Skip to main content

Full text of "Catalogue of Research Collections of Birds. California Academy of Sciences"

See other formats


•$p*&fn*&«!2**r*&»^^ V i 1 1 r 
tnst 

> \ 
« 30C30O <rsoc2ioc> Q 

.5 

J 

8 
*f\Tr**L>> \ V 


*f%&*m ^i^*M ^s^3»ga«i^*»«*ups^^ ga^^ES^^«s» rs - ■■---» i ^f J*f'^ ■\ . 7\ No./om-IZ 

Eureka Flat Opening Blank Books 

Open Flat and are made 
of the Best Materials THE HICKS=JUDD COMPANY 270=284 Valencia St. San Francisco J^ 5 Give above number when ordering a duplicate v% *r \H m >%& *i 


;*1 
i^fe *v< 


! Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

California State Library Califa/LSTA Grant http://www.archive.org/details/catalogueofreseaOtunse Catalogued by Taken by Skinned by Received from When received By Remarks Number Orig. No Name Sex, 
Age Locality Date 1 

2 
3 
Jfa-a-^Zfa&r*-* 


6 ££?9 „ . tia-Ltviaj 

, /ft. Mrna </. _ 

8 */ *"7 3 ^ L1lv'b'rvudteL4YU-tAJ>!CryU3- , L^t^r>M^ T '7)ie-unvb /-U^eUant, *o. to. 9 JkSJLjL. 


& 

£ 

A- 0%xJl>, ? /trirf 

„ ,. " 

O^iuy// /»->-/ 
YbrwmJbu b, Ifff. 
(7 fail ^IfOd. OAd^K V, If Of. 

Glfou! 3-% IfQl. 

II, 190b. 

^jlUouiM 3,, 19 Of-- 11 tjxt fxte&Steu atiMnmAij foz-iX&K&Tte^ 

14 /* 

1 5 / - i>" \ &l<rtA.4<» ca M aJ**-' ft . ^.<JnMxiAU If, If' Of. 

%JL, ?, if 06. 16 / 

17 / 
18 
19 
20 , '£ud*l4U<i Tn^fn^iftykQ ' L ' ' 


V QjAitttrtUMlA 

7 (S, ^ujrv^yntrtaj -iMMMciJia/uA iJunuzhcQAMJ .£ ., ...... 

fa b.fr-zzjji, ip^c-iiaj Klccu 
& Jb^ta, 9,'xxv (^aM <frbay 10, II, . ., 

'ft'- " '■■ 1^: ^ 21 v 

22 i 

23 v 

24 1 

25 v Id Jj&nilhxUMJ Jlrtjj/LvittJ - 


_U/MM2lt6L 26 v/ 

27 v/ 

28 1 
29 

30 y 

31 / 

32 v 
33 

34 
35 s/ 


+ ^u.^ctbuwYiaAjj to-trfitaj Yea 8 UftvJUL^CWucAJub/ AutW&LhAXJUUl . \J/MfUUi . ckjAjLt^tust CaL ltiJtmJjrMyij J (2caJu.<-locr, "lYbb-jAjctr: 

o b.o-dze /cocas. 
£ ClceJuJcv, Ofuu-tiw. 
— - finA&yi.adsi/, $*jh/ 


& QaAdfrxtAt (tinrd), Cja-iaJv- ^. 
t .. , CjaJk^.Sly. 
6 y). J-mAll*JZM<L )Hb. Ct«l#Ai,. ,9-sO/. 36 i 

37 1 bio 
38 

39 \/ nfz 

40 S/"' 3SI„o 

AA Imiotn/. 41 

42 / ftii^ 

43 X 

44 [/ ^^ 'a,h>. il-Js. Q^LcL-vuiru (whaJiAaAj) f QkJlo^k'. M- 45 33t/ •Ox^MiJMTX, X^-. ' 10, 
I, Q% 7 n, 
-U- CUvui ]S, 

QUstUj II, 

CUlAj, £ l\ it - Ifos: 3C, : CfYlouy if, If oh. \J-tAst, xy, /fas: 7, '706. 
r G-cfc. -is; 'if as: 

' Qmjo.. >¥. /job. 

O^fr. 3, ifos: 

At, /fo(,. if-. dua. Take 1 1 b) Skinned by "* ^ 'P.atiAra.-t/z b ZtUyi.iJhur' Ql/Jlo^sJ ^ Received from When received By Remarks o. iw: 
&.£. (fr. S. J9U Of y.C 3rya*rt ?«//■ Co/.f ficoc/ *Sc/. t J/- r M>.$ r. WL t. y .. „ ,. 2t*~x~-L*, )tLt- fa 

6L.. J. U, LaaMuu^/ 7. ?--auri£, JmjUu asj /fat Q^fe A>tZl££>N€_ Q^_Ji_L<t/*ztyiz£^. Co. (J, llutu^nJZj .< p. J- MLom-yvzi 

. j. w. * a. y.u 

(jj. J. lA/xUjfVUl/ Cb. J. litiZJJsyiZ, 

(Z. J- W-couwis (2/. J. WsCL<f~n£j 

a. J. w. a.J.w. 


S. ■' . i cAAs- Q?1a*. S. <€. %ul^. 0*£. 27, .. SL 5. hi/, i/-/M^id (5*. W. 'O'-'^yleL , ., (U±jrt-*-> 2. V/J o^ A 07~u-c~y*£<^ 

■ -r. >Jm; f. ■/ >-4 a . ...... z?,'? *-; x-ft-fi*^, *£^/<f 

S.W. '/^^ S, W..-&4$*Ul , „ y^tA^; £.Mr.j/ffi-U-. 

i. 24/AJZu71y)44/ A- J/. &JljcJ<L „ ,. „ , ,. „ a/yd- <).<J. ^Lc^ZC*-^ j*rl^£z 

I. l/lf. fyffaM, 
e. w. 4<z£fi-u d. (/nu-i^v&yiy 

7. J/- 8-^ k 

g. w. i^4^ s?n*-r*~l>; ry-o. 30 — i-JIJ ■ 3. <>• v/^o^A/o 

:. w. ij/fUu 
1 . v. 8 d- -//HsOCVLtMj 

£. 24/ fcjftuX 
7l- Jr. $*-<>& 

Z.-tt Number Orig. No. 46 
47 
48 
49 
50 Name . / 777 

6?/ Os ■tyaJUtSi V Sex, 
Age Locality ■^>~ftrrd>, LAaJL^L. 2<U , i 'Ay yiAiJ, fc£l^J_ QaJlaJv. . hy. Date . Jlmr. Xo, /ftS~ 

\liMJ. 17, 

O^t. I, .. 51 
52 
53 
54 
55 I3p 

3tn C J'ltA.^-j^tJqaJ-Uyy QaJLaJiy. -Li-. }JUn/ma/yvK Out-taJ-v- 1'Unr. /(,, IfcS] 56 
57 

58 
59 
60 V 3i,f3 \\J -54 4-Z hit. IAjlMJu/i/, 0<>J!.a.Av. 
. ( <JL inna >i, Cudla.As. ids. _il u_ AS, ., 61 
62 
63 
64 
65 3loif 
3feSX 

Z3U4, 

aat3J 

3.S] „ (2u^.. /.£ 66 
67 
68 
69 
70 W_ V IbSf 

ttr ff Qjo~-Tjci/>j£A/ J- ( "0-zrzL), Qn.ia.Ay. JAy. C Jj.ist^-uza-nj ) \JaJcoJv. i/yiy. 

O 'f Mm 

C? I. „ a_ \7Uv-. &o., t_p£. 
AJU.. 30, .. 

J~. 71 

72 
73 

74 
_75„ V m 

U3S 
\loH-0 
733; o\ LiouusOne/i/ (rie-trsL), Q^JcaJy. Jiy. J_J1 'AAnnra/vt/, PaJu. iAy. ; aejJt . X% 
£Uc,. ¥, 

7, 

hjuo. 7. 76 

77 
78 

79 
80 7S4 
A 

is-fi 

L 7 f T 6 Q<X>iAmjiJv ( V>4uxjJLa), GaJUfiy. 1a.. 

O JbMjWCOfYLif (AcdloMs. Jsl/. 

<J~i <nrzL/ } Jlc^XoJ^. ids. 

"5 
? 

6 ByyVinjyrtflyttn-v. Oct . 3, . 

/Uns. XS", 

1 a -iv, not 81 
82 
83 

84 
85 


~H+TnJU <S; Q<lJUJiy. Jh^- 'Avnocvv, Q«.Ay^jny- , hs. hty, J. 2.J, If dr. 
Oct- 3., 

3.3, 

£h iiA. ^ 86 
87 
88 
89 
90 KJS\ 

lib M Oy^znAAjricykm/, QclZouA ,/u hu. ' A-wxyca.'yUt J<diaJu, JZLs. J :, HjotzL, L4<zJUA/. i/4/. tAsnyyjsu^ vbdLiA,. Jyiy. Oct. A- n, ., 
/Jju>. ^, 

CcJJ. 3, Taken by Skinned l>y Catalogued by CcU^-^^A/ Z^^tA-t^-- Cj^ffcm^- Received fn When received By 


Remarks «• i» 


—U tl~ 

g. W. A#W g. W. Sbfltj 


/ • tuts 9. J. J4wnfoi z. w. &J4*u ft. 74. B<A s ft 74, 8 *4*. 


•I 'I ^ 

2. ^ <^W A 1 . 74. h*Jk %. J4. 8*ol z.Mq#u i. w. % . -d. 74tAvC4jlA; 

z. _u u_ Number Orig. No. Name 91 

92 
93 
94 
95 life \\n,i-i<-f^iJLc^ L4sCA/ Sex, 

Age Locality -_ *aa i \*C-a/y\s > 


Date 

s; •'. 

1% - 

IK, ., 

n /U~ir. A 57 96 
97 
98 
99 
100 V use / 


L ^JCUlcImjUU ( H&TtcL) ) QaJLaAs. 1 <L, ? A 7, 
>*a. 3./, lfoS~ 

Oct, A3, 

X4 r mot ¥f 101 
102 

103 
104 
105 S34 

uss\ 

v 

334,4 

K/ 3367 7 'AsltVLCJXW, QaJ^Uv. h (9e£. 2.3, ifos:. {.L^a- /% If it. 106 
107 
108 
109 
110 lift USL, ., 
■OsWrvcavu, ^aXaMs- Ms, 


-]i?J#Jv. Let. AS, I*) of. 

Cluxf- ffj IfoG. 

Oct. -2 3, If of. 

OcJt- A3, If of Gbu&. 1% /pi 111 

112 
113 
114 
115 • . IJS5A SS5-5" ± f IruMALA/ 1 > 116 
117 

118 
119 
120 1 is- j 
Old •DjaJi/UATjq-i&txi , C. O - ~ ua ica ) 14 ClaJaJv. Saj. JL . x^, /^x (2u4, /^ I pi,. '■ ''7 121 
122 
123 
124 
125 v S3S4 3^34 6 l7llr-'iTjcicL&-iv, lAjoJLoUtyL, J>$j. 


rviA^qd Vyi / CLi XaAv, Ml. t t-.JbO, Not- 
Z joe . ao, tfcjr. 

30, I f e ll . 126 
127 
128 
129 
130 V. 1 if*. 

V JL31, 

v 

V . KcU*£L , QaX^A^. ■'■ Ids. 


£ >, OLxaA'. 


a 

c 4s ■ in I e/v^svTim/, Qd^A V. r/JS •Qju^. //, /fo^ 

7> ■■ ^J£, 131 
132 
133 
134 
135 V y , /'Wo * 


LA (Jx2/, 


k ' <-./ fe , rfa*-'- fe, -"-i. ^ 9iw „ 

Qct_- SJp IfoS 
_* a a. Catal ogued by Z^U^^cb Wu^M^r G$£o**eL. Taken by Skinned rn c.r. :,.^cl . Received (mm ' C ///^ u ^ ' ' i"~ l L a f u *f 4 ' ^i/^Ltu^ Z)jlc. f, ifot,. pt/t&ujui^ When recei\ ed By Remarks 


J 


J. J. ^/u^tl^ 


ff. M. R,rl. h\ M. htr-Jo 


'. 7 /AW 


i< ti (i <l H -> H *- 

r/u-u J Z-W. <fff+u 

■ ■A 

U/vUi . s. w. 9<^W • . I /' ^ ISA; : i ■. '',*£ 1 2. ^. ', 


-k 4. a^J^ ( . 'i II ft. #. E^X Z.W. VLff+U. -ft H- Number 

136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 
143 
144 
145^ Orig. No. Name l't-S.3 'le-^UrAdca^ CLcdLxsh-a-ffi-esviAA-A. 

ue&tt. IH-12. Sex, 
Age Locality , £*,. OjUj/yyisMA/is, 


Date htJt, IS, If 
Oct- 2-0, 06 lilt 
33 Q. X VyvuL&,, 


j4±3ti£l. O,0nAA J W. Qaa^l . %, "JO & 
Oat. A/, lfoS~. 

-. z ■■ 

. /¥, lfo6 
5~. /fa 6. 146 

147 

148 
149 
150 /MS 


n 


.1 


2SK 


u 


11 


i 

$S$3 


IJLfS 


M 


■1 ¥ LUni-uQ-CZtnv, 
1 vrVUjQol 1 *^. $As. 
Dflfc . A3, /fCS 
t, /J, ifot>. xo, 

If-, 151 
152 
153 
154 

155 (jcdafu X u. 

_£ r 20, „ j 
, MIS' 

7, if of, 
'% ■• 156 
157 
158 
159 
160. IJbf 3X> 7 9 .. .. ' •■ 

9. ., A, , 

-.ic, a./, i fits' AS. If of,. 161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 Z3.ll 

up. I -■u yvc&sv^ , M £ J4nd> 1, GalaAs, %L Jy. f /fas' ■*-<- , .3, 
A3 n bp 9 v vudjLzk&aaJzU,, QgJLsJu.. J4,. ■ytaJuLnfM J- ( 4t-tnU, ^UJajv. ,/2U . lUrf. s.¥, LfM. 
xj, ifos:- 
xH, lf<4 
So, i fas - 171 
172 
173 
174 
175 V I J 3? 
■ ,S ft\ 9- 

2 i Ja 9b. A IhnT. ^y, -/f<?6 

3 1, IfoS' 

It, .. 176 
177 
178 
179 
180 32-3,4, 
I Iff 
USfL 
/££& . o :<2 '-eo. AS~, J-yoS" A, 
Ab. '4i>A- Catalogued by Siw^ WAAAyilo-nr CfjlpnuL- Taken by Skinned by Received from When received By Remarks /' n*L ' y^ut 

fad ■ i 


-?■ MwwAjli j J. Ui.i-i*3tu>. 


P //. &• -4 ■ A. .. , ,( 

, 6 

/, ■■/■ "/uatci 


'dtjCM. 

■a- Jt<u, >tajJI, { J. Jj-U'MASSl, w. ty-fat, ?■ ^ ^<^u % fticA /V. ~v /&o^ W. &$^ £.10, £yj&^ Number Orig. No. 181 

182 
183 
184 
185 Name _lr. Sex, 
Age Locality Date ty J-^usL/iUiaa4-(i^, OtdLxJ^. do. 
$ hlviA , QaJLJv. M <Jm. /3, IfCi, 
Cjat. 2, tfS- AaJl£ . ■35:. 186 
187 
188 
189 
190 35.(2 

3H3S, %V \AnA. Q oJloJu.. J4>. M. 2 UlaJinMs. 'Odf. 3, tfosr. 
u, ., 

hsua-. 3.0. IfnS' 191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 MAAlUL, CMi^-- £<0. 
J'UrxrtL, QaJ&aAxs. JO. -Vi^tAuyKe-, QcJOx-iv. J . A3, 
£0, 

zjo. 26, 
mx. XtS~. ?tfO /■/is ¥ I lAjjunyyrvccrri/j Qk>JLaJ*s. JbO. 

T Jmcu.la^AJafaJ^b y QpJLaJv. d-0. **f -:..o. i% .. 

[J-^At. 1 1, If 6 b 

ax.. zs~, /foS- 

W. -1/, . fc¥ 201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210___ '2/4 ? % 

i . „ Z)xc., /f, /7"-5" 
—££, 'fas' W, I ? l< 3i.l<f QaZaJa J*. M>. £ si, i<fes~ 
jU/J-v. is., if (>6 

3.1, „ 211 
212 / 
213 

214 
215 i t . OOjClUJc a.t I CujJLijijA QoXoJl-, SAL. 


U 216 
217 
218 
219 
220 6 $ I 714/M/ryi.q/n/j QaJuJv. JUj. 


AsJct 2.2.± 
222 
223 
224 
225 iti¥ ■U i-l LalitM, QaJhJu. %U, 

7 1 k H <\/Y1cla.s i i , to. Catalogued by ZdLw-zuiAj I/UmajJIma^ -&£fr6<d>. Taken by Skinned by Received frc When received By Remarks 


I. W. 4s#wL 2, . %^±*L 

"i' t, ,. ,, f %. &L,JttA ti \ 


.A CNwvrfjJh \ > ■ yd. JviAsvCtlA. 

J. J. ,%W?7£t. Q. J. '34usTJtM. >i M 0* II m^ tL 9..W ^u-JJ^>i M- L to. £L -V, B^L ff. % . tiud y?. 74. {^^l V| 


II 
If 
u 


■I 

1, 


!! ! 


V 


'I 


•' 


If 


(1 


II 


y\ 


U 


„ ?, % /2lIcA 2. U). ^uff^cL £■ /!/■ 4-4^6 g. M/ -feAW 
"258" 
259 
260. 
261 
262 
263 
264 
265 J_a-Te"ral I us ' 


-& ; ■ 

A Ay, if os flair. M » 
IS, Ifot <:Vn/. id, , V 


IL, 266 
267 
268 
269 
270 


c L A 7, . 

ly^f ^ if 06 

^Uv- % I I PS' 8 

Catalogued by ZJu^ojiJu IaJamaX^us' Cic^^uL. 


Taken by 


Skinned by Received from 


When received By 


Remarks 
■fyzMuJuiffHs £vJ7jLcCt£&U, Z)JZX1 . /, /f C (, 


It'/^wWwT*. 
" M '« " 
. &. ^cl- 
$ . 2. JUvvtteA, 3-. X y4usnlh)>. 
R.X*. &JL 


\{.M./ieA 
.. 
n (■ (i 


'! " fi u ,, 


„ 


'i k «i »- - *i -„ '9. X. &JL, 3r. 2>. JlJyt-i^eAj 

V 14. ft,d, z. w. -s^w 8.M/. 

ft- 74. ZzLcA 

. Kit J^tvisviAkA* 

?..w. &/U^j, ft. 74. a^L ft. 71 /2ecl M 2 . -Hu^JjJL |_ u 4 ^eJf&t/.S.NaT.Mus, <r.zr--37 / &<$#■■ 


•o ■ 7~fwvCtiAj i<m 


Number Orig. No. Name 


LaTter; i 271 
272 
273 

274 /sh 

275 v . ' 7 ^»ytec^ffls^ ^JuA^Uh&Ai Sex, 
Age ? 
t\ 

o Locality J^udjU^dJcuxJf-ta, QaLaJv. 


Date 

}Lnr. 1% ifc^ 
*7, - 

7, if of 
x f, .. 276 v 
277 

278 v 

279 /3fcfe 
28CLsZ _- /337 

A3<Afl £ 

£ 
£ 
£ 

* ttf, , 281 

282 v 
283 
284 
285 v 


TUnr. Jgyyiy. IX, .. 

Ik, „ 

Xf, IfoS 
13, ., 
'% (ffif, 286 v 

287 • /^n 
288 

289 / 

290 v 9 

I 
9 


IL, „ 
% IfeS- 
IL, IfoC 

JS~, lf>0(, 291 

292 
293 
294 
295 
296 
297 

298 

299 v 

300 V '37o 


)w /6, .. 
/¥, if or 
2.C, ijoi 1'U-v. a- 9. y^OvT v M48 It, IfoC 
If, „ 

I*, , 
IJ+, If o5 
■is. 14 U 


301 
302 
303 304 -/ 30 


— . UZ- 306 

307 

. 308 

309 

_3ia 1313 
I3ZS 

132% ? 

1 
^. /£, /jot 311 
312 
313 

314 
315 ? 


Taken by Skinned by Catalogued by ZcLu^^b Wa^uI+cq- ^ff>^i_ Received [rum When received By Remarks 


z v, alak %£cU^cua-Hy fyJvLcsUfcur-vv ■ Zkjc- I, /ft>C> lif&rtatiJrK, W. &//+±*0 Z. W. ^ff^i^L sJhasvuja* (L & B^ol 
9 . A. ybwitisb k^ rrtAsM^eJ/s 3 . '-fox : l-^fej. £. w. 

H-uyvtti/i, 


(ft- .#■ &rX 


Q. .34 a^A > A Cfyvwtesh \7~nMnZeA/ 

'■' ■ - 0^ t. UL $MwL 


){/ ^J^-ld. II li 

-11— /)■ \J K lu,yU£A J ■O- <JfCLriJji/b ti.j*. a^ck /?. M fj^J< Q.J- ^AkirCtw. / -' . VW^Lk. i' i, ii ii e/tfn df./Zailtfus o" *^-'*/ c Number 

v 316 
317 
318 

y 319 

_>l320 

321 

322 

323 

324 
/ 325 
/ 326 

327 

328 
329 
330 Orig. No. Name I33f Sex, 
Age Locality $ J n^Aiclc&JfftJl-h, QdLJv. SU>. t\ll 'As^wi A-t*Aj, (An X*>-iv. UA>. Date 
TUnr. Af; IfoS 

IL, ., 
lUnr. % 1^65- 
u 3A, . I fa* T flo^vvuui/i yroJLaMs. -ids. 

? 

* {Xu^L . % 9 /? (, U H L 

-2y, nzs 6 
9 so, .. '66 .^c. So, iyo5~ 331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 


i AjL-fiX . A I, 

If, - 


av\s 3317 <S . GjJU^naAXju, CLJLgM/. Si. 

6 ,?Witcw. f (XaXaAj. ,ho. yvbcL. (,., .. 

tyfazb. -2/, IpJL 

LCVUL . ft, 

&eo. S. 1906- -34^r 342 
343 -344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 3Xf3 

WSJ ^hU ^L--f-M L ^ltAy. r 

£ iCJM lUZ-a. n/, Cj, CJaJic\Jv. JXj. Tr Jcuoa^u 'V-e-v-i. , GjUMMxcvrfb , QaXoJv, So. 


?4f — A-6, Ijot . (,, ifoi 
'J^ixuo- -aV. — r- £ & '-UVLC^MVn QgJ^lty, lu ijZW ?, IJ0.T- \leOj f- f4in« ( ClaJLaJv, JLl, 
a - . i ; . loan/, QcJiaJv. M. 

9 111/. QIL^ aL, QpL f,, .U. 


351 
352 
353 
354 
355 ^S-Jlc xm Ocao-Aoi'TpviA a- titltjJ A o „ V (4tiJ&Ms* 


356 
357 

358 

359 
30Q_ Hoi - & IftzO'Tl. lll a W t 
t Z°f6'S. i/°lo'W. 

$ V'JLQ'S. n 3°3o'W. j; ifosr. 
AX \ %>*»*. IX, 'p(> 8 Taken by 


J. . ' . &: (J?.. ,-U. )d,*A (R..J4-. t^ck Z. W. &ffa* y . ^j. -Jtuvctisu £,,#. BujJv Catalogued by ZzL^^nJu l^v^M^r- Skinned by Received from When received By Remarks 


^aM^^o^ SyAc^iUi^, -Oj^o, /, /9t>6. Z-JU^i^t^u. 0. J'^Usnjtt-.t Z. TAJ. &^W )f. J. 34-UsVv/jlz, 

S, 14/. ^f^A 
v. Xf. ,&^A "■?. j< /La. 

i U u u . J. J4u iXUUV £ ^ &i£fajJ ., ,, w n n 

li li 

-J !l_ ~i>v\ w. «.W»£ \<> WAW4 ^.VK^ v 4- w %vk ™ wiWmw, \« W A* M Av^V H\ 


1 M/ -hM^uL -tl u_ 


n t 


■?. A 6L# /sJeJf Number Orig. No. Name- Sex, 

Age Locality 361 
-302- 


-nj- P id OmJbytoAjri A>Jhc*-&$^ -4.$. ..' % 30 (KidLl J, li>.*t l A 
£ <LA.°£-6'h. IIH^o'W. Date sSjlJiX . I, 'feS~ ^3^ 

364 
365 

366 
367 
368 
-369~ 
370 
371 
372 
373 
374 
375 '^C^t d; -b. 'A,. -ZJ-. XX, fof ± Ai'Jo'H. Iix^f W. 4-7V -ML % iX XS'7i. I IS." to' W. 

£ 3.3.0J.S' n. 1 12.° ft>' W- 

_ l$°£g'yi. I6S°S£'T/U. % A°¥o'S. f/»At>'W. a T -ft, — pp 0u^. /, ips H-lo ■Mi^ ? &A°jS'7l. IIX°ft'W. 

9 xx b 3o'yb. iii'Ai'w. 

6 X Ovu,, (]f]f. jyL Hasr^jlA/, 

9 iH-'At' ' Yb. 107° W. CU^eL^V. £ A'XCS 'S. fc •w. -U. , Itwv. t; /fat <??W 1. / 376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 

385 
386 
387 

388 t A 'J. ffto'W. 
t il^o's. <?o"W. 
t fcfUJ. I'SO'S. 
t fO'll/. JL'So'S. 
g I'S. gf'S-Q'W. 10, 

% 

7 £ A."A.o'S, ^6 'Ul, 

£ A°£. Sfso' W. 

f, 3.* AD'S. 'JO 6 uj. 

? x'^o'S. <jl°£o' W. 
fi\$?°Xo'W. 1'S. 9, .. 

10, „ 

7, ■• 

fow %. .. 


-389- 
-396- AloOj t J. . ' ' 

9 *°1(>'S "16 'S. p'MW. I"H-6'S. IrJ-o ' W. jwi, — %z -A' 1 .frix.O)/.--^ ^qyyy,,^ CLxjLju. SZ 391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 

398 
399 

400 /°V0'S. <jl°Ae'W. 
tJ^-CAACV, QaJtaMs. <-*4/. 

n°¥o'7ij. HI" VU. 


IS. A $, /f eJT COvuiJL Aft /fok J. It/. CUkvryvcJL } QoJlof,. itf/. $ J'40'S. <jt°A0'W. K A'to'S. f/ a 3-6'M/, ISO tn^JLuu J. 1/r i r l ' Jf t e b t Q ,i £/xJ v. J a 23^ 401 
402 
403 

404 
405 3t-b4 'S 10 tyvu&_4 W- W b &Ji f'J- turn c^, L /he^^oX LO-^ ■ '5, /fas 
Taken by 

R. jf. B^Ji 


Skinned by ex. S^j^Jj C. W. Uiff+tdL L. . V . /jjL^A — 

s. ; /?. *#. fi^k 

9 Catalogued by ^JU^a^cb (W^iJe-<*s S^^J-^uO, Received fron When received By Remarks QcJ<^ayq<H/ Zi^uUtZjru, I)juo . /, lfo(, %JJUr^ct^ dentin EvcJ>. fo Am.fai H. H. Q ?r [\ |. rtslAoJjLi. "%<a\ '.n %uW>W \* Vl.UiliA^. WV,\Vll 


ley. oLjJl — H^ a 1—^: - " V l ^- U -Wt jit, niiMH \> W VOiaX .^;A A ■ i . \\ 


Number Orig. No. Name Sex, 

Age Lucality Date 406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 

418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 ' "iJrOL,ttaAl<<*~> tt /ilf c I . Taj. -0/ ap/Lo. ■ , i LxMy. Is. 


■ 5~, 
1 1 111 

AfJi'D 
3-fS/, 

¥11 

AA'So'Ql. //A°2,fW. A A. lips' 4*6- 


£ a°^o'S. j/°xd' w. 

£~ A Owl. W jd (joyyyu!^/, 

&'■■ Az° 3o' 71. /is.°3fW. IS, „ h. Stt-iyHy . S, ijf-f 9- S^f'K. /06°Sa'U/_ 

£ A°¥o'S. J i °3-e>'7!f. 
- p°W. A'St'S. CUua ■ W, .. 

flMMjes IS, IJClr. 

^Ll^uL. If, ,/foi, T 
fsMf ax, i ( /c5~ 

CLulo., r, "fas' 4-bA. 
I7L? ■ £ ££°3c'K>. /IX"3f'W. fc 


UjaJLaAv. At /<7e6. 431 
432 
433 
434 ^m nsr. ,■ i tmaAa J. ^ (p6^>-t< X 4. R.. 

A AMD'S. CjfSuD'W. t. , jas: I 2 0n^. Of. MWfjlL^d . /,QaXaJv, dis. 


> 436 
437 

438 
439 
440 •*f/fe. ¥ 

£■ z c fc'S. f(°¥o'Mf. 
£ A'^cs. y/oxo'W. 
$ X°¥o'S. Jfojj'yi/. l J-lA^hC /£, (tL ^m UU/, Q a &i f\,, lis. 441 
442 
443 
444 
445 

.i°¥o'S. f/°Ao')fJ. 
jL B fa'S. Ji°j>c 
' 1°JLS'S. p a 36'W. 

'y>A4'fl. leys' W. I K'-tf6'7lj. Ii/> B I a 'ML xwyHjL IB , II 

Qs&. ¥, 
'A. 446 

447 
448 
449 

450 Ma&frcup~i>>ia. iKtcWftna' '4ai#cuk~ Jri.tfA.Hr'%. ibJoS'T/lJ, 

C Van. Bt.'njjjrdjt'.jJL. (aa£. 

t $ 
I 3a°s-o'YL. in "W. H - 

is; /fas' 

It 

10. „ 10 Catalogued by CcUiy-a^a(_ 1-UiaslaJ*-l*>— V^jr^i^aL. Taken by Skinned by Received from When received By Remarks j- J- C^UyyvtiJL :. ... «0+^O ^N- &duuLtC*X JOejy. /, LfOt ,:.<t-.^h n ^ 2. W. £^W S, W. &ffl**4 U u y. /O. \.>4iA.vituu (J- -<J. ^Uiyi^Cti'u fD 1£. B^oL ¥. 'OjlcA 

ft. CM. fi^cL 

"Sw it^MM^Aa_Vm. W ^ - \ A., \- \- V h_ 2. ^/'^ 2. 1M. Stxlfriab 
(R.J4-. fe^A Number Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 451 
452 
453 
454 
455 Aft 34roJU-CM,i aJ&r-CM/U-i /Ywocsvt^Lt-rVLeu 3>$+ 456 
457 
458 
459 
460 


% 
& 

1 r 


Z. hoi. /S, JfcS '-& 461 
462 
463 
464 
465 aas: J Ude£Ln/rclSU?-rviZL, Xll CC^LlJlJ-CU 1 f 

T J „ ' « 

? « „ » (B^ay il « _li Cl_ 466 
467 

468 
469 
470 3t>So 2 JLR.<>£S'YlJ. tinQ^'W Oct. £ .. ^.a. /fas' 471 
472 
473 
474 
475 it il c l' ,h. /cfio'K/. 

. 33"7'>k I31 6 W. 

i\ 33°7'}u. . m . 

t 2S 6 jao'Yb. 133" -lh'.». (Oct. % /jot, 

%<nr. IS .. 

'% „ 

(Oct. K. u 476 
477 
478 
479 
480 % "ic'JU 133" II "W. 
h 3S<>ifo'Yl. 133° WW. 
:' '""fc'Tb, 133° II 1 W. 

£ ufu'yu. io<f c 3,o'w. 
Qawyi,. i. whs [ k*K '% Oct. f, 
^/W IS] 481 

482 
483 
484 
485 ma thjr Vle'S. p°30'W. 

Il°¥c'%. /of'W- Oct. r, 
€et. s, 

r •- ^ U } 

1 (yyiM, io. 

486 
487 
488 
489 
490 


9\ 

t 


mo'S. fc D }M. 
?J 6 3C'UI. A°I. IK ! 0^P lQ. } ,. 
491 
492 
493 

494 

495 t 

± Jkt"-^ / (>_, Taken by z.w. I (ft.jf. a^L Skinned by &.& /Let 

0. A. MushTm . 11 Catalogued by ?*dAAsi*su& Wa*la£o-u/' V^-^-lsC. Received from When received By <%^J^^e-dy tyAjzeutli^ J>j!,c/. /, If* (, *a£n<, Remarks <%£. /&Lj=>k 2. 1AJ. "tyf 
ft- #. /2^L 2, Uf. ^f^L 2. W. -b^j^LdL 2. W. i&^d+'id/ 

ft. fy. a^A Nil m her 496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 

507 
508 
509 
510 511 
512 
513 
514 

515 
516 
517 
518 
519 
520 Orig. N( Name Sex, 

Age Locality Date ( Qjloa \OsL 1 «vyicu /Ca,4Mur XLef. 


& 3C- '3o"yb. /3o 6 Ss-'W. JL. t w /, QaAaj^. JA tiff 1°J. Ff°so'W. 
gf°Je"W. A "2. £°3o'3. Jo IV. ■wa^a-uu-i ) h,. 


£ 


'//: tew f , 

to, 13, 


% 1*J. ~^>J « . LLujl. (3, 9 521 
522 
523 

524 
525 3<tZ 
f-t>3 nrUryUr^UtxAj C> jQAM'tJ iBi^uJ/S'^'; &■ t \sCtj6 t .. .. .. £.1*1. LjL /9, i^os IS, 

'7, , 526 
527 
528 
529 
530 m- & 3o D ii- o'%. nyw. 

B tV(v- hc-,-.-M> J J,, oi, b.aX/, 
% 11. 

? slul ■a-Jf.i 
'IV, 1°, 

Lit. 531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 373 

3 7r 


t 9 .. 

I 
1^_ 

XX, „ 

'7, • 

IJ£, .1 

ZZ, -, >-Vr, '7, 12 Taken by Skinned by Catalogued by g^^-aW, lAJ A 'm^L^ fy^fir^cL, Received from When received (ft. *! Li^L 

M ii U 

01. M. G,A, (/£. m a^c^ 


By Remarks d^A^^o^*^ £W[Wi^-»t. ^)jlo. /, /^£ ? iJJa^atd^j 


. Ur.. 3J[mjw, (R. &. (hA. _u Il_ 1 Jlc. 

'(%.. H. Guuck 


V.W.lL 2, W. -2?<ffiU II. _ i. (R. J4. f^^cJo 


e. w. ^ ..ft. M s^A 2; W. <&*. t*£ f *d. k 

(R.cH. B^cA 
2. W. ^^U £ j& /&-X I/ 5 , ^ /W ft. Ji. /W J?, .x. fi*Jt Number 

541 
542 
543 
544 
545 Orig. No. Name- Sex, 
Age 546 
547 
548 
549 
550 551 

552 

553 

554 

555^ 

556 

557 

558 

559 

560 _ LojUK'i^-crdA-trvuux; lyy-t-cm&VruA? 35T<3 

3b a 308 311 
3 09 
3bX 
3*3 
3 77 Locality 

So^o'yb. //yw. 

f ] a ■ '.. ! u to rjyl.i <• &■ 

ft ■ fl ? ,. X T- J^CUCL/ cL, V). 


Xl°3o"¥b. Hz'Sf'W. 

_ J . ill. lotto !?L nj"W. J-^Ho i 5&4CL. S'aJy. Date 
S.3., IfsT 

n, ■■ 
it, .. 

Ag . >5J 44, . 
7-7, m 

7i£ ^ 


561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 3lz 
.37 i 

3tf. 9 
i l. 4. il^Afu/ -h-nAI. if" LA > *+. J£~ m - 

3k? .Uf- 


'7, 
571 
572 
"573 

., 574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 32,% 3SJ 

3tc 


ftwuuYiA*. ? . . 

9 .. .. X, &. <k>*aJi/. uy°W. t 
t 

9- 

5 0WnJ (o&nsJur <*» v i&^ut^v S<aA <3*s. /{p. t 

9 *JL>3o')L. //A.°$f L ft-. J-2, /•sr, 13 Taken by Skinned by Catalogued by fi^^ 5^X(r ( ^ < ^- Received (rum When received By Remarks ! V. A rk 


Vffa 


5. W &cffoj, (R. J/, B^A 


Q<d!aJ«sCi^*>^ETWuuh&tri*, ydjisC. /j /9 0(, t^iclatu^ p.. W. ^g^W 


^aW \ivA l ^V»wV> w ■ ^«W. V Ww^s- /(. y4u^,^jj!, . </■ f*fwM&J/ , I. „ 'I — B » l | 


2. W. &$ *uJ/ 


%£^l ( F.. W. &J£»J. \»WkN»A. Vwv^v<\. II •' /H-VLvUiju -&^^6 I S. 14/. iiO^U, (R, H. farA , X). /ii^yxJLOi 2.W. ^if^L ■</. Mu.'yv&A' 4. Bz-cL 


-*i **- Number 

586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 Ori». Nil. Name Sex, Locality O^Suxr^rdjUryv^a^ /yyvJumcH. ZfC t .W3c'yi. /ij°yu. 

c - an-/ Bewbto X, iisi-ia.' -w^cd^. 
i Sc"3o'7b. liy'W. r to 

So°3o')'b. nyw. 
I3"AS'/V. IO^o^a'W. 

s/°/k'yi, ticsi'W. Date 

/f t /9tS 

lo, „ 

7, . 

lo, , 

It . 3 CI 

lo. Q^ua. /, is. 596 
597 
598 
599 
600 iff ii f . t 3e°Vo'}U //y"W. 

£ Off &^JUj(?*„ &^£*&f. 

£ 4t> o Ho'yu. ii7°uf. 

ftl A2°JlS'/b. //A°4o'l1f. 10, 

7, 

As., 601 
602 
603 
604 
605 i'jS 
3trv £ So'fc'Tb. nyw. 
$ 2/o yi. iifs/'W. 

£ 3/0 it,' it. ii(«<>si'yu. 'a/ lo> 

8, 

7> 606 
607 
608 
609 
610 363 

' -/ 
if&S £ ?/»/l,'}l. Itt's/'W. Ul Ba-nAxu (P.t„ <B. *l°36'7h. //.n 6 -3fyv. 'T t 36°5 6'yb. //J°W. 7> 

Ltt, 611 
612 
613 
614 
615 616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 626 
627 
628 

629 
_630_ my I 3 oi 

3a£ 
?o4 3 it), &* $• 3l633.oD2j. nyW, 
2 W>as'71>. i ix' ft' W. £ ix c .is'Vbjin c fc' it. 

?. ASjwJJki (J. -. , feis^^Aii. i 3i c n- 'Yb. Hb's/'W. 
I \0'<3d%. II J' W. 

t vn'Yh i/(,ts/'w. 

? 3!"/L' ;l. !l(,°5l'W.' 
£ ■:o'iD') / b. nyUf. 
t 3 o" 3 0/1. 112° IU.. 

4 "o'.b'il, ny'W. 

- o''Yb, 117' ■ 
Jo'zc'rt,, ir/'W ■h I*, 

At, 

I. la, 

I, 

l-i 

'o, 
% 14 Catalogued by 'idc^aszoO Wtln^io-uf- -^^SW. Taken by Skinned by Received Ip When receh ed I! /■ ' M-iM-rtiv 


\ . <5- J~fu^C(jAs Remarks 'U/Jvuitturnj ZtL-c- /j ' f £ 6 . SWi-b-lsv&e*.; 


2. W. £M+ul 


:.. 
•S. W. fhffaA. : &. W. fylfru*. £ ■ - "tw-vvWl; til. 74-. B^cA 
o. ■$■ y4-ni^bjL Z.w. odf*^i 

12. JV. fle^L 1. lit. Qcffo-uL 2. W. fyffywG - .. . . » 


1. If Cjj^zX Z. \V. fy££*^cL , ,, s. w. a^j^ui t. w. fy0+ico Number Orig. No. Name Sex, 
Age Locality 631 
632 
633 

634 

635 636 
637 641 
642 

643 
644 
645 Xlf ' ts'o.'vwdjuryvLaJ /ynjiXaA^Ayeu SHI 

111. t S^^Ajv Ok,, &<u* Date -f 638 


m 


639 
640 

SSjnmJltA lA/.tri. Cn^iSUYUzcLtV, J.. 

t .. 

t 3C30 , >?a 117° W. Hi 

3K £ 7~ g ,. .. ,. -• .. - ■• 

£ 3o'3o'W. //7"W. 

Q Jan,' Bc-vuJi-M., Hj-^f^u J^MA/. 
$ r 

+ .1 _ „ U U % '9* * 

r, ■■ 

a .. ML. 10, 

-42- 646 

647 
648 
649 
650 3!f 
31b 9 30 o 3c')l. ll7 6 Hi 

£ iA°jfo'Yi. nj°!Aj. 
? Sc^o'Tb. il^IISJ... 
'I si-il'Vi ii k'.si' W. 
$\/fMto'y),. tn'UJ. /£. 2!T 651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 "1° ¥&D t in° s _s'n. i > a "te w. '7. 
K 

3JL Z]0 flTiattJiiAasrno . OciLajy\<MA- ,-Q\a.CiMA.' US' ?- t so'3o r rb. //? i w: 

t ((f&laA^v, Qalafu.U. 
£, ., .; 

Q\/-fo™'y. J. W.MAo l^JsJj CteLjv. 3-M. Id, „ 

<> . 

\(Dct. i % ., 661 

662 
663 

664 
665 
666 

667 

668 

669 

320 671 
672 
-673- 
674 
675 im ; GjkA U z 3, 

low i% 7 - £ 


f- j-a.vnj^<L- I/O- 

£ „ «f> ■Ji4/. 


n ■ SJS.. 15 Taken by Catalogued by £^^*^ 2^WU<^ ^£»-^- Skinned by Received [rum When received Bv Remarks w. 

g. M/. . (^Ja^t^^Zy^dl^UTo ./)JLJZ ■ t, '?*><> ?W.&Kxbi^ 


6LM I2^>L _1J II U- .£, 1M. 8. U/.fy^tL 

- — —: ° -" — " u u 4 \ — * — a " u 
" ■* n h n M r] ti if » 
» •< f 11 -II " ,1 '1 „ " 1' „ 


- 

£. 14/. QciM^cl 


. '''■ ^|W^ 


II (i «' ll 

tt I< " I. 
f bv 

(2. %. a^cA, 
, , . ; „ 

2. W. Cf^i^y 


?>. w a$*^. g. ui, ^W . ii ; . ■/. ¥~, S-OcJiy ■* 
., 


'• 
[i 


ii 


'I 


'i 
it 
II 
Ii 
' 


., 
■' 


" 
1 It II 


(I 


•' 


A 


n 


it 


- 
• 
.1 -» 


'• 


H 
TT 


l| 


,1 
' 

Number Orig. Ni 676 
677 
678 
679 
680 681 

682 
683 
684 
685 686 
687 
688 
689 
690 691 
692 

693 
694 
695 Name . aa»u^M .aSuxauUAi IS34- ~ 1 ISHA Sex, 
Age Locality % 

% 

i sy-yutAs' (Bo-Ady QcJbJk .,U. t. 

t 

Jl ? <JrndurTtJ^xJL-^*- , Li, -14s, A i 
t 
t yy^J_A/ 
(AaAc^laj, Ml;. 
b. -Ll Dale Jj^c, 23, l^oST 3 0, *v? DjLc. 5 3, ,. 696 
697 
698 
-699- 700 IS3Z Itet -■■ULl IJCUJ, 1 u 


£ ti^paitLqaJtUj, '> JULrrLCajyy TUv. 30, ,. ay '' 21 £G I; 701 
702 
703 7^4- 
^05= /S3f jsst, -9- r.dtlcwUAijHCt- 3ft 'm-J- /.'^ - 7 ' fUnr. if 

3d, 

-r?frr- *£ ififc ^ .3, m = 706 
707 
708 
709 
710 /*«/ 2.5 f-f J/U/l-uC^lAv 


7W- -^7, " 

-Z — 711 
712 
713 

714 
715 716 
717 
718 
719 

720 3 etc 
ISfl 
/Itir. &0, 1 faS' Z Lpt 

JU\r. 3c, /fcS~ 

1^ 7, '7 e <e. 

Ctiv-jl JS, „ 
yUnr. 30, If o-S' 16 Catalogued by '^ci^-e^ccL ,< 'u\ UU-ur (tfc^fio^L. Taken l>v 

* 


Skinned by 


Received from When received By 


Remarks 


; (&J&, 1 


. U. ts^cL 


I'^^^^h^y^TduJ.^in^Jd-U^. >i /4o& l^dJiyui&a*. i\ " rr " 


V * '1 u 


'' " ii » • n 2.W. c f^^ 
„ 


' 


2.W. CLlL-;, c L 


a Mr CL^-L^J, 


,. 


ft. ft. fLok 


£, ft". }£*>L 


" . 2. Uf, tyf/o-vL' 8. VU. fyfj^oel 


2.W qM^d, g. W. O^rl 


-W h, >n titownw, \t WWji^W i ^t ' 4 ■ Vl i 

IX. 6. W. <4-\J~ivuA> 'JV^ 'n WlI V M \i WAWAVW i tV^ > Mi '(2 uV <& . K M ,," h- 


01 H f±cx>A £, 2tf QM^Ji, Z.W. (R. «#. B^cA x. $L &ud 


Number 

721 
722 
723 
724 
725 726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 736 
737 
738 
739 
740 Orig. No. Name ( >X4Xoti ■ZU3 
3Sp 564/ ISbS XScjS StU 
5064" Sex, 
Age Locality Date ¥ .' ■■-derfeuLqaAruy OjaJjxMs . Jt> 


.. If, .. pjy 7, iff i Clfa,. ?■%, ? „ 

ifa(, 


£<PU3. 


6 X ovuj 

t :• 

tt k 'bojJLQ/mj, 

A—. 


7, 741 

742 
743 
744 
745 3xfff 2 r J/ru^ju-aA^aaJlnL, O" A<y*a,. }/lLH < ja^wiA, 1 OJLjkjt, .10, 

'}-' J 7 M > %asw. IS, 746 
747 
748 
749 
750 7 / %1 'ZelaAtvuburma/ /rna/UAWU t <L°AJ>'A. <j3°3o"W. 
t / if '3.4%. Ib-j'S'W, ¥ if "verb. ii2. c uj. //, . 

IS, I JOS' 

Oat. % /fbi. 
(Im& . fi } 19 oS 

'0, „ 751 
752 
753 

754 
755 Sc\ '■Li 

<%t. % fpA 756 

757 
758 
759 
760 761 
762 
763 

764 
765 


Uf ? /fWK. 1 1 a ° IV. ^L, 2S, „ 

£ l'f'fo'%. ioj°W. Oct. ?j 'pi,. 

c : &>'^LA>Z.^&AiJvLAtm\[ynw*<<^3. \Qma. g, /fas: 

ft irs7%. m* WW at, „ Mi + Wft'lnj. Ht ia'lAf. Get. % /fci 

Oct. IX, /fot 17 Taken by 1. A. Mu.^tcz $.H. a^>L Catalogued by ^Mi-^w^i HZovla4&cis~ (^J-a-tcL. Skinned by Received £rom \\ lien received By £ H. /Sec/, Qo^f^i^ i^^fe^, ^>XO. /, /f6i, IJJ^uttu^. Remarks g. W. <^W £ . . ''. Cj^f^Lct \@. H&dL S, M/. Qj^f^cO 2. W. fyf/+-id> 

2. H/. ty{{*vL 

2, W. fy.-ffincC 

'• <fj£f^ i.w.adUU (%..fl.£^L 


£. U. fascA 

! 58. X ^3^ Z.Trf/. QJl^J 9,. W. (frffl**J (£.&. &Jb 'A '. n B^i l.W. ffjnd,- t.M ffjff*^ \ 91. K &*Ju I *>■ ■TfUrjtiAj Number 

766 
767 
768 
769 
770 771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 781 
782 
783 
784 
785 ( trig. No. 

3643 
VSf Name Sex, 
Age 'futivnAMj / <dJLw-Wu4^/>lb^ Locality Dale V35 3UI 3442. 43/ ft /l/°4c'JL. /Of.5.lo'Ul 

9 

£ PfPSfTb. ///"/f'M V'iw.& u. <fL.M.!k. t 

H-/¥^a"yi./ofoi-&'w. t i<j°ay"VU. i/f/i'W. 

T ,a<in/ Hji^mbdjucXi- \Kiaj-cU.M, 

J (Dxytr. %j /fci,. 
$"t-A <H 'I OS AvT, JjL Oct. g, tyce 
M,, /f&S~. 
-f, IfoC. 

2-G, /f/i.r 3.C., 786 
787 
788 
789 
790 IOC/ -m- 9 '¥ c fo'7b. f/0 0/a.'W. 
ft i^Hc'Th. //A'W. 

f n°3j'H, ///"//' W. (Pydt. A2, /fet. 

jbjy ZS,ifcf 

.. 46, .. 

Oct- ?, /<) »& Oct. S, tfof,. 791 
792 
793 
794 
795 H3i 9 ii°i7'n. n/o/i'w. 

$ /f'3y'n. /I/ C //'W. 

/f'fo'yi. ha'W. 
/¥°¥o'n. /tyuf. 
£/f°¥c'n. i/i. D W. 796 
797 
798 
799 
800 
SOI 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 H3lo $\sJL, S^udcctrl, fouvUL.SU 


XL, Oat. 8> /Jol, 'f en; ¥30 *77 16 7 <^ai^fuyiA^ ' UjCnrnjilaA.- oa.'U iUaJ UiaaJ, £ /.p3J'7l..l.ll t> ll'W.. 

t n-ft/D'yi. /&j°w. 

o 3/mAAJiA, t-lt (//£■ (BosviAas, ■t ■ haJj. 
t Opt- tJ-ajutcuU^t., Qio^aj JoaJj. 

9 s/Uk'yi. ilL'sri'lll. 


ft 3. >nU (jla, rff <M. (&.a. r<Acu, °C. Jbdb. 

■':,■; .<rC-L Y%. ''J/a-nxicUj^L.'V^tAj. 
f> C fir y ~' /: ■ d#- 

%IH-°II'7L. IM'AC'W.' T Oct. f, lft>C. Oct. % HOC 18 Catalogued by £cU*stuidb W^^a-v^ Q<JjLo4^,. Taken by Skinned by Received from When received By Remarks . ' . fyffneG 1 


I Qzdbjia.4-tre/ £y4uu£utur. u .-C'jCC: /, lfO& irf<4t4*tc±tA 

■ j. J. TUl^yyij'nh, Q.J. Ma/vC&l ■J. T+Usyrfji/i, 
1. Htisrdvi, & W- fy§4+^i S. 14/. ff^+^L —13 U— 7,. w , fU^ ^ f >- M 9 W ^ ' 01-34. OlJv £.<&. f^cA GLStL &^l 2. w. c f^uL 


2. yj. ^W 
'. h. filch 

g. lAJ. fyffe^L (k, A/, fiusokj U.Jf.k^ck I 2. J/, i 
ZJJL 
" c. ' 

It It « . Number Ori'.;. No. Name- Sex, 
Age Locality Date 811 J 

812 

813 

814 

815 clusuaaaXoaaAJ ^t^^uAaaA/ S U U a 816 

817 
818 

819 y 

8 20 

Jfc Cle£. IZ, I tot, 

Oct- iz., i fed 
CUzaJI 2-fj If ok .^yy\ /, wt£* zs. -2-&T- 821 

822 -2M£- 


*•?, J- 823 
824 
825 


826 
827 
828 
829 
830 uri H.QX5 2 s-.y. 


■JinraL, QcJiaMj. 


:h Qnay xj, 831 \ 

832 

833 

834 

835 kl S 0f> 

32 SX 
3X53 

ley ^■'Off (%£ QantfA, QaJjcvk'. $A>. O. ^f-Crtrel/, QaJaJv. Hi/, 

£^> - 30, 


836 

837 
838 
839 
840 V X51J 6 Ji-o-trrJL, Qa^Lajv. M/. 
-84fb *t- -rmf- 842 
843 

844 
845 v 846 

847 

848 
849 

850 -3XJS 
AM I 851 

852 
853 
854 
855 ;Uta 32-JC $%wnl, (MhdvJib. t 


loU. S, 

TVLcuu 3-L 5- 

'h S.-ruZ . <at srf. j)/wv\rrun/ ) ClaiaM/. 3<j. 

£A_ (V 


t JtjUufc. 2.8-j /JOS' 19 Catalogued by cx^^a/z^ W/uk^M-c^- Clc^-^^h^L, Taken by- Skinned by Received from When received By Remarks (2l. TV. Qj^cM/. ' ■ '¥. /J^cA Q«£yh^a<^ SyActdiJL^ 2>JLCs. /, f^o6 ?tdo&-uz£<^ » 


« 


, 


'1 
1< 


N 


11 
„ 
v 
II 


» 


" 


,. 


, 


' . 
ft 


11 
'■ 


" 
-Wr- • •ujj II II W. Qc^fo-'LU ' j tlfr \ < \ mlwm i M. V » V n vW. fa^r-'^^-'M^ft- ; (ft #. /2c-c^ £ #. | 2. m/. .//fW 2. W C^^J, 
. ^6 . JmAfHAirv 


*%. J%l-*vui/o ^.W.&^wb l.W.-&ffcU> 

',., v' -WX 1C 1 " -^A \n mjWiAitW^^VWV.VV^V- Number Orig. N< i. Name Sex, 
Age Locality Date 856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 


v 


863 
864 
865 


•/ 53<w / • ■ JJ-i™u.4JA-i^t-^UAJA^lj S H ' S*7* 866 ^77 867 V 
868 

869 y 

870 y 


t 1 J-*Mfc- 33, /fos- 
'(jk-Mli X¥, ffoi 
QHclau 31, 
JeAt. AS, IfiS- . JftnrrL ) QaJlaMs. Jh>. 9 
t Gaa^i . Z, /fed J~JAasvlkZ£1^<v. f Jz ,. Qt u^ j U- I J4-nrzt7', Qalajv. 4* joki 1 . s, xm 871 i/ 

872 ipv 

873 i ■[■.,, 

874 i 4 ic^a 

87 5 \S. 9 5~ o. t-L //tn^QA^ UhJCaJv.tXaj. ( frJL jy. -Z__ 14 h n A QAiAi. £-¥, 876 v 

877 v n)i 

878 \/ 55.73 

879 . 
880 


CjaLj,, }%^<-i A/, 
OKay XI, 881 o-tsi 

882 \S 

883 1/ 

884 v/ 

885 \S ? -VmO, GJUo.JU. 

— u 1 ■! 


886 

887 

888 

^8&9- 890 891 
892 
-893 894 
895 896 
897 
898 / 
899 
90 >/ 
\2U. 

■--..,, J I, 


|nn<, A5~, 


rtv. «^, -h*^ «<i ■^-■Hn-C<3^l/ ? 04-T7rJj. u Qpf'-fr ■& 3*1, y M 


J% 20 Catalogued by 'ZcLuuna^db HUyt^^io^r- C^ff-&^=L. Taken by Skinned by Received from When receh e.d By Remarks L vu. 

y. a. j4u*iMsb 

2. W. QcL^frxcb Q. A Jfusucfoo 

ft. Jt. fle^JL CjiilaJ^a^K, 'lyrfvudctlir*. 2)-^C>. /, /f<>L ZtftlyiastUrn _ti n_ ■ J>- j4u^viMyi' z.vu. 
K). ^HA-^UiAi 'ft.?/. a^JL s.w. 
2. W. Cfff^L %vt>i. 'w. mWw \> W'WWiX.vV, \ - v\\ z. w . £.W. fyl{*™L >. ff, facA . ®,H&A l. w. ^ffoi*L t W. ^jf/^L (/?.. U G^X a?. -u. a^l 


IB. #. (3*Jl 


J. jft-i^iutiJU 2. /. JV. &e^cj^ 2.W. 
'j < i f V i n « it i \ W\ \ \\ Wfflvum \» ' I W,. m\» WVWi.^.\A-ft \ - W- r W l \ " lI KWianwjl \m W i \W;A ' A.\ N h>\.,W< » W ». 532£* 


_* M- Number Orig. No. Name Sex, 

Age Locality 901 

902 
903 
904 
905 


9 


906 
907 
90S 
909 
910 

J 7 -; - i i 1 UIZl/'H^ 'I Date -. -2 £ /^T 

r ; 'jot 

A,MJ~. JUT, if as Wf- 
X9, /fe& 


itfet.. JW, /far 

■^A £4, If Ob 911 
912 
913 
914 
915 V 9 &0 AructL^t aik^eu^, J> fam. AviiCaw, 
at JzJ>rt . m, if os T 916 
917 
918 
919 

920 V SXJI $ mW( ■'rrdl, ? -odaJ>. h.. . -a, .. i Oct ■ -2, 

jiL^ at. me, 921 
922 
923 
924 
925 >/ 3tfl. 

7m \AJUaA/ U. KYVl r/ AA i7 ^u f ud/ M/a. A '/tA?A.i)nA^^<j h 

9 

£ wto'ft. i33°/¥ , nc. 

%' te^o'Yb. m°'i 'Ml.. ,. u. VUv. /% .. i (hi^Y ¥-, "t 926 
927 
928 
929 
930 ' in "ro-raj uv phaeopuo 


r n 943 

944 

_945_ Y_ 


QhiLM. /% - /fob 

aJL. m, „ 

(fol*** XL A M- 21 Catal c^ied by ?.rf^-a.id/ W^^Lur Gcff^Jy Taken h\- Skinned bv Received from U lien received By Remarks 


Q^f-H^lci' tjalaAA^t-n/ ^n/AjtdciLni. -a. y*fu™&A- a >zc. i, /fo(, \Mtf. &L^l 8. A Jtiivi^a e. J. M Ei U_ 


01/. ^.rz^l 


.£. m ; , 9. )// ,nt "&-» -fr-itf fff*" J/ -Swi- vi\ t»tWri^«- \t ^Untsve (A^m, fc-J-*\ Iwh w mfoww i t \t WAW .WA.' t vA.^ ' Oi^t. jj-. J. J^UuvUl^/ 


E.M/. (2 . #. &Lch 

946 

947 

948 
949 
950 Orig. No. i 


Name Sex, 
Age Locality 

951 
952 
953 
954 
955 : 1 956 
957 
958 
959 
960 v' ' 961 
962 
963 
964 
965 / _ 

y 

t k'AfJ. Jt't'W. 
AlMolS. filAcJJU. 

£ H»46<2. 91'AO'W. Date •f. Ja. 


J£_ £k°&/'A Jo<"fW. 

6 ! 'J. 4t£ >' <j m yuT-Zryo, QjaJmJm. ud. 

£ J. W. 4 vi^'diU', Q^^^f- ^ £ 
6 Jb AviAASsd A. ' Owl****, iLm£, It, .. It, J u. 
.%. t OffiW. 

o ■■-■' ovuj^ WO. 
6 A otam . lAJ. 

<T> j bA*aJykA,wJ j ClaJ/nUs. JJ. 

£ SMoJj. £jl<>8-o'W. 
£ t>!U)\l 9o c W, Get. If, //aT 7, (fe^- 
ZS, Ox^C. If, /fas' %&svu. £/,: /JoL 
'0<J7. l¥ r MoS~ 966 
967 
968 
969 
970 / ULaaojU /£, I fete 
Qc£ . If, If Of 

j j/t'KMx/' 13, 


LjL is, i yak 

(P)j£. IV; M6S- 971 
972 
973 

974 
975 


• mm £ fit's. w>4d'w. 

sJftn*kIe^<^vJju Q*ULa4<s. Jti 

£_ L3JAlllk. IdS'ss'TA/. 
t ■£ iku.. %, tJ, Mi i Ctiii -yovyvis'j &L 976 
977 -97-8- 
979 
980 Ui\ XLbZ. / £ ; oVS'/ii ids'sx'yif. 


i, \a m , yf.'-itu-v.i/il. £ - /y^dtfatiffiMt,, GiJaAs, Qjsk. if, !f_&sz 
i $, mi 981 

982 

-983- 984 

985 J o — ^ 

£ ij^g'Ti/. id% 6 S£'){f 

A £ 30%. 4 UudLuxa/, QjeUv.J*. 
s „ , . Ctu^a . J, /f/yS 
O^L. If, ., 3,<>±0'8. Qn'W. On^ 9, n dc 
986 
987 

988 

989 
990 3/S3, A Jf3 6 Stu/eJrt/tiqcL-i-ij, ftiii/. M. 

i i -ui- d ii. JMzLJafokL/UL) QJUJu.&t. 

O IS.^-nJLi t. s*jf Jp AZf-.-'fuAltinv A 

£ 
/<3 a^,J n. n, .. 

Qyu-^l i% „ 

QcJS. If, iyo£- 
(Jajul . 8, 

Qfa . if, lf(?& , 22 Catal Taken by S.W, ogued by ?Aaa^xa^O ' d4/-^ui£^u/ / <'<<-ls6. Skinned by Received (rum When received By Remarks 


■ ', 'f<>6 fyfiyuituiiY 


s, w . ■Al <S. W. W*^ (ft.jt.a^L 3. '". 


(2. J/, f w. 
J>, J<tvisiC &Lf) Z.UJ. £.W. |. q- \Uua^Ua. J. J. Z^^fc, CB. #. £L<>4 Cc/. y¥. /de^cyfL -« w- ■ul 1; " £ W. ffifad . Z. . . ^ 


U W. r w>\ \\\ uvWu \a WAtwiAvA.\\w\ A MMj 

>v# a/. qdUul (£. J/. G^A *. IJJ «t,JA.,,J (P. <U (BtrL -fa < % CV, fi, r & ■ j W > < 'i W W « £. W/. QM*mL. Z W. 


Number i (rig. No. Name Sex, 
Age 991 

992 m 

993 

994 

995 ^ U ' -4A - l' 7/' 996 v 
997 
998 /?f 

999 
1000 1001 
1002 
1003 

1004 v 

10 05 \/ Ao/i 1006 
1007 
1008 
1009 
1 010 v 1011 f 

1012 

1013 

1014 7«y 

10 15 v^ a^of 
t 

4 Locality Dale \Srmv . Qtr. tJ/ U>mMo^. ^°ao'l % b W. O IS (niMJtA, C. ■DIP JbJLkiveAZfnu cA 
$ - „ Ob. if' r. Z3j lfot> 
!e£. Iff, /foS 
CiWv. X^ /<fot> 
.. i-l, .. Osdt . i y, if os % .. .. 

t &ff J.MftltA,™«Ju. O.JmJ>. &*,. 

_A1 . . « - — : — , — Ok*,. £3, 9ruu, % .. „ 
QjL. ^, .. cuuJL -3-5, 
1 L,, ft, 

■-vis. o , A3.. O & IHo'S, <fi°/'W. IL s: 0-ct. If, lfoS~ 
1016 . 

1017 ,■ 

1018 
1019 

1020^ m •O 36nviJjb6 £>UI. 4)-0-C^fJ:, A. (Q .■1 

t c/q°1AJ. 1 If Off. ^bu^j, if, /fot, 

0<ct. II, IfoS Vat. if-, if os 1021 „ 
1022 
1023 
1024 
102 5 iA 786 


■Ja ' O f> ,lrw. 1i'. 4-P QclJosUs. Al. S, /fof, 1026 
1027 

1028 v 

1029 

1030 £ OSLO'S. ft°8o'W. Q Xu/aM<M«j., QaQsijv. < £ f"K>'S. f/°$J>'W. XVLVLIL. If, 
■■ ■ II, 

■ 7' 

AJL 1031 
1032 
1033 
1034 
1035 ~ ¥ AOnv^JLi J. t-l Ao-CA-d J-..r/.ft.j CcivSl &_% „ 23 Taken l>v Skinned l>v 


£, W. (2. ,#. n,Ji (B, ,y, g^a Z. UJ. 

(2. ^oLM 
z.w. 8. W. fJ^^ (2. ,14, OLdv \Z.W. fc. ,#, (&^J, 

Catalogued by Qjju^uJi(_ '■'uuA^r' Received from When received Q*&*Aa^L> S^heMit^. J2>ju>. /, >f0(> S/JsjK&hk-- Remarks i -* n \- (%-J{. &JLob & 1AJ. 

s. w. 2.14J. 

0'. J. tfifusyiMsu 


IB. J/. &l^A (fc. &. &*-J>s \®. w. fi^A Jf. <3. tj^^ytoh (2- (Mr. fL^A, \L 741 $#<^ -H f P— i\ ,. U U II Ii_ Number 

1036 
1037 
1038 
1039 Orig. No. Name 1 


1040 

1041 
1042 
1043 
1044 
1045 1046 
1047 
1048 
1049 
1050 / 3SHS 1051 

1052 y 

1053 V 
1054 

1055 Sex, 
Age : 9- Locality 


? A "J. lysc'VJ. : f A. )Jtl. t?jPle™,jJe,, QdA^Jz r 9 f°fo'S.9foaji'M/. ^ /"fo'S. 1i°Xo'W. 

?- a°vo'S. Ji°aj>'Vu. 
£ l°i±o'S. 9/"^' W. % l°WS. <) l "Jus* TAJ. 
% / D ¥o'S. f.SLfl'W. 
? ff'Ao'W. l°S. Date jk^wu II, IWL **, &Z fc v. ' n 

CtyiAs. XI, % 

-Zr- 


1056 
1057 
1058 
1059 
106 V *<)>$ 9 ^mJL* Qi.Vi } fyyi^ io, 'joi, Q& 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 ■ 7 


%>. 


,£. 2, AftxT 1066 
1067 

1068 
1069 
10ZQ_^_ fft 9 
? 
? s. CundjiJiiA%<\aJM4, ) QotJ_Msh. -if. . <0*£. 1% 


9j^y- ■Or fj tqot 1071 jji-i/c 

1072 xsxt 
1073 

1074 wax 1075 


1076 
1077 
1078 
1079 
1080 ? i 


*3, - 

Ciksu. 2 3, ifai 
J-f /r t If of, M. if. .. 24 Catalogued Taken by Skinned by ■M. (kdL &AJL by (WaI^L^t fyjfjfo-Us. Received fn When received By &*&zAaao*!- ?fjka^tU- K _ \i0^c . ' t IfoC £^«-£«<s£aw 


S.W. Q0^C Remarks **,A \>k ».uW,t». \t Vn.^nuAVi 8. .V.fy$*wO \Z.W, 

(2.J4, flooA ft S, Z. TSL \2.W. ,(2. <#. OucJL S. &. 


\<2. J/. &uJL "-«,<• .', 'A'JM.'A ' ■) W^SA W.. \'<<j\ , s . '>■ "lA. z.w. 


&.u/ 

Xumlier Grig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 


1081 fff (TEdvdatas jJL*Durj<<fM.* 

1082 


1083 
1084 
1085 1086 , 

1087 

1088 

1089 

10 90 / Mi, 

1091 y 5 

1092 / 

1093 

1094 

109 5 y J 9 Off SMJ qMpy^aA, a*Ljv. Is. 

TT JO sfruxXZuisvw. CW", J% IfffS' 

fyyuy. xi, if of 

O-ct. if. /fas' ^yvdjdf^^aJrtzi QUfJLsL- £ A."¥b'S. 9i°£o'W. tyu *•#- 'f, '?°<° 9 ^t^fd^Mi, QaJ^lv. I*. JUt*-1- ±1, 

1% 9 t™ QM 
j- A, /?vw. 

m j^ JjklslAS. S, 1096 
1097 
1098 
1099 
1100 H.JSJ X A flvu. . W. trf $ r. h ' QAAs. A 3, If Of, sr Q^f< K ., 1101 
1102 . 
1103 
1104 — -fw 1105 f | vJM/tivclwv, QfaizJo. 

lotfo'S. J/°Xc'W, ¥ QaAU,.^,. yf^^-°- y, if°~& 
(D<s±. /V, rtfos- i-n "lsff stiiA-\*Ms\fAL&.-x>v\j j ^-A^iXj^-yw £ HlMOLllt^L, \ QfsJJ. A4£ If of, 1106 
1107 
1108 

1109 
1110 leocoj>Te»-a. sWlBArtJlt-b £ V-°to's. J3"3d ,r W. / } CLolcoio . ©<St~. j i/-, IJe£~ 

I/, . 1111 

1112 

1113 

1114 

1115 _Z_ 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 1121 
1122 
1123 
1124 

J. JLi^dO f- - ■ , WSfi'.WL 
b 't 6 JU>'S. filzjJl/j/. 
? Hjax'B.. %"3t'W. ~ /XZitiOJ e x I t l¥ 6 &¥'7U ">7°s : . 

£. l<fWfa. IbJ''': 1 . 

w^aAj Of. in. J. R,JUupm7^,3. $ 
% 


? /'r^'%. /6J° 2{/. 

' '-°M%. /OJ'W. 
H J. '"/ d W. 0+ '■CAT. S] if of, '■ «°ii'?l: l^'S'UL , Catalogued by Cm^oaJj Ufa ^//^^ Taken by Skinned by w. Received from When received By Remarks 8.M U 1 JL ^^fc. A. L 4Wfe/ (S &, £jlJl. 01. & &JL >-&JLC. /, ??o£ ty&n 25 

a. w/ cuM^^Ij 


£ z// a/A^ 


» 


(J 00 
2& & /&vcX 


/^ 

., i, 
t m. uM^Aj 


| £ W. fc//^cL 

L^U-^Cuyo v — s-m — >■*■ ■St-» ^b- 0. ft. B^A Jl, C^UyLiAeA, Sr-m J#, fhbcJtJ Vw w tAwijAt WHwOWto-^ - ^ Vfc- #, I. 'I >l " » " .. 

