(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "كتب جمعية المكنز الإسلامي"

Oj__*ill jl oJ^-U j_u__)!l J_ ojj\P <db J^-Ji U_)__ o^ls^J! j-J j_J*il JiP Ut J~^ ~*' 
l_j I Jl» U JLas J;j LsiaJ *V I ijsLl^ jj! <dl!e J-»- Ji 45jxJL) Jj»j Ujj o*>L--il jZ-\ "'CkJi \, 
^aj, ^fi '"£• (i^^p /ill Uj-^j <J-^-i (J-^ 3 Jj* Ji^" ^' l1— ^c -*■* (J^- ^J^ 

P (^& ^i Jj*"j J^ 2 -^ j^ f i^S> ^' Jj^j j**-* j-^ f $=B° ^ Jj-^j 

U 'icl yj£\ a:p _J_ j_>- JUs OJ^I ll^: J^ ? (§!> ^' M>- *J j— ^* j—^ 
ojjp J_j ojUiJI cJj ^^^p M Oj^'J, p&\ ^JJI jA JiJ&r (1)} jl ojj> Ij Aj l_jJl-£- 
JloJJ oj_)p Jli> r (_Q jQ_) ol _jP Jjl-^: JljLsflJ VI Jjil* (jl _j_ jr^ jb dUJS'' 
j jLUJIj J%_-*JI j^ai 06 ©- j^l Jj-^j (1)1 ©- ^l _4jj 4-^^ (jL'j^- 

ci ^ j* f^ u £) u* ^ u* Jr& JMi r 4® J^" <■>' J^ -t^ 
c~x-J JU 7w~JI o*>U> cij jp <!Lls (i^k /iil Jj^j (jj J4j *^- J-> ^*' j'— ^d 
^tiskil As_> '*jc j>cill *!_> ja^- rtiskil XJ> aaJI _■> d)6 lil /^- fe=?Zk. ^iil Jj-^j <ip 

4ill Jj-ij Ij li lH U j6 o^UsJI slJj Jp JjLUI _^l J_» *>r juJ\ d)I jJu jjdl J^ 

oL 3___L^ jp J«*-^ j^ (_£-£ jp dUU _jp (JJ^ jgJ)J-j t o5j ^JUi j_o U JU3 

j^a__J (^_§p alll Jj^j (1)6 (1)1 LJU L^l (i^^ ^' ^jj ^^ j^ J-^j^* J^ 

_A?Jj?-J U_Q UJiU ^«.Ujl \^ (VjW U _%^J^ Jj— ^ OL^JlLa S-L-^m-J l (^S^^Ai yr_.,<?)l 

r^ ^> ^ 1 j-^j ^ u ^. i^ jL^- <i ^ j^ f-i i (i yij «i^ oUU Jp 

^ikj* (jl Ji5 T^skSI j-? ^j iSjil _y J^ (i^e /wl Jj^j jl 5 Jji <jl ^p kjlJk 
iljil jlos _jL^JlJI Oj^j (jl Ju5 jva-*5l J^ 4*5j iljil J^j fcJoN iijil Juas jLliJI 

tji j-^ j' j-^ a ^' ^ lIj^ <*^ j^ ^^ j^ j»i-^j i mmii^ ^^1 
ii^- Lji iiU-j i^ii^ j^i sSuji ^jie-O! >\ o[iL> ji cirvi-i-i 

(1)1 <J,I lcljii'jll d)6 lil _34-^SI IjL? (1)1 l^S" 'Sr _w>l Ulj-2 l_4 j4» L^^ jj«J ^J^ jS\y\ y^—^i U j j.3 4lijj iL./go <Jl£ °* jJ.*_~JIj yjz*i\j 4X*Uy A--»-l Ab Oj>>j 
(dtle lil ftLjwJlj jJ-jiJI CJjp lil <JL>j*li\j j~J._~JI i-JjJ^- J^ 4*"*^ jl jLi^ji 
CJa\) ^ls aI>* _j_2 4jlp Cjolj ** > A3 aI* J_J 4jlp C-Jb* jU il' J_i JlUI dJij jl J^LlJI 

<J Jp Ji^J. (jl 4_Jp Jp di5U Jp ^JJJj v ' /v ^SClLi 4otj pA~lj r4s-Jlj iilp 
JJ_*Jlj J~iill lupIJ l-l j4J_il J-^* t)' e^J^ tij J! v^ v- 2 -^*' U» J-^ -*' 

U sLJ^aJI js-Ij jUJJI CJJp lil <JJj*1\\j "ayufi L^U-Jo jl Jls 4laJ iL^JJ ^JvJtJlj 
A JtJ_4_il j.a JuLjJ^ O^JJ^ 1—^2 'j^ 'j &J—Z+* 40 . ij>cjlj ^_Ji5l J_J>J "jpJ '1 

^j^ <j' Jj v^ y ---JM u. J-^ o' ol Jp 3j> j: ^Li* Jp dUU Jp ^jUj 

(jlj ^lji ^jI'Aj tJjfljH jy* U jJ.3 ^IaJ il s_l1j jLjlJlj Jj_*ll J*^» <jl J;j.*_J*yi 

JJsliJI J* j$j % jil >i jli 6>i OU JiUI jj? Jvj dl% li'ftllJI J_J> 

^Isi ^jj i_U f\ j> ^ij ^ «usi xJ> Jp ibj ^ jo^ Jp duu jp ^l^j * \ /a 

l-J j\$__l Jj> ijj^-l -I o^> jjl JUi oSUaJI Cij Jp Oj^J* $ ^ 1 — * *' (S^ 

U s-L^JIj ( jJJ_iJI cJJp lil oJ/Lllj dJjli* <ilU? _>& l-l JJaillj iili? <iiU? oo 
JjL^I Jp JJJU Jp j£>)J-j 1 • jU*JI _$*_ o*4*^ Ar^l J-^J Js^l v^ u^J £&& 
oUiVI rj-H {? jV-y-ll j^* ~j JU 4*1 tiAJU ^ ^j-JI Jp «UUU (jl J^ i-l jip ^ 
V^ ci' J^ ^^ j^ e?-^-J 1 1 (B) J^ 1 ^' OjUsj °f^*J ^Jj& (j t jjJ?' £ jj 
jL^iJlj («— ^-jI^ ^ Jj t-^ljSI J^'Jjjc JJ-*II J^j Lj J- ajI dJiSU Ji ^j-jl Jp 

^ ^jliil jP jj^^jl XJ> fj\ £ 4*jj Jp dUU Jp ^l^j 1Y •^c^ (Jfjjj IV <U_^r I CUij U U ^iju j^--l OjUsj °fj VI J^ lSI <lSj'yi U Jb 4*1 Ali 1 
^ JJiS *w_b _;jl c-iT Jb 4JI ol Jp dUU J, J^ (jl 4_JP Jp dUU Jp ^j4 
Jip LflT 4__i__SI ^ip l_U ^J^JI Ju*-l_il jlle- Jl r-jJaJ* 4_i_^rl ajj vl- 5 (j' 

jJu C5" ->' ? J^r** tij ^J'j ty* v\* ^J^I J-^j v- 2 -^*' ut j-^ ^S 3 *- j'^-4-' (JJ4 J_ jj-f Jp dJJU Jp Jg^-*-J si \ l\ ' *U_J~I "iSl* j^^ 4JL&I o*>Lj> 
Jls JLc J,,«J<SI jjj iliAdL Mjfcifc I JJ> jUp 2, J^ t)l Jf-Li (jl JJ jP JJJ--I 

Jp _xj4 (j^l^- 10 sSUaJI J* ^Sj ilj!il ji u u jj-JI apJJj ji^^-3 &tej ^S^ 
drH- ^l <3j-ij 6l "«i> J 1 j* J-^ 1 ^ ut ^ J 1 j* v^ oJ J^ ^ 
jl *s l* Jp di]U Jp (J/jJ-j I" 1 mii? 03UJI iJj-l Ais o}L__l J^ 4^j iJj-l J^ J- 
jfj^-j w oiklll dif U iis 5» _JI dJL*5U l_l Jjii d)6 t-ilkS-l (j'j^P {f,&\ £& 

J__> 4^_jll i)j_l J* jVj_j Ij6 C-JU ^ Jojj JJP J^ 4-1 JuP (1)1 ^iJj 4)1 cJjU Jp 
iJj-l J^ JjA> 0& o J.J* IjI jl 4*Jj 4Jl dU^ Jp (JJ^ (jfJu^-j 1A l/ll olklll ijj_l 

(j «■U- u (__ju '!%f y?~ *■- ^ oijjui £1 a^ij^ <ru j^j ojustUi _jj_i jj_ ^o^ii 

jb jJP £l alll Xp jl *^_ Jp dJjU Jp (JJ4 ^JJ- ^ JiUI (jV^j (j-wJJI fjj- 
j\_k (Jjp-I J- (jw-iJ-l Jy/^jL J^ dU^ d^ d?^*~J r * ^_* <j-J~«JI -JjJ:> JjA> 
JlUI M£>-l Jlill <j— --=J i'jil *■- l-il <j-_L-_JI -JjS_ Jj_u j& (j-llp (j^ aAlt JuP (1)1 

(j^^l j^p Jp *J_ Jp dUU Jp (j_4 (J"J-*- n vj^ ^^" ( -— 'H ^ ^* ^J^J 

VV ^O^ <SUj 4SJ-I J?j l_X6 j-j-*ll o**Aj> 4jj_y <_$jjl Jl_ $=gk ^l Jj-ij jl JJ^ 
jva«JI o^J> J^ lJ>/2j*I (_jlkS-l ^ JJP (1)1 J^j«J ^ _XJ^ Jp dUU Jp (^l^-j 

ljj\c J4 _jl| 4! ^Jl5 ^rJ-iJI O^lj' Jp dl^>- U JJP JL«5 Jr^JI Jf^."i *^rj "J^ 

(jfjj-j rr tJ.J_Jj's.Uj ft^i JSsLJ JUuj diJU J6 (JJ^ J6 _J^ oi^ JJP JU_» 

Ulj l_^j 2bU Uj o^ljail JJsll jlJ-^l Jl Jj«J 0& Aj'I X^J* (J^ (JJ^ Jp diJU Jp 
OfljJI £Sj_l J^ diSU Jli ^JJtt J6 ilY JUj 4UI 'j* Jsksl jl iJapl L^5j Ja 4jU 
4U1I Jc ^ji (1)6 (1)1 4jI 4UI Jc ^J.5 ^Jjs- L*b jl UftLj o}L~-l j-l_ jiJ J j*j 
o}lj> Js-iil- C-5jSI ^*i J_j ^ji J.5 (1)& (l)}j jci-S-l a*^J' JJ4^ V^jH (i J-^J 

^OSI ja ^ VI IJJbj dJjU JIS iSr W W jJb 06 (j;J5l Ju (^^ Lcl 4)'V jiLJJll i ilfi v >di j <jJ! sj_£i jiiJ! diiu jisj £]i ijjfe Ui j*lj j-iBi «& Jij_! 

dJlJU jp (J?^j VI i—JjiJ.1 C-ij J* <-^*-j*-J ftl— I5JI o*>L? ^r>-j J-i ojl^- I C4*i 
_iiU Jb iSO o*>UaJI ^yaij 'ii «JJiP t^J&J- 4^ Jr^l j-^ o> ^l J~^ _> /H^ J^ 
AjlSI ^JU Asflj AJU C-ijJI (j JUI J° ^*- v»*i J» cJJjJI jHel^lj tij'lci —iJij 
4ij| Jj„j (jl ^lliil J J-*J JP t^jlfS JJ JP dUU JP _s_£ <j~ J-- ™ o*>U_I JP 

l3?Afl JSU JlSj j*jp J4UI ^T J* Jblil JU- (ijJ.1 j^- j* Jis Ja>- ^§§1* 

jij jlUrlj Jj JuLll 5r ^i JJ- U J*>1> *>lSj ^U^Ij |^=gj»k JiSl Jj-ij fljj rtl-J-! 
Jp- «---JjJl J* J--I Nj J^Aj Yj (^gjjie J~l Jj-j Jai^u^'Ji ol$ip i£us j>_-l JjUi 

Sj-\ (_$jjl _v*j_j jV-I yisl Jj-^j Ij J*^ Jus si^^> yisl Jj-^j £jjw J^iJI I_£j j^ 

4isl JjJj ^»! 5r Ll_ IjiLS Ij (LgL-'ljj lj^5 lj-3^1 (ir?^ ^l Jj^J J-i _L«~j 
_^_i Ja>- J6 jp gJaJI (§Jp *_l Jj_*ij p--^ J-s-i o^LjaJI p_ & V^j (^gjW 
rt.il) 4jl_f J JjSj JUjj iSjlf ~j| <jU U_T _ !_! LgJU-iiU o^LJaJI _J J* o*>Ls_JI 

Jjij ^jp J_ A»'i'Lii J jJj jp diJU Jp ^ J_^-j n miBLttV (c^jf ^l eSUJI 

Jj>- IjjJ jj JSj J-J^ o*>Ls~ij p-JJaijj jl *V *^ JSjj & Jjj-j "4S4S (J^p M 
aASl Jj-ij /^^- ^j^ ^J (*J^^ Ja^J—i'li J-*— lil 4— jSc (_J»J_» A5j IjJailJLJjl 
_^>- lj-^_y (jllalJi Aj ilj iJJi jl jGj _Ji!jJ! _JJi> J^ lj>-j-k Jj>- lj-^jl-1 (^^^ 

jl *ySl ^lj IjjJ»j^ olj IjJj^j jl si^p ^l Jj-ij j^^l Sr _;^ljJI JU!_ j- lj>->- 
j* cilj J-^j p~r^l <-iJ^-jl p (j^^k si^^ ^l <-Jj-*"J (J^"* "^ J o*>LJ-L) J;^lj 
iJsft j^p (j-»- J LiJI USj! s-LJt jJj u^-ljjl (j^i -iil jl J--I L^"l <d <JU5 fl^pji 
5<r L^Sj J 1-4JJ2J o& 15 LgJL-ills l_^JI f-js jt Lj^ jl o^LaJI jp 'fjLff-l j.5j Isli 

^U-^U Jvs-J-'ir- jJij V*>L Jjl jUallS! j| Jl_ ^Vj (j! Jl (i|r|p J~! JjJj _-_-! 

JjJj l)% ja^-U ^*^j si^p /jjI JjJj lc- jp aI; _p- _vs-S! I j~^ §Zjj£ <J jt'J* 4ii! JjJ.j dJ-I Ifil J^ j) JLas J3 tjl (i^p 4ii! Jj-^j _*>-I _$jjl J^ si~_Mw ^l 
jp-jUl ^ jJj Jp diJU Jp jj4 ^ x 1^ w o^bLL oSUll jp ^l (^U 1 /10 
JJ>-! Ju£l liU "^4^" £5_* J* _L>-| °-^? ^! <-J- (a^^ ^l 4j**j <-l jL-~d (Jj *U-p 

^^ jfl 4,j L. dJlS L^j jl jfil cilil JUj ^vv 1 /n oSLJJl _> Ij_Jj 

Lj J_-j VA l/n <_i.lsi.Jl j (J-^aIj s-LujI J ,»*-» a!_ Jj j (jw__j L__ <_oli Lj_>\j 
/'''**,'*''* ' '/' t 

Jpj j-^jll a^p Jl "<^U <jl Jp jLJJ ^ ijU V! j> jo ^ Ji is! jjp jp diJU 
J-il liil !_! J_ (J^p 4I1I JjJj jl o^ji <jl Jp jtjj £ j-^jll J4^ oi J--^ 
_o_ L^j (j! c-iwl j-JI jl ^ij'i;^" 75^ _r? j-Si-l 0J.4 oU o*^JiSI jp _pJ> 4 L» 
diJU Jp (j?I^-j v^ mnm^m _Jsis~-l j (j-^j «LiJ! j (j-^j (^Lij *1_ JlT j L_ 
__il jL^I !_! J_ ^ggj. iil Jj_Jj jl ojl> <j\ Jp <_>^i j* ^S 11 <j) 'if- 
Jj»o Jp ^.^JI ^j b (£_________[) >4=r rsj» J-? _L>-I °-^? oj» o_U-l 'J> _pj>.& 

_£ Ia^ Jp Ujlf^ _yj jP dijU jP _£J»; (^J-»" f* rt--l ^*JJ (_-ll £ji A^-l-il 

bSjj l'j_»-L__i vj^ *^ oJ>__JI ojjt* J* JSi °ja JlS (i^^p ^iil Jj*«j jl l_4-*LII 
a"^ ^io^^'l jLfl (>. j^l J^^ Jp diSU Jp ^i-i-j n ^l ^ 
(X>- I jjj^ !Ju>- ^J Jp oj^JI J4^>- (i—^j j^j °- (J 2 ^ oL-iV! _;!j !_! ^Iil aIp W ^ A 4*3 Jp 4P J^j SjL^kll v tf r o *' %' j* tJJ^ <jn4 (iij-^ j* ^ u j* (i^ cjr^ ^s^»^ 1 J cM 1 S-> . 
^j^j v— ^l j? ofi eJjLi! ci-*^ ci J^-^ ^ j^J ^^ cJi i) ci^' •£?*! -^ 
jjj £; is! lip JUl Lij^ (i^e j4il JjJj J& «-i^^J Jl A^~~* J* ^^ ^ 

j\ii_ Ij jaw^c ^r Jo J^ O^c/* ^i*^ J-^ ;^i _p fy* - %y^ji ^ 5 r»-*-* ^^ J. 

4j JyO <UX Ij" rsU 5r jJJis ^JJ Jl jv J^ O^c/* ^^ J^ ?** "^ ^f^J J— -^ ?** ^*^ 
jlSCjl Jl *>J Jp- L^-j 5r oUs Jl I^, c^ii /c 4-Jj" piuLiC IJj jolj j^. Jls _ 
gjp N I jp ilijll jl Jp dUU Jp ^J^j rr dim^) 4lU-j J~p '^ aI, II' ^jjl 
J^j y^k'f^ *?\ <3 J*44^ 'Sj^-I Lj>jj* !_! J_ s^^^p ^il JjJj ol ~°jij* (jl J^ 

y SfjAi j^-i (j! jp v 1 ^ <j) j* ^ i* <i^j n COD ^J* >^Ljj 

Hjyjp JljiU J^_WlJj Jij jt>__aJ- Lj>j7 jr* J_ (i~r*|k 4Al! JjJj tjl OjiJ* (jl j^ 
*_' 4*1 oJ_Jj 45 Jp J* ji^dj ( j 1 klsk_!_ J_*-^!l J Jj£> IS3U cJt-C* _^__4 J-» -Sl 

AiStc Jc J^-_ JJ Jo <jl J! j-^jil Jup ol <»& a»I cUSU Jp j?J^-j ro _jjj> j-fc 

JuP u 4_JUb 41 _Jl«i Sj_J?jj bji ^?ISj _}! /y Jl*___- _->U fjJ fe^%k f$-j! TTjj 

jlBl J* ^Up'MJ Jjj jj^ si^£> ^ii! Jj-Jj cJi-? JU «j_j»jJI i-_ „1 j__^jll 
-^ v jjlji ~— ^ *4 *-Il Liji ujlkJi-! J! ^jp ij^ 4j"I 4j ji- oIjI jl j-^J^I a^p 

JIp jl ( j,*_w__S jl J^S 4^J J_J_ _v^_9 l_J»jJ Ji-j j^- iiSU JLi ^jjsi J_ 
j^WiX.iU jJXJa_Sjl _|ls 4^>-j J-1p _;Jll Ul Jl_9 4^J-j J-Ju jl J^ js^lj^ 
J_*P J^iJ Y 4^>-J j^^Ji 4^i-j J^S 4lplji J-J- 1 ciiSI Ulj 4^>-j J_ _P i*j *yj 

Ja i/n iiJjs jj__^ jl Aj-C« J _ils o& Ll <^>-j j^j I^-L_p jjS3 _p- <^p!ji 
jl ^Jc j_J Jls JJ» JU- j^4j Jkw_JS(jl _$^ J=rj J^ iiSU Jlij _x_^ J_ 

a_ !_] jrllSI sjjj (*_J U JJai jl •^iJ.Ou o| J^*^*d U >J^J jJ^^-^J ^J^L^ 1j*j J 1 "»i> Ci.l j* £>^ j* ^jl' Ci. 1 J* ^ U J* CJp- C?^ rV l^-^ ] d\ 

^J^J <J ^-^"^ o\ J^ ojo J^JtlU <ujj J.*»SjJ-I Ja.a.jLli I lil Jts (i^gic ^l Jj-Jj 
Jn ^-^ jl '-U I (j, ?i) "if' 4^) u J^ c? -^3 rA tifZI) »^» -^ u) iij¥ ^ 'fj^ I oj» 

J' '^' ci ^ J^ S^ U j^ <jr&-J n \-^>j^ l«JaJ^'fj^-I fli lij JS i_jUaJM 

Ji'feb'^j4-j IjL*-» oSUail Jj -iJ lll Ij^T^jl L-^l W *^' 5^ J>-r* 
_Jw ^L*_dl J* °;_j Isl dJU jl ( JJ&LJI jl »kU-jIj >2s*»j*j, \j>*jL*\j <y>, Ijdl 

Vj pS j* Vj «jiy j* U>jj v Jj! tjii^ j; VI _isu jfi _jj4 Jfi ±to i A y plii 

i> ^) jl j* jl JS j* ^JC d^ J? VI Lj>jJ Vj jjLJf I j* J-_J q^5 J^ 
jji-JI ^^ L-A£d ^J J^p^-*4^rf^olT JJP ^l jI^Ij* Jp dJ^U Jp^J^-j 

^ Jl J* <^U JjJ J~*J< Jp «J-i (ji jljJjJ Jp dUU Jp (J-J£ ^i^" l' *J—*J$ 

j^y*u- jj^ o^ji t>i ^ tf jijji jJ- ^ j* jij o*>j fj] £ ijgi\ -j> jjj vi 

ojs *ldl J* JJill l_u J-^-j j>Jl ^Tji* lll k\ Jj^j t Jl5 j^§p k\ JjJj jl 

4_*Sl* J— ^~l *jU jjg lail j* (i^=r|c. k\ Jj-J'J Jt^ 4j l_J>jlii I L_iukp 4j b*l_J>j7 
Cjj "oJu^ Jp 4>J_> <jl ^alll J^P ^ 3-^! j^- ^1 U 'if- iS^-J ir (UIHBIP 
oSS (jl (jj O-i^ s£*J*6j dUU ^ i_J^CJu 4_Ju_T L^iU- Jp oj)i (j^ ojJp (jl 

o_jfc <_j*L2- Uj_j?j 4! Juix_Ji L_pic JJo oSS IjI jl I ^jp-l I ^l (jjjl s-j VI 

lj (ju>_i7l JUs <ul JJajl (Jlj3 ^1_^C-.JIS CJ^rJ- (^>- s-L'VI Li //J^-> 4J; Vj^! 
J? L5^ ^i cT-^a O-JJ L^'l j6 (i^c k\ djJij jl Jt~9 Ijw oJlas Jultfl (5^1 ijl 

J^ isy^\ VI 4j j^k v diiu jti (j_^ jti i3 1 • tfitft oil ijLli ji»'& Ja5 ijLll 

vj 1 -^ 1 Ji'^ 1 i! (i ^ U* ^ &. l£& u* ^ u 'j* J^ ir "^^ W 
fi-e v^J 4 cL^- v'i-i- 1 u^ ->' v^ 1 ^ a j-^!^ 1 ^ <i eP^ j^ d^ 1 
•i uf J-^l Sr^^4 of^ u 3j— ^ ^ \-^>j>- \j*jj ci**- uf u ^ ci Jj-^ \ C-^Ls^ t» t_jllaJM (ji jJP JUs f-k 1)1 di J>Jp- ij J^ (j^j-ji-l C-^l s^ 

jl *s I; Jp dJjU Jp Jy&-j u 1 /Vl LJb ijj f:LU! Jc ij UU lijL^- N ^jjj-l 
OjlJ»j^J sis^ >^ ^J^J J^j J iLlillj JU-^JI <JB j| Jja> 0& J-^ Jr-.^l ^ 

ojUP J) J-Ii 2 - jp tiUU JP (Jj£ (jfJw^- loij^jJI 4JU cl— £ ^ ^ <»-J w ^^ U--^" 

i_i: pl JJL: L4!! ojp (i j-^l aip <jj>*l j$ ij fl if'^'ji <i ^ j* 

4_jL p! <iJ_ jjjsl! jvK-l! j _$^>!j Jd^ J=^l al^l (jl cJL_« (i^p ^Ul ^jjj 

(jl j. 4*jj (jlj ajI diSU jp J?&-'j n imy oa*j U o^Jsj dl^ ^l Jj-lj <3- 

1 /vo ^IJ Jc£- l-J>jJ Nj lJ^t^-J *^3 j.^ddl j jij Ijl^» JJJS J-^S'' ^ 
'«j-^j 4llc J^S Jlas 'ijs^j <d^ J^ ^l^ <j~^ J^J Jr^ cilSU J^J _$-^= J- -J^ 

^JP ^ 4jj| jjp jl &$ Jp dJJU jp ^ JU-j iv oU J_~k5j dB 'j* ^js^Jh^j 

Jlij (J-^s J- _J \\ Ljs>jo 'lj A^ss jLPtldll J^-S >r «JlJJ'-j Joj J) -^J Ll --->■ 

\j->j <dc j~iJj oU J^Jj dU^> J^ j^wi^J jSoj i J13 \j*^»j *'jJI (j J^ dUU 
Jp -11 1 J, jJj jp diSU Jp (JJ^ ^J^- 1A j-ll iili LSr *jJ»jJI i) J u u ^ /n 
ij J^» j? oLl cip JTI (i^e iil JjJj jl j^^ (ji ^ 1 * ^ j^ ->^**5 ci ^^ 

^J^- ci <ij>* J^ ci JC^i J^ ^5*" U <3^~- d* ^^ cJ^ c?^"J ^ ^® L->*jh 

!jJ6 lil (J>- J^l^ ilc (i^^> j*All JjJj ^» r-j^- A)l oyJ-\ AjI jl^Ul ^ Joj— ^ jr^ 
Ojj "J5 iljj^lj l^^> 'f Jva^JI J-^-5 (^^^p Aii! JjJj dy y^>- (J^l ^» ^j e-L^-JaJL 

(j^Js-^ t_j_^dl Jl ^l* p U&Ij (i^p ^iil JjJj JSi Ls (jjAfl 4) ^U jjj^UIj N[ 
Jpj jj>kl! (^ jL^ Jp dUU jp (^i^-j o- (25 L^j2 jlj J_^> p L^i-vi^j 

jp ^li-j 01 LJ>31 ij Jv^ jp v LkJt| ^ jjp ii ^ii^ Jjl Ji-UI J, »oil jJp 

Jr U-j IjU- Jfl OUp Jy. b& jl t)lfP i (jtl °j* 'Jj^ ^^ (ji ^J-^ J* ^P jl 4*h <C\ t£iiU jp (J? Ja>-j OV Lsi»jl> 'ij As^» *c 4£>-J l^ r_<^°J 4jJj J-~Pj ^j^waJ» 

(jfl^-j or 1 /w juJI cJ~« Lr jLJ»j^ N Ij& ^Lp ^^aj! jJpj l_JIU <jl ^ Jjc 
^j^ cH-^ 1 j* <*sp c/. ^ l). ^ & ^LZ 4l\ Ju^ £ JLJ4 Jp dUU Jp 
01 LvS>j^j Yj diji J*Jt> (jl CJlj Jli L s^jVSl jl~! «d^ ji UUi? <4~r#j 5r o^AJaJJ 

ij| j_jp ^ ^U- ^ 4j : I <jl_~_5T ^ ^ij J*; jl Jp S^ °J> j__>{ Jfi-J-j 
S^ Jp <j~ j-^j °° LJ»j^ 'ij JJ' *f W- JSi (jd-J^I J? W ^j Jj* ^jUa;*yi 

Jr ii* J5b j£ji-j jU- <d! Ojis ^ULl _£:> ^?§p 41 1 JjJj jl j^Zll jji jJj^ JP 

diJU ^p (j-'J-^j oi Lvijj^j 'lj (J^? Sr 4JU JT _ aUJ_JI tiili JJ 2 -^ ci' ^ (J^J Lvi>j7 
j* p-M ^ u J^' 1 ol cijL^i^ 1 ^j ci J-^j 11 4-4* J* <-^ <i ^r j^ 

<LU IjJa U jllJI «Cljo J.5 UUi? £iis Oj^ V^cJt Ci^ *><J^ jj| 4l)b J^-J-5 Jjlj^! 

■i (^liJ jul JC_> ~&\y>\ (JjI t> I jl» U i^jS" ^ lj\j 4>JlU jjI JUi Ljjj^is jul iC_> 

(AfJu^- 0V Sjvi»jJI /5^U- U w w YA Lvi?j^j 'ij ULvai s_Ju -jj _}lj 4>Ui> jj! aU j J*fl I 
illali. V I jP JLi j^^p 41 1 JjJj jl «ul Jp ojjP J, aLL* jp dUU Jp (JJsl 

jj; ^SUJI jp dUU Jp J?Lj~j oa 1 /r<\ jL^I ~J&&.£Lj~} l^, Vj! JUi 

jiStUI JLm ajy^l Jl ^S*- s^^ ^' Jj^j J* »i> J j^ ^J j^ j-^!^* 4^ 
t IjJUi Lij^l cJlj ji (J! o^j jji>-*V d $sj ^iil s-L^ jl blj ^iaji ajS JIS»$oJb 

Jc ^^j^ ^j ^* 'jrt i t>^ ^*^!j (jLJ^l 'iui jj ju di;ij>-ij tUl jdlii JjJj 

06 jj C-j'j' J« dJ^»! jV iJJ-»w (Ju \^ l_9j.*j < ji-i^ /Ail Jj_*«j u IjJLas ^i»j_j>-l 

JU M Jj_Jj Ij Jj IjJU '&J- ^Jj*i Nl rt— ^ ^^ Ji>- J "<*U«^^ jp Ji>- J4sl 

jSI jo *>li ^j-Si-l (Jc ^jUji ulj Jj_^>j5I J^ j\liej£ IJp ^UflJI ^JJ Ojjlj p-^U 

jj ^i jiiii i Sf!4 Sfli S/i ^lI JLiii ^i iii^^j^ jp ju-j 

aU^ /jp lUJU Jp (J?Ju>-j o°i (21 ^5) ^-J^ U^-li L_>cJi Jji U _JJl»w IjJjj' j.eU_il Jc jAZ- jUp J, j\jJ> jl jUp J, jl*p jji o l>>- Jp ol Jp SjjP J, 

4j! 2jJ & Ji*- °XjjJ- *V alllj JU j£ Ls^JIs s-Lc lc jj jV-*JI o*>L_>j 4j*SU jijlll sL2- 
Lj>j^J <J^J»I j* ^ Jj^d (a^^ ^l Jj— "6 CJ<— 5** <JU j£ OjJjNjjJ-i- U 4iil -jLT J 
L^JU-jj ,£>- (^j^-'Vl o^J-II Jjj *CJj U 4) Jip x\ o*>Ua.'l J^ 5<* &j*J*J J-^f^ 

j 14-11 J> sSLj-ii ^j) ifvi ? ii joj. oiji iuu ju ^.^ «36 _^r flHgft 
-JjU jp ^-U-j v (^jO jSJ t^T -5 ^ o&ui (S^ J_ oii~*J-i 61 jiui J? uijj 

1-1 JU (i^c /All JjJj jl (^-^llj-51 ^l AlP Jp jLJ J) sllaP Jp -L, I J^ jjj Jp 
tUaJU cJ>-j~ y&»\ Llj <ua J* IjUaJU C^j- J^L^Zs J»j-i\ Ji*JI Ljjj 
4jJuP jUJLl C— s^ (V frj-^ <Jp" "^^J J? uU-JM C*>-j~ 44>-j J-~^ I-- 1 "^l S* -__~v» liU Ajj^jUl? ' Jrf £>*-* <-**- ^jo J* t>U_JU - 4jJJi J_ 1p liU t>u_jM cj~-j~ ^iU-j j~*p i-U jJii j« (TjJ^- (J>- j-^-ij J? tU-JU cJ~-y~ <*»\j, 

4iu 4j*>L^j j^j___JJ Jl ^iiv^ 00 ;£ JU 4iU-j jU_>l c—_- J^ fr_j-^- tO*- ^TJ S* 

ji yji ji Jp <J jp ^u_ jj j_ j^; jp dJJU Jp ^j^-j ii ^q__D-_> y 

<L^j>-j J* C^~j~ <&>-J Ji*- (Vj-II jl 'il-II Juill Ls_»jJ l_l JU (^gjje Jil JjJj 
AjJo °> <L*?~j~ 4>jJ J-1p l_U sLll jJai J~\ ** jl S-Lll >vi <ti^Ju L^JI j^JaJ ^Jk>- Jo 
^f C^~j~ ^lU-j J-^P liU S-Lll jJai J~\ '*a jl 5-l_JLI *a oljo L^LjJaj <-J^=- Jj 
iy |m|| t_jjjjjl J^ L2.; r-jJ4 (J^- «-Lil jiaa j^l ^ jl sLll ^ o*>U-j L^ii^ <y?^- 

jjij ju 2bi duu j^ ^Ji jp ^iL (jl ^ ^i jip ^ (3-^1 jp _jju jp (j-j^-j 

Jj| JjJj (^JU ojJu-^; 'Ji Uj^jj J-liJI J^-^U j>-UJI o*>lv? Cj\e-J fe=£k >-l JjJj 

ojj^jj^j J-UJI ^l 5r ojJsL*^/l tliJS (j (i^^p a~I Jj^j ^j^ «--] J sjv>jj (i^^p 
j^ *^ Ijj^*?j7 ^x^- (JUJI Ls-'j'j} 4*jLs_>I C-Jtf" j^ ^ij s-Lil c-jIj^ J~j*I JU 4ju 
IjI ^_^ 4j*I j^-s^I JjJ-il ^l Jip J ^i- Jp diJU Jp ^".U-j ir ^jmO) ^j^-l J„*ju AiiU o*>W> (J 4ili ojwij) Jl I Jl«1c r- j- j_* osjJ>j \l>-li L v £>j">* \^ Jj jS -> *jL/* 
^j?* liU 4_ll (Jjl^L 4-P _~£.j 4-_l>- 4jjj__- (S-^\> ^ L-lx> *l3 5^— «^l Jj 

ji-1 j» Jis s^ji Li k 4 ijlis ijii.jfjwwl ij^i «fcipi 6ji CJ Su %& VI >jfli-! 

c_lL~._il J/ -U*_C ^-Jf* 4)1 Ju*_C J) ^J^ Jp dJjU Jp (jfJ^-j U 1 /Vi l__JU ojO 

Jp ^j^-j io ^LlJI ij->j t_USi> Lc! Ju*J- JLai s-LdL JajUll J* sj_j?j1I jp JL~> 

^jj^ !_j Jli (^, 4S1I Jj___ -ij 6l "o^> <jl Jp ^jpVI jp alijll <jl Jp dUU 

JjJ-j jl a^Jo 4j*I dJJU jp ^j-^j ii nm) ( *- J '(/' ^ ^-r*^ /-^ ^i J LJ>3l 

j c iiL4 Sfj sSuii $Up! i^-j ijbpij IjJ_j- jij ijiJL:! Jis ^ k 
jp (j_4 <_?-—*- ™ o^vij ^y^i ^i-ii j iU- u u^ t /vo j^j^ Sn «jj»jji 

Jp ^^-J^ (jfJw^-j 1A 4l»i*y j^wjL/s-Ldl Ju^-t Ob j-JP Jy „-~l JuP jl Aflt? Jp di!U 
Ji>- V JLai Aij^ll Je 75-I--II jP Ji- J;jLs_.;VI 4kll A1p J", jjU- jl 4*Jj 4)1 diSU 
06 j£ jll (jj ojjP otl ol ajjP (j. pLlft JP _JjU Jp (J'J^-j ns s-ldL JAUl £-*-£ 

(jl cJu ~<&l& (j\j 4)1 *iL* Jp diJU Jp j?&-j v- ?;L1L 4llj «L-w_ij 4^51 pjo 

j\A^> ~£*ji M"J £-A ^^J J c A-^-^J LftjLls^: P-jo J_JP ^j 4Ul Xp ol ^il Jjlp 

Sfj jijJi ^ui oi (jji Sf Ji2 jLjiij i;|yi j c gjA\ j> «liju jl^j _)u 

L_J>j7 Ji-j jp _iSU JL~ij iS^ l^jij Jc U__l_^j jL^ Vj lUUft Jc oljdl 

J.3 Ou Olj ^\"j A-~— £ Ol (Jj' ^^ oijvi>j <_JL>- (X>- 4^<Ij Jc rt__l_C (jl /e*-» 5 
cUJU Jp ^_i4 <j~ J~~ VI JA^-i-l Jc -3-ldll J ftU- U L_J U 1 /ri oSlJ-l Ju*j ol J^ 
Ol 4Jui J, Sji*-i! jP 4ol Jp 4^Ji J_ ojji-il jjj j^ ^Lj J. ^LtP Jp t_jlfJ} Jj jP 

Jj~«j s-L^- s-Lc 4*^ ci* Ji jA*_il JL? iij^ oj_)p J 4i>-L>; ju&S (a^^> /^l ^j-^j 

ikl^'Ji 4^>- ^JT J^ 4jJo /Tj-i- v.^i 5r 4^>-j J~~49 's-Lll 4-JLc ClSCli ^^^> ^! 
Jc ?-_*«^j 4«lji ?wi«^j 4jJo J -**.- ^ 1 !--;! ^— — *" j-J lc^"J*"-^ ^J— % I LS - ^ OS— ^ tlr* ^r 4*5j ^. J_^> jij i^ ^Jjp u j-^-S" -^J Sio ^ Jj__J>__V jM-^l 
«i! JjJj _^_i L_)i jJ-L-l f_>« ri— j~lc -uJsj jjJ! 4*jj!! si^L /iil Jj_Jj J-Jsi 

fll jp-l |,_^1 jllo J) aAjl JlJj *ilj Jp _JJU Jp Jg^*-J VY (^H) 'i^->"l J^ f©i 
_^ alli Jlp alji Lft j\*l j>j _/>^J (j' Jy J-*-J J^ 43jxJI *J.i ^JP ^^1 -1p _>i 
I_! -L_tj I J^ jJul 4! Jl_i 4ll_- _J5- _pl_ j-L_U Jc r-1— _ J-J^ <jJ .jj_> 4l_. cJ»ji *_ Jlii _M cJLll JUi jj___i £.a_ <J>- dJJ- Jp _j-_P JL1_ Jl _$-Ji iul j_1p 
(jl^Uc ^__J.Lj jl;j>l_> L^j jJLi-l J -JiU-j J-J-*--! !_! J-JP Jl__ jIiI jup 4!Lli 

\ /rV _a5l_J| _£^i_-UU- <jlj jUJ j-iP J_S JaSliJl 5* -id'*l»r Jlj ^l J^ J- 1 
i^j J__ii LJ>jJ Jp JjjUI J J^ j-^ Jy. ^' ^ Jl g_- Jr^ 4^ U* _?^"J vr 

jC 4l__- ,L_ ?t_w_^i J_*_1_J.I J_*-_ _^>j- L2ic ri-s-J^J eJL__>5 (Jr3- >c 4*_ I j rcJJj 4jJjj 

jJl __Jlj Jli 4*1 _££ j £ j_>^ I j> ^ j-*_- _> cUSU Jp ^l_-j vi L^ j,J> 

4_*j!_^ «__Jj j\_i_,_J.I J,l 4jJjj 4^_»-j Jl_*i Ls_> jJi Sjs_>j> _jjl <** J^ L* (J' 4^ (J. 
Ls_>j* J^J if' ^ J^J ciH^ <Jl_> £_ ^ 1 /JJai _-*___il «■_*- 5r j-i__M _L_ «__Jj 

Jl_i «jvijJI _JL>ll_*l| 4J_Jj J L_*_j jC* Ic^'V ^ J^ ?** 4 5 J -*" J"**r ?** e*As_ijl 5j_s_'J 
L_*j jl__*s-l j 4lU-j J-^-l J^ jJLi-l Jc A-^£ Lclj 4lU-j (jL»iJj 4l_>- f-j^J 
Sjs_>jJI _^__J jrOjj*l_> j^P L_*j (j_L_*-l J 4lJ_»-j J_-_l /J» Ulj Sjs_>jJI j^\ 0-j*L_> 
JP I^JJJ eU^- 4llcj Ls_>j7 Ji-J Jp _ijU JL__J Jl_ -IV tj.___-l Jc A_l_l£ *>li 
J.^ )(j e*>lj_il J-«Jj 4li>- ^Jc 7-1— JJ- Jli /is_»j oij^j __->- _5>- (_r_— >-! J_ 7tl_J.I 
Jl_i Sjs_>jj| (^Jullli! *c 4___- ^IJ Jc 4l«ji JJwP J^TJ (j^ dJJU Jls«J ■— hA sjs_>jj| 
^__5 jfJJl VO j-L_L! J_ ^l_i! J J-J-l <»___ W 4lU-j J_Jj5j Ls_>j^5 5<r 4l__>- f juJ 

^_U» !_! jjj^ *- J-j Jli _m--*-I jp r-ls__ otl _$lj 4*1 oj_^p _^ aLI^ Jp dJJU Jp 

Jl__l 4j*I _JJU Jp Jv'J-J-j VI 1^4* jkj 7-1s_jC *-j 1_1*jj^_> r_l_lC (j| ^Lc jUji-l ^Lc C-j£ AjJo (JJJ-^-l V^ cPJ <J~*"--' J* (J-fuM — >-! Je t*-J~_J.I JP t-jlf^ JJ 

U d~*-! v^4 dPJ Jj^j d?U J^ (J-*4 J^ -^ ^*J^! J^ ^j* lO*-*^-' «J-iM 
4i I xJ> j? ^Ij jp dJdU jp ^J^ (j^J^- vv «Jtc^ll j*U- i^cjL) _JJS J Jl cJL-e- 
4*1 dJJU jp j£^-j VA (i-»^ 'ij (^^ *>_, £ Lj?ji9 ojr^->! <-apj !■*>} o& j^JP J^ 
jl5 U Jc ^Ls *>-__£ <_p ajJI J*J£a kj>*£ c-a^^. jo (j^!^ cJ >^! -^ ol ^ 
J, ju«-i J\j 4*1 _J_IJI Jaili J 41 1 j> J jo^ jp dJJU Jp jfl^-j w \ M J^> 

5r LvsjJIs ^J**>J^ (J- 1 ^3^ c_5^ (_/J * w ~^' f ' ^"^ -^ ^^ -"^ <— «-^J s4~--^ 
JP dJjU JP ^J, ^J_i- A- _jl-^l J jdl cjjjb j_4> U U jc _£- ££_ 

<lU 77j>^ c-ap _£ c_4**dil _y. -^**-** 1 <^4!j J- ^'! J-J-** 1 *^ *k*j*- J. j-- ? ~j'! -^ 
jfj^-j ai L^j^j *-j J-s-JJ 5<r <uj| J» rJ-£ ti^! f^! j? **>}-J>\ ^■s<ai_*- (J>- pjj! 

j£- f jjl 4*1 J* £_-£ ^ll J> ^/jl-Ji c^!j ^ J>#! L/. j-^ 1 ^ J* 4^ U J* 
7-j4 j* (• Jll ^~ j*4i J^! ^— J w Wi' LvsJj^j *_j A^J^&ZJb '**■ t*Ajp\ C*_^*__i- 

4^j_k J, jjMJI jl «tjl jp ojjp /J) ^Lifc ^p dUU jp _;_£ jgjj- av _jkj j! 

ojLvkJ j~^ J"Jl* Ljj j»-» (j5l jUJJI ^ wjlk__i-l Jji j— ^ Jc jU-i AJl oj^-l 
^.i!j <b- j4j JJP J^ai o^LUI L)-j \fj. a^ Nl J Ja^- Vj 1m J-^ Ju» ^r^-l 
<Cic J^i jj^7 U JlS L_4~-i! c*x -^5*" j! -^-^ cJ. (jH^ J^ 4^^* 'if" l?*^~J Ar ^ 

(_$j! (_-l~.l II J J-~«-^ tJ — s >? J-;^ J (J->= J^ — -UU JLs <Cp ^kij 'Ji i»Jtcj j^ ^jJI 

Cj u diji J Jl cJ<-r U ^i-l _B5 diSU «36 JJ4 J^ i!r • iLcl <ul^ ^ji _1 
jp 4j| aiIp /j; ^jf- £y j£\ (jl jp dUU v^ ^j4 (J-j^ ai ^idl ^ ft^jJi 
4ii! Jj-ij '<*! JLIi jl a^»l vl- 5 ei' cJ. cJ^ ^ -J^ ^' cJi ■*?!-^^ L ! j^ j!— -d cJi ^tc-L- 
<UjI (j;jJj5 jU Jc J_ <db !_U JjJlI <lu r-j-i- <d.>*l j^ 1j_ !_! Jtv'! j^ (i^^ 
_iii> jp s^^^> 4i I Jj^j cJLli -IjJLII Jli ^LJwl jl <jfS\ lilj t^^. 4il Jj^j AO iffA ^S o*>LjaJJ os-jJpj Lvisj^jj s-LJLL 4>-j\a ^k^Ia 'ljL^-l dJJS J^j lil JUi 

j jpfe ai^ N jl JC l_jL_.JL-I ^ J^P jl ol jp "Li I J, jJj jp dlJU Jp ^J^-j 

,X*j o^Uali oij-^j Lsi>j^jj o^S J_*«*lli y Jl^-I cil-i J^-J 'ils "oy^3~\ J!U ,X,* 

JLs 4il j^LIp ^ jusl jj.p Jj^ v^4- j^ 'J-il di J^5 j* 4^ j^ er^ A1 ci^l 
L&jjfj \-^>yj d\>-^ J^- 4>j.,?-j lil JUs (_$Jli1I jp j\_/P ^ 4iil jJp cJLJ 

ci <i-^ o* ^ i^ ci-^ ci^ Av ^^ y, ^^ ^'j 4 j^-^ 1 v ^ ?^4 

j^l lilj jkJI i»- *y (jl JUl yUi jUjj «*-^ *> v4-^ u. ^2— * 'if- *&-~ 

AA Wi V (J*>L^> /^fi I Jp- l_J^_j*I U cj?JL"4~ tfe J-J jJ «\r*~« ^ JUi ^Jj^ajia I 
oj.^1 JkJI jp jLJ> ^ otji-i cJLJ JLs 4*1 Jj£j J) cJJsW jP dUU Jp ^J^-j 
,x_«£ ^jfj^- a^ /-_}.- 1 JU J^ ftjs^jJI t_j u <up <!Ij «•l_JLU _Xjj c~J£ U Ttsiui JUi 
iei 11 uj °j> 'f? ^ f> <i J^ u -^ u P. cij <j. ^ 1 -^ j* 4^ u o^ 

cJ""""* lJ*?J ^ J /* <J iw»jJl 4l« jj>o U U°S I jui 5~>-l /y (jlj \J» , L C-Uo Jj^SJ 

CJL) oJ~J (J?j>>-I ^»-1 Jl jljj^» JU^ li— * C._l^ ^ °J> <-^ ij *>jJI JjJI 

V ^^^ 1_J>J^Jl9 O'J S'ij_i-I ^^ lil JjSj (^lL Jlill Jj^>J cJ*s? L^l jlji_V5 

(i ^- cP. ^^ J^ cf ^ cJ 1 ci ^ u>. ^ o>. ci^^! cj^ ^l u i^ ci'^3 

JUi ciCi^-U j^l^j (jl ji jJtvi Jc <_^>ws._il _jL*^l CUO <J_» 4)1 (j^Uj (jl 
O^^-j 5c* CjLs^jIs O^Jii Lvi>jls li JUii liu _JLfli JLe ii'S i oJw^ <_AJ.*J AA-X 
Ojfi'fj^-I jt»i l_J JjA) OOJ^JP j^ jUJl JUp (jl ^sli jP diSU jP (^Jl^-j ^ 1 /tV 
Jj^ J6 4)1 «UjI jP oj^P j^ aLL* Jp dlJU jP Jy&-j W ij^jJI «d!c CJ-j JCA9 

j^ iLi Jp L_jlfj} j^l jp dUU Jp j^j^-j ^rijs^jJI <dc o>-j o_4i o'j S ^^ J^ 

_JijjL£: Ul Col Ij 4! CuUii Ls1>j^j >r J-^ij J_JiP J^ 4ill JuP (jl cJlj JL9 4)1 4ill AlP 

o^ 4S^ j^ ci*-^"J ^ LJ>jjL9 cij ^ _r^l ^'^^ cJ^j ji <J6 *j^jJI j^ JJ-*JI <1)I jJy 4*jl_i j__-„ J ^JP Ji 4i)l sCp ii C-J J- 2bl «_)! A_lP Ji iL_< JP *fl U 
jjy Jl J_> L^JU-J* ___o U o*>L-_ jj- (1)1 * __J__> Jls ,L_> *c Ls_>jj ^LJLZW ______ 

J*>w_J CjJ._j oLs_> j*"i Lsi>j7l jl o^ 5r (j^j^ c_— ~~« f^-J' <>_«~— j oLs_>jj (jl 

_> vte ji 1 j* ^>_> tjr^ (i^- ^il^i ^iiii i-s^jii uL 1 /__ 

olj lf-~>-j 4>l</»l J^l^ "^ 4j*~ <_>_*! J-^ _£>-l -^ jsJ Jr^ J-! -^ <ji <,-~" 

ll)I ^jjj 4j*I tiUU _jP (Jfl^-j ^ij^JI 4lU_ oJCj lfl>- jl 4.1^1 JS j_i 4_1^*>_1I J^ 

(i' J^ -^ 1 -* j^ tj?^~J wij^jJ! ijl^il _£_)! 3J4* Jtf -!_-_ J° i>*-~* _i *-l -4* 
_JiJ_j _1JU Jl_ /*sl*{ JJ } J- -.v \ ij^^JI ijl^il J_r_JI 4J4J. J* Jj_t> jb 4*1 <_jlfJ) 
_ip~_~* Jp dUUjp _p_ _£j_- ^A^llil JIp J J~^l uu tij cL^ U 4-*-! 

Ijj 4___U J.» J~~£l l_j Ob (i_g|_* j-l <_L--j Jl U^J-il fl ^-^ 'if- 4;oT Jp ojjP 
Oj*Ji Jjs<sl Lf J—H* 5 *- ■*' <_- ^Ls^l Js>- Jj jir o*>_j_JJ Ls^jIj (£ 1__v?jj jt 4jJo J-~<j 
W (^Q Q^ 4j& oJ__>- Jc s-Lll _j^__t> 5r 4jJ1j CjUjP Cj*>Ij 4_ ^lj Jc <4~-s-_ V 
4ill JjJ,j jl O^jill pl '&lc Jp jjjll J^-jjP Jp -^lfS cJl' J^ -^ j^ _?^"J 
(1)1 >o li Jp oliU Jp _£*---_ » • • (^_J) 4_-_M j^ J}j__l }■» ^_j J* J-^-*> (1)6 ^ 
J__p Jc L^Llii ^jjVI ojj Jc fjiU ljj'^ll_i--l J^ J_ipl l_l jb j_^P ^ 4)1 J^P 
_;J,^JI p _^_j^I o3I J-_p Jp 4±p J ^s-jj <f>-j J— p V >~~^lj j^--v-w» p ^j^ 

CJuJ, 4_^lc d)l 4ajj 4Jl (iiJU Jp _*v*J.^-J 1 • 1 «■-!! 4l)b ^» U Ij JHJpI >r 4jl Ij Julp :£ 
_U*J__j ^Lll J^ CjL«>- <_1j*>Ij If^jlj J^ _r^*4 <____.i l_a_& 4jL_i~l _,^ ol_^-J«l J— -P jP 

jp _JjU jjp _xj4 jgl^- wrO.lLi-l j~llil J_Jll_ r -sj.lj(Jiju 1 /n !_£j& Ifi tj 

_?~! _JJ ^tcj JLap _y. olc^J v-a-iLI _^ _-^ (1)1 <__--.l~~.-_ll _^ J^ Jp <-jlf£ _yj 

Jp _yj_-j >«v (^Q) J-UJI o>-j Ifli OlLri-l li-i-l (j~^ l-l JjJj^a Ij-IT si^- 
4j*i _ijP _; j__-_JI j,^ _; "4_i_; (jl Jp 4)1 a^p jj; ^jp _# _-J_lJI jl Jp _jiu t>l L> _i& U <__£___, jj* Jk JJLas J_JJ»J! v-^jd ^* (*5^ l$~' frjj -L^k JJLJ j6 
li^-j jJjs jfc_>-l oLif-l jji«r l-l 14*^ rJJ 2 ? 3 r Ir^ ^A^ A*-**d ^jj^! J~* 4_jui. 
bi ji ^.iiiii j^ a^ 'jf- x^ j, (jj^ jp lUsu jp (j?^-j <*t min j_jJji 

uU^I lJ!>^>-I ^jc jji IflJ Li> JUi (i-gik ^jI r-jj ^lc (Jl (J_yLJiNI ^ji 
dUI iip ^L~. LJj U jk U cJLas aj lJJJji^I <jl p-kp^ (Jl ^l J <&& ^ll 
(jlii-l jLl^-I JjU- !_! cJL&? 6jo Vj J-*iC >r ^UI L~sfi J-4- ^yi jLas <Cp ^jJLHi 

Ijol £)aAj IJl-£-I Ijujb jp JL_Ui N ^LJSNI ^ji jjI JUs J_JJi5l c^~>-j Ju-ai 
j£p dr v^u.^ 1 ^ j* ^ u (i-»4 J^ cJJU Jp _j^j ».o rVw-nniii 
5r mUI L^-^i lK - lV J^ ^^ ui ^J uL-i lSjI-JJ^I -W u. \?-^ t)' ^^ u. 

JLai J-liil iSy^ bv<-JS' ( j lj\ jl ij-i 4 - 4! JLai J*Jj« jjj JLai Jjo Yj J^S3 

Jp dUU Jp ^jUj 1 • 1 cjj^ <jl J3 <iB Jp £> <-jt u. lJ 1 Jl Cj6 ^ jJj 4! 
c__-) u JjJJI <lS-j J-J3 jLi-l (jLui-l jjU- !_! JjJsj o& JJIP u.J^I jjp jl *iL> 

_jp dJilU Jp ^jjfc (_£ jJ- 1 -V J~~Aj jl JJJ *il_j jl ^Lj jl iljl l-j sJJfi *J-^J 
(J^gjjje 4Jil Jj-ij} t_jLk_i-l ^ JJP '_}S JG 4)1 _}JP J, Jjl J.1P Jp jtLo /J) Jil Xp 
1 • A (_jM ^^ 'jt jC ii j) - J^»plj L^Jj Jil JjJj 4) JLai JJJI ___> 4jL>- 'LvaJ 4j| 

cUlf L4II (^ ^lil ^jj ^l^ Jp ol Jp Sj> ^ ^Lla Jp dUU Jp ^j^-j 
o«jv»j Lsi'jlj ,j_l>- '«^0 *!as A~«lij jl Jj5 aLj (jl ^ljl V fllj_II > Jf JU»-I oLstf'l !-! Jjflj* 
jl aLj jl SljJ !i! jls j^JP ^4Jil Jup jl ^sl^ J^ cUJU Jp (j?J^-j 1 • \ |_my ojUJJ 

o_bl L_-J U ^U j! IjjJ^ jf<ul_^ rtUij u.is___t_il Jl 4jJjj 44^-j J^«P <f-~>- j^j (tJuaJ 

u^ 4^ u^ ti«-^ cir"^ n ' ^y jr^3 'j\Yi JJ 5 ^! ^™-~^J o^-JJI v^~' 
j^ oSU» J JJf (^^b 4~l JjJj ol ojp-l jLl^ u/*--^ J* S*~ S) u cjW-^! 
m \ /t^ jLll ^l oaL>- jcj _*>.j Jp l>^ Ji Ij-Sil jl aJ^ ri-fJJ jLil j? ol jUJI (j. j-^ £ ^rlr J^ d cJJaJI J; JJj jp ojjp £ ^Llft jp diJU Jp ^ JJ-j 
V! jjlj! U au!j JUs J^w 'ij J-J>j 'i^-l 45 3* l-i£ ^^ eJJJf-l Jl c_->Ua^-l 
'1 U ^waij Ajj7 (j (_$!j U JJpj J^CpLs JLi cJI^pi Uj c-1LJ>j Oj*-^ Uj c*- Ju>-I 
Jtfil^l jp dUU Jp ^l^-j nr \&Jf J*M\ gUbj\ jJu jj> £ pljl jl jilj j^ 
J 1^-jfl ojjj-lj 5*^jI Jl l^ yUa^W Jx J-J^ <jl jLJi di ofcU j^ *£>- (jl ^ 
J ^lj U JIpj J-JpU j^ull ^I cJj j\J A^bJ-VL c~l2l jJJ JUs L*>b>-I Ajj* 
(i <J-^ u* 4^ j^ Jr^J 1 ,r cr^l ^J^ Jl ^~ J-^> £ f^h*i I <j? ^.j* 

4*£jl Jl llc >r rtljaJI (j-UL JJ> <^jUaJi-l ^ jJP <jl jUJ J) j^JLi Jp J~*J 

JJpj JJCpU Jjjiil Cj'V iJSjJI liLs^I Lli u! JUi U^b>-I ajjj J jJ-jJ <_jjJLI 
ol Jp Sjjp J< aLL* Jp diJL Jp (J?j^-j m l/O' 4»*>UaJ -^J ^.j^ (Ir? p "^-^l 

et^i <jf* <j? W/ <3o^i <j^v. J-J^ yUa^J-i j, j_jp jlj ^UJI j, jj-J^ 

(J*J£- s-Lil s-U- Jp- CifjJ «-U s_-jjI ** Ju_£ 'Ji r<^-Ja.> <jl -b J~Jj JJ^ "ll>-U 
L**j cJ>^Jp\ ^UJI J, JjJ<^ ^ JUs ji-Jl ^- /»!>b>-V! <£ij_ J^ _§lj U J-~~*j 
cJj (j\J (j^UJI ^ jJJ^ t Cii L—sSlj <_jLkJLI (j^ J_iP JLas J^ij diijj A J^ CjLj 

U 7waj*lj cJlj U J-.pI Jj ^lJ, Ju;I$3 L^Ui jJ ^lj Lb j.-^ ^Ull Jxsl ULj j— ^ 
Lii ^} if *b/3 ob Ji (^jjo Sj p^L^-l ^l 4jjj J jJrj Jrj J ^^ ^ ^ rr J' ^ 
<j& U J.*lU pjjl dJji jJ«j J^> <jo <jU <uu ajJ CjjJ-I J^ J-**"-*^ J15 ^uuJ J (_$!j 
liU *£j4 ^j <Jj13 l^i (52 Vj -£>.| Lij J4_>ll jl Jr I J^ pjBl <iiJi jJ6 j^> 
^ J^d 'ij *Uu /»jJ j>r*^ JJ> o& U SLcl j^JiP <jl diJSj JJJiJI <d*s iU ajj? J l^j 
Jp (JfJ^- no JrjJI tij^U jii aHJ! J olj lijoljdll JJp lju \ /o\ is <j& 
^j^ oljdl (^b Jil Jj-ijJ cJJll IJJ pl <jl j5j)I ^ 3jj> Jp v L^i ^l jp dlJU Lj> _JU_ J~J*2- iju (i^^p Jj! JjJ>j L_ JU_ J-Jjw! J^-_jI _;'/ U Ji* Auiil <j 
oJ u?J ^^=-£ ^ J (^S* M A^J L^i JlS l\jd\ _Jj}_ ^ jij 4JU _j! ^lc 

(ji cJu c^ij jp <ui jp ojj^p j aL^a jp ljju jp ^*^- ] n imm A^iji jjSo 

SJJk (jj ol^! *JLS f! _>U- LJ- L4II (^, ^IS! -^jj ^L^ fl Jp ii__; 
Ja <3_iLI J» (^^4 ^ '«&! Jl Jil Jj-ij t> cJli» (i|§k Jil JjJj Jl ^jLsij'yi 
**U- ulj <j|mm^ - olj l-l **j Jl5 _-_J_J-l _j* l-l JIp J* Sljdl jc 

J-lJ *_ Jj^ j& JJP Jl Js! JuP d)l ^ j* 4^^ U^ (J-^= L?"^" ^ v $ll_i-l J-^ 

JuP jl *sL* Jp tiJiU Jp ^jfJ^j ha L_>- j! Ls_JU- JS3 '1 U o!_yJ! Jjii Jui*j <jl 
gt; Jp d«U Jp ^ji-j m o J^J j£ ^- j^j yjSl J 3>1 u^" j-^ a ^ 
iSvv \ /ov Ji_i>- J*j _jdJ~l ^LLUiij ^hj ^j^yr J-?*d 'ov y^f J- Jsl l^ ul 
j-fc _ Jui J_J_J jl J^ U_^r J*jk> J* __-Ij>j oj^ * J4j (j^- dAiU JL_j 
J4-_JI v-r^i u! a'J^ ^lj^J-l iL_JI U_ J-^*^ jl JiS 4^jl^" J^"^l c-fj jL 
*M 4^r j^5 _O^I c^i j£ £jl_f I c^i _l UU ^>^l p>: J SjJLI _l^dl 
4*L}>\ Jfiioli Lj^i 4j J^I^y's-U 4) ^s^j tw*I>- J«rj /yp cilU J~«*j iSVi dJiSJj J*»L 
dJji (_£jl i^ (^il a^_v?I oLjl J5ko "1 jl _JJU JlS oij» J^ s-LJLI j~ lJ_j«.^ 4-J 
^Ull J_ jJ^jII J^p Jp dUU Jp ^_i4 ^J^- '?• p-ipl J uu ft-il 4& J-^l 

ojLLII ^yaw J (i^^> «lii! Jj-^j ^ U>-J>- cJls L^l ^jwijiil ^! ifulc Jp <ul Jp 

<u«L_^l Jc $=^L jIs! Jj^j j*S _ J 11p i__yi (jii_f-! ol Jj jl *Ijl"JL LTlSl ^j^- 

V! IjlUi ^Jwkil j5 (jl Jl J«ull (J- 's-U |>^« (j^jij *U J c Ij^^j ^* _r"^l ^- !j 
's-U rt-^*^ _^rJ *U ,|c Ij*«Jjj (WfUuj (j^^k ^il uj-^y CU^wl 4iUb C-jLs^» U ^j* 

c--lu>- JU_ aI; j_ <j; J-_§- Jc 4_ClJ >**^!j (^^^p jSjI Jj^jj Jw jjHL^- i^lp JJ- 
JU_ Jo jj! (4^Ui ^U _J_ sU fj-^i» J^^j *U Jc Ij^Jj J^LIIj (i^^p Js! JjJj jcC* V! iJj>cjl J* (_$*-^-£ ^-* (J J*^-*" j 54-si J*^i J^"3 4>^d ol <^l *■' - U 

Jjj'U *U jjp Jc «^»! jc£- (i^e &\ JjJ,j jS.\ls ^IjI- J_ (J^p 4ii! JjJ,j ^lj 
Jw (jl Jl Ij'ScS ^ JjL /> U JwsJ- J j^l JLas lji.I^Ii rt-lpl <*j! J,Ujj -^jto ~^! 
_i5U JLij iSvo (^j ^J) cJ£ jJUi! bju^-ji 4i)b cj (^jjl j^ll L-Uci JJl_ 

diB tJLIe <J& a! Li> il^bl ^j^! o^L^» ijvki- Jr Oj-*a>- o^Uaj li£ Ji-J j^ 
oi_j£ 'i» i-il J&l j-i S^U> JSvJ^LII ^uld Jl <jJs 0*- «*>U> Jx_J jU^u Jj JUs 

oj^p p-^jj JLS «j^j Je i^j ^U^I ajjI Llz Ji-J jp _i5U Jlij iivi ji-^£ 4jIs 

ji c^ ^4 J^-j J ^ u ^ eP^ ^ -^ v ' L - ^ && $ '} j* r^! jb ji di-i 

Jj 4J**>L_> AkSj *y Jl_ ftU &a (jU^j 4llJs *U_i o^UaSI J jU--j J-^J f Lai iU J__£ 

ji pis j; _isu jii ^_£ jii _wa oijUJi 5^ jisUJ 14 U» j^ j fi^ l«__h 

*l_il J^-j (^ jjl J_llj 'alil f-lL I Juu ^ipl J* 4j '-)»l ofl Lc JJti iU j__£ 'ji oSUJI 

u Jdi iJi j * ^i o^i u j_> js_ L^ i^i i^f*. ;Su pi Sfj <u j^ii 

oSUail J ji- Jv jl J^_ ildl -L_£ 'i j4 p-i^lj ^-il ^TJ j4 ^jJ'jil j-? * ^l ^i 

iU i_£ 'i u j^jj oij^Ji 5-? ^ b^d3 r*-*s^ ^l v^H J4l^' J ^l^ ^j -^ 

in ^ipl J JUJI <J_j u 1 /01 p-lpL o J^sj ji^ jjji ^jjl oKdl J dJJS Lxlj 
Lj& lil J^- ojdf-l j^ j-^P J^^il i^j j* J^I 4j*I gti jp dlSU jp ^_4 (^l^- 

UV J^ ^c jlfl5j_ll J| Ai'Ssj <^>-J re__l_i Ui? Ijvj5— s^ rt-*^* ^l J^ ^j' ^4^ 
dJjU Jlij ^* U^j-^ d\ f^i 0& J-^ Jy>wl ^ ji xslj Jp dJJU jp (J"J^-j 

J,l y._>«._~-lCj Jjwdl ^j^-^J ^— ^"jL[ ^J^ V^r^ -^^ ^J (*4d cy'J f*-*^' — -* z 

ji^y. J j-^jll xp jp cJJU jp ^_4 ^l^ ur ^l_fl r>4uu ^j-^ 1 
l_| Jujw J__i s-Lll -JjJj |r ii^Ju v^~^ J^!^^ j^ v-r~--^ ui ^-^ -'--* *^J 
J; j JJb *^j jiuX J j>j "Jl>-I jXJ _iSU J_ iSV \ jL^-^ 4 JliJI 4lUi s-Lll £jj_l [*j 4>-^3 t_JlL J_ ~J6 Jli *L_ll Jt> Jp- J^ojo ^ y*j <s-j-*0jl\ jJ_J jc *yi *L_1I 

Jp dJjU JLij _h i /ov _)l o^l f'li |ju*__> ^ i ^iVI dUs J* icL^l 
o'Jj Ji&j £L~L ££& Ji ^c^, cjI j VI Uj j_£ 'jj itft jl Sljl ^.^ J^-j 
jl«3 _jfcr-Jil j V L^ pJillj ^LUI J S^UJL j-fc N dJijU JU ^LiJI J o*>UJI 
U <»__j u oj^p jl j& U-L* aj iJlJu j^i l-u*s_> j& U J5n5 (Lk Ij^*^ Iji-tciS ) J-» 

fe ji -jui i ^5 <_> ^yji^ j^ Jh4 J^ w J^ _?J ^ 1 j* cK^ J-4 
(^p jlil jj^j jiis J^U- _aj ji^i j^ j j_£ u jui (^p k\ jj^j ju: 

(jl J ^ujj Jp dJjU Jp jf-U-j uo <^j ^J> U^AcL; dULJ* 5r Lftjljl L^Jlc. JJivJ 

VJ* J (S^ ^ ^J~"J £* ^-aJa^ _ob (^jjjje ^J I £jj 4i^lc jl j-^jll A^ 

,x*j cJ-jjj d_\l*J diS U $=?& _5»iil JjJ'j Li> JL_ ojo-ui ^jj ^4% -^ I-4*Ij -^Ij 

Jp /»-U-j > V ~l ifji*i»_«j_» Jl (J^J^ V "-Jjljl d-LiJ Jc (JjJt Jli Iju _JL-i 4val__M 

J4 _ Jji l__iLJ4 Liuk Jl J-Jjl j-iP J aiil jJp J 4_sl Juip jl *» 6 J^ 4J1SU 
mfcU. jl Uj^L jc L^-ii—Jl Jc Ujljl J_i_J JJJUi J^U- _aj" ^lj^l JrjH 
Jj& ^j-jjI—LI jp *>lL~ jLl^ J jyLj _«uil _up J/i—vi jl 4*Jj ijl dJjU Jp (jfJ-^-j 

^4^ <*_-J U ^ /O^ Jl*j_u _l>- V VUi J^IiJ* jl Jli Ji- 2 ^ V^J l^! ^^"JJ \~tZfH 
%\ XJ^ o^j^ 41 Jp ^LJjJb (jl J ^iJb Jp dJiSU Jp (JJ^ J?J— ^- IVA ^JajLLI 
<ui _A*«°SJl L^fl 4>-jJju j\1»j_JlI aI 4-^b Jl J^iLljl 06 _-.JLi L_^l j\1«j_JlI 

4j-~l (j^jT Jp- JU-ij V J__i JjJiii 3*>UaJI jp L_pl_li L^_L| /o J» oJ__s__ll 
Jp Jo (jl J iil jj.p Jp dJJU Jp (^-U-j us 4JaL3-\ ^y* 3^J_I dJiSJj ij^Ukdl 
JiUI <^_ij>- J* ^Ls-s—lL jjp Jj J iL-i (jl L^iJj -ji c-jIj J^ jjj 4_jI jp 5-i_^ 

Jlij _YT I Jl» j^-Lja-J ilw-JI 06 U JjjSjj J-^Jlc tfL-U— L-j*J CJ-Ci j^kll Jl Oj^— J 

t_J— f-l Ji^ l_gJL_u oLi rt-I^S liu JIS 113> Ji iU j.__f- *>li J.4__»j 1 ^j^ajLiLI jp ^fJjU jl Uij 4J| dUU jp ^j4 (j^l^- w* "<^lJ-\ ^U- (Jjju 1 /v lif 1U i_4 i !_! 
_fl£-_j m o*>U_l £jJ L_il ajJ! (^^ J*L_U olj-ll J cJl_ (i^_§l _$^JI £jj ^k 
Jri oSUJl jp Jsj «36 f_JI _;_; J-Lil «b-il _> v 1 ^ Ji 1 JU: i\ dUU jp 
Jp 3j_)p J pLLft Jp dUU Jp j/^3 ih -jJp. ^NI dBj dUU Jl_ ^j4 Jl_ 
lilj (i§§L ^sl Jj-ij J-lj Jrjl cJTcJl- L4:! ^_§p _cll ^jj <j£& jp ol 
jjJiil cJj iitU jp ol Jp oj_)p J pLlft jp dUU Jp ^l^-j irr (QE) J^l*- 
^_gjp aul JjJ.j Slj^l cJL^ cJl_ L_i! (jjJ-s^J! JS (j! cJu/frLc*'! Jp jjjjj"! J 

dill Jj~^j Jlai 4J il_u <_A_^Oal_LI J« £ jjl L^jj CjLs->I !_j DIJvp-I CJljl cJU- 
JJ-J 5<r «-l_JLL UcJJj *c O-sJ^lU <U-1~M J* *jjl _p |juJ-l Cjjj uU>l !_! (i^c 

Jp oj_)p J >>LLft Jp _JJU Jp _x._4 (_v^ ^i 4^_>U_Lis_II ^.j u ^__Q ^^ jJ 

(JI/JjI JjJij Ij (_r^ (J' ^i ^J?- cJI_ cJl_ L_il (if?3jp _^Bl -;jj 4_$te jp ol 
1-6 *Mai_A-L c~-Jj jl>? cUU L_cl si^l ^l JjJj I-- 5 J-6 oSU-l £__ I _4->! *y 

^^ ^Q) JJ>J dJ~P pjJI J-?P- UjA_ C~*_ l-U o*>L--l _£_?- Oal_L| V^ I 

ol (i_§s ^l gjj <-J- f I _> jL_j J o1_L jp g. _jp dUU jp ^l^j iro 
4)j| JjJj <_)^ i! Lsi c-iiivLU (^_§p jjiiil JjJj j^p J ftUjJI Jlji^ J_j*6 ol^! 
L^Uai jl Jjj j|iJ! j^ jr^h-^- L^&_$JI (4^5 JP^ ^ Ji J^l JL^ (^^^ 

j\i_ullJ !ir Ju^lilJ- i_JJ- cuiU- l-_ jf-JI _j^ t_JJ_> jJ-> o*>UaJI Jj^U L^Ls_>l _;jjl 
C-o CjjJ _j^ ^J 'if' ~ a 3j& tj. C^—^ 'if' 4^ "if' (S^3 ^* 1 lUO^ JJ 2 -^ ?** S-_H 
CjlSj «_ijP J j-^jJI 4?P LJ-s^ C~*6 (jjJ! (jl-^. LJjj C-jjj CjIj L_il <_)Ji (jl 

j' Jr ts-* 1 'j* ^ If ijz'-^i ,rv 4_iHQ_y J^ J-^^ ^^ _jiUcJi 
^llill J A__jCi J! o^Li^jl 'i-J<! J Jojj c_^>- J ^CjJujJI _)l jCs^jJI j.^p J J3 

jU O^ls-» J-O Ls-'j-J j4-» Jl j^- 5 jV J^" J-^ ^l__ll_il J^~*J ( w i._^4)LJ W Jc j-.il JIS 4*1 4^1 Jp oj_)p J, aLLa Jp &][» jp J^JJ-j ^a Cjj^<£L<I £ jJI L^lc 

(J_j4 Ji^ -J^o o*^> jsls dus !*> lj>3^ 'f '"%'j *^^ J?^ j' *^! ^uiliii! 

iLlkJ! dUJSj L^ai jl l^jjj. o! cJL^ !-j ^Ueilill jl Ltjcl*5 ^»*^l diJU J^ 
Lcl j l^>-jj ^^^ 4>U d-M^ -^ p^l v^j oji £ jJI 5-UlJI di-^-^ U /^^5 1 L-AJj li>l 
d-j-U- jc 4j»U£liil j liiiP. ^i VI dUU Jfi (JJ^ Jl* livi ^J» Ucilill 4! jLc ^ft 
Jjj J 's-U- U <_j u ) /11 dJJi J Jl cJ*_c" U dJ~\ j*J <J) jP ajj> j aLI^ 

^Bl ^jj Hife o* %' o* "°3> <i (^ j* 4^ u j* Jh4 cr^ ,n cjH^ 1 

*Lc (i«=g|k alil Jj~ij tclfl 4j Jj Je JLs ^^2j (i^-^ 4)1 1 Jj-ij Jl JJU L^il (^g^ 

kiz- ^ 4)1 1 aip j. 4)1 1 a^.p jp v^4 cji' if" ^y 'j^ ij'^3 ]i ' tyip o^! 4 v^ 

Jj^j Jj £l*—Jl Jj b '1 jJtv^ Li JjL C-jI L^'l j^— '£■ C-i; (j-4 3 f ' <j p ij*w> Jj 
|m|| ^LJu 'lj 4>_j_*i 5-Lc 4)1 1 Jjij tcls 4jjj Jc Jhi aj-^ J 4^U-U (i^gjjk 4)1 1 
JU 4j*1 J^ _J (J_J£ Jp dUU Jp (JJ^ Jy^ 11 1 ojApj" Lcla Jjdl JiU- U dj U 
JUs CjjJaJI *>^ (X>- 4j i« Li I y-Ls-J» Jj^J 4>-ji \p ^J^ISO Ju?tl_i.l ^jljpl /p"^ 1 
Jc J^Jai tU 'j» ^y-h (i^^> >^l <-Jj^J l^\ 'f ^^ ojT j\i ojJj^l (a^^L 4^1 Jj-^J 
^ 4)ll JuP cS\j JU 4)*1 jlli ^ 4)ll J.1P jp dJjU JP (Jfl^-j 11Y 1 /*10 jlS\_il dUS 

iU- ji i^iiiij jjji ^ ^iii jip jp ijju jl:^ ^j4 «36 -irv lcis jj^ yjf- 

J— «~Pl (j! L->-l lilj iajUJI \a jjL-s^j^j !jj*5 i&3j» ~y> ^yzkj (j' c$*^ -J^ j*' 4-9 

u-J J^ v^ cJj J^ ^ 1 ^ j^ ci-^ d^- ^y- iJljlS! JiU- U Q U JjJ! 5* ^j-Sl 
'aU^- ^ji I J^ j! (j^-4~*-il j-^** Ij ^5-^ I 5^ ^-^" J <3^ (^^^ >"' ^j^j jl JLUI 

1 /ll £jljy!5lj '&&J 4-U (J^-^C jl oJ,/2j *>U ^.J^ oJlIp j6 ^j IjLlpls Ij-jP «iil 

d^ ^ 1 <3j^j ol «i> jj i^ ^>^! J^ ^'S 11 jj i^ ^ u i^ ci'^3 <" 
jp dUU Jp ^J^-j no ^^ £JIj_1SIj pJf^>^ _^l Jc (3_^l o! VjJ J^ 


«d! jc £& j! VJ JG AJl a^jji (j! jp cJ^p J, j^yi -^ cP, ^r^ j^ v*f? ot>UJI ^tf r jup _o- «^Uill J-uil £^h4- le-r. vJ^ J4~j~ j_j£ d)l ^ljl J-> si^k >wl JjJ-j 

jroU jl JIa» pj~l J _*&__- gjjS-\ J S'J-SM c# ji f JjU-»"VI <&j <j. j^I 
js>r $=?$L ^\ Jj^j J~ o_U-lj oyiy VI J_43 (^__|_ /ill Jj— ~J j_J, L-? j>-J 
(i' o^ 4^ j^ iJz'-^j sis ol-Vl ^§§1 ^l Jj-^j _>•- _JJ-^ 'j^ Ja*_v-*_l 

l_l Jl_ (i_H_ 41 1 Jj-ij <jl __iiW J~*-^ _|I _P ££JJI J_j_ J *--* _£ V^ 

jj^ _p iuu _p <_/j^-j ma ^mijf jSjJii ____ u JL ijjjii ftijji *_u_> 

drH* >"l <3j-ij Jl 5J> _jl _> b\&\ £L£ _jl _> j-^l xp J. J? o) dr 

\jL^ Si <& iji-f^ <M vi iji^ ji jj jjS/i Ju_ij »1 jusi j u ___i_i ^: jj j_ 

jjj L-^jjV TjUallj 4X1*11 J U (l)j-^*_ jlj 4ill lj_uL_* V J_>=-"pl J ^ Jj-^d J>iJ 
<_jj J* VJ^l <J>. j-^lr'l # J. *SUJI JP dUU _,P _Jj__-j 1H fcHBHTfl ijl^ 
1^1 (^& ^l Jj-ij <3- <-J-_ »jjj* $ ^-^ IrT' •'_#*-' lrr'1 ^l $£ (J. 3-^!j 
»$\jl_ Uj IjLai d j_-j_iI L_i <L-C~JI 'KJ-J UjjIj jj*»-^ "iolj Ujjll *_A_ o^L-JaJL Ojj 

jp iUU Jp (jfJ^-j io- (^Q) o_>U_JI Jl j_Ju 06 U otU> J 'fji-I ojs Ij-icU 

.hrf' O^ CJJ^I J^ JjL^VI ^UaA^ (jl (ji j-^jJI 4r^ ci^l 4^ (J. j-*~l)\ -^ 

di^ip J JLJS'I-U 5jikllj'j^ll 4*-^ ^lj' (Ji^ ^G Jjj-J-I j-*^ IjI ol oj^>-l ajI 
/jsj- oij-il ojL' _sJ^ A*--d V <*j- ftlj_JL» _JJj*2 ^sjLs o^l—s-JL cJili di^^lj jl ^^^> *Jil Jj— ^J j> <CA_jT" J^*-~i jjI J- ^Ulj^ll }ji **1 J^ VK-Ui Vj JUl Vj 

jj^j ji "»i> ji ^ ^>vi jz- ^j\ ji ^ disu ^p ^j^-j ^o^ dmn 

^^i l_U s-ljJll 5U^4 ^ _>>■ iljv*' ^ (jUa^-JI ji-l o^Uali _;^j)* l-l J- (i_^> ^l 
^dl Jv J^k_^ Js- J^I 4-jj-II _j£» l-l Js- ji-l ojU_1 0>jJ l-l (jjs- Ju3 lilJJl 

J_4» 'jf(io JJ Jl J4^l J^d j>- jTj_ jSo •! 14 I JS'jT _l Ij_5 _T -I Jj^ ^wiJj JU 4)1 ^j-cLUI jJ«J J, JfJ Jp jll^ J, ajU- (jl Jp dUU Jp ^lJ-j iov 

OWaSlj otA-s^a-U sljjJI oJ1Ji>- 4j^pS 4llb S .7 f;|S JSj s-^UI vl^J lc-^ A^d JLIpLJ 
J-£ (1)1 J^ l)j£j J* 4*->rl W'x *lj^l j^ tfJlJU JLij iJVA (Hmj^) J^ j 

oUVI l^ Jp diSU JLJj £x\ ju^ill Jjj? il iJo VI ij& V JUi viijil 

Z>\s Vlj frljull j ^ibj 'i JLas o^Uail £L«j (jA^- jj^l^l Jc a tau -?-&si u\ %>is vi« Ui jii <& jjj ^oii duij JS v Lj!fi ;uu vi uu 4_i j-fli ci^i u vi 

(_$J| Jl VI y a& i_^ dJJS j *J^I 'i JU o^UaJI iUb Ja>- (jwllll ik* Ulj C*jib 

Ji-'J ljjj>2 (1)1 jjiJaiJi *^j «--M-^-lj Js?" p—r^ t)J» ,j/»ul 211? jjJ Jc tiJji 
Vj Iji^Sj d)l IjiljU 4jjl5sLll IjiLd&ol Ijiljl jjs^>- /»jS Jp dUU J~*j ^i* »^13 

A^ <jll CjV^Jh\ J^L^* j iljjll «4-^ Lclj ^-J^ iS>£ ^ «^ ^ 'jkjd 
Jjl J^j o^UaJJ oljj 4lcij /»U VI Jc oiyll JLi3 Jp dUU JlJ>j iSi 1 o*>UaJI L^i 

dJiSU Jlij ^-4 JU £JiV JjVI jUjII j jb -vlldl (1)1 ^ii^ i JUs ^Jb -Li J* 

s-U- j£ oJlJ-j AJj o^UaSI aUU J^J-I 4j t> °Ji JlJ-I <LjIj Ji jJalll j£ ajJJJ jil jij> Jp 
J^aiU 43 lj*^jl jJu sU- J^j o*>\.^aJI Jlj*j V JU *-£** o^Uail J^l 9'j$ (1)1 jJu ^Ljl 
(1)1 IjiljU jij >r aJjjJ j-il O-iji Jp dJJU J^-ij (fi-s<5 JU iSiV 1 /VV ojU-j *U^5 
dlJU JU (X-Ji2. JU iSii ilj^ Oj^P ^UUjj <&U I iJJJ; J»Ij V JUs Oj^P ^UUL IjL^-J 

VI Li (^SLj li_jl i uU cj\ j\Jd\ 'iy* ^jf 1 UU ^>ciSI J^5 Li> (_$Slj ^JaJI Sj i 
c_jLkJL| Ji JJP Jl iU- oi>jiil (1)1 «wj 4»l dUJU Jp (jfJU-j lor L^sj J^ ol ^j 

J LfU-^: (1)1 ^-J^ *^U Ajjl J^ 'y\>- o*>UaJI JUi Ut ojJ-Js TwaSI o^l^iS <Jijj 
U JU ib'l <jI Jp dJlSU J^ Jl^J. (jl ^JP Jp dJilU Jp ^J^ (J"-^J-j 101 T^JaJI 5-1 Jo 

ol *»1j Jp dJJU Jp (jfiJ-j ioo o^JaJL slilSI VI j^iLjI dc c5j!sl Ljt tli ^J^pI 
sli!SI uu I /vr j^iai jl ^idl jyJ.U fc&ljkjZti VI a^ JJP ^^sl jup jil JJP J, 4ii! ilP (1)1 *£l* JP dJdU jP (J-£ J? J^ ^ " 1 *js^>j j;P jcj jiiil J 
Ob ^il Jj^j jl J6 Jc JU-jH J ljU> V! Jui Ajj i^Joli"^ J oSUaJl 
(Jfj^-j ^OV ^^ JU-j!l J Ijis^ VI Jjjjj ^i^ oli oSjt"4.J CJb lil jijlll Aj»Ij 
T^JaJI J VI jilil J A^U VI Je Ij^ V Ob'yJf' j) /Jll JuP (1)1 *»ti j^ oljU JP 
10A 4jJI J«Uil A^i-^: ciJSI f»U*)l[ jliVI Lcl Jjjjj d)Dj ^-JJjj I ^i (Jifi 0& 4*U 

cJLS oU ji^ J ci" ISl 4J JG oIjI (jl ojj^ <j» pLi* jp jiJiU jp ^J-J^ Jf'-U-j 
JjJt> 6\3U cJ<— r" (C-is Jfe £ii \ /Vi jSjj Vj li b cJL* ojj cJUs -jcJsjj J^ ol 
J~*^ JP J^ £ <JJ£ JP dUU JP ^I^j 10* vi-Tlj jAJ Ji- jll jS}j (jl J-t V 

lils di^ 4SU£ o^J ^ ^£ j^ j*^ «^* tj'Jk J^ <j* <-W ob 4*1 «-4*^ ul 

J» jj^-151 jAS (JU Jt-4-l J&! SSLll J* oftljj j^> iCl j! oSUaJI £ Glj 0^1 

Jj^j 6! j-JP J,>ul xJ> 'J> jlli ^ alil a:p jp (iUU jp (JJ4 (j~l^- n» *!jj! 
ni ^^ ajISC^ aI j".! ^ilL Jj>- IjjJ^lj \j£s JlL (jilL VjL d)l JU (^gjjk jUil 
VSl o! J5 (^§p ^il Jj-ij (1)! ^il J-^ (ji jL^ jp tjjlfi JJ jP oUU jp jfJ^-j 

^-iPl *!>Wj AjlX^ a! (jjl (ju J JLs ajI>^ aI (j.1 (j$^L1j (J^- Ijjjr^lj lj&«5 JlL (js^4 

jp^J^^J^- nroSUail^l^s! uu < /voL^^ic^^i'i JUj J^-^lL V 
(i^ iil Jj-^j (1)! j_JP ^ iil j.1p jp is! jip /^ iLs, jp v^ ut' J^ ^ 
dJJjj l^ij ^jj jil j-? ^— ^lj ^j l-^lj ^c^'* jJ^- ^JJi ^j o*iA-JiSI rtJ^! !i! o& 
nr flJJ) ij>dSI J diSi Ji^ V ooj lii-l diSj I2j ol_^ j4^l ^-^ J^J L-^i' 
06 Jtt 4j*I tyJUs» (j! J Jc J, J;-^- J, Jc jP v^ ui 1 j^ ^ 1 ^ i^ cjr^-J 
"kill jj (^- 4j!>Is^ diSj Jj? 'ia ^sjj (j^A>- Ljb o*>l_j2.il J j^S3 (i^c 4ill Jj— -j 
4jil Jj^j Ol jLli J. oti-J jP j^-i J^ ^^4 jP dUU jP ^J^j ni I /V1 
J, <^U (j! jp v L^j} JJ jp iUU jp (^l^j no oSUJI J ^j» ^ j^ oIT (^. o Y^ I-U ^sjj j^i»> LJa j32fl pJJ> j — s^j 0& Oji> fcl (1)1 eijp <j* ir*~^ 

- '* ____________ *3ilk& * ' f •*'*.'*''' 

Jp j£JJ-j m ^|^m]^) (^ic iil JjJj o*>l^ »£_^ V Jl *aiI) JG i 
LJ^o^Lkil j j&3 jb j_^ ^ iil iip jl disl xp J, lLi Jp ^L^i JJ jp cUJU 
£SI l_l j& JJP ^ *_l jLp jl ^l* jp dUU Jp ^j4 J^j nv ^jj J**>- 

ha ^q m^ iisi oj;> i^.ijj ^jj^ii j^ ^j ^j ^i^ ■^■v* j^-* - ^'^.r^j «^-ii 

fi-4-^d (1)6 A»l /Sil a:p jj jU- Jp oL~JsT ^ ^kj J*; (jl Jp cUSU Jp (^I^-j 
jp dlSU Jp J'-^-j n^ uAiJj LJia>- LJs y£ jl u/^1j o-s- J_ o^UaSI J j^S3l 

(HSj <uP cl»lj4-l oJ-^lj oju$s7 jSTi 4J0 jll j^-^l ijj-l lil Jj£ J6 AjI v^4 uJ 

Jp diSU jlij ittY «SUJI ^l ojuSl dib & lll <_JJ_j diSU JI5 ittl "ojuSSl 

■I A»l 'J- Jr 4^j JJ> J*-- gjf y I JuSJj -;&» VI juSJ ^*Ji aU V I m jio J-j-j 

dj~! tfSU L^ -^ && 1 "^jii J j-^j g/!^ 1 ^e ^j £&» V 1 '"'ipj^'^t 
iip l>if dUsi cjjj s?^ 1 g/y <i j-S c^ ^ 1 ?^^ -** f^ 1 c ^* ^ ^i 

oJuSo /c--i 4~iuJ J-J2J (_$JJI J cUSU J- iSiA ^ /VA ?-;uX3 VI oJuSo L^ (_£jj Ll 
\^ f-Jij (X>- r;u\S VI oJv^Tj (^^Ju />UI (J t£iSU JlSj iSM <C*^a ^Jut^A <d\ ^ulfl VI 
1_^U ljJ_$'jLfl <uU- J^ j& jlj o*>l_s-i5l <LiU- °J* J^jj 1L*j (1)1 (_$jl JIS 4j*>Lv> 

jp v^ cPJ Cf- ^ft» 'if- is^k ^^ iv- tLL*5lj vjLil J &l_^ll c_-J u ojj^i 
ojji-ll (j jji-JL) l_^S si^^> >wl Jj-^j cJt—c* 1 Jlfl 4)1 <ol jp (♦■*--• (j j^4- (j a~-^ 

ijil^ (jl Hp jl ^ill JlP jj/))! J^Ip jP V^ (jj J^ 4^^ O^ <s'^*~3 m ^^ 
(IfljP CjjLjlilj) Ij^Sj j>J £*-£ <Jyj--L| cJo jJaiSI a! (jl j^^ Ul>^' ^ J^ 
^gjs Aill Jjij C-i—c^ ti j^M L^*l ojj-JI oXk d}ji.\yi <j?j* ^ 1$. Id^ — -"^ 
^_ otLJ Jji j^p j\ Jp dUJU Jp jfl^j m 4UBU--I v^ 1 J --r. 'j^ 
Jlfl ^^u-Jail 411 1 XP (jl Jp djjLsi-l ^ ^iS Jp ^ jl oStp Jp dJJdl J_IP Ju#jJ! J VJas UOjjLII os-ljj OiLs^i jjj-jall Jw (jl 45*^ J ^>A_l! CJ>J_3 
OJ (J*i>- 4la OjJAi 4JUM <J aLs j£ JJ_iill jLs^.5 ..* «JJ-^ ~ a J)J~*3 il)'_/4>' f L> Juij 2 I 
Sl jJy Uji.'J f-j ^ uj) 4j^I °,^-f:J (jlj~l f l> fj9 CkJLs 4jI_j (J«_C jl iDO (jb 

(1)! *»Ij jp dUU J^ (jy^~J ivr (v^' — J' ^! ^"J -^ j-j - S-*J ^i^* 
ojj-'j 6 j— I pl 4*jj JS" j U__£r *jjNI J lyjj oi^-j J-s^ !i! j& ^JP J. jfdol JuP 
ljjt>j ^aj^ill V^L^ J* o,i~ljll 4*0 j)I J dj^lj jvjjUL l*L>-l IjA> Obj jljiJI J^ 
<J-^ j^ ^^ If" df^-J m ^jj^ °jj^J tjlj-'l \\ diJjJ ^jAdl J* uJuwTjjl J 

_*Ool Jj*1j a* ^-4^» Jli AjI (—jjtc (jjjl j^JI jP Jj Ls—J* j( I C-jIj (jj (JJ-c Jp -^~5-^ J. 

(jfj^- wo Sftij^n j j^ji c_j u (,2mm^ jj^i'fj o>^ i— # ijis ftLiJi (4^^ 

v!- 5 J} a If o* ^) u* c^- c/.^ 1 ^ J^ii u* g^ «j^ 4^ u <j* _H* 
J oljill &ljj Jpj yiil ^_£ Jpj ^ill ^iJ Jp __£ (^p aljl Jj_ij d\ 

<j/^y\ u>. ^ u* -n>— ci Jr^- j* 4^ u j* i ft ^j m <SE> g/^ 1 

^llll jc ^jl (i^p alll Jjij jl ^bl jP j-21 pjU- jj JP ^dl UyjLU 

4> ^us^-Lo Lc jJa^ii 4j'j <_!?£> fLg-ll jl JLas os-lj^ll) i_^;lj\s^l L*lc j>5j jji^ ^j 
jp JjjLl! j:js^ ^p dUU Jp ^ ; i^3 wv 1 /ai ojjill ^j^j jc «SCskj j4_^ % 
4jj I ^jwj) IjJj M o&*4-^ ol^j j— ^j J? (jj *ljj c—ji J^ *l dJJU J, (j-jl 

ci Jsf^ (J' ^ J* 4^ U O^ «?^"J WA ^© o3Uall rClsl lil (w5"jll j-S^jll 
ig^ -W !>\dL rt-4^ - (J' j!- 1 ^ t_jl-3-! ^ j-^P os-lj^ illi Ifi JG ajI <ul Jp dJjU 

aw o*>LjiSi 'j*"s-^> iru lij ob'yjf' 5.^1 ^ -i ^i^ i^ 4^ u o^ jr^j 1VCI 

Ls <uJ-J IjJii j_iP ^^iil J^p ^u pUVI'L, lil 4)1 Sftlj^llj fU^/l <L5 j^j>- \ji ^»U V! 
*flU w-jl^" Ji j*^l uuo JI3 4)1 oUjj (j_ Jjj2 jp dJjU jp ^ J^-j U« j4>-J (^jJj 
)A\ 7W2.1I J oiljill C_J U \ /AV J^2j* j— ^-j 4^ A-^ I* (Jj-^^ r^5--* (jt Ji^" o. l_Jii rsyja\\ J-J> __J-v-JI JS IjI (1)1 4_jj _)P oj_,P J_ pLLfc jp _JJU Jp _^_-_ JpjJ- 

%' o^ <l_ p _i f--^ j^ 4^ j^ _? ^j ur t-c^- __^_^ <j \'j4\ "°jj^ 4_t 

L^i l_Jii rtljall <_tll_ >-| J ^J«P s-ljj L_U_» Jj__ 4*_0 J y^ J ^l J~ p <*— 5" ^ 
JJ»__I *ikj _j_^- /»j_j Ou jJu l_l _«til lj _JJi5 4_kj os.|_ r 3 ^-— *"! ^JJH-J _-*-"*'__ *JjH 

jp jj-^l xp <j! Jl 4*j__ j-*__„ j; _p_ _p dUU jjp j_ l_--j ur J^l J_ 

os-Lyi J» VI _ju__ ojj-J. __•-_»- 1 U J_ _*— _M jL^ _j 4^-9 l_J-l jl J--- 1 _^ <**_-! 

*i _ Jp _LAS __ _,p ( j?J_»-j ui __ L____y_j& U ojo J* Tw-il J L-LI oUp J_ _>_p 

J JJ___J Ja JjVl jj_JI _~--~L j___JI J __U-JI J !_J_ Ob J-JP _y 4 >~l JuP (1)1 

jp diJU Jp ^J^ <_$---*- ^ ao _ l_jiSI aI J s-U- U <__j u \ /AV ojj-ij o _-~l J-L ^_5j _p 

4_l JjJ,j (jl -jij>-l 'jQ _i ^lc JjU J;_*~- _! (1)1 <-J_-_ _£ J-^!^! ^ _-t J^l 
^^_5_ 41 1 Jj-_j ^ji 4i_J- 4iSU> J* __i l_ii Js__ jij s^ci ci' iP^ (iiS- 
J« ^j_i_ V ol j^-j 1 - (Jl Jl_- A-_^__il yL J» £/-_-_ (1)! -_j_ J*j ?J_ Jc •-* 

Jjl Jl_ __J_U o"_J_l J S_ J-_f V I J _ j Sljj-JI J _ul jjl U ojji -JJJ J-- j.^___il 

_JL5T Jl_ (JTJpj _j5l ojj-lil jdli Jj-~j Ij cii >r _iJ_ 5-U-j _£-_-.! J *_kil _uii_-V 
J_i Uj^l Jc _Jul ^Ji- (JJlUJI LJjj 4i) J_J- I ) _jl_JJi Jl_ o*>ls-2.5l __J_J_ I l_l I_Jsj 
un^c_kp| _;j.l vk^JI ol_-ilj (J--J.I _*__-_i 1 _g*j ojjJUI oJi> __& (i__|c 4_! Jj--j 
J._- J^ Jj__ _--__. J.1P __ __U- ^-J^ 4)1 o -__-_' __ <-_*j ^_w (jj J^ dlJU Jp (J'J^-j 

. ti r u vi Ji-- oii_ii ^_jL r u vi iijj vi j^j •]_ o_J-i ^l L4J i_i 'i i_5_ 

4)1 Oj-i^_ _j_ j-^jll J-^ J, *_AiJI jP dJJU Jp _____ _^j_- UV &l_^lb 4ji _4-_f_ 

aUI Jj-_j __.*— C" Jj__ °jIj& — _ » _U*.— C* 1 Jj__ ojifej _y aL__.A (J,j* <____-> I — — _i > Ij' /*—'?!*' 

^lju^ __a £ji£ __* ^jl^- _-^i olji-l ^L L^i Ij-j '! oSU» J^ J^ Jj__ (___§- 

Jl_ £ _^ljS j^iii Jl_ /»U VI s-ljj jjp I L*l_5-I Jl -__> Ll L c_i_i Jl_ />L_c __p jUjj — _>1? '^ J- 1 Jj^j (a2§L> j&\ djJ»j C_i— C" (JU /a^j- 1 t> d)-^* (J l— f, Iji I 
JlS JLJ. U c£Al*ij <_;J~*J l^-flJa-Jj J I^jWS-*- jUjsJ (JjJ^ U^J _?£! a**^-»! d__w_i 

jUjj iljli'is! Jji; (^JlUJI 4/5 ^j JoJ-l) j__4iJI Jj_j Ijlji I 1^!^ iil Jj__ ij 
iuJI Jj^3 _;j.4p _fe J*l ^! Jj^ (^-jll j->y J~^l Jj^3 <iJ~* <JJ-T 

0A43 (t_£*i-~^ -1]j J4*o -?]) J4^l JjSj ti^ <j~-_f ^l <-W (jyjJI f j_ 4J^) 

jUljr^» -^"jL-lill jUljJaJ! bj.il) ju*S! Jj_j JL_ U ciJJ^Jj <_;J--^ d^j _j& £VI 

U _$Jl^j _;J^ *Vj4-» (_^JLJ_5I *-j p._^ V j-^a^l j^P fU^ C~~-1 y I 
fj_j db 4j*I 4_J jp ojjP J) aL~_* Jp dJJU jp ^"J-^J UA ^^^^J) ^^ 

a**-. ci <_?-^ o^ 4^ j^ Jr&'J m ?M_*?^ f^y 5_l j*^r- *- Vi (*^y — ^" 
J4-^ V Vi pfc)H --^- b*t o& jL^ (j. £*•-.! (1)! j-^jJI J> (jl _i ^.j jj^J 

*.*__* _^ j^- o 1 . ?_.- -' ^^jj ii ^__ i^ 4^^ (j^ <jg^~s ^' ^y^. f^y ^ 

dU--r U 4__1 _Jjlj dJiJU Jl_ ___♦ &l_JS!l o j4_& Sf {3 .uni _iu- !___ _>-* 

djju jp _;_*_ _y j-" ■ * ■ *_» j^ v*. c^ y 1 — ^- **y ^ j <*— j ^ ^ ^* 1 -^ j cli 

JJ> !_>] Jl_» i-U VI _JLU- j__-I IjJjJ J_~ JLJ, !_>] _)_• j— ^ _y ^! JJ^ o! /«*- _jp 

/^ A_! AiP Ouj J^ Ij^U oJl<^-j ,L_» I_Ij aUVI os-lj^ 4L___-- aUVI <_i.J_*- '$Jlp-I 

i>: oi i-jUe ^Sfi jji: fau d^ <i-4 <3- -^^ ^)^ 1 «Ji^ i>: ^ >-^ 

iUVI <i __4Jj_ V» oftlj^JI iJj^j ^lj^JL fUVI 4;j J4-^ V Ifi pUVI iljj Ji-jjl 

3 i> cji j> ^ 11 "^f' i 1 j^ v^ cjj j^ ^> j> ci-4 cr^-J 1 ^ r ^^ L > 

Jv_-I »SCU ^ I^S Ji JU_ os-ljJJJlj L->J j4^- o^ls^ J^ i_ijrv-j! (^^^p ^l Jj-^J ol 
f-jljl J U Jj-I (Jl si^£> JjjI Jj-Jj cJUis Jb JjjI Jj-Jj Ij -I fliu ^j J_a_ Uj! 
S^^^p dil! JjJj <us j4_>- Iji (i^^t> *-l Jj-^j A« 09-lj^il JP ^jt- _J I _5-^*- oljj-l 

i_jlU- ^lSL; "iU- U (__j u ^n ^^ (i^^> ^l o"jJj _^ dJJi> lj*~^" 0«5- os-Ij^Ij (^ <^U (jjj ^i^JI ji x^ jp v lfS ^l jp dUU jp jpi ^l^ w ^UVI 

IjJU iU VI jil lil Jlfl (^gjjjje 4jj| Jjjj (1)1 ojji (jl JP ol^-l t-r"l j-^J^ -^ 

4ill JjJj OuJ V^ Lf^ ^ V^ 1 J? f J-*? ^ * J^" ^*^^l j^ V?^ j*13 j* ^ 

j^p) *UVI Jl* |j| jfi (^p 4>l Jj^ij 61 Sjji <jl jp Jl^JI Q-Jfi (jl 

U 4! JaP Oo^IJlI Jj9 «Sjj ji \j 'j* aiU jjv«l Ijljii (JJLjall Yj fi— fic ^jvaiJkl 

J 1 "°i> cj j* (i>^ j* -^S 51 ci 1 j* 4^ j* £'^3 ^ Qffl> ^ j? p^" 

dJiilji JaJ ft^JI J ^So^Lll cJGj Jv«l 'iJu-^-l JU lil Jlfl (i^> /Jil Jj— Jj 

jji ^-c" jp cfjju jp ^i^-j ^n Djm> o*a j* * 1* u y jap (^j^vi l^IjJ-i 

pUVI JU lil JU ^?§p 41 1 JjJj jl Sjji (jl Jp ol^JI fcL*> (jl jp ^o (jl 
U y jflp 4$3Sl Jl JjS ^ji (jfl Ij J* 2JU jjj^ I dll fij IfUI Ij5j^ olL^ j4^l Lc* 

jp jh4 j^ m ?^' J cr-^-^ 1 4 J*^ 1 s^ . ^™ 1 " -y^ J? r^ 
J .^1 ^ JB <3i5 *i jju^i j-^-j 51 # ti J c j* ^ j 1 J. ^ i^ ^ u 

4ill JjJj JB £ **J»I JUj JL^ C-i J-^'l Ll)^ o^lJaJI J ^Lla-J-lj C^pl lilj j->P 
o^lJJI J J-wU- lil JB JU k^sj (i^p 4ill JjJj 0& <wi^J cIas Awaj (i^p 

f l4|NI J7 (jll 4^^?L jL^lj l^JTiiL^I Jfi&'s (J^l oi.j|- Jc ^j^l ^r^j 
cUSU jp jf"i^-j ^a ^Q) Ji^ o& l^ Jl^j c5j^l ««Lf- jc cijL^ll ^rL>55 

J^-jll J^wU L)i Ji-j ^f Jl J^j J-^ J..^ 1 ^ ^ *l J^ J.^ 1 4^ J^ 
J*jt> cJjl^ J4" jll JLa5 <dc tfJJS Cilc 4ill JuP lJJ^j'I Lji 4lU-j (Jfj 5o 'j ?6j\ (J 

jp jLJ J 4*9!^ Jp cJSU Jp J?J^-j <^ J$^^ J? j^ J.^' ^ ^"* ^l^ 1 

jjJ.-J jc 3LJall J j^U? 1 J i^- J J-^P ^ 4il| jjp ^|j 4j'| -^. J, Oj^ill 
(jU-l J.a I jJs Jifl I Lclj o^UaJI AlJi C^2\ L^:| JUfl cUS-i <! J^ i cJjoAtl Lji 4*J»Jjj JU jJU- lil o^Ukil J »jujJP j^ajj! j^p (^^Od a» i «jj>-l 4j'T ^JP j^l xp 

<_l)\s»-j Osf-S (1)1 o*>Uil 4l*i Lcl J-j 4Ul JuP (JL^S J~JI OjJJ- J£*Jd ^J 4LUi$ 

02) jSl^ n ^j oj jils _b ji* diiu y cUi» ^j^i iil^-j ^j <j_ivi 

4 J--W" 1 f^J 1 ^ tJt ^ 1 ^ 1 'Js*" ui <JH* J* 4^ U <J^ <JH* ti^ r ' ^ 

je J-jU& 'ij ^4^1 ^Tjj Je J~U-j <i>^JI 4U-j _£} _LjVI 4U-J ci-^S j.fi_l 
_iB Ji£> (1)6 oIj! <jl (J-'J^-J j-^P (jt^l ^ cJ' ^ 1 ^ \^~* (J 1 ^ 1 VU '*f 4*J_J 

(i "°3> <j^ V^ JJ <j* ^ U i^ c>4 -f^ v-r oSUil 4 J^i-I ^jb \ l\\ 

fe ^ & & v^ 1 dA >^ cr^ *' ^' ^ <i ^ - ^ 1 ^ ^ -^ 1 

dli fSU! jjj oljU.il oLLil k cX^S')\ k £>l£>«3l \Jy ^A ^r^ 11 u^ 1 
VI i\ Sf (jl IfM j^LUki! «usl ab? _£j 1$ jiSUI itfyj k L^jj *J\\ Lg! 
^JP J, jJil JuP jl *i I; jp dJjU jp ist'**"3 r * r ^j^jj «^ L-^ t)l J^plj ^l 
_JiJI Jc £*>LUI ^ oLsTljil 4" «£»l jLJ_! jJJ «£it»ill 41 1 ^»1 Jj^5 Lplb jb 

'jjjI Sfl 'i\ Sf (jl ol^i uU^LUil ^il ^b? jcj Lfe iSLUI *tCyj M "<^jj 
Lc olpJ ^al lil jPJjj u^j^l $%&'j/\ J Ij^* Jj2j ^l Jj^j IjLi 1 d)l CjI^ 
4! Ijo Lc jPJj*^ Ifi^SI fj^J 4)1 V! Lsfljl dU Jo Ipj £^k^> j>rl J J^J^- liG «S Ijf 

jcj LUc i!>US! 4j& J^j 4Jll 4_>^Jj *^lil jc a*>LJI J6 "]4 (1)1 ^>ljlj olf^ _j^-9 liU 
JP jj-l 4llc "J_J jU /»U V! jc ij^/r 4l_i JP »$Ob a*>1_UI ^«^LUil 4jj| ^LjC 

^_jj "^ 'j* 9) o* ^^ <j. j-^y ^ o* ^p b* ls^i r>i ^ ' s j ^y^ 

ipi kcX^y-)\ cjIjU-I oLJ-il ofeii! ojj^ Ll Jjjjj*cJ& L4!] $=%£> ^J! 

^!il L^i dli fSUil 4lj— ijj oi^ IjL^ (1)1 j 4l dJb^i Sf oi^j ^l Sfl 'J! Sf (1)1 

r«o \ Av »>Jic aSLUI j^LUil jIiI it^ j^J $^ fSL-UI 4>IT jjj jjjI Ljs^jj d\ oyJ-\ Z\ jL^- J ^Uil jp cJjL^JV! j^_J £ jj«t Jp dUU Jp j?lJ~j 
4a oLsTljJI _jI jL-i! oLi-ll LjL>3I olf^ lil Jj^j d-j& si^£> _~il rjj -^k 
dJdc aSLJI «j-ijj iil Jup I jJi 1 jl Iplj ^ di^ N ojJ-j !&l Sf|"JJ N jl Ipl 
r-vxJb aSUJI Ja-^U-II iil ^hp. Jcj Lfe aSU~! && jj /Sil ^L^Jj <_^l Ljil 
j f 1 *^ 1 £ J^ cKj j* j-^ <j) dy \**fo v 1 ^ '&} ^ 1 -^ ^ 0* u* ur^-J 

Ijj <S dU-i 0& jlj ^wj^lj <jfc&' i )\ J ^» Af^Ijl 4« ji f^l *£J JjIj o*>LJaJI 

JiS «JlJ *aj Ji J*a> U (^b IjIIp J^l j*j dUU J6 iloY 4*^ Jl^juJ *yUi 
isl a:p J ^Ji jp 4Xi£ J j^J^ J j.1^ jp dUU jp _;_£ _?J-- ; - r>v c^^l 

J^j <Cl^l* LcU fUVl J^S 4jai_^;j «jjj ifl J^^jJI Jli Aj'I ojjjfc (j! JP (jjjJ-tll 

jl jj-jftJ' jl gjjj j *UV! J4S iilj *sji Ip jXJ dJjU cJU» -Jov (^Q) o_2i£ 
o*^ 4*i j_* lk>- dJjij £ U)/l Jkiu Y$ Ij^-LJ jl urij i».^ jl dJJi j «Liil 
<jjjl ojji jjI JUj <db IjaLJ 1 *>- 4j Jpj^ fU Y J*>- Lcl J_ si^£> jSs! Jj-^j 

Jl*5j J»'iJ (V J«^d U ^_ J U jlkl^ Jl> 4**lsf U Lcl aU V! Jls Ajai-^j aJ|J is J 
J^jwi Jj J~-^ j p (jl^j' ^ 1 -*.;;-^ (jl Jj «JjJd' j p 4^ J p L?-^ - iS^" Y ' A ^LJ> 

o^i5 1 J^ljil ji 4! JUs JsIajI j^ «^Jj^j'I ji^p Jil Jj — ij jl oj5j> (jl jp 
1m J«Lil JLas Jjui! ji J^J^I (^^^ ^^ Jj-^j JL^ ^iil Jj-^j Ij <^~r* (*l «*^-s^il 

5r Jjkl jl oij-^" jL jJtli JjTjp'Li Jp O^j 51 -! Jr;-^ J^-* ("^& ^ ^J^J f ^* 

JP dUU JP ^1^5 V^ tlHBIH» £jj p Jjil jl o^j_^ jL Jj.li jif ^ ^J 
Jj> JjA> Jj> IjI £ji-£" <J-> AJl JJS^I (jl Jl JJi jLflJ (jl JP JsJsJi-l J SjlS 
b o*>lJaJI O Jv2i I JLfli JyJ^il J^ 1 p\-M <S~£j J'i*-' ^r^-^i^ e*^-^ (i^^> ^ijl Jj^j 

t _JJi> (j^«j o& J-5 jUi jSo 'i _JJi Js (i^^> /iil Jj^J J-- L^^ Al 4is! Jj*iJ 
^Ui Ijw Ijiui JjLi! j-i JjAj»! JUi (j* 1 -!! Jc (i^k ^li! Jj^J J^Ls ^isl Jj_ J.J JllU- j&j JLHS! Aaj j\7j_J~ J_J~ >r o^lJaSI J ^ -^ U ^rli (i^L -*ll I ^J-^J 

d\ jpt Jtt ^- (j! Ji ofcL ^ jo (j! Jp ^^ ut' j* <$& u* l$^J n * 
jrui?! j*d-i ^-*SI j! j4^' j4^ <j^> c5^"i jr? O^^J ^J s©^ ^' <i?~"J 
U ^_g^ yisl Jjij <l JUi du^ Al jas! Jj-^j t> ojUaSI ojJ-i I j\S|£Lll ji <! JUi 

JjJj J^i U 4ill JjJ>j !j diS-i (j^j j& J.3 jaJI^SJI ji Jtai CU^ Uj o*>Ua5l OjJ-i 
Jiill Jj^>j 5rU _«iill Jj-^j Ij fjjw IjJIas JyjiJI jii Jj~jl -!--' j-"^! (J^ d2^ ^ 
o^ V 1 ^ u>) if- 0^ J> J^J vn gBHBP - *f ?SUSI j* J5 U diS* 
j&jp JS" diJU Jfi _Joi dB ji* jJ^jll -Up /Ji <i_Xx <j! °j&j ^4^ <j. -^ 1 

oSj_J^ jU ojLjaJI J oSfcj Ob jf^ JSj /»*>U5I JiS o^j-J- (jts ojU_1I J* L'L^alj 

Jp diiU Jp ^j4 ^ 4 J^ r < r 4>*>U J <ili l-J ^Cl U j*-_il />Lxl <JJj u /»*>H5I jJj 
'Ji 4J*>Lj J yfjJ-l dJLS !_»! J_> (^^gjw /iil Jj^j (jl jL^d cj. £--^ o^ 'J-*' (j, Ju 
oli jpiij! Jii J^SU- ybj jvj-J~ jJ_-dj 'Ujj /U^-^i UjjI (•! !j*^*I (1— ^ y jJ^ 

O lj J-J-— J li 4*jlj C-j'b (jlj j\jJa»--JI j\j*l— ^ l£*Jt_Ju «L-i*U »- ,\-J> i&\ *Uj JJ I OJU 

(i i^ o^ d ^ U 'j^ u* ^ U J^ <i^3 nr ^ ^* 1 ^ 1 ^-^!^ J 

Aj'I jJaj (jJh\ r-jHi ^Cjlstf J 'fju^-l di^ ISl Jj^ 0& J-^ J^ >ill JuP (jl /ill J^P 
Jp dJJU Jp ^l^-j VII JIJLt j^j jfiJI (JJlJ» J^^J /«• «AjV-v^a^ls «C*>lv> J^ (^ 

^ jj-& J^ _«Ull J_lP cJLi JUs 4)1 jl Ji Ji ^lkp Jp {j*^\ Jj ^ Ji <-JV£P 

j_^> -r^jJi *^i ^j'^LJ' J dJL— 4 c$JS! J^ J^*^! V-^J tjjf ^' «J' f L'SIj'I diSU Jp (_^jJ-j no JiSU- jkj jylJs? JidJ Jp (5ji! «USj j^ Jl» L^jlSo 
(^jIUSjJ-I r-j^S Jb S!>U_1! J oLlill if- X~" 1^1 dvjJf j> Jii! Iip ol ^ilj* <jp 
(jjji (J?jJ- v n (jw-" jll J j! (*L_x^l jJC*\s y> i^j u «3)^4^ ^*>lj> J* ^J «VI jJ_j 
usl Jj^j 6 jj> Jli iJI T&jL, JiJ aiil j.^p Jp ^JpVI jp v L^ j_JI jp cUJU Jp j£ yS ^LS^ UjlL'j 4J**>lj> ^gjsj L)i 4** J*u\ ^Ui jJ_^ 'ji aIS j£ JCjQj fe^k 

jp dUU jp ^lJ-j nv ^Q]Q) . Sr ^L- 31 Jis jJU- jaj j^J-J? ^-^ 
Jj-ij uJ Jj> j6 *! lcjfi; ^! &\ xp °j& ^y* J J-^lJI -£* 'lf" ^*" lP. c5-^= 
"Li Jr j£U? l^ £SU> (^aS lii» I^J J~L£ ij g£31 J pLai _^£ll (JgJ; 4)1 
^3 5^ IjJis ^jj^l ^Lcl jJj ^^ ^^ J ^ cr*«i ^^ ^^ ^ 00 ^© ^^ -^ 
j_i~ jSj jJJJ *^j J~^*£ ,*>- j^ ajI >?I o& jJ ajI jC i ^/j J? ^— * lj <** j LJJ 

j>j S>^~^r iJcdi 4j*>LJ> (^2.5 lil *^ (^j^-NI j4=-*4 Jl jl 'i j^JuPw-lll c$JJ-l 
jp (Jj4 ^yl^- vw L^p cfci^U Jl oSUJI J jialS! lju I Aa *liill jJJ jJU- 
*44- jj! <jj^I 056 (i^c (%J5I r-jj c^lc jl 41 jp lUJic (jl J^ cJjic ^p dUU 

eij^aj! L-Ji o*>L^2.il L^i JifCi "je Ld> ^l— Z> "^s^J^- $=?$L ^\ Jj~« ji 4j3jJ\J- J, 

iim^ ^ij sfc ojUji j i^-jc Ji OjJaj (ju *4>- (ji Ji cacf-i oX» <jjj ji^ 

<ii«Lc 4^u->- j~J si^c 4iil Jj^j jl <ol jp ojjp (j^ /»Ll* jp dJjU (J?j^-j v^ 

(Jl JUi -ij 4ill Jj*ij t> Ju- ^l 4jL^*I ^4^" (jl <V? J-*-lj r»44" 1^1 LftLkpl /r^ic L-4 

^ii? tl jl JS (jl ^ jdiil j._1p jp dilU ^J-i-j vr- o*>LJ-l J L^-t Jl cjjiai 

— iS-i ^-^^ Wj>Ji (j^-*^ -^^J^ C^ 2 ^ L^.^ jLk^ ^uWjU- J (1— JaJ ju JjLsiJ i! 

^IjLjI jUS JUi JJ> 7 (io^i *^ j* l-^Ls 4J*>lJ> Jl ^>-j j£ apL^ oj%ij ^iJu J^_^- 
4jLail j^ <ikjU- J ^Ljl (jjjl ^S ji Ji (i^p >isl Jj^j JKL-V Cvi Ijjib jU J 
jp ciJiSU jp (jflJ-j vn 1 /^ cJLi C4>- ^«Jai j-i 4» JuJ» ji 4ii! Jj_ij t Jl^j 

^bijl \^ ilj < i.^iL 4! JajU- J J-Jij j& jl_JaJ*yi ^ jU-J jl ^>o <jl ^ /ill JlP 

J^ (j?lj L« ^JfU L^SI j_i^ Laj_xi djjjJaJ ^i JuiiS J- jU-SIj j-j^I jUj J CJ.-1I 
^JIi I juft JU J (^JjLjI i^S JUi JJ> -2" <jj Jj ^ j* li>U 4J!Aj> Jl *>-j '£ Uj_i 

JiJ J «Jjisj-- 43 J._J j\ft Jl^j CiJS <! j^ji ^p- Ju^jJ j*J jUp J ol^p ^L^- - rA j^JI ^_jLj t J^ pb lil'fj^-1 d)l JC (i^p ^Jl Jj-iJ J' ~°jLj* <JJ tf" ^J* U J-^I^ $£ 

j\7JuJ~ JuLldU 'Sj^-I dJjS Ju»-j lite A^» y LSj^i *^ <jp~ ^*"" 5 cP*^ (jllallil os-U- 
jl ^N Jl JU ^^ i)l JjJ,j jl 4iJb 4»! (iJjU ^P Jy&-J fW (^Q) j4^- 3-*5 

J f^' ci! ^"* ^-^ Jx ^-^ <3l—i ^rj J^ -*-i *' 4^ j^ (Jr^J m tr" *-* (J^ 

jg- dX& C-i>A> j] 4»1j dXpk£ J (^l J-l^ J i^jUJI J& Jjc dUi j^a j^U» 

l/M (J*^^ c-»^xl U JjiJ C-Jlj lJ^t^j Url^tTo IV ul P. J Sr Is^ j* ^ u j* (i^ (i^- rro 5*-^ jj* J^ J J^ 1 ^ ♦ 
Jjipl ji JU (i^ alil JjJj jl *y<£ (jj jp 0^51 ^vL^ <jl jp j->y I jJp 
j t-\j 'Jaj 4jJ» oJS Lc&Tj Jj VI 4_pL1SI j r-lj |r ajLl^|-I J-J-p 4JL-j^:I £jj 
jjSI LiiT 0J9 Lilx9 ^JlBl ^pLUI j r-lj ^yj ojJt> cJS Lclx9 &l~l ^pLUI 
LclSCs ^Lji-l apLUI j ^-lj ^yj 4>-Uo oJS LcIns ^»1^1 ^pLUI j r-lj ^yj 
jp jfl^-j m (|m) _m!I 0j**J^*j! &*>Lil vJ-J^- f U VI rj~ ' v ^H s-L^ 
«ti&l ^jj Jlp Jj& (jS fcl S^ji <jl jjp ijodl o-5-i (jl J> J~*-^ jp dUU 
(i ^U jp ^lfJ} <j) J* <^ u J* ci^J rrv K^H J^fP^ J^ l£ 4^'j 

^j J_^j 4*j£: 1 pjj Jusdlll (i|~|p AiSl Jj^j ^li^l J^ JU-J J^ J- *l ^l J~^ 

<5j_JLJI J? CJiii J^j-il Jr^l Ij JIas oJj& 4pL-X 4jI JJP JIa9 LJa_jii ^lkJU 

ol L-jJf jjj Lsijl «j_*>jJlj J— ^ JL« oLjV^; jl /Jc coj L-i "s-ljuJI c-A^-wi 
J_ ijlJA^» jp diJU Jp (j^J^-j vva (^QBQ[) J^*5^. J^Ij ob i@L iil Jj-ij 

pj; jip jc (^p ^i Jj^j ji (ijU-i a^_^ <ji jp jUj> (i *ii-* jp *L-i 

Jj^j d\ yjf (>J jp glj jp dUU jp ^ ; I^5 rr^ Q|p ^jt Jf jc 4^.|j 4iA I 

J-^l J^ J-AJU Jl* iJ0"l ^mgm^ J-^i^ Uiirl «fj^-l frU- lil j6 f@|t ill 
^>- 4lP ti>JK: *^ J-~*5I _iii> 0L9 ^L^rl J-1p di5J> ^ij.j*J <tj^r Jj^ 5*L>:I yji 
Tk&l'l'jJ-] s-U- lil j_iP J,l CjJ.<^- j Jl^ si^£> ^iil Jj^j jl diJi>j *>-Ijs1 J-r^d 

JJ«P _JJjj (_5jJj j>J lj>-j« jl t>Uei« 4*_>tl ^JJ (jLlpl \^j dijU JlS iiOV J^IilU 
U ^_ J U <Cp lSj-^r dJJi Ajulpj ijv? ji I *V I 4lJb J^lte o«j*^>j ^y^i U 4j L^> U ^iLir I 
^i" ti' J^ 4^ U J^ (iH^ e?"^" rr ' V-ia-H fUVIj A^_>r I ajj oLm-JVI j 's-U- 
^UVI 

J. ^ J^ v 1 ^ JJ 'j* ^ u J^ ci^3 ^i lj cusfji dL^-LsiJ «i-Jj lij Jl* si^^ yiil Jj-ij ol o^Jj* jl jp ^jp VI jp 

1>jA5 jJi9 ^Lir I ajj L-is-i^ 4ij£rl ij£ OjLs_j LyjlkS-l J ^JP jUj J !jj*6 1-Jil o_c-I 4)1 Jkj- 1 ! dJJU (j! 

LljJU- ^lUj JLs jjjSjill jilj JjLi! Je j-JU-j jL^ r-j>- liLs J_/P ^-J-is jp- 

uti Jl JLi J— *-l LU LJCkj °li Ls~J*l _J— _£; J_ iP aLsj jjJSjlll _— Li LLi _jJ_j£ 
Ci' J^ 4^ J^ &^°~J rrr w ^ * t f -tsll Aia^ 4^ jljj ojUaJI *__J aU V! £JjLi- 

j Jj£ o& oUp _i -^ -*' i/^ -1' <ji 4^ <j* ^l ^-*P ci J-^ Jj* J"-~' 
<_)U Ijlsfflj'Ij IjjLr"- 4*_*r! ajj <lJaJ£ &y\ p- l-il C~2>- l-j dJlB PJo Lii 4£k>- 
IjJj-cU o*>Is-ijI Cjifi l_U ^LUI C-Hai-I U JU J__U Ja illj *_ _;jjl C-*al_Ji 
4jIj _*.:>- j\$3 ^ jT o*>L—5I aL-C J* <_ijiJaJI JljLpl jU t_5"l_IL Ij_U-j t_ijij_l 

dJljU Jp _£j— •-_) rw jaSCs Oj^^I J.i j! ^ijj^Ji _ij.is— 51 ^jlL (LgJ&j J-* -iU-j 

|<_^__£- 4*_#r! ajj jJaJ^ iU Vlj jli\I_-_ JJU-j cilj j-^ _£,f~l ^lP jl *» Ij J^ 

4__-4 fUVIj ^_il a__ j__p SU-j jl 4-ilj 4)1 dJiJU Jp j^J-^-j vri iLPl jl 
jJu *_ Jlij dJJi .p oL^i t_Jj__il J J_*-~ —JiS-i _£• JLli 4J_>- Jl oL~~l <_ »— _ 
jp iUV! JjJ Ll <U_irl ajj ajIsCJI _p ^jL^j) JJ JL~ 4)1 di5U _p (j^J-^-j vro 
4*_J £_p! JLJ, «-U- U i__j L> l/l'fl dJJ jo J« Ij *y v^ JyJ J—s j&j jl Jls jwil 
oSU» J* iij-1 ji Jj^j o& 4.1 v^ cPJ J^ ^^ 'if- {S-& cr^* rri ^*-* 5 ' f^ 

diJS Jcj _JJU jLs _jOA iLlll _jfcj l_jL^J} Jl Jlfl <Sj~\ l-^JI J-LaiU A*jJ 4j_*t! 

j_i 4j2J o*>IJ_I J» iJjil j^ JLs si^£> au! Jj— 'j ol diJij L^ob 1*51 Jil cij-I 

Jc Jj.^ *^j ^TjAi 4«._^rl ajj aU-J 4r*?d (S^\ 3 ^A^ J- -^^^ o*>LJ_l iijil 
J- j& o} J4=~d <jl Jc jJsfl jl 4)1 4j*>1^> Ja (*L»^I f"J^ jl f^^l (*J^d _p" -^4^ 

4,'Lfl 4j*>Iv> J« aU*vI f-Jflj ,jl>- j»4=^ ol J^ jJ-^ 'i olj J"—! (*L5 Isl j4-ldi >o_3 

__1 ♦ 4iji I ijj _ipj (jJLi iU- U L_J U 1 / W1 Uj jl l_-ji» ilSU» _;J-^ oi Jj 4~-' 
J« jiUNI jji (jU- g-jl'J* _j-^~ <4~--*= f^)^J 4-»_^rl ^ _iPJ _i _JJU Jlfl O «_, ie-yjf 4*J*:\ Wj\ pUVI 'r* ^j fi' t j,t£$\ J ^^ <J- -^ ^Hj\ i\^H ^l 9 <>*>U^ 
J_ _5"IY IJ5S i U (^j^-l -w ji ^aj AJl \f-jZa, <j£jc*)\ pUVI X^> &J (jl^ prj^^ 
4*_>r I a)j aU VI jSL^ ol ^jj-^-l J? ^ Jj ^ ^l ^l— s2»I jl <_i.Pj J* Jc J~,ll dJjU 

JUi fcl diSU Jp ^J^ _?J-»- ^ v **-&■ I fji J--JI (i^ fc <*— > w rJ-^= <-' ^lj' ^! 
^™ 7 ' f Ji <j? «^A-J-ll ti^jj 1^1 Ij^l ujJJ I 4:' 6) J^-J 3^ j^ *i>* j* V^ oJ 

J* ojU_U ^ijJ l_l IajJa ^_jlk_^-l {j/j-j? <jb 'v^ JJ <~^ O^ _T 2 Jj Ij^l^ 

j^il 41 1 v 6f J Jdil iJlj dJjU J_ £iir \ /\'S k £z jl IjJ^lI 4ijirl pj 
t ' , , , ' * * , ' ,,,,,>>>> 

ikU- /j; Ulj) jUj JGj (^jVI J J_^ Jj; l_lj) jUjj iijli^l Jj£ J^ilj 
J4U diSU J£ iili ( JiJ 'Ki^ jl) J_sj ( jJ4 jol jc) Jl~j (^ji-si jkj jJi 

jiiij Jiiii Jp Lci j -i jui >i Vj pi jiSn j~ j_ui ^fcrj ^i _fl ^ii jui 

4jJJL pUVl Jj lil dJ^U Jli iilO^llil J 4*J^:I ejlZyj Jj^ (»UVI Js-U- U «^JU 
I^J^J ^j^' ^i j*' J^ p— t: f-^J v- 2 -^" j^l— --* fl^^lj 4-JLikl l_^i L-j£ 
4*_irl L^i L*-^ V <"oJ~> jiUlJ» j^j fcy\ k-& b\j dUU J_ _i"l"l <Uw jj^i_i> 

ij3l _J1j Jii fU^ij fftjjp J^ ^^ ^J^ J4 ^j Jj^l -Ji^ J* *- ^j ^ *^-^ ^* 

ti^)U /WA jiLli jc^_>r S/jdJjU J_ _J"\VoSU-l jjL-LiC JkJ^jJf^jy^j 
^jpVI JP i-jll fj\ Jp dUU Jp ^_4 J/-^- VVA 4^rl ^ J Jjil ^pLlil J ftU- 
*ili Ju^ \^k-\ji *^ -<pLX ^Ls JUi Ai_^r I ajj <5^_ (a^L >wl Jj^j jl Ojjj'* <j\ 'if- 
\^Jb oXSj ^^ 4ill Jj-^j jL_iIj fllll oLkpl Sfl _1_J "4ill JLI4 il-^4"f^ J*J 

p^ji J ^ J^ ^ 1 J^ 1 ^ J : Ui^ ^ U J^ J^-j vr^ miMHM 

J_ aj| "o^ji (jl Jp ^JjP J j-^lJI J-4^ J <-^ ci 1 j^ J^ 51 VJ 1 — ^ 1 J 

>• « < ''<■<'''< '<■ ,, ,, t , ', 

Jp <Cjj_i-j oljjjl jp ^JlJ- <&• (_ulJL_V jb>-VI _^J_'c--aJ_ jjkil Jl C-Jrj~ 

AlSi C_*i_» ajj _£>■ (^^^p /All Jj~ij J_ (_JS (jl ^CjJl^- \ji JDvJ (i^^p 4ill Jj^j Attfj <LS J Cjv* ^J ^J-c l^-Jj ^&J 4-LSM \a JaJ&l <LS j Ail <jL=>- ^t ^*— *^ ' (°Jd ,**.4-£JI 
uaJu ^«U-iJ I *ikj /Jp- TtJaJ U^ (V 9 4*L*r I Ajj 4>& ; -v2.,« /^ft j j/ I 4j I i \^ Uj 4P LJJ I 

"awI JU^ A^2j y*y'\Jj> aip Lgi^LvSJ V 4pL*i 4J j j-jVIj J-^-l VI 4pL1JI j.* 

^Jo Ijls 4*_>r JT J Jj cJLis ajj 4~i JT j dUi> L"Jo Jla oIjI olkpl VI Ll-Ji 
JjLtiJI 0JJ2J (jl JJ oj^-^j C-*J?is jj^ jjI Jli (^"r^e ^' Jj-^j Jj-v? <-^ °l3j-*^ 
cJj-jL & 4-^1 fTj"^ - ol J^ dilSjjl ji Jlii jj^l J* cJLai cJtjl ^l j* Jlai 

plj-i-l ^eldl Jl i^L^ 3&J Jl VI Jkdl J^i; V JjJS ^^ &\ <j\vij oA_c* 
jIp C-JJ 5r « J.J-* j|l Jli dX^i ^> jJi— II cJJ jl '«■uLI ^pcU» Jlj IJl» ^j^wJJ» Jlj 

Jb cJLai 4*J*rl ajj j 4j 4*jJJ»- Uj jL»-VI v_Jo ** tS*^-*f> &^~ (**^ cJi ^l 

^rijj) >r oids djo «jjjo/»*^ j) 4iii xp jb jd? ajj 4^, jr j ciisi> cjs" 

J^ 4ill JuP Jla *>r L*Jo JJu^» f»^L< ji 4ill JuP JUfl 4*_>r Jj j J* Jj JL~< oljjjl 
JLai Je J-Jaj Vj L^ Jjp-I <S cJLai ojj.* j>l J- J* 4pI_J. aj| O-^e ji a^J. 
JLl jjSo _JL£j cJii OjJj> jjI JlJJ 4*J*M pjl J 4PLJ, JLl ^fc a^IJ. (jt^l ^4^ 

(DIjj J^j j^j^i^ j.1p L^iiLskj V (i^^> 4iil Jjv^j JS Jij ^J^rl ajj j apLj, 
jJLr J^ (^^^ ^l Jjvij J^ 'il f^ (ji^l ^ ^^ '-H- J-^d V apL^ 4pLUI 
diJS j^ JlS Jj oJii OjiJ^ Ji' <-J^ l}^4 iS^ l*^ (j y& »^-«^1 j^^d ^L^ 
ri- ^JL^rl ajj aUVI JLkjjlj i_j6 jll (Ja-^j ^i^l lju ^2 ^^ 

jJ °fj.^-l Jc U JL? 4ill Jj^j jl ^iij 4jI a^J. J^ ^J^ j^ dU^ j^ <s-£ Lg^~ 
jJP ^ Jill JuP jl ^.L* Jp dJjU Jp Jfl^-j VI! 4lL^ Jjj ^j^ 4l*^r J/JjJ A-^l 

Jp dUU Jp ^l^ nr Uly tjjSt ul VI cikrj JiSl VI iiAl jl ^j^ V u^ 
•fji-l J^2J jV JjJi 06 4j'I Sjji jl Jp 4j 4 JU- JJp ^jC ^ ^j jl ^ aill JJP 
(*Jd c/ 1 ^^ V^J (J 2 -^*^" V 1 ^ 2 -^: f^^l ^ 1^1 (Jp~ -^^ Jl o 1 ?^ ji^ \j-^~\ ji^l ohljll_i;^l ajjaUVI j.l!ll J^itljJJ^illSldJjUjls ihA i /ni 5^1 

j^j «.tp-Vlj 4*j£:l o*>lj J os-ljjjJI i^J U Uj^Pj "^lltfJI Jj 1_^U Ob<y J~-J£ 

4j IjJjj Ob liU j^ ^ ol^ill Jl_J ^jmS ^ _jU_jaJI jl JjjLlU ^ l&p (ji yisl AlP ^ 
ojA^ _j!jI JJ&) jyij Ob J- 4JLiM ojj-J, Jl Jc 4JL&I aJj (i-gjjL 4ill Jj_-ij 

(jj^i v diju j^ ^u j; jijjL^ ^p diiu jp (^j^-j m nmmii^ (^&i 
^L ic ^3 j^ j^ i* v^ d>Sij* 4iii ijji j^ ju i;l *y pl j^p ^Ui jpl 

/Sil Jj_Jj jl ol j-P J.1^ /jl jii>. JP dJjU JP JyJ^-j VtO \ /n Y 4jfi Jc '4)1 

1 /nv t_j45 jj^-j 4>_i 1 pjj j^Lk^ oJ-^- (iglk IV 5 3> o* v^ c/J j* 0* 'if- <jr-£ <£&- m oU^j J o^LkJI J ^ JJI <Jj 4 
AJ oli j^ddl J j^ (i^p is! Jjij d)l (i^> ^ill ^jj 5-i3lc Jp jjjjll /jj 
4^1 ^J! j! ^ufl! «JdUI "> ljixi>.| >? (J-ul! >i3 aJjUJ! «JdUI X^ £ JUL* £^ws~> X^ 

l£ ti**-5 'fe >*-~^ ci^l *-W'J J^ Jl* Ar^l Lli* S^S^ J^l Jj^J f~^! £^-^ 'J* 

Jp ^l^-j viv 52^ jLj^j J dBj ^ ^ji; <jl c~~i- jl Sf I •&! ^j-il 
Jj^j b\ lyj> <j! Jp cijp /j; j_^j) I a:p j; liU <j! Jp ^L^ /jj jp dUU 

jLJa^j £-> J* Jjiii <UXj*> ^L jl j^P J* c\-***j /»& J d*^jl^° ^2^ ^ 

^» Vlj (i^c /iii Jj^j Jj^ v^4 oJ <-^ y^ <j? r^ ^* j*^ ^Uj^-ij L*L_£i 

«^lkJU J) j-JP 45 jU- J* IjJu^j >> (j! 55 *>U J dJU- jc J> *y I o& Jr cUB Jc 
vJ."°3j-^ j^ v^4 cjJ if ^S^ c?"^" viA oL-J-^j pl-r» J *^ U U w (Q^^^2) 

j yikii ^ j_jp £ o^> «36 tf c$ji2i j__-ip ^ j_>^i a^p jp jgjii 
j4-jJi J*^43 5— ?^4 (jLrlJi /i ^j ojSjiii p ijji (j^uJi i-U j.<3e_j«iii ji jLJ^j 

Juj-lj c$J^ j^ *Vj* «i-i^ jS (jlj^ (jl j^lj jJP JL" Jaft^JI 4j jLs_ij (J— k^ 
JjL^aj J-Ullj c5j*-l "^ 4** ^TJ- p Jl* V^ d. '^) (J^ (*4-**^* tP' «J^ 
jj^jij ^jJ! j^ Ju^i I L^P jjiu7 ^jJlj oi.^> APjJI C~i*J J~^ JLai 1_ ^j^ o*>Is^.j 

i^A^jj ^ J-i 1 jp cUJU jp jpj*~j t-n |gj|y ..jj! jj^j2 J-uJ! jbj JiUI j^l ^j 
^j^ Jl c$jl jSI Irr^J v-^ci ti' v^-^l ci j-^ J^*' ^ *' "Vi ui s^^JI j^ 

^^aJI Jc J-«IiJ Lo ^J^- jfwJll Ij^ c^jLail JB Jij JLs 4^j oJJ>P c^J"^^. (j* 1 ^! 

•^ii^ 4^^ j^ l?-^"3 ro ' ^^& j^^JI ^jj^ J VJ cJj-^i LLf Uj aLSJI Jji? 'ja 

dj*^ jl — ^j J i_jLk_>-l ^ J_^ '& jUj J Oj^j^ (j^l^JI OB JLs Aj'I oUjj ^ 

U Jj^ ^Jp^I ^-c^ ^l OwaJ-l ^ SjlS Jp cUSU Jp ^I^j voi ^5j Oi^^ej 

J Ojjldl ojjj, \j% ^jUJI o&J JLs (jL_s^.^j J ojiSCJI Oj-^Jj ii*j V! J^LjI C-5ji! i<\ ror \ / \ H _Ji>- JJ aJI ^llil _$lj 4_JS'j «J-^ _$^l J Lf: pl* !■*£ oUSj <jL_c 
jLja^j J <_i^2_J __b Jj^ <jl _li_c* Jl» jw <Ji cjt^l -^ j^ 4^ j^ _?^-J 

_jP oj_)p J. aLL» _jp dUta _jp jfl^-j vor _/>__! Ai Lk /»UkJL ^13-1 J«J_L-__i 
<j& L^ J_ _jp fosipl- ^^c _J-I r;jj UyUJ Ijup jlSj jj-^ IjI oljP- jl j-jI 

l/IIY jLj_^j J Li> lj_2 ^jib J, j^J jp j£A\ J, x!M Jp diiU Jp ^j4 jgfe- voi jill «*>U> J s-U- U <Jj u 

4ill Jj-^j (1)1 ^jp-' (^sjie /W-l 773J && o' °jp~l 4)1 L-s^j oJJ? /J«rj (j^ JV*~ 
4i}lj 'J~\ & 'jlll jij VI aJJ L^Jb iilJu JiL ojlj '<! jjSs? £cjU Ja U Jl^ (i^gL 

.jjp J) JJP Jj* j-v-^l (jl J^ dUU j^ c?-^"J ro ° flBP **-^ ^ ^V' <J^i 
,jv p ciT JJU L^l (@, ^fll ^jj £-te Jp jJ^jH aip ^ UU jl Jp jIsI 

pU lits J^-j O-J4S5 JjJP JJ^ 1 l-U 4&S J tiSU-jj i^5§k> 41 1 Jj-^j ci¥ 
JljU *.p /c?jJ-j voi mj un ytjLjg* LJ9 jjJ JJ»jj jjj~Jlj cJw (j—jja^ 
l-l JIS ^§§p 4isl Jjjj jl (^, ^iil ^jj :&£ Jp *J Jp oj> Ji pLi^ Jp 

V J~f>\} J*J JJ> li) 'jfju^-l (jU pjlSI <IP «4*»jV Jl>- ji j^U 4jjlj J »fjJ-l JJu 
ti' (Jl J^^"i 'if" 4^ J^ iS^-J V0V tfiUP ^Jt)* V-"4* j4*~~^ <jJ* J^ 4UJ Cij^i 

ojjb 4J JJis ojjfe y> JU$ JJ2J JlUI J* olj^l *_£* (i^o 4ill Jj^j (1)1 w a»I <^>- 

J 4»I"J3I <ji^P (J>- (i~=£|k 4kil Jj-^j dij-i aj^ JjJJI (-& V cJjj jJj iVjjt-l 
4J U? 4) »>3 U Jiill J* Ijjjn IjLc JL>- Jj£ V JUjj ijjli'iil (1)1 JU Jp 5^~J>-j 

JSuji (i-i jji: oSLjy iui ii;i jii jJ^ htf ili J^ ^i *ii u jii j^ 

jji ttjj iiLU V L^Jb jia^lj sSUoIIj di^l J^ilj) 2 VI ol* jii J? oSl-JaJI 
Jj^ j& ^lllll ^ jL*J (1)1 <iJj 4)1 dJjU Jp (Jfl^-j ^O^ ((^jflllJ ^SUJIj diSjjJ 
J, AUl JuP jl 4«Uj 4)'l dJJU Jp Jgl^J H- Uijy doAjl-lj *Ll*JI J^S ij!ll o'Jo 

cUsu jii £ii^ 5B) l^j cP jrt ft & J~* j^^ J^ 1 s Sij» Jji; ols^ jjp 

jp cUJU Jp (jj4 (^li- ni JjJI J (i^ ^Bl oSiJ» u u 1 /u • Ijjip J> VI jij 
olf (^p /iil JjJj il)l (^ J^il ^jj 4J& Jp j5j)I (i 3j> Jp v^ uJ 

j_jC VI 4a*t jc ^>J_J>I f-ji l«U 0ju>-ljJ LjU \7jJ 4iijJ oJ,^P (_$J^-I Jllll J^ JJ2J £ 4_L; fj\ Jp isjkll J-s-i (j! ^ J-s-i Jp dUU Jp J?l^-j • 

is! Jj*ij o*>lJ> Jjjb _£_*' (i^p y! rjj isSte JLX 4»'I _sJp J) j-^lJt -^ 

Jc oj^p j *yj jLskij J jV£ j^gjp iil Jj— ij o& U _JL_ jLja^j J i^jp 

JL^ *>U UjjI JJ2J j£ J_Jsji?j *j-pL£~ Jp Jl_J> *>_ Ujjl J.Jsj 4*S'j' aJr^P iS^l 
'jy jl JJ* f— 'I ^l Jj^J \ cJLflS -i^tc CUiUii Ij*>Ij J.J2J jT J_Jsji?j J_£*JLc>- Jp 

Jp dJdU jp j'I-^-j nr (^Q^J) ^ ifc Y$ jUl2 JLp jl 4_J^lc t JUs 

JJJL j^2j (^t *lll JjJ,j Ob JJJU c£**J-*-l f' ^^ J^ V- J^ °JJ^ (i /»LL* 

(Jf-U-J VT£ ^|||_f J^AjA>- J^**AJJ 7W2.iL) 5-1 J_l *_C" lil Jjsj >T 4*Sj oJ~*P _j*>^j 

tyJ-\ jm)& ^k xJ> 6i ^tp j;j jj; ^y jp 6tL ji "^j-^ 6* ^ 6* 

uf -^ 4 c^A>Ja_J>U JU i_JU- _£j (i^ jpl -jj ^j-J^ j — ip. "4lS CjIj 4.1 
l_j jl>- $=?& ^is! Jj_j il_ Liji? J <lilj (^£_5je yis! JjJ>j ^__s_>lj o_L_jJI 
Ajjl ?_1_lc j_l_£- (^^^p «-! Jj-^j — _JL_1 JJLa; ojJ«j °j\ JJa> ^US jl Jiil! _i.-s~*J*l 
_j**i J_ Jl aU jr o\jJ&> Jl ojj_ J* £'j— ^ CjIj'- I Jr^S! !j^ p ;-^ 5f^-j J^ 

Jr *_s_' U J_U C-_Cs-— } C—i-— ((-«Ltp _J Jl- JJsj aIs Jr osj*J>j \^_»-li <iv« Lj>jls 
_;_yi (JiL lei-lj _s^lj Jvc J-_yi oJJ $=£& ^ <jj^j A^j^ 5r4- J| C -Uii _->i 
^ck^ I p jjl p Jr : '*^j V O^*o p J^^j p J^J (*" Jr;^j p lA^j Jr^ ^^d 
^jw'ju^-j no ^Q y_0 rtljill JsiJ ^"j 5 *" ^ l/-^^" lV—vj J"^— o^j— Ll oul ^jp- 
^j j^ «J9- 1 ^j-^ cP. cr^ Ji^ 1 ^4p jl *J Jp jS (jl J, iil j.1p Jp dUU Jp 

jl ^CLup CjA^jIs JU (^^^p ^l Jj^j ~o*k^ "<iJiI! j-aij^ J^ 4*1 _?4-^~! 4^" (jl 
jaI*5J J*J> >r j\lljj_> j^lLji» JAlljji» J)^*Jj J**^— ' (a^^> 4ill JjJij ^Las 4i>L_l3 

jji Li*j Jr^^j j^> Jr tgii* jmI Oj^ Li*j Jrf^J J^ Jr ftli* j3ll dj* \-^j 
je tJjJS jJuJJI jji Li*j Jr;*^j J^> ^ Cfli* j3l! Oj^ Li*j jjf^j J^> Jp tJjJS j3l! dJdU Jp ^J£ ^j^ r-n JjJL ^ Nl Cj b 4|||mBt " 4 *^ "°^^ ^^ ^? #' 
Jp si^^ ^Jl Jj^j JLJ SU-j (1)1 JJP /j* ^il Xp Jp jlli /ji isl Xpj *^Ij jp 
j^> ^JaJI >f j^-1 £$i- lajj Jti J2J JlJJI oSU> (^§p 4il JjJj JUs Jilil oSU> 

jp x^ j) ^j4 Jp dilU Jp (j^J^-j nv nmujjiy j^ -^ u 'j j v j oj^ 15 4^j 

J, oSkp jl cJ-Ji ^ljM JUa 4*5j-lj jjil jl JjJt> ^- tl Jp? pUSJl *>U-j 

oShp JCw jLi 2 - jjI Jl^ ^jJL ftjU-U j^tldl Jl *>lj J^j <! c-J'j^pIs c^LjaJI 
jc j^-j jp ^l (j-Jp c»l jU» j^- Jj£ (i2§* ^ <-!j*-J cJ_c* jl!^ jj! ojT 

U«fr Jo jl ->4p ^ l -^ p - ^ J° j-fraJ^ ^ U>cl^ I lSu$ j-f^ fr-^i 'i j-f: "^ j— 5 ^y 
4JjU 4)^0 1 *Li jlj ^j^c *Li oj -^4-p /iil 1- ^5 4! J-4^ j-f: v'd 'i jj*J 4— ^H 
ciT JIS jLJ J J~*J jp j_^ j; jC' <jl Jp dUU Jp ^J^j HA i"«°ii» 
j£ OjjLs cJJJ r^Jail C~»~»>- L_)$ J~*J JLs &» {JLrH j-^ (j; ^' -^ /** J>?' 
JUs OjjLs cJji rclJaJI C^»>- 4) cJLas CJj /jl JJ^ /y 4^1 -^ d> ^^ Oj^>l 
j7jj 06 (^-ggW /ill JjJj (1)1 JUs 4illj Jj cJLfli SjJ. I _aSlt JjJj J diS J-^l 4ij| JJp 

JU iil <_^.1UJL1 ^ j^ ^p j^^ ^ (J-4 j^ dU^* j^ cir'-^'J n ^ ^D Ji5^' J^ 

Jlill j^l Jjj ^_jLkJi-| ^ JJP jbj Jjl 4J.IJ3 ^Jb (1)1 iljl Ll (jjlJail J>o jjI (1)6 
jl 4aJ[> 4jI dJJU .P (J?-U-J VY' O Jjl /ailjs C-^>- liU L)i UU (^llill J, Ju**L Jl5 

JjJj jTjl JJ jJP ^ 4iil Jup JUj j> d-^>-ljl Jjil jp JJ^ (ji>^ ^ <^L- ^ "^rj 
Jj^j jj' Jj^ jJ^ cj.j^l -^J ^ ^jIlKj" J^" Oj^-^I Jjlj (Sk ^l 
^Ul r-jj 4juLc (1)1 4ilj 4j'l dJjU JP (Jfl^-j VY1 1/ltO jjjjj-^^l jjlj (^^^ 4iil 

Ja^iL^ jl U-j j^j ^L (jl J^ jj5^ r--^ l9^~ f - 'j' (s^~ J* ^y^ ^o d^^> 

JJP ^ 4isl j.^p ii cJj j6 4j'l ^sIj* Jp diSU jp (^J^-j rvr Jj y-j^JLs JlUI "J^\ 01 <dlc j! _$!j- 1 ^s^JI _J~~SCi jc oJl^-I^j _yjli rtlJaJI 4iil J.1p __J*—$~ *^^« s-^IJIj <6\_X 

VVV oju^-ljj _yjl pr°..f?\\ /g^~ L-J$ lJ"~*-J J^"J ^^ "^4 (1*^ ?** ^^T'Ji ,*--*- J^) 

Jjll j 4a_Jlj u&^l u^ 'A ->& j-^ _i ^' --4* -»' g- j^ ^^ j^ _?-^-J 
<jl ^ __V__; <_! __jlf$ <j.l j* dUU Jp _^jUj m ^) 4_^-U>- _£_J& 'J>\ J_- 
jOj IjJlIp J-~*ll Ij-* Jc _p-_jj _JijU JLs iW« oju-ljj iiiill jJJ _*_j jls _y9l3j 

o&jjp 5i ^ -^ ^* jfe ci ^i -^ i^ ^^ j^ c^^j rv ° -j^ Jj^i cj-i 
1 jui ^ -* pi; j? jji jji _•_,! _^ disu jis *sv 1 jL^ji oSu jj v^kii isu jji 

m j>_«JI jJ«j JjJI u u i / i H Jl C-.^-c* 1 U d-*-! _4* J^ J^ <j^4^ (J^d -*' ^ 
i 1 j& &. 4s*- u* i^4^ 3j-^I d>) i fj^l ^ _> oUU Jp ^pi _£ii- 

_^ft_> Jl9 i^>j> jftj _p-JI ,w» U __Jai 4oL3- JUi J_>_£u,l j_* jJij' j^Ltp _y.>^l -^ 
_^ *_il JuP aU13 ~^_J_JI j* (j^l^JI L_ijv--i J^i J-ii _*>"_) {£ (*^l—^~l C-ft J—i oJ^sj 

oShpj j^lip _x^l i^ -*' ^ *' 4^ j^ J?^~j m *_"4^ J^ ?-* _?j- (j-*^ 

rvA j>-.~l jJ«j lj_yjl J-> 4-v.j _y % <_/»-> _y. ,«-■! i-4^J ^-^ _y. i^l^Jlj C^LJ-I _^ 

jj JIjI U J_ ^ji_l^ _^ ^isl lip jl 4;j| Jp S3^ _J pULft Jp dUU Jp _y j_i-j 

Ob JLs 4ji J^^ _J _XJ4 J^ diJU Jp _^J^-j rV^ jjl lilj r^JaJI o*>L^> oXJI 

<C5»wili 7r)'f?W 0*>W' (jij—l! ^lili 7r)'f?\\ Jl UjJ /*Tj— ^~ UjS AjJ C-.^LskJI /y OiUP 

j! iiLs ^/1 i_c*'l lilj jj*y (J! Jjij Akjj (j jfe & ai>i JlIp cLi-f" J- AjI ^UJI 
^UJI _^ jJ^jJI J^P Jp illlU _^l^-j VA1 JLs _JlJS _;] j_>-jJI JuP dii^^^l ^ 

jjy jTjj l_i!j dJiJU JLs £]vr _,>cji5I jju _;_)'_ Jl Jj^ jJi 1 _J ^UJI .tl i_^ ail 

1 .'<''.>■•' < ,''.',','* * 1 * '.',•' " . ^ . -:' 

'" ' HJ J>c-~l JJ«J j*J As^J _5>" L_lJi J-l^J (jl J.C- *^ J^Jl) ^J JjSI jP aL) J^ J>c-~I 

i! j_^ ^ k\ ^ Jp gl; Jp ^ Jp _pi _^i^- ^a^ _/>-_. J^j j^ u 

<U_ij_>- o*>l^4 <1>I-NI jp d'^yX\ ciC^ l_l (1)6 (^_§k ^Jil Jj^j (1)! *oj»-l i^ y I rjj 
cJt ci - ^ o^ ^^ j£*^-J YAr l^fll 03UJI *Uj jl JS o^-^- j^*o J-J> ^r^ll 
j>JA\ ^J^j o_*><45 ^gjje >ul Jj^j o& oj cJ- fe^Bk ^~! frjj ^^ Jl J~*J 
Jn ^kj^ 'if- <~$* 'if- <jg**-j ui muHiii^ ^ pl Jl>H f b ly I Jy V Jl J^ 

IjiCu 4*li V! aj3 *_X* J- AjI J->-^l AlP ^ 4_J_J (jl Jp jJ. (jl ^ JJkll A_IP 
o}lj> J dJJi>J U» jb^L^! U^ jl"')UI JCis (i^k >w! Jj-ij (♦— fJc ?7j^3- OjUaj 
3_iP ^jdlll JuP d)! iijj ibl dJlSU Jp jfJ^-j VAO tj^J-II J3 jOil! ijwtTjll j ^s-JI 

Jp dil^ Jp ^JJJ-j vai ^LL-Iil o*J-' d)l •! *j 1-^*1 ■*fij_> j>~~l ll*5j <t rU 

jjp ^l jLfi (^jIi ji* £L* fcl j^_> Ji ^Uil jp ^Uil j; j^l jup «pUrlS^U^bf A Jp *^_ jjP dJJU Jp _.j4 ^jJ- vav jill oSU> Jc 4pl_Al j_>U> j-J-i <_i->u 

*J_1» J_JI a^Ls^ J-J--" 4P_i I o*>Lj> JU (^g|p 4Jil Jj-Jj jl JJP _J 4-ll Xp 

<jl Jp L_4~iil ^ J~*J Jp v^ _/J j* ^ «L> (i^J rAA O ^ uljt^J 

^jJ^. o Jl^-j «fjJ- 1 o*>U> J* jL--^ 4pLM o*>U> Jls (i^r|p ;~l Jj-Jj jl Oj'J-* 

s i> <j' 'j* &£^ Lf ^ <j} u* ^ U j* ci^J m <E_D ! *.a a^J 

^il Sr d^ V~ "^ _/*' -' _~™_i* JLflJ o_Cj (^.AJ (_>jJlj J- (i^^t> _<~l JjJj (1)1 
(Lfj_-> rt — jlic Jj— - lJU-j (J,l _juU-l jic J^uJI p_i *>U-j _/*! "f L* J^J^ a^UaJl 
5-LLJI Jy_! __j__*>- j^Uj^ jl L-jf* IJaP Jlj^ 4j'I i*jJ-l >]*_ jJ oA_j _j*_J _$jjlj 

cj. -H j^ ^i ^ c/. j-F dr j&\ o) j* 0* j* ti-^j n ' iMHIBP 

<J[j U ^^ £jfiC_ll oSU> ^J'fori J'JnSL^ oSU-l jjai I J_> C-jIj Jj Joj jl J~*_. 

aI^ J, j-^y -*~*^ J^ LU^ j^ (J-^ c?^-*" v ^ _?-J^j 5 — *~^ J^*r ^ 
ij^i jfUsLII j^j Lu JlS (i^r^ „<~l Jj*«j ol l_L-1i1I Jj J~*-~ Jp t ^_-L_*_'l 
^_c* Jp diJU Jp (^JJ-j hy 1 / > V > 11» j_k- jl \^yd£j *-" pt-J-lj *Li*JI 
$j «36 (^H* ^il JjLj jl o^> <j) y> £>L> j) Jp j-^jll a:p ^ jS <jl jji 

^^^ 4! j^ii.3 4! -JjI -^di ojlU (j^jj— ul /Jc iljJi (j-s^-^ A<TJ ^l jdj^i e^—^ J^"J 
J J-^iJlj /»Jl_-I tJ^>-L^j 3^3 jjial-llj jjikdl 4L--JS 1 - ilj_pJI J6j IV^V 

jl VI Ijju^ij? JjVI _ij2.5l3jlj:5l J „ _l_l^ •j < 1_"» t iY^Y lBBI -il U_ 

4HxJ I (J U jj__^«J jJ J 4lJ I I aj&LJa J( j^>e_lj I (J U jj_!j^ jjj I j^_llj( J( 4ll£ lj^>_l^ 

ci J? cij j^ v^ ul' j^ ^^ j^ c?^"J nr ^© 'jj*" J^J L^jlV _^s-Slj 

jlj T^JaJI o*>L> J 4Ui^- (jl ^ jtL J__» t_jLk_i-l _i jJP jl 4li^ (jl ^ J^-i 

(lc yiM (j5jj~JI jys_L_ilj j)j~JI ju oic-Lw j>L^j (jj__]l Jl Ij_ «____> _____£-- 1 Aj j—V 1 ' 

JCsi oLp 4lJbii Jv^_j _jt 4j| _JC_ 7W-5I J j\lL jl 'i Lis jLai j^JL aI |iU_Jl <4J&£-j vu i /irriJ jijl il j* jl l_U «pLii j ^J-i sSU ipi o^ jjp 

•j-^ ci' a J-^j 11 ±& If- '^'j\ a ^ u* -H^ a lsA o* 0* °Lf 
jLiS j^e-l_il Jj&l iJVjS s-LLJI 3*>l_4» Jl jllp J, j^ ftU- J^ aJi JjLsi;*yi 
<dl J~L£- ojLP (jl £\ obU IjjtSo jl J-uJI J^jo j^*_Jv_il j=i-ji J 5t>=.k_J?L3 
s-LLJI j._(Ji J^ ol^p <! JLas ojp-U jIj^JI j^ di** U JLiii ojp-U j* J;* ^SLli 

*liVl^ojLa!l oilel (JjU ^^"<sL5 aLs L_itx9 rtljaJI IpJ-J^j ^JJcJ-Jaj aLs Lctxs 

j^ <Jt J^ ^ J^ 1 t# Ui cKj J^f^ Cj. £> U* ^ U J* cP^ L?M "° 
_jd)l Jj-ij pUa o*^JaSL; jili (^gjje j»lil Jj— ^J A* J"4-^ (J 0& AjI j>«-& ol Jp 

di*-^ U (i^t> /iil Jj^j ^ J-- *** J^ 'i j^Pr J j^-^j ,*4-j ^ J^ (i2rl<> 

Jftl J c^L» JsS ^-CJj ^l Jj~«j Ij jj cJ-4s i-l*i J4 jt L-wJI ^j-uUjI ** J^2j jl 

^Q ^^ cLL» J^ L-j ojj a 1 r* lV^ -^ - ^i (is^- ^ Jj-^j ^ J^ 

JJU J Js^l <jl JUi J^JP ^ 4iil jLp JI_J ^U-j jl ^Ij jp tiAJU JP ^J^-j m 
||_£j| J^jJI J^ [*■*' j-^ <j >^l J«P ^ <J-os 4** Js^UI pUVI *• o^Uail ijjil *>r 

wiLi l_^l ji_£ ^ 1 J! && L-cj ^yi ^j' j^ <jj ^ J^ j^—^ j^-l 

J^l (Jl JLas l_4~>-^I (J. J^*~« JL^ !>U-J jl ^*J J, (JJ^ JP _ilU JP Jyle-J 
^"li J^-jll JLai |iJu X^ JLai 4^ Js^tsl Js^j ^VI Jlc^U J.<?_l_il Jl >r (J& J 

^Jp jp diJU jp (j^l^-j ^a dlsl Jl dili Lcl 1^U_^ Liljl jLj-X JUs j*>Ls^ 

5r (JJu J J.^1 jl JUi JjLs-j*VI (^jjjI bl JUi 4)1 J.J.I ^ 'j* J^j jP i*f-JI 
ils*» "y> (jli 4ic« Jts-^3 fiju V'Jd' J"' J^ ^* , Ls^lil . L^aj iw il J^-lfl J.<s_l_il <jl 
JJ 4iSl jLp jl ^lj jP dUU Jp (Jf J^-j V^ ^ 1 ^ JL jl *_fr p.p 'j (jU diJ^ 

Jis _Jvr fi jj« Sls pUVI « tJfjii s? ^J-l ji o^ 1 j^ i^ Jj^l S^j_jp 

4jU (_JJ*-il 0*^^ VI 4^ju J Js^> ji 0& j^ /»UVI 5^ Js_4 (jl Lw«Ij (_$jl Vj diJU duu jp^jj^^j^-r.. ^pLiioSu J j^ii uu i /iri1__t _ilf li-kliii 

■fj_-l j_J> !_} Jli (i^ 41 1 Jj-Jj jl oyjk fj\ jp ^jpVI jp iljjll (jl jp 
U JjiaJi __Jj»fjJ-l ,L-> lilj ja-S_1 I j vaJ I j _jL*J_! i_ ^i jli _AA>JJi (j^LJL 

o*>lJ J ^J^ J, jIiI aip ftljj _-~ii J- 4jI *s l; Jp dJJU Jp (jf-U-j v- i impcL^: 
(jf'j^-j ?*r oilJu- (jJ^J^- oJJ jlxiI jjp <___3- tij^ J— -I <£* JJJj ol jU-l J^ 
u. j-^ j^! J-^ 6>** Jlj . J--I fje 6b SU-j jl J--*-^ J ^k jp dUU jp 

L' % ,. , , , £ 4 , ,' „ 

_ t \ /\ro oj^i _9_# v «jls **_ 0I4: _ii j luu jis jvi oi_^ j_£ii .up 

Jjij Jl 3p J j^'l Jp v 1 ^ <j) j* ^ °j* <JH* J^ r ' r j4^r j*'j f»U VI 
jAj 0ljU2.ll J^ o^L-» JJ— <j-* , -l *^4 (j^^^-^" fcj* 3 * \-*»y jfj d_^ ^l 
Lc _» J_J> l-U Aj 5rjiS pUV! Ja^- L_cj_ Jl_ <_9jJ_l Lji !_j*_ os-ljj LJ_J>j jxl_ 
Gj IjJjIi oJ_f- J-i^l ,*_£" J- !_}j l^iij- *ij !-}j Ija-j- f-j l-lj UL5 ljLs_s 
Jp dJlJU jp _^j_-j r-i (^) jjij?r-l L_jU- ljL_i 1_JU- jj> !_}j JlJ-| _Uj 

(i^ k\ JjJj jj> _JI_ L4IT si^Jp J^-l _jj ^k jp <s>) jp 5j> J. f L-^5 
_9jJ_l l_)i IjJU-l jl fL-^JI jL_U UL5 ajS os-ljj JJ>j L_JU- /Ls—9 _)L_t jJ&j 
l_JU- J s_> l_lj Ijifljli ^ij lilj Ijj-j- /-j l_U <\j jTjii iU*Vl J^>- L_il JlS 

jl <U)I \P OjJ.P J aL_A Jp dJjU \P (jfj-^-j V'O ^Q ^^ L^jU- lj)_s_9 

jji j=Lu_l_ J--L5L JJaj^U j>j ^o Ll j^-ji JU ^J^ J ^-j^ si^t> /~l Jj~«j 
J3 (jl v^- J} s^& i^l ^j-j J-- 1 -^- _Jl |f jl (i^ ^oil JjJj 4JI jL^U J3 

(jl 03L—J OjL-!J (J--I J-J J-^JU- j*J (i^£> /^l Jj-^j a^L-iJ JJaj ^o J>\ (1>D_ 

JJ-eLV 1 } JpdJJU Jp j_^^li-roAcl_loSlJ> j-^l-loSl-' JJsi uju J3 
uf l^' u. Jj-^ ci^ 1 ' ^ i' uf ^l u. 3sA <Sy If- of^j <j) u. 4«- u. ^-^ 
ji« lc- j*j'fjJ-l ojL-» J- (i^t> >-! Jj^j 61 (j^UJI J jjJ^ u. ^ 5 ' ^ (j^ J) aiil xp Jp v lfi Jl jp dJJU Jp ^J^-j V'Y ffffg^y * s jkj A^fi , 

4il! Jj-ij £>>- Jo^ ^P-J J? *t>J ^llj ^i^-^ ^ji -^ J- *' e/*^ J -?J-^ 

j.cU5I 3*>L> (i^p >u! Jj^j JUi lijiS ji— ^i-i J JjLs^j ^j (j^lBl Je (i^p 
r'A'iiuJI J AcUll o*>U> J *U- U <w- >U j^^B _£& ^' ?*^ "-^! cfe 
^lij <jl ^ ylklll jp JgJ ^ yJLUI jp v lfi JJ jp dUU Jp ^p4 ^J^- 
J J^ iS* ^ ^j-^j ^4'j k ^ l -r l (©» ^ £JJ <-*-»- J^ J-*f^ 

oJjUL IjJtj Ijyels <&>cli J J^j (jK» />Uj 4jlij Jls jb Jc>- J_s ljj?lj} <C>4— «i 

aLL» Jp dJJU jp ^J^-j vm (^^^^) L^ Jji?! J* JjLI jjSJ j^- 1^1" j^ 
^H* &\ Jj^j 3 'ji l4'l *i^l L-rl (^ Cr 51 S.JJ ^ i^ %' j* "°J> <J. 

VJ&S aU /uj^ j! ^lj! l-il ^- lj*C- IjJJj (jlX9 J_i! Jc>- JaiJ lj.elS Jlll! OjL^ js_J 
•^i (Jl ^' "^ J* cLUU Jp (^J^-j H • (QQ) #j Jp *T Jn^jjI jl JoSL J* lj-i- 

61 ^ik j^ii ^jj && jp j_>y i a^ ^ i^u jj jp ^iiii (j! jpj yidi 

jjSo U Jjl5 4j?-I^S L* 'ji lili jJU- j>j ljJ& LJU- JmsJ <jls §~^k- ^! Jj-^j 
diJS J!U <ol!J! ^c^ll J aL^> V J— ^j ^j ^'^ J*j Ij^* 'r* & u^j' j' J^*^ 

J.^JO^^^J^ (JJ^^J^HrJa^jJlo^UaJ! (^JU jLLl^ L^j"^Ij! jLUjj 

jl ifulc (jrj^! JG ajI (ju^jiil %\ "<&>\c ^y J-ojj (jl Jp <^>- (ji f;U^uJI jp'L,! 

o^Jailj CjI jLaJI jc IjJai U-) JiLs 4j *b/ 1 oj-i L-^Jij lij cJIj? /t U>cjs.i Li> ojl 
ojiJaJlj CjI jLaJI Jc IjJai U- flc cJUli L^oSl L^JJj Lji \CA^ & Ij^j^J (J^-^jJ' 
^^^> 4ill Jj-ij J^ L^i_jr" 4-J^lc cJl^ j^i^ >^ 'j^J^J j>-^l o*>l_v>j (Ja-^jJI 

olf JIS ^l gjj J j^ Jp ^i J jJj Jp dUU Jp ^i^j r^r iittioimi 
Jc IjJaiU-) (Jili 4j^l ojLft cJJj lil LJlai Jl«j_i! a! L^ai_iL Uu>«_Jai L-l5" I Je lj]_i U- flc cJUU L^oil WjUj L)i ( j^-» ^ \j*J*J cs^J^ a^JaSlj CjI jUill 
J^ 4^ J^ J?^~J rSi <J^s & \j*J*3 _r>~-*^ «^Jj (J-ulJJI o^Uailj ol jlJaJI 
ojLJaJI JjSj C-jIj 4 J^ Joj C**-^ Jl* 4*1 ^jjL-il gjJjj, JJ jP ja-^-JM J t SjlS 
4l»l jJpj lJU? (jl J; Jc jl 4jUj 4*1 cUJU Jp <J?J-^-j HO -flft ^^liJI --^**» (Ja-ljll 
Jlj *tp Jjij cUJU Jli _JVi TwaJI ojL_» ^J-i-JjJI 03LJ2.JI O^jJJj t>*b ^j-llp Ji 
JyJjJl V jSl JoSU-JI J W-jll (JjU | /U« dB J Jl C-A-*r U^I^IS 

(jlj 4*1 4_ii (jl £ j_> Jp ol Jp "oj> j; aL_1* Jp dUU Jp (^4 ^-U m 

Jc 4lijl? Lsu^lj 4__Jj. aI cJu J 4j !>Lli/» Jls^- l j i__jJj J ii-^i (i^^> ^' dj-Jj 

ojj* (jl Jp i*_4-*-il di ^s5-* j^ v^ jj Lf 4^ j^ c? 1 ^ nv ^H© jS^ 

(i^gjjic. 4*1 1 JjJj JLai J_Jj l_jj* J 03L-2JI jP (i~g|k 4*1 1 Jj-Jj JL^ "^L^ jl 

Jli 4*1 olUI J^ Ju*~- Jp L_jL^i Jj jp cUSU Jp (jf-U-j ru 4Q|) jtj?'>JSvSjl 
cUSS cJl Jii* Ji y JJJ ^U; JUi _yJj L_jjj* J J4-jJI j-^_ j* -jjj* j?l J?J 
Jp (j^-U-j n* ' /' t ' L-^-Lil JiS (jb* jlj j_Jj __->* J j_J % -' Jl ^ JUi 

Jp cUJU Jp JJ'-U-j rr- -V-^ljll c_j£il J Js^> jb 4i)l J-lP J< J»U- jl 4_Qj 4*1 cUJU 

m j^IjJI ^^iJI J J^i o& pj^ J. jj-> ^ J~£ jl j-^jJI 4^ J 1 di ^J 

JJ jj J-_^: i J^ JLs (^^p Aiil JjJj jl 4-1 1 AlP (jl J-r Jp 4jUj -jl cUSU Jp (J'J-^-j 
diJU J_» _iV0 ^^ Aj jj^ii Ij^sf-i vjil l)Bl)- 4j U>clU J~^Ij L-jjj J J-s^._-~> 
L_»jU ^LJP. jl Ljj 41-jlc Jc J— -rljJI (j^-^JI J j-JaJ c5Jjl J^: jl Jl dJ-\ 

4&\d jl i»tj 4j*I cUJU Jp ^--4 ^-U- vrr jLj%Ij ^jjJI J «Ij-Jll ojA*> J 4*^>-jll 
jI^ Jp cUSU Jp ^jU-j m 1 /itY jL_%lj ^jjjl J J^.7 cJlf ^, ^JI ^jj 
J« olj-il aJ J*^.j liU (i^c ^Ul ^jj *L_)_^ aI JuJLvl Ljil 41 Jp ja~? J^ jJj J^ 
L^j-J jj| ,lg c4p lil AjL-JI ^jjJlj jL^I J J *^j JuJUi l-jLjI j* "°J^ <S £^ j* ^ j* cjr^J rro j'JJ 4^ J-^ J^t? £-$• <i j^ 
lij ijw JUs jLa^j gji (j As^ls! ?Jc j^s jkLll j! cJUs <CaLL! ol/^l <jl ol jjLJI <J o*>l^aJI ^yaS t_jfcj ^ 11 <j. W* o* 0* o* iS^- ls^ m j^'j ^^-^ 1 J J^*^ 1 i§ ^' s^ . 

jjv-aillj j-jiaJI Jjo £_£. jb ^^ 4il! Jj^j jl o^ji (j! Jp ^jP V! ^P jwaJ-l 

J^ 1 j 1 J* ^ J?3 <j) J* ^ i* Jz&-j m ^ /^* ^je J! «A-i (i 

o-Cs £Jj^j %\& (i^k iis! Jj^j a« \Jr'J- (i-4*l °jp"' J^" J 1 ^*** ^ "^ J Jj ui ^ 5r Ujj o^lJsJI j^-li jli *LL*Jlj c_jj*_ilj j-v2.*JIj j4--^' JH A--*£ (i3_l& ^l Jj-^J 
JIS *>r U--^ 'frLl*J!j d-jA-il J^ai r-ji. p J^-S p U^-fr jva*Jlj j4-iall J^.5 r-ji- 
*>ii UftU- J__i jL-J^I c^^-d cjP" L*J^ (jl '5^'Ij H?? U^ **^ ^^ ^i ^ OjjL^ 'jP] 
*U J^ *^i ^j^sJ j^Jlj 0*^4" J L-f^j ^r* *^J ^^^" (Jl (JP" ^ 1 *-fcl* ji J^~i 

$=?$£ &\ Jj-^j K-vr^ rJ-*J *-'-'-* &-* ^^ J? |£l«J> J* (i^k 4iil Jj^j I^LHi 
9-^ J **__>- 1 ^- **Ai_< **A.i_i j\*JI j^ f*-r^ Ij5j> 5r Jj^j jl *iiil 5-1 i. U \flX JlSj 

Jl^U j-uT<--Lc jUJI Oj^- 1—fJ oSkl j£ 4jJoj 4f>-J <li (i^^t> 4ill Jj^j J-~*P j-* 
fU JlS lla> U cj?j* jl ob>- dJu cJU? o| ->U* t> dJ-^jJ (i^^> „-isl Jj-^j Jl^ £ J-^l 
4Jil Oj-J.j j& j6 jJP Ji 4ii! ilP ol ^ili Jp dJilU jp (J'I^-j VVA imp L*ll>- 

cji jp dJju jp (^i^- wi ^^ ^lLjij v>^' j^ A^ ii^' *. J-^f ^! $8^ 

<$§£> ill JjJ,j J^ Jb 4)1 ^llp ^ 4ii! JJp JP j^4- cj; a^ jp §^1! jSi!! 
|^ ^^ jjuJi iij c_3J^ j^p ^j U = __^r- s-LJ^JIj ^jklllj U^-^r- J-^a^Jlj J^iaJI 

jJP ^ 4is! i^ jl &$ Jp dU^ j^ cj?-^"J rr * J** J J&diJ^ cijl «^^ ^ ^^* 1 
dlSU Jp (J-J^-j rn ^^ ^J^ jkil j sLiJlj v^' J$ ^^^' ^" ^! '^ 
Jus jllJ! J j>-2-*JIj j4-^I J>j A^ J* ^ ^ ut"l*—* ^*-^ 1 ^ v*f^ u' J^ 
ui ci^ o^ • •**' 4^^ o^ (j?-^"J rrr ^^ cj^^' ?^ Ji 'J 'P ^A Lf^- ^ f*** 

^p^aJIj j4-2-JI iJM ,*-£• *Uji J>-d Jl ^ljl l-il (i^^ >^l Jj*«J 0& JjiJj 0& A»l o^^" 

rrrj_il5l JoSlJaJI jvai u« < /^n*L-L«Jlj«^jjA_il Jv 5L^ii! jwol^lj! Ii[j isl lip JL~. 4)1 j^I ^ jjU- Jl j^ j^-j Jp v^4 ut' j^ 4^ 'if <s-& c?-^" 
Vj jT>3l J jn^-l sSUj «J>il sSU» ju*£ lll jj^jll jJ- fcl \ (3lS jjp ^ 
Vj (^p I jL> Lil <L~ J^j Jp 'iil il _^l _JI \ jjp *£\ _)__■ Ja1S\ sSU> l_f 
oL~._5j _J ;M-J jjp diSU Jp jy&-j wt {_Q) Ji^ 06 Ij § Jii; Lct» tli 'ii; 
0^5j "oSLJ_l v-^> ^ ^r 1 ^_§* Lir 51 ^ ^^ o^ jS^ 1 <J. "°^> u^ 

rro (^^ ^J-I a*^J J J-jj Js-lil oSL^ Lj-iU jjLlilj _-j_jM J 0^*0 
j_J _SIjI C-jlj U Ju£ I U «USl Xp J) )Lli <_)-■ Aj*I Ju*^ J) _X_s£ Jp dJSU JP _£JU-j 

L>j*-il J-*-i (j^-LH v^. j-^j _£~~~-JI ^jP'dL-. JUs jj_lil J «4jyu_.il 
jl «i H jjp dJJU Jp _X__4 _?J_*- W"i oSU-l Jv_i *-i L—£ U u U ^ / ^ IV (jjiiJl 

(Jfj^-j YTY <&L_U (_$Jj o^Ukil j%__ Ij-Jii jl U-U- r-ji- l-l Ob >JP ^ 4-1 JuP 
o*>UaJI J^aii ^rj jl C5j 4»l 4jI Jp isl AlP _J jLi Jp ^l^j} _J| JP dUU JP 

Jp ^l; jp dJJU Jp ^ji- rrA i_J 4» jl J* 3_J_ dJjij dJSU _)_■ _iVV dJji o j^ J 

ojw J o*>lskil JJ-ai «__~s-ajJI CjI- Jl Cjfj JJP ut^l J4^ <jl >wl J^ _y, )L~ 

*i u jp diJU Jp (jf J^-j rr^ _j! 4*jjl ^j j.JlIj ^JaJI olS ^j diSU JU iSVA diSi 

Ul' if' 4^^ J^ (iy^"J rl " e^Ljall JJ"^5 jg>- jl JiLJ (jbiji j_^P (j^l jP 

alSI a>5I oj^^ J o*>UaJI JJ-S j& jJP u^l J4^ ol >wl AlP (^ )LX Jp c_J^ 

jljaJj S*i Jijpl JJP (j^l m JiUi L)6 4ji «iw Jp d)SU Jp (JfJJ-j rn 1 /UA 
U jiu J o*>U_il J^i^ jb j-I^p (jjj^sl Jup jl «wj 4»i diSU Jp (JfJ^-j rir o*>U_l 
diSU J_ iSV^ oj.e-j <5s^ (jw U Jl« Jj (jLw.pj <Sv« (jj U J_« (jj i_i.jl_>Jlj <Sv« Ju 
jjJ^^aJI j^.^ *^ (iiJU JIj? _Sa« o*>UiJI 4i _^l JJi^j U l!~>-I diS-ij ^j» ^jjI diSi>j 

i_jjUj jl 4jjiJI CjjIj JjI Jii- Jj J&- tgj *^j 4^jiJI £j£ j* hj^- _?^" **^^l jiuLil J p ^^4 uJ ij^ 4^ j^ (i-^ l?^ rlr -^ rf^ 1 / ^ ji L__il oSlJ u u diS^ l_SU i_£H i U ji L_~__il «SU> J^»l Jj2 jb j_^ ^ is! Iip jl 4.1 xp J, lLi 
idSLc »G I ^jp jjj jl *^l; jp dJJU jp j£&"j rii «y Vr*^ ^l ^ ^p- ojj 

^aLlil! o^L? C_J U 4j!>Laj L^JL^ f ^ VI <*<* ^--f^H o! *^| a^L-JI j^i^ j~*& 

^ _u*-J *_c* -.1 yL_^lj__U *li_P ^P diJU JP (JJ^ <_*<>--»- ^ -52 f-^rl li! 

