S«reterare |ol 

flW) MÉrgarem* Hiflfict-tjrffrt QrÖb, JIM £|m Eric» Of 
teT.Flemin»' «Hflb«, ■ ^Wilf JB^riö"- ' J. i , 

■• i-';._( • f.rv'i* ) v., •, --^y^, ■■• ■' r.<l , ; 

Oftobr. Affeffor I ^|»o $äf'9iatt, t »4 » ' ' 

"^n!l9d<t bicflln^p P(ft6i|a;ilO(» B^ca Hans 
tit Wactwei/lch.^ 4ii#r«8,|J»§^ (L) /r^Ä, Qx) 1625 introducerad. 

Wlfrpartc, ' 


».., :; ^!;,';i'; ir. ;'>; irr:-; :t Tiiti ,^/it. ,-'■;,■ ,.. 

K k a Sta KEL' 260 W\>vA "^ ^MimåiL Ni * "3 ^M "5 StAKELBERG , JuRGENy (b) dt 

1625 introducerad. 

(b) Om k(imA a(tl tttfitnnig / ft n:o lar. pat- i4<S 

Jågerborh af @purt(a/ CÄÄr- 

5r£Ä, (c) dt i6z5 introducerad. 

t * t . €oN of Qmt ChriilenCon Jlgeriiora 

(il 6|>urila 9(6 {kfivpmpil/ «<$ M f3tri fm Anna sdiu 

arm * Ture f ohantfon Stilarmt \itfiXtti ind> MaigareAa 

S>(ima SinfFa im ftamfater fotoKiM fbmKge tvoM 

Nils Svcntfcm «f ^j^ÉCfli/ (b« UfN 1540 0^ 1^^ 

. til ftn/ ciciiia, Qrq;mboi((r : oiftK Steo faVaittortffamfa* 
tet cErifter- ^enfon ffl 6pnra« 0(( 9ta<(UNI/ fom ttt 
Margaretha Jön« »ottcr SpSre ^ .©{»Hrila 09 ait(((cU. 

ÅLtoNGREif i fffntoiib/ iV/x^, (d) 

dt 1 6:^5 introducerad* 

(4) 30 ^IfS. ^ nteb Rebla, MSiff Iranfont tvHO^ 
em af Feter Alloogren «<( # 

» ' , , • » ■ * ■ * ' f 


16^5 introducerad. 

<e) Sfil iSkdia/ 6f$(oIl|l o<( $>foI<l,. ®{ft tR<D Gertmd 
Swahn, {Ktn<€Allinar'8tlil»fl< Mauriti Jdransfoo Svahn 
dotter fi Jim, tMt>M fSm fVH, Chriftina AbnlMiM 
Vmtt Roaunei (8 ®rSfttotw. SXniui 4tt gM «t m^ 

/ Mom fidf 9} emnM jSbot. 

^ ^D(nf9rire/ fim 1*9 W tmå ^ «f »<wia hiLtm oiof je- mWxi''té SJt>.fföltt4tt. ad I Numero 117 118 ta fm Brita Hiort^ Jdns Ingcmarifonf bottet i ^acfclial. 

Lem N TE, HiNRiCy (Q dr 16094 
b- 16 Julii aMa^ 1625 introdu- 
cerad. 

(^) t. 09<ft 0$ meD l^onm sft! ken m«^a itten ut 
®ott af JtomniQ erics ten i4:be<o<( Jtmmng Johans 

ken 9:bie< Kf^Medicue» Doftor Wilhelm Lemnius, fot) pS 

©elonk { ^»Oanb/ f i etocfl^lm if7 # * • 
y # »tatis 51 1^ t)e< fétra ftn » ' • 

' # Doftor Lemnii ^^ber n^at Levinut LemAiuf 
il Sirifche» fom ^e fil fttt ApoUonia de Praco. 

Bagge af!Serga, MAns (g) dr 
1 5 ly.t. 29 Febn (k\Åa\). ^tten dr 
1642 jn^b feeé (Som ^ fonéffom^bn / 

BEttCTBA G GE introducerad (h)* 

(g) ifl SKt9a."'®fffmeblCarinPedcri kottet Bagge, ©ö» 

af federNiisfoii iSetga/ fotti fotke TorftenfonfTa ellet 

Sotften^ »oj^net 
(ii)Fersron {^9>fxm%mh^^i^t 3tön{n«<^o(m 04) 9t2f»el^ 

fio/ Ofwetfle/ blef i6)o. k- i8 Mafj Oubernator ofwec 

flSkingen^otk ke< tfl^tige lanb. 16)2 Qouvemeor if« 

»et $reuf en. i6$4* k. ao Martn ^xlbu gSngen Oouver- 
. neur hfwx Sikingen. i6)d. k. 26 juiii 2ank<kSfk{i«e 

&^et tto 6at«k< Saafasn o<9 SonKpino' l^n. i6f3. 

k, a Jan. afiRekok. g8k ifp4- t 1660. k. i Apri- 

Ut. 0ift Wek ElfaRyning, ». «. Peder Rrnings kof^ 

t€t ta Éagni, mek gri^ettftman chriÄina Nils kottet Qyi- 

lenftierna ttl S^lwi^ 

"^Ätt gÄwmal SJwf! to 0(6 i ©»etige Womnwi me» 

fMmkf MSfii Baffes 9«l^et«5aket<»Sgket/ Peder i oöi gttfcberg^o* Wlimån. j NDmero 119 ro -?w, aI, ;j; Sitrg«. Cii ^^3 Bagge Irfftf f ®totA%t St nn tqd^ 
jbt fru Johanna TAns bottrc; mcn om be» to(|t af fatnni 
art/ fan m ti \m m<\> x^WX* 

Dus^; Benct (i) ÄT iS76: ^ 

^ 9 Aug. obJab / o(t) fce^ @on i 

. fi£NCj Oö ^^ i6i5->otroduc^- 
••/rad/ . I 

t>an 0^ P(& expqrt^ea JtijcTe befutH t^afber. ®tf( n|(t 

• ' * * ' \* > i 

^tt af *cdcr MSnsfon p^r(^ ofrdft/.Mbatt bSt) 5t MH 
' "af UJlauW PBO ircjl ingrW, Laffc AbiArnsfons toÄct 

af i)e samla Liiiiefparrar » fom fot^c cn afbmUn %«' 
H Wlbit Mfl^^ 2tHi0r*^ ' - ,- ^ v *>^ I 

(X) 'm t\A\tm\;y @itt mei) M^orsf^a AAén Vim^Qi 

la Éa»c$fr • . ^ . ;: " i 

i,XLtlZ$T:iELX,E^A^KÅHAM . (t\ 

, ar 157 -^ - - r •. - ablap» 

Carl , C^^D dt i 625 introdu- 
cerad, i 

^ttw9t>ttmu ftt»« ttg-xniifettieWi D^flfftmaite c 

". iVtlM^ ' .®m tfUt> Barbro Kratjbe , 34in(fitlC(n< Be & 
[ Andersfon Krabbes trttW <fl 6J»to{5p;.:jieO i Anna Eiici 

fcpttet Roo< tö öfdrafottt. , " ; 

1627 f mftoducerad. ' w ^ibiw^otx^ m c^fl.^x M ^ »i«ii : (M %'&% Nuoicro 

(n) 9ob yS j&lnmii^< i öf ft)^. Skf pfa mcHri (r^^ 

Der di^ftmeilar^n af %w* Sonon ^eaéb Mierra til S^(xM 

af be 6tvcnjfa til fänga togcn ; ber be be^^e otneo t 

» @n>enfP tten|)« @0n ^f @tåt(oDaren |»S SBarbbergJ flått 

Lars Ragualdsfon Hierra til jDlmon^. Q<( Suna/ fotlt blef 

(lå^^n i £)anfFa feigben 156 t t #0$ Elin Carls kottet 
Härd til 6imaiia<. (fn Sven Persfon Hiertft »at if ig 
^om(aftoani)e { ^xAUx^ ö&at'* 

Denna hi% itatnfliber toor Raguaid Matsfon Hferta 
til eogevi tfirS DanmaVcr/ ^^iMman for en ^wa 
SlOttare/ ^ M fStra fru Kihiin Macs bottet Xaffe ta 
$««ehK. 

I51Ä Bagge af ®0/ Jacob ^ (o) År 
IS55 <»Wab. ©eé @oii 
Johan Cp) 1627 inttöduceraii' 

(o) Jif SBo, foiii uai tfrä 3Ioriije 0(( antog ©toenftttbflt. 
sffiot if54 ^ofwi&^mflit for t» feniTa fnecbtat- if4i- 
Uttöet^ Amiral. U4a Dfli^crfte. If{5 ablab/ 0(b Ptf 
til wapn en ftr«it ^iorn i plt felt / p3 ^ielmen a fwarta 
S5iornramar/I)miirctblrf r^6) forbSttrat md ^robaCoflrto* 
aelob i 5»itt fcit uUn for iPfuTttctt/ otb } MenDanjfaJftott' 
^a09or DJi Oicfinin / til bdoning af be< ftffammba St ^olt 
na trafihftlö WOt betr Danffa Amiralen ötte Knimpe, 

ben Ibofl t^S til fanfio ttg meb 3 Doiiffa OtloaiiNepp. Stt 
if5f bett as Junii marbt ban ^ofMMmanifwer befHepp 
0$ galcpor/ Iftm finbtf ti( SWanb. tff6 etätbolare 

pS ^tborg* 15Ö2. b. 19 April Unber^Amiral. If64. b. 

%. Maji Amiral, bS b^n |amma Sr ben U) Maij blef af 
be Ilanfa Itt fSpgl faieii i (iotflffMt^ ettelBm Sbttloi^ 
o4 Olonb- ^ob i »o)?niri499- 1 »^^ ' ' * 

# i \ . @ift (nib Anjca -STitihuKud, JAns Anders- 

font bottet iftS 9e9(i<Iaflen^ mcMtt Jsimf fom feban St 
If 19 Stfe Sotgmeffaren uti GtotOolmEriciönsfon. Grni 
af Thord oiofsfon Bagge, St 152a ^ofiiiiRXman unbet be 
S)an?ft/ fom ISftO fot 6(MfboIm/ bS 90» gicf ntnt betai 

loget/ 264 dtit^^0(9 $(béttm4n» Noméro ij3 i%4 « # # ' I 

(p) SO 6ta9eftab ^ S5o#/ ben gamleraOiA- aSat 15^? 
Jtomuis BRics ben t4:be< fmS ®mtn, blef 1568. b. 17 
juiii ema&fmn »S aeabsena* U78 5Coiimi« Johans 
S«nimar' Stenarc. tS79^atttAfwtnpieMl^lm. if 84* 

b. 25 AprilUnbet^AminiU 161} Amiral. 9oblf58.t 1^96* 

b. ai 8epe. begraftoen i SBermbo Spxfa. ® tft i tmo, meb Mae. 

rethaSoop, ScfaOtttnflimanl I^OrebtP/Erlc Pcdcrsfont 

bottet (ti iOIalma. t ^^04^ b. 14 Sepc* nreb Anna carit 

bottet MäneikiAld til ©efiUn^e* . a:do, mcb Margaretha 
Alfa bottet Ikorn tO SRotfa. 

S>ettna te j^atftammat tftt SRotfge / o<( & i @ioeti' 
^0C utgSngett* 

RoSENdVIST^SvENQq) åv I548. 

b. It Aprilis a\>\a\>. S)cé @on 
Anders^ Qi) dt 1627 intro? 
duccrad. 

(q) Andersfon M if 48, ben l X Apr. ftOtf A fVelfe p8 be gobi 6mi 
atft eftet (in $abet ' SSrobet Jöns Tyfk , i^mtlfen aftoen af to« 
ttttttg GUSTAF ben ute fi bem fåbt fcelie- Gift meb An- 
jia Jöns bottet tfcS daOjiab f ttylanb. 

(O ^anit utan fonet o<( gM meb (onom bm manliga iu 

fen nt @tft meb Elm Biömram » Fcder Byrelsfon Biörn- 
rams bottet/ m »S »fiab. 

Sting, Nils, (s) M ©Otl 
Eric, (t) dr 1627 introducerad* 

(8) Sil S^fftVtotp. «[rf ablaV of JToming JOHAN ben 
i:bie / 09 fi(f opptaga pn SDTober^^abert namn o$ »opn* 

®ift meb Merta Roos • eiitUlfiftOttii, Eric Qöftaftfoa 
Roos bottet a IMelmf^et i meb Merta Haral4s bottet Soop 

ta miitxi'ti^ abtiåmd», ass Numero 

(fl SfrSltitta- 6011 af Heming Andenfon ffl 2$orRtt^ 
torV/ 0(^ Anna» gamle Sven Stings tofter af t>a%ittdXPf 
fom »at iff4 ®Iå((<I&ftoeii i)ä Secfoocl) t)og utan foner. 
(O Sil S^orftKtorp. t titati fonet o(( m<b ^onom (iclf sid 
bmna manttsa att ut : fe ^or nebanfSrt N:o 29V ®ift 

i:iDo»tll(( I f # ' # • ft:dcmncil> 
Ingeborg Store 9 Feder CarliTon Stores bottet ttl J^Sgeli' 
ba / meb Elin Mats bottet kagg, Sm ^Ingeborg (iff fe; 
ban Lan Håkaaifon DuSwz til Jtåtetorp; 

12^'RuuTHy Peder^ Cu)dr i559^b^ 

19 Jun" aMab : beé @one ^ fon 

C^Äi (x) 1627 introducerad 

(u>®at afpanfF att/ fom meb Xorotung Gustaf ben 
i:|ie ifrS HhtA in i Gtoettge/ o(6 blef omjibet fot bel 
(rogna ttenftet ablab fotenämbe bag o<^ 2t/ bS j^att ttll{# 
fa ficf ttl lott SSorgo t ^inlatib. ®ift meb Qertrud Ber- 
tils bottet Jlgerhorn ttl Soppti 0(( 6ptttt(a« 

(x) StI Stonneiibotf i 9omem. Stettte |tg opv i Xoniing 

GUSTAF ADOLFS 0($ ©roftttftig CHRISTINAS ttb ttC 

£)fioet(fe« 9t i6f o )x)at j^an Oftoerfle oc^ comsendaAt 
{ EanbJbetg/ ot^ (abe bS tteitt Xtonan titt ^ St/ fam( 

toarif wno!^ ttl General-Major af Infinteriet, men mSffe 
fSt be< ftoSta bleflurer Ijlta intfa itg fSt Commendane» 
@ift meb • ' « ' tf « Amheim, (Sacbliffe Gene* 
ral-Lieutenanfens, Johan *Georg Arnhtfips bottet* SRet 

Ibonont gtcf benica abeliga gtett ut v^ man<ii|an/ Ximxm* 
be aaena|{ en bottet eftet (ig : fe w ntbanfote N:o 690 
0(^ xoép. 

24 Junii aWd^^ 

Anders y (z) dr i6a4> b* w 

Maij abrab. 

Ll /o- ijö6 . m»l»tr J«o^ S(W0m4tt. 


Numero i:\ •:.') y3 /öV^Å , (a) dr i6i4- ^ lO 
Maij at)(ab. ^V6l>cr 1627 in- 
troducerade. 

'(ioM^ t6C9 ^t>t W(|iif«9tt cntrfcft AriChmetioe, iAilru- 
mentalU Ateci» hc. ab ipft> invcacui^ Mef ^an Whtt fitt 

loifiantK utmnlottltf/ Medrdit» Do&ot^ iPtb fm l^rmtoaift 
forfi J^cntg jOHi^NS af O|lcr'®o(^lanb/ o(& fcDan Xoouna 

. GUSTA^ ADOLPHS Etf^Medicui. l6a # # # # « 

* i^ # * Jéi»r4mc(l«ve t ©ft0(f^)iih. 1633. »»zzOft. 

vicc-jPrafident f äbo^af-SRaft Sofc if78. b. a Scpt. 

; t t6'yf. b. tj Dcc. nftnfSnet, oq «ttf mcb Jonom pdf 

; ftfWrt gicn Irt; ,®ift;tWb EURbéA >agge ♦ &titf^9Ur 
tftti J?cqb TaGobffonftafles bo(ter Ctl SBoi 0(( 5ffidf6pf 
m^^ Elipibeqi.Snct bQtfcr Soöp ii( aSiito^^^ 

(z) S«1 |fiön^». !tBai: tSS Äonflf. Secretcrare: 6Icf febtt' 
ilicra OftDCClie Archiceft oc^ General-Machemadcus. i6)4* 
b. g MarrtiälB^iffoiifcr til 3i[?iJlaiiti 1^40 Affcflbr iXrigf» 

'. CciUcglo* S^mtinFunitttJ UC^ D!)i)k|j^ af (ui prbit Arm>ff 

: U priJTiii rcgoi Svccjae, nav a ģ accurata drfcriptio. Edi- 

ta Witteijcrgis 16^1. in i6:mo ; mox bcn jforflC/ fom t 

/.(5lDeri0C ^mTit,^ ^(^ i fi^rpat lat ntlliia aiccuraca Qcogra- 

ptiffa ch^rtor Sfjuer Jclfl Sc^fidlnavien, ncuiKgCtt ©»Crf* 

fic otfj 3tDrn]c j [ilaUJc^ favf!ilta chartor 6f»er SHorr* 
. anb/ $c!ftngflfliib , ?a|.>plai!ö oc^ Swianb. Sob t ®a# 

bvS 15?i*l). 14 Aug; t »646- f9ift web Kirflin Krab- 

: ^t, foiut Aaacr&foDs Mter *tl drff, fcfbemffa 1646. 
...JJenrra, m^dm s^^ öict ut mcb bté ©one^fonl^foii Ca- 

piraifie Aicel Eria.on Bure til2Lnma/ jli^gcn I7'0. D. OS^ 

Febr. wib öelUn^borg: IJabe til fru B^ita Yxkuii. 
(a) Jil »ur^tDtf o* 5I0. Spjat bS Äon^I. Secretcr?re. JBIcf 
; Wa? Ägcnfi t J5(milO>r:(f. .1620 SecreterVre eu€t Cuftöi 

Ärchivl; i'640,4). aqu^Jov. affftchab Sttamnfuttfg / utom MpIaflOtt of ©Äbj édl tantl tijw h i6i«/ «f ffuoGe- 
^Äj»}ogi« taWUr \fmet«ff«tMiiijia ©monjfa it(tr, frqi. 
• IWiéarot' *omm. rawfci^ Afchivo. Slb i f • i 

' • -^ t l6f^; I ;i»:/ F^ni ffiift tneb Annt 
Bagge, nppnimbf Jacob Bagge« WUt* &init «f X^U 9til>hr8'0(U Wdhtam. m Nomero 127 12$ Ko5erö<ii f€?talawab/ Engcibcrhw oiai, gffl if7o nick 

Elifabe^h, Sttfxtid^txUni t &QiUftKii ^^ndre? Olai bottCt/ 
mth Anna Anders i)0t(et Bure. 

Dm iam kti urfprttnfl/ fe n:o 116. p|tg« 141. ' 

BÖLLJAf Sten , (b) aMa^ i6 '^ 

^ i. ^ ^ #. ^ ^: Sir 1627 
introdyccrad. 

(b) StI Sabo. SBat i6t6 SOU^Uw pi 3okrS|>ntg< fafi' 
nttiQ. f&itf fctctmera af Jtonung qustaf abiab/ mcb . 
tiliiänb att oppta^a fiff mobeme< toapn/ fimt iDat af bmut^ 
bobbr gamla Böijc mtn, rcban ttamtitunmg af caniken { 
&tmi%tii Arfid Siztcnsfon^r 1)29* ^tUftbÅnnn 

t s $ t f f $ cti $rcf{e bottcr. éon uf ciaes 
» # * ^.' # ^# •frtlfe D^ . • i t ^ $ $ 9 t 
Ktciif boffcrBdiiia til ftm((ainm«t 0(( ^ohingc IDiw 
tta atf at utgSngot 

Mannersköld , Niisij (^c) dr 
161 2. b. Äp Maij oMcib* W 
1627 introducerade 

(c) til ;pn<bot6 o* SRa<. !ffiat 1607 Comct , Wef 16 1 1 
$crti0 JOHAKS af Olbt*@pffiIanb Slottmeflare 0(6 tft^ 
Wa 8t 1609 Ui éammac^Rab/. i6as. *en 30 Marrii 
Ofmcrfc fot tce compagnicr Djt^Sta SJuttaw. iöa6 
©tåt^oDace 0$ Qubernacor på SRarmnt. 1633. b. f Jan. 
tiOtfa ©tStgoOare oA Gubernaror pS £>orp(. 164a. b. 
14 Tuiii afM Iban pa (efaDnins 3ngermanlanb meb Xoe< 
holm< San. 1644: b. 06 Jan. toiibtf^ofbm^e ofmcr Slfi^ 
Sor4< Kon ^ commendanc { Sottborg. 1648 afihebab* 

I 86b t Dllcrjot&IaÄ^ if / . ' . \ 16 $ 

\ f # • I «. @m ur<b An^a Wrangel, fioti 
' ti 2 l^ m 9tii>bfr?'P($ai>ä8m(ln. Numcro 129 130 ((fb( ntRa it 1677. b. 27 o^ 0(& t»at l>2 af ^09 tf* 

kor- @M af Afler Nilsfon. 

2>ama-^ <it rcbon i btt förra fcdec nfgSnsw. Häggetorps Rylasda 

.- Gustaf w^ Hans Jons fb« 

Itet; ^V6bct, Cd) ^1^ 1627 in- 
troducerade. 

(d) Sxnna <l(t år klitaefcban iKgJiiigdi. 

MUNCK CS[^${HViCitMjCHAEL, Cc) 

dr is85- b. äo Äprilis aWot. ©<é 

Jo HAN y Q{y åt 1627 introdu- 
.,C^rad. ,. . 

6) Zti saifMVa o(( Shi^iafa. 8^I(f aUat) fSr »« lOe 
. .twKrojl} ät 1598 $mti fi.wo Wtt. ifs>s>- «wi« »o 
Not. laU^ufl^fnutt $dpV oq M lufttub mm ofna 
SUlbfhi9<i ffiiir«»/ tfttt l^ntta cArlS örfaOmtt^. Stft 
meb Margaretha Starck » Thomai Oltfon Starckt botftt 
ta jtelbinge/ incb Brita Niit bottet ttl i>tMS' ®on «f 
FSfvel Afldersfon t ^Ijtcmatla/ «(^ Britt Anden bc(> 
((r ta toibfttao. 
tf) %\\ fSki^im^t^ a?00, tieueeaant, Ikf 164 1. b. 10 
Maij AfTeflbr t#0 ^af<97ilt(/ 0(^ fifl Vice-Pneedent ilnd. 
nåc^anwar Liemenani^ fcf ^an t rn tfåfftttttg meb fm 
brn ftt 0an(Fa fmSrt ^ugq i ^ufivubet/ foin i nobfaO tpl* 
M meb rtt Me af en ertfpAn / Mfct fS i it(ifh>« 6ii^ 
tottbfräktt tiifammatt< grobbt/ att berpfh^er fcban »oicte 
iit,^9<b ^u til bobtbas b«raf nijfit fiana fMKba e4 

ttrrcf/ foto H ^ktfi i iM <smi 99m<tmm ja- Nsmero 131 13a smtxhoHi mimån. ^09 cob Monck» fupplique (fl jtonung CARL ftoi ii:(e 8t 
i68a/ imttt fotparab t SKjtfctf Arcäivo. ®tf( me» 
Elifabech Bure, formämtc Olof Buret dotter / N:o ia6. 

"^ait. i6f. # . ®on afSlottmefiarcnHans Munck ti 
iifttUa / 0^ Catfaaruia Erics t^PttCt Slang. GYLLENMAnSyÖLOF^ Cz)åX 1 5 86;, 

&*Z7 Oét^i^fab. I Öii7 introducerad; 

(g) Äaflab fontf ofof Andmfon : (ftcf fig fcbamcta tfl 
Sasmani^atia p(& £orvarp/ fallas «f fomlige Amiral; 
»et & tDiii/ att ^vi ticKt til fioi. t &t 1638 nSgra o<^ 

llittk) h gammal. @ift mcb Elin Drake, Mattis BenOs- 
fon Drakes Witt til S3t9C(f(oImcn/ mcD Margaretha Krurn- 
me. @0n af Anders Olsfon K&rling, 0^ Kirftin Lars 

botkr Broms tfl SSamal^olt. ^cnna to %vi ut mcb fi^ 

rtnambe Olof Gyllenmärs ^ott/ Brdms Qylleninirs, (om 
bobbC iKinil0<- , 0(^ ^at)e til fm Maria Llllie. 

3>enna itt ^arfiammar S få^crne af ben gamla utbob^ 
ba Kåriinga jiagteii/ reban &r i3f 8 namnftmmg af Lau« 

tens KårliJig* 

HAstehi/fvud^Anders, (h])(ir 
1614/ aMa^^ 1627 introducerad. 

(h) Äallttb förut Anders Erfcsfon : jfref jig febermera tfl 
atanaha/ ®iSberga oA darltgltorp: olef St i6if. b. 
7 oa. élättélåtmen pa JRanra: famma 8r b. 10 Nor. 
©tSt^oDare pS Stvanoaoiab meb Stvanbgoräbé 0(& 60' 
marobt* iarn ben nijlfoUanbe 10 Dec.. tiOifa ©tjt^ofr 
lare pö 3amö. 1622^. b. aa Avg. Qenerai (^St^oBatc 
ofwer SRarwen / SwanogovSb / 3ai"0 / Coporio t^ 
bc« 8a«/ faiiu gaiibi^ffbwcje fifrter gngermanlanb. ic^9. 
bé 7 Aug. Gouverneur ofmet ffiiija ftab o<^ be< ian» 

l6}f. b. 18 Apr. Uaita General CommiiTarrus t Etflanb* 

i64f . b. %o OGt. Gouverneur j^å ofel m^b 9(retii»6org. 
86b if • • ' • . t i6 f ' 

f # « • @ift T:mo» meb AfiAa Allonflri^ld, 
L 1 } ■ : Ura ifo gtH)t)(r9/0$ S(bcföitt4n. Numero Lars TotLsCon ÅlloafkiAlds bottet til QkA\iHoxp: (e IIC< 
banfort/ N:p 148/ bc^ a:clo, meD Brita KaAc, tanH* 
f ofbtntnrt Bend Erlandsfon Kafles botttt til EibtlttfCtiW/ 

meb Malin Lati iotttt Soop ttl £)a(|eua< oc^ anso. 6o« 
af 5(9rrtoMeii t SoIM p4 ^aMta jDali Ericus oiai, 

0(^ Qertrud Erafmni bottcr. 

i33FkJLLEy Magnus y CO dt 1627 
introducerad. 

(i) SIbfab af SConunt) caAll %en ptbe. S>cntta iH, fom oe 
lSngefe^att utgången/ ^arftammabe pS mobome tfrS Ibeii 
samla SttHTa abcUfla Friiie attcn / rcban fitnntg ar 1434 

af Frille Häkansronå^apil; 0(^ bc< (Sott^ 91.91. 9t. !)<( 

Samman/ chriftiem Frille äSSapti ttl dapantcmt Sr 1467/ 
1471/ meb gtvilfcni (Son bcnna ^Ibre Fniie itt gtcf ut 
l»& (SmerbCuban/ OoN^bAttan p8 9bo flätt/ Magnui Pirii- 
le ttlOcaffabo/ fom Icfbr ifoa/ meb bc< frå BncaThor* 
kils bottet ttl SJia^Iuttga. 

134 PAPEGOlJAy BrFNTE^ Qk^ fy 

1627 introducerad. 

( kS ginttmejlart ®tft mcb Anna stirdr, Koffine(fare«i 

J^ns Fers.ons ^ttet til DKtOrg/ meb Kirftift qliriftopkcrs 145 bottet Limchöic pä öobtrg. ©on af Tcder 

t 9 t * 

2)f titta ht, fom Wrffammar (fra ffftilattb/ ar i (oijoit 
af betta feciet pä 6toetb<fibatt utgätigcn* 

Hammarskwld^ Per, (1) dt 

i6iö^i).6JuiiiaMab: ^anö <Dnet 

KNi/Ty Cm) od) 

Per y (n) åx i6i8 introducerade. 

(1 ) SaWai b8 Per MichcUfon.- ^tcf ftltta donation pi nftgra 

^Mo^ sårbar ntt 9{til(tdutt< f^ttt t 6m9laiib* GiFref 9ttM»trf.<J(^ aDtfSöliSH, *7i Nutnero 136 137 I »8 ttl SBrStotfr. mx,i6u etit^Utf »a »orrfjolm: 
fainma ar ©t»aw pi ffofmore. $0(1 B« 9an|!a maw 
Ijjctt 0(J fawer( ar 1611 e^ i6ia pä ölonb emoi De 
2>iiii(Fa. ariMi.t). lé Martii (tnbra , {tången Gfåt^Ma' 
re pi Saimare. 1622. i. %i Maij oftvertle pa SSortf^ 
^im 9C^ O(atri). 6tft meb B«ata KiArniag, jTmtgl. Se- 
creörmcns, Eric Matsfoni totter til 5lIm6T[>/ met) fce« for^ 
ra frU/ Kirilm Knttti tofter Waad tS Stttorp. Sib If ^ 
i * r » « f 

(m) Jcfbe 1628/ refcan fcpbi^ag. ©o» af Michcr « # 
# « / I 

(n) £a Zma I aKtfierl^tttt / Stufi^to^l o($ !$tre6o .* n»at 

Jr 1646 Cppitainö Licutonant. 1648 Qcner?l-Adjutant : 

fcbermera Dfwetlle;^ Mef \A6i änM^fbttiae ofiwt 
SaniXFronä / öelfttrsbotgj San^ ^ en De( af IDtalmobM 
&m. 1667. b. 18 Maij £anM|ofV{«ge Bfirer Calmare 
San. 0fft mch Biiftb^ von der Linde, f ammar ' 9ea« 
bettf/ Eric Larsfon von der Lindes bofter ttfSmbe^Org ^. 
meD Wendela Jacobs Dotter RoosyTefbe 14^8* 

KAi/s^Biékrry Peter ^ (py ét 
i6z2. b. n Martii ^(ab. 1627 
introducerad. 

(ö) S^el^olt fitt förra namn Krare, tvär M Jtopman 1 6(otf« 
Nm, Mef fcberwera fSa? CtJtMwi Äopparberg«# 
fagen meD De< fan o(& Suna foftt. 1634. b. 4 06tobr. 
SjnblMDtnse of»er Dalame 0$ Jtoi»par6eraet. SSb f 
Mctf IS ' » # : \ 1646. »» 
164) ar« 9(tf<ba0; l^afwa^^errar Km&rlfanbrat/ M 
benne P»rer Krufc förbe bera# namn/ tp nflofwabe l&nn* 
6on Frånta, M U^, ^i Mtiier.^* tfterfoRimatt^ei, 
fhiBe effer benna bogen fWfmd^ wk fe Kmsbiöri^ 
©ift: meb cicUi? Rckn ♦ Swftore botter t ©focföolm. 

EketrA y ^vÉfi y (^p} di* 1667. 
b. i Apn aWab. )[6a7 intro- 
duceräd^ (p) a/a 9tii>btt»*0(^ SfiXIBmdll. Numerol t ^^38 139 •f* 140 I |(p) Ä«lIa^f5n^t Sren^Mlniton : |f«f liÄl^*»»»»?^?®"^* 

1604. 1). la Dec. a5«falln{«9«man »bid. o<^ famtna it 
s6 Dec. tflltfa eiåtMlSfwcti. i«o8 eta^oBare ibid. 
1617. D. a Jan. @(St^oUa« v8 60 maw i«|> ofBWt tel 
85b. i<5ao. t). ? Apr. ®t8t^a«w vi ®tb«|l< oi& ^9* 
(litt* btfaitofttgw o(^ ifwft J« Bin. 5o«> if • * « 
; / > i . t 1626 i (otian af året. 0(( iimi« 
fomUge pottorn ^afroa toartt en notttilto ®«b af ^rrtit 

MAQNUS t DlUrgotWanft. ®tft m*^ Catharina Brdau. 
fom fcöail ii(f Knut » » « Oftttff. 

/'i^r, Ä^NS , Cq) ^»^ ^^^7 in- 
troducerad. 

(q) Bac itfo7 doppmati i 9(n»ii ®tat). JDoma att 2t 
iin8cf(^an ntsinsdi. 

KJsE , Truis, ([r> 4r 1627 

introduerad* 

(r) Ifl ^ajjlc^ttlt j Smifattt). ®m mtlt « ^ • 
@on af Anden Käfe. 2>nina att /fom i afttc mt 
taDab(< Ka(k, Kafi o(^ Käfc, (tx Ktian naroRfunnts af 

Harald Käfe» foill Itfbe meb ful frU/ Ingeborj Ulft (otttT/ 
it 1 3Ö0 / 1 37 W 1 378 / JÖB l<f*< ««'«« » 59?- ®» Magnot 
Klfelefte 1371 / I3»f/ 0^ 6a^ tH frtl Jöns Benft»- 
fop Oxénftiernas t)Ot((t ttl @alifiat). €n fltOl ttf bCKM 

Käfe fUsttn $ac iffnfnHt fts ta ^vit. 

Tegel, Eric , Cs) <St 1627. ^» 

14 Febr d rw)o aWöD: fatnma dr 

introducerad. - 

(O tfl $uDt)(|iai> / @mf}a^' oA @runbt»{r. ^e if^i of 
$cäi CARL t ni^ra w(rf iNtfat» tt1 @]»am'(n; ic 1^93 fa 
V9\<* , lxq»i ^ra0<^of0tii9( i »lanM $är«»/ 9(^ 6<ri 

COlt- 


NofllCM 

-c :: Z4I :rti ^: ?*«>ii^^>W>T(teT »W::7Äa! |8tf|em«fe fAUrnia Se tCMab tfl wotrt locb .«e DatttTf uti 3Bttniar« 
: i6m>. fftFéiMuMilli|tf|(*^ tjSir4m* Peder An« 

t Afniit^r^ f«mt Wm g<incnltta .éfiicriifa »«# oftoeifr. 
»$14. JD. M ^Ar. KiftoriQf r«Rhut, 1^57 Qamm«t*atSb. 
i62«. ». 7 }iuitf ttatr«emiM^f«4e M ^äebvbft* 
f«^: Ikl x6a7. ». 14 Febr.XommaQUSTAF adolfhs 

'fel niirf^Jtonmii BRic.ften lAMf^nmm loore forféni' 
N m Fbi»^;tenilo<r 0<( inH) l^mit tid femrt« attjttf. 

@fft 4IICb:'M9|^eA« Dt^t^ojuviUe» Wilhelm Pedembii 
Dantzouvillei Dotter^ »cfe Maria I^vli^ tlPttCt Lenfaia 
^ Sirifckée* Gm af t<tl Ic^kR^ ^eorrius Peiri Ja-> 
lemohCBflitfl <ler J^aii Fedtnfom es . ^Jrrftdoit ifrå 9a& 
bcrgtf r SMltta BRXC8 bf» I4:bc< OftVcrjU Secreee«ire 
0^. Pfocuraror» ^ ÅmsL ^Aadiprs MtCT. jDome TÄ-ac 

PMfeii^Uf^ for Det Ni Mi:«l ttio^ ot^offtttan 
til att Ixt »t**/ \m m^ i.iogiiftemäee Jtimim«<lH»/ 
Ir, if 68. b. »8 Sept. ^Clfl. »S >Br " ' 
04» (trillad SrNKfcIrvi aptf)|»afr t44 SirJRD, Jötis, (t)4r i6i7iliti3Qr 

ducerad» . i 

t )']talrtb fvnitj^ni H«iifi>n. ^hM ttora aMdb «f Si* 

« • < « $an< €>im(;>fim Hmnaa Swird (ftcf fa fli ©ÄmflTa. ©iram att. k låM0<f<(kati «(% 
acH/ VA 9(11 if iN>fl ^loiit>a< «(<> N» «^ SwårdeuU; 
Itti fbm (lorerat>( i Ixt .14:^ «<( t$:^ fttict, of I 
t(t i^^rfcGicc trtftM* ' : . 

1 M m SiTARf^ m mmim^imim t t Numero 

14^ •;1 f- ■t^' m 
»* (ii) 3» éidiMo/ ei«ft} tf4 9««(i^ ^^ M 

i6Vt 'Ctplekine «f JAirtiUeriiit. 1643 M^oj 

RAti »ar tllKhr 1^74 éäraMOtfbiiige 1 '^ 
HlÄ bf tai Sépc fanMiM% eohfimitmu 
t6b6; k. I) |«iiaar. f i<88: ¥.' asrrjtm^. 

BuM »otf«ria 950 )i(^meiFBtiftbefli]K«t „. 
geta a5».-€Jwt~«f AmlnJttÄ» CAlödiie, §teu _.. 
ron StMh MfeORtfe «4'9(<iM/ «4 B<^ Pflen 
ler 9nfVtfi^«rreia !Si|ta».-^DlR仫t4Mf JtpS<~ 
fiban, mei> f||«i2llllDr'XAäbr Svarti fM(, SuM'..,.^ 
ffarfB ofivft eftlnt«BtM»?0* 9(tA(/ lujeb Sjrarr .„ 
@[at)5 / ff» Bl aMsM' ti^i b. ta oa., t pi faKfr 
6to 1 701. 'K TMartlfc ' • 

3>f nna Sol 1tofn|bfe(r f}rm<iMi ««« Jon HSkamfM 
(Il (3ta&0/ l^*"!»» »e §490 «* i?» fri ^i* M''"» 
t)«tt(v Friiie IQ @if4ff((« 9(iiM«(M m abdfo W SWww 

<Jf'WllfalW«a'BÄÄ8«ai<!u' «tt4ij' • • • • 
MägnMMh' SMrärts «^ tftt ftlMMifgåRdba Biifen Mi 

. m^vmméW» mtWbfabt Hanv Fcnfon Li 
»ott« »;( SÄIP^ ok { >Mi Örtt '« Nf J«^, 

M^ttrne JtJlM' (rf fifftKilli 1MM( «wn« «t . 
hrae, tifler t)rf3r<( nlSjitt (ttJHifiR.' Srn bcnM in« 
gammal Stnil to t^t^äfnAffdrlr^jlamftdxc reder ifo* 
rittfoo (Q dttrdfi i 3BtNral Sfo« fim kffer 2r t)«», 
'^ 1317. 

151 Hr 
4 /v 14t » » 

'•f Smlatib rienaff, „ 
(3 fjärt rfnt,, at Qim . 
. oppfått ^aficA »ttfit otf nmttta 
', Mom lifroct.. ^«» Wrf-ptf »V0^ if JtoMnu ERIC afwfct 
,v.? lat 1627 intf'åauéé]fåd: Ur^ idfkilldt Mariarcdia Miinefltiöld, CårlUcr Carlsfon. Måni 
' mttt fil 0ftj!illge# m^ Brita Bi5mi DtfffCT Bit til 
letiål ©OB.afFfdci: HaiwÄn Swinehufvyd (Q ^emi 
j i ^fc^ tcbö/ 04^ WO ÖC^ Agnetha Mats boRcr Kidrnlnf til*Il 

f •3' Ib 1 jO :T :r. jjfi^ttÄ aft i ©iKntjc/ Jwn fémWaf roarii| jtommen 

hp uti Äopporterä* föfu bclågit / ^tnt ofwa' 
Wt> fffllu»f fom lefbe 1490 mrt fut fjttftti/ Barbrojjo- 

belo / fim foAe i mapn tt»a t>m^m I mt m V' 
1U0« Urnia Swinehu^odltt, o« Ml/ fom f^mmcr MC 
tirtatrfire att tiSmn«< N:o i«. pag. • J # 6aridf« 

luAiiii S^fnåkdrfa (llqt; Svinatube;. foM fSr^ i tMIHI 
r®)MMi#/«4Wtfl fri Kana « < 

^ * *' , ' ■■ • ' ! t \r. .\> M m% Cifc- a;tf_^^5**: O.^^ t^^ 
,. I ^1^ tHoSerö' ffwomrro } 

* 1627 inö)[?4uc«iwf ' ' ' -I-r^T 


Ji7 ... •if •: Of •jk .•«««*• .4NÉM*i^ ^ fåflaftft OylleiiQ)3rré,:'cfto |an( $&f jbif oltiDpifvt 
fixt cii fotfl^ @»arrc: md^ ett grönt ,®töMair tmiOer^ 
tc^m^ att |otdiitfi ar. s;. oé »iri^anlcdieren^^rtr 

Frie :Sparre Itl 6wit&0> ftmflW/. fejatt M & *fft 

kicf atoct til Sc^errf af Jtoi^g.Tacoh t)m ftcttt i 9hitt> 
PÄ dragdOtlS/ foKatfe &[ G/llenfpari^iu.ttr SffEiBulb «f 
•le ©tumffa after; föm Rea f todpn m rob ©»orre <)«rt 

Jöiw ÖyllenQ)arrc |lri)e til (ttt Anna SiÄbiad ©fil jof 
Fec Jöffnfoa Q^Uenfpacre ttL SttHitlMa ttli ®m2lånbA 9^ 
XoriA'SträU't8 ^oi^hm ' v. - v 

>^S)cmia.'att# *f9»>|AftiMaii()p i{kri)®tirl(iM»# or wf i:.**Jlf*?»J I f.,'frff jf V. v! dr 1590^^. 8, ÄptfUs aMol^ 

•■'■• rarf'-'-'''- •■• •'•■•' ^■^''^•■■»'1 ^v • - .! 

■»..'*.:■*■ p. : : *■ ■ ■.»■'■ ^^Vr j » Otpltl' .v^ir;: i.. v..: ; lo 

r r t . r m •t •V* Nfffttétd. 'I - ,> litö i^å^^J^Rs Jonssons <@5tteW 
Jonas 9 C») ^* 

iV/x^; C^) 4)fi62;'7 inöroduce- 
rade. 

(e) Lieutentnt fhttH (6a9 I 9(<(|lf«ir- Ofliff/ 9(^ mcti Oo' 
NMi 8>((,^ntia a(( »f. »(srafmen rfsscr (an v& Obtn» 
»n. ^omi( of Lan Jonsfon til öiirUgAac» { 3Befbc« 
evt^totf^ i l6i«'v »d BrUit'l«3^> NilslJ«]wufbiT» •» fci^'t ^» -rf* ••i :^i'' 
n14 ^PjiLk, MJi^s cry dr i6i5 o^raK 


<f 5,ÄSB«b ffhrt WIm MirWMibir j ffif/f (ig fOtmm tä 
f»fR«IMm »d JtimuiDi;^. il^mia mvcoitUafia, 
■ (léf.MSr.f^ 619t»>Secreterate.fS.g}«m(n. i6ix 

?tt(>Secre(er>re (of S^Mktmt Jacob dv )å GanRe )>$ t(< 
(iKOft mot '9A)$1atl]b/ VSVUP^^ ^- il I»Ki Secrece- 
, nte toit) Xnjftaten fficb BtftfH Conmiflarierse i SBt^n» 
' iét^.ti. i>^&ii.Se<^i'e(erar?)^6(S(fk>ilfFafrcM'traaa- 
' Wi "rtrt »¥|I(al»r ' i^37. .1^ »6 ^Martn Secretmre ttt 
CQsfirmafioqt tmttäjUOtK» Of InttoHe. fHcti (Ittt. i6iu 

14 Jiriii Coiraii4ktiat | HffeltK ' l6zf S4milMt<9täl>^ 

^ f*|tmH iWferor f-JTÉjl «rtj<»8taf«!B." HÖK/ ^. f ja- 

noirit ^iraMl^nac f 3BennIatt^. goft t @tiHf^(n» 

i»t«g«r, oé g{(t tneb pevotn M Sonia <nti nt. @{(l at 
lAif , mé Ebba Wndeman tS Stu(l(r(p , f i^^T"/ 
ey|^to(ll A'lu4''B^imcfion-.WiM«inaAt WjMi mi^ 
^ Vtfh i^g.^^Snhm tit 3fiiät,. " : i 

^ •''■■'M'k--J'- ; ^ié- »7$ [>■* \^A 
Numcro 

•|;t0 151 i. 1. I- 


ro^z^ nitf omjceratj. . . , 
(g) Siarn fStk <kAjiai(^t i^'m» åUtMm ftu- 
STA? ADOLPa aktie 1649 ^^'' 0ift m^ • 
it' ». ^Scrafege, ,A(ft(mdnr«i< fvcjip* 
latlM WgUiXitt , Hani Strangei. tW(Ut tfl KfOaiMil. 6m 
flf Jöni « . ♦. » ♦ ' 

i * * 

TrJna, Eric, C^^) ^ jöas-j^ 
16 Jan. öMoti/ ocj) ä 1026, Am 
bet ordtt utfdtteS i Un ix^ta 

Matrikeln af dV if^t 0(^ tödtfm 

bofm nf (Sv 1740. SSBarbt i6b7 

introducerad. 

<Ii) stam fSlTlt Eric Andertroit: (frtf % tfl »«iW<l 9å 

@otantcmt. . 3Bar 162? Äri3S'Commiffariu», Mef 1 i» 
ConunTmiriqi i £if'0<5 3n9«mnnIont). 1^17. ^ 4 ftU 
(iOira 6tiitM<ift pS ^''ipt ^(^ °Nc'^ tx? Son. 9r 1 >3} 

nwra titfiffi Ofwtrfte- 

Öja ^(Wtci ^bfljfäl» [n< Nathanuiii SchiDinii I ifltt 
iomt tc^t i ffiollad är 1638* @ift ttt^ Maria 1 ke- 
trl» ©tatflDaaimf Mins Svensfoii Ek^trii bottCT (fl GH Ml' 

»{( j)(& Saflab mco c^t^ariiu BfAm &é, 699 of 3 jianii^.^^Ä 
Wtf^H9f^miili^ Numerc -5Wff^ 153 1 ccrad. 

J<)^4if, 4r CO i6z7 introdu- 
cerade, 

Uh^TAHÅt Cmi^ Cw)4tf i6a7lnr 
troduccrad. 

(m) ffSm 'nSiim f4pii4i ««« 154 
Bcftft Utffkiuu JBfmHL fe fc ifciflifthiw lÉr 5iCK7rsy Zifju, (n>ir 1619. t* 
'^ 1 Febt, fM«v*^ 1^ iiantEo4u« 

" * •^' ' -* i65> Intro^u- W»il«|W> w m mmm^Mtim: ^x NqmerQ i.: 155 
(Si ialfcb étéfV* /éaM^;<.i4^««( eoMttttliiire i 
»nfojMiKj: <2Äef fe f«bctm»r4 ffl.eattfl* W<f Sm 
IBptart i 6i»ea 6Sf Statt 'i62f 0tJUf>i»iqn>e pi GM» 

' t 'l6j4 in Märcio. @tft tlld) Afuui totem Anrid Itf 
.. gesito r<]^et twttct Mt :ln^u.'.miA Bri^ CM»m 
. kr Bic tit i^nenot* 2m- 4f vil^0inii^((|i i 
.Benft tlibCun fikreddftr^ 0(^' Anrfa Anden 
f«iirt ^(cr til SttMiSRaOft 9ttfen< }o>an ^"«- 
,tM atfli^a sroi 0i<f ut yS fwtitl fiban meDi ijm ! 

- -^OttCf»!!/ Lan Häkåniron Sk/tte, ^mwMc «flifi 

. jitt tjfa I Sranrftift Hr i«77« . I 

(o) jtdilib fjnit HSkan NiAfon. V&M Mj Df«K(|M fsC 

(tt 9t(9(tiKHt( €mSIoiiMtil((&|«ir/ et^M ionnnt «a4 al' 

. la tinaarcchvcer i Xomms Qus^-ap Adolphs: 06 

jDtoff^g otRiSTiNAS (it , i bet 9«HAi > %»x^i o4 

Soffa fri<((t : ffref liflL t> OoMNIt »<»' 6iii(hiir<Mliii/ 

ficf 8c 16^0, wio b« »(rromfi m tpfRanl/ Mt* hin 

l>a 8liM)«K^f(t/ (ifnitiat itOROl 6rtfh>(t af i» i<47< 

. ©(» ait-lffj. *t •, MartU. md BUfi«^e^.QU\eb|ad, 

- ■fSk.itf JV^&fnwtflM { €w<fQNlll Hui4- M3rt«|itf<« p]{. 

rebiadt toitCCittl aSStlN^/ »d» Blia,ffn bgtttr Skrrtetfl 

©attra. . ewi af wis Benasfoij.' 
Qxk btnjHi «tl tnfrraig (< ^ firaiimaifotc n» f. 

Ä^iif; THORSTENy Cq) iSr 1525 

Sfcrbagen n4fl f5r Domi<iica Ju- 

dica (^^ ..^f#-«W»»felC I * 
. Carl MAKAUfs sov \Ram, Sx 
iSzy introducerad* , [^ 
låxmua pS SafbaffcMf MiJlléii547 VcfalMiiigfiMi 
Pi 9I(UA> ®ift KKt Britt ncmiiif. 81. f. Johan lUr mf»mm.mtfitiii^ >st NiUDero ., I 156 157 riciCbA Fianiflgi MfMr til eammallp K; 0(( M ffvtn 

frs/ Mertha Erenfiiiés b»((er DVéitit Ul fRammamtt* 
^ €011 «f 0al9itioir ThorAMsfon i:^6tr(m^ 

Deima*9tiifF« te / ^m lahgcfet^an ^^ tietSitnen/ ; 0^ 
forDc i Uatt fcKmgmiKSrfpi fvt ofn>aiiforeen ^If m&ncf 

tttt £{flaiit) / fpm förort ^tt( fclt m to(t (aj^^^ufivlib i 
tå r&b 4con«*. . - 

• :•: . • . : . • i 

Falck p Peder, (jOåt 1626.^. 
14 Febr. aWabi 1627 introdu- 
cerad* 

(q) Xtl ^ereiia^ : FaVaV fSntt Feder SvcntTon \ fotatlmtie St 
0(^ tag ar ^a» at)faiD # lifmStigt M oriiintie 9(le(l^ 
6rcf/ M jag ^onbrt citteRan (aft/ o<^ ci Sr 1617. tett 

14 lanuarii, folIlM Oratt { bct Srctt regiftratur at tdfprtt 

toac tS Ht^tfmejtate / 0(& (ar ifrSn imakometi titnt untet 
miiitien tfrS Jtotttmg CARLS ben prtrt ttb: (ttf famtna 
bag/ M l^an aUab<</ forenambe SoreHab o(( StffiKga att^ 
ita gSrbar t (Sobermonlanb/ i fin 0^ fin 6nfini< t{b tfot* 
lintno/ fr{a Ar aOa ntlaadr. ^an t i^38 oarnlo* 0$ gtS 
meb 9onom Mf bentti fit.it Oift mib Mairgaretha 8iif« 

yerfparrc, Arend Pedersfon Silfverfparres ipUtX tfl &lW 
t)h 0<( 95tlieitab/ mel) Benfta Peden Dotfir Sivart Hl &Wi. 

%m Siifvorfparré M miil efter "^anf bib 1638. b 4^lu- 
nii fiabfafielfe jfi forenambe gob</ men firiorabe >em 
famma Sr b. 6 Sepc fSr ett plagUgit iSgeMmSl* aore^ 
nSmbe Falcks arfmingor Moro Stprfto^en^ chriåoéter 
titi .I^Olf/ 9ii^ Awiert^^eifoa FJ^ckciitrlriu. ^ - | * > 

LooD X ^mdéTPEDEk , cb 

dr 1617. b. azjulii aWafe. 1627 

introducerad, j (r) JteMb Htm Pede^MftittfoA. »or bS.9e»(tme|iire# 
ffvef igs 9ttM«»iK9:ii(iaBntitr ( Numcro 158 159 160 i fömtaob émstiamifiSMmtli fm/ Johan Rjrtter. 

. til ^l|» : aSkuM fnmiiM &r b. 08 MaU Unl(t'6( W^i* 

t( ibid. ^ft okD AanaKåfe. 

Rei/ter, Lydert, (s) (St 1632* 
t. 20 Aug. aWob. 

(s) JTaOab fsntt Lvdert Hinrictlbn: ' (kf Mtt^ta Wtbtt fk 

S.it9tfrt,i«Mmn^*«f94^ Co(iunen<]aiitens i®o((iOTg. 
fohthv Hidrtetfon Rytter* atfmer pi 9t{btarc6ltf(t : (fr(f 
I fil ^KdboS vi^ IMo» / fXcf Ofncrde fot <(f ^taiK 
(gm^RU fOCfotcf/ »q fmdHtfa 1644- b. n Martii com- 
oiendant t Wiisibm. Sob pt 0rS(or9 itioi. b. I Mau, 
ti SKntxn 1647.. b. ai Janvaru, «<6 bor bcgraftvcN. 
Oift mrb C^arina CroU«>. Jcn>er Niltfon Cruus bdttcr 
til Sro^Sftt/ m(b Chriftina Bend* boftcr Hand (fl 9((ifn». 
' éwi ttt %(filtlltliR3<llian Pi ^ttqtivtSi flittf Hinric hfilf 
fon til éfitlnooy 0(9 b(< anbra (#U/ inseborg Ena bMtCC 
Bagge. 

FiNKENSERG, ClAES, (t^ÖX l6zy 

inÉröducerad. 

(O (En ^ittfF^äibdfmatt. .®tf( ttieb * . * « 

Gon af Olof Fintenberg. 

T>tma Stt tm nbo* iMntir»tuii0 8c tAfio of ffin- 

ric Finkcnberg { Sinloilb. 

SpJre, Hinric y (u) it 16^7 

. iiyfodu.cera,(J.:, , . i 

(n) ®rr^ j!8 (fl etott^a / ' ^åtffla e($ Jtöf^mfiia i tt«c 
téwi ar 1618. b. 17. oa. Uc^m etät^oBore i^ 

SddMtn 0(( ofMC b(< 2aO. 9t i6)6. b. I Mardi äf« 

ifUbab. Qift meb lag«borg sk/tre» GtiMoOaratf IOm 
Mil4^n.Skyt(«tM((Cia)e<|ffibA^C. tn^ Margarécba 

• Bio* amimv^mmm m <"■ Mtunerp .-'. i löit Döma a^inM'imi^to*<|fit4ii kainilhmbiif HtMtStMi. éo»e«l3ti(i: Nirt^od Lare I^On ÉrÖMS J MisLS-f tx^^t 1486 (jb^ 

1488, .„ 

fon Ruikå. ®a 

(y) aBojt. 1611, i^i» fapitfiine I M a^fFa ft{(j<e, o£ fid 
SR)(U btcf . ®«ii af Nii» Bröm* ; ^oiri';kfbe &mi( &e 

1 593* ^S IvSl i AEMbr ron Schants JtQtRA Matrikel 
«t\l?».. iPaÉSlö^^IRt^v^fvll^bt njrttö I Amy Of 
Jercron?» txm»-]f»mlwh ilA/SfJOx ei WWW P^ 
.Br&in» IK^t IaMW -AC^ roiU 't>ltl oa äng. : | mcn M OC 

lild JDtftas af *omtU ■xZ>(ir Feter, ^ömi, fnn M Ntf 
aMot/ fa04t>( ^ iA^rv^tthieik,-' . 
S>aitM Brdfflfe-ott^ or Um^i^^n |!^^fns«i* 

•; .-I' ■• . .•.•.'■/..-I ■ " '"" "' ^^ ; I 

fSt CALLB'i GvjuNÄk^ (^t^åx 16x7 ita BSlliii, ÖFof l^ii^rslbns' boffer fil. 
af JoiV Markoifon;, 0^ KirfKa Olofs ^ fefftib. ®m af M Mai ^ ^ ..- , 

ftc< tram«/ fbm t9af.af:ttti^2lbrr cuif Ittett rcbon 
tit nmnfimmA v^mttiie Sf ^t)4i^ i9fO/ji4n- 
. ; tifim att <b IMcbaH' it9lit«M. ' ^'*ir^^ HOLSIT 184 dfimic»:iD<imeaMdiE Ui ^C^' '\ v 

\ Noffltro febM (m fScHt fStt i6)). b. 14 loaii Aiijl. ewcRffft I!/) 154 

166 


.fr :! r 'i- :s\ »iit i^an öjkmbt »A e«i^ »4<> »icf 1640 £>^ 

tverfle Sergea&t ^fjU i644> k. dl7' MartU laeneral cbib- 
mtmåo ifmt tM«. fi9ttnt 9^ Snt^tn i 0^9o(HiMÉb/ 

famt naH\t WiVmt». i6f 3. b. 10 Januar. tORbM 

Mig^ }fi»fr C^nnobtrgf San / bet ^tt finjbb te tOlt 
1654.' @{ft.lneb Soj^Ua Holda Kotaiiiiiikt» toafoil^ 
be mrfa.ic 1667; 

Rosén Qj/isty Nils, (b) dt i6as 
oblaK 1629 introducerad. 

t/LJf, Melchior Axelsson, CO 

■r dt iÖÄ^. bv iÖ Aprilis (Älc^: 1629 
introducerad» • 

(c^,4fan«bj9nit.MeuhiorAKei»fo«, offtioariMiliMM. tnfr 
flammoL Qifi mcb « « « * 

Stör, Hiifäféi iCd3'dr i6a8 aV 
(ao / 04> 1 6:>9 introducerad. 

<(}) . S5Kf i<a|yM4b > bc& (fbn; jtontmg GU8t^ ADOLEH» 
bef«iMnr.>ic;ti9ifct.iia(i»«iifti«d'. etff mtb Kvm 
Tptt»j^ ^dfäit; boftec M aerg*' in» eM»f 
IW^brt ||W»Att>Bru8 Hmrici m,Vt Hor^ tJl Ktttulal^ JDMiMjtt.^ (flAii Htflange» cffsre^i 9{M(rS'j>(9 §R>tSm<{if; as; sf.Ti Noverol i68 CéÉTEr ÉklC. (d) (te 1627. d* 

%7 Apn aWab/ 163^9 introdu- 
cerad 

(c)SiiDal> firtrt Tnmevardfui: ftrcf |(a ii^emicra ffI6mt> 
Pat o(^ 9w / cftf r ittf IM refor o($ a ttf gifim Orationer { Sto' 
({ocF oA fKarpttrg, Ucf forfl Sr 1619 s«creterare { ©itea 
;Duf <9låft/ i6a7 tlnber^Safltnan i UpIaoK Gamma Sr 
aUab/ »a (att ficf taftånt) att nptaga bet gamU Gete 
namncf o<( toapnct/ efter tngeiittareaf ten m igeity d:( 
baii af ^11 famma j^orflammabe pS fm foberl mobenie. 
8c 163a t. II Marrii Sorgmedare i GbxF^lm. i(>\% 
ACcflbr t ®ita 6df Statt. 1639 Aireflbr i e»ea 68f< 

Kjtt. Ié40 t), if Aug. Vice^PrafidcQC { ^fto O^P 

92lt 1645 aftnetab* S8d f etocT^olm ifB ^ ^ « 
* å f * i t 'i 1646. ®ifi i:ino» mebSkjtee» 
tett anbre faDa chrifiina Schiide. a:do » Sr 1625 meb 
Merca Bock, fpb fi 6oQna 2r i6oo. t 163a. b^ a$ 
fanuar. Eibidra Svensfon Bockt botter tilSt^/ meb Kir* 
ftm Benas bofter LtUie (0 DKOTD 0($ SOtttta. 3:tio , mel 
Botilda MSneftiAld» Chriiler Carlsfons bOtter (fl CegKttSe^ 

. 9^ Mins siifverfparres etttia. ®ott af säfentc^arett tv* 

flora JtOrftan i ®(0(f|^0lm/ Ertcus Jacobl Tranevardtut til 

!^t5r(Fef2(er/ ^Utm fabermar Jtcoi^ LanfeatS IBiirtf' 
fatet» 

GvLLENCORNETTy Peder Biorn^ 

^ ^Oi^r^borilXOilt 1628^1 SJanu- 

arii Mol^^ OX 1 629antrbducerade^ 

(f > i:ino» Jon FersfM Gyllen^Cornett; a:do 9 CkrifHna 
Oyllencornetr, ftI3B<far9/flff^A irroo , meb öfloerffe^Lfeute» 
nan''cn TAran Stmonsfon Falck» 0(| a:do, meb 9lottme» 
flarett Bfena Olsfon SilfVerlood. ^;Ho; Arvid Persfoa 

GfWeécornctt tfl' ^ti^ysi ^0^ tiHrm^ R^ttmeffarr 

af fSefigofa Caralleric, fSb itfii BarcboloiDKi ^09/ 

flo^m Sr 1644 1 6fSne a gt^ meb Brrta Ryteer, unap 

|ofbinaett<0<9lCoaiffieadanfens, JobaQ Hiaricsfto Rytcert 

Na) bott» «s<5 mim*m^tmm. .'i Numero 

.T. nr. l6$ [^a 
4eraii4rni!'pnr)fl '4KMa/.Jrai'U(f flMCK I617 »fl»] 
|$<m/'0(^ Karin Sran, €amniar'8tSfe^ Arvid ]6^Ba»- 
fon Svans tiofftc til XoBttOl») l6«l> KirfKn Nili tMfCC 
Ribbinf ttl ®IMII(rfl>. SBrtl fdte«WMb« Beder Biömiton» 
. ©OMCfOtt Peder Gyllencofnett, Lieut«hant of tffi(l|)Ofa 
' Cavalleriet , fom bkf (laocÄ 1676. \>. 4 Dec. toO) äll^/ 

:: 0t(f iemta matUige k ut Q{ft ii>ar (an tnct) cathu-ina 

Nils tifttn Hiulhamniar. 

Len ART Nilssons {g} ^å^t, fof* 

iati %BJt, od) blef 4r 1629 

introducerad. 

(g) 2I(f léif. N ta Febr. g;9((int{{are af 6iiso«^«nK. 
i6)a Mi^or, {lagen i6)a.l>. 6 Nov. nit> iu^oi. ®tfit 
mrt Beata Drake. 6pB af diftOtMHiaB NJU Lindorm»- 
fon (il 3(r(bQ- 

S)raH« att/ fom längefKbait ör tKallRgni/ Nef BSte laniMf 

. difputeradc af 9f. SR. Seved Bät pi 0UMt«0m St i6fs 
. D(t l8f4: Sn Anders Lenartsfon» fom 61(f i^7f diptta' 

w af ©fSnffa Slegemmfe / o<6 w t/oa.; b. lo Junii 
«t>ttmejlare ibid. t »703. b. 17 Apr. ( 9(a|It «« ^« 

Svicn , 0$ fStbt tneit ofroer ( (itt piifet (ft (00/ tiNut d 
bcKiiiAR, lamnabe ffnim ^ S &ant cfttc fig. 

-<4i>i£Ä Salvii/s, Johan, (h) 

(fr 1620 oj^fab i famma dr in* 

. troduccrad. ' 

(b) 9taO&bif$tuf Saivius, (htf |ij) febmncra 9tiMe tfl 
OncM»/ öenc M 9fbl(rt^0/ ^tttfdt, SMbqu 
toKft »($ 2MtRg(. SM(f 1613 Magifter t ddmUoM. ac 

; 1619 J. u. D. i {RmidKlIter. i6ao Afl»flbr i ernå 
€f^'tmj i6m i April gRlnuib Legat til €^r'9wfi(» 
4f ®a]Mii. 1627. b. »7 Apr. ^«b^^|( i &wmt» 

MVacab.l6306enerat-9a(('9^Jtr{t^CoiDiniIarias,faainM 
it M'K|t- 1631. b. a] Maij Legat tO S>aiimat(f- 16) i. 
b. 17 S«pc R«lid«t(. i ,6«intelV* >6H t). 28 Jan. Oof* 

Caoe«I* gtiMxrf-i^ 9ttif|^9if^^ 28:^ Nufficro 171 > Oaaeellen itf^^ )). if Maij .L^t t-iOfllAttt. ltf43 

. Miniftw Plenipoccmiairc (fl lBBéWJalllif< freM »ttfct. 

1648- (• 04 Apr. SttK^iKSti Od^ Cancellie-SXSt). l6fi 

Capuc Legationis ttrft) frcWtperfct cmeBaii ©mcrtje o(^ 

fiolen / famtbiiuna ilr ben 12 Martii Srtlctre/ bS ^an 

'UUUa ficr til ^n'^CTrejTa» 9iatttu< cllet ^ogoll fofn t Stcn^ 
^olmi Sin/ mcD aOa ber t bdSana bpav, l^cmman o(& 
pårbar/ (mtlfct (abaueffer (Fulle rafla^ Onttlolm. Sob 

. t ©trensnai 6tab 1^90. f uti ^Stoif^iflm 165Z. b. 24 
Aug, bamloi ^ o<6 nieb genom ftelf gicf benna htt ut. 
jDm bcmia ^etrentf larba (Frtfier/ fanit min om bottom 
ntgt^na ntforltgare kfteerneJ beffrifntng / fomtd lUfmit 

Omtn;(ft i ▼<>& Meierns A6ta Pacis Weftphaliac publica » 
rom. X. pag. II. fan låfat i mtn Bibliotheca Svio« 
Gothica» Tam. a pag. 193. ttl 2o2. @tft 16^0» 
b. Ip Sepr. .meb Margaretha Slcute , S5orc)m^a' 

ten* i Sinfopftta Peder Ericsfons hf>tt(ti 0(5 ®ulbfme* 

be«< i ©todfjolm Urs Harrmans enfta. 6on nf Sjrn- 
dicus c &tttninai Peder Hansfoji 0(( Anna Pederi botfer* 

StiERNFELT iSkX GRUBBEy Pe^ 

ox der CO ^ 1629. b« i8 Ja- 
famma dr intro- nuaru 
ducerad. 

(i) 5aD«t (5nt( Peder Matsfon : (Ttef fig f(t)(mMra> (il 
6(90 o(^ uttala. !Sar forff fB(faffnttlg<ffiaii o<( ArrnfJa- 
tor ^(r 'ftinh o(^ S^brt j^lralxr ^ bkf ^|i AflefTqr { 
@o(a J&af'9iått. Sot) i !S((ier&»f(69 9r(fl(8Srb i{68- 
t t^?8* ®ift i:nio, met) Anna Grubbe BiArnram , $Ir< 
(6ie4BtflfO|>n4 Ma{ Aodme Laurencii Bodinienfit \it1HlX4 . 
mltmi'im^\^Mwmi, M. Nic»lJi Petrt Orubbi* 
n^a; foto »f^V t »ép^^JHJ Febr. a:do\ ttr6 
Anna Skute , SP»r^l>l<(l«rai< I JtnWpflhj, Peder Ericsfcn 
Skotet bottcT/ f&rtx (re.€ii&Ar{fBoi!ii. eonafXptfio* 
((t»aii9B(fi(r^^ { Ofiec Qo((|i«l^^/MadiiasPetri , o(& 
fint »88 9tit)l>cr}'0(& S(btl$nt4n. Xtnmeto 17% 173 fom fbs U Saiii!a «(iit 6ffer«®of|^Taii^ Denna ftf g&f 

tit pS ®rDetM#an met) bC< €pn/ Qeneral - CommiirBncn, 
JCrijJ SRSbct P^ DjWetftCtt / I-aw Fedcnfon, (fl 9taMcit 
p(6 ©ftw«6«fW/ frm attttq faHobe ftg Stiernfcic, utan 
Qrubbe efter fitt mofeeme / 09 Mcf i642. ». a) oa. fa* 
flew ttil) ietpjifl. . 

Denna fligt latdammat f taft neterjKgajibe iinea pS 
!Kan< fiban af ten samla Gttenfra SIDettga ätten Upi«n« 
ning fållat) I ^tpart flamfaDer nmt cari &af oaidcfoa» 
fom (eft»e i^%o, 1300. 

RoSENSTIERNAy MARTEN, Qc) 

dr 1630. b. 10 Oft. aWab: famma 

dr introducerad 

(k) jtaOab fSrnt wewitzer, (fwf r^ febermera ta 9081' 
(roOammat / atofiranb p<^ Siba. fom Sr 160) til @to(F« 
Mm p(^ blef bet Sorsare 0(() ^anbeKman. iöz5 jTmigl. 

9tantrnuf{are eller Faftor. 16)6. b» 10 Martii Direftcur 

6fh)er fopparen ; fSb p& @(^wantemi( t ^otncni )(r 1582^ 
b. 8 Juiii. t pS Sioftranb 1638. b. 21 Nov. ®tfit izmo» 
i6ii« b. I Dec. meb Beata Bödiman, AattbeKm<m< f 
®M^VX(t Daniel BOckmant bPtter^ t lo;i. bt la Jo* 
fiiu 2:do, 8r i<35 meb Elfa Oxeliufvud» Olof Boosfen 

ben pnflref bptter tfl Sb/ .(^pff ^ @anbbrp, meb Micti 

Lage8 bPtter Fofie (fl 3lfpenM* épn af Märfen Weww 

titt til 6^mantett)f<i/ ^pmerff gfnrjieKs Fenfionarius ec( 
Itptrtp^SpreiiSnbore t asi)!/ ^ Qcrcrud, Tici Lubbi 
bottet. 

LoDEf Hans (1) ^(^ ^ ' 
Gerhard^ (m) dr 163 1 intro 
ducexade^ 

(O t < fftnlonb \6 ###««###« Nmlol/ 
p(6 meb ^Pttpm s» bemrn aibeliga Gren nt. emi af 

FromhoW Johansfon Lode tO Jttt*««/ 6pfthllp* fSih 

«ÄI m<> bel fptra (hl 1 . g r 7 . 

(m) mm^M^ämif^ »sp Nofflero 174 i .'J 1Mt.t6)<y tf. ir Mu-tii nMb Ansa Mnrin véa Treuden. 
Gog af fiKIMIlHX .Frojnbold Lode^ »^ ^(^ ^t( fCR/ 
Anna D<hiboff tfl.X^I «<^ ;S4MirMitl' 

ftr ttsé vkmhtmit af aÉ»«wi Odtiard lode. fbai 
M M^i>«M n^«iN fvftiltfk «f. JXovnia Knpt f 

M mrtt 9»f«ii( aiftb 1 2>aiinMnt f^ 

FoRJBEs, JjtcoSf Qny åt 1631 
introducera ; . : 

(n) éktffii tfl im i 9aMi muVmtt fl^mViét* 
iMtlk m (tt tKe»ttUM< fUtmfiOf m^*^* ®^ 

mc», Maria LillitKiun, i;»8f'CaficeUeren« OoO. Midplai 
Cli«aiee*plie'ti t0f(to/ «# giOfMK0a»ii< »Il Éitfiirarm» 
mria tQ ^Otfiab. Go» af riUariCrAlexaiidenfoa Vor* 

be* iSi^aMw; fomfetx ti ftra ^fqdoii» fm cåpi- 
gm 1605. i (lagtt to% XcrdT^Imdi (Bmoi» / «<& H»- 

gare Aa Wtllielmi i^tttt t^brbet (8 <S»T<. | 

■': JknM^Mi^ahl {©Mitbivatre^aiitxtiuuniAttm^ 
& i} 17/ 0($<ic fetan i ifflEitifla (u< 0(bscmtvtnibi9b, 

fONt lord Fofbet» Lord ritfligoi Forb^ if Carfindae, 
Af Corre,,.iif Moiiimuft, of Tol£uhoa« af Wacertoun, 
«f CoUodeu.laf Por^nm» af Mchrt^r» Of Stvoch» 
«fBailp|ie, afBalfloig, afRirii;afEiglt^afRobflaw. af 
NilbDy; Of Cratgirtu^ Af Porbetnfcuiiat» ^ Qranard. fhn* 
tiilmbe WbtKmMf f»m It^t fSt h t) it < ^KoMJbM 
ROBERT BRUCES tdt i:(fe< (oddf^a ,0t<d(|nMte/ Sjnrirtf 
tajr ^fwa (btrat fixut fSvfiltcK. natnw / fot M Boi 
{^aIflQ9 <n tiant- 94t tnÄsnd SBwtH/ «« jhnmM fteiforc »^ 39Sfiiii'^W)f!litAåXU Nomero 

175 <ji J76 > r:.': :)■•(.:• il(< t. nji':- t.'i: l>5l RpficrÉtcB i,^ HAm^ Coi)4t 1634 

introducerad. ' 

(o) Sff atof^bctf o<9 9{a«. !5((f 1604. t .4 MtU Stftt» 
»((lare of ö^otAriK. \6a%. t. ft^ Apr; Ofnxcftc Liea- 

teaanC Ibid. 16^0^ tK H F«br. jDfWCCte ibkL l6]E)* 
K )on OA. etam$atti i64ft. 1>. »9 Aprilit S«mM< 
IHwilftec (SiMMunlank. «ifi ii»o> me» EUft. 
bdhltuitetffeL ii!9fai* i|^®äK9rim( (iStt i«}7. iv 
X) Ang. tiKb MMtaraAa OwtHninå, -Anden (HofiCtnt 
ki ätirt bOtta ta eå^O/ mct) Mu«aieAa Anden 6o(((r 
Bkeblad fil Ofok. ©un of Wcntiel Rotkirck. 

f>tim urgamtA ätt ^aifiamtttav ifrSt^ SntftddmiMf 
ItqjllttK&ftamftBfctaotrttd)/ elI«rrt«si;Fed«fia. ^^tMU 

tejTerianotbrifTati ac 1141 ^6ttgt)^ft»r«fc&fi(^(twe^ 

Sartotetnc , t ^n.^tr<f någit KockfrékåiM ^{((txM (o»* 

. ■; ■;..;l ■' ■ . .• ;i '•■ .:' i' ■ .' ■ ■■ 

Scm/LMAir, Otto, Cp^äT 1634 
Introducerad» 

U(f i^ia ^ffoKiKiK tmbec J(«uw9 oustaf ad(»lphs 
Mrfltcgmdtt^: iiMnma .Sr SciÄtu^ i|>id. 1019 ^ 

^iijättt, 1621 Coraettaif OftflOtftCavBllerie.' 1624 I^*»* 
(endat ibid. i6af St^^e^ate ibid. 1696 Mtjor ibid. 
>6l7 Ofnttffi; Lieatenant ibid. télS £>fW(r0e fS» 4 
Compagnier ^fftmar/ , a cempagiiier HMk I 9^ 

Oftm < Comaieadaiit i . ftfPlV- ^(9 fflCi^tWC / H 

1Ö47- t .,30 ]ulli ^({^'m<t> looo rimötcrt pe&fiM» 
fAffil foifafratt pS Qaai^timefflentet pS OTd^ nfe »et Ikf» 
tD( Ittn^/ blef i648' t>- io Jonii Dfiiirr • Commendant 
t m^mm # ^alfuR»* ^ib H Did i6ox, fti 

19 M^rtii. t I ..6W<lNtft l.öf ?• *i *• Not. Cfft 
1630 mtb Aana ' Catkärlna' MWneir (O QwetHn ft C 06 
SronMnMf Itfb^ (itKa i6f4. 6»itaf {(^Mri^fem »t diiiltiSieifrlK^äftiidit:: stsn Komero 177 


«j «78 j»:-.' D(^ Hedvig Haiui botttT vMC^Btdiineii'^ tnr^ Anaa^Jur- 

man ttl Somuial t&ti fä fcsi/ Brigkta ron SchmclHhgea 
I^C 1560, Tfidi: J^t (i, lé^] v- ■■■■ihtfodiicet^-:.:;,fV-.-':^ i 

I«jit> til &mtiief Inae^aft nMiejA\firfg(nlinidriQ ^ 

• '"«? Wi ^- 9f 5#<n»Joha?,^Ate: ffltit fH>ft»er« 

\M'U )aiiMtf'héi vmtOinanhm mtt mUitirn f 

48 mt>a< Sc.mamrViMi Ml finlintf gusI-af 
ADOtFS 0Ä Dctffeiftu cR«i§:njtf»$ Wrf J)«f JJtfea, 
S^fFa «(& I)att(F«i Tdgtt itettte fig opp tal Ofnxtffl fot 

Commendaac { 3(m(lattft. . i64f. t. 18 Setot. SonMbfif* (r«riJic<blfdfc5f I' '28<(l«B«tti „ ,^., , j^dflai^titj' r- 

fuaä ÅijiM tnttet ftofle 
/i^' An«hfto( ospfSttt^ e» 

imimm. pt»M m»i nf i ®»9(0« nt(b txl 
i(<fMi/ Df«»a0» af $$(pmanlanH:g{d|(m<nte 9<>c. 

Urd Goäianl»f<Ja SMjk , fBitt t Ödtft lyMj 0. JJ Ifov. 

OLlVEBLAPyAfAGN^Sf \it)^t 

1632 introducerad. : ; 

^)'5fl a^Srfp. Stolte 'ffjiepp tffifcfiiiJeiffiflJeutenant ^ijA *lirÄ Lan Beafti- »9» 3tfb(tt&«li( SIMiiilåt Ksner*. <, ^ « 

il ten 9MlÉ irnåH 10kttt nA Aala Anitb tfMot 
FaCfe ta Ml^ 8nf tf Min» aemcaftfof ta SBätlp / 

fnn Icj^e mn i^i» o^ »m M 80 är flåmmaf / 94 

BifibeO» Tnc TnittAn» M((t til ^(O/l OKt Maig». 
redu Bcrtih tuHM. 

S>ciiii« Att UttmfMff tm -JNHunB oustafs 

tm i:M Secreterare, aemet Hantfon (fl SBAlH/ 
t^ OKbNtf 6«ltf'®Me<9onf'6M CtpioAie Ue«- 
<ei<iliän d' ttuvfe Carl. lUncftUd^» (MB ffcf fl«« 
inr f^ )(ll 9 JnUi •» ildlHr 9fiftr «« NnM oK 

ijr|9 JP^OJV" iwsÄ LiNDBy Eaic Lars» 
SON, Qs^ åt 1631* b» 17 Jan* 
CiilCi\>i åt 163a introducerad. 

(t) JUObib fina Bric lanfon. etnf g| febcmct* (fl 
tiaisami, e<i<tfA 9^ «almei»{r: folafi 9fbcK4ccfr 

»(t r«n låadOA. Sfl M(t IMt 6an (B ^0HiA«t(/ «|^ 
fttaR ^011 isMom ibibtofHja (c(oc t ®|>4ntciv SnKtltife/ >- i9o 

c: ^lM( / Slcbcrlotd)/ S^mt) famt flera, frannonk hMb 
lutffa {aht, 9Mit>e( o# »Mtxl/ i.T . . , j mxOul, rom Baii ta &mite 
ipam ^t^ boi 9:U< (ib 0^ M(f »it aSwgMc M 

eift Utlb Wfodela Jacobi twtiff Rooi ({(,6<gnf3 9^ 

HHtAmmti t i<S> Ijffict mcb fi« f9t<m 6tgr«fin»äi i S« 

. Nicoiai tyidto i €Nnil9>lm. <S<inaraN:oi98<pac. »i. 

STJMANMIELMf /ÖRAIf, (t) dt 

1631. b, 13 Aug. a^fcfbj, ^ 

.Y63:fr' introducerad. , "^ 

(to (ait|cni| (ig IMM «f imma 9fM/ od fatt »ta i 

Of» - sÄfrud. fo»» i mStiif, fm fÄ*e fl 
, $«IHd4^{f(«t|i|(iitfb((|l«» |t9Wl((WW Oiaf Otoft- 9»^btrB'p(^ Sli)(I»mili^ »97 Noflicro i8i fon, fem ipm^tn |D"9.^<^«S''^^*<^' ^^ 
fM(/«»«r epRcfiniaf fiiaiiäiatc(lSlg(< l>n«, nui oiuft- 
fon in i43X)f fpöi txrimii iifo(le fitt« j% t fnto^. stierii- 
Uelm iiif, eftcc nMM kN/ St iw Bdacci UOor { 
SBcfierU Ormaafi»* vA taOatie jis Da LUUe. 1630 Af 

fdTor t iDpr|>tt §^'fm' .ltf4t* t>. JoAng. Vice-Fni- 
fidtnt { S)on)tl<o«f'9t&tt : fammA St s Sept. Aati^To- 

riw Regfli. 1649- b« aa Not. Cnftoi Archivi. l6f o 
CommirariiK i RedOffion. x6{8. 0. I2 MaU SailMb» 
tnore i SnintMK £aiu 1661. ^8<>9täb. 1666 Pra- 
fes t CoUcfio Antiquit>tum. $»b If9g I fSijfa fom 

M^ ^ ©tMrtlpIt ei I8tt(}t ift« 8«ltt«-.„t »674. &. 
a» Apriii*. €mi tdit» omnMartK m fottrofcltge $(m»/ 
(»fltiM for^tttiMreciet^abe fS (tnatt^nltf At/fe tniHBtbiio. 

thccaSviaOotfaioe Tomut IILMSS. @tft mct) acilia Bure» 
StOia^tXlbtti i ®lStnnRf( 0Ofkt/ Lan Eocelbreditifon Bo- 
fcttoXtet 6onAf01ulMarquard*foBlK6KarinMatifeotter« 

Grönmerg, Peter, ^u) dt 
1631. t 7 Maij abtot 163a 
introducerad. 

Ca) »((to <ittf$rt« a«m«: (htfjis ta gt«a$flmwat oA 
eimk. »feli i6ei3 ^^mt ^ l^nbcUnum t eM* 
Mm- 1616 »»nMm ibid. i6jo ämiöL (Sjwiiff Com- 
mUårin »(» Fadot i ^dMiburg. ffib i eobcffiopuis 
lf79, k. aO No*, t I ©tPrfWm 1^5- D- ? Aprill». 

®{ft itfflo» i6of. fe. I Scpt. md) Margaretha, Sutxiunrt 
Mirten JdBif«m »9tt«t I ^tocfgvllll / t I<I7> b. l? 
Sept. a:do» h t6i8. >. if No», nttb Brita Trautiig» 

^ Aflacob Qrdi»beK, fSb { €i&idtCII/ b(C (ott 

ttt ©»«ri9< fl« Mtf Ätijm oA $o«t)«WiB(w I 

©äifrtMW/ tWt M o* t '59* «<P Margaretha Up- 
Heiinini, ^Jfnftlinirttf fedet Mattfon Upl«nning» l»tt« I 

6i(xtKpinfl/ fom i rom f&«x «M§w»l 2rtl«<- ©nmtitt 

AicT ut llKb W eim€awin« !&»«««/ Änder» Pedcrrfoa 
^abetft f^ l6a?' >>• »o Apr.t 1704. D. »8 ApnlisOfltff. 

o o 3 TuN* 294 9RNkr»4i>(^S(Mffi(At; t Numero TctndÉL^ Lars , Qx^ åv 1631- 
:V '0 ^ Sept, obtob t>^åx 16^2 
.Introducerade 

• aMab xk 1638 introducerad. 1 

<^) Äofldb Ifeut Lärt Niiflfon. ®fref fig (cöetmcra tfl sfcct' 
ftd/ ipiMa t^ SIddfia. SMef eftet/ urgffna Juridijfa Difpu- 
tationer ttti3<na 9^ ©ftaéf^ttcg ftv 1609 od^ 16 10 o({^ u(# 
tifei refor uti a} &t/ (tr<yt »itu fin ätetfprnfl 1611. t ^t 
oét. Sccreterare af StanoL t6A4 Commiibriat yS IRo» 
ttt mcb te Danfla. i69tf Commlffiirittf til Eiflanb. 162S 
Ambamideur til $tlin(frife. 1609 fol^ Jtamttid GUSTAF 

ADOLPH ti( tal 9é^ipkt mA tmm Christian tes 
iiixbt ittt ^aitmanf. ' %t U^o aiAra«8natn Amb^fla- 
deuc til Srailfrife- 1631 in.. SefCembn ReMent .t»^ 
C9Ur ^ ©Ä éaftöct: ' $5Sfr t etorf^olni if ri/ W ^8 
. Srpt. i: i 2>re»(tt af 9m^m t6^. D. ao oa*. bo 
graftten ibid* t Sopiiiae ^prtio / utaa fonrt 0($ meb (o# 
nom fidf flttf bttttia S^clisa gren ut* @tft 1629 pnd 
Margaretha Nils Dotter/ Hom toarit förut gift i:mo« mel 
Sordiiteliarcir Eric ingmundifon, oc^ a:d(H meb årc* 
Seuren Hinric HabcftifoiL * 

(y) XaHat) fornt Nik Niisfons (Fref {19 fctermera ta Suga # 
£attt)i(er9 0(^ SliS^. S5lef 1604 Referendarius t SonsL 
^åfCancelliet. 1627. b- ij Jamiaril ffk^^^fVbi» 
ofiver 3>aaa]^AraN 1630 Xot^. Secreterare. 1634 
tiOffa ^km^fm» ifwt XtfinM i^db^ i6Ui k 
aiDec^ftf ^CiuiceUer» SecretS^ o<$ Cuflos af bet Ä)«fllv 
ga jlorre o A mbtbre Stgtuet $c 166 1. b. i Apr. 
bomb fk enrelt $or meb fiufabech cygn«a, ttl tietv 
fenbe baler (tlftoerm^nt / eBer soco riKbakr att betala 

til $• Cacharinse Jt^rfiO. Kd 166 1, b. f Aprilis af^ 

fKeb. 1663 in Decembri tttttatttb alt fRcfaf tfl S5ra&a«l 
an om^KSpa JUfFiOtoa puMique ^ubKngar / fom JToiung 
GHRisnANtprau^rtmebmutur eioerfge. (9ttt i:mo.lineb 
Catharina Carit bottet ^ j^iilgcr2b< ttteffateul 0(( 9^tt' 
(eineffareitt i CkotS^oInt; cari chnitophenfoni bottet af 
tel SlbcU^ Iftes Xust» inib Anna Niii botter Hofim* 9m(ti*9<^ mmdm m Mumcro 1 83 t ■ «Kt> Anna Sntckenftlt» SttOnarOrt i ®M4|^0mif Lan 
BenätToM hMttr/OA-Qcfieral-jDlMtfetawfiardtf OlofOr. 
oehufVttdi (»Ka til9U(jo. &»n<t of Snums^CARis 
Un f):M Stkttm^tn 9^ lai^eaor $fioec b(< Slåte» 
Comamc o^afa tufbr/ nhi Lanfon ta fStantX^all/' 
9åf Eifa MA0, Stoftmtftateitf Jdnen Mdöt toffet- 
Bnti^A att ^ {ntotnmm f (Snxcfge ifrS SBo^tnen Sr 

1501 meb Lorent ven Tuhnln , fDm Mef $«f»ib^«ll 

nr %(fi^ta fdtfoIcTct/ ^otto^ ^afwa fom aM (lMtr<it 

' ofnn f 00 8c' t DtbaAimt Ut btfuttit ftt» 0OM famt 

Wlto De fitfta l^rtetl em><t«l / fe Hermanni Htnwl- 

manni OVitam0^ S^tiifa (mR St if99. 3fc8n £}!* 
r M^ti $ar («ntta flåflt tttfitrttt U ^Hl Sfmt^tt SAm 
.0^ fe«belci \ilti SSo^nuS/ b«e. U m ^fo ^ f<(«» if» 
Mrfttf gt^jfwt. 

DuruA i SK<Perg6f&(artb/ HAkah 
Maij aMa^- ftatié f^ner 

duceradc. 

fe) ®ft ijno» mtt) • • ^''*5°^^ 

Sven Andersfont toftetffl €Dt)(tBO/ nu tltdKt aRorift' 2>al 
f«IIät)t, iK^at eattW^oftbiftc f&tei .®racotor(t<£(bi> nK^Bri- 
!A Bendt bO^ Swenike, a:do» m(t> Elfo Duon, 

'Ahd«rif<Mi tlSr<|> *»«» <tt ©)r«tet»f ttlÄ AanåPjder» 
Mtt(( Store» !DK» ^«« 601» «««M58fM«fl« L^ff*»* 
-(Ottn Tohaa Andeflfon' Dirfira tO !D?arfa((( 9é £>ttfWO 

feolnt/ ifom bTtmAMbe St i^44,ti»tr ^ o(t nagr« rorOr 
.tU»J9'.(»-t}8H(it/ «td ^itA.a!ultaA fcm tit 
;^) iWN X64ÄV Qift ««>• « ^ » ! * 3$kS 9ttMci«'«(|^ K^dlQtdit. Numero 

i84 i85 1 86 STiff^EnsrARD, Lars, Qc) 163 i • 
H. 20 Oét aWab. 1633 intro- 
ducerad» 

( c) JtoOofe fffcittUffe UnCaa , (Tref ftg (i( ^äftcMoa/ »or bS 

164a 6. ai Aag.9t9tfme^t(ofn<r SOxIehtfltiiimfR^ t ®{* 
b(rman(aid>/ OffctdSt^nb/ SRerfle o^ aBtnnlanb. euft 
v.tao, mcb * » * $ » 9f^(Ifi^ 

a:do, md> Karin Linardi Idtttt SwenOre tfl ®SfTO/ mcb 
Elia Jacobs Do(fet Bit (0 €tlW^ GM af fE«flt»(ll Lärt 

Gyllen Allo N , Nils , (d) 
dv K94. ^» a7 Martii ab(ab : 

Akfio, (e) 1633 introducerad. 

(d) juadt) M Niu Anrid*roh M flBr<b(amffiAr/ 0^ obtak 
Af S^tnuns SIGISMUND fSr M (nlba/ (ro^na o(( loal» 

S(P>e «mn åc 1^16. ®tft nKb ' « • « 

Bldfnnm, 9lt<^'(>SifF«()fltfM.Andr«e Laoreatä Bodmienfit 

Mttt. &m Of Arffid »a OMIMuRfli/ fora Ufbt i?4«w 

€( 1646 iti regiftratur. 

(e>$afiJ7(»^mac/ faflatxiMfiorfiChrUenSiion tftvc^mp». 
JDettna atxlt^a att otcftrtpSSmcrWItDan tntb Sergeanten of 

Artillerier, GuftafFhiUpGyUenSllon,fonttt®bK'Nini7)0. 
I. »9 Junii ogtft/ 0<9 tOat ©Ott af Majoren af Artilleriet, Ar- 
vid Philip Qyllenillon, o^MargarediaOoilafs t)o(t<tReBter. 

SABELHlEkTA, BeNCT , (Q Äf 

1586. t>. 15 Aug. aMat Se6 
©on 

Jacos, Qg) 1633 introÄucerad 

(O laiab Bena Lartfoo , 0^ aMat) for tui M< tro ticnft 
m of 0(9 9eijt(( giort o$ ((»ifl (afivtc. Sfef 1602. D. af 

Junii 9tiWi«8-oi^ Sn>d?m4n; ä$)7 . Namerö ¥ isy iSS JtinH &limifmn i StårttCtW <Bi)¥ tlicb Brita Jacobs bot» 
ttt tö et^tS&rben. ®on af Lan Johansfon. 

(g) Sii 0otitia< eOe( &«nban2</ St^ttmefiare* XbOa^ 

be jtg Sabelhierta efftt fitt »apn* Gift ilttio» ttteb Ger- 
tr}]d.JAiiE.|t)Otter^&uoth» mcb Anna Fori boMCt Dafva ttl 
!D»uncfa(p aflatcc. Z.do, meb Anna, Axets bottet $tSl- 

arm» ttl @ra(a(Fa o(^ Slg^ammar/ Icfbé mfia i^4^* 

)HAsTESKX) af Ö^d(<j gdrb , MIä- 

T£^(h)0(|) 

LiNDVEDyQi) ^rb^er, dr i6ba 

b, 1% Julii aWabC : dr 1633 in- 
troducerade. 

(h) 9btob( for t^t t^e IfrS uHgbomen U ntt fr{g< fafer btufo IS* 
tit/ oc( fittgo tiOtfa donation pS gobiS utt ^clfinfje fofit 
t Smianb/ faflabe jig febrrmera Häåeiko efter bera< 
tDapit. Mårten toar Kpttmefiare/ o(( (!ref ((g tt( 9hitit{lar / fob 
if « ®ifttnebBenediCtaCreutz, l^aKbobbC l6 « « 

titaii (oner ot^ gid meb ^ononi benna abeltga gren ftt / 
to (i(t^ah<9$ror>«roA9l9ttme|{are Jacob carisfotvj %&Qatt 
«bl(ibe< 1640. b. a3 Sept., et aOettoft uptaga be< tt^titit/ 
ittan e(( beg tvaptt/ foin Uef tocf nSgot förbittrat. 
<t) ®ar bS Kyttweiiare: 0(b8r i6i) D|ioerfte/ bX l^ati 
famma jSr jtg manltgen emot SCvfame tvib StoattofloräO 

\h\}^Mf fe WidekindL hiiloria om SottUttg QUSTAF 

ADOUiH, pag. aoa €tft meb # # « 
SABELFANAy AnDERS , Q) dt 

1563. t>en 16 Junii aMab. 2)ed 
6one^fon 

Gustaf Linnartson ^ (1) 
dr 1633 introducerad. 

(1c) JtaHnb fonit Anders Nilsfon ttl Salttt ffref j^ febet# 

mera ttl %M oc6 ®otberga/ t9ar bS 9tpttm^pare# 

Fp Mef »08 9tMff&'V« 8It>eillt{lfl2 Numero 189 190 Mef frtecitwra itS?- *• «9 Pebr. »efantttngJma» ii* 
ttjogéttian ^ f«iiimot«t)e</ år ifg? Kpttmqtaw opoa 

en fjlW 3l9ft(ire. ©tft meft Margaretha Ma» bottOf; 
(1) & i6)3 introducerad: lid 16)4 tllflSnO att fAOa 
(t$ Sabtlfana. 

JIAf i ©mdtanb, ^jt^x^/ (ui/) (k 

1633 introducerade ' ^ 

(m) 6fn)ec|{e Lieuttnaot of ©tvoiiFa tlbeK^flfanan. ®(fir 

meb Hebla Drake > <9tat6olIarett< Khut Arvtdsfon Dra- 
kes bottet til fSre^O 0(( £>9ebctg^ nicb Maria Magda- 
lena Hans bottet von Mafenback ttt DfnaJ 6on of Pe- 
der Rif, 0^ Anna Axds boftei LiUie til &ale69/ mc> 
Brita Qäilafs bOttet til ©ttimiiMBt. 

Denna gamla Sbeltga att mar reban namttfnniiii af 

Giord Jonsfon Råf , foQt lefbe At 135)7/ 1417 ineb fOl 
frU/ Kirftin til 6(M<- 

RosENDUFVAy Carl ^ ([n) &t 
1633 introducerad. 

(n) $i{ eraltorp oA STfMinsflotv. SSTef i6a6. b. k^ 
Febr. S{|»ttnteflate ifber ett compagnie eobermanlotM 
•A 9}erfre< StDKare. 1636/ b» xa Aog* fanbj^ofbinae 
oftoet ®rat<:A0rg« S^ i^. b- ^t Marcii 6arab<|of« 
bincie ofmet ®tlf!e datab/ ,1648. b- 6 ffartH ^{jNAoA 
^eb^ ambei^oU. t ^^3 nfanmamgia orfmdtgi» •(^ md> 
penom^d bemta aii^t -. Qjftmebi^eeborg Aibbing, Sant' 
mat'3ttmf4treii« RicPédersfon Ribbiiigs bottet til ^cX* 

fTab K.^ meb Anna Feriers boffft ttl OftetbO/ af Torilen- 

fonffa ätten* 6oti af 3Beff^ta 9(9(tinefiatKn/ Sigge Ar- 

fidsfi>a til <3(^K#V1^/ mtb M^i^ AMers tfettet Oxeluf* 
md til@A<9# UO^eafta ttfrii 1^33. 

Del- 3m^'9<li IRiflSirtän: i99 


Ti ^9* 19^ 193 ^EtjpHiN, Mats , Co) dr 1633 
iatroducerad. . 

ÖÄi/s, Anders, (p) dr isSs* 

^ 30 Apriiis ol^tab» ftané fon 

Thorkel, Cq) <^ 1^33 intto- 
ducerad* 

WttEtmum, fe conceptet tU bt« atttW'M« 

Hans AkesfottSoops WXtt tilSStBniltti fofe i6CD, WjOPlm 
En» brttcr KaM ftl »BWlk D«Wia ««. Ö«»,«i. •"»J 
■AMiert ärijj 6WM»fi»n/ Capitaine J«>«« JBrys , Jom M<t 
i6f f , 4. a? Apr. ]>& lUf<ni< i *»«" tNM<« «> ^'" 
fiicaiae &eiömb«is. 

iP^cx i 5Mail!> C^ÄX, CO <^v 
1633 introducerad. 

(f) 3a *or». »Ot Major, ©ift »tj» ^bb? /"»^^r. W 
fnrtM fwftre fn» Eiin Jons «>»t<« S';«Jf"i<j5-. ^ 

af Melcher Back til $0»/ («• Itf^ '^9» »»»».ji» PIJ; 

fdt/ »»TfiKX» Äfffiwit: U» ^tdmw <« l>9Ult Juftoi». 194 Caile t gMOttb Cm^ , 
' 1633 introducerad. I Cs)dr 

(O SÖ 3<» 9iö>^fr«^9# ^tmm Num ero »95 (0. sa ©tfttiitflQi» SBm i6if etatlolla» M ^mv, 9é 
man i>« (ijhiamOc (iäle. SS^if T | T .T 

L^ .* ^ + 'f»'- ©*<* "«'> Margaredte'BertiI» bfllftct 
EkelöC X>mna M gfcf ut m«b M t«m<ftt^ Jeban aans. 
fon Galle til ©tCttlnfle» Dobrojfa 0^ 5©itttrfa, General 
^•'f "«?»««» «f StttflPa Cavalleriet, ftsm mt f50 1615. 
p(9 M(ffla0(tt 167a. ».4Dec.{ ^(t^tt w9> Smib, ttf«itm«é> 
P arfwtngac-. ®ifit toiir l^an i:<do, imfe . , .•« 

'a^ i ' * ''®" Qwdtefl,-««*t«É&rt« 04 
jDftOCIltdlJ Berend Berendsfoa r»m Q^rdceits hlUttCt n^ 
Elifabeth Wachanetfler. i'.åo, Jt* lötf?.' |>. 1} Sepfc 
fficD Margaretha 'Johans ftOÖÄ Mnndc til ^ilHtOft / IK& 
ofNWJltB* Chriftopfier Aflerjfon Mannerjtiölds enftOi 

Denna att trettan nainnfunms of Bena , j^n , jvan 9A 
Knut Galler, {ont (cfbc IH^/ 138a. 1)90^ 1402. 

Kljngsporre, St af fak, QT) 

dt 1633 introducerad. 
(O sa <2>mm . »»lurfia* o<6 9(tf«n»/ loar oa.sr^K» 

«W%Wi. tt«f «64i OfnKtftpLteutenant, »(rifra jftf»<„ 
^t for ®mälani>« Cav^llene 0(| 1674. ti- ^ AuK. Qe> 
neralMajor of Cavalleriet. S5l) )>S efolmM »<S"» 
b. a6 A»g. ti»a,9Jttorfri676 b. 4.MaiJ. .©ift iieb 
«oph« Ama v.n Chemnlte^ @^imr Siatftt oA Can- 
celleren» |o* öertjft FRJDRIC of ^OUftetmSottlWp/ Doöor 
Martini ChemnitiilJOtter, mcÖ Margaretha Heripant bpttCtC»* 
?""'V«,®''" *f $8f » a»atffflW«B Johan von Klihg- 
fporr tir JBoiffafwa, ®0lfln»f| 0(^ 35offf|lat», 0« Marga, 
rctha Johans öotftt ron Butfdenbrok. m^ MargareAt: 
Rofen a|Iajl)tt. 

ÄmtflöftijtrfJenfSfaÄn von Kiingf^orr, o« M? ti^fnt 

£?&*r*" ^1f''^*'e''«> i ^rffammac uint SranÄB/ 
?* "*-?'^/?"<..'J!<'> ©»ertrtroDerne f M 13*» fecuio fgii: mwfåyti^mmmt Nninero 

C") dr* 1633 introducerad. 

i?.Ä.^* M"^" WW L^^ af 3OT«attb< 

mitmmU* ®(f| tJmo, tneb Anna Prytz, a:do, tmft 
Maria Elifabith Crtutzell. 6»» «f Olof Bärnfelts oA 

©eyta att fearflammar ifrå Al^dia to »fur 6*Wiw, 

Oö) miom meb Bci:niard^. ftiI)ct/faDClV Johan Bårnfeit, 

od» PO» I ©mcrige, f^m @Fiei>p«#Capitainc. Dm jo- 
chiqi von Berfeic ta ©Wtcnor/ SRtf&Joflmeflare i ©»ert* 

«e/ f»m •{• 1619 .0(^ ^afte til fm Rebecca ron Brandcn- 

ftein, t i6if. t). Ig Nov. 0(^ Iiggia begtafnc < Sfrcjia 

j^rtio ! Uplanb, nr af famma att, fau jaq ej beratta, 

. cft^ /ag* ntkiu iiKet ,frtt kra«. ©raf ^i{(jf ^i&i\f i mitrfe- 

197 RoSENCRANTZy RiCHARD ^ (x) 

' dr 1612. t XJunii.aMab: 1633 

introducerad. \ ./ 

W Äan^ib förut Richard jfe-ckbn' ar ftétt fotlie I ©mertge, 
6roar« abdtga tveberttamn i ffiolfibrefioet Mtfmtt utfått, t 
faB feen famma fornt ef h«rat tt^sot mebetnamn: 'iFref 
fifl T^Öermera til ©raii^ammar 0(& U^oilunb , . Wef itef, 
b. ^la juiii gen»ri(^:' 8* 'i6ia. b. 4 Sept. Df»er|ii for 
*pnbcrRc»ib ©vSweborij. 1617 ©tatftollare p8 ©ima* 
wmibe. 161 8; b. 18 joiiUtabet^ienénmib^etat^oHörr 
pä ^(nmtti , ftfmwa St b, t No,v: ©TftboOare t ^Jer* 
n0R^<f^t>f(9frDe< £åii. .9a isobeiic töar ^an af at)ctt4 
ftt / I>t9<&rt ttfdva iNtt^^ -fort/ ttt be< ^on ablfibej. 
Sob fcOfod^olmtif ^ r t * . 
t »6 i * •. '. • • . v Ctft meb M*ga. 

retha von Farensbach , Winrich von Farejisbachs bottet 
ta SBolfel , mtb Anna Taube til SRaibei- ^U Farensbach 

OrnAycht til ©ronj^amtnar. a;do , meb dlpttmeftiieii 

fp} ipaft» :.^ 3oa ,9tii)I>cr8'P(5 SfitfföiÄ t Numero 1 1 ( . I9S 199 Ni] ^ron* ^00 ARMskidi^D, JöRJN, Qy^ åt 
1628. b. 26 061. aMal>: 1633 

inttoduCcrad. , 

<y) ftoBal» fSrut Jöran Anderrfonfirffang, »«r MfOtt» 

fifilft for m 5Wj«nia«. S«fl>e oww f»m »^ttnwllwe 
xöf7. ©ife meh « ' ' ' ' ' 
t I i i t 

SWTNHUFWVD \ ^effetgbt^f Ättb , 

Daniel y (z) åx 158 k b* 22 
jVnuarä aWab : ©eé ©one'fDn 

C^ÄZ, CO <'^^ '^33 introdu- 
ceraoe* 

(z) jtaiia& ** Daniel torliiUfoft til S,Kmb^ ©jff.,]^""»» 
meb Anna Mjugaretfca, Jöns Per^ons^fcoftet p5 3C«f5lH»r 
«f txn samla 9fi>eK«a Swinhuf»udjl«flf<ii. i:do, m* 
Brita Kti «lomb<ta iiH !EB<jkr9otMfln>. ,f»tt«f»«9«; 
man Tborkii utt (mm uH ftoppattosl ioln/ mcb KagnU 

(Son af »<WtalttJ«ma« Iftm 0(lw ©afoin*, Jöns Da- 
niélsfon SwIriiaWid tfl 5<«B*^ 0$ KirflSn Urs OottCt 

ta t«(faf«/ fom fifOt a gSitet { r»rt tnuOan 4 Ww. 
i(\H cttRa 1Ö41. 

I 

CREmi^nAMMMfMATMjAS QT) 

■•■• ' - -.■.,•■• ■' *•'' * ■■■■■" . .dt mmm-^^^tHiiiSiu m Numcro •f- 201 t 20a '\^A dn527 ^45 SepL ä^^^ 1633 

mtroducerad/. : - -- ' h^- i 

(b) JTaOaD förut Mats XAnneifon 0<$ tvot Cojporal» iheti 
håt fo litoal i cit l^wltftttb (rafa l&t( ttfKacit «d nhlf 
(om ctf m9<man emot' SttfMé^finiber: fl tmfa met> 
SH)d<*6r«ftvce/ rf^nf^^on pS gibM^elJme foNi Sorgo Smi* 

®tft meb Elifabeth Älloi^ren. fSUb ^attS fOll Anton 
Crcutzhammar, Lieutenant W-I^V fOllt Mcf flaken i !|J0» 

ktt Sr 1657 ulan {olicni9tfr..<ittO«i oft (lijeift bicf bati 
i6f4 mcb I«geborj| Qyl«!fiieiry;iMi^Mis Tbhan Cordts* 
Con G/idcners Dotter, fom^l^M Mef eaiiM^ofi)tngen< 
Arrid MauritzToii Hörni til 3(iw|iiic oeft dtedf e< forra frti. 

Braj^der, JAC^By (C) Är 1581 

t. I Aptilit{^(a^Jj>anå ©ött, 
fom falfabe 0^ JSrandér efHer 

ttXiprnt/blef år i6ä3 introducera. 

(c) JtaBAb fel Jacob. Oy9feiitA>n 9(1 iMV 95efafltttna<Niatt 
VS Xoc^9bit> ^n .(Ma« tfti fot tw» ' itiilwflliaa trotimft 
llatt bcmtil/ f^m oif Mt Nn ##«Qt i»li« (S (u« 
0(ft bcftäOa / at 9{9§<tt (i (hiOe 2t(t toicrotnnia (ctnfiltc 
fiffnfog: ffiebb^tet- amioricM« ^jl^ (<W.4<b ^ 

BAaky^S^M^^ (JdEjPSr 1593. t^. 
10 Junii :^IJ((X^>;^^^^^ I 

MÄRTESfy '(^ejar r63B inttb- 
ducerad* . \ 

gismOnd. a^K. %>^iUUK it 1)011^ ^ t)(r ^tt nar fD9> 
@tfi( ffl(^ Anna IMiis^ ^gH<i>|W» ^ wiW>gmaB# Eric Nilt- 

|M».-Mttr ta HIM 0(^iMi)Bit>< IM» ^tit»^ vif> (fttet 

Bit ta at^Q. i ; Xe> 304 mmii^^jimmM Numero ao3 (f)- i i €to^m nfdtt ttr^t^Mor/ og) ^ me^ ^tmm tw* 
m dffnr/oattiodfttii bigtafnen i 9it1)tfarc^olra^ Stvakta, 
Ux4 ^n( wapn.nNItt ofii>(«tt 9ri]:( (redctfib chorcc 

LangmM/Tönnis, (f) dr 1632. 

b* Vf Od» aMab : 1634 intro- 
ducerad* 

»ftflllnm» o<9 Sa9man<|of , Mrf 163a ©Wftoaw c 
9t«ittitge«€ammat(n. 1624 SSof^oaarc ibid. 1631 
CammeriraK : fö (SammafCominiirarias. 1647. i>. za 
jiffiii terifca annebab nub t>(< fuOa léni autinfanbc ta 
W lan ftfeflw 8^iib«B«fl)i«8e/. »atW ac i(548. »^ 
ag iteV S«iiMHN«« ;ofiiK( aBcrmlanb. i<S5t. b. 1 

Maröi «f|Hrt<lb lIKl liWO ttfibalcrt arliS penfion. 

S6b ! »fborsr t$of.b. ig Febr. t rasnoéjbrmma 1656. 

bi a7Maij. öiffr i:»<», «<{) Wendda von der Linde^ 
(l^ammar<i)tab(tf frk LartCon von der Lindet bOtteT/ 
fon oratt Mfal $t$mfim« t dm eenngflc^Ids monum. 
UpU Tom. t ^. a77 2:dö, md) CaAarina Juliana 

Bremtii, |(fb« «t«o. it 1009- em af eor^Mcn t 

Hinciei Tönnecfon. ^64 205 BiÖRMRAM , Z^Ä^ Jacobsson^ 
Cg) ObCat) i63a* 1>. 26 Febr, 
,1634^ laöiQduter^d* .attaciao9<|i(bfltt:«t0and(n. ■ . ADOLPH, «yM^>rfÄi>r,5/j»foj>r, (h) dri634» 
introducerade v: 9ftb^trl-0($ abetömdn. 305 Nuinero 206 ao7 ao8 t^mvittmiai€!^Mtt, mebXottuns cärlstuartso^ 
Slfli$erfra|»ttt bmtt i Ghttlanfr/ daterat Stcnburg i£)a. 
b* OLi Sepr. ^n hm f6r$ tn i ®»cr<a| oc^ blef 1617 

Amiralirecs Capitaitie. 163S tOWC ^Otl UtlbCT* Amiral» 
0(fl blef ft|{ 1644* N st) Maij Affliral-Lieucenant. %hb i 
éhttkVii 16 tf « f f .. t 1646 

nrii) SrcM flut ufdit foiter/ o^gicf mtb (onom manliga at(en 

llt/ fe I^ 2r< regiilratur pag. 091})/ 0^ X647 Pag. 
3T8- ®tft meb Anna BcnSs totta Svinhuf/ud/ IcflNt 
Ulfia 1647* €on af Robert Stewart (fl Touccour& i 
Vice^ete^OpCt Air» od; Agnccha Wilhelmg ftottCt Ht#- 
garu 

SASELSTIERNA^ HlNlttC^(V) dt 

1609. b^ 10 Julii (k^\oX>X 1634 
introducerad. 

0) 9IMab fSr be( M timf Aroliflcii m^ n>ar: ficF (tllira do- 
nation pS goM i Smlant^/ fafla^ bS Hinric Eric&fon. 
@ift tiiefr # I ' ^ f ^ . 

©W af Eric f # » 

S>ama att k titflSngcii» 

DuKER, Johan, (;k>dr 1634 
introducerad- 

Ck) sa StMoIiti 9(( SBrSngiia. @tf( ucb ^ « 

é # « # ' • 61III ^ >HaB 

DCfkcr af ^oini^Srt). ^ ^ 

Dm txnna a(»/ f«ni tfban antfgSaae»; itrfprnufl fr 

N:o 6l. pag. 46* 
HÖKEFIYCHT, TVWE, (1) dt 

1634 introducerade 

r) »ef i6)4 pälafO »ftoifa fin 9(beK«a ^irbml/ bS (an 
teråttabe ffn fabctifaber Jbafba letat Biörn oioftfbn: 
Itetoen fa»e4 Mta opi^r&tbei f» »icT ne» »e iminrc 
Q q wtfl -306 9libl>a;8«M MiMtmé». t Numero 209 210 211 (Sfta 0(& Mcf fS introducerad. Béckftadius f jitt VMi^a 

BtHtfia ^ Un>a ®i»mM pag» yx mettar patrt luiimi 

leaitt Tur« Turesfon, fftfltt M M ^t i6f8. OOI 4 Jn- 
nii MtflVtt Major t1»ib Amiralitetet; men M ir Omtf: 
(9 Tuve Tuyesfon HAkcflycht M(fifla()ai 1644 mfl) SRatlttO/ 
famf 1 öan^ffncr av 164^. b. i} oa. »ifcgeipjiij/ fe i64f 

älrå re^iih-cicur. ©i» t mcD KirAin Wldcr.iorn, Icfbecntta 
.i64f. Son «f Tuwc Biörnsfoii oc^ Margarccha . t 

^ * t t * . 2cfDrtn'ta 1622^ 

Lunn y Grels y ([m) dt 1634 in^ 
troducerad*. 

(m) Xtl dtautcla : op)>n)tfIe mtb bc< mtroduftion » JtoiMtg 
BRJC6 tff iponicm 9n)(tt(ref Hat. åt 14b ' *#• 
mff mrt « ' . ©on af MSrtcn * r 

ÅLLON i ginfanb. /cJn^, (n) dr 
1586. b. 15 Maij abtab, bané 

@on Johan, (o) 4r 1634 in- 
troducerad. 

(n) Saaaö fovut orf; fcöan/ JSns Ericsrori, fob If ' • * 
i * i * t * . ®ift meb « ' « 

' * ^ . ♦ r «: ^ ©Ä^ BÄC 

* i i * t t • 

(o) ÄaHabe jJij kWon rftrr jtft wapn, fpb i6 i . < 
f / * . i* 16 • I f « 
©ift mcb f • f ' • • 6on 

af Hans Idnsfon, 

' 9lf benM ^bcK^a k/ tt>ar e{ Siimrcrarcn pS fbra tnS* 
Contolre' i Stocf^oImQuftarOlTofHfébpS IStfManbct i646 
1 1 ^tocF^Dlm 170 7;^ fom mcb SttfiOtGa tvarfra Sfalmcr , bdl 
pf ^ffsom lielf btcffobe / bei# éfmerfotte / ri^faf mwr^fttlmbor/ 

fe HögmarcksPIalniopoegraphia pag. 192 0(^ Flantins Dtfp. 
^1e DuäöribuiKyfunorttm eccléfileSvio-Göhicae pag. 80. 