, '—» n * 1 " u 1 * fc ft ' "I 


Ir <t t< M *', w.Vx..y. " V.t^v- \ >.; ■- , v?- Number Orig. No. Name Sex, 
Age 


1126 
1127 

1128 
1129 
1130 


1 SjjttinsyuiiJ f 


Locality £\/¥vy'M. idj'J'UJ. 1131 
1132 
1133 
1134 ? 
1135 m&cJjUiZeL Q-p- 


T ? !S"Lfo"My. 1/6° /A W, 


1136 
1137 

1138 
1139 
1140 


-/, 1141 
1142 

1143 v 

1144 v 
1145 / 

/ # 'P/irodroma. M/fi C s-pji t-a m asafcttrea 

,ian iji Mi/'i'i X UnairoS+^i! ? 

-it & e ¥t>'fu, /£3°1o"W- 3£*yo'~W. Wiv'W. 

SSotf-o'll/, 133° /b' 'W. 

^'fo'Tv. l3S"/-d'M JS°¥o%. i33 6 lo'W. 
3£°<fc,'Vb. m°io'~HJ. 
As^V-o'l/b. IS3 D /¥'W, 
$8% 'TV. WW. u*u"v\j. tea WW. Date 
Osyfr, */-, /fob 

% , 

_ £, ^_ 


t¥> trzs. ^ 1146 
1147 
1148 
1149 
1150 <iU z<m-Kjb t MW'^ HWa'W. 


te'MlM/. //^'"/-o'W. 
^A iS'7l/. W/elV. 
AA"S.S ] Yb. lia<"f<i'W **. /?' r 1151 * 
1152 
1153 
1154 v 
1155 £ a.i*7£'7L llfft'lAJ. 
£ ££02£'fo, //a'¥a'W. 

¥ &£±teL7h. /J.i,°..1.i!J{/. 1156 
1157 
1158 
1159 

116Q \y Hz 

3M.d S-^»iS'1y. nx a Hc ''IV. 
3/'^'M/. W*!tsLty. 
SS'lo'Tb. )33 c i2'W. 

te<"i<Ob, issoii'W. 
& c ¥o'yu. /Aa<>m'ViJ. (H*-ir. //, i ft l, '% 1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 


/' 


1167 


■ 


1168 


V 


1169 
1170 


y K > 3tsx, isswh. /os" id 'Hi. 
t 83° *)'%. iMf'MI. 

yy. /33°io'k/. ' It ±6°3o'J/l,. /3o'ss'M/: 
? S/°H>, /JJjs-o'W.. 


J.fV/1 r > iu ' Y/; ss'wyi, nz'/i+'w. 


19. 

Catalogued by ^^^^db '(pU*^ »^ur fy/£*<uC 


26 
Taken by 


Skinned by 


Received from When received By Remarks 


'§, v#. f^oJ^ 


H.(£lJL 


iMd^Juua^y 9^di&dctuH,i_ „22e c, /, /f oi , irfM-udU*^ * h w- ■ . , h «, 1 U U 1 L k, I. W 1 
<ds U *L- L UU. 
-u b_ 


-&ni,n £*c/,Jb Am. Mm.M/J. Q»i/ A #37^ _ \ 
£. ill. aJtt+.-u i g, ^ &..#. & /flt g. W. Cji^A, 2. W. <M $* M l. . V.J C. %. /W, 


Number I Irig. No. 1171 
1172 
1173 
1174 
1175 Name y, _uA\MO~AuxZcii tJiaZzj roty vrc Sex, 
Age 1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 

1182 
1183 
1184 
1185 ajw / V 1186 
1187 
1188 
1189 
1190 7 L<H y 4< 

o 1 Locality Date 3£ a ya"H,. t33°it'lM. 
33° 6'%. >3</°W. £ t 9 QU-is-. If, IfoC 

If-, 0s£. 2, If OS 
&iA£ . AS, IfoS- 
&T, 'foe 4*7 Jk-^-vo! 3CL 0<£. £., I for 
.JUfit.lS, .. %2^=, **, i?e(. 1191 

1192 
1193 

1194 
1195 v 6M sm- $ 

9 
9 JUit. xr, /for 

- 

Oct. A, 1196 
1197 
1198 
1199 
1200 


Afp i 

? *. (2c£. <?, if or A5; 1201 
1202 
1203 
1204 
1205 1206 
1207 

1208 
1209 
1210 


Z- l/ 


1211 
1212 
1213 
1214 
1215 \ voaS 
b/. 3tn>J 

W. ziz_ 


t 

2, 


KJyonJLi^^Ciayrj^ o 
Af, ,. Xt-A£ ■ ££, /fas- X- t<?oC sr, /^r 


JjUJ:. jr. /for ,^t^j^ A8, /fo(> 

ik "k : C2-/; -z-, ^/3J- Taken by B.M. 27 Catalogued by ^ a ^ y -g^;, a^/- ffi^W^ . Skinned by Received from \\ lien received By Remarks M, fdjL<J&_ . C^UjiyasajHt/ £idi^ti^v A o, /j ffd $ i faaA^c^ \^ ^V^A WAwW. W«. \«i4uw^vn - j JL J- ch-uvxJ^ .<B.#.Oud 12. ,#. A^X vW^S-^ /O X./&.JL (2. #. /3^, J.J Jr. »• JttvnZtA, (I J. Y-'-ITtfev 


4. Mu™&v Ip, //, /^/ ii id' 
2. M 


s, w. ; a- J4' LllMA. . J. /Hou^xA^L 1 AI fy U n J^ ?, W. l.^r. Is n . (2. &. &A a.-J>m<i ii fi n n 'I -Sb'^lZgA/ Z.1AJ. \ak. in vfcWw. \» W.\>v»v\V^ .^A, \V 1.VV). Number Drig. No. Name 1216 
1217 
1218 
1219 
1220 Ajm/ AAAfrtaJ^t ( <A 1221 
1222 
1223 
1224 

1225 


1226 
1227 

122S ^ 1229 
1230 / Sex, 
Age 


- ^fnrzU CUaJCc\Aj. Locality i*. £ JL 


Date is; /f*j- JLkZ. is, ip£. 
' y^/vuv XS~ S /gat, 
IJ°C 3.*, tq&i 1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 


/ 


9 XS, tfoC 

X- 9 
9 

£ 

J. A, /fo(, ■•J.1-. as; /fas 1241 
1242 
1243 
1244 
1245 V 9 JL^UL J-?, IfsC <*£ 2%. 1246 
1247 
1248 
1249 
1250 


s/ 3X1 1251 
1252 

1253 
1254 
1255 s/ 3<,8? 54JB" 1256 
1257 
1258 

1259 
1260 -^77 
3473 1 /YlAUlhiJviA/ ? 3J>' lii'7b, 13 V 'XfW. 

3S°ta'%, /33'i^'UI. 
33' 7%. I3>+ *■}{/. ? > 3/<3, i/(, 6 .W. 

J 1*7/1,. I36*S/>'W 2 ? o 
f- 3S°fo'l/L. ,133° >~ ' ' , 
&°¥o%. ?33° 1 '¥ 'ill 

&t>"+6'%. /33°3.S'W. %nr. /J, Vi lo f l<?oS~ 

If-, - 
It, .. 7, ., -5-/ - Taken by Skinned by 


J. v-.-^, 

8. M. 28 Catalogued by "/ .c.J/Wi^l^rC^ff*uL. Received (rum When received l'v Remarks ■ '</ ' (na£n, W\ «> tvkvviAt \» Vw.WAA VA.^ tt-lVTlT, 2. 1AL JL ° > (/ 2, W. Qa H. &J, W. C H 'I n it „ t. 1. ~U) Ql i.w. cu* 


UyrvvwJwL d&c Jurist? — li u_ 
J. /■ J^Wt tt ■>. 


H. . <0. Mt*vi£uo ,. „ . u 


V 


t 
" " . . ■' » 
„ ii i ii „ .. I. £.2// M.HfSxA 2. ^ 
f l&^ 
•uL 2.W. 


Number Orig. No. Name 1261 . t) i tyvmlJjLcU /Vviah>Jwt- 

1263 

1264 v 

126 5 Y ■ a»i , 

1266 

1267 ■ 1 • . 

1268 \/ 

1269 >/ J \ 

1270 y 1271 
1272 
1273 
1274 
1275 

1276 
1277 
1278 
1279 
1280 V J Sex, 
Age 


Locality Date .%otf 6 '7/1,. II7°VJ. i\ ± 3j°S6'%. i3y e 4o'U/. 
3S°Hf'yb. Ma °3o'lAI. ¥ 33 e 6'ft. '3fW. 
? \A^3o'%. /Xf'TU 

^\ 3.0^6"}^. 130°%!. 
ff j H'H-o'lb. /33'SS'W. 9 33'6'TU. I3f<>1l!. ? ^7'^. IStflAl. 
3s a wyu. L33°I¥'W. 
A3 1'Tti. IS^H'W- tyl<nr, £l, /fob hft M l?o£~ 16, ., 

(klir. A3, /fa& 

is, ■■ IS, ., 
10, (foS~ (htnr. SJ, l<?0(, 1% 

>7> 1281 

1282 
1283 
1284 
1285 Y 

■3Wk 

I 
3<s£! 

k 1 


ZSe/1_%. >3X 6 AfW, 
33 J')h. 13+H'W. 
&3H'l/b. I3H-*IKJ, 

ii°iL'yb. i/^s/'W. 

37°&'%. /3<f 6 5>o'yU. IS 

T 

If. §uJm- S, lp£. 
r. 2-3. /tot. [, (kj>- 1286 
1287 
1288 
1289 
1290 _atit_ 


MlMJfa 133" 35' W, id, ffoS- 1291 
1292 
1293 
1294 
1295 £ 33°f71s. /3¥°W. 
^ 36°4c><yb. 130" UK 


c^+s'lb. lit- °sa' •W. 

§a W%. 1 1 f* Hi 
31 6 H-S<%, i3Lf"XS'W. QUnr. 1% IfdC, 
IU lb, ipf 
y~ £1, IfoL 
16, (<foS 

£3. m(, 1296 
1297 
1298 
1299 
13.00 1301 
1302 
1303 
1304 
1305 3Uf\ 

Y Jt 7° 
1/ ' 3(><Jt\ J 
1/ t 33 a 7'?b. IW&'W. f 6 SS'lf'W. /3x°AfW. 
#- 3S-W7P. l3A°Xf'W. 

? 
9 
? Ayts^yu i3<f°s6'w. 
SsWM/. )3x"xfVJ. 

3f e fo. l3l 6 So'Ul. 
8s°/+%. i3£ 6 ifW. 

'Mown. 1 30,0 35* M '¥, tz. M. 13, 
IS, 

io, 
IS, 29 Catalogued by 2dwusJb WawaAw %#Ut Taken by Skinned by Received from When received B\ Remarks 2.7'. \ ; -l 

e.x Mi I ¥. &JL_ 
■ UCQd J?k&. /, '?o6 ;%^wUi .#. /3^X \ g. w-. q4$*ul 


2. 20 c^W . , 


&&. BcJv 


U, .-TT, rdtLoiz- 


11 "1 V 


ii a fr 


ll " 1 


l| V 


vu (2. &. i z.w. q4f^ UiL z.w. 

(2. &, ) 

'n •! '/// Q , J. J^t^t^Rhi 

2.W. g4f^ f -J. . ¥:■ fjt- 
&.3±. OlJL ?,. UL QdUJ> ?.. w,fff ^ J s ft. %:&^i . A fad MIL t iM. i^L t, w. (2Jhi^uo B. W- 
M. tOJU 

z.iv.aJUu 
<2. jMfl Number 

1306 
1307 
1308 
1309 
1310 Oris;. No. Name 


Sex, 
Age Locality rHfr .'T 1311 
1312 
1313 
1314 
1315 3(2, Y/ 3 " i-iaaXoAkJuJ; £? 33"7'W. !3V 6 W. 

As 
O 8% o l0'%, /3¥ b £6"W. if" /«-'%. fJA'Af'H/. 
Sysa'M. /3¥°£e'W. 
30"fo'Ui. 1 1 7' IV. 
XC. 6 si'%. IWscl'W. Dale 
Otnr. If, 

Qlmr. If, l<f6(o 

.. AA, ■■ 
— It __ lo, /fts 

'QiJru-. IS, >16(, 

±3, .. 

/», If of 

XhJu-. 3, I96(, 1316 
1317 
1318 
1319 
1320 


a/ ' ■ - ',-^UlmvhbciA/ MM^iuiuA, 33° yyu. ^f 6 w. If, .. 

1% 1-joS 
IS, 1321 
1322 
1323 
1324 
1325 k. O 
t 

9 

9 t „ J AlZzU -j-n; Tt V-)-, °l, Kra.-^ j&l 1326 
1327 
1328 
1329 
1330 


3fi -C <i UlA 1 i- t .<-vlit ■■> J-.'-SV -•t<ica; t« . ; 


1 flvi'vL)%. J> ■ .A.^S. ^ O /3/U '•- j. 1 .: l2<» L' i/T 

Ao a^imjj. 01. III. *l JoJ/t'AAv't'ts^ t \jA,L4l . I/"', 

-', 

1.0, 1331 
1332 
1333 
1334 
1335 .£ iSw (/. ^> HvtAxf (^ iL/jvhixtftt; J: 
lo, 

s, 

'A 1336 

1337 

1338 

1339 

1340_ 

1341 

1342 

1343 

1344 

1345 jm. £ 

9 2.0 midu ' , H \JkfdiM&*. •■■■ 
/fit' 7b lot'w'W. 1346 
1347 
1348 
1349 
J.350 


eras. 
ysc t 


± t .<k,l,!>n£fnA.<h 7%Ml. J: r ^ 140 1 .. £«,*,$.,£.& 
Catalogued by £*UW/ Wm.uAw $$mJ. Taken by Skinned by 


2. W,tyffvl/ Received from When received Bj Remarks ^^,%4ii%/^. /, IfH SMtlvt&r* 30 ; r, w. <$■${"*/' ■ f. w fff~J. 


2, W. qM+U fll.%. QaA. 4. o^l 2. UL Q*$r^t [2. &. tttcA \»ft\ w «iWi|,\i V Wi.W^'A., \-\ t»v J t B !L 


, &*M <l»Wtt \» WW>.\ivV>V v VY'M *Wt vn wi»**M, \o ^wt. StoVtooVv^** : - . cL . % &Jt Q X d4unrfhl> J/ X. MuyuM, 


2. ID. Cj^^^iX Number 

1351 

1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 Orig. No. 


X a m e - t. Sex, 

Aye & Locality 0/nJuxJb £&., JL-cMAvJ:, MakLM. ■£& 

? V " Wi 1361 
1362 
1363 
1364 
1365 


1366 
1367 / 1368 y 

1369 
137 v 6 Jii & ? 

1 Date '(X ^ /f^ _ ^ ^fc £ „ „ 


" 
■ v/ 1371 
1372 
1373 
1374 
1375 • C TTWfc. lO'S.C . .. i 22, 


1376 
1377 
1378 
1379 
JL38_0_ 


.<!/ s"lo(ldi>£- : Dum// ^c&j <^U-j .-'-- , '.<i, ■ . -. ■ . -.. j. d H A <% 0~* -' 1381 
1382 
1383 
1384 
_1385_^_ i 6 " 


i — i'' ;• ■ • — u .-■ •> •■ ■'- /■ 'fc^ 
-r- 

^ 1386 
1387 
1388 
1389 
1390 ■ C?f ! 8 

il • % 
% 

4r- 1391 
1392 
1393 
1394 
1395 1SJ + QaismU vci, 'Jht^r.ir, vu^al£. J%. Ubtev. sir, 
p ■■'-', &£/. £m 


^ 7 31 

Catalogued by y 


~l<ds 


Taken by Skinned by Received from When received 

! 1 


By 


Remarks 


U. A Ht-ck -. % /do- 


&fazeLvtuni ^L . , 'fob 


— — ' 

2. W. -OUtfy^xA^ 


2. w. qJjL&oL 


M ,, 
$i.& f a.~A 'S. 4, 3 - : \ 4-. /(. '-/:-■ S. 3^. c7^ 


^ . ^W 


X Jbt^ti 
" 
<> a M 


.,!/;. 


i it ii y 

* II W " IP v ta %. OuA . 2. m a e. J ■ VwiXM . $ , <y4« z .'I k«t^ W MStMto^ WW^1»\Av<,\.,V<>,-Vl. . h. &.<£ <$-, iQ^L ?*A wwVvrvu, \Am\»v\A V^A^M. !g.^//. ^ l . W . di \vk •n. tvWw \<s V«v \& Vv W\. v ^ ■ \ "•'I. L3L £*A Number 

1396 
1397 
1398 
1399 
1400 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality ., (Jma> ' OrLduM i 1401 
1402 
1403 
1404 
1405 J. 1406 
1407 

1408 
1409 
1410 Sot 1411 
1412 
1413 
1414 
J.415__ H-U m 1416 
1417 
1418 
1419 
J.4_20_ m % '^O-C^H^ c£, I Date % for. 

i-cj^uy', A 

i, a-O-t-fca, (SUsw^L Si. 3/0-UHl Ve^tl/K 

C/KC^Z' J<Sc^!Jt-o, OsMnZi . i .'••) . 
42_ /4 


£" VfrcJ^U ^, to, (v jL (2cc - — A — 
3, l/S. ? j Jtf /nJUojJ- W-.tf- iiHZ^I 1, I". &. 

± Ujam,, i'0 f 

a, 1421 
1422 
1423 
1424 
_1425_i 1426 
1427 
1428 
1429 
1430 £ lUca,. mm ■ ^JiCLCUAA' Jb/lrv-O, QxaK^YIOaJ!^, £ 

a i 

ft A/. 7, ■■ 
JQifa-v, XH-, „ 1431 
1432 
1433 
1434 
1435 


? c 


1436 
1437 
1438 
1439 
1440 t D dyOM 6LiYic l/J&>/trv{j j CltkznviaAh, QaJloJv, h. \&LL P-c, 9 'L-l Vcn-i, QjUh&ak \——Z 32 Catalogued by EUu . vY i UuIhaT Taken by Skinned by Received from When rei eived ]!> <■ **■ ■■-ti- /-. '-' "' ■:-/::. s^La«< J /? } ^tMtu>i.x. /, <?a(, \/^n<ek^,. 2. :. 
^ 


Remarks ; . & /2^cA .{■. 2/:. Bsuz k ■'■ ■ J,^'^ C ■ ■ ' ■' . -W ^ It & &*d 

(Jc. i.H. .: . . ;- ;. :^. fad, 

£ .''■ / 
"svA Vk wW.1* \? V5«nM&.V\1>» I & OccL 

J. J. -Mu.M-t; 
2. W. 

x. %. "&LJL 

i. -J. JHaw^zAj 

4. JHLyiJ7/l 2. w. tyff+a a w 
1 ' • 9# ■fr^scO w. 


J (£. #. /?,^. <4 . J-hi-viALiv &. #. &*■£ 

Z. IV. . />■ V i u. : ^ Hi u^ g. ?tf f://^U J. & t£/a f". TV-! i £ -j 


Number ( Irig. Ni 1441 
1442 
1443 

1444 
1445 1446 
1447 
1448 
1449 
1450 s.t-% 1451 
1452 
1453 
1454 
1455 j^. 1456 
1457 
1458 
1459 

1460 /?# Name ' Sex, 
Age 9. 

? 
? 


Locality 


Date VWcJL. 30, /fo& 

CtWv. % 
Qkcl. 30, 

QAuu. % 
— % — , I \ f !kJL_. 4a, 


I 
± fy L f , Jk QkoL. Ac, 

1% 

£o 
J/OsOM < 2 %aX J ■JL ] /db . So, /fas 
! jU-^ix. .2JL, 19 f>L 


? 


£zMs y 1 i 

7 Li, £2* 1461 
1462 
1463 
1464 
1_465_ 


0c£. Jb 3 Z#£ 1^ n, /-?/)<. 1466 
1467 
1468 
1469 
1470 a. m 

CUuv. &, <L_£ (J. / O^t. Sn, ifo£- 1471 
1472 
1473 
1474 
1475 / mm 


JA^rvCany, •J> "W.J&, 'tis J). ,.h. ', QtuaJv. QjVtuu, A I, /pC 
Qs£Y 3-Q, ffa'-T 
QMaj. £, l^joL 7, 1476 

1477 

1478 
1479 

1480 / 
1 sty f /i, QM*tYrha>JjL', QeUaJv. Si. 

2 


. 


1 -l-IS A. \<rv. A.% lf*S~ , 1481 
1482 
1483 
1484 
1485 


2.0 id 
I3M T t 


jUsvxs . SlX, I96C 
Ds£ . 36, )<}CS 
0>jiJ-. l f /yo£ 33 Catalogued by £dUM*tuL> Q/Uui*. < ' '<f*^- Taken by Skinned by Received from When received By Remarks 1 UmZZvl A. Mv&CL \(^£c^^<^& ) Otjuidi^,^ -vko. /, /foC tJJ^ltOiL S.W. 

■-' '-, -.''';■ S. 24J. fff^id 


& w. (fff ^ y ?■■ w - 94^- 


J?, H, r^d ^ w, iihiM \t WNtaA»!v\«V ( \w.-!/i> t. w. <fU*teU ,z.w. •f A. -' , . J), ^/tnctc I ZcL t.W.(fj£f^l Z.itf. \Vs\ Hfc W&Mmw \» V«i.\»fc-^.\A-,V»-n,\ 2.W. fe. #. fcu£ 2. W. %*A -i\ w^wa* \» Vv ViA'i. \i» V V \ VU (Z. &, UlcL . 


z.w. Number Orig. Ni Name Sex, 
Age Locality Dale 1486 
1487 
1488 
1489 
1490 VlK 1 ' 

1491 aJ 

1492 

1493 a^d 

1494 

1495 v ml - ■■■ ■ij 

( H-3-tzLj, QaJcaAu. So. 
$ 

_£ fat. ZSL, IfeS ". j Iwiejj QcJLaM/. jli. QCnr. 6 ' yiaXth. , 6 

? 

± 


.Oct. So, 
\CLJaas. 6, /JoC 1496 
1497 

1498 3^ 

1499 / 

1500 K/J 9 ,.h. 
Oct. so, ijts:. 
GLAaJL xf, IpL 

ft. t : S.X. 1501 
1502 
1503 
1504 
1505 


y 
Z AflS 

9 1 1 3 1 . 


UmyAA- -ea-j-e^ Ctc&ZwiM&j, UbxJLaJv. Qaln.lo. jjtf. r- 1506 
1507 
1508 
1509 
1510 ' ■ ■ ■- , < i - ■ ,- • ° WX»Ml«W, la-q»^/ Jec-yf, CLuksnvgyiJL' CfaLifi. 3* T. Jl^bst 

as; , 

j ., 4% ■■ 

(bid. .. i5ii y 

1512 
1513 
1514 
1515 ' nous •S M ? So nwJzA* A .14/. jr£ -'teo-c^-d J 


*. ;? ■i/t^ , L&+- 1516 
1517 
1518 
1519 
1520 V 1521 

1522 

1523 
1524 
1525 8 1526 
1527 
1528 
1529 . 
1530 c 

9 + h^rj ^jj Jiy A0A<f~£a, fU U^gj. I %>j>±. % C ■ : fit : e., QZbb&: ? 

A 
O 


- i 


i'Ctuq ■ /0, £. lASWs y. "'- 7, 

/2. WM. /^ 34 Taken by £.W> Skinned lv £.W. >-■ &• s4u*vC£iA, 
b.w. ($4h^ 


E. W. Q-ff^U 


til. H, GuJk 

Catalogued by^/^fy^L/ qcfj^Jy. Received £ri When received Bj Remarks tyuLcLtLo-n, , <-^0. /, //*>£ S/'A-ie. fit W '■«■ Am* V» ~W V°..\^ AA 1. \. x\. 4A ^w\ w«^v«{. \» W^vs-^&h.\'i&. v \v'i.wi. 

?■■ w. A 9> UL V 11 (EA &*Jv , j/. a^l W< >» %UWH* N« WA*fc^»K\A.,Vl>..Vl i 2. 1AJ- f0oU 

6i. :4, yIuJl 


\v\ \\<m*ix!)&. \\ V \ji>i.\\w t»v\ A-vm. t.W.QcUricL Z 1M. QcffU Z.W. 

• I It H 

2. W. fy$+U Number Grig. No. 1531 
1532 
1533 
1534 
1535 Name Sex, 
Age 5US fcl 1536 
1537 
1538 
1539 
1540 ■ i-0 6 

^£7 1541 
1542 
1543 
1544 
1545 4>- Locality la-c*- (lCi,C£U. 

£ IjLUm&u 9., &W o % 

6 


>vXtrnA< JS Date •. 7, ip& /o. 12, 6tvua. M, 12, LjU. % 

. 7, 

QaaX1 . 16. 1546 / 

1547 

1548 

1549 

1550 A . 

\>yyCAy4 £, lU-Ca, 


^Czk, • 3- ^7 *-X 1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
B tc'/i 1-jLl.trn, Jf; &kup. Li, 

7, 
EL, 

lo, 1556 
1557 
1558 
1559 
1560 £a3 I Lc^ , , ! . 6 

S3. '-l^i. Id, 

* 7, 
J2l_ 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 6j# 


1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 sp 


■.^ S, I P. t i-ca,. 1 ±. „ &R , ■ ,Wt^ . 16, 

UU4 7, 

\ CLul. 16 
1^. ■ tAAA-q . lJU 13 > 

la, 
13, 

IS. is, 

-13- - Taken by 


W. Q£, Skinned by k w. f^u. g. 2 v y^4^ 35 Catalogued by ?Mv-aaJ/Q/I/majI^t Cfc££in*L. Received faun When received B 5 Remarks GdtUi^^2JmddCf^ 2L&. /, /<jfo&,\£^fr! a tu^ u W. Wv\ Vn wsfcvM* V» W^OwiA^., W TA r J. JtVwCtUL J, M-H^CtjLA; . .^c A> 

.IV. . 2. W. fyff^d 


?• I A/. 


(0. &. /^oA 

2. UL (flf^ ))L A. 34-vwAiJL, 1 J. J). ."HwrUlAj 2. W. U 2.11/. Qd^Uj 


-» • r- ii » .r 'JU. ■a . J4-iwZJl\s Taken bv 36 Catalogued bv f X. Skinned by Received from When received By Remarks 


2. w. Q^f^O f A •iflii 8.14/. f<//^6 


£.M Q A. 3k/b*i£)>. ft. JL flU, M, /i^/c W^ j* winwat \« WW, M \A, 1 V M, tJtil g.W. W, JtoSip^^^Wi^Wt SiA.\VtnVw,. 'attX 'it, wfttw^ 1< Vff/W W,-W>\. V V i-Vl' # f^oL LUL <L 


Number Orig. No. Name t U;<J> -■ t I Locality 

%w . ., \ffosfi. 

„ ,. I ?. . P. <&>. 


Date Wm . /<?, /^J" S. 1631 
1632 
1633 
1634 
1635 Qinr. 27, tpS 
dU-. £ Lft.t SJL. 1636 
1637 
1638 

1639 
1640 


Cli^a. IS, ifrl, 
QUnr. 5-7, ., 1641 
1642 
1643 
1644 
1645 XbS'j toft 
Olsnr 3.% 14n.C Jh-t-ds. Q-g k HJr, £ tfte \(hrv-. 1% LfdS. 
\pdr. J,, hltf. AcOl 3X«6 A'X'J'J. fD'V'W. M itzmt^/. 34-rrsL. 


O I — . u _ P«f ■&■ (he 3 Jr. 4, lp£> 

O^t. 36, Ifo-S- 
Qaaji . 2,. I fob 6L^l . A, I<j0l> s. Catalogued by v . ,.,, l 


37 


Taken by 


Skinned by 


Received from When received By Remarks 
y J. y^mtmu 


/. / VU. 


' 


V 


/ X. 0. H-U-VLttlAj 


11 '■ 


„ 


l\ 


I) 1 1 

1 n It " 


H 1 i '' 
,i " ii " '■ 

H i. it 
" 


V 

11 V 


" 


'1 


« 


IT U 


ij 
2. TAJ. OM*^ 
2. W. QdU^ 


»l 


V 


1 .' 


„ 


D." 


.. - 
<! 
1 

H 


<J 

«1 

'1 
t; 


" 


. i| 
!, 
Z UL $M^ 


L&JK cyfjyU'. 


11 
1 


» 


u 


1 '! 
" 

M It 


W\ '-.* uWu V W\W.\^ v>\. t \- n -ia 

6- Jri^-Ut^o .4 ■ Mti n-tc.L IJjl C^JJjsul "2. W. t' 
*1 


* 
-i II *- Number 

1666 
1667 
1668 
1669 Orig. No. Name II 

5 A?' 1670 

1671 3i7f. 

1672 

1673 sJ 

1674 

1675 -.'o^ Sex, 
Age Locality 9 


Date -2, /f^6 7^T.£XLj rwyj 1 - 
A. j^ 3<l (JAlAl . AY, 1676 

1677 /«J 

1678 ^ fl 

1679 ^« 

1680 __34&L. 

1681 
1682 
1683 
1684 
1685 

IpQ, 
/ SXStr, 

isiL 4 * Uh.Ss. %L. 3o, Ou-ir. 2$, !<Jt£ 

SLA €, ip(, 

(Yl,<rxr. in. MPS' 1686 
1687 
1688 
1689 

1690 , 

1691 •. 
1692 
1693 

1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
_1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 


I tloffJ.w. 


-iPAj, Cik\'. SJtf IfOC 

Cu S. jj^ 35.55} 
Sato Ql2 jLr>^, Qa£0>. &. 

36, 5 03? lsis- 

A / 5: 


8^ 


tO-AjaykrnZ/, (AoJLk,L J A , 6 ( N-tt-ttL, i ., /. £ !GW. A^ /;^s- 
Qw^ ^7 7 /for OTJMr: 
-L, Z^_ C/i 34, 38 Catal ogtiecl by £W . . 7 uuLur Cfafl^id/- Taken In- Skinned by Received from ived By Z.W. CULui \ . f<tf^tv\Z<m , «6l£-©, /. V\AJe/V ML •- Y-tt vitzAj ?,. us. (Uf^u Remarks ,'/^t u,^>^<lli\ to wkwjAu 'wNfcjA.ViAl'iY \ V'lA 


> . tf ■ ^Yfl 11/feiy w. ft. tf. OuJL . ,? £)■ ^HtamAL'l <j. V4tLMsti>U Z.W.&cLLui & . J- <HvwJj- 1 W. tyff*U 2,24. Y3,ri Wi » *vw,vw& w Wv.\»j=\i\\A., 1- v %\ 133 % . A. 34-ixvZfcn. J. vyWh^JT <Lw- -U. tMCfcU*^ A. l V'' i. . t - ,-V 1 1 » -\ Number 

1711 
1712 
1713 
1714 
1715 I irig No. Name •-' - 1 t - 


1716 
1717 
1718 
1719 
1720 6iM y-u 1721 
1722 
1723 
1724 
1725 / Sex, 

Age Locality Dale 


4 

'Al Kim Art i Qw-. 2-7, l°l0S 


&. 


\pL £ )*a-Yn£As, i 3d, a .. 5 2 

2 8<J 6 36'W. &' . -. AS, 

n, 1726 
1727 

1728 v/' 
1729 
1730 _ 9 

■ 

? 

R 3jlX-. s~, 


1731 
1732 
1733 
1734 
1735 ■Sid id. { ■ 'Lia.^ol'hil. ' fUXJ JslJUaisn /t^x^Aj J/suJLa*. 9 &£ ir. 


10. (h^r. >^. ms 1736 
1737 

1738 
1739 

1740 if-ff 
' t 2 o 


QJoju. XJ, IJbQ, 

\0Ll. t» „ AxM^t . ¥ 1741 

1742 
1743 

1744 
1745 


m 2 _322 -f^t'ij-^J^t^, y 3. <&f. 3, mc 
\Xa-uj. . 

, OkcZ. k 1746 
A. + 36 


» 


1747 


' 


.. 


1748 


, 


1749 
_17_5lD 


- ■ 


1751 
1752 
&LU 


1753 
1 t 


1754 


\ 


3^03 


1 755 


ism 9 

I h. 

Got- ic, rpas- Z.Z; '-I6L. 2- O-znAj^tioaJLh,, GkJUjh. He. Jjasyis, If, 
ILu-tci 3 1, 3-S + ^^cUl^M^aAilU, CL.1U.U. % X 3, ., 39 Taken by Catalogued byS^W/j^^^ c f4U-ul Skinned by Received [nun When receii ed By Remarks w. fyll+vl/ 1 - ^ • hlU-u €^W^<i. 3^o. /, ' .- , X?, ^I^ti* SL.W. U^ ! g. ^ A^teL R.&, /i<i /£ # feud E. W. s. V, /2^J g. w. e. /^, ^H-uiisu/is JAL 


<]. i ( ¥t^-> vt&u 


>~ J) • C*4-vvnfe/u 

11 


<1 

'1 


II " 


•1 


n 


J) 
" 


11 


,1 :^ Z.w. 


2. 2^ 


'-H-l.i -nM/b ', ^JXTAA^JLI \v\ 'in wjWhv \i WAvA.VttWisY, Vi.ll 


Z-IAJ, Ol -» lA.Vvr,M.\» W. WWl.NAV^V^'l.l, Number 

1756 
1757 
1758 
1759 
1760 Orig. No. 


1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 3&%L 
■35131 3X. <jf Name 


Sex, 
\.ge Locality £ 
i 'j L4<x.-<~aJ^>, Jjs. 

'I qpl^JjL 'a, a. a, £ Date Olt-Tr: t, VfoS- + 

2. 

An (LA m, 

-UL- 

31, .. 1771 
1772 
1773 

1774 
1775 / ) ?4,'t 9 


JyOJluAJ S'O-v-e-, fifctulAb, QoJLlJo. ■££. (fU~if. So, /ps~ 

QVlcJL. (t t tp&> 

Qtcnr, S-S, ipc 

a-i;. 2X, If 6 6 

■% — . — 1776 

1777 

1778 . 

1779 

1780 

1781 

1782 

1783 
1784 

1785 ....... isid 

_ 

•U43 


lo-Trt.- f QjLL&auijJL, <- 
^TnxltjLzZCqcJwIl,, (2aJL*Ja. 3d. VU-t^. So, /YntAs, Cf«jZ*f>. & 5<r V0 V Hi a 
QhasuJx; (,, /fat, At? ? 
? bOo. S. aMeJ^aAj,. •££,. 1786 
1787 
1788 
1789 
1790 ; a t 

83£» 1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 >2 f I. v /Tt^dzJoM^MLMi/, LAciXo-fv. 3x1, 9 ■S, (fob 
. 3, „ ^•a-m^O/, 


i 
*t -O- ^,-vt 


^. ^ ^-<<- Cluxz . 3, >fo£ r Clu,a ■ SS y 1% Ctfu 

<2k=?^ 3o, jps A3. 40 Catalogued by ?M I * >U (?/, ^^^-q^^taC. Taken liv Skinned by Received (run \\ In ii received Bj Remarks 2. t j <^^^^^ &^Wt/^< , If &(■ 
JA . -<> . -% tea 

2. \ 
I ZL&. y^. S. J^W^r 7k/u t. UL ^ 2. U/. q^U : 5-. A • ^tffi'iA'iZ&t' •?, w. 


%fh^- s. w. 0. ^H^l-inXm. </. iM<A^ZZe^\ S.w. CH^^ii&aj I . ,'<W %W.ftffa*C 

£. 3£ Q*JL '2. w. cM^U, 


0,, / tUw% A. CHlisnuUr.. t. t| SH 8. W. Xti -„-*_ Number Orig. No. 1801 
1802 
1803 
1804 
18 05 w Name Sex, 
Age ! 
'. : 


■ : 6 2 6 ' 1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 m 

1812 ■;; 
1813 

1814 Wo 

181 5 ■'■/ aai. 4j i 

N Lucality Date P U. 


a 

& J. CrfUmM-d;, O-L, 
m i h. ^A.qjUkwA., QicLjo. 9 (h^J. .. IfdS 1816 
1817 
1818 
1819 
1820 t i VlJUwia&jLt. JU. f-d. i.->.,fe.A. aAa^j } 'CU/j/msrnsihhj, v. W. 


1821 
1822 
1823 

1824 

1825 83& 
5M7. 


6 j6 ■ iZLir^yyLOAA^, (-la-taJ^u. 

- '■ , ^' -'.-, GkXaJu. Sj. 


1826 
1827 
1828 
1829 
1830 7 A3 37 


-J ' ' Cct. s, l^os 
\^H /3 , IfoC 1831 
1832 
1833 
1834 
13. ZS<jL 


1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
18 4 5 •/ is%i 22^ 
HI 3%S jycccd^vMxJuA- $\IclU*ZA hd,(.> 

£ 

9- O 

t->uUL , >n-a.^hi, \Qm4-. A Qa!U ,bi. JM/, VLO..J, 


<r Qkw. L £ W.yv/l.hXo^ Uxfa. <*24- f 7, 
J A.it. •¥. 

1% (foS- '■_ -J- : ■ fall . 41 Catal ogued by ?<^^^a^A^Q/U^ujlo^rQ^/o^X Taken by Skinned by %JUL QdU iJs 


S.w. 


Received fr Winn recch ed By Q^faff^StfodUi^'-M-ci, /, /</a£ ^LiruJ^v % W. (Ufa*!, 8. W. ff/Aw. 


i.w. f^-^ Remarks ^H\ 'A lA«.^ \» W Ifcuh. \^. ^,A. Vl-frS. , "a«A wttJwMj. \» WVv^.HiA-, 1A- VI £)■ \Hi-vi.-Jtin> 2, W. fffl*^/ /5 ■ C^tUwAJLAs 


t.w. Sik\ ^wiAwij, \« Vn%K.»»\.fc\, wTiVM, SwN vfr vflYmM. \t Vm.W ■ ^.faV,\VliVM<_ 2. Ul fM^Jy .2. W. oM<U Y A. J^h n-rfo (/- J- t^bvnfiui 2. J. ,{. 
U <1 >| (ft. .& /g^i ^ , :V . /^ 


-U Number Orig. No. Name Sex, 

Age I Locality Date A-COl hjuA 1.846 
1847 

1848 _ ' ItJLCMAfbUt^ • jvcmuz, 

1849 

18 50 . „ >myuAA) 1851 
1852 
1853 
1854 
1855 ~ 


>:3S 9 

$. 33"b x 7b. J.3¥*W, ■ QU-v, ;i£ IS'ttb'-ft, II 0° i a' . 
^ Ci„LM, $a 

•N. 10, )p\ 
I'CLcM. 'A, ifoL 


2S 1856 
1857 

1858 
1859 
1860 am £ Oct. A d-a^ju/hsrw, GJlL&nuxAJL, GjajbJv. J4,. . QOlasv ■ A% Ifok 
JL. 1861 mx 

1862 

1863 

1864 aJ 

1865 3/33 

1866 iai t, 

1867 ai« 

1868 a/d 
1869 
1870_ jw; 

1871 *J 

1872 /ad 
1873 

1874 /J 

1875 ^ 
1876 

1877 
1878 
1879 
1880 um t 

6 „ QajLaAv. -Ms. '». :i'j.a Qak . ib, I fas' 
IJLwl, A3, ifoL 
Ohfy. A% ., 

-Uh _ 6 
a 

1 IjL, I<j0(, 


Wf 


% J« c. V ^+T-ind,, (M^i^iv. S>. 
tyU-tr. /A, IpS 1881 
1882 


I.tf3 


1883 


; i 


1884 
1 885 

1886 
-1687- - 3Xf vtcxa-^ " D,-6-CJ><, •J '-oc-ev. 


. Ul, A 

_2l 1888 
1889 
1890 CL*haus^i^L4iA o Aa^/ ~<ft,'Ltm.<nviii J ) J. . Ansnl/ 


i f; "-jryu/yn.Jh' 4 L i &£, .. 

y^ /3 ' ■■ * ■-f,.C.~-> , i i-x ■■'- h ■ -J^- X-Lt. IV, /foil S Q4-tn-rd/, 


Taken b' 42 Skinned by I < & #. ri^jL Catalogued by Z asuO U/maA-uxv u^fp^ds. Received Eroi When re By Remarks tjfdUiKt^XX' 'tflujzturu- ■' . . I, ffM tyir-ui&n. \.J I ' 


. a .. k 

Z. w. fylf^-U •i » i n % i S •! 1 0, J . i^a-.t'ti.t 4. ~fyti™3tA, : 
V g. ?&>. ^/-/^ g-/Y / tyffad , v. & , */, tuJe. -* K T— 

p 
2_^ "1 ' fa TwT^TwifS!t^~KrW^^Srii^3 : Tn7ii 7 v . ■ ( Number Orig. No. 1S91 
1892 
1893 
1894 
1895 Name 

I2SZ 1896 -£-l£i 1897 
1898 
1899 
1900 3*7/ Sex, 
Age 6 Locality Dale 
? y^L.„, 7^/.. .<v £ 
cl A3, J£J_ /^5" ,/y ,i-,wL 


/■* ' ' . * 
3, 

-2? 1901 
1902 

1903 
190 4 
1905 
1906 
1907 

1908 
1909 
±9UCL 
1911 Iffi &L0l 


it* 6 .iult-rV, yjillaA/. 4v xAx ■ .'. U: 


M 1 , /ST, — !<?»£ 
2k^, A/, '^T 


*: "0 , '* l^Ty-l^-ft-M/l/,. < -lTi^ Q^ i Jv, J^ 45, /f^ -^K- 1912 
1913 
1914 
1915 


f #.. i/:^ ^uA^. ^ 


^nlrtr*u-viaJL. QeJiosh: CM- 'n^AjtMatlaa Jr<L. -left-. — 3o, Jr/osT 

Cot. iS~ iqpS 1916 
1917 
1918 
1919 
1920 up 

l<?3S 

/Sfco 1921 
1922 
1923 
1924 
_JJ925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 1 if A 

1 34 / 


1931 
1932 
1933 

1934 
1935 


" Mxt^nja£t4ia<u o. $uz4-a4*s t 


Vj/Lrfyt^^i; . IV, ■J-ds. A ? 

£ 

u. \Jtlr-t-d/ } (XajLaM/. Uti fofeffzJtrUs, (-AaJUAv. Sis, O-tfrAs r\ * I. * » lu QltruT, II, >jt>S QLvr . ' II, 
(fori,. JB_ Ijoi. &jU t 


I, TzAr. 


£.%, lyes' ^[jc "' :■- -I J-, (Q rug/ Jb-aL. 1 3, /foS- 
1% J^_ 43 Catal ogued by '/,,. „.,,,- , ^1-^ ^ Taken by Skinned by Received from Wln.il receh ed Y-, 


T i .- 

By '' ^ ■'' ' WiL^ J- iMvmfei -*4-<A>VL7t£Aj w. tyi^h^ ■■ s - w - 9#^ 


^. x/ ^i-.rLi Remarks Wfr 'i'<i wiwmij. \u W . \Wm. V.A .'fc\ A ^ - >■ Til* f .j < A \ i , luiw^i \ i > Vv v tei>Vil.-Wvj),- i y V-- 2, .'{/. s. w « ii ff.3^ Qcfh-ul g. at( c^/» W) i Vn wWv \u Vin V ' j^.\w'a\.,i V Iti /fl. (.M^vx-jLiy J/u-) l <££-■ ii r- £ 2^. $^W 2- W. ffy***L E. 2//. a i-i^JU ft. M. &* 

£.11 . £3 Number 

1936 

1937 
1938 
1939 
1940 Orig. No. 

/ 
.33/ 

3S2. Name o. £>tjt4&suy Sex, 
Age /" ' "a < f ' a ^ l f ljZ '} e ' i ''^ ii ^ Locality 1941 
1942 
1943 
1944 
1945 o'/A 1946 
1947 
1948 
1949 
1950 / 

■ 1 


^.-„'( I I Pi** i Tat Ml. J , J ViUl^CU^t^cL^t. 1/7, ot- <o. 377 & 

£ 
£ 
? 


Date 

L is, "fos- 
n, 
>s, . 

1% . — 1% 
is, 

1% 

IS. IS, 1951 
1952 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


SSI U 233L t 9 
4 .. ... JCLLju 

_fi llaiinndrtd) P., KJ&j*. /to/. vur. 1 IS, J£- C-IF 
o 

£ 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 


S 


I" 1 I 

-J- 6->^ JJi ta^a^ loo 

£ 
9 4Wu-:, QajLfu. %l. 

2. aMm****) ., , QcJaj,. JL. a On^r- I, 1966 
1967 
1968 

1969 
1970 3511 


A _____ &. Ch-icZ. 30, /?«j* 
_ H; . .. 1971 
1972 
1973 
1974 
1975 : ^ 1976 
1977 
1978 
1979 

1980 / - j..i*e 6 *u fi - ; mJ. <2llbrrv a A&>, QJLauL, 
1 . .4. J (2u^. , A 3, /^6 

£ h LJa 

Cf 3s¥4 vajo-i th rljuxn ■) At . n t-haJlni.atCi 6 Ci^^rj-d^iv, GcJUsh. J:4 


Catalogued by vuL Taken by Skinned by 2- UL ffUiJy v. in #. i'^A Received from 


\\ lien recei\ ed B\ Remarks GaJUfaj*<j 'tyfacL&tryx, ajic. /, /</o(, ^k5U«S&l -L J— uri fo.Jl. /ltd e. &. b^a %. J- i'4t^v,^6ui, J. Js. j4w,7/>, 2.W. <j4f^ 2.W. i^6 44 


y-. r^j, 

2. W. 

e. i 

8 , //'■ (f0M«l, , 


2. w. a<tt+-id 2. &, &JL £. 14/. r- <j. On-ii-ivii'i I. w. 

ft. -M &^l -KwAt/ ■ - W - < ftt* U 

(2. &. Oud. -> — t — «- Z. W. (tfH^<l I 2. W. A J4usnf// a. Mu<vistvi< ' '! z . .w. Number Orig. No. 1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
"001 
^002 
2003 
2004 
2005 


Name Sex, 
Age 

C 
+ - 

A5f (7 C ' - /' -i ---)i at.JuJ-OAlA, Locality Date //, //«r 
J^. 


0s\ ■ ' i*. 


2-f. _Lit 


leu* 
it 

V^O0-i/ <-?, JvMA*- I 


2 £jje% 7, „ 

LI. 3, 1pC v 3m 


+ -iAn.vha,cld-yii, (MiLlAu. &&'. OUrv-, 3, ifes- 1% l?6t, 


? 


■CC^O- A'-eusubu 


h/l/A/1.l4,AA.»y i J(«tM/lA ttS'Sc'U). 7 e Sd'7b. 2006 
2007 

2008 

2009 

_201_0 


^7 J~<rbiAuL<L ^rfrAtuoi' . 163l'3oLW. 7°S 
?] 3o°72. IIL'JO'W. CLJty- 1 /.A, /?^" flz™-- ^. 2011 

2012 

2013 

J 2014 

^ 201 5_ 


/Sod; 

/3o/ 

'• a 


& 
? 
? 
fr 316 

2017 

018 

019 

2Q2IL Slrro J/7/ '-.< «- ---/■ GcdoM, M. 6 N d&£. 2021 
2022 
2023 
2024 
202 5 

^V. B^. h*. ■ritoM/*^ Cb/rtsL. 
2.3, lft>b 
II, ., 


\Jk trcL - ; : yu tfe _D „ .. . . 45, IJ06. 

■±7, (?*£■ 

10, IcjUQ 

/*, .. 
-J6, . . £ 45 Taken by 


C R. # ; rive* Skinned by C U - -'- rl /2- ~U-, i&lcA 

Catalogued by^,^^: f ; . U^fo^W,. Received from When received By Remarks -oU&e-n. > ^ / /'' </ 'V/ o 


le.^c* Mi Y /3e^A ' W. I ffrt*L< ■ W- k A ■ . 'Vit i ~5T L 't. u. r. (ft. <M-. flz^cJk* 


^ J*rUvi$Hn J. *fil;-~fcf<t 


2. M Qcff*U ? Uf. <U^L 

J. <Jk ,/yiHuu l.w. -t- J ■ ' 'i" ■ J 'i i ■ t~ ■ Number 

2026 
2027 
2028 
2029 
2030 2031 
2032 
2033 
2034 
2035 Orig. Nn. Name _.M* I I IHL ^M ' ^yi.'Jn Ar-iJrfafJst ■*"** (rll (:~-l Sex, 

Age Locality 


s 

&i/. r r- f ■ • 'Ms . C-L/skj. JU-ca -it-, iu*a/l. •££/. 

C^uliJklt<JclAyl r Xiy , (-,faXadv. a 

J4: Date OUtS. /foT 7 


-■". 2036 
2037 

2038 
2039 

2040 


ft 

A ZjA>± . .2.2 /^/, j 2041 
2042 
2043 
2044 
2045 3^43 -%U o 

+ iM-tr-trtb, h, K, 


(Lt^. 2046 
2047 
2048 
2049 
2050 '31 si , QaimA/., s&. 


i-H-ty-ir-at . &. 


. -5, >?^> 
Jk^WlA- ff*6 2051 
2052 
2053 
2054 
2055 W /W/ _2. AP «-0-tf-%!/ cA, W-<H'~uL- /&.CA' "it £ ■' Oru-,r. '6^ 2056 
2057 
2058 
2059 
2060 2061 

2062 
2063 
2064 
2065 2066 
2067 
2068 
2069 
„2Q7J1 s~W\ *%t 7$<c 

ZSfl : 

I vdd^-uAu' A I l£o 

9 
1 , 3.1, I^Ok 

QkcJl. t£>. 
htrCinl/S:, 


J<1/. 
14/ $<JUJ,, &L. JU,, tfot, 

ir. 2 x, i for JLi, . i\ l(J t. SO, lyoJT. 


46 Catalogued by Uv^ulJu fclXr6^^. Taken by Skinned by Received fri When received By Remarks (Jl. 'A il^L J. J. JrtruZb-L ( f«. k*K4^^fiflX.dJ&iri^ ic /, /f6& 'W^; uC&e-i^ °. a//. ^ ML ft. &. OlsJo t.W. q4l+U 
2. 
s, w. a UK fffa^ 1 2. W. Gictl^ui 


yl $L Zjal 
tAsl/v ld< >d- '^ikAjlsl; ?.. 1AJ. yt/fi^' 


\. 6. QyO&aoStuL/ 
r 2. W. (2. Oft (Q^L J, <j4-Usy-l£iJU (2. JA /3^l 
(jt. Ji. a^cJL 

■. . -y . aJ J ^js s. IV. fyffiU> Number 2071 
2072 
2073 
2074 
2075 2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 Grig. No. Name Sex, 
Age „ kf t ._ /■■-t//t -.-! / lotq ws XILI 

tTr-trt*, CiaJU'iAv, Locality Sir? ! ' Q e?fe£? i ; t it t a. /« J^,. Date WvLlAt. ■JriA At /-aM^qsiArlij 
21, I pi, 
AT, , £ ^6 , lf6S~ 

is, . 
>*, ■■ 
-&. J- !Ja,h/uyytJ^ti-i-v T LflaJLaAv, 3 & 

^ . 2086 

2087 
2088 
2089 

2090 3S.3S 
/S03 £ 0. Ax^oyyi^^AA/, 


u (k^r. UJsv\-xAolt-vu , ykdUiAT. , & 
14,, C j,J„fr , &. 


fa* a\ /foS~ 
J£ « 2091 

2092 
2093 
2094 
2Q95_ l&'rt . 
jl^. Ldx&Ji&4o. ■ -•- > £1 (h £ •*-!/".. 
^ if of 
-7, t-fM> 

■£ a j w 2096 
2097 

2098 
2099 

_2UQ0 
2101 
2102 
2103 
2104 
_210_5 
2106 
2107 
2108 
2109 
_2110 2111 
2112 
2113 
2114 
2115 


5 J , 


1 
% 


L. Qtinr: 2X. 1 '1 .. 1, 


- 47 Catal Taken by ogued by I^U^tu-JjOAJa^a^' i ^ Skinned by 2. & 6^W£ 


Received from When received By Remarks Q^L^j^cu^^^hj}^dl^^ ~ f f f <3A& %t££*teUcUj S. W. £ 24/. Qdh^ 


2. il/. ##U£ mALa o ML J^ 4- Mu^tnAXAj tt . <?l_j '^Uspz&Aj 


J. j4%>c<vdiA; y, J. jbsL^JtiAj tl II . 24/. cM+^U fg 20. ^#h^ 


J. ~Muyvi/(iJb 

8. ^ <3uj^^ jr. d. ^ftHt^i, '£, ILL Q (Aid; 


Number 

2116 
2117 
2118 
2119 
2120 2121 
2122 
2123 

2124 
2125 Orig. No. Name it '■' x-SL&Ui * AV\ J/6o Sex, 
Age 


£ % 
? Locality :> tbxJCaJru. «». 

VjwT/\^^a^v\y l ^-\<xl^i.Ari/. Ufa. 
Date U. 1% WBl, 2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 ^7/ 9 
? 
? Hr 

7, tp<r 


S.WI las. 4: (fruvy. /% l^crt, 

'7, ■■ 2136 
2137 
2138 
2139 
214CL ! ! 

\A>, 
CLowtvUiAXiii QaJLaAv. 2a. A :C *7, ■■ 
2141 
2142 

2143 
2144 
2145 2S7S - t 
i , Q«1aJo.(U. 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 2151 
2152 
2153 
2154 
2155 2156 
2157 
2158 
2159 
2160 31 5S, 1 1 ?i ISO I 


£ 
* ■ '- I y-ir^acUn _ ;, -ixLxlv. ■Ms. 

■f I Qu-v. 1* L3^£. 48 Catalogued by ?^ AA ranAj •QM/v^Jhuirtyff*^ Taken by Skinned by Received fr \\ lien receh ed By Remarks I - , -/, ZjLoX Lja£^MO^> CiCfadUxirn, J&Lc- I, '9*^ .EW^-iafcv. 

2. ^. c 

1, J- Jjisuvi^ 


a 


%t£>U £ ^ ^v^ !(/-■ ^ ^UsvOfcA, l\ 1 


. IAJ. Q^f-6-i^0 . 

2. W. 1 J. j4u^ots^ filusyzAJA-; 2. W. fyjj^JU £. IAJ. (0^U 

U " n : (J?.. &. &JI -y-tro 
\fc. &. /3*x>JL 

g III (T/LP^^J s. w. <^W ° u \ <0*u 

J- J4vivuIa^ 


Cl u u 

r, 'I Number 

2161 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 I (rig. No. S.SII Name ' 


.-i-tV 


Age 

Locality '(J-m-. 


(&e/ Date 

/^ . 
<3 

/A /fftT 


■ \PJh&™,rirl,ii 


1 £ 
i&_ 


_ii(L 2176 
2177 
2178 
2179 
2180 


d -I: , LltzJL<xlv. Qfuy, W, !<)0C % lor 2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 

2188 
2189 
2190 s/y 


1 J, 

a. L* J, 


6, 4^ /fas- 

IfcC isat AA<>7 
IfOS 2191 
2192 
2193 
2194 
2195 2 
ft QcMUo . Jk. 
9 at. U. 1 , 0£. 24, /for 2196 
2197 
2198 
2199 
2200 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 3AS0 
2>3'4 

S3 If 

$3 111 

'.5o5 ■ 
Sao 

330? 6 fyasyyUzA/, GrcdtaM. Hi.. ? 

?. 

& 
i )jtt.vwz_^s 
Qs^-q ■ ?, % 49 Taken by g • • - } Catalogued by J Skinned bv Received from When received By Remarks ~£t 

'/ ■' - • & UI. 


1. t ^Mu *J&Ji _il t_ 


(7. .4 v ^ 
*/. L^U > ^fe/ 5. V Q<:f^^L 

M U -a. ^HtsvCtzst. i.iAi a<£f^<J- g- w- ^nXub (y. d — ~t- f Z, W. <f$*>*L 2. w. a^J M 
^ *JL &>.. rU. rf-exJ. VS. IM. 


— n pi n - Number 

2206 
2207 
2208 
2209 
2210 Orig. Nil Name Sex, 
Age ! Locality Date 8 U , CkaJlasL. A^- 
&JlosAj>, GcJbUv. $4,. CL^a, . v y /jot, 2211 
2212 
2213 
2214 
2215 He,S y\JbCu l tM*JL)^iis. wis. m « Oh ^y /7, iyo6> 
/, 2216 
2217 
2218 
2219 
2220 SM .? 

2221 
2222 
2223 

2224 
2225 * 
9 


_ CuJUj,. SU. ? .. .. 

o « Qcfc. *f } lya-C a#. % /?' ¥*£ ZS; I <?lrt> 2226 
2227 
2228 
2229 
2230 flJt 

33/4 
34 

J;, (ftc LXu-^ 2231 
2232 
2233 
2234 
2235 33«? 3.36k JJ31L- i-xjLA/y QclAaJv . Jit. 
H. QJ~f. 


7, \CL. AaA^ ■ 3, 2236 
2237 
2238 
2239 

2240 2241 
2242 
2243 
2244 
2245 £26<f. 33/i £ ° %^^e^, QaJUjv. Qi. !t(-1 WA>CALrnifol', Jra-Hs.^isinJAA '* a -i'\-&A.£jly<L,, Cl ^^p^-^M^, Qc/^J^ J4. 

■/■-A- $*■ 


JL. 2246 
2247 
2248 
2249 
2250 

I VVtr~V . /s> ) 

<4tjJt. AiL, 50 Catalogued by SUw^a^/ Ql/swxdLw C^/^z^C. d. ^HAylMjyu W. C J- ~&OU>A%isL, 


. A± ^rUyvhZsyi- ^4-Uyi^iZi/L, <>- kHw-vUJIAs 


2- 1M. $4h^ s - w - &ffi^ 

C . 14J. &/fWe6' "S. w. fy$U^ 
JLML ' Z-W. ^#^- 


$■04- O^L 

S.Mf. *U$wb R. U- teuJi 
t. W. &^p^L .fc.Jt: fLA. J4. rhA Number 2251 
2252 
2253 
2254 
2255 

2256 
2257 
2258 
2259 
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality _ 'jM a Ctn -■- ~tta faxJv*Ynt-*MA' 2-US] ? wvlAj , fyAfv. i Uy. a . .... 

?" ^dt^cUifroML, QJUMj. 2*. 

o .. Pate £>, 3^ /^«r 

12 


P73 (htnr. h ■ *?, 2266 
2267 

2268 
2269 
2270 t $ 

X JvVL^tL; 
/- 

£ * r. 3,0. So 2271 
2272 
2273 
2274 
2275 nil 

f, : (yuv II, I fat, 

I, If oS" 

lb, 
-LL, ifoi>. 2276 
2277 
2278 
2279 
2280 


-f ija 1 1 '--44/, y&Jta-fi/. A yUXaJii, . M s. [Oct 

t 3o } /</oS~ 
i. //, 9 a(, Ok£ . 6. Wof 2281 
2282 
2283 

2284 
2285 /S?o 3 s h^jub, CLJLfv. k. 

2 X . .. 


&t/. 2W. *■% ., 2286 
2287 
2288 
2289 
2290 iif 

33 7* £ 
£ 

X si (26&m«^X, QJLjv. !k. <2<^ . a. 3, 'fat 2291 
2292 
2293 
2294 
2295 St6 

S377 


(Get 51 Catalogued by ?^by^uall (IA/swaA-xt ^/-^X. Taken by Skinned by Received from When recen ed B\ Remarks fl. £. UlA.aiA/c } A ^4u^t^L '-fwyKs ^UdU^ J&**>! /, !?£><£, ^^^ 5 »' " - »• 


" 

1 D «...,._.,.. 


S. W. *<j0+^O 2. W. ^4^J, 


( « >~ . .. , 0; Yi • *-t M. <*■ ^k-t-Tt-<4tA. 2. UU. ^PU 
%,UL Hl^ 


4. <j>Hwi£ i s^ i J. ^iCw^/,% t uu. -VA^ 


2- W. ^JcU-o--vo(j \i.w. %^w 
i A (Nvv^to, U. Jf. ,~X(u»nJe&- ?.u&$™£ i.w. ^f^U o- "Mn^vxM^n. dfyiwTe.'i. Number 2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 

2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
2310 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date U/fC C I UryU. ~tt/U /ira'TulVVn.eAvtAA ■ . 3^4\ : I 

3 {,73 


c/7 QZaH/wi /mMj, (AaJfsaJv. ^<L. 2kyd . .2 5., tfe£~ Gm^o. . i-'iy If* 6 

Jut*. . a- 3, ifai~ jlx , ffoc 

\ e-ds 7 '. &k4s. . a, .. *6. Ctz/^,-naSiI*- , W. A% /fas' 

c3-JL(j-. .2 2., IfoC. 

■iW,. 2-2, i^eS- 2311 
2312 
2313 
2314 
2315 


-*?, 3d, <Uajha A. fat-ire, QJUh-^^aA^ UaXaA,,, A. f YkcL. 30. I<?i£ 2316 
2317 
2318 
2319 

2320 17^ KAjnU, Cja-laUv. SU. 
^ .. .. ^ 

^ 2321 
2322 
2323 
2324 
2325 /a?a O A Ullrt^r^LnJtju, QaJroA/. 'Hi/. (Jhtr-LT. -2.fi, 

(YhcJL. !o, If oh 
£k£ . S., IftC 
Qlmr. I, 
. £S . 2326 
2327 
2328 
2329 
2330 f- yk^wnJL, QtaJ^-fv. Si,. o 
-+ \i-ts, Q/^yyyteuUijj Qb£aJv- Si. , J<x^ui*iy ■i&j. Oct . L, //aT 
Qh-cJL. 3o r \fo(. 2331 
2332 
2333 
2334 
2335 
2336 
2337 
2338 
2339 
2340 J 0. QlAr<-l. M lAJL, ^LyL.^iy. S>i,. a JUs. lb, 

$0, 

to, 

jc.e. ID, If6f 

1% 52 Catalogued by 2M*s*stJ/Qd/A^*Jkvv-- c jhjf£+^- Taken hv Skinned by iff , w. %?fW t. w. ^4^l 

I d. Ctt. /3<uA 

,/. -a. /°k*suL&T_ 

\2.W. ^W , Received from received By Remarks ffijA&a^**' rfiAcL&n,. X)jic. /, I fc(, %Ji&^UiA a. si. /2^x j <9. $4. &<J. Q.J. Jhi vo&l. I & 66.<^Uisi ~ip. k a. a 


/?. tf. i&^JL 


'■ , 1 1 . 


y. . /S. i%»ife, 


%. A. '^UwL&A, 
(1 
y ,',.". ^,f4^u \z.iaj. &/^U -* \- z. w. kfiUx />. ^MiAsnXvi EL 
I y A. ^^vW^Zc^ 'I H c. w. m«uit i. in, s m*nju 


Number 

2341 
2342 
2343 
2344 
2345_ Orig. No. Name bex, 
Age Locality Date 2346 
2347 
2348 
2349 
2350 2351 
2352 

2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 
2350 


32« SIS sVfl ? 

o' JUmj (yhoA^n- jUJUvtd., ex. 4a. j 

9 . .. ILUJ 

ft . .. f.l. '% ifo-£\ 31 3., I L -UL t hJL^L, Li. 1. 1 

\/La/Yl.yv9- KttAMyyyu KaAAAAJs 
Vh^A,. 3_% y , V4 


S3U 
£ - .. - 


2360 

2361 

2362 

2363 

2364 

23_65_ 

2366 

2367 

2368 

2309 3.3W ? (hosJtrr^+^aiv, QJiaM,. JU. tykow. -2.2, 


"o" (QsvnAjL, &CUJ, QMoyv^cuJL, Q«-bxjv. Si,. 5S2V 
a. OtdLAASPi/ . fiJJL. ft, 2370 9 /kofil**^ Qj«Jls>j,,%. (th un ek XZ , 2371 
2372 
2373 
2374 
2375 


? S- ty«A/-T> J i+-<rtj!/ l Qa U cd v, ■& GLfvvJL it, Cb^,, 2376 
2377 

2378 
2379 
2380 
2381 

2382 
2383 

2384 
238.5. £S2t, 
2SSS AW, W> /QXi-llas /OUo.yntl-^i/ 

+ vQAnJkju irw<. t A Lfx> v™ gyilt/, QJ>f>. A^ (bid. iz, t IO°Zo'%. 161° WW. 

A in - „ - 


JL ips~ s 
2 it. yf. &J,, 53 Catalogued by S^a^*=6 'U>. • ' ty'/f^^- 
Taken by 


Skinned by 


Received Erom Winn received 


B) 


Remarks 
(2. 


ft. f&JL 


ft. & tfxA 
~- 1, ' / »n ,r#f *~ «■*. Jj). J. JfrL,^. --i A. &...**. (8. c¥. fi^A 


2. W. ^jf^L 2.W, %c0^ls .2. W. 
a w. ^$W 2. Itfi &$~uL i- : Ma.'h31Jl — * UA\ u w&w^ \t Va.te.\&\A> t-^-M< 


l.W. ^f^d. 


! i w > : m wi wi .M. W W^t*>. W- <\A , V V V), g. Hi &j^// g. J//. &jff U,/ f : . : r; . 

£.7//. £^^ '£, /</■ ^^ $.,# &c/ V, UjL Number 

2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 Orig. No. Name 


f- 7 s ., 4tf 47* . a 4. ~<Ul •>- ir4tA,- Sex, 
Age- Locality ? Jf°3? h. ll/ 6 lt"W. 

$ Us" .. 

9i/3'A>'77/ t6$°S2.'l4/ Dale -f. -^ /6-°2e'7l.-l6& 4*'yU. ' 

? fS"^o'7b. /Ji'/a'li/. 

/ k\m.oi ( . t <yb, io<jta.(,'iAJ. ,<Qc^. 5", 
SI 2396 
2397 

2398 
2399 
2400 S m-ox^'-yv. /'070JS "W. 

^ i^fo'Yb. uo /a"W. ! . /A 2401 
2402 
2403 
2404 
2405 9 m- c n'n. /6f°&6'yv. 7, /<\ /y*i 7' 


'■^f- L±, iffiS 2406 
2407 
2408 
2409- 2410 
2411 
2412 
24£3- 

2414 
2 4 15 fas f VcSCaiMSu £~ fi'ift'Ti. iWll'l/U. $ iyto<}i,. )is.«to. — 
$ iq>3i">h ni'ii'W. 


3U+ -surr '1 Sb ■$ I4°¥t>%. /&J'S6'Xl. JL/YVYyLCAsiv* 


■trer 

2t. c;Vi/vt/>^ LskA^/iAn/. He,. Oct. g; IfOl JIS. IS, 2416 
2417 
2418 2419 
2420 
2421 

2422 
2423 
2424 
2425 m ., QkJLuv. -U,. jf°ii'7b. /dfojzo'W. 

1 P V,-. ',! UiLj /2i '? /-]"f-c'%, /I/*/! 1 ]/!/. $ r % V^ArHAj) Jk as, 

j) * Jy. 14, — tys- 

as; 

as: lint, JsLJnfc '. 2.426 
2427 
2428 
2429 
2430 53a Sif. 
,JL. -1, /yos" 
/S, .. e>\3o .. -. .... C «*5L, 6 .-0 JkJ<i. is; /jut, 

*% ■■ 54 Taken by Skinned by Catalogued by g^^^ fe^j^^^. Received fp When received By Ri in, uks £.M & 0-" ^ Vu.i JtZK, .O.W. ^i^fincL I GkJaOv^a^/ tytjiddw. 


02. #. a^cL 2.W. %4f™L \ 2. w. ^4 ^Jy 2. W. &£ L,J, y. ■d. $4ia*c&o Jr. JQ-iA/yijiL^ 

d /. OuJL 

Jk J. ^-VXstuL. 

.ft. a/, Pu^A y. J- $hw\ii/>, J <%. MumAa, Z>*-c. /, tfe£ fo.Jl. fi^cX 


2 ■ MA fa^U^ ^iA mttky^ \i \m .^w>hA.fa\. ^t-wtt 2- LU. *u£^U Hn\ n tuVwm, \n tm-W.^A.^-At WIA 

*kA ■ ■M wW i m \» Vw.» »ik,\^.'>LiA. ^t»«v n ^.^y. /a^oX .^.<#. /a*^ ^u% ■?TE TTparr :jU uV^a^ 4n\ un mKirnui 'm hu-Hwi-'tAi A i pV.w W H ^*H4/l-^fc;> 9- iJtV^ T 

£• 24/. $<#n^ (WLL/H/UA, 'P-iSGlsin 7 . 2. ^ ^.^Us (2. Mr. G*Jl 2. w. ^44+^u , ,, . 'I 1 1 " 
- . II ■■ > , ll I I I I I . ■ t Number 

2431 
2432 
2433 
2434 
2435 2436 
2437 
2438 
2439 
244D Orig. No. Name 


-, -c^tt u VS. Wsi Sex, 
Age Locality Date O So rm.u. A Jr£ A9 /Q-CJHL Si, &A-eJ*^ VCcc&j. $ . 

? So (YK. I 


4 ie. 3o (Wi. X W. 


2441 
2442 
2443 
2444 
2445 W8 Si- 1 , 


l UA-tA.-t / l/, 
i 6 Avuiz. 

"^0 Ovu!,. JL. 2446 
2447 
'2448 
2449 
2450 

■OOj. 
/? cJ~ 2451 
2452 
2453 
2454 
2455 S)f ? II "II '7b. I ty ° 0.0' W. 
¥ WAg'TZ. 107° W. 
9 'H'Ho'Tb. /o-fyo. 

ft m-oy-t'ifb. /dfw. : l^oQ 2456 
2457 
2458 
2459 
2460 -£ ii d n 1 yi. it><] 6 2-6'yv. 

? /4^o'7l. llo°tt'W. &Xsfck. 1% 

0*6 ft : 2461 
2462 
2463 

2464 
2465 $(pn r ? w>/i'yi. i of it, 'w. 