JJiBj diJU Jl* _JA\ _*>U_5I Jrl jiLli ji>j JL5 *>jl ^! /L?r! j* JU ^LIdil 

, *. « >,>>,,,*, ' , ' , » 

jl VI <Jjill o!jU Ju JUi ju*VI o^U ^p diJU J^j _Jay Jl cJL-r U d^-l 

jp (j__4 J^J-»- rn M'*\jj 06 jl UUI j5 !i! ji Lni! oSU> c_J u \J\JJ* oJZ 

"&a *Jj ij j& c_jli_J-l ^ J_JP jl «LjI JP 4-1 1 JlP J) iU_ jjP c_jl^ (J-l jP cUJU 

4^ u* c?^*i nv _/**" W* "$• '/5^*£ lj-icl &2 Jil t> Jj-j 5r jf^j *--> j^» 
^L' Jp cUJU jp ^_Uj m <_JJS jL ylki-l /"__ >^ jp o! jp -p ^ jJj jp 

tjCsdj X^> <L_~jtlJ J-V> l-sls UjjI JLc aU V! 's-ljj J-s2-J jb j-J<P J< jIiI JuP ol 

jJP ^-J.1 JuPiU- Jb 4)1 jljjts^ Jp v^4 cPJ J^ 4^ "if" J?&-J rn > / > * 

(j"-ii lJI o^Ls» C_J U L__cU L-4S (_ij--_-jl j<r j^«~j LJ /J-S--9 oljAs-* /y ^l Ju^" -^J*- 

i)l a!p Jp *i lj jp dUU jp (JJ^ (^-U- ro« 4j*!_\J! Jc oj[Js\\j JiUlj jL-pl jllll 

t_ij4- (j5 ^i l*jJw Vj LgJuS uli jjLlil (j A^SJjj^l lj[^> "*j* As_2J jSo 'i 4)1 j_iP Ji 

4)1 diJU jp J?jU-j ro\ C^ry Jul^- <*Vlj Jcj (j^jVI Jc Js^-j (1)6 i*U Jlil! 

jiUI (j (JjU^j !jj*6 j-Cs^jl! _Up (j; Jo LIj j^jSI (_y ojjpj -Li 1 d^ iv>»UJI j! <uij 
jjj jL-Slj jiL dJji J-L V JUi jilll j"ii fll jp <_JJU JLij ^j4 JU iiAr 
I^p (jl ^L Jp ^jUj Ju diSU jp ^ JU-j ror diSS JjUj jls i*5l JJ-I ^^aij jl ^Ij 
(Jf-U-j ror 4ll_; ^Cj *>li jllS! J jiju ^i)! _Up ^^1 J^Ip ^jI c$1V„0& j-^P Jy.^l 

j^- jl 'L>-j^ jij jl_>; jc jAJ j_s-2j (i^_ iil Jj__ -ij cJlj JU 4)1 j_JP Jj^j <j! JJP J, ^l a:p Jp jlli J^-Is! Xp Jp dUU Jp ^* J^-j 

jbj jllo ^ AUl JuP JG 4j Ju^>-jj £~£- j*Zl\ J '^kr^J J^ Jj^ Jb (i^L ^! 
Jjlj JG j^J Jl ^j4 J^ dUU Jp <j~ jJ-j ^oo ^) dB Ji£ j_jp J, ^osl Iip 
iLcl Ju?=^dj ^ji"^^ Jl^ d["^rj^ j*J J^ J^ Jj*i j*J jilil J dUU J, J^jl 

Jp (jj<5 (i^-^ m c^-^i «^J' o « myHiii %(£ J c **^j ^d J' Jf- 'j* 

(j\ cJj \j\k pl jl ^Jlk jl ^ JJp Jj^ SJ^ jl Jp SJJJ ^ ^ji Jp dUU 
j^-Ij i^-jjj J U>_tU oUSj (JL^c ^iall aIc Jj> (i^^> &< ^j^j J^ ^j^ 5 ^ s4^ 
^y l^. b\ jl alil a_Jp ^ jJP Jj^ jJJSI j\ Jp dUU Jp ^J-J-j rov (flj) 
Jsl JjJj Jl cJ*i JjJJj s4^ (J^ ^i Li^ p f-5* *' °JV*"I vl^ 9 (J^ J. Js^ 
j^ JUi 4llc C—J^i cJli c_jj^. ojU <€x>\ <d^\jij A~~*i 4jjJ-ji rtiflll fe (i^=r|c. 
JJai aIS «Llp J» ?Js l_Ji ^JU aL tJ-A^ Jtai <__^J LL> <jl cJj \j}j~ a! cJJi oJJ& 

4)1 Je <_/! ji ipj jasI JjJj t> cJii lJJ^Jj'I ;£ J-^Ij <~>j> j la^-^U CjUSj ;JLx 

^j U aI t> Cj'J~\ j* k°J~\ ^ <^M^ ^ ^J^J <JLas ojX> ^ J3U 4lj4-l 3U-J JjU 

"°3> 'if- y^ J. 1 j^ ^^ j^ ti-^3 roA "™™™ ^-^ ctiUj tj^ f I cJIS 
^ii Jj2j si^p /iil JjJj cJlj U JJU L^'l (^^^p ^JI ^jj ^l^ Jp j^jl! (j^ 

<lXJy jl 4*-^ J*J J^' F^4 $^M* ^ ^J^J 0& jlj Ip^ ^ iSli ^ (S**3-W 
'jJl J_ Jj Jp tfJjU Jp (^jJ-j ro°i |mp 1_ ^ jJJ«J J-HJI Aj JUJ jl 4^J- 

^j u J-pj U ($Yy\ J jrii jJ Jj^; jc oUfj [jLx ^JsJI JJ-T cJa L^il ^l^ Jp 
Jp ^Ji? (jl ^ 4is! jip ^ jL^i Jp diJU Jp ^J^ ^ jJ- n- (^JsJI ^J ^U- 

«dil JjJj J6 5<r ^LU Jj U pUJaJ (i^^p ^~l JjJj C-Pi <SdL^ 4>JJ- jl dU^ J J* ' 

j*J U Jji? J^ _j_Jl jJ u ji-s^- Jl o^ii Jiji JIS »xl J_J>*>(i Ij^j3 (i^g|k 

LjI jj J^ Jj>ciilj os-ljj vJlj ul C-JaJj (^^^p ^il JjJj ^}& A_ii s-LlC 4l>__s_iJ 1A -UIp Jp t_jl^ J,l jp dJjU Jp J-'J^-j m (Q|_____) t_ij%-j'l 5r j^J U! js-i 
41^ ZjS-y oj^Lisl ^_jlk_>-l jP j_^P Jc cJU-_ J- 4)1 -^Ip J< 4ill JiP cP ^ 

OS-ljJ l__ij_9 U/-U _■ J S-U- l_J- 4l*_ C \p osjj-»- (i«_*- /£>■ (_$^.J-~ ^ljj C—*_~ 

"Li I _J Joj JP dJJU Jp _Xj£ (J'l^- m J*fidl ^Jj _§ jU- 1 j_£ jl J Jo jiill <^_J U 

olTlil Jl* (^, iil Jj-ij 6l ol _£ tij^ 1 'Js>-i ci 1 di j-^l 4~£ 'lf- 

jk Lc'U <\jl_L_ Jl jU £l_2JLl U olJjLSj 4)Jo (jv J_i |j_J-l £jj jU J_sflj 'iJ^-l 

Jp jSiI j^p J_ jJP JU ^jLjl jl Jp dUU Jp JfJJ-j nr (__[_____1) jlkLi 
« ,'**>*, ' '* ' ' '* • ,,,'*'* > > 

diil Jj-ij J^ *_c" l_U ^ILI^ Jv^>- (jl jl ^Lijl _j4-^~^ "4^" clA ^ij - , l * i, =^' ul -vH 
,jv jldl ']« jJ (^b iil Jj-ij JL» «J>- jjI J__ Jsfl-ll t|J» 6Jj jldl J (i^ 
*_ ^r^-jl jjI J_ AjJo (jv J_ c jl 'ja^ \J&- t>j«jjl _£■£> jl 0-3 ^Jc l_U JJadl _;Jo 
Jp -Ul J, jJj Jp dlSU jp (^J^-j ni fl__J £_, jl L^J. jl Ujj Jr^jjl Jb I _;j_l 
jl jlSo 4_Jc l_U J_j2.dl <j;jo (jv Jldl 'Jju jl J_ jU>-*. I CJ-"(1)I jLl^ J, sUaP 

^JP _J 4iil JuP jl 4A1j 4)1 dSU jP JyJJ-j V10 ^UJj ^g j_lC (1)1 J^ 4] I jU- 4) t-i^sJs 

4iil Jup d)l xs I; jp dSU jp (jfJ-i-j ni (j^U^j jij *L_wJI (^jJI (jy jLc jl o-jvo d)6 

J ^Jai-^ll (Jjj U ^ /10"\4jJ^,jnj J_X lj^-l f-Jj Sfj JJ-I (JJj^jj j_C Sf Jvf jU/ 1 ^ 

ul ^l ^P J^ v 1 ^ ci 1 j^ ^ U j^ ci-^ l?^ nv j-^ 2 - 11 cj|¥ ui j/J^ 

-i^jj L'lj (jfel Jc tClj CUbi I J_ 4)1 (j» Ltp /y 4iil J.1P jP ^ji~J« (j 4^1p Aj 4\ll JlP 
_iJall ^j^J J;jJ (jv CjJj-^ (J-^ ^UJ j^ (4_ggje 4ill Jj^jj f J^>- VI «_jj*- JJ 

^jtj^-j riA ^^ j_i-l Jc _JJi °jCj °J5 ( a^_J I J cJU-Sj Aj jT (jbrVI c-L.j_ cJ j^a 

SjUaJlj «.ijjLj-l j^j _;Jo Jw JLc jwT (j^Uj (jl _y J_*—X jl 4*1j 4)1 diSU jp 

•ij f uvi p^ <i)i jjjj sSuii oxji i_i u^ij _jj_ _;_! L'ij (iiju ji_ iSAi J i_ci_ 

CJl li^ -' • *' 4^^ J^ e?-^"J r1 ^ cJjjU-I Jro Sf J Joj-ldl Jl *>i^- Jui ijdl J_£: l^ if- <# 'if J^J rV * J^---^ <j'4 CJy. jA. L%\v£ ojAjail iL-j Sf JU uJlL <j! 
Lr/i^ ojUaJI £__£ ^ Jjij jb jJP cJi>^ ^ j! Jill Xp J) ]LX Jp V"T? uJ 

*' 4^-* j^ <i~^ c?-^ rV1 j-^ <i j-^-^ \>* CIj^ i /i ov jj-iii <jjj J^ j_i£ 
jj /»LLft Jp dUU Jp Jp&-j w* J^ li| ^W' j» _£*-- J° j-^ ut^ ^ «1)1 -^ 

rvr ojU_1I J »llsaJJ»l ?5-Ui C_-J U ojrui JLp Jl s-I^JaJI J JJ2J jb oljl jl ajjP 
(Jjfi) l-l JJP J, 4-1 JuP cJlj JU 2.1 <j5jUJI jii>- <jl Jp dUU JP ^J^ _£ J-£- 

A/ /g— ^5 jP dUU jP i&*^-J ^Vi Lfl-J->- U_U« 4l_ f~>" f^J—7 »1"; <S* -""*" I r-~v« J.i?_-l^J 
rtJOl j-^-"* j^ J^->- LgJ 'jj oJ_>-lj A>JJ* frU./g >»l ?-_lv« JjA» U'-> J^ 1 V <J' "^ "^' **-£"•"*' 

ijl *i t? jp dJjU Jp (_x_j4 _?^-»- rvo lJjAs-2-51 A^jUi J s-U- U c_-J u ^^ ^^ 
jLiTcji^l jJ jl «jj^>-l- } aj*U- l->U t_ijis-2.5l a*j— -*Ij ^»t j& c_j___^-l ^ j_J!P 
Jp. l>1c* £ clij Jfi il ol Jp dUU J, Jifj. <j! 4_> jp dUU Jp fgLj-j m 
fct*___A-l (Jj-^ j*j 4-JSH Jjl 'J* J e/'j-A' ol J i-JSi Lij ojLjaJI c^Us jUp 

Oj~**»l J-9 1_JSjJ_J_JI (jl OJ j\>-li (_JjAs--l 4jj_vJJ fi-jJ& J iju JUJ JU-j OS-U- (Jp- -ilUuJ 

WV oj\JaJI Jc$j=--^l Jc l_i*lj-i-l Jj^il k^>j C_-jLj j-S'jrciJaJI J j^ I J JLai 

oj^UI pS_^ J* JU 4i1 Jj-^JI JjLi-* ij) Ci. f-S^ $£ u* ^ u* l$-£ d?'^~ 
^_jVI L-2j 'o^kjsl I J (jj^-^l Jc Li*ljuJ-l (j^j^l As-?jj L^4 -* J*- 1 -' c?-^}- ^! 

(jl Jp dUU Jp (jfJ-^-j VVA 1 /^O^ jjiLUL illklJ. Vlj jkill J~>**JJ (jj~-^l Jc 

^_jVI joI J-r jll as-2-j jl ojj^ji J-Lj' JcT JIS 4jI jjw. J_ J^- Jp jL J^ /»jU- 

CjJj&\ C_-J U ^^ dUS (jr^l ^!^' ^ f J-*" Ji' -^ «SlJsJI J <jj~-^l ^e^j^ jc 
*(_5^ J -^ 1 ^ ^ J&j^JP ^ iil JuP jl M- J^ _JSU Jp ^_i4 (j^Ji- W^ -jjj-ll J 
Jp (J-4 (J^J-^- fA» 4_>-U- JoJ^jL-iVlj o^ljaJI jP (_-4^1 ^*— JU \ /n* ojL-iil J^ 

ujr-^- iJU-'l fjj o& ^j^l Ji /jil i_:p jl <l_jI Jp 5j_)p J, aLL» Jp diSU Sljl !_! Jjit> si^L «^! Jj^j cJ»—^ (J| JC*- ^>-j ;£ ^IjL c~* Ji Uj£ o^UaJI 

^JP jl "Li I Jl jJj Jp dJJU JP Jg^-J W (JJ) o_AJaJI Jli 4j Ijudfl JsjliJ! >fj__-l 

^^Jllj o^UaSI jlial>'l IJ^ ^jTji (J^ fl~^ j*j'2J-»-l ^j^Uflj V Jl- i_jlkji-l ^ 

Jjij ol «iS* ci 1 j* £>*-! j* ^ 1 <J ! Cf- ^ j* Jr^ <j?^J m L^l 

CJJ--4 'i U 4-i jj (^Jll -SUai J £ l_ U°£j_-I J- j-2_T &jSI-JI JG s^^p 4~! 

illU-V! Viij-4'iu^ _$ji V disu j_ iiAo iiWft l^u «jjiri -ji>i «jjii 

->• 3 i> d 1 u* £>^ j* ^'jll d 1 J> ^ j* _j?^J VArV^jll ^L; ^jjl 

0! Ulic V ii-ji 0SU2.ll c__* U oSlj J •fj^-i JI31 ^ «36 (^p &\ Jj-^j 
J3 (jl Jji ^„c" Jp dJJU jp ^i^} m myBH^ aSUiil VI *UI Jl cU_i> 

Ij^-'I^J oj^P JoJ^ V J^eldl j! r-lj jl llc ji JjSj j& j-^JI Xp <j< 5? IjI (1)1 
jp dJJU JP jfJ-i-j rAO lib *»-j 4~! J~ui j JjfcL^IS j&4Jo Jl «5-J Jr <L_)*J jl 
J JT '1 o^Ua^ J J-^T ^'iJ-»- 1 JJ l-j JjJ*J ~°jij* IjI f-C* <-! j-*-^ I ^l -> j. (-*** 

*u_l_J,! J JJ--V -*>ls-U (j^ ^ _> ojs «c^j! 14il! <d _}^pI 14UI ^ J-*-** £3*^-JI 
J, *.}UJ! jp dUU jp ^Ju-ij vai J— ^ J>- o^l^» J Jj^'l o^l^kJI Jk^j 
Lr.fjy-I Sfl jfi (^e jjjI Jjij b\ oyjk (jl jp ol Jp Ojl^ ^ j-^JI 4^ 

Jl Lk_3-I oj^5j oj-O.1 Ju^ *jJjJ! ^t— ^l CjU-jJJI Aj As jjj Ij11-3-! Aj *4ill jj£ 

iy i ^3ii iy 1 $ij iy 1 ^iJ sSuji i^: sSuji jik-jij j,_ T uai 

Aj_^ V JUj JU ^l^lil ^ Jufc^, (1)1 4^L ibl dJiJU JP ^"l^J rAV QQQ) 
JP ^"J^J TAA mp ^slli VI 4l5l Pj>-JI Jo_j^ Ju^-T VI ftljjJI jJu A^_il J^ jU-I 

5-lfj (jl ^p gjjll ^L^ ^ j^^ jp jgjll £ k\ j^Ip ^ ^b jp dlSU 
(1)! JuS u^j /« _$* I*-~-J.I ^iJui-l ji-S l_l Jl_ ^^^p 4_l Jjij ol JjLs-ljVI 
jj J^ ^l 4-^ ut j-^ J> ^ Jl cij j^ ^l u J^ ci^i rM <D_1> u^. 1 -^ v^ *S"y jl J£ (J4-& l*-~~ll J^-i lij dJ^rLJ jl 'il 4 JC 4J| j-^^l A^P J^ 4_)J 
ji-S lil jJ-£: jl 4_llc dJJi» J*:£d3 ^l ^ £& o\ j ^ ty\ (S*i j*--jl Ji> J^ 

<Jii u i /nr tj->-ljj jJj ^>. dJJSj dJjU Jli ^j4 «36 ±Jai ^_iol J£ l*~-il 
ol ^li Jp dJJU j^ ti-^ c?^" n * ^yy^ J ^j" ^ A^j^ ^ <j£ ti^' g^J 

&]j Juilj *3 lj j6 <C_Ji>- 4ltc kjsj ^JJI Jc <£&' k^>j xJ? lil <jb jJP J, 41 1 JuP 

f^ s-hja_si-l Jc \&wsj (£>• <J jjji *j-j- jV? *z^ ^j**? ^'Ij ^jyl ^i^— ** TJd ti 
^jML 4i_£>. ^J>j J^ Jj^ o& jJP J^ 4il 1p jl &$ Jp dUU Jp ^lJ-j 

Juse*^ |j <jl J_jJ~i JlSI OJ-9 1^-** J^i *i J ' lil j£ <C_^>- 4lic *Jsj <J.aJI Je 4li5" kva^Jii 

Jp dJijU Jp ^^-J^ j?J~~ vsr oSU-ll J 4>-L>-l Ip. j^Askiilj o&S)/l cju U-jll 

jj jj «4**^ (S^ ^l ^J^J J' (jAcL-JI luX <ji Jfi JP JUO J^ <^U pjU (jl 

JUi j^lJ-ll JS (jl Jl oij-il *-L2- ojU-II cjU-j f!-44? M*m! ^j^ J. 3j-^ 

ojUJI j j-i!iij ^Jp Jj i jj^j fti-i- Js jjI j—** |U5 ji* >51j ^ui j-£ji 

jol Liji ArJ^fi J CU illj J( Jo jjI Ooj J"-SI Jy-^i <_jw_il J <_fl.5j ,X>- ^^aUels 

^^^> 4il JjJj 4ill jLili ^^^p 4i I Jj^j (j\j* y\ jjI cu~tll (j-As-ull J^ J-l^l 

5^ JiSi> J^ (^^^> /^l Jj-^J ^ °,/»l ^* J c '^l J^*->- 4jJo Jo jjl ^j^5 dJjoCi (_1_C>I jl 
Jo bl b JLlS oJ^j'I jC J*^ 9 (^^^> 4lil Jj*ij aJ.^7j <_i^2.SI J (Jjl^l (X>- j^-LLl 

JjJ.J iS^tUH ci^d Jl ^ 3 L>- (jl J / ijow Jv jjI JLai --^t/*! ^l C-4^ ^^ _i.^« U 
4J*>1^ J *^ ^' J^ ^r5^l J^ (^j^l'^'j J ^ (^^^ ^' <Jj^J ^^ (i^^ >^' 

Jp jtlp-j v^r ^Q ^^ ftLlilJ AjiJaiJI Lclj 4iSI JLilSI rti^ 1^1 ^ ^4—^^ 
^iA^- (jl Jp dUU Jp (J-J^-j ru f^> J oi3j JSj i yjf- '£\ jl ^li Jp dUU 
l /no (jj^Ii cJuJU jiil *yj jljj jjip J^ 4il xJ>j jj>l oiT JS ijl _;jU5l 

cii j^ v^ JJ j^ ^^ j^ cP^ JM no ^ ^y^"^ <y J*^ u v^ j£ *SJa Icj5j J-"^' ^rjp J_j_l_ll CUjIj Jy Jjj (j-*-^ 1 J- 1 ^' <w-*-~^" (j Jt^* <jt ^*^*' 
V^i ^° i?**~* cJi -^ "^ -^ • ^ 4^ J^ <_?-^"3 ^* 1 <_JL-SI J-^J (Jp - V^ 
^ Jill XP jp dUU Jp ^_4 J?J^- W (^, ^lll jc oSU-l JiU- liib l*Tlj 

ijjpLUI ji>^ jjl Jj^-I jfi i;l gjjll ^U j; j^> Jp ol Jp ^y. j; jS <jl 

<L>-ljjlj J_!i £ ' Jc Jv? 1^1 Ij5j^ J-U» dWc J-*^ 2J * LLSf^ill Jj_ij t> IjSlS l_^*l 

Jl Jc C-5jt £ ^Sj «L^-ljjlj aI^ Jc iijbj >*l j»J Jl Jc c-lLs^ |j4jjj_j 

L'IjI Jlfl 4)1 (JjLs-uVI ^jil^ (jl Jp <>_£>■ I 4)1 Joj J^ 4ij| Xp J, jji 1 Jp j^-^l 
dWc JJ-> jl ^l Ij^»I J-*J (ji jfc^ 4! JUfl oShp ^ J*J (j-*Lf j iir5^k >isl Jj-ij 

£ <!L**j '1 4)1 LLc jl>- (i^^ 4iil Jj^j ciClfl JU dJdc JsaJ c-aisG 4iil Jj*ij t) 
jL^ jc iijtj >*yj jc cjU» l^ jL^ JT jcj jL> j^ J_j> |tJ4ii ijjji jis 
jj l^fSLUij l_f j^_r dili juuii J>»ijJ S\ jc Li">: f" jl> jT jcj 

JJP Jj 4iil Jup cjlj Jl* jlli (ji 4iil j> jp diSU Jp (jfJ-^-j m ^^fy °;^4c 

4 j^ii uu yJ-- 3 js (ji jcj ^ ^sii jc j^ ^ ^sii j^ jc «js 

<i>& (^p ^jI Jj-ij oi jjp jyj j^ ^e^* jjp oUU jp ^j4 (^l^- 1" oSUJi «U- 

^LJlJI "ay^ jJCj 4^j (J ijCjOj (^jji—il J.*jj tjCsOj Lft Jj«jj <j£xfj j^— ».il Ji5 J^-d 
jjfj^-j i • 1 ||y ^^ l/-^J f" J^ <— Sj^^i (Jp" 5*-^ ^ (J^d V (1)6 j jCjcj 

hyj\ «36 (^ ^sl Jj— -j ul «i> cji Jp ^>^l J^ ^'J 1 ! cji J^ ^> J^ 
52D ^^1; jljj ^ .slj V (jl »xpj53 Vj 'Kpj^^ Jc jJ4 U 4iiljs 1>U ^hS 
ihfl jb <jb (j^p ^il c3j-ij jl j-^ (ji 4ij| jip jp ^l; jp dUU jp (^J^-j i-r 
(1)1 "ofj, ^ d)pdSI ^p j.^ (j 4 ^_4 Jp dUU jp (^J^-j i-r qmuy LiUj l^lj 
1-fJ Jj^j d)l J4S dJj^j (jljllj (ijLUIj c-jjLill J Ojj? U J_< ^^> 4iil JjJ,j 4j*>L> t3j~i(S^ "^J^^ Ij-ilj ~<&jA& "j-f^J (J^^J* J* J^ ft\ ^J-^JJ >4 ^l \J^ 

£•1 \ /ha usjj? Vj if^jTJ ^ v js yjii Jj-^j t» sjSLs* j^4 cA-fj ijc 

Jo IjUsUl JB (J^e 41 1 Jj-Jj jl ol jP OJjP J ^LLa jp dUU jP (J" JLJ-j 

•1 l_l JjSj jls j^p ji Miil Jup il)l ^li (jp dUU jp (^i^-j t'O'^S J'foL^ 
dJiSU Jp j?^-j to l!Lt ^-4f>- (J) ^s^'ljiLcj ^lji Ujl Sj>cAil ^j^j^JlI ^ki^ 
J-uSI Js^> jij Jupddl 5-U- Isl ob jLP ut,^ ^ J' o--^ 1 ^ ^ ti' (ji ^*sJJ o^ 
J 4iil Jup ol &$ jp dUU jp (jfJ^-j £-v uLt LfbS J-^j 'ij ^jisLil o*>Uaj Ijj 
^JP J aul jjp *jj ^4-j^ U*>o J4^l y 5^ "i^ j^d j*j j4-j Jc J^ 3LP 
Jp diJU Jp (jfJ^-j £*a oj^j J^tiSj fj^j *^5 Js_J Jj*j /J-^l J^ "J-^ l-^l ^ J^~ 
"Li l_U aU VI ** jJ&j VI U°j jvia <j*>U> ^J j^ Jj^j <jb JJ^ cji^l J4^ ol ** - 
disu jp ^ju-j t-s \ /n^ coLVi UIa; Js^S £ ^j jjJI _SU-i js^Ji AUVI 

c*ia JB ajI o&>- J ^lj 5-^ o^ J^* J. ci?-^ J. 4-^ o^ ^^ J. cj-^ o^ 
4jJJ ci Jv-jI J*>U> CJJsl L)i "-jSujiJI jlj-r JJ oJ4-k J-j^ j-^ J^l J4^j J-^l 
oifli Jli djL-£ jP <_ij-s-?-J ol <ii*~« U JJP J 4iil JJp JUi ^r^VI J4 J£ o- 
djL-C .P [^jjjaj\ {Jjaj jtys o} C-4-s^>l J^ dJj'L» ^iil JuP JU dUjS] C-i J^t»U di^lj 
1 1 • — ijL*^ jp cJLt o| j dL-£ Jp cJLt o} »£*i-t CJw>- eJys^J- J^ C-Jj 1-iLs 

aj'i L*b 4j 2ji dt^^ 1 o-? cfc> (i^ ^, 1 j^ "°^> J. r^ j^ 4?^ o^ u?^ 
js^ jsCJj Sf joii jup JU5 jj VI jLp j j^ii j^uii j j^jp j: isi xp jl: 

U Jli ail ^^dil ^ a^_j jP ^jL^ Jl jp dUU jp ^jUj tn ^iSI ^l^ J 

diSJ-j A^j L^ dJ-J- l-il u/^l J5* J^~^ J^ *^ ^^ ^J cP J o^^ **^ 

J ^lc jp dJJU jp (J_j4 (j^J-»- lir oSU-l ^U- iju < /w» L^jV"o*>U2.SI ^Li 
4isl Jjjj (jl JjLsij'VI oSbi jl Jp JjjJI *1J J j^J^ jp jJjJI J^isl j^p vt i t , ',,*'„*» > *' - ' M\£, 

J (j^Ul! <jY3 $=zb &\ Jj^-j cJj ^JiJj cSt «UUI J^U- jaj J^ j& si^c 
Jp dUU Jp ^J^-j nv (^Q) Lg.i-^ ^U ISlj l^iJ»j 3Litf liU j—^ 2 -^- J. **rfj 
2Sj^U ■>!* jj^ liw JU (^gjjje iiil Jj-ij jl o^ji (jl Jp &j*^ Lf" ^i" (J' 

»>Li Ijjlj j,JJI r-jSy jr j>«ill IjLpj j-s^JI o*>L^ J <jji*U£j jL-^L &J*>Uj JlUl 
i*j ^OJlj dj—#i i*j P\^y OjJj^i ci^ 'j-J J? ^JlS L-f, 'Jcl jAj iJisLl^ 
^jj 4^lc Jp ol Jp ojjp J_ aL^a Jp dUU Jp ^Ju^-j IU (^^^^^ Jji^d 
J3 tj! jl 4^1c cJUi j^uil Jsi^i ^j fcl IjJ^ JU ^|> Jill Jjij <jl ^^ [JW 
Ij^ JU j^LiiJ Js<aiU j-^ j-^ *&2JI J^ Jmu\ 3y^.l dX*\j& J aU lil 4iil Jj-ij t> 

'i dL&« J pli lil Jo IjI jl ^ Jji A^aJL^ cJlai 4^lc JJU j^lllj J-^-iU Jw IjI 
(i^=r|p _«till jjij JLai «U/ajt>- JuUii j^LiiJ Js^iii j- ^ J-- 5 ^tCJl j? j^Ul (5-*—^ 

c~u U «utjUj «u^ia>- cJLiii j^LjJ J-s^-iU J2 IjI Ij/^» <—*■*« jd v^-lj—^ jw^ j^'l 

j^Ul Jlj^ Jy JlJU- (i^p 4ill Jjij ^Aj JG 4j*1 jhJ-l j^ Jj-c j^ aill ^P jP 

J 4ofc**> jfc liU (i^^> ^iil JjJj j4^" c$^" ^ ojl— ^ U j'^t'}^ *jl— **** J^j ^l^ - ^ 

'jill Sfl "Jl Sf jl if4 cr^l j4^- ^ (iS^ ^l 4j-*J ^ jAiilllil J^ J4j J5 

4i sSi^ Sfj jj ju j^.; jji jul 4I ssip Sfj Jj jU- j)i ji5 iii jjij i jL^ jij 
'Li j jjj jp duu jp ^i^j tn \ /wr ^_j!p 'iii JL4: y I ilJjl ^^ JUi 

^JaP Jkii I JuAj Ljj ^^i J*-^ V (t^ill JU (J^p ill JjJj jl jl-^i J ^liaP Jp 
(J^ V^ Cjj if" 4^^ J^ Lg'**~J iW i-^l— ^ («— f^l^l Jj4^ IjJ-^-l (»ji Jc jOil 
Jji j) JU AJlj ^jJ^I j^j ^Uji pjl j& dllU J jl^P (jl JjLs«aj**jil ^JjJI J< ^J--^ 
4ill Jjjj" t J^i j^JI ^jJj J^-j lilj jL^JIj jiaJlj LilaJI jjSJ L^J (^^^ Jil 

4! jLJiU J^l jl 4—^ cj^ ^^ (i^^ ^l <3j^j «5-L^- Js^i ojL-^-I btCi jiJ J YO <j) if" 4^ 'if" d?'^~J i)A (__ft $§B* ^ Jj-^j *£ Jy-*-» v^l j? <J^ Ji 
U^lj jj*_*_I,l J L?il~U $M* ^ Jj-^j ij\j 4>1 aJp Jp ^_i _^ ^llp Jp v^ 

j^*j jp v if^ jij ^ diiu jp <j~j^-j i^ ti____y_p jv^i J^ ^M-j ci^! 

dB o*>U_; IjIT Ij-fp «ml ^?j jUp _J jl^pj ^lkJU _J __JP jl <_J___ill J 
di : l oLli)/ Jl* ^jiU _i/~l jip _I J_*J J _J£ Jp diSU Jp _£U_ tv« (_Q) 

Jl—J J* JJ5 <-jji iU~Jj 0_-~l -jjJ- 4i _LL_- oj _i JJjj ojl^Ji __j"oUj J 
l_^lj\il Jls l_~LPl OjJ~> 4l__iU bjJr^iJ <>!>— J-il 4--* «Jj^i (J?*d J« ^9 
ojjJ.^ ^wajj (jlj^jl — ijj»- ^si -— *-^s °jlji 3^ ojl^ii JJ5 oUj j>UI Jc JL"J 
^s-ljjdl 4i OjJ^d o^L-JI OjJJ-«_3 4__i-l 4J jjLLu _k*j j» JJi <JI **^ J« __$" 

U Jjl _>l _$-££ Jl* 4»l j_*J J- _h4 j^ dJdU o^ _?^"-3 ln ^ ' ^i p-A-^' J^ 

'1 4J Jv_j i o|j «iJP j^ Jrf V^ j^* ^ — JJ Op o*>U_l Jl*JI JJP j^ 4i J_lj 

-jjj 4_j_ iy- **>) iy- aj> J £-1* j^ dUU Jp _ej_-_) ivv «Ijp J* *_Ji J _J_j 
4^-Lj> 4__s fj-_ _SJJI iSi- ^l <JjJj J! J**^' 4-*-' -» «--- l~r ^_§* J^l 
J_ 4>1 <j| Jp j/?-j _jl _J jJ«_i J ^lc Jp 4jUj _bT dUU Jp (jfJ^-j trr (___) 
j.^ Jj VI ^Ls^i _jjCj^5 "<AJ j^jjIj *u>-Ls^ JuS Li*j_il «iil^i olj>-l o'^'tj oo 
Jlls aj _ulj *y jlSj 4iil Jj^j Ij Jj IjJS L^-v* j~^l jSo il JUs (^^^p 4iil Jj^j 
c_j j_ ^J^ ^J; ji_ToSlJ_l jh Lcl 4j"*>lJ aj cJJj U ->jjJj Uj j^_^ k\ JjJj 
ojjJJ* j( "SsiU 4jj_ j^ jJ <_LA5_s oj y Ls -jlj^» jJ-^* (*jd J^ jJ ^>__y «rjJ-l i_ju 

jjiy 4ll_ *^ l_l Ow) jl_J) ^ s-Lkp (jl ^jUj 4)1 (iJjU Jp _v ft JJ-j irl 4j*>lj <b _Jl1j U 

dlJc J_ ^iLj ol J> j 4)1 ojp-l o- J» j \^j d}Zv> U 4)L_i o_o j^?_l_il J 4jj J^ 

_J j-JiP 6l 4ilJ 4)1 dJjU Jp _v 4 I^-j iro l/IVO ojlVl 3j-^ lJ-* L_C*lj llJjJI Jj^ 
J_ljj jl J__i.J_ (jl JiJ.OwT j^ JfejftUeJaiil _jl^ J^P-l—il 4J-L) J 4l>-j _v <___> U____iS— I VI (jfJu^- iVI o^lskll j ^..P j\JI *^U- ^JU 4p-^l oJ-* J,) /T^^J^ ^j^ '/** 'jV U*4 

Jj£ is! xls> ^ 4>dU *-> fcl o! jp dlSU ^ Jifi (jl «-> Jp dUU jp ^p4 

U iioJ Vj 4j4> tS/s ki^i ^y\j> I _^ AJ£ JJbl J.» ^gj, Jj| Jj-^j jl Ji-j *U- 

J cJ\ y\^> (j^-^* (i^t> >ul Jj^j <*! Jl^ a^LL VI jp JIJ4 j\* liU lo JU- Jj2j 

^p pli^j (^gjjje Jil Jj^j Jli Pjlaj (1)1 VI V Jl^ ji j^P ^je Ji JU "iiUlj /»jdl 

JUs 0&3II $=£&. &\ Lij^j 'jij J^ fj^j ol VI V JI3 oj^p ^jc Jib JU jLsk«j 

Ijjb jc Jojl V /lllj JjaJ jkj J4^l j£& J^ fj^ y VI V JU U j\P £jc JJb 
(Jfju^-j iVV ^ ^ Jju^» jl J4-^I f^\ <&k &\ Jj^j JUs «LU (j^ail Vj 
iji*i uu s^p 41 1 Jj— ij jl oyjk <jl Jp £>VI jp iljjJl jl Jp dUU Jp 
Jli dJ^c ojJiP J5" (joCi v^r^ J^ c_J*^ £ l» j» lil »fj^-l j>»lj ^fl ls Jc (jllallil 

X^> (jb oJlSp <iJU£l Ls1>jj (jU olup cJl^-I 'jIiI -jls JaiiLll jU j.5jU Jjjis 

O^^LlT^ijl «£jl>- Al— >l VI j ^Alll <^A> Ik. i» r4_^?L9 oi aP « ^Jc^JI «^fcTi» *_£* 4)1 dUU Jp ^J4 (jjfi^- iVA 4^|j Vlj I^J *l JUllj JjJjuJI J~P j Ji«ll (wJU 

jji &l*l SfjiljJ (^J^VI J Vj JaiJI J.^ J J& 'l Jjij p-^Lic J* J^lj ys> 
IjJJp. L^i (JS^-I Sf J|II 4lUI dljjj diJU Jli ilAV *jdl jl j^§p 41 1 JjJj <l)Uj 
jjJu (1)1 JJ jkaJI £jj J"~£> jb J^JP ^ 4iSl JuP jl *slj Jp dJjU JP (jfJ^-j irl 

Jp jj4 <^?jJ- tr. ^jJl J fckiU jj sSUJl ^Sfl lL>u \ I WA Jjiil jl 

J3 ^^NI pjj jaiJI pj J—Jjj jlf (^, 41 1 Jj_ ij «1)1 v lfi Jll JP dUU 

irr \ /wi dB jSuij HI^JPj Jo tf 6l <& ^l dJjU Jp (jjfjJJ-j m 4_iJUI 

^jp ^ i*j i oi^ jfi >ji jii j> j^p (ji jp v^ u-i j p -^ 'if J^j 

4ll Jj-Jj (e-^ J^Jd ^} ~^ ^^ J" - ^ cJ-J^- L-ijv-jl 5f J-J™* i_jlia_>-l J) 

jJp jjI j6 >£3Ci J* 4J oj)& . ajj jJ-*i!lj °!^L? J^'fjJaj ^jj tf*Ls* Jp (i§5L 

*X_^-I ji 4jI JISj (jjajl- <_ijv_>l 5r J-Ji *L£- jLflP Ji il)£P A« Ju*JI uij^ /C 
4~>-l J^j Ujiajjj 4*j£r I jiaiu jl 4JUJI JjJ J* (JJ-I J- 5 <jl Ju/5 1«^ 'A?Jd J D N 

jjjsj^- ol^pj (-Jli? (jl Jy Jc ** Jl^II oJ.^ ;£ jJp jjI J- 4! cJil jJs ^*r^jl 
itr jJl J jjiil JJ Jf'Sfl ^Sfl OLj (BEd 4*-^" ^J-^' 1 f j-^ iL i 

jl JiJ Jaill J^5 yji JTI b 06 4)1 4jjl Jp oj_)P ^ «L-Lfc Jp dUU Jp ^JJ^ ^jJ- 

j-uJI d)l fljU-l ajI t-4-*-il ci. -^-^ u* v^ ut' Lf ^^ u* l?-^"3 - rl j>m 

j ^ilJi jc dJji ^ji Vj (luu j- jaa jjiii jj >ii ^ jf'Sfi jjj;^ \}t 

Jp ^_si ^JJ- iro (ji^l oSU» J ;*IjJJIj j^3l J *U- U (^jU 1 /U' (__>? VI 

Lf.j-^ J^ -^-J» (jj -^p dx^l 4^ cJt- 4 ^' -^& p (J p JJ- 1 ^' -^5-^ (ji "j-^ j-^ 4^^ 
J-4» JaiJlj ^' VI J (^p ^Sl JjJj 4j I^ jl^U ^JJI jJlj IjI JLJ ejllaj-l 

(jfjj-j tn ^^ (jJiJI (3-uJlj 4pL15I cJjGI) 5 (j--^I Olj-Jlj J)y. \'jk o& 

S Ji> (j' ^ j^^J ^r^^ Cj^ Jl* *l jJ^ di^l J-^ JjJ ^Ij J^ olJU Jp v-\ j^ oij^£o <j»~^~ YJy^ J^ "v^j^ J^ -^ j^ ^— <* Jj*^ j ~ ^ (j yf* 

jJ j-lil l^j J^j J tlUU J_ £]v L'i^e ^VI 3*5 dJJU JU _U<\ fcljSll 

J-s^ (1)} 4>l j ^~H J ^ j J-^-^l J °^L> ^ cSjl ^ 4>l J~*ll fj-j o^Uail J» IjS J^2jI 

&l_l J !_-_£- j ikljjjll J> Jj VI J Ui^ y&jj L^ t dJJjo jl •] ££ J jl j^iil J 
dUU jp ^J^ J^- trv LpImj i'W J^ 2^-' iJJLjlj 1 / 1 A \ &ljJjil j^ 

JpJ*-J irA UjJu Nj a^UaJI Jl5 J_ill aJJ J^aJ jSo '] J.JP j) 4-1 JuP (1)1 *fl |j JP 
Ju5 rcljaJI J-^aj jl jJy As-~.il Jl jJ.*j j& ^iliil J< J^r*-* ol wj a*1 dJJU JP 
JP (J_4 (jvJ^" ^ U*jJuj JyJu*JI J^ oSUaJI J <U~^-j)l U^ jj-Ji-Lll fcjik 

ipl j-^-il Jl jjUj jl J^ jL^J j& i^-iil oIjI jl ^liil ^ j-^jJI J4^ j^ oUU 

J4S ^Jaill ^jj j^sj Ob iil 4jj| jp «jj^ i fL-^* 'if- &$> 'if J?^~J a ' oU5j 

jj^^l^fJ^^-Aljfej^l^f^^'j^Ou < /ur j^-idl joSUll 
fUNi oi ^ vij >ii cij j l-a1p ljj JSbi-i Si J\ &ji cJ^ dJju j_ 

JP di]U Jlij ^JJ^ J_ _HY o!>L_JI CU.U- Jij o^Uai ii£ U jji JjU j* £>-£: 

^jp- ^J^-uj *^ <-JL_e -^L-iU >U^ (jl J4S <_i^2.^j ijl <S j» (*^^^ /^* J—£ J4j 

/urfUVI J^_ij 4jv« __V? ' !j>- g) £-l_J Jp jUjj _} Jgi j^ dUU jp ^_£ ^JJ- 111 «JjJM sSU> Lj u 
• _JJ> 4J£\b jl lJj3-!o!>L» £^ J^ v^ fJi (aS^ ^' ^j-^j "^ J~*^ tJ-^ 
Iji J^_j*l j£ (»-f~~A> a Ijiclj LclS _Jj V 4*5j 4** (Jj!L> <!*— ' jJJil! oU-j 4j3j_> _JJ»J 
>r AJjkj» °\» _-J£ _o! W|jl |i_^ JJJ c^J 5 *"*^! <_>l_5l Os-U-J jjJJl oU-j Ijjwas 

j^*J ^ ^_£ Jp diJU Jp ^JJ-j ttr (J2> fi-fj'ii £ p-^^"^ Ij_clj LJU- Ljj 
JjJM o*>L» j! ^JJ- U_- (jl ^ Jfi jl Cj\y- jjl ^Lj Jp jL^ J^ c^Ull jp 
jJ=~dj 4*Sj (* L»^M /" Ji* jjJJI «l^jJJ» Ifljllsj ^L^M J* 4_jI_» <t*^j »u jI ajJjj <jl 
jj_)_w> :£ •LskJ! 4_3"j!l L^JuS lj_clj _Jj LclS (_£jLJl li>Ls ajjsj s? <_i« ^jJIj 
ojj^ !jL_?J 'i <jJ5! Ojj^-^l J^d Jp jjJJI ol^-j byy^ *$* f^Nlj Oji^a-iJ 

5r <£s LJI 4jCjll |J^»*_jM 'oj^y^ OyyC3 i^Jf jJ^J 4*5"j!l L^ ^J^ pUV! s-ljj 

Jp J!_J li! jb ^JP ^ ._! j^p jl «^U Jp dljU jp ^JJ-j ur (SB) Oj-i_J> 
4ij_> jjSoj 4*5J iUV! *_«- (J*^4* lj^ tj^ ^LUj aU*V! /»Jl_j JLs _jj_4-l o*>L> 

IjL—J "1 (jjjj! (jlSj IjJ— lljul 4*5j 4*J« M"Aj! /1J> ' — l* ljL2J 'i jjJJI J/JJ AUJ fi-J^ 

j\I*5j J^> J.ij /»U^/I (_s^ r ,^2_j >r A^j 4^ (jjl-s—is IjU— J 'i (j 1 jJ' fjJ^3 Jj— ^**d ^J 
aU*VI (_S^_Ij jl jJj A*5j <l_Sj |LJi ^ *V (jjL—J j_3jll_! \a "aJ—e^lj J5"^AjflIs 

I jJis^ ^iiji /^» jjt! ji> Uj>- 06 jU ,jCmj I jJuJ A5 j\JjL!_I J.a oJl^Ij J5"^ojSsJ 
diJU JLe _^v ^^ l_pL__^ jy> jr^Jui!! AJcjJo L»_f3 j! fi-g-^l J_» 1 Jc ULJ *^U-j 

(^J^-j iii \ /UO (i^p ill JjJj Jp S/l 4j*JJ- J^P J.^ill JuP (5Jl Sf Jsl; JLs 

ji^e iil JjJj Jj» U Ju ijl ^.iiJI ^ j^_ Jp j«*j ^ (jjsi Jp dJjU Jp 

j-J^- (j^ ^UJI _>jj.^-j (£iju JLs J^i ^^JJI cJLc (X>- JjJ— >-! ^jj j^J^JIj j4— i' 

\ /Ul ^jjil oSU J Jl oi-r ^ L^-l olj^ (i ^LJ Jp oj-SCJIs^U v fcf ir <ljI Jp «jjp J^ /»Llft Jp dUU Jp (JJ^ (j^j^- tio ^jjlsCJI S jU> J J^JI u b 

J^i (i^ 4ill JjJj J^P J J-^-lS! C-i^*- JJli L4IT (^p ^J! ^jj "&&> Jp 

jj&j aLjJI JlLll aU Jp f-jT ^i! JLLll *SJ Jp P.LSJI Jli?U aUs ^ uL (4-=gjjL 4iil JjJ-j 

<- ' > * * * ,* * - > ' ' '*' ' * ? ' ' 

J J*i jp j^cli ilj jp Jj VI gjf yi Oji 3*j y^l! JliUU «5j jp Jj VI aLjJI jj^ 

(Jflj'iil !*_>- J«uJ! cJ__>- J^L-JI cJL£ Jjj cJ^aJl 5p diJi> ji* «j>rVI *« jll 
l-U 4>L;_>; Vj J^-I Oj^4 <jL?-*4 V >"! £»t[l J? jfcl j^illj J"~i-Lll jl JU Jp <Jb 

4-1 J* J^pl J.^-1 J» U 4illj JlI^ 4^1 t JU Jp Ijsls-UJ ljjL5j '4ill IjPiU c£AJS 'iolj 

Ij^'i^Sj jUs ^sC^JJ 'lel U oj_)*j jl 4ii!j jjjr %>\ \ «cil lj°j j\ «jjp (jy m &\ 

J_ 4ill XP Jp jLJ> JJ ^lLp Jp ^J JJ jJj JP dUU JP ^J^j iH WAWIOIHM 

^ljjl? Uhjj aIas 4*^ (J-UJIj (i^k ^iil Jjij ,L-i jlU-LJI cJL- 1>- JU 4j*l (j-l^p 
jj^ J*j "jlji? LLi aUs *ij >r *>Lji? Lj5j (5wj Jp JU ?j^?J! ?jjJ _r? 'j-*^ c^ u jj^ jj&j *>\jji? Lfc3 aU Jp 1_>? 5p Jj V! gjTjII jj- ji>j *>lji> lcjj^ «Tj Jp Jj VI 

Jaj ^taj-» LLa Alii *ij jp JjjI ^jjjI bj^ j&j *^ijb ^jo ^j V" JjVI /»tJjJI 

JSj cJjv2J*l Jp J—>y *i* Jj VI P.J* y\ djs y>j "%^£> lcj5j ^J Jp Jj VI aLaJI djs 
Vj ju^-l oj4 jLL^->^ V 4ii! oIjI J^ jLl j-i^Jlj j^^lJI jl JUi (jtU-lS! cJu£ 
Jp llft d-LL^ J Lu£ L-.5jl3 £j6lj 4iil Jjij Ij IjJU "4iil \jyi\s dUi>^lj LU <>LpL 
U 4JU °^c V 4jJL_ii-l jjj LjJiip L^u c->5jLIs 4_i_^-l c-jIj (Jl JL*5i cJ&&5 ^0)5 

h ijis ^liBi L^ii j^i cJjj 4ii is i^ r jdif jt'ji jfli cjfjj tjjji oii: 

jJ jLl>-V! jj^oj ji-4*^^ J_j*^3 J^ ^k ^y^) J^ jj^j^-l J^ i^ ^j—^j 
(^) J_a IjU- dii? cJlj U cJU bui dii? (_jlj jp 4Jb jjsjjl Jftljj-I Jl cJ^«>-l 

&jj "^ j* Lr^y & ^Ai v jt^ u* ^ a ^ u* ^ If- J^J iis 

~<£j\c cJL~i j^^5l (_jl J.c J^ ^l Jil^l cJui LiU^ JjiU- 4j^j_^ jl $=?$£ f^-JI Ai f ty- j$ i-\ '^ drS* ^' Jj~"J J-* f'V** J J - ^ V^ (S^ ^' <-!>*- j 

jiji^ d^ j-* L5-^ ^J* j"-*~Ji v-*^" 'f'j^ 5'^* -^ i© ,^i JjJj vCj 

aUS xij j£ *A>ji? Lj5j /uj "f *^ir ff UlS aUS OS-IjJ (i-UI flij / L<2J r ?** -H; 

> ,* > ** ' * > ' > ,* ' • t ,'* 

^J ^ Jj^l fcjfj^ Jj-* 3 J*J "^ij^ ^JO ^J <** Jj*^l fL^I Oj-2 j*j *^ij^ UbS 

> , ^ • ^ > ,. > * . , % ^ * , > 

£jJjH Oji j*J *^J~' Lj5j ^J ^ Jj*^l fLpl Oj-5 j^J *^ij^ Uts aIS >*" jjse_wi 

jj^ jAj *^\jji? _j$j ^j /c jj*yi aIjjji jj^ ^&j *^i^> ulj aU^ *ij .c jj*yi 

ljij**o $ 'P 'J*\ '*f Jj£ jl ^l '*■-_$ U Jlis oJ^aJl 5r jjj~ 5r *s J >c Jj V! £jJjJI 

'if" <s~£ is^ iiK <- ijJ^-!l }j^> <j*-r ~ ljL) ^Q ^J) J^! *—>'-* Jr? 

L^l jjjJwai! Jo (jl CJu^Lc^l jjP j4^l Sr^. ^^ j^ °jj^ <*£ pL^* 1 jt^ oU^ 

ls]j ojUij £L5 j^Li! !-*>Ls jJiiJI cJ_J>- 1>^- (i^k r_$JI r-jj "CS\z cJ&\ cJ_ 
4jI cJ_i JjI jUcJ cJ_j sl^JJI j_^- U»_c cjLJili __~Ll_| U cJ_i X5£ <Lc_ {j* 
<S? J J>j^ v-^l *— -J*4"J _j-^jI (J*^-^- _*p- cJJ_ cJli (iiu jl v^lji CjLJili 
J 4*jI_3 J_ V! ojl i cJ5%_Ji _,.* U J_ *^ 4i_ jflj si^p _*_! JjJlJ ~j! jJ*_^ «Lil 
4***i j^ Ly j! J!u jjJiil (j jjJlflj 'Sj! ^j,l ^jl jjjjj jUlj "c-f-l (j^- IjJ» (j 1 ,^ 
Uli J4-J!! ll^ dl^ie U y Jl2i .«fl^-l j>; iL>l cJli t-^! ^j'J Sl JU-j*! 
&U- 4iil Jj-Jj xLm- ja Jji_i iL_^l cJI* dJji J;l cto-I N ^,j-JI jl JrfjV-^' 
ulj L»j— i cJo j! L__Jf> j_J Lf;Lv> jr <S JLSjii lA^Ij l^Ij b\>-li ^j.Jilj clJJ^ 

jjjj**j J^Lil C^-j^ (Jj-\ *^ Jjfl^i iL_c i I cJls 1j-^jI (Jj-\ N (Jj^j-i! jl (JHujI! 

} CL*ii bui *lL^*yi^l5^r ajj-£ fj> p> J\ ^}k\ x£ jp &]l jp j_i4 J^ tiull^ VI J JjUI! O U 

i)l JjJj r- j^- JjSj (JjLI Jj l/, ^' ^ OjLc* JjA> <J jl SIIp ^jj^ 4)1 /» jC 

jp diiU JL«J -^ ^^ «JJiil Ji£Jl <>>- os-ISj Jj>-j JHU.U JJiill Jl (i^p 
jj^ ^ki-l J3 oSUll fUVI IjJ jsCJj bfctj JUi ^ -f jliliJ. VI oiL^ 

j j4-^=j *y Jt^ J^* ^j ^>^=j *y J^4j j^'^j^ <4^>~£ f Jytj 

jc JLjtf jc ^jjlj ^JLtf jc 4lj_i jc ^jj'l Ji>- felij <Jj>- l-l j &lj3L jjwtTj)! 

I /m 'Sj^ pj "iiJuSil jjiJjrJJj oilSj *UVI Jj>- l-l fU-Joijl J-liil JjJ^j ^J 

U Jjr^ j* ■^ <j\ (S& j* 0* j* <s-& L?^" i0 ' ^^ y^ J/^" ^UU 

J^JIj dX^-fj ^Lp. jJl (t4lll Jl^ Ji-Jl l-| o& sir?^ ^l Jj— ^j ol v4*— ** 
jp j-i jl j; isl xp J, dL^J. j^ ciAJU j^- j£&-j £.01 cJJll _jj£ J-lj dJi^j 

^lj-II CJ±J& JiSjI JjJj t> JUs (iggie «Oil JjJj Jl J^-j's-U- Jli» 4>l iiJU J, ^l 
*L_i- <36 4*_*:l jl ^Al j* Ijj^J* (J^§b /11 1 JjJj lcls 'jJll foU JiiSI cjdajjjj 

ox_Uj Ji~JI cJUaiilj Oj^5l cJj~£ 4iil JjJj t> Jlii (i-^k /iil JjLj jj J4j 

Cjfoj J^jVI OjJajj ftwlj JLJ-I jj4^ (t4-ill (I^§b >5il Jj-^j JLas ^ilj-II 

^£jU j4j J dJJU j6 ii^i ^ tjjiJi oL_fi LiA-ii j^ cjl^u j6 jsj-JJI 

Jl5 5o-J lil ^ J jl jy?_l_il J L^jUsj (jl Sljli ^L_i-I iJj^lj ^CLli^VI o*>Lj> 

ior /»j>-!JIj jlJaJ^-VI <*_-JU I /HV iJ^y jl JJui ^L-J jl AiJ J dUS J« jjb iljU 

Ji Hp J< isl jUp J| jOil j._Jp jp jLJJC ^ i>l_J» jp diJU jjp ^j4 J^-L^- 

^l_jaj| o*>Lj> j^^p 4.1 Jj-Jj lll J-J» JB Aj'I y~^-l Jjl^- if.^tj'if- ^jL-l^ 

l-U ojjjj'l Jui ^lBl jc JSI «^ijjijl Lis J:JJI j^ cJb ^LjV" Jl jc ^ajjD-L 

Jli ji UU (j _}i &j (J j^J^ ci-?^ j^ ^-r^^ J^ J^ ^' ^J^JJ ^l 'jJ^ 'a^J J^ 
|jj *jj bjki Ju ji Ulj i_»5jxJIj _}5 & (J j^J^ dA5J-» ^r-^JJ ^ J-J 2 -^ ^J^ dJjU JP Jy&-J LOl ^SjIc (jlp dills djosl-b 5<r 4j^_£. oLJ^I !i! JjA> jb (a^^ 
oijh jJCj >r 75— «II s-jj kjb* _r"Ljl j^* -^J Ar^l ^ dj«i *Ju o v^> fcl j! wj ^*! ^Uil^fcf il A^ jp dJJU jp ^J-J^ J^J-*- loo 5>-U- jc o-IiNlj i^JI Jhll^l jp _~^JI <JjU 
Jj^ *4 JUi o& j s.liil! J*y jj* jLi^l Ji «^lj jp *£J_> (jl J, jIsI j:p j, JL£?I 

> , , ^ { f ' i 'i'i ,/*■''„,"'*■ 

Jjii j*a«ji y>j ^B^ >"l Jj-^j v-^-Lv' (JjLsi;*yi Oj|l IjI ,*-c" kl *^>J-' <jl 
*fj^-l cJ>o l_! si^p yisl Jj-^j Jl~ j_j ^j-ujIJ^I oi._^, >w?l «i-f'oo-l U 4islj 

jp iUU JP jfJ-^-j 101 (^) <L>-Jdj U^ilI4 *^j "^JI J^^ ^- Jj^l J> JaJ&l 
Jjj jl Jaj Ul "iiluil I JJil~* jl _~^ d=S^ ^' Jj-^J ol jL^u'NI ^ Ji-j o^ /ji^ 
JP dJJU JP _;_£ _£!-- iOV Jaj_ jl Jjd'-juall Jldjl^l J X^J-*J\ (JjL> 1 /Hl 

(i ^ 1 ^ o^ ^ (i £* (3 <& u* J^~ <J. <JH* <J. ^ If- js^ <J. <sA 
CJU Yj "<nUiil JJ**"--^ ^- dL>-U- Jc OJ.*_ l_l OjJj*t> L_~-l (1)1 JjJJj d)b AjI JJiP 
JlLJ Jc (4_gj»J- 4~! Jj^j — -Jlj^ B CJ£ _^f_> j£ ^-^J 1 -^ ^ ^ -^ _r"-*~-^ 

*V <_Jl_ Jl_ ji-^TIjjl J_ o^^j jJJI _,* diUJ Jl_ /c £^L_- j^jiJI cJJ JJjili 

jkj J_?__4 (Ji^J^I Jc iflJ^ ^J J 4 B -*4 (Jy\ _j*d dUU Jl_ iiW ^_fy ^lj _Jj_l 

^O* (J^ Jr^" ^A"iil J JL^.JI JP^I 6l 1 MO j^jVLj^Sf 
5r ^SCJ- "JjJuSll jl Ju^ J G L^aj ^IJ (^^p 4iil JjJ,j jl j^? J^ 4iSl J.1P Jp xfl |j Jp 
JUjj iljbj'idSl jli <Lf>-j Jufl jja-o *>l5 JsAj»$Ju^-I OB lil JUs (j^^l Jc J^ I 

^lc jp <J\ ^p 33j> J^ />LLa Jp dUU Jp jfl^-j £o^ ^Q) Jj> lil <^-5 j^s 
^L^i jl LtLk jl ISU^J jLfllljli^ J ^lj (i^p iil Jj^j jl (^^ ^IJI ^jj 
Jp jlli J^ «usl j.ip Jp dUU Jp (JJ^ j?j^- iv "-jJuSll J ftU- U jjj u (^Q) fci- 
JjJ,j j| JIa» oI ^5-U- il ?wj!I "o^> J *-I^j J-IjI 1^5 JS ^*l J-^ cj".-^ 1 4^ 
cJ& j UjliL^U 4iisUI J-i^4 u! ^»1 J^5j ol_^ "^l *& Jj'l J^-s si^£> alll 
jp di)U Jp jfj^j" m itwmitM i^UI jl ljjli_L^U aLISI jl r 4-^j>-j 

"LjJ^JlI Aji jl ijy (^^p _^l Jj^j J^ Jli AjI ^.lllll J^ A^J JP J.^ J^ (JJ^ dijU '£■ _~ JJ- nV /y^li jJj Jls «dldll ^Jj 51 " ?*" iJ* , '"M— ^ S*~ J - ^" Jt"-* 1 J^^ ^i 
CJ^ll J^s 4>-jj l-J 4U5 4-L»*-^ <3j-~--ll jv U JlS c_jUa3-l ^ ^JP jl *su Jp 

k\ jJpj ~-tJj (i Jjj 'j* iUU ,jp (J-4 <j£J-*- tir (i^e J^ill J-*-J J *U- tcjb 
J_ ^g^ yisl JjJ>j jl ~°yjj* (jl j^ Jp VI JLJJ 4iil j.ip (jl jp aiil xp (jl J, 
ni {jyjp * IjJL j_._w._il VI fllj^ \3 o*>lJ t_i.ll ^* jy- I J-* ^j^eJJ J ajLj 
jp jl yji <jl jp ^k £ ^^ jp j_>yi j^p £ _j£>- jp dUU jp ^l^-j 
4l_i-l (jfkj j* **>jj (SJr*J <J& jy. -> <jIj (^& j^I <Jj**j Jl iA-^l J;~*J (jl 
(i # j* J? ci 1 ut ^ 1 -^ j* 4^ j^ <j?^-J no <_DD t^JP- J c iS/WJ 
i* ^jj (ijy*J <j£ <~5 ^ ^ S^ ^' i^J ^ 1 tiJ-^ £j ci ^ -^ j* ^ 
jp (JJ^ <J?J-»- m j^LJdl Jl 5-l_JU.il ;pj»- J *U- U i^jl) ^^ ^f-l (j^li; 
isl ftUI lj«l_c Sf (^2§p isl Jj-Jj JLs Jli Jj| JJP /Ji j*lil j_1p jp 4JJj ii! dJJU 
ji^c alll JjJj Jl J~*J (jt ^H j^ ^ ^'1 4^ 'if" _?-^"J nv ^_D ^' J"=r L~i 
^_i4 JP diSU JP (Jfl^-j HA LU jl_i jU *L_1*1I ajlj j3*lj^-J ii^ l-J JG 

dibL^'l ylkJU (j. >^ ol^l J^* (^ Jj-> (i Si) Cij &;i^ jp j-^-J <i 
Sli (^iLr jl SfJ j4-j>-^ /-lj Jj^ d.xl^s ju»_ldll jj c_jlk_i-l Cf.j-^ J^l^ 
l^LS ^p j-^jll Xp oL ajJ^ jp j^j^ J, jjit jp cUiU jp (J-JJ-j n^ L^£ 
j^_HL-iil ilJ-l U (J^p jUil Jj-Jj fJj-1 jj LJL5 L_' r : l (^Jp ^fll ^jj 
(jT iL_J ^Jjl «j-*^l cuIas Jl~*-J (j (jjJz JL5 jLjlj-«^J (Jy, 5-LJ <ui* ^ j.<?-L~J.I 

^ i*j cJlS Ju^LjJI J^ljJj jl^iil ^bT^o ^r i? ci 1 <j.^ ^ j* <$& j* Jr^ cr^ lv " ^ 1 J^ j^^j^ uf ^ 1 V . 
jlj-JI J~_i V jl ^ jc J j^^J feg^ k\ Jj^j 4^f fji\ <_jtisCJI J jl pj^- ci 
VI S_l_Jj j_ Vj <5$U J^J__ll 1^1 j_A Vj dlJU JIS iKA ^>>lL VI 
<L-fc ^jjl ^Jo J jjSj jl VI «£jjj_ oj3 'Ij £ju^ J J_f tiAJS jU- jJj j>l_> 3*j 

jT}lliJ Ul '_) I jfcl_> J^P jjbj i_A j4 ^S 0^ t_cl jCJj JU^kiil 4j J-J^LS^ 

tJi (Sjj4i-iii vi 2ui-i V) jfvi «i* j cU_^ u j^i Iaju jS _jw y y^j 

J_i VjCi 14-1 ?>tf) JUj3 -Sjli isl Jj3 ( j>j j^p) j <jJI XVI ol» ;i>-c ^ 
lju w V* * (oj^ pljV- " j^—^ (S^. °j4-- v ' ^j^//* 4*^C» <_i-~~' (j o^i s-LJi 
jj <i vi 1 j* ^ jp ^j4 ^l^- m *jj>j j^p j_ jTjUI &ljj J U-J-^JI 

ijJ>l f*J fj* J 0^ylk_i-l J >^ 6l ^jj-j. J -L_£ Jp Life^-^ 1 "*W 
Ij^jI jjvUjlll j^*l t> Jij-j <i JU- jljUl IjflJ j^j *>-j j£ 4_I>-l-J~ ti~» J 5 jlj-JI 

- r «JJ-s£ J s-U- U L_J U ^ll^l I Ju-J- ilfcs I J» jJP <S JU- *jJ»j jc CJ«lj jlj-JI 
i / ^, _ >t 

j-^jN ^ j* ^>VI jp ^LSi-l J _jl_ Jp dUU jp jpt J?l- ivr jljUl 
djj jfr f °\j^ <_P' j^ 4?j^ ^U J^ j6 ^jlk^J-l J, j_JP d)l cijUJI ~ — ^p (j* 

dJiSU JP ^"i^j ivr ^^^^^^ ^jil 4j'b jl 4li> 'I Aj'U j^izJI otA^? Jl JLvL-il 
*>l<ij lli 2 - tcji jwJU- l)I^- Jy (J-^: Jy. --^J ^ CUO JIj 4)1 J^^ J ^J^ Jp 

JUs c-jIj J 3Jj (jl 4jI (jl JyJ-\ J4 jJI JUs diJ J^ o^> ^jjl J jJ-l JUs 

jjS j\ <_iJaJ J oljjjl jVj J--^" 'Jii <-S^ 5 £?— " (i olj~ll a^lj^ J cSj» (_i-$ ^l 

! | ', 'A „" s+» % ' ' '„ '^ >'.'''„'' ' ' » 

J«-U- U L_JU 4l)b <_islj OjU>l ^jJ Joj JIS tiijLJ.1 (jts Jts £JI_"1 (jUj Jl d~*-S 
JJS^^JI A^P Jp jgjJI J "oj> Jp «^lfS JJ JP dUU Jp ^J^ ^ 4 J^ IVl jTjiJI 

p\j^ J ^v^- J ^LLft cJi-c* 1 Jj^j ^_jlk_y-l J j_iP cJt-j^' J- ajI JjUJI aip J 

JJ^I d)l CjjSvS t-fJ*Sj^ I S^^^ ^l ^J^J olSj l^Jj^ I U Jf- Jc jUjJJI ojjj Ij-y ajbl JjJij \ cSas (i^j^k &\ Jj-^j ^ --JL£- 4>\'sj <£$ /<* lJJ^jI ,£>- ^Ci^J»! >r -ite 
•£ 4L«jl (ij^ /iil Jj-^J JLa9 L^IjIjJS I U jaP Jc jlSj^ll ojj.i \yu I JJ- O*— C" (Jl 
j£ cJj'l IjSs^ (i^^ ^ Jj-ij J-** b^d &-C*' Jlil os-ljill \Jas ^LLft L> IjSl Jb 
U IjjJsU c_ij^-l 4*lJ> Jc [}j\ o\°J^\ 11* o| cJj»! Ij5s* JL-i L^ljls IjSI J J_? 
JjJj (1)1 j-^ Jy &\ ^ °j* 0> °j& oU^ j^ ^-^3 lvo iflttHHiD ^ J-~£ 

L4& jLiia irjiidi jjjfi l_^u> jijf jTjiii ^u» ji iJi jis ^ ^ii 

Jp SjjP J^ *LL» Jp dJdU Jp t^^-j ^vi ^Q ^^ c-4*i> L^aJLUI d)l j LgSwl 

dJut» cJLsT^I Jj*ij JL_X /»LL» Ji <_jjl__LI d)l (i^^p r^JI ^jj 4_Julc Jp «ul 
*lc _J__Jil ^j ^j-Sf-l "-ls__Ls_> JiU (j cegk L*Ll>-I $=i& &\ Jj— ^j JL~i w ?~j^ 

cJ\3 JjJjj U ^ls (jJ_<i "^^J dlLil J, J-L& L»L?-lj J_» U OlPj Jjjj ^p isf-^s 
ISjP Ajai^l <CjLs*- jlj <UP <vfij'i ^jaJI JoA-JJI ajJI j 4^ Jj^ '&Jj -^J 4— ^te 

<j ( dyj lt^) ^y^ ^ *' ^i 1 j* 5 3> tln f ^-L* j* 4^ j* <j?^3 lvv tf__B) 
^lll jupj ^jJJJLll jJjj 2 - t> JjSj J*J£- (i^k ^il Jj-^j Jl *^- pj--^« pl J-.^l -^ 
J>3 j^l j^ Jfv % & J>Ji (^ J^JI J^4- jCvr^ 1 #^ j- Jrj (#S* 
cjjlli L^Ij JjSj Lc (jjl U ^UjJIj *y Jj^5 I ^Ij JjS I Ljx ^y J* o*^i tl tj 

V, 1 i-^^ 1 Ul ^J J^ ^^ J^ ^"^ 1VA ^^* 1 (lS-^^ 1 ^ ^ 1 JjS cT^) 
^ILlfl !>\J 4^ j\-J t-jlkJU Ji J-^j ojLLll (j^aij J jW d)6 (^^^p >ul Jj^j (1)1 
jJP dlil <il3v J-SP Jl^s ^_^ °Ji 'JLi Jp ii^. 'Jj dJLi J? 4L_£ °]s i.^> Jp j_iP 

J*- ciji^ cij-i- jLy <36 dAi^ >J dJJS JT ol^ lLSIj* (i^ jojI Jj^j cjj y 
(j r-Jv2J L^-jLs^ cJLc*' jl c-i^ Ls jlj5 J Jjo jl c^J^>-j j^U' ^l cJj lil 
4lJb l_U_JU*3 d^^> t^\ Jj^j <--J-^- J- oljS J Jj' Jj^d <jI <^^->" -^ Cifli Jlfl 

ul) Ij5 5r ^LliJI jlJb LuiLi? Lf jl ci->-l (_5-i ojj_X "-LUI oJJ- ^jc cJj.1 Jl-J JUfl Ji j_i i °Jr J~*_~i (ji (J-i4 jp dJJU Jp j? jJ-j m 4E_2) (LJ Ui« dJiS iL^-i 
-^-T <3S j^ jj jp j_>yi j:p j; i_J_J J y> jJul -yjLil ji ^! Jj 

^ °>^L^j p^r^Ls* «* •>- jLs* jjjJH- p5 °xi rj-k Jja> (i^p *mI Jj-Jj 
J„^' u? ^j- 1 ^ ^>> ^- -L>Ufc ^j u_J-l o^jyi p-iUPl £* 'jflLf !j ^fe-v? 
I2ui _;j *^i ^JJjS! J j__jj tLJL cij *>_■ J-J-J! J J_lj 4UJI! J* p^JJ! Jj^ 

4.1 dUU y> J/j^3 U- miinmi JjiJI J cijL^j LU l$ J S- ^JI J jl-Lj 

^j-J- J s-U- U L_J U t$d^_ Jw Jjl_C oJ_jl ojjj Je d*$C> JJiP _^ 4ill JuP d)l **& 

<jl V.p jLfli _J iJ-NI jj^ ;*_£ j; ^Sil jJp jp dUU Jp (JJ^ J-'J-- lAi jljlS! 

Lji L^fl jJc_~i (JJLJ^I i^!JI !_!) (i-__ Ijs ajj* tl jl J-^jH ^ (ji 4-J__i 
dJJU JP (j^J^-j iAV ^imm^ L4J 1_^ (i^L ill JjJj (jl ^ Jp-I cJ^ail 

°JJ~" 'j 3 " v- 2 -^""' cJ. J-^ J' *y?~\ j^-t J*' Jr? ^TJ -' J-^ cjJ <JjV" (^"' J^ 
\P (JfJu?-j 1AV JuJe*^ CUW_e ojjJLII oj* jj J_ 5r JuJ_i~ L^js J«_Ji ?^-*"' 
AjLI ojj-J J J4=-J4 j-^ Jy. ^l J-4^ ^lj Jl* 4)1 jtio <ji alil J_J> JP _JJU 
Ijj v lkJU (j, j-^P ul £_£^l j^ V*t4 JyJ J^ ^^ j^ er^ 1A1 ^-^ 
/>Li^ jp dUU jp _5?J^-j £ao _;j-l ajjH Ij^ 5 ^- ?** L44 ^*-* <j?j* l-^l f*^™jL 

J>5 4_«_irl pjv JjLil Jc jAJ ojJj^ 1 Ijj tyjUaJW (j, >^ jl 5—^1 JP ojjP (ji 

(Jc JUi ^J>ciJij (J-Uil Lfi (J?J*"*^' 4«_^:l AJJ UljS j£ 4*^ (J-Uil J— ^J Juae— ~i 

JU iS W ♦ m^) 'j A 4 t 4 Jl r^-i^J 1^*4 'i* s-L^ J' ^i lLJLo L^iC i "aiil jl °^jLj 

_Jm > /r»v jJu^i jjlil jc sjukUl y l_l iUVI j^; ol j^ Jiill j^J dJJU 

J-^kfllil J J4I ojjst' ojlp (j;J_~l 6ljlll ^j-^ '^lj^ Jl ^ie J^^l di]U Jb 
^iskil 03IJ j^j tLi jljlSI ij--r j^ IjSj Ji- *y (_^ij *y dJiJU Jfi iS I ♦ V s_Ji L^ 

^JJ_7 (J^- T^Jall Juij o^lJsJI jP (^.^* j^^p ^l JjJj (1)1 dilij jJ-iSI o^lj jJj Vj <\0 _jvJ *!>_■ o*>W2jl \» oJ.i?_jlj jLLlJI <1jjo .£>■ jJ—*.J I J-*j o*>l_j2jl jPj jL» — ~jl 
sf^lj SiJ? !jS JJP _JJU JlJ _Jl ♦f j^LIS! _Juo" j "ojJ^ 1jA> ul J-_£- V 

jij>ii u*j Sfi olj_ii Sfj j_y l -U~4 V t_Luu «36 ji-JJ uf L_ j* i-~$ J_jU- 

dUSU J_ L^ J_»_v^ jl 4ilc! *XJj L^iw J^-jJ 0J-J7 CjIJj ol^il jP JJJj iJWl 
\yCs 4j OjJ^Li J^ jSI A* Oj>Jh fj~SI (Jc oJ-Wlll J-— ^- ^i ^4** -^^ <jl 4^ _r4^ 

jl aUL) «0 J«J Lfcjyl) O—JM °\* oJ_J~ *_£" \a .Lc .JjSj 4*i (JjJlpb_~^S oJu?s_~jl 

iSjli) j (j__*-1 ^l ja jj) &!_£ j iU- U (Jju 1 A«A SiJ-JJI di: li__Jj 
4*L_Ju> (jl J) 4is! JJp J, J^jH -^ j^ oUU o^ ci-^ c?'^" 1An -^ S^ <i^' 
Lj- LaoSj^ (jji-l -Oll j> Jjj) IjaJ *)U-J *_jr" 4)1 <j;jJ_-U J~*__. <jl Jp 4_jI Jp 
4isl JjJ>j JLas L-U4 J^-jJI olSj 4) ciili» 9 Ji (i^gjic 4is! Jj-ij Jl IJup r^-^>\ 

^& if ^ u* c?-^ 1AV 3D ^J^ --^ "^*- 4-1 ?-£ _«** ci^j (i^ 

Ljl cu*_c*' J_ 4j*l ^_j___i-l J, jjj Jl Jj^ JcJ- J, J-Jap Jp jJ >*jll JwIp ^ 4ill 
JjJ>J JUi ( j_- 1 'jasI jb J_ ) Ij_5j *>_>-j *^~i si^^ ^ Uj-Jj <** cJLjS I JjIj j)j> 
ol coj- «V/* j^ <-L_9 4_i_A-l JUi 4is! Jj_Jj t> l-U 4_iJL__i cu^-j (^^^p 4wl 

i* «•IjjJI O"/- (^^^p 4iil Jj_-ij i* ilj-JJI _~jij (jl CU5j5 >r ojr^.l* 4_J I cU^il 
Jp (jfJ^-J iAA m| |H^ s^Ji- jj 4j Ji»-jS J4 j!l Jl CUlfti 5<r (i^^> 4iSl JjJij 

(j_»-l ~vs! 3^ Js ) jl jp-l 4j1 ^ijp J. j_>°-j]| j.^ ^ j:_>^ Jp c_jlfjt ^l jp dUU 
«U- U <Jj u (^^ L_^-L4> Jp J^Lii (di_il ;0i (ijjj! i_jl?) oij oTjJall dJLt Jjj- 

jj O^ i5 Cij J> J^ J^ o«> J^ L^^- ci^ 1M d^J Aj^^l ^ J 
Sf oJ_-j -Joi VI '4JI Sf J_ J^ J_ (i^p JiSl JjJ,j ji o^ji (ji Jr^ uie-JI i"*-^* 
j,i>P Jj.c 4! CJ& oj^ 4^U >»jj j j^J.3 i^> JS Jc j*j Jjji- I 4Jj dJlLll 4S 4S dLijJ 1 
_JJS *Ujj oUaliJI j^ Ijj^ 4! CJuj 4!a_C 4jU 4lP C^-^-J 4ll>- 4jU 4! cJj^Sj i_jIj?j <\1 | diSS J* jo! J_^ 1^-1 V! 4j «.U- br J-Jsi L; 1^-1 ot ij ($?-x J^>- 
Jjjj jl s^i jl Jp jl^JI £L-> <j! iy> j? cij j> ^ Jp dUU Jp ^jUj 

C-Jb jlj ot>lk>- 4lP cJ->- o J^ 4jU /»jj j oAj-%j dii! jUeli Jb J* Jb (i^|k jls! 

Jp diidl j^p ^ jl^ jji a^p j! Jp dUU Jp (^i^-j t^ fl^ >JI j»j Ju 

l 4 ^ j^5j O^'j Ifttt o*^ Ja jo ^i y> JU iJI o^ji jl Jp ^iUI jbj^ /Ji *U_p 
% dlliil 'J '-3 dib^ Sf oj_J-j 4jI Sfl '«5l Sl 2Lil -j'i-j i-oS^j l&S J~fj (jvSlJj 

Jtle-J HV Hmi _^>J| jij JL CJb jJj <bjO OjAP J_ji «^i J^J^ j^j A -^' 

otSLJI j Jji; SjL** 4»i ^JJdll /Ji ^~£— i j^ ^!=-^ u» °j-^ j^ ^i^ j^ 
J> Sfj ^! Vl'il Sfj $ iitlj 4»| jU^j jjfi '4il jjJ! Jji 4:1 oL^UaJI 

jj! JU JU ijl _t[) j! J, jfc) Jp dJJU Jp j£i_-£-j iVr \ h \\ &\> Sf I ojs Sfj 

J* »xl jU.j '$3CU iip Ulsjlj y&U-jS j L^ijlj °>3lJPl jL-£ yfj^-l N I «JSjjJI 

=xsLp| IjJj,^2jj I^jjupI Ijjj^als VjJ- c Ij-ii* (I)! (V °/M J^~J 3jjr'J tw-^jJI S'Lkpl 

U J^>- ^ SUi jJ^jH jip jjI JGj ^Ijj jl jj ^Ijj Jl^ JUj ajs! j> i JIj? X IjJIjj 

^ ; i^j tu gniHBa ^ ^ j- ^ 1 ^ 1 ^ & $ ^i jjp j. ^t ^i j^ 

j*i" J^ ^"'j (^^^ O^ ^J^J (^J ^ (^^^ ^ ^J^J "^JJ j-^' ^jd ^J J^ 

^ji ITjki ld? Ij9 Ij_^ lii-l dUj l2j feljj Ji-j JC ol^ 54^! ^-c^ JIjjj 
JUl isl JjJj 1 1;! J4-!^! i& U;Ti3£iil ji Jl^ (i^p isl JjJj o>^il LiB 

Vj! j_^5o p4;l 4-jja^l: feu ^S^j ii-Ju ijtj j^j3 ^ isi jj_jj 
^jpvi jp ii;j)i ji jp duu jp (jj4 (^j^- ^o^jji jiU. u u^ ilKUBIB) 
JjpS ^-i ji jojU 4 jp j;3jpS ^ jsCJ ju ^, 4isi jjjj ji o^ji ji jp 
ji 4^ju 4j*i j^jw ^ ^_-4 jp jiju jp ^jj-j t^ im^ ?J=*r^ 1 ! J ci^*^ ^U-^ ^^lWj LSC- JlUI JcU-J r;b-s^)/l ^U rt4JJI JjJii jP Jiijb sis^l >~l Jj-^j 
J Jj*J ti\r^!J c^*~^ (J^v'j ^' J^ <i^ UL^ L9 P (Jf 5 ' kt— "-^- ^aJlj 

4i l jjjj 61 s^ji (j! °J> ^/J>^\ J> ilijll jj jp dUU Jp ^l^-j tw dl^, 
^ di^ ii ^pyi (ifUi ci; ii 4 ^pI pi .»_ iSj.jfo.! ji; Si ju ^ 

J^Ju 'i U »fji- *- V^-^4 JU ^5§p 4)1 Jj— ij j! o^ji j! jjP Jfcj! ^l Jj^ 

tij j^ v^ JJ j* ^ j^ ^^j ^ (QJD j, c^Liii ojps jj jj£_ 

£5jlJ Gj Jj^ JU ^§p 4)1 Jj^j (jl 3^ji j! Jp <_Jui j! Jpj Jp VI 4)1 xp 
y 4~>-i~U JjpJo^y Jj^5 j=l*_I JJI ij_ j£ j^r IJjJI *fc_JI jl <y jT JU;j 

^j4 j* _jju jp (j-i^j o. • imim^ y ^u jj^u4 j^ ^kpu ^JLii y 

ocL* <_u__f LJU Jwjill pl 4^1c jl ^lSI <_yjLU <j>/*A\yl (j jL* 2, j& J-*-- <j\ 
y>j 4U ji Je (JjT cJw~ jS (JA^ 4ll__Ji Jiill 'j* 4 jJLis fe^Bk 4il Jj~^>j v*-^ - J! 

(^fi^-l "V _Jlu dX>j dXjjl& J^ dJ»jU U_lcj _JJa__*-' J? -JLjj^ ijpl Jj^j j_>-1__~ 

jl ^ iljj jP dJJU Jp ^Ji-j 0« 1 ^Q ^^ dJ_-__ Jc C-_ijl £ <__jI dL^ s-Uj 

ajj il_o *!_■ jjl jjbi I JU (i^^> 4)1 Jj— ^j jl j,J ^ 41 1 J^AP J, i>Ji? Jp iljj 
JpJ*-j o-r 4! dJbj^ "V oi<i-j '4)1 V|"JI V Jla °j* Oj^llj Iji C-JU U jJis Ij Aijp 
4)1 Jj^j jl ^IS ^ 4)1 a^ Jp jL>VI ^jLU Jp §111 j^jJI jl Jp dUU Jp 
J^ dL ijpl jl p^JJI Jj^ oljill j* ojjl\\ p-4-^d IT^jJI \$a fi-i-^i 00 © 

t*Jb Sjplj JU- jJI ?w«dll <lls J^ dJb -ij^-lj j>*Jl i_jl Jtc \^ dJj -ijplj "W^" v^ c 
C/-J-* tf" 'S^ jSi" (j' J^ 4^^* J^ L?^J °* r C© &\^\j fe-^i 5-*i J^ 
lJj>- _j* o*^J-JI Jl ^U l_l j& ^^c 4)1 Jj-ij jl j»& (_x ^l ^ j^ cj^! 

oij^iii fis cj! 1l£i dij jf j'Vij oijiiii jy cJ! i_£ 1 ii pJi Jj^l J^i <3_>-l diijij <3_>-l c_1 ^j _# <j> jVlj olj^lll vj c~! jjj-I dilj (jf j^lj 

dJjj CU-JU-I diJ p-illl _j>- 4pLUIj <ji- jullj <ji- «I-f-lj <j>- ^jl^j (j-^-l -Jjijj 
CJ»J— - U J JJipli C~- ^ _- dJ_>!j C— Jt^U- dJjj CJj'I dJ-Jlj cJSjj dJ_— -j C-J->l 

diJU Jp ^l^j o-i tlLMBliJh cJi S/I'il Sf __il cil cJ_lj CjJJ-^Ij o>ij 
2bjUi _C J J_^P J. ^ ^ k*_r J^ *' ^s^ ui J& ut^ ^ ui^' ^ 'if" 
•fj&l^ J* ^_?§i_ &\ Jj-ij JJ> JJJ ojJJj* J* JUi jU-_ , _l _;__ J» 2j5 _£_ 

jj J-^, te_ jdl <___A_il U cijJo J* J_- 4JU <£>-- Jj *1 <___r-lj *-_ *l CJ__ I Jl* 

^j 'fijf- J* IJJ-^ (J — c^ j-fl — ^ *^ ^S ^_ -J-** u— r. <j_* s *'k -^ (^* -J-" 
JJ Jl_ ci ___> Jl_ 14^^ p— J45 (♦-r^ J*-£ ^ <-^ ^y t-J^- oyJ^. (U^i4: 
fcl "JJ.I J, jJj jp dlSU Jp _^J_^j o-o i/nv ^Lall ^ji Jl £j_AI J!__ J~» _}JP 

'<! j_.Jo (1)1 Ulj y C>U-~_ jl Ul Cj*>- _5Jui-] _w 06 VI jPJo fj_ J« U JjA> 06 

jllo _Jiil jJp Jp diSU Jp _C_4 _£--»- o-i*l__JI J J_Ul! (ju <Ip jU^j oi Ulj 
(Jfj^-j o-V JLj- J__P J? £^^ _>*r^t> __4ij J^'-I klj J_/P Jj «-I J.1p (Jlj J_ 
ajjj fr_5jy is __i J-rS'l Jl 0*j_j 06 01—11 _x Js*-« ol J^*-^ J _j-^= J>P diSU Jp 

Jp Ijy- _J ^Li^ Jp dUU Jp _^J_-j o-a tJiiji j^_JI jJ- 4j_4j J_j oJ-^ J^ 
dii_ jv ^lj Lj, ci L__ Vj dii^Uaj _4-^ ^j) **-! ;4^ ^-j'' ^! ^- *' t-J' 
N Jl_i ^jifeil sSL-51 J ^jJI jp _JjU JLij ^_4 tJ- iil *o *t__JI J (?>U_ 
jj_^3 jpjj j6 si_^> «_il Jj_«j ol w ajI diSU Jp _yJ_-j o^ L^J ^_.jJL j_Ij 

^fli j 6^ji i.ij j<L_di c_t3 cjij&ii -S^j oii-ii jii -A-i'' Jl r^ 1 

•dl! Jj-_-j ol ^ A*T dijU Jp (JfJ_-j 01 • l/n^ Oj~-» J;P dLSI _5-s_^i - *L_i 
J^ diii _j^*_j ^ i*il ji _frl jiu '-i 06 Sf I _;i_A Jl jP Jj gj_ J^ U J_ (^^, 
J^ diji ^y-ai *_ ^jljjl ji« ^ltc 06 V! ^i^U' Jl jP Jj gj_ J^ Uj _U (Ajj>-I ^ cfr 'j* J&>-\ IjJII J^ j-f 2i ^' -^ t)T **& *T dJJU Jp J^J^-j on tli JAjljjT 
JjJ£s JlUI lJj^- \a pjA» <l)b ftlijJill IjI (1)1 <w AjT dJJU Jp (J?J^j ou (j^Slill 4CXi 
JJu j TjlJall Jjw o*>Ua5l jP ^rt^l <»— J ^ fjs^l jjr^l CJlj fj4^l VJ^3 Jj^l C~*L> 

4)1 j^jp Jp jLl^ /Ji ^Lkp jp -L-J.I /Jl jJj jp dUU jp ^j4 ^L^- oir jr&\\ 

CJuaJjl liU <jUalill jj^ 14**J A^ (j^-lil jl Jli (i^gjic 4)1 Jj^j (jl JJ-^Ljall 
C^jj^ liU L^jlS VJ-J*^ ^"^ * 14* J^ cJlj lilfl LjljlJ} CjjC^I lil j£ L^Sjls 

^J^-j ou (QHD okLUI c\>:> J 0SU2JI jp (i^k 4)1 Jj-ij ^4:3 L^ijU 

C^r-U- I Jo lil JjA> <$$£& 4)1 Jj-ij (1)6 Jb 4jI 4-jI Jp ojjP _/J aLL» Jp diSU jp 
C-~__u /X>- o^JaJI ljj>-Ls ^.«JLjI C»>-U- CjIc lilj j __/y /£>■ o*>waJI ljj=*-LJ ^^Jljl 
^giall Jju dUU J, ,jJT jc ti£o JU j->^ jH J-lP /Ji *SU1I jP dJJU Jp ^l^-j 010 
CJLc" JLa9 l* jTi jl ojlJaJI J~>**j b'j i 4j*>lj> J* P-j3 Lifl JvaiiJI j-Jaj f Ltffl 

lIcJLl sSU> di> Oj^lLil oSU' di; Cgjikll oSU> di> Jj^ si^ j»l)l Jj— ij 

UaLlJI j^S .Jg jl jllallil (J^fl Ju <CJ6j ^jL^JlJI CjjjJJ?! lil /£>■ ^Ju^-l _j~Ll£ 

Jp *s t? Jp dAJU Jp (_^l-i-j on (Q) SU* Sfl L^J 4)1 >JjJ *y UJjT jI^ «& 
j-wiJjl ^jU» juj^ JJ^ -fj^-T jL^ *b/ JB (i^e iil Jj-ij jT j-^P ^ 4)1 jJp 

j^ J^ <i ci-^- <i ^ j^ 4^ U i p ci^J ow "»™ L r j> jUp % 

^ijC J^ ^va^JI Jju oSl^aJI jP ^' (^p 4)1 Jj_ij jT o^ji jT JS> ^>^l 

■,p dJJLi -,p S J ^~-' :( " UIU' ^.iL^JI ^-LL : g>- 7cJall jJo i^l^JI '^3 r--*— -Jl 
IjJL^ S/ Jji 'bt ylkil ^ jJP (1)1 JJP ^ 4)1 J._^P jp jllo ^ 4)1 J._^P 
J ,j*ti /_/»**« I ^ jJk ^* oUj3 ^Llaj jLkliJI (Jli L^j> jij ^^JJI ^jik »>J*As2aj 
V^4 <j) if" ^ft* If" Jg^J °^ o*^J^I dijJ jc J-Ull dij^i (l)6j L-4,jJp ii 
jjaill jJu o^lJJI J j Jsliil Vj-^ ^LkJJ-l ^ JJP ^lj iJl Jbj£ ^ ^JLUI jP O 

J 4ii I Jj-ij <jl ol jp a!£ J- ^iS^- Jp diJU Jp ^-4 J?J~- °v- c«-^ J-** ^ « 
Jp yipLUI 4X-J? <jl J Oj|l Jp dUU jp ^J^-j on ^^J J J_Ip ^3^ 

Ois jj jor (i^gic **lll Jj~ij Lle Js*-^ 1 cJli AjjLs-j 2f I 4lkp p! jP (jj^ (j> ^r-^ 

J <jl*>. Ij jJu^j *Lc dU^ tjwlj 0} dlJ-i jj^ jo I jl L**-!?- jl (j^ L^LpI JUi 4iJu! 

oji>- lilkpli olol Lpji l_Ji JJli ^i- C/^y ^i* J J* ° Jr? ^V" j' L)J* ° ?J^*^ 
4ill Alp Jp dJJU jp ^gle-j orr ^Q ^^ ojljl ojS-^ ^j oIjI L^j*Jtl JUs 

cJLli Ju>-ji- 5r Jj"j j^ jjj.J-1 Jw IjI cJJLp (j-4-^ L-i; ^Lc* 1 ! <jl Jw <jl J 

<j? cj^ S& ^' ^4— * fji ^ ^!j ^I-J cii ^^ a./?^ 1 <j? ^J^ 2 -^- <y 
J-Jj olyJL! cJk lil Ojij^ JJI J*l ^* 1 a»i diSU Jp jfJu^-j ih ♦ 1 V IjSUi J-Ip 
Lulic L4L diB Jj £jj N j L^ dB Jj 1U- 1 pJi I ^ji j* Vj LfajollJJ L^ 
VI 1^-1 4^; j^iij J4^ll -^ l^i j £$> J^ -^ * v ^s5*^l <j? '-c^j 14^-j^ fe?-* 
_i5 jj ,J-Jj l_9j*2 V« ^(^ u ajlp c-^-JI J-IjVj J-Jj diSU Jls _) \ ' A Ls^jI 4iui's-LJ 
diSU Jp (JJ^ (jfJu^- orr cJLil J^ J*Lr U u u j&s <J~*d j^J ^j^* -^L? 

J 5* ^& ^ 1 i--J ^ 1 i^ l^ JI S.JJ ^? 1 ^ j^ ^, 1 u^ S J> (i f 1 -^ J^ 
jp diSU (JfJ^- ori im^ L^Up. Vj JJ«^_i Lji J«J <JSj_^ ^lj s_jIjj1 2^J 
oro 1 /rri 4jj_^ ^yy ^ljjl 4j*Sl a J yt $^ &\ Jj-Jj jl Jwg-i J ^^: 

j^j 4J^U5 JU (jjJuJaSI _^o IjI jl ^AIj JIj? 4j*I J^^ J ^_j£ Jp dilU Jp (jf JU-j 

J3 jji JUi jJj-^ 1 (j^j s_jljvl ^^l* J oSUi (^gj^ 4iil Jj_J.j j^'ji J (j^d^ 

jjjj >^« 4_i (JjJLaj Jc ojLwpli (jljjiPJ j! (j-~>* 4jLJ| JlS 4iJb t-Jj^S C j j-'SI I J-* IjJu^- 

I jjb Lc! j ci-ll j* ^i4-^-l Jl ^rj^-l _h^-I JH J^ ^^ '^* ^J ^^ w^SLai jyj^-l 
jp sjjp J j-^^ll a^ J J>-^ jp vl^ Jl jp dUU jp (^l^j on *i^_i 

•I jU siJtdi s_jj^si j sJJi? jjjij <jJ*^d «i-s-ii Ji* iii (j^usi jjj jj-^ (jj Jii jJ 1 dUU jp ^J4 (^l^- orv o jliil pUI _JLil «Jj 1»M /y Y 4J j_a _U- Ij c^j? VI _So 

iUL-Uj ojL_Ll f Ul Oj^-£ IjjIS J^JiPj Jw IjIj (i^r|p J*l JjJj jl V^ <j) lf 

u. *4hj o* j>$^ <j, ^ 'u* ^ u* J^J ou 'jr^ a & ^j I j* ji* 

J oj-— i-l fUl J~-' f«Mj c_jlia3-l ^ ^JP (_$Ij 4»! *_j»-l 4»l J.J-^1 Ji/Wl •*-£ 
U Jlfl oj)p J) aLL* JP dJJU jp ^__4 Jy^e-J °^ ^ '^* 1 (_r-^ V^! V^L) ?J^ 
(jf-U-j or» 4llc ljj__C JU- j-J-^fl *JiJI (Jt 5c Jlfl LpUl VI ojb>- J Jafl <jl _Jjj 
jl JP (^^l C_J U 4_JJI j_s- j* jjjlljj-l <J-~- (j-^-il J- aJI c_-l^J> JJ JP dilU JP 

J3 <jl cJj iLc^I jp VyJ> ^ ^Llft jp dlSU jp _j__4 ^-U- on jli sjli_U g: 

Jji&J Vj LUll^. _$J0 je IjjJJ Vj Jji_i- [r _~« l-l (jb ljj-5^1 Ifi* V _Jlfl L^'I 
jl (^4* *' "°jiu fii dj) U* tijP-JI J-*~* (jj ci "^^ J^ ^^ 'if" l$^~J orr J4 

orr jplli-l Jc j^i3l u u _ij- o'Jo ISOU cLLj^ (j__4 Jl* _ 1 ♦ ^ jli» ^ji JJ« *$? 
4ii I JjJj jl S^> _jl jp <_41.il ^ J~*~ jp vl^ /jj jp ^U Jp j_4 ^jU 

jU-* _JLs_3 Js-ilil (jl p—p ^J^J *rf, — ^U (_$jjl pjJI J ^Uj _J>U—I Ju' (^ggjc- 

(i 4 ^ (j' j^ vt^ crj j^ Ll]U Jp (^-U-j ori Q|^B ol j^p g.j\ j^3 
06 j L^>j__c (i2§jp 4iil Jj-^j jy>-L5 c— s-»^ ~<cj>Lj~a jl oj^>-l 4)1 t-i^-*- (ji Jr^ 
JjJiU LjU lil si^p 4iil Jj-ij J-w i_ ^p JlL^j j^Lldl ij^ (^^^ Jil JjJ-j 
4J.I JjJj r^J?! l_Ji |i^p 4All Jj_Jj Ij-hjj jl Ij^J^ ^J ^jM^ ^j-^- 4: 

4iil Jj_Jj t lj]Uifl Lj, (jyijj ul 'ij^l il J-» L^L J. j^ jls (_$jSIj jy-I (i^p 

UjO jc ^UJL _aJ> Ji- (^§p ill Jjjj ry_i- _ii-fljij SAJ iJ-fj-52, jl llftj 

^J^i cK" jJ' J^ V^4 cPJ Jl—- -ul dJJU Jp jj^-U-j oro (^ — jI jruSJ ijjl j;_^j 

Jjijj U L_J U w YYA _Jji /j^ 4jlfl U _^^_o JUfl 4_i_i,j 4jj__) ojl___f-l Jc j^--Ol _/2*J 

*J jp Jjj-Lil a^J (jl u, *h&" u* 4^^ j^ l$-^= c?^-*" orn ?J*y~' cr (J*^-^ I4-*JI ^y?~\ &\ J*-*J v\ ~°jLj* y} J^ ojbJf-l Jc JJsj (jJTo'yjA tl JL_J 4)1 

JJj iSjslP 4)1 I^-UI Jj* I ?<* js^ J c CJ^'y&\ uJ-fj CjJ Jf' Ju*sf j lit*! L^iil J.* 
4) 'lcl jJ'Ij JlJj^jj iJJuP |ju£ jlj Jjl VI 'jj V (1)1 if& 06 JjjJ (3<lj iJjJp 
LJjj£ V lipJI ^4-* 'j^ JJ^J* ^r^ 06 ojj 4JLJJ-J (j !iji Ljj£ 06 6j (^lll 
j Ju*J CJLe" Jli 4)1 Ju*J J^ (Jj£ JP dJjU Jp ^J^-J crV ojju lilaj Yj oj4-l 
ft-§ill JjJSJ <£*»«J^ -J 25 ^^~ ir**i °J l$*° J c " jLj^ (3 '*'JJ ^-^r^ Jj^d <— >^— ^il 
J Ijjjj V jfi jJP Jy^ ^ Jl £» 1j jP dJJU Jp (J?jJ-j orA jJiJI i_jllc J.a oj\cl 

jjjj jlij.NI jl ^JJI jjw ^llil j^ ;SUil Ou \ /vr^ ojllil jc oSUil 

j>^y J u ^ If" 0> 'j* ci-^ J'J^j ors jlji— >>l jl ^l 
jVljI Jjlkj J~» y <^ (j) J-^ JJ-J <^ s-fep- o. Jl~*-^ (jl (j. o-^J^ $£ 

rtlskiL jlJLit Jj^ 06j JS /5^lj JJL^j* 7W2JI 0*lAj> jju L^jLLs^ JjU 4oJ.dJ 
^ojlJt Jc ljL^2J (1)1 1*1 IJiift N Jjjjj JJP (^ 4ill JuP Jjt*-Ji ^Uj^ (jl (j) Jl3 

jP auI jJp oI /**Ij jp JJIU jp i^^-j oi« jL^iJI a^jj^ (J>- Ujj j^j ol UJJ oNI 

Jc o^Uail <*^ U 1^-^jJ LL> lil /"t'JaSI J*!J ,/"^1 ^Ju ojujf-l Jc Jjaj jLs JJP 

jp Jil j:1p ^ jjp jj^ j^JiUl (jl jp dUiU jp ^j4 (^j^- 01 1 j^idl J jfliil 

ja^t A^dl j (jys'lij (jl (jl JJiJj l_£Jc JJ£ il)l Cj^JI L^l drS cJP* ^jj ^?^ 

jiiil JjJj (JJ' U J^uJI f"J^>*l U 4^lc JuILas L^Jb (J-Ull tiUSi» jVU 4! jp JJJ JjU 
Jp *^|j jp dlSU jp (^JJ-j oir (32) j.^JJlI j VKUkj ^ Ji^J jc (J^p 

Jc o^UaJI ^U- Llj w J.«JJI J t_jLkji-l ^ JJP Jc JJ> JU 4)1 JJP J. aiil J^p 
IjIj JJP Jj Jll JlPj jlip ^ Olfp (1)1 4*1j 4)1 dJJU jP (JJ4 (Jfjjj- Oir jyll>-l 

Jj Lr JU-jJI ojJJ^Js ^LlBlj JU- jJI 4jjjJlL JlJJf-l Jc oj s^j Ijj'6 oj*J* 

jjp ^ Jil jJp 61 g» Ij' Jp dJSU Jp (^jJ-j 011 1 /rr« 4^1 Jj Lr/frLiJJIj iUN I j^p ji m Ij Jp dUU jp jgte-j oio ^fi <y ^-d Jp- i-d j^H j^ j*^ ^! J° 
jj4 j6 iin • >i ^j VI ojlli-l J c j*yi j_^i v jji; o^jp ^iii 
(J^i u i /rn «ulj II jl I ij jc jjjj ,ji s'j3 U I j*t j* u^i j! ■! jji k}U Jjl_^ 
pjd cii 7 (i^^ ^ 4?-*j ui ^ *' s^ j^ <J-^= <£**■ on s-^ <y* 4'^ ^ 

JJp. jij» J^u JUs jJ-l L^»ji V liljil 4^ J^l J^J jIj^I pji> Jvj J^VI 

(^=r|p 4ill JjJj CJ— C" JIaS jjJ-Jlil Jw jj! *L£- /^JdL) ji Jo <jjj»-l JlSj JjLil 
Ijiljl «jU»P iip 06 Uji «J y Jf-^- <J Jjj ^jjl 4>*6\* J VI JUS ^* Jii U JjJJj 

<db jij J-^*pj ( j/ ? 4» fl '' ^ j^ 'i* u^y^i ij^j^ v Jj^ ijjj Ij*.jj 'i—s^j-j f' y 

o^U-j 4JL>j.^IL 06 Ju 2j| ol Jp ojJp /J aLL» Jp diSU Jp (jfJJ-j oiv ^g^ 

jjjil j^i ^ii ^14. ijp j_> JjUu- 1^1 ijliS jji v >'vij j^i L^i^i 

(i-gjjie ^Ill r-jj 4-JJ aI (1)1 **& AJI dJJU Jp ^JJ-J OiA \ /VW (i^gjjje 4ill Jj^^l 

Jp jfJU-j oi^ (jjjlj^l *jj Jj-c* (j^- (J^p yl oj-* JJij U Jji: cjs 

J jJaJU jLil «foft CJlj CJ^ (@|p y I r-jj 4^lc (jl J;~*J J; (JJ4 Jp duu 
J Ji^j (igggie ^ll Jj^j J J? lii» CJ^ (jd-WaSI ^o (jl Jc ^tjj Ojajsii j>> 

•^r'j ji^ j^ ^l^ o^ (s^J 00 ' ^&~ j*J ^j^ ^' ^ J? j?' ^ ^ ^-S 
^-Tj orf^k fe^ y Js^* ui Jj-^ ui AJ ui -^^J l/'^j (jj ui ^*-* J^ * o5 lA 

d^r\ U Jli? ibl «tol Jp oj_)P J_ aI_1* Jp dijU Jp jfjJ-j 001 L^. LSij <CjaJI Jl 

j 4lij Ul Ji^-j jJ-I j» L^l aj Ji!il (jl J^ J! 4*^"' 5ji*. Ji^l oV ^J^SL) Ji!il o! 

j^-^> lJj^jSI (»^ U <UUaP J (jilo (jl V^"! "^ 1^-!— J U^j «Ui ji 'il 01 v-^rl *^i 
U. ^Jj J^ ^^ U. CJP^ O^ ^ U O^ C>^ ci^ 00V J; 1 ^ 1 j' C U^ J4~lj 

J' u. ci c O p ^^"* U. ^J*^* O p f^* u. jfe^- u. g ^' o p '^ u. ^ u. ^j-^ 
(jfjJ-j oor ^Q ^^ jJy jJU- 5r j^Lji-! J /^j^ 06 si^p >ul Jj^j Jl vl^ J_ i}\\\ L^Jb x>JsJsjj jjiall .i—JjZ j& ^_JU? <jl J, *jc jl 4*1j A)1 cUJL« <\p 
(j! jp dUJU jp (^i^-j oot ^llj ^" Ifi jjiflll jc ijiai jp ^ Lil j dJiU J._^-1j lj Jjjsj < i JP , iUI 11 t^ : 1 JP ci ^^ di i? ooo c^dl jc *&il ^p ^l uu i /m lj% J^ ^fil ^T jx& Li Jliil 
jl oj^>-\ _XIp J» yje? jl '°y^-\ a* 1 <ul jjI j»U- ^ «usl Xp J-,^1 J-?p J-<t j-fcj 

<C_£ 'Ji Aj r-Ls^i «CJe cUc ji oJ_*-Js C-jIj J> /ill JuP .Sj*j s-U- ^=gjjj<> Jill Jj-^j 
J»L£- J^JJ aj^JI r-Lv^si /Jrfv' IjI Ij dJJ-- Llc Jlij (i^gjljp *nI Jj^j ,*>■ jL-lli 

Jj-ij t> Ijlu ^JTL; y£j> *^3 cJr-j l-U J^po && ^ ^j-^j <-^ J-r^d jt^- 
dJb'U Ij^-i jjSo jl j4-j V CjS" b\ &\j o^jI cJUi LjU l_l JU 4^3^ ^*J ^' 
^J ^ jJ-> j^ °j^ ^J' ^ 9 '^ J| (iS^i* ^ Uj-^j ^^ ^j^- CJJa^ «^ CJ 
Jiall (jj^ 4*11 ill^iJI si^k auI Jj^j JLa$ 4iil J-aJ (J Jiall IjJU oSL^iJI jjJLij 
Ju^i jjkidilj j.^^ <*_Jl>-! ol-i L-.>-Ls^j J^i tjj^'j "ht^ Jj*~-JI ^iil Jri-^ (J 

001 ^^ Ju^J. «Jj^ Oj^ o\\d,\j Ju^Ji AAjisl (IJi Oj^£ (jjjlj JL-}|-i t3_P^-lj 
14*1 jJS^^I AlP C-AJ o>> JP Ol JP jo jl ^ 4iSl AlP JP dUU JP (^l^-j 

jl JjSj yJf ^ 4iil J-ip J^ L^i» 'jCij JjSj "yc^yl\ %\ \J^\z cSsf \jfi\ f &y->-\ 
CjJ>j °i 4)1 Ul j-^jH j~1p (J*^ ^l Ja^ \JJ& cJUs ^LI s.&2j LjaJ*^ cJ^1\ 
jjS3 »>jI JLas L^JLftl L^Jb (^j ZijJfj (i^^ 4iil Jj~ij J^» Lil Lk>-I jl /J> ^iCJj 
(^_j4 (jr^ oov ^f-J 1 ' J ^-^~^ <*—J w ^Q ^^ U^i J cpliJ L^il j L^Jb 
J- si^ ^iil Jj-ij ol S^ji jj Jp ^iliil ^ x*J, Jp v L^j} ^l jp dJlU Jp 
ooa .fHfl ^ili c i_i VI jfil L1;.j jjjil j^ &* J^_4-l_il j^ j^- V cjj4 S/ 
^Jlll ^kill jj jp J\ Jp r > ^ jj> ^ jS (jl ^ a_> jp dUU Jp ^l^j VI LJ^1^> jjjJI J* -_Slj J^_4__-il J* «A__- *_ Oj^£ S/ Jl_ (i^p 41 1 Jj-_-j jl 
JUjI jl Jl_ JUjI jl 4ill JjJ>j t (i^L> >-l Jj~-J ---$ ^J*^ cJ--_ jUil \a 4_>- Ijj*6 
jl ojjj- (jl JP jL_Ji J, _U*__ ukJ-l jl jp -_£b 4j'l diJU JP J? •_-_-._ __* 1 /YH 
4! J_~_-Jj '__-! Jjj ,£_- «C/iU-j ojjj J (JjLs^ ^jViil Jl J^ U Jl_ (i^k ^iil Jj-_--j 

<J^ 4^ (J^ __H^ iS>*~*~ ov t-^-^-^ 3 <L^_^J~I **U- J_j, u mip ■L^>- 
J Jj4_-dil 3*3 $ $&£> ^ 1 <-bnij J 1 j? cJ 1 <i 4-^ Jt f* 1 - 1 ci J-^ 1 ^ 

4__X-_ pl jp J-> L j'l -^ (jl J. **jj j^ diJU jp J- J-_-j -■.. j ^^jJlI ^_^L_s__-_ 
1*1 j ail _l __)l jil § jL_i ^ai «CjL^I J* J_» (i^£> 4-1 Jj-ij jl (i|r|p _j~l £; jj 

fl cJls 4j dii_ _i)l Jii VI L^ IjU- (jiflplj j$----_ai J j j4-l (tjill Jj-^-lj 5JI 
«-jjj -Iil L^jipU 4_jL- jl j* j\__- j^j cii 5-* diJ_ cii -ciJ jj| Jj"; Lii 4__-l_- 
J ^Ull jp _u*_l J J__4 jp diJU j_- ^l__-j onr tiwii-iTAiii L^-jjt_ (4_H> 
J Jb4.l Jui Lf. JjJju J_?J_-I --__-'' J< ^-^ J^ J °'</*' C>iC_U Jb 4.1 jji 1 

ll_£ Li-j L_»«_-w L_^ J_j ol jil 4! C-J_J J_-f-_f Jtflc 4lc 4 Jjs J4j J^lj-*"! Jy. 

-uJ_ Je jlcj CUJo J !iU- _j_- l_a — J_ l L^lc -^jlj IjtfA-Ji lj>-rj L_pic J._-Js C-JL-i 
J jl cJL-i 4l^L_V 4j C-Lc" ol ^_l jlj l_-l 4l)b ji-Jtf (j_sJ ']_ jv-UJl J* C_*c^-lj 

4jLj <lSjj J-UjI C~*J._ 4l£i L__J> *_l l__jJ _5tJ-i- J->_l Lfi 4Cj_L_il 4__>-U- 4_jJI 

*_ I Cj_jI jl JuJlij di^jJl^ jl O-ljl -1^*1 U*La jl Jjl_ 4! JLSi Jj __U J U LJlij 
CJ.JI_-> 4lL_ C~L_-Ji L_i> IjJJtfl JUi_ CjUJI Jj__" *_ 'jij J-UjI C_~_ Jij -"g 8 1 .* - 

4_ld I c~i-Cs UU- J j U- J« cy_Ji I j I cJ l_ j* Uj J _ J? I J <djLji___j_ I di__->- j I 

C._v« J-> 4j*l cJLas 4illj f»__ JL_5 1_ jJI 4j_)jl_l 4;J Jl Ijij-jl ^_^*l >r bUj oj^plj 

_j.I diJ-^ ji c_l cJ_J_ L'Uj «^jjtcl (>>r fi—fJI _IjI -J_>j[ (j_-l diJi JL_-> __»j <j;_Up 

_Jol __i__j _-j5 (jo U J-v_-jL_ d_UU 4j Jji_-I Ji-J cL^ o_-_-l >r _ill -JjLcl U J_ (__i-_-Ui I jL£ JU-jJI J\ 'J>3^ 'J> JJ^ Jl^ owi\kJ~y\ J*U-U^jb \ /rrALijl 
(i^ isl Jj^j JiJ Jji" L^-c^ i)1 jL^jJ I xp cJu oJJ^ 41 Jp j-^jJI -^ J. 

jJiJI r-jj 4_JUlc jl 4*Jlj 4)'l dJjU Jp (J?«3^J 01£ jji~l (jib' ^J XjJ&J^\j jL>M 
m|H ^^ ^rVl J (_;*j j_f- 'jJbj ajZ£S\Z* illll J_P JJoJjJSj L~b (^2^ 

isl a:p J, itp Jp Sjjp J pLLft Jp dAiU Jp (j_J£ ^li- oio Jllil ^U- l-J u 
jl J^ (i^p *~l Jj-ij L.*_c* Ljil £<J»-1 (^p £-31 £jj 4_3k jl j5j)I J 

^jLJ-Ij (3-^jlj J j^pI p-^l <-JjA> j=JI C**-s*lj l*jJ-J> Jl JJx-li j*j Oj-!£ 

^^^ «dsi jjLj jb cJi^ ^k ji ^aJj i)i djju jp jfi^-j on mip jc *yi ^j jjl> 

dU*li> 4)1 c-ijii Jc*^l j^jJI ft^-UI Jja> <€k^$ L.51S jL^: (jp- CjjJj: J; J» U 
Ju $z=§^ j&\ jjjj | Ju j^jp Jj«dsl Iip jl *» - J^ dJ^ j^ (s^*J ^ 5 " 17 (U__) 

Jil J_i «L-f-l J*l j? Jo J| J^JIj oljJ«JL> ojJu£ <dc j^>jP LjU ISl'fjJ-l jl 
fji Ji^l -^Hd Jp~ -^--^ L»* ^ JUj jIjI Jftl J_i jllJI Jftl Jj jb jlj 4~-jU 
JjLj jl ojji (jl Jp ^jpNI jP ^jJI <jl jP LlSU Jp (^i^-j 01A QJD ^LaJI 

j5^ <_i j (jU- <l_u <_jJJI sj £ *^l (j>j*yi 4 I^Ij aSI Jl Jj J-> si^L ^i 

LjU J ^f J J_^>l| A^P Jp ^LfJ Jl JP cUJU Jp ^j^-j O^ Hnr-M¥AM 

Lcl J~ (j^§c /Jil JjLj jl djl->i o& diSU J^ o^oljl jl ojU-l 4)*l JjLLiJ'^l 

0V> ||m) <£*!> ajj oJ.^lc>- Jl -*_Vi I <k>- y Jg>- <i_4-l ^-^ J ^jUj >i? j^J-^l <~-li 

JIS (^, jlsl Jjjj jl 3Jji (jl Jp ^>^l jp ^jJI (jl Jp dUU Jp ^j-C-j 

o^UJ O^y JUJ ej" l_lj o's-UJ C-4e-l (JLjjJ <S±-j£ dJ~\ l-l JUj*j £jjb_* -Jl Jb 

4 " * * "" > * »* ' " \ ' '< _____ 

isl Jjjj jl 3^ji (jl Jp ^jP^I jP ^jJI jj Jp dUU Jp (^I^-j 0Y1 (Q) 

; . >< • ^ >' 4 . • . - " . s 4 '* t' ' ' » , ' i ' i &\& 

y\\ J «Uts-J Ijjil ^r oj^jL>- LjU l_l <U M J_s 4_1>- Jijij 'l J4j JLS (J-9 (i^^ 

Lji jaJlUJI J^ IJu^-I 4jJ_w V Lljp 4^Jl^5 ^Jb -tlil jls jaJ JiSlj- j>-JI J <UW2jj j£ <us U *^L2- j>^ll /^lj <L3 U '*X^ yS\ ~is! /^U 4) ^^1 U IjUi J^tJjI <-->U 

jis (^, iii jj^j ji s^ (jl jp <_>^i j* ^l (jl J* ^ut; jp ^j^j 

J* sU_>r ^.^ J* Jj^I ?f & £ ^jlj-^ jl ti^j-r *\jfa YJ^ J^ ^Jd iA^* cP 
Lc 'lel 'aijl JU J\*^> j>j OjiC <jjjl LJljl ^sl Jj-^j \ \p& «-k j^ J* l_^J <J«~^ 
<j! S i> Ci 1 If- ^J^^I j* ^' ^ 1 J* ^ J* U?^ ovr ^E® J^ ^° 

4jI5C« ^juJ t> JjJ& J^ jH jji J4 1)\ J_lc /£- 4pLUI £jJsj *y Jb si^^> *~l Jj-^j 

J. ^ J^ jP 1 "^^ J. j^> J. ^ J^ 4^ J^ ci^^ ovi (HBHIBP 

2-sfc <^ (i^ ^ Jj-Aj jl Lj J—>i 06 4»'l ^oj <j) S_liS j! Jp dUU ^ ^^ 

JlS 4l» ^l j^liilj Aju*_il U Jlill Jj.ij t> Ijili <£* r-l jllij £.jLJJ JUs ojL-^r 

«y i iL» ^--j^ j=> ^i -^ij j^i 5-^j Jl i*i^ij i^'^i v^ J? ^-J^ j^y^i ^i 

xls> J_ j_^ Jj^ ^Jjill jl Jp dJilU Jp (^J^-j ovo ^QB) LljoJlj j>»i5lj i^Ulj 
j^IIj ij o>i> ^jjlL^t; J^j jjAi-^ J| o^p oU Ll (i^gk *-! Jj-^j Jl^ J- 4>l /~l 
ci-c* cJU L^l <ul Jp ^UjHc jl J, 4XJjJb Jp _JjU (jf 1^-j ovi ^ /ViV s-^vii L^u 
cJli ?r j*- 5^ aj L? jW^ "^ <__-»! -^ (i^^> ^! Jj-^j ^Ls JjSj (i^^> fol r-jj <^lc 

Jc <_A^ (jl «*iil s-L^ U ouil (J <_^.ijS a^jI s-U- ^>- «Ci^Ifl 4*llJ o j» j Jvjw»- 0^*15 

(Jl JUfl <u (iJji Oj^ i> V ^4-s^l (2>- ISl* 4J »> -il 'i^ _~jp-^ ojij^ 4l«lwi <_ij^2j'l 
5 i> IjI jl ^Ij* Jp diSU Jp (^J^-j ovv (QQ^ jU-fJc J^*^ ^ll Jil Jl «i-i« 
'ivJbj Jp 4Jji_-sij J^» j! <* Jl 4)j«J. Sj j^^ j* L-icU yj^ ^r Ij^^l ^^ 4j'l 4-jI jp ^jldl JJfc _£ Jj-^ jp diSU jp Jg& OVA o&jll 4-i C--f U C_L> U 

^j_ ^yJ^"- djs \S j^il (i^^p 4iil Jj^j J-> JjJt> (jjjj-iU J~*— - tl cJt-j? Jl_ 

OV^ Qm 4_ Jl^ jJjl "i-C**- (jj_ 1^2 J-jJj 43 1*^ Jj'j' J" 1 *--'* ( - 1 - ^ J^^-3 ^ ^ 5 
Sr Jjl_v--*-l &*Ju> <jl J^ jJ^jII J^P (i^l J> J. Al^ JP cUJU JP (^J^-j 
"<£*£■ d/s Ve J-J -^ $&& M Jj~«j ~' (i_jA-3-l X^ (j\ JP ol JP Jjjldl 

Jj- 2 Vi <J~-^ ^ -*s-> (3jj5l J? cl'j' J*^* Oj-i V» (_pdj ^ J~s-> j-$l j£ (J-^jl 
J^ J_iP (1)1 4*Jj 4j*I cUJU JP (jfJ^-j OA- ^Q ^J) 4_ Jl_s_> JjVI J* _ji> (j-sJ^- 
jUllj CJ_-_M J 4- J~s~-I Lil 4_ii_skil J (j-^-? (jc <Utc Jl c~j jJ*JI J_1p 

(j^ilj djj_i-i j ik-i! 4&S J Ni 43UJI ijij Sfj disu jls _Jn r 4___4 Liij 
j^ j-i^ jp disu jp (jj4 (^l^- oai jjjJij »-****!' 5? J_*^ J ?&j^ ^ 4 js4 ^j 

4J 4"J1g jft JaP JU_C 4*_>_> 4! l_J-3 JP jL- 1 jl ^LaJI JL~, 4j*I j_jj)l Jj* *C**P 
Jj-jM 4lJb Jj_i_ JLi- o_J JU j* j\_-U jSvj '] <_^jJ-JI Jw ^ Oj **»_-! J-4S o_J 
_Jiip Ji jU-jJI JL__ *_jXbkpl J^llil J_pI l_l Jo jjl <1)-J Jj-i 1 (j^ i^ull JC 

Sf J_ ji j ji_ii disi slsj 4__p j- i^-i jU; jis ilfi o^jii o dii 0^-5 ju ^ 

jp ju> J^ J_iP JP diSU JP (jfJ^-J OAr ^ /Vil 1_jlJ. 4JU Jl<=*-Ij "]j os-UaP <d| "Llil 
(XJL_X JlJaP ^JaJ I jUp J^ d)l|p CJ^>- l-l C-O Jl_ 4j*I L^jI \p 4il JlS C-ij <^lc 
diSi o&J JUaP (> J-»-l fUu CJJ jU J^ oB jJI ^li dilic C->^>-j JU j^ iij-j? jft 

jjp j^ 4.1 Jup (jl xsl; jP dilU jp (^J^-j oAr JlJ-p Jl «J_ *_ cJls jlj JLil 
ti' J^ 4^^ j^ c?^"J 0A1 ^j--^ ^ ^j-^= ci^ - "°R ^ j 4*-f *- ^j^ J& 

diJU Jb iSUV jld_J, (jl J^ 4^jUw olSjJI 4^kp*-l J^ J-^-l J^ Jjl Jl« 4*1 V^ 

J L--_f IjUap Ijlio (Jj-^e J v--^ olSjJI jl Uilp L-jJ <__i jA^-l *_ ^JI 4lUI 
jU o&J ol s-2--_-l 4lb 1s__5Ij IjlLi (Jj-^5 J (j^;J diSU Jl_ ilUl \ /VlV <*3^ (j?^ IjLo (jj^: Oj-i \ct J^J ob y\ L ^as 4jj!j IjLo j> j~*% L^-iL/ Av (Jp" -^U 
L£stjj> ihj j^- colj d)ji obj jLskalJI ifc -Lai l> ^j^ (j£l* J J-^J oojJI Li> 
j^jIjS objJI L^i cJlj ^jljil jJj-^ jj-£- c^'&jU o&jJI L^is 5J!j ^jo ^U 

<_ij-v^J Aijlj >!*ji 4jLj OjI_«< olj? cJb J4j j <iiJL Jli iiUO "^ljS jl i_J& 

j o^jJI 4^ Lilj of^l L_Ji 4-f Sf L4I jlLa, jfcljS l^jlJ oii ^ljjjl 
J* jjDo 4_£J#- «! cJ& Ji-j j <ii|^ JS ±S 1 n ^ji <i? ^ J' 4^ Lfe uL*/^ 

jlj L^? jj, AJ 1 O&jJI <LS 4*-^ ^* L-iii Jp- JjLLI ot 'ji L^i J>_i ^j^ JJ °4 
/» jgj Jj_sM l_£jb Jj_«£ L iJy jl J— ^lj *jg Jj-i-l LpJb Jj_s£ jl Ji S/l gj i 

J di]L Jfij ihW cL_>j pj; J* JjJ-l L^b Jj_ii J^- LJi o&j N jp j._^lj 
4)'l IjLi ijj^. Juiij jij Jj-SLI L^Jb JL2- L^J J=»-i j^ob_> oj-vp <! cJ& J4j 

objJI 4i 4— ^ ^ LJ«.1j fjJ J* Jj-SLI LjJb Jj-i^ d)l L^ JJiju Vj L^'lx« IgJfj^ 
JjjLI LjJb Jj-i£ JL>- LjJ obj *^ ^ OjJ-^ oJJjP _^j L^Jb JL- ji Jj-i-l O*^ 

Lqs*-\jLj jlj&\\ ojU-I (j L'Juj? 4_iJb A*i_*M J^l ciSL J_ ilHA LLsfj £# <> 
j^T jl dUji j5 sKjll dUji ^ *_i j c^f V $ ^-il 5j£Tj j?U_il ,Lj%3 

»_-*Jill J dilL JUj illl^ 1 /ViA ^Lv? Lja^ >»jj J^ Jj_^-I jlb Jj-is _X>- 

j^j^ u?^ J' - 'j4^ LtJ*^ r*~4~? ^^^ ciij ji o) «■& J>^ll jy. L^j^ <jjj)\j 

Oiij (1)1 J 4^ *°J *^ o&jJI <3 4—^ LP ^C_s^.>- C— ^sjsj \aj oBjII L^i 'CjU'^ 

j.a j^- 1 (j^j j^ Lsfj JL^s I diSi> j (i^vfl* d)o j o& jP I ^i v~^- L L;j_fr ^va^2->- 
o6j!l 4J «4—^ ^* (i-4^ t)-«*^i cP 5^ j -0 1^1 ^-^ 5 -^ - J^. p-ri J-^! cP 
diSL J6 45 Ju£ <3jjll o? Jljl (j-*-^* jj^ 5 V^ cr=l J^ (i^^ ^l Jj^j jl dUJ^j 
Jjj j! 4>i Ji-jJ ciflilj diSL Jli ii^V- dill j ^l cJ^ L 4_c! lL-ij 

J« <db 4*^-J ^* TT^-^5 y l*s-^ L^L-s^-J^ d)l <*l ,J4^ ^ i$—^ lT - ti^. ^j^^ Jj_«£ Jj>- LJJ <cJb __j *_ 4)1 ISjj j! LiS iUI jij dUU Jl_ fjivi l^fc L^rbJ 
dUU Jp ^_4 j?jJ- oao jiUdl j ofef jJI 6u 1 /^H USU 1 *£ J* Jj-il 4& 
J, JSU ^Lj (^b <~sl Jj-Jj <jl a_^Ij ^p Jp jJ^jJI a_ip (jl JJ L^j jp 

aj^JI Jl Lj> j__-jj *y jiUJil dJA^ £j_-l *__>•- J* (J*j ^L^I O^U^ ^jjlil -jjL_U 

L4I* £j__i Lif _oU-ii J? i^-jd N ii il 'aiiIj ^ji _isu j6 _J 1 yy -t-ift s_fj)i VI 

<LA3 dUi ilj l_U j^ji _JvU j\ Lip IjLO ijj-^i J-^ l-f^ ^"J~^= ^* <*4d (JJ^^LS^ 

ls_}p; 5J____1 l_U Jj JaAJlI j *l_ U dJJS <_^LJ~_£ I^l di|- J_- _lj Uj <jl_\;~ objJI 
dJJU JIS _J \xr JjS/l j dijil ^ofjll o I _& JjS/l ji* j4_ j^ dJj_ jJo>U- «i 

jaAJI J» r-j 5 - I_l <_U jJ?-jj £jjJI J? ^Jd L* J_U <_U JJ-jj £jjJI <ljLc JAjLIIj 

jl JJ-IAj *_j JJ-iJI _L_vfi>- l_l ^jjJI J* ^Jd £ Jj--LI 4j JJ-Jo Yj dU_ <UjJ J» 

_u*J Jp ^tfS JJ jp dUU Jp (j__4 (j/JJ- oAn jlTjll 0&3 u u Jj__i-I dc Jj_i_ 
j Jl_ (^, isl Jjjj jl lyy> <jl Jp j_>y I jJp J. 4-JJ jl Jpj <_4~.ill /j; 

i U ^LU ji 2 J? -^-«rjd J^ 2 j* Lil JbjJI jl jjlj^ JJI J*l d.i-c*' ^jjlj 

<La cJi&o j J L_C oJl_» U U U «bjji *V j J-^ ^fcS V j <Ua? <us <_j_£j 'lj J L_X _->J-2J 

J^^J Li-^ 1 <j^ ^ "°^J ^^^ij?J. o^ V S iM'j "°^ v^ J-^ >>f 

^jj 'L-^lc jl <Uj1 Jp ^fUJJI J^ j-^jll J-^ J^ cUJU Jp ^JJtf; (J-JJ- OAV Jjiillj 

^jIj^-j ^ j-^5 J° 3-^ ci j^I -^4^ Jl gi- J^ 4^ J^ L? "LJ-j OAA SSjII 
ht i¥~ J' J^ *^"^ ^° dr* ^^ ^ ~^ r0 5 0* J-C^" J-? ^J-^ ^ '^ 4>'jJI 

o^ip ijj J-^j^ jjjj />lc Jj j 06 _j)l <L3 <db (jj_ j^jJJ 5; A^ *^ ^h jl v^_ 
«ui J4U diJS J« (J^a; oj- j^j^ L?^ J* ^ ^jL^ JlJ^ ojj J^ J^ ol *- 1 jjiiai i)J~\j j3i uTj ^ii j$ ist~_i 1J1 «_._* i.i aYjJi o 5/j 1J1 j \tj 

Jc jjU ^UI lie jjS3 _$j_l £b_il ^JjLc j* Lc'U <JJj <^_>l_J?l ^UI Jo_£ (jjil 

^j 1 ilsj jiii % dij.il j Sfj ^l J jJ dJjU ,36 __ m 1 /r 1 sYj <j <ul 

_£ JJP (1)1 4*Jj 4)1 dUU jp _X_4 (_£--->- 0A ^ LjJ ji-ii fijl^J lj t/Cil Jljil °&J 

jp _jju _> ^l^j os. 3f jii ijjft- Sf jtii ji>! j ijj-f 1 jis yiLi-i 

U^J^- J _/^J£ J k"*"'j (JS^ ^-^k <-_-& J-> 4)1 4__j1 Jp -s^UJI J j-^jll A_JP 
&& _$^' r-jj 4^lc (1)1 4*Jj 4Jl dJJU JP (jvJ^-j 0.1 objJI -Jljil J* fO-^ CjK's 
JP _J)U JP _£-*£_. o^r Lli pji J-f'-'if ^jJ^ j y I 1/ « J'j^l J?* ^ ; ° 
jp JLc jju JLII (_LAJi> ^ai *yU o_ f __3=' J JUj 4__>-l ^jJ _$>_tl 4)1 J._*J J (JJ^ 

*& _s_l Su Ujiu jjji _.-*iii jji j&\ Ji>! J ojUiii j-t Sf _jju jis __ . yv 

l_l J_r_JI jl _)_■ 4.1 dJJU jp (JJ4 _|1_- -J^va d.1 ___il olSj Ou \ /vor t*lj£ 

(J J_jj __J_JI LJ. jjLi?_ *- j 4JU dJj J* _JJi> J^-jJ (1)1 cSjl (jl ^U o6j _jj Ij _JU 
l_l dJJij J- _L_J>_JI Je ci-JJ* jl Cjlj diJjia 4llc JjJI 4SjLx Lftljlj l_Ls_>_JI Jc 
I jl j j--»»- ty^* *^*' ^ J*^ ^4-^' ^J*. u^jd I ^!^ J^ d-JLi' 1-4: <_5^J' 

jc j^_4 *^ 4)i Ljj tjSi^-i *y (jJi lili^ <H5ij J_ dJj^ fi*''Ji i 4UI _jjs Jiflj 
jc JjJt J^ alJj ^5 jup ^5 jl_ ^5 ^> Vj JS J ^j5 JU J s_j d)jlj 

u*lj> <JjJI diJU JlSj _U^ Ajs^j <pIj ajj J^ Jj-jL-l ((5J2JS I jl dlS-i ,> f L U \_£ 

J 3rf jJI ^b /Yor jji-l <& JjJ. JiJ.IS^I ^ji JU J ^jlj j^ cUf Sf 4;! 

jUp j. Jv^ Jl ^i J; ^LUI J^ v-t4 JyJ J^ ^ 'j* (J-^ Jr^ °^ r u$' 

4JJ» _)j_j-9 'SoljAl JJ-J^ (Jp- 4l5_ _jiU JS 4Jc (1)6 J_8 °>J-j jf-* I J-* Jj^ 0& 

jjiJI jj.p j ^JP d)l (jl£^-15l iL_i (jl J Ojjl jp dJJU jp j.'jJ-j o^i __j)l 
jfjiJI J^ (aJ 2 -^ L-l 4j_j J-»-j_j ^L*! Jl o_j) J»l_ U_j o*Vjjl _Ja>«j 4j_S JU J (J."_) (Jfj^-J 0^0 IjL?^ j& 4j*U oJ_>-lj olSj VI 4JU A^-jJ V (1)1 V^-^. ^l^ ^*? V"^" <** 

U-U (jVS 4ilcj JU 4! Ji-j jp jL-j> Jl j\di JLJ. ajI 4iisi>- J| joj^ Jp dlJU Jp 

^jji j l-jup 4J JSi^-i v ^ii ^ VI dJJU jii ii\r* \ /roi v ju_. 5^5 4&! 

«L^li £ _J.e Cjlji jw 4llp j> (_$ j]l JwLp a_ I j| J <U-2-JJj .£>. 45^ V 41^-Lstf (1)1 
jl 4jU o&jJI 4J J-—"r *^ ^h* "^ (J^ <1)U oJu^-lj olSj VI 4llp cl— £ '1 4l>-Ljs> 
J_ dJlS_ 4lo J* ^^ U ~> (3^1 4j'U olSjH jJ ei~- £ J&f i£ Jll cij^ JU 4! J6 
4-i ^_s£ V 4lo J» ^,_J_ I (_$ jjl Obj 4lo J» (^aS I (_$ j]l jy> ^tJ 'j JSo '1 jl j 
4j 4 io U Slc dJ]_ jju lqJ2£ I C)U (^2^5 I U Sj£ -2-~><d j$-43 "Vt 4^ " 8 «J ^ o&jJI 

jl Vjl ,&£& I U (iiL^I J-5 d)& d)U Jl_ olSjJI 4J 4lUi dJB Jli ^^5 U ** o&jJI 

Lp Ijlio ^jjj^ (iA^ I U ilj _l_ 4lj_ Ja /9^5 I U *i 4llp 4l>-lj olSjJ 1 - 4XL^JS °1 

olSjJI 4_lUi jdT jl JJi J* di]_ J__*j <$,---> I U jt olSjll 4^3 4_lUi **ji ^jvU jl 

VI 4J jjSo *>li (jjJs-i^ ^ UIjpI d~*j ^jjjl Jc JJjSIj dUU Jl_ £jMVM cllS-i (w-^-j^ 
L^Lcl (j 4i)Lc ,p*lli L^^j jc* Uljpl ojUellJ J^r^yl J-Ip 'oS^ 0^3 j^\ J' «J-tIj «o j 
cU!_ olsj ^j_k (1)1 ^jj^l jl ^jSI <^L^ Jc j-siJ 4j"I dJJij Sj — e-lj olsj VI 
J^ 5^1 ^jjt Vj iU ^ JS sKj ^jji Lclj olj_^ JU J^ ^j^il j\ £j&\ 

J* ojjjpj ^O 4l£ jjSo J^-^JI j lii^ J^VI diSU J_ ii ^rV ajs- s.^% Jp ^^ 
4-5 Cl— ^- U tiiSS (_5j«; ^i? LJ I \» 0J.IP 'oS^J /y JJ I *..* 4l)b l_jj's-lij 4^ U L *i'Jj*5l 

^lj jrfjjiil J^ ojip. J$o i ol j objJI 4J 4— f (j^^ jrt ?^ ^ ciii *!» «0 jll 

06 jl 4*£ <1~- £■ U 4lo Jp Jjai jj^^JI J^ oJlIp by^, <d>- '^ «Bj *>li 4^Silij VI 

Jp j^^ J^ (jjsi Jp dJJU Jp (jfl^- osn ^j^l olSj u u 1 /roo 4_^ol ^i 

jj^ ^ <J. J-^J otLj jJj^JI b^j J >^ jlj>- jc ^jjj olSj (1)1^- (i t3djj 
J^i? Lr jLI- J-^-l-il J« dJu J^ J^ J__l d)l 51JI 4~j jJ^JI 4^ Jy j-^ Jl 'J Ji ^_jVJ~><l*s ty 2 ^ 1—^ L> »2 J -■? J^J <_P <j? oljU_jl (V d)j j»«J» L_c * — «Jj*l ,v 
^» J*j ulJ, L^l« i.<?-lj j(j L^pj.3 jLo (_tJ- c.'«/ggi jli IjLo ij j~~^ A~d l$^" ~JJ^ 
^^ai; L_j Ijlli Ijlli J^j^p cP i? vljU-JI 5-? ^Jji^i ^ -^" 5^' J*' <j? A 

uXJt L^U ju^-t Vj -£PJ.3 jLo <_tJj C'>/pai jlfl j^o liS oj-tp *Lo ,£>• dili c_jL*1>cJ 

^VI diJU Jis _J\yt \ /roi JjjLi J* <& ji ll^T^-J^ li-fc Lc ^ui «^isij 

\y t l_J>jP 4j <_s>-tl >t mIU JjJ-» lil Jrl^ <->' v'j^^H c/'Jj^^ Jr? j^ V*. ^^ 
JLil dJji J* ^iji *y 4j*U Jj-SLI <db Jj-i^ jl JiS 4pL> 5r _i5-> '<ct,\ U jl LLi? j jl 

4jJc <!*-£ i <jw« J^j^\ £ty* £g 'i jj 4)1 j 43 ls~> pj J* Jj-JJ 4jJc Jj_il Jp- obj 
ihVi oieJj o&j Sfl 4-3 J^lU 4pLj l-Js Aj'Uj J_> jjj obj jfij^ ty? J? «^ J 

U*j^p jl lj_ic jl 4l_L>- JjjJI jl v_Jb"jiJl ^jLJu J-4-^l J lij^ie J!^^l iliSU JG 

l_J L^jLjj (j\^ ob j)l L_Li 4Jp J^ ^A^d 'f Jj-~^ L^Jb Jj-J». Jc>- \jpl~J£ j£ OjU-JJ 

*^j ^jl J? J*W oi^_j4 ^Ljaji-l Ji* dJJS j-jj ob jll o J~_f U L^_i & 

4^l_J?J ^y-o Vj oJM-^Ji-j -J-2 JU J* JbUj djjjU J- ihfO Ji-J-I jiu 
J>> oJ_P J6 U 4J ajJJj 4JL__JI J* lj£-J» 4) J*--£ 4j'li olSjJl 4J 4lJb «4*-^ */^ 4L« 
4*3 t_i— ^- U 4J0 diSi iJij lils j\P jl Juaj J^ oJwlP 06 U 4-3 ^a-J^j ojUellJ ^jPj^ 
fi-^-5 J^liljJ. j-H'i jr*J (j%-4~*-il (j? j-^- j^j iiJU J-»j _J^V"l 45 J^4)U oBjJI 

^-U- ow j^iTJI J *-»■ U L-Ju ljj-£(i jl 4J IjjL^ /»tc J^ J -ju-Jj 43ls-> SfJ 

jP JLJ 'jkj j^f- Jj 4Jil JuP Ci-J^ Jl3 4j'l jL^ J, aSll -Up Jp dljU Jp ^^4 

Jp cUSU Jp J?&j o<\a 1 /rov -Is^jll 4L (5-ij7 Sf ^il Jl_il ja JU3 ja U jiilil 

i JU oHp dv^y JjSj 06 4)1 Oj^-4 (jl Jp (1)^UI ;^Ls-> jl Jp jlii ^ alil -Up 
iJ^O IjI Jj^ 4_iiC_lC JU- 4-JJ_L_j (jbjbj 4! f"j3 I LcLs^ 4_^LflJI ^jJ 4! Jii 4j*bj ijJ 
J^ j_^P ^-.rijj 4)1 cUJU Jp (JJ^ (jfJ-^- O^ 4lil Lil 43 ij> JjU I *jj! J 4_ jwkJI t_jt5" c^rl)\ j-^l)\ ^l jp*} <^i oJ^-ji Jl_ 4__w_J! (j t_jlkJi-! 
_£^J cr-^~ Jj ^- 3> Vi^ 3l -^ lT^ _P 4 (^' ^^ J$' crf i/^r^J 
Cjvyjj cr-^ Ji ^ eJj* Vi^ t/ ^ 1 ^J? J'. (j^^ 1 "^i' cT^ $ ^* 0*^ ty 
_^.*lJj (j-*-*""* Jj dU-i (Jj^ VtJ J~-~l 4_jJ_s <ut>- jw (J| diB (3j* VtJ Oj^ "^i 
jua>- 4jUj ijj^ (J| tiUJi 3j^ VtJ O^ llij! t>*— J J| t-UJ-' 3j* lcij 'LpA-J- 

^r 6w> jTJj jj? c-L 6^jl Jp J^ JjVI 5-? ^i _£ ^lj Li J^ ^A^ 
jro-U Jl tiiSi Jjj^ VtJ -' — •* ^^j <j j~*^ J| u^j' <_*-**{ l-j jt*j! 5-_cl — J jj 
Vj oU -IL Jj js dij_ Jc Slj Lj oLi dj*^.* ^Lc^Ij Jl diB 3j_ VlJ jIjLJ 

J^j i_J£ Yj JjwaJI s-LJ U VI jljP __j!_ *-j «Uyb Yj JJy ^ J_Ja5l J TtJJ- 
(jL^ju (jU^-lju IrT^ j^r"" Lf, 0° ^J &X*2j\ <C^>- ft^r—^- _AJ JJAt ^j 3j^^ 

^_dl 4S Ij j*-^- U Lju ^ /vo^ jjJS\ *>j jjljl J*-^" ^-~*^ l-H ^ j" Jj ^j**^ 
J^- a -& 61 ei^ 1 t/'j^ _> _*-U j^ i -^ j> 4^ 6^ <i-4 ci^ v * 

jl (Jli diSS jji Lc £j!j 4lJ oJ_j j^jjl J?j Ijvjj ojij _ru*^J J^ J-^-l <J;jLs_ljVI 

JJ^i 4!L*I»U oUJI ,£>- Lui <Li (i^^c 4iil Jj— ^j (> A— c - ! '1 J-'j l^— «* ^ ^Ij 
^jj dJjU jis jj. Jis ii^rv , /rv j^- ^ iui ijjs 61 j^ ^. ^l Jj-j 
jl ^Ji (jljjj J jAi j^iu slcj Jc jl j^5j_U j^lj Jc ^p 4! cjIT JxJ oi-f*' U 
jl <dJ*M 4! OjSsj J4 jJI dUi J-Uj <-5 j._si? <lu <_pj^5 4.>-Ls^ Jc dTi_$ dili 
tiiSS J 4iJc o>-j U L^ rj>*^ Liji_ir-(jl 4! _^>j aJ! ^j-t ^L* ^jJI J 4Sji^ Jjjll 
4iJc ^S? L4IT J^ilj 6U2.ll -J 6j& J4-1JI J dilU J_ ^_4 J_5 _J^rA LglSj J^ 
Jj l^iT^ ^a Lil Jbj cJ&? 45j.Jk!l 4J s_U_fi U L^i j&jU 4Sj_-s-_I J 

dLiJU jis £S ,r^ 3i_i : oi_i "jwj cJio lil ^l <_rL: Jj v LL_il j; jjp v __T 

Jv-J-I oJ__»:lj oL_^ *_! L_^J Jc V 1 — ^: 'Ij jA-_il Jv9 JO I ^* jl — J2JI cJb jb & ^fl >_ii cjYjij oU-Ji ^ Jiai oj j_ d^j J\ sLiii «ii; il^ii 

JU ihi* s-LJ. |^l J* oLill __=-! JJcJLIj jLjail <jj___~l ot» L^* i-^l oLj-JI 

1J1 ji_j 4ji£!i j t-^j j_ oi^-ciiij «^ijJi JjVI dJjifj «l^ J^ <jh* 

^rlj __£ ^! 4?j j' c v*-£ i_ v^?l _r? ffl 6* 4»y ^l-oj- li* J4 _?» 

__^Q» CjJ-_-l ijU L^ -i__Ll_ jol C-J*4ll CJO (jli L^5 Jls_> ^lj-^JI J^ JJ-US 

j_ 4___j_JI J id? J^ljj-lj J^JI -Jj^j -JdU JU ihn \ MuLi |^j! ^ 
Jc C__s_ Vj Lrjr jlj_i.| j* jol _ja J2JI cJ_oU 14-J_"j_5j ^ L_cl JUj L^j 
J__-hJU jO I ^jL^lj-SU cJb ojj £_^ ____,_> j_dl J* __--Ll_ -___>: lj oyjj *_l L^j 
o-w-il (jsJ> 4_>j_j_JI _Jj_ J L-^>-j l_»U *Li |^_jul 'j* ___-ki_ cjjcJ-I «jU L^_« 
<db 43 jL_> _A_ ^p jl jij jl JjI J.» 4ij) U _U I 'Ja dUU JU _c_£ JU _J ^ i V U^-^- 
4_^_J)U LjLs_>j 14—^ ^ Jj^d Jl *^i Lft^UI pj_ <j* Jj-^~l L-r^ Jj-*_ _$>■ I— H 

Ojijjl Ulj oyt; dj>*^! Ulj JjVI *-* _j_ if^*~ Ul 4_ Jw_il <L9 L_-_£ l^ «-ijl—s-a-- Ij 
L^JI _U I j£ oLi dj*Jj\ jl -j-J dj>*£> jl Jj^l Jr*. ^J-i (j*-^" J'Tj^ o_i-U oLi 
'1 (1)1 J l£_ JwaJ (j-j- ^J}U >_« Lg_! Ju-J 4j*U i_jI Jr^ jl 4lfc jl «•! _j>L__ L £p jl IjJjj jl _AjI 
jl Jl_ C~_ -L_> J-> <£Lj)t* Jl ^_J}L1I "> _UI U 0& OJj Jj-~~l oJoUJI Jc J__i 
(jj.^aj ij_>- «U^U ^« L^_ J__s_u 4jU J-<^r'j /»jjJ L_j» j (1)1 Jj 5 J' -^^'j ^J^ L ■f j^— ^i 

^nSpkf J4^l I^SltijjJI J^ciJ^^L-lj _JJU JU ^__4 Jl^ illtvicLiti 

J^-jll kj>£? ^ JwaJI ^pIj l-l _JJ- ^jJ^ (J ^ 4-^>-j J.-J Ls_> jP j*-l J_»-j 'j» 

J4j J -Jjl^ Jl* £\ii aAJI j^ 145 Ju_» _>_ j--*_l oj>53 fj_JI li* l-4~_ j__5 j_-*_l 
jl ^_ jL-JI L^j_ J 4—^ - y^fe L^JI (_$>Ji U ^_ jls__I l_^i L-_^- *_ ^p ^ cJo 
U_U I ^jj J^ Jj__-I L^Jb Jj_i_ (J_-- 4_iJ_l 1^ <__! J 4ilc L-~_f *. Ail L-^jj 
J^ 4_ jss_-5l L^J L*-j»t *_ ^_J}U J^ J=r jJI i^ 00 U Jj d)l _JJi>j CjI j^ jl *l jwLj <ui *4*-^- U I— ^U <_jw? Jj J _>jK>d _$>- JU 4 J — ^ dii_ J_<_ J-lli ^p j' j_j j! Jj' 
!V j& jl JJ-> jV ^r^P <_J! Sli! U <-U (3-~-s_2._ ci»JSI 4^^-*—-^ diSAi ■— s J—Jai 1 

_il^ jf'jt^f 4p jf__-> j' (3^1 J4 ji ^^jJj i}ii «36 _i.io i /nra^tdi 

Jli l^i-w-j jjv>- <^4^* ^* \&^+0 -L -- j! -j-£ J^ ^__5. L r^ ^- ' <** 49 j__s__il L^ 

4__*_ ijL__-i j disu ji_ _jui ijji j ji _-;_> u d~_-i ijjbj dJju j_i jj4 

jj^S JJ L^dC- j_*-l j_>-jj 'j- (j^L_- <->l c_b ol 1-4-*! -J-p j_>-j7 !>_ J_r_.l Je 
L^puIj jl Jj^I 4_ <j^ ob -J-_5 J£_ ij ^piir j! -__>■ jl Oj?i c~o _J& olj "j _> 

Jd\j ^ijBi jjNi j disu ji_j _juv Lpj fcw _! «4^! _j 14 Jgfc J__. '«5 

^_IjU . /nvSUaJI <us L_4>-j l_l ^dU.. J-»_U-j_ol __l JJ 4---^ J^-J (jlj^SI 

jk--ijWij_^yi o^i-i^Lii-i Jdisu jii _x_4 j_ __UA*t__bU5_i£ 

^U £_J-_« _y>-lj JT iJ_p ojj __-!-»- oS_r _)l_ l__5-lj jSjJIj l__rlj r}j^\j l^lj 

dJbyJ- ^jfc Li! i_-i-ir J-^S <U^ r L s _' JU \* '«JU <_ij*J *- cJJjlj J_ -^-Lstf JU J* 

4__i U l^ j^lj JSLS ojSi J_- _tWAl j^ i- j,J_SI v-f % iSU Jti iS^ 

j=-_n[j lj_;Ls_-i -L_t Oj*jjl (j-_JU-»-l J^-*_" 00 l-l 4*1 diS- j^~A>J -i Jv_ Ja.S I <U3 

J-rJ _$jSI Jc J-^ij -l—i ojijjV! 4! _;jjl Jc -_- j_s-2.il cjb _L_- d_*jjl _-? J-l 

43 J_-s__5l J U_^ 45 A—s-aJI <U3 4—^ ^ lc-r^ ^'j J^"4 0I3 OJ- 4_i Jw> dil- J^ 

4-_4- Lc dlii _r* J* I j I -Li <___SI L-^ji- *V o& oj- -v-^ 1 lc-r_^ ^s 1J_SI c4-rjj 

Jc -bjvlSLj |^-4_5 Jj-iil (jl-l Jr_ uLkJ-»- |^i jOl j! oL^ Oj*jjl j>--^|.J 4s JtJaJI <U5 

jl_ £]^o- > /rni L£_J__^. ^jVl j^j L^_j__f. ^iiSfl j- l^-il^l ij_s jji 
o^i-i L_.fr 4_ij_ii j oU^ j_3i j ^iii ijLc jo>i j oiiii disu 

oj_ Iji J-.J J_S (^_^> _«0-l JjJj o! dii^j 4s j__J_SI <us 4*-^ L 9 lc-r? -^^J J^-l 
(jN^jjl dJjj lil ^jtSI 4_x_-- J ___> L__.__-L I J, JJP Jl_j 4ils_» JjVI J^ _ji (j-v--- 1 ' \n dUU Jli ilsos dJJS J _J cJ^ U d_d lij>3 dUU j6 jj4 JGj sLi .Li 

l_ij 4)1 4i J-JaJI ii> *+*■£■ <j3 (jyt *_j (Jj^ j^ /*--& *-* c_jUa3-l Ji j_/P Jlij 

jjS3 oi 3j^-^ uh A— ^* *-* „43* jv^j ^A^ -- -j^oy i&^j^ vL_^i dJJJ» /^w 

i_J^ jy^lj JT Jc J_4>-j JJ ol___ jj^jl *- J-u J^lj Jx_J Jj^5 y *^ J^' 

aJu^lj ol_~t VJ LjJ ji— ^le JjSo jCJ Uj*_>r <3_w__AI (♦-£-'' ^J 9 4--^--l 4*-^ J 

|<_4u j^lj JSCJ jj$3 j^kJJJ-l j| A^Jf c£> Jjij Vj ^j5 j^-Jjj tiAi- Jp lj-4- 

J$o 'Ji \&C& l_>Ji J-U-iill 14-—'^ ^J 3 °^ — ■>*^J L-fi 1^-fJ- 5 OjSs^S oLij oL^ 4jL 
^Jij Nj 3j^* u$ £-& *-* Js^ ty? j^ LTt^ -J^lj «L^ VI jjLJ^ Jy^lj JS" Jc 

i^lf.i ftU- U Lj u /no _jji JcJ^^JJIlJ^i dJjU Jfi ^ij-l^it^-^iif Jjj 
ut' J* ci^ 1 ^ ut j>' u* 4^ u u* _p- ci^ v * U UJI J Ji__l!l J* * 

_ J-s-l^ <£*j ^_jlJ__L| J, y^f- <j| 4il| Alp J) (jLaJ oJ_>- Jp «jj__l jLflJ J^ AiSl J.l*5 

,U * ji LJJ llLt ^u Jj-fc" *_j J_tujL LJb J_4jI IjJUs J_tujL _-«ul ,Je JJu j-^i 
Vj _el_)l L^.'iLlSL j^i i£ jU; jJP J& LUB y j?l v- 2 -^ 1 u. j-^ 

5s_ij apli-i jJ-Ij ^ii j_i Vj jkfLii Sfj j^i Vj^/vi iJ-i- Vj uii-i- 

iJ^Oi 4iu _j\^- oj^AjaJI <Uo_*jlj _JJU J15 iJ^OV ojL>-j JviJI s-Ui _aj JJlC dJJSj 

"^jTVIj £i^oi J^LLI _^ _i_»-LIIj £hoo Ujjj jj; _^i Luij»5 JJ jJI j\Jlj 
V ilil i bp Ji-^l J dJJU jfij £]^ov 1 /rii jfji jlJ jj| r _il oLi _^ 

<ui tJ*-^ ^ A^ ^— ■ ^3 fjk J)^-^ 2 — ^l L^7t d)l J^ jSIj^ 4_9 J._skJI LjJ *4— ^ 
L^i ^iUi 45 -LskJI <Ls (J*-^ ^ Lft^ VjL UiJI C-iJij 1 __» I _JJU Jli LjXiVjj «ijLjaJI 

_jlj^ jl 4» jl ^lj^L; Lji» Juil Ll, _i5l_k _JJi>j L4U «^JI oSVj ol dJJ^j 49 jL-JI 

U 4_^1 ^ iblfl 4>-l_J> 4^Laj 5<r 4i i_JaJI jj J— ^ U 4J_£ iiij V (j^j^l dJJ-i J^j 
»-1— ^ 'I IjIj^ jl 0J0U l_k..j (1)5 jJj JLil _--lj 5w ijij ^J^J^i 49 Ju-JI 4i J^_ ^ jjdl ilJvAs dUU Jli ihOA 4jjj j! oSU I ajj J.» Jj-_>-l 4ilb <-ij-*- Jp- "asjJsW 4J 

jl c-J^jJI J* J-rjM d)6 lij a»I _£•! 4>-j J __Ai_J4 diU d)l jy^ & J-dl £j 1? L-r? 

J\;>- Jj VI ^U ** ^Jd'i^ -^ ' <_>^ ^ ^_? *^ j-H -^ \*f «oj)l <us 4*-^ ^ 3jj)) 
J^! jl j* jl ^ J^ji Lj'bjij l*_l_l ^jj j* Jj-SU oJbloil Je Jj-J^ JU- 4Sj_i 
U c-A^ A* I4 5 J»s_> oL_i j I oyij j I I j_u l_lj I __> I *c 43 IwaJ I l_I~« <__i~v£ Jj <J -£—-£ 
Jb <LtU _^Lv-J --> I ^jjl <_jLL-JI t_iJ_ J* ollP J6 l_j 43 J___j _^>- i£ij_ J» _U I 

____>• I l_J jUlc 43J__- J J___JI (^jb < /V1V diB J -L^-c* U j_~>-l lJ_-j dJiU 

jou ^uilj ^iJ-JI 4& 4~_f Ji-jll J lille J^VI dJiJU JI3 (j_^ JU _ho<\ 

VI 4JJ L~CJj- Jjjj J_w__JJ 4jU_ <J_j>-l 43 1^> 4l)ic J-~_£ J>- (_^LUI 4-j1j jU 
4>j Jc L_>-j JuJll J.l9__s__l _j_ <j_>--M J* 3-* s2a_lil Jus-fc diJU Jl_ _j_ J_--«- 

ijU <SU JjL-J ^jj JLll J_.j j£ v-^ - ^i ^^L__H oV -L «- (»1^ J-" J j^L- JLAI 

CjJj-__J d)lj jj^ ajj ___£ U olSj (jJ^alil ^jjsj Lclfl _1~_X jl <_Ju£ U J_-X_ l~ 
_J__£ ^J^slil J._-j U VI (jJ^J (1)1 jjic J-4~* ois-lj j\P olSlL-» JLll 4-j J c 
4_x_i U C__n— L~ /X>- */$>• 4~« -~*"j_ °i- CjI_ J^> Ll^9 4lic C-^>-j jl 'CoJi U C-SLU (jli 

jl dil* \s (jL^ 5 Vj 4lJb 43 1*2 V 4j'U 43 JuJlSI 4J 4— =£ V U Jl CjjLs^ jl LgJO 

oUUJp^J^^^i-^^I jjj-ull jc j^Jaiil j^^-rJI^ ^O^I J^ ^^ 
^lil ^jj "<4^ j^ ^ a ^ Lf- '^ a isA a ^ u* -Js^ cf. ci-^- j^ 

jUU- oLi L^i (_$Ij3 43 jjail J^ JJo i_jlkJi-l J^ J_iP Jc ^ L.JI3 Ljil (i^p 
(_J_p| U JJiP JUJi 43lJaJI J^ oLi IjJU?3 oLiJI oJi> U ^Jf 1 JU?3 ^JaP g J^? ol_ 

i»r aULJI jp IjSj J^Ull oljj=^ IjJJ-Ij* V j-UJI Ij^iJ V jj^jLL ^j Ijlil oiJ& 
j jo-l j6 i;i b&~ a l$^ <j. ^ iy- ^r^ ^ <i-^ J^ 4^ i^ c?^3 

JLJvl LJjl JjJ£a 15 J^sl* (i— ^jlj (1)6 JjjL^j'VI 4__)JJ» J^ jji 1 jl .*-_£*' I J^ o'^rj j_ _jn« i /via 14I5 vi 4i>- j^-j 44 ---• ^! w^* duu ^sls^ _£}__h 
J _^4___il _£ ___J_ Sf *1 l'ji Ul JJbl $& c£j*] _;ilj _!_> LLui *luu 
T*i _-__-! > 4l j j-ii j^j 43 Is^J I j_-l <__ jb (i—Alji! J* lj*i_ U i_^* Jiai jlj r*— £*-j 
V J_ $§§L 4~l Jj__ _l jL^ _v *■__■■ Jp i-l _i 5_j j* «^ j* <_h£ l?^' 

j_f_j ji (_i*S ji L_y_- J,m j> ^! _y-- J _i*S •___-* vi _>*J 5j j_jaii j_*_ 

_;*JJ _f_wJJ _;jvi_ j^__i! J_ Jj_J_is ,>£___« jU- 4I J-rj. jl 4IL £ 1*1 j__l 

4_^j j_ VI __& v _j}_ _! o_l__J_! ~i j _1__Lp j/vi dAju jis _ n. 

U jj_j _j_Ls__J! _J5_ __l 11*11 j 4>-L__l jJ ___>& _i_J? V! _._• JljJI J* a_£>-V! 
Jil 'jj^ pljp! j! jU_ j! p_ 1m j_*_ I _J_J_JI Jl dii_ JJi_ 0! _^j Jljll _,__ 

diiU j_ _ n y Ui j* 1 j* _^ji j; _L___! lii j_j _ji_ ,1^4^ ^j ^Lii 
iU- u __jb 1 /n<. pU)fi _$__u jjj j_ vi _t_ii^j_j o_ls_l! j_ j^ujj j__ j 

_j1s_1! Jw tl jl 4*Jj __I _J5U Jp _;__4 _£__'- 1*0 L^i J_J-~i5lj o-Jw~JI li-l J 
Jl_ 4.1 -JJu I Ji J»j Jp dJJU Jp J^l^-j ■"■•*> ^Q) ^_ rt_£l* L_L V _p (Jj*~» ji J- 

_jj -Jl oJ^-U jJJI IjJ- _^l J* o__l _;j]l jL_li 4l__£_« Li _j____L| _h J-JP u^ 

J 4iJL*_l- L^LJI J? J ljiL_- _j-~_ y»j 4_l_s_ll *__ J* 1*j l_l_ -LJr" JJ *U Jc 
jl _l;p J^ VI _JJU J_ ilnr o£_si__> __C s_jl_t__-l _^ jUP J_--_ IJ_~ j4i Ji-L« 

l_^i_ l_>- J6 Ule*-! jj_4__ll ^k*^ !. Ji-J JP 4).! _^— jlj^ J^ 4^-Jji *_» JJi JT 

_J JXjil 5>U_ _l wj *l -JJ^ Jp _yl__-j i*v 1 /VV« 4_U UjJ__- 1 (Ji- o_l4-_r 

41* j__ b" V j 4p_ jl J_^P 4_ll _^_.S_ 4SU o_j *1» "^«rj J! j 1 ^l v^__3-^! 4^ 
_^.iS3 4SU o&j _JJS 1*j _p!j 4ii_ j___J- l_ J_rjJI __U_> ^Li J- j_4— <__.! __ o-j 
jl_c J^ j^J-__ Uo_j U" ii» _.__*- j! JJP 41II ^isCi _Jj_^_T I41I! jjp Jv«l£ 
Jpj jLIJ _J jtL, Jp ol:^ 4_J! _,p _JSU Jp _;___ _^j__ va ylipVlj Ji>.Ill 'gL l^i j J~^*JI J*?Jlj Oj^Jlj Mc**JI CjLX Vfl J_ (i^^k >~l Jj*«j (1)1 ^*~« J; j~\ 
4)1 »--»lfi JJ j^ J-uC J ^Lj J^ dJJU J^ Jy^-J 1'^ ^ 'YV^ ^*JI _JW2.J t*J_~Ij 
jftj Jb jll>. JJ 3«^ ^j ojUJI ijljJ»* Vj jjJ*-^-l J^-JI 4*i«£ J J-^jJ ^ J- 

>yil _Jj_ jL l_clj &j|U Jli iJni ^iJaJI J ii. JJ-jj Vj Jldl ^^L^ jc jjo 

jL_C JljU^I J jjSo jjj ^SlJaJI J 4l* J^-jj ^ Jj-Ulj LiU_~J L^>rLstf Jc jJu 

J* Ju^-jj N 1$ oLol J* J^jj ^ <L 4r*l Lij J^j^JI _J5i> J* L^ 43j_JkSI Jl<^-j> *y 

4& i*Lf i j;vi disu jis fjno jlai ^u:ji j^^uji jJ-jj-lJij jis 5 jb>. 
jl^ J^ ^jJi _jj_ Ju ^i^ Vij j^Isi H\ jti 3 ! j* ,»ii Sf i! HiJe 

<UI Jc ^J^ U^j Usj JSjJ __jLp Vlj J->JJI j_X (1)1 dBj «ij J_£ j U.^U» 

j_£ j? ^-^ic _is_ j?j*& 5=-v? dB J ^i j^ oj^? *^Jj j^LJi j^ }*-?y% 

JLs iJni (i— file j^j*- U Jc ob j)l 4U OjijJ {£ IjiLi ejLj 4ijJ& b <L-Iajj *— f~£ 

_£_-£ *_ 4ju Lp (-jjiiJ-i j* oiLj^ jj«j jfji Lci j lLj jf^jj *y u uu _jiju 

l_^i L^-L^l Jc Lcli u>- _>..J_U-j Uj^llsj LftjSij Ujjw_>- I_l l_^i L^JLftl Jc Lclj 

4J JS^i Sf ^ii j; vi liij sKjii 4j _ui u _jj_ i ili 14-^3 ij^ SuSf 1 
Lsiil jc ^j-^ jiiJI <i)i L'jJ^ <i AxLil j;VI diSU JIS iJnv 1 /rvr L'ii^ 

C-JLj?l jli ilj— >-l J-Lp I^JjC <Ci J.J? <CU A<^-jjj 4*1j JJ-j oLls lil U^jij J LaJjXj 
^^L. 4jiLl-l C.i?U-U JuJi jl J^j LsUI Jc j>J-^ d)l iJu <Li4L^- 03^1 

^jl ^LjiJ lj.cLs<ai j-^jl <LJ«J« : - iLj's-^i yj?\ \* 'Jj jli 43 J^J? (♦—fi c J^~^ 

p D j3l J Ji^JI dJjJ5j obj 4_s4Lil cJLj?i Ifi f-fSs> J4S3 4llSj ^-J^? ^r' (^_§o 
Jj JU iL *V 4sjiii JljJ»l J iJI jx_Jil jl 4sji:i Jljil Ai_5 A^-ji _>& lilj L^jI 

<4— ^ U iL ^yaiu Jl _JJii (j^J ^-^ - li| ti-J&J 06 jll 4i ci~- £■ U 4«J_3 jl dJo^ 

Jp (_X-j4 (J«J-»- i < • C)j2 jJlj L-tjj-^*' ;R v_-J u LJxdj (j;Jjj3 LgjLd$ i>*U ss jll *J Lclj diiU J_ iiHA 1 /w? jiiSI o J__ ojijJI jp v lfi ^J <3L_ ill dJJU 

<l~_U^ 4jj*jJ *ll> °1 Lli j~ «j' ^* 1 *— ~"" ^j-'ij /*4dJ j v:a -*d — '' *^*i _ , "** J ' Jj-^Jr' _r? "^"Jd 
*}Uj Ou j\ 0jji5lj i^_JI 4*JL_ <_* Ou U J~>_JI ?JjL<" Jj-dJr^J ^ "°uj *>- _}~"jl 
(J Jj^Jr' (V^c5^ (J^J— ^= J J"— "' — -L—j 4^*43 rtskjb Js_*»cl <ju Uj J--v*JI 4^5 
i£_l 4__„ Lif J_*-jj 4j*I L^jJT tj j- -I ^j>r^ (jil VJ?-^ J ^^ «__Jlj o^-^ 
diB *jj l_l j-^m\ <_i»s—J tws—Ij ^lw« U^ J-_.*JI *>w <ju U^ Ojj*jI 4l_ „ \j>j _il^ .V 
objJI <Las J^J' "L-^" J^ ^J ^J (i^^ _$~l ^L^ Jj^l ^Ls-JIj J^jl 4__*_S*- 

oLuij ^«J-ij --hM ^S 11 L-e j 1 vjP-^j ^u «3- -> m -Usi uLji 

^jji-i-l J* diJ_ 4i_l Uj __A«£Jl_Uj fejJIIj _kJl_f-lj JmjJSIj jjNlj j>-jJI3 Sjijlj 

(j js Jw_» ^» LJ I j cJ _9 u>- j^ajj Ju/?-j- o I J**j L-*^ J— *- ji* o IS JJ _ U Ud? jV*2j /$J I 

j\ jiiil oj*jj)I J* ^-j-*: J^ diJU Jlij _!w« IjAiS U dii_ J p — {_-• J^3 dB 

Jj&l Jl__i £ 4UI 4_=- JLld j-^-lj 4-<-JI J) JJaJj ^ J_i UjJu aI 4-/-5I Ju_ I iisaJ 
J_»-l l_VcLy_9 j— «jl 4H_U*- 4jj*jj (V ,*Sj /j—^ IjJ- L_C 0j5J»s— JJ aU__I \P aU_JI 

53 J ^ «4*-f °(* o^J* ^--^ *>_) jrf <_* Jd J* _r- J J^ -"' ^ -r^' fi3 J; 

Jc J^lJj Jbfcj 4lU_s ^^1 J J^Aj}" ri^ Jjj 4PJJ f-lJ jij diJU J_ iiW^ o&jJl 
J_ ii WY *_il JP _ji*-4j 5?!$l J J-4™ _P~ ^jjr'^ ^ri ALa-d *^J "°«J ol>-l _»4il 

JjJ2 ji (_u.i_j?" lij objJI diJi (1)1 (oiLs__- ajj <__>■ IjjIj) J,Uj* auI JjS J diiU 

1j ■] j J j! jjj dijs Jj i^jl j! ^JU- j^i ^t j;3 disu jii_ivn /rvi diss 

ol *^l ^jUI Jc diji olSji <Uuj J_-j O- 5 J- 0& o)j £-dll Jc dJJi olSji 4>-jL^ 

lil J4- _JI o| diSU J_ ii wt jLil J^ 4j 3^3 V U (J^L 1 /rvo ^_dil j. IjijtiJ 

Uj v—Jjjll L» J— _jl 4*jjI <— j (_i.Ja_j U^ j-Jrl J^ j_ „jl <^Jjl <L_^ J-J^: U <U Ju 
i_i> *^ 4jI 4^i__l j« jJ.3' ^j^ ^ j^s--s4 U3 <IJ_1_LI J^ <j~JJ^ -**«_>» ^ Jvs--J»= _il_s_5l J jjSo Jp- obj dJJ- j* *_^ J 4llc J~l5 4jlj _^2*j Jl dJJi _^_ij 4ltc 
<_* Ju-ljJI <_ii_j_il *Jlj U ^_LI____ I Jj j\ 4l_I_4-l Jj jl *-_jJI Jj jl j-^l J* J^rljJI 

jjjl !__>■ _j- tpi j_J (@|jp amI dj__ JU § (@^ y I _Ls~j jjjl «__>■ 
«uis _h*jI 4_-_* : - aIIj U _}lJ?*_I dJJj j« j^IjJI _iis~JI J ob ojj 43 a^_» ^_?l j* 

«U»-^ j_jVI J» J-r^ --£_ jl diJ- JN^J 4*9 «Oj *^ 5 J^jt ^-—^" Mtd 'i <-|' 9 °°J^ 
jli objll dJji Ja J^-Jd j~" J&*{ (J| «U~a.j i_i>«\jLs «bljJlj ojLc*! (__U_-I jlj Jw-jl 

_p JJlIJIj j\*iJ Ij «-LjaiJlj ilj___JI 14_" <__-J~l (_JJJ5j <U3 o_j "^.3 dJB *li> '1 

Jl _1J_ _^_Ju 4ll_ *__?r jjjl <u_U*-- <i5_iSi> j* J=r J^ -w->- l_U J-^lj <_ils? <_JJ- 
oJ_>-lj o_j_<l «_» v._jll d ISJ-j 4J fiOj *>» dl5_ *ll> '1 _U objll «ui C^rjj tj 3 *! 
«U3 obj *^ 5 d 1S_ aL 1 <jU objll «Ufl __->-j J\— _jl <_-__>- 4l» J-*- jJI <_iJa5 l_U 

UjLc i l _____! jlj v-iS^J _-^_ 5___i-l jiu j_-lj _ii_-* _£ ^daiil _JiJ___j 

«VI _r--l J_P «USjjw _Jy U JSj _lJl_j"-lj LjUlj J-J-iJlj (j^a-^-l ^J-_ilj L^ljJlj 

ol j si^p _^5I gL> JjNI gUaJl jJjl «___?- _Jj_ j* J_rjH is-_- l_*U «&_5 
Jl a^sjC _1S_ i_5> <_U ^iikiil "iyt -^t^j _i-*-s<? J? _r_J ^-~* ^J— ~l _il_j?l J^ (j& 

_._J-lj ^^~' O^ V- 1 -^"' (J.J-^ 3J 5 ^J diJ^ <-J^ illVO o&jJI «li «dbj _^_Jw 
\a jj-\j JJliJI l_^U Jl^- U Ju^lj <_i~-s^ I4J0 <4l__5l (jl (j;ljj JadJI J^ jj_>:l tji 
L^J_i.j «^J-iJI A_^-_i_i' JjU JU (jU _ijU JU _) W1 jJiiJI <_iJ_i v^.J^^J 4_u_f-l 
J.1) Ijj J-rlj; jaAjI L^ Jv.— - G (JtJ/Ij oJ.<^-Ij l_^_ J-s- Oj>«J ,Jp- o& Jyl (J (j_ij J,l 
«UlJJI J O^— ^- JijjJlj O^Jjl jU 4! Ji Xj Ijj J_trljJ (jlltl _J_J-I J« i.<^-jJ *^J 

Je>!5l j _iSU JU iJwv \ /rvi J^.UjjjJI j^^l ji»UJ»I jLjJL ii-^j jjj 

jl AjIj l__^i l^-fJ- 43 jL- *^ 4j*l j_jVI J^ J-Jjl 4^Lc l_^i« jl Xs*C3 JJ_r j!l JC bjZi. 
J» Ji I jl jJjl «UjjI J-i": U j=^J.J JV-jl __-_?- 4JU j\_^: U Ljl« L^-J^i- *V 0& 1YV $*? (J$\ jc J-Jj jJj^l ilJM v^ - '-J j^ -^ Jwail CJB oJ^lj ^jl J dJiU 
VjP~l J? £JJ cP (i (4* ^J^ JI 4 J^ 1 ^ ^ ^ jJ> L^ JS I jl j^jl ^jjl 

jJPl J* !_£ ^-J^ J^"J JP 00 lij, iij* ciia-Sj ji"j3l jl JwJ* Ji-jl jl ijJ£ Ip 
ob jJl <J 4lUi jJjl <-*— ^" <w_lj-l '\a ^JflJ^. jl jJjl «Uw-U^ (w-v-bjll _> J^JJj jl 

*Jj j^ J c ^J-s^JI Jw_£ Lcjj 4^ "^J-J ^ (3^jl 4—^-^" /j* Js I <La>- o& /j»j 

U JTjl IjJu^ aLUI dUU J_i £JWA 3-ijl LJC*- oiLji- jl 4sl_2S jl oiljwJ- 
i$wl ^r l^<__jjl_i-|j •wJJj'lj j-^lj ^JaJL-J-l IfkT (Jlij *-"! ojj J» 4J*bj cJ-j-J 
«UCC Jc Jj-i£ JL>- ol$J ^C-i J jlJb J_J -j'l 4P tj *>r Jw 4~» lj <_pl jl J*j ^l-J 

ojUill jSo 'I aJIj Iaj^p jl ojoU 'j» t_ilL> V! _JSj Jjl jls lil ^pIj ^jj J» Jj->-l 
14-*J jt jwi tg_C~_-c j£ J^-jll LajJj <j>jJ*JIj vjt-^'i f 1*1-1 jfJjLc ^i Lclj 
ojs tfpfc fji J? Jj-i-l L^Jc Jjj| JU- ol$j t-^L-C j 4Jc Oj^5 ^ 3jj jl V^. 
jj 06 lil "4-A& U^ »&j^ '-C^ L^>rLj J*i ajl^ ijJjJ*^ ^* J-J'' ^b 
__w2.J*Jlj <6flj\all Ja <ui obj *_' U (^..J. U Aj L^pul (_£JSI JLII ,3j ajj J^ 4-J If-Lp- 

Ui j*l j* cj^ ^iij L'jUe l^j JSi^i Si (jJi iiiii dUiU jfi i]w<\ jjiiij 

'1 Uj iili 4Jtl Uj jdlj di-v-j^lj ol^jJI -S J— J l^ ^Tlj^l j^ *-(_9^ J J^=J ^*l 

5j1j> l^ jjiii j Vj ^jJi j % j6 £]u- 1 /rw ^rij^ii j^ oi^iii ^i4 

IfjuJ pj J^ Jj-JJ-l L^L-ril Jc Jj— s£ (J^- ^Ji — J c*»j lil L^Lril J ^j 
(JJs cf?-^- n 1 1 JJ^ Ij JL^~^J odl^ ^ -^ J' 5 -^" ^ <*— -* ^ Ljlri L^Jr Lj (ji^j 

^ 1 3 i> J 1 O^ 45^ (i ^ 1 ^ l^ ^^- J- ^^ O^ J ^ J-^ 1 ^ i^ ^^ O^ 

•jj-j ii r mo? ^ J-J ^^ J ^J 5«^ J i**-^! J^ J^^J <Jtl (i^t> 4iil JjJ,j 
Jp j*y IjSIj ^Lill Jil 61 jL_J ^ 6^L-i Jp v^ JJ J^ ^^ o^ 
'f j-^ J^ c-jUa-^-l Ji ^JP Jl «4*-j >r JU 4i Ij LwaJ jj LLl j^ Juji- -r\j\^\ l_^ic U_ojlj 1_ ^a UJ__2- Ijl^-I (1)} J-^ jJI cJ-Cs yjf~ Jl ol-Ci L s-5jl Oj-Jb 
p-^lj^i Jc JjSj p— <Jc U-ojlj'-Iil <>tjA£ _$** dlSU Jl_ *1\A\ p4v.j JL>jlj 
J* 4*-T^U- J- -.1 ^ J, jj-> Ji jS _jl J -_l xJ> Jp dUU Jp ^jUj -nr 

5s_w» jii-i _* Sfj j_^i _* ji-i: S/ oi J-c ^j <j! Ji jjii ^p j >^ 

s_4~~ll _1 ju^ _Jl__~ J_ -j! jllo J^-lsl Jup _p dUU _p (_yJu£-j 1U \ /VVA 
_^j_^ljs_jl-_>JI JU! Jj>- ^_J U 4_is_- J* J4J-I J jUj JUi ^jljijll 4jJu£ JP 

^j-J-l _v_U ^^p jUil Jj-ij jl _UJj J_ __jL^ _il _p dUU _p _j_J£ _£ii- -^o 

jUp _i jl*P olj J-jU _^jJ? J* UJull ylk-i-l Ji>^ jlj Jj^l j->j-if J* 

i >^ J 1 %' o* _f ut *-** ut j*** u* 0* o* Jt^-J in ii 11 Jrt ^ ^ 1 
j, jj^-jll -Lip J__ i*^i j iLs->! «ijfcsj-! u ju_ j-j^i 9I v- 2 - ^-i 

{___ ^_) ^uSCJ! Jj-I Ai_i l_^ Ijii JjSj si^L _5»iil Jj-^j —Jt-^-J Jcpl _ijp 
ylkj-l _1 JJP (1)! ylklU dn j-^ Jj* 'i-i «j* gl- j^ 4^ If" e?^J 1W 
dJj- ^ U*ji u^jjl cjjjJI Jil Jcj ___-_ 4_£>jl s-UJJI J*' j^ \j — "H vJ^ 

Jl_ -jl 4-jI jP'J-il J J^j J>P dUU JP _v*J_>-j 11A aIjI ^"^J A5 L^j Jv-^^ill Jljjl 

L^, oj^^j 0I5 Jil Jl l-gJ—» _l J_J!P JUi «-b_JP 43 u j4--I J d)l <_'lk» ^i-l J _^i| 

(j^j*- I J^ Jji^ _i-^L.J-_ Jl_ JjVb L-^jJk^ J_iP JUi iLj^ _j*j cJ-_ Jl_ 

JC_ £j--f-l +M J^ Jo C-Jii 43_W_I *iu* J« aI ,_-» _£j-4"l («-« j^l j-^ JUi j-9 

o-up. d)_j o_>>>^ JJP L^, j^U ^jj-^-l i^j L-r^ _)| <--U 5 14^! ^'j °^j! j-^ 5, 
Jl L^ c^i lJUw2-5I dJilJ J l_^u Ji_>- VI 4_ij_3__» Yj ^-f- 0j-5 *^i ^ i_iL_*c 

4_-J (1)6 oj- -il- j>rl J^ 4_Ibl ^—s-ii^- Jl A> <LJCo (_$Jjl (l)j>_3 (^^^ _H^ 5L^ 
Aj d-«.^i jjj-^-l dijj f^-L J^ (_iU_s--l (__\jvj J J*-l^- J-> <U--->- -— >- J (1)& (l)Ls__ 

aJ-r 1 ^ 1 ^ --- ^i jj j4-l di; p-i- j^ J5 Lc ^lj j^ ^_l| ^ljjl J| ^°y- J VI XjJr\ Jit J* jU3l li-j? b\ cij' V dJJU JlS ii'AV jL-^JVIj 

\Jwsj jNLJP Jl i^iTjjjill Xp 'if/j-f' (1)1 wj iil dJJU J^ JyJ^-j n1 ^ ^' 

V b\ iiill oJ^ dJJU jls £jur 0j44 l^ 2j4-l jJbT u *i_-l _Jp ^i-J-l 
JU-^!! J* VI jU>- V IjJ-l ob p-^te-^ J^ ^j v&P' J*' ^ J c *1a 

V3 ^>/ Vj ^J j ^jJm £ Vj tfjji jil £ jJjfii ij2s A* jii 

lijj *-_i Ij^J-j J^JJJ1\ Je £Jw?j Lil 43 J.J2JI j V 43 l^ 1_ ^-i Ij^ Vj L^jjj 

Jjjl Jfcji IjJb U p-f» p-- b^ v^P' J*' (J^ ^-M""' v-^JJ r^-e^ Jp 
i^j J Ijj-flol VI p-iljil °j* ^ J Jj-4-l c£jV*\i^ p-^~ J~l ^ Ij^-L^ 

Lil 1-4*1 dJS-ij oljU-JI j* ^jyji vi J-**J' (i-4^ -^-j^ L4J lj-A^-i=j J-Jr-— II 
J_i ^jJ-e p-_J^ J^^L? j^^rf WS -' J^ L-jile Ij-^-Ls^j ^j-J"' p— c^ «-J^j 
J! J**? J*' j$ p-r? j-^ <j* J-*i' £~* L-£JI j-^ ^J^ Jl ?^ jrf f-r? ^J*- 

li* 'dst u j! __2i j' &4-U Jl cj'jj' J*' iy/j J'^ ' Jl pLAi! J*' iy/j pLli! 

rl—iljil J* *^ J J-"J-^I Vj C_jllCJI J*l Jc 4Sj-> Vj J-wSiil 4lUi i^LJI J* 

byjZj (U^»i J^ jjj^-j *~~l d^ -~^ (H^jjj ^J fftjL^ ^ p-fr* 'j** 5s ^J 
LJS'i—^Ui j^_yLl_l! ijL J Ijl^» a^IjJI />UJI J Ijlb^-I (jl j 4_Jb Ijj*6 U Jc 
c5ji! l§J)I 11» j («-ik i»^ Ljf Vj <dc IjJLLs^ iJc j-J dJji jV J^^l !jlli>-! 

ui' j^ 4^ i^ l9-^ l?^ ^* 5^1 J*' jj^ ^^ ^ VA ^ ^. (W' cJ^' ^ 
J« JaiJl j^ i-ei-t j& L_jUa-iLI (j t ^J«P (1)1 4_ol jp >ul a_ip J iLi jp vlf^ 
"^J-iJI j^ Ae*-Uj ^ja_II Jl J-i-l >x (1)! dJJJo joj^ ^riil! _j_JaJ Coj^lj i_LJ-i 

u*>(c c-o j6 ajI iji j 4-jL-H! jp v^ ul' if" 4^^ j^ l?^-^j nn j^^' 

lLxs <_j_»JLI J j_JiP jUj J ^ja_1' Jj-^ J^ ^j^^ J. ■^ J. ^ 5 ' ^ ?* *^^ 
Jui-t 6b A>-j Jl Jc L-jlf$ ^jj JLvi aJI dJJU jp Jvi^-j nrv JL^*JI J^Bl y JJ-ti iLULji-l J i_|u Ju^-jj dJiSi j5 e-jlfi Jl JL_i J^AJI iaiii! J* ^LkJtl J JJP 
cUJU Jp <J-4 <_£-«-- lYrL^J ijilljMjJu^llfrl^il u^ \ /yay. J_-P dUil^jJU 
j^Js Jc cJL-^ JjSj Jfcj ^__>__U Jl J__~P cJ—c* J- <-l ol Jp dJ< I J< JJj JP 
___-_--> j 4l« 4jjwI d)l Cojli 4pLs_>I ji __L_p Jfc (_£J]I JrjH 0-j_5»ill J_uX J j_1p 
^Jjj ^TUapl jlj oJuU *_" JULJ (_|g3_. *-l! Jj^J tiil- JP C-JL-i j^>-j. 4*jIj k! 