Ojöi/f, Anders y (^p") dr 1630. 
, . b. 1 1 Aug^ ix\Ax\) : pep bcé brobf r 

y * Ki\(/T, M\)\>tti'9^ miimå% 307 Mumero 

Kni,t, Cq> dr iö3a. l>.: 31 JikL 
<Xtfob5 4r 1634 introducerad. 

(P) SallaO förut Anders Svcnsfon , o i) watj bå Refident 
Uti ^Äinbur^. t fflinwa Sr i fiattjbuvfl / fe regiftratu- 

r wc;.pag.' 752. 0ift iikD ; / # . # , ' • 
©Ön af Sven * , fffieb 0«n« fon. Sv-n Anderifon 
OdU ta 2Balfctta«,foiii leffte är i6f6.. o* t ogift girf 
befitia abchi^a dHH ut »å émetbi (iban. 

(q)ÄaBabbåKnutSvcnsfon . ffrcf pa til forpo »^ aifttcM/ 
Mcf 1619 ScubrtcJ unbcrm compagnie 6ftö6tar/ 1630 
lieurcnanc ibid. 16:7 9tc(jemcnté £l»artcrmc^arc ibid. 
1640 Major ibid. 1643 arjttcbut) , Ufb< auutt 1650. 
©ift iiieb # . , . 

SB(t(^aitfefmef0n/ Carl Uddesfon Ödla t( S^orflO/ %f^ 

neitob aA ^4>6ala, ^ t 6tocfl)olm 1666. ben 8 Maij, 
TvafSotiio 1Ö70. b. 6 Nov. ottf 6cla ben aibelija 
0dia4ttetturva©n>erM|iban, fe be? frti nlf^er«Mech'ild 
Ribbingi, e(t) forennmbe Rcfideafens, Anders Svenffon 

06\SL% ifti{i^f Drwcrtlen^ Claes Brei.hohztil SJiargavttl^a'' 

1imbO<^!S#llä0, originale föppliqwer fil lommg CARL 

b eK^xi..Sr 1670 inlagbe od^ nnnu t iRtffentf Archivo fop 
»aritbe/benitinnanbe unberbäntgft begära/ att jfS p8 ett år be^ 
Miki donations gobfeR; effer be »oro nu .Sronan ftem* 
fallne/ tnebelff manliga ättcné utgSenbe af 6ela Odla iv 
ttn. ntaf forfeenbe 0(^ intet nog tilräcfelfg funfPap om 
fiu flégf, &ar fi 1734^ 17J8/ 1740 o(^ 1746 år« x9i' 
bajar nSgon gifwft ni fifflmagt for jig be (imma att hu 
tm^ (gn Major af Jtronoberg< 9iegemente Anders Odei 
mib noutn fefbe mal J73f / tn<u ^n mat ife Slbeléman/ 
e(^ ei minbre af benna introducerade o<^ 1 f& längefeban 
ut^gngua 4ttei|. 

au Lind Of JEmgeb^ j 95Beper^^^^ 

foNy CO ^^ 1630/I). 31 JuUi 
aMab : 163% introducerad. 

Q q a (r) XaOab 308 9ti»i>cr5 >0($ Wilimåa. Kumero :ii3 214 (O Saa(A fomf JAiu^ Andcnfön. tSar StyHmcflftrt 9$ 

Itn^i) # ' # @OltafAnderi t é 

Utter, Anders, Qs^ dr 163%. 

b. ao Aug. (ii\>U\i : otp bt& brober 

Johan y (t) dr 1636- b. 3 

Sept. abfab : 1634 introducerad. 

(s) SSe^olt ittr mimn : 9ct\ jtt) fcbermera tfl ^It, Dttetli 
^erg 0(6 Koljia^ (tcntc fig opp uttbet miittien» ttlM^ii 
bkr DfmeriU Lieuccnant af 0|lerboMrt ategemeiife / toac fc 
1634 diuoio mtt) JCoimos qustap adolphs ^af' 

nitli} / bicf ful Commendant t SOFtCJ^fibc. ®ifi l»o^ 
inci) Ebba Lars t)ot(cr Creotz. a:do> mt^ Beata Tyfce» 

boHcr Oyiiencreutz. ^n b^b^e utatt montsa orfMngor/ 
0(b 0t(f meb ^otiem jielf Denna obdtsa aren nt. 
( c) 6c^ait (itt namn / mar tö Msuor, (Tref fo (fl Mild># 
StlO^ivtf 0(& Scrft:* 1642 CftDecftf Lieutenant af U^ 
(anM 9tci)cmcntC/ febormera 1647 Oftocrfir ibid. 1648. 
b. 16 Sept. ©tStOoHarepÅälrenfborg* 0tft i:mo, i6)a« 
b. 21 Aug på Sbocémi^ mcb Vtolecta Lamb ttlltppcb»/ 
fob t efottlanb utt Erfirodd, f t bamflns 1^46. ». nf 
Juiii : bofrci-af92tbbarcno(^Oft9er(ieLieoteaante&afaBcfl< 
manianb^ Ste^cmente/ Balfar Jacobsfon Lamb ttllbiKHi t 
1626/ 0(^ Qri .lUa Patria ^9ttcr ^r^hrie. 2:do, it 1647. 
b. f Sepf. p2 6ral(|^ §arb/ meD Catharina Oxci CfariicK 
phcr Oxes bottet «l ©fålbp, WCb Erita St2lhandfte. 
@oncr af Secreteraren t 9{if(ett< Archiro, Peder MSas- 

fon Utter, fom t i6af for än bet ^mm låfhMbc SOtttf 
brcf bfi^f opi^fatt oc^ tuiberfFrifmtt 

CRAiLy Georg Gynther-^von 
Bamberg Cu) dr 1634 lUXtO- 
ducerad. 

i (<i)6frf f {ig (il éhm. ir i62oteatf mtcapi aine: Uef 16 30.^14 
* Oft, Coinmjiiiiraritif of»cr folbOtcsqoan p2 £anb('9tågai : M 
Oftverftc. f 164a. eift meb CJirlAiAa ron Mafipabadit 6fi» diibberS^Dc^ SR)cBm(in. 300 Kumero 215 216 


Waxtnf .|>S 6tOtf(ofm< flSff / Hani tor MafoibRGbi 
bottet tfl DftoO; icfbc enKa 1646. 

Urna kti fom ^atjiammof tfri S9ffl«iib/ Sr länfl^ 
f^n iitgSnsem 

Ramsay, Johan, (x) dr 1634 

introducera(|. 

(X) Sfl ea^madt/ Uef x633« b« ig juUi SRpttmcjiare t 
Sinlanb/ febttmcra Major, bSb t Stnlanfe 1Ö48. (Sift 
i:mo, ineb Merca Qaiie» Otåt^oKatent i 3toati00orSb 
Claes Galles bottCV. stido» met) Dorothea von Kalden, 
ItctfcrKge Ofwerfictrt Anders von Kaldent Dotter/ mcb £H<« 
fabeth von Behr ifrå ^Otnent. ®Ott af Johan Alexan-* 
dersfon Ramfay til ^oj^wacftoc^ VSjonoi/ im (o^ ifrS 
©Tottlati» ti( %tauMtt, o(& »erjfran ifT? ttl etocrts^/ 
1 1 Sinlanb/ 1635 fom Spftmefiare/ eiter f f Sr< tteti^ 
^ix, ^ ta förra fruEiin» GtSt^oOarcnt t 9tetoe[/ ;An- 
dcrt Larsfons bettcT tfl 95otifla : (att (etoifie ind) 5to« 

m»8 JACOBS i ®fått(aitb brtOtt dac lést^ b* 30 Martii 

(ig toara af bot gamla Stbcitga Ramfay Sttctt/ rcb^ii i 
€rottlaub/ ttamnrmmtg 2r iia4 af Simund de Ramfar. 
@tam4ttm or tfrS Daihouffie i KanbfPapet af Cbcabitrii/ (at 
{[9 febcrmcra ntsreRat i xamfajr ®refioar,af S)aikous6e« 

Ramlky af RuiTcl, CoUucfaie» Balmaih, WhlCfaehiU^ 

wapchtovn, Uiiigtmiii» tLzifbj t.QratKrrtfc/ €ttfllanb 
0(&. Gtoeritc 

GYLLEJiLOODyBBSCTj(jf) ^ 1 59 1, 

b. 13 Aug. aMab : jponé ép» 

/r^iir^ (z) 1634 introducerad, 

(7) X«aab os 6cngt Sdfriafetlbflr jftcf jb (B OttliU. 
5PAS 1.178 «l»<t».AJ!»iraL Ifte^§5wma«, tW 'fc« 310 9^i^o^0(9 $(bc{^4n. Nomero t f 217 fält. Sob < !iB((kte&(^Mft if . . « * 

' I t ^60^ i. a) Scpc. ®ift uitt) Sophia Klkif 
fp»rr« 
(z) Sfpttmellarf, 6W (tji Affrfbr { ^httm>?Kitt, i 1646. 
mt md) Anna Hans bottet til S4<lf<6D. ^Otl <)af tt 
^i6Sf ^rcbiWen tU £cnala Jtyrfio 

Ekelöf, Claes, CO ^^ '^34 
intrckiucerad. 

<a) !Sar Maiar. Qift m(b Anna Wictenberg von Deber, 
kfbe fötfia kSjo. ©OB 4f Bertil . . . # Äi8 MUne&kiöld öf 3?oi%, Ä/iv^- 
Ä/c; Persson , (bj dv 1634 
. introducerad, 

C>) Äom *i f@»erte« : Itfbe (»im« 1647 i ®6»<rni«a« 
M\>. ' ^titRA (i(t m^Éiikmm 4» »t»! 'I 219 GRÖkFÉi:t, Lrbic, (c^ åt 1613. 

b, Ä2 }uhi 4fe(ab- $«né ©on 

Christian, Qd') 0X 1634 m- 
^ öroducemd, 

1 - .'fiOira donattok fS^oM iSiflM^: r9«iU ti diotfoIa/ibUf 

, ^ W ofrftrUtifeown^ftt; jlagw^öa? i $r(uini. 

I <l)^ Mftte I atatfola/ «(|.iikI |«noti gtif ma«Ua« 

iioifiTikiJioj^f':^. JiiaAN, (e) [dr 
i634-intr6d«ewadw w 


9im(i'^m(mMi. 5^1 Numero.f ZZIr (e) tÅl 1bWi éäf fBrobO; tfi^é i6t) i Civdiil frists 
tienff tinber m^mewi Qrefnx Jacob de *ia Gardics 
commando i 9?p^ailb / ^htnhit (idoii t be( 9(9ff« / iiis 
Imfh,. ft^lh, S9f(a 0(6 9ol|Ta fdgen aDa charger 
Menonf/ ni teS $an mef 164 r « « 1 

öfw^tfft LicutPnanr ^ Cdiiitt«riant^8585lK«: XÄ45.b, 
13 Sep*; Commend*nrp5(Jammjf|Joujcrn.l647Öfwcr|tef5t 

©uöcrm^nlflftdé ÖleiH^n^fcv S^iW^an Drf nr i6ir(^i 
W iBBarfattffa ht>a«f»»p«rtcttttifw&^|*!ief0mfibcr i<57ii-b. 
6 Martii Geneni-M^^^xR go!) if go ,^5 fin fa^crncö iSrb 
ff«rf«. f : r68f.,^t(- a? ^Maij.^jÄ ^»69 |årb t ejbcr 

Hfimianb^ «ca*i8 lef. >@iftil:nDd» |tfc& Brita Dt|fva. 
a:do, mcb gvi^orrttWatr Qertrb^ Jacob? ÖOftet von der 
Linde til Kttfecborg. Si» af Conrad FidngkoflF. 
Dnr Senna ottt ^r^nitV:« fe N:or 17a pag. 169.; 

Ane KALFJÄLL , MjCKfL , Tfl 

introducerad, • * ". , 

(O Äaffob funrt Mitfrrf T*(»4»<Aj«i fftr*^ ^ «I eforgäAcn. 
- 9S«rtt tiebttmmr. ^é^. i>^lM^ if ' « < ' « @im «f Tlioinaft * f troducerad»: . •;:;;,;'; ;• 

I. ^ (g) %\\ ^h^. m9 JKKNe; Mbtti^lSja^ gSiO n«tt> ^o- 

©Oft (if TlMmto' KiittiUftMt <ttDli^-0<^ Ingeborg Olofs 
■'• ••i -Slö^fÄl. •' ••-"■} - »-> i j(,ij 31^ dtib^eKS'1^4 SibeBmätt. Numero 

zt3 SrRÄtE afStbOteb, Anders 
Olofsson y Qx) åx I477 <^^^«^- 

P£Z>£Ä Börjes son , CO »r 
1634 introducerad. * aar4 <h) 9B>lal> öf fonim« carl knutsson. o* woc ta W^ 

mMfitfSS^aSSie. dftlttCb Anna. Eric Axdsfont 

@pn of Bflrie dtt Birger Andertfon tU ^lOflÄtl/ e« 
Maisaredia Hani totttt tH 0iM<tOtp. 

^»«K »mtxima to«/ f« n:o 80. pag. 041. 
StRÖMFÉLT, JOSAN, C^) <^'^ 

163a- D. 24 Julii Obtob, åt 1634 
introducerad. 

Feg»u., 9« «M«« fit bet J6an utt be Borom «#Ji^ 

PetVMXa Secreterare «f Staten »<| 5«^^«»' » *Ä"i" 

Boederi hiftorla beUi Sreeo-Danici. etft We» Chnii» 
itt Törnlkiölil. (Cfb( (RKa i«4«/ Afeforent Pejw A^ 
denfon TSriiftidldt boffet tfl ViniflK|>/ »U^ t^W» 
fht / Brita demcflti t»ttet/ »jtdfu «•« Of *»fWI»<» 
knrftofeeibcft i Sk«Kb/ Harald fdiancfon Pegntni. 

*ffiltt lärSlMb gttHärt «(bbetff«j» »(^ «M 
iMcit nottuAnnii Mbe f&t »*.<ft« '«'*>"|**'«V«55! 

iMil ftonfAbn Uftt ijf»/ »JTO- Xxwc e«il^ JRtbNrö^o* SlbftöttKhi. 313 Numero Z25 226 227 feics fctxr^fat^r/ imc Johan Bsn^fon, fem^foriiMte 0tt 
9I!)dtga jlänb i t(( »Atxltda; «(& Ucf flit %rio(«Ä( t 

fFÅDERHORNy Peder f CO ^^* 

f<Ä 1529- é^né @one*fon 

Nils, C"? 3 ^f i^34 introdu- 
cerad. 

(1) SsAUh W Fedtr Minsfen, ftblut» «f JtQnUHS tJOSTÄt 
ben f^C/ 6å) {td tttifa ScfloflSrb uti iccit fphi/ bUf if 3« 
Sb'ttdt(oft»(t£>aI<^. GmtofMni' t <i * « * 
©iftmtb : » ' . « . . , ' 

(m) Jt! $«{!«/ W<f 1611. b. f Ms/rdi ^afttiafhiirtt t 
iRpfopmi]. t i63f* ®tft pS 9i>ltttä< !i6ii. i.' 10 

Nov. meb Karin Urs. bOttCT/ Oftdfe. f 1696. 

X>(tma Sxt ifrS iRortflt botbig/ Åt lättscfcbon i ew(ri< Jågerhorn af @tort3^^ i^-<Ä* 

(n) dt 1634 introdueerad. 

(n) @ift mtb Hebla Stiernkors > Olof Stiernkori bOtttt ^ 
Sttt^Olm/ IIKb Sophia Sige tU ®nltf$. 

FOGELHUFVUD , A^/X5 , , (o) Ät 

1634 introducorad» 

(o) ÄaBa« i 16J4 hi Aftcr t>a «ibbar<^ifcf, Fog«in4ff. t 
1647/ b(9t«ftt(» i $ifte jrprfto i Suilanb.' 0ifi( mtb • 
' ' ' ._' •' * ' . *,~ •*• i. ♦* 

It r iÄ-Z^r^. 314 d^i»Nrg<o^ ^elStnét. -i r Nunero 

2^8 •fl 3Ö9 ä3o Bastes KiÖLj) , Johan , (p) (Sr 
1634 introducerad. 

(p) ©fttOe bp(f iahiii 9tKiltflate ittott om ftt Wklflwf. 
@ift ntcb «<••*•' t 
6«n of Eric jAnsfon (ti @tt»nt(a / 0(| €5«RC<fNI 
«f eiSft^afiodt oftocr !Stborg< |iab id(( flått mci) 
IRflPStf/ Mats Larsfon M Qutmib/ OttJMnct L^le.Mati Lan* 
fbn foUflt»^ fom Itföe ifaf. 
:&(ima $inffa att or låilsefctan tatnSndftt- 

FooTANGEL, Eric, Qq) dt i634 
introducerad ocj) Harald , (r)^ 
dr J652 introducerad iirt^er N:o 
Ä28* 

(q) S9ratfl< ac i<$74 pS 9itbDar«(ttf((t ftn^rromfl tfranXo' 
t^ ERia POMBRANI Kb/ metxlfl (trf pä ^nom for* 
loNta 90M , 0(6 i anl(bntii0 ((taf ficf fatt 0^ ^åmmo. 

0011 af ArWd Footangel. 

COea ^olRofo 9(6 Xi^nmnibd/ Hcf i<>ii .8<mcn Siptta* 
ttf tidianbrt (l^ opp tfl capiråhre^ tS f oii léfi- 1>. 25 
Nov.fif.rtfnovationfS fift^M^ap/ (ftctj^on mar bap 
fommdi af gammal 9(i>cli4 fla^t i Stnlanb/ o<6 9(t>tl»ref< 
l»(t I forriga tiOer fSr^mmft/ St létfo WaM M «(^ 
fpra SK £anWflQ9ti#t f$t (MSngit t>rSp » fitf i66a. 
t 9 luiii pardon : gaf St 1666 9lltar< l«jl« ta 0alt« 
»pSflrffopS^oBb: »orbf (tflfonupendant pS jto^oim. 

, 8w ldo6.t>,3l D«cti676.(>.lé Aog.'®tftl:ffio,tnC<) Brita 
ta Carpelan. AÉTefforeRi i 9lo ^^f<K<l(t/ Lärt Carpeiana 

. ItOttet til aStfa^/ 91(&t» ». oA !i:do, meb Sufanna V.ick< 
ter, (cfN i6<S6. S>(nM Stt St tfboti tttsSRflcn. 

PjJLEFELT , jP£ä , (s) dr l634 

introducerad. 

CO 9{ibi)cr0«O(^ ^^imån ^15 I Nufflcre ä3i %3% i 'i 


(s) sasfiaii. mpti »bmäim, 

xaimhiimmt r ROBERTSSÖN j JACÖBi (t) (Jt 

i63o.t>; ip JiilU ä6löl^>a^ 1634 in- 
' ttodacerad; 

(t) Gfref f7s feb(rmera(tl.®(nian/ Aiffi/lKotla/ 9liafMa/ 

9(6 £cntta/ mar PhiloropM» o<6 Medldnx Doftor, ^ bkf Se 
1614- t If Febr. JtottUtia GUSTAF ADQLJPHS «f^Me* 
dicus, Otfl.faBotf^ASt tS Jabobiis Robercq^^. tnett UU lda6 
ilri regiilråltur Pafi. Jfo faOaJ'(an Röberdfonps, Sv 1646 
fAIIat&anDrDntl&IS^Chriftiiias fjf^lédiosii 09 Arckiaftr. 

ffJl) t Sfotftenfc if • * • • .'t 
i6fa/ (^flrafncaufi Gt^SROa JCptftA mebfttifht/ [Marga- 

retha Biomen. 

BcmNiSte«i(P«f1^6HmMltaiim<&be<6oR/ Ado{ph 
RobrrdfonrtfivlStniaiH jfolttMMeiöfp/eM: i66ott(an mdtt' 
Ugn oifmiiKiaf' r bcm» »ad ^i^Htfni 9«|lnr md)aii 6on \h i 
6amflng>^1S$fSaUfpfl»9*l t S)toq'i«<& nttitå»^ lepvanVef. 

S)m ^c(te «f bfniat:;otfir€iro<Hintofj mat Mack Do- 
nald Diflicati» fom tom fOf|i:ttt e«ltbe(:|9ftlStruwan { Satlb' 
fFapctfttrth-Shiro tfl atffStiptBarpt Robert, @icm^ 

fdbcr 4f bemra å(t / (v^f^fr <n jrmnmfli Jacobs ben r^ti 
tnirborc of GfdWntbv wiri fiiibe' ftbamtora StrowanfPa 
AgtintflwiNiv^ m^liittbai ^itftalrTaBBtiniQnr mcb aBa(< 

p^/ dctiittoHtr^; 4MMt bmtf ttOIIRr virfiutif gloria mjpr- 
tec« * Sttt r it bSt QtSVatilb i IKoMrMkn ^f Scruwin» 

j^aiUdllte» IWr coaa oc^ NcwbiggtSog; 

^. .. . . , 

-Sdii^jrjFÄ^rfiöM^, PÄFWEhy X^jT) år 
^ 16^4/ti. ii A% aWatii 16^5 introducerade 

jö 

K r 2 , 1 

: ?^'^ j"^) <«BAb fontt rsfvei jönsfon, ^ mat. bS jXpttmcflée i\6 mmtiMmmån, Numcro k , .. ; • ^ « utan måttliga orfiDnniiar / o(^ m aieo 
(onom Urna abeltoa M ut p3 6R»crMfit)ati. @tft md> 
Maria Lillieram, ^åf^Canc^Ilerens» Doftor Nicolai Ches- 
necophori bottet / fOlll ftbOtt jirf éftOCrjlm Jacob For* 

bet til Xuttb* 6on af St^ttmeflatco ]öns i * / 

i # t * # , # .# 

(EttattiMiit af betta namn Eric Mtcfieisfon sdifircmm 

ta iDttdtvfla/ jirf år I6f4 ten f M»ti confirmarion Jfi 

fin aiNfrap/ efter (an få i 'bet SMk fom 9olfPa friact 
Är en trmftttan ri9 manlfsen odft mar forbåOtt/ l&tparfStc 
pan orf af Sonang carl ten 9be mct) 9(Ddig fNolb c<i 
loapnMef 6etiät)abi el^uniiDallftan ben efFcS et ftiflfotnligeii 
atnftttit l&afrbet/fottifebattiÄotmttfl gustaf ADOLPHstib/ 
Se» t rcfgftoafenbet/ /be» febermera meb atfHBtoa ntfiiii» 
gar oé civile ttenlier # fom Glåttttåftoeitf p<( nid)p2ag» 
mattf leftSOm^nsar Dt oA :ftr9ttan tvoligen 0(^ wol tient 
(afivet oftoer feprta år. @tft meb « « * 
jvari botter stierBkori til ©erKIoT. 

£)m mi beima Ene saifverarjn » tvartf fladf meb foreslm' 
beFåfvei sdjfreranm fmi (aft et fSgia : fa(i laaset ivlim 
ttrfa< berta gtfwa itågon anlebttrngf Erics mif% h en iN»n> 
ffrbelb i fpra belar, bot ofra bogra o(( tvonfira nebra belen 
Mål ^ n>enilra åfra 9(6 j^oora nebra belen oituf/ beruipå 
ifrån (ogra ^an ttfnrctt mtt moln ntfråtnrr fig en te* 
loågnab ano/ oppbaranbe< meb banben ttt M €ioarb 
{ Nabetie. DfbonpS fmlben en oi»pen tomerlgielm/ tocM 
09 rranffen meb ault o<( Håtf fSibelfe. S>ev oftoan m^* 
på jtå tn (om ntbigbe. ^Deiemot år Bdf/^^ i^A/uerw 
itrms. Mofn tn^ ff^R^ (otbelt meb klått o0 onlt i Iangben# 

fbemti enforfSfrab ^oimabairm^ D^oanpå tn for* 
abetoåber9orn/beremc8«trtforg9ita(ironor* JtrMttfen 
0(6 gnni : fe 1634 år< reglftratur pag. 9)4, o^ 

fålebe» år.betta nog fNIiai^figt ifrån bet/ fom fumef (hi^ 
. tit i iWWbr Daniel <JiiiW'\:ipI«>^rojiai.e»c^ Äff^ 

, IttbMiAM P<6 90)^ »api^of IrpA år 174^ pa(. 2f. 

S7'Jrck 9tö»bcrö'0(9 SfbffönKto; 3 '7 Numcro »34 SrAkCKy Jon ^ (x) 4t ii532* \ t^ 

la Aug. c^\c^^^ ^ané barn ftm 
o|>ptcgo ftn faber^ ntobtr^ namn , 

HmOO dr 1635 introducerade. 

imbnr fSejjioifa 97eafmen« tfl ^(1/ ^att R^rbc &r i6ii 
^e Damla tttuv €l«va 6tdb/ fém M t»S,mct elb rcbaii 
Me (cgpnt antanba / famttttntlanbet/ mebpK caitcbm- 
pagnic» »tätt tili0on< DefaQittftS/ j^toarfått ofT-ScI^up 
tverfim Tefjper Maciron Kruu6 M ttSflot ferfrft/ menJte^ 
ttittig GtSTAF ADOLPH (ct ftorligtti bctintbe/ fPiaitf anr 
Ut l^pnom Kr léai.b. asi oa.OUtory tOctoacbcIts ag»/ 
fatttt aMobt .^ottotti cflet t)ef t^ob. Otft mt %m ineb 

KirAin LiUj>hdk » Chriftopher Jfirattsfoni bottet {^ ^» 
lett/ meb ChrUiaa reders bOttCt Store, v @9ti af Fer 
I I # I f • 0(^ . I * * 
i I f Scirck 

TÖRNKSl6LJ)yPEDER,Qy) $X 1635^ 

b* 27 Apriiis abtab / famma öt 

introducerad. ( 

(y) Äolliib bS Peder Andersfon ; fTtef fiq lebermcra ta 
RunMotD/blcf for|{ ^ammav&txift&an i Xtnal Staftte^Sam» 
fttarett; iom nntfVat SAmtttar^ceiiegium , St 1608 ^ertif 
JOHANS af plIeraJlWÄttb CametetÄtei 1618 Cotne» 
rerire i Sitim^ SfMte»eamtttareii. 1604 dUft Statttetne^ 
(torM6a^ €!tft(NIatetO9erg0tl^((inb. i634G4nerai.giJnte« 
mejiare: fifl AiTeror' titt SatnntrReviiion. jAan ^atioct 
gtott ntotn be< til Stenan attfenltsa fotfiijacfnmgat locfr 
9<ttn{iiee « f^fr&tter. . 9ob < fi^prQtitta f rcfleg&vb 1578* 
b. 4 Afaq. r ^^^ b^ ' ^)c ^ov' ®<ft umo^ 2r i^ 
meb Bri ta elements botttt/ 9^i)flta> jjA ^r(o^frbeit< i aSabf 

^a Clementis^Laureiitii bottet , Mb ! »ttbllctia If 88 / t 
t&tetxåOf irf6irbj)0 Martti meb Anna Coyer, SRynteite* 

: Imnt iQiiii^Coretr bMtet/ 91^ a»^Ée|iareti< Anton G«>ts 
R r 3 ! enNa/ ^iS 9^cr^ö($ Stt)((^4it 
■!«■ ii rr ;'. 'Ji 23S ji jy ,? J:tiftj.jr'i6ijj. tL ÄAui. mit) WendeU Mtftcns bofr 
^ H^^AiKlita^ Ia«re|ttl^ t If9f/ 0<b Klrftili Olofs bPttCC 

^ JDcttiui m^fifcfttf mä/brl^n, (&imiti«rf6<rrctt o<( 

,Px;rt>9fdtnidfC J^oyiga (0 6c^n €ttSrt , Carl Törn- 
• fttdic) * fem t)0t)t)e t ®t9Cf|0lm 17)6* b, 29 Januarii qgtfi;^ 

IlamAiOKJl bod nt Qt^ta fort e/t(c (tg. 
ÖRTiEHUFVUD , OlOF ^ Qz^ åX 

ma^ dr introdiiccrad. 

(OÄoBat) fiSrutOlof Hänsft;i MFtcfjii tfl Mtio,Wef léiySfrtf* 
töore tifföcrftflTOHANSaf Oflergat|ltti«^Cånceiiie,o* 1^19 
i jténniifl Gustaf adolpHs cahceiiie, (marifran&at 
tO() affFteb Sr 1614, o(^ pS (agli^emaltt S^vm%i befäl' 
mng t>:bcmt(lc< tSXttore o(^ ingenieDr-jtonfioi/ Sr i6.ar 
tuo^t J^an Ingenieur. , ^idjp ^.Gcncral-fiiDarfcrqicIlaTi!^ 
flW^ befåfl ®of»frsS>efa^/ o^Wt«i9ttX fim aft(^ 

{' ic nuM» be mafia Otrfoffal vaftionc» ocfi belagrinoar { 
)ti T?flr4'frfget. Siob I^WlotrStub '1600 in Tanuario. 

1 1 lagrrt for ^MiJmälSxmfi^tf^^^ 

Kfn 1644* b. a7 Aug. a^ { 6to(l^olm. 1634/ iti<l 

Anna Sncclrenfelt « SoBnarcRé Lan Eeiiftsfoiis botfcr. 

. ®on af iB^rgmeftamt 0^ 9flb<fpnoaittm i S^Iofe Giab/ 

{laDf AoctersfoA, i»( JBHika. Arvk)r ^tftrr.^ X>(tma Stt 

ficf iit m<b btf ®mtr (^äp/taifie Lieuceamcen^ Axel Oi!ne- 
ufTu«| tiT^ljO/ ffljn tWl*J^/ fe i<7»Sr« regi- 

ftraeur Iojd^ jI, pajg^ 9f|, .»'*:. 

' f ■ • ' .' . ■ . 

Anr^Pf, Gustaf y(sL} åt 1635 

<a)^^^®Wr/ ji<K«nllHl^rft|«;/ ■ nör/ta tintenantaf 

' ^mmalMt» 9lfl^llMMt*ft|f Cäpitaine ibid. 

• • IÄI5- 9tiM«rJ'0^ MMMån. 3ip Nuiperoi^ ^57 a38 t 5^39 164;. '6. T<? Sept. ||f«n{«irf^.ÖM,jtfeW*fP«W ibid. !»« 
W OfWjtfte nro St* 1065. 0lft mÄ thrflJlna Si6b|ad, 
•|rf^< mia råit, Antfcn Wiljroa Siöbladsl ftoitter (tl^a< 

trcn^^ltii/ 9iDini«<0(^ ®itnniaton>/ met> Brita oiofs t>ot' 

tCf Oxehufvud lil @ab9. €mi .«f Reinhold Reinhoids- 
fon' Anrcpp til .©ÖW 0(^ aferbp / JtoHUKg GUSTAF 
•ADÖL?HS JÖ8f»!WHrffoI(!; t 1619 ö^ M fcnaw fhi, 
Dorothca Fromholfs ft»W« Ti>ftnhufen ttfMtterg.> 

Demta litla £tt l^arftainmacifrS Stfldiib od^ itban 
tmmHfihttii} 8t'l470/ 1471»/ 1490 af Goöswin Anrepp 

ta em i f atpfof». 

Patkull^ JÖRAN, Qy) dr 1635 
introducerad. 

(b) gwrf 1610 Somntu carls ben 5i<», öJf'3ttwfOTe. 

»ar löaa Dfi»«Ht'Licntenant : l<f6( amm åt i64J>- 0tft 

mtb »'■>■# t t # . Oijg flj 

Jflrgen Pa^lruU 0(^ Gertrud von Zwtefeln» leftte oiria 161 ). 

£>in b<ima im urfprond/ ft i^'*» 131* pag» i48> 
BlLLEy LUDV.IÖ SpELEMANy Qc) 

åt 1635 introducerad. 

(c) ZafRhdtdH 9^ ®(l(tt«. f l£40. D. 10 Febr. ufOd 

manliga arfnfosär/ o(^ jtcF intb (onom jtdf benna att 
nt/ Ifgser (Mtaftom i 3trffePa %fiO/ b(t ^«M pm 
Atitnt fc< oppfatt» 
2)(nna att ^mmn ifrK S)antnar<IL : 

'";■■■ ■ ' . " ■ , .v. ''?'• 

SiLFJFERPATR O N , JÖRAN , (^(f) 

dr 1635 aMab: famma dr in- 
troducerad. 

(d) itaflab ,bS Jöran Jacobsjfoi^, |ac ttft Xemtttfl CARLS 
ben Otbcé 9(^ JToRttttt) GUSTAF ADOLPHS (tb t((ttt {t0 

S» tfr&.gmoi (it Ofton|t(/ . M(f $r i6]o etät^oOare 
»i^a. id; « ! 1 @tä0oaare 

p5 .5«) 9lö>i)rrö» 0(5 atcBmdn- Num«ro / n .t 22^0 M^ ffop. (^ OKO fiarbro.Hans bottet/ Icftit eRHo 164T- 
go> if * » « » f »t *647. 

©O» af Jac^b * ' * ■ » » 

birtitta fltHf* ttt 'w<b v* *»" ' 6ftwrjl(i-i«teMnJ«« 
«f Uplailt>< «<««tie«t« ta W/Vob SilfverpatrotufoD ttC7. 

t». »9^ sept. ^tf ila fSrobfl* ffufm pa ett, parti enkOaa 
Äjj^loé.9?«im«bora, fanit til (angå tagm 16441). jj Apg. 
af ^« ©mifFa, o(^ft:4pt Ättpå of b«m pfcaira^etfigt mor* 
fcat) 0^ i^taljlaatn. ©tft mti Cathsrina Johans t)Ott« 
.'Ror(?nha)>«., (sin tet^tttt^W SUett Johansfon Ktous tfl 
^Haaithiiflt B* mt \ : ' - 

GYLLENSt^RDy PbR ^ Qt^ åt 

i63%. t>. 12 Aug. aUab: 1638 

introducerad* 

(e) ^allab t>a Per jonsfon» 0(^ WAr 9ti)f(mcfaf^ of SmS' 
UmDi^Äcflcimtilc : .*Uf tAetmewMas^r o<& Ofwnf? 

Liéurenant ibid. • Irft)C l6fO aflTictab > (jfft lllrt BH<*- 
J>eth Hand til Öcflia ^^ ©öflC/ €ta(^oDflrai« Haliafl 

Handf botf ct til fiflflelérum wft attorp./ fat) 15 88* t ^ösr- 
b. 10 ApriUs, meb Virgiaia, Jtonunfl ERICS bcti i4-be<0a<9» 
ta bDffcr / tn(b Agatka Pers bOttcr< @0ft af Jon 1 

en as^Ilöotc. 

DjjvalLj, MAuRiTZy(l£^åli6^^ 

introducerad, v' f^ 

(O Sil ^aOetof Di& fiova ^SrbCQ i ®(dEfati ; wat bS 6fMtrikr 
gift mcb Anna, SBotamcjloJWM ©totf^oltt/ Olof An* 
dersfoos bottev, offtlfe.*6w flf Albrechc etter Robert 
WarkDotgallttl ^ÄHcWib e<^ 5ftftK«(j^/ |r i6iagoi]ie 

p5 6rb?), fomfcm forft tfrJ ©hftlanb ft i©iKri«i 

bet 5«tt bp»é vi Äi^eftrrge 14 bagat fot pSjf 1C9 ät 

^ • . samnol/ dlitt»Hl!»(t'l6»»«li $i\ <■',■) tMi ilendorf {{tSn 
|uritz Duvallt 

itttHivt/fom 

\tt I0tt) Cziezi SUt^Uobm- S>«ma Ml. |jW \\\å\m^i ^ 
o jj^^ ^u^u iif\] GHWiilrö) MtÉtgniwig ii|cfl)(tflw» JBitgtro 

Wef (lagm ogift lyof. fc. 14 oa. a&t>>a 

flachowa: tenna ifrft @f»((Iant> til Snxri^e infomna)«& 
t<tt, Kn:o 64. pag.-JH, at bw i " 

l-ogen,jF:r«uih, Macjcerton, Soang, Lok-ni 
SitW/IGlMchid Vl^ii.T Dfswal Andfeu. C 
C !'i43é f '''* ,!■ r 8l .dr I. Numero 


troduceraci. 


i-i:- •' Ji Ijr>i'j: 


CARL (g) ®frcf fe t|I. UWenS« 0* ^fe^O / 
t)atcH^f1ntroa!ucgr^d^ frtar "^^ ' frtanBon épp^^^^ 
pweWtb 6Ä 6i?« ii 

I od& i6f7 Dfwerfte for UplanM iR^oemetite. jeiftmcbdri- 
I ^iiina ciK»*icrnf fj^otttr MSAeftiäid tfl tScfllftgf o^i^öamöra/ 
' m^b Btith Biörnn totlei:^ ^at aflabrt. ^ ^' . .' 'r- - 1; 


L /oÄ2?^^^y^/c»8£/ifIi) ör 1658. 

iiitrodäcemd;^ ^ •; I 

(h) »e&ont jie nomn: ffref fio ta 2a*«« o* SBfflfla: .1) beWnrfifta gelhenXw^^^ll^fc '^^^ fot t^tf Sfflff m» 
: ' jhwwtt;! ; b^pi&ir. •>;) ia| Dec , ^fitit^s^ivt^tngc hftott 

Ht iöstt. >.'^ DeéJ4@i[0(B&Ulm jltt ceflamcme. ®tft 
meb Genciatens^JiBrnnichoftnf t)Ottei}^lClirMUna Mönnicho- 
fen, @on af Michiel ^ercsfon Jordan (ti £a(^fi< 0(( 

JEo09ta> fojii rpm.fofjl in i ^tpcrigeifrJ^omcrhod^ mi S( 

: i6i« Major Uti W^iU^iJi^im 161^ Rpvifions fom- 
1 »J^rjttf iClftan^V .^<|'^na*(>a qröi|tii,; Barthold ron 3tt mmi^m mmm Numcro 244 M5 ^ 246 Skälm f JWm*/ l^Rs, åx CO 

1461 aM(Ä, Slttm4ri638 0O 

introducerad. . 

i> fil «of»eroi« , oDWr f5r«&i*e & ^ 6frf&»to! «« 

a fetti ad -Vinetthr ttf Xm»i ChrllKerif bm fotJK. 
(k) Clae» Skälm (ti »2ftKf8«><tt< Ne{ 1658 introducmJ, 
fmn tOOtbt t64£> t>. 6 Junii Afleffbr { ^lo (^f ' 9latt: 
IfefvaiAaO 1^4^ t>.^ Junii ett bettffrfifl tvära dfDpfui 
-- Ui m ">n#« Utoi^t, ie 164? ar< j«8'*"*"fP"V t. 'pag*a!o7> '%W af ciaes'Andetsroa ^alm* 

1639, M^.I^d (cgtafTDen i $aifaa<. Bl Af I ELD , Benct JÖNSsoTf , 
CO divi476abraD* ^ttm 1638 

(O 9niljk ' oi Scen Sture SiXti^kt&Mi^t in calro AboiBo 

.fi. Wat m iiib itu %im. . ■ ^ ' 
(m) Jvar Qaftafsfo^BMfidd.' NOQor ff (It SMfft aHCflMMte. 

Poj/r^, Ox?^F, åt r4öl3 öMab» 
Ultm dt 1^8 introducjerad igc» 
nom Mårten P0U2-, Cö)' , 

(n) t» <|>»fl« / »ar M Cö|«tiiiii«, M<f 1641. *• »a Nof 
öafttt {»tJiMiian 98 Sém». «lft mw Anna wndewM, 

^pBfltlifH^f^tMimtefiT, Samuel Arrldsftn WildemaM W» 

fer fir #»lrtW0U»&, HKb Aimmrtni Dftttt Creuh U 

''- ©Omffc^ ^ <lf Mimen MSrtciwfotf r(»itz Vi ^tiHl/ 

? •; Pro- ^mahtäi @R>eiiniiit $%$ i NyiDcro å47 148 fia i Mt flM(ii mft torWft: btnfcteM l5< e« N(f tf<f 
Aoiirali efrtfwa» på JStton. 4Éfft jnd) Kirftin Glad . 

oé {itf (ti fieort »St^^jn» «i.AiKit]ntMig 6«(nw »< 
ISttll/ item pi ^MnKn. 
ttROäi .9i»ir« lått: & >,||Mi >i((|JiimiiC: 

Bhc KILLE, SVMN ÅfATSSON, (o) 

ät iSjS introducerad 

x^a Simfa att/ « nDait titeanflei €11 Ha» 
Jtprfio i Smlatib/ 

Koskull, Anders, (p) dt 1638 
^ bllrfeducerad. ^ 

(p)l;9'0^|^flf4|[<( 90(f^^lll^ W<f 1641 Cominea- 
dant i X>oil>t i64(t. t>. i i^ oet iantÄöfMnjK iftoa 
2>ort>« ®(bi(t^ / 0^ M^ éfwcfit tfl m )(. ar löf 4. 

fSf7. ^> 17 Dec, åfflt(t)«b fit .M ilUt ,o<& ofSnupgc» 
|«tf RtotM fcMriiKra 1661. ». »7 Joiii m^ra gandm 
taiMM^iige m^ Conmrttdant .{ fwcpt / (frasot »o* 

M g{«t6 ta atMMt «f 3>nt(llln0 'Qhrifhiift. ®{ft OKb 
Maria CsAariiia .'FTalutkelin, ^i^cilfg CAUS SaatfllAC» 
^ttMfarrt/ flioric Frankelins biMttir m £)b(nfi»r< 0<^ '®iS« 
mdnif nUbCMiiantia. jlmiim0 'ERICS t)m t^M 9ijll«i 
Mtn mib Agda 'Fen totf(t> Gon af Gta^atni I 

fRytoVin»/ )acab(KoitfcUld cfforKoflnU éMtl^, 94 An- 1- £)iii>(tma atti tir1i»nn^/ fetKo 7f. p|g. ny. knw* 

fir N:« 160. .paj. 163, v$ «;o igi*. ;paf. I7f. • , 3ft4 sémmm^tåixi:' ?ft?t )•■ l (b'!]: i, OCp-cOt© OTO^^' 1:1;"; i 

Mät k JAS, (f) 4r 1638 intro- 
iduOersfde. v ■ ■ • ; . 


(") Mil rit; i : 1*-'" ? 


Numero 


^AO^ ^i'> r:>^ •:i:' mebÄottttttg CARLS af ©lottlant) hm\it da "" "^ .b. 12 juiiL |tn gamla ttbeliaa atLtf^bpdi/ idU 

Sen ff nej(^6ii< ^i$ at0td$[a;«ifcäcr.o9^ttiit^^ 
turbin rö}4. t),, jz juaii.af af fteprat Korbe» af fam» 
m att tt« Öfotflanö/ . /^ ■ 

^JO !2B8t 16^5 Ca^iitflfoétSnJrtifffoft/ »^/öj? 6ftwrSe 
' jiJr ett »ecfwaf WtgcmentC/ t f^4<>- '^iitec af Efiand 

HM Följes ietler Hinric' Forbus til 3^rfebj> f SBwjO foftl I 

'SR|)(ant)/ >fotf 0(^1 ot^fob i 9K(I)dt^^^ fom t)*ifr& 
ttl^ittlatiö. • ' ' 

Dm ^cntla i\ti, fomJSitciereban av ttfgSWtt/ ittfpnmfl/ 

I f • \ .^ ^'^ j.^l^?^. ^* jamnfér ^[5f /i7^74>agg»8^ 'I 

2^56 LiLLIES TXmj^ : JO»^N \ Cs ) idt 

.3 r,> i636-b. i^i^MajaMfl^r iI638b• 
^: IroduéeM " ■ \!^ I • 

(»>£dllat) focut Tohannes Nico(Iemi«Do<ft*^An«uft]nBaMiafar 

j ' ; j lin öiftortfc^e 9}aért<^ti 90% tkrm^ ¥dni)M^éefe(eii tm 

o .vvfift :i!'fottKm/.p0^.iMfmjcr:6orwm#fl<^iiffcaMrtfei»^ 

5Ti:\wvJ i 1*^ fetjntnjbhanncs NicadenttcfttadariaÄ aUIaöcl (*ftet 

31') .r ^ iWabe/ftvtJier: O*, m&tflfiligäirefor^ Wef l^att aitfaaen t 

' ;r iplijT) :^ 1 fACsiftceittiet,, D* f^ermcw of. SoUnngi GCSlAF ADOJ-PH 
' Imf Otf t itftSiga Caftmitffianert i fatet fSrOtSnat) ta Sacre- 
; terare af Staten , St 1630 flofc ^atl éraaafen met) JÖOlf 

<il«er flah, St i6}a me&fidbetietraSM)/ febermmjort) 3lö>bär8vD(9 Sl^cfödiiÖC ^ay Numero 

r 251. 252 i 4, ♦j . Ut^i 0$ ^ttml«:$jtater i Stctitt 164 ^ i 
9tegeniigi»aiSti uti %t>mtxtu 1649* ^ i^ ]^^* Vice- 
Srafidenc IK^ Dire£tor af Staét-CancelHcC D(^ Coilegio t 

^omcvtt. 1655 Fraefident t ^oittitjFa Stcacvutgen 0$ 
öSf 'Ratten, fob i Drrtro ©fab. t 1057. tm 5 

Mardi. @tft m^ f $ f # I # 

®pn af Ntcodemus 4 f ^ f:. t f ^ 

JEKNtODy JOEN^ CO^^ '^S^* ^^3^ 

Äug. abfab: 1638 introducerad. 

(O ÄaUaÖ f$nit Joen Pederéfon : tDftt bS Öfwerjlé af 
Artilleriet, l^wat ttl l^att tWttte |ifl. 0|)p t ÄOtlttttfl GUSTAF 

ADOLPHS o(^ X)rottmn0 Christinas ttb , teban bob 

lÖ4f • ©tft mrt) Barbro Eketrä, ©tåtl&ollarettf J)8 6tO(f# 
(ollQ fIStt/ Sren Månsfons bofto: ttl ^^tVCnimif / IHCb 
Cathai[fn5^ Bröfis* . ' ®o]|,af Per # ' ^ < ' /, # #;.#. # $ $ § f * • 

©fttna att gfcf ttf web be« fon; Qoftaf jerniod, fpm flW 
i6fo uti Snddfl ticnii 9(& bei bobbe OamM. 

SjLFVERCRONAy PeTER^ C") dr 

1636. ^. 5 Oftobris oDtdb: dt 
i638^ina:6ducerad, b(pl)<éT(fi«froil 
Johan Phjlip,'QO racb (ttia 

f#tardr 1642- b* 2 Äug: aMat* 

(u)JtaBfll> foraf Spjring: fFref ftflftöttjnero til 9?or«0olra/lirt6an 
ba ttUtfa ftrf / nai han mtibti : mar forfl Upmn i doOabt) ^ 
Mtf frtfltt Bniffll) af ^onutifl gustap adolph t.at. 
fFilH^a irniber/ ttt ffl iti ^an tvattt Qeneiai SuH^fo» 
»öUflM I ©Wtrffl* 0(6 fccl nnt)d|(jganb« provincier; f(« 
berihera General Licent-SettDaUar(J£tftottb/j^m(tll;0($ 

2»e(^l«Diir(j / M«f 1636. b., 5 oa. '2>t*ttfii9 Chri- 
stinas eAinmflr«9(| fiflanl:e«St$b/ f«fmf Refident ^ 
S I 3 Qencrai ^i6 9mbtti*t<^Wiim&n. Numero »53 . »54 General Sisttenm. -^Sfo. b. ^ Uru rapellerad tfrS ReR^ 
'^ent^iipet t ^Mwbi t)& ^n A m Mimiiia bay iriarM 
Qeneml ^m^Mmt éfmct Liccnrer ^(|> PDrtorier t Hf* 

Iwtb, Voinem 0ci> 9ic(&leilburg/ fSb i JDoOanb 15 / 

I * » < i • t < f>«fl *öSi f Fe- 

^ brutrii minat) g(an fnm ^lå tncb l^^nom fielf btma itt 

ttfc ®ifr mei> Johanfta Daimei, ifom 4ltte fonit til SRasi 

CR de Bommartz. .... 
(x) XaOat) förut de Bommartz, 61ef i6jo. ib. 9 JaQ* ^e» 
fideat u^O«nb. 1688 Commerce-iRSJl 0C& refidertnd^ 
toonäairius 1 ^^cflMnb: ^illi'4jfWtiOirQ8ttuT »ib (bia 

(2ti«XHB<ti i Gtodr^m: Sob i jguDOanb 1630. t i 
etotf^oim i7oa« b. la Apriirs ttttm tnanKga arfivisstt 
o(ft meb (miom flicf bttmo gm ut. Sitt m^b Johanna 

Haleweltl. i®ott ^ »#«><* 
de Bommartz 0^ Johanna Daurecs. 

Pistol y Jacob ^ Cy)4ri636. b* 
5 Öd, dbfctb: 1638 introducerad. 

(y) ABab fSiut Jacob Jacobaibn. SBot b8 9?Dttinc|iart/ 
fitt 1647. b. 24 Marcii flobfiflelfr p5 ftt(90)eif!ap. 9t(t 
meb ^ * * • Son, af » -# Lilliecrona^ Caspmr, (z)dt 
1637. ^^ 16 Julii <lWab : 1638 
introduc^ad. 

(t) Jtaflab iontt Kenigt (htf ftg febmncra til Eisa oi| 
^MOeiiab / n^m fmr(l te i <dtocr{0( Se 1603 o(( Ucf 
jtotmng CARXS ben 9:be< breno/ (S i6ia fonmifl w- 
STAP ADOLPHS ([ammar * Steuare/ o<& »ot ^(tftemlite 
JCtommsar fSIgaffiEis i mSuoa ffeMtSg/ d(( frijf 'operatio- 

nor« 1622 Jt^emedare. 1631 JtcJg<«Commtrarliit| 
3;9|Rnilb« itf4f. t. t6 Julfi confirmcrad'»} (itt IM* 

(Fo)» : fDb i ®t«bw 3Sflenibortf i ofta at^Iefieo tf 86. 

MS aitblial {xöSfi)fföM(ltt. 3*7 Numero 255 256 ^57 ^ if Martfi, tf@MlMm 1647- tt li Marcii. ^f( 
idi7. b. 'laMaij, iiit} Brita, 6<imereraw< Jokan Ja- 
cobsfons bottff/ o(r(l(t. a>iL of SHitfgcrttii { fircnliii* 
N SOflCnAHHrjf». Nicblaui KaiiiKiK^ Ssfanna Rdsllet. 

LÖFLiNG, Hans, Ca.^ St i6y/. 
' b* 2o Dccemixi» (mdbi 1638 in- 
tro^ucQrad^ 

(a) éie^It f(t nom»/ 9^ t»«r M Capitaine LieutenanC af 
^HkfUsuLviam Sttamtntt, ^ tim fo/cvi ta l^ä^/ Mff 
1641 Major af fiimambe diesmt^te; oé i6fi> b- aa 

Aprilis OflMrflcLieutenant af StCtUC e<^ SBCtHlianM SRc 

gcnwnte / fot> i Utml Sr i6i4> ^ i6 * ' 
« ' '/ ' > . . 0i^ tlK^ Mert^ Oluf Nihfbm bert' 
tét tfl tMt^X^ «<> Anna Thord» ^et Bonde. 
' €m of 9l9ft9itfca Jöhan"L»»ig. 

Gyllen ST rJlt y Per, (b) dt 

1577. b. loOft-aWob: beé ®o- 

Peder f ^c) 1638 introducer«3. 

(b) JtaOab bi reder Nilafos : aMaft f^ M v^lstmK 
K» Mb (nttMH/ fNn lon •$ M^ 6iKtt^ »tie fliint 

■ ÖWOfNih » #'• : I 

(j^ jLic«r«naat of fit^ od a[fcnfmlaaN'3i'i«incntc / (att 
bobbe ntau arfwiagdt. Giftmeti Ingrid Svéis t>»(t(r/ oc^ 
Capitaine Marcus Davldtfoni tfäict» 

■ 6«ftaf Carl F«denroarrig%a|,'Alf IaH0<« I<fb< 

Mé KU fScrmfiinb 'Sr 1638- ^cntia att m tmnm' . 

HJsTESKö, Peder ^(å) it 1595* 

> t. 20 3a$ miUxi^^^mM&iii I Numero * Cl ^58 ^59 Jacob Qt^^^ 

Nils (i) åX i63S introducerade. 

(d) mi^ af j(otmm .SIGISMUND foc b« ttalwiOifl< Qule # (e> f ^■ ) f: (f ) fSat Ctpitainc. 
1674* ®{ft meb Anna Sabel , lefbc mKa SWENSKEyÄNDERSy (g) dt 1638; 

^^ # 1^ ^ introducerad mcb jttt 

f^flittdc ^ batn 

,i4iNri>£^5 (h> 

tit TtSf d',' (c *1'66} är J régiftfatur» com. 3. pag. 392. ©08 
af Linard Perfifon Swcnflce til} (Sottfa^t 3B(rmeIatlb/^oé 
Elia BåN.,V4,ce.PraefKjemens Japb Bicg bOt(Cttt( ®(4it9/ 
tneb Hamfrid rcb4>0ttrt'Pijk.- ' 

(h) tSat t)S Lieutenanc af @Sl)ermanIanM SRegemcttfe. 6oi 

af Harald Benasfon Swchlke (il Stäntttn od) Giobo. 

^ 3>enna att ^icffammni: ifrä fSefietsotlanb / o<& r^on 

tiamtlfttnn{0 af Lars Ambiörnafon Swoiike» fptlt l«fb( Sc 
x^/ XfOi mb fbl fhl/ Cicilia BenfU b9ttn- 

.i«' .V r ■' •« ♦■ ' 

ro jv Neuman, Bals Ak , (i) ft 
1638 introducerad* 

' l^t fg VMniOra «Mr« or "SfffF Stxi : fe 1642 M 
9,^'^mW aä«r. ®ift me» Sopu» tian^» SanM^f' 

' ^ fcin» mmitim^kmmi 329 Numero z6o ii. %6i la -1*1 Virginia, ^oKung SÄics hm i4:t)ctJofl9ttt b«ter, meb Ag- 
da Pers DoftiV. SJeuna (fvå Manb iuramneMitauf mcö ^0 
Öwie»fipftt/ «pftiwft<trentt?tb tjfigoki.cavjaiejirit, J5>L'an chn-^^ 

pVp^er yon Neuman, fob i688- b. ap Dect ^Itctl @(Cttilf/ 
'f t7SU}>' ^i jBuii Utan C3o!l€r/ OCfl 5«t»e til fni/ Sophia 
Catharina Johaai. isAUX Storclrc^eU. { 

DA<;jS[SfiERp, DAViéy jC^) (Sr 
i638-b/3öJahuarn;Äb;: fam^ 
ma dr introducerad. ^ • ' 

(k)5raaat) focufi3ach,fobt$n;^(n af avltga foralbrar/tvorbSnat 

lian aWabeé. Of merlie^iieutenam ih ett S^egememe til fot/ oc^ 

ttent ftS' oi>P ta»i^t o(& m«nl{g«ii til fotenambc beftäaning 

uti oa fe« tiö t-.bift Eiflanbffa,. ?|Jr9|T<i o* Si)jfa higef. 

164^1- 1), ao Apr. confirroerad p8 fitt 31t)elj!ap: (iimiim 

. 2t }p )uiii ®Iätté^oi))>man p8 SBabjieiUi. ®ift i:mo, meb 

Regina von Kanchen. ardo, mcb Maria Ulffax» lefbCCtllia 

dt 1662. 2)etma htt k Intujefcban ntgSngen.. 

Gyllen AX y Peder ^ (l)dt i638* 

^ 14 Febr. ftixal^ : * famma ör introducerad* (11 Äflnaö:f5tut re4^r Nikfon;. ffreffe feberwera ttl fMh 

flertiijCA 
aafnntde^iEanniiateti. [en 0^ SJlårmciberg: Hef ifP5- b- af Jan. antagen nft 

CAKL8 tiettjl {hammaren: 16 10 (gamererave nti 

^^,.^i9e^€a»imatett, i6af., b. i Maij ^tSt^oDart 6f' 

*»er'Äapp*at6eröfläden oc8Dfträ^t)alame. i$34 Camrtat- 

Commiffarius. 1640 AfTeiTor t Stafntngej' Samntaten* 1044: 

b. I Maij tfllifa di(«bSl^fbins^ h\Km Wnnbe $arabp^^ti 
itolAnb. 164 » ' » ♦ • - # 
^atabJI^ofbtnfle \ 9}eber << ©afapnben. i64fr b. 8 M>ij 
Pabfafiab i ^t Slbelffap o(^ tt)ar bS Rcvifor t Sama^ 

Coll^gio» 1647 AlTeflbr.l Revifioni - (Tauiaren ^ fob 
If74. b. a8 JuniR \ i6^7> >.^8 Nov. pä SRtfjlett. 

®tft meb.Kirftin Pcdcrs bottet'/ oftelfe/ 4;efbe enpa 1648. 

@(^n of m$ M^rte^i^on^ .odS^X;4iixi:Nif« bcitet* 3)cnna 

'^wehff a att ntfltcf meb be«©one'fon/ SRpftmeHoren afGcnerau 

T t ^ Migg 330 9tiM>tt8«0(5 Sö>tl8mto. Numero 262 263 264 Major Carl QiiftarKrufiMai<9em(ltftfF«clérFedersroo G7I- 
lenax»fom6l(f jIaseKl70 t t t * 1 »gtftt. 

Lind af SBcjlet3&tW<^n^/ Peder, 

Cm) dr I575» b. 30 Aug. ahU^. 

Pei^er, (n) dr 1640 introdu« 

cérad. 

(m) tiBar (It infob !S((t9ot( 0(6 61m af Eric « « 
t t * t $ 

(n) !(Bar M j&fiwrffctientenant. f 1643 / of OKb (iMOm 
t>(tma (itt nfaSnsni. @{ft md) Anna von jHOcten, U^ 
(Rfia 1646. H ^Ott i famtna hxi resiflratvr pag. 170a, 
aOmilll raOa< ron Hfltten. 61m af Ån4tn I Pedertfoo tS 
®(rntn/ 9^ RagaUdEnci \>9tt<t LilUchtt 10 ScntlK/ M^ 
Brita Bagge. 

Planting, Joen,Co) åt i6yj* 
b« 24 Junii <Mo!^ * 1640 intro- 
ducerad, ip^né fcarn fallabe flg 
Qyiienbågay efter b^roé loapn/ 

til dtff lattab af Planting Berglod , 

fom blef M<i^ 1655* b. 18 Apri- 

lis, 

(o) tSt^It |!tt fona ItamH/ 0(^ töat \>\ dh'(i><> CapKaine i 
t i fatmna btfiåDnittg i64f , t>a ^aiK bkrn famma fa 
b(B 30 Junii fitrao (iabfa(i(lf( oS Sibdfrapet. ®tft laA 
Anna Blgftiöidffra Sinlatib/ fomwartiFolbfrop mcb Qyi- 

leohiertor. €on af Jon Planting, fomlnfotlt iftS SpfHoiA 
ni 6W(n9(> 'i 

SllFfTERLOOD, ÖLOF , (p) dr 

I 1638 9tft>^er{|«r)^ ^tlimin, 331 Numcro 265 I • i658» ^* I Martti aWat: 1640 
introducerad. 

(p) JtaOaD fornt Olof Anderifqo : i ^H^nfwef Mat (an 

SÖ]fverlood / WCX tS Major of SB(|}0Ota iR(0(intnte tt 

^äH/ til ^ttflfoi btUMn W tficnom 35 «« toppro 0^ 
tnanltda frt8<'tt(ti(i(t { Det ?ffliittt)fFa/.S>aniFa/ SipfTa 
o(& tpfftt fti««t , , N tfrtit |t(j opp 3 firf 1646. t>. as 
Aug. confirmacion pä {Ht ,at»eliFap « U(f f((enn(TaDflv(t|i(' 
Lieutenant ibid,: 0<^{i|l Ofttcrfie, ficf 1673* ^- ^ ^^iS- a^lfg 
penfion I 7fO balff , I«ft>e mvi i67S. b. a} Dec ^a» 
gaf &t 1649 tt( Sttnl^(tn< Xprtto t fSefkrgot^lant) (« 
mmrtfoltf fOTOplb tneb pacen* famt falcr'0<9 altar « tia* 
be 8t 1670 lifaUbr^ (tt for«i)(t {tlffanl. ®tft tntb * 
t « « * ' Qrotte, J(prrtog(rt(n< i 
Sni^tm Andrea Lanrentii »otter. @oti af ®Sll9'®r9« 

i«afareHi®ejl«r»©ot&laBb/ Anders » » » SlLFWERSTlERNA , JoHAji, (q) 

4tf tÖ38-b.8 Sept, aWat: 1640 
introducerad. 

(q) j(aflat) fSmt Johan Mlnsfon : ffttf ^ tfl 8nb0Ott<l^/ 
ettcmrt» o* SRmW/ n>at W Äonfil- Secretcrare, fot 

iwt Han, «ft« tttrtW w/or, i en runb tfl) , famma fMra 
«(( fomnnlfaa tienfi leil »t^ trOlt0<tt.|at fSreHatt: N(f 

ftbtrmwa ^af*»»*/ Secreterare «f Staeen oA Legat 
tU !9hl(r»»itifFa Traaat«n, töb t !R0fop«9 1604^ b. 
if Tunii , t p& 6ti«raertip. 1660. |. I luidi Ktatt \vmt 
0<^ gW mc» Jwt>m folf .to«l nt. ®ft m* CathaHnt 
Eria fcottflt, »frelff/ f«>t> t »Ofppnig 1606. b. 28 Dec. 

t i etvÄoIm 1660. b- a8 d«c b(flr«fn)(tt t £»^00 $91^0 : 

m^ rm W »tt* £>f«»«rjlc Weotenanten o* Cöm- 

in«fLdaBCeB lan Eric»f(p9 «(t9nn]»att,; (om M«f at)Iab ld43. 

, t. 6 lunii» f( N:o )i<$. pac. < ' • ; « 

<39tt of Uiib{t(Sa0tn«n i ©obmnMUwS) MSm MSatfon. 

T t » StAu 33* SUibber&^ö^ 5l^el6m4n." i' i :t Numcro 

%66: %^ ä68 SxAi^MAN ; SvB^ f:(:x';) åt 1638» 
b. 13 Sept..faMab>t ;rt64b intro- 
ducerad. 

(r> Xaflat) f$ru( Sren BeaasfoiU toac t^dtptfmdlare af !S((I* 

- ©OtÖa.Cayallerie, fSft ;f .♦ » .. « , , 
t 1648, t), af Äprilis. (5ift ttKb BrJta lUUebielke, 
Kiijrfg LiUicbwlSes Jottet/ It^e WRä 1650. ©fl» af 

'Benft ' - ■.- -. „ -. - ' . 

GARFFE,IiANS,(j) åX lÖ^S.b» lO 

Oft, aUaht 1640 introducerad. 

(O ^aaa( firfit.iQarf» ^At ^ éfwcrlie Lteuttnaat af6(i< 

. @o(ii 9{(()enitnte ttl ^é,. e^ tttnt jtg btrttti opp ifxi $<< 

meit t M 9{9fra / £>atti{a/ £tfla«i>{ra; frpfPa oc^ Xd^ft 

ht(),(t. 164Ö »Ctt. la Maij fttf i«a m ä&débtef oon^ 

firmcrat : ffwf jtg ttl ®U-«(orp / fOÖ *f • » 

< J • f 164 I t t , t 

vtM fotKT/ 9å> gicT mtb gonom mattltgajttffi uC boif 

, tflt>e.^ m9ttfl«,.t)4«r« «ftw fig^ ■(«:«.»64^ ajpJ-rcgiftr». 

tur tom. I pag. 578. . ®tp Itlttl. ^'» •' ' » 
• - ' ,«••'•< -'f €d1t af Mirten Hivif 

(onGsTt, fot) i ^«B, m», PaBa^-^riöMtWl^» f Slouige. 

Björn SKiOLDyHANs^(ty åt i6fe. 
^ ::^^ Maij aÉfafe : 1640 intro- 
ducerad. 


■'• •iM CO ÄaDa1>tSnrt Baii8>.Tftnift>n'.!,' ffrtfjltf^to iSftnn, lan 
ticmt {t(r;y|p))<i {^(t SdttiTa, S{nliib><i,)tj|)r9»« otb 29f!a 
friget tfrart;äét«« «F Major i ^mtiftH m m «6i8- 
&, a *AprHi>' ®lSt«PoiH)in(m jiä 3Äti«9< befapnöMi. 
I^^-'^'J? ^P""«, ofJK»»» fji^jjjr op/tflt«e(t 01^ ^ft 
ai^et/ trftt attjtl .år i6Ui (Sik mcb' Kirffin Aflen |9t« 
<«/ Manrleirfltle«dartJi}s **■""•' '•^•■•"' -* — ^ 

i'''''fDrt!ta'Äft>'^rft 

nantta Ha^afBiÄi 

flatnmal ^ 

. " ' " ert* 
f \ i:. •;J i,n -y Numero -'it^^-fp 

introducerä<Jv ' " ! 

t»rtctltt4<a Jt6jii'J).:'a9'.«Wt; F^efeor f rofeffor i «»« 
fala- l6« Xon^U Secreterare. 16 J6. p. 4 Aog. ttqiT(t 

b&aMaoWiiftP Äf»<lÖ»<«\®<f*;S®#^ »64I.- 
»■; 30.0», l«Jfa:i6&«W&Sftwö«;J9Mqii^5uttfctaWÄa« 
ttfi^ Srttm» / a5».ffi«w>|iBfl9iK p<f) apafeöo fofit. i< 4f 

Stoft:: &.iÄ6iflffritl>al>. j6f»«tbfti»Mn9tt&Iaf««; f 

^■tjfd^i 'quem célebrat,.i»fl^tiw'5oei«i)r*cofit()rKj, 
DÄonömo^^flnäui^wl^viftcUt^ciicteftnj feminin fj^»' ^ 

thecatS«o-GodiiciE tom. 2. Pae, 7J7.-7^1y^O pS jittfillXV |^ 

flåvö <Sioinori)taDe|lattRåRii iitf Ddvit-Oölti flnb i6oa. b. 

a oDec.+ pä ©f andaöolm i éö Ml. 10 Jan. ® ift itmo : l<Sag 

. HKÖ Maria Rijk , Sulf ^ gutftJdHf atCHS t Tfiplöft Rc.nhéld 

, -, ■> -:(;Rijts Swtttr, i)d)5Wnafcmcfrutn^ iSoöcrropingfamtgcK» 
','tj, :, •'-.Gi.wdin» "i StoflMnv David KoWsjClKta, Dfvdie. t 

'' : ■' ' 'iéli. a:dQ..'mtl» Anna Bute , S^llTupCUl I ^tVCIIfllltt» 
'' '" • ''''^?.Vfacobi,Zebroiyiitt4,t)i)tUi:, rilfb.t?tfiRrinS Nils ^pit«t 
"SrieJflkn.' gluBu«>f ät 1Ö6Ö: W fo^6ava aii>r- 

ffvamfct, \<mx be tavtuiö »•tt^it«pt«r fy ^ani'<3f ,<}».». 

Jacobs Äortw t 6to(fNin? # pn ^"''^o öcmä iMtH 

', JicvaaKU ^ 6fev'C5otéran&, Miris per.fön^ eiotno rj^ 
'';i(fa aetrfru^J, aätfaUttMinfltiSif^ua 3j(5fl^ftli^1a flöff i<| 

•Yäo'Hsns XarsTons bOttCV. Brtimt nfT <i\^ i Ut HICÖ >«» 
©im^iint/ Q^ncrai-Msijoren Anders CridesaQytileiilLLou, 00» '!! C 5 


, ^ys SWii>l)ff?^g(| ;aMjl;y<fat; ifi " I Nuniviv ~ 


, -rf»* !:• 2 yU'i.\:^ 

»73 ^ ' (y) ja ÄSreforp / be( 0<m Sr i6i8. b- 2j jk fitf '^5 6f 
•^4jÄfJ^ T*?rA ^V-' r-' • 'r/T ! • Son ff 


^EJtor 5 Cw^^^^^^ 1640 

<2> ®aif M-ÄmiValiéets Xj5^^^^ (t 167?. t ^ 

' tcbf. M^or. ®(f( meb ChrifHna Qyllenftierna 91. SR» 

'mft Attiiralen»,; SriBem Jöran Gyllenftiernas bottet Ä 

ÖI)lbM«W/ meb Inieborg Clapf botttC ?iclkenfticrna. , J>' c . '}:' f • l: 1 64^ aMab : famma dr introdu- 

//cerad; . i 

(i>(jtelab (fptttC.HIhQC JSnsfoé ::!r:ff!vef (ig febdinera : «( 
.•5)rtS« 0(6 JBBdaiibÄ / fJb 1177* t töfo^ b- 17 Nov. 

i SiBfilfhlCIli iSfafa Jt^tNfia/ atfrme^BUAHiercaBeaästlOf 
: ter. 6ott afjtoi e * "^ » ' 

är 164;;^,^. aoOft.aWa6: fam* 
: J^ ar Introducéf fto. 

(b) X«f[<^ fStltf Ai<^d JdraMTon, <l(9 fem Capitaine «^ ' . M» f9m A»»Wdf WrantTon, t^ hm 
MmUt flotNi o^.((Nd>sa rrisKtfttjtet ffuO/ Sr i6d7. 
&. 10 juiii corponi af .3»e«' 9aiuw/ I ^W<« ^Äw* 
n&tfl (All 04 Jit i6fa k aa Oft, f» fiat>fj(Mf( i^ ifitt i 


i?oö- 9tibbö;5*(>0iSÖ>eI8W(lrt. 337 I Numero 

t 275 Bo o SE t JoHAtf, rcy dr J64a 

• tiitröducérad ^ 

<c) $a Äwmma , §ift hk^- . • » >> • , ♦ 

* ^7ö|?Ä0rÄi;r5£iv, OxTO, Cd)dr i64z 

' introjdiicerad. - - 

<d);2;a S9{(f4Pii. SQpttmlrfktre'/ 9tft im» * « , 

# » » . ®»n af Cfcriftopher GroAufen. ' 

Om »<nnA ottt «rfi>nin8 o(|l tttDSNo fe n:o g», paf ; ^77 Ogiluib^ Patrjc, (e) dr 164% 
introducerad. 

(e) Jil 5B«tti«/ Sffimöa u* ©ar». Mfgor of 5ftöer(tc 
Hinric SafT SJcsemettte/ Wef it 164a. b. t Juiii i^fmu 
a!^ &il?^l * AHg.8«ttM|Dfbihfle ofmer X^olntf ga», 
fob { @tottIanb o<& fom for^ in { ©werise / gift md) 

#^ ,, å \ t ., # . Maiinerfki6ld[ v Oonrerncnrein 
Nn« AÄcrsfon Mmmcrlkiölds totfct W 2one60M oÄ Sliti 

6onaf Wilhelm AiKlér)fi>ii o|iiuie af Sdgap/ o(& bu« 

fabeth Langlandi of CoUace, Patrik Patribfoa Langlandi 
totter of CoUacc, meb Jonctta Williamt bOttet Scott 

Xktmo^Stbdtga o(t & teboti namnrutmig i ©fofdon» 
& 1 ia5 of Patrik 0<$ fokan Ogilui^ » t)tr tm fAftmew fc 
Ufgrenob 4 Ogfluier of Avcht^rboufe* Qref^or of Airlf, 
Ogiluic of Deftford; of F^inlafc^ Öamff, Of Lindrathcn, 
af Innerquharity $ of Balbigno , of Bojrne t of Inchmar^ 
tin, of Cfraigfe» of Balfour, of logicV of He\irghmgfc* 
of Rugal, ofCairncoudsi, of BirnieSt öf Qlafshaug, of 
Bara«».of Clonic, of Jach-kaven, of PiliDoaici t Ogil* 
Qie Pvovo^, of Bamf. U w HAHm / 5S8 9ttfektwiJftea« * 


■t Numero < åX 1642 Intrpdueeraö. . 

Sinlanti 16 • # » » » . t ijSga 
J>. a Mardi. <Zn af Beaft » |» ♦ * i79 '9''^ fy 1444* i>«i i ö Aug» oWab : ^e^ 
<Soné ' fon6 'fone ' (bné -»* @one * fon 

-£"£7^^ (^h) I (542 introducerad. 

(g) aiblat» «f ÄotmngCHRJ^TOPHER af&tftm, 9^ »ar 
. @<tc|)pi<doftDtt)^mM (Ket,. Aipir^i. .- > 
(b) 3n9«f f^mntra «r 1644 pi Sifl>ftait$iif(< AflMft «f 
9(b(U(r(ftVCf \mt« en ito^lihea, -6m «f Lieutenanten 

af Wetfla abrKiSandii/låcobHansron Giös, fom Icfbe 

1614/ 0^ CaAarina MSrtens tOftOT liferhorn til ©ftK» 

I 

£>£ X>< MOTT, Cahl, (i) 4t 
1 642 introducerad, 

(i) !85at M.Mentenanr, Biff 164} Sltettin<IIare. 1Ä47 

: Malör ttf OfMl* Johan Wittenberp mt%mtm (il Nft 

\ fli(tm<b. •»'.,♦ « » » éw 

• of- Samföl» dfr I^ MotC, fSb ( 9^/in(jMft 0(& fow fpljl ti 

• !(^n^'9</ jbct (|m fuf itflj;. «• aiMsrrifj donation. »:. ;i.v 

. I ilir 1642 introducerad. 

/(k) ®tft ro«t> • #. , » 4 . e« 

I «f" £ri« -l*k> i. SSHJLDT *• 71 Numero ± intrödiitoad. 1 

Pfnwftc fSl CÉfSlj»!! Cavallerie SRfgemcnft* / flift;t1ie^ 

'v .Anna jjfr uti s. äkcI Mktgf9,ns. tottcr fU slrb/ meD Anna 

Hiiik^o til 9?unUlap/ Siii Kruifs pcF ffbefmcra aUpflini^ 

• jl^gtl Peder Scrjle» foiU bli;| arquibuferaij. } ' 4>^ j64a inqociucerad. 

0(^ Anna Bål » Majötéii» • Lenard Kllsfonf it>U(Xf mA 
Beata Drake, 

Z84 SitrVERBÖJJEL , HlifRic y (vl) 

^dri639J)-6Sept.abIab: 164^ in- 
troducerad. 

(lO-ÄaOAb förut Hinrie Sitfndsfoa ^ fldfråriÄfO. t). Ji 
Maij ' confirihatjöii pÄ- fitf 9(MfKip , tm M^or Of <tt 

r f9<4cm«i»(e tflliaii/ e^ jhefft (tt SrofM 0(6 fPoio^Ia- 
•# i64i b/ iS'«epf; offRfta» wcb fin fUOa loti« atnwf 
tanbe in til bed 0ati finge en amumtéftannftig/ gift meb 

.Ingeborg, GrAnfelr^ Dfn^e4,ieutenanten. Lydic Matsfon 
Qränfelts tiotttt tfläiotfalo. ,<äon of Slgl^id $ « 

r f . ' • « # 9 4 

0^ Karin J6räht lottet iGfrabbe. 

IÖ39» V 5 ^cj)t; abCab;: 1642 

: ' I introducerad/ • 340 9tit^l«((6 Kbcföådtf; Numero aS6 5^87 (o > fttOab i&nf HiAtie Lanfoi^ en &tfSM ff&metf^ inr 
\jt)a l5fiiwii« DtDfttt(rmd|are/ fkf (ilKIa ttpn^ att «9|^ 

taga @tStl&OttatCnf »S StofSttf Hiaric Ob&foM |»«t«/ 
(fta 6an ^alx ingen nArmaie p& ^tM'^bmf tél^t» 
w Dpoerjie Dtoattnmeltarr Ekeftobbe, 1^ fot c» Mgl* 
man (S(it Is fomta i t(t asfPa/ £ifl«M>{ra/ 9i9fa v^ 
SpiFa friact/ 9(& i oJia fl^ h feppcrtM^ noM^fvr* 
I^Sit/ o<9 ln(^ Mm aOa gradot {gowm^tt/ g^it nk» 

Mar|aretha Lem nia, StafRui LemniitWtttt tQ WVTfli IM^ 
-Catfaartna Mäas tnttft Blatting.. 

HÄST ESKO FoRTi/NA, JaCOM^ 

Cp) dt i640ih. i3Sept ot^lofc: 
1642 introducerad. 

(p) Jtatfab firat Jacob Carlsfon, Q$ tVOTft RpHmtfloiO 
{amtjwfvtct D(^ Kbdisen fm fSt^O» t Ut fUt^a, P^» 
kmt)ifa/ 9}t9fFa o(^ SöfFa mgrt/ (9 fitt $an fni ofTcbne 
Sat>n'ln>»(r« 9tp(tmei(«t(tt|/ MSrten.CIaesfcmHififtei a 
Sfwu^fxom/ ^0^ ttSget fémftraM/ féb ^ « 
1 16 » / flift me^ ; . » . eo» af Ca* 

rad. i 

(q) Ä«D«> iSrnf Peder Brictfon : jfrtf {i; fdcrmtta t8 
^rfwif M^ sangciro ^ not ferflf Jtoppor-^foMian »» 
(lora Jto|>i»ar6n8(L Mcf fc^on Secr«reraret Stifjotf Son» 

mor^Cancenie, 163 f Legations •Secre(era)re tÄ JtoftM 
CARL STUART of ^(ont , fomt onbw Pofen- 
^'^.•♦^»bHqoer ^ M5)f. >, - *,Ma» af $£# 

vctnime Jnnmnfl aMa( untet &(<^ ffi0lonK f Co» 
Ut im ^WMt k 1636 ttaäiiieatieittiiti- '^fot. 3{mti*6é WiimM, 34» Nuaero 2S8 289 ' » ' » * » .t »*fö/ oift 

mti Elin Krabbe, JAiu Bricsfon Krabbcs »offtr ttl S^Jbi 
0(0 Clmcnaj/ nuD Merta Pers t)of(er Store tfl StJDo oA 

»nba. ®Qii af ^flnMMan { 6iiM9i(M»Al(/ Eric $(i« 
chelsfoA. BrJkenhusett, JosTy (x^ 1640; 
t 30 Martii ^W^i 164a in-, 
troducerad. 

(r) SSf^Sft fitt fSwo^ttam», o<& »Avba 9l««li«i»Q»«rt«» 
mrjiare af aSfjigoia firtfoltfcff 

ROSENSCHMIDT , /djV^ , C S)<H^ 

i64o»b*3oSept.aMat: 1642 in* 

troducerad. 

0) Äattat> foruf J«i» Schmidt: fteffw frternwta ffl ©nicW« 

Qolm 0$ ©patMa; tOOC fot(i ®iattf'Sccreteraré uti 
^(0/ fS Eant)«<SecreCerare i Sittlagt), 0^ h 164» t<n 

8 Apriiis Unt>(t'£anMOoft>{nget #0 £&i. t i^4' 

♦ • ' • / flift mtt» Margaretha Wit- 

tenberg von Deber, Um Wfia 164// ©ÖtjlodWW Hans 
Wittenbergs von Deber tott« til 315afctf6i>ff/ ©cnfnäl 
9$ ^Spatbocfa/ meb Magdalena Johans t>»(U( Schöofeit 

tu ®ct(fHa$ 0(6 S)((ii- @on af • . < < * 
' ' 'c Schmidt o^rftammoRtie fftS ©föflonb. 
S>(mia a(t ac ttfganstn. Sorenimbe ]öni Rofenfchmidt, 

^ab< 0(t a brobccfonrr/ Jön« ecO Nils PerfAner Schmidt^ 

fom bl«fwo abiabf o(| fa%i, famma namn O(0 »apit : 

ben fotK WOC löm R<tfenfchmidt ^f^or* fVNl Mrf abiab 

1646. b. a7 Mal}. 9<( bjbbe i6f < « « 

« « trtan {ORCr/ OC^ $abe (O fru Helena Ramfay. 
XXnfnATttlNlfLieuCeaantNibRorenrchau^tfom (Itf i^o-b> ^m savkti^ii^Mtimån. t Numero ' d introducerad. ^ _ | 290 IÅfpel GREN ^ Johan , (t) 
i64o^ b^ 12 Sept. dMab-* a9i 


ft)ÄaÖat> oli«i Éricsfon : (!rcfji(jfcbertnetahl95rÉiiW* 

^„- , ^ , JmiOd^ DKiuffd«: bkf i6ao 6frifw«re < 

mhim ' S^ommarou 1624 ew^m * ^ammeretaTc pS 
efo(r§o(m< ®l8tt. ^ 163a QTamererare oftvfr (br Sov^ni' 
klNnet $ittfim^- 1^1 < b* if Affrint ccrnftAiirarius tgtii« 
lanD. i^4S:b*iMarcit |>agtt9(b(iiF«»|1al^a^^ 0(&raa4«bS 
Revirortatttfen<Samma^coiiegioäri6 * > • • # 
CammaccommifTarius i6f # Sammar<£XSb o<( i6f < < 

I "* r ^ ttflifa Bree&Uft^ f Catmtat ^ Reviiion , ftt 

X597. t *^^- I>.a7Febr.t@eocfl&oIm/D4bcibcgvtff' 

©011 af Eric Ursfoa, S^jQi4)e. pS Sloite 9fif6rra« 0r«ti 
fegSrb i Olme ^uH^xlhmtmAm. Dcima att gtcF itt 
mel) b<f ©one^' fon niis Appcigrea . fbmgidF utår ic^til 
SraiMMre ^ ter^an blef firfiSenbrtd^ unttr General Bkroa 
Eric Sparres SteqemetttC/ gSdlDeé aOa charger ixnmbet tae* 
nom ta M &att jicf famma SRc^emcitfC/ od^ bS (ma 
met) toanlt^ manbom anfSrbe bee färnina Sr 174a { k' 
Uartn^ af frod/ f3 blef ^anfå tOa jliirab/r att (an^rraf 
bobbe famma åt/ ostft. D£ Qeer Lovis, Qa) dr 1641. 
b. 4 Aug. aWab 1642 introdu- 
cmd. 

(0) S5e6^tt fttt nam»! toac>8 Sntojinari; t StorrfSptna^ ab« 
teb for bd Im iPofat fe (bs forfaren^et nti Ba«bcl, 
toanbcl o* oeoonomir fato : aftfrt^ anfdiUsa fotdrÄtf* 
nmgar (fl Jtroivm/ tnbrac^t /cmfe äntra in in t fltffet 

ratta »g u» -L J a- 9mtfå0i(^ mmmm, 343 Numero 

i 29^ rSitt(i ron|<(it9Aa{ft|((an((nitn0^1 jOuPQtrcff a{n(an^e | fint 
IfShgjenié^fttfnitvati&e o(^ add^ntAnmpni fotfarbisantx / tn* 
xatttit Stffidtaa m<fin#rof/P^4ttt>iåitt^tioa tMrcF o(^ n anu- 
fafhirer , (am( |!i^(lmc ttUb Uti;ff(< ^Of^lfolcf po{ ule- 

rac, ^(tt lata »an^d €mwCto t>»ltr« |o||4rif(i ^anbtve^ k. 
f8> if » .» » . t lö t • 

< ^ « t Oift >nM> Adriana Gorard, 

Laurpnt Gerardti (ottet/ IIKb Ida de I9 FolTc. ®dn af 
lovrpsiambertifon de Geer» til^aillvmont, o(^ t{(<f(< 
nare fr»/ leann^ de N^ille* Htnri.c de lyfeillet tmtt/ WCD 
trabeau de Haliak< ; ! 

Dttma 5tf l&5rflamm«t <fr8 florént, SIre o$ Haron 

de HamaU fom t mw f^M ftm rot>a rnfor i ^wis fdt 

0^ fru Mflhaolt de Sonbref, \h\pi^i.9dfi tmpn fot' 

« ? iMw faglat oflMnfot* «n toD tl»avbtd(ft «(t pit 
m- Tliwik ^t ^mmmi f»i fpta grenar, feml. 
of Hemal, Trazeignief». Btiemom pA de Geer. Renauld 
de Hamal, fom \^9t HV^f^pé, Jortlattt «(«» af 
Hamaro(^-r«Sab( (^ 3e Q**»; 

StJlhjne, Nils, (x) dr 1641, 
^, 13 Aug. aMab; 1642 int^o- 

[ dacerad. ' • j 

(X) ^aftab fornt Kiii tar«fop: (fr<f M Stjäla o# Öom. 
iM% : »ar bS Wottmtjlare nnbtf Q«v«i5x* »""i^!! 
S{(0nn<nt(, f&r W ^ fft* «««>»"«» *«$» ^ *"Ä* 
fr$tt(nft i brt R^fa, 8ifJi«bff«/Jn>ffa p* JoJ»« W«rt, 
Balt itora 0(| osmena ftrafter. fo» i6 » » 

^ » . "t 1657, b. ao scpt. ((orafmm f, 

»ftttil SptKfc -9tft mdb- • ». rx7 V .; T-* 

, , ,•'■■♦'•■ j^-'- ^ ■». i 

eoR «f tari • ' » / ♦ { » 

» » ■ .» .» I 

293 LlLLlMBXl/JfNy ERJCy CyD ^'^ U4 9ti»b(f8»0# gB>tKmdw. Numer» 1641. b. I Aug* Ci\>{Ci\>l 164% 
introducerad» 

<]r) Jt«Oat> Kiörbrauw, rOm fotff (0 ®IMHge 0(9 (Nll(( 

fo «l>t> ffrS gemen til Major mlxr \>tt %(rgi(FaSe(a(»ai« 
t(f / t jtomina qustap adolphs tib : fii 1640 of* 
fff(» ^t M mp^m 9$ bleffiirer , fi» { GfMhntl 
if * * ' ' »ti SinlMA 164 ' 

» * t <* * . eVlt 1:90, oKl) Barbro 
Hlir«iL Skdo, •meMudithaStilcke, OftVCtfie Stilcket 
Wtttf lefte WfiA 1646. €)im of Anden Kiörbrauv. a94 SjTANFELT, ErIC, Qz) åt I64I; 

t. j Sept aWab: (Sr 164a in«- 
troducerad. 

(z)Jta8ab firat Sric Ericsfoiu 9^ töar JtotidI.9tSt(ttQt(^ 
ut Eric Dahlbergs ^a^tffnbcc, ^U (Tofot jia ml 
toeftenfFo)» 9^ fStfiattD pft 6io(iiffo SanM dA jteppn» 
etottn/ N(f.febmnera SSvf^oBmt f SUAiÄMe ' €amma« 
ten» x6af fRontcniefiaTf ivib 6»aifP« Améen i ir^cB/ 
gfirf iq»9<mbIiiM«r til Arméent wUbt^u b^ i&(kkaamt 
toaCttrifion, famt febermera IStit % lwiir« utPmlMM t 
.noMg« eommiffloner , Mftcfntnsor 9($ fprrAfnfngar / fi^ 
if » ' » » « t 164 « » 

» ' ' « ' _/ Öiff mtt) Urfula EUTa- 
beth ron Steinberg, £attb<Xyrof(ten< i SJnmoi, Jacob tor 
Steinbergt MtVl, i(f(( enKa 1646/ 1647. Qw afBric i 2^95 Ko Hl , Reinhold, (a) dt 1641. 

b* II Scpt dn^o aWab: 1642 

introducerad. 

^'^«5Ä<^ <*"" »«•"" •* »Al»» eftof ^ 9aNrt< 

Stbarfgoto Afatjiiåt von KoUlRf»« ij.i. J>. r Aof. 

«f Xetfév FB&DlNANO Xg fvrfir <iMa»: j^n Reiniioid i 

•v 


1: i>vn V .1 ^; ^0; r . ;f ii" 


.1 I lii •»jn. I 
• •j 

rr' 
1^. <Stecf&olm 16 f f ^^ ; ';t T . t 164a 
om luätoi to» (Stten|F« Arméen-ogif» / e(&' flfcf met) ao^ 
tiam t)cmia att ut. ®ö|t af. mmmtfiaxck i eoberfoi 

I «^w . .^ . i . . '• Ö*" H fSrjl (frS 

jXpill^n^ m t@tomd<AO<^ M iamt fynm Maria Rtjk^ 

SuBformadtarené I iRplofr^taft,. Rcmhbid 'Rijks ftottr?^ 

0(^ PfÄa^CÄtcji» I ^PUWWJ^odecs-G^ldéfiWoiij^fjÄa f^ 


<b) jtAOa» fSnit Ttanfehe: ffjrif fg fdwrméra (il Ärtp» 
Vdi^of »d^ (iét : llef i6ift canceHift ^« SSrantm» 
♦uir«lffft KeMertCinf^tflbek :S5<ttWj«('t5réncff«/ nSaot 

I ai Sar»air< «6*'^ SécteP-Oaf^^WJt»'^^ jrwifig JULiUS 

. Reidenc wlb tiff 6 J«it » S5rfl«tw6M WÄ J^Sfnjrt 163 < « 
» •.' ; , , i. ■ r ^8f sKåt» « fomlm. 
i6}ft lom ^at «( (StMtMtf »ii Jvat!M>^airinia Sr b. 27 
\A>g; S«ci»^J»afS8e4»^.'!i *64i} f itfÄ i « atjgelflgm C< m- 
,mMBQnMeb®r«fr(fe'©ii»f'Wai'i«b<>rg tH 'Bnlia, fo«t» 
imWI ntnfimftittl ViciiPraeJMént {.lEWjllÄrffi Xrlbuna et, 

iiä^Unfii mMiaii'i fSb <l SnHiint!; 158^. b. 9 Sipc: 
]( l>S*(tn '#« €(^e^ i !EB«lralA fettt' iéi^ bl 6 Dec b(^ 
. bec.bi^rii^ / .^ft i:4<K>, t6i3< b. aé Maij mtb An- 
Ila .»on:Loye.. t I 'tflftiffltt^ 1604. b. 18 Nov. fSb; ftf 
sfbdii.attJiitii »rdbaiib. ajB<>',:«t. itSJa ( asnlfn åtd 
>.}i<g?]i(lisiHtKi>flrittfek, .fSOTi^ttfi.b. 7 Dec. + i67fJ b. 
j;!«!f limii^-.9SraiMhbti)^4lfnr^$l(f»9ll(l<^Tacdb Fhiiip$o« 
MttohQk$\ifm»i> iirtt^i^lifelenk ^Ui(iit«'6«t af Oerltard 
1' i/S rj iJ» ;■>'..■.! )■' 'il. 'IXrk ■•...' •.'• » I TrasTt- $46 <RiMKr9'iK9 K^dintdlt: 1 Mtimero ) ' f W • M V 


^4/ 

o I ^^'i»|Ä?-J«J1il5i?g15S* XSSiitStixn Ifl Jacofat Cbnfiåorial^fitSb Otl fcnior Mlnill^iU GerB 
Tranfehe 9<t M fnum MlnT/ Anna Soph^ Valnit I 
(et Fidler. ^aitf ffafeft ClUt Tranfehe, lfl»lll 6a^ tf 

MN tu Ton BiM(*ea, hm ^^H^MfPft SMtemNbfnc 
f{c 6|»«Mra inquiffrioM (Ml/ M^ foHe ft9 RdKt Mi 8i|« 
iMib .1 tet immm^i srliiMt- SXnda itt gM vtiyi 
ChNTM^^an mcb b« ®mi/ ^(k«M^f6iga jochimjfo- 
dkliMlto TranMe ron Refeneck» f9^i »(tUr i^3> 
i t6f8. t>. af Febr. itm fStwr. I 

QKISSBACBfiEORGJ^Q^i 1641,^» 

zSOét.aMab: 1642 introducerad. 

— _ _^^l , 

nr @Kia(t cÄa^i^^e/ Ufe fon r 

«lpb( |r wiirM- Capitaiae vftoet Minenii^e ^1 
IM Enteft nf »W^\.iM »694 Q^ritaipe {Sr Mineu^ 

qe i $iM;r^ léai.Oftoff^iBnsiiKffaMe* Sr 1625 lat 
|«R 4 ffflln vmftvii/ %(«im MnMiCtt iRltttfc, utan snf» 
»4Hi< (UbA/ ^ .jÉAK«te jb(c tt Walfii;< (» tfl^ (tMtn^f 
mm MgcM. M>ot))(« 70(10 atiflMic^ lan ma St stfte 
tan. #»iii(|( jHJf^i fBa> 6aites((> t li w i(|(iwi u Icttn' 

M If40O S^imokr/ fint mwA SebaUaa Gcring (ftcC 
coatraa fliiDe l^fwa ^ft Sr i63f foIflM \9» 5toi 
iGjUSXAP ,ADOLf H. tfl !8i0Mil>/ m( rft>ro« til xafe 
|(W «4 JRtfmi* {iiUK«^ IBiifai IcMwrate ^antil % 
^Komtm»^ igiwWfiHitfiiaj^eicIftn^Mfkuilire 
jBMt fappi*i(0i .x<a6 (219K :^ låglbeaUItr Xonj 
til lRr«j$(»y #Miifl tMjM ^voift-liwet »ib 
liM »K» II iifaci fil^ fiflkbte/ att Qc tljofcr trt iiM 

AETbl» OBitilM. jRorifWitrg IMKtA Of.Mvm contramuiert 

m^ ^ irnnwc fnit.ini»<c jtvffioii/ m( 4k 2ftta( XorT 
#(f mHte ) jniiMT, itettfkrtbrr^Mkf <^m|na «rt ci 
(t(»»^0r«; itffi? {)»Mg>ef<UMWti84Mioririrt a& 
HMTfliwM bcflrite :M Mofiof ft« efecnfre. 
»Ärt» *« <tt fcW-.lf MMMa MA>«ter [»Ä 6fal' v tliwflM* -Ll-n:: %9t n: . 4». ^.-3^ 


m 0$ «nftalt iniagit. 1639 fltcf ^aii me« $6((fi(ciiiU(e 
Jtmiiid (il ^ommt/* 04^ ftiéf^ fm conrrfcmtnct itttxf 
liibm etctftii / fcmiiiia k iito^f ]Di(iiii(itrtcti o<( atlbb* 
ii{| ioenom txf mittcranbt 16^)1 {Titfalr (ti 6n)crt(|<f6t 
kl forMna tEcvsncrcfort ^Mi^M|»aiibe inO / bi ^an aii< 
kte k<t 119a ©^(K^tct i @alixrgt(. Slr 163a afflaff«« 
»e ^a taifmiildfMM »iiri>f fptlirMMet / [ fom Irl^oi 
toibite <i648 MgftooNleii/ t^ 09^^ wmx tetn, *t^ 
i Vtt fialet iiiratto&t et 9iam* t;m$^ bcrtffnom Itroiiait 
iritgdl tDoat ticsoo TtMobr. 1634 idtM ^étt igenom en 
otofb. gtAf of 60CP 4c9 Ifoo frm gnf man 3I?4ta* 
lo< mtb €alber0et/ motfnct/ fim Igmim minbfpett^nllrnr 
fotttx «f(SDa</ o(( iitalcbe< bcrtgenom Siligen 6cfp4rDe 
, apooociKbaleti QbA s.9(nbe<(erg nti ^«t^ct^i5Ui:% 

b. i4Martti{jebrilmaitorfi0é/SaIa ®ub/ giftfir i6)d.tkiift 
jemva iftmb aUlib/ mwAnil^5iHa Sdrrfiidt^Ab t Dbttttbf d 
ttttBnrMekNA/ fté^t. b pManHt Octo HiifricSchmi^ti » 

fominfotVref^Itr 1614 Af5(olittttdGUSTAFADioLrHta®a(' pctberp/ boftrr mtb ^nxiathntUtst åtigtUk^m if QcorgQriC« 
bachrt 1 fAS* b. M KföT^(^C^hari4ia ffrechccL Dft9Cr<3Sg« 
intiiftfmitfb^. SMMbrtg/MWchbiftrMiccistbtter/ 1 1 598* baiDec.tDtcbQeorgGcorgsfonGris(}fliDM{bnCifM 

naatcn af ArtillcriecGuihf FxidncGr^Isbkh^M IPar fob 170« 

b. 19 Aug. ff4) Bobbe 1734. b. « Npv. oalfr, gtf bnma ått u(. 
BeRCÉN^ELT PEDEMy(Q)ilX 164U 

:ba70<^^abtab: lö^iijjtioducerald. 

Xallab fornt ?ccier feaersfon: dnf ftgta »onajotj w: SiUg.. Mcf 1600 I onaT. 9tairt(iiM«MCi/ 0Dtttcn htm^ 
wn» ^ w >iWabrt, . fob pt -. ^ , h • I # 
ii. \ pa »oitÄ jÄrb lÄfcx ^ 9 Aug. be» 
graftoen i SWnnfto Ätjrfio / gift ^6o^ b.- 3 oa. toeb 

Catharina Di^ndi , fob i ^iorfbolm Htftf • b^ A4^ ^Btl 

%i&t6: 6/ iH Dtc:.btt«;ärSMktig:|oHMidii^ 
JSpmaiu ;9iafiu| l)u!i^>^ ff ^ir^^ < Sfottlanb/ j bh 
•|w ibatfébA 'w bfrtfrS^M eWrrttf.fomåftt/ o* ca- 

Aarina Anders ^jfftff:'r^\^ ??19*)'vJÄW <^fJf ^' ^ ' 

bon tttgangnt» x x a thom- 348 SlibbfrH* W>tUm^ Nmnerö 

»99 t '. } 300 301 '/r TsoMSov Thomas', (;e) dr 1642 
, '',intro4uc€ra^d. ' ' 

(e) 9t^t ftt f»R« namn/ lom fSrfi (il €f»(riM/ ilcf 
8t i6z9 Major af 9}mM SHegcttKnte. 1630 ofwrr^ 
Lieutenaat ibidem. 1640 DftMtffc / f ot) i <3(ot(ian( « 
» » ' * ' t «<43. ©tff HUO 

Catharina Moritz cfld MoDrrayf ttf ®r«t(t 9(b(( / ttftX 
0^ 1645» ©dn.af Hinric WJlhelmsCoQ Tho^tfoÅ. 

, Scmu att l^ärftemmac t^& 6(o(tlAitb/ 1 o^j^er al« 
Mt4 famma nm ; «<« t JiaKet fSr 'a CWcniwr/ 
fon u({ 174^ @»<n9a!Sat)n'(or m utfatta/ (ora »a< 

ta » noletcer^ 

BiéRNRAMx jinfattb, mats, qo 
åt 1581. t 8 Juiii abm Z)c6 
@Dn</pB>iieré'fbmr 

Claes Cg) o^ 
Ä4JV5, Qh) dr 1643 introdu- 
cerade/ 

(O Xaflat» Ma(s Andersfon , offf OKt> Anna RnnA, P^er 
jantfon Ruutht bottc? (Q SotOO/ mcl» GerOrud ^crÄ 
•»«« jÄgerhora (O ©pnrtla. ©W af Mat» t 4 
* * » »' .«..» », 

C8) SJD»maW'88rtnv.»flt tienttoänt, . |ifi me^ Såer 

O) Uea^aiib 68lt(t of Amiralen' ArrldÉiäraram (af>«( 

nMrrfloHnm/ «$ Xarin aan ^(ftr cW, wti Eain 

Johans tottce Boofe, 

Wachttoks^ Olof, (i) dr 
';i64a. ^ 2Z Aprilis <Ä>fat: 1643 
iatroduccrad. Wt>P(f>MfMSiami^. 949 Numero ./ '^ • SQh 


cv 3Ö3 


immm af éåsvt^ l^aemcme ttl ffjU til ^wilfen^bc 
(IttBttftig $au jw,'M ;&p)iiiiift;Q^ ^(^ 

2)tottiflttg CHRISTINAS iib^at,9i0\tnlf rttftmct) A^na v I") if, .' ,ckpeiitilDt)ettéi»flIe|iulf/. fomUfbeenfia i6<^/ fliorö^ljitt 

Ceitamente, l<i7Z« t>. 4.^ijs .®Oit' af Knut; * 

' S)^na att 4ii(F litrmeb l^tiom a JattHian(<< alioiafliett 

iVw, Cl>TOl>cv./.:^^^ (Sr 

164a. b* a3 Aprö4§>jji643 intrö- 

(k) JtaKal>^ fornt B^tiii.StflflUif&tt^r^watfbSj Sidtfmemre 
af llpIant)«aiC8einimffc/'8if( méV' Britas Tforiii, Alf Erics* 
fons i9Utt til 0t0rfa/ fA Tylct Larsron'Gyll»icrcbtz 

enfia ttl »169. ^ . ■ T 

(1) StI JtMsitb / Uef i6a29oravettiitxt Dftocrite loh^nR^c- 

téK9 Skgemetlte» > 1625 SetlWi| ibid. l6aft LieuceniinC 
ibåi.i6^i Capitainftibid. r^4f; b. aa Fettr. ttOtfa $e« 

dimentéXättartctntefiatcibtA léfoMajt^r atOflgSta mt* 
gemcttte ; flift mit) .Kirftia Kräbbe «l 3faf^l). _ I 
®onet af 9it)ttm«fi«mi Stafin Hiirliiamltiar ta SoUSfift^ 

le- t i<43« ^« 30 Jan. ^raftom f £i(Uc SprtiQ uti 

Blom, mti rdttavé BioMEy C"}) 
dr 1642- ^ 16 Maij aMc^Lv, i.<öÄ 
-^, . Jctjiftij mtnftm 

X s 3 i fftllflTtft) f«f<fc^iJj«iftwrt(8t2^»j.iÄrt1>«i< 950 dtiikt$'Oi^ abdsMM:; f.' i tu c 
Numero . , . ( 

9ttt0<n if * * ' » » < . 1 1647 

®e 6o«cIeri niftoria belA £)anlcl; utn ^ktadiut ^ ^.2pj(uIildbCob* 1643 Introäi- 

y cctnå. .*■- ^ '. .^^ . • 

(n) Cfteriwli MaH »«å\«t^M*«é ^MriTci Academier» 

I i ftit(it>t^ idl^ itl :M|*<tttlM»«( t- -^ »(ttmmtxc t M 

S6)8 l»9t M4iinMfN JDfnMrfiflirtitenant affaBcfisottCa- 
ralleriec , h rt^O Uef ^011 »A (illbo 9(( Mm ^fOC 

«%« «r«fiM fWfcr MUt fit^ i fWdft finm i M 
MM)*' Wfi^fm 1040. t. a^Xnsi^iiaMBi S)»nrai| 


'3^5 •"I 


... ,, *^ ,. f5i(t.0(| it(r: meb j^amm Aitm vt pS (to(iH'|itMui/ f( 

167} år< regiftratur tom. ) ^ag. 703^ gift OWb • 

* * * I t I ( , Gon Af Jtm 

1643,^ b. 4 Oéh abCabs 1643 

' M«llM«V<i^imii*l)^iltm/ i^ tel le 1: £ X K I6III 9tMÄ5^iK^ Stbel6m4C ist 1.; «: r >• ti t Numcro O) / • J 306 ' imä ^pm tmt «( Sanfra n^^ntfTittr/ f( werwings 

hfftorift 4>HI Jton^AO SIGISMUtfp qc| XOft^lifl CARL bett 9:bC/ 
tom. 2. p«g. *i6. ^t i63o^{p))i<-'M^or. I^ Amiral 
Lieutenaac, fob i @kfk €tab if < f {tft !>& •I ii: i'yj :v. ir 1^43- b- 1 

^ jntrodiji- ;, - M 'V^er^t. . . .^ . • ,. .. t 

Cpy Ärtfla?) fSruf Sven Persfon: fTref jigJfl ^{IMil^tf oijp # 

jnenCeHllall; B(cf iDa Sh(At^ ^vao^jM^^iÅtW^iltt t^tl 

, )»^ tnO» ^oi^rn gjdf måttliga åfttnt ^,1^ gttt md) Mfu'« 

,|ar€tlia Rooj. 0On af Svea , , ;t- « j CAR^FELt, Tfi0j\f4sX<d it 1645. 

^!ti Sonun^ QUSTAF Adolphs o4 Drotfning cffi^- 

JSIAS ti& , ifVQ öctncn f(I Cfltnllr^Lieurciiant, iMiU 

{cii bcflallmng ^nn od rtjavbt ai)ffl&- Hef 1647 01 
e fw tet ???ålpc(?a ftjtfoteEf, iéS7t?5m&.tfr5 lifw^f, 
r.jli i;:'!:/j(i iiIcfläöaD iné fprci hi im^^fi^M^if fur ber i^ort 
•jr « -j '"^. lÄtt tiner ptp met^ctmtifn.^ unb Iftnpm imféritommcttcr 1 ^.2 9tn^i':MK^aitNbt: 


t Numerol ^ ,0T^ i. 

' ®ift nWP Mi voa yegefew... - ,. - 
5b(t(aub in* i ®ff«tiie. v;.:i '»'VSVyp?, T^i^ftt »668 'rfrt- ©ötteb inf i emtkt 
•^' 6Uf 1^14 Soräreunttf SRetifci 9t(8tmenf«^ il>i< 

ScnDrié ibid. I6a4 Lieutenanc nntXt UpldttM 8i(Q(»Cn> 
t( 0<&. jQfnxrllcn Se(»n , 1630 Capitaine ^nbct ^Qenenl 

T /i . ?Ld I ¥Jij« (i# r *J!a»^4# V8»#Mlnk> m ji/Mif ©tåtf 

utcntft. 16 94 ^fnerfle « LieijNraMt)jttb(tj Stoirlat^ift 
,.f9tfol(et., 1644 Cfmerlie (or eft Sl&ddwnte 3mäianb« ifst* 

■■;!>;',' jfolfi "16^4 Commendant i ©tfl|fc>/.l6fa pS (cgfrOK 

afiKtbaby ,^ 9& fitt fabmk<; oåtmtod Irti ©rottloi» 
«.!• '»; : ' : I ifpi «i. 4 A"*-' •^"•■lÄJp': ^i i3''jknR^ii J e($rafW(in i 

m«t> Agneftä ifort F^jÄätenU^Hf' ©wClf Tfcran Johaw- 
fon Irwing, Baron tfl SuUlxf / fom (om iM tu i @tVC* «;ilt-;?r?)I V'P '.5> III t i!ö(i i)d m] 
hl :si;!^''t 'to 'i > Olfl J i;*? «l«n«rr MftTif* JftJ^lö aiakifena »Itoni nÄrien, Alex|ui- 

ii. f : tV(li(ttf:jAG»and«rr4iitfai|[t ^IbM^TonnfM / 1 excra-Paiea 
tlRb fton^l. Oaf«M( J«haäJQulttniI»ling, fU 1737! ia 
Junii ♦ t »748. t>.- 20 Julll: I &m^^ 1 
smmmx-mmmi m ev. 
.X. 

Ill Nuffleroi , , ■, 

llDoå. Md. .-..•/; :; ,.;, /,..; v.:. ■•:■>, 
• "'■ ■ '.•*.•■'";'■.'- •";■'■> V' nc:::-jf M',' ij- 

äfllSo^I/lj^.iätJUDiil-f^^^ i644 
'■'Inö-jpducelriidi "' ••«''■•-:"&» 

, , (s) f odaöM WiibVäWtKMksfoi, ^!M f*HA MS af )6| » 
flot^fanb (n (ioihrc/ M fa^rnma mato/ fom (tittf a^i nwqee* 

', '0sn af 'Öfk;,'' " ' ■ ,/.•■>-■ 'i »- 
4(> 

« (i^ 'li««teiianC df< Amit«lii$efet^ : ^ trttl^ Märg^e Aa Oiiiaf; 
Jöransfons* bottet tit 9(Kr(f(r ; »(^ XitffitC 
Abel ; * ^Ott IM rv^oil-^CltimHic iLieuteoailté* 
Svante RoiMlittill t';^Vl U )v< W,.,C' i Chrtftopher Jöransfons* bottet til ^fnfeftt 
«f gifl*lt)(f ' ' - - ' ^•"- 

rante Rod 

JDeana vit m ISnjeftban ufdSnscn* 


hm m 9rft»(f»'W tftPwtftt amft »»t afiadha ottet/ fiwtt öjl«l^ »cR;"- 
^ Mn 5««»W «f «Hnt« Qenerai-Staterne; | 
LNomero 1 • ' fxiniå &t fttff vt M »<» é*i|/ nNÅrtJ af A»ifL- 

|etet,^rian Andctrhielm» fem mfK i WtlUm fM» 
W l6f9.. t>* ;il ScpCi^ «<& iP«t« ta fin m voa Ack^ 

m St intto^uceräfl W' 'lä :.,; I 
Hit -.JiVv:.-/ ;. O) SfllQ» f8»tCarl<3re«e(tr<Mu M 

fift éttcnff OeBeral-Covuniflarint t ,^, — , em «f. ^far ' » ♦ 4 ;.: ':> j>. t -.U 


dtii>ixy£f»(| WkHiffidit •<tss Nvincrol 1 iiiiuW I 3i4 wir .inf flgiOfc > ; m* . f I 

<0 <fllW>Änit BårjeNllifon: ft^^Umti^ii, t^^ 

fom m'Mt0 «($ (oppcr (Maf (ilmt ^Ifg o»i f tx( V#ff« 

«<^ Soffa frisrft tonttlli|i:Si;9t)69J(BOLCHS 9^ ttott' 
I*» CHRISTINAS tiO tft. DfiMrjk1^«i>tri^i}t af aBcM(Hi* 
■lanM S(fg<nMlff; ,; U(f ^^47. ,Ov'a^peci CommenBant 
!tfWM/ W iWv^.,30 ^S» «Tfi«i«w fuSnuu^f p( 
éfnxrlté plAtf{adriiccaW«|i^* I9«r»^fj|%f4^ oicbm. 
ffendaiit pi ^oWmr 0(& M t^o. t), ag 1^. 
9«(fi>M/ år. 1676, »b ^ Sepc^ Aff{Mat« fpt> i4o6. 
b. ao Sept. t.i69a. b. '5 *<i»r.;n 1^ ImO^ ChrAin» 
: 5tieroa„+ !%« b. ji^ug.||»ii„jMf fttttt gift heb 
Upitemc Srea Aaäersroa Blof*B,«frW/ »BJ Mcf flMfll 
1642 f(I«0(t IdQ) Snpfo. '$on «f Pntlide iten i Slke* 
W0 / J»i^ B^rfctf^biw lOTias; f%| 'llpio tt €t«b / j fot 
IfSo. b. 4 Junu, 1 1 d«f»era i6ff.|. l( Martii/iH^ 

b^ «nbra $»|im/ Brita, ^»iidtf 9^ KptfiPMfM i 

8UaKb«^/^cvr Thom Mtft,4ift i^).|b. 16 JaMa- 

: tih ti64f.S>aim9fbfl4ia«nn«i^«tinebi)«eon('f(Nil « 

. ' > Ouftaf<f9ttP«akeiiber«,:foi|ib6bbéll(b|Rl«Rb<M 

(s>^(iVa» fStitf &ic Niisfon» (Qt en nwb flbfiait fråiaR 

' tMt»(r mMi.ricn , 9^ tm bS St^tjnirc af S^tmt» 

'■ |rU<rtn« Carl Ouflaf Wrangels iif>fR(immtr famt »fta 

Ma fKitai -oA fargob/ blef 164S. b. A;'Martii Mtgor 

mb(r $iif'0($ £tf>3{e9enrattet (fl m ftt^rittra éfivttdc 

WeutenaiK, ^b léog.b. iqMov. Afia iéf9 in Ofto- 

' br« (Sr ©ttiit* ^r(^^I«I.J^S ilfebom f ikm, .^mtpi Kon 

. tU^ira -bMar ^ttifttt afl(b; gift tm Ma^aretha Ike- 
blad-y Ope«t({(ttf Chriftöpher Jöbatufot» Ekeblads bl UttC 

m &iAa m^ f roflmiba/ mtb Brita ciaei bottcr Uggii af» 
labtr. Sra Sf(6Ia1y 8tt( fortrf Capitaine Lieotenant [Er- 
land Matsfon Kafle ta ©iStotp »(& Stoffttbal/ t »ftJ. 