9 I^^O'Yb. /0^"W. 'zfc- 1 3, /faS~ 

fa, 

3-h „ 21G0 2467 

2468 
2469 / ^zk/ujUIoJu! ■ 4nA ? 

o -IAjljUvOu, QuAuJi -. ■'. ' >d; -*sj- ^.H-tr-troL , tyly,. ., CrsAr- s, 2471 
2472 
2473 
2474 
_2475_ o 

2 6, 

5. £)xa^iXtto, Qsdbjv, l i (fe*or. -47. ^"^ 23. 55 Catalogued by td^ ^-oAxJb (U^/i^d^AJ- <-^/^W Taken by Skinned by Received frum When received B 5 2. yu, ^4^-JU Remarks U- W- J +f-£-*lA„ -<Jv*mk, £y^dJu*^ /, f?o&Ztfd!c ucb^ 1AJ. ^tfftZis 2. W. £, HI &({™L t.W. ■*& 


9.JI ^Ul^nf?/,. 


£ w. kg+^C ? 2..W. ^c^uL ZJM, k^-uO 2. W. >. a. ^rUi^tuL ' n . :H, far J? s. w- m ^ ^ &.<%. (Lol w. &-ff~~J. 

xhr^wyuy tf Ami 1 r 

Xumher Orig. No. 2476 
2477 
2478 
2479 
2480 2481 
2482 
2483 
2484 
2485 Name „¥>mJLou AfOAiL&laXaj Sex, 
Age Locality Date F CH-trtreb, QosLj-y. is. $ .. 

•" -Jflffuuu, 8ul. o<*. 'p, /Jot, /-% \JLk&. sls, 2486 
2487 
2488 
2489 
2490 H£7 


^yUVYUW AS, 2491 
2492 
2493 
2494 
2495 £ 
£ " CH~ir-iraL, QaJLJv. JU-. 


' Oct- ■ a. /f o. r 4?- -<&/, 6; f/c^ 2497 
2498 
2499 

2500 IhJLjuAUwv, J $4. iWvt . A-fj S'jJr. 2501 
2502 
2503 

2504 
2505 i??7 if 7o 


, jJi»& , ^d^. «&„ 

A? .A2, IJQf 2506 
2507 
2508 
2509 
251Q_ 3.&f .. ¥\ iHv-ird/, QaJbjv. jL. WUr, i>, I fob @S 


2511 
2512 
2513 
2514 
_25.15 
2516 i i 5" , 

?£ . i ^LoJb&Jnj su IS, M, IIK ? 2517 


• ? 

4^ 

1 

J- 


c3ze-v- 


v5" 


2518 


i?d . 
L*t<j^*xx^ 


-^5 


2519 


2520 


,. 

56 f 
Catalogued by £cUv™dj QAIm* 


aMkaJ- <°j /-fl+^aL. 


Taken by 


Skinned by 


Received from When received By Remarks 


;%. vi /GDl S' A^wLa 


v ^ A4. y yci^a 


Lfid&*4w&+4J fStfJvtcUtLe-vi. -2k^O. f, ><j/a£ ZtfJ!*^<Uin 
VC . &. ?3^o$Ls 


Jt. r2*~l 

y, a. 34vw~fc?i, y. J!. /^H^^fe^, 

2. w. ^JAu i.w. %^u \. J. Cfyus^/f/l . %. J- CM^m'&SU (P. M. y&oi, 

VnA v\ w>mny, \ c ^iB.^.Ht^.^A, \ )l % 4 \ (I a. ^MunnZuiy r. A!. {M-usvvfivti \i. A- OftAnvtgJL. 1.IAJ. ^f-U, g. W. tagf^U 2. IA/. ^ff^l isU-vtfjtlA, Y JOuyujL ' C^htyyiAiJli f A**i Sf. 10- <MvuvvU)- u H- . jO. ^^Ai; J&u 0. A, *-%ASVl{] 1. M. &JL 


*. A. V'«n^>... 
Q.J4. 1Ld 2. a. .tcivuL Number 

2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 Orig. Ni Name J ' / : _. A 'i i >.fikxtaj s. in 

Sffo ^43. 


Sex, 
Age Locality 


Mt-rd/, Q<aJuJv. Jfe/. UvisOWiJs-U ClatoJv. \ 

■X4W/. 0,1*4,,. Sl. £ O OaX*4" 


Date jlvunX/ Mi, 1J6 i> 2%, 

2531 
2532 
2533 
2534 
2530 zuf lY \ ? 'A-v i*/t\{. 9 


L%%Hf%7fr? O'Heuu. 1 9; 2-Sr, Qq~t rtihL ~T 

CX4iaj . L, 

Jb^c. . % IpJSL 

CLl*. I_3j 1<?J& 

fl^t . a. 2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 Hoi 


£ ii^tt^-' Mt-vZ/j Qji&omcvJLj^ lo^-url^U , (4oJ-Hl4v, \b4/. 
\H-t a d. •/«'..«/• 2543 

2544 

2545_ 

2546 

2547 

2548 

2549 

2550 2M / Ls.% 
Use $. tD&svx/ lijL'viA£<r\ysA. } CQ&-4as O ' -CX-vt- ' L "~'^L''i'IJ, {-^pJEfciA^fflJ. l£& 


^^jl/cJUo* JHo, } CL}£a4i,. JL 


% %£f* /£ tfot luse> 

lift 


i ^. 


CfcJ^ ,0-zc. % /far 
% 

Ckt. x, 2551 
2552 
2553 
2554 
2555 i 

i JL t, 
>% 

A3, tyo& 
Lb. 2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 I7'l t oOAA&uca/Yi/f LAoJC^-4oj - \fy. V ncLAn*AiA*yu 7 ObzJca--k/, Jib. J7, 

IK, /fe£ 
2563 
2564 
25.65 


fl,fs t -f~ -ilivyica/n/, HcdLaJw. yt$j. 0*£ . 5, Ifof 

lijfaj . f) .1 — ——I Oct- . z, 57 Taken by Catalogued by ?duv-auidj t/LUtodhir fafj^ <^ Skinned by Received from When received B\ Remarks O. >&* \KAsifi 

{TaJ^Ji^M^B^k^^t^ m&a. /, ^yo6.tf2J»^h^ v (2. &. B^A, ft. &/ ^$w. 

&.ti. fj^l. /? '/ /3 -m^ -»A '..Awt V. VinXAsAAAv^.^-^tt S. Z4£ &^^ ?■ ^- ^#-^ 8. 24/. V^^ /K CHi,UnMA, 


8. -M/- ^jW 2- ^ ^$k^ CHdtsvlAiLA) £. W. ^^tJy 2. 2tf ^W- I 


<D. -^m^JQa. ^f. ^Uu.y~tl^ z w. yif-uL i . %/. ^4pu, \ i>- ^LvjteAj .Jr. X J4uvi&Ai & w. &$pu 2. w- j m^ 


ivmdm.^ ~*fi T-^^f H^ Kw!wi < lfr\l tOVA-frMfrft t^-TT- Number 

2566 
2567 
2568 
2569 
2570 2571 
2572 
2573 
2574 
2575 
2576 
2577 
2570 Orig. Ni Name I'oS ./£<> rV< , yieJ/v-xAjtiA' IM 17/s- ,3 522 Sex, 
Age Locality ■x'j Qa£aJ,,. Hi. -f- ^/yudtJ^td^xJrU-^ QaJLiJ^. OA,. 
$ CilwJbX QJLfv. L. 
-f , '/3UGMA Jo^rv^', LUubrnasJUj, 2W. 

Oct. Dale 

IX, i<j/6 r 
A, .. 

6, .. 
A, 

-ItL . & ■i. 1%, NaL 

A, l?o£~ 

7, 170 & 
as, Ijif 

'vb. <J)* 


WT TTS-T 4 ■v 2579 
2580 ■V/3- £ 

J cCCt^aXAW, (jjaJUxJaj, U&. 2581 

2582 2583 
2584 
2585 5L^ - ; ■ r n»i 9 XuttJuJtuyiJl&j. (JLjLuL. <U 


1/ 

2W, 


<(V£. 


2586 
2587 
2588 
2589 
_2590 
2591 
2592 
2593 
2594 
2595 111 

110 

'his z .. ., .. CUr. 


fewr: J? ft 1491. 4 yyiAvc^najj 


L. WdL. 13, 2596 
2597 
2598 
2599 
2600 
2601 
2602 
2603 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2609 
2610 ^222 

3*^ M fJ.lhlRhJ, 6 yj&A^i\i\ju 

9 JW>^ vX. Xu^fc, (Pj'r 


542 ? 5(5 J, / £ ? It 

/3. 

¥ .. . 

+ Mo ««!, 6. .. 

$ He am, , A . "<, &yt>^tas K-OCau. I, i8 Catalogued by EU^^oc^ <^U^A«r- •Le?L>. Taken by Skinned by Received from S. W. &$U^ 

£■ l ¥t-Ma2JE£. J .9-. J- ' Vt+IC&L, 

t. W. &$. tdt ?. W- if. A -HuAnltA. >-&L> if. -^ ^M-CAyyC&Aj 

2.W. &ff*^t 

Ar ■ --o- Jvt-cvl&aj 8.m ted&.J, Q.W. %//>u/, 


*<%. ,7/. y&^JL When received By Ri marl s •=^!>-a/ Cy/J^Ut^r^ -^XT / , i /fc£ ty&VoXcv-, -**i\w. w.W«. \» WlVvN^A^. 4. a»vi -HA vhmiWm St W,\ftwA VA-WX t-t-n. 


^■U0.^4^L 1.W.^4f^,JL (2. itf. fi.rJ,, .if . X>- <J4imsC£juu 

\ w, &44^l _1! u_ (2. X. /3^A w. 02. M. r^^A ? #. /2,^/ (P. rti. j^a. Z-W.%^nJy c?T^^W 1(2. a. /3uJLJ f<£ & 

t W. %dl-U 2. W- & J 
Number 

2611 
2012 
2613 

2614 
2615 2616 

2617 
2618 
2619 
2620 Orig. No. Name ■ <Ao.-Cay'![ J+teAjOiJiiuj T77 7 tfS"- •- ti „ Sex, 
Age Locality -f- JoAt-CA^J $;, -fo OC. ^h ^t-,^-Jj\. Ka-kmj. AJbkfc ' ■ Date 


/JO- S' 5 

LIm^gl . 


V $ AfTOK. %.W. -dAAllLrf^j^ ^kvj. 2622 ? .M°2g'%. lo-)°W, Qc£ . s, ifot, -2- Jlfcfaj <J., $Qu&. (Ahu.il. Ht; — ljo£~ 

I, 
% 2623 
2624 
2625 H-lf 


2626 
2627 
2628 
2629 
2630 +M ¥ /CZo'n. /Oi 6 f^'W. 

+ ?fA7lM ll/°ll'W. 

£ /CAj'Wj. /Og<>W'W, 0x£ ■ ¥, ip(, Qaas* . f, MPS' 2631 
2632 
2633 
2634 
2635 fsi 


£ tflo-TL. K>t°¥¥"W. 

& //><• ie'll. /CS "WW. 

$ i&'M'^. itg'sz'W. 

<£' J3°2g'M. /of^a.'W. (Aat^OlMsAAs OIL. 


2636 
2637 
2638 
2639 
_2640 
2641 
2642 
2643 
2644 
2645 ¥7/ $• as- Oh. Qb. W.jj &IUM^ZtrvuS., fykv* 

£ is- „ , .. .. (^%*yLc-o. 

£ /s.«M!M lt>t SA.'lA!_ Ou *?' L L 


- " O r(i>t~Cst>-&/ ->., -«• 't. 

^ /.3°a$'YL. ioi°S2_"W. 
t -■=¥(>'%. no" i a' U 

ft H"¥o'yb. iw>n'y.L 


/OJLJnfc. 12, 

J, 

J T 2646 
2617 2648 

2649 

_265Q_ 


S3 4 1_ AO^^tk, ftAS-S. Jtrl--fc. 13^ 2651 
2652 
2653 
2654 
2655_ A. 59 Catalogued by Sc^^=w^/ (U/^iaA^w Cj^JL^L. Taken by Skinned bv Received from When received By Remarks 


I . J. -S^OLnyi^kA. CjcJ^-^^i-i/ 'dfAUcb-i-^ A^>- / , /fo6 ty&iStZnv 

.&.W. ^JUcJ. : — i : : : % Ivh VKwtvuw m Wtofe.Vji'ta& A \-\- l > ni 

2. Hi) 

S. M J ^^U Z.W. ■&£ 

2. W. *&££~U, C. J4unrflJij y Ji. <MusnXgA> 


2. <#. OuJu 

2. M/. JtylrU, S- W. ^if/net T-JOk. 1" iAwvi, \» W 'lw V«li AA.. fr * W. "*J T 


19. J/, /^cA 
2. W &#*W Q y) (AUAyvdin, J . /J. <y4^^CbAj (2. J/-. /it^As 


() '» 1 Swfr w A« t \. VA^.\V\.\^, V^. " * ■ ' S.IU ^4i^ X e.W. t&jffy^eC (2, $L OvJb 

x. a. zH-tvi/Cteyu 


I. IAJ. ^4f^JL 2. W. *U$h*t, 

(2. A. f±~A t Q-.M fJ>~£ , J a ii n < [a^p^J. tM3&*t -aw^W ■' " • /•'• p- Number 2656 
2657 
2658 
2659 
266CL 2661 

2662 

2663 

2664 

2665„ 

2666 

2667 

2668 
2669 
2670 Oris. No. T Name l^j A>^JLt-<'WJVu. SM Sex, 
Age Locality Date & 

£ 

£ . 

3 2 

■3 50 nn,-;,. ti.-t-L- $& */■ •j£~ . 13, Mai' (,10 -J&- 6 iitf-c-fr-a/ $> T &/>-<i£cL VU^OGU- <% 
& A £ A5W QbZog. &JLffa& vu &, (%W . A3. Qj* a. . ^~, 2Q71 
2672 
2673 
2674 
2675 way 
•f-fy t l^-fYl. Ill" WW. 

/£■ ff3Y7b. firu'u. 

$ l3°S.S'_7h. /6% 6 S3.'lAJ- 

A [l-jWYL. 41 I'll' VI rh &£. . Li^i^q ■ /, -Ht ^tr. 2676 
2677 
2678 
2679 
2680 3/ f/ CTMsixUfcaJ stuarujla) 3m t tfWM,. // fifty. £/, 3.S1 If6l> 


2681 
■ 2082 
2683 
2684 
2085 3ISo 


l&, XiW 


A. —. *»7 7, 2686 
2687 

- 2688 

- 2689 
2690 
2691 
2692 
2693 

- 2694 

- 2695 I7H 

VJio\ 
Wis, 


9 JMsvi&eLYu '. 

^LJS 3 6/1- ¥ .. . Ul^k^xAts, :Q* 
> 2696 
2697 
2698 
2699 

12700 3frw 

B» - 

7//[ 


%«--ru- XS, If 06 

t± *■ • 

h^r ^ — - Taken ]jy 60 Catalogued by ^Ma^ucJj UUia^JLim- t^cf^L^JL. Skinned Iv Received from When received By Remarks (R. Jf. G^J^ (£_ .X< J^Lok (^^^^^UJ^^J)^. /, /yo£ ItfJ-^t^ t. iaj. %44-^qIj & w ^44^^ 


@.&.&c& 2. uj. -s^w (J Ji- ^UtsvCtoA, Jt- •?■ CHu^^CS, J I.JJU. boffad. 2- 2^/ ^fi^^ : 1u\ in, tiAwiii \i Vm.V ' j.\\i)i i 'K\^.M w, t ,» JaA- i a wAujuaLkAm. SLttAiL^iA^J I ii l O - t i l (2 &UU^, ^ (YhJU^u 


fl. C#. /fl~vl. /£. ^/ /WJ g. M/. &//^ 2. 2# ^c^W -U U— 


Number 

v2701 
2702 

* 2703 
. 2704 

±2205 
2706 

• 2707 
-2708 
^2709 

2710 Orig. No. Name ryuMi, AflriAjJLa; 3fll3 Sex, 
Age Locality 


Date 6x£. % IftC 

M, /fas 


&V m- "3H . . . .. J, , JU. \Gtj»JJL. 2.7, .. 2711 
2712 
2713 
2714 
2715. 2716 
2717 
2718 
2719 

2720 


(n%AJrlZ *K*j A)tt,iAi>AsJ)/ 9 ■+■ Zjg^XvLg/j LlaAaAij. iSJ, 


iOjoMAmsj, tsinX.cL.h. Jh. Q^^VLt/ Zg> ?f/>& Q/Uru-. xy i<?as- c 'Lt. PJS, 

Ifhnr, 2.3, ^Z- 2721 
2722 
2723 

2724 
2725 t £ 


<U:.JbL. M, ■23. t . 2 g; 2726 
2727 
2728 
2729 
=273fr ? (H^ndj, QaJbjv. 


a ■£ Tfar<t CLdLjv. Sj. 
tt — Q&JiiiJ iL^fu. Ml JjvLL^s .^ wh.-Cu-. ' & CfUnr. A£ /<faS~ 

Q&t~. — *— ,. M* "A 2731 2732 
2733 
2734 
2735 isns\ -O — - * 'u j ' <u J ^, — QtSL>U*.i. f 2>„ ,- GJUuL. £LL I, \%trv. 1J, I J fit' 

.2 <? 2736 
2737 

2738 
2739 
2740 my i- ilito..'- ■-•-' , <2JU4v. A /■' '- V^-o-g/,/ L4als,Av. <k 'a l/%Av. 
\lU-rdt, QdLtJv. Jxl. I, 
Qllrv-. 4.3, '?<«" -9- S>& 2741 
2742 
2743 
2744 
2745 i ft 6 C^Tnrzl, CjrtfqJv. Ja %nc. 2 J, t-f&S 

\UkJr. /, /^^ 61 Taken by Skinned by <2. c#. Guyb . &. &, /3^A 
£. tf. / W. A M foci Catalogued by Z^ura ^jL (lAA^w C ^/^U. Received from When received Bj Remarks fyzJL^^c^isS^GLti*-^ Z)<c, / t /feAty&ltcko*. t.w. ^w. g w. ^^ / fo. #. f3^A :(£. *t. (3u=JL (2.&. /2~JL g. W. &fj~,J. 9,. M -&$*«-/. J?,. zV. /3uJ, \>k m taivw V, WAVwilA-W.^vxi-'a S. w. k^f^Jb (1?,. JA /le^J l. 1AJ. ^IJ^U 2. Uf. &4/~U ■2.11. *xJs 


1. - '■ 11 


ft u 
2. J/. fl^L 


. *k a^J. 


— 1 „ p — , , Number 

2746 
2747 
2748 
2749 
2 750 2751 
2752 
2753 
2754 
2755 Orig. Ni i. Name aAMrrfl-n. <&stte e I'fSC, 

ins Sex, 
Age 


Locality 


"^T-r^ i o Q&jLaA. A Sft* -M~ ± N^-Trrri, JV [Qunr, Date 

a. 5, / 

I, 1-CjLO. A 3, /Jd£- j Qlt-V-. 2 3, (6/6 /f a* 2756 
2757 

2758 
2759 
2760 jaJLAu 

/s> ?• u4-Tr-B-?J A. \QU-tr. £S, JJOJT C?fj>J~. /, l^di> 2761 
2762 
2763 
2764 
2765 M ' 
I SPSS, t feC/ d ■j-L-'ih/Vlt/ , (UoLkAu. i. (k*v: H 3, lfdS~ 
A-7, 

as, .. 

h 2766 
2767 
2768 
2769 
2770 Xo&S ISX'J 


!iba,LivYUU ) CicvLcvh;. Ced/. 23 


2771 

2772 2773 

2774 
2775 I52£ 

M. ■23. thl. I, I 'Jot, 23. 2776 
2777 
2778 
2779 
2780 

cXC^A r2./^, A 2 3, /f#r 

/, if at, 
X%, Infos' 
—L, !< ?<> 6 2781 
2782 
2783 

2784 
2785 '.05 3/ Xt>32 t 
? 


&L Cj n L M,. lAi. !'Qw-. -2-5, '£&£ 
}5^. /, /fd£ k Lton =24 ifoS... 2786 
2787 
2788 
2789 
2790 i 


-f CN-^nrdi, LA„ f*A, , JLt, \(tU-ir, 2.3, IfO-JT 

L, LpL. 62 Catal ogned byP^WiW/ ^twiLur ^^A^ Taken bv Skinned by J. Cfy-n-.tci i d' JfisunA~esi 

Received from When n i eived By ''//iclJLa-.i -'_ 'e-c . /, tfOt ?•/"' Remarks lg- ,#, ^ 0- iX< ^/ ! &/ -' ■ ^JvwrfjlA 2. M/. A^xJj 2. W/ J*fU^dL>u \Z.w. 

it. »d. Jbvn/jL. 

2-W. StM*£ a \, , U-. xf ■ ^HiMsutuu |y . -<3- cMvl^uaj i,w. ^4^^ 2.14/. 3. 'Miwifajb J. JTUyhCsAJ "llffJJlcZ, Or. ^J ■ iM-vi-wrfZfi, !>.. <3- ^nAf -^rTCT.^mnm-V-WTHw^-^A^., \WvVfc- 


I.IAJ. &ff**L 

' 


6- /rf/. \h^</-tridj 


Number Orig. No. 2796 

2707 Name Sex, 
Age Locality Date U -1 2791 

2792 

2793 ^IbpOiAjcayyuU/ yCaJ^U^yuiouA/ 

2794 

2795 ' ,"ias : , v i<??/ 


, / dUJv., 


-'■ S ■j-trzj'j LbUjaAv. •*£€ did-. /, /.^ 
If, iyo(, JJL. 


2798 
2799 
2800 : O QjaAxLyjuu (H-cr-vzL), yJAAaJw. -J4, . 


-2804- ^r?r A 280-2 2803 

2804 

2.805_ sm : <4/ -A J, i id itumj^lmi^ C\aiaAv. JAs. £M* ■ 44 ^ 2806 
2807 
2808 
2809 
2810 _3M — _ 

<W^ 


Jfc>, 2811 

2812 
2813 
2814 
2815_ / 4a £ 
£ 

2 
£ 
£ ~A-w^c<Z",tj 04tnnV J., tyaXaJv. ~zx . 


^7, /pjT 2816 
2817 
2818 

2819 
2 820 

^n^cizZa^LaaJAsLjj Vfl/Vi, CktJUjv. 
ti<3. £>«-<: 

-2^ 


2821 

2822 

2823 

2824 

_2825_ 561/ 11 id ~6 <Q<Vr A4OT <r fc n/, Cto Jt<a4v. W, a 2826 
2827 
2828 
2829 
2830 3/«£ + i^'r £ 2831 
2832 

2833 

2834 
2835 ■JA'k). 
f ^ L rr].-i.j>\.,-, >-< f L^A.xJl;)^, 6 O Catalogued by c JM^xfiAj VUj^ijLixr Qc^^ul. Taken In- Skinned by Received from When rei i ived jr. h- C&Uu-vCfo, 
5. W. W^iJs V t.w. ^«A;Aa«0-e/ PyfeM&i^ --C.cc. /, /;?<?<? Remarks r ^--<£-iaZW S*n-f ;„ ercl,*s>f<? tc US /Vat. Aftis. /■»/* WX w w>ww Tv>m..'%3s%a.V^ v 4 -*^ Co. Crr. iQtucJkj 
t. TAJ. 4i,^J, fc. &. /3i~l i IV. ^Ax-iU-id; 11'. i£cff^Jy I -HI ^-frU III. %c£lrU> 


Z.Ul.Mcy^cb ■l.VU. J zc££+*cL 3. A. Whiii, 


t X). l'Hi^is&l <o- v4vv>{foo 

Number Orig. No. 2836 
2837 
2838 
2839 
2840_ 2841 
2842 
2843 
2844 - < Name 


" yw Hit Sex, 
Age f Locality J ! ' < QoJLlJv. 74-0-7-U, 9 ^H-ro-vb &>. Dale j^ ^ / /^'- OW. -L3, lp(« >1, Aeskfc- . S~% /JOS 2846 
2847 
2848 
N 2849 
2850 3/?4 

Wilt- a- 

3. L. 
l- fr*^4t>Jrlju t If, IfOl, 

^■^M/-. / &■ l4oS 2851 
2852 
2853 
2854 
2855 3/^7 1WL3 O 
-h 
/6, ip(> 

1 7, /fas- J. ;IL, i^o(, Li 2856 
2857 
2858 
2859 
2860 77« 04-cnrtAJ, QaJUU-v ■ ~*> . 
O \jr> LaM-ifM!^. 


j& JmJt Lcbuia Ms/, CjaXcUv. -Ids. tet. 
ft 7, if OS- 
Lk, ) loli 
IL, /fa-T 
Ik, -l$A£ 2861 
2862 
2863 

2864 
2865 n% 

S,SGX 
lift ± UJlt-VYi.'Cldjrr^ t t-AaJia. I v. . &d. oH, 


is:, ifos- 2866 
2867 
2868 
2869 
_2S7a \\s£ 78 


,_&. Q^Lu-l/u. &*. 0^ 0<-£ . £/, (foSr 

U, IfoC 
II, ,. 

n - 2871 
2872 
2873 
2874 
^875_ 2876 
2877 
2878 
2879 
2880 .1 I, i?n 


QlSmd U t yilL, QJLjfv. £ /h 


j*. OW^/zC'fe-^^ffuy, GaiWi.-. 3j. 
"I :> I 3, , 

/ 
10 , f, 

13, 
_^LiL _ !&#. 1%, „ 

*7, ■■ Aw. LA, ><?<H6 64 Catalo gued by ge^t^tW ' ', <r ! ■ h-zds. Taken by Skinned by Received from When received By a. 2i/ ^K^l Remarks s. w. 
2-W. fyffatO 

2. Uf. -^j^Ju L 2. IAJ. <i. ' *¥tf >vfe^ 


V *) . •~&h-un£eA> i.W. ^SJ-tsuyiAeli. :i'_ 2. ^. kcjpus 
til. iU, /2uA i a- JH-fA.'iite^ , 2- aH^-ytAsJu l. w. m^ju 2. w. -keffaj. (2. cti. QvoL 

8, W. ^4^Aj t.w. %4£+u. \z.vu. 4t4P* 8 . UL ^f/^U 
J J' } 

8, W. -'feff^^ . Jj. (Hun, J f 


) Number 

2881 
2882 
- 2883 
2884 
2885 ( )rig. N< i. 2886 
2887 
2888 
2889 
2890 1% Name- Locality Jtjs <L U. 


/• ; ' \a. /lj ^sJca. /> . do. &S_L 
Date J>tL y t^oA 1<^ ?, JQOZ 
% fjoi, Jfas' 2891 
2892 
2893 
2894 
2895 2896 
2897 
2898 
2899 
,2900 eaJ<x4*<*> t4 A/n<aIilm<~ ^hy^chj^djXt^aJrO^^ [ -i. J a. i <Pa 91 ■ _ am-t j 2901 
2902 
2903 
2904 
2905 k.%b yiw \ i-x VmAj aAoA^Um4t , _ ' " • " ' hjcJuLaJtJlMJL l: .. i £. '■t a. riasi/L, 2906 
2907 
2908 
2909 
2R1D /i?2. 5p X. ju. • 


Da-jo. j ' LaJv. ILO. JL 2911 
2912 
2913 
2914 
2915 Qa, '_-nMAj $ ?- i 1 LcCtHa,-^^ ■ ■-* lis. -^1. ^ i^oC \M-tr-rJ- ■ ., . . Ho. QgJfajh' Al 
LA fa f (ti*lr x >9d-!T 3.t6t .. 65 


Catalogued foy£Uuisa - 1 ■ , < [: ^jj-us'. iu'-^^ds. i | , ^- ^4^.^ . iQ, Jl.CUu^J,*, (JZ.JJ.jQjuX ,[ v. z&^Z /! . 'H-ryit^iiA j iy , J f - i/hi-vCiLi, 


■-■•sCPtiAj 


:. M ,S#^ 1 ' £ ^ 8. M< &$U*£/ 

k/# #. <■&. A.JL. A '"VtWt-i, -<J - (HlAsyv&u 


I. W. ^^W Number 

2926 
2927 

• 2928 
2929 Orig. No. Name ^2930- 
2931 
2932 
2933 Ctlur xjtaAV- 4 Sex, 
Age 4 Locality Date '-JHmrvb, Q&£aJv- JL<. ' ■ S./bkaJ-Ji^, CUUaA>. JM ."t^_:.-i ■•- " ',_ '.-' > . ^==^ 
AMu/j/, /Uaa/m£lcUaAJA^vi0,s 


2936 
2937 
2938 
2939 
2940 


41 


Axaji 1.6, 

(kJr . L±+- yof 2941 
2942 

■ 2943 
2944 

_2S45 


H7 o 
-f- &. CUvi,. IV, l^ac 


2946 
2947 
2948 
2949 
2950 &IDS] 


£jd. 


2951 
2952 
2953 

2954 
.2955 - 


'<4y4. Jy/. ? '. .. 
If, iJ n.T 

II, 

A 7, /^i" 2956 
2957 

2958 
2959 

2 960 
2961 
2962 
2963 
2964 
2965 
2966 , 
2967 
2968 
2969 
-297Q 3<o3 

_^ _ ! „ 

f ■dMWVur J, (hLv-M. ~M 


i 

i 

? 


66 Catalogued by^-Ti-^ ' '\<$*w cft^+tdL. Taken by 


Skinned by Received from \\ In 11 rei eh ed By Remarks I K« / «&*< ■ '/aAoUfet>->*J 


^^. rh*J, \_, J. - 4vivCh/u^ £ :'4, t&ucd. Seni as <jifl ft Harvard Mus.Comf>-Zool- 
Oct., 7, 1938 


\1.UJ. -&tffirU 


'%. #■ £ r-A 2-W. &t^U i ff,. &, rt^J , A. JV-n . . A. cNtAs-nti . d . nfLLwL&fu %. -c ■ Chh*^hj> . 2. W.^ff^L . J. JvW^, 2 . UU. J k^ff^cL 
2 . IV. Ac^W 8 . 14/, '^ff-^cC - C- ,'«riWfec i ■ 


Number 

2971 
2972 
2973 
2974 
2975_ Orig. No Name 


I i i . I* h: , Sex, 

Age Locality j/- , f C A . • ■' f } 


9 4 .. .. 


2976 
2977 
2978 

2980 . . 

2981 
2982 
2983 
2984 
2985 a 


Dale "' G -5-7, /7<w-< sC&dtc- aJ/ 5? 
■J- 

2986 
2987 
2988 
2989 
2990 6i / *rC-e ; /• ,' C ' ■ o [q / o-c^o-4j J:, -w. fd. £ dost-dfcu V^UCtLt, rtmlV/t vM-fiaAiZiJjd Oct, II, 
k 2991 
2992 
2993 
2994 
2995 6 h. iLa.tA-i.awVi Qa. laJv. <$&, y^a,&t/w 


a IK 2996 
2997 
2998 
2999 
3000 T 

30/7 : 

7/d 

5 ? * /7. - 3001 
3002 
3003 
3004 
_3Qfl5_ o AsJwJllsiA/, Qada.jv. : , ^1 K {JaAm^v )-n- /,-. . A. J* 


f 3006 
3007 
3008 
3009 
30X0 01eJ-. 3.3, 3011 
3012 3013 3014 
3 015 , - - .- . J<<. 

4 .'■> h„r>/oJJ i AAx. JL 34, J-M.-i.aj2_ ¥, ±3- 67 Catalogued by Zu <*. *^oL. Taken In- Skinned by Received from When received Bj Remarks 9..)//.^^^ \?. U). *£dJL^< '■ . ,. i , [ l. W. kM*U,. ' 2.. ILL ^4/^c 

I V, ... 


AwmAaY\< *\A\W^W \. J. 04vli^ji A j 

(2. U. fL^L 2. W. ^#^6 ■ J. 6 ■ .y^l-vOfjAj , 


i . 1 \Musvifelv 

\ (2. #. /W 


., 
' 


- 

1 ,, 1 


2. ur. iicUt^U' 


"-.. a bdLsoeL 


i, , ■ «---»-■ 

ii ,. ii 

II '' In* 1 
. (2. & (Ld 
« 


I W. teff^i 


I. //. ^f^U 

fc.M. &A, P.- ,-U-. Ot*J. 


( '?.. IJJ ^-fi^j, fl 1 ■> I A 1 4, B^i 
Z.w. <kcf^i 
I IW.K<!£»J, Z.W.^-f^J Number 3021 
3022 
3023 
3024 
3025 Orig. Nil. Name • - 'fy^ ,-yvwCa.tzcrej. 3o?/, i«./5 Afr53 , Locality Dale ' . I taju: oat/. 

2 „ L T 


3/, 3026 
3027 
3028 
N 3029 
3Q3Q ^7f 


v. &4j. 
3036 

3037 
3038 
3039 
3040 *m aoaa. Wi 
3(3 f A I 7/^ NvurrjAXaLiJ/ SnrtsrmA, ? GzLxlv. U;. 
% I f ■os~ 3046 
3047 
3048 
3049 
3050 

K(ft;„jt*6,q,i a j.,.h 
$,it. )% 4 
M3 O ... 68 Catalogued by - / < '~*^cL. Taken by 


Skinned by 


Received from 


When received By Remarks 
I V, RjLJok, 
* « 


. 1 . 

5 MtatfUl 
J. «*. dhinotu. 
£. W. ^^ i 

• ■ bun 
Co. i'V. JA >*-//?, 


2.1.1 ,X 
1. /f/ -fcjftU^ 


I, IV- ^<^w 

) • I ' . 1 ■ 

?,. in. **;IL*J> 


• i, 
t. W. ^$^L 


t. 
( il 


. 


11 i V 
1 , ^ . ^mi. a^ 


if. Ji. TAlvu^taxj , „ 


11 i, u 
(?. <#. /2^oi 
>. 
*. ■o- ^Hu^otix, 


l| Il 

.. ,. 
W. ML-U- 


'.'. &JI*^l 


, ■ i •',-■ i it- lev 


fe. W. &J^J.. 


f 


DO 
c! £ a*. &/*W 5 ■ , *W ? rf ^Nimtw U Q3. -e&u*t3kb 
S, MI . &0 * J i Number 

3061 
3062 
3063 
3064 
3065 3066 
3067 
3068 
3069 
3070 Orig. No. (k Name 'A/ '/ria.'ruAdi ISos\ Sex, 
Age Locality 

i Date QkJL. /, 

Ql<nr: (o t /fd6 


Qdfr- % 
1J6S-. IfDto 3071 
3072 
3073 
3074 
3075 nil 41L 


,, QaJUJi/. 
s. Oct. £51 

" i 1> 


3076 

3077 
3078 

3079 

3.080. 

I aiLn^A aJLfi. X 


4\M n J,j, } q,Lj,.Si. VUrv~. b, 

OTicI. /, 

/A, 

X- 
Jfo6. lf6S 3081 

3082 
3083 
3084 
3085_ tsst 


k Ao^^aJOUJ/. C fq& J,. , J. \*Uju>. 


Q£ 2_ 3086 
3087 
3088 
3089 
3090 Holed 
,'38 7 6 ^jUMsf^awJ, (-JuIsColsvis. u«. 

a „ (ke-ir. ", 

It, 

AS, o<*. % /JOS'. 3091 
3092 
3093 
3094 

aoss_ 2 (, '-<■ ilS.% 6 v. Ctto-^n-uxAX^, 
(Mu>~e<rnaAL/, 
f> JloJbaJlIpJ; A 1 \toJL 

.(frlc^ /S, 

• i. A f, l<joC. 3096 
3097 
3098 

3099 
3100 


3 


QhL. A, 

0%c^p. fi,, Q%Ju. /, 3101 
3102 
3103 
3104 
3105 3335 O ! rJ,_aAAjj, CLdtaJv. Si. 
■^ A+uAm (hu./ ait^jo,, clJU,. %. /fas' 69 Catalogued by Zcl^fTKnAj^/mJhjr Qcfl^uL. Taken by Skinned by Received fr< Winn received By Remarks A Bud fa Jf. &J. ZU^iai^ I. s6. <Htvn&o J-. &. d/usnfev 

g. W. 2.W. A 

1 

%. a). JyuvCtiA, y, J. tN^iwjQjv 2. S.Uf. cj4fsU 


.J. i^pf^^UA^ i w. 

W, Q^Jj 

s, w. \h A 
\&. w. 

a. & 
\. w. 
(2. <H. (8*dL z. LU. EJ- dJ-owAeAj _J. dknttAj 01. M. Bjud (B. ^ ®*Jv 

1.2AI. k'l^i 2.W. ^0^U + Number ' Irig. No 3106 

- 3107 

310S 

3109 

^ 3110 Name Sex, 
Age Locality 3/U /A5? y ^ce-jxAaJiMA. /V^O/nAJsb' 


el (WLuuJ^ Cj*X^. d>. Date 
OW Oticuu. 7, /?*s 3111 
3112 
3113 
3114 

3115 Asy? 


4 U/. 
. I WM^fl^l/i 
U A 


3116 
3117 
3118 
3119 
3120 -si 

± 3121 
3122 
3123 
3124 
3125 Ip3. m 

t 


1% /J&i> 
Ohrzr. ?, /?6S 3126 
3127 
3128 
3129 
3130 ■ agpi 


f (Aa^ici^j^. '. '//ImAr. &, y 3%, 3131 
3132 
3133 
3134 
3135 ix%H- £ 

5 

tj GlLrn^JL, QdUv. 3d. QfbJLL a,, 

I (HenrT 3, Ifdtr 

G ot. £- tfO-T \ 3136 
3137 
3138 
3139 
3140 i a ^rr^djLsLoM^uJlrJ^, CAaJL&Jv. la/. ? CAcUCaypy. CM- QTuy. /a, If6&. n £&. 3141 
3142 

3143 
3144 
3145 N 
O 


2,4/, 
.£■ y. &x^4ts. 
/A, 3146 
3147 
3148 
3149 

3159 

(YhJL /3, Taken by 70 Skinned by Catal ogued by ?<j Ay ^Jb {UtiuuLar (j'jj^ul- Received from W'lien n i i \\ ed By Remarks 


(£ <&. a,rJ> \(P. 4/-. G.^JL. XJ. <SfU'. vfctAs 


g. W. £}£UX g. w 4ifA»j. ti.df; iB^cL JJ-, £udL 


-n 1- <%.<&. died &.&. &uJ -ft 0_ n ii ii z, W. b^j^d £. UJ. fyf^ 1 .(2. A4-. fcbcJL (2.S. /2u^ <2. <&. 0.U ®. <# /W f2.Jf. O^i 


2. w. -%^W 


J, J. Musnfcu 1 J, d4lw£/U 


Number 

3151 
' 3152 
3153 
3154 
3155 3156 
3157 
3158 
3159 
3160 Orig. No. iwt Name Sex, 

Age ><zt^.+>JwAAJ /yux/rxAAAi JM> i / ;?: -±4 9 
1_ Locality (AaXaAnr. A •u. Quv. 

C*tr. 

SlvUVUL* Date 

I &, iyos~ t 

II, 

SS y ifdC, 

z, ■■ 
-% — ^^ 
(h*. II, .. 

&S, I?a6 
11, Ifcsr 

% 

as, /fo&. 3161 

3162 

3163 

3164 

3165„ 

3166 

3167 

3168 

3169 

3170 t 1°, IfoT. 

±% /jot, \ 

II, ■■ 

U, ijos- Q%SUL. oJ. At,, /ft>6 
//, tfe<T 

7, . - 

Ij6f 3171 
3172 
3173 
3174 
3175 


u± 21 (Q^-. (Qo£. z 

-Z ~J 3176 
3177 
3178 
3179 
3180 /no £ £ 


at, 

CJr. iSJ lyoC 

Z ffo-r 

A% Ijal, 

s. , 3181 
3182 
3183 
3184 

3185 3/9A 
/33.51 & Qcd*Js. A. i 

r 1 JJU sZ-n/rw/Mv, 
A JJ&-Alr T Jl %L~. 2)* IS, I Jot 

7> 

'?, ■■ 

a+ } not- 3186 
3187 
3188 
3189 
3190 lit? % &JkahJb*> > • jlcXX. J3. _£ frMla&aLalrlL, OLJ^My tyhc=uus C*tr. is: AS } 
/A, 

AS I Jo^.. 
IS, Ije & 
A^ /foJT._ 3191 
3192 
3193 
3194 
3195 tat 


XAi, tyoJLaJrv. 


s£Z_ 
3, /flM, 
IcL % lf«s- 71 Catalogued by ZoUatcuuV UJaao^-^- Taken hv Skinned by y. J. MuyyCtuu 


Received [rum When received By Remarks %4^W£ko. /, //<*f ZJ-M^di^ s. w. ^jfxJ , r. w. -%^. 06. M-. &^l 2.W. 
d?, M. 
\S. &A (2. M. &^J? fa. M: €*ol . *£. M^<4 

§. J. Mu^,ivu \%. J. -AAc-nfa,; .&.M-. QjuJ; <£/-. /3j?_^L 


<$.. M-. a^l . (2. <&. e<^A 

%. a. ^k^^/liL, 9. d. dfu.'yiJeAj (%. M. /3^cA <£. <M &u=& Z.W. &A 
I 
tAi Z. w. &4{^uL \ S. UU. ^'^-cL j4 <?4w- ■ i St vl. -<fYU^l4L>lj a. j+. OiA &. <#. ^w g. 1AI 
p.. hf fy'M^M' L 
jf- . J. <Mot*cfou ~jir.sc). -y4t*w&>u Number 

3196 
3197 
3198 
3199 
3200 3201 
3202 
3203 
3204 
3205 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality 


• ' '. H-Z SILS „ Dale 


•JdLvyucLti-Z, , 
& ^deLctuOcU^^ Q<dLjv. Si. Oct. 7, i ?os 

Sjtjit. 1 7 IJcC 
m tf-o. ^ IJoL 

A, 

l> 

'7, ■■ 
.A3. /Je-r - 3206 

- 3207 
3208 

^ 3209 
3210 /7*3j 6 /b JiaAJeJs, 


$ ■jXA^Uy, 


JLUut. /% ij6& 
(yvuvu &, 

Qu£. Sbuc. £S~, Ifotf 
*■• /-, ' lo t 3211 
3212 
3213 

3214 
3215 my 

1 
isn •M. 9? iJLL, cjJLf.%. 

_ ^/yvdjiJH>ALcyaJ!r<Si- . '-AtlXeuh,. OJ. 
-.':: fA/, \sfns. ■ t7< Ole-V. £/, /JeS 

0%^, -2JT ;fo6 
!2kx>. Z, /fas' <&** -42- 3216 
3217 
3218 
3219 
3220 7-7A '/LAtjoaIjiAj, ^*vwX. <M. t + I )k- ; ieJL , A 'y L4£lA*^A%J, (jhaju, 2^ tfd(e. 

Qdz >M 'Jos 
3221 
3222 
3223 
3224 
3225 


4 QJLL, &. /%■, . IJes- 
(kloA/. If, /fat, 
Qhnr. as, IJoS~ 

fad, L _ 3226 
3227 
3228 
3229 
3230 c £ c. ^iaJ^aAru. "cAi/iAiej. L <^(r. ag, 

Sj^c. If, ffoS 

cfsJr-. %g } not 3231 
3232 
3233 
3234 
3235 lUl 
VfVJ 9 

? - tn/ t (^ctZa-4^. CU. QctL 
3b. //, , 

'% - 
M, lfo& 3236 
3237 

3238 
3239 
324,0 


\atl/I , '3. 


72 Taken by Catalogued by EMMnxj^WjJ^jUt-ur- {2jfp>^L Skinned hv Received fr When received B5 Remarks . HI. d^Jf^icC £'. W. \QajLUwua*& fyJxjUdu^£'jic^ /, Jfot> fy&&i&fok 

k. /j/. &m»j 
If. J. Mu^jyu 


A 
3. J. VfU^tf&Aj 


.1 " k 1 ,. 8. /// <4^^W S.W. ^W 'as. M-. a^A 
t.w. 
(2. M £^J, 2. W. ^£ff^U 

e.w. -&M*™L 
MM-. G^>L 
s. w. f^J, WJ&fcc 2. UJ. X). ^rt^-^ALA/ 

J4. iBciscJt is. w. <0f^c 

<1 J. MlAwtLts y . J. -Mly^lA^ (2. "m. &*Ju &. ~<#, foJL * i w. %^(fu i t.lM. ^^A Q.U. fe±A 
Q. J. -HvwMsi. 


Number 

3241 
3242 
3243 
3244 
3245 3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3252 

3253 
3254 
3255 Orig. No. Name Sex, 
Age ; JTCiMJLclIu^ /rh<Z/YUiAl Locality 


43-?7 
ii.ii £ £ A Qz&torutAJL, 
fa Uvu ¥ 
$ <{ja^aoo4/ -eW-C, <X-£$srH-«/ii% tyaJiaJv. •&■ (aMAj Date 

a. /?<>(. 


'•0%cuu 
'SW- &. vacua. 


3/sJ 
SL32 JpJiaAsLti, QoJUMj. Si. s 

I 

~t> AVhadLl/. UaJnM,. Jed. OuJac 


Is^lsjs 


AS, 
M.. 3256 
3257 
3258 
3259 

3260 XS.fi ± 2-7, 
AS, 3261 
3262 
3263 
3264 
3265 iaof 


3266 
3267 
3268 
3269 
3270 12M losf, 

m 

2Vo ai 4\ 4juJttui/ a — i, 

" I ■ u > — If, If of. 
*7. If a* 3271 
3272 
3273 
3274 
3275 Oct. 2 #. 
vfctr. 1% l?0f. t 

U, if of, 
ty l?6i> 

_X _ 3276 
3277 
3278 
3279 

3280 
3281 

3282 

3283 

3284 
32o5 Zlif 


h 
'Z /?*f~ 

A.% /JOG 

6, 
/a, 3 CcJ7. 9, £Z. JZ> — if**"] 73 Catalogued by ZdLumaJucU lilAm^itrur Q^ff+xcL . Taken by Skinned by Received from When received \\\ Remarks 


(2. J*, ^ol 

Z. to. -&$*U e. w. J4. b^A lit/. . xf. </4<A,i^ykq J J, J+r i -_ : Jfjy s. w. (ftif-vL Xz.t a. cf^f^u J. sMvwJt/t, X M & ■ £kjo. / } l</et tdda*A&L %. t>. -(Hu-vitiA, . J- cX4^fev 2. w. aff^t 


S.w. QM*^ 
61. 41 &^L 8. Uf.^fU n 8. IV. m^.Jj £. it/. &iff>u6 I. W. a/. \CB. <#■ fad a. *m. (2. <&. fouol h LL n I. V/P Al /?. _/ 
ti ii .fe J+. a,J^ E M, /3*JL 


y J. iUfe }■ / " f - v Number Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 3286 
3287 
3288 
3289 
3290 3291 
3292 
3293 
3294 
3295 
3296 
3297 

3298 
3299 
3300 3<2i0 
363*1 ' (B. ctuJrmA 3033 

S.OiJ 

3bk% 6 

£ 


L KcCfcfiyasrnJ , QaJudv. Si, 
>4, 

k 

z 

3301 
3302 

3303 
3304 
3305 

O.ct. 17, /?*r 
S, 'ft. 
7, 3306 
3307 
3308 
3309 
3310 litt 
166/ 


O^t. 1% ips- 

H, , 

7, '^6 

7, 3311 
3312 
3313 
3314 

3315 


LL^L £ 

£ 


3316 
3317 
3318 

3319 
3320 202./ 3321 

3322 
3323 
3324 
3325 31/C 4J-LL 


QlJr-. f. 3326 
3327 
3328 
3329 
_33_30 ^ftT 2 ■</> « 74 Catalogued by J/ v . , ^ ' J+tfi- Cj' , Taken In- Skinned by Received from When received ' By zjw. 2. U/. . QtUaJzs **-<!' '-■djcdt&e-n -2Lo. /, Ifc6 ttfJrtcC& v Remar] - ft. 90. ^d^ft-lyyi^teyv Jr- 'J. <^HA^l&l 


2. -<rr. /3cjcJ^- 


l 


£. u u ? : w. tfW*^ 1 - k V. 'faji Q. <#. fax* 

2. W. a , OS. <U. O^A H ii £. llf. (Xif-flrl^L 1 
, yd ■ ■./fUlsVvZt-'L' 2. llf. Q^f^d 

"q. <v„ 

9.. Hf. 2. W. (0^U 

> 0. ( fftASYlAfAj 


a. a. f. J. <7>/iAsrCwj fr^JL 
g. w. a. j+yiijij ■fiisyfuJv- 

£. to. Q<J/^t Number 

3331 
3332 
3333 
3334 
3335 3336 
3337 
3338 
3339 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 Orig. No. Name ^= Jo 7/ 

■ So ait Sex, 
Age / ■'- CrOL^LaJi^dJ. sAuJhMAJ Locality 


£ M. 


Date 


l, tfe6. 
L% /fas', 

7 '7*6- \ 

-L L-l Oct. /% tfos. 

] <yfc. )y t I Jos 

/£ ~— 
&o40 
Sf/y , £ 

¥ 
_£ 7, 3.3, 3346 
3347 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
3353 
3354 
3355 ? i < 2LZ i Oct. 17, Iffi-s- 

n .. 

-^ — 3356 
3357 
3358 
3359 
3360_ mo £ 

9 lo, „ 
7 ±Jr-. A 3, 
Oct .. / 7, I fas 
(»> if/<£> 3361 

3362 

3363 

3364 

3365. 

3366 

3367 

3368 

3369 

332£L 


& 

i 
f /f, tfo-tT. -5070 
■36J3 - 

£ 7, 
jr. (let, IZ (?*& 1 3371 
3372 
3373 
3374 
3375 


'P.'-i'.aht-JhuA AK'^iiv^, % i i*. • :.-i day, (Otxsfr& Xf ? >frt 

s, /ft <r 75 Catalogued by (^j^^^J/ %',yuL. - Q$r<J, Taken b' Skinned by £. s. fitJL Received fmm s. w. A. .¥. 

Z. u/. *^td 2. l^ Qy^zU 

E. W. '- /**<£ > When recei\ ed fyJa^a>p^£dxM^Zk,<>. /, /?<i6 2tfU-ud~~ Bj Remarks £ • <h r U 


2. UZ- fy^U 
2. St. /3^d 


(£. M BuJL 


ii " I. 

1' 
'1 


!- 


" 
1 

i 


n 
II 


1 (2. A. UZly <&.<#. 


I, II I ^ft^vCtl v-v -i%-z,We4y (2. M B^yL i 
I L UL 9^^^ S. l(f. CffflrteL 4 . -a ■ Mx^svCUas 

% ll 

(2. M v &cL d. M-ttyilZv '. QUhJL Z, tiL 4U 

/ fa 1 1 m i/ J/7 z.w,qify*jL 
g~M Number 

3376 
3377 
3378 
3379 
3380 Orig. No. 77 Name J C+yic ulJrriU/ 


cu4s I U/tVUA- Sex, 
Age 


Locality 

T u. Date 3, ??as- r. 3381 

3382 

3383 

3384 

3385_ 

3386 

3387 

3388 

3389 

339_0_ 

3391 

3392 

3393 

3394 

3395 2± Ulr- - — t- $ $ *, IX 


4- 3396 
3397 
3398 
3399 
340 s% 


% 

i 

13, 

JL- 3401 
3402 
3403 
3404 
3405 s 7? o 

+ 

A I 

3a, II, 3406 

3407 

3408 

3409 

3410_ 

3411 

3412 

3413 

3414 

3415, 

3416 

3417 
3418 

3419 

3420 


I I fc. /A 

% 
7, .mi uuJmALt cy~>-tj.'i^4AAju4j Mf •321J: A 6 


r 
<QSp/, Si IPhASuLis, Q^uLjv. Si. 

QtJlaAis, Jh. 
% 


V.O: /4, tfos- fcty 3/, /<Jo& 78 Taken by c'.M A 
Skinned by 


Catalogu ed byj^J UUvlaI^ut C£/fc~^A ■ Received from 'iuJhv \\ I" ii received . /, /fa By Remarks Z/tJUs-l&£m. -t "- 


, 1 

ii 1 StiA 'vw e^t\v4v\iie. Vo IUs.C&nW. ^"^ I'l"^ g, fr'. CU'JJ^U, g. ^ 
<#-. S^X (/?. *M t. W. QJULadi 


>M-r LnAeX, 1 J^rMyn^UAi ■ " 


y ii 


It 


If 


d 


1> 


(2. "KJLcA \(2, s, izLa 

(1 


|l 


tf 
'1 


Ii 


It 


( 

Number Orie. No. Name Sex, 
Age Locality Date 3423 3461 

'3462 

3463 

3464 
3465 1 . ; ■ I i ; a^^A^^fAMAy ?, ■■ 

7, .. 77 Taken by Skinned h\ SD 2. <M. £e^L ! S. /3*JL Catalogued by^^^^Xcr Qi^iX Received fro When receh ed Bj GtL&a^aat^ Zftfoc/i&c^. LEW, /, tfeiWJt&uC&n; Remarks £, W. 2. //. <0+u g. Ul qflf^U 2. Ul. qiff^C 
I. J MLcfc,. '2 J. 
<#. &u=£ m M /&^t i 'i Z. W, fyfft^L 2 • UL f/f*-U i V: - | a ' M. ti^cX \W.c0j^jl .i.w.qlff^b (2. H. &u,A 

LJJi 2. UL &#*™L J. skhVtwtisL >. J- t^AuT^fiuLs w. 9ffl^ 'z^f^u 

Number 

3466 
3467 
3468 
3469 
3470 i )rig. Ni Name 


1 /syc 


Ibfrdfiu-Aj Sex, 
Age 

9 

■h 

o Locality ■ a 


Date ■vxs. /2,, /f/>6 Oct. '7, 'fo-r 

^ . 7-, jk^lx-w / fef, -3471 

3472 

3473 

- 3474 

3475 loLZ. IS £ 
2 QfJlaAu. J*. 
QajtaAv. 'At. 7 
'7, >?cs 
86, ,. 

M ., 

/j, ipA 

-V, *-r 3476 
3477 
3478 
3479 

3480 Sou 3,336 ± (d/haAi^P '/tor. 
€<J^. 3D, I? OS-, 

fa * 

QllaJicL 3s, 
3483 WiJ qM- ± 

-21 4 - St/f^-e^rr**! CA^iZ^>€t/, <-Jrt ( i~, 3.3, /J6>S~ 
'ft lay M, LJdA 3486 
3487 
3488 
3489 
3490 l&Olo 

IU3 i £& ± 


£k^, 7, 
Oct, ££, „ v 2>**,. -V 3491 
3492 
3493 
3494 
349_5_ nn 

-4 

^xastKjLvu, % C^L'lJjlJ), Q*~£*jv. Ml- 
H 3496 
3497 
3498 
3499 
3500 3<yd 6 Lin-H^UW, tfolJU^'b'. vfy. ? / u / 


ft 3501 

3502 

' 3503 

3504 

„3505 

- 3506 

3507 

3508 

3509 

8510 7 ky £ 

t 
-t 

-£ 6 MkltufraJrJjL. , Q<*Ao-4v. %d. f4-v—zr-z)ls (~4tf£^-iv. Ja ( it, A, 

//, ., 

3. t if/)<r H77 7- L-^^C?l«u^t^, (~4^1zj<sL>, Jbd . 78 Taken by ■ d u ''-' £ J4. B«cJL Skinned by £. M &^l 


I ■ 


l.UJ. J. Otr £ Catalogued by/l^i^^MU^r Qa^o^uL Received from When receh ed By Remarks Ua.L*JsAg*<U OfJutctw, X^c. /, If0& %/ 
-» h 
„ 
n j » 1 


1 ' 


I 


u 


1 
y 


f ^. .-^/; ■ 7q. ). J. y*hr™JJuis £ . QMtsU I- ul 2. W. 
RJJl 
^ « i 

n » 
-# *- ) ■ / *4. &tslsl<V&,V 


\< ' Number 

3511 
3512 
3513 
"3514 
3515 - 3516 
3517 

-3518 

- 3519 
-3520 Orig. No. Name Sex, 
Age J IoAlJ-j Cn^CLqwsiA&iJh-o<) - 


i" Locality a A Date ^iU II, IfM 

ink/ Ig, If OS 

§cwv. 2U,, ffoi 

. Qiv^L, si /^' 
<£-Wy IJh,*,. /£ ifts- 3521 

- 3522 

3523 

- 3524 

- 3525 °ib% tyhcsL. /, 
(Xlgl . AST,. 
<$<&, % //AT 3526 
3527 
3528 
3529 
353D_ ixif A\ / ^vca^i/ tyhJsis. %, ijot, yw> , s; } #$■ 3531 
3532 
3533 
3534 
3535 


0\ ^n^t^rva^-^^ } (-i<ut<^fv/. Cod, 
1!> L^UlAAXJU., CiciZ^jv'. J&. Cot ■ % 

H ff h 

.hA&- 1% )<joL 

— IX, ., 3536 
3537 
3538 
3539 
3540 ? 
I 

9. 


in.. C4*ImJij. J J. a, 

ii, 3541 
3542 
3543 

3544 
3545 t utvl^-A/, <, QJLjiu, Xd. £)buu. 3-8, tjos- 


3546 

' 3547 

J 3548 
3549 
3550 ISSb -^ tint 
3551 
3552 
3553 
3554 
i^555_ 


^ 
* 


Cat. ^% lfiS 

/r, .. 79 Taken by £. III. Qiff^U Skinned by Received from When received I 2. UL QffirU By 4-£ Remarks \Qd!a,ka»o*i/ ZjJuduLo-tv I-JL&. /, / l /C& ijdj^a^. i. ul. <0f^ e. w. $#W. h Sm^aaaAZa; . J, iiA^L^Di; t 
« 
I J, <£fu,M'7FAJ J, .J4u^uZt/ I >. :■-' - 'hi i 'lc i fa. M (SuU 
Km (^jXiy\A, 
, • 1 1 Ul Cfff^U f£. W, . i a Number (trig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 3556 
3557 
3558 
3559 
3560 ms - 
6i ' dlAjCtvaaJJL, ,A 


iU>, /fas' >"/)/) 
V. JJ- Oly^r-. U, /fA<T 3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
356S 
3569 
3570 £ el CULJLuAAy, LLcLUv. J). 


fer. K 
7, £ ixu 

IClcO 


I ( Ms,A/t>J .-■: (0: 
.7. 
/i y /?ojt 

Z tfw 3576 
-3577 
3578 
3579 
3580 n v £ .. .. s „ / ... 3581 
3582 
3583 

3584 
3585 - Jmj 


'i-^Uh/L-d-^LC -f- s£ a -: ^ca^ir, C*-«X<a^/ . 0L4. S, /fas ^ L 


3586 
3587 
3588 
3589 
3590 7 vu /CJn- i \,<xrltA, 

/4 ^ ^ j2l 3591 
3592 
3593 
3594 
3595 2 - ., 
Si f2ui >u</l- J*. /ho£. 3o, 
3/, 3596 
3597 
3598 
3599 

3600 t 


80 Catalogued Taken by Skinned by b y £M^&hAj WXuAbrur- Qiff*- -d Rei eived from When rei eh ed - . ^U 


. LfdUxAa^K. '< tfjultZicTi Remarks /f6£ 'iM-utir,,, 2. W. (0+U 2. W. f/f^U O. .kf-^vCtci* . -J . < A' . , ~fc i 
'a. u. a^ y v2. &, /2^A 

. J. ^wfei^ ZW.QCffo-U, fr 12, W. ^/^t &. 4- *>. ,1 CP. rU. ®^£ §>■ J- ^Hua^^Dv V. J- dbwufcu 

" m 
■ 


rt 


ll 


n 
« 
« 


•• 


* 


' 


(i 


li 


" 


H 


ll 
• H 


1 


P 


) 


n : 
' 
V 
1 
~- 


H 
'i 


11 


1! 


V 


V 


n 


•■ 
•J 


1 
« 


n — 
* 
p 


J 1 


!■ 

fl 


* 


M 


t ; 1 — — ..- — —, — ■ 
(1 

V 


* 
6 
\ 
'I 
n 
(l 
'■ 
P 


. 
-*— 

Number 


Orig. No. 


Name 


Sex, 

Age 
Locality 


: i — 

Dale 


3601 
3602 
1 


r J<^4MAJ Lcn-e, ) ClliimayiJi^ (jajiaJv. 77d. 


QHcJx.. 0-V-, If e(, 3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 9- xisi £ 

± 
± 


\-6sn\ /, IJL, 

3 A 
7, t?o<r 3611 
3612 
3613 
3614 
3615 AH 3 

XSSI £. a 

C-JLoaJUas, ClaAxL-b. 7h. 
°-f . r.O n'n/l <7j,a_^c4s (-0-vHs t CUcJLt^naAMj, % Cl-hfu. 

.' « . 

QhcL. 7, ifot. 

% /?<& 
£&, /fe6. 

A*, - 3616 
3617 
3618 
3619 
3620 221s. £ 

t\ 
£ Qw t/ . So, 
2 A 3621 
3622 
3623 
3624 
3.625_ 


T: <p> OLU^yyuUUju, QkJLaJv. 
0.hJnr 


7, ifck . 

31, ,. 

JX - 3626 
3627 
3628 
3629 
3630 


* 7 ,. 1HL 
L-&-v-ts . 'SO ZlAAsd/ 
Lt-y<!s CLU/H^rnWiM', C2aJLa/iy 

At LfjuZ 

3/, /?e6 

f% ■■ 

Afy /fas' 3631 
3632 
3633 
3634 
3635. 


QcjLfr .A 


3636 
3637 
3638 
3639 
._364Q_ 4*g 


9 

o 7 «y C&vt <aA/ { ~iH'-0. 


3641 
3642 
3643 
3644 
3645 jqx. . ^tt^a//a/iM; UAl no) r / 

— xj r u I saJ(,\4i-. \hJL 
$1, /fD6. 

3, /?*s-\ 81 Catalogued Taken by Skinned by by cdi a tyjj ' lAJMidb<Ar Qtffirtdj. Received Er< When received '■ Remarks . &, Husnfeu $. J. <&u*i&- u ^X^^W^Jic. /, //oUM>^ti<J, 


w. -ul \ B. IM. A <rHi-7,_~tii ■ ^AswMaj ■A- JywvU&'b 

l.U/. Q^Js 

JO. 'dr-ou-i Ul 
' 8, W. tfiff^U , t W, ^W % a. I4~uwiJ1aj '2. M. fc^L w -ii t.vu. cfyf+U -h J. 'N-ia^aVi ■i.iu. ^w <%.U. B^L fc.U, B^l I. w. <0~^* Z.W.C0£+U .. % Number 

3646 
3647 
3648 
3649 

365_0_ prig. No. Name Sex, 
Age Locality 

Date 


IJoS A. Jk, kL,.~<M , X: 3651 
3652 
3653 
3654 
3655 3%&s ; cAtA ■ A^'-i-int TIiA_: fo>tF&C-rncc<) $ 
3656 
3657 
3658 
3659 
366CL 4.JST i U6t#!0it<X* 


>7, ., 

if, * 

M . i 3661 
3662 
3663 
3664 
3665 '.l%L&yru/rm/Li/ 1&, *iv\ 9- Qa>uirtf>Ai J- (ChaA&Mj, ( -]a£aJu. -:u Qdt\ J. . <Jc ~h (3W»l*( CaioAaL^J^ id icik' . <24 . O-ct. 3, J?ar 3666 
3667 
3668 
3669 
3670 ir< -3% £ 
t 

3 r if as: 3671 
3672 
3673 
3674 
3675 alfj t £?xJr: Oct. £a*4v. Hi,, lja6 , 

4 ifo-r. 3676 
3677 
3678 
3679 

3680_ i 

Zip 

_4* /f+r 


3681 
3682 
3683 
3684 
_3£85_ $ 

— -E u u u — .*&. 3686 
3687 
3688 
3689 
^69il 71* 

82 Taken by Skinned by Catalogue d by &Um^ ^iij^^S^. Received En When received Bj QaUMtac^O' E/tJicdctteTi LZie-o . /, /ft 6 tyj+vdz?-*. Remarks r.^o^ V.IAAQ* GL.M-. Oc^L "j2. M. a^A *>. fr " •« 2. Li. Cu^U 
I . ■' '. -i^. S. W. CfclL*J, 2. W. Cffi^J- ®. 4k j^L \@. *t. &uJs 
- ■-/-, /3jlsJL 1&-UJL 
i.W. Q u 
Number 

3691 
3692 
3693 
3694 
3695_ Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date . u f,. $ CU-uln^y, UJLa.} QtJLulv. h. CLrfZ-. 3, IfcZ 


3696 

3697 
3698 
3699 
3700 JSJT 

_ 

7ft _ 

&Jr. 3, jfcS 3701 
3702 
3703 
3704 
3705 78'? 
75/ 

12 3 nxdjmaJuLu £ 
$ 
t 
t 

2 

3706 
3707 
3708 

3709 
3710 -JiS- t 

A i^cImsai IHrtnrsbl, 
L. A3, 
30j 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 In 
3H~ 2 

3i). •f- /rtTrir-zLj Ldt^La-yfh. ■1 / £ . 3tf, ' .. 
fir± . ^ 3716 
3717 
3718 
3719 
_322Q_ Lp 
ty 


3721 
3722 
3723 

3724 3725 
3726 

3727 

3728 

3729 

323&_ £ 

i 


7^r 

77/ 
a 34 2 

+ 


k 


■3. t. /faC 
3731 
3732 
3733 
3734 
373 5 775 


1 &. t- '[(Anndr^Ms (rfinrtl), Q-a. b , , b/. c)» . >, 1faS~.\ I, IfeCr . 83 Catalogued Taken by Skinned by . M. O^f . M B^cA by ^dt^wiA '■'' i '( k 'r r CLfrfrt M Received frc When received 1 Remarks Qa.LAa^t^ £dsJJL*yv Jt^c-. / f /9eMMa W iv % W. ($$*>£ £. W, fff^U £.W. Z.LU <WH- 4 &M-. &di M /^W • £_ 
tdZ £,// / g 
23. VH^iAn-U l 1 t Uf, qiff^ci f.J>. JfVyyil . J- AhUT-hiL'u T 

G-. J, <ybwrfiLA. Lit 1 . <^W 

it ti •> IM ■■1* ■■■-*« 1*- £,i£ 1 j'j f-fr^cL Number Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 3736 
3737 
3738 
3739 
3740 734 


■M nrzL, CLUMs, &. 


a QaA ^ Jn /. 
vpy. Cct. 

1 ■ . AS 

S, }fCC 
3 0, /foS- 
A.% t ifoL 3741 
3742 
3743 

3744 
3745 1% L'rfj ^ t • 
CLUL. $4, Oct. 

fe AS] /p&r 

1 

A-, ffa&, 3746 
3747 
3748 
3749 
3750 


t t I 


&A, 
A 3756 
3757 
3758 
3759 
3760 7U % '"-h-Trzl, QtxAcU^. Oj 
A LAa/ijdjyiiJU ( Hv-vcLk &. 


3, /ftC 3761 
3762 
3763 

3764 
3765 1 

XbiS. 5/, 

r -*Jr-. JjT_ 3766 
3767 
3768 
3769 
_377£i i. 


3771 
3772 
3773 
3774 
3775 W ? 

% 

'I I \Ckt. /, A, (<J6S~ 

' ., A3, 

__ M. Ji 3776 
3777 
3778 
3779 
3780 


Ija 


&, 


nT, 


A3 
j 


n- 84 Catalogued by ZeU ' jjjr^r Taken by Skinned by Received frum \\ lien i 


B.W. q^u g, <3 . d U/. l 1 i ! 'i 2.U/. l^L Q<dU£*4>*A ZdvuLcbir*. Zb&jo, /, I fob fy/Jr^^ 2, in. 
hcL 01. Ah, fLjL J, J, 'j^Auyi&Aj (%. M. fluoL £. U. /Sur-J, 


-u. n 


-+, — 1> 1 1 

Q.. A). (HwmAMj 


i. J. -WVL-lofiixJ 


n 


ii 


» 1. 

1! 


l' h 

b 


U 11 


D 1 
l| u 

11 tj 
z.}t f , offfruL 


! S. t^ <^W 


w 


U il 

S.ll Z..UJL O^fW •2 s. &zA 


Number 

3781 
3782 
3783 
3784 
3785 Orig. No. Name ■ 'lceMm\ < .n i < lM ,n^iosccuni<zM£o JM3_ ,,( B.'mAAs Sex, 
Age C s 

£ Locality J4. 


Dale 
4 3. ,. 


3786 
3787 
3788 
3789 
3790 
3791 
3792 
3793 
3794 
3795 1 ■ /o, 
Oct. , /.(,, tftS" ± 

JL &jU^. J, /ft(. 
3796 
3797 
3798 
3799 
380_Q_ 


±i 7, 3801 

3802 
3803 

3804 

38Q5_ yiip % 3M t 

Oct. K, lyos 3806 

3807 

3808 

3809 

381a 

3811 

3812 

3813 

3814 

3815_ 


\he2L ft, If as 1 ± 


8, i c /o(, 
Si __ 3816 
3817 
3818 
3819 
3820 


£ 

£ 
£ 

_£ 

3821 
3822 
3823 
3824 
3825 -3o8o 
3°2f 5 
* 
& 

2 

_£ Cndr. 7, Taken by Z. w. <fLL»l 85 Catalogued toy Fju+n - , * Skinned by Received from When rei eived U c/ ; . ; Qa£i^af*t n -)JiuLt^-n %&c . ', /fo£ &jL/j*ui£n«. By Remarks _'.A. ^#*^ L.J.. 5tH^vfe J, ,/, i££ukC£esu (P.. m. &,*A- i ,0. .^/. >a^ V n tl n t 


H 


• 'I i 


• r 


« 


V 


'' « t 


-U _ 


if 


V u- 


K 


H 


11 


H « •> 1 : £. i-tf CiCffvJL 


B.U/. 0, &4vvnZ£A 


J. O. ^kfliyifev '. : :uf/^i . J. HvvyC&l> }, J Js "■ L . J, <j4imfa> Xumher 3826 
3827 
3828 
3829 
3830 3831 
3832 
3833 
3834 
3835 Orig. No. Name- Sex, 
Age Locality l ^-ynuryvu^U /CUXaryUJj. ^f- L^h^CCk^ctyii ~U LI 

•£ A Dale tAtr. %, /fat, 7, ^Un 16, 
JkJct . /6, I , 3836 
3837 
3838 
3839 
3840 scrtL 


& t°, cjudr. ft, 3841 
3842 
3843 
3844 

3845. 