^sLj jp dJJU Jp (jri^-j ivi mmi <£__. J jij-J yKlb 4Si^ J jJUJI jjfl ___*■! j 

^pI^j °o\ _iji* jlii j^ j ^ji jc j_>^ ^ikj-i j: jjp 61 jjp j; ^ji xp jp 

Jl_ _JUi ^2) (£]l3ju£» J JjJj *_J 4JUJJ *_ JUi3 ^^^p 4ill Jj-^J dJlii jP JL-J 

f-b 4llc Lj, 3lsi7 (jjjl j_p m _. J-^-Ji 4_ is__j J_w_7 jU-J Jp diJU Jli (J-J^ 

(j-i. j^-U- iro JkiJI olsj 4Jb 4*-_f jji L_J w ^ /yav jl dJ~\ L$5jl JUi Lj- jtijl 

(j^ljj Jjjl 4*_)c Jp JaiJI olSj £jJ- 0& J-SP Jy.j^l -UP jl ^- J^ cfiJU Jp 
jtf cKl^ j^ ^H^ U ^Xj? ^ j»-»"' ^' 4^ O^ (j?^ ~ U0 -Jls-^J (_5_^l 

4_1- ,jAj (1)1 J» '-J j/ Nj 4jj__j Ji-J-J J* JS" Jp Jjji «JijJ J4jj^ Jl JfijJJI O&J 

I4_JJ i__^o jls ji JAJ^Lij i_ (J;lc i^o ^iJjj ojJlij aJ-C Jp (_;_jj JtjJIj 

Jl_ _J 1 A1 4_i 4iJ_. o6j "_A3 L^Jw« r*-4^ j>_ 'i j^J «jL^. j_«J jl ajl?jJ i>-f^ J° J*3 
4jL>- j3j- v J^i ~<&ij$ <&s- CJoj °l^y 'i j! A*_n^"J,c ol oJuJ. d)l j.*-l JJ*JI (J diSL« 

<i_p '$'j m d)l _5j! ^i ^ J-4-J < -J-' -^ ^ IjI ob (1)1 j 4-p 3^ (jl (_$jl Jlfl <£«rjj 

(i)! diji»5 c^jiii jjbl j_ 4__i l^^bii jj.1 j_ J_ii sisj ^ui JLuu jis _iuv 
jl jTs xp jl j_i JT Jc ^ul Jc oL-J-ij J^ jJ__aJI slSj ^ji ({JgJ_ ^jI Jj^j 
o^ fli^L^ ^ j^ ci-^ l?^" nn J 2 ^* »^^_C ^^ ^ / rA ^- 5>4-~-ii J? Jpi 

LLs_» j-*Ull Jc oLJ-wJ 'jfi jkiJI olSj j^ji s^=r|- ^l Jjij jl JJiP j^l J^ 
irv J^-U-iil J^ J;l jl Jp -Up jl j=i Jf j_ jA-_i °y> LL_-> jl ^_i J^ i^ JI Gy^ d) u ■**-• a ^ ^ <j. of & if ^ j. £> j* 0* u* c?^J 

J.* LLv? j! pl»— > J? LLv? j-iSI obj /fj-S" 1 ~J Jj^d JjjLiU J^ IjI *_c* 4j*I 

(i2§L _~S1 £:L s-j dUij •— -&J j? ^— *^ jl -^' lyt ~— *^ j! j—* j? ~—4> j! j^*-^ 

jkaJ! obj J £j_£ V <jb JJP ^i Mill JuP jl a^H Jp dJJU Jp ^l^-j 1VA (2J) 

L^oijuLiijdisu jfi iJUA^ijj^i y-i^ 5j^ij3j; vi -J$\ vi 
oU jii-iii VI ^ ^Isi jU >_^ vi j_ii dB J^jjJ^i stfjj >ii sfcjj 

nn jLiJI o&j JLijJcJj LJU < /VAO i_pVI iill jj&j ALlft jLc o ojUsCSI 

(JJSI Jl ji-all o&^. •_-*£ <jb j_SP ^ aUl JJP <jl g^ Jp dUU Jp (JJtf; ^j^- 

i*SI JJ&I ^Ij aj'I dUU Jp jp&-j _hA^ ^) ^* ji jj^j^ j^SI J^ oJ^e A-£ 
Jvs-_l! Jl jJ-*j tjl J4^ j-^l (*jd j? j^-H <*—* 1^1 j^! *°j Ij4"j-^= J' 'ojfy^i 

L_J U oJJuj j-"^l PjJ j? jJ.^1 J^ (jpjj* jl '«~l *L~t jl A^lj dU-jj dlSU JOs _ i W 

j^ap J j4-jl! jc jJ dUU Jp jj4 Jl^- tl\\\ jLiS! itfj «_& 4._f V j; 

«U* 4! J» Vj iij_it ^—^ Ob J* VI 06J ^jI^I (j-5 j J Vj oj^-I J Vj oJ~JP 

j! Ij5& ojU«d D i_ Ijs 'i U jitCSI «LLSj \* J*_^-l Jj o&j 4 llc J-JJj <L_llc _^>ds 

/VAI ojl_£ j^S tf 4^ lf <s-£ ls^ nr * ^Uk^j j ^JaiJlj ^jjaiJ jSLil Xjj (j's-U- l^uw 

Ij^* j|»- Ij^jJaJ V JUi jL J_«j 'j S (isi* >^l Jj-*j <l)l j-^ J ^l ^^ 'if" &, 
If 4^ j^ ^Jui-j nn ^^ - o I jj j.5 U °xJb 1p jU oj^ JU- Ij^ki* Vj J*>LJI 

*>_ jj^ipj %£ jfiii j- (i^t> aiii Jj*ij ji >_^ j^i -^ 'if j^ ji^ ^ 

^Q ^^ 1 IjjJlS U 'Sd^ lp (jU ayj Jp- Ijjkij* Vj J*}LJ>I \jj Jp- \y.j^sj 

(^p ^il Jj^j 61 ^fcp J;~l JUp Jp ^/jjl jJj ,>. j> 4 jp dUU Jp jfj^-j 1H 
'SsiJb 1p jli oj^* Jp- Ijjki* >j J*}LJ>I Ij^* J*.^ Ij^j-JaJ* *V JUfl jLJ_«j j ^ 

j o\& o^j j (jj jSlai ji i2b aj'I duu jp (jfiU-j "irr ^) j^ 4 oa*5I IjJ? u 

D\jU cJf—C* 1 /c-s<s J- ilHV jlU-LJI OjLcj (c-^>l Jp- jlc^ j^d °i* <«£*i oLap 
cfjJS (jl 'i*J j>j jkij (1)1 4! j"vij V ajJslj 4)1 olU-j jLJ-V; J*>U (_$^ ^jjl J JjSj 
J*ul (1)N Jkij V 4,'U oJ_J-j JljJ^ J*}U ^lj J*j J6 ilHf jL_s^j J* fjJI 
J*}LJsl UjIj ji i_ jllc J$Js? Ll di-^jl Jj^J Ijj^U J~l5 J* r*— ^* j^-^d (1)1 (Jc (jji—^J 

(Jlj* (jll «JdJI J*>U jji Lc'U dUi ^jj aL^ 4 ;*jj JiaJb *>_ IjL^: JlJJi J*>U ^lj J^j 
tfl jjij i»j JaA\ fjj J-fll aLs^ lll Jji fe3U C^-c^j ^-4 «36 -Mi 1 /vaa 
dUi (t-^jj d)lj /»j^ Ij^js^-i jl J^ (Jj ^ jLsk^j JtiU jl _4j* ^5-L^- jLsk^j J« 

jjLsij ^ l_4*l ji^ jV^~l ^l^ - ^L^ 4jI /»jdl tiiSS j jjjkij *_ ^U (jjJ^j j^-I 
m^_iJI J^ fbJsJI ^->rl J^ <*_jU ^j-JvUl Jljj jJy ^ftU- dJtS- (1)6 (1)1 j^jJI oSl^ 
'J^ VI fj_Jaj V Jj^ (1)6 i»*l JJP J 4)j| XJ> Jp *^L* Jp dUU Jp ^Jtf; ^j^- 
4^ii>-5 4^1^ JP i_jlfj} Jl ,P JJJU ,P (J?-Xe-J 1V0 ^O^ >>«--l J?2 aL^JI *_>rl 

^_4 (^J^- ivn >il J^A: JiU- U ^j b iwmitom ijjs jLc ^, ^Bl ^jj 
Jb (^^b ^jl Jj^j (1)1 ^J^Llil Jju^ J Jp Jp jlia J pjU- (jl Jp dUU Jp J.1S1 JI2 V *- Jfi (i^e *iil JjJj d)l s4-^ ui '£-£■- j^ J-J-**' ^' "^j*- ui u-^jJ' ^ 
^ j-Js^ ^p v lfi J.I jp dUU jp (^l^-j w jV-ill ljU£ U jjjt J-Ull JIJ 

Jl jL__u ,j\>- Cjjj^Jll jl^LaJ li& jLflP ^ jl|pj i_jlia_^-l ^ j_^P jl j-^jJI J^P 
/>L^ J*U- U ^J U jL-yk^j J liiBj o**>LjaJ I jju jl^kij^r IjJaiu jl Ji5 ijJL VI Jlill 

u» j-^!^* $£ J^-ul j.:p jp dUU jp j-4 J 4 ^ ^ jLj^j J Lii- ^s-d (jil 
^^^ jiil Jj~i^[ J-> jU-j ol ^l^ j£ ^^ Jj* J^jd (jl u^ (^jLs-u^l jlA^ 
JL_ aU_s-JI jojl Lij Li>. A^-s^l (Jl 4iil Jj-ij t> *_jVi bij <_jLSI Jc cJ-5lj j>j 

dJb'l^l Jj-ij L Ji-jJl xl Jlai £jj>lj J^--» f LJ2JI Jojl -lj Ll>- A~i»l tflj (irSlL 
Jl^J iir5^k ^l Jj^J V"^^ J 5 *-^ ^J dAJi J* £ jJsj U diS '4ill jjjp ji uJ-U JL_jJ 

jp ^j^-j ni- flWH !nfc jjI Lx»SC_iclj ^»fl_L-l jjTl jl j>-jV JJ «dilj 
jp r Ll* ^ vjLil j; j_>^l xJ> £ jS <jl jp j^_^ ^ £ ^ j* 4^ 

£_> J^ L_4" Ar^ iS ^ Jj^J 06 ufi t-J*"l (i§§o <J^ Jrjj 4_jLX aIj a&\b 

&. ir^^ ^ ui P. $ £-? $ f -i^ u. vj^ 1 u. j-^!^ 1 ^ u. j? jj J> 
4! ^vJi 51a_II jVwl J»j 5^-1 J. oljj^ J^ (jlj Li cJj Jj^ >»L1a> J^ (_jjL_-~I 

J^p L dLic C->^~i I jlj/r» JUi ^jdl diSi jki I L_>- 7*4— s^l (V JjA> i_/* Ll jl 

JlIp cJ&ij dJJi jp l^LliU <_^_^, i|j 4_julc JOj_II Jl Jl JUjLiS j-^jJI 
ai^ Uj Li (j\i«j_il %\ L Jl5 >r L^ic 'Li <^lc Jc LU-_ (X>- <£* o^ij /.-^-jl 

4^lc (dJls ajdl dUS jjai I Ll>- f£*}?\ °"y> Jj^ j»J> Ll jl 4J jVJi S_>-l J O^J^/* 

Jlli ilslaj ji^e 4~! JjJ,j jb Up L-PjjI (j-^jJI J4^ L o^ji jjI Jl* Ifj^S 

J« Ll>- Ajvai j& A)l (i^c. ^l Jj*^j J^ Af-^U 4>fLJtc cJIj? 4illj M Jr-^j" -^ 
LiLli 4_jLi il Jc LU-_ ^Jjs- L>-j*l >r JL? ^jdl diji ^jJij 5c f»J^>-l j^P ^L>r ^ro «! jfji iNJjU J olj^» &>■ _$>- L>-j-2- JG 4_J^lc _J_> U ji« _JUs diB jP 
vkllj L^U j?l_ j-£>S jL -* s ' $ 5 ^^ »-LI-~m JljJ^ J^ -JU U j-^ji! jLp 
c*J^jj j-^jil JJ^ vCS^ ^l- ^yf^ <jrf*^ ^jLj ^P °jL/* ti' tli l^*-^^ 

jj| 4I jLas _ij_ <! 'J _ 5r 4pLX j-^jil AlP 4** _jj___i 3jJ> IjI &jI Jji- <-jv« 

(#1* Csr JI c>jj ^ fb ^ j* j-^ 1 ^ ui j? <j' j* j? <jj J> i^ 

pj-Jaj Jr |»*^^-l j^ gL> J* L> A-— . JaJ (ig|p jUJl Jj—Jj <jb oj ul* t—^'l 
diSU Jp ^J^ J? J~- U\" jcLs_JJ*Ju3I J 4*~>- j'l J*U- U <__J U (^^^^^^Q) 

jifji jLskij J ^pL^ j*j £1^1 J3 jU-j Jl jLl^ J ^lkp jp "Lil Ln ^ii tl^ 

i$^ K°3J 'L)~i £ I Je JuU- ji _i5_ JP 4S JLl^ ^I^j»! J-^j- I JjjJt IjJUj _iB J* 

'jrL^ j*j JIjjj j^Jp alil Jj-ij jl 4_j_^ p! l_f jp-U L~ _iJ_ 09 Ji (i§?§s 

~il (^gic ^ill Jj_ Lj J!U L-lJ JISj IjUi _ij_ oSlji _ijjj Lf>-Jj -Jj^-Ls cJ&r^s 

Jj-iJ U&jJp. Jjj_i-jJ 4_Jj aI Jl 411^1 c^>-j ^«-LJt U (igjjjic ^lil Jj~i^[ J-_£ 

4ill JjJj J_- 4_J_J j-I ZyJ-\s olj-il oJ__L U (i^p 4ill Jj_Jj jL_s si^£> alll 
ZyJ-\s \^rjj jj _ji>J~i L^jp-I U cJIas _iJ_ Jiil jl L^Jjp-I Sfl (i^p 
O^aii 5-LJ U ^gjjjic ^j-ij^ J-^: ~^l (^_g|c /^l Jj-^j J^ -Ll»i JljJj IJ^. _iSS o_lj- 

/jp dUU jp ^J-tj ut o^jiJi °&k\j jh'pjsy Jl ^lj J^j (i^ ^ Jj-^j 
JjJ,j oB jl _JIS L^l L^p jj.iI ^^?j jOjill %\ jjulc jp ol Jp ojj,p J^ aLI.^ 
jp dUU jp ^l^-j uo (QQ ciLf J^^L^» jjbj 5^-ljj! ^^j Jlki (i^p alil 
J^ cJls ^LkJ-i j^ j_^ olj^i jiL* j; j^j^ j^ jjj 4jj| £jk jl j^jw, ^ ^jjsi 

^JaJl (jl JP diJU JP ^ J_^-j U1 ULji jAl 'jrL^ jij ^LkJLI J^ J-^P J-lj 

J^Iil ?^jj <&\s> 1^5 cJo Ljil 4jjp-1 4>J1? cJu 4_j^lc jl aiil jjIp J j-JiP Jj^ ,jjJLja!l J3 (j! J_ jJ^jII A^ Jt^l J-£ j*j dJJlI» ii4jj ^^ J^* ^§8* 

ulj LgJLjjj 1 JUi L^^Ijj L^ilSis dilfcl \* jj'Jo jl di**-^ U ^iulc <S cJLaa ^L^? j^j 

(j^^J (jj ui ^*-*J *jl/* ^' t)l'i^l jl^J j^ 4^ «J^ C?*^"J ^ 1V (**' ^^ ^^ 

iiA ^UkU/iiil J Jojiiil J^U- U (JjIj 1 Mr ^LJ4*i2l J oL^J-^ IjY 

4ij| Jj^j (1)1 O'j i lil d*J6 (i^gjjje ^Bl r-jj ^lc jl 4*1j ij| dijU jp (JJ^ _J?JU- 
Jb li^ (Q^ (i~g|c ^l Jj-^j j? 4_*«kj dJlUI 'Solj JjSj ^L^ jJ*j J4^d (4§3^ 
Jl jPJj ^LskU "ikaJI jl 'I jiJjJI J> *jjjP Jb) oj)p J) iLLft Jb> dUU J6 (J_J£ 

J^ u^ oi^ 1 ^ <^ j^ ci^ i^- 1 u ^j j* ^ j^ ci^-J n °- i^- 
asIj jp diJU jp j^I^-j 101 ,jpL il| Lf*Ji j ^~M L-ri j^-jLs ^LsfiJiJ <L^SI ^ 

j *u- u ul) 1 Mi ^uy ojikiiij i2i jp ^44 u^j-^- jj^i Iip ji 

J, isl j^ ^ aisl jjIp jp v L^j} _jj jp dUU jp _jj4 J?J^- lor ^ilSI J pLkSI 
J T^laJI |»lc &*» Jl 77 j*- fe^W ^l Jj-^j (1)1 j-"^ ji ^l 4^ (Ir^ ■* , j*"~* <j '^' 

d*->J^>- ^L; jji. e*-t> IjJBj j^LJI jJai li jJai I j£ Ji^SI _*Jj _2>- j»l ^ai jl ^aj>j 

i , , , , % i , 

u P. d) dr Is^ Cf 0* 'if- l?-^j w ^S ^ ^j-^j J*\ <j? v^-^ 1 ^ 
Jj^j jl ^p isl Jj^j ^Li^l j^ij jp j-^jH jJp _j5 J3 (jl jp jJ^jJI jJp 
«tisl Jj-ij aLs^j»$jj.*J Ijji7 JlSj jJaiJL; ^iiJI itc ajji-^ J J-LJI J^l (i^^ ^l 
Jc ftldl si-Jai ^j*^ b . (i^^ i^l ^j^j ^4'j & jgl^- (^JJI jfi 5? jjI JU (J^e 

j^USI jv« ^LU d)l 4iil Jj^j t (^^^p 4iSl Jj*i jJ, JJ 5r jLSLI ^» j| ^JaiJI j^ 4*« Ij 
^Jai Ls O^r^ 5 r* J-*i ^ Jj^-JL; (i^^> 4)1 1 Jj^j (1)6 Lji JLs C— C^" j^>- IjiLv? Jl5 

jis i;i diju j, ^jji ^ JjjLji ai_^ jp disu jp ^j^-j loi timw&p ^ 

Jc j^jiiil *^j j^jidl Jc ^rLJaJI 4-^J 'js jLsk^j J (i^^> 4ij| Jj*ij _*« Lji Lsi 
^ Sj_^ (1)1 4__j| JP ojjP j^ pLLft JP cUSU JP ^JJtf; (J-lJ-j 100 ® ^LskSI jJLUI J ^jJjUI ajJ>I Ji-j Ji ^l Jj-ij t> (i^p &\ Jj^v} J^ ^_JU V! jjjf 

dJjU Jp Jy&-J "^* 1 (^£ j^ _ JL_4 jl j k_>J JLl^ oj sii^ ^ Jjij ^ JL~s 

J) /»Li* jp dlSU jp (j^J^-j iov jllSI J ajs^j *y o& j--^ £* j-I Jup jI *^Ij* 'if 

!>U jjs- Jkj-j oj_)P fj-~-^ 4** j^LlJj oLs-wj (J jS L~£ Ob Aj 1 _J—jjI Jp ojjP 

_jfju^- ioa oL sk*j (J oSljl jl jj-~ 'j* £ j.3 °J* J*a> U <__ob ^ /y^i pLj-Jl L* ^it 

4jI '1*3 jLsk^j J j~~« J Ob l-j Ob «^jUaJU ^ jJP jl wj 4>l dUU Jp (JJtf; 

^jL„ J j& <y dJJU Jb (JJ^ J_ iMo j "cLstf j\~j ji-S ^jj Jjl J^ ^jaJlI J^l- 

^Lstf j\~j J_*-_ Ji-Jo (jl J4^ j*-"-! 4! *li?j 4 — *}j Jjl Ja 4UI Jc J^IS 4*1 '1*3 

ol JiS 5-vjjlj j*j j=>~SI «S ( *~--' oLsk^j J ^"j— ^5 ol -Ijl l-jj dlJU JI3 -jH** 

jki* jjisj Ojj^ J^ ^O Sj ij^l}^ j -*^ J^ -J^V ^jdl _i5i> (»J-^2J 4*ls r-jLi": 

iLi jl L^j-s^j ol l^rjjr! ol oLsk^j J ^f^* 'lf, ^jV-^ u^" «jJ?-~* ^S^Sj 

Jp V^ ut' j* -JJ^j* (S-^iS^" ^oUL-j j ^l J^ojUf ^jU 1 Mv 
-J-Aj ^^ oLj^j J ^s I jUj ol oyjk (jl Jp ^JjP J" J-^^l Xp ^ Jl-^ 
j/ JLas LS.^ ij— *? ( 0, L*_ »1 jl j\*jL*U j'jf^' /°L— v_? jl ^j o~*J. J* - ol P^^W *^l 
U 4jjI Jjwij t JUs 4) Jju^als IJlA Jl<^- JLas j_1C (Jj*j (i^^p «IjjI Jj— ^J (Jl* Jls»-I 

(^j^-j ii- imp aJlT JI3 ^ ajL'I ojj (_j>- (i_^c aSil JjJ-j dJ^^ ^ rj^l J^-l 
^jljpl ftU- JI3 4»i u4^ill (j. -^*^ j^ JjLiljJi-l 4iil jip ^ ^lkp Jp dlSU Jp 

4ill Jj-ij «S JUs jju VI _il» JjA>J flj*-^ <wi*^JJ Oj-i^ Vj-/2J (i^r|p 4ill Jj^j Ji 

j» (ig|p 4ij| JjJ,j y Ju_ oLsk^j J ^Lv> wlj Jil cjjp\ JU- iSli U3 (i^p 
_Jli j^U-U J_ V J_ aijo _;j._^ ol Ak*^ (j* Jl~^ ^ JU^ ^j (j~*j ol A^*^ 
<J& jLas ^ ^rj^' J^* - ' ^ J^ 9 ^ JJ.^-*3 Ijjfc i-e*- JU3 j__C (Jj*j $=?%b >-l Jj*ij 
_JlSi> J 'liLi-ill _y, J^5-~* 1 cJLli ^UaP J_ _1SU J_ O^— s^>l U jlSv» Ujv ^j ijju ju _ma imy jy^p. <J>! ^^ j~^ l^_°>- o^ u jui _^i ^* 3j^' 

IjL^* ^lil VLj>l 0LJ2JJ *Lks J Ujj jks I ji Jc J^jJ OjJj^j i*^ Jj&l 0*-C* 

J IjLj: 4U1 cjLj>l tr^- $8^ ^ -Jj — ^J o* if •-** -J^' «jl^— Jl ty* Jf- y 
\ Ma ^l *J cJ^ U 4^-! Ijjbj dJjU jS *jdl dJJiiLj^ ^fc Llj 0LJ2JJ 
JJP ^ k\ jip Jp «i I; Jp dJjU Jp ^j4 <j£J^- vi * ^LJJI ^L^. J ^U- U <^j u 

mr jkii Jc>- rt->cU^ 'i f Lj> lil 0K5 jJu dUi ^j^ <-^ fC L - s ^ J*J r*- 3 *" 4 --^: Jo VI 

ol^ij4 li& jjp j^l j^pj (j^uj jl ^. li-i ol v^ di' if 4^ «j^ ur^J 
5*j ^-J4 66 4)1 ol Jp Sjjp ^ pLlft Jp dJjU Jp fgte-j Tir oLcLj> L*j 

o-jj S/ disu jis _jw ^lj> jij Sfi is ^^-i Viij Uj jis jkij S/ <i*A-> 
j ^i fe ji jij s-jj ji <1b S/jjj JuLA; o! j* iii- vi ^UrJ} ^iii 

<us *»■—»- 1 (_$ Jj I /» jd I diS JJ «•Lkfll L \j> I 'ij oJL <die J I i jkJi 1 <v 'J-J' '*f LJ2J3 
j^>- j\kJj ol fjt'h^j ri-^^-l j-^ f'^-^L; jjAill ^j-J. j^LkU o^v Lil <UL^I V 

sljjjite />jj /»Uv£ lJ u 1 /V^ Ajdl _JlSS sLJaS <die ^c^ii^ ^h 4^ c5j' ^ lS^"^ 

14*1 (^H> J^Sll ^jj "^l^ jp ol jp 3j> Ji ^LIa jp dUU jp jj4 ^li- -m 

^j <Ujs<aj (j^^jp _*^l Jj-*j Ovj 4li&L>-l jj /j-^ij 5 4*js<2j Ujj s-ljjJulc />jj Oo LJLs 

oLJbJj (jJ'ji L)i ^Lfj. J^lj <ULj> ^j-^^il (^^^> >^l Jj-^j p~^ Lji <dULi-l 

(JTJj^-j 110 ^^^m <6 y s-L^ %^3 ^ULjs s-Li \_^ sljj^b ajj iJjj 'W2. : jJjl jft Ou 

(jl ^ ^jUJ ^ «VI lJjp (i ^^1 xp i J-iJ^ jp v 1 ^ u 1 J^ ^ u J^ 

OA— C* 'IjLc (_jl <VjJ.JlI Jl^I b Jj^ j^LI (Jc j\ij ^ *\c sljj_^b ajj oL— J> 
'^rLj? ulj <uL^ '^V^ *— **^d °ij s-ljj^tc ajj I Jl» fjjjl li— j» Jj^J (i^^> /^l ^J—^J 

^j J_JP ol <wj VI diSU jp (jfJL^-j im |y^ jkiiU sLt ^yj k^Jls sLi '^yJ 

\y>jjsj (jl dAl*l Aj»Ij k<ai sljj^b ajj Lc jl /»Luft ^ tiyjLLI (J| Jjijl ^lkJ-J-l )?^ £ jL^ Jp dUU Jp ^_4 (J^- ii y y> j]Ij ,___-? Vlj Jaill ^ ^L^ u^/^" 

jrjd ^W j* L5-r (& ^ 1 ^j ^ 1 s i> J 1 j^ £>^ j* ^ ^ (^. 

j^lj V Jj5j.A__ 1*11 Jil A_C" 4»! dJjU Jp ^J^-j "HA (Q_^ ^^ VI AjJJ JaiJI AjJ 

fj~3 <_£* f ?' C£3 feW j^ (S^ ^ 1 Jj^j L5-r d^ 1 f -^ 1 ^** ' ^! j*^ ft^ 

^$\ <Z>\j diJ- J Jl &-f t; 4^1 dBj JU _Jr . . li&tJ JJi f>3 ^Sfi 

jl JJP j; 4jj| xp Jp ^L' Jp «fJjjU Jp jpt ^J^- i^ pt-^ 1 <j JL^jJI jp 
c~-J (Jl J-i- J-^Ijj dAjU /iil Jj-^j Ij IjJ-w JLs^jll jp ^^ (*2r|c> ^ 1 Jj— * *J 
£>^' j* ^ 1 J 1 J^ 4^ J^ ti^-J nv - ™-™-*- Jjjj r *il JI-^T 

dJ_U IjiU JL^jllj 'iljj Jl Jjllj 'SIjI JU <&& ^l Jj t>j jl «jiJj* (ji J^ 

C^j b mm (JjaI^j (jj ^^4 c*±>) (Jl'^v^'^"^ 1 (Ji JU .^ 1 Jj^j 'd jW'jv 

U j—l>-l JjSj !S3U C^-j^j ^_j4 (£^~e- -jf * \ j*~H J 1 ^ 2 ^ J^d ci^' 1 P 1 ?-^ 
J^c/* jAj* 5 j-* 1 -^ J 1 _|J->- J^ J J^jL^» (jjf^ f W t£ V^"J j*^ C-.A_X" 
t£i]i j=-jj jl «0 ,J^JU fL-- 1 (J c (JjJ^J ^? /* (V* f^ J 1 ^' *Ur— **2 4^ /*J ajS d3 ^r^d 
Jls J fL-J-ll L^ 4*-^ Cji^ 1 ^j-^ 1 <lty<&J ^)?-*? j? (j?>-^ J^ U Jc ^ J^j 
Jc ^0 ^ftj ^LiaJI j^-jj *V £jj$k> l-j} Lf,*l L^W (J?j4-* JM ^■v*' 1 ^- l-ij - a; *- j---jl 
j( I j^jjj j I Jjj I <wj tjT (j j\iw Cl« (Vjf^ (• L*? *y^ ( J-*^"J J-* - ^ (j^r J *"-"-* 1 -*^' -^ 5 ^ 

oA—c* 1 U j-~>-l IjvAj dJilU J15 j^Ja^ j^,LI^ jl y (J^Jj «Ls-4>- jl fj^l^ "•&£ J^ 
^ VI Jjik3U o^ (j-4 <36 fi v • r «uL^ J Jsjj-i! jA U Cj u /r • r JUJ- J 
«u^ f L-iSI ^ (3-~d cSJJ" 1 j^j-^ 1 ^Ljl l-l <j!<2jj-il ji i*5l Jj*i J^ cJt-c/ 1 (_$jj! 

ojlJaJI J aLaJI «db Juil (_$jjl j^2j^_JlI d)\jjj j^aJb jl ^S jU «LU dUS kLj 4^3 

J*j J^ t_LA5S iJj l_U «Cav^ ibj V U JJiSS J^j AiiJI J^ t_LA5S j J_L 'lcl ^l Uj <£» *&j 

aL__I Jc (j;J_ I Jftj ^iuJI J j-aiJI J jfl Ll_ij ^l (J«2>-jl J-5J Jr-J,_5»Jjl (j^J J^Jl^- u- I J4» jrfi/JI <j? {0*^1 J^ tij^ * j^J j^JI J j^ J j* L~s_Fiil J^-j^ (j~\ 

ivicidl jpaL^JIj^L^JI JjIj! < w ju<db JUi_*M ^iNI jij ^J cJLjc* U 4->-l 
jp pW j^' ckj j^ J~* *l ^lliil (*J j~*~« jp <wj a»I cUiu jp jpi ^jU- 
otLi ,jp (J*^j diJU Jl* ""vr £jkj d)l J4S jlUL Ijud ju**» JUs fjko ol y J* 
j! aL^ j! L^iiij ^j ,j* j-k 4^j ^^ j-* <-4^ J^ -JY'V ^ /V*V dlB Ji« jLl^ ^ 

_$JuJ yisj <££ J <b*jJlj 43 jJaJI jU 4$U J^ <UP diji JjJ <jL> (^jU AJJo jl 43 J-s^ 

Uj^pj jj juS! ^ <dc L*>-ljJI (J-J Ail d^-ij 4M o& U V! tL^jJI j^ olj^ U Jc 

jj Ai^NU j^lj jji 4*2 U- <ujj J dUi J*-J£ Lcl j «—*>-! jJ J^J Lr <b f- jJall U ^T 

• " "< '„ ' l ' , " "' 1 /' " «* "•" • " " • 

4jJ^>- l_l J>- jilc ^ljJI jji^l j^ <_Jj- JJU Jji-LI j^i^ j-Jj J dB <! jU- 

jb ^ C&£ <cu Lft L_J> _& J$2 'i jd I *Li S 1 li jiu ^^J^ <CjjjJ JLll j L^>j oU jJ I 

pjfc, ^Jf- Jl (_$-^j ULjV" 4jjU JJLp j&lil ^J^-iLiNI ojjfc j^r<t! IjJU- dJiJS Ob 
ajJsj Jj& Jl_J> ob JJP ut^l ^ ^^ • ^ 4^^ 'if" <s"^3 ^ r ^ ^l^ 1 lT^ $* 
js> $J-\ J^ij *y j J^- 1 jp $J- 1 ajs^j *y JjZs J^-l JP J,^-l J^2j jl J.^-1 jp Ju^-I 

(j.Jt) u* 4^^* (J^ J-^= l?-^" nvl vlj^^Jlj jLsk^j ^Ljsi J ftU- U (^j u j^-I 

(_$i ajj J jLja^J J fjd Oli jJa^l t-jUaJU ^ JJP (jl'L-l ^ jJU- <U^-I JP 'Li I 

CJtli» (jfCj jiil jv«l b JUi J<rj os-LJ^- jL^ iJI CJ^J (_£•*■* I ^ * ^' <J?ljJ f& 

dJa3-\ Ayu Jjj^dJiJU JU iSV«i |JJL^>-I Jij j\-4 L-^-^J j-^ J^ cr-*— ^l 
■wo wM <blx^ Ujj Ajjsj Jjjjj <CjL^j <&jy> «u^-j 'icl '«odlj (^jJ Iji iLs<i*jJ! j^^ 
UjLu jLsk^j ?-Ls<2.i pj^h Jj^d l)b j-^ Cf.s "^ ^ & "if' 4^ "if' Jy^*~J 
'£ iil j^P jl ^L^i ^l jp dUU jp ^jU-j nvi ^_^ J J 1 uf •* (j? ^ ' cV 
V j^-NI JlSj <i_*jj 3J^d Li*j._^-l JU5 jLskiJ *Ls-i5 J Uli>-I Oj^js IjIj ^LIp \n ^ aSii jip ^p ^l; jp tilJU jp <_£ i^-j iyy <ju jj^a. J^ £■$ (ij^ ^ &> cV^» 

4lle ^lU i-jSI 4_Pji> \^j lLyfi.aSI <Lii*s fc'—^ J^3 ^Ui—il (V Jj^i Ou 4)1 j— ^ 

Jp JUj ^Llill ci i ^s5-* /f-^ *' ^^ ci (J-^= j^ 4^ 'Cf" l$^J 1VA ^L-^"JI 

Jts iiV* ^Tljj jlj jLJb^j ^Ljafl <3j-*i *^ Jl cj>i 4^ '^5*" J^ ijLvfi*j «jLvks 

4ip cSj-^r <i^j °^kl 4^ J-4^ jLs^.^j *LJa5 3_^ j-*?*. Jj^d °3U cJ<_ c" /c-s<s 
L*lj jl L&Li jLja^j J ti>j-£ jl JjI <y diSU J6 iSv«i 4*jl> jl J,! dUi 4*^*13 

iiSU JP ^l^-j 1Y^ \ /V«0 4)ISC> ajj s-Ljai 4J^ J^ 4^ v^j pW cV? J° ^* J^ 
os-L^- CiiSL> ^Jjiaj j.fcj J_jkLsf ^« C-ijJli ojp-l 4jI ^—11 (j-4^ Ji 4-i-^" 'if" 
\^3Jb iiw 4 cJlAS Ji->" JLs L^*kJt> aI CjLsuLul OjUSs-SI aL>I />L^ jP «uLii <jLi>l 

Jfe iSv ♦ V oUjIi^ *IjI ^*^ v^cji ci' 5*1^ <i L -rr l^kaj *y l^L^- Jl^ s-Li jl 
jp «iUU Jl-ij iJY*A UjE^ ^Ls^j «jljiJI j ^l ^jJ^ U jj^j jl cl! 4^"'3 ^l^ 

jkliu j£ L*ai>. jljl J^ (J k-JP f ■*> (V 4*i i *S Jis jLyg-^j (J 4JXLv> — ;.,<?" olj_ll 
^ftj c$jil 4*S :> is Jis jil Ujj 7W2J /C Lui (_£ j* **As i£iji> J^U <_£ J* (jl ^-JX (jc>- 

L^L^ (j iuisj «^iJ^dUU Jils /»IjI L^sii^- Jis L^p dUi A^jh V cb*^l oj^ 
Ciii LU Oj^s I U j^jjlij j\kfllU 4jlj Lli ^siiiLI ^* a1\SI diSi dilU Jts L^*^*i>j 

4llc J* jLs-a^j j^ ajj jil (J 'lil jjf Ju*«J iSV' ^ fjs^aJj J-^iilJi a1\SI L^P 
U s-LvfiS <ub ^*iS JUs <LS 'iil (_£Jjl fjgSI s-Lsks <ulc ^i*-^; jl 4» jLsk^j s-Lsks 

1 /v»i 4J "Lil (^jSI Ajdl /xiij (1)1 cl| 4**"'J J^^~^ «^ ^^ 2 -^ <— ^^*4 ^*|j c9-^ 

(^rjj 4si^-j 4^1^ i)lulfl (jj JP cUJU ^P ^JJ^ (_i?J^- "M* ^jia^SI ^Ljsi C^J U 
^i^Jlc J^-Ji 4^ Ijjiai l* ^Uis (^liis (_$ji>ls jllPjJai^ j^UrLs^ L>«.ls^l (i^=r|p ft^SI 
JjJij b L^ol Cii> C-JlSj a!>^SL) (JTjJjj 4sAA>- cJUs ^tJb Cjls (i^^t> /iil Jj-^j 
JLjs 4Jc IjjJasU aUI? LlSI (_gj.it) Ls ^juPjkl^ j^iaLs^ 4_Jl^lcj bl C^^-s^»l (Jl/iil ur JjJt> IS3U cJ*-? ^JJ^ J-» iS V > * i^mgi^ j^-l Uj£ iiKi Lsii I si^k jSii Jj*ij 

Jj! (_$JJi 4*jj *^j 'iLs— 9 4llb .Jllli ^ j_j aL^ <j L^u'j! LaLJ J'j-**' J' Jj ' ,V 
f-jJ—U j*j *Uu^ /^ 2 -^ /» AjLjl *-« , Lc ,JllJj °jkj5J J>j fj^** J^J ^J^ J ^ 
lij "-Ji L* o*>lJ> *L_J_* 4llb (_$j! Yj jJ^ JuUli j\P j Ic J* J_i I Lcl j& !i! iLj-S 
jl (JuJu Yj _JJU Jb *jJ>jJ! Jl 4-3 ;fLj£ LjC <Uu>- fJal^ ^ _jJ-*- J.a LgiiiaS J* 

J* II* 4iil Uj A-^-lj fLskilj o^AJaJI «jLLs-aJI JUpVI j**^ j J4j" J^-^i 

•1 jif lii «jlj jc iiH JU. «jsLki j-iiii 14, ^jL'^ jli i^L-jJi jljpSm 

J>- ^jt^ j*' '^J ^Ji fJ^* $ si^ 'Jpi l f^J» ISl j j^Sj ^j^i j£- sJj^J 

IJsA J.a -li _J*j jl JJj Yj 4Pjii *_o Jc>- 4j_»J*j 'j _ilj__JI <J J~»-^ lijj 4_p *i*J 

j-J! aU_jVI J* ^tlU J-yJ l_*/-] ^>: ^l 'j» V! ij_^ JJ- 4_J j^o li! 
IjJSj) Ajlir j JjSi JUjj iijli'aiil jl dUSj Lj, ojJjUj <jil jj^ VIJ L4. ojjjL-ij 

J,J ^L^aJl lj_icl *c j>«J-il o* ij-i VI -ialS-! J^ ^yw V! Jal3-I '$0 JV*j (jj-*- IjJ J^lj 

ol jli (<& _j\UJ!j «JU Ijiclj) jUu'-lil JUJ '-jiI Jl* ^^yjl pLcj 4&L» (JiUI 
<ti J-»o 0! J^«j /7--*-! ^Jj^ o! 41 JSCj "1 <u~2jjji5l ,J— * jJJ LjJ_u /^--jLIj J*l *>^-J 
4 io |j l_Ji ji-S ISl LfiLcl 4iUi "-ii L* J ji-S jwJ-l J5j ^jjJ-l J^ V*>1^- ^>-jjj 

^JJjl ^ JJ- 1A 1 "-ic J^ (jL-s^j j j— ^i ! <y 4jji <»_-J W cJ-j^ U jlo- 1 I j\*j ^JajjaJ I 
_V 11 (JJ-^ O-^i (»LJ-JI Jc j jJj V o& (J^- j-^oU^ -X J*°' 'J • ^' 4^^ o^ 
LcU (_$ji J_i <lJ-; Ijji o& l-ij aIjv-j (1)1 J,l dJ-lj lrr!j diJ-i _;j! Vj dJjU J_ 

JuP (jl «Wj 4j*I diJU Jp (^J^-j ""AV 1 /V'A j^^p ^U! i_C |jU pji jT w Ki ijJaj 

Jkk j6 pLJ-JI LJJb j__lj l*jjj Jc _J l-J- lij J^Li-l oljdl jp J^J jJP _1 iil 

Ul J*!j _ijU JU _V 1 V (^t ^IJI i_C 4L1J- J.* I li LSCJ >»jj jT(l)-£i (tJaij 
J^ oJ.ji jiJ (lc j\ Ljaj^ 'Swj Oo j-^) (jL^J j^ ^' -^ 15 '*LJ_jJ! L^Jic djy^ iir Jp £xJ~j iAr Ujjj, j_ cJjJU £ of\^\ 'j* L- ^v <iB eji3 (_Al p„l 

'Jj O-JbJij' il_J_> 4_J_ Ob <y Jji_ 0& 4jI 4j! Jp ~*__l __) j-^^l ^ <J^ 4^ 
*> Iju» L_fs.lv» /» j_ J5 0-"-» ff^°i 4>_ j=*-l jL«a«j^ (J*_>- 4*Ls^ / l c _>j_ j^j 4«/?%j 
i_J5_ ji» j£>- _^ Jwj^ _,P 4*Jj 4j1 dJjU _jP (£&-J ""A*- *-J_*_l _15_ ** 4_J__j 4J__>- 

4_Ju„ (jl jp ju**_ _^ (JJ^ jp dJSL jp <_^-__ ^ 4 ^- ""ao pLjaH ^LJ-i «U- Jj u 

_~« j-L-JaJl Jc Oj^l 0-j[ Jj*- ($__§_ J^lll £jj 4_J-__- kj? 4.1 j^jjl ^ _/ 

dJ-*"„ ^Jj I /» j_J I /» Ls^ -,_ J U ftOjl |y|yU L*~- (J lj __}>- 4«js_* I ,*__2*"-_ I L-l L_**2-»j 

dJvb _$jjl p_SI pL^i ol oj-4^ W I J*l £-5" *l 4^ o^ <J-^ c? 1 ^" --^ *tk 

«•_*- V 4)jj j__ Ac- <uL_s_> *J« (lc (jl OjVj (jLvk^j fLs^ 4) (jjjj l_l oL*-_ \* 4_i 
I __bj ciiJU J_> L, ~u LjMaj 4*L_sfj 0j_£ *-J o^LJ-i 4_lic _)! (jLs^«j _> 4)1 <_L__jl 
_jP _X__4 (_~^-*- "^AI ALskSI **U- C-JU Ujfcj iaJI Jj-I <_Jc c5jil _,jjlj -___"• _^*-l 

~Sk jp jJ^jl! jip _i *L_)_„ (jl Jp 4ul j_xp __, jjp jji ^paill <j! _,p dJJU 

_Xi_. JkiJj, __ki_ *_ JjiJ (J^- pjja_ (^gjt 41 1 Jj^j 06 cJl^ L^'l ^^ lj\\ gjj 
4olj Uj oLs^-^j j! k^ j^Jj ^L*^ J— iNlJul (j^?5jp 4il! Jj-^j C-_lj Uj /«j^aj j JjjD* 

jp iljjll (jl Jp dJJU Jp (_^J^-j iav (}___________) jb.^ j 4i« LLsf _>o I _4Ji j 

^Ji LcLs^'fju^-l o& lilfl 4l>- ^LskSI Ju5 (^^_|p 41 1 Jj^j d\oy^ (jl _jP ^P*^l 
\"f\-£ (Jl"JrL*a (jl Jidi 4_i! — £ jl 4JJU jj*>l jU J4— ijt ^j _ui v_ Jl_ ^___i 4i I Jj^j _)l lyjk (j! _jp ^jp*-! jp iljjll (j! Jp ciJJL _,p _|j_tj 
4jjV^_i jj_ Lcl (_Jl_IsJlI Aj J^ 4i I 1^5 44^' (^Ls-JI ^ _ijLi- oa_j _j^ij <jjjlj 
~&\&^ J,l LilUl _ru_u 4L__i- _p 4) _$j4"! Lij _], A__s_Jb ^U-I _^ 4jlj,ij 4«U.J^j 
J_fi (jl 4Jp _jp dJjL jp _^l^-j ia^ (£__J) 4t _$j4-l lilj J ji» pL__l ^l <^e 
c^s>j 4i__i-l <J->IjhI --~*~" oLsk«j _p-_ !_! J_ 4)1 -___-» (jl jp 4ol _jp dJSL __/ J jLJ^j J ^LskJJ _j|j_j| 'o^yt *- J«ll Jil *-**' fcl dUU Jp j£&"j -^ ^ 
_J}_ __53 Ul Jil J, I j_~! ^Jbif jij o^T J Sfj «Sj! J V jL^I okU J* JpU 

J» Ja2\ jJu aIjI 4l* /»Lstf J Jjij IS3U Jj-J^J (J-J£ J_ £JY S 4_P ^^ Yj 

_JUi_JI J? J_~l Jp _1S- _j*-L> °ij ^j^-i <u_illj 1*11 Jil J* Ij_-I ^2'1 aJ| c^JjaUj 

4il4__4-l Jj&| <_^ J_J U jLski j, _^>Jj jlj 4_Pjj (jji L_£j _lSi> _J*'Jw ("M' J* ^!j 

(_x_J£ J_ j _JY \ 1 _J!_ OjL~*j ^jljj 1*11 JJ-I JuP. ^_>-j _15_ J Ijlj jl *-Lf-lj 

/»jj />Ls^ _jP jc-f^ 5i _5"^-^d _T*J ^Afljlj 1*11 J-ftl Ja I Jvi-I >_jH °1 Jjijj CnjU O*— C" 

w H Y oljL^o& aljlj <UjJ-j 1*11 Jil <j^-*j «__-jIJ j.3j _,■--*- «ULs^j 4*__M 111 (i^e >ul Jjdj jls dJfi L^i si^k J$3I gjj ^k jp j->yi Jip cJu YjJf 
•\\\ (^2) jLdVI a^-LL VI cidl J^-^i V o& j iU-jl* i-ilj Jl JJj _i$cpl Isl 
lil cJb 4_A jl j-^jJI ^-j* cJj 3 J-^ J^ V^r? u»J lf ^^ 'if ^ — ^J 
diJU JIS ilY W t.l'Ii-M.l'lA Jl£ V ^l _^j VI ,y«>jll j- JUi V cJscpI 

ouivi ^ll ^jJS ii vi Ij^I -& % ti £p5 V3 &^u J^ii ji; v 

jLd-l Jc o*>U_lj j^dl oSLp jjj r-j-H U <j»-l -^ ^' ^LL U-jl^- Ob j>ij 

J» J0A\ <l£J, U 4JL& J^ U£ii Jk^dl uj^ V _JjU JIS _W u l^t;lj 
jp (j^U-j "iw oldiVI 4>-L_L VI cJdl Jj>-ij jJliil Jc sSU-ilj (j^dl o-b? 

l*j JUi _juLX C-—s£ 4^L_L J^^iJ^ _i£^*j Jkj^ <j p V^ <jJ ~—*X AjI dJU 

Jfo VI o-j3 V 4jj o JSl^-l V ^il tfjoe > VI &JU JIS ilm disi j-t V 

vi 14J <__£ v Ji ^uJi j Jfevi o_f oij! Vj- «j ^i a_^ jf* j 

j6 jls L^PJo jl 4*dM Jl <us ejjS^pl (_$jSI oJ^>JJ> °\a _j_C*dl 7-j-ii- jl 4*lj^ 

V (JU olj^ jujcUi J 4*JjM jbl ^Ls^ (jc *4*-^ *^3 ^LjM <J *_i> V Ijl<36~.^ 
1*3 (j^>-L~_1I (j jji5flc °ioij) J6 (JUjj _ljhj"<o>il oV ^J _ilx:pVL; L^-t ^jl 
Jj^i b\'i jU- dilLft j-i dUU JU llYY« L^ lU ^2-4 °ij Lg-JS^ icrLl_il _ul 
j^ldl jl ii^ r-jJ4 oi ji v--^ V o^l^l ^J I LjJ ^4 V jdl j^LUlI J 
(^jjl A^dl j VI ui^iiil cLjj Vj dJjU JIS £iYY^ 1 /rU kiirl o i_if (^il 
ej_Cli_il (jl /*— c*l °ij o><^e__-ls_JLI ejU-j j^ *L^>-j (j ojh>- oj^j ol VI 4_J _i.Scp| 

V 4)i ^Lc Jjo Lrj juscidLI t-jU-j \* ^>-j (j jl J>?=idl J VI <ui cu^iL <d^-j 
VI cJd\ ji-jj V J^pI lll (^^ ^oil Jjdj o^^l^ Jj3 j^_ldl J VI o^ 
J_j iSYYY ^jJiSI ^u jlldl J Vj" J.«_vdl ^^ Jj^ -i^*d ^j JldiVI 4^-LL UA jdl "klllJI \a ^j-U-ll! c_JJ-^ J^ ^si <— *^*i J^ *^J.-5^ OD^-il <_i^Iiiil ji- Jj _JjU 

I ^i _-A^*i <l)l JjJ _$SI "4LUI Jjl 4 i°^L Jj£ _*i J*^- I ^i _J~*_*j (1)1 JjJ 

lib Vj Xkj& jl oljUejl .V 9 4j J-**"-*"^ L^T OjUJ L **'j*J V 43 _\_Pu J*~*~* _i^*il'j 

V «■/c^J jl 4)U *_ij ^j»1j jlj <lftl 4>_Ls_wj 4l*I_v2j 4l>U- jJai^J _J_C_*_il _,j»Lj jL 
_JJU Jl3 ilVVV oLj! jJSvj _^ _JSJ; J^Lj jl LLa>- (1)6 !_! <_JjJo J"-Ij *>_ 4«__ J ^U-Jj 

j* jjp Jfe vi lJij iji- «ji&vi j _A; Ui jj.! ^ ij__^i ^jA -i 

l^jj _JiS_ j* otfu JUp VI j* <_iji «Jt! Uj £jllj ^113 sSUll Ju JUp VI 
_j-U£ ol 4! j_Jj Siill j* ^* Lc J^j_ L_cu _4- j* fr_^ j _p-- _j-_i 4Ji U jl 

Jj_ij _J_n1pI jij 4P Jlij Vj 4_>j__J Jf J~* J* V Oj_^_v_Jll 4_te _5**2~» U j_P _Jlj_ J 

jlj-i-lj Jlsipyij _JjU jfi iSm _i_t:pVI <Li 0j4-i.il _j>j ^=Sl 41 1 
*w 4j VI _j_t;p VI jjjt V U <Jj u \ /n o^ilj^ Jjjjlj J$jjdlJ Jfo VljViljj: 

V VI3 j_JP _^ 4}| oip Jj^» Uiljj J_i*i- j) ^Ull ol 4iJij 2.1 _JSU jp _x_j4 ^j-*- 

_-!_>- 1 >>3 Jujj ,!>- Ijj J-*lj lj»j) 4jt_f J JUjj -Jjtv 4ill Jj~| /»Lyq.l VI (_ilS\Ip| 

itj ^jj^i? v_, jiui Ji ^ljji ijici f j;%\ ^ ij-i vi Jaiii j* J^ vi 

_JS_ jcj _J5U J_ iirro pUJI ^ J_cpVI ^l _f_ L_c6 (^Lldl j OjiC 1 ^ 
jp _x_i4 _y >J_- tu j^ _^Sj_i_il -;jj=»- l_J o aLsoj VI eilsC^pl V 4*1 1;11p J^ VI 
j3 tl (jl _,_>y I a^ _^ Jo <j! j> __^ Jp dilU Ljji- J_ jJ^^ll Xp _^ ibj 

JJU- jl- J 4aLU OjLip J 4_JL, L-J^ 4l>-L_»-; L~*Jo (1)Dn- <_-a-*^pI j-^jS! 4^ _y 

j> ^13 o^ (_0 l?^ ~ m o:-^- 11 ^ ^ 51 ^P- J^ ^ri ^ '^ ^4i JI a 

Jl Oji^-j^ V (1)1 s^-^j J^ J*rljVI J-t*S! IjiSCpl !_! Jj-.il JJ&I ^Paij ij\j 4j'I _JijU 

Jp _JiS- _^Jjj (iiJU JL; ^ljj Jis iirrv i/rn _^l!S! « _j_il ljif__ J^ ^UI 

1^0 c_i_^P VI jL_J_9 (_JU _JlS_ J Jl _l_4_j^ U d_>-! Ijjbj Ijja^ J-jj'l jJaJ-l Ju-I Jj^j (1)1 *Z& jp j->yi a^ oL o_^J^ Jp ^jL^i _JJ jp dUU jp itj ^I^ 
*=Lj*-I ju?-j *ii _i£i*d ol ^>ljl _;«iJI o^JlI Jl 1_ijv2.il Lji _j£i*_; ol ^>ljl (a^L >nI 

4JUlc ib>- I JJ& 4J JJ*i L^P JL*i Lfclj Lji <^i} ^^J ^—v^-^>- *-^J 4_J^lc ?-h>- 
_p" <—*'$->*i °i 5 ~ij^^ 2j *' p (j-f: OjJjJ*-* 3r' ^2^ /^' ^J— ^J -^ V^dJJ <— J-*>-J 

ls_-_l_il J^-S J^-J Jp _iSU J^-^J -^YYA ^Q ^^ Jlj_Ji J* Ij--^ _i.x*pl 

Apdlil J* £\3-^~ (J^t<* P <J^ -^ ^ f ^ -LJ^»J _-? J*r^J^' j-*~~l (J <— 9j>SCii 
_i£l*_ jjJt J;l Jj 4llb _iji L-~£ V aI ^ lil j~~*SI J* 'Jj U _i£l*> jl ^ «4— £l 

jl jLsk^j J & lil (_ij5sp J* <db i-^>-j U (cyi^ dJi]U JCji _iB <dic 1^.^-j jl 

_p- _j_\I*j °Ji _*>-j 5f (jL^j (J (_ijX*JI Sljl (i^^t> _,«— I JjJj jl (i*ij J*Jj aj^ 
(jjjlj jLsk^J (J t 9s>TlP- *VI J fj___ilj JljJt J* lj~~^ «J-nIpI jLj^j i^Jo l_J 

k\ Jj-Jj (1)1 (jJ«4j 'ij t-^dc fj_4j lc-^ j-£ ti ^-^j -^*^' tj^p'yi 4-dc 
j oJ>u~ i c~fe>i lii 14*1 stjdl J diSU «36 _>m LjL- VI <i l&l ofc* ^H* 
(jj^j >r oj4-' apLJ 4jI j^Liil Jl c**=»-j Cjj& li>L9 L^ju Jl ,*>■ j> L^l L^i ISCipI 

j£ ^j^^cls j\*>llU fjjj^ f Uv? L^ic L-- £ °'j-il hI^ J~?J ^i ^^l (j* (jj^-* U Jc 

Sf dilU j6 _ivr* Cjj^SI J oL^iVI *^-LiL ^JbJJjS j^^p iil Jj^j (1)1 v^4 
iSrr \ ^j&J>y\ J JSll u>uj/nA U^p « Vj ^jjjI ojHf g _i^i_il ^i4 
Uul 4-0-il sf__ilj cryy-ll j^: i U 44 1 C^ ^?^ 1 C 1 ^ ^^ ^ ^ U ^ 

4iJb ^_^-iz U JdJL ^Ul J^ «_i^li_il (lc ^_^->zJ (jL-^lil jSo 'i U "Ck-i-l r-tSsJ rtXl7 

jij i\-j>\ j~J 0! J^-i j-^ Vj diiu j6 Sbj j6 (j_4 J6 drrr jL^JL 5^ 

(1)1 •*i^Ii_JI Vj _i^_i o'JS I J_i-I ^J^I 'ij Uj^P Vj "ili Lj> i'jj^ Vj _j_s_U 
_w Jjij ^Uv? (J r 6 ^ (1)1 >rl s-iiJ o'Jo *Vj OjV» jL-^—il .52 'i U (^i Klpl J U«^_> *_j jb__j-l J-f~i3 iyHj^ ^yyj 'Jj-^J _P ld fLr*^ Jl f j—*^ r^iJ _j_*-*_il ^cCj 

xj &j*-J* ,V £-^ ^~^r'j _P Ju-e-uj juikoj _>L>Jo 4___Cli_j,|j _J_Cl*_ilj -^p-uj 

^JlcJz- 7-d3I J L~*/^l_ ^Jaj^Jil _>!-_>*■> *-j L_^-Ji_> jLLs-jJ *-j jL_f-l _)l-v-—f-j 
~4_J j *U- U <Jju /m jcLJ_ilj _j_0i_ilj pj-il -_& J iill _,* ^ldl dBj 
ui^'il u ^ j* S-^ 1 u.^ 1 -^ ci ^i j^ ^P lf 'ty J^ w j-J-l 

0& Jlfl A»T _5jJ-iUI -u^_vi (jl _,P j-^^l ^ ui <-J--i (jl j^ _s*_~l vj--*-I 
"4J_5 _)-> l-l _a_- Ub _j_ClP_ jLs_2^J _r? -a-ijll J-vtiul <_j_X-?u |i_gj!k- >~l Jj--~j 
_^$CpI y> Jl_ ^ISsIpI ^ -$>4—£ j^ Lj-i _>-£: _jJI ^JulII _>j __j»-^j iS^l 
_,.* J-J7H _AJulj -Vflj L^~__JI /P ^JulJI oJJ* cS\j J_Jj j>rlj^l j^-~*JI _j_*__«_J- _^ 

ju*_~ jjI Jl_ jj J5" J UjJLJ^Ij j>rlj^l j-J^JI J Lftj-Li 3 - _r_?j *U J L__^_4 s_> 

_u*_*~ jjI Jl_ J_-e____il _ji5jfl _AjP jc A__>-__~-__il jlSj "-Llll _jjj 1^151 Ojk~U 
— ls_» _^ jr-aJlj ftHI >j\ <&\j &-ffr jfj lJJtv-jI si^j^k >-l Jj-^J <_?Lip ujJt^J- 

jl ol _^p ojjp _^ aLL* _^ dJjU _jp _l_j (jfJU-j "^a (JJJ CjIhAzj (i-^i^y 

1M 1 /rr« o_J_~j j* j^ljNI j-~-l J jiJ-l : -jul lj___£ J_ ^_§L al)| Jj__Jj 
(4_gjjje 4_jl JjJj jl JJP _^ 4-il J.1P JP jllo _jl aJ_i J-lP _jP _JJU _jP _t_J _~l_-j 

j-^alll (jl JP dJjU JP _ljj _J-U-j V- • ^]) j^lj^l _r^l J j-ull "Jul ljj__u J_ 

4Jil Jjij t (i^p 4_il Jj-~ jJ Jl_ _$4-^f-l _usjJl _^j_ll JuP jl 4_il JwXP {j/jJ? Sy 

__Sl ft ^UJ Jj'l ^gl, 4jil JjJj -J JU_ L__ Jj'l "_i_J Jj-i- jlaJI A-~^LJi Ji-j Jl 
ti u^' 1 -^ cM 251 ^-^ -^ ^ U -^ ^^ -?^ v ' 1 © oLJ_;j ^ _^^pj 

J "-JdJI alJb _Ljl Jl Jl__ 0--v-vij J ^5^ alil Jj-_-~j Lic r-j>- J_ -j'I dJijU 

4_l^l__L|j ILiuLlJlj 4_a._^uI J Uj__s_^_ c-*flji o*^_rj _f-!^j _$>- jl *&»j 

V L^I ^ SiLrj jl j^- ^l jp ^L' jp dUU jp _tj _^l_^j v-v <yyBiP (J! (^S* ^' Jj-«j J& ^j^ ^r^' <-* r ^ J "^ ' Jj ' ^5* ^' s!^ 

_/^!j V! *lUI J Uj^jda L^jp«ii jb J_i j^lj^l *illl J 0LUI3; ji 'fTjjj cijl 
*-l Jj— ij jl Jja> JJI Jil J* aj 35 J* ,*-c* ill dJJU Jp itj ^J^-j v-r ^J^ 

*y ol 4^1 jIjpI ^fi ^1x9 diB j* ^i iLi u j\ *As ^iW jijpl (^jl ^t jlJ °j* 5-LL5JI X^> ji Jjij jb <_JLlill ^ J~**X d)l wj A»l dU^ J^^i c?-^"J ^ 

1 /m L4L. «Lji Ji-1 12 jjiil jjp ol jp ^i2i ^ jj^jii ^ jp duu jp ^j4 ^i^ v»o jSu^w jiiii <jj u 

isl J^i j} ^o j{l dJji 'jJi *l J^Jlj J? (jl 2* J-^ ojSj L^'l (j-4-^ cJu *Li4l 
j~*~ £ ^A Jp dUU Jp Jgte-j v«n (^J) j_^l j? jJiiiU Uj^ <3l2 ji^ 
-uilii-l ^ij Jo jl ^ lf£ ojjj j-^JP cJu^Lc L l Jl v-LUil _J 4-**-- jp 
^ isl j^p jl *^li Jp dUU jp (^l^-j v-v ^J) J^: £ jJiL" jl J3 jjl U^U 

dj U \ /WV 45 Jp «llp 4ijsjjj &i «Sj^jJj fJ-^= -*' J^ ^?' J"**!^ (jL^ 0& ^JP 

O^- c/.^ 1 £* uVf^ 1 ij Cfj^ U £> i p 4^ U U* <Jr& Sf^ V ' A ^l J^- 
J*Jw 4ij| AiP Jl_» jljJ^L; Uu>-I 4*J_k ^ jj\J~A\j ^j-l^P Jy, ^l JuP jl ol Jp 

J aisl jup ,xJL.jU Jlfl <uXlj Aj-s^l J<?*> * i«_3-^ J- Jj-~-il Jl^j -u~llj j»j-^l 

4llc C-wJ»«*fl <— •'JH j*-**d ,J*J UVj^I JM J^W 4jJ»c>-j3 (^jLs^aJ j(I uOjj' (_Jl (J' j- u 4P 

(^i-^dUL^I j-«tp J.^l -4^ ^i (^L/jl j\i>- J/ awI jip tfl cul-i iJJt» J^ JIas 

olklki <— JjJI Jc oJj (JjjjI jJ.I As^j 3 cJls £j-J£ j^>j <uilj J^*J ^25^ ^l ^J-^J J& 

4jJuj <U«Ij ^Jj>- j£ <U«Ij , 1g tdwai C-is^l 4lL UL»s*2J jL*^ Jl J 15 jT <Uu I j J I Jj .Jj^- 
Jp dJJU jtjJ-j Y.1 ^^ Jik? (J^p 41 1 Jj^j cJlj l&i Jl* Jr jolj l^, J5 ll 
3^j L^ JJ Jid JLs y IkS-l J^ j-^ jl q1jJ (jl ^ jliaP Jp ^13 J^ 4-4-^ 
l^-U-^- jl JjJ»I J^ JLas (C^lj J c S-4^l (jL^ j*j *U CyjUa. >-l J^ j—^ J^ i 4* Ma i 

^ /vvi bii, Sfjildl ojjji. JU 44^1 v^-^ ci j-^ ^ ^^ ^4-^ ti'J^ ^i ti 

ijrj cijk c$Jj LjIj & J^ to lij j&j-^ ^ 4iil AlP jl *^lj Jp ijli (^I^-j VI- 
^"J*" l-^i cr -^ *^3 "^* J c ^l (^l jlpl J^ cr^F ^4^1 (J^d ?** ^-r^ c9^" J^4^l 

<u^ *yo /*^J <Sj^ iS^ "^* iV? "*i lil ^0v« J^*"-^ (1)1 J^ 5 J-^*d ($**" Ij-*-**"* jl L>-U- 

O&JJ^ Jl 4il AlP jl mU Jp dJJU Jp JfJ^-j VU ^^ IjU-J» jl J45 jjLii^ 

S/ jjiji: Ul ji! oA_r dUU jis £irrr r S^-VI J^ VI ^ jij ^ij jj; S/ jLj£ 01 ^J <Ji*JI oJU?r {j/j„b\ i*J JjJJJL; 4*Xlj £j_S-l J^!^^ J— T*i -*' U^ 

c~~tSI lUllj jJLiJI J^-j J-*-*^ J~® ^ J^" J-** <£~*SI oju?r JJ !_! 4J| dJdij 4_>J>lj 
Jp (J-j^^j^- vu^ljiNI J^lpl^^^^oUjJju i /rYo^Lil jJj 
J« fj-s^l J-i l* (i§j§B ,*-l Jjij JL~i SU-j il)! j>" ji^il xp j^ ^li jp diSU 
jjI^ii V3 oSyjJJi Sij^pii V3 j^dai i^-dj S/ ^ iii jjij j& ydi 
V3 uy£L!i u? J^! Ck^j -A^" j^y^ u_-w J-£ ^ ^ ^! «JiM-i ^j 

Up diSU Jli (JJ^ JLs iSWi ^^) J-jjSI *^j jIjAPjH *-*• ^ -r^' Jr? b*"^ 

Sfj 114 ^i -i cJtS» jbji> ji£ ijiji !_£ ji jij j6 '<;! ^ ^Isi jp jO 
iip ^ tj u>Sl>lj-JI ^i jp ^4' ^ ^li! o^ jbjl> fjJM j_i b\ ^jl 
^j b jUJM j Jiu I IfLjj tl^dij Lf-J-i ol fj*"-^. ci^ ^ d^ y - ' cr^ u? 
jp jlio J i)l j.1p jp dlSU jp ^J4 Jfl^- v>r p!>-V! j 4Ai£_il vP' u^ 
jl oIJ-Pjj ^j^ 2 -'* ^JH fj- 2 ^ J-J-i J' ds^ >"' djJj _s-r -^ *' u-^ ut^ ^ 
|||||B___P ui?*£— !' j-? J-~«l $*-"■& u^- 5 - J-JJ» u^' >M= i u* J-'j u^JJ 

J, 4-1 JuP Cji-i* ^LkjL-l l}/j^? Jji-ijJ *_C* 4,*! *sL; jp dUU JP jfJ^-j vu 
JLas ajJ£ j>j lcjLJa* Ljj 4il! Xl& J ^J_3 Jc ^lj c_jLkJJ-l ^ J^P jl j_iP 
JUs jjji j\ft L_il Ju«j-i! Jr^l Ij 4>JLt> JUs ^cii? t f-j>_Ja._il Ujj^SI IJl» U 'j^f" 

JUJ OjfJI Ijjb (jlj SUU- SU-j jl jU J-fll >>j ciJ-l^ ^lIc! iai_jll LjJl «>Jj JJP 
lll^ J_A jll L_^l lj.ujj *^i a! j»l V! J 4Ai*2_!l uol^SI j-^Jj J& «&! J^p j^ ^i- 5 jl 

\\-J?\ JP ol JP oj_)P J pLLft j,P _jjU JP jS'i^-j VI ^wa-il up «ii j^ 
L_^3 J^lJ *Uj_^ Jftj ol^—~-il O j.g — JaA-il O^JI J^~Lj* C-jIj L^.*l ^o (j! C-1j 
Jjb 4-Jall ^.j <^ C>*ii /c U^Js «uU ^jjj* Jp iijU JLi JJ^ jLs ilYVO jljipj 

^jJ-l j-J i^jb l /rvv j«3j jl jlji^j j^W 5-i j>j i U ^ JUs o ^jJ^ 4AkLil jj o'Jo jb jJ^ ^jdlil JuP <j! ^li JP dJJU Jp <Jj4 ^J^- VH ^JaLil 
jjjju IjjJ" 1^—5^" L- f^j-^ J*^" ^ dUl J u ^ *^ ^ ^^ OJ^ fj-^l \f~^i ^aiJ! 

pJM j^ lL>u dB J Jl cJ^ U 4^-1 ll*j iAJU JIS iSrrn j&> Jl L^: 
(j j^-l Jb 4*1 jJ> J, ^Ull jp j^J ^ ^p^ Jp dUU Jp ,jj4 ^J^- vu 44*- j 

SS\ ^jjst jAj A^J-j JsjVj g^JL jLdP ^ jl^P (ilj AJl 'jLsU j^ ^ <^as\$\ 
^* (j^yi 5-? j*^l 3j* ^ <i?*d b^ 'j-^? '&^ ^f &' ff$ 'if £$* 'if (Jz^~J 
'£ Jkjjj &! j^jJP ^ iil IjP 6I ^L' JP dUU Jp ^lj-j YY« ^jJM OjJ>- 
JI3 iiVVV olMaJ pj^ lil ^jJ JUj 4#>-jj <Jlj j-^j UjJsi iL^l oUj 4)1 1 JJp 

jp JfJ^-j vn I /VVA J^iiJI ^wli Jia oU ISU Ki- *IS U J^-jll JJ>j Lclj dJjU 

^jLaaJi jtJt Y$ ^UjJM oljJi! 44*^ *^ ^yl o& jjp tjt^' J ~p <^' &$ if 4^ 
iir jji^ L^ii jiiiii cj <xj?u jp ojjp j^ pLLft jp diju jp (_£ j^-j vw <^) 

J ftU- livju 3dJ^-^l J? (jl s^ ^Lj^I £_* (j-^j oUjJsi jjiij l>j>-j jJ^ 

Cf 9) Cf ^ <J. Lr^y ^f if ^ if is& J^ m ^ 1 J V^ 1 
Ajjsi jl j^ ^l y~y $=^> &\ Jj^j 4.SI ciTcJli L^'l j^§p ^Ul ^jj l£\c 

j^lS ^ J^-> Jp dlJU Jp jjfJ^-j vri ^ni ^^ vi^L; «^ijkj jl J45 <L^j 

^IjpV! j^3 jjjlit jj>j ^k iil Jj^j Jl «-U- liljpl j! ^tj (j! ^ ^Lkp Jp 

4) JLflS ^W?l jl (J^»U L_ fl^XS ojl*) CJiUI (j! 4il! Jj-^J t JL«5 OjAsi? ^l 4jJ ^J^-J 

J Jik U dJojJ^ J Jiti Ij dJdp OjikSI olft J~plj di^J ky\ ^^ /Sil JjJj 

^ jJP 6l ^jlkil ^ j-^P J> "Lil Jp glJ Jp dUU Jp ^l-^j vro dUp 

(jl Jl ^jU^ JUi ^JaJI II* ^.j JJr JLai oJ>JJIj j*j ^.J^ ^.j jJ-j c-jLkJJ-l 
jA^I U /g^k 4~J"" f! Jl AjjLv» JUi JLill JJiJ dii» JLa3 jvJUjJI j-wl Ij (^» jbiJ sl cJU~l jp diSU jp tjy&-j vn 4iLJ__i /j*>- j\S diJic _-..V)p JJ^ J-- j\i*j_ll 

Jlj oJi^-Jb j\fcj ^--.J? Aj Ju=>-J (__)-«. jM JJ jJ^ j' 4j*I (V J-«rlj J^ j^ J~jj 

j\JUjlll ja^I t> .a» ja^ JUs <_ -Jail Ijl» fuj J-jt j-^ J-" cJL— I j> jn^p 4-_>- 
^ij jj>. dLllj diS^ls AJJJi J,l cJ&.ili JJ^ Jld3 (jU-l M jl o^jlj /^lj oj^S 
jfju^-j vrv^iclll Ju^l jJp. jj$J jsi^- ajJJJI diJU JU _>YVA cJukil j, js2> Jias 
yi 51 ol J-^jJI -^ J 1 ci ^JJ j? <jl aM $£j *&> u cJh4 u* ^ if 

(jj^-j ojd*: I (Jj jl JJo C-ju* J^ jJj J^ "**?j£-3 4*1 J^ Cf/i^ - --* 4^ ^ Ui 
I /VT' C-ju* J. JJj J) *>-j£ ^ J^jlWL*- aL^s u-jall JP (j^d ol JJ* j i-i Ij 

jl J^j p-J£ jl J^ cJ? o jcl jibjj jU-j)l jMoi J-b N diSU JG -Jyy^ 
j* olj^pj o pUi? Jp diJU JLi ^J^ J6 -M • ojJr I (_^J jju ^ j* Jsu&i 
«tlci: ] U Ulj pj-_sM 4J3 Ij ol Aj J*»t *^5 diji j* j-l <Lcc U Ul Ju_ pj-sM «Jo' t> 
j^ 4^ 5* lsh^ cjr^"J m J^* ^ v^Jj* s^b ijj-l -J&fc Su diji> J? jliil 
^UJ-_LI (jji J^ ^J-il J*l J-^ <3-» (^§p 41 1 Jj-ij ol jjp j> 41 1 j.^ jp ^l; 
61 ^5 jjp ^ iii j^ jis jji j^ a_^ jUi jL^j iAi ^ ^lIji Jui j_ r ;j 

Jp dUU Jp ^J^j vn jjaM-MJ-ai-l-^ J^ j_^l jUi jL^j JIS ^ ill Jj^j 

oi ^jA-ii ji>i ji^p ^ji jj_ij j^i ji* 4)*i jjp j; 4ii j.ip jp jiii j, iii jjp 

JJP (j alil XJ> jfi jjS j^ A_s- Jilj 4-J?l J^ pL-JI JiJj 4-dLii-l ^i j^ IjL^ 

JIj (^^^p 41 1 Jjij oi oj>p-ij si^t> 41 1 Jjij j^ j_^*__-J i_j!>dl «-Vjft Ui 

J*' 'jt^ 'ljM te Ji gi; jp duu jp ^i^-j vr- ©-ji-i; j^ j^i jUi j_ r ;j 

wr ibLl J^ Jil JJP jl jIiI jLp ji «Jl^p A__a! jp diSU Jp ^JJ-j vn ^jiSI J^ 

U U \ /VW ojjjo A*lj>«-J-I J^ Jy*i <^^ 4ll Jjij ji 4A)j 4i1 diSU JP J^-U-j 

(i .^1 4^ j^ ^ L ' i-= ^ u j^ cP^ ci^ vrr J^* ^ 1 4 J^ 1 ^j; (1)1 Jjp- 3A\j di i^Bij ii£ 1 1\ id ii di^ v id dd ^i dd ^Hl ^i Jjij 

jpJ-lj diJjJu^j dLJ dLS dLJ LjJ Joj^^JP ut^' ^ J° j J^ ^ <Alt* V 
Jp oj_)p Jl aLL& 'jf- dJJU Jp ^J^-j vrt (25 J-^lj iyj s-Lp ^lj dLJ dijJ^ 
«cU-lj aj Lvji^l liU j&Sj ^LM <ji jjjcU» J As^j <jb dsrl^ ^l Jj~«j <jl <-jJ 
Jj^ otl *_e* 4»! 4)1 Xp J^ lLi jp 4ap ^ ^.ji jp dUU jp ^J^-j vro Jil 

°o» ^! dl§L >"' Jj-^j J*i ^ 4£ $I§L >"' Jj-^j lT J#^ cj^ ?4-* 'Jj'^rf 

^ j^^ jp dUU jp l£&-j vvn ^^ ^fy ^-J-l ci^ J«^ (J* A^ldl JJlP 
dJ£lj j-^^II J1p tjl L j^ ^/Sil J^5 Jli 4»i g-j4 <j< J^ j£ cJjy*^ «^*-* (jl 
J^ V dl^lj Jli £-j4 <jj t JA Uj Jl^ Lfils^aj dLLi*?I j^ I J-^-l jl 'I UjjI /ujaj 
lil dL>Ijj Ojjajall Aij2j dJuijj ^r^l JUjI j^ ^^IjJ J^L^I VI jbj VI j-? 

Jup JUs Jjj^SI pjj oJZ J>- cJi JL^ 'ij jSLil Ijlj Ll J-uJI J*l £Lc cii 

juBi utj jJl4i vi j^ ^g. iii jj_:j ji i ju i^j vi d >jp ^ ^i 

uU L^J Ls^j^jj _^*Ji L^J j^-jJ (JjJ! JU.^1 j^-L fe^L ^l Jj-^j "d^lj cJ^ 4^-^l 
ALs?l (1)1 L*^l L'U Lf: ^v^d s^S^ ^l Jj^j ^lj cJi^ «j-As^ll ^lj L^Jdl (jl V-^rl 
vrv Q|) L£uij 4j L^^j* J>- j_^ (^§p iil Jj-^j jl i J^ jSli^VI Ulj L4*. 
J? ^jJiLLI ^i j.^; j j_^aj j6 ^JP ^ il! J^p jl g|j Jp dilU Jp (J-J^-j 
jLp jl ^ aj! djiSU j^ J?^*-j vrA ^^ rj^l ^WIj ^. Oji^l liu L^j^s ttj-J= 

^ (jbl jlj ^lUrlj 4j tijjlll (jA^r ^~LJ-I (_$i J^JJ JJP: Ja Jil jlj^ j^ d|lil 

dUU Jp ^j4 (j^l^- vr^ jSU VI ojJall ^sj Jjj u 1 /rri dij Jj ^i jLi I j^p 

cj. J? cj 1 cj. 4M 1 ^ cj^ r^ <i j ^ <i ^—^ <i P- ^ & ^ ±~£ o* 

Jli (i^£> jlsl Jj-ij jl ol jp (JjLs^j VI ^LUI J, ijLi- Jp /»LLft (^ djjLM 
J^UVL jlijBl jU-J^ljj»! Iji» ji«jl c^ i^ jl cjLi^I ^il jl cj^ts Jdj^- cJLi ^o^i *L~JI Je j^J ojyl J*JI J*l ( *-c*' 4)1 dUU jp Jy&-j ^Yl < ^^ Li*l^-I l^ 
J*>U VI fcj^ fj-~^ <** jl ^ ^A^ -■- Jviv l^ii' oTj^JLl ^«4 ^J^ vjj-l isj 

«3 y 4J\s ^a J^feZ^j aIj_?-I Jjs&«1_II J Jf ) *Uu *-*j «LUjtJ *^JJj OkLjrrl J.c^ L-Uv« J 

jcj o!jU» Jj y* <J~I 4-^4 JJ' J*' lP 2 ^ ~-*- J S i diSU JU £iYir f^J ijj^ 
J Jp d«U jp ^j4 ^j^ vi- £jLl J>l ^jb 1 /rro ^3 VI ^ o>i JT 
•-r 1 (^ ^ 1 gjj «-^ j^ jS^ 1 (i s j> <j^ j-^j 11 ^ a ^- ^ VI 

Jftl jr* Lj OjUJu J*l J« iLi ^IVjll 4-f 7 plc (i|g|k alil Jj ij ** &>-3*- JJ- 

ojUJw J*l J« UU h^\ $=£&* &\ ^j^j J*lj 7-5-^ J*l J-> Lj °j-^j "^ 6 -^ 
{(^) _^JJI *£ j& j£- |j!_£ 'li ojUiJlj £_i-l *_>r jl A_«£ JaI ji Ulj JJ- 

oi J^jiii pl <-£& jp oi jp c^uii j- j-^jii j> J^ luu jp ^i-^j vm 

J, jj£ i}\_ VI <jl Jp dUU Jp ^J^-j vir (^ty ^_U S_i I (^,, isl Jj_Jj 

f 1 L^k jp jgjll ^ oj> jp ^jll ^ ;j> _^ J t^ olfj J- jj^jll a^ 

Jil *_c*' *l dUU Jp j?J^-j ^ivii (^Q) «_i-l a_J I j^^p Jil JjJj jl (Vwjlll 

JjJU J_ dUi 4! J-Ji OjU^j oJ_*j J_->? jl ^ llV^r ijA^ rt_^ Jftl 'Ja djyi JJI 

^_^ ^l^ vir ^J-I j jljil ob 1 /rri L*jb Ul J*l & cij^l ^il _iis5 

uJ_> (jl J t Jc Jc ji-S ijU VI JJ Slilil jl aJ Jp j.1^ J^ ji^- Jp dUU Jp 

jj d)j\flj d)l \p _— ^o d)Up J ol^P I JlA JUs Ua^>-j IaJ i 4) _-»l^ A-^ J*J ^^^! 
y\ _pi l_i Jk»3-lj jJ jjl ^l A^Jj^ Jcj »_J_» fj\ ^ Jc ^J-^^- \"J^"j «j-^"I 
Jj^d t>l j^ err* -^ <J"* ^^ U ^^ (J^ lT"^ J^" jj^'j^ J^ -!?t^"lj Jel-JI 

dJ-J (t^ill _JiJ Jja> j>j LJJU Jc ^jJ^- (jlj dU^ ol^ Jwi ojUiJlj h^A Cjy. 
J^ j^-lj i oj^.^JIj 4_i-l jjj j^ d)l IjjJp J^ VI dUU j6 Jvio U^ 3j_^j ^4_i4 
vii j^JJI jijj _;_c J_^j 4^ (jlT <jl k^ j-^- (Jp- *<J^ j? JM= fe 4- 5j*-^ $=%£> 4> I Jjij jl jL^ J, oJ^Li jp jJ^^ll j^p ^ aI^- jp dlJU jp jffc-j 
^J-I ££ ji jU&j £_£. ji! ji *L>1 j4 ^-i-l jl ^> ^iy I L^ fr 
u!j Ipk : p vjJ^v 3 ^J-i ^ jl ^ jit ^ uu o^ j»! ji jj&'j YjxA\j 
Ui j*! J^ ^ $ dUU jp ^l^-j iivn \ /rrv ijLi- •>_* j»! htf ' y 

UJaJI j\>j £j$\i <w-iiaj '1 U 4! dJjJJ Lgiw A_^ J_^ jl <! Ijo' jt OjUjw J»! J* Ojlj^ 
i« „w> ^ bw> cJJI j^ CoJ^> <jj JS jv>- j_/P Jj! dJJS ,*LJs> J^j Yj\cl\j 
<_4>-j! jI-fjL^i! l^rlj VI Li*^! U JU5 4jU«n jl cJbl Jr (^b alil JjJj 
gjSjJI 4_s^ ji- ^_§p 4Ml JjJj ^U^! J»! jjj iAjU JIS £iriV SjuiJI ~ £_>-! 

V >r OjUjiS! 'm A__J-Lj JL^li JjJ& 4*^ <jb J^ dr?^ >~l 4j**J r*~^ ^^ F iS"**^ 

<j! £ j^ jp dJJU jp ^J. J*& vi ^B I ^Lj «JL* u L-£ f£ j_£ jU- j_i 
J Ojii^; °~2 ^ Jj 45 jJ> Jl ^ J» C>fe- U*j dUU J, jjI JLj, 2j! »p_l J3 

Sli j&ll j^oj 4jJe 'JjJ S- iL J4III j_^ j& JU (i^p Jill JjJj *i pJI II» 

jl ^ Jc ol ol y> j_> J >^- Jp dUU Jp ^l^-j vn v|fl|Bl_«V 5^ >i 

JLs iSViA ^Jul >_ai Afljp ajv \^ JyU_JI C-plj lil (X>- /^— >~l o^ cS^d ijo _Jli? 

Jp d«U jp J-l^j viv Uio Ul Ji! 5&> Jjd'l ^il ^VI dJilij dJJU JIS ^p4 
li! ^iiSI iljS _Jb 14-1 (i^p _JJ! ^jj 4i^lc Jp o! Jp ^Ull ^ j-^jll J^ 

^Jul ik^ OOjJf ^„<~l J^P (jl ^»15 jjP diSU Jp (jfJ^-j ViA e^A5 j_l! Jl 0*>-j 
jJcij ^J^- Jjli Jp ojj-llj UJ-I Joj ^4^^ Ujlaj (J>- pj-^-l Jl _-£*! lij ^J>-l J 
1^^ aJ_J-I J^-i !i! ojUjiJI J 4Lu!l il j^u Ooj ^JLlJ! iS^7 llc liU 45 jP Jl (I* J^ 
jij JJi V j^JP ^ alll ilP 0& Jj^ 0&4II <_jlfJ) JJ JP dJJU JP (j^JU-j Vi^ 

a! 4^lc jp 41 jp 4^Jc (jl J^ 4^iJb Jp dJjU jp (jfJJ^-j vo- \ /rr^ CJJL; UjJaj 

J_^ 4i^lc cJoj C-Jlj £ilj V I Jl oJj-^ *>r oJ_Ci 45 Jp °j* Jj^j" iiJb L^il (jwjlll J*>UV! cS'j <JiS j-ll j! cS&'yi C^Sj l^p 14-*-* Ov y>j LkjU J OJ& U 
77j-£- C*JIX9 dJJS cS'j 5r <-p! (_$i 3 ^* J"? ?"— ^ "^ jV**' 4iulc LU&j cJts 

cJ&l jSLil olj lijfl JSLAI ^jt <J>- Lj, >£» ^UJ^I £jl7 J^- pJ-sM JSU J4S 
45^ pj Ijlb jj>5I j^p £i ^Jf <jl x&» j. <s-^ u* 4^ j^ c?"^"-3 vo1 ?j-*^ 
c„j u ^JjI Lji! J«uJ! L^l j-'LS! 3 oj^^i J-j--^ c\£? U^ j^r^ (**-*-* ls^ 'if- 
u>. u-^l) ] ±£ u* ^ u* <sA ii^ vor 'f'Jf- jrt 4: & "&* J*' <&*\ 
°p\j &_Ji dy\ <j-"L5l jl_Ji U £m J*l t> J_> c_jU_JLI J, 3-JP jl 4;jl Jp <^t<~l 
jl ojjp J, /»Llft Jp dUU Jp Jp&'j vo ? 1 /^ • J jLJ»I £>!j lij IjUI bj^*^ 
jSi" «i °jj*j iJ-%' ci^ J jLA ^-J-l j-t: Jr^ £**) S^. f ^ I jSj" 0: ^ ^ 
\Jtf\l\ gJ~l Pj&j & jil J-^ Lclj diSU JIS ^^ JIS iiri-\ <_B Jii & 
Jfi iivo* pJ-J-l J* £J-£ ^ «S* ^Jj^- jj^ ^^ ji^ i^ &cc LJ^ u& j^j Lj. 

li_v_JI j\j ^<_jJIj cJd\j lJIjIsJ! j>-j2^ ?>_J-L <6vi J« J*l j^j iliSU JIS ^x ^ 

j*l J-^ iUU J^j fJroi jjp *£&\ xJ> '££ ty&'j J* J* ^ J^ oj^jlj 

Ul Jfe <_iljJ_Jl Awaj <JL^OsM (J^ J*^-J ^* j^ ^Ji^ 3^ ^d^--^ J^^ j^ ?7-^"^ 
U «^juaJj ojjMilj lg.,<?)l j\j (J<**JI tJMJ ^i^ J^ L?*^' J*J J*~Jt^ L^>-IjJI t 9 1 JiaJ 1 

Jjjl $=£$* j^\ Jj^j dA-^\ dU:> J^5 iSj Uii lJII? Li' Js^j J-^Jj «J Ijj 

LS^ j"? J^J CS^" ?3jJ , 'j U— s^-JI j^ r^— *~Jlj *^r4r^ «-JljJaJI ljj*-LJ p. J-b Ijlftl 

^JIjlaJI ji.jJ3 ^ J^ £^"k 5^^ <sh ^-A J-t: J^ J-^ cj.j^I ^ 'iW^ 1 J^J 

«j^ cfc> j^ ^^ J^3 -^ ror is? <j^ Cj i l$^ 5jj-^j ^ 1 S ci 1 -^^ v^^ 

C_J U 1 /Vi 1 *Ca pj^i J-J-l jj rji J> JB OjUi & lJj^- °j* j-^ J* & Ji I 

(jl ^ aul xp Jp diSU Jp (JJ^ (//J^- vo ^ c?A-J>l j^ijs? J^ flj*-^l 4*>-jj ^ u 
jl lj.o jbii (jl ^ Sljj jl ^j^-l L^il jJ^jll J£* cJj VjJf Jp a-J^ J^ J3 Jc *J_j£ U <d& yj~ Ljjb _;l~l J* J_ ^I^p ^.>~l l^ ol (i^p _$~l fcjj 4^-- 
4~>-L> (^^ jl iJ^L J,l (_p_ (^l-^ cu!£j U>_ iJl__AI J~_j4 J^- ^L-^-l 

4ill JjJ.J (_$1* Jtf_>_' CJt_ Ljl j~LjP (_jl J_ £ J_ii 4_j|_ _Jl_ Oj_JP cJli (_$l_-l 

'i» (jl £* d_?§l ;& I Jj-ij Lj: -^ £ ?-£ (^-3* ^l Jj-ij 1*0)5 Jr J;1j (ig§k 
Jp _^l^-j vo ° f^fc) J;i_i! 0-^- (_$^ ^ "4i I ^U-W^Ji ^g^ 4iil JjJj Jc aJ_^4 

AjJ-^- dJw (_$J_I jP j-^jJI -^P CJu oJJ^ cJI— X J_ AjI Ju*_. j) _x_^ jp ciiSU 

Jpj J*l j_; VI fjj4 V Jji: :&£ cJ~_r L^l j* j^-li \& & fjj4 J* ^53 
Jp ^ill _>jL_M (iv*!^} <i & j* ji^ a _P^ j* ^ u j* u?^ von 

4j'I IjJUU <Up J^-ll JL-_i J)lj*JL bj>-ti !i_»-j <_$lj 4j'I J,^_-l Jy >~l -^P j> 4*_JJ 

_iS_ y o_T li jojll (_/ ^il 1p L*Jtl- 4_*-j.j Jl_ _J__£ _iS_ii OA-i <ji ^lJ. j^l 

_;! o0]_j oJ*J.U 4^JuJ <_£J— f~ 77 j>- j_^P diJU J?Jj iSVOV 4J_CJI lJjj 4p1 JLai 
4! jkJu Vj ^Ui J^ -Us^j °ij dij- 4*^' *^ ^- 4jL!sV UU- Jp- j\~ AjJsl 'ij 4jLL_U 
j V5J3 4j <_u*£i «__L| IJ V Ji-j VI jSUVI jJp. VI oj*~_ Vj _,l__l oI_j jl 

1 /m dJji j-t v jU? <3i2 p^ jjp t|l_ii ^jJ. j* _isu jl:j _sroi ^ui 

IJ^ V jjf (_$l_il J^i_B Ay~y\ j-5 j>-LSI 4_J eJilil L> L^ajl J^J -Svoo 

(1)1 jvUjiil %\ 4_J^tc Jji _iSi> (j aj J_iL (_$jjl ui_p _^»VI JLai ojMaJI Vj A_iLI 

4j1* J_^- ^JU- y __vil '-U-i L_f i^Ji 4llc ^j_i4 'iJ ?»-'{£ ^jI^, _U^j |i^c Jil Jj^j 

^JP- ^ isl Iip ji *e L 1 jp diSU jp _^_j4 (_^1^- vov ^_L| J jJ^Lil jUi; U <Lj u 

i.i L£_->> ji 144^ j-f 14-1 oj^ii ji ^ii j_f ji j>:_ii styii jji: j^ 

^» 14J& di_^;L_il J__^_3 _*j ojj-ilj U_JaJI jy Vj CAdL (_ij_»j V j^~-Jj 0^>ljl 
J,^igj _ji- J.CT_l_il (JjJjJJ Vj ojj_ilj LaJaJI ju Vj CJuJL (_ijJ_7 V L^l j^P j-«LjI 
(^^p aill JjJ.j (ji UJj 4j'I diSU Jp (JJ^ (Jv*J_i- VOA «__L| j^l J OjUiJI (_J Lj /»Lijfc Jp dJjU Jp J* JJ-j v °^ aj1J«-4"! a!_j ^J?-~l fej <jjJujU a_ Ij"^Aj JX_pI 
_;S J j£~!j JljJi J JJ>IjJ-I -!>-* Sfl _>*:*> i (i^p 4i I JjJj jl ol Jp oj_> ^ 
^rj J' Js-i-J*-! "«Uj- ^ j->yi J-^ j* dilU j* c^^-j vv 1 /viV ojjJ_l 
4isl JjJj j^IpI jS 1« j~*J J__ £n jl Ji_ j^-p! JU_ ^i_iil J) ju*J JLJ 

;jp <_.! ^iiiii ^ ju^ jp ^if* $ -J> duu jp ^l_-j vn ^j: _! js ^ 

Jl JJ_ j£ yZs>\* <! _ol_ JljJt J J^~*J jl _^_-->-l J/ j_>P (jillUjl 4__)J <jl Ji 

"°J> oi f»L-^ j£ iU^ i* (i-=4 ^J^- vir SjUil! J iJSl ^Li ^j b £J4 'ij *U! 

J.a a^_.| jXJ iijU Jl_ £i V 01 pJ-_U J_-_ !_! OjUill J ^Jull £k_j _)& 4jT ol Jp 

J^ j^J J4 jJI jp (iiJU jij j-4 Jl_ -irov cJd! _;_; _*>- ki_J! ^Li; iil ^jHBl 
^ J^ill Ul Jl_ 4-d_JI ik__ ^Ji !A jJp jl 5-1j~_II Ja! _,* j*j cJ Ij-dl ^J^ 
Oo JJP ^ 4s! jip 61 ^AJjj Jl_ aj__L| jl j_-^l lil ^J^J! ,*M> J_U cJlj-il 
ti 4-^ i^ v^ JyJ J^ 4^ j^ _h£ _?^* vnr <_*-^ 4 *^* "* ^r* ♦ ^ C^ 

jj^-j (jl Jy t jJ-J *-J?" 4jI 4j*_J- 4,1 ^.JJ-lll J.1P J, J_jJ J, _t>jL_U Ji 4)1 1 AlP 
*__M Jl oJ^J-t 5-_jr! (jl 'j\ Li*j (jllaJ (j! ^ A^jU^ ^* ilc ^lS ^ iiUeJ-lj 

U J_Ju jJ«J Jlii JJ-j J.P 4)1 1 /Jl J^J- (V *^J — ^J^ 1 J*^ *^ _r*^ (jt -JU-J-I J^ 
J.3 jJJ JUi iliji Jp ^.^: jJ <_jlkJi-l ^ J_JP (jls iJU-jaJI JU_ (j^l ^l Ij cJ_ 
J^ 4_ J.J? Jp iiJU Jp _v*Jl^-J VII ^Q ^^ 4jU U UjuJjj (i^^> 4)1 1 JjJj L^.*iJ 

jl ^ Jl 4~*-! JJ-*!j ^JJ~! J^ J^! _". 4)i!j J_ 4j'| jjp J, 4)i! xp Jp jUJ 
4)i I jip Jp jlli ^ 4)i I j.J> Jp iiSU Jp _v jJ-j vio 4_^l (_$i J ^t-J-l jJu J-*~^l 
^:* tSh j J* 5^1 J^ j! <JIJh* <i ^-1 ^p^ <i j^^* Jr* Jj^d 0&4j'| jjp ^ 
j/» j,^4LJl U 4_J_-j ^" (jl ^i-c^ j4-i *!--M *-fjJi (J>- ^wV_c a_ I ^ A-J-l Jl_ 
!_! iijij iiJU J_ iJvoA >«>-J !_! 4j:jj «__L| J aIjI ^^ ^U*ai J__<5 i jU (_;___-! jl *L£i 5fc j^T J* ji-j J «2jju (36 iJro^ \ /rio 4*k j* ^ i ijLi J^ ^fit 

L^* *-_SM LiVM ,£>- 4X_X ^ ' ?** ^ c —^~' j-r* 1 ' (J 'j^r** C^ "f ^J-^ j^*"J ^J^ 
-JYV & JjJ J!U jjStj V klj LjJ& J-_£ i jl ihJaJI j! ^Jl-AI <dlc 4— £ *!_£■* 4j'I 
4*G VI JjJ, J*J k^-\ jpl J Oj^J 4X» J^O 4Xi Jil j^P J* J4j j^ dUU J^j 

Sljl jl j ~&* J*I JU j* J-Jj ji^ 9 ji 1m JUa j* *LH ^J-I ^io (J^- 4jx 
J* J£j i J^ Jc ALJall j! cJjlsJ»! Lclj Ljlil Ja j* j*Jj Si jio 4»i diJSj ^L? VI 
Jil J? j* J^lj di)i jJu 4! jJuj U (^jjo Vj ii-» VI ^ij, Jtj'I U-* olj «&• Jil 
jZj>\ y JjSj ^llill ci *&» ( *- J T ^' J ^5*" ci (J-^s j^ cUSU i^ c?^J ^* 1 * 1 ■&• 
■J il)l 'kL&' jtf» £_J~I 4jbl^"j5Lz plil jr 4-%l c$i J j! oJJJjji c$i jl Jlj-£ J 
V U lIj U *>-j lil 4*1^ j h~^ J f - 3^ f=^ ^5 ^ (J-- 3 c5-^-^ <J? J~-4^ ■" ^*J 
*>-j 5r "LjS=;l (_$i jl ojJtjaJI (_$i jl Jlj-i J J£IpI J« dUU J-i _JY"U £l_?l jJ 4*-£ 
AJ-I jpl J J£IpI J^ Jc (^jjil L-il ^lft 4llc J~lU dUi> 4*lc '&££ &*\ J[ 

J 3^£pI j? L^j JU VI Jil J* ~&> Jl ^ii gi JSj ^ j? ^J-I J^. p!5 1 j£ 
4)jor j^j J Ausf Vj (j;jl» <db J^Jj /^*^-^ J*4^ I— r^ ?t~^~' I— ^' ?*" h~^ Jc^ 

££*&> J*l J^ J4j j^ «luu jl: iSrnr 1 /rti L^TU: j^ 6^lsf& jil 
J»I 'j 06 Lj, 4^6 VI Jijij^j ^ Jl *4-j jc jLLl VI J^ jjLJ, Jl j\ ^*J\ Jl 
(jll ZyJf- dilSj «Ji-I Li»1 5? «JJ-I jpl J ojUju LgJU-ls Lj, 'J Jil V jl lS__x 
jj dAJU Jl5 «Lil 3-1 jc o& Ji ^-^1 i"ji j! (^p J^ill oLL» J^ Lj, ji-S 
dJJi) 4jL-T J Jj-j JUjj iJjLj '-il jl dUij (»1^-11 jl c$J--^l J? ^Uiill Jc U 4ilc 
(J_j4 J^-U- vw oj\U1I J"*U- U *^U- c_-J u f»lj-il J.?-1-Il c$^U iUl Jstj i J4 

il J^ 4l J-jJ jj JA--1I A_-J-lj l^-O -4 ojLfl fljmi Jl ojjUJI J-? ^^^p 4J.I Jj^j (jl £j? *1 j^j\ J> a jS (j! j> £_-- jp dUU jp ^i^j via <j^ &£.\ VI 

C-JJJ (Jl _JU_ (i^gl jfOkil Jj-^j Jl ol^l C/e-U- JjA> j-^'j'l J~^ (J. J^ ty 
0j_>- jb jLJa^j J cij^l iSi* ^ Jj-iJ Li» J& J ^>pli £--4 Oj4-^ 
J, JJP <jl j_^ _J 4)1 XP JP *£- JP oUU JP ^l^-j Y"U {J__J) M-f 4_J 
j^*1*j jl 4jj^*J 5rlj 'Up- I rt_4^ 5rl _JJi <jU '^JjJ^j »$L_~ ,jaj I jLai I J _ ^lkjLl 

Lcj jX_pI l_l j& oUp J, o£p jl <Wj 4»! dilU jjp (£&■$ vv * __-kl jP' ji^ J 

_^_4-~ll j^ Ij^-pJw Vj iLi ojUiJI _JdU J_ _W*ir /-*•_£ J$>- £Mj j^ -*--j_ i 
j_ _ino ijl^ 51111 J j^j oi j^V _;ji Vj _jju j_ ilni i£_; J _^jl 

4*Li:l jJu L^. tjJJ^j Cij 5 ^ °J-^J _?jL_bl _JJi J 4llc (1)1 4UL *£ j-wtiil J _JjU 

_^ Jjul <1)_C« 'j* %y~\ d)jS3 (jl VI Juli I jdl 4jj._A> pj~l <!<_>■ _r? fj~^=J J-~i I jdl 

_jU_i 3jUi.j <S3» JLS _,^j _JJU J_ _Jr*n 4j_L* _^ VI fljJ^ (1)1 4^ <_r_~' ^^ 

J_ jTS j£ 4j*Ij *3j j£ Sj^sj j_P Je jl _t-_>- J*J }jj^J UskSI jv J>^J CJul) 
_»j*-l <_— ■ ^ y^HJ 5Jj»— *'j Ifl'i^H _/J _-?-~_J Sr_r^ ^Jr 2 ^ -_**_ ^ —-^J-_ J' (_r~-*_ 

dUU J_ _Jnv \ /riA _jj}_ jL 4ijJt C£j ^jj L^U»! lil olj-il _£3 _;^j 
d)l 4^p _;j-Jf dJJi C)U ajJ^ 5<r /»j_SJ-l ^ ^j-is d)HL-i ji ajU ^v^jI j^ ojUJ-l U_ 
jjul jis U jl ^=§p jjil JjJ,j Luij (_$jjl oLL-l^ J^ J-t: J^ <jL~-^ j?-Jj --I *-~- 
j-^!^ 1 ^ J u "4hJ «!> «i^ (j-^ cP^ _ji^ vv ^ ^j-il -^; uu ^3l ^ 
oU-jji jLs-J VI ^ *>^4-jj ^*lj IjI d-^j (^^^p >iil JjJj (1)1 jLLj _^ ol^Li jjp 
diSU jp (jv*J^-j vvv rjj. 01 J^ ^J-d^. i_|p *-l JjLjj vj-^"^ -^. ^j-? 
ui &v J! _)-^J>* ^-1 4^ _i j-^ t)l jl-i' J-t^ _J[ _?:' s**J ci 5kv _£ ^^ j^ 
cJu j_iP ^ 4>J_5 «sC*l d)l Jj_jl j_ (Jl jUjJsi Li*j r-L_L| j\*| j^^j d)|j|j d)|*p 

Jjij (jlflP _^ d)lcP O^— C" JUj (1)IjI ^ 'iy^ 1 _P- Jr»~-~- Jl O^jlj j^>- (j( <&-£ ^J-^-j VVr ^QQQ) cJ--_4 Vj £$3 Vj ajJ-I «SCjj V f@fw ^ill Jjij Jl* 
r-j "'j \JuJb oC\ jl o jp-l Jj-i! -Jjjk J, j___P fcl jl jw_J-l J_ _j!_ Jp dJliU Jp 
llP jl £3 - °j& dU^ J^ <s"^*~3 m ^-^ <_jl_a__L| J, JJP _ji aj-_- jjbj olj^l 
(Jf'J^-j VVO oj^P Jc Nj «uJb Je ^J_-_£ *_j fj-_M 7^J *- JjJt> j& ^JP _y 4 >~! 

Jp IjlL» jl—l^ J^ o\dLij Jiiil aIp JdLXj ^JL~-1' Jt J^5-^ ol 4*1j ^*l dJJU j^ 

*j r jJ~! j4-^i j dJdU jii £iriA ^$3 S/j fj__ii -^ Sf ijiS r j__ii -^; 

Jp (JJ^ (j^Ju^- vvi pj-_-l ^l-E <*— J« & «J^ J cJd l-ULJi jl *l^l A^ljl 
pjjtf. jaj (?_*__-• I (J^ic aul Jj^j Ol jL^d u» ofcL Jp j_^ jji ^J4 J^ dJSU 

j^ g- J^ 4^ J^ s^J VYY ^ <5dj% «---* J-^ ls^ ^J^ J*J ^'-J -*J* 
Jli iSri^ i /ro« Wl 1' S/ br Sfl p-il |t^i4 ^ Jj* o_*<-t jJP J.^l jjp 

Jf 1_- VVA JlJaJI J* -J& T aj^-J jj_i| U L_J U OjjjJ? J? V! ij-i- 1 X.>cU4 *- dljU 
.___ jl Jji *£- Jp J^pl Jil Jj£p ^ j^JP Jj^ jjalll jl Jp dUU Jp J_j£ 

-SS (jjji' Jtakf. Ijj'Is !_J j>_- (i^k >-! Jj--j /_» 06 4)1 oSli? (jl Jp JjLs^.;*yi 
<u*j^i Jc (jjU,U L«_>-j IjL^ (_;!j- cj-^ Ji^ j^j u^j-^ ^ ^Li-'l ** ^-aL^- 

jL^I Jc Jl^ j£ oJl^Ls Ijjli 4-i-j l-ji> L~i <dlc Ijjli 4_?j^ ojljL jl 4jLi-?l JL~.i 
4-1 Jj-^j Ij5j-I L)i ri^^^ ci'j (^^^ ^ <-}j-^J V-^^ (J^ ^ _r - '"^^ 
Jp (J-*J-i»j VV1 ^^Q) aJjl Uj_Kiik>l 4_XJ_5 ^ Lcl JUi Jjjis Jp ojlL^ fj^L 

Aj_i- j>j jbJ-ll <_a^s^ -3 ju d)6 a!j*1! J j^j^I Jl ^rf! J^ ~ o jj& Jy ^LiL» Jp dijU 

^/s-U-P (1)1 "JJ.I ^ Joj Jp dJJU Jp (_^J->-J VA« JoA_JI < _i : i_JaJlj' dJJU JG llW' 

dujji- J (jl *_] jjilll (jl d^jA^- jiu (_5^-j5l jL^I J __>__> (jl Jp oj^-l jL-i 
dJJU Jp (jv'l^-j vai ^^^'s.^i 4_J- J/f^> J» J_ (i^t> >~! Jj^j (j! "J-_! Ji Jjj 
J^- J-^- 1 vj-^- 1 cj.^y.! ui ^ J JP- 1 -5- ^ 1 JjL^.;*. I juj^ ^ ^ (i^ 4ii I JjJj jl Jjj-jdl j& (jj^Jatt 4cJ_J, _J jL^ Jp j-I jJp J, "UJi? J, ^Lfi 

jO_i jyiS> JgiJ-j j\->: lij llZ-jjWj 00 1-1 JjS- jfj_& j>j 4>S JjJ_ r-ji. (^gjje 

J^J tiJj-f^ *^" <L^Lj> ci'd -' -^-4jd *£ °J^ <-^ (*5^ >-' <^J-"j\ ty? 

j^=g|p jisl JjJj ^U jb^-l li-J- »>jL^ «usl JjJj t> JL_> ^^^p _J-I Jl 4^l_J> 

_Js ISl 7£>*llj -LSjjSI J^ *"^ 0& lil Jc>- _^ 5r J^J^ <j£ 4_X_^lii J3 tjl 
iij; *-" a^ <_i$ J' ^4"J <*^' (Sl^ ^' <-_--* J (jl ^ji Ifi O Jfc J t_£»U- 

*_j?" 4j*i a^ j^ _lj£ jp duu jp ^ju^-j vAr mm »jjL^5 (J^- <j-* , -m J? *-*-' 

J_»-j oJtf^!l <jb lil Jj-»- J J-^JI J* JJ I 4*1 o Jj> (jl Jp _jJ—*5 ^lllil (^ J-j*J. 
^^-> Sjjyi Jfcl jjp, ojj-fj Jl-J> *Js- Jp ojJLli O^j-* 1 <il>*^ J*l J? ft 
J JwiJ _iji> Cj'JS 4*j J_il _J»J_J Lji 4j rt—^J^I V» C^-C-C-Jl (Jl 5r J_ 4_JS'''L> 

jj v _-jLi ^ jjp ju_ d^l jU^^l t3i2 4j (U^j^l ilu jjp jui v iLii 

Jp v^f? ci' j^ 4^ j^ (jf^J VAr ^ '^ 0Y oiclj^j dJb JjUJil _Jj- jUj (J-J^j^i 

'Oy*j-£- p5 4j J^ 4j1 JJP J, 4iSl J^P _jJ_i£ o Jji IjI '*-£" 4*1 jJil J-^P J, lU 
O^ji Jc* JLs 4£ L ^uili 4JjJj 0*4^-1 L*U IjJJ-j J-ls^ rt— ^- (J ojliLJli oJj^JL) 
fi— ^lil C-Juii JU 1_ ^JCil > JUi dUi> Jp 4lSLli <_jlk_^-l ^ J_JP jc 4_l>J_il 
CJI ^J U^ 4^^* U^ _?^J VAi -J^^j^ iiJi» j«u rt— £&l jJ JJP JUi J6 4^1 
j^jCO Ijj'6 lil (J>- i^Sj (J aL~.JI J^ J^il jbi-VI OjO jl jLji (J ^UaP Jp 'JJ. I 
t_jL!__ii-l J^ J_JP Jc lj^J.5 L)i JS 4j) L <ZJo ^lliLi J-l_v> rt-J?- IjjJ-j ijljdi 

(Xs- 'Sdli? 4j Vj-I 3i (JU J(j3 cIjO IjJIjJ IjLf. »$Lfll J^ JUi 4! iiJi> Ij^i 4_jJ.JlL) 

oj J\e*-lj jl <lJo ^Li Li il j^- J» J^-j rt—^ O^» <5v» (jJj^ (j^j Ijj*& Ll 5r lj*>- y 
l_^Cij jl Jc jJlL^ U JUi dJiJi 4l Ijjfi ^jli-S-l Ji J-JP Jc Ijiji L_Ji ojJa Ls 
jl ojjj (S^A* l$jJIj j^j-L! j^?! . J- ^-kj-^ L^j J-9 j>*^JI J.^ J^ j* J- I J-f HA jj^jl l> liSU Jl^3 _Jrv \ ^yHfelbP jyj^ f^ lP <i •-$* vj^ •>* ^! C£ 

4j ^ j^*j dJU <j* J° ^* ^' J^® fj-*^' ^-^^t J* Jdj^ (J c ^-S-^' (*J-^~ <J? 

4j lij/l J^j JJp jj^j jl Ul* iip ^lj i-i^l jl» JL--nf p-*4ri 'j*j ^Lii 

jj Jlv? oJjPj yj~\ JX~S t£i5U Ju> iSVVV 4j J^it jU 4PLjU £>-l£ oJ_»-j3 (jVJj_yM 
J cUJU J_» iiWV 4UI Jjp, 4U_i£ jl J*1j Yj 4U; ^jl 4llb J^Jlfl 4PUjI jl oSLj> 
(J U o_l_waj (1)1 f jA-^l J jU- 4j'I dJj)_ 4J-S I Uj iJ jJlj jL^ *_ Ij _^_dl J jL-^-l Jls_> 
J^4P Jp V L^J} Jl jP dJjU Jp ^J4 ^J^- VAO JlJaJI J* 46 I pjAiW J-£ *- ^ 
4jI £|llll 4^L>- J CjJwaJI jP (j^l^P (j> 4iil J.1P Jp SytlS J *"ulp /_^ 4j\1 1 JlP J< 4Wl 
(i^gjjk jj.1 Jj~~j 4llc oJji jlSjj jl frljj VI jAj llici-j ljL>; (4~r|- 4iil JjJ, jl (jjjj&l 

<iiiQ2IHi9 f j*- -' ^! ^^ "_/ i ty J^ c5^"3 J ^ s^& ^' Jj-^j (i'j Li* 
cJlj Jl_ Uoj J ^ ^k\ xJ> Jp j3 fj\ J *ti I j.ip Jp dlJU Jp ^jUj vai 

CJ' P j'j^j' 7^-^ ^"J J 2 ^ "^ ^Ls^ f Jd J fj-£ J^j ££j*^ jLtfP cjl J^ 

Ju*^ L~ I 'f&jp «i-iJ (Ji Jl2 kiil Jau *^jl IjllS 1J5 AjLiW'N Jui ji^ *J*A> 
14*1 j^yil fl "^4^ j^ ^, 1 j^ "°3> (i f L-ift Jp dUU Jp ^j^-j vav j^l J^ 
*Jj- JSi (jk> 4p ji i^ dJLij' J ??.Li£ jU Jb JJ>p ^ Lcl ^j^-l J^l 1 4! cJIj 

JuJaJI tfjji 4] Alva.^ J-ls^ 4jU-I J^ -^Ls^j fj-sM J^-J^l J cUSU JG iSVVi J^-Jiil 
dUU j^^j iiVVO 4JS J^JJI cUli s-lj^ 4^ J^ -^r^ ^^ j^ ^*' *i*d J*3 ^ cP ^ 
Jj JUi 42dl JSl b aI 4j5 ts JlskSI Justfjl pJs^ jij 42dl JTI Ji ^iis^J J«r jSI j^ 

j oii-i j Sfj Jwa-'i js'i j p>«_^ j^-ji o i j^jj iJjh; "411 1 ji cUiij 4iiiii jrk 
j£i u uij diju ji5 £jwi sjjjjaii ju- jc 42di j jafji jij jij^*yi J^ JU- 
jl 1U of gl jJ ijSf r _^A S/j jSu, 4^1 j_i„ Su Ji^ii j^ ^i ji ^i 

Lcl 4J5I tj *^ JlJaJI Jlflj (^jjlj j>l]jlp^ (iiji O^-C^ Jij J_j£ M ilTls Ij-J^ jfi ilrvVp^! j^J!^!(ib 1 /roo& jft'ij'is ji Ju^ljSjliT^i 

Jj~l J J.1J2JI dUiJlfli fj-^-l J ^JS^jll^ J-*jl jl fj-^-l J Ju^ *^ JS" dJjU 
J JljaJI je y& Jv-^ cSJdl Ub JlJaJI ilj^- <£jj:> Jii J* jej 4J& I J^ V 2jt» 
ijjSo jl Vjilj^ t£jji> J 4llc Jlllj Jjjj M Aj'b fjLSU J «^vSli Jj>- «dklfl J-^-l 

J A-^ ( *- - * ^ °j^ 'J? 4^ f j-^ 5"? W/ '^j^ oj^ pj-^-I j? vdj 5 * j*J 4^ '^jl 

•iiij jujJi ij&S S/ iji^T jji L^i t) JU73 ijjii&i jS disu jis £]wa x_jji 

«Jfc Ljjb °>JU Jj.e Iji Aj >Sv_Js^ rtJtJI J* JS U JlVilj_JL IjJUli °>JU ^JuS Jij Ajsi 

diSU JIS iJYV^ (o^l Jtj ^jjul 'lt^ dB jj^ j! J^L^ pUi Sjlifjl ^A^JI 

«JuAi j£ £j-J£ jftj <LP-llAj (_$jjl jfJjLc fj-^ J*J 4&*d V J J^" J*J JuJzJI JusfJ (jjjJU 
'X>- £j-J£ j*J JuJaJI oLv?l J* jl UJuP. ^i ^lj ojl j=r- 4^ ^ j^ '^ (_s4* -^J 

&4» iijaJl j£s <_;jl J c^-c^ u ^^>-i (luu <3i; jj4 Jls £]va- i /roi <& 

jl IjU JnSw^ Jj l^Jaii aUJsJI "\* 4l_X y jJa~^ <4 jL " s ^ (J$aSI JuJaJI aj\a> <jl <Lfl <_le 
<jlj aIj! oJr*~P f Lj? oJr~>£' IjJO jli \^l_ll~Jll oJ»e >5 jJ^-iJ Ujv J~« Jj ijlSvJ» fjs*2j 
LLSsJw^ jLl* V* j^j ' ' y '0 <j'j 'jju U >£_J.o Ujj Ai j~«^p />L^ L«Sw»^ iyr^^ 'jJo 

u jLc jSu jij p>ii J I4-JJI j5 ji jc >^l4 i;i c^_^ djju jis ^jva^ 
J^ ^jA\ ji^ U ^jb jgjt j*3 ^jJ-I j j^si ji ^ii ^jjii j^ *^4 
(i^ k\ <3j-ij ji JJP (ji ^l Xp Jp ^li Jp dUU Jp ^j4 ^j^- vaa ^jljjjl 
J/^lj oIjlJ-Ij «-^l^l r^>- ji-f» J (*j-^^ j^ j^J «^W <j? lT— ^" ^^ 
jP disl jip Jp jlli J. 4LI jip Jp dJjU Jp (jfJ^-j va^ *^^ jj^l 4*)^SIj ojUJIj 
^Jc ^L>- Sli ^j-ii jftj J^3 j^ v*3^* j? J*-^" ^ dS ^' 4>-ij oi j-SP 
cUJU Jp j?U-j w v^mBitt^ jj^' v^'j oij_J-lj (Jjlj^Hj ojUSIj Jj^l 
fj-^-l J j^d <S-iflj» J— ^" <36 (i2§L *jjI Jj— ij oi ol J^ ojjp J^ pLi^ Jp v'r? <j) if" 4^ J^ J?^*-J V ^ 1 JJ-*^ dJ&\j olj_J-lj LjIjJJIj <4>J-*Jlj °j-^ 

jjiiil Js3l J _isu jfi iSvAr ^_il J oLLil tA •*' v-»^- 1 (j. jr-f Jl 

jj?\j -l_ VI jiu p4i li-lj ^_^ |j_>j j-ull jIp U J5 jl p_i-l J 4i_L ^J _Jl 

<_JlA_lj *L-SI J!U jjJu V f;t_lll _^ o& U Ulj jjl^l L*^ j4* V^'j >H^J 
jlkSI _^ J-yb U Ulj olji 4)_9 (1)U fj-sM J^LaJ *>»■ £;L_JI _,.* J^-^Jtl Uj J-Jslj 

_- fai j__ii j_ oij oljJ-ij ^ijiii ^ _^si __^ u vi 'iife S/ j^i oU 

(JJ^^jP di5U_P (J-^^J^- VW^UfljC)! A_^_^jj_Si U (_JU oljJ L^lj~« jJiaJI 

4i\ )sJX\ ^ «usl xj> £ "^oj _J> _^l d.jU-1 u>*ljjl Jt ^ j* ^ ci 
diSU jii £ivAr \ /roA j__& j^j kiiii __k j i i__w; $_£ v lk_Ll _; jjp _;_ 

CJLc" _J_ L^l 4*1 _,P 4XiJ_- _}l _^ <XiJb Jp diSU _,P _yJ^-j vvr 4_A _Tl lilj 
jSj _J-_Jj oSicJi lic _J__ oJ__>- _J_i_l fj-sM jP JLli (i^£> _3l r-jj 4_5te 

-*' is^y _i vj? _£ <$)* «j^ _?^^ vu -^-^- l^rj ^! -W' ij _s'¥ --L j 

Jp diSU _P _y_^-J V<\0 AjJst jjfcj 4±*j 0& jSdS olj-il J j-- JJP _j /ill JuP 
J_ ilVAi ojw*j Jp liljS jl 4_J_- ^j-i-l fjo ol o'Jm o& j-^ (j >iSl J^t^ Jl /^Ij 

_J_ isl j^p _J jLi 2 - Jp dUU jp _yl^-j vsn diSi J tlj o^-> U d_-l dB} diSU 

<AJ_9 1 J>j*-^ JLas ^j-J^ jftj J-«^l 41 jAh \p (^l__il (j J~^- Jl—X 4)1 > ^J» (jl 

5*j CJ^4 'I ciJll jLI o^ *^' J J^d^ ^ _5-^ J^"j" J^ «^S^ J^-^3 -^^Ao 
diSU J- -iVAl 1 /ro^ L- 1 disi jl i 4J J i^- jJj L-Tj disi __1 S/ JUi J__kt 

tj_jM i_j U diSS Jl 7T~*-I l-ij ^J^ /— "d3 ^^ 5 ^O ^r^j^ Pj-£\ ^± o\ /y>\ ^j 
If- j 1 -^ <i Jt-i Jp ^L^ ^J jp dUU _p _,_4 ^l- v^v 4_1p ^_4 _ JP 

_^ ol^il 4JftL_i- ^^^p 4iil Jj_j <_i^j (j-"l^ Jy jJ-iJI 0& J- (j-L^ _^ 4All J^P 
4>-j <_Jj-»/2J (i^^ 4iil Jj_j J*_V 4J} j-_>3 LjJI JJa^j jJ_iSI J*_V 5^~~^ ri^>- UcJi (jl cij-l 73--M J <&\ ^sfljy jl >ul Jj-^j Ij cJUs j-.V! (jUl Jl Jja-J! 
^iy I 4-_-p J dJJSj liJ Jfi i ip ^U r^ljjl Jc c.$ jl Lk: 4 *^ ljfr"-f 

j^ j~ cisu jp ^j^ jg&- -Jyav 3^> y^-\ j-*-» *^- ^ <*— j « (^IB QJ) 

4— -lj jLi£J 4>Jl* j-^j *(_J^ Jj j^ J^s AjU cJd! J^j "^H J-^~ J^— ** J<~>- 
J* J*" (^-1* ^l JjJj <->l w 4j1 dJjU JP J?JU-J V<U 5-Lsks 4llb J-Jj j^>- c^>- 
IjSjk; jl J^S i.^ Jj J? IjJ^-j ri-pjjj IjA^-J i£Jl-_I ljj^~> ^jJ_J-l ^U^Ij 

Vj Ai\JtP\ j* I j_-I ^! ^=j§jp k\ JjJj jl 'i*> 'i £ J;Jl__! 4JI Jsfj jl JiSj clJl 
diil j> jp *s L> jp diSU jp (jfl^-j vw «-_~J Ij-^j^d *^j l~h* Ij^^ <jl ^ <jIj jj-jf 

l^ lL*-_4> cJuSI J^ L_OJ— s^ jl ^I«l! Jj ljXl*i <6v> Jl r-j=l. J-*- J_ 4j*I J_/P J) 

^_ ojU-u Jjm (^gjw j~I JjJj ol J**-! <v fij-*-^. J"*- 1 (isS^ ^l JjJ'j <*■* L*.*-,- 

AjU^I Jl ci-JI Jp Js^lj VI L~*^I U JUfl o^l j J_J 41 1 JuP j! jr 4_^>iji-l 
s-U- jU- JuaJ Jp ojMil! ii «ji-l C-^-jI J_ <jl 'fLy-I Jl-^-Ij V! L-^J>I U JUi 
lJu|i dJJU J_ iiVAA ^^) <_;jJJj 4-e L-jJsf dJlS- (_$!jj Ij-^lj _!j_» <_jL-i cJdl 

jUj J*^-l j* U_ 4jli*nj ^^p ^Ul Jva^l ^jJ^j J-^l i*si ^J-^ j^^i 

(Jfj^- A" JJ.C jUj Jr^>-I °j*J*^T ^ ijLl ^ /V11 OlJI jj^> J-S^ V Aj'U JJ-C 

JU 4j*I JJP /ji is! j._1p Jp iil J.4P /jl lLi jp v lfi (jil jp dUU Jp ^^4 

j! Jkj?l l-its ojJJlIj LaskSI jv ^jJ^j OlJL «UjJaj (J^- J-^s N <j^J-^ J^-^l 
diSU JP (J'J^-j A- 1 ^Ju» Ij dJJii *LJ ^ljjjl j! L^ y jg V ^jJI s_jLjI ^ *^ cT^ 
i_it V £j-i- 1 Jji" CJD L^'I $=S\* l$$\ gjj ^l^ jp «Wj i»1 J~5-i jj ^J-^ jp 
J*l J^ J^-j Jp Jjb^-lSI ItsJ (j! ^ OjjI Jp dUU Jp (J"J^-J a«v ci^JI VI 
ijXJ}r Ojw^'jjji-I (j^J cJj !_l (J>- ^ Jl £Jrj~ J- 4jI Lcj.3 j& oJ,,kJI 
1^-1 (J, J^-ji'J* J-ljlj j-^ Jy.^l J4^j (j^l^ di^l ^ l-t:J ^* Jl ci^3^ jp dJjU Jp Jy&-J A *? «j-**. CJU-I Jj->- jfi-I 4il^ *L1I dJJi jc C— liU Js>-I (1)1 
CJdl jji J*-^>- j* JU 4.1 JJP JJ 4-1 1 J.-1P jP 4ill J._1p Ji lL-1 jP c_jlf^ cjj 
Jp J?J^-J A-M /riV ojj-ilj U_skll Jjj CJdlj ^Jjiaj J*->- jL-£ *V 4j*U j^jCC 

j^ £j-j> yjj&\ ~*>Y'J- C/, &» ->l jL-^d J. Jfc^ j* >Js5-- (i Jr-£ j* dUU 

jJP J; 4_-l JuP lUjs 4_llb jb _5 JSI *— ^ J^ J- J** JLli Aj_S- Jfcj 4*V jjjl? 

^jli^ jl o^l ^«K 4] ^jP ^jjl jjji 'Jjj ^U-I J, (jlj^j jojll J ill ilPj 

U <_sa_^j J>U 2- 4il_. ^ 4*1 jil J* J_5- jiipl ^ |_U <_;.i_1a>3 4_u 4! jo *_ Lic 
jjsj jjp JJu Jv^^-I ji-i li-Li-5 J^NI IJj- Jcj dlSU JU iJYAI (jj___l J* J,llll,l 
^jj LjIj £_J-I l^jfU ja>- ij-i *- I ol J^J cJjL-s-ajVl Oj|I tjl t^illaJM J jJP ^l 
ills^i j__£ 1 J__i jIjA_^j *>IjU Llc jl4--i_ >r V*>U- \x>-yjlr oJ^*J *>L_£ jl j->-~l 

2~^"' if 6*^~ 'if <_K c-Lu^* v* -^* ^t Ji ^"j ^! '**r*j ^-^ J r?' ?*^ 

J,^2_Jst _^i J*^_J>I 4llc 'j>- j\ ^J-ill Jj 0__k jl OjUj jl J>j3* Ul p_-4 U _Ui 

jj 2_i-L '&> jJ-t J» ji! j_> _nu j;_j j_j4 j_ iir-u j^_ii j; u 4_i 

OjSsj j%*aJ £ j^i (t-4^ l-J* 4jL_s_»I J^ JU jU-J olj^l jl Jj^-l^ j-2J jl jllo 4;Ls-'l 

J IjJi^ pj.5 J4j J «luu JU ilr^r IjJ^I )i lil JU"^I Ji! jc U ji. 4& 

jjij N ^I 4iL^I j! J"^jr & J^ P^"k cH ^J-^ ci^ 1 ^ ^! (J*~ b^ Jt^ 

f S-k-\ J! ^y 1 - ' ji ^! Jp- >5 -' c^j^ cUU JU L-jHjdl jwull ^ Jw__-4 jl Jc 

J;j__~lj JjU ^* 4llc ^r J__£ >r ojjlilj LaJaJI Jj jL_j CAj^L t-ij^^ 3 *0^ J} T&r'j. 

l__.__ja.il jj j-__:j cJuiL JlL 4 i & j^ ijLl jjbt j^i dJJU j_ iSr^r 1 /rir 

jU A->-l 4jU lil cUSU JU ^jis j_-ll j^uil >vi j,^__4 jl JJaiw^'Ji j^^* 5<* «jjJlj 
Ijj ojj-ilj U_s-_il jv J-_ _>3 C-^L t_il__9 oJ*j« <_P"^- 5 _i—> ' J' h'J* ^- a ~-J j ' 

,U i_r < \i ^Jjilj Jj_ ^ ^ij II4, JUJc dijJii OjUilJ oljj' J^j 1 JjSfl JljjaJI UH J?~"3 ^f^i — ■ 9_ ™' ?^-^ J^J ^- ^^" J^</* ^-J^- <6v« Jil j^P J* jb 
45 Iji» j V ojjCllj IaJ_I Ju _*_ij j-l U lj_> CJuL lJL^J °j~-*i J*" °Jj-~!j Uu~JI 

<J;jC_Ij Jj_ ^" <dbj r__4 oI^j j6 l_i! 4J__j Jj VI 

ci 1 ti ^ cj.^l ^ -' .^ 1 ^ l/. (i-^ j* v 1 ^ c/J j^ «^ j* <_h£ -r^" 

U^r dJ£j- (1)1 c$^ , ll d_ (4_§W _j_! j! 4_^k JP JJP _J 4)1 J^P j^~l (jjljaJl J3 

J.clj5 ^jc \k"s f J *>_ I 4ill dj_ij t CJ_- cJ_> '*J*\y\ ^\y J& ^jjr^ 1 I "fc~>--l Ij^ 
_i 4_! JuP Jl_i J6 _Jl__i jiSCJL; _JJ»ji j_J_>: N^ && ^ ^J^'j d-- V^'ivi 
hy $==£&. j-l Jj-ij cijl U (itgi- /-l Jj^j j^ l__* CJ_-C* iJylc CJB JtS j_^ 

tiifi-Him y»i :i j^iji j_ ^m cjjJI ji vi __ii jkg ^iii ^i-^ii fSiiJi 

Jtjl U cJ_> (jCij-ll £1 *<-}_■ j! ol Jp oj_}p _1 *L_L* Jp diSU Jp _£__£- j A'i 

cJt-c 21 Jj^ v^ ut' _-< ^' ^^ u^ ii^-'j A>Y -J$! J p j-^i J cJL^i 

jlullll C_->j_--i jl 0-!j! VI 4jIjj Ja u^l~l _i~-> j--f""l j-? r U Jj-d _J-_)e ^Ja iu 

u^jii». Jp dUU Jp _;_4 <£__- a-a lJIjLII j JJ^I c_jb Js c.JdL _ilj_-l 
___pl J^ J__ |i^p auI Jj-_j cJlj j6 aJI iil j.Cji ^ ^U- Jp ^l Jp jji^ 

Jji'? ->^i ^^ 1 <-^j -^^ ^ 15 ^ r ^° <Z_D ^'M "^ ^l Ls-r^* 1 J^ ^^ 1 

jb jJ^ uii-l ^ Jl g*^ J^ 4^^ j^ _?^"3 A,SI ^ ^* 10 l^^fe /W' J*l ^^ 

Al- cJljLl O^jjl _-^CCJ «_ilj»_»I 2"^? ^j-J. VI j_pl jl ij-J. Vl^_jt| J^ Ji^ 

4j*>oI i?I^Ji VI ^jj caJL _i_» lil (JboIjI jl oj_)p _h ^LLa Jp dJjU Jp (jfJJ^-j 
Jp (Jf-U-j An _JJJj, ilJ-Ji» u^4-^ ™*l l^ J^ _5-^ --ilj £l Vl'dJI V i^JJI Jjij 

5r Jb ^iJI J^ Oj-^i pj-l jji jll ut>-! ^ _>!j ^'1 ^rfl u^ «Jj^ (J ^Cl* jr^ oU^ 

_^ iul jjp jl ^sLj Jp dJJU Jp (jfJJi-j A'r 4j 4 *>1„| J^ljJi VI cJd! Jj^- J_4 ^lj 

(J^ j^ ^"ui (Jp" Yjlr^J -— J-JI j^ Vj C.JuL (_i-aj 'i <oJ» j^ ^j— I l_| 06 jJJP cJljLll JaS^-VI^u \ /nn&^^flilcJdl J>- «Jlklll ^j^btj 

cJ^Ij ^ ^ U^ ^! J° ^S^ ^ <ij— ij ol 4*Jlj 4*1 dilU <\p uH^ (jy^ A,r 
AU £rj->i jl J^ 's'y» ^l 'Ji'y\'1&\ ojjd\j UjaJI jl £>i. (1)1 iljlj a^j>\ fi'j3 

$=^> k\ jj__*ij jii jii iif 4_-J jp oj_)p _j *i — 1* jp duu jp ^ju-^-j 

j^-jll >Jup J& jT_JI WlJ.1 j jJi 1 fcl t cJ__*£ ^JlS ^J°j& J j-^~l)\ ^A 
J, aLL» Jp dJjU Jp ^jfl^-j aio c4s^»l (i~r|e 4^1 Jj-^j ^ J^ ^"jj c-^J.1 

J& of vi yiJi £& S/ ift 14^ SfcjSfi ^ cjdi Ji ili Sfc* sts! ji oj> 
jp dUU jp _;_£ J1j~ ah pSliiVI j ijUNl j?_)l jJ_- ^jb \ /riv <& 

l_C*l ij\J. V I jjjij CJdl> lJjJsj j>J J6 v_jU_JU 'J ^Jf jl ol Jp oj)P J) aUL* 

iSy^i ^2mQ^) <15 jr diilS U dilS r i^L iil Jj^j cJlj Jl NjJj 5_^ JLil 

jft" jp 0J0 CJdL lJjJsj <_$Jl[1 ^sj lal J^-^i JJI Jil _^ cLi-J^ cLUU JG 
_J aI_L* Jp diSU Jp _;_£ e~^- A1V iJljj-JI &Sj U U 4-i jc I^Jsj (1)1 JUi?l 
*lJ. Jj jJ<j J^j j6 <dxJj l^Ju J^_4 *V j\*l_J! _w *_i£ N <jlS aTI o! Jp ojj\p 
jlfjl ._jlj__l jp diSU Jl-ij -iV^Y oj^p jip. jl A__i! jIp j_^> Lcji jvSSj 
£jjj /> 4lle U fi'jjf jO I jl Js-jOJ» x\ jw jji^i Aj ^jJ-)j (1)1 J^rlyl J c <_i.>-l 

jii £ir^A 1 /riA j;^5j «^i J^^5 i' ^ 51 ^13 ^> J^l ^ «36 ^j^ 51 ^ 

ik^ J_ (_iljJsl ^il^ jl *^jLx (_ijJai ^>- jfJ^* i-ilj-u! (j J**- Jj J^r jl (J tLJSU 
4*..1jI Ac rxij (1)1 <S ^juJu Vj _!j d)& (_$JjL JlIjJ Vj jaI^j J^j ^** Slj Ji Ajl -ic !_| 

_isu jii iiv^ (j-^j /*~*i _p /*?*s! ji (_iijJ~si J 41UI j U;j_5^ j\ii^ ri-^ t$^~ 

J^J *c j\^J I ^Jc A5 I jJs fi-t^Ji O-i^Jli (_i I jkJ I ^iwj jw 'j U J»*j A5 I jb J _iJi /j^j 
Ajj^j ( j^J_j/s._Ji 4jL_s^I J^J iSr« • *lill Jl$! J,^«j Sf I (_iljj_5 o*^v? V AJ^ j^JOjll 
(_iU^ jij _JJi AjLv'I jv» AjU _JlSi Ju jl ojj^ilj UJaSI Ju _j«-^ j! OlJL; (_ijJaj j*J tjCjuy\j t_sljkJI _i.jtlJj I_J>j*j 4*li (_jljkJI /$^3j ^V °ij 46 j' (_9UkJI u^ 2 ^ 
2j 4jjJ>j ^sjCljI "»* 4jI_J>I U 4llb diji /— "d *^ 4*- "°Jj^J — JaJI j\j _?--^ Lilj 
AU _jljl_l j ^r-«^j fw™^ ^ o^U-l £^\J ^J^Ji J J *?-' J*J ^| _K~^ ^\ 
XJ> b\ ^jP ^ jJ^ji I Xp ^ XJ^ JP ^L^ ^! JP dUU JP ^4 ^ij- 
rels-JI o*>lj> 3J6 ^jLkJU _". ^^JP *^ Cr4^. —■*'-' *' °jW (ijL-l -^ (Ji J-- 8 ^^' 
J Jii ijj^> _; jj £■ bl _p- Ciji _Jlk jJJw-i! I J^ 'Ji jkj 45 Ijk JJP _v^i L)i 

^ jlsl jLp cjij ju 4;! glii jjjii (ji jp dUU jp ^Lj-j a^ \ /ni j&Sj 

dJjU jp JvjJ-j AV« A*-Jaj U (_$j!il *>_ 4*jJ^ J_*-Jo j£ ^-s-JiJI o*>lj jJu _ijkj _r«^P 
^s-JiJI o*}lj> jJuj f^r^ "J*^ ^*> J^= ^-4*^ ^-i'j ^ tJ^ ^j' _5™^ J^v" (j' (J^ 
o*>Lj> -U*J,I j£ <U>jLJl _JJ«J CJuJL; _iLk _^J dJJU Jli £jT* \ jJ-l Aj _ijkj U 
2 jT UlJ J_ £o Jp- <_ilk U (lc ^Xaj ^r aU*VI i* (J^ 4*Li ^J-^'I o**>W> jl 7W-JI 
J-Ij *>- Jj*-ll Jpa-l <_p- L-J*J*~I jlj Jli -jT' V J->j**" jl _£~i-~l *lkj (Jp- Jjaj 
^rJ_*JI jJuj T^ls-JI jJ«J lju~-lj Uljl? Ji-jH <_ijJ2J jl J«L> *^J dJJU JI3 1jT*V dJlJJo 
i_jL!_3-l J ^J^ /**- s^> |£ J™_—JI *Jkj (Jp- J\!jO _jl J>-JJJ J^rlj /J; — "> (J^ J^V j> 

jlj s-LJi jl L^^aJ J^^-JI C-jJp I^Li J«^~.JI Jj^-" l$^" ^r^ 2 -*'' ^*? L^j^jdJ 

j^ <iH*5 _r ^ Ar 1 v^ ' _j^3 <*— ' ^ ^^ Lr" ^ *^ j>^_ll [jjaj (J^- Li* j^-l *__: 
j^ jui-T jji-Jaj *y JLs ^LkJi-l ^ jjp (j| j^jp j; 4_| j._ip jp -i I; 'Jf. dUU 
J dJLiU Jli £Jr-i 1 /rv« caJl Jljijl _l~~l j^Tjfi oidL JjL J^ £Lil 

JjjsJ 'lcl 'iilj _;j* tci _JJi jl ox:5L; «.iljJ-il dJulUl j^l jU <_jlk_i-l J, JJP Jji 
C->Jdl jl LgJ — -^- 5r) JUj (ujill _;jjsj _^ L^U 4ill jU-*: X^>o y>j) JUjj Jjb alll 
(Jj4 _p dUU Jp (JfjJ-j Arr jJ^JI cJd' J! LftjLjaiij L^Js" JUUI J^c_i (j=*y^^ 

Arr %jj &- ^4^ £jj 'cA f o\^\ y> 'j* Su-j V> yLkjli _; jjp _i j^j _; 4A9 4__p -is! ^as J-ai ^Ul J* Jli» 4)1 4jI Jp aj^ _£ /»LLft Jp dJJU jp _yJU-j 
Ji «•/$>> 4_~l>- jlj CJuIj L_3ukj' oJ^P j=*r' Oj>>i o' oV^" J^ 3 ^lS'*' 4_*_l>- <j - i- J 
oJ-g-^ jy\ jjSo jl J-§_>- *>U-j ol jJj -JJU Jl* iiV* 4_W -1)1 ^__s ___*> 4* ^jP 
5r CJuSl t-iji a _i h^r ^ ^tj* '^>JH ol VI l^h* 1 ^ jl 'i j^-J> _£>- cJdl t_i!ji-S! 
(jl Jp dUJU Jp tJJsl jtl^- AVi l_J|j__SI «^U- (^jb jj^UI Ji 06 lij -JjLs-J 
_> 4__U <j! cJj CU_j _> iO 11 U °J> _> £j <i J-^^ 1 # c/. ^ ^ ^ 1 
Jlfli _Jlvtl j' drii^ 4i»l Jj-ij jl Oj-C~S cJI* L-jiT s^^p ^ll I £jj 4_JlJ. pl 
3uL>- (i^r|_ 411 1 JjJ>jJ _Sj_*J ^J^Ij C-al-i C-S-> 4_Sflj' CjIj //<£)! *ljj 'j* tjjb 
\P /jfJ^-J AVO ^OT fflp jjl_.lv« __jl_f j Jji-JL Ij_5j jftj CJul 1w-jU- Jl /i^aj 

LJU- jB 4)1 ojp-l ouLi ot^ -^ _ $ -J--l>'- , l j^U t>! (1)1 _$cil j_jjJI (j! jj^ dlJU 
JU- cjJIj L_iji?l d)l Jjj! cJl^! (j*l cJl-i 4~*-~"-J* ol^l 4T«-L_V 3^JP ^ jSi! _up ** 
lil .£>- cJljj I jt ^p cUS_ c~*i /X>- c-.*>-j*s s-UjJI c-ijj* j^s_1l_1I l_jlj cJj !_! 
!_! ,x>- cJljj 1 5r _£p (iiS-i c~*o ,|>- cJt^-j^s s-UjJI cijifc -Xp-1_JlI __>_; jJp. cCj 

0__1_JI \* ^J-fj dJS-i lccl ^JiP (j 4il! Jjp JCw iUjJI C-5j^ A*_l_Jll l_jIj Jl-5 CCj 
_/»U*j (jl (j^ J-**« ol 4*Jj 4)1 diSU jp ^jJ-j An oljJ^ ?** v_H (_5/5^-*l 'f (J^- 5- - 1 
j<r ojjdlj UJJI __ajj C-jJIj L_ijlaj (jl Jii 45^P J,l r-j>- ^I^V <-^* J-*"^ l-l 06 

j^j _ir«v \ /rv\ _!>l ^Li ol L-lj dil^j diJU JIS _ir«i ^_£_>1 jJ« _ijiai 

c>! n _iiS j^^Ji ^ <L1£l& v-^-ijji cujij _jijiji j j^^ji _ii: j* cisu 

cJ U >li jaj VI ojj-ilj lls-Jl 55 % cj_JL lUl _jji2J S/ cjjU JI5 _ir« A.J cis_ 
o^ 9) o^ Li' c cP. ^ (i ^ o^ ^ U o^ (-0 ci^ Arv J^i J lUJI^ ^Ji 

Jjj^ j>j J.<s_1JlI J^ r-j=- j_>- JjAj ^^^ j-vl! Jj-ij 0^--?*' Ju 4)1 4il! JJP j j\^- 
J, jj*J_i- Jp CUU Jp _^^J AVA -1-1- UJaJL Ijufl 4j -J.I I Jo Lc lllj Jjjjj jAJ UJaJI LLjail Je _j_i j l_j ob (irg|w ^' Jj^j ->l ^l J-^p j\ j)^r Jp <*>\ jp Je j\ -Li £ 
tC^ LT j^ J*J ^" ' ^ -^ ^ ^ <Al^ *- «^- J ^l ^i ^! ^ Jj*d3 -^ J^? 

Jp (jjj^-j av^ (^^ tliis Ji* ej)_ydLI Jc A^^ajj jp Joj v'c/* t - J ^ ^ t"*i J^ 

Cjlfl dJu'l |t4HI Jj£ jPJj LLJaJI Je j>j j_^P Ji 4ill Ju-lP ^-C* AjI *iL* Jp dJjU 

S/ il pSu.jt ^Jl* ^diu,! jij _uJj JLi Sf _j_ij .^3 c^>_lJ Jjp.i 

Jp dJjU Jp ^_s4 jf JU- Ar- Julil **U- ^JL) b S /VYrdli Cij (JUJS <J>- <j^ 4p j^ 

Coljl J-UI ^JJ^- J^Jd ulj tj^^jiil /»l <i^Ui CJji JlS A>l ol Jp ojJp J^ aL~J*> 
r-L> jii Jilpl jl CJuil ^" J_i 4ill jUjt J» ajj-ilj Lis-JI jl) JUjj iijto 4iSl Jjjj 
£ Ob ji ^O iiStc cJUi f^, eijlaj *y jl *_^ J*r!^l J^ bi (l^- cJjiaj jl <db 
IjJbjL^ajVI j Jb'-I «li cJj\ Lcl l^, i_ijiaj *_ (1)1 <db r-LU- **>li J_J_0 JjSj* 
L_^5 ojj_llj Lwa.ii (jv Ijiji—J (jl Oj>-j-^~ IjJlS j JoJ.3 jj_»- oL« i_-J_j oL_4 OjL <- 

•jj_ilj llj-l o[) JUjj lijLf&l Jjj'U _JJi Jp (J^jjjjp isl Jj-ij IjiLi iSti N I «.U- 
An ^Q ^) (l^, «_ij1aj jl <db r-L>. ^li jX1pI jl cJ^JI ^" J-i 4isl JUJ, J^ 

ojj\P ILp CJ6 j_iP (J^l AlP Cju oSj^ (jl ajjp Ji pLLft Jp diiU Jp jjfJ^-j 
"^LJj al^»l ^r-OJ ^U 0j_^ jl ^* J ojj-Alj UJ_I jw (_ijiaj 0>-j->- j^jil d^ 

^tiskil j.a Jj*VL (^ijj* ^>- L^i Ijk (j^aSj D Ji *L~aJI jj^ j^Lil (_ij^u'l j\>- o*L^- 

J_^l ^L^j LjIjaSI Jc Ojiji^ r^lj 1^1 «Jj^ Ooj ^J L_^*Jb l^i L^i I jj^ Ju-JaJii 
iiV* ^ Ijj>*>>-J J^j'* <4->L=*- A^i <Iajj Lju Igi Li Jj^i A^» 1L>- ^i>j_ilj d)jJi*ji _rt^' 
4)1 <0^ J^ J^^4 (jp" 'J Ji'i* *J-^ J fJj^J \Jjsl\ Jo (JulJI ^J J^ iiJU Jb 
^- L5 5 *" ^Jj-^J — a^_sJ 1 (ju ^»~« *>■ yj& s-Lw-JI oLs^>l j.3 d)o <l)lj ij^*^ ^T'j 
oLjJj Ji- jil jp _iiU Jl^j iiV \ • J;.l_lislj (j5j^-l ojLs jllb ^ OjU.Ail _Ji1j J^ <db ^Jj 
J^j _JJU J_ iiVU dJiJS^ d^>-l N JU^ 4j1_^ ^ _ii^i ojj._Ilj UJaJI Jv J4- jll 4x*J *ki?j 4j*li ojjJJj UJiil ju JcJ J^j il °} J'Ji <U9 di-«i j! uli 45 Iji? \^ /%J 

ojjJlj UJaJI j\J <£*J l£-^I ?** t 9 IjJaJI ^jj fi °jj i*r5s^**d U J c ( *-4r . ^ 'J^ !^d ?** 

ill Jj-Jj jl 4-1 J.1P J ^.U- jP ol jp jjjfc J jii>- jP dJJU jp Jt^S A ? r 

J.J t^^ljJI jJai J oUj_ <_4s~-*! l_J j>>- _>iU ;j_^-i!j l^JJI j? u'y' lij ob (§51 
UjJI jv JuJJl iJu* J*>- J4j J «lUU Jli iiHY viiUBlU? ^ c_j-^ J^ 

jlj ojj_ilj UJ2JI j\j *Jj j<r C-JuL <JL_dli «*-j£J Jli OJuL uJjlaj jl Jli ojjJlj 
JO J«J>j CJuJlj uijkli 4$^ jl ^>-j2 4*U l^L^J 4$J> J« ^j-^= _p- uUS^ J-fr4" 
ojjlWj UujaJI ju J<Jj CJuJIj i_jll_i ^j^s-LuuJI CjLJI J6 jlj ojj-ilj UuJaJI 
Arr 4ijP ajj aL^ LJ U Jjjilj <Jj>*-l Oj-J^ 4jJc 5r OjM*JI dJiJj J* 4llLc- ;U* J^-tul Xp jj^ j^JP jp -osl jJp J j_^ jji ^klll <j| jp dUU jp j_4 Jfl^ 
4I1I JjJj aL^ J ^isjP ajj UjJp IjjLcc L^b d)l CjjLU cJj Js-Uil £1 Jp j--Lp 
j*j j\J r:J-A; 4j| cU-Jjli fX^aj j*J rt-^-^j JlSj ^Ls^ j> *xJz*>. JUi (^^^p 

jp j^^ j _jj£ jp juu jp _vjj-j Ari \jjQ2_l _93) vj^ °j^ J c <— h'j 

**1~p L^jIj jJjJj iv-Ull Jli 4$jp ajj aj^cjo jO^jiil aI *L*ulc jl jLli 2 - J ^lill 

Ojljr^. jPJj V (j^J^I j^ j* 1 -!! j£j ^4^ ^ J^d (J^ - s-*?^ f^^^ ^-^•^j^ 

jJP jj^ j^kll! (jl Jp dUSU jp ^_4 (^l^- Aro ^ ^.Ijl ^L^ J^U- U vifj u jkki 
An (^D J^ p|j| ^L^ jp ^ (J^p iil Jjjj jl jLJi J^ jyj Jp iil j.^p J^ 

^ aIjI 43 \3J- J. 4il! J.1P C-*J (i^c 4ill JjJj jl S- 1 ^ JJ j^ 4^^ (J^ &^°~J 

x?j£- jp dUSU Jp (jfJ^-j Arv (^^ 4ii! ^Yj s_jj^j JTI iKI _j* Lcl Jjij (_ijiaj 
Jrjd p W j^ Ls-r (^» ^ 1 i^J J 1 3 i> ci 1 j^ (_> ^ 1 j^ J 1 ^ J. Jr^ (i 

(iiL-il J ^ll Xp J Jb jl jP dUU jP _^i^-j AVA <JQ^ ^J^ VI ajjj jkaJI ajj 
ai! ^UJI J jj> j; 4iil jUp jp cjJ> (jl J JJjp cJ-l \}\k p! jji "oj; (j! Jp (J! 4! cJj~ Jli (jtejJ JLs Jj t> ojJ-ji ^» UJ! \\ JjJf <L_j! ,Je J^ 4)1 «jp-l 

^jkaj li^Ij Jj_*L^ jp (J^e -3il Jj_Jj ULj; <j]I flJNI oj\_a JUs ^l — J 
^j^- avi ^JJil 'j* \y£„ U u« J"t/~~' f^ J£ «l^ <3fi Jnr (^2_____ZI) 

JjJj Jl r j~ ^ j^j£ ^ jj£ ^ j3 jl ^ 4Asl a:p jjp gl; jp ^yjU Jp ^p4 
dUU jp ^JJ-j Ai- SjJ^ jl ^ J pLLft /j, J4^- j^ oITSL^ <_;!*! ^§§1 k\ 
i'jj Jj^ SU-j cjlj ^H> ^jI Jj-ij <jl "o^ji <j! jp ^p V! jp iHj)l jl jp 

Aii (^Q) ^jiiii ji ioiiii j diijj I4-?j' <3"* *«* -ri ^iii jjjj \ jui i^—fji jUs 

(_-^ J J-^-4: 3-^ ut i^ ^ iS'l -*° *' J^ ut ,-•-' -^ j^ ^ lf~ j/^3 

jJU- jlS J 4_xlj} ^fcj 4j* J J_s£ JJjiJ I J 4*j|jj J_ 4) Jo' 4) Jo oJ»Ui I Jj (jOj Jo (joJ Jo 
C*-^- j^ 4Jj-^-I CJ-js- _p- 4jJj 4lS J Jj-3 4*j!j jJiSj Jli ^SjU L^J <jl$j JwJ J!> 

J Sl_>r <j;lftl jjill -Up ^ JJP <jl J.~*J ^ jj4 ''j> dUU Jp ^JJ-j Air 1^5" 

4jj! JJP jl *sL* J-P dJJU JP (j/^-J Aii 4£_*£ Li*ljJ-l j^L* Jo (_$ 1» I _>jj_^l Ajcjj 

jLM 4] JJ-jj i oU LfSw jJ^C ^j>- U jSj J^iU <s ull *->_^ lil JjA> j& jJ^ J^ 

ISl J6 oljl jl ojjP /ji /»LLfc Jp diSU Jp (j-'jJ-j AiO \%C» jj*{ £*- &\ jc J_^ 

U jJ^j oj^ili L ^j Jl Ojj— ijl lilj — -— <ls yS" L)j5j L^-Jsjli _XJ*jj (J,l <_jjj_>jl 
^ (^jj-l J J^SI cju 1 /rv^ L^U L^JUai j-J-ll L^j_^i lits L^JUai (^jj^ 
LjJ- ojjJbl l-J j& 4)1 jj^ ^ jjol a:p Jp *J Ij Jp dJjU Jp (JJ4 ^J^- A ^ jL-d 

4>-J^ j>j Ju^ lj jlx« J dJJSj aj^-^i (jl J^ «jS-^ 4fllU-l (_£Jo OjjLi Ij ojji 4jj jJL! \a 

'*£■ ^yo^ j* LjI pC» 4) <_a5jj /i>- 4jw 3— ■ **d ?** j ,, *i^' I i3*~l iV °j*5-^dj jaIAJj ojSJJj *<V.1a1J 

j* jlSj J^/2-Sj jl (jrL^; (jl Jli OjJ^- j>Jjl ol jJ- ^U ^J.3 liU IjjUo lil l^ 5i A 3 -^ 
dUU JP ^l^-j AiV pL^Jfijj JjHj Jr 4iu2ll jl J4i>-ji3 Uk* J^Uaj oJ^j ^JJb Jjfe *<&\j 4_l -jwJ J_ Oj*._J j*J 4)1* aII^ j .*i? I_J j& J.JP J, 4iSl AiP ij\ *3 l* \p 

j*-S Ij jiS U <j;j___l Jjij j& ^JP c?,^ -^ Jl gl^ j^ 4^ o^ J?^*~J AiA j-t' 

Aj'Jj JL_£ Ob j-^ J^ 4)j| JuP jl *3 15 Jp dUSU Jp Jfjw^-j AH 4-9 j*J 4j <_JlS jj 

•# o* <j?^? A0 ' ^! ^y^4 "<&& Jj 4: i^d 'f JJlJ-Ij ibcVlj J?tiil 

4^_CJ| C^~fjf? 4j*Jj J jL** iU^J J-J^ J< *&l JuP Jb U jlio ^„^1 JdP JL <^ *J*I 

J) 4ill JuP (jl /*slj °j& dJSU (jfJ^-j AOS \ /VA« Lj, 3^2.^ O&JE oj lwC_JI oJJb 

JuP (jl ,*9 - J^ dJJU JP Jy&-J Aor 43 ji l_i ^ll OJuSlj IjU-J-SI J JjA> Ob j-^ 
JpJ*-J Aor 43 jp jj ^ Ja jjju J*£. L^JL^: Vj ^Jo J^L- (ji^ ^ Ob j-^ ji^Jfll 

oJull ^■fj^-l (^^4: ^ Is^-t^ ^A <--*' ^l o^ s Jj^ ci f L-^5 o^ ^^ o^ 
j Jiill cl» u & yC?~\ y (3>-lj *U'j3l i'j\'&\ 0J5 4-£j>3 *^-r -*' cj^-^ ^ 

(jl ol Jp ojjP J, pLLft Jp dJjU Jp (JJ4 <j~3_- AOi Jj> j\ CJ-P l_l (jJC-l 
<j;l_-l Jj V"kp ^ A~^l «-i-f'/iSl JjJ.j t> J- si^£> 4iil Jj^j (j5J-* C^L^ 

5r l^o j Lj&SAj (jJI £ Uj__i _ <j;i__-l J* CCJaP 4JJ< Ja (i^e 41 1 Jjij y JU3 
o^ Vr (Jt' o^ ^^ if' Lg-^J A0 ° ^Ufi D_9) \-tj"\ o^^l tl^J 4^ cP" 

(j-»u)l jyj L^Aj Jei- jC Uj\>s.l3 C-^*3 lcjj_7 4j*Jj (J>Lai "y> J_ Aj'I (-_^1_J,I Aj J?*~« 

Jp Jl&-j aot L^-jp L^ Ja t J^ ^l jl L^u JTI ojj^^ ^ J4^ 4^Mi 

JP dUU Jp ^jUj AOV JJJS Jto (_^IS ^ 4ASl AlP Jp JjjJI jjj ^ j>* Jp dUU 
4lii3 (jJ^l-JI j LjL^- ^LCC _;!* jl Ijjj j\%\j? AJJtf (j^J-ftl j^ J- AJl t_J^4 0*.! 

jr i'jj (j;l»l J^ Jw 2.1 ^JP J^ 4isl jip Jp «i 1; jp diSU jp jgl^j aoa JloJI 
s-Lt (jlj L_jJI s-Li o- Lj_>7 cjb olj LLjJI IjJJ cjb ol 4*U c-jU jl c-is^ 
j^ (j;jL_l cL^-L^ jTt *V OjSj^ JJI Jil 'p-z" *l dJlU Jp (jfl^-j -Jf'i l^i^* 
4A1j 4j*I dJlU jp (_x_4 (^l^- ao^ <UI CjL^I l_J ^j-i^l <j;jj* u u dLJIj jlj-il jkj 4UI oL^I J4j jp lj£~ o^> tlj v4^ (J' <j| _£j v--^ ci j-^ -' 

Jjli ^" l^llc *c \&-2= L-sfij Jj>- |^_^_i-jJ jll_ya_C jlj__j IjJLai 7?-^ p-£ 
L-vfiA> Jjs- LsJjsj Jjb aIc J^ ^-^~Ij *^l Ljj vl^ (j' <J, 'ijf <-^J -^ Jj-jklj 

JjJt> <_4~-l-l lX ^5~ j f-^ ^ ^■^ oi _h^ _>^ 4^ _>^ J'-^j AV ^ ' ^* ^— ^ 
*ij *^4"j <jl J-~*~« -I-* 5 l^h* 1 fj^l ^ _p£ <^ f-H ^ J^ £)lS - f*3 <_K"J <J <^J> ^ 
jl ^_J4j Jjij j^Ull Jp£ t JU_ cUSi> Jp JLJ4 ^jJil J[ •_-**» pJst jAj f)^\t 
U>-j lcj3 ISU oljuli I ^jjl 1^-f 7 l^ii U"^>-jJ l-^~l Vs*~- ^ cJl "^^ 1 -^ u°-~' r^ 

_sjii li-4-^ Sui cu^- j* o^L^j ji__ij £_A-i t^ii juii ^ t}-ij-i ifi 

JI3 iSVH 4jJj 4 Jj !*-_*£ oljJ~4* ^^* -^ -jV^ (^J^ Laij JL>- jLsjjalj oljulil 
4»l Ojji: I _>^j Lij^ 'j» *i Jj jl <\ajj <_Jj U ^J-I J *l^il £» j Jrj J iiUU 
_tl 4J- LcU ojjirl _j/j jju 4UI 4jLJ>I (_J6 jU JLs Jj_ ^j JJl__I 4Je wJ—^ 
Jp- OjMaJI jl T-eJi-l J>~~j _>JSIj tiiSU Jli iSfW Jjli ^" 4llc- J4Jj Jj.—jij j^Jw 
ji IVs-U JSo 'i jl j jUlliU iUlil SjUiSI jl 7j__U J Ji__l dJji J 4-jJ- 1 (J~__£ 

,_>■ Ljut >Ts J^-j Uli oJJjLa 'v 00 lil j^lJJI 5-Lll Ls— jI _Ji)_ _->-jij Jli — iv ^ A 

ji IS *U dJJi J^ J£j 'ij 4jI Jj^I Jui *^J-j jl jSj lljui ^llc (_£jl ^ ji IS ftU <_« r-j^- 

bl(> ^-^ _^J 44- jj L^vfi (jSI olj_ll jc jjj Ji_il Vr^iSI J ^ilc JSo ■! 
4_4-l J 1_^L^I jl Jj_ ^j Jl_il VI 4Pjlki cUSi J y _^j iyJS\ j\ A_i-I J 

1 /TAV Jj._i»lj CjJulil ^JJI oj^jtil iLJki LjJb LiU oJUJiJI J l_^LstfI j& jlj 
j jp-l Jl3 4l\ X&» <J. <S-£ J* ^ J* {$-£ LS^ M1 (_-^ ^"^ <>• C5^ <w-> W 

<^^ jjj.1? J^ ^jL-J". <Jo Isl (X>- U-U- ^-j>- Jjl—va. r x\ <Jjj|l 4I (jl jLI^ (j j\lL 
kL>l J-^ JUi ^S diJS jTji j>«Ul ^jj c_jL__i-| J ^Jp Jc aJj AjI j ^ljj JJ»I 
^jA j^ILJjI U JJblj /^-^li ^Ls A—J-l dJSjil lib _JU- j_ jT jUlilll il_ Jaj ^ aJ£ s-U- ij__, ^' <jt j& <!>' j\~^i <j. o\^-^ °j& &k °j& <lM» _£ J^-j A-ir tjJ~^\ 

I JJ& jl (JJ^ IooAjjJI ljl_2>-l JaIajLII J^l t> JUfl 4JJ& J_^i_jLkJi-l _^ j-^Pj j>*%\ 
06 jl IjJ-* ljj\_i£lj di** °\»J C-J*l _j»-^ *6v« jl C-J&i>l J-^ JLa5 4fljp AjJ %j^\ 

f Lfi J—-£ 1 °j-J IjjJ&lj \j>^~ Jj.- 1 'fc j& liU lji>-jlj Ijjvai jl IjJiU-l £'&* 

i oj\USlj ^J-l oj^ <yj disu jis _sm ) /rM «^ i_l ^j ^ii j ^ij! *0> 

4jljii IjJl* j^>ji> _;A_^j OjUiJlj ^-^-1 l/J Oj^J *^i^ p—£ (1)1 ^-4^ />-^-l <>-' 
Air ^yaJj jl J3 ifcl djL^I J^ <-— '^ _?^"' j2 ^ y -^ oj^ill /w «Ji-I 

^ISp ^ isl jUp Jp --tJJ <j! ^lLp Jp §_il jgjll <j! Jp _JjU Jp ^_4 _|j^ 

^J^-j All X&jJ&„ jl a^l^ ^^jSj (1)1 J^S j-C j^j 4UI ^3 J4-J Jp J~i 4»l 

isi xJ> Jp vi &! v jfi ^bp ^i j> ^j^ jp ^jji jjj ^ j>' Jp disu jp 

dlSU Jp _£i£-j AIO _;J~^j y^o JpuL jl JiS ^Jufcl V-^a-d c$Jil JE *l j-"^ Jy. 
iirV • jm& Sj\ JP 4^jjP JjS jL diJi> J JjA> j-^jJI $£• (jl _^ 4^jj *_£* 4>I 

_J J4-J i> dJJU J^j iJrr> 1 /rAo _jji J jl cU_^ U 4J-! dBj dlSU J_ 

^J^ifl 5-L-JI <d>Ls^l J-*o '1 jl _;jl JUu oi^ j| ^>-jJ <6vi J^ r-ji. ^- ^U VI 

(SJM. J' ^ jJ^jj Vj J~pj j-*^S >r (j^i^ /*>■ y^ «•l— -wji djLv?l d)6 jlj (j^ 2 ^ 5 
5<r <5C_c jlidfl j^ipI td4->- J^ <bw 43 Lj. JS3 4 jl J^-Sj L4, ^y^^ &* J« aj jJ* 
Ain ^U>l J^ j^iLll U) ^u Lj, ojL^.Jr & jl f <L> iildfl J_J-I jl U-^Jj 
u) J>: Slf vJ> (jj a t£ u* ^) u* ^ u y^r °'J> oUU Jp ^J, JjJ-j 

Oyu (jb (j^l^P Jy.>wl JuP d)l «lAJlj 4)1 dUU Jp ^J^-j A1V oL^t (_;J-_-l J^ J^I^Lll 

6 V dB J ^! <-^-T U 4^! dUSj d«U JIS iirrr sLi (^lil J^ j,^Ll U) 

^S-S J^J Aji 'iolj JlskSI Ijilijj V IjJ^I _yjSI L_^l t>) 4j__T" J Jj^ JUjj -jjL'dlil 

ojUT jl ^AsCSI «SIj 1>jj& «>L Jic lj_ aj/SL^; *j_JI J^ ji_ U jiu's-ljL-V Ij_Ui^»>1» IJJi &\ ULe* Jij olJi <j$jJjJ>I j ^j^^s t-i (L»W &b* ^ j' jC^* f^ 
-JsJ£ (1)1 A-L ^ *J^ cfi «^ J J^-i «i^d *-M?J ^^ jrf. «-i^j>-l ^ ciJll dlSJj 
j! pL^ \« ojUa j^i oL-Jy ^us '$Jj£ (1)1 /*L *^ ^J «!— «* 4£ 'SL^-li OjJij j! j£*l <ii 

U) JjJjj jb jJP ^ aul Jup (l)! *» li jp diSU Jp jfJ^-j aia I /vai ^TLJJi aUI?J 
oY^ d)! Jio (j! J) 4iil jjp Jp dUU Jp (jfjJ^-j a^ 3jij j! aJjo (<_; JJi>l J» JJJJJ I 
jJ^jSI jip cJu oJJ^ ^i ^rj*- l-r'l ^o^-l ^j -^ <-}&> JJ^I^ -^ v-H «J-*-*! 
U_skll j\jj cJJIj L-ilks 14-*^ IjIj ^jj^I £# &• ojJ^ cjU-j. 9 cJ-> «6v« (Jl 

J, <L~J^li cJlas M cJJis jLjkiU _Ji*^l cJUs J.<?c_J,JI 4jLJ> cJU-S jc ojjjllj 
(^.J U ol_J C-Jn-i j^lll £jj (1)6 Lji L^>»lj d)jj5 J» C JJ- li Aj cJ>- ,£>■ 4ljjrli 

JaI J« ^U-j (jl Jlll jLJJ j; 4i ij> Jp dUU Jp ^p4 ^J-J av- ^Jjil ^U- 
cJ»jJJ (jl jJ^jll J^ IjI Ij J^5 4-J,IJ jJLj> Jij jJJP J, ^jI jjp jj *U- jJVI 

JUs jJsj d)l d)JJj» j (^JLJ jl dJjw C»o jS j-J^ /Jj /ill JJp <*1 JLaJ oSjii SjUju 

ol y\ cJUs jj&Ij dL-Ij J* j^Uaj U jjfii- JJP ^ 4ii! JlIp JUs diSi j6 is LjLicH 

J< >iil JlIp JUs 4j1» U 4! JulUs 4JjJ* JUs jJ^jSI J-lP IjI \ 4JJJ& U Jjlj^JI JJoI J* 

jp ^jJ-j Avi 1 /rAV ajJ?I jl J« ^l 4^.1 d)txS ol_i 'fS\ (jl Sfl JJ^I i ji jjjp 
(J>- Ja^iic i cJU- lil 4^j_i^! oljdl JjJij 06 jjJP ^ 4iil JJip (1)! *sl; Jp djiSU 
L^JJfc j^" (j>- lllJi U^*_J^ J* Jl^Ij i J$jJ* Li> d)6 (jl j L^jIj ojJ^ J? Ju^-Ij 
i*jv j ^l^lj J^-jJI iSj^ Sf Jjj^ Ul jil ^p^ i-e^ 4j*l dJJU Jp (^JJ-j -Jrrr 

J^ j oj_2% (jjJwJ, ^ C^j JJ^ dJjU JlJj iirvi 4j'JJ 4jjJ j^lj JS" j.J^ oJJ^Ij 

fi-^ j^ J* cMj e^ 1 4 ^- & >o £* r' J^ IS i ^ J* ^ cV ^ 
>JsJ4 (j; JSlj disu Jls _Jrvo ^jJJ^ J^ 3* J-^=j ^J^-I J «J-^. (J>- «Jr-jd J^ ^ 

4>LX Sfl (jj^J ^ <«jJ* jj« cLlSJ' J^P J J$jJ* jJ^ V~^ jl ^2*^1 J^ J (J?J--^lj jJ^ ^UaJI j\ pLJ-JI 5* ^JJ-I 4» Jjx U Uij f&CJI *JL Ljjb) JUjj iijhj^l JU § 

Jp (J^JU-J AVV 1 /TAA 4U3 «Ua» jl 4_i>rLstf L*^"' ^- 4^" ^ J2*i Pj^ ^^ <Jp 

j; isl jjp Jji'frLc 1 ! <jl Jp ^jj-^l Jjl^- Ji vj^I j* ^ u ts^ tf 0* 

/y JW> (JC IjjL^ <lo J._il *y» <li* /Tj-^~ j- 4 ** - Jy ^~l J^ /^* <J0 4)1 jp-l AjI jA*>- 
_Juj 77 J*- Olj^jl l_jU- l-l _p- j^«r _y ;— I J-~^ ^^ f- - LJuJl (J/2J/» J*J fic 

_l__i Lll>- -*} ^ ^ ^-^ ^d^^; L^*j (j-4-^P cJj *LcMj <~JLU (jl (j^ Je Jl 
j_*_i (^ (JJ^ JLs lj\*J <cp _^_i L^JL. ^ <iJLXi >r _>_£- «uJ _j 4 _£ ^iU «u.lj Jl 
_JS__ilj <-_Uj _jji jJI <_j b o^ Jl _JJi> ojiuC J oUp J< o!|p ^» _-_ j»- __•->- o&j 

IjiflJjlj _Jijv« L^JS" _jP J- (i__^ JLXJ| Jj-ij jl <UJj AJl dJilU Jp ^Jtf; (jfJU- Avr 
Jp dUU Jp Jgfe-J AVi _*__£■ jJaj Jp Ijiiijlj _i*_* L^JTlaJSjiilj 4>_P _,J_j Jp 
JJaj VI _ji y \j$$ _jP (1)1 lj-iel JjJ_ Ob iil j__JI (Jt^ 44 p _> p °Jj p cjl f LL* 

JU;j iljLd^l J_ _iJU J_ _Jrn j~L_£ JJ-J VI _iij^ I4JS" <_JjJ_j_il _lj a>_p 

J_ 'Je-l '«Ullj *L_JI 4jLs_>I di_J , _ JU (_y-SU J Jlj_r -j ijj^s _j ___>_, _Ai ) 

«^U-J^ jUJI Jjiiilj JLi ('^oUi Jl di^ll *ljal\"i$>p J^I) JU;j iijli^l 
6l AJ-I J Jll_i-lj JLs (<b isl jliJ Jfcl ULli jl) JUjj iljli^l JLs 'Jc! ^lj 
jji^ °f fej vJ^^ Sr '^ rj^. j-^^j--LL) /»lj-^-l ^A-^Jtl j._^> cJLjjj cJb Li^^3 
(JUj^I JUis <lijw?\ \J£ S'VjA Jjj^j vjL^^ (j-^ - **^j* 'Jj^ OjJ^L_Sl IjjDsi tejv 
_;jJ> J^J _Xi dJjj Jl ^lj i VI J dJUpjLo ^li ojSL, L* k* Klii L:ii>- <ul JSTJ j) 

uijSj (Jw J«ll J*i j^» dJj^ oA-c^ jij 'JpI '«Uilj _$^' ^i Jlj-J-I IJ4* (js^~~^ 

jl <lij*j jLtj^I < a^j Ji diJU JL^ iiVVV <dlS J^c ^ijijj j^Lls j^p j*j J^-jJI 

<Uls<aJ ^il Jj JUsi jjfc-> jIp j^j ljjli\j LaJaJI jv _?-^ jl jL^rl (jtj^jl ^^j-JL; 
(iiji J i_Ji 4lJe OjSo V 5r ^wftLU _^P j*j <Ul_v<aj jU- j'- ^-1 ^l J? (j^LJ-l diJU JLij £jVYA ijlj_ J___j d)i ^! Jcjj Vj _*_» AJ^dUi J j-r_JI l)j£j <1)T J-^aJlj 

jl *b jjS2 jl VI bTlj <_iJt> J> JUfl fcTlj <_iJj Al Jjr^l <_-5jji| 4— ijo lJj^jII _p 

Jp _^_£ _- a J_- AY0 49_*j tL_U 4J*U J* L_9 jSj ulj '^* jA*5L) jj_J'«_(U ^le «dll 
(1)1 JJs ^-j_il "4JJ Ja 43j*J. <w-k£> 'i J* Jj~J (1)6 'j-jP Jj 41 1 JuP d)l ^Ij _P diJU 
J>JJI *J-1J (1)1 JJJ J? iflJSjiil "«nJJ Ja <Uj*J i—A5j J^j *__i-l 4jU J_U _/>-aJI A^i 
<6j3-St j* J-' AjI ol _P aj_)P _i /»LL& Jp diJU _P _«* J\J-j AV1 AjrS-l £_,_! jJU 
iflJSjiil "«nJjJ J» ^J™ <_ A5J J*J ^t--*-l 4i- Ju_ A3j«J <w-i^ 'ij ^Sj_il "«nUJ J» _>>«■- 1 
45j^c <_A5 j_il J _lij Alill J iijU JU ilVV^ tjL-U _jj_I JJU J>«-il *ii-J ijl _Ji^ 
5r _£_ ijl Jju PJ>^ Aj-J= °i Jj^d <l)l V| f^L. VI <_p J* <UP _$>J= V iJJ_ <jU 
(X?- ijji 'i d)]j <Cp \'jL\ diji Jj_ <jU J_U.iJI *JJ_j ijl JJs ^JJUI iijj 'j* ASjAJ <_i^J 

J» j>_-l ^jj- 5 J^ <UJ*j <_ijj?j5l ^jJj"! Ii| p-jJ-l 4jU _,;<> 4! jl_c d)6 _J»_-I aL_> 
<jfej_lj *L__I (Cj_i c_J u 1 /v^ 1 L^la> /»SL_ VI <_?=■ _cii.il jc __S_i ^JSjiiliJ 
L_~*tj| (jl jJP _J 41I jip £j 41 1 jJpj jl__ Jp ^l; Jp dUU Jp _;_4 _^j_- ayy 

_;_£ rtlJaJI IjL~j _p~ _w« Jl ^___il Ja ^'L^j 4JJ&I £ J__ d)b J-JP _^ 41 1 JuP 

ui ^ j* •J-5-* ut cip= u* 0" 'if' _r^ AVA ^B) Lr"^ 1 Cit J 1 Jj* \y'jj 

^a Jo (jl i-jl 5-L_C"I 5m L_>- <_J_ 4jja>-I Jo (jl CUjj «■Le i V aVj^ ol t-Ijj (jl 

j\>- jA \* ^a _JJi xl_y— ' —J JlS _^.Ju5 ^j-^i^J /£v* L^>- J-JJJ L— _J— 3 C-lJ _ ^j-^J-ij 

\a 4)L^J os-L^ aJljJj (1)6 41 1 Jlip _j ^J_j (jl <Wj _jI diJU Jp Jv'Jls-j AV^ di^ 

<p- Y-A-- ' lVj ^i? ^ J| j*' lP 2 ^ ct^ ^ ^ u «^ -^^ ^ rr * -^ ^! ^-^ 1 

Jp dUU Jp (J-l^-j aa- \ /r^V J^Bl y J_- j_J5 _« j J^j ^cBl pj J^ J>cl5l ^ikj 
J3 _jl cJj «Lc* 1 ! _;^ cJls L^I ^j^-I j jJ-il OJj 4___bU Jp oj_}p J, aI _.>* 

5r J>cjiil ^iJaj Ja^t ^JJI 1_- jjai ^JaJI L^LJ-' Vj L_ jjai _; jjl J^u* ^JSjliL Jp dJSU Jp ^JJ^ is^" AM ^jS' J JJ-J' (jlj lJJj V$ ^ jj jwJ «4-Vl/ 

j^— **i jo <— *~c ^*"* u*> • -3 -^j (V *^L **' (J^— ^ ^^ ^' V.' if" ~°3j^ iy C **5 
Jljj J&J oj\12- JJ-j l-i^ j-^ J"^ 0& J^ ^si J^ ^l^jSI 4-^r J (a2^L- ^ Jj-^j 

J) yisl iip jl *s Ij J^ diSU Jp ^jJ-j AAr ^p jJJI Jji (j^'j £l_i.fc JI3 diiU 
J>c!ll jftU- U^jl < Mr^^^j jjj ^I_£ Jaj JicL-ljiljjtol^ jjp 

J^_*_il iJJb (J_j: Jfi ^jjje yjil Jj_Jj jl 4sUj iJI dJdU Jp ^jjsi J^JJ- AAr AjU 
^J^ lfe>j & ^L^ Jjj Sjjdl jg jijdl 11» o>^l J Jfij ^^_U J^ Jfj 

L4.M j-^jH JJ^ C-iJ 3J_> JTjp-l JU J~*-J J. ^J-J^: Jp dJJU Jp J-'jJ-j AAi 
(_^S °\a <jj£ Jul (j~-^- (i^gjlje ^l Jj-Jj A* Lj-j^- JjJJj (ju^jlil aI 4_JUb CJL C" 

^ J& i J^ s^^^p jiil Jj-Jj J^l ^* (j? Ijjj^» Lji ?LsU AJl VI (_$^ Yj ojJuill 

^jj Ullc J^ji ^^ LJlS J-^= (1)1 «Jjdlj UJaJI Ju J<— J>J CJulL; <_JU^ lil (jjjjfe 
J /J-is J6 4>-ljjl J^ (i^l'- >^ <JjJj j-J 1 \J\-M IJJ* U cJlfli jJi; *JJb j>Jll 
4#>-j Jc J^jA_SJ-Ij AJjlj (£Dl JUs aJ^ /ji jS^IaU d-jJ-J~l iJJb O'jij J-s*-J 

dijj-J^ ^ cJl JL£ ij IjU- j^bJI jLi U ^=g|p iil Jj-i j} cJl^ l—^il dr^j-il 

AAi J>3\ J J^JI UU ^^j-^-l <J>- J-rl SU JA^ Ojfe j ^Ij oill (jl JUi 
iil Jj^j jl ^J> jl £ Jc Jp ol Jp ±fr £ jiA^. Jp dUU Jp ^J4 ^i^- 

J, 4ill ilP jl ^s I; Jp dJjU Jp (^I^-j AAV iskii "}f- J-^-j 4j1* (Jaij JJC (@|p 
j5*lll ajj (J-jC jl cJdl llP Lftjj4|r U_j5^j (jUJu Lfcjjjjj AJb Aj'jTjJj J^ Jli j-J^ 

1 /r^OiLi i^- U>-:Ui Jd\ j! JjVI J^ Ijj ji j2 J^j dJJS Jji j-^ L_i jJ 

V dUU JU> iSVV^ Uki AJJj j_^C)IS oIjI jl ajjP (j^ /»Ll* jP diSU JP (jfjJ-j AAA 

^jj j>Jii jj j^s^ ji jv^. *y ^ju *yj ^jjb j_i£ ju. ^j ij (jijtf; ji jj- *y jj-jH ojz *y jSumj itjc\\ i\^[j uui j^Jj *oui j>~ji pj. iJr jiiJi lucij _^jji 
b ^^pfliiiij ijiif o^aU^i p^-ji |hJJI «36 si^ ^»1 Jj_ij oi >^ & &\ j±jJ> 

jj^slii\j JlS 4J.I dj-^j Ij ^i^kaillj IjJlS J/JtLsM *^jl (t-g-UI JlS /Ail Jj— <*j 

*>y & J^-JiO& 4»l <J\ °j& ^i^JI J- j-^l -^ j^ 4^ j^ J'^-j M * ^) 

4l>»Jj Jli rt-jJaj ,Jp- (_}^_ >-! j>-ji3 *J>- *lj L&J—I j^J <— -4r . i— SjJ 2 -» 9 j"*?** J^J 
^j 4*3 'jj\a Ju?tl_ll Jeio l-^JJ J« <uilj <jLj£ (Jp- Aj <— SjJaCi <— 4r"l J| -^J^d *^ 

dlji ig Uj v p jjj >_i5l ^Su iJSi dlJU Jis £irrr \ Mi JL^JI 4/^1 
il j W-j ^ J* £JW J J-c jSM-i ^j J4-J J^ disu jl: j-4 Jls ->rrr 
N esii ^l £}& c36 £irrt ji 4^! j^ jSuLlj yj «JjjS J6 5fcc £p4 

06 d)l IjI* j-^J^- ?j*-* J? ^*\ ^J ^lj <jM= *^ 1^1 Jl ^^-P jsi <-i*>^>-l 
Jls jUij iljb'iil ol <iBj J*%\ fji <J-£ J-£ <J>- ^lc ^y. ft^ J* J^£ Nj 4u 

dAJU Jp (JJ^ j?JU- a<\i j^^JI lju C^-^ Ji-^l &j J^^j*j Ij4M^ *^j) 

Ja Jv^tj 'I A_i-I \jj*'j (jL-skij J* J^kil lil JB J_^ J; j^il Jl_Ip (1)1 ^sIj* J^ 

(^JU-j a^v j^uJI Jc dijs jjJ diJU JU iJrro «uJ4 (Jp- uU ^j^ J« ^5 4-*lj 

^J^: J^ jJ-l oj.^ jl ^ J (J^- 1^1 (1)6 JJP ^ j^l i_lP (1)1 ^Ij* Jp dlJU Jp 

jl SU-j ol j-^jJI ^ (jl ci ^-vJ j^ 4^^ o^ Jr'^-^-J A ^ r ^ ^ r ^ v ^.jI-^j 

joN C«>i.5 ^_-^4 Jl <-*J^ ^ J*^ (_^* »--J-> lj C-sii I Jl JLai JlI^ J iv-LaJI 
l— (- 0*3 j j<r (jLLlL) \&jk^, j» £jSJ-\3 jJ6 i£j*~Z> j» j~^*\ 'i (j| C-JLas Jftl J^ 

J d^>i^l dlJU Jla iJrri J.aLsJ-1 Lft_^t J^ Ju^-EU U j^i Jl^j i^UJI d\^Jsi 
<3j-x& t^ui ^^ (j-? eV J^ Jl^ cr-l^ ui >"' ^ J^ ^J ^ -b-i» -' l^* Jh 

y JUj 4UI J/» }Uj jJ AjI JJP J 4ill Xp Jp xfl L* Jp dJjU Jp J^JlJ-J A'M US 3 

O 
O |l o^ g-^ C)l ^l AlP o^U _JJi> J$-^>- jJaA> 'lj (ji-^ 'lj ^- 1 Ju» J>4~l 
jb 4ill IlP JMLJj (j! 4*iJ A)! dJjU Jp (jyJ^-J A ^° <j^r5^ SH^I J>! "^'jJ'f J^k 

(1)! JiSj Uj J^ol J^ ^^ J? j\<?-Ij 4jjLi (jU^ jDJjf-L _o pj-j£ ol ^ljl l-il 

4jj| a:p Jp «11; Jp dUU Jp _xj4 ^i^- avi oJfil uu 1 /v^A UjJst j_^ 

^*J^-j aw J-Juil Ij-Jr^ ^J iW^ *^lj j-^ jr* «36 ujU-3-I ci J-^ -*' J-^ 

j^p ^y jfi y ikjui ^ jJp 6i ^imi (i j-*~^ Jp j^ (i jh4 Jp dUU jp 

o*>lJJI jjaij cJdl J o^lJJI Uw (J^M~I ^ V-4-J -^ 5 -^ jl j^ jl ^lj 
jl JJP Ji 4ill JlP Jp ,*ilj Jp _JjU Jp ^Jtf. (Jfl^- AU 4_iji> 4_J__i--l J-^Juj 

4^iL ^ ji*pj -^ijj ^ jSlj jJj (ji ^ujj ji 4_j6Cji ji-s j^§p 4iii Jj-ij 

JjJj 5w> U r-ji- ,jv>- *y^L cJLli 4iSl JuP J_ L^i _U^«J 4llc L^^-* _?-^r I 

obj oftljj ol_^l 4jj\jj ojLl^ J^ Jy^j-^J ji_i Jp lijjp Ji>- JUs (i^gjlk 4isl 

_juijj (jl r;LsM Jl jlj^» J. 4^-^ "^ U-J J- AJl 4ill J-lP ^ 1L~. Jp v^4 

jup os-U- 4sjp ^jj jls Lji J_ A_>-l ^l J« *^ J JJP ^/iil j^p <_J.iL^ *y jl 

4lJb ?rj-^- I J-* Jl ^iilj^i J-^5 ^ r-Lki 4iU blj jLl-iJI Cjlj ^j^ j->P J ^l 
JoJ^ CJ5'(1)I r-ljjjl JU_ j_>*-j!l JlP IjI Ij dJll U JUi oJ^JaiU 4i>JU 4l)bj r-Lpl 
JuP J j_ 7Tj*-l V *U flc (jkil /$>- (Jjk'U J15 li) Jls 4pLUI ojj&l JUs 4LUI 
ajJI 4IISI J*-*^J (jl JjJ> (£Jj (1)] <*! cJii (jl J/JJ (^JO jL~i r-Lpl r- ji- (J>- 4ill 
4jU _JJi «XJ4 tf j-^P C/. ^ $£ <i! J^i <J*3" ^ a^Uall JJ£j ^i_jLI ^Jss Ls 
Jjj^SI ajj (J-C oSUJI U^ (^2^^Q) .- Jju^» Jb 4ill JuP dJjS (^lj L)i 
jjsj 0& J-^P Ji^il JJp d)l && Jp dUU Jp ^_i4 ^J^- ^ • 45j^j J-^ U_*r Ij 
45 Jp (Jl jLUlll Uiii? lil jJ.ij 5r (2_X r<4_JiSlj iLjUSIj Uji-ilj J^/a^lj J^lgll U«i J oT^il &£ H fUNl <y l*lie 5—e JS^-l Sf ^ jl ^Sflj dJjU JU _]rrv 

jlj j^ ^» Lcl 45j^P %'ji «^L-JI (jlj ^j^ fji J^l v^ 2 -^ *'J ^j^ fji j4-*^ 

/»UI J dUU J-j iSrrA jiill j^-l ^ ojva.5 L^-CJj y^k ^ LcU 4*_>rl cJL» lj 
j ^? *y A.1 3jjiisi piji ^^ ji >^5i pj ji 45 j^ ^ *u_i i pj ^i ij i_j ^bi-i 

*Li*Jlj OjJdl J-s2» (i^p /ii I Jj-Jj ol JJP <j» 4sl xp jjp ^ijI j._^p J) lL-i 

i 1 J> v4? If- 4^ ui ^r o* ^ u o* c|^-J vr <BD h^ ^Ar^ 
ob l_j ^j>- 45jP j^ (i^^> 4sl uj-ij *iS Jja> <u_^" AJl jJj ^ ^L^I jp (jv-l^p 

ojUail JUs 4il JjJj t> ojUaJI 4! cJ-*i «j^Jjll A^'J.5 Ls^Jli JLi Jjl l_**— --J L 
J«/-i ojUaJI C~*-Sl 5r «j*>jJI iL-^-> Lj>jli Jj>* 4aJSj_JlI 's-U- L)i vCj^ <--^l 

-Lt (^jo J^i 'lj U*>L-2i iLL*5l c~xJ} I '*f ^jZ» J ojw jL^I jr^-Li £ Cj*-il 

jl ^jL^'VI CjIJ ji (J-v£ Jp A^ J_ J.J4 jP dJJU Jp ^i^j vr (JUIBIP 
4ill JjJj ^ Jj» 4*1 -Jp-I (J5jLs-u*VI Oj|l tl (1)1 »_£>-l (_-*---^ ^J.Ui.J^' ^ 

jp dl]U Jp j£&-j <w (J2) Lw-fr ^SjdlL/ftLLJIj Oji-II giy I *Jp J dlSio 
oSU» CJ u ^ /i • V U^ ^ijdl^LiJlj vj*-i* j*^d Jls^j-^ ^.^ 1 * ^ °* ^^ 
j>- Jr;^j J>^j Ij-F ^! (J^t Jj — ^d p — r! ^* J** J ^l^* ^ -^^^^ J^ 

4ill Jj^j (jl AjJ Jp ajj> Jy />LL& Jp tiUU jP ^_^: jf-U-j VO ->S jl Ij3j^__o 

^ >^ jlj O^j J-e l* SU» 5? tl jlj 0^^-j J-c ^eyi «jAJJI j^> (^b 

Jl^j Lg___xl |r <JjUI ^sJ, JCj&j J-C U*>lv? jlfp (jlj O^^j (J-Jj U jL^ <- r >U--iL| 
Ll cylkS-l ^ j-^P jl c_4^-il (ji j^-^ JP v^ Ut' J^ ^^ J^ (i^J v-1 
5r j\*u^ aj5 bli •N'iU lj_tcl <Svi Jil t> JLai i_ijv-*l V U^J fL-^ J-s^» <6\i aJ.3 

cUSU jp (^l^-j w tli pji JG <"! Lii^ ij J-c Jy^j v- 2 -^-* ut j-^ J*^ IV <_Jj*,__>1 L)s uy^j & j x. <j*ty. iy? <Jb3-\ _1 JJP jl 4;jl Jp d-1 J, jJj Jp 
JIS 4)1 L_khj 'lj ^-c j\i*5J J_JP As_> V JJ-~ pjj» LjLs »>o*>ls^ lj-tcl S^ Jil t> Jl_ 
*jjl aI j_j_jl 4sj*j i_£:*>ls_> _i._^<>i JJ&I Jp dJJU JLi _Jri • wi*f _iJS i__- 

j! ol^j ^Jjl 45 Jiu J-J2.*Jlj J^J-JI /1-s^jI <-^ Ji&l J* (!)&(!)! /tLjLI jr^li <-i-^J 

U ^j 45 J*j <Ss* Ji! (J-s^j dJliU JLd5 l-^lSI J S^ Ji! o*>L^_> <-i-^j <j5~j 

Ls^jI t-Lj— 1 j\aIj Jb <_s/» Jl Ijjv>- °j ^>- o3wa.ll Ojj* 3 °1 0^*0 0^*0 lc-f* 'j^ 5 ^ ' 

L^ Ijjii ,2__c l_TL- jJ-\ j6 jlj ^ aIjIj 4sJ*j o^L-JI jv_S <S^ JJ&I j^ o& l-il 
L^ o*>U_JI *io dlS_ jli L^. Ijjj^ 4sJaj LfLj, j_»-l j6 jlj ,x_c _!>ls__l *£> t_iJ_ jts 

4jvi a J.3 J^ J_ 4)1 dJJU JP ^_*i <_? J->- -JVi \ _j* j 4>s_C «jaii! o*>L_> <*__J U Ls-JI 
iil!_j JJ2.45 (J-4 ^* Jr? £j-^= (JP~ o^s-J! jsji ^ ^-^-^. J^L» 4-J-l (_$i J*>L-^ 
(J_*i (Jfl^- ->• A jJ^HJI [W j_iJ (^ U /i • i JkJ *jjl j^ JO I a_U jc *_>rl _>s 4)1 
,%_>- _>>-j! aJj ^ jiJI £jL ^LkJLI J^ J_^P jl 4jUj 4)1 J-jvJ, J, (JJii JP cUJU JP 
^LaTjI jJu t_JLJ^> 4«jj \^ *( ^J Uj I TTJ*- j~" °J^p^i (J- u Ljl j^Ss5 j\Ss5 Q_ — jL^JI ^-Jj I 

^iLjI j^Ss5 jvS.5 ^*^— 1 Jl cupIJ j\>- 'uJLjI 77 j*- f f ° j^SslJ l j- u LjI j*.Ss5 j\Sss jI_1jI 
tfJiJU J_i iJvi V ^ y ?rj>- J.5 J— ^ jl "i^ 3 ^4^! A^di j\S3l J_ s^j ^>- oj^jS^Ij 
4*^ jl«u5lj fU^/l j\jSsj dJJS Jjlj CjI jUaJI Jjj ^j^-vlil aIjI (J j^uSsjl jI L'JlJP ^»*^l 
\^ /»t~s- J JI o*>l*^> J)- 4^v« ^iLjIj <»U jI j\Ssj t__A5 _» J>rlj ^>«.jl aJj \a ^— |_aJ I o*>W> ^J 

JU- jll (jc (jj^-iiil aIjI (J j^^SsjIj disu JI5 iJrir j^s3l i]_ij >? ^^idl aI|I j^.1 
(J (J-lBl 5rlj L_i!j cLj>-Ij l-gJb> (3- VI jl (_^_j: oJJ-j j! 4pL?t J jls ji ^L-Jlj 

^Ja- p-_> Ij-jtI flj» 1 ^! (jj^-jlj lj^-j l^ 1 ! fL-r*^ (J— ^, (J^^^J ^--*"' f^t ^l^ 

^idJI aLI j^Jj J Sfl p-£ pt M 4)'Ls LtU- jSo i y Uls JJ-I J ^^iL IjjjSo 
^J__ilj ^Jj^il sSU (J^L 1 /i • (^j^i-JI ^5 il_jJuV_il f IjS/I dljU Jl_ iJrii \^1 £m $&& &\ 6jJ»j jl j-f (j t &\ AlP Jp g^ Jp dUJU Jp _X_*4 (j^J^- ^ 

(fflfr dJJi» J*^> ^JP J, 4iil jiip o&j >o li J^ L^ J^i ^JL-U ^j, jdl ^UckdL 
j 4> J^ oJj 4-i J^ Jj>- Jjm lij J^>*-il jjL-& t)l J^- ^ <j*^> ^ dijU J6 -jV£o 

(i^gjjje 4Ul Jj-ij jl <^*k 4j'*y y I Jo U J^? *jt o*>L-2.SI J_j£ Ji>- IZU o^A^? cJj j4p 

^ rfiil Iip jl ^l; Jp dUU Jp ^-U-j ^« 4j ?Mil JJP ^ isl Ijp <jlj 4j j«j> 

Jllll J* ~&j* J*i-Jj[ 5r ^-Jsi-JH *L-L*5lj cOj*-ilj J-»^aiilj j^^JaJI J-^i 0& j^JP 
SU 4&)| *ljj j* J^jUJI OjUrJo ^U-j dJw j& c_jlia->-l 'ij/j^ (1)1 \j-^J JG 4»l 

j-i-l JUj V Jl* v lLJ-l J, j_^ ol j^JP (i 4wl j^p Jp gjjti Jp diiU Jp ^l^-j 

*f %i j* "°j> (i r 1 -^ j-^ ^ u j^ ci^ ^ r ^ 1 *& j^ -^ ^y c 1 -^ 1 ^ 

_X_4 (J^l^- *U jUy\ Jj C_JU J_X VI Jj~\ JLjj Sl JU Jb &_X 4j^JI j J- 
^ljjk lijij j^]j^l j^-^rl Hp _iJt> Ob t-jU-S-l J^ J_JP j| 4_AJU 4)1 _J|U Jp 
lJLjjj bb 'j-f j ill JuP jl gilj Jp cUiU Jp JgU-j *i0 1 /t»V Jrllll j_X Jp- 
Ju»? _JL3j Yj 'kAll jP Jjj oJl_£j *1>4^j "A\il j^S3 *^ijk> lijij j^Sj^l ijw_3-*rl Juij 

tjj 3jj> yfj o^ j\Jf- j auI lip jl *sIj Jp _JJU Jp jpJJ-j ^n ^-4^SI Sj-^ 1 

jj^ ui j*l ^p^ £_c^ 4)i dUU jp (^j-^-j iivn ol ^ , ^ jj L_Js «j-ii 

^ j-? ^3 ^ u ^ ^ rlv ^^ 1 ^ ^M'4 lii J 1 L?^- 1 
cj> iy Jj^ u6 J-^ jl.j^l xp il)l ^li Jp dJJU Jp j^-U-j ^y ^l <4— -2*=T %Xs 

^A J^5I J« jL^tl (j/j, (Jp" JS^ ^- (J-^ J^J Od^r-^l (* -I Jfi-iljl J* J-»-lSI ^S 

jL*tI Ijij Isl ljJ6 j-ull ol <ej o^ f?^l di j-^ 1 ^^ ^ j^ 4^^ j^ l?-^"3 

4)1 olS^ 'if iS^J ^ 1 ^ jUL-i (jl j * jUi Cp-Tj J^ Jjlj (j^>"ljj J>*^ lj--^ 
J,Io7 *_-4>- jV JLas 4l_iSI OjJ?r (J*.j2 cv>?L-;SI Ou Jyl j^ ^jUSI J> j_>-jj| JuP JL-vi cijjftj jU5 J& <jfd>^j cj?^' j* J'JlJ* d^ $~> Jr^ ^ ^ YiA \ /l'h 
CJL/^' (»? (j tJ^J^ C S ^ &S~& "3* 4 -^ -^^ ^ J'l <£? J^J^ 
jXj\ jblyl cCjic^ 1 j' c JO 1 V £^ ^ ^VM kyrJ ci^J *&• Ul iS&\ Jj 

J^lLJI Jjj; J^- £*>6l aIjVI j jL^I ^j? V Jjij jls jjp ^ aul jj,p jl *^ 

r> ci i? <j' S>.M ^ 'j* ^ 'u* jA JM ^ s -M' Jj J ^ 2 ^ 1 vh 

J^-jl (^p ^l Jj— ij jl o! jp oj^-l ^^ U» /w^ ut £,'^' V ^' %' J^ 
JiSI jju j*j ,1_A5I jji^p jiJI pj> Jj*jl (J^ j^ Ufrj^ ?j2dl 4 J>^' *kj} 

JP J^ J_ ^J4 JP dUU JP ^J^j lYY *™™«M jAj! p; Jji_>/f j^jd 
Jj VI jUjll j JjJt> JlllL Iji J jl *tejlj J^>-jl 4»l 9 JJ ia-jC*' 4>'l 7-ljj (jl J^ *UaP 

j Jejfl ^J ^. ^jI uj-ij o j^-jt jsil 4-jJ-il jv^ ^ ^ ^ * 
fji lS ^' <y ts^ ' j j*^' r^ ^* -ir-r' j^i ^'j t^j' V- jM?' u/j j^ 

dUS (t-f*^i Jj« jl V ^fl^ tS$\ c j$ Jj* j^ Jj VI jaJI ^jj dUij -Ull j* Ijij j>*jI 

tiiSi jju ll—ygjin jo /$/2^j 4lle J^->-j lil* ^* J^~4= (2>- l2ui Ju^-I /^^-Sj V 4)1 
Ijjjiij j>rVI jijl ajj J--USI ^ ljv»j jJJI J,l I ji 151 jlj IjPj5 JlSs Jijl i-Ji Ijo jls 
CJ^aJ Xls> (jl cJu ^A^4 ^l iol jl 4jI JP *9 L' J| ^Vj (jl ^P diSU JP J?&~J ^ rr 

^>«JI AjJ \^ J^LjlSI C-JjP jl J_*J (^« LjI (2^- 4— Itf— ygj /<* C-aUcJ> 'L-flJijilL 

^J^ JG iiVOl tli Ijl^Je ^'ij 61 jAgr aj^rl fej^ jl j-^ Jy.^l ^ Ls*^ll 

j^L-i &\ pj3 J^ cj?^£cji^" tj^ f?' of*i 4^*"^' j-^^j-^ 1 (s^'ir^ ^^ cJ^ 

jj« diis ois^ jii Ij4* jl Sy li-jfi 4 i L^J lil iSiJaSI j^i ^"jL^ jl JJ j^ 'j^s 

^l^- m^J>U VI lju \ /i\« ^JLil jiUi L^ rjJ^ Ui^j jl ^c>Lc jkj jju> U 
cylkjLI ^ ^JP jl JJP J-^il J.^P JP jlli ^ joi! j.^pj ^L' jp dUU jp ^^4 ojjirl Jj J_J fjA ',__>■ l_J Jl_ ^fi pji JUj Aji-I J^I p-f_Jcj ^J^ J - -^ cJ->- 
Jj>- Lk *_ j iUJ _U-I J^CC V «4-1*1 lj *L~3l VI r-LJ-l jc ajsI U 4 J_- J_J*i 

jl JJP <j.^ ^ 'j^ J «i* Ui^' *£*J £?y J^ 4^ J^ Jy^*-J "^ 4r4^. "-Jj^- 
J_- jJJi 4** d)6 d)l Ljjfc J-^-j Jvai jl (j^ f*" ojjij ^J J* J_ _^__JL| 'j/j^ 
Wl & j^-J-l Jj>o J1>U CJJL t-JjiaJ <J>- cj-i lj *L_3 1 VI jJc aj- U 'j 
-4*1 J^jJI \\ && If- Ol Jp ^.Ull J) JJ^^I -^ Jp _JU Jp j__4 ^J_- 
(i^glL 4J.I JjJj Jl_ 5p OjUiu LIUU ^l-jil «J^ pte (i^gjjL 4~l JjJj ^» £>-j*- cJl_ 
cJl- Lv-_fr f_jU J_£ J>- J_£ V jp oJ-UJI ** g^~\ 'J/i^ lS^* *-** J& ' 'j* 

JjJj Jl cUli Oj-^~i ojj_Ilj UJaJI Ju Vj cJJL (_JLU! °Ji (J^jU- ulj <o^« cJjJSi 

L_j_ cJU_i cJlfl Oj~J-l (j£ij f^-^-L J^lj ^gk^Ulj dJuJj (_j-f-~l J-~ drgls ^ 

^ 1 j! jjd^ 1 j? d 1 <i j-^ 1 -^- ^ (i^ ^ uj^j (^LljI <_-jj iy^ 

U -,^H JJj CJJL oJ-J«iL IjUI /yjjl (_iL_i cJjj-J^ (JDsJi I j. A JL_ CJj.X-"pU 

IjJ& Jyjjl Ulj 4-4--p> ^ J? \j*>-j d)l J-*> j»-l U Iji? Ij9 l_> jP l_4^ I jU- j£ ojjJlj 

ij^ij ui> ijiiL Licfi v-Uiij ^i-i Ij^j^ j! ^_i-L ijit 

^l s JV. ^4^ j^ i^J 11 «i "°3> (j> v^ u 1 j^ ^ u 'if- J^'j 
"&$> cJaS cJ_ L4.M i-Slc Jp ol Jp ^Uil (jl j-^jJI ^ j^ <4^ j^ c?^" 

^^^> jCVil JjJj Jl dil-i (_JJ-C~i OJjJlj Lc_Js.il JJ Vj CjJL (_j_Ul 'Ji (J^2jU- b'lj 

(j^j^Jaj (X>- ojjJllj UJaJI jv Vj CJuiL; Jjiji-J V jl jlp r-U-l Ji^ U Jis I JUi 

^j 4_4 *L_i Iji & ji-i* jp oj^iiL. J^: ^il olj__.il J dJilU JU Jror (^^ 
tiJoj (ijlftlj »->-L cJJuol oljJI cj££- I -I L^il cJ^L cJljkil ^kiJ V l/h-* - 
jjj cJ*& l-l jj^ajLJ-l sljJlj j._s» r lj cJlji? L^ip I j*-lj oJliJlj ^_J-I d)j5 J^ J!u 
jl_^j I (j^jij *«uuSj_Jllj ^j^j <_J-*jjj ojjJlj UJail Ju JJ^ I 4- -s cJLs^>j cJJL cJ l_» 


(jfJU- w j^jLjL-I 4j>_ I (^j u \ I i U L^J_i>- J* "J^£ ^- Jp^& ^ Ljil j\p 
cJj i^J» jl O^j-LI pl -^tc Jp ol jp -e^UJI J. j->y I J-^ j^ oU^ j^ _s-^ 
JUs c-J>-I ji L^il JJis _£ Ull^U-I JUs si^£> _clJ dil- c/j Ji JuJ'U- _^>- 
S>> Jp o! Jp ^y. j: jo jl j; isl xp Jp dUU Jp ^JJ-j vr» (0 i-l S- 

jl JiS! JjJj L> (^^c 4ill Jj-i^ C~- Ljil (JaJj-11 pl A-^tc Jp j->-^JI AlP cJj 

jxk« cJj -> J£j 'il LiL_s- L^UJ $M& ^l Jj^j eJli» o^U- Ji fx>- cJj ^a^» 

jj> ju-^ji (ji jp oUU jp ^JU-j vn (jmHHj) j^-j*-^ «3- (J>. Ifi ^y^ 

c~-p l-l c~& jCj»°yl\ aI 4_J^_- jl j-^-jJI j^p cJj SJJ^ Jp jJ^^JI a_ip J^ 

'i _i5_ jJu j-s-->- <-^ j-J-9- j>_JI ^jj j_^ji j_J__£ (1)1 (_iLs- *LJ IgJwj 

L/.f^ U* 0* U* L$^ W O^ ' ^ <IT ^j J^" Jr*J J-£ -*" J*-^~ 
4J JJis ?Xs- cJj ^lis^ jT_ (i^^> ^l Jj*"J jl tj^j-il f I ^^ J^ 4-jI J* 1 ojj^ 

JUs c-i — » J— » L^*l ^isl JjJj t> IjJUs GujU- I4UI j^^^p ^isl Jj-^j JUi o*^U- jJ 

l£ij_ 'jjo jJ£j *_fe cJ- Oj)P JU aLI» Jl_ (iijU J_ l_j *>_ (4g|_ 4-1 JjJj 

jol _Lc gJj^ OjJj^ (^JJI o& jJj j^-«J *^ dB 06 ol j^iUi J-Ul f ^5J"i» 

ajjl AlP ^P diJU JP J^Ju^-j ^ rr (^Q) cJjsUl J- J^u^i^- S ^' «_JVI 4lvy ^ 

C~il~l jUJU Cjj JJuX aI jl ojp-l j->-^JI J-^P Jy <-Ju^ tl (jl <ol JP J3 (jl ^ 

aisl JjJij L_i ijiU j>cjl ajj c*— s^-l U jJ«j ojSj jl c— s*»U-j (i^^p Aisl Jj-Jj 
cjjk; J^ '^ J_x ,ji--^ «Ijdlj diJU j6 iJror ^iBL--/ ^^ r@i 
Jl <_i^^_£U iJ»U ^/1 jUu c-J»LJ- c-J»-I Ji c-Jb jlj _iB j^ L__ jo N c-^L 
c-s^»U- d)l j Jb _Jvoi (j^LJi (^^^p >~l Jj-^j J^ <s-i>-j «JJ- J ll«ij Ji aJU UjJj 
v__j u ajJI ^L-ill jt--J4 br jo I LJJb J-iit L^'jjIj J^ jl Jii (j-c oljcll 

u 'jt^ ol jSiii cij J^ dUL; Jp ^ ^i- ^t jf ^jJij jiii J^ ^i u £li \j*-*h fij.^ Jj <J$*i vo^' Jj J^. ^'3*' Jj cT^ i (3^-' J _?--' «^jlkJJ-l 

JUU- SU-J jl ^jjs— - ji jL^- jp Jji _J dj|dl a^ jp _JJU jp _jfl£_ vro 

LjsU «dy __,*. Jl (3c^ jL«ji <J> <z*>r\—^>j l»i <— -_j4i (jl JLas ._.1U 4-1 *p j— ^ 
Jl_ _Jij _l-->_-l JU- JU; 4-i>. jl __£■ _J jJP JUi _;_? l_l_i _U__< ___ij LiU 
_Us J'5^= _l A^^4 *^ (l_^j— ^' _5_?l I-** 4j^ j*j <J*rl)\ Jj^ j^. j_^ L-^-2- 

oJoLll ojjj, IjAi jjb ^lL-i olcji J^-j!l Jji JJ^ 5_w_i <^>S__s_ .A^j kS ,£>- 
Ijj-* _J-I _v"j9>"I jJ Jiw *_ J__5 _^'So- (j;jjl J4j!l IJu* _ij*J Jf9 J- 1 *- <J_» 

J j_ lj_ 4j>£__*_) 4j__r_5 JjJJj JUjj ii_ > bj'-J_l (1)1 J_> 5r L jjj dlli^-j*. oJoLll ojjj. 