J>. »viunii., -: . ...■.:-.:- .«, 

• ,j 1 , .. • • • '^ ._•...-. ■••:;* 

REufÉR, CJrl*; (hy åt i6i4o*l^* 

y Ä 19 ^7^ 9tii>ba»'0i| fRtdSiitil»; j&Ä/c> (c>ar i6i$fci ^';i5 Deq 

al)r(tb, l?V^&tr/ dr 1644 intros V'(^ r^,t ^ *r/. L. <.'/' .>.>|i. :. IV »(byjfÄÄaOÄtWt-öirl-Hmrfttfbht »Ä lÄ Ä^jor af Genc< 
:r;i:r.>^-o; - ÄF Miuor «iangi:«egcmetttc ^mt 'fÄ«t ttåflta tcföf 


tr.i dsi) VM O. , '^fW9ifI»dp, O* n>at W Dftoerjle Lietitcnant. biff 

fe>fm<ta öfwerfle o«& St 1666^ j). 14 Martii öfto» 
cemniendånt ^ @ot(la'nb : kftc amm f(^ni Dfwerftc 1678. 

i ;p :« :• \ ii<flefl*äcf, 6f»cr •«amrtcrtfatÄ«.i »retikii 0$ SBcöt* 

[) I ny''^Mii ::> -i -t- . '♦ " ■ f'»^ • f \ b • • j 

, f''^:'^ v :; 'rt)ejiti«%ijH;'9f<f uf .in»' te« em capifainé» bhc ciri«- 

* fari Reuter, [9rtl fl ftambttta 1708 öjtft 

tcy^alliÄ ibm Efit ninricsfon : ffref jii Ifebmrwra (il 

€l9ttt>^lIaA mi* DS M^or af ett ^JmK 9Ichemcttte/.o(| 

^'^ietiti mStisa 4r H)al eAiuanltieA: Ifé i&ii i). 

rt Jirfi. (laftfÄ » J litt abel«6tef / W: ^648. V 8 

. MaU* Ofvcrfie. Lieuten^nc ^f O^verfe ^9^^ ®.<W^ : c : i ^ ^' <: 315 toepare pottorn ^ani Mi af t txe {ang^ M (l<m 1% o& ISCr o(( me^ ^flom {ulf atiC tiamaälbeltda gren nt/ 9ifl 

milb Karia LiUtehdk , t vonilvt/i Ntli Knuttfons t>«((CB 

. ' (fl Qmard). eSntt af S5(fal(ntttftf fitan 98 ^Kcftctotgjfiatt 

HiprTcNilsfan fil eftai^OO/ foilt M! ffttOrfc pnfitn/ In- 

:, ttnscit J9&aa Ryteer tiH(ftt(m(| aUal^ i6if o<5 jDfMf 
0(11 lydert Heuter (O 6f{|[b0& o^ ^m O^lai» l<3at' 
; b. aö.Aus. ®« N*« if8. pag. 282. 

LoFELT, Peter, (ä) dr 164»; 
.,$•-14 Mi 4Ma!ft,; -1,^7. VJittO: SRiWtirS*o# Sfcttönätt. 3S7 Vomcro 4- 316 ^r -; r A O <4).JtaHpt fJwt.JPcter Aii|hÄpi ; jfc^f ,ji(|. feomiicta tfl 
^Hgarti^; faill4< ba Vmx ix^ tif nai;^ oä; ttnt)crfSfate / 

' |ai' b(fli(at fig om Mliga rcnftcVr hxiumanbe funsoinäl/ 
igenom toanbv<it SfiftDida £attt> 0^ ^ommgarifen/ (Kfmif 

^ ftnifat) af Äonuna gustap adolph i atjfffliga förratt* 
nijiftoj/ famt febcrmera fororDitab til AflciTor t Borprt 
W^lfltt/ ^* ^'^ *^*^- ^- ^^ J""" Réfidcnt t SRufcou. 
1Ö47. b. a^Jan. flabfajtab ä fitt 9IbdiTa|). 16 f o. b. 19 

> oa.^anb<l^pnide6fti^9l9en9A9oft6oreffi<^ i6ira. 
b. 7 Febr, afiTtcbatr, efter* §att pabanefter ffulfc brufa* i 

. .Commo-cie CoUegio, & 1664' Afleffor f SBBifmarfFa Tri- 
bunalet, fob 16 1 « t l67f '. Mali» (jlft i:mo, meb 
Anna Lönow, Majorens Eric Jönsfon LOnows bettet- 

a:do, nteb ^ ^ Zaehns bottet stopfius* 

S>enna M & {Itisefeban nt^n^cn. 

STORMHATTylARS, ^e) Ät 1643. 

t/6Junii aMab: 1047 introdu- 
cerad. . i ^ , t 

ioaret SRarn{nfter£ammaretV/ 1613 oimcniunber Dfoet* 

4fett* Sainuel Cabront 9tefleme«<e' til ©aft / 1 >*«7 Serge- 
ant tmber; $et(ig MRt phödlips &t'9le(iemettte, ti»' 
»acf;tanbfé febatt for Nb, Fourerare^ p8 öoaJlBemäte 

^ertig* peregrination, .1618 Lieuteijant ,(>f l>emalfe £if* 
,«e(KaKttte^ l^ai fapitaine.tlttber OfWerjle Alexander 

• terte«-3cccjemetttt; .0* t^nytma »eaeiittnt* awartjr* 
mertare. i6a8 Major af ©Bbermanlanb^ SRe^mente. 163) 

6é>^Xfte Lieutenant iKd.' 164). b.. 7 Junii ©iStffläf^ 

»en n 3^«io(}ot5b/ , £di<. ^•\24 Tan. ©iSttéftopptnmi 

yS 9{otebor$ / i6f 7 Commendant )»å Stproptngä ffStt ^ fob 

' 15J8. t ^*V7* *• *8 oa. ^begraftoftt utfSerbo Äprfio • 

6obert»anIanb ; jift nmo, i^eb M^ria Fidier, bottec 

af ÄOttttöft GUSTAF ADOitHS ArcWater ^' Doft. Carpar 
Fidlerup, t t ©fOcfÖOhn. 16 15. b. t Oö. 2^ Maria. Qo- 
bel, Ardiiaterns l^i 5Warfl » Qreftee AIBRECHT fRI- 

, bwc «f SSratij&wNrfi/ Doft, Sev^rrni oobeiii botter- a-do. 35S dttbiit^«D$ siMimiitt. Kumero 317 t 

t 
t 318 mA Calhariita » < t »f^/ {^ fcw IRRa 1^77- ». 19 
Febr. 0^ ^abe t>S min «aa &» f foicc # (lagiia f JU» 
nmS tknfi. Gon of Eric * » < « 

DcniM (ittgtif «tpd 6n(rM«{lb«i met M ®ea/ ca- 

pinine af Garae, * • 8tonnh«tt« fol l6f( w| 
flagoi 1676. t. 4 D«<:- ^ Sh»^/ *!<(<(• 

Sabelfelt , Zacharias, (f) 
dr 1643. b» 9 Dec. abCob: 1647 

introducerad. 

< f ) JtoOab fornt Zacharias Niitfoa , toac bS SIptdnfjittK 
0(( M|(«W( ttnUI i JtOlUHU GUSTAF ADOLPHS 0: 
lUf filt £>fO(r(k Lieutenant, f»t> 16 * • * -f 166 * 

JK& ^a>( (Unt XttfMil u(t 4^ ar , gift 
' ~ "t V^' ®w «f tIKti CaChariil* Strjle, hfir 1668. 
Nils ENHÖRNiNGy Lars, Qg)åx 1643. 
b. 2oDec;ab(ab, oc{) beé 95r6ber, 

SvENy (h) dr 1647. b* 16 Apri» 

lis ab(ab. 

Nils, (i) dr 1647. b. 6 Apri- 

lis abkib, 

Daniel, (k) i647« b» 16 ApriHs 
Ckblab/ 0(b dr 1647 cSJiOi f^ra in- 
troducerade, 

<g) ®a«it(l(ge befe l&rober (H^ oMotx nälf fit »(Mi 
Sofecr</ jQtvoTtmncfiarcitf af Gm8iaitt>< Sfe^annift d 
Sajl/ Tons Andersfons troipia/ tan»M ^ iiMtttisa tt(N^a> 
fora (Uf flasm 164a t. 39 Avg. pSctt poitif af te tci' dmeci»^ Vb^fmåti, 359 Numero 319 :1: Rfmabe 9bettbref»et nMirDruRt)er{mM. Lan Enhdr« 
luag* fallÅb firttt Lan Joniibn» iwir tS Cohiccc af Af* 
tottfimt, Sri^crre firtc Oxenftiornas Sitimmt, blef 1644* 

t. JO Jaiu Lieutenant ibid. 1647- b- 30 Jan. (labfaftob i jttt 

9lbcI(Fap ; ^tfl mA Margaretha ScrSle, Linder Aaderifont 

bMct (tt (STcICQik/ meb Känn Hajia bOttCt Straog. jDCRf 

M Hbcffjia grcR if tcboii ti|)8ngcs» 
(b) S«t bS ScMbd^ / «{ft ncb Malin strSie, ($rctiim« 

be Ltmier AntånnCént bottct» S)cmi<t Stbtltfla gteii ar 

tcban ttfsSngCtt» 
(i) !Sat bS ^bticl af Orcftoe Axet Läuet Scgmiqife; 

DfRna nvcn or {ftoni tiisäiMcit» 
(k) 3Bat btltnbcrOfficerare^lDniitaflrai&rilfwat ttfgSn^m* 

' ehlCr of flnttithbe fiMfttrmcffOre Jon Andertfon til 

SRct^iilt (fom »orffW af Jtniffmebm tif< SttIM Dmoni/ 

Anders Swentfon» fib 1^84) 0^ Karin» Jon Skiflknt 

bofftr {tRotfejiabjf «ift 1611. 
BlANCKENFIEtLy Lars , (I) dt 

i64i5^ b* S Januarii O^tob: , 1647 
introducerade 

(l)italifiti^#OtLarf TliorAenIbnf fftf ^8 t0 ]8{}<^ieoIlll 
f eiarabergf mu !Bar bS aivtttncRare/ 9<( bar iSeit 
ftd fbttta emot xfft öd) emerfges Krono bol^ od> tro« 
geii/ i (in ttenfi ftitig,odji emot ^ ftenbc^ ^ cit 
reb^Ua Crksmat» : utom bes fSb ett 3R}eU8ft gtfte / 
M^tlfas fMWOnter jRr (i^Bom tnifiM itftenederai , att 
^at| mel) Stbeligit wetb^merd^e fimbe befiSbd^ ; gifi 
.n«Al| CKriftina &oo< » M^na Axel$ibn |t09s bottet til Shni' 

'berg/ mcb cädiarina i^iis bfttct txvm tit Sr6f äfcr oc^ w^ 
%/ fobi aBeffergot^atib 16 » \ 16 ^ t 

éoil of TliorAeo. Jonifon» fo« 0(f tOOT SabCtfS Capttei» 
. %Joéii Blpnckenfif li^. f^.^ abl4b 1^50 $ fc N:o 40a> V^LUX xu fi;: :w-.5' 2 /c4i;- }(5o 9öbt)(VB*W^flöÄ^ I Numero - \ -39fi IGELSTRÖM, -HARALDi (m) ^X 

1645/ b. 7 : Febr. ab(^/i 1647 

introducerad- ^.'^ „ 

<m) UWa fotnt Harald BenSsfon : (fre! U Kt><W»«« *J 

SbÄ fSr ett 3l«9me»U<tt hift/ ;f6b i 5©tJ«tt^ 
Imb id ' ' '■ : ' ' » , ' ^ ' "» *"«7' 
S i:>ro , mrt» Chriftinft Lejonfpira, »tot«mt|lare«« »» 
MUnMfa Staten, Simon Lejonflpiras botttt.» a:do, m« 
SSeth WldcAoM., Iff&« tl«N4 »<i^ ®»« <»f »«"* 

.iiietten jlareUl.IgeHbcön,, .|W».»MM i''»» ö<}?^*»<ä£ 

ta fr« m ciodt, fom n?ott>otttt af Myorenciodt, r;)i» 
bUf aflifwttb f i>on>t' - ^ - , 

P/f TOX£iC0ÄS,/<^Ä^.y>CÄ)>«t 1045, 

. t>,.aa Febr. (x\A<x\>i 1^47 intro- 
ducerad. ^ .• ^ 

■ .W,W« oift P«lfr« feid^, p^blhr ijjt *nne f« .: .; -it^l neteTit / trttww fi» fiexibt int^ fft«^ »nbangStt! 
W«f 'fell<nH<t« IRpttmePOK «f brt (5a?efflB ÖaraUerie SU| 

taineBrkLaiercrantjtwRa. ©»B «f Olof « > Numero 3^3 '—— '" ■■ ■ ■ ■■■ ■■ .^ — 

Rosenberg, Simon yXo^ix i64< 
1 t. aaMartii aWcib: 1647 te- 
troducerad. ' 

(o) jtagat» förut Simon Simonsfon, Mrf ii<,o iRfc«w»-. ©(tota «tt & (»a fw«W»ja)(jB ttfganjen. ' * \ ' 

Kon ScHWALCH ^ Christopher 
Maij aMab: 1647 introducerad» 

af Äomina QUStap adolph "K' JTÄrihlh ^? 

f#2«™rt CHRISTIANS 0(6 cffi af*&Ä« ^ 

ntng maria BtEONORiÄÄ tS^XST s'sL^a'tri^Ä« lant>,o(^lKr bmfab, 
352 dti^Ntö«i»§ ^föintin. Numera . I 3*4 Mårten Tråutzig o<^ Karin Hans DottOT Swahn » ofttllf. 
(Son ^Samuel Sflivalck» J. |7.'D. 0<^$yadicus i GtCt« 
Un, 0<9 Anna Maria Frideric. tknna att dtcF ttt Itict) M 
®on/ S)tOttntllft CHRISTIKAS {^«3utKfar(/ G«ftaf 
Pridric ChtiHopliLersron von Schwalcb» f6b l6^7* t^« ^< 
Nov. t i ®totf(oIiti 1734- i)- la Scpt. bantlo^ : ((« 

gtOfttXn ll«^f»lM< >9 ^cpU i S. Nicolai SCprftO ibid. 

M od mapiM: fd«berfiod< ^ Af ^i tmavbt Prasfidencs 
Secreceraren t ^ongk Cancclliet* inoi fcOCtmora Jtongl- 
Secreteraren», Abrabam Bruncrojia» 

Leuhuseit , Reinhold ^ (j\) 

dr 1645. b. 5 JuL aWab: 1647 

introducerad. 

(q) SBe^oU iitt focia tianm: (Frcf (ig febcrmetti filSattflSt» 
0^ 9l{(nu 1 efter tt^faba ftudier oc^ utrife^ refoc Mrf bon 

1636 CommifTarius tDtb Amiralitets Collegium, 1650 

Unbec^dtMare p& etotf^inrt (lått y fob 1601. b. oo 

Janoar. f i^ff- g^Tt i-nio, meb Emerentia Rofenftler* 
na» JConal 9{anteme|laren< Märten Rofeniliernas bottft 

jta^Smibliro/ meb be< t^^fa fca, Brahi. Dani^ii bottrr 

Böchmaixoftélfi^ ' |e N:o i^X. pagagS* a:db, mcbMarfa 
Lilliecfota» ItiMiComoirflrariens Ca£|per LiUiecronas bOt' 
teir til £ina o(ft Oatfeffftb. t 1^47* ^'^o • St 1648. b. 

)o Marti t tneb CatftArina Grönberg» Jto«gI. etDafPe 
Faäorent i(^mtarg/ PeCen Grönbeiq^p bottCT tfl Stoil^anM 
tXUkl 04^ <^1*/ meb brt fintatefni/ Brira Märtens M* 
fet Trautzigt uftclfe. ©Bit Of Rwl»oldLcuholtn, 1 1 ©•*• 
Ipllli 1603,; b. ^3 M^iif. o4^ Ma^ntea W^lhelmt bOttCt 
DaikCzx>Aviiie, fbttt (cbM fdi 0äitl^ol«ren t^ eamtwif' 

SiSbet/ Eric }dfa)|9fo]» Tegel ta .^iMe^Ab K- 
Z>eniUI AtM fOttfaber tvat Reinhold LeahuTen ben iilbrC/ 

iftott aSéflKdii 1 %rii«ttb inromnitifc^ i4f Q ta &»t^i 
)0S9> 6al)e.4t\^/;fim«^ Beio; .toflM €00 mar Mårtea 
leubufeii.^ (^ ltcf jgttf rttet fbn itvdet iTilb/ o<i t i 
SKec^fti i^fs^ b^ 6 Martiu ;2>cniC<i epn 9(^ Utber 
^ ©tåte Simti^e^ mamiai' ssi iNumcro 3^5 @tiHJ^^ami Rtlnhold I^uIuireBS S^tittifåU^y tvär Hani 
"Mårtenffoii Leuhufcn^ fom folgöe ptt f^bfrl UtlU ttfet p5 

fttt (icfte SlDerg ät / tfmtr fetman k)tt) htt éiogna Sr iSto^ 
nung franqscus { grancfrife i mätiga Sf / til brt 9ati 
{genom JTolttng T(»an6 lN««3tMi< ^rgajneiits^ttf^ tikb- 
im!)(r6angoni)e ^rgplt jttftDtrTupa dac éfo^dm if6^. gen orffS forOogflnig^at tifl^g ^i Mltf(6 ttOSfaitbe^ ^onom o(|i • (^1 nfR U mi v^jotS); f»ni 6m fimNt^fa jigarfltgentsa' 
v« MtoiMfgoDcf : m féetMta ktiAit) iftct tet lter# 
hHnd of ^fi&emalfe Stoöutfd JOHan i nffen< ttenft ba« 
be in<iK( flMmlaiM. 1* < ©tocf^hn 158)- b. 24Dec. 

^f( ttt^ StifabediXeritia Xcfflnia*; Xdvini Lemnii å.Zi- 

Jttetamn ^erma fittle ntö 14a påg. 14 j. p<&n:o8p8- 

AppELÉoMy Anders^ C^) ^'^^ 
1645. fe. 3^8 JuliiaMabs 1647 

introducerad ! 

(r) Jtallab fornt Anden Haraldsfon : ffref fifl^ febetttieti ttl 

66bo:b9/ Mef ifw €anmiar»6fritoare^ 1007 0^ 1608 
comiAiiiiiri]!! (tt^ ^Kojib^ att mrfti^a ^JgiffM-/ i6r« 
«(wnmac*eirjf»are i fIäbe'€ammÄren ii( tn ät i<i8/ 
; b5 tan febotf Wfltbt btttWl^ i iX^m m^ w utrtfeCföc* 
rättningar, 1633 infpcaoréfwt^fÄJl- S»faj:t« 0* Äro* 
none< 5««gerSb ,1630 pS 'begäran afjKebaö , f6b t SRp^ 
lofe R(*. IJ76. b. la Maij. t r649f b. a? Aug. 
begrofibete t SeiKngrtro f9«ft>. gift i<oo meb cathari- 

na Anders b0t<et / + *6}I / brtfet af Anders Häkansfon 

ifigjaTtcla.Scnnnn FRicSben i4-be« o(( Äpmina JOHANS ben 

• =trtf^ö6fmlséman 5fttet?EMI«5taWfWW«,Sonuttg CARLS 

ben grbci etåtf^oDare p*- ©»IBwg, frw fotie t »a»* en 

(jva éof pä en i!tDte<innjl l|nrtH,«<& Mftt fflt/ p* >abe 

•«l fru^ ChriÄina Kåfling t» KaffWna*. | "Z 2 2 |om )d4 dti)>iiecS«Q(d ^Nl9m4n. Numero 33^6 n:' Dm ima Wi ttrfpruRg/ fe N:o 204. pag. 316. ^ 

N:o 300, pag. 360. 
ROSENHIELM ^ ErtC, Qs^ ^t 

164^. b. 28 Julii Mah : 1647 
introducerad- 

(O JtaOob fSmt Broms : flircf jtg febrrmcra H( 8»almiiO/ 
Sotntiit iK^ $e(0OttffIaf(: eftet m i Itpfala h i6)a la 

4:^ lltfltfrtfcn gradual dirpotatipn de Ecclipfibai , primo 
generatim» fecundo fpeciatiip Solis BcLooae» ((cf (Ollbcr^ 

fotnntaftatfci fatnma Sr Fhik>roph» MagiAert 09 fci^crmc' 
ta, ef(er nåsraSct utrtM refmE^ Sr i<S}p. b. iiMaij As- 
feror u6n),ea^f«S2tt/ faint jifi (ffltfa aSraW^ofUngc 
offDcr £)!ne6ir; ®»artlDfa oc^ (Sod^olntf araber/ foDt 
delftngdnnb 1603* t 1^88 «tatis gf é^ (legrofl b. Ia9 

Januari! t Sonbare ftpi^O/ g{ftl:fflo, mé t 9 
f -t » # . # . * ' # -^ a:do, 
.theb Helena Jacobtikiöld , Johan jAnsTon JacoUkiAlds bOf« 

vttr tji 3bfttg|i(|b , fwit le^ciifm 1691. @j9n Äf Fcccr 317 Örneklo u , Per , (t) dr i645^ 
b. I Aug. aWob: 1647 intro- 
ducerad. 

( t X 5taOab fornt Fer Larsfoa : fom ^ati otf hUi nU Vbåtf 
ittfwt : mm l^ar oif faBat ftg ttftberfivttbom Aiebcch: 

tiCttfe ffNrfi t en runb tib for Cancellift t dSf^Cancellict» 

fa for 6laetf ' Secrceeriarc t SJarbett / fcberraopa for Airdror 
i Bon)tt^M'Staft/ til bei ^ blef Sr 1637 Uiibef 
®t^m^tt 9i SDanoett/ bS Sia» fanittia;Sri6Febr.f^Ai 
Ar((flbr6ticf#t|icceflcierades, f ob t SScpergof^Ionb if » i 
* • i * $ . t 1653, 9ift i:«o. 
I meb Margaretha ypn Rofen» &(St§oOarnK fiogislai von 
I ^ Eörefif Numero Simtthe^ mtWmån. 36s 3^8 3^9 I 

Rofea» kotfa til Ädllfnftnitt/ mefc fr» Moikenbur ajlatet. 

a:do, ni(t> Anna Maria Stormliatt» £>fhl(rjie<Lieutcnan- 
tens o<^ Commendantens Lan Stormhatci bpf((r VK^ M 

fMa fru Maria Fidier. ©on af Äprfiofio^flröert Urt 
RC/TENSKIÖLD, ST£N y (u) dt 

1645* II, 6 Aug. a\>la^i 1647 

introducerad. 

(u) Ättttat» fovut Sten Påfveisfon: ffttf (ig ffbemera W 
öt|tt>«««|j o(& ©afmeuliö,/ a\>k\> inOxtt fSt |tn ©»&' 
fam fortioiftflr, <nt>«» for fna egna, I M Ni owfoM 
några fSner (O, rifc» ({(4/ af ^tVa ixn ena tvarit ca- 
pitaine-Lieutenant, flagen 1640 t (S<|Iejten/ 0(& t>en on* 
w< cornett afllplan»! srpfterirt/ flagen i6}6ft.a4Sept. 
*>»J»Wjrf/ enbe|< »rf fSr txn isterceffion, fem 91. 91;, 

0(9 »tK--@rat(me0ar(nSrtMre Gabriel OxehfKernä Benas». 

fon til SB^orbp; gt5r for iommf (tiNKen («n (roBgen 0f« 

IMt fo Sr 6flt rtenf , gift. meb Chrjffina Wagncr fil, 
©anxnjto, Dotter af Sipftmeflorett <%rfflian Wagner, fow 
»lef n«0<n itio4 loi!) ^ert^w.. €r«i) af i$ifvei . *< 

I t ,i * f * ■ - ' 

Foj^T MEiJERy Valentin y Qxy 

dr 1645^ ^- 7 Aug^ o^tob : 1647 

introducerad ) : ' i 

(x) Äallab fornt Mcijer, 6Uf itfzf öeiKpiuttNrett 0»e»jl* 
^tvm(iok, .fiSMM fcDnn t bc( Stflanl^ila/ SrvfFa o(tf 
IpfFa M0ft aRa grader fgettottt^ til M l^ati Mef Ofmx* 
ffe fm: ett SyiFt StegeiiKnto o(^ i64f. b, 19 juiii ttOifa 
CoA^mendant i^ Bieifi^ortie t VSit^Wtsx: h i6f8 Com- 
mendanc t Stiga/ 0'(( fathma Sr General -M^or» fofr 

i Sc|i|>|Mfiii .14 ' • j^ i 16751;^ 1^0, tnet^uffana # # # 

a:do, mcÖCoroeliavoaKnurefi. 3;(U), äiiij Anna Wol- 
fcn|u^(^ fNffltCtllffiaifttf i.dtfgd/rHiarK ^olfenikidldf 366 9tibt>tr8*o^ §iKfömdn. Numcro 330 331 bottet ö^ Infpcftorens iftOtt S(f(i»tf!a Liccntcn. FeCcr 
RofenbojDS ttlHa* 

KuLEFELTyDETLOr, (j')åt i645- 
t>. aS Aug. aMab: 1647 intro- 
' ducerad. 

fy") jr«B«6 rtnit Sivert J (ftcf H fÄ<n«tra ta etii(rb>»i(« 
f(i.atoiMftotta : tientt«a ow i«««»«4 Gustaf Adolphs 
Oé BtOttttftlft CHRISTINAS t» i M Slpiftt/ »oljfa 9^ 
59j!a Wflrt Hl DfwcrftfLieutcaant, i ^iRoi MaOiiig ®on# Sivert B ANN IS Mat H JM baril/ 
Johan y (z) 

C^Äi, (C) dt 1645* I. 4. Sept* 

introducerade. 

(z) %t^ i ©totf^olm 1697. *• " Apr. t i l^»»» 9^ 
1661 / totf liamflfinm{0 «f f» Hifioria Regit CAROU 

GfUSTAVi (rp(ft fAmma Se i ettmm in 8:vo. 

(t) Commiflarius jBanqavn, fit> 1*58. ^ »8 Apr. f »TOO* 

fSb 1641. t to Dec. t ^ ^jMI«|i6äi9e »oiiaBet to* 
^iilA 1690. b, 7 Fete. Ngrofvmi I «*pö«« «i^go pS mwxi'iåi W>t\imå\i, Z67 Numero 333^., ItieO Brira Gyllenadler» SSiffopcM i Etnlopmg/ Mag. Samuel 
En änders bottet. , 

(c) StI mmhtx^ 0^ ®ronQ/ ^enbrid; af »ef ©lanffa STe^ 
oetiwtttct : fob i ©trciittna* i6f a* b. 17 Aor. 1 1 SWab 
mo 1677. b. ?o oet bcgtftftom i @tr(ngn<il X)omfQrfto. 
©oftrante/ foin bä lefbc »oro: limo, Anna oiiiequift, 

Johan Sruar-s i\\ Sfocfcifla fotra fru. a:do , Catharina 
Oiiiequift» fab 1641- b- lO Dec. gtft Kmo, ttieb £)f' 
tV^^C^UeutenantenJohaa Lallie, 0(^ aulo» nubCapitaine Claes 
Joung. 3:tio» Chrif4ina OUicquift,^ fofr 1644* l>- 3 Nov. 
t 167 3, ftift i66f^ b. % Au«, itieb Oif^Råbet/ Swen 
Franck til SKi>(^(miiia 0(& AioDe^uIt 4:to , Catharina 
Oiiiequift, PanMf^ofbtttflCltf Per Francks frU. ©ttWa Ott 

fltrf Ut pä 0»erb«'fiban meb SBtfPopw* Doft. joh* Ma* 
Chtae @one«fon^ CapltaiAe QuftafNihfoa OUic^DiAf fpIK 

bubbe ogift 17$ * * * 

(d) 95kf 1617 Phiiofophitt Magifter t ttifala t fcbait igexom 
toanbrot tnSitga Ianto<^ lärt atfNOJia »ru^ feber 0^ tatt' 
gomai, o(& efter Sterfomjleti i6af theoiogiaB Profeffor utf 

Gymnafium illuftre { ©torffiollir. rtjo jtonsnft GUSTAF 
ADOLPHSöaf^JrebtfOttt/löBiSnrtfnilljCHRISTJNASPra- 
ceptor 0(( Ö5f'?Prebirattt- 1640.. ^. 11 Junii Thcologias 

Doftor t t^fnla. I&J3 SSifo^ i ©trettftKÖf bet ö«tt^at 
1664 lamttdbe > &an par itfom beft tfent ^otyibeutalte 
©rotföthg tttf attbra ftoba täbpas otfr t^tttga fitrattnin^ 
gar til mftrfm fromma / fob t SHJeflerSitft» i £)(lerflotp# 
lanb ifoa, 1 1670. b. 18 Febr. 0(6 begra^ertf etrenfltiW 
©omf^fio,om&aiöfaiTOc»afomotr9«aJWfter, fe mttiBi- 

bliothecaSveoQoth.tam.a,pagAi9ttfa34A flift i:mo,i634 

met Catharina Bohm, 3n5ttgl.Cammeteraren<y MU Bohms bot* 
tttt ti6f6rmtb9entte5abt|oitaIhrbar«eti, ak!o,mebBeafa 

Lillieram, Ääf Canccllerens Doftor Nicoiai Chefnecophe- 

«i botter/ oi David fiti^accs j^^ 6fla tf Sprfi^erben 

t aMer5llrt9 MÄthias Pefrt *c* ■ 

- - -^ ^ "^ ' "'" I7l-pag.a8f.. 

i. r '" . . " e> dr 
1645- 3<S8 9tibiwS«0(^ aMgmdn. Numero 333 1645. t. 14 Sept. 
introducerad. aMab: 1647 334 (e) JtaDab förut Nils Niisfon, blef forft €amm«v#@frif»«* 
te i SRafrtinge^Sammaren i ©tot^olnt/ bertfrS (Eåtnmv 
Xtxaxt Wjfr 3Jonierj!tt staten, Det Jan dirigerade 0(6 fäte» 

flob aOa (Sammaffaretne/ fS Cattimerctate t Stlfenf 
JRafne ' €amwnt i ©wmge/ 0^ jift fir 1647. b. g juiii 
Affeffbr uti ^ammor^Revifion, ffib C SRcrifc » # 
• ' ' t i6f8/ gift ineb Sara, étätl^olfttteitf 

»ib ÄOppatbetjet/ tärs ChriÄersfons bOttCt. ©Ott af Nils 
Olsfon, 0^ Elin, SBtfFopeiM i ®hxa, Magni Haraldi bOt' 

tet / af ben flamla wänga fiägteiu 

Lejon ST I ERNA , Daniel y QV) 

åx i645* ^^ 16 Sepu aWab: 1647 
introducerad. 

(O SaDab förut FigncUus, llef / eftet en i llpfalaSt léog 

tttgtfRKtI difputation in 4:to, De CaufTa U cauflato in ge- 
nere, Philofophiae Magifter, oc^ eu t DrleatH 8c löjy 
in 4<to UtgtftÖen inaugural difpotation ad L. Corneliam 
de Sicartiä le Fompejam de Patrlcidis, bft promorerad 

ta J. u. Doftor, bJ Iw flrajrt »ib fm (entfomff/ »arbf 
SBotame^ote/ od& febetmeta Surs^ereftoe i iRorfiopiBg/ 
fob t eobermanfanb/ gift i:mo, meb Anna sparre. 

Ben» Sparrci bo/(et ttt Slojioif / Meb Chriåina Åkes 
bottet Bit ta Siboen* 2:do, meb ChriÅina von Schei- 

dmg, @tSt|^oDarenj octo von Scheidings bottet'/ 1 tam' 
Wi meb Margaretha Hans bottet vpn Mafenbach. 

SfTERDSKIÖL-Dy HÅKAN ^ (g) åX 

1^5. b. 6 oft. a\>iat>t 1647 

introducerad 

(g) ÄaB«b fotttt Häkaa Lanfon , loat bS Sfpttmejfttte tttaf ai^Kt;l>'Q(9 fMitm m \ Usmcro i.'\ v.: v 335 .a '." Uft«»,.ilir^ ' .y-'. .:,«.■...* ■■'♦'I-';» »! » 


33S 


lienli iMfii(iMii/.$r9Va> t#A Dijf^anffa higct,' (Uf 

rin SvenflBrä/fom 1^ ^Kft tiSiift^; 'Meiijficf fct)edncra 
SiQttOK^rai^ NiliDrcfrofkiöid. €m <lf Urs # ! # 

CRUBJBEy CHRJStOPHiEd^ (ti) åt 

(h) JtaO«i>TiMto( cHrärö^Tief^ldrifof!'; miiff cjjcr ibrii1)a to* 

dier 0(9 UttiM Xt^, forfi Secretmre |)8(S|(lIinAre(lS((oA éfnwr DcftaitrfS Sccrcterarc nja 6»eiiffa<ahcd«<^t S||Mr 

•bp, mcitimiM m^afn9$öixiamfti ^,„ 

iinen toix OQ^^ctf p8 {TDatiirfbdn.^<3ri)]Sbe tofir en lArb ftau fNitt - ' litmttdt^tt 

ircnUrbiRai 

D(( amtart ttomnihtnniaufi9ttO&fil)»iuin''Guftaviaii|i]iii nta 
PÄ SciernfelC / AiTefforen; Peder Matsfbns tottCt ttl Svt) 0$ 
tIttalOi; mel) Anna Pederstioffer $chite.' €)im 4f La^ f 

I jsJoy, ^{^If ;; ;;;r^ introdu- 
ceräd, , i 
A « a 7}ui4 ^« 9ti^in^i)(| mdSmätt. 


♦MV Numero *\- •iu j % I 


. j ■ fl:-.'i /:^•^? 


^^o!« 337 Y — : ly >< if' f|. M itoMrii fflifA ifioet DlivrlitlR/ i6tfa ». i^ Dec tmHi 
|6fMM6fimSarn(ft|tW(t«<^p(Krlottii<<il«A/ i66f. Pebr. 
i4«J« bwflM cmb((e (mnforetot in tfl te 1678 # M ^ bm 

if junii fSr M OiiMcl <fKrta(eii(«t brrftrS Ucentieni- 

1 «()/ fto:t^eS(M Jt9v(t^(ri»e9«fb i^ ^ ' * . ' 

ti.f .: «, ... t .-iti79.,iit<Nt flRcr/ o9 nvA (|omm {ktf* gid 

attm Ht pS fimM • ^an / gift cm»*^ mrf Eit&bethjBo- 

re, itmsf. Secreterarens Jonas Bures tpttn (B Snrcoril; «( 

8$la/ ttft) Anna Jacobs b«(t«r Bagge tSLtRcxåo, »ek 

! >ickUi«obcrtifi»n.iQil Scruaa.» Ardiiattms DafiL Jsicob 

. RobectsfoM Mtctlfl ®tniait m. ft N:o ^91. pag. 115. 

Cwtiif SlVttmc^ttti ^til^f -Qerhardtts • i « 

fom HBbctfFrcf ijIh VCfl^ l>wt>it ^^ d. Steckfe- 

,, fl^ de ,We^botnia pijg, <•??.: :.., i ) 

„'; . -': • _ ;■ .- • '; "'• • ■ y 'j ! 

LikDEROTJif PeRj (k) <lr i645» 
^* 17 Nqv, ot^la^ : 1647 intto- 
'•i ducerad.'-, ■:'. 

'<kij'jrkät ^nif PerAfidebTon, (liKf ft| fijbfnltra f8®4^9' 
umt fSrjl ntomranM / w^ Ucf wfl> fm »tOm^ft i6if Hpf» 
(are imkec Olgota Stcfldiwme : sSenDff ola charger t»* 
nm nKbficrom» til bc< Mac i64f »orM Ofimffi fk 
«K Htcflemdlfe SQfFa Stvftwt / Sr t6f7- t>. 14 Vot. 

General Itf^jor af CaTSlleriet 9^ Jtrig<«8lW/ fSti flfbc 

flit^aiib 16 « * < 't 1^7^ ft- 4 


ft ^ffOon WijSi^cii XikMQkEif'i:Jitjå!if (l))åx i6ks. smiSiiti^^&mmiia: in Nuincro ••»•' :;i:;.44'."NpvraJfeft' 

?duca:ad " 


iOXaa^ fowt Nito Kibfon; ffrcfJt fffenrmlnrft (fl Sfirf«f 
Vi(e-FiC<iai t evca ^fH •»««/ 164). b. o» jfiii mitai ^tt 4^)1. !>• » NoT> .1 ( v [...: K-^ 


33? »I r^lbi^fbfameU aRoj^raO. 1644» b. ig Jtnimrit SRtU , 
oi( (ti 2)onm«rcr/ att fittwam fri»o(( orlogi Mrn M <t9 
JvfbMIåltefiilAi i»| (MmfrtiiHi:^ ofloép/ fe bai , 
nfw m<b|tfMi inåriiftiQn» MltM worhaa berilf^drc 
.(ar om i Jm förra d^citai. ii<i44v lu Jl Jon. ben fwore 

l66tf. 0. ä6 Maij, o<| baMC tn^a ^T^ot ^^^^^^ R^nh. 

Broocmans difp deSanftitaceLcgacon»8aga|tonim. i447* 

^ t> 10 AprUls AJTeflbr t Amiraliceti Collegiö>^^fftmt td| 

1. 9 Apriii* afiKAaO/ f$M ®fflalanfe i<S » * 
* » ♦ i t6 f ■'■ I- t I • 

^ t6'i9- ^ 9< Apr. mtb^^ttp.StMHId, Anden Ifili- 
feit Sidbladj t)Ot(«r ttl WÖmtfflotat Jt-ja^ Brita OÉoft dblaus Suehonis CrnciMmtahos* . leUaCQrip)! 
* IcngHp, eanonici Wexionenfi^, foint 9ft)f^l< 0(0 XOtftO» 
l^rtMltf i <lfl«^(t/ Chriitopher Gylléngript (MftT. 

^^545. ^ 5, ;D^c.! mpl^^ 1647. 

• iiäCroduéeraia«'i. • > '. ;•-, ■-.•••.•,•> | a a a in sanMti'^ wrnmåii. \]i 'ilrrfiare^^!eefWltoli«n^ Ifkit Hatt Jr»« 

tum ^t en foIOat J mSngiai % «9^ ;0^ HiattKgni. ir 

1651 r«na< M &fh)et1ie/ flt1t meb Elifabeth Hand, 
GtSfl^ffarntf DanieT Kunds Dttfct (fl 8t9lll«Ultogr lef^ 
UtKd 1662^ 1^ (aft fmtt m Capltaiac # r 

4 # . # j# # . • # fSon af Otof 

i#* ?'•*#- ■' i-' 'é ■ ■ p' $ 4 

DMIft jkt gM M «« M eMk^fNlf ticQtoiaiieeB 
^ GfMnMtllailM 8te^eilte# Johan Tridric Morgon» 

Cicnia, foiirfid offHcb 17^0. ^. I Sepu 0<^ Hbfre 17 f 

* ' I' # » f • t i64S-' Ib. 7 Dec M<k\> ; 1647 
mtroicJucerad 

(a) XaOat) fSvuf Ftgier» 0<ft i 9tl)eUlre{uet\r(ilbir (ot 
xJ;li ♦\ Ml' 341 tFcglefikiaid,. «ac Dl |X9ttfR(Sarr af.®dio(a.Ca?aUe« 'A. 


JBLuteofldfijd, ®ott af Capitaine 
* I » * .hl ;. ; ,1645. 0. iS^Dtc; (^CöÖb;| 1647 
introducerad. 

00 ^M f&Ntf ^dekq^ M(f J(6jK. j6fW«r(le«Jn'cii(eaut 
. i6f». ». .i JnlH GommendaiK f gtmKTplrt a» ttt'£)tK% 

: 4JIä 0:4©?!* fk ■?* a»«««<«« ta w, 6» tta* •aer, >(( fion »K} »roj^ oftxfa qoaiiifetér niib l(» 
4»/ 94 ^ III fBfnw ' Wi)i»iRftfj|gMi of IKf 9ttt>*cr8*0i| SÖ>d6m4». 373 jNiwero t 342 343 4 ^ * t i6 • • • 

Strussberg f Sven y (p) <lr 
. 1645. t^. *o Ctec^ o^lab : 1647 

introdiiceradit . . 

(P) JtaUat) förut Sven MärteaifoA; (hrcf fig fiberaKVA (il 
SanfltDebcl / H<f 1628 ©frifroote t SRäro^^ Satnmoren ^ 
16) 3 Sammcttrarc oftocr (SmeitfFa staten { SRec^Uiibttrs 
p<| SIltntWArcf /^ i644ti(itraCfti>a«coinmiiranus m 6n>cn« 
9a Arviéen t tMta 9^ ^Itfbinft / ié49* b. aa Apr. 
Cpxn^niiTariut oQ|>n ^XtWA 0(^ SdgcbC» / fottima St b* 

aojuftiiOfnicr'eamfimerarci&|IHtta8cSremen/ S^cJb^i 
be»/ 3lttm»artf/ fornt Cammcmarf 9fn>e( aRei^Icnburs/ 
P 16 « # < # 9tegertii8<'9täb i S3rc# 
tum o# SSf^ctcn / f5b i 6l9(f|oIni : ^ * ^ 
i • t \ iG « # # I ittati 
morriiga otfAtegor/ 9# gidl mit l^nem IttM ut i^S ftoitM^ 

. fibonf gift inno» 8t i^f Q :tll<b Chrtitinä Crufia, t.^<5^^ 
Frofefarens i Itpfala Benediai Crufii b«t(Ct/ 9C( DftOCt* 
ComAiiiTarienf Peter BrMidts mffo. a:d^> iicb ; ' 
^ « « « Jordans cnKa / 1^911 MWf i 

®tOcE^p(m«' €ott ftf Mårten f aoltfon » 0^ • ' 

^ # # r Hartman, @ulfm^eili t 

Ct9((^Im Lopentf Bartmans JbOtter e(|^ 9(- St. IK| Ca»- 
celUe*3tåMi/ Sti^mtjphaa Ädier Salvii ^«bl)t(»r- 

pAiKEifGRÉNy Anders yQq^ åot 
1645. b. 24 Dec. obtafe ; 1647 
intfodticeradi 

c?) JtftOatH fornt Anders Siggesfon; lltf/ 1617 Cancellie- 

'■" ©MfhHirc i ©menffa canceiiief, ]|^ariftS |^ tog <if# 
fieb léai. b. aa Kafj » o(9 Mef GoIDåf/ Sr x6af Lieu* 
tcoaat» 9( x63p fitogrtermeliarc/ i64f Msgoi^ o4l (anii J74 9lti*a*yo* SlMfniM- Numero 344 ma 9v >«. fto Ptc. ftillmåaMaa^ oM MfN o(^ forell » 
betet »ib 6lp$mer(fcii i mUt/ 09 t fimnerbct mib Slrfe»' 
ga. 1647. !)• Ii Nov. dimittcrad t*rS ^Ifwwcrcfoi; ^"^ 
meb* Maria Kuhia. ®9ii af Jtprfto^bctt t Sor( »4 

filftuna St^ge Chriflopkersfoii* & LaGEA^EIT y ISRAEl y (f) åt 

1646. b. löjänuarii <j^\g^\)i 1647 

introducerad. 

(r) Äalabe ftg ficd Forchelliifr, incbatl Jo» Äodenidf , 
0(( Mhi» Israel Ifrå^lsfon (miai( ^11 ttiirtt aDfai): (Tref 
^9 tc<'etiii0ra M aBiflgtHbolm etfr MflodtiRba: efter 
mSimStisa ftuditr »( ufriref refor / btef |nn firartn»» 
^1 Serfomfi Secreterare I (RtrfllK Archfvo. 1644 Secre- 
leraro UrtD SvSoiFc^VVifra f^cM»traaaten| famn« Sr 

jS^arotijI^ofDciifle i SBefira fiorab t 6inila|» $ i65Q« D. 

16 JuUi Viccf-Fnirident \^U |Mf'Mtt i6f3 extra- 
ordinaire Envojé (U parlamentet i ^ttglarib. i6f4. b. 
Ig Febr. VicewPnifidcnt i OencrU^Ceminefcie-Collef io : 

famma 8t IRt^are « Am< Direaenr , t68>* b. 3 J«- 
nuar. affNebab \ fob t Sfnféping 1^10. b. ag Apr. 
1 1684- b« a? Maij 1»! KaAevtmiba y gfft i^i^^^» <^4^ 

br ao Aog, meb Margaretha Chriflophers botter Leiinep 
ifrS Xetvel/ 1 1658 b. 2f Maij. A:do, 1661. b* 14 
'6epc. meb Chnftfna Maria Hird^ fob 1636. b. ä? Acg. 
t 1701. b. i Dec, bvtter afMsudren Nili Hird til SM* 
tmv f XfH OA VMOrp/ ixb Mapgareelia Lu^ia von Reds* 

dorpf ttl 9tåreiot4 titiir $omeni. ®or af jDom * Vroftai 
i emroptng ( Sfneii en I)9m' Itroftc .<^ bei; f(iwn<4v 

be<) M. UVael OlavU l&b If7«; f ^4. b» ^ Apr. 

9(b Sir><l oiQft bQ(to/ Swfto^a botter i Xinbi/ o4 
0ifFopeQ< f €itreiii)na</ Mag. Pecri joq« enfta/ fomf^ot 

jid t trebie Stftef^ Si^» i |inM»bl9 M. Jonas PerrU (e 

Do^pi^^ Rhxzeiii ^ortcfititi^ pl jba(it<iprob(kno ti(i Sinfoi&ii. 
Dm 6enr Lagerfciu ntttfoo, \!9m ^r^eteK/ fe mii 
Biblioth^ca Svio-()Q(faUf^, Toin. a.fa||. Tyzf. r t 9ttM)tt8*0(^ 8Ö»(lBltt4«. i75 Nomero 

345 346 BkÖSTFELT, OlVF, (^^^ ^X I646. 

\. 16 Jan. obfab: 1647 introdu- 
\ cerad. 

(s) JtaDal^ fint Olof Sfcnsfoa, mx M 9t9Kmejlare af 

S<09m Catallerie ; i6 i » « # Major, 
»ar 167% £>fte€rilt'iieuteiiftiit 4if fa»ma ^t^mtatt o^ 
omp»tt Oftocrffc / foD i 6fara 16 « < « 
• ' • • t 1*86 utan fSnov ocj gtrf meb 
IMIA aftm Jit# 0lfir Mf b Mia ghjs. ®oti af StfFo^' 
pen t ©fara Sreno Svcnonw , fot i Sfiarf af »anUe 
- firaitrar if<f/ t **?9- ^- a» Ifebr. 0<p Elin Arvids^ 

bottcr/ Iifbc cnha 1640. 

CrttÉiiFAicKy JöKAN. Qt^ åv 
1646. b. 16 Jan. aMao : 1647 
introducerad. 

(t) MalM: fimt iFalck» »If MM »S Capiéalae iMfér éftDff^ 
(b Pketwoods gttgmentc ^ oA |ar (ient ml o(^ monli' 
Oen t btt 9(9fffl(> * t^ilTa '0(& SanjTa trigd : Ucf 1^46 

6taM * Msuor t ^almftab / Wi OKD Ingrid Anders ftot« 
tPt ScrUe ta 0rdlen&</ met) Karin Hans loftcr Straaig« 
@on af Nib Falck. 3^7 Gyllen p t STOL y Hiistkic^ (ii) 
dr 1646. b. ^9 Januärii abtab: 
1647 intröducerädt , 

(v) Kdllab fornt Richter , ffref (tft fcbnmera til SSns^/ 
9(S5o(na< 0^ j&irvfnnb/ Nt| i6aa Xonuta Qusmp 
ADOLPHS jPage,. 16) 1 Snittare nnbcr lIpIanM Rpftrrfct/ 

w^ .^i6^ Corporalibid. ^630. Cprneec ibid* 1040 Lieute- 

*'^ fkanciW. tiSfo srpttmcfTare af ttf 'Ste^enÉnte i foft i 

etotf^pln 1614/ flaflCn l6f6 n(i $Qlhi/ |ift meb Ca- 
tharina 37Ö 9ö»tr0*Pil^t8>tlålllftl. I Numero i 348 349 • I tharlBa Regim B6i«at«- Qig^t«M«(ifMMt Bi^n Boa^, 
natg ftoÄÄ ti! W«*il/ jfcta 6Htttt*0' 1>* «INÖM«< 

ftichtw ttt BängifbrO/ Medicinse Doaor» «f Äfl«wl#CAKL 
beti 9:^e/ »6or Ifl 0»«tig< iaforffwfttXii/ 9^ fr«rt <ft«r 
j^tJtanaKe Xrnnm^ »it>-f6m<Mfi (tt ^figt »focnwlNtt 
tilfiöc afOMa tojni/ oi^ Bvfi;Sabto« rm Wiiiiberg, M 

SwJVESTJEJt^Ay Ludvig , {jl) 
4v 1646. b* 30 Januarii abiat: 
1647 introducerad. (x) X6aa6'f0Tttt de Devane, War bS M^jor af ^Mttt $?(> Rosenbom^ PETERy(jy åx i64fi. 
b. 4Febr;aMd&: 1647 introdu- 
cerad. 

(y) SraDaftifonit H^itfchcr: timr b8 Infpieaor Äf»wr|t^ 

lanftffd 0(6 3«(jetmattrtnbfPa SuHartc wj Liccntcrnc, 5« 

forttt latft {19 btttfa f rnanaa 8t i6n>cti(|rt *n>tio« Iw* 

. törfligjrftfen oc^ iflbm i Étflaut) of»q Uc^mtm^t »t* V»|j 

, fctt fnrart tmUn Bfef ftoDflfhifr t64«. V j8 To- 
lii\|<mit famnra Jt o* taj tiWf aAqiiraHrcts Faftor I BmaM 
Un &ar tftflJthin att]wffaf nottga wanir odft maecriaiicr, (am 

^ toarif Qeneral Ckxiv^cneoreii f:S|fian( tO 0Db (tdp 0(9 
adfiftiencc toib atffilKja »Srf o* JvciApr/ »at rtbonbÄ 
l6f c. ©e i6f t 8\< re^iftrafur tom. i. p«g. 9^4/ SiP 
met) Anna WolCbnfkiöld, ^td^mt^mtfi i 9\%af Hinric 
t^olfenOciöWs tfitttt r frtn Wcf (éemfftt General M>ja- 
rc|w 0(( Co«imc|ldaiitc4$ rSJffltt/ WwiÄ^yon Mcjen ttcMc :::i O I \4 r mmmMmmm m 
1 351 £ke&ren , Mäns , (z) dr i5^. \). 
9, Eebr., aMab r M047 introduce- { j « >. 'V... s\ liftRomel^rp o(^ ®i-5h(unt)': l^ac f{mt ix It, ^rif fom 

Syor|if(tf«t f D(l(r<®5tt(<ni»/ Jttieniwra »flttt hai BanM' 
-9«fi)in9(ime MammaftdtKf/ for cti Affiftenci txtiftS Aa» 

- - .-: :■■■ . ^16': .... . I , 
t7 MaiJ UKb Margaretha Sdernfelt, Affefforen» Peder 

Stiernfctt» bottet W Sfi^, f8t> »ni 3«l««attett 1608. t 

l644><t>;<l>9 Aug.- ft:do: 0Kb Bi^itarT«rnftiöld, R«ri. 
fin-eiu.) Ciimmar«Conegi» PltderT0rliftid|lda t>Ot(d t3 
ntmftoq» H4)il^ J?r(fll<Bta»(» Sfmoa- Rofbabeilt cnlia. 91m 

af 'Andew-' ■»; ;.< '•- ••.; •^-. :/. T . ■ . 
«■■••»- ,- -» - « - ( ( 

KUGELHIELM,9 ClAÉi , (a) Öt 

dr 1Ö46, b/ 16 Martiij aMap: 

1649 introducerad» 
Xp^a foi^btfc^ar { (Stvatfi fol) / Itf^taimi i6fi, atff 
i.mo, uti @tralfunt) }^^<y. b.$JD^c.M(bBitta Stieraftl^ 
AflelTorens Feder Scferiifet» t)0n(t' tfl Kp )Ci fib l6if; tL 
9 Janoarii; fi^ISOUt SD^ä^rOl i64fl li.l^ Aog. htmf* 
m» i ^9U\a ät i6f n t. i9.Mojir. m^ <flfiM 6am pS 
<tt fläns. a.*do, meb GnftaviänarStrtikv S<Ébj6ofbittaeni 
Han» strijk» botttr til SRwWw. fifcil fiJUtrV' 

- ^ • - •- iri®»fraf AnÖcrt 

• « •■ •• m \ 

B b b " dRii?fo in d&iilttö>l$ K^Sntdn; Numero 

35Ä > 


S^w j •af. 353 Ö^n$Winge\, GirsTÄFy. Qby åt 

Johan, (c) dr 1646^ b. 3 A^n 
(iMab: 1 047 introducerade* 

(b) JCaOAb forttt Gnftaf Ertcfon» fftcf (tg fctcttttrta ta inf' 

f^ Bt^hes PomefHqiie '9<d ^Sf tSttO^Xt 'OftPOT 40 &« 
., .fltft meb' Ingn«l 4e la Mojr , ^m kfte ttnill l>i ^ 91 itr 

^ma .®0n af 9{. ;9(., ®rCH»e E^ic f 4nfon Brahe 0^ 

Anna PhiHp* bottet Kerncr. 
(c ) Äanofr fSrot Johan QoÄaftfon, fhcf fig fÄCtmetÄ til 

6o4<tol^oliit/ Sloba »(& ^bei »ar b& UnOet^Paflman nli 
aBejhnaulatib qA Bdlatire / ^dt otf låfibat att bmi\a fe 
font eti arit( ffiolbfrt frtl^man dc^ tottfttiAts ttnbetftfc/ 
Mef fetaititfta aa^pc i ®of^ft 6&f ^ Statt / itamitfuitiitt 

ofrMIt a(01iål 1647 ir^foliolltgtftia QenedlogiaBrahea, ^ 
ix 1^73 in folio af Imagines Pim^> BraJheae , fob 16 
- - - -- -^ • t »^74/ flift nieb Vir- 
ginia Gyllenfwerd» S^ottmeflarfttf Per Oyllenfwerds bot' 
tCT/ mfb EIiTabeth Hakans bottet Hand tfl SttOCP/ Oag^ 

®0tt af JvoniÄt^ siGiSMUNDS gdtmarjFaW / ©rcjWf 
Q^iftaf Pedersfon B^he, 0$ Anna Réibnia tfrS ®él(* 

Lo BER G, Nils, (^d) <Jr 1646, 
b* ^4 Martii a^lah: 1647 in- 

:/d> JBaflab fmrt Planting» tet bS eapitalne' af Artilleriet o^ 

> .^ bå titi la at ttent iDal dt^ tmtii§ea: lUf St iéb4. . 7 Dec Major ibid. t i«78 UtOtt ^dftlltfminsat 0<(l gW 

ncb J^QKom ätten tit / gtft meb - - b 
*iiKb . Svtt af -PlaÄhng 9ti»t>tr» ^o(ft ?»)(l8)n4n. ?.^g ': 'JJuniero 355 S56i 164(5, b. 15 Aprllis (x\i\C^\ 1647. 
introducerad. 

(e) ^al«t> f9ru( Lenaus: f(tm l^ai i efocl^olm ufgifwtt 
iir 1^34 iii 4{(:o, fin Idea logeniarii» Ove Architeäi mi- 
iicaris aaigii qualitaMc, rcientis te artM> qu» in eo re- 
())iirunturt ancequam ia fim munere refte verfari pot^rit» 
ncf ^aX »mjitMt Id^. b. 7 D*c. Ingeiiifcur, I04f . 0. 13 
Mardi General QxmUxn^U iflMr Oin Porcificatioper. 
i< ? - - JCno<«9rSt/ - fob i6 

- - - - 6<9r»f8 >i !@(é{fl^o!m 1674- 

t. 8 ^ebt, jfft 1648* b. 17 Oa.iiK> Maria Bure, Vicc- 
BmådcntenCOlof Biires bMet tilMBt «(& $OgelftrO/ ind 
BHfafaecti Jacdbfl tottCT Btgge ttf tB9- ^1^ af Aiufreai 

Z)£ LA WalLj ClaudEj (T) Ax 
introducerad 

(O S3el^oit ftitt förra* namn / fem f 5rfi in i 6»er{9e \C%% 
o<& ifrS.gmm folNt sto aStr charger^gcnom/ tfl t(f i^an 

1iatt)t'&f)9Cr(ie>Lieo(enanC af emlfatwfto Cayalleriet, 

fidbenitcra 89 1640. N 6 junii eiaft<|0)»t»i|ian pS aEal># 
^ma/ <fob i ^am(r9c »f 80* ttf^t^o; gifi meb Maria 

Ulffas» IcAc<nna*l662v ocb »ar tofttrilf Unard Feitfi»n 
UllTkic tfl afcb9«0($ €ftntf^ttlt / IN& Catharina Anders lbO(# 
ter $tråiet« Ofno^olm. €o« af J«n de la Wall o<$ 
Chanton de MontmoranEi, lovit de MoAtmoranzis t)0(tcr/ 

incb loWfa de Toviput aflabev» ' \ 

. Xktma Jkf MtftoiMiKir af M MonMoraaziffa ^frt i 

Bbb % .^^ i 3So JKibbtrS^o^StbetSma». 

Nitmccp 


• 
*• 
' 


i 


1, 


.; . 


4 ' 


• 't 


\h 


" \ : \ "• 357: 358 ducerad* 

<g) ase^olt ittt namtt/ ffref ^gi ret>ttttiera tfl ©fränt) o^ (iota 

. ®i»mh^,mat^ii SSmDarcA q$ Mef 1^47. b. ao Sepc 

Corporai af Sibritf^Satuui/ .feberweea Jtond. $Sf «@la& 

mefbf < / fob pi @tnmMgSiii i 3At)er foto i <Sobcrmoii(nil^ 

l6 - - - - t l^Qkl. fltft itmo, 164? 
tneb Anna Margaretha Bonnat» ^9f<@taain(fidrcil<Ba- 
ftian BonnaCs Uätt til @fct)n9U/ jwra6ttniic69 0<&ail' 
bot»a«/k fob IÖ2Ö. b. 29 Scpc. t i66f» b- ao Nov. mcft 
-btf fenare ^U/ Margaretha jofts bottet ti( SDlelbo o^^rn* 

fWlt). OtdOf meb Margaretha Winblad, jtoflgl. Secrereraicnt 
I phaa Winbi^ds ^oftct tit Siifcftev^a 0(^«8tmala/ meVbc< 
Ktiarc fni/ Cacbarlna Olofs tMtCC Laureiia ,< fm Winblad 

. .oegn^f^ i 3åb<r* SpcNo i74af b. af oa. tötto fora oift 
ftt balft Sr oammal. ©o» af SUbmoii i S^orjiEia / &ig« 

gärd Wudd , t i&|6« 

9ttt<n ^å^jiammar af m%H l\i ifri etotflaiib. 
TöJllffÉREfFELT', TÖRNE ^ (h) ÖX 

164S. \>. 30 Julli Ma\) : 1642 
introducerade 

(h> XaDab fovut Törne. Andetcfon ^ »Of b8 9l9(ftiicjiare 
af ®m&(aiib«<Qivatieder o<d j^abe mal dc^ mai%» 
tiettt t (» lång (i^, fob 16 . t #. • N • 1 

6011 af Aadera . # • # • é # ; 

Sotcn4tnbe SRotfiiKiiare Tornerefeit 1^ odF ut brobrr# 
Gabriel toib flaattw fom toar Capitaine-Lieutenanc til %ii% 
•# *W <*'^ j65^ b. 19 Augi oi( rallab< Tomcrefcl^ 
9(0 fU famina toopti/ fe n:o64i: . . \ j 

EiöRNuuFvtKG, .Lars > C O * 3l(Wtrö*0(| a^tBmdtt. 381 Numero 359 ^ i ' 
1646. b. 30 Jul- Mah 1647 

introducerad- • 

(i) Soflaft fornt Lar* Tonsfon t mx bS 8tpttmt|lare of SBejI* 
gota Cavaiieriec, (ot tol9 Sxman iapvxa 0(& ofortnitna 
tfettjfer/ i>(^ gg ferMe< t Dan^a fctgben (neml- är 1644) 
»al 0(jb manltseR for^SBtt/ oA fålcbej giocM goba prof 
af (tt i)u&clf9 P^lfon/ fob t SBejtergot^Iimt) ^ 6 i « 

s ^ # t 16 • * • f Ölft 

meb ^ ' LartboCter/ ofrdft/ « « < 
• t i64f • ©on of »ottmcftiirm af !ffiefljo(a Ca* 
vailerie Joa Minsfon, fottt blef Pagm { SptFa friget tH^ 
Itfa WCb jin ®on 1 Lievtenancen Algut Joasfoo. 

BlÖRNBERGy JONy (jt^ fX I646. 

b^ 30 Juiii aWab: 1647 ^"^^^ 

ducerad. 

(k) Jtaaab» foru( Joen Larsfon, fftef ftgfebmucra ttl ^n^ 
flcUbp : war bS Jtrono Sougbe 6fteer taSaQa o(& jtar&b$ 
darabet/ o$ l&at et alUnoft f 3)attjFa fetaben Sr 1644 
på eaett ^efoitnab utrufiat ocb opp^adN Stfnniga 9lDttare 
0^ dragoner emot be JDonffa / H^mt meb tftoer ttl^tilptt att 
oftoerja bem ifrS etoenffa grottfen: utoti ocf giort til Xro^ 
ian ätflRHiga forjlrarfmngar/ fob i« . • • t 
II # t i6<$3. b. il Dec. bcgrafwetr { Jtprftofc^d 
lprfio# gift i:mo, lueb ;^ ^ * * < 

» . a:do» IÖ43* v. If Ang. meb Cftri» 

ftwa BergiA, $rofkni oQ jtprftol^erbatf t ©Rofbe/ m. 

©unnar Bcrgins botter/ fob 1 607* f^ i6p6/ ntib Anna 
Molithaea, Superintendentens C S){ariailab>i M. Matthiat 
Molithm botter. @0K af urs II I Bbb3 * t>^3o 38» 9liH>frJ'f>* SCklSmdtt. Numero 361 36z ^4 3ajulii abtob: ^647 inixo- 
ducéråd. ^ 

Cl) StaM ^rnt JflflS Ericifon, mar tS Major, ik( ^ 
btmt ti^WÄ I JtomUlft GUSTAF ADOLPHS ttb; biff 

fainma Sr o^ iaa, fom'^ at)Iat)«/ &littttiipfmw p4 
ftc;;Mniifot){£)m§tiIant) tf f # # « 
t 1649 f gtft 1:010, m^t) Eva Mann^rikiAM, 2:60^ m^ 
Dorotfaea von Treiden, Ufl)< Olfia l^9t)fi ^11 ten I Aug. 

ficf ett näbe &r / efter I&4R Hent Jtrotia» ©loertae titt 5« 

aC/ fe< 1649 &t< regiftracur> tom, a. pag. 436, 

Drake, Johan y (^m) dr 1646. 
b. .3i,^Avig* (iW\>: 1647 intro- 
ducerade 

(m) 9(b(at) tiatfa meb fin (»flet Chriftina Drake , (e^olf ^fi 
förra namn / 0(^ mar bS Cormetc af 6mäIanbiFa Ca? al- 
leriec, o(^ j^ar 1^9 t ^tt £pfFa rrtget n>ai oc^ tappert f5r« 
JSflft/ Wef i647l'«eutenam ibid. 165^ fll^ftmeftare, ibid. 
i6f9 Major ibid. t663. b. JO MaU Ofwerte Lieutcnant 

ibid. 167a. b. a3 Maij Dfwerlk fir bemäbe Sfegemente 
i)(l& 1674 in junio Dftoer|le for 3(be»* Sonas: (icf 1676. 
b. 10 Martii affheb for be| åfber / ocf^ fhiBe t fialet fri' 
toijia ntffrtfntngame/ fob t Ofler*0ot|HoHt 16 # # 
' ' ' ' fhtfm iffoflef for £anb<«rrv8< 

IÄ77. b. 14 Maij, gtft meb MargarcAa Klingt^orret 
General Majorens Staffiiii Johansfon Klfngfporres botter 
til ®oOan»i^a 2c. ineb Spphia Anna MSrtena bofffr ?oa 
Chemnitz, ©O» af Lienfcnahten nKber (^19 JOHANS 
Stf^SRcgemente/ ChriAer Drake, feflt af Jtonuns GUSTAF 

ADOLPH ar 161 f (abe fatt löfte ^n Mifioa SIbettntaK/ 

0(^ Brita Körning. M^SSFetT, CA.Rf..f (jQ JOHAN, 9ti)>l>cr&^ 0$ l!li>elld^tt 3 83 Nomero ;r JoBAN^ (o) dt 1646. b. 5 Sept. 
i abfabe : • 1647 ifltroductrade. 

(»> 5tftIIäb förut CK^rl [onsfon tt^ mar t&CapIcaine af ®D* 

DemtmiM dtefletn^e / i^ati ^tf tS fflUfa me» fin brobcr 
tilftSnt» att mtaga SReOtr^faberé nmptt/ efter Msen utom bem 
Ivar af Dett ottea igen/ $ifttnet « « # , 

(o) JtatM) fornt Johan Johansfon » mar »SXapitaine af 

®i^nnaitlaiib< ftegemente^ t ^ttft/ o^ ineb $onom flid 
»eima 3IM[t9tt srw tit 

@oiief af Jon Ändersfon SK^tfntefiare/ ffagen i6o t « 
# ^ ' « f for JtSfett^ttfen t EiflatA/ o($ 

Brita, 6faflllieflarcn< Anders Nilsfons dotter / m\> Kif 
ftin Lan t)Otter WeAgöcc. 

363 Hl/LSHORST, JOHANy ([p) dt 

1646* ^ 17 Aug* atfab : 1647 

introducerad. 

(p) S5e^6It jNt förra namit/ fiente (t$ opp tttt 5(o«tttt9 Gu- 
staf ADOLPHS otb Drotbifng cHRiSTnsrAs tt^ t bet 
StfianbfFä/ yrvfPa o$ Sofa friset ta til & 1630/ DS 

bOR 14 Od. Olef Capitaine for ett Compagnie Spffa 

nw^for/ 1^1 # # I # Major, 1640 CTmerjfe Lieu- 
tenanc, 1646. b* ^ Äug. ®tStt<^inan pS SSifebi^bors/ 

gift i:ino, tneb Anna Bidrnrani , « • • 

Biörnrajns botter Web Chriflina Böcklcr , fom 
fcban fic! j6fn)er0ett Chriftopher AfTersfon Mannerikiold 

til Surtoala/ l^ioiltcn Sr 1637 bo < iXegeriogen emot bettå. 

9^teMf&l protcfterade< 0L'Äa\^j64i^ b. t9^»p<^ tieb 
Anna Bure, Vice^Fraefidentens ilHdo 6äf<9latt/ Olof Bu- 
res botter til tBO XU mcb Elifabctlt Jacobs Dofter Bagge 
til 9?o. ©ott af ' * ' • » HuKs- 

horft. Betitla lii fltrf ut meb be« €on/ Eric Johaa 

Huifshorft , fom bobbe 1667 / oaift* 
^e^ BlIXENCRON p MÄRTEjf y (^ q j) 384 d{ibberl«ö(& S(bd»i]i4it. 1 Numero T 3Ö5 A?i«4^.^- a4 AugvaWab: 1647 

introducerad. ; 

(q) *öB«& fiwt Mårten Pcrsfon, f!v^f(tgfeNweraf{I€jKI^ 
iaUt, tlef 161 3 £a«t)raits titt Copiifi { Sammar^Coi- 
lejsio. 1615 Sammat @frtfmare ibid. i6za tiKtfa^araM< 
^ofbingé ifmx ©mgunDrabe J^arab t Uplanb. 1623 ben 
f5r{ie SBofj^aOare titt eamniaren af bet tiamnef / bS ^au 
9d är 16^7 got beu albrafkjla General -bot , fom nh 
aonfin t (Siisertge ^ar loarit fluten. 1629 General • ^o^ 
ppOoYe t (Siammarett. 16)4 ttOtfa i^Yabtfpofbrnge i 6Ret' 
flotyanb 0^ 1637 tiflifa Gencrai-gawmeverare/ år 1647- 
b* I Julii AiTeiTor i Sanfiuarf ReviOon. i6fa Prafes 0^ 
CommifTarius t Revifions-Collegio » .fob t ^getinaulanb 

1S96 b. ao Oftobrii, ti ©tocffiom 1667. b. 28 Apr, 
begrairoen i.^« Jacobs j^^rKoi etotf^fsi/ gi^ lé^d. 

b;J2rSept. meb M^gatethä v^oA Wahlen,^ fob t ©Sbef* 

'fopfri j6%4* b.' I f Sep t. t i^«i, b{7 oa. ©oii of 
(Eämmercraten ufiver SRorrfanb/ Peder Mänafon, fob iwi. 

b. 14 Maij, t 163a 0(^ be< fenire btlffnt/ Anna Joeog 

botter/fob tS^orttoif if6f. S>enna abeltaaattdicFutmc» 

M foO/ Guitaf Blixencrona» ffib t 6tOCtl^Olai 1649. (^ 

aa oa. o(^ bag pä Dreftett t .»eftcrgSfDlÄnb 1702. d* 
la Dec. utan joner / btsrafwen t SBSemibo ÄorKo/ atfi 
blef pan 1680. b. if Sept. meb Merca Seweds botter 
Ribbing, Jom bofl 170I. b. ,1 Juni i pä ^efle gärb- 

Senna att baiHammat af en fomam älbeltg (lagt Ifrä 
SRornge/ fom jig faHat bux. :^ i j i * 

Strömberg^ Peder ^ Qr^ åt 

1646. ^ 7 oau jaMab: 1647 

introducerad* 

(O fflblab forenambeär meb 2 fina barn af fenare WBen : W* 
'.^^•W^^^f Gudmundsfon, o(§ »ar bÄ »orgme|lare 
t 3ott/oRttta, imm l^an af jtonnng gustaf adolpb 
W tyntbnobJ UmtiW/iVm mtmmt, t^ X)a»- 
fla fetgben är itf 13/ bä bemaite fiab ä m fui|d^rabef/ o<9 

ttlBa 9titl>erå*o(^ abtfömdtt. 385 Mumcro 366 t 367 ttOtlA 6cfa»/ att inforfPaffa ala^oxba^Iagf Acxbi^tam, 
)»S tet »en fammA mm W^a f!iin9*( itoe upbog^: 
f^m ^at ocf met) fior omro|to<tb. f>^ miia ber tnra((a{ 
fSattfmafmct Dd; bräckt bet tmber tnfobtfe 6nK»jre SRati< 
(HiKber/ fS att 9(f bet nn t ttfet pi flera ftatkn år plan^ 
rat/ önjarpS Jan or Weftwn Faftor ifwec 3Bantmafertet< 
ne: mom bc< Qxm forftraAHn4ar til Jtrmian af anfenU^ 
fia partien tlåbe: ^ati Oar od bl^tt bmfab »tb @rentfe' 
od^ DnHim'2;a8ett< opprattanbe t ^mSlonb; f(»b if ; « 

n((in foner/ ocb stdf meb l^onom bemta 9lbelt«a att txl pS 
(n)ttb«>fiban, gfft itmo, meb # • » - * 
Dureii, *örijmejlaren« i SlorfSptnfl/Niif Måmfom botter- 

a:do» meb Catharina Törnikiöid, Rcviforens t Safttmar^ 
CoUegio , Peder Andersfon TdrnDciöldi bOtter tU SKuntf* 

torp / {efbc enfia 1664* <3on af Gudmund # « fToLFENSKlÖLD^ HlNRlC ^ Ts) 

dt 1646. D. 17 Oft- aWab: 1047 

introducerad. 

(s) JTallab fortit Woif, fhrefft) febermera ttl Cenomerb/ tneb 
Jmilfct anfenlise gob* Jtomm? qustap Adolph Sr löji 
in junio benåbabe l^mtom årpelisen/ Mef ffrft 5r ifej 
Faftor i gtflanb. i6a * « • • ' 
infpeftor ofwer (ZoXitx^i Pftwrijrufwa o* tiHifa ©pn* 
(emefiare/ i6)i a)?9ntemeiiare t ?Simt ^i) W %^f f& 
r»al i ©»eviöe , fom t »tga/ ferbelei foft att cxcoicra 
mpntmdfenbeti mebelft StifiOiaa frofma dulb o(& (t)fn>er for- 
ter (jl rifet« o$ fiabettj Jebet ocj ptQönab/: fob lö # 

• # # I t x6 • • * 

* * öift meb * * ' ' * > 
€53» af • • # # ^ Wolf ^ 

Renhorn^ Andars, ^t) dt 
^ Ccc 1646P 38<5 9tiM»er8*o#Sfi)el8mdii. Numcro 

1646. ^ 29 Dec. aWab: 1647 
introducerad* 

(O XaOat) fitttt Anders Hanifon, til N:o 487- pag» < itoittt 

blef 1631 oemen foIt)a( / gS(tt6e< fcbaa aOa diarger tge* 
Kom t ^<t X»iF<^ hiittf tä M ^on bUf Capitaine af X>a(# 
Stesementit/ t Mf<tt (efialltttes $an otf mrbt aMat: 
btef fcbermcra 1648* t). 8 Maij SltqmtM Hmartcrme* 
(late ibid. o(^ ^ Major: reDait Oob i6fi »tan manliga 
atfi»&igat/ 1» fifiitatiibir år^ö Febr. gafDrottniag Chri- 
stina bort tt 0ob< ffl Academien t Upfala/ foitt ^onom 
toarit donerade» tfM be nu eftec bani bab mört tfl JTro* 
natt Sterfalna. 

"^6% Von LöwENBURGy Georg ^ (u) 

dr 1647- b. 5 Jan^ abtab : ^m^ 

ma dr introducerad. 

(u) XaOab förut LauniU, i SlbelArefmet FaOai b^n Lejon» 
burgi mor b& 6tab<f Major t ©tett»/ ^arpS ban 1647. 
b« 13 Febr» ficf (labfaMc ; b<tn b<^^ j^n^t »'O^ 
Commendanc i Camiti 0(» i^ec bett 2>tefeKon9i|Pa 
(Tantfett : bracbte 1040 tflenom entreprife bett jlanfa faft^ 
itfnsenDttefen uti Stetimarct t GnettjR toSIb/Utan forlufi pS be 
€HoeRfFa< ftba - ban ^x meb (S ntbcfet iiorre ifioet fotf 
o(t mora.fts af Xronau (StDcriae fottient/ fom b^n af 

2 förra Oftberbet år blefmen forfolsb / o(b alt bet ^ 
t/ reducerat» fob i polett t # # » 

• # « 0tft meb # < ^ 

* f ©Ott af Laurilki 

S)ettna att ar Uugefeban »tflSnaett» 

369 Dreftenskiöld^ NiLs^ (x) åt 

1647. ^ 20 Januarii oSlACi^ : fam^ 
ma dr introducerad/ 

(x> XaOab fornt Kiu Biörnsfon, o(& toat bS Stpftmeflare 

•f 9ttbtltV^0($ WMån. 3S7 Numero 370 371 af 5BcS Sota Cavaiicrict, bef ganMef ié4f • b.aS Febr. l^ac 

bt^m tkiXa i JCommg QUSTAF AD0L?HS ^f StftmcD Catha- 
rina Swen&e» fob 16 f » ^16 f 
. • f ®on af ^x^txi f • f 

Cantersten, Lars^ Qy^åt 1647. 

\>. 2 1 Januarii aMab : famma åx 

introducerad. 

(y) ÄaBafe fornt LarsCanther, ffref fm fdrtttiera fil SBo* 
aSrb/ ^arg 0({i St^Im : cftor utriM refor oc^ tbfaDa 

ftudier, bicf ^9 1640 XoB^I. Secrfterare, 0$ 1643. b. 

9 Sept. tfflifa Aarab^ofttniie t Storbo ^rab t fSefi' 
monUnb* 1640 (rufab t ra m^tii e<& iinportant com- 
miffion fil gtf*o(|i éjHaitb. I $4?. b- }o Maij @r{anM 
fil dtQ^laol). 1649 flicfab fil ^olant) o(( 1650 fil eng> 
lanb: Wrf i6f # * ' Sccretcrare 

of Staten 0(& öSf '»ib / fob i vgtocf^oliii 16 • 

» » t i«f7 i iPoUn fett orattmto 

faugelfe/ gift 1642 mcb Anna Paulina, 3(r(^te S5tffopen< Doft. 

Laurencii Faulini botter- €otl af JConal. SecreCeraren 
Bertil Bdrjesfon, XpccKogerben^ I SKebefiofa/ Birgerl Can- 

^eri fon. S)emia 91beltga att gicf ut tneb be< fime/fon/ 

Oftoerfte > Licutenanten Carl Benjamin Canterften» f$b 

p8 £loftrer 6an)ent SSremen i68p.b. 14 Maij» t i^tocTi 
polm t72t&b. I i.Tan.bamlo^/ KggeriStrengnatDom^^rfto 
Degrafweu/ gtftmar^ani.-mo» mcb Sigrid chriitiana Soop, 
t 1722. Qouverneureni , grfl&crre Eric Knutifon Sqopt 
botter/ ffleb @refwinnan Margaretha Chnftiiia Oxenftierna* 
a:do, tneb Srf^crrinnAn Hebla Charlotea Alexanders bOf« 
ter Palbitflci , fom feban fid jDftDerfle^ Oeutenanteä Bana 
Georg Fuchs , fom bobbe 1743- b» 6 Febr. 

Palmkron y Anders y (z) åt 

1647. b. 5 Martii a\>\a^: fonu 

ma åX introducerad. 

c c c a (z) "388 StftberMo* Sll)ttömdn. ^Numcro 37Ä (t) JtaOab fStttf Sparman: ffiftf fö fÄcniKra fil ©tJ»^ Hcf 
8« l6}7, ttff grtbcn/ Cftft m m l!f«ifwai maugural dif- 
putacfon de Pteurieide gemiina» Medicin» Dodor, 0(^ 

totb fin Sfetrom^; 8r 1641. b. ar Febr. S^totmmft chri* 
STINAS gtf#Medlcot» famt ©ttcf^Illtf €taM Phy€- 
cui» fot) t U|)(ant) i6c9/ 1 i6f 8- 1. 30 No v. utan mm 
Itfla aifmliflat/ o(| gttf tneO honörn fielf Octma ätt yt/ 
Sift md) Helena Ifacs Mkt/ t t GtOcf^oUtl 1641. \>. 
39 Martii. ©ott af ^ptfo^ctt od) Äprffej^cröoi I ©patfofra 

0(9 i5rebCttA Nicolaui Olai, 0(9 Saianna» Jtprfio^C^Oli 
t ©t^arfmrn / Andreae Hinnci t>mt* 

GZADTSTENy HeRBERT ^ (di) dt 

1 647* b- 15 Martt naturaUferad: 
famma åX introducerad. 

Ca) 93e99lt fUt fSrta namn 0(& tooyn : (Fref ^o tit jtttfcfo# 
Wat/ Jiärarp o(9 ©ftiltocM, fomfJÄ te t ©wmur 

Jftä ©fDfftanft/^O* Mcf IÄ4I* t), if Febr. £)ftr^r(l< Licu- 

ttnant miS)ci: OOerCotfttf Slegeinettte. 1^4* Dftoerfk for 
5emette SRcsentmte/ {id 1648 ben i Nov. ^nnng cårl 
STUARTS betott tfrSn ebmbutg »a bet ofgamla 9Ib<Kga 
iitt o<9 borb/ fob i (iaben £niRfrc9< i ©fofflanb léoo/ 
t JS9{t(anb or 1649 1 gift i:iqo, meb « # 

' ^ ' . 5»n bobbe uti fjrlanb. a:do, nteb thn- 

ftjna Styfrert, Dfbcrjlotf Anders StyfvcrCg lottft til ©taf* 

fatet 0$ ©tumattfafer. vMo^ meb Ingeborg jacobfiddid 

til ©ttr^fiab/ Vice-Fr»ndentens Jöns Jacobsfkiölds botfec 

til dbtnsilab 0(0 Slmeberg/ meb bei fenarefttt^ Bii&beth 

Polycarpi botfec KoPp til ©RrfioePab / fru Ingeborg 

per feban Efaia» von Heiden, (toatfote 9cnne< mobet giotbe 
^tm arfloi/ efier 9on J^nom tagit ^obe emot bei Jtm' 

tpcre. ^©Ott af Johan Quilbielmifon QladtHen, Stöb^em 

0(9 SRantemåfiove f ({aben Xyumfrep^^ o(9 Anna Scurgion» 
©tät^oSaren^ titi Sorrorfen/ Adam sturgions bottet/ meb 

Blifabeti fohans bo(tet Edgar offobet. öf beOUa kéikt 

nu fottjben ingen t ^^toertge pS poecbi^flbap, bocf lefmet 
imnn benfamma tttiOftofrfiené Be^bert Qiådtftent ©onc* 

fon/ Carl QuilafiQiat^en, ton mat Ajudäht af pjlgote 
Cavallerie, gicf it iizf m ©»enje, o* 5ofå M t 

Harockoy 3{mtxi ' 0(^ aufömdn. 3 8p Numero 373 ti 374 Barocka, »ifr fS|hli«Äeil 3<clanW t provincien Amboin» 
tUi 9(ttictUa / bet l^an lefbt åc i7fo o(& »ar bS mit» 

Contoiret < (erovtX Harocko Onder Kooptnan o(^ Over- 

hoofd, famt icbaiTOt tbrt Poiitijfa ÄSbct af Denna pro- 

vince: fltft bct limo, St 17*9 b- *3 Martii mcD Ca- 
tharina Jans bottet Klein, \ t bamfanj lyji-b. la Apri- 
lis efter en bottet* 2:do, St 1732. b- n J«"» meb Mag- 
dalena Catharina Schravelaar, Commendantens t)3 Cailel- 
Ict Amboina, Jacob Schravclaatt bottet/ ^6^ Pittf» bottet 
af Gouvcrneuren 0$ Direfteurcn of provinccn Terna- 
ten, (ont Orf faUa* Moluccoi, Jan Elias van Mylendonk t 

meb benna fru / ^ar Oau ntom i.bottrat/ % Icfroanbe foncr. 

Denna Giadtften(fa SlbeU^a att n^ar reban i bet i6:b( 

fecuio namnfumUg af ©tåfl&oHaren t 6ra9/ Thomas Glad t- 

ficn, fom ^abC tfl fm/ irabclla Joans bottet Jonfton, 

0^ ^ar % i 2t:ne arenat bet utbelab/ Qiadtiiones, eler Qiadt- 

ftenar af That-Ilk, ot& Gladtftones ettet Gladtftenar af 

whitciau/ af l^wilfen fenare be Ottenffa Qiadtftcnar i^ir* 
damma: atten< »aöKprSri at : Fide & virtute. 

LvnoWj ERiCy Qa) dr 1647 in^ 
troducerad* 

(b) 58t|l ijertig JOhans af éffetgotl^tonb Cammar^brena^ 
(d be« €ammar<3n«(fcr/ fficfab til Sonung Christian 
ben 4*e i ©anmarrf i nSgra årenbet : eftet ftogftbe* 
matte $ertig« bob, otcf l^an t Soimnj gusxaf adolphs 
tienft 0^ bcriåbbe m^m Heiiftet, in til be« 5a« 162g 
»arW Major af UpUinb* »eflemente/ fob 1? # . * 
, s f \ i6 t • • / gift me& 

Anna »och til Spfll). ©Ott Of Jöns Thorckilsfon, cu 

BanfP/ fom flpbbe til ©ttetiGe/ ntt »onuns Johans 
ben 3:* tib / for ett t ©anmorcf freflSrtflet brSp/f t i 
©totfMtti oc|i bearafioen i S. Nicoiai jtorfia, ber ^an* 
tiapn pS en pelare toib bed araf fi^arit uppfatt» 

ff^BRPElET 1>E FaRNpr, Hoifo- 

c c c 3 • RA 390 3mtci'tåi SÖ»fl8niÄ». Numero 375 376 RA, f^né barn CO ^^47 aMabe: 

famma dr introducerade fbr 

bané fbrtimfler. 

(c) éail fftcf jift ta ©togC, blef 161a Capicaine tinbct 
Äftöerfte Eric Oxcnftiernas Stegtmetlte / 1^24 Msgor ibi- 

dem , 165 1 6fmerftc Lieurenant af ©cjhnanlonM 9le9(mcn' 
U i6^s aiSftö^oppman p3 Aåren^ufcn / famma 8r Of' 
tt)er(le for ett Kcgcmcntc 55c"^matt!onD« folbatct o* Com- 
mendanc t ©ripJwalö , 1641 0tSt|>oIIare pS Äåfcn^ttfctt/ 
fot) if » ' ' t X643 » • ' 
gift mrt) Chriftina Hane, lefbC enftO 1643/ Chriftophcr 
Hanes Dotter / meb Ingrid Biörns botter. 

tttiu (drftammat ifrS SrancfnTe. 

UDNiEy Peter , C^) dr 1647 ^ 18 
Marcii namraliferad, famma dr 
introducerad. 

(d) corporai tttaf atett « Satuin ttft 3n|crmanlari) / 
oc^ 164$. N 20 Sept. berS fiat^foftab / bcotfie mefe 
Magiftracent ÄCt^ t 9fberben dat. 1634. D. x) Ju- 

flii fts toara af ben Srt^etrltga otten udnie o<( Bomaic- 
die-Cyci, Icfbe ittiitt 1649/ 9fft met) # • ' 

f • Siccing, fob 16 i t 16 ' • 

600 Af Qoiihcim udnie ttl StBerij { Vice-@refirapet 9r&er' 

ben 0^ Catharina Ncilsfoone, (efbe etlKa 16) 4/ Mt^n^' 

mab tttur bet afn^Itsa (ttfet af Haigren«-Raict 0(^ 

Corsbet-Neilfonae. 

2>emia & en gammal aibelm 2tt tftSn Sberbeti i Gfotti 
lonb/ 0(5 utgrenab t Udneyaf That-nk» 6»ar< »d^rSf 

ar/ Alt^my hopc ii in Qod» 0(6 Udncj af AochCerraiian. 

Von Ridderhusen , Johan ^ 
(e) dr 1647. t 18 Martii a^ 
lab : famma dr introducerad. 

(O m\>txheiliWlimått. 391 Numerof 377 (c) 5taBa^ fontf Johan Lanfon, Wrf 1618 Cancellie ©Wf^ 
mxt i Cancelliet, St 1615 btn ffofte 3la)^a«M Sccrc- 
terare, fot) 1 588* fe- < ScpL t i ©torfl&olm 1648- \7 

Dec. bamlo*/ o* flttf mcb l^onom jidf bcnna att nt, hv 
orafmcn i S. NkoUi Xvrfta / tfl Mfcn M Sif^t^ ,?< 
»acfct mctaii-KttéfrottO ttf 60 m'|>Dr: f>fmt ^onom lat 
M fm it i6490ifpMtta t bematte Sprfia ett morfert Epi- 

taphium af fwott matltlOC/ meb latin jf iflfcription, ^mU 

fen fan iafa« uti Rydiings bet t flöt fiambe etocf^oltii / 

tom. I. pag. 44/ flfft m<b Elifabetb Påfvcls bottet/ fOD 
1589. tjfrdfe. €on af Lärt , $ » ^ SilfwerlAAs^ Hans y (Q dr 

1647. b- 18 Martii aWab: fam^ 

ma dr introducerad. 

(f) ÄaDab vcrkiaes, »at bSSBotflmtflotet Calmate/ ftwiV 
tettf ttMÖft»nb 0(6 fonmftifla regcräig lan etallcnafl befotj 
btat/ tttatt ocf gtwt ttl Stonan åtffiBtflafotfftacfttmöat til 
fltefiafroanbe Wfl«'excciitioner» fvb toib eolmate if ' 
; ; i t ^6 • • • flifti63; 

incb Helena, Snperintendentens t (TalmatC, M. Nicolai Eflcilli 

bottet, ©onaf Peter Vcrkiaes, fom bobbe at If9f »iJ^ 
ealmate ; oc& »at fob i öoflanb. 37S SiLFWERGREN y NiLS, Cs) ^^ 

1647. b. 20 Martii aMab : fam* 

nia dr introducerad» 

(g) Äonab fSrut Niif Fcdenfon, W<f itfai 6Wf»awi 
CaminW CanceUlet^ léaaeiätW ' SecreTerareigifga / i6a8 
5eK'Sccre«rare mUt «. «• »* 9!«'aW«r(?«n ©reftw 
Jacob de la Qardie, 1630 6m f5f(l( Secretcrare t WW» 
Collegio, fo& If ' • ' Tiof?A 39» 9litÄttS*o* SftctSfindtt. Numero 379 t 380 (Son Qf Fcder 1 é s f ^ 

Lindeberg y Mårten y (h) dr 

1647. b. 20 Mardi abtäb : fam^ 

ma dr introducerad* 

( h ) S<tBoD (onrt Mårten Hcmmingsfon : ffltf fig (fl PttlN' 

noé oc^ 9?6rcftat), f;fli: fStfl ticnt «tt(fe«/ oc^Jcöttn eftcc 
alcrfotnllcn til ©rrcrtge tieitf iia opp ffrSn ar 1612 tfl 
Major af DjlftotÄ teocmcnfct (il fot/ fic! 16 jo affticj) fot 
t)Cö aiDcr, mct) ttSgra \\[im 60t)« i forlanittg/ fol) i Dftcr* 
ft5(f;lattt) I? ^ * • »t i6n, gift 
. mcö Ingrid Hi<;roiiymi feötfci/ lefDe cuNa i6f4. €ori af 

Hemioinc /•«#*♦ • » » 

Denna att h tct)au utgänflen* 

Ekehielm y Ben er y CO ^^ 
i647. b. 20 Mardi abtab: faitt^ 
ma dr introducerad. 

(i) XaDab fonit Baaz: fet>an \m t©orpt utgifwit 2t léj? 

(in gradöal difputacion de Mundo, ^ejusquc partibus, 

bicf ^ött öet Magiiier, cffct a cttöra fonit utjtfiia difpu- 

tationcr 0$ orationer &c. 0(6 bcrpå ?tint« CARL GfU- 

STAFS ( f*<rmcra fttDÄ^ ^onuwfl carl »ctt io*e) Pr»^ 
ceptor, rc(fe fcbctmera ntrifcJ/ 0$ blef örajt wit^ jm åtcp 
tomfi 1642. b. 7 Junii Secreterare { ®n>ca 68f'9t|t(/ 
1648. &. 6 Dec. ltnbct»@tSt&oDarc i ©tocf^olm/ fob 

160 • • f i6fO/ 0ift1RCb Eva Eggerts, Mc- 

dkinie Doftorenf Eggerrt DotfeV/ foni fcban jwf Comxnii- 
farien Hinric Ulfvenklou. Son af SifFopcn uttSBägjiO/ 
Magifter Joannes Baazius ( jtptfio^crbc fon Uti Stotmii)' 

btnse) fib ifgi / t 1^49/ od^ bed förra ^iiUnt t 
* f f * fm bottet/ St(Fopett< uti SESogfio 
Maglfter FeCti Jonae AiigcriDanni bottet- Sl^enna Ott gitf 5tlbbM»']D(& .8ftrtän4tt. bpj Numero L « * 381 38» • »i . V -Bena Adolph Etehiclm , fot 1681 0$ ftiW I75t t. 
6 Febr. utan fotMT/ 0(^ ^frtilf (U/Catharina Lars t»Ot« 
t<r WadeiiÄicrna, flift 1707/ t *7** t>. a} Apr. 

€RONi0<yp^ /AcojB^OOåt 1647. 
b. zp Mardi aWdb t r 1650 intto- 
ducerad, od) mhf bd gammal, WC 
^a\t fielf ci funb^ oppfomma. , 

(k) 5«llat> fSnit Maiiei;, »or bS.Capitaial af! UplanM.dtc 

imtatt, (faiai 9X<m i voo Schancz trptfta Matrikel bag. 
44 Han^) féb if ,. - , - « j f jfi i - 

- , - - i ■ , lift m«b ' - i - 
• .©wof • : - 

, * - " . " • •' I t 

, ' . ' ' ' 

Sass, Htnrjc, (1) dr," 1650 in* 
treducerad* i 

(O ^at t>S éfwcrfle fSr tio ioxtS Infanterie, hUf it 1^9.' 
b- II Maij Commendanc pS Stiga flått» 0(^ |>« faftetngf 

idff. t>. }o Maij ethfy>UmpiffiQt(boft, gift me> 

i - I « 

®0|| af Philip Sair 9^ jEliftbeth von Fidnghoff» Ifo» 

i«f^e:«f(<i: 1613. . • i ^- • '. : . .> ; : 

■ Ibtm ^« ^r^ammot ifirln WrM- ' tn kuifM Sta»» 
fe blcf ttf Äommg- Gustaf te», fotfte oMab 1^04. >,• 
jApr.fom IK< $r9>a^aii ot^ ffongtf d^.6(iK|^lin< (IStt «^ 
®tab/ o4 fhf (tt tAUM fliija^tf tpapi^ifrätt mai, ncmligd 
3 rota refor; (n o^an c4 mévc, oé tdomllaii en grin kttUi 
crastt i Matt* Mt x i>a ^ttoHiv % l|ft im v<b fi $»a» 
><ra ifixttfi } wN» t»f»K ' I O'. Ddd CoiA' 194 3ttW>trö«D0 §l»(Bltt(bt » 

, — 7——^^ ■— ^i— W^—l^i^ 

iNumcro ^ ^ 9 ^ 

• 383 GoiAfTJTT, Peter, (m)ax 1649 
introduceracL 

^e LieutenanC, 0<6 ^aDC fStt StOCtitm» CHRISTINAS 
*tcf åsiU ®t»d|*m 1648- >^ »9 NoY. att immacricole* 
rat ^& etompi gRDMre^tifef f5t ferM^ lHiI fhiO/ ^ 
jBif^U 4r 1673. 6- a9 Jom ii(t tcftwentc, ik^ DeMtts» 
nan ferHaw fi» fon / Johan Qoiawiti, omamg att tcmfit 
^ |a|il hmrm ^ »tiifltigaf eiHtfeUaa ik^ oiotfft' 
Maa kfmeme/ lamt att &an ftit tgeii faber mcb fpitti 
foH&(^t, ^t 06 ttnt)%Ifr ta ficlfioa Ufwet lanttrot/ giff 

tnet) Brita Ruum, Didric fcrsfon Ruuthi frottCt/ Sltb 
- Ansona Fers Dotttt 6ilf«rerfparre ffrS flbmjatll. 6ott of 
Daaiei Qolavicz» 0$ f f 

^ •■ • U * « " # ' « 

^m ttfbe cttfia i6i). i 

"' S>cnna att/ fom (oritontniat of gammal Sbel ifrS fltpfr 
lanb/ utgttf { ^tvrnge mcb forenjmbe olobtaa foK/ Jcpian 

Qolawirz, fom Mef 1674. ^- 27 Junii af ^0 6<tf'9l<ttt 

bämb tfrSrlifioet % Stffiata^fmSra oi^ojtmnOataMpil' 
nttniiirpå fXifOUbCt/ VnO<tre Lorent Creutz f^tnic^ 
ogifta bettet : mm M 1675* tm 9 Jfinu jlomiiigCÄiiLS 
bm n:td befri# ifr^ Itftjfaraffet, men i bet fiiflct/ ni- 
lium perpctouffl , ixoflttt w9> M Xtmng afiDca fM» 
fattab^f* 354 (^Ä^5^, ffENNJNC, (n) åt 1640. 

' D; 19 Sept* at>la\> , w fbncr • 

MtCHAEL, fo) ' 

Johan ^ QT) o^^ 

L b -i "i Ä- iT ti- >7> stmarmMUimx: ^m Numero .',_- 


docöradie* .::;'. •* ■- 

(n) Se^o(e itft tromn 0i^1i9ftSMltWltl»<4>it/ (Frcf fii fe' 
ftnmcca M tkmeb fomif 9(& ^ofPttr ti^m forfl nu i 
eiDmae 1611 ed) tfeitte (19 imp i bf;t D^nfPa/ 9)n(ra 
o<6 {tfrnnfefFa frihet til 0(»cr|ft/ btf ^n tetatt tror it 
^^^4^ i 164^^ flift ntefc Aanajohäof ^ptMT; BrumAier» 

, Jéfbc mfU 1647.: J^ ^f i . r 5 ] * ^^*^« 
(r) érrf t64f'^ t>^Jt> JMi &iitW$npi SlÉDcl/ gift imek 

Adna vöt Kattas^ kf^ CllK# MéfU^m af '{ ^ 
Toa KolÉzeJi 19d^ Amu voö H««h-0ecfVen4 j 

(p) SStcf gr(6m? te. Dm I»miii H K:o 9^ pag. 1^7* 
{fOpitf i6s9* 6/ 32 ApnCoauncAdaat fftoct aBiSotal 
^ P«r* Oafnitbn. 

"(r) Jpkan^ ^UfbC. 1649* 

(O Befbe ä&». . . 

S>etitta {lagtm (Ml 94r|lMHlia «f ^m |3(telt8 M t»» 
St|icttfitoiiiiiu 

dr 1^7-' l>* ^3 ^^oV* a nöo abl4l) : 

i(S49 introducerad* \ < 

(t) Äoto» fftrat SpJra, Wir M,tlel»tenånt : N 
UK» m iåb9 .^2f*9(2tt${flaD«tt<t»Ra lig nära 
MAC ha (hinH I xm n<MK8<n*< »!««> må» töm si 
fem fc1*< 14» < «f *« «««>l« «WfM$pSraiia 


-mit «f |i«rwt«X3flte«f««^*^' 
fwW: fwaftmX Liftitenant _ .^ "-""-.t:: n IdF iw tiOital tota aumfc ^orn «eb i (awc^ en |^ ^itnalbanj fov i.» l>i''^i^ ■1. Ölofcfi ;. ^OiJff Htari 9^ ^msiimmMå£ -t i..: .. (i 3S6 [flnAifPT ^ Pmter, (u) <ir 1646. 
b* 30 Januarä aUw: 1649 Jn- 
:tröducciadj 

(u) »eliott fht namn, fTltf Iw fActirwra ta SangweM: ef* 
fet tbfaba ftudier forti f ®n>etia( o$ fcba« t ^Ooiit)/ 
»em ^on ttierenl)el< rattat ta Xti^i 9^ Camwar^fafcr/ 
tietite ^ir frg opp f^i 1650 tp» De Sbeiiffa Arméer i 
Snfrianb/ ttlbet ^on Mef 164a jDfwer^Coiiiinifarius mtb 
eiftlfif^a Arméen i 3))(liattbi 0(^ ftebeM ofwct aReifeOf 
X>&tM9e(l 0*1B<bCfi®Ä)ettl/ 1647^ b. 6 Oft- General* 
.f rfgt ' commiiBirtus toib bett SJ^Htfngffa/ l^berfii^ifra 
luceruie, fjl o(f i. ftiftett S^Ttmeti oni SBe^rben, fob 16 » 

# » « « « t 1648 in Marrio, %ift mefr 
Chriitinä Crufia, öm ^etttte fe Nio }4a. )>ig. 373- &M 

af - BVahdt" ' - 

©ewta in flhf »t Äcb béé fim r Agcikoh t ^amtarg, 

PeCer Brandt» fob 1648/ t ^6 '.<>. . )- banl(6^# '• ,388 »aimJ miO^ ilt.m:l&» afc^M (itr jtomnu) GU- 
«MF AD91.VH,. ,ot|i ^(rntra.uti »6. 2( ». 91 fSrcf* 
IM Akel Oxenflivrna gion^a tUtqim Uotficr; ^ Otfblif* 
lott (mf«> »i^ grmtfCfCOfnmifiion t ^Pfonb / M^ 9iM> 
. (attai »ji IRfilc ftSttt 9|>|)f0(t (»a (<im til SKfctt J(t|, 
Af pwtiM ti» n^ m» mii>,0wci9A Arméen i SMRonb, 
.flift flwO ', .: ' .- "..,-.,, - , em 

■ >«4 Olo/ ■' ■ .9 , , ■ ■:« , - , • 

CrtDENJn, JOMAH, (yi) dt 1646, 

t» .16 Nov. aM^: 1P50 jJtttro- 
1 du«ci&i4a i^J'^ dtOfitä^^Dd fa)(Iliiiii& $$7 Ksaero 3?9 i(y) SMKtt fä ^or 8««Ei jditer MMuor of ett %m 
; SetcttfttM/ ^»^rttl^anjig t Jkm«ii0 oustAf adolfi» 

-7c:""v/).-y ,:;i::t-»* -::.»! j - I - 

^tft flieb- Slin 'Horn, St^ 9{. Arvid -tiinjricsfon Hérni 
tottor tti^dpamemv mcb be< förra fru/ Margaretha Märfcns 
(Olter til JtttCtalo. 0«» af Kordt GyldeAäiu ^ -.r- \ 

b. io Decemb^öJife&?3i)i649 intib* 
docerad. 

(t) »e^élt fitf mm t flPrcf = ffj fclwmera JW 
05} i 6ir6<ime"Sccrefäriut f Somehi/ faAina 
0(& ttSjtJSccreferare ibid i54<vb.*^rAug. i 

imA^i65.2/k:^^3eoft.3(6ij<fatibt m#l^^ 

fob t Stitail i6or:4)w lyMafji t tej» inMa 
i), a Nov. inrb BUfabech Starcke, fob t Cj ? <t " 390 ,v- • ♦ (v. v <, w,.'i. [|am, Kcf 

ir Archivafiat 
io, ftft liSpo. 

(lin i6ta} (^' 

;io l^ovii t i^jSS* '* '^«> ADfHfcawfl JJ^Sp. /«»rv8: Mg#* 

ÄerH^ tÄRcn^etemn/lwte! iif »wwr* :ir> |9(| Alina Micraq|ia* 

uMe4<if'6frat|bai : j 1 ♦ 1 rfanttsa rn^ 
mU otOlctt til f S< Marice' 

t firenlinb^ €ofrtti/t Sra^ St^n 
6on af tBot^drtni €ofItn/ o^^b 

^^ewta SIbeltaa tt(0Sti«ta hiU fliftPrcC 

ohien, fbm t tpå)»n forer j^S «Sdra (oba 
ftp en rob ®rjp / oc^ pS ^t^Itwtt a eiitar 
tvS^ mttt cQwt Mrattbca» 

MauiiMd^: 1649 intiFoducerajd^ 

(a) Äallab fornt Joen Thorsfon, (ftftf fig fcbcijinera tfl gi* 
»awli/ ,Md^ i6a8 .JCanpcJiift 1 c;anceUietto rt^ JLieufcnantt 
ré)6 Capltinne^ ^-1^45- M2*Jor tthbet ^Dffctrfte^JU6iraader 

lyviQgs i^UeehiORfC/ Sr 1644 eMiibf j |an tti (to^ aaicin { 
^«<!t A»t\^35anfM/'brt*©ai«ftrÄmitai.ffl^^^ Dlim* 
(»rs^ P(^ bf( lll(b!bM*^l^<^*3t«aCbl4QA Jdioaondc rtof« ^% smmm fJMitsm. 


Nufflcro 

l(tt)( «nMI ntfia!i664. ®«l af Thor - ; - ?« ? ♦c 

-cl 


.' ; Ji '''i» , t 


CO ^aUab fonit Laurin, vksrXil Mijör» (orbcflimf ficM 
,. ... M I %ip§^ S^ySTAF ADQfPiU) ti»/ fob uti D|iecB9t^b 39^ •t.'.:. ..J^'V"A ^'.' S^R^KJENSKJÖLD, LajIS • (c) åX 

; ]| 647* l^» %9 MstttXi. a\>mi 1649 
' 'liitroiäucéfäd.- - ; I '■'«'••<- < c^VAÄiMtfoitn tÅir»7«^{6n^' Waé't>|öipitaiije foCrtt c^m» 

»4 fc I »rt 0rpjf«/ Iplfa ft^Doairtt Meit , fofr i SBr. 
|kt«»tW«»i6 . . '^ - 1-1659. Kg 
pec. utan föiicrr «$ gitf m(^ j^omtn fielf bdwa ift st yä 

* j , l»«M»ffi>ail, gift mel) Anna Silfwerfwcrd, RpttnK^otctl 
-,..^„„,.r .!<ll«« W»,KarinLii»ryt Dotter Sweiilhe. ©en äf 

I 395 GrtLMNSTijfG,.. Johas , (d) dr 

V,::l t, : *?ö^- y»* 29; ; MartU aMab: 1649 

■. ^:;;uVlir-.-iattod«cerad«vv. ,«• ',-.; .;.-; i 1 V'; driHd(t'0(9 IRitSttilfl. 9S9 Nofflcro ± 3^4, 395 tmmtt Om«clecm(fiat( tmbor SteUril 
bepid^raM./ efter . i f it< 4toi^ iiig«iMj»s 


^.^,^._ - . , f«#/ fiiP» 

Npnfttake9Jt«<(m«lIlSII-qvaltt9iderh:|(trtiI trapH/ pti(]^u< 
9nt< iiM0mfab(f<'lMptt/ wmUgen Stiii^e - ivapnct / (ftet 
otten »a fmn:M#fibAn «»«r«tgäqiat/ fot i aBcflctflt»t|^ 
lant) i6> •'- -• - • t-*^ - . • 
- * giff tsino* liIbtAsfia ^ofle» ]o lan 
Axdsfon PoAi^totM ta 3:ifddStli^ Mtk Aiina Erics )0(^ 
itet 9ci&8L aHMi mcb l^arioa «ta?fc » .d^te P ^dersfons )o^ 

ter til J^tba/ meb Mettajicuct rboftcir^Ui gia til ^i iqK 
6on af 9Bttojier»6ft{ft0areit unbec sigit Änder» bn» 

9aa(| Bochwed^ Larsfon o<( Ingeborg H|kgns botpi^ 

Decikgk; MdihmR, CO pr 

troducerad. 

(O HcAdi fotot Dejingk, ftwf fe fAffniW» W WttllW* »WOJ 
»a» i So|n««b, «^ W«f »647. t>.,8 Apéi P«aorto» 
i|^f»U».Annftni3^M^r'i(54l!. l>»24Ti">>« JteneralFa tor 
ibii'^tirttatWKfaimRaa(otttn«cJ^%iMi«9 avMiii fot» 
tr&biinsar, i aJKcoiW |»(iri(t.5<iwM « •'p«l»,®«°' ">'" 

l65?.t. 8 Oa. General- jCrig* « 3almtt'|l« 5 fl>t IX)OrtBlttl«> 

.m^Mp^ka 1.616, -H Qta(9«(i4i^a.<> ■i^Ai'- »^ 
naslfga orfwittjjiwt/ Mwftw» i & -öar» ^fxBfc;.^»]» M 

KEMPENskrövi^i^SjåMukL, (f) 
drj647*b;i4Äpt- CÖ)!*: i6f:i9 

introducerad. • 

fot, ««f '"m «6i« iwftor Bohob t'»pf;>imi / |6a« 
DialeÄiée» ■&• Efc^oenttaet-eao^i '©frfegia* GymAfjo, 
H6^4'€i<i«t(niro>ii(l'<&tHrm<lt>'KdUe^ö>[i64U tt i> 
' I llor» mmn mJmS*. 

.* Nunero 

ti ir.-j 


!ii; fO ■: 1 i O) *Mj»»aitfti i:oi.tr9(f(««omtc9«ftiett«i9ha< léaoToA 
Äjgrjaf 8t t<^o«s. Ctaraf f^,tfn)«ftor<iclte»«|^raÄ^i 
®hwftB^m (V ^ mO »«*»« pwtai of &US9CII fira &c 
foo t occpo 1» ).*;.« .- . . - + i6 

T-l •-^- 1-^ *rj: . "^'f* *^™°» *«J> M«'fa sill- 
ÖrtU^jbrtW. ii»:(Jo. mditltfirgarteiha.iioo*, lefbcéHc 

^f«tt^*rf4.SweftrfoB, »ar-^bj Apifaine, p<| 

t Sm9% GUSTAF -f <;^■'^^ctf»^&,i il 397 C ) 1 ;';0im>f..Sven. .. _ . _ 
©W« ^. « I4»9ef«baii ittgSngai. - 1647; b, 1 6 Apr. aWat>!: 1650 

% Z.-?»**'^!?! ^"PPi*'!''* *" *•«•«<« CARL jlwi ,9tJbbeK8>T)# SIi>tWei^. r40i -; r\ .t Numero 

■ . * • 

39? ^* atoJfafq. ' ©un af lars , - , »./ •; . ; [ . 


* ! ti 39? ; 1 ' il ." Lagercrantz , OiöFy (Ji) dt 
1647. i>. 8 Maij aMat: 1649 
Introducerad. 

(O JtallaO fornt oiof ]omr<$n» mt fcS Maj#r, ffl j^foilfm 

r ttcnfi l^att ifig. t $in%m QUSTAP. ADOLPHS o(^ :&rott# 

nin^ CHRISTINAS ttb/ uti b^t .£tf!atit»f!a/ V^PfPa o(( SpfPa 

higct B«r oyptittlt/ Ncf i6f 5. b, 6 Jylii D(tt?erfl<* LieuténaÄt 
of Diti^tXVt von Schweng^Js DrigonervfaD 16 - . - 

fla^m i6f 6 tfiormen mUx Xcjc^olm; ftantloi/Otft meb Mar- 
garetha Kroger , lefbe åttnu enfta 1662. (Sen af Oio£ 
, - - oj^ÄprKo^etfcenJutt SpIjIatErici oiaibottft/ 
iWCti' Qt^ft^uå Rafnras ' boH?ry ö!tfK ftjfto: tH qd^cvacmn 
Anders E^icifoa Håftehufvud til S^atiacfva K. * 

SlLFJFERAX, CHRISflANy Qi) dt 

< 1 647* ^ ^o Mäij aMab : 1649 

" itftrqductrad-- . 

(k) ÄaHät) *forut Cllrifier Jacobtfon Wib^rg ? jfrcf {| f^ 
bermera til tofna* ^ ItogUbO / ©rOttnittS Mariae Eleo- 
noras ©faBmejlare I tief i64i» b. 8 Apr. llnbct# 
ettttonate »tb ^trpA^olm ik^ ofm^, b(<: tabusSvb 
0* jujfa ttorbac tmwbeif toba/ ,jo45. *• ^o Ajig. 
iiabfllmb^ilMiina tiefifitlnilg: (kmdJa ac b. i8 oa^^f 
rabipfbinge i S)a0,((a¥al)r ii^fo* M^ 14 Martii afffifbab/ 
fob mi »ermlanb i<^- '^—W - ! - * t 

' i6fh? b/ « NÖF.tf^afwii f ffl^ttWvRprfiö t 6obm 

nKinlaiib , fltft .meb , - . - ^ ^ - 

<@0n af Jacob Wiborg, f i6of { Catlfiab / C(9 Anna 
OlUA' In^ttn^tiiiltftd^O/ jAran .Sat&ai ( til ll0ld)pba 

• «Äa'."' . :^ 0'f :r- :r:... ; ■ " .' ! | i../.l lij ;^ ^ iU j;.e.,p,'.- ;■;■•, -.sW^f- 4Ö2 mmtsi^t^ mtfömdm Kuinero 

400 STRUSSHIELMy LARS, Q) ^^ I047* 

b. Z7 Maij aWab: 1649 intro-l 
ducerad* 

(1) Stattat) förut Lars Matsfoni 0(6 toat t)ä AmiraMLink 

tenanc, til htoUttti bejtoOtiin^ |an jiatfrS gemen |S(Ma«f 

bet Im Mef åt löoo/ pergradys j^at opptienf/ fob if • 

- t ^6f I Wan baw, gift 1636 

nteb Barbara Jons bottet / -JtOttSli Bdttb ^ SogbeiKt i SlOCf 

lanb/ Jon ToiMfons bottet/ fob I ®e|Ie (lab i6oa* b. a« 

Scpt. t 1048. b. 21 Dec. meb Margaretha Daniels bot» 
tet Svinhufvud : fht Barbara toat gift fotttt meb S5o(' 

^oBoten i fiota Licent- Sammaten i 6totf|^oIm/ Anéeri 

Nilsfon. 401 I Reitterfelt, Eric, ^m) dt 1647» 
^. a8 Maij aMab: 1649 intro- 
ducerad* 

(m) XaOab fonit Eric Toensfon, tMlbS Lientenaat of é(l 
tVCr^^GuJtaf Banert9ttgenKll((/ fib l6 •> - - 

- ' t lö - - - - otft tu* • 
- ' - 0«ti af Jota - t 4(U RAMSfTERDy Hans, (n) åt 1647. 
^é. U Junii aWob / 1649 intro- 
ducerad. 

<n> Jt«ir«1l iSntf Han* Ändenfon, Oi( A^IaO mctiKa feiToi 
0}iM/at)(t<foftienfi(ririia: HaaiRamTirerdfrcef J19 taafd' 
9(10/ »tef i6f 5 Cornett^ i6f 6 Lientenaat^ itffy^Capitaine 
Lieuteoant, i6f 8 Stlpftmcflatt/ 1674. ^> 3 J»!. ^rfStnbM 
Majort it^Mn^m n9> GmSlonbl Cavallerie, J67f. b. 
3 Sept. General Ajudant af Caralleriet, 1676 OftBCtlb/ 

9^ n oJMif fo( sif 'S(8cm(«(( ta m* i^ t ©»a' Dti^i»»!*»^ SRieBind». 403 Kvmero 403 f 404 I«i* 16 - - htgx^^ii Upfala 

©omfprffo 1688. ^• 20 Maij, (jift meb - 

®Otl af Lieucenanten t)n&Ct (SltlSlatlM Cardl- 
Icriec, Anders Hansfon» fom rcbott af ^onuttg GUSTAF 

ADOLPH l^abe fitt fotfafran på^attriffapfot brt rebelfBa 
for^oUanbc i M KtflanbiTq/ $rcufFa 0(& 3;9ffA frifict/ dc^ 

Anna Hiort, Anders Bcnftifons Dbttef/ féfbe CnKa 1647/ 

1666. ©ernia att gicf ut ineb Hans Ramfverds ©Ott / 

, General-Licutenanten OCQ Oftoetfico ^l^^åi^%pmlf An-^« 

dérs Ramfwcrd, fottl fttcf tttttt ttkt 17a* - •* 

0($ lctat(a< »ata tob Mcftven i DKma SIoRet/ 

gifi meb Anna Margaretha Hjlchén^ ACeflbrens Lars HyU> 

théns bottet/ ofrclft. 
KrAKENHOFF^ HlNRlCy (j\) Åt 

1647^ b* ii Junii aWdt: 1649 
introducerad. 