A 2.. 
3846 
3847 
3848 
3849 
385 1,0^ 

Sail/: 

L -£1 3851 
3852 
3853 

3854 
3855 3077, * 


3856 
3857 
3858 
3859 
3860 3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3868 
3869 
3870 20 n L 
_2M Mis 


% 

t 

^r . 
31 ^ 


tU-. r 


86 Catalogued by Z d U^ u JjJ U/m*a&<*- -&M*^- Taken by Skinned by Received from When received ■KAJIAj J , d. <^V«i:Zc-l By 


£tliy &M-a :-^' ' </■ ,irt^ . ' <y. /, /foi, %4&>uitZe7 £. y\ yffu £.«/. fff^jj 


\. uJ. q^U^C J . : vu. vCtr*--. ■J, J^flsV-K-iPl' o . K Q*f^t £■ Ul> 9#-^' Li 
2. /^ fyiiUU W.fff^ JL K. w, T^cL 


— 1, 0, <^4-v, lAJiA^ J, <7fUri&V b. w. a 'li^j, s. ///: o^w Number 3871 
3872 
3873 
3874 
3875. Oris:. N'u. : . Name .ojxcl Sex, 
Age Locality Date wiiA- ' — r 

lOSt) 

urn 
3876 
3877 
3878 
3879 
3880 


'7, .. 

/f, „ 

//, - 3881 
3882 
3883 
3884 
3885. "T 


>■ 


ictl 


' 


ItuSPj 


« 


icH 


ii 


ion 


., 


Mi. 


/A, ., 

(Cot , iy t ipsr 'Jr- 

>7< 3886 
3887 
3888 
3889 
3890 //>^r 


3891 
3892 
3893 
3894 
_3895_ tod ± 


§1, l<fei 

>7, .. 
/f, , . 3896 
3897 
3898 
3899 
3900 I6S1 
LOGS 

'011 
16 fa J: 7, - 

M n 3901 
3902 
3903 
3904 
3BQ5- loll 

10+J 

im 

losz % 

1 2o£^ '7i //*£" \JLlir , /a. if 61, 3906 
3907 

3908 

3909 

391CL 

3911 

3912 

3913 

3914 

3915 21 U 


hf it, 

/A ZoVl. 

urn 


7, 87 Catalogued by tJL/rzsul/ VJm <a It-u" Cj^f^uJL ■ Taken by Skinned hv Received fr< When received By Remarks ./' . J. UumAa 'j,J, </4vwi ti g^f^fy^y %d*xLtU /)jlc . /, JfoC Vjdta&L 


S. UK <0^ >-. ■yf. <1^hUw%Ehj vte/t- f, J. ■J'fiisyuZ t. w. q'ff-u y s. w, (f/f^i 
S. Uf, cjJ^U Z. W. (fff^C 1 
'I ll JIL '■ j, J, -Ju ritec ii ii 

i, n a Catalogued by IJUatoj^Aj UJ/unM^txr- u Taken by Skinned by Received from 


s, When received Bj Remarks 


I of hfu/i-iilJ ■' ' 

w. S.u/.a c0^l. 'i i, , id. 44t~wUsla_. Z. W. A. V'4l^vXAJL.\s s. IV. '2. ul ca \ 'I 

1 'I 

-Ti <r u 2. 


5". J- d*lw*vfciu 1, J. JrusiCfc-ii 


i 
i 

i Number Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 3961 
3962 
3963 
3964 
3965 j / - i 7, , 3966 
3967 
3968 
3969 
3970 


n, 3971 

3972 
3973 
3974 
3975 


/a; ^ — >_ 3976 

3977 

3978 

3979 

39 80 

3981^ 

3982 

3983 

3984 

3985 


yfteryuAt* ^i<xma_Jv, ^rA. 1 -L&. 
, CkilciA/. J-6. 
-4? — 3986 
3987 

3988 

3989 
3990 


IX 

LL, 

IS, 3991 
3992 
3993 

3994 
3995 

% >?> fA. yv . / A , ±3^ Jp 3996 
3997 
3998 
3999 
4000 II, 
II, 4001 

4002 
4003 
4004 
4005 9 


: u, 

J U Zi2* M ■ 89 Taken by -hi. Catalogued Skinned by 
Received from fcy&W ' \\ hen rei i i\ ed By R< marks "Jr.' f/Ld'r . /, /fit I QJh fd^M M, S, B^i " i ii 
i — r- Number Orig. No. Name Sex, 
Age Locality 
Dale 4006 
4007 

\ 4008 

L 4009 

4010 

4011 
! 4012 
i 4013 
! 4014 

4015 


bO~i VULA 'Jlf 


- 7 oo. AH j l?fi£- 

Ian/. II, 1JC& . b* a 'ec , A/, /?a<r /yu /<£, O^^X. i^. 9-i-o-t/-. <s, 4016 
4017 
4018 
4019 
4020 A33^ 

/333: ± 

t 

i' 7> 

7, 4021 
4022 
4023 

4024 

4.Q25L I3H 
15,2,1 

IJJA 5 
-2 -4 4026 
4027 
4028 

4029 
4030 1.331 \ 

174-1 

3xm , <- . I , ^u-Wi/, OLaJLcufv . -M . 


ULi/ 1/ tff; ''ij l^, If 66, -M. 4031 
4032 
4033 
4034 
4035 
4036 
4037 
4038 
4039 
4040 MS -3A3 

L3ft_ 

>$<}¥■ \JoiAnxt, CL lash/. <jH. Llajitx-fv. id Qn/^Jy. Oat. 
Z ^ <L^ } If OS". 

JUL, .. 
3-6, Ifoi, 
z I, ifosr 

-JLL , 

QcuLAl. h. )%rv~. / (>, ft. £f 4041 
4042 
4043 
4044 
4045 Hfo 

J3JS( 
lift 
111"] 


>■* eJ)/ A 2 I 4, CU a L Si. f 

n / . 2< 
Q%nr. Li, 
Q'ct. ZS, 4046 
4047 
4048 

4049 
AD5£L mi 
I I u 


C*£. 4, £^ Taken by 90 Catalogued byU^u//( ' ' ikjJLuT Cfff^uL Skinned bv Received from received S Remarks "A SacX L, i', /lt*>£ Q a lcJ ul fl^?Td*dctu^2'£s>. /, >?ci> ?M«CC^ t. ).!'. culA^J. 
H '■ « 1 


J ft 


1 ^7^ 
q 't ti 


« « ,< 


V U - -* - 1 


H 1 1, 


i T- - - -« 


H »i t < 2. 2-{, ^yjfW 2. ^ 
11 


q 


ti 


" 


q 


(i 


_+. 


-41 


■ 


M 


1 T "~ 


b- 


I 


M 1 
1080 


± 
(Hirer. /S, 

Ac, &x — 4081 
4082 
4083 
4084 
4085_. £ V-bUj tlct Lp~k. mr. /?, /fas' 

r, .. £- r /fo 4086 
4087 
4088 
4089 
4090 
it - 

r, .. 4091 
4092 
4093 
4094 
_40_9_5_ 3 U>-rULj f Q*n£aJv, £d. W 
_£ [ -e& . /8~, /?of Taken by ■ . Hu* ~t\ 91 Catalogued by IcLurasiA,' llk\-, Jio-ur G^-ffc^L . Skinned by Received from When received B 5 'S^ixfex. <faa&4L fyJjiJ+&*yv A. /, ty (, yJt>u<£A Remarks " ' 1 a ■ 

* 1. 


II 


1 


' 


II 


1. (t 


u 


fl 
>' 


— t 
— * II 


t> 


* 


J 


— *t — 


■ 4' 

Number 

4096 
4097 
4098 
4099 
4100 • Oris;. X". Name Sex, 

Age Locality (72.3 . \/ltJL*-i>U'mAAAJ (yvUL/UL&V'rlXA i Hn^s&~UAJ. 
, M, g), eL 


■ta-tn; Date 

£L } If 6 1, 

n, .. 

-2W A/. 
4101, 
4102 
4103 
4104 
4105 
4106 
4107 
4108 
4109 
4110 I 'J Si., o 

<& 


J24 <>£L 4111 
4112 
4113 

4114 
4115 *4 ^4- 4116 

4117 

4118 

4119 

4120 

4121 J 

4122 

4123 

4124 

4125 a3. s.¥. 1163 

310) 
II4X 
Id, /c/oC 
Zl. lit G 
4126 
4127 
4128 
4129 
4130 Mfl 
iltn 

IJ.fl 
ll&L 4131 
4132 
4133 
4134 
4135 
4136 
4137 
4138 
4139 
JL140. un 

HbS 
IMA 

im 
an 

IlLJ i 92 Catalogued Taken liv Skinned by 

by U^^uIW^ajLj- Q4f^uL. Received Erom Wlien received Bj Remarks Q<Joi-^&»</ t^t-c{<^Cc-n, .GjL^. /, /406> * dJu-uCtUn fl ■ • 

&.M-. tilde , 


» 1 1 '' <T 

l> ,r .. .■ h '1 
II 1 s.u/. CfM^clj ijdl Cf^r+^L * . -q 1 «- V I t 1 1 ' ! l 

4141 
4142 
4143 
4144 
4145 

4146 
4147 
4148 
4149 
4150 Orig. No. 

l/Jff 

up 

up . Name ' _aaAj Sex, 
Age 


Locality DyOMAJA •iq/ttrnj) (-AaJLasiv. A Date OdZ. -?4 1/d^T ^ •• //at 

ii*$ ^ - 4151 
4152 
4153 

4154 

4155 
4156 

4157 
4158 
4159 
4160 S0J3 
sofsr 2i % ljo(, 1 1 7* 
117* £ 
£ Oct. .2.45 LJ.c-€. &3, 4161 
4162 
4163 
4164 
4165 ± 

i %$ 4166 
4167 
4168 
4169 
417D ± At, 

XL 4171 

4172 
4173 

4174 

4175 i A3, ?i\ 4176 

4177 
4178 

4179 

4180 .6 (.of. 

ZL6f 


<W*»i YYVZWJ, & itxUitr, Z3, 4181 
4182 
4183 

4184 
_4_1S5_ SJrffl 

•3UL, 


93 Catalogued by 2d±v-ujxcL>QjJ^ai*i*r Taken In- Skinned liv deceived from When received B Remarks ?. '. <HH> Ls ui Cj^fo^L (^a£^^/ ^(«^,Ac. j, /fHSy^£>^z^ 

"if »1 ' t V t, .. tl -J—" 1 


[) 


_^ — 


tl 


d 


. .i 


— 1 — 
1 


•1 


\ 
'1 ll 


*i 


11 

/. sa. . / . ^ . J. '<y < 4u^vfex M 


'1 


tl 


1 
4 

£. %/. ^ '. / . 

I9SI. I . A . Mil 1 £&V }}' '*k*rrfeft; Number 

4186 
4187 
4188 
4189 
4190 Orig. No. Name (V) ■30<i0 I U&n yyUAAJ L-50. Sex, 
Age 1 Locality a ^ufurvisf tjMXaJu. A 
Date 


4191 
4192 
4193 
4194 
4195 ^ 6,5-3 


<t •1 t % 'A-l/lreJl/ QJ*fl , A JZ- 4196 
4197 
4198 
4199 
4200 3 ¥-34 
.SUM. f /s. JM- 4201 
4202 
4203 
4204 
4205 mi 

4206 
4207 
4208 
4209 
4210 


, n 4211 
4212 
4213 
4214 
4215 
4216 
4217 
4218 
4219 

4220 
4221 
4222 
4223 

4224 

4225- 

4226 

4227 
4228 

4229 
4230 3&0 S I 8^Ai^, (4JUL. &. '7> 94 Taken by i.va Skinned by Catalogued by ^Jm^uJj d-UX*uLu ' Q% Received [rum t,LU 
V\ lien received B Remarks ^yfeLtl+yy /, c . /j (fe6 ^U, - ?.. W. <0U Jj 6b. &JL 
. , g. u\ 

" 


V t' 


w 


ll 


11 


" 


n 


H 


» 
: 


n \\ 


* 


.1 

1 


1 

D 


q 


a 


n 


., 


II 


ii 


fl II 


„ 


If 
,, 
■ 


ii 
' ! 

.; , xj. M< < _iuv ,*£■ J=H4w&i> 

g. :". cl^W S UL C0** H 1 


ttylaAS. 3-Z I fed, ] 
£ sa till , QaJaJv. 


95 Catalogued by ZjU^tuJUQil aIiaLu~ Qlff ^L- Taken In- Skinned hv Received faun When received By Remarks £■ lU - '~f0+teb 9a Ul f^My Cjaiafa*^ trf*M&», .&*. /, tf*£ y^afc. 6?,. J&M^Js :?,^U. jB. Z. w. $$mM 2. W. ff4fab i A . <Mu > , Pi ii Mus>iMni W *i^\ \» V^.^»K.W>n\-%« & i lJ- ■ 'MJ2L :(A -<^t- (tl&cJh-/ \ . ■cL* 


it <• 
II 


1 
I) 
11 
,. 


1! 


| 


,. 


1, 


'1 


• 


<! 


i 1 


X 
Number 

4276 
4277 
4278 
4279 
4280 
4281 
4282 
4283 
4284 
4285 Orig. No. Name 

- V] Sex, 
Age Locality Dale 9 I 'USc^wX, QJLUu. !h. £ 2 Qn**h>, t-Ustd,., Q nJtiJv. QUzJ-. 

Oct, I, /ps- 

61., 
K, If 6 £ 

I, l$&£- 

M, , Llu^q • 


A3, .. 4286 
4287 
4288 
4289 
4290 t 


(ml 

LLum . a 1% 
t 4291 
4292 
4293 
4294 
4295 


± 
ft (k^r-. I\ /, If OS 

2>o t /<jo£ (IfUv. -ti-v- 06 4296 
4297 
4298 
4299 
4300 


C UjuuaJ) t jnrti. C(Jc.wn>w/iJj! , , ia. 


4301 

4302 
4303 

4304 
4305 

Oft UOu. £cA QJlJLnjOjJb. CLfnA,, (L Mel. ^J, 4306 
4307 
4308 
4309 
4310 2,337 
2SB3 ■f- 


{ }Laj. Q a.£g Jv 4311 
4312 

4313 
4314 
4315 axss ? „ 

o 

_1_ 


J 4316 
4317 
4318 
4319 
_4320_ 


t . t „ \QkJL IS, 
K 96 Taken by Skinned by A Mia ,'JsJu )L J. J4ua<£aj Catalogued by Zlura^Ji ( ' aI^^ClM^xJL- Received from When received By Remarks ofLicldcf^ cfi^o. /, /jar, \fy&uriitX 9.. UL .1 ?,. W. i QjM, ^A \Q.,M, /L^L <S- XH<A' / YWWU cHuArtjL,^ tcL :Z.W, (D . ' "rtvufo; . V. A, J4-iAsvCtiLhJ t '. ^fih xAj .2 . LU. fjM^L . ^Q^Ll V2..M. 


— t 
't UL r W^^ Number 

4321 
4322 
4323 
4324 
4325 4326 
4327 
4328 
4329 
4330 Orig. N( Name QyUsnvrJbA 


ML \auM~n*' Sex, 
Age Locality Date X.'Jk 


± 
o 

+ 

t Atf, /fas' 
A7, , OU-c/y-VisO-; (A i.k 4 4331 
4332 
4333 
4334 
4335 A ,-it^ca/ /U/rfirMsa; £ 
fr 
1 
£ 


y ^n.eU-UdZa^Jrf, , } Qr, J>si Its. '^h- .Xd. 0W-. A^. 


^M £ 
£ 
t 
£ 
* ~fc,^ta : 


J. OrruJi tJlL -iX/ifrt, IS, /<?6G \ 

g, ifaS- 

WUiy/ AT, /fat, 
Qui. ' Af, .. -ty idiC. 4341 
4342 
4343 
4344 

4345 5 as 3. ± jl.uvuu 0->j I Jot, 


»2At*ygaMi.^ QrtlnJ,,. '/TV. 6, JL- 4346 
4347 
4348 
4349 
4350 m 

soft 
'II'- f 
A ■ri/. 

-#- Ift -c 

■3,1, IfOi 4351 
4352 
4353 
4354 
4355- s.\io\ 

_ 


CJmeJU. 
02*01=. s~- ?fas 4356 
4357 
4358 
4359 
14,360 


LsftfLJCfLCumJ a L i i. ' fa-£aAi/, 


I iT 
/5. //^ ^ 5 ^ 4363 M 

l| 
- t 
^ 
t 

^ 
g 

'6, 97 Catalogued by LL^raxA) WamMmaT Q<ff^uL- Taken by Skinned by Received from When received By Remarks fc. M La ®. d k-JL ±UvV J)JLC,. /, Ift&'fybjctCm 

£. w. QJAjb 2. W, CLM^aC 


. . 
jTr (Tuty 


,i i< * " 
;, u .. tl 


11 « <?. t^H-WSYlAjUU \y, */, xtyu^o&AJ \a.j4-. t3^A I J±, /2u^l g. w. #^ a, ///. ^ . M .4 /I 'I 'I £. ^ 
2. 2^ 

J& (8e a>. 
jP, 0. Jsfr A rn^u X). <Jt'' fe TMiU 
I 4. B^A ft ft ff 


. 1 

n 1 ' 


1 I' 


« ll ^ 

'1 " » Number Grip. Ni Name Sex, 
Age Locality 
4366 
4367 
4368 
4369 
4370 _ 7v 'pjrfjlcJhsUti A6S0! 


-mJj 


^■W, A. (A^y^Jy. 4371 
4372 
4373 
4374 
4375 oHS A (3 I ck^XCftfXijtoJr-Us CUla^Jv ■ 

*\nl JO T n'nUT h. JL 


4376 
4377 
4378 
4379 

4380 I(r6(a\ O LJuLA%La,-y*O t QaJiaJu, t 
? 

± 2-/, J 4381 

^4382 
4383 

4384 
4385 

4386 

'4387 
4388 
4389 
4390 IP 


if <$*Jt. n^, 


n. 


/^3 /£/-3l 5 

CLxA^lAij 


4391 
4392 
4393 
4394 
i4395_ /A/A ± & JJLLdJiasv, CJaAoJv. ski. 
£ 

"Si ^AJU&jih J Jo. 


jPj 6w.'l^e*vi^5H^iJZ^, ^ i r (■ ,, < hm r J£L 4396 
4397 
4398 
4399 
4400 I3tl\ i nxidjiJ-txAVdudnjUj (-jcubjv 


€c£. 


4401 

4402 
4403 
4404 
4405 /•5A31 £ 

6 LA x^Ctilds-yns , ytaA^^fu . 
o tAfajaA%u}~+viJ , ± X Qt JL™ &AAJJ/j • M/ . \(Qctr 
\<$jJ-. 7, ., 

Si, -If as 

r, /?*£ 

AS . . 4406 
4407 
4408 
4409 
4.41CL 

^Vfr^jJtUaJrk. } Qnfg.L. Si. 

98 Taken by , <J. fm^wti Catalogued by Zlv^utJjCl/J^A^l^ r tU^^t^Jj- Skinned by Received from When received By Remarks jf. A*. *Aku?t£x, .(^Lfiy^ ^4/^W.io. y; /f06€^Uiii^ &■ til fjf^l 2. Ul c 1 'I Ul. CfJ^uL 2..1U. $W**&- -n n I, JO, /H<AyvCaAJ 

I Uf. w. fe. ~<N~. i^cA fa. W. Lj 


n ti i, 

W. 44. B,s-A 'LMl I :g. ///. 


II Jl 
1 » 

2.U>, 


1 v -V K- '• :. \al aff^J 


£.W. UM+JL. 
t) 
qW 


i 


, 


t ii 
' 

Orig. No. Name 4416 

4417 

'4418 

4419 
'4420 Sex, 
Age \AhShoa~, 4vdli>vu^as &fft Locality Date 


&4tr-treL, QclUlJu. J», " x-> fn C^cCtharml, Q<Z VzJv- <44. 
■2$, IfU 2 /A, 4421 
4422 
4423 
4424 
442 5 r7^ " 

idu ' 4426 
J 4427 
" 4428 
' 4429 
4430 &o. *aA.7. -f- CwaaAz-4/, ie^' fe 


^4431 
4432 
4433 

4434 
! 4435 4446 
4447 

' 4448 
4449 

±4450 
4451 
4452 
4453 

4454 
4455 mi 

am •3^66, ?? 7 4/?jj 


-i 


3 


&A5Q 

3 1*7 IA, 

ft, Taken by 99 Skinned by Catalogued by ,% A yd; tyf /sUytL Qi-f§* Received [rum When received By i 3. A Jdu^fa, J, J. J^t^yo Q^Aajtr^ ZffaUu^ A<* /, /?e£ zd&u&r* Remarks 

Q. 4. % (3.44, kLcA 
2.W. ^ff+^6 ®. <#. I , <3. <N~Us*Jj \ M ) d4, /3ex>& A. <<SK^--z^Zz^ II 


1 


ii 


1 


j 


, 


1 
il 
V 
: n r 


<l 


t' 


1 


'( 


« 


1 


1 


t i 


1 
) (3. S, /2<uJ; ULL ., It ll 

°?,.h). ^Jl^JL 
, J). J4-Uy^JeAj ■ -Jb s, w. <^M Number Orig. No. Name Sex, 
Age <d<. £cL<z.aj J*JJ- 


Locality C-H^Z^t^a^vt-^ Vj <#, 1x( ^4 ^ ' &. 
^w Dale 

-Ay, /f^ 4461 
4462 
4463 

J 4464 
'4465 I .MM. 

\okJj-. 

dkJl 1&j If 66 

•*7, /fd6 4466 

'4467 

-4468 

4469 

4470 iasj 
HI if 
vxiefc. 


a, 

Mi, 4471 
4472 
4473 
4474 
4475 <3 ^'^AjLAAru i \& vv\&/mA OfHeuu 

CM 
4476 
4477 
4478 
4479 

4480 Mf-. J& c> 4481 
4482 
4483 

4484 
4485 1" \^vU , 


■i> | LJbeCuLes 

ikM^, qJLl. % . 

•Aj. ' a£, IfoC 
4486 
4487 
4488 
4489 

_44S0_ 
4491 
4492 
4493 

4494 
44 95 3aM <S, J'f-^-jfyvT^yiASUj 

-lUf £ 
QltXr: &, /ya£- 
&1jJt;. J6, IfoQ, 

ferry. AA tfCC 4496 
4497 
4498 

4499 

4500 


A I Id r 4 aii^^<^aJcU,. JL. 

109 Taken by 
Skinned hv 


Catalogued by Zju^JJ^U^aJLvs- ffrM+**L Rt'. lived from When n i l2. ^J-sz-a^ Zmju&A^ Juco, /, /^«£ B ■ Z^A-l^dtlffTfU 2. m ^4^ 7 

2. ^ f^^y 2. LU ^f^L 


S.UJ. 
1 1 I, (2. J4=.B*J^ 

M.&JL . Ji. J4t4 V7 ^ 


W 1 f! 'I 


: ff^Jy J 9,. W. ^aI^^L 


i/r. W, fe-^ 

2. W.&$£sul 

J., id. ^h-i^tiUo fa. <#. fUs 

g. M. . <$. <mwi* I. J. -J4uyyCd/U ' II ► -» ir 
A, J¥, /dLofe, TUfJL / I' Number 

4501 
4502 
4503 
' 4504 
4505 Oris;. Nu Name Sex, 
Age Locality U3J M SAaAkMjOOJ ^jlXLcJLiuxJ ma qJ. 

(Kcra-_ Date 

Ht, /fas' 

m>, ijo& 

S, /faS 
-t£, ~_ 4506 
•4507 
4508 
4509 
4510 

<2kktr J, 


AS, .. 
31, IfoG 

£3; tfok •4511 
4512 
4513 
4514 
4515 


? 

_ 
^7 .. 

3% •• 
bzi, / ^, (f eS 4516 
4517 
' 4518 I 
4519 
452.0.. 
QqyUlJxs, 


4521 
4522 
4523 
' 4524 
4525 J /a. I It ti '■ 

1 . . . d CLjiru. lis >fO& 
\vl.wU A. 
4526 
4527 
4528 
1 4529 
4530 
4531 
4532 
4533 
4534 
4535 
4536 
4537 

4538 
4539 

4540 uu Q st -J ^> / ,J a l\ 
CJLocbtA. /»An.\s. £ 


AXp. *-IK t ChcCtfc ^lW " / . ''•: V. QhaSv, I 8s, 
(fi/LajLCsh &, 

■<3b£-. AS- 4541 
4542 

4543 
4544 
4545 4-7* py l' I !..a a SlCLcl. i-'OsCca, l]p. ix°t')k icf u ii : 
\HsOsrv , A 7 JfoS- 
&?, .: 

i. - 


101 Taken In- Skinned hv & W. <^Wj 


Catalogued by 2Jms«aJj ' UL^t&ur Q^^- Received from \\ hen reci i\ ed B) Remarks ^&^^u?t^L6^v A^. /, /fo& %dL»dx»~ . M. B^J , M 3. UL %< 

Q,Mr. 
z.w. 
LM Q-jf^L Z.UJ.S^f^ -i — t- . 0. /d4^1yviASUu i/ , id. •MusruteAj S. Ill itc^ub 


iA/ Z.1AJ. & a. u. e*A , m @*~£ i. . £& 

Q.S. Kcl/ Number Orig. No. Name 4546 
4547 

4548 ^7 
4549. si if 
4550 I 4551 
- 4552 
4553 
4554 
4555 
4556 
4557 
4558 
4559 
4560 CgJLfc^<-<.c(jL&J <^<-< {,o-tL&&&^; mt Sex, 
Age Locality „ 

, CkuL. S. Date 

urn CXu^a '4 IJo6 
3#, 
33. 36, /loS 

AS, /fg& 
t , IJU, 


1/7 // / Qa-i/t.M,. 


4561 
4562 
4563 
4564 
4565 5/./i 


(AaJt/t.jn 
8 >-3 _x 
IfOG 

is, tps IA, 4566 
4567 
4568 
4569 
4570 

W£l >. & * 4571 
4572 
4573 

4574 
4575 Slf/- 1 T- 2 &JL 

(A, . 

IS, . )<jd£ 
JL _J 4576 
4577 

4578 

4579 
' 4580 

4581 
4582 
4583 
4584 
4585 
4586 

4587 

4588 

4589 

_4590 urn. 
i&ff. ± ■OaJrL^ JL I \ UJLxM^ldu, QcdcJu. Si 
-^ i jbdX. tf-L I U>. CA\.-U^fv. -M D '- fteru~. 

})lcl, 

Ak JaZU- /&>, I foe. 

7, ■■ 

K jfd£ 

&C /faS £ tfx 

_4 . — ( ■ t t 


± QcL I API If**- 


\ i. . , (-leL-ict-p. r ■4- 


102 Catalogue Taken l>v Skinned h 


-:' . / I I 


sK. rilu.viJT, £A1_ J . -' *h til 


Received [r d byg^aA^CUar^^, When received B\ /aa^i ^Jtsditu^^ 2)juy.. /, ffeC :^4^« Remarks tf. AbjAnJo, i_ J4, £Lc4 en. \NuA,rfin> I, W. 

& M, /2UL <V,. febcJL. 

' -f, 3*d s. yy. ^^ff~u> z. /u&$*u/ (2..M-. a^J, m. a. ii .i to J. <^Al*i&a. m.w, c^.f^u II 1 


'<2, J4-. fd^A J . 


2. UL <3^W I 

, Cicv Si/aVi V^^^WvA^^Wt^W V>Vw. . •JL ®. M, &J., 2. 7/A^ iu qJLrU i.g: tyfaj Number 

4591 

4592 

4593 

4594 

4595 

4596 

4597 

4598 

4599 

4600 Orig. No. Name- Sex, 

Age t&Jl qjs\ Wf. nh^ Locality 


'a .St 7A. £ i ,'L, Jo, 

QalaA,. $1. Dale 2W s, rjo- 

T, - 

'I, 


7i 4601 
4602 
4603 
4604 
4605 ld>tSi\ 

lWj\ 


ja,is. /S, (?M 

7> ■■ 4606 
4607 
4608 
4609 
4610 )SS6 ',' if luMl 13, /foC 
4611 
4612 
4613 

4614 
4615 537/ Uv&f&L.^, t 
t 
Cd! it, ip£ 

\£kt. /J, ifosr 
[ it. I 4616 
4617 
4618 
4619 
4620 
4621 

4622 
4623 
4624 

4625 


n> <Bk£ 8, /Jot, 
%^v - — ^Z — . — 4626 
4627 
4628 
4629 
4630 4631 
4632 
4633 

4634 
4635 (ASM £ 

t 
i 

6 
i 4 


i JUkfc. /a, 0<£-. I'i, lye^r . Ojdt. //, /foS <% fr, *3 . If o f, 103 Taken by Catalogued by - o Skinned by ill .—,'/} /i I . V c 1 , i ^\ • A /I Received froi 
(ja-fjiJiXteJiHl/ C/L^dUr, 2^c . /, '' 


L W, 
(JtJL \ IUl ((H«l' . <J- -^/ctyUl 


g£ Mtvnfei }■■ , J. 'Mm tin. 


cyU^' (ffifaA -i « r- Ht I ; i (l i ■ '^U.pC&i. (&. <N-. f2^L t, 4L /Ic^l •r I I' -<l « «- |. id. f^U LS, W, (ffi^d i » -V "~ Number One. Ni Name 100$ \ ; , th uba. UUt^kL— 


Sex, 
Age t 

t 
t Locality ~U .& 111^ CJiLLs.^-. I Date 
S, I J 6 1 I 

/^ LpJ[\ 

>% ■ ! Oct TJjUtf?^ t 
t 

A CU'LliLi; (V'-U'A.'. Liu (*, /fee 0^ M I 4646 
4647 
4648 
4649 
4650 *.?g4 

. 4651 
4652 
4653 
4654 
4655 ■x ^ t 
A 
LA, 

AS, 

as; 4656 
4657 
4658 

4659 
4660 l 

i- 

f 

A 


//, If OS 

I 

£-, IfeC, 
-% &bSL 4661 
4662 
4663 
4664 
4665, 7^ 2 

£ 
£ 0) 

4^7 4666 
4667 
4668 
4669 
462.0. 4671 
4672 
4673 
4674 

' 467FJ 
4676 

1 4677 

4678 

4679 
■ 468 3-f.l', _4*£<L- SkSI TntnfeuUi & 

f 
i 

A djy-rj, t 

£ 

± £ 
t 

i •Tio-C, tta.La.fj. c£J, Oo <4~t I -tV. ) } QaloJv L: -\,.Lt. At 

a, AC, 

As: 

JA- 104 Taken by w. (0^b Skinned by Z,W. (jfffU Catalogued by £/ u „, ' Q<U* ' Received fn When rei eii ed -*«-^ c ^Ae4itiS^. y^co. /, /fe& ■C) larks fyUHr I . ' . 5^4 vdtiiAJ 
?;. W. CUJt&mJj 
Q.,H-. ?.. M/. ks/ 


\(2.Jf,G^U 
(J, ' / / tt <&. ; b._ V. ^. ■■■-W d Number 4681 

4682 

• 4683 

■ 4684 

4685 

4686 

4687 

4688 

4689 

i 4690 ( Iris. Ni Name Sex, 
Age Locality Dale 1 I'd A; a TrUn&Ct* 


3>0LS_ 
3444 £ ', (JtX.ta.A/. J.-). i 6 I A l ^t. /?, /<?»(, 4691 
4692 
4693 
4694 
4695 U*i&Ui^t&ria 4 

t ni-ari', 'jctiaU. <±4 . 
I ' A->vuJ ({f^rnrzlj, QalaJu. J. 


4696 
4697 
4698 
4699 
4700 JL 6 J-f-trir-cL , Qtxio-h. - 


( ^-kt . AS, /pair _A£- 4701 
4702 
4703 

4704 
4705 $ 

t 
± 'hi j s 
Cjahfu. 36. citfit. So, 
2L M*. I pi, 

IfcS 
Ifol 

/?os 4706 
4707 
4708 
4709 
4710 


3jlJt. 3, 
3 c, A, A- !p6 4711 

4712 
4713 

4714 
4715 


dwiJ (-J-UvUl QaJUJUJU. -Lt. So, ip£~. 


9 QeJ ud v . $L JLS. Itffi, /?ol M, ff *r 4716 
4717 
4718 
4719 
1A120 
, 4721 
4722 
4723 
4724 
4725 L>fo 11%. 
JU>£/L 


SjM. Xf, 


t ' Mrmrzk, QalaJv. %t. £ 6 Lli^LciruLV (M-rTreL), CjaJCaMj. Jj , 
o 

£ 3o, 
3c, ff6t 105 Catalo gued by £•'■ a*J ! > i+%d/- Taken by Skinned by Received from When received Hv Remarks [i, <M &< -A - h c ,/,y^ y.^ c ^ \c. /, /fot k^A i. w, fjff-U &. iv. <fiffirU 


'-/:■ t: 2& a £^d w. <&. /J^J. -ij — * — p a r- £. Ul q^U 2. III. qiffU 


Number 

4726 

4727 
,4728 

4729 
: 4730 
,4731 
^4732 

4733 

4734 
4735 
4736 
4737 
4738 
4739 
4740 Orig. No. 

Lia, 

■ Name Sex, 
Age Ctnt'Xto&w £ Locality Date M nrd>, QcdLf™. $*. 


J £ 

6 

£ CJaJsiJu. ikt, X S', /fo£ 
%^jl. A 3, IJ<><o Vj-tt-z^, QaJladv. J. 30, Xwvu^ a 3, /foe ■i 

£ 

£ 
£ 
£ '- fa xjds>xsJl : I J'Jrtrczb). (4^J^^jr>, O^. sU £ 
£ 
£ 
£ >Mv-znl>, QcJU-jv. -. * J. 4746 
4747 

4748 
.4749 

^475IL 
,4751 

4752 

4753 

4754 

jj!755 

4756 

.4757 

4758 

4759 

'4760 

« 4761 

4762 

4763 

.4764 

,4765 

;4766 

4767 
4768 

4769 

4770 IIIX I 

£ 

i 
£ 

2" 

c Hn4fci;. Cv^t-CiAv. ah). /, ¥2. a. ■S3, 

xa, 
-as, — 

■**, ■■ 

i_, „ 

\*> .. 

Gc£r 5/), /fas' 

*3, .. 
4/, jojf 106 Taken by 


Catalogued by ZAmU WmUma- Q4t#uL. Skinned by Received from received Bj \l , J, Ut<:tt Remarks QaJUf -a at n f/;jJj.£u->i /.;-c. /, ly<>& tyL&la&A 'i a ,V ii Q.A-. &d 


\ A* Q^l '( v 

K '1 U- 


- 


„ ll ,._ —y 1 '1 » 

„ , „ „ '] « i 


ll « II ,. .. " I! r 1 


• , „ * • • ■ i.iv.y^U 2.H.(/'/UUj 4771 
4772 
4773 
4774 
4775 
■ 4776 

*4777 
4778 
4779 

4780 Orie. No. 


/^; 
Chin at L-oSAa m L^.-irie j CAcJLa pi. Ja. 4781 

4782 

4783 

4784 

4785 

« 4786 

4787 

4788 

- 4789 

■ 4790 

,4791 

,4792 

4793 

4794 

4795 33<W 
5./I3. 
37/5 
1% IJK 

in, „ 

<4. 7 VI r AJ. A. 


2> >?*■< it, .. 
■fig 4796 
4797 
4798 
4799 
4800 5V'« 


*£&«£_ V^cfiiauu*^ _ <^Wa£kasn-J, Ci^ta-jnJ. J& CknlhA, CLLM, Ja Ofa Art,*?;. 4 Qruy, 3.S, 4801 
4802 
4803 
4804 
4805 3fc5,J kcliji^ U^tyl&UXHd . (L idaulU. (<Umrd>\ QaiaJu. %>. fe 3o, I fas' 

AS, If 66 
107 Catalogued by^ U^uLt^Q^fUiJ ■ 


Taken by 


Skinned by 


Received from 


When receh ed Bj 1 ai ks 


ZM\ fytfal 


l. ui (ffiu 


1 t ■ / a. ■a / e-4, Ojtfts-duccT, 


•&*» /, //^ %/ 


/ 
/. J. 'Sh^vUtAi 


*. J, Jbvn&k) 
'! 4 V 
V 


(J 2. 21. Q4U^ 

>, «J, J4tA,yvteAJ 


S, HI QLffvuL .2. UI .i ^vA V<, \^^^v\^ s h>*U\>,\Su^^\iiv»*V\ 11 Q.U.fd^l CSlJL^JL (P. Ah. ^(PxAj (B. j£ >&^J e. la s. w. q^f^u II 
tt f 
w 


n 


It 

11 


11 


i! I 
w 


ll 


'I 
<t 


'1 \ 
2, W Q^ful S. It/. (0{^cl 

4— U « ft 1, M « 

% , 0. d4wYituv % - d. J4wrdeAi 
4853 
4854 
4855 4856 
4857 
4858 
4859 
4.8 6Q_ 10M .t*ds4MrZUM^- il 


o^ ■47, /^ 4849 
u 


'1 


? 


V 11 


SfjJi-. 
4850 
_^ 
AS - .. 


4851 


- 


II 
(1 


fi- 
ll 


$ 
£ 


IF 
if 

11 


'1 ll 

4 .1 
11 11 


4852 
,. 
'7, Jf<X- <&Jr, as, .. 

, Oct, //, ifor 
\&<Jr. a.% r IfOt Taken 1>\ 


108 Skinned by Catalogued by 8du^A^(U^uAur- ty'4&ujL Received from When recei\ ed By Remarks £."U'.C0^U £. W.(0fin<L ^y^/^U^, 2kc. j, /foi^Auc^ 


,, V II 11 •A ■J'4i4srCflH) a.M-, Qxj^ M r&uJ, 'I u 

1 


a 


(' 
' 
M 


U 


ll 


ll 
n 
" 


" 


- g. ?7A ^** *Zl: ?, W. I ■ fi. ^JsfuviAMj j^ 
■ . \ » Numbei 4861 
4862 
4863 
4864 

4865 4866 
4867 
4868 
4869 
4870 Oris. No. .in i A^aa^c^uc. 1J43 Sex, 
Age Locality ? CJLaJWj, QutaL/. \X ii 


Date Oct. II, IfoS 

%*UA. SL% If 06, X, ^M A£, _ aj-. Lk, 

JLS, 
IL -'/'/(- 

a, 4880 

£-67 


4881 
4882 
4883 
4884 
4885 


CLv-t^yLaeU-iv } (JaJjaJu. Qd^JII^j (laLfv. jn <«L. zjjt sjd;. ai, ij6(, JL 4886 
4887 
4888 
4889 
4890 

a 4891 
4892 
4893 
4894 

LUlrwiAcloYO , 
It, 4896 
4897 
4898 
4899 
4900 4901 
4902 
4903 
4904 
149H5_ litfys- 


(-iaJULAv, ± 
© L-uJLj^hAuuu, (-buzLpj, J& ^ 4lT Taken by ui. M, f i Skinned by ty.jJ: Qjtd 109 Catalogued by UwaJK V,\ul«r Q^j^Jj Received from When receii ed Bj Remarks / I '(n ant 'Z^uuJa. ix'<m< Dxjc. J, /fotZdjLlafr^.o 


?„ UK fy§S *r(> : J 

11 1 D « t| * 
v Y 

2. it/. 9#^ e. w. f0^ id. kT^-I'isyU&V i^/uyyiM^j \®.«&. fLJv . ^, /&*=£ ■( it 
_o u_ Number 4906 
4907 
4908 
4909 
4910 4911 

4912 

s 4913 

- 4914 

, 4915 Orig. No. 4916 
4917 
4918 
4919 ! 
492Q_ v " ti?u&&4&ni Sex, 
Age 


$ 
£ 
€ 
£ 

£ Locality Date W, Qala/jv. Sa. 

3*. 

&S .. 
_A ■MrrrJb, QcjLju. S . 3c, /f*S 

Z8, .. 

a. 3, l fee 
^jds . M, if&s- <&k S, /foi 
3o, /fosr 4921 
4922 
4923 
4924 

4925 US. P. 


aJr. H-m-dA Lfu. ^ksuwi-j 3, /foC 
So, IfoSi 

£f, /fa 4 . 
/faS~ 4926 
4927 
4928 
4929 
4930 7>f 
toll 

Id SO 

frfU, 
4£l + 
SI, >?°<° 
ZJ, IfoS 

S o, „ 4931 
4932 
4933 
4934 
4935 7'/ 

ISA &fi3 


i U ! pn t^ SI, tfol 
Xf, IfoS- 

£% Iff, 4936 
4937 
4938 
4939 

4940 


3 

£ 

9 3*. QajLjuJL 

to/ l<N-o-irsb, h by a, 

AS, 
3, 4941 
4942 
4943 
4944 
4945 


<Mlrszl ) CL£z,L. Si. & t4. 3, 
L '>» />,. .yj. -£r 4946 
4947 
4948 
4949 
4950 ir 


pet: At, /<jeJT 

\ 

L *4 . Taken by 4, iG^J Skinned by 


110 
Catalogued by tdy^nj) (jMC^J^r Cfff^Jb- Ki'i'i'u ed i! \\ lien rei i \\ \ .1 B) 


^/AUztltr.o -diJT: /, /fc(, fy&Ut&X, 

q— 


■ 


1' 1> 
" 
t! 


\ 


n 

II 
II *, 


• 


ll 


i! 
li 


Il 
b 
- 


« 


" 
•1 


' 


?. ■ UjUJ) S. id. gtyu 
2. z# <^#w^ s, to 


CJCJl^iJj 
y c I. c Yr t n^C-^ 

u 


'i 


* 
ti 


f 


u 


V (2. M. &A &. ^ i^oA Z, Til. 

&JL v JBuJi t.UL ($,M&A Number Orig. No. 4951 
4952 
4953 
4954 
4955 4956 
4957 
4958 
4959 
4960 Name _ 6: ' tjLilLuiL. MtettaJa---' Sex, 
Age — Locality 

Date Oct. 2.3, 
2£ /fas' ■ ■2,0, 
AS, 4961 

.4962 

4963 

- 4964 
< 496£_ MfJL 2. 2-6, A- t°> iy o( - 7 % Oct. 2~c, ffof , 4966 
4967 
4968 
4969 
4970 
4971 
4972 
4973 
4974 
4975 30U, :v (Jhcj^ici tMxM-itnMj & 

A CvtAJincLcLcu, <Lj>-^-t\j(2aJj . 
% If 01 

£ - 

3. x°i_t. A 


aLJ^tA^tA/ LcL-O. & 
£ JL 4976 

4977 
4978 

4979 
4980 
4981 
4982 
4983 

4984 
_4S85_ 

4986 

4987 

• 498S 

' 4989 

4990 


Of, 

'7, - 


I ,_ .. .. . 

— Q K „ M „ U 


3V3 7 <Jt*4JM,yu CffyuAMiw J>/tAJ*>lA*uu~- r f LjaZa^h/. (Ja. 

J* Cpojy. (0^pjt~. 1% ffoi 


If OS % 4991 
4992 
49.93 
4994 
4995 leal 


., 3. (Jhalig. OjaJUh. & Ljaid.ne.'V c/. (iHTmrii), (JcL-ltx-lv . \&A '. (layyt- . 3d, 

31, LJot, 

3c, /JdS' 

£% ,. Taken by \&Jk £LcA 'i ■{ 111 Catalo g ued by ZJlMnuJj <W/maJ+u * (h'ff+tAj. Skinned by Received from \\ lien receh ed B 


$ «# ^xX / -/'7'- //^'/^t -'; c. /, //^ £/^ 


''■■r'- Z, }< /. tf/f^> fi. U(, f : /f ^t ^ h a. {MtwCfiL/u g. 7n. aM^A, 
yO. c'4u»i4liJV 


61. Ji, (2, <J4. Z^cJl 
(2, <UT/Lc4. 
2. W. fyff^ S. U<. 1 1 'If 'id 
0.. J. Munfax* 


;a> A. aJ*s Q. M. iLU Number Orig. No. - 4996 
4997 

'499S 
^4999 
5000 
5001 
5002 
5003 
>- 5004 
5005 Name I Sex, 

Age 


ZofA ( 1 *lh<hOs ixrUzovu* itvunsifaui Locality 
6~ i^xfJirwv (rttnrd'Jj L Ja-laAv- c *f. 

o] ., _ Dale 

A, If*? 


:<&/-. A. 5^ /^>£ 

47 /^ • 5006 
5007 

• 5008 
•5009 

5010 4c id <v4nrzhj GfaJaJv. M. 6 QanAavui). or. [pkrvvU), QaLdv. Ss. 


3 J, ;<f6 C 

36, Ij&s- 

■ST, l^at 

J3LL J ± Uul-. (2a \AarUAJ ( d^fts~dj), CicLlash/. itj. ^N-Tnrdy, 
*~-i-0L.JL<vyM 9a. (<*Urz(/\ a,Lf,.&. /, /, 5016 
5017 

5018 
5019 

5020 XoL$ J 
■Z6jo\ i Cju La.hs. Cf&j, ), 

Z3. 


5021 
5022 
5023 
5024 
5025 
5026 

5027 

5028 

' 5029 

5030 6 Jy-mrsb, CiciXafu.xM. t 


£s t IJOS' . & ;c&J-. /, ifo6 5031 

- 5032 
' 5033 
. 5034 

5035 
5036 
5037 
5038 
. 5039 

- 5040 


7>1 l'H> 

Oct. 

LA.daM .k 1"'- '-A- n ■■ 

s; /fat 

36, /JdS~ QoL-Urm/ (Mtr^Jj), QuiaJv. Jd. Azfrf7 N 
o 


6| J4-t-trcb X QcJUh. Jui. ■AS, . 
■3d, 

^ — - 


\(kt. 56, 
3a, i.rvm -S-S, /^A 11° Cj Taken by Skinned t Catalogs ed by EAxa^iaJj Wu r aJLjaT Qcffirtjj- Received from When ri ceii ed Bj Remarks a. viumAiAJ £.#. &A 2. IU ( fif^- 

CO. m,£u Qe^aAeca^t/ 8/rfuuMtl> -.'._c :■ I, ffot- //- \ Z, W. Q4l*fb S. W. ty/AU !. W. 


S^JILC 
h A ( 0f^^ A tkru y . J- '^4uyyttsJ-i> \ J. J4u,-nJlA> 5 "j4-. O^L II [I a. w. t u > 5 2. "' . f). ■/Mu/rM/o z. w, Q^^ 

k. T ' 


z.w. 
IS. 
'YlAiAj 
Number 

5041 
-5042 

• 5043 
5044 
5045 i 5046 

* 5047 

- 5048 

- 5049 

5050 Oriu. Nc Name Sex, 
Age Locality 7W 

AaS3 _ *. / , artuwvm* cswwwu/i Xbtsb .0 ... CU. A CiajiA ru - ' f Uv-izL /, (JaJLaJv. f 

'i 

T 
A Date 
At lit- 2o, ijoc J4rircb, QalaL Jrf. \zfit. AS, /foS 
J, IJot 

s: .. vfrjJr. 5051 
5052 
5053 
5054 
5055 irjz js.6^ ^ <-> Q^KAmSUV (M-mr£) y QcJLlIu. i)j . 

14^, CLJLL.it. CL^lajv. dijJr-, S', /ycc 
Auf£- AS, lf>S~ 

3<Jn 1: /got ' 5056 
5057 
5058 
5059 
5060 73/ 21 Qrt-i^/ n^V Qhh*3ttu) } Qala.lv. $J. 

6 ClcL> u in Vl j v (<HTnrzL)j QaJLubs. Cii. 

j£| . M „ _ 3. \A-iJis~fc. a.% 


5061 
5062 
5063 
5064 
5065 £1 

£ 
* ■££ J (M^rtt), QJUlvJj*. 3jlM£. 3d, /JoS~ 5066 

5067 

1 5068 

5069 
' 5070 t 

A (■Mrt-nL), CAaJ^jv. JL). 
M-mrcl' c/ Qcdc^jv. CM. So, 5071 
5072 
5073 
5074 
_5.Q75_ Uf A HtnrW, t Li la.lv. Ca. rtJLfitr. Af, 36, f?o£. 
I JOS tj ot, 5076 
5077 
5078 
5079 
JiO&O 
5081 

5082 
5083 

5084 
5085 W? £ 
A • j.'Unet -§■■ (<Mnnn;v), tlahA,, A ' At fit. Jt<? f /fa.<r , 

3a, 

Ag, .. 
3a, 


UHir^ic&JUl,,, k iLcxlv. 


VrjJr. lfdt. £ Madf, UaLlJL s, 

Ssjct. AS, 
jn -ru . 3/, IfoC. - 113 Catalogued by ;V. .■ -,-</' < MU Taken by 


44. Gkdu. 

, TAJ. (flf^-uV Skinned by , 4. f3axdL Received fr When iv, i : , , ,'! I: 


' Y> t WUjUZUtfi 

k J4. QiJL 


ljjj, 2Lo. /, ifoc tdLtofa » i -r "- t « "i 2.. 4.Q^l '?.<#, G^d $■ H^-iiUzA) -<y4-un^j -n - *- S. Ji- £*-d 

4. (£^4 I ^ M..GLJL a M. QU. 

(X.vHr. few-Ay 


'. M .S- &*\A.n.tiUU Q-, A <Mvun^lAJ 

. U Bud 
fP,M-.B^d *A U B. W , <a. <44uritw 2. iv. ^ff-f^l 

0.. J. J4iwVUAJ 
vots 


|. JL MiurJku ft. *■*■ <Vur- k .- It »t I ' Number I irig. Mi 5086 
5087 
5088 
5089 

< 5090 
5091 

' 5092 
5093 

<5094 
5095 

-5096 
5097 
5098 

• 5099 
5100 Name Sex, 

Age ( / »' / ' r ' isntwfoti krUtMUUi Locality Date 3.615- 

1 ft a 

t cHthtzL^ QaJUL. m. 

hAnohJ <S (MinnAA \Q7ljlAr-. -50, IJ6Z 
I, /fo£ \ Ck 'j -/' A. 


A ^7- &u f 7°£ ' ™Qy Qa-L-h.Jld, \&ilCfc. A 7> 
do, 

3c, IJ6S 

-M — 


J4L 

±7*0- 


ft 

ft ... (SL-lL>\ CjcJUfv.Q*. c A LpXsCci^v. SaAu. So, SJL 


5101 , 
' 5102 v 

5103 L 

5104 if 
■i 5105 1/ ' f3? 

1861,. 
33X6 ft 
ft 

t 
ft 

£ (BjsnAJh^, (Xala,L. St. 
AV, LAaZoJv. Mi. ^ t. Ua rtr. JLJi '7, ■■ 

-a — —J 5106 \ 
5107 
5108 
5109 i 
5110 74$ t 

ft 
| 

ft\ C HlAsvtJ, QaMclv, JA fydafr. !£o. LIaaM- £./, Ifos- 
*A - 

V, tfol 
/x, .. 

M, tjos 5111 
5112 
5113 
5114 
5115 Wf-I 
S/o£, M t 
ft 
ft 
ft ^n-)x{LJ-<x~tCaaAriiis i i\u-i^). 
Vr •l&G. 
I$6S 6 >t>)TX^ 7 Q<A.la.h>. ckL>. QaAjljn. 


£2,, .. 
8, tfdC 
/% l?6tT 

H n 5121 

5122 l*<>7 

5123 3s£3 

5124 s<rA> 
5125__ 1 5126 
5127 
5128 
5129 
5130 Si .. .. .. 

ft ^_ ft LZi^-ivu^<M-rJ, Ckd!a,Jv. ch. <ft}jzx>. £&, /fa£~ 

On, .. 
£2*. . \ 

f 1 - X 114 Taken by Skinned by Catalogued by^,^^ , ^, Received fmm When received By Remarks A4iAsvdln> 'A.J.Mu^tlM Qa '•/ ^4 Z^Ltdcti^ bw /, Ifoi, tdhdA ,4. <Jju riAtM EL W. C0^uL 

0. ■■&rwn4£/u i 
9.. hi. ffffi*^ 


i 2. 1M, (ff£*^ %. J. ^hhwdLh) ! %. J, sJ-bwJiAJ % UK iAj ,2.2ti ty^fa* . 4. A*d d\ 4-. &^>L 


n >* 


2. J. dHu^tiAJ 
'let 2, . . 

a.M, 


. <yff^Jy I. w. <0f^t Q.M.&J,. tt.M-.tirA 


M.. :\ V''( I tlJU -n *- 

B l 1 

> < Nuniher 

' 5131 
5132 

^5133 
5134 
5135 Orig. No. Name 5136 
5137 
5138 
5139 
5140 -A trijWfti 7?ZOf*P^Ur}^ I UIS Sex, 
Age 


Locality J til- i'/riadeTrt'f (Ja-bh.Si. 
1 

. I U-tiyW-'Uiu, Qala-U. Date 

£ ■■ 

'% - \/yv\ I Aj 

■ 9-0. OLkrv. f-fe£l 5141 
5142 
5143 
5144 
5145 


t 

c 

£ 


Uoun K t 


&0 f 

A/ 5146 
5147 
5148 

5149 
5150 /w i CuLl. Jk. K 


5151 
5152 
5153 
5154 
5155 3/sy 

im ' uiy C^lc^'k/ .id a 'L.-w ■ &, /foi 7 


T V, 5156 
5157 \ 
5158 
5159 
516Q_ ?b%> Ms 6 LXJu-vvu^LrnJ 
st. t Xtb t Ckt. £ /fas' 5161 
5162 
5163 

5164 
51&5_ 5166 
5167 
5168 
5169 
51ZQ_ 5171 
5172 

5173 
5174 
5175 tiff 

it/ j I6.IL I 

3 t 

± 


t 
P 

■i h 
loL. &JL r 


■fa 1 ^' ■ I, 

X, .. 

'"fast. fy r? 6f o $2 ■ ■■ i I tvti, Oil [~e.m-aACjL, t OjcdaM>. 6>4. 

£'±Mi.aJL„„nL, GL£f... % (bio*;. ft, /ft? 

/C, /Ja6 

'% ■• 
-IZ — 115 Catalogued by U:-«„M'Wi, J f* n r ( $f ,1 . Taken by Skinned by Received from When received By Remarks 71 


ZfLArii Iwa. /, ffcC IsJfa&l 5. U . 

01. M .l2*Jk 2. W. <f<ff*U> 


I W. (jr. -ff. MusVlftA S. IV. (fjfai 


2. W. ffi-f^b 


(R.di.jQ^l 


(2. A. OucA, 


ft. J). AfUyrvlsAj 


rt 11 « -4 

t| (| " H lr f 

S3. (HurvCtjlSU y • <L ^MlrLTru£iAJ 


\ i 
* i 
(LU. EA 

S. UL fff+U 

ft- ft. <Hurnt ' l, 


Number 

5176 
'5177 

-5178 
• 5179 
•5180 i (rig. No. •5181 

5182 

-5183 

•5184 
' 5185 
^5186 
^5187 / 
.5188 | 
' 5189 
5190 ..... Name /; 34<}6; Sex, 
Age 


f £ 

X £ 

£ 
£ Locality Dale QL ruYJjmJj CL-jA^p/. , '-vuJLLzl, (JoIaL. id. 
1 wOfUnnJ } CiciXaMj- % fc '-7 ■ JLU. 15. 

'7 £ 

£ 

i 

£ (BmtAIms aJLfc A A/, 

AH 

u 

I 7 ■5191 
■5192 
*5193 

5194 
' 5195 
> 5196 

5197 

5198 
'5199 

5200 3S3A wcuL 
£ 

i 
£ , CL Ljk. k At, &e>, - 
- 

m i £ 

£ 

£ 
£ o, J) s-<4>ni-6-i.<Jv t (-iaXAtu. obi. 
QX-clUjU/, Qalatv. 3d. 
(. 


^l^JLiV, ' QcdczL. Jj. (AcL4/3-4v. 


It, /fo^\ 
% .. 

-m J 5201 
\ 5202 J 

5203 

5204 
•52Q5_ 


J:. 


o^ t. _L IJD 5206 
5207 
5208 
5209 

521IL 

5211 

5212 

5213 

5214 

5215_ 


\ I 
I 
£ H&-<fi C r/vaAji,, 09 s>fit) / , y. M. Q)La^f ?. AS; tJoL 

lib, 

% . 

/8 } /fo£ 


5216 


ts.%% 


5217 
5218 
5219 


3M4 


5220 


tei o ■ ->A.-\.\\jC*>1 i l , i^Xc^Lo- h/, CtC. 

£ cLjLc, &JLl. &■ 

-A. „ " »_ .4 & O ' i L f Cjet-ltJv. 9-4. 

Q. d ' ■fy>^Jr-L<Ay> f (4.0,10.7'. Qhd. 

(2>h>v- 
(Cbtr. lfa& >■*■-, 

^ tyo^ 

A, _ Out I, tfoS \ 
lfoS\ s: 116 Taken In- Skinned by Catalogued bv y i6 MTUidL/QA/'iMi* w ' J // - dr Received from \\ Inn recei\ ed B.y Remarks 


4 &*dl fyhddCtn ^ ut-: I, Ifol til. M. £^l i_ 4. &cJ (1. J) • .«f(( vUlA/ 

Jr. J. ■J4^t--vCtih) 

1 J. Mt<A,tfa, 


LIU (2. q. /Z^A 2 ■ MusvUeW >. M. (BjuJ. 1 . & B^L £. M, fd^l 2. w. ffi ^u 9,. w. a^f*J; 


2. W. (0fisuL 


S. lif. fff^ (2. M. ti&xJL 1 » 1 


11 


A 


» ' 1 2. ^ ^ 2. ^ OM^U; 

"2S 8*2 S.n'. Q^fcU, I it f i L 
«4y £. Wi <^$W< S. ^ ^^ Number Orig. No. 5221 

5222 

5223 

■5224 

13225^ 5228 
5227 
5228 
^5229 
5230 Name _ ' .' fit LtA. Jfifa Sex, 
Age t t Locality Dale £. 1 /fn ttaaJtUj, ^-xJCa jn/. 

C tLoA&J, Ua. LJs . c y. 
\LVi/ifiJLd Lint. uXlt.ma,'ui J i s 0w. 6. ChJlliCJ, Qctla.Ai.Su. QqJxUv. A 


A Ch L A. 
5231 
n 5232 

5233 

5234 

. 5235 is ft 
I t 

t i ^..ownJ, 6 Oliealtj, 
5236 

5237 

5238 

■ 5239 

j 5240 
\As. tpf . 6 Cixa,~tfuL CAaAx^hs L. &. ■ 5241 
5242 
5243 

■ 5244 
5245 a" CJutlUJ Qcilo.-fv. 9a. t 

± jUvnU, QtiiX. i^- Qktuu. 
-£- 5246 
5247 
5248 
5249 
5250 J / </0 


-C-a > ;', tAc^lzJ-'p/ • JA- (7 5251 
5252 
5253 
5254 
5255 5256 
5257 

5258 
5259 
5260 5261 
5262 
5263 
5264 
5265 


/Dlf A?Ai 
t 6 C-fui&x. t Cl 'ui/i.lUj CjouictL i4-->?v a ''tvrvcMsyi/. 
(huJu. A 2£-c.. On^cL^^tCtla^-Ht-, CU.IO.A. JA. vl-tr-v—. ^■A A I t cLa 
A StZX-VYllLj, Cicala. As. Jtf. 

t ". Odb. Taken by 117 Catalogued Skinned by t>y£UJ/ ' & ■ < /-^A'- Received (ruin \\ !ku receh ed By Remarks 

m. m Buj., >t. 4, &.JL 


W. yiffaj. te. iu cfffu A ■ SHlWAJLA) 1. J^t/iy^JiAj 


S.w. 
IAj z.w, 9W^ Z.W. G$+U £>■ tf*twntisv 


L ML fyU<r-Ju ,.<J. -lA/-U?iWl> 44. UuA 

t.w. 
Q-. Jl. etylA^i&V 


1.W.Q ■HA**Xt-*J « 


Number Orig. Ni Name - 5266 

■ 5267 ^7f 
« 5268 , >ps 

5269 
, 5270 1 

■ 5271 
< 5272 

- 5273 
* 5274 

■ 5275 Uife Sex, 
Age Locality 


t O Date 


0W. 

(Pat. t ik 
A-/t-. Jd 
y ow. % - 

& s /joe, % '9M 

A I, t<j£& 
I, -!f06 ' 5276 

• 5277 

• 5278 
5279 

• 5280 

• 5281 
-5282 

5283 

. 5284 

5285 JSU t ci 'I ct^Jlj. (Pert. 
CkJr. i> - 

U, Lp£\ 'S-C'- /0& If AS 
£$2,0 

XI S6 4 Ca<l>iJjl^, (Aa.it t. 9- j. Cfctrk &srrv 
( h^t. 

t>d. 7, tf^ ■ 5286 
5287 J 

i 5288 
5289 

5290 1 

5291 

5292 

5293 

5294 

5295 is&i d 'Awuc<7i,vO f 
b LjiaAsUJ, 

A (IIL^voaL, CLlLkJu. Jb>. t 
i * (?. -A t-WyutruA/. ( 
Cat. 

t)^ty , //, /;>r 
&, .. 
8, if 06 <17\ 

2K2, 

-"77 O (- 'ULifLM. wu ? (JaJcash\ Sk. t at. 

LaJiAs ifT, .. 

7, /Jos- 

XS~j lfo6 5296 
5297 
5298 
5299 
,5300 5301 
5302 
5303 
5304 
5305. 5306 
5307 
5308 
5309 
_531D_ ip 7 

h Si it-% 6 C k chilis, sAaXoAu, oto. t 

t M. (jffn'/rrM/ Mre . (AilsiM, k Slut, 

Oct. 

\ftlCUL1s 

ar. 
a <o> i ic-A) (la La-f-is . M>. 
£ Ct^utJuO, d}atu/v, to. uutt-l. 3/, r/0C 6 AA& > mciyi.A/, /!**■ On LI,.. 9j>. j: 

4r yj. ■ma/i/ni/r^ttr^ I QlaJi-ts^, (tiUts. vU. 
6 O^H/iH-/?^ C^AX. 3a. A3, .. 

//, ., 

fa, j 


/£,, -Ifpf 
/6, ffO&. 

IK .. 118 Catalogued Taken by Skinned by 

%<4* Hi i . : dun by tduuTUub U/majLu, 'tyfy- Received from When received By ri> ^LdiiUit ,?..-. /, /ft 6 yl&tafc* Remarks jj-, id, •Musvtfilv I , ■*, -lUwufsAJ 


t. IV. Q 

a. w 


1 \ 
1 h 


A. 3*b.\,i.iAjO'\, 


■O. <£J-1ASVlAs/lJ JdJLJL 

Number 5311 

'5312 

5313 

5314 

■ 5315 5316 
5317 
5318 
5319 
5320 Orig. No, Name Sex, 

Age ' . ■/. y pyu^-^i^ir^d nv 

1 /'} - Locality Date 3 jawvuUl, QtiJaM. - '-■ (jjaXdjy^ i d-i^tLoavijUf QalaM'* Hi. 

- ''■'/'/■ (uiLfi/ui/ CLlaJv. 3d. 
' ■ , -> Pi /r ) UJt visn i^i j l , yjtz It a AX. SftWls h ~*T>/ - 


/r, , 5321 
5322 
5323 
5324 
5325. 

^ f.J. Uf/e wvm^xw, tyaJUh/, id. 

6 *^Li-t\.tU), LL ■•■La. p.'. oLd. 
A y:hA,-iJ, Cla.JtAJa,. Hi. Jb. iJLsCs . AS, .. 

A% , > c h u b ¥ 6 '^kxh i L yww-ua, (Jo. -tciis, .-Jo. 

i 


A/, i Jo r 
-2J> ^_ 5331 
5332 
5333 
5334 
5335. 

t 


„ \\ —j— — -r 1- I ' 

O L-CullLa, UU£aM;.&i. ZL0, 5336 
5337 
5338 
5339 
3BML >7U nisi Ufa two t 

'i QrjLi,, f-^U<JUV(-'Us J ( )rxla/ . J-). 
5341 
5342 
5343 
5344 

5345 / t 

i 

i 

± cutf. 5346 
5347 
5348 
5349 
^3_5Jd 5351 
5352 
5353 
5354 
5355 ;a/s\ .ij/7 AI61 i 

T 

i 

U i , u 

CJLaJLo, QaJUf»-> 

C lu/t' , CAcL-la Joj , Hi. Taken l>v I V, / h 

WJ/. ,'^L 

tf, J4, fad. LI 119 Skinned by Catalogued by &„, ^J t : 'UvJ^ur^y, Received from When received By A 

1 . 4-. Qjl^L QaLJa^i/ fyAuJt~tu>~,v uko. /, 'fe( lf //L&vi&, 

i t, A 44\A^v Jm^ j (>■ A. ^/tj ^JiA, 


J. W, Cf-ff+U ft. U-. £j*JL 


■V- Mvvtvfov J • J, iltisvCtvv 
ZJIL A n- a.H. ' 2. M, f3*^L ■ ■ Q 
J, yyivti'tl'u 2. W, ChU<ruL o • WJi >, 4 Qui 2 .1 1 ' f& U. Number 

5356 
5357 
5358 
5359 
5 360 ■ 5361 

• 5362 
5363 

* 5364 

^ 5365 (iris;. No. Name CJLtriJvvt*. faw 


Sex, 
Age Locality /hi / 

I 

6 C hAtixxi-mj. C lalaA>. o&4- tjala-Us, 


6 L n/\ {/h^sYYi. Jh. Dale 


> -^ *ti/i <-*- -2/, 5366 
5367 
5368 
5369 
5370 


1^66 5371 
5372 
5373 
5374 
5375_ /J3S. 


-&.<vl-Uruf£&™ f fyvOzJu. 3d LA^KA^^jy, l3o<f. Sa 5376 
5377 
5378 
5379 
5380 


* 

(V. C4uVUlx4/, fya]g.<L. Jh). 
If AT 5381 
5382 
5383 
5384 
5385 7/75 1 XXh^vitim., QaXe^-L, %, 5386 
5387 
5388 
5389 J 5391 
5392 
5393 
5394 
5395 5396 
5397 
5398 
5399 
5400 x."]x%. IDIlf >0I< %0j m CJ\oaM^, Q^UaJv. J 


6 L-'ketfcLosvyu, 

D Cl^iti^n^ QhMlL, old. K t ei <,*f. ^ i»X. 3d. ^aiiX 6 LiT&i-wfuo-Q-rV) (A-aJL*srv* j^. 
a/ % IJoC Taken by t M &A Skinned by 120 Catalogued by Zd^-t^JjW ' ■'•,•■ ///,-/. Received from When re< en ed l'.\ Remarks (Ay, <H, fauzA QcMjuVLvU fyAUctCr*; /^-. / } IfeC iM^Stii 


J. I i'VJMlSi 
>, 


.. b 


, £ /Occi 


0. .-/, /S^i- 
£./!/. qj^Jb 


I.U^^^d 


1 /). <Mu.yiWu <y<4*.u»i~JiA w iJj ^d t ■ £2^ '1,(1 -UuslCfiA. 


w. {&/, ■J'T, JdtJzJl W-y 1 


\.W- ( f i 0^ uL i. ^fu.^yiMAj t ir 

il n 
Z.U.L 
, Hi z.w. 2.W. 
(11 U. 


2. UU. <0fc»uO %. W. % i. i. ./4w^ j, J, Number Orig. No. 5401 
5402 

5403 

5404 

5405 

5406 

5407 

5408 

■ 5409 

- 5410 

* 5411 

' 5412 

5413 

5414 

5415 J 7 Name i4u to- jLm«i sift Sex, 
Age Locality Date o \-f\r. »*. d/J. \QhdL i, 

\ Q trf. M, MAC. if, .. 
Vt^L a. . 

I$, t IfoS & ha nJw faaff, UJJ&maA^/j CL-laJv. IS { \<nr. £,? ffeS~ 5416 
5417 

5418 
5419 

5420 t O JJ ^W^-tL-OA^j ^i<^A-iCpJ . ate 

b C^L&.hJjL4 f Ql<xJLafv, olA- 
-?V7-/.Xvir/. UcU-oJl>. Jo. yMspjy, as; US'. _J 5421 
5422 
5423 
5424 
5425 
i -r-v> Ln ,n/ A3, i for. 

AS, Ifot, 5426 
5427 
5428. 
5429 
5430 JUl lid 

lint* 4 co/hj cs. (X.tv-Cyi^a^'iM/, UIxaPLx. wU 


^j,rL-c^--ny, 
EL: //, if OS- , 
31, /fe6. 

S - 

//, ifcr\ 
-X — - 5431 
5432 
5433 
5434 
5435 ittf 7mn/n, % 
y&JLeut%i, Jw . 