_p dUU _p _v*I^-j vn \ /l 1 o ^J^ _J j-^-jil Jup I Jj_ 0&-CJI _<$ „--* •_£* 

oLJt 5-bJ_J 1 *y» ol _J1 _;j o_jt> JL>-jJI \* *_- fl ^l (J Jj^d Jo oul jl ajjP _y fL_j*-> 

pL_^ J Jj__ jls 4j'l L-4--J»! _i ^_*~« jr^ **_*-■ _i _$-£ j^ -Jik* j* _y^*J ^ Y 
Jj o_~U5l jl __-J-li (_-£ & Jil J? J-tjJ' J <lUU Jl*j -Jvoo _L_t J3i l_l & 

?-ji Jj Jp _JJ_ _;J~j_ jlj _5jl JUs Oji— L^ic _*A*_s <Sv« fL*"" J* _-_i 4j_o 

dAjU J_ _Jrov 2j; p__il 1^2 l_l ^uBl J _l ij^l jji •! _jjU jli _Jroi oLb 

"°^.J J>l ^ *_^ !L>-^ l/^ - J Jj^5 i? ^'^1 ir* j^ -UUlll Ls^_j J jl _;jl 
ol_tJI jl jhijjJI jl jj-~JI _v« «•_j^ J5j <ul 4ji J^^p _JiS-ij I_>Uj^ jjJlvJ- 1 - oJaJI 'U^s.j 

Jt« ojU^ Js _;j.i «_Ji J5j ^j-s-l 4j_3 l_l Jl1s_5I _;_jj |j _;_jj J.ls_> 4jU *_>-^II jl 
'£|jh- oj^lj ^ljLj» (^i j^-5sJlj j^jvs-JI _--L| 4j^ Ji» tiiji Jii Lclj ojL_T_i jjS^ U 
diSU Jp (jji, _^J-- ^a a___*. ji>3 ^lj^f-l J? I^J «4jLs_»I _i JJi (^_j u 1 /l n 

Clstfl _jl Jw_v_ll _ru«l l_ JU_s t rr jU____t-l _J JJ^ Jl iU- *^<rj Jl "J-*' _y, ^_J J^ 
Jp diJU Jp _i a i^-j ^rs aU_» J^ 4J4- !*_»! j_J-^ 4! J__j A___i Lij _J^_H ol -I j»r 

a___£ _v*sj 14^ i_jl-l j»r Jp 4SL_i _^_2__U _J _,JP Jl s-U- *>U-j d)l J_jw _^ _X___ a-^3 diij v^^4 j-^ J^ pj^ 4*^" Jl^ -SC_ £ Jb>- JUj v^sCJ j ^ J^ 

^_j4 (^l^- u • 'jM. (i)i j^ <S^- j^ J-m <w-> w i /t w oSi^. j* __»• «jU* 3 fftij jJI 

^=~|p Aisl Jj^lj fi^»^ ^j-lj (j jL-JI °!-- UjJ^ (i^^> ^l Jj-^j <*• ub 4*1 «Ih^ 
jl jLJ^I J-^LS _y^ (j-~* jC^— ^* ^ f*^^^ jl f-l ^*^* i^ ^ J ^J cjM^ Ji 
j-dS J ji_> Jp dJJU Jp (jfj^- <ui mip _J-p Ij4-I c~UU> dJJi J;l «Liu dJu^l 
'i J- (#!* ^l Jj-ij (1)1 3JJ# i -jf _> _feS <jl JJ jp g\S\ <j! x*\J- Jp 
k^j _JL~!j _*U-I si^=r|p &\ Jj-^j cJIas 4kll Jj— *ij t> fjjo (JlJLas dJJ»lj* iil-il diUS 
/jl *U-P Jp diSU Jp (Jfi^-j Ur (llll) oUb dJuil jl jJLl^ iL* 1*1? I jl aIjI 4^jAj 

4*1 «j__£ Jl c_Jo Jp 45jxJL ajaJI Jjla r«4-^ _?-)-»- J- 4*1 _$L~"llj_>-l alsi aip 

(Jl^jj (3>?lj S&! J.5J (jLi^^ jJuj l£-_£ }jS lilj ^^^ 4.1 Jj-ij ijll^ _)_■ 
jij J'TL-J'. 5lw !*_>! jl aIjI 4j*>Ij k>?j J*lS! IJJ* (jU-l JLs 5r JC^L_£ J_>*-_ *>L_1 
j dJJU Jl_i IjVOA (|Q ^^ 4j dJu^l U (^JlP: J~lS 4j*I 'Je (i^gk 4-1 1 Jj^j (1)6 
jlj Ajjjjll 411*5 4*>-J_ U Ji-j Jj>- (^Jl^ V Iji-^-l jl 4_J ^i^l jl (^iVI Ji_i 

jl dJ~**~l 5-L_**i U (d«l>- 4l>J-5 ^s^j 4j*!j Ll>>-Lv? , Lc L^j>-j jJ*j jjSvj L_c! ojUSol 

eJliu jl a^>c_J Ais_u *^ dJlSU J_ iiVO^ i*>LJI J^ Lfcj^u j! 4X_C ^Jls^.11 jl ^L-JI 
^^ii 4lUs 4-*lj J (_$_l 4-UsfJ jl *- I J-^": (ji- ojJ"i *^J ^L^: *^J &!*'• o^«_t J^ 

Jl 4_*«!j J* 14-^-jJfij *^j 4L18 Jl^ Vj ojLlU! -J_j (1)1 4! rtLs^aj Vj JUj ^l o^! 

*^jj>- j^iail* ^JJ* J? jl ajW J-? j»j--^l 14^- J- 5 <!)£ ^.J^ J^ ^J ?^W J^ *^J jf J*-' 
jl ojj*j oJ_l>- /11»! jl 4Jajl \^ jl 4A)! *w« l^ji__i <_j_j \^ dJJU JLs __iV"\ • aU_> \^ 

L,li j*j_£ j^3 p^-Ls-l ^34 oU5 _,ij4 jl ajjj^-j j--lj ti M^ J^ jpl 

(^J^ (jM= Jl ^ c^d *^J ^" ^A'^ J 4»J-aJI ^5 dJlSi> J? l^~t Ji» J^ (1)1 *>l^U- J ^V y jii U ^jb 1 /i ^ ^lci I ojjil &;£<*>! J^ ^b SLi- Jf>- <yj ^LiM 

Jp lJ\zLi\\ *^J (j! J) OjjI Jp dJJU Jp (J_J£ ^jU- ^ir L_J, SJj> J* fej 
JLs US Jj-fdi * _/ i' ^ 1 ^^ j-2 cjJ^ lV* ^ u" - ^ ui -^ "^ u^ Ji^" ut ^tfr" 

&c VI <jj$b Sli ijji dB j* ol^u disu jis £in \ ^ ji £l J ji» ^i S/ 4^1 
ilviv AljLflJI ^U- ^ j u dJLJI ^.^Lv» 4**"' ^-Af~ '^jh 34® °^ uUS-i 'ift o& Uj 

j\ %j-£- y>j lf-«^J (jl *J J<~^ *^ <jj^ v£^ J? ^-^ J"4^ ul ^j' (_Wt hI^* -^ 

Jl^- 2 (^Ju 2 Jl9 4lllc 4jJ_jll 4)jv« ojL~J Ojjjs^ jS- °\A Li? J~-^ j' Oj*~« J^2-«J 

dJtjli Jlij -JHV ^itfJI dUB Jii J^ Jcj ojjJvilJ <ui Jk>_>l Lilj" dUi» Jiij jl 
Ij dX~3l Uj dUU J jLj-^-L 4i>-Ls^l djLJI jl 43 J-JaJI jl fLJaJI J« XjLflJI JP 

dU!U JLs ilUJi ojji J '<>1*jsj aI dl]i J^ Lju£ j>-jj J*j f LkJI fj jft J.i (j;Lj iUJaJI 

4^-1 ^ jjl d!Ji> j j\J- i^-L^i I J.f jl I jf oljL&JI j ^jI L-jliT J ^ Jf 

<CL« fi^Jaii a UkJI UIj aIjI 4J**>lii pLjaJI Ulj oL-i d-L»jl Ulj Jli J*i dJiji (J*a> jl 

cj^j dAju ju _jhi ^ ^lii Ij jjSfi l_ii oiU o^-^ j^4 jC 1 -^ 

4iJb jl ^lfli jjj 'i JlJaJI J^ l2ut 4''—^^ ^-^ Aj-**^ c/J ^^ u)j^ Wl Jftl (j^J 
jl 4llc jl 4jdki oi^i Ijl^ V-sfii ul^ (»3-^-1 J t/. jl J^-^~l dJJJ5j A^J.^ jl 
OjJ-^i ajjiJI J dJilU JU iifio 1 /tV'ilj^ ^jo: dJJi» J Ikilj lUJI jN ^jJj 
^- jl 0*13^- p-J^ jLlil JT Jc jl (jjjl Jl^ fj^-l J j' jj^^-^ ^j k-^" ^-^* 
jLlJI J5 Jc jlb pLskJL p-^-^- olj && p-J^ jUil JT Jii ^j^islj jL-j^c 

Jj Jc ^ij ^Ip dJJi> ojUo Oj^i Ua>- J^-^J Oj^d fjV^ uUli> Jl^j a^JiSI ft— ^ 

l/j i_y ^l^ ^^ iJv"i"i i_ ^ jL^I Jj Jc j\*j£i« jjjf^ ^u-s^ j' r*— r^ (jL^I 

AlsaJI dJlJi» ftl j»- 4^ j| (J^i 'i AjI j^P <U« Ij (3*^i>-J Ojd^rl <lJ>j J.^«j oSLv? jl lj.ls^> 
L^JaJI (JwJi <dc 'jj jLfli (j^ij i J^j (ljilkv?li 'ivUl^- lilj) Jls JUij £jjhj '«OjI jN IJj&j , ij\tJ« (*J-^"' J j>c~JI J* *J_S tji pj-iM Jc (j^J dUU Jl^ iif "IV s^UlJlj 
^Ju jl J4-^= jSJJI <J lUJU J6 iiVIA *JL_J> U J-Jwj s-^ti 4J 4llb -$C>- IJl^-I jl 

lU-j jl J._$ Jb ojJj aISj jp- l^j^ ^ Lfi <j>j--£ jl £-^-1 J f l|l 3^ f W 
^l^- Ut A_li-I **U- c_J u /i V ) _JJi jJu 4*~*$ 4U1 J pljl 2Stt jeJad» VJj Ljjb 

i;! ^uji ^ j^> ^ «usi jup jp :^ji ^ ^e jp v 1 ^ oi 1 j* 4^ i* JH^- 

Jj*ij 1 4! Jlis j4j o*L£- aJjJLJ^ j^LJIj (2-J* j-"^ dSrl^ ^l Jj-Jj <wi^j J^ 

y~\ os-U- 5<r r-j^- Vj yj£\ $~& /iSl JjJ>j JUi 'jj£-\ jl Jl» OaLj^- jjLSl 'I 4ill 
JjJ>j Jlj. L$ Jls r-j^- Vj ajI JlS J^jl (jl Jls uj>«Ji jiiil '1 4iil Jj-ij t> Jl~9 
cUSU jp Jfl^-j ^iO ^5> r- jsl Vj Jis I JU VI jll Vj £ jji fr^ jp ^l^ 4ij| 

jl ^ jl jj* ,j? J-^ l^! o& ^§§1 ^jI Jj-Jj jl JJP ^ isl j._ip jp gtf jp 

V oi^J '-\l| Sfl "il Sl jji *J CjI J>ij iSl' Jrf jVI J? -ij^ J^J^ $2 Vj^ 

Cjjj. jj J.<tL J. dj^ Oj-jIj OjJjI ji.J-5 ft^vJ- JSjc j*j J-^-l <Sj dij-II <d 4J* dJbjJi 

_______ X * X , , i ', ' f 

(Jfj^-J ^n ^Q ^^ ojJ-j (Jjl j*- jI PjJ*J oJlP J^iJJ oJxj 'jjjI jA^ jjJ.^U- 

(i^ itl JjJj ol j^-Lp (j^\ ^ Sr <-A"j 'if- 4^ (j/^y.[ °Lf ^ °Lf 

O& \^> '(jr^-i Cj^-IjJ iiS^ ^l JjJ'J l^* -^ 5 Js^ l-t^-^- J e^J *'J^^ lf 
'f*^'j\ 'lf 4^^ o^ <s^"J ^ lv J^' ^J f*^ ; Jl* jJil Jj-^j Ij ^" IJl_4I cJ-i IJjm 
Ujj oUaLlll l|J U JG (i^^> jilil Jj*ij ol j,j o 1 ^ 5 ' "^^ lX "^J^ j^ "^4^ (J' (ji 

'\* /J,\j l_i VI £ilS \j>j 45j^P ajj (J 4JU Ja^pl Vj jM>-l Vj jCil Vj Jjvjsl <ui j> 
'd J-k ^jd <J?lj ^J J^. J^t fjd tijl ^ *^i Z 4 ^! VJ J '^^ j^ -^' JJ^J 5-^v" J j^ 

cij ci ^ j^ 4^^ o^ l?-^"J UA &^-^i ^3. Jdj^- L$ij •-» ^! ^i J^ j^i Jj-Jj 
isl Jjij ol j_f (i ^l ^ ^ ^ jp ^jj (jl (i ^l|p (i /iil aj> Sr $> 

VI '4! I V Jji j^ Oji^lj lil cJi U jJJlj ^ijp /»jj ilci ^jjl jJ-il JIj? (i^t> Jj-J 
)jZj 61 iUU £ jJl jp V L^ JJ jp dJSU jp ^i^-j w 1 /l\?^ dl^i Sl oJ^-5 ^ 
t> <S JLas J*rj o*^- 4p »> ^* J^-II <u« ! j ^Jcj 5-tiii ! aIc <$U <P"^ si2^ ^ ^j-^ 

Jlfl ilH^ (^) ojB I |i^p 41 1 JjJj Jl^fl ^SLil jllJ, L> JUui J__£- ^J «Oil JjJ 
jl *^lj Jp dJlU Jp ^l^-j *0« 'Jel 'alilj LjJsl j^jj (J^p 41 1 JjJj °JZ 'lj dlSU 
J^- Ifl *>-ji ^oJwJLI J^ j\s~ o*U- jJjJjj <jb lil Jc>- <6v> 'j* J^fl I J_/P ^ 4ill JuP 

dJSU Jp ^JU-j ^or dB jLc v L^i JJ jp dJSU Jp ^jU-j *oi ^ljil Jju & 
Jli tfl ol Jp ^jLaiNI 6 Ij-J^ Ji a-I^ Jp Jj/jSI "«U^ <i jj-> Ji a-I^ jp 

ojjfe L— s- dil j)*l U JCsfl &3> jjJjk; 4^-JJ <£~J£ JjL>* L*lj j^P Ji 4_l JuP £j,l Jlc 
/Jil JuP JLai dUi» Sf[ ^ jl' ^ *^ -^ 3 -^- JV" J* <-^ 5 W? -^J' -^* 3 *>-J^I 
JjJLll j-i- oJJ «jjjj ^* J^ u£-~*-^l JrJ C-iTl-J (i^> jUl! JjJj Jfi j\Jf- J, 
(j?JU-j ^or (^J ^^ 1£>J jjiJ L^_J£ JJ> oJ_i£ 4j jjJJ! m! JLa> LoIj -111» jU 

j; yikju ^ >^ ji ]©i ji ^J jp p> ^ j3 (ji (i ^jI ju£ Jp dj^ii Jp 

j Cwliej- jJ J^Ull CJ?2j£ *^ J^! iil t Lis JUj? OjdL; ^Jjkj ^ftj 4_jijJLsf ol ^iL) 

oU j-J liL^ J_S j& (^j]l o} Li JUs dUi j-JJ J4-J L^ j_J Ju-lL^- di^j 

JuP jl 4jUj 4)1 (iJllU Jp (J?J^-j ^Ol t2i» 4lvfflplj ll^- ^JV*^ CJS'U cJLas (_^rj>-^ 

ci ci~^ o^ 4^ o^ l?^-j ^ 00 f>~il v^J jT^' 0S ^ ^j^ 06 ^llp ^ iil 

tl (jlj oJf^L. j_ (jl Jc ^ SU-j (1)1 j} Jj ^-J^ 4)1 ol^- dx ^4 Jy. JL^ Jp J^J 
(jUiul e-A^jli JLs 2 JLas ojNP _JlpJ/ JJ* JLas t*—£-\ O^jl JLas Jj j \>\ 4ll_J JS 

^Lc ^j^u&Jd» jj^LilL) ul lil j£ 'aiil s-L^ U cJ^i^ <Sv» o^»ji ^i^- o>-j3- J4- jll <J-> 

Lji JlS ji LjI (Xjc oJjjJIj CjJ"rj (j^Jjl /*5^~J1j Lj'I ISli J^ull 4^ C-kpLJai J^-j 
V^ tj'^ -'--^ ^ 4^ O^ J?^*~J "^ " 1 ^ ' ^ d-l'jA^- (_$jl! jA JUs (^jijp (Jlj 

jiii4 j* disu jl: iirv* «ijji JjIj Sj-i «IjjI il^ji jUi ^ii j ^iij ni ^p j dJdU jis £irv^ ^p- ^s jjij sljdi ^ <3U V jli» pjjll J* 9T4 j^l 

SIT jl IJii £jJ£ p>£ ji U> j£o 'l <jl L4*l JaS £_£ 'l Jjll ftUlill J-? «jjj^ 1 

J /^J^S Aj^-I J L^Jb ^iil U^jji il_p *y L^l L^Jw r-j-^= ol feJJ* 'Jj U'i 
jp v^ u»J J* 4^ i* _$-^ (i*^ ^ ov g^-U fW <w-> « /ivi *Ui3l «pU^ 

ji ojUiii *l^ jj, £UJ~i jj^j Ujis L^ii o^yii f' * — ^ jj^ j^Ji (ji *jj^ 

_i* p|j| ^Lj iv/aj 'i <jU 45 ^p pjj jl ^JLL J__^ jl ^o U Lli i_£ i j4 ^-1 
^JP ^ iil Xp jp 41 1 Xp _J iU: jp v lfi ^J jp dUU jp ^i^-j ^a (Q2) 

^^ L^P JUl&l ^^>_3 ^^ ^J* (J^ ^j^ (i Aj^d <Jb A>l il«fl v fcTn Jr/M Jr&\ JrlM\ $S &\ J^ J JJ*L^I JU J£ $=%£> 41 1 Jj-^j jl o^> 

jp duu jp c^-j ^- isnin^ ^ ji ti^ r -^ ^ "°^ «^ -^ ^ ^- 
j i*u- j4^i jIsj Jii ^p ^jI Jj^j oi o^jji <ji jp ^>^i J* ^jJl J 1 
oS^ jl aLsM '«aUtJo jl ^CL-Js ^j jJsjj «Lui J ^L$_J-I *^! ^h o? ^j-^= *^ ^?h 
Jp (j?I<^-j ^i (^J ^^ ^ip jl j4-l J* Jb U ii <cu r-j=i- ^jjl <£JjjJ* Jl 
J£ (^p aill Jj^j jl oyjk fj] Jp jl^ll ^L^ <jl Jp "LJ,I ^ jJj Jp dUU 

J ^j Jr> yJ i c^ (iii uii jjj j^j jy 5L j4-^ij >ii j^-^i jiii 
y^y}\ ji ?TJ^ ij? ^^ ^y? j lujl^i l^ ^jj ji rj^ j i~^> cjUs> u 4iii j^ 

UjIjI C-j'6 j^Jr^ jl lijr^ cJu-Ul» dU-i L^ LJ^ cJtlai L^l jJj CjL ^- ^J 06 

4 dJji 06 4j 'j-L^ o! 'ijl'ij ^* Lui^i j_^o c^ I4.M jJj «! oLl—^- Lftljjlj 

l*Jjik J ^J 4:^j J ^' cP" cT^ 'ij ^J '?* V^.J J*rjJ J*' ^ ^ Cj\^>- 
J^J JJJ ^ J^ Cs&* f^ ^ 1 J* ^ ^JiJ il OJ j-^~ ^Mj J-^JJ >* ^M Lsf 

SiUJI SJwLil 2NI oJvA Vli^3i LjJ JJe J3? •] JUi jitl jp j^e jIjI JjJj 

w ^mmn (o^ ijj. oji juio j^j j^j o^ ijU- oji jut* j^ju j— ^) 

JU 4j| jLl^ ^ ^Uap Jp (^jLs^'VI jXjw ^ j-^'j'l J^ (j. j^! 4^ J^ ci^^"J 
J IaL^; 'Ugji ollw Jl<^I J4j *^jU J--UJI jL-^'V^v>-! ^! si^^ j^! Jj^j Jl^ 
Jjjj o*>L^.JI -uSj ^^iIp J JjJAi J^-j ojJu *VjU J--UJI jL-^t y jp"l *^l ^! J^H 
j jU-l JU a^ ^ ^jj4 Jp dUU Jp (jfJU-j snr l2u£ 4t ilj-^ V '4A1I jj^3 «Oj)l 

(Jc (i^^p j*lll Jj^J L>ylj Jli oJu?- Jp <u\ Jp C-^LjaJI /^ oSLp \, aJjJI (j oSLp 

jl Jji' olj iUl ^ V! fjll* Sf olj a'jLllj J^ii^ilj j-^JIj j^^JI J ^pliaJlj ^lUI 
Jp dJJU Jp ^"l^j ^ni <mm|f^ >rV ^jJ 4iil J lJL^- V liS"!^ jlLI Aji; Y-i 'j* lcjjfr '<*! jO> _jlk_>-l J^ jJP Jl rjj-i-l Ji °-^^ jk' *4~-> Jli d_l J< Joj 

,>j> jui» Jjru yj^ 4iU a*j u! t_jllg. >•! ^ jL-*P <d! ^sixs i_ ^ lJ3-^> ^j wj' 

<3 4>*d j& '«»-! jlj Jj^ jr-— 5, 4~!*d jJ ^*|j Wj^ °-~*i ~^ J*-£ °*~4 ^J^ J? 

(jj-jlll ub (oyj^'&S'jls! Ij-ilj IjLljj \jyLj>j Ijjw»! Iji^T Jjjl L^l tj) 4j1_T 
isl jjp Jp ^l; Jp dUU Jp j_£ jfj^- vi o jiiS! ^j! Jl oljlil 'j Lj jl jp 

iiWV ^^ jiill ^yjjl Jl jljillj J> U^ (jl (iS§l ^il JjJ'j ^-^ -^ *'' J-^* CJi 

OlJjjlj^Uill j3 J^-^SI ^jL r/ltv jidrfcifSlJtiJjilJljijU JIS 
c~~>- JI5 tf^jU /Ji yix_S JJ jp c^lf? JJ jp dUU Jp j_j4 J?i^- vn j>SI J 

(j! j;j ijB yi (^. ^jI Jj_jj ^ jis iii v^ J. j-^j 11 ^ «j^ «36 *i 

(jl JJ ol^l 11 c-i-5. -j-i p— r5 cK"j ^^ -l» ol^JjSlj ftLlill ji» Jp 3J— >-l 
_jji> ^ZjSj cJTU (i^k jiAil Jjij j_^ j> -1 5c l_^Jb e-A-^SI AijU ^LJiJL (3^-^-1 
<j (ib (iiS* ;-' <3j-ij ol JJP JJ jp ^li Jp dJJU Jp jfl^-j vv L^ iLUjUl 

jfJ-^-J ^IA ^g| jLlJkJlj 5-1 — «U.il J5 JP _— f-J -^ lP- ^j~a« al^»l 4>juU jia*; 

,£■£—£ r-j~>- /»L-~JI Jl L~tj^>- _~*j jjJ-JaJI J>J ul jl >~~*~« Jy (J-^= J^ diJU jP 
* • J *£ ^^ * ^ ■ ' l ^ - \ \ £ 

^! J? (J^ ^- ^ii^^ ^j-^j^ gj^J^' ^i J? «j j^^ ooj jLfi^ (j! jji ^j,^ 
oj\i Jll_>- j^i>-l Jl v^l^/ IjI Uj JjtL cjjI U ^j jjI JUi Jji ol Ulj cp *J jl 
Ij-Jpj \^>j fjSs au i^JJbl lj_> i_^;l Ij-iPj ^j^ -^-~« <-J-4 **S JU V* >~! J^~« (j 

U O^r^U ^i_JI j* p-f^JJJ JfLJj! jP lj-^__>- UjS Ja?_Jj 4) ^JaAJ! Ij~^>- l_^l 

}/j Uji> lj_^ i/j ILj? i/j ol 'j»! /Jiaj 2 j-^t dX^y> (j\j <_ii~Ju ^p ljs<-_ >• 

jSjjl S/j "^14 vi ij^: S/j oLi jjii; Sfj t^t J:jji S/j ij^ L-*r «S^ 
tj. j-^ ^ ^~i ^ -^^ j^ ti^j ™ r ^ 11A j^ ^j J^" ^j ^j* ^j ^ 

4j*jJ> d-*J l-l j& (i^t> j«I Jj-j tjl -*Jj a*T JLJp J* J^l^ Jl C^~J jj>SI -^ r-o \jL£ Vj Ijj jJu Vj I j_u V iiL J__" ji jij wj /wl J_H J „«-l jpit IjJpI L& Jj_j 
J ftU- U l_j w __!_& (-SllSlj ^I^Li d)l -J „ljr-j _i4j___L lUS- J> j I jJj ij-*- ^j 
_x >^ <-' jJ/UI J*l J* J4-J y> d^ y> (i-4 ^L-i- w- oU VI 4 jii 

l_l Ji_- ^JUSI jjilkj»>l» VU-j jl ^iJj -j*l -_*j <jb <j__>- J?l_- Jl _^J ^lkJLI 

<S^3 Jl j *£» *j-> l^ *-i-£ *^ <3j*j o*j^ J4-J <3- ^lj JPf-l J ^— -I 
_x__4 Jl_ _Srvr r/inS JjjJ* VI _JiS_ j^ j-_>-lj o& *l_i V ? a__j _.._- 
diSU ji_j iirvi j__Ji «i jjj <___ £^-£l* ijj^-i-l li* jJ Jji_ _0U ci-r 
jl jjiji-f-l Jl r l___ (jl ^jjl Jlj i__ J__» ajIs^SI 3-jL_c _j»I jUVl ojL*. VI Jp 
jl _Jl; % r S£SI ;ijLx ^ "ojLi VI o V jU VI Jl IjjLi! Ij___-i I JSS V 
JiJ J_UJI (jlj j-Uil (i-fJ- 1 '-~l --L VJ j-__JI ?j* >*■ ^ <JI* j^l^ J<>ul ^ 

i»1 j-^P J J~l J> JP *_ - JP dJJU JP _X___ _£-_-- W alil J_x_. J __J_ _____■! 

wr Aj dllLii i__j~l _$ilj __J_j l_l ^L_4 Jj_j Jiill J_fJ_ J l!___j- j_i-pl l-j Ob 
Ji-jSI ^UpI l-l Jj^ Ob _j_____ll J, 1__*_„ (jl J_*J (j* _X-__ J^ cUSU Jp _£___-_. 

J_ _p__j_jl J_rj J^ cUSU cK-^J -SrVO '«_ J^i f\yC* Jm\j 4j a^Is jjAJI j'ft^tff-JI 
Ls*^i_sj V JUi Li*jL_-l jl oljjl <_t_« ^j-_5 ol -Ijl l-l (_>>- j4->«~9 jj>SI <l_*J_ 

_?^" ^!^ A ^J-^= <_?*■ ^ li^' ->jl (jp j 4-4-1 ^- _A' f^ J! ^ _^-ji J^J 
ji« J-_s_ !_r£ji 0& O^ Jj^JlS ^Lai U Aj _$j^-4 _j>- 4l__ _Jl_J»Ij ApIj J-JLo (1)1 
(Jfj-i- W j j_JI J J__SI ^U- L__jU V /iO« s.L_ U ojl4-^ il^ r-j_- l_l ojl4>- 

I^p LjJ ^^ Ju^ (i^. 4iil JjJj oi J-^ (j<>-l ^ 'if- *$ Jp dJJU Jp (j___ 
j,_^p ______ 1 jl Ij^j j,_>p _^l i_^*l^J' o_\_ oj_p _Aj| IjlUs j__^- J^S j-JiP Ji disl 

_^ J_*J ^_J?" 4)1 J_*J J_ ^___ Jp _jjU Jp (_^I_-j ^Vi ^^ Ij_ju Ij_j«j lji__j Ij_j«j 

oL_t jJ&i jy>d\ 0jSj-_aj rt4__:ll_- lji__l*SI l_l jj*5l J J-LSI o_> Jj_j _^_____II r«i 3 J jjp. ^lSll ~ SKj Jl^il I^jl^ol *1 jj>JI J jr^V! jdJjU jls £Jrvi r/io^ 

ijji j4 ^l /r^? V (1)1 cSjlj 'J ri-f^ *^s iiU J^j 'l (1)1 j iifi a)ls I jsi Jbj JLjjJI 

, . " „ » , - I < . , » 

jjjJI J* jVj JXJ diJU JU £]rVV J.J-1 <tJ L^£ Uijjb jljiVI J« JLjJI 

<JjAj Y$ ^i^ yk3\ jlj jL£ ^l IjJPji j^_jLiil ^jL _^JI jULJ Jc 

(js-J-liil jil jJu \j\js IjAkp jl LjJJ^j i^jTI ^* jl VI dJlJi (jjJ-s^-J OjJJ^lill 

>j-£ ^uu L~j?- j^j p jj-l J4 lsji % *b (i-(_* c$i f^ L^i ijl csjl 
l j£o lil jj4iill js^ jl L/fc csjl Sf disu j6 iJrvA ^S l js &i J^J 
dilU J-9 -Jw^ ^LLll J *£ jl Jis <d& dili J* Ijj^-j U (i-f»Uk J* jjJiJI j^jl 

£* jjuii j>ji i ju-i ili jj4iiii & *J\ r uiji ijlic -^iij jiiij jj vi ^ji lIj 

J,^?l p-JfLb jfJ^JJJ ^LLll J-l^l J-J 2 -^; Jp~ J^Jd *^ lUJ^ L>l j^J fUkSI J* il)j» L 

jij7jl (ijl Yj lJjJAJlI *>.j Jc aJs tlAi^ J? JTI Lc L^L ^jl *>U j$ji^~L L^ 
aUkJI 4^ J4- jll jp diSU jjj £irA« r /tor «ui ji * i>. ^ki iJji J* 1^-1 

jl <\JJb| fj Aa Ls «uL-J^ jl 4! «JLJajlfr/ui 4l« A^sJCs ^jjZj <LU Jj ts jjJdl ,J>jl <J 
J*-i& Jl L5jl (JLs J_)*JI (j J*J <^lj jl ciJU Jli 4iiiK (^^5 oS^Ij aJlS jl Jli 4*^ 
Lgilj Iju^ j& lil Aj >Ujuj «US Ij jl LwtJ (_$jl *>li oj]j 4j iij jlj jv-jJ*-^ 1 ^ (^^ (j ^"^ 

jl 4iij 4j| tiiJU Jp ^JJ^ ^jJ- ^vo j JJtJI CjL J i LSe oiiJI aa> (1)1 Ji5 y U o u 

0j4-Jiil 14-*^ (^ Oyj~Zl\.\ l^L-jU jlc ^S L^ji jlj (jjl JJiP Ji 4ill JiiJ I JiP 
OA-C^j JG iirA \ f^^flty i^LaJil lc-^vaJ* jl J^ dJJij j-^ (J,^ ^ Sf \*j* 
j^S ^UJll <Lfl xJb jl Jli iijil jl 4j'l j^Jiil Jljv>l J« jjJi.51 liy^ V^. ^J^ °^^ 

J^j l;^ ^^ Jr^J iSrAr jji-l jlc Sj) *>li iv-LaJil <lJ cJ&j U ulj ^lil ^ic ij 
4X.J Vj ^ic jUj aj jjl <ii>-Ls^ diJU JU jj4Jiil ^j^ 5^ *U*>lc Ojj^r^ill jU- 
oaLJJ a*>Ij«JI oj^j l)I l£jI (Jj^ js^LaJll <us lLj«j?j d)Ls ^UJlI <lL^j i U >>jp Vj h£j$A\ lijU- ^4~._il J? J4j ij ^! J diSU Jli iJrAr r /ior *Li il j_k 
(_£jlj JjO *^ L-^| j6-*^I -~«5 UjIJ. L^9j^ ^* js>*» L^^JLl J <_^Jii oj_i^liil L^ip ;£ 
^jJJ (j;jl Y$ IfPJ» Vj L^j£a| (1)1 l*-^- J*i Ji£ 'i jU U jiJ fUV! L^j.iflj (jl 
d)! c-A^ LftJu*" <1)^ "jj-^-l j^j-^ _£ -^|j '-i^j 5 J?--- *^j ^ j*-*d <l)l ^ OjLs^> 
■4>-_}i J^l^j 3jr^ ?^J f 'J— -- d)l <! (j-4*s ^^3La-*" ^-i- 3 C-w>-j4- ^! -r^~"*i 
ilSjw» SjUill J j! «ISUill J jiill j^jl Jl ^j-i-i Ji-jJI jp _i5U Jlij iJrAi 
o& jlj <3>--~ *^j 4- 1 J^ ^ ol>-il U (i)U JJU Ul JUi 4S il)Lftjj j! jJ*JI jl J.JLI 

Je JS ^43 oli ItCo ll^ <Ls Japl J4" jJl (l)j^ ijl *^| *_J* 4^ J-^J J" - j4® ^ V"^J 

«3 j£j j_J- t> o I *L_t d)| *ti j\_k Jj *V 1 jJJJ. (jls juiS I Ulj aj (sJ^ \ U ^S jLx j-^-l 
oJJLli '«t! _j.fcj d)6 d)|j <_JJl <u^_J> (1)1 4~*-! d)|j ^ tiAJ Ai <__£ 0! jx__tl <j;J5l J| 
_Japl U l)j-V ols ISC u\J* <L3 <Japl Jt jH (1)j>J (1)! ^! 4^ *_J* *^j Aj (3>-l Jj^l 

jfj^- -wi Jilil J _JilJI J«-U- U <^_j u V /ioi «bJlii d)l 4~*-! d)| 2^4- J^ U^p «ti 
(j! j> a_> (j! Jp ^dil ^ ju^ ^ >^ Jp j^ ^ ^J4 Jp dUU Jp ^pi 

uplS! Lji ju>- pb i^_£*_je ;->l JjJj A* L>-j=*- <_3 -9 -o*l **Jj J oSuS (jl Jp OiuS 

Jli (j\_J^l_il J^ *^j *^c J^i jCj^-^' _r? *^4"J ^i^j 5 <J- "^J^" (J^-4~-4 -*-**« 
^^23 Jc J^s li ^Js*"!^ Jp" J c u-a1— «ISL) <C»JJJ_9 ^ljj /w» 4~ul (X>- <o OjJC-JjLs 
ujLk3-l (ji j-^ 0^ J6 (j^jU Oj-il «6jj!i! *>r Oj-il ^j Lfi» OJ^-J Of- 
Jli /J» si^^k /wl Jj— -j J-i !j*>-j (j^Ull (1)1 J^ ^l !f\ J-i (j-ull JIj U cJLai 
jl^Is Jl5 J^ Jls j£ uU-JL^- >r J J«^ J^ _Jis j<r O^-fli Jis «dJLX '«aU *Cu 4llc *U jLli 
C-^^-fli *CSuSI diJS Jls 5<r C-1.U- 5c J Ju-^3 J^ i_Jfi >r C-Uas Jls <dJLX 4U *Cu <dic 4 
ajaJI J* J4j JUi *Wa^SI «uic oJ-s.a.19 li j_ oSui tl t> _ij U (i^^> ^l JjJ>j JU^ 
iU *y ^>o jjI JUi 4is! JjJij !j <Up <u^jli (JJ-l^ J^~ll uUSi v-L-j ^~' <-Jj-"J 'i J-J-^» 
^^^^^^^^^^^^^^= Y-A ^^^^^^^^^^^^^^= Jiill JjJj JLai <dL dJJa*?3 £j~»jJ ^ if" J-f^d.^1 4~"! j? ^l J| -^*d *^ lil awI 
AjU AjJJ, ^ j UjJi- A) CoJ-^li fj^l C-*-i AjlkpU oljl 4kpU JjA-J» (^gJje 

<w-Ull jp v^4 JJ j* illU c^-^j ^ vv (JU^UlllD r^y J ^" Jl* Jj^ 
j^I^p jjl Jtds J&VI jp j^IIp J< >ul JuIp JLJ4 ^U-j c**-e i JU a>'I aI^ J. 
dB j^fcp Jil JUa AjJLlii J4-^ll ^le Jr JU jliSI J* jJ-JLSIj jUlSI j* J-3^1 
(J^ a1U4 S'x& **— I JU ^* U AjtTJ^I JU jdl JUjVI Ji-^ll JU jrLjaul 

J, jJP AJjJ? ^jjl ft*-^ J^ I ~* J^» U Ojjiil j^l^P jj JU Jp A>.jJ(l jl ib 
<jil Jvu AiLJ 4! Jj^jI JAill J? *>LU j& j-SP dJJU j~-^j J^ iiV'AO c_jlkJU 

a^j j' c VI r UVl 5* dB ij^: Vj r uvi jii jji j^ V «jjji 0/; V ju r UVi 

ju>- ^jj VI aJLJ aU *>LU Jii J* JU ^gjL /iil Jj— ij 61 t£*L 'jj ^l-^"^l 
^'5" <J u* £$* If- <&& ls^- ^ VA cr^~ ' j2 J^ *— *i J^ U ^j u r /ioi 

dU-ij dUU JU iiVAl j*w^~l (> jiJI Ojk*> (j^l^l Oo JU Aj'I t-4-dil J. ^«5-* j^ 

JU '&> Jjl j oj^ j* j2ll gp «lUU j^5 £]rAV diji j ^l o^> U j-^l 
iL^>-l VI Jjjj^ ^JjjC* »J?\ dU^ J IjJu<5 (j^Jj fl^^l j^ -?l-t^"^' ^"3 J^ <dJJi> 

L^Jy j jL* A)*l ^JAIj Jij I4* ^bjlii j jL' ji^p ill JjJj ol (^4i 'lj olkllSI 
jjwLaII (JJj U olij Igi j -^sU Jjl J (»UVI J^ iL^>- VI A>-j Jc dJji Lclj jui- ajj 
O^" jVjill AlP j: JJP 6l Jilj Jli A)'l dUU Jp ^^4 jilj~ W jjill j JlJ4 

diSU j^j £]rA^ diji ^! jji ij dUU Jli £]rAA ^ j^-jijj oljj ^jilj Jji 
o! c5jI Vj dUJ) ^l i Jl^i IJjf Li> iJ^J J4_i «j^j-ljj L jX4 Jrj jp 
J.sljdl ^ji V diJU Jli £]rv r /iov A_i jjl^ ^il ^lj j^jiS VI ^ii 

jJ^ij cjiiiij jii-ij) A)iir j jii Juj3 £]jb-^i oV ji3-i j. vi j^_iij 

Jl3-I Jbtjj j^j oj^i j« 'iUJ^LJjl U lJi Ij-^lj) J^-J J p Jlij (' L -^JJ l^j^f >! r^ j\3j JljJI UjU-l lil JlS~l 5? j4-^j ^jl j?l lSj' ^ ('JjJ^J ^ J-^ * <Jj>* > 

j* J^ 1 4 J*^ ^ ?i^ is 4£ j* aJ'^l J^ J^3 s4^II <j. i*i J13 

jjj^ JP J^ J. 4jJ JlP Jp _JJU Jp JJsi J?J^- ^A • JjUJ I JiU- U (JIj U 53 Ju> 
Jj>- J-UJl ^L^ 4jIj*_J-I Jjj.. j*j jL>- j^ jJ-^> jj>- i*3^ >^l Jj^j ol vs**" jj 
f^=r|p 411 1 Jjij JUs 5^4^ j^ <Cp jj J>- ^l^j». Li^L~^3 fij-^r j? ^3 U 4j <_Uo 

'jJlSl 5-U I jJ oj^. ^*ij tiJJIj 'S^ ^l «-ts I U °xLu cv~3 I V jl <jj3 L^l JISj Jc IjJsj 

J 5 L*j5 iljf* Vj ik>. Vj jLi£ Jji-^ V £ •& 4.:;.i5 \£ ^L^ jj^ jL .& 

jiiij jijj jic JjUji ju Jaii^ij j«»l4-i ij^i juu (j-iiJi j ^ ^g^ iisi Jj^j 

^mJu (^jjlj J13 5r -L£ jl j\*j J* Oj^j jys>j VI J* Jju7 5r J13 ^U^JI fj> <UI Je 

*ai V /ioA.&Jb V^ jjMj J~JM VI oli jiu Vj & >h\ ilil Lc J U oj^ 

jj£ j: jrj 6i ji^. ^ jj4 j 4 jL£ ^p a_^_^ j 4 j_j4 jp duu jp jfi^j 

Jj^j ol Ji3 |ipj3 $=£&> ^l Jj-i jj aj'j i p-J:l j j^>- pjj jU-j Cii 7 <-"* i$4^H 
«dil Jjij jl jJj ji-pji diJi] j-»ul oj>-j L>j^3 '$L>-Ls^ Jc IjL? J6 (i^c ^l 
j j- /> oljj»- Uj^-ji 4pUi Lkiifl J13 auI J^ui J Jc a3 °xi>-L*2 jl J13 ji^^p 
4ii I jj.p jp J^ J^ J_4 'if- dJJU Jp jfj^-j ^Ar (Jfy Cfr°*j? Ifj}-^ ^ V-t 

Jr\ ^^3 J J-UJI Jl (^§p ill Jjij jl 4*1j 4)1 JUiCJI Sij» (jl j^ o jSiiil ji 

g j>. jjjp. (i-4*^ J^"j 5^^-i/. «i ^jj^j " <ii W^^ Jjj J^ J^^' j? "^^ ^j^ ^*^j fJ—^ 

Jp j'j^-j ^Ar V /io^ cidl Jc j^3 |f (i-jiic j5-xs j^^p jUil Jjij >tU Vjic 
Lf jl J13 Sj^ (jt Jp ^ JJ j> ^IU cuiJI <jt Jp J, jjl jJj ^ j> a Jp dUU 
Jli? 9 tLilj coLJI JIj2> VI VI 13 jj Vj LiS 'JJu 'js ju>- ilc si^p Jiiil Jj-ij ^» 
-dsl Jj^j 4>-j3 (^pjl* y JLsj Sj_J,l U*ilc ^giL 4ii I Jj— ijj. JJj ji 4pllj ^liU 
isl Jj-ij jU-j Ja_>i p.p^s__^ IJaj ^jJJI (jjiljj uTI-l J»- (jj^l (js^lj Jl si^ (i^L> 4ill Jj-ij JUs 4JL_U 4! L> j^-JI JU- 4l~_> 4jLJ>_ ^lc I^Jj os-U- _l (i^=r|p 
J*1__J iv-Ulil L ^UaJ i £__il j* j_>- Pjd --"-' Jr' *)-_-- 1 0} o-^J _3*-~ iS^'J J^ 

^^ <_il <jj_ij jl jJfljJ? j' -^Jr! J*rj^-r -^- J--JI £-$" L^* - ] -' lj- *& 
dlSU jp _^j_-j ^ai ^QQ| jl; J» JmJ4 j' -^J4 fis^ /ii I JjJj J__ 

VI J_9 /»J3 J JjUll Jf_> U J_ AjI j^I^P (j 4_l Xp Jp 4*1j 4j*l .U*_- J _Xj£ JP 

fi* J^ ^j ^y^ r~& >T V I J_» fj* J G jH Lii Vj d__ jll p-fiJZ J jJI 
pjjl j^j L_i VI jj-l jj« ^jj &. Vj Jj^ll ji-^p £0 VI JljUlj Jbstil 

(J?J_- SAO/Jil J^ j frllfill ou jjiiJI ri-fi -_l __L VI J^-^JL aj9 J__ Vj 

" " _li_ * "" " ** " > * 

J_ (^, 4iil Jj_^j jl ;^2> d 1 i* £>^ J^ ^'J 11 ci 1 j* -# u* <i-^ 

JlS U fcp-l 5r JlS _ fcj_-l >r JlS _ 4ii| J;J_ C* J JjIS I Jl _J_.Sj5 oJ-Jrf _j*_- ^JJIj 

jp alljll <jl Jp dJJU Jp j?l_-j ^ai (^Q) 4iiL i_pl _5_ Jj_j S^Jji jji _.!&_ 

_-*__=- 1 J__j _£-TJ Jl -_l _J_^J-_ J_ (@_. 4ill Jj-ij jl __j_jb (jl Jp t-Jp VI 

Jj_& J;U5I j_ -ll d>jz jp jika /Isl J^ J I j_~ JjUj 4j__U J_- Jj L^Slf jlVI 

*_>j J__c il 'iilj iil J^ J jJ-\ i&o V oj^ ^*i; ^jjlj JU |i^p 4iil JjJ,j jl 
=iaa inm^ dLUll ^.j ^-^llj o jjJ jjill US cJCi ^j*rj ^U^JI ^JJ 5-U- VI «Lu^ J 
Ji5 Ji_^ V jtJiJ! Jj^ o& ylkil J^ j^P (1)1 "Ll ^ jJj Jp dUU Jp (^l^-j 
diSU Jp (^l^-j ^a^ ^LaJI a}j iJjjp. L4. ^4-L^: oj^lj oiJ^ 1 dil J^> J4j ^ 

4j1 4jJ Jp o_lS (jl ^ 4ill XP Jp J^i-il J,^. (jl (j t J^ Jp J^-^ (j_ (JJtf; Jp 
Ij^Ls^ 4ill Jj^ J JjCS (1)1 4iil Jj^j Ij JUs (i^p 4iil Jj-ij Jl J^-j «-U- J_ 

j^_l LJ» 1* j^^^p 4isl Jjij JU_ _;Ij-_>- (Jp _isl J_-2l j»J-i j^p !>L_i L-^~--* 

_UJ_ <_i-_^' (^^^ 4iS| JjJ,J 4l JUi 4! J^j_> Aj ^l jl (^^^p 4ii| Jj^J ol_- J_r jll Jj^U- J J_ dijjuj^jj! ^l l*j si^£> _v~l ^ JUi ^jS ^ i_ ___ 

(4gjjjje 4~! Jjjj' jl 4>Uj 4j1 4)}| Jjlp _J ^JP Jj* _~k~l (j! J.P dUU J.P _-*-U-j 

i_^l^p-L dis! JjJj t> LlJI _jj_J_I Jo jj! JL_ *-— i~ jyJil «• *Vj^ j_ ~l 9-\js*Zj JlS 
L <_;j_I *V _£-Jj (Jh ois >^ 4j^j <3L_ IjjJ&U- ^ Ijjj&U-j IjJjull ^ L_)_J>I 
Jp _w*JJ-j wi V /ilY iJjJJ ojJ^l LjI J_ Jp Jj Jp Jo jj! J45 _;aJJ ojj*j_-£ 
^JLjW U ^JA-iL; J~->; j\5j LJU- ^^^p 4-1 JjJj o& J_ j~*J J> _!_£ Jp dUU 

JU_ _J_ U _Jju (i^^p 4J0I Jj-Jj JU_ j^j— il ,>c><_J_» J^o JU- JJd\ (j JU-j 

^?§p 4jj| Jjjj Jli» 4jj| JjJ J ji_l o-jl Lcl 4~l Jjjj t IJJb _j! '1 jl J4-j)l 
L^ I4, <sj? bpt ol _,l 4-*-' _£ ■***! uf j ^l J^ ~ /^ J=H* J J^? cfe ^ 
li^Jj^^^j^ _^_r-^" ^ r "lf^l jrf. Oj^L^U ^Adl^JolJ^ _jS^ 
j^j o_jj dJ|-A_J J oSl^Jt dULJl _jj (^4-111 JjA> o& (_jLL_LI J JJP (1)1 1 -I 

y u__li _; jjjp ji j>~^ j_ ^j4 jp duu jp j^i^j w omiJHmp dijjjj 

-_il L^i—Jj j?!j^ _*J|-Ij °!j-^-!j 'UIU- 4J*sj ^ij 4LJJ- o^j olj__* j^jill £_} J- 
Ji~lj «Jj-j Jl 4j 4ojd *^ -^ _]J_ij «-ev-^-lj 4»lj <jjl Jp J^i oL-L- «-L_ d-J- 

^i «^^Jl Jh«^ J J^-*5I <*_J w 4ii! jc <_J_ j^JL_>-! ji Juj^llj (_jjl_U J^ _ii>- 

yO J-p ^iLii ^>^ 61 >^ ^^»1 ^ jp gi; jp duu jp ^j4 ^i^- 

l_Jil Ul Jil Jp ^JJo 4j'I dUU Jp jfJJ-j i-V^ 1 ^ii! i-J^^ I ju^Ji o&j 4i_ JJ?5 
J Oj_ Jj 1-^'lj (i-4*5 ^' _£ J^ *^J Oji-Ju *^ >u! J^J J ^l Af_J! Jj^j^ IjJo 
_L>- iljj/'Jj £ij^_II J JS _XJ ^llJI _Jjj3 dJjU JU iir^v LjJ IjJu5 _jll up 
4iJi_ A^j t[~**i ^- dW^ -^ ^^ «•Li U ^iU.3 l_^ J— ^* J^ Ulj Jl_ iir^r oU 
_5JJ- wo 4I1I JjJ J JjL^ fr_lS! J^ o'j3 U <__j u V /ili v Lk_i-l _J yiL _Lf f 

jp ^ijji fUJi j j->-jf yiki-i _: jjp _i ju^j j: _-j4 'y> ^ Jp ^j4 nr J^. jp (3y jl J^lJI J-^-J jj£ J c pLiJI Jl Ji-^JI J-& j^h «JJI O^hjI 
'-01 1 difjji ^lkJU ^ JJP *i J_i l^j ^Lf-l JlS (jljJI Jjhl j« j4-j &l$- 

^L>| jp duu jp j-4 (^j^- ^ ^L^-ii j «-~e ^ CL> u fUi'i Jis Syj^* 1 

*ti? Jl cJio l_j (^^gjw 4iil JjJj obJU dUU J^ ^j^jI Jp 4sU_> (jl Ji jisl Xp j, 

J^-jJ C^LJ-I J/ o_tp »J_-_-*- flj»- fl CJBj 4^*_>*'i jUJu cJu flj»- pl J^ J^^i 
5r Uj> (^=r|p 4~l Jj^j f L~ ^ Ij J J^ J_.-J_>-J 4l*A_> li Ujj (i^k 4ill Jj^j L^ic 

I j-s_> jp .£"» I *y» J_- U J li 4il I Jj*_ J U dJ^«>c^2J U CJ_-> CJ 15 _J_>_s-!J jj& J J__£_Jm I 

J_ iJjiiil jiu jl oJ^*^l Jc ITjU j_*JI lj__* ^4? Jj-rjL^I Jbf-~" J °l_£ _£ 

Jr L_ leii l_jl* (ji*-*- l)I "«^1 £_">! j^l Jj^j _^ Jj__> cJIj J>Li-*l dl~> oJ«?*-l 

tj/* l/* ^ _J__>_s_!J U 4ill Jj~*J U 4) _____> i_J li _A>_s_!J J_4lu_ I V aL3 4_j Ij ,*s- , J 

jl_ j$foJ~-*-l J_ i)ji_il ji« jl ojLf^l Jc ITjU 4ill JjuL J oljp ^jc Ij.s_>jP JjJll 

Jl_ JJj*. I J* cJi Jlii «J^ _J£-£ ol ^l fol ^jI Jj-iJ t J_J__» cJl_ jj*yi J 

OSs_J4-5 J>cJI Jr? C -_>-J>- j_>- L£jl_ jp C-P jV-i <Cj\k* jUj (J J_*-J! c-JSTjs 

Jp Ji_£l V jl Ci^-^ (J^l J^ 3^1 jl Vjl Jls (^p isl Jj^j jl 3jji (jl 
4lJb jjU_^ U jji-^: ^J jJc fijl-f-l U jifif I V (J^Jj /Jil jL-X J ^J-^ ^J^ 

b>-l jc JiS U 4iil J^ui J JjIS I (Jl o^Js _;aJo ljii_>^ jl ^ — ^iL ^i^j jj^-jA^i 

f jd -o ^ -^ -^^ (J. (Jh*s °j& dU^ J^ cir*-^"^ ^ A 1WP S^ - 1=^1 4 ^ cP - 
t li J^-J JU5 J;jL^2j**yi Aojll (J; JjLi jLi^ (j^jjlj y> fe=^L &\ Lij^j Jb jJ-\ 
4) JLas dAjL^ U /^JJl (J jJt^ 4) JUi (i~ul Jj 1— ijkj J^rlyl d**ii 4ill Jj— ^J 
a^LUI ^ 4jj5b 4JI (jJbiU Jls iijLi4 4^N t^=r& 4ill Jj-^j dJ^II (j^^ J^-j^l 
J Jx. *y 4j*l dJUji Jp-lj Ji^ (_ji-4»l «i-5 (jlj 4l*i? "^j^- _jijl O^i? J-5 (Jl ojp-lj diJU Jp ^gjJ-j w v /fn _f ^J^ l^ljj (i^e ^j! Jj^j J5 j! ^l lie p-i 
^ J^-jj «-M-l 'JHS ^W-I J ^j (i^ ^ <3j-£j <-' x-«-i (i JJ4 _> 
J_|u fjil j|>- c-lU- jl fooJI Je ^j^jj-Si- (Jl JU_> ojo J olj^ JjIj jLsijVI 

•Js5~« <i Jr^ j* 4^ u* u?^-J ' * " J? <P~ J^ ^H J^" ?- J ^ J'j 

^UajJ dJjj--JI <L2 J^foj "LxJsJl <us jjIj jj\*i uljj^ jj*JI J- 1 4*1 J^ - Jj ^U* J^ 
*- j *Lc J3I «Ls jilT *y jjvpj <dS yj- jjiJI dJd ji iLlaJI «Lfl <lJU£j J> *_ I ji <L3 

£>■ _J *y jj>JI dU I» -L~J_I o dii-fs *_ j ^ V! jS o Mk> *_ j dij^JI «u» J-^fo 
jj>5l J «ukJlj Lj4j jijLliilj JiS-l J«-U- U c_jta (^2 ^S) Ul_a -i>-Ls_> 
JIS (J^Jp ^IjI Jjwij l)\ ^Jf J, isl j.:p Jp ^L' Jp diJU Jp j__4 ^_U- 1 • • \ 
Jp ^L* Jp dUU Jp <i-U-j i- -v fl^ j-^t? I pjd Jl jpW L^^ljJ J i-^ 1 

*k_L>-l J* Oj-«f I -Ci JjJI JL>-I J^j jjjL^ $=^L ^Jl Jj-ij (jl j-^ J; ^il A^P 

jlj (jjjj (j^. Af^cl^ Jl "^lJI J* j_L__? '1 (jJI JL>-I j^ cjjLvij ^lijJI "aIJj U jjil jlSj 

J. (i-^ j p 4J1 U i p (i-^-J ' • - r (jE____E}_) >4 ; i -- jj^ i^ j_^ j: 4S1I j^p 

jU JL^ L^i J^-S lil J«Ij Jl3-I jl* j» J-^5 Jj^j ^-i^-1! J, -\;^ i— 5" **l ^*-* 
jl X?u» jj (J-^: J^ dU^ if" iJ?*^J 1 "^ *t5^ j^° ifi ')■ 6V* 1 ^|j 34^1 -^ 5 *"! (jr^ 

oIjjp (J! JUi dU-i J^ J^^i ^l^j», ^j^ 44-j A^£ j a j Jj (^^^ ^l Jj— -j 
ii! Jjij jl dUU ^ jJl Jp JjjLJ! j^- Jp dUU Jp ujfJ^-j 1 • • JlS-l J iilJI 
d-4-j-^- ^r^ (J>- j*d i J~L Uj5 (j! lil jbj *>y liel j^>- Jl ^j^ cffr (i^p 
jiill Jj*ij Jlii jLjJ^Ij JlJ^ diilj j-d^ IjJS ojlj \l^3 I^jjK^j 1_^>-Ul^: ij_^ 
J.j J_Liil r-b 4> 5.I Ji /»ji 4_>l 1» fljl !_l ul j\l>- C-jj^- j— f I "*wl (a^^ 

^> J. j-^!/ 11 # J. ^> j p v^ JJ j^ luu jp ^i^j ^ -i (QBBD 

_ ^^H J tii?* .^ 1 J=^ J ^jj <>'i i^ «J6 (i§§l iil Jjij jl o^ji fj] Jp JJm 'ja o& 'yj S^LJail t_jlj J* ^i o^LJkll J*I J* jb J_i 3U. 11* JjI j^p 

^b <yj jSls^n «_jtj °j* {/>* TsljsW jil j* jlT j^j ^4-4- 1 v^ jr? tf^ ^14-^-1 

<_/■ Jo J^ Jc U jll! Jj-ij t> (jjJwaJI Jo jjI JUis jlj^l <_j!j °j* If^s pLJaJI Jil °j* 

jl j>-jlj (i-~ Jl^ 4» v^.^l ?4-^ O"? ^l iS'AS^ ^JjJr^ °j* viji^i ?4-* o? 
diSU Jli iJrU ^jl ^TiJI Jil J^'l^I J^ jljil <wjb (QQ^Q) ^^ jj£j 
jl <u>jl <o Oj^jI p.-^ 'i— ~>l J« C-jIjI L-^jJaAj ljitxi /»j5 j* ^j-^rl J^ r*\ 'if" 

'LLl J^ jU ?dLjaJ! Jil U! <_ii*L>*: dUi> ciiSU JLi$ 4I U iLis OjSoj jjv-^lwi^ JjSo 
«U^jl JU *—Ji»'L*\ °jlM ojIp ljj.^1 /jjjjl ojlill Jfcl Ulj 4JUj <L?ju j>-l j4^ f* T^ 

Jil Ulj J\_4^JJ^ L43 ojLs^j #2^> Jc Ij^c ^ ojUiJI JJ&I o*^ ^jv-^--^ <IUj 

2(1 i_ ^ic J-llfl Ljlic Ij-jLLv? ,£>■ LL^Jlj\j Ljd>\y>\ lj**^ J — 3 1 — ^ls 75J vajl 

olc <Up '«Usl ^^j Jw (jl iLaJ|j «jjj-*^ <j« -^r Ij j^ ti o**^l ^— ' ^ 4^ Ij-^-Lv' U 

Jp dJjU Jp ^_4 <jj?J-^- ^' V $=^> ^' Jj— "j 0J ^— » (^> ^' Jj— -ij 

J^ ul ^l ^j ^jAl a J>^ <-' ^ *' ^L-4-w (jl (i g-^^ll a_^ 
L*6j JuUI ^ Llt* I— i*jy o&j I— «*j^ Js-^l y^- -^ "o jjllJuiJI ;£ jSjjLsojVI 

1 jvi*o °1 I J^»-jS |j_^tx^ ~jA I jvij lc-f^ j&-^~ ~^~ I ^Jd ^y^** 1 J-^v L-«*J -^r Ij j)$ i^ 

dilJo j>j J^ji 4>-j4 jc 0J0 ^-s^j 5 r-j4- -^ Li*jL_^-l o&j j-u^L» IjU £4*6 

(j—^P j^a>- ^jj tjjj J-^-l (jru Ou J C-j*u |£ C-^>-ji (_uLj! V <l>- j>. *^P 0J0 cJ^z* Is 

j^ j iSi^Slj oSU-jJI J5 jj'ol J-t Sf diSU JIS iir^o r /tvi 5lx oj^jij c~* 
%il Jd ^ j^^l j*-£j »jjj^ J^ ^lj ,jjjJaJI jw (jl jc pJ.5 Jl^ 4)1 jJ^jll XP (j! ^ 4ijj jp dUU jp j£&. \ • • A 

■^U- &L2- ^"bii olc j! ^lj (i^^p ^iil Jj-^j aip 4! olTj» J& ^^jpcdl ^ JU OUVIjjjjJ! v tf YY *& y> v 1 ^ <j) J* £$> Cf <Jh4 JM < • • * ^ 1 J ^' ^ *-H^ U V . 
JjJ>J ^iaLL I oShp /p jJu^ d)l tf L^ j" ^l J-~£- \^ ij*-U« /y <^Ip /y au! jip /^ aw! 
L^p <vai I (i^^ <^l JjJ'j JU^ ^sf.^ 'ij J J* L^Jbj c-JU Jr I jl JUi (i^L. &\ 

jp tejj- Ljil ^ijp jp Js (ji ^ jaui .l^p jp djju jp jfj^j i'i* tjmmgy 

«dsl Jup ,j*J Ifl «uiJjj 'ij c-JLs *.L5 Asstl^ Jl Lw> If-*^* /Jc <-ul*>- cJIS Lf*l 4jJ^- 
jU-I (^i-^j *^ Jj£ ^!^ d-*- J Tj <J-*4 ^ iJW *-r^ cjV^-* <J' "-r^ l/"^ ut 
IjIj J4 j! d*^ ^ ^r* - (j! ui j^l ^ j^ 4^ U "if' l?^3 s ' ss V ILVH j^-I Jp 

J JUfl ^li j j* Jc Jij 'ij jJll C-Jj jl £ii Jc JjjSj (1)! Jd. jll Jc U JJJI d\jJ^- 
Jljj JJkl! Cjb Jl ^a Jc Jjjjjj oJo J s-lS jj-^ jj-4*l l-^> dLiapl <jl dlS j* J4j 

Lw> dLte jl (J JJji cJUp /£- cJ£* '*f j— -Jl d-jj^- J-~«ji ulj <£Ua iju cJUi 

dllU Ju iSY^V C-dLi3 ^tJi dLJb J JUfl dUi> Jp oLls ^-4-dll cjy ^^ d-i-Jf- 

djiSU Jp (JJ^ (J?^ i • \ r J^*s ^l cJ£ Jl Li^ J J* JXJ Cj u IjjJp. ^i V! I jj&j 
uSiij (^>- «^l d~ij J»| £&** l-r^ J *"^r ^* d-^-js*- J6 ^*l ^|iUI <Lol J| ojJp Jp 
JL^li 4jC> c^-'j^- j-£" (\j ^ul J-i^ JL^ Li Jj^ oL^jlfl oj-sr Lkj^ 2 ^ c/ 2 ^" 
Jjj^ d-i^- J^ ^^ J^ v.^>lfl U j^ JJP (\J au! Jup % JUfl JJP 2. j^I -^ 

Jp (J'J-^-j 1 • IV ^JL^il tdASS ii L^Jc fjyj Jj^ l^3U oA-^j (J-^ "4 Jl^ £]V^A 

Jj5 ji« jVjJjj l;& jJ^-jll J-ip 5> "^JuC tlj (^.l-liil (^ 1-*-^ jl ^Jj ajI diSU 
jc l>£ «36 a;1 j.^ ^ ^j4 J^ disu Jp ^jUj i*it v /tvt ^jp ^ isl jjp 

ji^J r;Hj (jl cf,^ 2 ^ d->Sl ^i <o^ cJu! (X>- <d*— Sji oj-ytf>U- (X*ui^ s^lfl /^iv^ 

<J?J*-I »£/• e$^l Jl (Jj^/*^ La>s-L)c cJL-X **wJA-II o.^»Ji L_Ji (j;jLft diJ^ IjSUi 
J^J L'Ue j;*yifl Jj^ IS3U c-^j ^pi Jl^ iJv^ c-4-iJ cjJJ^ d^- J^ 
*^ o& jlfl j_j£ d-f>- J^ (^■^ 5 ^l^ 'f vCj J-^ 1^1 ^*l ^l dJu j! (\\^ *lc Jj2j -*— £ '1 <jl oL-i jl OjA; jl A)*Ju <j;jJfc 4liej <lSy] _*• 4lle j jJ U Ji^ds /X.£dl A^~^d 

oj iju j& >i cjo Ji aLri iii j4-jjj Jji: j^^i ^ iju jlsj £jt • ♦ ^ vi 

4lU-j Jc (A^j 4lte tiilS JJlis 4**aJ JJ*jj 4l*Lldl dJj jo Jo j ^C^j (Jc 4i— & ol <JjJ 
Jls 4*1 cUS-ij 4** J4- jll t£A5-3o ^>c><4]j «JvJjjlj ^>*>«iifl liLS ^jJ JS3 s i jlj J-J^ij 

iSi' \ jlic U ^ai Jjijft^ jllb Jlds 4** rt_^; jl Jl jls 4ill JJJu Jl diLf-l Ul 

oU-l i&o V jl ^l cJo Jl Lw> ol^ jjj^. <wii-^ J4- jll j^ diJU JLi (JJ^ j6 

ojjJ(P *ll> V 4j'I lJj^ /»le <jP dUS-J cJ-^o jSj 4lllc ^jj^ V *^J Ijjj I JSj I J$o otjl j\ 
JUfl o^lU jjj; jl J^rlj jJJ ilJiJS J* 4>j-£: J* ^ J^ cUS-i J» 4_~jiJ Jc Jjv>- U 
J* 4llc jjui U JUdfl j-^* Jc J*>- Lc iUjJI VI cUS-i J* 4jjd£ ^J^I l^ dl5U 

Jl ^idl J J^JI 6u V /ivo jpLl J* ^jj-I Lc JUj^sI Jl jjjJ£5j jUjJI 

J-rjN 4 ^ 1 J*' u* ^-T u j-^ y ^ u j> eP* i 1 -^ ^ 1 • r <-^ 
J t-ji^ <_iJLJ-l (^ii jl a»I j*ji_£ jl dJ^Ji «Ijdl jl ^jI cJu Jl ^idl <J>Ls4 

Jc Jjv>- jl 4j*Ij f-ji Juifl JcJ, liU ojjjilj UJ2.JI jw J<_ *J _Jc>- <___£~ji 4j*U OjJJ^ 

Vj LgJo^ dd^ Ldl J* f-jij (^>- (^>J-£ V 4xi ^JIj (^- (^>J-£ 4j*U h-^-\ (j y^> 4^-ij 

Uul ojj^ jl ^ J VI ^ii jjio V3 dJiJU jfi £ii «r JkJj J^ Li U jl 32 

cf. JJKJ cT^ cf. ^^ J p ^ U J p (i-^5 L?^ < • <0 4)J| 41^; J jj jjJI J^ jjjt 

jl 4~>-Lj Jc j*JjJ>il J Joj5.L_i*J^-lj $$£* ^l Jj^j J^ olj^ 5 *-! t-rl JdJJI ^ij 
Vj rtJ>Jj V jl j JJ IjJUi I jjb JIj U JUs (j-^LlJI J liU ^U-j (^lj ^^^ jJjI JjJ-j 

Jj^lJjj ll^wU oj^j. si^^L 4ij| JjJij JLas ^jJajj j4-£ *^j (j-^J^II j^ (J^-"i 

ojUSC oj^i (J^p jOtl Jj^j jl iJ^I ij dJJU Jls ili ♦ i r /i VI iiL^ gJj J-i^5j 

(Jfjj^-j l<H ^^ajw 4U o& U iJ jruj 4P-U? 4U jlS U *io jl (i^g|k _4ill Jj-^j o^ I Ji J 
4ill JJP Jl Sl^l CJ\ dyb 'ikJ 1 4j'I J.j> ^ ^USI jP Juj«J ^ ^p4 J^ dsu Jp r^ "jiiii ji j-«iip _yj ju_ oju^Ul^ (j jjSo c-a^j (j- u ^' (jj "^ r^— <* J^- 1 ^iz-S' 

i'W cJj jl5 U ojL«>1JI _^ <i Jj_>- 5^ (r*-^^ j? 1 ^ (JJj-^I^J ^jJIj) J_ JU_ 

jp ^UJI ^ Al^ _£ ^UJI JP _LS^I djjdl J^P ^ 4^il9 JP dJJU jp _£Ju£-j 

*^i 'aiii /&3J6 ji jjj _,^j 4*^4^ '^ A^ Ji j*^* (j* -'- (^s^ ^l Jj*"j oi -^k 

j JJ _,* (irSiL j~I Jj^j Jj^ _^> Jj«i 63 U cJt-j^j _Cs4 J_ iii ♦ {____) <ua*> 

ji oiyi jj ji jj_* jl ji /»L-iSl jl _j£cc (ji J4lJi j4-i -^ ^*^ ^ '^' (V^-^d <- , i 
clB _,.» *_j$ J <db _^il_ cl5i> 4ii* I U jl l**>_ xJ& (jl <p __> & jA L_r diSi 4i£l U 
Jji L_clj 4pLL? *LJi VI ojj& J au j_J a> V 4Jc _jLU- L_c cc£- jl 4_J_*j> oj *_$£ 
j, aLL» jp dUU _,p _Cs£ ^l^- 1 • 1 a j^l J jiill ^__j u V /iVV 4plL o -i Lc^ 
Jj^Ij V oL__iVI Jjjj (j^l j*J Jji- c_ls L_jil (jwjdl £1 ^uSSlc jp ol jp ojjp 

*_Jji _£ ouWi JLu jJjji (i)i iL~ j cJ^ u (j-^i &}U j_ ±3t*i ^jIj 

jl (JA-^I J_lpj dUU jLs -Ji«V jilll yp (ilSS j_P je ju£-jj Jp dJll JlJ 4)1 (jJ5^-I4 

*_ >r <U jAc _^_-Jsd _J__J»: jl dJlSj' ^^ Jc* Juu^ J-J^w <*JjJ ^j *V jl J^- jl t_iJLJ4 

JU iJi«A ojLojAJJI J j^Jj 4L_i jp <d>rL*J> JJSC (^JJI IJl^j I JJ* j-J£j %jJh 

ti ($#£)& J*J V^l j^ <-Ap4j J ^l *l 'i^J j*J ^(^JI jc L_iL4 ciJSI uu dlijU 
t^jlj ojUo ^J (JjLvj (jl /j* [iJapJ U^i VU4j fhjd jl «dl jJLtAi Jl 4j jJ^J jl lju^-l 

J, ^isl xp jp m I; jp dUJU jp ^j4 (jf*J^- ' ♦ '* j^l (j-? ojuCJI 4J lJ^ V U 

L^.U*: 'I 4llb <_iJU- _5 JJI Ji«JJ 'I >r -i)l s-L-lt jl jLe Sr 4iilj Jw /J» JjJij j& 4*1 J_JP 

^ o^ Uj ^Slf^l 'l U L^UJ L4II LJLtit J cJ<_jT U ^! dJSU JI5 _Ji ♦ <\ 
V /iVA 4S Lo *>U» *U*>_^ ^JaSj «JL5Cj- liU c-iCI^ (jl JJ Lsia^j 4s--«.j ijij U_Ji _JiSi 
J4S iJl l_-1j4 jr jUili iiji-l jl jUiL. yt uyi Jt^JI J dJJU J_j ^^4 Jl^ -Ji 1 ♦ rr- yikLLjj jjiSLS \j £j JwtJ I , Lc Ij-wa^» <Q5 O&j ,Jp- -^ j-JL« J> J ji &j <r"r J ~°J ^" ^J^- 

w- oLi^/l ^ojUSCJ! <J 4-_f ^ LJw ^w? U jJuj dSJ^ j?*^ J|^*d Y3^ 

^jI jj-ij 6! ;yj* J jp <J jp ^u <j! j j^J. jp disu jp jj4 ^jU 

3* iji\ Jiidj alJ jp jisStiU L^ \jJ~ X*ys- JVj jL^^iU- <y J^ (i^S* 
<dk d)l tLi i*j 'ij j JJ ^c j6 ji Jja> ISClU o^-c^j ^^4 JG ilt U im^ 5j>. 
Ijl^. j^ljll *^iSI j uWl JLU- 'j£ i^jSl UU diSU JLi slisv jj: vj& 
Ijl^ dJlU _il_*i I J5j IJa j* ijai 1 ! N ^ilj 4ijJs JlJ 1~ L_i oLc^I o ^j^ 

i_iU- jli jv-fi^l ajL5" J^ ojLyJj ojLa dJJi ojUxs JlS £j£ W dJS ^ JO I jl Ij jAj 

cjlsi lii ji-'j V3 ^jSi lii j^i! Sfj ^uLii iL» jfT Sf >ij j& S6 j^j 

S^' ^i't^ ^ J^" J^ Jj^j dU-i Lcl j ol^lj ojLo 4dk Lc'U oju^-lj jv_c j IJJ& oL^i 

>>Slj j Ujl^i UCi dJji (jj>5 J-^dl jl diS cJ'ilj «^jjBl |Jjh dJoj-^" 'jj JjUaSI 
jju JAi \ji <tllc J-Jj J^JaJI 4llc ^lS-j JLfli dU-i J? -^-lj *^ (J *_-!>■ jls Ac^ 1 j 

j LILp ^Sfl dJju jii iSni r /m 1U ij JLW dJji j ili-l Lcl JLW djji 

Ua— !>- j dlji 06 lil cSjj dJJi L^Llc v--4= L^-jj o-il jyw j?U ^') ;lj-JI jJ» 
L^ic dU^> ob. j ^ l4-*~* ^ L^>-j j» J^2j dU^ o& o|j Lf>j j< J^2j *V diSi 06j 

-dil JJ.P J^^.L; JpdJjU j^(J-4(^i^- 1,n 0^5JLfl JjUiiJI U^^ai" (J>- 
oJ,^P ojliTjl ^ij ^j-^ ^ 1 ^ 5 <d-^>- 5<r LftJjjfl j\_ci,c-Ai^- ,V Jj^i Ou 4)*l j-^ Jj 

j\Ss^« J^-S /pT Llw^ o jL^p {» UI2 1 4iJUt» d-i>- V La jj jj 'Ji ja_jk <_JLU- \^« j *j^ l_^^ 

4Jil AlP JP xfl 1; jP dllU Jp (^J^-j 1 • rr /»LjI 4^*^ ALai 1_^: »1 j_i <kL>r J^ li 
06j 4ai>- J^ ju» (j^»L« J>JJ JtTLL^ o J.ip /» l*Js>u 4L_C Jp JflSo Ou 4)1 j-^ J 

(i ^ o^ ^5-^ ci cP^ o^ 4^ U o^ ci^ '♦vr ,1^1 jSj lll jljUI ^ 

JdlL ikLj- J^ Ijui IjJapl ja_^I ojLffl J IjJapl lil J^j J-LBl ci5j!il Jfi 4)'l jL_^ ^ jl J cJ^ U j_^l dJJU JIS ±3ti o r /ih jjf& \yJ- _B Ijljj J^ \fl 
^l_J5%L_ill L_5"o1j Ijjj Ljj ^Lji5' JU-^I U-iol *oT oj\_£CJl 4i_i jp JiS3 
\'\l ol-£*-l **U- <*»Jw 4^>U> j ^T <_;>_£ U j_l dijij IjL^j k_3 _§j^ _§j^ 
j^P i_j_! (^b isl JjJj jl ^JP ^ 4jj| xJ> jp «jl; jp dUU jp ^_4 ^i^- 

j) (i^^k 4Al! JjJj J_»» oL _JLLJ£ jJ&j Jj J j^d j*j ^ ^l <_$^J v- 2 -^ cJl 
(jfj^-j > • ro flB_ cJJa^J j! 4JkiL ^L^dis UJU- J5 j_J»>oljl IjaL^ ol-rL^"^! 
(Jfl^-j 1 • n V /i A \ ^jiiil v_J-Uj *_ JjSj o& si§§_ ^fll JjJj ol 4*-j 4»! dJdU jp 

^ i'kl li 6i *-& fci ^ifs ^i ^p rj_i ^ ^- ^ ^^ ^ ols* jp duu _> 

«^JJfll LfJ cj~p\ jdl j» j5 j!_ JJfil aul JjJj t Jl* 4iJc f k\ _p_ ^. jliiil Xp 

o^ ^0-^= d_sis ^i JjJj <3_-> A^j JIj >^i <Jl ^ -^ J^ o^ AP^j Ai?^j 

iiiiidB -&&-JI ^bj J (J, U Jui J^J jp cJli L^l L^p auI (^j jc«jill £1 ^tc Jp 

£ jIsI J^ J JU Jjjjj ^JJI J dUU JU Ji n (j^l jjS3 U oy&o \&k cJl^ 

(jl ^ I J (ilgjk ^il Jj-ij (jp '*U- (i^ dUij ^il J^ J JU di 4 J^_£ Jfi £li4 

Y/iAribJ LU^JI ^jkfw YYi Jp ^jL-il a ijr* if- dljfc J^ <Jh4 ^^ 1-va fcU-j*JI ^ iip <__£ U Ou 
tU-wail j* jij ISU JLJ (i2§L. >wl Jj— *^j jl vi^ j: ^Jyl j^ JJJV o 1 . ^^ 

(^gSje *m\ Jj*"j Jj' jV jJ-* I c5-^ Jj^d3 °*^k J^d^ljr <JkJ l^jl JI^J °4si jl— *^^ 
Jj V JjJI iUiJtllj lfJ»^i juil ^LsflJj-llj UjjP juil «•IjJaIIj LfiiU Juil iU-JJiSI 
jAillj (jUjaJI J^ Jj Ob 'j-& J,^ *£ ->' £^ j^ cUiU J^ c?*^"J 1 ' n ^© 

r /tAr Jl LjLc^ & 4-^-1 li*j dliU Jl* -^ v li^ j? J^* <j^J u-r* £ l^ 1 
jjp ^ ^i lip ji *s 1j Jp juu jp ^j4 ^jj- 1 •?• t>U-j_ii j^ l^*j4 ^ <»— J ^ 

a^ <Litil 5r j^l !>L_£- U-jTmJ (jjjL^tl ol <J^»- fi^ JU LjaJL o^i ^jV 

ijlj «jLJ- jJP J 41 1 JJp jl J_/ £ cJ&a* ijtf JIS ^fil j-Jai J CS J-'^I 
JJP Ji aSlt JuP jlSj ^fllj Jl^ j^uil ** Ju*SI J^ji L-sflj^ jlSj (j^^-SI ^j-i uW 

^ i* Lf-r 51 <^r>k 's* l)) 'k* ^ ^ j* J c y?'jj o* v ^ lsSu jJ Jji; 
jji» Jp x^ J, ^jjit Jp JUU Jp (JJ^ ^JJ- i*h aUVI t_jljvs>ji J4S ^ScJsJI 

ls-^ ^ 1 f Ji (^» ^ 1 ^J— "J £•? ^ J^ <-i^ £* jfe ci 5 * Ji ^ ^ J 1 -^- ci 

t lc Jl<?- VI j_»-l *V oSj) jjI JlS (_$j»-l 4^>' s ^ J . \?*d *jl *//^l fei^ ^l Jj-^j *jl r^j^ 
Jp dJJU Jp ^jJ-j wrr (Q2_flD_3) ^:^^ ^^ ^! ^^ i ^Ij ^ ^' 4j-*j 
fji J^l ol j^ '4-^ '£} j^l ci ^-£j^ ^ 1 ^ cP. # j^ -i-s^ c/. cf^ 

C_J U (^Q) £'J~\ ^ScJsj ijiu ijl a^l^ (i|§p *5il JjJ j} dJJi» 'ji 4»'lj cr^^l 

ul ^ j^ LV- 11 i^i 11 cij j^- ^ u* c0 c?^ 1 " rr c?; 1 -^ 1 fj-^ j^-^ 1 
IjJT i^ JU jp aIJI ^SAj* jJo tU*JJI AjJi- Jaf Jp ^^i ji^p ^l JjJj jl ^l jJp 

j^ j? (J 1 Ji^l ^ j^ 45^ cJ^ l?^3 <•« <IS> Ij^Ij Ij^jSj Ij^J-^j 

aIjI ^"^j jJu tUcs-JI AjJi- JS1 Jp (^^^p alil JjJ^j ^^ J^ Aj'I jj Ij J dill JlP 

cLA-j^ Jjl-J cuiljifl jJ^jll J^ v^. «j-*^l 'iy^ Cj'j^ y>, (jl ji>~l ^ Jl^ Jj-ij jUj J j^-^NI oJv__- 4okll Jil J* J-u' O^ Jjj- (i^p _j~l rjj ~<&& 
jJu Ob L)i JJ_ Jj l_C IjS JL-Jj _j*>\i*J ljj^-1 (4_|_k ^l _J-"j JLai si^£> 411 1 

iiSjll L^ jjLi^j i^ljUn-sij jjifi^j J-lIJI o& J-JiJ si^^k 411I -j— ^jj. J^. hI^ 
m-^- Jp 014: JS- J- 5 jl dUi> Lj 4isl Jj-ij JUi 4_iL^*yi L^ ojjLj^j 
°xJ_ ci- jdl «ilojl J^-l J* °54-r -^l (S^ ^' ^j^j -^ — -"^ -^ tUcJJI 
oo._JLI Ij^aS JsTLl^ Ljjj 43I4JL ^jAj iSi \A ^Q |m bjl-lj IjS Jwi-j Ijj>» 
^jj aII ijjJLI J~*^ (jl Jp J^jSI J-^ (jl ut ^rfj j* ^ U o^ c^^-i 1>ro 
L^L» j* IjJUs ur i~' VI aj_^- J* I Jl» oj^ (jl ljj--l J-43 U- ^UI 4il| ^J-is _^_i J* 

4ill dj_j J* 0& Jl3 4jI IjJLai L^P __^* (i^Jp 4ll| Jj—ij jjSnj il J.j*-~i jjI JU_ 

J_ (J^p Jisl Jj— ij ol ye-\* dB Jp JL-i J-*-~ jjI £j3- "JA iljJu ^J, 

ihijVI jP fc-^j bj^j lj» Jt-^Jj lj~- lIjSIj 8 * Uu Lr i-'NI pjJ- JP '5^—^ 

^ _fd Lh£ IA>* ^J ^jjji^ jj^J 1 jjjtj j* '^s-rJ p S j- 5-^« _P J ljj_i;_ 
^J^ (JyJ-*- ^* n ^kJuJIj SJ-JI ^. j**»^ Jpj UL-jaJI J 2TJiJI u u v /iAi UjJ, IjSji; 
(i^ isl jjij ij Ijjje. Jli iil isl j.ip J ^U- Jp 5_il ]o*j\ jj Jp dUU Jp 

«jlJP Jp dlSU jjP J?J^-j ' *VV ^^ djtl^ Jp OjU^JIj "^^ 'jfi- Xjd\ ^ajJl-^I ilc 

0L1SL (J^sJ lj J15 oj^>-l J$j Ls^j' *V I cjjjI IjI ol oj^>-l j l—^d J 5-Lkp ol -iL^ J 
^O^ oUI^ ojLsii jJw J«LjI ^b 5r 4ju Jil Jpj «cp J4_yi 14-^-^i 5-^r'jS' 
j^ cJ^-!^ 1 i' 5^r y ' •^•j 5-S^ 1 ^ ?y ' J ^*-? U 0—^*3 ^S U <36 iii ^ 

l_J^P l^-i^Jtfj ^-^-L^ j* oJ-rljJI oULilj ojidl ^vJ^j A*i_dl d_Ju Jil JPJ 4_1p 

_A^5I J L^i Ojj j^d oLiJI jl oyidl jl ^jjjJI JiJI (_$j*l_ i^ ol Uli L^i I_g5j-5yj 

diSS o]5 L^-^ J^ 4*^5" *S Oj^jj L_^__C Jo *5J_>- 1_^« oL_^l Ji ^j^^i lj_*s-Jlj 

J^-ljSI cJdl Jil jp Oj^j Lc'lj dJLiJI J iSj*_4 V a»'I LiuJU^-l -i-jc? 1 Lclj o-j3 rri Jil ^pj iip (i^ 4ii! Jj^j jjt U jfi 4.1 v L^i Jl! jp dUU ^p <j£if5 ^™ 
^l Jis f^jl ^jil S/ «liiu jfi £iir« r /iav Jj^Ij ys jl il^V 3 i% VI 54; jfi t-fol (ij^t V dJjU jfi £iir« r /iav ^13 ys jl Ss 

dUU jp ^J^ cj^-j ^ '^ cs-^ V! f l|l jftj otjdl ^Lj J L> &>Jkll <Jj u v l^ jjj jUj; ^J^Vl ju jjp £»41 dB jL ^JlL jl J^ Jc JP iit 4)1 tLljU Y /lAA l^jS jp ojJp J pLi* Jp dUU Jp jjj^ ^ JJ- i-ir o»JII j^ js^-^ J^ ^ U u 
Gyt 4okl! JJm 'ja L^l; (1)! >u! JjJj t> 4I JJji ^=~|p 4ii! JjJj Ji-i j6 4)1 <ul 

jr l_£Jb 'alll IjJr" (J^p 4i| Jj-Jj J_i Sf il l_£Jb lOil IjJr" J* ^jjj Sfj j£Jb 

js*j J _xj4 ,jp dUU Jp <j^jU-j i»w ^SU V! Jj! J diJij diJU JS iJirr UjJT 
jl iljl Lji <iffi &Jjf l)I ^ U*>le ^il (^jj-s»! ^v.j (j! Jy. jj^!^ Jy. ^! J^ (1)! 
dJLJr" Ju» 4I Jfi dL4 j ~iil <^ 4I Jui cLlJf* Ji f^UJI 4I Jui ~vil cv^ ^ JU I4-M J» 
J ob^jjl J. jjJ^ U <Jju r /iA^ Ijfl L^i^l S/ jasIj ^illp j *_! jjp '«3 Jl5 'jas! 

*>U-j Jl jL~> J< *l)aP Jp -ji-1 1 J; JJj Jp dAJU Jp ^JJ^ ^jU- 1 -il oJjjJaJI JU 

JbUa_^ U&ji i£»jill L^LjU jJ-L> % ^JJ _£■ jj,l)& 4jjU- jT J* jLsffljV! J* 
Jp dlJU Jp ^jU-j i»io UjKi j-fc L4. jJ JUs tiAJS Jp ^?§p jas! JjJj JlU 

diJU /y i_J_\J 4)jU- (1)! ilsv» \i jJ«J jl jJJ /y Sljv» *.P jLjiJ Jf I *y» J^TJ J^ /H 

4I1! JjJj Jlii j^«-i^ Lpji L^5jiU L^* SL^ cuL*?- ^H Li £p _£ J cJ& 
^iJ ci JJH j^ i^ j^ l$^~J < * n (ffi) ^j^ 4: J- 1 Sf JUi dB Jp si^ 
*>l7j L^. J-Ij M JU5 «-jj«ll cijLjsJ Ati Jp Jli 4)1 j^I^p J 4il! Xp Jp ^jjjjl 

J 4ii! lip ji iib 4)1 dJJU Jp (^jU-j wiy (/i-j^ 4»'j* °ft (J-^jH cyj) *^' ;4^ 

ti ci - ^ (J^ 4^^ (J^ L?^-^"J 1 ' 1A Y '^' *J^ ^J^' iSj* ^ ^J^ 0& j^l^P 
Ojj.JaJ'l lil 4) J«lj *>l5 >tjaj lil Aj ^-.i U JjSj Jo 4)1 ^lllil J J.~«J jP J^***' 

Jp j^ J ^JJ4 (jp (iljU jp JJ4 Ji jU- w^oojJI JosJiJI J^ ^J? ^ <wJ b ^Ji 

l^JaAj ilj>d Ju_ ss^i oLi JjP oj)J* IjI Jl ^> 4)1 ^-J- 3 jl J J^P Jji *,* (jl 

diJS Jp aL^j _Jj>cZ5 iC_il jl jLai C-jIj J Joj diJi Jp J-J >r LgJ& Ij jl o^U 

ajJ! jUli L4_^-.Jl3 1_^>-Lj L^J^li ojli^i oSjoLi Jp diSU J^-^j -JiW 
06. S <»_j b L^ldi (_ij_ij ^j tij-s^ Ifiijj I4_^i d)6 !i! diJU JUi _Jj_s« 'ij L^» lils o^*Ji C-i>j <2U- /t Jia ju lil I— ^o S (j L ^kj (j U ob ii 49 uil Cj'j^£- ISl Jja> V /tM oyLi (£46 4aJU- j£ Ji jb l^l <^l oB. S <j O- jjl \k> j U oB, S JjJi> JusfiJI ^llfVO JU *l *jl; Jp dUU Jp ^_£ ^JU- woy jJtlj ^ljiJI J~* U Jfl £Jj7 O b 

/^ Jiill JiP 4^-jJai <_jL$ Li*Ju^-l UU ^_^_v?U i_ij->-u ulj j^-£. ij>j>up C^*j) 
Jip ^JaJz <_Go jl J^ oL_i />jAa> 45po jjp J-^l Ji^ C~ft ii jiVI Ulj j^P 
^ljJLll jiS U ojio jb jLi 2 - J) ^UJI d)l iib iil dJSU Jp jyj*-j \'0f Ls_jI aul 

<L^VI Jlaj jl o'Jw jb ^llill J^ J~*.i jl i*Jj 4*1 dJJU Jp J?JU-j WOi £ jdiilj 

Lc L/fc ^jl Sfj &JU JIS £Jiri r /nr o*LJi!j jj\ ^ LlM\ a> jS Lc 

jji Lg! b) Juj$ £ijii ^i jis jf>; i j;Udi gj «jii. ili _>i>ji oU>i 

oAi jl_Ii)/l ^l; *^ JSCs JU (ft-Ujj 'SojJl '«d-J JiJaJI J* *^L} '«->! ^N^fel lj~»l 
iSiYO jUu ^l JU £ Ji_i? j4j UjUw ilij oJl_ajLJ 4_>-*>l_^ J* s-^ti jl 4_^J jl 
oj\P 4ltc AitcU JuJaJI J4^l «ijL^I ^! ^J^ /M' J*' (*-£" *' 4^ i^ (S^*~J 
& j| 4& JJ j^yi p.p jjStj jl Sfl Ji-s-JI dB Jjjj i Jii j^P <Jb jl *U J* 
J6 liin ojju ob^- JiskJJ (l)jSo V iilj a)C_» j* 4)1 J 1^-1 di^d V J^. JiJ_l JjU^ 

J* Ijl 4j cjI^-j l_l ^pj,^ _Jl1p olc jlj Jis-iSI JjIj J«Ij *^ JjJt> o3U cJt-jT"j 
oDiill ji^? <j 5-1^- U (^_j u ^Jb I o'Jw aJU oIj liU si->j i U dii^ aj oa jl dlJa 
jiill s_ixll 3 ^yt C)6 4»1 j-^p (jl jojI Jip Jp ^li Jp dJJU Jp ^j4 (jjyl^-j i-oo 
Ui 1j *-c* JJp dJJU Jp ^a^-j i -on y /i^r jitv i d)l j Jfi oj dJ^- dliil U JT 
jJuX Jp ilb i»1 dJJU Jp (^I^-j i • ov jTt; i d)l j JTI d)Jj 'j^f- (\J iSil Jip JU JjJjj 

VI £3 i (1)1 j JT jJLX JUs JuJaJI J_? ISl Jiill s-^l^SI JP Jli Ail (j^Uj (jl (^ 
s_jUillj _obJI 3 Jj^J^ i^l J*l <j^ ^-5^ ^'1 4^^ O^ l£-^"^ iSiVV ol^lj ^ijaj 
Jul3 U JSl i.t !>_ <_)iill (Jj^MSsSI <2i7 |j <5ij (1)6 1-1 A)l dJJS 4iil Uj j^JaJlj 

(jjjl j o^ U Ji^-lj dJJU Jli iiiVA LiiL^jl j£ ^jI kJ»I jCi lll doL£ Lr 

Jli 4fi I J_^: V 4)1 Oji^ 4j ^ jy Jr s^i>3l J^ jl ^jtll vJLk J^ Jis-JI (j^L^ Yri 4^-L^ 4V£i J^SI J j! <JjlJI «-J^ J S*J *-^U (js j-^ ^ Jj dJ^J5j diSU 
dJJjJj diJU Jli ij&1 J-£ Sf ijj» dJ^S! jt ^jkil ifi j^- 4_fi jc jilS jkj 

V /lU «I J_£ N 4j*U Cjj^£ Jj>- 4_£S J is-ji^ J^. jjbj ^l^fl JuJaJI (J^<jJJl 

JjLjkl! &yk\ Jtt'^j fy'i^il Ol lij^e <& ^il ^NI diiU Jli liir^ 

'ilill ^J^'l jlj 4j J*Ij N jSU- JljaSI dJji Ji 1* Qii jb lil 4*1 J5 j! SL-oi 
oJlw-9 L^. J*"J£*» <nUL j! 4~«jJ*j {J/J,j)\ <%?j-Q\ YJ^. f~-\ i~-il Ji« tlAJS J£i Lclj 
Ji^> jc (JjLJa.51 ilill c>fc ^j-^l jUjl lilj 4£b j^Ij N J^U- ^Lif.ij dUi> 

^Lij i-lill j^j^ J^ t_UJi> JSi Lclj jTjV o! Sfl 1lJ-I dB JT^ *y 4>U «JlJ-U 
^ ^j-isM L^. ^-.Jo iiiil SJjL*; ^jLcj Uiii jiJJI L^, ^j/j* ^j_^l liJu*-lj 
fl? ^ j^ 4^ u* (i-^ Lf^J ' ' 0A ^J' ^ J^ ^ O w dB J* ^ JTI J-£ 

4&"l Jp ol_^3 ^Jl JaiS UP 3_^P ^ 4Aj! JuP JL-i o^ji (jl J, j-^jll ^ (1)1 
JU (<uUi?j j>tJI Juv» »xS jU-l) Ijis <_i>*-va-ilj. Iclfl 4*1 1 AiP siJULi j£ *3 l* j6 

V /i^O 40*1 Jm\i M 4*1 o^ji (j! J, j-v^jll J-^ Jj J-2 5 Ut-^l ^ (J-^J^ J^ 

JU 4*1 (^jLUJLI (i JJP Jj^ JjLf-l J/^ i^'i*"' ci ^iJ j^ 4^ j* c?^"J 1 '^ 
L^, j-J Ju9 Lj,^ Oj-lc jl Lsi^j ^JaAj Jii^ jL-J-l jp j-£~ jj 4ii! Jup o5l—X 
Jp ^l^-j i*t« tiiji Jiu JC*i j^UJI J jjjf" jj 4ij! jip cJl—^ jt jJu^ JIS jut 
Ij-f C-jlT ^j.IJ ^ jJjj o^> jl Jp j-^^l! a^ ^ 4_i: j! Jp iL*i!l j! Jp dlSU 

^ <_)_^ (j! Jp iUjII (jl Jp diSU Jp (^JU-j Ml L^Ij jidl ILjJ Lc jlj^ N 

J^JI JalJ Up SLiLI ^ jljj^ IjiLli ljij.9 jLLI JJ^I J^ L*«Ij jl j-^^l J4^ 

5r iiJS Jp l_i*j5l ^li OjjJ* (jlj C-j.Ij jj Jii J| Ijt^-^l J^J j^^ 4j j*J J^ 

ojjp-U jlj^» Ijj- 4j J^»Ij *y VUs Li*jJLwi Li*jjli j^j^ liU (jj jp-li Jj*jI 

oM ^fjJ^i ui^.j oii-i-i jsi j-t S/ disu jii iitr* >p cii ji jijj; jui ^* <ty* JC' \*\j '£ty* <-^ ^** cM~^ ^ Jj4-^ J* J^' J <-^ (a2^ ^ Jj-*j 

k\ JjJj jl ^IJ-I 4U? (j! jp £j \pi-l J-ij'4 ci 1 j* v^ JJ j* 4^ J^ 
Jp dUU Jp ^L-^-j mv (Q) jil^. ^L-UI J* t^li c5? J^ J^ 1 «36 (^, 

iil Jj^j jl 3^ji <jl Jp <^jVk_4-l oti-i J^ "oi^P jp ^. <jl j; J-eLc^l 

L'jie ^vi jij iAju jis i)m mm n^ ^isi ^ t ^ ,g. V* Vi ,1_ ^ 
J ^ U Ji^-I o! dUU Jp jj4 j?1- ^ivr y Ijjjl jsi j* o-j3 U ^j L y /i<\v 
^fij jiiiij jii-ij) jii JU53 iijii^i 2>Sr jfy S/ 14!! ^_£ij jiajij j-jLi 

iSjb Jfej ( jjJ& 17 L^Uj L^i* Ij-5>!) />U;MI J J&j iJjb JUj (ojj Uj_Sj$ 
*>t~l lji.*l?lj L^i* IjKfl aUjVI -L^»-^ J* fi4-^jj ^* J^ aiil ij»l Ij^ J-^5) JUjj 
JIS iliri -Jljji j* ^iiil oij jUiil ja jJkil j! cJ*-^j dASU Jis ilirr (jfcdlj 

jf*Sfij v /jjj ^uiS/i '/Ij jljij y/jj} jgjlij jiLJij jii-i 4»i jfii _jju 

^j^- wni&dl ijU- J*U- U j_ju /i^A L^.ji Jjla-JI yk ijlSlj _JjU <]_■ iSiro 
4-I aIp jp ijAl^ J, ^Ip J, 4iil j.1p J, auI jj£p jp _jlf£ J,l jp dUU JP ^JJ^ 
^3l ^jj ^ji^J, o^j« ULkpl jlfi^ oLb ^=~|p alil Jj^j J^ Jl^ aJI j-l^ J 
Lcl (i^p jf_vil Jj^j JUs ^ Lf- : |>^ <3j^j Ij ljJL~9 ^^-4t °iUii»i *^3 1 JUs (^^^p 

4Jil AlP Jp J^r^il "<Aij JJ JP 'lJil J^ JoJ Jp _JJU ^J^-j 1 • 10 (^) L^.J& I p j^ 
Jp (jfJ^-j l-Tl (^) J4- 5 Juu cjliNI «_ lil J_ j^^p /Jil JjJ.j jl ^ISp ^ 

jp 41 jp jkj? ^ jj^^JI xp ^ j>_£ jp jk_U ^ isl a_ip ^ jo^ jp dUU 

CJtO 1-1 4^_il ijLi^ ililli jl y\ ^^ &\ Jj-^J jl $$£& _5^JI ^JJ ^— &b ,XP L^Lp JJ^-j jji L^U -^J j-uj /^i l$?- l— ^ Jj t 4)1 <Cdi,l J,l JJa-^ibJ Jt^I <j 

r ^ii jJ l^ jij l^ jft! "cA\ ji jkk; j^i jp luu jl^ £jirv t^> 

^Sl jl gjjll jl ^J 3 ! dB ji! j! > Jl diSU JI5 ciAil 4j*£js fe j! Ijj j! 

.}_£ U J.<?-j tliji J;l ^» Jj U jl CJlj oJj >ils lJ}jL*X jJu 2 ,£>■ £jjJ*J2J 4JjS JtsflJ 
^ jl ^^>- j* jj j 4-IlJll JTb jl J* ^l 4^>-l liiUj &—£ 4-^ J-r^ *^j ^-^j4- 

JTI J 4lj l$j!p *l j\>- ^cdl JSl <jU dUi J* oLs^l Lc IjJjL^ JJ« jlj «j^ Ju^j 

JjJ^ 42_Jll Jl >-JiJ 'l J-JT ->te jjJu (1)1 e_jU-l (Jl ^ 4*__^ 4>-jll IjJb Jc 4_2dll 

Ia>*j ciiSU JLs jl>_^l ojjo t£Jj3o ^jLij rt-^pjjjj j-»Ljl Jljv»l j»-ei-l ojUc^ ^ I 4ii*ii c-.tr vi c# jt J^-j j* f^ <i ^ j* 4^ u j* _p- (i^ ,,nv ^ 1 J^ U V . 
\-u V /o« \ Jikifl ojjj Jp di liu jl d^la jjj 4 jjj j^ JlSj ij* VI oj L_cl 

4iil Jj_J>j _Ju ^jUU CJjJ Jlfl A>l 4_ol JP J.-^ Ji j-«*>- j^ dJJl^ Jp ^jfJ—^-j 
1 • l^ H|p ^Jbi _iii Aj*J) _J „_s_Ifl /»j_T aIj v-iujj jL-l^-j j--~>- _/__■ (i^t> 

jfi *l ^_J-I ^ ^ ^ a_^ Jp j-^l aIp <jl £ 5*jj Jp dUU jp ^jU-j 

(^_J U HjjXH 4^3 <CJy __> J^s—Ifl ,jw>-j _-_>- ^iJi (i^^> ^l Jj-^j — -*J ^*b I* *^-*JJJ 

y__5 jS '! jpp _j ^ji j^p ji ^Ij jp duu jp _s_4 ^l^- i 'V- ^ijuii j j^ji 

djljVlj jjfjjl JP ol__ oLb ojjj JP jij jbj UIjI ollapl VI AJLJjp 4UI J* J_-| 

vj 1 - 1 - 1 ci'^yi <i -^ j^ j^ 1 ^ ^' ^ ^ ^ ^ -^ ^^ 1 ' V1 

4j'I 4*J[> Aj'I dJjU JP Jv'Ju^-j \ -Vr jj~s~A> jlj ^i^JI v^ 6 -^ (j' —-*—$* Jli 4jI _r*^l m t& j* h& '^ J?3 u>. 3 3> ^l o\ 5j> ^ f Li* jp dUU jp (^l^-j wvr 
jp j^ <jl *i*il J tf3Up ^NI dUU Jls £JirA r /o«r sLi; oUb d^liVlj jjfrll 
4-^Hi l— ^Uj ^sj-Ijj ^5^1 cu^lij v^^ jj**M *^- ** °^ ?^3 j^ <3*£ LiU 

^ Lx6 o jj ^jp <~p jj L'jj^ j-llJI <& Jj^ ^il ^ VI j* ^j 14 j^ll 

f-ld Yj ^sL^ ^j ojj^ Nj lUj£ Yj iljjp L^i jjjt V fcUjaJlj iJLiJI <SjLx 

Vj L4L jjs jjsZj \^J~ °^» Ijlil J5 1^3 l^illap. j-^33 1* jW ^3\$* IW" o? 
y /0 • r l£o ^ *^$j ^Jai I j^^c ^l^ill v tfYV YM (^jjlj IjjJLp ji ^iiM J^VI dUU Jp j_£ (^l^- --if^ UU_I dilj^ Ou 
*-£4}lj jl i&jjlj j* jjjll dslj^ jl JJjlj-ll (j^jlj^ J Ijjib i*SI Jil ajjc cijol 
^oji j$;VI ii. ji* _flii iUij Wj Uj fc^j fVI j! 4, VI JjJ lll i1 

J.^-1 L£jJ> (jls _i_s~jl LgJLs oJ-^lj _Jb jlj iJ^/ U Qj jfJi j~jI (jj^ iUj 
Je i_ ^Aj _JJS jJu -j£ U (J6j fi-$j5 > j* < ^ SJ n j* J . ts^. "j's l*—r?, <JtCj «IP^ jJsJj^ 
'AjJ'jt&jJ^> %\jS, jjjll «Sj-f jjj J^ 'l lil jjJ JJI *& VI jJj ^j^j (i-fsSjlj* J^ 
jj jj U-JJJ jjjjl Ail>-I (jji (jjl>«_^: ^ jjl><_i^j OjJj, £ OjjJ. ri— fc"jp (♦— t "[j 
J j>2 °i uj» J.VI jjj j^ J^- V & _J j^ V 2.U '^ i> UU_J jJjJI J obj _i VI 

06 il j** V JjU JjJJ oBl ^ dJJS ^ > 4 5li j&l e^j */l Ju_J jjjil 

_i>i 3* ji j-^Sju jj~ii 'y> jk »jl ^vi oii: £ 6j& 61 vi y-^ ^vi 
- ,'>*„-',''* , - - ' * > - <■,,'> 

J—s~i (1)1 *>U— i *6 VI ollj j* •— sji 3> J^j Uj_x 3* j* Jc ^ aJU J — ^* 

jSo i O I j *__ '*_$£ *^i *<_^ J-s— £> 'i jj^ j&» V I J_>- ji* JjJJ 1_^ 4>jUJ^ 

j-J dlJ-i j* jol jl cJb oi—lj <£l <oVj UJ— Sl LfU oj^-lj 3jIjI VI UUJJ jjjil 
j* "jh ^VI oli 5ci o& o^ j!-jJJI al^lj 3ijLx Jjlill J^ ji> jJc *■£ VI oIj 
JaI J£\'j jJJ Jjii oj JCJj JJi j^i-J Vj 5_J»j> SU J-^5>-^. Jjzil j^ 
56 VI o& j^ i»ji J^j ^SjrL-c 3* J4j j ^^ d-M J-sklil dUS o& jUk» J£yj&\ 

%{£ % 'i^ JjaJb i 0J5 'i_vS p_J^ -ij^l J* j4 jJ^J ij^^l -^" J^ jf' >% 

_>^ jiu jyjj) -flVji J '_ii 'SU^jj) Ajl_f J ju jkuj ilj\2'&\ 61 dJj^j rU_ i 

(_i_s— jI L^Jli oJl-^Ij _J& jlj _• .7 U _j A^—li juajI Jji il—J» /p jli jliL'VI 

J^ sljdlj 4j1^I J jU-^JI 4,1 j^ ^jb v /o-o iis VI ji J> VI liJU Jli iJtl • 

J2 ji iL j^i jjj Vj ijjj _ j4- ji ili £\-j,\ y> j4-^)i ii jjjj disu jii _m L^-jj 

jlsf j jJu J^ ij^ll lf>-jjli JJ jl O& IjV S J-l jSj jl IjJj C -3 ^ 6U _aJ_JI oj^p J jU Q)\ J\ jjj Nj Uj iij« 'i Isl l^-jj ^ oljdl djlj^j iJtt v ^S jl Lj, ^jj 
u£ j' *-*: ^i j^J *■? u* j-* 31 ^'•'^ (i' j' ol^ ly^ ^J JJj j! Uj iJ^ 

jjj jji °JZ •] ji 'ft-ijji iJ^ u u^'ftj) *tCJ Jj^ j^j iJji^^i oi dUij 

l_jr *y I ^Jlj _£ jl Lj. ja.*?jj jls^j JJu ^ jp j7 br »t)\ >& 'oSj jjl. jb <jb 
L^ jjj>j7 ji^j jJJ j* 'iaj? br jj^l jjii 45 j »>3 o& oj» jJj ->3 jSCj i oj 'ja ; 
^i^^l^VlijUjfifJttrL^ij^JLVIj^Sfl^ljK^^ /o-i^Sji 
551 j* v^ 1 ^ 1 ^ J 1 ^jfe W 1 J* 1 ^ ^j^ 1 c^jjij <-» «j^i v ^aji ijjie 

'1 jls ^s^-iji ji- J-IJI l-J^ (j^j^d 4jU Ij i J-l jjj jl I jjj Jjiill iJjT <jj ajI 4lJul jl 
jjliili J£\'J&\ S*\ j* V*^ ^J^ j-^ ^ *$ 'j^ lPJ ^3 ^J '43 Jj^ ^-&i 
^JlUI f»—^ J-Mt i Jjj V^t J° ^ j 5 ^ j^JlUI JLll y> yki jjs ^f^jl^i 

jl L^jI 3j"7 lij Ujjj j.* aVI lIjI^j iJiii <uk>y j^jJLJI t_j*^[ j^>ji ^ji Li 

ljxLvii jliul aj^-VI j? ^_? J' (£' J' O&lj S JJ jjj jl Ijjj jjiiil iJ>s Lj&l 

I jjj Jjiill iJ j^u i ojj Li> j!- jJLJU aI j* jl t_jl j^ jl aIj (_jl j* l?bj jl ljj& IjjVS 

Jais JcJsjJ J VJ *>Ub (ijill ^ ojs ljxLsii 5j>-^I j^ O^l *^J JJ ^Jj *^J 

Ljt lI^JlJI ^*^j Aj^JI Z\'J*j^ ^y)j ^c/*' ^J^3 Jrj Jj^ ol j^^jjil (j;J^-Jj 
OjSC^s L^jjlj l^-^-jj iij^j olj^l J3ir ol (Slr^^J J^ j^'j j^ £$' >j ^J 

fjjlf "iiil ol dJiJi>j JLII j^Ij j^ J-llSI jij ^jj Uc sIuJljI L^*yj < i-^siil L^jji 

i ojs 'jJj ^ o&oj iJ^ Lir J-lUI t_ji* J^rlj jso 4jjj^j) AjliT J Jja> Jl»3 
ol -iilSI Jusia-i ( lijuUI ^*>U 3j>-J ^l o& 0J5 <_JlJI *u*>l5 oljjl 4Jjjj jJj 4! jSCj 
^iil^VI^UJISiJtto^/flj^Vldilj^L^L /o-vljxLsii o6ls>VI 
tli k'J jl Ijjf 1-1^1 5 6 VI ij ^ S/j ijil ^ oii N f^ S> VI ol lij-W <i 

^jii diJS ^j^, tji Ojj*J. |i-}ilj ^-^ V^ (jj ^4-* ^ *^J V^ ^ Jj^J. *^J jU i«jJL5l £_£« j~~Ij JSCis jUjI l*& jU (J;l jl j& lj i ^jJLJI X— ^? ^r'j^ 
JuL* il Ja>- Jl* j jJJ «•IjJJb 1_ ^ AJji-^I^ ^Jul (j ?•& jji i^i tiiS_ \» yS\ IjJb 
jl r-l % l\'J,\ j\ "4*^5 JjJjj Ji-j 06 ojj) 4jfc_T J Jj-J jU;j iljld'-ill d)l dJS-ij 
O-ns (dJ-il J *6jJj ,Lgi dJji» J* >5" I Ijj'Is jU ^J-jJJI £_£u _L~-lj JxLU JL--I 
JU £3111 jLVIj v ^/o>)/l d^ ^jb /o«A 0JU5-IJ 4i>_c II* J J; Vlj 'JJJI 
Vjfe^ j^jjl ijJI £ oJi V fVlj ^ijiVI jl lijie ji ^fiil ^VI dJJU 
•1 U *£\[| ofrj oliJI £ oii^j &s kii V VI £ Sfj ki j^ijl i)/l ij £ 
JjJ 4J jb Jjc IjJj 4*__p 4J OjjjSo JLLI J* J-s-_» U c_jI IjI I J-*- Jj~-LI ^_£> f^T >J& oj2~*MJ_ Ou J-J-i _JB J.*j J— Jai <jU I^JsjIjJ ijji-.jus ol,p~« ^.-s-ijji 

JJ^J'I oji o£j^I i^- jiu j^jjjk'l jl lyf \vf\k\ V „T J c ^ ^j^: 
jjj S/j ijj S/j v ! 11 IJ£ Sfj lj jjidl -JjS i jlj JIS £iiiv jLiU^ S^ *_i 

j^iul I_j*6 jjs _iJ-~l aNI^ vM oJ^rljJI C*>-bW J^yi 4JU J*I jJ 06 I J i> J^l 

*>G »yi jA \^Z> ols ojs o-i~l t-~- ^y ^NIj c_j!^ oljs^NI J* diji Jji l-J 

4\-uj~> rt-pj^ <j-- < i '^~J --^ jr? J^^ j' CJ& ol^lj olj>-^l J^ J.<^-*y ^vajj5 
j jJJ ^lj Lftji, 5j>-^I JaJ 0& ^^ J? dJS-i J-^J jJii L_i l^sajl^i OjJa^ «lc^^ 

>V« LJ^9 ljjj*u*ib "?■/&> LJ^ *-J~ />>0 '1 j_A3 0j_>-lj 4*Jsjj3 (J Jll jjOJ J(l _*_»- Jlj 

14^^ Ltj^-Jj l^Sj L^-jj «i^ Jlj ^j 7 »1^1 (J^ ^j-^S ^ii p-t^ J f ^l ci". 
'Ji ^_JuSI 14-^*^ L^j>-*Vj jl«jJLJI L^« jj l-aJ-~I L^>-ji o^i -4°Jj L^i L^j^-lj 

i-^ij j A*yi ^ 5w ^jjiji oi* j p*yij c_j*yi j*j _Jj*l,>4s ijsi 1*4 i^ j-J-a> 

*' >' * " * *'.«>.' f> /» ; '•,* - >. ^ . > . 
f VL Ijjjj L_ilj ^*y Jjiiil ojs-l p-p p-}:l J4-I J? J;NI J-^ j!u JjJJ Oj&S 

jl ^-1 ^ij ol^l jl ^^(-JjjJ J-rj 06 jlj) 4jI~T J JU JUjj iJjhj '-isl jl (_JJ_j 
tiAJJJi (dJ_il J i6Jp p4i _JSi> J^ JO I Ijj*6 jU ^jJLJI t_ji« J*-lj JSl-U cU-I _U-1 ^ j^'i lii V M sjijfl il^ ol $&> $& Ap&l ^VI dJju jii £]UA 
VI p fi^p l§f$ pjlff >/_*!>_ j- Vlj ^ 3> VI ipffa Jvi ^ ^ 
^ : V f Vlj y VI jZ LjJ f^i-TP ci 51 5-^' 4 f ^ 1 <i c ^^ ^ r— *~ :| 
c_&! ^V 1 ^ 1 o} <_JJU JIS ±3il<\ di^jl cJ^ J\ f VI oSVj J* lj4-> 
ilj JSfl ^ J, j_~ V il^, S^ */_ f Vlj V VI ^ J h& J-Jb > Vlj f Vlj 
-_1_ ^ /1 V d,L- VI J, dJjj. j- >-1 jt ol^lj fi^i VI j. Vlj v VI Jj °jt j 
i__£ j-lJJl V H olj^I cA^3 Jlj_Isi f Vlj V H oi^ljil ci-b| ^>, 

o^Hll ^yajlj^JI Jj~tj I JJjj J___ ^Jajji _As *_">_ c_j_4 djlj>-Vl xa 06 Op JuJLtSI 

Ja>- Ji* JjSS t_J_4 2_P"^ l# 06 J--v*2i tfjji» J-J<j J—s-si 6U l^sjl^i Ojia*_2 
- . i » ,i } % ' > . , , , , - , , , , . > . - . J,* 

joi jl JjI^I £ Vlj t-j^U op-VI 06 jU i___ s.^ "_A_ *^ J^M-'i ojj u^'VI 
o/; o! VI yVl v^M 54^ £•._« Vj ollSl J_i ^J d._ VI J. dJj_ J* 
p.p2jljj IjkpU ol^ jJsjj^ (i-JO^ j-5 t$^vV £_l j4*^ 06 op l_>V ^j j4** 

J^ 'I ojj u^-VI Ja>- J^ j^ J& V^I 5J*"J" <i§ 0& Js^i dJji jJu Jji5 Op 

c_j VI ^ ^j f Vlj cyVI ^ ^3 p Vlj ^ VI ^ £ p VI ^dj ^Js x ^ ^li ^ 

^SjO: 4___i 'f J;VI Ja>- jiu Jol} dJ-JI lju_cl ^zi oa^j J-i 111 J «r I Jjj 

a> I j^^ J <jj4 j^ cUSU Jp ^JJ^ jfJu^ i • vi jjf-l d>l j^ c__j u /o \* i\j^ Yx^ Ij 
lx oJj 4JI d-iSCs Jjf-I jp ^SUj ojIj J jJj Jl oj jLi (jl J, 4)jUi oi 4*1j 
il^ VI VI o ^c&k °Ji i Li dJSlj it ^lj 14-1 J^ jL^ Jl ol^dL'! 9.1? 

^ >* * ' * ,'',''''>,',' " ,' 

'** d-JiSlj J_-ljSI r;VI >^ ows-JI ^*l^*i «iil^ J.lLJL_>-l Ojvi>- Jl5j^UL_>-I (Aij 

ii' J^ 4^^ o^ l?^j 1,vo Y /° ^ v^' 'y, } °j^i i ^j^y^ ^y^ oj» OpV 
^jdl y J-uJl^jij^jll 14^3^ yLk-JLI ^JJP oIl_Jj_ JI^ Jp v^ 

^^^^^^^^^^^^^ YiO ^^^^^^^^^^^^^ i_jlkS~! ^ JJP ^js Jfi 4,'] jUj (ji ofe-LJ, Jp iifc 4)1 dJJU Jp Jy&-J 1*Y1 

A*i#l ^NIj liiU JIS iito« dJ£S! fljiV! « 14 c^i ^ jJjj Jllp ^ ol£pj 
& v V! ~ i^ Sf v V! b! 14-1 0! lijfe Ul JJbl *& cjfjJ ^ilj l'lie ^ 

(^^ y. jij ^Jsjji J-JtUI JjJI ^\VI jjil ^j JjJI jJjJI ** <S (j^J^J jij I2ui 

, , , ',■>,* i'l, ' *■ * , l i* i * , * , , s 

jjkjui o^si 4-sfljji ^J^» j| Ju^-L IJlJj <L-j*V b>-l jl U-l jj— il -^J^ '/ ^ ^^ 

Jls ilto\ 4^2^ (j^jJLJ! 1__4 (j^j.5 ^j5 L_i (j^JulS! JLll j^ Jjbi jU l^ulji 

j.* /i-^O^ J^ 1 J^J ol^ ^Jj^ Ju^-I ri-^J J^ li| f^lj V^i ^P^J ^^'j ^^ 
J;l JJaJj 4)1» s^ J^ aj>-^lj J-^l <_Jji JJ«j 'Jj LJ (i-pajlji OjSa^ <jfi^^ J*' 

o? _fe ^j^. ^yi y Yj^j ^ '<j>. ^i «^-M *-^' •^H -^~- ^ J ^* ' ^? 

aJ& c3l_JLl jxlj 'j* ^jJLJI j\ °/>,jJ-\ 4sk>- ji_c *4— c^Ijjj (J-lij «d (jU^-*5 Vi «jj 3 *-^ 

f Nij V M o>^j dAil 1* 3 u jfcj 14-1 ^' lii ij*- J&! j^dJji i! 

dJJjj _iji j\P Je l_-jJ (i»^-UJj Oj^J oJu^-lj <^ajji (J *VI ij^j'^l -Ja^- J^ j j| 

OW2JI ^jjlis UJU-j L^oIj L^» 2 L^=*-!j Lf*lj ^"JJ £-^j>3 «^4* j£ ">'</*' ^UajjjiSI 

> ; ■ > ' J > 5 * „i . i > » ' > fi S 

iJLJajj l_~f-l J-Jui A-^-J<r <JLs«J-l l_j*VIj f^, O^^j J- JulS! Ju-^j JuJujI Id^j 

, . >» ,i ,».>>>', -} * >. >, * , .; . . ^ 

r /0 1 r 4_it c^-^j oLtlit j-_'4 ojS^ j^'VI J^. jL Jl\JJ U^l i^2i c^V! 
i\j V S/ oj^-l (4—^ j^5 i ^! J^^- 1 ^ vM }y~y\ «i» , JKJ «^S^ ^ ^ lor 
.jiVl ap>.l liu iiS^^lS!} fft/if ^/l^lj-i f Nlj t-iil oji-V! u_>ljA-f 

p—^N ^>li 1-4-1 Ojil* f Vlj V ^ oj^-V! jli v^I S>i->lj f Nlj v ^ 

jujj-i ^ j$s i jS -j*y a^ oj^-VL ijjiUj *yj jAii« v'^-4' *>^fi~« y^s* 

4»'U l_4-l Jsj>- ajw J^ «j>-^i J-^^- Lri Jl_^ io JLd! o&j ljuS 4*i IjtJ,'! J^j^ 

Vli^i ^ii v ^l o>l^ Jj& Sfj c-M 5>N I oj^ f Vlj V S/I j^ oji-^1 oj^ 

j-__f-l _.& L-^iU ol-s-lj olj^l ci& oU ol_~-lj olj^l fMlj ^1^ oji-V! oj^j Jl 

^^^^^^^^^^^^^ Ytl ^^^^^^^^^^^^^ . * , - , ' , - ' ' , ', > ' '<■ 

jl j\jj L^ju U i_ ^j-i L_ j& ^^i j* L_j * — _ J__=- L ~ !jj*6 U L^ il L^rp-L 

l__ jLJ^ \ji J6 jU 4_& JLil ^lj J* UL-s__lll l_^_s^Jjij L^Ljajji J_i^__-> 

__- Ji* JuiJ L^j *. L^j>- N 3^ 4» JLil j>i Ij <_i^aj jp Jh_i L^o *y L^j>- Vj 

. ./ " . i \ ' , ''.',,, , > >r, > , 'j 

^J^tjfl^ 1-VVoJl_4-I d>!j_* (w >U V /0 W,U-- '*<_%£ _-**<_%£ jJbJj'ljLs jjjuJj »1 

jii 4i\ ^h j; 4^5 v^ :__;>. j; jl^i j: oi^ jp v if5 jj jp duu jp 

/1)1 uJ-T j d^ ~ J? J.I -__ JUi L_^lj_* ^Ui <jJ-J_l Jj (jl jl ai__f-l o*U- 

JUi J-_l JLJl _p- _^>-j- Lju^ (i_^_L /_l Jj^j *-— -~ <J 4^ --*- -4 C ^*j*_j^ 
J3 jjI _5L_» J-jJLSI ULkpl (i^^> /«1 Jj_j oJr*—>- £*_■• j> o j-ti_JLI J_i J-l_l 

Li> oJ_jli oj\kL II J_ U J!U JLai J-jU-ij* _ I _J._J> j) jji 1 aUs — 'j^p di_« Jj- 
L_ JUi L_^lj^'<SL_^li___L| {j/j^? d}<__j»-*-l alL-f-l £_U- ^ JgjJaJI Jo jj! 
J Jol J» IjI Uj i)j_*J - j 4j _^fi (_$Jjl il J__l Ob Uj *_J /Is! i_juT J diS u 

l__ j^i 4) 0_»- LJNJIj UnJj j^i \^iX-_*-l 0—9 iu JsJJI _JJi _CJj ISut J_j|j_JI 

cil JB a»*I jL> j t ^UJI jp -y*J j, j._4 jp dJJU jp jgJJ~j » -va immiiii 
u^ lK-j ^ <J_i i VI J^i j^ ^jll j-l_ll Jj_i| o! ^ljU (jjls-J! Jj (jl Jl oIjA_-L! 
j«j._UI Jj jjI Ja_>t Ljj^ UIjI o& _?- j^j _ JL^ jJ (jJ! --jtj __*} Ul jU-j^l 
tj. ir^^ ^ _x J3 tl _ I ^J Jy. ^'j 4^ j^ diSU jp (J"J_-j i-v'y/oU ^_J4j 
5_i ^Lii ^Sfi «luu «36 -iior _^1_^ V} _>>: _ 6^ r Ll^ ^ vjLi-i 
ij _ i _ ul il4-i ji L'jb Ui jii ji cij^i _$iij o cjSi^i _ (_$ii l-jj^ 

*-" ^_j*Vl ^l oJl_jLI olj *U— Jji J-J-151 L__ _J'J«J tliJ- i£y>» \ck ls^J l-^ 1 1^*^ (•'-' /^* 

' 'i , ' > ' >' > , ' , * , * ' } , 

Lli 4s__jji J-J.1JI LJs (j^jJJJ iii- 3 c$jJ*! Li J^J l-i— * <-j*^ ^* *^J f ^' ^* •— _? 

jli diJU Jli fl V3 J t4*j. jjiil jJj f'- 1 flj v V! fl oL-l_il c__if I 
f\ cJb o}j v*^ ?' Jj^ J-----~l L_- o& U*l_i*il cJls 0} aV! a! ol c~Lx" rtv jLisk; £_£l> j^j._JL5I jU *lj—X «SjLc Jj*"-il j^ ijJtaJI J ub jl U*1*SI ^VI 
iil Jj^j <jl ji *V j^iii, VI olli-l j* j^- V il^ Vj dJJU Jlj iiioi 
fcl (^b 4»l «Jj-ij jp cjpl oL"l j>- dB jp J3 jjl JL^ j£ oJljJ-I <ijjj (i^ 
lil u ti Jl2 v lLii j; jjp jl esjivi iiii cS\ f Li oiiili oii-l £>jj 

Jb iSiOO Li» j^i Aj tiuU- LkIJIj LjKjiju j4*s £*X1>-I (jU ul_^ j^jljaSI J Jol Ji 
V^ <-i * 4 Y /o^ ajJI jl aSLI VI 0& J\li jjol^- j^P ijj I J^-l 'liJ i J? dJiJU 

Jjij Jl_J ^lkJLI j", j^P jl "Lil j, jJj jp dJJU jp j_4 ^ 8, j^- < -a- JJilsII 

j dJji jJi ifvi cUsl j* dus3 ^H* aSii jj— ij y «3i2 ;iS^ii jp ^gk ^i 

V (^jjl liiie <& ^isfl 1} VI diSU Jli £iioi flPft *Liill ojji jiT^_J_SI 

jji ifvi uii o^j jc'^Ji ji lib Ui jii *& cijil ^iij <-» JS^-i 

<S*^j (^jJjj Jo^-J 06 jlj) L^J (J,Ujj iijbj ^1 JO" jJI *L~JI ojj~i Jjl J cJjl 
*4-i «Jj- j* jo I IjJS oj» J-J-JJI C-J^ ^-"?\j J^-4i *-"-*-' J' rj % "°\^\ 3) 
jjlj Vj'ij o/d V j^ f^J>VI L4J «ii V jjriS^JI .Iji (dJSl Jifcji 
'isl JS (ijjjiflilj) L^i jU;j iijlf '-_l Jfi jil *Li5l ojjJ, jLl J jil 2 VI Ulj 
i ol L^i j*j ^ j* U i^a-^sj 14-li i.^-1 <Sj jJj ^l j^iS cUiS.^ jJj»I 0} "fJ^MSCJI J °$CLt> 
j jUU iUJj VU-j oj>-I Ijj&oIj iSj Ljc jlfbl |^Ji (jv^jl u& jU jJj Li jstj 
oJ^J dJjU jfi £iiOV (vjc ^j3 jst !0ilj IjLvaJ ji 'p &\ fyi C$>^\ J^- ji? 
Ijl-U 4i!>ISsJI J jjjj-l ™ 'oyj^ jSj j>j 'i l-ij 4^p oj>- VI L^i dj>3 jil ^S^SI 

JluJ^JI Jjlill jjj j^i ** kIjj^ 4)1 cUJSj ri-4~? v' j>4 • tJj' ^^ Yj*~f £* &J, 

^y j^U I jj- \j j*j (&•>%*- ojSS V <^a--5j bL* Jjii^ "^Sj jy'^ ?* Jj^i ^ "°j^~ y ^J 
,1_J-U dJ-JI *4»w oj J-^-Ij (*VI jjj oj^VI ^ <_u$l j^-Ij V (^iisCi Jjill jJj ** 
p._J:V jU-- 06 (iJJlj jjl j4-i -tiljjJll iJKi p-4-^j f^l «jp-^l v-^ c^JS* j* 

^^^^^^^^^^^^^ YiA ^^^^^^^^^^^^^ 'JZ i U jJ-I Lc'U aV! j^ ojJ-I dJ^S! dUi j^t i jjf-l jl jjj" ^U-' J? IjkL^ 

S6 vM ej^' 5- v^ 1 ^A Jj' f fVl ^^' atfj vM °>V! Jl ^-i 
Cf <s-&Jt&- wAilUJ! jiU- Utwju v/on^o^-)/l^dJilJo jjljiiil 
5 j jll ik:^ ^ j_>^ I jup Jp p> £ j^> ^ ^ ^ jo jl ^ ^ Jp dUU 
^JP jIp LJU- c~j J_ aJI ^J^ JJ ^ Juj Lj>* o& J^>yJJ Jj^ Jp «jp-I &l 
U^l jli J i?f* v liCJ vliCil ^ *> fi i & ^ ^11 J*» ^ v lkjLl j: 

(Jjt^Ul dUi Uc_l *U <L3 r;jJ j! jjL tejj U _£ 4j oIjU L^J j\>cllij L^P JLlis 

dUU Jp jfl^j i ♦ ay y/ow £]jS I '41 1 dL^j jl ii? 1 4jjIj !0il djL^j jJ Jtt Jp o 
L^ Jj£ v lkJS-l ^ j^P j& JjA \j&efc) £-? 4j'I pjr (i 5? jl J, jj£ Jp 

* - - • * I " '>,'''>> 

di A*MM ^ VI diSU Ju iJioA ic^JI £Vj ^lj^ ub c>j Vj ^jj^ iUlj 

£vi ji 5^ii *Vj j tJji Ui j*i 4& cij^i tfiij o JS^-i v ^ii tiii^ 
yVl 2>i ^. j. d,i jJl jji v Vl c^ yVl £>' & ^ l ^h <$ f^ yVl 

a' c* J* J^ yVl ^V' jh5 yVl ^V' l* i* Jj' f^'3 vVl £>• -& f^ 

jii ^iij fvij v m v vi jJ ^ii j. Jji V M ^i cfj jh5 f^3 ^Vl ^ 1 
r^ c* j- Jj'l v^i v^i >' r^ij ^Vl v^ 1 ^ r^ 1 j- Jj' ! f^5 vM J^\ 
} vij V M ^Sfi ^i jjl Jvi ^ j. Jji V M ^i ^ij fvij J% Jvi ^i 

^Jil llft j_J£ Jc 4j*U 4^_^ll 4^1 J>? O"? ^ '-i^— * «-(^ J^J i^ ^ iSiO^ 

*^ v' Ji Jj^* J^ r~r? '^' oi<rj jU ^Is^p J^ ao^/j J jjUj J^j Jjiil 

jl oCtb J^ Oj^> JiNI t-J VI jj olllj tSJii ibl j^ Ji^-b AJji ^_jl Jl l_J^ 1^-1 ollij 

J ^* j^Sl ^kjU Ujj^ p-4^*^- j ^- s r'j v' J! ^j^ fJ-i-» r~r^^"J J^ ^41^ 3j^ 

f'j v' JJ J° J|j lJ^VI Jj- 5 ^ LjIj^-11 J^-ts JaJis c_jI JJ 0& oj^ v*^' 
JjZil c^ IjaIj (J^- J.^lj ilc JUIj V! ^ic J^ dj^-^i Cfjr-"* p^f^rJ o['j r^ jb (jjj ilj^. rt-445 ^jIj^-II J*>"li Hj V' L£- J V' l£- ^-^" m-^ 'yo J 1*=-^* 
Jjiill (jl y-l 5* LiJ *-J^ °l3-? (ir* J ° J ?^'j V^! Jj^ t*S'j ^' pr-f^ ^4'j 

, j. i ' , -j « „ # i £ « ^ , J ^ •*••••< 

"Jil jl djBj V*^I ^/^ <j£ <Jji 5*'J ^.*^ Jj^ C^' (Jtl <^'j>-M 0Js Jali 4jjN 

(vJb *^> J^'^i l>J ^i v^T J c/ 2 ^ Jj^ (*f^ pU-j vi jijij) JIj jUjj fjji? 
vM y^i jjl ^ii u* Jj'j f^ yVl i^ £ & <$ ^ $ ^ ^ u ^ 

Sf 'y ^L /o U Jljdl jSfj^ 14-1 j- jjf f Vlj ySl} £VI <>Jj 4,1 jUL jlVlj 

^iij 4_j JSbi-i S/ ^ji ijUp. <jk ^i_ii ^Sn disu jii 41 v y l>\%» 
fyl v Sfi £l jUJij f vi kl L4-ij ^ ^Sfi ^i il iii, ^i jil «_i ci^il 

^U-jl oji SfiljLlj iullj fS/lj y^ ^Sfl il;lj jiSfi jj ^f ili-lj JLi-lj 
v^OI lii J (^J^ J-jt Jjiiil J? ^H 1"!' lV^ *'</*' ^J ^ *!j ^ ^"^ ^ 

iJjb; '<&l ^fl L^lj iyJ^ 1 dJ^- SfJ bi, *Ll!ll j* 1^-1 djj, Sf 4,'Jj &_£ IJ— f:j» 
* -° - »'••.-/ 

j? 5^"Jv Ljljr^j j — ^~jl j? 4* . LjIj^j LajSj j^ p jfl LjIj^ 4jlLT J JUjj 
a*MJ, Cj\j>- jM LjI j^J l-j^J, Cj\y>- * I LjI j^j ^ J> lj v ^ CjIj>- jI lLjI j^J L^- jj 
j V IfiiJ ^ o£pI J^ d^j aljiilj L^» i@l J^lll j^ ^U- L$^ al^f-l Cijjj 

J4 1 J*' v 1 j^ v 1 . ^ ^ (^^j Cf^ j'P^^ )*>& J J^ J^j ^ji?^i 

J^ l/. J-^ u* tlf l/. jir^- l/. llf j^ v 1 ^ l/J J^ ^. u i^ c0 l^ 4 ^ 1 • Ar 
\-m ^^ ji^l ^lnll djj, V Jl^ si^t> >"l Jj^j <jl Ij J 1 ^L^I Jp jUp /^ 
Lci oj^-i a;i ^J> <ji ^ y^ ^ jwL ^ y^ Jp ^l^ ^i jp duu ^p ^I^j 

i'Ao uJt_^JI J^ I^L soj a ^ dU'j^ Jl^ ^c ^ji'ij 44 ^J J=^ s4^ ^' ^JJ 

• » • * ^ ^ / <■ * ^^ ' " ' ' ^ '" "i 

oyJ-\ <LJJi VI ^ l!> jl jLl^ /J otL Jp j^ J< ^J4 Jj^ oUU Jp (J"I^j 

c.jLkJ-1 /^ jUJ«J dUi 'j i 4**-^ V cJ. • y -^' J'j ^^ J^ ~Q)j^ j' ^lJ-r ^ ^-^ <j' 
'jLli jUp ^ ol^p (jl Jr L^j^ Jil L^i^lkjLl /^ jjp y JUi Lpj^ ji'j Jlij \-ai L^o JiJ LciJ v lk_>-l 'it/j-2' _iS Jl* U cJ <jl jil ol|p S Jl5 diSS Jp 
jjp i_£l gl>_; <jl *£>- <jl /J J^LeH jp x*i Jl Jr-4 jp dUU jp ^JJ-j 

CJU J ^U J*>-1 jl jjjill Xp ^ jJP (j^ J^pLc 1 '! Jb dAU j>ll AJp /J 

Jl Jj^ s4~— ^l ci «W* /M* *' °-^ ^-1 J^ 4^ j^ ts&'j >*av v /ov» Jldl 

disu jis _nr v >ii j jjj ij^-i vi ^k vi 5^ ijj-i ijjj _! v iL_Li J; jjp 

jl L^iUjJj j^ t_jjJ«JI ^jl J «cis^js jj^JI ^jl J* J*U- sl^il oiU- (1)1 j 
I'jJp. 4jl^ i£_£l ^ VI liJU Jis iliir ^l V 1_T J L^l^ 6U <jl £j$ diU 
^i >i__ii ij v j5I i;ab Ui j*i <& d5_-t ^iij 14» JSbJ-i v ji iliiij 
j; j^dJisifj lisu j_ _nt ^ijjj jp ij^-i 4_u4 Vj ^j Vj *Vj Vj 2iji 

J-*Jl j^l J44" J» ^ll-* W $ _# j& 1^1 V^ 6 -^ *^ *£ <djjlj ^j^ J^5°i l-il ^i»i V 

^ _ j_^ j^ Lr^^ -^ <J) Ci. **-P 'if" ^* 'if" <s-& ar-*" s ' hh ty? Jf y 

ji» jJjJ pj 06 Jr o_j->-l pj_j i_A^ pjTj JJt I pj JS ji djjlj^ jl 4)1 |i-£l_)e Jo 
JU ililO V/OV^ <1>-Lj> JuS Jls 4j*I 'ie J^ VI l£k_ <L>-Lj> J» i_ ^» jJ-l _jjjJ 

dijifj ^ ^ Jl <>' j-? ^i ^ i- ^j y. -^ 1 ^ c^ii ^i ^j &}& 

J^S oU |^Jil 'iij 'I lil Oj-ll J^ diSS j^p jl J~ jl J^ ^* O^jlj^ cP J J*^' 
if&J. tc-^JJ J; J5 j4 tr'j^ J° J ^ ^rLj» J« lj_^ ^l ^J.^ ^U^ 
Vj diUlj IjJ-I jJ-I —jiol J4>j V dJjU Jl^j iliii frk>-VI J* ^Cjjj 14^ Jw^-lj 
^jjl oVj^ ja iJij^ J4jll l)I dJj^j frllflllj JJI j-? l>^^ ^i Ij^-I JlJ-I ^J. 

Vj ic JJu ojjy jl l_i (iiji J-ili ujjI 'CjJ J-S ljj*u' J-ffr- Jj 1 jJj Jj^5 ojjI <u!pI 

Uoil diss J^ j dilU jls fjt iv *k>- VI j^ * ^ l!ll jjl ^i l_cl j is _jU 4jl oSlfi 
jfe Si'i i_^v ^i fij 'i ij v > vij j ij L^jj-Sfj ^j_c jl vij Jty ^yjS\ 

4lj o V j-^-l (j^l j-Jj oV ^V 4S l\Sj V ^jjl <_jIj>J 4->-LJ? JiS <_jU |^tl 
^^^^^^^^^^^^^^= yo^ ^^^^^^^^^^^^^^= l«Jpj ^y\ &! j! L^-l ^lj i&l dl^: ol LMajt dB j^j *1UU JS £J11A1^ 

djj^ Vj l2ui 4-^-1 ijl j^ 1*11 vJ. / J^ ^^ ^rr) '$. "i ^£ J^ ^^ lc-c' 'i*d ^ 

^_£ ^l^ 1 -a<\ L'j)l jjjj ^pSlill jSj 4*!^ ^j u r /or r ki 5_> ^ ^V! ^J 

oU !i! 4j*I IjjJI jJjj 4ipjlii! jJj J Jja> o& j£jJI ^» ojjp o! 4_*Jj a>! dJJU j^ 

oj <ul Jlj^ **^1! _->Jj l^ij^* - ^^ ^y-\j <J*rJ j^ ^ vhTcJ ^*" ^' ^JJ 
' ' /, tC , ' } , , ' « e . *. / , , /> " / 

'/f/dvj 1$3 jA>- 4—« J( ^JJ>-! <!i>JJJ L$— **" ^JJ *-*£j& — UJB jlj o jj» C-Jb cijil ty* jej diSU JlS £iil^ dJji jiu jLl^ ^ d\& jjP ^ij dJJU JIS i«v 
r /orr li^b Ul J*t -!$3!^kfyA YOi jp Si^- j. <jh4 J, j>-> if- dti* °J> <j._4 Jk- mi ^M-i j^ u Cju 

4~>-J <d_>- Je 'fjL-^-l <i^jk V J- (J^p 4jj| Jj-ij jl o^ji (jl ^P KJ*^ 

V JB (i^p ,4-1 Jj-ij (1)! J-SP J* 4I1I j^ Jp *s L? Jp dJJU jp j?J_-j i • w (^Q) 
ti i^& ^i Jj~"j s!3* -fc*?^ &S~* -^ -^ v * ^ED ^' 5?W- lt 'J^"' *4»ig ^4 

4jJI ^j^ Sljdl Ji-jJl c^J-J. jl 4^1 £__>- Jc 'fj__£-l _J-__4 V 'jcl _Jilj (Jjl 
jl (c-f- _jpl ^-r^ t"2 j *4 *^ — 'j^ _~gi L^l j> JlSj aj)_v« J-tIj 3lj"^ J^ o^fts 
oj^l lf_i Ijj 'li oljdl J«r jll v™->- lij dAJJo j*u 'lj 4_>-I <fc--f Jc J^-jll L^J-__4 

Mr v /oyi ^ilii jc ji-jj ^ui 4,1; 1I4J _-__-! L^i___4 V _>! 4J1 jfj 'lj 

iJjli aiil JjS J JjSj (1)6 AjI 4-jI jjP <*?Ull Ji j->y ^ J^ 4^ J^ C?^-*'- 1 

•>oi -Isl 'lc 'SwAjI J 'iJuSi jl *L___SI ^Ja^- J* aj 'g-^j^ \ck 'f~b r^r Vj) J>^3 
sl) J J4 jll Jj^ <jl (l»jj** Vjj \Jj£ jl VI IJ^ Jfcjicljf V jSCJj jjfiyj&, 
diiSI JjL-J ^l _j j 4^y iLJ Jl j 4__£j3 Jc dl'l l^jj oli j J* L^lc J ^ftj 
dJJU _£_v_- i*u l^-H J /rVlj jCJI (jllit^l uu Jj~ll J? ij-* j~^j I^jjj ljj>- 

4)1 1 JjJ.j (1)1 j-"^ (ji 4lll J^ jj^ j^jlai _£ j§4- cJ. (H^* J^ (jL^I (Jli^l J-t^ (J^ 

Lj:l — c^ L_^ilj \faJu J jSli_Ii iJCJIj L_g5j J« Ij-^_uj ^l JpVI J_ (i^p 

J^ JJP J_ J_ 4jI c__4^~-_il J. A^ jP <*Jj 4j'I dUU JP (J?I_-j 1*^0 ^Q ^^ 

^ji-j mi (jlkLlSI jl L^iii j, J'J\ ^ j! Lgj d)_L VI ilyil ^STi V v lk_LI 
Vj jlSVI I^Lj (1)__CJj lil^^l xp (j/iL^j j._>- J^ i^lill (1)1 <jUj iil dJiSU _^ 
jjj dJiSU JIS iJiVY j_0 VI -^; J Ij'jJp j; VI dBj dJlU JIS iJiV^ 5-pi^ly 
4jV1j 4Jl dJJU Jp (j?J_~j i-^v LiU- J* ^Jyoj L^ju ji-Jj ^Js- LiU J jlj>- JCJJ 
l4_*-j3i J^JI J OjJj«i IjJo jL-i J^ d)\JL_ij 4iil j.1p J^-iL^j j.-^ J^ iv>»l_JI d)l 
^1_- i-<\a ftLJ-lj JIU-JI JiU- U L_-jb r /ori L_i pV _JS- o[ L^;_l jL Ujii $=%£> iil JjJj jl ^j^LUI aAJ J, JfJ Jp jll^ J pjU- <jl Jp dUU jp jjit 

Ji>-J pUi ^ljji? ULs_ cJLiii ciS ^^flJ C->1*J A$ (jl 4ill Jj~«j L> C-SUi ol^l 4j?-U- 
iSlUP Ji& $=£& &\ Jj^j jLdi 4>-U- L^ diS jSo 'I jj L^C>-jj Jil! JjJj t> JUi 
L^lLapl (1)! («i^gjjje 4il! Jj^j JLdi 1 JJb (_$j!j! VI <J-_Cp U JLai ot>! L^S jJaJ i^> J* 

Jjjj- J* Ul^- jjj J-Jj 3 ! Jli &-S Jur I U JUi I2ui J«j?U diS jljl V cJJ^r olJ| 

^jw iiu JLai i.u£ jlj^JI J* di*« j» dr?^ ^ Jj~«J ^ JL— ' llut J_£ 'Ji J~-$t9 

J* dU^ Lx 4Sc>_C*l jjj (i^^p _5»iil Jj^j <! JLai UU^ jjiJ I Jo ojjJjj I J5"ojjJ 

Jlfl 4)1 ^_JL1_1I J -U*J Jp J>~*J J (JJ^ Jp dJjU Jp (Jfi^-j M* (^^ jlj^ll 

l+U LfJci J*j\j\ plJ-r j> J?-4- ^tij"^^ ^53» J4-J L^l «_jlk3-| J jJP Jfi 
dJji. oj$S Lclj diJU JIS £itvr r /orv Lgj jc ^p 14^ j) dBj tyf L^ilij 
'iiu 3jT jjl<y jl Lay-I jl Ujil j* I4»«$3T <j;jjl L^Sj jls !i! I4>jj} LgJj je Ujp 
V 4)1 (Sji^^i \y£*^ "if, y Sy y l^ o) L^SC'I jaSI L^Sj jls !i! UU L^ dUS 

U jjjj Ld> ^jruj L^fl llj> J> 4k3J-I U olj_il _ijj ^jj _»jP 4llc J^CU L^ dUi 'JJu 

J jjj cSt L^ilj 3_iP J _«iiil jJp <ij! ol ^.L; Jp diSU Jp (jfl^-j n • • aj J^~^ 
UIj«J» Li isHL'ij 4: J^-^i'ij ^-^ >^ ci^ ^-^1 di' ^-^ cJ& ^jlkli-! 
i JIjJ? Li> 06 jSj Jjlj^J» L_i> j«J j_iP J 4ii! J-^ - JLai L^ill-J L^i! cJu5U 
*y (jl (^iifl CjIj (ji Joj rt— ^ !j^-^~ ^^ jt^ «^' ^—^! ^J^ l4_4Ja; ij S-^s 
yjiil jup J, JJP 0! UJj 4»1 cUSU Jp (jfjJ-j n • 1 _jl j^JI Lij Li Jllj 
-L>- J^ ojIp j! U 06 (V r^~- ^ J^>— «i! U JS d)I^L ^P j^w J,l *Cs*^«»r j 
L^ilij» j i^j^i^j lijjl Lp*s3 olj_il j diSU Jlj iSiVt 4^1 jl oljj j^i iil jf 

14>-jJ L^jli jlj «Cstjl (1)! «CJjN jfi r-bsjl Aj iflj J^J^ °j* (1)6 U (jl Aj ^XjsliL_j4-l 

J4-j1! J diSU Jli _iiVo ^bcJI 4j ^j ^il ^LJ-I >i L^rjjli I4, ji-Jjol j^ 


d)!j 4! JU V r-j j aj^ a*>UJI j& !_j <ui J© Jl jLkJI o) 4I Jto V !j^s^ 4-jl 7rj jl 
£-3l <_UJ_j 4& Jl-J-ll ol Lj V! ^li <_■' VI r S^I JU J JlUJli JU p^ill 'bt 
jSii* J dJdU Jl_ £]ivi r /ova <J JVj J otfj ij^_j> otf !_! j; V! j_ JLi 
JU- dJJi jl JIjL-J! ^JJa-i J^ lijjl y&£> *y> <_£j I4. J^-^i tjl J^ *l^l J^l 

ji VI) 4jC5f J Jli JUjj -JjLj 'JJki! ji dil-ij dJJU Jl_ ^ie *J>j tci L^i J* L^rjjJ 

(Jj V! 3^3 (^tCj! oJlSp oji <_;jjl Ji^j jl) J_^ J_7_ jl? Jj*M!l iLlill J^i (Jj^ 
J^VI jitc tiJJIj dJJi» J c-JLc* _$jjl IjLftj diJU J_ <&i J jJLIJIj JCJI 4_iul J 
JJj 4li» yij,^l5l ji (s^j-t^ ^*~£- ~&)y^\ y "^sJ-t^ J ^J^ -J- 1 -^ vv ^^ 

«J ir? cP^ •b^ 1 c^ ->' ^ji v disu jis £iivA i_i jij_> v £] 14, ji- j; oi 

Jp dlJU Jp ^J^ _£? j_l n • r jjlli! ftl^-jl <__J w M"JI 4J -!--£ U J_i dlBj jlio 
L^-j "-j l_l oijdl J ^ai ^lkJM J^ JJP ji ^illll J< J~*-_ Jp J-*l J^ (J--4 
v^ ui' J^ 4^ "if" (_?^3 n ' r Jl^LaJI s-^-J J-« jj--~l vs^J' ^! *' lK"I^ 

l1l>-j Jl49 jj^LLJI l^-f^ ^^J^ $</*^ _K"J^ J^ ^i Jj^d (1)6 C-j- Jj Jjj jl 

ji-S !_! Jjii d)& L_-il-I! _y Ju*l ji a*1j 4jJ dUU Jp jplp-j n-i V /ov^ JIU_II 

_JiV^ 4itc JuS j-yi' 4^j J 4ilc cJU-- !_!j L^Jb J^-jJI JjJls-» L^j J olj-JLL» J^-^JI 

lf-^1 '1 Jl^j (^l^ ji JuJLai L-^ju J L_^ic J_-S !_] ^^JlI J ^iJjS _$j! dliU Jl_ 

_j u 4itc l_~9 JlJ? /i~** -^ cJl_j L<~-^! '1 JLas 4jj J 4ilc cJ-*-_ (jl* L_pJb JjuJ? J, j.-i 1 ^ J3 (ji <j. ^ ^ <j* ^ If" l9~^ l$^~ n -° |^VI3 JlJI jie p-Lll 

r^ c/. vj^ 1 c/. j-^!^ 1 ^f <j. p. <j) u 4- 11 ^f cf & cj. jj--^ 

Us Jl_ ojJp J-^^ij 4_J1 p.T ^jj Ja^t (^§p 4Jll Jj-ij il)! ^ Jp d^jj-i-l 

0IL 4 c-11 d)lj Jft3ie cJL^j iJjJe o^_l 0L4 jl b\j» djjil Jc dij J-J 
Jp Jjjk5l j:_> Jp diJU Jp ^J-i-j n-i (^gmp ^L 1 cJ\2°> ojl} JjIp 
^^^^^^^^^^^^^^ YOV ^^^^^^=^^^^^^= j> vi dissj djju ju iitA« ® iS^ s4^!j £?-" j^ ^j^ oir * i duu j, ^Jl 

^^_LC jl jJu l^l^ j£^> 4JU ;rjj> (JjSI J*P *'//*' ^ CJbjls dUU JLs iSiAI L'Jjp. 

J# Jj4£ S/ U (^U UjJp fl*l U £j j; jdl jc ^.~_4 Vj *ljJJL £jj? jdl i\f\ 
jp JLi oliiil ji j.~*~^> d)l ^j 4jT diSU Jp ^J^ J"-^- n«v £&3l J -k , jJ->-^ 
L4. ^j_H ^llill ^ j~*_C Jui lijj j^ L4. £j--£ V iil 14^ jj Jc ij£> olj^JLI 

dB jf jij sijj j^-jsi iji ili Ju1 dB l-jU^ ^Sfu disu jis -Siav *Li ji 

dlB J jjSo jl VI s-^J JlJ dlB jl jj^l Vj diJic r-CJI V jl ^KiSI ojJip A~^ 
n • A i_££ I Uj JL*- I -;_& U U V /OV 1 ii \jjj 4lJb dJ5i> v^s 45 li^ jl J^L |j_i 

(i J^ 1 -^ ci jSj 11 J* J?jiil ^j u jj— 4 1 j* 4^ u ^ eP^ ci^ 

lj*^J (i|r|p >~l JjJj J-4^ J V*J "^i ^"/ ^'</*' <jV~* «Jlj-Jtf Jp. 4pUj (jl jjjjil 

SljU L^-JjUi L^Lj: jl ikLJ^'ii L^p ^Jlpb j%y\ Ji j_>-j]| j_Jp c~*-£-> 
si^k 4iil Jj_J.^[ dUi ^jJ L^aUs jb _;jSI JjVI Lg_>-3j j A J ^^h J^ -LpLsj 
Jp dUU Jp ^J^-j im "Vii-liil Jjjl J^- diS J_^ V JUj \*-£j'j j^ «L-r* 

j^-j jp dii 4*1 j^ ^lli ^jj i£& jp jj> ^ «^usi jp j_^ ^ ^j4 

L$^-Jjj A-LJaj J* lf-^£ Jl Jc^ lf~L_i J=-l Ji-J ojjy L^-jJIi 4_iJI 4jI ^jVl Jjii? 

4JI diSU Jp ^"J^j iii' iiyjjjp L^ii^p ^J-^ ei^" ^ ^^ LJLj L^>-j j^j jl JjVI 

CjL$ J=-l J^-J oAAj L^>-J J/ j£ 42^JI 4jI ^il Jjii? J^-J Jp JlJ jji^ ^ is/jUJI jl ^iij 

J_4 ^ ^ u ^l-il JUi L^l^jl JjVI L^jj) J_4 j* lfl_x o! JJ Lfp 
diSS ^K; j; >^S Sl ill jLskl j diSU JIS .JiAr r /orr ^l^jl JjVI L^-jji 
J^ <jj A-^ *^ ^ ( *— J ~ LaJ4-^ ^ ^iS^ 1 J L^Lv?l jU I JjJ-<t U-Is^j J^~-^i J^- 
Jj^J jl o^ jl Jp ^jp VI jp alijJI (jl Jp dUU Jp ^ J*Ji-j n n ^Uiil 
(jfJu^-j 111» i^m^ L^Sli-j oljdl (jv Vj L^JPj olj_il <jv i_J$ V JU (J^p k\ "o\yl\ rc507 jl ^-^o (JjZ ob 4>l ^.illll ^ j~*^ jp j~*^ j (J-^= J p 4^ o p 
Sf U <Jj u y /orr e jUj Jjru>. L^k J j siJ j ji-^l! Ik otj Lgl£ jc jl L^Jp j* 

*' ^ cP. <>4 j* dUU j* <jh4 d^j ^ ^ ^ ^ 1 f' J^ 1 g^ ^ -^ 
Lpi y j_£ j* l^j oi js Lpju j? oi^i £j'j jj^j jp c^l* ^ jjj jl: JIS 

jfj^-j n u v5W J -Kr-^' ^Ji ^^ L^i J-J ^-Jr* f *^' *^ ^-^ ui ^J <3^ 
jju *VI ^txj Jp 45j5sJL; j^j rxiLll ijAu« ^ jilil Jup jl J^rlj J^ 'j& ciUJU Jp 

Jp JUU ^ujJ/II £ Ji ijAl* jj 6| Sr dJJS J J^-jU ( -^"~« ^H^' o 'I 1 i> j Alj *V I 

'Ji 45jxJI Jl ^LU» JJ ^>-ji <-jyi J J>J~^JI Lclj Jl±? § J^J 4*1 j\>-U dUi> 
liUU JLj JiAi 4jI^I 3j^d J' ^^ ^*^ ^' cS^' J^"j" (j' J^-J^ Ji J^ 
CPj^S ^'^' ^ fj-^ L-rj \-rz-^ 4-*l £$d 4 f «W ^ 1 -^ Jj^ J^' J 

4*1^1 <dc aJ_J£ '1 i*ifl ^ai'l J^ f ^' <4>L^>I Ju» 0&li>! Ijol <Jic oUj-J^j Uj-^ 

J^ S/ i[ L^ii Lpl «^ j£ Sljdl £j'jj J4- J)l J dlSU JlSj JiAo S VI oj^j 
JIS JiAl ^l ^i ^jjlj UjSil y jJ Sfj ^V Vj oSf jJ Vj Ul L^ii 'J 
(•>}Ui ol^ij) (36 j&j iljli^l V dJJi J* I2ui fj^ S/ i;J» L*j!l UU dilU 
d^sfi jSlil 4>.j jc o^g.jj" J^ lijll 'pj£ 'fZjj \£/j bt U yyc iJu 

^j-Ull ^il 4Jb ^jjlj O^-C* 1 (^jjl Ij^i J^Li-l ^.jj^l "^jL^ ji* ^' ( /'' ^rLs^ 

dJJU J15 JiAV flj3 U ^.j jc L^L^i jj st^l i\ J^-^JI ^ c^j u V /ori Ijj^ 
dJijij "ftLi ol <ol \^>^jj L^iol rc^Jj 4)1 L^i Jl_>-| jilc aUI3 oljdL (J jl JtS'' J 
^jSiL ^LlJI 4>-j Jc j! jSLjJ-1 o~^i U ^l a^ (^jjl Lclj Ul j^ L^U^i ib*l 
o! jii cUSU Jli JiAA (jLjlill ^.^jLT^j U lji£j S/j) jU;j iljld^l Jli 
ol dUi>j L^>-j Jr^ ol <^l Jc Ju^j^- L^Ls^U V*>U- U-Dsj L^Jlc J SI^j»I A-w *>U-j 
^j oL jJ jJjj (^jjl jJ^JI aj 3>Jj3 -LsU 4J 4ilLc- aUj V J^U-I 4>j Jc I4AIV0 oLI 

^^^^^^^^^^^^^ YO^ ^^^^^^^^^^^^^ Jc p_J£ _JJj>i L^L^Ij L^ic J ojj! 14^-jj/ j^- l^-jj^ ol 5-^J Jc cJ>j~ 
jfj^- \\\o r^\ 6? jj-& V U ry^ u «-* /oro Lpl CjLs^I j^ !_! L^l c_jVI 
jliill jp ^ (^ k\ cJj_Jj 61 j^ i &\ ^ jp gl' jp dUU jp jpt 
nn dHft J|ju£ |^{4i J-^ •&.' j*-V! ^-j^lol Jc &"! (Jrjil ^51 ol j^lj 
^-i ^ 1 £^j o-^ 1 -^ 6* %' 6* ^ 1 a J-^ 1 £* 6* 4^ u 6* <i^ 

*~4^ /<*J ^— ^"jj 1*4' ol 4j*jLs~J j(I a!j_. *£■ (_Ju£__Jj>- jP (Jjl *^aJ >l AjjU- Ji 

(jl jp dJJL» Jp ^J-^-j 1 1 w i^m^ i>-&o iy ^~jl /iil JjJ-j cjU dJJ- iJ&J-? 
|jj& JUs ol^ilj J4j VI $& ^— f4'i r^ tJ' v- 2 -^ ci j-**** ol §111 jjj" 
jp dJJU Jp jp!*-j w u V /on c~_*y 4J cJ>jj£ cJa jJj j\>.| ^j J**N r^j 

OJi CJ B4jJ-i VI ^clli? (1)1 jL~> J, <l)^JLi Jpj ^.lllll J, J~*~i jp c-jlf^ cjj 

1^4" JJ vJ^J v-"-^' cJ. j-^ 4:j- , '-- s 4?-^5 3 cJ>&*$ l^-JlU-s *ja_! J-l— *j 
jU L^Jlc J cJ-&> Sl ^jVl Lcl i^jlkJLI Ji jLJP JU jc lj_^ 3j*j ^*- , ^j- > ^' •y"-^l> 
Jj*yi l^-jj J* L^rlc **!£ oj_pI p l^LJ^j J^i Lf. j_- JI i 144J J/ _$-^l li4jj o& 

L^JlC 412j CiJupl Sr l^sJo 3j5 L^. J^-S OB jlj (wjUa-iLI y> L?^ j*-^l OB /<* 

L-lliil ci. ^— o 1 ^ «liJU JIS Ul jU^4 Sf jl jlVI j, oj^pI ^ JjNI ^ 

4*p (jj^ «J-i- 1 »b-ii (i ^ ^ VI cIaju jis _jia<\ \j£a ji_Lii Lc uj^; Lij 

^j^i-^ (jp- L^_-s_i>- j^ C-J^jl 0] "^-J* V L^*l Ij^pj jfJ^I -^j! J-*^ ^^tjj 

JP ^J4 t^J^- < < ^ yji-l Jc "^^1 -;&J jjjj U J_^- 1 Ci U- lil *bj)l _jjj j^ l^jfy 

.1^1 3cja cjIT J-t-J jp *^^ j-^ ui^' ^j c/"^ cii^' -^ • J ' • *' 4^^ 

cJt _?-^ j^ 4^^ ij^ cir'^J nr * t-fe A-^- ol l^>9 l»l L^Jc «SCJj jl _ljU Sji 

oJLjLI '9LJ& jl V! oJ-^-l Jc *U*yi r_\*J *y Jjij (1)6 4*1 (- r 4~-^l (ji 4«**-« j^ j^ 

(ji jul ji S/j disu jis £ji v r /orv ~ii ^ -Jh\ i4_2 oj_ii ci4 6u _JLJ4 jl VI Sj-U-; Vji Ju£ i lll 4il r-jj£ Vj ojJL Vji i_£ J*j 4^1 £jj^ 
«Xj jl Vjk »>JU *Ll_JJi 'i <Vj) ^llT J J- S&>3 ^J^? ' 4 ~' <jl dJl^J CUl*SI 

^^>- Jd, tyS) jtij (v ^j-^ ^^ (j- c^^-*) ^-~**-U lc-^ oLujiil olw__*M 

J flj 4Jl^l dli_l£ JtjSI J *^- U <w JW lijll jA diiSlj dJJU JU (& ciill 

i* J-^ 1 ^ (J 1 J* V^ c/J O* 0* U* 6r& L?^ nn fe^ ^ ~^& 

. ^ t ' ' J t. f'* /, ' i ,",, " t > , , ii 

J>- 'J J_i V L4II 14.^5 J? l^ a *i VI (jlk Ju^-^JI J Jj^ ob fcl ojL 4 & jJj 
jLl^ J^ o^J-ij vllill ^ j~*^ jl 4*Jj 4Jl dJSU Jp (J?J-»-j nrr oj^p U-jj «^Jj 
4I J_^- ji 4I IajJL_ L^*j ^ 4iJI J4*JI Lffliki XjU- <S IjJp r-jj (jU-j j^ *>lLJ 
4»! dJJU Jp j^-j nrr V /oVA oj-Ip U-jj «$3 J>- xl j_-£ V VUi j_JJI djLc 
JUs oju-lj L^iJjU o& i5j lil jrLtU 41 jLj? 4^1 4U£ cJo J4-j jj^ v'r? cj 1 ^ 1 --* 

«Sy j>- 4L_i djiLc y j_f S- 145 Su» JIj 6 u ijj Su* JLij 'i u 4i_i ciAV_-c y j_^ 

jjj a1 jj^o V Ljil L^ Lo >r 4i« j|p 4; VI ?_C2j J4- jJ I J dJSU J - _JSt ^ y& U-jj 

iSl^Y UIjI 4£t£! jju ^L J _£j 4l^ J^j* J>- Oj^J ^jfcj 4U Ojjj (^jjl jS^JI djjjtf/<j 
Iji J-^-l dJSJj ojJj (»1 C-Jb eJ^P Ju^s^j 5r 4U J*U- ^ftj Lftlj^utl jlj dJjU JlS 

\ \ n Ljilj Slj-ilj j^l dJLc ojpi- V I ^bLs^ I ^* !'_} J *U- U ^_1j u 'Jcl ^Ij (jsjj' 

Jp ^jilU J, 4AP ^ iil XP J, 4iil J.^P Jp ^jL^J} J^l jp dJJU Jp (JJsl ^j^- 

i-ij l_i»|jU-l li?jj" Jv_jVI dJU ^ L^Julj oljdl jp JL-i ^Lk-^-l ^ JL^ ol 4jI 

dJJU Jp (J"J^j nro dJSijp (j-^j U^ L^jUI jl 4-^ U jJP JUs /jj-VI 

4^ i^ j^>- VI ^p (jUp ^ ji|p JUi *>U-j jl cJj^ 1 di ~** a 4? °if v^4 ci 1 o^ 

^w?l ol 4*^"' ^ ^' ^ ^' lc-r^j^J ^' lc-r^" 1 ^^ ^^ lc-r^ A-^- j* i>-^ 

JUs dJSi jp ^SLli $=£&. J~l Jj-ij c r j'-^ f ' 1 (j-? *^"J 'J^ ?^ Jr? ^"j-^~ o 1 - ^^ 

* , ,,*',,*,,,,,' i ' t , '<■ , , ' 

oljl ^jlfi ^pj JL? VK; iiUL_f. dJSi J«i Ij^-I _ji^-j Jr^^ ^ VI j^ J ot jS ni dB Ju ^ljill £ j6*j\ jp- 4& a!\ dJdU Jp ^JU-j nn V /or^ _JlL <jl ^ Jc 

Sf 14-1 Lf£l c^i il 1 j^ L^i JJ- j)i jie ij^ ^Sn <j diju jis iiw 

Lf4-j^, _J5-i <L- «2! U j! £fc_f j! 45 lp jl ?-_o L£>-J frji <db aJ__£ Jl>- y J_^- 
(J-4 JfJ^- urvoM cJ& ^u! JtjSI vs-^ol J^ ^--^51 ^-- J ' J ;-^ J^ j' •^ 
j_i (JU IfJLJf *y J__» AjjU- <-?.y v-*j c-jlkJi-l J^ j-JP jl <lJJl> -Jl cUSU Jp 
J, jlLJ cJbj Jl_ 2jT jLsM j^ j-^j'l 4-4^ j^ 4^ j^ c?^-^ mA L^1_~T 
jfj^-j nn V /oi« L^SI Jai-I 'i» L^_jl Ji jU L^jJjJ *_" JG aJjU- £|)f ji-l aip 

Jjij <j! a_> j. ^iiu Jis ^jU VI ^ jl^: tji ji j^ ^ j»j4 Jp djju Jp 

(jl cJUi £1^1 ja J4^l crPf '-r? o~J_2- j_J_! J ^j L^p L_i$3 J ^jU- 
(jfjj^-j nr« diJ_ Jp i^UJ! ol_^i Ujkj (J^N L^J&UI jJw L^jSI Ji _u-_i (j^U- 
^jU- <S _^U_J ci>j -J oljj^ J. 4JI-II a:p Jp <Up (jl J.>*l y\ J^ dii^ J^ 
dj|_ll Jup Jl_i lJ5j I-0I4. Jiki j^y l_£*J (1)1 JJi-i* 15 Jl~» L^p 'jLi Jr 

14-5 L_J CJlj ^-J (J^ L^Ijij V JIS j<r 4jjU- <-~>,y <^r**J <IX>* f~Jj\ jlS j!jj__i 

'C\ £& J_i„ Sf JLUU J_ JiU ^liCJI Jil ^UI -^; Jp ^l ^_jb &i2i 

Oll^jlll J^ ol~-s--Jilj) 4j1~T J Jj^j jUij -Jjbj "jAll U^ 4-Jj! JJaJ Vj i'ij ^ 

olj^j — Jdl J^ Jlj_ J-l J^ — i (»$Qi J- oLsCJI Ij7jl J^jJ! J* JjL_s«.>__ilj 

ol~-s--_J-l /^^d (1)1 ^j^ °$Cu aKI l^ '1 J^j) Jl*Jj -ijbj ~j! JlSj oLlj^^aJlj 

Jl_ Ji^o ol^yil iUNI yJ (o^y^ 1 ^^ i>?^^ ci-S-Jbi Isli ol^j-il 
v lisai Jil *UI £&i Ji_4 ij o^yil *UNI ^ ^j Vs -j! j^i LJli diSU 
UjJJJ J_i %!jJalJ!j ^j-^l "^VIj diJU JI5 ilW V /oi^ gljJalSlj J^j-^l 
\\r\ (jLs-_-)f! J ftU- U uu j^-jVI _iS,_x ^j_^ ^UIiij J_^ Sfj jr^l diLc 
J^ jlllaJ-l JIS tt U^il\ £ j^ Jp ^L^i JJ jp dUU Jp ^_4 ^j^ jp «iUU jp ^J^-j nrr lijll ^^1 <j! jl dJji ^^J ^ljj^l Cj^jI ^ *Ll~l 
Jis IfJcs 4^*yi _^_y— i rtSo !i! o^j£ £b 1^4" I J.-^ Jj <^ul! jP 4*ijJ <-jlf? cJt' 

l^Jj lil jjw bvi j^J cB jji; i^iij'J j^ J5j «IijU jij iitw i-^-J 
j^j^ S/j 4stj ifi; ili yju Judi j^.j4 diiu Ji* -li^A iiiLa->.! JJ5 ifJLi 

(_P4^ <jJ*t o! J?s LfSjU <jU ^Jaip. j.*j IjJJjJ L^-jj j*j jj^j j! *\ J-J^l oJ.Ji-1 
tiJi cJb li[ i^^lj diSU JU ili^ ^!^! J^£j •*■!&? J*i ^ii^ (J^* J-^ 2 -^ 
l^ii^ jJu rcSCj ,x>- 4«! ^j UL>I 4>-d\j L^sf._J£ M ajU ^iij <jl JJj L43 jU s? jj>-I 
JJj cJ^ ^*j jjiiis jJ>-l c~J£ cJBl.il 4i*yij L^Ls~>-l dUJi 14-4-jJ ^~r^i? 
v /oiv 3^w <j! jJ6 L^Ls^l j* l-ij oj.j> _£J L~tp lil L^_sf-J^ 4jU ■4-^j^d <j! 