(o) Xalat) fintf SrSPa, Mcf . ifi»?. ingenieur tbib ®tt>ettfPa 

Arméwi t gJrtufcn/ 16} I Lieutenanc Ut^tt ttt Ipfft fUtt 

aemetrte t ©weni! folt)/ i*}6 Capitaine ibid. t ^t^iUvx 
Maamtu (an ocf oblabtf / f ob t ^{rtge i6 

•f 16 - - • 

Ji^ tllfb - * • •» . - 

50tt af Kant Kräka. 

ROSENBRÖlJERy AffTgN^ QP^åX 

1647. ^« '9 Julii aWt>i 1649 
introducerad» 

(P) jtallab fontt Brdfcr: ffr<f (19 fetertncra (ti fSar* 
(ainSri of^ittritmaf ai »at forfl SoTgarejK^ %inan uH t)(é uti zi 8r; giort äirifliua for^acfiäiiiai; til fcltflteen 
i SiflttnD; tn ^otäl SRpm* fundacion iStoniing gustap 
ADOLPHS ti> foilTaffat åtffittifla Ö^n^twfnfftf/ fornt l><t« 404 Stib^tr^ooé SlbdlBmdn. Nomcro 405 1 406 pä arbetat l^um b<n Sttjjla l^anMeir mSflr Ut fafla< ; biif» 
iDtt utom to< bvufab 1 Stffifliga forroftmnsak mct) to» 
vifibner od lionbe (Fiatttina^H / fob 16 • - 

T 1^78 en flammal 92an ti(an manltsa arfMR#; 
gar / gift in A . « - - 

®Ott ttf • Brfiyier. • • 

HiLLESKiÖLD y Hans , Cq ) <S^ 
1647. ^^ 2iO Julii a^(a^ : 1649 
introducerad 

(q) 5(aaa]> fotttt Hans Thorftensfon , tvar t)S ISefattningJtitas 
o^ct SBtfla^ Sarna o(& Stocta ^araber t 6tarabor<i< 
&aK/ t tmlren befi^Otting (an iritiVfirSrolit fo imnii. 
tval Q(^ fltttg/ meu cnfannevKgcn uti 1044 Sr^fd^md Banmartf^ W (a» meb egen bef ofiaab utmftat åtffiOtga 
Sipttate oA Dugoier ^ famt meb tfiDa ttlMIptf <ttt j^SDa 
ficnben tfrS SmmfFa graitfeu : uf om 'bcf gtort (fl frigiv 

fliM fttjMiga Mtt # fob 16 - 
16 - - * - gift mcb 

eontfTIiorteii, 

X>nma (m ar Mugefctoii ttfgåiigei. . 

FAHNEHIELMy PeDER^Qc) åt 1647. 

br 20 Julii ablab: 165:^ intro* 

ducerad, . ' , .•. 

(r> taflgb (orit Peder jdnsfoq, ftcf ft^febmiiera M 9}a< t Z^ 
fpfn ttttOliergot&lanb/ 6Ief i6a} Mourqueteraqe gScnbcJ aOa 
chargerigenomffl Capitaine, oti (»flfé MaOnittg ^antiNirbt 
abl((b : tttt itip^itx flogSc 164a mcb Aiaebbrbdc tgctiDmi 
Men/ famf fitf as (ugg o^ jHcT ; fob nU forberotbc 92ai( 16 -» 
-^ . - -^ t t6f5, Bcgrafmen påJop 
JTprriogorb t Ofhr^Sotptanb/ gfft mcb Brita Armftiöid» 

ittmeftarntf Jöran Andetsfon ArmlkiöMs bottor ttl €f' 

1. @on af löas Kempe» it^Hltl ttaRm 6an< firfaber 
m iftS fpr A l(b(( (ilbafgij. . 9t»ti!ttB^0(§ m&MåiU 40S I Numcro I x- rv 

•f 407 ^KLÖFWERFELTi HÄRMÄN , C SJ 

dt 164^.^16 Aug- aWai): 165a 

introducerad. 

tt«Tä Medicin* Lkentiätus t^ SftOttBi»!} OttlSTINAS 

£« W«« Kf.Medicoi: U«f fift £«iM*9eat) i mmn 

ber fian »«t f»^ i6 - - • T »* . 

DW »»»J»» 1 _^ mebEva Catharina Schletzer, 

iaf«SRa>rt« N 6^t'8?t|l« af aswnticiibtitji, fornt W 
Scnts »«> W ©»ftUfft ÖJMwrt; Adolph Fndnc 
Schlftzcr» Dptttr, nwb EUfabeth Robcrtsfoa ton Söruan. 
eoUOf r Webiui - ,. - 

408 'I LlLLIÉS TRÖM , ' Cl A ES Da NCK" 

wARDT, C t) dr 1647- ^- 18 

Aug. ab(at: 165a introducerad* 

röÄaUabfSwt Dänckwahlt: ifrefjiji (»ennnra tfl j5ro* 
(H«a 0* 5od<If»nfl/ 5«|«« t M ?proffa 0($ Jojfa friflrt 

timt jta m tfrS 8<ttKH eoH>at tU »OtDrt*/ Lieutenant, 
Capitaine O* Major , OftWrfk Lieotwant, »(^ ftj Ä 
^créft« til jDf»«ff< »* Commcndant i-MäW i «(*• 
ren; mitfttt mi^mm^M ÄWabrt, watM i6f 8. t». i8 Jan. 
General Major (tf Infanteriet, i66\, 1>. 1% Febr. 8anM' 
fiofttttöt t Calmave £«n : fftinma it a6 Dec. Vice-Qou- 
vcUw ief&«/ lééT-vt»- 8 Febr. Q^eraNLieotetwnt 

fom ffelfWtt Militicn t ©WW/. ö«Oatt» 1>(| »IWttlflCn/ foD 

I6 - - - - - t 167 - ' " 

'- - ' tneb ManV yoA ffljel. 'C3ptt af Nifcode- 

. mm '' ' . '' , Eec 3 SÖLF-- 4o6 3{mci'6i^ ^MMåa: Numero : dr 1647. b- 30.0a:. aWab: 165^ 

introducerad. 

(u) jtoflob fornt. Carl.Svensfon» (Frtf % til Vamttbcia vH 
fBcdcraotOlaut : ' »«r ih Stcft(incnM<Dwarf(nii(fiaTe af 
j6fiv(rft( NiU. Kagges ^c^gota 9t<a(mcnte til fpt/ ix^ 
l^ar i)((}9ttt titita i Xymiid QUSXAF adolfhs ti», fg» 

16" ••••., « 'f 16 * ■• - 

8{ft meb - * 

©Ott «f Sucn • - . 

•j^ 410 Ät^r£jvr£ir, Johan ^ (x) dr 
1647- ^* 3 Npy. aWa^ : 165* 

introducerad. 

(x) JtaBat) f8c GdCzig^rodius 9 Medicin» Dofior» 1»ar td 
banf €Hl^Crti)<2r I<5a9 Medicus& Archlater Regiu^ fom ^ 

f ftelf fftVar uti btf t ^dkf^ohn famina 8t t^tgtfha traOac^ 
eSet futjler Scci(^ unb Ot&nuns / n^ic tnämtgltc^ ut pe< 
|itietr(jucttni it(^ tterl^alten (btt k. k. blef 16)7 S>rot(ittii 

CHIOSTINAS £ifiMedicu3» fot) t @<6ltfn)t8 16 - - 

- » ti £pi!(aiil> itffO/ fltft mcb Aimi 

Sophia KrQgcr. ©on af - - Qdtzigcrodiuf 

2>nma ätt ar tekan tttgSngm. 411 Fritz y Ludvig ^ Qy") dr 1647. 
b. 13 Nov. aUa^'^ 165a intro- 
ducerad. 

(y) ^iU\t W ikta namn, Ncf i6a6 Cammat«6Artftoarc 
t SRarninge* Simmaren/ i6a8 ediiOt '»oftare t Stoiri 
lanben / löjj gelt»cafréur mib ©wntffa Armécni Zffft 
länk/ 16)^7 a^mttmieftare t JConsI* a^nte^dTamtnarai/ 9tiWö«io#se»ei!Éatt. 40? Numero 4U' fciflldij t 1644. ft. 4 Febi», ffeit^K&rtnwHare -t ©Anfd 
1653 Samjnat<9Ub/ febermera i6f . • . 
Sanb^fbinge ofioct ®ottianti>(|^ Dloiit) : tiK i6f 7 St< rcgi- 
i&ranir (alod ^ail Qourerneur, f^ t 6t0éf^0lm 1605 / t 

1666. \>. 2a Apr. ogifi/ o<^ meb pottorn fielf gicf b^nna kt ut : 
Icitrafivni t s. Nkoiai X^ilio tetocf^lni/ e(n»arefi oftoet 
l^onomfan fd o<ft laf<i< ett litet »adect epicaphium of 
ftvott tnatmor* 
j^an Siabc en famtlba SSas 0$ Stanme/ »emltgen 6f^ 

imfien Ludvig Fritz, fom Wef i6?6, b. 17 Janöarii 

©tvenff Commcndaac uti Strojftttvft / fotti od raflai pi 
9oI|Ta SSrobni^ / uti $teufen : .titen om be hx9 mt eder 
ei/ töet jag intet. 

Lagercrantz-, Eric, Cz\ dr 

dr 1647. t)en 24 No v. awal)/ 

dr 165a introducerade* 

(z) JtaOab fornt Eric Joensfon, til N:o 998. pag. 40U 
btobet/ töar bä capitainc 0$ ^ac en mnb tib 
tient Jtronan manligen / troget o(^ loi^pert / fob 

. 16 , • - t lö .. - . - 

gift meb -• - - . - ' - 

. fom febermeta fidf Dfwerfteti/. J6ran oisfon PiaoUkw til 

5Joboga. ©onet af Joen • • r 

:Demia ht k ISngefebon ntgSngeti» 4 13 \p^öN ^g^j>i^NÉ'Åi^% Jon Air, (^^ 
" dr 1647. t i7'NoY. aWab: dr 

165a introducerad 

<a) jtaDab fornt Weidenhcym , 0^ ttwir b& *£»«!•. ®jw(t 408 9n^t!^^J9$$(M$litikl. v** 

''fr, Nnmero f ►•: r " ,» » ;:-;:i 


^ i6f}:Jb: l«*Sépt.!Dtf efWr Cöpinfercfartun oc^ $5f / SR5b Uti 
Stfidnt)/ fomf (iDtb 8hir« < @rcfive titt ^t^omau 1661. 

^t);' ajiAprU.SIiiB^aiibt <ttl polett: töar toäl ftude- 
raa,: od^ ^at iii9cfre ftfl / foint twfStt fprSffunmg/ fob 
uti Spjfianö 1604. b. 18 dcc. t -1666. b. a6 Aug; it» 

gtafUXtt t Sanft Mariae SotftO t ©iSttma;? fe Doa. WalHni 
:Sig}:u#a:ilsiiis.^ .cadens pag. 4) t- fltft nt(b> - i - 

• J)^mt<f åft' 9{#'itf ttkb' brt €ofté ^foti, éf»cr(le«Ucn- 

tenancen» Geöfg Qabrielsfcn rön Weftfenhayn» fottl bOg :cl.; WELSKy EriCj Cb) dr 1647. ^* 
, ^o \Dec. !al)fo^ : 1 1^5 2r introdu- 

(b)Lä3)l(£tt.1l(t lianW/ 1^ MMbS éftbOfie^Lieotenantt famf 
. General-Adjutant tlRt)et Cavallerict tDlb 6tDCtt|Fa Arméen t 

2:pillatit)/ gdr stort uti ittottan dr t bet ISn^toorisa S9iFa 
fnjjet r^beltaa oé tuAttltfla ma<(tett({et bitjt utibcr tiilanb# 
ffe o<J öäÄttbflPé tegtmÄitet mm / f* <« 

.SppTiia 9Qije*».pfmemtlé Hani M9r^enifo$ Bojres bottec 

tff'0etlttdrW' 0($ ®flp/ 0(5^j6f»etHetté| Hans EUolM 

etifta til Äottbofpla. ©oit d^f - . - Wciik- 

Skttna 4ft h ISiig(^batt:iitg&i»m« ^ S .hr::'' 


' iritrddiäxmä»* '. ; • 

(c) JC«Jte|M[or»t Bertil- Jicobsfoni j^Uf .1630 §effl« Sl^tt»» 
diimiiM ^(Mm: 409^ Vumtto 416 


quet-fula i0(li0in Uflta Knfictiet iKDon fir prat/ J^iMjc*. 

^uiiLifi(4ir«fft)Brf«ru<wtst(^ euf filt o^oii^ fobi mtt 

^ flift «Mt MargartchäR«g«rtii4 I^C (llfa i<7f* ' 1648^ ^ 15 Januarii Mo^ : 165^ 
irttroducerad* 

(d) ÄoUat) förut Tho« Olohtoa, fl$ «i« 9t. «. •* JW*» 
gelÄmini/ ®t«fB)< jKob de la Oérdies Infpea»r of»et 

&« ©rcfnxfr»» : irnmi Donlfa fefeöcn ftt »644 « 
4iII(na9 rinot flaitw fio offctrtrtw / mamm o* i«wp«t 
lar&otttt/ få^tt At «9é tttljn fl8«rat»r<MÄr, tmfiftii m» 
i fm til jrentfcnJ S<»«rant>< brufat faftawr, frwt te» 
6cla t'ttt til«tt ni0) tfl»a itiÄd tmD«l&on«> oppmimtraf 
Ii flOenaii AlTiiWflW jtil <tt in«ltaftjn«tiia>ift ewt fic» 
tw, tttfl» JM* «tort tmimiSi f6rjlraAmigar «* Wforftf/ 
fS» i6 * t *6io » ^ - 

dft ian», «liet)i' An;ia P^der. J»j)ttff/ oftielf«/ O* *«Mrt» 
Voni ofWÖ iMfätt 6* 0rtfte.«f!fl»/.Måni BörjerfoM 

t «nHa/ o» Sf»crllfli«Börge Skeckt?» mobW/ fom iw 1669. 
2udo , mtFBrit» SiifvwJSis, SRoirjinKJlörcttf t Calmor^ 

Hani Sil^eriåä» J»0(t«r, 3:«o., 8r »674 !«««> EUfabet» 
Band <rf l&lflflff extraftion, ÄOpuiOttJ Johan Bandt bO(« 

t«t i m<mf »f«If<. Cm «f «»nwn i ©otrtorg, 
Olof Thowfon, f8t> i au«ei*«U (trt ^«ll« falXtHKlt «W' 

Ci^ilia Bange, ««>=«* $«l*<W«an< 1 9«ml« Wofo/ Att» 
dersBanget Dotter, fS* if»»- *» » IJiB»» ,««» »^«>. >i 

I ''^ ' ■ •■ Fff ■'■ *^ M4Ré 4r<» ^bcl^^Oc^Bdliiuitt- 


Numcro ••\ i'. V 

1- ' M4fiTiN y (Vi 

ROGJSLAUS PitJLiprus f Qg) 

Franciscits,, ^hj 

HiNRIC y O) W^ 

Johan Fridric^ (k) dr 1648. 
1)rn do Jan. ab{aoc jeirtfc fxt f^ 
(!cr, 0(|) 1649 introducerade^ 

(O Martinus ChemnUini, Mef forjf Magiftcr ( Sc^ftS/ (i 

St ifgg* r u* D. utf Stanifiitrt att DerDber^ «r ifp; 
©e^eime SRSft 6»< ö«(i(i bogislaus ten xm. af ^kmicnif 
160 1 Jurit Frofeflbr ( gioffocf / 1603 (emolte ^afiof 
^ c^nceiicTf oA cf{<r M b$b 6tftc5&Icn »ib famma fvffa 
af brt eftertrSbare , ^crttfl Fhiiipp ben anbra / 1613 af 
^wm fotfanb ({(SKr^bagen tfKcgenlbttra af taga »i bet i9afl« 
naTSinaf^(tfaren^i6is efter jpiembconttflfbobmacbe (an 
9e6cime Siab fio< Vettig fridric af $0fl|lein»®0ttot|^, 
famt febermera Smfab i ittjKBtga t»eiK(fn{ii§ar/ fob t Stmtf' 
mig is6i. b. x? oa. T *^^ö. b. a6 auj., gfft meb 

Marfarerha Cameraria, J. U. O, 0$ Frofeflbrens t dbM 

(locT/ Herman camerarif botter f fotrf efter fm mmi bib 
foin Sr 1639 til ©werfgeoct Mefber bib 1650 in Martio. 

Gpn af ben berotnba Theologi« DodorcA 0(( Saperlnten* 
denceo» Martinus Chemnttfus» 0(^ Annajigerr ]• U. Li* 
centiatcnff Herman JSgcn botter. 

(O 2Htf &f iifa4 ttti »ofiorf ]• u. ä i$a7 Arefor f ^of^ 
fiieii«90((»rpfra 6Sf' Sotleiir 1629 £oniag gustaf 
ADOLPHS aftgeMt tti JRegené^ttrg/ 163a be< ee|}tmf 
aSb.Qc^ commiJarius i SraiKfifla 0<6 ©^Mbiffa Creit» 
feme, i6}6 tO ^'fift tagen of bl Jteif^rliga oti &(^a* 
ben 0$ forb VX SBien/ ber (an til Sr i<3p faS fSngen/ lom 
oinjtber I{g o(( bog af |>ef{en t ffSgemborf t S^Ieficii Sr 

rf«/«u ** PfiH» »w {0 vawiMie ^»90^ b. u Nttjnero 41S 

- 1 -1 9{iM)(tS<<0(l&SKicI!niän. 4tt (oHitfblFc / fem De StDcnjPe/ toat^ \m Cbpittine i 6ihii9 

&R)/ S Hiftoriographoi Regni Svcci», 1668. b. i6Dec 

tintfa dorolij^ofbinse oftvet 9IfFcr<6&aDcr/ i67f* b. 19 
Maij M'9lSt>/ fpO i etettiK 1605. ». 9 Maij, Do» pS 
fin ijSrb |«ll||ab ^fM in Febrnark) botlM^ 19^ tM mc» 

ibonom ^w ]^ 4 eioeifgc incr^ducer^tfr grcnm ut: obib* 
lt(t ^ar Mf9 0tDtt/ )ikom «ntoä lorbaeMfM /fS »al af fm 

l6%% lltgtfna cradac» faUal S^mtusDearum ^e pnefenciBni 
affliAiffiinie & pcricilicantis QermaAiK miTtriis U redo- 
cenda pace» fom b(< Bellum Sreco - Qe rmänicoin » i 6 

Voiumer » af Mfa aOmafi Nn f&r(la o(( anbra (Kim 
oro io foiio ti^Aa: b( offtga ornintMäs. gtftmcb Mar* 

garedia Ahlborn , SltnpfmOtt^ ÄhUborn» .bOttCT t XaiHCti 

muhb / lefbe oifäi i^So. b. 13 Maij. 
O») 5BW »^?i 1 6traf6i«8 Medicin» poftor, febtrmera^bai 
©n>cn|Fa Srts^a^tm^ fSiff i SpiFlanb 7 oé fcban t i9)ö' 
kttSdt'^<licu>» tiHirbt Sr 1656 af ^éladrame »cbecfab* 

lab lOtb tBruaibcrg / Otft incb Clara Eupkrofyna Ncu« 
marek, ^WitX^a $äp9låbett/ Jdran MchtfulT nicRa* 

1) 5«ttln#^ fob 1607 /t »^8/ Ofift. 

le) 9$Icf 4r 1642 ArchivariHf l^i t^tXti%ta Of 8}<((lc^ll(| 
6éu)crin/ f 648 /. CSe^eime Sccreterare |o< 9rmM ciiRl« 
stiANS ®emSl af X>anmaTtf/ mage>4L£na sibillA: 

feb(rmeraSecreterareo<^ Archivarhis bo< ^erttg QUSTAF 
ADOLPH tttof SRcfMcniWg 6«|irom/ 1667 Protonotariot 

i 2anbt'0(^ ^Sf Stafteti i $ar(ftni/ fob t ®ttm i6ti 

t ^artftm 1687/ ^^^^ ^^^ Margaretha Qrotia. Vi^ 
JXi 6one » fim^ < fon lohan Fridric CarlsTpn von Chemoitz» 

fm 1cC»t m eibirism^ jbtti Voioii^aire UPoV1fft»(iciifr/ 
1744 Ofltft/ gM borna aibcltta sno ut. 8: Gyllen AÖ7Ji£L , DAVip^ (Ty 
dr 1648^ b. 31 Januarii ablab: 
1650 introducerad. 

(1) S««at> fona David Sigfndsfon: {fr«f (!« tO StilfKy 
g<^ ^OfftvcOii/ war 9{o(tmc^are nar ^aWaM/ Mcffr* 
tttnura Miuor, fob i&mo $r«^flåt( itf-j. ^ i6 Pebr. 

► I WtiZ T 4f$ W^'^^^^^^' Numerö ' f 4 •- • 419 4V> ') c tertcii { i^vxfi / srgfrid . • - 
ROSMNHANDySlMQNy(ivCL) Ät 1648^ 

ti- %x Febr. abkÄ: I&I9 intro- 
: ducerad* 

(t)) Salot fåriit Simon Mathsi: (Frtffffl (i^ftcviitcra ffl Sop 
i^mt^/ Mcf 1636 Stcreterare lotb ©tOOlfPa 9lålt(e'(Eaill' 
inaretl I Votnem/ r6j9. b» I Junii Refcrcndariot Coa-^ 
fi!H ftatus i V^tnchl/ i&ll* (• t^ Jan. ÄrchiTaruis i 
' f^ontCtffa Archf ret» 1644 ®C|eimf Secreter&re (el $dll» 
CARL GUSTAF, febcmiOrA ^ffUHteg CARL boi io:te fa(» 
Ia&^ 1647 l^g^emSltc ^m(< (Scpctme Slab/ 1647* i^* 

a OCk. Afllf!encc-9töt in Confilio ftanisf ^Otltcmf l65f . fe* al 

Dec. tiDtfa 9fe9crtn6< St&b u(t ^omcm/ 166a p& btgomi op 
' fTictraD/ fo» i etralftmb löi). b* )i Mai], f i^S* fr- 
I TuRii, brsraftoen t s. Jacob» 5tQrfio att 6t(ttiii/ fltft 
1648. t^ 17 Scpc me» R^iha Schlciei, ^ \ 6tcttai 
1629* N o Mardi, f 1^63. b« l6}unif» tOttCT AfCaw 
mar ^ ec^ Oeconomise^Sbet i l^oinenr ^ l>4niel Scfaleg el 
tu Sifitn 0(9 Barbara Simons. 0on af aföM^^iroaHf 

ten t ®(ra(fttnt)/Nicoiauf Matha^i, bofr i6a9 1 9<jtni/ ik( 

Catharina Tcffln t l6\% , 9tab<*Sonvatltnrt UtOtTOlfM* 
Niccxlenii TdEni bott^r^ tllCb Catharina TdlenaA» 

BiÖRffEFELT , Anders^ (tl ) dr 

1648. b^ 4 Märtii at(ab: 1649 

introducerad 

(n) »aUab fonit Anders fedcrsfon Clöös, ttAr W 6f»m 
iftC-Lieuteoanr of Dft'@offt Carallerieft l^ONirtit (W t tCt 

Svila frtact jtfl itti ituttoti. h ior opirtient/ 0b t emtt#c 
«6 -^ •- - Af fpmamr fjrålbwocj 2B)di§Jt 
mofrente • •► ? ©o» af 

LandZ' N att^W-jptfjidtoiÄK: w*s Numero '.<:.. «f 42^ 
ducerädi 

(o) jtafial^/ 

- t i6. ,'-, .-., ,- :s{ft nKbMar- 

garet&a SchroderaV Transla^oris R^gii , IMagiilri Bricl 

Schroderi &»tf^', mV K'«U» 7&n 'to{t«r lOfla^cr. le»! 

' oe Hinric ■ ^ '•'> ' ' '•> ,. _ ^{wb att (il Moi 

. tttgtoöw. , . ■ ". I I 

Eh/RELty MAVNirs, (p)*dr i648» 
b« 20 Mardi abfai»: 1649 inm>- 
..i.ducerad •■■;-■.;.,,;...• '■ ..; \ \ 

i?}8i9m fSa* P«i«ifn»« ftttf fa f(t><Tin(r<i tS SifffAofr 
■. <te|ltr9r !a5<^(i( e<|f ^ifU8.i^toT)» :.- efter ;m i lt))f«|ii U 

1634 IltgtfKCn diTj^utacton de Fornfodiné» 0<^ 8( lÖJf 
^Ken iHKff Oretion de Aif are DifripilorUm erga tfiur 

ceptores, famt mStiotösa utriftj Ktipr ((eflilt (Iriigct 
IMt>i»lt(iloui(l til'»tMf|)o(m^ 8r.i644. t>. }o Apr. 
Agenc t l^dfiassT/ lfi47-^f fideiit ibidr i6m. t. ag Ang.* 
SflttW ©pmawIÖ^Ött»» röTT Sect^ckrarelif Staten, t666 
a6 jftanH Vice^rsfidcnti ®ita#Sf Sä^; [ltf67 fflbi» cu- 
rator Academi» Caroliiw i fxxHt ^€6^. ft. b6 Tulii tioM* 
^ft>!nt)tRe( pfmtt SUftngoi od€$rf|H<uti||lgM>S«n/ fob 
i SBorfJptefl 1617. >. ) Maij, t »«77- b.:a6 Sept. nfmi 
niMK^a arjMigat/ »A gitf imb ^atum ottm st pil 

{hKtbi Pm^ (liftt JttpeMHmn l4«7> b- 4M>Q mtb Brit» roa 
<:rako<ir, ^nBlntfftSecrcter a tcn» i fhptX^Avm / Carl von 

crakoir»t>et(«rr«f|«Hnntf®(bIcn^to/kfb(i(nfiAi679-(>.i8 
Febr. €«ii«f eoo8me^ntiaR0miKir(^9mfftar(fim{ 
SvnfvyiiiS) maiV&aiSm, tiftM.Mt^a (nffni/ ^>^** 4m m>o^m^(&tM T« 4H "".- .■"* i: I 


Academic Lundenfis tom. 4. p«g. jä, feq«|. 

'^«<i^^^fyJcBArf, Qq)lliX 165a 
l^^i natiualiferäd Od> introducerad; 

1043. ». »3 Atfjf. CommendaiiMn pi iRpmflllk (F«tttt tho- 
ina» ICinnemonth (O aiBft«ace> i64f, t>. 14 Maij Msgor 
ÄäF'5*^^*'^- ^- ^i^P""- öf»tt|te.Lieutena«t«f 

"T '* " - - <Jift tW»" - - : - 
• ' - 60« fif - UrqWari 

»«im« »dig* W ^Hammar ifti &tta<ivX> tå Uiw 

»Wbh: af OechonBcher,^ . öä fm fo tUlttmn «f itålM 

Ss:;?? J.***^^ l'^ * ^2yÄ ln«««"S aU^S 

SÄ/ . ?"5".' »•/ .^/Wf^Pri'^ 'V'*"'*'^ «f Newhall 

Armlod'^ Johan, (r) dr 1648. 
0. 30 Aprilis aWat : 1640 b- 

■■:!VtrocJucerad; \ ' 

^-^^S2j!*"?L,**"fr« ««*<n wft olrdcR alDcM of 

«Lf-SÄ •'' ?'*''" *<9nw«««f löJi Capitaiue of 

■ STvIä*'»*?**'.' '«'r SRnmm Dttartermiftare 

■ ii;iÖl1?^r.l'''''- i^ 6ftWrfteL.>.cenant <fé? 

T I e«ln»(( léöa. ». I joiii o(^ ^nr tegrafwcR/- trai 3mG^^^;mmm ^ Niuiero itfiir * 9I«^kninr9/ o$ pa moDane af Wacherb^tar. f 
denfon» 0(^ Elift I,å^^ |«»cr. ' > ^»^ X"» v ! 

';; . • . f": .'■ i. r. i 

■' idu'cerad. -'■ ..,•'.'•'•■..••■ | 

ttliiat) 00 aSipnffMiH/.^lH ac id^? Xfinctiiift f jtfogl. 

Cancelliet, 1^40 I^egiftr^^ribidem , kO^^SecreterarertvÄ 
iegation t DfnabllS^jl/ i6TL Sccretei^re .lofl> Qenlral- 

GouvetMo^t^Mffi^mv^L]^ $Brtiiaaid|p<i 

6aUVb, idf9 Selt/öecreterare, fgD 10 1 - -j - 
f 16 - - - gtflH:mo, j[j54j. 1^.15 
O&IK^SoiJifKr (r4t|MI(f«fff(lrfBe(ier£tfä(lb($UH(^ 
f fii^a i6i4- b. U Npv; T 1^$^ »' 8 Pec. a»Id/ 
n^ EliCabetii Beifin», : Alf^r^DiCi 6t (a $af'|t2tt 
Olof Befiiog^;iQttfl^,i4i5prsm(fi«qi< f lpf«la, jlhan 
Jonsfoif Salsmf rtfi.^eW^af M«iÄt J - £ - 4a6 DiuRFELT, Stig , (t) 4t 1648- 
b, 20 Maxi ^\AiS^ : 1Ö49 intfo- 

ducerad., [ 

CO JtaOab fornt- 8H9 Arfri4iron : H(f: |r itfa) S<n^($ 

»Bber ^a(»St«9^m(iifrt/ iöa4 tlentenaot ibid. löjÄCa- 

pitain« ibid. 1648. t>' > Maij afiKebab f fbb l^ ' - 

t 1^44/ flift iiKb CaAarina 

bro Mi» UU jMSixim^m bQll(ff-/,l(fbr enfia 
6011 ntaf Arvid - • j£>(nna ( 

itt mcbbÄ fOll^ Capitaiae4,icutenaateii» Chriå^pher 

) 
4«4 dli(»t$er&«(»i& SH^ttSmdtC •o -o: ; ^ö Muinero 
Ti O 

ni •"' 


ii i ^tS fl.-) fv 'vi 


•iv:.: ^I« 4W U r t .4H . :/ I . }! »•■ T * ^ Dm* .^ Dui^ll fe nlert itt 7» I.*v4>n DJlbelnt Hiåoni 
/cademisB Lundcnfii fom. a. p«g. ja^ feqq* 

!/i natiuraliTéråd od> incroducerad; 

'^ nI^ Stotfé fe^PP' f W ^ffa Wftcf lä Capibine, p<6 Mrf 
^' td43. t). 23 Aifg. CemmendanrenpSIRomanbe (totitt tbo- 
mas .Kmncmonm tfl aififtence^ i64f« t). I4 Maij Msgor 

?fiff*Qjfrde, 1647. ^ 8 Apr, ÖfWÖJtc » Liwtcnast «f 

• - - 6ott af - Urrtrard 

Doma 9(b(f{0a Vd (arflammar iftS efctflant) 04I Ur- 

iTlart ,. a| Cromartjr 5 tctt f 6r|la «f «iÄia ftäftMvarjR 

VODiv af Öechonachér/ . 0$ tofl $0 (tlttamtl vif flalM 

Vrguh^rt, ;^1 l^oii (aH f 'fod&tinft. .^nnart ir ittcl tf« 

flWtlab I Urguhart af CraigptQun^ .^-Urguh^rt af Ncthall 

0(if f Urguhardaf MeldrtJm, |fe /[frttsftidcr Kisbecs ftflcm 

, Äf filrurdr]r^ff9rfiriitfr€Wli6ttr8 i^aöutJagJ ?af . ■ 

Armlod, Johan, (r) idr 1648* 
K ao Aprilis <iWab : 1649 b- 

(c) eicf.9ö!i4'|)emm^Rn((( ^ St viatfi nubvctomcemi, te 

^ i<iiS offffott INiom tt^eniira orAoi ^ttiil) (^cUn alMtt of 

md) fn diKMfila/ ti^m (taroil bet^S rojrbt Lieuttnait 

^ Qrcfbc Ktis Btahei dfedmcirte:/ 1631 Capitainc of 

S^IoiiM SSqemnrte^ 16^7 'SRtmnaxU Dtvartermifiare 

* !ibiclr'»64f M^i^Dr 4bid. 1646 j^^XWfit Libu enant d[Cf< 
.tOé^t IfogD HamUdiokii jRcgemi^ ld4t^ Comipe^daoc 
I Bdi^^ 1648 Cotmtninnt i ^^nKMe /i o(^ (ebeéncra 
^WbkiO(»ettt:i(k ett iRr^emenfc fi3rf(^(f:| mar atftat^a 
.«llR9cr <t(Mi(}'0(^ flrM)^ fA) i ®(otff^lni roo^. t), i ^epr. 
t i Salmtff 166a. b- I }uUi 0(6 ^cr brgtafmcv/ irat 

banUiil Niiflåero me^^wrnmm ^ mth Mar». WcrP4». i;«>4f A j<if älWtea Wttrot mur 

SRM^klwnrS/ m W moDerat af Wacherb^Car. I denfoii» 0(^ £Uft lÅiT («ffer. ' ' ^»- \- -•• ' I , ....... ... 

^ b. 13 Ma?J J^Äfe r ^^^1^ intfo- 
dlicerad, -■ 'j j [ 

(») Äattoft ^nrt tan^M^fonn <ft«f j»8 totjnaa fffftfc > xauov form ^ars Man^siooÉ iirq |tg womiKra 
felila» 0^ SStOt(!<^lm/;i}I^ Se i6}5 4ncfellift I jtingl. 
Cancelliet, 1^40 Regiftr^^ribidem , kO<^Secreccrare|t»fl> 
Ui^åm i D^abm^i i6TL Secretersre loii> Qenlralp 

l^aOant)/ idf9 5dt'«cr«erarc j^ 10 - -j - 
- t Id - - - flififi;mo, ffi4l-tl'i 
OeUm^SofhH, ^qtmvmtfM Be«er£r^li>9 |Ut((l^ M 
i SBtda i6}4- b' 14 Kpv; f 1058! q. i Pec. a»ld, 
n^ ElKabetk BeifUig., . AI|<l9br«n/( f GlfM 
Olof Beri.i«»,Jwtt<tu,fiA25i»t«twtec 
Jonsfoif fialarf rtRS^^ÖW^af M«iä' 8 Pec. a«Id, 
5tt(a$af<|tatt 
t Wfala, Jfhan 4a6 DwAFELT, Stig , (t) (Jr 1648. 
t>. oo Maij Mah : i!5<^ intfo- 
ducerad. , , ; 

CO JtoOab foTRt-stif Arfriilffon;: Mrf. |r t^s) Saiirf($ 

»llber Da(>9{(gAn(llfrt/ töa4 Lle^itenaiit ibid. 163^ Ca- 
pitaintf ibid. i648> ti. t Maij af|!i(bab /> ^b lö | ' 
. . f 1^44/ gift nKb Cadiarina H^e« 

ben oNh» f<* iftOlMiikHm boi»»»/ i1«ft«MmK« .»Rf; 

©ott Mfaf Arvid - - ff)«n«afla8Mr 

Mt IIKbb0 iWf CapiCaiflHiicutenaateiif Chriitppher Diwfele 

I- '> I 11^ %i6 mieA^f^^Mhuååa. r ; Numcro iUO 'it j fil Öfc»0, tomt *•« 1674. b. b. 47 JM»K itfatt maR»g« 
4if LlLLIESTIERNA, JÖNS, Qu) åt 

1648. b. 30 Maij obJab : 1649 in- 
Ifochicerad. . . . ; , , 

(i), mth fontf J*n» Boifon, fPrtf j^ fdxwwta «r SRpoittrf : 

% ISfEWttb/ <tf B«« & Weftoat tBifKtifl t>W&««^ "'if*?' 

fö, f wtjcnrtx (watta> 6a» i m run» o(6 länah» t» mc 
db ffKb krom i Xnmon« dtfMItga tiopc «(9 »WC 
0a fpnSonftwttt/ f»b i ®öKf5»lm i« " ^ ^ 
■« • T itf -' - 9ift mw 

- ' w ©un «f SitsmcjIattB I 

^®(0^m Bo Bi*gB. Stmia (to it iStt0ef(»aii utiiingci. ......;il;.'.: 4^8 ) }, »v fiTOLFSVMRG, BaRTHOLOMJEVS , 

(x) (Sr 1648* l>* 5 Juiui aWab: 
1649 introducerad. 

,(x) jUldb fittie WimvaA., (Fref (if fAtrtWira Öl önflOiJ» 
0^ Äfofj»: Heute forjl nnb ©»cnlfc gett^Canceiiiet 1 

Spfflonb linbCt G^aeraljohan Baneri conduUe, febovföt 
Referen4arius wii' Stm ytTzanen i 'D§nabr999 ' l^' 
b. af Maij 5<II»Secretcrare »ib ©»cnlFo OttMb'Af» 
mfeen{-J9JBmib/ lif4. b. }0 Dec Refident »ib 95rM* 

bmbuMifftt ^5M/ ?«6i.. b.-aö Maij a^iwitu»»» 
R8b t»Kmf»/ 1Ö74. b. i4NoV.3l*9tf<JBM tfl öalw«»« 
:9<^d$roii<wi|'Sun^biir$f 1677. b. ^aMMj^a bcftaranof' 
fNtbAb f$t M ina blb^oO/ fSb i ^mem 16 « • 
# « +16 •« I diftmtb » 

I . « ' Gott af Wulflra^ Nnmero f 

42g Skytte^ Bertil^ (y) ^x i648. 
\>, 29 Junii Ci\)\Ci\> t 1660 intro- 
ducerad. 

(y) ifallaD fornt Bertil Nfisfon, »ar M Major af ett t^^t 
^tegemente / bUf löf I jDfråeri}c»Lieuteoaacibid. o^i^6o. 
1). 7 Dec. DfiDcrjle fBrXronobergéBattf^Ärjmcttte: ffnffig 
tibJomÄitatarp/fob itf 1 t *^ • '. :9ift 

meb Magdalenti Oliveblad > OftVerjlctlllHans Mänsfon Olive- 
blads bottcr ((l5aJSrb92C ©Onaf Nils Benftsfon, 0(^ ei af Nils 
Larsfon Skytte, fout ^evr Canccllie • SRäfert Peringflciöld 

mtt menar o^ jTrifwer. 35e«ne Nii« Ben6t«fon, fom mat 
nlbrc brober \>å) fambrober/ ber man ffall tro en Trifcro- 
lus, til ^err Lars Skytte, t>(fy JR. 9?. c$ Kibbarett grt' 
]&erren Johan Sky tte, bem ^an menar »ara naturliaa fo«|r af 
Äomw9 CARL bm p-.be/ fwbe ocf a:ne anbra foner/ jfom 
ablabe« meb famma skytte namn / fe N:o 154- pag. krp. 
0(^N:o 665 pag, Denna att fltrf nt meb be<6on %xu 

l^erren/ Generalen 0C& Gouverneuren f ©fåne/ Carl 
•Guftaf Bertilsfon Skytce, fom Wef I7lf. b. la Dec. grt» 
Oerve / men et introducerad ; fob lö #. # f 

^ t «tt ®'åne 17 »7 ojjip. 430 HtkTENBERGy AdAM y Qz^ Åt 

1648. &. 19 Julii Mah : 1649 

introducerad. 

(z) Äallab fornt Adam Hir?, oc^ SKiffet Adam 95arb6erjfre- 
(frtf fig febermera til ?gBrfln<jcl^bojf i Kiflanfc / fom forfl 
tfrå ®<&leften/ ber ^ati töar bamfob / fom Seltf(^{ar/ in uti 
©wevifle 1634^ ocf; Wef berpS St, K. orfj RiK^Cancei- 
lerens, ©refwe Axel Oxenftiernas, ^JifiMedlcus» lé43* 

b. 30 Juiii Äongl. SRajtt* 8if/o<& $8f » »arberare / 1444* 

b. a4 Dec. Medicus n)ib gtflanbJTa Gouvcmementet. 1^46 
Medicus oflOer Qurtrnizonerne 0^ Militien 1 2{f Uttb / l4fO. 

b. 28 Junii af)7iebab / rcfie famma 9r ut til fin folelfe 

ovt/ fob 16 , , * t lö # I j . 

«g« tttft 418 9tibt>tr6*o* 2{t»tl&m4tt. Numcro 431 gift IttCt) Elifabcth Gertrud tod der Biuggen^ fotti 
af anixt foffa* von de Bryggen, ^mlUn f(t)an^ General 
lieutenanten, Rti^Ctre Mårten Schoultz. 

XXnna att ar långcfeban utg&ngen. 
JeRNSKIÖLD yfP^ILHELM y (di) dt 

1648. b. ayjulii aWab: 1649 

introducerade 

(a) jtallat) fornt Kehidunck : ff r<f fig fcbcmeta til aRuncfe« ' 

htx^f €tiK<ton> o(^ Snfcrib : ttente (ig opp itt bet ^ 

(Fa frtoet til Major unbet Dfmcrfie Nils Kagges aScfigota 

SRegemctite tu fot/ i j^totlfcn befiaDnmg ^an ablabe^/ Ucf 

ftbertnera Dtn)<rjl<»Lieutenant ibidcro, 167 • t 

öfioerfte ibid. IÖ77. b. 10 lulii od^ a Oftobrig 
Vice-Gouverneor oftoa So^Ui tott/ ^au l^ac Ulpcfct onbt 

tttflåbt/ ofta toant qtoajl 0((; fiittgen/ fob id * * 
* • • t 1690 # begraftvcn t 

(SrfbacK JT^rfio uti SeBefier<®ot(Ianb/ gift incb Webicka 
Allercs bottet Siltman, ofrdfe. ©Ottaf * « • 

Keidunck, fom fTaD toaca (ommen tfrå SpfFlanb» 43%VoN ScHAARy Gerhard y (b) dr 

1648* b- :zo Augufti ab(ab: 1649 

introducerad. 

(b) S5e6(It jitf förta namn / töar bS commendant i Ba^Im/ 
o<l^ ^ar reban tieiit kronan ^nrerige uti en runb tib loäl 
o<§ troligen/ fom en ofotttuten Jtttgiman/ fob lö 
' ' blef p& £a^olm< fIStt St x6f a. b. a6 Maij af 
be< €on/ Ouftaf von Schaar, meb fntt o(^ inotwtOtgit ntob 
t6ialfhiten/ ^milfen ocf betfore pS fut i7:be 8(bet< it ^ali* 
9ogg< / mifie I^Sgra ^anben o(& ^ufioubet oppfatt p8 en pä* 

la* Commendanten von Schaars @00 Uieb Elirabcth Silf* 
verfparre» n>ar General-Majoren af Cavalleriet 0(^ SanM* 
-Lfiv, ^^^^ !JBeller#S»orriattb/ Axel foa Schaar» 

fM DttWcrg^p^ SlbeBmdtt. 419 Numero 433 fom Wcf gtijerre 1Ö99. b. i Aug. men ti introducerad» 

t 1702. b- 18 Nov. 

Denna att av re^an utgängctt. 
ClERCKy HANSy (c) dr 1648. ^ 

20 Aug. (\\)\a^i 1649 introdu- 
cerad, 0(j) 
7Ä03f^5,(;d)i678.b.2i Febn ab^ 

(ab, oclipdbenna numer intagen- 

(c) SBc^6lt lift fovva nair.ti/ ihef (19 febcrmcta til SRa<|tttt 
01^ OumicrjlaD, bicf i6}a. b. 14 Jan. gcttfcrfcj unber Ami- 

rallcets ArrillerieCy i63f in Januario Lieutenant ibid» 
1644 fovt>e 5<)n direftion oftvet ^da Artilleriet p8 hx\^%^ 

flottan / i6fo Sp^meflare »tb Amiralitetet, 1653. b. ig 

Maij Commendant pS ^ajC^oltnen / i6fp Amiralitets Ma- 
jor, 1664 in Decembri Amiral-Lieutenant, i(568* b- 4 
Maij öolm* Amiral, 1Ö74. b. p Dec. (flltfa Amiralitcti- 

9i80; fob t Drebro Hab löor* >>• ijanuarii, t ^^79 
b. I Nov. begrafwen t s. Nicoiai Äprfio t ©torfl^plm / 

gift i:mo )6)9 iiteb Brita Swahn, t iM%. b. 16 Sepc 
SwenHansfon Swahns bOtteT/ mtb Anna Lars bottet Skytte. 
a^do. Sr 1 56 ftneb Margaretha Sneckenfel^ Commiffions-Sc'- 
creterarensLarsSneckenfelcsenfia til ©ttarfjiaWtf 0<& 25mr# 
jlab 2C. 0(b Lorens Haremans bottet ofrelfe/ bocf f9^ 
det til Johan Adlerhielm» ^enne Amiral Hans Clerck, 

Stiöerrarne* Hans o(& lorens Kiercks ffabet/ fe N:o8a. 

pag» ai }. n)at 6on af Wilhelm Andersfon Clerck , fom 

!om in t ©wetige St 1607 fom Capitaine ifrS ©fottlanb 
ineb be bet ifrä warfba teoementet / o(6 Malin Dunckham, 
Capitaine Wilhelm Dunckhams bOttet; Uieb Catharina Jem* 
fe a{ Wederburn. 

(d) 5otettambc Amirals brobet, Mef 1645 Saglafate toib 3?o^ 
ta 25erdéta9/ 1649* b. ap Aug. tiStfa 95oromef)ate tOte^ 
bro/ 0^ febennera tiOira UnbetiSagraan ntt iHmU, famt 
^arabébofWnge i aSetmelanb; ^b 1614. t), n Dec. f 
1682, beflvafioen uti Dtcbto ftab«Äpvfia/ flift i:mo, 
meb Chriilina Nils bottet/ t i6f6. a:do, meb Anna 

Gg g a , eeijert 420 ERibterS^o* Sfitcfömdn. Numero 434 435 Gcijer, t ^^73 1 SgcrftmcflatCtt» Cbriftopher Gcijers bot* 
tet , inet) Dorochca Gilii botUt de Befche ifrä Slpfo^iUgt 
3:tlo, llKb Catharina Thun. ^ 

©enna 3lbeKöa iii, fom t Cwerifle ar ufg&ifleti, ^ftammat 
Ifrå efottlöttt), jDd) Dnr rcbon namnfurmift/ af fSrettambe 
brobert gaber«faber Robert cierck, fom tefbe ufi bet 

I6:berecl«t, D(Il loar Celurci civitatis Fr»feäus« 0(^ ^bC 
ttl frU/ Helena Scrymgcor af DidofF. 

Gyllen FLÖ G y Johan ^ (€) (St 
1648^ b* 30 Aug. aWab: 1650 in- 
troducerad* 

(c) Äallab förut Johan Hansfon, Ibat b8 Amiralitets Capi- 

taine, 0$ ^abe t eu nwb i\\> ttent Jtronati/ b!ef fi|l Msgor. 
fob 16 I # I t I* ' * / 

gift tlieb Chrtftina Rahm. ©Otl af Hani Olofsfon » \i \ 
i6iri är« regiAratur to», a. pag. 47Ö. 

Sparrfelt, Johan y QQ ar 

1648. b. 12 Oft. aMab: 1649 

introducerad* 

(£) ÄaHab förut Johan Nilsfon, fftef % fH 6*8ttWt o* 
©opjien^off/ Wef X630 gammar^efrlfwore i ^ahtmv 
Camoreit/ 16)5 gelt*caffeur rotb ©toenfFa Ärt8«ma<ptett 
tttt Sojflattb unber General öerttft Bernhards M# 
af 5lPeimar / i643« <>• ^7 Junii SRmifcmeflare toil) bett 
©tuter«^mer(Fa ftaten i®tettm/ o* tiHif a fcbermera Jaft 
©rotttting marl£ Eleonoras fnfomfler unber ^mitt, 
1646. b. s Sept. confirmerad »tb fortcmalte Kautemejtateie' 
ilåttnms mib ©futcr * gJomerfFa ftaten i ©tetttU/ iö48.b- la 
oa. giaRt«ne(lare t ^Joinevu/ i6<6 b. 04 Junä JtoujU 
capituiar »ib 6tlftl * Äprftan t 9Hten ©tettiu/ i6f8- 
b* I Dec, Cfn)er< commiffarius tojb ©loenjfa Äri9<»ö^te» 
tfpomemoc^SSraubenburg/ 1661 Direftor oftoer ^omcrila 
Camaren / 1671- b. ao juii} infpeftor ofioer &ela Sammar» 
ttafenbet t 9>omertt / jcmte feflion e^ voto t »egc» 
rmgen / 167a b. 7 oa. jjria* * asSb i Ärfa^-coiicgio, 
fob 161 1, b. it Dec, t ©wrfåtra prejleöärb/ t « 

@to(^ 9iii)i>efS*w^ §fi»ä&m4n. 421 Numero 436 437 ©fO(F5oim 1674- *. ai juin» betjrafwen t Sf. ciar« Ä9^ 

ftO t ©tOCf^Olm/ ftlp 1641- ^• lö Maij mel) Brita Alertt 

tottct Siitman, oftclfc/ 0^ Stcgemctttö Qmatfermejlaunt 

Anders Jonsfons tnlia, "^mlUni MtCX Maria Anders totttt 

bltf tiOtfa mct) (in fituf ^ faber ablab. @ott af Si}tti9^cx\>tn i 
©parfatta oc^ ^tet) / Nicolaus Olai t i6as> / 0<& Sufaa- 
na Anders iMtt* 

©c«na . irt öftf ttf meb be* ®on / General- 

Majoren 0<5 JattW^ofWttpCtt / Anders fohansfon Sparrfclt 

til ©fctJfafvai foni Mef m 1645/ 1 »ä ©bfafta i730i 
b. 14 Mardi, utan (atH- 

SriERNCRMl/TSy JoHANy (g) åt 

1648. b. 20 oa. a^xc^x 1649 

introducerade 

(g) JtaOab fornt Teit, »ar t)8 ©faM- Major nfl T>^x^ 
wt> Nt t en mnb ttb ttcnt fabernrtlanbet/ fSb 10 • 
t i f ^ 16 f • • 8tft meb 

# it» @pft af Mats Märtcnsfon Teit» 

(1(1 jen { ÄDffa frijet 161 ^ • 0(^ Alctha Pen 
botter / lefbe enfto 1614 ud^ t 1640 t Maij SBSnab. 

i)cnira att r^årfiammar ifrfi Gfottlanb/ 0(& rcban i bet 
ig:De fcciet t ©wertge fnnnuj af Lan Teit^ öufwibJman 
for en fenifa Xnee^tar t ©n^enfl folb^ 

TAUBENFELTy GuSTAF^ Qi) åt 

1648. b. 8 Nov^ ablab: 1649 

introducerad. 

(h) SaHab fornt Quiiaf Hansfonj |fref flijfebermera til S»a«, Mef 

i640Cancellift »tb Sreb«*craftatcrne i S;9fHftnb/i647 lega- 
tions-Secretcrare ibid. i6f o jtongl Secreterare, löfo.b. 3^ 
Aug. tillifa Asriftence.0?Sbo4Confcillcri©Mne/ l66f.b.a^ 

Maij Eanb«* Domare i »o5u«»Pan/ famtfamma 8r b. iiMaij 
tiUifa ^drab«b6fbittfle uti 3Ba«bo^rab, 1668. b. 5 oa. 
$af»9iåb/ 1671. b. ao Juiii j^rabS^ofbinge t SJoito 
04 Dlanb« ^araber/ fob i ©totfftolm i6 i • 
eg«3- t 4^^ 9tiiil»cr5»pi$ S(W8m4n. Numcro 

t ^^74 f giff meft ' # « * * $ $ 
©on af 58efaUningJmati p8 ®a)c&oImcti oi^ Juftitiae Sotfl» 

mciiarcn t ©lOCfl^oltn Hänt Kilsfon , oc^ / Berk- 

helt, Apothekarens t ©tocffiolm / Simon Berkhclts ftottCT/ 
tneb beé an\>va l^uftni/ Anna Kili ^Ot((r Rofenbaner. 

S>cnnn ått gtcf utmetbeéGoit/ ^arabé^of brngcn ofttcc 

SKa^bo Od) Olanbl öavabtt/ Hans Cafper Taubcnfdt, 
fombog 1676. 

438 Von pALTZBURGy Johan y Ql) 

OX 1648: ^ 18 No V. al>fat: 

1649 introducerad 

(O Äaflab fovttf Faitz, blef i6a8 CancciHft 1 Äongl. Can- 

'cellicc, 16 J 3 Rcfcrendariuf ibid, 1641. b. I Nav. Sccrctera- 
r«t$0meni/l647- b« 14 SepcSecr^ecerare iDtbconniium fiatut 
t ^omern, ^r 1649. b. 18 Januari!» tOtb bmälte Secre- 
terare tienii^c confirmcrad, oc{) famuia ilr 0(^ bag fiOtfa 
OecoBoniie-9iåb baifammafiabe^ : famma Sr o(^ bag 
Ofmn' * lofpeftor ofmcr 5lBolIm, 1657. b. 8 TuUi 
{XcgenmjédtdbtSliDmeni/ fob af^baK§efora(brari£>fmct' 

Spfttettb 16 »ti* • fltft i:mo» Itirt Regina EUfa- 
beth Rofenhand» ^omcrffe SttomilDä ' SiSbctt/ Simon Ma- 
thaei Rofenhands bOtfer , ttl SBew|fbtft/ fC N:o 419. pag« 
412. 2:do, meb Eleonora Hagemeifter, Surfldt<)e ^0' 

mevffa gamar 'SRäbcW/ Johan Hagemeifters botfer tfl öopcn 

©dc^iMD / ineb Margaretha Hinrics bDttCr Sch w allén berg. 
3:rio , mcb Chrii^ina Elifabech Leichtftiifr» 9)otmr(!a {^åf« 
^äbcU/ J^ran LeichcfufT botter/ meb Clara Euphrofyna 
Keumarck, fom febao ficf Francifcus von Chemnicz, fe 
K:o 417. pag. ^10. (Son af • * Falrz. 

Denna SIbeltga att gicf ut ))8 fwerbi^itbanmeb capicaine 

Axel Fridric Fridricsfon von Faltzburg, foui bOfl t 6t>ri» 

fiianfiob i ©fåne 1754. b. 8 Februar. ogift. 439 Lindorm y Lars, Ql) <Jr 1648» 
b» z8 No v» Ci\>\OiV^ 1649 intro- 
ducerad. 9libi)tr0*O(^SlMSm(tn. 4^3 Numero 440 fl 441 (k) ÄaBat) f5ruf I-at'* Hansfon, 0^ tOOT t5 Licutenant af 

Amiralitere:, Wcf l6fo. fe. i6 Dec. Capitaine ibid. lö - 

Major ibid. fot) utt Stod^olm lö 

-. t i6 - . - gift meD 

Anna Skvtfe, etät^offaretlj Lars Benftsfon Skyctcs >ot» 

UV til 0atr«/ 0(^ Amiralens Sven Hansfon Svahns» ofrd* 

\th cntta. ©on af vice -Amiralen i Äonung gustaf 

ADOLPHS tit), Hans Hansfon, fom MO OW et &att f^ 

^Qjltjt boM/ ttartt j?a(tab fov Drf tappre ttenf o(ft »aJ 
fori^oaanOe tpatbio (M Unhiai meb StDelia iTtolD 0(() |telm. 
^etrna att at teban uteånoen* 

DiDRON y Johan y (1^ 0(|) 
C><ÄZ., Cin) <^1^ 1649- D. 16 Mar- 
tii naturalifei^ade OCt> famma dr 
introducerade;. 

(1) Stl ©(^onOerg/ wct capitaine, flift tneD * • 

Rolfshufen. 

(m) Ifl ©ttflen/ »ar Capitaine «f SRertfe o<| SEBermlanD* 
{Kegemente / fot> pä 9I(mö gärb i aBefinianlanb 1^30. 

b. Z4 Janoarii, gift ttieb Agnefha Silfverfwård , SRntt» 

inellareu* cari siifverfwårds Witt i incb be^ fetiatefru/ 

Karin Linards botter Swenike. ©Otter af DfmevjlcLieut. An- 
ton idron eBet Ydron , fom tfetif Äroitan ©ivertae utt 21 ar 
tappert oc^ mattltaen / o(6 b(ef jlagen t£o|Ta friget 163 1 
ttib SRurnberg/ m t)e« fenare fru/ Merta Scywert, bfbe 
enfta 1638/ 1<44- Denna Slbeltga gren gidP ut mebbe< @in^ 

6f\Der(leLieutenanten o^Commendanten pä(Sba jTantS/Anton 

Didron ttl Dn|l«/ fob 167 1, t i73f -b- 7 Apr. Barttlo« / til fru 

fiabc ^an Maria Benfts bottet Rofcobiclke mcb ChriÄina Hil- 

dring. Dcttua att ittfom ffian granrfrtfe nieb forenambe 

Anton Didrons faber/ Johan de Idron, fom Mef I614 Capitai- 
ne af ©obenuanlaubi SRegemente/ ocf; tpat 6or af £anbt ^h 

bet t ®afeonicn / Anton de idron od^ Olymnia de Fay. 

StJlklinga, Lars, Qn^ åt 

1648 404 9tiWer5 * 0^ aWSmdit. Numerol 443^ 443 1648^ b. 4 Dec. 
introducerad. MiX\> : 1649 (n) ÄaDttD fonit Lar» Andcrsfon, tt^at t)8 Capitainc 0<& &« 
froait jocft tappert ticnt Äroiwn uti en läng tib/ cift mcb 

/ # ^on ficF feban Majoren Hans Wagner , fe 

1663 ärt rcgiilratur tom. O- pag. 7aO. ©Ott of Änder». 

CLERCKy Richard^ (o^ dr 1648. 
b. 7. Dec. al)(aD : 1649 intro- 
ducerad. 

(o) Scl&olf ptf fowa^ttamn/ WdtbS €fttpp««Cap!tame, Mef 

i6n (SfteppÄ* Major, 1654 Amiral -Licutcnanc, i6f5 
•ÖOlimAiniral,fobi6Ä»itt9&t)OrtUti®fottlattl>i(io4.b.iaDec. 
t i668.b.6 Apr. Htietorf^rtm/ ocft bcgroftpettt S. ClaraeÄpti 
fiO, *rcbe »ib iin fttber«brobCt / Amiralen Richard acrcfc 
fom boa i6af . , ^ ... 

2)etttta att ; fom rcban ar irfgangen , forer ttägot lera 

tvapn nieb Hans 0^ Thomas Clerck, ttnbetN:o4}3. 

Stri/ssflvcht , Daniel, (p) 

dr 1648. t>. 18 Dec. aMal) : 1649 

introducerad* 

(p) ÄaBob fovut Strutz, fPref lig til gjolinge otf; !ffiatBp/ 
febati ^att ifrSn ungbomen fcglat til jto« utrifei oc& ige^ 
ttom manbrat mmiga Unb oc^ provfncier, i^at (an i ®t0e< 
vige per gradu» tietif jttj opp fil ©fieppé-Mcuor, t ^ttjiU 
fen beltaOning ^att o(( tpavbt ablab/ Mef 1657- t. 3< 

0£t. Amiral-Lieucenant, fjb i ©foct^olm 16 « * 

t barfamma|labe« 1671. b. a^ Martii : famiita äv 6egrafme« 
i 9libbavel&olm« fftrfian t ©tocf^olm / gift Web chriftina 
Sinckiair, fpin lefbe mmu ettfia 1672. ©o» af Jöns • 
N ' * • ' S)enna att ar långe- 

febern utgången. 9«J>l»er8 0*?I^Wttf4r: 4^5 Numero 

444 .c, .T'. SiNtKLAtit; PRAivr^,- Cq> åt 
1649^ ^'*- 3^ I^^' natuijaliferad : 
famma 4r introducerad, 

(q) iB^MtfKt fona namn wb nmi tifcc ^ntvat af^O 
lifl ittietotämbf t^ ^t {genom go^ p<^ (appra .tn'd<« 
(id^ticnt^ m 'aä&itvattt tp ficf j^an 1649* N 
90 januara ^tt Jl»tt|a JMf att». 9itb^#r(^ofd anms* 
tricuiCTM, ibi uä eeotHtiA »6.. . » ' • * . t 
fé49/ 9ift mc^Margairétha WiUiami» Q>m ((fbc (ttfte 
1049/ l6f o. ©Ott.af « .> » Sinklair. 

Demia åtf l^r ^tt urfpnmgafs.ciare {f^randrifc/ o($ 
Jbm «ti M i2:tc feciettti €fpttl<mt> meb 8{il>l)are« wiiuam 
dincMfitie • afjELoOi^m j^nt: ^aviI4 A(Un>iirdt{b ftm* 
Ut '4« f6ta »ap&t of 0ttflfap«r Oricney . , M Ätt tttweb 
Bdvifa fm t)Stt8»wratt{A^fl9 ^Qtat af Htmk luften 
«farkii«y;l^art»«^nrar i»a(Fiskb S)(iiia9{l>tU9a «Mi 
éfott!a«b4r tttgtiniOri^inciiHr af Äoiiini t ©r<f»ar «f 
£)tfn8«nie/Sinclaire af Rav«n«heug, a^inclairLord Sinclair, 
{SwclairEarl CaiAneff.af HerdmanAoun»Longformae«i, $(e- 
TCHftonn, Btenft, ?r«ewichi> DtanbeaA» Uttfter» Thurfo» 
firimnies, Cuh. Stainflar», Stttock» OMbar, p$ Sin- 
clair Writer f Bdiftburg. '. . J 

£( t 6n)^( tntrodacet^de Slnclairffa mmt tmtXt 
N:o 444 / öa6 0^ 96f / B&ftamma ifrä Sinclairer «f 
Fre8wichO$Dumbaedi,^{lfa<tl>aWMf»At: Via crudf» 
Via Luci»; (ZCC »tf : Te Doce gloriamur. 

AAC\DROMt/ffD, Jo H Alf, (t) åt 1649 

^* intaroducerad. ^ ; 

©ttenlTo flÖttatt^ttfet Immatricnlera^ "SÄJTiÄ' 

«tf bow i éwtlflifc m »«w flf aWlg (!# :. formim* 

^n Hihrl<l«lH<e#6*«i/ jltf •»lilwr ttljlfl/ 0« ««« 1676. 
t. 7 Apr. Capitaine af.ttjÄajÄ^affttmWW, l677.«>-? Mjf 4-»5 38MwB*Pi§ fftögmäiu .C Nomero 4Lt j." ; 

i.- 

• a ^^ •- / h^^ 4f¥7 Qener^^HkWermefi^^ KQoi^fPtf Améeis » foto t < # 
^' • T *6 ^ '• ®im-afDf»cW«'Liciiteoanteiii 

iCMdilf! 4^ ijaoöb^' Djténumi » o^ £U0ibetiL aerck » 
' fpm leffce enfta i^4f / »647. 

^&(ima1SbtK3« atf/ f^m pS 0f oHfFa ffrfftotf Dnimfflond» 
'^(t GMtiattt) otgrcMb t @rcf»at af Fcrch, ®reftpar 

.«f Melfecd »i Dnifnnood af . Concraig» Qtnioch» 
Mihope . Haldthomden^ Plair» Inmcfmfij » Bichertboua • 
LoriiMadeftf» Mecbaify* Druoimond VifcounC af Sen* 
thallaiiy^f Logyalfflond» Colgtihabksf itiEcUaiiié» Coltmaliui- 
t!y» DrummondMinifteréfMoitie» Of Cariourie» Drummond 
9n>|i {Edinbtrg» DnuBoioiid^ |CildifilH( afMidhope. 

introducerad ^ 0(t> . 

JÖNSy ft) <ir 1672 introducerade 

(s) 9å @fMtfraflmft9c« ttanmetNetheirwood, ^ 9ppct btcf 

X649 .&• to Febr* Ott pS dUbfrattgtlfct immacriculeras » 
efter ^ i C» iSttft ta^.UottboJ 91 ^ 0((i9ttU Amiralen 

' Sti^ctce Carl Gyiienki^in 0r Sammor^finrteA oc^ntoni 
l)e< tvär of efi»tt(F %H : fTrcf fi« ttl Sofirp, SRoitooln 
ot^ftottKO/ ^b pa ^orarp 1Ö2 1/ f pS (Rért^olm t HjinM 
nanr fitftt ^672. N^ jDniC (egra^m titi Sptbp 5t^to < 

.@lllålaittr. 60tt af éftepM^Capttame Wilhelm Necher» ^ 

woed»,{inn fom f^ ifrS @rottlant>äi I @»cru)f / Der 
|«i ocT Nef 6o|>, 0tft me(> • « # # ^ 

^er* numer , OC^rM^^lJN ^nna 5chc1be,(0Wft / C^P*- ' 
tainens Johan Wtfidtttiiba; AUéf&éi^ottei^ met) ChrAlnm 
}öntiM(frL'SAfe&bielftc|jlii0a^^ ^ 

ib. ial^el^i:^^ 16J0 intro- 

Cuyjtall<ä)fife:^iaBiifd-M fiipiiffeiaiiii Numero 448 . I I 449 t. I^K od be^olf/ bS Han ftltr^t.aUa^ ; ffref U febrrmrtt 
tfl Slfgfiwfga oÄ ©fettala': eflerfllfÄÄifcdier eÄ 6 Srl 

tttriftf rcfot/ Wcf ftotr l6i|0 Ä' 9?. o«J «tt*Canceilc- 
rens ®t<f»f Axd Öxenlffetn^s ^iittb^-Ömfmare t Xoitgl. 
Cancclliet, 1644 Refcrchdårim { btmåRe Canccllie» 1648 
Jtönfll. Secrctcrarei fofc {•aonllfftia' i6lf. t if Martii, 
1 1 P*^^^^%^^' P* 3oAhg:. itmf^tA i S. Jacpbf 
. |ft>rftö i ClodlMw) léficf^ttthicfå fcrmtfra St b. jo Afcir. 
gebfatt i Dfriiur StjtKö, ftflf* i';mo, T641. b. 4 jinii 

mcb Ingeborg Andtrjbbtféttjfrrlft/ JhHHinfll CARLS Un 

9:be« €ammewmc*Än<Jét4 t*i!tfons bottW/ j id46.sk:i3o* 

meb' Catharina lauréliaV «W6pa**Doa. Olai Lauilelit 
t)9tter / fom fcMm- fuf 0fl9Ctil€n Johan Pörbet : @on (^ 

S^orgarm o(b danbcKman i SRorrfoping Mathias Joans* 
:!ȣ SimoirWinbltdtWktW^ ^^ ^- ^^'^'X 

a I Febr. Mal) i famma dr in- 

trodnceiacL^ 

(»' ^^&^{j^ tojnrA j^fttriti>.^ 9^ »v bS Utj^tftf eliore / fref 

16 r t f , ■§ gift tneb Miari» 
Rärd« €hm af Majoren fvfb HSMTe 0$ aBermlanbl 8tc« 

gemente Jacob Lcn^ck» 0(( ^ Franckelin» 

OataM^ofbitlgCltf HiBric FranckeUm bOttCt/ f( N:o 48» 

' ^(ittia mt 9A¥|{atiitniic ifM Gfttffianb* 

REiTTERCXAjm, Essjöån, (y) 
Är 1649. t- 27 Febr* obla^: form 

nta (Hr introducerad. 
j|«8 9tti»l>e»^* Iftfföittän. t-fi N-UWCro .t 1 .r . 4?o -.1 -^ :r- 451 

■Ii nUb Utim 6»r<(tatt attFtQidA charger »(^ BefUfniRgar/ N(f 
lift ®taln<tia(t »ib UlftDefunM 9^ etCiwS^im BM^ 
.»ztj, iit i etot^lm 1601 , t itffg. t. a8 Maij, U* 
«afW<»l ÄofetecB X^ctia, ftift nwb Emerenäa Swan, ViVtp 
»(ftaratf i3M(t^ t Anden Icnfoa Swani DOttCt, Ofrcl» 

fe. ©011 af aSorgmedatai I St^hpim Mårten abiömi- 
fon>.o<éAa»a, Drott«tR« CHRISTINAS »m oHncd^ 
dTamntmtaitl iohan jacobrfom botfet pq XO^nmu 
S>«iinae»«i|la«tfll<f tttpS -Sw^irb^^jibaB/ mfbb«<6tw» 
j»; CammM . fterini p((> 6lf«)6tanmdait« Cari Märteiu- 

fen Reutercräntz , fom bOg r ©tilO^OlOI 1753* ^31 

'o&, Qjift/ naflra 70 St 8«mmaL , 

1649. t>. 1 Martii aUa^: ({amma 

rdf introducerad». 

<i) «aaab fpwt witt. jhtf H Wcraeta W 6f«jl5 »A 

"*13»tiwnim:* nMW WCa^itaine, våfW f «« Wiwwj 

ranb ttb tfort Jtmiaii 9K«^ «mU «& (nftgtii/ fib i 

.^flaiib 16 • ». # . ♦ , 1 16?5 tttå» fwet/ w^ 

' tfiif in(b"|inii>m.|telf ben ni(mli§a Unienut/ gift m^ Ad* 

i pa von .Rarsfejc* öfjOttflt^Weufenanfeni Fri(|ric von Raf»*» 
MObOtter-Wa DoroAea Mae*. €ott af) Johan Wlt. 
t«",, Frséfiaent i ^oOanb 0(6 Dorothea Mach. 

1649. b. 13 Martii abfob : famma 
;oma'Jr,iam¥3öcerad; i^i -■:■' '• 

(4.}'^rtaab f&nt vAade^ 01«ftion» Mar bS Comet jnfftf »ib» iii 


iii^et o$*6at ta rnnb tib (ient iNwé tn>9<t wl;i«wö / fliftrnfb We^ ««» bottet Voié 

SicfielaM f IK9, Corfletccqt 4,para, Aiuienibn Likes 

älfarföt)! ^ .|gi^g,<iii0i^ftrf . . ,6ö| af oiof - « c å il a li^ •'i\b. ^DIJ^G, 9tiM>tr^od&' abdBmto. 4*9 Numer o t 452^ 453 + 

t 454 \ A. » w NÖDJNG , Henrik^ (b) åt 
1649, l>: 15 Mardi Ma\>: (<m 
ma åx introducerad» 

(b) taSf^Stt ftttn«imi/ {fref iig ftl ih^a^t tvor tdKW 16^0 

aUftmtfioXt f$r (tt Coapagnie SnUMt/ «C^ åt 164^ 6(& 

iim1ic«Li«uteiiant fpr 9(M<ti< 9tttP(taiil i ®tt>(ri|( 09 
SintoiiD/ fo(> if96/ 1 itf « * * : gift tnd 
» « « . * * @ott af 9H>ftm(|}ar(« Hart- 
wif Uödinf, fom (Uf i64f i tmffa Uiitt i €tim 

i^iolfhrtcn / gift OKb Margaretha Scrijk* Icfbe CtlKa 1647,' 

S>(«na i 6w(ri8( «« n(tf^9iM att l^ammar{ft8ttKn«i»>' Skälm, af daxtlmf Johan , (c) 
åt 1649* b. 15 Mardi aU^/ 
famma åt introducerad. ' 

(c) <Sm af Macs. s>(nna ätt tx ISnstft^an ii^Snsai> 

Afdj,x£Ä, Johan, C^) dr i6i3i 
aWaD, ^ané<5orT ■ 

Arend, QO åt 1649 introdu- 
cerad, 

(d) ajc^it jttt namn / ffref fi« Hl iWUmU^m: t»» fift»« 
9{taa< ofwerdN Sviéai ontos^an etemiV frio^tirna/ 
0$ fattt (10 ntlxr t <^atri) / mar av 16?» 9tpttm«fiar(r 
M«f <i|l 0»<ttff Re«d«it i SBnfcott; folt 15 ' ■ • 
# » \ 16 * » flfft nWb Ca4*« 
rina Stopia. ©OJl af ArcndtMÖUer0^ Anna Slätte, 

(c)S«ietafett5«(j<n, Mef i646.$af fjuntfaw/ i6f i'b,20 Ao|^ Un* 

ofBWtÄamW 0*M'8a», fliftltmo, »tb Barbro St^em- 
felf^ ^t> 1624. t>, i^ Mmj. AffcÄwept Pejler Stferifel» 
tflttw ta »9^/ 'mt> t)rf fcnäre fw/ Aww Fedw lj»tt« 4jot smtiA^eify Hbetöotän. Numero \ 465 I Skute. a:do,,nut^Mltti Stakt» SaMM9ifb&l9nrt 01^ 
Stakas tCftet ttl ^äreiutf; 0(& Majorens Quftaf Adolph 

PaiUU cnfbi til !Stni4o. 
DtORa 9lt)elt0(i (Xtt/ fom j^arflammar tfri Stflaitb, 

0tt ut m<b foremitnte Johan MAllcrs ©onefoU/ Ärende 

Arendtsfon Möller, 2>CiMnU| CHRTSTINASdåf^Suncfa^ 

tcy f«mt bogtilan foocrpS tttofa t Dflcifot^tout) St ir?8/ 

. lAttt ar:e«iitmal: ttl fru |^ ^aa uåxtz Drake ttt Sb». 

SiEGROTH y Gustaf Adolph^ 
CQ dr 1649 introducerad. 

(C) Xtl )!appfiab/ (Srnfl^atnmar ocft Ei^fllao, jtongi. Cam* 
matij&erre/ ficf ospit btcf 1649* ». i} Mardi Mifl 

\ 9(tVb(Kjc^ttfc(Mniinatrictj)erarf ik IM fal' fatTtrt) trösta 
0^ ISn^ltda ticnflcc fhiO/ famt att man intet tmiflar ^o« 
nom n^ara ^arfommm of 9Mtg jiam/ oA ttom bc< M, 
Nm&lte NffAHrMtfirit^tlr i ©ocrige of Sottun« gustap 
'ADOLPH (cnSbab meb iorbesoM nnter 91b(ltg fti^et o(( 
frelft; bcm nn fonm efter (imom atft (afmct/ foO 16 * 
t »6 I dift 

mcb Anna Chriilina Fletwood t General Lieutenanteat 

* Srt^etve Qtofg PleetToedt bMfr/ md> Bn» Carit bottet 

Qylienftierna* Son af Oftoerffen af ArciUerlec 0(^ Ge* 

neral 95crgf(oppman David Fridric Siegroth Ifl 

!Self(9l&att^ / l^oppftat)/ gn i HOcmii n ar o4 tofftab/ t 
164 • « o(() be< fenare fni# Anna EiiTa- 

beth Tokans bottet Crail von Bamberg', Ufbe entia i6f i| 

1^89 0^ var namntmiKg of fina bSbe ttpctta o4i flref' 
na <SHoeni?a verfer. 

S)ettna> ar en ntoammal ilbettg to ifiå ®(bleiien/ fom 
ffU b&tffomma ifrln en tapper oé: be^tab siavonifC fod 
bat/ mib namn Topatz, af jb^l^ilren be Topatzer i ^olen 
2to fomne o(9 fofl^tbe Uefiie. Sri7f4^tftomerfPa iTei» 
faten besSftoot bemtenofSrttbeni ®meri$e leftoanbe ätten meb 
mfiSri^e fifittb^ 0^ ) opnaMctmor of»rr »a|»net^ ef* 
ttt brn^ ftmmir (ar ocT nit f^m fccoiii meb n^tfm 
diiiiiahm ttent bet Jt(ifeiii|« ^ftt» Mkfå'tåi mmån, 4^ Kumero 

*5ö 457 \ b. 24 Sept..ab(ab: 1650 intro- 
ducerad. ii) «cWf fttfona nonwi, ftref fid ^btfoieta (8 CWucf' 
etjb^tdlare 98 ^lval»0«r2^/ tet fan iftocrgaf IQ be 6meti(f«, nirf bcrpa t ©meojJ Wb, Ir ^6ia Mef &an 
ll«Dnff3<5tr;qIare p8 gwawgorätt/ t6if (Stät^^ttore 
)ja2bl9^uu/ fdb if • # « t 16 # # 
* • 9tfi( meb Offifeda Lamåkoff. (Son af Qre« 

gorii Aminoff (fl ^pO/ SRpfTc Czarent 6tOlhlJcf Oi^ He- 
lena Ö^Ja^n. 

Benim aft^fMI ^tfmma ntck SBoiim »c^ Gregbri 
Aminoff von Ratfch^, ftirtlfw létetmcta gSM betifrÄ fot 
reiigfon Jfulf meft ^firia f5n<r;/t>«t fSirjle fonw l&ar m UU 

lat jig Fedor Bibec6ff;,lrt 6«ft Öl IfW Anna Schtz>joff: 
l)caa|i)ra ^t (aHat pg Grc^ori KurjtTckin ^ loaritftift 
met> Faipf eija Vcioffikii: (m ttcbte foneit 6at Falat fiS 
efter fabreti (vao Aminof , cfc^ ;|tajft, tO frn Proreovia 

§charba|pff^ 
SiLFJFÉRSWAN, HlNRJC, (h) dt 

1648. t>. a8 Martii abCab : 1650 
introducerad. 

(h) ÄoDaftfJmtHfiiricTonsfön, fc^^pwmttk^t^ 
14 q(^.Q9»Ma-/' ^.i^o goMii^folDat/ flSdiDei fe 
b«H aOa grader (gniom < M SpKd fciget/.til t>(i 9Att 
»attt Sr t642'Capicbine/ 0<^ fifl M^jor» fot) 1694. 9. 
II April, i- Mä ®todéo||ll 1667. !>• >9 I"»»» ^*3Wf' 

twn t668. b. 12 ToHi i <f<(o Jtptttp i ^aiib> ®<m 

af Jon Erioifon» fittOtfcrnKfhiK lUACT 9W(M ' ^«^t T 
1609 af iMbfSnfW fSr *{ 4B fiamW^ tub K9ninie f 
N8^a^i^g<bojS9lIfe^\ i 432 SltHtrBoOt^ SMSntatt. Numero 

458 ARMFELTy Eric, CO ^^ ^^* 
t ao Julu Ma\> : 1Ö50 iijitro- 
ducerad. ^ 

(O 9t«il<li> firat Eric Lanfon, 0$ MM bS Lieneenaat af 
»tOiwtflaixti o<& anwlcitf 8lii(it{(n|li3n«(rmAilmMa»( 
tar »a yS (Il 9^ aima» ort^i en ranD t» ttcnt JtronoR 

« l^ '^ , . ^ m^ Merta Billrine. ®«n af 
lan t * * ^V9»t t^%xm/ f<I^:o 

ai3. pag. x89' 

t 459 \Brandskiöld, MJns, (X) åt 
1649. b. 8 Febr* aUCi\>l 1650 
introducerad. 

(k) Jtodab fkttt MSni Arvidsfon, 9åf ttttt bS £«llb('Re- 
vifot i aiflemanlaiit, M<f ftbamwa Qenm» Qwarttc. 

OKJiaR eé Sr 1661. t. ) Martii Coffltnendant 0(( &m 

banptinaii p& Jtq^^olm, fSb »6 • * • • 
f 16 # « « fl^ mH» « * • 

t ron JagQU, bot anbrcroOa Aona.M&recr. €0« 
of Anrid Mäntfon. 

XXniM &t oc r(i>ait irtAStiflCR. 460 Crusenstiersa, Philip f (V) 
dr 1649. b. 9 Martii Citiid^l 1650 
introducerad. 

0) XaHab f&nrt crufiu* , ffrrf U fctwrmera (i( lya^sab m6 
9f(6a(^r(r/ f()>a« M »lif»(( !• V. Licennarut e4> flnnt 
fina utTir<« Tffpr» n>årb( ^ f$r(| |Mf>9iS&'6o< ercftoanc 
af Mansfeid, feban 60I {^tig fridric af 6oBfieta/e«(» 
torii/ år 16^7 Stm PhRDiNANDi ^(n ant)ra< 5tr^ 
Commifläriui i ^itmarfi^cit/ 1629 SKSb.^vi fpibonaUe 
^mifl/ 9(fr It i6}3| M Lcfat Hl »P^ionb/ i63f ta fta» 9ttM)tr8«j(§ mtmån, 4J3 Num^ro 461 ^•46» ftai/ i6?9 ta aetert; g» bttpi i &im9 »mff 9$ Mef 

I648. ft. 5 Fcbruarii Afliilcnce*9råb «((» AfleiTor { 950»' 

aiattoi t9leme(/ 1 famma bcftalnmg aUa^iéf i.b.f Febr.stat». 

9<|f Afliftentz gWb mit) efinifhl GouvernOTcncef, fS ocf Aflcs^i 
rortJBorj SRtlfftttf »CfDCl , 165:2 Commcrcie-Dircftor Igfc 

ocjgiflonb, i6f ^. t>. 20 Ang. »»tu « ©rrfttx t »arwni/ i6f o 
e. 19 Dec. etStboOare t 9{en»el / pä begäras 1670. ». r 
Maii offKrtab/ fW I gjleben 1598/ 1 1 «e»el 1676. b. 

to Aprilis, (jtft mebMana Möller, 9lltip(mailj M Ättttb/ 
Tohan Möllers bottcr. Ofwet (aitf conteifait f (oDttar 

IhwRt/ baftecr a. o. jfrffwö foOititbe verfer: 

Nobitit ingenio virCute • ftvore Thcmiftoi 
Nobitior fvada, quam ftupeC ipfe Sophi, 

Crufius httc coelos imiCantia lumiaa geftat^ 
Fam» fpleadorem novlc uterque Polut. 

Uppä Zm fprSfet hfm^aUt ^an it 1648 ©ibaifFa !anb«# 
rab ir (fl|kuianb(<. 6011 af # # , , 

Cruiiof. 

Rosens AS EL, Eric, (m) åt 1649, 
b* 16 April abCab: 1650 intro-^ 
diicerad» 

(n>) SalAb finit Brie OiUe, ftttffy HK&mAv, 9^ tm 
DS Lieoteaant afmbSitttmtnM, (WMrta ^ immnb 
9^ ungUa tib fo iM( / froltgcn 04$ tmnt N VPP' 
tirat / b)(f ftbmnctA 9{p(t«c|iare > fSb 16 « * 
t 1650 in Apriii uK SmoBb, ligger tcgriftom f 30m' 
fijK fofn uti U|>I«iib/ gift mcb « • « » 
Håftelko. @otl af Anden Qallc. 

RjDDERHIELM, ISRÄEL, (n) åt 

1649» b. 17 Aprilis aWab : 1650 
Introducerad. 

■ii (a)itAl« 434 9itt»trg»0(^ W>(imån, Nofflcrc (n) ÄB1I«^ ffctt »ad Ifacsfon, (iCH^fd OMjfra MM 
tit Cfn>(dieLieut«aant af ^'»mmmttt&Mi iS»3' 
ren brfiaOntiMi N« >k( »attt aOlab , feOctnetA Of»^ m 

UmhlttmmnH, •* & 165Ö. &• »7 Aug. General 
Major of Cavalleriet, 1664- *• 3» Aug, Qcaeral !««»; 
naitt af Cavalleriet, fj» 16 • * J^. 

, , gift Bieb Aiuia Weadela Ström- 

berf , 2Jorfltn<U«tf<tt« «ti 3fitt«6pill« o* tflKfa Faäorent 
ftftDCr SBatttmofoW/ Peder Strömberg! bottet/ meO Wf 
foare frO/ Catharina Tarnflcidld tO atwtfton» »• <<( N* 
W' Pag* 184- ^"1 Ridderhielmt tOMtta fotpoOonbe tD» 
tORCtftiiMtKSl^i^ff-^ loAug.fePttfendorfsRet getere- 
gii CAROU QOSTAVI p. 6f . €oil af Mae^ 

XMma aibdiga o<& Srt^lioa At flitf nt inebMfm/ 

General Lieutenanten af Cavalleriet 0(6 Qonvemeuren t 
aBtfimat/ Stilette Hani irac Ridderhielm, {ont iMg t 

WloMX 1709 UvAUt flJff »«t ^ me* ' ^ V -^ * 

>- TOR Oanterberch, Geaeral-Majoreni 0<9 OfveC* 

Commendantens i $almfiab/ Chriflopher von GanterbeKhi 
bottet/ mcb Brita Sophia Pen bottet StrAmberg. 

. ■ „• ■ ^ ■ ■•• . •.;• itH . 
Njethoff, CiAEs, (q) åt 1649* 

b. 28 Aprilis aMab: 1650 intto- 

ducerad. 

(o) Xallab fSrut Niet, »at b8 Ueutenant af 6Mte ^ 
ttementf til öSlt/ 6ft<irttl 6an fnj f brt Jpffa Waet ^ 
opptient, Mef febernuro i6548l9t(mdiare ibid. 1609. b. a6 

Martii Major ibid. 1673. b. 3© 0&. OfWttffe Lieutenant «f 

9(bel< « Sanan/ fållat af Sonung carl Den xl Sr 1^80. be« 

II Febr. öfntxit, fSb i6 » » t »6 » 

• * • dift nic<> * • ' * 

.00tt of Hans Niet. , -. 

' Sctma 2tt iit ISnsefebAn ntgSngeti. 

a64\Tranefelt, Eric, (p) dr i649- 463 9tiM)a*J*pc& Slbdåmåt. 43S Numero 465 ; I ducerad 1 , . ; , ; 

(p) ^äOab fornt Eric Trana» »at b2 M^jor «f 6^et(0f(nl 
Slcgematte/ ^tvartt( ^an uti a8 ax i £tflanbffa/ ^^rpfPa p(| 
^^a frisrt fi(j fum cit retdtg folbat |ai oppticnt/ foto 
16 # , # t i6 # » 

ftW mrt ^ ^ : i ©o» of 

Sucn Trana» . ' »• 

Bår\ JoHAif^y Cq) 4t 1649^ b. 
9 Maij abtob : 1650 introdu- 
cerad. 

(qVS$(Qo(t gtt ntfmtt o(| forfobert »opit/ töar M Lieutc- 

nanC of Amiralitecer, blcf I!5f2 Capitaine ibid. i^fP* 
b. I Janaarii M^ör fbid. r<64* b.r't Dec« Amiral-Ueu» 
renans 1674 in Decembri ti09a Amiraliten 9l|ib/ 1676. t), é 
Apr. Amiral, fofte tttt favnifa M jtpt^ ötlp|Mt9PCf 
StpcFdni/ men et >ncb oaffre Ma / mi att ^an Qciforc 
Hef tftä ttepftcn ciffatt / /ok t %wn. r6 # # 

' . .t pS fii( d^flt ^alma LOflergot^lanb wfl) 
Si i68(a -fttft '^A liiiia'<;hiaftina $iact«, J&äif»3uticra< 
rcn< Claes Slättes bottet. tS. SBaIM ,<|(& €(j[ittefor«^ meb 

Maria P^^ders bottet Stiernfélt tt Ht^ 0C^ Itftala. ©011 af 

Johan Bår, ^»ilteii fob t futlonb af fIbeKfl att/ ^idf for^ 
( Ometti! ttenll. f>enna att; font forcr i bIStt fe|t en 
S5titn af nattitltg fcrg på en «ton plan/ Hn)anbe< j ^o* 
V^ ftamfoten ett Sob/ ofn»an p9 ^tchiien tre fi iBteconoalltet/ 
ino(ie no^a INttjai ffri en ornian SIbelig flUst af famma 
namn/ tttt 93temen/ ^oment/ !0?ed)lenbttra/ Se^tbenod^ 
Umbmf f9tti f^w ti^i filfivitfelt jcii 9(oni af naOiitlts 
fets / ^ollanbe^ %^xcl ta§cn opp i mabvet. 

Denna att bat reban tvattt naowf^td 8t nga/ o<^ 
owiji/ om ben j^arftammat ift&n StaKoi ea<t ©acbfeii / -fr 

Mushardi Monumenta nobilitatis antiquae familiaruf^ il* 
Ipffrjum, in primit ordinis Equeftris in dy4tib|u Breé^fl 
:& V^rd^Q P^*'&^ >Micr?lu ttM^AvMflCtf j^Dvl^ 
>agr'464. 1 

1 i i a " W)L^ 4t6 3til)t>(r»«Qi$ nméån. ^ Numero VoLLAND VON Lande, Jo han , 

(O 4r 1649. b» 30 Junii aWab: 

1Ö50 introducepad. 

(r) ftaOab fénif Volland. ^t b((fa Comctt m^tf Oeaenta 
Major Adam von Pfbeit st(a(i|iaitf/ (e^tt Ktt fotn nanm 
oA t»a|»it/ eficr ^r mx m «f en 9IMmif(8 o# Patn* 
cHi flASti XofNoKb: ^it ftt utom td/ eftet tvol fl>r«« 
ba ftudier» (idrt na| 0^ itoKdcii i nSnaa Sr x^ Oncnfto 
Jtrig<na0(<n i S^fHaiÄ/ men foM {90^11 l^iniii bemik 
iMet fcibeld miuiat/ ^c l^an tegffwit h wW 6nKaf! 

proteöion OQ f«tt felWlXt < Jtflont)/ fw> «6 # * 

* * t i6 » t » gift OKb * 

' • t ©w af i * 

VoIIand. 

Ibttm ht h tt^Snéctt. 

4^7 Ki/HLMAN, Peter, (s) o^ 

Johan , ^tbUt, (t) ör 1649» 
b» ao Julii aMabe: 1650 intro- 
ducerade. 

(() as^SK fat fkca namn/ n>at ttl Miuor 9^ (ac (Oife 
nteb fut brotet Johan giorf troflua / toatiltfla 9^ ofortrvt* 
na frigMcttfiec t Xmmi Gustaf adolphs oA Drotti 

ttin0 CHRISTINAS tit), gift mei) Elifabech Wolftlt, (<flK 

mfia 1664, fSb i $oni(m 16 * * * , i 
16 I * 

(O aSari( éfhxrftcLievtenant, fiagm { SofRairi) 164 

* * ' ®Dner af Johan Kuhlman (O^affionfl 
t^ Hedvig von Pocken ifra SiflOI^/ 6ivacriM<t ' f ODfC 
tm m Padriciut f LSbcc. 

468 JAf c^i^Tcx, Anders, (u) ix i^* mM'9i^mmm An Nomero 469 b. ÄO Aug. aMot: i^ö intro- 
ducerad. 

(o) «<^tt jitt fSnra i««n/ fref {ig Wetfiwa tfl ©omiwr» 
tåi, ^av timt fa «i>t> .footom tönsUgO/ foypta/ rtDeUg« 

0<^ mailligA (tniftcr fil Cmet^e ' LieutenanC af Nilt BSti 

tnna OftDcrjie f5c bet eatdjTa dUgeumtct/ {kf 1678 foc 
fm ^Sga än>(( afifitb , fot> 16 ' * ' . t 
1678 utan tiiaiirtfla arf»iii0«t/ ik| gii md^ INixn (ieif 

»fli manltga AtttU ut / {c 1678 JM regiftratnr txn ■ 17 
Aog. ^ tnrl) Helena Ramfay . Tohaa^Ramrtyc bOttdJ tU 
eo^Wihfi P^ $ifiSrttt/ fom mt förut Majoren löm 
ftofenfchinidt tS efoOttit* 

6»il'af Anden Manclr, |wQnr9\9| >^M tt4tH jpaioik 
<itt ifaffa figM» i{tS ^XmnKVc!^ b<t.. 90» ;»»» «f Mn 
»ir 9iMiga Muncke Mm^ fr' AS)4 ati SRtbtMRM a^«/> 
mm» lar od uti Oottflcin ([*((at (R 9lbdig MuocK-ott 
i tet itf:l>( recuio, mm txn fSHx otittf ^wit ^b tre aio« 

{br K.f((AnJre9e Angeli^ottpHmftfie^^Rffaf <r9(R If97 
in fol. tom. I pa{; 84. 

1649. b. 30 Aug» abiab : iö$o 

introducerad* 

(k) Jtoflabf&rtttQunnarjoniroii, toar tS gt(gettKtttt Owat' 
ttttncffawaf 6fi«rbott«« Kegmentt/ Jwortfl 5a» tgmom 
troflw 0(5 tappt<> tMlw U 5at o«»«wt / fot) 16 « 
t * 1 t »6 * * * 

dft HKb Helena Johani WiiX Gallr. fSott af Jon lars- 
fon., KOttnuitarenl Lar» Silfrerfwärdf brolXT. ^ , 

Om ^tm m «tf|»rtttt«/ f< N:o i84< P«|. »9*- X»» 
^t »© 754 p»«' til 3 ÄX^- 44^ 9tibt>t)iB«0(9J(kI9Édn. t^umero 4l it^^Ehvoj^é e<fra(>r(Iinaire(Q<Éll9la9b\»(5^0ailb/9<(«l« 
Ätt famma MtcfHittg flogdl 4f Prorefteureri Cromvcll ttl H*' 
barC/ lö{8 Envoyé extraordinaire til J^Mailb/ St l6totl 
gttOlohb/ PC6 St 1*66. >. 7.Apriiii CanceUie - aiS>^ 
. iamtfamma &AmbaffadcqrtllMed!ations-»q:rfrt f »rtbar 

; fobi éwrföolm* i6i8.tni i Fdbr.t «tf gSreba 1667. |. i 

Martilp. Jfag^t bc^aftl)^. { S. Nicolat S^xM tetOC^Öta. 
JÖm löttOm fan »(bate lajfö* t Pufondorfii Hiftoria Cairoii 
Guftayi^ Lib« i. $ 9. Ejusdem p^fatio ad Laureabergit 
Qrxciam antiquåm > Éjaidem fpieilegium controvcrfiaram» 
Memoiret de Terlon» Theatrum Europaum» tom» 10 
04^ Barbeyracs preface de fa craduftioA do Droit de Im 
hstctiré&idetQehs deMr« Fiifendoif.:VifMrndi Placcii Thea« 
Crum Anonymorum & Ffeudonymorumpag. 17T/9ift idno» 
vt($4D||l(b Cathvina Magdalena Leuhufcn»^AFeflbrens t Cbm« 
- iAtriie;«CoilégiV, WcUftf Rtid^dflroa LeuhvTeiii botfoT/ 
tieb Cach<rin» von KoUtOfp. . 9i:do • mcb Qertrod ltog« 
hufen ofrelfe/ t l67t/ tSpmattt i OfÖcÖoIltl/ Johan Hog- 
hufens bOttOT/ mcb Gertrud HnfniBA. (3im Of Qiliu» Oi- 
, UaafQA,,Coy.ett,, fotn tDat 5t00al @t»(iif! SDtpiTfciiidlavc Se 
i6ii, o<( blef.ar 1619 af »9(Fa Czaren ALEKEI M^ 
cttAao^^yiTZ taOab. tO Skttfcott / ik^ woiM be< etod^ 

iMaxt, p^ d fom Jt^dif^^/ csenerai-Salt^SMntefiare/ 
e fnatct ya ^tUtsa ara«i? tftå 9l9ff4i $Sf^ *t9 be 

jbnol- GtVCnffa Legaferne» ^mEric Gyllenftierna, Hänt 
WrangeJ 0^ Lars Canterften, daterade 2t 1647- bCQ a8 
Sepr« 0(9 anno J Xiiiiil. SKaj^ 0(b Kiffml Archivo ^t$ 
tpCMtin-prigmUi 0$ C^aCharina von Steehnberg, JUy* 

(c) SoHt Itopman/ fMt it iffa fimt (Moftf! 6<nNbtd) 
(fl Såpan/ febermeta i»& cftir 8terfom9ni/ Mtf ban bcial 

extraordinarie Båb i 3ttb{en/ famt @tm9Uxt 08 fl&ttff 
Zelandia belagff UPpS DenFormofa, l^flfctbanSr 1659/ 

iflpt atorf tnotffSnb/ mliffe oppstftoa til ben narnnhunriaa 

GtprDfmareit Kokoclrhingaf fcNIU Matsfon Kdpingtrefc 

Sffrtfiiiitg/ tnät ix i<S74* P^r MJ: bnKitforc ^n fatt 
ge uti fanoeffe; ^ lom omRbct lo</ föratcbd^ Jtoimna 

CARLS ben XI. interceffionibref daterad Or 167O/ b^Oju* 
?ii».Mf«berfflcra Gouvemeer pä ben ttfa »en Banda, o<( jiii 

Qouver- 9ttb^»«(( S))dMUfft 44t Numero, 47^ ,475 476 fa C»loniea »(i ^ntltcil / ftt St 16M, f l6 , , 

* fift «tf 3ni>ifR niib ' ' • « * « 
S>(ima irrnm gftf K mot ti«| epiwfim Pridric FHd« 

rictfon Coyett» ^IMH Qoarernéur »(^ fltåb af l^(Ia^* 
tflHra Colonien ^^xMMi fS» i684/ 1 1??^ tfgift 

Onbdma te mjvrong {i(N:o 117. pag* 141. 

VojJ WijfGAKrEtJ,^ Jacob, fd) 

dr 1649. b» 22 Nov. a\>\<i\> : 1050 

introducerad." 

ifl} SjOitH flmf Winfarfien, DMC tS SiKgCtlKHtt fiwatftt' 

MKiittR m^ot $Sf «oé |tf< Ste^einejtfct/ ta ^aft» ^m» 

Hjat o^j^ffne, fS» i« > « • t itf * 

* ♦ * *' ^ nil • « • 

€Ml «f * ' 'WingartcfU 

Vmti ^ fm 4r Imimkii 4vI BiflMt/ k ISNgeftNK 
SrJHLHJELM, FriEDRIC^ (c) 4t 

1649. ^« 99 Nov« aMab: 1650 

,' introduca:ad. 

(cV JtaBab (^ t^ridric jecAifoii» »ar bS 9vltmt9«ii «f 

CftMTÄt HioHc HbnM HUtmtttttt (OT i tå UllgUg tfl 

(tdit Aevmii m, mikta wl tOMKif/ fw i6 » * 
> # t l<i ' ' # MCI 

* » . » ♦ €!Mi«fI«n « 

Ekenberg , Peter f (f) dif 

1649. >. 23 No v, aMab: 1650 

introducerad* 

(O 5aDat foifvf yigriioi, (fitr m i Itpfala (oftiAr ifisf^ 
mm tr9(R f iStodl^lM 2r t«a6 fn 4;toOntk>a, de R*a 
gttm ac Frijicipujn Lfbenlitatc. h lOH ( U|)f(lll ftgif* 
ti^ lil^HtatiMl '4e rriad|>e, VjiMut finuoa potetaa». ^ims^mMmmi ■■> Numero (10 , nia fiMnnsffniir; iKf .SrauKfimfii D«ft«/»i-dirputatioi» ia 

jore,. Uta»Pnef<i, 49,nitlv«tfe.jiiriidiaioaf» åe iiBMrU 

;««t«rf*. !V^hmhm i4ji. ♦,,,51 .Mumi j. u. d. pé 

$»14 n» ^^mmi$ i6\3^ b. .09 0&, SccreceraK | i) T 477 Bergs KiOLjXy Atrj^Mx^ , (^g) (Jf 

I 1649. b» i7 Nov» abtab : 1650 

I inttoduQcrad. .; , : . ;^ j 

(g3 ÄaOab förut Eric A^dmfonV Mot.jbS CwiCsbne af tsleff' 
; mataanMKM(|S(Rfe/^artfl5antfiå9titBm(|lareiiHnÉoit ' 
Sr.nub ^rMn ^ar U •ppttcnt: "Wci s^ii »• 30 da. 

t '."S • » « flJftniAChrMmaLeffCiér, ' 

Maioren». QiMiiaeQraen.. tottCT/ fam f(t)m Id Capicdittk 
Ifcutenantén BiSr«:8^fnhiifwo<l ttfSJötW. 

rat ofwö" ftwatanöv. ©o» "af BrTc . « 

4t7^.PRiNT'LEN^kiöii>i J6'kAk bi OT .1049^ K^ijDec* aWäb^ 1650 n f inth3fc|«<tér%jf* dttt>b(rS'0(^9(b(föm(itt. 443 Numtro Hird, fefbklNKa f46a, Majorenc J«]ian Olofsfon H^rdi 
Dotter (ti &<Ami 0^ ÅSeSorea» Ifac Hinrtcifon Silfver» 
hieimt mia til S<M|«U 479 Lantzenfelt , Julius y C O ^^ 

1649. b, 18 Dcc; afcto : 1650 

iittroducer^d. 

(i) XaHab fontt KeisB^rer , iftw 4iffi(h'd« nfb<f < fr<>nn«*' 
iK S«iiD / bMaf M ftft åt i^ag uti ^WfnfF trigitimlt / d<| 
»rrlmmDer MDeii^lwwt».** Spfttanlf öcnt/ til l>«<0«« 
«ft« aipM *«iiM*ow *W*f »1 «• •* aif«'3>n>ti«,®«(* 
m |?;er Br^* .forQf^a&.-.ttltKi ^tät»* |>op)>inan pS ^f 
pjjibora / fot) 16 » ' ' i" ^^ ^ f 
Si^ mtb Dorothea Akerftaf ron Connoteo. GOK ^ 
Konnelrer. - 

486 LlLLIECRANJZ^JOHATf^ (k) dt 

i649, i. io Öec* obCab : 1650 

introducerad, 

(k) Hoflab f 5t«t Wrterman , eft<t iWat>a fludier o^ uttif»* 
r<f«r, W<f $«tt i6?6 Syndico. f ®»«&ol«« / ^»041 . >• 

ao TuBii TttftftHe SSWftllWftatC iWdem, l6f I. D. I Oft. ttWa 
Affeffor m ÖÄttfcell 0<& C(Mni<.erci«*CoJlegio, famt ail)<t' 
Direaeur Sf »er Stotrlflttltffa 2i5twp* ®<|l«»iriffa®K<pp«« 
Compagflitt, fSl) t ttB&Jto lÄ»*. !>• »8 N*»»- /^dlJ V ** 

Ht MiöV 5efl»W*«« « éi jfcBoki |l9icK» Al »Hf^olm? 
dift meb.^*^ »neck^ffeit» SallnarcitftDib jior*6tO'tm' 
Uiri'et(<f Nnn/ tan SehftMbns \)tm, f»ni tiflifa meD {tM fp* ^9 
WlLM^HJllly ÉAJfS,(t\ ÄVI650* c 4 44 dmtti^^ 8R>d?mdtt. 

r NDfliero 

^. ao Febr. Mab : fomtna åx 

introducerad. 

(1) JtaSab förot Hans Johansron, tittAt ft§ m i M Kpflai 

SotfPa od^ SoiFa frfiet t JConung gustaf Adolphs o<| 
JDioHtttttg cHEiSTnoAS SimmntA tib ta M^or of ett 
9li99t 9tt%tvmU ta fot m hi646, blcf t>ccifrSii 1648 

OimrfUfUeXiicaånt^ 9^ 16^4 Commendant ||IS XHwa* 
torS/ t)& l^an k 1050 afPog Sip^tntjcmgenerai-ftotm» 
ningariiKt» forlufi af 9000 mftn# 0((TébaR/ not (rm&tt 
frattt< intet lartftf fitnbe fikfrnaraf / lat Nt be» ftmiiia 
titel) ftd ftelf m^ brt ofdta maniFai^et fprinaii ow tifi lujff 
Un, f 6t »ti ©todF^lm t6 ' i i6f 6 utan fSnec 9^ 
gicf mtb 9i»nom benna mMliga otten nt/ gfft tnet Doro- 
thca Yotk Kaldof* Gott af G^bcKnURI Jokaa PeisCba. 

48i Blanckenfiell y JoEN^ (m)$X 

1650. N 23 Febr. Ma^x fomma 

dr introducerad. 

(m) ^aOat) fSmt joe& thofteMfoji, oid^ tient f(a emi nfl 
en nmD Cll) i bet Soffa tciget til Capitaine » uti ^aten be* 
ffaanöifi 5an aMaHf / filb t6 » # # t t6 1 
' ' • ' «<ft meb Karin Root pji ©efje^etg, 

MSna Axelsfoaa Drtter tfl »lotlierg/ ffieb Karin NiJa 

»fttcr.ccoua (A Sfoftfet 9^ #e*o. eon af Tkoritai 
Jocnsfoflf {eN;p,3i9. pag. 359. 

* dt 1650- ^. 23 Apn a^ta^ : (ämo 

ma dr introducerad. 

<n) ÄaDaMSraf MMfam, Ncf itfaoSntbritf tmtACtK» 
ffiL Qarde, i^it Lieatenant ibid. atdl<r.CkpltiMie IJMa 4 mmtht^ ^MiUSåXU 44S Nonero I QordoBsDragow Sk0<menfr/ 164a Commen^ant pS Jn* 
hamUiom I 1644. ^ 3 Apr. ttOifa Commendant t SWC» 

fi»)»jn0/ f«mina Sr >. a? !««»« Major 4f b<t waBip* 
braaU »trg* »fljementrt/ i64f.t. az oa. DjwerllcLieu- 
tenant af öfnwrfe Guftaf SabeJs S)(9(m(nle ttjfot; l6f«. 
6. f Maij afjRebflt»/. fitf i6iF7.». »7 Febr. oftMfcom- 

majido ofmtt Den »tcrabe dtOnojicit i ^%^, aBctmlonl 
oA te ottbvft provincier, fom jteta (fl grcnfkn^ rttS-! '^ 
12 oa. ofwfrde fot ts^^'^tmxm,jf^i uzes »« 

Karbonne 16 ' ♦ 't U« ©»(B^llll l6^7- 

». iz Martii, famma St t<9r«f»«i nwfc jia ftu / i s. nk 

colai ^RO/ gtft nwfe Catharina » » t 

Ofvtlfe / t i666k b. 13 Aug. 6»« of Hleronymu» Boe- 
tiuf de Mar£ali9> <n VtTOtllb «<( namvriMt Srottivft Of- 
ficerare. • . : ' 4$4 Breitholtz , Claes, (\ q') åt 
1650. ^ aa Maij aWo^t fom* 
nta dt introducerad. 

(o) iSt^U frff namn^ (ftec ^attf fStfatxt flola att» |af|va 
»afiCtflt t 9»<m qoalitw 06 ttwb «l)d{8« flftgtot fe w« 
ftia( / men ^tmr^mt af longltfa tibet fod(ommtt/ m 

1048 SB- SR. ®WfWe Magni Gabriel de la Gardiet Q&\» 
SM^Xtf 1649 Lteutenaot af £tf 'StegdlKMte til ^/ 9åen« 
0(4 ftban alla charger iitaom, ta M f>m mM Dfnxv* 
(U for itaMi iif »^(immt , fåb »H Sittod t6 * 

ttift m<b Margaretha Odla,.0m«JPe Refldenteni t^^am» 
htm / Andert SventfoR Odla» bottet tft 3talf(Ra</ 0^ 
Cornetteni, AiTar CarUfoni «n|t«. @l)n ttf .6tftt&oaaretl 

^ Stdoel Evert Bfitthoitc tini 'al^r^ ! 

>¥ 4$k[Gairdner, Robert , (p) åt 

1 . .1050. \>. I Junu aWat^ : ; " fopima. 
T^J Kar introducerad. j •• 4^ mtnt^^m ^MMm, Kunero ^' : ♦*< m i ', ' \ i f\m CP) JBkJJttJtt (8«w lUittit 0<( »(qm, (fler aon »ar nfof 
«h>tt(F 9fed/ öat f »«t $of!« Wflrt (icnt jtif opp til éf* 
tum tieuteoaa^ M^ (((f i6fO. b. ig Dec. €l8t(«BoM' 

man pS 9?!Kl8if/ foft f éfrttlanb 16 . , . 
• t »6 * • . lift oKb ' 

' ' * ©o» «f # # 

Gmrdner. 

S>(nna { eMerige tM^flitA ott^&tftmmat ifti&UH' 
Imb e^ btn StbcUija Pflfea Gairden af Lye* , e^mar<il 
9^ m annon ^xen, Gairden of Barrowfiki onmi florerar. 

Behmer^ Daniel^ (q) dr 1650. 

b, 1 5 Junii o^\<\\) : famma 5r 

introducerad. 

(q) ÄaOab forat Behm, jfttf (ig ttt Dttnbpoj 0(9 tupp»/ 
\ (fter iMat>a fliidier 0^ utriM reibr^ 5i«f fyi* 1640. b. 

.' 16 Not. Keqientte Proftflbr -Utpfafa, 164^. b. 14 Tan. 
Jtoll^ Secr^«me, 1649 »« Aprfli AflWbr i tgtiwtt Ö^f» 
SRatf/ 1651 in Aprili Secreterare «f Stafen, oé (tOifa Com- 
miiTariM i Äedttaion.-CoUegiQ , {^ (tfhjitibe em6et< 
. i66aafihebab, b((f,i604 ^ i? D«cOåf •SÖJ) «f staten. 
£>m ^ttf ntatfna tota atfxkn, fe min Bibiiothecc Svio- 

T Qothica, tomH» V MSS, fgb i@(0<^t> 1611 in Ofto- 
bri» t uä eiffarWo i6öj>. fc. aj) Dec dearofwcn i ©fcrt» 
(ittftc fi^rfio HtiUplaH^ / gift i:ao, 164). t>. 10 Nov. mtk 

Brita Schötte ofrclfev fob itfi?. D. 10 Nov. \ 1668. b. 
. t9 Mai^, gtabmaitf i Wipiai, Henaiac Sahattet tottoc 

meb Engeia Jockimi botttr Danckwardt. 2:db, Sc l6tf9. 
- b. t4 4l>r' mcb Magdalena Lindogren CQ ^tfi a 0(^ &iå' 

lliRttlaXba / AiTeiToreni Nilt Lindegren* bOftW, f( N:o 

WB'. P*«- 370. 6o« firf febttnierA »QfdiKiiarm carf 

Qutef.tqod. @0R of ä3Qrgmcilac0i uti ®tflt, Joen Mi- 

cheisfon Behm, t(fy Anna Daniela bottCT Kroger. 

, ©wna attaiå at mb bti fotte fon Pehr Daniel Behmer, 

) Audirtvi:«f^j6f»#e Hillebards »d^ifnf,^ foBI HVbcf 

■ ft^a Mti pefteit 1719 / ogift • 

REÉi^FELT^fiE^fT^^^^^ ^f 1 656. dfiiiNtg'i»(^sa)efömds. 447 Nnmcro Mtf "f ^ h. ^ JiiIii^oiMa]^ V fomma dr intro 

diiccrgidf.: ;. 

<r) ^Äaldb förut Bcrfft' HaAsfon; |ftef % fil A8fffl«rbeil 0A 

»ffM^flyetrdM åtgm^ ticufitt, til M (M Sr itf4a»arDt 
NvfanmMAiiHnS (EMMMricm/ i4f , « ^ 

i&rvt^eK (il Nc9 )((r* »«. ^. (ib i «i»rrl}int> 16 

* Sr 4 f 16 ' • # 

9tf( mit) Mavgaredb # ^ # ^OfMf<« Co» 

of Hann A # : 

ar i65o. b^ 6^ JuMi öWab : fOttl^ 
ma dr introducerad* ^ ' 

(p) jtftlti) fSttlf Schiltrc» .Uef,i834 taAcfilM ( W^^^^ 
Vet of »( I^ii fofer/ 164? Rtfere^diirMu t iRaMns<4amiita# 
re», wÄ ftmme^fltetaä «Wafr/ iöt<.-D. if Apr. Scciett- 

rarc ibid. i(Sf 5^. ♦« f Jöll Cccf ^tertrej tommrrcc-Collc|io , 
16 - ^ - Secrererare Utt SBöttcf^tt^ I064..t> ai Maijffrt* 

1Jav)f<ifla5/i6 -i^^imiinarSRftb; watSPtffo^enéDoaorHcniiing 
• Schaahielms brtKr, fr N:ci 788- pag.! fol f 6tocf|oIm 
1617. >.i4..ruiU» t t678.tf. f ]^aij, lrcgv(ijh)Ctt<S.Nicoiai5:9r# 
ttootfSBpfSpfng/ fe Sundlers Nycopia pag. i«9 , gift Itieb 
Catharina Riefe» ©rottulng MARIA. ELEONORAS ftSf* 
Suttgfm. ®on of Käöman f !Rof6pftt«/ rtenning Schöe- 
te, o(^ Engtia Dancicwardc, SSotgmeilorcnf iiti SRpfqptRt 

Jochim Danqjcwards bj9|(Ct»^ 'x L ^Ä ' T • 

titma Sff tttmcf med ^e* fint/ Dfif<n« tie^nantea 

«f D(lcrboifn«^Ä(c9ctnfn(e/'joa<*im^te*iötrehleim, fomtoor» 

' f5D { 3eorf^0fm löf J, b. ip kaij» I1696. b. aa Junii, 

Mtof^ fatnma Stberi 18 Oft. uti 9aMare(oIm< t^rftaii/ 

men frbeimera nebfalt nti^ta jtprftot: säff Uef ^an m^ 

A(reflbtrens{S.er<)<*Coll.$gio,. [ohan UcterUot t)0((er/ Ma* 
ria UctetkJo^ fom fcbott il(f a% i«97 Majörth af Rf *Äe^ 
jeHicWeltl $a^/ Tevran,Adicrhci?g,.fw, boj 1706. b^atf 
Dcc. ©ott n?ar fob 1674 in Septst» *f JJ^ >• i S«P^- 
feN:oio6lt pag* ftQr 44$ 9{it)t)erS«0(dmelSm<itt. tlt^m. NuAcro 

489 4fiö 491 Ro SENLIN DT, JOHANf Qt^ åX 

i65o« b. 6 Julii aHob : famma 

dt introducerad. 