A 7 . / 

L I ! lC4)l 

t ■h A /^ntf/. O L h a- Viol, Q^- Lafo ' oM . 2'CO. /Jj /foS 
AX «- 5436 
5437 
5438 
5439 
5440 

f 2?z^ /.< /f> 


/^ /9a 

AX 'Jh^ QlAr. -ASL 5443 
5444 
5445 I '/IS 
■22,, /faS. 

£S, >foG j IAjT, -L. ■a. 121 Catal ogued by?UvwU ./' , < : f^U- Taken bv Skinned by H, ■ J. - *+i ± i Ou/u 
Received from When received B5 Remarks fyfuAdotnv ZjlC. /, lfc(, SjJuaMA . Q^f^L 1. lU <0^ u 
%r. J. Mu^teAJ 


1 -4i^S. £^2y % 44. /le^JL 
S- 21/. 2.W, 

l, 
e. w. ffif^ & ul f^f^L I W.' 4. I2*cJl @M.&cL . H,&JL .1 * J 4. QjuJL 2. ^ 
Number Orig. No, 5451 
5452 
5453 
5454 

5455 Name 


Locality Date 


■- -.-.■id. 

iU> } CLlJLoJv, Mi. £ , ryiathfti^ia Arts/ QaJ/iMj. h oil Olid, ' 5456 
5457 

■ 5458 
5459 (4cJtaJl/.. M. ,{.<nym AAAJb , Oct* k, 

QTlcu^ 3/, /joL 

(DatY % lp£. 

fori,. Jr iQnC. •■r-L 14U 


A/£dj 6 <-*/yiebs> 'JW. Ow-. 

at. % 170 A 


Qltnr. ± 


'7, 1°, 
JJL m M33 
$SI 3-4. ill Jt 


ji l VULs 

hot. JUL. ASM. % £. eLl. 
1<Vfa W fr LciCLm^dtSy ouLju. c h. 

D •. „ •. t, QUrv, 

(A. e9#S~i vT 122 Taken by Skinned by Catalogued by 2^lv^jjy W^A^rQiffyU,. Received fr (M. ufKi 2, Ul. O^W- When reci ■ By i: i i, ii les 


'4, t 3. ^ ^£W . . Hion-liA* <3. u4u.-viMA, -d. c'4-U.-ntfA, \&4 /). 4-lu/>l^fc/,, 4. fS^X 


HrUsifistlAj 
\i 2, l(i c^fy^L 3. W, (fff^U i ■A. y J4iA^^A . 1 Jo/unCta- <££l. Iffi&z 1 . l.W. fU^ 1 Z.LU. fff^l Q-. A. MuyvCtJAj 'i, ■ I HjA/YiZ&b , 4, aJL 


L f,/3 e J 2J 
) ■ / ■ ^ ft. /i/. cflL^Aj ?„ W. O h 
, C. M< IK« 1> 

\?..ujg - Number 

5491 
5492 
5493 
5494 
5495 Orig. No. M Name ' /' *"" / : ) ' ' Sex, 

Age £ 

£ Locality 


Dale Oct. O^-fA Z> lfoG\ 

% t$ak | 

1A_ — o_ 5496 

5497 

5498 

• 5499 

•5500 pi 

- ,; C^^Aj, A. CcJT, 

Vital 

Get. L~'hj>AMs&/W->. 
iJlu. 16, /'/OS 

A, /<?H. 
It, LfoST - 5501 
5502 
5503 

- 5504 

5505 Us 

2^35: £ 

t 

3, . If6^\ 

¥; IfoC 
to, 'fo6.\ 5506 
5507 
5508 
5509 
. 5510 SJ3(,. £ Qyu^ 


Qlo-xr-. /(,, If 66. \ 

IK, ips: 5511 
5512 
5513 
5514 
5515 M38 AQZL 


(XP. 'Oh La % 'for 
U, .. 

I?, - 5516 
5517 
5518 

5519 
5520 2-763 

Am''- ~i 2LS~ 

3/, 5521 
5522 
5523 
5524 
5525 2t,n n tyst,. 


A, 
A3, 
&£, 

.as: 5526 
5527 

• 5528 

* 5529 
5530 zm 4 

£ 

£ 

t 


£La, OlUrvLads, QJUAi.%. CUw. /a, <^>. k 


JXLl 


5531 
5532 
5533 
5534 
5535 


£ 

£ 

£ 


Ott '7, i-ps: 

T QyicL^- it, ffob £J),0jL^,aAL, CL^A,. .80. 2. Ql^-v-. I } I90& 123 Taken by %, J. <Mu vUSJu 

S, W, C0+U 


Skinned by 2. w. 


Catalogued by^^ ,/ j :JLur_qL(f- Received from \\ lien ; i Bj . )' ^haa+U ' uUuulJdL*-.0 ijeo. /, fftd "ZJhrttdiinv 


0-. J, ^fU^C&AJ % 
ZJJL 
1 

, <d, <HvlmAjul< 
Lbu- .4 (Mu^Aofu 2. M/. (MI^Jj & V. 'kj. f /> . HiasylAiA. A ''JlwAlA; V \ . ' /t^U A ,r4*isnAx, U . 2. W/. ^$W Number Orig. No. Name Sex, 

Age 5541 
5542 

■ 5543 
5544 
5545 

- 5546 
5547 

■ 5548 
5549 
5550 
5551 

■ 5552 
5553 

5554 
5555 ■HS.3: 
£ 1 i 

t t Locality Date CH-tirzv, LhxJjtJui d-o. q 4^m2- o &% /joe 

&£., „ 

*£ ■• 

/3, ., 


0%cJv. 
Qhasu- 

o £4 

AG /?»r; a 


3/, 


/qoG. s-s:, i yog" 
'JT, ■■ 


5556 
' 5557 

5558 
■5559 

5560 

• 5561 
5562 

• 5563 
5564 
5565 
5566 
5567 
5568 
5569 
5570 

• 5571 

5572 
5573 

5574 
_5575 

5576 

5577 
> 5578 

5579 
' 5580 -2M t 
1 

± 


&, 4-4 Ip6. 
/A, , 
JLS7 .. 
-M „ m>H ivfs 


IL 
lo,, mi, 
mi t 


!£. "CO 1 

1 


QUnc:. a yvli.wi, Z3, 33S"3' 
*£7 

30, (?6&. 124 Taken by 


! i 6, ' \rUa%AM^ H 1 

i , Skinned hy . 4, ^el 8, U/, Qtf*U 2. ia cffisji 
■f-ftH> S.IV, 
i J, v4usl4~t<l C-V Catalogued '^'^VhW/ WwduATL: [Received [rom When received B) Remarks 


MJLcL 


?,._ W. fff**J. S. UJ.CfLff^J* y-, <J, ~Mu/n4tAj 

SJIL 

L '. UL 

.1 

¥ Ji. (HusvrfZJV 8, Ui ^'//*U A. /klusvnMAJ 


ZJUJ, 


,£, d, JU^ufl 
iL J, -HuvUiu (i 14 i. 

1/ i I. 

■ ll k- Number Orig. No. 5581 

■ 5582 
•5583 
<5584 

5585 

5586 

5587 

• 5588 

< 5589 

. 5590 

■ 5591 
5592 
5593 
5594 
5595 2.W3 Name Sex, 
Age ( u f j-i . l%Xf. ± 

A Locality (WUrna^jL/, QaMjv, Bo. Dale hJ, c , CLzJUJv, 1 1 Ctu^ai . 3o, 

A3 ^layU.- 


£3, 1 >vJ2— • /) T 


A35C i 
i t JL ' 5596 

" 5597 

5598 

5599 

5600 Am i 


$0*4, CJlJUsYnsiAJu 1 Cj^J,,.&.\ DO* /, ,. 

At, ,. 

(o, /JOS' 

id, .. 5601 
5602 
5603 
5604 

5605 
5606 
5607 
5608 
5609 
5610 H 

±56(, i 

S*sL4~ Id, If OS- 
/2,, If6d. 

2T 333ft. 
'<&, S 
WttM- — 2 o rj, ^UJUyyyi^xi^j, Qv^b<Jv, Ho. fyJLf, a 
c - 5611 
5612 
5613 

5614 
5615 
5616 

5617 
5618 
5619 
5620 au. 


Cot. &J£, i<?oS~ 

*z - 

-RA _ /is? '3* * 
* 

£ 

£ 

t 


3d, 
A3, 

A3, 
ZJ2. 


5621 
5622 
5623 
5624 
5625 //s; t> .. . . . (Dc^f AS, tfa£ 

^Lci-, S~, If 66. 
§7laA*>L/ IS, Taken by Skinned by 


. (Ucx, 
I, &jv 125 Catalogued by gU-ura^ ' ; ■ - *^U^< Received [rt \\ In ii received By Remarks v-4 Q fLAdl<nv %-d. /, tfc& lALij&L, Z. W , QJlfaJs S. UJ. CM L-U , U,A 

Q.M1 <LM)JU f4$*JL z,LV,cy^a 

v in 1 v ' Wd4- y &^L 

4). f'4vUT^tf/l 144,&*JL~ -M-tAyyCfi' <£&_ (• (i (2, WALcJL 

L24L 

.V.M. 
h 


h il. &. (£kd^ 


2, <*/. /Q^cJi _i n- £ 4-. r^i (2. a. hlU, ,2.11/, q^U 
(2. 4l /S^<Jl 

\i-w. 
::. W, 4.&JL -M H V {, Ii li "* ■> <) -»l M U- Number 

5626 
5627 
5628 
5629 
5630 (>ri2. No. 5631 
5632 
5633 
5634 
5635 5636 
5637 
5638 
5639 
5640 Name Sex, 
Age ' J yi lu4Mtfvrtt~ UMidi>>WA^~ "fe tiff 

JH¥; i! i 

Locality Date 
M. 


t t 
i I 1 1 LCO/R/, q&L \ Ad. 2g. , A. C luA , II, iaJUih . -e-o M *< '■ Qotr- dftr. 7 - 
/, •■ 

A3, .. 3/, .. 

a, .. 
_£. , 5641 
5642 
5643 
5644 
5645 , da* ow-. & 
<Dc±. 6 .. 

S~l, /fA<r 5646 

5647 
5648 
5649 
5650 mi /kc ± Ctlw-ryLAALi/, ±A y^^-v 
3* I&, Ifct.. 

l*h /JOS' . CjtiJ^Uu %. c ±1 3L 5651 
5652 
5653 
5654 
5655 
5656 
5657 
5658 
5659 
5660 /fcjM 


i 

A 


A, „ 
I A, ,. 7, 


Uo i 

± 


AAAAJ~s7Sh/ 7^)c x-,. 7, 

3, 

-Z- 5661 
5662 
5663 
5664 
5665 


1* 
Oct. 

5666 
5667 
5668 
5669 

5670 ines It 

4 Cat. A 7> - 
1%, (p c. 126 Taken by 


Skinned by 


Received from When received 


By Remarks 
foM.lk&L 


- & /W, 


'■ f^a-Ui fyUsuLrfji&A) J5jl <Z. /, ffot 


^./■■jl&^j 
i -, A Jk-viC&v 


i ii y4tM,iMLrv 
s, ^ C f//^U 


W,M. ApsJcj 


\L W.cfyf^Jj 


i.uJ.qUiU^i 


il i ■ -i. „ « — 


x.^.&Li 


■ H-, /SzoA 


'i " ii ,. « 


II 
1— U rl h -*-« •»■ /I 


n ► 


!S. w.aJl^Jj 


! s. /yy. aui^Jj 

,■1. ^A (?SUud?J M-, /£zLs^ <J ■ H<AyvCAJJo J- • <J . CNu^iZeAj -t ¥- ' - • • ,0 


1 n V-, <3. J4vvvvtiuu 


,< 
5676 
5677 
5678 
5679 
5680 IUi> Locality W. ' 6 :H-o-ttzL, QwJlajv, Ui>, 

C» A)AA-VLC^Kr^J t (Actio. Au, Ud. QcdLxJv J^ Date Q^u, /g, /foC. 
IaA^t, 3, /<J0(,. 

&%, if«sr ± CLiA LI. 1». 
+, ■■ 

Qto^.. A-% /fat, ■CWsf 5681 
5682 
5683 
5684 
5685 bs~n t QfcUiahvU/ $, J4v-nz0, CLiaJvy £ 9f %. Ay, /foe. 

Qaa^L.^ (I, IJ0&- 5686 
5687 
5688 
5689 
5690 PMZ AM ■£& alL>v^A, QzAJu. go 4 

ft r4~0—o-cL>. CldJUiAv. ok). 

5691 
5692 
5693 

5694 istf. 5695 , 


soil 


« 


5696 


L^ 


{ \ 


5697 


5698 


. 


1 ■ 


5699 


mt 


■I tl 1 


5 GJUfu. A. ^tclAyCxMj. h &. Q-cVittnui/ [CJLa/iLa\ Qsi/aA/. A. 5700 isicL 1 


JAVYVC<Vr\/. 5701 
5702 
5703 
5704 
J5lZ05 ijit, 


tnrbi, K 


o| <xWi jCOmj, QalnJv. 5706 
5707 
5708 
5709 
5710 5711 
5712 
5713 
5714 
5715 iis.o 

m 

IM1 kst - 
(Imam/ . Jk ■t a '/ricyihv, Gf<2j(iAi. (htnr-. ! AAn^C<xn^A 
li ^. .7. 

H .. %, 'ILC. £. J- (llkrylcLAJL, AjlJxsC . 


(D, /£,, /fas: 

*7, - 
3o, /fa&. 

A/, /?oS~\ 

£" t I 127 Taken by Skinned by Catalogued byg^, , JjWsUdw-Cffl.- / Received [rum When received By Remarks 


1 IV.q^-JL '' / ... /, tftt> tyHxA&A %, <3« H-tiwwJj ! >i J> H-uwlitij fe. */. /8^ 

V-, J, UuvrftA; 4 1 , #, fijicJ'Z/ 


S. /^. Cjlff^J, 9, , /# ffift^ n t- z.W. 2jA s. ^< rt 


.<2. M, B^L 

H,<9. cHrtisnAjJo z.w. S.IM.t 

01. M. (BjuJ, <cl/ J, -d<4u<nMAJ W. «9. -dywn^Aj 

%JJU. jljlb^l. '®.M.&J> 


UiLq^tU s, mk ff^ w 


" ' n Number 

5716 
5717 
5718 
5719 
572Q_ 5721 
5722 
5723 
5724 
5725 
5726 
5727 
572S 

5729 
5730 
5731 
5732 
5733 
5734 
5735_ Orig. No. Name I kilo 

Itfs Sex, 

A g i Locality 

A s4 CllwyrrxaAAju, 

lb LiaJ^fw 'AA/YUCO/rV, 


QcJLfv* 9*- . &. UwL-rviXTV JL. 2W, 


Date 

Z>, /fo t 
3, fyUrv-, ■f t ) f , s, 

II, 

AX, llir.0 

<zrf, 5/, ipe,. ; 

$t>, - IS^S IW 6 JclAtmca^v, CfaJLaJxJ 
O 5», CLtl^ymMAM/, 
f iMwcsm^j, ^Aa/UxMj. Qlo-tr: 5", 

6, A^-. i/ t 5736 

5737 
5738 
5739 
5740 1 1,7c 

-I £ 
-£ 

£ 
£ 0, Cl^AHAv^aAAju l QaMxAv, Jzj. 2>-uy. II, V, lp£- 


5741 

5742 

5743 
5744 
5745 

5746 
5747 
5748 
5749 /64.S. 

^7& 


1U -VMtL-C^I/?!/, 


(Da. /a, 

% 

a/, 


5751 
5752 
5753 
5754 

5755 5756 
5757 
5758 
5759 
_5ZS£L /^ Ka.7 liLOl 

I Ml Ujiit^yy^tJlASbl, h. 6 /->■ (XIUa^uXJUju, 
i^ $*. £ 
£ U3t*Mj*i4fcrY, , } Qahj,,. Qj) 


Ai-My aj, /^at QiicX . .r /fad. 
Ceb . ^ I ., A/, 

a-7, 

Choc. 1, 121 Catalogued by g^wW/^W^^^- Taken by Skinned bv 2. W. l.UJ, Received from When received By Remarks Qal^jux^A L/h/d.TTfr .Jjlc. /, /#)£ '"//,■ / i Jf> (N^A/ntlA^ J , J. <Hw/wU qAj . til. C0fiJ, 


s.w. 


4. <&Uiwl,~£u J. y-u.™ rf'AJ 


s. w, 

1. !MuytdAeA> s, w, cii^^ b ,' g, ua a 


ZJ2L ' $. J4wyMa; %&• JUL (2. M. (Qz-ch S.W, Q. U. £*^J» (2. A. fekd Q.J. d4u^b&v 

a 10. q4f^d ( 2. W. <0f~ &. w. li 


Z. W. & w, a, L 

y , j. y jfu-juAj 
2. w. f$~uO — V H H 
5786 
5787 
5788 
5789 

5790. 

<~iaJj%4v A 
5791 
5792 
5793 
5794 
5795, 5796 
5797 
5798 
5799 
5800 5801 
5802 
5803 

5804 
5805 7M 

BOS 

6 UOaMiMvtat&vuj ^pmJLyUv, Ho 


d (B<*yvYlJ /doff, (jM-VrrUSiJiJsL 6\ ('s^AJxAy^-^tin^,, CkdUj°. %. 


A3, ^o, /9 0&. 129 Taken by s.w, M~, fiicM^ Catalogued by Uju^juUW^Jm xT Skinned by Received from When received By Remarks (8, ^,/i^l 


'EuJJL l^lA/fLA :: 

Uaj W. d lyb-V'i-vfcu .UK 'J>S<J W.Oc 


t, w, (fff^C M. shUi/vi^ w 2. W, ^if^b Kg, W, f<^U 

: f^y-M^i/fc^ Z.1AJ, I 44, I2 jl< c Ju J. <U^AMtiAj 

£LU/, \(2.M.&*-J. 


IS. Ul. 


(8. .4 &J^ 

s.w. , a. errUyvCisJo 

I 64. fej^Jis \<8.H,£JL 
. S. W, V, 44, ^X - a. j%-u^vkAa^ W. C : H/*^ 


. N'umhcr 

5806 
5807 
5808 
5809 
5810 Orie. No. Name •m i¥ji : c^^ i^w^- /'/-3A J&LL IM-Hi Sex, 
Age Locality 


, r . ^r- r— ^-, _y 

Q -a 
fbo*t^LW>u, (JAA^VKASiAjl, ^h-cOttAju t QaAcdv.JJ> ■ v, (--JhxJLasjv , 
b, CJLviJsj. QaJL/k- 9*. Date ; 9a^r. ^o, /foe 
(Oetr. 31, ,. 

*$, If 06 QUr-ir. /fas- 
31, IfoG. 
8/, /fas' 
//, IfoG. 
s o, /fosr 

(Pot, s/, ifosr 


k r }% o , 1 QJkAaJiJj, 

Oct. (foL. 5831 
5832 
5833 

5834 
5835 6 ^}mp,4iArJu 1 a 3, Ifo-C- 
3', .. 5836 
5837 
5838 
5839 
584D_ 5841 
5842 
5843 

5844 
5845 5846 
5847 
5848 
5849 
5850 tqr}, /VdQ M- Uy ZH>, 

AS. //, -LA 1?°S\ 130 Taken liy Skinned hy Catalogued bya^^l^^^^. Received fmm V\ lien rei ei\ i d '■'• Wi lAj Remarks 3to. / //<?£ Sjdlia&Jt 


S . W . 


8 . M ^_ - ' fl- 

ll „ 

1 « 

V. 14, Ou>l 


A. dU^s^/h, IX ■ Si , ^F' Ll/ n /ti. IA. . u, i^cJo U M,£toL 8. < W . fj ^ ^ 9, . W ff# ^ W , 1 1 

c i y X3 . MiA^rJU\j » » -* T T" • ■ b li EL CW. 9<^m^ •tOi "MtA/tdAjLU. • » ■ <W> 


2, f0+U 


f. ' Number 

5S51 
5852 
5853 
5854 
5855 

5856 
5857 
5858 
5859 
5860 
5861 
5862 
5863 
5864 
5865 
5866 
5867 
5868 
5869 
5870 ( ) ri t; - X". Name- Sex, 
Age . CL^uamJ JcUtMmQOs- ^W^WSiZ— '77 Locality /3of 

/'/■SI a C.LoaJjla, 3*. OA. Date 
2^o. f_Sj } lp^ ' 6 \S^xixJ^CtiJstaJ-u/ t ^AaJaAi/, &0 aAi/P- 6 s CLaAiui, (jbtnr-. 6, 'JOS' 

2A ,. £4, Ipl. 

-LL ~_ ISO I 

xsis 


S, (2AArLsryva>Jju, 
Ole-u", .0W-. J, I J0S-. 
2.M, /?o(, 
Sl L, Jfas- 
>&, I pi,. 
JL£ . 20/7 & \-Av€K^t4u£sriAy . t 
t 
as; 5871 
5872 
5873 
5874 
5875_ XI3S o 

i 5 ^ 

/a, 5876 

5877 
5878 

5879 

588CL I<j4i 

list 
Xais 4fl/a 4 

2 


A 

10, 
/A. 5881 
5882 
5883 
5884 
5885 
5886 
5887 
5888 
5889 
5890 
5891 
5892 
5893 
5894 
J895 '4 

2 %™. ■ *.% 


■t. 3/jJr. •A. /O, 


i/37 i ] *J 


3-IOt 
ZlSt 
3.1S3 4 131 " 
Catalogued by Zdvu^JU (jMAyyvd^r Q^f^Jb ■ 


Taken by 


Skinned by 


Received from When received By 


Remarks 


(I, H fl^L 


>. XI. -<MuM&AJ 


Q^U/tllyCL<^i(^/ <~U jwdjuiX^P. Z. : LO . f y lf$£> Syt/JcttattW 
cl. UJ, Q^-^J 
{Q.M,a^aAL 


11 


5. 1AJ. ali^jj 


I ?. UJ. fylA^Jj 
i" 


a l o 


M || (• ■ - *— ; 5 i 1 .flj.^./luoL Z.W. 02. 2, W.Qc 

(3. Sl,/2^L 
g. UL c^^ %JJL X ,4ha/v\7&i, 1. d, d^h^yistlAj 

IML <Js. <MusruLnj \ 


t,LU,(XffvL 


■ A- W^AnrJjX> . A. /J^UnnTe m , id, OHtmyiAiAj s. w. 


z.w.c^f^o l.w.q^^J 


JO . d4u^d*A) Number 

5896 

5897 

5898 

5899 

5900 

5901 

5902 

5903 

5904 

5905__ 

5906 

5907 

590S 

5909 

5910 

5911 

5912 

5913 

5914 

5915_ Orig. No. 10.11 Name ^AcAS-^kiA^CO .my le/a l^Udi^t^A' Sex, 
Age Locality 
6 CJ^el^tJLuyr^J, 

i A ! i 0c£. Date 

I.Q., "JOS'. <0db. 8, 

53, 

I C, /fas; 3.IU ± '&eJ-. as; 

% 2.IH&, 
i.lbS. 


AS, 
/A %—■ A-? 5916 
5917 
5918 
5919 
5920 m ft 
1 &£, ... 

.3>Jr, A3, 

Cet. /r, ifos &e>, ■!<?*(.. 5921 
5922 
5923 
5924 
5925 
5926 
5927 
5928 
5929 
5930 
5931 
5932 
5933 
5934 
5935 
5936 
5937 
5938 
5939 
__5S40_ sum. 


t V 3Jr. 
3-4,. 7?U?14rL' 6 O Qlt^uLce-ti, fii tll^ yisa.Jjrr,); 
&. oa 1%, l?oS~ 
l.S, /fOL <?t3/_ 


$ 

£ 

£ 

4 

£ 


3JL 132 Catalogued ^y^^j^C/J^UoAur Taken by Skinned l'\ Received from When n 


Remarks Qa if / fypidrfit-. MAJisu 'o.U/.Q J. J, ^L^J?, S, W. cfff^b 8. W. fy(£^d> ■ /, /pi 'S//.U- ■ -n 1- 

II ,1 ■ A <Sh4sVlA/Aj (2. M, /3^A t- ■■ 2. W.fyjf^ul 


s, W. (0+^b S. W,C0+^L \ \ < I. ul ! , a. .<34us-yvwv 
2.M. foudL z.w. 


ii " " ' <J- (/WM-Wu-V 


2,Z^ 4 /?. d4usvOtt [fjLl d. CHitsnviAj S.ttt< v ^ o 'I ii n— 


M.dl,/B*JL - ■: 

i S. AU/issCtij); tl t r, " • " » 'I Number 5941 
5942 
5943 
5944 
5945 

5946 
5947 
5948 
5949 

5950 
5951 
5952 
5953 
. 5954 Orig. No. Name Locality 3^ 


Dale 'i 

■A IS, /fo6. 

*r „ as; 

/ AsY\SYvU?sns } 
Jk ¥ CUlnmacltrrO , G,aJ?aJv. J& XI, 

iX 

<3B, 5956 
5957 
, 5958 
5959 
5960 3klib ? u 'JOftsrYUWi/, 
.&. %. -f- , c.i<wvM/, Qh&laM/. 
£eo. 


M fifes' 
/Jt If 1 6. 

1% tfnfi . 5961 
5962 
5963 
5964 

5965 3sXT m- 


%jin*J>, 
&. &L. ■J^O. 2.), 

m .. 

a, .. 

-Al IfoC 

1%, .. 

s-z, ifoa 

L% ,. 

It !9nL 5966 
5967 
5968 
5969 
5970 ijn % 

-f SO. dJsLyryxjruAj, 
Qu-v. 5971 

5972 

' 5973 

5974 

5975 5976 
5977 
5978 
5979 
5980 
5981 
5982 
5983 
5984 
5985 SW3. - r 5-t- IMS 3S2.Z 


it 
-<^a 

Spz-rrU^), QtvlcJv, 3d. JSiAit' ■ 1% /fo£ 

£&, Ifot,. 
ZU-. IS. 
A/, 

'% 
lit, JUjvb . "V sAdA. S.J3, 133 Taken by Skinned ]r jr. <f, Oi-u^nXDu 

~<y 2 
■Jj. (2, 4. £*Jo 


: .. 

'(2. d-. ft^I. 
Z.W, 

fa ^GvJ, z.u 
■ - S. W. f^cb 
£.1/1/ q ;)J>^J/ 


M 2 44, G*rA 


\.A. 44usnt,». ; St, A. JUlvlJoa, I. 
Z.W, fffab Z.U/.0 £^,_ 

SJ£ 
^ 

Catalogued b\ Received fn ■V ^MraxJA W/VwhiAr-,. fi/faiX- received Remarks- l A^/«f^ fyJtdrt •• /, fpC IfUvjA n o Number 

5986 
5987 

■ 5988 
5989 
5990 
5991 
5992 
5993 
5994 

-i 5995 
< 5996 
5997 
5998 
5999 
6000 
6001 
6002 

■ 6003 
6004 
6005 Orig. N'i Name Sex, 
Age Locality Date QlsjmJwjhxj Tna&nrtrtSVJ iW 

3SZ4 tjiq /JfSSi ■f- LLlrivxjQ-elirnjj <~4 .&. 
J*. 


*JL*^nnA 
ItJ^. SI, ,. JuMjs . SL/, 3S2.4 JlAJL asaa 
sift 2.3,1 1 


CJ^LaAv, JU 


JiAfc ■ £», /jo 6,. 
2ko. £.3, /fd£T Juj^t . 2j> 7 If 06,. 

h "- - 

Qtt . 7, /p £~ • 6006 

< 6007 

6008 

6009 

6010 ?3<l X%&£ 


tk Cat. /a, /foS- j, 
1 6011 

6012 

• 6013 

6014 

6016 
6017 

6018 

6019 

j_6020 

6021 
6022 
' 6023 
6024 
6025 
6026 
6027 
6028 

6029 

6030 Zoos Wjl 
+■ LiMwi 
^UyU ; L ArtlaJn;. 


y 


r A Aup^, ^jsu^ ClaJ^A, Jig. "0, 1%, )Po£ 

US, /f66 

^7, ■■ 
M- cd-iL} c — ;2-A -O- 


134 Catalogued ^>y ZU^uWW, Taken by Skinned by Received from When in en ed B; Remarks A (Wn* 'if' ' ■$ww&u CloMJLcui^! 2dvJLcbUqA) £)*JCj. I, l'/0( fylMakr, , J, -tM^WlASAj 'U ■&C4^&SU b Z.u/.a lz^J, 
<3. $*^sin,'LAJU\j 2JHL A) <3, -cH<^viAi/u Z.?jJ>(fe$£*L. (B,a, &^ <*4, fat^L 2ultL> n V , Ok JJusMMJ 


8. W. (fjf^Jb 

i. W^ArriAlAj S.v/, (^iff^Jj C. ■MrUwtln- -ZL ■Jl. 
2.U/. A MlAnitlA (2.M, Gju?L z 


-1 1- 'l ii ,i 1 * Number 

N 6031 
^6032 
'6033 
■ 6034 
6035 6036 
v. 6037 

6038 
6039 6040 i >rig. No. Ztrot Name Sex, 
Age Locality LJU«-*i4rt4 / &xJ SM$- 233J& 

A.33S % tLuJu 
1 i_ 
L .&. + U, CLUhtyyyuiAAjU, ft ,Oo. 
Date 
i£Lv^. 2~% /fat 

IL, ... 
jut; .. 
"7 -&!*- LZ, QOZcuu. 


6041 
6042 
6043 
6044 
6045 6046 
6047 
6048 
6049 
6050 $,\ii o>xfs, arfa 2kS$ 
% aj-i^A . mx Al .£. > } QaJxiJv. +■ CJLoaJLj, Q*JLoMj. at. 


/0, /fo6_ . 

SiQy, L$m& 

ZS, is, J &. i>f^ £J, /fas'. 
M,, /foC. Lk- 4>- i 6051 

6052 
6053 
6054 
6055 14 
J3& 11 

T Jjs-WiXM/w, (~AaJLaJ>v, °&4 . 
-? C4LuMUi, QcUaJu. Si. 
T- sd, CJJ!Xt^yyuXAAlt/ ) (-AaJLoUli. abb. aAv. 2)<l^. S, 

Q~kxKA/, I, If0&- 

3, /fas: 

4 ,7, 'p(> ww. 6056 
• 6057 
« 6058 

6059 

60G0 


Av£ • / (5, 6061 

6062 
6063 
6064 
6065 

•f CiCaJUOl, QaJlaJu. So Hi^-rxy. lb, .. 6066 
6067 
6068 
6069 
6070 6071 
6072 
6073 
6074 
6075_ 


:r : a ■ Utf 1. u u ? A^!p/. %y (XhAj . /Z, l<fotL. 


^f '/m-isfH/t/is, . fyhcJu. c57 135 Taken by 


Skinned by 


Catalogued by 2^M^^(WyUuiHAr-Q^^- Received fr When received By Remarks ftyis^jfcSo^t, -0e^,. /^ I ^ C t^/U*^ct^ /. A ks/viTi/i , y~, o . (Mu.MAe)o 


Jt, <3, ^4-ouUAiAj 


k W, 0^^ 


%. m n^JA^J, 


u 

if id' ■&WAsviJisu 


Jf"d, -(Mwri&iv 


1 n 
i,w,(0fcu 


H u 


ti n n >i h: /:. J4u/vi3tA J 0t. 4i, G^ch 2. uu. gUdc&l) 

iky, <£T, /jU^oAj \ A. <£lusvdeAj Q-, JI.JJu stsiJoa, </4-c^vvtiAy '■■IMG 
«3, (MujTvU/O O.UJ. Q.H.avoL ■ Jo. / ^Hu^-JuJv 

ZJMLad . iaI. qdi^A, 


2. W. 
Z.W, 0<^W LjaJ., 
J, J^Wa. L 'J. Mia^iaLv M 0. &4lM<UiAJ 

'QM.8*JL Number Orig. No. 6076 
^6077 
-6078 
. 6079 

6080 an Wis . 6081 
* 6082 
• 6083 


1 


^6084 


3i/y 


6085 

Name Sex, 
Age Locality Dale £ja jAAyn^a/Yv 
-f -OxKyk-UmjU, QaJLeJiV, \h. 
+ (fruyL. 
a, /foe. 

-23, /for 

-X ' 


£>. QaJab- &*, Q.M^Z 2$, /p<Z 
-JL, -_ 6086 
* 6087 

6088 
-6089 
•6090 f*t>j. 


&. 


(Pet. j, a £ >/niU ^A_ 


u. } /f06. 

17, /fas'. 

Ac. '6091 

■6092 

• 6093 

6094 

6095 O-Vjt ? tyyUuA, <£-, IfoC. 
SB, QLsl&Jarj. to lyn/-. Si, /9 0$~ , 6096 
* 6097 
' 6098 
- 6099 
•6100 207 
A.733. 

Oct. 

tyhaM 8 < 

A. ¥-, 1 90C 6101 
6102 
6103 
6104 
6105 274a 

a-7-JK 

.2733 1 zs 

^£ 

AS. 6106 
6107 

■ 6108 
6109 

JL31HL 6111 

6112 
6113 
6114 

mi5„ 6116, 

' 6117 

6118 

6119 

-61 20 

-■'\ 


mi 

/p a. ? % 
? A3. 


-&%- 


-h AS, .. 
AS, 136 Taken by Skinned by 
u. 2, Ufc 
Catalogued by Zlumj jj <Wa^Lm t Q^ff^O- Received fro When received By Remarks Q<da,hcux<ni ZJjicLdiJrrv J^e-c. J, IfoC ZyJJ^uUl^o S.TJJ. ,Jl. MvuvUVO 


,2. VS^uuviAaaj 


y-, d, <Mu^sofou 

& w, , 
; fd&sz- fcj 


l.-VJ. J^h^-ntirv Z.M 

* « 


w. d*PusvC££n^ M 


./$. VHlAjvCtiru A <M<^ws& / » £. W. (0^ul t.W, j^W- (MUylAAXA^ d' sM^tsrtAisL; LOJJL f4fu Z-W,(f(^U Number Oris. No. Name Sex, 
Ige Locality Date '6121 

n 6122 

<6123 

- 6124 

6125 6126 
6127 
6128 
6129 
• 6130 SJ.H QwrdwhcU &J&X + Llasid/neji' ( -yy-o-irclA, i &U-. 


JL 
Af, /fat. 
/6, 

J, .. 

¥i ■■ 

ZL6. (Xt f 7, if os 
J2u . 6131 
6132 
6133 
6134 
6135 iwl 


1 Q%aAJ. A, 

Oct. £>, i j as: 6136 

- 6137 

- 6138 
* 6139 

6140 xpi/- A /, 
Oct. L, /9os- 6141 
6142 
6143 
6144 
6145 nil 
7m. 

7- L^Uja/i yk U^Jv ^ fe /, /fan. 
/£, /faf 
/o, ,. ' 6146 
6147 
6148 
6149 
6150 6151 
6152 
6153 
6154 
6155 6156 
6157 
6158 

6159 
6160 • 6161 

6162 

6163 

■ 6164 

•6165 XpL. 
%]t>l Xfof S.%3 


11 7". o4-7nrtl> , 

7^ CAaJULO, QcuLlA/. 7? u 


i JO. <W^wi*av, CfajiaJv, Wr Q^fsijn, % /poc. J2v 


46' 
A, 

> 


Oc t. s, .. 137 Taken by Skinned by Catalogued by tctuu^jzdjWAAMAurC^ff^U. Received from \\ lien n B 5 R< marks z.w 
2.14/. ' . U. i MtlSTro %JL^. /, /fOi. ZM^Utaryl' ,j6>. u4<M)aJJaj 4. v4usia2L>X/ M. a>j~Jk, fa. M Ms-Js 

i. u/.ai^Jj , o, <y-\r^^vctt^ <ii c/1-u^CtLiL. 

2.UJ.L •3. sS/vwtteh, z.w. 
^.u/.a^f^ji 

(2. U. flLoks i.w. (2.44. fckj^k C8.44,Bu>l 

2,aJ.t 
<&• &^J, z.w, 


T. v. (HusvdjLru 8.W, 1 M. &^i s.w, fjf^L 
6201 
6202 
6203 
6204 
_6205 6206 
6^07 

f ios 

6209 
,6210 


/i3X 

Ji/SS 

my 

il/1/VL-C^l-W, 3* ? - .... s 
QhaA^cJiy 2.1, /fo6. 

Sbtl. J, l<?o£ 

II, .. 

si! . \JtAAtJ) , 7, •■ 
-&fce. i% .. 138 Taken by ; w. ®. M, f^Ay , J. d4u™ti/D .01. U /2^>L Skinned by $ 44, f^J^y $-A> fee^L 

W.c0*iJ> z.w.ff^»U 


Catalogued Received from by UMmAJj(W^J^^QiffyyiX- W'liuii received Bj Remarks S. UJ. CjjM^t ^^^ ZJudcU, 2x^. /, fn y^wu. . ii e. iaj. 2.1V 

V 1 
V i, <?■ MlAwtiA, JL J. , 'MiAsnfou •I 'I 

•I <l 

I. '. 

1 1 Number Orig. No. 6211 
6212 
6213 

• 6214 
^621 5 
, 6216 

• 6217 
« 6218 

6219 
6220 =f V)i> W3 Name _ Cfast)-4MAM>U IflMd Sex, 

Age Locality 


_£ +■ CAa'TA^a™ jj QalasL , % }. Date I, j Qw- /a, /<?o6. 
JC . 6221 
6222 
6223 

i 6224 
6225 AlHf 
S-lJLl 


.&. + + yshj&bha/nLj . So. L \71jlA-* 
la, 
% 

jUL- 6226 
' 6227 
6228 
6229 
6230 6231 
6232 
6233 
6234 
6235 «K/£" 4- •f , L^/LAA&^JL*^y^/ ^ 
s, 


l< r i Qhedi. A, 36 

6237 

6238 

6239 
fi24r 6241 
6242 
6243 

6244 
6245 . 6246 

- 6247 

- 6248 

■ 6249 
6250 « 6251 

~ 6252 

6253 

6254 

■ 6255, £730 &k(7 

■3-fcfel 373s AUf 2Wo: ? 1 S 

? 

I + 
? 
&. 


L. 


at; 

/4 A¥-. 

139 Taken by (2. Ji t B^L 


2.W- , d\ (Hu / wj i/ i , 


Skinned bv 
Catalogued by <£ oUa ^UJ ^Wy^uJt^Q^U^ ■ Received from When received Hy Remarks OULvkaM^l fy-kucktlo^ Ae^.. I, tf6& fyA&vdUrv d. cH-usvi7iJ, 'AiU— 


3. d4iAWULrL; ctyusVTsUA^ 


®.& &JL 


(®.&J,/3z^L 8. VU. 


s. W. C0finJb 2. 14/. <^W 


&HAsVlAZnj Z.VO. 
fcu 


1. Mt^vTAtyo 
ii .i 'i Number 8256 
■ 6257 
• 6258 

6259 
> 6260 6261 
6262 
6263 
6264 
• 6265 Orig. No. Name AJfO Qt^o-iJu^aj 
£737 
_A!a2SL- liuoL IW Sex, I 
Age Locality Dale Oha^, J.% /fat. 
&*. (XfaA,. I/, 7- ^^As^jL^ta^aJA^, (^ol-LzJv, kh- 


IX, .. 

Qyia^y- A ^ 

h tSL - 0c£. a% /^r 
-t— £*. . 1 ■ 6266 
6267 
6268 
6269 

6270. mz t Q*JmA A. IX, 6271 
6272 
6273 

6274 
6275 
6276 
6277 
6278 
6279 
6280 I4S£ 


JL %. , fyJLfv. 4a, 

AA 6281 
6282 
6283 
6284 
6285 JLte^. ~j- H^isyvuu}, CLaJLaAv . An. m ^AdsJLaMi. JfiexL. A3, 

tk^. A3, 
QUnr* IS, Al, tyjr* 27, 6286 

6287 
6288 

6289 

629D_ 
6291 

6292 
6293 
6294 
6295 ms 


r J Jt+ % 
J-y-nsvb-iMv, ,&>. 1 0-tA I J^ %t^r. A/, 
It, 

,2W. IS, 
7?* - , r. A3 6296 
6297 
6298 
6299 
63GQ- IfSt, -ZSfl- ? .. .. .. -27, 

+ .. 

f- .. .. .. . ,. Ax, 

% QbxXJLt^^, QpulaJv. ZLo. iU>^. AS', l<?06. ~> II .. ., 

-f J, djyLyyy,^lA A; } (Art ?„j~. Ik). zhjj-- % ryot. 

'A, ,. 
CUisq . AT, . 140 Catalogued by Ui*^JU <W**«^_q^M*U< ■ Taken by Skinned l>v Received from \\ lien recei\ eel Bj 


2. W.Oijfaj, 9. w.a0^o 
Z^u-ckturro 0-e-O. /, l^oQ 1/Lhw.turH) 


S. 1M. < l.W, 
2.1A/. \, <j. /yumZw/ n' '-^b-u^C&su 


i 


?, , W, 

$ - e^/wWfcu jf. <$■ [%WW- Number 

H301 
• 6302 
6303 
6304 
6305 Orig. No. Name 6306 
' 6307 
< 6308 

- 6309 
6310 

. 6311 

■ 6312 
« 6313 

- 6314 
6315 OLl^<Uvuu>l; i-Sid Sex, 
Age Locality t~ II II II 

£ Date Skt. % /Jot 
3ui-. IS, &. 


Cta^a 25-, /Cj6&- QjsAj H?/rVlJlAJl, VLtnr. 1%, /foS- 3,350 ? % ) w/nsC^w, , &. AS] 6316 

6317 
6318 
6319 
6320 J$QS- 
& n Pit & 3c, 
€kfc ■ //, /foe Umr, X ' 6321 

■ 6322 
. 6323 

■ 6324 
6325 ~ ■f La^aaJjl^, QtoAaM, $ + ■ 6326 
6327 

6328 
6329^ 
! 6330 


£ %. QTLull- P-¥; K)00- A "- St- ' 6331 
6332 
6333 

' 6334 

• 6335 


£' '? cluuJz^QzjjLJk 3. 3, 

yyia+i 3/, '.Ok!/,, /s] '.. 

.Ho. : •30 ) „ 

%. Qrhd.. so. .. 6336 
6337 
6338 
6339 
6 340 

* 6341 
- 6342 

* 6343 
6344 ASAS 4132- + Oclo^j) Co-it., CuUUjyy^LrhL, CO O 

+ 


.A CDc&. a, ifos- 141 Taken by Skinned by 

6. a J.nOfU 
A , tUvvwjtl >^ 2.KJ, 

kj, ,<J, M-iMA^ on 
2.1U Catalogued by ^u^ajub W, Received Erom \\ Ik ii reci ived 1 1 s lii marks 'odijdurvo ¥»uy. /, Ipi ZJAiaic^ •0. (MtMAsti/U 9..W.J M teexdi s fn-&sojL 
V 


'i (M. 44- @z.Jv 2. 2^/^W 2. TAJ. ( fjj^^ & W. fr/fi^ 

i. w. a - (JJ.^/t^k % 


Number 6346 
6347 
6348 
i 6349 
6350 

- 6351 
6352 
6353 

i 6354 
635,5 
6356 

- 6357 
n 635S 

6359 
^6360 Oris;. No. Name 7fi tfllo- Sex, 

Age Locality Dale 
), QcdLxM*. &■ %. 0dt~ ■ //, /fdX 3, /H. 7> j^&- Js-Jf-l 

A/0-3 
JS3, T (l^va^yka^yO , Gt^ZaJv . ihl * i n Xtetr. a 

/A If0£~. ' 6361 

6362 

6363 

■ 6364 

' 6365 17a zm~ % f ^rn^diJ^vua-aJ^L. , V licLLL 
&. 2L 


t ■zy /pc. 3?, .. 

X0, l far 
^ Mot, 6366 
6367 
6368 
6369 
6370 W1 
-f- L^K^yMuM^w , 

,-fi %^1 Q 
L-c j£ if a. 6371 
6372 
6373 
6374 
6375 qon ? 2). 'AA^XXM/nJ, 


>ZC dljdr- 

Oct. £g, /fa 6. 6376 
6377 
6378 
6379 
6380 
6381 
6382 
6383 
6384 
6385 
6386 
6387 
6388 
6389 
6390 it, ft. 

ISLJ >¥33 ',0.1 I tot 7?i*nn- 
%A. 1. A. :%. + ^rnMJ^tcaaJrL, QcJUJv. Sa. i 
2) <uc. 


(kins'. *?, - 

'0, .. 

s; .. 

tz. ■■ 

AM, l?66. (h. trTJ—, 3~o, If in. 

7. 

3a, ■■ £& t 3d, vj. fyfh^ h.w, 142 Catalogued \>ytcl^vu^(W/i^^^^^^U- 
?>, W. &JAL ••d/- GL.WR*Jl (Q.H&sJL ,. ft H u lh 

i.W.c^jf^L t.W.f^O -J. <L SLuan&c 1A*- - TJl/. QAj^J 


J\ T /JJtA^Jesij z.w. J). dHuwfou 

'42. M. G,sJ, £.W.c0^JU Z.W.fjj^Jb 


OK) " V n " M, &uoL Q. M, Ou>i £,W, > 2.W. fjfU Q. zl. /3>^£ &#.&*£ in > Number Orig. No. Name- Sex, 
Age 6391 
6392 
6393 
6394 
6395 
6396 

6397 
6398 
6399 

6400 
6401 
6402 
6403 
6404 
6405 
6406 
6407 
6408 

6409 
6410 )Aw 

ft.S 

JMJL J C^<lMa4^> /<M^i^n^^<M, Ul Locality Date 'WML^ 

%\(2a 

JL i- CJiaJi2ui, Qvb-ir . 2,, 

®<t. u, .. 

— , &A, „ 
(Oct. A CtAMMAOJrD^L Oct. 2.3. + V \QJLws*vUMAlj ■ 
-f- '^aAAne^ (MirtnLjj 0d~. 3/, so, 
1^ ■ ?/<?> b>S<j £ 


Q^f. &>■ &. 
A, •m&Ziz, <jj+ A JLkt. Z% JfaT.. 
tylrJ,. SL/ t Ifnl. 6411 
6412 
6413 
6414 
6415 £>43 

bj4- 
-ptiL- 


&*jct . AS, L?&£ ± -2: , . „ x 7 , ** — 

So, 
as; 

16, j£" 6416 
6417 
6418 
6419 
6420 9 u 

-f- J4-Tr-trdb, Xi. SL (Dot. 6421 

6422 
6423 
6424 
6425 
6426 
6427 
6428 
6429 
6430 
6431 
6432 
6433 
6434 
6435 llof -225L 


9 


Olla^-cM /3, .. 


a <t-£«^ A. Q%*^ as, 

A, 
33, t)l "7 2- J4*trd>, Qala-jv. Jk. \$jjjit ■ AT, Lfagj 

^222, ^r 143 Catalogued. ^y^^u^^UQAJyUvd^r Taken b ~ Skinned by &. W. MW- 


Received from V i recoil ed &\ %tjvLcLc£c<r»J i>JU^- I, IJoC Zj/dtdtinO Remarks 


I. W.q^ucb 


Q. 44. ;3,vX M //. /Z,sU. Q- , d ' (HiAsidiuu ^,e?, ^4^W&>2> &4I,&.»L M, /3^cJo "Lm, X'*4- iSVUsidZro 2.W. fff+U g.^.^W -it — «- 8. W. QU^Jb 


(L 4, &u>L t.w. 
-I 11 

£. W. Vfl <r>lA) 1, . :4usv3z>k 
'A ■ 4, QlcIl, 2. u c0fu. 


Number Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 6436 
, 6437 : 6438 
6439 

6440 
6441 
6442 
6443 
6444 
6445 
6446 
6447 

6448 
6449 

6450 
6451 
6452 

6453 
6454 
6455 ■-/U-W 
Hfld. t 

it CLaIu, OajU*, A. Qhcus 2&, /yoC % 

9- 


WA-i/wiA/GlSftsu (MAas<jiw&AAJs &'.Q* ^4 iasi. -J, <2aJaJ>.. UL 

■ 'J St. ' ¥- (j^hxdtL, r/r. CA-aJji Jo. Hi ■ Oca'- 6, Ijes: . 
3 o, J124L- ¥ CLaJLo, 


*■% 6456 

6457 
6458 
6459 
6460 ityr 2JIA6 QbJL r, T 6461 
6462 
6463 

6464 6465 JU£_ if-. J^e^c. -2., /?0£~ ±L fn^ST 6466 
6467 
6468 
6469 
6470 


■/■ " . Ctlln'>-vUlAjj& ) Qja^Luiu, oka. 


71 6471 
6472 
6473 

6474 
64 75 
6476 
6477 
6478 
6479 
6480 )Uf- ztxf A/isX/lsC^&si**^ FT. ■ m 
4. 


, yW*^. M. 


LL, Taken by I Mr, &JL Skinned by 
J). djusnM/u , J, C Hw-ntvu 

■ W.QdhU, 

IjtiffieL 

A. iNfcwfe , A dJfj^cri, <£l ; /zb*>b 'L d. <MusnjFs>j 144 Catalogued byg^^, (W<v*d!*^ Cfff«*L- Receh cU frum \\ lien received I i\ Remarks ^JiiAotuntJ time. /, /<fok ZJdtvdz**) 


(2, s, &U 2.U/, 
; /^o4j ; l.U'.C^-f^Mj .l.U/.Q^U , <J ■ (J4iAMAl/L> Z.IM, 


c4 cMvuvlZtSLJ LJML £ f44*3- <*dj- JLJJL 
(1. 4. R^oL 
.Z.W.Ck 


Us &u>L *# £LcJ^ g. W. 
-tt^u-t- S./j/. 
I Z.IAJ, CL0^b 

, d-yy<vvvZuLs 
{ :Q. M, &U. Number 

6481 
6482 
6483 
6484 
6485 Orig. No. 6486 
6487 
6488 
6489 
6490 
6491 
6492 
6493 
6494 
6495 
6496 
6497 
6498 

6499 
6500 
6501 
6502 
6503 
6504 
6505 
6506 
6507 
6508 
6509 
6510 531 qSM: Name Sex, 
Age Locality QtMiaruU tuMSUvtfMs' M/jl*nJ>4- — 

9 Cl 
t CJaaaJv, j ClajLxyiv, (i». 
2 


9"**4srnst^*/y t QjtdtaJv, $». + Date 

r 

. JX . - <3. 


ii, 
LL. »-(■, Jl)jl^. . A/, IjaiT SSfS: 
337 V- 32<j<j 

_2#_ T di (AAAKyVin^JjU) *-4?i<laAv. *U -h £L__. . 


JyUr. ; 3, 
Ai.1T. 3, 

iv. 

3, ,. 


lis I ; 


■JL. OLu^f % .. 
7, .. 

3 6, /^O b 6511 
6512 
6513 
-6514 
6515„_ 
6516 
6517 

6518 
6519 
6520 
6521 
6522 
6523 
6524 
6525 


± -f~ 1 L/tyytW. %. Oct, //, /?<>£■■ OUrV-. P-g. ?7¥ 


(Pc£, 7, .. 

3, 1<p&. ff<y£L 
Ac, 

(h^r^. 2,. Vf- 


(Jpi-J-a-jij. LL n.ai. cLo. 
£* &3. Qn™^ xf, /foe. 

.Qiuu^- 2-3, 


1 CUl^j , Ati, 145 Taken liv z.w, ■ f 0* >&M./2ud Skinned by ■18. <^J,M^>1 Z,Jdl 

m, 04, &*^Aj 
Catalogued b^^ S^tij/ (M^JLt- ^^,. Received from When received By Remarks (htJumt^ fyltAcLe-rV 2>oo. /, lf)& tfWixibno l<& /l^l 
s.uf. (8.4l. /3±rJ, £ W.aJff^U M •! &. 04, /3^J, 


l.W.fffat, s. w, ,J. (Mu^vw^ JS, ^h^yiAe/u Cl>. H- &<-4" & ^ G"^ 0< WiWM/ 8.1V. Q^4^0 

. J, dfuo-div 2.W. fiH> @.J4,£tJL 
(2. /4. KU ®. 4, Numbi 

6526 
6527 
6528 
6529 
6530 t)riu. No. 6531 

6532 

6533 

6534 

6535^ 

6536 

6537 

6538 

6539 

6540 

6541 

6542 

6543 

6544 

6545 Name IJN isTf 


Sux. 
Age 
Locality Date ¥ (HxJiaJjUI, 

-f- JD^A^L-r-^t^L/, 
, Qto-v. / ^, /Jos: 
13, i foe. 

/&, 'JOS' 
AJJUCj. z, . .. 

'^ ffO( t /Liy 


' 


llpRJ 
mt 


ii 7, 'f*r- QW , ^U, 


J2uy IfO d. %ft> .'Si 3 Qua/-. ju>, /jo<r 6546 
6547 
6548 
6549 

65ML Qu-u-. Lsr, 

Z)^o. /Cb, 

Qhrv-. 'f, 

fykA*j ju, 

SbiJ. as, jp 


6551 
6552 
6553 
6554 

6555 /A«3 my 


± 2-0, 
_- &, - 6556 
6557 
6558 

6559 
6560 
6561 

6562 
6563 
6564 
65.65_ i km 9 J. CtlL^JuL, CUUv. &. 


bh). CL^ . /_% /jot. 

3a, 
Oc^T . £/, /?*r 6566 
6567 
6568 

6569 
6570 7" 

Mf. 414- 9- dLA&$, oJifo. u 

•r ttaJuXAxJLrv ( r+v-o-zsL), QUXaJv , 
§1 a. .Le-cy-jvt^-txyU Tntmri' ■f- a ( CCt^n^^lAXf/, C iaJjaAn. Ha. r <y. iL£sU^vL4-usu l ^-^lXo-Jo. iLo, ,, ', Qafjidv* <2a Qu-u-. x/ 3 /fo^r 

OUrtr-. A/, (/U-u-. J?, /fa si 

A/, . Cdr, -1U- Taken by a. L^fuyyvi^t b.w. ®. M-, /2^X Skinned by 


LMlq^^Ji_ _£^^w_ , /di Jy-ot&is&u z.a/, @. <&, /B^=M 146 Catalogued byg^^^^r^^. Received from When received By Remarks QahiJuuW fyfadduvvu $co. I, /fo£ ZJjtbcL™) (2. & /iLsX 


2.U/. ^w_ l.U/. w^^- J^rOL^iALru 2.M &~L I, d, c^f^l^^UAJ 1 44, /3^A II <l " b 

'i « » n 

« « .. « (2. &. 8^1 L W. 
^tuu 2, U/,ff^/+*Jj (2. Hi tikJv (3.M-. /3*^L 
2.0/x 

i'. ;0- -k+lwCCvis 


2 . w. (fr^J s ZJAL^f^L. 1 

» 'I Number 

6571 

6572 

6573 
6574 
6575 6576 

6577 

6578 

6579 

658_a 

6581 

6582 

6583 

6584 

6585 Orig. No. Sty Name CUsmJwux/ 
uJmtf'rnA*-' Sex, 
Age Locality I'Hi -f-\ chyiMjL^LtuCCa oasvl; 

^ „ 


% 
cyr^As-sLzJ^aJHv '/Vufyz^JUttfM^M^ — I A. 
Dale 


S~, /J OS: 3 lf°S~ Pet. 
'7, tfe6.\ 

/6, ^OS- 
fO, ■■ I o 

t 

-t- 

9 
% 6586 
6587 
6588 
6589 

6590 

'ejj— iff' '6, 
L6. 6591 

6592 

6593 

6594 

6595 

6596 

6597 

6598 

6599 

66CLCL 

6601 

6602 

6603 

6604 

6605 

6606 

6607 

6608 

6609 

661D_ 

6611 

6612 
6613 
6614 
6615 mi 


ii '< A I A3 7 AIM 
Z)3I 2433 

1 

it>U 1 

% 

+ 

CD 
■f- a 
i~ 

? $ 
% 

? 

% 

+ 

o 

o 
147 Taken by Catalogued by U^jUj W^xaLuT Cfij^JU Skinned by Received (rum Wlu'ii receh ed Bj Remarks t ,</. i/^-V^-vCltAj \W.frf£»uL- %.U/.fJ/**JL / , <cf, J C! HJ^Cfeu (2. 4, &uUs 


M-, /a&oks 


\ ti, /luJL 

I. iHu/rCUAj 


l« 


8. W. %m+^L 2, LU. (0f^ 


. fa, u &^ £. 1U cOf+^L 2. M ftiffi^ . l.W. 
GLM-. '.W. , ?), C^/t^VtlC^/ 


•J, •JyvUVlZt/LJ ?.. W. gffi*^ ZJAKffffnA Q, M, B*~l y O, MuvtAJt/L. Jf. /RmI/^Mj » 'I Numhcr 6616 
6617 
6618 
6619 
6620 6621 
6622 

6623 
6624 
6625 Orig. No. N a ni e lOtf KISS\ 
X\fd 

Ip 


'117 V/| Sex, 
Age Locality Dale _ Q^v^uyha.) UUcJMind' ItofcfJnM* 4- 

+ 
+ J 
\(Ddr< 
J * fir /A, 

ItL, i&, ,. 
HI, .. 

/f, /fair. 6626 
6627 
6628 
6629 
6630 


'wjJ>--' io, 
/ItJ^t. /o, 6631 
6632 
6633 
6634 
6635 


/QIC' ? 
£ 

9 

£ 

_£ A3, .. 6636 
6637 
6638 
6639 
6640 i*/3 


i 'I "— — r- ' : 

'I • «| n 

>l V M 

'I . II 
'6, .. 

1 7, '?^' 
-2, _-. 6641 
6642 
6643 
6644 
6645 

l A. 6646 
6647 
6648 
6649 
6650 6651 

6652 
6653 
6654 
6655. 6656 
6657 
6658 
6659 
-6660L am 

I6ty 1035 a/jy 


■ a\ 


£ 
? 
$? 

* 

f W*Jr, / 0, a± l ?, - I f o* &u. % ... ^ %>l~^ . 3-7, '7, 'f* 

£.£ /ant. 
(6, Taken by 148 Catalogued by ^W^tom^QwW'' Skinned by Received from When received B, Remarks , Jf, cMusi'CtjLA, 2, Ml 04^ 


_a u- ®. ti,/2*^L ZM ML 
®,U, 6**-t^uz,cfesu .2. ci/,<0^6 Q^iaLa^i iJaAcb^n) fae^o. /, ifoQ $JJtutmv 8. Ul <0^O l g, W, ff$ *sJL- M /3*^jL -. — - Q.&.&vol 


/§ U, £*^JL 
, 


2. w. qrJl^Jj 


£ W. q<JA,J> 
^ 
-,' ., 


., „ 


n 

tJJl 


fU+^ 2.UJ.frtf~4 (2.H a^Jt 
2. W. OM*«Jj 2.(AJ t fyf£*~L . J, Mu^til, U , J- .'tybwJlA; Sum, 2. Ui, ££ u_ 149 Catalogued by ^^W/^/^^tr^ ^^ Taken by Skinned by Received fr When received By Remarks 


:Wt iff, /iki^cJL QaJUka/M %£ficd<2<-<m) 2)> tG. L iqoL ®. U. /2^X fo, & &i~L SJ-, -d, >Mu.rCuy\, 1, J. J4<^vl&su ?,. ul aUp»J' 12*. til ft$**<6 %. J, y^vv^fob 

«3 ■ M^A-vCUA, 


U, &^L 'Mrt.GLJL g- mj, ( £*xL- -Ajja^4^- » n aw. 
j. , f/. MuvCtvi % J, (j4u™&v Q. dl, fU^ ®. *+, /3^l \w,(0f^b \ i * &jLJLc£ &JL&JL. Number Orii:. No. Name Sex, 

Age- Locality 6706 ys% ^e Wu-vv tmiwtui trtontifaj 

6707 po 
6708 

6709 . 

■ 6710 w< . 

6711 _ 

6712 _ 

6713 i i -« % 

6714 ,70 

■ 6715 .. . . 

6716 7^ 

' 6717 m< 

' 6718 

6719 im 

672D. 1 f : : : %. ^ia/iA o CJbzJhsrv r _ m *zp. %. 
&. ? Date V- -3 0, /f^ 

5 7, .. 
3d. «. at. % C^Amj(/4kzL)fau^ J ,%- /lace 


_d4 . 6721 

6722 
6723 

6724 

,6725 HtSL, 
_JL&££_ 


&. 1 : iz %. £.S~ 2$. ■■ 6726 

6727 
6728 
6729 
6730 2JD4I 
2t>tf\ 

JioS'l $ + *J- A. 


6", US', /foaT 6731 
6732 
6733 
6734 
6735 S.0S I T I, „ > ^7, y/AT; 6736 
6737 

6738 
6739 

6740 ^oUf T- j (JofuclmjUU (<H4-o-irab) 1 QaJiaJv. n£". 3, ' Jej ntr , £4 t fQST 6741 
6742 
6743 

6744 
6745 6746 

' 6747 
6748 

6749 

675,0 ■507/ JlDtS. Soft- + l Ytf-ri*, h. ? 

_£ o 
■f QUU^mj ( Mo^b), QcdaA,. Oh. 


. A?. £1 j^ 150 Catalo gued layEUiAftLKJjWj^tALjirtyJ/*^- Taken by Skinned by Received from Wl eo red B, Remarks t.lU^iffnJ, Z. UJ, CfrffxuA U^Udonv £)^-o. /, /f0(, Iflbtudunl t.u. #. w. 2,ul. i , w. ( j s 4h Jj 8i m 9¥A^ > & 14 <J3'~6 <& .<#. fori, 


l.W. vHt^viAlAj %.*5.Mvu>dxA; §.,d,mu^l&0 2. W.Cfff»U & a. kill 

ILuLQUL^h- Llti 

\ , J. Mtvnsitsu Number Orig. No. 6751 
6752 
6753 

x 6754 
• 6755 ' 6756 
6757 

' 6758 
6759 

' 6760 Name Sex, 

Age Locality J ^U^rdjl^^) tftoAtWH* toTHAWlito* '-' i SC I l« .« '< t~. <D 
t a> 9.. Date 
2-Z /far 
r -nJr. 3, /f0&. 3a, „ 
_4 lfa f< . . - 6761 

6762 
6763 
6764 
6765 J^L T-\ J4tnrA>, CLxJLUo, % 
%*A^. A/, 7fOS 

. Q-c^i^y . ^l /f0(>- 

i/£)*-C.. Si I, If ML 6766 
6767 
6768 
6769 
6770 3f«?. 34-01 
S* II 
vUxJ? . 1-7, 6771 

- 6772 
6773 
6774 
6775 $J>I0 


J ^yuAAA^a^yn)^ 


ysLWiO^ 4, 

*f> - 

AS , 

'7, '-?££ 

J~ . 6776 
6777 
6778 
6779 
6780 /fSg .2) La 
yi^. 6781 
6782 
6783 
6784 
. 6785 :\' 6 it- ufHA/v, 


h. CjJ^ _&L 3-6, /fos- 
M, ffo&. a-. i<r wL, as; ,. 
Qk£L. r, 6786 
6787 
6788 

6789 
6790 3351 _'*~>A'vwca/)>u, 

6791 
6792 
6793 
■ 6794 
6795 


ALSJ Li, .. l T /Q, 151 Catalogued by £Um^W/ WamJU^ CfjLf^. 


Taken by 


Skinned by 


Received from When received Bj 


Remarks 


> . c/. LtytAsvi&b 


Jc. d ^'*4u^o6zAJ 8, /// cM^Jy ,J, O^UMsUAs H.fluJ* (42. U, /i^j 

9.. U/.t \ 44, /i^L #4, /2±^4s 1- (HwvvtzAj 4#- o. d4tcvitau , J, iHuyvCwo 

l.uJ. *4, CKCt^ta^yU/Li fy$^Aj S. uiJ. Cfcf /~-<4> 2. Of, 2. u4,a^ff^o /6fl^: v . •■ AJjr 


2, Uf, <^//^4> d. H. f^JL <Q. M. /i^4L s. us. qM ^Aj a , \&c0 *uh 66. M,/l^L (42.M,^Jl „ s-MffH* 


Number 

I '6796 
1 ^ 6797 
; ■ 6798 
1 6799 
6800 Orig. No. 7*7 6801 

' >- 6802 

6803 

68 04 J 
68 05 
6806 
* 6807 

> 6808 

6809 

. 6810 Name ' •;!,,. Sex, 

Age Locality C^LaAXlLd, Ok Kpl &GXQ 
■XUf. 
A73/ 

At A/ 


CAaJLaMj &. Date -IX- oq&\. 

aJiL %u!MM«™a/,A A4, 

10, 
L, • 6811 

6812 

« 6813 

. 6814 

6815 6816 
6817 
6818 
6819 
6820 


Mm 
'ja&tt^Le- 
'truuu f 


, i/ 
'HUM, 

1frl&4^- 


■ t CLdULshj* LA #> t ^U-cuAMj, J&j. lAv 
h. % On T '-% 


/yos: . a./, /f*d 

fyu-v-. &, 

A^ — z# — „_J 6821 
6822 
6823 
6824 
6825 •>fi , U ®c J/{AM-C<G/yU } 


, CIcJaJtj J*. hJ.,. &■ 


Qst. 14 ^L^JL, % /foe. 6826 
6827 
6828 
6.829 
6830 ^!5/_ 


^(yuAid^tCq^aJrw, CUZaJii. J^>. {-sKjlaJuu* 
so, 
tl Jk ifad- 6831 
6832 
6833 
6834 
683.5 6836 
6837 
6838 
6839 
6840 

sOH-lr-Tr-izL 
'/fc/3^ l^-kjuiiju), 
u 

-J, 

T 
T 

(Xaa 

J- 3 A ,. . 

vu. II, i<j°6>- 152 Taken by 2 w. (2. jtfL.rJ, Catalogue d by g^U W/<)vJL^qlflyU,- Skinned by Received from \\ hen rec< I- nl I v Remarks 2, (M. (J^ffU^l/. QalaLuuj tylzdditv) 2Lc. /, ip(, yWudun) 


:.: : : : : 2, UL cM^b 

(2, j4./2±ol s. w, 


(fc4f-Jb %.aj,c^^JU^j 2. UL <f$**b 

■I If 

11 11 1' \M>f-fa»»t:/**r- ■ (2, ti> f^>k 

J. (MiaswAjUu Id, £*ol 


E, Uf. 
i.ti, 
(B.M 62, (M, f°LcJi 2'jaJ. Qi Z.IAJ. xdj 


II II ®. j4. &^L & ^. ^ok Number 6841 
6842 
6843 
6844 
6845 
6846 

6847 

6848 

6849 

68.5Q_ 

6851 

6852 

6853 

6854 

685_5_ 

6856 

6857 

6858 

6859 

686GL 
6861 

6862 
6863 
6864 

6865 Orig. No. Name Sex, 

Age Locality Date •)"]/ I )e+4Ju^aJ LtfcJ. 


', Qa.Ldv, 331-1 Ocfi. //, /foA 
34>, i f 06.1 fl ' AmsmsiAAa , 
ftrh 4l QfU~ir-. A /<J0 SI Aisf, J U^|ytt^t-M^ CJaXaJ?, So 

'/yvfikU k/4Uf/n*UL. 
/o, 

t ■■ 

LL, /fas' 

£.% /fa/,. I Oil) 

— T 144-3 
Gktr. ?mwn^ 


nsvdsmJ } 10, 

L £>, /$&£! 
L% /<?o6.. 

2 A, . ! -I ii csnirvnyuv wtummmi 3, „ 6866 

6867 

■ 6868 

! 6869 
- 6 870 3lo<]. 
SUA 

3 &sA- dciiUa*Ui&i ± rrul^cdia^drb, C ^UleJv~ c2<>- £, /fc6 

/2b, JJL 
6871 
6872 
6873 
• 6874 
, n 6875 
6876 
6877 
6878 
6879 
6880 /3X3 

in 7 4\ 


\\ZU-v-. /6, /fA5f. i$vs $ 

fl 

4 
i 

3 /& 

6881 
6882 
6883 

6884 
6885 mi i -H T- » 'I 
' 
Catalogued by 


c .--// v-cuuij WAsn>a-l4-ur~ Q x n* Jlc b- 


153 


Taken by 


Skinned hj 


Receh i 


d from When 


eceived Bj .irks 
2, W.q^uJb' 


2. U/.Oiff^C 


UJahduHfriM 
. n « _, 
I. W. cfff^L 


Z.ttJ.q<^f^0 


h 


■ 


(P, k. &Jv 


2, W.CaJL^L 


ffTftr 


■ 
(IZ.H./l^l 


@. ^, &^L 
u . 


Z,w,aUl^U 


11 II l l h 


(J ff 


.. 


1,lV,qUA^6 
• 


• S.z^OcZ^Z 
* 


(Too 


fof 
(£. a. KLcA. 


W, #4. M^JL 
- ■ i » ■ il ■ -., -■ 


1 ., 

l.lih c0pjb %, A. Mu/vUia iaj y-, O. -Muyj^^Mj Afct ■ 
Number Orig. No. Name Sex, 

Age Locality Date 6886 _ Q^o-<Ul^y>j iidi&tmU6 6887 
6888 

- 6889 
6890 

! - 6891 

'6892 
6893 
6894 

■ 6895 

*6896 
6897 

N 6898 
6899 

-.£900 

- 6901 
1 6902 

6903 
-6904 
• 6905 sin 

l$3o 


2 3, l<J06., ■ V. lip 


1 CU^L, S, )f0&. 

&slx^ , ^?a, /fas' 

__ as; u l Ctu^i , s; /^6- )tc, go, /ff^c /S3? ^ 2L 


£ , 


* „ 


2 , 


-fr , 


3 „ 


± , CMjl^x- , a, ,. 