, > , > i > > , > , 

Isl-iliil jjLl 5-^4 4_j>ill liNlj 2^-Jdlj %l>--il ojjLlj 4jjU Juj iJo* • 
Jp v^<j^J J^4^<j^<i-^cr^" nrr^ulil^tsJ^ju L^Ls^U ^IjJ-I-^Sj 
^j ^JLU <j! ^ y^ Jp I^jI Jp ^JLU <j! £ y^ ^ jJ> £j j^3~\j is! jJp 
j-J-I ^jJ- JS"! Jpj <Ji>. ^jj *UiJ! &* Jp ^4: si^p iil Jj-Jj j! <~J> -11 1 

cjj ^ij^ 0! j^j)i jji ojjp jp ^l^j} jj jp djju jp ^jj-j 1 in ^^ ~&y\ 

al» CsU-J^- oI/J^L; ^LiV^I <&l /^ ^*^.j j! cJLfli i^jLkJM \, yjf Ac CsU-i <£<>■ 

L^5 CJ» J—flj CJj j5j «LiZil flj— * J^ os-IJj jL^: lcji i_jlk3-l ^ j_iP ^-jJ^- 

j! ^ 4*jj ^-c* 1 4j"! clSU Jp (jj^ ^JJ- 1 wo J^JJ! ?:^ <n_j u v /oir cL. >^) 
dJiSS j cJ^-c^ U (jJJ-! !jJ*j dijU JU _Jo* 1 3jJi ^3! J4JI 4sjj Jj2 (jJ^jJI jjp 

ojJJ 4! oi>>J 'i jlj 4>-ISsJ CJj oJuJ 4! (jil jl Ji^jy cJ-JLk jJtllj ciilU JU ilo» v 

J dilU Jii £io«r jj^II ^boij Jtjl l-il JU- J^ Jc t-J4? 3!& [P^\j t-fe o> 
jjSo 4J>-Lj> |^L> a^Ij JT dJi.^ jl 4jI^I diLi ^■jjll jl ^<J*1 4iSJ_U lil j~j«ii 
JjiiJlj dUU JU i)o« i IS *>U? 45_}ill dJij (j^j 'i jJu ->-!sjj U>-l J jl j 3^U» jj* Udi rir <J_J U Y /oii Joj.^- £-fc SfJ U>-l ju i ii* aAe J J-*j ^->wU lij *l^l iiialpl l-J 
iUi (1)1 i*t 4jI V^ O 1 ' j^ ^^ l?-^" 1 in ^ ^JJ CCUl l-ij ^^riil £;lxj 
U^" (j44-ljjlj ol>U$_J j^P JAJ Jf^ > <J^-^- (S^ ^l ^J-^J *«-* J _? 
ajj CCJCLfl 4^1 J jlj-L? C*-J^ Cj'ISj 5Jj5-*' J -^sij'l ( --* J . (j-T^ jL& j-lL-^l 
4-JP _^l (i^o 4iil Jj-ij 4l5J CJufl a^LL VI J» 4^1 J) jljAs^ Lfijj ^r>j*J ry^\ 

J| d2^ ^l Jj^j «LeSj ^l (ji jljAsfiJ L*UI (i^k /iil Jj*ij *I__j jL^ (ji cUj 
Je (jljAs^ ^jJ lcjtfl cji^t^ °j>* *^|j *M !//*! _$>£j Ji 3 4^ f -^ Jlj f*^— ^^1 
j_JP j) cUj 11* oj jc^- L JUs <j^LjI (j-jjj Jc oISIj 4jIS^ (i^L 4iil Jj_ j,j 

(JTjw VJj 4JLfl I il C~sfj jjs -jL^ pjJ_-l Jj (JTjPO dJb'l (t-PJj dljlS^j (J's-U- 

JL43 J _& JU- Jjil V 4is!j V JUs c-J&j fci J_j| (^g^ jjjI Jj-ij JUfl jjjt^ 
jwit jjljA J3 (i2§k jlil Jjij ^jci jpl *MJ\ jrjJ diS Jj (^b ^jI Jj-ij 

JUs U ji aI lcjlsl o\yufi JLts oJJLp U-*>Luj oISI oj\*1~«S4^I ,\°, (jljAs^ Jl J-^jU 
j>j (^=~|p 4ill Jj^j ^ jljis^ ?rj=- j£ oJuP. (jdl r-*>L^llj ol_VI ojlelfl lcjis Jj 

jvj *cXj (i^^> ^iil Jj^j 3yi °ij 4__jL~« 4jI j^Ij ^a & j^j ^juudlj Ljc>- j-^ca _^i & 
jp diSU jp Jy&-j 1 ^ v £&3l «djU Jo ^l^»! «^ CjjaLJiIj (jljA^ "J-I.I (j>- ^l^»! 

^jj Jlfl j^Ji J^ jLJ^ ^I^Vl f'^'J jwj (jlji-s^ ^"il^l.J ^ju (J& JLfl 4jI l_jL^J} (j.1 
VJ jiSCJI jl J» V^i ^*B l4->-jjj _4Jj_J.jj 4ill Jj Cj>-U olj^l (jl LUJLj 4j ^lfj} 

L^Ic ^^Jtlj (jl Jifl Ij^lf* Lfijj pJ-_S (jl ^J Lf_>;jj Joj L4IO L^jJ^ C.fljfl 

aLL^ j, CjLJLI cJu <rSC>- il (jl tyL^ JJ jp dU^ "if" ls^—^J nrA Y ^ ^- 
J4>- <jl J_ 4^>p lf4-jj c>j ^i-SI pji c_-U U J^- (jl J^ 4ij^ ci cJbj 
Jj 4ipji j-jVL; 4iic c.^J.fl (J>- cvS^- aI cJLi-^Lfl J-jVI ^j._S (J>- a*>LJ,VI J/» 
4iJJ cJj (i^t> Jiil Jj-ij olj" L_)s «laJI aIc (i^p ^iil djJuj Jc Ajjj'L,lfl *^L_ VI ni J*»-jJl 'L>l l-jj dJJU J- iiO* dJJi fer^ /jc l**fi 4^.jIj (I^-'s-ISj «Cic Uj \^jS 

JUjj iljbj'4ii! j*y 'ili 'Ji a^Li»^/I L^Jb j^^p l-l lj_^ <_J<~I v^j 4jj*l J^ 
jfl^-j i ir^ •Lt-jll j *^- ^ <*— J -* V /oil (^i IjSCJI <sa« lj$C~_i Yj) 4jli5f J Jja> 
jl *U- lJJp <>. j-^jll ^p Jl dUU ^ ^Jl jp JejLll j^ jp dljU Jp jp4 
Jj-iJ 4$ JIas ^j j* 4)1 oJp-U si^^> *~l Jj-iJ <SL_i SjiJ» Jl ajj (i^k «~l Jj-^j 
oLb jlj 'ljl (J^^p jlsl JjJj ^ JUs <_Jo j* -Ij* ajj JUi L^JI cJLi 'f" (i«=gi* jIsI 
^§p 4ill JjJj (1)1 ^Ajj jj_ JU ij| J^J J) ^j4 jp dJJU jp J?&-j n ^- ® 
J, iul j.1p jp *»_ jp dJjU jp ^l^-j nn IJ- Y$ jU- L^J U ii^jJL jijj o& 
jp Jfl^-j nir ^J) L^bii «Lsjj ji'iJ^-l £/?- l-J J^ (i|§o ^l J>~o oi J-^ 

4-JsijJI ^UJ^ ^UJall JJS JjaJ j& Aj'I ojjfc (jl jP gJP^I JP V^f? JJ J^ 4^ 

<lj ijj '«tisl ^ss- 1 45 ojpjjl cj\ 'i j^j j^Ll«_il -Sjuj ihijp> VI L__> ^ jtf 

*^ 4j*I «UUL <jl J, 4jil j.1p J, Jti-? I Jp dijU Jp ^ J-_^-j nir ^UBiiU^ 
*u* c4*Ji J_ji JU ajw? aU1_1 (i^^> disl Jj— ~J _■- _»L>- jl Jj^ dJJU jj j*jI 

JLii JU ilji «Ls U ^j jv*-i J^ Ijp- 4ill ^J^ ^Ukll dJjij Jl (i^^> «liil Jj— ^j 
Ajdl dJJi jJ«j s-ljjjl (4*^1 Jjl °i^ ^La-JjJI Jj>- J^ s-ljjjl i^Ju (^^^> *^\ Jj^J ^*-4lj^ 

(i^e /Jil Jj*iJ (1)1 "Lli I j^jJj jp dJJU Jp (jj4 ^^ nl1 (2 ^^" ^— * ^ ^D 
lilj y'j^lj Ai^j LjjL-^ll l=*-hU ^jLLI (jJL-^l jl oljdl 'JTjl^- I r-jj* lil J6 
Jp ^J^-j nio V /oiA jUaiiJI J^ jJiL AjCjldj «uLi ojjjj a<^-LU j^^JI (jji—^l 

CjjU-1 cJ& JS 4?! 9 Ji «Cs*-! Ji-j Jl v-Ja^ Si^-j ji S^ J?-^ ti' (J^ ^^ 
Jp (Jfl^-j nn jp4j dil U JU Sr «\jjJ2j iB jl Aj jjai i_jlJa-^-l J^ JJ!P dJJS ^bi 

J ONja L'l^ jgjll j: ojJpj ^ j; j^lill il j_^jJI Xp (jl j: ^J jp dljU 

jl J^*JJ ^j'^Li d)l ?7Jjw Aj*I -Ol J*IjLp-| <j^i *J—^ /^jl °J— «6 Jj^d _J-4" jJI x& ^ i^ull (1)1 j-^jJI -^ <jj (i ^rfj j^ 4^ j^ c^^-j nlv L-r^e c$e^ 

jjjr ^ ^Ull jl ys- dJdJo ^jaJlI aJS aIc dJM' -^ ui -Uj^ ^ ' j£j" ui ^JJ^J 
ci ^ j^ ^3-^ u cjr^ j^ ^ U j* (i^J nlA <j-S crM J ^ «36 iijili (jl j~i i c-ij r-jj; 4»'l £.j^- (ji *^lj jp ^L^i (jil jp dUU j^ c?*^ nn 

L^ic 4jLSJ! ^li AjL^ ous L^ic r-jj^ Cj"jS,^- oJJ> CJo^s ^jLk) Sl 
AjLSJI ^U Slc *>r L^>-lj (j-^ Oi6 lil Jj>- LgJLgJ»! 5r oi^lj L^ilai (3*>Uall &Ju$lJL9 

U Jlii (J*^ 1 ^ 4jJ-Jt>L9 4jLi!l ^U Slc Y lf*>-lj '"f oJu^lj L^ilki i j*^Ss\\ 4jJ-^LS 
tfJujjU CJL* <-^J o^ Jil ^V (V^7 U ^Lc £jjyuZ*\ CJJ» jlfl oJl^-Ij C-^sj Lcl cJ-£ 

(jc oJlLp Oyi J/.^- lil <CJLc *s Ij •£ , ij tiUSi> Jc L^J»li o^*yi (jc Jil^l Jj cJLs 

r/oo-yvi 3!AkJI v trr<\ ^tlp J &\ a:*J JU *>U-j (1)1 wj 4jT dJjU Jp ^j4 (J?^ uo» &! J s-U- U <J.j u 
*iJj C>*>^S tfjuu cJiik jj^l^ /^! 4! JUfl *lc (_$ y \h\jj <!JLk7 4U (Jl/^l cJiik <J! 
Jl 5-U- ^U-J (1)! 4*1; ijl dJjU Jp (j?&-j no1 Ijj-* ^l JjL>I I4, c.i_£l ijj*_JJj 
dii JJ liLi ^Ll^ J)! JLas cliiiaj <JLc (Jl^il ciik <J! JLa$ ij*JJ> j&\ aip 

^l j^j jJas '4J1I o/^l 5 (jik J^ Ijfl jJji Sj*JJ> j\ jUi ^ cjIj J.s L^j J JJ JlS 
£ j* 'jNIp 4>J-^j 'Swil! Je IjJJj 2 4j Lcs^aJu 4JJJ LUi>- L~J 4~jsJ Jc J*JJ \*j 4l 

J-Jf ol p> i jS <jl Jp Xj^ J ^J, Jp dUU Jp ^j^-j uor V /oo \ hjjZ 
o\£& j jtl jls <! cJJji J3 jj! Jll? L^i J^LJI JjJsj U cJI ^S JlS jj*SI aip J, 
Ji l2L£ L^ 4^S! cJLM U USl Jj ^UaJI o& jS jj*J! J-ip J) JJP JUi ol^lj L^U-^ 
J^ oljj^ d)I v^ J/J Jr^ d-AJU Jp ^J^-j uor /JjJaiJI 4JUJI Jj Juu «&II Jl^ 

ilij disu jis £io-i oiiiL^ iStf 14!! Si <c!^i (^iLj <jii j ^z bffJ~\ 
^ji^i^ uot ^a\^\y4js\ys3--\ jftU- u <n-^u diss j ji cj»-^ u 4-^-1 
4)1^ <c!^ v «36 iu-j ii)! (jijJi j* v iL_ii j yjf- ji cj/*! «& *! dJJU jp 

l^Lfl jC^j^il J <6cc ^J Ijj \i (1)! ^Ulc Jl (^jLkJLI J j '£■ Clxs dJbjlc Jc 

jl 0/^1 (jjjl Ij'I JL49 cjI }f j-^ JL« <db"i^i J^-^SI 4SJ il cJuSL; lJj^j Jj^ 

dJbjlc Jc dilr*" ^j^. o'-Sj! U <u*j! ojyts iij'j tiiSLjjl J-^ *u JLai dJ^ic cJU-l 

JLas (Jlj^SI dJiSJj cojl di^ JJs^> U ijlxd! IJl» }f- J ^jiaipttUd jJ J^-jSI <*! JIa» 

jb<_Jli? (jl ^ Jc (1)1 ^ij 4,1 dJjU Jp (J?JU-J UOO Cj^jI U jk «^UaJaLl j JJf' 

dijlj iiJU jis £io«v oiiiL" iSi* 14!} f\y^ jc cJi 4ii^)/ Jji: J4^i J Jji 

Jjjjj d)6 JJP ^ 4ii! JJp jl ,*s li Jp diSU Jp (^J^-j uoi dJji j cJt-e" U jJ^-l 
(JJ4 (i^ diSU Jp jfJU-j uov !j_^ olUrlj J3 cLLUaJ c^ L^l ^j^S Ij ^JpS-l J 
Lj» »>jLj: l^i* *y JUs >>j^J ojJj 4i_si cjIs ^U-j d)I jLi 2 - Ji ^UJI jp j-^J Ji J jj£ t-J^f? u) ?-? *' 4^ J^ <s'^*~3 noA oJ —^j 4-fJ-J* Jfil J"™! L$lS* 

V /oor «JbJ! *<dj— * CjL*U_7 CjSAj* L4I diJ cJjJj ^ cij» ^I^V ^j^ J^rl^ 
oLaJ-J _j*>Ij I4'! <:j1j j! 5jJI j! 51U- cJl 4*1 J^V Jj^ J4j" J JilU Jl^ iSo«A 

oJl-Jj Jl* W U Ij^lo «I aljl ojw^ljl Lj, J^ Jj'l jd! J ^J^ I4 jio ji JjJI oljCtf 

L^-jj I4 ji-S jj Jl oljdl jjt S/ iiSf v lki-l J* Lkli- w tfj dB jc Ji^! 
L^LJj 14^ Ly_i L4 jijfji jlj ollik; CjSI* VI L4.J0 V3 L4J % 

Jf _£■ U0<\ djjljc'l ^ tlr^i L% l_J U diJi> J cJ«_cJ U _r—>-l I jJ*j dUU Jl* oisJjJI 

Jl j-^jJI jJp tl t JUs j_iP _J «_! jcp jl iU- ^U-j jl **Jj 4»l dU^ Jp _xj4 

cJ_ fcoljl JJP Jy.^l -^ J-® (i"J* ^L-t Lj_Uj* cJ?l-i Ujo J (jl^»l J^I ci*>- 
Jfl^-j nv 4_*i cil J*i I -I JJP JyJ JLaa J-^jH Xp ul t JiaJ V J4- j" J^ 

iLJ___ \j»J\ ^l^l J4j!I diU l-il Jj^d o& j-J^ (j ^ ^ -*' si^ J^ 4^ J^ 
I4 — ^ Oj^jj J^ J c —^4^ «^lj VI ^jl 'i Jj^dj I41L Jm j! V! 4j c-s-— ■ U 
^J^ ^-^- ^"^ dLL^I J* oJ^- Ij ^LLL; v. 4-"£ ^* ^ b v /ooi I4 JJ J cJ&U 

4)1 oj\>-l 4jI C-jIj _y Jjj _y 4>-jU- jP C-jIj _y Jjj _y Olc-L* 1 (j 1 -^*-* j^ 4> ij^ 

U jjj 4! JIas oU^Jj aLlpj (JjIp (jl ^j JlI^ obU c-jIj {j JjJ ^- ^5 I ~4L?- o& 

jlflJI JU dJJi> Jc dilO- U jjj 4! JLas (J^jUs li 'JA (jl^l cilJU JLas dJj'L^ 

Jp diJU jp (_^J^-j mr L4 diUl dlilj oj^l} ^5 Lc'U cJJ, jl L^_^jl jJj JUi 

Cj\ cJLai Lft ^*! 4j! 'J?\ dil^ c-A^J j> ^4-j Jl 4_ol Jp js^UUI ^j \_>-jll J. Ip 

di^J JUs JSUaJI cJl CJ- S? j-il dLi J_s tjSliaJI CJl cJ- J? C.^~i oSUJI 

diJU Jb 4JI USjj oju-lj V! l^iCJU U aIUc^U S— >-! ^ oljj^» J| \^>-\^ J_pl 

_i0* ^ diJ-i J ^_c* U ^j-o-I ol^j i._Ja_! IJl» 4i>Ju iv^LaJI OlX5 j-^jJl JuP Jl^ 

dJJ-c 3 ! ^ (juj V U i_J>u y /000 Jl iii-fj dB J c-A-c^ U j^-l II* j diSU JIS J^j-ll f I ^k jp <J jp ^jUJI ^ J-^jJ I ^p jp dUU jp Jh4 ^jU mr 
Jc Ijilp 1_^*| /c °yrjj£ ^l (jl C-ij ^Js jj <jl JJ j-^^l J~p J c ^?-» 5 *- 1-4*1 

^ dUi cj'j Ji j-^jll J?p Ji ^^ cJL-jU *^k VI l^-jj U ljJ_j j-^jJI 44^ 
Jp dlJU jp ^J^-j nu 15 _At» dUi jx> 'l» 144-jj ojt^U l* j^j ~<y} y\ JiiJr 
c-L 5-^to- c-4-jj ^§§1 y I ^jj **3k <jl 4_J jp ^jUJI (i ir^l)\ ±r-£ 
JU jO^I jcp fJv* L-i» /»Llll CjIc j-^^II JJpj jj^ll jt jjiiil j-^jJI jJp 

JU jJCiil -^ JiL*^ (J. J^r^ ^^ cJS^s 4llc ^-J^sj J~?J ^i I J-* A*-"^ (J-^J 
Jjp. ^i>- Cjis js^sks 1^1 ijV ciS'U jO 1 ^! JJp Jlas j-^jH J^p J*rf tLU-i 
o^ji IjIj ^JP J, 4Jil .AlP jl 4*J6 4*1 dJJU JP (JfJ^-j H10 15 *>U? dUi jSo 'ij j iiiil 

tiiB jcJ VU*i liLS jJ (^fiJ Vj 4JI dUi _ J*$ L*^l 4*1^1 -ilcc <Jr jll jp *^J 

Jl_ 4Jl ^.lliil J_ J-*-- jp J-*^ J< ^-i4 jP cJlSU <j^ (J'^J n " n * ' ^ " 1 <3*^ 

diJU J_> Jo W J!>U-j dAJi j^lU ollp. Cjij ^jUj'li U/^l 4*1 ,^1 J=r jJI ciU l-il 
diJS j* liij Jlil_ _"u_ dJl]_ j* J^u ij is ys I p Uj^l tf>jj ^J» 1^1 SjJ^\ j 
Ji jiA^- jp dlJU Jp ^_4 (^l^- ' nv *St VI «Jj u li«fiif J UIS U Li jftj *^ 

^ £5j •] 4^1 j^ J^-j^l Jl lil Jj^ 0641*1 ^JlL (jl J_ ^c Jp 4jI Jp j^ 

dJiJU JlS iloH s-jj jl Ulj (jiki (1)1 UU c-a5jj (j>- jf^ VI iswjVI c^Js^ jl j J*^]? 
dyi o& 4*1 3_^P J^ isl Xp Jp ^Ij Jp diSU jp (J"JU-j niA UlL^ J> VI diJSj 

i£ Vj 5-^ jl jlkj (J^- L-A5J jpVI ^jVI O^ lil 4)*U 4*1 J^l J^ Jl J4j Lcl 

jp dJJU Jp ^jJ-j in" V /00V ^jfljj J>. jpVI 4ijjVI oJ^ lll 5SU» 5^ 
if, d£ (J4-^l J J^J^ tfb' j-^jil Xp ^ 5? IjIj yi--il (j, ^^ 61 v^4 JJ 

J cJb U 4*>.j1I L^ic L^-jjJj ^fiJ-aJ* j^i jp^l ^jjVI c~^k* l_l Ljil 4*1 ^»1 

Jl 1-1 Ji-jJl J ^^ 06 SCJ-I ^ (jljj^ Jl iiij 4)'l dUU JP ^JJ-j 1 'Y» 0I5JI I ', ' 'L' ' ' • * i * , ' «* » 

J dJoli U 4*>-ji! Lflb ^Sj <uUi-J ^i jpVI 4_iujVI O-si^ li! Lf'I 4>I^»I J^ 

Lf_^aJ "1 jl AjI ^jI^I A^I'V ^* jf^VI 4*>jVI »Lyk.ajl AlP _«A^ <_ A5jis &\'J*\ 
iJ'lf <J? J^ ^ ^J^ ol VI !~c^ ^ ^"J Vj ^! ^ J=H ^» L-f^e c>^ <i*- 
Sr L^Ic cJLi jU L^Jb CjC L*t>! 4pL£jl (1)U j^ill J? ^ 4**' U j' j-^ J' 

*^> '1 jU Lvajl i_j_>j jf^ V! 4*jjVI ^f.Aj Jj>- L^vaj i d)l 4jU i_i5_ a*j L^-jj* 

«fv 4^.j i^i y jst; 'ij j£ vi S&jSii oJ^ ili j/vi »Si vi iSiii <& j£_ 
J4-J 5 ' J ^ u <3i* ±3o^r S&lj Vj L4& y si e SaS ifli oi js L$iii <J L^ij 

*' » '." ' C >>",', , * * >s s i 

4*jj I (^f.A'Ifl If-i-i V j i_j£ <£ *i* (jik^ jfji V I 4*J j V I Jj<J < A5 jifl <b! J^ I J* JjJ 

jl JiS L^Lvi>l (l)! aj|j (3*^ 4^ A^ Vj <— *^jd ^ ^l Lf ic /aoaj jl J^ jf-*l 
I JJbj LjJj'j Jjjui ^U L^sfi jl J4S Lflc Juv*^ jlj Lf _p-I o& Lf Jx ^fiij 
l^iik £ «d^i! y> ^ Ji-j!l J dASU JU iSoU r /ooA _A5_ J cJ*-^ U j^-l 

'ij <wiij j* jl 01^1^^ Li* JU J^UaJI oJlC s.Lv2.aj*I Ju5 jfia! AjwJVI ^"aills 

"<&j V! j! diJSj J'rAL ij^jVI j^iU jp V! 4ijj V! JJ J-iJaSI "olc JuJ^ jlj *J 

J^j (£ijU JU iSO^O ol /^l Ju^jj ^S O-ullSj JU-v^ UjJw cJ^jj CJ& (jSI jp'VI 
*^i j.fi*Vl 4j«jJ*VI /j^ jO I /^^a*J (S>- ^-Ss^ 5c* Ijf^ jl Ujj <i\^\ Uaj V jl i_ii^- 
'Jfi UU jp VI ^jwjNI ^y» jo I Jc ^jU- J^ *}l> VI J <_i5jj Lilj ijLj liiji jjSo 
ji-S l_! aj'V ijLj 4ilc _;jl jU diji J/» (J_I jl jpl ^jwjJ 4jI J^! Lkj V jl _JLU- 

i_jiU- /ji liijU JU iSO^ "l c^iij <dlc \So 'lj 4L-£ °\a ?7j>- oJlIp <_-A5jj _$Jjl J_j- VI 

_y Vjf ^ c?*^ ^J nv1 ^^4 ^j^ *^ ^l^ 1 ^l^ ^-^J i*-^ (J*" L*L!_j V jl <ul 'Jp V 

4j'I diJU Jp ^J^ tjTjJ- \ WY J.^SI *SU (_J U iSljJ oj^'ii tiJiU Jp Jli «wJlt (jl 

**^lj s-^rlj <-& j*j j-^-l **>y j-i- ji> JUi j 'JS\ i%\_ °j& ^jLfi j,l JL_^ jjjf- j\x**^ Jp S^iy- <£-&<£&■ uvrj^il jL$k Cju v/oo^jl^p J-^l 
JUa \^JtYj 'j* (1)1 Sl^il <jU» J^-j j^ a^ jj ^UJI JLi 4.1 JjjSI ^*^ ci 
j\ j^P o^U L^-j j? jk jl 4JI j^Jaa 4jJe olj>l J£>. *^j jl aI^ ^ i^uill 
diSU jp jyj^-j 1 wi j^Uaiill ojuTj^ <J>- Lfu^ ^ t)l l-^-Jj/ j* <!)[ s-*^ 2 -^ 
JiS 471^1 j« jiUa7 J^-j Jp jl_ la j) j^Lij jlI^ j) i^UJI JL^ ^U-j Jl 4*Jj 4>l 

dJJU Jp (£&-$ nVo jfcUaliil ojLc" jj&o Jl>- If-t^ !^i 14^^ j| ^^3 14>«^1j d)l 
4j*[ oJu^Ij <J^J 4I oj_J^ 4*jj| J* jj&lia7 Ji-J J JU <Jl ol Jp ojjP J, /»LLft Jp 
j^-jll -^ (jl j\ 4*jJ °j& cUJU Jp jfJ^-j UY1 V /01 • ol^lj ojLST VI 4Jb J4S 

jAl&Ldl •jlaf' J jUivIil J15 L'i^e ^VI dJ^i jcj diSU JIS £iow dAil jiu 
U. Lkjl J^ j* J*jl^ Jjfi pLai j^t 'I J_i Li Lkjl J43 J» ^5 j jj>^s ) 

(i ^(Z" 1 j^ j**^ cK-lV" <i ^ ^ ^ ou (M?*? l£-* f 1 *^!* (^-^ \ 'iA 

jiSo jl jJy jiUa7 j£ J& '*f jiUa7 jli oJl^Ij ojLia *Vl 4lJic J^Jj JlS 4aj\tf7i jJL^ 
J~l5 j\tf$3 jl JlS IfJli ^r 471 ^*l j» j^Ua7 J^j (_UJU JG iSoH L^jl ojUSsUl <dl*£ 
£i Y ♦ cJt-j?" U j*&- 1 cUJij ^l j-j^-Jj y&i /$>" L^P c-iSoj Jls»: Ij oj Uj *V I 4ltc 

j^iJj (_UJU JIS iJov TiljU. i^L^lj 4pLsi> jll Ja >»jLs^I olji j> jLgJaJlj (_USU JIS 
(J-fjL^ (j^ Ojj* liaj jJd Ij) Jl«3 ^jl?^l Jj^ J cOiU j6 iJoYY jL^ ^LljJI Jc 

Jc y^ jr 4Tl^il j* J«r^l j^Ua^ jl cUJi» jW7 (1)1 CJ^ JG (IjJli LJ, jjij^ jc 

y^'ij L^ii? jlj oj'USCJI <d& cJ?rj Jus dJiJi Jc ^L>rl jL» L^jL^Ij l^TUU»! 

cUl-i aAj 4>-j j jli cUSU J15 4llc ojUo *>ii L^jLs^Ij LgS^L^il Jc L^« Oj^Ua7 jJ«j 

Slj! jl iil cil J« jifc Ji- jll J dlSU Jii £ioYr j^U^iil oj&'j^ J^ L^cc 'i 

jc ji-j; S/ disu j6 £joYt y /01 1 lilk (i)! j^ jLgisi ijtifr<^& ^h^i J* 

Jp (jfJu^-j \ WV OjiUa7 J^i^ (1)1 Jo j V IjLjw C)j>J (1)1 VI Oj»Ua7 Ji^U J4"jjl Yvr diJU f)^y jfi j4j jp jgjii ^ sj> jui Su-j '^j? fci sj> ^ ^Ll* jp dU 

<> £>& jSj 11 u s j> <3i5 ji j^i^ c$? v-^ u ^ ^?* 1 ~yj>\ S 

Jp vt^ cPJ <3Li i)l dJJU jp ^j4 ^g-U- nvA j-a*1I jL^U c_J u <S j ^p dB 
j_JM Jc «2 lf 4Jc «2 4* I 1J_ diSU J_ Joro jJJJLI jl^U j___- Jl__ jjjiSI jl^U 
dlSU JIS Jorv jljp jl^ill J juiJI ph^j c^lj ji JJiil jl^Uj dlSU jfi Jon 

oJL^aL^ ijj2j cJto jl 4*1 dJJ-j V}U jJc J^-Jo *-" 4*1 4>l^l j^ J*^ JJ*SI J 

jlii-l J^U- l^uLr /oir ^L^ j* ^ji; jl j^s 61VI ^S^» <& j^s _*li_i_il 
&_■ Jp jJ> ^ ^jlSil jp j_>^ I xp <jl ^ ^jj Jp dUU Jp ^J, jfc. \ m 
LjJ dj^-l JlJJI <^J-J-I J_j_\_ jLJ cj*^j -jjJ» J o& _J_ L^l J^j__ll XI 
isl JjJj jioj ^1 j-JiSfjil ^p Jil Jj_Jj J_J L^jj J Oj0- cJfcpl 

'il ^=g|e Jil JjJj JLai CJJI /ol J* "olj jU- 4lSI djJJ-' rt->Jj Jji7 <U j^Slj (i^^> 
V CJlj Ojjji Jc Aj JjjJ-* (*-jL dJj- J^-Jj ^l JjJj Ij Jj IjSU- (tJL LjJ £i J jl 
(Jfj^-j 1 1A« mjf ^-^* ~i j*j 45 lj> L_Jc j* (^gL Jll JjJj JL~> 43 Jwjail JSu 
_£*!*» J.1*SI L_i- OjStj ^VI J Jj^ j& 4*1 J_iP ^ Jil J.1P JP xs Ij* Jp dJJU jP 

cif>- LjJl JuJPji 144-jj lf-^ Jlj diSU JU JorA L^_i ■] U jL_i-l li Z^\ jl 
jl i_^ Li jL>- Vj 3SL^__f I ^ opSI Lc 3i_j2; Vj i-^* L^'U jLrj-l Li> jl 
^d oNji jl jojJI ^ o5> Jp ^jL^j} jpj ^p dlSU Jp (^I^-j nAi r /oir lfl_i 

J_,S15 Ju^iii J— ^jj 4_Jl _£j j._ip c~J^ cJb L_^l 4jjo*-l il^J Li> JCjj Jj c 

(1)1 J^>-1 Vj IjU- dijjv^- (J| LSUi (J-^J- iis^ _j^! ^jj ^J 2 -^- Jl L-UJ-* 
^lW* t/* <jx 4^ J^j^ djLU jli di^jj dL_icc •] U iSj^j 4r//*' J' 0" cj^ 3 ^ 
4j'I dJJU jp (JfJi-j nAr w"^** ijSjUi J^JJI Jr J*^J_SI jr J!>U_I ji cMs JJl^ 
jjL^- L^ls jj»^ jl dj^>- 4tj ~°\J\ f:3j (j^rj Lxl JlS 4*1 ^lliil J< J.-j*J jp 4*1j rvt j£ Jj*i! C—J»- jjSo ~<£>z\ (j iiJ]U Jli iiOY^ C-ijli o«-l— <£ jlj oji c/s-LJt, d)Li 
4jLU_7 ^j Li> (Jl.j__J> ^ L^JJL* Jjjll>-I jl L^'l !fJC£ jl Lf, J^- Jo jl JJ* (3^ 

J4 j" jj»- ^! Jj^ ^-^ fc' v^ (i' j^ 4^ j^ j^j 1 ur l*jjlp J^ ^' cUij 
jli _Jor- r /oii Jj^ U j-J-1 dB3 dlSU Jli jSlL dJji jJS ifj^-li i!j>i 

'1 l^>- jj J-> jlj !j*^j cJil-» Juii LjJJaJ Cjj"t>-Li 144" jj ^ J^*" ^l ?J>-^ (J ^^ 

u^ iij disu jii £ior\ ii^ u jjj>-\ disij ijtji',5 j~Ji sj^lj Sfi £)jU-i 
jdt? 'i 6j l_j;l U;w?r c*>li!l J £&£?- Lc[j Ij-* '*y i Jl*j aJ^lj cJL5 15 JiJUi 
J *U- U <^j u JUj^I *Lj jl li Iji dUS ^S 'ij L^r^J Jc 0IL5 cJ-< I oj^ lj S/J 

U-^^l ^ V L - 3 J~^ U* ^r^ U ^jA U* 4^ U U* Jf^ L?M nA1 ^ 

^Lc* J, (j-^i JJ cjL 4 c_js- cjd L^'l JjLs^j VI JfJ cJj ^>- Jp ^ip-l L-jil 

JCts (j^i^l J 4jL jLp J|J> <jJu 4J~>- -^-ji 7^^ J| 77 J*- (^^3* >^ Jj-^J Jlj 

dJj'Lj U Jli ^iil JjJ>j L JjJ cJL 4J~>- Li cJLas oJJ& ^y iis^ ^l Jj— Jj Li 
4)1 1 JjJ>j 4) Jli .j-Ji J. OjIj 14^"JJ '■^ - Li ^rJJ, (j"4* cy CjIj *Vj u! V cJli 

4)1 1 Jj*ij Ij 't^P" cJL<5i -jT jj* jl «*jjI 5-LJi U j^ i> ji Af^ cJu ^^>- ojJ* si^^ 
L^ Jl_^-U L^» j\_^- j^i J cju (i^£> >-! Jj-^j JUi cj?J~j5 JLkpl U Js 
4i£s-»J oVji Jp *i L* \s> iiJjU Jp (_~J^-j 1 1A ° ^B _1P ^*' v^5 ti c-^U-j 
jj«p J 4ii I jj£ liJji 'jCj "Ji Lis *^> J$C l4>-jj J^ cJ*JL~>-! L^l j-J1p (jl c.J 
(jts^j Ljj JJ^I L^-jj ol -ic Isl 4j| ijs- jj j^ _5JCflj jjJI Jjia-i.1 J «lUU Ju -Jovv 

(jjjlj i_i i l C.O(jjJI Ij^i Jb Li>U L-jJb jjj J^Uall ^s^ Li'llU ^l"]cj L-jJb 

Lr jo L L4>-jj J^ ol^dl d$jiij jL J-L V dilU JL? £Jovt LILp ^llil ^il 4Jb 
J Sj^U cJj ^j j (1)1 *i L Jp tiJjU Jp ^J^. (J?jJ- 1 ui 4*LJs- 1 J3U? <»__j b L» Lkp I 
jUj J l4>-jj J^ Ju^L>-l L^*l 4J*j^>-Li 3_>P J 4)1 1 aip Jl L4_Jpj ^ft Jjs-U- ilyjp oj-s l_^ J-_c 'j-f- J, 4il! Jl_1p JU j o'j£j °]i jUp _} (1)1^ dJJi ,*& jUp J, j^P 
_llj jL~4 _i jfe-LJj L_4-~—i! _1 A-jj_J jl 4A1j 4,1 dJjl^ Jp (S^"J nAV ^™ 2 -^ 
J tiAlU JU ilOVi sjji 4j*>Ij *L*-lls_il ol_c J-U *Lall_-M oJL c o^yi IjJo v^ 

IfJLc j! Jci LpjUs L$_>«_Cj j> oU JjJ^- r,v^> Vj !4_>-jj Jl A=r j* '_' L_^l £-Ci_il 
U _-~>-l I JJ-j dUU JU Jj*- 1 ! L^Jip Jc _*_jj j^-NI J*>U_I j^ «-^ Ljjile y _£ i 
_! _£ *•_£ L^jj J* ifjdl olis! lll dJJU Jli _Joro y /oii _jjji J _J__ r 
jju -j-pl L_i oLi^ _JJi> j^ o&jU 4ilc c-jIj dUJi Ul^ Ujlri U*>U? L^ilki LgJjlkj 
(i' J^ 4^ d* _5-^= ti^" nAA -~^' j'*kr ^ ^-- , ^ Y /oiv «-^^ _^iU o^J-JI 
J;Jlc _!, ^>lc Jl s-U- _j*>U_ill lj-ijp ol ajp-! <j;-^L_JI aA^ _! JjJ> <jl ujlf? 
^JajTj-l -Jjiiaii «Ji-sjl *^^j 4j'_/^ <** ^*tj ^4-j L-jIjI ^!^ L> <! JUi JjLs-.j'-'I 
_J}-« Jp (@ji- ^il Jj-ij "^e^ JLli (^g^ iul JjJ,j _Jite Jp i^lc Ij J jL Ji£> 
«di! Jj_ij J* *_c* U ^k Jc jJ-jTJi- L^lcj JjLjJlI ^_§p iil Jj — S,j oys 
JUi Jiiil Jj-^j _15 JU liU <n^U t> JUi JL-Cjp os-U- -JJ-I Jl ivs>lc «Jj Lji (i^^p 
JUi L-ip i_L _**-! *i!L-l_LI j^^p 4. 1 Jj—ij oj j_ jL^ jpjs i j-£j^J J^lc 
i^j (i^. ^il Jj-ij jl (J>- J-^j^ J^ -i l_^P y L-i I J>- __->oi N jOilJ JLij^ 

Jiiib <_i._^Al -j'j)-__i <^-*-5jI *^j ^l/^l ^* A<TJ ^'TJ v__-«jl__> 1 >Wl Jj-ij lj JUi _-«--l 
LP*>lls J-JJj Jli Ljj» oli jJtsSli di^Ls-s Jj _Jui Jj'l Ai (i^^> j-Vil Jj-ij jUi 

Ij L-jlc cuJ-0 jJijp J-» |^p!^ Jv» Uj^i L)i si^l awI Jj^j J-*^ j^LS! a» ^j 
(_jL^j) _^l JU _JJU JUj 4i)! Jj-ij a^vlj jl J^i !j*^* L^-aiki L-_C_J>! jl Jiiil Jj*ij 

4il! AlP Jp *9 1j Jp (iUJU Jp (jf-U-j 1 U^ ^_____) jl^*>C_il *cJ jJ«j _il; _J_\i 
Jj_ij Jjii Ujjj J^ jj_j'lj (^5§Jp 4iil Jj_Xj jUj J 4j|^il Jp*. 1 ^U-j (j! j_-iP _1 

JUj-j iJjb;^! JU _JJU JU iJori (J_B_B_p oljdL jjjil J_ilj l_^lo ^, alil 
^^^^^^^^^^^^^^= YY1 ^^^^^^=^^^^^^= _jlSlp ijjl J&A^-I oilpi ^LUi MJ ilip p-_i jSo 'lj p4-j>-ljjl <jj* ji ^j) 
l_^P IjJoj ,jNjilxSI \a (1)6 jl 4_Uc ^ "— ■ ^ <jl 4_^L3-lj j\iiLJail /, i iil 4ilL 

jl L^Jb auI idJLp (1)1 11*LjMj (jvSlSol jJl 4j*| auL oISL^Ji *jjI jL-~j jl <d>l j\*ll 
olj Ui j_C _; Sf j^S~-l Ol tJli^ iLill diSU J15 £iorv (^aL^JI ^ _-* 

^ ^JJI IjJde ^ilJI | JJb jej I Joi <dl i>-_j7 ij Jiljll 4j j-J-lj J_i-I jj4- <~— i OJJ i 

i jJ &fe_J Jft^i J4jii j_i* Wj <iisu <3is ^° rA «JSbU Sfj l^j di—i 

Ll iu jjSo jl aJ^ L^Jlu^ j&j ^UU- _Jb lil L^p *y L^Jl^ JCi 5<r 4*>-j' «J l_^J_ 

^MI IjLgi Jls <L» aj| _9jSu _As jJ _U_ _£Jll jUjll _^ dlli bj^ £)\ 'i U <_=ol 

(1)1 aAj *!_>! J4^!l «Jii Ulj disu j6 Jon Ul j*i ^ cJ^ _sjlj liiip 

'lj J__U J^ 4^J^d Jl Jt* (JJ? ^lj ^'1 P^yJf tyr^-Jti S^~ _£J ^* L^aUaj 

JIS i\ot ♦ cJ-^ _;il Ijjhj JIS L^p Sl i a Sl* L^iik jl 1* LgjLu^ 'JjI jl j L^pSii 

J-.ll ibi j_P 4jLp*>U J j_L| _$_LJf (Sj^fz 4}tyj £Xs J j_U "^jLiT ilillj tlilU 

%ij^JI yjWj _4_i_J z\\j dUU JIS _.oli r /o"U j_- ifjli Jjj '£ _fc 

JUjj _jl£'-_l ol diSij L^Lj>_ (jaIj^-I r-jJJ Ll'i-llll _pU J^*^ ^ij_Jdlj 

£ioiY tfjie ^VI Iji J^5 ^ljj^l j? jii (^R-ljjl oj^i j-ilj) ^cf J Jji; 
%ijn-3i yjli ji i_i-dii iiSfi /i i_4^ii yjLi iijdi ^j^ isi 1^513 disu jis 

jju «Llij' L^J^JJ f-J^J ^lj^l 0^^ lK^I J ^ty** ^ -^ ^ L^P*y 4j*ij_^5l jl 

l^LJ^ JJ^j 'ij jLS-I jJ4 j^ (1)1 JlS f- jj' Ll ij[ ^Li-l J ^^cij i U (JaLJ jl j%_i 

j.u- L-i "oi>ii osis ^pSfi iS-ii oJ^ ilfi ^ci^i ^Lj j^-^ii j duu jis _ott 

f ^Ajj ^4*% ^jilil 4iVI J dilU J, iJoio 1_^pS/ L^Jl^ 44-jj 'JjI ol J- 
Ijji oU^-l j^ Sl jLeSi:_ll 6i c-J^ 4liSI 6l diS^j L§^-U (l)lj LajLj Sl 4il L^J& 
_Lj=j; VI L_i jJS L^: ji-j^ii jJ iif^l J4-JI jpS/ lil diSU J_ £ioii ijy> jl 4ib i»*l _JJU jp <j-_4 jrl^- m* sIpSA-II ij _*Jj^ uuf /° v * ^IUJI 
^iil c_jh5f (j l^JL>- <ul 4*jjj L>U l_l 4*1 l'jJI jjjj 4ip*>l_AI jjj j JjJt> j& j^j'l _y. 

<&jP cj& o|j o*^j^ cj& 0} <ul J,lj^ -L^JI ^Jj r*4- ^ j^*~ *L«^ ^p"|j J»^ 

" » ' ' s - ' ' ' >' t } ,* • - i ' . " 

jp _^*1jJ dUU JU mi j^-^H^'Jj U £)_j *4^ja>- 5**^ ^LP"! ^JJJ ^* - ^-oj 

mr JCJI jSU> uu ^jfc Ul jil Jij_l _JJ_ _fej JoiV _J}_ JU jLJ> _J JfcU 
(i ^ j* <^>* ci cr-^J 11 ^ u ^ u* v 1 ^ ci 1 J^ ^ u j* _p£ ci^ 

1*->-£j ol ^ I Jj Jr Lj, ji- Jj (1)1 _£*■ -S~" Jbl^il J^j (J^ Jfi 4»! j^l (i j^LJ 
*_ L_> _JS_ _,p Oj)j> Llj (j-l^ _y &\ Ju^ Jl— -- xl JLJJ <ui _u> Ji jJcl^tlJr 
^Lp (\^l J_> oi^lj ULI J*>_? LcU Ju iijip Wjj ^^ _$>- Lp 8 ^ «^' _>!> *^ 
ci <i-^ j^ 4^ j^ _? ^-J mr {___) _)-«-» j^ _J5 ob U iJjj _,* _LjL_jI 'i'! 
u^ °u* cijL^.;^l ^llp <jl ^ o0l jp gVI ^«usl j^p ^ j^2 _,p j^ 

i?j\j irl^ii <ji_» ji-j jp j^uji j, jjj^ ^ iii lip JL4 j4-j *U- J6 4il jiL4 

^ jjJ^ (j^ 4iil j^p J J^5 oju^lj JCJI J^li? Lcl oJLds 'iLkp J6 L^I_:i jl J4S 
r /ov^ ojap Ujj «^l" J>- l^jU^ t^\j I4L" il^-ljil J^IS cil Lcl ^UJI 

Jp oj^-l 4*1 gNI ^ ill A^ ^ jjjZ jp J^ ^ ^pi jp iUU ^P ^ fc jU-j iiu 
^JP Ji jSN^Icj j^jJ^I (j^>Wl AlP A« LJU- 06 4)1 (^jLsaJNI (jil^P (jl (j; 4)jUi 

(jE» 4oldl Jil °j* SU-j Jl Jl5 j&JI ^ ^LI ^ jL> L^i\Jr jfi v ikii ^ 
lJ U J^ VI Ijjb jl jgjll ^ 4Jil AlP JUs &\'j liLi L4. J^-Jj jl J^ L ft Sl a ^1(^1 
UjI >r I^JLi 4^tc JuP \^p'j' (JU Ojjj* (jlj (j^L^ tlP^I 4^ Ji v»*-^ Jj^ ^ 

t*jj«-U- J-«5 jvj* Ll L 4_is I "yJ* (j*y (j- - ^ _yl J-^ lc-^L-i u*JLi L*j^>-Ls 

_^l JlSj oj^P U-jJ rtSsI* (X>- L^«J_>^ 4j*^jIj L^jj oJ_>-IjJI o^J* jjI JL_9 "bjzk* 

•jj J4^ii L^sti; i_i ^isij L'jJp ^Sfi _jj_ j^j duu jis _Joia dui jL ^is Ujj ^z J>. li-ij-it cj^Ij LjLjj oJl^IjII JCJI «jjjJf (^jJ^ L^l L4, ji-j» 
u. ^*^ u* v^ ut' j* cUlU jp ^j4 ^J^- nso ^j^dl JjSU> Cj>\ *yf- 
<jl sJ_)p Jl ir*~')\ $£• u. -LJJ (j) J^j cUU p4-^' jfi Jb cijp J* mSjI jJp 
1« & jUp ^ ol|p L^jja Jjj^ jij SJbil 411^1 (3U? ojp J. u-^I^ -^ 
ol £^^l jp Jjaill jji Jil JJ^ jp cUJU Jp Jr&-j ,,( u V /ovr L^jJ ^Ljai'l 

Jp Jp&-J mv J^iuf J*^ Ji^ ^j <Jj» J~fJ JJ *LJ <l>jj jLdP J o£p 

^J)p J u-^I^ ^ 5 ^ <■>' <J^ 4^ u-^!^* -^ lj' u. ^-*=p £^5* *' «^ 
j-^l)\ xJ> Jp^ J>- Jfl-^- i» ^^ vj4^ 4 f «^-«W ^! <-)& ^^i t)' ^L-* 

Lft j^P JjUaSI J* L^Jb ^ 'jJ U - ^ '^ 2 -' J' . ' l^JjJUai <CJ.il Oj4^ U^ <^3jP J) 

L^rJJ *LskA)*l jJu <c« oLd^ J 4 o^ L^jjs u-^/* 4~^ <-Jjp (j^ j-^lJI J—^j 
jip cjT Jfi o&- J ^J4 J. J--^ J^ J?*J J ^^J4 j^ cUSU Jp ^J^-j m* 

j£ 4*J L^ JjjCI (W?'j {J*J 4JjL*aj*VI (^iks Aj'jLjajlj ^Ljtf'U jtl^l il)L>- (J-^T 

LJ ^JJi dljp J ol^ jl Lw2jcU (j^-l i *jl 1*1 cJlds Ji-^- ij L^p dil* 
ijfu I jj^ LJb jLil 3* cOcJP JJ JJ^ lii JUs ol^ ^Lj^LJI cJ^i d»l jaJL 

*'(/*' u^" j" (J^ ^! 'Jj^ v^4 ui' ^5* ^' 4^^ u^ l?-^"J n ^ v^ 1 ^ (jj u. J^ 
ol Jj J^j^ j>»j IJ-Sl» o!j diSU JU JoH r /ovr ^J Ljjiu JpiJ> j*j ^ 

L^ii? *i* Lj, ji-S O^J L^Jb o.lc Vj CjI Jrj-ll LJj (jllsfiil eJ-JaJ ^ L^. J^-Jj 
(j^Uail 4**** J *U li L.jb's-ljJ IjJJLP Ijj J v-^lj jCJ' ^J^jUlj ^" j4^l ^is 

oiJ jj *Lj y sl^i I (jiL lJj^p J^ (j-^ 1 ^ I J4^ ol ^ *I cUSU Jp jjsi (^jJ- u • • 

VI A*£ ""iilai J5CJ Jjij O& AjT j_^P J 4ill JCS> Jp *a 1j JP diSU Jp (J/JJ- j U • 1 

(JfjJ-j ** v ♦ r LJ jjjjfl U cJJaJ LJ113- J«-^ 'ij 3IJ-J Li> (jjji Jtsj (jUflj (jjJI 
J, ^UJI jp (^jUjj iijti Jl^ u-r ^i ^iki JxJ JU ii*I c_jL^ JJ jp diSU jp rv^ ot~i jp iUjII <j! jp dUU Jp ^_j4 ^i^- i*m x£ll J$U> jiU- U <J_ju V /ovi 

e\/>\ <C-J£ cJo Li> IjuP jl si^£> _3l r;jj *cXZ> £ *b/ j& Ljlxi UlL* jl jLl^ ^ 
jUp ^ jljp Q\j jl ^^p y I ^ljjl o^iU L^-I^ol iljl jr Jru*jl L^ilki Yj~ 
Siai \*z-£ oljJujU pkLli C^jIj ^ Joj JCj IJu^I T^jjJI JuP. 4^U dJj.i °j& 'AlJCs 

^iliil _J j^ jp ^_jlfj) ^l jp dUU jp ^j^-j u«o iUlc c^j- tiJLJc <i^j^ 

0£P (JjilJLU' j^JJaj ojsi ol/^l (ji— > dSrl'- fo-j' fcjj 4— JuC f* Ou LjILC» Ultfj* <jl 

J, jLi 1 jp j^ _J *j jjp jp dUU jp ^J^-j u-i dJdc c/>jZ- JUs oUp ji 

Jjj JjjL*J,l (^=r|p f^Iil r;jj 4_JuX %*)} 0& Li*lxi Uli) <jl J^JI djjLU (Jy>-*ljtj 
U-V dLJc c/*[f- Cob JJ Joj JLis U^h^ ~°J*~ "^"J^ c/s&> (Jl JL_ C-ju* Jj 
JAlflJJaJ 4*1^1 Ju*JI (jii? lil JjJJj Ov j/f (jt^l J~^ «J' /ji^ J^ 4^ O^ J?^~J 

jJv^- c/% "oj~?-\ ojxj <UI jl cjIj oj*. jvp U-jj ^Sj7 (jp- <Lilc c~*j>- j — 49 

0& jJP (j^ 4-1 JuP (jl (*9 1j (jP dJJU jp (J?J^-j 1 V-A V /OVO jtjsL>- ^*b/l oJxj 
(jl Uli ^(U^ 4a!iU? \* ojip A^j (l^ll Jlill J^j (J^^JU rt^Jj (jl ^J^^l O^ (V ^J*^ 
J^U- ^gftj Juili? ISl ii^l L»jb 4lJb r-ll>- ^i ^JJ-Jj ^«1 jl ^*^c X*\ J4jll Ju*-t 

bt uSu» sy. (jiL a:p jc Sfj 5fjb? uli a^ Vj 5=1 j c jJ duu ju £ioo^ 

^ J"~ lI^ (J^^J ^^ ^^ iJoov 4_j«.>-j L^Jb 4! jx> "1 lil !>UU- Juj'& olj 5 aaJ 

oJlI^ c£^_LC U jc JU J^ ^jiJj (jl J4^ (J c *^J JfJ 5 *"^ fJ^ "^ J*J ^i^ "^? y—^i 
*&" ci ci~^ J^ 4^^ O^ ci~^ L?^ 1 V ' ^ ^JJ ^5^ (J^ ' 5^5 **— J ^ 5^ J^!" ^! 
j* ^J j jj'li L^-jj oiis ol^l Lcl Jb v lkJ-l ^ jjf- ol v^ 1 ' ci ^85-* 'if- 
C/>-jj ojj dUU JU -JOOV J_^- *i* Ij^tsPj jfil <UjjI JuiJ 5r jn*^ ^jjl JJalii* L^U 

L^SI Jj*yi L^>-jj) J^a— ^ ^i Lf, J^-Jj i jl L^>-jj L^ J^-j- L^Jlc ftLj-i'l aAj r /ovi L4. (3^-1 3^i ^jjS il J^ 44- jj ^j^ 1 ojj Lrji^ J>^l dBj dlSU JIS 

4Jl i_jlkjL-l fj yJf Je j^LjI j^j Jl^ <jJjl Oj^J J*u\ cSj'sVj dUU JLs iSOOl 

^JP ol ^aIjj dUU JU m« ^l^l j jl Lgills^ J*U- lij JjNI lf>-jj Jc-^s J6 
<c*>-j LgJtbj *>U LgjU-lj^jr L^p CJ^ y&j L^>-jj L$JjJiUj oljMll J JIS c-jlkJU ^ 
jLui *>U L^ j^-^'i jl _^-VI L^-jj Lj. J^ o) *l c^^-jj^ ^l) ^*^ 9 Lgiij Isj 
lii J £JI cJ^ U «i^-! ll*j dJSU Jli £Jooo L4JI L^li <jf <jil JjS/l L^jji 
jp ^j4 t^J^- wu j^lil jS&j J^UJIj-IbjjIjj VI j'*.U Ujjju ijildl Jj 

(i^ ^ii jj^j j^p jc j^jU- ^j £1^1 jJL _^jp j&\ iip d)i ^l' jp duu 

oj^ (i^> iul Jj— ij JLi5 dAJS jp ^gjjje iul Jj— Lj <^\k3~\ "j jLJP Jl 1» 

s-LJi jlj A*j duJ«l s-L^ ijl jT j4 Jc j^j-^- jir j4 ,JL>- LgS>^«_lC jir LgJwj-l jui 
mr /'^^mmm» sUJJl Li (jiJaJ jl 'alil J^l jdl al_*SI dlS^ J~_- i jl J4.5 (jlL 

cJuili L^il ijwjlll f I i^tc Jp j^jil (jj oj_)p jP «^ji^ (jj jp dUU Jp jglZ-j 

jli 2JLJI ^siald^-l j^ aJJI J cJU-S jk>- jJ-WaJI J^ (jl J; j_>"^l AlP CJj ^aj»*- 
dJJS J LioU- JlSj ojj\P Jj.J> cJLas jj>*-j]| AiP cJj OjMiJ dJJ-i ^Cii t-jlf^ (jj 
U j jj Jo °iLs J.^> 4JUte cJLas («jji 4J"*>l7) AjL1jJ(J JjJjj J\*J3 iJjhj"-*ill jl IjJLas JUU 

L1 o^-jT <36 il v 1 ^ ci 1 J^ ^l u (j^ jM^ ,nr ji^^i ^ ^i L»i tt'}^ 

4^lc Jji Jj j I jj& Jj^ j>j *Vl LjL^fli ..* Iju^-I cijil U Jjj^ \-^"j\ >^ r? Si 

3s.* Jp^^i\ jl jL^ j' o^U Jp 'LJ.I /^ jJjj *^L* jp cUJU jp (J'l^-j mt 
\> <Cj\jv> cJlx9 Lfall? oB jJj ^JLtSI <uaij^-l .^ aIiJI J &\[^\ c-JU-S tjor />LiJL 

j^o /»jjl J cJU-S Ll L^II Joj ^SI C-lSO cJJ-i jp ^U4 CjIj (Jj Jjj Jl jLa-i (jl 

jp jfl^-j mo V /oVA L^J, Vj 4?j Vj L^ ^J.J ^ «^J -^ 5 ^^l 5—^s-^l 
^ otLij j->y I j.^p ^ ^o (jlj k\ jJp ^ lLij jc^ J <v-USI jp ^Ij ii*l dUU J__ Oul <L^a__>-! \a ajJI (j ^iiklll _Ji~»o lil ijjJjJaj IjJb l_^*l i_jL^J) /ylj jLJ] 
jp *^u* jp dUU jp <_£-Uj 'YH L^ic y 4*>_ Y$ Ij-^H <-jl_& ^J ^jj jr? -^ 

£j_.i 4j___-~i y> /»jji j cJU-ji 4jI^i j-j-jJi _>)-> ^l 4^ j& ^i j-^ ^^i xp 

jp diJU jp <j-*JU-j u'v UjUp. J^*yi jaj _iJU J_ -Jooi L^u _;Jj ii» cJjl A-i 

jMj^ 5is ajkii a:p _^ di ^j j-i 1 _y i^uii ji isj^w Jj** >~i -^ (j' cjl Js*^' 

(j**_U-j irw JuU-j <cu _jt> j__ ofll 4j-_-~~! j* ajII 3 JuU-ji olj_ll cJ-_> I_l 
Ojjjjjj Ijja i_^*l jLI^ _^ <j\dij twjl^ (j^lj v__4-— il ,_x 'h&" if" . ^ 4^ "if" 

4j_ia_i! olc JjA> t-jlf5 _hJ ^C* AjI dJJU JP _£-U-j U^ «jjS 4**Aj «UlLfl-l _j__e 
jS lK"J J* t Js5- i cli ci"^ J* ^ J* j?^3 m * r /° v ^ OJ^li olj '*__■ VI 

JcIT c-^U- L_ii (jju;i_ o_J^ lll L_i JU_ <jS~-il ifjLi $^1 _>! jU-iVI 

U jj-ls-l l-Uj liiJU J_ iiOOV l^-JJas 4lo! (_J_4-i» Lji (_$>J^- Oj4 ~* ^| -"-- 
JP (J_k4 -? J*- un 4-i Ju~_> I-J L^Ju 3 sl/-*"' ;-^ J^*T ~ ^ ^ «-^ J C-Jt-C* 

jl ol'jj j» lcJ^ fcl jL-4 ci otij.j a_> (i ^f-aJI j* •>_>-_ u t>4 (>p cUSU 
cx (j-^-S^ -^ ^JL-jU «cd! SC_L| j^ j-^jj! -^p ^j! (jU? ^y> UJI ^ j.^ ^ (j_si 

oJLas ^o^-il Jr^l -^~*ji J*J %-^~^ l) ^3lf cJ»^ i_-^j-J'I j»! ^l^ C-jLijU ^--L| 

J_j _db j->-jJI j^p jl o^JLi 4^J-->- 3 j'5(/* ^^ L_^aj Jl olj_Jll iijlj'.j.! (jjl 
jl iJjvaj j ^tc c-JLas (J-a13 o>j 4XkU (jLj. diiij Ujl ^v-UJI ^_>._j.<^- 3 oljA^ 

j^-JI "> (_yj-* i_TJ U _JlL1,-£- JJyJI dij 06 (jl jljj^ J-- ^kU ^Uj^ j^-^ V 

J-^ 5 cji jj-^ cjt Jv <j. •hz*^ ^k j' ^" j^ ^^ j^ jg^j urr imm^^ 

L-pJb _jj-i jV- _J-a*J*_ 4-dl L^-aiiai jUp ^ jl|p ^ Jj-^ Jy >^l «^P _->--^ C~6 

(^iis jJP (jjaiil i^P ijl xa1j jp diJU jp _^J-_^-j ^rrr V /oA« j-JP ^^1 J-Jp 
(jjji-JI iiiU_ jo^ j.CT_l_il 3} ^^dj^ JlSj (i^^> _j~! t^jj <l^_->- jSClU 3 ^ »l_^»l dUU Jp J?JU-j ^^ li«t-lj Jj^- 4^ J^^4 Ji 4*' / j'vj?' J^' J? cSj 5 "-^ 1 

^ J l£> ^jj t^d oljdl JP JLi ^iilll ^ i*i jl J-*-^ ^ ^J4 J* 

Jb l^r jj I-p Jx> i <J? <-!- 1 ^jj J* s4*^' u -^y* J-«* ^'j?' J* J£ *'lS 

uroiilklil U-J JiU- U <*»_jL» V /oA\ j^VI J*i Jl* UIIp j^ijts Jfi L^JUi 

J. ^ d 1 J* J 1 ^- J. ^j-^ 1 J> ^i J. ^ 1 -^ J* «^ J* <jh£ ci^ 
y>j -idl 4-iLU (j^- £» jjJ^ IjI jl jj-4* c-I ^lUU Jp ojp J< j-^ 1 ^-4^ 

£js\l2? 9./^> J* LJb dlS U ^Jllj JUi _l__>_.Li j*^ ^JSTj L^JI Ju^jli aLUL; Ltob 

j-l cJo J _C*j jl t*^»lj ^aaJ ^iJtc tf-Ai j_lJ JUi <! dU-i Cj'jSj <&& j_iI Jj^j Jl 

J4-J 4iU fj-iC* aI ^j 4_ll XP JuP. (_$JupI <jLi*?l UL1*j olj^l d)Jj JU 5<r dLj~* 
^j -jjU^ jl -J u'j i cJlU- L_Ii cJU ^aJSU C-JlU- |_»U oilP. dijLo J^siJ* (jr^l 
isi.j *>li p4_>- j! 1 ^ 1 ^2^ ^ 1 Jj-^J <-!--' 13^*^" f-JL* J, rt-44" ^J jl^— ^ (jl 
j_* -_>^_> C_JU Joj J -J^Lll <_J*_pl ^! JU V iJ jUJai -jjUU Ulj -Jjjlc Jp oLjaP 

un |^p 4j JJsuIpIj IjU- dUi> J -J-l J*L_V -_J_k$Li jJj J^ -___L_.I <_j*_CJi JU 
OLJj J-_£ (Jp- L^Ju j* ^J-^ - ^ <-j-L_ll Jj~J vt4 JJ ^— ? ^' 4^ j p L$^°~J 

^ VI II* j dJiJU JG iJooA l^L^ ^JaJ (J>- L^Jb jjAjli SUU- jj^J jl VI Xk£ LJ> 
jSli J lili^^VI dJjU jfi iloo^L^-jj^SU'J^^VIolc J'frU- U(J1)U IjjUp. 

l^JilP. L^fjx jyy V ^uVI olc L^I^i Jl^j C^jCS' £ Z>\ Q*j \$b> lil iiVI .Liill 

dUU J15 £ioi« r /oav L^L jiS Sf ^j L^Jb i 'Js i jl ^j L^Jb i cil^ 
£io"i s jjp jU- oJU- LcU ULI ^ilc 5tSj jl I^j 3:^ *c Aiiil Jc i^ I_sL| diSi ji^j 

Il*7j j^lJk7 SJJJ-I Jllaj JJitJlj JC-JslJZ, Ju*ij Ij^Aj ^U VI Jikj j-lUj dJjU J6 

olc Ju*j L^'l L^k^i L^pl^d ^ ^**^! ^-^ Jj^ Jt^ 1 J ^ 1 ^ -!^ iJoiY ?jji 4j**^ 
L^Jc jS3 'i ltj_J tp. Jj^ 1*11 ^U J— *j L^Ls-jI jU L^L-sfj i U j\:lJ_i>- oiVI <j. <s-£ o^ 4^ If" ci~^ cjr^ urv t3^loIc^U- vIL>ul^Ji djwVI VI 

clP. J"^ <-^ <-^ ^ <_>ll_il JJ J^jvJ, Jp JlNI J2IIJ} J| 4ill IlP JJ JJ J JPj J~*-X 
Jkliu L^li L^Jal>- L^ii j {£ ^jZ^slS- jl <Lfil>- C-.J>Lj>- cJill? ol J^l Lic! ejlk-^-l 

cJU- 4 ^ j-pl £*^J j-p^ 4*J*3l jJu oJJpl NIj diSJj Jj^ Lj, oL> oj» j-pl 4*-^ 

JjUaJI Jjjjj j& 4j'I ^Jllill J^ J~?.J Jp J-jw J J_J£ Jp dJ]U Jp ^J^-j ^ VVA 

j, j~-*-J> Jp v^ ul' j-^ 4^ "if' lp^-^j im * ^ ^ i^\ fijJ-^ij JLyj 
jii ^SLdi j Uile j;^i disu jis _Soir aL: \*\zLli\\ si e j6 tf! ^L^ii 

CjJIpI J-^J (j^a-^- i oU jf£\ ~<&J> j)£& L^i 144-jj I4ilk> o*^ ^-r-^" *4*^ 1? 
oj^ oj» J^j-^-l cJ£Ll\ *S6l JpVI J-^^ ol J^ c— J>L- oj» jpl *SAj 
J_icli ol JJ* <L>£SI c~J>L- JU j^l "£*£> ojJpI Jp^- ol JJ» jpl 4*^ L4. 
*!& ojIpI Je?-4- ol JJ* jpl ^ L4. oj^ ojs J^Ji-l cJwli.1 2jul jp VI 
^J jAj cJLiiiJ»! j^2-^ i oU j^2i_4~^ *^5 cJ^iJ.1 jJ cjIs ^jIjI oJ>U- oU jf^l 
I43 jU? cJ JJJ oj^5 (jl VI J_^ ol JJ* 4*>-j!l diB J L^ic L^-jjJj cJU- jp ^pl 
(j^J ojJipU ~<&>-j L^Jb 4S5 <Cl ;j»l jb lil J^-jJI (jl L'Jup. iJLJI diSU JIS iSoii 
Lpj L^jx J* ^^ U Jc j& V Lp L^l_i ol J^ IJjjU Jc l^-^-J* p --t^e 

aj l£kJt£-j\ oo (jl Lk>-lj <u~aj \#>-jj "Ji» J-3j "41aL-w» oJ^ Lg-aJLk» ajj \^ <_JL*u_w> 

Jlj«j L^>-jj? 0} j LfiL <S JjA-J *>U L^lc Jusiiji oLs L^jJc J Ju^»IS U Lj, 3^-' j^ 
U ^j u V /OAi ^^k j^H f ^ ^' ^* l^ 6 -^ L-c|j ^ ^» ^^ ^*d °^ ^^8 ^Lski'' 
J JU ^Jll? (jl ^ ^jc (l)! ^JJIj 4iJ diSU Jp j_4 (J'jLJ- ivr» ja_>LjLI J'tU- 

J^ livv-j ^jjbl J^ li^- IjlvU I^Jb (jLaJ} 'iLa>- ojj) J,Uj ^l JU Jy JJJI ja_X_4-I 

I^Ju ^jiSI l^JI oj (ljfe>- Uc oo^l 0} I^cju ^l 35 jj L-jL-J?j I jJJ, (jl L^_UI 
^^^^^^^^^^^^^ YAi ^^^^^^^^^^^^^ jj4 C}SJ~\ b\ JJI JJbl _, _J-> U __J_U _JjS5 _)]U _6 £J011 _l^-}Mj 
un i^iUjj^ALji-^l _^<-i>U ^^NljlSjiJI J£^J J*r_^ 0$Pk>* 
_J 4)1 JuPj 3_^ _J 4)1 JuPj tyjlla3-l _J J-^P _l <*Ij ill dJJU Jp _LJ£ jMS^j 
l_l ujSj£> ly& jL , js _J ol^Lij v^ Cfjj -Li 2, o 1 . f^^\j i^\ -^■~ p J//— ^J ij*_J» 
1 rrr V /oAO l^ij lll 'i j_ N _Jj_ _ I jr! 4 i 1^-3 jl J4S o!j_il jSlL J4_J I _ii_- 

l^_C*l ol/^l Jj <JU __Li JjJJj <jb Jj*_J» _^ 4)1 JuP jl 4*ij -0 1 dJjU JP _£l^-j 

_ r -_U II* j dUU Jl_ ilolV 4Jk ft_j£ *>U L^CJw ol^il jl 4.-A3 ImJ i l_l 4*1 _]_> ^s 

\+J£\ i\J\ jtj jS-_ii cJ\ iyjH Jji: J4_JI J lisu jii _3oia _ju__r u 

UIj Jl_ ^ j^U-i ojLIi Ul Jl_ __1J- Ij5j I jo J*a> i _l 4_ _w> ^SUj (jj_> _^i 
j__*- jl Ls^jl j\ 4.J- jl L^c ol^»l <v~> i l_l 4Jls ^li? _,■£» \^s>&>\ " a \"J\ Jp ^JjS 
(J-s-c *. _;j5'l J^-l <__j b <£& Jls-Hi ^U Ulj s-LJ: U r-jj^Sj _ Ai --» <U _Jt[ J-Ji II» 
<y JjJj _S 4,1 y.il_ll _J j_*~; jp <_jlf£ _il jp dUU jp _p4 _£J-£- im- Z\J\ 
UVl (5-^ jji *^|j ^~~* Op 4-~* J^-l <*S vJ-»^ ^*p ^— ^ jl fbl^'k -l_^l ^j'j 
CJi <J? 'r *-V. _$d CJi if) <_K" ^' ^ ^J^i (J^* Vr"? (jy -—*_ 4j1 diSU jP _£j_£-j 

uu _isu j6 iioi^ r /oai jiLiisi ji m J -jj j^ jj jUi jiLLui ji iiii^ 

l^LJ^ Jjij ^j Jrl 4! JjjJ^-d **' _-^* i JJ^ i -r p o*^ f ^'J^ lT* ,j * <£$\ 
uj^j jl _^Jj Jl^ 4>*l tjlfi JJ jp diSU Jp _;_4 (^I^-j uro jSUaSI ~>U- ^j u 

J_|U dL-il _ZSI "LLl j^r oj-^ J->P ollPj "i__l -i^^J J^ J4jl -- si^^ ^l 
^ Jv»*~C CUi-C*' Jli 4)1 c_jlfJ} _jI jP diSU Jp (Jfl^-j UH J-fc^L^ J)j-j UjjI 
iji_l^ _1 4^1p (j^ 4)1 XP J^ 4)1 Juipj «_ijP _h (j-^^l 4^ (ji ^4-^J s4-~-I' 

Lil JjJi> (_jL— _>-l _h J-^ _-*— c" Jj^ OjJ_r* IjI c-^.—c*' JjSj (i—gJs jLw) _^ olc-Lij 

Oj-*^5 OjaP U-jj reS kZj \-£- /c£~ LgJ _J V jCAJ_t*" jl 4jjJJ_* L^j>- jj l^. julg ol^J»! v /oAV L^i^U^ \* 'jj U je oju^ jj^ L^U jj*yi 144-jj 14^*^ <*" ^-^d jl L^p 
Jp dJiJU jp j£l**-j ^vrv I4J <J!>fc>-l *y jd! LjjJp. Hlill dB Jcj dJjU JU _>0V« 
4Jil JuP Jlcji Jb ^lkJU J| Joj J- j-^lV' 4?*! -*Jj f I r)'j *' <_£^-^l i Cjb 
lilj 4pj_vi?j^ ^L--- l^j* 5^ cJU-li <CL£- i_jlk3-l J^ jJj J^ j-^~j^ ^-4^ ji 

I J3 dJb ciis 4j (_i.JLJs^ (_$Jl!j *^}j L^iil? Jl^ |^lU-l JJ ^J jlJuPj Jo-U- J* jlili 
^JP ^ is! Jjp cijiu a-^e j-* c^j-i- JU Lal! J^Jall ^a cJ& JG IJl5j 
'1 1-4-*} J 3*^^ hI^ j*^ <-Jlsj „^l -"4^ -^**i (JL ^ 'jt 0° (J?^. ^jp-l^ <&* jj^. 

jX? j5j" ul ^' -^ ^4-" cjp~ (j5^^' Jjj^" 'i* ~-* ^4*' Ji grJ^ &&■ fj-^ 
3_iP Ji ^l j^p J, JI3 <j;j]Ijj (JL^ J? o& <j;JJLj ^jU-U L^Jb j^l &_£ J-4*jj 
ji ji^" J} 4-^J ty*\ J} ^jU dL^ pj— £ i j5j^I ji Jil j~4p J JLas Jli 

J-^= jlj J-^^l -^ Ji.^ -^ S-4^i ~' *(/*^ ^L-^ J>^ J*J <Sj*j\ -ij^^l 

Jp" J'</*' j-^ j^ *£* -'</*' ^^ L>j4-^~ <L>4-il cJ>jJ*i Jw Jil (jvj ^ju 

J*LjV (J-^jJ ^jP pj> j->" ji ^ "^ OJpS Jc J_^ ^ Jil AlP L Jc L^U-il 
t) \ji jJf ^ aill JuP C.A-C* 1 Jw 4*1 jlli (ji Jil J-lP JP dJJU JP (jfJu-i-j UVA 

cfe ji dUjo (j^ disu jis £iov^ j_pi 5 jdj (jij^ '*li~i 'iJuL ili ^lii l^i 

j&Jw a;I ol jp oj_)p /ji pLift jp dUU jp ^JU-j im Y /oaa oj^ j£> JT J 
_ill L^iii? jlj y dUi j& L^Ic ^a^ o! J45 L^Jijl jc 4*1^1 (jiL IS[ J4- jJI 

5c Lfait? jC 14*>-!j L^JlC s-LJaiJl oijL^ !-} ^Jp- L^iki <*"l^»l J} J^-j J-i*5 0*^ 

iSL^u oL-^ JSUJI) JU73 iijb-^i jj;u u! jli Vj j} dJbjTS/ ^jIj Sf jis 

(jUs» o& J^ ^ji J^ I-^^-t J*^JaJI J"^JI J^-^li (ol—l^-L "f'-J^ jl t-ijj*-^" 
J^ J^-jJI Jl Ji'jJI JJj (>. j> 4 Jp d«U Jp (^l^j m- (QD (jik ji j! 'pjfo 

0I5JI L^iic dJJJo JjJai (jjr^TLU.} JjJ^ Vj Lj, 'J U.U- ^j l^Mj-l jijc 4llj>l jjiLj 'iU Juii dlSi Jiflj J^j IjJJJCi ljlj-^> ^jC^IC Yj) jUJj ijjkj* ~jI Jjj'U UjLskJ 
j!/ jfcJLj ^Llill J^ JurJ <jl 4*1j 4*1 dUU Jp Jy&-J ir ^ -JJJj ^l f*4-^*d (<^J 

* j*i JS (jjj iiSu» ju- ii'jcui _& isi v_i ji'Jlui jS-* _p Silj jLI4 
_-*_. jl *& tf! dUU Jp j£&.j \wt r /oa^ _j_p ^NI _B je_ _1SU JI5 liovr 
dUU J_ iiovf Ij-J^j <_jji $_*•' J^ jij U J4^l J-f= i 1^1 Jj^ o& ^~_il _1 
mr SUU- cils lij IJ4-JJ 4-* Jj^ ?^ ^^ ^;fe W' J*' ^j^ ^ j£5 
4*1 j-^jJI Xp (i <_i- (jl jp j^ ci ^ u. £> ^ j^ ^- <_> <_p£ _£-U 
u-l <3lS 144-jj L^ Jlh jULU }\yd\ y> l'j£ J\j j*\& _:*-! Xp JLi j_ 

Ji 4_J — „ jjI ji-1 — 9 t_JU- J. — *_> Cjjjj lij OjJj> jjI J-j Jr»U-*_l j>rl j-«^ 

cJjJj 4_J_- fl cJ_i _JS_ Jp L_L_i ^J_ ^ISI ~^jj *L_i- jl! Jc jJ^-jll j^p 
j»- jMj <Jjl_-~ l_i*ju^-l o^AeJj" 4?~— ^~ j-r* — -^ 2 ?; ^rjj 5^j J^ 4— 1~ ^ 4*_-H' 
_l liiil ftU- lll U-jj Up 141*1 olSj jJu J-f i __J_I Jl5 LjLiSI jl _J__i- J4^ 
Q2 ^^ cJJi J* (Jyy^ cJlU- j_ JUi (i^^> ^l Jj-ij o«-L£- Lj. oj jvjj 
L_ip Jj£ Sljdl jp J^-J 4*1 j_^P ^ isl j^p Jp gl; Jp dUU Jp ^j^-j uii 

O"? j=rj «J^-^ <i*U" J^ ^L?" L.ivi'j lil j-J^ tj-.^l ^ ^^ J^U- ^j 144-jj 
Ji Jo i Oj^jJ Jc L^>-jjj Oisi'j jl JlS ojlk-^-l J, j_^P ijl 0J.IP: 0& jl_v_J*yi 

4j*I ^.j_k ^ j^-^-ll j^ 5rfl J^ ojjp ^ aLL» Jp dUU Jp (^l^-j sno JuU- jJu 
J^5 si^^p ^l Jj^j Lis JL*5i JkL l^^-jj olij jJ^j _-J»aJ 4— X^*^l ^■jL' ol °ji>-l 

61 ^t^ o^ ^" ui (i- 5 ^ o^ ^ 1 ** 5 «J^ _?^"J 1rn ttD-) v^4 u* u^^'^ v^U- 
(jtuu* oIjJlI J Ul_>-I _ijp J, j-^jll J^ u % -LJl_ klj j-kp u.i~l J^ (jl jL^ 

j^Lp ^l J15j cJU- jJ5i l—^kj J U _J«.J>j lil 4_JL« jjI JUi JkJb \#>-jj olij aAj 

Jj^ LjC Ij^ 'LJ__J IjI _o«j J^l (j\ *a \j\ Jua o^j.^ jjI iLJ^- jlU-NI j*-l L^l 1* jp-U ^lJ- dJ^ 'if Li>U4 $§S)* _?^ KX) "*&* f' Ji a^ u^ -^ 

(i^L> 4ii! Jj-Jjj. dJJ-i Cj"jJ^ JLJb 14^-Jj «Lsj •jJu ^LJ^^/I ^if- •* JJjJj JJLs 

ji jjH csii ^^i ii*j «iJiJfc «36 £iovi inift cJ~t y is0s ci- ji ju* 

jfj^- mv j_^ (J^- L^jo J L^-jj L^p JjiJI f wi t_l>u V /o^ IjjJlp 1*11 Jil 

<jt "-r** V^. S-^d3 S~^ "if' ~°J-^ <J. S-J" Ul 3-^1 ui 4*5*" J^ ^^ <J^ (jH^ 

o«-U- L^l L^jp-I (j;jj-3-l j-j*^ (jl c~>-l _j*j jL* J) diSU JuL 4*^ill <jl «j-^ 
Y^ 4 £y L ^"-^ ^* ^^ <# 4 ^* ^! Cj -^ ^ ^^ ^ 1 ' ^^ <-H 

4ill Jj-J>j <_JLli JJLs ojil_» rt-4^-^~ fjJ— ^! ^j^ l> '0 ^l (Jp" Ij^jl ^ J-Jp! 

U4J y$ Siic jsi^; j ^j^u ji ^rjj jU 3jA^ ^ j jii ji ^jl ji ^§5* 

JjJj (JISL* ojjpl J cJ~" l_j jo- oi j,/2j*li cJb i*j (i^^> 4I1! JjJij JUs LJIS 

'j* 4! u'j i (^l! «LaJpl 4ilc Cj--j5 cJls _JLST JLai 4! C-j^j— 1 (J ^J»l jl (i^k 4~l 

4*jjI <ti coJ— Ip- cJ_ 4ju»-! Ljl^UI ^L ,x>- di~u J (iSC>! JLas _?rjj jLJi 
4jvjU 4j*jp-_ dJlj_ Jp ^JLlfl J,l J-^jl jLIp Ji ol|p jls Lji JJ_ I^pj jp! 

'j* «S^-'jJ 1 i-r^ Jj 1111 'iiol^^lkjLI ^ >^ jl ^llii! ^ ^ Jp v^ 
^ cJLlll jl 4^1j a»I Ju*-^ (j, (J-j4 Jp oU^ (j^ c?^"J ui ^ £^"' (j^^-£ ^y 

4! Jj'J^ ij L^-jJ oUj 4! J'j ii J_^ Ji 4ill Alp Jl Jjs-U- 4jI^I jlj J jj i_jL^ 
J^ 77 j- 1 "^- CUjKs dJJi Jp LaL^i 4J CUjj jl Lis rJJa-J Jj* 4jL^j ouL Iji U j^- 

J c^f^ Ju^J»l !-| ^JjaJlI J^-Jj ;£ Lpjj 4J JJaii fi—^j^ J Twais Ij-J^* ^J-JL! 

4^j Jul! oljdl J Jjij (j& 4j*l 4jjjI Jp 3j_)P ^ /»LLft Jp dUJU Jp (^J^-j uo« Lgu 
i ' „ ^ ' > i ' „ > <■*'■; i <■ 

woi IjjJlp J^^l Ijjbj ciSU JU 1S0V0 L^lil (j^Jl ct.i^- (j,j& \-^[ li>-jj --r^ Jj^ 
L^p Jjiill o^ N Jja 65 4;l ^JP ^ 4isl xJ> Jp ^lj Jp diSU Jp ^J-i-j WOY UJJJ L^P jy !i! jjjJI 21 «Jlc C_JU V /o^V Lj**Ju J SfJ 4lj2dl Vj 144- jj 

•Vi ^! 4**d •*-* £ ui f* -^ cJ_c* J£ 4.1 J.~*J j^ ^J£ jp dUU jp ^jjit ^JU- 
j^j^iJ^ !j^-^ J^-j ^jl ol^l /jV? 1_^LJ J6j JU-j j£ 3_)i dik-il ^ (j. 

^y iv-UJI Jui l^r^Pj j^5»\ 4«jjI OjAlij .£>. 1_ ^45 Jjjis lA*— ^s^" J' *—* a ^?~ ^H 

"jt j* ^ (Mjj' ojjj^? ■>!• ojij^ yj) *rT J ~^ 4j3i ^' oU-4— -^ j-Ji 2 - 
lil jjjJI II oJuc Jfi 4»! JJP jjl aul jJp jp «itf jp dJjU jp JJ'JJ-j wor ^ljj^l 

4)'! JlI^ ^ ^UJI JP Ju*J ^ ^j£ JP djijU J^jJ-j WOi 4skp- UjIJ L^P Jjj 

Ijjie J^^l jij dJdU Jl^ iioVI 4J2.J- UjJJ Ljip Jjj* ISl jjjJI a! olc Jjjjj j& 
Jjj lil &NI oJx c_ju jpl £S^ L^i*fl Ja^ 'ylt/J&'l ojj dJlJU jfi iJoVV 
<j jl^J lJJ-11 J> J~*J 6! 4iJj 4)1 dUU jP ^J4 _-*■«■—*- 1V0 ° ^A-jj j' &->4J 
jp J^-U-j won JLJ J~J£~j ^jr^ ^A-Jj \~r* — ^* ^i ^*-^ ^ J\j^t £b jL~> 

■1 ttSu, iSn $k jjjji j dJju jii _ova r /o-u djji jiu v ifS _;i ^p di]U 

4*^/1 oJx JjiJ L^*l 4i^U> /j* ^-^M. J j£j ^J-f ?** ~**ht)\ 4-3 l_^Jb 4! 4J L^Aj 

jLk i Jc 4^-j 1_£j_ ^j dJup ol Lji! j JbJ ^r-^j Jy^ li-4-jJ L^ JjdU 
L^p Jjiiil «j-^-l «J^c CjJ^pI jS^AJ^ /j« ^^ J lV^J ^j— £ c5^~ cV^^ -^ ^ ^jk 
L^;j»^ o^Ip u j.*> olijJI Sj.c L^Ic cJ.3j Lcl L^l diJSj I^^pj j^I 4«jjI \&>-jj 

^_^ ^jj- wov jj>ji jiU- u ^u L.*i^ j>*yi ijjbj diiu jG £jom oj_y-i oic 

jjI JUs J)*J! jp oLls 41J! c-JJL^- (Jj j_i-l j-j*J tl cJlji justUil oJi^-S J6 

^AJ \^ LJ Lljli (jUaJadll (X % ojj.P (J (i^^k j*3\il Jj*«j A« l-^-J*- l$J-^^~' -\£"^ 

JjA; Lifls Jji; ol Lojts iljJJI L^-lj 4;j*JI LJb Ljai^Ij «.LlUl L_^_^U ljJ^JI 
Ijijiij N o! «^te U JUi tdAJ-> jp oflLli ^Ui (jl J^ ^j4-»l (>j (i^^ ^! Jj^jj VA^ Jp dJdU jp (J'jJ-j ^° A QQ ^fy ^ot ^»3 V! 4*hJjJI /»jj Jl 4jj& !Uj /> U 
JjAj jb A»l ol Jp (j^l*j <jl J. Jy«J J, ^^ jp 4iil jj£p J JJP Jj* ^ 2 -^ cij 

(ji j^ ^u i jj jp isi a^p ^ j^p jji ^jjji (ji jp djsu jp j^ij-j u<* 
't ' ' > ' ' ** .* * * " * .* » 

dJSU jp ^ 4 JJ-j m« Jjij 0d4»I JjU-JVI ^jjjI <j V jjj |LI jp JjL^iVI Oj|l 
dJSU jp ^ 4 JJ-j m\ [}yS\ ojw jbj JjAj V Ob*! JJP Jj^l ^ j£ ^^ j^ 
J jJj 3ue LJU- jlfkl 2> ^ jj^ £ ^LM jp Jjjldl j~*J J s^ jp 
J^ J Jol34- <i>p5 ol J-*-J tjl fe JLas jjcjl Jil 'ja J4j A43 (jj &l_*- c+iZ 
jJj tJlS JjpI* I J* J_> ol ^* ^iJf jJj" j_^ Jl oJ£L ^TI j_41l JLJ 
J_ & I J_ diJu-I^] JjIp J4-^ L_c*l diJ ^l j*i -*& «36 r U? t> ^s I co- ^ 
JU_ jJj j^ dlS-i i_c*"l cJ5j J_ 4i_J_p| JJL* <jl j <duL_, cJJ» jl _Jj j^- j* cJLai 
4! J& J^j jp 5HI (j-4* J x_>* jp dJSU jp ^l^j mr y /0^1 (jl^ jjj 

CJ>-~ll L^IS\3 L^,jJ-\ JUs 4! 4jjU- _• ji Jj*ll jp (j* 1 ^ (jl J~J J- 4*1 <wi-J-i 

•I>di jp J4^i j>: Sf disu jii joa- jj^ a;i ^« iiflj iii ui diss 3* ju 5 

^i aj5 5il iijtf- cJ&jij L^il j^Aj 4_j| jp l}yC jl J-Ij Nj L^iL VI SjJM 
Jp dJJU Jp ^_i4 j£& mr illJ-NI J^U- U ^jb V /o^V ^SL VI J£ 
(jl c-1 oiJj jp gl' J oi> Jp ^y J jjJP J j.-i 2 - J ^o (jl J 4isl j_^ 

CS^I ?TJJ ^t^P" fl (J c *— -^-^ L*^i3 —->5lS 4j*>l^l d-J^U-VI oj\i 4jJ^>-I L^l 4_J_J 
jl (_3j)to- a'jtufi 4^3 (_. *Jaj 'C^'- j*l CUPJ»9 ^j*- J 0^—« j|l L*jjI J5jJ* j^ (a^^W 
j^P 4>-U- \^ t^JaJb J U «Uilj C-J« V L_2J?jUj cJt^J V '&J^T ^J CUl* J-3 Oj^P 

jc Li ji jL vi ^jjij j«liL ^j iy^ y ^yJ, ^ ^A $&$* ^ J^ij c.^> ji 

cJU-i 5r Jijj JuS- ^vni |Q^ l^^5 jP' ^j' ^r Jj J^ *^i ^^ V^j Jy Oi^ 

p 4^ JJJ~i ^Jsj cJpii Uy-I JJ" jA?r s@5p y I ^jj j^J^. cJj cJJj Jc YV oij^ y j_^ *y jj2 (j^jjjjp Jii jjj,j cU-c* (jl jjp 4>.U- <-~^ J ^ ^j ^^ 

lj~tpj jpl 4*jjl _Jj (Jf *^| ^y V*^* Jj* V^° (j£ "^"^" -/^' fj^'j ^. <j-?J-' 
C/s-U- JjJjj $=^k [a^\ rjj 4-j-_i f\ Jl £**-£? j CJjj _J- Uio (j__ __J) 

c-x_Sl ^sj Lf4"jj L^p Jj-* Jj^ Jj ^ JjJ'j ^ cJU_ (i^k 4-1 Jj-^j Ji ol/^l 

lJi j6 «J S/ jji _b jsHSi* j! jri^; S/ j^p 4isi jj^j jiS ^u_ci 1 l^Lp 
jjJ-i jm\j Jc ydL j.,J 5jULji-i J jai^-J cils Aij i^ipj _pi *&_i _* 

Cj'6 o^J cJ-i JjJi-l j^lj Je oJ*Jl _£j> Uj cJjjj, cJii Afllj J< -^C>- cJls 

but Y$ Lk J-cc 'jj L^IJ ^JJi Ju_Jjj LJL_>- cJU-S 144" jj '-r^ Jj*" !■*>! olj-J 

"VI *_C} (j^ 2 *--* — JJii 4j (j^ 2 ---^ jJ^ jl °— J> j\ jL^ ^i^ Jj* ?*" 4-"* ^-t* J"-"* _P~ 
ffl___) jLp jl o>^ \^ _J5-L Ji U aAj «j-K jir LL (_£j*- ~°j*i _f— *■—* FTj-^ *f £■& 

(jfi^-j uii ojJsJlS Ujis- Aj r_l_ic ^yalaij >s -iS^l)\ cJJI ^r^-^^J cJiJU -- iioA\ 

(1)1 (4_g|e _5~l Jrjj <L-&>-j <&- Jp *\Jp (jl cJj "<Qr-^ j& &)* 'if- o^ 'if" 
^jl C^ jc 1-f Jl j^Sfl pjJlj jUlL _^j7 iVjrH J_£ Sf JIS (^, Jil JjJj 
£j_ 4-JC 21 jl 4«Jj 4)1 dJU _,P _yJ-*-J inv ||_|_____p rjj J^ ^! JJ V*^ 

_U_C Je^J I L^ _Ji ihs L^JuP JuSsiJil 1^>-jj Jc SU- al^»^ cJ- si^^> _jJI 
_J 1L: jp Ui i*l dJU jp jl-^3 uu r /o^ jL^Sl «-^-^lj JJiL. AJ- 1 
Jui^>- l_J L^iJ 144-jj L^p J^ «ij-il J o^j^d -*!-» t-r'l jLJ4 _h otLj Jil ^P 
4^3 j6 «j)j J->- jl *lj^ iSj\^j jU-*-^ l-r! L^Lv>l jSCi jl Xaj 'j* ^j^j Jc 
Jp _JU Jp (J-*JL>-j un^ J~j Jil J,i jb 3jjJ,iJI cJblilj _JU Jb iSoAY cJp 
'ji j-JiP _^ jiil iip L^-JJ J^ ^U- _>*j L^Iip cuSwil Aiip (jl cJj ^lis^ jl *i\j 
cJjJL; 14>-jj L-rp Jjiiil j*'SJ diJU J6 JoAV jLs-w^T UI^p o^& _>>- J5--C 

j' c _Lii s__ii jJl- Sfj iiju jis Joai cJ^ jj vis 'i ili _jjl 4^1 Uj 3>Lsij r^ j, h_i Jjff Vj JjLl ^ dB i^ Vj Vlii£ Vj UU ji-l ^ h_i l^jj 

jij ilj\~JL> jM ^-s^JI \* *-/o^ I^Jr^ 2 -'* 4jH (j^r^ X? "^r^ LjaP ^J^i — '' ^ ' S -w—iJI 

4)1 dUU jp J?&-j wv« V /l« • L^lj J J^i-4 V LSc <_^l ^j jjLliL VI J_.ii_i 

Jc (iuii>- JSj 4_JuX <jl Jc iU- _j&j 4_JuC £1 Jc J^o (i^^ 4ill Jj— ^j jl WJ 

J <*!*>- 1 JIS _«*iil Jj-^j Ij ^w? j> Lcl cJU$ 4_)*X aI t> Ijjb U JUs Ijw? L_^LiuP- 
^^JM gjs-1 jj| jLj_l J c ,|JJ-VI dJJU JIS iioAo (Q0 jl^-IL A^lilj jil 

44-jj l^p -Ji-* ^i ^w •b-^i v-i^ ^ 44^ j^-^' v*^ ^ d^ j^ $y^ 

iSoAV L^IU ji» JU j-J^-j jPjfi L^-jj L^p Jj? ISl <i VI !_£ dJjU JIS iSoAI 

U Jui L^P Cjj-% 4*1 jc Vj UJd^ L^P d)}jb ISl iljui-J Jlljll f\ Je J-J dJJU j6 

^ljjVI olji j' c -lj>)fl iJlj *-Ij>I m ibU Lj£ JjJ£ cJ€ $=?$* y I r-jj -*^U £1 (1)1 ^ 4J| dJjU J^ j£&"J A 

y/vi cJjllj jllll Ifilj rw ^L^JI v tf r» YU cJu oJJ^ Jp jw (jl J, 4I1I jjp Jp dJdU Jp (JJsi ^ jJ- 1 m j_ujJJI 4pL_J>j O u 
L^lj UjUp. j& (i^p 4ii! Jj-Jj o! L^Jp^I O^^j^l f I ^-J^k ol j-^j!! «^-4^ 

J^j I JJ& 4ill JjJij t> cJlas 4JUlc. JJ- 1 4j2jt>. cJo J 0-iLld J-TJ uj-^ c-*— c* 

^ful^ JJCji 4pLsi> j)l J* 4ska_sL 1*J Li^U oljl s^^^p ^l Jj~«j JLas di~u (j o^LJ 
(*■*■> $3& ^! JjJj J-~* _^ j-~- ^L ^ j'! j? !■£*•*! !^~ o*^i 06 j! ^l JjJj L> 
aLLa Jp dJjU Jp jfl^-j mr ^m^m^ oS^/jll iJL*- U ijL5- 4pLJ>j!| <jl 
^c <joLJ ^LJjJI J* ^^Jp iU- JJLs L^i! Jc«j_ll pl <£& Jp ol Jp ojJp J, 
(i-glk 4iil Jj_Jjs-L2- dJd- Jp ^g^ 4iil Jj-Jj JL*J JU- ^jc 4! j_l ol cJh- 
oljdl ^lijjl Lc'l 4ill JjJj t> cJlas cJ-< 4! (JiU dLJp ajI JUs dJd- Jp oUli 
LJic 6j^ U jJJ dUij <&k cJlS dlJ^ rJiU dXJf aj| JLas J^-jJI t$*-*? 'j,ij 
Jp ^Jv^-j ^vvi (_^Q) oSNjJI J^ aJ_j4 U 4pLJ? j'l J* p_j4 ^iul^ cJUj L>L_^I 
U-l rJi I jl <> j^-I L^'l j^}-!! pi ~&&> Jp j^j^l J^ o3Jp Jp s_jL^i jjl jp dJdU 
cJ£- Jul6 cyLp^l cJj/l jl JJu 4pl_J>j)l J* 14-^ j*j L^Jlc jiL4«.U- ^1^11 (jl 
^jc 4! o-l jl (J^U cJw> _;JJL> & jp-I (i^p /iil Jj-Jj «--r L)s ^jc 4! j_l jl 
Jj^ jb 4j'l ^Lp J, 4iil j.ip Jp ^jjjjl jjj ^ jj) Jp dJJU Jp ^I^-j uvo ^P 

JP dUU Jp (^i^-j UVl V /l«r ^J_^ ^s ll^lj X^ Jb jlj jJJj-i-l j 06 U 

jLI^I 4] cJd J4-J J^ J^i _r-!^ _i^l ^ o! J-^l _y. 3j-^ 'j* v^4 JyJ 
aJjLU-I fSUJI r-jj^ ji y (jU^ Xj\^ c$ji.VI cJtJ'jij US^c U*!jU-I cJ^jll 
j& JJP ^p 4ii! xp ol ^.l^ J^ diSU Jp (jfJ^-j ^ rvv ^^p jls-t I j r-UUI *V JUi 
dJiSU Jp (^I^-j ivva j^^J 4pLJ>j *_j ^AjJI j ^s^jl J4 ^l ^LJj *y JjSj 
is^_^ jjsj aj cJcVjl jC«j_ll aI a^SG ol aj^*-l j-J^ (jt^l ^ 1 Jy.^^— ** J^ (^^* J^ 
*lc (jU- Jj (j^>- CjU^J J^-^ ^-s^j! cJLas ^jjJ-JJI yj (jl cJu /»j~o j»l L^-l J.I o r^o £j[*wpj <Jl>j£ ys- ^^ y 'Ji C^>^ V CjLvJ>j iljj^ pJm a! ^li^jb "iL^- Jlfl 

jp ^ J^-j ,m oUJ>j >^p J 4 <? i pjj$" pl <jl (jU-I j* ^ife je Jiol °J>\ 'li 

Aj cv^Uj uULjjI ju«j_il aI *U^aA>- jl 4J*jp-l J-^P (^l uJj 4~&*2 jl /*il» \P diJU 
ji-jJ oUj>j ^P ■**•*?_> uj -2-3-1 If/j^ cJu 4li?U L^-l Jl jJLL <jt>^ ^ 

Jp diSU Jp (J^j.s-j ua« V /vi L^ic J^Jj jlx3 JuUj-» ,*J>i2 j^>>^> j-^j L fi^ 

4-k J^¥ ->& (4s§* ^' ^Jj ^^ ->' •Je-' *' %' j* ^^ ui j-^I^ -^ 
uai L^rp-I iL^i oLj»jI J* L^Jb Ji-j^ *yj L^-l cLli>j L^rLp-l Li*_J>jI J* 
Jus 4pl_J>^ll jp ^L-cil ^ ju^ JL~C Ail 4^p (j'/^lj'J <j^ diJU j^ is^J 

(jvJj-SM J.*j «1)0 L«J t*j-^s j4^ oJ.s>-lj ojiflfl uUJb (jlj (l^Jj-SM (J (1)5 U Jj J^*»** 
Jlfl U J!U JUs j^_)H J< oj^P cJLvi 5r 4lflP J/ V*l j»J ^^ ' L -^'d f^ 9 j* LcU 
A/ J-~*-^ C-*— C" J_> 4jI J-j*»^ /j /X— i£ \P dijL* /jP i&^ ! >~3 ^AV u-C»*uil /y J~*-»> 
(Jfj^-j UAV pjjlj IJ^I cLul U VIj J^-il J jb U SfJ 4pI_J>j' N JjJJj u4^il 

J^ 4pl_J> v !lj ijjfi- lijjuSj l^JJJ* LpLJ>^)I Jj2 (jS 4»*l ujI^ JJ jp ciJU Jp 

isi u j^ ^ ^LpLJ^i jjj; fau cL^-^j ^^4 j6 ^oaa aj_^ ju-^ii jg 

3* Lilj l^A-Jt ^^L^: *b/ oj^j ^Ua" jU (jJj-^-l jJ«j o& U UU aJ_^- j^JjJJ-l J jls 
diSU Jp ^_i4 (^J^- iva£ j&JI jJJ apLJ»^)! JftU- U (Jj^ * /*^*° ^UkJlijLc 

^ijjj- tl d)l j^jll Jj ojj\P (Jja>-I JLai j^CJI ApLs^j Jp JLi 4)1 c-jl^J} Ji! jP 
(J>J (JOJ IjJ? Jf^ ^ JOJ (igjp 4ii! Jj— ij v'-^'I (j5 J°J ^ArfJ (Jl **-c^ ci 

TtSC'lj 4JjU- ^ jJj si^^> jiiil Jj-ij (jjij 15 ^«i J-»- (jl Jji^lL-w y Jwj (j;jjl LijLvl 
^v.j (1/ ^^ (j' -^j^ LLiu ^i?li <u>-l (£Ju 4>_Cn <c5l aTI ^^ j>j LJjLvi ^jJl^ jil 
J JUj^jI Jjj'I LUi ^jy JL1 J-J^il J^ ^j Jj^l ol^Lgdil j^ J?>1 ^j 
Ij-iJJu i (jU 4iil jLp Jalil j>* ,4 — ^.U "V i*jp'il) JLja Jjll U 4jjU- J, jJj J ajuT" r^ jl y iy\ •!» 'l jU 4-jI jl dJ^Jjl J* j.^ Ij ja ij (•jQljy»j (j^ill J 'JnIj^-J» f**^l 

Jl Jj^ ci ^k _?. j? _^3 «JjjL^- <jl «l^l £5*5 J~r- ^.^ -^ 1 -^ ^r 
Jjss t5lj Je ji- jj jbj I jJj LLI-J ^^1 lo jlil JjJj L> cJus si^k ^l Jj-Jj 
J^-i^ ^5-s^jl (i^t> ^l JjJj L~ JUs 4j*L^ J ^jT ISLi juj-lj c45 Nj L;J j^ilj 
jrwijill /»! 4iub dlJjj CjJJ-Ls ^pLJ^jI *-« LjI olj7 iZJoj L^L ?j>^? <_jL*_ Jj 
J3 (j\ <H> Ajja pl L_^*-l ^b* cJlx3 JU-jJI J? '-c^ cr^ol 4*-^ Cj& Jx»J 
^LJ Jlj JU-_jl j* L^ic J^-Jj jl c-4^-1 j* j*~*?ji^ L^>-l oLj <jjJ— *^l 
(i^'U^jlj Sf jjjj ^uS! J* j^I 4pLJ>jJI dJbj-c^ J^-Ji ol (4tS* J^l ^jjjl 
J (S» ^l <Jj—"3 ij* 4-J_ij Sf I J^i cuL "ijJ (i^ iil Jj-Jj 4j ^l <jjjl 

r-ljjl j&ljJ J*i jJ-l 4pl_J>jll oj\_^, lllJLc ji-Jo N ^illj N oJ_Uj 1L_J 4pl_J>j 
^_ 4I1I J^P Jp dUU Jp jfj^j UAO tatlQHfM jJZJ\ 4P_J>j J ^j, ^Bl 

"ipLs^j Jp ^SLJ^ftLvkflJI jlS Ijlp 4*U ulj jJP /^ dis! j.1p Jl J^-Js-U- JlS 4*1 jtio 
SjJj J ditf (j! JU-s v lk_i-l ^ JJP jl Jrj *U- >^ (\J^I Jup JUi j^ilil 

4ii!j jjifl dJjj-i cJLJJi L^Jle cJU-Jl9 L^*_Jjti L^JI Jl/^l OJ>XJs$ Ujt?l C-*5j 

v /1 ♦ V j^-JaJI apLJsJ apLs^^II Lc'U _A*JjU- olj 14*^3' j-^ <-l^ L^i_J>3l 
(Jl JIas J^i^ V! (jN^ tl JLJ !>U-j (jl A^ ^ tjJsi Jp dUU Jp (jfJ^-j uai 
jj Sfl Uljl *y ^y J>\ JUi ^Jaj J ci> U bd L^Jj J^ (jl^l JP C-^Ja.^ 
liLs (^j^ jjI JLas J^-_jI ^ (Xaj 1 _» _« jJajl iji_«lU /p 4ii! jup JUs dAitc cJ*j>- 
*y _J»j^ jjI JUfl j^lj-i-! J j& U V! 4pt_J?j *y ^yJJ* J^^jjI j^p JtAA cjI Jjjjj* 
uay *ipt_4»j!l J «-U- U >v«U- ^_jb •lj4-'l u*j jrnU 1 JJb jS U 5-^i Jp (JjJLJ 

jSi 11 u "°3> 'if j^i <j. Jt^ j^ A> u ^l ^ j^ 4^ j^ ci-^ (i-^3 
oS^/jJI J^ AjJsi U 4pl_J>j)l J^ ^J_£ Jts (i^^ 4iil JjJj jl (lr^j-11 f! ^tc Jp m Jl_ 4,1 JijJ ^ j_>^l j^ ^ J_j£ jp dUU °y> J>1 

L^l 4>A__X*-"I t-^-Aj CJu i»lju_4- jp j-uajill XI 4_Jutc jp j£jH (_y °jj& {jy?~\ 

J». "^umII jp ^l jl c-i---* J-Jj Jj£ (ig§_ jIiI Jj— ij ci^ L^'l -— J: j^-l 

lli-illj dUU Jfi _iOA^ |Q^ ^iVjl jjsj Sls dUi» 0j*i*2J J-jUj fjjll Jl 0;_fi> 

(i j? (J 1 ci^ 1 # j* 4^ j* cr^-i ,m £?i ^3 *l^l J4-^l J-4 ^ 1 
J^'l Vs jls v£Jl» -4:1 (^p ^iil £,jj 4iSl_> jp j-^l -^ c_L o>> jp ^ 

4iil Jj~«j 3j^ Owj**^ ,j-~_>& j>e-^ V j^j— ^s Ol«j*** uivj ^r*- 5, Jlj^l /r* 

jljiSI J* IjA Ifi jAJ ^|§k V^A (i 3^ '{/» °J^e $-~l 'J* dUU j* Jr-£ jf'J^- ivv Otjill ^ JiU- tuu 
JU _Jo^ ^^ jL_>*ll ^i Jp __^: (i^5t 4iil JjJ-J jl o»U- J^ vJ /r^ s-4*-~* 
JjJsj Jp -JIjJI _;jI£_j jl oiJjJI jl xill Ji-^l iSj-^i <jl 'ii ^lj _s_y te ^J ii|U 
jl Jc J* I jl dJji _^ >51 jl L*ja jl Ijlla -JJ?pI ii* _>j-^ jl 'ca _s_r-~l s'A 
_r* j\ ^LJI ^S J^ jk di^JapI ^JjU dLt» Co5_\j I* ^*-Cj jI ^-Jl oii-I d)} 
*<5* i~. _M -^ ^4^ -^ * ljJI ^ j' ]^-i\\ ^igi ci~_; ilj ^ljjl *I_C 
^-soill >fil 1^1 £_& d\ Jm\ Sf $ IjjuJ^ ^Sflj diSU Jl_ £io^r r An . 
ojUdl J Yj ^-L^ill J «JJU Ijlul _^Ll>- VI _^ (j-^>- j-? jl ^Ji-l _^ J^VL 
/»jU^ J^-I Jl aIpVL jl _yJu*Jl Ju*JI & _$_*£» d)I IjL^. J*^. ^ ^j^Ij ^lj 

jUjl 4_« j\si-lj jli VJ - _£**" \—^H tiili (J^4 ^*l <jj^ 4a jAl>-l (1)U3 _JlL>-I l_l 
'y> cJ jw,l U *-aj jL J^L *_j cliSU J_> iiO^V l^iLU-l c_ill>-l <jlj J_»-l Jl J^rljj 

Jl_ ilo^i <cu ^jLJil _§jjl 'L^-Lv? __p L« <ll_£ oJu-jI l-il ^j-™--^ Jl J^ ty? 

r J* "j'^ Sj'4 ^ Jj^ i-lB J^ ^**d l^i 5^1 Jrk J dr^- i_?~d <1>I <j£J„ V «iUU 
iio^O Y /1U L^CC j^ L^j dUi>j C^« jl _f- jl pli* jl J^L* jl ^>i il _r-^"' _yl 

JU^S «kll pJJj Jp J^-l Jl jt_i 2LC olJjll jl J_4«ll f-L*Aj J4_JI J dilU Jfi 

4! _xll jlli 4jL1I 4_p j-2*ij J^-l J| jl lj-L* 4II Lfis Jj j-JuS oJ^j. ^Ljjj jl f-bcll 
ojjjjj j^JI jl ^jLi-l J i.Jj (1)1 ^jLJI JL_i f«l_i_II ajJ (jl j dilJj _r-L *y dilU J^ 
d)U oJujljJI jl Juill 4lll _5_rLJtl _$jjl J^-*^l J^ aAjI J^-I Jl jl IjJ-" >*liS oJCp 

j_^ _)1 Jii 5l_i jl y jlli 4j*L ilj f-lj iJS/okJI J*^ dJJi ojT L_clj Jdu Sf _jji 

^iJJL _^^JJI i^j _JJ_ J J^-Ji -C-JI J^ Juul J^-l Jl jl lj-«J* jAjL*_ J,1*JJ Xj[j£ 

f Jfl Jl j^ ?L__c i^L_4-l J4_JI ^ £b J_1_JI J diSU Jli _Jo<\1 J^l jl 
d)l 4JI L^pL _;JJI J_r VI _Jj_ J^ jJ«I Jl * L^pL _;JJI j_jVI dJJ> _^ joL L^jl^ ■ r-1 jl L^pLjj ''f J^-l j| 4>jL4-l j4-j" £& J' dUJ-i j? «J} U jry^-^j A^-s^d V li^ 
_JwaJ Jl j' 4lJ (J,l IjLlo J-C^ ^-^^d ?** Jt"-* 1 J 'J -^ Jn*^ ^-*^d ^~* ^"i' J*T' 
j\l^ jlJ* Jl IjLlo <jvj& 4i>-Lj olkplj L_JJj 4l*Jj <u! <_J«>-j j' jl—Jai 4l_J 
(jfjJ- mi iljlii! JU j s-U- U (J^ <_£$ V l^ 4i- OW^ J| jl ^ J| b^ 

I JJ> ^fc ji JlS ylkJ-l ^ jjp y jjp j; isl jj> Jp ^L' Jp dNU Jp j_4 

^fjki ^Sm _jju jg _jo<w -Hi---wm ^cA\ *i,p$ vi ^ii/itj ju^ 

V jl 'Uj Ljjp j! Lo jl o& IjlH' 4! jj]i Ji*JI JU \>y£,\ 0} £bill (1)1 liJki^ «dtc 
ol dUij Ljjp jl Lo jl I jjaj <i_i 0& * (j?>^ I LjC j-* tJ-^l <j? ^H Oboj j *]*> 
(jlj UIj| WLJ" l^>- J- Ji*Jjl AjjU- Ju*U CJO ojj olSj ^J ojJJ Jc J-J Ji*J! JU 
(^.J U ^LjS Ja fr^Uii oJuJ *3u 'ij <!U lUj*JI jj- I Jjifl I (jl J ^U <UJ JJbjl Ju*il (jlp 

jjj^ ^ j_> ^ j3 <j! ^alil aip Jp dUU Jp j_4 J^- 1 w oi^JI j'*\~ U 
j 3J jll oi^p C-t*!-»- J tyj\ ^o J-eLjV'l ji pLLftj ol^ ji oLI ol p j^- ^ 
jjLjl U dJjU jfi ilo^A jili! oi^pj oJ-jijil jl iJJI iSJ&i j?? 'j* *&&\ pl| V! 
J* 3^i 2^11 ilS V! (^tfts ^- b\yJ^i j^- J^ £*^SI /»Ij VI j oJui^il jl OwJjJI 
ijhi! \c,j^ jJj5 4ilj| c-~J~« liU ^ j^ilj /»ljJJf-lj 0ji-^-l S* 4J~i! oI^p o|j /^yi 
fftjip jl c>lj>il Jil J^ ojJj jl Ijup gjj J^j diiU JI3 iio^ L^jV'ol^iil J^ 

'lc olS O^ 4X1-0 Lp 'lc 0_jX> (jl VI 4iJb 3j4p Vj c^Ip Jj \* ^J Ju- os-l j^iL 

(3-5 j!l j VI IjIJlp ojJ^_p Vj Lj^J^» ^JI dJJ-i olSj os-l j^il 4_JUj i 4_XisCi Up 
iLj, Jp a^ <ji jj^ j^ i-UJU jp JJ4 (jjj* jj^- u^jgjjjl j «_j£ll ubyAir 

(^jjl JLai 0*! jaJL 4p|jj **ji 2LcLx'J USlc f-L jJP ^ alil JuP o! >~l J-J^ (jj 

J4j!l JUi oL-p ^ o!|p Jl I^^^U J 4XJJ" iftlS /»!>UJL jJP J) 4iil jiiiJ 4pd! 
diil jjp Jc oL-p j^ ol|^ (j$^-" 5^0^^ ^ ^l ^ <-J^J ^W i^ ^.j l^ t^\ kJ&j\j lJ^z &\ &\ ^ (Ju -OJu ilS 4j Uj JuiJI 4pL jJiJ ^ i_aLJ£ (1)1 j-^ j 
/^ VI iiSU J^ iJV ♦ ^j-J ^jIj-^-j _i5L dJJS jJy alil JuP 4pLs oJuP. rts^i Ju*JI 

Oj^JI ^l^-S J>\ J5j ajjipU Ijup jl cJu.^- oIJj £dI \* JS" jl L'JuP <db Axi_^l 
<_jl j\pL (£AJS"1c jl 4pL ^jjl jJj? 44P Aj o& iS aj'I 4%JI c-^Las o^j P-LUil^ V JU- 

/j^ SjaS olj*Ltl ^jj Aj j& (^jJI «44*11 Ajj aj\*2j oJlJjJI jl Ju*JI jli Oj^P j\ mu\ \* 

^ VI <iiju jii iJv i y /*m 44^51 dB ajj j*uj j L_^ «sj og u jjj j_2i 

Aj CjJu^- JuJj «O o-S^ (_>.lP Je <u* j-i-^d ?** -4*^ <J?J'*~d i^l)\ (J L'JuP. 4^ A*---4^ 

jl jj*JI jl *kJi!l jiu Iju«jU aj (_j1^- (_$jjl 44*^ <J6 lil 4*1 j-\ 44P ^j^iuill a!p 
jl 44**' <*•'! ijy^' j>-H ^4*^ l5>^I lS-aSI o£ oJuJLill ujj^JI o-? ^■* > <£—il U 
ol 4->-l ojj ^ ,*••**? j »l>-il £# J^JL 6 IS _;Jil <-4*JI j^ -4*^ j-^ 'jt "^ ^jd 
jJlp juiJI <_jU jl j ^! diJJi juiSI ^jjf «Jup. <_4*JI ^o ju*JI 4jLs^I U jj_i *j*j 

<UJ (_J6 d)li <L_Xy JJalls ol J*Lt I ajj <b (1)6 (_$JJI 44*^ ^J -4*^ V^ ol j*Lt I (_£JSI 
P**53 Ij Lj^ Oj*C £ ^-4*j' 4jj olju*Jl ajj ^Z^s^j J~ , - J 4j ^* <— 4^ j^ o'j^uil ajj J.ljul 

A"» VI diJU JLj iSv Y jjjJI J;j*utl ajj <*u^JI OjS^j Lilj jaI^^JI (S^j U (^j*j1_II \p 
Cjo (1)1 L^'l L^Ls^l J^ obj Lj, °^J vs^ ijt "°^4,3 "^j jy J^ ^^ ^ All^l 

(1)6 Aj' V i^ ULI ^Ls^>l Jj ^ J-^ ^ CJ6 jlj L^JJC ^ ^CaJb U 4lUs IJC 

lj|jg>- j\ oJuJ j jl Ij^p ^Ij jjwi liju^ 4iic /Ui^l ^VI (iijU JU _Jl*V Li LuLstf 
j-Jp (jj$o (1)1 VI ^L V» i_4p jTj^ ^J jLii ^ftjjp jl 4^*j>4* J*' i^ ty$S 

V /1 ' 4lb Lj^Aj» ^L U d)6j -^jv 4*a*j 'i 4^__Ci Llp 'Jc (1)6 d)U ^LilsCi Up diji 

<:* 's^ 44P (jAJujLji-l (jJ^-L J-^-jj 5r j^jjLLL f-b ^jLf-l J diSU J6 iSl«i 

jUj JUjjLLI ^LaJ* >r L^-IC y JJa^i ^.IjjLLI •L^.-i CJ6 ^JI 4jjL_"-i-l ^Uj JIj? 

Jui^j (jll ^jLLI j_c il^jjj *>r j^^L^ Jc^jf o&fe L^*IjJ-L jus-j (^jSI <w4*JI J' jc dJU J* L^-J^ t_jl* oi_~lj jf jc ££ j£. (.^ jiJL l^ ^LsU 

jjJl Sj^5 J-S*^ ^ (Jj^ <J>| J^i "f ^ji^. cij 5 *-*^! (J C J ^^j' J-^- ^. 4-^j-^ 
<CJe j^JujL>-l <UJJ OjSo L_xlj «JJi jl oj*!p Ju>6 jl «JLJJ <j|}j J* L^Jlc *jjj (j;Jjl 
"<d.*JI jl 4XJi*5l ojU-)/L> oj^lj^i jJ*JI (^j^ J^-j" 3 ^^ J~ Jl'O (^vaji aJj 
^ Nl I JJ&j 4Jlcj <CjU-J «S jjSoj c-J*JI J^. ^jL *i ^— ^ ^jl U^ * "Ms ^ "^M^ 

J_i? Lgll 5xJ IjlS^ _J$ Ijup £6l SU-j 61 jJ JJiUj lijfe «pLAi dc cJd^JJI 
_JiJ j6n$ 4! J_^ ^i ojU- 1 «dk Ai^JJ JLJ--4 *^j ^j ^ ^jl L^ * i=rj *f - ^l 4-^1 
JiSU J_ Jvi IjjJu» J^^/l IIJ&j y 5^^ **^ ?j^ ui •_*■' lij <jU-[ ^ Oj-5 
jl LSjJJJ IjuP J^^l dJiU 3 J.<rj5 oju-lj ^JLiJ» 3 UL5J £61 jjJ Ljjjlp AiVI 

dJlj_ 4>-j Jft 06 jU Lp 4j jjj-j jl LSjJJJ l^j \-i JJaJ Aj| Llp /i—^ -^, i^J 

JUJi> 06 J-L5I (ijiti JJ--I **» (i^l j*J (£>-l ^r' <j* j' Lri oj^5 I jl J^i jJI 
3 dWij" H^ <j? 44*^ 5i -^- <=tj j' ^jj~~» -^rj ci^SI 06 olj <---> I-^j^j/» ^yi 
(_$ J \-i JJ-JJ I <i Vj J^j^ I <\)J- 1 \a *_j J^i JJ I _JJi <_Jj jj& -jj 4JU jwJ 1 5-^-^J I 

(_$jSI j_iVI J^ clS jJJu 4^u \sjjJJ> 3^-j j\ <44^' ^. '^tj (j?^' ^-W^ ^j _r u LJ' 
mi L^J ^jJJIj Ju^v. lil ojJjJI J JAij U (^b V /in (jJ^JI dJ-t5jl aj <j;>-il 
yJ~\ ij*JJ> ^ ^Ip Jj ( alll j.1p Ji Aill jjIp oI v^ ui' J^ 4^^* o^ cj? - ^ e^"^" 
L^Lsu (jl dJjl <Jic CJ,i^ jLilj 4li~jl cJuj *^l J^l J^ ^j^- f'tjl .sj»LU Jy.^l -^~^ -' 
JUs <_jLkJLI J^ J_iP JJLJS Jp sjki^ /J ( 4iil j^p Jl_Ji 4j L^; <j;jjl j^L J ^ 
Jp «^Ij Jp dJJU Jp (J"J^-j 1^0 j._i-*y ijJi L^ij L^7 N (_jL_JiL| ^ Jjp 
iLit olj L^pIj 5-L-i. oj ojJj SfJ ojjj J^-jJI L_j *y JjSj 06 aj'I 3^ Jj Jil jji- 
(_$_j~tl jJ^i JJJU Jb _j"i ♦ V s-LJi U L4, 5L_J> s-Lj^ (jlj L^x_JJ»l «.LJt (jlj L^Xj*j 
^jVJj *y aj'U JfjjL^JI J^ dJiJS 4i__l U jl L^_^ *y jl LgjvJ *y jl jUjJ. Jc iJjU- L_i* _Jj}_ i|__ V _>_*!_£ L_^_ Sfj 14^ _-t y j__4_ S/ tft _Jj_3 ulk _.! _;j___¥ 

<- > * ','■>,'''' >" ', v ' * > ,*^ • -" 

'I _>jJLil I jj& ji-_ l_U o__p j_j 4JU U L^J <d_ ^!__l jJ **_ ULt ISsJU LgSC-Li 'Ji 

mi r-jj L_j ojJj Ji-^l Lk_ L>l _r^ (_?4^l IjLl V /l W Uj'Jv- Ucj J_j £_U_2_ 

^jU- jUp j, oiyi _;___! _^_ ^ 4isl Iup o! v lfi jj jp dJSU jp _v___ _£*___- 

j»lc Jj /c^jU L$_*- j} l^J^d __P" L^jS I *V jl^P JL_i oJvljL L^pLjI r-jj Lij 

(i j-^ 1 ^ <i ^ ci 1 j* v^ c/J j* 4^ u <_^ Jt^-J mv ^J^ ^J- 
J s-U- U ^j u U_ji r-jj (£»!_ Uj_i-jJ ojJj p-cJ c_ijp ji j-^jJI ^ ol lJjp 
j! JJP _J ^il j^ j^ _t- jp dJSU jp _<p_ _^1_~- ^a '_)__> 1 ^L JLll jd 
fjziil iJ3 o! S/l ^hJJ Ujx5 _,_;] j_J S-__i- f-L ji Jl* (4f_f__ k\ Jj—ij 

dJSU JP <jp_ J^ \ V ^ L___-SU> ji^ J^ J L* 3 ! g£ JP __4_J I ^J b -IFTACTA--- 

_rr ^SU jx_ J^- jli 3 ! gj jp __4_ (_J|__ «usl Jj^j <_■! JJP ^J & g$tf 

- ,| t$* (j. _?-' tf ji^ 1 "j*-^ _>*■ 4^ -^ (j?^-i ^** © cij^^ij ^yi 

___>- JUi _£_; Uj 41 1 Jj_i_ l_ «S J_ai C£°J <S>~ J^' ^ o^ _r-r s^S^ ^' ^J-^J 
<H_j> j_>-! JU'fj^-l J-^tj*** Sj-^l ^l ^» l^l LJlj! (i__|e /iil Jj-ij JUj j-^ 1 
5 j-^ ^' u^ "^j 1 ^ a J-^!^ 1 ^ ul ^ ^*)\ J) u* ^ u* JM'i sr ' s 

V /l \\ 4aU1I ^a jjfi _p- jL^I *jj Jp __^ (ilHp alll Jj^j o! jJ? 1 ^! Xp oL 
dJiSU Jp _^j^-j ir-r jjAJI ^ °y> L^-jU jjjj o! J4S jL2l ^j dJjU JU _]"l«A 
<M- °m & *- o^ ilt o.L* ^ jJj jp coL* ^ jJJ Ji ^-jl^- jp ilJjII (j! jp 
jjjLlj _o-i-lj j-illj ^J-JI ^ J L-jUp ^Sflj _J3U (3_ ili^ ^ lijlll ^IL; 

_J^_fj oJ__c ^kflJj _^>- C-4ju U _;j^_._i! Oj^i '"f J/U- J*lA<^- ^-^k^> I Jo l_l <__j ol 
LftUJI 4_lU-_ L_cjj j-»ull -^-^5 _ij_j«.^ <l_Sj ol dJS-ij C-^ji -^5j dJJS Jj _r^j 
I JxLs-i _uJi_l iJLo 4--^L_^ ^iUJI 4lU-S l_U C-JjJI cfJijS _j L (jl JJ 4jj_j: oi__ai ^jj^ J?&~ <?*? 4j*S! $£ J ftU- U (^jb v /iv« «tpfcl (_$.$! jp Ujv?^ dUi j& 
cP^j 1 drH* ^ Jj-ij ol cj& ^ j{3 j* j-^ Jt^ 1 ^ j* g& jp dUU jp 

jw-JU (ji yis jp disu jp (j'i^-j iv-i ^^ Wj-H ^~i ->■ 3L>^' v^i— *J 

^ 4 -P*^ 1 ^* ^ 1 i^ ^ 1 3 i^ ^ 1 -^ ^ 1 ^ 1 $ & '°^ ^) & 

j\ (}Jjl "<CJj^ J£ _jl_ di-^^Jjl 4-U^" J jl (jJjl <^<j£~ jji 1^3 l^^-J^ 'dj*^ 

tiij^jJ 1 ! j* Wj-^> fc*N £)? ^!3 ^ ^ ^* CBD j^i 1 5-^> oj^ 
4iu vij <4jji «Sjl* Jj'i **-" 5-J j^-ji L-^'ij j*-^i j-y*j J j^j— ^j dujs 

f-bill «LaJsj Jl>- <uUis J Ij^-I 1^-1 Jjjil U £jJ5l ^* oj^p <!jLc o& jJj JjJ^lj 

^^(jjj^^jp^^^ 

j-^ cH"j t ) ^y^ ^4*-*? *' j-^j" -^ v^i «jJ^ ^' j^ j-^'j'l -S^ <J. -h~^ 

(J/j JL«i jL^JilSI <i j^J (Jj>- <*-J f fej <JJ-Ui (i~g_Je 4il Jj-Jj oUj J JajU- 

4il JjJj Jl ^JLlill a! c-4*Ji JiJj *_" jl cJlH- ^LSj ol j! ^ As«aj ol -S^LU 
dij dij jj *^ls ljj>- Jik *_" o! JIj j^§p 41 1 JjJj Jl5 '«5 dJJ_ o 9 Ji (^§§1 

jl «UJj Aj'I dJjU Jp Jplp-J IVM^ jA 4l! JjJj t> JUs (4~__|_ 41 1 JjJj (JU J^LU 

Ijjl-Ip J^ V! dJJi Jcj dJjU JU i!iH 4-s^lJJ-l (5-^jj (5^5 jj>ll j»4p ^ yjf' 

jji U oj^j ^j lAgLygj (iJ^S! (_$jwiil \p Avisjj (jll 4_^.Lii-lj dUU J6 Jiu 

"^Jt/^j^^i^ ir-v^Llij,! J jjJiUjJjju V /iVV «Ls^U- dil^ 

JpJ*-j ^V' a «cu (jIilJj ^l^- J-^ A^j o& j.J^ ^ iw-UiS! ol j-^jil -^ (j! J, 

JLaJ y J^jU- yd ^u ^'J- £ jjjf ^ iJ^ ol^- jl J3 (j! ^ 4i! jup jp ^.JSU jp 

jp dJSU Jp (j£-U-j <v«s Ijji ^jii*LcL_««u* (J^lj ^j^cJ^I ^jjL (iljs VI'J 

A-aj cJb jJ^jJI a^p cJj oj-J^ «ul jl 4jjU- J; j->-jSI jup J< jL^ J^-jil (jl 

^ ' , 'i -■ > * ' ', , > * 

jj Q Ll Ji-^ll jl lijue «d^ A*i^l JA^I dJJU JU Ji^r L^ ^^j UjLc Oj3 j& \*j i_JJi jjL^ *_ j_$! dJj Jjj 4Joj U 4_2jU- j_i \* _$>~~i jl^! j| 4k;U- 

j_i j* (JjuJ^j 4-kjU- j— i Ajj Ji-jll UU diSU JS _J"Ml dljjo J-L Sii dJl-il 
4>j o*^ Ls«L ciiU _$j! _A* USjJJ (^t-^j l^jli-H <_j_AJs£ jl 4L~- J_i 5_k5U- 
<SsU»lj <kjU- j* <uli>- 1 %/&> t_J5_ Lclj <u_jj* JaJU- j_x j* Ljui ^lLJ Lcl JkjLU 

_X_4 J?J_~ 1T1 ♦ jJPl ^j j* o'jV U <__J U Y /l YV _JJ_ _$Jv« U «kJU- j* f-lbj «uJ i 
j^L jj^l (J^p 41 1 JjJj JG JU Jjl jL^ J, *lkp JP "li I J< J-j JP cUJU J^ 
(^g|J_ 4iSl JjJj JL~» J.pLs~JL f-LJaJI JU-Ij j^>- Je _JUk 0} ^ JJ^ JLc !>_U 
4ij| JjJj Ij Jufl J^pLjaJL f-LJail j^-lll (^^c 4is! JjJj 4! J__» 4J _/";jJ J 0jP_l 
5r (AljJlJl ^Lirl *j (i^c >~! JjJj & JUa gLs_>j LLj? J5_l*r L» v-^PH J-'j^d *^ 

«i J-^ 1 ^ u J~r- ci -b-f I ^ j^ ^ <j* J^j ^u Lj£s- ^ljjJL f&\ 
«us! _JJj 61 o^> <j! jpj JjjJj j^ (jl jp ^L^_il J a^ Jp ^JjP 
j-i JTI (4_§§L 4I5I jjjj '4] JU_ 4^- j_x kLi- j^>- Jc SU-j J^ijJ ji^p 
J.pLs~JIj J.pLs~JL UJ j^ £l_J_i! J^-uJ ul 4iil JjJj t> 4is!j *y Jl_i !j_%i j^s_ 
Luf AljjJL gl J? (AljjJL i-_il ^j ji_7 Sf (J^p isl jj_ij JU5 ^SliiL 

JlS J--s--> I 1{L^jI jJ*_^ 4! JUi cJL_JL ^Ls<k^5l jp (jv^j (jl (_j; jJt—X Jl_L aj\ 
j_^l «tljt-il jp JLIj ^^ &\ Jjvij o*_c*' lA_^ J_>j ciiJi> jp oL^s «-Ls-i^JI 

J 4isl xp Jp «J w ^p cfJiJU Jp (J_4 (J"J^- snriaU-lj 4-olJ_JLI JiU- U <_^ju 
P'j3l ^jj SUT j-^L j_^l «g ^lj-ilj ^jIjLII js> ^ (^b is! JjJj jl j_^ 
jtiLi (jl jp jwzJLI J/^jl^ jp diJU Jp jfl^-j ^r^i ^2IB_i-' ^-f^Jr^ 
«Sljlll jp ^ (^, 4isl jJ_Jj jl JjliL-l a_^ (j! jp 1.^1 (j! JJ j> m AcL^\tfjV\%\'fM\&\' 3 Jiil! ^jij j jjSl J*\i\yl\ feljiilj^Lilj 
ji^p jIi jjvij j! <_4^i jj 4^ j^ v'f? JJ j^ 4^ i^ ls^j ,no (QD 

gjjll il jrLJil "ji UMj j^L. jJ 5 ! il jLil lijlj-Jlj «ii UMj 5-^ljiil jp ^5-4: 
jp ^jLlill jy Ju*_- ^ cJL-i t_-)lf£ JJ <J^ 5^-^ (j^j^l il'J^-Jvlj ^kLJ-L; 
^- dASU Jli -J"no r /iri dAli j/fc Sf Jlii Jjjilj ^JSL ^jSfl ^jw-J-l 

^iwf'Jw V i£4jl ^tM"' lT? *l_5* cr ^' *^i^ Jtr^j <wljlil jP (J^gjjip Jil Jjij" 
J«r jll <Jj^t> Jl dJJij £-UII jl OJjJI jl J^LSI j* J^ J^, £^l &-& ^j ijjj Yj 

j* dis, ^i! u ji J$\ j! iLii j* iif i; S/ ^ii j^___li ^uLsi '_j jz j^jjj 

i_i-i'j3l jl jis-iiJI jl ^skflJI jl (_5jj| jl 4_aLJ"-l J* &L-JI J^-JJS OjSo jl ^.^i?*yi 

oiic Nj ijjj *ij dJJS J* «.^ J-tPJ*i ^ ^J' (j-? ^ 4^ I U jl jlSI j! jlisCJ! jl 

jjjj U dii-i J* Oj jl LfL$d Jr* is J^ 54* di^«iv« JT 4*JL_JI LilJ Ljjji J«r jll JjJ^i 

o J3 jl LfL~> 4*-LJ le Lv> I J5j I Jo JJT Jp j^* L_i jjii j& U dUi J« Jvc j I 
^M dJ^sjl J>- diS iijp J^i dJU j* ^pai; L_i lJ5j IJo ij_s jl SU?j Ijoj IJv-T 
Slj U J, ijjx> ol /Jc dJSi j* (J^* U j— c^l J, j^i 4i^l_jl dJSJ jlc _lj L$ ^uuil 
*^ Ll__i 4ju jLJ^ j AJ*y IJu» ji-jo jl^Slj jj^Slj SjisLiM ^C-CJj U15 iJJi j-iU 
_lj U 'J jj^j j! Jc iJUJI j! ojjjl jl J_xJI dJS^ J? (_s-^ U 4 J^ ^liCJj i>. jLl 
j_ri jJu j^jj U «u^-Ls^ JU \* SJ-\ <c*UjI (_Jp \p ^iLJI <_JSj c.</?fli jb i_JJi> , Lc 
^l^-Jv dUAi ^L-^ *^l J^ I Jl* J^ 06 \^>j jl^SI *u_^ I J4-> <ULaJ L^, 4^t? 4_> *^j 

J^ di j-_^! 4.^1 ^ J4-JJI j-r^l ^ j! LsL;! disi J.5 diju jis _Jin r /irv 
J* j^i* L_i 'ullJs.^iJ lJ5j iJo ojl^ip JT jjjj ojlIlS ojL^jp lJ5j iJo IJ-* dijj* 

AB 'jt ^ j-^' cK-^ cK"^* <i?^ ^* j' J* ^^ ^-3 Aii' <J*" ^j^ Li^ ^^ 
Slj Uj <Ujp ^is t_L\Si> J« j^L* L_i I J5j IJo ^j^-J Jj 9j$ Ls^J lJ5j IJo tjl* iisji- ^Lj! jjjfi ji Jkii ^ j, iJLii ^ jj-jjj J4^i Jji; i! j! j* tyl j c 

cJLjf* 9 Lx J j^i Slj Uj 4Jjp fUi r-jj 4U J* /p 2 ^ Lcl oIjI 4j j f Ul ,Jg ^Uj oJJ& 

j^S; bi 11» di^- jjapl oLJI 4-*- °-^ J-yi j-f j^ ^yl -■ L^ >iL M ^iJ ^ 
j\ *Li VI J* 4_£Jil Uj 4& I Jugi J 54* ^j ^j 4>Lkpl o! l^ ^j !J5j I J5~ J* 

y jj-jjj j^- j)i jis ili Uai! dislfj jj-i Sfj £Ls_ S/ Ji £ijiii j* ipjU» 
iii-i ii* _j^ ^fcj ji^ii j! 4JJ1 j! oiHiii j! jLi»J3i j! ^jBi j! iiii 

^ <J?J J * °j* ~l_J> U5j I jSnj ^jjl iJJb jl 4Ja^*- ji» J-J^: Ja^- J* Ll_J> U5j IjOsj 
\* LaJ>j U Jl /*>-j2 4» I J-f9 dUSi J^j ^_L— flllj JuSsJlj <_JLi JvSlj jjLjajol jjj 

jio^jJ^^i^J^jiii^dJiSU jis iiiWj^l^^U- «JjjU r/nrA^ljdl 
(_$jlliil fj^i ^Wte J-^jj o& lil dJJJj J»»1j V 4jI o^li <^p J» LJ jl _XJJ -kyU- 
jl jlljo Ji-j L^u pQj cJJ aIjIj >JjLx (iiB J~> Lclj J-c 3 ! 4*3 _ jjp oJ\_^-l J 
4jjIj)I cJL-M jU A) j«t *. iJ-^i L^* 4! JjS^ jl 4i_. J^j^dj 4J&- 4^*d3 Jyjw^ 
Ij^U- ob *_«* Jj Ulj ^j £_£ju 'oy^i ^j 4J>_ Vj ^L-J^ J-4^ L -rdJ 4-*J * 

Jub j_ aj|o Ljj £L_l! Jj-L ^>_jJ (_J_>jlj t_JU- l_l jaJJI Jl* 4^_»-j , Lc (_£j-utU 

j! 4 -^j U uL^, <u&i J^ ijkl! Ailb ij ^syJ^ I U ^jwiil 3 j~^d o! J^ rxi o^ 4j 
45JU (jU LftJu^-b ^i^- 45jli> *Vj L^Jb oLs^l j^ 4) 'jj Lx 4iL« (_$jL-iii! 4i« J^-Ij 
|^j J ^5 0J5 JKIIj J^3l jp j^ Jujj (jJaSIj j^uJI VU- j» 4»'N oj^ dJiSi oJj 

J^-l J| 4^jU^ ^k-^sj V! AJLja.J Vj ojkj* Vj jV>-Ij 4J J_^; Vj oj^ 4j*U J^-l 
L^I^pL ^P j ^J ^li. JajU- J dJjj ^jLJJ ^J gjr-^ ^ I t£AJi> J^-Ji^ _i-li 

oj>ci5l J^ JkJI J« jljSI 4-» JsjLJ-I J»f jII J5 c^j^d J4-j" J^ i^JU Jlij ^I^A 
Cj^^JI jl 5U-II jji L^ (^"jJ^ j-tfl oljJI J^ iiSi' J^j (3J-JiSlj j^j-SC-JIj 

j^ -jijii j_i iS^ djjl ^Lj» ili ^ rJLja.j S/ djjl disu jui 4pi j^ UjuLJ4 r^ 4Lxij ^«JLxJ I \a ~A~£ j\_£ L^ _v« JJ- I j \c L*2 y^S- <L2£- U j_X ^_-C«j j>»*J I 

L^i (jdl tlyj lcLv? j^p ^-U^- L^i (jdl 3j>_*JI JJ-\ jU gj-s^l "°j^ L^j-^ 

JjJt! jl J!U cUS-J *!a^U1« j^.lSoI> oj>-*JI (jjj^ull 4j*_\i j_JuSol *.^ ^J*^' *Jr^ p 
A*>-J l_Ls_ j->-~P 'UJ?- [$\kl£- Oj>_*JI jw? JlS j_J» I j.» jw? 4jJj jaj iWyi LT^l) 
_^>-Ls_- ,J_P_ l_Ls_- j**—* 1 ^l (J)J_»I ojw? AZ&rJ fc-*p\ ~ a j~*& iY^r^—^ " a J^-^ 

r /iy^ £jL_j S/ li^i diSU J_ ^Li JM\ di; Jsl Ji-H jti->_ *! j_ Ijlio j_2l 

y l_U jlLjJI iilli iuLi! v_-rLs_ j^ ^j)l c<J^ J-Tj^ j* (-J^ Jr^J -j" 1 ^ 

^ 'j -j£ U li-t s? _^L_M v-^L^ L~?L>_ diSU J_ jaJlil «_Jtjl _-_ij _u~_ l_l 
f;tjl £*>_ jji-l o&olj^ _£ _$JJI jI^jJI _i-J- «3^-1 U"j j^t-? cJ^ -• <-° ^! ?J^--5 
JJLp ojLLo _,* «i _£ Lc __*-& £-£_j <- _—^l_-_ j' ^ _£ <-£^ $_*" I Lt 'j ;j l Jjai L_c Uji-I jj^l ^j^, UL jl Ijji !_*-_ jl _s_-T Jl^ Ij» Li J^jLsLI ^.^-L^ 
Ijjb Lilj dUU J_> ^JU _Jj:> cij~^ _$--*" ^j^ ^ c5j*-i ***-W j' L*-- c ---"i <-l® ^ 

j^ii j! juJii j! iiiAi iuS^ j-iji )! l_£» icLij j^-^ji j^jii _$j3 _>t5-ji__c 
JjA\ _us_^i jC j! pS__i _1B ojU-i J^£4j 4__w _.J3 j! jl_~p vi ^ dJji j^ 
j) "^t ij^i «46 ^j^ h!--- Jf" j' vj-^ ^^ — ^" hI^ (i ^^ — ^ p "^r'j" ^ j' 

/j$tidi *i jC j! -^ii ojU-i j! \Ly 1 »1 jC^ ^: u ^L ^ii ji j&ai j! j^ii 

^Lil c-A-s^aJI 4^ ^j '^ - <— a^ (jj^l 06(1)1 dJil^ /u <jj~^l Lc ^>-L^» (J**«L^; 
v /ir« 4! ^ U <dl Sj^ d)Ji c_jL«>cJ j^j I jl dU.i \* JjI j& jlj ojLp. 4! ^jjl 

^j^Jj (jl VI &?o ^Ls c^JL^ Ijl» °j* *■/&> (j c^LL^lil rtLja.j Yj dlSU JlS illY» 

jxlLll jl "4^-ljJI jl j«^SI (j^ij <u>-Ls^ J,l d-ijjl 4*5 S j»jlp 4J <_iJL U <_iJL_Jll 

jl Aiskj V 4^>-Li» Jl 4~*"j3l 4*sS jIp 4JU _V_^Ls >-*-»jjl _^ ci>-^l Vi !^£ jS 
JjJjj jl (iiji _^ OjC U jWjj dUU JLe illV \ (jU-l *_ j j^j-li* (iiJS (j^ fr^ J (jj^? ■ n« J* Ji-I ^JLI j£j Lijuj ^ji-l J L$_Sjl 4*>la -JjMj J dULil Ji-jlJ Jr^l 
Jc Lao <aL1j Lc'J j6 di]i *i^> l_l i)U jxld,l jl x«!l J dUi ji* Jjjjj jl jLjJI 

6ij *l-j3l d«i 'i ^j '«5 _J^ c$a!i j^-Sfi «Lft k^ ^y I _i; l^j ij *! 

JlS oJ.1p «^JJLIjI 4>-j Jc 4lb C-Jbj <£*- <Clc Sj o jLp jl <_jj* J* £j^&- L^ _jJ^- 

jj*^ _>■? rJ 5 ""* ^ li'J^LLl jJ j^LJll U ^^ J* (j/4^1 diB j£ 3jj Lcjj diJL 
oiJjJI jl ju«JI J^-^JI cij^d ol dJiU J^ Lc'Jj LjU^ 1^1 Ju^-lj o'Jw t^Jll _iJliJlj 
<l>-L^> J* 4*^ ^' <c_15l Sj4-p J^ _jj^- £_>- _jj^- jls l^-'Lcl aajj |^paJ& 
J^ diJL Jl* _J"IYY <3sW @£ J "***^' oJ^ 1^4:3 * J-Ij V 1^4* ^J tP^ ^' 
di]S Jj «l^ljJI jl J4*5I J^^i J^-l Jj L^i*j «l^ lj cij^o jl «ljJu Ij_1p j^-Ll^I 

J^ J _iL jft Yj jr&> I jl <jTj£~l' I U ^JidJ jJ* V ALaj V Lc J_^ JJii J^- V I 

j;S/l diju jis iiirr ^TUJl ^ ^j b /ir \ & j£4 J^ ^L^ jc Lu» jjst; 

,x>- <uLaj *y 4jU L^t> jl L^J J* ^5fL~l J* Lju^ f-lol J» jl LjJlp. <dlc JUi_^l 

<4Tli j^W2^i J^sd LjT Lll« (1)6 Uj Juj Ijo j(l ^y^Cj AjsJC^ \j^j>%/^> f-ta )fj <£i jI-Jj 

ju-lj _iiv? J* ijls lij ji-c ^j juj I jj SfJ jsko a^sJc f-kj !>_ JSjjj j^-ji* H»t 

Jj Aiuaj *^j Juj Ijj J^rljJ oLjI *u> ^bj (l)Li Jut *>l5 J.iiLk J-aL-s^ J» (1)6 d)_ 
jj^i-lj fttSJIj ^JaJ' '£#'^'.3 cfii -^Jj j^-Ji ^J J-^d *^ LjT ^_jl^ (1)6 Uj J^-l 

jft j^ijj dUss jij ^ru jsCj 'i j^ ojj yi* (1)6 Uj oUjJij jj-iij ^j-^ij j^-^'j 

Juj Ijj J^-Ijj jLtl Ju^-lj <_JL^ J^ *^ -J^jd (1)1 l*JI>- oljli JLs ^^jjli (jjSoj j=l Jj Ljf 
LIpj Ijo ^JtalL ^Jfc'jJI ^dj t,_J U /1VV Aj J-L *y 4j*ts J^- VI j*"*-^ ^5 ji- jj'i lils 
J^aAISI (i^ iil Jjij j^l Jli Jjl j»^^ J, ^LJ^ Jp diiU Jp ^^4 (^jU \r\i 

4s*!)& ^ijjl Jj jl Llp 4*JjL 4j**Aj jTl^Ls 4v-3 jl k_-j»S J* j^U_il J« ^jI LLj (jl ■ rn jlijjl JU ^^ &\ J^ij j! S^ji (j! Jp jLl^ J, j-*__; v^* (J' j^ srf 
&$ °j* diJU Jp ^ JJ-j »m ^i^jBtttt^ t-S J^-* ^ (f -$k ^j-^lj j^^i 
jLc Sta SfJ »^Jb JUL cJ&'jJI lj»Li V JG (i^p jIiI Jj-ij jl c5jAJJ-I ju*_; jl Jp 
Jc L^k*j Iji^ Vj Jl_c *$t* VI (3jj5L> JjjjJ! ^j*=^ ^J u^ J^ 'f y ^ 'j^ *^J 
(j-45 J. Jl_>^ Jp dJdU jp jyJ*-j ms (fflh j^ll LjI^ l2ui I4J Ijiji Yj ^j^Aj 
t>! t '«3 J& *jLj> &!_£- j«JP J) iil j»_:p ii «jJT Jl* i;i j_*L~f Jp gLdl 

dJJ- J^ Jsiil^U 4jj J» jol diJS ^«i^ill gl Jr cJAjJI £>£l (jl j-^jJl J^ 
4iil jLpj" ^LUlI <db ___£ JuLJaJI JjL-V dJj- Jp jJll JJp oL^a ^jf JJP j j_J 
3_iP J^ 4Jill JuP JU 5r Lf-^jl Jl JjJ, 4{!i Jj jl J^-llll t_jLj Jj _j-fol Jp~ oL^ 

irr- ^©°>1JJ Hj-j^j ^! ^ J4^ lJ-ifc (j-jJu Jj_9 V ^ jjjl f^jjJlj j&jJ^ j^jJI 

j Jg Ju jup j^ o jp (i)i ^ic (J\ /^ ^yju oj-i- jp iib aji disu jp (j'j-^-j 

irn ^Q ^J) (jLi*JjJlj j^jjJI Vj J^jIIjJIj jLLjJI Ij»Lj V si-gL &\ Jj-ij 
4jUL pIj oLL* (jl J^ ajjU^ jl jLj J^ *U_p Jp "L«l J^ jJj Jp diJU Jp (jfJ^-j 
Jp __^j ji^p isl Jj^j JU-c^ jlijjjl jjl JUi L^jj J* joL 3jj jl s-ft^ J^ 

J^ jlijjjl jjI JUs L^Ij Ij_a ji_c (jjl U Xj\^> & JUis ji-c ^iu SfJ Ij % jiu 

di^TL^I S aJ\j Jp (Jja-Hj (^§p ^il Jj-^j Jp oj^-l u\ ^jUi ^ (JJ4~^ 

Jy. j-^ v-^ ^ dU^> 'J J-s v- 2 -^ - ^ cJ. J-^* j^ jl^jjJI jjI ^Ji Jr I4, Cj\ (jypjlj 
Jp (^Jv^-j ^yy (^O^ jjjj bjj ji-c *>lL VI iiji iu>J V jl ^jU^ Jj t-jLkJ-l 

s_J>j]Ij cJjJI Ij^Lj V JU ^_jlk3-l J^ j^JP jl j^JP ^jauI jjp Jp (*fllj Jp dJJU 
Vj jLc ^L VJ 3jj5L JjjJI IjjLi Sfj j^j jc L^Jiij lji_^ Sfj ji_c St* SfJ 

ojj j^-Lj j*-VIj d-^^ Li*J. — p-I s_~*jJIj 3jj^! ^J^ *^J (j^ (J c L^JaAj Iji — Za 
srir V /iVO yi j\a iU^I I j 'frU^! I >>J[c lJU-! JJ o'Jah S*i ^u «^ jl Jj -J^J-SLl JU ^\L3~\ jl JJP jl ^JP J 4ii! jj> jp jllo J 4ii! jj> jp dUU jp ^J-^-j 

Jjjll IjLaJ Yj ^j^u Jc lfj_*j Iji-J^ Vj J_ c !>_> V! _J&jJL cJ-jJI IjAjJ V 

jlj j*-L LJlc LJ_« oji 'j*^ Vj Ly 2 *^ tl c y^". Ij^— ^ Vj (J*-^ *^~? ^' 3jj^i 
j? jJ-j im fc_J| j\i~ fal)\y&*J\4& « 9 L^-T Jl .jJaJj *>_■ ij£ 4jj j| j| ijjliiJil 

jiljjL jiljji v __jLi j jjp ju ju _;! j__i- j ^jiSi jp <-Ib -.1 duu jp 

jl jp dUU jp j^J-J-j irro yJcj\})t ^ Sfj ^LJ_L ^LJaJlj ^jjjl ^jjJlj 
Lc jjjj jl J-3 U jl 4jai jl _J-_ J VI Lj V Jj^ ^ilill j) j^-J *_c* -Jl iLjil 
l-4^1 u» ^^ £-?" *i ^_*-^ Jt (i-=4 jp dUU jp ^JJ-j im JjJ-_ jl JTjj 

il j,fc Sfj _JJU JU _Jin y /in ^jNI J iL_J_l ^ jjjilj cJ-ill ALs Jji; 

UU A-*^ jJ LU- jl Ijo jlS 1-1 UIJj- v_J-jJL ijaijlj U-aiL CJ-JJI J^S^ (Jj^ 
■**i3 }*i (J^~ - ' J 5 ? --^ cij^- Ol jJ- V <j££> ^- oSjjJtlil jrJ-jJlj o_jjJt_ll ^ljjjl 

J* I jJ- jjJj U I jfc. iSy^i3 -_-> -->_ Cj^t jy^^ $\ ^ J_ ^i* - I j=> -4!^ «Jj^ I <_ ) j- 
Lclj lalj^ _JJ_ £L> jl J«L *>li j-^~lj jpl jr? Jjjd ob U UU ^_4----il £j_j 

l^Uj _ I j- AL" jll <l-i» VI J^ -J^j-J-j j-J'lj iij-l ~&&£'\s\'js dJJ- ^lgl 

LcU- jl UiJ jl U>ws.i _5j^l J» dJJU J_ iiivo J«L _ I j>- Jjji ^L^L J-J- J-Nj 

iji&Jll 4Jj j dJJi j.* ^j^l U jts Alji jl joL'Jo rfjai j| ^JhS dUS j^ s-^i Jj 
(_J_SI t_J&j]l \* <LS U <UJj JHjI _JJi <UJ CJ6 (1)_ ^-^-J Jl j--J ^*- juL'Jo 

dJJS _,/» (jjLJ:l Uj j^>-Ij jJj (jj-3 Vj jj I jj dJJ- o& l-l Aj J/L V j?_r dJJi-i 

JjjJI \a *us U <UJ j Jlull _JJi <uJs oo O- 4~*si. Jl J^J 3jj^l ^si L_f (3jj^^! 

Liip j^ull ^J-I J^ _JJS JJjij _-4i Ij» <__A5-- o& l-l * J-L *_ j?_r dJJJ-i dJuil 
(i 4^^* o^ v^ _yJ o^ ^ 'if <s-& d?^*" ,rrv S?_^' J *_r U w^> b V /irv 
diil jJp J *_^-J_? (Jlc ji J_ jlli 4jL_c U J> J--^l -*jI Jjv~-I oIjJ-JL-I J j^-jl "jt (Jj^" <J$i _P" -^ "f t^i <3 '-tr^d jJ* jjl JJ-Ij ^a (_j^kjl jJ- \Jpj\y& 
J_ Jls ^r 4J Jlc^Ij Jj>- 4JjUj V au!j JJP JUs *X_JJ v- 1 -^ ui J-^J K^ 

jJ^l j_jVlj s-Uj s-U VI Ljj jaJL jaIIj s-Uj s-tfc VI Lj JjjlL JJ&JJI ds!* ^ ^j-^j 
J>jl l_l diSU JIS _Jin ^J_)*Uj iU Sfl i_ j^Jjl j\*iilj ilij ftU S/llj 
^i ^Jj jSiJSI ^J^ Jp^ ^j 's\J\s UjIj L*jJ LJi jJ-j p j^jLij; f£lj- J4"I/I 
<3jj^. JJ* jJI Jl^ (irS^ ^l JjJ'j jl diJ- j^ oj U jjj^j °j4-? ^l JJ-Ij ^jj 

l_l j>j ojjkj *^3 4^ ^Jj <jl Jl iJjkJjl jlj c_jlk3-l JJ^ <jfeji\j*ji\j* VI Lj 
oj dUjJi J=*r^^l *_$~SI jl JyjJI ^J^ 0& 4*jUj jl 1*j c_JJrJ <j? b*J-? 4^ ^J 

* UkSlj (ijjllj ^JbJill _l„ V _>! ^tkJU ^ jjp Sljl L_cl j <J>~JI JiSlj dB 

_r« ob ojj ajk* Vj j^>-Ij dJJi _£ *_?^ J <Jj*d J^ <J4^ *^ ^ J*T^ ^W^ 4-» 
dUU jp <_;_£ _yJ-»- im*<1js__il uu V /iVV 45 lijl "UlLk olS jl Ju^lj _il*? 

fjj& <_J&jjL> ^Jfcjjl Jk I __ eJJiil (j^ J~*J _;_, 4>'l klli ^ ^Sll XJ _^ Jo j2 j^ 

l_js <Jj=*-VI jIjJlI •^C'j 4>i> 4^ji J^ 4^l_J> ^jJjJ ijljr>il ^— A (j 4-J^ 
< < ,. . * - • ' t ' ' , i > , , 

uJ&'iJL u^ft'ijl *_; j Ijjjp. JJ» *y l _iJU J_ iilYY Japlj JJ-I jlj^il oL-lS JjJpI 

Juj I Jj JwuS ~oj£*j IjlJ^ J^*^ - J-*-l J-^^ jl t_JJ Jo J1«Ij V 4)1 ~Ab\ J* <3jjS^. Jj^J 

4SJ0: dUS j LsiJl ^ljjjlj ijJi.il JJsUj* jlj jUj LIp ilj-J jv»'JSI ojj o& lil 

J_Jai j\J>Jjl Jo jlxi (3jjJ Lsjj jl <_J&Jj LJi Jklj .^ _ijU JlS iilVA jub'jjl 
4«jjij rt^ iliJS jli oj\<^-lj *>U Uj^P J* j\ (3jjJI _r? ^~*^^. 4>-l— J _J-pLi Jli!U 
jl "^ jU- ^Tls- Jc ol jw.1 4)6 Jp- ^C^Jij JUlil JJ-lj jl '4! jU- lil 4)V Ijjll Jl 
4pIj 4)1 jJj _ijU Jli 4j^rl_J _rjj 4JU >«lJI dlJS 3^-^= O^ Ijl J* ^liJJj JlZJI Jl<^-Ij 
^jJI «S jjJ^: 0^4) oJj-l (JjjJI J_$l ^.ijij oJl^Ij 'I oj<P 4^ _Jl5 lyJJ JULil iiSi' 

J dijU tJt* iJir^ r /m Lip __fdl ^Sflj pl_jll JSUI jl ijjjjjl dijjj_i SjJ>- yf- Lii Ijo l^Jw J*-i£j ^fe-4 - ! (j^JI «^JbJill 4-?k*dJ cKl^ J^lji JtjII 
_i5i> jUjhlJ ^*. uil Xj> Afi>yy^> *&j$ol <_JAjj ^uk^ ^is^p Lai <u>-l_J> \* jJ-Ijj 

i_J&Jjl C^rLj» jl dUS J* oj U JrJjj dUU Jls JlV' rJjaj *b/ dUi d)! J^-f, ^U 
t_J*o Je <Jo jjai ^ijJj 4J0 *^ r-ji? ^JJI j^JI J 4J0 jjlp jjai J>sM ^L-^-l 

jijTdUii Ji* Lclj *iUU jlijSCJI <Jo Jl diJi ojjL ^J^-Lj ^l^'l 4_~>-l_J> 
|jj& 4! JJi ^y+^Jf jiz 'j* jJ>j j\pLJj ojJ^ j-^ J* § jJ^ ^^£4-1 ol ^ljl J4j 
tliJ ii 4*1j tiiSjo jV^ ^l \j„ <— i*~*- jV lcLjj j-^-^/;^ JvpLJ» J^J^- AJJaj 2 

<_jLJc>- \a 9 Ljaj j>JJ I \* \c- Lj> 4_^kill j>cil I <J->- Lj> jSo °1 4j* 2 ^tLjaj )f 

J* gjjsl 4j*St 4 ^j Ji-jJJ J4-jJ! <Wi t)' Jl trA^-J' J^ ^ °^i ^! ^$-13 

Jjw»bJ J^—C *>^ *Vl A-La-J 2 1 3J> Jj^J ^Jl-J 4k*->- \* «wiJa-Jj JvpLjaj sLJajJI 

* IjL^i 1^45 VI <*s~! dilJtf Jj-^5 o! Jtfjj, j^*J ,v lcLjj ^JLJ 4ai>- J* j\pl_J> 

f-LjaJI <_JijS jb jJ sl—jajj <Ual>r **« lcl_J» j^-*J ,V ^L J; 4jk*;-J ^jSsj 'i AJ j 7«JJaj 
!\* Ujj U Ji» jAj AJjaj j I Jw^i sLJaJI ,Jc iULJJI jJijiJ oIj I olkpl Lclj LjA* 

jj; S/ ^il js ^UiaJlj ojjjl^ ^jbjui j* *^ jsti diJU jls ihn r /ii- jill 
i^vll 4J ^_jjpj_il J/» J^Jf-l <_JJ^-5I ** J*J= ol J& *^i J^> ^ ^l ^U ol 

1 si ^tLjj *y (_$ jj 1 -i *y 1 j^ <cp ^_^ u ciis jo j^j^ j kf) 1 j u«^i i?j>«j_ii ^iS^i) 1 

oSj^- Jjij tfJJ jo Jj jo ol diJi> J->-Lj> jo j^ Lil j 4J (_jjpjJI <_JJ^il ^ diJi> Ja^" 
J^ 4)4^ Lcl j tiijjo Li-lf. 'lj aJtLJ» «IJj "i ojJ-j oLUpI jJ ^aJI s-^iJI ^gkAis AJ U 

(JjjJlj >_-* Jjl A^ '■(V^J lJ^ ^ *C*JJ , lc <L>-l_J> a^L JJJu <^ JJ - ^ c5*^l lJ^"I 
OjUj 4jUo (1)1 «-_?^jj| /»UiaJI J*>-Lj> iljl jl^ ^JiskJI oij» jV^/e^ '«aI^Jo jl ^UkJlj 

Uj 4:^1 <»_jb dlSi.ro& lil 4j j-tJ SU tlJi diJ^ )m J*Jfs *^j ^J^ Jp ^s^ 
^§§L ^l JjJj Jl jJiP J4J0I j^p Jp ^li Jp cUSU Jp ^J^ (^jU- irr<\ L5_J~~> <j 4iil xJ> jp diJU jp J'Ju'-j iw* ^^ 4ij^4 J^- ^ *^ ^Uk f^.l j* ^ 

«WaJjj Jp- 4*J *>li UUJs f-Lj! J* J_ (i^=r|p >ijl Jj-^j <l)l J-^ tj> jtt\ •£& °j& jL-? 
jUj j LSJU A;*l 3_^ ji «dll xp jp ^il" jp dJJU jp Jfl^-j irn ^mmp 

<ui otialjl ^JJI jlS\_il ^jfJUi'L; tj^t J* Cte dJ&i ^UkJI £Qj (i^fek J-l JjJ>j 

aIjs- '&/*£>• Jl *»-' jp diSU jp jyJJ-j w< ^Q) iiaJ jl J^ olj_~« jlsC^ Jl 
diJ_ *Li «Ci j£l4 Jl J^ pU-JI**^- £Li j^lllJ oj- 2 -^-! uj j-** * </»' LU1> tp) 
dUU jp jf-U-j irrr & ji-* j^>- «ciSl UU_> ii V J_J «de o_ji ^LJ-JLI j^ JJP 

^llJI 5uui jL_4-l aUjU Ja $C_L| ^ jljj^» jUj J ^lIJJ C^>"J>- &jW jl 4*t> "4j1 

4ij| Jj-ij* uL^I j* J4jj ^-j" oi J> t> cP"^ l*j»ji-d Jl J^ p-r& iijCall dilj 

_ji_ Uj jIjL Sjpi JU3 oijj^ t> y 1 *j j— ^i vu_. sc___j-i j* jijj^ jc (^ic 

J*J\_L| <1)IjJj» dU>ui UjiJL^ d)l Jli UjpL; >r ^Ull Lfsub -SjSCjiSI oJJ& VLas 

4)1 dlSU Jp jfl*-j im V /lir L^iftl Jl L^j-jJ _r*Ul ^jJI j? L-rjPju \-£j*& 
**& d)l • J iJ.<j?iSI J^rl^l * *4**ii J^-l Jl A^-j \* LUl? f-bj jl jIjI *^J jl «Utj 
f-bill JUi dil pgI d)l 4*-^ ^-1 j^ ^ 4>^3 j^-H *_£ J*^~ eJj~JI Jl ^UJaJI 

^li_li JJP _y>-l Xs> JUi 4! dJJ- Ij ii JwJiP Jy.^l JuP bU iSiie. J^J U ^iajl 

Jp diJU Jp j*i^-j irro _Jjl1p j*J U kj *y ^UIJ Jl^j ollp J.J U ^_ju >_>i *y 
Jl 44~.il ^ Xj5--J Jji; o-5-il j-^JI a:p ^ J^ £_r i;l j^jj-J ^ ^^4 

aULSI *J (jl Jjjl *^ _Vil 's-l i U jl—i-L; J-fll Ja^" jJI Jljj^l J^ fj-5l J^-j 

Jlii cJtjl jdl Jljj VI di>j J^ l_^i jj jl JoJ^I J-jj^ 4S JUi Jij-I Jl Jc jji.j2_JLl 
4)1 <ui i_i!>\i>-l V (^jjl tljip <dc Aiii^l /^ VI diSU J6 _S"lVV diJj jp oL-^i rUi 
jl ^^J-iSI i_jji_^-l j^ uLS jl l_>-_ jl ajS jl uLi jl lj^5_t jl lj> UUi? _;JLtl j^ 
J^iSlj ji-Ulj CjjII L^ ajVI "ja &J, j\ o&jJI <3 d~-£ Lic ^JaiSI v^ Ljc LLi diJS J* l!l^ *Jo V f-blll jU /oVI J* dUi 4^1 Uj J\JJIj JjylJlj jpj-lj J-^-lj 
Jp ^^Js^ (Jfl^- ivn jU- 1 Jl aULJI *^j J» a-yi U ^i w Y /"lif ^. jXJ> j ^Ml <£*- 
<J°rl)\ h&. '^\ $r-H j\-^i (J. d\^j »-4^1 J, •>-*-* f-** 4)1 ^jH (j' j^ 4^ 
Jp ^jJ-j im «^Jb'JUI J^ jl J^ \j£ ^J^. tij^ # Jr' jl s-*->j -^W- 

^ J^-J 11 j* r^ <i 3 r^ i ^ & P' ^ ^ *' ^^ i- ^"^ ^ 

oj^ i^ajUI ^aJ jl Jl5 Ijji ^jJL isj-J&'Jr (jU-l jl w_J>J) J4j" J* f^l 
b:[ j diJU JU £iirr dB jLc ^lfS JJ jp cUJU Jp ^l^-j im iip ^j dJlJS 

V^ JJj f 'J- cji JJ-*' cji -^ cJi J? J^ J « J. ^t^J s4^l J. 4s5-* cj-T 
«4-iJUI JaJj jl J^ Ij^c ^jJL J4-jll iSj&f ^\ ^W J=r jJI ^ ^ ol jp 

J^-l Jl 4klJ-l L^. £L Jjll ^J&Jjl; (jjj^ jl UU 4klJ-l 4U (_$jwl (jjjl 4*1; J» 
4U ^jUl ^jjl jL-£j cJjJI (j/aJj jl Ji* 4kLJ-l ii* £L ^Jjl 4*jL jjP J* \jJS 
tlASJw J-L ^J jjtfl jJX J 4Jb 'j (jJI ^J&jjL 4kLi-l 4U f-L (_$jjl ^Sj^- Jc JjJ^I 

<JHju V /lii L-L 4» ljjl'2 i*ll Jil J* J.^lj j<p diU Jp cJLJ jjsj diJU Jl^ 

N Jl^ 4»l j-jip j^Aiil j^p Jp ^fll; Jp dJJU Jp (Jj4 c?*^" ,rr ^ f^' <i 5^' 
JsCi 4 U ^gl-li J^-l Jl pj^ j*^ ^Jj-i'j^il pUkJI J Jtj!I J4- jll oaJ-J jL j^L 
^jL» JtJ L*jj^ j^ VI dJjU j6 £J*iri ii^U» jjj 'i j^f jl U-^L^ Juj »i gjj J 
LifftUj ^LjI J^e ftiill J-^ 'i» Jt VI J-^- ^l^ JtI jl pji^ ji**> pUk J 
<^uj <dl >eS (_$jj! j^l jl «Cfti jl ^Sjj VI <cu Jlc^- t (jl 4I JiJu V 4JU 4SU U 4i« p-cI 

>«iS (jjjjl j^l jAP jup-l lil 4)1 dlJSj 4U 4si-ij (X^- ISu^ vJPl diS Jo 4U cij^^ V 4)1 j 
dijU Jb JjlJ (jl JlS aUJsJI 4lj j^i 41^ f-Gl (jjjjl aUJsJI j^P 4*JL« J 45 J^J jl 4lJI 
pjj' jjj dijU JU £iirO JjI-^4 Jl J^ ^UJaJI ^j Jp (gjis alil Jj-ij ^4: Uj 

Jilj Aiskj V (iiji (jU diiJI cJiiS (jjjjl j^L iijkjlj (jiSI ^jUU JU5 (jJLiuill nv ^IJSj jl Je 4<L>- 4lP y~\ *jhJI Jc ^j^^JJ^ aUJ_1I Xe- lll 4)1 dUSj 4lP jj-^J ]*JI 
jrc*. J;j*L-_il jl dJJ-i jry^J dUU JU Jj**-"d ol J^ J^-l J>j pUlaJI ^J dJJi O^ 

i u^ vi iJij ;ii5 vi _j}_ jJj j^-i Ji ijili * iJ-i fuLn aj"j j^ vi j^ 

oilSj^/uii jl J^-l jj 4!o_~Ju o^Ujl jJ cJoij liU (jj*Li_il Vj *jUI 4—J jsSj^ 

j\_^j Lxl j 3SI3 VI _pJ _i5:> jU _j*j.^I aj iiiu fr^ii jl 4_~>-Lj> Jc Lj*j_J-I 

j* tu jijb'i u ^jfsij £]>isi3 j& vi j j^ji iJij Lj _jji Sui ili^fi vi 

U 4J— j£ Ujj jLj> OjJ^J jl jLsAAJ jl 0SU3 tiiB J" 5 *"^ 1 <jU OjJaJ jl ol— J— A> jl oStj _Jji 

4i*Li 4_L>- J _iL j; ^u JU _hri y /iio gil ^j_4 U iijjtj gil J_£ 
_ii^ J _ik ji _Jji5j _JjU JU iSirv J_f VI j_i jJJ^jli- ii-t jl j/t SUi 

j^jJjj J^-VI J_j£ jJ«j _pl jl 4J < aJlJj LjT IjU- j\^-t> (jl JJjtj *^5 _jLj>VI j* 

J _JlLJ jlj ^-Jt jl lj**~t J-^-L (jl J^lj ^- 3^-^ ^k^ J J4"l^l _-&L~d <jl iliJ-i 
jl J^tj *>» j-^l V&J J «— ~Li jlj U_£r jl I^UelJ Ju^-U jl J^L *>l$ aj-^ j-^ 

u jjf jLciijj -jjl^ c-j-^i^i j^- vi jJ- iz/Af&fc 'bt 1I1 ^! ii-t 

jl 4*Ij 4*1 _JjU jp _^_i4 _^j^- ^i- £_£ju Jj_j V aUj_5L) aU_>5I *J <__j u 4J _JJU 
4_>i>r j^ jj^- 5^*^^ J^ ^^'5 (jl jy J.*J jL>: <_ilc _;i JIS jLl^ j| <j^l_J. 
jp *slj jp ctAJU jp (j^J-^-j ivti V /lil il* VI j_i-lj Vj Ij^ Lj, *jU _JJi>l 

<CjL _i.Jc r^i djj«J J.1P Jy_ ij^ VI J J_>"j]| Alp ijl ojp-l 4)1 jLl^ J (j^JL-*i 

(jfJU-j irir 4u« VI Ju^-b* Vj Ij^ L^. JCjU UUJW _J|il 4i_U- j* J_i- ^»*>UJ JUi 
_iSU Jb llirA _iji Ji^ ^jjjl <-~£?^ (j) If- J--^ J- ^UJI J^ 4*b 4)*l cUJU jp 

iLi-L iLLi-l ^li V ji L'ilp ji ^iil >/, VI diSU JU iSir^ L'IIp ^ VI jij 
j^i_.S Vj cjjbjlL 4_li-l Vj ^ajjJL jj>l Vj _JJl ikLil Vj jjL jj>l Vj 
j^ *_5^ Vj Ul j^ o&j MJaj i J^- VI diSS j^ tLi ji-S (jU j£> Ijb VI 40 aU1_I j* h^\l[ r 'Aij r uLii 5*1^ ^l; Vj djju jis £iii- x^ u vi ii_Vy_vi 

J.J Vj jji cS-LiC jji J.J Vj 4k_>- eS JLiC ^V ^i ^Lj *>U J~~- Ijj JUjI J.s>: Ij ^JuLv? 
* . , ' *' ' ' > *} '' ,',*'*''','« 

Ju^-lj _j_s£ j^ o& l-il \$> f^Vlj <_jj1_J-I <j"? hI^ ^~"l ^ *^3 V^.J <J?-^i v£J 

o-? *<_?* (i <J~£ *- v^'jIL t--iJillj JjjjJb JjjjJI ^j^. ^} Lj:! -h^ IjJ ols jlj 
u JEli i_i j disu jis £iu 1 r /iiv ^ u jLc Siiu vi j_i„ y$ j_j_„i jji, 

Juj Ijo Ju^-Ijj oLjI ^ J^-Jd ol J-Ij *>^ 4s*>te>-l jL» vJ^jl J^Jd 1—^ OJji jl J^i 

j* j^pL^aj j_ic j* fLjs>j <lJ_~>- j^ j\pLs_lj j_ic j* f-Ls^ j_ ^ji ol J-Ij X3 
j^t> *>U> jUli_>*- IjJa °j* 0U1J2JI o -> 1 _>]_» j_c* j* ^jvpLs-u aJ_i>- J* £L*J>j *_-4iJ 

jis iiiir j_£ Su» j^ vi Jjb jio ojs j^. Ijj _JJ> j* >s1 ji Ju-ijj il. jSi 

Ijj j_^l oJw-j <J__i-l ojwaj J»t> Vj 4_lLJ-I ojwsj <klJ-l Ojw> J_j£ Vj cUJU 

j* J3i-.| U JSj JJJU J_ _ilir U I j- jJL iLLJ-l ^ ^ ol J- Ij V <vl dJjlj j^j 
4l<^-_ o-> _x^j 1 00 U* I y~ ^yzk^ tjsjC ij,y^i ol J"1j !>U <_ *y&>-\ obi f- *lj f UJ_JI 
U I j»- jj jl lj <_-•* Ji l» dJJi> (j^ij s-l jL- 6 _ I j>- JJl i> s-l j^Ji I Lc I j <Li y>- *^s J^- V I 
V jS>U- 1 34* li I jt v-A jJIj jLj^Ij U 13=5- 3jjJk ^-4-1 iSj^ dJ^'l ^U^J ^U Jls 

-^5j Islj^ Lf^t V 14-^c" "i c ^-*J c^ *jV^ jL*^ <j*j ^l^ J^ iJlii aj J«Ij 
oij ^jhJI Jc aUJ_JI dJJi ij^ol (jj^^dil (d~>-l d)U rtis^sj V dJJi <l)U LgJL-ST (jjwill 

U I jfc. <Ip1j jt Oj^Pj /»UJ_5I J^ oSlcj ^JS' 4jLJI "Jc U Jj dJJJ5j oj>j UJsf 'l^jLc 

Wl Jil Jjl'lj oSj ^LJI Jc dW_ _j^ol 4^-1 o[ csJ^-JI ojs dii^ (ijvLiil iiu 'ij 
^kp Vj jw'j^j (j^j^ jlJ-l J j^>. V} dJiJU Jl^ iiiio V /"liA dJiJ_ Jp oj-4^ 

^Ui J^_C *^L» dJZ (jl c5j-A 06 lij Ulfl ^yaij J^ jJ^I dJJ-i (jJa^J 06 l-J Ji*s-y 

(_;JJI JL j>j jjj (J$Js__c J^J jjj Jjj* jJ Aiskj V JJJU J6 _Jli"l ojjj 'i olj *> J-Ij 
oj_^ j^ hj*^\ y^i <_a-~^- j^ lcL*J>j (j-^-f J^ jIpLv? f-bj (j;Jjl j_jVI j^ la»J>j = n^ tiiSS J*-i AL*m * ^j^^' ,v ^j^' ^*^. (j^^-T ,v? j^Ls^ oj <l>/Lw_J JIS j\>- 
<l>-Ls^ jjj Jc ojJj (Uks ^y j^jj £• u^' (j>^' v^"L*s> J^" ^13 *^ j^4l 

*\/ dUSj * j-l S/ jLc SiL iLi-L ^j jjij &ju «36 _Jiiv juii «& j^_! j^ 

4_i_>- J* 4jLkJj ^jJS Ja jt_ll t_JLs_u J*>- jij J!Lc *^!U ^klJ-L 4pLi (jyi JJI J-JU-I 

j^-ti jl Sljl Lcl ijM rJLskj *y l___*£j _sJj'l jiu ,£))_ o& «kL- J* JLc iiB £k_ 
iw aULII *_j *_»U- u^ A_U-_ *_ iJ^i <j_»i jSI 1$*-» J*>- <J>- ?^_-Jf-l ^W J*^ 5 

^lliil 5i «^*^ <3-_i A»*T jrj^ <jl J_ iil J^P J_ J__£ Jp tilJU Jp ^J4 £&■ 

t_jukjj j^i^i «^* cJCj\ L^^i jLJ-L iJjSLj_!l J* jjSsj aUU! f-cl J_j-j (Jl JUj 

\M UUk £±a> JJ-j U*ji cJ'l JaPl JSCJj *_ L*_. JUs UUk ^JJshl J_pU ^ji 

jj>- ^ULi J _t__M Ijiaj *_ Jjij j& _y jw J_ jJL- i jl 4*Jj ajI dlJU Jp (£jJ-j 
j_- L_J_ j^lii J_-l jl ^jU; _yu-jl.Uk <_;_£!* I _y iiJU JIS ihlA v /in J__£ 

Jl Jc t£il (jJjl aUJ_JI ^jiJ *Uk (JJ-P. J__i ^>-l_-^J ^UkJI <db (jjjl jU _^-*-l 

*_j Jp (i^p 4Jil Jj— ij ^g-f-* -^ ^ r^-^i ^ '---* fUJaJI _!_>--_£ Jji^s JiM 

<6waS I ,j*>- Ji»-I Jl UUk /gA-5 <LJ"^iS ^UJaJI 4llc (^JJI Jj^^i (jjl^ t_5>- fUJaJI 
(jjjl J^i olkpl (jJjl L-ijJI jru^ls 4lSI o^ f jJf UUk ^ukij Lcl ^'*y Ais^j V IJl^s 
/>Uk5l >»_j o*>Ui lil tiiSi OjSo3 lc-(4i \k "^-^ olkpl (jjjl AUkJI jru^jj <dc 4! J6 

Ji-j Jc <-£_y]j 4i_» apgI pUk Ji-j Jc ^S J^-j J t£iSU J6 iSll^ JjL^ (jl J^ 
/>UkJI Ji^ <dc J jTjP Jc dil-^-l 4_ c^iJ aUUI <dc (jjjl JUi aUJsJI tliJi J^ 'AUk 
iUk jis Lcl aULJI 4_dc (jjjl 06 jl diJU Ju Jc tiiS <jjJI dJuUkj Jc tiii (jjjl 
jl Jilj aUJ_JI 4__j tiiJij A-L2J *y tiiJS oU 4pl"I aUJ_j <Xj& X^ jl SljU apljI 
*^j ^jj j*J tiiji jN ijCjP 4_ J^-^: oI _P"L ^Ai *yU- UL aU_>5I jlSoU Jji^ 
jj Wl Jil «jl i? iiJi Jp si^p ^jI Jj-ij ^44 JjilJ ol J4i ^UkJI ^ J_^ <_J|S_3 dUU jfi _ho« o^pj pULl! J)Jl_ VI3 «JjiSI^ iJjlll _ufc V -il j_ l_j___>.| 
_JlJ_ Ji- jll _£? <iBj ^ll 5>.j Jc y>i 'ij _JjJ*_AI 4>.j J_ ojJ J"l i*l I Jftl jl 
<u <_;>__- 1 jlj jj-i^j <_JJ^ ^ Je4* J-^ l-r* ^jlj ^lj^ (^ 2 -^ J^^l ^IJjSI 

'i LsffllJ olkpl Lclj Ajjlj 4_JL„I __>- 4lt_ J__*_J. I jSj i_J5- J__£ 'i Aj'jljj L*2__ >£__ 

& u* cs-r i^ ^ i^J -"' ^ 'V^ ^ ^ ^ ^* 10 ^ r ^ 0, «^ ^ J-£ 
g iiljill ^ jl t£AJS Jo jji Lcl j j2$\ J* If^J-^ _lj*JI *£ J j^>-jlj ^lj-M 

Jb _S"lOY 4_i *C__G V _JjJ*_ll 4>-j Je _lj*5l ^j jlj ajU-"Jlj ^SCiil 4>-j Jc 

diS JJ _J-*> <jl Jc ^J^ J» j^ jl dJ? jl *J_j UU_> J^j J;jU_ jl _££ Vj duSU 
U*J^ _j_J_ j£ J_-! jl ^J^ J* j-__C UUJ^ Ji-jJI Ppo Jl j*t; Vj J_-l jl uu_> 

lei-lj *L_i 4ll_- _;jjl J~^$>JI (Japl 4j*V ^LSI J? ^Lv« 4-«*J.2 J« '^ Jj Lc _>_*-!£$ 
jJlP Jei- _JI f-J-_ jl J-Ij Vj dUJU Jl_ iSlOV Aj _Utj V IjJgi 4*L_« 4__»*J.} 4-_J& 
cUS- J _,$_ '1 l_li **UjJ_<U 4*.L Ajlli^ ^r*^ jl _ Juj jl /«j» 4U J_*-l_ '*jc U*ji J«j- jJI 

J^S ~°ls J£ Jj* *"- J-£ *- l^ fjd _P J*?j -^ "k*"' J^!^l ^I^J f J^* J**? 
j<r bu^ <Ca tJA*J^°ij la lj»- UUI? pIj J^j cUJU J15 iSlOi />jU^ «1j Jc 1*9 j**A 'ij oj^ 

_jli-d ol <*! Jj-i*: o& U V| 1!ju*l <u J;J*^ Jl 4! ALaj *^ a*U ulJt <cu J;j**i4 ol <*! I Jo 
^^ju "^.3 o'j>o U Jl j ^IJill Jl JLUS jLj» tiJ_ll Jc _lj jU 4Jj_ Li dJull iijij <u 

VI <U _j^U^ (jl ^S Jj-i£ Vj <U _Aa!U^ (1)1 <*! Jj-_fz o& U VI llL*: <U (Sj^i Jl <S 

_^j jhlj ojli-l <Jl>b r /101 L'jJp o JS^I V _;il j; VI IJjij ij. Ls iiisi 

i^Aj V usjj, J ery^- V j6 ujlk3-l _J JJP jl aHj 4*1 dUSU Jp _^J4 _yJU*i- irio 

LJc 4*jjv_U_9 L^-L_J Jji 4iil 3jj _r* 3jj Jj <-jI*-I J^ Jj—s-i (*- — f-Jjlj. JU-j 
kJii jjf <^Ju^ dUSJi cJiskSlj *.ll_JI J oaJ*T.}j_JP Jc ^.J-*- ujJU- L_il JsCJj 
Jp uJJ'ji J J-^Jd J> p '-^ <J P l£^~3 ^" l *^l ^LJj _JJ^d jL>_vj _~l s-L-i <_J__^ <jj_jL <U Luj x~)j jfi>j 4jCju (j\ \> s^JsLi-; "> ^U__>-l \> j-J^ j' ^l^»lll /y -^"^ 
Jp Jp&-J ^ViV fejj, j* *3 ^7 (1)1 Ul j j*-~JI J JoJ/ (1)1 1*1 <^ -2-3-1 J, JJP 4! JL_» 
*j ji jjJfs U C__->U V /"10 V «VjO-l jP fjJfi 0& jUp J^ jl|p (1)! i*b «\»1 dUU 
(jL-JsT^ ^Ls-» jp dJjU JP (J_i£ ^-U- 1Y1A «Ufl ^JLL-Jlj (j^aA^; 4*aiu jlj^-l 

'jli^ c/¥^ -*--* t^ v^ cJ 1 dA lf c - ,1 vi^ ci 1 ti y' c Jt -^ Jt <j-~*- u* 

4jI dJjU jp (^jJ-j wo' ojj^JL L^>-Lj> t-fijj 4_ilc AJji—ski oj*jl «LijjL 4^-lj 
JG -J100 dJJJo j^L *y JUs (jU-l jl j_^Ijj J^l olj^j-l *£ jp v^4 ci' <J-J" 
V j ^. I jb jft I jS S-Lj j «diu J_i L J_A L j-t Sf $ L'ile <& ^i_f I ^Sf I diJ U 
% JlS Jf! jl ^ljjjlj ^j U J_iL jil ^ljS 0SL3J «& jAL J_iL j/fc 
J_A I 6>! ol j J^t jl JA lj TjlS fjjttl jfclj. o.Lj j ^ J_£ L J_i I j i^ 
c~=Jil j^'jl ^fo jl j-fc % dJijU JIS ilioi r /lor Uaui dU- J >>- Sl jaljoJlj 
ol J-L *>U oj--lj *-_ J* cjlftjlj JjNI <L*U J^}Jj_^l J* oj*j*.L jl cx2!5*Jlj 
LvkAj LJa^j <£-«-l (jl j L^s!>^>-I oL- oaL>-I lil (U-l Jl Ju-: I j\» (1)LjI L^u (Sy—^i 

U jwij t£iJL<> Jls J^-l Jl Ju-lj; JLjI L^ J^-ji *^3 lJ-L-^ '1 jl l^iu>-l OaL>-Ij 

06 l_U "idi-j *^j 4<Ls- (j (jL?L_* I^Ij J-^J Jyj^L J^^JI J-»-jj ol dJiJ- 'j* oj 

C-J j^u^l U 'kjo (jl J^L *Vj Ji-I (Jl J-^-ljJ (l)-jl <Jj [J,yZ-l *^3 dJlS OAs_»J U (Jc I Jl» 

J^j dJJU J6 _1"10V 4JL_c oJJ_jl l_l <CU <Cjj^I (_;jjl j^p J^ ^jl^ (jl J4^ L^« 
j^j jiU- dJJJi <CJX jjjjj ay^-j <U s - , jS ^^w» Ji-I J,l jljl-*-! j^ *-(_j^ <J <_^J-<- 

^jjlj ^4^' jLil ^&l JJP j^ diS- Jjlij Lkj LJj U jc ^li-ilj gjklJ fj Sf 
(jj4 (^j^- ^oi olji-i-l ^ j^ jj-4 Sl U t^jb r /ioi L\\b Ul jil «dt j^i 
■«t^ 1 J^ ^ o^ cs-r d-Ho ^ 1 ^J i 1 >^ cJ. ^ 1 4^ i^ ^ L * i^ ^l u o^ J jdl plx> j£ 4s u\ plti jl Jj jjj-jf-l ^E <jr^l 06 ^.UL_f-l jfcl 4*>&> Ulj j&j 

V JU irl ^ilill J) j*j*_, Jp <_jlf$ JJ jp dJJU Jp J^j irov ^^ L^k j 
J^j ^j ^ldlj j^LJsJlI jp Z^S Jp OljpU j* £_-r L-iJj b\&-2-\ J L 
ihoA JL^ I j^ J U & £.J Sldlj Jj VI djL'J OjL; J U ig ^Lkilj iiil 

J- 06 ojj 4lP Lle J6 lij 4li*j olj^-l J? ^* "^ tij^d ol ,J4^ *^ hJ^* J- 

iijo *jLJI o V _Jtj_ ojf Lcjj diSU J_ I j-*j Vj LJ» V *i_c jJ& ol Jc 4*?jj »lj 

j^L V3 &£ *$ty4 V f' t^ ^ U ei' c "^ 1 ^ ^ J* -*A' ^ J-^ 
tiilU^jp ^JJ^ (j^J^- iror^j^Lolj^-l^ JI>u V /100 UjJ>j^bjIJ_io6 lij * 

^l oijd-i g jp ^4' ^ &\ jj-ij 6i L-imi j. ^ 6* fii u ^j 6* 

j* Jja> v_4~-il j^ J-*_i *_c*' A>l jw-_U J) SjlS Jp dJiU Jp (Jf J^-j iroi m^ 
ti' o^ 4S^ o^ (s^J iro ° j^Lillj oLiJL ^J^L oljiiU ^ ^LsU JiJ ^i^ 
*\jy\ J>\ J_ p-J^L olji_U £>. jp ^-f Jj£ olT a»I ~-4~~^ (j. ^5-~* 'if- $\*j\ 

06 d)l ^5**« JLflS oL* *J -, "''-* , i ^jLju (_^j\Jul *)^-j C*jIjI ^I^UlI Ai -^*~4 CJJ—.3 

jp oj-4^ j-UJI J* cijil ji JSj *tiy\ j>\ JG dJili» J j^- ^ Uj^y Ul^l 
ol^ (jj Otl oUj J Jl^JI ij^ J v-i5o diSS o6j il'jll jjI Jl* p — ^-b olj^-l ^ 

disu (36 liio^ r _^L r _ii ^ CjL v /101 djji jp 6j-^ J^l^i j: pLi»j 

V 4*1 jij^-j5l j^ diSi 4^1 \^>j **b\j jQ\j J» VI r _J- J L*1Lp 4ilc Axi_^l J^ VI 

iSj-^ l-ij Ojjd 'i ojj 4j J«Ij Vj Juj Ijj Ojjj IjjJ Jlj» *^ VJ ijaiCi ^Jzju iSJ^. 