(t) laOab firat Refelio, IMr fSi(lTrainIator i a(9iF« fr(S« 
(Ct (»"b OoorenicineBtce »N VtWMM, Mcf 1^7 Kegtln- 
(er t(i SmMl. CaneeUiet i 0»Clfo(/ 164% ^> » »»- 
di Jbnvl. Traiitlator af M Stvfra HHrtfct; i^t. tv II 
Tm. «(| i6f 5 iK(((rt> ad (R Commiffioa ttt SNCM / fc 
fufeadorf de R«bi» i> CAROLO QUSTAVO SvecUe Re- 
ge^Seftii» (mg- 11^ ^ M Envoyé (O $Ol«lf ^ MNUM 
nit^ ftf CviMffMf # l<48 «(» Maria Eleonoti 
.Wolffclimidt,. JtMgl, ^tt<Apotfaekarei* t g U tf^ lfcl 

Philip Mafflui miTcliBiidii tottn/ ifrdTt/' Kfti «nfi 

X<06 «<g 1678. 4r 
amma For ATT f Alexander, QT) 
1650* ^* 12 Julii otlob: fai 
dr introducerad. 

gammal Sbdid ®(otli( W/ mt Capkaiae o(& (afecUMee gift neb Anna MSnefldfild, IffDc (nfta léga. 
» « Foratt. 

ScMM Itt k ISn^tii^ait vdtliait»- ®oi af Kalmberg, Andmrs, 00 åX 

1650. b. 12 Julii atta^: famma 

dr introducerad 

Ck) Jtofa^ firat Kalm, »ar CapItsW/ C($ 1^ b(Tt3 i!| 

0t>t>tinit i b4 Spfla frtget/ fiH> t ©MccmoaUni) \6 t 
> * * \ x6 f » 

ftvM i ^ I e^ai * * 9ttt)l)(r^Q(l^ SIMimdn. 449 I Numero 

492^ I JDettttefltcttenijfcf Ht meb tef ©roe fon Friedrich Friedrichsfo» 

Coyctt, afwetl Q0irrerneur OiJfBfibaf Wa;&OlIatt^)fPaColo- 
nicn «« 3ttWe«/ fob 1684. t Wtft I73<5. 

Om t)entia &tf tttfpmng fe n:» 1 17. p&g. 1 4 1 . 
PiSTÖLHIELM ^ Ejiic^ Qy^ åt 

1650. t 18 juiii oWal^: famma 

dt introducerad. 

(y) ÄaBab förut Eric Persfon . »ar bi Major «f 6f»^|le 
Eric Krufcs SRiimmt/ fJt l6 i < * 

t «6 I ' flfft met) f 

f * 00» Hf P<f • # 

493lÖÄiv, Samuel y C^) 0(^ 

1 iVo£, CO^rbber, dr 1650. &. 
18 Juiii awabe : famma dr in- 

troducerade* 

(z) Sf^olt ptt lYamn/ 9<)^ mebeljf ttMr<< refor f$m)erfioftt 
Ji} i is/mdi^ * bnfteo fi opb fSrfarcn&ct/ att W (I<f 
1648. b- SI No^. Qtoartermeffare af Satibt f ArdHerie, 
9A bemitmiati bS aBareban gtort ett ^obt prof; ^ortil 
09 [aggt< Dej fabcr< ISiidKga^ lerimKga 09 nrtttga (tat« 
fler/ toatbt |!9 Zpgmciiiire i Gtocfl^olm/ fob t ®rip<|^o(fli 
1623. b. ap Aug* t i ®to(f|ftolm 1^3. k 17 Maij, 

Q<& bär begraftont 1 8. Ifariae Mafdalenie SOjfO^él gift mcb 
Anna Maria Stormhatt» DfiO<r|iC»Iifotniaiiernt oA Cooi* 
inendaateaf. Lan Stonnkatct tottCT/ ^ KnbCTi ®tat(wOa^ 
rent Per Larsfon Orn^klovi enfta. 
(a) gSar nfatt ttenfl. eket af StfTipea nit SinKpted/ 

Doftor Johanne» Bothvidi» oi§ Catharina» ^anMKmonl 

i gionping/ ^^1» JAntroBi bottcr/ fom feban ftd ben olocfli^ 

ga JtOngl- S^creteraren Ol^HiAoriofraphuf, Arnold Johaa 
Me£eniafl , fom blef i ®tOdP|olm meb jitl fon Johan» 
l6f I. b. »3 Dec» baI<fi«IM<l|. 3>efa SCbdtga Omars fa# 
ber « faber »ar Sbrameffaren ifRorripingJohan Bothvidifoiu 
Sbna att ix iii«efeban ntgSngen* 

A9A\CR(XJfEM0tiG ^ Benjamin Ma- hii fAB9 450 9iibtxr0'e(| fMimåa, Numcro 495 4$fS -\IL GNuSf (b) dr 1650» b. 20 Ju- 
lii Ci\>\<x^l (amma dr introducerad. 

Cb) ÄoOttD fjnit Nortman , ««tte pft opi» i W Iplfa Imti 
(ti Msjor 9(^ woc McfnotfS I fcto fom bdoijni^tf/ {2 O* 
la <|n4f. 0(& fFttM f att ^ait \Sl Dfii c«« fit>a«/ anncn o<^ 

Imt' W<W fotI(^ro«^ , lUf l6f g. &. a Jnnii General 
Auditeur oftvct Oarnironerae t-@f3ttt/' $aDan4 f . »IC* 

ffngen o* SSotn^olra / fttHa* ät i675« <>• »7 Martu Dflwt» 

fte Lieurenant o(^ Comfflendan(t 0(^ fluf ^a (>« RDOTtf 
fitf (ijfaiiiniDa 8t 0(^ tag Srli<j penfion 400 ta!<t plftKT' 
mpnt utaf SonmiD carls tm xi:(« ((tna^antttctmtRaar^ 
fit) uti ©fllfttne lö ♦ . ' , t»677^WP« 
aret/ lOcr it({ 1^78 M iSrfaii/ t9 fi(fauinbe Sr txn ao 
Mgrcii fitf b^trt rnfia mttrtDoO ; ^tft t:mo, md) Aniu 
schmidc» fob i as^tncn'/ Maiorens t>2( Sf^iToRM^ Haa< 
Standorft (nffa. 2:«Io> meb £;iiabetli KnnbiAro, toxM» 
^ofWngcn» Peter Kmfet 6ott<t ttt SltuBct^ «6 £)(»«</ 
incO ciciiia Rehn. Goii af Sgtfiv^trbot i efcOioi nti 
X>alam(/ Anden Nortmui. 

Von ScffROVE, Gerhard, (c^ 

dr 16507 b- 24 Julii Mo!b : iSr 

1666 introducerad. 

(c) $Pc^{fft fitra natmi; tieiite ^ opp t M EtflanDffa, 
^(Fa 09 tW» fc<9<t iftS gmtn tfl M^or af c>^ 
ttonffc Niit - f&tt 9i^mttdt , i ^tiftn ((fUOtiinfl M atM 
1a{)(</ bTcf icberitie^a jDfiverfie Lieatenaat o4 6tSt(olare 
paSmanogerll»/ fSMRflaW) i« * • » • 

^ i6d4 « < * %iH fflCfe Anna EUfabeA 

strSiendoif, I(fb( (nl$a i^/ iC^5. 6oa af * 

* Ton Schrowe: 

XXtma fito Mimmor of 9Mii fo i aS(|i)>N(it 

i 650; bi 30 Aug. otfaö : fam' 3imtxi'9i^SlWmM. 451 Numero ^'0 (d) JToBat) fSmf Han^nar» ftitf iiOttO mib (ii f^tiert flfeff et; ffl M 
^ntDar loeOer 12 Urgammal/ tå ^anrom iitittenfi^tStptt* 

•tncfiartncQaCapicainen» Cafper vonWicrcn, C^ioarefl^ani 
famfaUr loårtutKefottrofpotfc tn tflår i<34/ b& b^ wabt 
SiVttaxt mUx €ttiälanM SResemctUc (il (a|{/ 1 64oDmartcrm^ 
Hare ibid. i644Corparai ibid«i ^tDtlknbjrflalnitig^attaUa' 

. tc^/ i6f o Corn^ct» ibid. löfö Litrutcnancibid. ié;7 St^Ctnief 
^aveibld. i66j, Jtttaljuhij'^«jgor ibid. 1^77* t). 3 Apr. £»f» 
iverge fdticmolte fKeaeaunU/ i6px. D« ^o Aug. affftcbat)/ 
iet)an ^ t)(t uti if i^ comfnenderac, f ot (tR ålt>etJbom< 
9|et. / tp ^ai^ {DAT .^S -80.4c a<imtnal7 lamnanbei efrct 

rnålant)/ a fina eonetV illptäncfiare o(^ en Licuttaaiic 
DAmeone^fon/ Slpttarc tintet bcmoUe Stcgemcttfr^ 

gift r.mo, imD caL(^<äife(.)vj>ti witcen » förcn^mbt CaC* 

per .von Wittfn^,,t>9fta r ^ii Anna von RoflTelt. 'ti:do» 

mtti Anna Sl^ccc. ®on af Sorparcti d2 formåtntx 0S1I 
dtngwet) / Joen Qunmuadcroo» 9^ Karin F^den tOttCf. 497 LiLLlEFELtrLARSy (€) åX 1650. 

K 39 Attg. aMab : famma dr 

introducerad. 

<e) 0f(er »il ttrabA åodier ift| uMfet t efot/ Ncf l^an ffrorf 
AffcrorfBarptt^af^itt/iMfenbcfiailaä^ 
fJb 16 4 f . # »f 16 # ^ 

atft mcb Anna Efifabeth Qraff , Ufbe ftlfia 1667 / j^on 

fåt l^ttwxa ^4t<MMNni nU fjnsermanlanb An- 
dm Fcnisr«fi:elft> e^tlilfLm « # # # r^!^) 1650. b. 6 Sept. aMab LU Z <0 45i 9tii^&<'0$ S^mitn: jNomcro (f) JtalAb fStKf J6ran Hioricsfon, Mef ié97 ftVttetf itnbet 
Oeneral M^or Thorften SdUhandflres SRegCOtCItte/ i6l8 
Corporal fbtd. 1640 Cornctt ibtd. 1647 LieutenanC fMbCC 
6fmirffe Hinric Horns gtegcmcnfe ^ i6fO. h* t6 Sept. i 
1190 oDlab/Cfter fom l^ttfSrcgifmtt bc< fabcr oé fabetffabcr »Oi 
tit aMabc o<6 faVabc HB^udfti^Idar» M titan nogogtiM 
documenter, Nef i6fo S^ffmcflare / i6ff. b. a8 Oo. 
aflRebab/ f9b 1614 vfiSWaiti)/ ti68a i<0tafirai i Gagn 

JtpÄOtttf SMOKb/ gift i:ino» meb CadunnaCarplaa, 
Afleflbrent Lan Carplani bOttCt M 9BM i^f 9i^i nub 
Karin Hinden b9((Ct Lax. 2:do» IH^ Margaretha Rich* 

tm, f9mtoariti({ft fSntb 

499 ScoTT y Jacob , (g) dt 1650 in- 
troducerad 

(g) Se^Slt Stt firra mntm ^ ttovn: fhtf fig Scoet o(( 
et Skice» fom bet ^hi tttfittrf (Sbe i von Schanms ma« 
trilrel pag. 49^ fl(M Cedercroiiaf «»apit btft pag. 54- ftcrf fe 

Ame (ti (Pefgf ffnmmtt/ ®ara 0$ SeVcrMf/ ttgof 

St 1039 uti X>#rpt m (tOA oration eOet Hiftona de LU 

voniat blef bctl^ l<^i Jtmrnl. ^fV^umfct/ ^l64f Ca'pi« 

.taihe tnbft 6Sf 'Skgnnmttt/ i6faCfn>er|ie Lientetianc^ 

i6f4Ö^9cif|kfotctt9legcmeii(eHl^fob{ttf^ t 

gtffttt^ < « < i CSiWAf6f«»ct|ie8f<( 
€lå(ti^attp(ma«bS9}atmctt/ Jacob Scote til 9ét(t/ Sonc^ 
teu/ ^ata odft SoOet^/ 1 \6yi ^ $ $ ^ 

X>nuig { ^»cffge MgStigiia fo Mimtiiirr ift&i ®M' 
lanb/ 9^ bit natmtamiM ^f flIMatctt Patriciut Scott (fl 

Balvivie , fom (ttbc tfi ptt Slifabeth Liod&r 4t1 Eodem» 
0(^ btl fOtt Wilhelm Scoec (O Craighall» ^ibatl fm m» 
^4t«arttba, j^äpoblMR Vglr (tt Amb^land. 

I I 1650 9tiWtr8*0(^ äbfBmdit. 453 Nuipero 501 1650. t 7 Sept abtob : fwijma 

dr introducerad* ! 

(h) Xaffot) fotttt Waiiius , ^tt ibhH staiitf 0^ vAxitttrt* 
for ficf 6an(i(ft&l^a(t ttpptoacgto »tb Ambafladen fafrctX" 
traftateii i D{iiafor990 o(6 Slonfict ^ bfef UttfUt i6k^. 
b. 9 Junii Secreterare .IdA Arméen iif{ffomcni/ fSbtw' 
fala 1^24. b. 9 Dec. t itffS/ gtfi HHb Äiuia Maria 4^^-* 
verftierna, |^f«gtSbett Johan SåtrreHRcrnäs ta&et< ttt 
SubsoROi K- fc N:o 9i65. pag. ))i.:&oé Ncf fefta( 
gift iimo , imb flammst » 9t4bet Wimelm'* DMken^- 
hieim» o(^ a:do, m<b Eaitb<^&fbtRaeti/ Snj^crt< MSrtcA 
Lindhielffl Scc; 69nafSMfh))ni t6ft«l^; Doa.Lau» 
renciufi Waltius, 0^,hfi forra^lnfhjKI/» Karin, jrptNtlet' 
tmi { $OaM/ Timan tatfrcntii DMef/ f^D i6o2« b*]ag 

^ Nov; t iteg, ff Njo^40- pafr 5»* . ? 

Detwa att (ji^ Ht web orl fon/ Qufeif Oioftfon ^Mlai- 

lenitedc » Major af &fmct(ie Magnus Tohan von Tie(|a- 
haufcns bataiUon t Dwf ^ fot> I ©txFNm 165 ' ' 

t()talfFttfen 1701. b. 10 Feba» fot $itf^ttc'm milffra 
PAlHAN y JöHATi ^ (i) 0(j> j 

(Pt^^r^f , (k) S5r6ber / lö^oJb. 

16 Sept. ablabe : famiKa dr in- 
troducerade.. . , 1 

(i) il5<&oIt ptt namt)^ iDat öfficierart^ f^ 16 M ' 

# « • t »6 ,•._'.• ,-• ^ J*^V^ ' 

(k) OAcersrt , fofc 16 /; # f • • t »* " ^ • 

I • f fliftJuA f' • * ' 6}gctaf 
Töran PSlinafl, 9^ iChrUifit Unfefparré » kfbc tilia i6f i. 
BforcnambeJöranFåimansfal)^ / - - - - PSimao, fomfMin 
tttf ® »orfft; r^l^l ^rt f ronon troåttii. o^jsoba ttctmec 
Cetttia off ffaO l^jiAaima af m wclfg it ( otitc Sf e^ 
I^Qalni/ SiooriftSii bäi bmnitt im VoTni/ b«ri(rS ta tif^s^ 
oi| Plita 0»«fÄ«. ,_ ^ ^.. ^ I 454 »it>t>fr8'0^ ai)tl&m4n. n 
.7: ^y Numero 

5öi: 593 .■■): I h. 


€iU.;i)i ]:: It 01^ StORCKENfELT i MAGNUS^ (I) 

ar i65o^ N ao Sept. ab(ab: fam^ 

ma dr introducerad. 

C) ÄftOat) fotfitf Storck,»at t>2 Licurenant af öf»ec|le WiW 

, beim Barcklays fRfUCmcfltC/ fo^ ttti @maiatt& 16 ' 

f 16 i . t Ätft Mio , md) Chrifti- 

jia.deia Barrc« >:do» meb Sophia UuTax. &Pn af 

KEjTEffBRiNCK ^ Anders y (m) 

dr 1650. 1). 15 Oft. abiab; fam^ 

,; ttt(]r &r ituroducerad, / ^ 

(m) SBcioff jtft fj^tta tiamm SfM {traba ihdibr im^ itfi#cl 
- til^Dr; M^fl^an 1646. tn a? ^W>^*cferendariu^ oc^ 1048 

tF.' 30 MRi'cii fiUffa AiTefTor extraordinariui i 0rip<R)alD(Fa 
^Sf*aiattCM/ löf7-ft.a8Nov.tXr8confirmcrad, i6é}. t). 
17 Sepc. CapiCularis tott $• Marise Xptta i OfCttitl/ 
i667 65f«£«ab / 16Ö9. t). 04 Maij ©mcjö ' Dire- 

a^r ofmcr ©ifDfftitag. CHRISTINAS (ajfefc^floM irii t)o« 

mem / fuf 1678- 1^. 27. Juiu forfSfrttn pä Keismrtgi # Kat)i> 

^ Maflmiifl t ^oflicw 5 f o> 1Ö ^ > # t 16 

^ ' » * # gift t :mo > tnebChri/lina Maria • $ 
#, ^ * aulo» tneb ' « ^ # * 

€otl af Axel Kewenbriack« 

. Dm teima i Gmri^e tSnscfirt^ait uf gtegna ottf iirfprmi«/ 
GriLENSTOL^Éy MiCHAELy (n) 

. Är 1650. ^ 19 pft-. at)(ab : fam^ 

ma dr introducerad. 

(n) JtaBab fSmt Wrxtonftu . ffref Itg i0 ^coiila / JtoMi 

fiiflte oradbner 8r 1617 0^ i*)»i.fa*JfSMpw4 är fofflDiraO 

iftdual Jirpbhitbn» ethrbent f ömtoiiei quaidam Plii- 

lofophicai ex cunftif ^i^pai^bor prbpoficab» ala i UlM 

C ilJ ^ fala 9Ut>^S«0* §tb«Miitf; ^SS- Numero II 505 fa(« l^plhm Dc6 tcpäta / Mcf 6ah ftetftåkciSr 1632 Phiio- 
fophi» Jfagiåer (Dtir^|an< t^^^n^ Sf^ Ujfbå axitttti , 
(atttt M toiUs^qm Idimml tKitrifntag / fe; mtfi Bibiio* 

Cbecs Svio^Qorhicae tomusx pag. ifptä fOO) 0(^ fetcr^ 

mera efter 4 8r< trtrtfetf refoc/ ONirbt 5an Secrecerare l^irt 

9 dt.t>å) 9UK* Amiralen* Sngctre Carl Carlsfon Gyllen- 
hiclm, berpS it i6ii Rcöor Schölae ifSÄfljtO/ i<40 
19 Aprfli FaUtice^i ac HiftpriarDm ProfeiTor i Vibo./ 

1647 h'1«'Ä J""^ Profeffor^ibid. gantfa metcfwar^t^t^ ar 
bet, att ^m famma år t 3(to/ tvib t)«( Då bar anjlAUa 
$|}refimote/ utisaf o<^ forfraarabe (omPrsfes, (xnabh 
trpdfta Thefo Synodale» de Magiftratu & PoteftaCe Ec- 
clefiailica kc. »arM 5r i6fO luris utriusque Doftor t ^bo 
l6f7 in Augufto AfTeffbr t W>Q $Sf' Statt/ fobj $latte' 
t»el fota I ©tttitanb rfc^- p. '16 Fel>^ t i wö "i$7C% 
b. aa Juniit ^t i6yj^ b- (I4 Sepr. meb Sufanna Cruci- 
mon^ana, fob i6i7. b. ig Ap. f i66Sl.b. I Martii, ^t^ 
f[en6 t ^lijHbéOoba M. Nicoiai Crucinioncani bottcr/ meb 

Ma(?dalena ChriAophers Wttt Gyllcngrip. ©on af Äpr* 

fto^erbent f5rntambe|Jlatter9b, oiaw oial Angermannus, 
SSötibefen H ^tigetmanlaiib o(& Guniia Erlands botter. 

KiNNEMOND y PATKIKy (o) 0C(> 

Tffo^f^^, (p) ^rbber/ dr 1Ö50 

introducerade. 

(o) «om jiieb (in nebannambe troberifrS ©foftlanb fiotft (fl 

I 6»erf4e, o* Wef löakf gemen &i9 ®wc!ifft(Ar!née»i, 

98cnbe«fort o* btfSmlten aOadarg^riaenoif ttl är i6i?5 / 

bt fih\t'Warbt Omt^^i fw re * ^^ . • ntt Colenff 

utiéfwilanb/ bpMIWen i^ ""-'^ WagrAgen af ftrn/ 

atft meb' Margaretha Beclcer, *op1not« t ^töcf^lmi Jo- 

h^n BeGkerf..botterf me» chwUna de Witojffom feban ficf 
éfwerten o(& Brottning maria Eleonoras öäMWar* 

jfaM Hans Frtdric Fqcht, fm Marjtretka lefbe enfta 

i64f /. fitf febeimera 164 ji . , • ^ 

General MsgorenWiUlam »arday» {ontbobbe 1077- )®on 

<if «^ ■* Kumemond- 
,(R) ©frcf.fti ttlaiB(a*et;®^*lff.t«jj7 ®ia«8oW)manp8 
I €Qt>orie f i<S47 ufn^etile L&eutenanc 0(^ Commendant pa 

SlpOl 4sS 9ti!bhr$«0(& umtåå». Numcro 506* 507 nmmt>t flarn, Den j^an firft oppbDgbe/ ix^ blcf eftrc 
^ofiom t bor ja« (aBat) Stmtemutke floiitd # fot) i Sa(cnf(^ 
uti Ofottlanb 16 # # a f ^6 ^ * 
' ^ Stft met) chriftina Scotc , 6fmerficn< 9^ 
@l3(f«'6opt>man< pä Stemctt/ Jacot Scocts bottet ta 

©etida^SrbeHp «(f/ font pS gfoffffft fhiftorf Kynin- 
mond, ^artammar tftS ©refffajMrt Fife» berfdmniaflabtf 

0$ ttbon tMinuf ttntll^ of Marhew Kyninmond » Archedean 

of s. Andivus, i^toiRm fcteriiwva Mef SBijfop 1172 uti 

Aberdeen. s VoNQjfTANTEN^ JosTiSiKX Jacob y 
^q) dt 1650. &. % Nov. aMoib : 
^mma åX introducerad» 

(q) X«nat> förut Qwant, (Ircf Hf) (0 $<q><ittiemt nti 9)9' 
lotib/ war ^a St^ttmcflatt/ p<5 l^or i en rnnt) tib (icnt 
XtOMtt (roUi)(tt o<^ (a|»ti«r(/ fobi ®(K6f<tt i6 ; « 
^ ' ' t »ö - - ^ift irmo, mcD - 
Ti647/f(regiiraCBM(» pag.)ft38> 9:do> tntbEvaRichteir,' 

lefbe (ttfta t662. Gon »(af * • • Qwaal 

Solenblomma y Anders ^ (r) 

dr 1650.^ i6SepcaWab: fam* 

ttta dr introducerad. 

(O laH«t finit Andteiiw, fom »ii (SrcMjPa o(9 Utia jt 

Wt fifinataf fom Solenblomma |»S €lO(R(Fa/ Mmllgfll 

Mtaf «r^<v> 6(omma; o(J«»«%vfol, (ftcf jistailecNta^ 
OHoRbotf / (f((t en i tl|»fal« Ir liyovim»*» Difpatatioa 
de Reaa rationc definiendi generatin» deqo* defiidtio* 
ne P«rfe^ fc ejui tegibot, Prafide StigzeUo , w( <■ 
•tnoil MmM/ Mm inO (ifcft di4>a(vioa da Saftit, ^mtxiifi^ WftMåtl 4^ ^smi Nmnero 508 509 Un lOil p<if fnelideiade före / fdmt l»9Afftiia 0<$ tllSlIg^ 

> , attaa nttftti »fot toettom X>amnar(F/ ^oKant) / ensIaiib/« 

©panten/ 3f«ItehA tutffief/ 9'ofcn 0^ SpfFIiiitb/ blef M 

ffrart »tö |)tt (ätofomll/ l64f- J). 11 Junii Eloquentlae 
ProfelTpr t MaU t 1642- t). 'S Mag Aflefibr t @»ea 

tSf'9laf(/ 1600 tintfa^arabi^gSfbtnoe éfmertlleråfer p(| 
funba &axabexf i66 » * i i£M^^Mi 
, m\i i en)ea m^ ^oit,\ f&O iifi @e|!e @((«)y fe Airot 

,d/s Gekricia p^rc. 2. pag. 04/ Sr x6l2* t tttt €fO(R^0llll 
i6é6. b. f Nov. tearafwen tSrcfalWaBe» Jt^rftmt t Up^^ 
fala/ gCft mc!) Brita Waiienficdc,- gSfjFopeti* uM @trenfl« 

tia< Dod. Laurentii Wallii D^tfec tttet) M fOTta (ufbril/ 
^K^rin Timans bottet JC .@on of M. Johmnei Qlat Aa«> 

^eiiur, !|)ro|i e^ SyrKo^erbe Mt^^ / 1 1^«6. 

J650. ^ Ig; Sept^ a^Jab : fanu 

nta <lt introducerade 

<•> ÄaHab fornt Jöns Ericsfon, ffref fig ia Saaa$nlf trtf 
®mSIanb/ ftenfejg ojip \{ih gemctt [olbaf/ ta l^n Uh 
1abe<.9taf(ebö.2S$e/ efter l^o» mc fnet^t fot betnoite 
fiemman/ til diegemenff Qn)arfertnej{ate/ i INtfen ibe^ 
UW^i &An ablabe</ fob |i(t (StnålanD 16/ # 

* • t '^ • • •* 

meb ^ t (Sim af Eric # # BÉRGBNGItEN y ^AnuND ^ (t) <5^ 

1650^ b^ 10 Dcc- aWab: <anw 

ma dr introducerad. 

(O JtaOab fBtiit Anund jdranifon, Nef 1604 ®fr{ftoate Uti 
Siifningei' Samifiateti/ i62f uti Stoppat ^compagnieei coq« 

^ roire i €t0^^ofinv i^ Amiraliced SoE^OlAre/ i6$0 

JBof^oiiare i ÅPugl. Svante • eammateu / %$ii Xm»xCti 
M Q n Jtpy/ 4J8 m\>\mi > tW ^Mimån. Numcro 510 > 5(opt)at i JttSpore tvib {bra JteworicrgctA i6}9 infpeaor 
Sfu>er Xopyar tvagniitftm o^ frc# mrmdcr bcffammaflakef/ 
^ irar ert tifr ^ufhntbfwaK o(^ liertJttgffit/ foait miflefiii 
$or[d/ tpö ttö Slorrfcpitis 1599. *• ^^ Oft- t »6ti o^ 
^rof< fiaDt tag fiflå ntt ftou SopporbcrgS gamla JCt)r# 
ftO/ 9{ft i6)o« 6. 10 ost. ncfr Chriftina Erics bpCtOT/ 
ofrdfe- 69naf SBorgmtiiaren f tRonfiSytttg TAran Amunds- 
foui afiteii SJorflmcftarf €or öetfibd, e<i^ Helena, ^rOf 
jim 0(6 Jtvtfto]^ettcii« f gttfbtgc Niifea boltcr/ fe N:# 
1^98 pag. 

Draken HiELM^ WixHEtMy (u) 

dr 1650. b. 18 Deo aWab: fam^ 

^ Wa 4rt inffodöceräd^ ^ 

(h) Jfcllft» fjttrt BWfi, hrpbcr rtl N: öT 599. pag. ffrcf Ra fcbertt^ 
ra tit É)?alma A ®ttcrttt|0liii oi^ (Strilat) ^ blef 1648- 9 

. Aug. SittOettlr tDi^ flora ^to^lnOen t®tocfMm/ löfo 
ZttO^^owaKare £ftpa flora Gto^ SuOamc 1 Gtorrifte oii( 
&{nIan^/0(& (tOif A famma ^ t).8 Julii CaiTeur ibidem, o4l 1 6e> 

\ ma(t^k(l4ffni06 (^lab/toarU i66f.{).iéMarrii extraordinarfe 

/ CjpmmisråTius (Coninierce*ColIegiOf 167^ ' Deceinb* 

* 5ammar»9rJt), fjDI Drcbro i^. b. 4 Febr. t »6^6. 
bi a. Jan. tttt ©Tocf^ofnt/ Itflger begraftocn uK Sntigo Jtpi» 
tio tttf <d6b(tmanlanb. / gtft 1:^0» mcb ^ • 

I « # # ' f i* 1658/ SUdo , nci) Ad* 

na Maria Silfverfiiernat ^SffSRStXM Johan Silfverftiemat 
)^oe(ev,«ft^JtonijU S«crftKarea« OUf WkilenM^a-cnhaf 
ftlft ^leöamrfa/ effet DrakenJiiclms tot/ mVAofbiiu 

, . KP SnfM» MSrcen LindhielnL ®0t af %orgmtfl«rm i 
Cr(br0/ Cbrifiopiier Boda 00 jAin Hänt dotter* £11 ^AHNE^KlÖLB y SvENy C^) dr 

■' ifi48 .9tö»t)tr8«0(l& SK)tI8iiKltt. 459 Kumcro t 51^ 1648^ b.zSJanuariiaWab: 165a 
introducerad. 

(x) ÄallaD förut Sven Pedersfon, tt)«r b5 Capitaine Lieute- 

nant af !Seft§i^ 9if()emettte tt{ l^äft/ o(^ lar en rusb ftb 
ticiif, f6t> pS »rflg^ra ©<rf i« • * # i 
t 16 ♦ • ^ * ' * gift meb • # 

» • $re l^ttö ©öne •fJner tlcfwo flaone i)S e« 
t>Ä9 år i7cg »fb Mefcovice t{^ «! 1709 mit) $uita»a. 
0OK af gåirfmatt pä ©ttl / Pcdei- Swisfot. 

b- az Aug/^Älät) : 1652 inoto- 
ducerad/ ' 

(y) JtaOab förut ^fVfehi^Hfr 4Mab for bet (ati i 6e|a (In 
tlffttb fort eft b9aW0t / op|irfd;tf9t oc^ rebeligif leftocme/ 
(ratt ott firelfe gifte / \^taxi ^m (genom fma trognn o(^ 
ton^ra tienffcv Me Htet ^ai giort fig lortient : ntom bc< 
(a^ åtiråfaa €$tSifbi i^tfvner for {iononi flitigt ineeres- 
fcvaty fS IptMi orten i De< HB^elf^ef / fob 16 s * 
$ - • ti*./ ' * * gift 

mefr Catharina Kleiiiy £)fioer|k Georg ron Zwcibergs 

rnKo. 6on af * * Mcin. 

S>(nna te ir Ungcf^n itfgSngm. 5*3 Makeieer , ffANSyQz) dr 1649* 
K ao Maij aMa^: 1652 intro- 
duceradt 

(z) ae^olt (itt namn/ fupt j)8 ©frtffFa ffrfftvcs Mack-icua, 
tluf gg til C^ifwel^olm/ Sarnxoi Sai]{)i) , pogfiaQa o<| 
SÖlba/ frm forft in t ©merfge oi^ fckf Sor^are o(^ fian* 
bel^inan t @ätcborg / febermera ?RUi* foiifant ibid o(| 
1^ utfb^ lien (iben et aDendft (ef 1)1^^1 bfft|alte{lab< opp*' 
fbmft/ flor./ »Il{länb ocft comitierccrnc , |ntan ocf/giort 

M m or Z ttl 45o Mxiitxh^^MMmån^ Numero ... M 515 Xronan anfenKg^i firMMtigar/ f aufeatbe (wartO Ht 
tvatbt ablab / od^ St i6f o af Jtonung carl stvart 
gtovbta Sttbbaro Baronetc af ^Bgeldni)/ fob t @firtfl<n* 
16 ' ^ » t ^6 < » 

' (egvafiwm t ©otcboig/ gifl rmo, tneb LiUs Ha- 

milton» z:d99 tltfb Anna Qoubert til Quickelbcrg i 93(0^ 
lattb/ Johan Qouberts botfor tfri %iabaM) »(b Maria 
Lucas bOttfr von ^uickclbcrg aflabcr. * }:öot ffllb Anm 
Thofnsfoii, Otioetfteni Thoma» Tköimrtfnt ibottcr IH( £>f 
»etjlctt* Johan Qordons eilfta, . ©on«f JiicobPctcrsfon 
Makeleer ellcr Mack til Dowart» itieb Catharina Caniayc 
ta Soubsfea ttfi ©fottlOttb. 

Rjthfelt\ Hinric y C^3 ^^ 
'1650- ^ Z7 Julu aKrtl^: Ät 165^ 

introducerad 

(a) AaOab fåmt Hi/ictnc Andersfon, j^AY tiCltt titt XtmiUtf 
GUSTAF ADOLPHS 0(^ ©rolUttttg CHRISTINAS t» 

tftt bet 9{9flPa/ £tflanb{!ai/ ^rpfFa «A 2;t|{!a triget »ft 
:. ArtiUerie-ftate^i , forjl fät ComVapicH |^ Sw-0frffteari^ 
OC^t feban per gra^us avancerad .til Capftaine beriltmiber/ 
famt bciifrän tfl 6iimerer«w fotArtiiierie-ftatcn tVo' 
niemv t|tt>tireiibeliaUniti8|^att »arbt oblab/ fob x6 # 

' t 16 I I • gtfi meb Anna Gerdts 

bOttcr Rchniki6ld &c. feN;o 270. pag.335. GonafAn* 

ders / t t 

introducerai , . _,::^ 

(b>j?a8abfSr^( Fetrus. Canutius, eDet örf Petrot CMinti 

Caroiftadius, • .Wef töjii/' eftft en beifabe* ntm^tm 

; gradual - difpntätiön fartttld <it de Magiflratus Poluicl 
Majeftace famma, ejuöque Jurtbos, PhilOfofhiÄ Magiiter» 

D$ fcbetiiiero/ efier irtriWVffot/ wfib ifn Sterbmif är i6*7 

' tlitbet^gadmaw i?EBe|te>®ot5(a«b oc^ 2>(ili är i6j9- */ 

« febr,. IvftUi» Frsrfd^nt t ©Jteferg/ fSb; i6 * • jRtbbfrB o* ?(l>«Bi«4n. 401 Numera 516 517 ^ i f t 16 t' é gift i:mo, 

1636. b. 51 Jan. tneb Helena Pratoria, ÄptftOÖCtftett* 

t éarifliit) 0(f^ im^i * $roflen« t SBctm(ant) m. caroif 

Pratorii ftoftft/ fob IÖ13. t). 17 Sept. ^ 1650. b. 18 
Oft. meb Anna Kenicia » Sltt^tC ' S9tfIopenf Oo6tor Fetri 
Kenicii bOttCt. Oido» mcb Chriåina Anunds botfet Ber- 
gengren , fe N:o fo9. pag. 4f 7. @ori af be» fov|le 
Sorsmeiiarcti uti €a(l|kb Kjiat oiofsfon. 

LybeckeRj Georg Hinric, fe) 
åx 1650. D. 19 oa. aMab : 105» 

introducerad. 

(<:> f6i0t |itt filta n4mtt/.flv«f(i9ltl €!irnb ; ®tKo ai^ 
2iBtcn<6erö/ blef i6}6 3lptfare/H<ttanbe*|i(rtferifr8u'ot»uttb« 
Jpifahittctin iRottmiJlarc/j^wilftnbejttantrta 6an »acbtab ^ 
lab/ 6icf feber mcva Major, Df»et(le Lieutenant,o^ i6f9 tt-^7 
Jan. öfwerfte for ©fänjfaSleflemetttet tflöajlA Sr 1677. b. 7 

Kov. GtfneiFal-Major flf Cavalleriet, 1679. b. 17 06k. 

8anb«^6fbiöae ifn)er «ol&u« o* ©feeborg meb a:iie ptxf 
tillpbanbe&nrabcr, famt &mnfa 0(^ 2)an(!a »i<nf 
fJb på Bofäfett röTg. b. 19 Dec t tttt ^ongelf 1683. »• 
8 Nov* begrafwctt t ©tt6« # 5:t)tf to tiit <Efäne/ gift imo^ 

- - - WilheloJS bottet Drakenhielm .&c. 

fe N:o 510. pag. 458- a:do, imb Chriftina Georgs 

bottet Grisbach, fob 1654/ I^fbc atttttt ettfta 1699. b. 

28 Aug. fe N-0 a97. pag }4Ö. éon af Onq Hinric Lybec- 

ker, fot t ftaben »itfeft i SBeflpMew/ fom 1619; b. ? 
Oft. efter Äomtng gustakadolphs begar^tt i in ©loe* 
tige otfe Blef birefteur m ihfiai itlfmergruiioa o<J anbrc 

»ergmcrcf uti rtf«t/ famt 5abe til fm Catharina Grön- 
berg , SRäb ' o(f; éanbcHmatt* uti gierfclt toib 6oln Con- 
rad Grönbergs botter. gorenambe Otto Hinric Lybeckersfa* 
ber ffrcf ocb fallabe fig LitchoflF Lubrecker, o* par Obet^ 
»erg« $aupnnan wib ©oblenft uti Sfjur ^ Surjlenbomet Sftet. 

Skarp von Fewt ^ Isac^ (fl) 
Mmm 3 iXr 46a 9liMitr5*o^ abtfömdn. Nomero 519 åv 1650. b. 29 Nov. aUa^i 

i6^2 introducerad 

ii) Jtaflab förut Scharp, o(f^ n>ar tS Corporai af@mSIanM 
cavaiierie» 0^ ^at ttmt Sttmati trogct 0(6 tappert uti m 
Vttut) tib/ fob t O^rcbn ^»fieflävt) 16 - - - 
t ^6 - - - - gift meb ^ - 
60tt Af Jtprtto^ertxn i foreéaiii' 

be ^oreba Peder NiUfon Skarp, fob 1^67/ t iö4f* b- 
aj Apr. o(() Beat^ Swcnflce, 5tprftol)erbett« i ^oreba Pe- 
der Pcdcrsfon Swenikes bottet*/ foK 11^85/ fltft 1605 / t 
Xd4f . b. 14 Apr. meb Karin Lars bottet Brdms , ban< 

nf SIbelio att $18 Harnesks KiÖLDy NiiSy (c) åx 

1650. t>. 7 Dec. a\>la\): 165Z 

introducerad* 

(e) ftoOob förut Nils Nilsfon 9 mt bS Capitaine 0(( ^at 

titt en Ttttib od> iSngltg ttb tteut 5tronan tappert o<^ tto« 
Itfleu; fob 16 - . i- 16 - 

flift meb Catharina Sophia von Sper- 
lingf Corporalen Johan Hinricsfons enda/ (onlefbeenftKlfe' 

nare gSngen efter Hamcflcikiäid Sr 1668. fe rcgiftraturcc 
tom. 3. pag. 192. 6011 af Nils I Jrafwenfelt^ Benct, CO<^r 
1650» b* 24 Dec. a^ldbl 165Z 
introducerad. 

(f) ÄaDnb fonit Trafvarc., t»«l>J Lieutenant«f JJtwMiS*' 
VM, od) ^ar ifrån jlr 1621 tient bSbe unbcr Artilleriet 
9^ SlbdJ » Sanon tool oc^ manliocn / (0% lö - - 
t 16 - - - - ,«tft 
Mitb .... @oti af 9tttmotiii((t«rfi 
Bric Xrafvare» ■ 

BreN' 9ttWer^od& §fteöm(itt. 463 Numero *h 5 20 Brennerfel t , MJrten ^ C S ) 
(fr 1650. J>* a I Deccmbr* aUa^l 
1652^ introducerad. 

(g) JtaOoD fMUt BreoDcr, wat t>å éf»(r|?( Lieuteiwnt, tia 

biefferad. 9^ ^t uH <» ru«0 (jD (Ictit JtrotiaR mal , tto» 
itficit wft (OMXi^t/, f»& 16 - ^ t 16 - 

. - - «ifl «<& 

©o.» af Brenner. 

I>(nna ht h Vmii(»m utsangoi. 5ai 5^2 ^oc?<?, Jacos y Ch) dr 165» in- 
troducerad. 

(h) 5B(jt \>\ LientcJiant af. 6ftoaiil( flerman CapeU 9,mt 

mente OC^ (ciPijie tM\ dogimentfr |Mft.att«fter ^n 9l(e« 

Itga att/ foD 16 • > - t 16 - . 

8tft ntct» - r ' - - - 

60»a( Joban Bogf « of ©CoKfl it^l. 

«J 

BoRDOfij Johan ^ (i) dr 165^ 
introducerad. 

(t) Se^oU fitt torra ^ namn otf) napn/ fid ffljiSnb i6fi. |»m 
13 Tanuarii att ^at i &fm\%t immatriculeras » fom l^tt 
ttt forfl ifra ©fottlanb 0(^ ttente jia opn t J^ffa frfgct, 
fil tc« ^on Sr 1641. b. lo Aug. Blef Dftuerlle for 9?m'* 
fe< Stescinente til fo(/ Sr i6f4 OftoeiiU for X)ah9r«9ci 
nicmet/ tol> uti ®tot(lmi6 i6 •- - 

t 16 - gift meb Anna Tåomsfiwi , 6frter» 

9<n^ Thomas Thomffoni bottc^ fom fcban i>Iff 9täM<^ot' 

mantnrt i ©oteborg Hans Makdeen tfl @|fma^o{m tre^ 
bte frtt/ f( N:o f 13. pag. 4f^« €im af 

r Borden. 

Dtnna i Gmertar nttfSMsna fiagf iNbf nniiniar ifrS tm 
9(bdt0a oitcn fiourdoo af Foddei i 6failan^. 

ROTÉi^ 464 9tibt>cr3«o$^Mgm4m Numero 

5^3 5^4 Rothlteb\ PntLiPy (fe) dr 165 i; 
b. 21 Januarii abtob : 165Z in- 

troducerad. 

(k) Äanal) förut Roth, ^abetgcnomrefot iStffillisalattbctfot/ 
ffaffaf fia flofc fttttjfap f ^anbcl oc&wonbcl / 1 anfccttbe owartoi 
©roftmttg .CHRISTINA antos ft^tiom t bc« ttcnlt/ o« 

Wef (5 1649. *>• 2J '^^»i Licent-Infpcöor i^mfm IM9 
!Kec{><lbor9/ i6f2. t). 31 Aug. berä xonfirmerad, 1654 
Licenf -Infpeftor i 5Pot«*rn / l6f 

öfwcrinfpeftor öfw^^omeriTa 0^ aWcc^knbur^ffa Li- 
centen, 1660. b. } Aprjii» gammar •SXäb/ Sr 167?. b. 
M Juiii af(hb^l&<in forbtmSlte ofmcr»infpeaors tiaijt 

It jitt foRHinricGabricl, fpb tÄPbltt^ t b<t Egri|!a di- 

ftriftcc 16 • ^ - ti ^omern 16 

gift tncb • - - • 
©tm <tf - - Koth. 

PÅfwenfelt, Nils, (T) åt 165K 
t 30 Jan. at)(ab: 165a intro; 
ducerad. 

(I) ÄaOttb förut rs^ve, ffttf itij til ©iSmfr, mt b8/ nfc 

l^an abiabrt, Major öf Artilleriet, 0(6 6«r ttti a4 ät fl9 
bcrtil oppticitt unber Artilleriet t ^rcuftjfa 0(b Srffa W' 
aet/ warit reboii ätjfiUtga flltt«cr fänacu p4 lamfftttcu/ 
bicf 165 f Ofmerfie Lieut. ibid. it 1660 bomb ifra Uf^ 
»et/ for bet ^an uuberffref aBiiott flÄtt*^ op^cjifitanbe* tfl- 

lih mcb 6fwcr' Commendancen, General Majoren Mejer, 

}Inber*Comiiiendanteii j6ftB€r|le MoiUn, ttdifa meb beof« 
rt9« Officerare bärBabrt, pcf tiffltft 0(& »mbt 1Ö60. b. la 

Dec. Commendan^ oftvet Artillerie-ftaten {©otcborg 0^ 3&CII* 
Itcr^borg/famt pfi6ftt)er(leLieutenanc of Artilleriet i @6tcbotg^ 
fobiö • t l^7f f flitt «ncD Margaretha ^ult, 

len af anbre taUt Huch , eler von der Huth. @im «f 

Harald Påfve , fe Nio 604. pag. 

Demta att ac i Utta feciet» början iKgangm vi 
f»erb«'jiba». CE- 3i\b\)txi'm sfiMtföiftdft. 45J Nimiero 

t 5^5 •t SZ^ 5^7 1651. b. 3 Ffbr. aMabi: i65z 
introdiiceracl 

<m) ^^Bafe fSnrtKeman, efter fbf<rt>ft ftudier v^attfUt refot , 

*!<f $011 1644. 6. 18 Julii e»cn|! Sccreterare »ib €fl» 
«I|WI QouTernemente ftaten, v^ ttlllto AffpiTor t jReioel.' 
. !ro2)«rj»lB<rt(en/ IÖ46 Referendsrius j jfaHaf. Ääf-Can- 
• ceiiietj^r649. b. 3 Aug. befftlb^fttt jemfe (in ttctUi fSrfot. 
•13a <tt compendium hlftoricum, fertxirt af Guflavianjf« 
»•ttU«9«rtte« lefbrniC/ 04> 5»öt>t><r«fdepcndcrar, i6fa. 

^.13 Nov. Afleffor i-0pfaöäf»9Jfltt/ jlb i O|f««05t6* 
ittiib/ 16 ^ • - :j. |5 

atfimeb Sara Hans b«tter , ^rojflrt uti IRonroyiM/ a»e. 

^l« Han» Matlria b^tUt, 9^ S&jfli)|)(n< Doft. T<*an- 
ms Ma*.s Ollieqvite bt^tvi mtt. ©O» «f jlorfto. 

perbm i ${oad)p, Nico^avs i.au.r«a(ii, bfn anbrt f aOt 

Nicolaui jpaoatt, 

Cjrottenfelt , ɣNCT, (n) dr 
1651. b. 6 Febr. aMob: 1652 

introducerade 

(n)^«n«l>f5nrtGrofte,»OT«O«1««(laK«f»<f.0i(aCavalkrie, 
nar lan aWabrt, famt tia (iwäft/ Mfi Oabe H ftp«rto<& («pMrt 
«fW »fiw M 8», fSb i »efigot^flnb i6 - - 
t «^< - , -_ - - ÄfftmA - 

dvt. » , 

f^ON StkEITfiERG, JErNEST Qt^ 

, TO, Co^ dl* 165 1, b. 8 Martii 
I MCi^ : 165» introducerad» 456 9l&l!6»«1J(faW8ntdrt; 5^8 UT Numerol ^ . -^ _ » . 

! ^{iTÄfiij {ttnR. Ä Sfiwii!e»t.ieutenant , fotf tetffrä # 
• '-ffleö/ eftct:5a(i<-etta«rm4Mt m* ftJifu ffntfli pS mjwrtrt 
af t>c iSwcnlTa, f^pfe & eKiiW guM i Det fgovfl ac 
bittet/ ^rcawff gati af b< ©ttnfrd wartt tt( fantja tagt»/ . 
01^ af twm utan rancon I&l0{fi»es / ^ 6l«f ftJxtmeta fw: 
fatticiOoin ttoDaaO/ (fttt ^dn of jlttfal^ Srig«€aiiiiii«« 
K» "fejoarreti fiittbe fa béfotbraa ellet tflrarfeltfltt ttnJw» 
bott / att gä { SnKflU folöy fot a» 6»» itrt Inflru o<( 
Sam i^iXlmlU mt, ocft bl(f Dfram/ 1>8 ^n Sr 1648 
nmi <(tTt(f)tt9t forflag til ilabetii 9ra<l< irtadonbe: ^atf 
tttgof frtcmeta fm fSrfwarf Ifrift / 5»atf5w M <«*«' 
Stt ©twnff tienjl/ .0* fan taf(i< uti Theatrum Europsua 
tom. IV. fSö l(S - - ti(J - - gift 16 - - 

ie»» af , - Waliky. 

; fiifltna vön Sfréi-bergjRi Stfttt jFalf^ö' fat!im«Mairi)a« mc* 
btnaöIaSTéitberglfa (jtttnla dttcntffi Srandctt/ 9^ tc6a« 
bJk flamtftttiiiij Jr "<)7'/ K (Jaohens"b<| iöcil. atoni' 
giei<^« Genealogij<ft • ^pÖrtf<$«é W><MLexic«n p. m. 1693. 

FoN Sno ILS KY, Georg t Cvj 
1652! introducerad. 

(p) SoUaö fotut sioiJflfy\f. ffftt. «>f(*<r «odfcr o<ft uMfcl 

rtfOt/ W\ W i6M tecreienrt »i&f ®W(RfFa JttigMtOfl' 

,• tttti :^«Ä7'«64* ». 8 Jwt. S?jl8ec«tcrare i Ariflf' 

Collcfficr- fOTlJJW at Canceller 0)9 6t»«|Fa Arméen, 

i<l|»tl>Klinmanf/ i645-.fc^ y8vAiig..A«erui.Beiifelden, 164 - 

i ^PJ 0^ Si: 1647 Kefidenc xt\\i^Mimt «M 9)ani/ 

. ilt Mi: -Tv)^ -^INfi»»** ^Jiiwmmi, 1680.9.04 

Dec/RefiJenf (jbe (pra U«l>«acttfejBMiy fo» lÄ ; • 

f 16 '- - - . « 

9ift metf Anita Weiler oftdfe , KiK >tp<rt>icnl; «4 

i? ti /^ * 9!ifcHt*»ft(5 Sfteömdit. 4<S7 Numero j 

5^9 530 rsJi \HOFFSr ETTER VON Xl/HKBE R G9 

Johan ^ Qq^ åt 165 1. b. 21 
Martii atftoh : 165a introducerade 

(9) JCoBa^.foiutBo^ctter» rftet fMa^a ftudicr o<0 ntH' 
fei rrfoT/ 6at ^an n>fl> JtonaKaa enknfFii Sxiiitna^ttn i 
Spfflanb (vretrott tffttgii pcRaSniitgat otft commiffioikcr, 
tftbei.^a» roarM Xti^tiCotnmiKmut wib [ ftemalte. Ar- 
mée» t ^»flfcD Milintnd $au 0(r watM oblab/ fot> aitt 

• • * - fltft QlCb # » - - 

©0fi af » -• floffi^ccpo. ^ 
RALAM9STJ^RNAy MjcNPSy C^J 

introducerad. 

(r) SaBab fontf Rhalambjui, ^w^n «« Uifala U 1694 
1l(0tft9fll d^put9(i0ii d^uScelUs &ix%^ mroiijque ex aijpe^ 
fta coeli aflnicii>i|ib:M(f ^M -itSsi?» b, 4 Jubii Aufcultanc 
i 6»W^af •»<!«/ 1691 Vicp.rFjfcal.fbicl. l$)Z* ^ ^ 
0^. AdT0C2U:Fifcal t 9^0. .^äf «9tat& 16 ; * 

AiTeiTor ibid* 164^;'; ^ AQ Juoii (tOifa J&2raM' 

^fhiRgc i %(Ma)p 0(6 asirtlajp ^araber) om (ononi nic' 
ra fe Gyllenftplpfi^ercriptio Svecise UU VL cap. V, fob 
t Uffobi 169 * ^ ff 1" 16 1 

- . utan nuultoa arfnnäiaW/ tf ft nifft; Mirgarceha ten» 
chovia, ltwrfto(«rbctl< t S. Nlcolai JtpfRo t Sfotf^olni/ 
M.BenediaiFetri Leuchovii bottcr/ Qieb ^^ra Olofs bottft. 
Gon af Ph]riicet rrofcflbren | Upfafo/ Eliai Majni Rha« 

DRAkENSTIERf$J^^, MATHlÅSy 

(s) Är 165 K \>l 23 Apx. aMab : 

105» introducerad; 

N A a d 0) 4<58 ^iiWti^o^^Mimån. Nuxnero i : ^ t 53^ 

t 533 , o<irtappm fe 6p|rt(nrt (if capitaine afO^lN* W«9em«» 
te / 1 ^mtarn. 6({Mfliins (en % 1644 maRitgen forftMra« 

i>( jtat&ola {!<lttt< tm9t'lt '^njtar fe Bouleri Uftorii 
belli Danici pag. ■ 184, 6{(f 1645 M^or» löfi Com- 
mendant t 3eintlMl>> ^ JDjnm^Clteutenaitt, fobi@(lK^ 
i^lW lö - _ <}• »<5 - - 

' »H ln«^ Catfcarina 

0fr#/ It^t <*ii9 f67f. (Sm of SBn^Arm g^ ^og* 
!>rHman t ®toéMim, Macbias Fmnck, 0^ Anna Ko> 

ftorp , af m fomam&o (lågt utiK SRec^tdibtirs. 
FOAT GeRSTENBERG y TnOMASy 

HiNRj^,(ii) ^thi>tt åx 1651. 
b. a6 Apn ablab< : 165a inoro- 
ducerade» 

(t) 5tall<* finrt Cfaftmei/er, fiat Jfra (otnbomm ttent fe 
J!? "Äf^^'*.^!?^" < tplHaiA, ta brt (an fSt 

Jltt tNlfOr^ORanbC ar Pfcfioeil Capiraine oé Commendant 

r Wft«t srstenturé^i ^»rffflbSiiW ©c^Doi/ fob uti jla» 
bra $D{iMbm nti SB<jiD|^aI(n id - . . 

t 16 - - gfft nieb 

yf^A^ *?'""" ■^*S ^'^Ifi^ '''^ ^i** wsrt til gtcflf 

Orrfélt^ jElias,(tl) it 1651, 
^ ^ 30 Aprilis oWob : , i6S2 in- 

:(^/^afiafi fBt»t.OrfeVi[ef. 1648- jb. ig Talii »olt» Kb^mdnr 4Sp Nam«ro ptttWévH^, Wlpwilfeit «f'<»- |lj!cr(fi*i;tit>.Äf'tt^i -- - • - , , _^ . n Juli» Htm 

litw/ fob f (Siwri^e i« ■ - 

0t tmt> Catharina Toa' Falkenberg» 
Uftt ttlti» 1661 »d i6((4- 

- f 165 u N *^ Maij- ab(i;iD : i6iz 

introducerad.' ;' . " T S35 536 (y) SaQob förut Mårten Joftsfon , «)«t tS CåpitaiJie, 0(| 

^ar Oettn i cti tuttDeUg (ib (19 mariltfteti/ ttrogrt o<& |a|K 
pcte oppHentv fob i(i . - . t 16 j • ; - 
flift met) , ) - : - . .• i : * 

0on af Joft ^ . ! 

165 1, b- 20 Maij aMal) : 165» 

introduceraci. ; > 

(z) ÄallaÖ ^Vttt Thare Jöfisfon, »« W I.tét?tenant fil |åjf< 
M(f ft{{ StpAimftote of' SScflgofa Cavalteriec, 0(^ lQ7f* 

b. 6 Febr. afifUtab fSf \ki UittAmrim i( 

t »6 - - - flift met> 
Beata Erki bottet Krabbe (9 Qnktip / f< N:o 46. pag. 
aa6. @mi «^ JAis - 

JArnefelt , Johan ^ iC^Dj^^r 
1^51/ D. 3 Junu (iMabi: lötja 

introducerad. ' . _ i .. 

(a") »attabforat Kieldunck fDtr Keldunck; ift«f fe fB »M/ 

' »« »å capicaine^ of ÖH^ota SR<9<nwrte ta fot/ ^ I b«t 
cmäMbffa/ 9v9{ra-o<^ S9fCa4n8(t|t4b(tta o»|Xt(it/lM«f 
itf<c. Major df tlplottW SRegéttKttté / |i<fi65(fl«f' Nas i nrer. 470 9iil))^^S^0d itMittuHt. Numero t '*! .* 537s i '■ SSU j *J'. rum, iOUttt friMBHIfta Iftii Jkfma9»$ Ui^utenant, fob i^ * 

inr» éijrjd LaritoitopfréfCt/ .Icfbéjcnfia 1666. 
Dm %aMa otti: i^fpruns / fe M:o 431, pag. 418- 

^I$5I•^•9JMnuClbJ(W^ 165a in- 
troducerad.: 

(b) Jtadab förut CarrAnde^fon, itat ftS licutenaoc t^ j^tt 

tienf i en xnWW manti^m / ftrogrt oc^ Uj^vttt, ftkf fifl 

M*ior o(8- Icfbe i^p. *. 14 oa. , f6b i6 - - 

t id ' - . . gift mcb - 

- 60tt af Änder» - . - 

DE^CavjiTjtKy Anton ^ (;c3 dr 
1651. bv 16 Junii Mc^X 1652 
introducerad*, 

(€> SMIab förut Conrtio, mot forft Secreterare ^oi J&crtig 
CARL auSTAP, febcrmcra Xomina ca&l ben X:be ifol' 
lAb/f&tfl^/ fom if^tt/ e^arcil banutfiatt StiTiOtsa \\\t* 
fariiGbeter, »arbt berffrän forfl 165a. b. aoft. ©rott» 
nt«4 CHRISTINAS Sccrefcrare att tttforba be fafer / fom 
enfannerUgen i SranfTa fprfifet iita&inåfie^ (2 i6f4 Envoyé 
extraorduiaire tfl grancfrtfe ^ fob Uti gratttfiite \6 

\ i6(Jfv ©Oir^of - . •« • ConrciOa . 

Denna oft ar liWfeban utgSnsen. 539 ^<?^ HARTwriSKy JéHAN , Cd) 
1 . i dr 165 K b* 16 Junii aöJab: 165a 

r j ;ihtrpducé;raäv 

■ < IM •; I Reft« <..,*(^j Momcro * '^MÉraH^lA f^tfhtfbdjMilii^tfrjScItJCancellidlttti 
"timwhmtt ^nmle/j Johan. toer, fS Sdt«S«Cre- 
terare mitt gtU WbWMCfcll^ LcffeVé Thorft^jsfon, |rt|fr5 
I^Seci^tterarefdeiBMgbomttll» S&r(m<«;e<6 ®(Ql^i(tt/ 

t 6^tif(tt bdlåattntalMMf ,i«ia(M«Waft/ 46fi). b. 19 ' >t^- 

Correfpondent i'£(tt)fV/^>^fr i>< ■& Aug. ; Agent M of< 

•; - ..©on«f. , •' -,i , •■■ ' 540 ( I tH»V - J 

Hartwigk. 
Bohm , Anders , ( e ) • dt 165 !♦ 

b- 17 juiu aWal) : .. 105a in«o- 

dueerad ; ! 

inarm, (jä<nbté feban ätlFtUtga charger isfnom ttw 
fraAmémi$«ii(my Soidanh i^-^iflanl/ tU i 
fceiiftS biff €«m«Mtore i *er9*Sliwt»CoUegio, M 
JÄ47- 1». 13 |Miiii^'gl^,Äa«attare:i *attMK« / M* 
6fmrt.<C(»m<w?att,>f»b iöccOwflttj)^ i6n. b. a^ « 

jWr&aniBje Äprft'*' A OT ««>■*""* i" "I '^vi *" 
öfrdft, @Dtt4fofiw{(|< SÖWfWKJlwfhiOFebhJ/^MOHi" 
fon, fiöii». ö, loMartji,. oé lie« fowre w* Hl*"* 

lanb , Lars AndersfoM l)of«t / f$t> If 89- *• »7 J"l'! »f* 

\ \ öm eii©Wtt|H6itt<Äl# ttapvfcwbpohm, fotilM<f, 

: - l<J4f '4f ^gil^Ä,. «F««t«t fit ftÖ/. en Cornclia; Yon 

|«d .(ii> «i(6 itmtt Iwirtai' iweii)«ft((f Mald. t» f}: 'V'! b 47* 2mtiiih9^MMmKi n 
:,, 


*: . ^ 


> 4 
♦ T 


':l *: 


-0 


:.\iH ^ 


t.\i 


. '; ],} 


'fV.. 


; , . • -•' c 

■af Nufflcro ''1 -O 54^ ) (f) JTflftal) f§Wt Johan Gabrfdsftn, ^ jtg fa ^Iimb/ 
ttar M-Wenementt D»«r««nnffiaré ofwer 3ittifc oA ?ajerm* 
Im^t cavaiieri», i |ftar«i IcjlaBiitng tftn <n iMia «* 
•$an'^'1jflk' fm miim,:bki i6r<j. %. ii Apr »»«. 
meliow af SBrnnloÄ» Corap.agniB unffcr 1t»l«nM M« 
R<fle«ini« ta bdii, »ib 8r »679- ää ^n Kfajor af gff. 
SUgtnKnfe til ^H/ Mtf famma Sr t) )6 Dec éfiv(r|{e Lieo. 
''i^',j^i.^.' fitf J67f.t).a<5 Jtinii Dfnwifk caraftcre 06 
fiOira forfaMupS (StaD«<OftMc(}e titétn i ett^ta , m 

Sv, ifltttOm General Major BarclaysboD/ bkfwt UwT, 
t> u«é(lfr86({>l««ft «6i5.b.ifoa;tp5^6pfani>i<9(L 
b. if oa. o4 famtna baj JattttfflrtM/; 6<atöf>Mn { ffUm: 

. ftmjXft ÄprtfO/ m meb Chriftina, Uggla^ df »<tff«lJ« To- 
'• kan Clacsfon tJgilat tÄttt' tff JlfW^flb , meb Margareth» 
Ofofs bflrtfl; Ojrllenmirsljl jpovtarp. ®o« (jf Oabriel - 

m • « < 

^.^ i*^i^"* "*™"^>* f»*»"" JW« Ö a 700 St 

fflbrtfart ifra Äpminfl stentcil j 6tB«jfl(, jtonmu svend 
3!itij8(?fK(i^fl «lr ^amnattf/ o<5 Äowina BOJESLAUS i ffl^ictt : 
icem nmma m 9t^ptmpå mtmt IH stmm s. ewc, 

« 'ÄMmiWS.KNUTi S.BRPrA 0(!^ S.. CATHARINA, foil 

pnjrirt Faretttalia , in obitumJohanhisÖåbrieligSparfweii- 
feldhV a C«femonii» Legatorum publicfj fapremi. edtca 
Holmi» A;e 1730. pag. lO. FdR£Es, Peter,: (g) ff(f ,65,, 
jfClf > Mef 165:; introducerad. 

,^"l*"L*S^<"i<P''««rt« XoiUttg QOSTAF ADOLPH (rjMfiaKifHrfiilm/ fob i^ 1 16 l«l •9t«^er&*o^ Slirt^lB. 473 Uimero ié »/ •f •. ':3i t !>1) .: ; (i.':) ;jd '> u;* filft me^ Sophia TDn Langwin' «f J^jf Sfb^I. gjim af 
Capi tafne Hinrfc FiGvbes 4il Thtffnftc^ &c. &c^ a(| i^rP^et 
iil Jacob Forbes &c. .f( N:o 174. pa^* gi89« 

.,1651. K iV^epu ^^Ma^: 165Ä 

' mtroducerad. ' / 

(h),Ä(rtlttb fSnif Schillerus 0^ Sclullcr,, tff<t ett t Äi)fnl« 
■l&bHftt oe^ trpcft^ratix^n fle Philoftör^ia parentum in li- 
berö», ^Br Hberoi^uiii elefti ta Hn 'parentes gratitudtne^ (lef 
'^ t^4o Cancelltft |ro< ^Wettffo Rdidenten «&ett Bid- 
rénklow iiWÄttjlrt'/ l64<y'tfe« Sécrertraite, 1648^ b. 9 
MörcHlJtOttrtfej MARIA EtEÖNCMlAS Sedeterarc, ?649* 
ti f MafJj SeOTeterare t ®ma $8f'9ttttt;^ 165 1. b. li( 

Sept. Affefibr t ©»« ;|^af^Slatt, feb t ©öbetmanlottb 
16 - - '.» f i6ö6, flift ié47 «wb Plffa- 
b^th Buw, JKfP Optlrf' |H{ ©ttångttS* M. fjacobi Zebro- 
zynthi Bures ttjtttt, meb Catharina Sri^uiip^, fem tt 

,jtt'vbit%t M oén ;itfM(loill<a/fflC^«J&t(D$«ii fofj 
. namnrunmVa 1x9) årö li^alaSSMtt. M.NicoFaus a 
i aoju^ienifti: ^otr^ ^Imt» ot^^^rftoberbett t Slobii/ 

Orl Schillerus, 0$ Ebba AUir^?Aft4)bttet. 

Dm benna &(fiiirfpning/ fom .läitacf^ban or ttfsSttsm/ 
»feN^x) aao. pag, 193 , 0^ t ivmtt^tt mrtt forrtatt an» 
mcicfoittg .tf( Eric Jörantfon Tegels kiftork m Kömitll 
■ ERIC «LCrt XI?:bi^ 'i 

fh/SENSKlöiP^ Jo HAN ^ CO ^^ 

1651. ^ io Sept. aWilb: 165Z 
liuroduceracL 

(i>Jt«ftab,fo«tf Dttle» tiMit bS Lfeuleöanti f fSmattfffo» 
'ttOT^^i^ti mctrbcti ^di» ottcn osfes i«:ö iip. pag. aéa/ 

fi'if6fc'ar';i6 \-.v *- • 't «*" '•- ■ ?- - i - 
; tfft meb Beam €rte« btffer Ikorn (R 9}otfb/ meb Åge* 

. Jbocg Tdiioei bfttOP ttt S5^«lt9(6 «l(bb«. 474 9J^tr8»o*,3ba&BMn. ♦%*» 54S iy r, NumetoA 

DcniMi aU k Idiicfcbati. iitflAn§<ti. . ; 
FOJV B(fNHARDT, Ji/R GENS }^CXVit 

Carl CO 0^ 

Jo B AN aolalie röju b. ao Sept. 

1652 intro(Jucerade.. 

(k) 9(i>(äor fä. »öl fot bet t(ra< a^l)tttf«^«r (e ^( ta* 
ma wS6r itorjiai fUt> wtt<t((i^ o((' (n>M^/ frai oct «tf 
$«n& foMt: åfiDc» ((lort an ao^/• o^tfntdv »(^'»ilig tknfl j 
Cail von: B5iihardÖ(( b(< Oitil^tcjolian fm^, når bt&im 
n>mro-mge/. 1641 JtsMgU&cipeacUMr «ttref<| »S; fibte irit 
9}^iaid>/ o#bftt>Nb(ra<^ faDcr på:Sionin>if titt ^60 fofi* 
€oncC' of filrgen von . Bönhard.t: iK|t> Baidbara Köpsen». 
(KltK (ttftA 1647 / I^fO.. 

ÉuTTERLiN^ XTAsriJUSy Qiyåt 
ihtrodUceradi.. 

(i> S9($u(t fit- jSrrA. tia«tt>. c^(c latr wt lymmtfi Af 

(IV samttiA). m^ fA^t 9(f 8t9|lAii&> m^ f tf nu 9Migi( 

»Atin-/ (ftff. jbm: i SSa^^ (i t>å>< WAt bnifdioie / 

ett. rntUm mti fCulfr oå (icbti fiAfioft Uffieit fSif»^- 

' :f tfSmint -Af 1Kr@e^?& Sr ^fttf ;i#^ ^AtM^ 

b^^ta ^flrti Bf^ mp t^ ^tom fHh#< M/ «( 

.r 11^ ^^W)x ^""^ *^ fHoMtif/' tD^i 0^ niAnligar 

. jm, att ^w lAti h ié)8F n^snPMtt dnaittnndATC 

AftSMUrMtltfStitfmnrtO i64l. «; ft.Au|..Major ibid. 

^^.mua9t JLimttemäi }»^ tmtomtmi fotfoifet; 

..i.ift Irtrl agfiliMDr n ^-t*^ - '»^SAniål ik^ meb ^«o» 

Ai((l»im*nt^ttf, 8ffliiKkAjinax:liiitf*j|liot|(rtill&M«(fir 

r 't ! ||l| tftftm INliåi i«M«t(9^D8l>te' I^fOt/: Chrittr KaattCon» 

y, JMM» (UtannirtA «^ ^aiMi»/. (»M. fidK. i iaiMt.3 6feAc 

o.. ) T -MP t 546 (O 9ti6Ktf.'j^ mmmS». 475 Numcro 

r«r ifm (|fwr«ttWÄ, ^ H (MMttt fem femTor, m» 

7 Catharfita Johans t^tUt MåileftiAld (fl 9tunegam« 

547 AxEHtEiMy Johan j Qm^ ftr 
165K b. 20 Növ. Mai: .1651 
. introduceradL 

sBätblmfa 0$ ^rtn-äula/ "bfcf iK^^ö Antiquarius Rcim 
I fttfftli Archiw, |«J3 -Advocat FrfcdliuH $!l6o fSlf* 

SÄott/ 1637 Aifeffor mk.4 i€4«' *- ai Junif 4B(raiiiefa* 
re o^ft Stitlatib / SotDafi^^ttf :lJin 1^ B}plim)/ ui\% 

Antiqoarius Regni, 1677 Aflfefler Qtf AhtiquitetB Colle- 

'gio, föb { Ofottféprng i*öo8. b. j Aug. f 1692. b 10 
>Jov, itfott moMlM aiftDingor , begVafroai i txtim^^Xi 
fwcfiatt '4«Ipfoihi, *9ift iimo, i^ap. T>. d Dpc. meb éa- 
tharina Bunta, jjtonsl. "Becré^MBiiena.^ Aheiguarici» , 
Johannis Thomee Bjuraei Agririllienfis t)Ptter/ifSb i6oiti). 
aa Jan. t 1678. 1). af Dcr. jdcJ Jar :bfiiir(ttt .att taf«a« 
tbbwl) be larba BtMSjtå tMnnor / |r rtoferor Johan 
Qartmans xatraJPa <a»(Ias til t)e< iegtaftimj / frptft t B|>f 
fa(a in foiio 8t 167^. 'b. a7 Apr. a«Jo, & 1679 web 

tChriftina Cicilia Tranfeh^ von ilofeneck» 4^8f 9tabeU (ochim 
Tranfchc yjon Rofenecks^offeiftll SrOJWöiJIOJf O^fidfe/ tlieb 
:bel feitare frU/ Magdalena Jacobs »otter RoCeneck. 

eim af SBmiiateit o(d ^tfMUmon tdlotrtSytns / Joha« 

Hinric de Qchern. jDlll QtXt Axchiclms Utfortöare lefi 

wenic 4c^ be< flriffet / Fan Iafa< Jofephi xhuns imago 

Polkici Chriftiåfti in ViCi talmikiSldiana pag. 64 0(( ^f/ 
u famt mtM JtibUodiccae .Svio-Qothicse ^ toinus JDtdus pag. 

1651. b. ai JDfec. aW<fb :• 165a 

introducerad. i", c ot^.fiBriit llKt, i647.^« 4^or« Secieteräfe"«iSr 

I ,3iu X)oo a ^1^ £)tt^btri^0$ St^d^trtdn.' Numero 
I 549 % - » : . i • - - (Sott af Bcnft 0(0' S50 s^ r r: dr 1652» b» 19 Febfv oblobr 
famtna dtf introducerad. 

(o) jtoOob forot MSrten Mänsfoni (Rrcf (^ fttOII td SiSllål* 

it H^ XtwpvlO/i bl«f itiad CancoUift ati Jtmgl. CanceU 

liet» 16)7. b. a» Nor. ten fdrfb Secnterare I 9tt<fit 

. Ceiiegio» t<S49> ^•^ ^T fu^ii t>erS (iai>fS|la5> fSO i SUb* 

■ lofa m «Öoa. t>. i Januarii, f PÄ SKnittgr gSt* i6dft 

,V.M s*pt. ligfltc ((gt«fm«» f s. ciarR X9rNo nfiefiMf* 

. .. ' * •'..■ i 

TE.ETy HlNKICy CpD <St 1652» !), 

20 Mardi al)(ab: famma dr i»- 

troducerad* 

<p> S3«(oIt fttt forcA itamn ./ .fibf tfter '»nt&« ftndier» 

Affeffor I General «»«g<'9lmpt«f/ 0(| tiOtI* 

1641- 1>. ^o Tiinii öf»a *«tflm«flart* iSoIuK/ »040. ^ 
a Marcii bttft. (totf^o^ fvti 16 . ; . . .. 
Jr,l6r -r->. -r; - flift TéTTy met) Maria Ru*.- 
beckia, »ijFopoi* i ?ffieflera«,.Doftw Nicolaf Rodbecl^i 
' , ^P??!^ / .«•><» ,•>!* -fSwÄ |»5nit Catharina -flegcrics \»ttl» \ 436. pai. 4ai. 0(6 NJo f 57. . pag. 47p. ftNM 1655^ Jt C J J 3mm:'ib(^mämå», , 477 iNujncrO' ^^ |-> •^ 61 ef f;att réijo $äfmc|larc Bo< &e ©wettffa .Miniftreiiic I 
SRfolier oc^ Ofaaönjöa ; fetttmera vice -iintroduaeor 
tttt Äongl. ©wetiffof jpafrort/ fot* t ö^j-iiltäollanb 1*17* 

s. jJicoiai Äjnrfto ^ ijtff mcb -^ ' - - j * 

0W. af - -^ \ de taigaiijA lÄmMI ått gtd Ut 
tttrt Ölrf 0Ötr^ Carpöraten ÄfDrabariterire ]ohan ]ohans«- 
fonde LaigflierVfpin bSl>to t fift 170''^ - i * 

Benna off fFalT j^rromtna af ettjäittnvil KifeRs fl^t ^ 
Sriinctnfe/.TomTtqctmm tt>a:tt«( ^anbtinsit mmiiel$ 
ftttt liKftotf forWudSafc - t -j famma (|r- mtrodiiceraä. ! 

:(rV5f«0a9 fcmt Sirade, .(faf (tya)<j» tft^Äir: efterhni 

' ta9öa**Audiér3 4)fef Dcm i^io SojnmäT ^jefrifmate i 3 alr 

^ ninoeCTamiiiorcn, 163$ SBefaOtttnflémot iSRitcbor^Jl tt/ 

1640 9lnttt^'0(^ Proviant-ttKJlarr»» Sttoermottlottt flf# 

General Gouvernemen^s-ftaten , itf4<(. b. 17 "Martii ttCJlf§ 

eiåtf^opiHROH yå^dJfen^K. 1647-, b- z) A|)r* jKJtft^bA^ 

• PrpvfaAciip»*jtörr'w1b.3n|etmanlaitbjTaiate!ii ' 16664 tt. 

iÄMaiir3.tJtHwo(ttJii' »peiiJw& SRMeboréJ gän, fil 

1 3Bermfanb 16 ;r . -; . f lö ;. •-] - ] - 

tttoR mati(ti)a orfmfnédr; gfff t<$4i. 'b. ro Febr. nub ^a«^ 

ra Pers bDlter^ CapicainePer Nilsfoiä B9t(CC itt( E^offold/ @00. of CH^f Sknigge ^ 1 -[ ' !•• ••••■ ^^-OOOJ' ■'■" [1652- 47S mmtå^^tå^mmtaåiL NiJ Numero I t Kl :; littn 4 T '•• :r 555 i6%%. b. :54: May lOWab u faifl^ 

fiaiDff o(p Stiitfidb/ '^lef efter :imla((t)a ftudier o(^ ntrircf 
refor Commiffions.SecrcterarettÄ freM ' traäaten meb.^ 

gjoler i Mci^ , fot) i ©toctfeolm U5 - - , :. 
i i6 :. . • - mbn tmaul^a drftJtitgåt/ 

^ niebJWiffgarpth? Lo;ens •fötter .Harcpian, JohanAdlcrhie^s 

.f#ry fe,N:o 7ja. pas* fom fc5an iblrf 1665 Aifii- 

JaJ^ns j>é Amiralicrt8i..^jctt, Hans Willvtinitfoii Clercki 
fil pUw ^4> ^umittSat / fenii» (vu. ,'.. ) 

@on' .af JuBnSren^ion) ftora 0io » SuUmi ©tttfftolm , »ei 
.%otti)e fon 4)8 Jtlofj^agSrt) t Ofmoforht @Skcrmanlaié / 

tärs Behä:sfon, fBft ifÄ?. t. 10 Aug. + i(S47. b. af Ja- 
-tibmU J)(5f Brita Pantcls' imtxi ftfC^^ ^trfia 1648- 

1652, ^. oo Maij M<x\>x \axtL* 
ma .dt intrioducerad. 

'9^m i m'tm^ m ijent toppcrt, mSt»* manUgoi/ fS» 

■ *ö - - - i lö ... - - j^ 

Å^ - ' - 0Ott«f - - - 

Caseiiau, Johan, Qx) dr 1652* 
t 3' Maij ijtlab; famma ^ 

irf^bduccrad. , , | 

ttaimifuimi94if ItntS {@f»4|onit(rpÄtt In ^g.-vo Epiiiou- 
rum ceaturia prima ad inviaunnunm GUSTAVUM ADOl- il. 
9ltN)?r&*0(^,ai»e(åm^. 4j^ Numera I S5Ö ©ar (rf^s«i^?i ipipca^ . , .Comp|^niett0tytl5Pter^.AV^haiT^ foin fom: 

firjl. W.tttt©tt)cri8( tfrå AmfU-rdäjn,. . »cfi. Hcf W ctne- 
ral.Dir^aor ofmjr.' ftrt. f|Joiiailjf« ^attWf f Cotnpagiiiet, 

. 1 1 ©(ocf^in i<5 . . o* ligger tejraf' b. 16 juiif atHab : fänrniä dr iir- 

trodticerad 

\^y SiMca> f8rttf oio* Ferrfirf, Wftt *8 ÄofBoffare uff fo* 
C' mcm r njft j^mflfcn (lénjf l&an tttf 18 8r% få liva! fotWBte# 
• I aftl5«n'|^'fÄfjen*affMl|vtt^n>Sr€aA^^ bet IJ# 

. flot^etctti jpc^^ tjprfwtiti af ?totn?r(!a: ftatfeh'» Jttke fi fortraf /' 
' m r<s^ ' ' - ''• ' ■ - r< ' '^trrt''' • ' - ! 
tfiffe meb» - - - . ©oaajiPei' 1-557 S5S troduceräd. ' t, :') : j » D# tftife* tf^tr Wef 5atr Secretcrare »tlT l^rit 9}amNfFa 
' ftatejis^ f mfflhr ttrttji: ^ini: f enTunb^ft^ Bat hfl^M/ #Ä 

■^ flift m<b - - ,($5ptt <lf Hirirfc . 

•■-.-• :.'.>■ i 

^^A' ScitRÖEJl^, GOHOFJftEiyy {t} 

(Jr 16*) 2.» bv. 1 1, Sept..iÄb it fam« 

fe) taffab förut Schpfier,:, ^i f%y t$i ^NiiiiteitQof o(S)j «åw 
€S(nit«{:// iVOr fi»r^ Cancelllii i 6mtnfFa',Xa4celli«t > fl(f< 480 mnttymmmmk. • ^ I ■ :D i^' Hl •.:; Il \ui vJ? 1^1 Nuinerpj , "^ . 


559, 

r»ti ••^t54fi*lf/'iT Sept^- Aft*WarJus.tt^ 6ttrettjja ftatcn (|Jf< 
' Irtttll M> <^aflceUict! t ©feMllt, ^40. t. i!4 Sept. tjiai 
« ArcKivarius od^ 8Jtt.8<?creterare.| ipomrtn/' l6fo. 0. 19 
Junii Capit^laris titt P«dagogio uc^ Si Mariae fprfio ntt 
aiHen 6fC(fin/'Iö6o Legations Sccreterarf fil ^en OH-» 
vijfS frcW^«6ri^réren» léi*' ^ *- *' ' 1 - Öapi- 

tolarw \>ti (Mftf 8, Marien 0(& ÄOllfgl. P«dagogil Prorifor 

:;4äl(|be fckevtjiKftl-^f etr injmQe pvoceflF-tncb Cancelleren t 

'' 5|j0trteteti bctftta^jtdiittOrÄ Ecbamoter af 68f Slåttctt/ (ieDoa. 

Augufiin Baithafars hijllor{{E^r.d]:a'^*id^t »on .Ocneit ianbtt' 

V^O^^^l^ M#« 4)rfttttttt«w jR;röer$ogf^iim Som' 

Vfltft lÄja,:.!)'. 5^ JuniL meb Elifab^:i N^nneoftclfC/ fofc 

t6ig Mx s^ept. jf I <3tocfHw 167^. iv JU Nov. bottet af 

ÄotttWÄ" CARLS im TXliti etlfrotrmeltavC/ Hans Nanne, 
0$ Margaretha Lai*s bottec Topprider, (gon af ÄOrfip^* 

:::;(^^seid$i,iBQtsatht«i49in 
iScomarcFt S9hil$(imif(|imP^Pl .s^eidei^.Ofttciv jfltft i5idL f 

1616 • ' '-^'^^ ' r 

fot) t StocEgi»Imid45« ik- ^<^ ^^9^i v.>i9r6fm m motM b^b 

Pere^h^ettoff Mor^té, Ale- 

'' 'X AN DER (a)dV 16^1 ii. loSept. 

ablab : famma dr introducerad, 

<ii>c58c6af Art f9rro notnti, ifyffM t^ %mlra ^^ ollab ff 
toii ^mi fabcnl (roi)na oä tmuLtriq^mftcxt fom oct/ att 

UiAfc'3Hf.W>f^^iiOi9^9 4>foyt<titeii a(^ tten I Di o(^;n« 
fet/ 6l<f,fcbamera'Ä: iö0 Maj9r,.56^^ Lien- 

tcnantf^-T^dgr.-^. f^ Juhii DftoÄjl/i!! )pail 1 k|^ Cojumen* 

^^*it.tt|Spa»^e!i/<fpl>'iÄ ; '?>•''. < -Ii- •.- 

ii. : .; ... M ^ • ^ifl m0 Barbara Mfiiler, 2attb«^5f' 

bJigcttl s^mtxhi^^Mmvtm, 4s^ Notnero \:1 5$i ttnSOtf Arend MöUert .bottet/ ft N:o 4f4- pag* 49t9« 
®on af Iftpttmcfiaren Fer Bhilip^fon PéreswerofFMofatlw 

iom gt(f forfl i(i Jtdnung gustap adolphs ttV utf 

©ttenfP Frtfl» '-tuttjl / Otf; Agatha Amlnofi^ Womofleiw 
Uti Sttflennnnltttlp/ Fridric Ammoffi tOthlV itlKt) Catharina 
iPcrefweCoff. 

Denna att & 4f m flammal 9(bdts Vagt .q$ fiain iiAtt VoiSr BURGHAVSEN ^ HtRMAK ^ 

Qy)Åx 1652. b. 20 öa. ab(ab : fam^ 

ma dr introducerad 

00 ^il4t) f^qit von Hufen » f!tef (ig ffl ^otfo eDer Orel/ 

»at Då Capitainc^. Wef jtft 1667. b. aj Mau^DfWtfe 
fic ill R^OlMe Dragooef^ f«r(IM k^ a/ (?(^. j5^ 
toerfte for Jbct earetfPa .aceAc^nefttf MM/ fob iefHaftb 
't< - - • ' • 'HågctF HHMönb 1*76. t. 4 B)ea 
bcv-l^ (ftltfa floaff a tappert/ gift méb^ Helena s^as» 

borg. Gon of CapitaineJ vgiocnfF 4tett^ Hani Yon Hufen» 

f9m lefbe Sr 1609. KlEIHEy ScHWEDEå THiEDRJiC, 

(c) 4r 165^ introducerad. 

(c) ISf^lt i?tt fSrranamn 0^ »apn : uH iut Sr 1633 in 

4:Cp> tttglftrö .iftift pS LatmfP vers, falab Luöu» fupcr 
morfe inviaiffimi Herois &c. R^giå -GUSTAVI ADOL- 
PHI, ffrifmer Jan ftj Schwederus TÄeodorui IClcihe , S. 
R. M.tis Equitis & VafalK föhannit Kleiheh » harcdita- 
rii CoroTion]mIngrt«9Fnius,iMef 1648- b* OO Jan. Refident 

»fl) Snrfteliga |^e5en»®pfic!ffa öSftoet/ Urf 165 v b. ao MartK 
Drottntng CHRISTINAS Spna bref attimmatricuieras,tt)arbt 
i6t f . b. 7 Apriiifi Ke<)eriH(;é Mii SSremel)/ féimna år b. i. 
Maij Rendenttvtb JteiTeritga^SfiPCt/ 1^1.1.-9 Apr.jfic* 
fab asbra gSvflin HliiiitteiiiilRe^^/ famt famma Sr tfl 
M ^urfieltsa i&MffiriHIa.^iiftt> < fM)<': b. 10 Apr. t^ 
-....:. .^ .; ...., ^.p»:. :;i..r>i I 1Ä4. • ;i m ^smwimmtmåt. 


■t NuiD«ro t ' Oi - 01 : 31b8$fati»:ta.$oafit!n:^®QttOYp/. i6ö6. tu. 8. Febn »rf 
Sauterecoie 6(& PaHbt« SRacjfokf f SStemoi/ 1670.1. 26 

; Febr. (Eirfot tft S^ttt # SJtonbcnlwg / 167a.. »o^ ^"«-^ 
SlManbt ttT\g)ollMn'@ottori» ocft järntorg ^ 167». k- 
19 Maij: p& (cgibriMiifilMa»/ fot) 16 - - ? 
* "f 16 * • gift iiKb^ * * *' 

6011 of Johan Johattsfon Kleilie Dta ^ngYCv 9ftf'^et( 

re ttl Sorowta / 9ttbbar</ frofl i SReucti^SIofier i a» 

brecht vpn During, tttHtJBcctltni/* Jfimtti atCt »dt Gm 

.' af JOTcen^iaclii furi». 0^'iåptllct< i |)iuitol9 2>0m' &CC' 

re Od Thefaurariui mtb 2r i^Z}/ Tohiui Kléihe, SttMorC 

0<& 9lTf«$erte til CTorotvia utf ^Rgetmaitlaiib/ f^m 6Icf. 
aUll^ af JteiftT mathias 161.9. > lo ApriUi. 

ÉARCLAry W^thLJÄJdy ( d) |dt 

i65;44ntr6dujcerädl^- ^ 7 ' I 

Cd>SBe]^oit fttt fotra: noam / tieMe gg: .o»r titt ®i»ettfP Jolb 
tfr8n gemot(il£)fiDes(lc/ {tdié^f. ^4 i^ot. ioco 3tK« 
baler< årltgpenfiön» 0(^.1 646. ^ )i M^&efaHnttig att com- 

inendéra 0<^ åfwerfora tfi SofHanb fpra Coirtpagnier f>aU 
SKQttarr/ (icfår 1648.!).. |7 Dcc; éppct brefa^ nanir^.iferai» 

^>1>rtf itffa ®ti0fM^ci^©tQ(f^i!llifv I^7^t4)«9ft^ 
i ^^tolmi QC( i46f. t). 7 Sepc. ttfltfa Qenerai^MaJiort 
^(f' 1668. b. tr Det/ Xmtom carb stuarts »m« 
tttgifrvit i (&mm / 0» ^tt andliga. 6mr^ o4 (arf9»||/ 
fob i ©fottlanb lö - - t »677/ gift 

' 1647. ni<^ Margaretha Becker* Qfwer^ lieutcnantensFa- 
(ric Kinnfunond^s ^9fta# fcN:o f 05^ pag« 4f f • IK^ JtS|nttlltf 

. t ®tlKf(obn> Johasi Beckers tottcU/ fottl ftbatl (i(F 5fi)(t' 

13^ ^en^^o<6a)rottniiig MARIA ELEOW)RAS$Sf#gBar^ 

Hadi Fridric Fockt; €ioil af Patrik OQilhtelmtfon Bar» 
cUy, Comarchus eOcT £)pniare i @igaM/ ^ Margaretka 

stuart, ofmtr ' Domoretil t. S3ogg< 0$ Stpionb/ TkoiDu: 
Slvarfii >. Dotter. 

Brmi&i€tocrfgeii(g8tipiiaibdigå*aft^ 
tliCiM ifibe fecletafWaltei^iUiictax, STIbbare Baroc&ecc af 
XoweZf fp» ftidC (il f rtl Agnedu Mcldrum »> StObarcM Ba-* 

ro* 3iMvti'9^ ^Wnim 4S3 t Xumcro 5<53 564 565 >^'- * K i '.^». ronect «f FTvie, Georg Meldcoms Wttt : VOMOi itU» 

m iMa ittta i &otlicalb ntgrcnab i Barclay af KUbi-ny, 

Toucb, Qarchie» Touy » Matberi <0n; Mjtdden» Xippot 
. f earfton » Jphnftoni Falfflali:euaii. 

WvLFKArB y BERBNDTy^ CO 5^ 

1647. t. 5 Febr. dWabj: 1654 

introducerad. S^nsl Utt mnrit/ lfr<f Itf (fl ^ageit vf!^ HixMfiii mx 
^Hm^ FaOor t $9maiu ^ fltptt ^odtgat |i$c 
ättt/ f6t> «« ^omem 16 ^ . t- 

t 16 - •--''•' '^WttÄBårbartHeioll. 

FbjNT NiEROTH, JOBAN, (f) .'dt 

1648* b* ao Sppt. ab(öb : iÉk4 

introducerad. ! 

fartbf d?«i(matf( Itl' m» C nat Dt^ertir K:or f 73. |pig« 

487- ) foö lÄ - - - t 16 ' - 

0t^ «rt ■ Hierta , Majo- 

reni Eric Hiertat Mitt mtb EUa lilKef^arret ®Ott af Ma* 

. 'iptcfn Johan Nieroth, t f 6a8 0<| Agaeijiå Schillentt |<f* 

t( (titta 1619 «(| 1^. 

SXtna to |!al .iii0«hi»b« vi «lfl«t ^ ^opo (Idnbai 

VCbbOlStCfligaKterothfra K:o. fa pag. 4a 0(^ &(tt ^tf^CtC* 

Ii8aNieioth(raN:o9apag.ia6,|omfér«(tt^Itaniiatt^api. 

SÖHLETZERy Anchtps Bridr^ic, 
Cg):* i?5o.. t.» Martli aWÄb: 

1654 introducerad. . 

rppft : CO im dt^tVi^-e^ se^eföfflÉr. <ji -^Ij^'^ Vf i.. • •i. i pl »??? . , . . . I ••- 

(g) 'åjtoptt fJrt fom namiii, cj»ot atrfa^ba-ftudicr im^ trtriftf 
rcfoi"/ Blcf l^cnt $Sf•^§^'^é €^r>Siirftci (tf ^rat!k«< 

ntav foocT; gfft md» Eiifabcth ro> y K Vif JohanÅes- Sehleteens t MMieine Boobr ^ Me4ica» t 
^j^f^nuiU ,'Q,U^AP ADOLFtf^fl^LDcrdtia Pracfanan. 

556 LiLMESKiÖLDf Eric , (h) dr 
, « ;:, .1651. b, zp Sept, aWab : 1654 

(h) Äiftffrt fSrut Eric je<i)er»fon , 'f«f jii fif" ^<me5ertf 06 
9I(riioft, Oarfiotttttt en ruHb tflySommg qustaf adqlph 
. 0$ BroMimg christ^a i atfriO^A ckargcr. oi| forro» 
' utngw/ fS-tttrfi»m iit(iNé> fot) 16 I 1 per 5Ö7 j fRAIifTZP^LT,lARS^ (i) df I65 K 

K 20 Sept* ablab : 1654 intro- 
ducerad* 

<0 ^Oat fornt Lars Mlr^ensfon , fvot t^aH ld40 Regi* 

f^rator t vStocttjTa Ugaciofts Canrcelltet t ^^fffanb; 6Ief 1644* 

! I. ^I Not. gtlt^ Secretcrare tviD |ttftOtl^ * Armécn I Ipjl» 

latti)/ 1646. D; a Maij borå confirinerad, 1650 EaRM«Sc-^ 

ccecerare t fB^mi 0(6 XaftMffegii Imi ^ fob iSMonb 16 • 

- Wf^ - . - Pers brtfcr fchmidt, Mi«of«|if 

f£X« 9(it>i»fr8«j(5 HitlMxu ass t Numero 5Ö9 Beriing , Olof , (k) dt 1652^ 

b. II Maij at>(ab: 1654 intro* 

ducerad. 

(k) jtaQn» fptttt, Beriing , jrcf jta ffl 3ffiNMmi lulr 1^ 

iiinicnide i UpfdliT/ ffref 0<& faUADe $atl jlg Olaut Marci- 
ni Bnecopiandf r i, fonr fan fr* Of & Iti (mKa orationer 

it tdar o<^ 2t r^s^v fornt \^ t Upfola Sr i6a8 itftif^ 
na JuridifFa difputadon de Judiidonru^ adminiftratione» 
nacUum tocius proceflua judicialis nidicer adumbrani» 

bicf fiihtam^c Sr 1623. ^ ai oGt. Aufcuitantj 0»ea £lS^ 
aiatt^ 16) - - - - ^raM^fbtagef 

1(53} lUvtir «2a0lltäll 1 tlDlatlb 1 1640^ N 9 Apr. AlTea* 

for ttft 0mca ^f#9tatt/ i6fi. N if Nov» tilira 4>S^ 
raMl^fbiage irti datiM^&abi 1665. b. t? Martii ^^^ 
rat)é5oft)j[8SC tttt Svo^feri oc^ SBaUtta< {sirater mck 2>amw« 
mora Stt:g«tag^ xéja ^äraM^ofDtnge ttttlllnSferlO&^akf 
fcb uti (Sttcfopma^ @tal) i<of • i 1679* 1^ 7 Jan. tttan tnai* 
liga arfiDingar/ (esraftveti t Sgalhtflf jt^rtid irtt Urtanb; fe Cart 
Gufiaf Fredianis UplaiiM fgrf tor< ptenfmerbisOctCT pag« a. 

gift mrb Sara Lars botter. @Ott of Mirteni 

RoSENSTIELCKEy CaRL, (1) dt 

1652. b. II Maij aWab; 1654 

introducerad. 

(1) XaOab förut Roiiitger , ejfirr anfasba ftti£er tvfli 

Academien t UpfMa/ ftkf J^OR 10)8 Aufcultant { Gma 
^Sf i aiott 0(^ mib UubcrSiaffcrvr/ fS^ t ftaben fom p8 laiu 
betsar 1641 icflel^aK nvcflH, oi( mtrbt li^^titiitiitnpro^ 
moverzå til J> u. D. f^an ^ott ber famma Sr utgtfMt 

en lärb åltptxmio jurMicopolitica rnaaguralis de Joribot 

Majeftacis & Kegaiibus» Mef fA^cmtcra^ ttib ftn Sttrfomlff 
1647 b. I) Nov. Aifeflbr i @toca $Sf«9lftt , efter fti 
ftbrr / Sr 165^1 ttStfa J^Srab<^ofbitt0e i 9ra<b0/ aBajnla/ 
fiSng^nbare 0^ CrUnfl^unbare f fh^ i &t9dfyotm i6a -^ 
t ä66k br 9 Febr. iegrafweu i ®a^ 
Kala Jt jjrKo / iift mttf - - - - ©o» 
af CooiinciideiMreA «S fSaxl^olMCtl 9^ tlHtfA Afcfforen { 
P p P I 9»(« ^ dttbl«cl«D(9 §(ix(0itt4n. Numero 

■ ' f 

570 e^ ^fiflatt#<arl Qlof$fon^ fm k 1Ö47 i» Not. 

|cF «fjltcb p& ibeglttm ifrin Aiidlbrs lienflen fot ,t)(< il« 
pptbonif thtt $48 bSM^^ ttdit Svamn Jitt fcptto iCtt ir. 
Dctma k 4t läng^etoon fitgSngén. 

4r 165:^. ^. 14 Julii aWab : 1054- 

introduceradi 

<m) JtaBat) firat Gyniic jöransfon, i»at bS j5fieerii( Lieu- 
tenanc f§r ttt Utfgctitciite 2:Dfa fuec^tar/ ni (btRoi bc^ 
(tainiitj) $aii ifra «emcn Ht i Äoming gustaf adolphs 
0(6 Dtottiiw CHRISTINAS t», foflt tttf«j>wr 0<&tf5ri 
ffrttcft frib4f 5ar t trt 2ifia«*fP«/ fflrpflPa oé SjJFa fn» 
Brt fig wfeirt/ »attf fefceniKtÄ Dftoerde fot <tt 8kge» 
tnottc uti fingetmafllmib/ o<6 fi^ 1058. D. 4 Nov. tiBtfa 

Commendant t £anM«€rOtta/ fet) i6 • • • 

i t SanM^Gtona 1662 1^ ^ctjIabrt&egraftDeti/ gift mcb 

• - - - - ©OllÄf J^ran - • 571 StiernstrJle, Johan ^ (;n) är 
1652^ !>• 30 JuUi aMab: 1654 

introducerad. 

<0) JtofOD tå Joliaa firictfon * ttcn 1l(b $att^ ftuderade o<$ 
tOdt ProfdEbr, M. Johatmei. E^ici SfreQ|;ncnds , fcbait j^tl 
i S>OI9t it 1698 9ate 1tt«Ht»tt llWt ftoAa difpucationer» 
de Theoria Solii , t^ de Hpjntne, biff fm fainma St 
bet Magiiler, 1641. b» 17 Maij Aflronomi» 0^ n^yfi- 
ces FroMTor Ibid. i6fO. t). If Junit AflefTor t X>OK»t< 
^ftffSaft/ faiima At b. IÖ JuIU fflUTa extraordiiutne 
Jiirtt ProfefTor { boDitte Academie., i6f.). b. ao fyig. 

(iBffa ^orobt^ofbtoge ifnKr €opotie (an uti ^cttiioiif 

JOttb/ 1652. b. f Not. tiOtfa ordinarius Juris Profeflbr i 

Ofta nimbeS^orptf Academie, 1M6. b. laDecanpof^^ 

: Mt^flMmcdflKteoiioitO; i6^«k* a% Mati ttaifaofioct 

: ' 3«nio 3rtt!t)ers/o# §($ng»<itt. m Mumcro) 572 57S I I .A 

2Nio e^ 3wan09or8M lair> Sr t ($^5. b« tf s^pt viceCm- 
nd^nt t for(ttam))cBor9(»0^i9tat& SEBarf»8l)( en gaåifa 
lorD o($ fli% aR4tt> 0^1 l^iitoir fotn^PBofeiTor, iontr AfTet- 
fors ttctijlen,' tttgiftuft 17a trprfta difputationcr, itlt ftm 
. Aa6tor, bcU fam Prasfes : (e M Sr 1654* b. 16 Mårtil 
t]tIag^(Memoriai 0(^ff6fnaräi9 tft Qcnertlen 0<^(34]öYer]icl|* 
ren t 9Cfp r fottt tfltVa forefiot) Aciideffliae Canedle^ens 

fioffe i 2S0ii)t> OS Pföreiiorérne OeffamiiulttM blefwo 

an^ifnt for otr for #r lattia- 9é fotfMOiA^r a mss. fofr 

f ®tranB«å* ©toO» 1^07^ t »686. fr, ±1 Oec- gift toeb 

- @f)tt: af Sortnrm t etrongtSfir 

Eric - -^ - 

RENNERFELTy CAltLy (jo) df lÖ^J» 

b. a3 Sépt. obklbt 165I4 intöo- 
ducerad 

(a) jtollab förut Carl Carisfön, mx\A dlDortcrmeffaref tS 

i^milfcn bcfiaDmns^^atrteban Sr 164^ Ucf brfirbrab/^ toatbt 
CbCtmcva Major^ fob 16 - - t »^ 

fltff öwb • • * ®on. af fart Gyllen NI K o t b , Sjpicker t ^ 

^nébarn/ Johan y (p) De|> 
SjTicKERT y (ji) dr 165a* K 
30 Oét. obCrtbe for t>«rÄé:fiiber& 
frogira D(ö manft^A fric^étienper f 

famt 1654 introducerade» 

(P) fob 16 - . - - . 

P(q>fJbl6 .... 

■ ©oner af Rcqemfnff Qmarfwititffarett • j. • 

Kteroch, fom Uef i64f v&i&lm 011^^ af Ofibfn 
dmäinricr Hdrir» (^((- Brh* liUlcftlelckt ; ; Döma Seti» 4SS dti))i>trg«Q(l^ $(^gltiai. SumttQ 574 575 f<$4. ft paÄ. 483. 

f>ma ott «; ISngef(t>an uta&tgen. 

Nov* aMab : 1654 introducerad 

(r) SMldb fkvd Ranck, (lef St i6}o folbat wUkt Hab 
Sesementet/ gämM ala charger iimm ti Capitaine af 
fDimSmbc Utifmtttttf o<^ Utftott^ua fSiab/ Mtbf fc^cr' 

mara l6 - Ofwerfic Licutenant ibid. id 

Ofmetjie af (glf<tors< SRegrmente/ 1^78. k 12 Jan. 
Geaeral Major af InfantcrieC, 1678* t)- 14 lanoarii £ailt)i« 

lofbtnge ofn»e( ödlant» nåt Cotnmeadanc ofmcr aim faft' 
timmat ttti famma Soti/ 1678* b. 17 oft. affFtebab iftin 
jDf»crfie (»WallntMgni / 16^80. b. 4 Sept. {anM^ofbftige 
Dfba 9laImo6u< ik oé en td af S^fKaviiaM lin/ 

!om (ptte ttt 6r&ne/ ^O t dtancf lottan 16 16. i. 1% Apr. 
I på dalmftatx (lätt i6g4« D. i Dec bcstafmcn t ^olio' 
loM fprtlO/ gfftmel) Anna Bergengren, Infpeftorens An* 
nund Bergen^rens Dotter / fe N:o fCX). pag. 4^7. - - 

fSt) t ^ahm 1638* i' " Aug. t på pn 08Ä aBorferg 
»ib ^obut 1716. b. 10 Apr. frcsrafrben 1 ^almlfaD. 60R 

af Anders Svensfen t SiancF^ptton til | 0(( Ca harioa 
TfaCzen, Walleriftn Tratzens bottfT/ m^ Sarbrp Jdos tH^- 
tet Hiorf. 

Om bemia åtM urg)tttng/ fe N:o 130. pag. 147. 
GYLLBNPATJiON y MJrtMN, Qf) 

åt 165Ä. 1), 30 Npv. aWab : 1654 

introducerad* 

(a) ÄaHab fotitf Mårten johansfon » jftef (tg {ébetmera to 
jSa$69 o(^ Xptp : j^or tient ftg i>pp t jtoiutna qustait 
ADOLPHS D<§ Brottnäts CHRISTINAS (fbtfl »^ttmtftatt 
mtber ttp(anb< cavaikrie , t ^totlfen beliallntna ^aniMf matbi 
jabli0# bief ^bermera i^fjs* b« i6 Febr« Major 4f up» 
"^ ' ' loiiM ^öi^btr?*»^ Sfbi^mÄn. 489 Nwpcjro, ■57^'', 577 lattM fi(^. !Rer{Fc< CavaOede, fob i6o!i 1 6(otl^litt/i fltf 
gen lö^p. t), ip Janaarii f&c Äopcöjamu / beosAfnKn I 
ftafltnsc ftirf{0 t ^i^ammo^, gift meb (Maria Rift» 
jDftvcilU Hins tof(tt öfrelfe/ leflx mlia ti6}. ©o» af 

M Sfwer 9l9%ittji< fl&d/ Ilat),/ WOictitvim^ bi^tia* 
'tttftStbarn^. '^ . ' •• 

S)(nna att ^idtst tnct M ®one«T^ii/ bitM€mttif 
uxm 0(&^amar'Sl2tHe uti Sotncm/ NiiLQuitefsroii pxi- 

(lei^piScron^ fon^ ^i '^^^ lébrdid MEibi<u 99^fb^f Uti 
, 0tiwl(ttnb ^7^. Iv ap Uii Nrtilp<, i til . fru ^dbe J^iw 
' Brica Elirabtth'^ alc^b^tiouverÄe^ÅCsC^mrareut uH 

l^j^ijotnsKiöil^^^ <;0 dt 

165Ä. b^ ao DtQ. abC<^ - 1654 
inttodwcerajdL 

i^ Kallat) fornt Jonas Anamfon» tMt ti KpUmdtave, i^ I^IJimiliigaiiC/ fo» t6 

^ ... .♦ *. . tiftiiKl) ^ 

Om af Anden ■ ^ r , , s 

SMuua M ^ Jäbi0if(bat( u(0i«fiu ftiöS' !f 


:.i: ..'•fl. 

I' :• : introdutiéradv ' 

(o)|(iii6l> fornt 'ikWli«Ui<> |Rctf|sfa!l>afH f(t>M M 
i 9(to2f Xtf4f UtgtftDitjmFhilq^pUitd^raduhl-difputttioa 
deMagia NaCurali , rtftC ^H ipfft<r 'Ot& U(f i Scft^/lcftt» 
(II tior Uttifnxn sraduat dtilptiiBtioii 4e 'SoorbuCo, Medi- 

cihtt Doftor, N ^11 ftttiftta^ $fi Sfnfomff/ «f fimil 

dréur, tW^^KI ^tfRäK) OIRinTNA^ £if>MedicuiJ U«f 

99» Äiiw i?8^ f d f^^Sttita.. ^ Numero :* rfj i:.- r.r.v ' MåröU.^ob f ©(odteol^n. i6i8* 1 15 Jan. fiWcL 1674- D. af 
STOcra. öm. ^Pttom; 0(J 6rt Mrfpiuufl/ fe n.o^ nj; pag. 


IrOl 7\ t r f 

not.j CO (i 1653» 1>» 4' J311*. dwat> : 1654 


uliisr introduceradv 

(x) 5tanat) fonrt. liaureifu» , efte ftudicr •cJ» tttrife* trcforv 

■ - - (Idgm;i6^d b. lo Jjuiii f^cltjlagd nti) SBaifMi, 
ll(a« manltp «f»*i^r^^m«mey Älagdiiena Citharina.rran- 

; :;felie,vonRoTten«i^, Q4f>9{9M<IöacliiÉi TwarfehcTonHo- 
fenecks ■tio(((r^ mcfc' tel:|le«aw,'.ral>. MafflaWiia Rofeneck 
&c>. fe; N:o j*96r.ipag. 34?- ©OK af »tflbpm; ««: JBe< 
(|«ra«/ I^o^or Olaus Laifel!al« .$BffilSfon ) UH dfitob { 
£9T(it&#n!ir 9B(^«5(flallll>;,R4'Margaitdia Kenicia,- 
9lr^i(>SStfro|Kn< Doä.. Pétri Kenicii t0(t(k>'fot>'itfol/, 
fltft. l5aa. J-. i67i5>. b. f Febr.. 

,V:.r. X .^ ••• .-..-^ '•■•',; . . ■ ^ 

ifjo «<ill<*' fonif EfiP jolwujttoiiv ffKfv jfr. «' örf«r«ti »«' 
tn|(fil»t'/ 6ftf> f$r|i (Sanmac <jeriifnMiK/ (3 «aim 


$79!' 


iu'>ibcM 


T MMtxi^^mmmn. m iNuinero 580 '%^i nfi ^tulatib 1606. 6. Ig Maij, f fÉ^f. A f Nov^6e* 
.0raftp(ii l.s. Nicoku tvdloA ^t^it^Pf p mel) An- 
na Barckman, f ^1677 o<6 t^^ ^f J<<^^^ :ftc9rafn»ai/ 
ofrcife. 

(z) M Sam«r^®frtfQMte ii.iRiii^ reHc 

fcbqn utrtM/,,o$ kparM jlw n^tP jm 'SMrff mf}> Sr r6p 

JSiborg/.. 1646; b. ^ $em.®iStt%ppnrati ibid.; 0^1 
fcaå 16SU b. ad No v ftabw^ab} fp^ i^ 

t 16 - . ttt(in.fonct/.0tft 

meb^ - - I 

;6onct.af Johan Otsfon Klofwblad;afv6f0tt(f iott/ 
0(^ .- Stlihandfkc» Slvttmcftatfl Sclihandfln 

Ro $£i^Fir CH t,A^/x5, ([a) JÄr 1 65 3- 
tf. 15 Jari.4b(a^; 'i654introau- 
trerai 

(a) JtaOab f^QM^ili Johantffon, f]^<f Jg (aiStUMK^:?^ 

Itngt/ 'b(ef fjrfl £amar«®Mfii)cnre t.(Eaii|^ac»coUegio» 
fa Sori^oQare ibid. bert^rS eammrare ilRtffetrt StatnN^^ 
. eammare/ 1. ^tlf<n ieSalmna ^on at44be</ éatbt ^fi Afles* 

for { Reduäions • CominiiBon » fob i.®t9CF(olltl i6 
- ^16 .« gift i:mot;itteb'Marg4rccha. Hubert» 
^ Dir^öeurens Hinri€Hi^rtibO((lV/^f^fit.:!Xldq^11lA Cachari- 

na^eidnrpira/aiantttttrtarart ttffilanb, ^mon XejoÄfpi- 

fas bottet / 't l«t»IÄ«. .öonaf JM« ' Nitaricn, Johan 
Nilsfon , ,p(5 BritaSvcni :totfcr# ^mfftao jlrf i:ino , €«# 
tncmaren Nili JoYranifon, , o^ :d;da » jtvigi « Comäifl)»- 
rien Zachrit Simooifon Fakk. 

Ibmk jttrgi(f iitt i»i ^ ma$(jga (tban^ni^ bd M/ Johan 
Nilsfon RaffBfiydic iO SBeli^SiUe^c^ »4iuge/ f ob nff 
^atO^IO .X6{0t ';»',» J»lii »t ibid» 167^. b. ifS. Febr.. Ogift. 

; I i 49^ d{fbhtö«0$ WXlimåXL ■f Numero 58ä .m 16^3^ b- rs Jatiiiarii Mah I 
1654 introdiaceradv 

(b) JtallatT fmit Hans-HiidebrandsCoD , nmt bå* Lteutenan^V 

.pc^l^aDe Uti ett rntiMtg. ta> ttent trolujett/ n>a( oc^ äiltseir 
uttftét toffa ftigrtA fS^ utt ®wmje i(S 

r •- f»^ •" ' • ■ fliffme» * 

•* - ©m af Wajorefl Hilltbrand Hans* 

fon , fottttttf 30 Sr gtir ffcttt Äronatt' ©i^^crige^, in fö Ut 
5<m & 1650 f (laget t»» ^tft(loc( biff f8 jm&tliflcu. for^ 
gott/ ättikan IhaJt Oerrfter mafle Itftoefttlfattia. 
, 2)etina itt & ISna^^f ^ti tttflatts^u. - . .1653. t. isJamiariialila^f 16^4 
iirtroducerad 

(c>5faBat) forttt Mathta» JcSansföir, Méf^eRe» Ottlaflba ila*» 
dier, (bajÉt Aftuarius r Oweq ^'äiatt/ 1647 Secre- 
tcrare tDtÖ Stoffa General Cfbuvernementcc , löff* fc. » 

^ juiir $ara»4oföinftt i Ca(a9ttti»eit A fw tö • , . 
- -. t fö - - • flift mifr ' * 
-. - - ©on afToHau 
23etura jft oc fönflr[i^<tt utgåoäctf* 

CÄNTEtiHJELM ^ Nils y fd^ dr 

1653. ^. F/Jativ oMab: 1654 

. iötroducéraxL 

(^) Xallab förut canthertfr» efttr atiragl^a' åudter e# ottiM 

rfffHT/ flef f»ari647. ^« 3:1 Mareii Secreterare mtO ^ll{^ 

nmt> Arméen { Zi^WdH, i6f i. b. 24 Maij Sccrererare af 

• Äteft otj General äottyerAémeRfet f Stffatltt/ 1657.^.4 

Martii Secreterare { ^ergf^Coilegio, 16 - «- 

. ^ JÄfffor i «erg^.coiie|LQ,, ^ 9iiM>er?*(K^ a^fteitKht: 4S5 Numero 584 lé- MarriirMt«f»rn Mll*e«iS> aarÄ-fpirRp/ jiff meb 

Elifabeth Mårtens ftptUC Lihdeilröm, fé N:o f4^ päg. 476^ 

emi of Sörfta&erbcR uti. SWatdföfa / Andcw^ Birgcnfon 
caatherus , ofive» Sgvtto^ctbt fao btrfammallateC 

tensKDt >lzx><iif Richard dela 
Chapelles f5ner ^^ Julius 
Richard, CO 
Oäz Richard , ( f) 
Johans Casimtr, Qg) c# 
Gustaf, (h) dr 1653. ^ 2g 
Jan.fin$iOFenovationpdberaéS(M* 
(!a^/ O* WefWO 1654 introduce- 
rade. , 

Cc>a5lcf 1666. t>. »5; oa. éf»«r(Ff Lfootenant^af «i Efqua- 

dron of &f (infTa 9(beUn< infanterie , oA aftvOT namiT' 

' timnfa af fin Sr r<$6o> nti @to(H^Dlm vS (r^tfcf »(#(«! 