_X 6906 

6907 

690S 

^6909 

6910 

6911 

6912 

« 6913 

'6914 

•6915 im 

IgSf 

mi 
'Iff t .& £? r, .. 

££>, /yas: 
V, /foe. it \h i^o, fc: ££, /fas'.. 
8 6, .. 

A. A, If OS. 
3A „ 6916 

6917 

6918 

6919 

6920 

6921 

1 6922 

• 6923 

- 6924 

-6925 

' 6926 
6927 

6928 
6929 
6930 tin lit 5 
/37I 

a nt> 

I&SM 
/SW- 
lft 
31 f( 


(fJLf. £^L LAaAsA ? 
? 

i. 

? 
? 

+ laJj~b., X*. -V u- 
154 Taken by 


4. i)4iA/viJiA. '(jiM.n^L Catalogued Skinned l>v *>y ^UomA/ W aX^Lut cfU^L- ed from When received B\ Remarks , J. AW&w QcdajiM^UI yitArtuntJ £>JUj. I t IJ 6 {, l^iyodiuhx) i. w, ^0^Jb i. ul q^u 


\M/3^L -Jl L 1L. If * 1 


l.UI, 


■I ii » 3. Mm^iMju 

fe. ti. i9^U U-, &< uH-uywAiE/U 2. W. Cf^h-U 2. IM. frrffaJL (2. M. >2^X 


M (M. cfJff^iJj 2. M 0, (M-uyn^o 

JJlJXff*>uL- 


>i ., &..U. ft.r-A ( ft,. M . ti s J - Number 

«6931 

^6932 

- 6933 
s 6934 

6935 

6936 

^6937 

- 6938 
-6939 
■ 6940 Orig. No. Name _ CXi-iKM<yy^ MuMffiMi ((as 
ESaal Sex, 
Age Locality Date CD 
-h 

O 

+- M. %. 


WW i 

9 i)^c, a_£ Jj /fog-. Cfcu^A ■ 6941 
6942 

6943 
6944 
6945 _ 

l%3>\ £ 

1 
¥ 
£ 
A k:: 


6946 mi $ 6947 
6948 


- 


V 


aAd&Wt/fctf* 
CMkJu^Mj , o£d- 


&jJ<Lfc . 


&# .. 


6949 


3 St.? 

XKfjl 
ft 


■1 
6950 


t 
6951 
6952 
6953 
6954 
6955 


i> 


f 
^ 
£ 


i 


1 1 
» 
II it 


. 


3 tig 


•i 


* 
• 


£ 
* 


6956 


/ 


^ 


6957 


1 

■ 3«3 
ii 


-3 


o 
6958 
tL 


6959 
»' 


- id 


6960 
1 


4 


6961 

£ 
•1 1] 


6962 


- 
- 


4 


6963 


4 


V 
6964 
» 


rt 


■i 


6965 
£ 
6966 


•• 
6967 
•H '1 


V 
6968 


1 
6969 
6970 


* " 


•• 


2 
£ 
6971 
6972 


<342t 


.i H 
T 


d 


'1 1 
£ 


6973 


3603 


i 


M 


6974 


3430 


*' 'I 
1 
6975 


„ 


i ■ 


1 It 
^ 14 155 Taken l>v Skinned by (2. M./l^y 
, J. <$4vwdm^ 
,14/, a, A, Q^A, 
Z.LU,cf£f>U 02. U, &l^L 
2. W. 
. u/.a 


Catalogued by £eL*ra^(W/J*AA*<ur Cf^f^Jj- Received fr When received By Remarks .QJAioJioao-d '^uMLovu £>c^y. /, J c JoQ t^Uyudi^xj A . -cN^A^iAt^ ^#^ 2. ui, (f/^-U tt. 44 faj» 


&M,/9^J. 
t, iM, qull^Jj 


2. UJ, (f/f^C 


« * v „ 

» u « " (4, f&JL (8. J4, &*& 2. Uf. QM>*uL 2, uU, £f££*U tt-tt. Ol^L A 1 ., &H.&0& lAf, ^f^U Z,LU, •c » Number 

6976 
6977 
6978 
6979 
6980 6981 
• 6982 
6983 
6984 
6985 
6986 
6987 
6988 
6989 
6990 Orij;. No. Name Sex, 
Age Locality Date 


UjlA^/yvL^yi^ } .35M. 1 &. 7kf. •4C<Ui^Ki 


&,. luAcfr- . 5^, /f«6. V * as"; _a.jfea^_ 4| 6991 
- 6992 
6993 
6994 
6995 ssyy J^ vt^e^^T^-A^ A^ '462<!e?Kl 


CXaA^e^o 

6996 
6997 
6998 
6999 
7000 5d,xs. 

3fc3i % 
% 

? 7001 
7002 
7003 
7004 

_^005 
7006 
7007 
7008 
7009 

_JZ010 3t37 

am 

AM] % 3sp 

3syr ¥ 7011 
7012 
7013 
7014 
_7_0JL5_ 7016 
7017 
7018 

7019 
7020 3Uo 
3^ 

3633 

iSKL 

JLSML 3,kff ■ja % 

o 

<3> 

u 

%. 
36, 

3, /foS- 

s J 156 Catalogued Taken by 


Skinned by 


Received 1 r. .in When received By 


(1 ' 

Remarks 


% UJ,(0^b 


y .. v 
n v v 


fa&Atiam 2^HddcovO 


£W>. /, L9*& >UUatJ 


■* i * 


7 


» i <i 

I ^, /2*^X , Q,. Mi &^L 


type Cf. Otvjrt/}, /iC, t93t ' kMfy fau UJLgi^L^L '&. H &^t &. M, &^Jv UAL ^ 4f*^ g. Uf. 2dL V 


1 ii 
. 
If ■' 


1 


\ 


u 


4 
\ 1 1 
'I 1 * -I 11 It * jLmi i> Number 7021 
7022 
7023 
7024 
-7025 Orig. No. Name Sex, 

Age Locality Dale 7026 
7027 
7028 
7029 
7030 tXtArcAuA^J 


4 A. 4-\ 
o &. €<d: , //, /for. 4fL (^We// /, /fOC 
tyu^u A-57 a 

4 s". 7031 
7032 
7033 
7034 
7035 


& 

1 
7036 
7037 
7038 
7039 
7040 U<f 


± A 7041 
7042 
7043 
7044 
7045 Ad, lb 2 7046 
7047 
7048 
7049 
7050 -Apt- 4 7051 
7052 
7053 
7054 

-7055 
7056 
7057 
7058 
7059 

:_Z0_6_0 *ft>3 i (Pet. a i~]0 
XXi% 

7061 
7062 
7063 
7064 
7065 


fl 
d 
£ 

£ 

fl ^5~, 

AV-, 157 Catalogued by g^^i 'Zl/^Xr- ^/^ti. Taken by Skinned l>v Received from When receh ed 

v.. Remarks Cja^a^a^ Ztf**ktutofi> !bt^o. /, Ifol, fyfJbvitUvb 

Z.U/.^ff+U ^.UJ.f^U 


1<W.C0 { ^ J; Z.UAtfff-Uj I. w. 

SJJI ■<L 2JJL f#^ s.nf 
,i 

. J, oH-u^UA^ 

Ml : /J. (HusviAZro w, J). ^Hu^mjuu ffh^ *■ & W^ Number 

7066 
7067 
7068 
7069 
7070 7071 
7072 
7073 
7074 
- 7075 t Irig. No. 
XX3I 

w Name Sex, 
Age LJUj^iAu/ytJ /umifand mfcymzka---- $71 

_ t Locality . i-. s « 3 2 
'I ii 
'l«As. Dale 

■SI, /?jjT 

'/, ,. 

3, 7, 7076 
7077 
7078 
7079 
708.CL «7i 


/A, .. 

QkcJL /, i fan. 
— Z — 7081 
7082 
7083 
7084 
- 7085 17% 

A79.S ± 7, Ctkiu^- Z¥, /fj6. T &u 7086 
7087 
7088 
7089 
7090 Ufa 

n<et\ 

-JfiL 3 
If 


^JL. 7091 
7092 
7093 
7094 
7095 
7096 
7097 
7098 

7099 
7100 i.Jol> £ 
-£ 

1 
& 
$ Q?7 T ^3, JJS~ a-7p 
*7f St 
t **. ft-, 

Jig, 7101 
7102 

7103 
7104 
_71Q5_ 
7106 
7107 
7108 

7109 
7110 2.710 


AS, 

at-, 

A3 tilt. 

!k -3T. ^x_ 158 Taken by i 


di iHu/yiAM^ 2.u/, tin-'- ■ Catalogued i>y2*(wul/ UJaaaaLa.t Skinned by Received [rum When received Bj R i 5 2. /^/ <$$**& 2 ^/ ^#^ <^/^^ ^u^ & /, /#>* 
d.uJ, Ki 
, •O. tMusH&su %^uL- - g M&#<*U 


tl h 11 


d ( Mu ggfeu- 


-' M If >l >l , (%WWl. o - chluyyCWL fiUL&JL $. ^ ^> ^ Number Ocig. No. Name Sex, 

Age Locality Dale 7111 

7112 

7113 

7114 

-7115 7116 
7117 
7118 
7119 

7120 I Ch^iM^Y^ awmfond mfowfa-^ titf 

lljf 

0&&- s, 3, /fas' 

— 24 — . — j ^ -Mjk 7121 
7122 

7123 
7124 
712 5 i 

i <&4 

5/, 
■gg. 7126 
7127 
7128 
7129 
- 7130 ijQL A. 
2-0, 

2J, 

33, '- '0, l$d.C^ -7131 
7132 
7133 
7134 
7135 llllo ± 

i 

£ 33, /JOS'. 

so, .. 

35, 7136 
7137 
7138 
7139 
7140. 


fl 2 43, 

A3, 7141 
7142 
7143 
7144 
_7145 r— 

mi 


&. A3, 

Qu^r-. a/, 7146 
7147 
7148 
7149 
Z15H I&I6 t 

t 7. 

A>, 7151 
7152 
7153 
7154 
7155 i 

4 J, i f^f X 

159 Taken by Skinned by 44, fad @. d fadi &. W. ^jj^Jy 2. iM. f^d 


&L d ,M*d ', d. JhiamaJXj 

la.&dL fe #. a d. l J4. /3ed, 

8- d &,*U. Catalogued by ?*Lus^WMul^q^4*>ul- Received (t\im When received Remarks dvuLcfano 5bo. /, Ifat td&^Jc^o. 


l.W, 


J, $4u^lfah W.cf^f+db 2. W>(£ff<U 

U. /2u^d U.U,&zd 


2). <44-tAsvv(in* 

®,U-,Q*d >-, d. Musdi>L. Number 

7156 
7157 
7158 
7159 
7160 7161 
7162 
7163 

7164 
7165 Oria. No. Name Sex, 
Age Locality - ( hf A T' &&!*x6vi<f rnfowu4t*~~ W<> J$12- 


1 %. 3 £U) . £2 

± 


Date 

<?A /fab 
yuv-. 2. 3, /faS7i 

If, 

*, ■ ] JJ, 

Qltnr, • JS, LfO-S 

1 7, /?06. 

/#, J fas' ! 

J24 . i .(7 7166 
7167 
7168 
7169 
7170 IH-U 6 ly-ytgfe. •vZ4, 
^ 
12, J^od 
HJ, lfoS~ 1Y71l 
7172 

7173 

7174 
7175 ;^? CJ, ■OXA^-rrnrtAAj , -A 

O & 7176 
7177 
7178 
7179 
7180 i 

3A3o ±1 )i^rrT-4-iAAJ, ■,&.. O l&JUA/vyiATJA/, 6 !& . ^M^mjy-uftj, QoJaJu. J&. ^4, /f^£. Q& n-r r-. a-/, /;<jr 7181 
7182 
7183 

7184 
7185 


e^fyyi. 


7186 
7187 
7188 
7189 
7190 O 6 A. <5jUj/Kln*-rs/ ,/ ClaXasL,. Si. 
r 

7 l% IfOG. 
A6, /foS~ 7191 
7192 
7193 
7194 
7195 /<?/& I-J.U . „ ■uL !.&, JHMttMauL ± J^bJoAu h. iW., >% w^ 7196 
7197 
7198 

7199 
7200 I Jul jr&iaaMik^- 


s.) 


160 Taken by , A <M-UA€tlny 


(B. 


Catalogued \>y Zjbwwub Skinned by ci ived l'r w I received Bj I d, M^uuiA^, tydafej^d %LLetditn<0 $). I^o. /, / 

0. cH-usvz£l> 1j <-^fuyvC^}z) 


' 3. fHusYvtirv 

Mj_ <J, , wrw UU- 


\(2 J4. &^L 

iV. i%, cHvcn/hb 


w, <Hu.iT.iiLv 
(2.M, /S^X 
2. Hi i O. a. Jusrui, 

s. ui. wA^ 2, ill iuf^L &JL&A. q. a, /^oL i hig. No. Name- Sex, 
Age Locality Date 7201 
7202 
7203 

7204 
7205- IbX'l ! A "-'/ U> A&mibntf ?n&l'* y itdia. J-34T &S14 6 XJ.VWVGCWV, OjcJL^jnj. J&). 
O-L. . -.11 . , 

-f „ l<jo^ 2ko, % -JaAaAv. Oj^ 2>S 7206 
7207 
720S 
7209 
7210: 
7211 
7212 
7213 
7214 
7215. XSAI l^L. ^SS.3 mt> ¥ 

w; 4 y^,r (maa/ . at; /^ (Mr-. I faS~ 


^kc eT / 7216 
7217 
7218 
7219 
7220 25^ 
333/ 

£a^ 

t &. Ckjui. /o, 

(fid!*, is-, 7221 
7222 
7223 
7224 
7225 
7226 
7227 

7228 
7229 
7 230 7231 
7232 
7233 

7234 
7235 7236 
7237 

7238 

7239 

7240 7241 
7242 
7243 
7244 
7245_ iSA% 3HJ 7?~ w ym ten ZJ6S cfou~ i 
± k 6 (O^nr/^K., h. 04A^f&H4__ ClaJ,a-4ij. >mc&mdc<u- cl \-aAA. »l II 3d, '7, & *^ ^ l?oS~ Cktr. &t, 

Dc~t~- 'A, /^a£~ . 

Jl - , ~i — t T Vh 3/, 'V6(>. 

Hi Taken by Skinned by S. Ml S, iM 


<6. -J^fusViAesu 

'ZMl 0. <Mu*M£AJ 

'?,.u!.qM>J , 161 Catalogued by S^^^ ^^J^^^^. Received from recei B\ 


&, Uf. (^P^A, Z.Ul-C^frul- fyl/uy*~i ^JuUM^j &u>. /, ifoi S^UdUr) <HuvtM/U 

I ■ Uf. Ojff>Jj 
Ul. Z.lM.tf^Jj % hM""<~foi> 1, J. dL^F, ■ M.B^l 

(2M. &JL 


a. uf. ^fh J ' ?»u /. c$ fa*(, 


( m. <u. a.jl '■ .i 


2 . W. fjf^Jy 2. uf. 


Z.W.fffU 


, 3, cH<<^tii^ Number 

| 

7246 

■ 7247 
7248 
7249 
7250 
7251 
7252 
7253 
7254 
7255 Orig. No. 

xt,m Name Sex, 
Age C^o^JuAfO) "<*' -04a>m&ft4 fn&hnak*- — >4IJ Locality &. Date 6 : Ina/i/iA/natrnv, CJaZgM/-, <J4 $4. (lXX*ts>-nsXj>j:fj QJLJ, 

-if i , ii &J v, r t$ . Qhayt LL, /?<)(,. 3), .. 

7, 
QAnUi 2A, IQfif,. 7256 

7257 
7258 
7259 
7260 733 


JcLe-c. 7. ■ 7261 
7262 
7263 
7264 

7265 JJSi_ ? 
? 
% I /A, 
% 7266 
7267 
7268 
7269 
7270 X'JSSl 

mi o 
■i 

■i + 
1 .. Mi Utt/, 7271 

7272 
7273 

7274 
7275 7276 

7277 
7278 

7279 
7280 7281 
7282 
7283 
7284 
7285 7286 
7287 
7288 

7289 

72: .5.7/3. am pi m 


z l a> ? ± 
1 % 
1^ L-4^wi/J 


', QalaAr. ck ■ £ ■* 


Ck£ , /<9, /for" 


3, /^vi . _2 /?**- % - 

0^W. 8,1, >f0&. J2w ^C /#>* Taken bv Skinned by 2. UJ. 


Z,(M. \-dkj3juob 


J4-, /sbcdL 

W.C frf faJ/ £, UJ, Q^ ^^ J , 
162 Catalogued byg^^^/^^g^j. Received fr When received ; Rei fy/jJl&rrO %)ju&. J, //<*6 <tyUda*, 5. (Mv^-vtMaj 


2. U( CiAJUj Jt, d, - M^tsyitisii 

ZJJL <2. {4, f^A, 2.W. f^f^ %. d<JrUrfitlJLy % <T>. (tr4lA^yVU/> Ml cM*d 
1. \ki (fr'J$»»J> 2. W, Q^p^l 
Z<UJ,cf^J> Number 

7291 
7292 
7293 
7294 
7295 
7296 
-7297 
7298 
7299 
7300 Orig. No. Name my _ CXt^iAuAM) a&aoidpn6 l*U6Un6i(i*L — Sex, 
Age Locality Date a. kg.?. 


+- 
? .4^ 
X3. 7301 
7302 

7303 
7304 
7305 X-]0fj *>7 ? £ _£. 4* 7306 
7307 
7308 
7309 
7310 ?4s,s 
Uss. 
Ms , ? 
? .24 7311 
7312 
7313 
7314 
7315 my mil 2 

£ 

5 
? 


7316 
7317 
7318 
7319 
7_3J20_ s.ysi ± 

+- 
f 23., 

AS~ } 7321 
7322 
7323 

7324 
7325 7326 
7327 
7328 
7329 
7330 

7331 
7332 
7333 
7334 
7335 MHO 

£(°Zf 


I 
? !* 2-. &». j 4 
35, „ 
-AS. . 


163 Taken by vHu^vU/l z.yu Skinned by 


Catalogued by U^ro ^M/v^^C^^/^- Received from When recei\ ed 1 1 . Remarks Qdojum* fyAddi™ ¥)jug. /, ij6& fy/4htd»io (?,. & /3,sJ?S 2.UO w. Q % &, &uo£ , 


10 ai. » & n . <Ji U^fUA^AJlJU w. (Nr^^ntui, 


Z.W.cUf^Jj Z.W,(0^L*J) -u „ *- u II &&.&J* QM.a^l , <3. t^fn^fcL, SL, <^, ^H^AyrUsJu u II 


®. A, &*4 

•J, JV-l<svC{£/L* -rt o U— Number Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 7336 
7337 
733S 
7339 
7340 

7341 
7342 
7343 
7344 
7345 
7346 
7347 

- 7348 
7349 

7350 
7351 

- 7352 

- 7353 

. 7354 

- 7355 1 16 J Qt+jJusii 

V7 
LlkL <3^mfcrxf rn&*WikiL~ i J'OAAA. naurm f (Ac Cc£, 2-0, /fo£~ 

■£e>, 

23, I 3A3? ? Lft* ? 1 1 
M Jx>. x-H-wx^-^-uu, *~7, ■■ _ iHo -f- i ,rxt^tJ-tiitlaaJf-&- , 

-f- A <J^Lfy-isTs4-UA/ } 

1" 7356 
7357 
7358 
7359 
7360 >4& 

JM3JL 9 1. 


Jlq. 7361 
7362 
7363 
7364 
_Z3fi5_ 
7366 
7367 
7368 
7369 
7370 A )M JML 9 

i 

± 


h. '7, <7 0i >- 

lc£^ A.J, /fas' 
^Wr It- —J- 
T^ <3JIM^vU>*aAj, ^fc 
U 
$-0, 

: ix »-(, , /JOG. 
1312 

7373 

7374 

..7_3Z5_ IH-lf _i^3_ iteWldtwS 


nU», 5^, /^)5" 7376 
7377 
7378 
7379 

7380 75k Jomnudu ? „ 

4 •• Q<?Mish>> tf4- 
164 

Catalogued by ?d^Ju W^JL*- Q4l~ul ■ 


Taken by 


Skinned 1 >\ 


\ 


lecei\ ed from 


W In n rei eii i d 
■ irks 


ZMlO^U 


£.U(q4^Uj 


CXJL^ka 


4+4 %Lftiufcfc*rJ 


r f r. /, ^K 


S^*Wt*>" 


U i| * 


. > , a. Ai*MA£a, 


H- . 3, 3^Uyy\Mju 


fe. ,U. £,^X 


VB.dl.BuU, 


(B. H,Q*xJu 


.)jr, O, <J4*A^iAsSu 


, 


« 
" "1 i| 
£. W,c0^d 


Z.LU'.C^^X 


<i 


k rt i 
\ , J, ^HuyvCuJt^ 


V , 6. ^H-LovCiJejiJ 


1' * h » v 
Q. U, G^k, 
" 
, 
M 1 
> 


« 


'1 


1 
u 


z,uj t aUl^j) 
11 P If 


tl 


flljl>^^ 


' Tff^^ 


ii 
'1 *« 


H. . a. {MvowWh 


%.<$, (UU^yvWu 


- 


<t ■>" M ~™' 

J * f 
•I £. 2M a ^ub 2. IV. 

@.&Bu>l Q.H (BsuJL 
^ 1- H 'I 

t v 
Number Orig. No. Name 7381 
7382 
7383 
7384 
7385 Sex, 

Age Locality Date /US 
JSIol LAzj-jAwsuk) /14tW>*6>7t4 snZl4*n<^*r -f- >~*JAAvixut/n/- 

? 

+ 


14/k ff<&. 

7, t?os- 7386 

7387 
7388 
7389 
7390 JSSi. 

lift. 
asaf 


■2i 4, /^T 7391 
7392 
7393 
7394 
7395 23A£ &Mr r il „ 

_i l Qhems. as; ,. 
44. .. 7396 
7397 
7398 
7399 
7400 isix ? 
£ 

9 
¥ 4/, ^L4 ■4— 

'7, 

U 7401 
7402 
7403 
7404 
7405 


-f- ddvxAI&t/, 7406 
7407 
7408 
7409 
741D_ 3W&. LVc*Vr?ol/ /XO4A4W0 


6 Ct-CA-4 Si., C^-£taJ,C^cc^J . 


IX . 7411 

7412 
7413 
7414 

-7415 7416 

7417 
7418 
7419 

7420 7421 
7422 

7423 
7424 
_7425_ s&i 

t 

t SL3 
S3f 1 
£ 

i X 

c/a.. g J^- JJU, U, 
-12*. Taken by Skinned by 165 Catalogued by cMm-cuuv Q4Ja^l^^u^ ^QcM&iA • Received [mm When received By Remarks ,w.c0f*-Us . &a/.^fiuA ta fyf* fyfafct^ bw /, ' . yju&rt a « a p i „ , 

■' ■■ " JL. _ ! ,, , 

, , 1 ■ " « ■I l l gj, iJnrt^-v^fck 

,J. <MuyyvG}>j 


2, UL Oc^Ju Q-, &. AwA^. 
<0. //, ^w 


3, >y4^<yyide>ij IMQcffajU Z.W.fgfiU ; 64, ,4fr, I3juy& 


Number 

7426 

-7427 

-7428 

7429 

7430 -7431 
7432 
7433 

7434 
•7435 Orig. No. Name _ Co-CWn/t^' ■euio^iMMy SU> SUo Sex, 
Age Locality ~b Ls&-C4-4> M>. L^-tZcU OctcaJ . P. 
i 1, ± j,, . Date JeJht- ■ £ } !jaS~ I/, 


- 7436 7446 
7447 
7448 
7449 
7450 K. i JU., L^v-itZ^/ (Aaj^oj ± 7437 


S3X 
£ 
- 7438 


- 
„ ^/•<?c_ ) „ 
7439 
<l 


ft 
it, „ 


- 7440 


„ Ct-cda) CcucaJ. 
7441 

. C.jQ. 

n.Q 


'7442 
7443 


4, 
7444 


L 


-7445 


. »i 


il . -.., -- 


1 t 


jW, 
7451 
7452 
7453 

7454 
7455 r^ ^7? f 
$ 

£ 

^ 
$ 1 . .. 

.. £ <£ 

A. . — 


7456 
7457 

7458 7461 
7462 
7463 

7464 
7465 7466 
7467 
7468 

7469 
■7470 Mi sm. i A, .. .. 

. CM. 


_4 
■a i a a -4- /^ ST 166 Taken by Catalogued by g^W/fc X^ff^^- Skinned by Received from When received By Remarks 


2JuMt^) ?<«, J, Jpi ^jdna&nJ 

I. UL 


W, S. 12^1 (Q, M, /2*^L ,0. fltwife (P, <J4?&^, 


s, uL 
8. W. 


..... Number 


Orig. No. 
Name 


Sex, 
Age 
Locality 
Date 


7471 
7472 


\ 
SSI, 

- 


^J-O^n-t^ 


<&<GLcul4A/VU 


d ._ . .. 


dzJd • 


£ /9o£ 


7 


i „ 


• 7473 
7474 


■ 


i 


fl 


■S', 


-7475 


_^ 
% 


- 7476 


tf 
i, C. & 
J '1 


•7477 


K 
.£, 


-7478 
•7479 
'7480 


i 


2 


- 
» 
.7481 

7482 

'7483 • 


. ii • 

v n .i 
j ,i 'i 


1 


Z&, 


7484 


d 


^ 


74.85 


« ,i 
^ 


7486 


- 
<l 


£&, 


7487 


£ 


7488 


„ 
? 


1 


/Jb, 


■7489 


- 


a 
9 
i c. £ 


s, 


7490 


? 
* 


7491 
1 


Ca-d^JSL vCucexj- 


<^ 


7492 


S3(. 
a 
4k 


7493 


SS4 
5"37 
it 


6, „ 


7494 


% 
*S 


• 7495 
n 
_A 
., nd? 


// 


7496 


S 11 


H 
£ 

? 


• 


t 


7497 
., c. (& 


M 


7498 
tl 


£ 


r, 


7499 
£ 
<-«., C*-<Staj ''^tlc^v 


- 
•7500 


- 


_£ 
* r 


7501 


4 
* 


4 ! ,'.' 


'! 


• 

A? 


7502 


ssq 
', 


7503 


1 


? 


k 


p 
7504 £ 

2 


-V 


7505 


/A 


7506 


- 


$ 
I [ " 


• 


S, 


7507 


$ 


H 


/A, 


7508 


SIS 

sts 
■• 
*, 


7509 
' 


¥ 


7510 


_£ 
JT 


7511 


ssx 


£ 
H 11 tl 
tl '1 
•I „ 1 


tl 


6, 


7512 


t' 


- 


? 
o* 


7513 


•Sls.0 
JSS3 


? 


7514 


£ 
4 

44 . - 


7515 


■S<i$ 
it — - 


? 
1 

167 Taken by 


Skinned by 


. , 

Received from When received By 

- 


Remarks 


Q, a. ^HuyrCfcjv 


%J. -MusyC&Aj 


'MhfuOfMj SjlJvuLtuml 2>JLG. 1, /fOtc iJJbdinO 
\mq$«Jb 


fa ul g^Uc6 
&mmL>l 


^^,/£^X 


M « n - J 
, 


- , y Jl.A4vi/wtt/>/ H-. d. rikcnn^iM 4, i Mu^dju^ 


■Vs <y . 'O'du^^taAJ 


■ 


" 


(2. M, facJL 


CQ.M.&^L 


\ 

\ 


II 


'" n - 1 


M 
1 . 1, ir * r '! 
*> ll 1 li 
« H 


II u ,. •■ 


,1 » " v 


1 ir ii " 

u U il " 

n n li n 
- - 


>l n , v 
■ 


Q. rf, Mu^dlA) 


a. i <Mw^ 


t , f 
" 
S. 2i/ <^/^ 


z,u/.0ft^ 


*i 


,, ft \l U 

\*x \o VAi&\vk>>Wf<iVli;* 

£. W/. cflf^JL; 2. W.^tfifrtoL Number 

7516 
-7517 
7518 
7519 
7520 Orig. No. Name- Sex, 
Age Locality Date _ (^rzjyisrud 


A, c. <a 


-K- IcS- 7521 

7522 
7523 
7524 
7525_ 7526 
7527 

7528 
7529 

7530 h/oo bu&J»i*- fiff&&- 

$1 Hta*»&/t _CUlnJw, A£, 
36, 


3d, Ct^rt/. CXUtvnanlt ■JiltL. J*. Qtt^-J, /? 7531 
7532 
7533 
7534 
JZ535_ kui<mic<s 
far CLtasj,. 3d, 

1% 

to, 7536 

7537 

7538 
7539 

7540. 7541 
7542 
7543 
7544 
7545 m nUitfaUii 


> <faAsfoyvas' L&Vts, QaJaJu. %*. QkU, L% <o°. W.QJLbnuvJL, CUUM/ % % . 

¥ laiL^^A , C L L j n , .9-1 . I" So, 7hU, 30, 
So, 7546 
7547 
7548 
7549 

JZ5_5D_ 
7551 
7552 
7553 
7554 
7555 7556 
7557 
7558 
7559 
7560_ UiurMca hUC&udii 6 (Jaaa^L G&£, Q/V. OlUyn^du, 

6 : 

2 .. ... . ■■ :%. (JXu2 , q*4A a . <W , <2 -J. OJjUnuL^L, £bJlaslv, 2<J. 
6 


So, 
A3, 

?ur t 


UUkLz- k/tjcdu^tar 


/#, n&. 168 Taken bv Skinned by £ J4. favol 


y-. A 'Musvi/ln, Q-, J). 04<4svuLh> 


Catalogued by a^^t ^j^^^, Received from When received B Remarks -h'LkoAU) ^ifa^tZtn-J rijUy. /, /<jOl!, Zfftlvut&nJ T>rcc Cs/,S. /9<W ■Jc, , .. -n — n- 'I II 

B 


.. 


. 


n 
., 


> 


- 


• l 
, 
ii ., .. »i 


- 
V 


< 
• 
n ' 


\i 


S 


k 
S 
« ii 


>r 


J 
i 


ii 


*l 

n 


■I 


1 


fl 


V 


». 


1 


k 


'1 
- 


•< 


ii 
i 


1: 7561 
7562 
7563 
7564 
7565 
7566 
7567 
7568 
7569 
7570 
7571 

7572 
7573 

7574 
7575 (lri(j. No. Name Sex, Locality 

a.. Date 

As, 
/, ? itu*jbL 6L^t, M alL^h, QJaJ,, . %. QA*, OUta. . A¥; 
3/, 

JtL. _75fiQ_ £>&MlUtL- ikbfM&ittL" mIUo^- Jjjswvczm/, (-AaXaJv. jx>- hi^da*^. o p. QJJn'^is3/iJ,; r QaJLaslv. &>■ i 

i (-Xm^o, 3J, Qyiris. Mu 7581 

7582 
7583 
7584 

7585 £ 
t 

d 

_£ CZua , 81, 7596 
7597 
7598 7601 
7602 
7603 
7604 
7605 
1 

la 

_ J3 «3, # ,/AgnWL J*iswLCsCis~y\J ' ^IoJUkMj 


(-- hzJLadsVy h. 


10, 

31, i 

i (3/, ± 

-O „ „ „ £. 0>2o/. /?, Taken by 169 Skinned by Catalogued by fe^^C^^^,^^/,. Received from When received By Remarks J. dlusnfeu >. J, M<vvv(iAJ 'aJLLaffJ %dudJunJ 2Lc. '., I c ]c(, UU» 'VudibyJ \K/, idsU^n^O I 'Hu/viJJLAj 
., 
'1 


.» M 
" 


Number Orie No Name Z2t^ai**«— fz<M<d^ ,fykrd<A<ZeL-- hcZurfodcd Sex, 
Age Locality Date J», Ql.'bsYYvaA.UL- , Lj~aJiaJv, °«, Clu^a . SI, IfoC. t 

I >\ n I, •* ll »' « " ' ' 

__L__D „ u l u „ h ». u £ 

/ 


£ 

& h&mc/ylfL' 


QjlaA&ls <£, If 06. £k 0i> , }m, li'o it. JUmzU^ )la<-n/, £t/ s ^vu^Utfuc*^' T ^m-tCfck^v^j t /E~6-o 


/fo& £ 


$J.>kJ. 6 Sr^MAtx), Qa/aX. jL. Sk (Oct. //, lJo£ 
% a As>l (,, If Of,. "t 
QhaA^yb If, If 06 . Msrfudk^ ft: J/v/. aiL^jJa.iih.. h. & '-exx. 4^>. Na^v-v, _^£d x, ^?a£. 4 U£^. Q%Ofz^L 1% 

as; hwdt*tWs* 2>, A, //o-T 


< ~f^xJLaMj, ■£>*-o , Ag /^oT jwnbtd/ls- . Is. Ct*ca, t, /fo&. >7> 
"'hi ^ — ^_ 170 Taken by e>. <Mx.iAoAiAj Catalogued by Skinned by ■a , cH^jsntiuv r QeLATiviAiWMfuJLiAr Q^p*^iL Received from When < 


Rema - 


*1 11 
n 
*i 


(B.S, fi^Ji 


(2. dak (^JL 


" 
ii v *i 


ii 


n 


\i 


V ,| 


„ s i 


ii 


V |i - 


I) 
tl 


tl 


,, 11 


I 
* 
. 


II 


. - 7v* 


-n a ir- > " 1 * 1 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 7651 
7652 
7653 

7654 
•7655 7656 
7657 

7658 
7659 
7660 
7661 
7662 
7663 
7664 
7665_ kdhjbiya^' k4UU<)6^[f>W'du4&-- 
zip 

3334. _33^L 

331$' 

1»4 

/3S7 Qm., 


$ C^Am (hut., 

£ 6 
OihLl as; .. . 

.AdJ&i& i-- t 
CUw. ,% /fO(>. 7666 
7667 
7668 
7669 
7670 7671 
7672 
7673 
7674 
7675 3US" 
33% 

333? i3ST I IVtX^ Q34£, £jaJaJ; % %. Ciu-^l, //, /f<?6. 6 pi. (XJUb^-YiaAJbi, (AaJLaAv- i ( - u 1, 

.. /A, ,. O (-J^C&Lasvnj , QaJLaA vy yfa^H/. -A5L 7676 
7677 

7678 
7679 
768Q- 


HCUfh&a 

% 
1 1 <a i. it 
«. Laaa^L . 16, 7681 
7682 
7683 
7684 

7685 ■3/67 


6 L^wti^^l^w^, ClaAjz^fv, tit-d. 7686 

7687 

7688 

7689 

_7_GSQ_ 33J0 7691 


srsa 


7692 


£2f0 


7693 


Hurt- 


7694 


ASW 


7695 


;;,t^ h*urdn^U^~ h^Zuda^- 


3LC, 1&. ^/unlutfo- 
jti/ied\MML^ -f- -~.<.vn<uavrv , l ^faXciAv. it*- 

±1 waK^^L, /s; tp6>. QaauO.. 
a*. ok . 
as; if 06,. a*, — ^_ 171 Taken by (S.Ji. Q^l Skinned by Catalogued by Im^txaJU UfJuA^q^jj^JL Received from received l^, S^L B 5 ■ 
f/it/iiJlfni) 2jJU>, /, IQOk EV/ O-^C&n-J '1 


It 


'1 


- 


11 


• 
II 
.. : . i V U ., V 1 « „ II „ (. I • 

ii u 11 ,, ". ii ' - M t t ii ^-~* 
■ 

M t, u, i «■ ri * — — — H * : « " «=* *> 7696 
7697 
7698 
7699 
7700 7701 

7702 
7703 

7704 
7705 
7706 
7707 
7708 
7709 
7710 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 33i ^df^W^. -£& U4/TLC<*»u, /b/urrfud<t-- 
/£, /fo£. 
/1, ■■ GaLjL 2* AST/ £ 


hwdutfa-- o 0, (XLi-iyy-nyOAMJ, M 
_C^tr^ (2jAe^J<aAA xstff 

35 SO 
43ty 


Cljvy. 36, .. 

Qn*~u-. 7, /<?/>£■ 

J, .. + Of 30, (si/I n/. &A. uJoIjl. 


QAv-i /. 77 '12 
7713 

7714 
7715 7718 
7719 

7720 J Camarhynehas con functus 


i - <7«7 

33/3 ^ jfMWttAie. kMmwa 


^6. 6 ytnswvu), (hUlaAv , Jm. 

£jl dUn^yuMjL, CULL. So- OTLoa/. /S, /fo&. 
Vkcuu>ly SU>, 7 s ? % .. .' ] 0<£ . % /fos: 

■ . % •• 

7, .. 
//, /A4a 3307 (£_* - „ «_ Oct- %, IfGJT 

7, 

Qfuui/. /$, /jot.. 
.30, . 
7731 
7732 
7733 
7734 

7735 
7736 
7737 
7738 
7739 
7740 6 . CJLaAAjtj), 


ClaJbaAi/, & 


t 

± 7, '7°s~- \ tyhoL . A£ /foe. cujLA,. S*. 


172 Taken by £Lus. Skinned by fcff^Jj 2. U>, ^ff^vd Catalogued by %d^^J/W^d^^^4^uL. 

When received By arks Received from ;..'^.'.v tylaeLLia The. 1? l-]o« Sd&ue&H/ . i/. I^s4^w&> i ^< lH^iyyiAiA-i Z.W,c^fUy 2.W,0^U 

Type cf. Swarth . Vol. is, f . 3?, i?jti t,.VU.qc0rU> 2. W. 

it ii 2. 10. Cj4l^d 


„ 

2.W. (0^cU ■a. MusyvWo J, ^tu^yw^ i.w. 

(P„,U a?, a. &.rJ J. cx-ltvrvUA; 

7741 
7742 
7743 
7744 
7745 
7746 
7747 
7748 
7749 
7750 
7751 
7752 
7753 
7754 
7755 Name Sex, 
Age 


Locality Date k xx-fx SMU :V n -k± m _— 3>eJ-. £%, (foi,. r 
JLS', 

_2 . 


a 


tLsktJtfahyM,,, q>dafr . &. _jL 


S, /faC -^<£- Qih 7 SWiX. 


7756 
7757 
7758 

7759 
7760 W% 


A 


'2-, >foS~ 

€, /foe 
JSu - I 7761 
7762 
7763 
7764 
7765 l</t>Z. 77 

It 
CJLasdLa, 

± , p£ %. 
7766 
7767 
7768 
7769 

7770 7771 

7772 
7773 
7774 

777: 7776 

7777 

7778 
7779 
721 7781 
7782 
7783 
7784 
7785 f/x if 0/ 

xx\°i XX13 xxxi A?3,6 


OdK ± 


h. Q&LAl &J2 5 
-IL o. OkaaMsG/. a 
m %. (Dc J^A^ .QhJL. 1Al_ 1± % 

A 

4 /f&e. 

X% If 06 

*>, ■■ 
kzL i foL/, a, lf*£-\ 
-ft-, /f^. 
//, IfoSL 

7 


f' )<Jo£. Taken 1 iv 


IA,&^1 173 Skinned by Catalogue d by ZJLativJL/ IUCmjLaT tyjf^ . Received fron \\ lien ; 


Remarks 2, 1M. q<^Uy. g, a/.tfcff*^ (^Lju^j y*AiL»o 2W. /, / u*&*> 


\<H-.&vJL 2. W. fytt*™ 1 ' £' w. q<^U , tf, (HuMtesy y~.<u. (Musvffi. . W, fr£f*Jj B, iu ^4/^i 


g, M/, ^ f^ Q.& Q^ jQ.M t^L XI 


„ 


■1 ^ 


II ' 


« 


« * 
\! 

\, ri . <Humtl!f l) 0, cJSK^We^ cAj 


a. fi/u^JtAJ 


rj, I liu riO^u 

y,c/< tMwvz&nj z.w. 


l.W.Ol^Jb z.u/.q^pzJ, 


4L -M, /3*Ji Xumlier Orie. No. Name Sex, 
Age Locality Date 7786 
7787 
7788 
7789 
7790 
7791 
7792 
7793 
7794 
7795 7796 
7797 
7798 
7799 
7800 7801 
7802 
7803 
7804 
7805 XV-63 
2.V-62. k*yt4>W<n*rH*« Jm***w JutAwtHt ItfS iifl 
Qj>. Vhcw . XJ> /Jot 
% A I 

)}eLryueJij 

CJLojJsA . £ (AsJlsAu, jU. 

A. c2)^o, As/, jycs~ 
£k&. 23, {?/>■£ 


(fans-. 3, SfoS a CJLoJiIs^o, (AaXeOv .& . CKWeX SU, 

61, ajJ. 7806 
7807 
7808 
7809 
7810 my 6 >tvvnz4, QtaJUofv. J*f. 


O^AjLJ-a Xux<iMiij l (XfxJLaJa,. JM. Oct. 

Clfa<v, 

! }ltrTS-_, 8 o, /fo£~. 

% - 

/A, lfo&. 7811 

7812 
7813 
7814 

7815 7816 
7817 
7818 
7819 
7820 7821 

7822 

7823 

-7824 

- 7,s 
7826 
7827 

• 7828 

- 7829 
_7_83Q_ Ml 
2.33? 


Wfc 


If?/ . 


4/. 6 (jLoama, £. /A, i fa 6. 
t J. ^CrjA^dh, 

-r </> AAl 'Mwsmstn 
QTha^t 
3 1, /jai>. 

7, >yo^ ha>wuu0 JwWuwd + UayqvuO (IU-v-o l CZZ^tnrnasiJu l C!a£aJis, 

¥ cJUL, cLljL, %. ^ 


/% /f06. 

-M - ? 


Oct. 

OttiA, 

a 
//, /fas 

sr, .. 174 Catalogued by SM***J/W^* l»ArQ4f»*J'- Taken l>v Skinned bv Received from When received B\ Remarks £. W. C^P^ &■ W, t^L^J; | ^U^U £y ' ' 2Ue. J, Ipt SJJrtn&J (3.<U. AcjL 


?J/. fyjJ**^ 


. dd-curdiyu 

s. w. 2. W/ '(2. tf, /S^A B.U/. -f r 1- 

i 1 li <f £ <H. f^J^ ®. &■ ^^ i. w. %4£^ 

(2. A £^L 


s, u/. <0f^ 2. lu. (2, a. <&ucJL fc. & &~£ 7831 
7832 
7833 
7834 

78: 

7836 
7837 
7838 
7839 
7840 
7841 
7842 

7843 
7844 
7845 Orig. No. Name Sex, 

Age Locality Date Xfoo 

HSU 

ASiJ /a*>t444^^^*** J '^/>^^^ S3of XJii i ritd / 
&. 


_ L^AAJjUI, CU>-£clJts> it/I. 

JOl . « , %). Q%asv. 4£ ifo6. ftw- , US.., /f&Z~ Cbb. Qhd. 

Qle-tr-. 
fyU-ir-. 

0£, s.sr, 

IZ, %, )f0&. 

&£, /f'oC . 

_4L „ 7846 

7847 

7848 

7849 
7850 °)U /436 
*f4 "Mime 


//, /fas' 

3a, ifoG- 

ZJL, /<j>o£ 

s-r, .. 

-#, /fo&. 7851 
7852 
7853 


attj 
7854 
7855 


/7& 
7856 
Jl. Oct. -4 
as; 

6, /^-r 4A» _£#2^ 7857 

7858 

7859 
7860 2 

rj ■k ■fa? u 

£, >?6S- 

7, - 
s, 

-% ^— 7861 
7862 
7863 
7864 
7865 7866 
7867 
781 

7869 

7870 7871 
7872 
7873 
7874 
7875 


£303 xr/o ? JwaiL^^L , cidc^. L: Qhcuu. ^^k^^ucJrL, OxjLfv. £. — *1 ■ n r. 1~ 

6 


S=cu (htrxr: /& , lp£- 

CLtd. . A 3, If 06. 

Vhcuv . i a, I. is: 175 Taken by Skinned by £. iaa f0*^ 2. ai Catalogued by Xw^feuA^O^^. 

\\ hen received I ., Received fro Remarks '■ - r ■ /, ' -ahrnO JJLdLg^J- * -f 0. J4, /Q*cJ> 

» 

^W.c^j^Jj e,^/^$W r i S, d4wyjhu 

,ui. <L. <Z>. d4usrrfihj -II II t_ H-, a, ■J4-usn£uv 

W.M. B^L 


t.W.fff^Jy 2,U/.ff^**Jj d. Hwv^Auv jJ, e^fWz^S-i- z.w. 
2tfl i ' (i Nu nil 
7881 
7882 

7883 
7884 

7885 7886 
7887 
7888 
7889 
7890 


$ J. aJJUs»,« J, i a.ju, a,. + CJLaAsLd, QaMvL, JL. JL 9Wt 

Da A3, 

/ 3, IfoS 
iL% If 06. 
//, /foS- 
3. 

7891 
7892 
7893 
7894 
7895 £3oa. £ .. .... 3x1. 
i<r, 
/&, 

t, 
a, 7896 
7897 
7898 
7899 
7900 5^3 0% 

j 877 %IqIjuJLa», jolty, %. 
t o, .. Vhll 13, 

Liu, 

x% 


7901 
7902 
7903 
7904 
7905 7906 

7907 

7908 

7909 

7910, 

7911 

7912 

7913 

7914 

7915 7916 
7917 
7918 
7919 
7920 35^3 If 01 
A37A I j 01 /373 + \ U/l n hJli A . C^a/^i^u, A, {-Q-&)!/aAv,_ 6 c/ryis. V)JjL l-<rfX^(XAr1as : CbtXaJv, jh3 i™~^-0, £ cJLudu>, qJLj^, % ? i Oat ■ S, /jo£ 
Ou-u-. 7, 
5wu>_ t Ifo/.. tyltrtr; % IfoS 1 4-, /fo£~ 
fbi^. V, /fo&. 

Vdy. //, /fO& IS,, 

7, ^r^ t i, I^L. Taken by 


176 Catalogued by ZoUa^viAi W^^uri^i^td . Skinned b y 2>. OU,(0f^ 

3, J. SUt^cfiyu Received froi When reci Bj Remarks \tkj>AAH %d<ukkLj 5W, /, i^o.L tyLtot** 8.W. q4{-^ £■ ^q4f^ i 


9„ UA ty^ L . eJ. UHMm^JAy o. <MusvCasu (dc&h. J. (J4u^ADu UAL 


2. W. (0+^ "2. ^ ^W ;^^/. /sW- 


1 

-» » «- Number 

7921 
7922 
7923 
7924 
7925 
7926 
7927 
7928 
7929 
7930 7931 
7932 

7933 

7934 
7935 Orig. No. Name Sex, 
Age ^***^/»w*^i£«*4«*«^^««0*<«** Locality Dale ■3*7 £ 

L ! , H I I 


t 

J d( QXt^ri^uJ^, QalaJv. c2»J. 

_±J « _ — u 


3-3, 
&; /fos- 36, /foC 7936 
7937 
793S 
7939 
794CL £ 


-a ,. u : .. l^W^i , 3(5, 


7941 

7942 
7943 
7944 
7945 JJl^L. -$Z , . „ 7946 
7947 
7948 
7949 7951 
7952 
7953 
7954 
-7955 
7956 
7957 
7953 
7959 
7960 7961 
7962 
7963 

7964 
^J965_ 


aw a. ihf- 
Ipf- 

Hys 


% oi*j.* y, A . %- QJUf;, 


¥ <V, CLU^yyuzhAtJ, GtaJasfv, &>. it n (Dc£ . % tfof \i 1 n ^ 4 'fo£. 

^Uvw. /f, If 06, 

CbiA^a , 3d, 


177 Taken by (fcM. /^oL Skinned by *?*~< &&c&/ Catalogued by&Wj Wj^udLoT (fiff^JL . Received from When received Ii\ Remarks % dAA*4 ?J.J</^n'' 2Lc /, if U fy&utiJ \8.W.<ffifaJi_ 2.U/,fa ^U IS, /3^Ji M,B^l r, w< <y%<Aywwv 

1 4> Q*~L Z.U J4, £^L 
Ot££*&d> 2. W. <0/^^ 

I a i Numher Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 7967 
7968 
7969 
7970 

7971 

7972 

7973 

7974 

^7975_ 7976 
7977 
7978 
7979 

_7.aso_ 

7981 
7982 
7983 
7984 

JZ9_85_ 
7986 
7987 
7988 
7989 

_79_9_Q_ 


W Um«l<lf'nU*> h44*>*£<" ju^i^ (-JUaJjU), CLdaJv. <&. .2872. 

0.37/! 

? syv «/3 tit 


_ SW OUUrvi^L, CLdafu. So. 2 

£ o 

. (ML^oaAj, Qalojy. 3i. ? fljota.w. 

% 


7991 
7992 
7993 
7994 
7935_ 7996 
7997 
7998 

7999 

•QQD_ 001 
002 2.S/( 


2&m 
fitIS 

AJO-I 


im ifji JOJJf 
o ^V^oML&shaJ , ULaX<?M/< <t-0- ^ 4 

•a 8003 
8004 
8005 


*-#?(. 


u 


8006 


8007 


8008 
8009 
8010 
- 
■ 

4 ^ 
t 

£ 
■£ 


9?w V as:, >)Uh^ A 

A4, 

AS, fc 

f 

fe 

<^e/ 17 c o Taken by Skinned by Catalogued by t^^c^Jj(W^uJ^u^ qpM^. 

When received By Remarks Received from 2. W, ^#W/ 2, UJ,g<^ucL tf*!*/*^ y*JcL»> &**. /, ipl UIJ^ (A/, 2. UJ.Q< 0. cHr^sriAjiAj 

Z. U/.tylff*>ud 

Ijd. dr. fdvoks 
a, uyuynAzru 


Z.lA/.CUfyzd) 
EL W.q^f^L 2.W. fyffavb 


nbcr Orig 


son 

8012 
8013 
8014 

,8015 8016 
8017 
8018 
SO 19 
8020 8021 

8022 

8023 

.9024 

S025_ 

8026 

8027 

8028 

8029 

8030 Name Sex, 
Age Locality LAt^-iJwL<x> 


/fit ~f~ J 1| H 

• - U- t t 
it 
? Date 5^-. K, l<joC -H A- &U. 

*2 (Cb#~. /% y ^^" 103/ /oaf -si 
8031 
8032 
8033 
8034 
8035_ )60l 

>1V t 

i 

i 8036 

8037 

8038 

S039 

S_040_ 

8041 

8042 

8043 

8044 

8045 8046 
8047 
8048 
8049 
_8£5JQ_ 
8051 
8052 
8053 
8054 
8055 102,0 

mi 


xitL 

J£fL- 

/cx% 

IOM- i + 
o 
-h 

.A r^jj-. g. pjtLVLS . 54 (Dafi. /r. /fo^r i cfi-U-. re. 

g, ffo&. 

_2x — 179 Taken by Skinned by Catalogued by &^^ OAJ^jL^OdL,^ Received froi When received B: Remarks j< J. ^wfc, yj.JLUitAs ^ yuM^*, "co, i, ijoc tjudte z.w. 2. IV, 9/-M f 

» o t) 

— _ — . — 


-— — . , 


•1 " " 


2. uu,q^u 
— *- — > , . >. — 


2. UJ, Cf/P^J, 

H „ ,, _ 


'1 M 
* 


'1 ' LI 


11 'i it 

» " 

» « U 


« 

ii « ,, 

r « u 


n 

if H 

" ii 

■ 


ll " J ' . _ 

n '' * 
" f ' — ■ — > 

■i -» a ■ 


S.J, £^W^ 

a. w. (Afa^- 


2. a/g^u 


I « 

II t 

1 * 


11 ll « 

T t * ' 

<- — 1 1 


»> 'i ,, 


i n n 


y, tf. 34^oi4jul> 


ii 1 
11 < 
1 W,f£§*^b 

M *■ «t .— 


S. UL ^^ff^ 


1 ,. '1 


GL&L&ssL 


6L&L&eL 


„ * 


.' " y . 


•. 
% S \l v 8056 
8057 
8058 
8059 

8060 8061 
8062 
8063 Orig. No. 8066 
8067 
8068 
8069 
8070 Nairn- hex, 
Age toys- 
.. A Hm . 


Itf/f- 

17" 

. lop- 
icy I 

-m- 6 L^h^PLaswj , i Locality yvv\i Cxxywu. t 

i 


Dalc- Oct, If, /far 
&*L £ B ; 0c£ . /f, /fa*? trir ye?\Mj 2~% /f6C 

'7 ips. 

n, .. - 8071 
8072 
8073 
8074 
8075 /JJB Z £7, - 
^uJ-. 3.3, 

(Dot . IL, l#6JZ 

4 ■• 8076 
8077 
8078 
8079 
8080 -fc /-£ 6, /^ £ 8081 
8082 
8083 
8084 
8085 ,8100 y&x "77 

/073 S. CD I 


2- 

% ■±, f£L_ 
^£L Oct , /y, /#<xs~ y&x^^s- , *^-/, 
I A, 

If. /Vag JjtMfc, to, 'fd& 

(D&. /? t /fas- 

7, (?0t 180 Taken by Skinned l>\ Catalogued by^^ W^JLrq^ul Received from \\ Ik Hi.. Bj 


I. ui, c^j^jj z. ui. q^^jj .'-.:. k ' i^ff^, :,.,-. >, i r( . \,.^^j 4- Li tf. WlWW) 

2. <#. /2^x i 


i 


9., 3,M<*~i&sv 


t 
'i ,i 
1 " 


* * 

q ■ 


1 

I" 


q 
4 


u a 'J v 2. W.adj^Jj 8.W. J^ M,/^ L \W Y^it -* — i- Suml 

St 01 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

8107 

8108 

8109 

8110 

8111 

8112 

8113 

8114 

8115 

8116 

8117 

8118 

8119 

8120 

8121 

8122 

8123 

8124 

8125 

8126 

8127 

8128 
8129 
8130 
8131 
8132 
8133 

8134 
8135 
8136 
8137 
8138 
8139 
8140 
8141 
8142 
8143 

8144 
8145 oris. Nci. Name Sex, 
Age LAMAwLintnttf 


71(4 

m loot 

2-trtrO 

>m 
mi 10ZJ jpa. 

nv ;?w 

aureus % 

i Locality C^C^W^t^T^j GbiJfadvy Jia. r 2 

t + 

Q 

+ 

1 t -f Of f 


1 

%1 

A. 
£ 

t ? 

CD 

-t % 0%cJ^, a,, /?ol 


/L Qk&^ as] /fat. 


AcX, .& /f a/:. 
(QcJr. //, /9as~ 

7, .. 3/, lf>6& 

JQc £l, //, /f&SL, 181 Taken by Skinned by Catalogue d by fUt^t^ UCuvtjLur- qcU^ul. Recei\ ej from . By 


(2. 44-, f2^cA (9. <U, 4L&A, ,-. -^ 2^Jd^j y^. ,, ipc ^w^~ £.W.C0+^eO Z.OJ.CfcffsU q i 


ij 
., U— 
a— 


_ji 
.1 «t 
j 


« 


■J i! « S t >f 


1 1 
n 


, 


, 1 " (2M.Q^L 


fa. J4; &e*JL. Tne. Ca/.f. A«*i.S<i, 
Type Cf. <5iu4rtt, IS; p J? r /?Z9 A3, $4-Usyi^Ouls 


®. $4, &^ (2. &. /M «j. (MtA/vtTTn, } Z.tir. QM+^ . <J. (JtrUsrv/sfs Z.iM.f^JL ®. .H &~l ®,& &*d_ i >ri-. No. 8146 
8147 
8148 
8149 
8150 
8151 
8152 
8153 
8154 
8155 
8156 
8157 
8158 
8159 
81G0 
8161 
8162 
8163 
8164 
8165 
8166 
8167 
8168 
8169 
8170 
8171 
8172 
8173 
8174 
8175 

8176 
8177 
8178 
8179 
8180 
8181 
8182 
8183 
8184 
8185 
8186 
8187 
8188 

8189 
8190 Name Sex, Locality Date k*»*Ui//»dw> Jnu*fiji-^ % CJtaAjLt, <^cU^v, J, 


Gesfc. //, i jog 
% /fas' 
^&d7 . li, /fas' 

?43 1770 

4£3j~ 2 

£ 

+ 


J2k^ Sl, /$o&_ 


m 

m 

XXb% 


x&t- t 

® 

+ 


t 

t 3- Jt ? $c^ . U, /Jos' 
% ■■ I/, .. 
A, /foC, 7, 
a, -Qhtfl. *, , 

182 Catalogu 


eci ^yUMuuJuWA»JL^q<M*>U- 


Taken by 


Skinned by 


Received from 


When received Bj Remarks 


(SB. U (&^h 


^. <*/, /S^X 


QfiUfia^l ' \ \ l+difr'm 


CYc ■ /, /^>6 idJUd^i 


n— * « 


i. a i w , <Mx ^^ueAJ 


W. WtMtSv 2. LU, f^f^l fuMl 
C^uMTohj 


W.Q4fazM ri. J^rt^vuiyiy 2.U/,fjf/^Jj </■ ,J*Usy£ct/ls 8. W, 


®. U. & cL Q,&.£^ £, w. q^f^b s. a>, <0£^ RjULJ^ (Q.&./l^l I. w.ai^Jj s, ul (f0*£ &• (Hrvvrrfjisu 1, ^tol^J Locality Date - 81.91 
8192 
8193 
8194 
8195 
8196 
8197 
8198 
8199 
8200 
8201 
8202 
8203 
8204 
8205 
8206 
8207 
8208 

8209 
8210 
8211 
8212 
8213 
8214 
8215 
8216 
8217 

8218 
8219 
8220 
8221 
8222 its _ _«_ SLpJ 

m>1 21*1 ■5-23 3 + .i c5 t 

1 CW« A% /.fJ).C 
OJt. 'n 3 /fox- (fhauj £g, /f6& % /?W ■ A. 2.7*7 
a7«S 2 7>l. T ar, 


SA// 

a«7 
-4U~ 1 ®fcfc 
ifc 


8223 
8224 
8225 
8226 
8227 
8228 
8229 
8230 
8231 
8232 
8233 
8234 
8235 477* 
„alLSL /teafru 


<2> 

•h 

■4 

2 


7n 7 Oct, $c^, ■^ .. 

/A, .. 
(I, ■ ■ ■ 7. ■■ 

U, /fo£~ 
-2 S~% ffo& 

% /for 183 Catalogued by g,^-^ QA/^J^x- Cfi^j^d,. Taken by Skinned h\ Received from When received B Remarks - Z, UX f^^ts 2. UJ. fy^-U 

t ' a _■■ ■ oAfci :'. 'u'_Mutn 


/, /•: di*yO (2, 04-, O^ .62 M G^U 


Z.IAJ. 
LULOeff^uL %.W,(fr//*U 2. ML 0^/^^ 


^ 


V 


1 
ii t 
" 
r 
(1 
, V H 


. 
B 


J ®M> foot ®.Jt.£*oJL 

1 
u 
1 


II 


< 


C| 
1 


« 184 Taken 1> Skinned b\ (2. U, &JL ®, Jf, a^L (£. <tt. fe*^b <Q. M. £„J. 2. W- <LM t 
S. /A &M 
Catalogued by^^g ^^.^^ Received fr When received B) Ren 
2,. IV, &J^L kddittw %*,. /, i jot, UlLdc^o 2JJL £.UJ. CH.Ji.&^L Q,m:^U v 


, 


<l 


D 


< 


II 


*' 
J 
ff z. w. r Number 

8281 
8282 
8283 
8284 
8285 
8286 
8287 
8288 
8289 
8290 
8291 
8292 

8293 
8294 
8295 
8296 
8297 
8298 
8299 
8300 Grig. No. Name .!sm<m(/Hsfu*i hfitoh' Sex, 
Age 34^ 
344.J 

Locality Date (jQstsvi^Lur*- , (-ffdlaAv, JU. jLMJhaafld&aJ, <3a£*jv . ^ ft 

$ 
1ST, Ifot 

17. £0, 

-O- £0, 
>-7, * 

£ 6 (/•Si™~cbb-e. , QaJiaJu, via. ±. 


Bo. ju, 

>7, 8301 
8302 
8303 
8304 
8305 3m £ j (A^xJCa-sjv. 


It 

- SI, 8306 
8307 

8308 

8309 

831Q_ 

8311 

8312 

8313 

8314 

8315 j 

8316 

8317 

8318 

8319 

8320 

8321 

8322 

8323 

8324 

8325 jr3 J 3f7a 3SHI 
3M, 

and 

353% % fa^AL^, QeJLfv. So. 
t 1 


IQJAntfJU<. , Gft^ZaJTS, Ud . 


>7, 
IS, 

'7, 
2-1. 17, 17, 

ay, 

-L7r- JU, 

AJ, 
/& 185 Taken by 


Skinned by 


Catalogued by ZM^^Jb Wj ^+Ls Q<ff*>ul ■ Received from When received By Remarks QdJ^b ifhMtir, ' ,r /, tpc, y.Ukv.j £>. U.&vol 


&.M, /2^k 


- 
*1 
■ i > 
. * i, 
. i. . . .u » 


" * K 

u ,. „ 

_„ ■ — — a — 


n 


^ r S.M/, 2.W. 

'I 


1 
Tl 


»l 


it 


" 


c 


i' 


" 


, x 


(1 
n 


4 


l! 


4 


,, 


" 


« 
- 


1 


'1 


ll 


w 


■■ 


<i 


tl 


i- 


t 


. 


" 


n 


'1 


11 
1 
(1 
'1 


6 


\l 


ti 


« 


a 


ti 


- 
1 


i 


tl 


< 


u 

OULSzeL 62, ^i,£^L £ JALCj^J^ JL-ULk^LeuL. — ' — . — — 1, 

« !i , 

on « 
W -J " 


—HI 1 " 

., < ' 
,| ' 1 


V 
1 


< 

V 


11 * B 

11 " 1 

\\ * v 


, 


l| < 


V w •' 


» 


•' 


, , »T 
■' ■■ tr h 


1 


V , if 

1 J 
h 'i l ( 

» 


1 


,i l| 1 


ii 


II <) n 
1- u_ . Jl 


1, .ff- M 


" 


* 


■ '1 1 

u b h 


, 8326 
8327 
8328 
8329 
8330 Oriu. No. 33A3 Name 


8331 

8332 

8333 

8334 

8335. 

8336 

8337 

8338 

8339 

8340 i\c,5D X3i.S 
X3& Sex, 

Agi Locality Dale £ %*^Jh, CUtcJv, %■ X^c. 2-Z, /for '. &>. Olhjv, /jfc ¥ . . .. . ... , & >-% -fc 
8341 
8342 

8343 
8344 
8345 a.3®. 8346 
8347 
8348 
8349 
8350 Xtf3 

%m 

XU3 

isqi 

-A3BL 
^ JlaAJ CZJLt-tsyy^aJub, (-4a£aspj, 

&AA. /^ 
-f /, QJ-bw-tAJb, Ct-tr*,, (iJlUnUL Afi,, ,.&l- Qh^jy 


- 4JU 8351 
8352 
8353 

8354 2-3S7 

A3t-2- 
0.31.0 
Z3S1 8355 | __JLSaS- 

8356 zys 
8357 

8358 

8359 a3 fr, 
8360 8361 

8362 

8363 
8364 
8365 
8366 
8367 
8368 

8369 

8370 


X^X 


2 Ao, 


YT f 

9 %»J. 0.-^**^4* o 5 !7) * il / QLLu. <H, /fo6. 

Oho*- /?, .. 

i& - ih f C^JL, QjfCt., CULnu^xA, Odhf. SL. /wttkadiL--- UL, 

I/, AC 


-*— -^dMMjM^ ft ^mzJ>. ($<d*J°. &a. ■X6. 186 Taken by 


Skinned by 


Catalogued by &W^/^Wlt^- Q4i*^- 

When received By Remarks Received f QcJ^La^U' fyJuulrfurx) $jlc. J i /Job idJUatur*} 

2. W. ^fUj Z Ut. fyf^O , 6 ■ (M^^ydDo ff.<U, d^^ovCtlA; 

. UU. ^u44^Jb Z. W. ^0^=0 .1 f 
I, w. ^^4^U 2. uu. ^ff^i Q. a. /4^x 2,UU>. 
J&JL tUJ. 
8371 
8372 
8373 
8374 
8375 8376 
8377 
8378 
8379 
8380 
8381 
8382 

8383 
8384 
8385 
8386 
8387 
8388 
8389 
8390 Name Sex, 
Age >7ft j -m> &u Locality 4 

&. 
&. t CjaJLaJi- SL>. %. Date Sb*-c. AH, /foT 
A/, 

Sc } /fat*. 
fi . %, /for 17 .. 
<£- ^ 3,160- 33# 
1 1 Mi £ _ un^Ur^^aeJcr^u , QaJ*f^. &. 


C&aAaM- iWc . So, /for 
+■ SmAslvtSff JJ,., QaAtU v. &>. \Qnsnr. 1U-, /9 *r CU^a . r, Lf&6> 

ike,. £./, /for 

%***;-. ¥~, ifoC 

Wet, 4o, /foS rjtz JZfS aa/3 
4573 ltd. 


12ft ^iXaAdAA^lXfiMj £ 9 
¥ 2 


'I -3*sw\jm, LAaXa^Ui_ /i ,. .. - .. 
^ &. 


2 
t 
, LffdiaAv . & 6 ^mJlA, QaAaJv. 3*. 

c» . 7, , 
/a 7, .. 

tyhcuu, <L% It/ok 
. Qltns-. 3, 1 <?&£_ ~tr 5W-. as, 

fyUr-LT. ! t JJOS JA^ yyiuy 3/, /fat, 

(htnr. g t /foS. 

QTicls. X, /fa&. 

Qle-^. I*, /foS- Jjbwt/. IX, /fo&. #, QU^-. /■¥■, /for 

. .ypt^i/. /g/> /foe. 


187 Taken by Skinned by £. (M &0+Us 2, W &^U •a i CHrUyvCuyu 
S. u/. & 
MM Z.IAJ.&tfflo-Jj S. 14/,^/^U Z.JJL" 
1 , Vt J^H^yi^tcAJ Catalogued by &UrxszJy(l/J^d^ Cf^j. Received from When re< en ed By Remarks ZdueddLtoO. Alo. /, Mot, Sdlucfc^, 2. IM. &ffa4/ 2.U/. <k^U (2 a. a,^. 


S. Uf. 0<^W^ £. LU.^^^L 

62, j4,i^^A ?,. W. Q -j f^' 2. UJ. §<ffi *^0 <%. 4i. Q^L (2, d4, &Ul 

t. uj. ^ff ^j, h. uj. ^ifi^j , Number Orip. No. Name Sex, 
Age 8431 
8432 

8433 

8434 

8435_ 

8436 

8437 

8438 

8439 

8_4_40_ 


Locality fiSIt )1lS h. Date Ubu—0L . 
£°l aJJ*J*j/ cull 3,. 

c5W~* A3, 737/ 

/A&o Asri ID-/6 8441 

8442 

8443 

8444 

8445 aai 

8446 

8447 

8448 

8449 

8450 J 

8451 

8452 3 sb\ 

8453 

8454 7* 

8455 __ 
8456 

8457 

8458 

8459 

8460 IS 10 ' 
&. 4- 
CUias . A r, I fa 6, 


J i2W,. ^^ /^r ^cv^. #, If 06. 1^-} ' 1 Q H 

<-> .. - .. )/, .. 

L^e, y , /foe 

Qjuv. JLi, Taken by 188 Catalogued by£j***>JI/U/^AL*-a M n J, Skinned bv Received In Wlien received B; Remarks &JUy&ft*U. Z.UJ.'&^.l lAfep UM^ &*>, I, ipi sf^^j 


LV . o^i^Lo^i<p(j 


z,uJ. , 0. ^HuyrUMv 


.2. W. 

(2. ^glu^ L W 

so. lHuawaAj 

2, W.^ljjLU) cA. (Mcimts Jt/» 


Z.LU, &/^u 

®. jf. a^i \®m.&*i 


8.U/, 
V i &M.&JL h.<M,£*cl \AL -k^thd!— -J.. M& f£«Js 
v i 
-« «- Orit:. No. Name Six, 
Age Locality Date , !' ■ J ■ ■' /<irw.-4MAyt-<IA/uLV CLktu. £-<>, tfoC t .. 

2 rLJ.^.,V^LA,_ %. g J fob. tg; , faJ r Qu-o-. T L&isinLu m^&uwbu™ ', CUSc^nrulaik/ , CithlaJv, 2^ Jk 
'y, U,, cuJLl. Jo. SthJ. 7 ■■ 

3, 
/A CUoa . 5 , /Jo£. 
8476 

8477 

8478 

8479 

8480_ 

8481 

8482 

8483 

8484 

8485 -f vJ-uaJxJlsji f QodaJv. <M. 


<&t. 7 % /for V- /<?a£ A A, 
Oct , II f IfdC L K 8486 
8487 
8488 
8489 

8490 
8491 

8492 

8493 

8494 

8495 


"^ Ha. nuLst) , (yfraJLc^Uj. <3a. 


AW/wis,AJ \cJLxM . 6 UJr-^v^Ztlo-rOj ClidlaAv, 5-. 7 C 

T- ■ „ '7, JyUcb 

lg, tAi, 189 Taken by (^■IcOYUOJu Skinned by ^Afj-cm&su Catalogued by £^^> W^^Ur 04L^- Received [rum When received B5 Remarks Idj^axie-^ 0^/LJ.iturfO 2W. /, l<joi, IdhuJtlnJ. (2. 4. B^l <st 1 /3e^Jes -n n it— 

II « » 

V \< " 

» » n 'I II — »- 

11 
11 
I' , 


1 (1 'I II 
II II 
1 II " 

■ 
'1 


'! 