Jd\j Jj VI p^Jb oli-il *il j-t Vj dJJU JIS _Sii« jcj IjJ jLc ?Ai« 6j^j 6i 
diJS J^-S ojs Ji I Jj dil-i J^ >j Ij J-«r \j. C$\ \-$> J^J^^ jt ty? '*v* \ \^J fi^\j 
r UJVI r jJlliJLit L^ jjLll pj_i (jjij diSU JIS iSll^ 4_J j^ Sl^ jU-VI 
6^ *e5^ f"^ J ^ Ijj ^L^Ui^ (j^cj diSi (j^u <j?>^doL L^L ^jl jAi oL_^-lj rrr ** ' * * f ' ' • 'f 

jj^j d)l cijL^VI ijiii (jl Jp ^LLa /ji vjLU ci j-^j" -^ ci J? ci' j^ 

olk; U ^dl ^cc ^j j*&3l jl jUj ^dl ^j J^SI jcc Jp ^ ^ ^jI 

dUsu jis iSiir (BP j"^ oi jc ja* Uj 4ijij ^^11 ii jUj lijii j^ ilj4i 

c_j b vJfll jcc jp (J^ jdil Jj^j ^44 ^jLiJI j^3 <sjlM\ <Jfil Jcc o^l 

•dll Jj-ij jl 4*Jj 4)1 cUSU Jp ^JJ^ J?jU- IVOV jj^uj lf*a*> <j^Jj*SI /Jrfj (-i-LIJI 

j^-l J^jiJ J=r^l Jja> jl cU5i> jj-JjJj diJU JLs ihlY <JLJLij *£ jp j^* dS 
jU jpU- j\p j^i llft Jc \£kj IjJSp jU liSj IJo ^jiili jl Jc lJ5j I jSj dUu*JL. 
diJU jfi £iiii r /ioa IJU- ^JI cUSS olfiL» i£$l U JIlJI i^il ^il iJj; 

j\ ^jvi ^ v i/vi ^ii j! .jjiisi j! jiHJi j. 4^1 ^ i! jA V3 

dUj.i «cJil Uj jjlllJlj ^jLjVI cJ.^-^JlL (jjjjill jl cijj-^l •vlP' j^ ^L/' J' <3^si 
diJi> J^o jU ^«rlj (-i^ <v j6 jlj J^-l Jj jl Juj Ijj 4j*^SI jl j^ij^/L) j^ljll 

cUSii ,jA*j 41^1 liU 4i j\l>-l ^jU^i c-aL^; ,!>- 7"sL2j Vj diJU JLs <U9 jX>- jlfl <dW 

j^jj 1 ! J«s*-t jl dUUj J^-l Jl Ju^lj; j-J^I 4i« J^ - ^ *^ ojLx°l oiL>-l jlj Lsiij 

^jjpl ^Jjill ^ jrojiSI jV-t j\ J^-l Jl ^jiJI jl ^jjjl 5^ vP 1 ^ ciJj^ 1 j^ 
Jl Jw»rljJ. JLjI L^U (SJ^i^ AaJsW ojjfc jc i»U>- VI oJ> CJb liU ^jkiJI J^ 

(^jSI *u>-L^> jap J^ ^jiwi jl Ji5 L^j» cJ j^Ltl U >*jj jl j^Lj Vj cUSU JLs J^-l 
cUSU Jp ijj^jtl^- woa^j^ JlaLiJI u^ jb v /lo^iLcLjlfl'jl lil '<£*£jjl!i\ 

^U^ J4jj (j^^ cji>^' ^ C-A-C* 1 Jb 4)1 jJi 1 Ji js^^I j^ J-*-* 1 (J. (J-^s J^ 
(ijjSlj 3jjS' cUSj (j^l^ c/J J^® 'f^T^d ^' J^ ^^ -^^J^ s-^^ J <-- *-L J^-j Jp 

(jsjjl L^rL^ J.a L^iujj jl iljl 4)1 'lcl 'Aiilj c?^' tji cUSSj diSU JLs illio dUSi> ojj 

•i 4Lo Ulj^Ltl (^jjl j^P J^ L^pIj 4)1 jJj 4) IfPUjl (^jSI JJjVI J^ j\Slj 4J» Uljwl ■ rrt ~*c£X* jl 3J j J i_iL '•yLs \jXj> <£& k£-2r\ /•» VI _iSU JU iS"l"l"l J»\j dljj; \53 

jU jjU-NI J_2- J^-l jl jj uiLi \ijj>y> _iB Ja *(j^ _P J° ^P (J^J^ J' 

jl J4S jJ iaL ^ajl j_$l J* 30L iu oljwl (_$jjl J* _ij.i J* bui jLj V ^j^Lill 
jjjbi 4pt> ^jjl _J-pI (1)1 (^j^iuiil jLs^ fcjJI j4* ^Ui lil ajI diJij ^J <uL U (j^Jj 
jo L> L^-Lv? Ja L^pIj (^j^^ill L^iJjj 'ij 4*liil 4^ L-.U- Liji Lj» iij'li ^ljS jl 
Ji dAJU JU ihiv v /11 • ojie J? o^ljj ^Ll U 4jJ[ ^j d)l jLsii I4J iaU l_> 

J£- VI J£- jp _i_J J^-l Jl lijj>j^ (jb lil ^j^ jl jlj^- J fijj jl L*i _iL 

J_£ U jjw jl J£- VI J_£ ji J45 ^hJI J* riUI _Ji!j ^jtiill ^ oi j-t V iifi 

ii j_^ v i*jj ^uyi vi ^^ji dijs & u ujl ojlji Vj u^i j^jjiii j* _>j* 

^_-.*Jj <£* L^pfcl (_$jjl <L>-L*2 j^P J» 4iJLwJI dip ^jjj jl (j^j-^Ll^j *U^-2j _*->- 4>Lj 
U 4U0J ££ iJji __l Ll 4*V ojijj Vj iiii' <j^JJj ,jfJjA\ j* (j^Jr^ jl 3jj J' 

_*-' J4j Jc __* J4-J Je ^ L__ J4- jll ^ il)l J^L Jj,63lj tJ_CiL Ij-Cil J* oj3 

ll)U d>j^i *^J J^Jd *^ LjC "UJLlSI dijjj J^-l Jl AjiL, J <_iL J^j diJU JU illlA 

(_$jjl L^>-l_v> j^p J^ L^sj*L^ jl JiS (j^jp jl J.jji s-L^ Ji<r I4_jLaj J;j*!_i_il 

ojijj Vj ^-si^ (j^'_/ y . *^i *** Lfpfcl (_$jjl J^ L^iLj jl <S (J^Ju Vj 4_i« Ul ja_^I 

(J^jAj L^>-l_v> J^ L^^jj jL; J-t ^ J_^- '1 "LALIJI cJt d)l j diJU JU ih"i^ 

J jftljS jl juIj'S <_i.L J^i iiJU JLs iSlV* ojijj *Vj <u^& ^5 jU>- j\j Li <_iSl_^ 

^ ^^ > * « ^^ j ^ v •* * 

ol^ Lasj._£ 'is L^>-L^ (jj-^I^J (Jr VI J£- Lji J^-l Jl "Lij-Jjj^ v'jv' j-*?JS 

c_jIjjI 4JLc L^. dA-kpl LjIjj VI <db (_$jjl ^S J£ L^iiv^ Ja l_^ji Lbj ojjp j^-jj 

J^o jU Uj^ (1)1 JiS <b*i (JjSI (djljj VI dijj Jl<^-I Ll dJiJJj j«Ij V ajI oJi> (jhj J^ 

ii vi u_i! ^Juj v alu j^ vi j_i ji iisi jfoi j ^: v i*iS j^- vi _isi 

Uj JjJ.ii-lj (j^U-il ^Ij <^j u V /11 < L4J ilu ^jJI c-jL^SI _iis^ j^ JLiiS Lhj ii^ uJ&'jjl Jf- 'j* jjjj Lr ob lc^. ^J-ie jj^^l i}t* oB -ilV^ ojjj LSf $-£ _•! 

^J <_jui jVSIj _ruSlj t_-JaJulj JjJ-J-Ij _J_ jIj (ws?Lj?j)lj 4liJlj j^iUejl \* <JsJu\j 
6 I ^Cu b j( j Juj I Jj J.^ Ijj Lj I Jj>- Ij Lils^ ,V J^-ji 6 u J^ u J^ 6jjJ Lr dJS.*> CJi I 
4-i jp- Vj dJJU JG JlVV jij> Jk>j, yjfi ji?jj JjJ^- _p*j» JoJ-1 Jhj SJ-'ji 
*>U |^J*>ll>-l JUS tiiB J^ jLwiSI _JLll>-l liU (jU-l jl J-s^lj _JUs? j* ^lji 6t~1 
jjj jl^l L-UkSI aJ^ <£* <_j_U--l Oboji (jU-l (Jl J^Ijj O-^l <Ca ^jd O^ J^Ij 
6-jI «C* j_i-jj ol Ojjl (Jp jijallj 4L. illj dij^lj (j^Ls^jll ji« -jJiVI J Ub*-I 

4*-aj 6l <J*Ij ^ L^eJll>VI ojjfc J.» cJ>^l Uj dJSU Jl^ JlW (jU-l jl j^IJj 

"^Jj'Cjj^I C-olil 4l_C L-Ja^ !_! <£» <£yj>\ ^jjl ^>-L^ j^P 'jA aJsJcu d\ Jl« 
jl dJSij J^-l Jl j! Jtalj <Cj» «CjjL-il _;a3l jap _y« 4*J _ Ij^ <CJ jL_^l o]^ Ijjj j! 
^i jil^j aJj7 ,x>- bjj <£ JJ,\ lil dJju A,*Li^ oj£j Vj - I j*- «Cj j^JLl lil _Jiu ajLP' 
IjjIp (j^lISI Ail ^Jb Jj^i _;JJI j*j If^^L^^I ajy* J J,l cJ*~s? U L-*-! l-^j 
_fe 4v4 ^j _fed ^ Lif ojjj j! J& V* l5j-_le ^Sfl diSU J_ Jivi r /iir 
41* (_^.isf _p (V J^-jj oIj J^Ij j 4*1 dJSi <J^i \*j i-CJIj Jai_4-lj _$jJIj jiJaASI 

<_i.ll>-! O- J^-l (Jl J-^lj! OCjI *C^ Ju?rlj _ji..l_^ .^ ^jJ *^J Jl| \^^\ji O^jI 

Jr? tiJ^! ^j J*r! Jl ^«r^ oCjI l^-f^ J^-j! oIj. jl-Ij *>li |^i*>\i^-l oL oIjwJI 
*l>- Lj> ji.P j^ <C^£ ,JJ? \'s\ ijj^i o I A^ F Lj o Ij (j>< Ij *^i 14^ *-J L— ^ *^ S °4^ 
C-J& o|j l^JS^ <_i ll> *^ I J^ _r-llSI ^j Af^> '■(j^ J^J iiS^ <-S- -ilVO <£* oljL^I _;jjl 
oSIjjj <L_c |^u J««rljj Lj j^ J^-l (Jl ^-^. lc-r? -^«r^j J^ -U-«Slj *Ls---*-l 
^J4 ^l^ iro^ ^j J jjj^; Jp ^.fJI ^j U /lir ij j4i J^-l jULi VI j-fr^ 
i»*l dJSU °ji> (J-j^-j iw ^ J j^Ii^ jP ^ (^b jis! JjJj o! i2b aj*I dJJU Jp 
Jp J^-J»5 (jU-l Jl dJju 4pu5l (_p- jl*lj j^^uJI Ijuft J, iSl j4-jl J- !>U-j 61 ^ jjjr ^ i^UJI jj Ulj 4Jl dJjU Jgfe-J IHI iip ^«^j 4*_p JJP jij 4Jil JuP dUS 
dJJS oJ\J? J^-l Jj Ijlio J-«-~P 4~_i^jl IjJJj* _)ulji aJr^^J 4*L cj?j-Ll <J^J °if" S^ 
Xl_& jl IjJL' j\jlo }j£k> J^-J J^ 4*L £gI Ji-J J dJdU Jb iSlVI <Cp ^—^j 
J^-l jl AJ*y dJji j^Jj ^ 4)1 jw^l Ji-l (^jL-L-J^ lL^J J_ Jij-I Jl Ijlio J*ip 

J,Jt>P 4~J^I Lj» (_$jw,l Lcl jlSoJJJill a^* o|j J^-l Jl J-j^ 4L-?- <_Jo oJJJill 
jl IjJj jlljo iiL J^j J* c$jLil Ji-J J dJiJU Jli £3lVV y /lli J^-l jl jjl 

JjJj j*y ^jLd *^ «J^» LW^ o) t>— £1 J^-Ij 4^ V-4-J ^ J^ J| 43jJ>j^ eLJ^ 

J4-J J diSU JG illVA j^ J (j^ J^ li*j 1£j J j££j Jp ^ jj» (^^ jIsI 

jl ^Js^l ~ a j~*& ^UelsiJI jl \cL^ jLp «UwJS*- 0j3»JoI OjJft dJU^ (_£ JL I JtJt[ J» 

J <^44-j ji jlljo gj-s^l oj^p ^uLill j\ lcLs^ j^tp 4_1_?- ^Sji-iM LJ-lJ-I 
J^ ^U4_J? gj-s^l aj-^ ^ v^ji ^ *> LUij J--£ *^ «j'J^ L^ Jj Ls*l jJ-I 
•^ bL^ J~^p 4_~v_>- <db L._£ jl oj>Jol \^ LLL' J-»-^ <J^-^ J.«>-t>j L|_pJo 

J_£ ^ ajJV* Ls_5l IJl^J ^LLll \* £j^ V**^ Ju^-ljJ ^^ <Sji_s^l ^kl-i-l 

_j~sf j^ f-tj jl «Cp __^ l_jf Ls_jI J^j <uvj J jrlij J^ <Cp ^; U <J^ Ls-ul J^j 
cip^ (J' j^ ^^ j^ (i?-^ <j?&- ,rnr jj^'^ri^— *^ j.^ljjjlijLU-JI^ j.<^Ij 
j6 liiv^ r /iio jjiJl ^ Jp ^4: (i^ iil jjij 61 c T 4~-il cJi 4^^ (i^ j^ 
S'cj? ' j-^J ^^ <j5' J' ^^ — -L» J- j4-j!l ^»d ol ojisl_silj jj*5l 'j*j diJU 
f-b_il oJl<?-j jli IjLo SjjJijo _Jl^ oJ_^-l ul J^-J Jj4^ IjL^ (jj-Ljs^- dJJi °\a 

JIjj Ijlli Jy^r^^. ^L— il S* fv\^\ O^i oj £ "1 jlj IjlLi jjj jl? ^jbl J^ O^i 

<_jjJ^- U k\ cL_jj il cjSIjI Jjj'l (_jl~j jl "iSLs-JI (DJj ol Ji.1 lSIp _ISi> Jj dlSU 
5>l_4l j* «j! IjjUp ^Sflj dJiSU JIS £]1A« oji_il ^p! lijj V j^jM ^ I4 

r-j_^ S/ a! r-jJii ^jjj' S/ 4;*y Lijjjij jLjJji j^ l^IjVI ojL; j u^ijdi jjiiij J^*?U*j Aa dJiJ-JJ /~l fl I 5^ f I LsAi U a I Ub aI Ut^S aI L^>- OjSoI Jjo "i r-j>- jli 
£j ^iu ^/j diJU JU iSlA^ \jS" <CL^i Ij5" Je Obojj lJj^4lLJis Ij5" Je j& jl 

2^ o^jjAl! JjLi j_i J^-JJJ J4^l Jj^j jl dilij L^ai j U ll3*L_^.lj &ky\ 
diJU Jli iSiAY ojisLkj "yj> aJM oj'Jm I J^J '-^ J ^ Jj ^JLjo diJ ^^i j^bS 
cS j-L-UL a#l S/j jSUii-l jil oSWLJU V> vijJL ojij)! ^ j-£ Sfj 
(_gj jo *y <cu ^-J-it Ljc ^^t-^» 9-(£* <l^J,\ Uj dL-LI iSj^i iS$\ o^j ^U-jj ^jljlll 

diji 'jaj diju jis fJiAr r /111 y>L£j j> 1 ijj jtsl ji disi j* js 1 ii. ^jJ^i 

ji oLSI 4*^" o? £"-5-^ tS^' <^ J> diSi-J ^j^i-^llL oLSI 4*^* ^l>-*l Ljsji 
JjJ^ JL;j 44L ji ^itil obil oN v&il obit obil 4^ J-t Sfj iLLUI 

Jc oLsii' N AJl Jc J^j J.» <*Jl* f-lj J^-j J diJU Ju iSiAi ^cJUI JU- jp 

A / * ■ 

OJ Aj) 4 OjLLJ 4j*b AjI diJS j^-^J OjkLiM J* j*j jU- j^P ^j dii-i <jj ^Lill 

I J49 t>lj^lj ojlp t^ftij 4! ft^ t>ls oL^alij jl JLll ^1^ £t> olj ^aJlIJI dilj J o& 

J^ iiJLlII d)|j J 0& Uj diji J* ilc U jllfl-C ojL| IjLj* J gj^J rJLJsj V 

c^j '1 oU cJLj 4*JL11I c-jU Ll dJji Oj^j Lclj <dbj *jbJJ j^i Aj jl oL^s.aj 

»Aj jc* L^*^ ^"Jd ^L; J'TJ (V J^TJ /Hrid o' Uli tliSU Jli £JlAO (j-too ^JI rt_^i 

aj j^u *V I J^J dl^ic oLs^jjj* ^li k> Jj^3 AjLJI (JLi ^^p L^> ^jLJ Jj^i ^jtidil 
(^JSI dUSj lcJ^i? 1*^ ^^ J^ cr^J ^ 4*J»ji^i 3^ ^Ij «j^L^I 5? J4J ^'^ 
^j4 ji ^- °if- diJU Jp ^j4 fij^- ' vnr 5 jjlliilj iliSliil <w-> u I; JJe J^ N I ji 

ji j4^i 'Vd <j| ojriiiiij 4J u 'jiu Vj *>y 4pif>j jl o u ^^ij Vj oj^io *yj Ojisi 

IjL-^ Ijjb t_jL A^lj JT JjAj t-J^ Jilj j^P Jc ^jjj* <dl j=L^I IJuj AjJj* J«r jll 4)1 js J ^jJ^I ?*|L1I' J «^S^ ^ -^^AV oJ^LAIj *w*>Lll j* iip ^: (^jjl I l^i 
foi lji-1 J U Jl JJJJ IjiJj J^- ££& jjJ": V 4*1 ^S J ^jilll jLall tjjpl jl 
Je JIjLVI itfj dUU JU £]"IAA L^^*>llll J* jkj j^ill *j J» K-*^ jl dJlij 
^i VI tiiU (jv Jji ^ 4^ I ^j ^ J vj^j *J j> J £"J-~^ ^S cijLk aC* jjJI 

<j? ^Si'f ^'J 5si O^Lll J-^ <j? (^ 2 -^ Uj ^ull jjjj? J dUi 4ijjUj * Jj^*dl 
jc JIjJ; VI g 6V L-t L4, Jj^ V jjl ^U-J^J ojUillj ?jLil ^Sl £j£ 

^ijiii ^; ib r /iia ii^Siiii <$ jJj jjiii 4j ii^ >i Ji jJ> jc Aiijii 
j? jb j^ 4.^^ j?i J ^^*3 ^ A^U^ j^ &S^ Ji* <jj4 j^ iiiA^ 

illl Vj {^1 j^l *^j ;J^lc^l j4-' *}• vr^- ^ *! '*-^ , </* ^v^* j*"' ,J ^ 5i f •**? 

Vj J$\ j_ji j 4.-1U & $ot j jji ii%% uu c^ti ^C Vj ii2ii Sfj 

1*11 jju 4J5 lilji Jc oj-^.j (jU ^Ja iil5 Jo <UjLlj| J^ ijtll "iij jl VI 5nj 4J ^.U^ 
j^i diU <L-^I Uj f-LJallj aJsL^-Ij ojLaill UU (iiSU JU illV 4j J^t *>U 4j 

4j*I L.I-jV' Ljt llli Juj 'ij jiSI r\ C)U 3*31 J dJJJ^k ^ f f-.'J\ *L5 4~-^-^= j^' ^jL^: 

Oij 'i jU ^vj 4l)b (J-^-J^: Vj (J^lJslil^Jl jU jjJI LU jts ^vj 4J 4I <1*^J£ V 

JB ill^ V /ll^ 1*1^ jjJ^ Lr *^S jc bJ'lj^ jl VI IjI^aj ryJLi£ idU j^JI 

Alji oJ^P aljL-il pjJ LijJaJlj cjjj^^ J' V*"^^. f)-*^' cijL-^d Jt^' J ^L* 
PJr^ ^l^ *— ^J^ J^ ^-^^f/* oljuil vi-4^" ^^d J^ ^-^</* ^^ ^ ^j f-^-4^ jL 
jlSj j^ljJj 4pIjj j^jlj'Jj 4PUjI jl j^jljjj A&\j JftljJ» 4PLjI (JD oj 4j*U 4-i 4plj ^jjl 

06 f-Lll LU jU <jj7s-Li jlj oj\^-l «.Li jl jLiLl f-LiilU cJ6 i f-L.il 

4_«4j U Jc 4j oljL^I U Jc ^jJI ^jhlj ^^J4j ijkll 4j 4PLjI ^jjl /jj?l (Sj&^i 

& ji«p j^-l jJbUJ jlli 4j'Lc dc L^U 4iL J4j flj lil diJU JU ill^y f-liill 
4I3 *4"^"' ^ ^y Ji^ ^LIJI C-^U jJj IjlLi t>^^ 4^ L^U L^*l (iiii aAj os-U- o Jjl *dl A) <S L^>-j (J$\ j-$l \* >j I -UJiJI bj& Jl VI 4l* C**-i f}j 4l*JL. 4\£Js 
■AjJl <) <->j-J2 <U>-\ jlj >jL*^ ~°j^J j^i* 4jU dilij dili j.* jr*J I 4) Oj^o *>G ajj 
CJtk (_$4jI j JN>4^ ^*J?JI j* J* I J-^l /r? <£*-L dJtlj (_$Jjl 0jS3 (1)1 VI Jvy^\ /Jc 

Ju^-J pt ol j diJU JU iSi^v IjlLi jjiiij "Uii t£AJS3 4_^:jj ^ <j" j Jj ^■W 

<j j-~^J ^^ <--"<•- \-r\ && ^. ^r '"f jH2 'P^. (jf ^^ <-^ "^-^'J* ***W 

J_$l ^JapliL^ jl j Ifja^ ajj 4*11SI 4XJ *jbJI ^Japl «-L^ jU f-bill JX>- Ijlio 

^fcj ^ii jJi ^ jsf dB jj^: ji vi ^ u ujb Jlsij u v l^ j c 4j ^fcj ^ii 

<iiJJo ^j 0&J3 4j'V 4j LfP-Gl (^JJI j_jVl Jv» 4iiUI <4»j <j^d ^l 4i J^lU 4*1111 4j 

j^ *Jbj d)L) ^wbJI Jc 4_^ 1 JJb J £b_Jj j-JLs Jjaill LJik> 4*JL11I <4>j «-U- Lilj 

j; vi disu ju _hu ^L-jii j' c ^ii <J2L»1j /iv« ^l* jii j c * £fcj ^ii -J$\ 

jiSI fi— J^ J^jl 4j4* <j^l)\ ^i A*-^ L%kt)\ J' J^l 4*llll Oj jr^i f»jJsSI j LjjLp 
I J5j liidL^J j <_li4jl (1)1 <liS J^i aj^lj 4lis? ^1*1 Jfl OjAi J* LUj^l ^JJI 
diSU JU ojUlJjlj Uu>i olj 4lll jJ_j* LU 4j*Ix* f jfilj ^ij^ dj&J <J£-.ys Xjc JjJ£fl 

j dUU JU ih^o iojUU 4jL^j ^T'ljjj Ac 4pljI (J6 lil 4J 4! jk>- Vj 4! ajV dlS-i 
J jc Jj J Jj^j 4_^.b^ l_^ic hjjjj aIjMSI oj^sJ^j j]\ ja (^JL^I 4} aIS J4- jSI 
ULj?l lJX ^J^ij \^j iJ^L^pji 4J"j>L^ 4kJ3 L^j L^j "^j^. 4i>Ju lJ5j Ijj 

^ i) i^Jl^j U , Lc Jlji j(I d)j j\i^3 AaJsj\ ojjis , Lc (X* Ij j*!^l Uja{j 4^L>-u JaJI \a 

^JJI Au'j^JJ Ufllj^ (J6 lil iJi AjV iiS-i dUU JU (Jj^JlJjj L^jUil^s L^jAiflj jt 
i_^ ^jji-fs IjJlI^ J-UJI 4i)b JjJ/i c^JJI ^i^l l-^j diSU JU iSi^i 4i)b i^pIj 
^_4 ^l^ int jLi-l ^ cy u /iv 1 'i UjLit jst/lj Ali ji Ufl Iji ^Ldl olflsl 
j^lj Ja oUjhzll JU (iggie 4isl Jjij d)l ^JP (^ 4*isl jip ^p *fllj jp diJU jp 
1^4 J^j 'lUU JU iSl^V Q3> jLil £J VI Uji; •] U 4^L^> j^ jLi-L (_^ SjLLj» (j 4ill AiP d)l <*-L> 4**1 dUU <j?^*-J ir ""° *4 *. <-Sji.*^ _•»! *^J -ijj£« J-»- 1'JJ.p. 

d)!i! jo j! *jBI Jl_ U JjjjJU U_b jUio Lcl Jl_ ^gjic -oil Jj-ij d)! __j— £_ o& 
Jc _JJLI /5^1! 4>-lj» J-^? 4jLS! Jl_i 4*L, J^-j J* p-Ij JxJ dJjU Jl_ iS"l<U ^Q) 
5r dUi Jc jUjt^i luJu ij !>_ oj jlj iid! jU- jJ_> /^j d)U b^_ jwL-Ii! j! 
jb>- *_j Us^j U Je |pL ajN iid! _Ji5_ jl 1>*>U> *jUI j_~i~_ ol J4^ c^j^-^l Ajw 
diSU _)_ _J"M r /ivr _j___i ol ghil '«3 i_isl ^il dJ-i jl '-J fjSf jij ^lii 
LgScij 4jbJI Jj^s j__PI J jUL^s J^l J^ 4*1111 L sj'-__ J4jS! j kjJ^ _•**-! 

l^kpU ____£ jl ^jkJJ Jl_j Aj! J_>Lo 4--~_i^. _JlU L^Jvj! P'LZi! JjAJ j_>lo oJ*^*J 

JJ _JU_>- d)ts <_U_ Lc V! _Ji*JL. cfJu U jO)L> _JLU-ls __.~_t ojj JlS Lc (jjiij 
cJ_ Lc Sfl L£>j_t! U jOiL _jiL_£ (1)1 UJj «Idl Jl_ Lc riUI __,*-_ il UJ <_;JtiJ 
j y I jiU- U ^j b ^L^, j_ gj_i t_J^ j^rlj jTil)! dJtej L^ fejl __IU- jU 
£L> jl j:1p Jp a_j>J ^ ^_S Jp itfjJI (j! Jp dUU Jp jpt ^-U <m J__.l 
Jj ^jj->-! «iojl jr J^-l Jl "<L_ & jl_ J-l J* J I3J cJ« J-> *l ^_U— ^SI Jj^ 
ij. ^ii ^A'^ °if~ -^SLl5 (Jj-^$3 J-^! _/"? (*— r^ ^-^! <j! J c !j-s^j*s "UjSol 
(j^- _i ol^ J^ dU^ o^ Jr'^-J iriv ^y ^J !^ _P ^ t)' &fi ^ ^-" ^.^ 

dJiJi aj^ j-NI ^Suwo} 3-SS-I ti_>.L> i;p L_3.^ Ji-I Jl J4-j!I jc _^jJI 4S jjSo 
yi d)ir JG 4jVui j; jjj jp _jju _^j-»-j mA r /ivr iip ^.^ij j_^ ^^l Jup 
^! ^-t jl_ j^-Sfi j^. lifi j^l jl -_ii j^ _ji J c j^jJj hA i' ^>4-! J 

^MIj dJiSU Jli £JV«« J^NI j <:p ^.Ij ^ j __|j Vlj JlJ-I ^Jsi oji fjj 
£f£ Jr! J! _yj»JI J^-J! j^ J4-JJ? Oj^: ol lijue o JSbil Sf _;il Sj'j-II 
^Sj^- Jp ^L-i jJu ^ljS j^-jj _$jj! ^SjLc blip _JiJSj <JjjSi!--il '&?*& LJLkSI 4ip ■ rr\ '«t! jjSo A^rl)\ J dASU i^ -^* ^ ^ -^ 1 ^ ^^i y '"H* i- *^ <i fcj*^ ^jSj 
L^lcc j_jx> 4*JL, (<j*j ^a! 1 <dc (_$4Jl ^! JG cuU- liU J^-l Jj jlio 4jU J4- jJ! Je 

jj "V 1 2lil iip >ji3 ^ 4pt U jJ ^k"u L_c! i V iJtji o^ L_c! j diJU J _ iW ♦ r 
oj^m 1 143 ilp oj^-Ij J Ijlli O^r-^* ^ ^j13 *c/* J^' ^ j*^ cS^I J*r *^l Jj 
cJU- !i! Ijjb (i— Ji| ^L-U J*J £■£ j'i-^l (ji ^ <^f~ V^d L-^j! jij AUa.j Vj 

J "^j-lj NJj IjJ-*-! ^^ jU (J J? jl U! j ^ii C)l Ul (.jjAll ^ (iP^ IjJS ri-^jd^ 

jp _x_"4 1~j-~ 'n* JjJ-lj d$l ^U- (wjb r /ivi J^-VI J ^jiljj p-^e^ 

^ ^JI jk JIS (^ jUil Jj^j <1>! lyjjk <j! ifgj*V\Cf ^i 51 cij J^ «^ 
*_** 4*1 e^Ls^ J^ ^ij^ Jp diSU ^"l^j ^rv- (^^ *±ls *J^ Je »fj_-l *il lijj 
cJjl U N| kJ *V ju>w, JUa ^jJL; iol J_j-j (J! JLas s_4~— i! ^ Ju*_i JLJJj ^U-j 
Jl 4^JLlil di>j ^sjj jl Jc J«r^l J^^Illl cijl4(j;j1l J dUU J_ £JV'V dJ^j Jl 

jT 4"J_ Js>j"L£l (jjj! (jUjJI dJJi J 4>-L_^ Ulj 4-5 L^i LsJ j>- 7 Jj-lJ Ul _-«-~^ J^-l 

J4J dJji j! ^51 Jc 4iL15l iiij V) (^JlLlII Jjj^s J^- V! dJJ^ Jp ^bJ I ^L^ 

ri? '(i J^^ 1 cW cJ^ ^^ 1 ^^ $ (p l ks ^ }p ^ 1 ^ ^->-M 

ji 4jfe 5 i 'i^ pULl (j;^ (i"i' J cfUSU jfi £iV-i r /iVO Uj.i-1 jc ^jlLiil 

aJJ-\jj 49 Jl^2j jl f-tllll Jjj^i olijl^lj <**Ju ^Juj I ji 4*1 4jIj (_£4Jl jrci:.^ 4U 4jJ£a 
Aj'U J^-l Jl 44sk5l oAi Jc 5L Uj 4j J^iIj "^ls jJJJj 4a_^iSI oji Jc 5L U jl ^l^lj 

W Jl ^ijjS ijN J^-l Jl ^jjl of L_c!j 4wi:J jlV! (^jLiii! ^liSo J>. «j^p 
oj^ j^i J^-I Jl (jlT (jj» ojj ^j J-5f ji^j 4>-j5l I ii Jc ilB jljj jl eij^j 

^3 v^l^ J4j J^ u^ iSy-^i JJ c^d *^ ^U JLe iW« IjJuJ? 4J ui j\^-l "Vj 

(i)i «ijij c4_ii iij- ^ii f oij cu; jp Sfj ^jji ji ^ii ^ jijs l vi ^u. Je Lo ijjl5>\ ISl 4)1 dJJS j* oj U jwojij J-> 4 ,_o V il ^jI <_SjJ_ V jjp cU5->*l jwl 
j£ CjfX\ jJ- Oj» * °i*> 'l <S$\ {$\ j* ^r^ lP4! ^ _£_$ ^ *> ^4* j' «t-Jk 

cSjUl -Jl j^TctJp Uijl diU Jj dJjU Jls SlUfc £lz_JJ j-pl (jjjl j__s°l ^J-o 
ju _Jv« i r /ivi «JUaj V jjp l ijj Slktj £_x <-iii§ °i Jl j y bjtJa^ ^4 ^ 

oi„P J-J s-^ J <J4j^ <wiQ jlj oJuP. U VI J4-jJI ,*_jo ^ Jl Jm JjJ Lcij cUsu 

j_JL*_> oj_tp oift JjJ_i L^ f- Qj (1)1 J_j_ JjSI 4*-^ lM^ ^*! ^--^ *J->-Ls-> jl 4w»l 

J_»-l jl Ijllo J_t.P ^lj>n IjJJJ J_jL*S aJr^P A^d ^*^ L-f. cliS <_$j__~tl (1)1 Jo JJ l_i 

_jv« v;ifi vij ^ijSij tfjiii j.U- u cjIj i^ijoij «UjJI _li; L~ij ii*> o^ii^ 

Ja jlli_ (1)1 J~>>-~l (1)1 4)1 LfAj3 J) ^i <_S*"^*-J <_J-wa__ll j^l ,*_J J-r j^ (J cUJU Jl_> 

iic J -Cj-i oljl (JU ^jlUjI j~>- <cu j-L^ ol j_>j___ s i jlj ^ J^L ^ is j)l cUSi> 
_Jv«A jjj 3 ! J 0J-4J Ij-^jilj^ tjjij ojSCj jJojiSI d)l cUBj -iu <_$j_-.l (jjjl jaJI 

Jfi& ?j_Pj /»-»iail J 4l* **._} Vlj 4_5j**5lj -Jj-~JL J"-1j V -Jl -JJlJLP: Ji> VI dJjU J_» 
jU J^ilJ j^-Ij Vj iu^j Vj ^.j 4J j-NJ 'ij J-slSlj t_JJO (1)6 l-il (j^- °,i )' ctiJi> 
<Uj_j£j 5ujll J__£ U -i__£ U_j jl__J> \J^ _y»rlj j* j^>-Ij jl 4*_^J jl jkj ciili J^-i 

kL ^jUl j^ disu j_i -Jv^r /ivv *-i_i 1 S/j -dj7 % _ij^ jJj gil ^__-_ u 

j<r U;-^- -j_L_JI c_->-Ls_' j-J^I I Jl-jj (J*J*5 <6jii (jl J-rj ^L_X 5<r -j O^i liLJJ j jl I J) 
L_Ukjj J_;jVI <6JJjI (_$jjl J^ -U-t> iJj-i__ll d)U |^-j-J_l j^ LfPj-oi^ ^«JlIJI iij_sl 
-JjJ>l (JJjl Jc £jj_t__il isjLiU (jl VI *J_> j r _-c 3 l» -AL-JI ^pL (_$jjl A*_j iJj^l (_$jjl 
(_$iJI Jc diji_-_P (1)1 c_LiJ-> OJU^J (1)1 J^5j JjVI ^jLJI 4JuLU J—lPj ^JI ojJa__-j 
-JV^ • oi4*JI ^3 (jk^, j^-VI J_»J^>i JjVI >wLil Cj^j (iiJi CjjUj* jlj -i» i__J_ol 

cUS L^iol L*Ij ^p jl_j*Ij di~_jj ^_j 4*JlJI oift JLi I (j-rjMJ Jj^ J^jJI J cUSU J-J 

(jl Jc oL>! 4iil_ (^iJLi cUSi> Lclj cUS -jjco I L'lj (Xp J_aJl JIS Jv>- /^JLs-ij V cUSi d)l &j5> j* _,-$! lu* csiJ! J^-^l diU J-»-l -*J- jl ciLU ^JJJI _ijj jl jjj «S I4*;J 
4*Ju* f-cl "*>U-j ol jJj dilU J- iWl 1 4*J£° ^J^ <_;jjl _JJii5l j* lJ_$i ^Cp juL* U 
diB Ob l*s-^ diJ l^Ari' ^'J 4*i-JI 5«^* _J_J2..*j iS^r^ (j^rj ^ J- ?** ^ ^-^"j^ 

<! *jJ _J Jc 4*JLlSI _J_s-2j 4pt> J_J^ **j IJl_A (1)1 i_i5- JV-^JJ * J-lj ^ ^*>U- 
(i' j^ 4^ J^ _5-^ _9^~*" ,rvi (O^l t/'^lJ'*^ ^* dI>U ^^^ J" 1 ^ _Jwa3l 

L_£l JC (i^ ^jI Jj-ij ->' fL-Lfc _^ vjL-M _i j-^I^ -^ _iJ? <jl i p v^ 

<L*i*j oJJ-ji l2ui <C_i j* 4ptj _;jjl <j^J_ "ij ^ ^P^I _;jjl J-J- li le& f-lj J4j 
^rvr (_]__) ftUjjJI oj_Jl 4_J f:__il L^-Ljsi i_p6l _$jjl _jU jlj * jp-I ^J 
U j-P o p fi* 1 J. Jj-^ Cf. ^r^ Cf. J? (jj o p ^^ c/. ep= i^ C\JU ^JJ-j 

Jj^j Jl 3^> <j! _,p r Ll* ^ vj-il ^ j->^l j> a i? <j' o p jJ^ 1 £* 
H__AI oj^p j* aj _p-l j^i <ci*> ^U Ji-^JI ii3_>_9 j-Ji I Ji-j L_cl J-> (i~g|k ^l 
j* lix_t jJ-j !_! ^jbl jU f-b_il j-ilte Lfc J4-J j* £1j J_rj J diJU J_ ilvw 

J* 4j _p-l P; b__ll _t->- L^*i 4JsJij <U__*j £Ij J_» _$j*u__il Oo jlj oJ_*-l <C1jw <pll^ 

f;b_il \_i ^v (_$^-^ I jU ^Ju j_»-j U J_*-Ij ol 4ju f-b_il (3_j^ U 4i_ic *^j ^U^jVJI 

<U cLii Jl_> S'U^i.JI oJLl J__i*: "1 Igi &J>iJ AS>La \a J_>-j U ^yaJjj o-_V (jl t_t~>-_ b-^ 

_j>j\/i ^ kL; ji lB ji Vjp »i_ji ^ 5iiL _5>il _^j diJU «36 -Jv^r r /*m 

f- bl _5Jjl J-vJi I ^r Ljj JjiJI «Xi jl IjlS ^c-JI _^ ^IJP _Sj^u__i! _Jj_ J (_JJ_^-I |c 

4iZJI aJjjj* jsCJj <S j^J _iJi jl o hiiJI j^ L_jJ \j>j 4*j_tJ! J_*-l bl aju-"!! <Jj JU_» _iJS 
^r 4XJ5I _i>7 j^ jb^JI Cj-^'Sj 5*^51 j_i •i' j\!_*j ^r <_;j*J_v_il r_Ljl LSr l_^i Uj 
jhiuJI 4j_>- jJloi 5-Ujii! jjSoj <C-Jz^r jJ-4) 4i__iJI _^^Lj_! _iJi _i ij^ij^ jLjSsj 
4^J ojSsis ^3^ ^IcJ-^j (^j-* - _-^-l ** clS-i ^J jjS^ ol diS-i j^—^ajj diSU J_ 
*U_^JJ ojSSj JjJuSI ^«i^JI ^^-Ls-iJ ojS^s j_*ji _j5l (j LJuJ! 4^J j ^j^ ^jI^jL^- *U_dl <spA\ 3J-3 il* iUs ili L^i! br Sj£j j$i dUiSj djju jis iSv > 1 ji5!si 
•i jdl *L1SI ^ £, U Uli diSL JU iWio y /ia- o J^il IJJbj ajj^ iklij v j? 
L^i j^.p J_ L^>r Lsai L^c ^Jjlj Juaaj 4*LJI dJij d)l VI L-^ f-Lill L^i djA->= 

L^pIj ^jjl j_$I 4*JLSI 4-6 l^iaso <jl Jj jj jrL^: *Uj*SI jli L^Lw»! OjJiJ^UjiJlj 

<_£aSU L^_x JaJiJ ji 4*JLJI cJb jlj <ciL <dl Ijii^ jl Jjj LLi ojJsJu Vj 4j 
jlj 4! dlSJi 4-£j^ JU J» *^£ J 4! 4pb Vj 4i*L, Jl^- t jl «-L^ jl jL^-L; l^ptj 
dUU Jfij iSvn^ diSJJ &JL ju^-lj ^3 ^-^5 (j^L^^U^I J» Lc^p Jj$>j jKUi 

4jIjJI jl AjjLJ-I jU ^JL-Liil J«Ail 5r oJ-Jp, OjJji 4jli jl ^jL?- tijLJ.1 jXJ 

U <»_jb dlSi ojSL^icj jU& 4i>- AJjJa^s (£iSi> j iUj*ll op Jjl VI ^jjL^JJ Lfcjjjj 
J iy- jL-3 ci ^ J*f^ ci ^j j* ^ j* cP^- <i^ im ^ 1 5? J-H^ 

J? J4 ^ 5 ''-^" 'J^ dl^ ^ Jj^j <wii^^l J^ A»l (i^t> >Ul Jj-ij Jj^ *ilj 
j J^l i cJLai *Jm J*W Js^i -' ^SS^ ^' 4j*"J <J</*^ fli'j Ji' J^ ^ls^SI 

^4^1 ^llil jL>> oU oil ^kpl ^ iil jJJj Jlli L>fcj ljL>- Sl_^ VI Jj VI 

ju 4»i j..fcUf ^p 5H1 ^is j ,a:j^ jp jjju (jfi^-j irvi m^^mpiLJsS 

tl t> Jr Jl JLai L^ Ijp- ^lji oLsks >r ^lj^ Jrj j^ j-^ cjl^ 5 ' ^" oaLH^I 
O^c j.5 j_iP J 4iil JuP JUs dL^L^I (jSI j^-Alji j; j^- oJJb j->y I A-4P 

(^ftjjl Ja bui (^JlLI J» j^d oL; J-Ij V dJJU JG iSvw ^li? tlijj; (&«& jj>-Sj 
Jc diS^ j>S i Ll ^aLI br jJsii dJJi ^Jl^I jJc olj^-^-l jl pU^SI jl JjjJI jl 

<Li j\>- Vj oj^C« dJJJti oSLc jl (^lj jl Js'J.i Jc dJJi OB jli oSLc jl \J^» ^j^ 

4iil Jup jlj aaLsU^I ^>o (jlsC^ ljL>- LpIjj ^L^- -ajzi si^^> ^iil Jj-^j ol diS-ij J^ 

(^Aillllll J* j-^aJ ^.J^ Jc diSi (1)6 jli L^ IjU- ^aii j^-lj^ (^iiil^l J.-^ J 

j. jj4 v u ^j L * j-t v vSu dJjl jfcV^ Vj ^ij Vj ju jjj Jp disi jst: ^ jJiJLil J4j J JC v- 1 -*^ u j-^ J^ ^ *' 4^ j* is-£> Jr^- ,rvo *J~-iJI 

J-i-l J^Ls Jl^j ^lkji-l ^ j-<^ dUi oj^ j="-l Jj J oL>l 4lk*j jl Jc UUk *>U-j 

IjI t Jui j^JP £it 4-1 jJp jl SU-j ol iAfc 5jT dilU Jfj^-j wvn V /lAY 4"*>Li? i _UJ 

^ JLVli JlIp Jlls 4I4L I LjC Jjai I 4lle _Jb j*Ui Ij LtU ^U-j C-JlL I <JI j-^ 1 jll AlP 
4j*!>Ij jc eJilil aUl AIp JUa j-^jJI J-lP tjl t> J^Ij <_££- Jl* LjJl dlJJi jJP 

_lji dJu>-Ls^ 4>-j aj jo Ji <utL> <jLLj ^l 4>-j —AJi jjjI <l>-j aj jo jj ^uil^ <^JlL ^j^rj 

Ll t> (jAilj <_• «^ J- Ijjll dJJj- V^ ^T*" ^4 «UtL^ _jiJL~j di^-Ls^ 4>-j 

iJLkpl jlj «clJ 41aLI ^jjl jiu iJlkpl <jU "U^Jiil jju d)l (^jl Jw j—^jJI JIp 
"y£ dJJAi 4JJ>J 4j <LLk «CaLI Lr Jtja.il _>tkp| jlj _j j^l 4J\L*-U «CaLI ^jjl dj^ 
Jjjjj JJP ^_)l Jup *-£» 4j*l «i li Jp dlJU (jfJU-j im iyiJl U J4-I dUj dU «'J^ 

^j*-~* Cf,^ '^s> 'u\ ^ ^' &$* <s^*~J im °*L_J— » ^i ^J^i ^ 3 LaL < aJLlT Ji 

Lj j.£*> <_iJb "y* 4s~u$ <_J6 jlj 4l« JJ—* I -kj*"i^ *>l$ LL*i _j~— *1>I "y> JjjJj Oo 

oijpli j/&i JlLLj.i ^ jl IjjJ^ 4& ixLii j;S/i disu jii £Jyia r /iay 

4j'L*> Jj*^j5I J^ 0& U V| 4lt« Sj^ (1)1 4llcj diSJ; J^-lj ^ 4j'L*> 4^j!uU 4lU^j 4_A_s«aj 

dB J^ o^ U jr^iJj ^Ljaj SU J_f„ S/ U JSUI jl 4«j0ll diSi J Jlii 
4Laj *y diSJi L^ii; L^>rLs^ Jl \j>~syjJr 4! Ijj'U L^Lsfifl 4jjLi-l J^j!l (^iili*^ 

y» 4^ ^40 lijjlj^-Vii OjJs+'j. ^J 4lP jj-^ JJI j*l u'ji'lj J-^: ^J 

JjJ,j ol j-^P ^ iul jip Jp xs Ij Jp diJU Jp (jji J?J^- irv^ 4^Lilj 4ijLlill 

J Jp LlJU ^i-^j »VA. mmBI^ ^j ^5 jc 'SLja^ ^J Sf JLs r ^L ill 
g Sfj ^ij JL^! I Ijll- S/ JlS ^. iil Jjjj 61 iyj> J\ Jp ^> VI JP iljjll 
jj 'iillj JjVI IjJ^ Vj ^U J^U- kg Vj Ij_^^-l5 Vj ^j^j ^ Jc »SC_JaAj 

USj I4k_^ (jl j l^iCU»! L^Lsfj Ji '-tr^ u^ J^w JyJ-^51 j^_H j^i diji l*j Lfpul o 'ic I '«tiilj (_$^ tji (i-gL aviI JjJ. j JjS Ji^j dUU J£ iiV ^ ||im jJ: J* lc Lj> j 

Jl *jbil jfj lil «u>.! aj^ Jc J4_jl ^H. <jl ^^4* ^! ^ <j^ &• (J c °A^i Atd *^ 

>cLj| jl 4j L_ij>u L- ^T Ijufc 4lJul X/j i^jjLm) \a \ y^JJ <—.£ 43 1 jjj J*j^*_ t\*^3 f}— ""' 

/»jvl!L j-t Vj diSU Jfi iSVY* 'jcl '«oslj iip j^: (joil Ij^i >rLlSI 4x>ki alji Ai 
jj» Jjl 4le ajJLJI J«uJ! ^y j\j Ju iiVY^ 4^-lj j^p L^ /»j^5 *£lJ t-i^jj ^JlUL; 

^2.°(ij ^J'J^ 1 rt^ 4 ^' ^' c J*"^ sT^ 1 ^ J^ 1 ^ ^^ 1 ^ f>^ 
^§p yjjl JjJ,j jl JJ^ Jl alil j.1p jp *j lj jp dUU JG wai Ijjb Jc Hjjp. JJ^NI 

jjj l^J j, jftl ^Lj kk^ jl jM^ilj dliU jS £JVYY QJ) j^Bl jp ^ 

jp _j_J£ (jfJu^- iwgjiiJI **U- i>u Y /lAo iSj\p dl c54i£i lijljruil djLi; J 

*l d§§l &\ Jj— ^ jl 9^ SU-j Jl j-^ cli ^' -^ j^ j^-s Ji /wl aip jp diSU 

lil ^l)\ h& JS AjSU N j2 JUjIj lil (4g§W «01 1 Jj-ij JUi gjiiJI J Aj-is 
^ J-*-J< /«-c* ajI 4~*-^ di cj-^ j^ <ty)* is^-0~J )rAr ^O *^«r *^ <3j2 £$ 

di>. liij 14, ffeii jj/u oijUij j&U! h)i U»j! Li^ lii Jji: .-4-^ii 

ui (J-^ J^ ^^* d£^~°~J )rAi '-t: f ^ 1 ^ Ji^ ^ J' JS-^'3 Jl=^-il Oj-Jaj£> L_J»3l 
UJ^ f-6l jl UJ^ f-lj jl UJ^ I JuP '«01 1 dJ~\ JjSj j4>idl ^ l^Jr- £j? ibl 4^ 

jl-iiil jl JjVI (^j^d J4j!I J dJllU «36 iivrr y /iai ^Sl jl UJ^ ^ jl 

Ijp jJw Lj: *^i J cJlj-^-l jjS^ N 4)1 lalj^ (j^jj^il 'j* ^U jl <jbIj" j' j$! 
Jlii <^i L^>-Lj> L^j'S jij <S L^Laj 4s«JLlil J4 jil (_5^ JtI^I ci i^U J^ iiVYi 
i jlj ^ilic jhj»l j^ 4! «tJJji^ jl jllo iiii aj dijj^l (jJjl jJc 3 ! I4.4, L^ju (jl 

f-b isi Ujij^ Ij4-I j^JV'j * 14*4j L_i (^J^ isi (lijij j-b *y ^'i^^ iis j-iis 14^ 
Jj cK-^ 1 ! j^^ 1 4^ $ ^ <P/j ty* «36 £ivro y ^ Su ^ i jij ojLi-i 

^j JAJLI yt 'ry* IJ4j lif ciiifl ^jLiil JJr. ci>- j! ^VI ^Sic jc 6343 Jaiu JJ?'j\ UU dJJU J15 £jvn «JUaj 'i SjU-VI v fe ^ jlf jjj SjU-Jfl v 1 ^ j* 

LJo 4JV AUaj *^ dUi> jU <LX^«-^oiJ jlio Jj (J I J5j IJo dilj L^ju 4! JCjis 4*1111 

y Ji>. 'r^j^ N jjp Ii4* 'j ^ ^Jl «£>. j* ^^i; 4iJUI j^c j* jlLi ^ai; v /iav ,H\\ :\ N ,1l« a, lil'.Kr ^rAo /lAV dJji j-t H JUi 4j liljlS rr ^ ^l^il v l5>r ri« alil Jup r- j~ JG 4JI oT jp'iJ.T J jJj jp diJU jfi^- im j.il^Sll J ftU- U <Jj b 

^ji <jl jc l^ Slifl L*ii Jlj*J I Jl ^J^ J L-jllaJ-l J _3JP li>l 41 1 J-_ $J>j 
4j Li\*ijl il Je UkS JjJs I jJ Jlfl j£ J^-j |^ <^~j^ \j*&^ jy^ J*3 <Sj**" ^ 

oL^iLLli jj»jill j^l Jl aj dJul jl Jojl jiil JU J* JU 11* U Jj Jli :£ cuUil 

jjajill jy>\ Jl JLll jJj jtSjIs ^jAJlL 4jU-Xj V Jlj*JI ^fc J* ^^* ^. Jlc^lfl 

t-ji* -^-t ol v-^- 1 ut j-^ J! 4^j J*^ &£ ^J ^-» U3 y I jjstj 

u JL i2Li! j^ii-i jfl jis jjp ji dB uh i_S Ujii kt u^i lS jLii 
«_i.jj JLil d uSLi'U i^jdl jJ fcl ylkil j jjp Jlii H Sffi u>Sui 

llft JaJl* jJ II* dr^jlil j&jl t> diJ JuJu U JL_» jJiSll JuIp Ulj cJjli 4ill Jup UU 
l?5 cJ^J -^ -^ ^^ ^^JJ ^ ^ -~iw otol JJP JUi oluJkJ dilJ& jl JLII 

i^ls Ls^ljfl £i*>- j_i jL^P JUU> Lvi>lj5 4_iU:>- jJ jwjill j^l t j_>P *L~JU- 

-jwaj -jU-JLI J jJP lij 4ill Julpj 4iil JuP li-Jj 4_^..j <jwajj JLil J-lj "jSF 

jl oj^- jp oj Jp jJs^jil JuP J ftSUJI jp diJU J?jU-j iw V /lAA JLil £j 
^IjJiJI J jjJfi U <w->b I^Ju^-.jJI jl Jc 4J J^jj Ls^lj^s *yUoLkpl jUp j^oIIp 
jc ^L^ J^ JLll Jijjl ii-L j! JLil eJjjAdl j^ljil U-j uiJU JIS .ivrv 

^ALsj Uj ^JJvIjTj ^UJ^ ^> ?J^ J J--^ J J^UJI <-flJj 4llc (j-Jf^ *^j 4J Ji^y jl 

4U! j i^ o^jtJ disi j_>- jlii 6f ili j-ii j j^ ili j-ii jii -jjjiai 
^r lj j^jl_J»jl^-il ^ ol j- L Nj dijU j6 _ivr a sjif Vj J-il j^ i iil' Slfl 
cij^- jt J-L Vj dilU JIS iJVY^ ^ dJJJ p lll «Jj>-il 5^-j jc ^Lv^ i_^ 

jUj^» j^p Jc Utj-j^ dil-i 0& l-il /jLUI J; (J?J^ U (j^y 4 — si» J Us J_jf JLll -Jj 

4__ J jSUj 1—^ljj SfU 'ipSd jl j J4j jl ^^ ji-» diSU J15 _5vr- r /ia^ 
ilj ipj& Ji. jdU} y I Ojst; S/ ^SUJ JU i jj 1 6 V 4j j- \ Sl JU- diji jl W-^ - rn jJu 4v?jlijj j£ 4)U -j^Jsj .£>- o^o tlili jl Lvi?lj.i oAiP ojJJj jl ^SLli ,\0 J~rj A& 

olj^ (1)1 Jc dUi> j^-ji jl ^tj^j^ $~x y~&\ dJZ ol <i Lk dJjS Lclj dJL^£ jl 
4J J*Jj jl Jii <l^j dJil4» l-J>lji VU JJj Jl *iS JJj J dUU Jl^ iSvw 4J 

J^ij jl JJ ii* diU i^jSl JJu Jldl ^ISj Jbil J*\j JM^. (1)1 iljl* ^-.jJ 4-i J_^ jc 

JLil jJj" i*J ^Jj U jl^l^ >r 4__£j J» JLll ^lj jrL£j <Sj5 JJj V dJJU JliJ 4J 

jl yiill J* juil J VI ^ljil ^U; V disu jis £ivrr ^ljil j^ tyji J c 
o^l d»jl* lil jj>Ji U gj^ll j*j ^LJJIj ^f jj^5l J* ^ J jj£> Vj JjjJI 

vj j^ % jj; & jj4 S/j uj y i vi o ij^: v 256 yi uu £_, _a>-&j 
>>'>>> * .''„'■>'''*'*'*■ >'.<>>' > 

J»jij 'pj 'po jlj) 4jt_T J Jli jLwj iijb'-lisl d)V oj_P J jjJ^ U 4_J jj-J^ 

jisiivri^ljil j^liij^jjjiU^jL /iv (Ojjjij- Vjoj4&V.£iljJ 
VI jLc _;J& V j! <_& i?jj_, L^lji VU Ji-j jl *iS J4_ J dUU ju ^j4 
ol (j^jl^ <y Je i>>jil j* dUU JU L^j^L 4*JL (jjjl^ol »L^j jl lJ5j Ijo 4*Jl 
V ijl J^ju <y Jz JWj^l _J»j iWro t£AJ jo j^L *>li l^-^k ^W j' ^jf* - cij^d V 

(Sjfy. V (1)1 ej^l _jll 4*JLtJI dJZ (1)1 VI oj ^fe dUS d)J5 I J5j Ijfi 4iL VI ^jl^ 
J dUU J6 iiWI dUJ; J^L *>li OW> Vj s-l4 J cJ.Lsi V oSj4-j^ Oj^U j^P 
<L^-Ls^ Oj-i Ls^lU- /^.jll j^ l^ ^i 4llc jW>^Ij Lsi>lji VU J^-j Jl ,*i^ J^"J 
*L>-Ls^J AAskJj <S -Ajll ^JaJ isj^^ (1)1 VI Iju^-lj U*3-5 OlS (1)1 j AL^ V ^iiji oLi 

Jp oj» IjjJT ji SUj iii^ J^ i2ki, ^^jV" isu jaS^I ji dJji j^ jsl jl i»j jl <£b jl 
^jil J^ '«3 ol i^jwl oj ,jCJj Jl^ Ja-4AJI (j^lj* j*j J*^- tliis J^ ^jJ^ *^ 

d)li JJi^sJ (^ju j^i ^-.jll J^ '"£ \j>j ^L^-Ls^ Oj^> ^ LJalU- 45 ji L5 lj.«»-lj U*ji 

J jUjill J^ jjji V U (^jb /l^ ^4^111 ^ljj dJji» jc jjj ^Uj V iJtji o ■ rtr ^ tu <J& ij&i ji jldl ^^L^J ji V dJjU jls ^j4 JIj -Wrv ^ljil 

djs Ls^JU- £.^JI J.* llli 4~Ju5 J^j^ jl d?UJJ (i^d *^J J-?^ J^ LsoJU- £.^JI 

^J^i 'jj* J^ *^J <JaJL* Vj J.JP Vj 'il^C Vj *£ <_^j^ £• <1)j>j Vj 4~>-Ls^ 
<l>-j Je J^Jr^ j^p Je 4>-L*2 Li*ju^-I j^*j jl VI 4~>-Ls^ jj^ 4_~_u5 Li*A-j^-l 
oSIjj <u>-Ls^ Je l_i*j-^-l J^ju^ jl j\^jUi_y ^Ju Vj 1^_^ _JJi> & I_J uijj.*dl 

jU J- <U>-Ls_> Je l_i*J_i-l o_l_J^Li VI \£ z^ Vj aU_> Vj Ajzi Vj s-Jo j* 
Vj /»jU^ C-jU «-_^. VI ojU- VI rJuiaj Vj ojU-l jLv? _JJ_ (V\^* _f^l_-i?^ J 5 *"^ 

Vj U^-l ^L, J* ^jv Vj _$_Cj jl JLdl oJ_U ii ij& jl Jldl ji-l (^JJJ ^juJo 
(lc £-.^JI l^isl s? JLll j^lj Jjp J_^__>-j JLll j^j l_U 4_^__5 llLd L_^ dj-d 
<3__l Lr Vi^ _JJ_ J* J?U5I (jAJj •] 4^j 2c_L_ jl ^j Jlj JsC; ■] jU fekj^ 
<d_. (^l j? U Jc 2?U- (j^^^j j^U J <J-^ 46 _£ H^J ^s-^j^ ji *^J ^r^' (j^ 

Jl_ iWva jtfl jl _JJ_ j, j_! jl ^Jj ji 4tL* j! £_JI ^i^; J* J^uil^ J_il 4/5 
4i* f-j^ V _ru_~* jsi J^*i J' ij-L^d ol -__>__» Jldl _-_>-_ <_;JiJ jjJ^ V _JJU 
J_r V jw Jj ___; V _j_1 ijtfj u! Jldl 4-^L^J £jL_u Vj JIS _Jvr^ r /i<\r 

4J 4! Jwijy (_$jjl Jl 4lU Jldl ojj Ai Jo JSCJj J^-l Jl jjSij V (j^lj^l o V 4jLi-~l 
Jldl tJ^-Ls^ I^lj &'j ISkJ. 4j jl^ ■] ^L* Jdlj _JJi ii j^u ol L^-A^- V I Jo o^ 

f'hdl f-L (i>- y _JJi j^jJis 4iL; aj o5j^^ ol •!*> 'U^-Sj ol JLll (^jjJ Ij» o|j <SU 

l^ Lp oij\i A^jAj (X^- 4) _JJi /,So '] ^jfljP j&J osy (jl (jUUJJ Ijo O- Lp j^zij 

Stfjll 4Jb ijiu o! Liljj VU Ji-j Jl ^i Jd AJUj Vj dJjU J_ ilvt • oii-i 

/j^ *>W2-5 ^U-d —sj^^l oJas _JJS —sj^uil lil Jldl (Jjj (jV <v»U- ^vjJI j^ ^■s^>- (j 
(jl JU- jj. jj-^5 Vj jlJa^- °j* "^f (J^l 5°j^' ^-^ - Jr? ^ -"— * Vt ^i^ ft*)\ 

j^sfj 4j V jpU- j^p _JJ Ji <uL^ J4- jJ 0*^ °j* VI oSj^i^ V ol <ui»j- J^ Jc ijj^ ■ rtr L- silj» VU J^-j Ji A» ^J J4- j^ J <i^ <3^ -^ \ ^jj*-^. J<4 j*k ljj>-' ^ 
«SU J ijw> jl Jldl c^L^aJ jj__£ V Jis jl^iJI Jldl «dl *s _ ^jjl Jc bj&j 
^y5> Je JLII Lc d)p ^i jrv-^lill 4i — ^ J^ _$•—* ^j ^ (j^^^ /*--*? j ^ yf~ 
U jc &jjl o1^1a> l_i|j ol^JaJI £*?j^ J«rl J? £jll J? *2>- J^l^jl & Jb ol^J-l 

ijji jV l*L_C-' oj_i-l ^jjl Jc jl 'i Jldl _i;£ L>Jj jl C^ J^ Jc oljl ol_pl jJ 

U»Ij* VU J4J jl £_ j^j J dAJU Jl_ iJvir y Mr JU j?\$ I J ol^JI 
j__i )! J__JI j_x dik ,! j^-Sf 4,lj_ jl Sli- VI 4, £& V <_•! <& ijLilj 

J J\_^__*_il *--- jr? l«L-ft J4l3 I---* jj-is V _JdU J- L-^l^j <jL-^j L^J-^ 
o! J-t V iAjU Jl_ _Wir *L_JI J* oj\p £13 I^ajLaj «J dB ^jt^ o! VI ^ljil 
jju i l_l JLll J /»*>UJI <_£ ^j^j jl J_ aj <Ca*j U*>1_ JLil djj J_ ^jUiil jUj^ 

ji_ ^_4 Ji_ ilvii^jj^ii Jj^yiCju hu ojJ> jiLwN J_ii J &*_<_>! 

^jjAJI J ^jLLil jjd_ V 4**_ jUJI J VI Ij^-I _^j& jl a^- V ^iu V dJjU 
^jiiJI 4->-L_> «S Jja; jl Ul <j£>-j J-^-l Jc oj-J Lcl ^jjiJI J ^JjjUill oV 

J_ j\Jtl A_i (j^lj^l *>-J J c /~J 4j j-u-- 1 £-* J* /Tj>- L$ 4*J j^jill IJJ* J-*- 
ojLj» ju-I Jjjsj jl 1— 'itfy» jV ^^d Uj <CiL« ^ j^ 4_^jsj *!>A_sij5 JLJ.I tL-^Ls^ 
^ju j4s i^i Jsks O^ dJJI C-^iS (^jjl ^^jP J^» J £jU L-Pji liU ^jj AiLUI 
p j^l jr^ (jib O > jij J J^UJI Jl 4_*i Jo (jl j> j^JI s->Lv^ Jilj dX±>J 
Jl5 J^UJI Oj^5 _JlSi (jr* j- I jl 5J-^ V^ 4)jli^fl (j^>-J ^j oi^JA^- (jUUJI oi^ 

<;_£ oUj J ^jAJI jVIj jl £j)l ^ ^J^ J ^j^JI jJ ^ j^i; U _i^ ^3 

^jl t>>- ^-^ A^jiJ l/'j^ ^l^ J^d ?** 5^ J ^Lll >5o ^J^- 4i (jL^s JJs 4J 

_jji j^>- jU Ai^aj v jjP 1 j^i *>y^ij ^*^cj ujp v-*-^ 5 ^ J ^ Jn ^J^ 

Oj£j >r oLk^fl ^"^Acj oljl 4*j J (J^IjjjJI 4lJI is _ (_;jjl j>-l jjj j| jJ^j* (&&2S- ^- m of \y&\ Js-I^sil <*_J U 4^ j^^ji Sl^'jJ L*^ ,*X1>-Ij JLil JsJ pjjJ^Ls^ljyJ JLll 
4U_>- lcB 4> _;><£_ LsiljS ^U Ji-j Jj *i_ J4j J li-UU JIj ^-4 J- iWiO 
jLsAAJ f-Ls j^-l J&J Jl 4ll_- (_$jl^s 4pIj (jl Q Lyg-all I i_iU-j 4lle jhi ojUejl jjj Jl 

g iij _b ^U-i *ij^Hi*j t L -U -^! ^ u -^ ^ ^ 1 J^ 1 ^ 1 -5-&- 

4j &i"*^> & JLLI Jjj Jc JSo ij J*UJI J_ o& JLil Js_J jJo^^ *ljpl J? 
^5^ Lc 4i& (jl ^jUJ <j~Ji 4IU J ojU_-Ij oj^l l_cl JLLI 4>j 61 dil-j ilVil 
ijM JLil j^p J* 4_Jb LS dUi d)lxl JLil 46 *> $i ^^ Jb jij JLLI J cil_ 
jf\$\ J^-J-ll uIj /1^0 JLLI 4j J_ dB j^-oljjf jIaJ J4~> o iJ»jl» 
J? ^jj 4_J Jj«i L^Ijj ^U J^j Jl £j_ J^j J diSU J_ j-_4 J_ iWiV 
dilU J_ JLLI j___ >c 4ju cJLU- L^Sjj 4jjU- 4iL^ J» jl JLll £j J» t£y-Z>\ 

JLll ^Uj jju jjai 0& (jjj JLll 4j ji^^i 4SU 'j* 4jjLU ^J djjuf I JU 4I o& oj 

J* JUlI jL£ J>. ^jLfl c>~Vil_j 4! JS3 i jlj Jj*_l JI»\'J&\ J_ (^Ju j^_i 
4*L« 4j _;j\_^Ij <_;j__i Lvi>ljj, *_U Ji-j Jl *i_ J4-j J dilU J_ iWiA L_^__ 

jl Aj> 4_iLlJI C**j (1)1 jkj-l» JLLI C^- 1 -^ ^4 U <-ll» a^-^ J? L^_c J _!jj 

06 Jl <jlj Lfi 4aL»I U ol_Jaij L» ju^-l 4j«.JlUI J_*-t jl ftLi <jl [£> i jl ^^pj 
LjJ <jUUJI Slj U ^_jUl_^ jLs-~illj ^LjVI J ^„^1 J/» ^ 2 -^ «1 ^j^ (j^J--LI 
j*- 1 J4j Jl ^^ *^ Lv^ljj ^U J4j J^ ii-l J«rj J ^U JB ilVi^ oj._ie J^ 
'f~>j <jlj oL-s-__.il 4iUi (j^-Jj* ijl JLi! j^Lsi? 4jI 4^>-Ls^ o-il j*i Lsi>ljj 4J J^.i 
Jli ilvo* JLil J j; Lc 4_.ji j_> ^ 0/5 4 £J)\ J ^ji JLLI ^>-Ls-iii 
dilU J_ 4^JJ 4*L( 4j f- gIj *yU (j^lj^ll ,> 4jJuj Lr ^iiwls (j;Jsj«j J^-j J cilU 
ilvo^ r /1^1 jl^&l ^\J? 'Jp jjj'dljjf\j4\ JUk^ j^yi^ ^jJl 
NU JLLI 4ill ^ji Jiil iL» J.Ll^li Uiljj NU J^j Jl ^_ J^-j J diSU J_ ■ rio L^ljs Ac 4*Ji_JI <j Gj-3» s-l—i j! jL^-L JLil <_u>-L ^ jl <u__J 4*Jl« ^ _?j-utlj 

U <w_J w ci^ <j« J^ J*-<t> diJ J5j ^Ja JLil jjj ^U JuJ-lj L^Aj j 4JU J*- s-L^ jl j 

^ J4-J J! £^ J4j j ^ u ^ <_r^ ^ ^ * uf ^ 1 4 "^ 1 ^ -^-^ 
& js t oi'i oU j^uii <j j^ ilfi iuiii j^ij^jidi \>t lii ii U»ijj 

J^ ^j^j <dc ^ja *y lj^To& lil JLil j* j^L^dj JLll jji J* _JjJ*_iL> ^^i5oj 
J* L^JUju ^ j_Jj JLll J_^-t> _;jjl L^L^j *y JUpI JUp VI j^j &p> jzkj <J6>Z 
t£AJi> <ui£j j* JLil j* j^-liljjl ^U t_iJ_. oLilj oJLtj £_-il Jij ^jjl (_^Laj _U5_ 
<S jj-is Lcl <\j>\ J ^ ob U ^u (^^3o Vj JLil j* (j^LJ^ oI (j^jlil^ J^Jj 

jLJi 4 jidi 4 j-i: bfi jf oii 4-21 1 j-A Jidi jft jlli 4 _^ l_l &3l 

J^j Ji <*^ J^rj J iNU J- 1 -ivov ojLSf Yj JLll j* <i 4___ j\s vji a> j* (_$Jjl 
jjjj Jc JU j*j ^y>VJk\ j* LJLilil J*-£ J_» 4~~J_ JLxj a> r'J^- Ls_»ljS ^U 
JijUjfi jj^jfi-ivoi^l^l J^IJ^jj^S/U^jb Mv JLil _^u-»_- 

*>IjL_L' 4JU (JaJu jj uL^ <£» <4*-4~ ^ ^' L^-^dJ *-** (J^-^i j^- 3 lJ^' j^ -* *** J^J 
/»Ukj j\fc s-U-j aUJ_j Ijs-L^- ajSj jJ* /U_sU (jl UU Ijl_*-I 4_jJ _}o2 JJ oj^ ^J 

^-4r^ ^* J 1 il^ •^ l '*^ J^ f*— r^ J-^-d J 1 J«^ '1 Ll U_v«lj &\j> Oy^ jl j4-j^ 
4j jiub *>U cUJ-i <1L^ oLs JLil L^j ,v tlAJ^ JL^£ ol 4^ -^^^ v^^' J-H Ji^ 
JyjJI U^ /l^A oU&jV-J _JL_t dly_0& (1)1 dil-i J1-C4~9_nj (jl 41U3 ilL^ol (Jl d)l j 

J4j jl^S J4j J L'iip^L^^Ls-l ^VI diSU JIS ^_4 Ji* -ivoo^yi 4 
JLil jW-I <_;jjl diU /r JLLI J ^-.jj j^jo ^llJI p\j £ 4*Jl« 4j _$jutb Ls^ljS VU 
j^ *— ^l jUjJ Jc i*j JLil (iiJS ij^ 2 -^ J^ ^JJ ^\j\ ^i J^ J-^' (j^r-^ &\ J^ 

^^-Lj» jaj I j)l^-j oj_Ja~_j (jl Ij^j o^ <-LAi-» Jc illol ljj'6 l-l (4 _-s i_iSJ-J £.j\\ 

JLil <_jj Jl oj_li^l l_l I__i> V$^ ^J fi— (^L s-j^i *Vj ojjalijj ol IjiJ^ 'i ^LJj JLil rn l_^ol ^SjL* ^k ? di! J J (i— fi ^ Jb U J!U 4__Jlj ~kj-_-l _■* *_i l^ii oj*__9 I jU 

_s/__ 1 !_U JLll dJJi> ^£_£i <£ j\aI IjjIj jI i_l_ jU diJ_ Je s-lJU! IjjjSo '1 jU 
Jl £_ JUJ J dUU JU iivoi ^j^jLc dAii J IjpV^I _._^j J_il __^ 
0} <*! 'p-j ^ diJ- d)l <*! _■? --^ j^ J- _^ * £ fc l_i 4J J_,*j aj I Je Lvi> Iji *y U J_»-J 

ii_ J4j JdijU JU _p£ JU iSVOV^IjJiJI J^pLjaJI U^ 4__*f __i _ijj» _l* 

d_-L_- iL _ii_Ll jl '_L_ Jl_il ^L^ _^ Ji__-_!j L^lji NU j-rj jl 

^JL L^ xl (jjju^ j^y^, jl *! !4-*s_ ^Lsk» JLil ^>-L^ <-_■ *s~Jl jl UL JLil 

<!__. 5r oJ_P <!U __o 'I jJ 4j'I 'Uj jj&j 4*C* *jaj\ Lc'l JLil J^-Ls-- Ob jl diJU JU 

jl <_« <!U f-jo 'i 4^ di! j (j! j!j 4^ «-^^ ^j~* ?j --~_. j! Iri45 *-^ ? ^^ d-^ J^ 
_£ 'i jJ 4JI >L jij &Uau '«5 j_^ jt JLLI ,_->-U> _* J____l L_cl j*uil jf 
L>u-^ 1^-U diJ_ ^ !_U 4$U 4llc J-__ s i ^J- dJiJ-i (Jl jJj di5_ J^ <! J*i <t!U oJJLp 

__1j *_ j/U- _Jjj__ J2 \'J&\ J-~l J L_>_>_ <_J>5 'ij «.Jjji-il 4>-j Jc t-ji? diJ- o&j 

JJJjJ Jldl ^.^LsiJ J^UJI dUS iLs^> Lcl ijjSo jl eJ^ jl isJJi diJi ji-S 0|j 4j 
jli 4^ oS^ ^j ^U J^UJI dJL_l£ jN J_il v-^rLs^ diJi> ^W> Lcl jl ^J^ j yu 

^ijii j gi_ji ^jb /*m Ui j»l i_p __^ l_? 3*3 j^ijii J jj-4 ^ ^> 
^ it j_ii _ii-i (j;ii 'iL_ j? nu iuj _iLi ji-j j disu jii ^p4 J- -Jvoa 

■*-L_ j! Ls_l_3i <d| <ui jj Sr 4ju ^SU (j^^ _j>- dii- L-^-l ^ diSU Jli Ls-I_3i oj_p 
^Ui>-I J.i aj'I ojp-U Ls-I_3i *b/U J4-J Jl 5_>S J4j" J diSU J_ _3vo^ <5w_j* jl 

_| oljl AjjJlIj j<r ^SU 4JU _>-^_J _j>- diS-i L-^rl *^ JU U__ ^ *~& <^' **!L_J ollP 
jl Jc ^JLp oj- jj jl L~— £ j^i ^ui _J>a~» J- Oj^J jl ^i Li— diJS Lclj <S_«_iC jl s-L-t 

_iv*\ • _yj> IjlS! J 5i_ L_s- 1 (»_j u AjL-j Vj Jj-^5 Vj oj_)^ dii li iu _p__J U jJ ojojj, 

J_i-lj jl _l_ U ^-._i o JJi Ls- Iji MU J_^-j Jl ii _ J4J J diSU JU _L_isi JU rtv ojvL^ VI tLS *Ca ji-fc d\ i J& V JU «4-Sic Jldl j^-L^j a^II j* Sija^. 

iW"l ^ 0^5 I lil Jldl ii Cj-U<5 (J>- "j»)-*0 «S J^ ^H ^**"' Jl j ^Lll v^ r '-^' 

j,^_J^ JU- lj_jlp ^Jlc Jldlj *>L>U^3 LxL£(6l jw>jlail^ jjJfc V dJjU Jb 
J dJJU JIS livnr |^ji jc i^JI jl^ik 4 i Jti j-lj Jldl 4^L^ Jji^ jldl 
j^j o^jiU ojUjp <dks <j^ ^ ^^ ^^ ^"W ^. c£>*"^ L-s^lj3 VU Ju^- 1 J^-j 

^jill iJi» f-L jl IjiljU '«tSJai Jj <k^i (j^j^ ^Jb J j JLil ^^\Jfi jjP (Jb 
4^Lu> jJa-^: <J>-\$"* Uf\j$\ frj <j? ^Jd *^ <-^ £j" j2 '<CLjii>- Iji^t* 

jl *h J4-J J diSU Jis £ivir r /v- ♦ (^ji J c y I j^j£ i'iu ii-ti Jldl 
7"^>j '£jz>- J^-li ^-.jll <^j Jldl J»lj Jjp V ^-.ji <ti j>J9 LJ?I^S VU J^J 

<UJJ jj_£ V Jl* tliii jc ^lplillp «J^ 2 -^ Jldl J Jdl v__>-L> LJa^- 

Jldl L-^Lu> Jji^d <J>- "j ^ J^-l (1)6 (j[j JLil v^-Lv^ ljjzJ£ } VI £.j)l 
^ J4-J J! £»^ J4-J J ^^ JG iWii fc^j^ Jc t-JJu _g U ol^:^ jpJ^ j-ij 

J*ljj «lla t$*>-^ CjJ^-I J^J ?7-jl <V dJ£*a>- aJ«* 4J J-is os-Lsf- 45 (jL*s Lv»lj$ 
JJLs4 J>- 4*?^ 4» Jldl Jva-^: <J>- _Jdi> 4*^"' *^ «^S^ <jG (JS^ jijj tilSU 

jl 's-LS jl Jldl 4ill >£/£ £4& ^j" jW^ ^ 5JI J-^dS j* Ij ^'1 'i^dJ Jdi J-lj 
V jl vi*-^ j4^ ^ (j^* ^ J?^^ Jj^ J^ ^ ^ 4 ^^ 1 ^ jj*^* - v~£ Lcl j ^uL-J^ 

Jo J oj\it> j I j 4JU f- jo riA U»ljj VU J^j jl £h J4-J J «liJU <36 ^J4 <36 £]Vlo ^ljil JiU- U ^jl 

*1j 4>-j (JJjl ^ JUI jJ*-I (_$Jjl JUj L^Jo JUI J^Lj '4S JUs 4_iiJL_^ 4j £66 

jn^Slj ^j^il J*l tfJJi Jp J1_I4j t-J^ ^r lj Jj* Jj j^d N «36 dB J UciU 
£ivii r /vo 14, jlaSl jlkil U-j Ijlj il j (^ cJJ ^ U-j Ijlj «ju rilll dJita 

Jp JUI J*>-Lj 4IUL 5r 4J JwJti Ljlji *yu J^j J* JJ-I J4J J diJU JU 
4~U~> JLi lJ5j IJg «cu (_$xlp d\L* Ji JU 4j oJui-l Ui j'ilj ci^ j> JU9 4^ 

J^-jjj oJj? 4)1 ojljjj lij oj&oL *iju *y JU (j^ji^ ^jS ^3 <^ ^ ^* ^li 

^L oIj 'i d)U 4lj3 4j Uj*j ^l JLll dUi ii^U J Jt> (jl Nl 4_Jj Jc ojljjL 
J cU^j JU jS Ljjjl diU'jj diJU JU iSviv ojbvjl iAaij 'ij ojlj* l Jj4 UjJA* 
Uj fcLS 4*9 cU^j U JUfl ^-.jj 4IU 4ill *9 jj jl JLil Uj ^SUi !J5j IJo jLll 
Uj*j i \j Jt> (jl *^| Aj j$ I Lc SJ-jjj <iij *y diS Ji ^jo J ojij (i) *y *y I dJdi cJU 

^-.jj Ljlji ^/U Jj?-J Jl 5eS J^-J J dilU JU iiVIA dJU 4* jlj *>G 49 Jl*^j 4)j9 4j 

(1)1 Jc di~JjU JLll J^rLj JUj j\*J£5l J, d)l Jc di~JjU J-?U5I Jlai U-.j 4*9 

(j^lji aJ^ JU U (1)6 lil jUc'l dJU J 4lJbj J^UJI Jj9 JjJiil dJjU JIj? (i*i*1l diS 

^j>jUij 4!!« Jc j^J 'jd*^ iL s-U- d)lj (j^Ul 4iJb ^i?jLij Lr IjJ^- diJi jlSj 4!!« 

% iUj J^l J4-J J diSU «36 £ivi^ r /v» r <lL ^ij; jl Sjj jiji ■! j-fil 

J.9 Uj»<?-ji jLo 4jL1I 4iJjJI Jj_3 Jl <**^5J ^»*^ V ^U L^ (j$>*^l9 Ljlj^9 jL^ 

jLj2.AJ L^i (1)6 (l)|j J 06 jJai L^i d)6 (jli 4^UJI ^j JUI Uj JIjJ9 L*9^J 

L^jjL-tl Lcl Ij\* (3>- iUj dLJ^ Jj (j^jUJI JUj cJfi-J> UjI dJu*^ diiJb d)6 

jfe ^hii ji l^J iisi ^jLLdii j*uii jiji disu ju ^iUi ^ii djjL^ r^ jjSoj L>Jo 4*115 Ij ^jUill Jl jllaJI Zll\ SU cJLi jl ,y>\^\ JLil ^.^-Lsa] 
jlli 4jL1I *iS o|* 4*JLUI J* Ijj^ cJJi jlj Jj*^l 4jL1I 4^ £J» U Je Lvi>lj5 

«& ofi j*ujj iini cilf (jl jij JjS/i ^yi <Ls jc U>!:£ dilf j*uii ji 
juo (^ii ^iiJi j* j*uii ^ ^ Sui2 ili gUjii^ii j disu jis iWv* L4U 

*y Lgilj j& dlS-i J* fr^i Jj dUU Jli dUi 4^1 U jl l_jj^SI JU- jl aJj^JI (^- <i 

jj? y ^jjl i^iSI dUi J* y Lcl j dB % y t Ji I I J^-l iJH 'ij JaUU j^i '«3 ^JJ- 

JU J^c 'j Lc dUi> oLil jl 4»jTiLLll jl ji-l jl ZfM Jiu jj.rj I2ui o& ojj 

/V«V dlji J« 4>-Lv? JLfejl NJ Ijjb J* ojjj? 'Jj U ij^ol tijl SULJU ^tfrr i^JJLlW J_ j~>>_ jp c_jl^ JJ _.p J5U jp _;_£ l_ JU- im S_ Llil! J *U- U Jj u 
J^-j j>p _il ^SJS I U l_^J ■ijil j£>- rs_i I pj j^>- ^j-^i J- (i_§k >wl Jj_j jl 

^ffj^S ~te-\jj J _«-! AlP — -**~> (iSS^ ^ Jj-^J <L)-^ J- °^~£j ^-~H J— ^l <-^ J c 

_y jJ-j iva^ Y /V*i ajj.1?-Ij lylSCi Ji «^Li jlj »xU '<_-£ jl Jjjjj j£ l_ ^j «Cju 
J, k\ jjp _J£j u& s^p ^il Jj-ij ul jL^ J, ufcLJ jp v L^i JJ jp di!U 

l_^L^ J^- Ja LU- 4J lj*X_V JlS __>- ij_^ Joj «UJU ^jp^J __>- jl _>-ljj 

^j_Jdl jJJw t> A>-ljj J_ /iil jup J_9 <__!! J jjL£j Iip _j_i>-j di! Ijj* <! ljlL_ 
J* 'ivjj^p U Uli °>i _jWI l>I jc JtfL-% -^ ^J J! j^ lV^- _>■***' u4°A ^ 

_._ iWvi _>y_ij oijiill cj;_ 114, IJL_ ijid- Sf L-ij __j* _$ sj_J.*JI 

_4_ ^Lil J J_^I_0I J4_J| £ftl Li _ibil L^ij jiJjl J4_JI JU !-! _JjU 

^Uj *_ dijii «w_J ^bii j _}__ ,1 j^j vi o>-i_j> i_£_i uij Jii _3vyy i 

Jl_ -Wvr <& USISjl __t_ dJdii ^VI «£_J jJJj JLil J Jf IjJ! _£_)l uV 
jjjl JLil J J^IjJI j_ L^ijfd! cJ^lll _Jdi J-fc S_ £-$ £JjJ! i>"il <jj j 
diji u^dii jiil ul J-ll Jj _£ J-ll J J^IjJ! i>"il u^ ^^SUIj jlilj 
ul jc 06 L__ll Uj^5 Lclj <dc USIS3I oSIjj JUI Oj jc i»j_il jJ 4J *y JU- j^p 
4>-j IJ4* i^i L^ J— II JJ J^ Jj^5 Vj 'UflBlj l^^jidl JL II J JrljJI Jc 
UjU i^_li j^-!^ 1 05 Jj^J jUJI J liiU Jl_ £iwi y /v«o Jjjkil 06 L__ll 
jl -VjIc5^} J^d *1 * (jL^^ - -W! V _^.VI Jj2j jUJI J J_*j ul L_*l^-l Ij^fl 
U Jwa Ij J^-Ls^ Jt ^j>- aj ji^ «d& iUI J! UjSSj (j^*!j J—^! _^J! J J^-*d 

«« «> . >_* £ < ' '. ^ //» ,,;, ••'.•,» 

aj'V «y» 5-LJLI JjVI _^pI Lilj «■_!! J* «_ja >■ j_*-I _-__! U _jL_Ij iU- IsU __l_! 

cJ-*lllj diSU __ _W0 J i_i 4__il ^ _AV! ^ 'l ^U* b-_ iijJo'i jJj jDl 

oj^j J_^«j _jT Vli^ JLil J J^ljJI Jc j$o 'ij iajL_L| j_ Jc 4j_!!j L^JsT' ~_a___ 1 ■ ror \!jJ, 4! %ji\ lil Ajjtrl'f'cSjJtf V 4>V AL2J V dJJ-i o^ j-^l (j* 2 *^. 3j>-l j* '-*! 

jLlU jl (j^jl^ JSj diSU JLj iJVVI j\$3 a! dJJi Jjjjl ^jJo V 4llb J^ajj 4$jij 

Ij^>-I 4 jVfj 4)*l dJJij <l>-LJ jj^ l!li J^l .v Vj JLll (V r^**-^ ol 4) /Jv^ ^ 

I Jj J dijj^ lj U ^bj L^J*Ji '«'vj^ USj I Jo J J J^JJ <jl Jc dJli l_jl JjJjj dJJI 

JJu V dJJ-i jU «d^ dJ^jl^ I L: ^-^ jvjli^» \j~^, J J*-*J* ol Jc JLll j^ I JSj 
jjji jll o6Lidil J iliilj dJSU Jli £ivvv y /v-i l;iie ^VI dJjij £1^ Vj 

j^!3 vJ~^ jjr^j U^ ft-^J J^-^ «^— <* JLlill Je l^jL^ jl J^LU L>jj. 

<j2 J* ' J' >^ ^^ J^-^i ^' lt **t— *'J '•** j--^ ^rJ ;>lhH A^*J J^ 
jjj^- JJP ^IjuJI ijtij V J-J VI c^-L^ 6l jxp 4& L-J>l J lil >5l jl dJiB 
J->L Jjfc Ljj «L^j jJ^ jl l^ilj is^ jap jl UjiiJ^ j^ j^ I4J jUUjI 4jJ~£ 

JsjLU L>j Jj.£> jl jfJjrLc diB Lclj £ju6 L^J iJaA7 L^Joj yjup jl oJJp j^ dJJ-i 

Sup 4 jLjpi j! kp j >! j! ij, j jki j! k i>u j ji ^fli ^ j^ :i 
jl J43 jJ^l is Ij^i a^j j-^j J^LU 'jik <4~k> jl JJ II* iJ^M- y* ^^. 
JU £]WA Lp-!>L^ ji^ (J^- jL2l ^J j^ (i^e i^l Jj^j L$-r ^J ^-^J' j^4d 

oXk ^j^C J J_^P I Ji j! J4j JG 5r 4*uj (jU-j 4>-"^» I Joj j\J3l CjII? lil UU dJjU 

s-jL ojClLj.1 Lcl dJSJj J«L SU II* J^5U- j-^ c-a-^a^. y ^-4 jL«l JLpMI 
jl OjLc JS jl _*)jx J^Lsi JSkj 'i ol 4jU olS Llill Uli 4^jj ^j -^ c J** <-Jjj** 

Sfi ojU- ni jjji S/ ^iii s-^j VI j^iLIi S/ j\>- VI jij disi VI y j^iu l-ia 

j^iil ^U-S lil dUi Aislaj Vj ijP il* (jjj^ Lcl gjiiJI J^ ^j SjU- VI Lijj dJJl 

14-1 Ijjup 0Lliil J "clSI dJSU Jli £ivv^ jji\ & jp ^ j^p iil Jjjj 6V 
JjJ VI j^ dJB kJ, I U jl dJJji jl jUj jl jj*^ jl (» 'j jl J-^- J^ JJ^ J Jj£j* 

dJSS j^ JO I jl i«j jl S? jl dJS^ 'j* j-^l ci^aJ JLll uj Jl Jc 4j J-t V ^U- j^Js j£_J.lj r-ji !_! gjjll J jj_£ Lsflil ol*UL_lilj dlJU j6 ilVA* j_t jl 

jli -Jva^ y /v«v vyU- U~_l <_Jj_ J o_-Li_iu ^Sicj ^ljpj «JU Jp ^Lj 

j_i <ls jls 1_! SliLlil! <3 JU^ Lr JjJ*_l J* s._Ji J o_Ll_i! t-L-T *y dJjU 
U o_ UJ Lclj jLa_i! />UJI _-« JU_ (1)! _£!_ U'l j ^ J^-j 4>-*>lJ IjJj «^li? jJ 
jl Jc U-jlJ Ijj jJ» !j_x JJ*- 1 ! v^U^> JLJ Ul **_ ojU-J jL^I J» iis J_£- 

Ul o_ L__iL _Jji> j_Jj ULI <JaZo (AljjJlj j_j£jJI ^jU y _j *_j ol_l i— ^o 

_^j diSU J_ _JVAV U& j_^j jJ 3 ! 4J2J j! jl jUll !_£ Jl <_§ U ._ L__il 
ojpU- L^u o_Ll_il _J\jJ 4*jj J-£j <t>-_A_j> jjJ jl JJ J-J>! J lj_£ JLJ 
Ujl^L^-LjJ j_4 $ &£jiU^l _jjSl juJ jl _*i Sfj disu J_ iivAr 
J^ _sil J4-_J! U_ J_ _JVAi "^jUUI jLcSl _^ _Jj_ 4_,t Uj AljSjlj julijJL 
JJsj ^jjJI 6^ j>5l yi-JJ U _jUs I4U r^J4 Lr *y I jl _J_JL *Ukdl ij_ 1 

AiJ_ UjUvJil^. i5_y jJ j^jjl _t~>-Lj OjS^is U>lj <_ijJ& Ujj *^ _j— Q3 *//* 
Jj-J Jti dJJi» Ul j oj'JM IJ4* *- il gl _$j J_ *_ IjjP 1^1 JJ-!j 4j ij»jl _$j>u jl -] 

U ^j_p di_^! j! -iJ J* j_ 3 r % -5 j=t-UI _;jjl J_ :£ pj~v» fr_a_j jiJ !j_>-! j4-U! 
JJ-_i jui; Sfj _JJU J_ iJVAo Jdj % j_i„ Sf I _4_ di 3jU- 1 IJJ* _$^i: J ^jl 
iJVAI V /V«A oj^p Jl Jjj^ *y /»jU^ fr-uis V! ^lUJ Vj 4^j\ Vj 4___ j=t-lj_ jl 

S/ jiJJi ^u» Si ^udi _^jSfij jiiii j o_L_.ii _g (_y5 Lcij _jju j_ 

iU; (j^jl _g*J ^_J? (J'*-' V-^U^j <_-jU» jJJj (Jp- Uj__C ijj jl Jc JjJj 

_jS_JI JUJI JLJ !_$Uajl jiJJl J L-jup j;Slj dJiJU JIS iJVAV Ly/s-^Ji Sf 
_r? ^^ _fe *_3^ _P J C~U-^ (iJll cfJiSS <3- iJVAA j^5"ij _Jj_ Jyo J5 Ij *p*yij 
Jl_ _Jva<\ jiJJl J jjJ_ U Jiu _rUJ! J^ JLJ J4 o jjJt jidSI <SjLc JjJ N I 
o-l^>J_ Jjj >j _jjs J^ _Li o_U, _;j]l 4^Lj J^ J_i-_ *y aJ| JUiil J _JJU tji oSt>^)lj ^l^^l 5^ *c5^ *^J C ^J cSjj *^J v*^ _r? °-! *\5l ^ ■^-^~' 

cJu-s i_i ^jUaj S/ ijai 014. u_j1 jj'jfeiij duu ji* £jvv £ju_j S/ t-j^ 

*_j AJu~j *- ajU 35U-VI «cU-S Uj ojU-l ojU» ^jUill jl o_Uill J o_t>j)l 
j_ _M 1 j4io j! jjjj j! jj^j S/ ;! jjst;! _$j_; H /]* _>i ojU- VI «2 j! jdu 
Jj^v 1 ^ <_J}1 4iil u )! f j3ij j___i L4J _>y_! j^Ji JU_ j^i j _isu 
^kp! _p>Sn Sfcj J^M W J^yi ->-*ili ^ <3- ^U^i J>^ 4i ^j^* 
jifeii 5j>i3 >-"! ji «3-Ji J^JI Jj^5 j! ^j ^- , lilc j-fc _A* o>5"! j! _jji 
iU_di _>j\n cX i-i j j^Vl J? -jjW c>y 1 Ji &fe «SJji ^ jif j! iSi 
^biij j_! j! £j_ii j^Sfi o-t_ Jj^vi ^ _jj_ Lii & j! p/ j! jJt L4J 
_.! ^ilii ^! ^ j! dBj ois u_ii «u u;>j ii^i cUsi j ju- _#1 j! j^Si 

f-L jl _U*-I 'j* j_~_!l l^JLSI L-^ij (j^J^I <Sj^J (j^y ,-ij J-^*-! lj-L~_ 
lc-r^J £-_U jl o_*>U5l jl (Jjj^. (3jj^I j* 4-_M~l |^i j UULJI jl ^J-^U.-'ll 

Cju 'lj L-j^l-^3 (j - L_^9*j Lj^ ojU- fj~SI o.)J& J j 'lj juuJju ci~*J_!j ^9j*__aJI 

*_*>l_- j& 41p J^^i jl Ulj=- j6 aAIj j^ !_! <i_ilc cJj^j^ <_ijU>j^ */^ diS-i _| 
Slf lil ifT ^4^: ojjl^i^ j-illi * j_> ^il Ijlie dJj- <i ^Sflj -iv^r r Am 

jl J_Ja.jl jjSS jl cUSi>J <J& jU- 4_J j> l_i, U^7 U&jjl jl (3jJ^I ^? Ij* «-_5^SI 

r /v \* _p! j! dJ-il l^j iii-ij j<5"i j! jiiSi iiti ^jjsiii j! _i^^_ii J i^ u 5^.! <j| diju <36 jj4 J15 iMr ;t_ Li_ii J ^^11 J J*>i!l ^jl 

dljjj j-b N 4)1 JJ»NI v^ 1 -^ cJ JL-^I Ijkj^ Sl* Lliil J <3-*j)l JLp 
^ 1:p JlJ 4JI VI J^Ij]! ^ <£& Sf JLll ;ijLc ,^J JLLI JL> ^V 

rtjalllj j\*JI J ol_ L~_AI <ijLc Jl_ Lclj «CJj^ djJu-il JLll J IjJjSo'l jlj ij~_il 

Ojjjp iSlj _A*j Lj*I1U-I 4*iu_llj JJ?VI J *ljJ jw>jl J JLl^ lj_i-l j__f jjj 
' '' 'f' , « •." < ". • •. 'J ' '. . ' "■ * 

t£lS_ ,Lcj Jl_ -t_J_j| <Jj> oJ_ <^j jUll Ajjv» 4_-iL J-^lj *_Ji ,1g -_-s~_J c£j*-*^lj 

djju ji_ _Mo ^2 % jjc Sf jii UjU cofii feijiij ji_ iivu L'iie ^Sfi 

iiW ol_ l_J ^jjl jc dB ij& ul Vj o j^p J Jl_il Jft jx* ul JLlJ jJj 

Jaj-_M J ^ JiJu lli j JLll d>j jc J_J& jl JLX fjj^ jjjt *__. _JJU Jl_ 

_;jjl jc ij__i _,! J_il oj _££ S/j _Jj|U Jl_ iMv oIjI olSLJ J^ o IjjJ 
oU L_J> Lclj JLll j^ ^>-j-^: lj-»-l JLll __3> j J* _-_=*- 1> (1)1 ol_ _____: ^U J J_-_ 

jbIj (j-? _j-^ -•' ^iis!^' 4-^--^ -> -*<-!* J^ -^ A J-= j* <s$\ i-*- J c J-ii 

JJ _15_ J*-4- Ij-i-l 4_J J^-vfol -_J jl o_>L___il Ju5 4_i-j>ciU ljw_£-l JLll 

ijpj* jl v^ j^ l5=^v' (j-? < - j ^* tj^J J^ -jV^ «-Li (jl dUJi J-ij t3~-**^ ?** *^ L~dl 

/vn ^lM oi JLii 4»j Jii ^jvuiy^trn Uj Ul ^_>yi j> (j! &&£ '-J> ^ jp ^-4 &i~- ^. ^jNi *!_£ J^U- u Cju 

^ u* crr (^S* ^ 1 j j~^j «^ £^ u ^J u* Sj3\ oy* Ly~^*- u* 
)j!!j <_J&ijl> Ul JUs Jjjllj ^_J>ijlj ^.^- ^ ^lj cJL-i "<U_L>- J_ £j!jLil 

_^11_II J, J~*J cJLj J_ 4*1 ^jlf^ _yl JP dJJU (jv'J^-J lY^I (J^ Aj J^t jks 

y) if- H^ d?^-*-J im d-ZD ^. u 4 ^ ^ -^ 3jj5Ij sJ>"i!lj uf j^' ^u^u* 

v_Jb"ijl L4. J-t *. JUi gjlj-il *l jCjP j-i^ (ji^l -^ ut'i--" -^ *' V^4 

JUs £^~£ Jy. ^Jj j^ 9 Jitiii' c^^-il LJIjl ^ <---** v^ ui' u - 3jj5!j 
i_^p jl Liij 4»! dJjU J?xJ-j irvr V /VU L^jfl 4-pjj^ J o& j!j J» lj jo! 
Uljl c~_Tl_i 4jI J_ oU Jl>- *I'Jo 4^jo J Jj; 'Ji L^jl iSj&> ^Jj& j< j-^j!! 

<d_ jb *(_^ *Lj-i tjj^- 1_» Zy> ILp 6 l* -_)_ JL>- 4JJ0 J C~-3> U Jj_> J* lii *_ I 

Ujj j' 4-*^ ^J'Cl OjJJ^J v^'^ ^j' Cij? 06 4>1 4-jI JP oj_)P <ji ^LLft Jp dijU Jg^J-j WU 

o* L-r* £j-£ ^ •>' -T* & &~* ?M ^^ ^ J^ ^ ^ U J^ ^ A * 
r /v w dAii oJ5 L^ £j_£ ^ ^i^ i^ ^^ ^ 2 ^- 1 ro^ 4*AlJ! ^115" ro __4->iil (j _x._a-- \p (wjl^ _h! jp dJJU jp _H^ -- , -— *■ ir ^° ^--^-Ji *4 A^ ^ ( -— *• w 
ivlSJ i \-J A^aiJL ^^i (J^p 4ii! JjJ,j _l <_sjp _£ j-^"^! -^ _i ^-X* <j! j-*5 

(Jcj _JJU J- 1 iiA* 1 UM *_*_*) <us *__-;____ *>_! 1_ £*ju _jJ__L| ____j l__> s-bJjJI ,jv 

^ ju^ _>! & iii _jiju ji_ iw y /vu Ujie L-e «JSbli n jdi iL-Ui __].. 

*_j ju^j jIj jj 1\JI J 4*_a__J! liw Jl_i *_.„, /_« l_^J J_- <uilS! \p JLi (-.-4— --il 
tfjji jiu jl__4 jj» O^J-i jp «_-j -_l iiSU (j?-U-j 'r'w (^Q) jlT^iJI _§ SfJ oj£- 
U jl ojJj jl JuP olji-sA <j^j! J pj 5 * ^* !-^^4 <j?>-^! (_K-j J -JSI-* J- --^* ^ 
jj ojJjSI jl Ju«S! Ju^-Js _JJ_ jUj 4i*i^ Jls*-Ij _li_j-iJ! *L_V (j^jJiSI _^ _J\5_> 4i_t! 
JjJtij jlio 4jU ojJjSI jl Ji*JI a*-3 (_$jL-liil Jjfl^ |^*J jj.3 j____-I 'Jju ij cCli- 
_;j**__iil __iU__ -JSU J_> _JA*V Ijlio dj^JJ?- |^-_wi Jj _J__r~-l «___-JI L^Ls-» 
jl V! iijj*o jl __*-! ^U-J! _^>-Ls_> ___-ti j! "*•___ jl 5-~ jt-o ^jU aj _$j*L_I U "____$ jl 
_cJ-j J* _JJU Jl_ _iA«l (jjwiil Jl_ U <jj-- oJuSjJI jl jiill *____S jl UutL JLf-JI _ij_ 
•sJSjiJ! oj- Ls__}p jl !j__ Ljj-, <S _jji>j_il -b-U -6 _,___-. (j^jl j! jl- J Ls__*_4 
ilA» i^-lj- jl >j!j*_ ^j^* 4-L-j, ^ vj^j—^I <J>I Jj*^ -C? lj*-__ jl ^____JL L^*jJl_*- t 
ol &ij~2> _!j- L^JJ_j ij L^ _uu 'Ji "^j^ii (j^jl j! jl^ j 4* v-*j Jj'* _-|SU Jl_ 

Y /V ' ^jlj^JI «U-jAi /5;A_JS j^i ti__o! jl_ L^Jb _U*u '1 U 4! iiJS J_vlU L^ijA; U Jl_- t> 

_Ju_--JI _lj- J_rl j! j_x^>ii _^_»j! J L^a_i_** _;>_**! J_rj J diSU Jl_ £_A * "l 

--* ^!j cK-^ 1 ^> Jl j-^ 1 ^ ^ 51 ^ ■¥ i^^! ^ u «3- 5^^ 1*^ -' 

*o (_5__il (_$jj! ji^ *-3j ^ Jjs-s^ i*ftU- l_U J_r^l diS- Jl _r_-"l _;-jd *- _l i-j-- 1 
(1)1 j 4*jIp v^-JI -*--*-" A"-*-" *- _iSU Jl_ £_A ♦ V -_ <_UJJl_> *_^j*!i_il ^3*^1 J (j^^SI 

^jji J^l^l J ^l^ -- -Ja*a __________ 1 4iS! ii__j _._- bj_»p iiSjS j_Jj __>ip _Jl_> 

J -____-- O^il jjj Jss-I L>ifl _j*_ I _4_^ Jp ^iBl J^- V jSjj jp ojjj J^ Ij-i* ^j^l * ' „ , , * > > y . > 4 * ^ * « • * 

^ V! UJ&j diSU Jl_ «ul fr&jp £*j--^ Jr? < 9**^ (3*"' ^y ^ - ' ^r <j^J*^ ^ 

(i—f^ jLlM Jo J_Lt> L^a^s^- jji Jc *_J,_JI j\J 4*jL__JI _i5U J_ £iA ♦ ^ LjJLP 

iSA^* L^i lj>-L-J jl _iJ-5 ojjJii Ij^ju jlj ^LUi *>Ui (J6 jl <U,ya.i j-XA) 
Ja $J-\ Ll *& JJJI J_-l Jj£i 4a>- 4j& J-i jj^ J4"J Jr? J^TJ (_?j^d Jl Uli _ijU Jl_ 

(1)1 j _Jul L^_jLJ LgJb 4*___JI J_lL jl <__L* jl (_$jLliil Jj^3 i^^r jJ-^; 4*_L_JI 

Jj_-L jl VI /3?f^ _r4~ j^l <-J^>lj U-* J ajp- li} (Jjwlil jU Als f-Jo jl CJL* 

jls _sa n v /v n xU_i Su VI j 14, ^i j^i u ji-i <jU ^ii i*-4_i j! L^kiLsi 

jL 5r liJAii jLJI jl l_£i i£J_j J_~ > VI £j-i*_» ^jVI (jJL& J4-^l (j &^ 

U ^J 4iL*j ol VI \~rk ^ 4 * j --« ^ ^l ^aLSIj UJt_-fc jl joj^i L_>- L_^i iSj-4* J_j-J 
dJjU Jl_ iSAW LjJ xl (3^- *>_ VI j 4*1LSL 3^-1 jls j_iP U 4XJ oUap-I jU j_iP 
4*__iSL Ju^-L 4a__j_JI ^>-Ls_> (jl "Jc Lji 45" j^LJt^ jlS jl ^jl j^ 4i_J_>- £L ^» 
4j L^pL (J6 <j;jSI j-^fc L4, jp-I A^-iSlj 4! diS- j_jJ Jl_ 4i_l_ (^jLJtdil JL__J,I 

oJu^Ij 4JLL_> Jj L_^_>jjpj -lj£>-j (j^jl jl jl_ J L_^aJLt (_>>*- 1 Jr* ^Uj^ -'-' iSA^V 
Lcl (JU Lu—^r _Jjwl U Jt_- (_$jti_il JLas _j^j VI jl jljJI <J 41*^ Ar5-~^^ dJJ-i 

tiiSS (> L^Ja_^ (J>j*yi jl jljSI (j 4l*i^ Ar^-^JI J"=*-L Jj _J]U JLs U;;-^ &yj,\ 

LflilJI Jsei-L |r 4j oljwl (^jjl j_^l Jc 4jju?r Jc _JSi> ^ olj^Ltl t^ JT iUu J_^l 

VI LLt (j^j^Slj jljX_4-l j^ Jl<^-L Vj j_$I j^lj j,^ <^^SI j^ ^^-^ ti^S^. '-^a-* 
L^i 4! _ji ^aij'Li 45 jw _^jl (V Lv_Lt f-L ^j _iSU JLs iSA^i diji s-Li^ jl 
J^y^ L^4*jLiJL> Jl<^-L"Lj (jl (Jl J^ d)l 4i*i^ Jl<^-Ij jl VI l^_Ju _jlj ^jLIJ ^susUl 

ol^lj jl_ Jj"ft& Jr^ jjL* Jj tiijU Jli iSAlO V /V W "jJ U iSjruj 4A>- jjJL Jl<^-L (jl 4! 

-^"t J^ .yf-^-l Jc (j>jii ^U-j VI jl4-* 44^ «JO J^J 4_1_J_>- J^Jl-^-I f-k* 
lji_i-l (l)lfl Ij«j_3j Jt^- (Jojr^ ly 2 ^ 2 ^ -^^3 cir^— ^ --*"! "I ~-* 3 ^J^ jl ^^JL; fj _£> jl 4&" dJji J^-t jl SfJ y J-J dUU JC 4ialS! L_^ oii-l Ijfj? jl j dJjis 
<u (_$j! *>G ^O^-Sj ' Ji <de Ijjfc L y ? j^- l-ilfl Ijil—i jl Ijj J? j! *LU ljjui-l ojbjji s-U- jl* 

4*iiJ I <J iflj 2 U l j u 4*jJi i ^ Jli jUp ^ ol^ jl ^j- J j3 fj] jp SjUP Ji aI^ Jp <^ uIj JJ4 JC i^a 

jiJI J_H- J V j Jj J 4*iJi Yj L^i 4*iJi *>G ^j V! J ij j»JLI cJ&j li! 
idiJI ~Jl> ^ jkii S/j dlSU Jli iUw Ijjd^ % J> ^l li* j*j dlSU Jli iUn 
ijJiSI rtU? jlS 4^Jp J 4*jL£ *y aJI bljp ^»^lj iiSU JU iSAM Aislaj ■] jl L^i 

4»1 Je 5TjuLi ^jl J* Ls^4 (j5>^ I J4 j J cJj^ Jlj i$A S\ rJjaj '] jl L^i 

jL-H Jl J^ 5*aUIj i^So^ f't U IjJu^-t jl *jLJI s-lsj^ SljU jb-i-L; L^i 
A^J! 4! c-.>-j liU idl <! c~b? ^j^Lill Ju^b Jj>- lJi> JjSo *y diB 0} (^j^iuill 
& \L>r Ai"Sl J JuSUIs Ls^jl cij^djr^l J ciJU jLsj iSAV* V /V\A 4*1LJ! l^li 
o? tjAj cJc! U o|j <ut>- cJj 0} 4*i~JI 4 o) Jjl jv-c La>. L^i ilj Jui J^-j Jt> 
ov^» 3>j» jJ Ljl-«f 0&A.5 2jN j^-NI ^ cJjo *j£ Jj JjNI c5jti_J}_ ^i <l.c 
oU jl ij^iJI dJi)> j! jUjJ! JbW oLs JlS iSAV ^ Jii <b cJo jl (j^lj^ J* L^i 
^buiJ! oLs oUj)l JjkJ *!>-£ *yij /5^51 Js^l /a^i oL>- Li* j! ^jliill jl AjLJI 

4jjSj A^iJI 4jlju>- J 4>-j1I Ijjfc J\& Je \il <j& (jjj <*! OAJ (^JJI 4A>- .Li Ijj A^Ao 

(j^j^/l c-^ji 4*llS! ^^-Ls^ (j>- dJiSJo ^^J oU>-lj \J$\ cJ£ ^jtll ol iSji^J 

jl *LL J« <jf j *^l J ^lj U Jl Jia^ jp diJi Jl L^iC ywz^ L^iC 4)1 ^y[ U j Ji Jc 
4£ L?- P (* J^ cT^ <J^J ^l ^.1 J° ^ ^-^? ^ j C ^J^* «jL^ j! j^ljjC 

o^JlI JU J 4i>b A^aiJlj diJU JIS iSAVV diSi jJ«j 4AAiJI si^L^ UJu>-l >r J«j>j 
(jiviij ojpIj ''£■ oji.ii o^JI JU J^SCj ol c-^i! J*l (^ 5 *- JLj J-^-l JU J ^» £ 

Oj^j *^j jv^j ^/j oJJj *^j Jl^P J L'JiP 4^Li *^j diSU Jli iSAVV AjJlZ 4£ l-jJc 

l,i 4illSI Lic! Jfi> bj LL J4S jl J Vj V j? J Yj olj^-^-l J? *^ J ^j oL^ Nj rii <us AjJiZi *"As ivHll <us rs-Usj *V U Uli ,w^j *l "v ijJuiM <Ls *a>j <w*io 4Jl rsis^aj 

Ulfl oLkJutJI Jl /t-^As j^is jjJ&>- ^yty 4*i^ L^i Ls^jl (_$j^uil J^j cUJU J15 iiAVi 

lj-i^e J^ j jlkilJI Jl ^^»1 f* ^W^ rt-^J^/ jjs jLkJuUI ^"ll^ jl Ulj ljA>clI4 (1)1 

rt~^ dUSi> ^jl *>li l_£*jaJi 'Oj^t lj«-l^- 5<* 4>Uj Jli? jo- dUi ljS">3 41 >^Lj ol^oj^JipLLft^dUU jp^jJ^^^- im<3-_~ULs__-l jo^^ll <^_ju 
_1 Lcl JU ^gj, 41 1 Jj^j jl ^gj, ^UI ^jj <_X_ ^l jp <_X_ <jl cJj ^Jj} jp 

Jc y ^^iS U j^sju J* £>--% j->-i OjZ jl •£--» JiU Jl Oji-sfl-2- »>3l j J$ 
4! i__» I LcU -ii 4l* j-Lllj *>G ^>-l (3*- j? ^ 4l C_ls-_» j-U <CU i-JC*l U j-_£ 
jl ^.11111 J J~*-~ jP Ju*~~ J) (J-J£ jP cUJU jJJ-lj <!• • mjyy jllll J* 4*kS 
y ^j-AS &*jJ$ j-^-l 61 j-^ _>!_-> &SjJ£j*LLl 4JI «fl->-l ylk_M J, JJP 
Uj JU 5r 5J4JL <_j_2_iJ-l J) JJP ^Jr^ <J-^~k c4-^ -^- >^j <_>2j-r^ ^ <-■--* 

<lJU *J--i jp j& VI 3-^-L <^i_j _/»-■ j_>_5 4J1 Juf ul iij-J^' ^ -^ ^dj^i 
ob ^Tj U-jp <3_SU £5^7 l_U <j-_U i* ^ l_U j__4 ^jUijjj ^-^— ~d -&• *!-- ^ j^j 
cP. J? t/ut^ -^j^ 4^ j^ JJ4_ji£- im ol_lfi!l J'*U- U^ju V /v^ 
Xr* J} u* 61^ J jjr^ J ^l A-_£ Jp 4-J Jp p y J j^^ J J-J> 

s-llfiSI j^'fjy-l VI JU (i^p jlil JjJj 6l <_j4-^ j5^- J. Jij j^ JjLs-JVI 

u-r ^^ ___J) l__L__6I J£ ^lf^J JV^ J' ~-- 5 ' "- - 5 ' J^ ^^. <i- <Sy\ 

Ji-j ^ _-__£- 1 ui j-^ J' c f «^ <JC fcl j^IJI J> <jl oi ^.j j^ «^ <_?^-j 
<_L>l_lfi Jl_ j* U JJP Jl__ dJ_ Vj Jjj a! U i V di^>- JlSJ Jl^ Jlj/JI Jil j^ 
J^-j JJjj V jIsIj JJ^ JIa9 **j JU dUi j& jijl JJP Jlis L^jL; L>j4k j3j\ 
jjjf- V JU ^jlkJJ-l J, 3-iP jl 4m1j 4»'I dUU (^J^-j u-r Jjiill jUj a*>L, VI J 
dJJU jp^j4 JU u-i^i_iloSLp JftLJJill uu v /vr^ j^k V3^_J- Slp 
IjJUi Aol^i jj-^-l Jl_4-I jA^- Jtj j^ ^jL* 1 (i—f'' ?j^J j^-^ 61 6lcL jp 4*1> i/l 
Jlu Juia diSi °ji> JlL^^l^j} JJ ^-c* 1 4Jl dUU (jfJ-i-j U'O ^jjiSI 4U 0^4-* ^l («-^ 
jUij iijli^l Jj_J dJjij L'aIp j; VI dilij diSU JU -jAVo jUi Ji 6tL JU U 
i_li IjLflj Vj ojjij- j«Lc ^jj^-U s-lj.fi ^ijjt Ijjt '1 *c oLu_»is-l 6j^j5. J jJIj) 3 jja& "j&\ o- Ij>JLv?Ij dUi aJw J* IjjIj _yjjl *yi ojJL_* U5I £* dJ£5jl3 Ijol o-lj~$ 
o^i lil &_£ <s& h>\ $&> o «JS^-I V _;il JJ.S/U dJJU J_ _Un (vj-j 
JwftUJI «i o^_lj ^LJ-aJI <*—> w dU- J t}[ cJ*-j? U «i-£-l j*3 iolp jj-£ MU»I. 
oa-^Ij ^jsi ^?§L 41 1 Jjij jl ol jp aI^ J. jii». _,p diJU J_ j_i£ J_ 
^if jjill jIp J_ 3JP jl ilijll <jl jp diJU Jp} u-v m(Wm|> J^LiSI ii 
^ I jl 45jSTJI Jc J»l_ 3*3 ^ILJU J) jij J) j->y ! <$£ di jW~ * 4-4^ <i! 
^ ofcL3 j->*j!l J-^p ^ <-JuX VjT jl aAJj 4j1 diJU jfJU-j > i ♦ a j^LlJI *i 0^^ 
J 4-1! I c-Ja^ diJU J_ £]AW li; VUa j^LiJI m jv-^Ij <_$^"d J* ^j—- jL-^ 
<u>- 3>cL^4j oa^L^ *^ 3_sL| iju^Lj <_i.LJ£ J/^-ljll j»*Li5l *i j-^l; *Ls~--l 

jl Jl jlj 3--LI dii-i 4lP JaJ-J < aJL^- jU ^jUalil <_JlU-I vJLU^ o! Jlj J-^ oj- 

:LjU- Jlji VI J dB 0j5o iJlj &}U J_ iJAYA ^LjJ (3_i-l ^fe <ii JLls4 

4<J^J J Y$ 4J UP J Vj J*>U? J Vj ^So J Y} ijJ-_U ^ *_j, J _j}_ iisj Yj 
^Jj J- U Jc dJJ-i J-^J U-u>-l J-~> Jlj^Y "> 4_L*5I jU Jj_ J_ jls 4>j\s J Yj 

ju*JI jlj <l«1pI ojJIJ jl J-ftLb*U- !_l ajjfcLi 5w jdiJI < aJLsL J_ U Jc dUJ-i o& 

<_i.LJ^ I^ <&>- jj^i^lj oA^L_i 5v» <_i.J_- ob_l Jlj^VI \a JU Jc jjbL^s-U- !_! 
oj^ < w i. ; U_Ll l l «C5 lp Jc jjbLJ^'s-U- !_! jd^JI jl IjJup. aLU- dJJU J_ ilAV^ JJLI 
idjs-U- 1_| ijS--5l J Ls-4l IjjIp 4ilSI dJJJ^j dJJU J_ _iAr« ^Ip dJJi» JJ^j i-ipl U 
(3*>^J-5I ^J-- A2 "1 <_JlU- !_li Lg_aJU_> U 14>- jj <_iJU-l LgJalli» L^ij-jj jl j-_*LiJ ol^-i! 
jj6 Lclij^lj j^ljil j.^Li5l J ^1^13 jSlLil il_ii dJilU J_ -JAr^ r /vrr 

L4J jj_£ V jjl_i-l j^ JU- 4_fo5l Lcj3 JJ*5I J.4_~i Jc3 "o\jd\ rjj Jc (jA-^l 
Jj 0I3 4^ ^-^jj ^jJ-^-l <*! cJ&jj &»jL c^jj ju*J! 3IP l_! 4>"_ sUuJI oSLpi 
4^-1 jts £jljj J^ ^3 ^ *—»l y^ ^ ^4t? * J? -^! J^ o!j r^-j j-*?*"' -^j Je 4! J^Jii 4lte 4) Jjo JlaJI jJL LJ_2j (U-j s-U-J 0J.IP jIpI *^TJ Jl jJ JUi ;>j_L£ 
'1 lil <C3 fcp 4j _ .7 .£>- Jl*JI jJL Je _j-^-l ^-^d diU J~ ^ul^lj Jrj dij^ ^J-- 

j~ii diB jU 4iu*JI J *Ll_! oSL^i dJJJo j\_£ jl joj^ ji*JI y\& JU ji*J! jLJ J$3 
jjfcLb ojLL, jc jL>-l jJlL» Jt j? ojLip 3:^ Jrj!! -J^ J~« L_c'!j Jl* U jc 

CjB Jus J4-_jJI (JIj jl JJ*JI 43 UP djjjo _Jj «Ufc- _j>cl_«_*c oJjfcLi ** «w-ii^ J-_rlj 

ji_~4 JlZs VU ji*5I jLL Jc <! jl i&'j? \S^)C>j ^klLk Ji*il ji_L {joj 4_1j 
cLjjj jL*-l _1~>-LL> _j~U- <_a1-J£ (1)1 (Jlj J^ oji ___pSI U diJc U (^iU-l j_i*JI 

J_ IjAVV 0J.LL Je J_il Ljj !-! J.lijl 43 _P __£ dUS bp^ J-^JI Ji_L Jc ii>- 
^jjl J^l jl iiSfl llLL jU Jff^l <jjSCi UVI £53 J4^!l Lsai! dJjjlij 
r-jj dJiS 'jjli Ij-O IJ5j IjOo o*>Uj Lj'I ~&% JL^- _?■? ^**-ll 4**s» ^-*t"j5 
<u_- _j_^:j 4>L cLLi J_ U Jc ojJ-f^ii _jjl^»lj J4ji ^*^! -L-L* (J^ L^VI 

_jjU_i| J jj-4 1 *^ *ULi! o_lpj Ij_J4j 15 !_,» dJj_ OjSj3 li-sjjj Jc 4_iNI rJJfj 

5_i i^i j_il Ji-jl! jc (jjjk ji-j)! LJaji dJj- J*j dJjU Jis ilArr r /vrt 
Ju-Ll dJ_S- L-us iSjLjr jLp <db j;jo I ^jjl jl jjj.^4s jljlj^lj J4-J JU» -L_=S-I 
Ufj dJJU JU» -iAVi JjjiJI J jj_^ V 5L1III oSlpj 4ilc 5^5 jl jju (^Juill jp 
Jc jlj»pj jwlj_il jl ^jlJLJI J^ ^ii^ Uj ILJ2JJJI jJ 3j^-^ ^v --J 2 -^ L^iU 4___-__i 

^lJj _^JJI CjU jl 4jj£ ( j__ i 4)U OjSs_)j <-Jj_.(_5^- ^jI j_v^ d iJjj L~>_^i (^LaJI Jt>l_^Ll 
^Jsijl J^ pLL_j-il JljiVI J dJJi OjSo _vJj Ja-£ *^j Jrj u*i_^ j£lJ| JJljdl ^ 
Jc JIjI^I CjJ^ jij Jlji*^l J^ diJ-i c$J^ Uj jLi^llj J^jlj_ji-l3 ^jjjJlj JjjJIj 
tJii jjSo (1)1 VI jjt 'Ij fcLS t^-lfi Ma^" i >J I j! diSi' J^ Ji I jl Jj-Ij ^j^ 

j_jfcLl5l i« t>^l Oj^j V Jj£> y> ^-11 J?j -JiJ^* J- -_jAVo (_>—£ j! J— »1 -i 

i 0J5 «>3U-j J^ cJt^r* 1 lj«v*-*"'-3) <3-^"' f ^J*J d^j ^j4^ ^yj ^l4j j-^I^JI n^ l£'(/^J J^ ji V « ^ <-^ 4>*i (frlAfiJ! j* ojvi» j"" j_c ofrlj^lj J4^ u^rj "j£_ 

Jtfij jl JjjjJI t£ij_ Jl_ y» Jc «Jpl j_i dUU Jl_ oJj&L„ ** <__aiJ_ *_j ^ s-^ *>U 

Ols ^- jjJ-l diJS U Jjjikdl JLjJt J^lt V U J4j jp (/■ -' SU-j jl jJ cJlji'i 

<__£- Ljjj j— "^" <--*- j| 3-^-1 v-^-Ls^ _j_U- jLp'l jP Jx5 o|j 4J> dU-i Jk^ <_jlU- 

tC^ <JW ou$l j^ -\L Vj J---JI j? -»»-l ^ ^J i_js!>\i>-l V U Ij^i «L^-Lv? Jc 
j^LiJI ** jL^L) jy^ l-^-t: _£ I o£ ol^-j yisl <^t_f J* ^?j^ _$! <j J' I--* ^' 

ijdl j-CJj 4L-JI _^ _^ U <IiJ_ _^ J$3 4*ij J^-j y> 41 1 yl_T J <IiJ_ JSCj •] <jl j 
*Ut jl i_i5- j^ J^! ^ JL IJJ& Jfl 4_*pl *flj*j <_jlj\s~-l 4>-J <_ij*J jl L— £ J_ 
£JAH le-lj J_*L_ 4J y _/_ jllcj ^S^j dJiU j-J-i *LJ__I <*_jta V /VVO JU; _Jil 
p.__i _£._]} _j__ 4ll_.j J_~ lj 1*1—!. 4llc _£ 'jj <iil_^ J4 j!l J <IiJU JU _X_4 Jb 
*Uj*JI <jj- J-> j&JjfcLt ii l^iji^- Jc ljJtL£ jl <Cjjj Jufl J-fi^lj Ju-ftLi 4_i 

oLcVI jl dUJiji^ mju SjjjJiJ JS3 •] Jj_i J_J-i oj- ,^ij__- Oji-»-tj Oj^L^= 
IjP jj Lcl i_4*l ']*jj *>W2.5 LL>-Ls-4 'JJu ■] IjJj^ ol *- 1 Ujjj^i Ji_ fi—^ic c~s^»jp 

J *l_JaJ_l (»__->U ^J- jJo Jj U IjJ^-Ijj IjJiLi*: (jl cijl (jj» diU J^-l J^ J^^! 
jJa-Js. 06^*1 Jij-ll j-^jJI 4^ _x Js-^ O^ ^S^ ^ tSH^ ^ 1l '^ <j5j^^' 
jiaj' La>- J?- jll Jc ^Jo J4 jJI &\*r l-iji j-"-i! tJM (j?-f-^ J^J j_J^I ^^ _X j— ^ 
°(- ^l^ 1 J^^cj?^ J^i i JJj ^ C_^-' (-9^1 _iiJ-l i^jU jl <kJLk |^Aj CJ6 jU 

(jjpjj J4j Ji <>_l jji 4:1 L?jJ_5 ^ VI diS- jcj diJU J15 _iArv r /vn <i4 

j—i-l diJS J— j _AJ_i- jU 4lic _Jp Jl_JLI (_jii_-l <^*>li jl ^kJLk l^Ju L->& Ji jkj' 

(ju ^ -v^-i <j--»-i 44-* _AJi_i- (j^i-ii j- Jj-jVi Sjj c-aL4 t)i ji (jlj ilc- 

_^ jiil _4p oI ojj> _ji ^LLft jp tiiJU Jl_ ^J^ J6 ui- oLs-iJI o^Lp J e-Ls____l 

iXL_sM /^ VI JUJU cJ— -iAVA ?-lj_i-l j^ (♦— f^i V^ oLs-dl «^LpJ (_$^-2j O& j^jJI Lil j 'Ajf- Jc jjjf- Yj r)j-k-\ j* p— r& \ik Jj-£ oLJ-ll o^lp o! tfjip ^ 
J43 dJlte jls !i! dB j^p J jjJt ^ l* JJ-j ^j-4"! <j* p-r^ V- p-r^ Jj-^ - 
Ijj^Jil aJ IjjjSS jl y\ LJX oSl^i !as I jS j^i I jli lj-l)*i jl lj~-^= j! ^j^t ol 
lj\\ jL» jc di-^-l J *U- U ou v /vvv !j5 jUu jl JJ -U^Slp Jc Jjjjyi 

jp ^isj (ji j: 4jip j; ^u j: ^u jp disu fij_^ j-j4 j6 un <^ 

cJlU- ^y Jli (i^t> /)il JjJj ol JjLsiJ V! jIiI Xp J) ^U- jp j^lkli Jj 4ii I jjp 
j^-jJ! J-^p J- ft^UJI jp dUU (jfJU-j inr flW> jUl! j* o3SZ> Ijs Lcl ^jL* Jc 
^Ul <jl jp JjLjaJ^fl dJjli J, »_Ja J) auI j^p 4-^-1 Jp ^JuJI v^ci ^* i^ 

4! v-^-jlj ^IJ-I 4^ '^ Pj*- ^r^j^ c£,/^ lP" ^ 2 -* ' <j* J- d2^ >^ JjJj Jl 
Ljai Ob ojj -^ljl j^ Wsii <jb jlj Jl^ 4)1 1 JjJj Ij Ijv-i L^ Oo o|j Ijl^ jl^ll 

J«.U- U>^U- <*_ju ^^^^^tycj\^ dj*^UU iilj! (j^ LjiS (JDjlj iiljl °j* 
^ jUkp fcl ^j?* 4j'| jwajLl J) SjlS jp ijU JG ^j4 JU itir jwi! Jc j^l 
Jl t_J4i c-jd jlS J ^k^ J-lj JjLjJ^I Co£ J^ JjJ is-^-l Jj^ Jj-II <-ijjk 
j>JI Jp j^l^ £f£ u Jv Jc oljj^ J^ 41a_I! Jc j^I 5*j ^jJ-I ^ jl3j^ 

JU (Jj^-LI (9^-£ ^5 ^j^lj ^ Olj^» J-49 Jli JoCi 4l (^iU-l C-jlj (j^ Joj JUi 

(jlj^ Ji^- JC jwil jc cip4 o! JUj 5-i- i^- ol cip4 CjU (jj oii J^Lf 

jsi jc jwii jc 1^1 ejl4 Ji ^ji Sf disu «36 -Say^ _j]i j^ 4^jj <lii ^ 

LI^- ^j4 j6 liu ^*)\ (jic J^ jjji Sf U ^jb AljS 4jSl? dJJSj jlio »j jj? 
j^jll ,jUw Sf J6 (i^ is! Jj^j ji ^L^lil ^ a^_^ jp v^ JyJ J^ «^S^ 
j^^'l J4 j^l J^ jl jl 'Jcl '^lj tij' U ^^ 3ir^J L^ J6 iJAi ♦ ^nmp 

<-% J| J-fj4 O^ 1 ^ 1 ^ ^; 0^0 ^ j-^ J*!^ 1 J3 ^ Jlj > J^^ 1 ^ 

j_^ Sfj «ijaj Sf IJ4S jis 4j ^j Lc ii ji^u Sfij i *x\ j^-i ji diii^. o 11* (jjjlj y ji» jU- VI jju * jij _;jjl> LJrLj *U- jl j Llp __->; _;jjl IU>j 
_CJU c-i-c* _x_4 J- -JAi 1 jLvJ-lj jjpl jij J *l_J__JI ^ju U_~iJ ij-^JI 
il Ji- VI i_jj_ Jis _2j U-l _JJ_ Jjic jjS^s _$<L_« J-j-l Jl 4 ILjU- Jij j*J Jj^d 

i_i j^i jij 9>j J 5-fyii dij- i_£ii hA j' vi jj> vi £ ^ jJ _J>i 

_# Jjij M^ J^ ^*-* l**v3 Ji ^! ^S-r^ -^ JuL?- jl J*U- ^ftj £jU- J-^jl 
VI ^kJJ Uj^iJ ,j__Jl 1j SLit £|j j; JlS ^J, jlsl Jjjj (jl £jL_U jjj jo j jJPI 
jl slJj ^t j; «jl _11p o JStaU V fji\ fi Vlj JIS £iAir £l2_il iij&i _,! 
■I jl <_;ju_JI &_>__£ I <^j5-M. u_PH ^ ol 09>- L^k Jj olji_£-l J? 12L_£ 

brj disu jl_ 41 J_; j ju_ii jL jJi jjj jijii.1 ji. j_J_i c/& &j& 
jjj j_Jji _>__ Vj j_Jji jj j_yi _>__ <_.! ^ilJi^i J* i! L^;i dAil ^jg 
J*U_j.IOu /vr« JjIjjJI c#VjZa!)\j*1$cM d^o?^ui^j*jL 
4-i JS^l V _$Jl ^ VI jji fe3u o^ _^j_ «36 ^Atr oljii-l J^ _>_j"I 
£ J ^** <^ij-*- j' j^ ji t/'j' J? * ^* ^J^ </*' J? o& fc -»' j*_Ji J -^e 
Sls Uj __i j-^yii _^ J* j^j v diss jij tf\*)\fr/& ^rSu ^j j-^j-ii 

£^ j*J j-r^ 1 j- j4-* i>. VI i-TSU ^ SU j-f jJil Jj J d^ jij J^ 
j,^JI JJ^I ^jSj jc <ls _<oU 4l*^j <CjL? ^Jc <_iJU-l <uv?j liU <uLs£ '«« JUj 5 , ? l - s ^ 
^-^ Lr JjI o& jlj _r*ljll «J-^-l j-rj^l <J ls-^* ^ J^ tA 06 o^ t£AS-3o 

JU jjj jijll UJ Jjo J-JaJ U j-fj-II _J^pi _iij4 l)I j^ljll (jl (jjj jftjll 
s-U- l_l '4 cUii j6j jijll 4_i_^ jc (jaIjJI _iU- jAjll ^-irfi J'f^ ^ o-tj^I 

Jp 4j__^: ji_ _> jii ^jJii ^ i.i djjij disu ju >j_i_JJ v _5jfi j, vl 
kiUcl^^jijij-JAii jjJU-jil igij&jAjil j*U_3lOu /vr^ ojJ>^ - wr ajkj*! j*-V! 06 jij 'Cfcj' *£j L-*J_1| ajJj1$ ^_^ jij (j_H (jjSsj jU^-jll (j JjA> 
4! jLj 4-_j£ ojJajl (_$jj! jp- j^j Vj j-*jl! i^j (jl Jc Jjij d)6 d)| <_)_> 4H, ^uL^ 
US" Jfc^ll £j «_->• _P__j jl _i;>- jlj «Li>- JjU ^_J4j jb <j;j1l JAjII ui-vaj 
je jj d)l ^JLs^ ojJ_»jl <j;jjl ^ij* cJlk d)U _Jji> J« 4_Jt>- 4_>J /^j fli <j;Jjl djkpls 
j±i Jc _^ij J _i5jil Sfl (_J_Jl U iJI (j-^j-il _i^- Nlj jaIjJI Jj j-* 3 ! _ivaJ 
jl JU 44*Wj oJ^ 4l»^ Jl*ll J JjJsj t>3U oA-c^j J- _JAiO *>U-te 4Jt>- _kpl jt 
J_ iiAil t)j*jll »^r J *Lj__l (ju j-rj-il ikj^iul ^i j*Ji lT^ "^l -^ 

«dk jsjJI jSlj j-fj-il jie £t_ll <!&& ~& ^_fjl jXJ JjSj txSU _j«_j^ ^j^ 
ojj^e &Ls j*!j!l JU_ j*jll J L^l-^j £*-~~l J c l*ii>-lj (j_>-l -£*4<Ij j-jM 
(J_> IjUj^ ojJ^": «l-J Jk-JJJ <j;jjl j-^-lj jjjIj^ >v--^ 4 -~*^ j-tj-^I ~^J Ij «• 

43j>— il JJm 4jL_i! dJlJj a- I 5r 4llc <_JlU-I <U*v?j l-U 4jL? j^J-JI ?-& ci^ J^d &$* 

cJ&jl j <u>- 41* jaI jll jl -ij I j-^jA J=e * J*j L% >-> *^l cJIT oj» 14: 
«u>- jjjjj 4^J5JI c~*& jlj jaIjII Jv <&>- <&h j-f*j-^l ^*"l ^. j£j 1—^ J* I ^*s^l 
jlU-jl! J Ij'ii^ ^VI Jji fou cJ^-c^j (JJ4 J- -iAtv r /vrr «l» Lc J^li 
Jj&j juIj^ *J- , - s ^! «Ssiifcjl j^ljl Jj4^ 4i>-Ls-> I— J*j\*-I <L. 1» v j^jll j oUJLj^ 
j-^j-il -iJ-J^ J- j-fj-ll ^ j^li» J*j!lj IjL^ ulj~% -^ ^-rJl j-fj-^l 
<ui 4! jl _iJU- Up jLs--_ *^j 4J oSljj *V _JJS d)6 jU jijl! ■Li^ Ja;-^ _^>- 
iUa jl V! oljl ^JL^-j jijJI ^sfifll ^jA-JbJL 5jApL Jjl jlSj 4i_^i j-f j-ll ojj-l 

JS I jijll (1)6 (jlj J^ iSAiA 4lftj J-^-Uj 4llc < aJU- (JjjJI 4i>- 4lkii jl jijll <t>j 

Ji ^l j^iJ 1 ! ^- f _^ ci' J i J.jt^i j' c j-rJ- 1 ! ^i L5-^ ci J i cjur^l j^ 

Jk^jj 4j <Clkj _A;I wSJLs (j;jjl Jc _iL>_ jl Ulj _Ji>j J-lbj 4lJb _iJU- (j;jjl ^kAj 

_iL>i j jij *up diji jk jj*ijii _iJ^- jU jijii 4-J jc J-fj-ii -ij u Jilp JUi <3_i-l l_f_jj jk'j\ _ji* _.{• dJJU Jl_ _JAH _,_fj_il *& JdU- U f> ivj 
*-l 4J _JU _£j 'I <3__M 4_il_ _;jjl Jl_j Ijlli dj^z ^nk J __J& (3-^-1 & <j;JSI 
4i«Jj _}_>-l 4itc _;ijl JlSj jrJ-_ oJ~~p _r*.jl *XJ5 _h-LI * <_>J^ <J^j y^"^ "°j^ s ' 

~4Jjs\\ _iJ,J f- \ ''f 42-stf /jc _jlU-l iSUfi'j l_U <L4^ 3-^-1 <! (^Jji JJ IjLo JjJ^ 

_j?_I U Jc _jLU-I J-fjlil 4-i <_f _l L_r jo I ji^ll 4XJ» c~ISoU Li. 5*j*-^ J*' 
J-tj- 11 <& <J-X L_c J_ I &J cJlf <l)j j j^l ^J J* Jjai U j^ljjl j_i? <f 

Jc _j_>-l 4ll_ _;jjl _jLU-l 5t J^jJI ^tlj LlC *uJ?U *>r 4-3 <! 4)1 '*S-j _;jjl Jc t_JLU-l 
jl_^> _,.*jjl oJ2> _;jjl d)l ctBj jijll j-i M^ JJo 4_ll_ <_pIJ _J _;jjl J-J-ill 
4_J 3j^ (jP-l L_T J-TJ-^' js^ <— -U- U 4l5j 4_P JJ_j _JlU- (jU j*l_Jl (Je L^J-» 

*l _C j *U_i! l ^p U /vrr ji j) l UJ 3U; ^ __il _^ J* _£ U ii j) j_j o l j _> _J l 
_;Jco J4^l j L'iip ^/-^1 AA ^ --*-^ (i-»4 JU _Sao« Lj, _5___ilj iTjJI 

jl 4~*"l J^ Jrp^ J?l-jl 46 <jj f J-^L? O-n-JLI _JJ_ _;J-«_ *f (_rtl_il j-C_il jl 4jI jjl 
Jj*yi s-l'JsJl 4ij 4_>l_ ^jJaJtJj _JJ- _Ja^l ^JI Lf: ciJ^J ciJJI 0--il Jj 4ltl_s.| -f JW-t> 
Jj*. I il'jsll 4Sj _;J>-___il 4l* _;j_w _;jj'l jlx_il J^ 4^jI_ 4XJ 4U 4jI 4JI <L>j <l£-\ jl j 
_;jjl jpl ?Jj (jA^- (JjSu'f U_>-I_3j Lftl- LftlJ__ll O&jU oljull 4j*ljSI (Sj^\ (1)6 jl 

&l_dl j 4ij_; *l_jl «jl dil_3 JjSfl jl'jgl _j__^.; 4jTjJI 4jji L_i*U 4JI _;J1__I 

(1)1 jjj Jj^l ftl^Jl <—aJ-J *-| 4li_ V~4= 'ij 4jljJlj (JJJJil-il (JJjJils <**>-jJI (j 4_Wsjj 

JSo ij jLi^ _;Jc_-_ll Jc JSo i 4JI _;J_L-I _;jj'l jfcJI L^, «Jj J^>- C~>LU 4jTjJI 

4il_ ii jji ij j_U 14 _jSliij _;j^II J^! >' ^> j^j <3- ji^i Jl-j VI _;J_i 
JLil jjj '<! Jli- 4^>-L_> J^ UiljJ VU ii-t J^ Uaj! _Jji5j Jl_ -Jao^ r /vri 
L^i 4SU j^s-J ol o'Jjj L^p oL^oj L^JI^j *LJ I J5j Ijo UJL« *.j -l_^>- 4j JuU *_ 
4.>-L_> ^v_y c_* Jjj JLII JiJzj jl diJjj. JjjI^ Cs-r -5^1 J Lil ii-l _;jjl _;jwi rvt (^l^ju li?jji U Jc 4*JlH! J 4** J^ jo jl L~*-l o! j^s-4~k o*Li! vJi ^l^ r^ ^r 
JU iSAOY ^Jiuj Jlii! J^-l (^JJI Jc bl_J> <SU J-lj ii J^l jlj J^ ^vjll J* 

4! c$J^-~d d)l Jlii! ^.^rLs^ oj^lljj 4pl_Jkj Jr jil 4>U A-vffllj Jr jH Ls^jI dUiSj 
ti^Lj» jU cUB <S^**iJ 4j o/^I U jXP 4lpLsko ^jLlls c-AJUe^ i{, ,f"L 4*JL~« 

OjSo d)l 4~*-l ^!j °-^ 4^5 cijL-^l U ju^-t jl <4~*-l oj jL4-L> £l~ 4_pLskJI 
^jfju^- mos-L-jJI J^^'Jciill JjLskflll l__h/4S cUJJi $* ^\^\iA^& LjaLLi\ 
I45 IIs^j 4* jW* JuLs^l ol^l J ^ai oljj^ J< 4^ -^ o! v^4 ci' j^ <-^ 

J lilie 1} VI Jji fau oA-j^ ^_j4 JU iiAor r /vro L4, dJiU j^ ji jc 

Cj& jlj 14^ (jlJu^» 4l~** *J*- li-JO OJ L^l Uj jl CJb IJo o!j_A! 4~ s f"-*d J4- jll 
J jl^liiil Jc £jdP Yj s_*saliiil Jc dUi J Ajj^ASIj L^iiC J* JfflJJj U 4lU$ 4*1 
ftl_JtflJI (jlj 4_i4(jl*Lj^(jl VI oJiJ Jc cUJJi IjuP d-sfliiil jlS jlj J& t£jjj- 

Ijlie J^ VI jjjj fe3U o^ ^_£ JU ilAoi oj^j aULjIj jljpi-l iiSL^J.1 J 

4llc -iij ^OoL_>ls*i I a jj ^~*^5 4llc (J I 4*>- L-s^ O ^ I jf**i O ' ji— ^ - ' V 9 '-wU* C-V- ■(-■v I j-*-~* 
jljgji-l J* l2ut diL^ I l^i 4l>-L*2 ^*d ol ^ OJ^i Vj (jljl-i-l J^ 4U-C J^jJ jl 
iSAOO ^Jjillj (jlji_4-l J ic-^Ju iji cUSi Jjscl "UJiil «SoL^Lll ajj 4liJJ 4llc JSsJj 

Jc ^y Lcli 4^>-l_J> jSl jUj aU_JI .^ iSut (jJL^uI»! j-*^ Jj^ 1S0U cJ»_ c"j JU 

"> ^j^ ^'! ^skfSlj V-* JJI ^SjLc iUkll Lilj 4il_s£ °j* Qf?^, **\*b ji« <L>-Ls^ 

t£AJi> (j]j Jji cUSi J ^Jfc jjl ^SjLc jljl-^-l J-i5j 4J2.il! 4j_al! J^j o^> JJI ^ftJJI 

VU Ji-jll ^jiu,! lll Jjj^ t>3U c-^-c^j ^_4 «36 ilAoi 4j JjiA-il J^JIj ini 
%sjl J^- JLJ 5^1 s^ 4j**y 4S ^vjl! dJJi oU <» J ^Sjj <» -^l Aj f'cU 

Jp dJJU Jp ^JJ^ b'ju^- u n aSLI VI jP Jjj I J^J ^Ljaill (^JU /vn 4^-Lj? J! 

^jUj iiAOV V /Vri 4jjiC- IjJjJ»U 4ii j^P J^ JU (^^c 4ill JjJj (1)! 'L.I J; jJj a^L. V! 'ja rj~ 'Ja 4)1 4*UP IjJj*^- 4lo j\P J* 'jel 'jlllj <Jj* Vi (i^k ^ll Jji 

V 4)*V Ijj tjLl^ "ij Ijlii i_ ^Jb j^i? lil dJuljl oU l^LJilj *4J*oL*j)l JJU oj-Ip ji 
s-Vjft obl^ jl c5jl ^ *!>L_~ V! Oj^jj JiSCJI jjj-^ Ijjb p-4-lj (*— ro^ lJj^** 

jU uj!**i~i *j» tiAJi Jrg-^lj aj^ jl p^L VI J» r-j=*- J^ Ulj p-Ji>j5 p—J^ jL"j Vj 

0J5 IjjliuJj f*>L VI Jl Ijpjtf jl cJlj dJlU jc IjJdUjS C)l j5 cUli>j JS VI j ^Ji 
j* gjr iy >I ^J -»;>* te ^^. o^ p W ItfJ-i 'J ^J-* f — r? *-^ Jf b^ 

d)toV! Jil J* 4L0 j\*j J* Vj Zsjjfi\ Jl 4j|j,Jaj! J* Vj l&lj^ajJ! Jl ZsjJ£\ 

>h\' 3 4j ^p ^il dJjJi dJji» J^ilj oj^ jl ^SU VI J^ ^jl J_i pSL VI VI I45 

Jp (jgjUl! J.1P jjj 4ill AlP J^ -L_i~ J^ (j-^jll ^ J^ ^^ l£-^ 1i1V Y /WV'k] 

•j> ^Lii (j-ji^ vi ^j^ (ji j£ j» j^j u^tkju-i ui j-* <J£ r^ ^ •*■ %' 

1 — iu J^iD J4j *-*J JLai jp- 4jJA^ J* 'SCi <jb Ji* j — ^ 4I J_> i* ajp-U j-»ull 

Ij^Aj ojiJ_JJ>- *>\i I jL-P JLai 4_*ilP LjJryJai oLJjJ Jli 4) 'iJUi L_i Jli 4_a*'>l JLl 

'1 (Jl fJ-fUI j- iP Jb jc- jaIS) /^l x>-\y>j Jiyl 4X*1 OjXl*puIilj LvPj" ajj Jj ojillii? I j 
Ljle- 11 U ^l^-j 4Tl J^l *i J_>-j J^J ^Lskiill L_jlj (j^ij il (j^jl lj °J>\ lj J-v*a_5-l 

"oSLp j; jJlj: 6l oi> <jI iy> 4jI Jp o^lll ^.L-> (j! ^ Jifi Jp dUU Jp ^j4 
ilip iJojL ^jl Ji>. 41^11 jU-j (jlj^! ^ OJJrj d)l «i-jljl (i|?§c j^l Jj~ jj J^ 

^ Ju^J J^ JU»-C ^ (JJ^: Jp dJJU ^JJ-J U1S lyH^ 1m (igjjjje 4-1 Jjij JUi 

|^Ju9 jl 4l~~s !iU-j 471^1 ^ JJ7J iSJz?- <j) ^ J^d pLUl JJ^I J^ ^l^-j l)I V^*-^' 

JLL) L$j*-t VI ^J>jJ» (jl J! o*~Ci 4J iLk*_l oLL. (jl j^ 4jjU^ Jc JsCjt b U^ 

Oj Jc 4l JUi <_JUb (jl J^ Jc dUi Jp _J-ji jjI jLli cUB Jp «-4-» (jl ji Jc '4! 

(jl J/ 4)jU^» Jl J-~5 /J^j^ jj! 4I JUi (j jp*-*"! d-LLc cJ»jp ^^jL j>* u^^uJtJl IJl* 

4|Uj) J-^JjJli s-lj^ 4»jjL CjIj 'i oj j*~*- jjI L*l Jc JUi dJJJi Jp dilLJI jl d)L~^ (jl (jM _,p ^jl^i _£l _,p dJjU JU _xj£ J- tif' ijr^il J *LJ_«JI <*— >^ ^ /v^ 

j! 4j Ol^- J- ^-jlkJi-l _^ _J^ jUj J ISjJ» J_i-j 4j! JJJ. _£ _^ Ji-j «L-^- 

Ij^jJ^-U 4*jLj> L^rjJ-j jUi ^JlIJI oJi> i^-l ,jc cUIj?-- U JUi e-jLkJLI _^_j^ 

JJP Jus liw J_ dJjJol JJP 4l JU_ '%\-^> J^j Aj'I CrJ»jJil j*^l Ij 4jsj_p *! JL_> 

CUA-J^ _£_£ JLi ijAOA |_Qg} <C__ LjlSj OjYj _15j J=i j]_5 cU*-l ^jLkJLI _^_ 
^ > " .- > > ' ' 4 * ** > ^ „ * > > ^ 

41p Oji^jj ^jpj. ^ l^-4—*-^ °*V3 ^lj J 8 "" ^'1 -br-^l J ^^— -6 t/*^l 4^ ^^ 

o* v^ ci 1 if <# j* <s-& -^ un ^ ^' ^^i *U_2l c_ju r /vr^ 
Jl V- of&j <j! _i "<^ lj-*cJ_ 14-1 ^_J ^lil -Jj &t_ _,p j5j)I ^ Sj_i 

rtlall ilc j& Lji cJlS dl^l 4J2JJ li _j» 4**j eidj Jyl <jl _^^J (j! Jy. ^*-* 4_4"! 
Jylj ci^! --** ■***J <J "^ ^! (*--' ^ cij *H^ Ob Ji _^l Jj Jbj J.*J oJu?-l 
_jj _^l 4ill JjJj t> J*J JC- ^_g3e jdl! Jjjj (jl _jl_Jli <Lil_i Jc jjj _$! oJ.Jj 
Jjjj JU_ 4_t _>i Jc jj j (J I olJj JJj _jJ 4*^J _^ Jjp J-j <ti <_,! Jl^p j& jjs 
Sr j-Al jJ*U!Jj _^ljilJ jJjJI (^Hb jdlil JjJj J- Jp 4*ij _J JuP t cUS j* (i^p ^l 
Lftlj l_i _Jw ^?ISj _j! /y <Q*j 4_JJ« \^ _;lj _4 <C« ^«jtl?-! <uJ»j cJu oijJi J_ 

_;^L_ii ^ aiji j^p ^ 1 ^ jp jiju ^jj-j mvv vm_Bu_y lK3 J^ "^' j 5 J^ 

jl ^l (j! _J jdil jip jp jl_^ _J ol^L jp _^pl djjLi-l _i>*l_5l _J ^-^ Jj^ 
o~s_i cuU- j_>- cJfjj? /c l^r-^j j-f^l -**jjI (JjJIp- Lg — 4-jl3 L-r^ — ^^ "!(/*! 

Jy. j-^ J»! 14-^JJ *-L^- Uu I jjj OjJj *^ jp _i._j2Jj jpl 'LJijj 1 I l^-^-jj -^Jp 
cUJi jp jJiLli 5-Uli 5^UL_i-! *Ui _^« ojjli JJP lc J_ y _JiJi> jTi- L-J-a3-l 
^LJU JuJj? 1 _a>- 14_>- jj L^P dilft olj-II oJ_ft JP iijrp-l 1)1 _>— J^ alj^l C-JUi 

(jjl_J?lj L^-vJ c5JJ! 144-jj l_^l_J>l Lji L^kj J Lft jjj ji-l- iUjJI 4ilc LijjiU 

Jbj (j-J^j 3jij V U_J-I _J JJP Lg— s J-Jii j-Sj LjJ-j J jjjjl £jj_^ i-il jJjJI _x_4 If- <_Ji!U J?&-j urr JjNL jJjJI ^J-lj 3_>- VI l_xip _JUJ ■! ijl U! JJP 

>tc_l jJ" ^LU-Vj! JaJj j& i_jlk^-l Jy JJ^ ol jU^^ol^Li jp Ju*J _J 
^J-lfl Ujlfl l-jI__-M ^ jJP lcli o!j>l jjj ^J^L^S^T jSU-j JU a$LJ.VI j 
JUfl olj^JLI te_ 5r ojjJL ^jlkJJ-l J^ JJP ^J^" *»l « >- ' -*-~ _JjL_I JUfl £^_l 

l^SjLti *>U L4JJ&V JjI j ^j ^ajL _rJ^-jH jJ- V IJ-J& o& cJL-» iJjp- tii.jp-' 
_JLL?- 5<*'*Ui 41L cJjjy&lfl L^p i_j^J_i >r JJ- l_J. J__-**i jJ aJI jkjj /j_j ,x^- 

Jlj a*>UJJ jJP JUfl _i;L_l j^SCfl Jlfl jk t_^l ^ _$j_l *>_ jlVI ^ij Ijji L^Jc 

ou*- _; _4p j! v 1 ^- 1 _i j-£ ^ <& ^ &S-* _?^j ^yi r /vn c-Ls f-g! 

LVjl <! cjjJJa L^ij-j j_ oJ>l L^i Cj'jij if-«J_j *>U-j J-J^ ^^ j Lj*'jJ-I ^-_i 

I JJb j Jj_J itJillj JjA> IS3U cJLj?" _Ji£ jLe -jA0-\ *^ii-C ojJj _$A^ jl (_$/2__) 

Jj^ _CiU cJ<-j^ _xj4 «36 -l5ai» 3^iil_il ijildjlj^ j^LJajill <__ju -ul^Li jj 
L">U jl (jl J_l jjj i^jj-l JjZs Jjk^j *-4-i: _K"j" J --^ 5=^ A^-4-^ t/**^' 
<uJ_ (J- VI Jfl I (_;jjl Jljfl I jj-^z Vj Ju^lj oLJI o-tL^ti cJjJ V c-Jiil _JJ_ 0} ^LjI 

dJiU Jlfl o^ (_;aSI JLll ^ «L^d ^ J 1 ^ ^ J "T*' <-S^ <_^*d <jjl JU J* ^-JW j 

jjl^* J^*rlj Jj JJ-Li jtlo 4jL-^ -Jjryj 4I j^jI ^J-uj (jL-rjJI d)L^ ol dJJi j^-^j 
j^Ji (_$jj! (jc Oj^i «CjI L**>lfl ol JS I dJJL_l oLI ol Lj*jJ-I J-^i^* j^ 4jLi*>lj 
jj-l JJ*yi 4) Jfl I jlj (3-*r jl _p«.J~JJlI «J_jI jjv« ^l^ dJJij jLj^ ^U J^cllJl (j*Jil] 
jl LJjI Jc ^jjJL Jij* olj-il ^J-L" LjaJl jisj ii-i cjoj £&- J_>CJ U _?j^- % - 1 4jLII 
L-jJvai _$JJI j Ji (j^jJL 4! CjJa I _;JJI Jl ^fl Jo ol L^lUi 4jJj1I dUS 'JnJjj L^- jj (Jc 
Jjx jcjill Jl j.ir_ J-jVI cijj olj^l ciboj r^^JJ 51 lJ^ ^ j- u.*^ 1 ^-- _rt 

^tfl Jo lij*> (-jLJ^- (lc *Cj_ _JJa.J jtf^j-ol Jl (_Jifl_ (_i.J2.jl CjjJ 4JjI (_J& d)l j <Cj_ 

4j Jjl^i U ji^ j_ J4j ifi olj dJJU Jl_ _-Ai \ r /vtr ^LjBi ^. y js! j; 4JI fcj*JI _J?pIj oJjfcL^ o^Lp f* (j*M L-^Lv? <_aU-1 b_ 4_jI jc jjUJ jl olj_ll 

^» ^jJI _-~>-Ls_> Jc jjS3j 4T_lp jjjf- Ji-^ll o V »lj-il 3La- c . '-* J*^J •*» ^ii- 

4! ji I (_$Jjl 4^1 J^ j* J-"l —aL^z '1 L>- ^K" 4a>- Ju^-Ijj <_Ai_^: 61 oJ_fcl__„ a^l^ 
j*Lj__JI (_J U ojljjj I 4ll, jU-j^jjJlJolj 4jL_£ JSI 4j'V ^jjjl dUij^4Lvaj U jj.5 

jJP ^ iil jip _i 1L_ jp v Lfj} _il jp diSU JI5 j_i4 JIS uro ^VjVI ol^! 
oiJj _;.£_ V ^jJj*j £ f^ Vj ojbz JU-j Jt U J_ ^lkJU ^ jjp (jl 4-jI Jp 
im v /vir 1/51 jl JJJ IjijpU lijjj 4. cJbL! VI 14, il _i j! UiLJ Jjij 
U Jl_ c_jU_3-l _i j_iP jl 4Tj^>-l Ljil jjJp (jl cJu 4lis^ Jp *j l> jp ilJU _£-U-j 

Lj» 'II ji (jl l* Ju_ lJjw oJlJ j _Ajo1j V J^j-j£ J^jP Jo >r i* Jo Vj Oj^aJ Jl^-j Jt 

IsCJU OjLj^ _p4 J_ _jA"IY jkJiS\ j! !>J6 jiijLv-jU UjJj 4j _J__M JJ VI 

4! jlJj L^UJJ Jvj LjJu U U JuJ J_C^ 4jL>- (___*- l_l jjjll (»1 j IjJuP. J^ VI JjA> 

ojUfc J *Ls___l (^_j u Lj*UJ J* >5i L^jL>- J* J_^. (jl 4i)b jiiij 1^-JuJ d)l 
^^ iil JjJj (jl *J jp S3j> J, ^Llft jp dUU Jp <jj4 ^JJ- uyy oljdl 
_JJU Jl_ ilAIV ^Q ^^ £p- ILU 3J5] _fdj ^ L^ ^ - *^ — ^J' ^' <lr* ^ 
J,l JP _JJU (jfjJ-j 11YA V /Vii J^ jUj J-jP jl jjj j! j£i-\ U JT jil_JI JjJlj 

_^i 4^ Lv?3l U>-l J^ Js ^_jU__i-| _^ j_^p d)l <jl Jp 4iil jip ^ 1L_ Jp c-jlf^ 
jp _._£ ^j^- ur^ oLil J ^LJbiJI ^j u L*j_e J^ VI dB j^j dlSU JG £]A1i 4I 
JB ji^e iil Jjij (j! 4A1j 4j'! ^__ _i jjj^ ^ j._^ ^ J3 (j! j, 4I1I jip jp dUU 

(J-Jj-j Ur- JiJ VI Ji> JJ; VI J^ j^p jr^>-il J^- dl~-£ ^Jj^J JJj4^ J=^ J 

jjbi ^_i v «36 ^^ 4iii JjJj 61 «jji (jj Jp _j^^' j^ ^'j 11 j 1 (j^ uisu 
v j_ j^^p 4_i jjjj (j! ^"j^>-! L4.*! j-^-jJi j^p cJj. SjLp 4^1 Jp j-^jJi j^p ul' j* ^ c^^-J 1lrr _>!_/■£ ^J JjJ 5 ^ «36 (^p 41 1 JjJj C>l %! _£ _j j-il 

4jiw>- ejU- •}__£- 1 illC V Jl_ (i^£> 4ill Jj-ij jl o JjJ> (jl _>^ 71j& VI J^ v'r? 
_/u L_> J^jV /il Ij (j\_^x~ L-^P 'fljl J, U oJjJa jjI JjJtj 5r oj|j___-- J LaJ_^*u 

<_Ju~~ ^ J__- i ^jI J 4j J_C jl _ljls ^yjj^ill _£ 4! U&jU- jl_-_ 4\LU- J -iU&JaJI 
(JU -Jj*2J V j Ij^lj Vjl 4j _ij~- 4*fl_~ _i5 j*j _£*-_£ 'i iSUj-J! <! Jl-i Jul* 2 - (J_ 
4_J___- _J lii- ujlkJU _J j_iP lcli ^lL__-| _^ J-JP _JU__J_I o *J-s3 ll^ 
jjj *fl _ _il Jfcj 4*j_j U iiU-I iLlC "1 JJP JU_9 V lii 2 - JLa_> ajuui J-_£ jl ojiU 
dJdflj Jc jlj 4j jJi>V 4Jilj JJP JUi 4illj V li^ JLai -Jj«^J V j*j Ij^lj Vjl 4j 
Jjj-il <_h4 _J Sjt^ 'if- &^* l£^~J siro -^UJ-II j^ *i *j& Jl JJ5P ojits 
_£ (j-^j^l ^ ^lj- <— ^j^ _£ j-^j" -^*I /V.J 2^<r -^i^" J J° J- ^'1 5-J I j& 

XJ_k-9 Jajl__i--I L_>-Ls_> 4*.L_- 4*£jl Jl JjJJ I _£ -kj-Si-l _£ 4l>-b Jl 4jj_S_ jl t_jjp 

41j>A. <Jjp _i j-^j 5 ! <^*j <_$*«» _iJ_ J ^LkJLI _J_-_-P Jj* u* j-^!^l ^ 
JU 4j'I JjjJI jjj ^jy JP cUJU JP _^_4 _~^" ItHjljiVI i_i JftLj-flJI (JZju 

<-i Jc _^j JJ^L-i-l J c-UJ _^jl jl jl_ L_il J„ j^§p jlil Jj-Jj jl _^1j 
V /viV . SU VI ^ jc _^i i_J_ 'lj ^Su VI L^_j_l _^jl j! jl_ Lcij 4iUI_il 
JAJI ol "4JiLlSlj 4JUJL S/lj^I iJ^j _ji* V-^i Jji feOU o^> _pi j6 -Jaio 
jlj L^JU(j& l_l _a^JI 5^ i_>^j Jj«JI jl j diSJo 4UI _s^ ^jl *-l 7W2.ll 1 5_» ivlSi *_ 
i_^4j (^*^?** l-r? Jl^ _P fl* ^*l cjjL~U U^j _$Jjl oj_>;Ij (j^jL; __j& l_| JljjiVI 
_;_4 _y J-»- ^? v jJdj-^-lj tijljJ-l J jLjaiJI c_j b ij-il j.4, jjjjlj _,rLl_llj 

CUU-S L_jj-> _jl J-ljrUJ 43 b jl 4i_2l_< _^ J.^_C _^ aIjC _,P L-jlfi _yj jP cUJU _,P jL^jL; L$__i>- J^lj_sM Jj&l Je d)l si_j§L ^l Jj-^j i& s -*^ **k <_->J t -~i - <J^j -^^" 
>»LLft Jp «-J^ c£^-J 1lrA r ^ V ^ A ^*' j^ iltf--^' cW _s^J-^ olls! U j!j 

49 U ljij~- ^J^LL UJj' jl V^^" (jt j-^"^' 4^ <j\ (J-^= "if" *&} If" ~°Jj^ (J. 

_oj_i _; _*?" jjp ^u v iki-i j; jjp ji _b ^ ji u__--_u "4,/ i* J4-S! 

dJdic _^ Ujp djL^jp V ^iilj JJP J_ 5r ^44nf ^13' j-SP --■ "f (»— r^i' /*Mi -*' 

JUi f*jj *l<5ij! _r? ^4*^' ^J OJJ i-i ^jj-JI u-- dl^lj _>-* '} (Jj^i vv '*f 
JJJ_I I JJ- j£ jJj Jji_ 63U cLLc^ Jjfc J- -JA11 ^ji ^LJLc 4_kpl jJP 

4lJ J^-jJI pj*J L_CJ 4)1 Jc _!_£ _/»-JI ^l <_$-<-* (J^-Jj ^-Jp' *-^5- s <- > J ^l-P 

(J-4 J- ilAIV^L^JI J*bJi uU>l JlJ *l_j_-l u^ Ujt^t AJjJbljJI j! j_*JI 
LJ.l_J>! <_;jjl Jc d)l ^L^JI J* &__t uL>l J^J L'jLp J^VI Jj^ &3U cJL-r" 
JjJjj J_&l J Jji; fejU <Lk-?j _X--4 tJ- -Jaia y /vm l_^_x J^ j_Ji; U jjj 

Jl_J>j oSljl 4)1 Je 4Ju 41 CJb jl 4>li oJajw jl 4U^i 4~Ji) Jc 49 U_i _|-=r_jl Jc 
(_J-*j L_9 *1_J_a!I (__jL> JJ~^? 5-'~ s ^ J^ *--£ VI 4J^7 4S Ljb'l jlj 4_J_- fjp 3- 4_x> 
JU_ 4*ls__ 4*JJ_j Ljj JLlAJI Jl *i _ J-J JjJJj DslU C-Le* 1 _£->= J- -JA"l^ J^SI 

JLjJvJI jU dJJJj (^J^! Li! Jj JUill JUj ijJJI II4. iJj^l i cjjfll v.^rl_J> 
IjjIj jl VI dJlSS Jc OjiU4j LJli Ju ^LJkSlj dJJi Jl* J^l^JLIj dJJS J 3>L-s^ 
USj (jli i-jj^SI cU>-l_J> ^l^dj dJJi J f*L~ji jj-i= *^i ^^ <j jjLii-^ V ^*L 
(JjjPl 4JI ii jo f;L_JI J Jj^ IsCJU L^-j^j JIjj _Jav« f-LkSI <_ii^- _jLLi4 j! j!j 

4_J (_$jjl Jc aJp V 4)1 oLI olkpl (^JJI 4_d^ (_j>- J*-l A^rj _t| 4*i Jufl 4> _ik>tii 
4)*L) 4i^>w j^p Jc 4jI >«ii _;Jjl Jjj-I _P*-J l-l dJJij VJ~^ ~^>-Ly-J JLlAJI pj*j5 
^JL^ I J *l_J_aJI (__J Lj /VO • 4! _^LJ> jfS 4jjj J-.J 4)1 ^Jj*j j*j 4-J jU 4! J-jJ 

jp j^_JI j-4 J^^JI J lijue ^Sfl Jjifau oi-r _5-4 J- -iAV^ Jj_ilj rAi Je Jt*>__J^ JldU iUj A^i'i^ CjU j\ 4ile Jfj-I c$4jI J-Ji I j! 4)1 4lle ^ Jj? <J"rl^ 

Si ^ii ^Sfi iL-ij disu jis jj\n 4_^t_j> j c ^j; Si ally^ viu-l ^ii 

J*-' J^J j? ^ clA J'W ^ J^-A J*r^' ^ «^S^ ^ -^AVY ^^ 5A lJS^-I 
ji-i ftUwJ I Jl) U Jj V I 4.JJP je £>• jj^ J_£ (^i 1 0J3 Jji| j I JiU«-_il d^4: f 

^lP 4jj Ij? Ji-^l £131 l_! j\jj 63 U O^-C^ ^^ jfi iiAVr C4p 4jj \j £-51 
4pfcl ^jjl 4J JjJ^-U 4j JSI jl dJJJ; 4llc Jyii ijfcJI 4_Jf i_i ajf- j\ Jj=- J* 

^il jc jJj ^kll jc _j j.Ji ^L ^liill ^ j£ yjill J_i J.J& ^k* J* tfjU 

jljp jl <Jj- J? 44^ *J ^j* _K"J f^.l Jlj <-)- -iAVi oljj ^kflj J fjp 4_PLj! 
jLJ-L) f-bilU 4jw> j\ 4PLjI ^jjl ^Jjiil *J-i jij djjjo 'JJu '1 4)1 4pt> ^JJI Ipji I _paA) U J J.i 4lP p~^ji jl *•- ^jill dl^icj yjtll j_i j* jljill jl Jj 

Jyj_ J j*j J^ ".£3 vj^l j- 3 * <Lr* £?**^ ^ ArW^I cP^' ^ pj*> Jl *■--"" JJj J** 
jl *L^ 0] jL^-L f-LiilU 4i_x J joj^ Ui^ (ijjiil ^w? Jls f-bill j& jU jLi-L> 

Ojpl 4Pb (j^ JJj -NJ^r>>> Jj^_ jls-LJu jlj C_Jj~! \-& (V S - * I <J* 2j2j * U jJ-i 4_P ,*J>J_ 
_!j U J_3"j iftlji aJ^P 4l_X (J6 jU JIjaII jl (Jj-^-I ^J j VJ^' Jr^ / J^d3 J*^ 
j*S ^rJs^r jAJiJ |^4^ J-^lj J^-4 VJ^I (i U^y^ "° t^lj^ 1 **— ^-^* Aj— ^' jrf. 

im J^ll J^ jjjt N U (^j u /vo ^ ^jj^JI j_i J liskSI Slj U jjSo IJJb ^jLL^- 
cf. ^ j£? ^> cj. cr^!^ ' ^ a ^ «j^ v 1 ^ o>) j* ^ & is^ ^ 

4ill JjJj Jl 4) (Jl Ij^ otl jl JU 4)1 jU^ ^ ol^Ul JP oljjj- 1^*1 j^^ Jl (j|^jl 

iri— 3-- iijjj jTl si^p 4ij| JjJj JUw J jls USic Ijjh ^) cJLii jl JUi ^a^^ 
j3 L1 61 cJlS 141 ^ ^lll ^jj "4_3l^ Jp j5j!I ^ Sj> Jp ^L^ ^l jp 

4^Ju Ij 4illj JU olijll 4J*Jr^>- Di 4jU]L)^4]U J^ LLLj ^jj*^ iU- L^JLj- J6 (jjJ-JflJ! 
^^^^^^^^^^^^^^= VAY ^^^^^^^^^^^^^^= ci5"(jlj ^L? ij^. \J** (}f j*\ ^j <ii^ iS^. (j^ cli «4**"' ^' u*^' 5? ^ 
CjjIj JU pjJ! j* Lxlj dJlS Oo ^siJ^^'j ^-^J-t *— <~5 ji^ uL«j ij j~*%. ^W" — -i*L. s- 
jlS jj jlllj C-jI L cJLfli 4^Slc cJb alil ^jl^f je oji^S U iJ^-!j l)lj»-l L-* Lcl j 

liljl isi-jl^- cJj jkj jS Jw jjI JUs cSj^-V! jci iLH ^5 Lc! ojl !J5j I Jo 

(i J-^ ! ^ °d* j?3 <j.vj* j* v'f* cJJ J> i^ <j?^j SLLS r / vor *j^ 
L^jSlcc £ ?A_£ ^61 jjb^ JU-j Jt U JlS v lkjLl ^ ^JP Jl JjUJI ^p 
c*~T jJs ^N 3* ^- j* ^L* jlj U^-l <kpl i ^Xj JU JLs /Aa^-I (jj oU (jU 

Jktj J$i <CjJjJ JJU jl jjSo Jj>- l^-L^- (_$Jl5l Uj_J£ 'Ji "^Li^ J-J£ ji oljl <CJ_pI 

^Ui^i (jiie ^Sfi jjifauiJ^ jj4 J- -Javo^ji ^ jj4 Sf u ^jL 

JkAill CjJ£ jl Sfl L^kpl ^jj] &Ij L^fi L-jLc ipU L^ljJ JoJ^ Sf ^ikp Ij-C-I 
J~ili l_^Jb jcJil jl jju L£fLJJ»l ^jkAill iljl jlj jLs L^kpl (_$jjl Ifja^ (1)1 JlS 

^Ji j2 f ikp japi j^j iiiu jis £]avi uii-1 l^lj> 14. ^Jb pis isi y dJji 

j\ \sjj jl Lfti jl j& Lvij^p diji oLkpl AJr-J j^ j^Lb L^kpl ^jSI s-L^- Ulkpl 

< AJLi- <_ii— ^; jl _Jkpl c$jjl (Jl (1)- oA_aI Jt t^V* ^ (J^^l lS^I <w-*L^-l L*ljf>- 

jL»rlj IftLi y Oalil jJc ^Sl U Jaiiil Jl <_pl L^aJl ^iiJ^ jl jl (1)1 j ^kiJI 

6U j? L^lji joj^ Sf ^kp ^LpI j^ dUU Jla £]avv ii^3i SI3 IftUi y j$S i ju 

dJjSj 4! «-^ *>li ^^^ (J^-il (j^d Jl J^ L5,^-^l ( - J ^ J|3 ^jL^ ^jj^ (^kiiil 
Ulkpl j\^r L^Jb J^l JlSj [pL~Jj: (jl ^jkiiil iljl d)U ^l-JiJj 'i llkp jkpl iil 

jp diJU ^l^- iur£_J>l JtLj-aJI (^_jb /voi lijji-l L^rL^ «„ lil^dUij^iU 

v*j i^ «jIj ^jik_iLi ^ ^jp d)i (_y_ii e^k ^ jUkp (ji jp ja^jli ^yii 

Sljl Lil Al\ (Sji*** V^J J^J L^i x>- 'j^ ^f AjU 4Sj-s^ te?J Jc jl rt^-j ^Ju^J 4> 

I5CJU cJt-jj* 1 ^J^ J- -Java L^« (j^jl'i 1^1 L4J x>-yi&J* Jc j\^i olj^JI L^ j! o^ljji tjjljilJ 4! ^j^j^JlI j_p. ijjjj !_j 41JU (jl 1*j_jp 4_ilb JUiJM AiV! Jj^j 

(^J U V /VOO L^_J ajj LjiuJ L^>-l ^ jj?*d -* ^ VJ^J—^ (J^ ^! 5 OL-mojL' 

S/ ^ji _lip ^ VI jji; kiu _U_^ <j-4 «36 -Jav<\ 5JUJI j jU^ni 

IfJ-U ol j_lp J (1)6 jl J^V! L^J-J 43 Ju^ti 4^j! Jc JJw-j J* Jj jl 4J i_i^>-l 
_JAA ♦ 43 J.J2JI Ja fr^ui J isj- J^ *- 4j*'_ _JJ_ J* uut y*tf*t <jl 4! J-lU 4^3 JlJ Jc 4! 

ill_P olLp! j! SU- _j5j j_i JxJ l'jip *& i£_£ I ^ V! Jji> t>3U _U--f j Jl_ 

Ja 4ll_. 4j*jJ^Ij3 4j i< ull 4jj| Jo bS jJj^JI <_JJ.__JJS '1 U _Jj_ j^f*i jl ^S jl 43 JwfiJ JlJ 
4lJb jjSo (jl A*J &-_ t_JLJi> J* j*f*i jl 4-j*. J_lls OjjI oLLpI (^jjl *U_*SI _Jl5_ J_;-i 

^JJI JLJJ olljJ 4^_0 iJlj J_--jJ! _t__il ££& &l jl 4l;l j_l jil J^j jl ijfjj! 