Militarijf» ExercitiSB-»»f a Clkt SBCftCinOlW @pe«l of dt 
inanterie &c. Wef P l<570. fc» a» Martii jOfWWHt 

lieuccnant af 6fiin(Fa Steatmcntt (i(fo(/ fo» uti Sttfmidii 
i6af , f ttti ©»(fj^olM. 167a. btarofwtn t St. ciara St^t^ 
ftj; oift i:mo,intb - ^ 

Ikorn , firic AlfcCons Mttt tå SROTfa> ltl(I> Bigeborg T«rt- 

net tttter Tott (((: SScrga 9^ @fetl» afloAier. a:do ,. 

nti Beata SabeU 

(f) Capkaine, fio^w röf 6 »tt> ®<irf<J«r. i jpolw, Pgifl. 

(g) Capiraine» floOM I foU» l6f6/ O^ift. 

(h; capitaine, bgt tttM fpii«' UmiMii1>t« alldiaii m Mtttf/f» 
tet hf »«r liwinitö eic Häftefto. x 
©«m* itt Rammat utttr Sranrfnf*. 494 9tö*ti:8«o* S(M9rft4tt. i ll ^P' U.11 Numero . 
58$ EN£SK2ÖL£>, ElV^ELÉRECflTyQl) 

dV 1653- b. 4 Febr. Ma^l 1654 
Introducerad. 

(i) ÄannDfonif EngcibVechtNiisfoii,.Meffor|t€amwttt^ftf' 
xoaxt i »flfttmgciéainmarcn ; »av \c\>an uti mSiii} ar SBof» 
WIiitéf,15iiWnft, .^rffifte öotMuorW 1641. b-.tyApr. 
., ,i6imcrerÄrci^crfaiinii«jlÄtK«o^|il)]t 16,50. ,i>.3o.oa.Gencrai- 
Oouveritemcnts Came¥er«ti / foö lu - 
- , '- - ' J id97. flift mel) Elifabcth Grothufcn, 
Majdrehs jOtto flrothufcns Ol^Äfte WftC tfl ^aBcrfclCH. 

586 Rosmnholm^Eric, (k) dr 1653. 
t 23 Febr. M(fi>:i J654 intro 
duCerad. 

(k) StaCab f5ttt:Haiih, frcfftjj til ertfccrrja, gricffi» 
ikf; ftmntfrtg/ efter en uti Upfoto &r 1641 ^oOen p<^ 

.tttgffttiett Oracio Metrica in fummi heroica ac coti Orbi 
ChrilllaRO .maxime ominofdin rmortcm» qua .divui ,GU- 
SXAVUS ADOLPHUS fecundus & magnus, PoccnÖffi- 
mus Svecorum Rex, anno i6jz tlifccffir» fatltt tttrifcj Xt> 
fW/ Mtp^fttt 1646 9ra»matt tStocMw/ 1Ö.52 »trj» 
mcibre Od; Praefei ! Politic Gollegio ibid. , ji^milf eii be* 
påttirinfl^n tMAt aWaD; r6öf Aifdror iOen^äi conv 
mercic-CoUegio , i66^. -fe. liXajj ^rAlX^^illge of' 

mer .eetntmt^mbofe / '€ttflN)i&are/ ®tflIentunao(( Sa^ 
rettfttfia ^åriiber ; fatnt ^ret< o<^ £)attberfM ffepflofl 
iXbfim, fHb M SB4bjleif« 1^13* 'fc. »9 joUi, t 

IÖZ2. >• 16 Jan.» '9^ l:mo» 564Ö meb Mar- 

garretha, SefaOirftt^mmrt ifmer IBdtfieita (Utt o(( 

lan/ Peder XTTifons Mter t €MbeiPSa/;inet) Anna Erics 
botter Bagge. a:do, är r66a tneb Merta Beata Stuart» 
fjll 1643^ J 167?, DåWd Stuart» dofter/ ;Slieb Beata Nilt 

botter Liiueraoi* (3ott ^af ^^roftlien otf) %rKo|erben 1 0fe* 

lltnge/ Fetrut EridiQoAijs^ fpb rf7P / T fl5)9- *• 6 Mar- 

til» 0($ Ingeborg, eiStfliCadieteramé Ii ^abitexa, Hie» 
Mnyitii Nilifoni etlffei/ flfft itfiv* -^err Rofenholmi 
faberti fKber ' faber; 9arben forffe LutherfPe ijtre^ »ttaBi^. 
fim, fe Hcncofti Stomjier/ ac x. ^ smtxhfiify mt^månr 4s>s: NunncrOi •f' 587^^ÄOJwryi:/v; LARSy Q\y ör 1653. 
' b. 28 Jan-^ : aölab ; 1654 intro- 
ducerad.. 

Upfala Acadcmie , ^ o<^ uriaiibjlPa ^ég^ScholorjfailKufrtlT* 
4:i:f0lr/ luMr ^Dflfa-bntt i A^nfterdam 2rJi644_in ia:mof ut» 

gaf en^oé of gnmta^^Af^t^tbof/faDab opiAoisjViroram arii>- 

cipum iUuftriujnquehdolmfim aevft cojusvisi ac argfunjen* 
. tfv ill Vcncc«rtm wrbc-cliin eiittB^i fedj^ii vél ignobe , 

vci dfciidéracÄ, &c. 3cc: Méf ^ati trtb |« Sferfomft i64f- 

tj: 30i fan. 8yndicus i Sotcborg/ 1650. ti. 517 Febr. ?rae- 

rtde^jatt®6teftorg/ 16^9' t 26 Maij öäTAbtt^ofbitige DJtoet 
^ctiic 0$ SlfftntJ^araDer met)$tit"9<^W^ i^58 b* stQ.Maij tfltfa' 
»ter§*0reftt)rutia»almD/i66 - Affiftentz-JWlBmi^iBfaiiffa 
General QouvcmeinenCpt » 166 - Ca^onicutlJ?imlJ4 fofr i Dw 
teo. m' »rr i^Jtf.^ K « JaAiarTi , tnifl:««IHwO«67: ». 
8 Juli i baxnliir oc^ ber begrafwen' *f s. Pcrri Äorftp: 

Öfft löéz ^!l<b^ Maria Norecni ^HfoWén* 0(g ÄprftÖjcrb^tt* 

i 9Jo0r f SBVrmelönb/ M. EriiMtdi Guijmundi boffer/ .(om 
8«c tomt Äorfio^ei ben iÄtJIeh;' M/STven Bran, (tam # fa* 
ber> ttTtretrf^ ^IcrrUijd Btpmxn(Ea attctt'.N:o. aio. pag. [94 
»cftt ben aiteltfltt. N:o' Hj6ö. pag. . - . 

®on. af' 9^obiieti^ o<^ Jtpifus^nbett;: t pttix^ M.*?e* 
tnis Madiiae Heinngus, 0(^ Gli&beth.» Pecani Scrcngnen- 
fis 0<^* 5t9irio(erben<: uti ^C^bSett/ Tijemnnni Laur^tii 
Geralieiins bottet/ Ittrb' Margaretlia Reinholct bottCT/ f|ko(#' 

.ii^S\ybif KrsEL^ PETERy. (m> jdr 

1653: b. 29 April obtab ': 16J4 

introducerad.. ' ; , 

^(JnysaOttb fortftKyreii; ,.64r (fiÄi\öemttf é» I^ffajfrii 
9ef« Kiri(m^(tli.Capi5?i^ip 1u^r;)rt^elr(^/ fomjen tattfFäftttf 
folbat/ ö<9 ut0mb;^^tn(dnbfö^^^^ \m^U t 9bnirn^ f -^;i b\i^.\ 9ef< tiSrifi 

folbat, ö^ , .^ , 

nentHgni- Sicgenou oc^ jtabc/ fob i6 1 496 9til>l>(t$^o^ Sftclgmatt, Kifflcr» ! ti6 of 0tfit Vl(b S>cntia att or trbon utsSngm. 
589 ]FoN KrEYENFELS^ JOHANy (vT) 

4r 1653- fe* ^9 Apr- ab(at): 1654 

introducerade 

(n) JtaOod fornt Krer» tMtr for^ Capicame» itm ftbas fitC' 
fiimmM Qrviirttrin^art mib dt abgcmmte ta f^t^ fok 
16 * - t J.6 - • gift 

itteb - ©onaf 

590 I^TÄdM 5x/(5£Z>,Oz<yFXo) dr 1653. 
t« 10 Junii OiUa^ : 1654 intro- 
ducerad 

(o) JUDnb fomt Olof Andersfon^ fPref (?$ <il 3ltt<(9 0(| 
itareMf ^v blcf forft bmfob t Itrmovd timfbr 
unb titfrrifnmdar / tmmfträuar «(^ jrronottc/ rantsrt mr 
latanbc; febcvmeta n^artt j^eltnuirfFatcfcn Akt Tore f$^ 
asHs tfl SöffUnb ^ od) «T ftonom wib »aranbe rrtg ^ b(B 
tiben bntf ob / bå betnnlte j^ Tort titt») (iabcrw o0 ic 
faffaitnflantc utmeb ftofibiiti t ijtomm o<^ SRcc^fciibnrg^ ntf 
atiFiflifle Commiffloncr oc^ årcnbcr/ fom Sttffrnt (fcnfl pl 
be prtct bä fotbrabC/ tvarbt febamero/ efier gattf bob: ^t 
M \w, S* R QrtfM Oftes Tot»,. Camorcrmt/ fto 
itei b. 219 Juiii, t ^664. b. %i Maij« bctraftrai t S- 

Clnra jtijrftO/ jfft Wltb Hdena KlÄf/erblad, ofrclfc / fob 
1607 / o(^ stft itnio* nKb a^i^rsareit t ^to wiuam 
jenis, t i^24- 2:do, m(b JKSb 00 ^onbcIiiiuM { ^6<f 

Ro?>erc Ranckca. 
£im Af %«nbni Aodcri Olpfifo;^ 

Lejon^ 9t»l»öf8i0# ?fl>fI8jtt<i»i_ W NoJBcro 

591 59» 593 )1 1653. t i6 julii aMabi^ 1654 

introducerad. - 

Stlatem^»/ i6$x h. jp Jau. j^l aSai.« egen (Sa» 
mor^RMcfitcffare/ %:. t5n ^Sfiihtendenj, iDtr ttftun 

uti »iWlöia^ folSi 16 . .- , -T t i<8^ 
tegivfl {ftitittut St ^ i9^Aug« mfiUiifiiW S>o|i<f9rfio / jt(if 
nlllfi^!/Bai!hata!|S)osodiea O-dÉbygel» 8dM{)<|lf(itl8en</ »Cif 
MM Bolycarpi Cronhidms^ f^jia ' JS^tt (t Olof ^f>lm 

JKyttave ffe fScciiåiito foforir 9?ir(nge;^ ^ T 
£mia ktix i Mtjatr af bettii ftdet nfgiiiteib 

BosiN, PJjTEL ^ Qq} fy 1653. 

' t>, ä3 JwHi/ofclab :;^ i^4 inojo- 

ducera<L - ' ' / ■ i 

(q) Sel^ott ffff fkxa,mw» 0^ Wity <ft^ f^ Berto«<«o«« 
fa af ^clts (iamma Attut öoflfteiit/ mat bä tteutenant of 
SinjTa CaYaiieriet » oA (ar t M tJ^Ha tnoet (ieiit »^ 
Vm, tvptn, toil jD(p 9f&rfFratft / g{f( me) Margaretha 

, SpSra» NjU Mäiisfoa Splirai (SttOT/ Kie^ Afna Tteli^tL. 

' ^ af JEUU.Pofin» I 

lÅGER<iP^iST , Eric, (t) åx 

1653. t 30 Jul. aWab: 1654 

introducerad. . 

$«>t. Aafcu^t4€lQ«a^Sf«0tito;i64t.tt^ 1 6Mutii Aou vib 

IftM-: MS44.|r. 4JiilirN6tai1irt itMltéf i:.t>. i6Dec.Secrfete« 

rarcibid.i6fa4.5;^9br4a;iiA3ldtöfibidätf6<Vice>ta(|inat 

«rr |ftp0 iS^ . 9t^^'#iSni#HI(Ht- & Nuincro 

c q :..^c)x 


t' DT T; * t ' 


"j. «• \ 'i I ^ tttfliti iMi^ - ^|uni^i»y^n)cn i s* ciar« it9r# 

Jacob y (t) dr 1Ö53. b* 5 Aug. 
> aib(abe.:;Ai5§4 Introduqerade. 

(():Jl((n4t):fprttt Nomif^.tfftdcn i Ul^fMd fc 163a (iloi 
0<|UrQ(Ct.LQDdBtio '.fesebrU. vQäbrieMi: t£rici Oxeaftwrna 

Libf RiiT* font ratfmat&r.^e^aM'^i#f»|n difputätion 
decSiftcn.lMiP' Mohaik:kU9,j|| «iAHtfa:tfe< tffot/ tof (an 
»tb fin Sfetfomfi forfl Syndicus t (Soteborg / fS 1641 . b. 

30 Januari! FraMenC 9|^jSorman 1 6ailtt4< « CpUegio tMT* 

Y^lunio^uSlI^ |2l^^ DtWflW 

ttt/ gift ttieb Maria Johan^tWffCJf/- watt 606 iÖ7f ^ SBfr 
IFopOlä t Emfopitid/ DoCfor JohaÄnisBocbyidi bottnr/ 0$ 

Mflrtfpller' til Samncf tJt^' Noach Örn »MiT N.o 40J. pag. 
449- pon ätte fornt Secrereraren 1 3Stiropin9< Oaf«KW 
Lars Larsfon fiohm , fon| bpbDe 1^4$* ^ ^4 Sept. GM 

, "IWt irraeTNorfeft ofjöhia -^ ' - ' 
^} ^aOdirfStut »ohm, atUS i^^ttfld^ja^ S^^^I^nt for bef 
afiebne faberj gota vt^^ npttfgä nctffRf/ (Dtb tfltagonbc 
aren refte (an ntrife^/ 9(( åc i66a utgaf i^^dmMt m 
t^oAiX f^^ larb clir|ui^ti9iL . 4e .&e^ Nul^mari» fs Hcp. 
^atif rcftc coflftiW«hda, fK I S^Jfi^J* ^éto, ti«.. 


Cu) dr 
i553* b* 16 Aug, aMäbs 1654 
intxoducerad^ - ^ < <») smt^fW^iMm:: 499 NuBcro (u) Jtalab ffcnt &AU>- ttat^f$li Sf^lftf »$ <^airt)eKmm 596 
(xi jtflirabfSifiit 
: 9larawt|/.1S 597 tictt mtcn mwft UfManbe/. foo i !Bifcp(o i6 - 
f 16 - - - -rf •- 0rft meb - - 

OOtt af SccretcrarcttpS;2B»W8l flStt - 

- . Crfld. 

dt i653;b.aoAug.aMa^: 1654 introducerad. 


ibid. fot i LObec iff. - - • f i6 

iffl ||K( Margaredia Qideoni boiftr "Fock. 
'0arat - • Nmneh uti ISb«c. 6011 Af .> . ^ t LjLLIESKlÖLDy NlLS^ Qf) JX 

1653- b- 3i6 Aug. aWab : 1654- 

introducerad* 

(y ) XoflaD tS Nils Samurisfon, o^ fOif^nt flSf e af IC ST/ tocf bift 
(an aMa^ for tet r)antttar af cfijiltft o^ qtotft ingenium, 
mm i fpmterl^f/ i anfeenbe (il be<a|Utmefaber/ Secreceraren 

t Xonal Öäf ' CaoccUiet, SämiMfl Andcrifon, 0Mflbtt tftct att* 
lägba ftudier oi$ Utmc^ tcfoC/ Mef fa(|t Réferendariufl { 
, bemalfe CåncélUe, bi( Sr 1644 SecrctemreitDib Armécn 
\<2ÅiUf »ov fob upyS £fuhao2rb i 6flera|(^Ianb i<io 
p(Sr boDJ vEoiibScrona 1644. b. af Oft. fob töar Liilie« 
ftiöid tiH ©focfbolm 164?/ i 16 . - . - 
®0n afiormambe Samuél Andcrsfoo, e4) Bir^^Ting^L A^fi 
G^nc«ll^ens Jm ¥bAt^ ^oäfc^^ fOlrtfÄ^tt #9Sfd» 

Älff.;pag. -^ - 
90i (iarai Marcu) NiUfon » fabcr til N;o 
R rr 2 soa. 3{ti>i$(tS«i^ Ktxfdmiht; Numcro, 598 599 % öbo Wi 6refH>et <!»(• 1607.. b.' ti Jan. tS K^edudtions - Commis-^ 
fioii» f5r QcfterA-Majpfta, ^ttfirtW Gu4f Tungcl. 

JiEETH, Hai«S ^ ([2^ or 1653. K 

30 Sept. öMo^ : : IÖ54 introdu- 
cerad. . ' ; 

(z) JtaOab fSnit Rect, »«t llAaTtcnaAt g^ (^^ HcM t Ut 
SpfFa f ridet t»mo(iifrol{0(n/'foV 16 -^ « 
1 16 - - - 0tft i«c> ^ • . 
eim nf Joian Re«t> «(t- $cmlm ^ tmft vb Sflcfis 
.att Ehete, fom forte ett ^clt ami tom, oemligoi t 
,xbia n>f9r pi ett (noitt Aref I m fitt/ ot^ en ^nngfni^ 
pä (ielmen / Manbe< i iogra j^nOqn fre :|n)ita rofor. 

QxiPBNCR'AHT7:;Jöir4sy (jT) dr 

1653* b. 10 Dec. aWab : 1654 

introduGerad. 

(a)5tallftt) fSnifBööf, ffrefpg tnö«nfcii|»6febara(k|6tl8r«/ 
efter anlogbn ftadier o(( utr0e< refor/ (lef ^un fo4t A^adBt i 
Jtongl. Cai^celliet» feOattJtonat. Sccreterare,^ {ISr i4ff titf 
iPiaiHf&nab Sec^tarar«p!iQnSiniiF&£mbii&aeii til SAfPOtt/ 

^ 1^1. b. l7Nov^p&((garatl<)ffNetAi>/ 1667 Secrcterare of 
t Äaccn, 167^1 Ö3f »8^/ 167?. •»• i^Martii Vicc-{»1iMi 

l^ofbinge iöttlmdai^/ fSb t crebro (tab 16 
. t 1^83. ^ 17 Martu, fam»5rober tfl N:o fio. 

m* 4fS. fttft l6fa lueD Catharina Silfm^terna» ^ 
»»ert'a[o*an SilfvcrAictnag »ofter K. fe N:o aéj. pag. 
^ . 3?i . fbm fortSt 3tte Majoren Qlof Wailenftedr, V:o f 00. pag. 
45^* 0<& ef fom orottbltfivtt Utfnft pa^;. 4^3* Anna Maria Silf- 
verftiema, |»{(feit tOOt forjf Caftar • JRSÖet* Wilhelm Dra- 

tenhieiixia» 0$ feDan fonM^ofttnoeM Sri^e Måiten Liad« 
hielmfr frtf- ' 

<3oii af eorgmefioreir i Örebro / chrfåopkr B9fli.«^ 

•jolin Hans boteer. 

RujNG^ Johan f Qhy $k 1653. £Rti>hrS''iD$^(IgÉ(in. soi »Nomero 60 I t>. 20 Dec. aWab : 1654 intro- 
ducerad. 

(b) asc^olt fM fStra namn/ (fta ame { Borpt Se 1637. 

ttffltfw* Orationer de Milite ChriiUano. & civicate Dorpa« 
cenii» fil i ]t|>fala ^Jllkn di(t>u(atioii It 1640 de Philophi a b 
(enerct fa«t |aii< oftiga fS frptfta fm PftpAft friftfT/ 
fc mia Bibliothecs Svio-Qoth. tom. in. MSS. 0^ Ut^ 
M r4»t / M«f Jon »ft p« Sftrftnnft @(aO«'Secrete«re 1 6o« 
Uhtifitnfti i6f 5 1)« f6tfk Seereterarc { QeneralSKW^oeit- 
merce-Collegio, famniftSr b. laDecCommH&rii» 0<^ Affl- 
ftence StSO »fl) OouTernemeiitet { 9}9a 6ttXTiS( UH Ame- 
rica» i6f4 Qouremeur ibid. (toab 90M (oit ii t>tX Vt* 
fOttabt/ f( Ingenieitreaf Peder Lindeftrdmi ^ntfhffiw trt- 

ftat^ fanoarat t Jtongl- fRai:« »c^ fRUtitni Archiro, om 

fSKI&nU «P« ®»«fg< Cip. n. 0^ Th. CMipanii Holm. 

fccjittfnftiö »m fJ»«åm»e province pag. 70: «ft« b<« »et» 
fomft ^franKltWI^ft» i«f7.J). " Martii DfhWt ' Infjieaor 

of»« otSniff o(^ (lr»«i«<2ÄtBarne faDaftpOouvemementer- 
net »retttm o<& <|JomereBifii/ 1660. b. 16 Martii Aftffor { 
eiotStten, fét> «tt é(tcrfl6ÄIfltU> i« ^ - ^ .. ., " 

^ 1672. - g^ti.mof mtJ) Eltfabeth Mån» 

bettet/ oA a:<Jo» tnft chriaina Eric» boWet/ Saogir ofrrife» Sot • 

of »tOffeil»* fviftoMe» «« »»Ne/ M. CUea BoAuidi, 
[m »« tol»«t «l »UojJe»/ Doftor Johannei Bothuidi, 
ft N:o 4W- e»»- 44P. -- 

fXmia itt «r lanoefrban ntdSnoeti. 

Uttermarck, Daniel, (c) åt 
i6s3* b. Z3 Dec. aMab ^ 1654 
introducerad. 

Cc\ Äoflal) fotirt Daniel BenÉUfon, fftef U W CwflefW) / 
ihmmn 0$ tof^ambta , eftet flob RMtffoM taftito«<' 
n>n(len o(& »offtoBeriet, »«tW M « SPff? S[«««< »H* 
gelt«»o»»n«te / beiffrS Camererare/ o* « i<f 5- ».; 
a Jnnif eiM^pmcm pa®tHrtW«n/ fob i6i7.b;aoNor; 

i åftetgitjiattb , t i68v b. 91 .P^Äl^SS', J- 5? ^•!; 

WebCttliarinaUttermarck, *9tlt0|«l«Jt »^9/ M.Bncl 

Err) WicoW soi 3mtxhti^ måmiixL Nofflcro Nicolai MtCt, U^. 1673. IW» ijanil. 008 af Bcttft 60Z SrLvjt/s, Johan ^ (d) dr 1653. 
^» »3 Dec. aWo^ : 1654 intrc- 
ducerad» 

(d) «I<f forjl CanceUii uti Xottgltga Caveltet. (} Re- 
|iårator »bidem, tectfrJlt Legation» Seereterare ffl 
SroiKRtn/ fet>aR 1649. 0. 11 Maij Gouveraemena 
Seereterare | £iflatti, i6f} ^frtcg CARt GUSTAFS 
Seereterare, 166 - - ATeffor i (3»(a öSf' 

m, 09 bOtfa Translator Regins, b| (att pS €Ufn(ra 
»ftterfatt »4 ttprfa I8hl, i:nio, 166^. Philippi Nicdlat 
hifloria om 3ej« €$rt|K rtfe , a:do, 1670 Doft. Oer- 
hardi »«tra<tftlftr. 3;tIo, Sr 1674 rWlip Mornay om bO 
ttOriflelwaKeligioiuttff5<f , Ato, 8ri67f Sleldanihiftoria, 

f:to, ar 1Ö78 Erici oiai beémciifFat«o((®å(M Wtotia- 

6:to , dr 1 08a Qvinti Curtii Rnfi hiftoria om JtomUM AtE- 
XANDER MAGNUS, 7:mo, U 168 J Richard Baxter bm 

®«W t<a / toU o<5 nttop (ti aHa ooubai^doa SRomtiTior/ 
•"("^Ef f* !^°^- ^- 3oSept.ga«matt i aBerratanb/fob i6ao 
»ft ftflrlUab, t i<5j)o.b. 2junii, begrafnx* i6Äii6af9rno, 

ai|t i;mo, meb Ingeborg Benfts bottcr Hinman , ofrelfe, 
fob wiJ- b. 19 Dec, t 1677- b. 12 Apr. ä5ffaOntita«< 
Wat» t>a^Cf(IM4/ Benft Benasfons tUfKr. a:do, iftd) 
£'fa'>e*S^art, tbatBlSfij 3:tio,«<b Chriftina Stiernhielm, 
JCtl9<<3(abm^ Järan Sdernhieimt bo((tr, bob bar«li</ 
jt N:o igo. pag. lo». 6iK«f jf^rfioMw i Sarlilo* 

84/ Jacobnijonie, 0(5 Margaretha Olofs totfff/ fom «tCt flMC 
m af Äprffofinbttt I Carlffab »ib h. if89/ ifof Jo- 
Mi Arwdi. fe £a0iiiatt syivii ^jéretal ttlforeoämb/yft 

ewinjTo äflBWfottC PhilippI Nfcolai hiftoria &a 

^mM 2tt gi(^ ut mcb S«gman« \w, coiåmerce-stibcf 
Darid syiriui, aftooi Ramnrumiid af fhra h vj\9 Htaif. 
våfUmmm m $H«cciSon« .»att^|<(w ( ®io<ä«9tii Nomero 603 604 •fe, famt Det fä faOabe fouveraine »oIW/ ffo 166}. &• 
10 Dcc. tofc { ©tocfjolm 173a- ^ 17.00* tttan tant. 

ffRÄNG y Åke y^^ Qey dr 1654^ I?* 
II Febr.abM: fammadr introdu- 
cerad. ' ! I 

(e) !&e6SU ftt fetta namn / (>{ef fhrost e^Cctinitaflba ftudier, 

Amiralirers Fifcal, 1646 i)* 30 Nov. ^a .confirmerad t 

feketmera &arat)«^ftottsfl( ofmet 9wtttrt)4 oA ^tOofttoge 
fiatabet/ foO 1612. b* 16 Sept. t i^ pa sa^IfpSnga/ 
orstafmm i S^tna fptfte / .gift mcb fri - Siif- 

verarm » 9{9ttmejlaten& Fåf i^el, S^fvc^rarmH. bo^ )C* fe K:o 
aja. pagtJXI* ®att af; ,* .r . - t Wrång. 

Detma mt at IäB0t)etiiaH utflSngeiu 

Fojv Beyer y JoHArf i XQ dr 
1654. b. 18 JE^ebri öWåb : fam^ 

ma dr introducerad, i 

(f) JtaOat) fotttt Beyer , (Ftef (is ttl Bifitta o4 !BSeff6etaa/ 
ttabbe ät 16)) uti ©»eujt ttenfi/ o(i^ blef fotfl btufab 
af 9t* 9t. OA SXiK^Cancelleren, Qreftoe Axel Oxen* 
Äicrna, wib atfttttlÄa Cancellie fottottetoaof tttt l9fWa«b/ 
fom åt 16 }4 (d 6meti8f 0(b Wef &<}resicrare t Commcr^ 

ce coiiegio, iM- b* if 'ö£t. Sttfj ^ fpöfltmliate/ i64;* 
b. a Jan. Gcneral-^ojhltejlate , i6öä. b. ao.pcQr. ^oj* 
Dircftor, t*,i6ö8. ^ ^5 V P^i^ . 0|frt^t iJOf iDir^ 

'aor j fobiSerlin 1^06. b. lö Maij, bob f ©tocfbolnr/ 
i^tfo. b.^ I) Sept. e#. berjbearafweit i s. Nicoiai tQtrtO/ 

flift 1641. b..l Oftf.meb Margaretha Weilér, SltKmec» 
Sjtt«0*'A«rfar*iit^{«etf8*/2ttl1Jtetv Hans ^;^^eiler• bOttCC 
oM^i ft> i$i^f b- aj No>^. t «ä^ atodlplm / 1669. 
b. 18 Mwtru 6mi,4i/ r " * 

^Seiuia att' fii(l • m1»^; ^^^ 6m< f fm / ScnMcN / 

Bric S04 Wbtti*ei^W>tMån. NojDcro 605 606 ErlcJoadiimsroaTonBerer, fiim t)oM(»ll {l&ttail/ 0i|tf( 
X71 • - • 

Palmgren ^JoNASy Q%)åx i654. 

b. %6 Febr. M(x\>i famma dr 

introducerad 

<g) S«D<it) fonit Jonai Mateifon Loverus, ffcf l64oGfrif# 

moréi (Eamm«r«caflceuiet, St 1644 uti Sdt^cancei* 

fiec tOft Arméen { &htf l64f Regiftrator i I^SffCan- 
GcUiet» itff X AChiarius Ibid^ 165 - |Se- 

crecerafei Jtrtgf 'Cöllegio, 166 • , «- 

<tt8«#9{tb f 1674- ^- x8 Apr. (iSfld Infpeaor 8(bcr 

€ki(tp«er(Mcricnie$fmer)^elaen>er(ge/ i674.»-2Scpt. 
terSix>nfinnerad, (amt t)dl nåiifilljant^ Oec juf feoii 
(iOlfa ififpeaion «fi9cr aBatfiena Jtrigéiitaitf^itf, 1677- 

9tab 9 mf» itl^anb att få abfentera {«> nit »cfialiiitiwacr 
ne itfe oro oftm^opatc / fob x^ <- t i^ * • 

0, i:not X64U t^» f9 juaii^ mct Karin Olofs boffCT/ 

fob 1614. t lost. b. 2 1 Aug. J(9reisMen« t SBalbp 

0<9 ^ammartfp/ Olat Johannls botfei*. a;do, i6f6 hkA 
Catharina UtterWo, SorgmeHarcttf I ©torf^oUi^ Anders 
Jönjfons tittet/ Ofrrlfe. €0» af Mat« Lorems- 

£>ama ått flfcF ot meb M fone^fstt/ capitaine*Lieu« 

fenanjren «f Amiralitetet, Carl Magnas Palmgren t fo» 
t t ©tlKlWlIl 1746 0jJift- 

Lejonserg, Thomas, (h) åx 
1654. b* 10 Mart. aMab : faitt* 
ma dt introducerad. 

»r/ fonvrrftMb (rf«reiA(( f STffw •t«n|m «<( SoffioOciW/ 
famiiiar'eftift0ar(, MmfioidNnttticttniablibndxe 
4ffK»|AQ«B$niaoirtracw<r im«^iMM»fi^' i 3im>0'O(^mwmått. SOS Numcro Ö07 t 608 vma mt (an ntl 7 Sr Cknerai Zét^oUxt ftcrfamma* 
ficXxS, til M (att t»arM 1644 infpeftor iftott imib 
SaOam t brvorbe SorfienOome / foD 16 - « 

t 1678 bavnl6</ P(( tncD (otwm (telf gt(f otfm 
ttt/8tftmcl) - Johan» >pttcr, Cowe* 

marettf 0C( 3orbrffRtns< Commiliurieaf, Johaa Ottesfon» 

bottet/ ofrdfc. ®on af xhomt 
ROSENFELT, NiLS ^ Qi) dt i654* 

b. 14 Martii atlab : . famma dr 

introducerad 

(i) ÄaOab firut Nils Erfcsfon , ffwf jlfl til Äirie«ttif im( 
ai^cii(8ff/ Hcf i<5ii ©frifmart (o«2attM«gamererarctt 

ofmr SBcfierSRorrlanb/ PerEnfon^ f4 \6%'\ ZuB Inrpeftor t 
©unDgwaB, i6p €;amat*6frtftpaw I (Jamar ^Colicgio, 
1647 Camererare i^W^ö t9ibMSm«£tf'C|i'0(( 3nflrr# 
man(mt&j7a conroiret; i6¥8*b: 17 Mad ATdTor t €aqiat# 

RevMoa, l66l. b. %1 Aug. tilljfa Vfcc-Prjefident i E«- 
duaions-Coliegio, 1667 IJtS Affcffors U^cSkm%CX ftU 
gtfmcit/ utom be< irufab t St^tQtga Commiifioner, f6b 
i ©tpcbtclo i 9}atra fofn xA\ ^ngcrmanlanb 1605. t^- if 
Jan. t i ©tocTl^olm 1682, b. 16 Junii ((grafven ibid. 
ntt S. Nicoiai iQrfiO/ gift Sr 164c. b.,. 18 oa, mebHe^ 

lena - O^elfe ; ftfn af a^onbcn Eric jSransfof) i for(# 

nSmbc 6mcbt(bO/ oc^ Karin Anders botfcf/ f^(an<(o<mtf 
bcfinf clige egeu^aitbiga beiFnfitim] om bcf Icf»mu mss. 

Deuaa att gicf ut meb %a fon , AiTei^Dren chi;iilo« 
phcr Rofcnfeit, fom bobbe t ®fwf(olm 1736 ogift 

PLENJNGSKIÖLDy MaTHIAS, Qi) 

dr 1654. b. 14 /fpr. aMab: fam^ 

ma dr introducerade i 

(k) XaHab förut Machias Pleningiiif» {feff^gfifyi^fe^Im 

o(( SBcjlitO/ blef efter anlagba ihidier 104a. b. 1 7 Sept. S5org« 
meflare i Carljlab / 1647. *• »o Apr. ÄÄeffbf it(f Ami- 
ralitet» coiiegip» i6fi. b' M Haii dorab^fbiiige pS 
8»! " 1 .Siil 506 9tU>>erå''0(S Sfi>rtlm4n. JNuuiero 609 ©ftl i ^BBtrodaxb/ 1657. ^ ^^ ^P"^* ^^^^ ijSngcn Aflcf- 
for ( bmiUt Coiugio, foft t Upfaia flat) Ko 

f 167 - * fitft mcb Chrlftint 

oNtf< / foii af Statanaa i Vbffala, 

Bric ITraelsfon. 

Döma att gi* ut meb &C« ©aH/ Johan. Pleningflcifild 

taaSoInftp/ éoihiM^fbinac t>3 tSmtKlanH Ba( / fom 
\>hibi 1687 utan fonct/ o(| Mctflfru/ Etc^Scake, SUvtt^ 
mejUvcitfQaftaf$tBk«>otf^, mc&EtfaSilfVcrfparre. 

DiTREELy Peter , (I) 
Johan , (^m) ocj) 

A^/z5, (n) fambrbber, t^ ^atf^ 
br&ber tit N:o 4aa- fe pag- 41 3- 
dr 1654- b. 14 Apn abtabc : fam^ 

ma dr introducerade. 

(1) JtaOiib fintt Pcrer Niisfon, {Ttcf fig fcDon ftt €ttrrn<i 
xnp, Kaffttttibéo oc^ ^(lélof/ efter anlasba ftudier o^ nt* 

rtfeJ refor / Mef 6an I0f4 b. ii Febr. Sccrercrare f 
Commerce - Coilegio » få l6f8« b* if Maij Sanb<<X>0« 

mate* i fSiftvXiitn , t6^6. b. 17 Juiii eanb<«2>omareii({ 
Aaflanb/ 1678. b. n. Januarii aftFubab forbe< Slbei t^ 
imflfgj&ef ^ f6b löag. b. 20 Jan. t »*8i. B. ag Jan; 6(f 
$rof< 1683. b. 10 Junii Dtt S. Jacobs A^rftO ttt ©tOcf^to/ 

febaii nebfotl t SnbijO rorffo/ ntatt foncr/ ocl gtcf meb ^ 
nom jtdf benna manftsd ntt nt pS fwerbt fiban/ gift uiet^ 

Helena Silfverftierna» ^äf'9låb«t( [ohan SUfrerfticrnas b0(< 
i IrtÄv/lNu» atff. pag. 3}f. - . • • 

Cin). i5(ef ^ Caftitaint, t irtatt maitltfla oifmindar* ' 
inytmt H febermerä ovp til Oimac^t Lieutcnanc, o(( m\i/iii9' b. ai scpt. affPieiab/ fob i fstmtoi »arbttji<6j^ b. S JiG». CommendEorc p9 SoM fiStt 

{mg itf 
ornfof/ 

i Storrfopiil^/ Nils Månsfon, fbin ?pt. an 

<j(ff meb Anna Ribbing , (tm- af Sorgmeffare» 

in^/ Nils Månsfon , fbm aforbf til Äroaan anfcui 

Vaa f6Tiicatfn(naar/ famt tnr4tt«t miKia FaOorieri o(( iJ\it)ber0'»(i6 8(i#r»(lrr. for XMumcro 610 611 M ttKlit h^fltn^ MarftfeOta KruCebiöni • f 16} 1. 1. 4 
Aug. 2ant)i^<)ft)ti:8(»4 fccer Krufci Wttt tt. f(N:o 1)6* 

ULFWETfKLOJTy HlNRIC , (jO^ åX 

1654. t I Maij at>f<Ä: dt 1655 
introducerad* 

(o) Soaai förut Wuif, févfi ^nHHnm i &to^^\m, bS 
Jan fliovtie 5trotta« forflwcfuinftar i 5lef febcrmora 164^ 
ij)åf»Caffcur, 1646 KSbman i ©torfl^lin/ i^S , - 

- Commiffarius t Conimcrcic CöDegio, f5b l6oa. 
baa Martii, +i66t. b. iTanuarii, begrafvm »(t S Ja- 
cobs fprfii t ©fotfjofni/ a«it '•"'*>» w^l^ ^^» ^»'^>^» *op' 
mntrf i ©forfjolni/ Herman Falers bOttflT/ ofrelfc 2:do» 
incb Eva Hermans ^0tter Eggercs, tinber ^ ©täfboflarent i 
©tocfl^olm Ben6t EkeUelmji tl^fia, feN:o 3go. pag. 35a. 
fott af . - - - • Wutf. 

FoiV Ql/ICKELSERG,JOHAN,Qp^ 

åx 1654- b- a Maij a\>ia\>: fam^ 

ma dr introducerad. 

( p) XaSabf&rutQubbert, men nu oppto^i^ fitt ni9bcrne< aU 
(o namn I rftct an(a0ba ftndm 9^ ntcila fefot/ bkf ^an 
forft CanccHift tftäf^Cancellict, ^b«n Aufc^iitant i nkra 
ar iKt emra M^SKotf/ ar 1647 S^mcflare t SlriVija/ 
fe Lomani fiirbo^a Xånntnfl pag* 147/ fob i€tocf|oIm 
160 - t 1^81. «tfl wcb - - - 

fott af j&anbeWmatt I 6(»cfMnt / «»»« Oub|)ert, o* Ma* 

ria von ^uickdberg» fob t Gtotfl^Oim If 8i. t 1^4 ^« 

ax Nov. 4iff i:mo» 1198 meb forenambe Qubbcrc, 0^ 
3:do, 1 6a) nwb Genera) 4tr«nd9(orisn offoer (ipjra Gtp* 
Jtttten t®t»Cf5ölinf ParidQovaoil^rÄ. Maria ijoii Q»f»- 
kcibcrg tt»ar bOfter af Lucat von puickelbfcrg, fob i ^IctfX^ 

bcrn af oob a^eItg oft/ Ube »a flbemc o<0 mobemeA men 
gicf i«r Sp^ffa in^uificion (ha til 9tbcri||C/ ber i^an 5 08 SRibW^O^ atxlgmdtt. 

Numero 

ÄatM Jtowittij GUSTAFS, Äanuttj erics Un JCPiiM 
0(& ftonnng Johans Un ni:btc< Archieea, ta fm f^aU 

(an Catharina Wilhelms (offer B07. 

©enna aff gtcf ut Wicb fonctl/ ^olm^Majoren Paul vonQwic* 

, kelberg, fomboDi)^ 1693- b. f Febr. (am(å</ 0(f) (abcttl fni/ 

• k Anna Erics bottet Ehreniki6id, 

b. 5 Maij abtab: famma Är in- 
troducerad. 

( q) SBe^Slt fiet fotra namn / |!ref jt^ tfl ®ra<lctga o(6 
éod^onnf / fcban (an t Upfaia ut^tftvit a:nc dirputa^ 
tioner år 1641 de meteoris in genere » eA St 1^4^ de 
motu ejuique partibus» bicf F;an bcrfamuiajiabct^ Magtfter, 
0$ efter Mfrffel refor ^ i6fo ^fmeflare (o< df- 9t oi^ 

SRifä^Amiralea» @refme Gabriel Ben6tsfon Oxenftlema» 
165a, b. % Febr. Secreterare J 6»ea J^Sf 1 »att/ 1651. 
b. a) Febr. Affeflbr ibid. I055'.b. ajulii Ucentierad ifrotl 

Affefforatet, famma k Aavab«(5fbittfle \ Itplanb/ 1617 
$arab<(ofbtn9e oftoer tRora o(( £fnbe< Sero^Iag/ m 
uti Goéftelie 6tab 1619. b. 1 Uwiu t nti ^tocfgoliii 
1680; p. II Jan. 0(( bär (ear«f»m t S. Nicolal fptfto # 
iltan manliga arftbinjar/ gift i:ino» hx 1652 b. 29 Aug* 

meb Brita Barckman, ofvclfe / f 167a* b. a? Maij , toar 
bottet of Jacob Barckman &c. o<6 ®9fiet (il N:o S4i« 

5ag. . « • 0(6 N:o 876. pag. - a:dOf 
r 1679 ^*^7 oa. meo Helena Lagerquift, 2aaman< 
Eric Litgerqui/ts botter ftl ^aOunba ic. fon af 5tgifib0er# 
ben 0(( 9ro69en nti 6oberfelie/ Joannes Wattrangius* o(( 

Brita Michels bOtter/ (SapeDan< i S. Nicolai fprttO/ Michae* 
HsRoflagii tattetr meb Karm Peders bOtter Granne af Stnfl 

9lbdta att ifrS Stolanb o(( Oelftnafort. Sorenambe Vrob(f mat 
fon af Sinb<man t ^elfm^elanb/ Jdns jönsfon oi( Mär :a { ®a(< 
trång uti $armSnger< fofn t-^eliingefanb : af bemta Soen 
(ar (ela ben Wattrangffa ätten tagit (ift w^bemamn. 

013 LiLLiEQviSTy Anders , (r) dt 
i6S4- ^ 10 Maij M<X^\ föttV 
ma dr introducerad. « DtMcrS^oc^ SlbtKttidtt. 509 NBmero 614 (r) SUim fStif Änden Nilsfon-, (!wf fe W »Wfrfetp «^ 
2ofta/ bUfiöti €amat»6rrifm«KiÄri4«'CoUegio, äc 
1644 ArtiiierieSof^oHaw/ i6fo. 1). lajunii €ammtar< 
i «ria<.CoUe«io, 1667.1». aajnnil .«tl9«»Commiferlni 
ibid. fot) 1621. t 7 Dec. pil Xiobotf «&Tt> i Sn^oTttd foln 
tiH ©otwiMflnlant / t « ©otf^olm xo68. b. y Mardi , 
5c()rof« r«ntina Jhc 6 Maij m 9llWawM«n< '9rtw«/ OT» 
1647- b. 28 Nov. m«J> Maria Bohm > General <iamer(ra« 
ren* i Comat * coiiegio , Niii oiofstom t>»tf«r/ fonof 

éroöttUW MARL*: ELEONORiCSof^oUflK/ NiUAnders- 
fon, t 1640 0($l Cadiarina Biörns boft(t/,SJorgni(ftatCtt< 
«« 9lpl6f<(l«b/ BSrge Pedersfons Mttt, f»b lf9J. b. IZ 
Julii » atft 1619, t liJfg. b. 6 Jannarii. 

©«ma5tt9itf ttt meb bcjfonc» (b» , Cancelliftentth Ban- 
quen, Anden Liliiequift, fomböbbti (3(0(f00im 1718- b. f 
Tulii, ogift. , >, P JT 

Buren SKiÖLDy Nils, (sj at io54» 
b. 13 Maij al)(ab : famma dr in- 
troducerad. 

<s) ftan«b fonrt Bure, ffttf fio (fl ««tti«(!ab/ Mrf efttt *»• 
(aoba findier 0^ «Wf«« KfW/ fltajt ttib p 5(«r»mH; 
J6fa. b. ?0 Oftobr. extraordinariusjnri» Profcffor i Jlf 
folO/ löir?. b. 19 Febr» Secreterare I 0»ca $Sf<9(att/ 
i famma befitlflntng aWab, l6?4 «traordinarie Aifesfor i 

ewea 6af'8latt, i6f 8. b. laMaij Prafident t Inmb» 
htmi lon t Viomt, 1660. b. aa Dec $atabé5otb«Me 
ofwwr Samma o(& aBantnftw» ^araber vtt Uplanb, 1664. 
«ur0.©tef»e «« SRotrfoptnc/ »66* N 15 Fwruani 
Praefidcnt i SHotvf 01>ttia / fob t ©tOrfÖPlm 10 - - 
1 1681. b. 7 Januari! , fltft meb Era UlfVenMow, Com- 
mifTarieni Hinric Ulfvenkiow» bOtftt / m«b brt ^rr« tttt; 
Eva Faler, fe N:o 640. pag. f 07 , fon of »ipP«», »« 
6tte«dnä«,M.Jacobu« Burens ZebrScynthias, fob t ®abt« 
flSrb/ iffia b. 17 Hov. ti etwnftnaJ 164a. b. 8 Juiu, 
dA Catharina Stiernroan, fob if9J.b. f T«nnani, J- 168 - 
5!lr<^{e«a?tfP0|>cn< M.Nicolai Olai Bothnienfis mVXi mCP 
1 Elifabeth Anden bottet Grubbe. 

I Dm bwita aW urfpranfl/ fe n:o né. m- i4i. 

S I s ) »'v** 5IO jHtWtrt' o(^ äMSmän. Numcro 

615 616 VOS LiLLIENHIELMy JOHA N, (t) 
O* 

HiNRic , Q\i) dr 1654. b. 13 

Maij aMabe; famma av incro- 

duccradcv 

(t) «allobe fttiiU iccman» firef (19 (fl (Sfcnafcr/ Wrr oMdb 
for M ^an tfraK i6}0/ båbe u( o(^ tnvtfcé tietit t*St(?tl» 

\m tWRffer IK& occafioncr, fcrbclcé i Secretcrare bcflafl' 

ning^ i SrigffCoiiegiq, MMH^ i jtouuiis CARLS »ot at^ 
trål titi &ial«»t) H^ning/ fk General -JtriféiCom^ 
niilTaritit: Uti 9(bcli6tcfn>e(/ fom (tnttcl tvrvcff Utt regi- 
ftratar^f, pag. fpa fortvaraM i JCongl; 3R<ii:tf od^ 3tifi 
fenj Archivo, (lät/ att^ait (taitamcb ticbannambc juibto< 
betffj^a ffuHe fattat von LUHenaierna» \kX> itfK 

t 16 - - 0if» md 

• fou of - Kem an. 

(u) Jtalafe förut Keman , j^ar uti bet SpiTa trtgM iStit iig 
bmfa tftS tiebvtga ofllciu fii til Lieucenanc ec^ Slesemcnd 
OtVACtfritieftire charger tj( ^<i(l ^ fS toäl (ol be ®t9cnila 
Arméer t tufiM^f {om <So>erigt< 9é Srancfnfel 9tinM« 
fomonMer / m\ i6f4- b- ^0 Sept. >^l(1t»*So9Dc på SKcfk 
gStt/ fob 16 - t 1^ * flift wcb 

fon «f • • - 

KeoHHi* 

Von f^EiKBRy Jacob y (x) dr 

1654. \>. 19 Maij at>(ab : fam^ 

ma dr introducerad. 

(x) ÄaBab f#riit Weiker, txtxAt jig opp i bet IpfPa ffwrt fB 
capitaine mfl) b( ©iroijFA Xrigltnacttcmc / fob m ofra 
ftefcn 16 - -J 10 

gift m<b - fon af • • 

Weiker. 

2>emia to Ir rtbm iifgSiiflm* 

Eden^ 9tiM)crJ»0($ SIbirtJnKöt. sn Numeroj 
617 618 Ed EN BERG y Claes y Cy) <5r 1654. 

b* 20 Maij M(k\) : famma dr in- 

troducerad. 

(y) faU^ fornt Eden, ffref jijj Wermera «l Jttrpfmjcl^ffg^ 
Xaflmfe o^ SBrutb?^ fom f{r{l <ii t ©ivrrtac h 1619 
»(( Mtf SSorgatc uti V^\Aa, famt f(^(rmcra iRäbman »cr> 
f{;Sbc</ { Swiifen Beflalnwg ^on otf narbt abiab/ dtcr 
6ati t 5<tt*flfli »<J Commcrcen "fSfffaffat {ta en got for^ 
faren^et/ oc^ terignioin »titmtt aote 09 anfrnitga mcfcd/ 
giort til jtronan anfcnltga forfkJcFRbtgar/ fornt utom t)c< 
ttii^anMat ftg ätfTtfltsa §9M/ f6» ntt ®tat)ett Lehe 1598. 
ag Dcc. t, uti Upfala 1677. fc. 18 Dec. 49(^ >er bcjraf* 
toen/ gift i:mo, 1606 tntb Gertrud Sulchen, SSorgaYCtti 
I ©tOCfbdW/ Herman Sulchens bofrtt. a:clo , Sr léfa 
tmt) Anna Erics bettet / Profe/Toreti» t Ui^fala lil Sreno- 
fidK Jonse Weftro-Qotht bitfter/ 1 boTBlo^ SReta om bo^ 
tlOmfnn f^faJuflDoftor ratirenrfl Sdgzclii Latinj!« anfUlg/ 

dar. 1678- b^ t Apr. til hti begra^fng. 
2>etitta ait gkf ut pä {merbg«(ibati meb be< fött/ Le- 

l^ations Sccrcteraren, Machias Edenberg li| Xtppltngcbertt* 

Gyldenbring ^ ERiCy Qz^ åv 

1654- t)- 20 Maij aMab : fanv 

nta dt introducerad. 

(z) J^aOab foruf Bring, ftrtf f{g ft[ SRaringe/ efter aitlagbn 

ftudier oc^ Utrife* / rcfor blef ^^tt (IrÄjft 1648 Adtuariut 

I ©tuea mU Siatt/ i6f 1. b. i6Dec tiflifa ber(labe< No- 

tarius, 1^54. b» 10 Nov. Secrcterare ibid. 1664. b, 4 

Maij örtrab^bofbinge i ©odcnfiitta, gSro ocb 9larbitig<f 
l^ilt&ra Ö*k4iber / »672. J). »p^ F-ebt. «xttaorcKn*rie Asn» 
tefibr Uti Uiwllti J^,Sf*3?af^ fob 1619. b. af. Junii, t 
1*674 b- l5^Dec. bogriKftocit ft ^eHd^mnge fftfio/ gift 
meb Catharina Edenberg, nåjl f6ven<ii!ibe« bofter/ bcgrofg 
1681. b. ao Maitii , ^n af ^obfteit ^ii Äprfiobeiteii 

t Strtttgtojf^a, Nikolaus Bringius, 0(b W fitXd buflnt Elin. 

Äcima att ^åtfoaimen af en ^berfig pgt , ^wiWa til 
eirb«lX»ti<J(9u»ti9BUCS bataav;«c»ttb-a(oabIabe/ gicf & 

tneb s I i dtibbers ' oi$ ^txidntcin. Numero 619 6:^0 6zi mA feC<flNW*fon/ Miuoren* Eric Ericsfon Gyldenbriafy 

fom DoMc I73I* t. 8 Apriiis »ta» manliga ar(i»tnga(> 

yoN SchIwenbach y Bern- 
HARi>, fa) dr 1654» b. 24 Maij '^^ 
: K attab : famma dr introducerad. 

(a) JlaSab-foCUt Schiwen , tUX LieateianC t ^anfpft ttClff/ 

f6t> i gjottww 16 - - - f 16 

fttft mct) - - ©tu «f - - 

Schiwen , JtHUMg QUSTAP ADOLPHS Faaor titi 
If St. 

Gyllenstake , Jacob , (b) dr. 
1654. t>. %4 Maij öMab : fattt* 
ma dr inttoducerad. 

(b) jtairafefSrut Jacob Andenfon, fprtf fig (S Xattofnla o4 
Xdtultt/ M(f i6)4 ZttO'6frtfn»ar( pi !jtun< Conroiret iH 
®to(^(m / 1640 $ttB< Sötmaltate n>fl> fora €w<tf(« 1 
Im t abo : pl niolxn» töat (w tf (xn a^tligc stake «(• 
(«n / féb 16 - t »ö 

dft 1&16. b. ao Maij meb Sara Eric» ittttt , ^bv^filf 
Itarettl t JToping/ Eric Jdransfons feottct/ fib t Itiputt 
i6ag. b. a Jan. t ^66% b- 16 Apr. bCgrafVKII i W* 
2>om « Jtprfio / fOH af Anden 
£cima 2tt är iSttflefeban tMsSiigat. 

Fly G GE, CRisprNE/s,Qc)6xi6i^4> 

^. 26 Maij aMdb: famma dr 

introducerad. 

(c) SBe^olt gtt fotta namn/ (Ircf ^9 tfl fS<(l(T»ir / tB«« 
oarb o(^ Stomtnemiå^/ U(if efter ffinfabcc i6fo bft>e< 
oor ifiMc »mMtAilantc i 9B(|ln«eotpianbr asmndaab/ atiWeitlfOi aM8mto: 513 Numeroi 

Sal 0i( SRrrffe / itff 8. 1. f Junii iafpea#r iff»ft iXiå 
Ztiffar uti be af 2>anjtiatcf npHqw imm^tta proTincier, 
n^arbt fetfrmmi Oenerai-iDfpeaor ofmerfmS tullame uti 
Gwnige/ Smiasb otft unbeiUdganbe^rir^boitKn/ fob 16 * 
- - -. t »^74 it flift 167 1, b. 3 Scpt. meft 
Sigrid Benfti £e((er fikehielm (fl SMitti 0(6 Srtga«^ 
.torr/ fr N:o 3S0. pag. 39a« ^n fid fcba« AffirfforenMar* 
cus cronftröm tfl (^({eltofta 0$ aRa1tn4<Bo/ ibm bibb< 
i68c. Co» af Fctcr Flygge, fob i £ttttf/ fOI^ »ai: 

fBor^ore Oj^ danbdAnan t .e^tfttn<^amn/ od^ ättattabc 
forfi it 1638 jEanb^Suimnij^ t S9}efier«®o(^Iaiib, ^ttmti 
lanb / Dal i»^ ätcrtfe / j^tr^rfore <febb(. t iatUt ett oB* 

tttfttt Ul^rot/ fe Joh&iUiii ^dpnit Vindicift pro innocenCis 
Verffllandis feditfonis fnjufte accofats itc. 0(( mitt iSH< 

(létfa om J&errot Boébt^aRarffaWer mss. «^ be< fom 

^ttfnt/ Magdalena Dtdrfcs ioittt Brehm. 

X>ctttta att aid ait tneb bc< f^tt / crifpia wiyggt ta 
aBeHemrtf o(( SSogSrb/ fob ef fet fabtetrt bob 1^4/ t 
i6io, 0^ famiita Sr b- u d^c. ^raftocn rueb p {Hiif^ 
fabet/ f* n:o 86p. 

1654. b. a7 Maij aWob: [amma 

dt introducerade 

(d) Xoflab fpntt Ratke, ejter atttagba nuåicrefi ttfttfe< re^ 

f0t ilef lon CommiftriM iMt Cofnmcrce*|Dnfenbe( t Qttt 

ttabomeme »cemeit 0(( ffiej^iben/ i M!en beffäbtoig 
^an loarbt abtab / fcberttiera Pr^adenc uti mimi, f«b 
16 - - ^ t »6 - f flt^meb 

i* fbn af ^ '^ Rackc. 

Sentta at( or ISttgefeba» fttganBicii» 

5g^3 Strusskjö.ip{ Jesper ^ (^c) dt 

-j 1654- b. 27 Maij attal): fant^ 

ma dr introducerad 

» T t c (O sa 4 9lfift»l<«»(|1^)^inAif^ Numcro* 634 ffe&i ' I ft8(X't^ ff^ 0^b9n iff«Mitt[9#ofr€0li9(rtfl)crttT 
f^nm- ^tM f tff ff me»? MärjÄf »äh - - leföt ctf ui 

' xm åt introdöceradr 

. Fabian Berndet STc^eiOCUt til ^Ollr i ^tlTell Molbttlff 

i ^asblifer/t»<nt>tfii^ftvtnit(i{ne/.prc0^ ' f 101 * 
: - - ^ftmettEUfebe* - * i^MUtf l«f« 

t^ ziami Mtfyi. fomma dr intro- 

ducerac^ 

^> stat» fkat BedÉfr< (ft«f fi» (fl SoMaf ntf SBftgr 
IK^A |«r tfM «(f flip M ter f»tt fSr a genrcii M» 

Mtf;^ IK^fldliflKr/ «iMh|m 6bf Cafritaine, 0(& Oofrt 

Mif^ lUipaaorifiBir tftrC Atttboii »d it« fHUyettcr ra- 
finennde, fvb ^^fiKf^IlB l6 - ' f idi ' 
•r - gift t;n>o» inc{> €hntla Rofoiftrfltfr Sraatff 
BirgenTiMl RofeaidUe» tl(Mr fil 93«h0^a HKd Mtrgii* 
recha Chriilophen 60(((ir Qaaai tfl ^flffcfcl^r 0((^ JtncänT' 
a»f«v tmt^ - ' XofeBtierasu €w «f Io« 

batt Becker» j(8|[ttfai( { ^ftnf^STin/ 0(( ChriMna 4* Wik;' 

|m» fUtoir fi(f o^wtdot 0(6 S>u(»fi9 MA^i£ Eleo- 
noras» öSf^iKarirabr/ Hans Fridric rachi, loilt fSttr i» 
fwart afgff mifnt, f(»flmiK{ s, Mic^i» f^rTttf t etH^m :^iJ>nf^ci SBuföntön. s^s f (K) l&^olt^ lÄuÄtttMtiit «mi>ni>n, ^ffitf ffj ea Jfttrte* 

.)0^ 3t5 .- .. fiaijrn n^yö 481 laget »tD »SBBat^ 
fttt , s^ft «mÄ C^anina (MaokUer-, «ät»6 » gorn?a«fcn« i 

)bcrt(ifrS^IA6t|0t4 ^mUic)c»^r<^*ifi|ban General Majo- 

9Q 0li(^ i8lMI«$r))^fi^Cfl/<tS«^ Johansfon H3>- 

tnikon til i4>«i|«h>/-i©é«rfl«'p*4|iiW, fctntobDeaép^. 

;^. 19 jsm. (äim^if^Miuhcam iSindak, ]fom §at)e. gobi 

^-ataifrjlM^vQMMfl fiefitflMtl/ eH^ .Anna jHackbro* Ba^ 
rons Hugo Backbros tf^itfX (ti IBlta jOcJ U8.arfmtiice- 

Dmtemttf AM'i»(^ii9;^mu>>444-f ftg* 4af . ieitntfor Paul 

jSiirieUidci Oitt|miMllbl1«ktf M^Yrc^Mafl vonSiiiclajr.Qo 
neralMajqrsiWl) DhfX Commeadanren in Dajn^tcj^. tr. p/ 3 ju 

b. .^jj fenii ^(ob: . .1655 i^^^^b- 
duceräd 

) 25c$5lf Ittt fmta nainit/ oc^ n^av ieit fSrflc/ fom df JT»» 
imitti CARL bcH x^bf Wef Atlab : frtAit $<tn \kt Ribarc 
■fDjtltcnuft DlDcn^urj/ graitLfiifc od; 3tal(cn/ ^Uf ^aa 
fjrll ©uilfiTrcliare liflg ®tefnKit af Dl^nibimi^ frtaniSSeri^ 
vbove ^^S Drortnmg Christinas |kli i eiKriae/ i)(^ 
ffl 1654 af ÖDcjftlcimilfe Äonmj foTötDnåb m^ongl. 
^åf ©tdSmcfiare/ f^ i (lAbm ^0l7atog i(} •» - 
f 16 - * ^ift incö ^ " fbn af 

'**hmbö*mätW«Jj^in von Wyiter , . :öfi3w«ttiinq CHRISTI. 
tncn(Jant.i3)aH)JiapP(0 t!l)tÄ>e nö7V^ 24 Aug. Aornlö*: f* si6 . 9tjM>tr8«o^ SlbtlBindn, Numera tj 6»8 629 Berglod p Anders Planting^ 

m dr 1655. b: 18 Apn Ma\>i 

famma dr introducerad. 

(k) JtattaDfotUt Planting, Mcf iöji Cornetc; 1634 Licute* 

nanc, 1640 9)9tttneRart/ i648^Msaor, i6f5 jDf»<r(le« 

Lieutenant, 1664. i. )0 Scpt; Ofmarflf fot 9(6o fail< SU^ 
gciiKiite til fot / 1670.^ I j- Apriiis Of»er(le f^ 3emtIattM 
ffiti^mVXttf 1674* b- 10 Kor, General Mnjor af Caval- 

leriec , j^pU fi() åt 1676 ganfFa tappert uti €te(tm< 6e# 
laortHS/ äc 1678 t^- iH JuHi Gourcmeur oS 5)€( ixfl 9(' 
tenéftors : (amma Se t); 9 juiii anf»rtroot)e< pouom de^ 
fenfionft^tomfet t fStfict Slotrlatit) o<| 3cmtUn(/ 1680. 

to. 30]ulti Qouverneur kaStfmat/ fot) 16 

t i ®(o<f6oIm i68a. h. a6 Febr. (efirafivcn i SifbHtt 

l^olm^ (VtrtaH/ eift niCfr MargareOia von Diederitz» tfrS 

l^iWanb. ^ 

:£>Ctma att fttcl ut mct M foit • Plantme Berg* 

lod, tojuUrflon^fomiilocb btttotfcrotVrto/ o(^ ^^^co9t^• 

HiiLÉBARD i Eric , £1) dr i646^ 
b. ^23 Maij aWab:'i655 intro- 
ducerade 

C) ^<iiU^ förut Eric Axcisfon, (h^f f!$ tillorarp/ Sat(r^ 
n^polm oc^. £)änn(itgerum/ tvär. Dä Dmartermc^are mti^ 
Sotitopittoi ftegcmcnfe til fot : * fiS /amma 2r to. 2 Apr. 
afDtotmiug CHRISTINA icgitimjcjon, eftct l^ou toatfoto 
af oaata fans/ Mef 1661. toenar.Apr. ofmerflcLieutenanc 
af bem4ltc SXcijemeiitc / i66f • to. la juHt Cofflmcndast 
f^€alm«rc/ foto I*" ^- - tw - - 0tfi md) 

Catharina ion .V/it(en , Capiéainens Cafper von Wiftent 

toottct/ fe N:o 450. pag.-4a8 ^on Mef fe^etmera éfwet* 
<lct« / Peter stSihkmmärs fotta fru. ©»»af Dfmetjlru Axd 
AxeUronStllarmttlGrabiicfa 09 Elifabeth Ranin. 

Denna att Bicf nt meto toe< fouc ^fou/ 6fn>it#eii Ene 
HiDebard» ^M M»e Uti ^» 171^' 9tii>i)erS^o(9 ^MBmdn. st? Kumere 631 T^[ ö3ä STÖVTENHIELMy PETERy (^m) dt 
164g. b. 20 Julii Q^lQi^l 1655 

introducerad 

<m) JvaOab fornt Per Larsfon » (frcf (tg ftl STonfenfierfl # to* 
Berg ocl^ijfo/ Mef 1630 voiomaire af trt gula Rege* 
incntet/ 1631 S^M0/ 1^3^ licucenanf. 1636 Capicai-. 
ne, 1640 Major, 164^. t). 6 Januarit £)fmr¥fic Lieuce« 

nant i)(^ Comxnendant pä 3Scttn(réI)or9 0$ t)e< frmgll^dtatt* 
be ffanffat : I)an mat SjttUtga gSnget tOa qtrifl 09 S^t* 
gat)/ cnrunnetltgcn t bdagttnacti fot £ont«Bcra/ bet ^aa 
tni^e fttt tDcnjiva ben / ocft ntSfie (ebnn ga oieD fipKa/ b9 
fitf fan bStx Kanttt o<& toapn betef tef / tictftligeil t Biätt 
felt/ ett ftoart träben ocg llltet meb en tob ^Sfa^ c^ ^)et« 
iDib iVi ipmt.oci) ett batbt fm«rb.(otftiu< om ^mott an^ 
not/ o(b bet emellan 4 fipcfclob/ fob ttttOtebro jlab 1610/ 
t uti 5a5ennevéborg 1668. b. a? Jan. 0^ bet begvafwen/ 
gift meb Auna Erics bottet oftelft / lefbe enfta 1670. foti 

a| Urs , 

Xicnna att gtrf ut meb Ut fon / ofwetffen af 2tfi9le« 

' gCtnente tif 1)5(1/ torens Quftaf Stöltenhiclm» fob i64f. 

b. 14 Apr. o<^ bob 1719- ^' st' Jan. tttanimanliga affn^in* 
gat/ ligget beijtaftrett nti Sa5in98fet«,^^tfio. ,... ♦ ^ 

Tandefel Ty Ar vipXp^^ är iöi^o* 
b. 20 Aug. aWalf : j 1^55 intro- 
ducerad * ' i I 

(n) ÄaBab fornt Arrid Hfnderifon , 0(& foAr bj SRpttjneffa* 

* te «f Dfmerfte Hinric Horns SJegerttente/'. bwarttl r;on |{0 
troligen 0(fi tappett ^t opptfeiit iftihtrSr i6af / b(i l^an 

- blef Sipttare/ n^at tUa bieterad, oc^ % tänbet ^onorti bott^ 
f!tttna/ r)ivärefter (an |i(t bäbenamn-ocbnapn/ netnligen 
enfotbel^tfolb: oftebelenblS/^bett tre tänbet; unbftbeleti 
fnwirtv o(t> beri tnjå fnloty rf 6b 16 - > 1^ - ■-, •* 

' t x6 •'. - -' : gijftmebEiiftbetbEkeihiMc,. emi 

af Hinric - - ' •- 

RuNDEEL, Asr>ERS,Xo} åt i6^o* 

T 1 1 ) I. )0 mmm. Numcro I % 30 Scpt m^* 1655 intm- 

ducerad 

(o) SaBab fStut ÄndcrfPcUersC9n.*fPr<f,(i(} t« ©arotao* 
batrcta , »« 1>8 CapiOine , M«f lijl -Dfwerffe LieutenaAt 
bA eommen<kmt pa9}»fi&<(/ fiÄ)i6>j»/ ii679'i- 3 Dec. 633. 634 i7 ^ss (ott$ttltm Iwm-Ältft DowAca »oa Schöawandt, fon af 
Bjeder < • 

BiAifCKy Johan, <jp) dr 1650. 
h- a Dec <iDk*: 1655 ^^^'• 
ducerad» 

r - _r Itfbt gOiti i62o , jMÄf 

1^51 ♦ ^ aji Jan. (Äilab: 1655 
introducerad 

fi) «<5J»# Ikea iwwnr «»« «« MaiMAf ^ SinIR ««• 

- - - oJft md) - - fr» *f - 

^ • KMogebail. 

VöK FiEiGAUBERCf£ASPER , (O dtiitttaf <(»(| fRitidnttin; Hf Nuoiero 

Jacob, Qs^&t 1651. b, zgnug. 
0!biaU% r555 introducerade. 

(r> Sam fornt- Fra9«, ilKf' H ^ äKeffiiigctm i Siflcrr 
flianUnt)/ eftn anlagbaftudfer 0iittiM nfor^ 9Uf Oa» 
lé[}8 AffeQör i 2)»IpHL M'^^ » ^f «"»» i^7f[> »• 
4 Åtg. fotj lÄ - » f 16 -« » - 
jijfnnr» - - fiw rtf - - Pegau. 

(t) 9B«r tra lieutenftnt tfl |ia|l/- 0(( ^ (i«nt Jtronait titi dl 
nrnmdif. m t«mttt tam» vd^nnUw/ fo^ i< - 
-. - fiÄ - flift au» - - fJtt rtf 
fegau> 

656^ Fö-/\r Sablfelt f HiNRic , Ct) 

dr i6s I- ^. u oa. aMab j 1055 

introducerad. 

(c) jtaOitb fornt Sshifeit, (f(cr ibfatia ffadicr. ok^ ^'M tV' 

' for / M ^» ficft Caneetaft i SSTfbA tvkiiot , . fä. As^ 

felTor uti @Qta ^(if'SättA •(& St 164^. D. if Sepc. Gfk- 

iieral Aodicewi ^OHKtR/' fSb 16 - '■ T <6 ' 

Jiftmi»- «^ • |)»«fi 
637 GRlPENS^ERRyJOHAJf^^^ieit. 

b. 31 Jan. renovatioH pd \iXi Wfd' 

fPap , namn ocj^ »a|>tt, Cti) i6§5 

introducerad. 

(u) JtaOaD firat Sckcuman» ^ef U ^ ^muf^t KIKf* 
fff/ Mer^off o(^ fienaflfe^/ &an ^ocMot lif (ngob expe- 

n>ace Ofi Oecooomie fafOT/ od) i beC ffeflKM tRr9(f{ 
iH i<$T»Sil i»«!iik:ttfiir . p«cv ijjQ/' fikt, alt iMrflUe ff» 
M Gy"««<(>enr» (fl ItUtmiH flf <» Sifi(mt>f!{l Scfaouaiåflf 
f5^aH^««>•Hwr8I6 - - 1 »6 - - 

Otft m«» - - fW af Ek^^or finric ScI|ou- 

I nan» (S^NT' Sv^M 9<l Vmttr' ^Cfntnl F|lID&ICS.Mll joo 9tit)i)ei««0* ^Jtföttän. N umero 638 639 640 iv:M ®cnt^t) fil Jtdfer RUDOLFH&t i6otf/ bS^an 
af l^odPbemalfc Xeifave bUi fxildb. 

ÖcNELOpy Jacob, (x) åx 1653^ &♦ 
a8 Januarii aW^l 1655 intro- 
ducerad. 

(x) JsaDat) fornt Jacob Thomesfon 9 It^dt kS LieutenanC» Odft 
6ac ttent jtronan en ninb^ttb troltgcn/ toal o(6 tapiiert/ 
fom en xtbtliq folbat < (erofwet ^ani froppi (agna bies- 
Turer, fctDeleé ben fPaba ^an uppS ptt oflA af ett Mufqucc 
lot) taott ^afmer / ^snom ett frafttgt mtttne Uxa, i>9 ficf 
l^an orf läte namnocft »apn itxcftzt, fob i6 . - • - 

t J6 - - gift met) Sart Hufvtd- 

fkiöl^l, Lieutenantens Jfiran Hufrud(kidld« boUeT/ met)t)el 
förra fru Catharina Carplan, fe N:o 498* 9H' 4fIvfon 
if Thomaf 

HlORTFELTy HlNRIC y (y) dt 

1653. b. 17 Martii aMab: 1655 
introducerad. 

(y) Äanob förut Hinric Thomasfon., Mcf 164'i JRftfore 

unber DftoerRe Hinric Home SRcgcmetUe/ 1646 Corporai 

ibid. t ffmlttn beiloHning &an ocf n)avt)t aMdb / fob 16. - 
* - - • - t ^^ . - - gtft meb 

6ott iirf feban Äptfmeflaten/ Arvid orre, fom 
(efbe amm 1676 / o(6 töar iU jFufeit/ far^ab^ fatnt i iBp* 
fPa fSnoenifapcn (Srt pint oc^ l^amerab. ®on af 9tQttme# 
(låren Thomas Eåisfon, fom (lef flaijcn iG^c for SBBitfiKr/ 

0<b Margareta Sigrids bottcr 

Primeroo Sy Hinric ^it)0X i653* 

b. 10 Aug. ablab: 1655 "^^^* 

ducerad. 

(z) dtibbers^oc^ mmtm: sn Uumtro • 641 64% bansKforg tm'» gtmTMfog, |at fitat |g o|u» untn e»cn* 
|!« $ci8<jiia(r(at ^£lH^<»l» (0 Mstf or , \h i étotfi»!» 16 • 
I ■ * ' t *ö •• ' ^«ft meb BBHi- 

tel/JUM f ®iti^0lin Ijlans rrjm.erpot. Tim* klk\iHL* 

0efj(t)/ni'Ktg&i9(». 

@fot(Ullt> «C<N i(tcll0 (Itt Priinorefe fallab/ HMIUi* 
QUmig Af Jan^i Primerofir, fom (5t)b( 1641 / oétätttf' 
grenad iPrinv^rofe «fCarring(ouR* rriaeror«ViA:«|inC» oA 

To.RNEREF^IT: ^ QABl^fEL, (a) dt 

1653. b» 19 Aug. ma\>i 1655 
introcjjuecracj. 

(«) JtaBd^ fo|li;nt pabriel Andenfoa , (Mt ti Q>pit»iii« 
^eoteitant. O* 54t jf* tttfll ««atf & »ppfj<|t ifrte)(|n(l 

1^0 AT Bmker, Jo ftAN ,(la)åx 1653» 
t. ao Aug,-öMab: 1^55 intro- 
ducerad, 

^) »«^8« lltt förra Ratntt od forfJb^r* im))«/ fwr W Ca. 
pitaine, o$ gar i ftt nmWig tib (t<nt JTroBon, fob i< »• 
• * - t »^ - * , gift mck *• 

wmar {fcS %l<mi>. -I I Uuu . 1653. sn oa^^isi^ Wbf&miL - W Noinero 1653. ^,30 Sept. fliW(!i^ : 1655 

COÄaDatJpfltfKaiiibars, fTrrffJfi (it Mma, efte jbfaJ» 
éuffler, -Ref ^n öafmcftaw fiol 3i. 3E. i{<$iRirimarfrcn éref« 
ttt Jacob de ik Gardie,t l^riiftn beil.illiiii)öi6ail«ör«l»«#, maiM 
((txrmeraKptfnKflarc at Kif Sttijcn cntrt/ fot 1621. \, xk 

Au«. t »^3» *• ^i Martn , BfijVdflPca ( S. Nicolat fhtK» 
i^(0(f^Otm/ 0if( lano, mtt Beata Leuhufen, Uiit)ec<(écS(< 
. ^oBonna^ Reinhold LeslnrenfrtiMftC Hf <2angatb 0<6 Sttft 
AP/ met) MfoC^OjfU/ Emerentia MSrftnsboKcr Koreaftier. 
na. a:do, in(i) SHrabeth Droaiund, OfRi(>i^ lieutenan* 
Cen Jacob Dromna* MUX,JK)^ Wbi^tK aeiclt, ft.N:» 
445pB«.4af' ©W flf » * Kwjlbai^ 

^AA Rosendal^ iSni^,{:4) Jr 1654. 
^ ^jjanu^rii ÄjtKafr? 1655 intio- 
ducerad» 

(*) f aUrt fSm Eric 4n*ertfo0 1 WflT 1>II JTriijJ.CfliiKKri» 
KofrwffotSorjlfléSiw^Wtfi*; 5arfJniMman8<iar»a 

19 Apr. iW9t>9tta9itto, nunnan acbfntf n(i Bofio rnrffa, 

lan tanfons tottnr^ofrtlfr. iSpjl of Andem. 

J)flina att (jtrf ut i>a fiwW»f»<rtr uret Mfm, ftinH» 

pomngtn pi <SIant , Eric Ericsfon Rofendil. jbm Du«e 
17 10, o<^ (ate tö iiCtt Chrifiu^ Erics t«(toi TawaMiema, 
f< N;o 1107. paff. 

Ö45 MÖLLER , illNRIC , (C^ ^f l5<?4. 

b; 27 Jän. ab(ab : 1655 inofo- 
ducerad* 3»M»efi»«6(^ äfitHMtitt 523 NujUÄro fltf(.in(i> « ff €»tll^ 4 f Möller* 13 Martii aWili^i 1655 introdu- 
cerad» 

(f) SanaViiruf ^nm, Ifref fs <M Q«t|M>irik&Sttui/ <fte 

CaiTcur, fort t)eri^fta A^tV^at t e^lll]flV#Rttiru>n9 ifSf | 
0tft i;m<» » infl^ Brita Hans toffct / 2|>t|« 

i9Aff«e«ä i @i»(90liib jHfp%JB«i9sftms ibotterl d:do, md 

:kipiii Dotter tft^OI^telMltVT^.^ »^<> ^09 pag. jij;. 
eptt «f Olaus. ]pfi«^ BorsMH t .0iiaM « Si^ttfl^e DfWjtt €^e« 
iie((»t9;t lo»/ 9^infridBiK|reiD|^ecy J^JU)|(rlftntf t !01r' 

DcHöfa BiMri ^dicri tpftct. 

3)iniuiM»eaflk%a«9 &$errl^ Att ddflf »I fn^bl* 
Apj. &e. fe K:o. ija; ?ag. 148* OtlVECRANTZy JOBAnPavXIV^ 

CÖ <ttr 1654. b. 10 Maij <iiii\<3^'i^ 
1055 introducerad 

<f) Xaffafr fStttf Fåunnnsi frtf <tg ttl nijfweljll »Af ef' 
mantoq» / jtffet €n i llpfiifa 1^^ «(^ ittsfoen xsmM 
Oration ])S finekqppa in laudes Regin?» QiRl6TIN>K > NCf 

(an A^hiarUn' i Ca^ceitti^t, not $an d ;anlBit töar fyK^ 

ai te/ frtentWta lÖfS- *. ii Mjij légaäont SccrcQf 
rare tO Jteffere »aW f granrfftet / iÄ6a. >. 19 Juiii rc- 

Tin^m - Secreterare t 1 665 Statt - Sccret«rare » 167I. D« (|9 
1674* >• M Scpt, Cancellit jRft» «(6 Vicct^f • Cancri* 5'i4 .9ttM>er$'0($ SKx^tttcfn. Humcro f 648 Icf, 167Ö AmbaÄadeor ((T SRfrnttfjfjför frrté^traöafen, 
168 1 ©trttnftlij CHRISTINAS Gcntraf Intendent oftect 
tlC< domainer, famma åt Qöuverneur, 1Ö82 l'<t(iHian of» 

»n (Sotflon^A 0(^ 1t(e( tm^ci: ^afl6<mAlt( •S>rottntng^ 

SKSt) Otf; Qeneral Qouverneur oftoet t)C< domainer, fit C 

Gtrcniptaf 1633. Ii« i Auf. f t ©tott^olm 1707. t. 10 
Jan. Vitan monnge orftvinaftT/ itaaer be^roftoen t €ttti0i§^ 
m« I>mWio, ej^orefi f>fmn ^^mb oppfatf cttpta»* 

H0t Epitapitimn Af marmor» m^i C» af ^tmoin ftclf OPIH 

fattpSfrrift. 6«t|ac9(f dfton p(t conterfait t toppar flucfU/ 
itrt^tt f^Ijon^r: 

Huic DEfi# ereöos fanåo dedft omfne vuttnt , 
Kttic oculos gratos ora decora dedit« 

Rote dedit It m«ntem claram qu« imaginif inllar 
Archetypo »111 quar capit »fqu^ fuo; 

Sis felix » liceatque DE6 Tibi pbfTe poriri 

QuJ facit »t ciipia«r quödcupri, ipftdabJt '► 

toat en fior Stats-mdtr/ o(^ Cerfi^mf^ mocfet farD/ ttaim» 
funnio; ufom anbta (Frtffcr/ af fina Xabui» in Hugoms (3^ 

Cii de Jure belif ac pacfr Hbros, Oppfagba 16%% ia foiio» 

, o<9 bf< j!mm*fre nttoggnfng ofbcr ^aitttbitrt^i 4m^ 

ftcrdam 16^1 in izrmo, nnbeteitcIrPateriioftcr fire DoJni* 
nicaPrecatianis cxplicatioccrmpendiana', faoif ttKFa CA m- 
ftejfeMs Latinlf Po«fr feM. Johanne» Wlhlber^ de Foftié is 
SWo-0€>tbra Latinfs par» L pag. ad. Om i^nm fon ttHT»fr 

' lafa< Doft. ^imonit Ucnrici Mulki Orario ?ticgfficz% 
(vpcft { SIvflocf 1688 in foHo, ^ btfosatr foroiaub^ t%. 
bellcr^ ®ft Ncf ^rt OKvecrantar 1659. !>• I^^i I«»« W* 

• Brita BiÖrnklow, »»« • »åbetf p(^ Canccliic- iBÄrté Ma* 
tbias BiÄrnHowi Doftar ^ fil 1^42. bi 14 Jan. f I<*7f» 
b*, a Maij &c. few:o }i. pag. ai9, 

Son af art^^c^Ätffppoi { npfora^ Doft. Laiircnéar 
Paulinus Gotlius, fob i ©oberfoptoij iféf, b- 10 Not-. 

t 1646. b. 2p Kov. uti upfafrt, iK^bc» fctiwe fro bhä 
Erics bottet, St^tif>^^x\>(M i !|u^a o« ®imbbp/ «rioi 
• ohi bottet. . . : I aiibbtrj-j^ abfBmd». sis Nsjnerp 649 -i: :l b/ Ä Juhii abfab : 165$ intro* 

ducerad 

(h) XdBab M Llthman, flKtt nar |^R ftoJerade, j^efff lan 
LrtkmeniHs ; fctf fig ttt Sselmaycf 0(6 3acab(fttnt> ^ mer 

ett t Upfola Sr 16 )a ttfgiftVCS difputatton» Theoretiaca 
ex variis fcienttis Se parcibos Fhilofophf» dccerpCa ei« 

hibei» , odft iifrirf< trefot^ Nef M i^4i. >*!f oa. SBorg^ 
ttufiare t Örebro ot^ Vbx^tt * togittan t Setmlanb/ lif 3; 
AfleEbr »ti ®ota J^^» Statt/ [6» 161 * pä eteibrogSr» 
til^ortq Jtprfiobcrbett n>tl) 9IIa^((|mta fprfta i Stpfipittg / 
taijanOrt berof f<bertttera fttt Ulnattin / boO 1674. b. ax 
Maij, (lift 1^59. b. 6 Jan. ttlCb Brita Uppe, fp^ löifj 

b. 16 Not. t 1678. b* 7 Oft. {Borgtdcjiaretil t Örebro/ 

Arvid BcnftsCon Uppet*bOtt^/ tncb Ingeborg Olofs PpttCT 

Bohm. €oit titaf fhrofleit ocb itprftol^crben t i&rebro M. 

Nicolaos facobi Boduitenfis» 0(b Anna Bfirils bctfeiT af 

ett sammal $i:clic ht uti Storlattben/ fe N:o 1015. ; 

Denna ian(|efcb(in utgSngna atfot ^atnmav tfrSn im 
samfa aure oc^ Pordecu \jiaitau 

LuTZOWy Claes y (O <^ iö68. 
b. 30 Juliinaturaliferad: faittttta dr 
introducerad. 

(O 0ftef 69 til €i(bbojf / labouo* ©ombåjn/ Wef It 
1622 Fage mib $^r|leit«a aReébeibttritffa ^äfmct , tog 1614 
afdicb/ blef febiui/ ^fter anloigba iiudicr o^ utrifct refor/ 
16^4 daf^K&b oc^ £nmmar'3iin(Cär^ bol SStfTopen; af 
Efibec/ öertttt HANS af ^ttdefn/ 164J be< ©äfmarjfÄcT/ 
1Ä46 öSfnware fSr öerttg fridrjcs af j&ol(lein ©d^lcfr 
tot9 f<>va unqa $antfar/ 16^4 folgbe ban fpm i^äfm^a* 
re meb 93rinfére$att/ feberttteraX)i:ottnttig/.HEDViQELBo# 
KORA ta Siperwe, , k löig-Mef 5ati btjj öftf Slaijl 
fPalcf/ Sr i6Si^1>* f £)ec Qftoer^^GouTfrneur ofioer|)el 
Hfflebfngé/ i56f dimitttraijl^ pA H^- fa^tma Sr b( g 
Juni! .ffontmg CARLS Dcit )tités ^Sfi^arffalcT/ foblpS 

> a^afenbprf tttt iReiftelbttrfl \6x%. b. i jaJ t i &•('' 
Vyn} (otal $26 9MM«)tå««i|$Qi«(8«t4|. Namero 650 h fcfdich^ ftnl»f*80IIÄ^W^|Sa JmigCtt/ Echard von 0&- 
domi cufta. €oa af aiifk&iiiMi' !9kh^al<reii t äRc^d' 

(nra^ Chriftopher Ciaosibn LSczou til Srafeil&erff/ S)!^^ 
t#S4|0ft'O<4>fergacetlia>Bu4«r9]HiMet LSrscQu til £t(()9of • 
' I^Mttt £ ®n«rite st^Anina att oc «i ofgaminal 
Sfläta, Pagfc utot SM^llmrff;/^ QmiRtti^Biceiinus att* 
nnt^TfittmiM of Scftiigetk; $:& VenDrui; pA ^erifiSti uii 
Jtet^ CAROU MAfim ei> tMHPa rmnwen ta SRo^elfttrgi 
w IMR^J» fiiMMi tfotmat { tre (atfPOta ftao^ué, nemli* 

Sof y[mtfi(|»r féi^mt^/ of a>i(9tio4> S>ttro»/ 
It af (gttou tgft: (falfmm. 

KosKNA>CKER, Amund, Qk^ åt 
i6%i. t 18 Aug- o!bla^ : 1660 

introducerad 

00 5tanab fornt Amund Amundsfon, (frrf |!g ffl «(«« Slh 
fhv v Mtf ffcll Comt ^errifmaYe i Rantc < Camatcn / fl 
Sett f SBiQWttrt xofb eiuenfra (nfniA ' Armacn i Xpfnat», 
1647. t), ff Jan. 1lmtxttmi»ib SKrcmffEa täten ^ t tfB4* 
ftntelHiilln&iftSnii 4t)lAt{<^ i6f6. t). 10 Utii tomaiim^ 
rttn le^^mitåijjta/. SRtttmoijIa/ Jdvuoi^^fymtfa , 3><nu 

tAlttt 9é^ ffMl^tfPa dlilrtam^ i6i7^ D. 4 Febr. atlftra 

flSnftenjSamemare i i5Kmtn ft^®i|ftrii/ i6tfa b. 17 
Marcii Dfoof Sanuterate { ^rrtistomemc 9tmtn oc^SSe^r* fiift nm Maria r^a der Ifeth* 
Ctama ittficf nt imb te&rimrcfimotH)er|le iieu(e«an« tttmi CaÖ>tr RoTeMcfrerp f^ r70 

- t pi Oftpnjtt Liencenanti btfUOe J(iHlfi« 

9An:l^ X7r9 * ^ec. (andotitirsrQftl t enmnf 
by f|MAo / Vfi' focuf/Mt ^bAcf|Iost af OfhKtflcii 9(| Sr^et' 
mi Cart^ MAmei'/ @tfl Vdt ^crt Rofenacket mcb Sn^« 
mm Magdalena Beftfti bpfttt Horn (ft |tan|{ni / fc N:o Nomerol r - . . 

65Q PÄöÄ£jrirör5rz , €ui£s , (1) dr 
' 1651. ^. 19 Mactu obto^: 1666 
iniroduccasad ' 

Ut t o(& ]^at lä litftf i en tiint^ Hb %0«on tappert t^ 
mattffejtn/ WefietermeraMirfor, (6» r6 - 

t 16 - • Btft »Äeb Örita KajB t Icnard Uilf. 

£bn icaggs tittet ttl XieUtorp / meto - lym ,bo(# 

tet ^WlfTparrc iJf^^lOttO flagten/ fe N-o'X ta. pdg. a5p. Hbltr. 

2)eitnatebati.ofsän8nft ibr (atfii^wm9^ t^S !^|rbii|b» 
651 HJcÉRSTIEANAy ClA&JM^ (m^ 

' ÖX i654^ h. a Juöii abTat : 16160 
incroducerad- 

(m) J^aOob fontt &oqyette, fftef {id ttl J^AOcbicf ^ oA 
6tieim^r(| / mt m ^anbettmon od.|5or«ate i &Mf» 
IfBfnt/ ^om f&rff fii4iti 6ti>etfa(e, o^^I^f f^ 23|:o(t' 
Uing CHRIStfiHAS ^2f ^ @ftaONuc / i^f . t. 23 lag. 

ia 6Sf« JtSipman a att fallia ttl j^Bfmef alle^anba fibin* 
gobi/ ^on ^fttedf. stoet til Jtvonan ttiFenlt|a fot|it2Aiiti# 

got/ fobilttLang^åcaoc iS - - t Uti etO(f » 

|olm i68x tL &,Aag. (icotttfn^en nti S^i^pfNoiéabo i&a# 
tat).) tH^ madiga arfrnm^at / oA %iS meb (onpui t^ett* 
na att itt/ iSmnanbetf ^Iwa^ a borttar eftet %, chriftU 

ifaHÉSci*>rima*ftnmlntWet tfl N:a 7^. pa«- fa 0<^ Wa- 
fia i^erfttema , flamtniAettfl Nto 61. t>ag* icpfom bdtaf^ 
!Vtttnin(I<4nftronie.nt, dac. ^otf^mm t6^ö. t), l Febr. ttOs|auit 

nnoffoT/ 0<&'6arfSlel)e<en/1i5tn eitraititrqtt a/NtnUgeaf binna 
åtten^ futttt pfi 1741 o<& 1746 Stt t(r«baq(tr/ fot in få ISnfleriban 

UtgSndtn (lOl^rfiertiiiferftiema, fom JfdXft ttllfm Magdalena 

Johans bottet Mdpi» toat ben |!b(l:e / fottfbaTunU» mH^ 
tfub'<Caä ^äaktikU ]pfiktt idå TUer )»£ Tdcobiidiolail» Iff 
^foKnfng OUKTiNA. totlvbef ofhabf «tan attqtit^tmkf 

I' oWdb/ ©wlkwefiorpä fathmtfbaagtötb/ »at AnAonfvon 
Steinberg, 0$ ftb|ie^|omf «i)rdntt9t| Erneft Joh. Créutz. 52$ 9itt)i)(ci«o0 wmM. Nojncio ^53 HAKItfIS LeNMI \hm t ^^^ 

coi?, Cn) oci) Pbter^ (o) 
Jemte 4 tbttrar Cp) 1658. ^s 

Apr. ciMabt: 1 660 introducerade* 

(n) 5alla{) förut Lenseui, effct aidagDd itydier o$ tttrtft$ 
refov/ Mef i6f 5. 6. zg Febr. SoRunfl carl gustafs 

pnvat Sccre erare » 0(^ Ibrulat fS ^mm« (9111 UtomlaaM 
I Nt gjolfpa friflCt/ 1660 Sccrc:erarc {@l8tt*«CanceUier, 
1666. b. I Fcbr.Uöt)et»^tt(^Darc i ©torf^olm, fo> iiti 
' ttpfda i6ai. D. 1 8 Tan. f 1700. t. a6 Febr. uU» fititr/ 
KgraöDCft i lI»falÄ ©tmfpiffö, gfff meb c»th|riij4Biönp. 

klow, SI. «. p* Can(?cU!>-8låfcÉtt Matf SfiJrnkloWi 

. brtt^KifeNtoi jti pag* Z19. ©ort of «rtbte#9?ti!opcii Doft. 
Johannes Len^us, $roii(n< 0(^ fotft^l^ben^ ( tc«e fofn »tO 
U|)fala Caputi Pérri Qeftritii fon/ fot) i £aui ^tCJlcaM 
1575. &. apNov. titlpfola 1669. b. a j Apr.mrtiojfcmSr/ f 
mSnabcr oc^ tre bagat gommnl/ feban ^ao front Brottning 

CHRISTINA, Stmm CARL GUSTAF , S)roftnt«G HED\T[Q 

ELEONORA, o4 be jrufiolt ©rottnfttj maria Eleonora, 
o(^ 6o9flbem£lte kmxL^ faint ber begrafivet), fil fni^abebatt 

CadiarinaKenicia,Vr4{e#a5if!opetl<Dod. Petri KcniciiboitCT» 
(o) Xfl Äijlbcrfl/ fob { tipfdia i6%i. b. ag Scpt, t efter 
4 icd tttrifei tefor »ib Iht oferfi^mft/ uti Upfato i6tf7* >• 
ai junii pgift/ p^ ber 1 2)omfprffoii Iear<ifi9cit 

CP) Margaretha, (lömmober tfl N:b Äjf . piig. - Birbt- 

rat (lanimober tfllN.o f <f. pag. xo6. Anna, ({ammebertil 

N:o 101 f, pag. • 01$ Chriftina, gift i:rao» i6?7 
U Janyarip meb 6fmrt'$8f*8JrcbifaHteil M.AbclKcck, 

t i^6Z' b. ai Febr. 5»ar< barn aWab^« i«7. t). a4Maij 
ttieb ^anS brober / 09 (aOabc< Croniirdmar. a:do » te 
1671 meb Zprflinellaren ietorföolra/ Fpter Trotzcafcie. . 

WiNSTRVPy Petrus y. Qq) ÖX 
1658. b. 20 Apn oM4bi 1660 
introducerad* 

iCq> JUDob fiiM WinAroplos, (Pref (ift tfl Swibaald) o4 tB«» 
»inao m tf^ tpä (uaouba ftodtcr o(ft nttircf refar pr«( 

»ib 9lii>iKlft?i9(|:.SR«l8tflM: Sist 
/J ; r i'} V It i f 

t* «55, -s .lt:i.; iui: i fo Sterlo«|l r;w>ftiror,'LQi:ii diMR^ iff35Jti« ..h,i,]!>fify Ac^cmicijsPrD^-CancffUarius tBttttl)/ Ivatenlatfe 

' ^ån / ö<^ Wgiftött atJPtfltga UTriftct' ttfi Thcoiogicn , Phi^ 
' •')orophied3»f| ÄOAeft^». {fmAIMVmityore fan l|if«< Albertus 
f'-^fiArdMrti]iii^<éiPkHpfft ésMorcim» ^ag. ia8«;0<( Johanoit 

Ittfl^l^^iiktrépiftd Anftoltr, UbaÄiiis Schefijeri Sveda Li- 

'(eraravpa|;9o6.'fvehvi TteatrbälVir^riim erlidltione Cla^ 

%tOf4im -p;- 646i Nit. feen. ^ibbem Bibliocheca hiftorica 

» Sana^NiKyegica pe.ftagn j9f^ aoi. Z07. a49- }38v Alb. 

^hu,ra !4ea hi|6oria Uceraciae .Panoxum. pag. 134. 272» 

•^ 3(igrj|J3*>?* >fÄf,,ö?^ ,W?1» Epjfcopofcopfaa 

w^ntiira-pejL^ ph^ 39 |0c& Jittn 64txiK>chec» Svio - Qothicse 

tx>sAuf vjyL ;ms& $f»a^Mti<(iiQ|a),} JCoiPpar (hKKt^ i^cl: 

, . Ceijfit^, it^eic facrje ^CMf io^mortale cachedr» 9 

^<}^ria foatiib^uiii^^ {^tphiliyitij Jicmioi. ^ 

1 Pl^ii^iuib Findw facund» gratia li^gu^e.» 1 

Xhriftianw Oitenfeld M, a k P. P. m Baden, SBotgmcjlarenl t Äopettjnn ' ^ iBopen^ninii; £rnft Badens ^ot< 
ptf VdScftcttt^atC i e«6ettt/.Doa. Johanf anUfon Refcniai . 
GriLENADLERy SjMUEL^ (f) dX 

,11558. K I Maij aWa^« 16Ö0 

/<! iöttodiioarad 

,<r) StoOaD i^rttt finander, tftrt !:K:tté t ttpfda ttftfiflia 9i« 
fpiitatioBer» 1)01 fotru St 16^9 de Intelleäo & voluntata 
hom^aisV «(| i)ttt fcnarc St 163 a de^cflfibos interiori* 
bu8« fe^ifa communi, phantafia & memoilat l^Itf fiaN tOE 

' fflnStn^ St Magifter, 1654 Fhildrophise Leftor { ixAh : »teg v I643. b. a5 Nov, fjtojt o<9 Sj^ffo^crbc I Öotpr» f049. >. »7 J«pH 
X«s Superi £30! 9mtåim09l!b0léMi NiMxiercy c: SépermtcrtdentriiafnrarrV :l6fr. ». i jA^if Sfjfop t 

fppiogr Sfmer $an^ l»SI)r ( toppitr fhic^-Sr 1649^ " 
Tenti^vi i&oieot p«Rc(aci; (htffirtf. E^i^^"» 

fgb iÄo% ># aaSepfe f iéyt^/tf. ir^Dec (rgtafitor 
j^ /c 'ftm I JStfrflSfa bp utf ©ffetllaW iWtrV fofr 'M74. ». a8 
f.iiSja tewé: Barn 'fgllttfte fe Eiwiadcr. . 

4)^ 3 Oia^ aWa^t^^ lÉ^ introou- iO o , f * *J :l '* I ^<'/^^ fanu: Wnri^GerdiTon , ^m,ifit ifrlirlkl^bOOM 
WCKr fl» ntSirdajefor 0^ reitcju^ä^ itf(ä|(t/ btfttt ^ 
iimm mmat atiin[Bt.)iiM;lt«»£:^liir wfi immam' 

r :!(»/• 04» ifr|>lM («a chstgta ta fiWiMllM/ t 6«lM 
iillÄ, a»wsmt, .fwn fi«|.«8 3ö)^tt$«# CHRISTINAS 
rJH!«A(a|i t» I ©Mfnto w^Hrf Itroil I^^ tk p Apr. Vi. 

. ÄKrAmir^, i6$f irtilisil, ii^R i^^^-, »..;!|,r Odw ^ ^ 

. j^ (KWf&i: (Apyct^i fwircitfijfS; t •^Mmtorm^t ini« taat» 

■r. :•. ■ ■*■■ 'W ai»ll»t»li$ §»K9titaC S3^ ^ •*.# , Namero 

J. 

^f . 4Jf . Är 166^»$. 14 Apr.|FMfab<af »apllcti JiiA fktp' 

i' JÄ -' ^ 1 1 JÖrtftnb «6éB* tf* iB Junii, Wft 

' ' i^m^iHk^Qi^^^ £)nini 

$ambttrgtf(6e JtmL/Cronica af A; 1725: pag. 284. fpm 
\ t)3 kfbc utf tspanicfl, o((i ^är mcg^A yref/ att j)pp$f(a 

c» W af *f( t»fb Tigas fit 17» in Oftobri fSrolpÄbe 

'flfmcA^aft taSlt ffein» åt ÄORjU P«vilcgiiun dac SabS 

ildcph^fé» *. ttf1tmir(ftfc*fiir ffefcrmM »H »49* 

"^aétittAfkvi^aiM^iS^i^å^btiikiatna 0L «(( fip 

; iott Änfterttltt Anchlufitit jWJ Eitrcmadurai } 

Palmsjruch^ Hans, Qty 

b; t^Junii- abwr.-^: ii66o inorjy 

ducérade- ' ^ • 

XO ftaOobc fornt* Wiitomclw^^Uf^ {' aftfctnbe^lfl; 

Ui aflrtmtialvr^ $BoiSgai!eiK:iSKff|l/ Reinhold Wicci$a» 

cfaiers, åtfltlli9a.0M)a få^rådnfRiat JK^tKi^ forfFoKttI 
gaamizoxieraeff iK& flaiem tfntmlM ( Sifffinb tttt Jtontina 
G&^&TAF jMaQUHBtttt^HaAs Pdiifiiä^&ch Mcf 16(4. b. i6 
Martix CemmtffiriOfl{ Oeaitral Goimbarceo^Cölbglo, jnrafta^ 

nmniaS^W Sionql Privikegfunt dtc; l6f6. b. 30 Nov« 
OCb Ucf bOliri^ lCff)g/iDit«£tbor^' Ifill. D. a? Maij 0<^ 20 Junii anbra fl&lgcn Commiflarius t bcoiiKc CollegiQ» 

.i rL\iu fl'ftiW<b Måfig^aret^a^ Budieff,, bctti aiibte fola 

♦. M.BWA, ^ téw^t^ 3o«éc.V$'l6^7. bl ao Martii. 
"''"'(iÄMMflgtéjllt J||^4W« fik/ K«iiilK)ld Ti). 

:K WU46} f t7bb utan fottcr, gift mar bias rauimrut^n* fi>y lo^u/ 

HSn taeV Maria Qetflapds Htm f alfnénick 

<i|^ aM<f>:Mpe^irofmr \Mii»Um i 9Hia, 

Xxx a l! t66%* t. 
19 tit mim^m^miåm Numero r- t 658 

i: il 659 toDec. 6ftKi 'Dircacör 5rw£t SonM * tuDfrtnc/ttarWfot 

/b. p Dcc» tP ptf r)ané citfta^Crvthirina SCrunck, 8r 1^0. 

tw if Matj jCotttjKsit tililaifDr (Ui tntb ben |t&cr btgrof^ 
tba ^wm / fi^m oi Åtli« SDJau aiiptr fo^ tvot M i Ri^ 

toriuoi, feiilraote at i6f6 j((mun9.éAkt g\J8taf 37Ö0» 
9lif<bii(fCi fpO.rt Stifta itfaa. ^. 04.]»!^, f ^^7* tu 2 
Martti» gift mtb Chiiftiaa Eng^lbrcghC 

. X>^iiita 3(t)eftaa g):^ lyicf ut in^ ttS.ffH/ ConMDfffafien 

iSBandFoil Qcriurd GérUanh/on );aliQ/Uu^h,^Ui656^ f 

1743 Utan foRcr. 6oticr af foirenamb<Rein&oiclWitcmadieit 
fbm »ar fob4iti SritiotU) t SrabonD. ^ 

LE:fONf:RANTZfti^ 

(y) 5faBab*forttt'i.engcrcken,<fl<j: o^Io^a ftuA'er 0(( t<r& 

M refw, Wef l&ati firft »Sf höicäs ti« ©otcbolrj, fcbcrme^ 

} 't«l l6n^r»rtdeiit ibid 1677» b»-^ Jan. Sur9'@rcfn^ 

ibid. foO Uti @&t(forg i6p* t ^^ft?, <|ift i:mo, mcfr 

;Mfiria Norfett» SStttff^OrcftDOrff ®oteftot|/irraei Nor^ioi 
Ifotfer K^ ft H*.a 594. pag. 49»- ®onv«f '^beUnimi 
. 0(b 9t8M^K»ant)tin i ®5(e60r0; Jifrgea von Lcngcrckeo» 
foft Jtii £tl i ^oHikai 160; ia s^pci f i CMlcbora töff» 
to. 17 Jullii p(||. Ctoilta Xrakda^r.St&^larQt* l^aS^ 
j^llltOlf Mlrten Krakdai botfer^ mcto Bmerencia Fauli# 

Denna ht k vetMn nttSng^ • . . 
ÖuNESTEDTy FRAtfClSCUS 

Qzy åv i66o.^^/; IQ Jan* 
^mtna dr introdöcttåd. 

(?) StaBabfomt Fraixtz joeU ffrif (litjf ®»ottfr», txnfok 
M ih6 6ä(E}Srb/ ^ onlatba ft)4ier o(^ utriM vcftr/ JOEl^y 

Nniöcro i 


•4 

-4 
* • 


' •.•^•' ■ 
• • ;•-/ ' 


— 
r - 


'".''" 


K 


1--, " :;•■, 
1 ■■'1 r. . 


.> 


, ' •'! - ' - 


1', 


'. .O »:• 


t 


66b mmm^m^miMm m |Sren#ariii< tSiflliarffa Tribunalen i6f6 jtoNM* Sei töb»/ Si 
i6%4 ^ >^ i* h:iUi i68o?V.U1a _. ._. ,^„. 

te SNrgMfsrtt mt^^^mik^ ^éOirr it^ 

i6go; »• i6 |(mii:p|f«'aii<JeIldr, flt^ f j. . 

t <6S5 • gift me^ AAfA<ven <der Deileih CÖnjmeroie - Säif 

fed^i aSilWar^r mWc t^ti der DciI^m ^^. !@9a of ]4elt 

Carl Orneftedt m ©hÄO»,' fJtl^ipÄr -j* »maltt «iic» 
i : : Uti .^ÄllÄtt) 174*. *; 'Ö>*lÄr«ff i^tfT; ; ^ I 

Jan/ ftef/^aflf röftövatiört x^ fitt 
i 5(beh?a^/ ((^^ intrpcjucerad. 

W»A5*KT*f'fo«a'rt*mm ^^ n^apn/ fftof ontogba ftuciier 

■ 0^ mängfSwga 'iitfife* rtf^r^ Wef 5«»"t64i. b. 7 Aug. 

©tocF^ltttf OtaM Sccrcterarc, lö^i. Wef $Ati tnme((la& 

i tJfRbcfaHfe Mqffcuicrn^i-Jaf / (e^Memoire^ de Monfieur 

* chfeBBtftA*^ n p. iD-cTfö, ^arforc ^an (IpttaM 8f i^f ^ 

-ta AFeffor i abo ©af Kätt^ 165 f, b. a JuUi Afieffor uti 

^fewcttijSf Sfatt/ 16^3. tJ. iSMiu Reviilons Sccreterarc» 
'i^iferlta * * ofvflfe/ Icftc eiifirt 1^77. 0otl af 

• T J636- $frr C^nceUk ^ SBBct PeTingJkiöld in mpn. 

JÖbft.^^Jirlfi Mitr^nJers programma ia.fupiis Doft. Samue« 

Mflimpm iim%^ (»ejftftctt fommit fif m- ' dtilMil$i9#(@(»iSMJie I 4 Numero 

h n\(,i viDD0u:$»'i4januai>u^^^)al): fara* J "jlI^"*!: ^iM^^^^WÄft^Jfi»» .-»Mw^tr^i lin: fa fift» 

ben ^f ifirpfe.i «ftb«rtJo/tiH? Äö«<i<m,:«ifti'i?n,o, «S 
• T07..agdv. i!KbÄAiJa.'b6«etTunéri?Hi«iÄ«^c.T jkid;;;; «.-.'v 


602 


ömm^^,:iQNAs,rc^it 1660. • 


i : r, 
•7 '^ NomerO hvj -'u ^i ■ 

M. Jon TölÄfofl Wlk» (»tttt/ fjl^ rw* Sn MaUo. ^ 

" ^éRlft:«(f^ 'fiftt fiMMiniH ( tfitaftSdliigaH^e i|ne« 
^ ._ , if ^•«•^[an^ra^^eUJa a«é^.tti^l<^llB taBaft/tfe n;o 1(71. 
t), ai Junit utan maiilfga aTfwtngat / flift «iac 6an |nc> 

I Ajnetha M^y» p9(t^ von BromcU > fc l|p^ 17:^3^ C.aSr ' 
ANDERS i2)>ÄlEPl1^L ^ ( o) WO' 

1047. b* f© Oft, at)(Ä:, lö^ 

introducerad. „ , . „ , , ' .... * ,\ i S;. Äiig. <iMab; 1060 iptrodU- .•<.<:era4-. ,,,, -^1 •; . c.' :' i(i«) um fornt CartKi(Con,*II<f >tf)3 $taiinér»®fftfi la* V36 .mi^am^mmm. \ Numero tofftiidncibtte »it^ StgifEa Qouvcrnemients ftäten» t l»! }/.! ■•*! / (•fl:iirK.-«!>l<i \f $iiti1l^ €toii^:ckf.JsrjiB>fie^aproaf lMi6n)i)^t tSj^t&ttoSaceit Lar» 


666 iyi/RjÉTz\ GkE g or it/s Fran" 
Aug. aMcib;: «6^,iyiö^o(}ucerai 

CD 8^^olt jitt fSna mmn/ eCtet, bas toftetninälx of gin* 
^nal 9iM f ^ranVrffc/ vitf effcr tmm ftudier w^ utri* 

fC< te(0lC/ f«lil Medictflx PoOor* fiiMedicinse ProClTor 
i StW*»**/ f»mt ÄMttttfl lUbVlCS tM«XIV:b«» flf^Me- 

cUcat, fom Sr.ié4A (O 6tt(ti9( o^i^kf 2)t»t(titng chri. 

8TINAS eif<Medic^s,.|4ff. t.AOjafloarii jtommj CAKLS 
t<« x:t)« ArchTatier; fxi( ftg (ti 5trM]>a'jD^ ftmra Sirfi/ 
fib i 9ira< t ^UiAmi 1607 1 i t ©tocf^ofm i68x b. 
5 ;Maräi,, «é ber Jktr^fM- i &. Miui» Mairdakiäe tprfi}/ 

Z/£J? STORfiF , J^ÉR^AN , .(h ) 0(^ 

JoAcitiM , Qt^htbbttj (u* 1 65a. 

t. aö Ja^."a!b(ab<:: 1060 intro- 
ducerade. 

M • Satt/^»ilfcn tioili N( {'nutb t{t|ar fönfiStt/ ^ 667 le- j t »^ »v. •. «{fim(k <Q 9Bflr feS Fifcai { Stnfanfe; frbntorra ComnlirariM, fS^ 

brtfc 3MWxh o(i& W>dhttt&n: 53 7 Numero 668 669 beth Helena Klick» Capifaint 0^ Cprnrncnå^ntcm i ^* 

nwi, Wilhelm Kikks feottW/ fefl)c enfw 1667- ©oncr af 

Herman LiebftorflF, fom ^åt Uti ^Onuttg CARLS btnlX:be< 

0(6 5tottmi0 GUSTAF ADOLPHS tib fttovt ^ttan 6mc' 
rifl< trogna o(^ tappra «tienfi^c< 0^pt)f<)i 0(f af (» to$ c«^ 

«ieå Palatinns Ot blfflVCn åtlab, 

9][ttnt l^ariliatinnai^ tft^ SpfFlanb- RoSENKLlNGAy JeREMIAS ^ Q0 

dr löss.b.ayFebr. aWol): i66q 

introducerad. 

(k) 5taHat) fotut JcrcAiias Pfderjfon, toat bS Äe8<m«tfl 
Dwattcrmeftarc/ fil l^flfcn beflänntna f^m t *<t Ipffa 
frtflrt uti eu rtui^ tit jig 6at oppttcnt/ ffrcffig til Co»ala 

Oi^C^Wf«>^l«/ bUffet^mnera Major, 0(Jbl6$X. »• Ijjunil 

conKKendanc pS fiSavttimiint); (lantö/ fob 16 # • 
t 16 ' ' utan manliaa arf»fo§ar/ od 

meb IJonom (lelf gitf attcuut/ fe 1671 är< Regitratur tom^ 
m. 0. 5 Aug. aift tneö v ' 0pn af Pc^cr # 

SjÖLÖlTy OwÉnUS y CO ^ "^^^^ 

^. %% Febn aWab: (amma dr 

introducerad., 

(1) toBat) foriit Kox, i^^ xm^l vtce- Amiral, (anlallAl 
iMf utiDnfitttt^oin i ®nxn{Ta $aitt>ltnj)aTtie Siöiejon, »«t 
fcw fotfte, fom W<f ««>«> af Äommg carl txn xirfe ta 
9(txU»«n; ^0^ fdtut töttg« tidit uti ©totHT fo»/ mm 
fwn ttl 6wm*9« uti *o»tt«0 carl l>« X:tK« t«> / oA 

Mef l<Jf9. t). 50 Julii Vicp -Amiral, ta pOII |Jt<l)tt WH»» 

famma.at »«> €6d«rff »fl> 3tttltt««> m«b 5 fftfijp ongrrj» 
f |>«iffa 91A $olI<bWa Drio«<iKW/ flf ^fo ^i rtt 
oMbranlie o* te 4.3ftlfl«/ fom w (tfltmiiwaw, «rt> fe 
fortw «( CwwtHJijl/ f(f lööo- ». a5 Sept. flfjfW», fot> I Yyr ^Uttk 538 SfiWcr^od&srbtBmdit. II il . I ^ I mt Numero 670 671 


PAlMQVISfy CVSTAF^ (ni) dt 

1660. bett I Martii ablao: fom^ 

ma dt introducerad. 