1, 


H " 


, 


H 


1 


11 
. 


P 
I Sex, 
Age Locality Dale »<i./uyO AJioAAAAUVu-4j \%0 


\ip 1 p ii ± 13. / A 7 P^>, IJo£ £ t 


2 


_ CJLaAjbd, t dU i. s& n-u , 
. 1. & •SOAA, W* £> SS/3 9 o ,, ,, i.S0f 

u 


1 JU £ 
', ^icdUiMi 


T- Ji. Qil^smaAhy, QsIoAj. &>■ 


(0o£ ■ //, 7^>T 
f2^ . r?4 /fa^, A3, 

43, 190 Taken by 4,&U 1. <A (M-vunAiju 
Skinned by 


MtfrfaJ, Catalogued by 2 c ( Mrt>u JyW M ^I^^C^^^U J . Received fro When rr. ■ i B 3 Remarks .QahfJLaAo^/ fyfuAdZinO 2W>. /, 1J6i 9ilt\dt<j^> i >7 ■1 " 'I US. ^ff^l £. Ltt &f/»^ , 4) o4<A^AASJu "2. W. f$*U- 

I. rl. ,%ktsrrfkAJ z.uu,<ffi$*ju ! J J. a f^^ -* r- 

» i , v .. .' » II ,, 


t V « tl 
u i« H ii it n ,, * 

i« .. .. .i n 1 \\ ii 
1 ,. * ^ — — - - — 8551 

8552 
8553 
8554 
8555 

8556 
8557 
8558 
8559 
8560 
8561 
8562 
8563 
8564 
8565 
8566 
8567 
8568 
8569 
8570 
A3/0 
HID. 
2.70 a A\f3, 

V/// 1 CJLJL*, QJLjru. '&■ 
t 

-T .. .. 1* L. 


Qfc ]u f 2.¥, obi-. Ah, 8576 

8577 

8578 

8579 

8580, 

8581 

8582 

8583 

8584 

8585 

8586 

8587 

8588 

8589 
8590 
8591 
8592 
8593 
8594 
8595 


!0Jl 
-JAM. IDIO 


n4 ia n- ¥ 


s $ 

'¥ 

^H^jtjuOyrny d.ft/yUm/l/iMs, CLAM,. A3. (Gcjr. % /f fcj> 
2M> la/ii^ 0<& , L% l$L U, ... 

2J, )fo6 
I .2., /<?a£- 
(Dctr. % /f*r CtflA; I, 
AC, 


191 Taken liy sMuMtlsu Catalogued by teL^M/ QMa^Lu- <^4^Jj. Skinned by Recei\ ed fr V\ In n received By Remarks <7*4-U^CU>u , i , , I ■ yfl^uxt^ 


s. w. <f^uL , S, ou ±^f^6 


<a, 0*/usviAZaj ~ y. ^ ^h^W^?/ ' y. ^ ALj^chA «l II t 1 

Z. OU. £. M/. 2* o4-u^tirb Ct. -e^ ^>fu^vWu U*JrU/nAL>\s <f, ty%--usnAiuu> l.W.oM+>uL Z.w.tfafpU. , «3. od+AwAznj ~L «3. ^J4<-<^yCtiA^ Z. W.qLj^cl 


Z.UI. (firfc^ 0. d%<Asn%iAj UAL <M £^£- 


Number 

8596 
8597 
8598 
8599 
8600 

8601 
8602 
8603 
8604 
8605 (>rin- No. Niinu Sex, 

Age Cbyfr'dw&'J sCAj*^LA4Asir4Aruu&; Locality Date 


22E -f CJLoaAiuo, QoJ^xJw. *L>. A . Ctyju. j a, 1 /<?oc 
Oct . £/, J <?6S~ 
7Y\aai. AT, /^i< Roao 

mi 


CD 

■f- 


^A. . /Sec . A 2,, Jfo-S" 

l^ay, ftjf /Jot 8606 
8607 
8608 
8609 
8610 
8611 
8612 
8613 
8614 
8615 mi 

i-So/ 


iSid. 

im 

mi\ 

JU6 

-JL3JL. 3-ft f 

assy 

ts.jA 

r ^^JJUwuxaI^, O u^ Ax,. Jo. -r i L^tlaaJj^, 
f j^_ 


rt/vTo.? ^a , , &. 


- J^yytti, OaJoA,. So. Masv. tf- } /y a £ 

QJuv. ujt, 

Qhasu, /to, 

JZfa;, AS T, ff ol, 3/, ^ ^ 
> T'f -* —^ J f Sl^S 

^- C^ovZe^ /m^i/w^JuvL* (XlbmAAliLi, Qa-Ulv, So. Qaux , // 
f )l , Oji^yyuuJ^, QtxIaJv. So. QAuu • US', fJOC, &&, /^o^ t X-. 3 (BaoJLo Gy, CUUywAJb, CLjbJu. Sl,. 
- J, (ZluUwvaAAj, QJclIoA^^ Mo. is". > Li ^HoaJjlo, X. 
Jk 222, 
5 r 192 Taken by 


Skinned by 


Received from When received By 


Remarks 


y . J. (4/tomsU^ 


JL, t/ JfWi^. 


''. /«.|kV %jruLt'*rJ (he-. /, h]0lr ld(nA-„.< 

lUCj^Jl) g, (Mffi f ^J . w, 


Z.W. ^^6 


, w . q<^ ^ ?.,uj, J kcff^A> £. VD,C0^Aj >< i, ft 

2.^/. 0fi*^ 

!! ». LAKd^SyL. <?, y^U^svCtesu S. w. cM^L 2. uj, (^jf^L u u 

_4, L. mber 

8641 
8642 
8643 
8644 
8645 
8646 
8647 
8648 
8649 
8650 
8651 
8652 
8653 
8654 
8655 
865G 
8657 
8658 
8659 
8660 Orig. N". Name Sex, 

Age- Locality XH-tl ■ Ok^^M^Y^ AA^UMJx&<pt>u4/ 


CLdnMjiJbnujJ MjLalfri^aJ tot 

4 Cd, xM^hsUjucmA/ frnxfiAJ^-ayvviA^ UimmiU J A LenA^-V °&)., ck., Clod- 5 IS (rru&Vieaa'uj A , . Date OtjM. SJC, .. 

—3; ^&£l /% '7, 2 1 8661 
8662 
8663 
8664 
8665 as 7 

■5 8666 
8667 

8668 
8669 
8670 31* 


_LML 9 A I £. a. 


/ST, 8671 
8672 
8673 
8674 
8675 
8676 
8677 
8678 
8679 
8680 
8681 
8682 
8683 
8684 
^8_6S5_ ■ i ~ri ; 

-h ., 


4 


u UOcUa. QaX.. 

T~ 0asyy QhcOvtZ^ Jidioyuupb, U. C-- CD 

-t aift 

., ^ ^ y 

WuUvuxJLt; -h^iAaM^ oc^utStuw- ^ «W 6LrJ& &., jC. (U£, 

... 1 .. 

It * H 

.. u £ . 

^^•^ ' r-> — . . k „ _ 1-1, 

3, 

53 

19 o Catalogued by ^aU^Xr-^i^- 


Taken by 


Skinned by 


- ■ 

Received from V\ In n rei eived By 


Remarks 2. LU.Oi. a uj. ^ff^i £yj^dct^ "2k &. /, /<]<)(, $MxshimJ\ y. r7. Af-i^sviMJV jl . jj . i^u^k^i . 4/. /L^l 


(2, <U,/2u^L if H 


(3. <&, /2e^£, (8. */. /2*^X 

J. J4rL^wUJV Q.A. &g&, <0, sHusyC£[A.' J£L*L-£*JL. 2. W.qM^Jy td.J/. G*Ji Orin. No. Name 8686 
8687 
868S 
8689 
8690 
8691 
8692 
8693 
8694 
8695 
8696 
8697 
8698 
8699 
8700 
8701 
8702 

8703 

8704 
87Q5__ Sex, 
Age Locality 
c. 

CJL. 


f 
A <JVi/rvuL>rvu 6 X>6-c*VL*j \KiAritL- JH. Date 

ut, /ps- 
'7, - 

* ,i 

-^ J 


5, 27? sCMMaJta aiM^cajk^- * 

$■ 5, 8706 
8707 
8708 
8709 
8710 
8711 
8712 
8713 
8714 
8715 8716 
8717 
8718 
8719 
8720 8721 

8722 

8723 

8724 

8725 

8726,. 

8727 

8728 

8729 

8730 . A87 


T O^i. 


5y JJyfi^UxJn^-Y^y^ sb^u 3%7 t . 

Lcaa^-4 ,x, °( . (2.. 


+- fOa~^ VQilaZJjs At./ of. C. 

3 /U frfa, A/.yf o 


% 

£ 
% 

a: 


&> 

&*«■ *% LtMsa 
2i i e . /JL, /7 194 Taken In- Skinned 

Catalogued by 'ZdU^atnJj 2^'m^X** *^dj. Received [rum \\ In ii ni i u ed 'y.ixddx^vo xVo. /, //H- B) Remarks %4JttJUIiTrJ 


(2, 44, /i^L (2M ill @.J4, &^ ft. J. (Q^JTT,; Q. d JLv»4&U (2. tt.oZl 


l.W.(jl£f»Jb t.W.q^p^Uj 6- {H^AsnAJisu 

"(2. <ti, Oj^L 
i. UL 
Or. 4. j94u*cfou 

b>4vn/ (Jto-uAi^- 2)<uo. /y, /<?o(, C0t I U.K. I U. B. ^iW; \*w* \\\W\*w. Wvr>>,sA ^. .# i^ . Qjuu. 3, I'jo-j 8731 
8732 
8733 
S734 
8735 
8736 
8737 
8738 
8739 
8740 
8741 
8742 
8743 
8744 
8745 Orig. No. Name &t<4> 


IfOI Jx*ya*JYU^i fvL&At. i ! ■ I - f tsin Sex, 
Age a 

2 ', Locality Date * ! iVlcJv, ~U*s. iosj 


( H-.Asii^u ij &A-LL. <%aMtj ■tL-u-.ch, Va 


(?*JLr abhr, 4«ty >**J ^tsi^cLnrttjCco /CrUryoauoj 
1ST) 


/v-i a/t-n 4-Js 9. 9) «y ", if./.z X/ // CtUn^i 1, Ifot, 

I Aaasi . Sri /g? r IT 

VYlc^i A3, /<jro/ 
v, I fib 

Q***vt. /., / tfs 
(yyuxy. ?o, i<jioc J 9>W £, .. 
i>, ■■ 
■ ch l¥, if ob 8746 
8747 
8748 
8749 
8750 /foS~ _ i.J tJji^n^uK. /n^tnata- 
ISfJ '■-■ t^hicAuu aMuu 


lyyuuMJ^iM l.%1.<T /tn -sdh. /rv,j>-n~1*A*ta. TntTlZllfSU?^ f 

$} ■a-. *4, .. QVLoa^L ^ /<it(. 8751 

8752 
8753 

8754 
8755 
8756 /felt 
13 fO 

m 

■■ 

Mo Z': i ■ g >■■ ■• '- ' ■■- dtr 


Ccci . f 3 ~ / <+ - ?f 

\9 ; ; A 3 - e^ 

b - 8~ I 

9-/3- /zsr J1L2JL 4, 4* 8757 
8758 
8759 
8760 
8761 
8762 
8763 
8764 
8765 8766 
8767 

8768 
8769 

8770 8771 
8772 
8773 
8774 
.8775 Ut-tA. 


zU-TAmtd' I 


& ■On-* '■*■ l^i^i-zua^uid m 

i " . Hl><\ d 'i u - /- i*LA tr"A, & XUVuCtUAj UUUL4 T*> 6 \njh-isi/vi, 34a.-.-. -Ij. . i. ■*t*x/w?\ . Vsto i YUl c->-~ f* , ■ ~ ■*s.sru. J*L. ■ ■ c 3^ 

. ., _2fl^s - 


' <^a^. 


ixJtUtmi 
/s. 

■ <X-{ ? ', i~. SO, If 03 
/17SL 
£1 - - - // 

q^ ~ L^ 'S3. /i'S-. 

' i . ifjr 

S., I 'A3, 195 Taken by I y- ■ Skinned by / & fd. Catalogued by&u,^^^, . j /.-«^.. 

When received By Remarks Received frm SU CtynM. 3, /j oj Qi& • g, I OHc^y, (R £ Otor.a,.-^.. V.&. JJ. & iC &. ts. 2 4. Qi^c-Sw^v J. j¥- e. 9 1 ? 6. Aj. (MmunLiLv ■J.xe. ^cC. ru. M/*sUi/ies>«s 4- 34. /g. x. tfe. & i 2)Aj. <&n*U, (3. iBuikHv ., L, eC. /fl. 8. -Tfl lt- pta«c$ «V% Lear* O3f(ec-f/or> <v? 3 Jaowr^ 
— /97C -C.C. 8,*fcn/ t % lijdl 


2.. vZJW^ 
i\ & /?. 

# 0. ^d.m>i£rf. W. ii/M U QsUWmU a. i viJL. 

Ol. 2). Li. ■ - ■ 

s. a e. ■yiypy. %*zlL 4J f ft L / . /, 
J / . /3. 


f. G. j3. b a •I I, 1 • I. ., ■ f ■ 
■ 33/ 
- 

73 
5o4 X ;i nl c Sex, 

Age Locality Date 


2 U ., IdL l<r., %. Z^Acr^L.- 9 /■- *. I .VUI 

Mii) CLoL. 

a- 


,<A>. £ "•]/!/ *-vcL VTA elaz>^ \Q4-wm 1 ! 1 - 


Oft-yiai/, ""C/W, ADOn^n^j. idfjj jAjtrkfiA '■Oti^S Ore • .0. tao-yuw w% ' t 'trJj-JjLi, j,jsJLafc*-i jum<trfu4 


wju. 


O/aAj. $ 3 

7 if fa r a 


'Is 
'Kg. 1 /;- 
j- /r - /egg JIA. LAmsC* . Xt . 

3 - 


Lk ■ 

3) - '7%:. 

/?tol 

IfoV. 
If 03 

JTfA 


JLl-Laj /carX<n.j.vie.nUj& 


X 
3 ■2 5-- 

1 - ]/iw>M-tf '£% /t 71 77 l^-isnrv 


V33 


^7^S /. .juAf P J / 
4a. wwft^.. £ lb. ..1 ft fe <UvaJmwms' OajL. 


■ LaMnn^ 

Lr - / ^ <- £".-. 7_, 

J 
/ r, /a 
s 1J2 S.6 WAm n g/r 6" - / 7 - / ? s- a 

//. ■ /Von Qu*f lit " 196 Taken by Skinned by 


,e 


- . 

UL 6 / C /3. G . & a. 


,. G. °4 & /it' 

4.(k/. oi/.m. 


■ ■ 


Catalogued by / Received tron When received Bj Remarks ■ '<> 'i c 7 Qu ' Ci ■ -T. O^jy^J,, ! IS- ,2). *S*lslnJ,, ( /. 2k* 1 . ■£>/< a t -vuu £. a. /?. £ /< 2 

J?. /3. fa d**. f\ /i. &,:,2*a,\ H U. H^thU^ S'.l Lc 6. a '/ ;#. (s* 6h!o£ Jsju 


. JL a £ i '- - i (rig. No. 
3735 Name U ' (4 /U4&4 ■I I I /'-ff-» '. '11 1 
jam. Sex, 
Kge Locality 'SaA. 0':. /t^TiLv^Cd^r , • ''. <J4-aAr&n ,. fa. ? &>i -yv. 

onrtsyv. 

/>-yiw. ,'taJ, ■ t-v-c".:. , ' frruw. 

QaA>. 1 I ' "*'' ' , msyi/. 


ll 
10 Date 

p 
3 - /gffi . 

/g?7 
2-f,, If 01 


/%7r 
as. - '?? 

2 3 - 1 m. ? 
9 - 3 - "?£■ 


•}y VtMAT „ f*i ■ h ■• ' ^ • *., tou. Liu, /fan. ! /i^h^- : . utf . J tJ7- 

'2xA a 1 ' 

//y w >r. <k JJU 


VW, Wna nnd>. Si - / 3 - /gtfX. 

f - &.(,- /g%. 

jsyg. Cki^ :, /fW V. jJuur q,. <aJ -' ■ J 


/lis ffV* c^inJX/i/ ctd/ur^usyy,/ IC6f XSiJ 'J! , t: -it} i C. "• i J-ll.rrV!SnMA> 
Hi. <!'■ ■'■■ ' ! IJLd. 

- 


bajj. 

6/ojJj. LPlayyiA-oLtmj j wWI/. 


X '■ ■•'-1:1 ilk 

^ 7 J„./: (TUsytyf, <y*hurCs*/ fosrvi™/ ■ 


\r- 


3 g - '21. 
10 - Hf/. 

- II' IS"?3. 

— X 2. *- TgK3. s - j- i<gj¥ 

a . 3, 'SC. Id __ IS- 3 )-< - 
4 8"- •Sf. 

1^00. 

I? S3. 

'f-r OxJr . g, /f os. 
1 c / - 7, //^/ 197 Cat al ogued b y - ^ \ r Jo^Jj. Taken by Skinned by Received [rom When recen ed Remarks A. . V5L. XV< i :ft+ J ui*. 

JO. /3. /3. <£—£.:-£.., l-^luAj&f&Ci}vtL Ofwv. b } //Of (MM 

■ £, #■ g . : ' s ' . 


£, & 8, -."'. & a 

xioL/ •£. £?. /2. r. & /s. A 4 l. 

£ -2). A**™f,. 

x. a & 
i jr. & & VJMJA 

f. /S. /?. Vb. JO. ■W&srwfu. 

j7. a &. r. &. a. &, 14J. W. 2. W. IV, l a. 


& 
,. 


• 


,1 

j: a. g. 


IT. /J. fi^iy^ 
- L a - 


_ i 


L a. a. 


JL B. s. II « II » « k Tl t 
M a m i Sex, • . aLt-UK; MWtutiUiZ-' Locality 


3/^3 /-asYisidiinaMAi 


SlSSi. ■■ ' . t I. A [£«£ . , 55^ 

6°jM „ ,. O^nAi In it •MajL-Onj <0*ww. Date /^ ~ AS I?7K, c?7^ 1 - S..L.- /ifi. 
I tfCh^ia, 1/SZ7. 
<J - 3-7 - 'fa. J_j: Z- 


II - 3.C - '6 3. % i /'■IdbsMtiifttdL 4imy.uA/ j <±pxh. -&0,, •& mn/ru. J jnAJSina IU_2. .a- - ;/ - my 02 3 
U^7 

■Sit 

.. ■ AjLj^vuZa-ivMjnj ()-., Gf; . . /£ . i~ - '? - jgrf. 

J 7 i - J 8 f f. J(/LlAsru7 1^7. top 

>- L >oi ,. .. 

-^ — . . — 


■3I3S 

I, 


^3 h^Justi-JuAuA, >1 (. 

3&«0 

.ICS3I 

3<ff/ 

IS3 

'Wf, o -CUV, 

6 act. 

_2W. ■fo-tf-yi/yl/. (ftW (^ tfM^&»V {Off>V?[/, lata ■ V 'al^feva 


\!UAAf~ 1/fiUtAv "feo,, "too-n^- (jIua/ O-tajx-eA^ Jkti,, -feo <J?t-YWYV. s 

s 

s 3 l - I *7¥. 
A - 'Sa. -T .-., 51- 'JJ-. . 

- a.f~ '?* 

A. 0,, ■ MPS' ?AtA< ■ 1 - 9-7- -tir 

jr.- n- ./r?7. 
<r - /j- iii3. (fouzff 17- /gfz 
, s- - i.t=... i*76. 

f huu* IX, IS7I. 198 Catalogued Taken by Skinned by b y Icb^msuL/UlwJ+aT < 'J Received from When receh ed Bj 036 &■ ^HolhlLu^ 

L . s. 1, a. B. £.3. B. 

£, /o. (ludLfo £ , /3, &uJL^. 

£. G. &. % £. /3. ifi 

Remarks «£. £. /3. L-A-tf-A^ £. 5. >S. 

C /3 A^, X. /3. /3. 
'<£. /?. J3. 1 «L . 'to. •^,o^-t^*^"0 
\cL. to. \a/3jttJ^>-teL X. £. # i, to_. Ji*x*«JU-vcL/ 

J?. /3. /3. <A , £,. dhnm&ynsl / <k . <p. Ai^fo^g/ £. G. G. £. 13. /3. ■T. a a:A^ t jc. £. /zuLfu r. 6. a £ 5. /2. r, 43^ iflL x. b. a ii a. JL. V,j,jJfi- p. <u. z^aJ r. 6. & /. a s. 

I. Oil. J^4^ .... (& 

r. 6. e. £ & 6. It 'I "/ &i/»y StiUvil^ ,{ ■ I 

■ i j't-nAM, $*ul. „ ..I 1 

& /CUV. ~&o, t e> o-ra-'Vf. ff, - 
'_ /? - / 

i. - /vr£. lioa. 

/ J^CLtzKjHt/vyL f\/V\M\At / 2. - / Zf¥. /fa* 3. <Wcw\ VLZAAT' d*k*sv&rv, 1s>/> /tiy. jr. >7~ '?*. —U4±. <doLCtrU-V 

IQ/YiA (Yft&fywMtM, 


/bo., %rtrww- Jijejkfc- i-J, /fas' 

£~ - to - /yfy 1867. 
ISi. 

'It 
•±sqi IHSb% 3IHI 

3X3*; 


¥? tow. C-et^)7 <-*klAJtmJ l Pl-O-wsns. /Zfr^LC 


$7 'MM/_. /has : . f— — -" — 

^t 

r?j 

'/<L LA J ■ajL. ., „ ADO.. Jd&~WvV. 

"2L (I/Jfr-trdlyi/dye^ £*-,„, 6" 


/?S3. 11 - 'gZ. 

i4 ^_ 1-3, LpbZ. 
/£, /%?/ 

O-ctr. f f tp&, 
3^ . > < fo¥ 


! 3, /y<p'/. 

in - £^2^ ^^ I ■^ - A.y- /res. 

QJia., 3.3, /?<?$. 

H- - If - '?# 

— a _ 199 Catalogued by ^JuxnxnA) U/amaJUut (^^JL Taken bv Skinned by Received from When received Bv Remarks I ,'. Ql/Jl .4. I'. WJ£. &i. )■ .lu /-'. j: ' .-ki-u, CUyu. &j /yc7 Q./t II l! X. <n. J ^^nJ^ld X. a B. X. B. B. £. B 

£. Q/u. Qti/M 
x. B. B. n " i 


X. /S. X. /3. /3. X. /3. BU^Ju^. £, f3, OXltfi, 

Z B. G. <£. & B. t 1 r- f. a. a. 's. b. a £ B. (ilLJLfv 

x, G. a Lc. a o. -f T X. /s. e. -^.dB.Qi/M-. 
JL A B II n 'I Si 


:<•{ U, ^Bib££Bu „ I 

£. e. a. X, l2>, QLlA^L. Sj, B, B,^iJi^B- 
X. G. Q. \ Q~. B. 


Name Sex, Locality Date (JllUV ^H-aJWYv, -6 U, . . - i5i y 

/0fc68 

Si la 
l+S id 

3 


(XArZ/Yl/ t -\j4-yirnj t ZV&YV, &<rmv. t<U.. km 2 _^. % O-tm/J. . X 7 - / V7 

tyyux^t JU>, /fa £. >T - /7- /f/fS. 

■/jJ^iTun^a , "ft. 
(Hccy us; /gyi 
/<! - Ljl £Z V, ,. 

ifas~ A/, - 
3a a 0. /zcCeJLMjjiAcc^i-i^ ft™-- - .. - 

°d>. d .... 7 - A X r. /ZJL. 
s~ /t - >?&. af?7- 

inn ■• 
t£ - . 


JbAt- Z2, lfo3. 

s~~ - s - i tf 7. 
■ITs.. IfaV. J. A - lilt 

VJ3 OW tk-tuAti, ■Ou.cJi.aJ/ tfHrf/iu&d -1 
-111 

bill iVT ■,(',» amu. qAj. ?o, y Ipo-iwu. i vivni 


81 


■mn/nj. '- ' ' / ,-<7it. */ '■ 


oaA 

/ oo.. ijmsyv.. trwYv . X*,^. 

4 3 ., y&7fvi/Yu_ du^i. ay i if o3, 

Q%Lj sjl, LtJI.. 

■f 10- Iffy 

! 3 - /f?£. 

iC - // - i*?* k .- 
j- - s~ /.*}..— /8fo. 

L% - /iff. 
/%, / fas,. 
o-t. - -mi. s - i7 


1 ?&. 
Iff/. 

'7 s: sr - /» >X77- r k - is ?7 

XlAif.. I/., 7?6/L. U, 1?fi. 200 Taken by Skinned by x. /3. /?. £. a /3. 

®.X). fc^smfr. .(&.£. iCwi-. 

X. h a Jl. a. S3. X. G. G. 

i-QV. QXd-l X. J'3. G. Catalogued by U^asJl* Uu^JL^qIJ^jl. R.ei ci\ ed from received l$\ X. /3. /3. 

AM.Q1/1U-. 

Jjs ~~>Jz*CUUKJl-. X. & r3^Xu,, ,^, >g. O/^J,^, X. /2. /3. 


. ' ■ ■ l ' fr ( ■'-/■ :■■ (,, Lf0Y X B, /ZLjJLtJis 
JP. & /?. X # Gc^l^ 

X: H2. & oC. /G , CW JtX^r/zx =4 . Xa . /dAs&Jii^rjv 


x. a & x. /?. a 


£ (24/ (^i£ 2 (^ ^-// 


i. f%{ <%^0z^£ £. (W. ^o-^Ua^L 


X, a. a x @. a 
I. W. y^evOuJL l.QAJ.Xi^A^l 


11 H- V If 


, £. 5. 6. x. a g. £.vj. wM- 
.1.0/1/. <&™jszxdi 

J g. a x. e. &u!La,. 

I 'at/, wdl 

^ /?. /i . 1 ^ 0fce/£ 

X 6. G. lav. 

X. G. 13. x. a /3 j.(w.(wM. 

\X. n. g. 9021 
9022 
9023 
9024 
9025 Orig. No. HOOl 
9002 


«77 


9003 


• 1 


9004 
no 05 


"■■: Name U ■ ,JJJ. ■ ; , J. h< JseJJcts-nAi Sex, 
Age 


Locality bajBi. pa.. ■&■£ I 

A3 IS 

vosc • i A.mJi<rduis JtAA'cLfrvtc^a^'Lcu o I 

2? 


"<H,JjlAAi< S~ - Date 

.57- 

f-7~ 

AS, 
2.L - 

^7 - '22.. 0*>t. -JLZ, 

/a '■ 'ht - 
/6 - IS' 
/a - i 7 - /fay . 
/Jo-&. 3D99 CtjtnAa^Ji^uAjl/ fautU> tki MUS. . 

3'"/ 

3,160 

4&I . t 

filfj . _- : 

/S , 

S/<)3 . ,_..._. 

■ 
IM-i « 


■ <nA/yv . . 6 


t° $ A. J6-WYV, vbujJ {^N-tt-Jsz/rx/, fomi^v. 


■bo Is- JS - 

<3 - .C- '*17- 

/$■?£. 
<Zf. s - £ - i 

7 

i. - a/- / / / ft> a ,. ./A /? 

" 
Ia ~ 3.1- I /■g'SS. 


8615 1 07! <x, /cuaaiam^lcu fctrurfy J(tA*jxrpLbh>ijx> 


<*oo, t fao-rvm 

Jn/fes (fa <MrOs™Mj. 2. - /<> ~ /Z?&. A/uisd.. IUi 

l(?7- 9036 
9037 
9038 
9039 
9040 
0041 
9042 
9043 
9044 
0045 $61 ■ ' •'' ■ - WtraA 4 7U#tllc4 


vyUuj<daJj>-> Klltw' \Sr*U^>v, $A-nsn/. ■ '1 -, - . mRmJLuili *uUj-uc»M<A i l^fl, J ' £3 t V AT- y« 1 


5111 

4. 1 


i2ii .Lthj/y,jt, <r*\«-v<ea/ f ^1 


^k-^.f ^< /' Oct. as; //^-sr 
/rt - 7 ~ - '7.TT /<? ■ ^a - 7^: 

f - 5.C ' 7iT 

/ d _j= ^a - "fs: 

n7< /ST?- 

(Q°t - as-, /^ 201 Catalogued by 'IAmsosJu U)/i*vdL*xr Q^^d. 
Taken by 


Skinned by 


Received from \\ lien received 


By 


Remai 1 3 


J 7 . /3. /J.- 


J?. '/J. > . 


^l.-'. -ilJ . . ' /; /l CUlAt. 4 J? / 


w* \X. /3. /3. £. /3. /3. %. w. r. n/ 

x. a g. s 11 ^>-vwl£4. 
X. £ B. 

Of/. <U. J4*£JJL,m. \-y, v. AwuM. 'i i| ii I. J3. B. ,£. JS, r3. I a. a JC. i3. a. \ .I £L /3. a 

m. <h. u 
i /s. t. 
X. 8.13. " U (U-. Udells to. & ^ii^ I u/u. WM- 

z. e. &dhj* e, /?. ^^4^ 0. Qte4& Z G. G. ■£. * : . £. 9046 
9047 
9048 
9049 
9050 '• I) *y fr l 
3 - 3 1 - /STfy. 
2-1 ~ '/<- 3717 

' / 

■ 2: 

J 00,, ^O O-tqy^j , 

■ ■ ■ ' / ■ •"■ ' •'- , t" 
rS/Ur-yi'j, 4l<«, WJryi/yi/. n trftu^HaJ TiMnfasfa. 


?7« 

7- 
J//3 AaA. '/IhaaT Miwtw Jbs., \snr-rvw SIIS 

Sim 

IW&S 1 hf 


*O0. } ■XJCryiynr. izxAAVu,nru3j /(V'W. JSL.Sft 

Am)]. 
3lU 

H3 AuAMiia, juakua~ V" 


!»<?., /? O/r-nSin, *"7 

., 
-38d , ■ , 
3/ok ^trfsns, S< 6 Votuxi/.. 2U^d JUo^.j, -it. I 
1717 

3/09! f .<&&., lie Id - 36 - /<gfy. 
/a AM - '/r 

Jo - iLf - "fS'. 

> 6 — a.ij - '?&' 
II - 1- n?&. 

3 - j II - !S-- 77. 

Z4 ~ a 7 - '95" / - a 7- /r/y. 

A 77- ?■ 

■ 

i -. g / - ygss. 

f%7K. 
ISI/5L 
IS; /fdC 
\(XkruJL .26, //^y= 
;;/> - /7- "i.e. \0-ct. ! (2^, / 3, /fa/. 
. 16 - 7- '/iT. 

Q<£ ■ x; I '/ox. ft fe - 'fa. 

/S7?- 

- - ifjs. . 187%. . 
: 3uJ-. II, /fo/. 
0.ct~ . dc, /'7^&. ■•- ^. - s ^ 202 ~ Catalogued by t^y^anAj Wa^U^aat Cf^*^: Taken In- Skinned by Received from When received By Remarks ; Qs/. o# JUtJJ^u, m. „-&. JUtJJLi AJHLMlMz.. il-SXt*U ^BJLAcU*. t } /yc; J?. £. /9. 3. jB. £ Gl, i^aL^- \£ z £. auh^ 

4 a. a ,.£..£.& 

x a e. [ i. /3. 3. 'I I! -C. £. a X. b, a. ■I II Qui. -M. c^tdlc^ (Ml j/. m*£JLLaa 
£. G. £. W. B. 6. '£ *? tf £ jS. £. 


■C. £>. &U-Atfv. 
Iff.. H. cf4+t&#J*^ (W. J4. <MirtbA.hJ^ W.rU-. -HvfriJjAJ, Z e. X. t . . £ a £ I l. &. '■-{■ V. /),,M*£h. v. 1/ JnujfcfL uric. No. 90.91 
9092 
9093 
9094 
9095 

9096 
9097 
9098 
9099 
9100 
9101 
9102 

9103 
9104 
9105 
9106 
9107 
9108 
9109 
9110 7 
Hit 

.. /IS XT Name Sex, 
Age Locality ( ■, a«vMAfa / wwJvjX*n,\MA' /CAtK^fl-cU-M uA ohueL. pi 

sssy. 


71/. , ■ ' ■ 


VUvt/L ^v^n.', too™, 
O/mAJU-^Aj, -V-frrvrv. ta^w^yy}/. -fcJ e-nsy^/ . ■.-.iritAiai, ■ I I •■,', /VXrvtsru. nnf (Yh,L*U,^yi, Y^i' L 


Am;/ 
f-^ J ~- ! Date \.Si LLr IS"/*/. Qct- 0.1, /Jot. 

Oct- ■■&-% If** 
L&X-. U, LfoJ. 

It, 

9 - a-T- '%. 'lUytV OrtUsiW, Lsrr.iv. ■ 
9111 
9112 
9113 
9114 
9115 1.303 
ZltA 

■ ■ " i rrnJUriLaJ £ Ma r 1 M HSJU/^ o4**-*s£w.' . <>°-7>2^Z; f ' ' i ' . ft . . - . 

(Ylej^r MoA.~cm, tj,.. tot Oct- It, lfa-o. 

id ■ a- 'yr. 
It - SJt-. Jj>'. 9116 
9117 
9118 
9119 
9120 
9121 
9122 
9123 

9124 
9125 
9126 
9127 
9128 
9129 
9130 
9131 
9132 
9133 
9134 
9135 
t -\do 4 Jkmsru. a 

oorlf . — . u wivw / „■■--, 

/S¥iJ r :-. as 7 '. -/ ''/ SoA- I 

Jbjtr yCryl/yiy. "crwsyi/. 
~ A.7-- "ft: 

o - 3 - "/«. 

\&a!t : nrt. L ' liL - 5JL- /2T/. I Got- 6, l<?6t,. 

ii /S~ /^7. 
3 - ;4?_ = /ffs. \(kcnr-. II, I fcZ. 

, // = ^- 7?; "t -ii <■ 


/^7^- Taken by X. a. a. Skinned by JL a e. (C : . : o Catalogued by jU«m^/ U ^JU^j- C^p 6 "^ ' Received from VVl n received I ■ . Remarks ■5aJidj u/vv. 4, /yep ( : ' Qui. i. v^± to '?. &,„£. . . 


J?. /3. 6. '. , . .... 
.... I < 


» > . 
n 
■ « • 


- . ';."'-'" fc-zeo J-. . is. ■■-■4vU&%*sb. „ , . , , 


£.. G. /3. £. /3. e. 


. 4. '+tdiu4, %r.MjM&JJLUo 


' 12, 8. . 18. a 
h. <H. 'Jf^klLu '. ■■/. :f&£jJ^ 


V l| - II ' (a . 2). Po^uwAi, (£■ -2>. Ssc^>^^A. W 4. MJhlMa, (til -4. Jh&AiUi* 

x. e. &, j*. b. p, 


L ou. Q/i/JU- I %C MM-. Numl 

9136 
9137 
9138 
9139 
9140 
9141 
9142 
9143 
9144 
9145 
9146 
9147 
9148 
9149 
9150 
9151 
9152 
9153 
9154 
9155 
9156 
9157 
9158 
9159 

9160 
9161 
9162 
9163 
9164 
9165 
9166 
9167 
9168 
9169 

9170 
9171 

9172 
9173 
9174 
9175 
9176 
9177 
9178 
9179 
9180 So. Name- Sex, 
Age Locality 


■u 

■■ 

I / ■ ■ t > MA/ruamAj r 'o., ^Ztr^jLcLaj ocucuA -., ., ., . 

fj&t^-l « .. -<-" - snj. 

'■ J6 - 

£ 

3 ■ Date 

-?.- 'SSL 

IH- - 'gy. 

7 - ms. ■ 

t¥ - /fft. -) - a. >/ - '/c 
0?W IS, tip. sop L&im . „ '-ids, 6 -34t\s>VhdUw, JoJnnsrv. 3 - JC - 
3 3 6 : 'SiL. 

Z 4- - 'Zt. 

, '71, 

i - '$7. ■* 

f- Qlrif-L A- ■' . to - m-~ /Z7S'. 
Q^tr. x% ipf . 1st 

■ JO'ii-i-^t-c-CtCsu r z>Li&ZaXaj Puttme- 


_ '■Ilsu/'r ^.'f-ttArt n/, tt,v;v, 

fori. LC*^W^EL*»M- &0-.J y ^-idas 

^L. .. .. ? 


5.6- - 'ff. 
X2 ? '§.% : 


£^jf,A f^4k, JA^cU,. V&WbvyxJru. ^ &aa-*jC&cQs 


£ 

c 

M 


viAUiau Uas-i, V^xJ-. JUla 


a . ,. a/ I ^U*J, *rc*ld . ,,,hzlj i . x - JL *7 
9U, 'if. 

XX - '?% 

s - r?. C '3, /fop. 

On<JL 'o, „ It. : ( huJ. «-7— S. 


1.3, 

10. 

204 Catalogu ed by '- <-^U/?iX.->u. Taken In- Skinned by Received from When receh L d B Remarks i. b. e. 
X. G. G. IX. M. /-. ' / t . , /Jt>7 QXt 

X 6, OUZaf, . X. G. /SUX^L JL. & . /3. 

& hi iajM-1 

X.6. 6. X. /3, J3. 

[£. In, ^iuMJ. 

X. /3, /3. X. 13. a. X. ■ /3. MvJLrfr- . V ".'. Jott1/7.<^L £. &//. ■^a-rr^/vc'cyL (/i.Z- fostl-yyi^i/ (K. Z). ■fasOslvlfi'. AaDwttk V\iM£iiv '*> V«X '•'•A **h\*T\<.*- M«<\»<« •». ywa 04. a^k ,V/a^X (2.J4. £*c& *,. ( ij-^zt. V, oS. ,rt ' XL' r/ . _p-<^t-A V/yC/Uj6iXvp>0 <2Zo, 


'\7*7~ 'W- 9181 
9182 
9183 
9184 
9185 
9186 

9187 
9188 
9189 
9190 
9191 
9192 

9193 

9194 

9195 

9196 

9197 

9198 

9199 

9200 

9201 

9202 

9203 

9204 

9205 

9206 

9207 

9208 

9209 

9210_ 

9211 

9212 

9213 

9214 

9215 

9216 

9217 
9218 
9219 
9220 
9221 
9222 
9223 
9224 
9225 


i tiAjLy B^j, 4-aJ/. % 


A ! <2j^ia£ 13, t?oy 

O^t . a, .. '.a 

' JLr- 3, 'KclcIL ted 

_£l_ 
0%. j\*l~6-d/, 
(B.-CUuL, 4>4l£i. %aw. 42>., /fog' £ 9?w /., t It, 

12, 

■Sis. 3~^ 


! 

t 

A 2 

5 

? 
9 QTUm AS, I fctrV. II, 

I CLha/. as. 


w 7 '7. 
_/2_ Taken by Skinned by 205 Catalogued by fW..» £Z :{{~ub. Received from When received By Remarks iU3«J, .4./2^L 6LM.6 M d 

■* " ( , 1' 1, 1, II „ „ .« " 


U A , v * „ ,, .. , tl 


., * « l( -1 II '1 • - 
,, ii ii <• w 


* », fl n 


'( M « tl « 


'* m *' * 


Date ..rjMrnvaJ rwJL^uzt/ ± . l-Cutl,; 
p 


4 & ¥, /fay AZ. 3^ A3,, 

'?, 
AS.. 30, \y^ ** ClUa. •*% 
.. 30, 

JLZ r £ 

9- 


AS, o 
21 


L/htci . 2Z, Taken by Skinned bv 206 Catalogued by w cuz&O %*Vt^t*r- c/ / .-/ Received fr< When received By Remarks ^& ®**L \(fc,yf.&U [£_&.& • i ■> < " 1 n « — " " " — " — ' — * <ixs-r>ux/ mu£<w»ias /rsstmnACk ■UrzL . ^JA^L^uyv^tAy 


/Itedbjv c \xMiisM4f 


( ■ M'l, -V<l£ o % 

O I 9 


£ 
A A. Ac. 
■iOL, 

A?, u T /V ^ /£- J22, IH 1 * 
'*, 


£h&. I*, f t 
$ A 
T . 9311 
9312 
9313 
9314 
9315 


'A, 

xsr. 


Taken by rv . U. &*£ ■ * M Skinned by */. /3*.cA 207 Catalogue d \>y £ c *j»^^ IaJ^ JLc*- fy££* ^ Received frum When received By ■ SZ&cJe. L./i r ■oJ-3-d-.v/eiWf^iak^ Remarks S , _*t, <V V m . »,i:j.-...B t . \i> ft S, W\m W.VVA'a . , , , , . , , v_ ; . __ \«Wv '*a\. X^Wv^v *» « u i 


9351 
9352 
9353 
9354 
9355 
9356 
9357 
9358 
9359 
9360 Oriy. N«>. Name Sex, Lucality Dale /, jP.-U<i4u*4s „ ta^ 5 r 
± t c c 


2 _d_ 
I 

6 


j CU^. £-% /ft?. 

J H « — 
-e- 27. \0<J> ■ */, 


Ml* 

AX. AS, 


! OeX-. XI, 
=12 Wt ftL -*- 
a 7> 
a, 

2-, /<?, 


m 
&Z 
Taken bv Q. <Mi. QjL-cIL Skinned by ~%f. /L-j^^ 208 Catalogviecl by r .-LascuusO' f^Uovuc^^- t^f^u^. Received from When received By 


*£. & c-^L 'i, ■w-jtz&v ■<*. t^L>^a^ Remarks ■■-SwrVvwWsa -H -V» W<Wr \V VV » v v - 


, 


„ 
. 
„ 
* 


» 


If 
^ 


t> 


H 


„ 


, 


n u 
„ 
■ a. 


U 


ta — 


» 


" 


' " 


n " 


- 


< 


n 

V 


n 


'1 


' 


»l 


'• „ 


*. 


" 


'] 


1 


" 


1 a — — » ' 
■ i, n » .• H « " ll ■» 
* ., '1 f * " * " " 


■i „ U ii V 


i» „ .. i » 


M l| ,, » " 

Orig 


Name / (ril^i^i/ Srx. Locality Dale t (-■■'■■ j LlOAAj : 

o 

A 6 ■# ? 


Qvu^< /, /yep. 


/, •3^. #2 2^# /5, -*^ /, $W. 4S ^C- 
I^L^- /, 


(2t^o . ,2/7 2 
&&, 


&L 4^ A?. 

4 * 

g 
£ 

s 

5 ^ ^ *^-(xXXmnxlCa. ? vi/ £ 

£ 


. (t^^>u2- 

209 Taken by V ., . B/ Skinned by Catalogued by ' V^ aycaUW/i^alt-u -Qr^U^J/. Received from When received By jf.r^JL Rem. irks - . Jr. fdjLofc. <f- - % '>?- &£ & 'os. S^A& (i * i 'i i <\ i P o (J - r ->a< \ 'ink wiWv r \ n W -^aAwy \VY\-t^- t it i' Number Orig. *"• Name Sex, 
Age Locality LA , (/.irHixAa.* o — , .. t £ Date fold,. S3, w 

GLoa- 3a. 

\3'Jr. >f, fit. -23, 

i o v 
JLJk. ?, 

— ^ •3d, 
O icT^. /4 -S^ \OhcL. r, 1.4. £ 

i 
£ 

A &J-. *7, 
■ *5 

t 

£ 
£ CUiAs. / d, 

'folM/J*; as: £ 

■I 
t 4z & 

i 
£ 0^£ ^4 

■3. *5 Oct- M 

. ~)lmr. 3% 
Oct. 3o Taken by Skinned by <L Jf. 13^1 \ e_ w. &U 2.1.0 Catalogued by^^^ - Ctffi.*.J Received from When receh ed Bj Ri in irks ^- f&udL x '*, « -.?./ . as. fyj>tatun\ « 'I -1. U ,- V 1< '1 1 [.- . ,} -7 — V»,«mV VVv tt W * ;- [, 3 t 


Number 

9451 
9452 
9453 
9454 
9455 

9456 
9457 
9458 
9459 
9460 
9461 
9462 
9463 
9464 
9465 
9466 
9467 
9468 
9469 
9470 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date tfcrmJfaA/ t ' 4 


i 

9 QfYlmnte Ai, J 'n-a^i, I t-e-ts. JLS, '7°7- : (Lyuu. (£fZ ><?0g. 94, 

2.2,. £2 
a, 2X /gray 


it_ 9. 
I 

'3, 9471 

9472 

9473 

9474 

9475_ 

9476 

9477 

9478 

9479 

9480 

9481 

9482 

9483 

9484 

9485 

9486 

9487 

9488 
9489 
9490 
9491 
9492 
9493 

9494 
949_5l_ m 't Ai, toad. .. 
? 
J. o 

f- 9 
? 


*] o -*1 H- ,AsJst . //, :w -?-?. : .. % -22-. 
at, % Taken by 


I 211 Skinned l>y Catalogued by 'uU^nAj W^uaM^^- Oc^JL. Received from \\ in 11 receh ed Bj Remarks ' Number 

9496 
9497 
9498 
9499 
9500 Orig. No. 9536 
9537 
953S 

9539 
9540 Name ^ L rrtir_iaJ' Sex, 
Age Locality Date A' UntuuM, Bom., CaA i l LL '?°-7- 
iJr, ty 
3c, Taken by fii.Jt. 0*Ut 2.1.2 Catalogued by f%WW/ Wa^U^- <ft $*^L. Skinned bv Received (rum When received By Remarks M. /QjudL ~V. /A-cAs af^.n/^-jfti-.v.-a .t^U-et^. ■I 1 11 „ ^ „ ,1 v .. 


11 ,1 n 


* " 


i fs \* 
., «, u " " 


,, „ „ 


'' »i M *> M Orig. No. Name 

Sex, 
Age Locality % 

1 
6 

? • , c 

t Date 
>? e 7 A-- 


t 
t 

i May 2% 

VJLsJL J-7, 
4y 
C 

6 6. 

i \d . So, hsrvVr' /£ 

£ 
t t t 

o 
I 
/■? -. MU 


-' . S3, Taken by 213 Catalogued by PrfW/1^6 ' (2//W<tA« ^ Cfcff^tJj. Skinned by Received I'n When receii ed By h # &*& ■ "^ ^c^ ,f. /-_ ^u^..^«.«« U^t^ Remarks < n 


'i .. " 


* 

JL... ..J. 7 E II " " 

ll « I I' 

, « ii v 

► « < (IriK. No. Name Sex, 
Age Locality r t it Date , muL *, -25. /■ 7° 7 
214 Taken by & H &Jy Skinned by (£.&. Catalogued by 1 Received from When received By Remarks 


Qjn U, 'dj-Jil.t, M rt*fd!ru£t*.s p L n ! n « u- — Jl « 


1 
. „ 


f 


-M U- 


Name Sex, 
Age Locality Date 9631 
9632 
9633 
9634 
9635 

9636 
9637 
9638 
9639 

9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 


I i > ~ ■ i , &tt£. + 
? 9 
?7^ 

Qu-v-. i, Taken by Skinned by t v , : % &*A 215 Catalogued byS^,^, j ., ^ Received from When rei eh ed Bj Remarks ' 7 % ''■/- n& >/, '**. lyJiHjtA II 

■1 


„ „ . 


1 


'i ,1 n 

Number 

9676 
9677 
9678 
9679 
9680 
9681 
9682 
9683 
9684 
9685 Orij;. No. Name CajJUUma^ai sgi/\ ■ Sex, 
Age Locality 9 

? 
? 
? ? 

? Date &5, 'fa**-. A h 

ft**-. A, 7, °7- 9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9692 

9693 
9694 
9695 


6^ ^l 9696 
9697 
9698 
9699 

9700 

? 

? 
M 


' u ly- .. — it u 


is~. 
jr. 


'.Cuzr. /g, 


216 Catalogued by - W^Uv-%4£k^. 


Taken by 


Skinned by 


Received from When received 


! ; 


. arks 


(i'. J^-- &JL 


re. #. &tjL 


# /".c& ./ i 'tj-dj-i/. -ct * 


• 


- 


■• 
- 


11 


- 


ii ii 


t- 


ii *l --1 ( iriy. No. Name Sex, 
Age Locality Dale 9721 
9722 
9723 
9724 
9725 


$ 

? 

o 

-2 . ^ . 
-2, ^■--. "■*>, /fcg 

.£>JCC. 3/,. >?6f. \~)l4nr. 3-% \£Uc. £, 


i i 


t 

i 

I 9 


? 


^JlLO . A, Oct. ^3, '« , _ vfy: A% .£k£\ /*, . 


a; 
L ^ Taken by Skinned by ■ t e*A . ,. ■ 217 Catalogued by . - / . Received from V\ ! received By Remarks ,. ■ . it -a ZjAi* «&J 


* il -v »l -* u ft- 9766 
9767 
9768 
9769 
9770 Orin. No. Name 


> jsujA/ s^hcMu^aucA Sex, 
Age Locality Date C 

t i /^ 7 £ 

£ 

$ 

£ 

^ 


9786 
9787 
9788 
9789 

_QZ9iL ? 

? 

-TT. J2JT, 
—LL- 9791 
9792 
9793 
9794 
9795 A 
c 1 ? 

/A 

? 


or. £,% 


£&, QZ-frv. AX, 

7 C X £>" 21.8 Catalogued by 
» 
M 
(' 


'' 
1) 
" 


» 
„ 
II 


11 


,, 


, 


I, 


., 


" 


• 


" 


' 


U 


II 


1 II 


- 


< 


•■ 


. 
11 


* 


(1 


t 


« 


U 


•• 


1 
II 
•*■ — 


_ ll 


y 


H — n — 


ft 
t| 


(1 
c 


' 


i 


, 


— . « 


: 
« 


- 


r 


« 


•' 


" 


■• 


" 


" 


■1 
'1 


'1 


• 


- 
■ 


■ 


• — •» — 


rf 


«-' 


« 


•i 
b 
v» 


- 


■ 


' 


u 


« 
•l 


n 
li 


■ 


• 


11 


d 
— u— 


'' (Irii:. N. Nanu- Sex, 
Age Locality Date 9811 
9812 
9813 
9814 
9815 


9- Day., 


., i| 
« " 3-7 

or. If, 

'9hnr. Ji% 2&, 


• . AS, 
■ £ -a. 4 \QU-v-. JLf, ^ 
\(h*nr. /3, 

%nr. 1% 
\ " ^ I « ^) 

(fenr II, 
. £- 4 


'1 
I' 


¥ 


■ 


//, 


\ 


h 


1 


A&, 


1 


1 


t 


■i » 


„ 


I] 


.. 4, , 


1 


rt 


¥ 


•i 


^U-c> ■£, 


\ 


'•* 


? 


H 


» ?, i CL-7/-. ^ 

2k~- 4_ Taken by 


Skinned by 0, H- th-cAs 2.19 Catalogued by ' / V,. Received £r a, /< ^ Wlien received B) 


t^*. '. «? 5W-. , S) ',/J^laXiJ-ii. . 4 1 1 'I »' -t 1- w\W\ ^w^vA'WtaMi, NW^-wxWWWv^. W,«A^ \rtWj^ V V\W\m«> . \lw V* \v\> .\«» . V>\\ -n h it— Number 

9856 
9857 
9858 
9859 
9860 
9861 
9862 
9863 
9864 
9865 
9866 
9867 
9868 
9869 
9870 Oriu. No. Name Sex, 
Age Locality Date 


9 

? 
1 :, ^ 

¥ 

^ 

^ 

^ 9 Oz^v-, ^ ./f^ -2j; L2to. ^ „ //, 

fyl^r. as,, 


9871 
9872 
9873 
9874 
9875 4 

9 Ocdr . xs, 

■ H 9876 
9877 


;V. =24 35. 9878 
9879 
9880 9 9881 

9882 

9883 

9884 

98S5_ 

9886 

9887 

9888 
9889 

9890 
9891 

9892 
9893 

9894 

98: j 

9890 
9897 
9898 

9899 
9900 £ $ 1, '3, 

Qtt , A /, 

-g-A 

2 


? TJ^aUuJTj, ft. £L,»J, Ajl ff, . „ /3, U )gJCr. ■$>, 1 II It M il 220 Taken by Skinned by Catalogued by '/. ; " LufC^ Received fro >'■ ■#. ® , #. /Uu , Sf. faJe \\ 111 n received Bj Ri marks ' '■ _ll ,|_ " a 

ii ■> 
i! 11 


<* 


i— — ti 

" 


|l 


•' 


ii ii 

., \WiWv»\A wwl^it-v 


-U H— 


il 
'1 

y 
'1 

1 

. 4 


,, 


V 


>• 


1 11 •I 'I II -< (i T •i » A „ D «! II Ii « 1 

•I l| |i V Ii -1 *" Number 

9901 

9902 

9903 

9904 

9905 

9906 

9907 

9908 

9909 

9910 

9911 

9912 

9913 

9914 

9915 

9916 

9917 

9918 

9919 

9920__ 

9921 

9922 

9923 

9924 
9925 
9926 
9927 
9928 
9929 
9930 
9931 

9932 
9933 
9934 

9935 
9936 

9937 
9938 
9939 
9940 
9941 
9942 
9943 

9944 
9945 Orig. No. Name Sex, 

A so ' '< yojlajoXaliJ t 
I Lucality Qli-CM u fu , ( ^t, ( pu^-<M', /oa&. 


i . 

¥ (hi J JJauMi /w/. / W M- Dale 

n, .. 

So, . 6Z 

So, 

So, 
-Jk- M, JSL_ Z^LCvwttJ, LA-. zU-Uhd/, AsaX/. 9 
? 

? . 

© . . /_ f 


C 

£ 

i 2$, 

at, 

? 

-+ 

JL_ 2 

JL. 


2 

6 LL 3o, Jo, 


3a, ;Uc. SI, I ft?. 

'law. -ZZ, ffog 
16, „ Taken by . n. &J, Skinned by >r, &c4/ 221 Catalogs ed by ^d^J' Q% '. , JLur q4f Received from ■''". # \\ In n receh ed 1 1 . i \>?-y-jf. !J , 'or VtfM'^tiru, i Remarl - 1 


11 


" 


V M 


„ 


" 


" 


H 


" 
., 
1 


" 


1 


„ 


»i 


V 


i 1 


» 


•1 


« 


, 


ii 


b 


H 


1, 


U 


'1 
" 


1. 


•1 
4 
„ 


.. 


u 


1 > i 


ii 


i 


■ 

.1 n 1 

1 '1 w - 'I I 

II — ^ 1) " 1— «l I. ., ,f 

V - 1. 1- 1- 

9946 
9947 
9948 
9949 
9950 

9951 
9952 
9953 
9954 
9955 
9956 
9957 
9958 
9959 
9960 
9961 
9962 
9963 
9964 
9965 
9966 
9967 
9968 
9969 
9970 

9971 
9972 
9973 
9974 
9975 
9976 
9977 
9978 
9979 
9980 
9981 
9982 
9983 
9984 
9985 
9986 
9987 

9988 
9989 
9990 Orig. No. Name Sex, 
Age 

Locality ■ t.j jfc_. fill (rj, f ? 
? •I <J5t. Oa- t ? 
Ji. Date tow. $-0 t l?0& 3o, gW-. M t IfftT 36, It, ? 
? 

t 

i 

i 

s 

t 

^_ 

i 

? 

i i 

i *3 , a. 

■So, da, 

L£. So, SO, 

-M- 

'0, 2jlc. 3/, tfo? 
L-.s. (0, ffoX 36. Taken by 222 Catalogued by Lur c j4i^ J Skinned by Received fron When received 1 1 Remarks #■ #• ' r x&cA t . ., u ufd^A n .| « » • _U u. u U 'I I 

1 

X '' 

' I ' 

'I 

II I [I II N mn her 

9991 

9992 

9993 

9994 

9995 

9996 

9997 

9998 

9999 

10000 

10001 

1C002 

10003 

10004 

10005 

10006 

10007 

10008 

10009 

10010 

10011 

10012 

10013 

10014 

10015 

10016 

10017 

10018 

10019 

10020 
10021 
10022 
10023 
10024 
10025 
10026 

10027 
10028 
10029 
10030 
10031 
10032 
10033 
10034 
10035 (iris;. No. Name Sex, 
Aee Locality Date 


• n£<A> JjAjrv^ Oa io-'uJizA, 9 I itu , -t . t< i />■•!', 9 
7**u , £0, //as A &, V 
, I • i gjt/Urlh 'ft. JJvyUj, -box,. 
*%- 
X8, /for ■f X 
\0tiJL. is. UJm -, Azsk-Z. 30, 
\ $W. /, 
'Oct. 36, 
Taken by »-•—-* » 223 Catal Skinned by ogued I ) \ '-J uAvuJUd Rei i :ii ed fnnii When received 


(£. &, &J> i <g A. &cL . #. &.£ ; , ,**«, . ■ ^ 

11 '! 


<l 


• 
1 .. 
• 

>. 


11 


'1 


- 


■I 


•■ 


U 


i| 


ll 


" 


- 


., 
n 


— ^— *i — 


i 


,i 


» 


« 


1 


- 


" 


•• 


- 


n 
ii 


■ 


■• 


" 


" 


' 
" 


' 


II 


M 

L 


]i 


■ 


,i 


1 


' 


n 

■ -ii 


K 
- 


11 
•' 


h 


" 


I 1 


l[ 


■ 


(i 


n Number i irit;. No. Name t » Sex, 
Age Locality 


Date ? _h?\ I ) ■ ■ ■ '«-!• £-1 (h^rM/fe^V ^W) l&W,^ 


\VHjJu. JU U fa /. '• $, 
t II II tl 

CUw. J, „ 
[QkcJL. ju>, , 
<5 V 
? 


? AS, 1 tyhd. a,r. » " ^4 .38, \J^HJ^ I &>. \Qkcuidl J$, „ 
Taken by Skinned In 224 Catalogued byg^t, / ". . ', ■ ^' Reci ived from I ft. &ud : £. %. B*A &S. &Ji When received B) Remarks * J.-+,'iyUtd*aM+^ ^ <f V « i, 

v — ' — « 11 'I , 

* 1 It .• I 

*' , 

* U~ 1> 1! u !i 

1/ « « i, U if s. __«__■ . .' ., li •I •! «I _U 1U 

It "■ 
' 

V 1| 1 1 « it 

« -U 14 I! 

1 'I » II 

s » <t «4 "I 1 
-«. «- Number 

10081 
100S2 
100S3 
10084 
10085 
10086 
10087 
10088 
10089 
10090 
10091 
10092 
100Q3 
10094 
10095 
10096 
10097 
10098 
10099 
10100 
10101 
10102 
10103 
10104 
10105 
10106 
10107 
10108 
10109 
10110 
10111 

10112 
10113 
10114 
10115 
10116 
10117 
10118 
10119 

10120 
10121 
10122 
10123 
10124 
10125 ( >rii;. No. Name Sex, 
Age Locality Date / 5 lawi&a/ *- — t*- 


, baJs. A 


^1 v 

iQ^tcX. 44, 


$ t 2 44 QHx-£. a.). i 
£ t 
11 9 
t 
I 


GJvuJL S, 

Qfkciu, JU>, ZLo, 

tyhJL. A A, 
Q/Wl 3, Qitnr. &fi % a 
s 

4? ji^. /f. Taken by Skinned by 225 Catalogued by : - u ' Received from OLJl When received Bj Remarks . r.-^J.'i, t Sn& vn«W« \» UWW. \\-»v«.S _j L « « -L L- « » 
1 
1 J_ <l -±- V- lt/*\ ft, W(Wl4 V> V V6»4iM. ll-1»H-JiS' A4 V» v V6*4w\. * V 10126 
10127 
10128 
10129 
10130 
10131 
10132 
10133 
10134 
10135 
10136 
10137 
10138 
10139 
10140 
10141 
10142 
10143 
10144 
10145 i irig. V- 


Name Sex, 
Age Locality Dale ' • <YluwJrOS }funAJl^f t 


9 P> Aa r.l "vjA n/Y^JxMyiAAJ /Wi&nsniA tr'haMAjj 4 
-&+. 


i- 7, Qdstnr. IS-, 
,. (% 

(ftt K . M , 9 (hoi. M, 10146 
10147 

10148 
10149 

1Q!50_ 
10151 

10152 
10153 
10154 
10155 
10156 
10157 
10158 
10159 
10160 2 

o 

t 10161 
10162 
10163 
10164 
10165 
10166 
10167 
10168 
10169 
10170 9 
9. 
4 

? 
? 

? 
%JL. u, 3*1: £% JGkci, ^ 0%c£. 3(1, 

mi. tg, 

J . ^ 

. «- Taken by (JZ. g. &Ji Skinned by 226 Cata logued by V / W^. Received from When rei eived Bj JT.-fisuck /■ *r,_f3^cA/ .ii;c7-'$tl'. , -.\i-'-j(-J»Mk«™- 
., s 
1 


h ■ ! 

-* 1- " 


\ 


IT 


<( 
" .i " 


ii 


! 


— — \- 


-*t~ 


" 

10171 
10172 
10173 
10174 
10175 
10176 
10177 
10178 
10179 
10180 
10181 
10182 
10183 
10184 
10185 
10186 
10187 
10188 
10189 
10190 
10191 
10192 
10193 
10194 
10195 10196 
10197 
10198 
10199 
10200 
10201 
10202 
10203 
10204 
10205 10206 
10207 
10208 
10209 
10210 
10211 
10212 
10213 
10214 
10215 227 

Catalogued by 7. 
Taken by 


Skinned by 


Received from When received Bj Remarks 


£ 


ff. OJi 


. . J- 


■ i +. 4 ok. ltioj-#tlL.<f'ot tdJ+ud, W\H V \»\M. iSrtt « H D ^ 1, r u 11 1 

it 1 -I -ii II 1 1 « ll WV^V^n^^WTOA.^fAt, W»\,\Wk i iM " I, 10216 
10217 
10218 
10219 
10220 
10221 
10222 
10223 
10224 
10225 
10226 
10227 
10228 
10229 
10230 10231 
10232 
10233 
10234 
10235 
10236 
10237 
10238 
10239 
10240 10241 

10242 

10243 

10244 

10245_ 

10246 

10247 

10248 

10249 

10250 * Irig No. .Villi' $SpJaJU(Hr\jH»<jJL& wvrfu[f<-"*i> Sex, 

Ave Locality y^'Urv'^fo^y Otty ? 

? 
£ 
£ 
£ 


(\jAXlMAAtu PA % ^M-i^J-6, 

Dale 

UL \ (fid-, ft, 
\Ql4nr . az, VLtnr. &5, If* 7 3d; If, 

\r. 13, 

2&L L IS, , 

vu . 8, /pS 

If, . 
$ _ 5-, Z)j^o . '2. <+ i ifoy. 
_4 £M1 9 4 V; /£fl£ 

J/, , 
It, 110% 10251 

10252 

10253 

10254 

10255 
10256 

10257 

10258 

10259 

10260 


9 4^X^ A,, £.1 T •v, Jr'*(lmjL*uMs -<-<AilAAfacuAi 9 <r J4^. 3o, 

AX > 

A¥- 228 Taken by &.H. &< Skinned hv 1^ Catalogued by 'idwtvA' Oy/* u^r u^puju. Received from When receh ed By VC. &. flxdL Lc i . , k , CT ^ jj , aS tyJLvitCn Remarks W>l fA WW** \\l VA- WW . V- ' '., ■i it « 


1 
'1 
• 
» 


1 


n 


*1 


ii 


u 


<i 
^ 


» 


i 
II 


! l| 

Ii 

pi 
Ii 
>i 


" 


« 


■■ 


- 


b 


i 


•■ 
, 


n 


T 


■ 
•I 

• 


— »l 

I 

m 


ii 
. 


ii 
•1 


>■ 
- 


" 
J " 
1| 


IT " 


t. 


•i 


* 
u 


II 

u 

ll 


■ 
1 


•< 


—V 


— *•— — 


u 


" 


1 


— < \ umber 

10261 
10262 
10263 
10264 
10265 
10266 
10267 
10268 
10269 

10270 
10271 
10272 
10273 
10274 
10275 
10276 
10277 
10278 
10279 
10280 Orig. Nil Name 10281 

10282 
10283 
10284 
10285 10286 
10287 
10288 
10289 
10290 
10291 
10292 
10293 
10294 
10295 i ^uuaA i CM.LO/ Sex, 
Age Locality Date c 4 ' (/k-(nt^*w-y Qjout, -&-&£■ 2 


N 

£' I 

o 
■t 1 

4> g V/icAn^iiXi I 

4 9 fUfy IS, t" 54 

4 A hwUL' II, 

■- • 4? 

* IS, . 0d£, A? AS. it (Oct, /V. .13, 

S-Jb, L^M. 

2-¥ 13, 10296 
10297 
10298 

10299 
10300 
10301 
10302 
10303 
I 10304 
1 103Q5- 9 
? 

9 6 V 
.2 "■■?<■ /'<■'- ^ -g-»^f i£? £5 229 Taken by &, ~a fiu-k Skinned by :€. #. fhcX Catalogued byg^W/^t i / Received from When received 7f, 'dt^cJL -</,i. 'i.of.-^tJ'. V. M Bj Remarks £^A ■ b i a i» * 

H * „ 


— H g ,, 


„ if It 1 1 
" * ll 


«i — •■ — — •' ...»--.» 'i 

i . 1 .. 1 
fc. '■ i, 1 « ■» 
• li 

Number I (rig, Nil. Name Sex, 
Age Locality 


<mZu i :-:■-■: 


? 

f 
2 /VWvitEnjisj IBay , iked/. 9" Date 

-^ 
A? 

3o. 


*4 

te- 
as i% ~ . 3d, JL AS, ■ ... ■L' ->iW.- it , fKt&t/ 


6 ( yicAvwMf '//>-. '•'"', 


9i T 


6 

_2 Je. i£ 8A, 

^ cJL:, is, 

Oct. 36, 

II, „ l-t, 

Ot-trV, /, 

Jaw. <C ■ / 9° % ux *% 

hup % 

fo, Ju -L2* 


. \iaJLu Taken bv 230 Catalogued by 


Skinned by Ri ceived (rem \\ In 'i reci ived B) 


I RjuJl ¥. .^A I'. /¥. /Jl^JL ^./lJ<>7-<U.v,' a f\if&*~&J 

>l 


Vl 
i '' 

Number 

10351 

10352 
10353 
10354 
10355 
10356 
10357 
10358 
10359 
10360 
10361 
10362 

10363 
10364 
10365 
10366 
10367 
10368 
10369 
10370 Orig. No. Name Sex, 
Asre Locality Date 

UJ^ ' Ac , I ■ _£_ o 


- 4 if*7- 

> 10. 


'S. - II, 


A. Q <*4< 7, 
A. 10371 
10372 
10373 
10374 
10375 

10376 
10377 

10378 
10379 
10380 
10381 
10382 
10383 

10384 
10385 
10386 
10387 

10388 
10389 
10390 
10391 
10392 
10393 
10394 
10395 


a, 

a, A. £ % 
a, £ 

? t 

A 

o 

i AM1\ ? ; 

? //, 

Taken by (2. #. /LcL Skinned by 


231 Catalogued by \-, 

Received fr Win ii receii i d By l + ' '■ V . ,y, ; . /,, „ , ~. / . ¥i ,„ t r^/w^W 


" ^V>VWW. V; w^\\^\ Vu^twA JaWSi v* , V " W w^w. 
Number 

10396 

i 10397 

I 10398 

i 10399 

, 10 400 

10401 

10402 

10403 

'] 10404 

10405 

10406 

10407 

i 10408 

| 10409 

10410 

10411 

1 10412 

10413 

10414 

10415 

10416 

10417 

10418 

10419 

10420 

10421 
10422 

10423 
10424 
10425 

10426 

' 10427 

1 10428 

10429 

10430 

10431 

' 10 4 32 

10433 

' 10434 

10435 

10436 

10437 

10438 

10439 

10440 MovtUr^ 1bo.>/, monVcey Qo- ^ California. 
it V^tfiS LcWt*a ( Mov\\cre\| Co. GxUWa A K 

6 
? 

9 


ii 
yvioss. La^AdAa ^cM kvty Co fjiltforKifr 22, - c 


i ' 

A 
6 

i 
.si 'f-^V ^ / T /£ 

/v, 
232 

Catalogued by ^ 


4 
Taken by 
Skinned by 


Ri reived from When rei eived 
arks 
w 1 » 


- 


v. a 


■ 


i 

» " » „ .1 .1 » 

. a . = „ « i \ a 

M 'I ' '\ f ,1 II M 1, ,. i| v 

'1 11 " 


■' 
■» 


u 


*1 


« 


< 


. , 


\\ 


, 


h 


1 £-«♦<* £ 4£h~. /3-*+ir£* <k£, ^ /?J7 — r ■ — a- Number 

10441 
10442 
10443 
10444 
10445 

10446 
10447 
10448 
10449 
10450 Orig. No. Name Sex, 
Age 10451 
10452 
10453 
10454 
10455 
10456 
10457 
10458 
10459 
10460 


a 

c 

JL Locality Date ' 

A 
'6 


GvlA-j, Jo, (2. % 

n. 
ft', 10461 
10462 
10463 
10464 

10465 2 10466 
10467 
10468 
10469 
10470 ? 
AJL 10471 
10472 
10473 
10474 
10475 
10476 
10477 
10478 
10479 
10480 
10481 
10482 
10483 
10484 
10485 o 
o ? 
? 

? 9 
t 

D 

i 

\Qu a *f- % 

-X- Taken by « 233 Catalogued by Wv Skinned by Received from \\ hen received By (I. v /.: i2/m./1. ■• -4- II w ■ ' ■ Remarks 1 .. II l. u >: CI 

" » » > > ii . 