J__j| UjjI L^Jl_- is oijd! J_r jSI ttjjS j' 4**-' <ty? J*f*i - ) ' ^iJj* °J?' otiaiA 

j^fsA L»T Jj*yi Jjjsj £ Lftjjl ULkpl Uj L_lUj UliiJ l^Sllj J is JJ Lg^-jj^ Lcj 

U Je OB !_! diJS J* uA JZi 4 Ibl J* *_j 4 ll j* j^f^i d)! ^S J-vlU _Jj_ 

4__Ju^<jijP V^ uJ j^ ^^ c? ^" '^r^Jl^l jftl_J_aJlt^_JU /voi diS c*i^»j 
Jfi ^gjp 41 1 dj-Jj jl (ijL^u'V! 41 1 JlP J^ j\£~ Jp uijp (ji j-^jH -^ j. 
£>1 Ijjj Uliapi ^jjl jl ^ V UlLii csjiJ 1-4*6 4JiJj 'j ^^ jj\ J4-J Lcl 
JP J^^ J< (JJ^ JP dJlSU J?U-j \ili (JJ) u^jjljd! 4_J oiSjilJaP Japl 

Uj (jjjMiJ! jp J.-^ J- ^UJI Jl_I4«Jiu^jJI Vj^C ^-c* 1 i)*i ^UJI ^ J-^lJI «^ 
J l^ — ^Jj^ j^ r^J ^i J-"^' ulij^l U J^Jjr ji i>.UJI JU3 I — ^J J-LJl Jjij 

ui L'iJp j;S/i _jji jcj jji kiu uL^-jt j-4 J^ -iAA^ IjLp! {s/j «~J>\y\ 

&$ U* i$* Lf ^"-3 1ll ° tfX^4i -^ ^ J2 '1 lij UjJpl ^jjl Jl i^-jT c$J^iJI 
C*ld! J.3 'i^ojc^ JulSj Jb LftjlS JJP cJu 4^_a>- J^ (_Jjj jJJP J, 4iSl JuP jl 

jstldl JJP j- yiil Jup jp^ jJj oL o^J? Lii cJ^\c U ^_jLJ_3-l j^ 1 ut Aj ' 
= rAi <j! J, aJujj Jp diSU ujJjl^- itn L-kail! j ^LJbiSI <J2ju Y /vov ^ 41 ^ljj 
Ji J4-J '^ «36 ii! ^i-l ^ ui ^ j* 4^ J> ^-i j* j^ 1 4-4* 

*U- oj^ 4iX \&j& ''f \j&qjj L^?Up lJjp! Jw3 4__oUI \p ^Lni (i^^p 4ul Jj-^j 
jl di~>-^ jl dlS ^» JG ^il JjJj t i«!l ^Uaj <]_■ L4. di;Lii Sflj L^-l_J> 
j^JLS! JSuj s-Lll _JJ UjlJu^-j UjUL. 14*^ Ld>j diS U J6 JjVI «SLjsi Jls uJjJS 
c/.^ 1 ^ u *j& 'j* ^r u ^J Cf ^P Sf^ siis ® >-£ ^ J^ 

OjjLc L~2 «jV J._i>-j$ aL-JI ^Jjiaj pjfl Jj^« J V* A* l «jp-l ob 1 jl [k^ >•) jJo 

U jfslj jj>-Lldl ujIJjI Jc L^ijp jJP 4S JUs ^lkS-l J) yJA U'jTj\_i Ijlio 
diiU j^JU-j utA V /voA Lj, dJJLii «ilJI cjai l-t» 4L aLLS! J» jt J^ Jx_5 

liLl 4kaS uJ^-j (j! ^ JLas jJP J< /lll JCp Jl s-tJ»- 41_aS lU-j ^U-J ol ^su Jp 
jLai ci*s ji Jli _j Jli duUfl J.5 Jlfl L^ijp j-^P ^ ^! JuP <! jUi L^i (_$J> 

iL-jii a^ji £jSl^i j ^LJJii ^jL uiJ-l-4 cis j- 3 L^ioi -J^TS/ ^i jj> 

Jii L^-L^^s «k-ill Ju_£ jJJI J LjjJp J^*yi JjJSj ISCIU cJ*-£" fJJ^ JG £jAAY 

U J_i ojJL <_k*j (1)1 U! &sj J L^ll 4ii dil-ij ^kaUI J J4-I c5«aS! J^-^l AhJ <jl 
J J4-I (^il J^l ci^ J^- l^J>I ojj ^c ^J! -G ol Ulj '«u^c iiL^-J,l 

0^4-^ Jc JS3 4j ^ij J JSo 'Ij 4j i£j 4_lJb LS d*J6 L^-iCjL^-^ I |r LkflJJI 
Jp J-j*^ J, (JJ^ Jp diSU (J?J^-j Ut<\ JljJaJ! J ^LjsiSI (^__J u /vo^ ^^ L^i 
5<r 4)-5*fl aJ-^-L; Ijv^j J»<?-j 4)1 Ojp-I (^jLs-Ja! iJU-siSI J. OjIj <l)l jLI^ J. olc»L 
^Jli^ J.3 4JI CjL*4) JUi CjIJ^» <L>j\j tey<i (1)1 J— ^ *^^ iuLk-^-l J. jU^J OjTi 
Jp X^ J, ^^Jtf; Jp diSU (jflU-j 1i0« iTjv^-j d^- <L«jl JJP 'J J^S (J^J> Jp 

^SLJ» ju^-l J^ j^sCJI Jl oJ4-k jLl^i j>j J6 ujlkJL! J^ jjp (jl vs^-^' (ji -^* 
jJP oUj J JjNI JljJ> cJIT Jj& ujlfi ^l ^u^ 4)1 diJU ^JJ-j uoi JLJ 5^ - rAo J^l jUp J, jl|p jUj Ob lil J^>- J *-! ^— ^ ^ ££ «Jjji }U ^lk.jtl J, 

CJLl! <jp ^-1 S Ju£ <*_J u v /vi • L^Lc ^kpl L^r Ls^ "s-U- liU f-bj j£ l^/CJ 

<UI jP i*OLP /y AA*i /y -^r^ (3* (J=r*"J^^ (IV 3j-^ Cf *h&* if" ^, ls^~ ^ ^ 
<UI £jyJ2^£- 4jjU^ .yaij (J (i^^k 4^1 Jj-^J A* o-lUp /y jJL« /TJ=*- J^ AjI oJ.s>- \P 

jl Ji5 Ju^ jii jJuX JU JLII Lil ^^>jl "<i cJus (^jl Li> JJia oo.^IL objll 

jl l^-d j* ^l Jj~«j li ***-* J^ ^S tiiji ^Vi oShp ^ jJu^ aJ.$ Di jJuX pjij 

L^p asj^» Ij5j Ijj Ja5U- jJL^. JUi iju $=?%k ^iil Jj— ^j J& L^p (Jju- ^bjI 
r-jj H^k Jp of jp "oj^p /ji «Li* jp dJJU ^J^j 'ior <^Q^Q) oLr" J^L^ 

CxJ6j jJ Uljlj IfiaJ citil Jl 6l (^L ^jl Jj — . ijj Jli SU-j jl (^5§k Jglll 
I Ijw (i^^> ^l Jj-*ij Jl^ I— 'ic^ (3 J-s<ajls I CJJ J-s^aJ* V /V1 \ ctAjl j>JJ l* J^-j dJus Ju> j Oj^l Jj JUs V^l v lif rv (J^ggje 4.1 Jj-ij j! JJP J^ 4.1 JlP Jp *» L Jp diJU (^J^- uoo 4U?jJL ^ V! C_J u 
MjMl 4jjlx« oJLp 4lt_^ jj jI j^lLJ C-^jAj <L3 c^Ji^c^ *" i— — >• c£/*' <jP" U JIS 

4_^j^ jl &J& j _^jl !_j ^j-II 6! tfjip ^ £*iJ-l J^VI dAJU Ju *]AAr 

_iJ_. J^ Aw2jj 4! I Jo U _i5_ J* j\*j aJU diJ_ j\p jl <ii j J^ jj^j ^ — & L4J ^*^jj 

ITjLlf yj± jl VI J^i L_ ji>j 4iv?jM di)j r-j^Jaj jl L~>-! oj j ^j-^ Jp~ '*-•- ^ 

4! Lj» <_?,•» I cP" L* <-)U» ii^L /-1 4j^j <-^ <i^J j£ ^ J^ J»! J^ ^- ji^ *Jp 

JjJj V ^^>j_ll <jb j)i diJU Jl^ ajjISs^ ojIp <£U<?jj VI j3J c^io 4J (^jj*^ 

^j! (^jjl 'JU J-i>- JJ» (j^j^ Ji o&^i L^JI J* L_jJ _£- U Vj £L?j _jJZ Jc 

i ,, , ' t , ,, , , , > 

UAlPr J^VU iiJU <_)!_• Oji_l JUPj <C_J!C J J^-jH (_$^Jd J^j Lfcj^Pj -jifo-l <j* <i 

4isf j jlj>- v_^b v /viv jujiJI j^p 5-l_i. U di)_ J^ jjij 4»l o <_i jt>-l V (j3i\ 

j»j— {j JhO (jl (j^l JiP Jp diJU (J?J-^- 1101 'UilJlj c_jLs-_Jllj ^As-JbJlj j£jd\ 

i IcLsj U}\c L>U jl ^U___U j/J*Q J-5 AJl «jp-l cljj" (*>^ <Ji Jj~^ <jl ^rfl J^ 

jP J_iP JG 4! 1p <ijl V| llfttft 4! j-^Jj JU ji j>j aLUL 4jjIjj jL 1p J^ 'LJ^ 
>Li ^JL. /P jj^ Jli <^>" _/■! **l cJ Loj JLc Li /^jli Jli Li ^s?jiU (,_jL!__^-l 
^jjll ^Li ^ j^J^ pl (_,» Li ^jl (jJI 4_> 4lilj ^J^ «_ill (jvSli Jldl diJS 

4lj^- jLlp J^ U*>ic (1)1 fj^ (jj 5? (jl Jp J^ ^ (JJsl Jp diSU (^J^-j uov 

Oj-^ U jAi jl 4! Jjjii c_jU-3-I ^ jJS diji jCj-J aLUL ^jIjj 4_jjA__.iL SUijJI 

jl jw j^P j) /»jUJI j&j Jo j)l Jb J;j^ (j^ (jj-s^; JL) (j^jiU Jb ^tf> jJ I 
(X_is<5: JLs iJAAi **j°i ejiJI (jujili L^lftl L^pLi ^J^- Jjo /A^jLs JLs <--* "oJ^S- !pj\ 

^L^sii\j 4-a~JIj ^Up (J cj^^-JiSI ol L'JuP 4ilc ^LLsil ^i VI Jj^ _C5U c-A_j^ 
Uli 4j Ojs^>jj U <jji>*> U i_ijAP /j^ r*4*^ Ou l-l i^LL^j jj-i 1 Lb>-I (^jjd (i>jj! 

4) 4Lsfj jU 4J-4P (Jc L jJ_U (JOJ Aj (fi^jd U dijjo (_ ijAJ U 4lip J^ 4_jvi IslJ J^ rA^ J ^tc jp v^f$ ci' Lf~ «^S^ J^ 1l0A <J-^ ^ s3l J "^jJI lju v /yiv 

Ja ^lijJI 4_ ^ pte (J^j^ (a2^L- ^l Jj^j (J*^ J^ ^ js^ o^ o^ J ^ <J. l ^*~" 

VI (jfj^ Vj JU jS Lij ^'j U /j>-jJI j^ <j AIj j\S j*lil Jj^j t> cjJ- <j Ju-il *>-j 

JjJj JU *>r V JU JJaiJU CJ-i V (i^^k 4iSl Jj~J J£ jU JpJ. jljajUI J «&! 
OjiiSC; ^Stc- i*jJo jl 'j» y\>- *&pl dJ-JJ jJo jl diil j^CJ-lj CJ-I (^gjic 4Al! 

Jb dijlj^l J J JjL£ U j£- oj^l VI &\ 4^-j L4. ^£1; Ua; (jii; y dL'! j j-ull 
J-iju» cJ-Jl^ J5 diil (^=^1 4iil Jjij JUi <jLs*?l j*j «JUU-I! jIs! Jjij t> cJUs 
J,^jj a!j3 I di; ^fl^j jj>- _iJL£ jl dii^ij 4*ijj 4>-jJ aj coJjl VI U^L jj> *>L/P 
^ jjU JJld! jCJ ^UpI Jc ^S 5 Vj fUfeJ^ (jLi^ V ^l jtyil oj>Tdi; 
JjSi IsCSU cJLj^ _Cj4 Jtf _UA0 (^J 2Scc oU jl j^^p 4is! JjJj 'j j J,^j>- 

J Jl-li !/■ J*f" J*^ ^ *J^» f ~- £ (_£*yAe JjJ^J J4-jJ^ V^j C^-# J^" J^ J 

(jjSI (j^Lii (jLJ»L^V pj— ^ J-*JI ~<&^ oji Jli cJcll JU CJj jj*JI jJtj^ dU-i 
4_ij_*J J« 4! aJ5 Lc j_i*5I <-* J_^ ^ (^jl (jjJI (j^Lstj 4 ili CJJJL *l _^jl 

Cj—*- jjJL ojU-j <S CJb (1)} ^JJ^-I ,V jl «^l •'Uj'r j^ \c-T» -^lj J^'-^'-l^ J^SI 

oA-c^j j6 Jaai v /vii JuiJI (jip ^lc U jji*5l ^ujL^: ^! LLU>- (jjj'l cjU LU 
J* VU ^jtwJ I J5j I iTo^UJ j I J5j I jTo*>UJ JjS^ ^1} J ^jj (jjjl J JjSj Is3U 

^IjLs^j IjLs^jSI Jjbl Ijia ju (jl tJJ Oj jL^= ^Jj5l —9 <dij Jc Slj jJ <Cjjj Jjj^S <SU 

ljd)_LS C-4—1I JU Juij LLs^jll J*V lji._.-Jjj jl JJj olII JU ^— ^" \jS~p-\jj 

(^jjlj ^Jajylllj J^D-I ^l ^J U 5Jj U USIj Ijiljl (jl -U» rfj^" ^J^ ^ fL-^JJ 

j cj^-jt "> j-^-f JjS fej^ cJ-j^ ^j4 Jii ^aav pJ>\y\ J JiisJi j.^2_j4 

o& l-ib ^Jaj^jjs (jULJ-l ol Li jj-fs Uj LiU J LftLLja.3 Jj J?LU 5-Lsfj 

0& lijjiLb U 4SU J Aj^aj *u>-LJi> ob «U^-Ljj» Jc lJj-^I j\p ^_}ua3-\ (j^j-ll AjtJf J JU jUj iijkyiiil jV lJj>- Vj tyo-^. J~4j jjS^j J-^. 144--*" 
Lji Aj oj.— ^ LL&>- jL£- cJL^) Jl~j (djjJi*> JL^i j'jj j^J JL^l Li&bjJLi ) 
cJ2\ lll J^LA-I stjdli (<>jXill ^ ^j&J ^U» ^<$ trJ^ 1 ^ ^&' 
4j6f J JUJj iijli^l Jli jfM SL- pLcVI Jjli L^L' J VKLjai L_i >i£ •] 
liU (IjjJi oj^ 4 «SUaij ^L^j) Juj (j^U& jJJj^- J*-Vjl j^vj jiOlaJljilj) 
r /vio cJ-l J VI LiU j^U_» l_i _>_£ j di^ p>l J? jpt 4L J^L_4 U^ 

•i jtii _Lki 1 j Jl>-j i-i *! J-ii jX4 J4-^i J Jji: fe?u c^-rj J- -Jaaa 

U 4llc <_ij_iM j/2Jj_1Ij J^LU ^Sj-iC 4)1 j dJ-SI J VI bu_ jfJU J (jj-f-^ <-*' ^ i-& 

j jjiklu o^ ^pC J- ^aa^ ojk-i-ij d^jijj} ji^jii <u>L jlLi dlii _._* 

( Jujj Vlj ^jjljll %^jil ljj>- -Jji ol) Ju5j iijlf ^l Jj3 5>.jJLii L^J 4 VI ajU 

JjJt» C\JU C-*_ c"j Jli iiAV J-rj jp ^iil v_j_-T J (j^ly-l <U-1»3 _-* Jj> U 1^_>__J 
diB 4$ j\-_£ jl VI ^Jjlji ^L^j jj-i^ V 4)1 L^i i_j!)ta>-l V JjJI IjjUP: ijul 4LUI 

-—-I (Jl J«j U~? J • Jr* cV*" * J • o^- J J f-r^ * -3 . ' Ji ^'J ( -r*-— *' ^JJ 
j 4-jjj jiLlii /^jj _s-\JI ^Jsjjill J Jjit> ISoU c-.*._c* , j Jli _JA^ diJ- J* 4__>- 

4Jj j^ jvj b *Cjjj J2AJ /^^jJ (jl 4) OjJSlS 4lb )( I 4)U \a 4) j^J (j^d /* J^J ^T^J 

dii* liU dJJi fcljlj Jj ^ (* — ^ dU^> jU jJj dU^ J Sj^r jl Jl (« — ^ J4J 4)1 

(1)1 UU Jli _4JU J 4) 4l d)il Uj 4il? J 4l^jll OjA^J l^iiV dJJi ljju-ei-l (c^jill 
^JjjJj (i4^jlj V diJS jb 4! (l)jJiU9 4lJ^ J djj Iji L4. (^-^Jd 4l^j J 4^jj (jill^ 

4^5 iisflj^U ^_ir. j>-l j&U^_^' 06 l_| jU-jJI (1)1 diJ-j Ijil—i o! diJ- Ij^jl (1)1 

OjSsj Lxlj iLJl \^ ^j^d j' 4) (jJw— li /T j>- 4ju_ ^r Ja /Tj—>i (1)1 s-L^ jl s-Ljt U 
J V li^Ji 4! jj-i~ Vj 4SU 4lP J-*^ 6 -^ L^^ - ^ 'jVr ^! ^JJ^' (j£ ' jU 4ljjj 4)1 JJJw, I Jl_J jU aj 4! Ijji! Uj ^ \*l i_(Xlc Jj-4s u^5" _ il J- 5 ^j 4JU J^h eV^ f"* u^j ^ 

Lu^ dijLil «lJ /$^Jj 2 j£ J*^ olfljil •'Jv-2-J- Cf^r *>\ y^. * C— ^. jl <£?Jj /y 2 ^ 

ol c-A^-l -^j <— a~5-^ ^jj (j^"4 J*^ 5 ^-4-^ ^ dy6 <l)l ^} 4*j Jr* _£ ^J * 

5r 4j1 J-v» 4S cJ&j jlj J- 4! C-iLll oLjV" lil J^U- dU-i oj-» olj} olkplfl djjljj*^ C-_^ 

(^jjl olij j.*j Jj U <dl /«^ \^ v-^j cS^I J c ^J j^ u^h liiJ <— J 2 -*j dJJL~l JLii 

Ob Ju» 4»'! 'JjJ ^-^ji ^jl (j*-» Jj^ ^^ cJ«_c il j JU _MY V /Vll 4_£kp! 
4jjjJI J} g-j^ dJji jjs dUi Ijjj^s (1)1 ^jjJI J- ^t^ 'l ^ 4?jj (j^*J J-^l 

J*l _>l4 Sfj 4_il? J dlji ^^ & ul _J! •] ci-d! J^ 4»l y&T j' c ^u^ 
jijiL 3^1 ^yj JU-J! j* CJjill j'ftU- tiou /viv dite J**_~5 ji 4 J IjL^jil 
y I ^jj 4_i__ il lie o& tLk o! *J) Jp oj^ J. ^ LL* jp diju ^j^- uo^ 

^ile ^l «Ifl (jl 4iil JuP lj Ai*4 (i^e 4ill Jj~ljj 4J£! (jl jl 4ii| XJS JlJifl ^^^c 

4ill Jj_ij JC_ oL« j^Jjj ^Jjlj jLt> L^lfl O*^^- 4_ol jc diiil L*U Ijl-c eJjllaJI 

jifl 4j*i x^, j, ^_4 jp dJju ^j^-j »tn- imynm^^iic *Yy& ^ii- jj v ^i^^ 

ojjjfl jL^i^/l j^ ol^il t-illaJUI ^ ^JP jjp. cJd Jj^j j~-^ (^ i^UII cLA-c* 

Ae*- U A<?6«l*_il S-LflJ C**Jtj U^lc 4jj| J_j-jfl S-bfl J- iP S-l—S^- Lg-fljlfl 4j*l '*jc 'j^f" \, £^\c 4J 
Jo bl LjI ^I^- oIjI 4lPjLfl a*>UJI oJl<?- 4i5jlslfl 4jijJI Jc 4Jj7 ,jv 4_i«_v?^fl oJ_J_*j 

4i>-lj Li J_ 4jjuj L^ju J^- J^j jjI J-i* (jyj ol^dil cJISj _CJ ^J!P JL_ ^jjJ-JiSI 

diss J * jJ-T^il j; V! liij jji fau c.a_^3 jfi JA^r r /via ^JI jjp 

f-l^j J4-^l J -Jjj? ^}^ c.A_c- ^^J^ Jli -iAU L^Li^j 4iIlJI J ^iJI u« 
(_$Jj! /»jJJ -ij^fl _yU- J^P /^JI — iJ^ -^TJ:^ 5 (t^j^^JI jl *— j » I jl Jlj;— *~l (V* ^aLJI 

^jj L^jfl V} 4aJlUI ^_,^-Lj4 jcifl diJU J15 4i*JL( 4^Lj> Jl i^ol 4aJli5I ^j^S 
J* l_li ob Li l^JiiS ajj J« L^_xf 4j*I diJSj 4JI (liJS __£ ^jj jcJj 4j c—Ja^ J 4*ilJI j^aJj J4-^I d)|j <J L^Stjj UjLc j& dUIJ 4llb d)b cUU jjy oLv-4* 
J^-l LaJoJ^ V ^JaSl—- 4_i ^fc jUj J US_^>r l_^i u/'// 4_Jiu 4_i ^fc d)Uj 

Uij^ j£ cUJS l_^*_cj Lg_C^_icj jubS ejJ&j LgJLjA^s j4-jJI .> 4*JLJI (jU-jJI <j^^i 
J^-^ll 4i» IfJ^ jl y$>* "**~^i J4"Ir' <-^ J? s-^^i ^ ^ J*4^ j42 L^_c Lcl j 
jxjLjS oJJIp US^2 ajj L^UJij Ui^ >r jll^ l_J_c Lclj L^_^_c jl jLLjj 1$-*^ 

£jj ^JaJS U ^i 4^ ^l JrvjL>_ 4*lvJ 4SU Ja L^-Ljai ^jjy <jl lf*_ J (J?^H J^ Jl-U 

L^s^vj ^jj L^_c Jl J_u> LcU 4*JilJI JjJ» ^l JjLiJI ol dU-i o4d ^vj <-^ ^^ 

Jp- jj JJ-J*": j-^v J Ul 4*J_? j^-ll^l o|j jl~- ^^ 0& Ak^JI ^s V_ £ d)b 6^ 

^jJL 4*J_? JU_LJl JJJ dJiJi aAj -^jd 'f JjLUI oj-^ ol Ulj AJLi J j-Lj 
(^jJL Vj dUi aAj 4xLUI <_j\Sj Lw2j*-j o|j 3j~* }s ^ v^*j ~* '^ ^ A- 1 ^ 

^J U /Vl^ diJi jJu UIIJI dJlJj _Jc oj 1*3^-1 pj 4Jic O^-j J£> i U-S 4J_ <1^>-Ji 

jl cir*.IV)jJI fcl ol -^*-^ (ji _h4 J^ dUU (j^J^- 'n' 41*1 jVj ^LskflJI **U- 
J-jJj* V (j^j^l oj oLJul <dj cj;iv9 ^j__ll ^3^1 j|*i^ ol _^j^ oLjul 
_;jij* c_5" 0L5 _;jljj LJ> cJj^t dJbi _;*Jij jJj «iJP oLl'VI J-jJj LcIj Ij.^-1 
,^/J lil «•ISjjJI jjI ofcs ju\ J^-jJi LiLl^l Jiflj ol jA<^-Li LJ_i^ *_Jj oIj cUS l^i 

iiA^O _^Ailj CJ\£j> Liwai flc 11^1 J,| Li>-jl j6j ^_ji| j_ij* ^CP \'j2>\ jC j\iul Jv 

j^j ojU>- 1 <di_ij Jb <) s- i °g>' (^ °-^-^ ~^' j^^. '^-^ (jU~><l /J» Jj^ ^JU c-.A_c u j JIS 
l_J, 4JjU-| oj.lv! cJ_ i Ju*JI "L* o|j s-_^ ai^JI J-^^l o| ^4^JI oLv>l Li j^Lvi» 
4jsj6 djZ A^JI J Jjjjj IS3U oA-c^j JU £JA^1 l;i^ ^ VI j*j 0J.1IJ cUSA5 (jL^ 
<L3 Jj u <i-N-5j UAJ^ <li (_jj._^: ol «*S (j^^Jj °^ ^U <_Jijj <C\ i Jr*w» *_J_««JJ \ j- 

cU-c^j jfi -iA^v r /vv- yj\ 4_i 'i 'j; ^;3ril_i _Ji* liu ^Jjji-dl ^^?j 
JU jJj\)J oj^j (*• jd J^ j^ (jV^*^ L_c ojjj sd«_^l_4 jJIjJI ol IjJuJjp ^i VI Jj^ ls3U j_>^l xJ> _J jJP jp diJU (^I^-j inr diU jJljJI Sljl jl U-»y- jl Jb Lil; 
J^s J^lj^l tij^ C 3r^ ^ ~ <c &~ & *^"J -*' %' j^ U-5-^ -i Vi JJ 

jju Ul JUi i__jlk_^-l {j/j-& J,j a^»l Mji J"-- 1 - TT-^ J^^i J>~^ fj^f ^T. 
VI r-LU Jjl^ JUj <jl> £>Ulj 4Ji J* /^>j 4~£>- A5r*^ ^=— - ^ J^ (_P" ' _ ^ 

mJU LJL* oIjJJIj uLU ^o 4iic <! <j& j_~ aj jyj jJ r^_4>U l_L>j>U jlS -i ^'lj 

\j9-jt- j\ ^s^\ Ju-» I Vi ^ ^ <*— J L) <4jj^ »J*r^J ^* ^j' J^ cJ-^J 'a\[j (*-$> 
JuiJI oLs^l U Jjjl A-iiil ^Lr j -fjJ-5 iL-JI Jjj^ t>3U cJi-c* 1 (JJ^ J- -iA^A 

oJ>.~i I jl oJw>- (j«w jJX jl UJj j\>-\ 4**ij>- j\ 4_J_>-I S-zc^ jl 1>L_M «b t- j>- 7~J? /r* 

ji _iji> jjj &>^n dijs jj>^j *y ji*ji ^j j _iji ji i_^j jiic xk5 v i^ij^ ^jj. ji 

olkpl t-j^ U JJip jl JuJlil jl 4«*>te Jui-I U XLs _-k*> jl oJ-i— _ *Li jU yS" 

(j oJ_i__J t£iji j)?"*-^ <-$£■ J~^J 4-X-~l *-4-*^ -' *-- - JJj 4 -^*^- 1 di-wilj 

J^ 1 Jr? JJ-^ ^ < -r J . ^ VV1 jti^. ^ ru ojj! L^Jj jj j °j\*r ij^ \~x& Iplj ^ dU-i jleU *^-^- jj-^= <^ Ad ') 'jj5*^ ^ ^J 
4»[ Uj jij dJiU Jp 15jj jl Uo Ijji^» 4! bl J_s£ j^ jl lill^ J^NI dJJU JU iUW 

&y i^j j^-j ji I4A» a j! l^ ; lI> 4>Sf 1 6/5 61 vi djui j* j^>_i S/ 
r /vvr ^ JU- ^ dB ji ij» J4^l dAil jJ^ r^o ^Vjllj ^l v hTrA m (1)1 j-^ <jj «&l JjIp ^ ^ jp dUU ^l^- ini iSjbr j '«5 ITj4 <j^l <y Ou 
^.J 4ilb Aji ai*1I /,_£ *hj JU 4! jlSCi jjp j 4! I^ y$ jipl °\* JG (i^L. ^ul jj*«j 

iS^ • • ^^ (jIP U 4JU (jIP J_i Vlj Ju*ll «CJe (jIPj fi-^i^r os-bJ-Z (J- p ^ JjJiJI 

jl 4*jj jl 4!jo Ls-JL^ <CU ojJL^ <jl*J AliH J u'JJp. 4lic iilJM J^^lj dJJU JU 

> • « » * > . > " «» • * * * > - 

dU-i J* <jH^3 «'J^— * (jV^I U VI 4l» jIju V 4j'I 4jJ^ -^ rt-f^^l J^ |{p jl <-__•..> 

o& o1lx jlj c«-il o«j ~*j _~>&j L-44-j Lcl (J^aIJI dUi> 4S lp jl dUij ^yJlwJI 
U VI ^jj j£> 'i ^jdil ojI_^ jc xilj (jiJI £aj _S _£_- U <£jjji j IjJJi 

*»» Jt> U (jl?u <_£-^ "j^J jl—J? J— 4)U j( J— «*JI J^ Jg U jl*j 'ij 4)U \» i_^-l 

i_i cjfc Sfj iSfjii *__■ S/j Ujii Sfj 43^1 ijij3i > ijjy ^j^Vj* jc xiii 

ol Sfl oj^p JU j «iJjjl j_ft$6 ^S/jJI i cilj ^p! ^il j* cidl dJJS £i£ Lcl j 

Ijjlj <jl 4jl$JjJ J-^Jj ^?JJJ ^O J^J %ji dUii <jU 4SU j 4l* 'Jg U (jljc jL (^>j\ 

jli £iv 1 r /vvr jjj> disi j drjj j c jJ 4;V ^idl JU dl? j j*j <& disi 

4jI dUiij 4llj j *uS 4iJc (jlp 4j_<5 O^i {jPiJ* J*3 l-h-^ ~"^ j^"J <J^^ J^J hI^* 

Jilc j) 4jj« J.*j oJIp _*Jj 3^ (jy-^l ^^ ^ V* *w"4 ^-^p ~-Ij J^j /J*r ^SI ?j^~£ tj"^ 

jl 4Jj 4llc (jl?u **k'J> (J *4^ O^ oJ.lvi C-jj ^jjl JuiJI jlj 4j_P j\iJj 'ij 4J "r^rj 

«.j^cJaSI ^il (jl 1$ 4tlj j J^U- C4_ll ^il (1)1 dlSij 4llj j 4llc (jIP-l CjU jlj jitc 

^J>- 4il^ ili 4! I JJJ> ^jIpI \^ diSU ois il W 3I5JI j JfJ^^JI <*_J U 4J5 JU j jpU- 

, Lc J^jA,.££ U Ju^ 4llc jffjJ^A (jl °-^— ^*J /p*^ 5 4jI j^ C-Jjjj 4l^j>- *^jj 4j^uJi JJ— ^ - 
(jlpl J^ JU si^£> ^l Jjij jN JjJI J^ ~l_t 4Jb J-^ 1 - Vj 4UJa^ jl JU 'jA OJJP 
J15 JJiiJI 4llc (j^Pj Li^2^ss>r 0S-& Jji (JapU JjiiJI 4X-S 4_Uc ajj? J._lP J 4) 6 J^ 

j^tj \\ lgi_4 Vj 5—tilip JL>c__U»Ij (3^-1 I _JUi- j i^JI 'j d)6 lil "ji s dijU 

^^jpiiSU^l^ HMfyi- S/U_4_c Sf UJj^pf ji^U /Wi 3j)l ^ 

^^^^^^^^^^^^^^= r^v ^^^^^^^^^^^^^^ ^ UJ^) (j. ^ i p J Z$jf4\ ir^ d>) (j, ir^ Cf ^Ij j* i p J -Js5-- 
(i^L 4ii! JjJ.j ^fJjU 4jj^ Jup. iL*» 4! Ijuap (jipl si^L auI Jj^j oUj J ^rj 

°f& 3u j^-^ii dUfjj jst; -1 $ ^j duu jis fi w j-^ji di: iJ? ^pTj (^ 

j£p| oljp J 4 jIjI SjUI J ^4-j jl j_>\jH j^p (jj J, i*jj Jp dUU ^JU-j im 
li^l c~^ls <jJ jll diJ.*J oljp <j» t>tl ^l* f^ jjp JU 4S jSj 'ij U^ i^JJT'j 11* j 

(jlii d»!>i?Vl J._i-I Jc ifUI *9js Ojl*^ Vs-^ p-p ^J-^ f — fc' Jp f-r**' 'f 

diSU^l^ uiv^plil x^l JU jjL^Sll cju r/vvo^lji^j^ildi!!! 
dUU Jl^ iSVi <SU Ui (jip l-J SuiSI (1)1 -&11I cJ^ Jjl ^L-c^ 4*1 c_jL^j} JJ jp 
<d?Jl*4 'i oj j ^U 4*J vip lil ^jlSs-i! ol 4SU <uJ ^Ip lil Ju*J! d)l dU-i u^j Ljfj 

U *iljLc <_JI$\_i!j juill JU j^Jj dlJS j? lil «iNjJI lip ja £lisCJ! juJp d)l diBj 

Si ji ilisi oN C-iijil ;jjLc ij_iJ t^gj i^c L^iS/j! 1J1 jj j, fi h^ 

'lj 4SU 4aJ V^jJ l-j Cjlxill (jlj ojjj 4*lb 'ij <SU 4*J ^Ip lil Ju*JI (1)1 LfJ i_i*^*j>-! 

l^lj^l oJu^l L~isl l-l cJlsCillj ju*JI (1)! LajJ diJi ^juj Lj diJU JG ojjj U^lo 
«Ujjl c%i ^iJ H^ $ P 5 ^y\ W r~r^ L-^S/jl jJ-yij L*oS/jl ol^lj 
(Jaaj LjCj diiU Jlfl 4SU J ojjj ji-jo i ^SU 4pG! (^jjl jUjvLtlj *j l-l 04ii.il d)l Lsijl 
Olf^l (j^ IjLl V /VVI ojjj Ai-ji ij 4SU5 jA Juj-l r-j^- 1^1 j4*jI ol L*aJl dii^ 

ol jLSP (ji^l J^ j^ **tf j^ dUU (j^l^- uiA yiiJI J jLjsiJI ^U-j iVjMI 
L-rJ jd *^j L-^L^ *^j ^-^j *y 4j'U U j.LX J^ ol\Sj ojJj Lcl JU ^UaJL! ^ yjf 
<&] (^jUaJLI Cf.j-^ Jl ^ ^'1 hI^ <s'^*-3 si ^ ~ !/- Cs^ ^^ ' * ^-r. (*V*"~^ j^J 
4x:_^l J^*yi diJU Jl* iSVo L^ipU Lj, L^Ls^I j\ jll UjI^ L^j,J? jj oiJj 

/>*>l*JI 43 LP jj-^ ^ 4j'Ij 4SLC JAj-^s ^^ ^3 J=rj ^ l^ JJ-^ - ^ ^' LllP 4jJc 

J^. 'j-ii i ii)! j 4SU j ji jjiii 4S up jj_^ S/ 4j*ij jiii 1 i^ ij ji 'ii4 j^- r^A ^L:! J, JSU jp dUU ^li- itv-^-ljl! ^jli^ll J (jiJ! j^jjJiU <Jju i'-Jti _>j 
4)j| JjJ,j t cUii ji^p iil JjJ,j cJjI Jl* ill $C_U J^ 3_iP Jp jU4 ji *-**■ J^ 

L^p LpLii ^*5I j* oUt iiii J_Sj l_£~ £- (J, ^p c^ J» CJb (J, ^jj^- d)l 

L^IpU I ^SJ *lcj 1444- j c~J-U pSI _£ J^» c-i5j L^Jb c*jL«U CJJJI 14» I cJC_> 

mJJ I Jjij cJ'l cJui lil <y Ju* fr^UI J cJui f k\ Jjjl (J^p 4S1I dj-ij Lis JUs 

jjlp Jp <— ''f? uJ o^ ^^ (s^*~J 1iv1 CE3 _2^ U^l (^^^ ^l Jjij Jua 
(i-glk 4iil Jj— ij Jl s-U- jLsfljNI j^ *>U-j d)l ^Ll^ ^j ^Ip ^j 4ii! a_1p ^j 4iil 
JCji tfaip! 4jUji Ul j7 cJjoLs 4i»ji 4J9J *jc (1)}^! Jj^j L> Jl-» *ISj-i 4! Xj\J^ 
Jjij IjJ^ 1 (1)! 5"^f-^' <ju jUu cJG ^l S/I'il *y jl 5"£f-N s^S^ ^' <Jj-ij --» 

14^1 •&& &\ Jj^j Jl^ r**> cJli Cyj-il jJw V*^ (O^tj^ J- (•* •«--- /^ 

4iJb jjSo J^-jjl j^ *jiS* jv J?—* J^ ^' c5jy*-^ j^ ^ ^' clJU is^-j ,m 
4)1 cUJU ^J^-j uvr ^Cp £$>J£ cili» iJju o^J> jJl Ju» tj ^l L{J £m J* ^Jsj 
jp JLi 4Jl (J^p 4ii! Jjij ^jU^I j^ o&j J;jLs^j*^I j!xp J, ^L-sks Jp iit 

L_J U V /VVA 4j£ ^j-J£ cUj-i Xm J_ bj jjj jlij jl ^ Jj-i^ Ji 4^3 j 4llb Oj^ J^-^l 
J^JP (jv 4ill JuP ol i*ij 4j) dJJU (J^J^- ItYl 4>-ljJI V^^J' J lV^' ift JJ-& ^ ^ 

U j^-l cUli>j C-JijU JU ilVi *y JUs Jbj^i tsy-% J^ 4>-ljJI ^lJI j^ J^— « 

(jl Jc JsJCj 4l)b C>>-j Vfl l4-*^d (J?^l l-f-jL^ *^ 4j*l 4_1>-!jJ! c-j^^JI J C-A_c*' 
l^Jiip /j^ -J^j^-^d (J»y^ L_X^__C \a Ljsj 4J*y 4iu 4^5 y Cs-^Ss cUS-i Jii lil 4j**y l^-^d 

dJiSU <3l* ilVA L4^iol ^fiij ^j-^JI J 4*5^1 cijj^y J^ Sfj dJiJU JLs _JW 
Y$ c^^j-J: *^J cj'j^ 4^ o^d t)' Jj-^= *^ *' ^y V^ jj' J ^-5* ^ o--^"^ Jj 

(J^i J^ J-^ ^J LT^I ^J J>^ Ji "iP^ ^J ^J f ' ^J Ji^ ^J «4-jtCi L^i (j*^J 

j_Ju ui UU) 4juSf J Jls JUjj _jjbr "4iil o*^ lcjJ_r ^j_^lj <j;ij_^5lj ^jlj^_Jl v liOl j^l^flJlZ^ljl^i'jW^ dJjU JIS *JV^Eil jdli (ilii Ulj 

J j£Li_ii ^! (i ^I^j «^ J6 ii^w r /vw fyy&j VI L4J _£j V *£ 
^i j^p Jc ju^-l L^i ,Uk> Vj jjJ^-~-il ^l 1-44 r*-*^ -•' c^d ^ oljL-CJI 
3j_>- jl J jJi^jll j.1p jp dlSU ^j^- uvo cJLil jp _f_il _;p. O u pSl- VI 

CJb J_j C-CJ^i ^r^" (1)1 Jl -1S_ «_j_H Jp ^jj* (1)1 doljl **l (1)1 JjLv-j'VI 

JUi L^p _£pI (1)1 L^iiol jLi 2 - J ^^H c_U~ _,_>■■ j!l j_ip JLai 31*1 <jL c~J* 

_£p| (jl L^Jual! J4-* L-xJLft _*l (1)1 (ir5^k >~l Jj-^jl -- oSLp J JJ_J; d)| <w-Ull 

Jj7 J_ ijl -UaJ J _JJ£ jp diSU ^lU-j wi IJw (i§§l /Jil Jj-^j JLii L^p 
s ^^j (i=& ^ 1 _jj 4-^k iip cJ&l* ^L' pj; J jS <jl _J j-^jll J4^ 
&l _JI _ipj V 6_JI ^ jJJ lL> u dJj- J jl JU-jt U c_d 1 lij diSU Jis _J<\ n 
61 d^ Cr 51 ^jj ^ <j* %' j* " fi J> J jL-^ j* &SU ^I^ uvv Lj)l JJj 
L_x USlcl (i^p 41 1 JjJj Jl5 J_J_il Ljil c_jlijJI jp JL-i (^IJb >ojI Jj—ij 

j]j _£pl 4J| JJJP JawI Xs> Jp *»« Jp _JJU (^J^-j UVA V /VA« L^JjJ jJp, l^laJlj 
Jp ojJp J ^LLft jp dJjU ^JJ- UY* _£p1 J4*V}5I ju^^ «Jjj u v /va 1 «ulj Lj 

*J> Jc Jil cJyb Jl cJUii O J. Cjs-U- JJLs L^'l (i^^p /*JjI /-jj iiulc Jp <ul 
d\£ fi—li» Uj_xl jl 4^*1 L*>-l (1)1 4-JljIc JuJLfli (^uL^U a ^Sjl aIc Jj J Jljl 

L^ic Ijjli diji lj_ JJLai L^lil Jl ojjjj CU> Ai CuUi iJj*^J J Jj^3 L^1sJl_c 

i_^Jb cLJjP ji (Jl UyUJ JJLii jJU- $$^L &\ Jj-^jj 14-Lfcl x^ J* J/«-L_i- 

4j j^-Ls LJLJi (^^^p AUl Jj-«j tiil-i A*.Ji fi--~ ^VjJI 0jS3 (1)1 VI Jc IjjU _JJi 

j^pI VyJiVjJI Lc'U '*VjJI iJ_ JsjL^lj L^jL^- ^^^ aul Jj— ij Ju_ LJ^l^ 
Li jJu Ul J_ ^ jilc ^jflj "-0-t JjjJ- (j^uJI J (i^t> _-o_t Jjij ^U *>r 4^1^ Juiiii 
"^ 4iil _ r >lif' J (j-J ifjr^ j^ o& U jlsl i_jLT J (_-JJ ^jjr^ 'OjbJ^i JU-j JL t« ) ^jipl \4**^jSI Lclj ^jjI auI J^J-^j ^l disl iLJas Js^p 4U j& jlj AUIj 

cSj^ jl Loljl 6^j-LI pl <£&> (1)1 JJf ui>^ -^ 6^ <2^' 6^ ^^ Jy^-J 1iA ' 

JUs (i^p ^iil Jj-i jj. dili o j> ii LJ li«.Vj jl Jc L^JLJ I41il JUs L^j 4>jLt 
jp ^jw J, ^J^ jp diSU jfl^-j uai flHI ^pI j^iVjll Lcls dUi dJdiLic *y 

L-=>-l jl 4i^Le cJLas tjCtjlll aI 4w>b tjjjl^ Cjs-U- o^^ jl j— -^j'l Xp CJu cjLrf^ 
L^ii^ a^J t diji Oj^ji Li*i diJ^plj oi^lj 4Ljj> dljLc Jji d—L?l jl oMftl 
Lr/1 4^k 6l oJJ^ oJPji A~*J ^ ^-£ Jli 4)j^j & bji b\ Nl S/ IJlS 

6^1 j4iVjSI Lcls Lli^plj L^JLtl ^^ k\ JjJj Jlls $=^ ^ijI Jj-ijJ, diU 

JjLj jl j-f J) JJil XP JP jlio J^ 4ill _UP JP dJJU (Jfl^-j ^iAY HAMH gffil 

^ *-U; £-£ j^II J diJU Jls iX°* 1 Y $& Cj* jpj * Njll *£ °-J> ^ (^p jIsI 
6i! SU-j jl jJj 3^1 ^iNjJI Lilj jj4l ^ &ji 6[ *Li y Jljj iJl Jc ojIJ 
^J/j ^l j^iNjJI Jls (^gjp iil JjJj j*y diSS jU- U *l_i j* Jlj^ (jl o^j4 
4! jilj jlj 4! dUi Ijj^ d)l ojJLJ jU- liU <c> jpj j*^j5I /^j jp si^k 4\il Jj-ij 
4ijj 'Jf- dUU (jfl^- UAr (jlpl liUVjSI ai^JI j4 u w 4iJsl dJilifl 5-L^ ji ^jljj d)I 
•*' J^ ^J^ ^ - ^^ ^43 ^^U IjuP (^>-il /»Ija5I ^ j^jJI d)l j-^jll ^ ci' ui 

jljp Jl lji.^2^-U LJIj^» js* Jj p.^1 Jlji JUj Jlj^ js* JU jjojll 4££l L^S Oj=l 
ty-lliil (j^ J~*J (jl 4xij 4)1 dUU Jylr-J UAi l_^Vjj J^jli (j^P (^2.^5 (1)LaP (j^ 

i jLp jisj j^jjI oU oj L*J JUi ^j^/j ^4 «j^ 5'j^' ift "^3 ^ x£ 'if- JL-^ 
jjjdl ^ 4lpSLil 4J5 && jPj && Jli ii^v r /vAr ^l JI34 ^Sfji ^ 

d)ls 4lP IjidP OjU^- Ifr (l)lj OjJjj LjU jl 4iSlj^ i^ (jjJjS^S 4_^l jlj^ Jl L-.-~.ij 
ri— fic 4WPJ *L4 4)1 J^ (l)6j 4_ol jlj^ jl oj N j jL^>j 4) ^ — i-l OjjI 4) (_ijXp| 

144-jj J j$pI ili v >si ^ iieSiiLi oij-ii disisj disu jii awi lii y! i^j £p-!j ^' v^ ^h tyjyt ^h ->' ^!3b-^ ;1* J^ j^-^ ^^ L^p*y ^Jj l 
o! Ji* 4JI J,l^ oNljiil ^p^iill jjj «^jjj Lcij 4-jL ^Jo i U J^_4~*-il ^Ul <u*y 

Jlf il^ O 4^-P Jl jLj» 4*^ ^-4^ ^* ^aP Yj Cl~ 4I JSo '1 4j *y OjjI 4j t_ij^J 
uj i_SU jl j»- wCiil jjlj oj^ olj^l J^ _Xlii.il jjj j liilp *& iiliil j^VI ilijU 
i*jj| jjlP jU IjJp i*jj| jila U j^-jij^oji ol^l j^ jlj^VI 4^jI jjj * % _'j Jj£ JjiJl 
y 06 Ju*JI jlj J^U^jJIj -jlj^-ll 06 JJp jfcj oU jlj jJlj^ jliVjll i^-j 

Jl* iftn iljUlj^Vjil __/_! jjj i_il > JJ> *Jj L*_U-1 6L_i jiy j6l 
jJu jl l^L-^ £s_J jl J^ lf>-jj j£ij Jp JjLr IJ4-JJJ j*-'- (_?*j £*> ~^\ J i^^ 
JiS (j^JI 4jLs^I j& 15 jjjil diS^ o*- 1 <UI (j-pl ciJJJ L^Lj (j 06 U^Vj jl *J_7 U 

jJu <ul Aj J-^ 1 (_$jjl O*-" "<& t*JI J*> 4*1 Aj J-^ ciJJI ^jLc J* (J4lj 4_M (j-w (jl 

y Ijup 3^j Jl oJ_-~ ui£-_ ^l j dUU JUs _J^ w feVj j»- ojjI (3^pI l_l 35 liiJI 

OJj <UJIpl (_$jjl oJJl-J oj*_j i>- J ^ Jj*ll ji~J (jlilll JJ*1I s-Vj jl oJ.iL~ 4! O-L» 

J, ji£ Ji J3 (J' cJi^ -^ o^ ^^ l?^* 11A0 *X^' 4^'JK U^ /VAt (j£p 
jp ^Lift ^ vjLJ-I (J jJ^^ll jIp ^ jS fj\ (J 4_ll j^ jp p> (J j^ 
dJil^i "^UJ J4jj f^ oLj! Z*^j 4! J^j _]jj dWis /»LL* ^ c3^^' ^' *_^"' ^' jsi' 

(jjjl dUii 4 >r <Jlj^ os-Vjj ^SU 4lj <Lj*y oj>-l 4j*jj\s J,ljy^j *b/U iljj aN JjJll Ji-I 
jjs-l (jl 06 U Ojj^-I J.5 <CjI JU_s <Lj*y oU-lj 4JjI iijj Jlj-Il l^JJ JLll Jjjj 

Sii jij-ii tvs iib -ii-ii ojj^i iJi -jjifj^ v^-' ^j J^ 1 5^i3 ^ 1 o^ 

s-Vjj 4 *U>-*y (_j>--^ (jL~P J olc p j} l^-^-li 01 4jjI C-~JI ajJI (j-l _jj,i jJ cJljl 
LJU- 06 4»l ojjl «ip-l *i fj» 1 cji 55 (j' CJ.-^ 5 ' ^ O^ ^^ (S^"J 1iAn J'j^' 

«-^-j ^J-P^"' cJi vj^' c_?. o^ ^ ^=^" o-? j* ^! f^-^ ofe (J otl J~e 
cJLi c^JT /J V»l ji| ^ Jl? ^J-P^ 1 <i vj^- 1 l$. o^ cK"J ^ "444- 'j* ~°\^ i«r Jljdil «• Vj 13 <£>jj JUi L^ol oU '*£■ \^rjjj L^ol L^jjs Jlj^j *^U cSyj o\jil\ 
Ujjj oU liU lL>-L*s> (Jlj^ i* Lcl dJjiS^ jiJ jjiji-^-l J^ *yj-\ LfoJ j& I3 
UAV V /VAO Jlj-dl frSfjj urfc*— $> ol^ ^. ufcl ^^^ p— ftj j— £j pjSfj l3S 

£ijj 4jj\j"4i j6o iJjTj (iil* J^-j (j Ju i^lliil <j< ■^-*-* ol <*& A*l dUU (J?i.^-J 

^.ilill J) Ju**X JUs b Vjl o jj ^J^ ^ j^ u^rS^ o) {£ 4Jj lp j\fc ,i-f*-^ u^jV* 

ilj-i ^p Jljdl *Nj j £p-l ujjj ojjja 3* diU lijj Sk^il j* jkJI ^ljdLI d^ 

Jjlj^aillj <^^j_yi (3>l <y frSfjj ^LISI d^lj^ iu t«r Jljj Ij CjU jU s-Li J* Jljj JlS 4jLUI jp V^ lPJ J— *" *1 ^^* <jy*^3 1iAA 
4)1 4ol_UI J *_e" U Jl>-I oj dJjU j6 il^A 1_ jjJc 4Upj ^_4-l_y 4?l j\_J Ij-i-I 

j^_yi j iiiu jis _^ j^i iipj J^-^ 4)1 j^ 6ij !j^i jiji S/ 

oj j Ja_jL_1)_ <3^— M «^^^j ^! ^ fjtd ->• J> iiiii L^j.^-1 jJp 'ILj y I Jv-Blj 

^l lil jspj Jis _^r- y iVjil Jl ^yi dB jjo Jjl>_!!l jl J^j_yi'bl 

Jjl^oill jl J^JI^ol J^ i3~-U^~l J? f-£o Je IJuP Jjljv-ill jl Ji?-yi 

4<_pI ajj l^/jll 4l _Uj j& J^ 4)*y iVjil 4lll i>-j 4-IpI ^jjl 'LI *>r 4_pl ^jjl 

4J Jlji ijjd^ jJj Jl>~^ jl Jej-3 i^ijj ^ «36 -^ 1 r /vai 

Jjli-il o& ojj 4_pI (^jjld^ol J^ <jS&-ll Jjdl'Ll |_| Jil^aUl jl J^j-^l 

i_ji iliil x«!l *Y$ J« j^lill J^j-^l jl cj'j^l ^j! o - 'J ^* o£' & 
r /vav J;_4^il 4pL\ iiiil x£\ iSfjS iVj Jl>;_JJ Yj J^j_yj jJ iN M Jj£ jlj^JJP "J^\ XJ> d\ ^fllj Jp dJjU Jgfe- \U\ ^jKHl J *Li_i5l (^JU 

JjjJI "J ojjp jl ^Jj ^l dUU j?^-j iM« i^i ^uSf J* <db -jj U l_ip jj&Cdl 
cUJU Jb —^YY's-^Ji ^jLT j> ^ J5 ^* -^ - <4^oo-l o\?^> L'ISjLl^ ^ Olc-L'j 

j^ 4& jj br >f1 S/U iJj7j dilsCHl _Ji* oU disu Jis *}wr r /vaa <jij J>j 

\i\\ ^liSf^LskS jJJ JLil j*-ji U Ijjjj i_ ^ cJ€ jl «TjLf J IjjJj jJj «Sj «TjLf 
iJjrj &_* _^* Jf jidl J,)/ u& lifeS jl g_l! ^ J ji_>^ Jp diSU ^xJ-j 

Jl Ol$0 <Ls iLj__l J& jXz Je JSCjLli <CjjI t]yj (j^LuJ Ljjj^j «CjLT J* <&t> 4^ 
^^ I Jr ^U\ OjjJo I Jol (1)1 dJkil JuP 4l!l OlSti dUi Jp 4SLI4 Jljj^ <j« dlLil JJP 
4)1 L'JJLp J^^l dlJU J_> iS^Vi o"_j*j jliul Jv «SU j-2 Ji ^* ^^ ^ £^-f J? Ji ^* 

Si^-j 09I •L^l J* '-^' -' /*-* i ' 'Jj ^ ^-~ ^! ^^i ol J.^51 J^ je J-J 

iijli '_)! (1)1 4I JJii iiSi Jp Jli lil j*i! Jj&l ^Jzaj CJ*S? Ai j oJuP J-J&2 (1)1 Jc 
(lj.sl__j?li °iJlU- lilj) j-Uj *Vl j-uLfc jJlj (lj*>- fi—f^. °i^4 c Jl ^jti^ ) Jj^d J>L*Jj 
dJU Lclj _JjU JLs (alil jjai J* IjAljlj ^jVI J IjJ4>jU oSUaJI C..1^J> ISJ*) 
Je**. —'■*-£'' J ^P d\» iJ^VO i_ ^ ^>-ljj J-slJj ^j,- UIJ <Ls Jii-j Jp '^l jil ^jVl 

^jisS ji diJi <i)j (•f'uT^ii j»lii ju j^ ^jfij) ju^j &j4&\ Jj^ J Jja> i«ii j»i 

J^ _-*_c*' _$jjl 1 j\.^_s tiiSU J15 (^Ll^ _iJi *CjL_T j=^l J^ <1p i_ s*2j >r *u*>lc J^-^yl 
j^^l Jup b\ J*&, Jij dJJU Jl_. usr L'jue dlSS jc ^lii! JJf cSj^\j Ul Jil 

A^-U^ &t£ Jy\ 'j* AlP ^_»>J 5r ^j^ <_a5I JJ*^*J A-^s-U^ Jc 4! U*>lc CJ& JJiP 

. , > ^^ ^ . - l i s s s ■- ~ 

4kZ >lj yu iii oIl: iils Isl ^i-Ciil 61 L-jJp ^V! iijU jis il^n a^ ^jNI 
c-i-N-il J Jj^ fau cJ^ jpi Jls £J^vv r /va^ ^liT J ^ij^ oi Nl ojjj 

dlJi> ^buju ^ AJb 4Tjt_fAjj oJ.LX *^j ji Aj 'Jju '1 4JU Ju>- l_^ AjjU- 4ij oJu~C ^j&o 

j^ i4*Sf ^i^cj Lf-u i;jLi-i uli ojdJ jaj <5i_r j ji-s jst: -1 -Tn jjjii (1)1 JJ L>U (1)} c^j&ol! oj Lf^Jj j* ^!/^»! ,v LdCa <l>j3 (U-j J dUU JL» ii^VA 
olj-ll J^ ^!ji-^ ( ~->!* ?** ^pf c$il ojj ^! v^ci^ ^J^ 1^51 4jjtf /u^aJsj 

tLU-2» J Jii^ Ju aJuP 4*^ V^^ (3 «^S^ J^ iJ^H^i &)te ji n& <J~^J 

obolj dJd-j jj-4s ^ -^ ^s^* 6 ^ -^ d-^ t— i_jA3 ?-^*j aLjLsM ^ljl Lcl obo^ 
<5 j^U- tiiSJJ j^bSf Jc oj*Jlj jJaiJI 5.U*olj JLll ^-JLkj 5^^l *>-j Jc ^jIs Lc! 
cjIs c/frLi 6} jL^~L> (jp LjLs-- o[ L^l «! ^jlsti *JUj jU-j J dUU JU iHr ♦ 
JU iHn r M- L^6f jc ^ j_> •! oli Lg^f j* ^ --^^ ^ $ f' 
4~sfi v^ *^ LpjJ-\ ol jy«r jJI u^ Oj>j Ji*JI J Ij*jJp. ^ A^*-^ 1 ! ^» ^l diJU 
l_j jVfjj 1^6 ^ J^ dJ^ o'- !*s-^ °^y2 (1)1 ^) <_ot> 'I jl ^L^ _i5 J> «J o-il <*-? 

4^ *i^d (1)1 ^U^aj C-Jb <jSJjl Jc Oj>J *^J <uJaJ JJJu d)l Jl 4^ viP ^ J4*^l ii>-l 

Jjjj! 4XJ <dc aJJ jjp J y ls"jrJ) (jipl J^ (i^t> yiil JjJ^j jLs U lJ*>U- _]JJJ 
U <£&(_$ jjl 4_JI _j ^pjj (jl JJ jl Ljlx_il ^pjj (J^- _Jj_ J$__r ojs dJJU Jl_ 

(^lUs I JuP (juj <CjCT cJiajj \^2^Z>r j Jtfl Jc «^pjj j\fc 4^-1— » li (_JTiSs_JlI \* (j^t 5 

4& ^Jl £j% U*i^l ojiaiu jJJU-j j£ uilS J dJjU Jl_ £i^rr jjNI JU- j^ 

^U iijj ^JDsli! CjU *c 4a>- (j^aij ajkj j! Jl ^jjl ^als U Oj^Jj (1)1 j»-V! Jlj 

|^L« j.<^Ij Jp jV-Ij 4iic |pJ> -Jj U jjij jLJ>L^ dUU J6 &k5£ ° { j»%\aj <i j^iJ 

AjfcCJI j^ 'Jj U ^LJ^ J^lj J5 1^1 ^I^TJp ^Uai *4-jl>2ll iJjT Jp ^•s^- jAjJJ 
(^^Ji I LjT JO I ojklj '] (_$Jj! (^^aJ I jJj L-J^-J 1 ! j-^ <l)Ls ^ljUL; |^Aj ^Jj U jlSj 
(^^aJ I Lil «J*y (__5^2J I U Jjai ^>-Ls^ Jc S_^ *^j JJwzJ (j-^J J-^l O& 4^!—^ 

4! (_$Jjl (J^2j«j 4l>-Ls^ (C^J ! ^* ^ (j?jJI L^j^-I <cp ^s^j o|j ^Lv? jiL) ^ ^jjl 

4! <js jjl (^^aJ I Lcl 4»"V Ljut 4^Ls^ Jc ^jaJ I (jSJjl aj^ ^j 1j_J4j "j^ j_^ Jp 4llc 

4_^j L^j.,?-! c,jh^3 a^Ij Ji-J Jc ju^lj i_jt_C L j\JU-J.JL| j^jjl ^SjLc _iiij dtc i-V SJ-\ Ljt Ljut ^j^ol (^5^-^ I (_$jj! Je j_.iU <o*^ u^^d ^ 5^" (j^ (^f-^^ j>-V! 
!-! l^J! ol -lie <& ^iil ^ VI dJJU J_ ittrr *LcC_! J^Sbtl ^jl r Mi 

CjJ_js (i— f^ f-J'jd V 4)1 J <J-^*J J^ S-*^—**" f»-fi--*J J]^ oJ._y-lj ^--\ Ls^ — ^" lj~jjJ 

jjaj Vi «jLy^ ol 5>U~' V Jb 4jJuj jJlj cl>j-_r _- ** J__! JG Jlj'i^ ^J_-l 
lj5J oj p-$- ji JJJ lj-~* oj p-$£« ^fi <jp- f-f?^ J tyk ^yj^J J^ o^ 
ol ojjlJ ^b ] -JJL~ <ils*!_! jLiil ol Glie <& ^i^l > VI diSU J_ Jwi 

4j'I cU5_j j^-jL-II iui j* I JJ& J-llj j__~ j! JuiSI oU ol J-»-l oJIp £L-C ^ J-*-^£ 

(^il JS L-iKHl jJL- cUS_ *i! jr £L_f j» 4& L_c t_ilx_ll j!__J Ji-j J_£- j! 
Vj ^ j* te* J-* j^ ^ J-r' ^ Jj&_ cpil&II £_-bl j* V S^t X _>_-! '«5 J_l£ 
I Jup O-j ojI^ j! *>-j ti-JoCli! j__~ oj_ <l tiuly *^uj=- j_i J <jj-^ jlp LJlCiII 
ol\^ J£ L_cl Lf-. t_ilx_ll JJL_J Ji-_« c-ju ijjt cLLS ^lisCJI ol cU5-j <S Is^jLj: 
o_j ^t_C ojLL. s-Uj^SI Jp\-£. i <jy_ 4^3 JJ-viil oU ojj JJ*p LJ-viil ol_l 
OJ.LJ o jIlj: IjuP _j j_--iJ j£ ^Jbj 4~lx_ll j__~ o|j ojJL, j* cUSJj Jjl iUjidl 
V /V^V 4li_J j_i j* *^i j ojl^ x^ oji^- Jj Vj c_jlS\_il <^i j j^SI ojj-i C-JiSj 
l)U l_^ Ojjjlj^ L-f-o |L>-j Vj ol^lj AjtiT U;-^ ^j^il cpjls !_! dilU <_)_■ iS^ro 

CjU jU LfD 4jl5sJI IjSjj (Jp- j^ajy Jj- ri-fL 2 -*! J^d Vj j^ij J^ i*^_^ r*4^H 
olSj rl— jilc U L_fr (t—^ ci-l (*— ^lc U ^_fr j/o jO I j> VU Jj7j L_L; J-i-l 
L^s^s^, jJLIJI 14*^3 ^(Jj^ JLil jU-9 j* ^ cJls J-J, jSo ]j ojLJ JLil Jjai 
Ji^ o^Li'! -JSL-il oV 4JJL_il JU j. c4^j jl ^LcCJI j, ^ <i& J\ 
j jjjj i S J~ jJj cUSLJsl ^ilSC-Sj o& olj j*SU J^ 4> Ij-£p U Ijlji ol (L-jJ^ i_^p 
uvriliCJI J^l_JiJI ^jUcjU Ji- J^Siiu ■! ^^ISsldLt 6 N 2b_^'l 4J-S «4-i ISkj 'lj i -isCJ 1 
JjjJIj ^_j&Jjli L_juJ_\^ ^cUUsj cu5& (i2^L> r^SI 77 j_5 ^-J-^ \ \ Jl w ^*l cUJU /jfJ-»- o o i-A jjJk V aJU o^riJI J$ J& si-Cdl j l'li^ 4ilc A*£_£l >J> VI dJJU J_ _J wi 

jj_j£ S~ t-JJo ^Uj Juii! jl tiJJSj ^P L>-Jj VI 4^Lj_>- Jc ii^Uj jl L^-Ji- V 

j£ 4~>-Li> jj- Li*j_M 4j_»_ jjj 4x>^-ji> 6-L VI ^SU J* LL_ jui-b (1)1 L^j.i- V 
jl 4! J£j 'ij «SU J* *(_$£ 4*_»_ __j j^j °i j-^ jl JU ^Sj jjdCiII oU 5r dlSi jU- 

j_£ >? 4X>^Ji> _oL LjdC 5_»l_ J* j£-ij ^j (j 4_J_- /^TjiJ 4-4^ < -J- ! »- I* ^jl 
J^ «t^sfj Jc OjSsjj ^-»-1 j? 4JU J-^-l _$jjl -jj.Oi ^^ ti^ 4~*~' ^r LJ-Cill 

-JliiCUl y Juiij <j;jjl Jji~l VU ilj7j djlx_ll oU jlj 4! dJJ- Ja (--jlx_ll ^Sj 

jCj Asbis _$jjl j\j (^Jlx_ll JU 'j* 'Jg U J6 5r 4JU J* ^JDOlI jc 4! Jj _$jjl <U_- 
4^>-Ls-> _A_~jLcj 4_s_»_ L_*Jl_£-I d)6 jlj ^_J-C_1I J \^2^L>r jl_5 jc 4X>jJi> 
(jjjl <_JW2J di^Ls^ Jc -^7 jl <_J_t (1)1 4*L>_ _$jJJ JJ djlx_ll j_£ 5r ^llCJL 

LsaJU- JjjJL dJLl_x ^JJ] ai*1I ;L*_£- cjj! ol j _yjJ-^ L^Ju Juiil oj^jj oj_M 
4~>-L_> j.L l_^j^i Uklii o&yi _§ iji __ilst_il J diJU jls ittrv y Mr 

_}>_v >r _iJ_ J^ >-> jl 4_4>-Lstf 4_lic *L»_ U J!U JjjJL _Jl_1_£ <j;Jjl (jj-fl^ V 

j_-l L: J_ I _ji_- 1 d)l j 4ilc 4! _;jjl _>i_- 1 Lcl 4j V (j_^Ju J^i _iJU Jl_ (jjrlSo.1 

4j «J-jaJ-* U ^JiJsJ <L>-Ls~> ^Jc _^ d)l 4*k>_i (jjjjl s__-U OjDsIII J_s£ Jc 4ik>lS _$J_ l 
£j\* d)l j 4i_»Uy '1 (jjJJ A_1*JI Ar*_^~ (Jl (1)1 J 4! tiiSJ~i (j.i_slaj l^Ju J-_4ii.il Oj^oj 
jjSoj 4j ^J^Jaij U ^ju&J <L>-Ls_> Jc S^j d)l 4j_»Is _$jjl _L_-U VU — Jj^J _-J-s_ll 
4>j^rJi 4ltc j_»_ U ji« JJ-\ li ^t-CJL) dJJ~_C _$jjl d)6 d)l J 4! dLyjJ I^-^Aj _jIjX_1I 

J diju j_ _J<\rA y Mi ik. jJ-i L_cl 4;V l^sCL jli (^ il jU_ jj_i l jl 

_f,_LJj *c *l>-Ls^ d)_lj 4_U- _i._skj Jc l_i*j»_iil i!s> Uus (jJ_r^!l Ju 6jSS _j_\_ll 
4--I ol diSU J_ 4J_C_1I jr»*^ jp 4^-Lsi» 4iJc 5_»_ Lr J_ I J_^JL dl_l_i _$jjl 
(Jl J|j cJtS--" lc-r^ ^4*11 od 4j 4U_j_ U (_iJa.j *L>-Li> Jc i^jl J4*!l ^— '- _$jJI diJU Jli lijltCiil 4lle ,*-'-' Ob c£JJI <L^rL*2 ^sk^r J^ll ^JlJL-C cS^-4* fjl -*' 
Je ClJlSvill U>*J_i| i^Lflj ^r Uj-fr 4)Ljtx._.9 j>j-'Jt 1^4? Jj^? -4*^ <-^ hI^ j^Jbj 
_;jJJ jlili ^tCill jV*> <*" -4*^ £s-^ Jr? ^j^ <l^J ^-r^l— ^> jiL 4_JL>- cJ-w2j 
ojj J__J-s~t LkIu ^4^1 Jj^LJ 4> 4lLsks U cJw2j dJu>-Ls^ jc ______,!- CiJi jl 4*1? U 

^ J6j Ls_J_- <d_s ^tx_ll *L»li ijM 4~>-Ls^ Ajj AjL^ULj dJL-__-C ^JkjJ j& _JI 
J_i S^jl Jl ib'N JiiJI Ajj *_>_■ ^JiJ Obj JiiJI fcfcjl 4*^ iijji -LiiJI cJ-Ja.; 
^ U 4llc LJ-Sj _Jil9 oJli 4j___>Uj s_jtxill J tiiJU J_> _HV"^ 4llc *_>_> _;jjl 4*jj 
^L^: ^/ oJii jU dUU JU j^lIlJ __jS jllcj dJ&Ciil OjiC >r 4lle Lj_ 4_P__9 j* 
jl c^lSOl, (_T^ ^l^ <-'-' -^ ' js^ l?*~4d Jl ^j^,J £^--9 j? 4jle _;jJL_ oiUjP 
4SL-C j^-l JjJI Jjbl jM '<J^aJ ^ jr^fdJ c3^ l/ 1 ^ O 1 ^ 4^ J-'- , | ~-4r**' /^^d 

jjtS j^l J L-iie ^Sfl ilJU jis _Ju \ r Mo ii ^L% diji j^K ojii ^ 

4)1 4llc 4*klii U 4! j4=*d Jl /jc 4jLwCJI _%* 4lle Lr 4lP As<al9 L_-ftJjL_ 4j«__>Uj j£ oAlP 

J*r 1^1 l£ J"r_$ JjA ti~^ "^j^ %' *"-' ^^J* ^ °-T ^*13 J^ <-4^. lT=' 

Je oJii (^J&liil 4P__9 CJ& Lcl JjJI JfU lift JliJj oJ.JJJj 4-P L_u9 J^-l Jl 
4^J)i 4! O^Jjj ijJv-^-lj oSL^iJlj cijl ja-11 4! L>>*^ (jIjJI J4«ij jl J ^U 4lkij jl 
^IjI 4^*>liJ J6 J4-J Jii (iJJi ji* Lclj i_^ft Jo LftS ^/j j^ljJo ^ftlj- j^-4°ij 49 L*JI 

"J~ £J\» dUi> J^ J^L; (jl~>- (1)1 JUw tiil-i j^ 4^c ^vi»j9 j=i Cjlj Ijll^ lJ5j IjSsj 

jjii I jl £j\* lil s_-jlsC_il s-UjP jllSI 4) (j^LJ- bLt liS o& jJj LLt liS lJ_a> jiiU 
J cLA-j?*' U ji^-l dUU Jl* ilUY s_itx_il -;lj^. c__jb 4jlSU JU J 14^ J^-^ 

JjJP tJSjl (1)! Jc (^jS (1)1 ijtx_il (1)1 4llc jUUJI 4i i_j U j^- jU- _jl| r-ji^. t_J&siil 

^jLlTJp j_^ jlj_» ijij_ Jc jij 'I (ju 4^l_t Jc d)6j oi.i ^iir^ ^j-^-i d-u^ 

iiJ- Jjjp *l-l Jp j_^ jft 0J5 it-CJI Ji* ^j-^-l ^? S^ &*& ^ <J& *' «^^3 n- jLs^j <U*>ic (_JuJ>lj Jx$ T^Jh^"' ^l^ J^ CPjd J' *4*-*"' <1)U a-^ 1 J^" ^J-^H 
jl J» jo I JJLlSI Je J-Jj 4_^l rjJ__sM Jl Ju*ll 'l^ d)l s-l-S (1)1 j IS^jJ-jT IjuP 

JU JJiP *LS U- ji- '^ jJ-\ T-jh^ ^r^ Oj^-NJ f J^l J liilU JU -i^iV oJuP 'J"^ 
dB JJaP U-_^ lj_j ^tSCJI J i*i J^jJJj 'j JJ Jip O U- 'J ^-J^ £\A J° «^S^* 

■&L-J jU f jJL^ i-^j bi-^ -^» 1*4. i <-4j p — ^liSf ^Jc [yjft lj_l jU t^JPH 

i>-jj oJlp-j r-jLU 'L~-l *Li jlj U^-fr 4l Iju-OP IjJ*>-jJ ^j-^f-l <~ij^ J^ (Jj^I 

p-j^L-£ £j£ ciJJI £j--H ^ J^ ^' j^ j-\*w ^-^ 1 ^ '^— -a^ ojj^l 
4^1 lil ^J&il ul lilie <--» JSbi-l Sf ^il ^Sfl diSU JU _iUi r Mi 

a-jJLip oU 4*ju5f J <u* JjJI ^jlSClll jjj y> jJ-\ <JL~&\ jl J-Ip 4J 4S (jjSo r°j-^i 

£t_CJI 'j ^jjl f£jL^ Jl As Jo I^IaP J? (iLi -V-7I U jlj 1_ £X.J J JuX*JI JJlP 

dilU JU *>- J 40 J« -jJL. j^-l U <dp *J>j^s &>t£ Jy\ J <— <j!x^ (iiSi dJLJ^j 

< ii I ojJL> U> J-*-l (_$Jjl ^j^ 4o 0&J f^j^ t_i^l 4j*^j jc 4o6 4*6 4)1 t£iS_ Jwflij 

^trj* d_s 'jj ^jji (jir d)i j y. 3^4^ jf j-? j-i «-^-^ JJ v~-C-ii cpi i^p |f J3 

jO I 4>- jJ- Ja^ 06 oj j (j^P jJ*i ^3-? <— ^' ^J^ ?■? (J^ ^" ^^ ^^ f 0-? <— ^' 
^ISI Juij Jsks U 06j 3^J ^^J^ J5 ^ <— *J*K-il ^4—^ ^**"' <wJ-Ciil Jc Jj l_jf 

jli <5Jl^u^j 4J& hs *>r'Jr £3 j^'i/^^ <w*j-Ciil Jl *i> Jj (jl ^j^jj *Vj <__j>cn_i1! *Cjt_T 

4)U , Lc oJlJJ <£j& Lclj jJJ>-\ <JJj*Jsju> j\ JuSI P'jjoJb» j\ jjpl aJ^^ Jl /*^*J j— ^ 
SiJf^ij *»Q t^J^r J^ (V <-r^^' ^ Y3 <3^J j-^ J- 5 *"^ <0' tfc *^°Q °,ij V*^J 
jl ifl jg f-ti^ V^° J' j-5^ J b-^J ujS' «^JJ <-r-J^-il CjU-Ij=^ JaP jC- Jj 

J^loldiSUJU ilUo^J&l\g£)\j /vW£&jJji&&4JLAj°^ 
VI iftljS jl julijo <fa d)6 lil <i->j V 4*1 Jt^I (^ibC cij^i^ Jt!JI J ^-*r" U 

^jlSCJI JP ^-f JLSj J^J; LjS 06 oj\ lil 4)*N Oj^-jJ *^J 4Uc*> j^jjill J; <j^j^ j\ Jd\ j\ JjJ! J, ^jjil ^ ^> ; Sj^ ^it&I! ^jVolj J- -Ml ^L 

<jP3j*& ^J^}-^- qPj& j\ ^ai j! v*^°. ^ J^d ^! L5j^-^. A^ ^i* 6Vt .j" j' r*^ 

j cU> u j-^ 5J}U (36 £i^iv »>>; Sfj ai J4*~ l^ oi_i_i i-£lf jil 

ojJL^ jl Jpjj tjl cSj^ !■*>] Ul>~tl j_jt ^TjLT ftl >^!j J*>-l ob aj !■*>} 4>l 4-Jl5\ill 

J* Lf>w j& U Jc ! Juj 43 Gillj 43 LP 4-liJ 05-1 jwl jl dJJ-ij I jjjj 4j 4pLj (jjjl Jj^l 
4ajj jl <JL) jl »_^lx_ll <_jwai ^LS 4la 4^.,<?? clJ&--ll CJb /U ,j^2*j f'U olj uLs^jJI 

4p Lkil I <! jo: jwsj 4j! dUij 4*j_Ji 4i* ^o \J (_jj!x_y (_P4^ v*"^--^ f*i~^ Jr? Ir* 1 J^ 

4^Ij 4*j=- 4± 4) C-»^J 4l» Jcj U jlj 4j5J^ ijoL; i\ &Q °\* j^. ^LSj (1)! 4) Jl^Jj 

^jiiJj 4SU J» <4*-*^t Li j^-*^! ^i? 4^ l — *^= *L2j«j &!>-£! jlj 4ip \j>cj£ 4SU jlj 
jb 4! IjJil ojjs 4jll5f 4J 4! 'jj J* '4! <jot> jl ^! *>Ub 4-~J- <_jlxill *l>«5 I ^Sjo: iiSi 
4;! dBj c-i&il pj-i J* r -£ & j-4 N diSU JIS _Jua r Ma _L g Lx j^I 
(j$jj! lei-lj i (W-llJJ 0jj^> 4^J J~^ ! j! i>U J|j 4^ U J^ ^j!xl1! j_-£ 0} jJj^ 
^SjLj: ^J-\iLI PjJf- °j» lir (jj*"^ (_$Jj! Lc'lj tuJi ^jUjp *^ 4^_Ja_^ 4_j>r (j;jL_^l 
£lj_tl cUJiTj c-i&iliU> J& 21ifC ^UN ^ibCill Jd«i ^ibtiLI Ap: 
Jli ilU^ a^S^c *Ujp glj-iW 5^^ ^i>-! b: j^LSt SA* ^Sic Jc '4S A^L^ U_jjI 
J J^' o^ * viP ^ <— *]Lk jPji' jl jUj 4^li^(jj>N_jll cij*^ oJj J^-Ij *^ diJU 
^j f ! ^ j^S ^4: v*"^^ J «^S^ <3^ -^^° * J~-y ^ S^ ^A^ J^ j' uf j*^' 
Jp j^^JI L-^Sz lJL^j J»-1S! Jc oJj*jj ^-« Uj^p J^ j! L^ IjU — ^ 4! Ijjjj 
*4^l p—pjk-T >v^- p—J^ 5j ^Sjj U L^c j (jlT li[ p—^I aSj pl ^L" J^ p-^k-T 
j>_i5l lJU- lil 14^J ilic ^ o& ^IjI o*^ Jj«*^dJ p-r^ <^^jd fi-f*' ji^ j' iJ-* 
i ojs L^c i_J^ iPj4» jl— (^l jjj f I i-j^-j i>-*J! (i-t^ <-^r5- !^i **^j4* $^0^ 
^^ ^j k-f^ Ijifj cj^ 1 j' c j^ ^J L55 J^" 'jij r-r^ c5*4i ^ ^^ J o 5 ? nr d\ J3 <dit<_il ii^: j£ ui&il it~f _& ^il j -l_e > VI dlSU Jl_ _<\oi 

Jl <Cjll5f(JjDO.I (jpl jjj <Cjjsj Ui J_£ d)lj <Cjll^f _;j\_l <j;jjl ^J.^ ^^"Tc^Ji 

^ LJj-T ^>_il ^jJJ j-J 4-Jjl^Tju-ap ^JiJ oj^js ^pj liljL-il (^il 
L>tLij jSj^I lx°jj^ l>I w i»l dUU (jfi^- uu ^lsol jui <Jj u /vw ft^i 4 Yj 

4jll5f (j t_J_O.I jJ Ju^ J* _jU 5r <L>j Jej <Ujt> Je OJb J^-j Jp ^Alsi jL -} J 

% c£ h?) ^^ h** cf* ^ H?> -^4 ^^ J ^^ ^ j^ r 1 r-^ 1 

^j Ijvoj l? j^*d <jl (i— ^ j^^d °i J~Jt Oj^d V IjLju^ IjpB j|j diSU J_ iS^OY 

JuLSI IjioCi ol Jl L^>jJ?- 1~^p aj (^Sji U iS j *jj_ol jjSo jl Vj i_ ^ol jliS 
JJLJI Ij^Lj ^- p~iU- Jc IjTjj i_J^p dAJS J;_l i_^p (jSji U _^r ^J (jlT (jU 
<J jJ S/U _ 3^3 oj_c t-il&il J dJJU Jl_ _^or lj*j ljj_£ olj LJ-p lj-l ij» 

ii Jo 4Jl fl—fJc J-*& (1)1 ajJj M —J-lj- jjj a!j j^tSf J <i^ Ijjj iSj^J ^L_C-SI *-j 

Y} J—JI jc ^Js JSJ i (jl j J—-JI Jc Zy dJj_ Jc IjiU _J& l_l JLJlI LjJJ 

t_J5ol J.I-J LL5 j t_J5ol j! jj /> (_ J«rjj d JJ^ (V ^i—^ ■— ^ 'i J— II Jc <bJ^U 

fju^j p4^*i jh^ p— r& (*^"j Vj oj-^lj XtS Ujj-^ Aj?-*^ ^ *-r~"o ^i d^ -'-' — ^oi 

1_Up Ij_I U <s-~^ ljj-*r JyjSI J^ jj«?- ji Ij*~ JyjS' bf ^-^ 'j^^ _j^~ r*4"^H 
\Uo ^L-5 _JuS ^llc U (_;_l _l (^jlSo.1 3-5 t_J U V /A • • ^j^j Jp s-*>l->- If^w V 
<s_9 Ij^JUJ (jB LjOsJ» d)l oj 1} Jj «j^j 0^^' 4^ ti lX ^=0 ^?* ^' ^i^ l£-^" 

4_,yg-4 1 Jj. I (JU <CtS^ '\a 4l_ U iofr 4SI >_■ Jo (jl ^cJb (hi'jP ^'lj Jl-^-l jL^ Jy, 

<s-ilj-JI oljA^ -^^ ^ diSi j5 Ji <IjOs_JLI j\^I j>j $oLI J, o^jjr» L^ISo.l J_ 
J_ll cJ6 J as^j^s (_j_o.l J^ (j^d Jl J— II <_LA5<3o oljj^» ^j»- (J- diS- <*! JUi 
diSU J_ iS^oo Jkil ^^4 ^ai Ijiil dii_ _;lj l_J- o_> j_5 o^>_I ^J-CJ Jl_j 
ij y dii- jU- L^L-r Ji_ A^_4f- J^ ^J- U ^-^ _;_! I_l ojISoI ol -J_p ^» VU nr jl <UJ.fi*- jl i! i^jJi J5" djijjj <_-J-_il jp A-^j 4jI diJ-j' aJ_. dJi]- (JIj (l)! aJi-JJ <jN 

<4~_£ *_j AoL^i jj-^- *^J ^ j>i s io Yj Jj _r? Alijj Ajicj J^-J Afl UP *,£> ^ Aj* ^ jJ-J 
ii^Ol <CS UP jju A* J_>- <dc ijuU (1)1 <?J^4 _£r£ *^J 2</*' jr? '^* °'r" ' *^3 ^ _*■? 
Ajj^O^ ojJ~« J,) Lfft <U j_ji *fl Jj jl _lj_ IjojJt Lj» ^i (J^t/* S-^^ (3 ^^ -'- 

«niji liiijj *£> aj *y ^ ^U- dUi iisu j_ aJ jjj ajj tif j 4_ju _j.i1j ji j-i a1 4jjj 

jl fiJ~^j J~^J ^~*?3 ij-^J J-"^^ Jjd^ j? 4^ ^ Afllj^pl jj-i^J AoL^i jj-^-J 

_^j-~- imi^p l_l <^-C_il «iyljj* O- V /a« I aJLc (J^ ji <3ja> jL> aJ_- dij_ (JIj 
Li*j_i-I _£p- L/-L=rj u^ J^ <_-o-C Jp Jli <_4— ~-il _^ Ju*_. - jl A*ij ajI diJU 
5r <! -Jj _; jjl aSL$C _JuX Lc _; jj! Jl _;_).> -'-" 'ji? *-^ Q'j3 J-jDO.1 oL_i AUfj 

j-llll Jjl ajJ^ LcU (jiii «4*jIx-II <4_& !_! diSU Jl_ iS^ov A J < j_i,JL) 'jj U oI^Sj 

ji JT J LvaJl l-Uj J_ jJ-s~P jl jjj J* tii-oll JjJ* pj JU-jll J^ A^b Jjc 

Cjj^£ Pj± JU-jll _r? "C-^aS- jl jjj J^ A_J_pl J__T j-LjI (--Jfl *^ AjI jXa Lctfl _£p I 

jJjJI 3ijLx a^LsCJI J oj^-^l diSU J_ ii^oA s-YjSL IjjJj* j>?_9 <_£*! _l J^> _H-i! 
aJj_T J Ijjjj jl il-fic jj& 'jjj • _J^ j^. *y J$o •] Isl >j_>-!j ^lf-fU;;.-^ IjgjT !-! 
p._jjtr J^ p— c^ ^* ^-^ p— r^ _>-! ^^ ^^j f^J — ^l -i^ p (i— c^ Jj^j' 

c-J-\_il J Jf jAS! J__J Lj Y /A' V aTj>-! jj_ ajjjj ilili J*J JLil Jjai jbj Ij-uPj 
jl I_j__Jj AjJL.jfj <Ci- Isjwlj Jjj jl <_-iJj ollP JJ& J-*-j J iliSU _^J_>- iS^O^ 
I4JS" A^j_^i *!_] Jc JJ-Clll _;j5 Jr A-jcf'l ^J^ _J,J_ J^ *_J Ji jl aL_^ jl A^ j_i- 

U Jl jiijj A-»j- (_ua-s _Jp i'J^SI I J-* Ailcj 14)$" <C>jj£- _;_! !_! J_ L^_JL_* J4J9 

AlP PjJpja (iiSii A_™_J j> a__L.Uj l__r diJS AlJtl U jl jiJ jl Aij_>- J^ Aliic J^J^ 

jjbjjl aSj-Ljc j£ LcU ajSjj ^^ jl SjJSf j! aL^ J^ j& ^yi^ 4J 0J.1JS j_.l5 

Jli _i^1 ♦ A^j__^ ii diS- ;- Jtf _>>- _^JU *^J A^j-^- '*+ Aii Jufl jllb diS- /^j^J jAlj jjlj iU 4JL&\ JiP ^jliC ^il^ill <1)! *-» <_i_Aj»-l V (^il lilJ^ 4jJc *^L_*M j^ VI di!t~ 
4ile 'Ij U _)U jru_* _r*-'' J? 5 < --- 5 'l <_?JJI «J_--l -- ^* '--' _A~? _ rk "- c ' <U_\^ J-*j oXJli 
J_i _J°t"U ^_^2j«JI j\ JU-_JI J^ ;jSj!j ^^ -L-P <_?JJ! °jVj O&J ^Jjl <&_«>■ j> 
VI _^j! ^ ^J. Vj gz Vj jiUJ V _J-t <i& _£ i^Ja J_t «II J diJU 
4^li5'j , _j£ j__J dJiJU Jli _,^_i cii^liSf j>-_-? J_l Jju _Li5_ j^ Lju~ ___--> jU J_l 

J-Jj _J^"IY V /A'V j-aO jj diJi> oAl^ ^J^J ty? j* ^ di-N-l! J*i 6j oJ_J 

•1 j! cLiii i_£J.i 4jiL VI oji^ ^j! ^ ^yJ. Vj ^L_J Vj ^L: <i>! ^J-Ci 

JiJaJls d)J_ J* Jol jl jlio _Jl5I <!j jlio 4jLc oJJp djl$3 J^I^ <-^ H^J 4_»J^_ 
oJ__„ j! isj- j_5 oJ-J^ <Li Oj>_5 „4L_J» --£>>-*- (J»J5! j!-W_J! ^-^ 2 ^ «lj-i.1 A^_i 
_U5_j 4ob dl5_ Jc Vj y dJJi» jJli dJlc jij «ij-^- J^--> Ji LJ_ jl '<. JU V I JJp 
JU -J^IV^I l_l ^JISCilUVj' C__JU 4-i-s-LJ jlj dJj- J^jiULJ <l)Uj_-~ J_J 

dll-i jU-l _)U oj___i. (__L VI <S jpU- j_p dJJ- d)l olLip j_pI l_l dJ&dll jl di5U 
iVj jb _£*_ (1)1 J^ ^-\_ll <--^ <l)lj s-""-^ *j*-j o& 4-^--^ <j-^ ^ ^ ° J 4** 

_J°t"li c__o-C_JLl jJLX 4jjJ _^_C.iil Jl*_ jl Ji$ _p«.lll <d>U jlj L-J-Cill Ji_J _£i-iil 

_;jjl oj^ J^ j*-V! dilsCdl _,_ii IjJp ^_C_Il di& jj L_s_ul _USJ5j diSU Jl_ 

4o& _;JJI J5IP jU 4^7& _$jjl JjVI ciJ-Clll _3^w '1 U c-J-Cill ji^S os-Vj jU 4o& 

j-^ J^ ci^jd -'^ J^ JjVI (dJ_C_ll oU jl j _Jji j^Ip j& _;jjl 4jlS3s.Vj <dl >_>-J 
0jS3 Vj s-VjJI p-foV c-Jaj i AiV f»— ^jI L-jl-3 s-Vj Ijj__'1 jlj»-l jSj <Sj <&__T Jp 
_Jj^_ __U-_JI _§ <i)jSo __i_t__il J dilU Jl_ iftno r /a-i ^ J_l iVjJI 'j 
dAJU Jl_ VU _J jZj di-tiil oj-ic jr >VI £__t_j ji '-J _;JJI __i_Ci L> !_--! 

_;jjl jV Ij-^p CjU jJ 4^5" jLil ol^iSj '** <dc *4 -J> U _l_t 4! _Jj^u '] _;JSI _^f_jj 
oU l_l J-r_JI jl dJii-i j^d L^.j ciAJL- J_i <db 4S j& l^ iJ^ Liclj "<&kk> j_i5 iLs_» *_ t_JJ_ (1)1 _^-v_il J^ «L'Lyg.J _rJi5l J»»-l _vi~-l j£ s-LJ^J *J^-J JruJ ■^'/3 L-^* ij ij 

i_iU-j j* i_ ^» (jipi _j___i, i.*y^ii c4~i 5 s tp cjb jjj & n *^jJi 5^ ^ *-"■— 

Jjl^lil _}_-£ 5e* 4^aJ i*J_ll J£pI l-j 1-^*1 L s_ul _JJ- Juj LjTj dJjU Jl_ l_^l_^j 
J _jJJ (Jp- 4lic p5 43 LP CJb jJj <_J_viil J* 'Jj U 4l^2J (jlpl _;jjl Je ajJJj 'l 
<i jSo 'I jU JjJiJI X-J <db aj3 Jl^P J ^ ITjJ} <j~pl _J> (il^k /-1 Jj-^j J-> Ij^ 

<_i"}b>.| *. jdl ,j\_-il_ll 4J__X j* (jl Ls-ul diB JuJ L_r j Jl_ j£p U <£* j^p JU 
jj_ y £*_jJ! j& <dk o—* 1 jl3 ^ (i 4^ c3--*d 'i s-^-^ J ^ ° J^ <3~*^ _r* J^ --4*-t 

J_J AjIj 4jU_CJI J-JP J_is-*.jJI jl (j_4_-_ll ili J^ ijl Lvkjl diJ_ JJj LjC j ^&JJ^ 

LcVs.(_Ji j_Ji_vaj j-upI ojj _-jlsC_il *Vj j» sUjJI j* (_j_s_II ju— _ Cjjj j_Jj 
_9_p j* jjjt *_ U <^_j u /a • o JU- j)l j* £J-p jl jjj JJI t-iK-ll j*L- jJjJ oj Y$ 
1_J_« Ij_1| ^juJ< (j^ui Si^lj -bl__T" j U^r ^j_il jls l_l cdJJU Jl_ iS-Wl ^J-cil 

j_.iU ljU_s£ IjJa ojj l-4~? ' -^JJ ^u_C_JI j <i ** jjjl ajI 5j?I o "Jilj.^ oj^> 

£*-?** j' c J^ °° ^J J-W -•' ty% v\» (U(j~5 diB jj-J£ ^j *_~j p-r^lj^ 
ajj i_ ^p _?Jjj <_;JJI J,l JlIJjI J—^s i_^s Lp 4j *j^j LJfj'cS 1-^p _?Jji3 ^j-JI 
J_J_lil djU _ljl Lclj ^.^ -jj j4 l>_£ _4_ ojS^fl ^L-i^ ^l ^ fU^L-Jii 

*^j jjrJ 5 ^ $&k >wi Jj-ij ji_ JJj |j-4^ _rf j/ 5 Jc diJ-i jj-4. ^ ^4 ^^jvij 

jj*Jc (1>J iftjJ-J (1)1 Uj-^ Oj^l^d 4^JI J diiU J^ -illV jjJaJI Juil IJl»j jljr^ 

jjl^ J^lj JJ-p (J-^jJj 1-a _t £_^« ^lj _?Jjd ^ _>«iJI JrJj-J-lj Li-^JI j^— ^ (*— r^ 

JU _i-\1A ojjj' Ilj _^"lsC_il (jlp J ftU- U (^_J U y jU- _Jj ji <i— j$BT J oji Sj dj& 
^t-T j« 4llc CJfJ Jij ojjj aI __ JrJj _Jj_viil OjJ£ 5r oJlP _JjIS3 J_J jll J dJjU 

_j_/o ij £j& (_%>- iJjlsC-il jlij i jn>- ^SjLjr iil ojjj aI (jl 4^ ^ *^ J ■- J^J *^ 
i_J_C_il J diJU Jl_ _]*\"i*\ V /A ♦ 1 l$J£-j ,4 ^-ol jJj Al _JJ«i5 'jj U ftlSL 0j<£*i IjJj Juij i£Jl]U Jli (J-jI^— l' 3^ (Jp" °^4-^ <iW«^ °J*-j °ij $* ty 2 *^, S-^ 3 -^ jl * I AlP ^^d 
Sji i^jlxill 3^ ol J~s i^jlSCill JJLX 'je jli <U9 ,*>-_y jl *— J*l$dll J^Jj <uic tiJji 
jl Vj Juiil dUS (3^u jl <db JS^ i oj^ j dUSj dilSvdl ^p (jl 4iU oj_£ ij dUS 

<Uoi* J^P ^j UjII? dUi Jiflj jl VI 43 JujaJI dJij ^"j-^: iW i\\A\ »a»JL- oll^ ^ui^j ^_jl$\ii! J cJ*_j^ U j~*>-! j! dUU JU _S^V« v_jl$\ii! J iL^jll <*_j u 
jU *fci <_£JSI J-^l ^!- 1 o& ^j j5 jd! _ilj ^ju* Jc aUl> c^xill jl Oj-il j_1p 

iJjs Jl _)J_J 'Ij CJLll d~J J dUi> f-s^j AjI^UI j? 4llc 'Jj LjC Jj> ! «U-Jpl cJ& 
<V*d i rj^ $J j& fjd k*a* ^! %l* fj*d 'i J? jj *' ^J £-> ^-4£ (j^ (£_$' 
jjlj'jj! J* 4^ vlP ^* (J| ^^ j? *^ (i j^-d *^J ^J 5 ^ fjd ^J^" ^2 ^! *-*~J-T 
j« J_l jgtjfj^ ^ Jj _;jjl (!)6 Ojj^ £^f iJ? ^ 'Ji U llP 4l*y ^ljjjlj 

Jj U ^l cuLi! il j7 Lcl ajI dUi>j <CjLT j^ «dc ^Jj U M I c-4_il dJ? j _u~-J£ '1 <CXJ 
^J cj& jl A>l dUi j\_~_?jj dlSU JU L^ (jj^jl ^L*?j cjjL-J-? <Cj L_T" J.* 4_ile 

JuiSj _xll ^j^ ^jLIIj <1 ojI_C _$^jU ^J-? ^jU V! ^CjLSf j* 3J 'jj ^j^ « Ail ^jlSCiil 

cJ^ jU-j j dJiSU J_ i)W r /a-v L4. iy jL^i oji: dJJ j y Ju^J- <& 
dliU JU dJJS 4! jU- ji*JI j_uU2bL~C <dJj j <j& JU l-jip (^j-^d ^*| ^jj« ^j oJ-iP 

jjSs^S 4jj^ J_P. jL^ <JyU (1 C °-J-~^ ^J^^ J -^ < ft-J 1 -^* ^*"^ Jj* * Jl dAp j\~— JJ 

o& jU <dj j I4, *1 _$^jl •'L^j J£ Lclj ^l j£U- dlSJi jlli <_ill oAivi JU (£jj 

(_JlS\_ilj _;Jj i_jlS\iil 4^5 \P jMai CJlll J j-^ij ^L^Ji (*J^i _?^J' -^ **4— *~' 

^i^-ii 2i2f j L:u>jii di; jkii jl tu»jii j c 1 Ij 55 c-^3 J i iip iiioi j^ 

JjSsjj 4L& i^lsL^j tLs^jll JJfcl ljiaj«j jl !ji>-! jU (^jiil 4jjj jL^=j 14. ^j*^ 
IjLs^jII JJol jl <db U3 <jJwXill lj_LLJ J lj Ijj! jlj iLi» dJjii *Ji ^_Jtxill ^LiT 

2jjii jUs ji-i L4. ^9j\ 4L^j jr j*yj uistii! j ji_^> dJ_ii j*v *j- dJjji 

Jliifl JjjL^: ^jj jU JU ^S jiil U j_i-l j.5j <£Jj J^ jo I L>-Ls^ aj _?^j! ci^! 

Aj _j^jI U Ac «dJb *bl tilB IjJ-aJJ (jl '<^~l J^ 'jsL^ -^ ^ °^^-!-^ (j$^J^ -^ (i--- 1U "ijj\ -lS\ l>$ «36 ii^vr Jr' ^i ju jUi tujii J*l ij4_j,1i vi j c4_ii 
u ^j&ii ^j ifi xis_cji j* <& u tUjJi j*Sf uftUjJi j»l Ji ^ifcii 

66 *4*jlXill J_^ (jlj l^v^2.>- jji Je ^t>U>j J dJJS ljja^-1 4jt_CJI J? 4-4^ 

j*l 2>V3 ij>;i j^ ipj ^Sf 4,1 jui jil Ji ^ v tuyji j*Sf !jU 

»4j!x_il oU jl j\^ £jjJI Jc *Ji <jX> i oU jU ojUf rU^i'i^' u^ yU}M 
U&Lll J>] l>\ j tUjll JiSf 'ilj dc Ur jbM ji ^U ii^j &l£f £•$ <j! j^S 

J diJU JIS £iwr y /a-a lislif lip (^il 4-U*p Jl «j^j ,^-Jj (3^ Uc u 

diiU Jlfl ^Ji (JaJI 4jj^ JuP. <Cp A*^ j^j^ < 9 ^ I aJ-^P 41^ ?-^4 Jj^d U^-"^ 

4jll^Ul Jdp <Up *^j (^jjli ^j^ « jaJI <C*J Ub jU <CLS «^JJaJifl dj"IXiil ijJLi 

jl dJJ-i jV^ K^"-^ J~ p ^ A^J^ ^*s^ J^ J^J (^J^ ^ "^r^ J ^^J 

J U*-^ i dUii Jifl ^J j <dc U U^ <cp *^j 3J ^ju^dJiSi Lcl j I jJj «U-2JI ^p 
4jLSCJI cJ^a-J 4lP U^J <J?^ 0& jlj j^j-5 < fl-ii u^-M ^i *^i <44-^ <-^ V"^ 

Ijj* Jc ^gi >-> j' <i^ J? J^ 0& jlj ^-^1 _Jw2j <4«s-^ JU dJj J v-U- 
\j~^ hi fj>? <-•'-' ^LV* -^ V^ J^ J^I^ /**^J ^i <^<]^ <-^ iJ^Vi uU-l 

_]Wo ojip p_£ JT J« iip k^j \*jy\ J* jl £uT Jjl J* 14*1 J-j ij fj* ^J^I 
Ujil J« jl *CjLi57 <JjI J? («i*ji <_jiJI 4>j^ J-^ ajIx^ Jp J^-^JI ^s^j lilj cJ^U JIS 
^.^51 _iJ.j JuX-^5 5r jJjI liJ (jj-Ciil aJa ^j^ i_i VI 4j*>Ij Jc ^jI^-JI Js^I o&j 
j^-Sf l J* I4J jii iyi di; J* L^^ JliCJl Jjj j, Jl ^aiSfl «iid jJu 
jjJi l^ J\ JiSfi jJ "Uj;i L^ui jii jj vi JiSfi j; J\ JiSfi jl i^ui j 

J^-VI J~>»*J J l^-^Uj^ J^ <— u\ J* (J-^a> ^J=*r^ J c (Jjd (jj^- <— ^^ 14^-^^ 

U Jj.a U-il (d~lj J A-J>jj 5r ^U^^ J J^ ' (j& dlJi J? ji-Ull U jV oj^>-Ijj 

>_j~l l JJb Jc J^i jojl Jj? (1)1 (iiJS Js^Uj Jc 4XJill J* < aI *_f l dJ^J uL>l i^ (^jjij jijlsi 4^j ja^j djju j6 4iic 'jj Uc yS\ \j£ *yu ijjj v- 7 ^-^ ^* £ 
<u ^c/'j-js. iiy^ J*^ u Jj*-?-^-! ?** v^-^' ci c f*—^ li^ ^j^-il (*4-^. <s^y 

JuP Cjlxill (1)1 dU-ij il)liu1! oJ~^ ^jjlj ^^-^ £^' ^H eP^ ^ ^^ i_-jlxli! *j ^* 

jIp ojd^ ^iipl ^jKi J dUU JU iS^VV J^ll «^jjd L^cU J i^ j^lilf j* <dc 'jj U 
^li^Ul j^ <Cp k^Jj dJiil J-^ U jjjj <c* £fs> c£l\ dij «L^ i jl J^ OjUI 
OjSsjj Ijloj* ^j^ jll CJJJ cj&j ^j^ lJ*^I «uU^- ^jSClII Jc j6 (1)! tiiJS Jj.5 
J4J J dUU JU iHva ^ufCJI JJaJi <up As^jjj ^Ask; ^jjp ^ji (^ill c^U! <iJj 
/a^ • ^lifCJ! jc 43 6UI ! Jui u*>lfl Ij$bj j^ 0*^ j-^c g^j J Jl^ lY- J: jii c-.tr t* i\\ 4! 4jjU- yz JXJ L*1j5 ^NI Jfi 4.1 dAJU (^Jl^- iJM Jliil J ^LJbiJI 04 
jJ L^SjLcc UjJj o) U^_- cSJJI J^ ^jLsf-l c-JU 5<r UIjI oj^JJ* jJ«j l_Vjl ojjji 
l£_J_ ^JJI oU IsU ^l iS*>U f^J^j *yj LJ> JLjj ^jjl jiu J?jJLll J* p-^» «i-tf 
cJ& jl L^SjLic UjJjs *_>_, oli> Jj dlSU Jlsj iS^A* <_J_il i^nJ Jj 'j^ --" 

jl ju—w jl 4A_V» jl 43 5v» jl ojju» CJo (jlj jl j*-l Lft jJjS l^H"; 4Ju OjJjS Y'J~ 

<ul JU- Jli« Jc J-4~? e -^-«rlj J-^j* *a1j £1 jl 4>j* \^ jl lj*- 't > ^ -^ 4_ij_k 

Ujjj d)l J^U ^j <-Jjo o^>J~~« J dlSU JlS iS^A^ Lg 3 j t jj3 Jj L^ aI*j OjJ£*j 

dJjU JIS l^JjJ^'k ij J^U- ^j xl 4JjU- ^pI J4j i>_c dB Lxlj L^jLic 
SU-j jl jJ LUSJSj dlSU J_ ii^AV V /AU L^i*j ~£6j \^kjo Ujjj jl L^J ^lij- 
i jl f-lliill diB ijL~tl 1^p6I j_i L^__j J Uj olJjlU J*U- ^j ^jU- f-liil 
Sf j L^_c J* ijjj jjp diSi> 6 *-" L^kj J U ^jI^ jl ^tU J-4 ^J £^ "1* &j& 

i j_4 Sf djjij «ul /Jaj j Lc^- ^j jj u i>_c diss L_xi j S/ pi mJI _jjl jvaji ^j j; 

ii* cJLl_5- L^kji ~<6j\^ U*j_£-I £cl JjJ» jl (_^j&3 J dlJU J_ ii^AV j^- aj'V 
iiJU J_ 43 ^» jj^Jj ^Isiw Ojfi'^j j^jL^" ^jU- J* |^u Jws~Ij Jj jJj J- CjjSjj 
iJ^Ai jjjjill J U ^U- (^_j u (jipl l-l mJJ'LJ JU J^ JU ojjj il L_cU jis ^p! lij» 
JU_ ^jc *U>di L^ J_^_!^ dLkplj (jiJI J, JJS oji_^5 J_ j^jU J dJjU J_ 
dljj; (^ej> yo\?s ojJ^ aIc JT J,l _;_jj IjL^ oj-*J^- dWcj _/^ CjI **J 0J.LJ. 

OjLv2j j^*JI 41 CU^Jj dJJU J_ 4I*!aj jl Ja^jJ jl fjjo dJJii J-«J Ju_*jl diU /C JJjuI 
4lP «_ sij Jfj o_jJ.<?-j 4)1 ja^j <CUj>- CU~yj 4)_uJJ OjU-J 4llc Lj^ IjL^ (jj— ***—*- 1 

cjLj 'i Ijcp ^o Ji-j J dJJU J_ iJ^Ao r /au JjSI iJji J^ h_i oji_^ d> 
J_ j»Jl_II 4_J rj-£. U ^LsLI ^SU J JSS 'Ji ^Jt JUj J^U JU 4jj j_4--~JI 
Ljt ojdJj il-j* |ji jls jli ^UJI JLII J^ Juju (j>- 4>-lji i_^j <SL_c ^Jdi! (wiSjj irr aL» '$&> U_A U ojil* i$y \c£ JSo ■] jU 4>-l j- J* *_^r Lcj «SLc ^Ip dJull *L-& 
^iJb AiiJM J^VI £ljU JC il^Al jgjull JiL^jJI v^ ju a5jJ J ^UiJjjdJ^SI jjjj 
j^ U ■> J 4*1 ^j^ jl U^ J L4. ^jl Z^j J Ji-j Lp^l j* IEp Jf ol L;jLp 
Jb iS^AV jo U ij Jl 4S J^a_^ !>U JS liU Ij^.Jo J£j '1 U iLi ,x* U j^ijj *Li 
(iiBj c-iip lil 14^» oy£*i V La jjj oji Jjj* Yj LgJji*j l& 9 j\ ^ ^J ^ J^ ^^ 
^SjLc ^5 Lclj ~<& Lp Li> cJIj 'lj *LJi ^ ^Jj *!—" uj ^-^j _fc*d La jJL1> Jl 

Lij^l <jU (iiSU Jli oj»l ^i Oj^l ,£>■ 4>**>ii c£J-*-P. <-^H 0} 4-**djL_jL J^ J4j 

J*>- Lr ^^ J li jjj J^: Jj'1 4*N U jjjj L^pIj dUi Ji «-I Jt jlj diSi Li> o& (iiB 

jjj Jls 4Llll J» ^^ja^ U diSi j"o 3ji j^^ -"-«SLk 4* u*JI J ^Is^jJIj JU ii^AA Li 

J* L^i jO Uj g^j jui; Jc jjjjj *y ^ji JT jls jujiSI «IjLc ^>jSI cjb 

J (iiSU JI3 iSM V Alf 4j *a& jl ^^4 ^ U JU J* jJb J*u>- ji j5j *iiliijl 
^j/ j^v J4S p-f^^j jj- o& jl P $& JU 4I j^jJj ^iJ^ J U.^ 4! UL5 j jo Ji-j 
O^j j*"- o*^i JU» 5*^^» J L*--^ (^J^ °° ^!j ~-~^' f^ <J*" <^J*^ Jj*^^ 
U^ J^^o jl Cjy cIjJ^- lli ^J^» J <J dsJ^- jj J-^lj ^^0 J j=^ O^ij _/- 

Lcl j \^j {g Lil j ^-Lv^ JJ i_J^ 1^-1 llJ 'Ij dJiil J IjJjL^ oi^ I3 ^J^ J 
j.<ll Ij.^j i/j JlS kt> U Uib JuIjI ft— ^ £*j 5>r ( j^2_^2_>.L> 1-^ ^-^d Ju£SI IJi 

V3 J4ISI djj^i i uSAc jo ji-j J dUU jli il^ v <^^ J 45 diji jtf lil jU-j^ 
j6 ii^l &Xj 4!U _iijij Jiiil JulJ <3^J JU JU jj^Jilj Jliil j_JiiJI VI <1 JU 

^s^jjj AJj 4l* (jlij (iiSU Jli Oj\P )(U iljru 'ij jl~>JI C->L$ oJiJJ <o& jj«« ^J iiSU 

jkj f <\ Jup (^i-JsJ (jipl J4-j J liiSU Jli iHW UliJij 4ilc ojSCjj ^CjliSf <£Jj *Lp 

I Juj Jli diJii J^i jL\ 4S IjuP ^S o& J-ij <U3 4ilP L-j j\ ^a^sj JP? L-i (j^d^ 

i:^j jl V3 j? L^ ijl ol J^-jiJ J4J 4j*I (iiSij J^;^ j*j 4a-sI c^JJI Ji JA^^ 4*i""P. *c*"-"d J|~- o^aJ, ^IpI <_£ jjl j <^J_il J.« 'Jj U JSsjJi jj^iil 3^ ^l® 9. >0 *jLiSk 
JjlP jjy CJull J-s^i At U 4JU ^jIp t_Ju! jJai tiiji *J*o '1 jli cJ*—i! JU s_ulj j <u& 

JuPd)! *su* ^ilijU jfli- uwU^jolSjijJj J^jH J^v^ju /aU Jj*_l Jlill 
<J (J-^= j^ iiSU &^-j ]i ^ h d$J& L^*j L-**^ o^ <S j^jjU- J_ j_JP C/.^ 
jl <l _jJj L*Uaj j! ^S jU <CjjU- J4JI Ji li| Jj^j o& v_4^ill ^J Ju*J, jl Ju*.J 
<& £dJM ^Sfl dJJU J_ _Mr Jjiil ^ ^jL L^SjL-c &fe Lg-£ ^j t«*£ 

<J*j jl 4*1 j «Lfl 4*J>J ^jj! *f^y jP aIj-J. Yj 4*Laj Y 4>-l_v? jl Jlii! j u'JuP 
«db ^S Yj oJuJ« CjU jli oJuJi ^ib U 4*J Je OjjJ.^ j os-UjP jU JS oJuJi 
^J-3 J^ ^*d "f ^\h ^J-i: jl <l _jJi jijlc U AkJP <dc (JuJl 4* 2 <£Jj j j\$i 

^jjjj obj jlsj «uj ^ip j^p % ju y? jliii jjj jju jij ^su ^Ij j^ oU i_i 

J_ dJd! j _£*> l_il «VN <£_ j kj J3iil b*-£ "J- «dcj Jjii! JuJ. oU jU 

J^jJI jJy _jj U c£Jl? (jlp j£ ^jJJ ^jajaj *j Jl*5l ^JJsSj Yj Ja^-^: Y JyjJI jb jU 

ci^5 jl V! 4; j&i _.! jj"- Y jj_^ Vj Jiiil & jjj£ V dJjU J_ iMi r /a' 
ojJLl <^*jj *^U Jjvil! j.LX ji-l (_J^*j jl *u !j»l*r <_L-U-> Oy^? °-^~^ ^v ^-^* jJ«xii! 
Sl dJjU JU iJ^o oJ_ ^jjl ojill o^S/jj dJiJU JU L^Jl 4! jjJ^ dJiJji oj- cjsafl 

_J^"l rcJu^j *V ^j^ ^^ «^ L A^ s J'(ij¥ ^ ^! "yJ^ ^ Jj^ '^'^h ^J jj-^z 
ol Jw! jlfl 4*UjUuj (^l <Cjs^- l_Ja*ji-l Jjufl j^rjl j^J Oj^J -Xiii I J _JJU Jl5j 
jl (Jjl! «Ufl <S 'Jj (_$Jj! s-Lb jl V! ojrujj* ^y-flli! oj^'l (1)1 j <0 IjJli jlS OjT_ (jjjjl 
iJ^V <6 IJli (jlSj dJlSS ^Uj) <CXji oIjI ollap! <j_ ^-j^! «J^ 1 ciJJI ^j-^ ^-4^ 

(jAjj ajj jLi^ diSU J_ j.^JI '!_._ I^jljv2j* <*! Ijup ^o \j\jjsj J^j j diSU J_j 
yij^aiJI tHJii ojfl oj^l J;^j J^. «d^ ^kj Y} ejlj^ll ;^L^ Jc ^jLJij j.°JiJI 
_^jj! J— ^» U JU j Oj£j jl *-[ JJuiil j-£ J^ «l — 5i ($£ "jj 5— il^j iri yji\ xj> ^ jjp ji **& 4»'l djju ^jj- it« ji_ii ?_)-*> *4*« ^ n jP^ o?*^ 

r-jJ_sM ^jI^S £;jj__i| Jl <CU dil-£ U "ll^ (1)1 5^4 <1>I rjv l-l J.J-H J _jJ-9 
V /AW ojIU" Jl *>-j oJlU' d|4: <-l J^ -^ ^* ^J/*" ^ 1 ? O? ^J-^i 4-^^LJ 

5.1 oj\p JU 'J j_jjj oJuJ dJiU Jp rj4- lij _J»-L_JLI J IjjJp. J^NIj cLiSU JU iiWA 
jjSoj iiu Jip _;jjl diiil Jc jJUil dJj jjSo IS^AJI ^JhH J^ i-^ £ & 4 (3^i 
t^Jh^-I <_,->■ Lj> Jl «cu i_J_ _;jjl Ij-iJulJ IjiL^ (jl 4jJjJI (^jJL J jJJI _$_!l Jc oIHj 
^Jh^-I cUS^ J^ ol dJdij -^*JI _>■? h—^h^ ljSL_ulj J-**JI (J^ ojJ-pl ljs-l-~t d)l j 

_;ji ju^ii £s±±\ ^ii djj_ j$t: >% jijji j' c b_ _£ p xja\ ^ &%■ cX iJi 

4jL>- ** jj^UIJ J- Jf*JI >^J— <* J c 00 O- ?J^.-^J 4— f^ J? -^4— ~*ll /*--J» U JJal> 

£&>- J o& _;JJI J^JIj IJJ^ ^" JjJI jJJ5j ^JhH J^ J^*i JA-^I J? Ah 4-t^l 

j* diJi J— *J _£ U J,l J__J jC aA-4-J J,- (j^J 2 -^ ?*" ^-4*JI j— -* _rj ci^"^ 3 ^ — • ' 

(1)1 dU^j 542— •* J^ J? (Jjl _$* J~*JI 4>Lr ol (-JS-ij ^jjjJJ °I~Jj Jd3 ^ ijc**? 4^1 
I jJ. *>U-j ^r jJs Ju*JI d)6j jllo 4jUj jjJLu^ <Cti IJjJ» I JlIp ii'jTj _JAJ& l-l <Jr Jl 
aj'U _iJU J_ JLo djl-^ JJJI ^v J^JI jJ~« J c j^j IjL^ OjJ»-^- 14^^ 4-^ji 

5<r oJ.LX JS (_j/2ij >r J^iJI j-X J« (_5^2-^5 ^>tiJI jJjp J jdl IjlLi ^j-^J^L IJuj 
ojLX J_ j« <C>^j J v-^-jl Ja*J-> ^JjjJJ °u$ (jti? ^ 6r*^ *^*' J^ (J? ^ (Ji J^d 

Jj-^= ol (J& ^ C-J-II JU d*lj J ^is^j j^ L_c| _;JS! jujJjI J? L-^jI ;>^~^ J^j 
JUjj _jjbj"kij| d)l dJlij iL^j j> Lil j j^j '1 JS Jlill jJJ Jcj ju jJjI Ij&^ 
^5 j^iAj U c4_1I <_u!j J d)ls jU liilU J15 ( JS jl L^, ^y^ ^=-^j 4^ J?) o 1 ^ 

4> jjl Jfl^JI dUi> (1)B 0|j && jJ«J 4» A^d 4^ ^£ ^L^- Jap jlSj (j~P 4_JS^ JjJ-il 

<_l:u ?>U-j ^ i_i jiiii J iJju jisj aw _;s oal: j. jsi •] i_i duijilf 

4_JJJ J_jJ ^jjJI JUi oJ^P ^U _]jo ij jS jllbj oJu-i dJll^ '"f ^jj__il Jl oJu-X j^ fcjii VjAJI ilj lil Aj| diSi> (Jc Jojl ul Ja]l ^.^rLs^ JlSj ^j-^-l *_^>-Ls^ J,l 

'i llli i£'i jU ry£-\ 40 jc VjaJI ilj U jji JjJI jllc (_$jjl JP i__>ij 4j Jjl 

jU Zjcjb jl ojJL-C (JU JU 4]j r-j=^. I_l Jliil J dUU JUj ii 1 ♦ ♦ ♦ xJS\ x~p-\ 

*f?°J? 40 r-jjLisM JjI_Jul *Uj <L3 jb jU 4>r j4 ~£s J jjJu-ll JU J^-Ij r-jj-isM 
'Jj Lc jiJl-il J^JtLilj 4>- j4 40 J» oLskS I ftUj <L3 J$3 'i jlj aJ~^ Jj ji^-JI ^JJ m £>ii ^ J** k &£ S l f' J ^ «36 iii ♦ ♦ i ijii fi ^i> jiU- ^ olj 

j^JLs 4$l f' ?^£ J-? j^"! r:j-^~! <^ JP^ <Jj^d «J' ^1.4^ J ^-^ J^ j*^J> 
jl <u"% "ij.1 !i! 3jJj5I jl aUII cl>_3 <j! d^J ^r^ J? j^"! £"j~^ <j! ^•^ J^ 

*ku4 i lils JJa*S! jo o| j di)i J? jO I $& J~& £-£* J^lj AjLs^I rj>-^ 4»jJj 

1^-juLl ^'lSCi L-fUJi ?rj*-l l-il 4>i» aIDI J* dlB (j ^i» L4 Lf^d o! ^j^! f ! -^ 
jo I L^Li>- j^ J-^- (jl 4^ J-^J ^--*— 5" u (j-^~! !^*j d^ J? J^"! 4^ J*^ irv C/s-U- J-» 4)1 JJ^ J # 4^1 ^P J^ /**-" <j^ ^^ ^*^ 10 " (*-^*j" J"^ ^ ^-Lj^ 
4-1 1 Jjjj 1_U> JUs fcjj -T^ilj *— J^ *^j (1)! ^ Ij'j li |^l /Jil Jj-ij Jj ^J~y 

^ 41 1 jjp JUs jji-^j f&*Jz& IjJw* *»-jII jLii J flljjBl J Oji-^ U |i^p 

•£ rt^-^l AjI Jc 0J0 i^jJ-l ^>j3 UjJiUi oljjjL Ijjli (t-^-^ll I4J jl 'ioJo /»*>Li 
f»^-jll AjI L^i lils ol *iji JI *ijl f^LX ul^l -^ ^ J^ I^J^j l^j 144^ ** Ij^ 
4ill JuP JUi L>rji (i^> /Jil Jj-^j f-f. ^il* i^t-jll A»l Lf-i -V--*"- Ij Jl^» IjJws 

^o &!U jls fji ♦ ♦ r QJ) "ojlil L^Jj ol^dl jc ^J, ji-jJI cjfj* j-jp ^ 

Ju*J. J (JJ^ j^ dUU J*^ 10- 1 V /AV • 4llc ojLsM *Jb Jj>- L^Jb d^d (J-^= 

lij j>r*^l (1)1 <S Jw-9 jjjJ-J-JI J3 (jl Jl iU- "JJil J» *^«rj Jl t_ r 4*~-il J. J-*-* j^ 

>^lj >"l Jl «4*-* J? J?' Jwi V Jwi cij^ ^ *^ IJ** Op J* Jw jjI 'i JUi 
4S JLai (^jlkJi-l J/ J.JP Jl ,£>■ <c!aJ ojjij °Ji oihp Jp 4jJjI jJij'4ill jls 4ill j*uJ 
JjJj Jl "s-U- ,!>- <lL«j* ojjJjj 'Ji jC jjI 4! Jli U Ji« J-^ 4) JLai J>j(J*Vjli U J!U 
CjI^» ^jJ^j (4~jf^k 4-1 Jj-*j 4lP (j^Jp'l* ^L*~« Jws Ijj D»r^l d)}^ Jl^i si^^ ^l 
4UI Jl (i^p 4ill Jjjj i±J6 <CSc yS"\ lil JU- (J^p 4ill JjJ,j 4^p ^jpjo dUS Ji 

il 'jVjI (i^=r|p >ill Jj*-J Jwfl r^^si-.j 4J| 4illj 4iil JjJ.j t IjJUs 4l>- 4j »1 ^j^l^l JUi 

(jfJU- 1o*Y V /AV^ f*-=rji $~=£L &\ Jj-^j Aj ^b 4ill Jj^j Ij c3> Jj IjSUi 44^ 
Jl* (i^p >wl Jj^j (1)! ^AIj J6 4)1 ^JLlill J a^ Jp j-jw J (J_J^ Jp diJU 

Jus^. J (JJ^ JU diS Ij^^ il)lxS dijl^ji 4*ijl^ j] Jlji Ij Jljj» 4! JUj"J^I J« Jt jj. 

Jljj» Jj^ JUi JJuL VI Jlji J_ Jju* (^ Ijji 4J ^j-iif J d-jA_-L| IJjJ, Ji JLJ- 
cJjapI jU-j (1)1 ojp-l 4JI ^L^i Jl jp diJU (jfl^- 10 -r (j^- d^J~J-l II* j ^I^- 
4iil Jj^ij 4) /^li ol^» (5<jjI 'Ujsj* Jc j.^ij (i^^t> ^iil Jj^j ^4-^ J c L'jlL 4^ij* Jc 
V /AVV 4_^*ij' Jc 49 1 j\pI (jU-jJI I^jj dUi> (jU-l (j-i v'r^ ui' ^ (**^"j^ <!&&> iv^ (j! ^ 4ii! jIp Jp 4^J_, J, jJj o! Jp ^ii? J, jJj ^ vj^ If" M^ ^s^ so ' 1 
J^U- _j&j cJj L^*l 4jj^U si^^L >u! Jj-^j (j! o*U- o!^»! jl ojp-l ^l <&J^ 

4ill JjJj Li JLaS 4jS-U- Ju*J>J L)i //^2-1 (Jp - (C*^ (^2^ ^ Jj*"J --* J^ 

5r ^lpSjl^li JlS <LP^j*'jli (J*o! JLai &U- ^lijjjl Lji 4-*-»£ j> _|p- ^'^ $=£& 

^ jIs! xp ^j 4iil jiIp jp c-jl^ _yj jp diSL _£U- io-o L— >rji Lf, ^iU o?-U- 
Jl \^~\ ji)>-j jl olje-l t-Ji! _^-JH 4JU- i ^jj «;£> fj\ jp ijili _J 4^Ip 

jjsj jL*yi Jiij 4iii «^jt^j Qj (j^aii 4iii Jj^j t> L^j^-i Jui $=^ >iii Jj— *j 

_£! jl JLai fJ^J J^ £j*5\ jl (J, O JjIj 4ill c-jLsC Lju (j^ - j^\ ^>j~»j \ J^l 1^4-^ \ 
oLi 4jLc 4JU cJJuflU fhl)\ J?\ jc ol (Jj^^Ls ^jI^»L; bji I JJb Je LL^p j& 

/»lc <L^yoj £L jj^- _£l Jc U ol (Jjjrp-li i*i! J^l _JI — - (J! 5r (J, 4jjI — *ij 
L^JJu jw^i *^ 5^ (£^* <J?J^J L«l >ill Jj^j JLas f)^\ (Jc (i^t-jll Lc'l (Jjjrp-lj 

I *Jj! ^lj Llc 4jj>j 4L 4 IjI j1^-j dJ^-L^ iy dJ£jU-j tfjiiip Ll 4iil <wjL^j 

i ^ ., , , .^ ^a juij^pii 14 ^j c^$ j^pi ijLi j=*-*yi oi^i _jt> ji __j__.„*yi 

<jl jl cS\j\ ^^ 4ii! Jj-i jJ JB oSbp ^ aA^ jl o^ji (j! jp 4jj! jp ^.L^ j\ 
^D r^ (^^^ ^ 1 ' J*-*J J^ ^l^fi 5*jjk ti^ti*" *^ ^"-3 j',/'' ^ oJ^-j 

4il! AlP JP iji^ ^ 4^Ip (j^ 4ill J.1P (j^ 4ill Jlip jp c-jlfO} ^l JP dJjL (J?J^- 10*Y 

(j j j^ Jc (j^- j^iil «^tT j j^>-jl! Jj^ ojLkJ-l ^ 3_^ c^^ JC 4)1 ^lip (jj 

10-A ^^^ ^JI jApVI jl (jL^-l JB jl <4^' V"^ ^l J- 1 ^"' ^i ^L^JJIj JU-jII j^ 

i j-^ Ji 'j$\ ji ij ji jp jLid ^ j^l: jp j^_-: ^ jj4 jp diiL ^l^ 

^j JJiP dJ^i ^U-j ^lj^! a^ ^-<rj ^'! ^ 9 JJ (»1 sJIj j*j (J4j oIjI c r jlk_ji.| 

jV Ji Llj^- SjJi Uii^j UIjU dJJS jp LiUi 4jI^»I jl y:JJI j.i Ij tl ^\L3-\ okjtl Lj~ai_ J-*>-J Aj*i ^J> V L_^C I U_*>-lj ^..ll- _M /y j~-*J ^-4"jj <-- <J?JJ^ — ■- 

10. s r /AVl o_>r^ jJP L4. ^U <JI_*p)M j_ JuJj £j_ _! L-j_ fj3 _JJS 

_£ j-^ J ^ -~ *■_*-_ **- J 5 i *' V_-*-~' d. ^&" J^ ^«5-" Ui _5~^ jj^ ^^ c£*~*" 

4)J_ jji >r J~J„lj os-ISj L^Jic r_J_* j£ *U__j 4^jJ ajO 5<r -daj _ L r-tl _£.* _,.* i^Lk__-l 
J_P _J_!l _£s<a-5_ _>__=:_) _jJJ-I>*Ij (JjS J___u_»j _^__« JjjjTlfOI -"-^ «■lc-J' Ji 

Jj~\\ >xJ c~__- Is _jj- lii 1 L^l JLaj J--II _J__>- <Lj_il £ J 5-* i?j-~« _J £_-_>-_« 
_jjjj VUSj Li _^l_JL IjU; ol VI peljil j_ °is"J3 _^I_J-I ^ Jjjjj 

J-_f V Jj_ Jj_j jl *->-_JI 21 Jp Ij^-L^ l)I 'i^J J- 5r _.j_-*-l jc <_J_ _,-_»-L 
Jj_j _l Vjl oJ^j _j~__* (jjjjlj L_>rjj (i_?_3- ^"1 Jj~-J (*->_) «--- «-I S-'-f J U-~*" 

L^jJ^jli Uiillj ^__JI L^lisCJ JU;^I v lif J v lkAl _: JJP _lj J--JI 
jS rJJI Li (fcr 4___il _J __*_.. JS J_*-i _J J-4 Jl* dJJU Jl_ UIjIjS j_ L'U -irj I 

_;*j 4>«1_J lj ^elill 4)j_ Jjib tSslU CJ-C* 1 J-J, J- '<*-! <L>;j JJP Jli _>>- -J?-- 1 
_^P «_jlfi _yj JL_- 4)1 JJJU _y-U- _jM ♦♦_ V /AVO 4___JI L_-r a jJ-"rjU «_4-lj «44-' 

m. j-va-J4 i j! _rJ->-l (t>-j!l 4JJe L-ilfS _yj u-u -kjJ ^j5 J—iP JJu _;jjl 
(jl I4. j^U jpl «l--« J ojjj j_ Sl jJ-L _J1 jUp _^ jl|p jl ^JJj 4II _iJU (jfl_-j 
4l_>j) 4jb_T J JjSj J__3 -JjbJ'iil jl L^ic _iS_ jJ _Jli, _jl _J J_ JUs i>-ji 
J5J jl _ljl j4 j_^° j_ij^- j*^Vjl jA-^ __i__ljJljJlj) Jl_j (Ijp <_jj_Aj ^Lj-ij 

UJI J jlip J, j£p _-i^i Lyc l>-j jli jpl <_l_v« (jj$o JJ-U (_pJ^II 

j_3 j^ dJiSU _y JJ- \o\\ L'jlL 4-Jj J_ J JvpI \X_i 5-U- U <__j u __~>j j_ Lftj_»-ji 
4iil JjJj 4! _>li (i__^> >~l Jj~ij J-g-^ J^ L?_y -» 4-J) J_ JJ__I jU-j (jl "Li,| _^ 
JUi 4J___c i___ '1 J_J.^- JfljJ Jli Ijj- 3j^ <--- jj~^* ^fj^. J^ -^j— **J (i_r|o 

_^._JI l_^l Jl_ Jr jL_i- (i__5_ 4_l Jj-ij 4) J^U j*_j 4) Cifj J_ is»jj J_ IJJ- Oj_ jiiil JIj> yCJL$b llli oljj--~l ojj- °\a <j_Ls->l \i disl ^jjJ- \p lj_^Ju jl»>3 jl jJ 
4_As-> jl *s l> _,p diSU ^JfJ^- loir V /AV1 aiil i_jl__T-Jb r*-^* £&Jb^ u _;JI> (> 4*U 
jc l^Jb>-- _>j ^j^- j^ *_j Ji J^rv 1 . (J^ <j^-w~l J^i L>l ol *b j>^>-l J_ip (jl d_ij 
^) iJj^i» jl 'JJ Jp U-l jj__«- Jw jJI 4j ^iU (j^-l _,x> 'ij -jIL 4^iJ j_ (_i jxpI 
L-|j jisl i JjSjj tiAJS jp ^r'jff tiy\t f <<?* j^ cJj**_ _,uJI J diSU Jl_ £S\ ♦ ♦ o 

diBj U-l 4_Jb *1_j *_j 4l* jJij diS_ (1)1 o_) Jo *^J I jij I i5"<l>-j Je ^ di5_ o& 
Ulj L^l_s_> Jc i__J*j ""..ilc 4__>j Ul CH^TJ ^f\ ^j -^"Jd *- ^ J* (5^ 'JLji-l jl 

_J\ ♦ ♦1 j__U <db "-gil asI>pI Jc p- 1 o|» ---*-l 4iic *!__ Ji>- 4_il_. ^jvjjj <_iljxpL 

u «U- vl)b r /ayv ijjj i_i j^iii j_ _5 S/ -;i Ui ji! <& cij^i __ ii disu ji_ 

J, $£p J) 4-1 JlP <j". 4-1 Jjlp Jp L-»lfj) (jj jP diSU _y-U- 10ir -_JI _*_- J ftU- 

Ljj l_| X>^\ -j> J!_ji ji^p iil Jjij ol J^i-jj-l jj£ _x j£_j «_i_* lj' _/" -__**-*-• 
-*j*_> ;£ Uj_i_»-l_ i__Jj (jl V Uj*4_»-l_ l_JJ (jl /<* UjjJs»-- w_Jj d)l J--9 /yf--* 1 °ij 
^__4 Jl_ _lW«V ^J2S__I__B) <*.l_Jljl *-l«-l ^~l l5j-' *- V'r-? _yj <3*» J_f^ ^3 
J_ ijJjj _)6 IjuP (jl *9- jr^ dilU (Jfj-i- 1011 Jl_ji-I j\i_JaJlj Jjij _CU di-C* 
<^li__>-l ^ ^JiP o_i__t- L^. *JjS j_S_JI diJ-i J^ -^jU- o'J-L_~l AJlj jj-wJ-l j^j 

_^ o^Li (jl J;_^ (j. _h4 j^ diJU (_y_>*- 1010 \^k-yL^\ -j"_ -IJjJI jLi_ °ij -UJj 
c_jU_J-I _x jJP Jj^l d6 _<jj-i-l 4%j (jl ji _^^ _x^l lip Ol ojp-l jL-4 
u <Jjb r /ava i;jii j __~_>- _ru;_>ojU VI jjvj _^ jjS/j .lii- jiy ^-i» J 
-i kx> % %^ ^rj ;!_4I J -T-vijp? ^VI diSU Jl_ _J> -A "^.^.iiiil J-^U- 

*_ I J.__M l__pic aUIj L*J-:|j L^ Jlflj *_ diJ-i d)| C^-j j Jj-!j jl C_^Js-*-l Ji Jj-J-i 

cj& d)l (_>jo oiU- jl Ju^j^JjI L^l Jc jl -j_j t-coI _^ L.P-I U J_ Li> oj>_ ol 

4_i iL _;jjl ^*-l _j^ l-J- 4Lil U jl JD-I diSi> Jc (_j*?j dujl _x>- J_jUU.I jl Ijo 

^^^^^^^^^^^^^^= irr ^^^^^^^^^^^^^^= °\a _Lp_I U L^* Ji__ 'lj JLJLI L^Jb -J&\ 1 JJ& /,* */_$*} — ■>" i oU JU L^-** ^2-^.5 

jU JU ^yz^r JL>*^& Ll_j_ ISjC^ ,£>- Axj V 4L*£*li\j cUJU JU _J *< ♦ ♦ ^ cUJ-i iAl c_i JuJI J jl_"J-I u u -fojJI dl^j J* l^JLaJ ^jp _£:>- rtSCb* jU \j^i>- _ 

Ijup jjill j> ji j-^ 'i-r J^ *l ^jll ujl <j* ty» l£^ 1on cj^l^'j tp'j 

C~j-<l JLas cUJ-i jp 4*_jj (j^ ^»tc J|^l J^p C~L 'Js $\jy\ J>) JU j^Lx 4jji J 

A)j\s J Ijup ju-**- Ijl^-I cJlj L_i I j^. 45- iUJLi-lj _)Up __J olf^j c_j---_LI _^ j_JP 
y Jl~_ SU-j jl _J_VI jc^- _x 3^33 Jp dJiJU _£_L_l iow r /av^ _**jjl j* j_1 

4_Jb (JljJtlUiU _£jj JU jlj l_ ^ JU oiU- L_JU o__uu~l 4j*_\.j 4J LjI d)Ul_ll r-^va^ 

cUB JU L_Ji UjIL _~o_ Jc _)IjjV aT'jJ_»- (\a5 jlilj 4_jj| JU oj^-l jl cojl L_J_i 
ctJJS *-] _>_! _&_£ JljJI j*j jj*JI j_ip (_y 4 _LP Jl a_J cXSs o^\ Jc J_*_ _S I 
cJljl l_*a_l ____-JI _Cp _J j_^P jl ci5j Jijj JU ojip y~\ ol jLSP _jl v.-i~> 
j>-U Up (1)1 j— «P _j,j ci___ JU L~*j_?-I jl dCL» j_?j ajJjI jc jl 4_Jb cSj- I *^j 

J_j_jl VI 4I1I c_jL*_C 4! JL>- L^JiLl jl _\JJ- JlSj Ajjjj I Je _$j-» I jlj A-_aj' J ojip 
L_iL_*: 4llc _$jta_il J_»- jll (1)jSo d)l diJij Jj^ l^3U O^—C*' (jj—^: JU -J 1 ♦ 1 ♦ IjL, 
/J?J_»- I0IA ojip jU- Uii O-V'j U ^lc (1)6 liU "kjj 4lic ajSj d)l 4JU cUJ_i e_ji~-J (1)1 
VI 4llc J-J 4j*l 4pL_-*T Uj5 (_Jj_9 J_>-J j JU 4j*l 4jjjl Jp OjjP _^ aLL» Jp cUJU 
Jp diJU (_y-U- 101^ Ju-rlj _U- VI 4llb J_v_U Ij3j\-J jlj _UJU JU -ti > ♦ U le-lj JU- 

jp jUJji ^ j^ j? cjjUJ vi o0i (i SjU- (i j-^ji jup ^ ji^ ju-jii J 

Li*j_i-I JL_ (__jl__-_i-l _^ jJP jUj J LL~I _/.U-j (1)1 j-^jJI J^ l-ujj -j-J^ 4^1 
JjU JUi __jl_2__i-l _J jJP _UJi> J jLiuLlU 4_j| j, _i| Vj (1)1^ (jl U alilj J-J5U 

ojJ__i- J--i-l ojLJf*- il)l _$j* IJ_* ji_P r-JJ» <^lj <j V (1)6 Jl9 (l)j_/Ll JUj «ulj oLI r-l^ 

jl cjii jl jj* J VI Ijjl-Lp 1__l V diJU JU _J ' • \ r v /av • ^L_l lil jjp irr _J \* W Ul; U~\ dJji JC ji JJ~ la 15 jl L~ dUJo _I_T Lcl SJjB jl (_$^ (j^/J 
_;jSI il cjb ojj jLjU jilc jU ol _^ !>U-j jU-j JJ l-il a*T IjjJ-p /^l diJU J^ 
J i-e" U _J~»-I oj dilU JIa iJ 1 ♦ 1 1 o jU- Sf U u « 1^-1 *& oj* 3TJlj: _J 
4lJb aJJjjj jJjJI aj ^^Jij Ajij J_SLI 4llc iUj M ajI Uj^ L^J ^Sj JU- Jl Lj, A*d ^*^ 

I jj_a Jej 4! 4jjLU OjSjJ _-J?l _-? ,^JJ_J_>- ojbjr^ _J-*J oi>- jv>- 4jjLJ-I 

^il L£U>! il ,1 ^U- Ji-jJJ J_£ _4_JI J diiU Jli _Jw ^o l'lie ^Sfl 
JuL>- <jU tiii Jo jj-LI 4ip Isj^j J-^ 2, 'i jl LjL >- L^UI ajj 4ilc L^j3 4S (jL-Ur I 
jji-l iip Ij j_ iJI £iil jl 4g I ^bjU- Jc *£ J*r_JI J diSU JS _J 1 ♦ n jIjJI 4j <3-J-l 
(jl _J 4JLp _.p diSU <^jU- w» /AYM J-i^ i jl cJLJ^ 4jUU 4_jj_ pL-j 
_i_j; J i_ii £\^y £jL% ^jl J^-jJ <3l* sjlkJLI _J JJP Jl j-^JI J~^ 

L^lfcj Jui diB jp ^iLwi c_jlk3-l Ji JJ^ di5i> Cj'J Ji ^l^l VJ^ L^U>lfl 

4! L^ij L^l 4jI^I c-fl>pU Jlfl ojLf^L dJJi^j^ jl 4_JliSL) _^jLS JJ^ JLas J 

4ill JjJj jl J-^ _y 4ill JlP JP jwfl IJ Jp diSU _£j_~ 10n Ak-JI 4_3 4—^ ^ L-J W 

J^ iil aJp Jp diSU Jp (^J-^-j ^orr ^JJ^ plj_ 4j*Sl & <J_i jj^ J ^kS ji^ 

j *yj Ju^ jj jjj£ n j6 (^, isi jj^j ji 25_ii jiii (j! ^ j-^Ji j^ 

(JfJ^-j lorr V /AVV J_s^I j^ic ib \s iiaiJU ^j-^-l jl r'j-i' »ljl ^J 3 J^- ^j^ 

^J^» lijL jl j-^JI JlP cJj a3-> JP ol Jp ^jo (jl J^ 4.1 JJP JP dilU JP 
<_ij-^ J^ p^lji £*^J Ju^jis pjJJ jl jUp J^ j^P L^ J^li 4>-j7l j^P jUj J 
Jp J.^ ^ (JJ^ JP diSU Jp (jfJ^-j lori 0J0 jl|p xiaifl jLjJj L*ji J^vP _^ ft l 

cJ Uj Jc <3lL U cJ- L^'l (^Hk _dll -J_ 4iul^ jp j-^jll jip cJj ojJJ^ 

(jl J, 4ill JlP JP diSU JP _v 4 I^-j 10V0 ^Q ^_) IjjcLjkfl jlio «jJ J ikuSI tn j\j*Vj_ll *a cJ^Cp (jjJjaJI J>o (jl jl 4)1 1 JlP ,xJ a*>Ic 14^5 L- ju^j^ I4*^j <&v» 
4i*J^>s2Jl>U <Cp (jlai SjiJI a*>U5I jJ*-U cJU s-lj^y*_>- 4JJ JsL 4llb ^J? J.$ J<=r J^ -ij^; 

4JJ&1 Jl dJJS u*sS 4i>j._il jb^jdil cJjS Lji 4i)b jUU-j ojji j\ IjJ X&* A*>-j 
y I r-jj iiSle l£jSo _^lj-J.I Ijw Sj^il lji-£ ij jJJI o IjjJ-j iip Ijaj LiJU 

r-jj ^t^tc- 4j CjJ^U _i>pU dJJS Jp J.J5I Jlii j4ii.il llL^flj L^JI tp jl (^g^ 
iJl'IY ^Q ^ty LeLs-i jlio *jj j ikjiil <^tc. JJUj 0J0 Juikfli (i^£|k _j~l 

cUJij *sijl jl c 9j-,JaJI *ijjl jjj ^ljS 4j*>Ij J,J ikiJJI 4J <!+-£ L« 4~*~' hI^* <-^J 

4>- j7| j *__■ jUp J^ <j|£p jlj p*ljS 4j 4 *^ ilL* jj£ j *ks p^§B 4-1 JjJj jl 

^ VI *k$ j s-U- U c_J u dUS j £1,1 o* c* U d->-l l^ *j ftj* "£*& cJji 

&) j*j cSj^ j^ Ci. ^ *$-$> * ^-f -"' <£^ j^ 4^ j* cr^" 1on 3jL1S*j 

Ju*J (JU 0J0 ilaiJ <oJv_JLi j\*l j>j (j^UJI (Ji J~*J Jl JJP ^ 4)ll JuP 4j JJjU 
Jjl j JJP (j 4)1 1 JuP 4$ jUi (^Jr^ l-il i3jL -^ cH*^ ^ Z- 2 ^ ^ <-^J ^r^i '^ 
Jp _yJJ-j lorv V /AVi oJj cJklJi JJ^ (J.^l ^ * ^l ^ 1"^ OJJ-j 4)1 1 l-j^C 
JU oj^l f\c JfCili JU (3j^» ji Lajl IjuP Ju*-I 4)1 ojp-l 4)1 ^C:>- J, ^jjjj Jp dJJU 

jp\ 4J* j^-U JIS J-^jj J,lj5l j*j dJJi Jp 4JLJLI jj^il J-^p j^ J-^ (Jl 4J c-iixi 

(J^ JJP ^J 4^1X5 JU oj7 iiaiJ i (jjl jAJ Jj^ lil (jjVI J^ lill jl i_J^I CJ 

xk^4 (3j^^ l-il JV;*^! «^4^1 jl A*-*^ s-Jj dJjl J,l cAIj JjSj (jt*5f j^Jj j^JI j^p 

L-Cilj4- 1^-^jJl IjiJaiU 4_ijLlJl3 JjLUIj) 4jt5f J jjij JUjj iljto'iiil jlj 0J0 
Jj" xki Ls IjcLjai jL^ ^jj 4-}^J O^Jij jU \'c£>- *tj& ««illj 4-1 J^ *Vt\J LJj 
j^jjJI J^ ajj>j 4)1 1 JlP (jdl_Jj J-i 1 (J, k^UJI jl 4jUj 4)1 dilU Jp (jfJ^-j 10VA 
dJjij dJlJU JLs _SW 1A ^ki AkjjJI 4_J J._4 U (^j VI JlJj-I JjJ l-J JjJjSj \j€ 

'fe iL-JI 4J 4^ U ^jj lij (^jVI iJJI jl L'iie 4_J JS^-I S/ ^jl ^VI V^f? (j) Cf ^* °j* Jg-^J ior^o--LJI pjlSl JjU^^liiJI IJJljU Y /AVO 
aJJJ diU J s >'-12 i^ (J* 1 *! ^ cM ^ (Ji J'j^ -*' oljAs^ (ji^l ^ cji o\ja<1> jP 
SJ-\s os-lij Ju»-U JjL "* *-L2- os-Lj J_1jjj J^»-l»--l (J f Li 4lJ._ll 4l*l J jlla_^> 

«•ISj 05j^l (i^gjjje &\ 6j^J «! J-Ji (^gjic 4ill Jj^j Jl 4j*-L2- JjL -^ jljAs^ 

Ij I JJfe !sjl '1 Jl jlji^ <! J-Ji oJo *JaJsj (1)1 (i^k /ill Jj-^j 4i l^U (i-*J J-> I jl* 
'or» (^^ 4j ^li* jl JJ S^i (^§b 4-1 Jj_*ij Jui 43 J_^> 4ilc J* 4)1 Jj-* ij 

ii-l JJ SUj ji pljill ^ jgjll 61 jJ^j)! xp <jl J. 4*jj J> ^ j^ c^^-j 

4j AJlSl Jj^- V Jlii 4jL« jaJ j^jj^l <! *J--i jlkLUI Jl 4j Cli> Jo (jl ^iJlJ^J UjL-. 

~U- <J_jb y /ah iiiiilj ^l_i!l 'ajiI jii olLiill 4j cUij !-! jgjll JL-i jlLi-JI 

jM j* Suj 61 o! jp ^.isii j; j_>y 1 j> jp cUju jp j_j4 ^l^ ion ^L-ii 

jJ j_jVI JaIc jl 4lJI &C~J (jjJu^ail Jo (j! Jc J3J aJJ JJ«-^!j jJ! A-JI jili» 5 ! 
I jJLp IjjJJ i_f*l /c Jjl— ~ JiL> diy U dJ^lj J^ jjI Jj^J JJJI j* Js^-d O^-i 4_jit» 
p-ji)l Jj^3 ^iJC* ojkj Ji-^!! Ji-3- (jjJ-J-J! ^o (j! ol^l j-LJP CajiLc"V 
*Ljj VI (1)1 ipj ,*jLJ> lip. £J_sM IjjU-jJ tM-J-JI cJJ! I jL* Jil cJ& j_x diilc 

(jJ,lJI oJj cJbjis (jjJms-J! Jo jjI 4j J^U 4j 4lte Jl^ j! iJai *Vl 4j i_J j\pU 4j os-U- 
JIjs (X-^: J6 -l'l^ ^^ (j* 4^ (J>^5 ^^ *4-^ j^ ojlejj JAllj J3 jjI Jfej 
oJj xki7 (1)! V! 4iJb JlJ 4j*I 4llc (j^jJt'*-^ j£ Ijl^» J^r^ L$jJI (J L'J-^ ^*^! ^J^ 
'J<r iiJS JJ Jl-A-I 4llc "jjJ I jj OB <1)U JlJJ-I 4l)b -vJ I JjCj 'i !_| 41« JjJ» 'Ja faJ^ 
jijlc (jl ojp-l ^S" ^' J' 4^^ (J^ l?"^ - ^ ,orr ^-^^ ^*^ A^ 2 ^^ jsi V~j^ U JJIj 

Jiflj j! 1-^11 ^k^ (jl ^ljJ lj-»-l Ijii^ *ij ^!^ (3 L-iU Isi! jj^JI 4^ tj J*-*l 
^piL LjI^I jJ jj^JI Ji^ ji j-JP ^J! v-"ix5 cUSi> J jj^JI J-^ Ji 'j^P Jl v-*ix5 
jJ! ^fll iui! cj^4(iil J t;_v_-5 ^ VI Jji fou 0^3 ^^ JIS J w v • disi iri iJObj Jl IfvOM Ij-i^J l—jllpjl J lfi*l L*jj*-I J--' ojJ-_£ Jlji'Y'j ~A&j*p°y Qj>3 
jb xi__l <db jU ikJul «Lfl l_— -£ U <C_li iLfl ajj^- J-J LjlI diJi \* 3j~* _r* ^ 

i^4 isjll J dilU JU -Jw v ^ Ijljj- j! dU> % 'Jz •! jl ^pB jjp ^tidl j^-L^ 

V /AVV oJo ikijj Aj| 4~>-Ls~> Jl _j\fl Jj*- ^ **• ^Jd <** AkflJI <Lfl 4_lie l!--£ U 

^>-L^> Jl *i_j 4i* f-bdl J_il JJsj ajo ikaJ <_i_5' JjU JU <jU dUU JU _ \ ♦ YY 
JU j__U ji^us ^jCJ. Aj j_Jj jC-ill L-jljiJI £.j «cu J-tjj <_jjLill ^SjrL-i: Jj» LiU 

cUS & «Jv-J ^v^ ^! *' ^J *'jV- 'i ^!j ^v^ ^! Jv~-^ J "■>--**' **U£ ^J 
Lil j L^>-Ls^ Jl cJ&rjj Lj- Aiib 'i jJj <(ju djjufl _x5l *4__ r _JI J JjLUI Jo Akjj* 
OjS^-l^ cJdl Jl ojjIj /»jall J diJU JU il\»YV L^. lC-*JuS IfSji* ej^ I^Jr^ 
U jl JiSCil jl 4113-1 jl JjiLjaJI jl Iw^r aj'jL^. JjvJL jj4-j^^ Uj_*£ ii« 

*kfl Lu_^ ijL^ ^J aj> jr? diJ^ lj>- JH l^! (i-rl W-^ fj~l ><j M^ L_jf dUii i~s ! 

ikiLll fC—^iUi lj.cLs_?i jftlji <£*£> dtyij ikail <U9 *4*_£ U <_JSi _*« aj lj>-j*- U j_c 
«CLCjS ih? Lc l_ £1* ^"j*- j— ^ ^^-"r J c ^^—^. (*~r^ •^r'J _r h'J~ ^!j -^ "'s-^" 

xki y& ^lji ^*^ 4liJ iJLo Lc jl-^U ^"J-^5 'i _r*J Ak-il jlUi lj_;Lv--> /ft-lj- 4j*>Ij 

jA i& *&> J^j ji^ Liwf lii iit i'ile ^ VI disu ju ^^4 ju _jwri <& 

IfD jl jSI j^ aj ^J— >i (_^>- AkiSI _jL_t L^u (jj- 1 ^ _r* (J c v~^ V ^ *J^ ^-r^ *^* 
l_Ji« jl_lil JS" j6j ojAp JT L_l jIjJI J i^U ob jU oj j». j_j* L^iT jl jJI jl cUSi'j 

<L5 l^.-^z LJL-lJ jljjl lUJj lIjj^; \* Oj^ (j— ^ U;— «*r ^ — » Ijj^r — **« J ^ju ^^ Cz^i 

4kiJI jJ 4ilc lC-^-jj ?jj*r j^ J»i ?j j'r (j? ^-j*-l --** jl-^JI Ji ^. "tJ— ^~ AkaJI 
jj ol^Ol ^*l aJ^- ^ j^ J^juiJI J liiie s Vlj dAJU JU _5 wo r /ava 

^kiJI 4^5 l1*— £ U oJ.ll. ^L* (V c?J^ 5 'Jr^ J' 5 *"-' ^* "^ J c (j - (j— C Xj *^--*" (V 

J JUj _j W VI Ljl_> xki V ^-^ _:-^ _r* —^J^ ^! ^»*-l cUSJ-*jj ^ic ^ki *>-■ ojJL^ ol/^l £& J? Jj-"^ IJr? cP""^ ^ J c J*^ (iHv *^J 4*J_i- J? (l)j& ^ J~*JI 

oL^ c~^J cjYi_i oi^di iil dUiTj jis _} wv oj; iki- tfi *L_)i o c__£ u 

U L^j4_*X £& J* di J-~i lj_* cJU-li L^ju Je ^yb* J_jT *^J ^i-^rjjl *^J ^ 5 
J* Oji: Sf jjl oljdl ^l ^U^j ^ J- -^ * rA L^ M" ^* ALSi o L^-£ 

C— ■ ^5 U L^jJL~ 7£jj £J_« j^ C-9 JL^J? lj-~* C~U-ji L_j~U Jc J^U J_jT Mj l^aj-i- 

j) f)fl &P ul ^wA J*r _JI dAJJij dlJU jfi i! \ ♦ r^ U j7 i_J_ L^'l iLaJI 4_J 
J* t-ju J^lj JS" 3j^ ci^l o&jl ij_J_l o c>_£ U L^-jj ^fc j* J^-Ji •Ijf-il 

(^jjl cJdl c5j-* jj=- J jbj t-^Jc JIaUj ciJjl cJdl tij--« Cij j ^rLs^ £& 
4-9 ikiiJI 4_lUi il__-_l 4_J L~_s>-: U 4_;^-Ls^ £L* J* £_U* Jj~* Jj'* J^ **--A --«* 

j, 6^ i_i i^-i ^i Sl ^ii i*js Vlj j^jJl j-jaJi j disu jis £jwr« 
duu jis _Jwn J&ii ^ij ji_Li ^j-ij^ u* L__cij jg iLs B-Jj^ 

Aliii ik_JI <LS L~-=£ U jlaJI Ja 7TJ*-I U AJj l_j 4)1 jjifiJI (j^H (J?^JI (3 k-JJP' _/**^l3 

Vj J_ l_^i Li j j». LJj^JI C)l 1$ ^J l_4 j j»- j^JI _l cJJ-'j dUJU J_j ikUI ^J 

JJ^ j'-^-J 10 ^ V. xki ^ U e_J U r /Ar^ j^JI J^ 4j r-J_k J>- AkiJI 4lJb 4—^= 

^i^ J^ fej 3> i^ -i Ji^ <i j-4 (i j-J^ Jp ju*- (i jj4 J^ oUU j^ 

jlc _$J»il*I<_ oJ_>-jS Aj^j jL^Ib (J^^jJI C^.>-L_J> /Tj-^" 5-^~^ "kj-i- (J ^uCj^i J*TJ 

Jx ^Ij J| ^-^1 -^ (jAkil^ }~ift* *\j\j -^^1 Jlj//* J^*^ r~^~^ <J. ^J'iS ^^' 

j^jT Sj yj J xi_5 M Jjij ji^p ill JjJ,j ^.jf*' 4)1 ojU-_ dii- Jp ^L-i £.ji- 
Ulj i_i__i JoJ^ jftj J U*ilc I__-l $C_LI ^J jljjj jU J«rjjl <3w» JL4rl jlCJIj 
Jl %}j a£> ^^Lj (@^ ^Jil Jj^j J^ C.^-C* 1 (^JJIj ojo-s 4JJ ^ <_5^-" Jl 4*^' 

_j!ijl J6 4j ^jLs_ (£jl Li JUi liu JUjj I jL_4 U*>lc LjjJ^-I Jl_- 5J^-I Jy. jljj^ irA J*U Ju *_j jJX (j i__2 *V JjJt> si^i_ auI Jj—^j ^* ■5*' Ml3 * <-^ 0,J i <*ki> 

j_ l^jLiii jp t_jif^ j.i jp disu jp ^i^ ^ori ^jimm j-^j^ ^^ j'3^ 

« JUa ^jlkJU J^ j^JP Jl '_J » jA» s-U- ^J*jj___t-I jj Jj-^ (jj ^l •LlP jl JbjJ, 

L^__£ (Jl^i j -I A>» Jj»* <JL_i <3j~* ^ J—^ ^ <-^ <3j~* ^i* ^ <j",^ ^t 'A^ I 

Jp J 4 .le*-j ioro°xpfc 3j>^ 'S^^l^- ,*k_> 4^ J*4^ ^^J^ J-^ <-^ ^-°*j-? Oj*— ? 
o jo *___• Sljb lcfc J-J__»-l _\~i oL_viL Jl x__M j) jljj» jl v^ l/J J^ 4^ *__$ 4_1JlJ-I J j_J ojI ^J jJj JUi cUSii Jp 4IU4 <» ^tii) <i! J^j^ m CJu oJ-J^ 4Ji C-JLv«jli oJj ^kiij 4l*l_^- JjJ.<>- *..* ^U^- 3j^" -^ t^* ~^~' ^' P j*- 
cJUs j-«LBl {j^ji^ tj$ Wj Lg*\-^ jk Jv <-^ *£•' ^ ^^ ^ °Vj^ J-^j" ^ 
0J0 *k$ JLojli J, jO jvJ^ J liko oJ_=*-l J*->-l J;l t> ojj^ dJuJU- iiS JjJjj 

Jw jjI J_j I j.cLs^.5 jlli *jj J VI *ki V tilS Jji7 ojJ^ jU JJIS Lju cJ-> 
_u>*il «JIjjpI J liiie ji A^l </■ VI3 ^ Jfi ih «h r /ai \ jjkdJI cJLijft 

j^U- 45 I j\pl (jb aJ»^>- (J ^i 4jjJL*JIj JjSM *Jb l/J^ <**&> (lc *— f~* cJ j^pl J^ 4)1 

Ujp 0jS2 ^L) fi~^ lJ j^pI j* ulj JiSU JIS I j_* <ujjj* Jc 5«5jj (jl (i— j*o Vj <_ic 
jc Vj j*>- VI jc j_U diJU Jl_> _J\ *rr ojjjj Jc ^U- jip Ai l jxpI jU oj._j jc 

JjLUI JLs^ JuJJ £_->U- j V iki ._*_i JJ jl l__^Uj__s<_ ajJHI ii (jljjSo JU-JH 

i^4(j;il J «-J^ Jls _Jwrt *L_ /jlAi J c jJj /jlil ju- fiu- Lclj 
Jo J4-J Jc 4! u& J4j J^ diiJi J£« Lclj ,*ki ^iic j-J 4)1 Uj_*_>__i ajjUJI 

J Ij_Up. 4_Jb *XI__sM ,/» VI dijU Jl_ £jM «rO *k_ ojjj^.^i 4l)b J^lls dUi oJ^cJ^- 

diji j^ Lclj ^kS ^ilb j-,iJ ^'1 4j r-J-k ij ^-lJlI ^Js^ ii cJd\ J J.<^-jj JjLUI 

J^U- J^-j diJi> J^j J-^ j;^ J-4^ J^d °i^ Uf:J ,, ^i 'j—^" ^^i CA A^J J^tj J*-^" 

Lsijl <£Sc (J^lii L^« diSi illj "ij Jiflj °ii Ulj=^ l-t~rva.i jl ^iJ.J^J L—i-J^ *'J^' j^ 

xlj iki 41JL3-I J ^llJ 4)1 IjJJLp ilJb Axi_^l J^ VI diJU J_» iil'ni^ diJS J 

r Atr ii^ •] jl o iki§ U L4U I -sVl^tftr u\ L orv jji~\ J iil <Jju 4.1 JoJ^ ^jj <_JL15I JP (wjl^ JyJ jp dUU jp J^J^j 1 

Ipji ujIJ^ £.j 0*^5 j* u^-j (jl JLas i_ ^ilc r-ji. ^lkJU J, 

Ul; l_i-l JJP ojiJt- &&£- jCJj> odoJ» u^ U^ J5L^ lilj ft^kJI JJj-^ *' 
J jLiill ylkJ-l £3 JJP ol ^bjjl jJj /j; jy jp dUU jp ^J^-j 'ova (JU 

jC~ O^ lil 4iU l#-* oJi_£ jl l$j» vl^ (j' <J! _£ ^ ^ J^I^ 1-4^4 j-^' 
ion V /AiV Jul_x jJM J JJP jSJL Ju £ j! (jS>sl ^li lilj ^JJ* jC_ lilj 
dc jl ^^ J-$ jJJ-l J xJS\ j_- jp J!_J 4.1 ^jL^i /Jil jp dUU jp ^JU-j 
15 JJP ^ aul iipj oLdP ^ olppj <_jlk3-l £j J.JP olj jJ^ I J j-^-l J^- _iJa.J 

4)1 X^um ^ ^J^ JP dJjU JP J?.I*-j 10l- jj^l J j_y~| JU- _iJai ^J^AP Ijj]^- 

_S 1 ♦ VV I J^- jC '1 U iip J*j (1)1 L._£ ~^ ^i *_^ Jr? ^ <-l^d v4~-^ ^ Ju^ *_£" 
jjafl 'JCJi 'I jl jCli IJpJ UjJ* OjJ^ y> Jj jl tfjJp. «Illlj _JJU J_ (JJ^ J6 
jp *3 l> jp dJjU jp ^J^ (jfJJ^- 1011 4J JJu d)I __Jo U (Jj Lj JLjU 4jjb L~>-j 
<J, jJil Xp JLs 4.J& ^j^w J J-ull ^J_s*- Jg^ ill Jj_Jj jl JJP (j^ aJ-l JIp 

J JuJu d)l ^-^* J, JJis Jl^ liU cJLli 4*13 1 d)l JiS i_ij%_j*U oj_i*- ol^SU j_iP 

jp oja^ jji o-^ 1 ^' -^ ti *^' J^ 4^^ 'if' l$^~j 10lr ^D *~*j^j ?^jji 

^UHUtP ^J-^5 ^' J ^ ol ^-r ii&^ ^' J>Jj ol Ojjji* cjl J^ <J 
^ *lkp jp "Li I ^ jJj jp dUU Jp _;j4 (j^J^-j 1 oir U^ xjj jl oj3 U (^_o u 

W-^" L-^.i^J j-^'j ^-^ 4~°^'j J*-?' ^d J' _r-r s^S^ i^' ^j^j J^ J^i 

jjs^jll J.^P Jp g* VI ^ 4Jil JJ.P ^ j^So JP ollP 4^SI JP dUU JP (J-J^-j 1011 

ujj4 ol (_-^ (i^p ^il Jj-ij ol J;j_^J*VI SS_9 (jl ^ ^jL^JVI <J0~\ ^ (jjll ^VI jaj _JJU JU ilWrA^^U-frLi^jJlj jijllj U^^jllj j_?l 
(*o-£ dju V /Aio ^Ip j^, jlsl Jj^j (^l dJjI o'j3 4.1 lijfcj Ul jil di Syi - UY j* j-^ 1 # c/. ^ <j) j* V>f* c/J j* ^P j* <jr£ J&J 10l ° J*~\ 
v'j^ J^ JL_i g*JI j^ i^ ^il Jj-Sj* J^ cJl_ L^l sSl ^l gjj ^^ 
jl jLJ ^ *Lkp Jp -JJl JJ jJj Jp dlSU Jp ^jJ-j iofi (Q) ^l^ 3^ -yS\ 
cJL_J diSU Jfi L^p ^^j L4J jU- *_ JUs *l_£iJI jp _£J (^^b k\ JjJj 
Jp «1 1; jjp dJjU Jp (j?JJ-j >otv V /Ail ifiJCj, V! ^» JUi il j^Ail U'jJl ^ Joj 

L^y- L^ _Ju '1 Jr LJjJI j >-- 1 O^ J* Jfi (^§p 4ill JjJj jl jjp ^k\ JJp 
JP'^Jl Jl JoJ Jp dUU Jp J_i4 (j^ 101A jj-l |Tjj£ gU- O U ©o^JVI j 
^llp Ji J__> <-J*JI <j? J^*d -^ (j^^ _£ ^l ^ J—J 4j'l JSjja* II ^lcj JJ 

_isl jl c__^e Ul ^^^p 4isl JjJj 4] JLdi __>■ aJjIj ^feL 4iil Jj-i jJ J4-J _$jJ>I 
Lf*J jl ^J^»l J-~> ^jjLJ 'f, (irS^ ^ jUi 4^ Jl J^J oJL-J *y JlS 14— «j*- 
J>- j&ljdl J4!^l £-« 14^ ^ L^jJi ^y. ^il jl (ilgjk ^l JjJj 4] JUi 
«UJlk (jl ^ 4iil aip Ji Jl_**i Jp dJJU Jp (JfJJ-j ion ^B ^^ |^J U eji_ 

tJ. ci'J cijLskJ^/l 4>Jlk fclj rJj-_M ^oJuip fcl JJl C-O J-> 4j'l dJJU J^ j-ul Jp 
t) 4>_l_» jj| JUfl C~^>'J- JlS jJ^-l (1)1 JLaS CjI ^5-L^- J15 j-lCj rr;.,^ J^ Ljlj^ <— Ju 

(^>- 4U_^L L^jj,^3 u (j^l_34^ (J,l cJ-fts JIS Uj,*j li jl_3-4~l ojjb j| 15 ^i 

jJuX ^ jjJ^ ^ jJlj JP jwsJU (jiijli Jp dUU Jp (jfJ^-j 100- ^ ojJ.$j 

aLJJI Aji ja^t e->LkJi-l {j/j-£" jl <j;jLj2J*yi jlJ ^ ^j-^ J^- «j^-l ^i ^l** (jj 
jJP J& ^ljlll llU VI l^IJi S/ ijfij I4J&J ^jSfl^tj r Lill JJbT dl ^i 

it ii j* ^jSfi j^f j^ j4-j j& j_uii i^-s^i Sf 1J6 j-Joi li* yjii 

'jjj (jllul 4JU C~fti> (S>- Oj^cJai liu Jw ^^vJ *V LLi i_jlj^JI ljJ> J^ t__Ai JJ-^ 1 
i*>lJ_JI Ijuft J_w Jak_ii I4JJ5 oJ^ *£j *>r 4^J?I JJP 4J J_-_U j^JP 4j IjjU (_J_il 
4iSlj LpiU-! C-^LJall (^ o_Lp y JUs ojjJ^J jl JJP 'f^ JjNI 5-S^-U Ji^ Ijjh iir t> y Ijc jljJl Jil j? *^^-j ol j-^ J^l «^ j^ $» tf j^ 4^ <j* <j£^"J )00) 

Ujii jl »fj^T Sf jl (jriNlj jj-l j^ £-^ j*? &&SUj .£& '41 1 i^il jl J_^ 

jlkiill JJf 'ja J^tj Ljiw UjIlJ Yj lijjj-^ Yj" UjJ,^j«J Yj UjplIj Yj 
y/ah iio jjiJI v tf ir W\ 3jr * & ^M £ j3 J\ £h\ jJp Jp dJJU Jp ^J, jtl^- \ oor JjiiSI J"i cL> U 

j! Jjiill J aJ^ Jj j^J ^gjp alil JjJj 4p ^jjl L-jtO J jl ol Jp ^ ci 

dJj ^j^Lll Jj Jj VI J* 4JU Ujl^- £^jI Isl cJjVI Jj JjVI J* 4jU (j-Jiill J 
cP JJ Oj-L£ J^j)l Jj jj-L> jJI Jj bjLj- jr^SI Jj IjL iiJLfl Jj JjSI 

Jil Jc ^jjl aJ3 «^jlkjU 'ij/j^" (1)1 i«lj 4*1 (lUU <J?J^- loor 4jJI J J^iiSI C-JU 

£] ^r<\ ^ Ji! >1p $1 jjjii ji! jcj jlli Ji! yijji ji! j* i^u4- ^jiii 
iJwi. ji^i ji! jjjii j*lj ^ ji!j r Liii ji! ^oji jili disu jis 

diSU JU Jw *pl jl Jw dj*^ J ftajS 4>jJI jl ^j^ 4*1 lUJU Jp (JJ^ <j~^-j 

S/ i\ i-i^ <& £dJM ^Sn disu jis iJwn dB J ji oa_t u 4^! £,$$ij 
>! j* ^j cijjii v; ^iii ^ >! ^ V> JiT ^ 1 4 ^ 1 > ! J? J^ 

4jll>-j cJlS lil j^UJI Zs J*U- U l^ju jJ^S Jjj^ J*S J* *^j Jjj^ v**^ 
cJUj lil J— Uil 4Jo J Jja> u& L_jlfS J-J ol dJSU Jp ^_J£ tir*"^-^" 100i Uji4^ 
4-JU- ujj-^j J^-^j Oj?S ^Jj ujj-^j J^-^j (j^»l — ^ cJj UjJ-^j J^— '*- 
olj^ l)! Ju«-i (j. ci~^ o^ ^^ o^ cr^ 100 ° Y ^ Ao ^ ^^*r <JXr~^3 cr-^J 
jl ^jU^ 4JI oiS3 !>U-j Jis Oji^ Jl 4jT oL^ (jl ^ 4ijU^ Jl oir$Cji-l ^ 

lil j^iJaJlj j^iCJI J cUJU JU iJ^ 'iV ij^ dJ-£ Jc J^J 4*U 4^ Ai7 Vj ^SljjpI 
JU il Wir 4ijJI (_A^aJ jvJjJaJI Jcj Jl^j jl juSUl Jc jl IjuJ^ \*?-£ ^rj *^*5 
I^J U 4lLi c-A^aJ jJi-l Jc Oj^JJ ^4^^ J~^ "^^ O*^*^ AliJlj j\JL| ijjj5j cUJU 

4?^ <i ^ 1 -^ o^ v^ l/J o^ 49^ o-^ (i-^ l?^^ 10on cp 51 4 ^^ 1 -- 

<y, lKj ^! J c ts^j* ^y ^^ ^i u ^ ci o^ ^"-3 ^' o^ cx <jt^j 

4)1 L OjaL^-I rl— (Jc l^^>I ti Ji!i L-jUa^-l ^ JJP JUfl CjLJ Lj^ (5>5 4_J1^ 4- JJP f^flJte IjjU >Zj\ OjaL-^I ^yj 5 *"^! JUj Ij4j-^J lji~ '-T? -^ ^ ^f. JW-I^ 

r /aov Ijjb jc J^il jjj &SU JU £JMi o^aAUI jc gjfll j_i> ^lkjS-l ^ 
IjjIs jJ^jII j-^ (jl 2, ^jj j^ i. ofcJLj v^4 ci' -*' 4^ o^ d?^~3 100V 

'./* ^ Ui' ^jj&zj Oj? cJj djj^J j^L_k Ll Jjj^ Oa-jLl 2o Ojij£ 
SjS V AjI bjjp. <db ,>Ui_*M J^ VI cUSU JU ih *io ApI^- OjJ-^j <&>■ OjJ^j 
^Jail Ji jljdjLl Ijikj ijlil L-$> C^-£ i U lk>- ^lj^ Jlj ofe-Ja.il Jo 

j^ij jr"ij t jc o^ii^ ly fe S^ ij^j il^ oi ji tlAili IL^- vi jj6 v 

Ja o jJo j£ Lilj <L9 Sji V JU ^Up LiU lk~ Ji Jaj cUSU JU 4j jjl <_Jwaj (^L 
^ O^ ll^ "f 1$ J^* ^' ^J^ ^ ^ Ob ijU <£L^j <L9 jj-£j <LO <b /c^ijJj «jU 

<b ^>j\j «Up "Jp lil di~l cUB J* 'J jU- <Co j<p JU <! j$o 'i ol j <! jU- dlS Ji 

^ jup <& ^Li I ^ VI o! dJJU ^j^ ii \ ♦ 1 1 [Lil j ^lj-il jip ^j L r /Aor 

jl Jj jLJ^V! Jj liaP jjf (jl A»lj AsfjJ ^jjLssM I J^j Jl>- Ja*J V Ail IkS-l j 
jl (j^aaj ijU JlAP <Ls ^C-slli <CC-ji^ Slcj ^j I j\s lk>- JJUiM J» dlS-i _)^ j! J=rj 
s-U- LjT iJaiS! dUi OB OJ-9 dUU J6 <C^ Jai) U ^.jUl^ <d^P \* <uis J^P <ui 0& 

ot i Uc o& Uj |i^p y I o ^ji U c_jLi>cJ ^^i j^p ^^^ y I jp o 

<L5 J-jL^; AJU (^lli JflP Vj «iLi <L3 jj^ajj: 'ij ^JLJJ* JflP (^^^p ^li! jP <LS 

'&j ^>i-l fji 1^1 J^ ^ cilf lll JA4- 1 J ^>H J criij ^> J15 iSWiV 
dJj L^i jU «UjLjM! VI 4J Ju^Lii <JU jw j! j£ diJi> j^ fr^i j ob oU ^ujL 

A—Uf-I \J&y Ji^ ^ftj JflP JwJUji-l "<nUj;i (J J^Sj cUSU JU ii^ 'iA j-^fljl AO 

^Jc ol aaLjJ-I ^kifl '$9- Isl v^iail o! I^jLp <dz kz^-\ ^> VI dilU JU iSwi^ 

•1 ili ^li- ji ^jJaii 4, 1U-! u j^oij "ii uii i_^ ^ii ikjLi ^ disi jij jidi 

J.^ J (JJ^ JP cUSU JP (JJ^ (J^I^-J 1 OOA olj_ll J^ ^J U Jfljii I <LA3 JUSi» JlIjvj = iiA 4*1^>£ LfV^j %'M <^> Jj ^l)^ oljdl JSUj JjJsj j& 4)1 ^lllll J J-,*^ Jp 

jp dJjU Jp ^l^-j 100^ v /Aoi ^ljrL^lLA^j ci^jjT L^l^c j^j «i^L^Lj 

J y|-^ll J^ ^s5—* Jj* J~? £>V>£ t'D t-J-'l jJjjI J^ ojj> Jp 4iJjj tjlfS JJ 

jl cJI^J4-j1I & iJ ciL: ilu J^l 4o di jl j^l J5l^ L^-l 5l>dl 

iakilj <jt£jll\ J iiliJ LfM diSi jr^-^j dUU Ju ^ *0« J*r jM *2 j* c-A-Jaiil 

tiili cJdj lili lju?Ls^i 4)411 *iJij 4i jjSsj Lr l^jfcLilj ^LiLlj 4»jildl jj^ Uj 

Ljlfi <jj £-? 4)1 dUU Jp ^J^-j 10V J^-jJI Jip J* ^j^alll dij^ J l^iflP 0& 

S/j £j4-i dJJs jip 4& 6i r>it iij^i oL^i ili ji-^i j! iiii oJ^ Jji 

J* Lj-Udds ^l^»! Jtj'I u^ d)l UaJU J dJji Lclj dUU J6 i!\»o\ <1* ili 
oljdl J dUU Ju ill ♦ ov dUii j\j£j L^ip liks i>j^ L^jJsj § jJJCj i U 4j jJj 
j^ 5-5 J° '^J ^rJJ lt <_r^ ^-?j^ ^J Lj^— ^ j^ js ^Jjj £jj Ld J&i 

& ^jW J c ^ i*»j* j£ y, lylTiii Mj <> Nji^ L-giSj. jip j* ^>i 

JJi*JI *— fle 4w2.*Jlj l_£lj\_c (]p-l *^jf9 If^jS Nj L^2p j^p J* IjJb lil L^l 
IjJ&jlj oljdl jjjj i_ jtl j^ olj\dl Jlj^ dJiSJ5j /»jdl Jl ^=§p «ail JjJ,j jUj lii 

JpJ*-j lom jwH J~p LJU * /^oo l—^£LxS Je Jljdl Jfc- Japj L^LS j^p J^ 

3 i> jj (i^ ^ cf. d-^l)\ & a ^ ci> <j* v 1 ^ cfj j^ ^> j^ (>4 

«il Jjij ^i (^^"5 \-^fr C^-jl^ (^j^-NI Li*lj^! C-^j JJJ-* J^ U^'z/i' ^^ 
^ x«— i Jp v L^i JJ -j> dlSU Jp (^i^-j ionr (^J) oiJj jl jjp a^ ji^ 

JUa oJ^Jj jl JJP o^Uj 41 jjaj J Jlflj jwU J ^^ai (i^c 4ill Jj~ij jl ^4^^ 
jN ^j^ J^J J-T^* ^3 (j^ ^J J^i % ^jr^ ^k ^jpI ^jJfd^ fe£j ^jjl 

Jp ^ ; l^j ionr 0] 4JL^ jl Ijll^ , ^^ d)LJxJI olj>-[ J^ I J^ 1 LiJ ^^> ^5il Jj—ij JUi 

- ^jA» ojiJI Jj^ 0& 4»! j^jll ^ (jj ci ^J (J^ 4^^ ii^ diJU J15 il\* or >ja _j VT^L j! jlio ^Vj^- ^.idl sjjLl oljdl 4oj ^ 
diJU JlS iS woi ^ji ^jL|^ jl Ijll^ JjJj^ J~^lj L^o JJ^ sJ-^-l O^r ^^ 

J* J_LJj if\ Jkj JjI^ Ji- SJjVJI <Lfl jjSJ V J^Jf-l <l)l J <_J.iL^; IjJ-l *_£*! 'lj 

jl oU ^ IL>- 4*1 jkj J* j£pH ^j*- Ul *1 <^*-?j JUU <- , l- ilwoo tt« L^kj 
^i jk j* _> liu jSl^lVL VI ^-iji^ % diiU jis ili .ovjjf ijjl o 

Jb ii\ 'OV 4*1 JJC J,1p 4* VI Ju>- J jl (JJj "4U& 4)jJI 4Js oU |c J-jLjU 

^J-" <jp- L^ jJj 'i J*U- cJl5 jjllj IjJIP ol^l jl ^U-j oljdl cJlS l_lj _JjiU 
i_Ji L^c>- J l§jt_ j* Jc J4U lk>- jl IjJP J*U- _-*j oljdl ciS (D[ j L^iJ^ 
L^iJlS "4U _ Jis Lk_- JjjS d)lj 4o L^l)>- J J-dj L^D lS^ J^ IjJ^ cJcS JLs 
4^ij_Jdl j^- jp diJU J!_J _^_J£ ^l-J-j iS \* oa !£o L^l)>- J J-Jj L-jZo 

1011 "^Lb XjJI 4J U <*__}« V /AOV 4*1 4o JJlp 4J d)l (jj\ JUi r-jk> &ljJ_Blj 

jJslaiJI J Jj£ jb 4)1 L^l~dl J; J^*-J JP V^ cPJ If ^* 'lf L$-^= Lf ^* 
jl Jl_J 4)1 lUSU JP ^JJ^ Jv fc JJJ 1010 4jJI lilj L^ifl JjJLJI C-*k_ l_*U "4U& 4)jJI 
jl ?L>c_Ji5l (Ji-I d)l L-jlfJ) Jyl JLflfl :-~^>>-Jkl I J\P UjSj jjpVI J~rjl JP LjjLfJ} 
ilWO^ **J^ _i5l J^P HjI jl jlli _J~I ^jjJI 4U (Ji-I d)lj ^jaJI 4j- 4JU Ju_;il_^ 

jjLUII J jlj 4U& aJjJI oLjVI j^ -v)_i JT J (jl 4jV1j 4)i diSU jp _;j4 ^JU-j 

JVS Jj LjJaJaj"'] jl L_jJ_jl "<Ub ^jjl I^jLjV" Li~*i> l-J jJjS^I J jlji^b ijjjl 
J (jl 4jUj 4)1 lUSU Jp _;j4 Jv fc J^-j il 1 • "l • "4U& 4jjJI jr^JJ VI Jj 4Ub 4jjJI Ji- jll 

«36 _3l »11 J^l tJij (jLrLil ^jip dB .i^lj iiJU J_ %&X&\ Sljdl jjf 

si y _j]ii 4^ j^ i^i 45 i>i j* c^^i isi J4- j)i «i)i l-jLp ^Sf 1 disu 

c_s_JI jjpVI j^p J diJU Jli £M«1Y CjIj^ d)*^J 4U oLpJ o^U-jj ollV 
>m LftJJij ^J&i l_| j\*JI ji^ J ?-U- U ^J \J "4U& 4^jJI l_li d)l Lk>- Julai io- J Jj£ jls cJZ <j % jJj jl jL^ i ofcU jp j^ j| jpt j^ dUU jp jpt 
juil Ji jp disu jiij ^j4 Ji* iJMv v /aoa jilo *l _ii> lii 4_cisii juil 

jJlL 4! jjS3i jUll J^aj (j^ij jl VI iL£>-VI VI dllS J j-J JC_ jUll ^L ?^j 
ftljjiJI 4_cUll jUJI J Ijjjp. J^VI diJL J_ (JJ4 Jl* ilMi jUJI ^ jj^aSiL 
jip _jj_ j jAj ^l^ vi VI _jj_ J j4 i\ duks i_i Aisi jji jj _ii> lii 

4)1 J~*J J/ (JJ^ JP diSU JP (jj^ (jf-U-j 10"IV ^L_~l J_P J^ U (^J U (_X_i 

c~*j 0! VI ^ljjl J 4-J£j_LI jiu 4>-jSI J ^JCjdl ol j)j» jU^ j^ % o^L. *_c* 

^l-la^ l_^J <jj>^ (W*ljll J "L^jlll JLJj Jip jvj L^Ju U L^IaP J iljjj 4>-jll 
* , ' ' > , ' «v ' ii,, * „ , , * , , 

~4-Jsjj3 oJ_sP J-™^* *4Uu_LI J jl LjJ_Ip J^^lj ^U JIS il\ ♦10 Ijlio <jj*-«-Jj 

4 Jj& _*j _kjji J! Jj-* % (J^i j* ifii^» i^i J 1 "^^iij J^ -mi 

iiSLllj lijiTdl Jl I'jUp 4_i£ ~i_£l ^ VI diSU J_. _MY <_>.jil Jj ^ljll 
dlSU Jl5 ii^ «1A V /Ao^ _J_ ^JjiLLI J j-.il ejl^J) JJI J6 JuJj ij5 £-J j~_J 
^UjJI jl J^j U3 ^ljJI J VI ^jiUl ojSj V} ^UjJI jl ^l _.ji U ^LLIj 
_L_JI j* L^CjiLI jj_ ^i jJ Si! IjaIp >J> VI _AJL jfi ilM^ iJmII o> lll 
(i^ iil Jj^j ol dil^j L^iji Li aJjCjJlI J jkll Lclj ^J^jiLI fi$ Ji- J^p 

c^" ;i? Ji^ 1 o^ ^^ ^e J^ r^- ^ J ^ ^4 ^j^ 11 Jj ^-f* 1 

diSU JP ^J4 (^J^-j <01A jkj ^JiCjiil jji Ifi ^aJ-I J Vj ^rjill J iic VI 

^LJ^pvi j^ jJJ> 4 sjii* jr jis 4)1 ^4idi ^ j^ jp ^ji ^ ^4 j^ 

(_$jl V blj diSS ^j^ V (^jL^ j<l o& dJjU (jfl^- ioi^ jjaill dJiJS J^p dJ? L^ii 

LjJ (_$jl jCJj 4_l^ UXUf 1^1 A-^J-I J ^LJspVI J.* j — skp J oI_ilj J 

diSU JIS ilwv* l;iie ^i ^i^ ^l disi J jJjdJj^ JpUVIi_(i4SL^-VI 
4 o^Li ^ljJlj ^jil 4 VI o/J V ii^jiLljUizilj iijiUl o! lili ios = VI *&$ & JiVlj jk VI (Jtt ^jl S£ dlSU Jl_ _1_£>-VI VI <J j_j_ dU- 

^jJ-j 10Y. Ir-lj pJ-P U*J_Ju J*ljllj Olijili OljaP t-^'V lc^rl>r J j^ty 

~i&l\ y> _l_ I jgjll ^ 4il jJp jl j-^jH 4-4^ <jl u ^riJ 'if- ^ 'if- {S-& 
fj] J, 4*jj Jp dlJU Jp (jj^ ^J^-j 10V1 $>-j VI jip J's-U- U (Ji>u y /av 

JjVI J^ J.1p JU$ olj-il *£s_»l (j 'f vr-il jy J~*J cJl_J J_ AJl j-^jll J^p 
JjVI lf» by^ J_-> C^l? J.f cJ-ii JjVI j* ojJ^p. J6 u£-**l j°f cj^ 

\j^al CjXLJ»\j Lp-j4 jU-P jv>- CJ-ii JjVI J/» bjjr^ <- 1 - 1 &j\ J'f CJ_-> 
^ft Ju*J Jlii *lSui JjfcU- jl C^Jui-"!^ Jj cJ_-> CJl JljpJ J-*J JLai L^JLap _^__- p jjS c_Ua_ \l[ J_CJI *jL_J| J .j_p s VI dl]U JLi £h «VI J* s' m» u - .: Ji^' U? U^?-*~ J&LS\ S^ ^fi^ ObCJ^ l-l *jL_> VI _£*_£- jl djj_j LfLflP 

jll^ bj>*£>j 4?*^ ~L_> VI ^jLJ-j ilSU Jl_ ii I ♦YV JjVI Jv» -J*-*p ,w>I Jj J 
*aU- <JJj U Y /A"l ^ jjzjji cJjj (j/sjlji Cj^ Jj VI J* (j*j "aL_cI JT J jllo cJ-j 

-jUI Jp v_J4- (ijp i^-jJ-il u^ j* c* Jp <j_-4 ^-J-j ^vr j_J VI Jip 
J-£;<jj_ jSl Jj J_ir^jj_l J j£ ^UaJLI ^ JJP jl ^lkjLI ^jjp jji 
u. ^- £< *' -Js^ lX ci-^- u^ ^ U u^ (iH^ l?^3 <ovr J-% gL-JI Jj 

(jl JJ ^jU/» (jj^J jv^J jv^J. j^ljV? VI J (^UaJM ^jj J.JP (^J_9 Jj^ ^,LJ*_il 
J j^ai^ AjASLs (_^.l~._il /l -^fy^ JLs Ojj^jI A~._U : - 3j>jI <L__^. j^ljr^ 5 VI J jLflJ. 

jxljV»VI (j cJU_>- ul CJj jis 4jjLi« s-Lks J Jjjj <_jL__>-I (^ jJP ?-l vai 

Jp diSU Jp ^JJfc (_^Ju^-j 10V£ jj^-U J-f-^ JSjilj_J aJjJI di^ uj,_c~ cPjfiS 
L^-as oSjJ^li j^JI CUL^I l_| djij OlS Aj*I (_J-*-il Jj J^*J Jp J^5-J Jy. (J-^= 

jip J J^SI c_u Lj V /A1V Lllj Lsijl I4JL4P L^Jfl Sjli jl JJu Ju^-ji' jU Lllj L^idp 
, ~kj h Ci. ^^* ij) 'if- uy 2 »^ Ci. W* 'if ^ u^ <s-& (_r^ 10V0 ^ll^ VI - iOY j»jj-ll J l_U ^SLl^ jwLp (j,^\ ^ Ji ^ ^-^ l). '^lf -' f °yf^ *' c5^' 
^fcp J 4iil a:p Jl jljji jiji J6 JjVI J* J--** 4-i jj-ISp J^l jjp Jl~ 
VI dUS >^Ji jJ j-»^ jj^l J-^p J~i jJj^VI jiu *iJI «jJJU JL^l Jui 

" " <* * ' ^ ^ " " <s " > • * 

0& 4jT 4jI JP ojjp J aLL* Jp dJjU JP (J_i£ J 4 J^-J 10VVs.|jX L^JLaP *jLs~> Vl> 

liiip. J^VIj dUU Jfi £i\'VV _^<j Jc l^kij JJsjsj *^j J**^ J ijll~ VI jj ^jl^ 
JIJI J Jli (^^c _~jI Jj-ij jl cU5ij*lj~j 14™^ v^'^^j j-"'J^^'j r*-^ }'^ -' 
J's-U- U u^ J&*>, J^ LfJaJJ J 1 ^ ^ jLl. VI J* J* J^^JsWj JjVI J* JL_ > 
j^ ol<iLj v^J^^ <jt ^5*" J^ *™t ^ 4^ o^ _H*= is^*~j 10VV -^*^ £;' J> ^ 

4*tj 4»! dUU Jw*-U-j 10VA V /Air <C_i ^,1p <JwaJ XJS\ "ij&y J jVjJJj lilbjL^ 

U jjj i-^-j*- j^ Jc d)l "Q\j-^r\ L>L-^j 4-4*51 J <_$-f-*d o& SCJ-I j, oljj» (1)1 
jJLp _i_Jaj 01*11 L^j^ J ol ^jJp J^lj *_LU^ J^ -^ 'Vi oi*JI j-* <j? J^ 

I;— ^ oJu>-lj Jj (J 4lfljU>-j <C«j^U _|j <C_jC \» j-J**!! —^■■s^ajj Jj**5l ^IaLo Jj <C_£ 

J__j 4i_x J* J-^* U ju*JI aj L>Ls_3j Lr *jjVI JL^__LI oJi> <jj«, l^i j <u_j: _Jj 

U^_S*f 4°UJJ J Aj-^-l 4>L^>I (1)1 A*J JliSI <(XJ d/jy I j^J J^t^l A-sfJ U Jl^j _JJi J 
l_| Jjill J dJJU Jli _]l «VO Jltyill Jy U ^Ls^l (_$Jjl /^J«Vj >t IJl» ^^sfJ (1)1 Jii 
dili 0JI0 <_jLv?l d)li 'i^ 4jI — 4>l J« Jc J^lii ojwlo ^ >r «t^-j }l 0J0 Oj*J 

dUU «36 fiwvn r /aii xili ^ j ^ j_i- u jjj ^L^I j; jc ilf jip j! j^" 

•-' » 4 •- 4 " »" ■ • 4 

j-^ij "LiVI jlJj jljslVI ^L^i ~<&^ dX\\l}:\ Jj ^Ls--":^! J IjJ.-JLp Ji VI 

«•L^ jp Jjii-ll jj^JI jd-^ j^>- IjL» Ijcp jJitJI Jii liU *>•_}-% ^j^j J-4*5I 
jl JjLaJI jJiiJI (_ljjiLi jlj oj.^p "i^i Jl<^-I J^JI SJ-\ jU J^JI J-^-l's-LJi jlj J~> 
_JJi jy> <db J4U <_J_^I liU oiip 'LJL-I '«.LJt (jlj J*i Jj~Lll j.i*JI J^ jUAi 
^(j^Ls-iiJI J _JJi>jU~i (jl Aj J^jj Jj^I J4*JI J-»-l l-il Jj~Lll J^*5I LJjJcr^J 
^^^^^^^^^^^^^^ ior ^^^^^^^^^^^^^^ 3 j dJju j6 _h ♦w ji_i j ^J^Lc _B oLiij j^ij aJi *Ls j a-^)i o^; 

jj U ^Cp Ji*j jl s-L^ jl ju*5I jJL„ jl JIj^-jI j\ ijijJfW 7-^J£ j-~-il J^*ll 

I 4>-j4 4o Al*H j_C J» ^jljvajJI jl J.ij_^ll ^g^us ALU <-jL>l jl J*s djL^I 

4o J 5-U- U <*_j b IjLi I jjp Jlj^kill Yj J^j_^ll ^jkii Yj <cLk _>U-I jl 45 ilic 

4o jl ^2.5 jj*^ -^ c/. j-^ Ol 4*Jj 4>1 diSU Jp _^_j£ (Jv'I^-j 10W 4_^ jjl Jjbl 

_15U jls _n -va Li_ii jlU 2a _ij2j jL L^i^l js lii jjljs__l jl J^-^l 
j?jJ-j ioa- 4j jiks 4!^ _J-5 41* U-jj jl VI j3&>»LJj> Jiflj *y jl IjjIp ^ vi 
4!U JLc (^j^ I 4o Jj^ J&jL^ 5i JtLi jl j.^ J _s_£ Jp dUU Jp _pi 
Jlj^illj J^j_Jdl £J^j diSU JIS _n-A« liiie ^VI jaj dAJU JIS liwv^ >ji 

^.Ip _iJa.J 4_Ss£j_i! p-^to J j^-4_~_il -^lj^ yU_>- Jc p— ^to J ^j_£Mj 

V /A10 l^-" l_^U-lj=tr diB v-^ - J*^ 55-? — -^ ^LUj £0 _JU ^jiLilj £0 
J.pLi* jpdljU (j^ <JJ4 <J" Ai- ioa^4U^U- J J«r^l jc jkll4-rjjUjJi>b 

ji$ JJiP (—(-&■ Lil J^ill J_» J Jip 4U Ull Jc J~l5 JjJJj J6 4)1 4;jl Jp ojjp 

V ^liUJI jl 41111 C~J~^ Jli 4)1 «wjlfi JJ JP dJJU Jp _1J£ (J?J^-J lOAr Lk_i-I 

ui (i-^ 'if 4^ j^ _5-^ j^j ,oAr ^^ iy*^ oi ^i ^-^i ~fj & tyj, j-^ 1 

jjtij ^j-sr J-*^SI J~> <J 4lJLll C->*^-« _3 Us (*_-»L^ JJ ^^ d-^^* ^^ 1oA ^- <-LW-i J^; -^** 1 

^A) ^_,J^ Jp "<Ai Ull 4ix*7 jl *yi 4J2U- <SU J JjL_I jc jj^j -^jJI (jl Jj~i-il ibJjl 
ijfil i: J^ "iiUJI j c ^.J N ijSI (jl L'i-i^ ^Sflj diSU «36 iiWAl L_^ 

4*J»U- -;jL_f-l JU (j j^i Jul~l jji 0& Uj "<di USI Jc J^i _-^l~l AJj — ~ I Jjc Lv_9 

j.1a5I jii J ^jjl 4ix> JulJ Jti lilip 4J i_i!>l^>-l *y (jjjl Ai^l diSU J6 ilWAV 
M VI i UJI j c o/j N diSl jip b\ Jp\^4\ L^i jl ^l>il J* ^ J jl 
'4S i^-jj '] (jLs JU '<i5 j^-j jl 4j>U- -jL_f-l jl JjI^JI JU J _JJS Jip l_ilj Ijs-Li^ ioi V3 «JjjU Jli fji • Ar r /aii Ijil3 j! V!i_i iV^Jsuil _£ jij 4& LS jtf JU 
lj \jXj> <uil! JJ&I J;!j tliji Jej s-^aij U_>- jl IaJ^ 4_Jjj* oL_J>l Ijup-I "iili UJ! JJj*j 

JUjj iljbj'kis! jl dJjS 4j <_j»J*J Lfj fcLS *U*1! 4tO Ja 4JJJUII Jjf- 1 IjJ-l jl ^_X-"I 
j\_^ils (jLl>-L 4jJI *l_lj i_jjj*_ll 1-ldU i_Ji <U>-I J« 4! J.P J_J) 4jLf J JU 

<d| ijJj <_JjJ*_J.l 4*3ute> J-^J! if^is* V - ^ j^ <_^l 'tj* ^ ^ ^j <sy <k ^^ 

_^ i_i Li ju S/ _ji styiiij y ju S/ ^ii ^jji j diiu jis ^wm jlj~u 

JU £j£ jb <jl 4j>li- (^_iU j oljMilj _$J-!I Jc _,*Lj> 4jI «Jt-w__l <jj- 4jIS>- Li*Jv^-l 
jjI jJ*-jj Yj *_Ji 4JU 4U UJI Jc jj 4lLe J_ (^U Ju-rlj J £Li- Vlj 4U jj^! 