(m) Jfl i&ftgwjf 0(^ engfcO; til N:o I034>. pag. f iMi 

bet/ blef 1641 Sof^oDatc W dt. 9tm| Stttt^äRorfFahM/ 

gfriberre Äkc Axelsfon Natt och Dag, 1647 DcotfBtllt 
MARIA ELEONORAS mtAm^M t bM KfacbtttflC/ i6f| 

Revifor oft»et iRaretijrapc^e i fyxxi^ carl qustafs 

KifflCbtttse/ ®Ott(attb OCb Diaitb/ i6f4 Areflbr t Revi-i 
fions Cöllegiö, 0(b tilfitA Cömmtirarius { Reduftions Cöm« 
mifton, I6f8 Cömmiifarius oflvet Staten, faitinta 8rab' 
tab/ 1^74 <f ammar#gi8b/ fob t fSffler^Qolblaitb { Jtinb/ 
t622é b. 9 Junii , \t Nils HuiWedsfon Dalt Boérofia 
pag. 16. t j68^ b. 3 Apr. 0^ brgrof^ famttiA & t)rt 9 
junii Uti ÖMdpolm ineb bet mi / ^tft 16^9 mcb Mar* 

garerha Erids bottet ofrrffe / T 1^8P b* 04 Jan. Infpe* 
aorens IDt^ fldta Xtfppdtbet^eft/ Erit Eticsfons bottct/ mcft 
Elfa Johans bOttft. €0n af Ai^endatoren df .7t0ltim€< ill» 

hnnfiet i SRattf o(b Sittb<bdtabet/ £rt« GaUaftfon, f i6ti7 

0(b Margarecha Anders Ifotttt* 

I Mar tit cibtob t famtttil dt In- 
troducerade 

(n) Stditab fimt Enandff, (firef fia Mf*d^iile6o ^ tftar aitlagb« 

ftudier, O^miQtipttbalbdt löfo Ut0tf1bett'loHdifrdirpii» 
tation de urucapiontbus & Ibngi temj^oris ^mfcripttoni- 
bus s blef |att forjt Atttf9 fOHAN ADOLRHS Secfctcfa* 

re pd 6tedebotd/ fS be< i^MP^maili»^ !Bkb(iitia/ frbcc» 
itutd b« 0tSt6olta|re ifh)ct be< buf o(5 qoW i €»cri|€f 
i btfiff(M btlNlte M ablAbd/ t6éf. b. i6 Martti StftbfrJ^od^ Sö>eKmdn. sis> Numerp $7^ ^3 1 »■ CoiBiniiraritt8{Politi^n«pcOlé66. t)» 6 Dpc. AfTefTor titf Com* 
mercc-ColKgio, fob I ©icbp gjwftcgart 1627, 1 1679. g^ 

lösf met) Cathayrui4 Prytz, 5öt|fppcn« i $inwmg/ m, 

Anders Pmz tottai/ fefbe jtttfitt 1679. >• f Julii» 0<& 

bj»t)b< for9 171^6. t>«4]pHipS ^Qi^i^ <Son^f 9rofleno4 
jtprfio^frtm t (gncbp/ Nlcoiapg Petri &C. fe N:o 6f f. 

S>ettna iltf gtcf uf meb bel fim / SftiM((ni J^iis Bne- 
feit t fom Dtbi)( 1680 90» 

WÅsEUB%tiG^ Johan y (o) ix 

1660, b. MSept* attab: fam^ 

ma dv introducerad 

(o) iBcr)Slf fitt förra ttamn/ e<l^ toor mt éfmcrflc lieut^- 
iianc o($ comjn^iidanc pft SRarfhanb/ (et ^ati Nef 1669. 
^ 91 Aug. ^ (ar fm Jbertil ifrän Qnber » Officerare f 
bcf !|:9jfa j»(& N a:oe 2)aii(Fa frige» ir 1&14 0(& i6f$ 
mcb beréni 0(| ira mxvcfX / famt trtomf bet »arit tOa 
<ltoaf{ 04 fS)<fl<n / (kf a«t)ra gmtgcn 1669. \. \o. Dec 
CDminmcbAC I fMfti^i ^ 1,6 # ^ # 

« t 16 # , * tfft UlA :# » ; 

@Otl af • # WäftiiberiK* 

oa:. AWat: famma dr imrodu- 

cerad* 

(P)itaaab fSrut sp^tzf ifrS gmm^(« fallbaf jttAer 9tmtc 
09 aB<tailaiiM^9l€6f!t^(^/ fl^^f |ati tirttitmber aU gra- 
der Igctwpi/tilbrtjian Wrf 1659. p- i^Iunii OftPerfie Lieuftnancibid4 (nHlfeit tefiaBttiKg^anaUatjrt/ioartit 1669. 
b. 6 Febr,: {iftw^ fpr' b«naltr 9Btgcmciitr / id7<S. b. 30 

Sepr^Gfneral-MaJor ofjnfantierjet, t0ai578| t|« 26 Febr.af^ 
ftieb tfta ategimrntct/fob 1610 pS ©pctfentgStlbi ^ 
ti479r,b. 04 Apr» begraftDcn t ©imM t||rfi9 i 2nb^a« f4o 9«i>l»tr8«o($ StWmän. Numero, 674 Ö75 f 676 leil/ 0tff t:nio, meb Catharina Eflcih toftei'/ fotnjicC (Fil* 
jeéref. a:do , tnc* Gunila Faxcl , f^ftev til N:o 12ZU 
pag. • 0(& t)ottcT af 9ro({eu ik9 StprftoJetDcn t Xtla 

M. Sven Amundsfon Faxel , mel) Catharina Erlands ftotfCT 

NoréeiK 6en Af (on^«niforaiamt>c@p(tfi;rtt9äc6 uti fRtI« 
kJtpif^ fofn. 

BENCTy (x) OX 1660. b. 2 NOV* 

ablöbe: famma dr introducerade. 

<q) ^KaOab förut BrynecNilsfon, mx Cometc af SScjlgotOt 
Cavallerie» fSt) i6 • • ^ i;:i6 » » # 
. fliftmrt * ' 
(r) $a!la» förut Benft Niisfon, (Frcf 09 <tl 6imme(oip 0$ 

©unjetift)/ Capitaine af Garde, fot) l6. # • t 
t 16 < « Stft meb Karin Papegoja. OotlCt af 

Niif Hansfon pS .Gtmmatoq)- 
QrLLENPAMPf LARSy (s)^X 1660. 

t 16 Növ, (xW\>: famma dr in- 

troducerad. 

(O kallat) förut Fam^, toae ba SpttineRtfre af jffifjiiotanir/ 
o(^ l^iliu j eu.rfinb fil} timt tap)>mo(^ maili^/ n(0i6 ^ 
> i f^ a^ii^; ;., ^_ » aift tncb * 

# # Gabriels bott^ Of|f(If<, . Oon af fohan Fajop* 

Kemfenfelt, Jonas, (t) dr 

1660, b. 2z Nov. aUa\)i famma 

dr introducerad. 

(t) Xam förut Kempe, ffref (I9 til iSnweW/ toot bä SKpft' 
mcftare af ^rltyotarttr / ot& ^ar tiimt i « runt» ttb fo« 
Ta(t|rafen« folbaf/ It^ 1673* »« 7 Mau;Msuor iUd. Sr , 

1674 ' 9libW'Ö(^aM0m(J«. f4i Numero ^77 1676. »• 4 Dec. uti Sttnb<ra ilaflet fS tf a #afl oc^ jSrab/ 
Ätt ^att p& en tib öfiKeDabe*/ Wef berpS 1677. b- ^6 Mar* 
cii6^er|leo(6 commendant på ti^a Sif^borg/ fob i^ « 

, , # t 1677 in Jujiio» jjtft XaH^ Aona % 

f . # ofrdfc. ©o» af • ♦ Kcippe. 

Appelman, PETERy (u) åx i6<6^ 
b. 7 Oft. ab(ab : ^^^o introdu- 
cerad, 

(u) SBeK^U fi(t uftmit/ 0(^ h>at b«f ti5r'5ati abiabd 3>rot * 

ning CHRISTINAS förnamfte Sccreterarc 0(& General. Di- 
reÄor ifrnx brf domainer, bicf flfl 1064 Gouverneur 6f# 
WCr.|)Cmalfedomainer: nar &au Auderade» fftOabc I^H 
(ia cn tib Hagiomeligartanus 9 OÖ) CU tib Melengarc»,tDat 

m\ ftuderadad) ^iU\K X tiSflon »tMpfttuöet for tit mtti' 
mil meb en SlbcKg pecfo»/ l^toatrfore ^an blef t M(^t( 
brQd)t iitt ©fört&olm i6fo ," bertfrå Jan fatte ii i jofet» 
6et itteb flpAtOY/ o(& giorbc mtbl^fftsa tttrifel refor / ta M 
6au af l^odftbemalte Brottniitg blef i bed ttenjt aiitagett fot 

Secreterare/famt t äfflKaifta be«^bejficfm'nfldr/ CommiiBo- 

ner 0$ fotrattmttgor mfob, fob 16 # # t 

17OS/ gift nieb Catharina Rehniki6ld, gammar > Prsefiden- 

tens i ^otuecn/ Qerdt Reiiiiikidids botter ttl ®rtbenott/ mel 

bed anjbra ftU/ Brita T&rfchelkål. @Otl af Joen 9 » 678 ^/ZDT-, i«:ivi7r, (x) åt 1664 in- 
troducerad. 

(x) 1Ke6olf Ittt förra Bflm» o* ttop»/ (!r«f |ié «ia»orIattb«y 
foraat (in <M 0(6 honett pli*t wib 1675 8r« W9 mot 
Ibamoxd, bS ^att ttl tx Danffa ofwérsNf ihO ber tot 
ttenfl/ (& Mef|aN<«ob«o<bi0ll9ibPmcaduc, oA bcriUanb 
fD»rI«itba goo«/ ^tDUret i<$7^. b. %8 Sept. Botf^afl fil 
gri^mt^O» St Qenena Lie^ten^teo» Hani Qeorg Mflraet 
fce. f9b 10 • ' 1 16 » ' '" " liftmt» Sé-* 3^txi'm fi^^måa. Numcro 679 680 gtat^tdO^er; Daaid BUdt p^ Dorochea Bidrke, «.9ti 
0({| 9tiU'C9nceUerent ifRwrtg/ Tcnt Ofvesfon Bielkes bo^ 
ter tu öfUvcaob, nKt> Sophia Hinrics twttff Brochenhnt. 

2)fima att fTofl ^rfiomim tfrå» ©fpWai.t», ^artfrb 
t>«i toinmtt ta DanmanF i txt 15:0; recuio, 

FONVEGESACHyGEORG, (y) 

Mal&ar, Qz) 
Ben VI X, (a^ 
GOTHARD (b) 0(() 

Conrad, (c) f4 1651, N la 
Julii renoyation pd beraé gCbeC^ 
(!a»/ 1664 introducerade. 

Se^eOp fitt f&no mmn o(^ wapti/ efter {oot fSrmanAe 

Georg von V«efadi$ faD«, nwA 3 fina Möff fPOIWOlO 
»otfltn<it«K f5tt«rt9t«»d/ at ifsBt. 28 Fj;br..irti!Barfatt 
Uefwo «f Sitmm SIGISMUND Dm trebte ablobe : Georg 
von yegeftcfe^fflHai i^ttvkmH i6f I St^ iComiiisa bref/ 
roat t» ttnOficfSte k. f$i> 10 , , f ii 

• *. -Jf*"* • • ©« af Albrecht 

vege(jich til iSittemoife eDer %^mtp ptfr 3pla*/ l<f»)< 

(i> SDflt ÖMHunott < 6«j»fal. 
(a) Db(t '@crt(^ a^o^t i Km^ 
0>) ?5ura'©wfiD< i SRiga. 
Cc) SISM^ i ^mbitrg» 

1 

f^oj\r Hl RscBEiT , Jacob 
Carl , (d) 

Chri^ (y) grtl»t>er8»«)(^ m&imin. ^43 I Mufliero 68 r ChRISTOPHEK ALBRECHt , 
CO O* 

Gt/sTAFrf^\>xbUr, ffn^o i66a.b. 
as Oa. flabfdfteCfe på (Itt f&tira 
namn oc|^ W>ti\tap, o^y i664ia- 

troducerade. 

(d) aCftr bå Major, Mtf f«b<tm«<l t627. b. f Jannarii öf» 
Wttfti Lieucenant» fob i6 < < flaflen i (ttftft 

toib iMbi' <tnu, 1677- 1>' >3 JuK 0{ft meb Cathariju 
Tot-, Vice-Pneridentens Astel Ericsfoft Tons t>ot((l tS 

fébp^lm )>($ (^$bo f meb Sd^ccriiman Helena Qulaft 
bottet Sperling ttc 

(e) !Sac b& Capiraine » 0$ ^ab< til fttt « * ' 
Mecze, -meb Sophia von Deppen aflabCf. 

(f ) $tft mcb Anna Eltfabeth von Vegeftch. ' @Dtt(t af « 

< • TOR Hirfcheit , fom n«c af SIbctis ^mm* 
tttur Sroncfoi ^atfommctu 

OrCHARTON, JoHAJSry (g) fl4 

1664 ^ 4 Maij paWelfe pd fftt 

3(be(|tap, famma dr introducerad. 

(g)' jidbe^oBrt jitt fSrra ttamit od^ t»«i»tt; cftet 5an mebÄo* 
nuna carls txn anbtrt ( (tota SrfiaraiKtt »iblpftwe wef 
DÄ bwit dat. gotnburg 166 j. b. 6 Ang. bewilt jlna i» 
Sttiot/ fä a fJbtvne, fom mobettte,of flammal ®fottffM)«l: 
»at Major, «At ^an Introdueeradei, bUf f(b<tni{ra 1679. 
b. 7 Martti öfWWJlt Lieutenaftt, f5b lö » * 

1 16 • » «{ft meb t » lacobs Mt» 

let Robeftgfon &c fe N:o a^I. pag. ?lf. +' 68ä 'iW£i , JoaJNf åt i664 
Vi I ¥a9 544 9lit>t>erB*j>* Slbcfömdn. Numero 683 Maij CiW\>: famma dr introdu- 
cerade 

Äudier i6f4 SenbtM Uti ©meilfP fDl&/ i6f6 Ueutcnani» 
i6f8 Capitainc, x66?. 1). IOf Scpr. General - QlöartCt* 
meftore Lieucenant, 16Ö9. b. ao Dec, Crencrd-£to«rtct« 

mefiatf lofi) forcereflerne o(& fiflntnéarne t SBremctt ix^ 
9)omem/ i Bmtircn Hidntno ^an ocf aMabe</ 1675. b. 

a? Maij Commendant t Carl<&Ut<{ / 1677 t^- itl^n. afffie^ 

tAby tn(b forfafran atf fS ^cmtelanM rcgemcfifc/ n&btt 
Nffme lebigt/ fob iitf (iabai Dieppe uti Stancfrtfe tö « 

• i • t ^^ ' • flift nieb • 

^ ' €on af Jacob Joanefon Maile , SBorgatC 0(^ 

^nUlimm i Ux^tht 0ab anb Sr 163}. 

S>enna ht ^arjiammoitbe ifrS ©fottlanb/ fom ber of»q^ 
500 Sr florerat / 0(6 (ar bcflabt fomaina ^tfcnficr oc^ cnt' 
Men/ ffref fi^ Mauie o(| Maiie, fom utfa()c« fom ett ai« 
iiaftptst orb / fe toibare om benua atttn Siomnq cakls 
(ref af ©(ottlanb daterat Halymdhus » it 1633. >>• ^3 
JttDii* 

ffjiCHEN , Jacob (i) cc& 
Frånta^ Qk^ åv 1664 intro- 
ducerade^ 

0) SBrober/ fingoopyef (ref att immatricuiera^» bor be hnbe 
betotfa mcb grunbabe fFiål gn foregifna Sfbcltga ^arfomft 

< af Zamofcie, bef be bciOt^é/ fStbal meb fior Cancellerens 
uti $0len/ Joan Zamofdes tOtttue^bSrb dac If9i.b.ajaiu 

i 3Barfau/ fom meb Xomura siqxsmunds ben m:bi<< 
9Ibetf(ref dac. pS forenambe Ir^ ha^ oc^ flaOe for Sjmdi* 

Cl» { Stiga David Hilchcn od^ be< 2 (rober Johan 0(| 
Thoi&at Hilchen. Ja>:ob Hilchen, fom (lef 1664 in^o- 
ducerad, moT bS Cftoerflc Lieucenant» fobi Eiflanb 1 6 * 

• # # \ 16 i f flift «icb • 
t f # ^ 

(k» StiMxrft'' 0(^ SQxfömdn. S4S Muttkcto 684 685 (k) 9B«t M Ö|Mlk Lienteaaat» fPlrcf iw tfl aBcfkmttm 
iK» iteftfcO, f» i tiftoi» 16 # # t 16 # 
I « gift mcft # f « 

SKtrn ^Mtitnnr IftS Piflcm» f<6 Äfionfcii HUchcar 
fom ^C afni CalfcBriiia Kalk 

Von der Osten genandt SaC'^ 
KEN^ Salomon p (X) ar i664* 
introducerad. 

0) SBe^It (t(t fSna namn 0^ »opv^ frT Sppft (ref \6i^ 6« 

la Julii att naroraliferat» efter 6<UI IDAt borftmmetl OJUC 

9omerR dA Surlanb af en gammal 9(Mtg 0aat / Mar MDf» 
toerflc af Ojl^ta Sieaemeiite ttl f oOp^ frrcf f^ fO fftiUeriiak 
e^lStSrfofet/l^an bKSr 161 5 Mofqucrcrare tinker eieftira 
Gard^ 16 16 S^^ttore unber6Iefi(Fa Cavallerier» 1617 ftpt* 

tare nnber DfwetfieM lohan s6Ag& SofFaSRefiemente i 9olff 
folt/ Sr i6ao ant09 (an @»eii{? ticn|l od^ Nef fhrart ^eilbrftf 
nnbet OiigiXa SResemcMetil fof/ 1627 lieurenant ibid. itig 

Capit. Lieur.O(fi Captcaine ibid« 1636 Major 0<6 Commcndane 

»S DcuOt 0^ of»er <ftmp(ern$ @raban/ 8)mfiaMcA (eibeif 
meti! f(mttna St it 14 Dec. öfmerffeLieucenantaf fotedim^ 
be Ofisota Steoctnenfe/ 1644 Öfnnrfte ibtd, fob pS 9obftt St 
fefooni uti Curlanb xf9V t pSSinlerfiab imb 6dbetfopfR0# 
i6^«b.i4Martit»9iftpJl®eeseDorg 1629* b» ap Kov, mcb 
Annt ron Ungern t pS Somt^lot i680f b. % Maij »ta* 
(<• 90/ Srt^rre Tohan Octesfon von Ungemi bottet til 9^^ 
(nlli meb Anna Derloft bottet Kersbrock. 6cn af Otto 
Hcrmansfon von åtr O^tn genande Säcken til 6a(fen^ 
fen/ Qirefoom 04 Sansen / (bmCommenderadeSnriinb^ 
I (Fa Oti^berfFapet nnbet 0o()Ta arméen i (laget »ib j(er<9« 
bolm &r 1604* ber han Dief flagen^ o<( Ucharina Salomona 
bottet Henning ttf Sägnen, le. 

Om benna t ®weriie nt4än4na fS n»A ffrQetrligå f»tt 
VMttta iltti urfpntng (e N:o 104. pag. x)4« 

Von GuNTERSBERCHy Chrjsto* 

PBERp Cm> <lr 1664 ixuroducerad^ S46 3^\iivch>tf^W>(lMått. iNumero 686 687 (m) SM i^64« b- 27 Joiii nahiraU&tTonf M[,^tM (fM< 
na od) %^i<i tieitffec/ fTref ita (ti ®att9o{i(| o(^ fRotfeFot/ ef* 
Uttn tttt Doryt tttfttftwn fit 1639 tvocft oration, <D<rHi- 

ria Monarchi» Perfarutnt blcf (att 1641 Volon^irettnbetm»» 
licien, gScttbd fcDan aQa charter tgCttlUII M 6fn)(rfteLf«ii-» 
tcnant, od^ femfrS 166}. D. a6 Aug. tif DfnKrfte for öal# 
lanbjFdfBeaemeiite/ 1676. b. ai Auj. Oftoafte fot ibAni'. 
Ubtfienaf 9ltbb<tiIapeM o(99l&{(m« tttfHkttfl {©»erfge 0^ 

Stttlonb/ jtMtnbe 8c 27 Aa|. OftOCt^Commetidanti oaliii« 
pb/ fainota St b. i) D«c. Oftoet ^ commc«åant { StartociV 

1^77. fr ai Julii Gcnewl Major af Infanteriet, fobiKtf# 

janb 16 '^ f 1678 pa 8rct< flut/ eatt t bhu 

jan of ät 1679/ gtft Web Brita Sophia Strömberg, SSotg» 
mcftorcnS i fjottfipittg/ Peter Strömbergs bottet/ titcb bcf 
fenate ftU / Catharina Pers botttt TArnlkiöld til 9tttn<Mrp» 
©O» af Oftoetften t 6loe»fI folb/ Joachim QOnterbcrch fil 
®attdo|t|o^^oifcfat/ fom lefbe 1699. 

Denna nu ittt @tt)cnge utaSngna att (arlfammot af m 
aamtnal 9lbelt9 att nttit $omerH/ fom rtban bat »at natmi' 
mnniS af Jacob deG3nrersberchia6} &c. 

^Stakelberg^ Mjthijs"^ (n) Ät 
1664 introducerad* ! 

(n)Si(f 1604. b. 17 Julii naruralifacions^btef I 0(( toar bi 

Major, bUf febttmera Sanbt • IRåb o<& Commeddant p3 öfel^ 
fobpåéfeli6 * f 1 16 ' ' Jtft 

nteb Ingeborg Grubbe , Stats - Secreteraren< , £)fhK1 
0C( Ärtg j * aiäbet^/ Lars Gfubbes (Stiernfeita) bottet ftl \ 

ben o(t ©fepjJ^ufen / meb Karin Gotfchaick, oftelfe. 

af 2anbt SRSbet pä Öfel/ Joan Petersfon Stakeåberg n16#er/ 
0(( Magdalena T6vis fil Äpfele^t, tttt ?Bcf]6olin faBabtf 
SRanttc^tevn^ pSOfel/ Claus T6vit bottet til ^(felef^/ me^ 

Anna Wulf til XobtaO» 

Von. Post y fFix^HELM Mau^ 
RiTZy (o3dr i664Jntroduceradl mWhti^fiMMm, S47 N umero ^ 688 (o)$i(r 1664. b. a7 JuHi namraurationi Utf/tjtn^^in' 
re (arfomnun af ni Slbdtg o(D beromli^ famiita , not tti 
i6fmnii( Lieutcnaac, (ftef ftg til SotcmIittMr/ $o|i^oI|/ 
Sontei^p o()> Jttt5It9n / bkf 1644 6åf 'Sundare ^a it^t' 
QrefflXR af $($(n/ fSflian((f (emoltt $«re på jtna utläst)* 

ffillNfOt/ »iVÄtttfom^ »atM ^m fiUifa Cornett, 1648 

€amac>3mi(f(r ibid. i^ af l^onom {Fttfab til ®«crite «t 
Wwifttt otfff«»rt <fter^W'®t«f»« JOHAN casimir. 
i<n Stnfpm tfl ^f (B / fölflbf St i6f 4 f>rp((tti8 hedviq 
ELEONORA in Uti @toedfl( mtt •fvanmlmbf S««i)t>®rtf' 
»(/ f6c M OSf '^atffaW/ gM i<if 5 i &amifrfpIbo(( Mtf 
9t«ttme(laK af ^SaOUattM 9i9fHm$ i6f0 St^ttmclbre af 
2tf '9{(g(in<i|t(/ 1^7 M«ior ibid. l66i.ft-ao JuUOfiMt' 
jlc Liruwitant fit <ém9a Dragoaeroe» 1676. b« 7 JoHi 
ÄfBMrii<fdr@rSa(fa «<( '£o(wll2iif Dfagone Ktitmtatt, 
gb ifof . b. 17 Febr. »S Pt f«6(nKl goN Solfctt i SSci' 
»Men/ fi(F ar 1677' b. 13 luUi t flagtt »» So^ftrona t 
bicffurer , af fi»ff« 4 Mro b*bdia</ Mmlifw a ff9tt •(( * 
(Kim m i Iif»rt/>N(af (an bkf bib boii^lfiliaRbe 19 

jDlii. ^ itff9. b. iO Tnlii JK^ Catharina S^hjfdt, fSb 
16431 ia Febr. 1 1691. b. f MaU> boflir äf DftKrffim lOr- 
(fn Sdiildt til OfeiNf }<• 9^ ^^« ^'I* ^*^ ^^^* 
ta $Sc69/ (r N:q atx ptg. 3)^ 

Borna atbéliga kt ^ovmor ntut !SfA)baI(n/ >4b(c 
Kba« MoAnmia af £atM>X)»jicn Stadvafoa roft tfl 0I« 
bmborf/ HUntelM m^ SBoboKttirr i ©rcfMxffaixt ®(^arc«< 
NrO/ (t>«t bibbc if Jf »4 Jabe til fn, Dorotha» roa Barea 
(il »armburg/ tttnr (Sttc^t fD^tNbcn- 

l/xf af Sinfanb, ^Fä jc , Cp) åv 1664 

introducerad. 

(P)®« ba »pttmejiaw af tft mUt f^tmMit, fÄ»H gte» 
loitb t6 ' ' ;t ''^ * "* fltft nub < 
< * bas bmifi<{tg ba«»ata rAfonafMIrten 

Erietroa Ulf. •(( (tt &m 'fos af Haft Uif (fl eidtoif { 
!>•)• fofn i 041 ^fö(«!ibc(& n. 

Z z z a ' ÄÄt^- f48 WiaH' 0$ $R>tfSmdtt. Numero 

689 6^0 Brunow, Arvid Reinhold^ 

(q) O* 

Christopher, (r) htbUt / dr 

1664 introducerade^ i^ttU Moi*^ 

f!( ffd n>ara af Curtdn^f! 3(^d» O) a^oc Mqjor «f StolAitU 97(0(maMr (fl ^ fib 16 
• • « T 16 « * tift md 

(r) Cornett, f$b l6 * * f 16 * # 
®Stin: af « • Bronow. 

Dtma to mofle ({ fammaiiMatttat meb t» iUa Bl_ 
novrffa tern i stecinfra 0c(i(((( i Sfimtmi fbm fic« i 
»<qm 4 tobd ,o<( > mt* mmiUiht, e^ 9\ntcm Wi 
ntm ) (iroiiiwrar. RuuTH, Bertil, (s) fi^& w^ 
1Ö59. &♦ 19 Junii renovation pd 
fttt ^crffop, 0(^ 1664 introdu- 
ktion, j 

(•) ®rc(f iig ta Serdeiiab w^ Creffagni, Hef 16 i 

t I CooimifEirius { SamilMt Rcvilton, i<^ b« 
»7 JuUi^AffelTor ibid. famt febfrmtra (tSila Direftor «f« 
ttet Siani'Cofflpafniet, i6é7' tt. 2 Nor. Direäor f 

C«mmaC'Revifloa» léeo. b. s Sept C«m(ir«fll», ffe 
».*»ö. +_i707 i ©todjDlm p<6 itt UmftK» i S. Ma- 
nte Vftm t flfft nKb Anna Rof«td>lad , M^orent Siaoa 
Rofenblad» mtt, ofrdfe, tp jlrf ((Ut Mf at l6^. >. 19 

Maräi ÄM|i. Rtfoiuäon, <iK (ani »4» nub Mhnbe 
^ «|lat>« / fhifle^iMata fk 9^ ftimmu fi «iM>ar(N(tr 
Sm af SSorgmcftatentiM Stbotfl Bertil Pedmfea Rnuik 
ta jStrgfab/ fcN:o Wf. pag.aöf, 9A Margaretha Hol- 
ceabcix, ^lyliiMiK (frS ^^ TrBliJöufoaBoltai. dtibb(rS«o(^ SIbeföQtdn. S49 Nofflcro 691 692 693 borffl botter/ met) Ingeborg Cliriåophm tottCtKrofc» af 
fomamliiia fpralbrot/ fob i Oofebotg* 
Dm Unna itu urfpnmd^ famt noc ^cn it Mcftom ablal* 

fe N:a laf. paf. 165. 

Hi/GGUT, HehriCj CO ^ I583* 
b. 8 Jan. aW^ X \>t& fone ^ fonS ^ fon 
Jacob ^ C^) ^^^ 1Ö64 introdu- 
cerad 

(O 5ta8ab fotuf o<( cffet/ Henric Matsfon, tMr bS f mini 
JOHANS bcnnirbidSro^attoc^Secreterare» o<$ Ucfabiab 
focbe< l^tile oAtto ttcii{ji/fSmbe< tiSira donation |^Saebaii« 
ffrefne gobf o^ #^at ttti Sinlaidi famt St 1586 ofectik 
ocfaOntnaen pS Xep^olm/ (trcf ftfl (fl 5Ctttfla o<^ 3;ocdil# 
l^an mm nosa JKlia< ifräi en fnt famftba Won/ Henric 

Matsfon tH ^arflO/ fom Ibar bl bi m Silfverfaielm» (fe N:« 
9%. pag. ^49}/ gift meb Karin Sabelfana, Nils Andenfont 
bottet (il Goltt/ IN^ Johan Skälms enKa. @on of Matt 
BenAifon* 
(u) Officerare» f 8b { SManb x6 *. • ^ 16 • 

^ ' « 0ift mcb ' « €oti af Beoft 

Huggttt 
SÖLFVERLOOD, JÖNS ^ (x) Ät 

i647. ^ 17 Apn aWab : 1664 

introducerad. 

(x) jtaOab fonttJöRi Andersfon, 0$ batt Stegemcntt Qwar» 
termejiare af ett @mä(anb< Stegemente tfl fi9t / ^at b^ 
spnt ttma uti JConnna cARiSben nc:bet tib/ ocbP^nr M« 
»tfiat bet S>ani!o, SRofFa / Etfldnbfra / VrpfTa p(6 SpfTa 
(rtgen, fob i aSefter^Sot^lanb i6 f ' < 
t x6 * « Oiftmeb # 4 Stojet til 

K:o 264. pag« 3)pi 

^ON RODENBURG. JOHAN^ CY) 
I ZZZ3 « fsa ^Wtxi^oé ak»m4tt. Namero 694 dr 1647- fc- 1 s Martii at^tab : 1664 

introducerad* 

(y) (gftet anlagba Äudier o(& tttrtftf refor / f olg^c ^oa ^Jnnt* 
fen af Dcanfenf far# »* biwi|to6< bdwtuwcn af fiertj» 
octibufc^: nSjjot berefw Ncf &att Dfmet^lftgeiiiwr j grpff 

lanb/ i6)p ' » Ma|;di QeneralIngcnicurtttt£tf#0C9 
3nftcrmÄttlanb / 1 64f • b. i*^ Apr. ^erä confirmcrad, 165 1 
General QiDarfermefiArc oft^cr Etflaiit/ (£filan^o<6 ^9Ct' 
manlaiil)/ fornt 6fd/ fol t |>oHont) 16 • 1 16 
» . 0(ft mrt i * . ' ' ' 

©Ott af • <i åodenbvrg. 

R0SENFELT,lNG0LFfQz)åX 1649 

b. 22 Dec. Ma^'^ 1664 intro- 
ducerad* 

(i) 5!aaat) förut liigöif BenQsfon, 61<f 1641 Soibrtcf tmKct 
éllcr6ortn« »egcmentc/ 164a 3l<aemcjit« Dmartcrincjlarc 

Unbcr ÖfWCrjle Caifi Ruuth» ateflcmoite / 164? CapUainc 

»io afierife 0^ SEBmnlanb* Äeaemenfe / 1647 ®tabJ Ma- 
jor ntt @(&n)cinfiirt / 1650 Cojsmendant fa ^i^alftjfett/ 
i6f6 General Qmavtcrmcfldre / 1663 CommendaAC |»S 
sffiijfcr ffants / fot) i ©totf^olm x6 ' • 

tx6 •. fltft irnip. WCl) ^ ' 

Btandr, jfcfmérffe Lieutcnanc *0raiidCf ÖOttcr* a:do, mtb 
Margaretha von der Luhc. ©oit Of Sailimar » Archivi In- 
fpeftpren ttti4f ar/ SKcftcr Bena Ingolfsfon, f 166a. »• 
af Dec. 

Denna åU gicf ut meb Mfon/eanbt^^aamcffartiitttiUp' 
lanb/ Bend IngolfsfonRorenfelt, fom Mbe utt ®todF» 
j^olmutanfonto 171a/ begrafweni 3omftU tprfto att Up« 

lanb/ Stft ICI94- t), a) NV>v. tneO ChriAina de Befche, 
évnU Fatrons Giiii de Befches (otter |>S 9tafmai|t9ani / 
oÄ 9lc9emcntä^@frtfn)^rcftf c&riiiian DObent enfia/ftNO 
mU 17 1 1. >• n lunii. 

Brask ■' I i t \ -■ ■ I J * Numero 

^5 i 6g6 697 698 16 Junii 4 n^O aMab : t664 in- 
troducerad. 

(a) i5(()oIt iUt fotra namn) uat Capitaine o<| l^ai>etaéi»r(/ 
tDAt 0^ inaHltgétt (itttt i Jtmmitd QUSTA9 adolph$ p(( 
3>rotfntn() Christinas ttd/ ((»(fie (ta tt4ra|jrromoKR 
af be samla ®»(ttfr«^dt9a Braikar, fvb f ti Df}(r*«6((* 
lanft 16 i . t 16 » .« gift mrt» 
« « • Ertei tOffCT / Eric Axelifoni WHX tö 

Stfltttajtrtot. 6on af , j | 

NÖTEBOM, Vilhelm JO hJ^, 
Cb> dr 165a* b* % oa aWp: 

1664 introducerad. . j j 

(b) ^\^\i fitt fSna namn / loar bS 8;(d(i¥ntt Qwirfrr' 
. nt^arc itntxt Ofwcrile Ram .Ritten gtcsminte tfl fo& fo» 

M« €j«a«b 16 • • t lö d • Uift 

mrt ' • €o|t af TCrgen Ndfe5on|i Lieacefiant» 

fptn lefbe 1^30 uti ®«t<n(feii I* Beckorih tl4n/ Pi^Mltilfru SlLFWEf^A RNISK , MATHIAS , 

CO dr 1653. ^ u Aug. oblbb: 

1664 introducerad. 

Cc) jtaDal) fSnit Madiiat Ericffoo, »atbS fllDHnrffarc o{( lpa« 
tx stort lättsitda/ ttosna o4 tappra Ms<tictt^^ M(f fctxrnK* 
ra M^or 0(6 Commeiukint pS £awa(k^< / fob <6 ' 

• < t 1070/ btsrafveni^attiila n^oiSMonb, 
gift ni(b Eliftbeth de NåtzeU €oil «f Eric 

rOJV fP'lEDER, DANJElyQå:) äV 

i : i6s8. 


Numcro 699 1658. K 29 Odt <lt)(ab: t664 

introducerad. 

(d) Jtaflobfonit wiedcr,<ftrf (hil«(teihu!ief 04 ii(I&it»(rai«p^r 
llcf 6an fotft »mtab tSonuttg gustaf adolph$ Cuiceu 
iiettamtfct)ermcraipco((tttng Christinas iUttma^t^ 
(anod toaronberrig t SpfflAttD/ forroftat StiHOtga tcfKAitÉi 

Iarot^CoftuuiiBoner, 0(^iif{fOm.ttfa<'Cominiirariut» Hcf 
1 1656. o» v^Sepr-Äonsltgémenff 5rig< odAppeUacion^ 
tttt (9refifctl/ Idtfo. t. 29 Junii Afleflbr utijuftiti» CoUegio 
iSSvcmai. iM • « Affiilencc-dtäbibid.foOtl(i99mcni 

16 • ^ t ^67 ' fl{ftmc> • # 

Icfte CnRa 1078- >• 10 Vor. 6ott of « Wicdet» 

Hl RSCHENSTIERNA , StEPHAS^ 

(e) dr i66k b- 4 Maij (MoS^- 
1664 introducerade 

(c) 5toIUiD forut^^ambro tiQs,fPrcf ftg lU dttf to 04 timHcffa ai« 

lAgt^a itudicr IK^ UttJhstKra nfot/blef (ati 1644 Secrecerarc ^ 
6wctl{Ia General jTtigj-CommjiraricQ Braa<K 1647 Secrece» 
rare l^of 5trig<<Fr»fidenten,^i|crrc Aleicand.vMErikeio»ji { 
fdt/ fomfcbcrmcra t9Q) Execuriont craaaten 1 9}ttni6cr§^ 105 1 
Srcreterarc (olM n>ar(mt)c££Mk 6^9^/ Vtättt CARL QU* 
STAF» l6f75t«tlsU6l9enfwivoyéexTaordinairettlfB<(^ 
ICR^tfl 0(5 Oolftcm^ 165 8 Jtltg< ' SSt) ; l6{p Enroyé CKtta* 
ordiiNiire tti 9}(to#@a^ifFa CreM ' rraftatcn i^HM^Cfmfti 
t66i Snvoyiextraordifiairetfl ^faRtfriff/ ié6f.b.9Maii 

^Sf ' stab/ 1663 affjlnt) Stct (H Sroturrire/ fo» s. Mårent «^ 
(i^n 1614 »S MSurfMtgii ympt^nfn SrAmMtorg { ^mmf 
1 1 Otod^olm 167a. t». ) I januarii, 9((ba begrofmni iS. Ja» 

cobf fprftO/ gift l6f4. fc. 2 J Apr. ntbMana Wcrwier, ofttl* 
{i(,SecretefBrent Michael Rdrrlins enfia.Son af DftMr-4)atl9fr 
niAiiofMtfitcnaiiibeStamtftorg/ Georg Gnoibro lut, t^ 
Margaretha Hani tptinRekciicinf (ti 8UtCttltQ PC& 0ommnl« 

torf ^ '^ 

Dctma att i^arHaumar M ten gamla aetm Gambriz tiS 
Xtalieo» j^mantvätt t>a m^ liirfcÄca^croai f «^0:*(a&Cr/ Sce- 

8im ,9tiWnf0^o#SllitÖirt(ift. sn Numero plran GiuBbroclfi^ f^m \M l6:U Teelet ttl ^Otncrtt/ ICC 
^an fi9 nebCatto foitit atifog tat (gn)«R9eli(ra s iBatJ^cc 
fFa e«r(in/ od) $(E til fm, Catharina Qrott SSotgoi^fia* 
tum i (SX^tf^Hif Jqcblip. qrots ^^<r^ . 

7QÖ Anckarhielm , MJureSy (Q- 
<ir i66i..b; 29 Maij aMab : 1664 

introducerad. 

<0 ^aSa^ fenU MSrten CbrifiitensioA elCC Chrifiersfon » fPref 
ftij til £mt^l^olnKO Voib iShiémf ^<>V ^^ Amiralic^ts Ca- 
pitain^ 0(( jicf ItptiKfta fitt IDtobCt ' fftbctf / Märten Mc« 

karhidms notnn o4) tt)a))n/ efter ingen tnmtlig ^rftvinge 
€fur ^onom tm tvore i itf»et/ fe i^:o 911. pag. |y|« 
X)etine AnckarhicimjBoIt fig åc i6f 8 utt €imt)et t en fu)< 
drabbning mi>t U 33anif<i gatiffa tappett/ blef i666* O* 

II Julii Amiralitets Major» 167^ t). 8 Jan. Comincn* 
deur» 0<^ 1676. t). 10 Julii Mdjor af ÄmiraliteteC» fok 

nti éfocf^olm lö # * forftic!^ nti floget emot 
U Banffa lö??» *• i Julii, Uhm fSrte (Heppet Mcr- 
curius af 66 Canoncr, Jfrtlfet evoftOM ttttber JWabnf «f 

ÖOlImtbffa CapirainéThicloos: 8tf(nieb£UaBeaCaMakelcer» 

lef &e cnfi4 i679iStSM^6noaiitett« t etteDors/Hkns Makeiecrt 
Utttt til<92fen)al^olm }(. nK» t>e<for1lafii/ LiUs HamiiiDii. 

@cn af Chriiler - - iy$ Amiralens Märten Anckarhidmg 
t)Ot(eir. uti ^etr AiTeiTorens von SchaotzlrpdFta !Matrikel paf . 
60/ famt t derc AfTeiTor cedercrojias n^apnboF peg. 76 fiSr iVid 
tenna ^tten (tntefnat) of t n^ara ntgSnflcn/ menbetarkrefS; 

(ytcnue Major Anckarhielm lownote tffer ffl nhHH ^Itt 

tDlfrar/fre (oncr^ Carl 0$ Johan, ^ilfe tt>m'0 Capitainer 

•'Hf Garde, cd; WefttO flagnc 1708. t. 4]unii »iD Holo£U 

•t^in , ben fteWe fon töat "Mårten Ajiclrarhielni , fom Wef 

' forlTSr i6ef.t)25ept.gentric6of€Ifébrrsé9lc9cmente/ fe^ 
Dermera 1688. t. ap oa. Lieutenant imbtr Cfn ctfle @tefw€ 

Gpitaf MauriC£ Xewenhaupfis €n)(Mffa StegcmcnfC t ^oU 
iSn^j! folb K. : tlrtlte jig febetnuj-ft WV ^Ä Gouver^eur 
i St. Philipe »ib Oflenbe/ 0<b General Major Mtt Äei(«lta 

tienfi/ anfPi|ben8?cmet(fa»ea(l&ol(?a religion, t f{rP ir-jo/ 
A a a a D($ m ^!mv$i9(fy^MimM, t Nufflcro 7pi f^:^U tit fmH^mdeBmngvi^f fm Icfte enfta ttfx 
«# tt«Mr bÄftr af Ofmetftw I ^oaanUfr ttenjl / ©reftöe 

illeWittdÄ de Bereitfc^ 9^ •de Coppicten : 

1664 intfodttcerad. 

eARL QUSYAF» febtrtitcra jtbtmng: carl ten x:te/ i 
ftfRlRact 6e(Mta«rR3tw? itt tif år i6f«, Bg ((Ut Mef Lcga- 
tjteös Setrétcrtr^ ffl Ortoittanrtijfcl 0^jrtCll/ 166 1. t. a^ 
oa. L^atto^t-Äetreferare tflf ©fe»/ l66i» Jutiti» ftSk 

trt( SBMHetrttoMiiMibef traifmrmmii}: of {ln2(rieEf 9 «tt6fa^ 

t^e ttOtfWlWf p*59Jfein4 (ovfcBcrfrKelixro Tbrcica :Mdto- 
ihtfCfs Vitk 0^ O^itiitalis ^ Ocddierttali^ cuti Andchrifto 

co*ii^afåtiö kz. fatttbH^fwttt fsmmä ättet|i2br< in3:vo 

fll^lRtf^fFa* Vera relatfo dir incexidio Scadane &c. Mbct 

(ottI kW t tm^ ii«<f^ (^<* 

VMflidi^fteURiiiiEr abamt, qni caiSeM abhofie. 

lAéir piaigwte ^itt e cenebrb« 
Valacho» Aemaiioraffl geonete' ciifMi : 

Vatttclriiii geaten vi^ oeraiiiqité pfltrum t 
InfapÅni atque Afmm qfoa fol örtmrque cadicqoe* 

Taflden cé^ SkfdAiöfi'» éaiiÉia ttfna videas* 

fob ttfi m^xm tttr tbtiHKdéit t4$26 / 1 16 « < f 
^ft mcb' Cääiarlna Olgarcen v^n Winnldien, 0frdfe> (Mt 
fen $ati nieSdff jtonsf. tflfiiilft)/ daf. i^)* I. ao Maicii» 
to^ttlfruf oc| (tulTt ^n od^ tera< (acti refpeaem 
for abdige per(pn<t. 6oti af » • Waiiick» 

S)ctma a(( »ItjfrnMMt ffr» S^aKK^tef/ fe foregaoAc 
teifcn 

PRYtZ 'Numero i 

fl 7v2\PRrTr^ft>ffAjf^ (b\åx f66i. \). 
I 7 Sept. MiH^ : i6&4- an(roduce- 
^ rad. 

h) 'S(^8lf fitt ttomn ,, >5rf ;tiö t« tR^D-u* Piftlco , rftct 

rAt i upfa(a WiJffPA dfCpufatipn.er> b«n fptro 1641 de 
bello gorendi ^nadc^ pcrum utilis inrra ,patri» fincs, vcl 
extra propulfnce .{Ive ulcifci injurias hqftiles; ^cn {ctta' 
tC i^i ad :Tiri J-ivii locunfi, quem fubMarcelli pcrfona 
ingerit, ad bell.um fufcipie^iduip & gerendqm, 0C^ effcr 7 

4rt AintJlpftiij»^ utrffcrvefor./ felcjf .l^mi .faflab til Kioquen- 
ti?e Profcffor ,i ,Upial« / mcff fottt .fian fant (ig mera, ^U' 
Mt) (il praxis palitica; fä [>lcf »^H i6^o IJXS^matt t @iocf# 
JLObH/ iö5a6Mö*Secreter3re,,i6ö0. 0. p jjan. JÖDrjme' 
Pare t ©tCtfftolm JJ^ Praefqs Hfi JuftiCiae pollegio, fort 
for (iH t^öb TaBab Hl Cancellie »ät/ fSO t |>08bp ÄprftO* 
fecrteijäit) tttt 6(lcr ^ ®6t5l«n& 1621. b. 40a. tiQtocf* 
l^uihn 1^67- i). 4^ B^C gift ,inA Al^rg^irecha ^i?vndel » 
lefbjc crtfia t67t5/ »orgracfliifjÄf^ÖtoiftöIm/ Jacob Grun- 
dels Doterr tfl ^bp/ .mDybjjö ffrra ftii, Eäifabefh Döp- 
ken, ofrelfC/ fe N:o 716. pag, ^63. ^öp flf S|JfOf!ett 0^ Äpt' 
ftO^erbcttt diorfoptng/ M. Claudius *vdl Nicolaus Johannis 
Pryts .ArUogenfis^ fob Jf Sf. j). ii8 Maij» i* i6f 8. b. 18 
Aug. 0(^ bC$ förra ^Uflrq^ Mai;garjstha, ^xmtii od) {StDrz 
fto^crbcn« i Btprcjla , Erici.NicoUi bottir/ .i: 1638 / l&at» 
(lauumtnbe <if be goimle Laxmän. ^ ' ^ 

Fryt(ra attcn ^arffammar af ben ;gf«(a ,abeluja fläkten 
Prytz, fom et al[enaf{ ännu nttifti ^olleé for gob 9lbel/ 
utan odf foibom bagj t (Strertge martt bruliab t angeläjna 
«cn!ier,,o(b tJoHctt t -giib-j&åga^DtomB. fe -N:© o6p. ?0g. 
* / fom forer ett ]&clt annot iropii. Jöran Pnyff eder Prytz , 
Se^^tlrtofixåt 1^'i^ \äi ®fStt»l8firen pS Salmarc 703 Skecktj, Bör^e, (ji')Av 1 66 1, 
b. a Oét.^äbCab: iia54 introdu- 
cerad. A*a a a 1 (O ^6 9tii>i»tr8*ö(9 ^mum Nomero 704 705 ^'^Jf^ .fe.®*?.! ^^'"^S"ix »« ♦* öf»«ji« ffl ^, 

frtf (T^ ta 9Bang{iof»<r0 o(& grangtKorp : llef St 1641 
»iftoetttM I Mmi, i646reft«5MKtigrfltt(ftjf«o(J»*iM 
par apfttttc/ 1648 Corporai ibid. 1Ö49 önw»rtermdl«re 

Ibid. 1650 Cornett p0 Lieutenant ibid. i6f2 atQftnwfta' 
te ibid. itff4M^or ibid. »fl) ät«f«»jl«n (0 ©IWtCJf M«f 
van ftrajet Miuor af 9t. 91. 0^ Oeneral GourerneorcM 
fflttfwe Magni Gabriel de la Qardies Sfegemoite til B^t, i6Stf 

(c tfl M, l66i OfWftiie foc Cavalleriec i ^n«a^9^ 
85oött« lott/ fot» »5 aranaeltorj»! 5aJ<jltt.®5t$lart», i6aj 
»• 9 Maij, t ))S gwl» fTaittt 1670. b. II Maij; oAbcr 
otflrafiBw fainma St b. 7 Ang. m iG6x b, ai jan. mt» 

Catharina Ifråels bOftrt Norfelt, ft N.o f 94. pag. 40g. ®Mt 
flf Mins Börgesfon.a. SI. O* STlf* » SWatfPoi*, ©rrf»c Ja» 
cob De ta Qardie» ÖOUptmon pS 2«<fi flStt pA ®r(fffa»> 
0($ Anna Pedcrs bOttOT/ t 1669. ' 

Skogh, Peter, (T) åx i66u 
b. I Nov» aUahl 1664 intro- 
ducerad. 

(k)J5<9ott firt^nanw/ tt«t bS »pftmejfarc, o^ Bormnm» 
.^-, . ... - ^.^ j^^^ 

0tft me» tfl) fom m r&tffaffcttf folbot t\m SxnM, 

fm 16 $ * f itf t 

* * * PiCinghoff. €Hni of 

Siog. Wi ElLERNTORPy PJjTELfQT) &t 

1661. h* 2 Dec oMab: i664 

introducerad. 

(1) Äoa«b fotat Eiiemdorph. fktf U Ut %\>MniS 9^ Qm> 
\m, ronr i639tttf0»nrfgeoi5 WtfcanceiiMttfii>rott. 

•^f ^^^å ELEONORAS. Cancellie/ brttfrå Apfm(ft«« 
t« P0< ». St. 0(^ Stmtm ®nf Lars Kagg^ pj 'firfjfo» 

Nr m\>\>tti^ti^ ^mmMf sf7 •Nömero 706 707 ber l^eDmtb^f^ t^ii M Caficeiife, [m SBoTI^Ierf/ uti x8 IXf 
t^ t tiKblatib 1 64} . 1^44- o(^ 164$ t9tb S>anfra Friget t fcit 
uti 6fane gterbe all ben ttcttll / fomSmenileiod^ S;)fFe Se- 
crererare »eberborbe / blef 1658 Capiraine «f SSerg^ 8le# 
semcntet» bS ^an bolt % ival o4) fopperf/ fob i SpfFIanb 
16 17. b. 4 Sepe. f i6g8« b. st juHi begraftoeii uft^Ioba 

f9Vrt9/ gift meb Catharina Regina Bonnat, $äf«(StaDmt< 

fiarentf Baftian Bojmats botter tt( @febnri/ fiova ©tunncbp^ 

0C& SJbJottno* JC. o4J SRptfmeflaren*/ Hmric Gyllenpiftolt 
euRa. ©onaf # » Ellemdorph. 

Rosenmuller ^ Adrian y (]m) 
dr .i66a. t- i6Martii aWab : 1664 

introducerad 

(m) SaDab feiut Mmier, efter Atilagbii ftudier, ttflnnbffii 
refor 1K& moiKia fremmavbe fpråt^ tn^ilmttitttg/ l^ar (an 
t en runb 9(& iSng tib imb beröm firefiStt StfftOiea embe» 
(en od; chargq^, t fpnner^et toib be iRpffa ttnber(anbKn# 
««nte/ fom Translator, epvmai^taf ^ til be< ^ntoarbt 9it> 
berffapet^ Secreterare ntt ^ngertnanlanb / fob i6 # 
I * \ i6(> t $ gift tneb # * 

f tfvSttöOllflnb. a:do,tnef{ Mana Rofenbröijcr, Ufbf 

enfta Io67JB0Vgme|?aren«J5Öil)0ra/ Anton Rofcnbröyeri 

botter ttl aBiirtamatt o(& Bummara/ fe N:o 404* pag. 403. 

0Ott «f < » • Muller» 

LEJONFELTy HenriCj (n) dt 

1652. b. 15 Juiii aWab : 1664 

introducerad. 

(n) Äattab fornt Hönric Thomaifon', 0^ til N.*o 9P4'pa«» 

* * . brober/ tvär bS Amiralicets-Capitaine» 

0$ bor (ui rapt^ ocb munUgen fSrj^Ott/ f9b Xfii,mtt9^^ 
malm i é(0(F|olm i^ < # ^ t ^ 6 • 

# ; gift meb Emerentia lenmit» Sommg CARLS 

A a 1 a 3 let sn WMm^tify 9MIIMn, Numero.. 708 f 709 tett I5C»Cat1tari3tttttP«rtJ/ ^Sraffen LrmnlJ botfet til S5ir<|/ 
met) M {tnaxt im * 'MSrtens dotter Oiivcbiad (il 

tHJärtO- ®W af WWflomt i ■etT)^;olm/ Thomas Tho- 
masfon* 

Bowia att ftirfni qS fiutfM Rban meb te« fon,^3to9; 

maflareti mib AniiraUCctct» Wilhelm UjonfcU, fol>, pa 
Öunb^ainmor x6?.5. b- 3 Apr. t i ertrI«croii« 1707. &• 
14 Febr. UiT^{wn i Siuttå^p f9i^fu> i Salmarolon. 

GrUBSENHIELM, CLEMENSy Qo^ 

11664 :mtax»duceraci 

(o) JTaOab förut GnÄb,«A-ffWrp.984Pflg- * • Brobcr, ^or 
wSUnlagbcftudier, McT$an({varti64i. 5ciibric(> miby&ft 
»etfflc lare 'Orubbes Rcgcmctttc po tr)ff4 bottn, 164J. 
Lieutenant ibid. 1^48- 'Capitaine» i6T4- Capitaine af 

Garde, •1^5. Major iniNr^lfi()evmatitötlb)!a 9icgcmci|tct / 

11657. jä^fWCtfU^Lieutcnflfit ibid. l'66o. Commendant t 
'©ettlftl/# 1^67. 15 Aug. ÖfWÄrtlcfrCBl, lOd) i67i, 10 

•iriinii ÄfflJib .'tfr<J bfforbf Commend«nif|r«p. ibief fcbcrw<ra 
ifamma åt Df mc?jle for ® ättlTa SRetjenunttt til fot/ fob i«or^ 
iwlofa Äprfiifl^crbt: flätb 1620 # • 'i 16 • 

• *• gtftmeb Anna Barbara von Muller, fcfbe 

•etlfhi , 0^ beqrof» 169J. a Febr. uti »ibbarcNm^jfort 
Kan. «im af Äorfto^crben 1 3lowiielofa, fom »ar afmcn 
XprftO&trbe fon i ®ab(tena , Pcrrus Clemenris o* * 

I « I .Htifenberg, ^o^fto^(rbcn$^Sorinel9fa/>>7 

htniiis -nufcribergä bptter. Cp) (Sr 
1664 HOGHVSEN , HeWRJC , 

1662* b. 17 Oft. gblab 
introducerad. 

(p) ia«|4((i<i(t iMUtm / trt «:o fo6. /jMg. 13 ^ 6w 
tet/ cfe« <n t mpfÄla Ä: »647. «tBif»«n DifpDtatioa 

de-}ttdUiM,rave'pro«tffii)ju>lici8li» 0^ ttftiM rcfpt; 5l(f 

' ^1 atibiKtf^AQ ^tofiOMff. ST9 Nomero -rssr- ^ S^ 91* 049Ktt^ CaneeI2«ren& ®ttfm Eric Oxenlier*» 
BR% Secrecerare, i6jf6. S«creferare ItttO bcil) CniSaeen,fom 
flott i 5tonig<fte((|^ mek e6Hr<'^^it:ftett.Fridric Wiiheiii 

miirions> - Sccceterart t»tb 3tofBU)ilA 9&:eD< « Tradacen » 
i6;q. Lcgacicm.Scccecerart til Sonmavdf/ fammoi it 
t)€c ^ngtt) /. 16Ö0 lo jgijivetw/ o{& ^fttnma 8r Secreccrare 
tOfi itoiMll^amilila £l?«ft<^<^Tlla^ffn, i66r. Ugations^c* 
crecttrare ^ Ambaflade» tt Smmfrife/ 1673. Secre<tra- 
r« <tf stafien, fcf i^}. i> Nov. jConsI. täm^ af fora 
5:m>nA i)fi9m nå ^lm<m a| &c« 9Q)eIt|a aSapn / i474« 

ai Nof. Canccyie-SUlD i^ tiOtfo. 1680. 17 Junii ^h^ 

riiM|ofb|Hye ir J^9«ilit*/- fob i Otocf^Im 1624- 7< o- 
Aobrifi. f )tr^Wi< itf94« I. Apr.utaa fonii*/ o(^begr<)f* 
loen t S. Nicoiat fprfio/ e^toar^ ofioet |onom fc< (tf 

macfert Epicaphium af marmor, Qtfi 1677* OlCb Urfula 

Qr<Kjoh«n, ofrelft« jgotibeUmanéi élotffennjaclrivr (Mtr 
iohans bo((er/ 1 forfli7a8. pä Aarg^nasra 80 St gammal- 
@oit af ^Mornt oi( $kmbdlm«i i 6t«f^olm/ ]ohaa 
Högburen • fob f poDm (Ef^ I 9B(<lp&akn/ oc^ Ofcr» 

trud Hufman* 710 Franc\ Sveh^ (q) 4if |662. b. 
j8 Oft* atfofc : 1664^ introdu- 
cerad* 

<q) »ejift fR mmm o<| (i^Nto ^9 pag, i jomf 
N:o 1015 pag^. # ^ Stobit, (ftcf fifl hl SBo' 
<^fmiflao(^ fttafh^R/ tfter &:iie f Upf»(a «fsifnaDift)u- 
caöoner, Hm fdtta &t i6fO/ Mafr/- Seneca & Borchut 
fraeceptorei Frincipia ex Cornelit Tacrri Ub. XIILAnn, 
n. I. 3r 2. com breri expodtionc repetifl, 0<6 bm flttat 
te, pro graAi 8t I6f4. WlNr ciftil, brevis Commenta- 
rm in CFlinif htil» Nac Lib. n«cap.99. fOO. loa.O(b ^^* 

attttäbbe ^an finattfciM tefot/ o<^ Mi iSetbe» åt 1655. ^It 
oAllt^of eisinsttaliSl^ttnfr Parentatioatn foiio oftOCt SK. 91. 
09 SiiK^Cancellere^ @tlfn>< Axel Oxeafiierna^ o<| Mcf 

bct^ 


Numero 711 bereprt lÖff Secretcrare |»S 8tftott)j!ao<5 £ttrt3l*(!a Cpm- 
miffionen, l6^8« ÄOn^l. Secrcterare, 1660. Protoc4lls- 
Secreterare i ÖJäb ' €amm<irtn . 1673 * » ! ; #• 
öSf^iBSö, fot j ÖwiUtitflc «t>ifto&erte ö»rt iiH JDt«t# 
©ot^lanb i6af . 9 Mafj. 1 1^74. 4 Aug. Ngvafwcnj utt 
iStrcngita* D^mfpvftO/ gift iö6f. s. Apr. tneD chrilma 
ouiequift, t .i<57j. 85tfr0pen« I ®tittim«, Doft. Jo- 

hannis Mathiae Dofter/tnet M forta frit/ Catharina Bohnu 

6on af 5(pf ftol^erlxn t Qmtfifnse fofn uti élierSot^lmtr/ 
Peter Petersfon Franc, MrWg fft8tt€lfa«/ 0^ mfomimni 
©tDoriae meb DrottntrtS. Marta Eleonora, o<^ Margare* 
t^a Svens ^boftcr Schedef. 
Denna atl qift Wt mcb tie< fött/ Peter Svcnsfon Fralhcf, 

fom Mrf Dob pä jina refor t afoumt i<^8 « 
DANCKWARDTy HeNRIC, (Y) dt 

i66z. b. 22 Oa. aUa\> : 1664- 
introducerad.' . 

(O »ejolf jiff namn/ 6lef forH Audiceiir it>i& «. 9?. ©ref» 

»e Jacob CafimirdelaGardi^es Äeflemettte: l6f7.Secretérare 
tt)fl) Xtiitf (Samaren m^X Pr^ndentens ^erc Lars Flemingt 
direaion , 1660 Referendarius nti Reduftions Collegio -, 
l668, f Sept. Commiffarius ibid, 16 $ t Vice 
Praeftdent ibid. fob t SRpftoping 163?. 19 Apr. f J^S>5* 

ajftmeb EUfabeth cierck. 6ott af SJorjmaftarett t »p' 

|öPm9/ Joachim Henricsfon Danckwardt, 0^ td tttWc 
Ouffru Catharina , £Äåöman< t ©(OCf^lm/ Catharina Wa- 
ftes brtter/^fot) if9ö; gjft i6ao. a Jan, t'iö6o. 

Denna attgtcf otine^Mfon, Ofmertlenoc^ -commendan- 
ten t jWiujIranl), Henric Danckwardt, (wn oppgaf 6emd« 
ft faftnittg uran näflon traiHjanOe nSb fir >7i9- til be 
panfTa, oA Wcf berfore famma Ir wib ©fe&ebQrg N(' 
pn^en/ fltft ivor (an meb -Judim Henrics 4)otter infen- 

ftierna, bofter of N;o 1411. 

Dm benna affen* nrfprttnj fe N:o 191. pag. 179. 

KoCH mm^mmmm^ s6t Numero 

•j- 71a 713 I. Ko c Hy VON Crimstein , Hans 

. CHRISTOPHERy (i) dt l66%* 

b. 18 Npv. a\>\Ci\>x 1664* introi; 
ducerad. 

(•) ««ltoft f5ru( Kock, im M éfwnjir» ^/ ^wtil 
M H} td SpfPa oA $o(ffa friget mmma h«x om»* 

(idlt/lK^ nmt t (It fr^tk(({ «(t f 0icil of Taname tU 
^ngil (asm/ 1K| tortfSl^ tt( CrtmfTa Tartariec, ^r ^M 

tt((0ac0 M> ttli ttålDDffl m^tfct onbt W trt0itt# log ju {«• 
betmna 9ltt{AMmn teraf/ lefbr amti & 167a. M boit 
fom vice-atarjfaM fcntfkibe srpmiiifl carls bes xl 

CarMfel od XKh0^ tiiMflrMlAlS/ ft Dav.Xlöken Ehrra- 
ftrati Certamcn Bäueftre» csiCeraqiie Tolcfflnia HolmiK 
Saecomm A:o 16^2» m, Oee. celebrati^ com CARO- 
LVS XL aviei regai regimta capdieict . flolmlie edita ia 
foUo, tabula f5.>ttarM St 1677 k 16 JuUl Qeaenl -Ma- 
jor Af Cavallerief, fo( 16 « * »t 

>6 « • « aif(fli(^ 4 € i 

®«l<«f t » t KMfc 

Cremer, Johan, (t) 0(|> 

/>ET£Ä, Cu) bitter/ a Nov. i66z 

ablabc, 1664. introducerade» 

h mitnti U «nf«toa ftWB « $p(||tt«J>^ ör«iii««,»iK 
Idt od^ Oamwmatf « f»b i ®fp(f|Mm t6 » $ * 
* t i6<a. -m Uttb Maif aretha von Trdden, 

(u) fat W aoftmallaw, o« «ar fg »trta afwfn iwttoK 
I fötcnemoe fng/ gtit nco it « jo. 

hans tottct Ber{enfel()t ; fot iM @(«(f^Im itf « 
' ilogoi »«> Swi» 1^76. 4 Dec itfan foncc »A otf 
Itttb i^KOm DfKtM Or^tt nt e^ af Vice-Aminlea s6% 9{iMKrB'O0 fMSmiXL 714 ' Vmci il«0t (arfianmMrnlaf obcUg att i aS(li|»§ar<«. 
CriLENGRAHAty Cv^tAF, CO 

dr 1662» b» a4Nov.at^ab: 1664. 

introducerad» 

Cx> Itaffab |»rnt Quftaf Haotron , Mtf itf jo. gemor «f Ar^ 

tillenct, 16 ja. Sergeint ibid. 16 }3. Sdt^Kf ibid. 1640. 
Lieutcnmt ibid. 1044. Capiainc-Lienteoanf ibid. 8r 
IÖ45. ai F«br. Capifaine ibiJ- i6f6.'Major, Itf6}. 8 
Oftob. Ardllcrie- Major i Vcraffl"*^ lÉJTJ. 9 Apr. 
ftflDtrjIe- Lieutenant for A«tlleriet i ^i,Mt OaHORb téf 

fclffiiiijt, »arit illa 4«j5|1 0^ fåra»/ fautt mmi f*> 
i ©nlalat^^ 10 . , . f »^Sx utft 

mc!) Ucrmika von B»fiiu, t t<^S)' ^<W <^ Han» » 

b, 19 Dec aMab: 1664^ intro 
i/; jdveoer^d^r •• m-. . •■ a" ^' ..■ 

aff«b Mt^4ef rP<r fi» iiSM/ wr b» capf- 
'täiÄe'(if l6|lpra SägAmuM (R f9t/M«atf(( fionjtii no»- 
iigmfiaiAjxMit ,aii«c^9lttfctt* f (nM^->Sb< . immir o<^ 
iftöiÄTanM. m (itnfwmg J« • / *^ . t ««8r. - 
. ' .<- r otft tlKb CatkariAa Odla^ filttW^fUngr Udde * 
' ödla» bottcr ta I^MJ», 3I!f«w<lab w^ ^«iar; mebMecfc. 
rtid Ribbiiij. ©o« «f i&9timfl9cea i UaOjpittq, Gb*- 
inund Gudmundtfbif 0(| , > f*n Uttttt Skote, fir 
Nf!», J54ÄJ». pag. ■ 

i 'i • • ■■ i:f- 715 «,kV.. •mmt^' "XSkOåéi . M ^mm^<ifm^mté» Mumcvo, 717 / ;..! : i &. aS Febr. äUdht 1664^ intrb- 
ducerad 

<0 SBf^ok fUtMtMi ni^ ^'fy fli tfbi): tii wr.o £0 paj. 
lOg. 0$ tji »o 174. PJ»- 170. faUi:^ bkf 161Ä giäb« 
moo mt dtdé^AIw; iD3<$« ^jar^maftote ibid. famt n-ae- 
res 4itt Qxabttt* c^iicgiof i ^avMm4^aMtiailai, ij^im 
fid^e.t ^ É^ rivifl en ici»ek< flKDéifiofla ^itt btfxmiå 
(SivalJtonuiiqetrttfitcreinptfoiii <3n)(f^hit«tT>nlfir(/iq){0ffi^ 
Ä(I> cuiut^ (ivariif niigra foiHÅoia 4)f9f ;ttl pmoltt fkM 
fSrfeattroig ko 0iU iH i^iää l»c9um o4»< poftericerrm 
Mimilftf Alatd) (toflfA fatka M (iMrnciiltgfflill Hti^ti 
Ii>minaf / |öm btn Ux uiAtt Iumiia jlduii ineb tet 
nomu 06 åvetal titfåfmnt iot^g^ur. f«t) JiUt ©lotf^lm 
1(90. 16 Maji» t i^^7« 9 luUi b^(aiMta^&€</ iestaf# 

1901 1 8; Nicoiat lt)ttip' ^ t:nH> Ȁ SlUabctb D6p^ 
ien » Dftdfe. , 2L:do. me> Masdateiu CachariiB Lemoia» 

i Uti iatnfanfll/ ^Dtwtid c^is ko nt4 €4immar>3itiic« 
*tikxci4 Stephan, Icmnii litftitc m ^ig^ inc( t>c< fciiare 

fnt « ' Märten^ttödrOliTcUad. (Soit af Utt 

i»afär0( i (Sts>^sim, ^cw Grjnideiii(;.Jr imcra 9m (i»« 

- 3>ama ito «kr ittt Ir 17)% 4 }baoWf éncb ^r< fw/ 
Jjfj^W Jacob ÖrenåelK;© 174. pa^, 17c. 

EKEIfSTETf^ JSÉkTiMAlU)\ (a) 

dr 1663- b- 5 Äpr. aWah: iSé^ 

introducerad* ., j ! . 

(a) UTflHöt) fotat ttcmeiier . »OT VH ^ 'i^jfiwré ' tteotcnBiit 

fit.^&fi{rttf'abdéf Soitan; lem #c( ut Jr i< }o. fil frfaet 

afla chafger lacirMTi tif Di^tfntaffarcy tlcf i^f 7^ M^or 

Lte»é«o«ir( af foiHitn^e Weli »Sdtul^ ^D 6 # > # 
B bb b a V *t s64 9tft>»trB»o(» wmm. tifomrre 718 7^9 f 166 i gifi mtb EUebe JoUana « 
f(/ l(f»e (tfi«, >6^. »<ft 1077. 0m ftf •M' MoDÉE , Reinhold , (b) 1663» 
^ 5 Apn obfab: i664, intro- 
ducerad. «««ff, 1Ö47. tieotenant ibid. Iftft (Ww f;(^ flitf bo» «««ff, 1Ö47. tieotenant ibid. Iftft (Ww fr(^ gitf bo» 
Of ArtiUerief , gftf »frifySn i«f6. 0^ o«m 6f»«rile Licutenaat «f Artilleriet ( SlnlanO, "l6f7» InS^ddM 
»ftWt Arfenalm OÄ JOiPttfeit I ^<«fen wjj^moa/ 
i66r. a6 JbI» 6(iiw»jlt#Lieatenanr fjt (tt aM^StO 
IKtqamtm fot/ 1674. I Sept Dfjwtlfc dt 2(r9l«e» 
KWOW/ Ip7f • 29 Jan. Commendant f fDÄiIail léfi « 

Ofwerlle m S>rv((Rfit0 ulrica bleonoras M'SU» 
flemartc/ foft i 2ifiimt> i&9- t jiuiii, f i StoimS 1091. 
30 Apr. 9^ ^ brgrafRxii i s. F«dm tprti»/ oift w^ 

Mana \J\fwn\\ow , Commiflkriens Henric Ulf^enklftira 
l)«(((r. COR af i^imffetl o<^ Confflendantcn iSBälbo», 
Tuliu. Woltertfon Kfodni* , {«n tiour frMtOII ®IVfttge 
«ft 42 4r «(^ t i W^«^, 9A B«ta ÖrnflrdiC» Ake 
Benftifoji OroÄychta mtX (S (bM ^mmt 9^ 9MA/ 
mefe Manjaretha Wiorichi Dotfer von Far«i»bach. 

»tt«Ryfftainmaci*iaraerai4n>y(Mn(lf3rarfiiibiTitiii 
M««*e««JI«^f<*«»at »01 nomnhltmigC Coraelin. Mo>. 
deot , gt«($ MK Stetcn d| ttttW^; fW ^ (ft fm 01 
Brederode. 

TÖRSECRANTZ , MaTBIAS, (a) 

dr i663v&» II Apr.aMab: i664. 
introducerad. 

Qntioa Se >tf f 4> m iiatalcm LXQ Doft. JoDaaoialllatliba 3imm '0(9 mihmin, f6f Nymero 7»o t 
t 7»i kjiifcbpi sti^en^etiffg , 0(^ irfrifrt refor, imliar 5»tlf« fia» 

tOfnit foéu C^fareo •* Laureacus , mef gati l6fé. Sc|(« 
Secrcterarc (0< ffdhSRarffalrfCtt/ 0rcf»e Robert Doug- 
las, i662. 3 Sepr. Acrttg AdoIFH JOHANS of 6(c« 

ttUt% ^f #91S(/ 0(p ^oppmon p& f6a%((toata , 1664* 

I Atkg. afilKebal), l6^f. 16 Martil MelTor ittt 6m/9tät# 
Uåj 1668. attbbart^tfirSccreeenire» foD 16} * « 

• ^ ti Gto^fAm i669« 0$ bet bescoft (en 19 
Apr. meb Hottmi fitlf tf^ beima att ut pS fi»e(M (itran / 
fe itf77* Sip< Sfeg. ^j Martii pag- 678. gtft mek i 

t t $ Gon af Kliat Matsfon, Areadator Sf# 

- tt»er Cmi0»erf<'t2n 0<& t)e< Stor i ewaianb/ ^ mu 

fabeth Erics Mtee Dryaader, Stefer Minfes enfta tt({ 

®ma(aiit. f y^7- Dm benna M SSrfaber o^ ®låg# 
tingat fe N:o 171. pag. 287* K:o j^i. paig. 36$. n^ 

N:o 662. pag. f34. 

^ON MeNTZER, LlBORIUS y QT) 

dt 1 663. b. %% Maji aWab; i664* 

introducerai 

(d) 9Je55(t fitt namn/ 9($ foflai bS fSt betfti 6fmerifefot 
95erg<«9{egementet/ ^an Mef 1^23. gemen fne^t/ gSen^ 
be< aOa charger {getv^m til beOan maAt St 164a Cä« 

pitainc, 1648. Major, l6ff. OfWetjle^Lieutenaatfjr ett 

aSefi@ota ategemente, i6f8* aoDec Ofn)etfle fot S$erg<« 
SKegemenfet/ 0(& flfi i6|6 « # Coininendaat pft 95f6ttl 
fl3tt,f}&t STeiien 16 ' # # \ \6 i 

• gtft meb # # t • ttmtzp 69n af 
af^nptmoniasetfen/ G^org Menzer, 

• ■ * " *i 
VONDUNTEfTf Got BARD, (t) 0(^ 

LuDviCy (f) br5^er, dr 1663. 
b. 31 Od. aMabe* 1^64* intros 
duccrade. I • bl>b$ <•) 1 ^ 9jj^»tyg>i>(^ §ftfl^»u • 

Numero 

ita & i6ss* imt ((totjbit ({ornidftM af ito|)cn&aimi/tok 

gift med « $ ^ , 
(f) SBar t)S Capitame» o^ $ar ^fb^n k^pttt ttcna Sr 

l6{^. Hcf ftt |?rt 5j)CH ^f JfWWft CARI, QLSTAF ijulf 
conimendcri^d, öd) iDav*( tjifla bic^ff^reä,. jjcf 1Ö76., ^4 
Febr- Majors :i:^l, dcJ^ -Ott (älifå ö|C^ Comnjendantert p4 

€onet «f Jobft Duntc, ^ 

•j. Tza ^^Äcx, /oÄ^jv ^^ ^^^ åt 1663. 
Ij^ 17 Nov. aWab: i6^4* in- 
troducerad 

<g) StaUab fonit JdranCMdftfonirfrref fljjÄ !Rorrl)P/ fl^at tJ 
©Hepi Ma}or. i6f 4. coiyorai fjr tåwtt foIöateT/ Dem j^an 

tJ^rflMbé Aiti pftrö^r»3j!CÖ0d^fDrt< pJAmiraliAnkarhieljnt 
£)r{03<*flotta t Dfie«iU^/T^t*if»A ^^ <>^-&ftcpV*Lieutenanr, 
^ ^ l64^I'icutcnaQt fpr ArciIlcriecn4b®mtlHPa ^ufiPtt)) Arnréeii 
'. t t9Jhi)nDl/ tS47* ©KrpJfCapitaine , XÄfo Amiralitrci- 
Capkatt$; irtg- |r Aug. €fi^rp<*M^or, 16S9. 7 *^^br, 
i f^A attaquen }$3|2angdanD l)Icf M^paraosa iitjhitti 

1064, I Dec Amiral-iieutenanc, fnb 16 t i* 

1679. (egritfmen { t^m^i fvxtik i ^Sbermonlaib f 

. ria <Jc Couf las, €ölt ^f Olof . . ^ 

JZ^^VON^SSENy DiEDRICy ^Yi) (!^ 

drf,663^;t)v»7 Nov-reiHJvaaoB pÄ 
fitt ötJC(|la^/ 1664 irjtroducerad 

-tiiL .i .jixÖ^^oK :lW;,|&tfÄ^,cr<;iwinnt )h» nv^n , cffer |an tcat 
] ^aifommen «f en tovnam . aifjliij flarf ttfr ®fftp&a|ftt ^ 
I ^rcf fil til 3^in/ dan^i» (iVnf 4mbii ^mxxqi i Det 3lii>t>öJ8«i)# SRtrtlmdtt 5«? Kumcro SofFd/ fftffa o(^ Sonfte friger /^o0 mÄ itxom foittt 

imbfäiigiK biclTeurrr» gStt Stffilltlia cftarger tgcnotlf ttf 
W §(itr år i6t7. 4 Dec.nKirW öf»cr|Tc* L^utenantimöer 
öfvottTtt MclliiTs ategrmcttte/ l6fp. C^iMnejidanr { panU 
ftt i CurfanV/bcr j^oit fig rättiFalfentf oc& tnlnlfgen fördolt 
enrot fwiifceKf j66o. 06ipct(it'Iieuten[^nt# |ö^ Ml^Jfii 
öfn>rrUf fo^ xawafk5ii< fRegemrttfr W^X)ftri6 • 

't'>^79-' ^ l:ro^, mcft Chrifina Maria fralcel, a:do 
mth Anna Poll, 'léflltt OlRa l^79r lO Au^. W 60» P* 

ron EiTcn. i 

• ' • " '?'.''* 

Qi) åX 1663. b. i7.Deq oMat: 
1664 introducefaii 

CO jtdOoé foraf kfibberer, (an h«t fSttit tfnit SirDRa» 
' • ©twriijt* allifnKfe t)c ^cétflr6a^(Iffa f in rlln^ tft, rt (fl 
■ ^ar löf r. M K»- 8«» f- ®»eniT folt / b* bäbc til M 
w& fof, meSflft tropa oclj tappra lifnfter anarcemt tftJg 
ttctr ena titnfltn «f ^w^ aBtva cct^ filt ti! Ofiwr(l<' Licu(«nanii 
foD i 2^>iM«|l^ i6 / • . t i« • • • 
fff<m(* ♦ ■ '• » • ©un c^ » * 7^5 Fraser,- AWÉ^én^^^^^^ dx 1663. 
ib^/aa Dea naturaliferad åv 16^4 

(k) Ö5c§Sif (itt ttainn , (ftcf f? tit Uffftia tj^ Sf^offa , mar 

^ M Major ttiit^ timtX^t Crortitians IRc^cniCUtf/ fot^ l6 # 
t I f 16 ♦ ^ , gift K^ctl Cachirina Skrtf-^ 
g.enfki&r!, tpfffr äf K:c>, t<^i. p^g. 4^7» * _ä i. * 

Lofac, Fraier af Sotuio Fi^^e^ LordMuohiU» ftazcraf »d« j<58 M\)}>^i^^Umå«, Numero 7^0 7^7 Mmmif «f &tii^, $.f fffnok/ «f Sinc^nagarn , af 
pMafr^ af tmtt «f iSroaUanD/ af ^tmaéUr of 
Xtrftoun/ Frazer Roft Herauld, Frazer$r«^p3 SNlMt' 

JLlLJ££ERG, Cn RISTS R , Q^ 

dr 1664, t). 27 Febr. aWdb: 

fattttna dr introducerad 

. UxéfkrtimJnmnOA, m 1664. tS Nor! tranfpo^ 
terad fil OfWW^ ' LieBtceant fpt ArtiUeriet n({|( Shffa 
Provlncitr, 1674. 18 Aug. éfimfie ffc Artillerfct | 
»t<W«/ 1680' 24 Junii OfWXik fot ArtUteriet f ®to((. 
Mm ,J99 16 - • , * t i68». 5 De«. nfoi om» 
m AX^mmtiffi mtb^Anaa Arendta feofltt. 69» af 

. Carl. ■. . , ' 

"■'■■*■■ ■ . •■ I , • ,• 

C^iPEjTKLö, Magnus, (m)dr 

IÖ64» i>- I MartiiaMab: vamma 

ormtroduGerad. ,: . 

m frp« oration <J« -cneeraloAjricokuraB,' oé ifrfftl 
k^^l-lM Hff. ^ ai Martti pag. 6<£4. «'ft »fk 

' ' ■'. ^ Gon Af tm pfaAinIa ei6 aammiifi^mmit. 09 Nonero f K tmtiffitig/M* Nicoiaoi fiWlt^ffaifa Ckftrftftofialig I . f) ij. r 7^8 TAWÅSTEffy Henric^: (vl) dt 
1664. I 'Martii ::(!^i{xi^: famma 

dt introducerade 

<n{ÄaIIdt)f6r«(Tawift: Mcf 1647 »ti^oPhilofopliaJ^agt- 

.'-ftcr, *eftcr CirDet Wtatfwn gradualdifputation, éllCC 

Syntagma conclufionum quarundam é floriletio Fhildfo- 

phico, 1 648* RcfereiidariiJÄWÄ^^JGfdAä-al-G^uverncmcjit 

Cancelliet lifftolAtttL/ ltff5- af Apr. Reffr^ndarius fo» 

r'{?!n^«Efxpe8léöitf'Ä0tt(jr.^CäncH^^^^ mi* " ^pr. 

• 'gogttian f foWa ^fftlmt» fSfcf !?Uo 162' 1; * ii7|P«; 

' in Öftöbfi, flift'. at'fcf6. m\^ Anna M^fner/ ÄopilWlt* 
t etOcf^C.IllT/ HaasMeifners iotfct/ fSö lötp. ii Jan. 

'tt@toefJfoIfririri69: iMumi oc&bcf öAu^iptt^^^*^^ 

tharrnae ^firfiO: ©Ott Of Henticf TäSraft'. . ^ 

" SWima 4.fÄfra«atr#f uf In^ «« foit/ jcopiiftenjuh 

^ jtbttgl. CJanÉ^elwet, JoKån-GäWiel Taw^^n,{(omi:i7P8. 

yiplFoA^^JfföÄiir^iSf^^^ CASPERy (o) 

dt 1664. b; 5. Maij abtab: fam^ 

. ma "dt intromiceradt ^^ ; ^ ^ ;• 

-hJ ^ \m Siittat (év4t Eorneuian» (Ttcf fit^ til §aiiiiuar, ®or«o» 

16?^. CorpoiaU t6^;vQtDÄcknueitate/ i640.^9rcgcmcti«« 
Ötpövtifviiicflare/ i64a-ISuttmc|lmc/3v iö45.fDtl}citaM)va 
fovbtfati&c uti pajfniniicn m %mm\\\ trav&tpn lia^ 

Cr.ri Qjit>f'^Vrajigds ^^^einciUe til fifljT/ 1649- wft^^jfr^* 
bcn^ (tat ocb et! tjcf SKcGtrticiiteré aftantfiuna öf|rtct)a^^ < p') 


f6p 57Ö sma^t^mmm. ■ • * j 730 ^ <ft 8l4|cip<nf< tir JP^ 1 »a Camiior 

i^f. 76 oSl bcordfmch i 9}ora&p'Tpcno/ §ift i.-mo » 

åri6fltn<b Elifabcc Corfelj» 2:do, mt\> Prifca Elirabcdi 

STR-apFy focHiM , <jp)dr 1664. 
b. 5 Maij aMa^: famwa dr in- 
troducerad. I 

S7IKA8 förort : cficr Miaak* tadier Ucf Nt ^ Ueent. . 
(Mfioavc i 6k(iR / (i i ettalDttb / i6f ). éffMAt fn» 
ma år Secrererare ^ St- St Oi^ 8(W>flt«i|lmr@ttfn< 
OafbfHornidEtgA; t<t7.^&t|{ft(«Mi((2>reOinfiaeneral. 
- OouvernemeattoSecrpieffrcr 1676.6 Martit fflKfa Seore* 
rare uti ArigA Cslkgio*, i6|74- ComnilåriM ibid. f)0( 
dtKfNm |tf)P* >!> ]i">i^» t té»77' If Vébt. { SfMifi' 

pina t bwnioff ft^iift^i» (amma le tf Maij { 8. Jacobt 
forno i ©tiKfQofin , flift i ®(o((^ro i6f g. ag Febr. nd 

Chriftina Schmal , ofrtlft. @on Of Joachim Stropp , tBoc 
BartéU Ootfcr* ' • 

, ar 166^. ti 5. Mäij (Mob : jÄi* 
nta år i»tromicerad«. 

STINAS. l|rM»< ' (ut liP-iM ^tft f^ I 
9»tloéii«l4i|M» ti^ S^i66amffm«AU ^ttttlåtf^ m %mm!^Mmmåsi m ]tmim*9: ör 73» 753 neråt * Oguvcfnc«en»>^' 4 !i M | ff ^ fo¥ 16 » f f 

Sei^ Su^MHia SduoUcr }>roHMill0 MA^fC ELEONORAS 
If / A^othecarest r1^?ti^ Wafnur Schmfd^s .t^fe/ k 
WttirchM:, -0f«^ A f . ^ ». Sko (i- 

wiiickci. ' - ' • 

Snma Mén <|f(f itfnKt Iti f»tt/ capitaine Of !ec|{^ 

fKAdiWW aiC(t«c«l<r<^i^ Tigerftittma , ^m f 17^* Ut 

(an \>mj Kl fm |a^e ^ vtru f ers ^ot(ct Swii^vfi* 
> wud (ilsrarbrnMM; m<b £«fa Nijibecc a|lAt>rr. 

. - 1664* ^.: 1$ May , ^((^b : fammh 

(r) SaOab fStUt Harrmaii • fttt\ (19 (H DlStfj^t t^ $Utt< 
tinffal^/ Mir aOtob fk Wfé^Sttitct^/ ^'^rrc ^ohan Adier 
SalviiM^a meriter o(|i tnHJiia tknfliT/ famt Jtomtn^ 
cAris tKiiX:< lafmcn ttfwifffo fronAdcl pottorn inc5 
%ht\{% titel ^Sftå^ 04 irtom te^^ nxir ^tt enbe 6one foti 
af brmaRe Stitti 9tlM e^aomabe fhi r f3i) tvor 5411 t 

©torf^Im 16 ' » t »6 # gift Alft( Brita Clerck, 
Aminaéns Håna Clerckt toffer/ f»ff feOanjScf £anN|$f' 
Wngcn/ Sri^C Johaii Abraham Krafe M ^crfott / foitt 
1 1688. 0(Ht af SSorgarett o^ 0^n>cKman i OdKR^nlm/ 
töreiM Lorensfoh Haräifan^e^ Caeharina BÅchmant ^toatf 

fol^ xm ^rmO i €it«drHfl|V <fi^ ittt aScc^kaliirf 
eA ftaMMarggrtftiKi ^kiiie, fm fAoii ficF ffonampc Sfifl^ 

Li/TZQ W , yo c HIM JflLHELM , 

fs) dr i6$8^ br sJ["li^ naturaU- 
lerad > fatnttta ät indröducerad 

(0 189^ DtetMins HEBvro ti£ÖN(^AS ^ »StarfralcP: 
0(9 frftiNta N.o.649*pa2* fdf fi^ t.lRc9d(iir9 16 « 
t 1^8* (Hfl li<^ Sbb^ Sperling» Qtn^rai « GoBTerneu* 
C c c c Ä — - m !mimt^'!m(mm. : < ;.i Namerot re|it, S^^HC Ci^per OttoSperlingt WiiX tft'9i(lla(te* 

/ Dm tenna (^ it|miii# (c «r:o 649P W 5^5» ^ 

:5?34 TAuÉs;^:fipt/4^p,Xt) dr 1668. 

' b» Il Augé^fiaturaUrerad^famina 

• gtfimrt^ : j» /: ,' . » . ©on «f • ♦ 
Dm TaobifTa ami nx^ftm U N:o 51. pag. 47- 

7Ö5) Kdj>^\Jf ^Ä^t^V fiiÄ^ 
' <C10(&^ 1668. &ö6ilÄJg.najturalife- 
rad, fottWla dti ii«*^dUtcracl. 

(u) Qftcf .^4 Hans, Henric von Siegroth oc|; Schlawikau » 
Öcrrc lil 6wamici^/ <£fea(ii$ o^^l ^rotu^ra; Ucf 1648* 
,11 Febr. Moufquecaire o^ flefrcit^T utibét Seifctltfla of' 
»cvlUn ff c<f Wafiofftx , 1649 ^ M&ran ofjttcbat)/ 
lévo*. -6 Auj. Scttbri4 t iBrq^jbcnbuKS/ttnbcr Dfmcciic« 
Framz voiiBodeUwi>g. Yöf.i. i^fPu^at)/ famoia Sr SaA# 
'•yf* i groiicfrif? «t*er Ofwccfttn J^et^rSicb, 16^0.» 
Febc. qffl^teba^: fainMta åt 9R)eI^6ttCjt uubcr ^rinfnrt af 
Oxmitn ftf^Qarde, Q^ Dfwcrjlcil Qcorg Glisfer, i6f5. 
Affrict)at) o<^ famma k in Majo Drabaoc mbtt SonoiM 

I CAJLL GUSX^Fi^ gif fjQarde til .feaft/ -^rffö.' Corporai « 
x; ti..'. LM> 1(^7* Cortfral f$^ »M^e^tH*^ (Oll ifri 

: ;; i: v>^5fr til if \wh i M^^otfla ^ $lan(Fa friflct 1»» 

1 aU ttlfaOrir (olt lis.nH)! ^ f^nliani/ 16M. Lieu- 

cenanraf Garde» l664«. Capiraine-Licucéfiant ibid. 167a. 

• '» , i; rrJuliL Major ibid/ i673« J*9 0a..6fwtrjlc«lkf}tcnanr 

«r 2!f# Garde ({f l^oft O* fot: fSft W ^SÄcn^Qinwitttt 

L i: : :. DcWjl^jPiii Töwi» {iwetr t»{i) iv»\i 1676. 4 Hec. bt> 

ir^^' ^ ^afipen 1.!ffiapKra& Äprfto C SÄnnianloi», qjift 1670. 

mljy*lJ;Utdi¥éiiih\9f4^^\tuixår2LjDkfUi^ von Sigroth, 

;^.^tn.\ ir^^Ml^WfMti-k^ fe N:o.4ff. pag.4^0. Son af 

i dl ^ • •' ' ^A\^^edl^'Albrec{lr5^o»'von .?iegroth ö$ Bchlawikau • 

• j' r - .' ' ' j ► ' ■^W-feiil^Sallwi^ 9^m\\H^ %vrfftHg .S»l»|!fc SS^rgtjt J .{ 1 J dtiii^m.^D^ tt^tldmän, sri mm»' a „ ^iiinero U f^ m •:. ] M delUflUWtioi^ 8a«ttft«maW/ H -»»"»å Ma^a Frant» 
»eder voMSeiiiicz til JtieinfinclMit. ' < r 

Segmcnth / Guflaf Hentic von Sigroth, {tm ofcf pagr 
. oaift<7p?. att fclfilftflrt -wib f»ata»<u ' , ^ . •.. 

' bVii Aug: naturaliferad, famma 
dr introducerad. ficutenane otM jC>f»<t|li Rdnh«ld Wrangells 0.r- 
nizon» 3t«8«Wtnte t (RotlDCB / 1641. »» J«n» CapitaiMtt». 
tJK éftP«|l< Jurgen PalrSrol» K9<Ht<llt«' famm« « t» 

i, Wt Sm V", »#^^«^wi^^^ 

Guftaf Adolph XcJonhOfWndi K^«1«WC, 164? . Of»n|W 
l.eu^cnanc ofÖfiaJ^Cav. j«J öf W«1l< Samuel vonSaAenl 

Aona iM, mtb Margaretha Paitkul, f ^^„}% ^^S'» 
krt Marfar«tha Treidw.ta $tttim\ r^OifUl^V »J <Tan.vu« 6ti(I^In*l««t^*^ wm^m^°É:^:m S oTsSfllS/ o* Anna Tweifeln, t »öo^ 31 lArt« 
C c c c J tet S74 mbvtifm ^vminKL NuBiwol , 

SK Wnngel fi 9f ^ hUl( : fyM fiM »4 \m^«i H^o 4%- 

j!^ <piMj]faP/.Cy) ^^ ihtrodu- 

otion. 

fr4 liM$ii(f( B9«iajjia({f«ap(t fprclK i IDtrnaiAM iif{ 
fieuMrifc/ MtoK (Mf |>a mob<i;pe of 9Q>;Ii9fi m^ SctÄm 
KW famHier. %m fyvt ilU V&fX^ti^, ^n i JMSm 
tkW mtt Sl^rafiltea företrät Ingenieor», Caficaint o^Of' 

•Kr(i( 6cfi<i|liuii4ar/ ot^ t)(t icmcito SSrafltw warit lf« 

»<« f^ll AdvocacFiTcal fct>«B ordinarie Kj^ uti ^^ Tg. 
titilt S{<fUn/:9(6 ^it (»m DireOeur «é IWih CofflmendtaC 
pfNMt militien I prorineeroc Fpno SaWo, Alagras fA 
Rio St. Praacifco, Ihk^^rifl&t Sfcrf»» tfl fioflMk# 

Uff ^ «f l>T9ttiNtt| CHRisriNA ivfolab ir tdfo. f 
Nov. «<( aKtagtn uti Jtronajii (knd/ awk ifoo XMbélol 
Sclifl peiifioii,«MtM(2f»c(| 0Sf«flt8ft/fct«llDtreaettr Ifnct- 
Comnercerae i tiflap)» / 09 |i(l i6df . f . Martfi Pnefideat 
t6tt'9Ma(R »4 Afetfor extraordiaariai { Coommtcc CoI- 
lefio i etttf^M , m I X^IIan» i6 t t l< « 
< tt(AI {MKT/ §ift ma Cornelia r»a der Noth. én ti 
Cofmo de Mov^eroa, CfivcdU i S»(r (Ml/ Nr lo 

73* AsifjmssoN, Ale^x änder, CO 
dr i668* ^« 1 8 Aug. naturaliferadC. 
fmiina dr ineroducerad 

i <>) ÖMbk M(f mu vt Jnii C»«Miuitat sft ttmi . (RF oppff Ircf i66t^ t; Attg. aft ffflmatrieulerai, cfttt 
^an ii^araf 9(teli() att t GtotAcui, men ben bet floreran* 
d€ 3lbeliaa Anderstonff a atteii / forn ix titsrenab < Andenfea 
af tim^iif llti Aberdeen; ntt Wefter^Aiderbreclc » af 

Staberefs t CIHafgotP/ i ^btiibMrgi forer icH ornat n>ap« 
in ben ©»eniPa: fob i6 . # ti6 ^ » 

Oift meb Sophia Wilhelmt bitter voft Eftorpfa f fSt i 
eJMtfanb. ém af • » * Aadenfoa. f 739 EsPiNG, Claes ^ (a) dt i668 
introducerad 

fy) aSar Ii iieaMant $^ ^abt ki»{fr Ri fiÉra M«f^ 
».. . . ... . ^^ ^ tun^ of (O • aommal te o(( faoiuie efter mMla 4oci< 
iN^afSrte 1627. 1 -" • 

;68. )å lulit att intn 

toBP tfti 9(ir«a< foh. nenter i SM O&f Slott 1627. äg Sepe. to.fi< 
pit iref 1Ö68. 3Ö JttHt att introduceni , f$b 

16 f f 16 # r 0^ meb 

6ott ofpaniei Clemeatffon tO Jta 

3>eMB i(t & ttngefeboM BtBfagcv: bo« iefma jhrntfi 
frdfet mb imf^a ttllåimmMt, nieieeinpei frdfe 

Infpeaoreit» Ktc fifriaf^ 9tftt7fi mc^ Amu Bliiabecl|. 
von Gerfdorpii» ^m of tfllk 740 NAssAKiNy Peter y Qy) Äri66S 
introducerad» y' f 


tif^mtly Ami inerodocQfSid» S76 mmyp^^ftmxi^. Numero 74» 743 


nambcär o)H>tt brcf att immacricuieras, tki! ^an {itt 3ibdira|i 
fimDc bcmifa, Det ^n ocftjiovbomebelö^Äcifcc maximi- 

nANIat)cI«6vcf fcv J* U. Licentiaten 0(t Vice (BOfflmeftttrCR t 
3{fga/HenricRigeman,ö»ilfe{2lt)cljTap fcbcUIKra tranfportc- 
rades af Jtumma SIGISMUND Dctt Ul^t 6at. aBÄtfot 
1^96. a6 April Uppa- forcnaittöC Henric Kigemans hxhtXXf 
. TKepdofusRigeman, »DrgiudtaW jlJRijäi Sr 1596. Bein- 
hard Rigeman, SlSbOtaH t Stt^a !lt l$fi6 0(^ PalaAcdet 

Rigeman, SRStman t Sltoa Si: If5>6. 

. ; ^ ' - - ' ' 

Foiv Gröninger:, Casper , (d) 

, 1668 iuitroduceradi t : 

(d) Capitäfne Lievtenant af ©Itpltl^Cfttlönbjt ffkqmtnti Wcf 
t6s7' 9 Wartii CapitaiÄe ibfd, ^^' i {imma btfihMåt 

oppit brtf 7 Ang. t66(i at nn^atricdierat» efter nan 
pä' fåberve nar ^'arfommen af fA oammal Vbtliq att i 
Z^ftlan^i farnt i)S tnoberjte I 'Siffanb/ fob 16 # 

« t x6 ' ^ ' 0{ft 'tIKft Anna Maria Jjoa 

Ruifeken ta 9biro o(^;9our<.iitt: enmb^Sttrs- 9n 
af Stottnina Catharina .stenbocks SHaxilald / ta- 

fper von QröiUttger» i* 16 .>«^' t. ..ufi ©tronitMptf 

aSrt^ / btflrafmen i ftoatbacfi r9rfta / t>er ^aoi to^im 
or Ol^pfatt/ 0(^ Anna Hane, fom fcbo» ftdF JSL^inh^M 

CRAFO0RJ>,,AlBXjiNDEa:, CO»r 

l6ai; b. t7 Juii;li' liämraliferad : 
M fom* {on Jacob Joha^, 
Qf) 1668 intrbductod. 

Crafoord. (f) Ca- l6 INumei^p 744 745 <ry capicame af SeffmattTanM iKcgéttniCr/ tifi i»<b Ci« 

tharina Jernfelc» O^wtxfii LieuceivmCCQS Johan JcrnCdta 

. totux tu Stoo. eoir of SR^pttmcjiacai af fitf Mtgemm^ 
(e jAran Crafioord» t t6<L 4 Jdauarti 4M( Cachartoa 
Oloft tCtttX Morgonitierna. 

Jbtma to ^rtiammat af ett aatnmal VMk ^ %A* 

^Itg /ajnille » »faf j^tHtfol til (idlaj JProciirator Scotui» 
THETLJESEN y HANS AlJSRECBT p 

Qg) åt 1668 introducerad. 

(gy {Sar »S 6ftt)a:i{( / fa fo^rtiam^e Sr-^ a<S Avg* oM)i( 
kef aK immatricuierai, tfttt (att toott fpb af gomtttal 
SiOcIig it( tiH aKarcftiiBtaiitciitara^ 0i) 16 « « 
1* 16 " # » jtft irttfc * f • 

6otl af Miuoreit (pr aSMfet vegemeilfC/ Albreche Trellai* 
ben, ioin f em f orff 111 i ®»i^c 14 4<( Mcf flogci 
1627. i 9r^fnt/ ititcifxom i CfNNof 3>«ii'lpnto« 

BrX/SÉ ^ RuDOLPHp Qi) 

Anders p CO ^4> 

Robert, (k^ btblW^ J^a iör 

troäuceradc. 

ff^) ffika^tKg. M Julii 3|9Ct Inf ^ te^taericoleriii 
cffct fwi t^crol S&rallrar tvatanbe of bet fmki 9ibeB(« 
9aftf^^Wott(a«b Clackimuintef 0$ af toijlftgteil Mas* 
flerkamp alttb iaft9M fk ttmoiol Ktt^ i 6tteri0e mocK 

refpeacrade. Robert Brnce, fftef £j| tQ JDMUtftt M| 

Gftftoeifa/ i9a€ %S Capiraine af m €tetftaabl StetedKiu 
tir ffl fot/ fob 16 ' t 1^0. i> Tnlii «tt @t9ét* 
föl» / begraf^ f €(iftO tfftfi» , $fft md ChnOina 8in« 

clairet ''- - • 

<i> ^r bf 9l9ffme|lat« ititbet |G7Ueii#ifoif i2br4 fiVSiifri 
tegetttetttettl^a^/ febentteta MiJor, flb f( ^ t >^ ' ^ 

«ift iHeO Clriliåa T6rneftfelt • I <f^ 9tMN4!-SINIiNMK> Numeiro 

K 
'1 ■ 7é f 747 ti 

L UL. L" ^:o 402; 1^. 401/ S>htf af Qf)l?cr||e Ueutcnancen ( 
jlfuilcantip , OftHtt^tM liiojnas MoO^ampf bottcr/ tliebSHA 

&^i|a 0{uif||i aft iK: i ehUkni fjUfcmb i Bnife of 

Packmannati 9 Airth» Blairhall, Elgin, Alhbuiy» Car- 
nock, Kennet, Wefter - Kfrlock» QsPf^^9 Baleaiki^ 
BaHflialf. ^Aft-^btVTt, Movancev N^ucoa* Fktur- 
tkic. . 

B^^£fER, Maquus t (T) i668ib, 
15 S^pt. aWa^: i6ip, tntrod^i- @on af ' ' ■ « Reiher. 
Atirt 


idaiäi/l4t«il»(MJ I II TsmMi^y (m\ jlcf 49 i<^ con- 

/ «m0«if/ {f$> t 6m«ai^ i< * ■ f 1^77. gift Mtb 
pari». Sti^fai;, 0p| af; ^t9i«e. tf emttoRM (^ 
mCRft/ Q«org Liwtngften. 

)^,,^raMMq^ Cartitierf^, Qep(ff Ttamatfon Liwen. 

ten, tSft Srif«7i- -^ 124$. »r |w«i><lfnHk/ gifi iMt 9««(ffi*# mftftlÄi m m^^mmmmftii^i^- Numfro f4$ 7?» \ wia^oac of Cai(end«r« fbi|tMfb( <4di. té fSrlX (^r 

i(« tantiM nanmijm^m» eMfi* ktku-m erotfOui» 

« OMWnfBreiMk Itaiwiti^ton <|fTMt.il]ii, Af Weefns» 
^«fW(4lf^Lii^cliga%, «^(jkM dt CaHCnde^, Liwingfon 
'ViCumiKJi timtråv .Li^flt^toa 4f Oiinitt>acd, af Kinnaird» 
iLiwioflocQrdMM Öf NrwbCi^ « £i«tilgftoi( Vifcounc of 
Tirioc, Li-inringften 4f WUqmtef, if Balr|>wan 0<( jLi- 
wiagfton uti Aberdeen. j 

(# JMfol i T^fl Sdiantt (rMfOllfåcfntet ^j 6). 0<5 ^e- 
xitfrerona» !iBa|mM> «(ij|tt Nam. ««Rer|l Ajudarftea 
Fritt Crcttman, fi tti68. M Avf. jlMllll# CARLS te» 

«it< »Kf «ltt iii(t fna trolvt rmdatficuteraM efttr U w> 

.»|äl|Ultt( «f a»(li|}it fm. PrtO Otonii an UcfffR' 

ma ar 6f»«(9«^ i>iMtc«mt <ft ||||. mI ftci nålifoli^M 
30 Sept. 9i(9(f«nM ta Stpfbm» / fob i Citb ut i6 i • 
1 15 • • flift meb^ » - •/.'*.- : ' 

^frid af.M^fCdfomiiBiiicn HansieitibnM tHUtxéVi P^irl^ 'ÖEk fTEN , BÉKlfBAAD , C<i) 
är léL|3. b. äo Sept. ^((tb/ 
WitAElMy (p) e(^ . 

liuariiybrbb^r/ a^<^ O» 

F£r£Ä , (>;) brobef4M,4r 1656. 

K iS Oa:. m^ : •'ie6'6 jntrodii- 

ceradc. , . , j 

(«> CFW( «ite^ iad^e^o^ litHlH (^/ g^f (an (^.'ntt 

P d d 4 2 J(o* f^ smtta^t^b msmiiK, • iUu n ro t^^^ t5f> (P) SBat M M^or. . f ogift. 
pag.40J. 6o« flf ^pöatee Ha» Berwdffoi tw £t 

^onSternbjch, Coelestin^ 

f^^^i^. CO dr 16^9. b. 15 
Sept. qbrob: i668inttoducerad/ 

•« ter Kgroftten t^/S Mifiå,L Sfte % 

•Kol r^: ^^m$^mMmiiM^ st* ^umerö 75:« •75» 753 alteu &ttitt J6a6. iiNor. t W7öi'M^ Bcgtnfiöci? 
t $« Jacobs iDctto i «Ilfn eftthi^ Déftci a? £)iäDé<S5c^ 
toanteni fiMntt)<^ fiab/.T^han Schambach» IK^ Elifabethf 
SSor^KMmili lieid SSrant^nitartf llleodori Meclnen* 
heufers boUtt. ®oti iOf ^åf • fUSbtt $oi Ctt^r « Sotftfi af 
S}rotiDenbnrg/.<IBiA'opjh9i>BrQoeiHKfiu5r«foD JftDcn {95^ 
linV ^er ^anl fabrr f heologi» Doftor» HeArlcss GQ6r« 1 649- i^- is Ofté-oWift. ScuMijiEim^TftifQPV^j^yQO år 

; i668 

intrpducera^J 

(O SdHab f(rttf Schmidt» MT M éfm^HitUeutenznt fe<9 
fiat ft$ b(c ttl UN cit lån» t» manltscn ^ tvosft c<$ M|)# uicb SchialdC, Of 


BRUNELLy OHRtWO>kEk y C^) 

dr 1650; -b. ' 8- oa. ' aMab : 166S 

'Introducerade ^. • ^ ^ ' ^ |' 

(u) «<^l jltt ÄÄÄt-V -»A »il Bf*«(l^iient^«nt, ftwr 
(fl M ^ imt^ tXi 30 är 6«c 'iMti^l. ntf M M« ^ 
g((,fibl6 • . "f Iff ; » ' 8(tt «w 

BARifSKJÖLD , Lars, (i) dt 
1651. ^ 16 Sept. "aWäb: 16ÖS 
inttöducerad^ 

P • o o 9 WH 9t» 9lfilM>;i^r«lAN^ ■" Tr^'TM' " Numcro r.iv "r I» f.v 754 755 Mtti tIttMc* Conlmtaitm i OillirMe/ <^5i Commendaiit 
W<i*ifAmmäb(fäbiméM^,tS67tai^ JoniiMijor for Ar- 

169»/ •iffn»t »a lint JtMMi fnia ftimi0 n» ix, fö» 

!l6 I t <<. .4 ^ W^ Anna tea 

. ..i ' . 

. . • 4 

'Sjt/rdfelt, Nils , (y) fif 
165 1, b. 16 Sept. aMob: balid 

ki^.^Éito M^ik ^(ftuftfj»; 9^ d^.o 46b. paf.467. 

Int(r# tvor M Lf«#iifMi(« ^ te f S akt 06 Ml 

i*(7^ Wila|ll(<||, lifit nit» Ca Aarlm miObtå^ Feilits« 

fifi-taB { JtiiiUn» tiii fiM ii me» |na tom m» W 

BAGCHUFtrvD, Johan ^\{z) 

iV/£^, Cci Mlifr/ ifta. b. äo 
J^imarii' ASifcibC,: 1^1^ ihtrodu- 

C*).^jt ^imn, WX M Capitainc-LJKotmane «f 

omm JoM WraBjeU rcgtiiKNfr/ fe» i StitctoTf trsss ».w. \tm^tåååvi,,$§ymm Ir «*: SvNabrU ^ r 

Namero ') 756 f i ' 1S7 t' mA Slf^ B^rOiij:., tvtfoi; af t!r:9 f 6^ pag. 48r- 
, ..je enffrf r<:roi • 

(c) ^M Ueutenanf, fSlriJ ♦ \ \6 t 

eencr af Cftft^laren 9{f)Kr StSfcftori v^fttf mh/ 
Nils Huifon, til 9ns4(^t> / itanif^o4) 0ta(f(niot</O(^ 

fjicja^«^ Treideq ^ IcÄf |tlK«, i<^. tk4f .~ ficitttfl' 
la Baggar. 

...... • ' 

(ierade.' ' 

(d) 9x^\t fitf iiamit/ »arta Oipitrine. 9<^ ^ I&i0etiirt( 

(e) Caplraint» (Ofr jS^ J«^iv(4l|i|li|||b( f^^ 

»al/ W '< •« 'f w . # ., tffllmA \ * 

f . • » ■ 1 . ■••••'' 

(tamwai^f. >iipi^a|^,ffcait;iifla»b|&« Voif LjtzfEirtnjJt^ IiätMAN,Qt) 
dt £654. ^ 30 Mardi otfob: i6$8 

, inttoduceraq. \ 

(f> JtaOokfSrtttMQjer, cffcribro^inAermdHt&itfraKfbrf 
' flitt Mi®»«ilfF (b^/ 0<^ H(f flrii;iri6i«B- Secretqn- 
re pS @»(nir« Ambafaden tfl JI|MtUI| JOHAN C^I- 

QÄJ bkMDKs ridiUciiii Wga/' i6f9«470£t XpfC Secrf e- 
rafC^iOwitMl CnonercvMCölIcfi»*' ull famnto MwPW m. fmmimm^ h^f ' ''29 Apr: a^ursrtfive i Stotwoix fok i XifHonD 16 « « 
t -1674. flift nu» • . • '' «it tf 

t- ,. . f ..,».. . Meiier. 

• " ■ :' ■;.':;!•'.'' ';!.;'"• i"' 

dt «65g* fei 5 Maij aWab: 1668 

introducerad. 

. (g» erreMilftit Jtiifa«£(1>/ ¥ar »S Mkk» af j^tw 
t imtm 9é /(aPa Iii«|f UMp^^ *6it i Muta »; f 

^ Wt md • ' ' . : ' 6ti af « 7S9. rr-,v SriERisiSiiOr, Niis, (h) r.2 •• ;^ :"• ■.•■;ift^iyrÄ'y£:y'-m'0(t) 

" ' Anders , (k).br5t)<rf dr i6Öa. 

^. |uiu d npo aMa^e: ^ 1668 fei- 

troducerade. ' 'iWertfp». fib 'iö r , ,.\ t "Sr ') .; gift IKl (i) aS«t C«pitaiae,'f$b ié' 
(k) 0at LiCBtenaat; f$( l6 t »6 I _ fVao «f Anden JSnmifeaStiehia. MCfRIIMq)/ -•$ 
SUfiMiw,,0fiq<(flef9rttt«dmaifeti(^«(^i)« (Kttrf^ 
«Uli. HaaajM >o(ttr Mcjw» ffrclft, gtit t6xi. 

■■■■■■ ' '•• .ÖRttE' 9tibtcr^0(^ mnmn, sBf Numero 
760 761 •f- 76» Örnestedt^ Philip Joachim^ 
O) dv 1662. b. I Aug. M(\\> : 
1668 Introducerad ; 

<0 ÄoBaö fonit Phiiipjoéi, ta N:o tffp. pag* fja. Bro* 
^^t flft^f Itfl ffl ©dljem PcD eo|>5tett5of/ Wef iöf5i 

rroviant-gjJrtkrt »tb 6t»eniTa Armcen, i6f7. Genera* 
Proviant- JWeflare, 1663. 14 Dec. 6f»er Commiffaripa . 

i«9. a5 Febr. arcgenngl^SRabtttt fJonwm/ >er Mt^ai 

fOb Itf . * t Jl^id. 1681. fltft i:mo, meb Gerdud 
Mejer^ {W \ efroffuttb. ft:do> meb Brita Sparrfelt, |0t* 
t« ta N:o,45f. pag. 4^0.; (gou Äf Philip Joel, ()^t{9 
PHILIPPI tttlJSWrfltMburfl ^af#Medicus o* Medicin» Pro- 
ieror i @rcif«IVa(b/ nieb Hedvig Heunen» ^ 

Granat BNBURGy ÖLof^ (m) dr 

?66z. b* 24 Dcc. aMob: 1608 

introducerad : . > ? 

(ni) bollat) fotit OJ ufPengfsron, livar båÖftrcvfle^LfeufeiiÄnf, 

' lat ipStt MtJÄtt flf tct2p(?a fngct åt löjo funt |ig opr ifrä 

öStttW, Sergeant, Lien renanf,am<lVffPmefifltCi til Capiramc, 

ltf{[66ldUan Commendanf MttÄejrrjDlm.^WlIftH fallRing^fllt 

* tt«i? twÄr matiligm f mi3t Wt)f amc^ Édai^rttia f Drfn^ovat?/ fft 
otic mev (lov févluj] tnofTc t)'raf|a fig af/ i anttcnb^^ii^diHl 

50tl & löfp. »dtH DftretflC'Li«otenaftt5 l66f /b. nFcbr. 
Commcndant J)8 STpflöif/ I^7I- Äi Aog. Commtndi^nt |)S 

?©»5p flott, fib 16 # t »67 - ut!?lbel«Srcfi»rt tnrprff uti 

166%. SrtRégiftratur Faffa* ^^tt Granäteiiberg, gift iinp 

# fiteb # » t a:do» meb * * 

I ofrclfe/ l^foartil l^an St 1669. i6.Febr« ficf 5(oti9(«'fa' 
|{&nb. Gon «f Bend; $ I # # ; 

B REN N ER y Mårten^ (vC) Ör 
1664. ^ 16 Maij aW^/^ .1665 

, introducerad. ^ : - - - ■ - . f 

B c c o <«) gf Numcro , 

(n>igfto (tr,f Upfota Jr i643.-^ell<tr o* m^\tm Qntkifl 

' OratioiT, cxhlbctis fuccinÄå cbrietafis incominoda » * 0(^ 

iwM^ftiiy utvifrt refor, blcf ^an (fa?ärt »».fin äterfomH 

^ l6f ^. a JuTii Afleflbr { ©tpca Öäf^gTatt, IJ6Ö5. j Dec. 