■ h a , ! , . , j „ » „ ll II I. * Number Orie. V .. Name Sex, 

Aye 104S6 

10487 

10488 

10489 

10490 

10491 

, 10492 

■ 10493 

' 10494 

I 10495 

( 10496 

10497 

! 10498 
; 10499 
: 10500 
. 10501 
' 10502 
! 10503 
' 10504 
, 10505 ; Locality Date , J l--> i, . 9 + 

? Quy . % i far. 

% . 

UL . 
up So, 9 %H 3a, 
Li, 

7, 

JJL. 10506 

10507 

. 10508 

< 10509 

10510 ? 
? 

t Lf, 

a, 

% 10511 
10512 
10513 

10514 
10515 

10516 
10517 

! 10518 

j 10519 

1 10520 
, 10521 

' 10522 

j 10523 

I 10524 

10525 

10526 

10527 

10528 

10529 

' 10530 i ft, 

Lb 

>% 2 A 
A ± 


?\ 

o 

1 L ' ' ■ a ■ I C, 
Taken by . i # /g^ Skinned lv i # a 234 Catalogued by V, -W/fl/^f , Received from : U, & U 1 


B\ * V ' ■• 2^ ■ ' &W&,. Remarks i 

L || II 


Orig. N". Name Sex, 
Age Locality 10531 

10532 

j 10533 

i 10534 

I 10535 

j 10536 
, 10537 
j 10538 
! 10539 
I 10540 
( 10541 
10542 
I 10543 
j 10544 
; 10545 
. 10546 
> 10547 
! 10548 
' 10549 

• 105.5a. ■■; IS. % , ; . 

L cLa.lA.^/jy iji-hA/sideXMXta., ^ 

? 

^ 

4L 


Dale IA, 'fay. 


7> Qj,„:l 13, 13, t 
? 

6 AX, 
Id. JX 10551 
10552 
10553 
10554 
10555 ± . AS, 

<Clu/£ if. Ccf. 24, 10556 

10557 

10558 

10559 

10560_ 

10561 

10562 

10563 

10564 
10565 
10566 

10567 
10568 
10569 
10570 
10571 

10572 
10573 
10574 
105 75 c 9 
? 
? 

? 


lOuUAit. Vj , <J~y. Hi r $-•!, XiaJb. I L_ 'ylTYlAc ■),-<■/ 

*L (k K3C- 8, 
CtfruX 3JL, 
Oct. XI, O^t. xr, 


(huuf io, 


Qyuuj. /a, 1^ Taken by t ~H. &> Skinned by 


■ #. & ^Ct< 235 Catalogued by SeU^^J; tyV^ulriA (Zcf/f- J Received from When received By Remarks ^ /- K. I .Il.'oj-Sj-.I, 'ng?^Lu-hU., 1 H 1 'I * u 
U 
Name Sex, 

Age 10576 

10577 

10578 

10579 

105S0 

10581 

j 10582 

j 10583 

! 10584 

10585 10586 

10587 

10588 

10589 

i 10590 

: 10591 

1 10592 

I 10593 

1 10594 

i 10595 J 


/ '-UV 


- - 


• ? 
f Locality Y%4^A&iC<ft $t 

Date 

**, ■ . 

A3, : . 2.3, -££. Ox>£. *5, 
A/, . i 

j. Oct. IS, 

2-.I, IS, lo<6 . 10596 
10597 

• 10598 
- 10599 
! 10600 
i 10601 
; 10602 
10603 
10604 

10605.. 
10606 

10607 

10608 

10609 

10610 

10611 

10612 

10613 

1 10614 

10615 6 


2-3, 
CUuuX /3, 10616 
10617 
10618 

10619 
10620 AeM/mOs. n/yUt t 

o 

■t o 


? 

? •f JaJ&swXu^ [lit- (yuy^t-4i, 6-aJl. 

% 7 / 

i \j-l/iAn ,, -frVeA; /A-ity, 4?/ _ 2X- 36, 
to, 

Oilsv. &S 

®scf> 3a. Oct. a?, 
-2 2-. 'i f, Hoy j2 -^^1 /*>, Taken b y Skinned 1 >\ a -u. &jl .. </. a 236 Catalogued b y .^^ _/ Received trom When received B . I \$.'$L. ': k ap ,., .•;/.,, ^ Zdl ^ * *i v •i '1 1 _ s a i — n _ n 1) 1 * 

1 — — *l *l 'i v „ <J 

>i 


*i 


•i 


H 


'? 
> 
m 
" 
■i 
n 


ll 


, 
t 


't 


\ 


< 


N 


• 


1, 


■ 
" 
■ %■■-• 


—n 


" 
U 


II 


*l 


- 


» 


r 


u 


" 


' 


1 


" 
" 
6 


n 


« 


* 


" 


II 


1 
•1 


' 


i 


II 


»i 


11 


ii 


H 


» 


*v 


• 


' 


H 


V 


^ 


i> 


•l 


A 


II 


■ 


- 


" 


< 
- 


fc Number 

10621 
10622 

10623 
10624 
10625 10626 
10627 
10628 
10629 
10630 
10631 
10632 
10633 
10634 
10635 


Nairn hTvyu-s Sex, 
Age 2 Locality Date /, t *4, LJ. 6~ (/k-<rT*stlA t 


llUJ 13CCU, t 1% tfrt \fyka/,rls II Qhd. sr 
„ ■ >?, 

, LL- 9 
9 £ U.-CUArU- ¥ Pt. fc AyvUHb . j(L"/ 7, Ifot 

'ffijJr. £2, if of 
.. It, 

43, 10636 
10637 
10638 
10639 
10640 10641 
10642 
10643 
10644 
10645 10646 
10647 
10648 
10649 
1065.0 
10651 
10652 
10653 
10654 
10655 10656 
10657 
1065S 
10659 
10660 
10661 

10662 
10663 
10664 
10665 
f, tod. 

C „ 1 9 o ± 9 o 9 t «*« " ' / '',■_, # 


'2 AO, 24 .. 
^ If OS 

2*. Taken In- Skinned by 


237 Catalogued by r / } f/r Recen ed from When received Bj I Vx,. - T- £f.LcJL h :, i^\ Remarks .U 1_ n Number Orig. No. Name Sex, Locality Date 10666 
10667 
10668 
10669 
10670 
10671 
10672 
10673 
10674 
10675 
10676 
10677 

10678 
10679 
10680 


</n>wi> 6 7W 

J_ U , &JjdL: 9 (iZtOl H-A jPA- V~AW>-<L, 1 f '*>, >7°r- jasK;, 10, 140% 

(p, tyo? 

/2> . 10681 
10682 
10683 
10684 
_1_0_6_85_ 


^ 
&. VkJk. I*, 
10686 
10687 
10688 
10689 
10690 i '..:.- ; „__■£_! /w<*, /di. 10691 
10692 
10693 
10694 
10695 10696 
10697 
10698 
10699 

10700 
10701 
10702 

10703 
10704 
10705 

10706 
10707 
10708 
10709 

1071IL ? /uu< &yaM, 'V'cJc. ? 9 9 
t 

3d-. i% 
Qdfr. iU, Oct- 30, 2k LLr- Taken by H, t - 238 Ca tal ogued by V / /... Skinned by £ :V./l OJLCA 
\\ «l o t! ■ W .nil 

i| 


It 


« 


u 


h 


! 


» 


,i 


H 
'• 


* 


V 


n 

* 


1 

II 


U 


u 

h 
n 


fi 


(, . 


■i 


H H 


■ 


If 
11 

<r 


n 
'! 


'l 
H 
" 
— i—H 


u 


H 


TV 


1 q 


H 


3 • 


n 


— 1 . 1 


Name Sex, 
Age Locality Date Xjjy--' /Il^-llAi/U-u /3/CuA r Jbdi. 9 /&-Z ■Ci.dn'rJ'aMA, 9 
? 

t £ ! 0/£- <k 1707 

JLeAii?. ft,, 

t, So . __ (&t. II, j CiA^ul ££■, 6 + gUuc&scfos 

_ occij en-fal'^ 


■K. 

6 

? fr 
* 

9 
? 

_£ 2- 


-M 
£ 

^ Ob^. /3, 7, 'La. -£- 


G 
iicL m /o. It, QlL y 239 Taken by J# OlJL Skinned by C atalogued by^ rf ./ Ic^uj,. Received from When received Rv Remarks H.M. rdsL^Ju (2. M /.-'.^aA <^./V*f?j£y.'ol\tyMna&>k 1 


1' 


>. 


1 


- 


V 


vr 


n 


11 


„ il M a „ « b a „ : a « s 1 « ■ 

li - „ ., n 
. 
II 


•i 
n 
»i 


■• 


" 


- 


-1 


« 
II 


II 
h 


'1 


■ 


«f 
II 
ll 

II 


» 


" 


« 


• 


H 
ll 


b 


(I 


M 


I. 


„ 


i) 


.1 


• 


V 


1. 


". 


11 


tl 
« 
" 


. ' 


ii 
1 
•• 


n 


« 


.. 


* 


. 


« 
,. 
„ 
, 


, 


H 


'1 


1' 


• 


U 


II 


■ 


« 


ll 


•i 


s 


1 
>< 


d 


' 


« 
, 
•i 


■ 


'1 


'1 
11 


'. 


li 


V 


r 
1 


i 


• 


p 


U 
l i 
1 ... -■ — — 
f 

10756 
10757 
10758 
10759 
107G0 
10761 
10762 
10763 
10764 
10765 10766 
10767 
10768 
10769 
10770 


Name Stx, 
Vgi ( ~ta IU £ Locality xk-t-vdjAjiy 'da*f, >%4xJC t 

£ 

£ 

£ 
£ 

9 Date 


I, Gut-a ^4- {sic 7~ . A 6? 9 JL3^ 10771 
10772 
10773 
10774 
10775 u *£&jma> 9 
t 10. 10776 
10777 
10778 
10779 
10780 


A. U-. ft CtoAr- JJL 10781 
10782 
10783 
10784 
10785 10786 
10787 
10788 
10789 
10790 10791 
10792 
10793 
10794 
10795 10796 
10797 
10798 

10799 
10800 +Ka<j j° 


■ •' J- 9 

?. 

9 
3 

? 

_£ 

Qsfvu. i, 

Q%dl. s, QdL id, 
II, 
QnaM s, 

—4 IL- 5, 11- Ou-v. it, 

a*, z Taken by 240 Catalogued by QdunuzA/ 1 Skinned by Received from When receh ed By M &^l \ <£ <U. O^L fc.M /2cJ, ' .^ Remarks V •( n 


« 


ii 


, 
'1 


1 


ii 


□ 
1 


i 
•I " 


■ 


" 


• 


li 
u 


u 


If 
. 


,, 
1 


■i 


« 


„ 
il 


„ 


„ 


»- 


■I 


v 


ii 


1 ' 
ii 'i 


1 
« 


- 


- 


■ 


ti 1 •! 

-*l "- 

II Number Oris. No. Name Sex, j 
Age Locality Date 10801 
10802 
10803 
10804 
10805 
10806 
10807 
10808 
10809 
10810 
10811 
10812 
10813 
10814 
10815 
10816 
10817 

10818 
10819 
10820 i.a«t 
6 

£ '•J.-U (j^Lij, t ■ 6 
6 


/v. Cno^L. .&/, 


10821 

10822 
10823 
10824 
10825 f 10826 
10827 
10828 
10829 
10830 
10831 
10832 
10833 
10834 
10835 
10836 
10837 
10838 
10839 
10840 
10841 
10842 
10843 

10844 
10845 241 Taken by Ca talogued byg^, Wa 'maJLut Skinned by Received from When received By Remarks ft% &JL ■ A-.u./^JL a #,/. .fy*. 'b r 'o7- $*£■■ ¥, 'OS 
»l 


" 
HH 
( 


V .. * 


i * 
5 __» « ,_ii . , 
" 1 


„--«.--„ ; , i .. 
(' 'I h 


'!_ .1 , 
* 1 


1 V 
* » « 


■ — 
> 
1 » . 


* n 1 1 *■ 


•1 ' 1 
ft 1. 


ft '' n 


n „ * „ 


. _^_ _ __ __ 


■ 1 
11 . 
„ 


1 
' 
„ 


q 


1 

'1 
I 


* 


— 


" 


„ 


—9 
r— H- 

1 


■ 
• 


'1 


(| 


i 


■• 

, 


V 
i' 


•t 
1 
1 


•1 


«I 


(1 


« 


H 


rt 


I| 


n 
4 
*t 


n 


1 


n 


1 
,, 
k 


h 


\ 
5 


" 


Numhtr 10846 
10847 
10848 
10849 
10850 
10851 
10852 
10853 
10854 
10855 
10856 
10857 

10858 
10859 

10860 
10861 
10862 
10863 
10864 
10865 Locality Date J T - ctdtv QKo-t^M^ fc^ffj *0*UJ. 
AM4>~4/, 'igtzst'- vYl*rYlth'JLu BttU, &aJti. -A 

o 

h 9 
? 9 fk+Tr. /?, /joy. 

O'Jr. I?, IJ07- 
£&> ., 

<hrl,. AT 


s, %cl. 4.£. AC (fyl/i^ci. (huX ■ /3, „ 

%ct. 13, , 10866 

10867 
10868 
10869 

10870 

10871 

10872' 

10873 

10874 

10875 t tAajuJv IS, 
$Jb Id, JSL 10876 
10877 
10878 
10879 
10880 
10881 
10882 
10883 
10884 
10885 
10886 
10887 
10888 

10889 
10890 I 2 

? 
? - -■ - ■ + ■■ 'Jit. z^^-^ /-/iP, - 

VPu-nttAjuj Quxu , ^-&<zJ!>. Q + _ V;^-. ' £ : <y /f&y, ^j? Q%JL. 13, 
<J>Mr. (if 

a, 

' -- ■ h 

'^- XX : 2kc. ss. ■ff<>%- '3, ., 
'4. 'co. 2%, 

%LrA. 13. If of. Taken by 


*(. OuoL 242 Catalogued by ; Skinned by Received from \\ In n rei eived B 

i . &1 / H.i ®t .. ',' . ' t ■ • _ — 1 , .• , 
V « 1 • . 

u » ■ 1 . , 


■ ■ ■ ! 

« ,, 4 V 


. . „ ' « 


* n 

• - ' H i' 


. 1 • 'i , r , . 

| . .. . ... 


« « l, ,. „ 

, , '■ 


! 
- ,, " 11 '' H 4 ' 1 t 


L „ u. ■ -._-.« 
1 V, L 


1. Ji u_ i'lT 

: 10891 
, 10892 
! 10893 , irig. No. Name Sex, Locality j 10894 
! 10895 
' 10896 
; 10897 
' 10898 
; 10899 
! 10900 

: 10901 

. 10902 
1 10903 
; 10904 
; 10905 
I 10906 
1 10907 
| 10908 
' 10909 
10910 ' + KfM.'tnAJJAM! feci./, S-td. 
i . . . 


^cX. Dale 

AS, /^ 

z. 


■J2f 

6 W.-.-.'f.-. 0£ ^^ €7J! 11. &ks«JL is 1 , 

ml. /L, VW\A<f : .-. ft fo, /foZ 0^. 


w 10911 

10912 
10913 

10914 
10915 & Ow & 

9 
$ feey 


.3d-, is, 10916 
10917 
10918 
10919 
_1Q920 
10921 
10922 
10923 
10924 
10925 
10926 
10927 

10928 

10929 

10930 

10931 
10932 
10933 
10934 
10935 


2 JlyOrwx ~l£j>\aauM/ A^n^ \,aJii<nMAi ? ? 
? 
? 6 

It .. IL, ( Aaa 43 iS. \0dt. 3c, 

L — ^_ 
7, 

■22. &£. /£ js: 243 Taken by Skinned by .*■ '- . v JL Catalogued by: ,/ ' , / .„ J,. Received [run W lien received Bv < --: A Remarks / ' » /, /- her 

10936 
10937 
1093S 
10939 I Till. No. 


10941 
10942 
10943 
10944 
10945 10946 
10947 
10948 
10949 
1093a Name Sex. 
Age Locality Date <»• ' M AvtrtvuVunuAj 


JnajUUlVij JLituj, iptLO. Skin 

and ^ 
Sternum X 

£ 9 


_ 10951 
10952 
10953 
10954 
10955 2 10956 
10957 
10958 
10959 
10960 rak£ -25- 10961 
10962 
10963 
10964 
10965 10966 
10967 
10968 
10969 
10970 10971 

10972 

10973 
10974 
10975 10976 
10977 
10978 
10979 
10980 i 9 

? 6^ 
? 
? i 

i. 
i zi. \pd2L M- fe 


Taken by Skinned by 244 Catalogued by^., >t<l/U^&<4> 't+i£. Received from When received I ! $. Jf. ttU . v. / ^ # /fl ^ Remarks '** */. v, (,, Sj)Hi>.:<Ju^. 1 


*' II 


11 

■ '1 


<! ii 


ii 


" ^4w«.iVwia, \% V^%»**»^ \\-Y\1.Vv. p 


<l 


'1 


II .[ 
Tt t| 
V 


"■ 


ll 


u 

, .. 
- ■ ■ -- ■ ■■! 


,. 


- 


*i ,, 


n 


'I 


ii 


h t 


ii 


• 

Number 

10981 

10982 

10983 

10984 

10985 

10986 

| 10987 

t 10988 

j 10989 

(10990 Orig.N... Nairn Sex, 
Age Locality Date 

- t OJr. 7, IP7 
10991 
10992 
10993 
10994 
1_Q_9_95_ i '% t. //, 10996 
1 10997 
10998 
10999 
1L000 


4 

34, 11001 
11002 
11003 
11004 

11005 11006 
11007 
11008 
11009 

1101a. 

11011 
11012 
11013 
11014 
JULQ15_ 
11016 
11017 
11018 
11019 

1102GL 

11021 

11022 

11023 

11024 

11025 9 


2 

3l 

1, » Lief". //, 
44 a T # 
Oct. >a 


\CMca. 

\oJ. 


245 Taken !>■ idi c i Catalogued by ZMa Skinned ]y deceived [mm When received I 


M 6 ' tcJL i.'sy- M, . ■ ' tkiti^ orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date 11026 
11027 
11028 
11029 
11030 

11031 
11032 
11033 
11034 
11035 
11030 
11037 
11038 
11039 
11040 
11041 
11042 
11043 

11044 
11045 . i ~.h 


£ £ ■ t , , A AuKA^l^MjCXaAj ? . g 
L£ ■ -3-T- t\ 11046 
11047 

11048 
11049 

11050 4 
AS,. 11051 
11052 
11053 
11054 
11055 
11056 
11057 

11058 
11059 

11060 11061 
11062 
11063 
11064 
JLL065 
11066 
11067 
11068 
11069 
11070 9 


iL ? 
s 

- 
*; 7- /?, «^ j du^a. 
I ■S./-t. Taken In- Skinned by l &, &J^ ?..& n 246 Catalogued by -' . / , Received from received Bj 


'^ ±,l7-&lr.V,'0h tyAvtf^ ' 1 1" Number 

11071 
11072 
11073 
11074 
11075 
11076 
11077 
11078 
11079 
11080 
11081 
11082 
11083 

11084 
11085 

11086 
11087 
11088 
11089 
11090 Orig. No. Name- Sex, 

Age Locality Date _ 


K 

u 

? 
? 

_2 


c^liAt^L-ttt' 


6 

K Oct. 


w 


&p. 


o&fcfc ■ 


k 
0a. 
• 
„ 


7, 


£6, 


'So, 

u. 7-1--H,. JS-C \.hJ^. as, So, 

1*. a 
0* 


t Qyuy . o 

1 '<*- J.Z 11091 

11092 
11093 

11094 
11095 
11096 
11097 

11098 
11099 

11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
11106 

11107 
11108 
11109 
11110 
11111 
11112 
11113 
11114 
11115 

n V ^7 , Jiari en ToAHa, AarUXlAA A.<riL, '-^ciii.tcj A - . . . - 

¥ . . . o 

lt-<y lOO-U 
/ £ V '■■... !*; ^"^/ , ■ A J v 


ty /Ga^y , s&sOsO. 


/, A3, 
- ^ ^- =£2, tp7 
M T 
247 Catalogued by£/. <m l ' ^- Taken In- Skinned by Received tr< When received Bj Remarks '■?. .#. 2 z&cj> <£.(#. /£L^ c / Cfa. /!i. '07-^.v J\fy*£n*iA n V, "<1 IT - Number 

11116 
11117 
11118 
11119 11120 
11121 41122 
11123 
11124 

11125 
11126 
11127 

11128 
11120 i (rig. No. Name Sex, 
Age ~ I c i<yvrLUA/ f 
6 t I Locality , , '- eH ? 


Date 

u^. '% „ 

Jo, 

5, 

: .. 10, a a*, 

-X- r 

/a, 

CLkizCl. *U), 
u, 10, 11130 
11131 
11132 
11133 
11134 
11135 9- 


CCu,i j - 9 
9 


11136 
11137 
11138 
11139 
1114 ' - n 1 ncuItVUeU 9 

± % Qyu^s u, 11141 
11142 
11143 
11144 
11145 11146 
11147 
11148 
11149 
11150 11151 
11152 
11153 
11154 
11155 
11156 
11157 
11158 
11159 
1 1 160 I ' tCUbt-i - 


ft £ 

% 


9 

? 

? 

v 

_-■ ■' '■' tr> tuu<y da'-i, V-^X. ^Jm /(,, 


LMsLSZ fii. .l.f A3, AM, 248 Taken by Catalogued by^ Skinned by Received from When received B, 


'■ ■■■r-A %£ /} k / 

~. : ! . 


1 1 \ < > 

" ft ' 

5 i f .V . „,.\.„,.r \. \1.W. \,,N \> . n «.,' 
oenf in exchange i~o ££i. Murphy. 


i ' ' ■ " , ■ , , — ; rloa._/i,l<iii 

Senr in exchange f~° £■£. Mt/rpAy, 


' .. .., 1 ., , . , 


if - 1t — , ... I „ , 

" ' v *' V * u 
. >| (l v : ,1 


r. il 
ll , II 
•• - « - t, n , , 


ii p li ,. 


■I •■ * , II " ■ 
« 


" 
" il i 
K „ V, U l| ., 


ll 

1, \ « 
" 
M .. H u a v 'I „ h , 
., ., ■ » « ' 
, , , --■ » , 
» „ „ , ■ ■ « * 

1, k u , J 1 « — — f umber Ori 11161 
11162 
11163 
11164 
11165 11166 
11167 
11168 
11169 
11170 Name .. /. , Sex, 
Age Locality Date 


o 

] 
6 

+ 9 I . tiTjAjm /As>s j (nsiL. •AjM /.i/t^f I ^ko. 5/, .2, /f^ H<£-, $o t /f»? I H 3a. 11171 
11172 
11173 
11174 
11175 s 
CUaaJ, 3. S, J JO? 11176 
11177 
11178 

11179 
JL11SQ. 11181 
11182 
11183 
11184 
11185 11186 

11187 

11188 

11189 

1119.Q.. 

11191 

11192 

11193 

11194 

11195 11196 
11197 

11198 
11199 

11200 11201 
11202 
11203 
11204 
112Q5 t uU 


9 2 6 t 


CUqSv. ! S-. £>c-i 


<2fc 


/S". O^ A3, 
hsuJL 32.- Taken by 249 Catalogued by ■.l^CjJU-.d Skinned by Received from When received By Remarks \M fLcL ' r ¥. «u*. c •■ • v, < ts ld4t**£»X «( " n n 1 u „ 1| 1 1 i< « 1 „ ^ -* t- u_ Numher 


Orig. No. Name Sex, 
Age Locality I ' I t-i/ 'Urlra.tLiA' 


/i*xv, 'W'ClaL_ Date — Z3u _L A4U WjQ/tjLJZci/rhAt M LA i.-ifrfi^ 1 £.-. 


auA, 

r, //, t\% 


% (AJvu . I, \Ott. 1% JL. /■ >'<xlXaMv H _ v ' a ■ i ~' ; ( a^t> .V/KAUtcr-" ' '. Za.<2*!ai4. 


*)/*£. (./hnifyuu vdkisj, S^lL- 


-^r- 

$ 

a 

r 

* 

^ Vtrir. /A /^a/ O 
■f 

? 
? 


3.2,, 
13. \Cbhul 

j Ok^.y r, g%££. 0, ? 

? 

3 <?W 3/, 

fee/. //, 


Taken by Skinned by 250 Catalogued by ^■■kAjWm^ Received froi When n <2. <#, rz*JL $■ &. i^-cA -rt. r^^jL 

'Cj 'o? JU. v, <er'ifJ»~ct<^ " 1 ,i i« Number 

11251 

11252 
11253 
11254 
11255 
11256 
11257 
1125S 
11259 
11260 
11261 
11262 
11263 
11264 
11265 
11266 
11267 
11268 
11269 
11270 ( >rii:. No. Name Sex, 
Age Locality Date , '■ as/ 


- i, b-aJy. 


4S 

O 


<Uf. 16, I <?0 ? 1-1, I 

'A 3, Ijop A JLcLAJL, _AL 

&C, ^ f 

13, 

0>kJL. j$ 

Oiknj . 3, 

QkJL aa. ? 

i 11271 
11272 
11273 
11274 
11275 
11276 
11277 
11278 

11279 
11280 
11281 
11282 
11283 
11284 
11285 
11286 
11287 
11288 
11289 
11290 
11291 
11292 
11293 
11294 
112S5 ± yjye-,\.-&.liaM/.'iy <£ 

+ 

4 

i 

s 9 

i 

_5L -2-S, //, ■■(hud. // ■■(hud. 4% \<ho=l. ■.(bud. Qyu- 7 


Taken In- Skinned by IB. A. &J. «.. Jl. &JL 251 Catalogued by ^.^u^xn Jj ftJ/^X/ > Received from &. #. /3^cA received l; > Remarks Cljvu./i, ■<>•/- -?<l. V, 'oy SyfJr^&™. 4 H B ll «• Number 

11296 
11297 

11298 
11299 
11300 
11301 
11302 
11303 
11304 

11305 
11306 
11307 

; 11308 
11309 
11310 
11311 

' 11312 

11313 

11314 

JJ.3 15 

11316 

, 11317 
11318 
11319 
11320 
11321 
11322 
11323 

I 11324 
11325 
11326 
11327 
11328 
11329 
11330 
11331 

11332 
I 11333 

; 11334 
11335 
11336 
11337 
11338 
11339 
11340 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality - a tuA, £ fo mAjuj- 


? r~ : z ± £ QfyUnnZlkcLL Gay, ste-toO. 

? ".. 1.1 

_2 . I . Date I 0%*^/ 5/, 
/, c ^4- 4£ _&£ 1 C'xiXc^r A^lAJJjAcrLLiA, fi^Mu^nt-^ 

-&U . . : 


AjlM>As ■ -2 5~, 

. QVUut so, /fey. -m.. , 37°fc 
3711 A 1 *,! ■ tvuaj ^;«.^^/ ffl<1 fe .7/0 

Vol 
-37MI 
370?. I* 2 
A. 


■4 P JJ &J16 CL'-Ajul/ 

J 7't 

/ v - ft 


u*tl ■ ,. 3210 

« z&sL, . 252 Taken by Skinned by d. M. / , & /L<A Catalogued by ( JaU^cuLcL t-jffe-^ Recei\ ed from When received B Remarks 0l>, Jt. ,.j.: 'l/oy-PJ-.y, 'us. ZrflruetLm^ 


S.W. 2. W. -&£f>^cO £ 1/lL fyfftrlcL Jn wj iS, /fey t+*^CLv-t «***£. ar&^-.JE. f- /o , ■ ■ ■ — itS. d & LculAas 2). J&Z£ <AAAW1 l}r<ufiLQ^££a,-uiyi.-- C*d>J Jp-ha^Ue^l' 2>. J^JtcU^a L 2). <XaJuLUcL ■ t l, Number 

11341 

11342 
11343 
11344 
11345 
11346 
11347 
11348 
11349 
11350 
11351 
11352 
11353 
11354 
11355 
11356 
11357 

11358 
11359 
11360 i irij. No. Name Sex, 
Age _ ,. a vufUyWiMA/ Locality Date 

i^i / / ■ . ' ZmmcULoGs 

J II II > ' 


J ' ...'-.., c - •■ s 


' / O-'-^f, I fog' >2 ~ Og. 

5.Z- 'OK 3 - )X~ '68 
3 — y- oy 

a. - // -o? /- os-. /3 <?r ;U - og 
/(, ~ og A - XS'- og 

A - C - ex 

3 - /f- ox 

£ - £ - 6X 11361 
11362 
11363 
11364 

11365 r.-.dhBL ? 
S 

t t 
I 

C 
t .- /r - a? 

- /f- .of 

- /V- - Of 11366 
11367 
11368 

11369 
11370 11371 
11372 
11373 
11374 
1.1375 
11376 
11377 
11378 
11379 
11380 
11381 
11382 
11383 f .nsxsrteA, AHa.,v-IcJu,l ■ma/tvru*i 4is fV c 

i 
c 

i 

_r_ ' 71-vclAz^IU- <j«dlu£truA, Liludi^rU- <?■ I 
i f^yia^dejALi- toMn^Aju^Ai- t 
- ? 

— "— <. — ^ ^ £__ f •y- as 

/A - o^ 
J- of - J' og 
x -M -6* 

3 ; 7- of A. - // - of 
3 - /o - og *s 


- /J - of 


■*>-«_ 


- /5" - £)*- 


u 


" ^i - d*' 


L? 


J J"- ^,f 


a 


' <? - ? 


^ 


'3 - ^f /y - ^r 253 Catalogued by 5=^^^^ ^W^^or- Taken by Skinned by Received from \\ hen received B 5 i - \ .-d^iM ?hO&jJU->^c<L <>n*su. 31, '9"S Q^t „ ... v ^ 7YI. JJzwa^.'J [A yyis.XkMn<^ J 
f ,-, _ l^luu iJU-l kvmsnv. QdlAj. ¥. t ■ 

I . 

I . 

[ , I > 
I » 

r i 
r , 

c c , 

t '. t , 
[ „ 

£ . 

t . 

£ , 

L 

f 

f . 

f. 

I. 

f, 

r 

t 
c <Am .^Nn,^. 'Vw^w, Number 

11386 
11387 
11388 
11389 
11390 

11391 
11392 
11393 
11394 
11395 
11396 
11397 
11398 
11399 
11400 
11401 
11402 
11403 
11404 
11405 Orig. No. Name Sex, 

Age- Locality 


£ I/AAjuT hM^fel* ftUW? 7 ^ C&OM-toMM Yl /: o 
? 3 
X 

X Dale 

ig - as 
/6 - or 

78 - 0? 
73 - og /■s _ol_ J - /j. -eg 
-.ft- Si 

- /I- OK 

- X - OX 

- fb- OS 11406 

11407 
11408 
11409 
11410 
11411 
11412 
11413 
11414 
11415 
11416 

11417 
11418 
11419 
11420 
11421 
11422 
11423 
11424 
11425 
11426 
11427 
11428 
11429 
11430 2 
fr 


t (kjitx,- 1 ■•' 7?j&yyt'm4>t*f vkati JbhasrnSsuix, L-dA-CiaMv f >/AL&La4vi*- uA. c^iic>xeL<^Uc UnC/UteHKl . AtXta, -<LaA<rUsnZsyiAAJi a'SM/JsO fa— 


3 

X 

X 

-3_ - ■ c- a 

- a -or 

- /s~~ ex 
- zs~ - tr 

jr - og x L^_ - '6- Og- 

cs - ds 
- /'/ — af 

I1-- US' 

I A -air ■x 
5 v - or 

' i - CK 
I c - og 

10 0? 
//- OS 


I <rtia. ca.iAs ^ujijn A^tiu^i, 
A 
t c 
1 -)frrurOaaluL' 
■'- J I 

$ 

? c 

L .(?*AW*xJ«4, A a-ntUirLcLv^lA Lj Af 4(. $ V 2 
X 
XL 

i 
3 -/- 0% 
'3- ax 
S~- Of. 
jr - af 

/o - or 3 

J 

X 

X 
2- J - 0? 
7 - oi- 

/A - Og 
■_/£; 0g~ 

If- ? a- vs. 

- / 

s - Off . 3 /s~ - Og 

/6 - Og 
<i - Oi 
' o - 0g 254 Taken In- Skinned by Catalogued by > ^- q .S , ,/. Received fri When rec< i\ ed By Remarks $UaJi^4.) \Jp. 0%. JS/W^J j4^/ ^ i^^^u^u -afw. ¥, Ifoi [. 
f 
[, 
I [. J^ 


>:.- -,"_ 'V-.'-'v^:.., i-.vi.\ ^^\t \ ^ .^^rfc >\«L-w I 

V, 

L t 

L .1 *» 

n t> I 
t,, 

L 

-L 
L. 

L- 

L 

L 

Li, 

E, 
L 

1 U\\\»VWtWwt VWM 


nher 

11431 
11432 
11433 
11434 
11435 

11436 
11437 
11438 

11439 
11440 
11441 
11442 

11443 
11444 
11445 
11446 
11447 
11448 
11449 
11450 
11451 

11452 
11453 

11454 
11455 
11456 
11457 
11458 
I 11459 
11460 
11461 
11462 
11463 

11464 
11465 
11466 

11467 
11468 i in'. . V Name Sex, 
Age Locality 

I 


i--iAhiLr O^U^Ct/XoJXiAj JiUc^n(^c<^<f i A .. i .■ .. ) i . ■ iyia4s*\Asi OSYWlA' 


+ . C 
r 
[ 
r 

-C- 1 

J 
J 
i c 

t 

I 1 

J 

.J 

1 CUttc, Date 

X. - 3 0.- Og 

3 -I f - 0? 
M_ >s- - an 

2- - // - 0#- 

'■■} ~ rr- a« A 

x 
i 12 - 6% 

// - or 

xs~- OS z - :ln - eg __ 
jl - /sz- aK 
x -.£&-. OS 
3 ~ s~ - of iL. ~ is' - or, 

O i tAnj, J, i (jog 11469 
11470 
11471 
11472 
11473 
11474 
11475 W^i/v a^>^ay ^cuxivfti^rL^Kj ■ UX '^^OA-^JiyyzAAAj 


X^A-O^Z^-^ A^bU*^syiA.<!-UA> % 

?L _,, , ." ,, 

9 _ Wowi'M; ' IXui&c IB^cy, OtL-l. 

7 - £ 
^ 


9 
ill. (2^v . % /^r /£. 'JW-. xr SI, 2i. XI. A3, 255 Catalogued by^^,^ ^X< /^^. Taken hv Skinned by Received fn When received By Um:&mu] [4 %^m^>J ^Ai^^^^. ¥i l?tg , fyft Remarks L 

c- 

r, c. . . 

L i. t., - L Ij£ ] JL 

! I. 

i L 
-I u J L 
I [„ 

J L , 1 r, 

„ 3 (.. 
^_3 U 1 I 
I -t *# vnJ < um '"^. f .W^MMta^A'WifAvV^v v.j. «A« m^«myuJ #..#.& W. J/. £* cA a.M. s , mwa^HVw •■■•-■ Z».jx.' .2« C^ay^/for; Zf3 aAjl*-^- - //^^f'//.//o 

- 


NlWV \',r.\ti.<.V.t. y« »s 9/^ 


„ j t 
r ,i .< 
• 
., 


'i ■ - * 1 » ■-.,.- - ,-». _ ■ a Number 

11476 

11477 

11478 
11479 

11480 
11481 
11482 
11483 
11484 
11485 11486 
11487 
11488 
11489 
11490 
11491 
11492 
11493 Orit:. No. Name Sex, 
Age Locality 


J 9 ShjSl/rvuZ-Asr' ■&>., 'l\\J>^kJ^6. 2 9 
? 

? Date QkcJu. A$, /pes 
4. 

; 
? 
9 . 
j 11497 

;il49S 
: 11499 
[ 11500. 


6 
A 

i 


11494 2 


, , 


11496 £ 


/hob. 'a. 6 5i7 


11501 

i 11502 

; 11503 

! 11504 

115Q5_ 

11506 

11507 

111508 

1 11509 

115 10 11511 

11512 
11513 
11514 
11515 
11516 
11517 
11518 

11519 
11520 c 


/A f 

o o 


■1 hi 23- JkJL, % 4a, n » • 256 Taken by #. /3l Skinned by (P. It !- Catalogued by V-t^ / ^ Received (r> When received By Remarks -ok at- '•r ^-^.-. i « " -» Fl 1- d 11 \ — H- nber 

11521 
11522 
11523 
11524 
11525 11526 
11527 
11528 
11529 
11530 
11531 
11532 
11533 
11534 
11535 


Name - ' ,-Y^S*AjL'vrwZ.> Sex, 
Age 


Locality r &^, ^<SKT fc^cW, 


£ 

? ^ Date CLkso. d3 t /y<jg 3, 
2X, 22, QAmA &£, 11536 
11537 

11538 
11539 
11540 

M 

&£ 11541 
11542 
11543 
11544 
11545 _ i OAArajia/riAiJi, c 

f ,4J. 

flu,. -4,1 p» Q?^. /^ u^ Qhs-1, /A, 11546 
11547 

11548 
11549 
1155.0 11551 
11552 
11553 
11554 
11555 
11556 
11557 
11558 
11559 
11560 
11561 

11562 
11563 
11564 
11565 ? 
? 7 


? . 


4, 

QhJ». '*, 
— . ^5- 


to, 
■45- CLjw . L, QkuJL £% Taken by Skinned by 257 Catalogued by » Received from ®J& l& & \\ hen received Remarks ■' \ A.u\*\. \w\W*. . IP p. 1 


11566 
11567 
11568 
11569 
11570 
11571 I 11572 
11573 
11574 

11575 
11576 
11577 
11578 
11579 
11580 
11581 
11582 
11583 
11584 
11585 

Name S i ■ x , 
Age Locality Date ■CC&4T fd-AAf, -VtoJu. 


-' ■ <r.-LCu r l. 2 \s$*£#j ■fU'WO-as 2 - 

? ., 
2 Qjvdl 3-/, t<?6? 

(YhdL. .. 

ru^ . __ 77-C^T. C*-4ist/, U. u 

A?, 
'6, Q' aens,As,^.U^<i c j'.:.iJM.i, ,U,„i M 9 . _£ LlhSls. a, 

> , 11586 
11587 
11588 
11589 
11590 


.Q%cX. 


11591 
11592 
11593 

11594 
11595 

11596 

11597 
11598 
11599 

11600 
11601 
11602 
11603 

11604 
11605 
11606 
11607 
11608 
11 6 09 11610 & . foxCt*-jCbvUjos, l ,jL AJBmtha.l»»ntAiJ, K 


£ 


A 


.£ .£_ _£L -_— '¥. d^. Qhd. 3.0, 


_/£^ \CuL\ A 7, 
to, 

13, £3, I Clivu. II, 

— s a», 258 Catal ogned by /. 
"avtf. h^ wo>>«* V iv'v •.:•.% V*:, '..£ ",-,., « 11 


" 


11 V f 


• 


" 


1 
« 
• 
" 
" 


tt » ■■ 

'I 1 

1, 1! 

'I * 

\\ H * i $**t jtv A**l " * t& ft* <"•« Ic.A/.-i' '. 19*4* Number 

11611 

11612 
11613 
11614 
11615, 

11616 
Locality 11617 
11618 
11619 
11620 
11621 
11622 
11623 
11624 
11625 
11626 
11627 
11628 

11629 
11630 • ^ '■ ■' Date 
9 cl. S.V-. D i. 

for/. So, ■ • !• -, ,' J. ■' ",-'-' .'■( <i<l4j 


■''YKcJL. 31, J/, 

3/, 4 /. GLLu.. in. dr. 11631 
1 1032 11633 
11634 
11635 &&.. ' 1 1 <-{.■■■> \ ."?, ■ lc ■■{, /: ; > 7^ & £ 


JX- 11636 
11637 
11638 
11639 

11640 
11641 

11642 
11643 

11644 

116.45 
11646 
11647 
11648 

11649 
11650 11651 
11652 
11653 
11654 
11G55_ % 
% 
t 

± 

j rmaPAM. &. . ? 

r 

? 
£ 
5 /£. ^ -*£- 4 ■°\ j <■ k 
If 


? 
.. 


* h H 

A&, 
31, Taken by Skinned by & /3 . £ a Catalogued by^,^,, ; . „ ,/ Received [r When received l'.\ Remarks "• «€ , r " , .. 259 — •s<»t;„ l , ( u.. 1 <% K. ((.Cools W.o.i,i<i 

M 


" 
I' 


l> 


'1 

ll s 


1 
ll 


.< * 
, 
. . 


- W&/<tj 


*3- 


7- 
M 


ll 


'* 


(1 u 


'1 


,\ n H 


£-,.-?■£. W,/J/a/n9 


Vo 


■ 1 

r 


*• 
, 
— ii 


1 , „ 
1 |j 


n 


— t * 
-1 


ii 


If 

'1 


" 


-*i 

M 


— *l 


ii 


H — 

(i 


— — 


« 


1 T T " 


i 
*' 


n 


V 


- 


- 


•' 


. 


i 

ii 


• 


*l 


<• 


' 


:| 


n 


« 


,■ 
* 


1\ 


" 
" It tl I, ll 1 <■ 

>' 1 Numl 

11656 
11657 
11658 
11659 
11660 
11661 

11662 
11663 
11664 
11665 
11666 
11667 
11668 
11669 
11670 
11G71 ■ Name ..QKa^L Hi j&M<xnAAJrvieXttv ,<U W Sex, 
ige 


Locality KJMn ■. a £ 
£ 
£ 

-£ 
* Date (hud,. 3/, ryes CUvut 4 ^. £3, 

-a, 

/a, 

£4, 1 


11672 
11673 
11674 
11675 /£ 

-o r 


C^r 31, 
0J£, 

jL ^ 11676 
11677 
11678 
11679 
11680 11681 
11682 
11683 

11684 
11685 11686 
11687 
11688 

11689 
11690 
11691 

11692 
11693 
11694 
11695 
11696 
11697 
11698 
11699 
11700 


? 

? 

9 z . .. , „ 

£ ... . , . 


0%L^r f : 1 


,l4j A*iatU / >n/~ • KM t^dtil/ti. rtr*<£Mi*.AfiA /l, tMSMjtjj ■ ' ' ' /i^uUde^ 

L J ■ I 4-. 4 
t 


& 
* 

2 

X /b**un-u!uoLc JU. f (rh*-yitsC4. VhU. 3/, {XU/xJl /j, 
~(fkcL. if, /a, [fy *. % 9%c£. Qj^u. f.4, (hoi. 6/, 
&M/,,.' J&, /a, 
Qjw& to, Taken In- Skinned by 260 Catalogued by 7y. wt/(W/virtU> &y$&t^. Reci i\ ed [rum ^i. finely fc-#..faU l.gL-Jt.rtjuJ. \\ In i reci i\ i'il By 


<2^/i/. /J"- (yhytz, iiatiA^uuki^, ■a 1 *- SfyG.4. Lznye/ze/- J-a*i. f?. /TV. Number 

11701 
11702 
11703 
11704 
11705 
11706 
11707 
1170S 
11709 
11710 
11711 
11712 
11713 
11714 
11715 

11716 
11717 
11718 
11719 
11720 
11721 
11722 

11723 
1 1721 Orig. No. Name Sex, 
Aee Locality _ ■ > ■'■•■■ j/i^casnuM ixtt?unfe<l i 

£ 

¥ .. . Date .... 

/WJUUrtiAXV t&ft&nliu- + I ay**. 4 

3 


? &&- &% ^c^. ■i-n^nii^ I LfajrCtKCAAA/t <~nL-j-rt. T]2%) ' '... aZcLrtyt-iOj c 

+ {_.....-.. 

• ' 1 ■■ ■• - ~<? '*y. . £, -' 


■ipi -m± vZux»t£xWXUx^4 Kx^c6i-*T7 ■j^^li^a.y^Mu^A' xOA u~<icci^, 9 .. ^ ^. 

c .. C^, 7, 11725 11726 
11727 
11728 
11729 
11730 


J?JJ. CLUk' uilv r f wuC f if i^'lx'^^^^xJ tJbLu naz i 11731 
11732 
11733 
11734 
11735 
11736 
11737 
11738 
1 1730 .i l .->vua / M.-uax 


2 5^0 

' r " 

■3JV I , yhi r -yn£sy i ,UAs(L !wuX&f-K.-lJULA- ! -w-i-ia/ leAji-n $ 


^ 11740 
11741 
11742 
11743 
11711 

3'fto " ■■ ■ — z£ — ? — . ■ '■ ■ ' ,L 

• 2 11745 . -"■■ 

^7, 261 Taken by (&. #. (Lcl Skinned by £ /£. Catalogued by 7 A • - -" - <Ip>^L. Received [rum \\ inii received 1 1 I 0^. J+. fejLxJk Of*...'S-tm*~i, Ifcg tJLi. 'i 1 1 '« 1 ir. Oo^a^Lm 0. feo-utr-hy, : ir/Uv Oio-vrhy. QM 1 ,* ', -yoir C » h l 


. 


L'a <^/yW, 


2. W. (fc^uC. 1 

S. Ztf CuLL*JL 1-3, .. Zyf<-iv*jocb*w — E-f.J£. W,)//*ff)3 - Wtf/«M ^S- 7- Vo I, M ., '<l Jo, t — :: r .£■* ./■<£ \J,/(f B /ns iV«/i-j ^- ^ - v ' ~£1.J~.<2. Vj/i/intns l-Jrlts 3-7- Ha ( Irig. No, Name- Sex, 

Age Locality Date nuAJtA. 'iuu.-iAjitco-L .*-i^l/ -Pi-curti/ Q <rvco, CUas- *% ff oi f I ■'/.!-.', '''";. ■.'" ■ 1 ■■•■, J '».'" »>■>■*. '••>;' 'J LC °7 /2 / -V - '%\ CLUs 

T IfylLf Ao, /fef 


-?, ■™° ' //7j 6 k">'.iM JULqslv. ' c icinvixMtvij l U^d. ■'"-] 0>c£- /i, 'tf 


: 'P. 

£8 /&<&. ^ym^^t-^kjUl ££*/l/wi/ ; \ %£a 1 144, l£te 'h ikjLu^J) 0/bdkeuiAj, fX4t^yixXfe^ fl^t. n maa2L % Jo 

,/ . / 'fd 
.% Jo j ■ • i • .-, ■ /,- . ^ 

■'■ - , ' 7 • ''■ . 

»7 ' AOmJ(f-(^iy«-iyUlS. tHzlWA*i££lnv (Diifc. m^4a ^ Za^nJltfi J i^-vLaJ!y i WwJh«, tfcJk, Cut. .. ^ lb, 'p. 

QUnr. 1 6, 'SS ■ 
%*„, X5T. ■ T? 


II Q'lmr. 
So Qgt-n 


*// UL U !i 262 Catalogued by ^^U^a^d U/^i^&i^<^- Qt^-fe^oC 
Taken by 


Skinned by 


Received from 


•- 

When received 


I > . Remarks 
£.^/. ^W 


s. W. <f^U/ 


' , 'fe& 


^WUVu 
13 X (^a^i^JSbj. 
1 


Z -U. fa J, 


% -- 
10. 


' 


f 
I. OK kff^C 


t. M. ^4W, 


z.W. -&$Lx 
M 
Jf 

u 1 ^~ - .7, ,*- ft ,1 1. r ., 


I. 


ijr , 


,at 


**. 


■7 
1 & . '4l<-q / h&4' JasyisuA&l/ 'J. "^L^hjUyJa. U. foe. §&JZu£( r X.4>.(fa9£^!LsU 


Q, ' ,' ' '4u44uJ; -4n-Mt«/ 


J4vf^AlL4y Numher 11791 
11792 
11793 
11794 
11795 

11796 
11797 
11798 
11799 

11800 
11801 

11802 
11803 
11804 

11805 i Irig. No, Name Sex, 
Age Locality /■■■'. ■■( /pi* m m en, 


t. t^^UA, Or. ii ''' 

a 1 i ii ^c-c-LtaM-i, {uutrta^ s / i 9 Bwui^^-A/, G^cfiL'ui CI 

6_ < C£^vu \? i rlM/mfci. Date 31 
SI 7 'W 


ii chxMi . iu>, 'ft 
1A (VUr<r\ is<?r 11806 
11807 
11808 
11809 
11810 VS6 

ips\ thtAJkL'iMVfi Ai-i-f-'t / l4 724irHM<l t 
^ ins, 
■ Si .. )j=a. \*j . I G , 
] £& Qkar.-cJL, It? J?. 
%3 ,. /S-ff 11811 
11812 
11813 
11814 
11815 2 

- ! , % 19c/ ■ >-& Mi-»A*vuf igy-7 11816 
11817 
11818 
11819 
11820 
11821 
11822 
11823 

11824 
11825 

11826 
11827 

11828 

11829 
11830 

11831 
11832 
11833 
11834 
11835 lift i ! ■■leJLX.a. (Y\ l&yi 2*A#UU. 7?tf?zfaiML. UAlXi, ■CULM), 


? BjUZAZ&toEkaalr .Qtfik. ' LM t^iM/m^l ViAJPtJLrur vrtela^j 


\SQ/Uq^ % (£$£> 

Qjjf.. If, /£/>£ (kUu4, 

" tv^JL -3S-J /fog Jm- "-■: ■ vxiqvviua I ( Loj yeuzJjuxZto a ' tyk&ceJj ify baZ. 
± ' . 4 

I 
? ■ ad it,. tV^ ^C<\iXicUw /vu^C^a^ ? 


md/£ e ., L (. 


I, ^1 : 'J, 


[QfltUS +-7, 263 Catalogs 


ed 


by 


'idAA^uveUQVi '^lU^Q^ffl^^L- 


Taken by 


Skinned by 


Received from 


U lien iv. 


Bj 


larks 


^Ww^^Uw^ 


U ■ -tyuVk&d/ d&UAAA£JU 


*■ 


. 


• 


i 


« 


, 


II ll ,, 
i 


• 


i 


• 

#. $JL M 


J. cij/vi? 'ma Q> M- t ■- 1 1 I: 


!• -V w. 2, - 1 ' nicji/ IQ/j/, S- JLvufr&Mj A /XLtWHJlZ' I jdjsyyvW-iX- , ' ■ \ A k (suu 


U.&. Q±cL if, list -A.- ft JS-^^A. £<f4'm'—~- ?2e>- Co£JL^~^--~-; OTiivyft /fair o~>- n, vr. j- izfxs- ; J3»3J- 

J3#n. 11836 
11837 
11838 
11839 
11840 
11841 
11842 
11843 
11844 
11845 
11846 
11847 
11848 
11849 
11850 
11851 
11852 
I 11853 
11854 
11855 (iritr. No. Name i CU Sex, 
Age A 
O 

£ 
£ 4 

9- A 

£ Locality JLo-il Ja 0: -i : e>„, (ocJL. •'.J'IliszslA; <C>o. Date 

! : I : js: < *4- 


£ 

A 
o 

$ 


D&Siy^b-d,, 10, 

'% 

SVUI-' ff, 11856 
11857 
11858 
11859 
11860 
11861 
11862 
11863 
11864 
11865 
11866 
11867 
11868 
11869 
11870 
11871 
11872 
11873 

11874 
11875 
11876 
11877 
11878 
11879 
11880 9. QW<W. ic, k-aJL. 

? 

i? J^UHLs IDayyi^yd JhnJ/;. J2*. to. -A 

A3*, 

— / 4r- I, 
IS, 264 Taken by » . Skinned by £ x: Catalogued by Received from received 1 i Remarks !%> ' . ' i «aAj< 4-<- !1_ 


k 


i 
<i 


- 


ii ir " si n ii " •' .i > » 
. 
., i „ , u i, \ ii 


,__„ „ ,,,.,., : „ J, „ , ,, 


1 
I - , . ii „ li > ii .i * >' F 11881 

11882 

11883 

11884 

11885- 

11886 

11887 

11888 

11889 

11890 

11891 

11892 

11893 

11894 

11895 

11896 

11897 

11898 

11899 

11900 
11901 
11902 
11903 
11904 
11905 i Irig. No. Name 


| Sex, 
Age Locality 


,' Wi^ L.,, Lai'. 

? 

? 


Date •w, /•/, I -/as VVU^l IS, 


ZJk, 


r- n QkjL'UuUs4e„ &aj!s. 16, -UZ- •-Utb-^Mjaj ^•nuJuSLcivna, c 
f &4LJ& J/ZSHsb-tL' /£. 13. 11906 
11907 

11908 
11909 
11910 
11911 

11912 
11913 
11914 
11915 
11916 

11917 
11918 
11919 
11920 
11921 
11922 
11923 

11924 
11925 9] 

f. 

i 

t iuyvUU 10, 


! ■ 


« 


] " 


M 


" 


■1 

11 £ ± ? 1 — - i 

SK 
Qyu-nxjiju L-ft~<L- f.lrt/nv)-<ls AJ^ r , ri (- e, f (oaks. Kitt^X. Q^o^ A-l, IS. X V A'. vu IS', 
§— 265 Taken by ih.-M -^cX Skinned by #. rkcL Catalogued by U ( .^id*... ' ^X. Received Inn 


\\ lien received By Remarks faatm* ll 


11 ll 


ll 


n M 


11 V 


n 


*l M 


1' 


» 


M ii 


'' \t 


.1 


" 


n 


" 


'i 
" 


ii 


'i 


*> 


» 
« 


■t 


i| 


ii 


Ii 


i| 
ii 


u 


' 


i' 


« 
- 


ti 


,, 


. 


« 


'1 


'' 

-■( T- 

M 'I 

S " I. II Number 

11926 
11927 
11928 
11929 
11930 
11931 
11932 
11933 
11934 
11935 
11936 

11937 

11938 

11939 

11940_ 

11941 

11942 

11943 

11944 

1 1945 l irig v Name _ Sex. 
Age 

Locality cuL. (do-,, ^/huicjufL ioc 4 
o 

t • Oowi o-4j, ii Date WUU. I/', M U-I-Vl'Ux -S- I, 


t QfhmijaejoL %>■*.. ., AS, 
. „ A57 11946 
11947 
11948 
11949 
11950 J KA-hSux. "T^A^ -{£ I l jLfl, i v\4-4MAj 


,. ts, 

QftHcuu. At, 

I fV\SVUl . S~. 11951 
11952 
11953 
11954 
11955 
11956 
11957 
11958 
11959 
11960 
11961 
11962 
11963 
11964 
11965 
11966 
11967 
11968 
11969 
113Z0_ 


AJU I, . ■ ciJitrC-lir^tx ''■''" WV 
C 
1 c*~4-<) fda,v -■tH), y^yy\, la, 

/, 

A/, 
/J5 AC 

-45- a /> ^5: Taken by 7> Skinned by £ VL (kcL Catalogued by Received from 

When rei ei\ ed Bj *•-**/;, 


266 H 1 11 13 Al U U_ it " •1 M 

I , T- n 


<i 


, 


d 


., -*\ « n - 1 t. 


11971 
11972 
11973 
11974 

11975_ 11976 
11977 
11978 
11979 

11980 
11981 
11982 
11983 
11984 
11985 11986 
11987 
11988 
11989 
11990 
11991 
11992 
11993 
11994 
11995 11996 

11997 

11998 

11999 

12000 

12001 

12002 

12003 

12004 

120O5_ 

12006 

12007 

12008 

12009 

12010 

12011 

12012 

12013 

12014 

12015 Taken by 2£ fo^ob Skinned by £. #. fin 267 Catalogued by ! ^ - 94$+^ Received from V.AoI When received By Remarks 


' -n >i r II I, I' Jj 1 u_ Number 

12016 
12017 
1201S 
12019 

12020 

12021 
12022 
12023 
12024 
12025 
12026 
12027 
12028 
12029 
12030 

12031 
12032 
12033 
12034 
12035 Name 
' ■ [A/k&aAtL V '(lOAWJ Sex, 
Age 9 
_2_ Locality 2 

A 4 
£ 
I 

£ £ •■ / ' Wwxi via. Q/kjiAAJub Lo., Waif. 


£ Qit W C, Col. £ oL^s-^L /j, OUYl tr-i-, LA 
Dale ST,./. Ju ££. to, 

12036 
12037 
12038 
12039 
12040 s? •£" j QhvLCzA Jo., An J, (I { lw»JU /'. % 12041 

12042 

12043 

12044 

1204£_ 

12046 

12047 

12048 

12049 

12050_ 

12051 

12052 

12053 

12054 

12055 

12056 

12057 

12058 

12059 

12Q£Q_ £ 


J-a-< /3a h o-i/. £ 

$ 
9 


Q/hjULC-^eL 4U. ,. Cn^AyyyvaJZuJia^ toyyyuaA*" £-<^*AAA 6 tHo-4- [Juxvht^, 6 £ 


QUeus A/, „ 
Taken In- 


Skinned by ! ' cA fi. :M. 268 Catalogued by Received from <- I When received 1 / • Remarks _! l_ ti « 'l IF u • U -. n- 


' tl II If Number 

12061 
12062 
12063 
12064 
12065 
12066 
12067 
12068 
12069 
12070 
12071 
12072 
12073 
12074 
12075 


Name Sc-x, 
Age 12076 
12077 
12078 
12079 
12080 t 
9 Locality . 'a^yi-<Hl lt>so£ ,■■■/" Lub 
_ ■ ' c'.-'. -c^-ru-ntf/- ___ — ! ,<JU~>.^aJj£0^ 


■ QOMAJ 

fl 4: Dale (}?/Wf- A-/, I 
G^., 3, 
A 


12081 
| 12082 
12083 
12084 
1208 5 3 


aXr. 
12086 
12087 
12088 
12089 
12090 WvXlUynJruA A^trdXcuki t D ilfi/vL^. 12091 
12092 
12093 
12094 
12095 12096 

12097 
12098 

12099 
12100 
12101 
12102 
12103 
12104 
12±Q5_ - v ' IS ■" ^' /ti.offla; t J_ 9 t A 

a 
t 


% 


U Taken by Skinned by V , fs ' . , 269 Catalogued Received (rum by d '■ . ru£, When rei eived By Remarks , L** h " , M V It * ' it ■ .n- Number Orig. No. Name „ 


J Sex, 
Age £ 

9 Locality (ih&riccel 6 


i Date 
If-, /4 


- £ l ■VUL, /% tf #./>, t 

t 

? 

& uu 
3, 
30, £ 
£ zj*. ll ( .6-1,1 
- _ ,; ■- - rastw, £ 

t 

9 o 

6 V 


8d, 


*f a % — « — 270 Taken by (1 

n 
n 
' i Catalogued by ^ Skinned by Received from . When ; • " ■ ^ - ^«l//2, j£^ I;-. Remarks -r-T- -11 £_ 1] 
„ \\ v _u u_ 

- 


ll 
1 H 

if 


II 


1] 


r Number Orig. No. 12151 

12152 
12153 
12154 
12155 
12156 
12157 
12158 
12159 
12160 
12161 
12162 
12163 
12164 
12165 \';mn Sex, 
Age Locality Date ' '& + - m i&a*u>, 


OfalJUC^ ., oJ- 9 

t 
? t 
? 6. j2*iy 3a, l ■.. .y «£, 7 % x 12166 
12167 
12168 
12169 
121 70 1 


i'x<.-mi>,yj^/|/( f1,-/nM (.fflj«Wy A3. 12171 
12172 
12173 
12174 
1 2175 " '. >_•...< : • UV-W- -A 


12176 
12177 
12178 
12179 

12180 
12181 

12182 

12183 
12184 

12185 12186 
12187 
12188 
12189 
12190 
12191 
12192 
12193 

12194 
12195 !r(Lu.c<-ih 


1. ? 

? 

? it ? 

3o, Taken by Skinned by 271 Catalogued by j WWvUiL^i / J from £ #. ' k $, ' . Zed i I When received By Remarks • ■ . £ — n (t- 

•It 
' 


■' 


K 


i '! '1 
" 

II 1 ~ -tt.\ , ; '--Kj Aiai. 'a ; - " - ''. - r t ,v V> >.fc ■ ii ii h u Number 

12196 
12197 
12198 
12199 
12200 
12201 
12202 
12203 
12204 
12205 
12206 
12207 
12208 
12209 
12210 
12211 
12212 
12213 
12214 
12215 Orii;. >.<■. Name Sex, 
Age Locality £ t 

i 

£ Date -7, -1U- ±% -4*- % CL 4 


t 

& 4 12217 
12218 
12219 
12220 2 

1 'L-tiLq , J, /4 
/4 
', 12221 
12222 
12223 

12224 
12225 
12226 
12227 
12228 
12229 
12230 . . frdyui.cAvUs mHuli, 


/4 
4 12231 
12232 
12233 
12234 
12235 12236 
12237 
12238 
12239 

12240 A 
6 virthMi 4U> SpA-rtiQiiA.4-i<M; _2. ' 
>t 


H\-'in*-£-> i 


<( 


%\jLts $-3, 


ll 


L 
£3, 


H 


.. tt, L. I LUA^q 


Taken In- Skinned by 272 Catalogued b> - V ^. Received from When received By Remarks i ii n ' -1 »- <>ri>;. No. Name Sex, 
Age Locality Date 12241 
12242 
12243 
12244 
12245 

12246 
12247 
12248 
j 12249 
12250 
12251 
12252 
12253 
12254 
12255 
12256 
12257 
1225S 
12259 
12260 


t\\L ■, 

% 

? 
9 n 
% if or 


2, a 7' 2 s: "fuaeut. i ', 6 

9. 

A. 


12261 
12262 
12263 
12264 
12265 Wtu*^/ 


4- 12266 
12267 
12268 
12269 
12270 
12271 

12272 
12273 

12271 12275 12276 
12277 
12278 
12279 
12280 
12281 
12282 
12283 
12284 
12285 - - 


2 

A 9 
9 r £ 


, ; -/ lv ? 

JLO, 
34 -j- 
?* — JO, 

5, 'A ZJ, Catalogued by ^ 7t ^ x. 


273 


Taken by 


Skinned by 


Received from When received B> Ren 
. (1. N. fhcl 


. e. n. fad 


i 

'*+. /Si cA CL^u^ fa, iqof swk£ww 
fir. G. A Lvnyejtei- -J"~7 /? ifo « \ 


Numtier 

2286 
1287 
2288 
12289 
12290 
12291 
12292 
12293 
12294 
12295 
12296 
12297 
12298 
12299 
12300 

12301 

12302 
12303 

12304 
12305 
12306 
12307 

12308 
12309 
12310 
12311 
12312 
12313 
12314 Orig. No. Name Sex, 
Age Locality Date : ■ 


e •' ■., &<*£/. 


ri Ul-ay 9 t 

A 4 lf.se. f — >p 
JjL A % 

i, 
M_ t 

£ 2 

&, 


2 3, ■■A -g7> 7^ 12316 
12317 
12318 
12319 

12320 
12321 
12322 
12323 
12324 
12325 
12326 
12327 
12328 
12329 
12330 ■ti.ia- sclu.htJtta, £ 

t 

A yK^^Jiaj ^M-^fAAjTMyyi^/ £ 

9 

A 

- , - »/hJ A + 4 ^?. LbtA^q ■ b, <Hy '%■ .. /J, n 

3/. Taken by 274 Catalogued by £^# ^^U^ ^ Skinned by I I. id • v. rf) Received from When received Bj , , I ■■ • 11 n . >l il II .1 

l| .| t . < Irig. N' Name Sex, 
Age Locality 12331 
12332 
12333 
12334 
12335 
12336 

12337 
12338 
12339 
12340 
12341 
12342 
12343 
12344 
12345 


itcv , <■ TuJ< CA <* !■>■ c^^r/i ii s\/ 1 ., id 4 Dale 
d2i/L^ . f.0, /fag 

31, 
(3, 
31, 
— # — 


7, 
-3L. ■ ', • ' ^ 


# /a. 3, 12346 
12347 
12348 

12349 
1235H . ' -ds-lyn^lmA/ she rLuzzJiA/ Jt^A *rJuiAcaUy>/ »-. >-?-'< 6 /L-fet- . 3, 

Jo, CCtsc-q. -&- 12351 
12352 
12353 
12354 
12355 12356 
12357 
12358 
12359 
12360.. 12361 
12362 
12363 

12364 
12365 
12366 
12367 

12368 
12369 
12370 
12371 
12372 
12373 

12374 
375 


jjwmq/i 


-r/? '.MM m-, .J&-COA1AAA a 
-f 

i it JL - ■■ | &£&> 


OtA.» t ? 

O ■*£■ [4 

Usu-4 A?, - 

10, 7, 275 Catalogued by Taken bv Skinned by Received from ¥. /i ■ When received I Remarks / ^ u. a. J, t t*. At i% ■ -■ bi&J •\»W \* vW<^i>»*i • n "i _J L- 'itA v* u^>*>«l\« ^WV. WS-liS II u II II Name- Sex, 
Age .o-tiuccii^y 1.ik/jJ. sIlmaASH 9 
ft 

? 

o 

'+ 

£ Locality Date Ci^OAy., ■$>*£. 

LlM^- 3, /?*# 
7, 

., 7, '3, 
' 51, 

is, 
-%- t 

A 3./, 

to, 

3(, 

A3, •? 2. ^v lo, 

13, 
/a. ChU-'urvLcaAy lUA^jtta, ■ LCZ/H4/ ' : ■ . ■■ ~~" I ' -<H''U 2 

£ 

& 
A3, 3f, 

At, 

17, 
/o. '7, 

16, A 

276 

Catalogs 


ed by 
*/wiA<&4Ar {4<^l£^^oL. 
Taken by 
Skir 


ned by 
Received from 


\\ lun received 


By Re marks 
It 


a£ 


ttioL 


. 


£ 


(L<A 
. - 
■ 


i = 


tl 
I| 


» 
• 


'' 


ll 

1 
, 
'( 


'1 
ii 
r 
ll 


• 


• 
" 


i 


' 
* 
l l 


(1 
1 
11 

'1 


t 

1 
■ 
1 


« 


• 
,. 


ii 
. n 
1 


K 
« 


i/ 
« 
1 


-! 
" 


H n 


1' 
'J 


« 


■ 


■ 


« 


« 


l| 


■ 


• 
1 
1 


*1 
«1 , 


H 
II 
■i 
1 


4 


1 


l| 


•• 


i 


• 


« 


1 
l| 


c 


., 


•■ 


— IF" 1 

M 


■• 
U i 1 
' 


11 

K 


'1 
'1 


M 


- 
It 


ll ., 
i 
ii n 


■ ii 
■ 
n 


« 


' 


ti 
H 


■ 4 


» 
« 
•• 


*l 
w 


(I 


It 
it 


» 


. 


. 


■ , ( >rii;. N". Name Sex, I fit ' | t-<UiAf Locality : I 'n-tfrli i. i. . >a-i- /LXaAUhXAj^i 


A A.'' &o., Jb^L-L- 

Date •■ ' 13, 1^ 16, 
£4, 


\ 4 '7, 

1-7, 
to, £ 

£ 

i 
* 

£ 


2 
? 

J? 


i ? 
&¥■, 

13, 13, 


'3, 
16, 

a 
is. 

JJL. 277 Taken by ii n Skinned by '■/, ^ ol i (£. #. ricoA ii « Catalogued by ?, M ,. ^ JU(W ^<L«r( f^ , rl. Received [rum •/, /aU -I r- When receh ed r> Remarks J^k£. /#, : -u&-~ 

II II 


'1 

ll 


" 


1 ll 


'* 


-1 


J, 


V II 


" 


'1 


" 


., , u 

" 


•• 


>i 
II 


ii 


" 
<i 


'i 
ti 


• 1 


n 


ii 


(1 


■ 


■ 


•• 


1 


•' 
II 


1| 


- 
■ 1 
ll 


•1 


1 


ii 
ti 


. 


■1 


it 
n 


■■ 


ll 


i' 


II 


U 
it 
< 


,. 


■ 


■I 


ii 
(i 
ii 


- 
n 
i 


' 
d 


ii 


» 


» 


• 
< 


■i 


« 


h 


'< 


1 
> 
»- 't 


It 


u 


'I 
* Number 

12466 
12467 
12468 
12469 

12470 

12471 
12472 
12473 
12474 
12475 
12476 
12477 
12478 
12479 
12480 ( >riy. No. Name 


ois&>t6 Sex, 
Age Locality 9- >^ X?/. 


_2l .£3*** Date /4 
A5 ^. % 3/, -X- /p? 12481 
12482 
12483 
12484 
12485 i % 


\ CjLu^st. -i _2« 12486 
12487 
12488 

J.2489 

124S0_ 

12491 

12492 

12493 

12494 

JL2495_ 


JC/, % 


^ y^-te '^jniecUdia^ ^lajrh&MsUiOj 2 2 12496 
12497 
12498 
12499 
12500 


a 


/-4. 

■^9. CUuA. 13, 278 Taken by Catalogued by Skinned by Received (rum When reci Bj ...V. /dec! \(2. J/. r^d . ,>.c ,A * . -t— — «t- ti Remarks ^ 
Name Sex, 
Age Locality Date • 


' 
' 


• 


. 


- 
■ 

* V ^fc" S j ■ 
# ^S 

;«s 


>^ 

' v.. 

>- 
*"•*"* 
'", 
. 


.' 1 


A 
-^ 


' 
I 


% 4 


% 


■ V 1" 

gP^^S^^BEHR — ■— -■ -- 
% ^ t% ff "DftOlCZX /f / & s £ 


t\ ^ <\ o t i O I C I 

W $ « ♦ i* > .♦ ♦ * u u * v.„ .'-^:-'-1: : :^..'-i'.. :. : V GQAIl -*fr^p- : 8^9^s§!