S/ ^jjl Ij'jUe ^Sfl diSU J_ _Jwao 4_i <_JJ_ jJj ^_JJ! £li>. jkj _5_J_I 
iiLS J» ^IjIS ^J^tc J-^ 2, Vj J^j ^jj ^*-^! j-i cjITJj !i! ji*JI jl 4J <_j*>li>-l 

cJIS <jlj aLj U UJIj 4j>U- 4SU j 4jL_J>I ^jj'l Jc i_JJ_ Lclj JO jl JS l!l^ Jl*ll 

^u y/aiy *o j^4^L jjjiJi 6*y -iJ^j^u J4& _jsjj jb^i ji^jji j^ji^j 

J-«P jl v^ _yj J^ 4^ (j^ _?-^ _?^" ,0A0 1£ -^-r^'j J-*^ <4 j '-& J *^" ^ 
J _jU_J_I aUs (Jj>-^: (1)1 ^jJI J?"^ °^ ^^ jr* (S-& 6* ^—^ v- 4 -^ _y. 
%s J* jL-iSI "je-il ol^»! v_jjjl d)l si^^ >^l JjJj £j,l cuiS" JUi _;^5I d)liLi 
v __jLl j jJP Jj; Lii digT J^ ^Li-l ji_! v __jLl j jJP y JUi L^jj 

Lk^- -l__il Jis 06j («jL^J} Jl JIS (.jlkJi-l J JJeP dUJJj _5^-as _iU__^__ll oj^>-l 
J 45 Ijji ^J-flS CjL<? 4>- ji J (JjvS 45 LJ. (_jl_J>li <_JilUlj 4jj| (_i Jl^- oSlS 4! JUb 

j^-i>p J0J.5 ftU Jc _jJI JJP 4} JLa5 45 diJi 'j li c_jt__JLI J jjip Jc <-^4* 
jj*>l 4 J y\ dJi; J^ I^l c-jLkJi-l j Jj^ dl aj.5 Lji dJiiLc «jjil _x^- jv*j 4!Uj 

jLi \aSJ- JIS li ul Lft JLs Jjiali! j^-l Jl JLs 5<r 4aU- t>^jlj 4P j.i?- Jj*>15j 4j_>- ■ ioo j\ Ju^ ji 4*ij 4j'I dJJU J?^-J ^OAV |^|p c^ JjUJ J^lJ JU ^g^ dill Jj_J,j 

Lfj ^ljj jCJj M ^Us flj-sU jfiJI J 4>jJI iaiA^I ^Li jU4 jj* olcjL.j c^ilill 

dJjU j6 iS Wl lio JUi ^JiBl J ^Y'j^ ■AjJA J alj£ jft Ju*~J JJii ^jJi-s 

UJl oLjl Jr^ t^i^ J^ J y--Al a j^ £-*• fS& S-t ^j' -^'j' 
j* ^4-J ol jgjll <J oj> jp a-^-^ <J ^-4 jp dJJU ^Lj-j ioaa y /aia 

•1^5 jbj 4>4*-l j* j*»^>l j* ^-^ (*-^ ^ 0& r;*^-^-l Jy -*>4*"l ^ J^d jLv-j'^I 

^.JP Jc ^JULl l_l JU- <Ujj 4_j: Jjbl Lo ^lj^-l JU_ Uias **4^-l oJ^-U ^lj^-l 
^Sfl dJJU J- ih'AV j3 ^ JjlS ij S/ dMi 3j> JIS 4_> J ^l ^ 1$ 
Vj «SU J^ *_ j LjJi jiS j* 40 j* djj V -^*SI JjLj d)l L'jJjp 4J <_j!>4l>-l V <_;JJI 

J <_JLp>-l -^j fcLS 4j"jJI J* i_jJ V li_>- Jlflj ^JJI jlj djl Jr^ <! ^J lj-»-l <!*>*-£: 

<su j^ .t-j (i>i ji 4-*-- ^su Ju^-hJj 4jj^j ^is ajI jc i_^j *_ Aj*y ^su j* d^j ji 

v^ ut' J^ 4^ j^ <JH^ cir"^ 1oM J^' f? 1 ^" S^ , ^* 1 ^ fe <2tf ^J. ^J 
liiS* ^l Jj^j Jl " a J> (jj j^ j-^ 1 ■*£ <i ^ (jlj s4^-il a ^ j£ 

^Q ^Q) > 'h-\ jBjll Jj jL>" jJwi__ilj jb>- j^Jlj jL>- ^I^^JI A> J- 

^Lisij iiiii disu jiSj" iiwA^ 4-j i^ Si $ jiii-i j>_^j _jsu jis _swaa 

i^Ji Lj, Ji^ jl JJ> °y> X\ jjl ^- \7 jl VI 4j*IjJI C-jL^I 14 jj^l_J> p-^Ja «4^1 jllj 

JjUJU iiSU Jli? Ji^JL; ^lJj^ tij4-l (_$Jjl J <_j_2-3-l ^J J_iP ^/23 J^ 3j 4! ^- 'j 

J^VIj dJJU JU ilWV <l-~j3 (j-j^-l ^JJI ^ Ij^jiw ol (j^j^-l jjLIJIj t^TljIlj 

jjji? jc Ijj» oL-^l A*_s_j jl 4j*IjJI JajJ^ jl jJjiaJI Jc jUI JjLi4 (jJjl J Uj_ip 

j^Lsi» j^i jA_4-Uil j^jJ^ Jc 4*is_j jl 4! jj-is V L_jf _JJS j^ ^Ls^ U jl jO-i_ll 
4SU J ^is J^JI 4^ °j^ ^^ ^l^ j^ °° --* ?j^ j' ci-^ i' ^^ 4 ^^ ^ 

4*w2J jl 4i jj-i; Ll> dJJi \^ *ls& [*J 4I5 UJI Jc 'j$2 lj.cLs-i clUl-l aIj \^J ~W? U- ioi j\a'\ <yrl)\ &JA-& jM I tlAii> j*j fjP Y$ 4-i 4lk jLi^ jAi J\-4--_AI JjjJs* Je 
il\*^\ %j£> llft J _U-I Je J^ii ^jjjiail Je l^aii 4>-L-4 J4" j" ^T^ ^ju *l!»Jlj 

JcVl jdLiVl jy^i ojl J j^l J4-J ^j^ j^-JI J Jj^ J-rjM J «lilfc <36j 

J diJU JU ilMY XjJI oJ_^- (ijil "iSlc Jc jl U-_^ o&l-^i ^y' J &\j>& 

j*U> o^i ^jji jl £?- j diL^ «U-lli j J^ ji Jji j j>; Jyi o^t ^J_5I 
4-i JSbt-l N ^ji ^Sm liJU jii fJMr y /av« ojJp j! _JSu j* ^L^I 14 

-jjj*j (ji "-Ji U5I */> OjiJJ*j (jl *— ^ic V™^ J-4P Jl^-^lj *L~-JI Jc J^ AjI UJuP. 

j disu jisj £j 1 ♦ u ju-^ji ^iii £L: j* j~ jkii 4^ lJi j ofjji 5/^ uii 

J-> Uj jij Jv*i_-U jl ijljJ^ Jil Ijj'&IjjI ijlj lj*L~ jl «JiUJI 4_i^Jj Jlj— II J-iP 

06 Lilj jljji dJZ (1)1 J4S (jjiJJI 5? (jl <l)Uj Jj (J^ip 41 1 Jj^j j^j J J-lBl 

0^ <tJlj>Vj ^j5 J^P 4-ip JJi*J (1)1 Ju_^-*y J-Ji __J___iU J< j-^P (jUj J jljjjjl 

^iSyij disu jfi *_mo ^p! j4iS/jii jis ^ ^Bi oVj j_& SuVjii 

L4I. oL^I j; Jc 6l ^L^ll J* c~-s?l Vs L'jUe ^VIj diJU Jli i_M"i JLjI. 
Ijui- _i~*£i cr^' 4^ Jj£- Jrl^l J iW^ <-^ _Jl ♦W L^__c J* j^Jl* U jji llLi 

Jc J-4jj LjiU ^bJ^JI Sf[ 4£ diji Jc jt JIjjJI (1)1 ctijij 4j ii-jj *b/ Aj'I ^jJ-iLI J^ 

J^S J^ U-l JjIaJlI jjjjt jl c$j^ dLJb ^j^i I j^ jlJf i di! U *-J JUj '-J oJLi J^ 
jc jb jiSJI d^ J-ill VI ^lj-f I J? ^ J ^ il* <l)l ^jl Vj jiSj j? J& jl 
J aj5 Jl^ Jv i^j ISl JJ2II «jl Ij'JUp. y J> VI dJjU Jl5j iJW^A Y /AV^ ^diJS 
jij j<r JjlaJI jiflj J5 aj'I diS-ij Ij'-n^ Vj IjIS <d| (j*»ul Jjji I aj J(^-jj i I^j^p jl aj_)5 

J^ ApLsf J dJJU JS iJ^ >\\ t£iiS jL-C jU-l lei-ljJ J^Ji Aj Ij^JaJd /»ji t-J^ J^ 
U j— l?-l (jl Aj cUJ-i J*5 J^ (j?jJj V "f-.Jr jl J^5 +—$>J lji_2l_C*li Ijlui I (jvsUJI 
JuIflJI jl ^j-jf-l (1)6 (l)lj ajPjlj* J^JJI pjjjJI Jc 4l-flP (l)lj J-UJI jllc d)l (£J3_> J ^_C" iov Jtle-j .OV j_5__J!j *4-*J! _$ «•U- U <»-_-* *»* U___«. tlA*d_--l J c <y___9 J^JLjiu! j_p Ja 

!>• j_s ^ikJLi ;%; jjp 61 c-4^ll & ^*i Jp j^ ^ ^4 ,_> dOU _£ <jp_ 

l-^llil s-Uis^ Jjfc I 4llb *V Lx jl J-JP J IS j "__.jP J_3 ajCs Jl_>- Ij J_>- .j 4*1_. j I *__-___-*■• 
4jVJj 4.1 ojljj J) jJuJ J) j-^jJI -^ Jy. -^ J^ 4^ J^ L9-^= C? 1 ^ 10 ^ 1 ^-^ 

L4 ^>lfo ^-ry? l_j& jij l4v-^ L_> *_j^ -J^ d____k _$-^ ^jj <*--*>■ (1)! 

_$j_! J^ j> oj_P 4J dU- J~J_ 'ij j^>~--l JU_ _,J_I j=^L 11! diJU Jls iln ♦ ♦ JjJis 
(jjb (J_>U- J.* «j>r^l J ^ U olj_il jJi Ij_1^c JLflJj) 4jblT" c j JUjj iijbi -J_l jfe 
(J-a4 J^Jl^-j lo^r j^ill J _J-_ £ U (JU V /AVV ilaJ jk dUi J_^ I SJ dUi JIa> j I 

Jj Su l jljj^ j^ dJ|_il -^ ->• ^'-^ v^. ^^ Jj-* Sr^- (j. j-^ 'lf" £j$* 'if" 
(_$j5! 4ilc ££-3-1 J^ *yij dUU JU J n ♦ . Ls^i) <dj <lij-i Ls^ju 4^ J^j j^ J-rj 

4>jjs> jl j>e~^ oUj jl Lm-ju J-rj^l vJ-"-* ^! <__K"J^ -*' -JJ-, 4_J <_i*^i>-l *- 

j-UJI jia» dUU JU iiu ♦ V ^LjaJpl *ij JlUJI ji i_JJ_ <jU s*Jj)_ J* oLi IjJP 

O^tv-J ijl Ljajl Jl«j*J! \^j <U__ J-_4j /Jji- 4) jV-_- JtJ/I Jl J*TjJ! ■^-**i Jl !j*'Jl_5 
Oji_s ^iJr^ <j (_?3^ c?" J*3 *** ^jr^i 'f lc-r^ Jj^ o^uS! J J4"!y! (JtI/! 

JU-j)I o__ull J j_i_ 4;! -juie ^ VI dUU jl_ _in ♦r L^L__i_-l _UJ_ J jj$3 
t3-) «ijjlf x4iJL i_^il5 JJjl_f stj_iUL___.l3 j^ljJI j_il £*)\j\'Jh\ 
Jl _^~r$CJ-l ^ jljj^ <jl ^JJj 4j*I _JJU Jp ^_4 j-'i^ io^r ji__l J ^L__aiJI 
Aj '<__5I jl ajjUJ- 4_JI <_^__SC_> _A4-j J-9 Ju» jl'jC-) Jl -u! jC Jj oLiJ- (j! (j^ A.jUi 
iijli iil Jj_ JVI ol* JjjI- J cU-jr U jj^i _jju Jis ^_4 Jl_ _i n ♦ i v /Avr 

." 4 t ,y ' 'S >_ . , ". 

ojSj_. U_5JI jl (J;VL JjVlj) jjTj.UVj^ (jUJL jjj_!jjpi-L J__L|) J_jj 

ji-L jjLi jri; f'ojjLl o!j_iL jiL- .jjli s!__ii$ j/jji _g j/; ^" j>_>fi _g 

JU-jll (jv <jj_N_ |^sL_JI J^j jjSo ^Ls__Ji5lj AiilL JujiS! J__jj Ifli *_L J__aj i-Vlj 'J 4jt5f J Jli JUjj -b'?'^' (1)1 dU^j *LwJlj JU-^1! j\j d)j£j I -s-j' ^1 s^JiSlj 

ji*VL) ji*Vlj < w i.j*yL) <_ jL iilj Ja*SL j-^JIj _r^jL jioijl (1)1 L— J-J fi— - (^ic LoiSj) 
J~JL3 j-~-jL j~ajI jl JUjj iSjb ^l 'jS-2 (j^\-^s2 7-j^-Q-\j (j-^L (j— ^ 
dl^i J4- Jl J dUU JIS il n ♦ 4^4* ^ j4j jLil J*r J' j^. oj-il ol>ll 
U.*_^- aj *^5 4uS JjJ^I c$ji, j*j <SJJ»I (1)1 a>I ajdC^ oJJi aj^^s J^-JJJ J4-J' 

«llaJ J-JP 4)1 ijy^ V J*u\ 4) <l>j~ki LjC <^Jr^^ "^J. ^i *' C*ji J*J 4$w»l (1)1 J 
4lJLc- jjSsj Yj <$JJ»I AJ^ 4li J>*~dj ^J^*JI ^l di— «— Jl Li Ujj jjwll J^J AjU 

J2& ij_> &p Tsi ji Ij_> J4 Ji j£k J4^!l j luu jis iS n • 1 r /avi jiaii 

(3>- d)b Lclj J^L^S Yj 4o 4ilc jiJ 4>l 4U (J^iSj jl J13 JU5I jIp ULir jl JjCjJI 
J4 jll Ji^ J4 jll «SjLc iiii L_clj s-*^ lSJSL fr^JJI J 4J1p c_Jji jl JJ» ^jjl 
li j\p Vj 4o\^ JjUJI oU lil ajJI ..^-L^J (1)j^j SU JjuII Oj-^£ Jp Ijl-J^ 
(jj^IL. i^Jlj jJ-L jji-l jiill J ^L^JI >& cjT) jUu$ iljtf ^jI JjjsJ dBj 
4I1S (_$jjl «JjI^ dll» lilj 4~3 ciJJI 'L-.^-Ls^ Jc ^LvaiSI 4! ojSo Lc'U diJU JG 

j» *^ J 'SjS j.JaJIj jJU jw j~i5 dJdU JIj iln *v 40 Vj j^l s^.5 a! j~Jj> 

3^5 I juJ^ &S d)l j jiiJL jji-l j£j3j Vj IjuJ^ i^ lil j_U-L jiflj ijiJlj ^lj-4"' 
ji ilj!il 4)1 dJJU Jp ^jj^ jy a l^- _J n ♦ A J.^JI jis J jjjiJI v_.J b cL.i-c* U jJ^-l 
dlSS (1)1 IjJ^ J^5 lil 4ijLs Jp jij jl ^jl lil J^ i)\ J jjjj^ Ul Jil °y> Jfi^ 

JP ji^y J^ l)\ J (£ijU Jli iln *^ oJ.*j J« ^jtjjl J>» Oj^P \a 4aJo JjI 4>Ij «S J/U- 

(_$jSI jjStj (1)1 VI 4^J1j Aap JjUJI Jc j-J 4)1 <S sj-jjsj 4&>cil4 (1)1 jJ«j j.^j«JI J~9 
4)1 4ip -jp Isl IjsJP JjUJI J iliSU Jli iSn n 4ip jl*JI lip dijs jUjwI 4ip Up 
iliSi jc cjifij ijuj^ j4-jjl J^ liij diJU jLs iin n 5li j^-^j ojU- *^ &-& 

oLJI Jc jtU- jaI^SI j\flis jjiij (1)1 oLSI JIj jjiil Uis oLjj jjjj Jjiajyj 4iiil ^ijJ- 1 j ^L^ii uu /avo 4J£ jkiij /jjL phii j jiji ™ cjty y\ % 


\xJ> SU-j jl U j-^ j; j! liile ^ A*i£l ^l «lUU (36 <j-4 «36 iSmr 


iLSis <.>-Ls^ Alj'r Ij^ (2>- -^-1 <V -^LSj *^J tfJJl^ cJls £j1 1 IV Ja*i Tj 4JU ilij 4jI 


r-j4 ^lj jlj ■^ji~ , l j^ h—*^H J^ Jj^I r^J^" J^ ^ ^Li_L-l_il Aj4 5-L?- o-> 4i« 


<CU iUlliil r- j4 1 Jj jlj*^ J~jjll-il Jj*^l ^jJ_-jM Jc J-lU» C)U jl «Ca ilillill 


*y ii* SUiiill jU J£ jl j^S; jl csip Llj ^j^ d»l j* jl JjNI £jj-^l J^j 


juJli jl Jj*yi Jo J» j^aj U jISj «! J^Aj «IsCJj J_> ^rj^J^. ^Uj Yj &_.! J~So 


4:1^1 ji j^j)i Ijp liij ctiiu Jls _J n u dB jiu jc x__4-i J c 1 ^"^ ^ 


Ulj <cu iUj L^U dUiJ IjJUii dlSi 41-i jl L^iw>j <*-^ jl Lajo jJojl L^lp C_~» 


Jfl*J -jU J_t*I> 'lj -jj/i U Aj Jyi' Ja L^Lvais JbJjJL; jl Jl_>-Lj 4jI jil <Jjj*^_j J=r jl 


J3 L>l jl 4*Jj iji diSU Jp (JJ^ jf-U-j \om <£* iUj Yj 4>-jll IJJ- Jc Lji« oLj»! U 


<oLUI 4o J s-U- U (^b V /AV1 _U__I j^S J» SUI aJC J Jj— ^ J 4~-^ J; 


<CjL>-j 


1 iv 1 J&o^ £ls>\ ~<&L^ <j! jLl^ ^ oyLi jp iljjl! (j! jp dJJU Jp ^JJ^ l£-^" 10 ^° 

^.ik; ^jlkS-l j; ^jp j| JjlSdl jjl (j'Ml's-lJr JJte jT J* J4-J jjj J^" g;Ur ' 

<Co dj>-j-£- lil JJ^ Jui ^J «JjS jJ cJljl (JJoUll JUi <! ao *y JJ^ JUs 4l5l 4o 

V /AVV Iaj Jlflj o)j rt^ ^yi o| *ij ^blilj* JUi tll SuUii! J&ll iir ^ is! xp J jj (j! Jp dliU jp (JJ^ (j^l^- io^i ^L-ill J pjjl JjJ Zxj <__j u 
is! xp j! ^jS *!j-^ J* JU-j oj^-l fcl U^- (j! J Jfi Jp JfS J j-^ 1 # 
J^! aip <jl jp--* ^JsLJ^- Qu i_^l_s^l j4^~ j? j^" J| ^"j*- ^4-^3 Jf* 1 <jt 

U aislj IjlUs oji_J_a 4is!j 'iol JLas Sj_^ (JU Jp j! j^j j-Jis J rjbj JS J.S Jfi> 
J.Ji'l j>j X^SJj>- Oj>-lj j> J^S I jT _ij_ l__i ^Cji <Uj^J Je *J.S ,X>- J^5 li olife 
(4-=^ 4ij| JjJj <! JUi j^-£ Ob c£JJI j*j l&^J ^4-^ V»* J^ j-^j" ^J i-^ 

Ijjo jl u! si^|L ^l Jj-^j J-ii a^sLj^- i»o jt «u^p- xJx- J_ U! jtfj^ "jS jJf 
U 4iilj 1*1 l^isCs <£jj_. J (i^p yisl Jjij p— fJ! ^:*_xi vj-^ Ijv^j. -^ ^!j £^-1-^ 
*_ Oj^^j Oj-aUtf-! j-^jj! 4^j i^4-^J i^J-^ ds^ ^l Jj-^j J-* 5 °-^ 
^=~|p aisl JjJ>j olSji J_4-1_j» IjJLil IjllS _j_^ '$3 «_iU<_?l Jla *y Ijllii °£L>-Ls~> 

L^u _ji^C ~~J Jr* J^ _W f~c^ ~-^r^ (jp- j* - ?^ p— f^l LJ& ;-P? j? 
jp ^_4 JIS «w r /avi jLil 3* j\i2l diJU Jli _n n MJllMM'.ll. Mj_> ^ L* 
^jLs^j^i jfi J, iSii lip ji ojp-i i)i ji_I4 J j^ jp ^~*-~ J <j-s> J^ 4JJU 

pj.ifl J4J. J 4iil j^p J:is U-^lj^- J ^j-^s j^- Jl l^- >■ ^y^ (j. ^4^J 
I4P ^> U (^p ^U! jl J^J. ^ j^jJI ^J i^uji oj^lj jA jU L^al^ 
^aL^-j ^2Jj^- rtJSsS- "j^ "j^ fe=Bk ^ Jj^J J^ jsrS-l j^ ^^4 (*^~1 j-^I^ 
L_£ {j^y* OjiL^I (J^§b /Jil Jj-^j *--> J--» Jfi J JJil Xp oL^ \"jS-i 

JjJj ij_ JUi jJ-J^- ij Af-J i 4iil JjJj !j IjJ- o $Ji^ j! '^-L J»i oy^^j 

Jls jlia ajS oLcl Jli ^JlS <&\ JjJj Ij IjJLas L_c jw_i^ ^j-f- ' $5 j^ 3 dricio ^ 
Jfi iJU n oj.1p J^ o!_j (J^p ij| JjJj o! jL^ J^ j^ p-pji J^-^ l) t ^J^. 
cJ^\ (^ilj ^L-Jll J (^j! JJf c^_c- (^ilj IjIIp 5^ iii-f I J^^l dJJU 
olj Oji^i ^L-iJI J oj^JLil oL£*yL Ij^j ol Loj_si-lj ^j-JI J ^L_ic *_/ 1 4_i)b a!\!I oVj Jjfc jl jS- jjp. _£- Jj~-il Jj£> jl UJ Jj^l -^-L VJ ^_s£ V &L___I 

j\P. jL_^ 4*L_-J_I L->-j> '"H^ f^ 4^ _/''-_ (J?^ (j^ '^- , J^'i ^Jj ^4? J? < - J jAi 

Jls iinw j^rjJI JJJ* ^-\ VJ -J-W 4^L___I _L-_f Vj «dc ojp_l ^i J_ % jJI 

o^liii ji ^ilii jjp 4& jj'i ^iij -ile 4j JSa^-i v Ji iliii dij _Ji!U 

(^g|L 4_l Jj_ij I Jo Jij _JjU Jl_ OaJUj -\_Uil J 4jjPJo J Jjlj f jJI J*l ^L____l 

jjpllil i_ii^- jU _JiSU Jls ilu 1A y%-£ JS (_$jjl i.-^Lv? J_> j JujjLU 
Ji_j V j_Uj VI ^L__J_I j J_a> Vj <db IjaU- J« IjL-j rt—^Ls^ *_ lj__i___j.l 
JxJ jl ^_j_; JS jU L_i j^~-J- _A_j-j jj-lJ^ /»!\]| oVj J» _J~LJ_ jtijl L^J 
jjj_ ^jjl pjjl oVj J>-_-AI oVj J* l_-l J£j jl VJ p._^ oLcVI o_j pfj_u 
V /AA« i_Jl* JuU Jx5 l_J /»jJI jl J^ S- _Ju5jl j* J-U j£j _>U 4~* j«*JI p»_> 

V jif 1_4 jg lii jl£ # ji j? jLcS/i _j iJl j _jju ju ^pi ju _J n ^ 

J6 jjj /-J.I jP j_J-l *___ jj__£ JjJI a!\5I oVj jtf ____-! JSJ jlfl jUp 'J jj__4_ 

jLc VI jp ^ !_-! j£ l_l r 'jJI sSfj ^ $ J« j_. _j V jLcS/l jU Lx__Uj 
^U-J jjJL>- p-J^j cii^s p~c^ (jf •J^l J^ ^ d^^ o& lij jLji VI jSCJj 
jL?-jj i jlfl fi-4*^ <-- ^" j** (J c oLc VI oij *^<tj j^-^" Ij^L 'i ojs L— c tjw-^* 

diJU JU (J_^ Jlfl iJHV* ^JJ L-£ Jw^L?- ^k < i.JUi- 4jJc ££_| (^jjl VI l_i-l 

Jijll 2J^ ^i J^!^* ol j}jL-^-I j jLriVlj pjjl j 4-il — -ill Jo j^ 1 — _ij5 

Lcjj (j^lUl jvo 4pL»4 j 4ilS 'i J4jJI Ji3 _ljl l_J Ji-jJI jlj 4A>- j 4llc C-lJuJLl 

JXJ«j ^L^J J-^ jJj 4%JI 4J c~& Vi VJ 4^L_liJI j^i jJU JG ojLS-l J^Jj 
Lc'J j^-Jj Lj-i «-LjsiJI Ijijp l_J L_^Jb J-uJI I j«j-lj iUjJI c-^l— li 3jfl_JL| j 
JjUJI ja^Jj /»j_ I jp J--JI <_iS3J L4J L^, jjil^j Jjifl_ll oVj Jj ^LiiJI cJj^t 
Llk jjS3 />j^5l j iiSU J_ A_ j ^_>i Jl_ ii U V \ Jjifl_il Jji dJJ_ ji« j Jl_-jj jl iU Jj '(Jii: AJI ilc ,"-_-> _"*_- ^J (i-fJ* 1 jLc VI Jjifl-il oVj -jrU f-Jlj Oj^-^ jjJ-l 
<Jj£_£j Vj >£oJ.e jJJL 1-^Jb jLcVI ikijj Vj L_£ (jwJ^ 4*«AJ Jp l_|u jUjI 

J cJ— c* U j~~>-l IJlaj _iSU JU L_i (j^^v-U*- <uJ_ Jp jL^I Jj _iL_£ (jl oj- 
«dc- Oj^Sj JyjJI a'jJI oVj i*j Jjlddil £JaP Jl j^vfflj <UU_Jlj JU iiUYY _i5_ 
ilU YV ajJI oVj J* j_UJI J &U_> jj-£ _r* <*— ' L) Y /AA^ -U-^L-JL Jlaj Jijjlj 

j «uu-iii j Ju__4 v i;! lijd^ 4_j jJSbLi v (iii ^vi disu ju _;__4 ju 

j_uil Jfs J *U_iu jJu iUiJI VI \% Jjitj Jst; •] «_j j *L~i5l J* 1^1 j_UJI 

«£jaP aU |_J «Vl IjJ^ Jlaj J*»-_*JI J dUU JU (J_J_ JU ilHYl jip Vj *^l_Ji 

(jU dJJU JU 1___ diiJ» s L^-U_> a_ j>cL^j <_jLLJ£ j_1- IjSUs <uJlj« jl JjiiLll 
> p — JiN jjfa diS Jj Jjl m^-ilj 4s_»i5l ^jJi dJji j~_U iie <_,_>__ 61 iU-ill -IjJ 

jl jJu Jlj-Il jl <Ua*SI C~aP 6l j iiSU JU ilUYO 4ltc IjIU-j AjJI lj_>_*Ll J,jJI 

!_*-! y o V Jjjjj Jjlj _^-l J^ Uv-U^ Jjl_ ^jj' V JJ_j iL-JJI (jlj ^jjl \y>£S 

v diju ju _j n yi jiaii c->.jj fjji ci i_i «Laiiij *L_i5i j* if^ jj? _^4 _j_ii 

liLii Ji- (^Jb oLcVI _o_j? Ij__cLs--9 jlitl VI (jA^lill J* j_jU5I Js J ~J_ 

jilii cv^- liij _JjU j6 iln yv _11p ^VI _jjij a'jJI ik_L:i ji «i tj J^-> 

CJB ji—f-J^ J_«j CjU j> jU Uj.-fr Aj Ijils 1 — ^,JjI C- — £ Oj — '£ (J)_- J«rjJI 

^L-i °i*j ij _j\p Ji^j 'lj Jl_>- I j J_*-j A_ VI JS^j i "^L-JiJI cJt lilj ^L-JiJI 
Jl5_-4J^_nYAl_jLl jis j^l_-Jl(Jjb /aay j^-lj j^-j j_ VIJ_.cjIs > 
jjiL^ (t—^L__j ^ji>_i_-^j ajJI ojpjj _y jSI i^^ Lk-^~^ J^ J ^L_JjJI diSU 
C-^_«5 l_| jj~j oLcVI J 0& OU X'M J^ rL^jjlj» <vJ>_ J^c by^ L-£ J^— -^" 
JU (jv-^l _J^j jilc jr^*^ _-X^i l_l jLc VI <_J_j j^j 1 4iic (jj$2 (j;jjl Jl jk; fi—^Aj 
CjjIj 4! JSo i oU iJjJI j_U- Uj J-aL^ j-r* ^— -—' *- 1 ^jj Jj—J^. J^ 'i oU diSU = 110 jjSo Y$ ll-3-l Ji3 J dUi> oj^> Lclj ^jjl jJ-lj L_i JwJ?- ^_i.JU- l^lj J4j SfJ 
/jjlsVj jj liidiiu J15 <jj4 Ji* iinr^uiil j^jljUl ^jb ^uii j5 J 

'i O- 1 *L~JI \a 4ij^j*J 4jIj>-Ij CJLll CjLj L^j^AiJl L_jLf Je 4Jjjj* ^4—9 4>aJI 

_Jnr« r/AAr*UiJI £#>-* ^lill jjN g* *'& Uols^lj^iL-ill j^ 

<L4>- jjJL 4jJJI J.* Jls^-Ij jl Jjj^ LLz>- Jlijj ^jjl JjliLll 4jjJ <j/2*J aIS l_J dUL« JLs 

J^icl^ jl jji j^5" *_ j Js tLi £jjl J.* 5^-^ 'A3 <^ ^" _ °i 4*-^ 4jL>^Ij L^» 
jl dJijij <>aSI J^ <cj_>- t j>_U 1 | L_j: tjw^" lJ-U- jLs L__c juj?- L_iL4 ^L_JJi5l 
4jjj1I J^ dN- jJu «-U- jU £jjl cJjj Jl>- 4jj*J! cJIj Yj L_i <jw_& VI cLl> '. £ jJI 

jl (i~gSjJ->- 4jjjJI J-iC-i ,Jl>- <JL>- Jui- 1 j 4)Ij\a J-^Aj L_C ^jWJ^-l "V t_-flJ-»- J_i-I 

Aj jj I "> ^CJm I <_JLU- J_J J« JlU I L__c jrw__i- 1 .^ 4lL j J. jJLJ I 4jJ i *_ r- 1 s-U- 

ljj>__>- yi .JLU- *lJ 'I L_J> jl Lob 4jjjJ! ^^-j jls ijlj 4 — 09- JJ-J JSJ Jij 
Jc OjaL^: £-j^ jj lJLU- 'i-U J9JJI £»J jl dlB J*J LJ&I 'frU- ojfl L_i ^ 
j-l>-l iJvftj dJJli JL» (J--4 JLs L^« p._^jlj^ j ji Jej £jjl J* p.^_iji>- j j_i 

/AAi cJ^ U 111 4X.J 4! jb j£ ol^lj L_i oA^L^ ™ ^j>)J- J^Lb ojJjJ s-U- >r lk>- jl IjJ^ J.1*JI 
dUS j6 1*51 Jil ^ |ju£-I *J^I 'Ij lia>- Yj jJ^ j ^uLli -LJiJI j J^JJj oJjP 

^J Vj iiUJ Jjifldl j.^11 jIJ jc j£> i 0a>- jl IjJ^ Juill J^j jU diSU Jb 
dijU JtS t$-£ JIS oj.^Li i« c-iU^ ju^LJ^ jl «talc ^j^L VI dili oJlI^ 3>>i^ Y3 

/aao cJ«-c" U jJ>-I liij ilV M^tfio ilA J. JL^J Jp dilU ^jj- JU ^_4 <j< J-4 c?^"J 1oSU ^b ^d^.*-^^' uu 
iijlj Lgii! JU j^§p iil JjJj (l)! diSU /ji ^Jl Jp JjLjiVI i£jL (j! ^ alil j^p 
^ JJ-j i<m ® "aIjJiI Jil ^C JAlij j^-pL^ J pJi iSjlJj (i-^kSC. J ^J» 

lil j-ilii Sl^tJij *i «is* <jJ j^ ^ 1 j^ £-*> j 1 ot cfe^ j^ <^~ 5* J?& 

_jlj Iflll JU (^§p 41 1 JjJ,j ojjj liU (^JW 41 1 Jj^j jl 4j IjiU- jJPI Jjl Ijlj 

>*l j»J 6l Igill lijji j 13 iSjlJj L~Lj j 13 _jt>j IIjjj^ J 13 _jljj Ijj^ J u 
U jij: «IjJj, iljpil JJj &J, iltcS 4jJj _J&jj iJj-^p JJj dA^jj diy^-j — 'J-iP 

U <»_jb ^^ ^^ CiPl dU-i^^ o! j^jJj j"J?l jPJo>r^U^j &_1.4j iikS 

u sr*J <i j^ i^ ^ i* L<p= J^ '"". . L4U ^jjJ-lj £>aJ! j£j J *U- 

4ll JJ.P jJp l_JU- 06 ibl oj^-l fljill J; j^jJ^I jji <_r^: t)l £JJ- VI <jj jL^ 

j— ^ 1 ^! jip VjT t> /tjJ-^-I cojl JJ _Jl_ 4ilc 'JJS <i Vj^. <gU ^JI J 3JP J) 

(i^c 41 1 JjJj _J-C*' JU *£J <j?Jj_ 1 JJP cX^I ^ L^ <3uu jUjll HJc Ju~! 
^^ 4^L*JI pjj lj-^ j! UJJ 4! CJ VJ JU-I L^jjtj L^Ij V jc jrJaj V Jj^j 

»b KjIjpI il)! 4i! Xp /Ji ^U- Jp jj^Jil /ji a_£- Jp dUU Jp ^J^ (j^^-j n« 1 
(^gjjje 41 1 JjJj JU ijjJlt dipj ^lj^^l <4jLJ»U a*AJ VI Jc (J^p jdlil JjJ-j 

j<r JU (^^J (^JU I JUs os-U- *c (^^^p ^! JjJj (Jl^ (X*lJ /iU I 4Jjl JjJj Ij JLis 

j^Jb ijjj.1 Lc'J (i^£> 4jj| JjJ-j JUs Jljp VI ?rj3- JL» (J*^ (JJjI JUis os-U- 

JU 4j*l J-~«J /y /gJ^ j^ diSU (Jfja^-J n»V ^BKI OyU L^LiW ^t_JaJjJ L^^- 117 

4jj| Jj-Jj c-^-c^ Jjjjj S^/Jft IjI c^-c* 1 Jj^ jL^> /ji ^■«-J c-jli^-l IjI cJ._c" 
j^UI J^ l^j^ ~l j^" ^lj. Jl _aj jjjt 0jJja> t^j-l Jju ^jij Cj^>»I JjSj (i^p 
4Jj| Jj-Jj jl 4_jI Jp oj_}p /^ /»LLft Jp iiSU jfJuJ-j n«r m^ jo^x__4-l d^^- 
n.ir /aaa ii* Ij^- _ls( LJjJI VJ 1_^p £pj oj_il J^ j^l r-j_^ V JU ^^ l_^LfcL> jji-^^s (JjLj %y (J -^ iJ^V r^ 4>*d fe^ ^ JjJ'J <!**-£" J- 4)1 
Jj_Ja> Aji (jL^ aI_~*JI 7--5JJ (Jj_J*J IjJ6 j) 4 - J>J- 4_JJA__ilj l^ P_?l "Jij 

(Jbi <jj!j*i! A^J <l)j-J*J IjJ6 jJ (i--i '£>- ^d^-J-lj rt4^^l ^J p- c^. <l)j~^4* 

(2^ d)j_J^o IjJls j! (i«_-> ^p- oa_IIj (i-fp- 9 ! j^j (i— ^Ail jjU^-ls Oj— Iaj ^js 
4~l Jj_Jj 6l S^j* <jl Jp jjp jp ^L?; ^l jp dUU Jp jpt ^l^-j n.o 
jc _; ji^ ct-i!l jl <jJ-3l J^- Jo J>- cJb U j_JJ jc ^JAdl jfjfcl J- (^^b 
jUj)l dJiji JLJPI jjSo J_Ji iisl JjJj t> !jlU_ jiil (jc jl Act_1_JlI <jjljJ (j^j 
Jr^ jj^ll j.1p Jl JJP (1)1 ^ 4j'I diJU ^J-^-j n«n (^Q) pJLJIj jJ_)! Jljilj J- 
mIj-JI c-ii jJjf d)jxJ tl)l ^9-wj-I (i^-lj^ . J- 4 f <j& 4,1 *--*-' ^d-^l j$ £\S*- 
jp L-iL-il j> jjJ^ jP dUU Jp j__4 (JjJ- n-v ojJlI ^J. J iU- ^ub 
(1)! (tjill «L^j _L£ JjJ- I jjb JUs jj-l 4 «IL ^g^ «-! Jj_Jj (jl dJJU ^ jJl 

jp v^ u' j^ &i^ (j^j^-j n>A QD 4r^^ _5 ^ fj^' ^j ^* f j* 1 "^y.i 

L^jp- U i7\7 iJA_iL» s-Li-51 cJlj ji Jj^ ob 4>l ^ji <jl jp ^.lliil ji J-«— _ 
j-jjj jp diSU (jflU-j n^ Qim ^^ aIj-. L^lu*y jv U si^p ^lsl Jjij J- 
LJUu ljL>-! jl5 L'Dc j.<?-j 4j! (jjl_j2J j/l OjjI (j! jp jl— J ^ s-Lkp \p <_i.Jjj jj 
Ijjb ^Ls-J (i^c 4ii! Jjij ?'J- Jl J_ 4j*l Sfhicl H dilU J_ 4j;p ^S_}J_5 4jjIj Jl 
ji lJ!j-1 VL IjIj c-j.Ij ^ jJj jjc jU-S J_ J^j jp dUJU jp ^J4 (^J^-j ni- 
(jfJ-^-j nu 4jjA_il^|j3 J«-U- U <»_jb V /A^l^jU (jjjj^oJ^-U L~_^: cjjJ-J?! 
JjJj ^j.3 Li cJ- L^*l ,j\_»j_i! aI ^Lc jp o! jp 3jj> jl />__* jp dJjU Jp 

_ljj_f t_iJT 'cJl Ij oJLai l^Jic (_JU- Ji Jul- jSlj j3 jjI _Jlpj ^jA-I! ^^^ ^Jil 

J rtLJ^ ^^1 J3 Jj^ (_ji^l 4jjs*-l !_! J3 jj! 0^5 cJ_ _Jj._^ t _jL_C' J*>1 tj IV* C-J jI dy& <£yjt£- £a y <Cs- *JGJ I lil J*>1> <jdj 4** ^lj*? <j? (J^ Oj^llj «JJ&I 
J JjXj Jfcj aLj- oL Ujj jSjl j*j JjU-j j>ol Jj^-j ^ljj "^ JujI j* i£ji-£ 
L5I _l-4>- jtflil JL<~ 4jjp-U (i^L> 4J\l! Jj-^J w~—£- LJ^- cJ-* J^J 4_*—Ji 

l^ii^-U Ul>- jillj l*jiij L^p.—^ J L_ iSjljj l^J^j Ju-I jl & l4^Coj.dl 
J>»k ooj cJ- iJylc jl a^ J^ ^_4 Jy^-j dUU Jli nu <HH 3BI ^LifL; 
\i\r V /A^V <£ ji J» <j&>- jli^f-l 0] 4_S j-i J^ _jj_1I cJlj J-i Jja> °j^—* Cf. 
4Jil dj_-ij Jl^ Jl^ 4»! o^ji (jl Jp j^jfl /»l J~^ J. *« j^ dUU j^ d?^-J 

j ftU- u <__ju (53) ju-jji S/j jjplLii l^jU- j^ S/ SSu &.*_ii -jt-i j© (iH§B 

*_> fcl «^- (jl J, J^L^! J^ dUU Jp J^JU-j nu jJjJ/II _-» ij-Jdl *SU-I 

-Okit Jjli Jls (1)1 (i^t> 4ill Jj-^j 4> «&> U j^l J* j& JjA> 'jj£\ JwlP ^ J_JP 

V /A^V l_jj*JI <j^jL> oLio Jm£ *^ J-rL_* i_ ^Lii jj^J IjjLkl ^Ls-Jlj \j-^5l 

?jLfr J ^fe <_^-£ ^ ^ i^ &\ Jj-^j ol v^ <j) Lf" ^* tf" J^J n10 
41111 otrl j^- <_>__ 'i-\ J j* /P _jj_ Jp jia>_„ ^_jL^j) Jl JIS diJU JlS <-jj*JI 

ytJ- _j_£ J*r- t-jjill ajO 5 ^ J J^-? A*^£ *^ -- (isi* >-l <Jj— ^j <jI O^lj 

j£^- ij-J^ UU £j.l_ij l)I_h^ ij-j^ t-iU-Ji-l _J JJP J^-l J— »j diSU JC ilHVY 

^Ji od^ -j^-i ij-J^ Ulji^J ^ jVI J^ ^j j_jVI J^ ^Ji j^iJ Lj> Ij>-j-3- 

J.--C 3 ! _i^ Jc ^_i-l_4> 0& (i^p „-M I Jj-ij O*^ c^fj^* -i^a-ij j-^l «JLs-i 

3jjj v*-^ J? ^ 1 *^ (j^J <_a^2jj j-^l <_i-s^.j j-^p (iL- ^15 U jjtfj xl (_jft— s-jj 
^J_il ^l JftU- U ijju r /au L^ ^SU-Ij UJjJI jjJlkpl jr c_jlSlj Jb^j jjlj 
Jui-I 'J ^L j^^p 4iil Jj_ij ol j-jl J^ ojj> (j* ^Li^ Jp dJjU Jp j?j--j nn 
Jp j_^_^ J ^ Jp dUU Jp ^jL-^j niv 4-i-i j llL-4 J^- I J— ~ J-i 

^tp ^ 4Jil i^P jlj ibl oj<=-I ^U-Ji-I j/j^? Jj^'i-i (jl i^UJI (jj j-^lJ^ J^ Ji ^JP 4i_*_ (JtljJ~il I JJ* <jj 'jJJ^ JUi ^ _*l^. j^J '"W °^5 cS'j* tfJj-^-\ 

J 4J*J>ji ^jlkJJ-l J. JJP jj 4j *L_~ l^P Uji j_Lp j^ 4iil JuP J*-*- V^ 2 -^' 
Jr <lL« <J->_r-i "44^ Sjlj«-J 1- ^* J 1 J-^ <--** <U-lj ,*ij /c <i Jl JJP 4>Jii 4jJo 
&i JjUJI cJll JLai «^jll-JU ^ JJP «l__ 4ill JuP Jol l_Ji 4_L_i jp SU-j ^j_ 
J Jji I *_" JJP JUi 4_ju L_ji j <_jjj 4ill ij_. ^ft oJlfli 4ill JuP Jlai jJA_ll J* Jp- 

^5 cJULj J_> «JJ-il J* _£>- &_A JjLjJI cJll JJP J^ £ &_t <uj_l J Y$ 4I1I cJJ 

t_j»J^v_ul jt Ltl ^. 42u J *_j 4ill aj^- J Jji I *_" JJP JLai ^Cju L^i j <J>lj 4ill aj-. 

J^ j.jJ-1 jJp Jp <__jLfJ) JJ j£ 4^^i^ (S^*J nujjpLUJI JiU- U lju V /a^o 

«j* cP>* J VJ-i- 1 J ^ 1 ^ ut ^ 1 ^ j> v-"-^ 1 J ^j J j-^ j 11 •*-£ 
' , ', ' , ,' ,' i ' ' , - ' " 

*\'J>\ 4$ £jr^. (1)6 l_j Jj>- aLLJI Jj r-j=- <_^___>-| J, JJP (1)1 j^Lp J /ill Jjp 
J^l Jl_ aLLJI j>jL *Sj ji LjJI (jl oj jy>-\3 ijU-'lj -r\j^\ J a^-^ JJ' ^LU-*. I 

^j^-lj ^jLi£j.U j^lcli JJj*-l j^lfill J £-1 ^II-JLI ci j-2* -^ cr 1 ^ 

<cp *>. \7 ji _$ .; *y j ^ *y <__.>- j=~ j.3 rt-f^j JL«i Ijjjjb>-U aL_jl *ij jj ujii ji 

IAa Jc p4^jJJ jl (jy Vj (J^p 4iil JjJ,j (JjU-'lj j^ull «ISj di^ p-^ij Jl*j 
IjSCLLi ^jLiLl.U i_^jpji jLs_J*yi (J, f-_l J_ >r (_^p Ijiaijl JJP JL«i Ljll 
j^ liftU d)6 ji J £_l JL« jr (_ap IjAaijl JUs ^i 3li>-ls IjaL>-I5 j^Lfiil J^ 

(1)1 fS'j \J\** O-ol i._^U 4ll^ ^CJ^ 'Ji l_^jPji 7^11 aj>rL^ J^ _Ad^ ^S-^'* 

^4^ Jc ^y^ Jl j^ull J JJP _$_!_» tjll I jL_ft Jc p4^Jw4> Vj j>-LJL ^-j? 
ojuip Ll L L__sl5 _i j\p jJ JJP Jl__ 4iil jl5 j^ Ijlji I ojuip jjI Jl_i <dc IjpL^sU 

Lj*l Jj>-] (JujJlC 4! Lilj cJal^s JjI (_il (j& jl Cjljl /ill j-i Jl &\ /•& J^ jAJ («J« 
-, ' " • < .' ' /'' ' . • '"*t ,' ".* * »> 

^j__L| (i_ipj (jl j >~l jA^i L^pj 4 s a__L| cL^pj ijl J^JI ^jJt cij*-^ 1 ^ ^f-* 1 
(_;j1p d)l Jl_i jI>-U- j^aAj J Ll_. o-j <_ijp j> j-^"^ 1 J-^ 5-LJr 4ill jjJl L_^lpj *Sj lilj <dc IjijLflJ *>_ (j^jlj * ^-^ ^j Jj^d (irsiw >^ Jj-Jj CU*--?*' Uc I jj- \* 
^m ^fy L_ijv2->l {£ J-^ 1 "^l -U-H- J_ <cu IjI_^3 Ij^-JJ^- *>U L^, 'iolj ^jlj 

-^ U >^ Jr -f^ 51 ci 1 ji^ _A? ji^ i -^ _> ^ J* <j?^ ,<m 
cJL-c" U jJj ^ 4*L_.I JLJ <*— 5" 4j*I ol jp (jv^j (jl _^ jJLL _^ ^»lc jp jIiI 

3*-j OjpLi-il $~*k JJ-I Jj-Jj J_ 4-JLjJ JUii Ojplkll J (4~r|e JJ-I Jj— Jj _r? 
IjU-Jo *>_ (ji-jL; 4j '^-c* l-U »xLS ob _r« jc jl _ylj^l (jv 'y> *"_£_? Jc J~«jI V _J__I j\ J_ «iiJU J_ : ;bi \Jr'j£ SU L4- ■. i'^'J uf^> Cf jL> 5_j lilj ^ ll_- £k\ AlP _,p ^l^ ^l jP dUU jp ^l^-j nv- J__S) 4^ _, l_j ^J^j-^ 

*jjj jjj tjjl (jl wj f-JJ» s-U- L_Ji aLLSI Jl t-j=*- <__jll__jj-.| _^ J_JP (1)1 <*-JJ <j< ^jtc 

*>_ (j^jlj aj ■<-«-e*' l_l JU (i^gk jlxjI JjJj ol ^Jj& (j^ j-^'j'l -^ oj^>-U aL-JL 

<__jl____U _y 4 j_JP ^>-j5 <-U Ijljs Ij^-jLi*- *^i L4. 'iolj (j^jL; ^Jj l-ijj 4-ic IjijJJJ 
*-*J* ui J-^J" $£ ^ri^ 'if ^y^ j* o?> £-**^ ^! V- 2 -^-' ivr pLilL fcjjl oliJj ftliilj jUpS/I JjLi J^dllU J15 ih 1YT pLilL obl Sjii- 
y/a^a iVi jjjii v trn iVO ij) j* £>^ J> >ty\ <j! Jp dljUj^ g&'j nrr jjilL Jp! jp ^! cjb 
cJl ^ji 4 Jl^ ^j^ jol puj- ^Jj^j j&l ^lj£ Jfi si^p ^l Jj-ij jl Sjjj> 
'ic '««iil oLkpl ^jj! _Jji *£j! /o! 4! JU5 aL£-\ \* LJ^>-y~\j j^uJ! cJjpl (_$JjI ol 

JiS flc Jj.3 jj il Jc i$*J& I J^ (i-*J Jl^ Q\-*»J, J*^ L& «Lfl^^lj *_~* J5" 

ji ^4-^H j'— *4 jr- i*^ 'if" *y?~\ ^ v-*-^ cji £j <j. j-^l)^ ^ <j. "h-^~ ' ^ 

f4£p (^JJ^ j* 'fi & J* ^iJ ^ ^Jj) J"^ 1 s^ <j* jr* y-*-^ 1 u >^ 
ljj& Jp u5" 1>I 4^LijJI ^jj IjIjSj jl L>j^-i jj IjSu .>3ji c«— lll Xf^\ S& ^J.f^lj 
4ij| Jjij Jlii L^p JLli (i^> &\ Jj-ij c^-c* oj- 2 -^ ut J-^ ^ui (o^i^ 

C-JiU- Jlii 4jji 4JU r-Jpd^li <L^a/o^]s> *JL* *c ol <jU- JUjj iljkj'Jijl jl $=?%k 
CU-U- Jl~9 4jji &» t;j>CJ»Xs cj^l? f-^« {£ dj-^6 4l_iU Jj*I J^*J.J 41^? *^J* 

JjJ.j JUs J13J Jxill "^as jJjI Jj-^j t> J4"j J!^ 0j1Xaj jull JJfcl J-*^jj juJ ft^ji 
jjp jc cj-£ (J^- ijf-l jil jx» iUJcJl «Lsii liiJ! (jLl Isl "-ojI jl |i^p &\ 
jUJI Jii Ji« isJ«U.I jlilJ JuiJ! (jU lilj 41^-1 * i^Jis 41^-1 Jil JUPl j^ 
Jp ^J^-j nro (^^ juJI 4j 4)U- j_ii jul JJ^I JLJPl J^ JJP Jc OjJ£ ^- 
(JjuT'I^- 'iST^i U ljLa.7 J5 ^J^I »$Ci ci^ J6 (igjjk au! JjJj j! aAIj aJI diSU 
ili ^ jj-^ jj^ -^ cjt ^Ijj J^ oU^ j^ c5-^= tir*-^"^ nn * ' ^** ^' ^^ ^ 

tC^ lP^Jj*- ^^ ^ ^J^J V^* 'jt ^^ cij^l JU 4»l ^UjVI jj-jli» Jp 
j jJl s-^i JT (i^^p 4ill Jj^j JS Jj^ j^JP (ji 4ii! J^^P O^— C"j ( j«jli' JS jAij 

Jp aAJ ^ ^ljj Jp dUU (jfJJ-j nrv ^^ j^Jlj (j-^-JI j! ^r^lj j^^JI j^- 

(^iLA! j> '4iSl jl 4^Ja>- J JjSj j^jjll (j^ 4ill J_lP C-i-JT" J- 4j*I jU: ^ Jj-J^ 

jJP ii jjuJ oiT Jfi 4.1 dUU ^ JlfJ. (jl <JP Jp dUU Jp ^J^-j nrA JjUJIj ^M j IjjIj oU l_^iLii jl (jlj cJlfli 4jjjJi5l 


l^jJ» J dJjlj U JUj? jJ*JI JwP (jJ 


dJjij duu «36 iinn jfj dJiij ^ii j> 


J. J-*^ ^-i <-^i-~^ (J^ (L-^-s^j^ 


£>^ j* ^'i 11 (j' j* ^ u <j* l?^3 nn 


j jJjJI JJ&I J s-U- U **U- (Jj U (jlj 


L^li^ £j^4 4?*-l J^» «'j^l «JLJ^ ^ «36 (i|§o ^l <3j^j t)> «ir* (j' (j^ 


J* ^j u •>& J p ^> J p <i^3 nr. Q| 


fflp Li ')Jl3 U L± Lcl» ££y3 j 


*V 4j*I Jmu\ Ljil jjLil jc jij jbii (jl j. 


ajjU^ JU Jls l^>/j&\ v^" ui ^~-^ i 


ljj>- 4j &l i j, J* 14-1 ii* 1-4-1 li A^ Vj '4ill «ii 14 J?jU Nj ^l JaPl 4 JU 


aj.j& Jc (i^gjjL AiSl Jj— ij °j* oU53l *Yj* 


t_J*-J?*' 4jjIjv» JLs j*r JjJI (j 4g <?gj 


*(3^ cP C^" <S$\ & XL&-\ JUj (1)6 4j'I 4jUj 4i 


0* °Lf <s-& <j?^"3 nn ^ljp^l 


aSll *ljj J^J tcS j4'««ill *_C*' j£j '«Ull [^S- ojJuJj ob\%^> J^J«J M (jjjl ^JuJu £ 


1* iVV 


J°S 43 Jj J-|C^ Jp- Cjj^ l) l-i^-l d[ d& 0& 4)1 4*Jlj 4)1 dUU jp (jfJ^-j 1 IVA JLj>jl U yJ\ JC J^- ^ iU^ jl dJdU jp ^* jU-j nrr <jUU jU- J *U- U <Jj u 
J, SUi Ij ^lllJ dJ-AU- j^! JS (1>I jJ*JI J (J«rj cJL>j j\>- (irg|w ^l Jj~«j * 
gjj *&& If- j?3 &. °& u* v 1 ^ j) j* ^ u j* t^^-J m r / vr J£- 
i U L*jJj -^' VI ^ Cf^ J (Sl* ^ ^j-^j J* 3 -" ^ ^^ --r (^IS^ Js*-' 
dJL-^Ju jl VI ^4 dl^ ^! tJj*"J f»-^» I Uj 41» j^ul jjwl J6 Ul J6 Jb lxl jSv 
J^ J. ls° j^ v-f? ci' if 4^ 'if l$^*J nro 4SD 4: ^ (*f^ ^' ^>" 
<u*j V U 4Vy ^_ll /»*>LI jU- <j? J& iir5^k ^l Jj— ^j Jl vl^ (j' oi ci^ <jt 
cJl* L^i $^L y I ^jj 4juk Jp iiJfc Jjl d)JU Jp ^a^j nn ymABkW 

(i^=r|p JjjI JjJj JUi C-iJI J <U^ lij 4i^lc JJlS (i^k 4*1 1 JjJj jc Jaij' jiuJil 

djLsf cJLe-' d)l c-^l °ii 4^lc JuJlS (^=r|p ^il! JjJj 4! Jil 5<* oja_^*JI JJ ^pJu 
c»~ij i j£ (£JS U 4J cJfi yiil JjJj Ij cJ- (jU-^JI 7t j>- L)^ «£• sir?^ ^l Jj-^j 

m^ oj,ij jjwiiii oUji ji (j*iji j5> °j* oi iiilL ^i JjJj jt~> ^u cJijf (1)1 

lu iJl jL- VI v^j^ 5rfl jp dilU di J^ (jl 5-^ jp dJJU Jp (^I^-j ^w 
f> j?1*-j n\*A *£SI \L&- °j» *kjj liU IjJiajU 4jj jjl<5 ai*J|J U Ij_JJw jl D i^>-1 1^1 
LUL ^UJI lU-p ^uU- --Ut il ) JdJ '«.'jdll d)l , xAb JU 4JI ju*ui /i ,x_^ ,\p diiU Jli : 

Jp J&'j < 

JJJL ^rUJI H>.ji 4aU- jl-ij ^j^ *j^l Jl (J*k> J^ ^l J^^ (i (J-4 j^ <iU^ 

^ Ju«^ cJ<-£" Jli 4)1 a^ ^ (J-4 Jp dJJU Jp J?jU-j nri j^ljjiL ^Uall 

Oli A^U?! Jli Jj IjJli 4i JuJiSlj o^JkSI J^ J$ °j» J^/fJ^ ^l ^J^ S-4-^' 

iil JjJ,j (1)1 4iJj jJ 4)1 dJilU Jp (jfJU-j ni- 4aJI_>-| ^» L^iU X^zkS\j^[j Jd\ 
jp^jU-j ntuLil JftU- Uijju y /vo jSU-VI j^^Vciw Jl* (i^ 

y I Jl 4is j^ 4)'6j (j t 4^1^ ^ jjj JP Jj^Jl 4^ ^ jlji^» j 4^ Jp dlJU 

(jfJU-j nir iLil aSL VI (jU-j (jU- ^a Jx_S j^^p 4ij| JjJ,j Jl* Jfi ^^> 
^. 4ii! Jj^j ,1)1 jjp ^alil xJ> y> ^sl j.^p ^ ^L: jp v l^i (>J jp 3^ jp 'lf, "^tr^ '^f *-PO $=M* ^l Jj—ij JUi <&-— i-l J oU-l Ja*J jftj J4j Je ^ 

Jp vt^ JyJ if- L^ 'if- Jz^~j nir v^' J *l«r t»(ju ^BttBktt^ <-^")" 

^jI jjjj b jils (^^b iii jjjj ji ji Su-j d)i lJjp j* j-^lJi -^ ci ^-^ 

nn cJ-ij V ji^p iil Jj^j JUs ^jU £jc jISj Vj J^ JL^I oL^^i 
-uil Jj^j 6l o^ J\ Jp s4-^Lil ^ ^5-i If. ^lfS ^l jp dUU Jp ^l^j 

^_J_i5l i_Ie L-i; tiiUc (_$JSl joa_~JI L_il 5 pJ-JJIj Jja _JI j-J J_ ^t 

^ILp jp v lfj) J,l jp diJU Jp <_£ J^-j nto oj^-l^-il j tU- U o u ym|0^^ 
6l i-^4 j-£ V JIS (^, isl Jj_Jj 6l JjL^iVI Oj|l <jl Jp ^ilil _*_£ ^ 
lj-jj <jjjl L «* ja>-j I J— » (j/'jajj I J— * (j^^^ <J^Ht ^tJ Lj*^j 3j^ °-"^ Jt^ 
ij| Jjij <jl dUU J, ^Jl Jp v lf5 ^l jp dUU Jp ^l^-j nn ^B) pSLHL 
1_4 j_£ Vj tijil isl .b* Ijj/j Ij^ri Sfj Ijlsli Sfj Ijvkpli V J_ ^ 

vi •#_____ i ^___~_U v _isu j_ ih ^ro (E5 jy vSi' o> -_U >L_' r ; 61 
2^1 (j' 6^ 4^ 6^ c?^"3 nlv ^f^ii *-* ji^-* i-*-^ <^-' 6^ j^\j*y\ 

4_J1 $l\ 6 jtllj "^l J- ^ ^ <3j~^ ol 3^> J jp g> VI > 
Ij^yjj» Vj Ijjsph; Vj Iji^L^ Vj IjIiG Vj ljJLLs£ Vj ljLl_^ Vj doJ-L i-l 

i— li (jl ^ ^liap jp dUU \p (jfj <^-j niA ^Q ^^ ^j 5 * - ! ^' '^^-fi \yy3 

IjjlJi ljSLj:j JaJI ^.ftjo lj_i-U_J (i^p jIjI Jj^j JU jfi JjL-iljJtl jIsI jJp 
(jl jp ol jp ^L^» (jl ^ J^fJi Jp dJJU Jp (^J^-j nt^ V /^ \ b&JiS\ ^ft j»j 
JSsJ Ji^s (j^^Lf- 1 AJvj jUj VI ajj 4i_i-l LjIjjI AiaJ* J- (i^=r|p >isl Jj-^J jl 8^/IjJ* 

^Jl* Ijjiajl JUii iLJ- 1 <L>-I Jvj ^ (iu?6 "^«TJ *^| tyr" ^. ~*j~i *^ i^* -^ 
(jl ^_ j^J JP dJjU Jp ^"A^j HO- lym UsLLwaJ (J>. Jilft Ijj^j'l U^i-La; J^L 

j^-j; 4^ Jp^l^JI JL^I J?j£ j6 ii'l "o^ <jl Jp Jl^JI ^L> (jl Jp jpj^ b \yj\ j\ l^£> ^- /yj^ \J*!}\ J^ IAV ^U- JC jLil jT ojjp J (i§§l ajjI Jj-ij /w £>■ ^- Jl* A»l ^jL*-}*-"! k\ jJp 
Jli J_*JI Jj «I* iil Jj^j t dlfl5 (i^e ^il Jj— ij li| oJ->r c,Ji Jjli U! -& 

*-5 jj»- L_Li <_JJ.<=rji Lju£ L_Li C-l^U 6 ajlj^ Jl dii (i^L 4iil Jj~ij J ji 
JjJj t> Aj llsj- j^- C~-u JS I Jl* '$3 Jl J* Jlai (i^^> 4ill Jj^j Jl £}_£ {£ 4jJL--sa 

5r 4lj4_LV -S-' ^j4-^ c/ 1 jt v-* ^t °j4-^- ^ v-^L^» blipj jjU- Jli oj._il J*;*-! 
<! Ul Jui jJI (^^gjw jlxjI Jj^j ji-i JU uU- Ji 4! d)lij* ^j j4-~"S J v-*-^ ji-' 

ej-it 4P_U JlS Lj*t?j 4jjI5'^1«.]I J jfrjj 4! 4ill Jj^j Ij Jj cJlai JJJ& jaP jLjjj 

^l ljjv* <! U si^jp 4Ai! Jj~^j J-w JU c~~ Jj J,j ;£ l^-J^ 4JjpJi JlS I^lLU 

Jj~ij Jlas aill Jj*~ J Jill Jj^j Ij JLas Ji- ^JI AkJLi JLj 4! lj_U- IJJ& J-lll «ulp 
«Vl cUJU Jp _£-v^-j nor V A U jOil J~u~ j J4 _JI jdii J_> Jiil Jj*~ J (^jjjie 4il! 
(Jfj^-j nor l_jL5I J-yl £$jl-J! Ji j--'' -)! 4*^"^ _j! J^ l_jI--3-I Jy. j^ £)! **Ij 
*^jl l-l L_jLkJj-l J, __JP JU JU J^ Jl jp 4X>_i (j! J, CjjI Jp dUU Jp 
«Uis--iil l_->LSI (j^J J "frU- U <*__j u Ajbj 4iJb J^-j /*— *^ 'SL^jjj I Jc Iji^jU °KJic ~iil 

f-jjjadll Cjj^!I J^^jj j& j-^ j.^I ^ -)l /*s£ J^ dJJU Jp Jy&-J no *- v.a1\SIj 

ol oj^l litj Jji> IS3U cL^j (J-4 JU noo rAlt jlj^jJL ^jwadlj ji-il 
L*U v_**i!l iL^ J^ ^s^ © ^! Jj-^j il)l (_^^ ^'*^ l_J> jUI J^ LLki, oLiAJI jJk 

j jji fe3u cA-c^ jj4 JU iii ih jj^ jjij jU-{^ ju^Ji JU-jjj 4-J-;ft 

j\pj Ul j^ Lju^ dJiJi (V^! *^ JU ^ V! Jj JU-jJiJ Oj^JI J oj-u__v_ll t-ji>- jLII 
J ^LLa Jp dJjU (^J^-j noi jjtl ^J J-frU- U (ju Jj L.^-1 ^LUI J^ dJiJS 

cJls _A ^ij^ jSj 5 ! u^ ^ ^-^L-r! (^p ^! ^jj ^?^ J^ V>' u^ •JL^' 
4^jj1c Jp tiJiU Jp (jfJU-j novc_jl^SI J^ 4-4J *L-JiJ o'j3 U uu v Airiii-f iiStc c£-^ K3J ^^ /J c (j-^tr^ 4r^ i -J^ ^L-j-»- C-U-i cJls L^l <ul *\p <UJiIe (jl \, 

diJU Jp jZjJ-j hoa UJSijL^; L^l«15j 4~/j|c <cJlii ^^j j l - s ^ <u~-i>- ,Lj ^gic. 
otjlc oL-6 ^L^ j£ 4.1 S^ji <jl Jp ^L^ (jl jp -fi^, <jl ^ L_JJ Jp 
^W-^* ?J>r* Jr? ^"Ji ^-^=jj ^~^=j JJ-^ ^j <4~l jJU-J» ^ ^^W o*^U 
isl JjJj il v lfS ui 1 j p ^- (i cp4 _> dUU Jp J*fc.j no* (Q0 *L: 

^» *3j l_Uj ij\j^-\ _^ *<IJUI rsls l_U JU^ ^JUI 35 I J jials JJI ^ *_> <&& 
Js-U- U <^JU V AU j_>l c^rlj^ Iji-ajl ^LflJI Pjj4>jb £*jJI jLlf^'f^l 

jl JJP ^jasI a:p jp jlla J) jusl xp Jp dUU Jp (jfl^-j m< ^J? J^jH JL^I 

mi ^^ 4-J»^ fjd 4-JI '41 1 jJ-Jj V *SL>- SjJj jJ& ^jjl Jtt si§§l jUll Jj-J>j 

*- <36 (^. ^si Jj^j oi s^ji (jl jp gjpVi j* ii?jii (ji jp duu jp (^j-c-j 

dJjU Jp (^/l^-j mr j^^ lj_j ojljj \j£ 'J» jl iitdjll ^jj jUJj ijjl^ "-Oil ^Jai 

4)1 1 Jjjj jl jjf- /^ diil AlP jp OjS-k p4~> 'L-I J^ Jjjj jlLi /^ iil j.1pj ^li Jp 

(JjULI ^^ tl cJLJ JG a»I ol jp j-^jH 41p ^ ft^UJI jp diJU Jp (jfJJ-j 

c_iLs-sjl J,l jVj-II ajjj JjJJj (i^L- >-l jj^J oLc^ i*J ^jry>-l l>1 JUi9 jlj VI \P 

_JiJS /> JjLLI U jIjI ii tliji J^ J- u *1 U (jw-CJI (jjj 4Jju Igi <dc ^-U>- V <^i L-j 
olj_il JLLl J ftU- U (Jju flBi i.k fljljl ^. J^ jl likJll pjj _lil JiLj Sf jl:5l Js 

^=5^ i p j-^ cjJ Jr g^ ^, 1 j^ g^ Jn i? (^ 1 J^ ^^ 'if' ij^ nu '-ni* 
jljVl jO (jA^r JuJi^ L^il (J^p yl ^jj <_i^ il Jp ir_jj>-T L^T jjwtp (jl ojj 

Jo \7 V lclj ii JlS L^P <_i.il5Clj Isl <_JJ aI JuJIs Ij^4 *?h y J^ ^l Jj-^J \ olj-Ili 

jp ilijll (jl Jp ^JJU Jp ^"i^-j mo JU:;VI j *U- U <w->b ti-iii-a HB- 4Jc 
tjiiiiJ oj^rlj JJJ J'fjJ-I ic^ ^ J^ (S^ >-l Jj^j oi «i> cij jp ^J^^I 1A1 Jp £>V! ^p al'jll <j! jp dUU jp ^JU-j nn <^D U--* 1^4 jl U_^ 

Ijjds f-j* lilj j^k TjS ^JLs >\xJ>-\ Jj£*l l_J Jfi |i^p /Jil Jj-ij jl o^ji (j! 

*JP jp dUU jp ^J^-j mv (J35 £>" ^j^3 j^ l-^jl J^ 1 j^J <J^ > 
• •,••••••,•* « t * - t t 

jjdi; cJtU- i JUs ^iU; y *>U-j ol jl^-^l s-J^j^ %> j* 4^ ut J^r" cij 

viJO Jfi Jp JU (<jrji? ^jjsil! (^iljJl diil djLUj *U-U) 4>NI oAJfc cJjlj _JlU5 
J* Ub <J"Jo JUii J4 jH ^U-I U cij^l ^ <lNU J- ^y ^Ul CJO U (^jJol J^-Jii 

^i 51 lJ j* «-^ j* u?^"J mA vP crJ J^ ^ UU V Awc^jL?: j^ 

j* l£&{ j^J ^) J* ^ ^ 1 J J^J LTT ^ ^ "°i> <j' J* £>^ j* 

i_i il. ^> Jfc jJ j^ij v> 4 (j J4-^I c$^ ^ 1 i^j s^-* 1 j^j j-^S-ii 

jp Jpjj-j ni^ ^Q ^^ jJL£ j^-I Jc J^-ljJI <-jj%\j J^-^l J-*^d J! j^j 

«^jlj ilp f-bil^ «U- (^lj c_jlia3-l ^ j-J^ jl j-J^ ^M J^P jP *fl 1j 'jP dUU 
IjaJj lil J.5jiJj 4*_irl ajj L^LlJls *iiL>-l ojjfc cJj"~tl ji ^l JjJ'j t Jlas J.<?&~_Jil 
4ill JjJj s-U- 5<r oj^^/l J 4J J^U- ^ J^ <sjj& jLiij Lcl (4-=gL jdll JjJj JUs dJlJb 

lJJjj-i'1 jjoiI JjJj t JJP JUs "jU- L^ t-jlkS-l ^ j_iP JspU JU- L^ ^^p 
UUlsO Lf-^Jd l^x—dj I '1 (i^^p ^iil Jj_J>j JUi cJfi U ijLkp "kjU- J ol^ Jlsj 

^^ &L* ITjJ^i ^ U- 1 JJP 1AY J^J <*1>*^ *s j» <llalf jv *Sj jij <^A^.il j\*l J^jJ j*j (^jLk-)*-! ^ "j^f" CJlj IAA (igjp ^lil AJLfi ^jtfi^ iA* jp j->y ! aIp <j! ^ «Uw j jp _JJU _> ^l^ nvi ({_____ ^Bl ii^ J *U- U c_-J b 
j__^_aJL Vj _£LJ! J__j-iL _p*_5 d___S> ^! Jj-^j o& J><_ «-Le* *! cUSU __) j-j! 
^lj j' c _ul &J J*~1JL Vj JaL-]| ___ii-l ^j f-^l> ^j (34-^^! _^_^ J~b 

_*>»lj Jg J-»-j jP «till objjj jl* j~^P ^A—lLj jw Jr**- 5, <uv— C a- 1$ «U.J. O^J' 
i,_ - U ^fl ^ffl ii___5i'- *L ^ 2 ^ Oj*-* 1 Oj j~^€: ^-^ J ^ 'j <_l _j*_Jj ^**" l/~*? 

jp «jti _^ dUU jp _~ J-^-j nvr JU-aJIj ^jlUI <dc v>£ JJ _-„j_p <u*? J *U- U 
Jol SU-j cJlji £*-CJI Hp *i_JU! Jljl Jl_ ^r__fl jjjI Jj-ij jl j-JP J. isl a^p 
_^i l^JU-j _J -__HI _,* jlj cj! U _ r __i-5 4_4 -] JU-jJI /»-! _,^ *lj cJl U j-o-IT 

J-5 IJu* _j^ cJUli 4Jl*xJL i_Jji-_ j-U-J <,}■*_>£• /Jp j! j^TJ J^ ^^» *U JJaJij 

«Cs _» "uip L^ : & _9-i_! _j-«l! jjpl JaJai aA^- J4 ji -I !-! *f >_•» JJ _«-^-II IJJ* 
J 4i_J! J s-U- U <*__jb ^Q ^^ JU-jJI _L~_AI IAi J J_Jw IJJ_ _^ cJUli 
5 i> d) u* **) u* tsj^ ^* d) <j. -^ <j* ^P 'j* Jg^-J nvr 5_M' 

Aj'UII _jU-j JfiJ "-M _J_Jj __jjl 11 1 _y-Sj jil_>*-J \_JLa7 o____i5l _> _^* ^* cJ -9 

Jjlj _f__-l _>*__! Jjlj __A_JiJI _J_J> _^.UJI Jjl (i__§p J_!?'_il o& Jl^ 4»*l s_4**-^! 

jUij iljkj^! JUi Ijji U _!j_3 _ cJ -4-9 <___-_.---J \ (_;!j jj^ull Jjlj OjLJJI ^_i j-«-5l 
_^ JU-jj Jj*_ ISCJU d.A_c*'j _X_i_ Jl^ iillVV IjUj (J-j _Jjj J-ii V^'_>i 'd J^J 
_)-=■ _s4^' < -— J -* ^r^. J^ °j-& ^J J- 5 y^ J*J 5-*^' i_i__-» ja^j _x>- _^jLlJI 
ul J_~L15I 4is! xp _i ^U- _^P jojl! (j! _> _JJU jp (_^JU-j nvo J1___L JS VI 
*|_j_JI J*ii_ jlj aJ^lj J» J _^-_ jl ^lc^ J4-^! _pl _ ol _s-^ ^^ & Jj-^j 
J,l jp _JJU _> _^j_^j nvi -ii---aiiVM 4^> _jp L^^j^I} __jjj 4 J [fJ, jlj 
^l Jj^j jl J__«P _^ ^l jjp jp j-J" _^ ^l j.^p _^ aul j._ap jji ^>o (j! _jp s-jlfi vJ-43 „4^. J*\ jLkllJI jtfl ^.V^J 4^'cr ^ 'SJu^-T jfT Ll Jl^ (i^p 

^p*yi jp atfjll (jl Jp dJJU Jp j?J^-j nvv jSTLldl J iU- I^U" ^©ilc^ 

Jc cJjk (iil cJljkJI II4. (jrv^-il J^J Jb (^l 41 1 Jj^j <jl o^jj* (jj jP 

^jjl JU auI Jj^j t> j\$Cl_il \jj IjJI* jlr^lj ojJ^lj jIi^aUIj 4XJLUI 005$ ^ull 

J-llll Jl L£ ijZ ^j 4_jJb Jj «^lju y J-uJI jk* Y$ 4__JJu (je ^~-£ ^ 

p JjL^JVI ^Jt ^l jp 'LJ,] ^_ jJj Jp iU U Jp ^l-^j hva y^jABttW 
<Jj u (|J2) JJh 51 <J>ikj jJj j^CLil IjVj JU ^t ^jil JjJ,j (1)1 «CjL^- Jp JjjLil 

{ * « ; 

°i> ci 1 j^ £>^ J* ^' ci 1 i* «^ j* J^ nv * ^ 51 J^ J/^ u 
im^ *&J ^ij, j jpb ji &313 juj-ij jw j 'iiiii jpb ^^^p aiii jj^j j^ j^ 

4l»l Jj_^j 6l lyjk <jl Jp ol Jp £L> <jl ^ Jlfi Jp dUU Jp ^i^j ha. 
5r Lf5*^ Cij-^ ^4^~ *L-Jy (i^k ^l Jj^j ^l ^»U j^o <— *c^ 4sLj> (i^=r|p 
4) ^Ls 'LLli t^L?! 4)1 V oL^ *1JJ <L>y^: <L>j^ <&- ^j^ <Sj*~' "f \j~^ tSl£~' 
JjJj JLas l^JlLj 'Ji <Jj^-L <(1 Jjil jc L^*^<?r uy 1 *^ ^tl-^~ °LJ^ (itsi* „4^1 Jj-^j 

(^j u ^H ^^?.Uil 4*lX J (JjJ^ji_JsIxJIj Ju^-Ij (J«^ J ^j^i \^jill (ij=^L> ^Sil 
Jp *^L* Jp dUU Jp (^I^- HA1 t-jljUl J ^JIj jJsiJI ^jl J cjl^ill jP (^-^* 

^.lill jS (jl ^ j-^jll 4^ (i >«l J-^ J^ cylkjLI ^ JJP ^ isl a^ ^ jjj 
bfl okiJI ^;l J vJ4c5^ <3fi (^§p ^jI Jj-ij ol (^§p J^ill ^jj <-^j pl Jp 

jJuX Jj^ ^xS- ^ ^jJI Jp di]L Jp (J'J^-J HAY ^^-^4^ jL' ^ J J^J^^: 

4^ Jp-ji SCJ-I ^ jljj^ aIp oiT JU tfl ^-^-1 J^il (jl Jp ^lij (jl jj 

jp (^4: 4)1 (^^ iil Jj^j J^ cJ^sf\ {U~\ ^ jljj> * JUi ^jlitl Jvj^. jjl 

^A) J^ (Jjjl ^ (jl 4ij| Jjij t J4"J <J JLii rt-*J J~*^ jjI 4! JUi (^jlj^JI J rtiJI 
4^5 olJLflJI (JjM (JU JL? j^aIT 5t dLi Jp r-luJI JiU (i^p 4ii| Jj^j <i JLas Jl^Ij diJU Jp jfJ^- HAr^rG Jfcj J^I^ S-J^ J *^" ^ LJ <"> ^Q ^J) L^sysU JU 
HA£ Uk5 Oj-j J^J Ijj'b jlip J. olc^J vl^ (J' l) 1&3 <-j\b~^~\ J* j— ^ jl A*]j A)*l 
0" J. V bb ^y? 15 j (jl J^ Jjwj jruAjill aI A^b jl s-jlf^ J*J J P 4^ O^ L$^*~J 
CJlj JU AjI (^jUJI j^*>- (jl Jp iilU (J?>J^-j nAo L^t> "irU j>j oL^NI vj-^. 

o p j£j" cJt^ 1 ^ cji ufi u* 0* 'lf- ls^ nM ^ vj4>^ cJt^ 1 ^ 

diSU Jp J^J^- HAY (>JI jP A*"Jj&j s_jjij| J ~^' U^ Lcl* 4*,/4^& 4»! AjI 

Jjl J* *Lc 4^4 j5 Jh i}\ ^z^ &\ Jjij ol dUU J) ^jjJl Jp v lfj) JJ jp 

JccVl JlSj kj> VI J2PI J? C^ii ^l^il jS jjl ojLJJ Jpj ^ljPl £J Jpj 
jJui Ji Jp Jp jllo JJ ajU- jl Jp dUU Jp ^j^j HAA tttlMHH (HVU 

ojUJs Jpj Vy& aL_jC Jpj aLa uj-ii v^J^ ci' sis^ ^' Jj^j Jl JsjLs^jVI 

jji S/ isi jjij t ^jIj S/ pSiiii <3i2 *S/> ^up! o! j j^i pSiiu jui ^bi Sm 

(j s-U- U *^U- ^_ j u ^Q ^^ ojo (j (i^^p j*lil Jj^j 'aJIs J15 I jJ- I tfjiju /gys^j 
i-jj* aj'I a>J1» (jl /J^l jJp Jl JL^I Jp dJJU Jp ^li- \u\ vijiJij pUkii 
L~*^> sisS^ ^l cJj-^j ^j^ C-»*— c" J.iJ ^Lsi *x 4>dd0 j)\ J15 Jjj^ dilU /j jjt-oi 

5r jvi-Z, J^ Ls<s>l_35l C^-j^-ls (iiw cJlai ^^ J^ ^J^-J? J^i fj-^-l j-si lJjpI 
Jl ^JlLijl j£ AsiAo (JTijj (JJo C— £ <Cjo >r Asiilj jL>-l C-otli Li IjL^ oJ^-l 

Ai^j j.<^1*JlI (J Ls«5U- (i^^> /iil Jj*«j OJ-<rji aj c*i*«JJ Jli fe^w ^l Jj— «ij 
AUkJJ JI5 Xju cJji J15 A>«.JL!i> jji (iij,^jl (i-^^p ««lil Jj<ij JLa5 *— ^L c-4^5 ^^1 

(jj^- fi—f-JJl Jj C-iikjij (jikj'li Jl5 Ijij5 Ajv^ Jl^ (i^^> ^l Jj^j Jl^i («-« dfli 
^ldlj j^UjIj (i^^p ^l Jj-^J 5-U- J-5 <^Li II Ij A>Ui? jjI JUi Aj Jp-li A>s.JLk ul c*^>- 
Jjij 'll (J>- A>Ui? jjI (jikj'li J15 'icl ^j^jj &\ C.5Ui (i-^i^kj* U /-.UkJI J^ L*J-Ip 
(^^p 4ill Jjij JUi jU-S (J^- Ajw A>Uk jjij («J^c jOsil Jj-sij JjJ U (i^c j»lil Ojv£Pj CJli fe=r%)c. AUl Jj-ij Aj ^»li J>-^~! ^*^. ^^ 4^-^ ^ >^ f I ^ LT"^* 
j jjl J-> j£ JjSj jl <^l *l— ^ I* sirs^ ^ Jj-^J J- 1 ?** <£«--' L^ ^oP JLJLi *l 4ltc 

1JJ> jSli 5j,ii«.j (jjo! JL5 j£ !j>-j>- ;£ IjjL^ ,£>- IjJo U iJi osli Jj^-aSL oJ-.i*S 

\j>-j>~ j£ \y^> ,£>- IjJj li fi~_i ijoli «J-^*J OJjI J!i j£ lj>- j>- {£ IjJuJi /&■ \jB\3 
JSl ,£>- o J^wtii O JjI Jli j£ lj>-j>- 5r \jkJi /^- \jb li ,iLi> jili o J^tJii j jol JlS >r 

'if 4^ 'if" i£^*~j m * ® ^j c>yL_c jl *>U-j jjii~. pj^ij ij«^j p-4»fj^i 

£$d! Jb jUj 4 )fl pUl* Jli si§§l 41 1 Jj^j j! "oyjk (jl jp £>^l j* ^i" (jl 
ftljNI Ijialj ftli-JI Ij5jlj LjbSI Ijiicl Jli si^§l jju-l Jj-ij 6T -ui! jip J) ^iU- jp 

JLtS Sfji^j jjt Sfj u£ ££L; Sf jlklJl jU ^uii \jjL\y3y\ ijj_> ji 

(jl J, j^ jp dUU jp ^J^-j \w d^ p-4~H jr-l^l er (V^ ^djiSI olj^l 
^jJlj jOiL j^jj ob jji JG (J^e 4is! Jj^j jl ^6CJ! ^. y5> <jl jp JsjyLll j-*-X 

J^ <VJ a J"T f_5v-' J 5 ^^! ("jirlj /^n tVjd J^ tVj < -**~* s ^Z jl lj-*~ J-^r 5 J 5 *r^'l 

lUS- jJu j6 L$ aIj! 4j jl? «Cfl L^j "<iiJJj ^jj £j\&r ^^ hjO* j*r*^ I ^ j^Ij i^i iytjt 

JP JpJ*~j HVl" ^^ __£ •^■j-^s (J^ °^ Cij^ Jl ^ jU^: ^j *• ^—^» J^ 

d^ iil Jj^j jl "o^ji (j! jp j^ISI ^LJ (j! jp J3 jj j> ^ jp dUU 

r-j>-j Jjj,i3 1_^9 J j_> Ijy J.<>-jS ^jiviaiSI <Qc Jwi I il jjdj^ 2 ^ lS^~^ LT*TJ viH J^ 

J!u ^jlkill j^ lJS3I I jj* *1j Jl^J J4-jJ! Jl^ ^jiJaiJI j^ (jjtJI JTI b <_^4^ L^Ja liU 

Jaii <S '«till 'JjLi lCJ^JI J^i 3j /Jj>- 'UflJ <Svl^l >r <Uv>- jl-J jLJ! J jifl (^* ilj (jijl 

im^ j4-l 4iU_3 j^-^cjI- Jj J JUis Ij4-^f £\-$\ J ~J o|j j^l Jj~«j Ij IjJI^ ^ 

JjJj dJo Jls Aj'I aSil J^p J, J.U- /jp jL-Jf J^ ^j /jp lUJU Jp (J"J^-j nu 
lllj Jfi 4j*LcS^ ^j &)j4'\ (j\ °^~& IjI (i-fJ- J^- J«r-_UI J5 t« (^^^ j^l dJJS iljjl oj^Ip- J>\ 'J>Xs> _IjJI _;i ck^l <j^*~! Uj l-s} _*"-- Lj-jJ>- Jli 1 fi 

j*.^ 3US *>Ui ajj JSoljjJjj jlx9 Jli jjj: _;-jJj» o^s oa _Jij_ ,*^J£- _£iJJ-l 

Jli CS^ ,j^r U jJii l*J_>-j jJil JUi Oj_C ^Aj Uj _JJ*i Oj_C Sj_C 2 1 Lv^j* 'ij Ij3 
$r"4ii oJl~P JjLc _rjJf-l tiU-i ^ Jji ^ S-j--' J~? ^kp" l^} 3 j > 4^ Jl L^_^ol 5r 
'ij (j-J^ 1 Oj^ Sr —J^ji Vi^-lj» ^l Jr La-i ^^U»! j^ U^-sfJ oJl£p jjl ^l 

r Cj Jp dUU Jp ^l^j mo jl_ll jjiJ! _JJU Jli ih 'VA tf-ll-MBl [_^J 
oLjill s-LJa t Jli ^_"§ie >ul JjJj jl <> J-<r j^ -L*<« (j. JJL". (j, Jj-J^ j^ 'JJ» 1 ji 

isl jjp Jp _JJU Jp _/ JJ-j nvi l_j_£ sLi f"l jj jJj LfSj^ dr '^"1 Jj^-^ *- 
ojpbi *__ill Jfl jp lj_J; -j-JJI ~)l JJl* (^__jj_ /ijI JjJj Jl_ Jl_ 4*1 Jw (jl _J 
_*. _ <i^ jlT^ _£l _J_e (1)1 <2j *l JJJU Jp jfi^-j nw V Aw il_c IjJSb 
Ijiji7 jl '$3U j^JI jp-j'fljlj j**J~l jj>-j cij^JI J-^lj ^lj^l c-LJLLj «SsiJLci JJljJ»} 
frl <ui J_rji Juj6~_il J_*-_ si_^ >~l Jj~«j ol ^Jj 4*1 _JJU \p _*-**J-lj n^A oj^ 
s^g^ iil JjJ.j JUi f>il fe-j-l VUs pLLli _jll__i-l _J__JP_ (jjjj_l J3 
ji*-^ p—^ 5 </»- (ijLs-j VI jLgiJI _^ ~i__l (jl Jl Ijii j_i pj— f-l ^rj-\ Ijlj 

ijds ^vJi jjjl Ol- Jp C-So (i_^c 4ill Jjij JIas oL~t lj_ ^-.jtf ^19 j J^jJ oJUP: 
dJJi J^ Iji j^J ^ lj» li />UJ-5I dJJJ; IjjI >r "<nl_>^ (J (jiii s-U lj_ (JjJ.iU.lj oLJt 

diSU Jp (j^J^-j ii'* V /^vv aJ:5I I jjb ^J Jp jlLl,_ (^jc iil Jjij JU» 5-LII 
J*i j-? ^rj ^^ j^ bp- Jay <!)-*" v- 2 -^-' u j-^ ^* ^^ ci ci~^ J^ 

U 4iilj JUi jL«a« dJj'B j— «P JUii 4__>«_s*aJI JrJ'J 4~~aUI) k^oj Jj t JjL^- 4old! 

j-iIji ls4 J>- j^i jfT S/ jjp jul i jfj i if iii * iid cjfj Vj L> clif ! 
^jj! jp 4>ui j! ^ j«lii jup ^ 3L^ i Jp d«u jp ^I^j 1 v. • ojij4 li Jj! _^ 

*w« 9\—^> <U f-jJ^J _ru^j_il jvjl J-^jJ jftj _jU--3-I /y j- ^P CJlj Jli 4j*I _JJU /y 4il! AlP Jp jlio J, 4il! AiP JP d)lU jp Jy&-J W'*> l^L*- cT ^ (J^- ^» ^ J-^ 

JSu 4*jii (^aIp jl <£oij Jl~> ^lj-J-l jp i_jlk3-l J^ J_JP Jii Jl_ 4j*l jJP J^ 
*' ^- <i ^UU <i XJ^ jP C ^Uk Ji j^> ^ j_> Jp 31 Jp ^JU-j iy-y -i, 

iJjljS /jc 4_*jA_1I Jj&l J^o * ji ouli J^iL; 5_^i?jL; o-j/jfi> (j\ *j> I JU- c~j J- 

a*>L-U! dAjjii dJul (1)! JJii ^l Jl cJfcil 0jjj> jjI JL13 j-_i_>- Jls oj._ip. Ijjj^ 

jT rs-taj <_Jj }j* Q— ">J 4-A~^ <J (J^J^ ! ^*^ CJ>— J>j3 Jli Q w L*»*i?l JjJJjJ 

j_i- I JlSj j5j> jj! 'jS f!— f-Jjl jw L^-Jj 1_Jj? l_ ^J! l_^*J_>-j ^lj Je L^l*j>j 

ij-il ^^ai 'ji J-lij '*_il ^--jJ V! VI li.Ui> JSo •] ol Ai> JA-^-l J* fcu-l (j^jjl ;& 
L^P ^lcjJI 5-«-lJ»lj _Ju-*P Jl j— >^>-l (j?J JJ Ij J- Iji jVJjI 1_JJ ttl— »S fUJaJI J« 

jl dJJSjJJ oa^. _j-ij ciJllj ^LjL' v'j^ jr* "-rP '-kfe 1 -' J J-^J L^-lj^ <4-Vj 

w.r r Ari ilj^ jis v^ L^U> ji 4S.] iill 5/B1 ijst- Uj ^1*51 j£ ^jl; 
«uij pUJ_. (^rgjL 4ii! JjJ,j £jl JU jLJJr J, yij «^j (jl Jp dJSU jp (J"J^-j 
w- 1 (^Q) diJj LSc JSj iojI ii (igjjjL 4ii! Jj_Jj ^ JlJLe4_J_j <jl J, JJP ^j 

Ji j^-y^U- Jj^ j-i 1 (j^ ^UJI cJ<-£" J6 ^i j^j^ (jj (jjsi jp tiuu jp (j"j^-j 

0] jj^llp (j! JUi «Aj! jaJ J^ vJ^ 1 ^ ' J4 ^J ^ J Jj ^ J^ l/ 1 ^ J -^' ^-^ 

j-&* j)& Oj^^li La^jj ^jj I— f-5*^j y^j^- JaJjj ^tj=r- ~_ f*j «O-jI 'JLvi» ^jvj <_>.*j 

4jj| jp ojjp (j^ /»LLfc jP djjU jp (jfj^-j W'O v /^ro ^JLsLI j tiUI^ ^j JJ-ij 

4il J_j-I JS VI ^jjr^ jl 4_X.ikii iljjjl (J^- i_jljr^ *^J (»UJaj Ijji (Jjj \ J6 4j*l 

L^ L>*iJ?li J^ JSsJ _A*^-*J L**uJI (t-fU! j-^l ^! L*A*j uLUj LuiijUlj ul j_~ (jjjl 

Ja_^u_i "4jj £j jj, "4jj S/j £5 jU. vi j^- Sf ii jtij i^lJ diui j^ j^: au,ij 

^i 13 ijt ^JJI 41L VI 3ji V3 ^! iLi U ^sl VI 'il Vj ^s j_jl| ^Juil 4jj5 

pj_^ ^h Jf- £_ «tj^JLi jffe j* iJjU jl: ^pi jii ijnr^ ji!si oiic fi j iSjj Ho d)l jljdJ. <-*j*d ^* ^j J^ dU^ o& l-ij <J*tj diS Jtf j~iS diJU JUs L^*^c *^ jl L^ 
Ll^-I ** jl «JOjj jJc aj^ ^j Lf>-jj 'm oljdl JSu JJj j6 JU- jSI j* ^ JSu 
iU- U ^j b r /^r i ^y. I4& 5 5fo jJ Ji- jJ I ~ jL^ <jl otjJ o-j33 dJJs jiu jc 

•flji jfi yikJ-i ^ jjp ui a^ j, ^_4 y> disu jp ^l^-j w-i j^jti jn j 

JJP jl J~*^ jl ^J£ JP cUJU JP <j~ J^-j W-V jj^l ojljJsTojljJ? 'j jU pJ^lj 

jwjill j^l t> Jui I jj& U JUs ^J^- JL>: ^j ^l jjp j) J.U- iijil ujlk3-l j) 

ojU- JP 4Uaj (jjjlaj (1)1 'fj^-l Jtfji Ul j_JP JUs U- ^JJj cJjLtU *J&\ Jl lJ>j3 

(Ll, 'iUl^lj bjjl 4^>- J 'S^L^ V^r*^) ^*^ ;4~* '^^ LJ» J> cj' ^r^ <j) j' 

J, 41 1 J.1P JP jllo Jl 4jjI J.1p JP cUJU JP Jfl^-j W-A jr\3~\ ^ J'ftU- U lILjU 
Jbj oj^li (i^k _5»ill Jj-^j f & '*f t-~*i J* liU- (j^d U6 drgls ^l Jj~«j jl j- «P 

jLl^ Jy. *» J^» j^ dW^ (j^ <j^"J w '^ ^ffi^ Hr^)^ j-"^ ^* ^ '^? ^' *^ 
dljCs I Jl j^ljI jp-lj 4*dl JLas >rL3-l j^iS ^p (^lliil /1 J-~*J cJLJ JlS 4)1 
jp dU U j^ ^j^j w 1 • j^J I ^ ^jilj" 3J Udl ^' J *U- U (3 U Y Aw dJji 
4iil Jjij ii J6 i)l oj^-l JjL^J*yi j^ IjI (jl *>_c ^ ilip jp J3 (jl ^^1 jip 

J5 <j) u^ ^ J^ *^j^j (^S^ ^' ^j^j cJ^J^ ^ ojILli ^^j j (^jp 

VI oS*>G jl jj j^ oS^Aa jvu ~4j£ j J J\2j V p-4-L?* J j^LlSlj JU 4)1 OL«> O^ias H1 r ArA j^il 5* diss ^jl J^ fou cJ^ <jj£ J15 ii n t ♦ tw 0^1 v tfo» i<M U. Jf* U. "^ <i' u. ^ <j* ^ U <j* <jh£ cjr^ wn jUJI J* *jj>jil <Jj b 
«de d~& <J>- £\>* jlj-^~k <— «j-*- (ji Jr^ <J' J-~~^1 Jj^j °ty f-c* *I <-ij-*- 

4*_oj J| J^tc 4) JUi Jli JlL>-! _r*-*- c/vJ "^TJ Jf^ J°J -- J^i ^rfJ U. c/^J 
4ill Jj—^j <_j- <6Cpj Ju_JLlj AjK* J|~» dJ^ji J- *ljj._e jj^- Vj Ajd& cJlj U 

^^^ jSil Jj^j obU 4iil Jj-^j Ij djU* Alj j^p ajIj dJ^j jA^j» jl jp-U (i^t> 
oU-l'ij^l Jiflj *j_. (i^_k 4iil Jj^j J-_ ^»k jLi J* o& (^JjL; J^J» ojp-U 
4j j~i5 (@_k M Jj-ij ^ Jf^ r-lji J^tc '«il LJ>j:i 'j LJ»j7 _^>- JU5I _[ JLa^. VI 

'h^- u. JP ^.J u. >^ «j'j -& ^ <-i «dc oi^ Vj pj^JIT cJlj U jUi J^iij cJ-~- a jr -^ u. </^- -"-> -" ""■ ^f^" 

( -^*~ U. JP J ^ J* ^' ^ - J=^ ^^ ^' ^ -* J^ > ^ - ^ 

JjJ,j _• Ji Jls ^jj" ij '+\s. L-P IjJ _ I jU- 1 41 jji_^J Ji& Jtai «U, Ij ii ^ U 4illj 
J-**a 4l J-~~pI Cij». ^' oU-l 'fju^-l J1a> a*^c J_j «dlc -*_*-> 1^5 lc (i__^L &\ 
j I j I "«dU- 1 _j 4lU-j (j \yo I j «CLSjj 4lflS °>» j 4j Jjj 4^J>-j % b 

£jj- mr juA I J^ '<&, '-} I u u ^i^iS QiU9 J* 1 ^5 ^ cr-^ u^ ^ ' ^* Jr* 1 r'j* 
jt j^^- Jilk (^^^ ^' 'Jj-Aj j^ J*r^ J^ **' 'S^ lt^ u. ^s-^ u^ 4^ U u^ 
4j1 4iil Jj^j Ij l^l^iL^U- JulUi ^jlpjLJ? Ls*ljl (J, U I^L^LL Jlii uJUp _jl 

'"'-'• ii,: : ;,: ' '" u (jjjj Sf iSl vi fi 3 jLii -' r •'•='• - •- :; - n ! " •'" ; ^" 

(jUjl «C^^lJ JjLflJlft^Ui JUi diJ^ j^ -Aiiljj U (^jjj V Ul VI £2i ^j^Ji jl -il_£ ij (jUJI t_^JI 

Jp (j?J^-j ivu (jUJI «ci_;^J JjlUI'?.^ j^» jJ 4jU |_Li lj5__yLI»l (^^^p _alil Jj— ^j 

««iil J_i"s t*il ^IJu^- rtj'JI :l oj__}p (jl jLl^ j j^L. Jp J-~«— ^ dP c_h*5 Jr^ ^- 

<_)^ aI <£jo Jp-^> (i^S^ r ' 4iil Jj^j ol ^J-- j^jjl _h aj> (jl jL^ _J otL Jp ^«-^ di (J-^ (j^ dlJU 
(jUJI 4j d)I ^ lj jTii Jfe (jH' S^! jj dS* (j^l (_JJ ^-^ fl ^H cT"^ (i^e 

jj *U- u (^.j u (_m ^^ juji y» 4J jji j^-^ vi (i^gjjk 4iii Jjjij ju- oj_}.p j_ 

' ' ' -'u.^j^ ^ U o^ ci^ ivio «jr^-ii >' i<\<\ jU o.slj*J jjJt» liU I^Jiji JC_ jlsCU <dl J,Uj^I tUu juill (j^»^ l-l J- (i^^ 
fjc <j;j4*J Jj4$ 'jcl j>*j A^-j y> &\ J,| diU Usj <d_ ^jflj "^l !_>• ojlU- l_l j\* 
«u_ J* \j>- [*'sj <J~ '\a \J&- U~ ^l Jjo'l jl «cLLt Li jlj «ujM ^Ur^l (1)1 &?y &\ 
*' j5j" ut 3 JJ^ j^ «Ui^- ^ jo^ Jp dUU jp ^j^-j ivn $£_ iip _JT[ jlj 
J^ jVjill <i~*aS *- (i2§<> ^' Jj^J J^ Jj^ dSS* _h I £jj ^^ o^-c^ J_ 
oj_> JG t-JJI JoJ^ _$j^ *- oL__- J* Lj, ^Jajl I4. J^S VI ^jlil J^. "'C^s^ 
Ll o^-e* J_ iil ~&kJfik-^ fj\ J, jjjI jj.p /Jl j.1«- Jp dUU jfJw^-j iyiv (^D 
aj «dsl ij^ 'Ja $=?& _*-sl Jj^j J- JjA> oy\j* Ll c**- c* 1 Jj^j jLl^ ^ ^-^ <-j^-^ 
os-U- *>U-j jl J~*~i Ji l9-^= "if' 4^ j^ d?^~J 1V1A mi __fi ^ v-^ 'jp" 
Jj^j J__ j^J-_* JIaj 'Ij oU y b> JU-j JUi (OJs aul Jj-ij oUj j oj-ll 
ij^lll ^J U 4jl£l^ 'y» 4j ji_3 (j^J-^ o^l '«01 1 jl jl dijjJj Uj _Ji_£ j (i~g|k alil 
J, «dsl jj^p ^ jjJ^ jl «Ui^- J, joj2 (j^ dUU jp ^JU- ivii jjf j^il j 5? jllj. 

4)1 1 JjJj jl 4>i jrf UJI (jl /\L j^ (J^ OJ^-I JC^- ^ £_ jl Oj^-I __)15l ^iT 

dl^-c:/^^! (^^p 4iil JjJ,j JUs J6 ^«L^Sb AS i£.j (jj oJp J6 (J^p 
U '««iil c*iils diSi> cJifli JlS jls»-I U J-^ \^ <Cjjsj disl oj*j ijpl J^j ol^» ^*« 

v 1 ^ a 1 j p 4^ U i p ci^3 ,VY * """^^ J*' L r ; ^^'^ <J J^ 
4—^i jc Ij^ ^jV-^l Isl j& si^^> /^l Jj-^j Jl 5 fijlc Jp j^jjJI /j^ ojjp Jj^ 

s-U-j 'U = _c^'CJLc ?s__w»Ij *cJb I Jj3 I L'l C~~T 4*->-j JJLJil Lj^i C-Jls C^^jj oli>jiiJ.L 
jj^jll j.^p cju 3JJ^ jp j^^ /^ ^p4 (j^ dUJU jjp (^J^-j ivn d^) L^5"^ 
L^Jjl ^>o jjI jUi Lfi^T 4j^j_^j (j^i^ _^j *lj^Ic Jc J^-S jjjw^.51 ^>j Ll jl 
J^jJl'i^l /j< ^ij Jp cUJU Jp ^ j_- wrr^yujdl ^Uj^jU Y Att^ail t-ill^ 
c?. «irf Ji:^"J t" cK" j^* J^ 1*^' C^"* i^^^ c^- ^L^* (iS> ^l Jj^j J^j ^iii j j! SfiS 4J/I uftl fi jfi ^ isi jj_^j j! upji 5JI ijiS jb:! 

<YWs.ljiNI Jjll (_$JJI «-IjJill Jjll JU (i^c aiil Jj^j d)I JoJ p-pjs „<~l Jj-^j L 3J>- 

Jj~lj jUj J c£jj I ojljj ^ aA-^ (1)1 ^jAij JlS ^u» ^ _LJ£ jp dUU JP Jg&-J 

^jal JJP ^jIsI Iup o! ^Ij jp dUU jp ^i^j wn oLi SjUJI j* $^L &\ 
t£0*j*J?^- wro L5^-^*UL jiill <Jju r Aio v^l^JjjojiUI^ 

oIj-lL C-ftl lil Cj& Jw (jl _Ju ftl_c i I jl ji-^' s^. "^-^k^ 'if- ~°3j& Cf. (*-^°5 
^^^p 4iil Jj~lj jl cJUj L^i>- jvj Ljiu 4^ *UI o-L?-l Ld> jpjo _>_>• jij 
jl ol jp oj^p J, aLL* jp dJjU jp Jy^*-j ,vn |y^ «•Lil USj^ (jl lij^L (j& 
xfl Ij jp dUU jtl£-j wvy *LiL lijij)U "Af>- 75I5 j^ ^^ I d)l JU $~& aJ-i Jj^j 
*LdL UjldisU <-«4— ^- -^i ^ ur-^*' ^ ^^ ^' i? — "-3 -' j— ^ ci' J^ 

Jj»3 Ll JL>- 4_>^l j^l^- (j^-il J4-^' ^ '^l JU (i^£> 4ill Jj~<j (1)1 Jill JwP 

I JJ& j_J£ jl <Li OJ> ojL p 4ii I JjJ,j (1)1 ^^ <$ jp ^NI ^ /Jil a:p ^ jS ^p 4^ 4)1 dJJU Jp JfJ^-j <vn 

£-fill Ji^lj £^-^ j^ iA^M cM^ V$ j^ ^J f l* ^J tiJ-^ ^ <3l* (i^ 

Cpl 4)1 (^g|k /ill Jj^j JUs iili Uj 4ill Jjij Ij Ijlui ?-L^ Jul>- yj^\ ^tfOS 4ii I a!p Jp *» 1; <J Jp «i I; J^ Jo (jl Jp dUU Jp (^J^-j wr- _^JlJI J ilUI u w 
ivn (jmmgn ^^UL&pIj i_jjlj__.il ftU>-L j^l jig§L auI Jj_Jj jl ___ iP J. 
ui ^? 1 ** £^ *'' ^j* u. J-^ 1 ^ u. -^ j* v^ uJ j* cUjU <j* J^J 

J*l L JjJJj <^/J- Jo J C~>0 j*-£ j* <Lks JjLjj jiji-il Je jjsj ^" aI_ juLi (jl 

ji ciLia L_cl Jjv^j oii Ju Jp ^j $%i k\ Jj^j cU__r »fjLi yj & Jy-ll 
jJui J, ^Lj Jp di]U Jp (^J^-j tvn m^g^ j^jL^ ojjb A.J-1 j^ J-5lj-*l 
t_J3-> JJw Jj_ <*" ^ ^L-J" L* ^r*?L>* drilrlo >^ 'Jj^'j <-l-~^ 4j£> **— *? *1 V^ <_rj If" 
wrr J»^, £) 'J>\ fl j*-*' jl 55' ?'</*' _*-" Jl ^J^-j" J^ cr^ tliJU J_ ih U^ 
aL_c <lJ Jj^jiLs-^- VI o-Jw d>la 4j! j^JP J-.^l J-j^ <j^ ^3 \j Jp diSU jp <jv J^-j 
Jj bj L'l Jl_ ^5§p y I jl 4^b -Jl JJJ ^ jlji^ Jp dUU Jp J?l-~j wn (jliLI 
fl^VI Jj jlj j--ijll jiiL^L jLilj Jl l_l ^ljfiil J oj^ jl i &\ 
__!_» Ll (jl j~*~. J, Jh4 (j^ cUSU Jp J**-^- wro ^i_iJI £^L_>1 u« V Al^ 
rU? (ifs§jp ^l Jj-Jj JU_ l^U-j- 1 i-fr J jl (i^p ^il Jj— y Jl_ JjLs-iVI 
i^jflj sS^ ^l JjJj ^ Jl_ l_i, j-j^ ^jil J l_£*_ Lcj o___ /\ j_Ci L^jlj 
Jj-^j (1)6 J_ oj^-l jLi^ ut *L^p (jl -ii.1 J, jJj Jp dUU Jp (jfJ^-j ivh |yy^ 
(i^e iSil JjJ,j 4J[ jLi_ ^__^lj ^ljll j^ Jrj J^-JJ j-^t-J-JlI J (J^gjjjp iil 

AWl JjJj JU_ ^>-J j<r J^-^Jl J^5 4^_>;j <U«lj j*~i r-*>lv9l (X^ 4J6 r- j=-l jl oJdj 

J«-U- U <«__jLj v /^o» (j__:J; 4j*6 j»IjII 'j&>\^-\ JLjl J^ ljj>- li* J4II (i^^ 
>»l y\ tj t ^- (jj^-l Jl_ J^-^ ^y. (J-s4 j^ cUlU Jp ^i__. wrv ^_lil A^ 
J_ djjij jJp di ijJ» VI j. j^lJI J4^ -)' j-^y 4^ ut <-i-^ (jj 'if- _?*=-' 

LJi*j_>- jij AjJ (£»l- fi—fJ- 5 lj-*-» J- jj^ljHj 4-—^l (j^J L>6j fi--- 5 L__.i^- (JOJ 

^■j^ Jl s£JL~jl (i^t> _5~l r-jj ^lc (jf I d)l JL_> j-J-l IJ-* ^j^ll ^l J__9 J_ ilHlV *L^2j db ^Jwdl Jo tl jl (JTj^-lj J*is~*Y Je C-wi^i U 4ll_£ L^ojU- 
j^Pj UjSuU LlJL _JJ:> (J /*— c*i '1 iljlll j*£A\ pwp (J JjJjj ISoU O*— c" /c-^s JU 
<L5 .yUil Jc J^J 'aill «.Li (jl ,*"?lj ^w x;../a.l I iS Jj J- _^l t_L>-l ^— s<2jl J* d^ 

] ^=KL aSjl Jj— ij jl oL J!^x_M '-** J ^J^ ^?^ ^*- J TJ -^* iiHiV 5--^ 

U w ijj. V I J ^J? 1 *J I JlP Jl «Uulc diJ Jo CuUj ^ |i~r|s /ill Jj^ j k^p jJj *ijaj 

lx ^ <-' _?*^ <-^ ^-*— «^ <j. <_H* u* ^ u* <j?^ wrA i5*^ J? £ !/"*£ ^ 

ijpl J* (i§§l 4.1 Jj-^j y Jl^ _£& J Jjjl Jl ^?§p 4)1 Jj--i jj JU ^JjJI 

jjj,^2_j^ jlj jjJsLlSI cj\j-2* J*j osks*; jJ>j ajUpj <l_j_p J_» «Uul _«iiil oL-C 
^L _jUil Jji^ J^-il JIS 2.1 x^ £ _x_£ J* dUU Jp ^l^-j wn v AcM 
y _>__■ olj $=£k jiiil Jj— ij cJ&il LJ^ jli J» «JJLJ^ «diaj J_j-I J* t>j-«-£ (JJij- 

4ill Jjij J__ <ui5 ji-J «^UJL JLlai? J-pS 1-1 J-^>j£> oLJb dl_tjicl *!>_> I Jl#>- 

Sf j^UI oUfil alil oL&j >rj3l iil 4 ^n-jj SjpI jii JjjU JU_ Jj (i^ 

J 'j^ fc J^j I— ci £__/. ^ ,Pj ^' J* J$ ^ J-^ J? _*:- ^j 5. J^JJ^ 
BjlL VI jL^JIj JJJI Jjl> J*j jL^JIj jil & J.J L^ ^JJS U >j ^Sfl 

3 i> jj J^ jsj' J^ i^ jj J. J^ J^ ^ u _?^3 ^i • J_^j \ jJZ 3jk 
JU_ *.^i fj\ J_« (^^^p ^l Jj-^j «I J-U "<dilJI oii> o-i U J_ "L-il J_« jU-j d)l 
_««iil cjU-sj ijpl oi~J»l Jv^- cJii jJ dJui Ul (i^gik jj*Jki i Jj—ij JU_ £jj& (_j^pJiS 
Jr J-c" Jp dlJU Jp _^J^j wti vm____g_|_y hj^ •] JU U J^ J* oU6l 
^j-t: (jP*-^* J-^j^^ ^L-J^ VjJ J_ jL^-VI o^ojl <^*- J t ^LiSuJI jp JS (jl 
«dil cJ<&>j <£* rtJapl J i_5^ j^J _;a!I ^*SI Aisl «i^-jj SjpI JUi \fi> \j>j ^S Jjjis ljl_>: 
] Uj L4U d_4. u 14^ J-jll ^sl ^L^ij j-_ Y3 5. yjjUi V jl oUfll 
Jp dUU Jp _^i^j wir^il J j^U__II J *U- U uu ljij I Jj (jU- U ji Jjil JG 4*1 OjJj> (j! J-P jLl} J. 4-*^ v'^"' (J' J^ J^-* Ui J--^ 1 ^' ^ <J.^ ^ 

*jd! J,*>UL OjjUiLil! Jl ^«Lpl fjj JjJjj J^J iijbj'^l j) (i^L ^l Jj*«j JG 
"°i> ci 1 j* J 1 (ij^~l ^*- ci 1 j* ^ <i <jf*>- j* (jL)L-a;NI j_>^ I jUp 

j^ »ui iu Si i jj? *y pjj jj» j f k\ iji^j ^_x (j^p jIs! jj— ij jG jg 4>i 

j*>U-jj <d! Sji> .x>- «cu r- ji. Ll ^sddlL (jUi« «dlS Jtjj ^l ~{^^fi (J L^ vl— ^J 
«CpS Jrjj »&p c-s^l-i UU- '«uil 'j i J4-JJ 4^ l^Jijj dUS Jc Uii>-I jiil j ULs^ 

'JJu ^ ,X>- UU^-U 4**Jls«-J jJ^aJ JrjJ '«»Jjl JUI (jj JUs JLfrj L_— -.>- ol- 

<lj1 jp i-L^ (ji j j^j jp ^u jp ^a^} mi iuim^ ^5 (j^ u yu^ 

l'SA» c4^>-l -J» JjjLL Jli liill '«ojI j-»-l ISl Jls ^^ jjil Jj-ij jl «jjj* (jl j^ 

JM «d>>:i «jr^ L"^i <4*>-l -is '«01 1 jl ft^UI JJm j (_$iUj 5r Jjj^>- 4^ ' L r^~' 

j6 ib! Sfi ii*->-! N djju ju juiii 'alii j^ajI liij jfij vi j jjdii y *j>jj jp ^ui 
(j' j^ j^ cj. fj 1 ^ (j' j^ 4^ j^ t^^j mo gfflHTO ^} $•*, uf^ 51 4 

J«UI lilj IjUj! 31*/, s-jL ** ls 5 ^^ «3***^ J^e^ cJUo JIS 4j*I ^j*Vj_>-l J-jj^>I 
J SUi Ijl» J-is «up cJUli 4)j3 Jp ljjju^?j «dl Ijjj^l s-^i j !jj*Jl*>-! Isl «u^ 

«CjJaJjU J15 J^2J 4jJu?- jj jojl-^jIj (XjiL.^ Jl9 «Cja^-Js 0_}-^ jJu! JO D^ Jj^" 
JLaj 4jJ 4_Ai>- *^ (J! ^ilj C->is >r «db C— iJuLi <^>-j JuS J^ «LL>- >r «C*>lv> cg^ r$^" 
JJuJ^ j!Sj ojlit Jl^-U Jla jJjI l_LJl49 ill JUi jJjI cSas &\ JLai 4ill oJLas jJil 

(iL^- Ju^>-j jUjj iljb '«Ool Ju Jj^jj (i^^p ^l Jj^j cJ»_jr" (JU j-*uj Jlsj <dl 

^ j^ ci^j wn r ^ 00 6 y^^ij 6 uijj^Ij lJ j^i^Ij ci L^^t 

'- Ja ftj^ CU-~JI j^>-J oSjlllj Jls-ujJI Jj^ 06 AjI (j-I^P Jy.^l -^ °j& w? ^*l IjJI v t5"oy j4j)i 5-? 5-1-^-1 S^ <3i* ^l ^ii Jj-^j 61 duu j; ^Ji jp ^jL^j^i 

^i" <j) 'if- ^ 'if- J?**-J mA © ?jr^ j? 'O* i^Hj'j &* «j*\j*- ^U^il 

^i^-j wh CTantp * cR ^ ^ ^j i p "°i> (j' '-j- ^> ^ 1 j^ 

jl j* ^h.I j* <^w> <i > j jp ^it» <jl /Ji k\ Xj> £ JL^ I jp dUU jp 
>x1a ju^-l <_$lj J* JjSj oljJJI o*>L^> j* lJJ-vsjI lil <j& sir?^ ^l Jj-^j jl *jlS* 

Jp ^lU-j tVO» m^ ^jLLjkil t>jj)l S/l oji-l J^ (^jij J^ J_j JjAJ 6j "^l 

ojdl ^ _;jJ<j J£ y JLs s^p 4jj| Jj^j t)l jUj (i *U-* j^ "i^ I ci ^J i^ ^ 
j^JI UlibyjUI fe^II JU iil Jj_^j t olji:-il Uj ijlS ol>k-.il VI 
ci-^ (j^ ^^ d* Jz^p-J wo1 ?jr^ j-* l*j^ jj^jlj j~? '&S'J? ^ l5j» jl 'A-LjaJI 
cuA-e" JjA> *£jj ^ o-B fcl luA-j^ Jb 4il j-^jjl Xp <ji ^J-- (jl <j* -^* <ji 
>fj^-l <jlj lifi jLk-iil j* ii-lj ^l j^ i^LUail ty I JjSj (^§p iil Jj-^j 

L^li UjJi j* aUL isj^i^ij JaJJlLLl lil £j\*/> <_j*^j ajLI^ *\p Juil^l» 4fc^o s-,^.£JI 

LUi JpU ^ _£ J2I ^» L^jil iSj V cJTijl <ii jjI JLs ^l il_i jl 0JJ2.7 y 

(?>^* JJ ^'^* 5t^-l (i L$J^I p-^ 5 ) J^l «^* J Jj^ (1)6 4.1 4jjI JP SjJP ^ 

ivor ij^ll j ftU- U uw ^ (i^ jl jU-J-I J^-jil l*l J, i-^LJ-l Ljjll ^» JLs 

jl JjjiJi VI ^ji (jl jp A> (jl ^ J^ JP oj^l^ J< ^ji JP dUU JP ^J^- 

dJJU ^p _^j^-j woi ^^^jJ.Jj'-jI ^j^-p jLas i j^JLi o*i ji JL» si^£> &\ Jj-^j 
J cJu jil ol L^iJj 4il (i^ ^!il ^jj <3^ ^ 4il jp 4^ (jl ^. isilc j^ 
l5jI^ J^'^^'j 5 *-^ ^j^j-^ 1 '/ u^ fL-fil L-LjU _jl ^i^j L^i blSw lj»& UjlS «diJ j* \jJ-\ 3j?j !-! jls ajT j_^p ^ 4ii! xp jp *s b jp dUU jp j?jJ-j ivoo 

£^i_~JI J J^- ^ Jjij IS3U O^j (J-J£ Jb ilHlt Uj^Vj 4>j4? ijwlj 4**^ 

Sfl (3_i-l JJJ ISL_i) 2NI oli jwj JkkJI j* \*>j£>j \-t: *4-*M o'J? &-j$ i j U*jj 
yAo<\(JSU_! 


^UIejtf or JH Jl* (i§~f* „-Jl JjJj _Jd-l J. J_j jjP dUU Jp _jfi^ won pS-UI j JUSI lIj u 
^ dUU Jp _fl^-j 1V0V ^-r^ 'j*' ^- 'j (\$' «j-?^ '-Hj _#-JU lt vC'j" 
J _4iil j^p j_1p. LJU- ojjli 4Jl *U-p ^ jj-^f (ji -L^ Jp oL__Jjr J t_J&j 

_i„ _lj 5c 4j6 _Jj j*Xll 4_>~jj'!_3-- i*>LJI JUs j__l Jil J* J^j 4J_ ji-lfl j-"^ 

_;j]l ^Lri IJl» IjSu IJt* J* -J-*~j c^Jo Ji Jw«jj j*j j-tlip JJ J_ Lsiajl dUi ^ 

<_;__„ j_ iinio ^jii ji __£-i ;_uii 61 ^i^p _jj Jt__ J_ -_i 0j _jj_> liLii; 

dAJ_ 4_>-l S_ ^LLSI Ulj ciAJ- __>1 SU '4SU_.il U! Jt_J otydLI j_ >1__ j* «lAJU JLi 
Jp dUU Jp _£__-£- ivoa yij^__illj _;.>j_J_ I Jc pSLUI j-s-U- liuurAv 

"jj l_j -j-J~l (1)1 (i|?§- ^Jil JjJj JG JG 4>1 JJP Ji 4-1 AlP Jp jllo _J „*-' "^ 

dJjU JLJj _J£ Jl* iJun QJ5 _ii JJ- •>_£ fL-JI Jjjjj LcU ij^-1 »>_£ 

wo^ »_a_ji «U- Cju *- <___» tiAj- i^4 j* _iijj--i ji tSij-f^i j^'JJ j-^ 
jj cP. j^ j> ^ j' j* <---> j' (i ,--' *£ u>. <_>->' _> diju jp _*i__ 

_l 4*i J-Ullj A^l_ll J jJU- J* l^ $M* ^l JjJj jl ^UI J-slj (jl Jp -JL> 

_^J--_f Jc l__j l_Ji j_. _Jj cJ*-3 si^_~ ^l Jj— ^j Jl oUjI J^ - 4*^* j^' J^ I 
_jlVI Ulj LJJ J-JLV aaI_4-I J 44-Ji t^ljj Li*JJ-l UU m (J^p jSjI Jj— ij 

jp 'fjy-i Nl j6 j^Jp i»l JjJj ^i i_i» Lftli _i_u iJliil ulj *4-i- jJL^- 
Ulj ilj _u_l L^LlU Li£__ ^"Sfl Ulj ~il oljU k\ jl _;j_ 1* jj-l Ul ^Sliil ^j-SI 
J JL^I jp dUU jp _^JJ-j wv 4mUIQD ^ ^ 1 u^>^ _^>^ ^"^ 1 
S__i J_rj 4_i_ "i_j i_jlkJLI _y J-^ ^-c* 4j1 dUU J ^j-Jl Jp 4>JL_> (jl J # 4iil jip 

(jjji _jj_ jjp ju_ __i _jJi l-s-i «3_S jUi <J_jsrj_r_ji j_sp jlj j? aShsi ^ 

(jl ^iL (j! J *oil j_ji J (jLi- 1 ! Jp dlSU Jp (j/j-i-j ivn r Aiv _ii« o^jl 

J_ 3jJI Jl 4** jJ-*_i J—<P _x>~l ^ (j_ 06 4)1 -_a>-I L-J-'jji _jl _y J_~-SI ^SCLa Yj 4jCj <_^.>-Lstf Yj 1?\1S, je J^_/P J, 4)1 1 JlIp J_ic i <jjiJI J»! kjle liU 
JjjUI Jl ^^LlU Ujj J_iP J, aSll JuP cJLj? Jl~-ll JU 4llb "L-i VI jjA Yj 

Ll ^j^ yj *L~JI \p JLJ^ *Vj *£j\ Jc ^Jlcu y cj\j (JjUI j A^ 2 -* ^j ^ cJLfli 
4ii I jip J JC_> Ju djJu-^* UaIa 11 ^^r' 4^ 'j 4- (ij-^SI (j-4LJf J <_r4-^ *^j 

Lull ji Jc 4^ /»SUJI J^-l J.» j jju Lffl jJaj l_ Jllkll jbj Ja* fc! t JJP ^ Jui 'j-J> ^k\ x^ Jc 'ii *>U-j (1)1 J-*-^ <j* ^-4 jp dJJU jp ^ J^-j wiv 
diikj ^JP ^p 4ii! xp 4! JUs oL^l^lj oto&lj 47& 3»j *ii! ^-^jj dJde ji^ULi! 

jj^idi j^p cJdi j^i ili *2b i;l duu jp ^l^j £i n i v dB J - ^W uii 
r Air ^_^UJI ^s! ^ jcj 1$ fSU! j& <m 4ii! ojij jl jU4^ jLkp jp JJLi 'tj'o\yu? _,p diSU _?-J-*- ivnr jlJuLl.^1 <JjU 
J ^* <Ji Jy v\* & JUi Jl jc jilill jlil Jj^j t JUi J^j ^Li (i^p 
jiiil Jj^j 4! Jwa L^oU- Jl Jr jSI JL~s L-^Jb jSli^l (i^^p dli! JjJj Jwa cJ^S! 
mi (^Q) L^lc _o£-~6 Jl* V JU 4»'t£p liljT jl 4—^ L-r^ 6il£__! (i^^ 
(j! _,p j^ Jl ^J jp j? V! J «us! xp Jl j_>3 _,p oiie aS! jp diiU jfiUj 
Jj'^j olJuU. V! (^gfew 4is! Jj-ij Jli Jli AjI Jj*~t ^! _^j* (j! J^ <j;_jJlJJ~I j«*_i 
(jl J Lioj _,p _i]U j£±J-j mo ^B^E© ^TJ^ ^!3 oH - ^ -^ uil J? 
jJP Jc oollLHU- J^_t VI _Jji fcl ol p-^L_ic J? -^rlj _£p jp j-^^l J> 
ji-Jo'i _ii U Jl-S ojl J «^jlkJU J JJP J^jU *>-j 5r (j^jilLlLs <^jU_JU J 

Ji--Ls diS _o! oji i_j*^j £)IJuu. VI Jj^ si^=r|p 4is! Jj—ij cu«._c*' _Jja jj! JUi 

i jfj ii_fdJb _& v _Ual jk: juc _£_ ji J iL* fe y 3 jjp jui ^jii vi j 

Jl JUi jLja) V! _rLf 4S JUb J_<?-___.il J L_J £ s-U- _X>- _Jj» jj! £j— ■£- 

_ol jU _,*>_■ (jl JlSJ. VI JjSj (i_r|p 4ii! Jj~«j <L*-s? J! ^LkJl-l J ^JP ojj>l 
o^oji Ii5j lif di _& V li* fe J_c ^. ■! JtJ JUi ^jli Vlj ji__ _i 

^5—*' jh' J°j ^* r^ co- 1 -^-^ ^~*— «* (J*^ 'jJU^ (j^* (i-^Ls A^? i-^-l dU^ ^-jC* 
U! _^ji (jV (^jlkJ-l _^ JJiP JUi ^_j___iLI _^ _J!P (iijjj j^-U 4iw «Uii ^^v?l 

4)j| JjJ j ol 4-jI j^ J? (jl J 4~! ^ jP diSU (j^l^- iviij< Lk^S I J c-^iS I <Jj u 

Jii _P~-P (jl J^ 4lt_i _P~-P (jl V 4lL_i J^kp (jl V 4lL_i _f^iaP ol JLi (i^^p 
diSU (Jfii-j wiv iiol_JI jl 4B6I aAjI _$j_I V Jo (jl _J iil i^P Jb iSji^ki (llfj 
■fijlj _ii! ILj^-j^ JG ~vsl ilLJ^^y JjSi J-kp lij db yJf _J 4is! I^p o! _ili jjp 
^Li-'JJp diSU _^ii- wiA JjL^ljjjJ-l J"*U- U <Jju r A 11.^3 j 13 J.^_3 J *_)! aipj Li __JU-_ Jl_ -j^>-l *l~i~l JjU _.-_£?! i} }^)j ol ^JLIs? <jl j <_)! _up 

jl (4___|- &\ Jj-*J ^JP*' Jk _5-*' Ji' ^ J-** ^J** cio^--^ ^-^ (J' ci^ ^^ (J' 

j_*_. J\ Jl_ |__J_|I ___._{ _■ JL_-H _____ j_jU~5 j I JjoL^c 4J bu ji- j. _• &S~il 
4*1 ^jLl^ J _3p _J aul j^p _J aul ___Ip Jp ^rJiBl (jl Jp dJjU jyle-j wu rflP- 

__£J_U jj| _,__} _J_->- (Jh Jf-* aJ-^5 J-rj* cJ-9 --j*_ _§jL^_)Vl 4>ci_> (jl Je J_-S 
jjjj ^jLj-J 4_s _)*-' J-> ^Jr^i <— -_*-*- _y. Jr* ^ J-^ 5LJ- j* ---* f"J^ -Lii! 

o& U "_ I |i__§c «uil JjJj JJ_ il Jp JUi c___^e _G U (_J__|i_ 41I JjJJ L^J Jl_> 
jp «il; Jp _JJU _^*J^-j ^vv- <£__|__y __-?--_ -_4->l LI5CJ5 Jj Jl_> __,_j j lij 
lilj Lifl J_jLs__J L_jJ ^jji o>-*i L^i (i___§p y I ^jj ^k Jp j__i- _^ ^Ull 

4ill Jj-ij t cJ-Jj 4_aI'J3I 4_J_-j J J_Jj*a ji-Jj'Ji ujLII Jc a!_ (i__^ jOll Jj-ij 

cJ_, __.j__*'| ojjt» Jtj L_i (i_g_k j*__l Jj-iJ JL_> _Ljj_I l_L_i 4Jj_ij Jl j 4_sl Jl _jjjI 
jjJaJI ojj- oU- ? l jl (i_?%L >-! Jj— «-j JL_9 Uj__jJ7j L^lc JlA_j _il L_^jj*L_tl 
_J__-jj y jjJd\ <*_i __ jj! ___JI jl Jl_ :_• 'i_lU- U !j_>-! fj-_i JL_j ^UIjjjJI yjt Oj>JJ<_ 
j-^_JI j^p Jp dJJU _^i^ syys 4-J_ll JTI j'ftU- U _ju ^m^^m^ 2>j _A_il 
jiisl Jj~~j J^-_ JG AjI jL__ J o\_JLi _jp 4is__*._^ (jl J j-^'j'l ^^ cjt^ 5 ' ^" (j, 
jj U-j _j_Lp J jilsl jup <u^j ^j^j L^i C^e l^ <_* r )J-^~' s^. ^J-t* ^H (a^^ 
«ds! _u*i Jl_i ciyjLL-l __Ju*-_j_j6 _x^l J 4J*j_-I cJl_i I j_- »xl Jl j^ JUs ^Jjll J 
_-« Jjjs-J^ Jl Jl_i jUil Jj-ij _ cJ\ _Jj tr Vjl ^Ui So jJjJI J aJL=-j j^-L^ J 

°\* JlS _l)_r^ L_)i 1-J JU_> uJ-Ip J\l _ya j__l Jj~-j l) _J._-a~^I 4)j_Jr* _ulLs oJ-.^>U- «d)l 
_xll _i*_jU- cU*_ljl (______ _-il Jj_ij J-ifl *4)jj_- (_5=-l J 4.jJ-i C~5l_i Ijj. »>3 Jl 

diS __=*- 4iU L^Jc _pj; _Jl_>tj Lj. J-s^j _J_i--l L-^kpl L^iip J ____j j_j_ _L__ I cJ_" 
i^ 1 ^ _> «-^ J Jr» J "^UI J\ _> ^L^j} Jl jp _J]U _^l_-j s' = ow r;jj 4)J~&* _-£ (i^?^L 4*1 ^J—^J p* J^ 4>l 2J^5-^ U>, 4~J^ Lf. 4, 'if" W^ 

OjUJI ^j^kj JUs oJi; (^2^1 &\ Jj-^j ^j c£j*^ ^Jjg- 4— v * aj . (J^ (^5^ _?-^ 

1j jlJ> j* Jjja ii* jTij (jl ^J, Lx (I^§b 4il Jj-ij IjjV-I *j-£* ^h J <j^l 

^jS ^jlj j5o 1 ^ICJj M Jlis 41 1 JjJj Ij jft £l j^-l cJLas oJo *iji 4ll JjJj 
<J?Ju£-j WVr ^) jJaJj (^t 41 1 Jj_Jjj ^J& U ^jj^-li jjU- J- iilcl JjV- 

t> JU$ (i^c 4il Jj^j cP^ ^U-j (1)1 jJ^ jy 4*1 xp Jp jlli <j"; 4*1 ajp Jp dUU 
^Q ^£ ^»j_£ *^j 5^4 ^--^ dsS)& >^l J>*j JL_> v-JiSI J c5j? U 4*1 Jj-^j 
\'j. ut 44--UI ol "Uis^- _J j»^ Jp dlJU <j?jU- wvi ^jjl^SI ^il J ftU- U <__) u 

4ll JjJj ^jU^I _* osjJLJi ijl _.* J^J J^J J^j (j' cJ Jl^— ^ ,*— C" 4)1 oj\>-l 

if Jjfi $3& ^\ ^j^j c**-? JUi jupddll c_jIj Jup. «&• 1__Ij _j.1_£ jJ&j ^g^ 
cJts? cJl J~ i»l jaS />jj Jj4_/P J* (j^* I^J^ *^j ^jj <— ^ (<j*d *^ U& ^S I 
*fl lj Jp dJJU ^* JU-j wyo (JJj) J^*l_il Ijjb Jjjj' ci! «Jl** dlKl &\ <Jj*"j Jr* l~* 
v» J' IjjL-s^» Ua S/[ LJS (J3 1 ji JU ^gjp 4il Jj— ij jl JJf _i 4i I jJp Jp 
^jdil j.ip Jp «i Ij Jp dJSU (jf-U-j wvn ^Q) olLl jh5 /»jj jT^lJP J^ j^i; 44 U 
wvv ^JI ^l jiU- U ^j b ^|^mm) v Sl55JI jii ^l (i^ 41 1 JjJj jl ^_^ 
J-lj JC si^ 4il Jj^j jl S^ji (jl Jp ^_jpNI jp ilijll (jl Jp dlJU ^jU- 

y)\ $ ^i-^ij j-^ij j^-i jii 4 iStiij >jiij j^idi >i j^Ji 

^ 41 1 J_^P ^ J-^Ir'l ^--^ J^ tlAJU (j^J-^-J ^VVA (^O^ iUl Jftl J 4_l^_Ulj 
41 1 JjJ.j J_> J6 4)1 (Jji-i-l J^*^ (jl Jp AjI Jp 4isiA_v? (jl (j^ j-^jll JlP 
J^ jJaiJI £\y>j Ju_4-I <_i.*-i L^ ^Ij l^P iliil JU jj^>- OjSsj (1)1 — J^4jd (a^^L 

41 1 Jj— ij jl ^J^ _^l jp ^t* Jp dJJU (J'l^-j wy<\ yyysAA^ &$\ o» ^-a^. 
'J>Zs ioJJ^ (jjj* (jl'fju^-l 4—^1 5i^| j^°. ^f~\ ^=4^ ^l J^-^ *^ -*- d^^ jU-l ij^-^z J^ ^.-^l^UI L-ifS.Vy ^jj-o^ (i— '-h Oj-£ L^c|j <UUii> jiliuS ^-^lj^ 

c5* j^ ^ J^ lisi* ^i ^j-^j Ji ^ *i lm^ <s^*~j WA * ^S) ^k ^! ^' ^^ 

jj^ll! J iS; ojUl! J s-U- U (^j u u\j Jls «d»! JjJj L cJij JJ ^p ^/-j 15 Sf I 
«dl 4/$ 06 j^JP jPJ jl *»li jp dUU jJ'JJJ-j wai «^LJaJI J^S JTNL ^jlJIj 

<UV» <&>-U- /^Jsj6 /&- AMfOff \P J^cij *!a5 <LJjU (J jftj /»U Jf I OS-I^S *X— «1^5 Ojl_JUP 
ijili J^ <&p J^ 4Al! JJP J^ 41 1 Jj£p JP ^jt^j) ^J jP dUU jfJU-j WAV V AVY 

ojuii jp jl: (^p ^jI jj^j 6i (^ ^Ji ^jj ^j-P Jp ^tp ^ «usi jup jp 

mr Aill J^ ji U c_jb |^p oj>-jl?U Lkjp- Uj UjpjJI JLi5 j^— Ul J A£ 
^gjp k\ Jj^j jl ^AcLlil aA^ J) Jp Jp jlio J^ pjU- (jl Jp dJJU ^l^-j 

ui' J^ ^^ l$^°~J WA1 ^ffi fjV^' ei^ j£J_i.lj oljdlj (j-^l J5 olT o| JG 
(^^ 4I1I Jj^j jl JJP ^ ^l jup Jp JJP J, k\ jjp jjlj lLij ojj^ jjp v tfS 

4»1 J-*J J< ^J^ Jp dJJU (J'l^-J WAO Hmilljljy (j-J^lj elJLJllj jl jJI J fj^l Jl^ 

^u? :> 1*J I j ULLO jlS 4ii! Jj_J.j t cJU5 (i^p /wl Jj-Jj Jl ol/^l o*U- JG 

u^ Avv <j^s lijp^ ji^Jp ^ii jjJj Jl5 JLII cioj ilill ji^ ^jiij jLllj 
CJiJ£ 4^Jj] Jl* jIjI Jjij jl x^ ^ ^_i4 Jp LUU ^l^ wai sLc 1, V! j^ o'j3 U 
JU5 oj^ (jU-^ll ^ JU5 diJ^I U (^gjt ajjI Jj^lj ^! JU5 J4j ^U5 oli ^JJ^ (j« 
U (i^^p ajjI Jj^j ^ JU5 \^j aU5 ojja ^J^= <y J^ ^ lT^"' s^^^ ^ Jj-ij ^J 
J^-J aU5 oli J-jLJ^ °\» JG >r (j«J/r! si^k >u! JjJj ^ JU5 u^ JL^ dU^I 
wav cJU-l $$^L ^\ JjJj ^ JU5 J^*z JU5 cOljV'I U ^^^p ^isl Jj-Jj & JU5 
o^-^ JU5 cUJ^I U J4v! J^ <-j\^3~\ Cf.j-^ t)' ^^ ci (J-^ i^ ^^ Jy&"J 
jLjI oj-s^ JS cOljCi^ ^jl JlS ^sj^i-l J^ Jls J_jr cJU» v^ JyJ ^ cr* u' ^ 
jJP Jfi f'S-S J15 Ijj j^-l ^ <lih\ -Jj s J jJP j6 JiJ oli J15 Lgl JI5 ui • 1YAA > AlAl YjL\j iUlil JiU- U ^jb r Avi <cp au! ^j v iLii 

^lJs jj! <ll_jp (i^L> ^l Jj— ^J (♦4-~*"' -SU ^' cUJU L/ <J*° J^ (JdJ^ 2 ^ ^4-^ j^ 
\ VA^ ^^ 4>-l jl J* <uP Ijj-L-& (1)1 ^Ul flj j-£ j* §'-^ 2J . (*5^ ^ 4j^j ^ ifc 

4*Lj ^L^I <jU s-ljjl ibj'iljS jls jl JU ^^^p iisl JjJj jl 4*JtJ 4JI dUU j?JU-j 
(jilil-l ijl 4jjU- jT j.^-1 JjL-iJ^I l£li£ ^l jp ^jl^i ^l jp dUU f£i*-j wv 

<ulcl JU -2>- AJilll^j <1L*^ Jjj.'J* L^p oL-^s />Upl ojU-j J (ir5^k ^l Jj— Jj 
jp dUU (j?-U- wu Jj^-ll J «-U- U l__ju ^Q ^^ tiA^j is*i dJ-^Lj_J 

<5jJu_ll Jj jj~d <&& /ill Jjij Colj JU AJl jJP ^ 4Sl! Xp JP jlio <j^l j^P 
^fffe-J W^r ^^ (jUalill jjj iUaj ciVJ/- 'j* L>U «iuJI (1)1 UfcU OLflJI (jl Lft Jj^j 

S/ ji^Sn ljs^ j& jy 1 ji ^jjjLi _ijl yiLi-i ^ jjp ji & iSJ iju 

s-IjJI L^j j-i-l 4j11s L^j j>__JI jLIpI a*£ L^ d)U (jN^jiil j^l Ij L^SI £j-_£ 
(jl jp ^sljjjp diJU^i^- wvr<_J}S J JIjjj Uj ollji-l jis JiU- U c_-jta JLJaJ-l 
mi vaumi^ oj~JI J jdl ollil ji_ jp ^ r * ^L iil Jj—ij Jl ^LJ 
jia jp j^ (J^p ^iil Jj-Jj d)l L_^UJ s*_ ji 43L_, jp *^_ jp dJJU (^Jk-^-j 

J U jU-jjkj j^-ull jLik^: £_4* : ls >i^lj ja^^JI li *^l Oj^JI J (^JI oL; i-l 

jj^ ^JLUI (jl jp tUsI ^l Jj^ jjl> jp dUU (^JU-j w^o v /^YY *Lliil Ojiaj 

oJj^Ul cJJLls^- J*^2j 4jJ.c>- js (JjJ»_>.| Jl*5-X (jl Jc oU-S Jb Aj'I fij^j J< /»LJLa 
jL^li L^JcS *V C-^fls 5l>. liU <du J jj^ C*-£- tCj-s^ 0*^l»i 4j**>lv? to^ i$>- 

oifli cuj^JI IJl» (_$ j7l JUi jIjJI J cJu Jl jLil lJj-^u'I L_Ji J^U-I jl J^*-^ jjI 

Jl (^^^p &\ Jj-Jj /w ^j^- j-"^ J;4^ L^J-J- (J5 A_i 06^-5 Ail J^ *jw 

IjLfP JftL L>J.^I J d)Jjl ^l Jj*ij Ij JLai ^Lli <J^^ «^^ il ^ ja Lius Jli-i-l 
^jiJaiU ^Jajy ^ clLJ^ r_$-^-^ (JU (£i>-*^^ — -illc Jl^- JUj (i^^> ^l JjJj ^ O-iU oj<P Oj-lj L^iJad f-/)\ L^J! (^jiU JutJI (jv 4__C_ ^jij^l jJ-y «Ul Jl JoiJI 
<ut Iji Jc 4jjkJ 4-^ J* ^-^ l)*~^ ^^H <J ^* J^-^J J-* - -** c_P" (J^ 1 ^ *- cJU_> 

_Aj £J)\ u^j J ^ 1 c^aJfi^ /jJI J ii^» I4 ^> J? Sjfcj L^J _f_J 

^5§p 4)1 Jj-ijJ _JJ_ jClfl "2L_U pl Jill tji £jJ»l 0& t-^l _SJ-_ Ll tSi (Jlll 

jJu '$3 131 jU aIjI 4j*>C ojjili _jut rt~^ 'jpjlj LU IjjJJl AS L>- <L>a_J.Ij jl J-J- 

m*l jiUI J /»3&3l ^o Aj J^jj U (_J U ^^ ^^ jUal^ jA LcU ojJCi U _JS_ 

j_15l j_j_ j*j jj*JI (j ^rj a^j Ll j& si^^> ^ Jj-Jj ol 4*i> 4>l _J5U (J 4 --»- 

_jjSi 13 jji ,4ui j~Si j iiii-ij jlin j _^>-U_!i ci ,iyii >i <j.l Jji: 

jJallil «jj Jaj _JLaI_ll 4j& Jaj jiuUI ftl^Pj \* dlj -ijpl (Jl (t^ill j-uLll LJb jj>j 
_,P Jf VI _£ JJfll A^P _J vj^j JP *^ *V"' if" ^S^ (S^J mv J**^ 13 J^ J 
J^ J6 (^jgjjje 4)1 JjJj jl j_£>- cJj 4__t_ Jp _/? B j (jl _^ AAJ Jp J-jjw, _^ ^_o 
(J*~*~ ^lS""' *_r^d _r ^ J^ - ^* Jr^ <j? CjUuSI ^iil CjU^j _jpl JJ*_ls VjU J 

Jp dlSU jfJU- wsa *L__llj JU-jMJ jiuLll J Sjui-jll J «-U- U <J^j u |^m) J__£ 

ji_ ^_§_ ^ii jjij ji ol^- jp oi jp ^ijU j^ jjj^ jp i*y. j^ j->^Ji j^p 
jp diiu jfj_j-j w^ ^^ ^ij 2_wij (J-U_i_j. oLJrijiij jiiai „. _i_ri^ji 

(i^e iil Jj_ij JIj Jj^ (1)6 iil v=---^ _i ^~!^ i^ "^j^ (J. ir^^ ^r^ 

(iilU _^j^-j u.. r /^v^ i^ jt-J: •] 4j*SIj Ijj'I^ l_6 j^)"lj j-^IjJL i-^ jU-iill 
ol^ V j_£ Sf «36 (^p ^jI Jj~ij jl - Jji (jl Jp cijji-ll j^^J (jl J j^*J Jp 
U l__j u ^3^^ L^u ^^-^- j^ ^ *- 1 "^j ^ji »jw,i jfl LJ j_-*yi aj^IIj aiiLj >jj 

_J|_ll Xp _J otL Jj^ JJp (jl Jp «_JJU _5?JJ- U- 1 jilll J J_UJI J^ 4j J^jj 
U 4llc J;jjjj 4j _^ JJ _^ jll _U^5 (ji j jl*_» ^jL'-Wl (l)l ^ii ^(1)1 JJM J- JJU- JP 

_jj^l cJ&jU LJsjll^ UjJj'U 1^1 _i>ljjjl olk 'Z^j l-U _jiill Jc j.ju *y 


jL^lL tj^2j V U JJJL> ,j^sj (j^j V! jU Jiill j^^ o $^icj '-r^ '-r^ Ij-^ 1 - £J_L 
JlS j^ 41 1 Jj_^j d\ lyj* J\ Jp feLj, (j! Jp jS <jl jji l^j? Jp dUU 

J» <CX-^,*»fju^-l i&al l_l_ AJljr^J *uUI?J 'UjJ'fj.^-l *i_£ t_jlJJi.il Ja 4*J_5 JjLJLil 

fcl jl illj iJI £jjU <_£ J^- u-r iJJLCiL (3» jJIj ^ VI t^j u (^Q) 4UI Jl J4=*^i <^>.j 

J*L*5I J* < a)5Cj Vj i_jjj*_lL> '&j^j <UUJ? iijU-J si^jp /iil Jj-^j J- J- «jij* 

Jl 4~*jj> jls i^jik-^-l Jj j-JP (1)1 «-*£ *' «iU^ <_y>~-»-J u-i dQ) jJ^ U VI 
U-o V Aa\ iu 4lp *-J>j ^Lkj V J-J^ j IJuP l-_rj l-U C4--~ /»jj Jj Jlj*JI 
4J-J& jkj jUp ^ oljp *_c* 4)1 ol Jp dUU J, Jifj. jl «_> Jp _JJU (J-JU-j 
l_4~~'' -JiJ-i UjiiflJa ,X« °x;l_ c^-J-SCJI 4i1_J2.il cjli j^p 4* VI lji)6\J V Jj^ j^j 
'j* 'Sdkj '~vil 'SCspI _l Ijipj <3j~* •^- J £ '1- l^i ^'P c-~xJI _£*J-"I Iji»s7 Vj L^>-J_b 
Jp *J_ Jp diJU J^- ia*i ^>j _JjL_cl J iU- U ub L^ oL_> Lx *^U_dl 

4U aill o_Up J-^lj ?*&J £-*-? 1^1 Ju*il J^ ii~=r|_ 4~l Jj^j jl JJP Jy 4~l JLP '^^ ' !%2\\ a u L ! A»>L_ ^ jJP Ublj t-jlkS-l Ji JJ«P Ji^l XjJ CJb 4*1 jl 4*Ij 4j1 dJJU jfl^-j U'V 
dij^-l 4jjU- jl 'il JLas 4^2ji>- <CJul ,Jc J^-Ai j\yj-\ ^LJ^ _jll-«X JlSj c-jlla >-l }*J! ^t5"oo OYi U5jli ^JP ^Jlll J^P (1)1 jlii^^li! JJp jp dJilU (Jfl^- u-A^rll JiU- U <Lju 

'ijjail»! tpi si^p >w! Jjij 13 Jjij ^plkllj *lUI Jc (i^c Jii I Jj-^j &$ l-i! 
cJb L^il «J&jj cJu 4_c^| jp jj5uill ^ jL^- jp dUU jfl^-j ia»* ^Q ^^ 
V j! jc dJjufo >iil JjJj t> jJlas *!>L V! jc <c*jIj ojJ^ J ^^^ 4is! Jj^j cAj! 
ILjJI (j^j ajjU; oL^. cj^ *^j biVji JIaj Yj [j jl Y$ J^Ji ^j i^— *> &\) il^j 

/jJLas cJIS j^flJ^lj ^jUkUi! iji ^^^p jUll JjJj JLas lJjJ.*^ (J dJ^sf-^J jj ^frj^j 
*y (Jl iir5^k ^ 4>^j <Jlas ^ 4>^j \ <^*ify & LJb'l jr? u (i^-j! 4ij_-ijj ^l 
al^lj ai^i)/ JjS J!U ji ai^lj Sl^N JjJ&al^l 2L4 JjS L^'ULlJl^L^i 

djidi j.ip ji <izS" yjf D^\ Jup ji jiii ^/wi j.^p jp disu jpj*-j m< mm 

jl*I dJLll AlP jdlll Jvlil JJu Ul w>-jll j^^l j^l jb-J *-JJ *4-iSo OutJ oljj^ <j« 

^pLkiij ^ujl dji jsij j* Sfi "j| S/ ^Ji -aiii <£yi 1>! ju dJ^ fSli o^yii 

| C-^JaU» I L>5 Aj*"j 4l^,j ^Ul dJL^, Lc ^l^tToi ji JJP J^ k\ Xs> Jp jlli J, alil a:p jp dJjU jfl^- un «Slfll J* <5? ^ O w 
(jfj^-j lAir ^^ Li*Ju^-l Lj, s-Ij xai jj&t ^*^ JU J^ Jb (i^L jIiI Jj-ij 
Isl JI5 (^p 4il Jj_ij 6l S^ji <jl Jp 4_J Jp £1— £ (j! J, Jp Jp dUU 
^i" (jj j^ ^S^ j^j uir QQD ji-i^*' ji* J-^l ^* Jj^ J4- ^ «i-*-^ 

jU y>jjl &>■ t'fl^-l JJsj *y jfi (^gc ^il Jj^j d)l oj^* (jl j^ £j*^ J^ 
{V* ui' ls~^ J' ■Js** ut cj?-^ u* ^ J^5 )A)i vmw_U? j*^' > ^' 

cJU-l (Jl /§^6 J^ jiJ^-^ l^ JjflJ ^ JJia /»jO jubi <! JUs jJjJalL; \jjje? JJ 
Jp dijU J?JU- U10 aJ&3I J Jajj^fJI J» 4j J^jj U (^JU *jUL> (jklll (JUJSjpl jl 

ji^ (^p jIji jjij oi jjjdi vj^* u j^> i^ ^' j^ ^*^ di a^ ci -^ 

l_^ ^l ^l ^iSo _JJ1j U *hi jl jJij ols U iisl (jlj_^j 'j* y^iL) (iJSwi (J4^ll d)l 

CJ«Jj U kbj jl ^Jaj d)6 U aJol Ja_i^ J^ U^SL ,wSwJ J4".j'l <l)}j oLaJj />jj Jl 4j*Ijv>j 
J_ aijl XP Jp dijU ^J^-J IAH 4QQQQ2) oUb aJj Jl 4^J^ Lj- 4! lOil ClSo 

jjj U y^JL; (t»^J J^-^ll (jl Ju* »jl3* IjI Jl «j^-I ^i jl~JI A"l-stf (jl Jp jlio 
j LJj'mSjI iii^Vb Iji J|j U *jHb J63 J4j" o[j"jb44- j^ <i 4: c5j4: ^^ ^ 1 
(jp'J^ I (j* Jjj (jp dJiJU jfJ^- uwiil J^i jUj a jIsCJI j.* o'Jo U (Jj u imjp <IJLI 
JUs Ij-^Li J-uJI v^ii Ua3- 3^^! <j? J*^rj r^s JS ^i J-^ (Jt/"! 4-4^ 
uu ^Q ^^ j^-^ L)L~il (j^w 0} JG jl l_^>^5 jLJI ^v d)l si^^> >^l Jj-^j 
j^lils Jiill j i jUj aj!£JI IjJ^Ssj *V Jj^ OB 'f-ls Cf) l$**& J^ *^ ^ ^Jj^* <J?^~J 
•pJb jj^ull c-jjj'i» (j IjjJi^ *^j d)j-^^J* *^ (j^-Jj ^' (j^ ^^ (V?!^ v-J^il d)Ls "52j^ 
&*>ldl Jil Ij^s^jU (JU^j Jiii (j-l^l l— icU jL_;Up 'SsJa 'SCjJi j Ijjkilj ^IjjI 

(J^p y I r-jj l^l^ (1)1 UJj Jbl diSU (^l^-j u^ V /^AV ^flUSI Jc "4Jil IjijS^lj 
^liJI Js-U- U (»_JU (JjLxJI dj-Mij *^l Jjflls 4^1*51 A*j L^UI ^j^j Jl J^, 'JcJb 0-__~ _J 4-1 JJp _J Oiklll (1)1 ^L-s_- (jj *-l JlP _J jJ^JI JP dJjU (Jfl-^- 1AV- 

<jl (^=j§_ >-l JjJj JU^ IcImII U |J^p iil Jj_Jj JLJ SU-j jl oj^-\ Ijjyjk-S 
!_! (i^_%L> 4isl JjJj J_ U_~ <_b jlj 4ii! JjJj Ij J_ *xJ_ ol «'__£_ U *_JJ "> -jjh 
&iU _£.!_- un (jLjJI _^oL_£1,J>U- U lL»u vAAAolL^J! dJJji S^fccJ- 
'kj u_SI J^ ^l °^j 'if Jl* si^l *-l JjJj jl jl—J (ji *--=- _»^ fU ! ui>if' 
4iil JjJj __■ 5. (4__5i_ 4is! JjJj <iu_L__ l5_j-x_Jsii *_ 4is! Jj_Jj t> J_^-j JU_ 4;jL| 
4jii Jjjj cJi__ 4jj| Jjij t Ij>_£ Sl J4-^l ^ J^ Jj^I ^jJ-^ _fe JIa» (i^_§L 
Jr 4isl JjJ,j t ->_£ *_ J_r_J! JU- Ls_jl t_ij_ jiu ^t 4isl Jjjj Jfi *. ^^, 
^iCJU Jj*b/I 4ill___ jiu Jj_j J_r_^ 4~*- /- Lv-Jl _JJ._ jiu (4_g_j_ j_.I JjJj J_ 
Uj 4^_4- jU U 4__f-! '4-j (jUjl JJ- __)l o_ j J* si2_3- „-"•! Jj-«j JU- V4- jj, J^rj *rU U« ■jru U 4ll~- 3 Jp _JjU _*-*"_J-j 1AVV 4lU-j JU Uj 4^->- JU U 4lU-j 

4_L__J ju__£ jkj (jjls-J! Ju (jl je ji-_ _jl___U _^ __JP jl 4j! JP "J--I J; Jj 

SU- _i J 5-U- U (^j u _jlj_II (J_jjl l JJ- jl Jw jjI JUs diS 4ii! _Jp -U J_^p 4! Jlii 
^JP (^ 4ii! jupj -I oiTj_ jlli (ji 4is! j^p Jp _JJU jfJU-j urr j.<-lj jj_ jUj! 
j—^ Jy -^^ ^i p ^* (J^^J 4^" - ^^ * J ij' J^"J *-L_V- (3j-~L _>JI 4;2p (ji jJU- j!_ jJp. 
LT_;>- j_.l **A^-j J-^ cJi^ ^ ^^ 4^^ <_' ^ijnS^ J^j^l jr^j cij^ ^l 
*_ Jj_j (i_^p 4isl JjJj c**s? (JU _L- Ij^-llUi! o_-S _;jjl J_rJiJj J, JU_ 4J«jl 
j^jp (ji^l J^ Jr^ ^l^' j& £&p <j?^-j uri (immyp J_rlj jj_ l)-j! (jfr-jj 
js-U- U oL) ^^ J_rlj Jj^ J-jI (jfr-jj ^ 4^^ ob !_! J_ si~_5L 4ii! JjJj jl 
^§^> 4is! JjJ jJ J_ ^U-J jl JJJ (j^ jlj-J' Jp iiJU (jfl_- uro _jj>5Ij (jJvs-J! 

_ cK^* "-** v-^* J j^- ^ s^^^ ^' Jj^j J-^ ^l Jj— *j _ tjl</»! vJ-1 
4»! diJU (_^*J_-j un diii_ _-ll>- *- pi^» /~l Jj-^j JU_ L_ JjSlj Uicl 4isl J_ Jj J jaJIj j\JI Jl _;j._^ JjJ_I1 oj» JJJ-Jlj "^v^ Jj-_ ob -sj*--~* _". «_! Jup jl 4*Jj 
jul Jj _;j^ jj>~_lj jj->~-l Jl _*•*-}*• v^ -*P v-^J'Jliij "^r^ Ji cS4~t: 

4)1 4*Jj 4*1 _iJU _yjU-j WY (Q Q) J-Vj V-J^J jj J 1 "^ J^J *' -^J 7 *- ' 

^jj 4*U _"l *l^>lj _u>J--*-l JJu^ ol^5 JLas JJ_a!I ojJjj.cSj* U _Ju *Jj U o£UJ JJ 

Ju^JI Jlj_ *- Jj-_ <!)& JjA-l* (j^l JuP C)l ^"Jj i»*l -J"U JyJJ-j iava _;.u*> % _ U 
un JjilSCJI J* 4ill JJj? ^__>_9 46 idS _j_Ji Jj>- ilSj^l o_ <lJ_ J _L$_jj <J->^ 
bb>- _r*j--l __£_! (§51 *-l Jj-i jj J-* J-* *l ji^ J oljfl-^ _£ dJjU ^JU-j 

*_ JU_ U __"__« j_JJ Oj>jl <l J^ l>o J__> *>L_^ J^J--' -_£_' ^ J_^ (*-** J~- 

^>L> <jl J Jifi Jp diJU ^j^- ur- jr^jll _S-?J J-il 4pLJ>I j'frU- U <__jU 
£*>_ °>3 Ja^Jij l*"*^*"^ <_^j_'-~I _>j J6 (i^t> jIiI Jj-j (1)1 SjiJ* (jl Jp <jI Jp 

J« lj_j-'_j d)lj Uj- ^ *-l Jt-^ lj~-sf-«o d)lj l2ui 4i ljJ_r~*" _j ojJujo d)l '53 (j$^ ji 

un -UliMt'i-ft JljUI oj^ij JL_.il 4pLJ?Ij Jl_j JJ »x3 j_^J4j'/^' ^' °^J 
J* JIS ^i. 41 1 ojij 6l S__> _jl _> £>^l j* ^'^1 (jl j> _-,-■ <j^j 
__jl __; JiU- U <*_jb imp ^rji^j^j 4>-jj* _> Jt> _;jjl J4_>-j5l j^ (j**l~l J^ 1 
Ij iiJI_ (i^p _JJI r-jj 4_J__ j-l d)l wj 4*1 diSU _yJ^- iArr "LJ?L_i-l Jiiu ""uUJ! 
im^ _u0J-! jo l-l 1« si^p *o_l Jjij JUi oj-^Ls-JI l^s j _4-r' >-' ->-j 
d)6 Jj_j jj^JI J.^ _J yJf- "*-s? 4)1 ^i- (jl J^ J-e-i-l j^ diSU _~I^-j iArr 

iji4_r _S_ii j_j? i_i ^sCij ^Lii _Ji iiuii cjiii Sj jii5_ _]jii __! j| Ji^ 

J, _}__-"! jp diJU _^1_- uri J„l J ftU- U «J^ju V /wr i^ib Jjiill lji>_L_l 
*** C^-j^-j _jL___LI J^ ^JP _-J__c- Jw dilU J_ ^j-Ji Jp "__J_? (jl J_ 4iil j_Jp 

(j j— -^ J^L_»-I _Jj>" (J J*J jlj-'T ^J l$:HJ 'Jj— d J*J *— ^-— ' U-jU- J 5 *-^ t§^- 

^•lill ol _j^j diSU JU uro _iiJ.^J j! __l j^jp •_!_ g-. g-. J^j-il ji*I -jli-JL! ,U*J! dJJJj jo_^ tfJilU JG ilHtA JjjjJL jj^t^ Uj j^ul! cSj^\ Jja> oo^Jj 1 ^ 
jp dJjU jfJ^ UH ie jll cJL-c* !i! JjiJI U U ,4j* 3/j^k ^J ^r^ Ji j^ ^! 

(^jjl jU^-^ JI^J ^i-jJ-jU il^ JxjH ^-C* lil <J6 4»I j^jll (jj^l J-4^ <jj ^^ 
JoJ_ 1 ^jfij VI Ji& V J^jJ IX* jl JjA> /£ <CL>- j* &3*>Lllj aJ.^% J— Oj\\ r<4-^ 

jT°J> i* v^ <j) if- 2$> Jl^- urv (J^ ^Bl ^J JiU- U ^jb r /w 

jl lPj! (@L> ^Jl Jj^j Jj? CjfT $&& i^\ £jjj! J! Cf^'j^ pl 4^k Jp jojj*! 

dJui (J^p iul Jj-ij J* j-?'.2£ ^Jl— ^» 3dJ»s^JI J? (j! Jl oL«p J- b& Cj^k 
uva (^Q) 4$ Jl^? 5^ ^J U djjjJ* V (i2§l 41 1 Jj-ij Jli jJ» j^ll <-£& jJi» 
V jfi (^, ^jI Jj-ij <jl S^ji <j! Jp ^>^l J* ^Jl! <jl j* ^J^ Jr^J 

p 43 J.^ 9 j4-3 J^k A)jy«j (^L-J^ 4JtA> J.*j C-»j j7 u yj\Js /&jj f^^i t Ijllii -^4^- J^ (j2 'O* U£5r* 'ct^Jf Jj-^Jd Jjil ^l ^ ju* JS (is^k ^l Jj*"j 

S-jsj- ;jw<J 4jLHj L-Jiic cJLJa^ L-^l Jls <&9 D\J (JU*6 j' ^' Jj-^J ori \j£yj\ jfi i;l "o^ji (j! jp <J ^p dUU ^ J^i <j! «_> jp dilU ^i^j Ui- 45Ji*aJI L_jk5"oA VI 'aiil J^Jt» Vj (-_4^ _-™«j J* ~<&x*oj (3j*m_j °\a JlS si^^> auI Jj-^J jl jL_^ /y 

jjSo Jp- ^Ls^i jl o jli 'iJ^-l (J^ ^ L^J^ j-^'v'l <-ij J 14^-d Lcl Jo LiU 
i^ iil 4>Ui> jl £ Ju\ xJ> j; ^L^I Jp diJU JfLj-j uir V Ml Ji_fl jl« 
d*>-l obj J-£- J* VU oaJlL; JjLs~jI jo I o>Ji? jJI <j& Jja> dJJU J) j_jI 
s-U J» vJ-^j ^-^ - -^ (isS^ ^l JjJJ 00 j j.<*_«_il 4iJji_v« cJ&j 5-U- j^j <cJI 4)lj*l 
jji %\s (jji-^- Lr Ijlij Jl>- jJI IjJu Ji) X VI oJi> «iJj»l Lji JUl J_ <^J!_» Lli 
j\JI IjJI^ J5) Jj^ JUjj iSjfcj _ul 6l iil JjiJ t> JUi ^^^ 41 1 Jj-^j Jl ^il» 
Ujioj U_j. j4-jl >H 43 Ju^» l-r'lj s-U- jJj Jl Jlj*l «4-^-1 jlj (bJ*-£ Lr IjJtfS Jj>- 

£ij JU dlli £-. (^^ aiil Jjjj JUs J_ C__t ^"h J^l JjJj ld lf**-» „«&! J-W 

4>J1» jjI Jui JujS VI J L4i*-£ 61 tijl (Jlj ^i cJS U c-A-c* JJj £-.IJ JU _i!_ 
jjj Jp diJU jfJ^-j lAtr ^ty ^Jp _£j 4jjG I J 4><J_» jjI l^_J_ 4iil JjJj t> Jjo I 
diJU Jfj-^J iAii ^ji (J^'*-^ 6jj JiLUI Ijkpl J- (i^l ^iil JjJj jld^l Ji 
JjJj Jli cJG L^fl 4jj^- Jp JjL^jVI Jp VI iUi ^ j^-^ j^"J^I (j, J»J Jp 
3l_i p\ "j jJj L^rjL^ ci^-r <^ Jpl^-*"! Jj^ 1 ^ oll^jill s-LIi t (i^p ^l 

LCl,^ (jl (^^^p ^Bl r;jj 4_J^tc Jp 4jUj ^bi dijU Jp jfJ^-j 1A10 V /^V ISjJs^ 

JuJl^ oIjI j-^kpl Li oVj4 cJUi «wi^j VI L^Ij J j-Jj ocLs^ ^j LiLJ. 
jftl LJ ^jjbl LjuJ»I L)i JuJlS cJLiiis cJli oIjI <lLpI JuJUi <dc J- jk«J U diS J-iJ 
(ir5 ^L-JUi jC«jlil jll HjIc (^jipji L^i5j oLi uJ ^j~^ jls U jU^I jl c*1j 
aI <iulc lAlai^il Lxl^ jl (^jVij JL5 diJU Jp (jfj^-j uii di-s^ji J^ _j^>- IJl>* IJl>* 

L^SI JJaJj Jj*-^- 1*IjI 4_kpU 4_1>- J-ei- (jLJiV JuJUi 4~LP. L^IJo Jvj Jwj-_.il 

_Jijol Js-U- U l—)Lj oji JUu« J^ 4i_4-| oji J iS'j'}- v^" 1 ^' ^^ cJlis <lJ>JCj \z~- <j) 'if- \s^ '^ijLut^* If" v^ i}) lf £$> °j& jfj*-j utv jILldl jp 
plLpl* ojlUi jp ^ILpU (^gjjjp 4iil JjJ,j IjSUi jL^iVI ^ L^li jl (ijliM 

'««Jll <u*j ^aju^ .^j »x!p oj>ol \la ji>- \a iS^r^ JyH. ^* -- <*" * J-^? U ^' /i> 
jwaJI /w» ,***jlj j^- j* s-U-P J_>-l jkpl L«J *~l o)W2J jwlj /*»j *Jll <U*j A*-*^ ,Vj 
(i^ ill Jjij jl _^JP ^ aJll AlP jp g$ jp cUJU JP jfj^-j U£A ^UHIHI 

jdl j* jU- LUSI Jull ^JLldl jp ^JJ&cWj ^j._J_SI 9 Jj jij jjiil Jc jj&j J_ 

^5 Jr^ 4^ J^ ts^J u1 ^ ^© ^LISI J* jiiSlj <aJCli\ Jft LUSI JuSlj JaISI 
oSji *lk*j i^jlkJU ^ JJiP Jl J-ijl $$=r& >~l Jj-~j jl jLlj Jy. *lkp j^ 'i-~ I Jy, 

[?ji- V IjU- d)l £j jj>-l J4SI yisl Jj^j t> JU_ ^Sj -i (i^t> &\ Jj^j ^ JUs JJP 

Ja db& Ule <SLw_II JP diB Lcl (i^p 4ill Jj*~j JUs &u~ J-^-l J^ JtfJ-t N jl 

v ojj ^*j_ (jMj ui ojLk-^-i j< jLip ju_ '«usi ^yj^ jjj j* u^ ^-^* j^ 

JP jfJ^j SA0« V A^ £j_U VI <SL~^ j^P jyj^^ji _>£& Vj lll_~t lj_U JL~I 

^^; ^jjlj J_ ^^ isl Jj^j jl lyyk (jl jp ^jpVI jp a.jll <jl jp dUU 

^* 'iJSl olkpl ^U-j Jt> jl °j* & jU- 0^4-» Jc ^.kiUc^ ^l^- 'fj^-l Jl^Ij jV OjJ 
^ ^lkp /jP "1*1 1 _^ JoJ _j^ olS^ j^ J?&~J 1A01 ^^^ ^^ jl olkpl ^LlIfl ^Uai 

Jl ^Sl Jil J JUs JjjiSI ^j Jilj ul cJj»' J- 4)1 J.^1 j' j^ J4j ^ j^i 

JjJ.j Jl culft ii |4-_£>-U- .-« JJj^i \J*^rj -^"^ ty?* I-S «Jl Ji U (i^^p «lisl Jj^j 

JJis dXkpl U J*r I V Jj^ si^L ^l jj^jj <*!Ll^ *>l«rj olip oj-^-js (i^^p >isl 

(i^e 4lil JjJ.j JU- C-4 ji ^jO dJil (Jj^S Jjij j>j cS.Jaii jAj ^p Jr j!l 

U LU Jl_J jJjs LsIjlc jl 4iSjl <Sj »xi^ JU .^ ^jkpl U j_-l V jl Jc L-^_id ajI 

" i ' '' ' , • i - * * " s . .. * . . - / - r > ' i< s " i 

J_ U*J^ Oj«jjI 4_Sj*yij dJSU J_ <LSjl j^ j\>- 111 L^iJJ cuJii Jj_J VI JU 

/&>- AIa 111 i^jl3 «^JJJ J^M tlJS^ J^i d^^> ^Sl ^J^J J c ^J^ *ul Jj I 'jj C->J«^-J.3 4*_.C* ibl j-^^l 4^ Jy. *SU1I JP dJJU Jpj UOY (^^BEZ.) j^J 3* ^' ^' 

&s! ^uij *Vl aip **^>Ij7 Uj !j\p. *Vl ji*> I Xp '«tiil Slj Uj JU \^ <5 j»*^> c**-i U JjJt> 

j5 j-j? u ^jl Sf ^! ^gi ^Bi jp i^j-i-i lift ^>j ^il Sf duu jis i$\\Q. 

JN 4j»UsJI j_^ *if JG (^t 41 1 Jj^j jl iifc 4)1 dJJU JP J?^ ^Aor 43 Jwall 

jl ol jjp JS (jl J, 4il Xp jp dJJU jp j?J^-j uot ^liil r-L- ijl J» l_cl j-i 1 
*>U ^L^ *jJ L_Ji 4ils-J! Jc Jp*VI JlP (jv j^ *^4-j J-^*~~-l (i^£> /~l Jj-^j 

4j t_i_j*J L_f 06j 4£>-J J ^.J_i]l lJj^ Jp- (i^^> ^l Jj^J *4~*a*3 43 J.JaJI J^ 
(jU y Yj J rtUaj N U (jJLld Ji-jJ! j| Jl^ >r oLap jL^ 1 (jl <f>-j J ti*-JwJI 

Sf ^ii jjjj t j^ jH Jii» y Sfj j «iUaj Sf u iiLpl &Lp1 (ji j *ki! ^ ^ <&& on Jc jiUil *JjNI Jl 4i>l JuP j6 JG 4j*| <jl JP"J-il cjt^ j^ 4^ J^ Lg^"J U0 ° 
4ill JuP JUi 4Jj Jtjail Ja }lj?f liu cJLas ^ju^jlil 'jj>\ «dlc J^U.1^1 t>lk_il J* j^J 
45"lkpl >r 4l*ijj ojljl C-_j£ U tiil J*1p JU- >»J£ J bit !>U-j (1)1 v™^ r*^J*^ cX 
Lil rt-ij^/l J 4iSl J^P JUa I jjb Jl» J, JjJjjI dll '4ij| ya)C cJ^j CJ~k*z Jfe <&^«i iL)*ll ^JU- ^ Ij JUfl <ol (^jl 'jff^L^-l 0$ (1)1 WJ *' ^^ J^ ti^^ U<n 

&dl ^j VI ^l ^j4 tif 4-£j~I jjL ojijl ^j^^I oj* dbi^>, ri-i-^ljj 
r/wT^I JjIjj otr (j^lBl JP dU-ll>- ri-J^I <_^» t JUs ^^1 Jc Iflfc (/^Jtf^i Jj* J-JuJ.1 <^lk_J-| 
_jlj| j liliill -tjj 4_C^v_ul (Jjj j^-ilj 4jU--~« a jU__1I ajPO _)-■ f jU__ll Oj\po JjjIj 

46 J!j ^jjj cP 2, Jl ^i £■£*-$ ~» ^4-r ^! Crr -^ Cf) (♦*# ^j* ut' p^J 

jX*l U jfu^jill j\*l tj JjJ£s «L-IIj _£b £_^L.*£U "^4-T *J' 4— *s~*H VJJ *__Xj%-ul 

jU^i k\ jrij jjjiij -^oii j, _£ >i S^iij tkifi ii bl Si tsf ^Sl o^yii 

J t~ik IjJjullj 5jUl_i-l J L^ Ij\j_ ^fej j^^M ^ri (*-r-^ ^* ti' ^J J? 

j^ *_ ^jc c4->- u 4-i j-i-i j 4iic j-f-i c$jSi j-ii ^jJ ooi ^ii ^jjij /»^l. y\ oio (igjj^UlHvtr-n oiV ;i£ii y t&i jjsl^i ^lii tlj i>4 etj ni ui ,i_^i i~_^ j jis ^ ^si oiA