Revifion^Sccretcrare, ^ i ©tOcF^ottn 1^' # ■!■ 

l!dl4Dc« l$7?-. 51 Maitii, fceBrilfrPW t.S. ^licolal fftfto^ 

flif<iöé4.!iiDcc» meb Ann» Eljfabeth von Boer, ^JifiKå» 

. öet*PC& Genml-Direaeurens éfivrt iJoft^wifenWJoliaa: 

von Béjérs bofter tä Etjma ocf^ »rjfrerfla, fob 164^. 2 
junii,f i67s>.^. 16 lunii. ©oii of 9?åb»att I ©focfjlolm/ 
Knut Ericsfon. ^tpilfftt »ot fo« o^finc^fflii af^Jroflanw 0^ 
:%rm&erj&arne'i mfa> H^mf cut o^^Martlni^ Brennerus» 

S><mta åt( fiid ut meb b<S fotl/ LfeuhnantcnKAuC Jofaani-^ 
foit Brcnner» foin bpbbt l6po. Oflt^. 

76$ DeB^sche, CARii/^oy år 1664, 
b- 29 Aug. abfojb^ i66p intro- 
ducerad. • '-' ■ '- • 

Co) aSe^olt ritf fovra namtr b A »aptr/oblAfr f^tt^et |ati i»mmnit* 
ffffliga p.ercgrinacioner »drfwat f[« nwttcHJwpiBtjfilligafafct: 
ufonibei ^&an«fr^mkbnr fabnr/WiiheimDeBerche tnftra ef 
{©ii^ertge rafto Mn til iipcTcnf ^ittfoflbc 0(6 taKt^anba im. 

. miniidons-forters forfarbijaiiOe, ^an ^ar orf tnlrattat t SfffHH • 
jjä. ®fabcr o:{> Pro^vinc^ri Smww monfta fohftfgo (ruPoil 

, Manofafturer, infort ittpcfit ^mibtmerdi » f oldP o<& (labm 
nt bcr.ineb popuierac, fflimt. låtit låxatnma ©»enffa 
fäbana tonjlrtftt ^anbttoertf: iccm forficdtftiatfKafgiipo* 
(ler o(t ..amaaunkiön o(& penningar* fob 16 1 f + 
lö * fliff meb r r * Gm 

. of ^renambr'Wilherm DeBefche, SSruB'^ Patroiv &a 

©eniia att ^5rjlammar,jftS^ tofiferlai*. fe» N;o m^ 
Bag;'. å.^Naoi ia5.3. paj. ' ^ ' N;o. 1300. pag, # 764 Sägner y^Iims , (jp). (Sr 1664. 

b. ,:9tii)tjtrl«0i& mtWtm. '^w Numera 765 ^ 3 Sepc aWab: 1668 intro- 
ducerad. 

(P) Se^oU fttt lamM/ loar bS^^Major if »et (TardiFa Dra* 
gone-SlC(Kmen((t/ o(t>t)erS i66). 31 Tuiii (iabfdtkDr 

Jian ^iir fot tn runt) tiD* fcDan begtftvtt fig &{t tnii i SXt* 
ct/*o(& l^dv unber Sieo^mcutecnc avtmcerac tfrSn tett ena 
ttenfleii ttl ben anDra/ oc^ ftg bcvmjD tappert oc()n)äl for* 

^Ott/ i6é8.2oJulii jDftver|]e<LieuCenanc af Berndt Tån-i 
bes Drflgoner» gift met) » » Capitaiiie * Lärt 

Andersfon Stålklingas ettftft/ fe N:o 441. pag. .423* 
©Onaf • ♦ • Wagner. 

Slnnar* lefte t torjrtu^of tet forfluf na feciet, en chri. 
ftian Wagher af 31Ddia att / (itvtifen e^ttvumal ^an töat 
fot met) lina brobcr pa 9)oI|Ta fiban af emenffa )!tflanb/ 
fS (ar (an liMI meb rem refouérac att fiinbmt bltf< 
roa wib ®n)erlge< jtcono/ o(( til ben otiban lätit jis 
troligen (rnfa imber itommg carls ben ix:« frigMienft/ 
til i<i f^^n blef (lagen Sr i6o^ { £er(f(oIm|Ta il«get# 
o(( be anbre brobenie fcban omfomne / fS at mant^iini* 
en h)ar rebat( Si i64{ albele< utgätlften» 


Sept. 8 dr 1664. b. 3 

introducerad. 

(q )85e(ott jitt namn/ mar ba 6f»erjle ^ lieutenant j mik 

Qencr. Lieut. %(xl)im Hans von Ferfens ginflfa regimen* 
te; $an (abei en ninb.ltb tient J(ronan 6n)erige iianhv 

Sen/ trogit oc( tappert/ i fpnnerget i bet SRpjfa ffigcf; 
ri^56.bS9itga mar belagrabt/ (ar (an tinfi fin tap)ier(ef 
t StfliUtga ntfaU # o(( inbra((t meb fia StfNDtga Spifa 
fSngar o(( fanor/ fe gninbltc(e nnb mar(afttge relation Don 
ber belagerung ber flått iRiga in £{flanb/ trpcft 16^7* fob 
j Sranctrife 16 • t 168}. . gtft^i:mo, meb * 

$ $• Kett^idi» Aldo, meb Magdakna Duuk» 

@0n af ^ * Charpéntier. 

E e e e » 5r£<;- f88 /9ttb^er8>0(5 5ft>rt6m4tt. ■t >Jumcro 
76$ jSy 7Ö8 Steg^an , Jacob, Cf) åt 1664^ 
^ 5 Sqpt. aMab: 1068 introdu- 
cerad* 

(r) SSc^oUfittJ^fVA ttanttt/ 0$ fovf&berttoaptt/ (htf gi 
(il SBtt(iio / SlDtele oc^ j&i)((n\)t|f r Mef 1637* Moufque^ 

cerare unt)et General - Major Lohaufens Vttmtntt, l64I- 
ap Maij Drabant mbtt Qardec, i644- Sotare af Garde^ 
1^45. Sdtmaid ibid. 1647- Lieutenanc ibid. 1649. StO 
gemetttt»aiDörtWmajl«reibid, l6ff. Capitaine ibid. i6f6. 
Mdjor untKt 9t. 81 o(^ S((tmar(rAl(fett</ @rcfttK QuHaf 
Lejonhufwqds tt^mttUtf IÖ57- Df»ft(t^Li«*tenant vilfrct 
General C(puverne urens, Simon Helfflfeldrs tegementr i6f 8* 
bftOttftt ibid. 1661. x6 Julii Commefidanc pS JCSfcQ^ 
fen / 166^' lö Dec, CommendanC på SKatlBO flått- 1670. 
18 Martii CommendanC t Dorpt/ l6-7a« 20 Aug. OftlKlfte 
fJr ®cfter6otttt« reflmcnte/ i67f- 6. 6 Febr. Commen- 

danc i @otebord / fob t6 « t^runcfaate 1676. t& jgon 

n)ar coitimenderad pS flottait/ gift mib Hefen^ Simons Mitt 
R^enberg, fe N;o ^TX pa{. 361. 6pll if t « 

Sttgman. * 

1^0 iV Cr ÉIFFENCRATtT2^ y ' Z)^- 

ifiELy (Q dr 1664^ b. 16 Nov. 

at>(ab : 1668 introducerad. 

(Ö SdOab fornt bamei Nicoiai ,' efter önlagt^a fhidieto^ 
utlanjFa refor/ (icf ()an forfi J. u. D. Oj j^érttg ajdölph 

FRIEDRICUS af SDIef^el^n ^f rata»/ OC^ ftft l6ff. 

Canceiier t $evti()b6merne Bremen oé %&rt)eti/ 0t> t 
Ipjflanb 16 / \ 1670. gift met • « 

« # @Ott af Nicolaug #. « # 

ArENFEIDT r ÅNVEtLSy (t) dt 

'1664- dil\>itxi''9<^ flMimån, ^9 Nuncro 769 770 1664. t 13 Dec- Ma\> ; 1668 

introducerad. 

(O SBrj^lt fitt namn / »ar bS öftattflc^UeuttA^t af j^eU 
(inge rfgcmcnfc/ givarttl $«n meb moba o(& beröm tiene 
h m tfran gemen/ Uef 1670. b, ig junu öftoerfie fif 
bemeUe regemente/ fob 16^ ^ t 1674. gift mek 
' * ^ ^ lefbe cufta 1674*^. ai Not. 

bä l^on ftcT ett nftb lår efter l^om^m- €ott af t ^ Von der Deileh ^ Henric\ 
Cu) dr 1664. b. 17 Dcc. aMäb: 

1668 introducerad. 

(u) XaSab fSmt ron DeUen, fSrft SBorgmefiare ifStSmarr 
Uef 8r x6f 7- (tfltfa Qeflcrai CommiiTariuf ofoer 6ff enfFa 
flottan 0$ ben Dcfiiseradc exp«didoa pS ©eianb oi^ be 
aubra panffa bmnu léfg* PaSor. 'i66u b^ 3^ 
Maji cominerce-gt3b# 0$ t famma NflaliHns ablab: 
feb t £9fFIaat> i<^ • t i<^ ' a^f^ titel 
i • f f I 6o« af * TO» 

Deilen. 

Ör/^ecrantz , Johan , (x) !dt 
1664; b. 19 Dec. aMab : 1668 

in^oducerad. 

(x) ÄaDab fSmf Porsfman, ffref Psta PibtoBoImoÄ émetorp / 
war bS Oouvernemcn» (tamererare f ÖrSne^ ^oflanfr oc^ 
Sleftnge/ ttl 9»t!fen tienf! ^an nti stf Sr 1^ iig opptienf/ tfrSn 
ben ena tlendentäben anbra/ (8 »al njtfr bet Ktnflfa General 
Gouvernemcncer, fom febenncta MbeJ 0obermattIa|ib<;/ 
Calmatc p(^ eronobergt , fornt CHanbi UwXf fi>y E c c c 3 f6o^ ,<9o Slibter^^otftJlbäMiin. :|Numcro 771 9$oT9oflar€/ (il M ^m Uef i6f8. Gouvememenn C^ame. 
rerare uti ©fJne : brufab utem ItS »ib åtffiOtga com- 

miffioncr 0(^ 'Op|>nef a tioner Af anMisa.od) fiora W« 

ftct til Miiiccns unber6olIan|)e famt fvigi utretmin^ar ttl 
{io< 0^ lantX/ fa 'tvål til t)ct t^a fom bet $oI|1a 0(6 
35an(fa frihet, fob 16 1 . i: 166 * • ftift 
. mcb Elifabeth t t - s ofrelfC/ Icf1>< 

i669.cnfia/ (icf febmt ^670 AiCeflbren Fecter Cederikidld* 
@0n af * • Forsfroaii. 

STARENFLYCUTy PsDERy Cy} ^^ 

Oi^oF yQz) ft^ dt J664. b^ao 
Dec; renovation pd (ttt abcljfap: 
1668 introducerad. 

(7) Jtaflab fornt oA fcban Peder Karisfon t£KobnS</««Mab 

i *er<|wara «f WiMrgorcflänbavfn Suanre Niisfon^Sture 

. ifog. tmtibagm nefl for »y. Prtn bas Caibedrk^ for 

't»el«nflio0^^ trofcoap o* tieni^, 0^ ficf til »apii: 

en €»taar4 pa en gr^n fetelta ocb en ofix^an ti t>tel« 

men. tttttfermgen af |>ielnien gwll od? S'^^»* *3 «' 

bcK brefmrt raOa< l^ait : xnin •d? ^Rtcbefens Cro* 

man, fSb 14 f t if # (lift web # 

* ' * , .tttat fonMils.CerlTon, (jprnfymaf 

:jni, gkft tfftelftfiftt- i . ^ T 

(O Jtalab (StHt stare , iUf ii 1^44. SfKfmarc tvib A* 

. miralitetec, 1646. SSon^odare ibicj. 164g. SofM^^tetDib 

(hMra po^tuDeti/ 1654. Santmererore o(& Caffeur nrfb bc# 
m&lte fuD/ 1 ^toilten MaOtuiifl Nt i>(f ablabrt/ 1^73- b* 

2) Oft. AlTeflbr j Cömnierce Collegio., fob t @St<tor| 
1604. b. a9 Auf. t 1679* N i^ oaobrts i 6tp(t(olm 
0(^ bet tegraf»en t s. NicoUi fprfio/ dtft t:ino» mcb 

ChriÄina Böös, famfofter tilN:o 5 10. pag.4tp. OÄNro 599. 

pag. {co»a:d«, m^b Ocrcrud Trotzig» famA^jler tit N:« 

IIO* 9{tbtftr?»oi5 aittfömdtt; ^n Numero 77a 77? 112. p8g. If^:- ö^ N:o foof , päg. 1 ©OÄ Of 6(aM» 

SecreterareiT i ©oteborg 0(1^ gaglöfarctt öfteeif »ägra ^ara*^ 
6cr t 3Befrcr®5flanD Nils Nilsfon Scare, fom (09 pm|R«t' 
offftet) fo( altieri)om / fc&mi ^att tient Aronan uti 40 äi^- 
fift met # ^ # # 

Ehrenberg y GiLIUS ^ (ji) dt 
1665- t>. 25 Febr. abtal): i66S 

mtroducerad 

(a) :KaO(SD fonit ainuf Qiiiusfoa» efter atilagtia fiudier pc^^ 
»tvtfrt refur/ bief i^an i«if , canceusft I Sm^- cancci- 

iiecy rt^fp. Regiflrator ibid^ i6f8^ \h ag Martii Gene- 
' rar Gouvernements Secretcrare' i (SMWt Äallanb 0(5 

asicfinge, ber tfra 1667. b. 19 Nov/ Affiffencc RSb t 
©fäne, 167a b: zf oa. SBurflgtefme J SBalmoi 1676- 

^ a© Junii AffiAcnce-SR^b Wlb General Gouverneinentct 

Uti éihti t677\i. 10 Scp^t.ia»bM5iJmm i ©fäae/ 
efter fom bä inöroa* fortttambe-aftrjiötefwe be|laflm'^9/ 

fob 16 . f 1677. flfft meb Ingrid Himlian , SeféH» 

mnflSinanii^iSfeni^BenftÄiHP^iMWteir/^fcelJi/i^^ W, 
Ktt 1077. 1. 17 Dec. ©on af tefiiusif^fchiiiWgraspf 9ine>(lare; 

: af Sönung gustaf ADOLra tfttttökibattb htf orfhfifwett. 

Denna att (jtcf ut meb be« »foue^fott/^vice^ Aauarien i 

&wa ^äf 'Statt, cari Gaftarfihyénbérg , fqm bobbe itti: 

. (Sto^cG^oto 90tft 1731* 

Dir Rem s^, AjiNOiJOf ,.Q:)) ft<f åt 
1665» b. 8 Jnlfi' naturafifations 
bref: 16Ö& intredueerad.' 

iCb) »c66H jitt förra, namn 0(& »apn , forjllSSorflareJ»^' 

I fowiali» par». BhkingiaB», de NomaKhJa.M«ädÄadiu. fiag-- S9^ 9tll>i»crB«0(5 abcKiödtt. • Nomcro t 774 775 ^ratt« o* t«t omfrmu , febemffa tiaifa Tu«iti« Pnsri- 
dent t gotWto p(^ seotmebp, f6b t öarlm i6ra. b. 

^bets Wobt tlottcr R>dne,.t 1667.. t>. »o Nov. ofrdfc 

l<5oi b. ao MtuillKb »Jaria vonSomcrn. LambertiPtSj- 
fon Ton Somerns bO«ft ttUb Anneke Noppens Van de» 

Bofch o(l«b««. gotennrabr Jacob du Réei fabrt . fab»/ 

kan of jtcifet CARL boi V. abfeb h »f 31. . 

rim» 2ttgma« Jacob Arnoldsfon du Reet, töb i 6(0(1/ 
fiolbl 1645. b. 8 Febr, t I7af. » bflWlrf; dfftSS 

xöji. b. 9 Febr. -t X7ao. b. I4 Febr. pS "*• ' " Neumeijer, Anders, (;c) ^ 
1665. b, ao Aug. al>ra^ : 1668 
introducerad. 

1644. unbet Miliden n(6 h«W.i«K««. -«« sSLnfA '.v"* * charter WOflBOte LiCUtenant fw fo^aW pra^a» ,.rM©. Man n ERT El t , ' A/^jv, , C d ) dr 

1665. Mim/^^nmmff, S9i •mmmrm Numero t.,'J '. i '^ W 77^ introduceijad. r > 

Ht{n63.}. »?|<if9tt«r</ 1636. c#nftaj^i, M 6an gicE I 
Aotati^^; ticnff Pdb n>^t feer ta Sr 1^44/ ^3 pan $rmi 
fom Ijl (Smcrtflf / 0(^ Ditf til (in förra &t(iaHntn0 tgcti/ Se 
itffO. Lieuteaanc af Artillerier t9tD Anvralttecet» löf 8« 

Qapicaine ibid: bS ^n f<Hnina Sr |^ Aeppft Drarmutf 
fi^flaget mot de» ^ManOiTa flottan <rQfrab< ^Ilatifeffa 

Amaral;«jtkp^et 0VcD€n>t)e/i^64-^- 1) Pecemb. Major i- 
bid.*l668« riUita;^£9aUKRar|/ .167 3*. ^1 atf Martii Aaii* 
raU^iaucenaor, fob t €målail6 16 ^ t 1674. b. 
ft4 Jan. uti @to(fMni/ 04 bcarafwetitttfOAmla £4btt« 
0&cbélatit< fprttan/ ber ^ni »apn Sr oppfatt/ gifit 

tneb ChriHina $ t • O^flfC/ QOn M fC' 

ban Coinniendeuren» Wilhelm Gyllciilkiepp, ^.bobbe 
1678. b. 13 Nov. Gon af Afler Mani&o» ^bmt f 

6ttiSlmitu GrLLENHAMMAR^ JoNAS y (t) 

åx 1665. ^^ 10 Oft^aMab: 1668 

introducerad 

(e) JtAOab förut Jonas MSnsfen, ItHIt bS CapitaFne, o<(]^at 

fifl MOit mSl 0(6 rebcKfirii/ famf Uiftoit af 2:n< fFott 
^^ o(^ iardab / fob i6 * t i^ ' fltft i^mo» 

mcb Maria £li£iabcch iron Kleiften, a:do , tncb Elifabeth 
Hiulhammar 9 Majorens Nils Hi«ilhammars bOt(cr# mcb 
KirAtn Krabbe ff| Sotlferob* ®Ott 'af Capicaine Mäns An- 

dersfon , fom ifter i% ' Srl (tfnjier Mcf pofim I eimbct T77\f^ON Hagendorn, Elias y Tf) 
1 Ffff dr P4 9t^rS<«(l& Sl^rfömdo. Numcro] 778 dr 1666; h 30 Jum aMafe j 1668 

introducerad. ' * 

(f) 9tWi fitt fitrft iMnni «(| i0«|Mi/ (K<f lig IS 9«tfto(» 
ba o<^ Xo^, (|i<r 8K lOff. iiH eiitftf ftimtifi, 9^ 
tfttt {Men fr(l> Sr i66a »tibt IM" Ofw<rp('LieorenaDC 
«f 9»lfFt Qardc tti ^å|{ / t09 1604* offNct 0<| 0{(f 2t(t 

i @mcn{if (tmfl / ii han fitft 1666. ^. g Nov. ^ Of» 

-n(r({| liietttétiants fcnfion Al^ charce, iéiS9. 11 febr* 
■ffl4atl> tfl ^»Ih»/ Mrf fifl 9fiW(tfie<Lieotenant fSr i^niS' 
fellW 9i»ttfri/ Wt>i €«#« »^f . >. af Pebr. f 1677. 
K- 7 o£t. ^ra^ctt ( ®orfmd)a f^rfto i (TalmareJAit/ 
9ift m<t Anna Stierna lefbe (Rf{» i69o» Gm af » 
> vöri Hagendorn. 

;.f<»:.. •■ '..••• . • : •. . j 

Lejon ANC KAR , Daniéi , (^g) 

åt 1666. t>. 1$ Aug. aMab: 1668 

intröcjucerad. 

(s> XaU\> förut Younf » .^ef {{g, Ut ^nffa^ iforfl Sorgorr/ 
ÖflttbeKinan 9^ ^faiiufåftönir V 6<Äf^olin(/ fcä ban nti 
Stmtm CARL aus'4^AF6 tt> iRtotfat atfFfutsc 3B«fmeriac 
i4 ^antQtof<rier> Uef fHwiiir^c^or ifivcr Sacf^tifet t 
.6totF6oim/ I6éf. i>.» 16 Martii AK^Sbr i @tO«9^a)H«l/ 

r^wilfen. beffåffnjng l^an^ ablaM^ f^ fCommerce- 3i8t> ^ 

foD f ©tottfdltO 16 t t't ©tot^Ollltltfgg. b. II Maji, 0(& 

t)cr bisrafwcR ji.S. J^smidB-j M^chiien» fprbo / l&an ^abt 
34hmr.fi^ti inw>; mel): Catharina # * ' 

OfrclfC/ ado» mc!) Magdalena Granaceifclt; WtCX taN» 
48?- pag. 444. Jtcio, mcb grt*ÖCm'linatt. Catharina Gyl- 
dcnhoff, tetUx tu N:o 84* pag» I3t4» ®Ott af ■ # 

^ - - i TjfJn- 9tÖ!bQ»*fi(|' aibrtBmillt S9f jNumero 779 TwEYfGEfimÉtMy 'Henri\c, (h) 

åt 166Ö» ^ 1 8 oa atto^: 1668 

introduceracL 

00 ÄADaO ffitttt Tweager, JUf «544. »fttaf* UttDrt jfcf» 
toecfic Witckqppi tt(rfn>alt( tt^mtntt , fatnma «t 

gWdtfotttteiUlK ibid- 1650. . reformerad Cornett utlbet 
PatotartW-i x6f4. confirmerad |Coriae«» i6f6. Lieute- 

nant ibid. i6f8- 9{9ttm(|t<tre ibid. C -^arfit kefiaOntRg 
l^att <U)lab««, foto 16 * flagen 167 f- u« »wn» 
mimi 9>P » ®tO(f6olm i6éo. Ö. if Jolir mrt Catha- 
rina Mifferode , totttt öf » ' • Mi«cr»de 
e$ Sophia von Teppcji (In Deppei». @0t( af ' 

* Xwenger 

780 Klingstierna , Zacharias , 
(i) åx 1666. b. a7 Oft» aD(ab : 
1668 ijltrpducerad. 

(i) ÄftDftt» forat Kiingius. töat »S »Jffpi» i Öotrtoro, <]• 
t<r en i Upfala att6jf. ^Ikti »V ffb«m«« att ©tttf» 

^Ollll ftprft oration, de prsefiaHtiffimarum & nobiliffima- 
rum Mathefto» partium, Arithmetica le Céometria , 
erigine atque multiplici in »ita communl ntilitate, fimnt 
at 1659. twrfamraapt)« Jlt9if»<tl gradnal Difpntation . 
MSOatlDr Thcoremata Pfychologica U qtaeftione» va- 
ri*. Mef fawmaat I)«tpab«: Magifter, W<nnKa «f K-:». 

tjAKlffc' Canc?lleren,®t<ftoe Axel Ojteni^ienfa »tfftrfj» öl 
'SKttig«6«9 o4 ti.m%, <»ii^^<ii l«9 uttt)maÖ«« of öeti betoiM>e 
Doft: Abrahajn Calovius ttti t)( Syncretiftiffaf tiW|tl90<fer/ 
fOia trtan i^mm Johannii Bergii tttfOttlM W tttltW tj- 

tci: tB«tt .ttnt«r(8ttT) UttD »Wdleft^/ ^öt>< »WP»' i!» 1» 
fmäRinaCQ <ltt iJffpirtUa, f« Conr. Xiburtlu» Rango 1 Ui 
Svecia Ortodoxa pag. jaO/.tttgcf tttfiS jitt difpintalion 
de Divinitåte JECu . \mi 5s 164^ I WHtxAtt^ P» gra- 
dual dirputatibn, de Godéfchaltl erroVibö» (oUm damna- 
F f f f a w» S96 9libkrå»0(& mWMn, Numero 781 I tct tit» »15 Nef fS mi aWtfniitM KdT./b- x« Maji Thtoiogim 
Dodtor» A tltaft totb |!n ^emfomft fnmma ^i* b. 4 Hec. ^robf 
0(^f9tKo9a^eiitt!R9fSpttt9< offva Soifamltng, i6fa ft. 7 

Scpt. General SuperinUndent uft £tflatlb / faittt Acadcmlent 
Cancellerf'©arpt/ åt 16^6. fr, 24 Apr. <3^eral Supcrinte n^ 
dcnt mtfr Arméeitt 0$ Confiflorii Caftreads Frasfes» 1661 Xfft» 

Ko^etfre t gtibDArc^oltnm i @fo(f^0lm ot^ 1663* 0.4 Ang. 
tiOifa Jt^rrtoj^erfee titt SBrowma/ im &At)[c ^årtiUlpbe tnu 
Det s. Chr» ÄrfomlÄfl/ 'i6öf. b. a ucö t7Martii eiffo» 
i QHUhrixs: pan ^arej maiit Prorefrori2>or|)(fombr( titt 

Schefferi^Suecia Litcrata pag. 192 Bcrotta*/ ^(( De font J^QBlll 
följa: forenambe Calovius UfiLefla Haberkorniano paf . I 
rofnrat tokt Kljngfticrna inter potiores Theologos tu- 

chcranos. Dm 6an« ofrtga »Wfna (Iriffct fcmöi Bibiio- 

rhecie SoioGothic» tom. 3. MSS, fSb 16 •t 

1671- b- 19 Maji 0C^ C) ben 5 Sept. gtft mcb Beata * 

' * • pfrrife / Icfbc aifi« lögo. ©pnafLaw .1 SlLFJTERSTRÖM , JOHAN , (^k) 

dr 1666. ^ 3. Dec. aMab: 1668 

introducerad 

(k) JtaBflb fSrut Johan orfo, efter en tttpfala tifstftoen di- 

fputation, refte ^(kXi i6j4. tfl tOJfa Academieme ©reft* 

ivalb 0(0 Sto^ocT; 6efcenbe8 febatt ifrS Sr 1636 be foni«ii> 
(la orter { gtomerffa seifct til h 163^. bS j^an aterfom 
tfl ®wei-f(ie ocD Upfala y ber ^an ix 164a. ufgof fä di- 
fputatiö Geographica gt^adoali^ , * macbt ^att bOTj^bet St 
164}. Magifter Doceni , 1646. b: 17 Aug. Syndicm nfi 

ISatmt/ 164P. Sor(|mefiare ibid. r£5 «^ etOtra Scrame' 
iFare Jftoer SBedet^SBerailage», i6f • affabe ^ fia 
jBorflmellareembetet I Mm t ocj warbt t bet tUKet 2aiib«< 
bomate ofwr Dftra ot^ 3Be|fra*2>aIarne, finrftfef 6«n nita 
8r iSS9 fprefiob/ »t i6f8. femte tamm^mt gri6e^ 
K |[f ^«n$ Crctitz (Ftrfab tfl SJortflé/ att émottaija ben bel 
Äf SRorfJo. fom 0»^1'8C? *»»»,»« ftlfaOe» efter SToi 9tibto8*JD0 2(W8m<IJt; f JJ7, 78» 
Knmero ma ix fim pi frt ^t, toorM 1660 Serpicfiare i &aU 
ittqtti i famraa b<i}aati{tt9 aik\>, i66g.ÅSe!Cof\^ttit' 
Cpiicgio, lögo. b. aa Januari! |»S le^aran «f|Kebaib/ 
foD t Sultm i6i6y t <^ ^ !a Jui^^o Af Mélaneholia hygo- 
condriaca, otft 1:11101649. ft.lo Sepc UKb A letha Eden- 
berg , foD 163 1. 1). 18 Apr, t i6n. >• 17 Majl, totteraf N:o 

6iT.pag.fii.mebbc<fDrrafrttK. a:dö»Sri6f4*b.a8 Dec. 

(ncb Magdalena , Johail Ericsfons jbotfCt pS GlUlMcrfl^ 0« 

fretfe. Gon af Lydert Otto, S^^rslmoB lä äfcn^ «<( An« 
oa, bottet af Hani, foiit toartt Xotfio^crbe I 90 8t/ eff 
fet im fabct Michaei, uti Xoi>patbttac( # fom mufx ber 
»arit X^tfto^etbe uti f o 8t* 

Belfrace y Hans\ rn dr i666* 
^. 3 Dec. a^tob : wö introdu- 
cerad. 1^ 

0) Äalab fjraf Befria, fPtef fe ffl fffpctJ o<J 9l9»er«# 
^n mijle meb (toitiltbiga brmtt fij a. ^cmc 0(^ m6bet< 
ne »ani ^arfomtoien af en förnam abeltii ilS§t/ o(^ flarn # 
l&ufet Venmgt^onierottlanb: utombet ^^t^an tfrSnung^ 
bomcn mt(iat< t Gmert^e; 0<^ ^ omfibernebetfatt iaBen* 
netéborg , bet 5on i en ISng tib warit bSbe StSbman o<d 
%pr()meff are/ ^n &at otf gtort til Xtonan Stflttfiga (tota fot» 
(hratFningat onber maranbe Irig^ tib ^ afmen ^elf gStf vS 
toaAt o(^ n)artt ofortmten n)tb anbra ttlfälen att Uta bm^ 
fa n til tffeté fotfwat o<$ mm, 0b idii, t x688' b» 
n Nov. bfi^rafmen i Slaglum* förtio / fom ^^tt faBa« 
giagel^em/ til ^toilfen {lan aifmit^^rcNflioI/ gift itmo, 
meb Elifaberh Wallman, fom Stfe fotttt DffoetjJ^Lieutenaif 
ren Henric Sahlefek. a:do, meb Brita Rooi, Gon af 
i i Befritz. 

\ y%3 Ehrenskiöld , Johai9 , Cm) 
t Ffff 3 w 58» mmk^^mmm. Nomero v. .( .TM •h åt 1666. ^* 10 Dcc. öMa^ : 1668 

introducerad. 

(m) XoXtob fotttt Johan NUsfon, BUf 1647 ^animar*©ftif# 

mare i (Rammar *Collegio, 165 • Referendarlus t Redu- 
Äiong Collegio, lÖJ ^ (Tamwaetarct äBitfl«'Collegio, 
I56j. Commfflarius t Reduöions Collegio, f ^mlttU H* 
(laOnina^att a^taM, 16 « Scats-CommiiTarias» 

1677. t. a Januarii ffammat 1 SRSb / 1694* 1). aj Maji 
SanMOifbiitge t Ofttthottn, fo» { StnlanD 16 # t 
1706. wft mel) Catharina Raiic, Cotnmcrctare bottet t 
Sofeborg/ pfretle.. ©otiafNiu » 1 « 
£)rimA&tcn$t(f ttt pSetDcrMfibanmet) btffbU/Amiraicn 

rti^Direfteurendf Amiralitets Oeconomie-tuerfet i €at!<« 
Srona / NiU Ehrentkidld» fo5 t Sbo fial) 1674. b. 4 Maii , 

1 1 earUStotta 17218. b. a Nov. barnl8</ gift töar M 
jmcb^ovifk-Ancliafftierna, Amiral General -Lteatenan- 
teni, grt*Dme CorneMi Anckarftiernas bpttet fil ÄMb?» 
Qptm/ in<b bft.firta fnt Elifabeth Kroger, ofrcifr* 

Lejon HiEtMj Eric, (n) dv 1667. 
b, 20 Martii öM«b: 1668 intro- 
ducerad» 

(n) jRaBat) fJwt Baat « N:o Jgo. pag. M2 BnrtKT, Htf 
1ÖJ4. in AprU Studer pag€^0« ^Crttft CARL GUSTAF, 

frbtrmwa faDttft Xpnuna carl.Jkb X:t>e, 1638. t. i 

Nov., IWon(!«rffC»f»are UttDet j6f»CTfte Anders VLoftai» 

StoW Kflemeutei Stiga/ 1643. t. aj juiii afWebafc , 
Jg44.p. ao Jan. Stnbtic^ ittter Calmore rc9tm«me 94i 

OW«m Tuve Brämmen, 1649. t Jnlii mänab/ Ca- 
pitaine Lieutenant af DfWeTJl* Thomw Qerffelti gtocr* 
IfiiAira Kgtmtnitc. i(Sfo b. 8 Febr. WitmtmtCattsm* 
mmxt iinDet Cfllmaw regnnrnfe o^ DJtetrile Alexan- 
der Irwing, i6f5.b. 5 Julii Capit?jne ibi^. t6f6. t-a» 
%»ii.«ajor ibid. imbtt 6flVd;f)e fiéftaC Krun»/ 1655»; ' 
V. 8 Jan.Unl^((«Com|Dendanc pS fff^almö (lått/ »(^ $. i Nomero ^ • 

ao Dec. fdntma tx^Offm^t lieoteMnt af iiamm4p 
flcmentc/ 16Ö7. b. 6 Martit Oftoetfte f5t WSt^mwAmi 
regcmaitc/ 1 famma (efialnins (ilbi^y f^ btn tioftfoIMpe 

21 Juni i Comnxndanc pS Salhiare. ^tt; 1670. ag Fc&^ 
teraconfirmcradj i67f . >. a Scpf. Vice ganMJofÖmgC ofttitt 

falmaxt I&i / fubf ®fliSI<uib 16 # 1 1687- gift ihxktv 

meO Chriftiäa # ' «^ atdo; i)teb!MarfRretha Rqfen- 

hoim». bottet ttlN:o ^86. pag.494^ mcb btf fSm fru/ 

Anna Bagge. 6ott af Stffopetl tttt fSSoaftO/ M. Johan* 

ttit Baazius , Xprffoficrbe ftm irtf 0Srb<D9 uti 9h)|rmu 
btitge t ®mSlaiib/ m ifSi/ t i649« 09 bel finare 
^uftru / BrHa Erict h^tt r Xprffp^trtt bottet uti SRg^ 
tefiJ» 

785 Feltreuter y Anders y (o) dr 

1667. K 29 Martii aWaib: iÉj68 

introducerade ; 

(o) 5tdaab fontt Änder? Nilsfon, tOOT bS BtifUmtftMf af 
Uplattbi Cavallerie, o(( ^at t dl tuiib ttb heiit fS tjfPO' 

. len fom t Danmorcf emaf SHO^ttiS fienbrt/ fob t U||latb 
16 # t 1675 ficl} ))3 året uti On SKptttneifare hifiit* 

«i«ft/ gift irmo,ttiebJoncctaHahflttt(«t»cl£rage, bottet ttl 

Nro 78a» pag. fPT-' a-^o, meb -, ' . . «< Gyllenpiftolp 

. bottet «I N:o 547. pag. 37 f- ifo; web Dorqthea 

■ Anrep, CftOttften* Guftaf RefnhoWsfons Anreps bot* 

tet ttii @0Qt }C meb Chriftina Anders bottet Si6blad 

ta ®fmmet«torp ; 5fu A;irep tuat gift fonit , vmo^mtb 
Slpttmejlarcn Swenfte, o(b a:do, meb ÄottmeflarenGyi- 
lenåiion. @oti af 9rb((mc{tAtcn af XlplavM tegemente 
Nils Andersfon, fom eftet*40 8w ftig<t!en|let Mef flai 
gett 10^- trfi ftogcf n^ IDfiefiocf /^. biotftetrt fabct fFot 
lafM mattt af bcti gamfo obottfaOogten Liiijebieite» yS6 \Cron STRÖM y IsACy Cp^ M- 4oo .mm^Mmmatc -t: I Nomerc Jacob /(sO 
IsACy (r) 
Ajsraham ,QQ Ofj) 

Marcus, (t) abtabe 1667.^/24 

Maji introducerade, 

<p) Jtadot^ fontf Kock, 4«are af Sfultiuia fSHt^aibtut , 
bltf 1659. b. 12 Aug. afiontmrfiarc mib 9tfmctlafof</ fS 
DireSor af @åmarcrict oA 9)!9nf^f ttttSIfmefiab. f& As- 
feflbr t SgcrS<#Collegio 0^ fifl (S^Ainac^ailt)/ fo& 16 < 
1 1679* Sift tn^i^ chriftina » 4>Ani)(Kman< t ©totf^olm 
Peder Hansfons bottct/ ofrelfe, t i ©todP&olm .1708. b. 

I Maji. 6011 af Marcu» Kock» fpm loat h\tfMn l6l^ 

979titmciiare uti 8$rpm((rs« léai. iDIoKtmcliaré itti Sto* 
mgl6(Cfl/0k(&ri636. uti.etvmf! ttcnji/ oc$ tittStpf^tng 
pS egen omfpfbiak SRpntet pfi gSna (ommit/ fS at ^la 
aSpnfioafenbeti^tDcrtge/ feitcfe^Jt9pt>armDite( af (mtom 
tparMiaoMiFttf fatt/ tp^an afjFaffabe btipdanti^t St>Yfat* 
nipptngat/ p4 flo0 nmba t ftatfct / fe Erici Thunii Difp. de 

Moneta aerea in Svecia roetinda part. I. pag. 1 1. ^m 

tpot 0(f ben fStjie/ fptn invencioner tfl att fK&ta 3cni i 

SI tenoi tafprt ^aftoet/ pc^ fSIcftcl åtfKOtga fmftnoectf 
ottot: eåirmaferiet emottpa ^an af Compagniet fpm ett 
ti9tt oertf / Det pS egtn befpjlnat) flQttat pl en annan prt/ 
0$ betfflenpm mmeltgen beförbrat Xoppar^^anbelen/ ppp* 
ta%H tm 3entbni(/ famt inrattat StfFiUtgaManuCiiaQrer, 

fibWacMarcus Kock t futtig If85'b- 14 P«br. tl6f7« 

b. do Nov. nt( 9(frpe|{ab pc^ bet besraftpeu/ gfft mar ^ 
tneb Elifabeth von Eyk. Jtppman< t S>antlig Ifac roA 

Eykf bptter. 

SReb (^ITac CronftrAmtfpne^fon/ 6fnfr>Cerefflo- 
nie-meiiatm Quåaf croniirdm, fpui bibbe i GtPcf^OI 
174). b. 9^^ gtdF teen n( pS fn)erb< {iban/ pc^ »or 
gift Oieb Sri«Octrinnat(/ Catharina Anderå bPtter Laget- 
crona Scc fe N:o ii). pag. 199. 

(q) S5Ief 1^9 ' corA«(< af SlbelM^anan/ i^4* b- ^^ 

Maji i 9{#)fi9'C(^ »iir(0itr(iit. eot Noineto 787 Maji Cornetr af ?ff-iri9<in*lfr/ J70a't). 2pScpt. Iieqte. 
nant ibK». 1701. ft. 4]un" 9?9etmc(fflri ibid, 1711. t), 11 
Aprilis g>ftt)etf C Lietttenanc of Qenerai Major Jdran Qyllcn- 

diernas ttmhnifi tt%mtntt M ^a|t/ fSb 16 #{ f 
17 • (HmD^, i$ meb fHmo» gttf ttctmajretijit/ 

gtft mth Catharina OWekopp. ®oti ä/ Dft9tt * ©of # f rt# 
bifane^K/ M. Abel Marcosfon Kock, fob 16^7. b. i Apr» 
t t ®(ocf0o(m itf68« i)i ai Peb^. , 0((l Chriftina c|o » 
air<6te»SBtlTepcttJ Doft. Johannii Lenwi X^titt 1 fOitl fe« 

bcrinero Mef ir 1671. b- 13 ^pr, SSergmcliarrttf ( ©tocf* 
Wto/^^f^»" Troczenfclti,fettdte fru. ! 

(r) Soreit4inb( Jacob CronilrAms hxv^Wé tVår Lfeoeenafle 

unbcr Oftocrjk Qrochufens rcfltmoitr e^ bobbc bat4o<. 
(s) !Bat M Xim§(. äBpttttncilare / bl^ feban i668« tw 4 

Dec. AlTeflbr i CominercerColIegio, 1^74^ bi 18 Dcc. 
6fmev«S)ireaeuir ifvct SR^otnitigcn / fob i6 • • 
1 1^96. otjtft. <Son af forcnamb^ !Rgnftma|fare/Marcu8 

Danielsfon Kock fcc* 

(t) Za Sitfleltofta 04 iRa1iKi|<(ai/ mt bS XoubI. Stäntewo 

dävet ®(O(f$0lm/ U<f 167^. b. f Martii A)reflbri@ttea 

:g^af»8?«tt/ iö79.b. 8 Not, t«Kfa jf)aTQb<jpfbittfle , faN 
lab ben tiorfe cronftrdm, fob 16 .1 . ;. .,1;i68p* 
bavnlM^ 04 Stcf rti(b (otiom bctimr atdi^ gMa ut: m 

»eb Sigrid Ekdiiclffi» bOttCt af N:a IgO. pag. 3pa. 4)dft 
enfin af N:o 6ai. pag. f la. eim af S>!viitmejia|e«, 
Daniel Marcytfon Kock oc^ Aniia }ab9ni tÄt(t Trot4'g» 
oftdfe / fob i6a8. b. 214 Dec. t 166^. N 6 Aug.r-lMn 
febaR fitf i^no» JtoUgl. SifiMedicui, Doft. Johan ion 
Wullenv 9<^a:dOf Caticellereo t SSQ^CMOI/ Eiaias vonta- 
fendort ! ' 

Von ScHÖNfELTy Greger, (y[) 
ft(f 4r 1 668, ^. 18 Aug- Jiaturb- 
lifations !>ref , ftttttltta ÖX introdji- 
ceradt Qf << (u) J(«I $ox SUbltttrS^pc^ ^Bmdff. Nfumero 788 (u) SoOab fSmt voit Schdnfeit , urmattgt Xrifct Leo- 
polds for rjaiiom utfarba&e (KolbcM dat. SBtcti 1665. 

b. 10 Martii; o4li tUttatt |an t)& aUabCi/ VaUndcr/^an 
Mcf l64f . CaÄfeiir IM* ©WfWC Johan Oxenftierna »tfr 
ftiM-traftatcn tttt SMÄnfter 0^ D^nafriågiJ/ fS Infpcftor 
mtl i&an« «0M l65 # ^ S«ll«l. M • Secrctcrare » 
16^ ^ I ComoaiCariut oftVCT FoliticivUtt Commer- 
c« Collegio, i6d f ^ cirolcrad (ySf'92b f^O* 

£attM/®refweR af öcf<» J&omBiu:»!/ i6ö^ b. 18 Aug,. 
OblOb af SOttllrtg CARL b^n XL fom Commiifariui t foc# 
^5rbe Collegio , 0^ fadatiei bå Valander, toaibt l67(> 
b. 10 Dec AfTeffor t. fifittambe Cotlegie^ fob i fDtagbCi 
hitg löaf. gjalm * ©onbaac» / t 'é?* &• 7 Jfanuarii uti 
' ©tocf^lm o($ bet begrafwcnl s. Nicoiar fyrtio / gtft 

:; i:mo/ t Oöfala i6f8- b^. i6 MartiU mcb Catharina Stiern* 

. hök, 4>ftf.geabef*lohaA stiernhöks boftev ttTX8ftter« 

fkb/ fob 1641. ftN?o 471. pag. 458- a.do, md) Anna 

HanCen » ^anbdJmattf t ®(Od$0triV Peder Hanfens bOttCT/ 

0<^ VicePraefidentcrw { ®mea ^V^SRott/ Perer Bromoeni 

: forw fru t 1693. ft^ ?0 Apr. ©OU af Ludvig Philip Va-i- 

åandcr, 2>«m^^em i SKaa^burfl/ ^n^atejl^n ombut Sr 1631. 
bS Seifcrl OcncrtfcnTUiy fammaltAb meb jlorm infog» 

SCHUTTHIELM^ HeNNINGj (x) 

åx 1668. 1 18 Aug. aMab: fam^ 

ma <Sr introducerad. 

(x) Jtolab fitttt SchOtte, 0é fil N^s 488. pag. 447. (robciy 
ttOf b& Siipeciatcodcfit t (u(iiMre/bUf Ar 1646. uti llpfate 
Phiiofophi» Magificr, cfi<r tit bft famioa Srutgtftocirdirpu* 

tation de Qualicatibus » 0<i^ vk9ti rtfot/ »nbcrfiobbc of 

S>ro((»tn9 CHRISTINA meb 200 Stmckti åriiQit fiipen« 
. diiiiDt i9arb( Jon fotb fui Sterrotnfl léfx b» sa Sep t. 
Aertifl CARL GUSTAFS ftSf / Mrcbifaöt / i6ff. f5l8l)t 
pan meb doafibemeUe ^etre 0^ bS -toaranbe jtontttisi ^ 
9to(eii/ ^oWm oA S^antfiarif/ fom affte j^Sf^ocb Selt"9re« 
bff«Ät/ famt'RnV'Cö^f'ftöril Praefident, »rcbtfattbefS pl 
GnKHift font Spira/ X6f8. b;, ir Miji Superintcadem 

utr i ^bterB«o(| W>&mfyu <$63 iumero 789 trti tmV^t lAi/ Ut ^«n iif tUtt 9tof!abf!a ^mM^ 
firteaart/ tvål fha%t tSttaiit, men mSflc bemt^ Mjll ii 
tmsa ocMt ocft farligfief / t tet ^cm ut^K meb te ift 
ctge ©uKttfPe en fmSr oelogmtg/ o(6 e^nrnmal/ efter bef 
np^ronbe o(^ lånets erofranbe af De S>attfFe/^otttiiiniacM 
Ifltobic att ftttia bee qmor mib famma ttenfi odi mit 
For / fa utflög ^ foin en rebehg ®n>en{! unbetfSte betta 
tilbttbf refanbe< bemtil ®n>eti0e/ bet (an tvat tienfUif 
intti Sr i65o. ba ^an ben 15 Martii blef Superintendent 
i Calmarcv ar 167?- b. s Apr. ben forjle SBifPop ibid. 
169}. ott 3«bclvfeften I Mpfala/ Theoiogi» Doaor, fob 
«t( SRpfopfng 1620. b. ia.06k. f ijor- b. 31 Dec. 
ufan inattltsa atfn^tnsar / begrafwen t Salmare (lab< npa 

fprflO/ (Jiff léjf. b. ft4 Maji nieb Anna flreli blrttet / 
Secreterarens tSamniar«CollegiOd Grel Ouftafifoni bOt« 
ter/incb ElUka Anders botfcr Appelbom ttl €6beri|^t fe 
W:o 93«P»g*x28- eon af iRSbmanJ iRpttoping/ Henning 
Schöcce 0(6 Engda Danckwardt , * jBorgmeftarenJ { fRpi 

foping/ Joachim Danckwardcs bOtttr fe N:o 191* pag« 
179. N:o 711. pag. 560. No 141a. pag. • Om J0# 
nomfanmtbatelafa^i PerriDaklen Oracio funebrif de vita 
Brobitu incomparabilis k LXXXVn. annos nati fenis» Dn» 
Henning! Schuccii &c. (oOen t Caloiate Gymnafio 170^ 

men trpdt t ®(0((Mm in foiio* 

PlaaNj Daniel , (y) dr 1 668^ t^. 

18 Aug.oWa^: famma dr intro- 

ducerad, 

(T) SSel^oIt iift namn; efter ^lagba ftodkr oc$ utriM Hi 
for/ Hef iid^X $ertt1 JOHAN ADOLPHS Seaeterare» 
bertfrSn 1660. b. 7 Dec. Secrecerare t Reduftiont CoUe- 
gio, i (iDilfen beliadning (an rtfivarbt ablab^ 16^9* b. f 

Martii CofflmifTarius ibid. 167^. b« 4 Marcii AflfeCor i 

€ma $Sf'9latf/ fob i 6fter®6t(lat(b 16)0. t uti 0tocf« 

(Olm 1691. 0(( ber begroK ben 20 Dec. { Marlae Ataf« 

dalcM fprftt/ 4ift meb Gertrud Sitf^erHröiO » AflefToren* 

j Q f g I a lokal 6o4 m^ttioMmimi»* Numcro 

|ohaft, SiJ£Srerftf6ini bO((«r/ md^^tiitmi ftt/ Masdalcm 
Joiianj Dofter- &o\x af ÄprKi>6«bettiöilcc®otfattk * 
* s Plaaanden 

790 ^ojv^ BöcKELN^ Martin , (z) 

dr 1668^ b- 18 Aug- aMab: fam^ 

ttlwl dt introducerad* 

(z) ÄaDab fSmt BflckcU J- u. b. BIcf forjl Syndicot' t gfi* 
(.(C/ Dertfråii i^n- b* 17 Maji Aireflbr utt 9Biftiiat(Fa 
Tribunaicc, gicf famitta St i^eti ttl Sttftcc o(^ »arbt itec 
bec fdmmajUbef Syndicas, od^ fiattei ganeimAranamb iUaib 

Syndicos Lubeceiifes t JoanHenr. von Sedens AthenieLube« 
cenfes Tom. I. pa^. az7. feq. febecmcta ©»öllf d8f<9tib 
0$ Refijenc uti Stebet • 0A(&{ijFa ccdtfot: ^at gtorbf 
^conan ©metigt goba oc& notttga tUriitcir fS mil loib bi« 
lagcianbe af nSsra upmurna trttnoar cmeOon Stet' 
a)?amt< 0(( <p^alt</ fom mtb bc« Refidencs fpjla/ oUf 
167Q. 18 April canceiier t SJremcn/ fob i SpfRaiib af 
abcKsa forfabrt 16 ^ t ^^ ' flift ncb 
• • i ©oti af ! • 

BdckeU •f 791 LlLLJEFLYCHT ^ GaBRIEL^ (Jl) 

\ åt 1668. b^ 18 Aug. dbiab: (am^ 

ma dr introducerad. 

(a)*ÄalIab fonif Empora^lu», OCJ^lt^ar-bl Hifloriaram Pre* 

fcffor i tti^fola/ Wef berifiin i668- b^ a6 Sepe. CommiV 

aons Secreccrare , 1674. b» 17 Nov. (licfab ffl BOttmanfr 

itfyf. b» a6 junii öif»Äib/ famma är ben n oekobr. 
6arabd5ofbtii4e ^'n>er vSemcbd ^ab itt{ Calmarc kiS/ 
1681. Saaman t eoberttutUanb 1 i6ä) Piienumitti aBer« 
mclanb ocq Sri68f. Um<\^ t Beiimanlanb/ Dalome o4 
SB^rgJlagw/fobiStocfbolm iö;^,b. *i Maji, +1690. b. 
18 Dec« Qtan manliga arfivin^arv b(0r<ifi9<ii i etrcttpaf SHii^ticretN^ m^imån, 5oy ] Numero 

©om ^fprfi»/ Oifi mrt Ma™ Mat» tfrttcr BiöVnkloa, fe 
N:a ji. 'pag. aip. iSw af 8St{^9pcn t @(rcti()iia< / l>o6t« 
Ericus Gabrielis BmporagiDS» Uplancius , en ^prfio^erbe 
föB OH ttpTönb/ 1 i<^74.t>. 14 Martii,i>^ M fcflare ftufttu / 
Eliiabeth f&ulina^ 9ln&i('8Mf 9pen< Doa. iaurencii fiau- 
lini botter. 

'jgz Lagers iJS LM ^ Johan y (b^ åt 

1668. b. 18 Aug^ aiXab: famma 

dr imroduc^rad* 

(b) §tam fonit Staffander, ffcef Ks W öagebetfl 0$ ^u 
tomai^oditA tftcr en t Upfato ^oDen o(& ufaifwen Oration 
8r 1649. in4:to de Pace Sueco^Qcrmanica» blef ^an ^acaO j« 
bo^tttse uti ^e(ier@ot^(anb/^t6maren bettaOmtig fiati 0(( 
marbt abtab/ fob t ©tafttoö forn t ®etmelanb io # « 
t 1680- besraftven t mh^ fprfio t SRerife/ stfi meb 

Catharina Elifabcth Irwing, bottet af N:o }o8* pag. 

3f 2. ®0n 4f Stpcfarert i forntombe fofrt^ staffiia Hans-- 

fon» 
793 FALK£NHAG£Ify HeNRIC , CO 

dr 1 668- b* 18 Aug.abfab: fam* 

ma dr introducerad» 

'(c) IBtfiott fitt tianitt/^ Wef i6f5- Comett iinlxt dt t tejft 
mmeiitcr i^0- LietXvnanr ibid. 0<^ (ftet JimiH D» 
låqtftjft 9fe<j«nt««'Xi»<wt«iiK<Mrf ibid. i6ir7. »ptemf 
(ioTei'>td. t t^iviUdt bdlaamn» ^ait pcf a^U^e</ foD t 

:"'" , » « I<fi>e wfia 1676. t>m a» 

Jirnii. €W of ♦ Ftftenhagcn. 

'794 BmG£SHlELM , JÖRAJT^ C4) <^^^ 6o6 dtn>i)(t^o$§(i)aMn. Nainer» i682.K 26 06t (i\>lah,o6) intagen på 
Urna (in bro&eré numer, innan ^an 
Wef Jrifeem/ fe N:o 103. pag. 133- 
ffngo i68a* b. »6 Oét. förbättring 
t)4bcétt>apn 0(t> fflMbebref- 

(d) %\Ui f Otttt Berg /bfef e§(Ct 9>taU ftudier, i673.Cancell lÄ tlfi 
JCon9i*tancclltet, 1678.6. 4MartiiA6tuariui t 9tif<»Arcki- 
vo, i ^ttilfeu keliattninfl ^ön ablotrt * i6iS* Sccrctariui re- 
ferens, 1697. b. a3 Aug. FrotocoUs Sccretcrarc, ficf 
171P. &« z^MajiCancellie-SXSM caraftere. f&b Id44.&' 
6Sept t tétOCf^Olnt 1738. b. aaju!n,9tft i:mo,ttlCb Brita 
Anders b0tt<r / ^anbeUmmtf tttt ©todrpolm f Anders Jons- 
fons bottet/ 0(0 InfpeÖorens t Cammot ArchiTO,Fcr Per*. 
fon Pnianders,{itttfboftcr/2:do, mebBriCa Helena Sta renflydt C» 
AiTeirorens Olof Starenftychts bottet ftneb be< fCrtate fttt/ 
Gertrud Johans bOftCt Trotiig, fe N:o 771. pag, fpa 
®on af Nilf Suensfon» fe N:o lO}. pag. 133. 795 FON LÖWETfBURG y ErIC ^ (t) 

<!r i668* b. 18 Aug. aWab: fam- 

ma dr introducerad* 

<e) J(aKab fSntt Vallentin,'loat bS 6ftberSe«Iieuteaaiit» 

0$ l^at «eb feerom t bet S^^a^ Volfhi o<& DanfPa ftt^ 
flct/ mebelfl atjKKaa cbarger, {ig betta oi^ptietif , tfi bel 
bdn ar UefrntB Dfme(iie#Lieucenant \ii ert regemente ii\ 
fot; t famma iefialning ablab/ foorbt febetmera cofr.mea« 
dant i aSetnentttflbe^ ^b ( ttplanb 16 utaf V^t i SttM 
toirf befatta fomama fotlibtat/ 1 1698. gift i:moi^ m0 

' ' « a:do » ineb ^ ! 

Winterfclf. ©on af * # 

796 TUVMM Von WEtlTGARTEN , 197 798 %\\i^ith^^ aDefömdtt. 607. j Mujiiero Christian y (^V) ÖX 1668. ^. 
18 Aug. ix\)\ix\> : famma <Sr in- 
troducerad. 

(f) Sc^oKittt f{nra n(imn/e<^ ftsa forf<iber< tvapit/ b<t Im 

nu ficf furbilttrabt/ Hcnte ftS upp tOifr Forcifications ilacen 
{ ftflau^tti Qeneral-Qmammi^flMrC Litotfnant, bUf Si 
1661. Oft9<r0e Lieutenaat af Artilleriet/ 1668. bcU 04 
Sepr. jDfwerflc Lieucenanc af Artilleriet uf{ (g|}^0(^ Stf^ 
(ant> / 1674- b* ai Aag. bcra flatfadab / fornt tiOtfa Di- 
rektor oftoer Fortificatioa» qtfetrt bcrflabtf / (Jjl 6fn>et(lo 
fit) uti SpfRanb 16 ^ \ 169^ gift i^rno ^ ut^ 

I # « Bauingarten» a:do, mcb Elifaberh Yon 
Helixierfen» SOftgl. Secreterarens » Pmul von Helmeriéiit 
bottet mcb Anna Koie» S^Hfittläjiat^ bPttCT i 9^1^^ 

SiÖBBRG y Mat Hl AS j Qg^ 6x 

166%. b. 18 Aug, aMob: famma 

dr introducerad* 

(g) Jtallab f$ruf Madiias Otto, (bf i6fO. VifXMxt pi 

6An« XimgL l»&i(eti, carl qustafs m, iés\. 
Lieutenanc tQ |ajf/.i6f7* 9t9ttmcfface/ 1660. etallma^ 

IS Lieutenanc tQ lojf/ i6f7* 9t9ttmcfface/ 1660. etallma 
mt, t l^ilfen beftaBnintf 6an »orbt atiab/ fib i S^fFr 
anb i6s4« t i6^. bcgtiinbW f Sibbarc^itn< fprfiau/- 

ötftmcb * * I # ©ouaf ^ 

» 9 Otto» SNECKEJfSKl6LJ>y XaC&S^ (h) df 

1669. t 13 Julil (^(ab : 1680 

introducerad 

(h) 5tan4b^ förut Soeck/ wavbS6fnMP<iiift>e9orDf»«raiiKr 
^äb^ Pé 8lifl^CaaceUcreaf»@r(fi9fMagai Qabrieldei» 

Qttditf dos 9lit>t)(rS«o#^e(gm4iu Numero 

Oardiea g9M 0$ (iSf/ U^ r67a. b. 14 Feb. Statt im| 
Saininar CommilTarius t £tfIanbA 1674* D* 9 Marcii ^Sf# 
9ib, 1674* 10 Juiii tiStfa AsfiftcAce-Stä))^ t Ktflaob/ 

1677. 3 Aug. j5fn)(T^Coromvirarius tOtl) tifIant)jTa Ar« 
méeo, i68i* b. f j^nuarii 6tSt^oIIare/ 16&4. b. 17 
lulit Reduftions CommiiTarim t Xiflanb / fdb 16 # 
t 16 # gift wcb i • * f 

€Son of aflebtte Snede, fotn fot fina (oRsKgä o<( frogna 
rctgMenfkr / Mcf af Drottnuif Christina meb sSgra 
floM uti Smtonb ftraabab« 

799 LiLiJENHOFF y Joachim y Q\) 

dr 1668. b. 19 Septt aMab: 1680 

introducerad* 

0) JtaRab ^ni( Fotecr» (Ftcfité febcrmcra (il SBatfa/ ffsl* 
lfc|}a 0(6 SobCTRf Uef 1641* Sanunmrarc ( Ocnerai- 
Conmerce CollcgiOf l6f4« fftcfob til Sitga./ b<t l^att tR« 
tjkfobe S^^Sni/ i6f5. (ItcFiHb til Baninarcf att fortmbcIH 
fficpot befrac^anbi 0(6 amum an(lalt tfl fktgéfglcfctt of' 
metfotfcl/ faciireera bett bS företagna rnfimng emot $o« 
lett/ i6)& fNAib ffl fröken loib ben (Slltngfta traai- 

Ctn • 0(( 3r 1657* fil SnglAttb tOib Satisfaftlons traaa- 
ren i nflgra fetbtk* 0(& ODtttga fonattningar/ i6f8. n& 
ndmb ta Pnrfdéi^c { SonbéiCroiia/ bet 6an fig nobanbab, 

iMV StSbrno» i 6t0((^Im/ O^ »6«r b. 16 Martii 
ttOifa Comaiilrariai { Oeneral Commerce Collegio , 1^67. 

Direftor { SatttTen/ i fiwOfen beflaamna M ablabe</ 
blef fill Afleror { forenambe Coiiegio, fdb t 929Ko9ini 

1630. b^ 8 Febr. ^ t t (Stotf^m 1676. b« a7 Febr. 0^ 
Mnr t^afmm 1 & CHChanme fptKo / gift meb PetroneUt 
Loho, ^anbetfnant tGtOef^Olm/ Henric lohes bottet; 
^1694. OfMfei Son af ^anbeKmatl/ Peter MSrtensfon 
Pott, ^ bet förra ^tamt ErVabetfa Danckwardt, e^rg* 
mcflarettfi SDoroying/ Joackim Danckwardts botteT/ aieb BECKy 3imtti'i(^ SfbrtSmdtt. v 609 t 80a 801 Beck, Jochim, (y^ D(() ^Cé bro^ 

t>er 

CORFITZ LUDVIC y (O öv 17^3 

introduceradct 

(k) Äajlafee pa frtcrnwra Beck Frys, flfref % til loviv / 

fltft mcb Anoa Maria Hans t)0{f«/ ofrclf< / t 174'. >.7 

April. 

(1) Sattabe U fcöcvmcva Bejk Frijs : jfref fe ttl SojtoSToJ 

fteC/ 6lcf 17C9. fom Lieutenant of 8tf * Dragonernc, fän» 
flen\tt)tb gjultawa, cfki: öterfomftca pd l&an i7aa b. a6 
Junii Majors caraaere, \mX iTa?» b. az Au|. Maibr» 

exCpeftanceffiib^obiia @r&ni!^ SRcdcmente (il |afl/ ftb t 

©TaW 1687- 1 17 / flift 17 1 « mcb Maria Sophia Skogh • 
OfiVerltCfLieucenancens» Claei Jolian Skoghs bO(t^( / ttlCt) 
Margaredia Elifabeth Armfelc. 

@onar af ^ongl crammat-^devrtn uti Bottmardf/ Lauge 

Jochlmsfoh Beck, til SHnbramm ö^ ©lobfap^ mcb iena Sophia 
Ulfelt; ©anfFe ». SI- torf5rt UlfeltibOffet/ mcb Eleono- 
ra» jtomitts CHRISTIANS bcii iy:4 b«ttrr t S)<»imarcf / • 
Denna aren gammal abcltg a(t I^Banmartf otftrebatt 
ttamttfunntij af Johaa Beck, fom forfrglabe meb Somms 
ERIC MENVED, 81: 1303. Privilegium foc SBljFop^W tltl 

£ttnbt 

J^02^ STockM4N y Frantz Al^ 

BRECHTy (;m) dr 1653. b* 10 

Junii oWab : 167a inttoducerad. 

(m) JtaOab fSmt Stockman, Mat bå SBorflmeflare.tiä St» 
"^elfuiafintfr Nflfef mUU M lerimltdctt uti mStiiia U 
m fot#tt/ utom btf &ac 6att ikI giert ta Jtvptian aH^ 
enlttfa frrjfeocfiittwar/ fob 16 j i 1^ * ^ ' 

H k k b Wi I (5IQ 9ti^t>(ir$«9(^ WiiUmån* Numero 6o% 803 Mft m^t) Hebla Grftnfelt» ^ftoerff< LleoKrnitateBt USic 
Qr^niirK» |ot(rr ift fitUftfa; (^ Nio M9« fiac }if J . 
€ett Af » Stockman.. 

Dcmia Itt & tön^cftkan utjStiflCK. 
LÖSCHERN VqJS HeRTZFELDT ^ 

Anders y (n) dt 1667. b^ t3 
Majl aWob : 107a introduceradL 

(n) JtaOafe f5ni( Löfchcm, {frcf g$ (cttrmert NI 9lr9eme(/ 
Uef i6f 4- Cometc o<b Lteuteoanc » i6f6, SXQttineUttre / 
i^fg. M«|or idfp. 6f»Ct|IC>LieiitenBtir» i Imfllctt \V 

ll&Ittind ^an iKf ft^toM / h ^667. i. aj Magi Oft9crit(« 
Ifciiteflant «f OflVCtfk Fiilan t<i}cmnit( / 1668. b. ftO 
}ulii eranfpofteratf (Q Ijftectll^ Burchaufirat Dragono-rCv 

ifffiefite/ moitt 1^77.6. i Jao. DfwnRt 0r bemalfeBurghaa-r 
fe^i tcgniKttte^ fw 16 ' ' fi * tifttneb • 

# von Nunen, t^otfCT Of N:o f ^tf. pag. 499. Soi Of 

• # Lfifchcrn, fpm !<f!)< I ®wcri»e 1^96. 
Drmm {Itt 9&rjl«nwat af » fMw f<( Mmnhnu 

^Oiv fP^EDEtf Christian Fri^ 

DRiCy CO.IiWl^ 167a ^- 24N0V. 

naturalifetions bwf/ 1672^ intro- 

dueerad 

(o) iBitfit fttt gaml4 tiAttm «# »oyn/ tNr t( 'reroraiev 
nul $itttef<6ldiiihm»f Mif 1^74. ». 16 €#pt» Maior «( 
Vm< rmiocntttet / fot i ^m^ léf o. # 1 1^75 

in Auguffo. ÖOV af Majoren Johan ^rendt Ton Wed^U 

1i»n llf Uv» i6f6r i »iial Méir&V/ koiMti ifrS »c» 
mawf/ 0^ f $ f 

X)ifma iiam(a oMfsa olf Ir m of te ^Mmfbi »c* 
KfA fAflt^ I S^annSfartkciÄimi 9^ S^mcni/ odft tebot 
Ifl lAiiMlNiNiiii 9r 9i& («ia#Sii (fa famma %% fet>ar« ^n^i^t^mtimåR, 6t I Niimero S04 805 itrcM ttAtttf fB etttH^f fnrthf o<(f Santianf/ Nt »e 
: Itfitt imt @tt|K8(f flSn^ 0^ mit. 

Voif HniSEiff J^icOLAtrSf Cp) 
dr 1671* b»oApp, liaturaliferad : 
1673. introducerad / Ocj) 

naturaUfera^OCt) un^er benttå nu- 
mer Mt^étt. 

<P) ftot Oili aiOttmtfhrte «f j6ff«®$f(ar Cavallerie, fok 
16 « t léSff. &. 30 Nov. fi^ iticD Merca Sabel- 
felr, {(f^ (iMl Itf8<^ 

(q) SSkf 1(6^4. at^ftaM n«b<t J$fW(l(i( R^nhold Glaf«- 
: napp» rtgrmttlfe'/ Idf6. Corporal ibid. 1662. Cornetc 
' UtfVtl jDfmedlrf-Liratlrnanc Sprengtports esquadron, 1670 

Lfeutftiant wtitwr flftertjfe Sperlings S^b^uSlonMra 4ra- 
' goner, 1676; 9fi!9fln<n»»aw«rt«rilK|farc iWd, ltf77 

Capitaine »ttftelf DftVCrlk Struft dragone Xt%Vimit , f»l 

16 » t 16 # gift rart ♦ I * 
» . ®p,n 4t * * von Heifm, 

RuTENCRAfftz , Oäx , (r) dr 
jöjT, &♦ 6 Apr. <Ä(d9: 167a in- 

troäucerad. 

(r)^ !!>c0oR fitf fptra mrat»/ Btef iä0< tSro^c m^<( ^ 

nci^ Ifenri« |ohan Taubet dfrasode^r léf 8> Conlett 
i&id.i66i t). 9) JuliiLieutenant (^SoiMailM dragoAer, 

ii7o. t>- 33 Junii capitatn« uttUft ^IffliflaitM r(9(nKn(t;({f 

fot / o4 6f»«llc« Aadew Wanting , 1677. Major' af 

' I ((fltmfliTe tit fot/ M 9«i fammaSr in Ao-* 
H b h h a CHi* <->' 6ia 9«W0>O(^ SlWBmdtt. Numcro 806 ewfto af U ©attffc Mef •tfl fS««a toftm utt 0»i« JPte* 

(legStöl3emrtaut)/ fe Lars Wettcrhamns eHCV. Riddermarcki 

Unpattktfie Reiatipiv »on öcttt/ fo tm 3cmtf laiiD pafc 
firet A:o 1677» uul> 1678- k- Sr 1680. »aifct ^an fatt ttl 

Capitaine of fotcnamH3cmta4:/i698.b.l6 April Majora)id. 
1705. fe. ar ApriUf £)jmct#é'tiei>tCQ^nt ibW.O^ ^aPC 

U tictrt ÄrD«att\irt 50 äc/ fSt) i 6totf&oIm i^ l * 
t 17 # gtft mcb * * • ®on 

af DfwerBe Licucehanten af flelpttfte tej|em<ttW, Magnus 
Rutcncrantz, fom Wef 1636. bomb Jftå ltf»ct for Um 
ött fd t Ipfftenb, mm forffontrt 1617. b.o Junii, j* 
t 6focfJolm if • t 1640. utf ©toff^olin e<&>et 
testafWCtt I st. Mari» Magdalen» SptRO/ O* Chriftini 
Mäneikiöld, Chriftiern Carlsfons. bottet ta &t%\{mj9 

©ambra/ meb Brifa Bidrm bottet BåthtaSoBena*: fore# 

ttOinbe Magnus Rutencrantz ttOt tiatötlta fott af GUSTAF 

MAGNUSSON, öertig af ©ac^fe»/ (f ngfm ocj ® eftp^aieii/ 
Äormiig gustafs bjn i:l bottflf^fon/ fom bob>c if97« 

t>4f Anna Lillja ttl oftia. ^ j ' . . .t^ 

"Berna RutencrantzfFa Stfett fammanManbot cit htb 
6n)en|! matt meb Johan Cochenius, {öm blef 1^46. b. 31 
oa. Auditeur toib gijlanbffa ftaten, o(^ aMab af ©totti 

ntna CHRISTINA lÖ^l. b- IS M?rCii,0<|>rattab vontu- 
tenberg, mcnt rcgiåraturct^ fafla^ I^an von RutcttcraftU. 

Cletzer, Henric ^ {f)åt 1Ö71 
introducerade 

( f) aSor S&vtiiftii 0$ 2raM«Fafron^ fkP fiMntbe Sr Xotmni 
CARLS ben 3a:<optta bref ben % Sepcfotcnambe ät at intro* 
duccras, eftct (an nuir ^fommen af en gammal SR^eltg 
|2tfomit t (Snqlaab/ o(& ntom be< gtocbt Aronan 0ioe« 
rloe IhMfa fotjlt5(ftifttgar/ fob i6 # ' t 169 '. 
Oft meb meb Maria von Rerffi ©tm Of JouTcIcraren t 

StodB^olm 9 f cictrcr» !fo» kfbc år 

i6fo. ^ : 

3)(nna att gftf itf meb be< fo»e ^ fi^n» 3\mtti'X)^ mtlimån. 615 807 ^VoifROHRyJOACHIM GEOKGy(,t) 

Hans Christopher^ (x) i)r5^ 

ber , 1672. b. 7 Sept^ aWabe t 

famma dr introducerade. 

(O Äallat) fJruf Rohr. Joachim, »ar fiw af förta jffW^oc^ b J 
6fn>ec(ic»Lieutenanc »% ^ngcrmonlanbfra 9(beK « Satta»/ 

fSSt) tttt&WigCIö* $ \i6* flift i:mo, meb Chriftina 
Crciaman» a:do f ilKbEUrabedi Juliana von Funcken» 3:lio> 

nteo Sotrhfa Bern:tes> fomfebatt fthf tre iångor gift* 
(fl> V&at af fom «(ftet/ öfwerjle * Lieufcnant f 3ng<tmari* 

lanfc/ fo* 16 # t il^ ' B^ft WlCb Hedvig von Brandtc» 

ifr&n Stjlatib. 
(x) ©fref fa ta ©mfta/ töat af fenate fltprt^ Capitaiae nff 
gngennanlanb / fob 16 # t itf » gift irmo, mcfr 

Anna Catharina Cronman» DfWeTJlCIt* 0<6 Comraendan- 
tens, Joachim Cronmans bottct / a:do , n«b Eljfabeth 
Schulman, Jttio, mcb Margaretha Rhcbinder. ©onct af 

Georg Rohr, (att) fom fotjl St i6ao; tn uti ©mcrigj tfrJ 
SBranbeitbuvfl/O* Mcf af Äontin^ gustaf adolph forlant 
ineb 0n)lba gobJötiSttgcrmaiilattb/ gift i:mo, meb » 

i Chcmnicz , a:dot mcb Margaretha ?on Flceten; 

%q%\VonKrefelt , Henric, (j^åt 
167% introducerad* 

»cfteLybeckers ©fanffa tegemwte, firf opp» fcrtf (ifhiomtr 
ar ».loSept. a( intafla«p89?ibt)flwOttfc(, t(^« ^att »ar fo^ 
of a«)(U|jJamma iifit pS fdöcnw o* ijrtttme l.^fföu» 
«mct ®to*v »* H^x fe "W<rt wufa IJht t ©ww 
KiW ftiB«ti<n(l/ fornt ornat fattia fe Wr ««»«/« Bwö* 
fttl ånba fiw »ef ofhift ifra» m SRo«itri?a^a(6olj!o re- 
i.-jion, nffltM i675- ty. g Maji Majorof btmikefrrg^- 
mwu, l9» 1678- ^' »81^"' *«,^^t*/ 1»» >rt $«nfo«u 614 JRi^hrS«0(& ahföm&i. Numero ttjdtt tABanNCrimal Sfmctgr^ig (ti M X^tMfla^ ftkf 1679* 
t). 90 Nov. SRpttmcflote af Ditucrite Ramfwerdt tcdemcMc» 
fob t ®åH<& 16 « t ' «tft mc» « 
^ « < . £oiK af « * i 

Krefelr. ¥#a S09 KNORRIffGy StEPBAM FrIDRJC , ^ Sia 

f Tz) o(() 

•/c b^, dr 167a introducerade, 

<t) S^tW) owit M i67!k ^. Hl^Sepc. attiBeaga< p8 lltk' 
bort I Mel* tmcbaA b^ra< affornli^ k af et gammal 9(' 
bdta att/ od)bcra^f$rfabct ^afmjtort @»ca ^^t tnpa 
ttenilet emot SitfnK fictt^cr t Sinllatib ^ ^olcn/ Das^ 

JtUinl Dd|^ iRpglatUf. S-ephaa Fndric Knarri», bkf 1669* 

Corporai uitbcr OfiDCCjie oderc Hadfcrft (lardffa TCgt^ 
mente til |^a(i/ 167a. Lieutenanr tmtcr 5fn«r|}c Herman 
TonBurghaureiisresemtttt^ dragoneM676. Capiraine ibid. 
fob 16^ i \ 16 t %\\t mcb Sigrid Helena 
Arvids bottet Gyldener* ®Ott af Majoren Cafper Fridric 
Knorring Burgau, tfl SOTi} OC^ Emibbp/ fob t 6t<tttl 1614. 
1 1666. 0(S be< fSrjta fctl/ Helena Srephans bcttcr Leoinia. 
(a) SUf 2c t67a. meb forcnambt {in (alf < irobcr iotrodo- 
. GCAai, år ^i^ Mbufqveterac« tmbtt^ Ok^Imibi xtqicmattt 

167^. Cornect af SIbtliS » Sanan / 1676* Cagtcaine-Lieir- 
tenant rönf. ^77» fflftKtmtftaw ibid. légg. 6fu>d(le« 
Licutenant af JDfWCtJU Baron Erikcins e»eilffa tejcmCH' 

te t (^oOanbfl ÄlD/ 1^90. Oftmite fot bnnaltc teftcincK 
ttt 1607. återfom til ©iverfgf / St i7cd. •• ij Marrii 
Oftoerlte fot Qt\{\m . tegementie* 
Om ^mmcrn 01^1 ben att( tttfpriwg/' fe n:o 177 

påg. t7^ Kin G, JACOMy QT) 0^ Hem ^ 3HWx^^9i^ SfbCt^iidn. 61 s Numero 811 HgNKiCy Cc)1>r6l>et, 167a |k! 
©iDcnjTa f)?ibbara)ufct intagne. 

(•>> fforjlÄowwfl CARL GUSTAF6 page, fcDcrmera Lfcu- 
tcnant, foJ) | ©f»(<1fliA i6 • jlagcn x6?6. pjift 
in> S^r4it«nt«i)l eréfrtonle af te S)it»f!a. 

(c) Drabant, fo& f ©foftlanD i6 t i* { ©tofföolm 

f 68 ^ utan barn / «<| ^<f mcb ^onom benila 4tt ut. 

Smttr af # »^ OaridsCon Kinf , fom |lä jttl 
(robcri/ Geaenl-Lieutenantens f ©tTfrigC/ SRibt^arcnf 
o<^ Sri^emn*/ Jacob Kings begdran fomttt@twrige/mcb 
fm fvii «(b 2t fom / i^m ban aiorrt til ^na arfwtngav* 

åttaamb^ General fTrrf ftg griperte fil €öb«/ C^crretil 
iattf^alt/ ^b t-^Tottianb is8p- f i @tocfl^o(m 16^2* 
b. 9 junii 0(b ber bcgroftotn t SUbbarcbolm^ 5t9rrtan mu 

baK:o 8* bcmdite General, »or fen af David King af Ver- 
beftecoi^ Marta Senefcalli, bottet af XontUtj JACOBS bCIt 5:< 
9agfafoili®fot(laob/ 0(b Carrhufianeraes Priorcn nfi ^ert^ 
AdamSenefcdlH» 0(bbe<^/ Janna Patriks bottet Ruthaen 

(8 Si?al«bem / flMmbe Darid King« faber«fabcr<'fabet / 

n»ar Wilhelm King Of SBarrO/ fem babetU frU/ Margaretha 
Barklajea » filta Scuttferi af %tXOVi* 

ZlMMERMAN^ DlDRIC^ (jT) åX 

1672 introducerad 

(g) Sebolt iltt itaniQ/ »ar Major» bå b^n fic' forenSmbe 
åt ben xi oftob. opptt bref att introduceras meb fam« 
teltse bef anfortvantet af famma namn ocgFamiiie, fom 
bcB t Stisa/ bett eljefl 9a lanbet bofafieat^/eftetfombetaf 

fotfabet/ tce btobct/ Gocdkalck» Laurens 04 Paul 
Zimmerman, &ri> 1550 af fteifet CARL ben V:(e ablabe^ 
otb be fietfn^C/ fbm no Icftoa/ famtbera< fSrfåber bafma 
fliott én^eattfe tropa ttenjiet/ bocF fPal benne Didric 

Zimmermans ene btobet/ Miyorea Chrtftian ZimmermaB 

ei fiiritnbet bcgrtjMrt/ effet b^n tgenom ^na ottlbotKaa 
procedurer atott^lift en Riban o(b an annan 5tpnaltsttab 

forlttiifa* Sorenombr Major Di4nc Zimmermaa %^U (A 
ftlt/ Eii^skbeUi tron Becken. <Siö 9libt>érö*M SlbtBtttdn. Numero 

8ia GoES ^ Casp£R y Ce) 
Magnus, (f) 
EvuARDy Cg) 0(^ 

NicoLAusy (h) brbbjet/ dr 167a 

introducerade. 

(c) ©e^ilf jittfocraRamno(&ttaiJi|i/ luacMcapitaiite, M<f 

167^. b. II Maji Major af DfWCtflC ^öran Sperlings 
' S3o]^UiIant)tTa dragoner, 1676. in Junio CoÅimendant utt 
öalmllai), 1677. ÄfwrrHeiLicutenant af ^ftelfa dra- 
gone-csquadron, fot) löja. flaflCn 1677. t)»|l4 JulitfoC 
lanMCrona^ gift meb Magdalena Catharina Tranféfaevoa 

Rofeneck, bettet «f N:o 0,96. pagi 545- mcb brt fcnare fmjc 

Sm Magdalena Catharina von RolenecktOOV gift I: HIO» mcb 
N:o V78» pag» 4PO. 0(^ ardo, meb Majoren Od^ Com- 
mcndanten i S^vifltAnopd / Anders Qraiiaclo, fora bobbC 
167 3* 

(f) 5Bftr »ccjcmcnts^amatfermcHare/ fJt> i«5 • t 

16 . I gtft.mcb • i^ ■ • 

(g) Lieutenant af jDfioerPfe Grttbbenhielms dragoner, fol 
16 ,* ^16 * (jift llUb * . # * f 

(h) ©frcf jta tn tlW^ iy(6@ttttbnttg/ toar bä Lieutenant, 
blcf 1676, b. ai Nov. Capitaine af General Msjor ©ref» 
tt)C Wircenbergs tCgcmcnte / fauiina 8v ben ai Nov. Ca- 

picaineaf pn fovctiatttb^ brobcrt, Cafper Gocs 6Wnjfa 

Dragoneesquadron,f6b 16 # t IÖ03- Jan. jfftllieb Mar- 
garerha Charlotta Reurercrantz , f 1734. botkr af 6tall» 
mcflrtren / Arend Esbiörnsfon Reutercrantz ^\ '©tCtlflO/ 0<J 
Magdalena Benfts botfer Rehnfeldt (fl gticf mora. 

, £)ennaiit(]^arf{ammarifrS ^^tugad/ 0^ ben (erombeoi^ 
lotPbe Damianus k Goef , fom Ufbc i be^ i6tbe feciet, bcriftSn 
5oti febcrmcra ar foiwnteit til SRcbfrlonbeme/SiomeriFflSttfef/ 

3(0lien 0C& ©ttJeriflC ©en ftore Stats man OA Cardinalcn jo- 
hannes von Görs, warafwwafbenna åte/0<bbob>e utiSlom/ 
5r i696.b. ip oft. öit)ar< bror^Mon ivar ©rcfwe Johan Pcfcr 
Goes , rotrdfelfft Ädferltg flr&c(me SWt) k. od) Minifter 
tu SBablffa ffcebr <» Congreffea , f *7«6- m^y^i^ wtmån: ei? J.Numero 

^ 8i3 814 815 Barneken j Nicolaus, Qi^åv 

d 1Ö45. ^* ^o Aug. confirmerad, 
1672 introducerad* 

(i) S5<r)§«fmmwH, eftur avla^ ftucVer 0$ iitlfti^fTä tc# 

for Wcf l^aU 16,7. i). 8 Aug. Praefeftlis Portorfi-t fliiija/ 
' l6^g JJ. .»jDec. ö(aÖé jS(3cré'Qrare ibid. l6d # 8Ja&« 

- inan iUid,,.i04 ' . S^ovflln^tlave ibid. 1645 t). 30 
Juiii !^ur8»<^rffmt fbid. fot) Hrt Slip 16 t 16 • 
fltft mc& . » • ©fttmf * * 

• 2>mta htt ar JäH()ieKt)an jRtdangat.. 
GYLLENHAHLy NiLSy QT) åX 

• 1652. b, 20 Dec. obtab : 1^7^ 

introducerad* I 

O) JtaOab forul Nils QunnarEfon, mx t)ll Lieutenant af 
!fficfii@ota SRottartui/ ^martil Ni t b^t SpfTa oc^ 3)an' 
f!a frigct fig troltijen od) tappert opDtUtit : lulgra 8r for itn 

t)6b/ jtacf tan uti duell j^ial pn flratine/ Licur^nanren Gyllen- 

gren, pS @untorp/ mctt jlapp m^ l^olf itiané (ot /;eff et 
^an W i\\ mar tmungen/ ffb i ^fé&org^ Ifn ocb ^imu9<« 
^ikab 16 i \ \6 i bcgrafitjcjt rtcb fJii 
. fru på- -fotfiogSi-betl i é&HW fpfFfe/\atft jlW Mera 
Hicrra, SRpttnulJOrcu^ Lars BenElsfon röerias ^O^Ct (il 
*åHM«n^Ä / HUb bCÖ fovra ftnt./ Aiua LiUjebiclkc.: ÖOtl 
af Qunnar ; 

QjtlPENSKlÖLjy, MAGIfUS, \(T) 

åX 1665» I). 15 Sept; <m\\>: 
1672 introducerad. f 

I i i i (ij Sih ($18 9tibt)(r$«o(& miitm. NUjBlCiO 8i6 817 (1) JtaOaft fSruf Mafin» jefpersron » 0i| toor bS ai9f& 
mcfiarf/ j^tvar ffl ban tfrXii i6a6. U l^aii Nef fldnm 
«9ttare, I M 8tjl5ttMfii/ 9>r9ffa,K& Syjfa fiigrt " 
tappert 0$ manligen ^at opticnt/ f9b x6 # # 

6011 4lf Jcfper t ' ^ 'i Von Campeithausen yLoRENs ^ 

(m) Åt 1665* b. Äi Sept^aMab: 

i6?i introducerad 

(m) 85(1^ (itt fotta tianR/ få N.o 881. pa<. to< 

Hc, tvac M capitaine; (»artn tan fig {fra» i5fa. M 
(fRf N(f SpnotrdFMC/ 6«r owfirM : U«f 16^ t. o joiu 

OflWJk»Lieutenant, fob 16 # t »6 # 
gift i:mo, fflcb Elifabeth von Orten, 2:do, mct Catba- 
rina WolffenftiAld , bOttOC Of NiO )66, pag. 335. ^gH 
af t * Campenhaufen. 

_ S>(tuM to l^ammac af oi aflxiM fUgf uter iSnaitf a 
S^lxttetOmne/. Varifrån »en fammafSt leii^ion hav oiM 
ffWta: ^S mMwme »at forenambe éfip«r(fe Lieutenant 

Loren» von Campenhaufen, af Um Wmm(n,^haf» 
m i $mm GUSTAF ADOLPHS, ©rpfliftia oSS. 

Tigerhjelm, Benct Gustaf, 
(n) dt? 1669. b. a Apn aMab: 
167a introducerad. 

^'lÄft** 1**2* ^^r"*'?"* v ^«" < eftKfOoitti ar KS64. 

ttpcROratioflinebrj» in obffnm dönini AxeUi AxeUfonU 
<N«tt fc Dag.) lib. Bar. de J« , oA Jit i6«5 fSr. 
ft>«al> W6 iKD^Wcn Diil)Btation { ^rlmcM/de reö. in 
optuna Rep, educationc» \m\ ttWW »rfpr/ W<f (« 9{{i)kr^0(& ^tliuM 615 Nufflcro 818 ffroM »{b itn SferrotRfl Rcferefidariat { CaMtlltar'CoUe« 
gio* oc( fetman Secrecerere ibid. f8b U(i Savl^ab 16 $ 
t 1679. t). II Junii» gift mcb Maria Regina Lejoncroni» 

^mtx Af N:o 591. pag.497. G^fi> af Sotomrffateo f 

Sarlfinb/ Guitaf BArjesfon, t 1688. 0. 8 Migi , od He- 
lena Camen, foflct til Soperfntendenten { CatQlaD/ K. 
Sveno Benediai Elfvedalius titt Camen, fSb Mi Clf« 

toc^alen/ ber bei*a< fabcr o(^ fater«fabe( ^ftoa Mrii 
Sprfio^nbat: forettimbc Sorsmäffnre töar fon af edijo 
oiofsfon , :^anb(UmAti ( iCim\tk Srotfeftab/ p(6 ^^^^ ^^ 
dcrs butter* 

Reenstierna, Abraham, (o) 

Jacob , (p) åv 1669^ b. a Apn 
aMabe: lö/z introducerade. 

(o) aSrSbft/ falTabe fSntt Momma» Mifma oHabe fSr bc( 
be forffaffaf fig en gob forfarett^ct i ^anbeleti t^ coa« 

mercerne , pi aOd be fomlm^a orfet i Buropa» oA fe# 
ban t f9niicr(e< foft att ut>»fptia 9^ i (tSub bringa otfNI' 

?a bergwettf i 6mea !Rife: ferbde< oafma be antogtt 
terttmercfet 5tenge< i Stordanb , ik mitttit ieml^atiP 
mor / gSrniaferi , ble^incberi meb anbra manufadurer • 
bet alt efter banb oppbpgt d<6 mib magt (30it. tttt iaw* 
marefea ^afma be oppfuvntt Jt0|>9amtr((et 6mapa«al^a/ 
f$rfFa{fat bit arbetdfoicf # fSutnr BaUIanb/ fombefe ^martei^ 
reti/ o(& Imml utur ^oOanb 0^ anbra örtet/ oppbpgt 
ber ft:ne brnf ^onaiwa iHb @ibapaii>abra/ 4^orbt meb o 

!|cn befoilnab Sornefcrt ocb rnSnga anbra bemti elfben / 
öm icfe utan ^orfia lififara hmbe bntfa< / f A beomimli' 
ge/ att man na meb bStar beffo bettre ber opp 09 ^tt 
tomma fan : famma(ebe« opprogt 0(( lagt aOmSnna ma^ 

taroftoec trij! ocb morot/ upptenfat fmS fhomat/ ttpp# 
pgt monga M oc^ o^ggningar pS aOa 1 bmr<ortetne/ 
tmbtt{iSBit meb eane mebel $ra(i 0^ Scboic «* mi({are ^ 620 dimtih^^ iiMimån- t Numer f 819 jwarfgcttom 2appatne c^ Uxci tmgtcm ntfftfrftflcn taur 
na ««fecr»tfoé i t)cn ©n?aiiflclffFa religion , fhttt fcera* 
unDeriion ocö ttf^pcl&aöe tituc 6vufcn / Jtijmfflctiom arfFtcM, 
at Bappatnc öegrtit tåttia jig ber nrtcr, orpobla lanftet, 
(Äint oppfoba åtffillifla cvcattir c<5 boirap , ^tvilfce ^« 
tern fort alfriij iDaritt bruMltcm tef »oro tcfe broDct 
frntiatc att opf ratta pä tSottlöiib ttt ©ftcpplbi>fl<jctif / 
^iDarfGcnom r;attöclcn fä fmSmnöom futitje tragaé ifraa 
eurlant)/ gJit^gcn e(& Dan^ffl, fem maft 0t pa £u6cc; 
utom alt i)ctta ^aftva bi ocf gtovt til Sronan StiFtOtgafif»' 
ta pciminfle f6r(!ottcr/ k. 

Abraham Reenftienia irar ii éxtraordinsrie CoiPinira* 

• rlus i General Comjnercfc Collegio, Wcf 1672.1). 14-^ pr. 

Commiffarius fifroer manufaCturerne Uti Commerce Colle- 

gio, f6t> 1613. I). 21 Maji, t l6s?0. t. 10 Julii , hv 

*flraft»c» t ©olna fjrffo; stf* (Mi*^ ^^^rid Johsns bottet, 
ofrdfc/ 5ott befltofi i686*l).i7 oftob.iSr.jacobsfprfio f 
©toctftohiK 
©erma flrtn 91* ut mcb brt fon, SoiujUgc ^of Swncfa* 

Uti, Jphan Wilhelm Reenllierna, foD 1659. *• ^ Sept.f 
j6pa. k* 17 Januarii Oflift- 

CP) SBat ^8 !8ruR 'Fatron, Kcf febCrmeta Commirarios t 
General Commerce Collegio, fot) 16 • f 1678111 
Martio, gift met) Elifabet Marcus ^Ottet Cronflröm , f^yjler 
(ti N:o 78Ö. p»g. öoo. ©oncr a? Wilhelm Momma,. i: 

Uti SIfeit 162 I 0$ be< fcnarc l^ufiru * $ Trotzenfelt ^ Peter y Qq) åt 

1669. b. 2 Apr. at?(a6 : 167% 

introducerad. 

(q) Äallab förut Trotzfg » mx nr loiuj ttb Äopman uti 
£>olIattb/ til iti Jmi Wef 1640. af ©rpttnmg christi- 
N^A fjrorbnab til Faösor i ^ona«b/ Är..i6fi. Affeflbr t 
General Cofimerce CoUegio t StPCfl&olmA ^661. J)..20 

Decemb» mtsKi-m mmé». en NuQiero 

Dccémt..3titt?8f. ©mfnjlcömmflrafiur^ Jcö $mar Gent^ 
ral Sfarernc, t666. ft.f De<?. JPorgmeffttre t €forf&oIm/ 

Uti ^tlfcn bejlSHnmg l&att orf oMofttrarbf / fot) ufi ©*o* 
l&plm 1613. l). f Dec f 1679. ^• 5 oa. begrafivcn uti Sorr 

ra fprfiO/ gift i:mo, 1047.? Decemb. mcb Catharina 
van Beerken , 25or4arrt«ttfi 3tw(lcr»aW/ Clkesvan Bccr- 
kens WUXi t ^^4 t P^^eit Uti Airtfterdam , 2:do , 
1671. D. 13 Apr. Ilftb Chriftiria Clo , StrcÖte * ^tffOpCtt^ 
Doftor Johannjs tenaei Nätter , ^ Öfn)er'Jg)8f 9JrcbtPön* 
tett^/ M. Abel Kocks enftd / €^ön nf JBorgavcii o(& $on* 
^cWman t OtOCf^Plm /^ Mårren TCanbfzir , fom foiii forfi 
8r 1V81. ffrSn ec^Iefien til ©»mflf/fot)Utt 5a5i(kmbcr(r/ 
15^9. * Dec, t 1617. t)- ai Marrp", oc^ Karia Hans 
tÄtcr Suahn , oftclfe'/ c^ff *^594- b- i ^c. 

3)jcmia åtl gtcf nP uieb te«^ fon , Jlptfinedareii Phiiip 
Percrsfon Trotzcnfclt, fom Dobbe Utan manDga arfwingat/ 

. I 173Ö/ p^ 5at)e tit fm Helena Blifabeth # Ofrclfff 

lifbe enfia år 1737^ 3«mttf6r n.o* i ii, pag. 139. o(^ 
- I N:o loof» pagr I tc. 

8210 Gripenstierna i /a££ , (^r) dr 
1669. b. a4 Aug. aM(ib: löjz 

. introducerade 

(O Äaflab förut Ekman , forbpfanbe fin faberé Graekiffa namtt 
Dryfonder tttibct ©wenjTa namnet Ekman, fom bctpber ettod) 
bet fauwna) til N;o 900. pag. * brober, fftef fig til Äierf Jf 
S&Nnge/ Finb^olm o(^ ?SaO^/ l^an i^rten lifng tfb orV' 
»ad)fatutiÄon9f.Canceiriet, ifnmier^et ttKb be JRpffa, Biflanb^ 
(facc5 ^iiffFa fflffiitt/ bjibr pdr ^eqnna fom uti Xoming 
CA^LS Den x;g tib i felt unbcr btinnäube frig emof 5|Jo* 
len o(^ 3)anmar(f/ pcf lööa 6. 23. Septemb. pä beg<J* 
ran affficb u(ur CanceiHet, reffe berpS utrife*/ bS \)ML 
jlrajit efter j^emftjmjfe» »ntbt Cammat* gortvant i sta^-s- 
Contoiret, ber tfräu 8r 1ÖÖ7. infpeftor Jftoer Sronone* 
iloppar fnfomder/^f-^ivtlfett beffaHwni) %m ocF aWabe* / 
1669. b. 4 Nov. pireftenr Sfttjer 'Äopp^r ti^flfenbct, 8r 
16"^^ b. 10 Mnrtii Äongl. 9f äutemaU^Te/ ' 1074. b. 9 Apr- 
ecDcrai S«n*g5i»aitöre/ 1676. b, 5 oa. 6amot*8i2bf 
11113 i^SS*- 6ii dmahti^^Mhm^n, Nomero 8^1 t 8»a K^).b«2)Jati.(aitf4Comm{fiinut I ReduftioH» Commifr* 
fion, J^an ^at giott a^Hffa flora forMcfntogar f0 Jtroiian/ ttf' 
001 atifcRltga ^wtlitta flSftooc/ tfpnner^tftc 1676/ M (he 
yS titn omfolinab cfl 6tSne ncberfon^t f o (i. loSrfhHiOe 
WaibeHabbe 04^ exercerade SlQttate. fibi6;$« in ApriU uti 

Sot^ 9i^cii<flart) tttt öiieteot^Iant»/ 1 1 6t0<f(olm 1697. 
b. 26 Aug. ftcgraftDen \Ui ^dmfvmi ttpIoR^/ttfl m(% 

Elifabeth Hamfen , ofrclfe / $ant)eUinail<t 6tO({^Im/ Petter 
Hansfeni onsffa bottcr/fob 1648 ^2U|Oa.ti7l6Jn Oä. 
incbAnnaScåkertftkSBrfieYSi a|Io^er. 6on af Xprfte^er' 
bCtt I f6r<nain\)e Cot^forfamUng/PctrutJonatDryfander, t 
i64f*t)-ioApr. 0<6 KirftmMäiittottcr/ti^43«b« i3Apr» 

Doi/GLiEs , Johan f CO <^ 
1669- ^^ *9 Septt aWab: 167a 

introducerad. 

(O Sc^ott (itt fSna Mimi / Nef i6)4« Oeftcifcr tin^ 
Cfmetlic Alexander von Eftnt X^fTa ttqmmtt i @foeiif( 

folb/ 16)5. f&i^tmtfiaxt Otlbtt ArcnUriet, 1636. Fe- 
cardeur» itf4f« CapiCaine-LieutenanC af Artilleriet, 
i6fs. Capicaine ibid. i ^milfeit ttcnfi Joil 0<f toattit «D« 
lab # 16 t Major !bid. 1 6 i OftOCtjle < Lienfenaot 
ibid. fob t SQiflanb 16 # t 16 ^ gift IllCb Chriti- 
na Gjlleniranac, bottCl* Of N:o 714* P«f« S^S. €oi Of 
« # « Douglief. 

jf^Oy GRAFFENTHALyEsEKBARD^ 

CO dr 1669^ ^3oSept. abfab: 

i^Z iatroducerad. 

(t) JtaBab fomf Qrafte, efter aiilagba ftudier o(( ttf^ofttfa 
refor / blef ^an fSrff 9tat& 6ep bem Xef(6»efeit uti Sre« 
meii 0$ Serben/ ii2go( bereder Jumcix atåb ibid. i<66. 
t>. 12 Dec« jtottgL 6n»enf! ReHdent io(b be( C|or»6ai(« 
iifra l^ftoeti 1670 gtegeringf « 9Ub t Sremen/ 167a. b- 
kc oa. 9Ibijefanb( ttl S|iir<@a<(rett/ Siinctorg/ D^o^ 
(oigg/ Oaimoioer/ 3<ll 99 OAmbttrg/i637f b. iS Aug. 

Can^ r 9iMtc!>'t^W)ilSmåxu 623 Nomcro canceiier uti ^crttg^ometn^ fdxmtn o(( ®e(fkciit f5M 
Spfftattb 16 f 1 16 ^ gift m» Scpkia 
Ton Fotehaureii» Ufte ctttia t^3« ®9n Af ' t 
# Qraffit. •}• %%'^ Ehrenckantz^ Gudmund y(\x) 

dr 1669- 1 18 Oft. aWa^: 167a 

introducerad* 

(o) jCaDab förut Spak, Wi I&I9. cxcraordinarius lOttSett» 
Canceltiet, i64f. Ordinarie Cancellift { Cancellie CoUegio» 
i6fa. b. 90 Sept. Nocaeius publicui { ®tO(^Iill/ t6f4* 
SecreterareiAmiraliceUCoUegio,i67i.Aflefroribid»i674.t, 

10 Dec. Amiralitets -Kä»/f5t) {6mSlattb léAut^^S^D. 

A9 Apr. { ©totf^m oA ber oegrafbe» i6t4;b. 8 Junii t se 

Marise Magdalei» 1)^/ gift i:ino»mcb * ^'^^ 
mcb Maria Roman» Sa»M«CamilieTetaren< Arvid Federt- 

fombotforpSaBejfannf/ famt fpfiet til N:o 8^4* pas* , « 

Superintcndenteni M* SvenoAit Benediöi CamensCUTid/ 
ftb 1631. t 1Ö66. 6»tt af ^ • Spak- 824 Storm, Balthasar, Qx) dt 
i67Q. ^. 12 Julii aUa^l lö/z 
introducerad. 

Cx) S5<5l!t fift »anm, W«f iWi* Mrfot «f 6ftect«c Z^g 
fcgcmciite/ fS Xajor af eif^rrgemetite/ v»ai^ van (fri 
amtn formrteW So tawwrbct o<| ht^tertabe conduitc , 
Mbe t fett t^ %ammxM &at opptteut/ Wcf jtftiöz • 
Ofmerfte » Lieutenivit, fob i ©iotfgolm 16 * t 

1679. in Tanuario, gift tticb • ' ' • / 

Icfbe mfta 1679- b* a? Jaauaiii. 6w ai ®t{cppf# 
lieutenaoteirfjöai 6t$rBi* 

£/. 044- -Äfi^M^IM^Ä 4- Sas Lideman y Eric ^ (j) av 167%. 

t)- r8 Nov. aMab;. frmma ;år 

I introducerad. 

I reb4ttäirtö4o.»cfaaifto9«ma[nofwcv©al,fcDcrmcra löfg. 
o<? i^?9. iW $>ani!a fclgfeen Äcfannmoéman o(& Com- 
mendant pä ©cttndoiiM ©al / ttwt fce •RavtlTa , ji(f nr 
16ÖQ. b. ay Aug. fJtemé fvtpct pa ^emawt ©tcrarbp 
f SWcDJgéliM) 94$idffiK)«. focftt/ fSt (et l^an fä tvd i 
fm fteit^ fiimetmibe uti 29 it, fem e(|c|l »ib ätiUUuja 
tflfåUcn t Ing 9(^ f^tobctttet giott^ ^ttmnltgcn anferani)c« 
aliinogcii emof fNiiben od^giort tern 4ucrtf^lt9tt niotilätii) 
DC& afbtarf / foD i Kfefoptng 16 . • t ^6 * * 
gtff mcbAiina r eders tottct/ StfaOtitn^mani ofh>er3Bc« 
(}ei:fi>fi^ raDermtonb/^EedcrOtofsfonft bottet pä StonM 
6en, mrtiiPfellcrt b^rJCjtffo^ctbrttf I Sövf/Siggt chrifto- 
phjcrsfon&bOKrr/ Kirftin^Siggefi bottet ®oii af iBotginedarcii 
i £tbfo|Mtt8/ B^na Håkansfon 0(^ Brita Svens Dotter- 

Denna iit gtrf-ttt ineb^bé* fen, ftäf/SRlbet/ fcter 
Lideman til ©tcnav^bp / fobt Stbfoptns 1640. b. 17 Dec. 
i; 169^ b. a.1 JanuBHii { ©tocffiollll .tttOII ftocn; 0$ SUf 

ineb t^hom ttttfta-tttt -nt/ WflBrbf^égmfwett i st. ciaraeft^n 

• Ii0/'4tftmat(jpn gld) Catterina lap^bs bOttCC Grundel ftl 

'' 8Hb9 K.feNro 71^ pag;5«a;oc6 véitffo af SRäbmani 0tO(fi 
l^Olm/OlofLarsrdn, (^m bi!jQWI>(96( ^anä Olofs SapeO. %%6 Pl/NCky Jo HAN y (z) åX 1672. b. 

20 Nov.. äWab : fCUnma dr in- 
troducerad. 

r(z) 93er;ott ^ttnomtt/ (Tivf ftg M ear|>ett(erg/ Dormiioo<^ 
6albO/ efter anlogba ^å\ct vä) iniblnttga tttrtfe^ refor r 
blef mib jtn äterfomfi/ 1664 93ergmeff are ofioer Uplanb/ 
9toiIagen p$ ©efirifelanb/ i66;' b.öMarciiSeersmeffare 

9fioer 3IIW!a5l'««^. SfWiJWhf; ösy ^uiDcro Jiiil ' 1 >. legio, f»t t 6tO(f(0(m l6)0. 6. 17. Dec. t uti 8ifn»<i M 1679- &• ip Ja«* ^^ ^ tcaraftecti/ aipt iö6}. b. 
4 oaobru mct) Eiifabech, fSoxm^Uttni % @M^m f 

Hans Hansfons t>Ct(et. Con af Thosts Funck* fSb { 

S^fPlattO/ r^m to t &ottiii mWf Mgate o^ (««» 
ttiftiian t ©focT^oIm/ famt omiiMt 4aare af eifSl/®a^ 
pcttftttsi fd^ ©filft Irif/ 1 i#49>0«MargarcduiStmoiui 
bfört Dcplcni. • . 

^%y Falken STEN , Lars, (a) dr 

1674. b. aa Aög. aWab: 1675 

introducerad !:\ ^ • 828 '0<| 3it9crmattlanb / jS tvÄ (a) XoBäb fStltf' Lars Månsftn i 
CommiirariQt.ifn)et 2if«@fi« 

fom 6amot(tn/ Dpiten/ SCiffomcvffjP/ Steflatt/ (J^iIaM 

«(|^ fm nrtrif^i^emtta ^C9Wini^tiu% { strig< t^ rc- 

' duftions CoUe|ia, ( ^x^tu MiSnm f^^ 9d IMClM 

. aViaii talat ic 1678. .ti^ tf Jftug. , jftfwco Commiirarioi • fS» 

16 « t X57|. gtff meD Anna Broman» kfbc tU^ 
ff«/ 1678. !)• l7'Dcc. ®etl af Månl f # 

^jdtma att/ fom reban & ttfgjbisM t étvctrige/ ffal 
^arjlomma af beM Bamlii abeltga ^(la FaikenHenffa fUg» 
tm / fom aiott ®ivta 9tac< Stommjar fiotm t^ fortamt 
tirttfld:^: »ti SofHanb garbcnGrdUgaoil) SnJNritga^fldg' 
(en matit nog oamnfunitli). ' - 

NfSMET, fTjLHElM, (b) lÖ/J 

introducerad 

Cb) eeito m noffiii IW •i«<4: b: 19 t)ec SpDit M oit 

iOta^Ot »2 fltAbarel^iifet/, 1^ lOai M Lieutenant af Upi 

' loiiM cfflfemcMCf ibf 167^ b. 31 Mardi atfflettcntf* 

ÖWartwmcftarc ibid. 1877. b- 2. J«n. Capitaine» fofe 
I< i t 1^ * flift i:^^» nieb Sophia «2(S 3m&i'6^ mtmån. IVuBfifaj 


i%9 K8iru,9l^tt|Kftttai kuH SteqTon BölHn Mto (fl OMb «A 
OUla«lllt6Mf|ttafra/MaIin.TohuutO(t«tMia«ftiöld, z:åZ 
mf^MarearethaMaoritz tKrtfcr Duwall^Halqut. G«|i4t5f« 
iMrfhn for UittonM ng- tttfot/ Wiiheim Nisbet a JbnifMIr* 
U», f3l>i596^1-9>fwnubiibeaart i66o.».aiTiiUi, (coMff 
»ni tttf giUBlo M<ilå rpifio/ o« M fku fhv cbtUHm Ordi. 

fifw If»^ 9$ iMra af tn «bcSiia ix^ (trfnta ni*. 
be^a ramiiien uti &Minb, firat tMit fUt Ubuom ef 
g^fet NUbet i lanbffaiKt Smvt^ btilgtt/ e^etff bai 
tcbaN Se 1296. mxH nafflnrinmis/ af Jaoet wb John Nfi- 
^t*>^ fiekm utgkniat flg f Nitb^t ifTtat-Ok. af Dean, 
Craicindnie^ Oirleton» Grenbojni, Carfia ÖÄ Alexaif 
der NUbet, gtli" fTisocHi Hocbmuth', Johan f 
CO O* 

b. a7 JuUi ftrn^lfe i)d l^eraé St* 
Mi!a)>: fomma 4r.intn)duc^ra- 

de. * . 

(c) 0^( gtt férra wunN 0(9 damla ivoihi i »ar bS StQ(& 
ffleffarc/ o((Jat tt^t oub mecfat aianlt^e i bt %^*i 
DaniFa »(^ »^(Fa fr^, nb 16 * ^ \6 » * 

gift mtb Prorcovia Aminon, Michael' Ffdrovitz Ami- 
aofb bVtfCt/ mcb Frofcoria Rosladin. 

(d) 3Bat tS X-fentenant , 4$! 16. .< t. • * 

* " ' : ' ^<t *6 . • flift mtb » 

» t * WvMt «f Johan Wifotzii f oiandt 

{io(hflra#*.\af tt ftMiff •« i«(aiRiii«t abiltfl m ntnt 

SWOigl/ foniitKri @m»frjtkail «« ^lef Lieutenan^ba 

«<K'9<wgf®wf»e Jajcob 4^ i« ^die» Iff'fan«, fl» 

Voif I - mmaioi^mtmm, 6if N ume ro ' 

&3o f^<)^F/c^«Ä^> ffENRiCy (e) 1675 

introducerad» 

(0'ffftfiSppö krtf r675. fc I Sépt. «tt Introducera!, 61 
iftt förra namn »^wapi / efter (im (e»t0 j&i aOeitga fla^, 
^rfomfl/töarbåDfiterfiefordronobergtlärrtrto. (tDortt^aii 
H ^^ £ivenff frtgfttend j^r orpttetU/ ir i66f. ten 6 

Mtrdi bUf ^an ComaMndant utt ^Ijfegbora/ . 8t 

r677* b* il Aug. £atib«^kmde ifmcr Catkiarelilti/ ocft 

.benfratt i6t9. SanM^fbiage Sftecr eiffwg* lon. ^b 

i freufen 16 • t 1629. gift i-mo» meb Ma^a* 

rcrha voa der LShen» a:do, meb; Anna Foffe. ^011 

. af Johan ron vicken, jtongL 3^olj!«£atiiiii*t«{^ctre ^ 
DfÄerfie Lieatenant, t i*f4' * %3i^BENNET, Jacob y QQ åXii^% 
introducerad. 

(f) St(f fivesrilmbr Sr b. 7 Sept oy)){( tref pi Stibbarcj^» 
fet m tMaga< / fot bel 2f 2t< frfa^tienfior « »ar bft M»- 
jor af 3Bo lairt cavaiieriee, Itffntt fät fitta namn oA 

tDOpil/ gift meb Chrifitna Thomai totfer Kinnemondtit (t 
N:o fof. pa(. 4f 5* ®Otl af Wilhelm Bennec 0(^ léaa» 
ha Bonnar. 

f>cmHi 2(t ^fdammoT tftS Gfottlaab / o^ or bet Mtf 
M grenar utgrei&b : ben ena gren Bennec af Grolec, 

l^ar< tVOlfprtt ar; Benediaoa qui tollit crucem, ar bet 
ifrän fonmcn til 9elen/ fS tfl Siflanb cA ^ tfl 6»e« 
rige : anaaré or en lannan Slbeltg 01^ 9reiUgat( nttCng» . 
lanb o<^ etottlonb / men ben f orer itt ^ annat f»m / 
nemltgentre^Ifwa Kejon/ ftm (iSr 8 onba ntt ^ftoer fett. 83» FoN DER Osten ge nan dt Sac^ 
. .Kkkk>, c JiiiENy 62S dUbNrdofd w>&itm. NuAero t 833 REN, Georg , Qgyåt 1675 in* 
troducerad, 

(g) %K U e««M>Wi» ^é^tfUl fifiulnAt & »- IT 
Sept. iffH tr<f «tt inmducem, (mdrAR ^aiK SHxIiga 
l^binMortmfittHtMAirt/^ »X Cfci i6 » t 
16 « gift iilO * ' 0mi' af Alexander 

Toii der Oåen gctufidt Sackea (fl foitx 0^ JtOMjfyS^/ 

|>S Ofetfit teftunente» Uixamttt i 3«mA f9^, 0((| Mar- 
garctha ron Jtoftnliaggen, fm tcNo i($f J. »or tol». 

Om torna 4(tt nrfirmnff fi; Mto 104. pag. 134. idM»: 
f3r n:o <84. P* f4f ' 

fFERDENSOFF, JOST , (fl) 

Lorens, QO hxb\)tt, åt 165a; 

h, %% Aug* aWobe : 1675 intrcK 

ducerade» 

(h) C(f( «» »toto tnhmm» tt(i X)coftR{in} christdias 
tib if^S ^f( »rcmai tfl ®w«;^(/ m^ lina» ) itromgoH= 
i 3ig(no«iiI«nt/ nemltgfti ®(^»ar/ ©uiam'^ o<^ £t({o 
110/ mit focNtoO/ oft N tern inctfSolFa (ontct kfSitfli. 
(Tnlle. Jeit Werdenbbff (fl 0<^arf Wat t3 Capitaine, 
M(f itjl at9(tm(f}ate <lf Biflltttfra 9U>dtf<SA««n/ fSft { 
SSttmoi itftx. t 1^4- ^f( ItKfr Julian* voa Q<5beji, f 
ltf87- 

(i) 20 Gttfanriif loät tS capitaine» fot t ^mm idi ^ 
t 16 * laxxS^, »^ gttf mcb 9<»ioffl tttnur ai^rj 

ffgO gren «(/ gift m(t> Anna Maria Jöns tO(((r . Klingcn-^ 

berg, mtt M forrft fni/ f; Nco 360. pag. ^^i. 
(k) Sir SiOdw, loar tS aMNr. fot i 99Mui(| 16. ; f 

XXHH* I Nuaer» S34 I 9ti)>i)(rS'O0 .^ctSmdn. 629. lExmn 9iMfo« fltm st(r «< mc* ((i ^('fon/ ttnlct» 
Officeraren af 3ant(anU tegtmcDte / ci«e* l«lna Omi» 
ron Werdenh«ff, t>W t»6tv 1737. Vfltfk 

Stael , Bernhard, X^ 
Richard , (m> 
Mat H JAS , (nj o<^ 
Hillebrand, (o) btbhr/MifflWI 

1652. ^. 14 oft. d ni^o ab(aW ; 

1675 introducerade. 

Vilhelm, Qp^ 

Peter, Qq) 

Jacob , (rj 0# 

Johan, (Q br^e